Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1651165216531654165516561657165816591660(+10)В кінець >>
1657001
  Жантиев Д.Р. "Шиитский фактор" в общественно-политической жизни Саудовской Аравии (1979-2009-е гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : Выпуск посвящен истории религий стран Азии и Африки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 42-55. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1657002
  Заруцька О. "Шинель" Гоголя в інтерпретації Д. Чижевського // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 205-212
1657003
  Петренко В.Ф. "Шинель" Гоголя: христианская притча и буддийский коан / В.Ф. Петренко, А.П. Супрун // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 160-166. – ISSN 0869-0499
1657004
  Золя Е. "Шинок" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2,3/4,5/6 (1117/1122). – С. 184-230. – ISSN 0320-8370


  Роман.
1657005
  Переяславець М. "Широка коаліція" між необхідністю і неможливістю // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 9. – С. 20-22. – ISSN 1812--514Х
1657006
  Машков А. "Широкий" погляд на поняття "праворозуміння" як категорію загальнотеоретичної юридичної науки // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 112-116. – ISBN 978-966-306-020-4
1657007
  Чичкина Светлана "Широкой Масленице" - вселенский размах : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 8 : Фото
1657008
  Федоренко Н.Т. "Шицзин" и его место в китайской литературе / Н.Т. Федоренко ; АР СССР, Ин-т китаеведения. – Москва : Изд-во вост. лит., 1958. – 168 с.
1657009
  Наєнко М. "Шістдесятникам - шістдесят! Іван Драч - лідер шістдесятництва // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 271-293. – ISBN 978-617-7993-01-7
1657010
  Дністровий А. "Шістдесятники" - "дев"ятдесятники": тяглість, розриви, конфронтація? // Критика. – Київ, 2001. – Жовтень, (число 10). – С. 18-20
1657011
  Нестеренко П. "Шістдесятники" в мистецтві екслібриса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (657). – С. 29-39. – ISSN 0236-1477
1657012
  Химинець А. "Шість капелюхів мислення" = Використання методу Едварда де Боно на уроках світової літератури // Світова література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 6-13


  Застосовується при проведенні будь-якій дискусії як зручний спосіб керувати мисленням і переключати його. Один з інструментів розвитку творчого мислення. Мета методу - навчити людей краще розуміти особливості свого мислення, контролювати свій образ ...
1657013
  Лиманова Р. "Шість чуттів" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Оповідання - класична історія про любов і ненависть з позитивною енергетикою.
1657014
  Кичигин С. "Шквал" против "Барбаросса" / С. Кичигин. – Киев : Веселка, 1991. – 155 с. – ISBN 5-301-01008-5
1657015
  Чирко Б.В. "Шкідництво різних націй..." // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1992. – № 4 (231), липень - серпень. – С. 32-40. – ISSN 0320-9466


  "Національні меншини на Україні у 1920 - 30-х роках за документами ЦДАГО України."
1657016
  Лабович Л. "Шкодовав вовк кобилу..." : Світ ссавців у підляському фольклорі. Ч. 2 // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2017. – № 1 (149). – С. 24-29. – ISSN 1230-2759
1657017
  Лабович Л. "Шкодовав вовк кобилу..." : Про дикі та домашні ссавці в українських говірках Підляшшя, ч. 3 // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2017. – № 2 (150). – С. 27-30. – ISSN 1230-2759
1657018
  Литвин З. "Школа - це дуже суперечливий "бізнес" / розмову вела Алла Дубровик-Рохова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 6-7


  Розмова з засновницею та головою ГО "Освіторія", фундаторкою та ідейною натхненницею Новопечерської школи Зоєю Литвин.
1657019
  Нетребенко А. "Школа безпеки" - рух у захищене майбутнє // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 17-18 : фото
1657020
  Вдовиченко Г. "Школа безпеки" вітає переможців // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 29-30 : фото
1657021
  Прибитько В.М. "Школа безпеки" по-чернігівськи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 14-15 : фото
1657022
  Булин-Соколова "Школа информатизации" как организационно-педагогическая основа трансформации общеобразовательного учреждения в информационном обществе // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2009. – № 11. – С. 13-22. – ISSN 0234-0453
1657023
  Хоменко О. "Школа М. Максимовича" як інтелектуальний простір формування спільнотної ідентичності українців // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (62/63). – C. 132-152. – ISSN 2413-7065
1657024
  Фасоля О. "Школа має стати трампліном для успіху в житті // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 3 квітня (№ 13). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Інтерв"ю з очільником департаменту освіти і науки Хмельнийької ОДА про якість освітніх послуг, важливість підтримки кращих закладів і чесність в освіті.
1657025
  Гриневич Л. "Школа має формувати цілісний світогляд" / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 13/14). – С. 18-19


  Міністр освіти і науки Лілія Гриневич - про наріжні камені освітньої реформи. Також про важливість викладання філософії школярам не раз наголошував автор статей "Дня" - доктор філософських наук, доцент філософського факультету Київського національного ...
1657026
  Андрущенко В. "Школа майбутнього" для України і європейського простору // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (64). – С. 5-16. – ISSN 2078-1016
1657027
   "Школа Марчука" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28 січня (№ 13). – С. 4-5


  Євгену Кириловичу Марчуку виповнюється - 75. Колеги - про роль особистості в історії.
1657028
  Дем"янчук О.О. "Школа молодого педагога" як середовище професійної соціалізації педагога / О.О. Дем"янчук, І.В. Адамович // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 53-58 : рис. – Бібліогр.: с. 56-57. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1657029
  Ющенко В. "Школа національного усвідомлення ніколи не буває заочною" / бесіду вів Ю. Патиківський // Україна молода. – Київ, 2021. – 20 серпня (№ 86). – С. 4-5


  Третій президент України про "вік" нашої Держави, як перемогти у війні і подолати виклики "русского міра", чи зможемо ми вступити в НАТО, як варто використати у своїх цілях запуск газогону "Північний потік-2" і де взяти грошей для розвитку української ...
1657030
  Бератіс Я. [Широка ріка : з неопублікованими нотатками щоденника. / Яніс Бератіс ; вступ К.Ф. Дімараса. – Афіни : Ерміс, 1992. – 485 с. – На тит. арк.: З неопублікованими нотатками щоденника. - Видання новогрецькою мовою
1657031
  Елітіс О. [Шість і одне покаяння перед небом / Одісей Елітіс. – 7-е вид. – Афіни : Ікарос, 1994. – 25,[1] c. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-72-7
1657032
  Сеферіс Й. [Шість ночей в Акрополі / Йоргос Сеферіс. – 6-е перевидання. – Афіни : Ерміс, 1993. – 273 с. – Видання ногрецькою мовою
1657033
  Шайнер Д. Шибеник / Д. Шайнер. – Київ, 1977. – 96 с.
1657034
  Міщенко Д.О. Шибеники : Оповідання / Д.О. Міщенко. – Київ : Веселка, 1965. – 128с.
1657035
  Фурса С.Я. Шибіко Василь Петрович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 35-36. – ISBN 978966-97130-0-1
1657036
   Шибіко Василь Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 538. – ISBN 978-966-439-754-1
1657037
   Шиванюк Олександр Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 538. – ISBN 978-966-439-754-1
1657038
  Данилов-Ивушкин Шиворот-навыворот : юмористические рассказы / Данилов-Ивушкин. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 319с.
1657039
  Грин С. Шиворот-навыворот : проза: рассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 7. – С. 154-163. – ISSN 0131-2332
1657040
  Киселев В.В. Шиворт - навыворот / В.В. Киселев. – Иркутск, 1976. – 48с.
1657041
  Юсупов Мунир Хусаинович Шигабутдин Марджани как историк : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Юсупов Мунир Хусаинович; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1979. – 24л.
1657042
  Мустафин Г. Шиганак : повесть / Г. Мустафин; авториз. пер. с каз. С.Злобина. – 3-е. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 207с.
1657043
  Мустафин Г. Шиганак Берсиев : повести, роман / Габиден Мустафин ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1986. – 574 с.
1657044
  Барамидзе М.В. Шида Картли в эпоху поздней бронзы и раннего железа : Автореф... канд. ист.наук: / Барамидзе М.В.; Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1966. – 19л.
1657045
  Какабадзе В.С. Шида Картли. (Экономико-географическая характеристика) : Автореф... кандид. географич.наук: / Какабадзе В.С.; Тбилисский гос. университет имени Сталина. – Тбилиси, 1950. – 20 с.
1657046
   Шидловський Андрій Петрович (1818-1892) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 538. – ISBN 978-966-439-754-1
1657047
  Малей Антоніна Шиємо чарівні книги // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74)
1657048
  Будько Євген Шиз-тур, або роздвоєна філософія туризму : Внутрішній простір // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 102-103 : Іл.
1657049
  Маньковская Н.Б. Шизоанализ вместо психоанализа? / Н.Б. Маньковская. – М., 1991. – 62с.
1657050
   Шизоаналіз // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 965-966. – ISBN 966-316-069-1
1657051
  Русін Р.М. Шизоаналіз як метод постмодерністських мистецьких практик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 43-48. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується новий метод психоаналізу як нетрадиційна модель активної творчої особистості. В статье анализируется новый метод психоанализа как нетрадиционная модель активной творческой личности. The article examines a new method of ...
1657052
  Фуллер Торри Шизофрения = Surviving schizophrenia : кн. в помощь врачам, пациентам и членам их семей / Э. Фуллер Торри ; [предисл. В.А. Точилова : пер. с англ. Д. Рапопорт]. – Санкт-Петербург : Питер-пресс, 1996. – 438 с. : ил., табл. – Перевод изд.: Surviving schizophrenia / E. Fuller Torrey (Harper Perennial). – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-88782-023-3
1657053
  Симсон Т.П. Шизофрения раннего детского возраста / Т.П. Симсон. – Москва, 1948. – 136с.
1657054
  Асланова Рабият Нурулла кызы Шиизм, характер его пережитков в азербайджане и некоторые вопросы атеистического воспитания трудящихся. : Автореф... наук: 09.00.06 / Асланова Рабият Нурулла кызы; Азерб. гос. унив. – Баку, 1981. – 24л.
1657055
  Кулюшин Н.Д. Шиитская модель теократии: от имамата к велайат-е факих // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2007. – № 4 (47) : Ислам в 21 веке. – С. 90-103.
1657056
   Шиитские леворадикалы // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 7 (264). – С. 104-150
1657057
  ан-Наубахти Шиитские секты / ан-Наубахти, ал-Хасан ибн Муса. – Москва, 1973. – 255с.
1657058
  Куршаков В. Шиитский фактор во внешней политике Ирана // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 5 (251). – С. 85-98. – ISSN 1998-1813
1657059
  Дорошенко Е Шиитское духовенство в современном Иране / Е Дорошенко. – М, 1975. – 171с.
1657060
  Дорошенко Е Шиитское духовенство в современном Иране / Е Дорошенко. – 2-е доп. и испр. – М, 1985. – 229с.
1657061
  Миркасымов Б. Шииты в Ираке и других государствах Ближнего Востока // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 11. – С. 42-49. – ISSN 0321-5075


  Вплив "шиїтського фактору" на політику країн Близького Сходу і інших держав
1657062
  Гусєв В.І. Шиїзм / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 417. – ISBN 966-642-073-2
1657063
  Алієв Р.Г. Шиїтські релігійно-правові школи (мазхаби) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 3-4
1657064
  Михайлова Р. Шийні гривни в прибалтійсько-фінській та волинській середньовічній традиції // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 10-12
1657065
  Михайлець В.М. Шийте самі. / В.М. Михайлець. – К., 1979. – 143с.
1657066
   Шик Будапешта // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 38-39 : фото
1657067
  Иванин Егор Шик Парижского помола : такое место / Иванин Егор, Ступенькова Анна // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 38-41 : Фото
1657068
   Шик чи колорит? // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 112-113 : фото
1657069
  Цукренко Я. Шикана як особливий вид зловживання правом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – C. 198-199
1657070
  Коцюруба А. Шикана як порушення права особи на справедливий розгляд справи судом в розумні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 84-85
1657071
  Меркачева Е. Шикарный бюст советской разведчицы // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 36


  "Одни говорят, что разведка - не женское дело, поскольку представительницы прекрасной половины по своей природе слишком эмоциональны и больше доверяют чувствам, чем логике. Другие видят силу женщин-разведчиц как раз в их слабостях. А еще - в искусстве ...
1657072
  Столяр З. Шико Аранов / З. Столяр. – Москва : Советский композитор, 1959. – 12 с.
1657073
  Никонов В.Г. Шила в мешке не утаишь / В.Г. Никонов. – Смоленск, 1960. – 402 с.
1657074
  Заставська М. Шилівка: вічна загадка любові // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 16-22 грудня (№ 50). – С. 1, 16


