Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>
165001
  Лук"янчук Г. "Алла Горська. Презентація каталогу" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 жовтня (№ 41). – С. 15
165002
  Кремень В. "Алло, Кремень слухає..." // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 2 лютого (№ 5). – С. 1-2. – ISSN 2219-5793


  Розповідь-запис телефонного зв"язку міністра освіти і науки з викладачами та громадянами, яких хвилюють сьогоднішні проблеми освіти.
165003
  Каневский А.С. "Алло, я вас вижу!" / А.С. Каневский. – М : Искусство, 1985. – 175 с.
165004
  Наєнко М. "Алмаз мій чистий..." // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 341-347. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Тарас Шевченко про свою творчість.
165005
  Наєнко М. "Алмаз мій чистий…": Тарас Шевченко про свою творчість // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 14 березня (№ 9/10). – С. 3


  Чому Тарас Шевченко на відміну, скажімо, від "безсмертного" Гомера залишається "живим"? Приблизно так висловився про нього академік Л. Білецький, вихованець філологічного семінару В. Перетца. В даній статті аналізується вірш Т.Г. Шевченка "Чи то ...
165006
  Мамалига А. "Алмази творчості блискучі" // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 137-142


  Присвячується визначному ювілеєві - 80-літтю від дня народження та 50-літ-тю педагогічної та наукової діяльності - доктора філологічних наук, академіка Академй наук вищої школи України, заслуженого професора Львівського національного університету імені ...
165007
  Хвальков Є. "Алронд і чарівний лис" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 9 (923), вересень. – С. 174-180. – ISSN 08-68-4790-1


  Казка.
165008
  Эсеналиев Эркин "Алтын Эйр": VIP-сервис каждому клиенту : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 69 : Фото
165009
   [Алла Миколаївна Макарова] // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – №1 (79). – С. 40-41
165010
  Мухаммад Ал-Тазрих, ал-мансури / Мухаммад, Ал-Хамави. – М., 1960. – 25с.
165011
   ал-Фараби. – Москва, 1975. – 183с.
165012
  Гафуров Б.Г. Ал-Фараби в истории культуры / Б.Г. Гафуров. – Москва, 1975. – 181с.
165013
  Прозоров С.М. Ал-Хасан б.Муса ан-Наубахти "Шиитские секты". (Исследование, перевод, комментарии). : Автореф... канд. ист.наук: 07.573 / Прозоров С.М.; ЛГУ. – Л., 1970. – 20л.
165014
  Сираждинов С.Х. Ал-Хорезми - выдающийся математик и астроном средневековья / С.Х. Сираждинов, Г.П. Матвиевская. – М., 1983. – 79с.
165015
  Крюков В.Г. Ал-Хуварізмі про "Сарматію - землю бурджанів" та сусідні з нею "країни" : монографія / В.Г. Крюков ; МОН України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченко". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 540 с. – ISBN 978-966-617-213-9
165016
   Алла Горська : червона тінь калини : листи, спогади, статті. – Київ : Спалах, 1996. – 237, [3] с., , [12] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 237-238. – ISBN 966-512-035-2
165017
  Молчанова Алла Горська в дослідах Людмили Огнєвої / Молчанова, рина // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 15. – ISSN 0868-9644
165018
  Зарецький О. Алла Горська під ковпаком КДБ. Антиукраїнська спрямованість спецоперацій // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 127-133
165019
  Лук"янчук Г. Алла Горська. Презентація каталогу // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 жовтня (№ 42). – С. 5. – ISSN 2519-4429
165020
   Алла Горська. Спалах перед світанком : [фотоальбом до 90-річчя від дня народження] / Музей шістдесятництва ; упоряд. Олена Лодзинська. – Київ : Кліо, 2019. – 133, [3] с. : іл., фотоіл. – Бібліогр. на боковиках. – ISBN 978-617-7755-00-4
165021
  Кравченко Я. Алла Горська: "Аби душа не сивіла..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 вересня (№ 164/165). – С. 24
165022
  Кравченко Я. Алла Горська: "Аби душа не сивіла..." 18 вересня видатній художниці, одному з лідерів "шестидесятників" минуло б 85 років // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 24-30 вересня (№ 39). – С. 5 : фото


  "...П"ятдесят років тому, 1964 року, Алла Горська разом із художниками Людмилою Семикіною, Опанасом Заливахою та Галиною Севрук <...> створили монументальний вітраж для вестибюлю червоного корпусу Київського університету. На ньому зображено гнівного ...
165023
  Журавльова Марина Алла Грорбунова. "Соняшник" від "Душі" : Профі-тур // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 136-137 : Фото
165024
  Чибирак С. Алла Дмитренко - педагог, етнолог, краєзнавець, музейник-експозиціонер (до 60-річчя від дня народження) / С. Чибирак, Мірошниченко-Гусак // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6 (387/388), жовтень - грудень. – С. 113-119. – ISSN 2664-4282
165025
  Алла Дудова Алла Дудова, Борис Петров: Керамика, декор. скульптура, живопись, графика: Кат. выст. / Алла Дудова, Борис Петров; Изюмская Н.Н. – Москва, 1990. – 63с.
165026
  Суржик Л. Алла Ємець: "Максимальна відкритість і прозорість - основні принципи діяльності Національного фонду досліджень України" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 липня- 10 серпня (№ 28)


  На науковому полі нашої держави з"явився новий гравець - Національний фонд досліджень України (НФДУ). Передбачається, що вже з 2019 року він почне надавати гранти на підтримку наукових досліджень і розробок. 4 липня ц.р. Кабінет міністрів України ...
165027
  Комарніцька Л.М. Алла Іванівна Буданцева: штрихи до портрета професіонала // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 234-236. – ISBN 978-966-654-490-5
165028
   Алла Іванівна Новосельська // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 118. – ISBN 966-594-277-8
165029
   Алла Йосипівна Капська // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24-31 березня (№ 9/10). – С. 7
165030
   Алла Константиновна Тарасова. – М., 1978. – 445с.
165031
  Путинцев Н. Алла Константиновна Тарасова. / Н. Путинцев. – М.-Л., 1948. – 60с.
165032
   Алла Ларионова. – 16 с.
165033
  Полухина Л. Алла Ларионова. Николай Рыбников / Лиана Полухина. – Москва : Алгоритм, 2007. – 288с., [ 24 ] л. илл. – (Кинофестиваль). – ISBN 978-5-9265-0391-0
165034
   Алла Михайлівна Богуш - академік АПН України : біобібліографічний покажчик / АПН України; Держ. науково-пед. бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського ; [ упорядники: Л.О. Пономаренко, Л.М. Айвазова ; наук. ред. П.І. Розова ]. – 2-ге вид., доп. та переробл. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 118 с. – (Академіки АПН України ; Вип. 18)
165035
   Алла Михайлівна Богуш - учений-педагог, академік НАПН України : біобібліограф. покажчик / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: А.М. Доркену, Т.В. Лога, І.М. Щочкіна ; наук. ред. П.І. Рогова ; бібліогр. ред. А.М. Доркену]. – 3-тє вид., допов. та перероб. – Одеса : Фенікс, 2014. – 317, [3] с., [10] арк. іл. : іл., портр. – Алф. покажч. назв праць А.М. Богуш : с. 291-317. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Академіки НАПН України" ; вип. 23). – ISBN 978-966-438-825-9
165036
   Алла Михайлівна Богуш : біобібліографічний покажчик. – Київ ; Одеса : [ Б.в. ], 2005. – 99 с. – (Академики АПН України ; Вип. 4). – ISBN 966-8835-02-6
165037
   Алла Олександрівна Жиденко : біобібліографічний покажчик / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наукова б-ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Л.А. Іполітова ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 32 с.
165038
  Зозулина Н.Н. Алла Осипенко / Н.Н. Зозулина. – Л. : Искусство, 1987. – 220 с.
165039
  Стародубец Анатолий Алла Пугачева : Теперь мое амплуа - комическая старуха // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 10 (1081). – С. 49-50. – ISSN 0234-1670


  Про персону співачки Алли Борисівни Пугачової
165040
   Алла Пугачева глазами друзей и недругов : Сборник статей в 2-х книгах. – Москва : Центрполиграф. – ISBN 5-218-00522-3
Кн.1. – 1997. – 424с.
165041
  Старостіна А. Алла Старостіна: Сучасні технології підготовки маркетологів в Україні / Інтерв"ю підготував О. Кравченко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 5. – С. 68-70 : Фото. – ISSN 1606-3732


  [Інтерв"ю з Аллою Старостіною, доктором економічних наук, професором, зав. кафедрою міжнародної економіки, подано короткую біографію]
165042
  Львов-Анохин Алла Шелест / Львов-Анохин. – М., 1964. – 99с.
165043
  Морозов Н.А. Аллавердское месторождение медных руд в Закавказье, его породы и генезис // Террасы Судака / Н.И. Андрусов. – Киев : Имп. Ун-т Св.Владимира, 1912. – С.111-194, 347-351 : 3 л. ил.,2 л. карт
165044
  Лемонье Камилл Аллали / Лемонье Камилл. – Москва, 1930. – 111 с.
165045
  Левашвілі О. АллатРа: нове вбрання короля // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 квітня (№ 12). – С. 12


  Сьогодні українське суспільство змусив говорити про себе феномен "АллатРа". Вже тривалий час у великих містах проходить добре фінансована рекламна кампанія однойменної книжки. З фасадів будинків, білбордів, сітілайтів, оголошень у громадському ...
165046
   Аллегория в искусстве // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2013. – Вып. 7. – С. 8-23
165047
  Малле-Жорис Аллегра / Малле-Жорис. – Москва : Радуга, 1990. – 398с.
165048
  Мороз П.А. Аллелопатическая роль опавших листьев и корневых остатков яблони и персика : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Мороз П.А. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1968. – 24 с.
165049
  Жамба Г.Е. Аллелопатические активные вещества катрана сердцелистого и борщевика соснового : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Жамба Г.Е. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1969. – 24 с.
165050
  Кирпенко Н.И. Аллелопатическое взаимовлияние пресноводных водорослей = Allelopathic interaction between freshwater algae / Н.И. Кирпенко ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии]. – Киев : Наукова думка, 2013. – 252, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 217-249. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1318-6
165051
   Аллелопатическое почвоутомление. – Киев : Наукова думка, 1979. – 248 с. : ил. – Библиогр.: с. 231-246
165052
  Райс Э.Л. Аллелопатия / Э.Л. Райс. – Москва : Мир, 1978. – 392с.
165053
  Гродзинский Андрей Михайлович Аллелопатия в жизни растений и их сообществ : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Гродзинский Андрей Михайлович ; АН УССР , Объедин. совет биол. наук. – Киев, 1965. – 21 с. – Бібліогр. : с. 20-21
165054
  Гродзинский А.М. Аллелопатия в жизни растений и их сообществ / А.М. Гродзинский. – Киев : Наукова думка, 1965. – 200 с.
165055
   Аллелопатия и продуктивность растений : сб. науч. трудов. – Харьков, 1988. – 129 с.
165056
   Аллелопатия и продуктивность растений : сб. науч. трудов / АН УССР, Центр. респ. ботан. сад ; редкол. А.М. Гродзинский (отв. ред.) и др. – Киев : Наукова думка, 1990. – 146, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
165057
  Гродзинский А.М. Аллелопатия растений и почвоутомление / А.М. Гродзинский. – Киев : Наукова думка, 1991. – 429 с.
165058
  Андрущенко Т.А. Аллельный полиморфизм генов репарации ДНК и вероятность развития бронхолегочной патологии у шахтеров и работников асбестоцементных заводов Украины // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 15-18 : табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
165059
  Табер А.М. Аллен / А.М. Табер, И.В. Калечиц. – Москва : Химия, 1975. – 125 с.
165060
  Моргунов И.Н. Аллергенные свойства бактерийных экзотоксинов и анатоксинов : Автореф... д-ра биол.наук: / Моргунов И.Н.; Акад. наук УССР. Отд-ние биол. наук. – К., 1959. – 16л.
165061
  Скепьян Н.А. Аллергические болезни: дифференциальный диагноз, лечение : Справочное издание / Н.А. Скепьян. – Минск : Беларусь, 2000. – 286с. – ISBN 985-01-0277-2
165062
  Пыцкий В.И. Аллергические заболевания / В.И. Пыцкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1991. – 366с.
165063
  Протасов А.И. Аллергические реакции при туберкулезе крупного рогатого скота в зависимости от состояния организма и активности процесса. : Автореф... доктор вет.наук: / Протасов А.И.; Мин. сел. хоз. РСФСР. Лен. вет. ин-т. – Л., 1960. – 35л.
165064
  Адо В.А. Аллергия / В.А. Адо, Л.А. Горячкина, Д.Н. Маянский ; АН СССР, Сиб. отд-ние. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд., 1981. – 113 с. : ил. – Библиогр. в конце кн. – (Научно-популярная серия)
165065
  Адо В.А. Аллергия / В.А. Адо ; Нар. ун-т, Естественнонауч. фак. – Москва : Знание, 1984. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 159
165066
  Горячкина Л.А. Аллергия / Л.А. Горячкина. – М, 1984. – 96с.
165067
  Бахревский В.А. Аллергия : повести, рассказы / Бахревский В.А. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 296 с.
165068
   Аллергия и имуннопатология в клинике и эксперименте : сб. науч. трудов. – Москва : МОЛГМИ, 1988. – 183 с. : ил. – Библиогр. : с. 167-179
165069
  Клемпарская Н.Н. Аллергия и радиация. / Н.Н. Клемпарская. – М, 1968. – 200с.
165070
   Аллергия к лекарственным веществам. – Москва : Иноиздат, 1962. – 344 с.
165071
  Беклемишев Н.Д. Аллергия к микробам в клинике и эксперименте / Н.Д. Беклемишев, Г.С. Суходоева. – Москва : Медицина, 1979. – 264 с.
165072
  Позднякова Юлия Аллергия на погоду. Реальна ли метеозависимость? Ветром голову надуло // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 11 (2926). – С. 82-89 : фото
165073
   Аллергология : словарь-справочник / Н.М. Бережная, И.А. Петровская, Л.П. Бобкова, И.А. Петровская, С.И. Ялкут; [Бережная Н.М. и др.] ; АН УССР, Ин-т пробл. онкологии им. Р.Е. Кавецкого. – Киев : Наукова думка, 1986. – 445, [2] с. : ил., схем. – Библиогр.: с. 427-437
165074
  Чернух Г.Г. Аллея Героев. / Г.Г. Чернух. – Л, 1961. – 68с.
165075
  Котляров Б.И. Аллея: Записная тетрадь. / Б.И. Котляров. – Харьков, 1979. – 143с.
165076
  Никифорова И.С. Аллилирование двухатомных фенолов и их эфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Никифорова И. С.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. и хим.технологии. – Ташкент, 1966. – 20л.
165077
  Луценко В.В. Аллильное бромирование соединений -циклогексенового ряда : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Луценко В.В. ; МВ и ССО СССР, Вильнюс. гос. ун-тет им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1960. – 14 с.
165078
  Никитина В.И. Аллильные перегруппировки в реакциях с изомерными метокси- и бутоксихлорпоитенами : Автореф... канд. хим.наук: / Никитина В. И.; Казан, ГУ, Каф. орган. хим. – Казань, 1950. – 7 с.
165079
  Гудзий Н. Аллитерация и ассонанс у Тютчева / Н. Гудзий. – М, 1923. – [14] с.
165080
  Самойлов Юрий Алло, вас слушают! : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 90-98 : Фото
165081
  Крымова С. Алло, интересанты! Интеллектуальной собственности нужны хозяева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 21 декабря (№ 51)


