Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>
165001
   "Балет Григоровича необычайно историчен" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 1(100). – С. 137-142. – ISSN 0869-6322


  А.А. Зимин о балете "Иван Грозный". 1975 г.
165002
  Степанчук В.М. "Балканський міст" у початковому освоєнні території сучасної України // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 3-13. – ISSN 0235-3490
165003
  Френкель С.М. "Баллады и идиллии" (1883-1890) Георге Кошбук : Автореф... канд. филол.наук: / Френкель С.М.; ЛГУ. – Л., 1955. – 16л.
165004
  Сірук М. "Балтійські країни не є "халявниками" у НАТО" / М. Сірук, Ж. Озоліня // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 6


  Про значення підписання угод про оборонну співпрацю між країнами Балтії та США.
165005
  Сапожников К.Н. "Банановый занавес" вокруг Гватемалы приподнимается? // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 9. – С. 52-68. – ISSN 044-748Х
165006
  Бушуева Т.С. "Бандитизм" и "шпионаж" в СССР: 1922-1923 гг. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (51). – С. 54-56. – ISSN 2070-9773
165007
  Холлеран М. "Бандитское барокко": постсоциалистическая эстетика, архитектура и городское планирование в Болгарии // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 3, май -- июнь. – С. 87-105. – ISSN 0869-5415


  Статья посвящена архитектурному стилю, появившемуся в Болгарии и получившему название "бандитское барокко". Рождение этого стиля связывается с общим упадком авторитета интеллектуальных элит и, в частности, архитекторов и специалистов по городскому ...
165008
  Драч І.Ф. "Бандитська держава, моторошна, але наша" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 37 (90). – С. 28-30
165009
  Сабо М. Бал-маскарад / М. Сабо. – М., 1963. – 222с.
165010
  Прилюк Д.М. Балади в прозі. Одвічне / Д.М. Прилюк. – К
165011
  Яровий О.С. Балади Дмитра Іванова: система життєвих цінностей героя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 561-568. – (Б-ка Ін-ту філології)
165012
   Балади мужності та відваги. – К., 1975. – 295с.
165013
  Джугастрянська Ю. Балади Т. Г. Шевченка: сугестивний аспект // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
165014
  Боженко М.К. Балади Т.Г.Шевченка і вивчення їх у школі / М.К. Боженко. – Київ, 1966. – 64с.
165015
  Мак-Карті Балади та Біблія // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 5 : Етнологія США та Канади. – С. 102-107. – ISSN 0130-6936
165016
  Арань Янош Балади. Поема / Арань Янош. – Київ, 1969. – 143с.
165017
   Балади. Родинно-побутові стосунки. – Київ : Наукова думка, 1988. – 521с.
165018
  Фотев Х. Баладично пътуване / Х. Фотев. – София, 1961. – 56с.
165019
  Щокіна М. Баладна традиція у повторному відтворенні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 56-59. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальні питання про фольклорну пам"ять, специфіку її функціонування та забезпечення тривалості традиції. У текстах виділено семантичні концепти, навколо яких розгортається сюжет. Аналізується питання музичного чинника та його ролі у ...
165020
  Полішученко І.О. Баладний жанр у творчості Степана Руданського і Андрія Малишка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 195-200. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
165021
  Степанюк Б.П. Баладний лад / Б.П. Степанюк. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 111 с.
165022
  Романишина Н. Баладні оповідання "Максим Гримач" Марка Вовчка та "Гордовита пара" П. Куліша // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 9-13


  Автор пропонує методичні рекомендації, як класифікувати та вивчати оповідання-баладу; На основі компаративної методології доводить, що літературна форма творів "Максим Гримач" Марка Вовчка та "Гордовита пара" П. Куліша відповідає цьому жанровому ...
165023
   Баладні пісні / [упор. та вступ. ст. Г.А. Нудьги ; худож. Ю.Г. Логвин]. – Київ : Музична Україна, 1969. – 271 с. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
165024
  Шнейдер Д.С. Балаклава : производительные силы, курорт, история / Д.С. Шнейдер. – Симферополь : Крымгосиздат, 1930. – 48 с.
165025
  Шавшин В.Г. Балаклава / В.Г. Шавшин. – Симферополь, 1990. – 111с.
165026
  Чубенко В.А. Балакучий автомат / В.А. Чубенко. – Дніпропетровськ, 1971. – 50 с.
165027
  Мустафин Я. Балалаечник : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 7. – С. 160-175. – ISSN 0027-8238
165028
  Альбаум Л.И. Балалык-тепе. К истории материальной культуры и искусства Тохаристана / Л.И. Альбаум. – Ташкент, 1960. – 228с.
165029
  Баныкин В.И. Баламут / В.И. Баныкин. – Москва, 1971. – 192с.
165030
  Баныкин В.И. Баламут / В.И. Баныкин. – М, 1981. – 64с.
165031
  Бальзак Оноре де Баламутка = La rabouilleuse / Бальзак Оноре де; Пер. з франц. Ю. Лісняк. – Київ : Основи, 2003. – 354с. – (Зарубіжна література). – ISBN 966-500-049-7
165032
  Шиян А.І. Баланда / А.І. Шиян. – Київ, 1930. – 220 с.
165033
  Шиян А.І. Баланда / А.І. Шиян. – Київ : Молодь, 1957. – 270 с.
165034
   Баландину Владимиру Николаевичу - 80 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 7. – С. 58 : фото. – ISSN 0016-7126
165035
  Рахими А. Баландтепинские были / А. Рахими. – Москва, 1961. – 56с.
165036
  Бадер О.Н. Балановский могильник / О.Н. Бадер. – М., 1963. – 372с.
165037
  Хомин П. Баланс - елемент методу бухгалтерського обліку чи форма звітності // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 76-84. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
165038
  Анищенко К. Баланс / К. Анищенко. – Харьков, 1927. – 187 с.
165039
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 1. – 2001
165040
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 2. – 2001
165041
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 3. – 2001
165042
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 4. – 2001
165043
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 5. – 2001
165044
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 6. – 2001
165045
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 7. – 2001
165046
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 8. – 2001
165047
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 9. – 2001
165048
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 10. – 2001
165049
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 11. – 2001
165050
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 12. – 2001
165051
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 13. – 2001
165052
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 14. – 2001
165053
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 15. – 2001
165054
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 16. – 2001
165055
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 17. – 2001
165056
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 19. – 2001
165057
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 20. – 2001
165058
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 21. – 2001
165059
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 22. – 2001
165060
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 23. – 2001
165061
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 24. – 2001
165062
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 26. – 2001
165063
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 27. – 2001
165064
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 28. – 2001
165065
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 29/35. – 2001
165066
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 36. – 2001
165067
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 37. – 2001
165068
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 38. – 2001
165069
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 39. – 2001
165070
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 40. – 2001
165071
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 41. – 2001
165072
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 42. – 2001
165073
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 44. – 2001
165074
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 45. – 2001
165075
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 46. – 2001
165076
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 47. – 2001
165077
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 48. – 2001
165078
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 49. – 2001
165079
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 50. – 2001
165080
   Баланс. – Дніпропетровськ
№ 51. – 2001
165081
  Будько Євген Баланс interесів : мандрівничий ряд / Будько Євген, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 138-139 : Фото
165082
  Половко Н.И. Баланс вещества при образовании щелочных метасоматитов Криворожско-Кременчугской зоны / Н.И. Половко. – Киев : Наукова думка, 1970. – 139с.
165083
  Ткаченко К.Д. Баланс влаги в зоне аэрации. / К.Д. Ткаченко. – К., 1965. – 144с.
165084
   Баланс времени населения Латвийской ССР. – Рига, 1976. – 256с.
165085
  Шагута М.О. Баланс гумусу грунтів Волинської області та шляхи його стабілізації / М.О. Шагута, Л.Д. Гулай // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 86-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
165086
  Лукоянов А. Баланс двух культурных традиций определит будущее Ирана // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 11 (233). – С. 115-125. – ISSN 1998-1813
165087
  Андреев А.К. Баланс денежных доходов и расходов населения / А.К. Андреев. – Москва, 1975. – 111с.
165088
  Ле В.Т. Баланс денежных доходов и расходов населения (Методология построения и анализа отчетного баланса) : Автореф... канд. экон.наук: / Ле В. Т.; Моск. экон. ста. ин-т. – М., 1970. – 25л.
165089
  Кадария И.И. Баланс денежных доходов и расходов населения Грузинской ССР. (Вопросы методологии и анализа) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Кадария И.И.; АН Груз.ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1969. – 40л.
165090
  Марголин Н.С. Баланс денежных доходов и расходов населения. / Н.С. Марголин. – М.-Л., 1940. – 124с.
165091
  Марголин Н.С. Баланс денежных доходов и расходов населения. (Вопросы теории и практики составления балансов) / Н.С. Марголин. – Москва, 1951. – 140с.
165092
  Дьяченко Л.Н. Баланс длинноволновой радиации земной поверхности и всей толщи атмосферы. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Дьяченко Л.Н.; Глав геофиз.обсерватория. – Л, 1966. – 12л.
165093
  Меленцова О.В. Баланс економічних інтересів як вектор трансформування інститутів зовнішньоекономічної діяльності в посткризі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 53-57. – ISSN 2306-6814
165094
  Семенюк О. Баланс життєво важливих інтересів особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 65-69. – ISSN 2308-9636
165095
  Чернявский Я.М. Баланс затрат рабочего времени машиностроительного предприятия. (На опыте работы машиностроит. предприятий Краснояр. и Новосиб. экон. районов). : Автореф... канд. экон.наук: / Чернявский Я.М.; МВ и ССО РСФСР. Лен. политехн. ин-т. – Л., 1962. – 25л. – Бібліогр.:с.19-20
165096
  Викулин А. Баланс интересов общества и правообладателей. Исторический экскурс // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 13 (103). – С. 6 - 10. – ISSN 1727-4893
165097
  Гаман М.В. Баланс інтересів між державними та місцевими органами влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 107-109. – Бібліогр.: 6 назв
165098
  Плікус І.Й. Баланс інтересів: критерій раціональності фінансових відносин : фінанси підприємств / І.Й. Плікус, Ю.Б. Слободяник // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 118-123 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
165099
  Розенфельд М. Баланс конкурирующих ценностей в ситуации напряженности: сравнение различных подходов к борьбе с терроризмом // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 1. – С. 138-152. – ISSN 1812-7126
165100
   Баланс массы,колебания, ледников и ледниковый сток. – Москва, 1985. – 115с.
165101
  Давыдов С.П. Баланс минеральных удобрений и исследование размещения их производства и транспортировки в поволжском экономическом районе : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Давыдов С.П.; Саратовский экон. ин-т. – Саратов, 1969. – 19л.
165102
  Скомороха В. Баланс між інтересами доцільності та прав людинги у боротьбі з тероризмом // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.38-47
165103
  Москвин А. Баланс народного хозяйства / А. Москвин. – Киев, 1970. – 120с.
165104
  Тищенко Л.А. Баланс народного хозяйства : Лекция для студентов-заочников специальности "Єкономика и организация сельск. хоз-ва" / Л.А. Тищенко. – Москва, 1973. – 45с.
165105
  Морозова И.А. Баланс народного хозяйства и методы его простроения / И.А. Морозова. – М., 1961. – 144с.
165106
  Бор М.З. Баланс народного хозяйства СССР / М.З. Бор. – М., 1956. – 128с.
165107
  Малышев И.С. Баланс народного хозяйства СССР. / И.С. Малышев. – М., 1955. – 48с.
165108
  Мышкис В.С. Баланс народного хозяйства Украины за 1925-26 год / В.С. Мышкис. – Х.
2. – 1928. – 64с.
165109
  Савченко О. Баланс незалежності. Хроніка економічних реформ, 1989-2005 = The balance sheet of independence: a chronicle of economic reform, 1989-2005 / Олександр Савченко. – Київ : Критика, 2006. – 253, [3] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 966-7679-60-8
165110
  Братчиков В.Г. Баланс питательных веществ при окультуривании серых лесных почв / В.Г. Братчиков, Б.М. Галимов, И.П. Добрынина. – Казань, 1988. – 170с.
165111
  Смолинский А. Баланс потерь в людях, лошадях и военном имуществе, понесенных Первой конной Армией во время боев на польском театре военных действий за период с мая по сентябрь 1920 г. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (53). – С. 128-132. – ISSN 2070-9773
165112
  Тюрк Л. Баланс почвенной влаги / Л. Тюрк. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 228с.
165113
  Шитиков В.Н. Баланс прав и интересов // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 3. – С. 23-29
165114
  Вейцман Н.Р. Баланс предприятия и общественность / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1964. – 34с.
165115
  Каплан А.И. Баланс предприятия связи и его анализ / А.И. Каплан. – М., 1955. – 40с.
165116
  Клименко О. Баланс приватних і публічних інтересів - основний принцип Європейського суду з прав людини щодо відчуження об"єктів приватної власності в інтересах суспільства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 96-101. – ISSN 0132-1331
165117
  Егерева Л.И. Баланс производства и распределения продукции сельского хозяйства / Л.И. Егерева. – М, 1963. – 148с.
165118
  Егерева Л.И. Баланс производства и распределения продукции сельского хозяйтва. : Автореф... Канд.экон.наук: / Егерева Л.И.; Акад.наук СССР. – М, 1960. – 24л.
165119
  Барац И.С. Баланс промышленного предприятия и го анализ / И.С. Барац. – Х, 1957. – 68с.
165120
  Локшин А. Баланс промышленного предприятия и его анализ / А. Локшин. – М., 1931. – 260с.
165121
  Переслегин В.И. Баланс промышленного предприятия и его анализ / В.И. Переслегин. – Москва, 1956. – 36с.
165122
  Луненков А.Г. Баланс промышленного предприятия и его анализ / А.Г. Луненков. – Пермь, 1975. – 53с.
165123
  Луненков А.Г. Баланс промышленного предприятия и его анализ / А.Г. Луненков. – Пермь, 1982. – 52с.
165124
  Савичев П.И. Баланс промышленного предприятия и его анализ. / П.И. Савичев, Н.А. Иванов. – М., 1953. – 191с.
165125
  Савичев П.И. Баланс промышленного предприятия и его анализ. / П.И. Савичев. – М., 1971. – 128с.
165126
  Чмола И. Баланс совісті // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2004. – № 3. – С. 36-37