  90 років від дня народження Григора Тютюнника. Пам"ять про земляка вшанували на малій батьківщині видатного письменника.
1657075
  Никонов В.Г. Шилка. / В.Г. Никонов. – Иркутск, 1978. – 224с.
1657076
  Бабаян А.С. Шиллер в армянской литературе и театре : Автореф... канд. филол.наук: / Бабаян А.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1960. – 24л.
1657077
  Меринг Ф. Шиллер и великие социалисты / Ф. Меринг ; Перевод Б. Юхоцкой // К столетнему юбилею Шиллера / К. Каутский. – [Одесса] : Изд. Е.М. Алексеевой, 1905. – С. 42-47
1657078
  Меринг Ф. Шиллер и великие социалисты / Ф. Меринг // К столетнему юбилею Шиллера / К. Каутский. – Петроград : Изд. Петроградского совета раб. и красноарм. депутатов, 1919. – С. 29-32
1657079
  Славятинский Н. Шиллер и его драма "Разбойники" // Разбойники / Ф. Шиллер. – Ленинград, 1950. – С. 3-18
1657080
  Кох А.Ф. Шиллер и прекрасное // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 83-95. – (Философия ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385
1657081
  Лукьяненко А.М. Шиллер как драматург эпохи "бури и натиска" // Serta Borysthenica : Сборник в честь заслуженного профессора Императорского университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. – Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, 1911. – С. 301-322
1657082
   Шиллер Ф. : статьи и материалы. – Москва : Наука, 1966. – 424с.
1657083
  Лукьяненко А.М. Шиллер, как драматург эпохи "бури и натиска" / А.М. Лукьяненко. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1908. – 23 с. – В подстроч. примеч.: "Настоящий этюд представляет собой извлеч. из подготовляемого к печати труда: "Основные мотивы драматического творчества Шиллера"
1657084
  Лукьяненко А.М. Шиллер, Пушкин и Островский Смутного времени на Руси / А.М. Лукьяненко. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], 47 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1905, № 1


  На тит. л. дарственная надпись автора.
1657085
  Абуш А. Шиллер. Величие и трагедия немецкого гения : пер. с нем. / Александр Абуш ; [вступ. ст. Р.М. Самарина]. – Москва : Прогресс, 1964. – 311 с. : портр.
1657086
  Зубихин В.В. Шило в мешке / В.В. Зубихин. – Волгоград, 1963. – 63с.
1657087
  Калган А.Д. Шило в мешке : комедия в 3-х д. / А.Д. Калган. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1964. – 56 с.
1657088
  Еникеев А.Н. Шило в мешке : рассказы / Амирхан Еникеев ;. – Казань : Татарское книжное издание, 1977. – 84 с.
1657089
   Шилов Георгій Євгенович (1917-1975) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 539. – ISBN 978-966-439-754-1
1657090
   Шилов Євген Олексійович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 251-253. – ISBN 966-02-0537-6
1657091
  Байрон Д.Г. Шильонский узник : поэма / Джордж Гордон Байрон ; пер. с англ. [В.А. Жуковского]. – Москва : Дет. лит., 1980. – 48 с. : ил. – (Школьная библиотека ; Для средней школы)
1657092
  Байрон Дж.Г. Шильонский узник : поэма : [для сред. и ст. шк. возраста] / Джордж Байрон ; пер. с англ. [В.А. Жуковского]. – Москва : Дет. лит., 1983. – 48 с. : граф.
1657093
   Шимановський Олександр Федорович (1860-1918) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 539. – ISBN 978-966-439-754-1
1657094
   Шимановський Юлій Карлович (1829-1868) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 539. – ISBN 978-966-439-754-1
1657095
   Шиманський Юрій Іванович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 295
1657096
   Шиманський Юрій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 325-326. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1657097
   Шиманський Юрій Іванович (1928–1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 539-540. – ISBN 978-966-439-754-1
1657098
  Форш О.Д. Шимко й Степан / О.Д. Форш. – Х., 1930. – 18с.
1657099
  Углева Е.А. Шимпанзе / Е.А. Углева. – Москва : Издание Московского зоопарка, 1947. – 15с.
1657100
  Гудолл Д. Шимпанзе в природе: поведение / Д. Гудолл; Пер. с англ. Е.З.Годиной и В.В.Свечникова; Под ред. Л.А.Фирсова. – Москва : Мир, 1992. – 670с. – ISBN 5-03-000294-4
1657101
  Брюер С. Шимпанзе горы Ассерик / С. Брюер. – Москва, 1982. – 280с.
1657102
  Журавлев Андрей Шимпанзе играющий // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 34 : фото
1657103
  Камоликова Ольга Шин Кай Тей. Бельгия/Остенде // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 4. – С. 68-71 : фото
1657104
  Грицук Валентина Шинеля для "королів", "королев" та "королевичів" : Terra Гоголь : публіцистичний есей з аксесуарами від режисера Олега Мельничука // Український театр : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2009. – № 2/4. – С. 22-25. – ISSN 0207-7159
1657105
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1935. – 32с.
1657106
  Гоголь М. Шинель / М. Гоголь. – К.-Х., 1935. – 48с.
1657107
  Гоголь Н. Шинель / Н. Гоголь. – М, 1935. – 32с.
1657108
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1938. – 56с.
1657109
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1946. – 48с.
1657110
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – Москва-Ленинград, 1946. – 48 с.
1657111
  Гоголь М.В. Шинель / М.В. Гоголь. – К, 1949. – 47с.
1657112
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 32с.
1657113
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – Москва-Ленинград, 1952. – 32 с.
1657114
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1975. – 72с.
1657115
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – Ленинград : Художественная литература, 1976. – 320 с.
1657116
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – Ижевск : Удмуртия, 1976. – 41с.
1657117
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1978. – 32с.
1657118
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1978. – 87с.
1657119
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1979. – 47с.
1657120
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1979. – 27с.
1657121
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – Москва : Детская литература, 1980. – 47 с.
1657122
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1982. – 62с.
1657123
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1982. – 47с.
1657124
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь ; худож. А. Зыков. – Свердловск : Средне-Урал. кн. изд-во, 1985. – 127 с. : ил. – Миниатюрное издание
1657125
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1985. – 79с.
1657126
  Текгезян Ованес Шинель : рассказ // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 9 (644). – С. 146-154. – ISSN 0132-2036
1657127
  Найдич М.Я. Шинель на вырост / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1959. – 270с.
1657128
  Найдич М. Шинель на вырост / М. Найдич. – Средне-Уральское книжное изд., 1964. – 272 с.
1657129
  Найдич М.Я. Шинель на вырост / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1975. – 215с.
1657130
  Микитенко І.К. Шинка / І.К. Микитенко. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – 32с. – (Масова худ. б-ка)
1657131
   Шинкарук Володимир Іларіонович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 388-389. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1657132
   Шинкаруківські читання у Товаристві "Знання" України // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 3-5. – ISSN 0868-8117


  У Товаристві «Знання» України вшанували пам’ять Володимира Іларіоновича Шинкарука. З цієї нагоди відбулася міжнародна науково-практична конференція. Цьогорічні ХІУ Шинкаруківські читання, які провели спільно Товариство "Знання" України, Університет ...
1657133
  Чредніченко О. Шинки у містах Англії XIV-XV ст. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 389-392. – ISBN 978-966-171-90295
1657134
  Мигаль Т.С. Шинок "Оселедець на ланцюзі" / Т.С. Мигаль. – Львів : Каменяр, 1966. – 259с.
1657135
  Тимошик М. Шинок на Шинковій // Літературний Чернігів : щоквартальний мистецький журнал літературної спілки "Чернігів" / Літ. спілка "Чернігів". – Чернігів, 2015. – № 4 (72), жовтень - грудень. – С. 151-160
1657136
  Соколова Н. Шины шуршат по асфальту. / Н. Соколова. – Москва, 1970. – 512с.
1657137
  Чилая С.Е. Шио Арагвиспирели / С.Е. Чилая. – Тбилиси, 1950. – 5-15с.
1657138
  Печникова Н.В. Шип (Acipenser Nudiventris Lov) Аральского моря и озера Балхаш. (Морфология, биология и рекомендации по охране и воспроизводству запасов) : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Печникова Н.В.; Калинингр. техн. ин-т рыбной пром-сти и хоз-ва. – Калининград, 1970. – 16л.
1657139
  Курчавов И.Ф. Шипка / И.Ф. Курчавов. – М, 1977. – 478с.
1657140
  Курчавов И.Ф. Шипка / И.Ф. Курчавов. – М, 1979. – 478с.
1657141
   Шипка.. – Москва, 1970. – 352с.
1657142
   Шипкинська висота. – Одеса, 1978. – 170 с.
1657143
   Шипович Євген Йосипович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 160
1657144
   Шипович Євген Йосипович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 299-300 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1657145
   Шипович Євген Йосипович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 308. – ISBN 978-966-439-961-3
1657146
   Шипович Євген Йосипович (1922-2003) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 175. – ISBN 966-95774-3-5
1657147
   Шиповник : Литературно-художественные Альманахи издательства "Шиповник" : Кн. 1-26 [в 26 кн.]. – 1907-1916. – Санкт-Петербург : [Типо-литогр. "Печатное искусство"]
Кн. 3 : Тьма / Леонид Андреев ; Астма : рассказ / Ив. Бунин ; Сестра : рассказ / Борис Зайцев ; Изумруд : рассказ / А. Куприн ; Пески : рассказ / А. Серафимович ; Стихи / А. Блок, Георгий Чулков ; Творимая легенкда : роман, ч. 1: Навьи чары / Федор Сологуб. – 1907. – 320 с.


  Место издания: кн. 1 (1907) -23 (1914) СанктПетербург: кн. 24 (1916) - 26 (1917) Петроград. В оформлении альманахов и книг "Шиповника" участвовали художники И.Я. Билибин, М.В. Добужинский, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, С.В. Чехонин. В ...
1657148
   Шиповник : Литературно-художественные Альманахи издательства "Шиповник" : Кн. 1-26. – 1907-1916. – Санкт-Петербург : [Типо-литогр. "Печатное искусство"]
Кн. 6 : [Синяя птица / Морис Метерлинк ; Крик в ночи; Ревность / К. Бальмонт ; Голоса в полях : стихи / Белый; Видение; Треугольник : стихи / Н. Минский; Мои записки / Л. Андреев]. – 1908. – 262, [6] с.


  Место издания: кн. 1 (1907) -23 (1914) СанктПетербург: кн. 24 (1916) - 26 (1917) Петроград. В оформлении альманахов и книг "Шиповника" участвовали художники И.Я. Билибин, М.В. Добужинский, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, С.В. Чехонин. В ...
1657149
   Шиповник
кн.7. – 1908
1657150
   Шиповник : Литературно-художественные Альманахи издательства "Шиповник" : Кн. 1-26 [в 26 кн.]. – 1907-1916. – Санкт-Петербург : [Типо-литогр. "Печатное искусство"]
Кн. 8 : У порога неизбежности; Листки / Леонид Семенов ; Город / М. Розенкноп ; Прозрение; Образ / А. Чапыгин ; Каштаны / О. Миртов ; Три комнаты / Вера Яровая ; Кроты; Ярмарка; Скала / Сергей Городецкий ; Иоанн Грозный / Вл. Волькенштейн. – 1909. – 267, [5] с.


  Место издания: кн. 1 (1907) -23 (1914) СанктПетербург: кн. 24 (1916) - 26 (1917) Петроград. В оформлении альманахов и книг "Шиповника" участвовали художники И.Я. Билибин, М.В. Добужинский, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, С.В. Чехонин. В ...
1657151
   Шиповник : Литературно-художественные Альманахи издательства "Шиповник" : Кн. 1-26 [в 26 кн.]. – 1907-1916. – Санкт-Петербург : [Типо-литогр. "Печатное искусство"]
Кн. 9 : [Печаль полей / С. Сергеев-Ценский ; Сны / Борис Зайцев ; Сын человеческий / Леонид Андреев ; Песня судьбы : драматический пролог / Ал. Блок]. – 1909. – 252, [3] с.


  Место издания: кн. 1 (1907) -23 (1914) СанктПетербург: кн. 24 (1916) - 26 (1917) Петроград. В оформлении альманахов и книг "Шиповника" участвовали художники И.Я. Билибин, М.В. Добужинский, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, С.В. Чехонин. В ...
1657152
   Шиповник : Литературно-художественные Альманахи издательства "Шиповник" : Кн. 1-26 [в 26 кн.]. – 1907-1916. – Санкт-Петербург : [Типо-литогр. "Печатное искусство"]
Кн. 10 : Мария Магдалина : пьеса в 3 действ. / Морис Метерлинк ; пер. с рукописи Л. Вилькиной и В. Бинштока ; Навьи чары, ч. 3 / Корелева Ортруда ; На Куликовом поле : стихи / Ал. Блок. – 1909. – 278, [2] с.


  Место издания: кн. 1 (1907) -23 (1914) СанктПетербург: кн. 24 (1916) - 26 (1917) Петроград. В оформлении альманахов и книг "Шиповника" участвовали художники И.Я. Билибин, М.В. Добужинский, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, С.В. Чехонин. В ...
1657153
   Шиповник : Литературно-художественные Альманахи издательства "Шиповник" : Кн. 1-26 [в 26 кн.]. – 1907-1916. – Санкт-Петербург : [Типо-литогр. "Печатное искусство"]
Кн. 11 : Верность / Борис Зайцев ; Обручение / П. Гиршбейн ; Гелион-Эолион / Ю. Словацкий ; Анфиса / Леонид Андреев. – 1909. – 245, [2] с.


  Место издания: кн. 1 (1907) -23 (1914) СанктПетербург: кн. 24 (1916) - 26 (1917) Петроград. В оформлении альманахов и книг "Шиповника" участвовали художники И.Я. Билибин, М.В. Добужинский, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, С.В. Чехонин. В ...
1657154
   Шиповник
кн.13. – 1910
1657155
   Шиповник : Литературно-художественные Альманахи издательства "Шиповник" : Кн. 1-26 [в 26 кн.]. – 1907-1916. – Санкт-Петербург : [Типо-литогр. "Печатное искусство"]
Кн. 21 : Дальний край : роман, ч. 2 / Борис Зайцев ; Золотой цветок : лирический цикл / Юрий Верховский ; Атлантида : пьеса в 5 действиях и 8 карт. / Лариса Рейснер. – 1913. – 219, [2] с.