  Ход подготовки долгосрочной стратегии государства в области интеллектуальной собственности обсуждался в Совете Федерации.
165082
  Щекочихин Ю.П. Алло, мы вас слышим... / Ю.П. Щекочихин. – Москва, 1987. – 284 с.
165083
  Кондратов А.М. Алло, робот! / А.М. Кондратов. – М, 1965. – 158с.
165084
  Швачко С.А. Алломорфизм единиц языка и речи: контрастивные аспекты // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 54-62. – (Серія: Філологія ; вип. 6)
165085
  Розанов А.Я. Аллостерические пути регуляции биокатализа / А.Я. Розанов. – Одеса, 1977. – 57с.
165086
  Курганов Б.И. Аллостерические ферменты / Б.И. Курганов. – Москва : Наука, 1978. – 248 с. : табл., ил. – Список лит.: 762 назв.
165087
  Бойко Ю.Я. Аллотрасплантация кожи в условиях применения антилимфоцитарной сыворотки и сесибилизации тренспалнтационными антигенами : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.16 / Бойко Ю. Я.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1973. – 21л.
165088
  Эддисон У. Аллотропия химических элементов / У. Эддисон. – Москва : Мир, 1966. – 207 с.
165089
  Булгак В.И. Аллофоническая вариативность консонасосов и их составляющих в английской речи (на материале финальных четырехчленных сочетаний) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Булгак В. И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 23л.
165090
  Ким С.Н. Аллофоническое варьирование консонантизма в немецкой речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.0 / Ким С.Н.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 23л.
165091
  Казанцева Т.Т. Аллохтонные структуры и формирование земной коры Урала. / Т.Т. Казанцева. – М., 1987. – 156с.
165092
  Горецкий Г.И. Аллювиальная летопись великого Пра-Днепра / Г.И. Горецкий. – Москва : Наука, 1970. – 492с.
165093
  Яцкевич С.В. Аллювиально-дельтовые отложения среднего и верхнего девона Нижнего Поволжья в связи с их нефтегазоносностью : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук: 04.00.09 / Яцкевич Станислав Викторович ; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1975. – 22 с. – Библиогр.: с. 21-22
165094
   Аллювиально-дельтовые системы палеозоя Нижнего Поволжья / [В.А. Бабадаглы, С.В. Яцкевич, М.Г. Шебалдина, Л.П. Съестнова] ; под ред.: В.А. Бабадаглы и А.К. Замаренова ; М-во геологии СССР, Нижне-Волж. НИИ геологии и геофизики. – Саратов : Саратовский университет, 1982. – 154 с. : ил. – Библиогр.: с. 147-153
165095
   Аллювиальные и озерно-аллювиальные кайнозойские отложения Среднего Поволжья. – Новосибирск : Наука, 1971. – 210 с.
165096
   Аллювиальные и озерно-аллювиальные кайнозойские отложения Среднего Поволжья. – Новосибирск, 1971. – 210 с.
165097
  Кузнецов В.А. Аллювиальные комплексы отложений земной коры Белоруссии и их металлоносность / В.А. Кузнецов, Л.И. Матрунчик. – Минск, 1978. – 185с.
165098
  Кузнецов В.А. Аллювиальные отложения Белоруссии / В.А. Кузнецов. – Минск, 1979. – 113с.
165099
  Розовский Л.Б. Аллювиальные потоки речных долин (Материалы к гидрофизической характеристике) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Розовский Л. Б.; ОГУ. – Одесса, 1950. – 11 с.
165100
  Кузнецов Валерий Алексеевич Аллювиальный литогенез : Библиогр. указ. литературы / Кузнецов Валерий Алексеевич; АН БССР; Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и Техника, 1975. – 235с.
165101
  Кузнецов В.А. Аллювиальный седиментогенез и породообразование : Библиогр. указатель литературы / В.А. Кузнецов; АН БССР; Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 238с.
165102
   Аллювий : межвуз. сборник науч. трудов. – Пермь : Пермский университет, 1976. – 162 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр. в конце ст.
165103
   Аллювий. – Пермь : Пермский ун-т, 1983
165104
  Горецкий Г.И. Аллювий великих антропогеновых прарек Русской равнины / Г.И. Горецкий. – Москва : Наука, 1964. – 416с.
165105
  Чистяков А.А. Аллювий горных иподгорноравнинных рек (закономерности формирования и фации на примере рек Кавказа, Средней и Южной Азии). : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 04.00.01 / Чистяков А.А.; МГУ. Геол. ф-тет. Каф. динамич. геологии. – М., 1975. – 55л.
165106
   Аллювий. Научные и практические аспекты изучения : Библиогр. указатель. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 228с. – ISBN 5-343-00181-5
165107
  Савченко Н.Н. Аллюзия как речевой способ реализации категории интертекстуаль-ности в тексте англоязычной пародии / Н.Н. Савченко, А.В. Котова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 77-80. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
165108
   Алма-Ата - столица Казахской ССР. – Алма-Ата : Казгиз, 1960. – 308 с. : ил.
165109
  Пронченков И.М. Алма-Ата - столица Советского Казахстана / И.М. Пронченков. – Алма-Ата, 1953. – 100 с.
165110
  Прнченков И.П. Алма-Ата - столица Советского Казахстана / И.П. Прнченков. – Алма-ата, 1955. – 100 с.
165111
  Барагин Д.Д. Алма-Ата / Д.Д. Барагин, И.И. Белоцерковский. – Москва : Госиздат архитектуры и градостроительства, 1950. – 60 с. : ил.
165112
  Джусупбеков С. Алма-Ата / С. Джусупбеков, Т. Айтиев. – Алма-Ата, 1958. – 54 с.
165113
  Дуйсенов Е.Д. Алма-Ата / Е.Д. Дуйсенов. – Алма-Ата : Казахстан, 1968. – 114 с.
165114
   Алма-Ата : 1986. Декабрь : книга-хроника : сборник. – Алма-Ата : Аударма ; Алтын орда, 1991. – 173, [1] с. : ил.
165115
   Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны. – Алма-Ата, 1949. – 412с.
165116
   Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917-1920 гг.) : (летопись событий). – Алма-Ата : ОГИЗ, 1949. – XII, 412 с., [3] л. портр. : ил., портр., карт.
165117
   Алма-Ата и ее окрестности. – Москва : Профиздат, 1954. – 11с. : илл.
165118
  Дуйсенов Е.Д. Алма-Ата сегодня и завтра / Е.Д. Дуйсенов. – Алма-Ата, 1963. – 176 с.
165119
  Клепикова Елена Алма-Атинские быльки = Странички из истории нашего Города, или Маленькие рассказы о любви : проза : расказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 7. – С. 123-136. – ISSN 0012-6756
165120
  Зайцев А.С. Алма-Атинский высокогорный каток / А.С. Зайцев, В Ф. Сергиев, . – Алма-Ата, 1955. – 56с.
165121
  Зайцев А.С. Алма-Атинский высокогорный каток / А.С. Зайцев, Ф.В. Сергиев. – Алма-Ата, 1956. – 68с.
165122
  Зверев М.Д. Алма-Атинский заповедник / М.Д. Зверев, М.А. Проскуряков. – Алма-Ата, 1979. – 95с.
165123
   Алма-Атинский заповедник : фотоальбом / спец. съемка А. Лыскина ; сост. В. Жиряков, Л. Лыскина ; авт. текста В. Жиряков ; зарисовки о природе М. Зверева ; вступ. ст. П. Мариковского. – Москва : Планета, 1989. – 177, [2] с. : ил. – (Заповедники СССР)
165124
  Губерський Л.В. Алма-Атинська декларація (- один із оснвних установчих документів Співдружності Незалежних Держав) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 390. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
165125
  Валаев Р.Г. Алмаз - камень хрупкий / Р.Г. Валаев. – 3-е доп. изд. – Киев, 1973. – 255с.
165126
  Валаев Р.Г. Алмаз - камень хрупкий / Р.Г. Валаев. – 4-е. – Киев : Радянський письменник, 1977. – 255с.
165127
  Чабанівський М.І. Алмаз / М.І. Чабанівський. – Київ : Молодь, 1953. – 76 с.
165128
   Алмаз : справочник. – Киев : Наукова думка, 1981. – 78 с.
165129
  Скоп Ю.С. Алмаз "Мария" / Ю.С. Скоп. – Москва, 1972. – 301с.
165130
  Ахметов С.Ф. Алмаз "Шах" : [повести и рассказы] / Спартак Ахметов ; предисл. А. Казанцева ; худож. В. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 239 с. : ил. – (Б-ка современной фантастики)
165131
  Быков М. Алмаз в серебре : А.А. Блок // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . ноябрь. – С. 48-51
165132
   Алмаз в электронной технике : сб. статей. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 245, [3] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
165133
  Любарева Е.П. Алмаз горит издалека.... : Блоковские традиции в советской поэзии / Е.П. Любарева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 237 с.
165134
  Якутский Н.Г. Алмаз и любовь : роман / Николай Якутский ; пер. с якут. Э.Эделя. – Москва : Советский писатель, 1971. – 175 с.
165135
  Волгин Игорь Алмаз королевы / Волгин Игорь. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 448с. – (Бандитский роман). – ISBN 5-04-008360-2
165136
  Лубківський Роман Алмаз Шевченківської душі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – ISSN 0869-3595
165137
  Лубківський Р. Алмаз Шевченкової душі // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 198-199. – ISSN 0130-321Х
165138
  Милашев В.А. Алмаз: Легенды и действительность / В.А. Милашев. – Ленинград : Недра, 1976. – 113с.
165139
  Милашев В.А. Алмаз: Легенды и действительность / В.А. Милашев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1981. – 161с.
165140
  Милашев В.А. Алмаз: Легенды и действительность / В.А. Милашев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1989. – 159 с.
165141
  Шашло Т.М. Алмази шліфують. / Т.М. Шашло. – К., 1961. – 183с.
165142
  Бакуль В.М. Алмази. Їх минуле і сучасне / В.М. Бакуль. – Київ : [б. в.], 1971. – 63 с. : іл. – (Т-во "Знання" УРСР. Сер. 10 ; № 12)
165143
  Даен Л.А. Алмазна грань / Л.А. Даен. – К, 1960. – 136с.
165144
  Клименко М.Д. Алмазна грань : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Молодь, 1973. – 74 с.
165145
  Державин Г.Р. Алмазна сыплется гора / Г.Р. Державин. – Москва, 1972. – 238с.
165146
  Єфремов І.А. Алмазна труба / І.А. Єфремов. – Київ, 1954. – 52с.
165147
  Садовский В.Л. Алмазная грань / В.Л. Садовский. – Пенза, 1956. – 253с.
165148
  Осин Д.Д. Алмазная грань / Д.Д. Осин. – М, 1957. – 435с.
165149
  Садовский В.Л. Алмазная грань / В.Л. Садовский. – Москва, 1963. – 372с.
165150
  Садовский В.Л. Алмазная грань / В.Л. Садовский. – Москва, 1969. – 287с.
165151
  Когинов Ю.И. Алмазная грань / Ю.И. Когинов. – Москва, 1977. – 190с.
165152
  Кириленко Ю.П. Алмазная грань : Повесть / Ю.П. Кириленко. – Москва, 1988. – 202с.
165153
  Захаренко И.П. Алмазная заточка твердосплавного инструмента совместно со стальной державской / И.П. Захаренко, А.А. Шепелев. – Киев, 1976. – 220 с.
165154
  Юзмухаметов Р.Н. Алмазная корона России // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 45-48. – ISSN 1684-2618
165155
  Маркарян Ж.А. Алмазная промышленность Африки: Проблемы и перспективы развития / Ж.А. Маркарян. – Москва : Наука, 1989. – 118с.
165156
   Алмазная прорва // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 136 : Фото
165157
  Ефремов А И. Алмазная труба / А И. Ефремов, . – Москва : Правда, 1946. – 48 с.
165158
  Ефремов А И. Алмазная труба / А И. Ефремов, . – М, 1954. – 207с.
165159
  Вишнепольский Е.В. Алмазне вигладжування деталей з некомпактних сплавів на основі алюмінидів титану / Е.В. Вишнепольский, Д.В. Павленко // Авіаційно-космічна техніка і технологія : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. С.В. Єпіфанов ; редкол.: С.М. Фірсов, Л.О. Базима, О.О. Баранов [та ін.]. – Харків, 2020. – 3 (163), травень - червень. – С. 43-52. – ISSN 1727-7337


  Приведені результати досліджень параметрів залишкової пористості поверхневого шару зразків із сплаву Ti - 45Al-3Nb - Y2O3 (OX45 - 3ODS) на основі алюмінидів титану, отриманих селективним лазерним спіканням, з точки зору впливу на параметри залишкової ...
165160
  Квасниця В.М. Алмазне вікно у нижню мантію Землі (відгук на книгу Ф.В. Камінського "Нижня мантія Землі. Склад і будова") // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 1. – С. 93-98. – ISSN 2519-2396


  "У 2017 р. У видавництві Springer Geology вийшла в світ книга всесвітньо відомого мінералога і геохіміка Фелікса Вітольдовича Камінського «нижня мантія Землі. Склад і будова» (Felix V. Kaminsky. The Earth’s Lower Mantle. Composition and Structure. ...
165161
  Кочерга І. Алмазне жорно : п"єса / І. Кочерга. – Харків, 1930. – 96 с.
165162
  Кочерга І. Алмазне жорно. Майстри часу : п"єси / Іван Кочерга. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 167, [1] с. – ISBN 978-611-01-1421-9
165163
  Лавріненко В.І. Алмазно-абразивна обробка : як подолати усталені міфи / В.І. Лавріненко ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України. – Київ : Академперіодика, 2021. – 363, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 349-360. – ISBN 978-966-360-427-5
165164
  Потоцкая Т.И. Алмазно-бриллиантовый комплекс мира : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 22-29 : Табл., фото, карти, схеми. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0016-7207
165165
   Алмазное бурение. – Москва : Гостоптехиздат, 1961. – 172 с.
165166
  Пилипченко Ф.И. Алмазное бурение геологоразведочных скважин в Украинской ССР / Ф.И. Пилипченко. – К., 1966. – 20с.
165167
   Алмазное бурение глубоких скважин на Украине. – Киев, 1966. – 20 с. – (Нефтяная и газовая промышленность)
165168
  Марамзин А.В. Алмазное бурение на твердые полезные ископаемые / А.В. Марамзин. – Л., 1977. – 248с.
165169
   Алмазное бурение направленных и многозабойных скважин / В.Г. Вартыкян, А.М. Курмашев, Ю.Т. Морозов, В.В. Шитихин; [Вартыкян В.Г. и др.]. – Ленинград : Недра, 1969. – 94 с. – (Библиотека мастера алмазного бурения)
165170
  Кувыкин С.И. Алмазное бурение нефтяных скважин. / С.И. Кувыкин, Н.Ф. Кагарманов. – Уфа, 1962. – 104с.
165171
   Алмазное бурение скважин на угольных месторождениях : метод. рекомендации. – Ленинград : ОНТИ ВИТР, 1976. – 51с. : ил.
165172
  Алексеев И.Г. Алмазное сердце России / И.Г. Алексеев. – Москва, 1974. – 109с.
165173
  Адалло Алмазное стремя : стихотворения и поэмы : авториз. пер. с авар / Адалло ; худож. В. Комаров. – Москва : Современник, 1983. – 183 с. : ил.
165174
  Хаткевич Василий Алмазной шлифовке камня - 4500 лет : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 2
165175
  Івченко Володимир Алмазною стежкою // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 2-5 : фото
165176
  Бобриевич А.П. и др. Алмазные месторождения Якутии / [Бобриевич А.П., Бондаренко М.Н., Гневушев М.А. и др.] ; науч. ред. Соболев В.С. ; М-во геологии и охраны недр СССР. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 527 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 515-525
165177
  Прокопчук Б.И. Алмазные россыпи и методика их прогнозирования и поисков. / Б.И. Прокопчук. – М, 1979. – 248с.
165178
  Денисов А. Алмазный дым донбасских шахт : где мы живем // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 9-15 марта (№ 10)


  Україна має 459 міст. Розпочато інформацію про міста України: Авдєєвка, Алмазная, Алупка, Алушта, Алчевськ, Амвросієвка, Ананьєв.
165179
  Унгарсынова Ф. Алмазный клинок : стихотворения и поэмы / Фариза Унгарсынова ;. – Москва : Художественная литература, 1985. – 259 с.
165180
  Попов Л.А. Алмазный край : стихи / Леонид Попов; авториз. пер. с якут. – Москва : Советская Россия, 1958. – 125 с.
165181
  Скалов Г. Алмазный край. / Г. Скалов. – Москва, 1967. – 80с.
165182
  Катаев В.П. Алмазный мой венец / В.П. Катаев. – Москва, 1979. – 222с.
165183
  Катаев В.П. Алмазный мой венец / В.П. Катаев. – Москва : Советский писатель, 1981. – 528 с.
165184
  Катаев В.П. Алмазный мой венец; Святой колодец; Трава забвенья / В.П. Катаев. – Кишинев, 1986. – 478 с.
165185
  Кадыров П. Алмазный пояс : ташк. гор. роман / Примкул Кадыров; пер. с узбек. Ю.Суровцева. – Москва : Советский писатель, 1984. – 270 с.
165186
  Байкалов А.К. Алмазный правящий инструмент на гальванической связке / Байкалов, Анатолий Кузьмич ; АН УССР, Ин-т сверхтвердых материалов. – Киев : Наук. думка, 1976. – 204 с.
165187
  Максвелл Э. Алмазный тигр / Э. Максвелл. – М, 1997. – 480с.
165188
  Баулин Н.Я., Уваров В.А., Долгов В.И., Смирнов В.И. Алмазный фонд СССР / Н. Баулин, В. Уваров, В. Долгов, В. Смирнов. – [3-е изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 191 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание. – ISBN 5-239-00051-4
165189
  Баулин Н.Я., Уваров В.А., Долгов В.И., Смирнов В.И. Алмазный фонд СССР / Н. Баулин, В. Уваров, В. Долгов, В. Смирнов. – [3-е изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 191 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание
165190
  Баулин Н.Я., Уваров В.А., Долгов В.И., Смирнов В.И. Алмазный фонд СССР / Н. Баулин, В. Уваров, В. Долгов, В. Смирнов. – [3-е изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 188 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание. – ISBN 5-239-00051-4
165191
  Ульяненко Н.М. Алмазовмісні одношарові інструменти на склозв"язці. : Автореф... канд техн.наук: 05.02.01 / Ульяненко Н.М.; АУ України, Ін-т надтвердих матеріалів ім В. Бакуля. – К., 1994. – 17л.
165192
   Алмазоносность Европейского Севера России : труды XI геолог. конф. Коми АССР. – Сыктывкар, 1993. – 152 с.
165193
  Каминский Ф.В. Алмазоносность некимберлитовых изверженных пород / Ф.В. Каминский. – М., 1984. – 171с.
165194
   Алмазоносность юго-западной окраины Русской платформы. – Киев : Наукова думка, 1970. – 120 с. : ил. – Библиогр.: с. 114-119
165195
   Алмазоносные архейские породы Олондинского зеленокаменного пояса : (западная часть Алдано-Станового щита) / А.П. Смелов, В.С. Шацкий, А.Л. Рагозин, В.Н. Реутский, А.Е. Молотков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 10. – С. 1322-1334 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1332-1334. – ISSN 0016-7886
165196
   Алмазоносные россыпи западной Якутии. – Москва, 1967. – 280с.
165197
  Рожков И.С. Алмазоносные россыпи Мало-Ботуобинского района западной Якутии / [Рожков И.С., Михалев Г.П., Зарецкий Л.М. и др.] ; АН СССР, Якут. филиал Сиб. отд-ния, Ин-т геологии. – Москва : Академия Наук СССР, 1963. – 280 с., IX л. табл. : ил., табл. – Библиогр.: с. 273-278
165198
   Алмазосодержащие материалы и их применение : сборник науч. трудов. – Киев, 1985. – 144 с.
165199
  Шафрановский И.И. Алмазы / И.И. Шафрановский. – Москва- Ленинград : АН СССР, 1953. – 155 с.
165200
   Алмазы : библиогр. указатель лит. за 1967-1969 гг. – Москва : ЦНИИТЭИ-приборостроения, 1970. – 68 с. – (Библиографическая информация)
165201
  Возный А.Ф. Алмазы : пособие для работников аппаратов БХСС и следователей / доц. А.Ф. Возный ; М-во внутр. дел УССР. – Киев : Редакционно-издательский отдел МВД УССР, 1972. – 72, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 72-73 и в подстроч. примеч.
165202
  Вдовыкин Г.П. Алмазы в метеоритах / Г.П. Вдовыкин. – Москва : Наука, 1970. – 128 с.
165203
  Вермуш Г. Алмазы в мировой истории и истории об алмазах / Вермуш Г. – Москва : Международные отношения, 1988. – 288 с.
165204
  Безсалько П.К. Алмазы Востока / П. Безсалько ; [с предисл. А. Луначарского ; ил. С. Видберга]. – Петроград : Издательство Петроградского Совета раб. и Красн. депутатов, 1919. – 85 с.
165205
  Дерягин Б.В. Алмазы делают химики / Б.В. Дерягин, Д.В. Федосеев. – М, 1980. – 128с.
165206
  Рожков И.С. Алмазы на службе человека / И.С. Рожков, А.П. Моров. – Москва : Недра, 1967. – 191с.
165207
  Юрк Ю.Ю. и др. Алмазы песчаных отложений Украины / [Кашкаров И.Ф., Полканов Ю.А., Юрк Ю.Ю. и др.] ; отв. ред. Ю.Ю. Юрк ; М-во геологии УССР, Ин-т минер. ресурсов. – Киев : Наукова думка, 1973. – 167 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 157-165
165208
  Леонов Б.Н. Алмазы Приленской области / Б.Н. Леонов. – М, 1966. – 280с.
165209
   Алмазы Сибири : сост. кол. геологов Амакинской экспедиции Главуралсибгеологии. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 159 с., [11] л. ил., [1] отд. л. карт. : ил., карт. – Библиогр.: с. 157-158
165210
  Васильев Л.А. Алмазы, их свойства и применение / Л.А. Васильев, З.П. Белых. – Москва : Недра, 1983. – 101с.
165211
  Шафрановский И.И. Алмазы. / И.И. Шафрановский. – М.-Л., 1964. – 174с.
165212
  Андреев В.В. Алмазы. Рынок капиталистических стран / Андреев В.В. – Москва : Внешторгиздат, 1958. – 151 с. – Библиогр.: с. 148-149
165213
   Алмалык : материалы к плану второй пятилетки. – Ташкент, 1933. – 324 с. – (Промышленная серия / под ред. Рахман И.З.)
165214
   Алманах de inbъцътуръ ші Петречере, 1851. – 114, II с.
165215
   Алмаст : опера в 4-х действиях. – Москва : Искусство, 1939. – 8 с. : ил.
165216
  Пинько О.П. Алмгебраїчна інтерпретація пропозиційних секвенійних обчислень : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.08 / Пинько О.П.; КНУТШ. – К., 2000. – 16л. – Бібліогр.:с.13-14
165217
  Лященко Н.Я. Алмир / Н.Я. Лященко, А.С. Козин. – К., 1979. – 95с.
165218
  Звонська Л.Л. Алогенні синтаксичні конструкції в грецькому тексті Нового Завіту // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 172-179
165219
  Орлов Денис Алогичный "Порше" : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 114 : Іл.
165220
  Кеба Д.О. Алогічне і гротескне в художній структурі романів Ф. Кафки // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 6-7
165221
  Мэрдок А. Алое и зеленое / А. Мэрдок. – Москва, 1968. – 288с.
165222
  Пальчиков В.А. Алое и синее / В.А. Пальчиков. – Новосибирск, 1964. – 71с.
165223
  Камалов Х.Н. Алое утро : стихи / Х.Н. Камалов; пер. с татар. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 55 с.
165224
   Алое утро : узб. рассказы : пер. с узб. – Москва : Художественная литература, 1985. – 383 с.
165225
  Гайдаржи М.М. Алое, гастерія, гавортія: інтродукція, біологія, екологія : Монографія / М.М. Гайдаржи; КНУТШ; Ботанічний сад. – Київ : Київський університет, 2003. – 174с. – ISBN 966-594-379-0
165226
   Алоис Ирасек : био-библиографический указатель. – Москва, 1955. – 26 с. – (Писатели стран народной демократии)
165227
  Антипович Г. Алоїз Єдлічка - той, кому Україна має засвідчити шану і вдячність // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 9-15 грудня (№ 49). – С. 16
165228
  Матюшко Б.К. Алоїз Ріль і Володимир Лесевич про спільність між емпіріокритицизмом та імпресіонізмом // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 196-203. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 22 (35))
165229
   Алоїза Савицька - фундатор вітчизняних досліджень проблем медичного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 375-377. – ISSN 0132-1331
165230
  Рибак Н.С. Алоїс Ірасек // Песиголовці : історичний роман / А. Ірасек. – Київ : Радянський письменник, 1949. – С. 3-13. – (Бібліотека слов"янської літератури)
165231
  Помірко Р.С. Аломорфні властивості іспанського демінутивного словотворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 85-87. – Бібліогр.: с. 87; Літ.: 10 назв. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто аломорфні словотвірні властивості іспанської демінутивної лексики, досліджено, зокрема, варіативні процеси у творенні інтерфікс них похідних, проаналізовано принципи, за якими створюються можливості появи бінарних, тернарних суфіксальних ...
165232
  Фісун В. Аломотив жертвоприношення людини над скарбом у прозових жанрах фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 36-41. – Бібліогр.: С. 40-41
165233
  Тьери Р. Алона, дочь Красного Волка / Р. Тьери. – Ленинград, 1971. – 88с.
165234
  Матвиенко Марина Алоха! Строгий закон гавайцев. Люди слова // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 30-35 : фото
165235
   Алпамыш-Батыр. – Алма-Ата : Изд-во Акад. наук КазССР, 1961. – 566 с.