  Інтерв"ю з директром Центру європейського та порівняльного права Генадієм Друзенком про Закон України "Про свободу совісті"
165127
  Савичев П.И. Баланс социалистического промышленного предприятия и его анализ. / П.И. Савичев. – Л., 1951. – 39с.
165128
  Барсов А.А. Баланс стоимостных обменов между городом и деревней / А.А. Барсов. – Москва, 1969. – 199с.
165129
  Аверьянов И.П. Баланс сферы в поствулканическом процессе и проблемы промышленного серонакопления / И.П. Аверьянов; АН СССР. Дальневосточн.научн. центр. Ин-т вулканологии. – Москва : Наука, 1981. – 180с.
165130
  Костаков В.Г. Баланс труда / В.Г. Костаков, П.П. Литвяков. – 2-е изд. доп. и перераб. – М., 1970. – 288с.
165131
  Зверев А.П. Баланс трудовых ресурсов колхозов Иркутской области (1966-1970 гг.) / А.П. Зверев. – Иркутск, 1966. – 120с.
165132
  Пасхавер И.С. Баланс трудовых ресурсов колхозов. / И.С. Пасхавер. – М., 1972. – 255с.
165133
  Успенский В.А. Баланс углерода в биосфере в связи с вопросом о рапределении углерода в земной коре / В.А. Успенский. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1956. – 101с.
165134
  Трускавецкий Р.С. Баланс углерода в осушенных торфяниках украинского полесья // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 829-836 : табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0032-180Х
165135
  Мартинюк В. Баланс форм і змісту малахіанства: до проблеми метатекстуальності "Народного Малахія" // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 344-351. – ISBN 978-966-02-4721-5
165136
  Лившиц М.А. Баланс энергии и образование активных областей на Солнце : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Лившиц М.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1965. – 13л.
165137
  Павлова Н.Л. Баланс энергии и частиц в установках Токамак.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Павлова Н.Л.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1971. – 10л.
165138
  Гудзь Н. Баланс як метод обліку та форма звітності / Н. Гудзь, Н. Підлужна // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 219-223. – ISSN 1993-0259
165139
   Баланси підприємств та установ УРСР на 1 січня 1939 р. – Київ, 1939. – 72с.
165140
  Анісімова Л.А. Балансні мережі Петрі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 155-160. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Введено клас мереж Петрі, які моделюють динаміку економічного товаровиробництва з врахуванням забруднювачів. Доведено, що відома модель Леонтьєва-Форда є наслідок балансових співвідношень на мережі Петрі.
165141
  Галущенко Олександр Миколайович Балансова оцінка водних ресурсів річок басейну Дніпра, їх використання та охорона (в межах України) : Дис... кандид. географ.наук: 11.00.07 / Галущенко Олександр Миколайович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1989. – 185л. – Бібліогр.:л.139-146
165142
  Галущенко Олександр Миколайович Балансова оцінка водних ресурсів річок басейну Дніпра, їх використання та охорона (в межах України) : Автореф... канд. географічнихнаук: 11.00.07 / Галущенко Олександр Миколайович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 16л.
165143
  Заика В.Е. Балансовая теория роста животных / В.Е. Заика. – К., 1985. – 192с.
165144
  Бетге Йорг Балансоведение = Bilanzen / Бетге Йорг; Науч.ред.В.Д.Новодворский. – Москва : Бухгалтерский учет, 2000. – 454с. – (Биб-ка журнала "Бухгалтерский учет"). – ISBN 5-85428-078-7
165145
  Разумцев В.В. Балансовий метод в економічній теорії рівноваги / В.В. Разумцев, Ю.С. Рогозян // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 1 (29). – С. 42-50. – ISSN 1681-6277
165146
   Балансовий метод вивчення розвитку народного господарства. – Київ, 1974. – 352с.
165147
  Дубягін О.Б. Балансовий метод статистичного аналізу результатів педагогічного експерименту : монографія / О.Б. Дубягін, О.М. Печко. – Чернігів : Видавництво ЧНТУ, 2015. – 257, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 232-235. – ISBN 978-966-2188-69-1
165148
  Курченко Л.Ф. Балансовые методы в народнохозяйственном планировании : Автореф... канд. эконом.наук: 08.599 / Курченко Л.Ф.; Всесоюзный заочный финансово-эконом. ин-т. – Москва, 1970. – 20л.
165149
  Пятов М.Л. Балансовые модели в методологии отечественной экономической статистики: история вопроса / М.Л. Пятов, С.Н. Карельская // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 159-174. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
165150
  Макарова Н.П. Балансовые модели в экологии особей и популяций : Автореф... канд. биол,наук: 03.00.18 / Макарова Н. П.; АН УССР, Ин-т биол. юж. морей. – Севастополь, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
165151
  Шаповал Н.С. Балансовые модели и нормативы в планировании / Н.С. Шаповал. – К., 1985. – 127с.
165152
  Чистяков Е.Г. Балансовые модели хозяйства города. / Е.Г. Чистяков. – М., 1977. – 192с.
165153
   Балансовые проблемы планирования народного хозяйства. – Москва
1. – 1969. – 344 с.
165154
  Середницкая Е.К. Балансовые проблемы планирования народного хозяйства / Е.К. Середницкая. – М
2. – 1970. – 188с.
165155
  Поздеев С.И. Балансовые проблемы территориального плана. / С.И. Поздеев. – Кишинев-Донецк, 1980. – 137с.
165156
  Сумин А.А. Балансовые расчеты в планировании / А.А. Сумин. – М., 1957. – 48с.
165157
  Мержанов Г.С. Балансовые расчеты в планировании и учете. Методю указания, схемы, расчеты. / Г.С. Мержанов. – М., 1964. – 144с.
165158
  Кабаков М.М. Балансовые русловые наблюдения и их использование при эксплуатации оросительных систем / М.М. Кабаков. – Фрунзе, 1957. – 184 с.
165159
  Мурадлы А.А. Балансовые элементы: экономическая сущность и критерии признания // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 111-116. – ISSN 2306-6806


  В статье на примере коммерческого банка раскрывается экономическая сущность балансовых элементов и критерии их признания. Акцентируется внимание на методологическом аспекте данного вопроса, необходимости совершенствования управления в банковских ...
165160
   Балансовый метод в анализе и планировании региональной экономики. – Новосибирск, 1977. – 173с.
165161
  Мельничук Н Балансовый метод в изучении вопроизводства средств труда / Н Мельничук. – К., 1987. – 133с.
165162
  Курченко Л.Ф. Балансовый метод в финансовом планировании / Л.Ф. Курченко. – М, 1973. – 112 с.
165163
  Мезенцев Ю.М. Балансовый метод как инструмент регулирования спроса и предложения в молодежном сегменте рынка труда // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 70-80. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
165164
  Акрам Балансовый метод планирования и возможность его использования в планировании промышленного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Акрам Аль-Харами ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1980. – 24 с.
165165
  Загороднева А.М. Балансовый метод планирования рабочей силы / А.М. Загороднева, К.С. Ремизов. – М., 1965. – 112с.
165166
  Дишлева А. Балансування бюджету у контексті реалізації антикризової політики держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 68-72. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зарубіжний досвід балансування бюджету в умовах кризи. Проаналізовано наукові підходи до забезпечення бюджетної збалансованості. Надано пропозиції стосовно реалізації антикризових заходів бюджетно- податкової політики в Україні. Исследован ...
165167
  Тарношинська Л. Балансування між "риторичним раціоналізмом" і "естетичною правдою": ще один аспект шістдесятництва // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 10 (646). – С. 27-44. – ISSN 0236-1477
165168
  Щербакова М.А. Балансування навантаження і планування задач для підвищення ефективності керуючих обчислювальних систем : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Щербакова М. А. ; Державний вищий навчальний заклад "Донецький нац. технічний ун-т". – Донецьк, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
165169
  Супрун О.М. Балансування попиту-пропозиції як механізм регулювання аграрного ринку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С 59-67
165170
  Алимов О.М. Балансування стратегій в стратегічному наборі підприємства : менеджмент / О.М. Алимов, І.А. Ігнатієва // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 109-115 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
165171
  Кириленко О.В. Балансуючий ринок електроенергії України та його математична модель / О.В. Кириленко, І.В. Блінов, Є.В. Парус // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 2011. – № 2. – С. 36-43. – ISSN 1607-7970
165172
  Вейцман Н.Р. Балансы "железной пяты" сегодня / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1962. – 36с.
165173
  Рощаховский А.К. Балансы акционерных предприятий / А.К.Рощаховский. – Санкт-Петербург : Типо-литография "Якорь", 1910. – 63 с.
165174
   Балансы доходов и потребления населения. – Москва, 1969. – 180 с.
165175
  Вейцман Н.Р. Балансы капиталистических предприятий и их анализ / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1954. – 143с.
165176
  Вейцман Н.Р. Балансы капиталистических предприятий и их анализ / Н.Р. Вейцман. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1956. – 187с.
165177
  Вейцман Н.Р. Балансы капиталистических предприятий и их анализ / Н.Р. Вейцман. – Изд. 3-е, доп. – Москва, 1962. – 188с.
165178
  Исаев Б.Л. Балансы межотраслевых финансковых связей / Б.Л. Исаев. – М, 1973. – 278с.
165179
  Вейцман Н.Р. Балансы монополий свидетельствуют... / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1960. – 32с.
165180
  Сковорода Балансы товаров народного потребления и методы их разработки. / Сковорода, С.И. Григорьев. – М., 1959. – 168с.
165181
   Балансы хозяйственных организаций за 9 мес. 1935 года . Приложение "К основным показателям выполнения народно-хозяйственного плана". – М, 1936. – 63с.
165182
  Рубановский П. Балансы, отчетность и распределение прибылей : систематизированный сборник законодательных актов и ведомственных распоряжений и публичной отчетности, состовление балансов и оценке его статей / П.Рубановский, Ю.Комбиаджио. – Харьков : Укротделение госфиниздата СССР, 1933. – 111 с.
165183
   Балатон. Венгрия в фотоснимках. – 2-е изд. – Будапешт : Корвина, 1961. – 62с.
165184
  Лтсенко О. Балатонська битва. Остання потуга вермахту здійснити контрнаступ у Другій світовій війні / О. Лтсенко, Р. Пилявець // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 5 (385). – С. 28-29. – ISSN 2313-559X
165185
  Наджафов Г. Балаханский май / Г. Наджафов. – Баку, 1986. – 186с.
165186
  Позднев А. Балахна / А. Позднев. – Москва; Ленинград, 1931. – 75 с.
165187
  Носова В.В. Балерины / В.В. Носова. – М, 1983. – 286с.
165188
   Балет : ежемесячный журнал для любителей изящного: ежемесячный литературно-художественный журнал. – С.-Петербург
№ 1, 20 февраля 1907 года. – 1907
165189
  Карлинская-Скудина Балет / Карлинская-Скудина. – Москва : Музгиз, 1960. – 62 с.
165190
  Кокурина А.Н. Балет / А.Н. Кокурина. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1961. – 64 с.
165191
  Скудина Г.С. Балет / Г.С. Скудина. – Москва : Музгиз, 1963. – 64 с.
165192
   Балет. – Москва, 1966. – 84с.
165193
   Балет. – М, 1970. – 16с.
165194
  Савчук М. Балет : найпопулярніші віршовані гуморески давні й недавні / Микола Савчук ; [обкл. й іл. карикатуриста І. Бежука з Коломиї]. – Коломия : Вік, 2012. – 95, [1] с. : іл. – ISBN 966-550-062-7


  У пр. №1696100 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від автора, Підпис, січень2015 р. м. Коломия
165195
  Туркевич В. Балет "Легенда про кохання" Аріфа Мелікова як константа моральних цінностей Сходу // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 282-285. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
165196
  Фахрадова Р. Балет "Семь красавиц" К.Караева / Р. Фахрадова. – Баку, 1957. – 72с.
165197
   Балет : энциклопедия. – М, 1981. – 623с.
165198
  Кучеров В.Н. Балет Бурятии / В.Н. Кучеров. – Улан-Удэ, 1979. – 15с.
165199
  Портнова Т.В. Балет в русской скульптуре // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 2. – С. 121-138. – ISSN 0236-2007
165200
   Балет Государственного ордена Ленина академического Большого театра СССР. – М, 1955. – 461с.
165201
  Карп П.М. Балет и драма / П.М. Карп. – Л., 1980. – 246с.
165202
  Аркина Н.Е. Балет и литература / Н.Е. Аркина. – Москва, 1987. – 46с.
165203
  Чепалов О.І. Балет Л. Манцотті "Excelsior" (1881 р.) як алегорія нової доби // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 143. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
165204
  Красовская В.М. Балет Ленинграда / В.М. Красовская. – Ленинград, 1961. – 80с.
165205
   Балет Ленинграда. – Ленинград, 1964. – 80с.
165206
   Балет Ленинградского гос. Академического малого театра оперы и балета. – Л, 1964. – 80с.
165207
   Балет молодых :о балетной труппе Ленинградского гос. Академического малого театра оперы и балета. – Л, 1979. – 150с.
165208
  Эльяш Н.И. Балет народов СССР / Н.И. Эльяш. – М, 1977. – 166с.
165209
   Балет национального оперного театра (Париж). – М, 1958. – 46с.
165210
   Балет национального оперного театра (Париж). – М, 1958. – 46с.
165211
   Балет национальной оперы "Гранд опера" ,Париж, Гастроли в Советском Союзе, Ленинград, Москва, декабрь 1969- январь 1970. – с.
165212
  Козловський М.Ф. Балет: етюди і образи / М.Ф. Козловський. – Київ, 1982. – 200с.
165213
  Армашевская К.Н. Балетмейстер Вайнонен / К.Н. Армашевская, Н.В. Зайпонен. – Москва : Искусство, 1971. – 280 с.
165214
  Долотова Л.В. Балетмейстер Вахтанг Іванович Вронський / Л.В. Долотова. – К, 1966. – 50с.
165215
   Балетмейстер и коллектив. – М, 1963. – 80с.
165216
  Алексютович Л.К. Балетмейстер К. Алексютович / Л.К. Алексютович. – Минск, 1984. – 112с.
165217
  Добровольская Г.Н. Балетмейстер Леонид Якобсон / Г.Н. Добровольская. – Л, 1968. – 176с.
165218
  Фомин А.С. Балетмейстер, музыка, танец / А.С. Фомин. – Новосибирск, 1973. – 64 с.
165219
  Сапего Я.К. Балетмейстерська творчість Б. Колногузенка в контексті розвитку української хореографічної культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 276-284. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
165220
  Станішевський Ю.О. Балетний театр Радянської України / Ю.О. Станішевський. – К., 1986. – 237с.
165221
  Станішевський Ю.О. Балетний театр України : 225 років історії / Ю.О. Станішевський. – Київ : Музична Україна, 2003. – 440с. – ISBN 966-8259-04-1
165222
  Сарынова Л.П. Балетное искусство Казахстана / Л.П. Сарынова. – Алма-Ата, 1976. – 176с.
165223
  Львов-Анохин Балетные спектакли последних лет / Львов-Анохин. – М., 1972. – 72с.
165224
  Слонимский Ю.И. Балетные строки Пушкина / Ю.И. Слонимский. – Л : Искусство, 1974. – 184 с.
165225
  Портнова Т.В. Балетный театр и изобразительное искусство рубежа 19 - 20 веков (модели взаимодействия) // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 146-149.
165226
  Куницын О.И. Балеты А.К. Глазунова / О.И. Куницын. – Москва : Музыка, 1989. – 60 с.
165227
  Тигранов Г.Г. Балеты Арама Хачатуряна / Г.Г. Тигранов. – М. : Советский композитор, 1960. – 158 с.
165228
  Тигранов Г.Г. Балеты Арама Хачатуряна / Г.Г. Тигранов. – Л. : Музыка, 1974. – 143 с.
165229
  Ванслов В.В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. / В.В. Ванслов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1971. – 302с.
165230
  Карагичева Л.З. Балеты Кара Караева / Л.З. Карагичева. – Москва : Музгиз, 1959. – 88 с.
165231
  Фархадова Р.Д. Балеты Кара Караева : путеводитель / Р.Д. Фархадова. – Баку : ЭЛМ, 1970. – 54 с.
165232
  Бонч-Осмоловская Балеты Кара Караева "Семь красавиц" и "Тропою грома" / Бонч-Осмоловская. – Москва : Советский композитор, 1961. – 90 с.
165233
  Василенко С.Я. Балеты Прокофьева / С.Я. Василенко. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1965. – 76 с.
165234
  Катонова С.В. Балеты Р.М. Глиэра / С.В. Катонова. – Москва : Советский композитор, 1960. – 24 с.
165235
  Катонова С.В. Балеты С. Прокофьева / С.В. Катонова. – Москва : Советский композитор, 1962. – 30 с.
165236
  Житомирский Д. Балеты Чайковского / Д. Житомирский. – Москва : Музгиз, 1957. – 111 с.
165237
  Курочкін О. Бали-маскаради на теренах Східної Європи // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 4 (4). – С. 31-38. – ISSN 2311-9896
165238
  Улиг Г. Бали - осторв живых богов / Г. Улиг. – М., 1990. – 254с.
165239
  Долгополова С. Бали: прорыв или компромисс? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 48. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670


  Двохнедільні дебати на острові Балі (Індонезія) по проблемі змін клімату на Землі
165240
  Гаудримас Ю. Балис Дварионас / Ю. Гаудримас. – М., 1960. – 32с.
165241
   Балис Дварионас. / Гаудримас Ю. – Л., 1989. – 221,1с.
165242
  Самулионис А. Балис Сруога - критик драматургии и театра : Автореф... кандидата филол.наук: / Самулионис А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 16л.
165243
  Біленчук П.Д. Балістика: криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство : Підручник для експертів-криміналістів, слідчих, оперативних працівників, прокурорів , та ін. / П.Д. Біленчук, А.В. Кофанов, О.Ф. Сулява. – Київ : Міжнародна агенція "BeeZone", 2003. – 384c. – На обклад. Балістика. Дослідження вогнестрельної зброї. – (Бібліотека страхування). – ISBN 966-8283-01-5
165244
  Языкова А.А. Балканам - мир и сотрудничество / А.А. Языкова. – Москва, 1990. – 63 с.
165245
  Старова Л. Балканвавилонци = Balkanbabylonians / Луан Старова ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонская академиja на науките и уметностите, 2014. – 496 с. – Парал. тит. лист англ. та макед. мовами. – ISBN 978-608-203-121-7


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
165246
  Чорнолуцька Тетяна Балкани й Кавказ за крок до вибуху // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 34. – ISSN 0130-5212
165247
  Крисаченко В. Балкани та Швеція в геополітичних пріоритетах України доби Богдана Хмельницького // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 167-174
165248
  Федоренко К. Балкани: зовнішньополітичний провал Росії? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 5