  Место издания: кн. 1 (1907) -23 (1914) СанктПетербург: кн. 24 (1916) - 26 (1917) Петроград. В оформлении альманахов и книг "Шиповника" участвовали художники И.Я. Билибин, М.В. Добужинский, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, С.В. Чехонин. В ...
1657156
  Пайбердин М.В. Шиповник / М.В. Пайбердин. – Москва, 1963. – 156с.
1657157
  Мозолевский Б.Н. Шиповник / Б.Н. Мозолевский. – К., 1967. – 94с.
1657158
  Игнатьев Б.Д. Шиповник и его использование. / Б.Д. Игнатьев. – Новосибирск, 1946. – 321с.
1657159
  Коновалов В. Шиповник на взгорьях / В. Коновалов. – Вильнюс, 1980. – 255с.
1657160
  Ребан Р.К. Шиповник на каменном берегу / Р.К. Ребан. – М., 1972. – 272с.
1657161
  Шелковый С.К. Шиповник, сто сердец дарящий : стихи / С.К. Шелковый. – Киев : Молодь, 1990. – 99 с.
1657162
  Шмальгаузен И.Ф. Шиповники окрестностей Киева : (с 3-мя табл. рисунков) / [соч.] И. Шмальгаузена. – Киев : Высоч. утв. Т-ва печ. дела и торговли И.Н. Кушнерев и К* в Москве, Киевск.отд., 1891. – [2], 48 с., 3 л. ил. – Отд.оттиск : Записки Киевского общества естествоиспытателей. 1892, т. 12, вып. 1
1657163
  Бунаков В.А. Шиповники Северо-Осетинской АССР : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бунаков В.А. ; М-во здравоохр. РСФСР, Пятигорск. фармац. ин-т, Лен. хим.-фармац. ин-т. – Ленинград, 1960. – 11 с.
1657164
  Сагайдак В. Шипшина. / В. Сагайдак. – К., 1989. – 104с.
1657165
   Шипшиновий кущ : Збірка. – Донецьк : Донеччина, 2003. – 560с. – ISBN 966-556-462-5
1657166
   Шипы и розы. – Москва, 1959. – 288 с.
1657167
   Шипы и розы. – Москва
2. – 1960. – 264 с.
1657168
  Тимофеев Б.Н. Шипы и розы / Б.Н. Тимофеев. – Ленинград : Советский писатель, 1961. – 139 с.
1657169
   Шипы и розы.. – М.
3. – 1962. – 264с.
1657170
  Сибиренко-Ставрояни Шипы лепестков : Рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 8. – С. 121-128. – ISSN 0131-8136
1657171
  Твардовски А. Шир след шир / А. Твардовски. – София, 1961. – 184с.
1657172
  Балавадзе Е.С. Ширак-эльдарские пресмыкающиеся и их значение в жизни биоценозов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Балавадзе Е.С. ; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1966. – 18 с.
1657173
  Ахавни Ширак : роман / Ахавни; авториз. пер. с арм. А.Садовского. – Москва : Советский писатель, 1956. – 443 с.
1657174
  Ахавні Ширак : роман / Ахавні; авториздат пер. з вірмен. – Москва : Советский писатель, 1957. – 416 с., [1] портр.
1657175
  Ахавни Ширак : роман / Ахавни; авториз. пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1960. – 479 с.
1657176
  Ахавни Ширак : роман / Ахавни; авториз. пер. с армян. В. Дудинцева. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1964. – 516 с.
1657177
  Ахавни Ширак : роман / Ахавни; авториз. пер. с арм. – Москва : Советский писатель
1. – 1967. – 384 с.
1657178
  Ахавни Ширак : роман / Ахавни. – Москва : Советский писатель
2. – 1967. – 423 с.
1657179
  Мирмухсин М. Ширак : поэма / Мирмухсин ; пер. с узб. – Ташкент, 1970. – 96 с.
1657180
  Ахавни Ширак : роман : авториз. пер. с арм. / Ахавни. – Москва : Советский писатель, 1983. – 591 с. : портр.
1657181
  Губерський Л.В. Ширак Жак // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 745. – ISBN 966-316-045-4
1657182
  Найленд Ф Д. Ширали / Ф Д. Найленд, . – Москва, 1978. – 213с.
1657183
  Тамразян Г.С. Ширванзаде / Г.С. Тамразян. – М., 1967. – 387с.
1657184
  Мелкумян М.А. Ширванзаде как психолог : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Мелкумян М.А. ; Армян. гос. пед. ин-т. – Ереван, 1973. – 28 с.
1657185
  Мурадян А.С. Ширванзеде-мемуарист. : Автореф... канд. филос.наук: 642 / Мурадян А.С.; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1972. – 21л.
1657186
   Ширвіндт Євсей Густавович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 249-250. – ISBN 978-617-573-038-6
1657187
  Захаров Д.П. Шире внедрять передовой опыт / Д.П. Захаров. – Челябинск, 1961. – 43с.
1657188
  Лагута А.Ф. Шире внедрять травяную муку в птицеводство / А.Ф. Лагута. – Москва, 1962. – 15 с.
1657189
  Орлов В.Н. Шире круг / В.Н. Орлов. – Симферополь, 1972. – 48с.
1657190
   Шире распространять почин инженера Яшина.. – Челябинск, 1960. – 12с.
1657191
  Разумный М.А. Шире шаг / М.А. Разумный. – Москва, 1975. – 302 с.
1657192
  Иляхинский М.А. Шире шаг! / М.А. Иляхинский. – М., 1960. – 96с.
1657193
  Бондаренко И.И. Шире шагай, Димка! : повесть : [для школьного возраста] / И.И. Бондаренко ; ил. К.Ю. Швец. – Ленинград : Лениздат, 1967. – 240 с. : ил.
1657194
  Бондаренко И.И. Шире шагай, Димка! : повести : [для детей] / И.И. Бондаренко. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 567 с. : ил.
1657195
  Амир Хусрау Дихлави Ширин и Хусрау / Амир Хусрау Дихлави. – Москва, 1966
1657196
  Абдаллах Х. Ширин и Хусроу / Х. Абдаллах ; критич. текст и вступ. ст. С. Асадуллаева ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1977. – 59 с.
1657197
  Ковдриш В.В. Ширина вербальних підгруп груп унітрикутних матриць над кільцями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Ковдриш Володимир Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 111 л. – Бібліогр.: л. 106-111
1657198
  Ковдриш В.В. Ширина вербальних підгруп груп унітрикутних матриць над кільцями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Ковдриш Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1657199
  Саченко В.П. Ширина внутренних уровней и распределение электронов по энергиям элементов переходной группы железа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Саченко В.П. ; МВО СССР, Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1960. – 9 с.
1657200
  Одрібець Н.В. Ширина комутантів групи фінітарних автоморфізмів 2-адичного дерева // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 81-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено, що ширина комутантів групи фінітарних автоморфізмі 2-адичного кореневого дерева дорівнює 1.
1657201
  Одрібець Н.В. Ширина підгруп 2k-тих степенів групи фінітарних автоморфізмів 2-адичного дерева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено, що ширина підгруп 2[верхній індекс k]-тих степенів групи фінітарних автоморфізмів 2-адичного кореневого дерева не перевищує 3.
1657202
  Сметанюк Н.В. Ширина членів нижнього центрального ряду групи фінітарних автоморфізмів 2-адичного дерева // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 124-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено, що ширина членів нижнього центрального ряду групи фінітарних аморфізмів 2-адичного кореневого дерева дорівнює 1.
1657203
  Иванчук В.И. Ширины спектральных линий в хромосферных спикулах / В.И. Иванчук, Н.И. Пишкало // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 3-16. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Собраны данные наблюдений по полуширинам профилей спектральных линий в спикулах. Показано, что спикульная структура хромосферы наблюдается в бальмеровских линиях водорода, линиях ортогелия и ионизованного кальция. Кратко обсуждаются различные механизмы ...
1657204
  Мавріна О.С. Ширіни в ранній історії Кримського ханату (карачі-беї Мамак і Емінек) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 52-65. – ISSN 1682-671Х
1657205
  Короткий В.А. Ширінський-Шихматов Платон Олександрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 66. – ISBN 966-06-0393-2
1657206
  Гегелло Н.В. Ширма поднимаеться выше / Н.В. Гегелло. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 64с.
1657207
  Жиляр М. Ширма с картинками / М. Жиляр. – М., 1984. – 113с.
1657208
   Широка страна моя родная. – Москва, 1947. – 79 с.
1657209
   Широка страна моя родная. – Москва, 1950. – 88 с.
1657210
   Широка страна моя родная. – Москва, 1952. – 96 с.
1657211
  Жамбалов Ц. Широкая дорога / Цыдып Жамбалов; перреводы. – Чита, 1961. – 17 с.
1657212
  Богданова Светлана Широкая Масленица достигла цели : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 32-34 : Фото
1657213
  Кидряшкин Т.А. Широкая Мокша / Т.А. Кидряшкин. – Саранск, 1981. – 328с.
1657214
  Кирдяшкин Т.А. Широкая Мокша. / Т.А. Кирдяшкин. – М., 1960. – 328с.
1657215
  Гальегос М.Э. Широкая река, высокий огонь / М.Э. Гальегос. – М, 1980. – 208с.
1657216
  Зацепин Г.Т. Широкие атмосферные ливни и ядерно-каскадный процесс : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Зацепин Г.Т. ; Физ. ин-т им. П.Н. Лебедева. Акад. наук СССР. – Москва, 1954. – 8 с.
1657217
  Попов И.Т. Широкие горизонты / И.Т. Попов. – Псков : Псковиздат, 1951. – 103 с.
1657218
  Гезалов И. Широкие горизонты : роман / Исмаил Гезалов; пер. Ю.Карасева и др. – 2-е доп. – Баку : Азернешр, 1967. – 262 с.
1657219
  Мусатов А.И. Широкие окна / А.И. Мусатов. – М., 1961. – 548с.
1657220
  Мельник А. Широкий культурологічний контекст як необхідна умова поглибленого вивчення художнього твору // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (358). – С. 31-35
1657221
  Абдюшев Х.Х. Широкий оперативный доступ к носовой и придаточным полостям у некоторых сельскохозяйственных животных. : Автореф... Доктора вет.наукнаук: / Абдюшев Х.Х.; М-во сел.хозяйства Каз.ССР. – Алма-Ата, 1962. – 20л.
1657222
  Доломан Є.М. Широкий плин : поезії / Є.М. Доломан. – Київ, 1961. – 81 с.
1657223
  Кабанець М.М. Широкий пошук резервів / М.М. Кабанець. – Київ, 1976. – 182с.
1657224
  Баранов О.С. Широкий світ коротких оповідань В. Винниченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1657225
   Широкий спектр діяльтності отоларингології (Інтерв"ю з канд. мед. наук, лікарем-отоларингологом вищої категорії Ю.С.Гребенюком) / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій, Щедрина Ірина, Солдатенков Василь // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 40 : фото
1657226
   Широкий унифицированный классификатор СЭВ подсемейства Maloideae. – Ленинград, 1986. – 30с.
1657227
   Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода Citrilluschrad. – Л., 1989. – 28с.
1657228
   Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода Persica.. – Л., 1988. – 48с.
1657229
   Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода Prunus. – Л., 1988. – 36с.
1657230
   Широким кроком - у комунізм!. – К., 1961. – 520с.
1657231
   Широким фронтом.. – М., 1984. – 96с.
1657232
  Еременко В.Н. Широким шагом / В.Н. Еременко. – Москва, 1953. – 157с.
1657233
  Митев Т. Широкият социализъм 1892-1900 / Т. Митев. – София : Климент Охридски, 1989. – 168 с.
1657234
  Сколоздра В. Широкі горизонти / В. Сколоздра. – Львів, 1954. – 24 с.
1657235
  Андрієнко Л.В. Широкі горизонти : (Рішення берез. Пленуму ЦК КПРС у дії). [Про сіл. господарство України] / Андрієнко Л.В. – Київ : Політвидав України, 1966. – 116 с.
1657236
   Широкі горизонти науки.. – ЛЬвів, 1969. – 83с.
1657237
  Лісняк В.А. Широкі простори / В.А. Лісняк. – Київ, 1957. – 100с.
1657238
  Горбик Р. Широко знані у вузькому колі // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 24 (189). – С. 56-59. – ISSN 1996-1561