  В прил.: О казахских версиях "Алпамыса" / Н. Смирнова и Т. Сыдыков. О музыкальном воплощении "Алпамыса" в исполнении Рахмета Мазходжаева и Келимбета Сергазиева / (Подгот. Б. Ерзакович). Великан Алпамыс: (Из публикации А.А. Диваева). Публикация ...
165236
   Алпамыш : Узбек. нар. эпос : по варианту Фазила Юлдаша. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 176 с. : ил.
165237
   Алпамыш : Узбек. эпос : по варианту нар. певца Фазила Юлдаша. – Ташкент : Госиздат, 1949. – XIV, 340 с. : ил.
165238
   Алпамыш. – Москва, 1958. – 222 с.
165239
   Алпамыш : Узб. нар. эпос : [по варианту сказителя Ф. Юлдаш оглы]. – Ленинград : Советский писатель ; Ленингр. отд-ние, 1982. – 379 с. – (Библиотека поэта : осн. М. Горьким 2-е изд. Большая серия / редкол.: Ф.Я. Прийма (гл. ред.) и др.)
165240
   Алпамыш. Узбекский народный эпос : Узб. нар. эпос : сказитель Фазил Юлдаш оглы. – 3-е изд. – Ташкент : АН УзССР, 1958. – 292 с. : ил.
165241
  Зорин Л.Г. Алпатов / Л.Г. Зорин. – М., 1957. – 79с.
165242
   Алтае-Саянская горная область : История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1969. – 411 с., [5] л. ил. : ил. – Библиогр. : с. 377-411. – (История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока)
165243
  Рерих Н. Алтай-Гималаи // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 9. – С.96-101
165244
  Рерих Н.К. Алтай - Гималаи / Н.К. Рерих. – Москва : Мысль, 1974. – 350с.
165245
  Рерих Н. Алтай - Гималаи : путевой дневник / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1992. – 336 с. – ISBN 5-85745-028-4
165246
  Ларин Евгений Алтай - и никуда более! // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 62 : фото
165247
  Лантух А.М. Алтай - крейсер "Свердлов" / А.М. Лантух. – Барнаул, 1963. – 38с.
165248
  Савельев Н. Алтай - родина выдающихся изобретений / Н. Савельев. – Барнаул, 1951. – 117с.
165249
  Мухачев И.А. Алтай / И.А. Мухачев. – М., 1957. – 192с.
165250
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№№ 3,4. – 1976
165251
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1977
165252
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№№ 1,3,4. – 1978
165253
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1 (87). – 1979
165254
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2 (88). – 1979
165255
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3 (89). – 1979
165256
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4 (90). – 1979
165257
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1 (91). – 1980
165258
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2 (92). – 1980
165259
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3 (93). – 1980
165260
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4 (94). – 1980
165261
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1981
165262
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1981
165263
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1981
165264
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1981
165265
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1982
165266
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1982
165267
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1982
165268
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1982
165269
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1983
165270
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1983
165271
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1983
165272
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1983
165273
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1984
165274
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1984
165275
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1984
165276
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1984
165277
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1985
165278
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1985
165279
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1985
165280
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-085X
№ 4. – 1985
165281
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-085X
№ 1. – 1986
165282
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1986
165283
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1986
165284
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1986
165285
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1987
165286
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1987
165287
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1987
165288
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1987
165289
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1988
165290
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1988
165291
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1988
165292
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1988
165293
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1989
165294
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1989
165295
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1989
165296
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1989
165297
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1990
165298
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1990
165299
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1990
165300
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1990
165301
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1991
165302
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1991
165303
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1991
165304
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1991
165305
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 5. – 1991
165306
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 6. – 1991
165307
  Литвинцев Данил Алтай : Однажды на диком Востоке. Репортаж // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 170-184 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
165308
   Алтай в восстановительный период : сборник документов. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1960. – 463 с. : ил. – Библиогр.: с. 454-461
165309
   Алтай в годы Великой Отечественной войны. – Барнаул, 1965. – 455с.
165310
  Сагалаев А.М. Алтай в зеркале мифа / А.М. Сагалаев. – Новосибирск, 1992. – 175с.
165311
   Алтай в прошлом и настоящем : 50 лет Алт. края : тез. докл. к науч.-практ. конф. – Барнаул, 1987. – 254, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце докл.
165312
   Алтай в художественной литературе : [лит.-худож. сборник]. – Барнаул : Алтайкрайгиз, 1951. – 384 с.
165313
  Глаз Е.Г. Алтай в художественной литературе : Рекоменд. указ. / Е.Г. Глаз, А.В. Меркурьева. – Барнаул : Алтай. кн. изд., 1980. – 60с.
165314
   Алтай в эпоху камня и раннего металла : межвуз. сборник. – Барнаул : АГУ, 1985. – 207 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
165315
   Алтай в эпоху камня и раннего металла. – Барнаул, 1985. – 207с.
165316
   Алтай в эпоху капитализма. – Барнаул : АГУ, 1986. – 271 с. : ил. – Библиогр.: с. 244-269
165317
   Алтай Гаджиев. – Баку : Ишыг, 1974. – [72] с.
165318
  Богданова Светлана Алтай повышает свою состоятельность : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 75 : Фото
165319
  Чистяков М.И. Алтай. / М.И. Чистяков. – Алма-Ата, 1978. – 158с.
165320
   Алтай. Указатель содержания. 1974-1978. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1982
165321
   Алтай. Хантенгри. Истоки. Зеравшана : сборник статей. – Москва ; Ленинград : Ред.-изд. отд. ЦУЕГМС ; ЛОЦТ им. К. Ворошилова Тип. арт. "Советский печатник", 1936. – 192 с., [2] вкл. л. ил. : ил. – Библиогр. в конце ст. – (Труды ледниковых экспедиций / Ком. СССР по проведению 2 Междунар. полярного года при Центр. упр. ЕГМС ; вып. 6)


  Содерж.: Тюменцев К.Г. Отчет о работах Алтайской ледниковой экспедиции 1933 года; Он же. Отчет геолого-гляциологической части Алтайской ледниковой экспедиции 1933 года; Тронов Б.В. Отчет о работе географо-гляциологической части Алтайской ледниковой ...
165322
  Азовец Вячеслав Иванович Алтайская краевая партийная организация в борьбе за технический прогресс в промышленности в 1959 - 1965 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.01 / Азовец Вячеслав Иванович ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1974. – 22 с.
165323
   Алтайская литература : лит.-худож. сборник. – Горно-Алтайск : Книжное издательство, 1955. – 347 с., [5] л. ил. : ил.
165324
  Егоров А.И. Алтайская одиссея / А.И. Егоров. – Алма-Ата, 1984. – 268с.
165325
  Воронкова Любовь Алтайская повесть // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1973. – Т. 5. – С. 5-194. – (Б-ка пионера)
165326
  Воронкова Л.Ф. Алтайская повесть / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1984. – 223с.
165327
  Старостин С.А. Алтайская проблема и происхождение японского языка / С.А. Старостин. – Москва : Наука, 1991. – 296 с. – ISBN 5-02-016813-0
165328
  Баскаков Н.А. Алтайская семья языков и ее изучение / Н.А. Баскаков ; АН СССР, ИН-т языкознания. – Москва : Наука, 1981. – 135 с. – Библиогр.: с. 126-133
165329
  Нехорошев В.П. Алтайские Reteporinae тарханской свиты / В.П. Нехорошев. – Отд. отт. из Известий геол. ком. 1925 г., т. ХIV, № 8. – [Ленинград] : [Изд. Геолог. Комитета], 1925. – С. 785-803, 1 л. табл. : ил. – Библиогр. в примеч.
165330
  Маковкин Д.Д. Алтайские большевики в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства в годы перовй сталинской пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Маковкин Д. Д.; ЛГУ, ИПКП маркс. лен. – Ленинград, 1950. – 16 с.
165331
  Кузнецов С.О. Алтайские были / С.О. Кузнецов. – М., 1961. – 48с.
165332
   Алтайские героические сказания. – Москва : Современник, 1983. – 288 с. : ил.
165333
  Романова Н.П. Алтайские заимствования в русском говоре Онгудайского района Горно-Алтайской авт. обл. : Автореф... канд. филол.наук: / Романова Н. П.; НовосибГУ. – Новосибирск, 1966. – 26л.
165334
  Вербицкий В.И. Алтайские инородцы / В.И. Вербицкий. – Москва : Политехнический музей, 1893. – 221 с.
165335
   Алтайские курганы. Выставка "Культура и искусство древнего населения Сибири" : краткий путеводитель. – Ленинград : Аврора, 1973. – 21, [7] с.
165336
  Казанцев И. Алтайские писатели о современнике / И. Казанцев, А. Ореховский. – Барнаул, 1961. – 172 с.
165337
  Степанов В.А. Алтайские тетради / В.А. Степанов. – Москва, 1987. – 448с.
165338
   Алтайские этимологии : сб. науч. трудов. – Ленинград : Наука, 1984. – 225 с. – Библиогр.: с. 219-221
165339
  Суразаков С.С. Алтайский героический эпос / С.С. Суразаков. – М., 1985. – 255с.
165340
  Суразаков С.С. Алтайский героический эпос. : Автореф... канд. филолог.наук: / Суразаков С.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 17 с.
165341
  Ирисов Э.А. Алтайский госудадрственный заповедник / Э.А. Ирисов. – Барнаул, 1979. – 63с.
165342
   Алтайский государственный заповедник : (науч.-попул. очерк) / В.В. Дмитриев, М.В. Золотовский, С.С. Фолитарек, М.С. Хомутова, П.В. Юргенсон; В.В. Дмитриев, М.В. Золотовский, С. С. Фолитарек, М.С. Хомутова, П.В. Юргенсон ; Комитет по заповедникам при Президиуме ВЦИК. – Москва : Полиграфкнига, 1937. – 104 с., [1] вкл. л. карт. : : ил., карт.
165343
  Шапошников Ф.Д. Алтайский дикий северный олень. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шапошников Ф.Д.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1949. – 7 с.
165344
   Алтайский заповедник. – М., 1977. – 184 с.
165345
   Алтайский краевой агротехнический съезд : январь 1948 г. : сборник материалов. – Барнаул : Алткрайиздат ; Тип. изд-ва "Алт. правда", 1948. – 219, [4] с. : ил.
165346
  Ирисов Э.А. Алтайский улар. Распространение, биология, содержание в неволе / Э.А. Ирисов, Н.Л. Ирисова. – Новосибирск : Наука, 1991. – 90с.
165347
  Кондаков Г.В. Алтайский фольклор в произведениях русских советских писателей. (Худож. проза) : Автореф... канд. филол.наук: / Кондаков Г.В.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Кафедра советской литературы. – Томск, 1966. – 23л.
165348
  Крушинский С.К. Алтайский хлеб / С.К. Крушинский. – М., 1948. – 77с.
165349
   Алтайский шаман : Детали // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 48 : Фото. – ISSN 1029-5828
165350
  Потапов Л.П. Алтайский шаманизм / Л.П. Потапов. – Л., 1991. – 319с.
165351
  Баскаков Н.А. Алтайский язык : введение в изучение алтайского языка и его диалектов / Н.А. Баскаков ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 116 с.
165352
   Алтайский язык на современном этапе его развития : сб. науч. статей. – Горно-Алтайск, 1984. – 168 с. : ил.
165353
  Исаев В.В. Алтайское казачество XVIII - начала XX века // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (41). – С. 91-94. – ISSN 1563-0102
165354
  Бутаков А.Т. Алтайскому книжному издательству - 40 лет / А.Т. Бутаков. – Барнаул, 1988. – 32с.
165355
  Воронкова Л.Ф. Алтайська повість / Л.Ф. Воронкова. – Київ : Молодь, 1954. – 176 с.
165356
   Алтайські народні казки : зб. казок : для мол. шк. віку. – Київ : Веселка, 1986. – 186 с., [5] арк. іл. : іл. – (Казки народів СРСР)


  Зміст: "Діти звіра Маани", "Добра кедрівка", "Як миша перемогла верблюда", "Чому в кажана ноги всохли", "Павичева дружина", "Син Алтин-Кана", "Ай-Толай", "Алип-Манаш і Кюмюжек-Ару", "Як хлопчики перемогли алмисів", "Сартакпай", "Танзаган - батько ...
165357
  Лубсан Д. Алтан тобчи / Д. Лубсан. – М., 1973. – 439с.
165358
   Алтан Шагай : героич. сказание в двадцати восьми песнях о чудесах и приключениях, о доблести и коварстве, о чудовищах и героях, о вражде и дружбе, о живой воде, о старине, о битвах и подвигах богатырей Алтан Шагая и его сына Албат Мэргэна. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1983. – 112 с. : ил.
165359
  Белов Г.Д. Алтарь Зевса в Пергаме / Г.Д. Белов. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1958. – 46, [8] с. : ил.
165360
  Белов Г.Д. Алтарь Зевса в Пергаме / Г.Д. Белов. – Ленинград, 1959. – 95с.
165361
  Брюсов В.Я. Алтарь победы / В.Я. Брюсов. – Москва, 1992. – 400с.
165362
  Юнкман Э. Алтаюшка / Э. Юнкман. – Барнаул, 1972. – 88с.
165363
  Даваев Г. Алтма / Г. Даваев. – Элиста, 1964. – 87с.
165364
  Самойлов Юрій АЛТУ рятує українських туристів... // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
165365
  Колесников М.С. Алтунин принимает решение. / М.С. Колесников. – Москва, 1976. – 79с.
165366
  Колесников М.С. Алтунин принимает решение. / М.С. Колесников. – Москва, 1977. – 504с.
165367
  Новиков А.А. Алтуховское хозяйство Ф.Е. Арбузова в Белевском уезде Тульской губернии / А.А. Новиков, Ф.Е. Арбузов // Современные вопросы русского сельского хозяйства : К 50-летнему Юбилею И.А. Стебута. – Санкт-Петербург : Изд. почиталей и учеников И.А. Стебута, 1904. – С. 516-560...
165368
   Алтын - Тууди : Алт. героич. эпос. – Новосибирск : Новосибоблгиз ; Тип. № 1 Полиграфиздата, 1950. – 108 с., [1] л. ил. : ил.
165369
  Шатуновский И.М. Алтын за щекой / И.М. Шатуновский. – Москва : Советский писатель, 1972. – 328 с.
165370
  Умер Н. Алтын урлукъ = Altin urluq = Золоте зернятко : шиирлер ве масал : [вірші та казки) / Нузет Умер ; [рес. Э. Сеит-Аметова]. – Акъмесджит : Акъмесджит ; Доля, 2000. – 35, [1] с. : іл. – Текст кримтат. мовою. – ISBN 966-7637-29-8
165371
  Умер Н. Алтын урлукъ = Altin urluq = Золоте зернятко : шиирлер ве масаллар / Нузет Умер. – Сімферополь : Доля, 2006. – 109, [3] с. : іл. – Текст кримськотатар. – ISBN 966-366-064-3
165372
  Кофман Р.Г. Алунитсодержащие метосоматиты Дашкесанского рудного района и условиях их формирования : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.14 / Кофман Р.Г.; АН Груз. ССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1975. – 30л.
165373
  Куцевол М.Л. Алунитсодержащие минеральные ассоциации рудного горизонта Никопольского марганцевого месторождения и их генетическое значение / М.Л. Куцевол, Л.И. Куцевол // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 1, вип. 1. – С. 43-50 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 2415-7848
165374
   Алуниты Закарпатья. – Москва : Недра, 1971. – 176 с. : ил., карт. – Библиогр. : с. 170-175
165375
   Алуниты Закарпатья. – Москва : Недра, 1974. – 176с.
165376
  Кашкай М.А. Алуниты, их генезис и использование / М.А. Кашкай; Под ред. А.В. Сидоренко. – Москва : Недра
Т. 1. – 1970. – 400 с.
165377
  Кашкай М.А. Алуниты, их генезис и использование / М.А. Кашкай; под ред. А.В. Сидоренко. – Москва : Недра
Т. 2. – 1970. – 318 с.
165378
  Матковський О. Алуніт у геологічних утвореннях України // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 31-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2078-6220
165379
  Макаров М.Н. Алупка - Симеиз / М.Н. Макаров. – Симферополь, 1954. – 179с.
165380
  Ширяев С.Д. Алупка / С.Д. Ширяев. – Симферополь, 1927. – 123 с.
165381
  Деминов Н. Алупка : Краткий очерк / Н. Деминов. – Симферополь : Крымгиз, 1939. – 73с.
165382
  Полканов А.И. Алупка / А.И. Полканов. – Симферополь, 1957. – 51с.
165383
  Полканов О.І. Алупка / О.І. Полканов. – Сімферополь, 1957. – 52с.
165384
  Пальчикова А.П. Алупка : Очерк-путеводитель / А.П. Пальчикова. – Симферополь : Крым, 1967. – 87с.
165385
  Пальчикова А.П. Алупка / А.П. Пальчикова. – Симферополь, 1970. – 104с.
165386
  Пальчикова А.П. Алупка / А.П. Пальчикова. – Симферополь, 1975. – 103с.
165387
  Пальчикова А.П. Алупка / А.П. Пальчикова. – Симферополь : Таврія, 1979. – 104с.
165388
  Тимофеев Л.И. Алупка : Путеводитель / Л.И. Тимофеев, А.П. Царин. – Симферополь : Таврія, 1985. – 92с.
165389
   Алупкинский дворец-музей : фотоальбом. – Киев : Мистецтво, 1964. – 24 с. : ил.
165390
   Алупкинский дворец-музей : фотоальбом. – Киев : Мистецтво, 1971. – 48 с. : ил.
165391
   Алупкинский дворец-музей : фотоальбом. – Киев : Мистецтво, 1972. – [94] с. : ил.
165392
  Галиченко А.А. Алупкинский дворец-музей : путеводитель / А.А. Галиченко, А.П. Пальчикова. – Симферополь : Таврия, 1989. – 75 с.
165393
  Волошин М.П. Алупкинский парк в Крыму / М.П. Волошин. – Киев, 1961. – 39 с.
165394
   Алупкинський палац-музей : путівник. – Київ : Мистецтво, 1966. – 24 с. : іл.
165395
   Алупкинський палац-музей = Алупкинский дворей-музей. The Alupka palas-museum : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1976. – 46 с. : ил.
165396
   Алупкинський палац-музей = Алупкинский дворец-музей. The Alupka palace-museum : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1982. – 96 с. : іл.
165397
  Когонашвили К.К. Алустон и Фуна / К.К. Когонашвили, О.А. Махнева. – Симферополь, 1971. – 93с.
165398
  Джугели Н.Д. Алучаткемали : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Джугели Н.Д.;. – Тбилиси, 1977. – 26л.
165399
  Сергеева Г.С. Алушта - Судак / Г.С. Сергеева. – Симферополь, 1970. – 88с.
165400
  Тарасюк Д. Алушта : Историко-краеведческий очерк / Д. Тарасюк. – Симферополь : Крымиздат, 1954. – 104 с.
165401
  Тарсюк Д.А. Алушта : Историко-краеведческий очерк / Д.А. Тарсюк. – 2-е изд., доп. – Симферополь, 1957. – 126с.
165402
   Алушта. – Киев : Мистецтво, 1963. – 22 с. : ил. – На русск. и англ. яз.
165403
  Юргенсон Е.И. Алушта / Е.И. Юргенсон. – Симферополь, 1967. – 95 с.
165404
  Криштоф Е.Г. Алушта / Е.Г. Криштоф. – Симферополь, 1970. – 96с.
165405
   Алушта. – Киев : Мистецтво, 1971. – 24 с. – (Курорти України)
165406
   Алушта : [фотоальбом]. – Киев : Мистецтво, 1972. – 48 с. : ил. – (Курорты Украины)
165407
  Гиргенс Г.Г. Алушта : путеводитель / Г.Г. Гиргенс. – Симферополь : Таврия, 1979. – 95 с.
165408
  Талышев В.П. Алушта : Путеводитель / В.П. Талышев. – Симферополь : Таврия, 1984. – 93с.
165409
   Алушта : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 80-85 : Фото. – ISSN 1998-8044
165410
   Алушта и Алуштинский регион с древнейших времен до наших дней : [сборник] / А.И. Айбабин, Н.В. Губская, С.М. Зеленко, В.П. Кирилко, Н.Н. и др. Колесникова; М-во культуры Автоном. Респ. Крым, Алуштин. филиал Крым. респ. краевед. музея [и др. ; сост.: В.Г. Рудницкая, И.Б. Тесленко ; редкол.: В.Л. Мыц и др.]. – Київ : Стилос, 2002. – 243, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 243. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 996-7321-46-0
165411
  Штекер А.О. Алушта и ее экскурсионный район / А.О. Штекер. – Симферополь, 1927. – 68с.
165412
   Алушта. [Изоиздание] : Курорты СССР : (комплект - 18 цветных открыток). – Москва : Планета, 1975. – 18 л. : 18 цветных открыток + 1 обл.