  Як відомо, 16 жовтня в Чорногорії відбулися вибори, на яких перемогла правляча "Демократична партія соціалістів Чорногорії" на чолі з майже незмінним лідером країни Міло Джукановичем. У день виборів чорногорські спецслужби затримали групу з двадцяти ...
165249
  Димчева-Вирчева Димка Николова и др. Балканистика в Украинской ССР : Библиогра. указ., 1917-1980 / АН УССР; Ин-т истории; Болг. акад. наук; Ин-т балканистики; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко; Сост.: Д. Димчева-Вирчева, Т. А. Балабушевич, М. В. Кирсенко. – Киев : Наука, 1983. – 240с.
165250
  Бур-Марковска Балканите и унгарският пазар през XVIII век. / Бур-Марковска. – София, 1977. – 208с.
165251
  Старделов Г. Балканска естетика една друга естетика / Георги Старделов ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2004. – 434 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. [ 427 ]-430. – ISBN 9989-101-28-0
165252
   Балканска слика на светот = Bakan image of the world : зборник од мегународната научна работилница одржана во Скопjе на 5-6 декември 2005 година. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2006. – 524 с. – ISBN 9989-101-66-3
165253
  Попов Р. Балканската политика на България 1894-1898 / Р. Попов. – София : Българската Академия на науките, 1984. – 258 с.
165254
  Палоташ Э. Балканская политика Австро-Венгрии и австро-венгерско-русские отношения в конце XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: / Палоташ Э.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 20л.
165255
  Лалков М Балканская политика на Австро-Унгария / М Лалков. – София, 1983. – 420с.
165256
  Смирнова Н.Д. Балканская политика фашистской Италии / Н.Д. Смирнова. – М., 1969. – 283с.
165257
  Ципис Н.Ф. Балканская рама / Н.Ф. Ципис. – М, 1988. – 267с.
165258
  Грачев В.П. Балканские владения Османской империи на рубеже 18-19 вв. / В.П. Грачев. – М., 1990. – 194с.
165259
  Лунева Ю.В. Балканские войны 1912-1913 годов и европейские державы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 1. – С. 78-91. – ISSN 0130-3864
165260
   Балканские звезды. – М, 1990. – 285с.
165261
  Крайнов Л.А. Балканские зори / Л.А. Крайнов, А.С. Крушинский. – Москва, 1981. – 237 с.
165262
   Балканские исследования. – Москва : Наука
[Вып. 1] : Международные отношения на Балканах. – 1974
165263
   Балканские исследования. – Москва : Наука
[Вып. 2] : Проблемы истории и культуры. – 1976
165264
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 3 : Освободительные движения на Балканах. – 1978
165265
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 4 : Русско-турецкая война 1877-1878гг. и Балканы. – 1978
165266
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 5 : Основные проблемы балканистики в СССР. – 1979
165267
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 6 : Культура народов Балкан в новое время. – 1980
165268
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 7 : Сказание о начале славянской письменности. – 1981. – (Памятники средневековой истории народов Центральной и Восточной Европы)
165269
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 7а : Исторические и историко-культурные процессы на Балканах. – 1982
165270
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 8 : Балканские народы и европейские правительства в XVIII - начале XX в. (Документы и исследования). – 1982
165271
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 9 : Вопросы социальной, политической и культурной истории Юго-Восточной Европы. – 1984
165272
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 10 : Общественные и культурные связи народов СССР и Балкан XVIII - XX вв.. – 1987
165273
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 11 : Политические, общественные и культурные связи народов СССР и Греции ( XIX - XX вв.). – 1989
165274
   Балканские исследования. – Москва : Наука
Вып. 13 : Босния, Герцеговина и Россия в 1850-1875 годах: народы и дипломатия (Материалы "Круглого стола" советских и югославских историков / Москва, апрель 1990г.). – 1991
165275
   Балканские страны. – Москва : Советская энциклопедия, 1946. – 548с.
165276
  Попов Б.Д. Балканские страны / Б.Д. Попов. – М., 1952. – 35с.
165277
  Попов Б.С. Балканские страны (Болгария и Сербия) в 1870-1914 годах : Лекция, прочитанная в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) / Б.С. Попов. – Москва, 1952. – 35 с.
165278
  Галкин И.С. Балканские страны в 1870-1914 годах / И.С. Галкин. – Москва, 1950. – 39с.
165279
   Балканские страны в новое и новейшее время : сборник статей. – Кишинев : Штиинца, 1977. – 178 с.
165280
  Задорожнюк Э. Балканский "клин": новые вызовы или ростки стабильности? : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 121-127. – ISSN 0131-2227
165281
  Синица В.И. Балканский вопрос в политике России (1768-1774 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Синица В.И.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 29л.
165282
  Агансон О.И. Балканский вопрос во внешней политике Великобритании (1908-1912 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 93-106. – ISSN 0130-3864
165283
  Габинский М.А. Балканский инфинитив - очередной этап дискуссии : антикритический обзор / М.А. Габинский. – Кишинэу : [б. и.], 2008. – 387 с. – Библиогр.: с. 361-384. – ISBN 978-9975-78-668-3
165284
   Балканский исторический сборник = Студий дин история цэрилор Балканиче=Etudes historiques sur Les Pays Balkaniques. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ
Вып. 1. – 1968
165285
   Балканский исторический сборник = Студий дин история цэрилор Балканиче=Etudes historiques sur Les Pays Balkaniques. – Кишинев : Изд-во АН Молдав. ССР
Вып. 2. – 1970
165286
   Балканский исторический сборник = Студий дин история цэрилор Балканиче=Etudes historiques sur Les Pays Balkaniques. – Кишинев : Штиинца
Вып. 3. – 1973
165287
   Балканский исторический сборник = Студий дин история цэрилор Балканиче=Etudes historiques sur Les Pays Balkaniques. – Кишинев : Штиинца
Вып. 4. – 1974
165288
   Балканский лингвистический сборник. – М, 1977. – 324с.
165289
  Виноградов В.Н. Балканский плацдарм наполеоновской эпохи // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 6. – С. 137-164. – ISSN 0130-3864
165290
  Корсун Н.Г. Балканский фронт мировой войны 1914-1918 гг. / Н.Г. Корсун. – М., 1939. – 142с.
165291
  Инфантьев В.Н. Балканский хреберт / В.Н. Инфантьев. – М., 1979. – 368с.
165292
  Христофоров Игорь Балканский эндшпиль : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 80-92 : Фото, карта
165293
  Драгова Н. Балканският контекст на старобългарската писмена култура / Н. Драгова. – София, 1992. – 214 с.
165294
  Кендерова Стоянка Балканският полуостров изобразен в картите на Ал-Идриси : Палеографско и историко-географско изследване / Кендерова Стоянка, Бешевлиев Боян. – София
Част 1. – 1990. – 199с.
165295
   Балканско езикознание = Linguistique Balkanique / Българска академия на науките; Българска академия на науките, Институт за български ез-ик. – София : Academie Bulgare des sciences. – ISSN 0324-1653


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
165296
  Асенова П. Балканско езикознание : основни проблеми на Балканския езиков съюз / Петя Асенова. – София : Наука и изкуство, 1989. – 275 с.
165297
   Балканское языкознание. – М, 1973. – 332с.
165298
  Лалков М.Д. Балканското национално-освободително движение през 19 век / М.Д. Лалков. – София, 1982. – 176с.
165299
  Чабанівський М.І. Балканська весна : роман / Михайло Чабанівський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 514 с.
165300
  Ваколюк Т.О. Балканська політика Росії 1908-1913 р.р. : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02- всесвітня історія / Ваколюк Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 190с. – Бібліогр.: 174-190 л.
165301
  Ваколюк Т.О. Балканська політика Росії 1908-1913 р.р. : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец.:07.00.02 / Тетяна Олегівна Ваколюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
165302
  Коваль Н.Є. Балканський елемент ідентичності в культурній дипломатії Греції: аналіз діяльності центрів фундації грецької культури на Балканах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 106-107
165303
  Логінов Я. Балканський неуспіх словацького головування в ЄС // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 вересня (№ 31). – С. 5


  "Кращої нагоди продемонструвати міжнародну вагу Братислави досі ще ніколи не було, а наступна з"явиться не скоріше ніж після 2030 р.", — так про словацьке головування в Євросоюзі говорять тамтешні дипломати й аналітики. Хоча після набрання чинності ...
165304
  Левада О. Балканський щоденник: Записки фронтового літератора: вересень 1944 р. 3-й Український фронт / О. Левада. – Київ, 1946. – 87 с.
165305
  Гончар Б.М. Балканські війни 1912-13 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 100-101. – ISBN 966-316-039-X
165306
  Овдієнко І. Балканські війни 1912-1913 рр. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 72-76
165307
  Казакевич Г. Балканські походи кельтів 279-277 рр. до н.е.: погляд з точки зору соціальної антропології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – с. 18-22. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються дані античних джерел щодо кельтської навали на Балкани у першій чверті ІІІ ст. до н. е. з позицій соціальної антропології. Особлива увага приділена логістиці та харчовим практикам кельтського війська, соціальним та ...
165308
  Барвінок В.І. Балканські слов"яни в історії Візантії за IV-го хрестового походу / В.І. Барвінок ; Всеукраїнська академія наук. – Киев : З друкарні Всеукраїнської Академії Наук, 1928. – 13 [с.]. – Библиогр. в подстроч. примеч.
165309
  Пономарева Е. Балканы - зона перманентного кризиса? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 108-120. – ISSN 0130-9625
165310
   Балканы в конце ХIХ начале ХХ в : очерки становления нац. государств. и полит. структуры в Юго Восточной Европе. – М, 1991. – 349с.
165311
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Сб. 2. – 1973
165312
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Сб. 3. – 1974
165313
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Сб. 4. – 1975
165314
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Вып. 6 : Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке (1933-1943). – 1977
165315
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Вып. 8 : Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке (1933-1943). – 1979
165316
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Вып. 9 : Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке в новейшее время. – 1981
165317
   Балканы и Ближний Восток в новейшее время : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск : Изд-во Урал. гос. ун-та
Вып. 10 : Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке в новейшее время. – 1982
165318
  Агансон О.И. Балканы накануне Первой мировой войны: на пути к новому балансу сил // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 4. – С. 17-31. – ISSN 0130-3864