  Українська література в Німеччині
1657239
  Ярославский Е. Широко развернем антирелигиозную пропаганду / Е. Ярославский. – Москва : Московский рабочий, 1937. – 23 с.
1657240
  Суханов В.И. Широко раскрытыми глазами / В.И. Суханов. – Красноярск, 1961. – 58с.
1657241
  Биберман Л.И. Широкодиапазонные генераторы на негатронах / Л.И. Биберман. – Москва : Радио и связь, 1982. – 89 с. : ил. – Библиогр: с. 85-88 (102 назв.)
1657242
  Воинов Б.С. Широкодиапазонные колебательные системы СВЧ. / Б.С. Воинов. – Москва, 1973. – 303 с.
1657243
  Ивашкевич Сергей Александрович Широкодиапазонные ядерные магнитометры для сильных полей : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.13 / Ивашкевич Сергей Александрович; Объедин. ин-т ядерных исследований. 13-9104. Лаб. ядерных проблем. – Дубна, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1657244
  Горбань Н.С. Широкое восприятие принципа нотариальной тайны // Цивилистическая процессуальная мысль : сборник науч. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Каф. нотариал., исполнит. процесса и адвокатуры, Центр правовых исслед. Фурсы ; под общ. ред. С.Я. Фурсы. – Киев : ЦУЛ, 2013. – Вып. 2 : Нотариальный процесс. – С. 75-82. – ISBN 978-611-01-0484-5
1657245
  Эдель М.В. Широкое сердце. / М.В. Эдель. – М., 1945. – 54с.
1657246
  Андреев А.Д. Широкое течение : роман / Андреев А.Д. – Москва : Трудрезервиздат, 1953. – 268 с.
1657247
  Андреев А.Д. Широкое течение : роман / Андреев А.Д. – Москва : Трудрезервиздат, 1955. – 300 с.
1657248
  Терещенко С.С. Широкозначність займенникових слів української мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 86-91
1657249
  Ленца А.Л. Широкозначность глагола и контекст / А.Л. Ленца. – Кишинев, 1987. – 97с.
1657250
  Попова В.Н. Широкозначные глагольные фразеологизмы современного немецкого языка как проблема лексикографии и фразеологии. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Попова В.Н.;. – л.
1657251
   Широкозонные полупроводники. – Махачкала, 1988. – 170 с.
1657252
   Широкозонные полупроводники и диэлектрики. : Межвуз.сб.науч.трудов. – Ленинград : Ленинградский пед.ин-т им.А.И. Герцена, 1985. – 162с.
1657253
   Широкозонные слоистые кристаллы и их физические свойства. – Львов : Вища школа, 1982. – 148 с.
1657254
  Воронин С.А. Широкой дорогой / С.А. Воронин. – Ленинград, 1950. – 184с.
1657255
  Воронин С.А. Широкой дорогой / С.А. Воронин. – Ленинград, 1952. – 319с.
1657256
  Дмитриев А.Т. Широкой дорогой / А.Т. Дмитриев. – М., 1961. – 280с.
1657257
  Хамитов К.И. Широколиственные леса Башкирского Урала : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Хамитов К.И. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1954. – 17 с.
1657258
   Широколиственные леса северо-западного Кавказа. – Москва : АН СССР, 1953. – 384с.
1657259
   Широкомасштабне застосування літогеохімічних пошуків уранових родовищ на Хмільницькій площі / М. Макаренко, В. Карли, М. Степанюк, В. Коляда, М. Паталаха, І. Купенко, О. Гурін, В. Корнієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 41-45. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  У статті дається характеристика геологічної будови Хмільницької площі, перспективної на виявлення уранових родовищ жильно-штокверкового типу. Використання вперше в Україні широко-масштабних літогеохімічних пошуків на основі підгрунтової геохімічної ...
1657260
  Балл А.М. Широкопленочные звуковые передвижные установки / А. М. Балл, Н. А. Лысенко, А. М. Юрьев ; под общ. ред. К. В. Плетникова. – Мсква : Искуство, 1954. – 176 с.
1657261
  Гольдорт Вениамин Гершевич Широкополосные активные системы стабилизации частоты непрерывных газовых лазеров : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.03 / Гольдорт Вениамин Гершевич ; Ленингр. политехн. ин-т. – Ленинград, 1979. – 18 с.
1657262
  Балабанов В.Н. Широкополосные гиперзвуковые линии задержки дециметрового диапазона : препринт № 89 / В.Н. Балабанов, А.А. Гринченко ; АН УССР, Ин-т радиофизики и электроники. – Харьков : ИРЭ АН УССР, 1977. – 32 с. – Список лит.: с. 30-31
1657263
  Романов А.Н. Широкополосные делители и суматоры СВЧ мощности с использованием системы направленных ответвителей : Автореф... канд. техннаук: 05.12.05 / Романов А. Н.; МВССО, РСФСР, Новосиб. электротехн. ин-т. – Новосибирск, 1974. – 24л.
1657264
  Бабенко В.С. Широкополосные и импульсные усилители : конспект лекций / В.С. Бабенко, В.С. Демьянчук ; М-во гражд. авиации СССР. Киев. ин-т инженеров градж. авиации. – Киев : [б. и.], 1971. – 120 с.
1657265
  Волков Ю.А. Широкополосные интегральные усилители / Ю.А. Волков, В.А. Королев, Ю.Н. Мишин. – Москва, 1979. – 80 с.
1657266
  Ламекин В.Ф. Широкополосные интегральные усилители / В.Ф. Ламекин. – Москва, 1980. – 223 с.
1657267
  Глебович Г.В. Широкополосные линии передачи импульсных сигналов / Г.В. Глебович, И.П. Ковалев. – Москва : Советское радио, 1973. – 223 с.
1657268
  Латенко И.В. Широкополосные множительные устройства непрерывного действия (Анализ погрешностей) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Латенко И.В. ; КПИ. – Киев, 1964. – 20 с.
1657269
  Шкунов В.А. Широкополосные осциллографические трубки и их применение / В.А. Шкунов, Г.И. Семеник. – Москва : Энергия
Ч. 2. – 1976. – 127 с.
1657270
   Широкополосные полупроводниковые устройства и системы СВЧ. – Новосибирск, 1986. – 125 с.
1657271
  Лондон С.Е. Широкополосные радиопередающие устройства / С.Е. Лондон. – Ленинград, 1970. – 150 с.
1657272
   Широкополосные радиопередающие устройства : Радиочастотные тракты на полупроводниковых приборах. – Москва : Связь, 1978. – 304 с.
1657273
   Широкополосные радиотехнические цепи и устройства ВЧ и СВЧ. – Новосибирск, 1987. – 161 с.
1657274
  Китаева Л.Н. Широкополосные усилители : обзор иностранных изобретений / Л.Н. Китаева. – Москва, 1968. – 44 с.
1657275
  Китаева Л.Н. Широкополосные усилители / Л.Н. Китаева. – М, 1968. – 44с.
1657276
   Широкополосные усилители. – Томск : Издательство Томского университета, 1980. – 118 с.
1657277
  Горбань Б.Г. Широкополосные усилители на транзисторах / Б.Г. Горбань. – Москва, 1975. – 247 с.
1657278
   Широкополосные усилительные и генераторные устройства ВЧ и СВЧ. – Новосибирск, 1985. – 160 с.
1657279
   Широкополосные устройства и системы СВЧ. – Новосибирск, 1983. – 105 с.
1657280
   Широкополосные устройства СВЧ. – Новосибирск, 1981. – 214 с.
1657281
  Карпов В.М. Широкополосные устройства СВЧ на элементах с сосредоточенными параметрами / В.М. Карпов, В.А. Малышев, И.В. Перевощиков. – Москва, 1984. – 104 с.
1657282
  Первак Ю.О. Широкосмугове дисперсійне дзеркало з негативною дисперсією групової затримки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 251-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1657283
  Зубченко О.О. Широкосмуговий аудіологічний скринінг слуху людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Зубченко Ольга Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 21 c. – Бібліогр.: 14 назв
1657284
  Дубов Д.В. Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет як важлива передумова інноваційного розвитку України : аналітична доповідь / Д.В. Дубов, М.А. Ожеван ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 111, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-212-4
1657285
   Широкосмуговий засіб радіозв"язку короткохвильового діапазону для передачі аналогових вузькосмугових сигналів / О.В. Андреєв, П.П. Мартинчук, І.І. Полещук, М.Ф. Хоменко // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 49-55. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
1657286
  Ільнов М.Д. Широкосмуговий симетричний вібратор / М.Д. Ільнов, О.І. Остапчук, І.О. Власенко // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 42-46
1657287
  Пільтяй С.І. Широкосмугові когерентні ортомодові перетворювачі на основі коаксіальних ребристих структур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Пільтяй Степан Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1657288
  Лащенко І.В. Широкосмужні малогабаритні мікрохвильовії перетворювачі для вимірювання параметрів антенно-хвильовідних трактів : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.07 / Лащенко І. В.; Севаст. держ. техн. ун-т. – Севастополь, 1999. – 23л.
1657289
  Андерег Г.Ф. Широкоформатные кинотеатры / Г.Ф. Андерег. – Москва, 1969. – 400с.
1657290
  Бабенко В.С. Широкоформатные телевизионные системы : раздел курса лекций "Телевидение". [Утв. 28/1 1967 г.] / В.С. Бабенко ; М-во гражд. авиации СССР. Киевский ин-т инженеров гражд. авиации. – Киев : [б. и.], 1968. – 64 с.
1657291
  Высоцкий М.З. Широкоэкранное стерефоническое кино / М.З. Высоцкий. – Москва, 1957. – 160с.
1657292
  Сазонов М.Л. Широта / М.Л. Сазонов. – Л., 1987. – 141с.
1657293
  Лашко М.В. Широта астрономічних досліджень Джованні Годіерни вражає // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 29-31. – ISSN 2518-7104


  Маловідомий італійський астроном Джованні Годіерна. Годіерна вважав, що між кометами і туманностями є величезна різниця: так як комети переміщуються і змінюються, він вважав їх ближчими до Землі, тоді як туманності повинні складатися із зірок, і про це ...
1657294
  Коргуник Ю. Широта змістового наповнення соціально-реалістичного роману-хроніки Ірини Вільде "Сестри Річинські" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 273-280
1657295
  Серретті М. Широта і обмеження трансцендентальної філософії Канта // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.14-20. – ISSN 0235-7941
1657296
  Бойченко В.П. Широти : поезії / Валерій Бойченко. – Одесса : Маяк, 1981. – 52 с.
1657297
  Слепов Н.Н. Широтно-импульсная модуляция / Н.Н. Слепов, Б.В. Дроздов. – Москва : Энергия, 1978. – 191 с.
1657298
  Уваров А.Г. Широты / А.Г. Уваров. – Одесса : Маяк, 1973. – 151с.
1657299
  Садовский В.Л. Широты бурь / В.Л. Садовский. – Пенза, 1960. – 303с.
1657300
  Садовский В.Л. Широты бурь. / В.Л. Садовский. – Пенза, 1966. – 303с.
1657301
  Морозов С.Т. Широты и судьбы. / С.Т. Морозов. – Л., 1967. – 207с.
1657302
  Курас І. Широцький Костянтин Віталійович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 773-774. – ISBN 966-642-207-7


  Широцький Костянтин Віталійович - український мистецтвознавець, фольклорист, політичний та громадський діяч. Поширював українізацію на теренах України, викладаючи історію українського мистецтва XIII-XV ст. на кафедрі історії мистецтва ...
1657303
  Шудря Є. Широцький Костянтин Віталійович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 58-61. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
1657304
  Давидов А.І. Ширшає виднокруг / А.І. Давидов. – Київ, 1967. – 40с.
1657305
  Андрієнко Л.В. Ширше впроваджувати передовий досвід і досягнення науки у сільськогосподарське виробництво / Андрієнко Л.В. ; Т-во для пошир. політ. і наук. знань Укр.РСР. – Київ : [б. в.], 1957. – 44 с.
1657306
  Йованович М. Ширше, міцніше, краще, або Що Сполучені Штати та Україна відзначатимуть разом через 25 років // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 18 січня (№ 6). – С. 3
1657307
   Ширші права - вища відповідальність.. – Х., 1972. – 86с.
1657308
  Наровчатов С.С. Ширь : Стихи и поэма. / С.С. Наровчатов. – Москва, 1979. – 159с.
1657309
  Азимов А Д. Шистозоматиды животных и человека : систематика / Д.А. Азимов ; АН УзССР, Ин-т зоологии и паразитологии. – Ташкент : Фан, 1975. – 152 с.
1657310
  Петрова В.П. Шитники ЗападнойСибири / В.П. Петрова. – Новосибирск, 1975. – 238с.
1657311
  Галлуа К. Шито белыми нитками / К. Галлуа. – Москва : Прогресс, 1975. – 270 с.
1657312
   Шитье решетками по выдернутым нитям. – М, 1992. – 78с.
1657313
  Шварц А.Л. Шифр жизни / А.Л. Шварц. – Москва, 1963. – 207с.
1657314
  Бахчиванжи Г.П. Шифр зберігання видання - необхідний елемент вихідних відомостей // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-26 верес. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Держ. наук. установа "Книжк. палата України ім. Івана Федорова" ; [редкол.: Л.Ф. Дьяченко та ін. ; відп. ред. Л.Ф. Дьяченко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 146-156. – ISBN 978-617-689-091-1


  Висвітлюються питання, пов"язані з оформленням вихідних відомостей книжкових неперіодичних та періодичних видань, зокрема, шифру видання, до складу якого входять УДК, ББК та авторський знак.
1657315
  Камінська Ю. Шифр української духовності // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 19 червня (№ 25). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Пам"яті українського філософа Сергія Кримського.
1657316
  Шаповал О.Г. Шифри трансцендентного С.К"єркегора та М.Коцюбинського // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 165-169. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1657317
  Киршнер Л.А. Шифрованная записка : приключенческая повесть : для сред. возраста. / Л.А. Киршнер. – Ленинград, 1962. – 144 с.
1657318
  Курпнек Г.И. Шифровка от 147-го.... / Г.И. Курпнек, Н. Шестаков. – Рига, 1969. – 211с.
1657319
  Бевз О.М. Шифрування даних на основі високонелінійних булевих функцій та кодів з максимальною відстанню : монографія / О.М. Бевз, Р.Н. Квєтний ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-641-340-9
1657320
  Образцов П. Шифры гениального Абеля // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС. – Москва, 2014. – № 20 (1318). – С. 28-31. – ISSN 0234-1670