  Размер открыток: 15 х 10.5 см.
165413
   Алуштинский государственный литературно-мемориальный музей С.Н. Сергеева-Ценского. – Симферополь : Крым, 1965. – 22 с. : ил.
165414
  Глушчевит З. Алфа и омега / З. Глушчевит. – Београд, 1975. – 367с.
165415
   Алфавiтний покажчик змiсту журналу "Археологiя" за 2022 рiк // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4. – C. 153-154. – ISSN 0235-3490
165416
  Дирингер Д. Алфавит / Д. Дирингер. – Москва, 1963. – 656с.
165417
  Пьецух В.А. Алфавит / В.А. Пьецух. – М., 1983. – 232с.
165418
   Алфавит духовный. – Киев : В Лавре Печерской Киевской, 1710. – розд.паг. : 33 грав.


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.XVIII ст.- дошкі у шкірі
165419
   Алфавит к списку Санкт-Петербургских городских избирателей, составленному к выборам в гласные Городской Думы на четырехлетие 1881-1884 годов. – Санкт-Петербург : Типография товарищества "Общественная польза", 1881. – 88 с.
165420
  Доброленский Н.К. Алфавит полицейских законов / сост. по позднейшим изд. со включением продолжения 1893 г., М. И. Доброленский. – Санкт-Петербург : Изд. юр. кн. маг. Н.К. Мартынова ; Тип. Контрагентства железных дорог, 1894. – [2], IX, 388 с.


  В РГБ есть электр. ресурс
165421
  Горчаков А.Е. Алфавит: когнитивная версия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-24. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
165422
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 9. – С.107-118. – ISSN 0130-7673
165423
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 8. – С.91-108. – ISSN 0130-7673
165424
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 10. – С. 98-124. – ISSN 0130-7673
165425
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 11. – С. 86-109. – ISSN 0130-7673
165426
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 12. – С. 67-91. – ISSN 0130-7673
165427
  Лебедев А.В. Алфавитная аналогия в греческой философии: Гераклит, Демокрит, Платон // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 64-70. – ISSN 0042-8744
165428
  Сикорский К.П. Алфавитно-предметный и географический указатель к основной литературе по пятилетнему плану народнохозяйственного строительства СССР 1928/29-1932/33 / К.П. Сикорский, А.С. Яновский. – Москва ; Ленинград, 1931. – 164 с.
165429
   Алфавитно-предметный и хронологический указатели : систематическое собрание законов РСФСР, указов Президиума Верховного Совета РСФСР и решений Правительства РСФСР к тт. I-XIV. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 608 с.
165430
   Алфавитно-предметный и хронологический указатели к "Систематическому собранию законов РСФСР, Указов Президиума Верховного Совета РСФСР и решении Правительства РСФСР". – М, 1970. – 608с.
165431
   Алфавитно-предметный указатель. – Москва, 1969. – 168 с.
165432
   Алфавитно-предметный указатель. – Москва : Машиностроение, 1978. – 180 с.
165433
  Поливановский С.Е. Алфавитно-предметный указатель к "Единой схеме классификации литературы в книготорговой сети" / С.Е. Поливановский, А.Т. Каменецкий. – М, 1968. – 367с.
165434
   Алфавитно-предметный указатель к официальной части "Церковных ведомостей" за 1888-1897 годы. – Санкт-Петербург : Синодальная Типография, 1899. – 168 с.
165435
   Алфавитно-предметный указатель к официальной части "Церковных ведомостей" за 1898-1910 годы. – Санкт-Петербург : Синодальная Типография, 1911. – 336 с.
165436
   Алфавитно-предметный указатель к сборнику "Уголовное законодательство Союзу ССР и союзных республик". – М, 1963. – с.
165437
   Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу : пособие для библиотекарей. – Москва : Книга, 1981. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 154-155
165438
   Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу нотных изданий : метод. рекомендации. – Москва : ГБЛ, 1982. – 67 с.
165439
  Зверев В.И. и др. Алфавитно-цифровые дисплеи ЕС-7920 в диалоговых системах / В.И. и др. Зверев. – Москва : Наука, 1986. – 240с.
165440
  Гамкрелидзе Т.В. Алфавитное письмо и древнегрузинская письменность / Т.В. Гамкрелидзе. – Тбилиси, 1989. – 350с.
165441
  Шамурин Е.И. Алфавитный каталог / Е.И. Шамурин. – М., 1932. – 382 с.
165442
  Белов А.М. Алфавитный каталог и аннотация / А.М. Белов. – Ленинград : Изд-во кн. сектора Л.Г.О.Н.О., 1925. – 25 с.
165443
  Шамурин Е.И. Алфавитный каталог и его организация / Е.И. Шамурин. – Изд. 2-е, испр. и дополн. – М., 1938. – 158с.
165444
   Алфавитный перечень станций железнодорожной сети Союза ССР с распределением по республикам, областям (краям) и округам : по данным на 1 янв. 1930 г. – Изд. 4-е. – Москва : Планхозгиз, 1930. – 59 с.
165445
   Алфавитный перечень станций железнодорожной сети Союза ССР с распределением по республикам, областям (краям) и округам. – 4. – М., 1930. – 59 с.
165446
  Волков Я. Алфавитный сборник русских неправильных глаголов / Я. Волков. – Санкт-Петербург : Книжный склад "Российской библиографии", 1881. – 26 с.
165447
   Алфавитный словарь занятий : пособие для разработки материалов Всесоюз. переписи населения 1939 г. – Москва : ЦУНХУ Госплана СССР В/О Союзоргучет, 1939. – XII, 245 с.
165448
  Миллер де Моссандро Алфавитный словарь к руководству для изучения итальянского языка. – Москва ; Одесса : КНигоиздат "Родное слово", 1913. – 294с.
165449
   Алфавитный служебный каталог русских дореволюционных газет (1703-1916). – Л, 1958. – 280с.
165450
   Алфавитный служебный каталог русских дореволюционных газет (1703-1916). – Ленинград, 1958. – 280 с.
165451
   Алфавитный список почтовых предприятий Союза ССР. – Москва : Связьтехиздат
Ч. 1. – 1935. – 752 с.
165452
   Алфавитный список почтовых предприятий Союза ССР. – М
1. – 1935. – 752с.
165453
   Алфавитный список почтовых предприятий Союза ССР. – М
2. – 1935. – 480с.
165454
   Алфавитный список почтовых предприятий Союза ССР. – Москва : Связьтехиздат
Ч. 2. – 1935. – 480 с.
165455
   Алфавитный список предприятий связи и остановочных железнодорожных пунктов Большой Москвы, лесопарковой зоны и Московской области с указанием плана направления почты : по состоянию на 10 июля 1961 г. – Москва, 1961. – 76 с.
165456
   Алфавитный список предприятий связи и остановочных железнодорожных пунктов Большой Москвы, лесопарковой зоны и Московской области с указанием плана направления почты по состоянию на 10 июля 1961 год. – М, 1961. – 76с.
165457
  Быков К.В. Алфавитный список станций, включенных в Объединенный сборник тарифных расстояний жел. дор. СССР / К.В. Быков. – М., 1924. – 108с.
165458
  Брук В.Н. Алфавитный справочник устаревших изданий : Библиографическое пособие для организаций и предприятий книжной торговли / В.Н. Брук. – Москва : Вздательство Всесоюзной Книжной палаты, 1960. – 344 с.
165459
  Волович М.А. Алфавитный табулятор ТА80-1 / М.А. Волович. – Москва, 1971. – 488с.
165460
   Алфавитный указатель библиотеки АН СССР за 1978. – Москва, 1979
165461
  Москальский П.П. Алфавитный указатель вопросов гражданского права и судопроизводства, разрешенных Гражданским кассационным департаментом Правительствующего сената / Сост. пом. юрисконсульта М-ва гос. имуществ П.П. Москальский. – 2-е изд, доп. извлеч. из реш., нап. после 1-го изд. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. А.Е. Ландау, 1879. – [4], 32 стб., LXVI, 1624 с.


  Авт. пред.: Гольмстен, Адольф Христианович (1848-1920) Ред.: Вицин, Александр Иванович
165462
  Трахтенберг Г.И. Алфавитный указатель вопросов разрешенных уголовным кассационным и общим собранием кассационных департаментов Правительствующего Сената 1866-1876 / сост. Г.И. Трахтенберг. – Санкт-Петербург : Тип. Ф.С. Сущинского, 1878. – [4], LVI, XXXVI, 892 с.
165463
  Двигубский Н.П. Алфавитный указатель географических имен, помещенных на картах Дальняго Востока / Н.П. Двигубский. – С.-Петербург : Военная Типография (в здании Главного Штаба)
Вып. 1 : Корея. – 1904. – 23 с.
165464
  Бородовский Л. Алфавитный указатель географических имен, помещенных на карте Маньчжурии / Л. Бородовский. – Санкт-Петербург : Издательство канцелярии Министерства финансов : Типография В. Киршбаума, 1901. – 33 с.
165465
  Калашников С.В. Алфавитный указатель действующих и руководственных канонических постановлений , указов, определений и распоряжений Святейшаго правительствующаго синода (1721-1895 г. включительно) и гражданских законов ... : ... относящихся к Духовному ведомству православнаго исповедания / сост. С. В. Калашников. – Харьков : Тип. А. Дарре, 1896. – XXX, [2], 368 с.
165466
   Алфавитный указатель и перечень журналов и надписей Артиллерийского комитета за 1912 г. с их кратким содержанием. – Петроград : Тип."Артиллерийский журн.", 1917. – XII, 456 с.
165467
  Овсянико-Куликовский К.Н., Лужинский И.С., Болотов П.П. Алфавитный указатель и систематический сборник циркуляров Главного интендантского управления и приказов по Интендантскому ведомству с 1881-1898 гг / Сост.: шт.-ротм. Овсянико-Куликовский и шт.-кап. Лужинский и Болотов. – Санкт-Петербург : Т-во "Нар. польза", 1898. – [2], 2, 144, 837 с.
165468
   Алфавитный указатель к "Отечественны запискам" 1849, 1850, 1851, 1852 и 1853 годов. – Санкт-Петербург : в Типографии Королева и Коми, 1854. – 111 с.
165469
   Алфавитный указатель к журналам Совета Министров за 1914 год : справочное издание / II отд. канцелярии Совета Министров. – Петроград : Государственная типография, 1916. – 133 с.
165470
  Гриневич А. Алфавитный указатель к периодическим изданиям императорскаго общества истории и древностей / А. Гриневич. – Москва, 1862. – 75 с.
165471
   Алфавитный указатель к сборникам научных трудов серии "Библиотеки АН СССР и АН союзных республик за 1974-1977 гг". – Москва, 1978. – 35 с.
165472
   Алфавитный указатель к сборникам научных трудов серии "Библиотеки АН СССР и АН союзных республик за 1978-1982 г.г.. – Москва, 1983
165473
   Алфавитный указатель к сборникам научных трудов серии "Библиотеки АН СССР и АН союзных республик" за 1983-1986 гг. : За 1983-1986 гг. – Москва : БЕН, 1989. – 30 с.
165474
   Алфавитный указатель книг Библиотеки Университета Св. Владимира. – Киев : Университетская тип.
Вып. 3. – 1854. – 240 с.
165475
   Алфавитный указатель книг Библиотеки Университета Св. Владимира. – Киев : Университетская тип.
Вып. 4. – 1855. – 320 с.
165476
   Алфавитный указатель книг Библиотеки Университета Св. Владимира. – Киев : Университетская тип.
Вып. 6. – 1855. – 128 с.
165477
   Алфавитный указатель книг Библиотеки Университета Св. Владимира. – Киев : Университетская тип.
Вып. 8, 14. – 1856. – 168 с.
165478
   Алфавитный указатель книг и рукописей, поступивших в Библиотеку С-Пб. духовной академии в 1896 и 1898 гг.. – Санкт-Петербург : Тип. Акинфиева и Леонтьева, 1898. – 180 с.
165479
   Алфавитный указатель книг и рукописей, поступивших в Библиотеку С-Пб. духовной академии в 1898 году / сост. б. А. Р. – Санкт-Петербург : Тип. Акинфиева и Леонтьева, 1899. – 121 с.
165480
   Алфавитный указатель книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1869 году. – Киев : В унив. тип., 1870. – 122 с.
165481
   Алфавитный указатель книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1870 году. – Киев : В унив. тип., 1871. – 69 с.
165482
   Алфавитный указатель книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1871 году. – Киев : В унив. тип., 1872. – 66 с.
165483
   Алфавитный указатель книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1872 году. – Киев : В унив. тип., 1873. – 95 с.
165484
   Алфавитный указатель книг, поступивших в библиотеку Университета Св. Владимира с 1872 году. – Киев : Университетская тип., 1873. – 95 с.
165485
  Ригана Н.А. Алфавитный указатель наиболее употребительных персидских имен собственных, титулов и прозвищ. – Санкт-Петербург : Тип. Государственного Банка, 1909. – 18 с.
165486
  Ленин В.И. Алфавитный указатель произведений В.И. Ленина / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1984
165487
  Ленин В.И. Алфавитный указатель произведений В.И. Ленина, вошедших в 4-е издание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1969. – 312с.
165488
   Алфавитный указатель произведений, вошедших в Полное собрание сочинений В.И. Ленина. – Москва : Политиздат, 1966. – 757 с.
165489
   Алфавитный указзатель к постановлениям относящимся до Великого княжества Финляндского : в 3 т. / сост. Н.Н. Корево. – 1907-1909. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 2 : К - П. – 1907. – [4], XV-XX, 491-1065, [4] с.
165490
  Мусаев К.М. Алфавиты языков народов СССР. / К.М. Мусаев. – М., 1965. – 87с.
165491
   Алфавітний покажчик 21-го тому журналу "Нелінійні коливання" // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 21, № 4. – C. 574-576. – ISSN 1562-3076
165492
   Алфавітний покажчик 70-го тому "Українського математичного журналу" // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 70, № 12. – C. 1723-1728. – ISSN 1027-3190
165493
   Алфавітний покажчик до повного зібрання творів В.І. Леніна. – Київ : Політвидав, 1978. – 518 с.
165494
   Алфавітний покажчик до творів К. Маркса і Ф. Енгельса. – Київ : Політвидав, 1973
165495
   Алфавітний покажчик матеріалів, надрукованих у журналі в 2008 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 236-239. – ISSN 0130-5247
165496
   Алфавітний покажчик матеріалів, надрукованих у журналі у 2020 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 236-239. – ISSN 0130-5247
165497
   Алфавітний покажчик праць В.І. Леніна, що увійшли до 4-го видання творів. – Київ : Політвидав, 1952. – 138 с.
165498
   Алфавітний покажчик прізвищ авторів статей, опублікованих у журналі "Статистика України" у 2008 році // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 123
165499
   Алфавітний покажчик рубрик "Культури слова (1967-2017) / укладач А.Ю. Ганжа // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 87. – С. 263-265. – ISSN 0201-419
165500
  Єфименко В.А. Алфавітний принцип побудови твору (на матеріалі повісті В. Абіша "Алфавітна Африка") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 112-115
165501
   Алфавітний словник українського біографічного словника // Українська біографістика : зб. наук. пр. / Ін-т біографічних досліджень НБ ім. В.І. Вернадського НАН України. – Київ, 1996. – Вип. 1. – С. 45-49
165502
  Дерба С. Алфавітно-гніздовий словник українських термінів з комп"ютерної лінгвістики // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 21-24.
165503
   Алфавітно-предметний покажчик до Кримінального процесуального кодексу України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 289-323. – ISSN 1026-9932
165504
   Алфавітно-предметний покажчик до рішень і висновків Конституційного Суду України : (1997-2020) / Конституц. Суд України ; відп. ред. В.М. Бесчастний ; [уклад. Ю.М. Михеєнко]. – Житомир : 505, 2021. – 154, [2] с. – ISBN 978-617-7892-20-4
165505
  Подошовка Н.В. Алфавітно-предметний покажчик до систематичного каталогу / Н.В. Подошовка, М.М. Чегринець // Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій : матеріали наук.-практ. семінарів / М-во культури України, Держ. закл. "Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка" ; [уклад.: Н.В. Подошовка, М.М. Чегринець]. – Харків : [б. в.], 2011. – С. 49-76
165506
  Головін А. Алфавітно-предметний покажчик рішень і висновків Конституційного Суду України (1997-2011) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 70-109
165507
  Лобузіна К. Алфавітно-предметний покажчик як лінгвістичний засіб бібліотечно-інформаційних технологій / К. Лобузіна, С. Галицька // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (251). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  У статті розглянуто питання формування словника алфавітно-предметного покажчика (АПП) в електронному каталозі наукової бібліотеки, обґрунтовується доцільність його використання у тематичному пошуку за класифікаційною ієрархією. З’ясовано, що ...
165508
  Москаленко В.Ф. Алфер"єв Сергій Петрович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 11-15 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Лікар-терапевт, доктор медицини(1843), екстраординарний професор(1846), ординарний професор (1847), засновник та перший завідувач кафедри спеціальної патології і терапії з госпітальною клінікою (1849-1857), завідувач кафедри терапевтичної клініки з ...
165509
   Алфер"єв Сергій Петрович (1816-1884) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 8. – ISBN 978-966-439-754-1
165510
   Алфер"єв Сергій Петрович (1816-1884) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 12. – ISBN 978-966-933-054-3
165511
   Алфер"єв Сергій Петрович (1816-1884) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 302. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
165512
  Проценко Л. Алфер"єв Сергій Петрович (4.X.1816-31.III.1884) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – C. 85. – ISBN 5-333-00673-3
165513
  Проценко Л. Алфер"єв Сергій Петрович [4.X.1816-31.III.1884] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 85. – ISBN 978-611-01-1405-9
165514
  Бабченко А. Алхан-Юрт: Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 2. – С.12-50. – ISSN 0130-7673
165515
  Коэльо П. Алхимик : [роман] / Пауло Коэльо. – Киев : Колибри, 2002. – 94, [2] с. : ил. – (Философия успеха)
165516
  Коэльо П. Алхимик = O Alquimista / Пауло Коэльо ; [пер. с португ.: А. Богдановский]. – Киев : София, 2002. – 221, [3] с. : ил. – Парал. тит. л. португ. – ISBN 966-7319-63-6
165517
  Коэльо П. Алхимик / Пауло Коэльо; Пер. с португ. А.Богдановского. – Київ : Софія, 2003. – 224 с. – ISBN 5-220-00326-7; 5-344-00003-0