  В статье анализируется процесс слома регионального порядка на Балканах, базировавшегося на постановлениях Берлинского конгресса 1878 г., и складывание нового баланса сил в Юго-Восточной Европе в результате Балканских войн 1912-1913 гг.
165319
  Толкунов Л.М. Балканы повинні бути зоною миру / Л.М. Толкунов. – К., 1960. – 36с.
165320
  Зуев Ф.Г. Балканы, Ближний и Средний Восток накануне и в первый период второй мировой войны / Ф.Г. Зуев. – М., 1950. – 28с.
165321
  Бабаев Балкарская баллада : стихи, поэма / Бабаев, , Ибраким. – Москва : Советский писатель, 1974. – 135 с.
165322
   Балкарская народная лирика. – Нальчик, 1959. – 132с.
165323
  Бычков Д.И. Балкарские советские писатели / Д.И. Бычков, В. Пипинис. – Нальчик, 1958. – 120с.
165324
  Мусукаев А.И. Балкарский "тукъум" / А.И. Мусукаев. – Нальчик, 1978. – 172с.
165325
  Хутуев Х.И. Балкарский народ в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. (Восстановление автономии балкар. народа) : Автореф... кандидата ист.наук: / Хутуев Х.И.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 26л.
165326
  Коков Д.Н. и Шухмурзаев С.О. Балкарский топонимический словарь / Д.Н. и Шухмурзаев С.О. Коков. – Нальчик, 1970. – 171с.
165327
  Гуртуева М.Б. Балкарский фольклор о народном опыте воспитания / М.Б. Гуртуева. – Нальчик, 1974. – 142с.
165328
   Балки в колеса. – Кишинев, 1973. – 184с.
165329
  Чернов В.И. Балки и плиты на податливом основании, представленном смешанной моделью. : Автореф... канд. техн.наук: / Чернов В.И.; Харьков. инж.-строит. ин-т. – Харьков, 1965. – 12л.
165330
  Доннел Л.Г. Балки, пластины и оболочки / Л.Г. Доннел. – М., 1982. – 567с.
165331
  Амансахатов Ч.А. Балки, плиты и оболочки на стохастическом упругоползучем основании / Ч.А. Амансахатов, Д.Н. Соболев. – Ашхабад, 1990. – 160с.
165332
  Власов В.З. Балки, плиты и оболочки на упругом основании / В.З. Власов, Н.Н. Леонтьев. – Москва, 1960. – 492с.
165333
  Грубрін Ю.Л. Балково-яружні форми правобережжя Київського Придніпров"я // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 55-60. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
165334
  Рослий І.М. Балково-яружні форми правобережжя Нижнього Придніпров"я : Окремий відбиток / І.М. Рослий. – Київ : Київський університет, 1956. – 57-66с.
165335
  Гейберг Г. Балкон / Г. Гейберг. – М. – 102с.
165336
  Бурмакин Э.В. Балкон без перил / Э.В. Бурмакин. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1979. – 431 с.
165337
  Митрофанов Л.И. Балкон для Джульетты / Л.И. Митрофанов. – М, 1989. – 284с.
165338
  Конотопець Н.І. Балкон на глухій стіні : повість / Н.І. Конотопець. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 311 с.
165339
  Андреева Е.В. Баллад Мефистофеля / Е.В. Андреева. – Ленинград, 1965. – 192с.
165340
  Панкратова В.А. Баллада / В.А. Панкратова. – Москва : Музгиз, 1963. – 48 с.
165341
  Челноков А.И. Баллада / А.И. Челноков. – М, 1986. – 97с.
165342
  Бенатова И.М. Баллада в болгарской литературе 20-30-х годов XX века / Ирина Бенатова ; [сост. Д. Бенатов ; предисл. И. Радев]. – Львов : Издательство Львовской политехники, 2015. – 365, [3] с. : фото. – Библиогр.: с. 220-234 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-607-764-0
165343
  Эзера Р. Баллада дятлового бора : повесть / Р. Эзера; пер. с латыш. М.МИхалевой. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 190 с.
165344
  Дарбинян Роза Мовсесовна Баллада как тип текста (на материале современных немецких баллад) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / дарбинян Роза Мовсесовна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 26л.
165345
  Алехин В.С. Баллада о бессмертии / В.С. Алехин. – Воронеж, 1977. – 62с.
165346
  Лифшиц В.А. Баллада о блокноте. / В.А. Лифшиц. – Л., 1938. – 75с.
165347
  Драбкина Е.Я. Баллада о большевистском подполье / Е.Я. Драбкина. – М, 1967. – 318с.
165348
  Драбкина Е.Я. Баллада о большевистском подполье / Е.Я. Драбкина. – 2-е. – М, 1968. – 303с.
165349
  Драбкина Е.Я. Баллада о большевистском подполье / Е.Я. Драбкина. – М, 1972. – 272с.
165350
  Драбкина Е.Я. Баллада о большевистском подполье / Е.Я. Драбкина. – М, 1982. – 303с.
165351
   Баллада о большевистском подполье / Е Драбкина, Я, , . – Барнаул, 1984. – 279с.
165352
  Криге Э. Баллада о великом мужестве : Пер. с африкаанс Е. Витковского / Э. Криге. – Москва : Художественная литература, 1977. – 110 с.
165353
  Домрин В.В. Баллада о верности / В.В. Домрин. – Одесса, 1963. – 128с.
165354
  Тамарина Г. Баллада о верности / Г. Тамарина. – Ташкент, 1980. – 131с.
165355
  Ивасюк М.Г. Баллада о всаднике на белом коне : Романы / М.Г. Ивасюк. – Москва : Советский писатель, 1984. – 446 с.
165356
  Пищелко В.И. Баллада о встречном ветре / В.И. Пищелко. – М, 1989. – 267с.
165357
  Пасков В. Баллада о Георге Хениге: повесть / В. Пасков. – М., 1990. – 184с.
165358
  Кузнецов В.Н. Баллада о глобусе: кн. стихов / В.Н. Кузнецов. – Л., 1983. – 128с.
165359
  Кузнецов В.Н. Баллада о глобусе: стихи / В.Н. Кузнецов. – М., 1978. – 31с.
165360
  Никольский Б.Н. Баллада о далеком гарнизоне. / Б.Н. Никольский. – Л, 1972. – 302с.
165361
  Глухов А.Г. Баллада о десанте / А.Г. Глухов. – М, 1963. – 128с.
165362
  Первенцев А.А. Баллада о детстве / А.А. Первенцев. – М, 1968. – 302с.
165363
  Первенцев А.А. Баллада о детстве / А.А. Первенцев. – Краснодар, 1969. – 208с.
165364
  Рудим В.В. Баллада о дипкурьерах. / В.В. Рудим. – М., 1976. – 126с.
165365
  Усаев Бекмурад Баллада о жизни / Усаев Бекмурад. – М., 1991. – 108с.
165366
  Новиков Н.Г. Баллада о земле / Н.Г. Новиков. – Симферополь, 1965. – 94с.
165367
  Чокой Г.И. Баллада о камне : поєма / Г.И. Чокой. – Москва : Советский писатель, 1985. – 111 с.
165368
  Галиев Ш. Баллада о колоколе / Ш. Галиев. – М., 1976. – 176с.
165369
  Древницкий В.Ю. Баллада о комиссаре (И. Дубкове). / В.Ю. Древницкий. – Ужгород, 1967. – 27с.
165370
  Рождественский Р.И. Баллада о красках / Р.И. Рождественский. – М., 1976. – 32с.
165371
  Неверов И.М. Баллада о красоте. / И.М. Неверов. – Одесса, 1968. – 103с.
165372
  Тейтельбойм Дора Баллада о Литл-Роке. / Тейтельбойм Дора. – М., 1960. – 38с.
165373
  Амисулашвили Ш. Баллада о любви : стихи / Ш. Амисулашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 132 с.
165374
  Флеров Н.Г. Баллада о матросской матери / Н.Г. Флеров. – Москва, 1984. – 254с.
165375
  Монастырев В.А. Баллада о минерах : повести / В.А. Монастырев. – М., 1982. – 151с.
165376
  Монастырев В.А. Баллада о минерах : Повести. Рассказы / В.А. Монастырев. – Москва : Советский писатель, 1982. – 352с.
165377
  Монастырев В.А. Баллада о минерах: Повести. / В.А. Монастырев. – М., 1986. – 493с.
165378
  Степаненко В.И. Баллада о моем хлебе / В.И. Степаненко. – Ставрополь, 1974. – 174с.
165379
  Позднякова Л.И. Баллада о мужестве / Л.И. Позднякова. – Москва : Профиздат, 1974. – 176 с.
165380
  Фере Г.В. Баллада о Никите Изотове / Г.В. Фере. – Москва, 1973. – 120с.
165381
  Урин В.А. Баллада о первой любви / В.А. Урин. – М., 1970. – 159с.
165382
  Ларин В.И. Баллада о первой палатке: Докум. повести, рассказы, очерки. / В.И. Ларин. – Алма-Ата, 1980. – 382с.
165383
  Лубнин Л.М. Баллада о первом плацдарме / Л.М. Лубнин. – Горький, 1976. – 72с.
165384
  Борзенко С.А. Баллада о песке и крови / С.А. Борзенко. – Москва, 1962. – 63с.
165385
  Курлат И.Б. Баллада о проводах. / И.Б. Курлат. – Донецк, 1962. – 30с.
165386
  Фархади Р. Баллада о седой весне. / Р. Фархади. – М, 1977. – 95с.
165387
  Вациетис Ояр Баллада о синем ките / Вациетис Ояр. – Москва, 1969. – 208с.
165388
  Каландиа Г. Баллада о собственном сердце / Г. Каландиа. – Москва, 1986. – 174 с.
165389
  Ежов В.И. Баллада о солдате / В.И. Ежов, Г.Н. Чухрай. – Москва, 1960. – 101с.
165390
   Баллада о солдате. – М, 1960. – 36с.
165391
   Баллада о солдате. – М, 1967. – 176с.
165392
  Ежов В. Баллада о солдате / В. Ежов, Г. Чухрай. – Москва, 1994. – 480с.
165393
  Попов.Б.Д Баллада о соседе / Попов.Б.Д. – Тула, 1972. – 47с.
165394
  Марков С.Н. Баллада о столетье / С.Н. Марков. – М, 1989. – 332с.
165395
  Шейко И.П. Баллада о строгой доброте / И.П. Шейко. – М, 1963. – 32с.
165396
  Кацнельсон А.И. Баллада о струнах / А.И. Кацнельсон. – Москва, 1983. – 271 с.
165397
  Космач Ц. Баллада о трубе и облаке. / Ц. Космач. – Москва, 1973. – 49с.
165398
  Станцев В.Т. Баллада о хлебе / В.Т. Станцев. – Свердловск, 1970. – 15с.
165399
   Баллада о хлебе. – Кишинев, 1979. – 160с.
165400
  Грачев Н.Г. Баллада о человеке / Н.Г. Грачев. – Ярославль, 1966. – 112с.
165401
  Дар Д.Я. Баллада о человеке и его крыльях. / Д.Я. Дар. – Ленинград : Детская литература, 1969. – 238с.
165402
  Стрелков В.А. Баллада о человеке. / В.А. Стрелков. – Ростов -на-Дону, 1965. – 64с.
165403
  Бжозовский З. Баллада о Чертике / З. Бжозовский. – Москва : Известия, 1988. – 190 с.
165404
  Лубинский С. Баллада о Янушеке / С. Лубинский. – М., 1989. – 301с.
165405
  Честнов С.И. Баллада об отце и сыне / С.И. Честнов. – Алма-Ата, 1975. – 143с.
165406
  Некипелов В. Баллада об отчем доме // Кримські студії : інформаційний бюлетень: спецвипуск / Центр інформації та документації кримських татар, 2000. – № 5/6, верес.-лист. : Крымские татары в " Хронике текущих событий". – С. 22.
165407
  Пиньоль А.С. Баллада об убывающем кашалоте : проза: рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 11. – С. 162-165. – ISSN 1130-6545
165408
  Акимов И.А. Баллада об ушедших на задание / И.А. Акимов. – Илл, 1974. – 351с.
165409
  Альдекоа И. Баллада реки Мансанарес / И. Альдекоа. – Москва, 1979. – 191с.
165410
  Рошка А. Баллада солнца : стихи / А. Рошка; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1973. – 66 с.
165411
  Варжапетян В.В. Баллада судьбы / В.В. Варжапетян. – Москва, 1983. – 224с.
165412
  Вучетич В.Е. Баллада фронтового аэродрома / В.Е. Вучетич, В.А. Митрошенков. – Москва, 1975. – 239с.
165413
  Словацький Ю. Балладина : трагедія на 5 дій / Ю. Словацький; пер.та примітки Б. Тена. – Київ : Мистецтво, 1955. – 228 с.
165414
  Белоногова Е.С. Балладное творчество В.А. Жуковского // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 (45). – С. 42-46. – ISSN 1680-2721
165415
  Саути Р. Баллады / Р. Саути. – СПб., 1922. – 111с.
165416
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Москва; Ленинград, 1936. – 328с.
165417
  Высотская О. Баллады / О. Высотская. – Свердловск, 1942. – 16 с.
165418
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Москва; Ленинград, 1943. – 48с.
165419
  Сарян Г.Б. Баллады / Г.Б. Сарян. – Москва, 1945. – 63 с.
165420
  Мицкевич А. Баллады / А. Мицкевич. – Москва, 1948. – 136 с.
165421
  Мицкевич А. Баллады / А. Мицкевич. – Москва, 1955. – 104 с.
165422
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Ленинград, 1955. – 32с.
165423
  Жармагамбетов К. Баллады / К. Жармагамбетов. – Алма-Ата, 1958. – 70с.
165424
  Арань Янош Баллады / Арань Янош. – Будапешт, 1962. – 175с.
165425
  Ошанин Л.И. Баллады / Л.И. Ошанин. – М, 1965. – 102с.
165426
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 40с.
165427
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Москва, 1981. – 157с.
165428
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский ; [вступ. ст., сост., прим., библиогр. списки И.М. Семенко ; худож. Г.И. Трошков]. – Москва : Книга. – (Книга и время)
[Т.] 1. – 1982. – 325 с. : ил. – Миниатюрное издание
165429
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский ; [вступ. ст., сост., прим., библиогр. списки И.М. Семенко ; худож. Г.И. Трошков]. – Москва : Книга. – (Книга и время)
[Т.] 2. – 1982. – 477 с. : ил. – Миниатюрное издание
165430
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Москва, 1983. – 367с.
165431
  Жуковский В.А. Баллады / В.А. Жуковский. – Москва, 1984. – 40с.
165432
  Ошанин Л.И. Баллады / Л.И. Ошанин. – М, 1987. – 254с.
165433
  Торопыгин В.В. Баллады в прозе / В.В. Торопыгин. – Л, 1969. – 144с.
165434
  Никогда А.А. Баллады Г. А. Бюргера. Вопросы жанра и стиля : Автореф... канд. фиолл.наук: 10.01.05 / Никогда А. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1975. – 24л.
165435
  Устинов В.А. Баллады для любимой и другие стихи и сонеты / В.А. Устинов. – Москва : Советская Россия, 1989. – 238с. – ISBN 5-268-00216-3
165436
  Кекильбаев А. Баллады забытых лет : роман и повести / А. Кекильбаев. – Москва : Известия, 1979. – 446 с.
165437
  Сельвинский И.Л. Баллады и песни / И.Л. Сельвинский. – М, 1943. – 64с.
165438
   Баллады и песни английского народа. – М.Л., 1942. – 64с.
165439
  Жуковский В.А. Баллады и повести / В.А. Жуковский. – Москва, 1961. – 96с.
165440
  Булычева А.А. Баллады и поэмы / А.А. Булычева. – Львов, 1984. – 70с.
165441
  Рогачев А.А. Баллады и поэмы / А.А. Рогачев. – М., 1986. – 125с.
165442
  Жуковский В.А. Баллады и стихиотворения / В.А. Жуковский. – Москва, 1990. – 382с.
165443
  По Эдгар Аллан Баллады и фантазии / Эдгар По ; Пер. с англ. [и предисл.] К. Бальмонта. – Москва : Изд. кн. маг. Ф. А. Богданова, 1895. – XIV, [2], 172, [1] с.
165444
  Мартинайтис М. Баллады Кукутиса : стихи / М. Мартинайтис. – Москва, 1983. – 192 с.
165445
  Мартинайтис М. Баллады Кукутиса : стихи / М. Мартинайтис. – Москва : Советский писатель, 1990. – 158 с.
165446
   Баллады о Робин Гуде. – Петербург : Изд-во "Всемирная лит-ра", 1919. – 100 с. – (Всемирная литература ; № 8)
165447
   Баллады о Робин Гуде. – Ленинград : Детгиз, Ленингр. отд., 1959. – 95 с. : илл.
165448
   Баллады о Робин Гуде. – Ленинград : Детгиз, Ленингр. отд., 1963. – 80 с. : илл. – ([ Школьная библиотека. Для восьмилетней школы ])
165449
   Баллады о Робин Гуде. – Ленинград : Художник РСФСР, 1980. – 60 с. : цв. илл.
165450
   Баллады о Робин Гуде. – Ленинград : Вост.-европ. рекл. агенство, 1990. – 56 [3] с. : цв. илл.
165451
  Ойфа П.Н. Баллады переднего края / П.Н. Ойфа. – Л., 1985. – 256с.
165452
  Крлежа М. Баллады Петрушки Керемпуха / М. Крлежа. – М, 1986. – 238с.
165453
  Кекильбаев А. Баллады степей : повести / А. Кекильбаев. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 271 с.
165454
  Цветаев Д.В. Баллады Шиллера : Опыт объяснения : Первая группа баллад / [соч.] Д.В. Цветаева. – Воронеж : В тип. В.И. Исаева, 1882. – [4], VIII, 138 с. – Отд. оттиск: Филологические записки


  На тит. л. дарственная надпись: Л.И. Косоноговой от автора
165455
  Жуковский В.А. Баллады, поэмы и сказки / В.А. Жуковский. – Москва : Правда, 1982. – 367с.
165456
  Эрбен К. Баллады, стихи, сказки / К. Эрбен. – М, 1948. – 304с.
165457
  Жуковский В.А. Баллады. = Хомяков А.С. Стихотворения / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург, 1907. – 269+99с.
165458
  Жуковский В.А. Баллады; Наль и Дамаянти; Рустем и Зораб; Дневники; Письма. / В.А. Жуковский. – М., 1987. – 477с.
165459
  Аппазов Р.Ф. Баллистика упраляемых ракет дальнего действия / Р.Ф. Аппазов. – Москва, 1966. – 307с.
165460
  Татарченко А.Е. Баллистическая ракета / А.Е. Татарченко. – М., 1961. – 78с.
165461
   Баллистические и диффузионные компоненты динамических спектров космических лучей сверхвысоких энергий от близких транзиентных источников / Ю.И. Федоров, Р.Б. Гнатык, Б.И. Гнатык, Ю.Л. Колесник, Б.А. Шахов, В.И. Жданов // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии. – Киев, 2016. – Т. 32, № 3 (189). – С. 3-25. – ISSN 0233-7665
165462
  Бургесс Э. Баллистические ракеты дальнего действия. / Э. Бургесс. – М., 1963. – 256с.
165463
   Баллистические установки и их применение в экспериментальных исследованиях. – Москва : Наука, 1974. – 344 с.
165464
  Гейдаров П.Ш. Балловая система оценки научных трудов и электронный научный семинар // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 4 (372). – С. 162-167. – ISSN 0132-1625


  Рассматриваются способы построения единой экспертной системы оценки научных трудов с применением современных технологий. В ее основе лежит использование индексов цитирований и импакт факторов. В дополнение к общей аттестации научных работников ...
165465
  Крат В.А. Баллонная астрономия / В.А. Крат, Л.М. Котляр. – Ленинград : Наука, 1972. – 89 с.
165466
  Демченко В.В. Баллоные МГД-моды в тороидальных системах со сложной формой магнитной оси / В.В. Демченко. – Х., 1983. – 14с.
165467
  Кудрявцев С М. Балльно-рейтинговая оценка успеваемости студентов при изучении гуманитарных дисциплин. // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – C. 67-71. – ISSN 1026-955X


  Проанализированы существующие балльно-рейтинговые системы оценки работы студентов, выявлены положительные и отрицательные стороны таковых. Рассмотрены особенности гуманитарных дисциплин и определены требования к балльно-рейтинговой системе оценки с ...
165468
  Новикова Е.Ю. Балльно-рейтинговая оценка: мнение студентов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация технич. ун-тов. – Москва, 2013. – № 7. – С. 132-136. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются проблемы введения балльно-рейтинговой оценки в вузах. Выявлены ее функции в процессе подготовки современного специалиста. Показано влияние оценки на обучение и личностное развитие студента при условии ее адекватности и ...
165469
  Боринский Ю.Н. Балльно-рейтинговая система в преподавании биохимии / Ю.Н. Боринский, В.А. Румянцев, В.В. Жигулина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1. – С. 37-40. – ISSN 0869-3617


  Цель статьи - описание процедуры оценки знаний студентов Тверской государственной медицинской академии на основе балльно-рейтинговой системы. Последняя позволяет сформировать у студента нравственные качества (в том числе честность и порядочность) и ...
165470
   Балльно-рейтинговая система оценки качества обучения в системе зачетных единиц. / И. Александров, А. Афанасьева, Э. Сагитова, В. Строкина // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 7. – С. 25-28. – ISSN 0869-3617


  Уфимский гос. авиационный тех. ун-т.
165471
  Замолоцких Е.Г. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов вуза / Е.Г. Замолоцких, Е.Б. Пучкова, Л.В. Темнова // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (51). – С. 131-138. – ISSN 2073-8536


  В статье обсуждаются вопросы внедрения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов вузов. Авторы приводят различные подходы к пониманию вузами содержания, цели, задач системы. Приводятся виды рейтингов, виды контроля и формы их ...
165472
  Зыков В.Н. Балльно-рейтинговая систма оценки знаний. Из опыта Российского университета дружбы народов. / В.Н. Зыков, Е.В. Станис, Е.Н. Огородникова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 7. – С. 42-44. – ISSN 1726-667Х
165473
  Сазонов Б.А. Балльно-рейтинговые системы оценивания знаний и обеспечение качества учебного процесса // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 28-40. – ISSN 0869-3617


  В статье анализируется практика внедрения в российских вузах балльно-рейтинговых систем оценивания индивидуальных достижений студентов.
165474
  Гасанов Р.М. Баловень века / Р.М. Гасанов. – М., 1990. – 190с.
165475
  Эйве М. Баловень Каиссы: Х.Р.Капабланка, 1888-1942. / М. Эйве, Л. Принс. – М., 1990. – 302с.
165476
  Дрилинга А. Баловень судьбы : роман / А. Дрилинга. – Москва : Советский писатель, 1982. – 240 с.
165477
  Попов М.М. Баловень судьбы : Повести и рассказы / М.М. Попов. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 269с.
165478
  Костюкович А. Баловень судьбы // Женский журнал / Издательский дом "Свет". – Киев, 2005. – № 8. – С. 30-33.