  Абелевская премия по математике, которую уже давно привычно называют Нобелевской премией по математике, носит имя юного гения, прожившего всего 27 лет. О великом норвежском математике Нильсе Хенрике Абеле.
1657321
  Минбаев Б.У. Шиффовы основания / Б.У. Минбаев. – Алма-Ата, 1989. – 139с.
1657322
   Шицзин : избранные песни. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 299 с.
1657323
   Шицзин : [Книга песен]. – Москва : Изд-во АН СССР, 1957. – 611с. – (Литературные памятники / АН СССР, Отд. литературы и языка)
1657324
   Шицзин : книга пенсен и гимнов. – Москва : Художественная литература, 1987. – 352 с.
1657325
   Шишацький Віктор Борисович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 161
1657326
   Шишацький Віктор Борисович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 300-301 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1657327
   Шишацький Віктор Борисович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 309. – ISBN 978-966-439-961-3
1657328
   Шишацький Віктор Борисович (1972-2009) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Пам"яті Шишацького Віктора Борисовича (1972-2009) - доцента кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1657329
   Шишацький Віктор Борисович (1972) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 176. – ISBN 966-95774-3-5
1657330
  Анисов Л.М. Шишкин / Л.М. Анисов. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 301 с. : ил. – Библиогр.: с. 302
1657331
   Шишкин И.И.. – М, 1984. – 56с.
1657332
   Шишкин И.И. : Альбом. – М, 1990. – 56с.
1657333
  Окладников А.П. Шишкинские писаницы. Памятник древней культуры Прибайкалья / А.П. Окладников. – Иркутск, 1959. – 212с.
1657334
   Шишкін Борис Андрійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 214-215. – ISBN 978-966-439-961-3
1657335
  Еселев Н.Х. Шишков / Н.Х. Еселев. – М., 1973. – 220с.
1657336
  Еселев Н.Х. Шишков / Н.Х. Еселев. – М., 1976. – 239с.
1657337
   Шишловський Олександр Андрійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 68
1657338
   Шишловський Олександр Андрійович (1905-1975) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 540. – ISBN 978-966-439-754-1
1657339
  Кочергин Э. Шишов переулок : Василеостровский сказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 29-35. – ISSN 0321-1878
1657340
   Шищенко Петро Григорович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 299
1657341
   Шищенко Петро Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 161-163
1657342
   Шищенко Петро Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 266. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1657343
   Шищенко Петро Григорович // Україна наукова : довідково-іміджеве видання / В.В. Болгов. – Київ : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2010. – Т. 2. – С. 57. – ISBN 978-966-8153-74-7
1657344
   Шищенко Петро Григорович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 142. – ISBN 978-966-644-090-0
1657345
   Шищенко Петро Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 301-304 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1657346
   Шищенко Петро Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 540. – ISBN 978-966-439-754-1
1657347
   Шищенко Петро Григорович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 309-312. – ISBN 978-966-439-961-3
1657348
   Шищенко Петро Григорович (1936) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 176-178. – ISBN 966-95774-3-5
1657349
   Шищенку Петру Григоровичу - 75! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 59. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1657350
   Шищенку Петру Григоровичу - 80! / колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 85-86. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  8 лютого 2016 року виповнилося 80 років з дня народження професора кафедри географії України, доктора географічних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, члена-кореспондента Національної Академії педагогічних наук України Петра Григоровича ...
1657351
   Шияновський Владислав Іванович (1929-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 540-541. – ISBN 978-966-439-754-1
1657352
   Шідарідайдана : Коротенькі співаночки або коломийки, які записав упродовж 1975-1989 років Микола Савчук у селі Велик. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1999. – 208с. – ISBN 966-7263-65-7
1657353
  Бобошко Н.М. Шіллер (Schiller) Йоганн-Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 524-525. – ISBN 966-316-069-1
1657354
  Винниченко І. Шіллер Микола Миколайович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 363-364. – ISBN 978-966-7863-77-7
1657355
   Шінкокін-вака-шю : нова збірка давніх та сучас. яп. пісень (1205 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [передм., пер. з яп. та комент. І. Бондаренка]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 829, [3] с. – Назва парал. укр., яп. – Бібліогр.: с. 827. – (Японська поетична антологія). – ISBN 978-617-7349-70-8
1657356
  Вестель Т. Шінкьо та шінкьо-шьосецу в літературній дискусії 20-х років доби Кіндай // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  У статті простежено літературно-критичну дискусію щодо терміна шінкьо-шьосецу та розглянуто чинники, які у 20-ті р. ХХ ст. зумовили виникнення жанру японської сповідальнобіографічної літератури "про стан душі". В статье рассмотрена ...
1657357
  Сіхарулідзе Ш. Шіо Чітадзе / Ш. Сіхарулідзе, Л. Мепаришвілі. – Київ, 1962. – 72 с.
1657358
  Ткачук О. Шістдесят вісім тисяч відтінків ефективного способу судового захисту // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 травня (№ 19/20). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1657359
  Андропов Ю.В. Шістдесят років СРСР : Доповіді на спільному урочистому засіданні Центрального Комітету КПРС, Верховної Ради СРСР і Верховної Ради РСФСР у Кримлівському Палаці з"їздів 21 грудня 1982 року / Андропов Ю.В. – Київ : Політвидав України, 1982. – 30 с. : портр.
1657360
  Возняк Д.К. Шістдесят років у мінералогії : до 75-річчя Володимира Павлишина / Д.К. Возняк, Г.Ф. Анастасенко, Г.О. Кульчицька // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 98-99. – ISSN 0204-3548
1657361
  Шолом-Алейхем Шістдесят шість / Шолом-Алейхем. – Харків. – 16 с.
1657362
   Шістдесятники XX століття : [збірка творів] / Тбіл. держ. ун-т ім. Іване Джавахішвілі, Ф-т гуманіт. наук, Ін-т україністики ; [авт. проекту О. Баканідзе ; упоряд. та ред. С. Чхатарашвілі ; ред. укр. тексту Н. Наскідашвілі]. – Тбілісі : [б. в.], 2019. – 305, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., груз. – Бібліогр.: с. 304-305. – ISBN 978-9941-13-870-6


  У пр. 1734873 напис : Ректору Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка академіку Губерському Леоніду Васильовичу з повагою. О. Баканідзе. Тбілісі, 2020 р.
1657363
  Бугай С.Г. Шістдесятники в критичній рецепції Михайлини Коцюбинської // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 176-184. – ISBN 978-966-171-217-0
1657364
  Рарицький О. Шістдесятники і шістдесятництво в мемуарній рецепції та інтерпретації Г. Костюка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 250-257. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті на матеріалі мемуарної дилогії "Зустрічі і прощання" окреслюються погляди Г.Костюка на добу шістдесятництва та її визначних представників. З позицій письменника, який творив в умовах еміграції, характеризується епоха, окремі персоналії, ...
1657365
  Наєнко М. Шістдесятники падають, як зорі літньої ночі... // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 313-316
1657366
  Васильченко Б. Шістдесятники... у Донецьку. Навіть у радянські часи на Донбасі не бракувало сміливців, яким боліла Україна // Україна молода. – Київ, 2020. – 16 червня (№ 51). – С. 6-7


  "Дійсно, вони були одними з перших у часи «совєтской власті» українцями у Донецьку. У тому Донецьку, точніше Донбасі, який Олесь Гончар радив віддати Росії: «Хай вона ним подавиться». Цей факт підтвердив недавно письменник Василь Шкляр. Сучасний Донбас ...
1657367
  Мусієнко О. Шістдесятники: звідки вони? // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 15-27
1657368
  Грицайло Н. Шістдесятнику виповнилося б сімдесят п"ять... // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 5. – С. 36-37


  Спогади про Юлія Володимировича Шелест - непересічни й журналіст і досконалий знавець української мови.
1657369
  Здоровило Н. Шістдесятниці в комп"ютерній грі. Українські аніматори представили унікальний інтерактивний онлайн-проєкт "60. Втрачені скарби" про художниць бунтівної епохи // Україна молода. – Київ, 2021. – 16 лютого (№ 14)


  Українська анімаційна асоціація УАнімА в рамках програми #UkraineEverywhere «Українського інституту» нещодавно представила широкому загалу інтерактивний онлайн-проєкт «60. Втрачені скарби». Анімовані розповіді з інтерактивним компонентом розкриють ...
1657370
  Медведєва Л.В. Шістдесятництво як явище культури // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 526-547. – ISBN 966-628-014-0
1657371
  Шпиталь І. Шістдесятництво. Вітри епохи: кому - в обличчя, кому - в спину // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 13


  "Тепер до шістдесятництва багато хто горнеться. Зрозуміло. Історичний феномен покоління 1950—1960-х років XX ст. привабливий: там багато подвижництва, героїчної самопожертви, лицарської звитяги та благородства, крицевої незламності, моральної вищості ...
1657372
  Лісогор Л. Шістедесятництво в літературно-суспільному процесі в період хрущовської відлиги // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 46--47
1657373
  Ацаркін О.М. Шістнадцята конференція ВКП(б) / О.М. Ацаркін. – Київ : Держполітвидав, 1953. – 92 с.
1657374
  Ацаркін О.М. Шістнадцята конференція ВКП(б) / Ацаркін О.М. – Київ : Дерполітвидав, 1956. – 92 с.
1657375
   Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука = Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference = Шестнадцатая международная научная конференция им. акад. Михаила Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-27-7
Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – 2015. – 282, [2] с. : іл. – Дод. тит. арк. англ., рос. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1657376
   Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука = Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference = Шестнадцатая международная научная конференция им. акад. Михаила Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Нац. техн ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-28-4
Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – 2015. – 215, [3] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ., рос. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1657377
   Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука = Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference = Шестнадцатая международная научная конференция им. акад. Михаила Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-29-1
Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – 2015. – 274, [4] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ., рос. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1657378
  Бородін О.А. Шістнадцятий з"ізд КП(б)У / О.А. Бородін. – Київ : Держполітвидав України, 1961. – 187с. – (З"їзди і конференції КПУ)
1657379
  Костін О.Ф. Шістнадцятий з"їзд ВКП (б) / О.Ф. Костін. – Київ, 1950. – 116с.
1657380
  Бородін О.А. Шістнадцятий з"їзд КП(б)у / О.А. Бородін. – Київ, 1961. – 186с.
1657381
  Усенко П.М. Шість / П.М. Усенко. – Київ, 1940. – 200 с.
1657382
  Хорунжий Ю.М. Шість балів за впертість : повісті / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 240 с.
1657383
  Мельник Тетяна Шість віршів : вірші / Мельник Тетяна, Лущевська Оксана, Рудик Дана // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 12. – С. 139-143
1657384
  Мицик Ю. Шість гетьманських універсалів XVII - XVIII ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С.88-92
1657385
  Біленко Василь Шість годин у Чорнобильській зоні : Україна. Спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 32-37 : Фото
1657386
  Анісімов І.О. Шість десятиліть на радіофізичному // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 9/10 (82)


  До 85-річчя Сергія Михайловича Левитського - професора радіофізичного факультету КНУТШ.
1657387
  Бачинська К. Шість дільниць. Ректора КНУ обирали з шести кандидатів // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 20 жовтня (№ 135). – С. 2


  На посаду ректора КНУ імені Тараса Шевченка претендують шість кандидатів, серед яких: чинний ректор вишу Леонід Губерський, декан філософського факультету КНУ Анатолій Конверський, декан факультету природничих наук НаУКМА Олександр Голуб, доктор ...
1657388
  Тихонов М.С. Шість колон : Книга повістей та оповідань / М.С. Тихонов. – Київ : Дніпро, 1972. – 297с.
1657389
  Тихонов Микола Семенович Шість колон / Тихонов Микола Семенович. – Київ : Дніпро, 1972. – 211с.
1657390
  Метельська Ю. Шість місяців у Індонезії // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 7


  Студентка Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка розповіла про свої враження від навчання в Індонезії по програмі Darmasiswa.
1657391
  Долгов І. Шість напрямків співпраці з НАТО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 квітня (№ 63). – С. 3


  Посол України в НАТО та Бельгії Ігор Долглв: Все те, що нормативно-правова база Альянсу дозволяє зробити для партнерів, надається Україні на сто відсотків.
1657392
  Ковалів О. Шість основ "конституційного прагматизму", або Що не так з земельною реформою Зеленського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 20 лютого (№ 31). – С. 8-9
1657393
  Ільченко Володимир Шість причин поїхати до Малайзії : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 46-49 : Фото
1657394
   Шість пріоритетів інтеграції в Європу // Світ. – Київ, 2018. – Березень (№ 11/12)


  Інтеграція української науки в Європейський простір відбуватиметься за шістьма основними пріоритетами. Так передбачено проектом Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-UA), який схвалено на засіданні колегії МОН ...
1657395
  О"рурк Меліса Шість пріоритетів посла / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26-27 січня (№ 13/14). – С. 6-7


  Розмова з послом Австралії в Україні Мелісою О"рурк: "Австралія залишається дуже твердим прихильником територіальної цілісності та суверенітету України".
1657396
  Янченко О. Шість років без Милорода Павича // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 21 грудня (№ 24). – С. 20
1657397
  Гіль С.К. Шість років з В.І. Леніним / С.К. Гіль. – Київ : Молодь, 1958. – 119 с.
1657398
  Дзюба О. Шість століть разом. Сторінки історії забутого народу // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 січня (№ 4). – С. 6-7
1657399
  Климов Анатолій Шість страшних літ ( політичні репресії в Луганському педагогічному інституті 1933-1938 років ) // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 123-127
1657400
  Кузьмич В. Шість тисяч метрів : Б-ка газети "Пролетарська правда" / В. Кузьмич. – Київ, 1930. – 45 с.
1657401
  Степовик Д. Шість томів богословських праць Патріарха Філарета // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 58-60. – ISSN 0203-5863
1657402
  Соколова В.С. Шість точок на обрії, або графічне вираження архаїчної свідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1657403
   Шість туристичних "родзинок" Нікопольщини // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 67 : фото. – ISSN 1998-8044
1657404
   Шість у ТОП-100 // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23)