  Любимая книга сильных мира сего и простых людей в 117 странах мира. "Добиться воплощения своей судьбы - это единственная подлинная обязанность человека..."
165518
  Коэльо П Алхимик : O Alquimista / Пауло Коэльо ; [ пер. с порт. А. Богдановский ]. – Киев : София, 2004. – 208 с. – ISBN 966-7319-84-9
165519
  Добровенский Р.Г. Алхимик, или Жизнь композитора Александра Бородина / Р.Г. Добровенский. – Рига, 1984. – 489с.
165520
  Яшанина Екатерина Алхимические превращения образа // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 24-27 : Фото
165521
  Гельман З.Е. Алхимия Гарсиа Маркеса // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 84-91. – ISSN 044-748Х
165522
  Володкевич Н.Н. Алхимия и алхимики : (Страничка из истории науки) / Н.Н. Володкевич. – Б.м : Б.и. – 25с. – Отд. оттиск из: "Мир Божий", N8-9 август-сентябрь
165523
  Кин Ц.И. Алхимия и реальность / Ц.И. Кин. – М, 1984. – 399с.
165524
  Канонников И.И. Алхимия и современная наука : речь произнесенная ординарным профессором И.И. Канонниковым // Сборник статей по химии. – [Б.гб]. – [2], 30 с.
165525
  Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры / В.Л. Рабинович. – Москва : Наука, 1979. – 391с.
165526
  Макуренкова С. Алхимия поэзии. Шекспир и Боттичелли = L"alchimia della poesia. Alchemy of poetry. Shakespeare & Botticelli / Светлана Макуренкова. – Москва : Река времен ; Галерея Уффици, 2015. – 59, [1] с., [4] л. ил. : ил. – Загол. обл.: Открытие Боттичелли. - Текст парал. рус., исп., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-85319-027-6
165527
  Парандовский Я. Алхимия слова. / Я. Парандовский. – М., 1972. – 335с.
165528
  Парандовский Я. Алхимия слова. / Я. Парандовский. – М., 1982. – 528с.
165529
  Парандовский Я. Алхимия слова. Петрарка. Король жизни : [пер. с пол.] / Ян Парандовский ; [сост. и вст. ст. С. Бэлзы]. – Москва : Правда, 1990. – 651 с. : 1 л. портр.
165530
  Юнг К.Г. Алхимия снов : Четыре архетипа: Мать. Дух. Трикстер. Перерождение / Пер. с англ. и послесловие Семиры; Карл Густав Юнг. – Санкт-Петербург : Timothy, 1997. – 352c. – (Момент истины). – ISBN 5-88801-020
165531
  Коельо Пауло Алхімік / Коельо Пауло; Переклад з португальської В.Морозова. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. – 127с. – ISBN 966-7493-13-X
165532
  Тіхомірова О. Алхімія життя, або чому не збуваються мрії?: роман Пауло Куельо "Алхімік" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (446), листопад 2018. – С. 47
165533
  Кононенко Є. Алхімія перекладу, або Чорне Створіння під вишитими ковдрами // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 24. – ISSN 1563-6461


  "...проблема перекладу українською, який був би кращий за російський, сьогодні в Україні є дуже актуальною. Видавництво "Пульсари" в рамках програм французького та бельгійського фондів підтримки випустило в світ "Твори" Марґерит Юрсенар. Перекладачем, ...
165534
  Бондаренко Олена Алхімія пригод : Польща // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 70-75 : Фото
165535
  Бердник Громовиця Алхімія простоти : мистецтво // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 184-187. – ISSN 0208-0710


  Про житомирського митця, засл. художника України Юрія Камишного
165536
   Алхімія слова живого : Французький роман 1945-2000 рр.: Навч. посіб. – Київ : Промінь, 2005. – 384 с. – ISBN 966-8512-23-5
165537
  Белімова Т. Алхімія слова: вимір сучасного українського бестселера. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; ред. рада.: М. Жулинський, В. Брюховецький, І. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (683), листопад. – C. 22-31. – ISSN 0236-1477
165538
  Матевосян Г. Алхо / Г. Матевосян. – Ереван : Айастан, 1969. – 82 с.
165539
  Терес Н.В. Алчевська Христина Данилівна // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 5-8. – ISBN 978-966-8653-95-7
165540
  Бондар Л.С. Алчевська Христина Данилівна (1841-1920) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 531-538. – ISBN 966-06-0367-3
165541
  Коровина Е. Алчео Доссена: живущий не в свое время // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 4. – С. 241-249. – ISSN 1726-6084
165542
  Маркандайя К. Алчность. / К. Маркандайя. – М., 1970. – 223с.
165543
   Алшар светско природно наследство = Allchar a world natural heritage : светско природно наследство / Глигор Јовановски, Блажо Боев, Трајче Стафилов, Петре Макрески, Владо Матевски, Иван Боев ; [фот.: Р. Jанкулоски та ін.]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2018. – III, 238, [7] с. : іл., фот. – Текст парал. макед., англ. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-608-203-238-2
165544
  Кораблинов В.А. Алые всадники. / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1969. – 224с.
165545
   Алые звезды на майках. – Москва, 1987. – 156 с.
165546
  Шутов И.Н. Алые зори. / И.Н. Шутов. – Харьков, 1956. – 235с.
165547
  Рогов А.П. Алые кони: повесть. / А.П. Рогов. – М., 1978. – 48с.
165548
  Шарипова Г. Алые крылья / Г. Шарипова. – Алма-Ата, 1964. – 157с.
165549
  Машковцев В.И. Алые лебеди / В.И. Машковцев. – Челябинск, 1976. – 66с.
165550
  Бражнин И. Алые майки / И. Бражнин. – Ленинград : Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1948. – 347 с.
165551
  Бражнин И. Алые майки / И. Бражнин. – Ленинград : "Молодая Гвардия", 1948. – 424 с.
165552
  Наниев А.И. Алые маки / А.И. Наниев. – Кишинёв, 1974. – 211с.
165553
   Алые маки. – Куйбышев, 1980. – 208с.
165554
  Мачульский Н.В. Алые маки : роман / Николай Мачульский. – Сумы : Мрия, 1992. – 272 с. – ISBN 5-7707-2847-7
165555
  Гюмреци А.Ф. Алые маки на серых скалах / А.Ф. Гюмреци. – М., 1984. – 320с.
165556
  Мернова Л.К. Алые облака / Л.К. Мернова. – Волгоград, 1967. – 20с.
165557
  Гацунаев Н.К. Алые облака / Н.К. Гацунаев. – Ташкент, 1972. – 70с.
165558
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Москва-Л., 1944. – 120с.
165559
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Барнаул, 1958. – 431с.
165560
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Ростов-на-Дону, 1959. – 623с.
165561
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Москва, 1965. – 431с.
165562
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Иркутск, 1975. – 271с.
165563
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Л., 1975. – 640с.
165564
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – И, 1976. – 431с.
165565
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Челябинск, 1980. – 461с.
165566
  Грин А.С. Алые паруса : Феерия / А.С. Грин. – Киев : Веселка, 1981. – 64с.
165567
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Якутск, 1985. – 355с.
165568
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – К., 1985. – 445с.
165569
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – М. : Художественная литература, 1986. – 510с.
165570
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Москва, 1988. – 428с.
165571
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Минск, 1988. – 288с.
165572
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Москва, 1989. – 430с.
165573
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – К., 1989. – 364с.
165574
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Новосибирск, 1991. – 428с.
165575
  Грин А. Алые паруса / Александр Грин ; [послесл. : Т.В. Надозирной ; худ.-оформ. : Ю.Ю. Романика]. – Харьков : Фолио, 2012. – 410 с., [4] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5726-6
165576
  Грин А.С. Алые паруса. Бегущая по волнам. Золотая цепь / А.С. Грин. – Москва : Детская литература, 1965. – 430 с.
165577
  Крапивин С.П. Алые перья стрел / С.П. Крапивин, В.П. Крапивин. – Свердловск, 1984. – 367с.
165578
  Гмырев А.М. Алые песни.Стихи,письма,воспоминания / А.М. Гмырев. – М, 1968. – 318с.
165579
  Изюмский Б.В. Алые погоны / Б.В. Изюмский, 1950. – 224с.
165580
  Изюмский Б.В. Алые погоны / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону
2. – 1950. – 180с.
165581
  Изюмский Б. Алые погоны : трилогия / Б. Изюмский. – Ростов-на-Дону, 1954. – 498
165582
  Изюмский Б.В. Алые погоны : Роман / Б.В. Изюмский. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 703с.
165583
   Алые поля. – Челябинск, 1973. – 59с.
165584
  Родичев Н.И. Алые росы / Н.И. Родичев. – Донецк, 1963. – 384с.
165585
  Плебейский О.Л. Алые створы / О.Л. Плебейский. – Волгоград, 1980. – 144с.
165586
  Шишков В.Я. Алые сугробы / В.Я. Шишков. – Владивосток, 1987. – 462с.
165587
  Шишков В.Я. Алые сугробы : Повести и рассказы / В.Я. Шишков. – Ленинград : Художественная литература, 1990. – 512с. – (Классики и современники. Советская литература)
165588
  Шишков В.Я. Алые сугробы и другие рассказы / В.Я. Шишков. – Ленинград : Государственное издательство художественной литературы, 1954. – 249 с.
165589
  Шишков В.Я. Алые сугробы и другие рассказы / В.Я. Шишков. – Москва : Художественная литература, 1954. – 240 с.
165590
  Толгуров З. Алые травы : повести / Зейтун Толгуров; авториз. пер. с балкар. А.Богданова. – Москва : Современник, 1975. – 272 с.
165591
  Крейн С. Алый знак доблести : (роман); пер. с английского / Стивен Крейн. – Москва : Художня література, 1989. – 670 с. – Переплетено с: Спрут / Ф. Норрис (с. 151-669). – (Библиотека литературы США). – ISBN 5-280-00671-8
165592
  Крейн С. Алый знак доблести. Рассказы : пер. с англ. / Стивен Крейн. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1962. – 292 с.
165593
  Крейн С. Алый знак доблести: роман / С. Крейн. – Москва, 1935. – 264 с.
165594
  Дмитриев Алексей Алый ковер на песке Сахары : народное кино / Дмитриев Алексей, Хедберг Каспер // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 58-63 : Фото
165595
  Стальной П.Д. Алый лебедь. / П.Д. Стальной. – Рига, 1957. – 402с.
165596
  Сологуб Ф.К. Алый мак : книга стихов / Федор Сологуб [псевд.]. – Москва : Московское книгоиздательство, 1917. – 230, III с.
165597
  Гиппиус З.Н. Алый меч : рассказы / З.Н. Гиппиус. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова ; [Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина]
Кн. 4. – 1906. – [4], 480 с.
165598
   Алый парус. – М, 1966. – 191с.
165599
   Алый парус. – М, 1966. – 191с.
165600
  Славин К.Л. Алый парус Парижа / К.Л. Славин. – Москва : Искусство, 1977. – 135 с.
165601
  Дедов П.П. Алый свет зари / П.П. Дедов. – Новосибирск, 1986. – 188 с.
165602
  Пырков В.И. Алый снег / В.И. Пырков. – Саратов, 1966. – 64с.
165603
  Родичев Н.И. Алый снег / Н.И. Родичев. – М., 1986. – 270с.
165604
  Подольный Е.А. Алый талисман / Е.А. Подольный. – Москва, 1979. – 142 с.
165605
  Амиров Х.А. Алый тюльпан : стихи, поэмы, изречения / Хусаинбек Амиров ; пер. с каз. В. Смирнова. – Алма-Ата : Жалын, 1979. – 47 с.
165606
  Солдак А.Г. Алювіальні води річкових долин деяких районів північної частини Акмолінської області та перспективи їх використання для водопостачання цілинних радгоспів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 64-69. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
165607
  Пашняк Т. Алюзивна інтертекстуальність у східних поемах Дж.Г. Байрона // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 327-332. – ISBN 966-8188-10-1
165608
  Волковинський О.С. Алюзивний заголовок фейлетонів Остапа Вишні як запрошення до комунікативної гри автора з реципієнтом // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 132-135


  Стаття присвячена теоретичному осмисленню проблеми комунікативної гри автора з реципієнтом завдяки алюзивному заголовку фейлетону. Історично визначеним ілюстративним матеріалом обрано фейлетони Остапа Вишні, які вважаються еталонними в цьому жанрі. ...
165609
  Бігун О. Алюзивний код поезії у прозі Шарля Бодлера // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Бібліогр.: Літ.: С. 87-88, 15 поз. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
165610
  Коломієць Л.В. Алюзивні фрази Грегорі Корсо та їх "друге життя" як назв і цитат з погляду перекладу // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2012. – Т. 4, № 2. – С. 35-44
165611
  Павлюк Н. Алюзії в історичній прозі Юрія Мушкетика // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 177-185. – ISSN 2312-6809
165612
  Кам"янець А. Алюзії в публіцистичному тексті: функції та переклад // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-18. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено функції трьох типів алюзій в українських публіцистичних текстах - алюзій до прецедентних текстів радянської епохи, алюзій до літературних творів і алюзій до популярних західних кінофільмів - і проаналізовано, чи збережені ці алюзії ...
165613
  Левко О.В. Алюзії та ремінісценції античних міфів у промові Григорія Богослова "In Laudem Basilii Magni" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 405-413


  У статті досліджуються алюзії та ремінісценції античних міфів в епідейктичній промові Григорія Богослова "In laudem Basilii Magni", зокрема, стверджується, що звертання до античних алюзій та ремінісценцій у дискурсі автора відбувається згідно з ...
165614
  Булах М.Б. Алюзії та ремінісценції в сучасному українському мас-медійному тексті // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 140-148
165615
  Бердник О. Алюзії у вірші Лесі Українки "І ти, колись, боролась, мов Ізраїль..." // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 74-83. – ISSN 1728-9572
165616
  Шпак Ю.О. Алюзії як інтертекстеми у козацьких літописах // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 113-117
165617
  Дубельт О.В. Алюзія в президентських промовах Авраама Лінкольна // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 78-80


  Робота присвячена дослідженню алюзії в президентських промовах А. Лінкольна. Предметом дослідження є алюзії, використані оратором за час президентства, об"єктом - мовні засоби втілення алюзії: метафори, порівняння, історичні та культурні реалії, ...
165618
  Крапива Ю.В. Алюзія в публіцистичному тексті (на матеріалі журнальних статей українського інтернет-видання "Політика і культура") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 16-19. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
165619
  Проценко О.В. Алюзія в текстах теленовин // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 72-81


  Проаналізовано функції алюзії в текстах теленовин. Окреслено роль алюзії у формуванні конотації новинного тексту. Визначено зв"язок алюзії з сучасним жанром інфотейнменту і традиціями сміхової народної культури. The article is concerned with the ...
165620
  Лук"янченко М.П. Алюзія в художньому тексті: перекладознавчий аспект (на матеріалі повісті "Слова" Ж.-П. Сартра) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 306-317. – ISBN 978-966-171-092-3
165621
  Свириденко О. Алюзія та її роль в епістолярній прозі романтиків (на матеріалі листування українських письменників) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 78-84. – ISSN 2312-6809


  "...А. Метлинський (КУ) увійшов в історію української літератури як похмурий геній. Цю обставину, як свідчить епістолярій митця, слід виводити не стільки із впливів західноєвропейської цвинтарної поезії, як зазначали окремі дослідники, скільки ...
165622
  Ненько Г.Л. Алюзія творчості Є. Пашковського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 368-374


  Проаналізовано своєрідність використання біблійних алюзій у творах Є. Пашковського, з"ясовуються їх функції, різновиди, роль у мистецькій палітрі письменника. Особливу увагу приділено біблійним алюзіям роману "Щоденний жезл"
165623
  Фесенко І.М. Алюзія у сучасній англійській мові (на матеріалі англо-американської преси) / І.М. Фесенко, К. Лукаш // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 229-233
165624
  Дужа Л. Алюзія як елемент поетичного тексту: лінгводидактичний аспект (на матеріалі поезій М. Зерова) // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 12. – С. 197-201. – ISSN 2078-5119
165625
  Трищенко І.В. Алюзія як засіб активації фонових знань читача // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 53-57. – ISSN 2522-493X
165626
  Бігун О.А. Алюзія як засіб інтертекстуальності поезій в прозі Ш. Бодлера та М. Яцкова // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 366-374. – ISBN 978-966-188-008-4
165627
  Копильна О.М. Алюзія як перекладознавча проблема // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 209-213. – ISBN 978-966-581-958-5
165628
  Мопассан Гі де Алюма й інші новели / Гі Де Моппасан ; Пеpеклав з фpанцузької мови К. Шмиговський. – У Київі (Київ) : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Польська], 1918. – 199 с. – (Світова бібліотека ; Ч. 3)