  Н. Басков
165479
  Дейч Л.Г. Баловень судьбы (С.М. Кравчинский) / Лев Дейч ; с прил. ст. В.И. Засулич. – Петроград : Гос. изд-во, 1919. – 64 с. : 1 портр.
165480
   Баловни судьбы : три скандинавские повести. – Москва : Прогресс, 1981. – 496с.
165481
  Фазыл Ю.О. Балогардон / Ю.О. Фазыл. – Ташкент, 1958. – 58 с.
165482
  Нелюба А. Балотеса, дойченя, guten morgen-івець: чи порушують вони словотвірний спокій? // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 159-172. – Бібліогр.: 32 назв. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
165483
  Стряпкин П.В. Балта / П.В. Стряпкин. – Одесса, 1962. – 144с.
165484
  Стряпкін П.В. Балта / П.В. Стряпкін. – Одеса, 1968. – 110с.
165485
  Бойко Е.А. Балта. : путеводитель / Е.А. Бойко, М.П. Ухожанский, С.Р. Цвейг. – Одесса : Маяк, 1981. – 76с.
165486
  Лучка Т.Ф. Балтазар Ван-дер-Поль. К 100-летию со дня рождения // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 18-22. – ISBN 5-12-000444-X
165487
  Константін Т. Балтазар прибуває в понеділок. Зірка впаде опівночі : романи / Т. Константін; З румунської. – Київ : Художественная литература, 1972. – 578с.
165488
   Балтийская XVII конференция по истории науки: Балтийская наука между Западом и Востоком. – Tartu, 1993. – 120 c.
165489
  Вишневский В.В. Балтийская весна / В.В. Вишневский. – Москва, 1942. – 40с.
165490
   Балтийская весна. – Москва : Современник, 1974. – 532 с.
165491
  Невская Л.Г. Балтийская географическая терминология (к семантической типологии) / Л.Г. Невская. – Москва : Наука, 1977. – 228с.
165492
  Невская Лидия Георгиевна Балтийская географическая терминология в сопоставлении со славянской (к семантической типологии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Невская Лидия Георгиевна; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1973. – 25л.
165493
   Балтийская конференция по механике грунтов и фундаментостроению. Строителство на торфах и деформации на сильносжигаемых грунтах. – Таллинн
Т. 1. – 1988
165494
   Балтийская конференция по механике грунтов и фундаментостроению. Строителство на торфах и деформации на сильносжигаемых грунтах. – Таллинн
Т. 2. – 1988
165495
  Котельников Б.Б. Балтийская легенда. / Б.Б. Котельников. – М, 1966. – 144с.
165496
  Флеров Н.Г. Балтийская песня / Н.Г. Флеров. – Калининград, 1963. – 77с.
165497
  Шеркунов В.Е. Балтийская политика Великобритании на заключительном этапе Первой мировой войны: механизмы принятия внешнеполитических решений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 168-177. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
165498
  Ратнер Е.И. Балтийская симфония / Е.И. Ратнер. – Рига, 1961. – 703с.
165499
  Лебедев А.А. Балтийская слава / А.А. Лебедев. – Москва, 1970. – 72с.
165500
   Балтийская слава : избранные страницы боевой краснофлот. поэзии, 1941-1942 / [сост. и авт. предисл. Т.В. Дрозд, Г.Ф. Кушнер ; послесл. И. Мямлина. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 149 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
165501
  Жданов Н.Г. Балтийская юность / Н.Г. Жданов. – М, 1984. – 240с.
165502
  Азаров В. Балтийские баллады / В. Азаров. – Москва ; Ленинград : Военмориздат, 1942. – 22 с.
165503
  Всеволожский И.Е. Балтийские ветры / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1958. – 384с.
165504
   Балтийские моряки в борьбе за властьСоветов. – Ленинград, 1968. – 368с.
165505
   Балтийские моряки в борьбе за властьСоветов. – Л, 1974. – 368с.
165506
   Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции. – Л, 1957. – 434с.
165507
  Чернов Ю.И. Балтийские рассказы / Ю.И. Чернов. – М., 1965. – 189с.
165508
  Инге Ю.А. Балтийские стихи / Ю.А. Инге. – М.-Л., 1942. – 47с.
165509
   Балтийские языки. – Рига, 1973. – 130с.
165510
  Котельников Б.Б. Балтийский "Потемкин". / Б.Б. Котельников. – М, 1957. – 127с.
165511
   Балтийский архив : русская культура в Прибалтике. – Таллин
Т. 1. – 1996. – 303 с.
165512
   Балтийский архив : русская культура в Прибалтике. – Таллин
Т. 2. – 1996. – 333 с.
165513
   Балтийский архив : русская культура в Прибалтике. – Таллин : Авенариус
Т. 3. – 1997. – 316 с.
165514
  Аблизин В.А. Балтийский вопрос в прицеле советско-германских отношений (май 1939 - август 1940 г.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 33-39
165515
   Балтийский путь к свободе. Опыт ненасильственной борьбы стран Балтии в мировом контексте : [cб. материалов междунар. конф. "Балт. путь к свободе", Рига, 4-5 март., 2005 г.]. – Рига : Zelta grauds, 2006. – 511, [1] с., [32] л. фотоил. : ил. – В надзаг.: Об-ние интеллигенции Латвии. - Имен. указ. с. 506-511. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 9984-9863-1-4
165516
   Балтийский сборник по специальной педагогике. – Тарту
[№ 1]. – 1995. – резюме ест., англ. мовами
165517
  Клемешев А.П. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта / Министерство образования и науки РФ // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 71-76. – ISSN 0869-3617


  Интервью с ректором Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта проф. А.П. Клемешевым.
165518
   Балтийский флот. – Москва
3. – 1960. – 375с.
165519
  Пухов А.С. Балтийский флот в обороне Петрограда. / А.С. Пухов. – М.-Л., 1939. – 138с.
165520
  Петров П.В. Балтийский флот и блокада побережья Эстонии в июне 1940 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 156-161. – ISSN 0042-8779
165521
  Тренин Д.В. Балтийский шанс / Д.В. Тренин. – Москва, 1997. – 66 с.
165522
  Маркявичюс А.М. Балтийский этюд : рассказы / А.М. Маркявичюс. – Москва : Советский писатель, 1974. – 272 с.
165523
  Зиновенко Г.В. Балтийско-Приднестровская зона перикратонных опусканий / Г.В. Зиновенко. – Минск, 1986. – 212с.
165524
  Егорьев В.Е. Балтийское море / В.Е. Егорьев. – Москва, 1927. – 197с.
165525
  Егорьева А.В. Балтийское море / А.В. Егорьева. – Москва, 1961. – 96с.
165526
  Некрасова Г.А. Балтийское море : правовая охрана среды / Г.А. Некрасова. – Москва, 1984. – 160 с.
165527
  Чуковский Н.К. Балтийское небо : роман / Н.К. Чуковский. – Москва : Военное издательство, 1955. – 576с.
165528
  Чуковский Н.К. Балтийское небо / Н.К. Чуковский. – М, 1980. – 479с.
165529
  Чуковский Н.К. Балтийское небо : Роман / Н.К. Чуковский. – Москва : Художественная литература, 1989. – 509с.
165530
  Чуковский Н.К. Балтийское небо / Н.К. Чуковский. – М, 1991. – 603с.
165531
  Кежун Б.А. Балтийстие зори / Б.А. Кежун. – Л, 1959. – 124с.
165532
   Балтийцы. – Москва : Военное издательство, 1955. – 535 с.
165533
  Мушников А.Н. Балтийцы в боях за Ленинград. 1941-1944 гг. / А.Н. Мушников. – М., 1955. – 208с.
165534
  Ховрин Н.А. Балтийцы идут на шторм / Н.А. Ховрин. – М., 1987. – 190с.
165535
  Ховрин Н.А. Балтийцы идут на штурм / Н.А. Ховрин. – М., 1966. – 215с.
165536
  Трибуц В.Ф. Балтийцы наступают. / В.Ф. Трибуц. – Калининград, 1968. – 399с.
165537
  Трибуц В.Ф. Балтийцы сражаются. / В.Ф. Трибуц. – М., 1985. – 463с.
165538
  Тарасенко А.К. Балтийцы. / А.К. Тарасенко. – М., 1942. – 26с.
165539
  Муравьев-Апостол Балтийцы. / Муравьев-Апостол. – Л., 1968. – 110с.
165540
  Риский-Корсаков Балтика -- Амур / Риский-Корсаков. – Хабаровск, 1980. – 446с.
165541
  Хупфер П. Балтика - маленькое море, большие проблемы / П. Хупфер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 136с.
165542
  Молчанов И.Н. Балтика / И.Н. Молчанов. – М., 1933. – 79с.
165543
  Похлебкин В.В. Балтика и борьба за мир / В.В. Похлебкин. – Москва, 1966. – 48с.
165544
  Стрелков В.А. Балтика, 1917. Рассказ матроса. / В.А. Стрелков. – Киров, 1960. – 56с.
165545
  Бергхольцас И.И. Балтика: охрана природной среды и право / И.И. Бергхольцас. – Рига, 1986. – 107с.
165546
  Сытин А. Балтия: двадцать лет независимости // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 12 (1619). – С. 35-48. – ISSN 0869-44435
165547
  Кукуре С. Балтійська міфологія в латвійсько- та литовськомовній історіографії XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 95-101
165548
  Радзявічюте А.Л. Балтійська тематика в науковій спадщині Ю.І. Венеліна (Гуци) // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 30-36
165549
  Чуковський М. Балтійське небо / М. Чуковський. – К, 1956. – 508с.
165550
  Ромашенко Л. Балтійський "текст" у творчості українських письменників-шістдесятників // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2010. – Вип. 9. – С. 148-161. – ISBN 978-966-493-187-5


  У статті розглядаються чинники, які сприяли міжнаціональному культурному діалогу в умовах існування багатонаціональної держави. Аналізується творчість письменників-шістдесятників як самобутнє явище не тільки в українській, а й ін. літературах, ...
165551
  Васьків М. Балтійський регіон в аперцепції українського письменства 1920-30-х років // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 43-47


  Автор статті веде мову про інтенсифікацію зацікавленості культурою, побутом, ментальністю народів Європи в українській літературі 1920-30-х років. Окремо йдеться про рецепцію історії й культури народів Балтії в літературі цього періоду, зокрема у ...
165552
  Непокупний А.П. Балтійські родичі слов"ян / А.П. Непокупний. – К., 1979. – 184с.
165553
  Мацула Ю. Балтійсько-Чорноморські геополітичні доктрини в працях С. Рудницького та Ю. Липи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 113-121. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
165554
  Непокупный Анатолий Павлович Балто-севернославянские языковые связи : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.15 / Непокупный Анатолий Павлович; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1975. – 59л. – Бібліогр.:с.55-59
165555
  Непокупный А.П. Балто-севернославянские языковые связи. / А.П. Непокупный. – К., 1976. – 227с.
165556
  Мартынов В.В. Балто-славяно-италийские изголоссы / В.В. Мартынов. – Минск, 1978. – 48с.
165557
   Балто-славянские исследования. – Москва : Наука, 1974. – 264с.
165558
   Балто-славянские исследования. – Москва : Наука, 1981. – 319с.
165559
   Балто-славянские исследования : сборник научных трудов. – Москва : Наука
1981 год. – 1982
165560
   Балто-славянские исследования : сборник научных трудов. – Москва : Наука
1982 год, вып. 3. – 1983
165561
   Балто-славянские исследования : сборник научных трудов. – Москва : Наука
1983 год. – 1984
165562
   Балто-славянские исследования : сборник научных трудов. – Москва : Наука
1984 год. – 1986
165563
   Балто-славянские исследования : сборник научных трудов. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-010896-0
1986 год. – 1988
165564
   Балто-славянские исследования : сборник научных трудов. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-010955-X
1987 год. – 1989
165565
   Балто-славянские этноязыковые контакты. – М, 1980. – 291с.
165566
   Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и реальном плане. – М, 1983. – 72с.
165567
   Балто-славянский сборник. – Москва : Наука, 1972. – 423 с. + 3 отд. л. табл. – Списки лит. в конце статей
165568
  Петраускас О.В. Балто-слов"янські відносини в І тисячолітті н.е. за матеріалами обряду трупоспалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 34-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
165569
  Балалыкина Э.А. Балто славянские языковые отношения / Э.А. Балалыкина. – Казань, 1973. – 144с.
165570
   Балты, славяне, прибалтийские финны: Этногенет. процессы.. – Рига, 1990. – 289с.
165571
   Балтэзерс.-Царникава.-Скулте. Маршрут.. – Рига, 1955. – 16с.
165572
  Муканов С.М. Балуан-Шолак : роман для ст. шк. возраста / С.М. Муканов. – Алма-Ата, 1962. – 287 с.
165573
  Короткий В.А. Балуг"янський Михайло Андрійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 46-47. – ISBN 966-06-0393-2
165574
   Балхашский сегмент. Подземные воды.. – Алма-Ата : Гылым, 1992. – 240с.
165575
   Балюк Г.І. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 310-312. – ISSN 1993-0909


  Президія Національної академії правових наук України і редакційна колегія "Вісника Академії правових наук України" щиро вітають Галину Іванівну Балюк з ювілеєм.
165576
  Франко І. Баляди і розкази / Іван Франко; упор. та вступн. стаття Б. Тихолоза; НАНУ; Львівське відділення Ін-ту літ-ри ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Львів, 2007. – 272розд.паг. : фото. – (Літературні пам"ятки ; Вип.7). – ISBN 978-966-02-4423-8
165577
  Кофман А. Бальбоа - первооткрыватель Тихого океана // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 4-15. – ISSN 1812-867Х
165578
  Костюковский Г.А. Бальга / Г.А. Костюковский. – Калининград, 1961. – 80с.
165579
   Бальден Тео. Выставка произведений. Москва. 1974.. – М., 1973. – 18с.
165580
  Давлєтов О. Бальдур фон Ширах - від студентського вождя та лідера "Гітлерюгенду" до гауляйтера Відня // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 92-101. – ISBN 978-966-02-7255-2
165581
   Бальдур фон Ширах і постуаова уніфікація молодіжного руху Німеччини за нацистським зразком // Підготовка "покоління вовків" вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / О. Давлєтов. – Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" ; Ліра, 2015. – С. 84-95. – ISBN 978-966-02-7332-0
165582
  Сухотин П. Бальзак / П. Сухотин, 1934. – 367с.
165583
  Цвейг С. Бальзак / С. Цвейг; Пер. с нем А. Голембы. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 494с.
165584
  Цвейг С. Бальзак / С. Цвейг; Пер. с нем. А. Голембы. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 494с.
165585
  Цвейг С. Бальзак / С. Цвейг. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1981. – 400с.
165586
  Цвейг С. Бальзак / С. Цвейг; Пер.с нем. А. Голембы. – Минск : Народна асвета, 1984. – 400 с.
165587
  Сиприо П. Бальзак без маски / Пер. с франц. и сост. иллюстр. Е.Сергеевой; Пьер Сиприо. – Москва : Молодая гвардия, 2003. – 503с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий / Основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким ; Вып. 1040 (840)). – ISBN 5-235-02516-4
165588
   Бальзак в воспоминаниях современников.. – М., 1986. – 558с.
165589
  Петелин Г.С. Бальзак и естествознание / Г.С. Петелин. – Ростов -на-Дону, 1986. – 108с.
165590
  Ступак Ф.Я. Бальзак і Україна // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 6 (110), червень. – С. 145-149. – ISSN 2077-1800
165591
  Розанова А.А. Бальзак на путях к реализму : Дис... канд. филол.наук: / Розанова А.А.; КГУ. – Киев. – 355 л. – Бібліогр.: л. 350-355
165592
  Козельський Я. Бальзак у Верхівні : репортерські нотатки слідами великого французького письменника Оноре де Бальзака / Ян Козельський. – Стара Синява : Офсет, 1992. – 80 с.
165593
  Реизов Б.Г. Бальзак. / Б.Г. Реизов. – Л., 1946. – 59с.
165594
  Елизарова М.Е. Бальзак. / М.Е. Елизарова. – М, 1951. – 96с.
165595
  Реизов Б.Г. Бальзак. / Б.Г. Реизов. – Л., 1960. – 331с.
165596
  Обломиевский Д.Д. Бальзак. Этапы творческого пути. / Д.Д. Обломиевский. – М., 1961. – 590с.
165597
  Вайман С.Т. Бальзаковский парадокс / С.Т. Вайман. – Москва, 1981. – 366с.
165598
  Скуинь З. Бальзам / З. Скуинь. – М., 1976. – 353с.
165599
  Стюарт Э. Бальзам для раненого сердца = Lord of danger / Энн Стюарт ; [пер. с англ. К.И. Молькова]. – Москва : Эксмо, 2013. – 506, [2] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. – (Черный лебедь). – ISBN 978-5-699-58753-7
165600
  Бандуренко Є.Ф. Бальзам і сіль : лірика, гумор, сатира / Є.Ф. Бандуренко. – Одеса : Маяк, 1972. – 104 с.
165601
  Кожухов Михаил Бальзам от Мюнхгаузена // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 22-25 : фото
165602
  Вольф Г. Бальзамы, смолы, искусственные смолы и лаки / Г. Вольф. – Петроград, 1923. – 106с.
165603
  Рудникова Е.Г. Бальмеровский и пашеновский декременты в протуберанцах различной яркости // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 35-41. – (Астрономія ; Вип. 32)