  Харківський нац. ун-т ім. В. Каразіна посів 401-ше місце, КНУ ім. Т. Шевченка - 411-те, НТУ "КПІ ім. І. Сікорського" - 501-ше, НТУ "Харківський політехнічний ін-т" - 701-ше. Два виші, Донецький нац. ун-т ім. В. Стуса і Сумський держ. ун-т, розмістилися ...
1657405
  Прокопенко М. Шість українських вишів - у списку кращих. До рейтингу британської компанії Quacquarelli Symonds потрапили університети Києва, Харкова, Сум і Донецька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17 вересня (№ 168). – С. 8


  До списку потрапив КНУ імені Тараса Шевченка з позицією у категорії 421-430.
1657406
   Шість українських вишів увійшли до списку кращих навчальних закладів світу // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 15-22 квітня (№ 17/18). – С. 1


  Британська компанія Quacquarelli Symonds опублікувала рейтинг кращих вищих навчальних закладів світу. До нього увійшли шість українських вишів. Університет розділив 421-430 місця з іншими вишами. Очолив рейтинг - Массачуссетський технологічний інститут ...
1657407
  Бережнюк О. Шість українських університетів - у рейтингу найкращих вишів світу. Експерти кажуть: Радіти зарано // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18 вересня (№ 173). – С. 9


  Найвищу позицію отримав КНУ імені Тараса Шевченка. Порівняно з минулим роком він піднявся на 20 позицій і розділив з іншими університетами місця 421 - 430.
1657408
   Шість цікавих фактів про українську фантастику // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Червень (№ 6). – С. 8-11
1657409
  Сидоренко Віктор Шість чуттів, шість зірок : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 46-49 : Фото
1657410
   Шкавро Анатолій Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 411-412 : фото
1657411
   Шкала геологического времени. – Москва : Мир, 1985. – 140с.
1657412
   Шкала для колориметрического определения концентрации ионов водорода (рН). – Ленинград, 1956. – 11с.
1657413
   Шкала для колориметрического определения концентрации ионов водорода (рН). – Ленинград, 1962. – 11с.
1657414
   Шкала каменноугольной системы в свете современных данных. – Москва : Наука, 1982. – 150с.
1657415
  Возовикова Т. Шкала преодоления. Вузам еще работать и работать над прозрачностью // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 30 августа (№ 35). – С. 5


  Доступность и полнота информации, размещаемой на вузовских сайтах, растут год от года. К такому оптимистическому выводу пришли эксперты, в четвертый раз осуществив мониторинг открытости вузов для пользователей сети Интернет по заказу Общественной ...
1657416
  Андрієвич Ю. Шкала провокативності. Про межі толерантності й епатажу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 32 (508), 11-17.08.2017 р. – С. 22-23. – ISSN 1996-1561
1657417
  Багманов М.А. Шкала стратиграфии нижнего палеогена / М.А. Багманов ; АН АзССР, Ин-т геологии им. И.М. Губкина. – Библиогр.: с. 163-191. – Баку : Элм, 1980. – 193 с.
1657418
  Мищенко П.И. Шкала цветов : Пособие для ботаников и зоологов при науч. и науч.-прикл. работах : Извлеч. из кн. П.А. Саккардо "Chromotaxia seu nomenclator colorum polyglottus additis speciminibus coloratis ad isum botanicorum et zoologorum" / П.И. Мищенко. – Петроград : Тип. К. Маттисена, 1915. – 14 с., 2 л. цв. табл. – (Труды Бюро по прикладной ботанике Ученого комитета Министерства земледелия / Изд. под редакцией заведующего Бюро Роб. Эд. Регеля. год. 9 - 1916 ; Прил. 15)


  Саккардо, Пьетро Андреа (1845-) Chromotaxia seu nomenclator colorum polyglottus additis speciminibus coloratis ad isum botanicorum et zoologorum
1657419
  Бондарцев А.С. Шкала цветов / А.С. Бондарцев. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1954. – 28 с.
1657420
  Максименко В.С. Шкалирование и индексификация социальных переменных : Автореф... канд. филос.наук: / Максименко В. С.; ОГУ. – Одесса, 1972. – 18л.
1657421
  Клигер А С. Шкалирование при сборе и анализе социологической информации. / А С. Клигер. – М, 1978. – 112с.
1657422
  Мягков А.Ю. Шкалы лжи из опросника ММРІ: опыт экспериментальной валидизации // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.117-130. – ISSN 0132-1625
1657423
  Кадампатта Санкара Нарайанан Шкалы локально выпуклых пространств и продолжаемые базисы в пространствах аналогических функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кадампатта Санкара Нарайанан; МВ и ССО РСФСР. Рост. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1975. – 11л.
1657424
  Осетров Е.И. Шкатулка Арины Родионовны / Е.И. Осетров. – Владимир, 1954. – 62с.
1657425
  Промет Л.А. Шкатулка без замка : рассказы, миниатюры. сказки, стихи / Л.А. Промет. – Москва : Художественная литература, 1974. – 286 с.
1657426
  Рождественский В.А. Шкатулка памяти / В.А. Рождественский. – Л., 1972. – 190с.
1657427
  Крупникова М.З. Шкатулка памяти / М.З. Крупникова. – Рига, 1983. – 270с.
1657428
  Лойко Н. Шкатулка с набором / Н. Лойко. – М., 1979. – 278с.
1657429
  Лойко Н.В. Шкатулка с набором / Н.В. Лойко. – Москва, 1982. – 384с.
1657430
  Тараканова Л. Шкатулка. / Л. Тараканова. – М., 1986. – 253с.
1657431
  Коромыслов Б.И. Шкатулки Клыкова / Б.И. Коромыслов. – Л, 1962. – 22с.
1657432
   Шкафы станций управления : (гост) : МН 4820-63 - МН 4827-63 : конструкция и размеры. – Москва : Изд-во стандартов, 1963. – 117 с. : табл. – (СССР нормали машиностроения)
1657433
  Черненко А.И. Шквал / А.И. Черненко. – Астрахань, 1949. – 32с.
1657434
  Якутенко Ирина Шквальная застройка. Высотные здания создают ураганы. Посеять ветер // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 8 (2923). – С. 68-75 : фото
1657435
   Шкварников (Шкварніков) Петро Климович (1906-2004) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 541. – ISBN 978-966-439-754-1
1657436
  Івченко В. Шкварников Петро Климентійович (- укр.вчений- генетик ) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 1086-1087. – ISBN 978-966-8567-14-8
1657437
  Гарфорд Т. Шкереберть. Як творчий безлад може змінити життя на краще = Messy : як творчий безлад може змінити життя на краще / Тім Гарфорд ; [пер. з англ. Ганна Кирієнко]. – Київ : Наш формат, 2018. – 270, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : Messy. How to be creative and resilient in a tidy-minded world / Tim Harford. London: Little, Brown, 2016. - Назва на корінці : Шкереберть. – Бібліогр. в прим.: с. 254-271. – ISBN 978-617-7513-97-0
1657438
  Пантелеев Л. Шкидские рассказы. Статьи. Письма // Республика Шкид / Г. Белых, Л. Пантелеев. – Москва, 1988. – С. 409-505
1657439
  Дружинин В.Н. Шкипер с "Ориноко". / В.Н. Дружинин. – Л, 1953. – 175с.
1657440
  Державин Виктор Шкипер эпохи : великие путешественники / Державин Виктор, Старков Вадим, Эрлихман Вадим // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 116-130 : Фото, карта
1657441
  Загірняк М.В. Шківні магнітні сепаратори : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.06 / Загірняк М.В.;. – Харків, 1996. – 24 с.
1657442
  Шевчук І.В. Шкідлива і корисна фауна в різних типах насаджень яблуні та обгрунтування природоохоронних хзахисних заходів умовах Донецької області : Автореф. дис. ... канд. с.г. наук : 06.00.22 / Шевчук І.В. ; Нац. аграр. ун-т. – Київ, 1995. – 24 с.
1657443
  Карнаухова Н.В. Шкідлива черепашка та інтегровані заходи регулювання її чисельності на посівах озимої і ярої пшениці в північному степу України : Автореф. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.09 / Карнаухова Н.В.; Харків. держ. аграрний ун-тет ім.В.В.Докучаєва. – Харків, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 16 с.
1657444
  Батіщева Валентина Шкідливий вплив алкоголю на здоров"я неповнолітніх // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 6
1657445
  Зернецька О.В. Шкідливий контент у кіберпросторі - глобальна інформаційна загроза // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 15-21.
1657446
  Підоплічка І.Г. Шкідливі гризуни правобережного лісостепу та значення окремих груп у с.-господарстві / І.Г. Підоплічка. – К, 1930. – 107с.
1657447
   Шкідливі звички // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 8. – С. 39-40 : рис.
1657448
  Богданович Лілія Шкідливі звички (Бесіда з учнями середньої та старшої школи) / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 18-19 : фото
1657449
  Білановський І. Шкідливі комахи в Боярському науково-дослідному лісництві влітку 1927 року / І. Білановський. – 55 с.
1657450
  Коротун М.М. Шкідливі комахи в садах на поліссі та бототьба з ними / М.М. Коротун. – Київ : АН УРСР, 1931. – 38 с. – (Науково - популярна ; Вип.№3)
1657451
  Алпєєв А.Є. Шкідливі листокрутки в інтенсивних садах південно-східного степу України та удосконалення заходів боротьби з ними : Автореф. дис. ... канд. с.х. наук : 06.00.22 / Алпєєв А.Є. ; Нац. агр. у-тет. – Київ. – 23 с.
1657452
  Іващенко А. Шкідливі лісові комахи та боротьба з ними / А. Іващенко. – Харків, 1927. – 80с.
1657453
  Перехрест С.М. Шкідливі стихійні явища в Українських Карпатах та засоби боротьби з ними. / С.М. Перехрест. – Київ : Наукова думка, 1971. – 199с.
1657454
  Жихарев І. Шкідливі та інші лускокрильці (Lepidoptera) Дарницької лісової дослідної дачі / І. Жихарев, 1928. – С. 231-330
1657455
  Замковий О.Д. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори, що впливають на офісних працівників // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 89-91. – ISBN 978-966-641-732-2
1657456
  Полукаров Ю.О. Шкідливі та небезпечні фактори під час проведення зварювальних робіт / Ю.О. Полукаров, Л.О. Мітюк, О.В. Землянська // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 130--135 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1657457
  Скороходько А.К. Шкідливі та отруйні для тварин рослини / А.К. Скороходько. – Х., 1928. – 84с.
1657458
  Тищенко Алла Шкідливість побутової техніки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 27-28 : фото
1657459
   Шкідливість популяції бавовникової совки та мікробіоконтроль її чисельності на посівах томатів / Ю.Е. Клечковський, С.О. Глушкова, Н.Т. Могилюк, О.В. Ігнатьєва // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 141-145 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
1657460
  Фабр Ж.А. Шкідники / Ж.А. Фабр. – Х - Одеса, 1934. – 179с.
1657461
  Колобова Г.М. Шкідники багаторічних трав і боротьба з ними / Г.М. Колобова. – 2-е випр. і доп. вид. – К., 1953. – 83с.
1657462
  Кришталь О.П. Шкідники бобових та злакових рослин / О.П. Кришталь, О.Й. Петруха. – Київ, 1949. – 296с.
1657463
  Дехтярьов М.С. Шкідники городніх рослин : Практ. підручн. / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1930. – 162 с.
1657464
  Дехтярьов М.С. Шкідники збіжжя в коморах та як їх позбутися / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1926. – 23 с.
1657465
  Звірезомб-Зубовський Шкідники зерна й зернових продуктів та боротьба з ними. / Звірезомб-Зубовський. – Х., 1929. – 86с.
1657466
  Звірезомб-Зубовський Шкідники зерна й зернових продуктів та боротьба з ними. / Звірезомб-Зубовський. – 2-е вид. – Х., 1930. – 90с.
1657467
  Поповкіна Л.М. Шкідники і хвороби квіткових рослин / Л.М. Поповкіна, Т.М. Соколова. – К., 1972. – 70с.
1657468
  Петруха О. Шкідники конюшини. / О. Петруха. – Х., 1931. – 40с.
1657469
  Прожига Ю.І. Шкідники овочевих дерев та боротьба з ними / Ю.І. Прожига. – К., 1931. – 72с.
1657470
  Шармагій І.М. Шкідники озимої пшениці та фактори що обмежують їх чисельність в умовах передгірского Криму : Автореф. дис. ... канд. с-х. наук : 03.00.09 / Шармагій І.М. ; Нац. аграрн. ун-т. – Київ. – 16 с.
1657471
  Щоголів В.Н. Шкідники олійних культур / В.Н. Щоголів, М.П. Струкова. – Харків ; Київ : Держсільгоспвидав, 1932. – 177 с.
1657472
  Дехтярьов М.С. Шкідники олійних рослин / М.С. Дехтярьов. – Харків : Держсільгоспвидав, 1931. – 47 с.
1657473
  Кришталь О.П. Шкідники польових культур у 1929 році / О.П. Кришталь, О.Й. Петруха. – К, 1930. – 52с.
1657474
  Більський Б. Шкідники ріпака або кользи та як запобігти шкоди від цих шкідників / Б. Більський. – Харків ; Київ : Держсільгоспвидав, 1931. – 40 с. : з мал.
1657475
  Дехтярьов М.С. Шкідники саду / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1928. – 127 с.
1657476
  Звірезомб-Зубовський Шкідники сільськогосподарських рослин. / Звірезомб-Зубовський. – Київ-Одеса, 1948. – 32с.
1657477
  Дехтярьов М.С. Шкідники спеціяльних культур / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1927. – 125 с.
1657478
   Шкідники та паразити сільскогосподарських рослин і тварин західних областей УРСР та заходи боротьби з ними. – К., 1954. – 113с.
1657479
  Знойко Д.В. Шкідники та хвороби бавовника на Україні / Д.В. Знойко. – Х, 1931. – 48с.
1657480
  Єфремова Т.Г. Шкідники та хвороби овочевих баштанних культур і картоплі / Т.Г. Єфремова, В.Й. Тимченко. – К., 1970. – 196с.
1657481
  Михайловський В.С. Шкідники та хвороби плодових і ягідних культур / В.С. Михайловський, В.В. Щербаков. – Київ-Харків, 1950. – 188с.
1657482
  Дехтярьов М. Шкідні комахи в саду та заходи проти них : порадник для агрономів та садівників / М. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1928. – 191 с.
1657483
  Мигулін О.О. Шкідні та корисні звірі України / О.О. Мигулін. – Харків, 1927. – 166с.
1657484
  Цвелих О.М. Шкільинй визначник хребетних тварин / О.М. Цвелих. – Київ, 1983. – 256с.
1657485
  Данилова Г. Шкільна акмеологічна освіта як чинник формування самосвідомості українського народу // Освітні коментарі / "Освітні коментарі". – Київ, 2012. – № 1/2/3. – С. 4-8
1657486
  Ільчишин С.О. Шкільна акція ОУН 1933 року: характеристика джерельної бези та документи // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 48-61. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
1657487
   Шкільна бібліотека - досвід і пошуки. – К., 1997. – 111с.
1657488
  Гранчак Т. Шкільна бібліотека - провідний інформаційний осередок Нової української школи // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (256). – С. 41-42. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи : практ. посіб. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт. кол.: Л.М. Бондар, Н.В. Вараксіна, С.М. Глазунова, Н.Д. Грудініна, Т.В. Добко, Л.М. Дунаєва, Н.Є. ...
1657489
   Шкільна бібліотека. – К., 1941. – 103с.
1657490
  Брайон О.В. Шкільна біологічна олімпіада : Пособие для учителей / О.В. Брайон. – Київ : Радянська школа, 1986. – 104с.
1657491
  Скиба М. Шкільна біологічна освіта (20-90-ті роки 20 ст.) / М. Скиба, Ю. Скиба // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.67-70. – ISSN 0131-6788
1657492
  Новікова Н. Шкільна біологічна освіта в Україні на початку ХХІ століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 313-323. – ISSN 2312-5993
1657493
  Сухорукова А.А. Шкільна версія аналізу роману І.Багряного "Тигролови". Урок в 11 класі // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 13 (233). – С. 20-25
1657494
  Гаврилюк І.Л. Шкільна газета як форма організації медіаосвітнього процесу / І.Л. Гаврилюк, О.П. Садовнікова // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Визначено роль шкільної газети як форми реалізації медіаосвітніх завдань, запропоновано систему роботи редакції шкільної газети зі створення повноцінного інформаційного продукту. The article defines the role of school newspaper as a form of ...
1657495
   Шкільна географічна освіта в 2010/11 навчальному році : до серпневих нарад учителів / Н. Бєскова, Т. Гільберг, Л. Паламарчук, Г. Уварова // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 2-9 : Табл.
1657496
   Шкільна географічна освіта в 2011/12 навчальному році // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 2-5
1657497
   Шкільна географічна освіта в 2012/13 навчальному році // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 2-5
1657498
  Федорченко Т.В. Шкільна географічна освіта в Швеції // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 164-166. – ISBN 978-966-136-643-4
1657499
  Локтіонов Віталій Шкільна географічна освіта та її виховний потенціал у системі світових координат // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 35-36 : Схема. – Бібліогр. 7 назв
1657500
  Бєскова Н.В. Шкільна географічна освіта у 2005/06 навчальному році : Інформаційно-методичний лист // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 4-6
1657501
  Бєскова Наталія Шкільна географічна освіта у 2008/09 навчальному році : До серпневих нарад учителів / Бєскова Наталія, Уварова Ганна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 2-8
1657502
  Бєскова Наталія Шкільна географічна освіта у 2009/10 навчальному році / Бєскова Наталія, Паламарчук Лариса, Уварова Ганна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 2-13
1657503
   Шкільна географічна освіта у 2017/18 навчальному році // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 7/8 (185/186). – С. 2-11
1657504
  Гілецький Й. Шкільна географічна освіта: крок вперед, два кроки назад / Й. Гілецький, Я. Атаманюк // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 146-148. – ISBN 978-617-7069-36-1
1657505
  Кукурудза Семен Шкільна географія в Галичині в часи Степана Рудницького / Кукурудза Семен, Турчинська Орислава // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 15-22. – Бібліогр. в кінці ст.
1657506
  Токолова Н.А. Шкільна географія: місце і значення в загальній картині вибору предметів для ЗНО // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 7/8 (209/210). – С. 8-11 : мал. – Бібліогр.: 5 назв.
1657507
  Фльоров В О. Шкільна гігієна / В О. Фльоров, . – Київ, 1950. – 216 с.
1657508
   Шкільна гігієна. – К., 1954. – 342с.
1657509
  Пересада О.С. Шкільна діяльність земського самоврядування на Харківщині у 1865-1919 роках // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 73-84. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  У статті досліджується процес становлення та розвитку земських шкіл на території Харківської губерніїу 1865–1919 роках. Аналізуються масштаби та динаміка розвитку народної освіти на Харківщині, досягнення та недоліки шкільної діяльності харківського ...
1657510
  Тюпа У.А. Шкільна дослідна ділянка як навчальна база у викладанні ботаніки в середній школі. / У.А. Тюпа. – Київ : Радянська школа, 1952. – 124с.
1657511
  Ізваріна О.М. Шкільна драма як чинник формування оперного мистецтва в Україні // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 360-366
1657512
  Білянін Г. Шкільна історична освіта Чернівеччини на шляхах модернізації // Історія України. – Київ, 2013. – червень (№ 11). – С. 4-6
1657513
   Шкільна історія - в глухому куті / І. Лиховид, Н. Малімон, Т. Козирєва, В. Рижков // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30-31 липня (№ 107/108)