  Зміст: Аллюма; Івеліна Самоpі; Весною; Пані Паpіс; Паpижська пpигода; Двеpі; Хазяйка; Реліквія; Вікно; Кага; Магнетизм; Викpутні; Hовоpічний даpунок; Кpик тpівоги; Заповіт; Лєгенда гоpи Сен-Мішель; Коpсіканський бандіт; Мій дядько Жюль; Волоцюга.
165629
  Сиражиддинов Н.А. Алюминаты и галлаты целочноземельных металлов (Ca, Sr,Ba) / Н.А. Сиражиддинов, З.Р. Кадырова. – Ташкент, 1986. – 136с.
165630
  Привезенцев В.А. Алюминевые обмоточные провода с эмалевой изоляцией / В.А. Привезенцев, В.М. Аникиенко. – М, 1965. – 17с.
165631
  Рабкин Д.М. и др. Алюминевые сплавы для сварных криогенных конструкций / Д.М. и др. Рабкин. – Киев, 1977. – 44с.
165632
  Синельникова В.С. и др. Алюминиды / В.С. и др. Синельникова. – К., 1965. – 242с.
165633
  Ильменко Н. Алюминиевая промышленность / Н. Ильменко. – Москва-Ленинград, 1932. – 180с.
165634
   Алюминиевая промышленность капиталистических стран в 1967 г. : [краткий обзор]. – Москва : [б. и.], 1968. – 55 с. – Библиогр.: с. 52-54
165635
  Эдварс Д. Алюминиевая промышленность. / Д. Эдварс. – М.-Л.
1. – 1933. – 212с.
165636
   Алюминиево-никелевые бронзы. – Москва : Металлургия, 1966. – 72 с. : ил. – Библиогр.: с. 70-71
165637
  Фридляндер И.Н. Алюминиевые деформируемые конструкционные сплавы / И.Н. Фридляндер. – М., 1979. – 208с.
165638
   Алюминиевые и магниевые сплавы армированные волокнами. – Москва : Наука, 1974. – 200 с. – Библиогр. в конце глав
165639
   Алюминиевые обмоточные провода в электромашиностроении и аппаратостроении : по материалам совещания, орг. Центр. ин-том НТИ электротехн. пром-ти и приборостроения и Советом нар. хоз-ва Литов. ССР. – Москва : ЦИНТИ, 1960. – 148 с. : ил.
165640
  Гантц В.Л. Алюминиевые провода с оксидной изоляцией / В.Л. Гантц. – М, 1965. – 8с.
165641
  Волков А.Н. Алюминиевые руды / А.Н. Волков, Е.И. Дворшан. – Ленинград-Москва, 1935. – 1-47с.
165642
  Аршинов В.В. Алюминиевые руды и возможности их нахождения в России / В.В. Аршинов. – Петроград : Имперская Академия Наук, 1916. – 28 с. – Библиогр.: "Литература", с. 27-28. – (Материалы для изучения естественных производительных сил России ; № 6)
165643
   Алюминиевые сплавы : металловедение алюминия и его сплавов : справ. руководство. – Москва : Металлургия, 1971. – 352 с. : ил.
165644
   Алюминиевые сплавы : Пром. деформируемые, спеченные и литейные алюминиевые сплавы : справ. руководство / М.Б. Альтман, С.М. Амбарцумян, Н.А. Аристова, З.Н. Арчакова, В.П. и др. Батраков; [М.Б. Альтман, С.М. Амбарцумян, Н.А. Аристова и др.] ; отв. ред.: Ф.И. Квасов, И.Н. Фридляндер ; ред. совет: А.Ф. Белов [и др.]. – Москва : Металлургия, 1972. – 551, [1] с. : ил., табл. – На корешке загл.: Промышленные алюминиевые сплавы. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Развернутый тит. л. – Библиогр. в конце глав
165645
   Алюминиевые сплавы : применение алюминиевых сплавов : справочное руководство. – Москва : Металлургия, 1973. – 408 с. : ил.
165646
   Алюминиевые сплавы : Структура и свойства полуфабрикатов из алюминиевых сплавов : справочник. – Москва : Металлургия, 1974. – 432 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
165647
   Алюминиевые сплавы (свойства, обработка, применение). – 13-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1979. – 680 с. : ил.
165648
  Беляев А.И. Алюминий / А.И. Беляев, М.Б. Рапопорт, Е.И. Хазанов ; под общ. ред. и с предисл. С.С. Смирнова (Верина). – Москва-Ленинград : НКТП-Цветметиздат, 1932. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 158-159
165649
  Дебар Р. Алюминий / Р. Дебар. – 2-е изд. перер. – Ленинград, 1932. – 310с.
165650
  Ключников Н.Г. Алюминий : Получение, свойства, применение / Н.Г. Ключников, А.Ф. Колодцев. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 86 с.
165651
  Гинсберг Г. Алюминий / Г. Гинсберг. – М., 1968. – 108с.
165652
   Алюминий = Aluminum : металловедение, обраб. и применение алюминиевых сплавов : пер. с англ. – М, 1972. – 663 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
165653
  Малявкин С.Ф. Алюминий и боксит. / С.Ф. Малявкин. – Л.
4. – 1927. – 1-89с.
165654
  Пахоруков Н.И. Алюминий и его значение для народного хозяйства СССР / Н.И. Пахоруков. – Москва : Металлургия, 1964. – 45 с.
165655
  Татарийский В. Алюминий и его производство / В. Татарийский, Ф. Рабинович. – Москва-Л., 1932. – 128с.
165656
  Громыков Е.П. Алюминий, как токсический фактор для микроорганизмов дерново-подзолистой почвы Подмосковья : Автореф... канд. биол.наук: / Громыков Е.П.; Ин-т микробиологии АН СССР. – М., 1966. – 28л.
165657
  Елизаров В.Г. Алюминий. / В.Г. Елизаров. – М, 1963. – 168с.
165658
   Алюминийорганические соединения. – Москва : Иноиздат, 1962. – 320 с.
165659
  Толстиков Г.А. Алюминийорганический синтез / Г.А. Толстиков, В.П. Юрьев. – Москва, 1979. – 290с.
165660
  Макогон В.Ф. Алюминирование из расплавленных хлоридных электролитов : Автореф... канд. хим.наук: / Макогон В. Ф.; АН УССР, Ин-т обз. и неороган. хим. – К., 1968. – 17л.
165661
  Мурач Н.Н. Алюминотермия титана / Н.Н. Мурач, В.Т. Мусиенко. – М., 1958. – 52с.
165662
  Мичович В.М. Алюмогидрид лития и его применение в органической химии / В.М. Мичович, М.Л. Михайлович. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 258 с.
165663
   Алюмогидрокарбонаты : полевая методика определения глинозема в горных породах : (пособие для геологов-полевиков). – Новосибирск : СНИИГГИМС, 1973. – 36 с. – Библиогр.: с. 30-32
165664
  Смірнов О.Є. Алюморезистентність рослин роду гречки (Fagopyrum Mill.) за підвищеної кислотності субстрату : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Смірнов Олександр Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 139 арк. – Додатки : арк. 139. – Бібліогр.: арк. 112-138
165665
  Смірнов О.Є. Алюморезистентність рослин роду гречки (Fagopyrum Mill.) за підвищеної кислотності субстрату : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Смірнов Олександр Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
165666
  Скарченко В.К. Алюмосиликатные катализаторы в свете современной теории гетерогенно-каталитических процессов. / В.К. Скарченко. – К., 1963. – 140с.
165667
  Карлсон К.К. Алюмосиликофосфатные стекла : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Карлсон К.К. ; Риж. политехн. ин-т. – Рига, 1968. – 18 с.
165668
  Каневский А.Я. Алюмохроммагнетиты Среднего Побужья (Украинский щит) / А.Я. Каневский, Т.Г. Возианова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 39-42 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
165669
  Макаров А.П. Алюра / А.П. Макаров. – Ижевск, 1961. – 194с.
165670
   Аляєв Геннадій Євгенович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 15-17
165671
   Аляєв Геннадій Євгенович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 8-9. – ISBN 978-966-439-754-1
165672
   Аляєв Геннадій Євгенович (1958) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 13. – ISBN 978-966-933-054-3
165673
  Щербинин Ю.Г. АЛЯЗК - алгоритмический язык для описания задач контроля / Ю.Г. Щербинин. – Киев, 1971. – 16с.
165674
  Бані-насер Ф. Алямкін Руслан. Міжнародно-правовий режим захисту прав людини під час внутрішніх // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 47-51. – ISSN 2220-1394
165675
  Ковалевский В.П. Аляска / В.П. Ковалевский. – Москва, 1952. – 77с.
165676
   Аляска : История. Золотая лихорадка. Туризм. Нефть. Промысел. Климат. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 96-146 : Фото. – ISSN 1029-5828
165677
  Будько Євген Аляска : із зими в зиму, або 10 місць, які варто побачити засніженими // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 19 : фото
165678
  Панин Андрей Аляска в новом цвете // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 208 : фото
165679
  Хомчук О.О. Аляска після Росії = Alaska after Russia / Оксана Хомчук, Тарас Хомчук. – Київ ; Чикаго : КВІЦ, 2016. – 893, [3] с. : іл., портр. – Текст кн. укр., англ. – Бібліогр.: с. 879-894 та в підрядк. прим. – (Orthodoxy in the history of America ; т. 1). – ISBN 978-617-697-049-1
165680
  Зейдан Д. Аль-Амин и аль-Мамуин. / Д. Зейдан. – Л, 1977. – 325с.
165681
  Хакимов И.М. Аль-Афгани, Джамаль ад-Дин, егод антиколониальные взгляды и деятельность : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 577 / Хакимов И.М. ; Ан СССР, Ин-т востоковедения. – Москва, 1971. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
165682
  Винниченко Т. Аль-Бируни: говорите истину // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности" ; глав. ред.: Ю. Белецкий ; редкол.: А. Агаларов, А. Афонин, О. Барамия [и др.]. – Киев, 2016. – № 8 (96). – С. 49-65. – ISSN 1819-6268
165683
   Аль Айн. На исторической родине арабского чуда // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 5. – С. 28-31 : фото
165684
  Губерський Л.В. аль Гвері аль Шибані (- літвійський дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 425. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
165685
  Федоров Николай Аль Капоне. 8 мифов о мафиозо // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 10 (2925). – С. 72-81 : фото
165686
  Дубинянская Я. Аль Пачино: по канату // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев, 2020. – № 9/10 (138). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268


  Аль Пачино – один из пересчитанных по пальцам актеров Голливуда, для которых успех в кино не стал автоматически концом театральной карьеры. Всю жизнь он пытался как-то совмещать – с огромным трудом, с переменным успехом, но с верой, что это необходимо. ...
165687
  Тендюк Л.М. Альбатрос - блукач морів : повість / Л.М. Тендюк. – Київ, 1972. – 174 с.
165688
  Горбунов Б.П. Альбатрос : [рассказы разных лет] // Перемены в Борках : [рассказы и очерки] / И.Н. Степанов. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1972. – С. 231-270
165689
  Вертеш П. Альбедный метод и его применение в реакторной физике : Автореф... канд .физ.-мат.наук: 040 / Вертеш П.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1970. – 20л.
165690
   Альбедо гамма-излучения. – Москва : Атомиздат, 1968. – 424 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
165691
  Булатов Б.П. Альбедо гамма-лучей : Автореф... канд физ. мат.наук: / Булатов Б. П.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – М., 1959. – 9л.
165692
  Скрябин Н.Г. Альбедо заряженных частиц в высоких слоях атмосферы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Скрябин Н.Г. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1971. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
165693
   Альбедо и угловые характеристики отражения подстилающей поверхности и облаков. – Ленинград, 1981. – 232с.
165694
  Тер-Маркарянц Альбедо моря : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тер-Маркарянц Н. Е.; Глав. упр. гидрометеорол. службы при СМ СССР, Глав геофиз обсерват. – Л., 1958. – 8л.
165695
  Кушкин Е.П. Альбер Камю : ранние годы / Е.П. Кушкин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1982. – 183 с. : 1 л. портр.
165696
  Бадрак В. Альбер Камю: творчість, що відсуває смерть // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 2-8 листопада (№ 40). – С. 11


  7 лист. виповнюється 100 років від дня народження Альбера Камю - незвичайного сучасного філософа. Письменника, Нобелівського лауреата (1957), який боровся з абсурдом, що насувається на людство. А ще - людини смертельно хворої на туберкульоз, котра ...
165697
  Шур П.Р. Альбер Ламорис / П.Р. Шур. – Ленинград : Искусство, 1972. – 128 с.
165698
  Леняшина Н.М. Альбер Марке / Н.М. Леняшина. – Л, 1975. – 217с.
165699
  Марке М. Альбер Марке. / М. Марке. – М., 1969. – 139с.
165700
  Дефорж Г. Альберт Годрі як філософ палеонтології (до 190-річчя від дня народження) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 2, липень - вересень. – С. 113-117. – ISSN 1998-4634
165701
   Альберт Иванович Борисов: Живопись. Графика : каталог выставки / Борисов Альберт Иванович. Выставка произведений; А.И. Борисов ; Упр. культуры Мособлисполкома, Моск. обл. организация Союза художников РСФСР. – Москва : Советский художник, 1977. – 9 с., [5] л. ил. : ил.
165702
  Лапичак Т. Альберт Камюс - діяльність і творчість // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 135, квітень : квітень. – С. 23-27
165703
  Лапичак Т. Альберт Камюс - діяльність і творчість // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 137, червень : червень. – С. 21-27
165704
  Мотяшов И.П. Альберт Лиханов / И.П. Мотяшов. – Москва : Детская литература, 1981. – 157 с.
165705
   Альберт Мальц. – Москва, 1968. – 14 с.
165706
   Альберт Мальц.. – М., 1954. – 28с.
165707
   Альберт Мальц.. – М., 1958. – 7с.
165708
  Бекер С.В. Альберт Нианза. Открытие устьев Нила. Самуила Вайта Бекера / С.В. Бекер ; пер. Ф. Толя Т. 1, пер. В. Зайцева Т. 2. – Санкт-Петербург ; Москва : издание книгопродавца Маврикия Осиповича Вольфа
Т. 1 ; Т. 2. – 1868. – IV, 294 ; IV, 239 с. : ил.; с ил. в тексте
165709
   Альберт Рис Вильямс : Библиогр. указ. – Москва, 1978. – 107с.
165710
  Киреева И.В. Альберт Рис Вильямс. / И.В. Киреева. – Горький, 1973. – 93с.
165711
   Альберт Романович Коломієць (нар. 1931) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 78-79. – ISBN 966-594-277-8
165712
  Баркова Н.В. Альберт Степанович Папикян, заслуженный художник РСФСР, Москва : краски моей земли : [альбом репродукций] / Н.В. Баркова. – Москва : Советский художник, 1981. – [6] с. : ил., 13 л. ил.
165713
   Альберт Швейцер - великий гуманист ХХ века. – Москва, 1970. – 238с.
165714
  Фрайер П.Г. Альберт Швейцер / П.Г. Фрайер. – Москва, 1984. – 224 с.
165715
  Імієлінські К. Альберт Швейцер = Albert Schweitzer:Thinker-Humanist-Physician : Мислитель, Гуманіст, Лікар / К. Імієлінські, К. Імієлінські, А. Імієлінські; Одеський державний медичний університет. – Одеса : Одеський медуніверситет, 2001. – 157с. – ISBN 966-7733-10-6
165716
  Фрайер П.Г. Альберт Швейцер: Картина жизни / П.Г. Фрайер. – М., 1982. – 228с.
165717
  Березина В.Н. Альберт Эдельфельт и его произведения в Государственном Эрмитаже и других музеях СССР / В.Н. Березина. – Л, 1963. – 21с.
165718
  Слуцкин Л. Альберт Эйнштейн - суперзвезда или Неисповедимые пути к славе // Историк и художник : журнал для всех, кто любит историю, ценит искусство и чувствует их родство / ЗАО "Фирма "Знак". – Москва, 2008. – № 4 (18). – С. 103-113.


  "В научном мышлении всегда присутствует элемент поэзии". Это утверждение Эйнштейна можно было бы посчитать одним из многих афористичных его высказываний, если не знать, какое место в его духовной жизни занимал Достоевский : "Достоевский дает мне ...
165719
  Степановский Ю.П. Альберт Эйнштейн - человек, вдохнувший жизнь во Вселенную (к столетию общей теории относительности Эйнштейна) // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (64/65). – С. 10-23. – ISSN 1811-2404
165720
  Зелиг К. Альберт Эйнштейн : пер. с нем. / К. Зелиг. – Москва : Атомиздат, 1964. – 205 с.
165721
  Зелиг К. Альберт Эйнштейн : сокращен. пер. с нем. / К. Зелиг. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Атомиздат, 1966. – 231 с.
165722
  Гернек Ф. Альберт Эйнштейн : пер. с нем. / Ф. Гернек. – Москва : Мир, 1979. – 143с.
165723
  Гернек Ф. Альберт Эйнштейн / Ф. Гернек ; пер. с нем. И.Д. Рожанского ; с послесл. Б.Г. Кузнецова. – 2-е изд. – Москва : Мир, 1984. – 128 с.
165724
   Альберт Эйнштейн. – Минск : Кузьма, 1998. – 272 с. – (Жизнь знаменитых людей). – ISBN 985-453-006-Х
165725
  Ланцош К. Альберт Эйнштейн и строение космоса : Шесть лекций, прочит. весной 1962 г. в Мичиганском ун-те / пер. с англ. / К. Ланцош. – Москва : Наука, 1967. – 159 с.
165726
   Альберт Эйнштейн и теория гравитации : сборник статей. – Москва : Мир, 1979. – 592 с.
165727
  Мошковский А. Альберт Эйнштейн. Беседы с Эйнштейном о теории относительности и общей системе мира : перевод / А. Мошковский. – Москва : Работник просвещения, 1922. – 210 с.
165728
  Городецкая Э.И. Альберт Эйнштейн. Великий и земной // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (64/65). – С. 38-44. – ISSN 1811-2404
165729
  Гернек Ф. Альберт Эйнштейн. Жизнь во имя истины, гуманизма и мира : пер. с нем. / Ф. Гернек. – Москва : Прогресс, 1966. – 245 с.
165730
  Хофман Б. Альберт Эйнштейн: творец и бунтарь : пер. с англ. / Б. Хофман. – Москва : Прогресс, 1983. – 216с.
165731
   Альберт Эренштейн // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 43. – ISSN 0130-6545


  Альберт Эренштейн - австрийский писатель
165732
  Пруст М. Альбертина зникає. У пошуках утраченого часу = Albertine disparue a la recherche du temps perdu : роман / Марсель Пруст ; пер. з фр., [прим.] А. Перепаді. – Київ : Золоті ворота, 2013. – 250, [4] с., [1] арк. портр. – ISBN 978-966-2246-31-5
165733
  Ливи Г. Альберто Сорди / Г. Ливи. – Москва : Искусство, 1971. – 183 с.
165734
  Нессельштраус Ц.Г. Альберхт Дюрер 1471-1528 / Ц.Г. Нессельштраус. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1961. – 227 с. : ил.
165735
  Мокроусов А. Альбин Эггер-Линц // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 3. – С. 22-23.
165736
  Корсакайте И. Альбина Макунайте / И. Корсакайте. – Москва : Советский художник, 1972. – 119 с.
165737
  Голощапова И.В. Альбино, и другие рассказы / И.В. Голощапова. – Таллин, 1985. – 159с.
165738
  Парубоча Наталия Альбион - солнечный и гостеприимный : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 50-54 : Фото
165739
  Васильева Л.Н. Альбион и тайна времени / Л.Н. Васильева. – Москва, 1978. – 238с.
165740
  Васильева Л.Н. Альбион и тайна времени / Л.Н. Васильева. – Москва, 1983. – 302с.
165741
  Пятницкая Ольга Альбион под Мишленом : Мировая еда. Англия. Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 47-51 : Іл.
165742
   Альбион под Мишленом. Гид по Страсбургу : Мировая еда. Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 38 : Іл.
165743
   Альбитизированные и грейзенизированные граниты - нвый перспективный ти месторождений редких элементов. – Москва, 1961. – 33с.
165744
   Альбитизированные и грейзенизированные граниты (апограниты). – Москва, 1962. – 196с.
165745
   Альбом. – Киев, 1896. – 11 л.
165746
   Альбом / Всесоюзная художественная выставка 1952 года. – Москва, 1953. – 111с.
165747
  Ротов К.П. Альбом / К.П. Ротов. – Москва, 1961. – 62с.
165748
  Черемных М.М. Альбом / М.М. Черемных. – Москва, 1970. – 18с.
165749
  Кириченко С.А. Альбом / С.А. Кириченко, Н.Г. Клейн. – К., 1970. – 13с.
165750
  Железняк О.С. Альбом / О.С. Железняк. – К, 1970. – 46 с.
165751
  Чайка Я.І. Альбом / Я.І. Чайка. – К., 1971. – 19с.
165752
  Постель О.Б. Альбом / О.Б. Постель; авт. вступ. ст. и сост.: А.Н. Шистер. – Київ : Мистецтво, 1972. – 31, [49]с.
165753
  Овчинников В.Ф. Альбом / В.Ф. Овчинников. – К., 1972. – 12с.
165754
  Павловський М.А. Альбом / М.А. Павловський. – К, 1972. – 55с.
165755
  Білас М. Альбом : килими, аплікації, ляльки / М. Білас ; авт. вступ. ст. та упоряд. Б.С. Бутник-Сіверський. – Київ : Мистецтво, 1972. – 28 с. – (Майстри народного мистецтва)
165756
  Гончар І.М. Альбом / І.М. Гончар. – К., 1972. – 5с.
165757
  Поленов В.Д. Альбом / В.Д. Поленов. – М, 1973. – 46с.
165758
  Козюренко О.Г. Альбом / О.Г. Козюренко; авт. вступ. ст. и сост.: И.И. Золотоверхова. – Київ : Мистецтво, 1973. – 12, [36] с.
165759
  Мацієвська Я.О. Альбом / Я.О. Мацієвська. – К., 1973. – 35с.
165760
  Эрьзя С.Д. Альбом / С.Д. Эрьзя. – Л, 1975. – 154с.
165761
  Королев Ю. Альбом / Ю. Королев. – М, 1976. – 34с.
165762
  Бахматюк О. Альбом / Бахматюк О. ; вступ. ст. і упоряд. Ю.Ф. Лащук. – Київ : Мистецтво, 1976. – 96 с. : іл.
165763
  Багдасарян С. Альбом / Саркис Багдасарян ; авт.-сост. и авт. вступ. ст. В.А. Тиханова. – Москва : Советский художник, 1976. – 118 с. : ил.
165764
  Андрианов Г. Альбом / Андрианов Г. – Москва : Совецкий художник, 1976. – [20] с. – (Мастера советской карикатуры)
165765
  Божій М.М. Альбом / М.М. Божій ; авт.-упоряд. А.Н. Шистер. – Київ : Мистецтво, 1977. – 16, [8] с., 62 іл. : іл. – Укр. та англ. мовами. – (Бібліотечна серія)
165766
  Батюшков В.М. Альбом : вибрані твори художника / Батюшков В.М. ; авт.-упоряд. В.П. Павлов. – Київ : Мистецтво, 1977. – 28 с.
165767
  Бельский М.Г. Альбом : вибрані твори художника / М.Г. Бельский ; авт.-упоряд. А.С. Ревенко. – Київ : Мистецтво, 1977. – 28 с. : іл.
165768
  Ержиковский С.М. Альбом / С.М. Ержиковский. – К., 1977. – 72с.
165769
  Ковальов О.О. Альбом / О.О. Ковальов. – Київ, 1977. – 104с.
165770
  Мазухро М. Альбом / М. Мазухро. – Ленинград, 1977
165771
  Поленов В.Д. Альбом / В.Д. Поленов. – Москва, 1978
165772
  Борисов-Мусатов Альбом / В.Э. Борисов-Мусатов ; авт. вступ. ст. и сост. альбома А.А. Русакова. – 2-е изд., перераб. – Ленинград : Аврора, 1978. – 224 с. : ил. – (Русские художники)
165773
  Беклемішева І. Альбом : вибрані твори / Ірина Беклемішева ; авт. упоряд. І.С. Мищенко. – Київ : Мистецтво, 1978. – 5 с. : іл., 22 іл.
165774
  Головко Д. Альбом / Д. Головко. – К., 1978. – 48с.
165775
  Меліхов Г.С. Альбом / Г.С. Меліхов. – К., 1979. – 90с.
165776
  Попков В.Е. Альбом / В.Е. Попков. – Москва, 1979. – 168с.
165777
  Самокиш М.С. Альбом / М.С. Самокиш. – Київ, 1979. – 116с.
165778
  Гнідий Ф. Альбом / Ф. Гнідий. – К., 1980. – 87с.
165779
  Дейнека А. Альбом / А. Дейнека. – Москва, 1980. – 31с.
165780
  Добрайс В. Альбом / В. Добрайс. – М., 1981. – 48с.
165781
  Власов В.Г. Альбом / В.Г. Власов. – Київ, 1981. – 19с.
165782
  Леонова Е.Л. Альбом / Е.Л. Леонова. – Ленинград, 1981. – 11с.
165783
  Омбыш-Кузнецов Альбом / Омбыш-Кузнецов. – Москва, 1981. – 48 с.
165784
  Максименко О.Г. Альбом / О.Г. Максименко. – Київ, 1982. – 80с.
165785
  Коджоян А. Альбом / А. Коджоян. – М., 1982. – 16с.
165786
  Решетников Ф.П. Альбом / Ф.П. Решетников. – Москва, 1982. – 232с.
165787
  Цвілик П.Й. Альбом / П.Й. Цвілик. – К., 1982. – 101с.
165788
  Кибальников А.П. Альбом / А.П. Кибальников. – Москва, 1982. – 135с.
165789
  Божій С. Альбом / С. Божій ; авт.-упоряд. Н.О. Снарська. – Київ : Мистецтво, 1982. – 24 с.
165790
  Гудиашвили Ладо Альбом / Гудиашвили Ладо. – Ленинград, 1983. – 239с.
165791
  Одайник С. Альбом / С. Одайник. – М., 1983. – 46с.
165792
  Нарбут Г. Альбом / Г. Нарбут. – Київ, 1983. – 119с.
165793
  Перов В.Г. Альбом / В.Г. Перов. – Ленинград, 1983. – 28 с.
165794
  Ткач А.С. Альбом / А.С. Ткач. – Київ, 1984. – 22с.
165795
  Лаврова И. Альбом / И. Лаврова, И. Пчельников. – Москва, 1985. – 208с.
165796
  Василащук Г. Альбом / Г. Василащук. – Київ, 1985. – 111с.
165797
  Боня Г. Альбом / Г. Боня. – Київ : Мистецтво, 1985. – 38 с. – (Вибрані твори художника)
165798
  Гурін В. Альбом / В. Гурін. – К., 1986. – 27с.
165799
  Заир И.А. Альбом / И.А. Заир. – Москва, 1989. – 174с.
165800
  Марк Шагал Альбом / Марк Шагал. – М, 1992. – 30с.
165801
  Острогорский В.П. Альбом "Пушкинский уголок" 1799 26/V 1899 / сост. В.П. Острогорский; С ил. акад. живописи В.М. Максимова, лучшими портр. поэта и его автогр. – Москва : Изд. худож. фототипии К.А. Фишер ; [Типо-лит. Н.И. Гросман и К*], 1899. – [4], 119 с., 30 л. ил., портр., факс. ил.