  Вычислены бальмеровский и пашеновский декременты.
165604
  Азадовский К.М. Бальмонт и Япония / К.М. Азадовский, Е.М. Дьяконова. – Москва, 1991. – 187с.
165605
  Александрова Наталья Бальная ночь в Дрездене : тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 12-15
165606
  Шереметова Юлия Бальнеокурорты Болгарии представлены в Домодедово : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 64 : Фото
165607
   Бальнеологический курорт Трускавец - отдых и оздоровление круглый год : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 44-45 : Фото
165608
  Садівничий В. Бальнеологічні газети Східної України (середина ХІХ - початок ХХ ст.) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 97-101


  . У статті розглянуто процеси формування, типоформуючі ознаки, специфіку функціонування, тематичне наповнення спеціалізованих курортних газет медичного спрямування, що в середині ХІХ - перші десятиліття ХХ ст. виходили в Східній Україні. В статье ...
165609
  Лапшин Ф.В. Бальнеологічні здравниці радянської Буковини / Ф.В. Лапшин, П.С. Христенко. – К, 1967. – 60с.
165610
   Бальнеофизиотерапия. Тезисы научно-практической межтерриториальной конференции. – 1989, 1989. – 146 с.
165611
  Шехонин А.А. Бально-рейтинговая система оценивания результатов обучения / А.А. Шехонин, тарлыков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 22-30. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрена проблема оценивания результатов обучения в различных системах, приведены график учебного процесса, система управления и технология оценивания при использовании балльно-рейтинговой системы, указаны трудности и проблемы внедрения. We ...
165612
  Резникова З.П. Бальный танец / З.П. Резникова. – М.
1,2. – 1953. – 336,223с.
165613
   Бальный танец. – Л, 1981. – 78с.
165614
  Ивановский Н.П. Бальный танец XVI-XIX вв. / Н.П. Ивановский. – Л.-М, 1948. – 216с.
165615
   Бальтазар Гакет - дослідник Південно-Східної і Центральної Європи : Дослідження і матеріали. – Львів, 2000. – 318с. – ISBN 966-02-1698-Х
165616
  Бахарев А.А. Бальшой поток / А.А. Бахарев. – Ростов, 1954. – 235с.
165617
  Рохлин Александр Бам - 2 : Бам: 33 года спустя. Россия / Рохлин Александр, Максимишин Сергей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 1. – С. 140-152 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
165618
   БАМ - дорога созидания. – М, 1983. – 208с.
165619
   БАМ - стройка века. – вып. 4. – М, 1978. – 454с.
165620
  Дихтярь А.Б. БАМ / А.Б. Дихтярь. – М., 1974. – 47с.
165621
  Чудный В.П. БАМ : страницы великой стройки / В.П. Чудный. – К, 1985. – 87с.
165622
  Козловский Е.А. БАМ газами геолога / Е.А. Козловский. – Москва : Недра, 1986. – 202с.
165623
   БАМ и народы Севера. – Новосибирск, 1979. – 176с.
165624
  Нелещев А.А. БАМ и освоение Забайкалья. / А.А. Нелещев. – Новосибирск, 1979. – 159с.
165625
  Салуцкий А.С. БАМ строят сильные / А.С. Салуцкий. – М, 1976. – 81с.
165626
  Баландин Р.К. БАМ. Аспект геологический = По-хозяйски использовать недра планеты / Р.К. Баландин. – ( Нар. ун-т. Фак. "Человек и природа",7. – Москва : Знание, 1976. – 96с.
165627
   БАМ. Изучение и охрна природной среды. Состояние и перспективы научных исследований. – Иркутск, 1987. – 168с.
165628
  Сахаров А.Н. Бамбино. / А.Н. Сахаров. – Л., 1981. – 160с.
165629
  Сахаров А.Н. Бамбино. / А.Н. Сахаров. – Л., 1985. – 172с.
165630
  Вагинов К. Бамбочада / К. Вагинов. – Ленинград, 1931. – 140 с.
165631
  Бабурин А.Н. Бамбук / А.Н. Бабурин. – Тифлис : Заккнига, 1931. – 20с.
165632
   Бамбук в снегу. – М, 1978. – 327с.
165633
  Бабурин А.Н. Бамбук и его культура в Закавказье / А.Н. Бабурин. – Ленинград, 1930. – 77с. : 27 рисунков в тексте
165634
  Варненская М. Бамбук шумит ночью. / М. Варненская. – Москва, 1972. – 255с.
165635
  Гинкул С.Г. Бамбуки и их культура в СССР / С.Г. Гинкул; Кекелидзе А.С. – Батуми, 1938. – 110 с.
165636
  Демчук С. Бамбукова вудочка : проза: сентиментальне оповідання // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 8. – С. 30-31. – ISSN 0130-321Х
165637
  Минеев А.И. Бамбуковая крепость / А.И. Минеев. – М., 1984. – 209с.
165638
   Бамбуковая флейта. – М, 1977. – 293с.
165639
  Навлицкая Г.Б. Бамбуковый город / Г.Б. Навлицкая. – Москва, 1975. – 334 с.
165640
  Поп С. Бамбуковый орган / С. Поп. – Бухарест, 1969. – 40 с.
165641
  Эрстрем К. Бамбуковый фонарик / К. Эрстрем. – Москва : Прогресс, 1964. – 122с.
165642
  Озкан Туба Салтик Бамси Бейрек у контексті героїчної подорожі та процес навчання // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 48-52. – ISSN 0130-6936


  Структурна подібність народних оповідань є предметом багатьох досліджень. У цій статті жанрову схожість розглянуто за принципом, описаним Джозефом Кемпбеллом у творі "Герой з тисячами облич", перекладеному на турецьку мову як "Безкінечна подорож героя".
165643
  Рудь М.О. Баналітет / М. Рудь // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 28-29. – ISBN 966-642-073-2
165644
  Мозетіч Б. Банальнощі : [поезії] / Бране Мозетіч ; передм. та пер. із фр. Дмитра Чистяка. – Київ : Радуга, 2012. – 87, [4] с. : портр. – ISBN 978-966-1642-93-4
165645
  Алексеев Э.И. Банальные истории / Э.И. Алексеев. – Москва, 1990. – 312с.
165646
  Письменный И. Банальный современный детектив = Литературное творчество ученых // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
165647
  Попцов О.М. Банальный сюжет: повести / О.М. Попцов. – М., 1988. – 334с.
165648
  Пестушко Валерий Банан банану - рознь! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 50 : Іл.
165649
  Павлов Г.С. Бананов думает / Г.С. Павлов. – Волгоград, 1979. – 31с.
165650
  Ай У Банановая долина / У Ай. – Москва, 1962. – 399с.
165651
  Лахт Уно Банановый корабль в сиреневом тумане, и другое - с мягким прибалтийским акцентом / Лахт Уно. – Таллин, 1985. – 206с.
165652
   Банановый рай. Иордания = Новый год в альтернативе : Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 68-69 : Іл.
165653
   Банановый рай. Кения = Новый год в альтернативе : Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 70 : Іл.
165654
  Поляков П.Л. Банаховские когомологии и деформации расслоенных пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Поляков П.Л.; МГУ. Мех.-мат. фак-т. Кафедра высшей алгебры. – М., 1971. – 12л.
165655
  Крупник Н.Я. Банаховы алгебры с символом и сингулярные интегральные операторы / Н.Я. Крупник. – Кишинев, 1984. – 138с.
165656
  Хелемский А.Я. Банаховы и полинормированные алгебры / А.Я. Хелемский. – Москва : Наука, 1989. – 463 с.
165657
  Гофман К. Банаховы пространства аналитических функций / К. Гофман. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 311 с.
165658
  Балашова Галина Сергеевна Банаховы пространства бесконечно дифференцируемых функций и нелинейные дифференциальные уравнения бесконечного порядка : Автореф... док. физ.-матем.наук: 01.01.01 / Балашова Галина Сергеевна; Росс. Акад. наук. – М., 1992. – 33л.
165659
  Григорчук Ростислав Иванович Банаховы средние на однородных пространствах и случайные блуждания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Григорчук Ростислав Иванович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1978. – 15л.
165660
  Сидоренко Віктор Бангкок. Азіатик - стайл, або Польоти і покупки над річкою королів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 48-52 : фото
165661
  Сидоренко Віктор Бангкок. В очікування вічної нірвани // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 50-56 : фото
165662
  Пирогів Андрій Бангкок. Дракони не янголи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 76-83 : фото
165663
  Дудкін Іван Бангкок. Місто небожителів : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 18-24 : Фото
165664
  Сидоренко Віктор Бангкок. Порцеляновий світанок : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 62-71
165665
   Бангкок. Путеводитель : Мир туризма // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 104-105 : Іл.
165666
  Сидоренко Віктор Бангкок. Ринок вихідного дня : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 50-53 : Фото
165667
  Машовець Софія Бангкок. Фото на пам"ять : спецрепортаж / Машовець Софія, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 32-37 : Фото
165668
  Щедров И.М. Бангладеш / И.М. Щедров. – Москва, 1973. – 128с.
165669
  Тринич Ф.А. Бангладеш : экономико-географический очерк / Ф.А. Тринич. – Москва : Мысль, 1974. – 256 с.
165670
  Цейкович К.Н. Бангладеш : Обзор.инф-ия / К.Н. Цейкович; НИИ пробл.высш.школы; Отд.науч.инф-ии. – Москва : НИВШ, 1976. – 42 с. : 1 отд.лист схем. – Список лит.: с.40-42 (30 назв.). – (Высш. и сред.спец.образование за рубежом)
165671
  Ермошкин Н.И. Бангладеш / Н.И. Ермошкин. – М., 1979. – 119с.
165672
  Беглова Н.С. Бангладеш, Южная Азия и политика США / Н.С. Беглова. – М., 1982. – 200с.
165673
  Шредер Йенс Бангладеш. Нищета и мужество / Шредер Йенс, Б Г.М. Акаш // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 1 (178), январь. – С. 118-129 : фото. – ISSN 1029-5828
165674
  Хак Мохаммад Сайфул Бангладеш: до и после выборов-2008 // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 8 (625). – С. 51-54. – ISSN 0321-5075
165675
  Захожая А.Н. Бангладеш: становление и развитие государственности / А.Н. Захожая. – М., 1984. – 106с.
165676
  Меренкова О.Н. Бангладешцы в Англии: мифы и реальность // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 4 (645). – С. 32-35. – ISSN 0321-5075
165677
  Пронин В.А. Банда / В.А. Пронин. – Таллин, 1993. – 410с.
165678
  Пронин В.А. Банда 6. / В.А. Пронин. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 432с. – ISBN 5-04-003873-9
165679
  Эбби Э. Банда гаечного ключа / Э. Эбби; Киевский эколого-культурный центр; Сокращ. перевод с англ. Е.Б.Мигуновой. – 2-е изд., допол. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2003. – 240с. – (Серия "Охрана дикой природы" ; Вып.32)
165680
  Щедров І.В. Банда і злочинна організація: проблема співвідношення понять // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 460-466. – ISSN 1563-3349
165681
  Волков С.Е. Банда Махно в Курской губернии / С.Е. Волков. – Курск, 1929. – 15с.
165682
   Банда тетушки Барбары / Грун, , Элс, де. – М., 1991. – 287с.
165683
  Грибанов Б. Банда Тито - орудие американо-английских поджигателей войны / Б. Грибанов. – М., 1951. – 150с.
165684
  Грибанов Б. Банда Тито орудие американо-английских поджигателей войны / Б. Грибанов. – 2-е изд., доп. – М., 1952. – 180с.
165685
  Уолферт А. Банда Тэккера : Роман / А. Уолферт. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 593с.
165686
  Уолферт А. Банда Тэккера : роман / А. Уолферт. – Москва : Правда, 1984. – 528с.
165687
  Бородюк Н. Бандера - з іспанської "прапор" // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2009. – № 2 (30). – С. 21-23
165688
  Патриляк Іван Бандера - Символ і Бандера - Людина // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 4 (721) жовт-груд. – С. 4-24. – ISSN 0042-9422
165689
  Грицак Я. Бандера // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 39 (292), 8 жовтня 2015. – С. 30-33
165690
  Посівнич М. Бандера в німецьких тюрмах і концтаборах // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2013. – Рік 58, N 41. – С. 9. – ISSN 0027-8254
165691
  Кралюк П. Бандера і Путін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26 березня (№ 54). – С. 5


  Чому в Росії й досі бояться лідера українських націоналістів?
165692
   Бандерівець : Збірник виховних законів і правил. – Київ, 2001. – 40с.
165693
  Отрошко Л.Г. Бандерівська революційна ідеологія в теорії і практиці українського націоналізму // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 345-351. – ISBN 978-966-428-404-9
165694
  Клочко Р. Бандерівці у степах України: ОУН на півдні і сході // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 31 січня - 6 лютого (№ 3). – С. 14


  Влітку 1941 р. жителі півдня і сходу України вперше в житті побачили бандерівців. Не антигероїв радянської та пострадянської пропаганди, а справжніх членів ОУН, які вирушили в ці регіони організовувати українські державні структури, аби поставити ...
165695
  Ющенко В. Бандити при владі, не грайтеся з вогнем, не копайте яму, бо першими у неї потрапите ви: Із виступу [канд. на пост Президента України] на мітингу 23 жовт. [2004 р.] // Укр. газета, 2004
165696
  Голина В.В. Бандитизм в Украине: криминалогическая характеристика и проблемы предупреждения // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 7. – С. 72-79. – ISSN 0132-0769
165697
  Гусєв В.І. Бандитизм і єврейські погроми в перші роки радянської влади в Україні: 1921-1922 рр. / В.І. Гусєв, О.В. Козерод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-18. – (Історія ; Вип. 53)


  Присвячено проблемі боротьби з бандитизмом та єврейськими погромами на початку 20-х рр. ХХ ст. в умовах становлення та зміцнення радянської влади в Україні.
165698
  Галушка-Адайкін Бандунгзька конференція та загальнонаціональні вибори до парламенту як головні події політичного життя Республіки Індонезія у 1955 році // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 37-46. – ISSN 1682-671Х
165699
  Кириченко Оксана Бандура - style / Кириченко Оксана, Будько Євген // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 128-133 : фото
165700
  Зінків І. Бандура в органологічній концепції Олександра Фамінцина // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – С. 75-81. – ISSN 1728-6875


  Фамінцин Олександр Сергійович - музичний критик і комп.(1841 - 1896), присвятив себе музиці. З 1865 по 1872 р. він був професором музики й естетики в Санкт-Петербургской консерваторії
165701
  Бублей Іван Бандура украйнского гевала 1873 року, сповчена Иваном Бублеем. – Полтава : В друк. Пигуренко, 1873. – 56 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії


  Зміст: Гандзя; Суєта; Житєйське моpе
165702
  Зінків І.Я. Бандура як історичний феномен : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / Зінків Ірина Ярославівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильского. – Київ, 2014. – 35 с. – Бібліогр.: 36 назв
165703
  Чернета Т.О. Бандури і кобзи в колекції народних музичних інструментів Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 272-279
165704
  Горленко В. Бандурист Иван Крюковский : (Текст девяти дум, с биографической заметкой) // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.481-518
165705
  Васюта О.П. Бандурист Терентій Пархоменко в контексті дослідження української народної тврчості ХХ століття ()до 135-річчя від дня народження) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 180-186
165706
  Якименко Л. Бандурист у вишиваній сорочці : Спогад-нарис Надії Суровцової про Гната Хоткевича // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 10 (109). – С. 110-117
165707
   Бандурка : українські сороміцькі пісні в записах в записах З. Доленги-Ходаковського, М. Максимовича, П. Лукашевича, М. Гоголя, Т. Шевченка, П. Чубинського, Хв. Вовка, І. Франка, В. Гнатюка. – Київ : Дніпро, 2001. – 279 с. – ISBN 966-578-037-9