  Цьогоріч майже 20% випускників не подолали поріг ЗНО. Як це змінити?
1657514
   Шкільна історія очима істориків-науковців : матеріали Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України / Укр. ін-т національної пам"яті; упоряд. та ред. Н. Яковенко. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 128с. – ISBN 978-966-355-014-5
1657515
  Даценко Л.М. Шкільна картографія - історія та сучасність (на прикладі стінних карт з географії) // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 163-167. – ISBN 978-966-455-002-1
1657516
  Знаменський Ю.П. Шкільна кіностудія / Ю.П. Знаменський. – К, 1962. – 132с.
1657517
   Шкільна комсомольска організація - колективний вихователь учнів. – К., 1965. – 76с.
1657518
  Костриця М.Ю. Шкільна краєзнавчо-туристична робота / М.Ю. Костриця, В. Обозний. – Київ : Вища школа, 1995. – 223с.
1657519
  Дяченко С. Шкільна літературна освіта очима майбутніх педагогів-філологів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (92). – С. 98-100
1657520
  Поріцький В.І. Шкільна метеорологічна станція / В.І. Поріцький. – Київ : Радянська школа, 1953. – 119с.
1657521
  Голуб Н. Шкільна мовна освіта: проблеми і перспективи // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 21-28 листопада (№ 47/48). – С. 3
1657522
  Гончаренко О.М. Шкільна освіта за доби нацистської окупації України: до питання про матеріально-технічні проблеми функціонування освітніх установ // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 90-97. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1657523
  Огнев"юк В. Шкільна освіта у контексті семи еволюційних поступів // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 1. – С. 52-59


  Стаття присвячена історіософському огляду ідеї та еволюції освіти, виділено та охарактеризовано сім основних етапів - "еволюційних поступів" шкільної освіти.
1657524
  Задорожний М.П. Шкільна освіта у Фінляндії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 6 (196). – С. 2-5 : фото
1657525
   Шкільна першість. Комісія Асоціації правників України з питань удосконалення юридичної освіти склала перший рейтинг правничих шкіл // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 7 вересня (№ 35/36) : Захист бізнесу. – С. 8-9


  В рейтингу правничих шкіл на другому місті КНУ імені Тараса Шевченка.
1657526
  Чоповський В. Шкільна політика в Галичіні у науково-педагогічній творчості Михайла Грушевського // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2014. – № 2. – С. 28-33
1657527
  Калініченко Н. Шкільна політика щодо трудової підготовки учнів народних училищ у центральному регіоні України (Х1Х століття) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 50-60
1657528
  Гуз Анатолій Шкільна правова освіта в Україні у 90-х роках ХХ ст. // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 42-45. – ISSN 1999-4966
1657529
  Гуз А. Шкільна правова освіти в Україні в 90-х роках XX - на початку XXI століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 19-23. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано процес становлення та розвитку шкільної правової освіти в Україні в 1991-2005 рр. In the article the author describes main aspects of establishment and development of Ukrainian school law education during 1991-2005.
1657530
  Сидоренко О. Шкільна преса в Україні: традиції, здобутки, прорахунки // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 181-187


  У статті розглядаються аспекти (історичні, типологічні, структурно-функціональні) становлення та розвитку шкільної (учнівської) преси в Україні у різні періоди з кінця ХІХ до початку ХХІ ст. Стверджуються риси традицій і новаторства, здобутків і ...
1657531
  Харчук Р. Шкільна програма з української літератури як заручниця ревізії літературного канону і жертва осучаснення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11/12 (776/777), листопад - грудень. – С. 2-5


  "Відео Богдана-Олега Горобчука на ютубканалі «Культуртригер» про потребу читання в школі і необхідність чергових змін у шкільній програмі з літератури рівня стандарту спонукає мене написати про зазначені проблеми, але ширше, враховуючи історію питання, ...
1657532
  Мокляк Я. Шкільна справа в дебатах Галицького крайового сейму (1871-1874) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 19-31. – ISSN 0869-3595
1657533
  Юрейко Шкільна справа в діяльності Головної руської ради / Юрейко, , Ольга // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 58-62. – Бібліогр. в кінці ст.
1657534
  Єржабкова Б. Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті "Україна". 1941-1944 = Das Schulwesen und die Schulpolitik im Reichskommissariat Ukraine. 1941-1944 : у світлі німецьких документів / Бланка Єржабкова; НАНУ; [пер. з нім. мови: Г.П. Задвернюк, М.М. Щербатюк, О.Г. Голубцов, І.М. Хацевич]. – Київ : Наукова думка, 2008. – 272с. – Проект "Наукові переклади". – ISBN 978-966-00-720-8
1657535
  Сергійчук В. Шкільна статистика як важливе джерело для встановлення кількості втрат під час Голодомору-геноциду 1932 – 1933 років // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (375), вересень - жовтень. – C. 5-15. – ISSN 0130-6936
1657536
  Тарноруцький І.Д. Шкільна студія "Діафільм" / І.Д. Тарноруцький, В.Л. Чаплицька. – К., 1976. – 78с.
1657537
   Шкільна суспільствознавча освіта в Україні: 20 років трансформації / О. Пометун, В. Власов, Ю. Войцеховський, В. Кришмарел, ін. та // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 18-29
1657538
   Шкільна топографія та картографія: реалії і перспективи : тези доповідей і повідомлень науково-методичного семінару викладачів ун-тів та засідання Секції геогр. картографії Навч.-методичної Ради з географії Євразійської асоціації ун-тів 12-15 вересня 1995 р. – Харків : Харківський державний університет, 1995. – 91 с.
1657539
   Шкільне видання Шевченкового "Кобзаря" // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1961. – Рік 25, число 2 (98). – С. 18
1657540
  Олішевська Ю.А. Шкільне географічне краєзнавство / Олішевська Ю.А. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Кравченко Я.О., 2020. – 175, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7700-61-5
1657541
  Петринка Л.В. Шкільне краєзнавство - ефективний засіб активізації навчально-виховного процесу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 43-47. – Бібліогр.: 10 назв
1657542
  Кривчун О.О. Шкільне краєзнавство та краєзнавчий принцип у навчанні географії України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 120-123. – (Географія ; Вип. 42)


  Розкрито суть шкільного краєзнавства та розроблено методику краєзнавчого принципу у навчанні географії України.
1657543
  Белько О. Шкільне навчання як форма земського сприяння гончарському промислу на Полтавщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 55-61