  Максимов, Василий Максимович (1844-1911)
165802
  Антончик М.В. Альбом (репродукцій) / М.В. Антончик; авт. вступ. ст. та упоряд. Є.А. Афанасьєв. – Київ : Мистецтво, 1980. – 12 с., 60 ил. – (Художники України)
165803
  Шевченко Т.Г. Альбом 1845 року : [комплект. вид.] / Тарас Шевченко ; [наук. дослідж. і комент. С. Гальченка] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Факсим. відтворення. – Київ : Веселка, 2013. – [44] с., включ. обкл., 31, [1] с. : іл. + Дод.: Альбом Тараса Шевченка 1845 року : наук. дослідж., комент. / [уклад.] С. Гальченко. - 32 с. – Вид. у карт. футл. - Фонд М. Томенка презентує факсим. відтворення "Альбому Тараса Шевченка 1845 року" до 200-річчя від дня народж. класика. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-01-0583-6; 978-966-01-0584-3


  Фонд М. Томенка презентує факсим. відтворення "Альбому Тараса Шевченка 1845 року" до 200-річчя від дня народження класика
165804
   Альбом №1 наглядных пособий по цифровым вычислительнчм машинам. – Москва, 1967. – 93с.
165805
   Альбом №2 наглядных пособий по цифровым вычислительнчм машинам. – Москва, 1968. – 60с.
165806
  Шевченко Т.Г. Альбом автопортретов Шевченка : автопортреты / Т.Г. Шевченко. – Київ : Мистецтво, 1939. – II-XVI c.
165807
  Ладижинський В. Альбом Анрі Руссо для Архипенка // Нотатки з мистецтва : ukrainian art digest / Об"єднання мистців українців в Америці, Від. у Філядельфії. – Філядельфія, 1972. – 12, травень. – С. 47-50
165808
  Матусевич М.И. Альбом артикуляций звуков русского языка / М.И. Матусевич, Н.А. Любимова. – Москва, 1963. – 37с.
165809
  Дойблер Теодор Альбом Архипенка // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 77 : Культура і наука світу: внесок України. – С. 594-610
165810
  Кузнецов Е.А. Альбом библиотечного оборудования детских библиотек / Е.А. Кузнецов. – Москва, 1963. – с.
165811
  Шуберт Э.О. Альбом библиотечной мебели / Э.О. Шуберт. – вып. 1. – Москва, 1964. – 140с.
165812
  Онищенко Т. Альбом бухгалтерских проводок / Т. Онищенко, Н. Котик. – 5-е изд., допол. – Харьков : Фактор, 2001. – 92с. – (Библиотека "ФАКТОРА")
165813
   Альбом великих похорон жертв революции в Петрограде 23 марта 1917 года. – Петроград : Изд. С. Собчинскаго и Плевковского контора, 1917. – 32 с., ил. : 17 ил в тексте. – Кн. без обл. и тит. л.
165814
   Альбом верстатів для автоматичного зварювання. – К., 1937. – 26 с.
165815
  Ткаченко М.М. Альбом вибраних творів / М.М. Ткаченко. – Київ, 1981. – 4с.
165816
   Альбом видов Пекина. – Пекин, 1957. – 102с.
165817
  Будкевич П.Ф. Альбом вредителей зерна и муки / П.Ф. Будкевич; Под ред. Горяинова А.А. – Москва : Наркомвнуторг, 1924. – 61с.
165818
   Альбом вредителей и болезней сельскохозяйственных культур нечерноземной полосы Европейской части СССР. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1955. – 488с. : илл.
165819
  Зражевская О.Н. Альбом вредителей цветочных и декоративных растений / О.Н. Зражевская. – Київ, 1963. – 64с.
165820
  Выставка в память Виссариона Григорьевича Белинского Альбом выставки устроенной Обществом любителей российской словесности в память Виссариона Григорьевича Белинского , 8-12 апреля 1898 г. : 140 снимков с разных портретов, гравюр, картин и рукописей / исполнено и издано худ. фототипией К.А. Фишер. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Типо-литогр. Н.И. Гросман и К*, 1898. – 9 с., 56 л. ил., портр., факс. – Экз. в разных тип. переплетах


  Авторы: Н.И. Стороженко, И.И. Иванов, В.Е. Якушкин, А.Н. Веселовский, Г.А. Джаншиев, В.П. Острогорский, Н.М. Михайловский, Д.Н. Овсянико-Куликовский, М.М. Филиппов, А.Н. Пыпин и др. 1. Стороженко, Николай Ильич (1836-1906) 2. Якушкин, Вячеслав ...
165821
  Выставка в память Виссариона Григорьевича Белинского Альбом выставки устроенной Обществом любителей российской словесности в память Виссариона Григорьевича Белинского , 8-12 апреля 1898 г. : 119 снимков с разных портретов, гравюр, картин и рукописей / исполнено и издано худ. фототипией К.А. Фишер. – Москва : Типо-литогр. Н.И. Гросман и К*, 1898. – 9 с., 54 л. ил., портр., факс. – На обл. экз № 439286Э заглавие: Памяти В.Г. Белинского. - Экз. в разных тип. переплетах


  Авторы: Н.И. Стороженко, И.И. Иванов, В.Е. Якушкин, А.Н. Веселовский, Г.А. Джаншиев, В.П. Острогорский, Н.М. Михайловский, Д.Н. Овсянико-Куликовский, М.М. Филиппов, А.Н. Пыпин и др. 1. Стороженко, Николай Ильич (1836-1906) 2. Якушкин, Вячеслав ...
165822
  Михайлова А. Альбом Г.Н. Оленина // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 482-485


  "В архиве Олениных (находящемся в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде) сохранилась тетрадь, заполненная записями А.Н. Оленина и В.А. Олениной. Среди записей (на лл. 35-36 и 39 об. - 44) ...
165823
   Альбом галерея современных писателей [Изоматериал] / обл. работы худ. Б. Гроссера ; автотипии с фотогр. – Санкт-Петербург : Издание "Нового журнала для всех" ; Паровая тип. Л.В. Гутмана, 1910. – 27 с.


  27х19,5 см. Представлены портреты писателей: Л. Андреева, М. Арцыбашева, В. Брюсова, А. Куприна, Б. Зайцева, М. Горького, С. Сергеева-Ценского, В. Короленко и др. В шрифтовой двухцветной издательской обложке работы Б. Гроссера/ Теги: Биографии ...
165824
  Дубянский А.А. Альбом геологических разрезов и гидрогеологических карт / А.А. Дубянский. – Воронеж, 1936. – 28с.
165825
  Хруцкий С.В. Альбом геологических разрезов центрально-черноземных областей / С.В. Хруцкий, В.М. Смольянинов, Э.В. Косцова ; под. ред. А..А. Дубянского ; М-во сельского хоз-ва СССР ; Проблемная гидромелиоративная н.-и. лаборатория Воронеж. с.-х. ин-та. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1974. – [176] с. : ил., карты
165826
   Альбом гидрографических характеристик речных бассейнов Европейской территории СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат
1. – 1955. – 144с.
165827
  Гусак Ш.З. Альбом гимнастических пирамид / Ш.З. Гусак. – М, 1953. – 48с.
165828
  Тригуб В. Альбом Гітлера як таємниця художника КДБ Глущенка // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С. 38-39
165829
  Боклевский П.М. Альбом гоголевских типов по рисункам художника П. Боклевского / П.М. Боклевский ; с предисл. В.Я. Стоюнина
165830
  Боклевский П.М. Альбом гоголевских типов по рисункам художника П. Боклевского : С предисловием В.Я. Стоюнина / П.М. Боклевский ; с предисловием В.Я. Стоюнина. – 6-е изд. – Санкт-Петербург : Типография Эдуарда Гоппе, 1890. – 29, [3] с.
165831
   Альбом гравюр. – [105] с.
165832
   Альбом графиков к правилам 28-64 измерения расхода жидкостей, газов и паров стандартными диафрагмами и соплами. – Москва
1. – 1964. – 151с.
165833
  Комиссаров Л.Г. Альбом графиков редукционных поправок к глубоководным термометрам / Л.Г. Комиссаров. – Ленинград, 1962. – 25 с.
165834
  Комиссаров Л.Г. Альбом графиков условной плотности морской воды / Л.Г. Комиссаров. – Ленинград, 1962. – 23 с.
165835
   Альбом двухслойных теоретических кривых зондирований становлением горизонтных компонент магнитного поля в ближайшей зоне. – Новосибирск
9. – 1976. – 6с.
165836
  Петров Н. Альбом достопримечательностей церковно-археологического музея при киевской духовной академии. – Киев : Типо-лит. С.В.Кульженко
Вып. 3 : Южно-русские иконі. – [48] с. – Экз. деф., отсутствуют страницы
165837
  Петров Н. Альбом достопримечательностей церковно-археологического музея при киевской духовной академии / Н. Петров. – Киев : Тип. школы печатного дела
Вып. 1 : Коллекция синайских и афонских икон преосвященнаго Порфирия Успенскаго. – 1912. – 17 с., ил.
165838
  Петров Н. Альбом достопримечательностей церковно-археологического музея при киевской духовной академии / Н. Петров. – Киев : Тип. школы печатного дела
Вып. 2 : Сорокинско-Филаретовская коллекция русских икон разных пошибов или писем. – 1913. – 37 с., 19 л. ил.
165839
  Петров Н.И. Альбом достопримечательностей церковно-археологического Музея при Киевской духовной академии : в 5 вып. – 1912-1915. – Киев : Фото-лито-тип. С.В. Кульженко
Вып. 4-5. – 1915. – VIII, 62 с., 40 л. ил. – Авт. указан в конце статьи
165840
   Альбом древностей мордовского народа. – Саранск, 1941. – 137с.
165841
  Морозюк С.С. Альбом з ботаніки / С.С. Морозюк, В.В. Протопопова. – Київ, 1979. – 152с.
165842
   Альбом загадок на немецком языке. – М, 1969. – 80с.
165843
   Альбом заданий для выполнения сборочных чертежей. – Москва, 1964. – 72с.
165844
   Альбом заданий по начертательной геометрии и машиностроительному черчению. – Воронеж, 1966. – 208с.
165845
  Немировский Я.Р. Альбом заполненных бланков документов к сборнику упражнений по бухгалтерскому учету на прдприятиях пищевой промышленности / Я.Р. Немировский. – М., 1971. – 356с.
165846
  Саврасов А.К. Альбом из собрания гос. Третьяковской галереи / А.К. Саврасов. – Москва, 1983. – 48с.
165847
   Альбом иконостасов. – Санкт-Петербург : Изд. Императорского С.-Петербургскаго о-ва архитекторов : [Т-во Р. Голике и А. Вильборг], 1904. – 40 л. фот. ил. : ил. цв., ил.
165848
  Антокольский М.М. Альбом иллюстраций / М.М. Антокольский ; вступ. ст. В. Шалимова. – Москва : Академия художеств СССР, 1960. – 21 с., [29] л. ил. : ил.
165849
  Гончаров А.Д. Альбом иллюстраций / А.Д. Гончаров. – Москва, 1960. – 13с.
165850
  Делякруа Э. Альбом иллюстраций / Э. Делякруа. – Москва, 1961. – 18с.
165851
  Григорьев А.М. Альбом иллюстраций и схем / А.М. Григорьев. – Казань
3. – 1960. – 116с.
165852
  Григорьев А.М. Альбом иллюстраций и схем / А.М. Григорьев. – Казань
4. – 1961. – 131с.
165853
   Альбом иллюстраций к сочинениям Генрика Сенкевича : огнем и мечом. Потоп. Quo vadis? (Камо грядеши?). – С.-Петербург : Типография Эдуарда Гоппе, 1899. – [26] с.
165854
  Рауш В.А. Альбом иллюстраций по физической географии : Наглядное пособие для сред. школы / В.А. Рауш. – Москва, 1946. – 65с.
165855
   Альбом иллюстраций, исполненных по фотографическим композициям к Собранию сочинений Ив. Серг. Тургенева : с приложением: 1) Этюда А.А. Коринфского - "И.С. Тургенев"; 2) заметки Н.Ф. Мертца - "От издателя" ; 3) пояснительного текста у иллюстрациям ; 4) портрет И.С. Тургенева, снятого за полгода до смерти, и ... [в анотации]. – Санкт-Петербург : Изд. Н.Ф. Мертца ; [Паровая скоропечатня Г.Г. Шклявера], 1898. – 14 с., 48 л. ил. : ил. – Отд. оттиск из журн. "Светильник". 1915, № 5-8


  ....5) ориг. рис. Н.Н. Каразина - "В память 15-летия со дня кончины И.С. Тургенева"
165856
  Куинджи А.И. Альбом иллюстраций. / А.И. Куинджи. – М, 1960. – 12с.
165857
  Щербина Н. Альбом ипохондрика / Н. Щербина. – [Ленинград] : Прибой, 1929. – 216 с.
165858
  Савков Б.Ф. Альбом карикатур / Б.Ф. Савков. – Москва, 1974. – 42с.
165859
  Маковский В.Е. Альбом картин / В.Е. Маковский. – с.
165860
   Альбом картин по географии внеевропейских стран : со вступ. ст. [сост.] д-ра А. Гейстбека ; пер. с нем. и [предисл.] А.П. Нечаева ; с предисл. Д.А. Коропчевского. – Санкт-Петербург : Просвещение, 1899. – 238 с. : ил. 25
165861
   Альбом картин по географии внеевропейских стран. – С.-Петербург : Типография Товарищества Просвещение, 1904. – 254 с.
165862
   Альбом картин по географии Европы / Вступ. ст. А. Гейстбека; предисл. Д.А. Коропчевского. – С.-Петербург : Типография Книгоиздательского Т-ва Просвещение, 1899. – 204 с.
165863
   Альбом картин по географии Европы. – С.-Петербург : Типография Товарищества Просвещение, 1904. – 204 с.
165864
  Кронфельд М. Альбом картин по географии растений, 1899
165865
  Кронфельд М. Альбом картин по географии растений : с описательным текстом д-ра М. Кронфельда : с 216 рис. на дереве и вытравленными на меди по фотогр. и по черт. рисунками Эрнеста Гейна, Карла Энике, Оскара Шульца Олофа Винклера и др. / Полн. пер. и [предисл.] прив.-доц. С.-Петерб. ун-та А.Г. Генкеля; С 216 рез. на дереве и вытравл. на меди по фотогр. и по черт. рис. Эрнеста Гейна, Карла Энике, Оскара Шульца... и др. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Т-во "Просвещение", 1902. – 236, [8] с. : ил. – С. [8] - реклама


  Пер., авт. предисл.: Генкель Александр Германович (1872-1927)
165866
  Яхонтов А.А. Альбом картин по зоологии / А.А. Яхонтов. – Москва : Учпедгиз, 1938. – 16с.
165867
  Маршалл, Уильям Альбом картин по зоологии низших животных : с 292 резанными на дереве рисунками по чертежам Р. Коха, Г. Морина, Г. Мютцеля, И. Шмидта, Э. Шмидта, Ф. Эцольда и др. / с описательным текстом проф. В. Маршалля ; Пер. с нем. Г.Г. Якобсона, зоол. музея Имп. Академии наук. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Книгоиздат Т-ва "Просвещение", 1904. – 160, [8] с. : ил. – С. [1-8] реклама. – (Альбом картин по географии и естествознанию / с описательным текстом д-ра А. Гейстбека и проф. В. Маршала ; пер. с нем.А.Г. Генкеля, И.И. Зубовского, А.П. Нечаева и Г.Г. Якобсона ; 2-е изд. со стереотипа ; с 1787 резанными на дереве рис. по чертежам Р. Коха, Г. Морина, Г. Мютцеля, И. Шмидта, Э. Шмидта, Ф. Эцольда и др.)


  Пер.: Якобсон, Георгий Георгиевич (1871-1926) Зубовский, Николай Никифорович Ил.: Мютцель, Густав (1839-1893) Шмидт, Э. Кречмер, Роберт (1818-1872)
165868
  Маршалл, Уильям Альбом картин по зоологии птиц : с 238 резанными на дереве рис. худ. Мютцеля, Шпехта, Кречмера, Кунерта, Бекмана. Кренера и др. / со вступ. статьей [и объясн. текстом] проф. д-ра Вильяма Маршалла ; Пер. с нем. Г.Г. Якобсона, млад. зоол. музея Имп. Академии наук, и Н.Н. Зубовского с пред. проф. Ю.Н. Вагнера. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Книгоиздат Т-ва "Просвещения", 1899. – 210 с. : ил.