  Багата індівідуальність українського народу і вся краса його неповторного фольклору навіки закарбувалися у піснях, зокрема і сороміцких
165708
  Чернецька Н.Г. Бандурне мистецтво в контексті музичної культури Волині XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чернецька Наталія Григорівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
165709
  Чернета Т.О. Бандурне мистецтво Придніпров’я ХХ століття: від аматорства до академізму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 277-285
165710
  Дутчак В.Г. Бандурне мистецтво українського зарубіжжя в національному музично-культурному процесі XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав. : 17.00.03 / Дутчак Віолетта Григорівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 73 назви
165711
  Федько О.І. Банерна реклама та її різновиди // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-53. – (Журналістика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та проаналізовано поняття "банер", його основні риси як рекламного виду. Автором досліджено різні характеристики банера, як то: зображення, використання анімації, сюжет банера, текст над банером і під ним, вигідне розташування банера на ...
165712
  Пэрис Д. Банзай. Ура / Д. Пэрис. – Л., 1928. – 294с.
165713
  Кафаров К.А. Бани и здоровье. / К.А. Кафаров, А.А. Бирюков. – М., 1982. – 64с.
165714
   Банишко евнгелие: среднобългарски паметник от XIII век. – София, 1981. – 517с.
165715
  Гулієв Г. Банін: на перетині літератур // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 11/12 (1031/1032) : Спеціальний азербайджанський номер. – С. 285-289. – ISSN 0320-8370
165716
  Кулинич П. Банк - на землі, а земля ... в банку. Аналіз законодавчих ініціатив щодо створення Державного земельного банку // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 39)
165717
  Андреюк Н. Банк "Укоопспілка": перші кроки : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 72-74
165718
   Банк "Фінанси та кредит" пропонує // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  КНУТШ підписав договір на приймання платежів за навчання та інші послуги з банком ( комісія - 0,25% від суми платежу).
165719
  Богданова Светлана Банк в кармане : Спецвыпуск-Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 54-56
165720
  Барковский Н.Д. Банк в решении социальных задач в условиях интенсификации экономики / Н.Д. Барковский. – М., 1987. – 110с.
165721
  Захаров В.С. Банк в системе управления качесвтом продукции / В.С. Захаров. – Москва, 1974. – 96с.
165722
   Банк данных "Синоптическая метеорология" : Организация и использование в научных исследованиях. – Москва : Гидрометеоиздат, 1987. – 169с.
165723
  Синянская М.Л. Банк данных второго поколения по истории геодезии и картографии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 56-61 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
165724
  Ольхова Р.Г. Банк и контроль / Р.Г. Ольхова. – М., 1991. – 207с.
165725
  Мамонова И.Д. и др. Банк и платежная дисциплина / И.Д. и др. Мамонова. – М., 1990. – 157с.
165726
  Посконов А.А. Банк и предприятие / А.А. Посконов. – М., 1966. – 40с.
165727
  Когай А.В. Банк и предприятие / А.В. Когай. – Л., 1976. – 88с.
165728
  Рыбин В.И. Банк и предприятие / В.И. Рыбин. – М., 1982. – 63с.
165729
   Банк и экономное использование материальных ресурсов. – М, 1989. – 111с.
165730
  Киселев Ю.Н. Банк идей для частного бизнеса : Путь к финансовой независимости; как заработать первый миллион. / Ю.Н.Киселев. – Київ : А.С.К., 2005. – 352с. – ISBN 966-319-012-4
165731
   Банк инженерных знаний в функциональном проектировании машин. – Минск, 1990. – 67с.
165732
  Вігуру Ж.К. Банк очима економіста й бухгалтера / Ж.К. Вігуру. – Київ, 1997. – 293с.
165733
  Терес А.В. Банк розвитку Ради Європи як фінансовий інструмент реалізації соціально орієнтованих інвестиційних проектів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 149-155


  The article is devoted to the analysis of financial and credit activity of the Council of Europe Development Bank ( CEBj, principles of organization of its structures and decisions making, basic rules of credit of social programs in Central and Eastern ...
165734
  Філонова І. Банк розвитку як запорука економічного зростання в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 11 (177). – С. 33-36
165735
  Карпич В.С. Банк содружества равных / В.С. Карпич. – М., 1966. – 160с.
165736
  Забуліоніс А. Банк тестових завдань - панацея чи плацебо? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 6-12 червня (№ 20). – С. 12


  Педагоги багатьох країн щороку опиняються перед викликом - випускні і вступні іспити. Хоча в різних країнах вони проходять по-різному, основні проблеми досить схожі. Серед них одна постійна - якість екзаменаційних завдань. Наче все має бути просто: ...
165737
  Величко А.Н. Банк тестовых заданий по теории и методике обучения физике // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2008. – № 2. – С. 123-145. – ISSN 1812-9463
165738
  Карманов Є. Банк як суб"єкт банківського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С. 51-56. – ISSN 0132-1331
165739
  Папаіка О. Банк. Ресурси. Капітал // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 9 (311). – С. 61. – ISSN 1810-3944
165740
  Костарев Н.С. Банкет с изюминкой / Н.С. Костарев. – Ростов -на-Дону, 1975. – 32с.
165741
  Сашин Л. Банкет с привидениями // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 8. – С. 16-20


  Древняя религия японцев синтоизм; верования японцев
165742
  Шутова Наталья Банкетоход, или Корпоратив по-пролетарски : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 69 : Фото
165743
  Исмаилов А.Х. Банки Азербайджана: пройден первый этап кризиса // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 2 (47). – С. 42-43. – ISSN 1728-8878
165744
  Луців Б. Банки в інвестуванні економічного розвитку України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 151-161. – ISSN 1818-5754
165745
  Котов Г.Н. Банки в системе финансового капитала современной Англии : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Котов Г.Н.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. – М., 1972. – 23л.
165746
  Левчук И.В. Банки в условиях самофинансирования хозяйства / И.В. Левчук. – М, 1990. – 47 с.
165747
  Жуковская Р. Банки Германии в период общего кризиса капитализма. / Р. Жуковская. – М., 1936. – 175 с.
165748
  Горохов С.С. Банки германского императора в перидо и после второй мировой войны : Автореф... докт. экон.наук: / Горохов С. С.; АН СССР, Ин-т экон. – М., 1955. – 27л.
165749
  Петухова Н.М. Банки данных / Н.М. Петухова. – Л., 1978. – 66с.
165750
  Евменов В.П. Банки данных / В.П. Евменов. – Л., 1979. – 81с.
165751
  Дагаев Н.И. Банки данных / Н.И. Дагаев, Б.М. Рудзицкий. – М., 1979. – 64с.
165752
  Абдрахманова С.Х. Банки данных : учеб. пособие по спецкурсу / С.Х. Абдрахманова, Э.Д. Каданэр. – Пермь : Пермский ун-т, 1982. – 80 с. – Библиогр.: с. 79
165753
   Банки данных. – К, 1983. – 84с.
165754
   Банки данных. – К, 1983. – 139с.
165755
   Банки данных. – К, 1983. – 79с.
165756
   Банки данных. – К
4. – 1983. – 174с.
165757
  Димитраки П.Н. Банки данных автоматизированных систем / П.Н. Димитраки. – Кишинев, 1979. – 151с.
165758
   Банки данных в автоматизированных системах обработки данных. – К, 1981. – 196с.
165759
  Зиновьев Э.В. Банки данных в вычислительных сетях / Э.В. Зиновьев, А.А. Стрекалев. – Рига, 1979. – 69с.
165760
   Банки данных в геофизике : Результаты исследований по международным геофизическим проектам. – Москва, 1984. – 153с.
165761
   Банки данных в научных исследованиях. – К, 1983. – 74с.
165762
  Солдатов В.Н. и др. Банки данных в нефтяной промышленности / В.Н. и др. Солдатов. – Новосибирск, 1988. – 126с.
165763
  Матвеев В.К. Банки данных в химической термодинамике / В.К. Матвеев. – М., 1989. – 156с.
165764
  Клыков Ю.И. Банки данных для принятия решений / Ю.И. Клыков, Л.Н. Горьков. – М., 1980. – 208с.
165765
   Банки данных и информационно-поисковые системы. – К, 1980. – 126с.
165766
   Банки данных и информцаионно-поисковые системы. – К, 1979. – 144с.
165767
  Скворцов Банки данных. / Скворцов, Б.А. Щукин. – М., 1979. – 71с.
165768
  Костин И. Банки и "рейдеры"-опасность для экономики // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 28-30.
165769
  Челноков В.А. Банки и банковские операции : букварь кредитования : технологии банковских ссуд : околобанковское рыночное пространство : учебник для студ. вузов / В.А. Челноков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 2008. – 292 с. – ISBN 978-5-06-005158-2
165770
   Банки и банковское дело : Учебное пособие. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 256с. – (Краткий курс). – ISBN 5-272-00227-Х
165771
   Банки и банковское дело. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 254с. – (Краткий курс). – ISBN 5-272-00227-Х


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
165772
  Шенаев В.Н. Банки и кредит в системе финансового капитала ФРГ. / В.Н. Шенаев. – М., 1967. – 287с.
165773
  Авдеева И.А. Банки и кредит в Югославии. / И.А. Авдеева. – Москва, 1978. – 96 с.
165774
  Могутин В.Б. Банки и международный капиталистический бизнес / В.Б. Могутин. – М, 1981. – 256с.
165775
  Гайдуцкий А.П. Банки и миграционный капитал = Banks & migration capital : практ. пособие для банкиров / Андрей Гайдуцкий. – Киев : Информационные системы, 2013. – 459, [1] с., [15] л. фот. : ил., табл., портр. – Доп. тит. л. англ. - Данные об авт. и содерж. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 441-459. – ISBN 978-966-2249-77-4


  Уважаемому Валерию Владимировичу ! С наилучшими пожеланиями и благодарностью за поддержку ! Автор. Подпись. 17.10.13
165776
  Гиндин И.Ф. Банки и промышленность в России. К вопросу о финансовом капитале в России. / И.Ф. Гиндин. – М.-Л., 1927. – 208с.
165777
  Львов Ю.И. Банки и финансовый рынок : Петроград - Ленинград - Санкт-Петербург / Ю.И. Львов. – Санкт- Петербург : КультИнформПресс, 1995. – 528с. – ISBN 583920112
165778
  Бережна І.Ю. Банки і небанківські кредитно-фінансові інститути як складові інституціонального середовища інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 76-83
165779
  Гончаренко В.В. Банки комерційні та кооперативні // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 102-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
165780
  Берегуля В. Банки Криму: традиції - основа для розвитку : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 2-4 : Табл.
165781
   Банки на развивающихся рынках. – Москва : Финансы и статистика
Том 1 : Укрепление руководства и повышение чувствительности к переменам/ Д.Д. Карлсон, К.Т. Дитц, П. Фалетти. – 1994. – 322 с.
165782
   Банки на развивающихся рынках. – Москва : Финансы и статистика
Том 2 : Интерпретирование финансовой отчетности/К.Д. Барлтроп, Д.МакНотон. – 1994. – 227 с.
165783
  Чуб О. Банки на ринку корпоративного контролю: проблеми оцінки вартості бізнесу // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 54-56.
165784
  Чуб О. Банки на ринку корпоративного контролю: проблеми оцінки вартості бізнесу : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 10 (176). – С. 54-56 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
165785
  Циганов С.А. Банки на фондовому ринку країн із трансформаційною економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 216-222.
165786
  Фомин С. Банки начинают и... выигрывают // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 32. – С. 92-97


  Сергій Вітте і фінансові війни початку ХХ століття
165787
  Петрашко Л.П. Банки с иностранным капиталом в странах с переходной экономикой: украинский опыт / Л.П. Петрашко, М.С. Цывина // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 47 : Экономические науки. – С. 59-63
165788
  Кушнір І. Банки сільськогосподарського розвитку в системі фінансування агропромислового комплексу // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 92-95. – Бібліогр.: 8 назв
165789
  Константинов Ю.А. Банки стран-членов СЭВ в системе внешнеэкономических связей / Ю.А. Константинов. – М., 1990. – 50с.
165790
   Банки та банківська діяльність : збірник офіційних текстів законів станом на 20 липня 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 497, [1] с. – ISBN 978-617-673-041-5
165791
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 2, № 3. – 2009
165792
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 2, № 4. – 2009
165793
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал ; спецвипуск / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 2, № 1 : Фінансова інтеграція нових країн -членів ЄС до Єврозони. – 2009. – мова резюме укр. та рос.
165794
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 2, № 2. – 2009
165795
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 3, № 4. – 2010
165796
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 3, № 1. – 2010
165797
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 3, № 2. – 2010
165798
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 3, № 3. – 2010
165799
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 4, № 1. – 2011
165800
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 4, № 2. – 2011
165801
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 4, № 3. – 2011. – резюме мовою статті
165802
   Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
Т. 4, № 4. – 2011
165803
  Малий І. Банки та їхня роль в інфляційному процесі : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 33-37 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
165804
  Гудхард Ч. Банки та керівні органи державного сектора економіки // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 4. – С. 4-11. – ISSN 1998-6068
165805
  Сігаєва У.М. Банки у консалтинговому бізнесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 51-52. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Основну увагу приділено проблемі участі банків у консалтинговому бізнесі в умовах трансформації економіки та реформування банківської системи України. Висвітлено деякі особливості споживання банком консалтингового продукту та специфіку взаємовідносин ...
165806
  Берназюк Я.О. Банки як єдині платники збору до фонду гарантування вкладів фізичних осіб // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.96-101. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
165807
  Кузнєцова Л. Банки як складова фінансової системи України : банки України // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 10 (163), ч. 2 : Бухгалтерський облік фінансових інструментів у банках України. – С. 52-57 : Табл., рис.
165808
  Кузнєцова Л. Банки як складова фінансової системи України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 10 (164). – С. 52-57
165809
  Андрушків Т. Банки як суб"єкти фінансових ринків України: роль і перспективи : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 50-53 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
165810
  Куклік К. Банки як учасники проектного фінансування : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 44-55 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1605-2005
165811
  Шевчук Тетяна Віталіївна Банки як фінансові посередники на ринку будівництва житла в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 168-175. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено питання фінансування житлового будівництва в державі на сучасному етапі. Запропоновано модель залучення грошових коштів населення у будівництво житла через фонди фінансування будівництва, які створюються фінансовими посередниками - банками.
165812
  Роде Э. Банки, биржи, валюты современного капитализма. / Э. Роде. – М., 1986. – 340с.
165813
  Бувье Ж. Банки, кредит и развитие Франции в период с 1850 года до первой мировой войны. / Ж. Бувье. – М., 1970. – 2с.
165814
  Рябченко О. Банки, приватизація і акціонування : теорія і практика // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 44-45
165815
  Ковальчук А.Т. Банки. Кредит. Фінанси : законодавчо-правовий вимір / А.Т. Ковальчук; Ін-т законодавства ВР України. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 259с. – ISBN 966-611-234-5
165816
  Сугоняко О. Банки: проростання крізь постсоціалізм ( Виступи, інтерв`ю, статті ) / О. Сугоняко. – Київ : Сівера, 1999. – 389с. – ISBN 5-308-01724-7
165817
  Костіна Н.І. Банки: сучасні інформаційні технології : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / Н.І. Костіна, В.М. Антонов, Н.І. Ганах; Державна податкова адміністрація України; Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2001. – 359с. – ISBN 966-7257-74-6


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
165818
  Ананьич Б.В. Банкиpские дома в России 1860-1914 гг. : Очеpки истоpии частного пpедпpинимательства / Б.В. Ананьич. – Ленингpад : Наука, 1991. – 198с. – ISBN 5020273155
165819
  Новикова В.А. Банким Чандра Чаттопадхяя и его роман "Ананда Матх". : Автореф... канд. филолог.наук: / Новикова В.А.; Ин-т востоковедения АН СССР. – Л,, 1949. – 16л.
165820
  Уоллер Л. Банкир / Л. Уоллер. – М, 1969. – 672с.
165821
  Чихон Эберхард Банкир и власть. / Чихон Эберхард. – М., 1977. – 543с.
165822
  Орлова Н. Банкиров по осени считают // Антикризисное и внешнее управление : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 6-10.