  Пер.: Якобсон, Георгий Георгиевич (1871-1926) Зубовский, Николай Никифорович Ил.: Мютцель, Густав (1839-1893) Шмидт, Э. Кречмер, Роберт (1818-1872)
165869
  Маршалл, Уильям Альбом картин по зоологии рыб, земноводных и пресмыкающихся : с 208 резанными на дереве рис. худ. Г. Мютцеля, Э. Шмидта, Роб. Кречмера, Руд. Коха, К. Гербера, Герм. Брауне и др. / со вступ. статьей [и объясн. текстом] проф. д-ра Вильяма Маршалла ; Пер. с нем. Г.Г. Якобсона, зоол. музея Имп. Академии наук, и Н.Н. Зубовского. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Книгоиздат Т-ва "Просвещения", 1901. – 166 с. : ил.


  Пер.: Якобсон, Георгий Георгиевич (1871-1926) Зубовский, Николай Никифорович Ил.: Мютцель, Густав (1839-1893) Шмидт, Э. Кречмер, Роберт (1818-1872)
165870
   Альбом картин советских художников. – Х, 1940. – 19с.
165871
   Альбом картин Сунской династии, хранившихся ранее в картинной галерее "Тяньлай", 1957. – 33 с.
165872
   Альбом картинъ по географіи Европы / пер. с немецкого А.П. Нечаева. – Санкт-Петербург : Просвещение, 1899. – 16 с. : 233 рисунка
165873
  Рубенс П.П. Альбом картины "Союз земли и воды" / П.П. Рубенс. – Ленинград, 1975. – 23 с.
165874
   Альбом картограмм и диаграмм, изготовленных для Харьковского областного сельскохозяйственного совещания (9-15 сентября 1911 г.) : К изданию "Земледельческий центр и юг Европейской России...." / ГУЗиЗ ; Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Типогр. Киршбаума, 1912. – 10 с., 29 л. карт. : 29 карт.
165875
  Близнюк О.І. Альбом карток з англійської мови для 5 класу : дидактичний матеріал / Олександр Ісаакович Близнюк, Лідія Семенівна Панова. – Київ : Радянська школа, 1980. – 15 с.
165876
  Минко М.И. Альбом кинематических и электрических схем фактурной машины ФМЕ Ш/З /комплексное изменение "С"/ / М.И. Минко. – Москва, 1970. – 63с.
165877
   Альбом китайских танцев. – Пекин, 1957. – 39с.
165878
   Альбом китайских фотографий. – Пекин, 1957. – 93с.
165879
   Альбом книготоргового оборудования для книжных магазинов самообслуживания. – Москва, 1975. – 32с.
165880
  Ленч Л.С. Альбом красавцев / Л.С. Ленч. – М, 1965. – 72с.
165881
   Альбом кривых зондирования становлением поля в ближней зоне с индукционным возбуждением в горизонтально-неоднородных средах. – Новосибирск, 1981. – 44с.
165882
  Шатохин В.Н. Альбом кривых моделирования метода зондирования становлением поля в ближней зоне в средах с горизонтальными неоднородностями / В.Н. Шатохин, Б.И. Рабинович. – Новосибирск, 1974. – 55с.
165883
  Попов А.И. Альбом криогенных образований в земной коре и рельефе. / А.И. Попов. – М, 1973. – 55с.
165884
  Миков Д.С. Альбом крупномасштабных палеток для вычисления и интерпретации магнитных и гравитационных аномалий / Д.С. Миков. – Томск, 1964. – 25с.
165885
  Орлова Н.І. Альбом Л.С. Алєксєєва (деякі штрихи до малярської спадщини Тараса Шевченка) // II Международные Шевченковские чтения , посвященные 20-летию со дня создания НИИ "Ин-т Тараса Шевченко" в рамках IV "Большаковских чтений" : сб. материалов / Международные Шевченковские чтения. – Оренбург ; Уфа : [б. и.], 2013. – С. 47-53. – ISBN 978-5-98061-101-9
165886
   Альбом малой механизации горно-разведочных работ. – М, 1951. – 189 с.
165887
   Альбом математических описаний и алгоритмов управления типовыми процессами химической технологии. – Москва
1. – 1965. – 20с.
165888
   Альбом математических описаний и алгоритмов управления типовыми процессами химической технологии. – Москва
2. – 1967. – 18с.
165889
  Глухов М.М. Альбом медоносов / М.М. Глухов. – Москва : Сельхозгиз, 1960. – 173 с.
165890
   Альбом Мейерберга : виды и бытовые картины России XVII века : объяснительные примеч. к рис. сост. Ф. Аделунгом, вновь просмотрены и доп. А. М. Ловягиным. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1903. – XVIII, 189, [2] с.


  Авторы: Мейерберг, Августин (1622-1688) Сост. Аделунг, Фридрих
165891
   Альбом месторождений нефти и газа нефтегазоносных бассейнов территории РСФСР, УССР и Казахской ССР. – Ленинград, 1967. – 215 с.
165892
  Палагин Н.П. Альбом моделей для проекционного черчения / Н.П. Палагин. – М, 1956. – 100с.
165893
   Альбом монетных снимков Н. Г. Захариевского. – Киев, 1896
165894
   Альбом наглядных пособий для политиков. – М, 1951. – 79с.
165895
   Альбом наглядных пособий для политических занятий с солдатами, матросами, сержантами и старшинами вооруженных сил СССР. – Москва, 1958. – 54с.
165896
  Грингартен Л.М. Альбом наглядных пособий по бухгалтерскому учету в промышленности и строительстве. / Л.М. Грингартен. – М., 1966. – 152с.
165897
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б) : Указатель основных источников к третьему вып. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Госполитиздат
Вып. 3 : Меньшевики и большевики в период Русско-японской войне и Первой русской революции (1904-1907 гг.). – 1938. – 24 с.
165898
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б). – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Госполитиздат
Вып. 7 : Партия большевиков в период подготовки и проведения Октябрьской Социалистической Революции (апрель 1917 г. - 1918 г.). – 1939. – 31 с.
165899
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б). – изд. 3-е. – Москва
вып. 12. – 1950. – 35 с.
165900
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б) и указатель источников. – 3-е изд. – Москва : Госполитиздат
Вып. 2 : Образование российской социал-демократической рабочей партии. Появление внутри партии фракций большевиков и меньшевиков (1901-1904 гг.). – 1948. – 59 с.
165901
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б) и указатель источников. – 3-е изд. – Ленинград : Госполитиздат
Вып. 3 : Меньшевики и большевики в период Русско-японской войне и Первой русской революции (1904-1907 гг.). – 1948. – 69 с.
165902
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б) и указатель источников. – 3-е изд. – Москва : Госполитиздат
Вып. 4 : Меньшевики и большевики в период столыпинской реакции [Текст] : Оформление большевиков в самостоятельную марксистскую партию (1908-1912 годы). – 1948. – 60 с.
165903
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б) и указатель источников. – 3-е изд. – Москва : Госполитиздат
Вып. 5 : Партия большевиков в годы подъема рабочего движения перед Первой империалистической войной (1912-1914 годы). – 1948. – 60 с.
165904
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б) и указатель источников. – 3-е изд. – Москва : Госполитиздат
Вып. 7 : Партия большевиков в период подготовки и проведения Октябрьской Социалистической Революции (апрель 1917 г. - 1918 г.). – 1949. – 60 с.
165905
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б) и указатель источников. – 3-е изд. – Ленинград : Госполитиздат
Вып. 10 : Партия большевиков в борьбе за социалистическую индустриализацию страны. (1926-1929 годы). – 1949. – 67 с.
165906
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б) и указатель источников. – 3-е изд. – Ленинград : Госполитиздат
Вып. 11 : Партия большевиков в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства. (1930-1934 годы). – 1949. – 81 с.
165907
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б) и указатель источников. – 3-е изд. – Москва : Госполитиздат
Вып. 8 : Партия большевиков в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 годы). – 1950. – 67 с.
165908
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б) и указатель источников. – Ленинград : Госполитиздат
Вып. 12 : Партия большевиков в борьбе за завершение строительства социалистического общества и проведение новой конституции (1935-1937 годы). – 1950. – 87 с.
165909
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б) и указатель источников. – 3-е изд. – Ленинград : Госполитиздат
Вып. 14 : Партия большевиков в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства СССР после окончания Великой Отечественной войны Советского Союза. – 1950. – 74 с.
165910
  Маланов Б.В. Альбом наглядных пособий по курсу "Авиационные радионавигационные устройства" / Б.В. Маланов, А.В. Даценко
1. – 1957. – 71 с.
165911
   Альбом наглядных пособий по курсу "Государственный бюджет". – Санкт-Петербург, 1963. – 80с.
165912
   Альбом наглядных пособий по курсу "Организация и планирование промышленных предприятий". – М, 1966. – 175с.
165913
   Альбом наглядных пособий по общей теории статистики. – 2-е перераб. и доп. – М, 1981. – 76с.
165914
   Альбом наглядных пособий по общей теории статистики. – М, 1991. – 80с.
165915
   Альбом наглядных пособий по политической экономии, 1951. – 60с.
165916
   Альбом наглядных пособий по политической экономии. – Москва
1. – 1955
165917
   Альбом наглядных пособий по политической экономии. – Ленинград
2. – 1956. – 38с.
165918
   Альбом наглядных пособий по политической экономии. – Москва, 1960. – 40с.
165919
   Альбом наглядных пособий по сельскохозяйственной статистике с основами социально-экономической статистики. – М, 1991. – 95с.
165920
   Альбом наглядных пособий по цифровым вычислительным машинам. – Москва, 1970. – 93с.
165921
  Дмитриева Н.Г. Альбом новых моделей / Н.Г. Дмитриева. – Москва, 1977. – 48с.
165922
  Шацов Н.И. Альбом номограмм по бурению. / Н.И. Шацов. – Москва-Л., 1949. – с.
165923
  Готман С.Е. Альбом номограмм по экономике труда / С.Е. Готман. – Ленинград, 1932. – 40с.
165924
  Модзалевский Б.Л. Альбом О.А. Милюковой / Б.Л. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1913. – [2], 22 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1912, т. 17, кн. 4
165925
   Альбом образцов к нормам на картосоставительские работы. – М, 1951. – с.
165926
  Богданов С.М. Альбом озимых пшениц юго-западного кpая. – Киев : Тип.Петра Барского, 1891. – 14с. + Таблицы I-X. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
165927
  Гайдабура В. Альбом Ольги Горської // Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 52-53. – ISSN 0207-7159


  До 95-ліття Національного театру імені Івана Франка. Ольга Георгіївна Горська - українська актриса.
165928
  Боронь О. Альбом офортів Т. Шевченка "Мальовнича Україна" у відгуках російської преси 1844 року // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С. 19-27. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуті нечисленні відгуки про "Мальовничу Україну" в загальноімперській пресі. Зокрема, поставлено під сумнів Шевченкове авторство оголошення "Живописная Украйна", уміщеного в петербурзькій газеті "Северная пчела" 25 серпня 1844 р.
165929
   Альбом палеток и кривых каротажа магнитной восприимчивости. – Москва, 1969. – 48с.
165930
   Альбом палеток и номограмм для интерпретации промыслово-геофизических данных. – Москва, 1984. – 201с.
165931
   Альбом палеток и номограмм трехэлектродного бокового каротажа. – Москва, 1965. – 36с.
165932
  Дахнов В.Н. Альбом палеток типичных теоретических кривых вертикального электрического зондирования : Приложение к учебному пособию "Электрическая разведка нефтяных и газовых месторождений / В.Н. Дахнов. – Москва : Гостехиздат, 1951. – с.
165933
   Альбом палеток электрического зондирования для разрезов с вертикальными наклонными и горизонтально-вертикальными контактами. – Москва, 1963. – 113с.
165934
   Альбом палеток электрического зондирования для трехслойных горизонтально-однородных разрезов. – Москва, 1963. – 116с.
165935
   Альбом палеток электрического зондирования для четырехслойных горизонтально-однородных разрезов. – Москва, 1963. – 122с.
165936
   Альбом партерной зелени. – К, 1952. – с.
165937
   Альбом партизанської слави українського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. : до 70-ї річниці Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні : книга-пам"ятник / Коміс. у справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни при Верховній Раді України, Всеукр. спілка учасників війни ; [авт.-уклад. О.Г. Соколенко ; авт. ідеї Л.В. Василюка]. – Київ : Всесвіт, 2012. – 1429, [1] с. : портр., фотоіл. + 1 окремий арк. карта-схема. – Алф. покажч. прізвищ с. 1403-1425. – Бібліогр. с. 1400-1402. – ISBN 978-966-2505-01-6
165938
  Герасимов А.М. Альбом пепродукций / А.М. Герасимов. – Москва, 1974. – 4с.
165939
   Альбом планшетов стереофотограмметрической съемки волн. – Ленинград, 1960. – 48с.
165940
  Шетлер Г.А. Альбом по буро-взрывным работам / Г.А. Шетлер. – М.-Л., 1953. – 95с.
165941
  Веверн А.М. Альбом по древней истории : учебно-наглядное пособие для неполной средней и средней школы / А.М. Веверн, Н.М. Ликин, Д.Н. Никифоров. – Москва : Гос. учебно-педагогическое изд-во, 1937. – 69 с.
165942
   Альбом по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. – Москва, 1960. – 136с.
165943
  Семенов В.Ф. Альбом по истории средних веков / В.Ф. Семенов, А.А. Кириллова. – Москва, 1960. – 344с.
165944
  Куйбышева К.С. Альбом по истории СССР. / К.С. Куйбышева, Н.И. Сафонова. – М, 1967. – 294с.
165945
   Альбом по истории СССР.(1861- февраль 1917).. – Москва, 1978. – 239 с.
165946
  Успенский И.Н. Альбом по развитию речи / И.Н. Успенский, М.Я. Уманская. – Москва, 1968. – 216с.
165947
   Альбом по технике безопасности. – Москва, 1964. – 46с.
165948
   Альбом по технике безопасности. – Москва, 1965. – 64с.
165949
   Альбом портретів українських письменників. – Київ. – 8с.
165950
   Альбом почтовых марок. – Москва, 1961. – 96с.
165951
   Альбом почтовых марок "Спорт". – Москва, 1965. – 120с.
165952
   Альбом почтовых марок СССР. – Москва, 1959. – 120с.
165953
   Альбом почтовых марок СССР. – Москва, 1967. – 80с.
165954
   Альбом почтовых марок СССР. – Москва, 1977. – 23с.
165955
  Елагин П.Н. Альбом представителей пород домашних птиц : 12 хромо-литографических рисунков кур / с объяснительным текстом П.Н. Елагина. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена, 1892. – [44] с. разд. паг., [12] л. цв. ил. : ил. – Альбом собран в папку обл.
165956
  Плехов Н.Д. Альбом проектів соціалістично-культурного і побутового будівництва на селі / Н.Д. Плехов. – Харків, 1935. – 50 с.
165957
   Альбом проектних рішень клубів, їх художнього оформлення та обладнання. – Київ, 1954. – 132с.
165958
  Баняс В.В. Альбом прозових мініатюр Володимира Баняса. – Київ : Гранмна, 2016. – 109, [3] с. – ISBN 978-966-2726-44-2
165959
  Аникушин М.К. Альбом произведений / М.К. Аникушин ; авт. текста П.К. Балтун. – Ленинград : Художник РСФСР, 1960. – 15 с., 13 л. ил. : ил. – (Лауреаты Ленинской премии)
165960
  Мыльников А.А. Альбом произведений / А.А. Мыльников. – Ленинград, 1960. – 20с.
165961
  Орешников В.М. Альбом произведений / В.М. Орешников. – Л., 1963. – 48с.
165962
  Борисов М В. Левин Альбом пространственных сверхзвуковых сопел / В.М. Борисов, М.П. Левин, И.Е. Михайлов. – Москва : ВЦ АН СССР, 1989. – 63 с. : ил. – Библиогр.: с. 6-7 (10 назв.). – (Сообщения по прикладной математике / ВЦ АН СССР)
165963
  Поленов В.Д. Альбом репродукций / В.Д. Поленов. – М, 1956. – 19с.
165964
  Поленов В.Д. Альбом репродукций / В.Д. Поленов. – М, 1958. – 48с.
165965
  Рубенс П.П. Альбом репродукций / П.П. Рубенс. – Москва, 1958. – 63с.
165966
  Рублев А. Альбом репродукций / А. Рублев. – М., 1960. – 14с.
165967
  Рябушкин А.П. Альбом репродукций / А.П. Рябушкин. – М., 1960. – 17с.
165968
  Поленов В.Д. Альбом репродукций / В.Д. Поленов. – Москва, 1960. – 63с.
165969
  Поликлет Альбом репродукций / Поликлет. – М, 1961. – 30с.
165970
  Сарьян М.С. Альбом репродукций / М.С. Сарьян. – Москва, 1961. – 20с.
165971
  Пимоненко Н.К. Альбом репродукций / Н.К. Пимоненко. – М, 1962. – 7с.
165972
  Перов В.Г. Альбом репродукций / В.Г. Перов. – Москва, 1963. – 14с.
165973
  Пименов Ю.И. Альбом репродукций / Ю.И. Пименов. – Москва, 1964. – 24с.
165974
  Рубенс П.П. Альбом репродукций / П.П. Рубенс. – Ленинград, 1965. – 12с.
165975
  Пиросманишвили Альбом репродукций / Пиросманишвили, 1967. – 34с.
165976
  Сарьян М.С. Альбом репродукций / М.С. Сарьян. – Москва, 1968. – 26с.
165977
  Пиццинато А. Альбом репродукций / А. Пиццинато. – М, 1971. – 27с.
165978
  Пименов Ю.И. Альбом репродукций / Ю.И. Пименов. – Л, 1972. – 37с.
165979
  Поленов В.Д. Альбом репродукций / В.Д. Поленов. – Москва, 1972. – 142с.
165980
  Перов В.Г. Альбом репродукций / В.Г. Перов. – Москва, 1972. – 12с.
165981
  Пасрро К. Альбом репродукций / К. Пасрро. – Ленинград, 1973. – 30с.
165982
  Полюшенко А.П. Альбом репродукций / А.П. Полюшенко. – М., 1973. – 11с.
165983
  Поленов В.Д. Альбом репродукций / В.Д. Поленов. – М, 1973. – 16с.
165984
  Рубенс П.П. Альбом репродукций / П.П. Рубенс. – Ленинград, 1973. – 23с.
165985
  Рубенс П.П. Альбом репродукций / П.П. Рубенс. – Москва, 1973. – 28с.
165986
  Сарьян М.С. Альбом репродукций / М.С. Сарьян. – Москва, 1974. – 4с.
165987
  Пикассо П. Альбом репродукций / П. Пикассо. – Ленинград, 1974. – 21с.
165988
  Обозенко Д. Альбом репродукций / Д. Обозенко. – Ленинград, 1975. – 17с.
165989
  Ратников А.М. Альбом репродукций / А.М. Ратников. – М, 1978. – 14с.
165990
  Роосвальт У. Альбом репродукций / У. Роосвальт. – М, 1979. – 63с.
165991
  Рефрежье А. Альбом репродукций / А. Рефрежье. – Москва, 1981. – 31с.
165992
  Петуваш Ф.М. Альбом репродукций / Ф.М. Петуваш. – Ленинград, 1981. – 4с.
165993
  Мясоедов Г.Г. Альбом репродукций. / Г.Г. Мясоедов. – М., 1959. – 13с.
165994
  Саврасов А.К. Альбом репродукций. / А.К. Саврасов. – М., 1960. – 16с.
165995
  Саврасов А.К. Альбом репродукций. / А.К. Саврасов. – Москва, 1965. – 13с.
165996
  Попков В. Альбом репродукций. / В. Попков. – М, 1973. – 9с.
165997
  Ненашева А.М. Альбом репродукций. / А.М. Ненашева. – М., 1973. – 14с.
165998
  Пащенко О.С. Альбом репродукцій / О.С. Пащенко. – Київ, 1964. – 11с.
165999
  Насєдкін А.Л. Альбом репродукцій / А.Л. Насєдкін. – Київ, 1980. – 116с.
166000
  Попов О.О. Альбом репродукцій. / О.О. Попов. – Київ, 1974. – 10с.
<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,