  Ослабление курса рубля, дефолты, отток капитала оказались холодным душем для рос. финансовых рынков.
165823
  Левин В.Н. Банкиры мафии / В.Н. Левин. – М., 1986. – 78с.
165824
   Банківська безпека : навч. посібник / Вовчак О.Д. [та ін.]. – Київ : Знання, 2013. – 237, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 201-212. – Бібліогр.: с. 213-223. – ISBN 978-617-07-0092-6
165825
  Барановський О.І. Банківська безпека: проблема виміру // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 7-25 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
165826
  Птахів Семен Банківська гарантія - стабільність для турбізнесу // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 64-66 : фото. – ISSN 1998-8044
165827
  Єсипова Л.О. Банківська гарантія як інститут забезпечення зобов"язань: характерні риси / Л.О. Єсипова, О.І. Харитонова // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 103-109. – ISBN 966-435-028-1
165828
   Банківська діяльність в Україні : Нормативно-правове регулявання. – Київ : КНТ, 2007. – 496с. – ISBN 966-373-158-3


  Монографічне дослідження стратегії участі комерційних банків в унвестиційних процесах, форм і методів їх участі в інвестуванні економіки, а також впливу законодавчо-правових умов на розширення інвестиційної діяльносі банків. Для науковців, аспірантів
165829
  Мельник Л. Банківська діяльність в Україні в умовах транснаціоналізації економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 122-125. – ISSN 1993-0259
165830
  Делас В.А. Банківська діяльність на валютному ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Делас В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
165831
  Добровольський Олександр Владиславович Банківська діяльність та її ефективність в умовах ринкової трансформації : Дис....канд.економ.наук: 08.01.01 / Добровольський Олександр Владиславович; Таврійський нац.ун-тет ім.В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2002. – 217 л. + Додатки: 178-217. – Бібліогр.: 162-178
165832
  Добровольський О.В. Банківська діяльність та її ефективність в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис... канд. економічних наук; 08.01.01. / Добровольський О.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16
165833
  Петренко Катерина Валеріївна Банківська діяльність та механізм її регулювання в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Петренко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
165834
  Петренко Катерина Валеріївна Банківська діяльність та механізм її регулювання в умовах ринкової трансформації : Дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Петренко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 206 л. + Додатки: л. 182 - 206. – Бібліогр.: л. 170 - 182
165835
  Чуб О.О. Банківська діяльність у контексті інтеграції та глобалізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 138-146.
165836
  Глібко С. Банківська діяльність як фінансове посередництво у господарському праві України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 135-145. – ISSN 1993-0909
165837
  Прилуцький О. Банківська діяльність: практичні правові аспекти // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 41-43
165838
   Банківська енциклопедія. – Київ : Ельтон, 1993. – 328с. – ISBN 5-87272.013-0
165839
   Банківська енциклопедія / С.Г. Арбузов [та ін.]. – Київ : ЦНД НБУ ; Знання, 2011. – 502, [1] с. : табл. – Нац. банку України 20 р. - Сер. засн. у 2011 р. - Алф. покажч. ст.: с. 480-502. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серія "Інституційні засади розвитку банківської системи України"). – ISBN 978-966-346-923-2
165840
  Котковський В.С. Банківська інновація в системі заходів покращення корпоративної культури / В.С. Котковський, О.П. Гузенко
165841
  Єлісєєва Л.В. Банківська криза як індикатор суспільної довіри // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 38-42


  У статті констатовано взаємозв"язок між банківською кризою та кризою суспільної довіри. Визначено, що криза суспільної довіри була поглиблена розгортанням збройного конфлікту на території України, непослідовною політикою уряду, Національного банку ...
165842
  Денисенко Б. Банківська послуга як цивільно-правова категорія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 55-59. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто банківську послугу як цивільно-правову категорію. Проаналізовано проблематику цивільно-правового регулювання відносин по наданню фінансових послуги в цілому. Bank service as a civil law category is considered. Problematics of civil law ...
165843
  Холодна Ю.Є. Банківська система : навч. посібник / Холодна Ю.Є., Рац О.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 314, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: c. 300-302. – Бібліогр.: с. 295-299. – ISBN 978-966-676-572-0
165844
  Ковальчук Т. Банківська система в Україні: становлення та розвиток ринкової моделі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 26-34. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
165845
  Циганов С.А. Банківська система в умовах глобалізації світової економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 5. – С. 120-124.
165846
  Шитко О.Л. Банківська система і небанківські фінансові інститути - перспективи конкуренції на фінансовому ринку України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 182-187. – ISBN 966-8958-03-9
165847
  Годзішевські Б. Банківська система Польщі та її стабільність у кризовий період / Б. Годзішевські, М. Крушка // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 2). – С. 151-169. – ISSN 1684-906Х
165848
  Буряк О.П. Банківська система США // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 233-238. – ISSN 2308-1988
165849
  Антонов В.М. Банківська система та електронна комерція як інформаційні ресурси : Навчальний посібник / В.М. Антонов, Ю.В. Бондарчук; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2002. – 56с.
165850
  Качева Г.Т. Банківська система у здійсненні інвестиційної моделі економічного зростання в Україні // Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту : Науково-теоретичний журнал / Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут. – Дніпропетровськ, 2004. – № 2 : Матеріали міжрегіональної наук.-практ. конференції "Проблеми розвитку інвестиційної діяльності у великому індустріальному регіоні та шляхи їх розв"язання". – С. 41-54. – (Економічні науки)
165851
  Сало І. Банківська система у схемах і таблицях // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 8 (198). – С. 46-47
165852
  Скалацька О. Банківська система України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 153-157.
165853
  Борщ Л.М. Банківська система України в інвестиційній діяльності : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 5-12 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
165854
  Правик Ю. Банківська система України в період фінансової кризи: впровадження антикризових заходів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 76-88. – ISSN 1605-2005
165855
  Уманців Ю.М. Банківська система України в умовах глобалізації світового фінансового простору // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 88-100.
165856
  Польова О. Банківська система України в умовах глобалізації світової економіки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 166-168
165857
  Федірко В. Банківська система України в умовах глобалізації світової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-49. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  У статті автор досліджує діяльність транснаціональних банків в Україні, аналізує стан банківської системи України в умовах глобалізації банківської діяльності. Розглянуто напрямки формування конкурентних переваг вітчизняного банківського сектору. В ...
165858
  Патрікац Л. Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків / Л. Патрікац, М. Бойчук // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 16-19
165859
  Криклій А.С. Банківська система України в умовах розбалансування фінансових ринків: реалії та очікування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-22.
165860
  Юрчук Г.В. Банківська система України в умовах розвитку ринку фінансових послуг / Г.В. Юрчук, О.М. Юрчук // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 23-28.
165861
  Полозенко Д.В. Банківська система України в умовах функционування іноземних банків // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 91-94
165862
  Клименко Т.В. Банківська система України і напрями її розвитку // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.104-111
165863
  Комаринська З. Банківська система України періоду державності 1917-1920 рр.: становлення та реалії функціонування // Вісник Національного банку України : Щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2002. – № 2. – С.56-59


  1917-1920 рр.
165864
  Д"яконова І.І. Банківська система України та фінансова доларизація // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 65-74.
165865
  Гольченко І. Банківська система України у зміцненні конкурентоспроможності регіонів / І. Гольченко, О. Сидоренко // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 32-34.
165866
   Банківська система України. Теорія і практика становлення. – Суми
1, 2. – 1999. – 336, 659с.
165867
   Банківська система України: вектори посткризових трансформацій : колект. наук. монографія / [Ануфрієва К. В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Н. М. Шелудько ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Ін-т економіки та прогнозування, 2013. – 171, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 151-153 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7071-8
165868
  Міщенко В.І. Банківська система України: проблеми становлення та розвитку / В.І. Міщенко, С.В. Науменкова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 5 (246). – С. 7-33. – ISSN 2305-7645
165869
  Гуцал І. Банківська система України: стан і перспективи : пошуки науковців / І. Гуцал, Я. Чайковський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 40-43. – Бібліогр.: 2 назви
165870
  Остапець А.І. Банківська система України: стан і проблеми розвитку : банківська справа / А.І. Остапець, А.В. Остапець // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 114-117. – Бібліогр.: 3 назви
165871
  Ісмаїлов В.Б. Банківська система України: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 77-83. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
165872
   Банківська система України: теорія і практика становлення : Збірник наукових праць: В 2т. – Суми : Мрія-1, Ініціатива. – ISBN 966-566-129-9
т.1. – 1999. – 338с.
165873
   Банківська система України: теорія і практика становлення : Збірник наукових праць: В 2т. – Суми : Мрія-1, Ініціатива. – ISBN 966-566-129-9
т.2. – 1999. – 322с.
165874
  Васага Ю. Банківська система України: трансформація та деякі перспективи на майбутнє // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 22-23
165875
  Дробязко А. Банківська система України: шляхи подолання кризи / А. Дробязко, А. Крисоватий, В. Федосов // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 39-57. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
165876
  Орлюк О.П. Банківська система: поняття, структура, функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 172-176. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Розкривається поняття банківської системи, визначається її структура, взаємозв"язок структурних елементів та функції, що виконує банківська система.
165877
  Воробйова О.І. Банківська система: сутність і значення в розвитку суспільного виробництва // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2008. – № 1. – С. 50-58
165878
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 1. – 1995
165879
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 2. – 1995
165880
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 3. – 1995
165881
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 4. – 1995
165882
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 5. – 1995
165883
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 6. – 1995
165884
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 1. – 1996
165885
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 2. – 1996
165886
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 3. – 1996
165887
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 4. – 1996
165888
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 5. – 1996
165889
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 6. – 1996
165890
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 1. – 1997
165891
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 2. – 1997
165892
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 3. – 1997
165893
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 4. – 1997
165894
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 5. – 1997
165895
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 6. – 1997
165896
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 1. – 1998
165897
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 2. – 1998
165898
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 3. – 1998
165899
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 4. – 1998
165900
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 5. – 1998
165901
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 6. – 1998
165902
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 1. – 1999
165903
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 2. – 1999
165904
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 3. – 1999
165905
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 4. – 1999
165906
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 5. – 1999
165907
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 6. – 1999
165908
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 1. – 2000
165909
   Банківська справа : Навчальний посібник. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 314с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7952-00-2
165910
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 1. – 2001
165911
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 2. – 2001
165912
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 3. – 2001
165913
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 4. – 2001
165914
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 5. – 2001
165915
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 6. – 2001
165916
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 1. – 2002
165917
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 2. – 2002
165918
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 3. – 2002
165919
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 4. – 2002
165920
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 5. – 2002
165921
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 6. – 2002
165922
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1. – 2003
165923
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2. – 2003
165924
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3. – 2003
165925
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4. – 2003
165926
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5. – 2003
165927
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6. – 2003
165928
  Петрук О.М. Банківська справа : Навчальний посібник / О.М. Петрук; МОіНУ; За ред.: Ф.Ф. Бутинця. – Київ : Кондор, 2004. – 461с. – ISBN 966-7982-83-1


  Розглянуто всі традиційні банківськи операції, пов"язані з кредитуванням, розрахунками та фінанунсуванням інвестицій
165929
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1. – 2004
165930
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2. – 2004
165931
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3. – 2004
165932
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4. – 2004
165933
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5/6. – 2004
165934
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1. – 2005
165935
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2. – 2005
165936
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3. – 2005
165937
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4. – 2005
165938
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5. – 2005
165939
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6. – 2005
165940
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1. – 2006
165941
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2. – 2006
165942
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3. – 2006
165943
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4. – 2006
165944
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1. – 2007
165945
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2. – 2007
165946
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3. – 2007
165947
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4. – 2007
165948
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5. – 2007
165949
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6. – 2007
165950
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1. – 2008
165951
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6. – 2008
165952
  Петрук О.М. Банківська справа : навчальний посібник / О.М. Петрук ; МОНУ ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Київ : Кондор, 2009. – 466с. – ISBN 966-7982-83-1


  Розглянуто всі традиційні банківськи операції, пов"язані з кредитуванням, розрахунками та фінанунсуванням інвестицій
165953
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5 (89). – 2009. – мова резюме англ.. укр.
165954
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (91). – 2010. – мова резюме англ.. укр.
165955
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (98). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
165956
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (98). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
165957
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4 (98). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
165958
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5 (98). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
165959
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (105). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
165960
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5 (107). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
165961
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (110). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
165962
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4 (112). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
165963
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5 (113). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
165964
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6 (114). – 2013. – Резюме: укр., англ. мовами
165965
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 7 (115). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
165966
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 8 (116). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
165967
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 11/12 (119). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
165968
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3/4 (123). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
165969
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5/6 (125). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
165970
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 7/8 (127). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
165971
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 9/10 (129). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
165972
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 11/12 (131). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
165973
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1/2 (133). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
165974
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4/5 (136). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
165975
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6 (137). – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
165976
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (138). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
165977
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (139). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
165978
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (140). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
165979
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4 (141). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
165980
   Банківська справа в Україні: законодавчі і нормативні акти : У 4-х томах + Доповнення до видання станом на 1 вересня 1998 р., 1 липня 1999 р., 1 березня 1999 р. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-33-5
Т.1. – 1998. – Окрема пагінація кож
165981
   Банківська справа в Україні: законодавчі і нормативні акти : У 4-х томах + Доповнення до видання станом на 1 вересня 1998 р., 1 липня 1999 р., 1 березня 1999 р.,. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-33-5
Т.2. – 1998. – Окрема пагінація кож
165982
   Банківська справа в Україні: законодавчі і нормативні акти : У 4-х томах + Доповнення до видання станом на 1 вересня 1998 р., 1 липня 1999 р., 1 березня 1999 р.,. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-46-7
Т.3. – 1998. – Окрема пагінація кож
165983
   Банківська справа в Україні: законодавчі і нормативні акти : У 4-х томах + Доповнення до видання станом на 1 вересня 1998 р., 1 липня 1999 р., 1 березня 1999 р.,. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-48-3
Т.4. – 1998. – Окрема пагінація кож
165984
   Банківська справа та основи митного регулювання в Україні : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.М. Фролов, М.А. Деркач, В.М. Боронов, О.І. Вискуб, Т.В. Шопенська; Фролов С.М., Деркач М.А., Боронос В.М., Вискуб О.І. та ін.; Під заг. ред. С.М. Фролова. – Суми : Університетська книга, 2003. – 262с. – ISBN 966-680-079-9
165985
  Фролов С.М. Банківська справа та основи митного регулювання в Україні : теорія та практика: Навчальний посібник / С.М.Фролов. – Суми : Університетська книга, 2004. – 368с. – ISBN 966-680-132-9
165986
  Головач А.В. Банківська статистика : Підручник / А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач; Українсько-фінський ин-т менеджменту і бізнесу. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 192с. – ISBN 966-95301-6-4
165987
   Банківська статистика : Опорний конспект лекцій / Уклад. А.В. Головач та ін. – Київ : МАУП, 1999. – 124с. – ISBN 966-7312-58-5
165988
  Головач А.В. Банківська статистика : Підручник для студ.економ.спец. / А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач; Українсько-фінський ин-т менеджменту і бізнесу. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1999. – 192с. – ISBN 966-95301-6-4
165989
  Галицька Е.В. Банківська статистика : Навч. посібник / Е.В. Галицька, А.С. Незнанова, Л.М. Висоцька; КНУТШ; Економічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 164с. – ISBN 966-594-294-8
165990
   Банківська статистика : Навч.- метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач, Г.Г. Трофімова; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 161с. – ISBN 966-574-504-2
165991
  Безклубий І.А. Банківська таємниця // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 933-939. – ISBN 978-966-667-341-4
165992
  Пасько Т. Банківська таємниця і податковці // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19/20). – С. 13. 16-17
165993
  Андрущенко І. Банківська таємниця та легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом. Проблеми співвідношення / І. Андрущенко, В. Бутузов // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.94-97
165994
  Саркісянц О. Банківська таємниця та протидія відмиванню коштів у Швейцарії // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 2 (64). – С. 32-34
165995
  Жигулін А. Банківська таємниця часів Помаранчевої революції // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 44
165996
  Гавдьо Ю. Банківська таємниця як окремий вид інформації з обмеженим доступом // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 9-13.
165997
  Сирота А.І. Банківська таємниця як правова категорія // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 1 (23). – С. 11-14
165998
  Шаповалова А.О. Банківська таємниця: проблеми охорони та захисту // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 482-487. – ISSN 1563-3349
165999
  Гетманцев Данило Олександрович Банківська таємниця:особливості її нормативно-правового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. / Гетманцев Д.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 206л. – Бібліогр.: л. 187-206
166000
  Гетманцев Данило Олександрович Банківська таємниця:особливості її нормативно-правового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн : Автореф. ... дис. канд. юридичних наук:12.00.07. / Гетманцев Д.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв.
<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,