  У статті висвітлюється процес становлення навчальних закладів художнього спрямування на Полтавщині наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття. В статье освещается процесс становления учебных заведений художественной направленности на Полтавщине в конце ...
1657544
  Олійник В.В. Шкільне свято як засіб виховання учнів у загальноосвітній школі України (друга половина XIX ст. - 20-ті роки XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Олійник В.В. ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1657545
  Григоренко О.М. Шкільне харчування: система управління, державне регулювання, інновації : монографія / О.М. Григоренко, Г.Т. П"ятницька. – Київ : Кондор, 2022. – 215, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 189-215. – Бібліогр.: с. 200-215. – ISBN 978-617-8052-90-4
1657546
  Токмань Г. Шкільний аналіз художнього твору // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.22-27. – ISSN 0130-5263
1657547
  Климишин І.А. Шкільний астрономічний довідник : книжка для вчителя / І.А. Климишин, Тельнюк-Адамчук. – Київ : Радянська школа, 1990. – 287 с. – ISBN 5-330-01188-4
1657548
   Шкільний астрономічний календар на 2004-05 навчальний рік. – Київ : Логос, 2004. – 80с. – ISBN 966-581-555-5
1657549
   Шкільний астрономічний календар на 2005-06 навчальний рік. – Київ : Логос. – ISBN 966-581-631-4
Вип.2. – 2005. – 56с.
1657550
  Буромський М.І. Шкільний астрономічний календар на 2006-07 навчальний рік / М.І. Буромський, В.Й. Мазур, А.О. Житецький. – Київ : Науковий світ. – ISBN 966-675-441-Х
Вип.3. – 2006. – 64 с.
1657551
  Буромський М.І. Шкільний астрономічний календар на 2007-08 навчальний рік / [Буромський М.І., Мазур В.Й., Житецький А.О.]. – Київ : Науковий світ. – ISBN 978-966-675-511-0
Вип. 4. – 2007. – 80с. – Шифр. дубл. 52 Шкіл.
1657552
  Пічугін Б.В. Шкільний визначник мінералів і гірських порід / Б.В. Пічугін, Ю.І. Федченко. – К, 1982. – 136с.
1657553
  Вісюліна О.Д. Шкільний визначник рослин / О.Д. Вісюліна. – Київ, 1969. – 176с.
1657554
  Єлін Ю.Я. Шкільний визначник рослин / Ю.Я. Єлін, С.І. Івченко, Л.Г. Оляницька. – 2-ге вид., доп. – Київ : Радянська школа, 1978. – 360с.
1657555
  Гамарра П"єр Шкільний вчитель / Гамарра П"єр. – Київ, 1966. – 105с.
1657556
  Бурдейний П.А. Шкільний географічний кабінет : З досвіду роботи / П.А. Бурдейний. – Київ : Радянська школа, 1962. – 74с.
1657557
  Безуглий А.М. Шкільний геологічний словник-довідник / А.М. Безуглий, І.Г. Співачевський. – Київ : Радянська школа, 1976. – 163с.
1657558
  Івченко С.І. Шкільний дендрарій / С.І. Івченко. – Київ, 1957. – 92с.
1657559
  Міляновський Е. Шкільний довідник з української мови : 5-11 клас / Е. Міляновський. – 3-є вид., випр. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 208с. – ISBN 966-562-399-0
1657560
  Шулікін Д. Шкільний закон: новації і "больові точки" // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 3 червня (№ 22). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793
1657561
  Бутко Л.В. Шкільний зошит як різновид видавничо-поліграфічної продукції: трансформація щодо стандартних вимог // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 155-158


  У статті йдеться про український ринок шкільних зошитів; нормативно-правову базу, що регулює випуск цього продукту; функції сучасного шкільного зошита і змістове наповнення його обкладинки. It deals with the Ukrainian market of school exercise books; ...
1657562
  Ігнатенко А.С. Шкільний історико-революційний музей / А.С. Ігнатенко. – К., 1961. – 92с.
1657563
   Шкільний календар : свята української мови / [уклад. Маленко О.О.]. – Харків : Основа, 2010. – 208 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 6 (79)). – ISBN 978-617-00-0571-7
1657564
   Шкільний календар : традиційні свята. – Харків : Основа, 2004. – 128с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо ураїнську мову та літературу" ; Вип.8). – ISBN 966-333-070-8
1657565
  Гальонка О.А. Шкільний календар: літературні свята / О.А. Гальонка. – Харків : Основа, 2011. – 107 [5]с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 5(90)). – ISBN 978-617-00-0919-7
1657566
   Шкільний календар: літературно-мистецькі свята. – Харків : Основа, 2005. – 144с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.5(18)). – ISBN 966-333-153-4
1657567
   Шкільний календар: народні свята. – Харків : Основа, 2004. – 112с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо ураїнську мову та літературу" ; Вип.9). – ISBN 966-333-072-4
1657568
   Шкільний календар: народознавчі свята : Навчально-методичний посібник. – Харків : Основа, 2006. – 144с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.4(30)). – ISBN 966-333-307-3
1657569
  Масляк П. Шкільний курс "Географія України" в Системі геополітичних та геостратегічних координат сучасності / огляд підготували: Леся Кирпич, Юлія Слуцька // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2 (198). – С. 107-120. – ISSN 1682-2366
1657570
  Булава Зінаїда Шкільний міні-музей Миколи Гоголя // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 6-8
1657571
  Романов В.А. Шкільний музей академіка В.Г.Бондарчука
1657572
  Романов В.А. Шкільний музей академіка В.Г.Бондарчука // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 6 (172). – С. 33-35 : фото
1657573
  Рогозіна С.В. Шкільний музей Андрія Малишка і його роль у вихованні учнів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 122-130
1657574
  Петренко І. Шкільний музей українсько-болгарської дружби в селі Мала Перещепина Новосанжарського району Полтавської області: історія створення і функціонування // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 85-90. – ISSN 2222-5250
1657575
  Барановська О.В. Шкільний підручник в умовах нового освітнього середовища // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 20-30. – ISBN 978-966-544-404-5
1657576
  Скорина Людмила Шкільний підручник з літератури : репліка викладача вищої школи // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-54
1657577
  Мисан В. Шкільний підручник історії: що домінує - традиція чи інновація? // Історія України. – Київ, 2012. – березень (№ 9/10)
1657578
  Мисан Віктор Олександрович Шкільний підручник як історичне джерело. (Чи потрібно здавати в макулатуру старі підручники з історії?) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-30. – Бібліогр. в кінці ст.
1657579
  Токмань Г. Шкільний предмет "Українська література" - був, є і має бути! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 лютого (№ 6). – С. 5
1657580
  Клименко Л. Шкільний сайт як інтернет-представництво навчального закладу у відкритому інформаційно-освітньому середовищі // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 96-99
1657581
  Клименко Л.Ф. Шкільний сайт як інтернет-представництво навчального закладу у відкритому інформаційно-освітньому середовищі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 168-174


  У статті досліджено сучасні тенденції функціонування шкільного сайту як інтернет-представництва сучасної школи в інформаційно-освітньому середовищі, здійснено моніторинг існуючих шкільних сайтів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва. The ...
1657582
   Шкільний світ. – Київ, 2000
1657583
   Шкільний світ. – Київ, 2001
1657584
   Шкільний словотвірний словник сучасної української мови : 15 600 слів у складі 127 гнізд / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; уклад. Н.Ф. Клименко [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2005. – 264 с. – (Словники України). – ISBN 966-00-0470-2
1657585
  Турчик І.Х. Шкільний спорт у теорії та практиці формування цінностей учнівської молоді США ( XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Турчик Ірина Хосенівна ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 61 назва
1657586
   Шкільний театр. – Київ, 1969. – 202с.
1657587
   Шкільний театр. П"єси / [упоряд.: Л.В. Шелестова, Н.В. Чиренко, Н.В. Чернякова ; ред. рада: Л.В. Шелестова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 126, [2] с. – На тит. арк. також: Класний керівник. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека ; Позашкілля. Бібліотека. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-706-2
1657588
   Шкільний тлумачний словник української мови (для початкових класів) : Науково-Інформаційний виробничий центр "мова". – Тернопіль : Збруч, 1995. – 172с. – ISBN 5-7707-8393-1
1657589
  Грабовий А. Шкільний хімічний експеримент як педагогічна система // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 31-35. – ISSN 0131-6788
1657590
  Гуцало Є.П. Шкільний хліб : повість-дилогія, оповідання / Є.П. Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 408 с.
1657591
  Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905-1920рр.) / Григорій Васькович ; з супровідним словом проф. д-ра пед. наук Анатолія Алесюка ; Укр. Вільний ун-т. – Київ : Мандрівець, 1996. – 358, [2] с. – Імен. покажч.: с. 354-359. – Бібліогр.: с. 339-353. – (Серія : Габілітації ; ч. 2). – ISBN 5-7707-8496-2
1657592
  Ступарик Б.М. Шкільництво Галичини (1772 - 1939) / Б.М. Ступарик. – Івано-Франковськ, 1994. – 139с.
1657593
  Божук Л. Шкільництво закордонних українців як спосіб ширення українськості // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 198-213. – ISBN 966-7317-93-5
1657594
  Янкович О.І. Шкільництво Сінгапуру крізь призму реформування освітньої галузі України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 29-36. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1657595
  Згерська О. Шкільництво у розвитку українського суспільства ХVІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 38-42


  За матеріалами Волинського воєводства.
1657596
  Божук Л.В. Шкільництво українського зарубіжжя: традиції та сучасний досвід : Дис. ... канд. історичних наук : спец. 09.00.12 - українознавство / Л.В. Божук ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2009. – 222 л. – Бібліогр.: л. 186-222
1657597
  Божук Л.В. Шкільництво українського зарубіжжя: традиції та сучасний досвід : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Божук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1657598
  Плахотник О. Шкільні "гендерні уроки" як дзеркало української гендерної політики // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 167-173. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Метою статті є соціально-філософський аналіз власне ідеї "гендерних уроків", її методологічного обгрунтування та практичного втілення в українських закладах середньої освіти. Отримані результати співвідносяться авторкою із загальними тенденціями ...
1657599
  Каруник К.Д. Шкільні граматики Юрія Шевельова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 80-87


  Стаття висвітлює епізоди, пов"язані з виходом у світ граматик укр. мови Ю. Шевельова, історію та мотиви їх створення в Україні, Німеччині, Канаді та США, а також подає зіставний аналіз цих граматик. Узято до уваги науковий контекст повоєнної Німеччини, ...
1657600
  Каруник К. Шкільні граматики Юрія Шевельова: з історії українських підручників мови // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 4 (260). – С. 31-35


  Визначний український філолог XX століття Юрій Шевельов (1908-2007), відомий також за псевдонімом Юрій Шерех, відзначився в науковому просторі як автор численних праць з українського мовознавства, літературознавства, культурології. У цій статті йдеться ...
1657601
  Ровенчак І.І. Шкільні карти материків та частин світу С.Рудницького 1920 року / І.І. Ровенчак, Л.Ю. Цюцюра // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 40-45 : мал.,. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2311-9780
1657602
  Омельченко Ю.А. Шкільні музеї / Ю.А. Омельченко. – К, 1981. – 123с.
1657603
   Шкільні музеї. – К., 1991. – 108с.
1657604
  Удод О. Шкільні олімпіади - инвестиція в розвиток держави // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 квітня (№ 15)


  Про особливості проведення предметних олімпіад "Освіта України" поспілкувалася з директором Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту О. Удодом.
1657605
  Попель П.П. Шкільні підручники підготували університетські викладачі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Інтерв"ю з автором підручників з хімії для середньої школи - доцентом хімічного факультету Павлом Петровичем Попелем.
1657606
  Попель П.П. Шкільні підручники створюють університетські викладачі / розмову вела Л. Кіт // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 1 - 8 лютого (№ 5)


  Інтерв"ю з автором підручників з хімії для середньої школи - доцентом хімічного факультету КНУТШ Павлом Петровичем Попелем.
1657607
  Сущанський В. Шкільні підручники Стефана Банаха // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 103-105. – ISSN 1029-4171
1657608
  Петренко І. Шкільні програми для церковнопарафіяльних шкіл Російської імперії другої половини XIX - початку XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 259-267
1657609
  Елькін Д.Г. Шкільні психологічні досліди / Д.Г. Елькін. – Одеса, 1955. – 31с.
1657610
  Гаєвська Л.А. Шкільні реформи початку 60-х років ХІХ століття в Російській імперії // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 108-114.
1657611
  Конет І.М. Шкільні роки роки М.Г. Чеботарьова / І.М. Конет, М.Й. Семиліт, Л.М. Шемякіна // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 56-59. – ISSN 1029-4171


  Микола Григорович Чеботарьов (1894-1947) - укр. і російський математик. Член-кореспондент АН СРСР (1929). Заслужений діяч науки РРФСР (1943). Засновник Казанської алгебраїчної школи.
1657612
  Кузнєцов М.А. Шкільні страхи: види, умови прояву та шляхи подолання / М.А. Кузнєцов, І.В. Бабарикіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2012. – 227 с. : іл. – Додатки: с. 213-226. – Бібліогр.: с. 198-212. – ISBN 978-966-2411-17-1
1657613
  Прокопенко Л. Шкільні та публічні бібліотеки як освітні партнери: досвід промоції читання в німецьких бібліотеках / Л. Прокопенко, Т. Швачка // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (87). – С. 26-30
1657614
  Юрченко П. Шкільні шкідники (квіти й будяки). / П. Юрченко. – Х.-К., 1930. – 24с.
1657615
  Кирилюк М.О. Шкільно-краєзнавчі атласи регіонів України: сучасний стан, типова структура, напрями розвитку // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 135-142


  У статті здійснено аналітичний огляд існуючих шкільно-краєзнавчих атласів регіонів країни, визначено сучасний стан їх розробки, загальну типову структуру. Вказано на необхідність проведення оновлення змісту та переліку карт, перегляду застарілих ...
1657616
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Січень, № 1 (121). – 2019. – 32 с.
1657617
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Лютий, № 2 (122). – 2019. – 32 с.
1657618
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Березень, № 3 (123). – 2019. – 32 с.
1657619
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Квітень, № 4 (124). – 2019. – 32 с.
1657620
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Травень, № 5 (125). – 2019. – 32 с.
1657621
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Червень, № 6 (126). – 2019. – 32 с.
1657622
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Липень, № 7 (127). – 2019. – 32 с.
1657623
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Серпень, № 8 (128). – 2019. – 32 с.
1657624
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Вересень, № 9 (129). – 2019. – 32 с.
1657625
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Жовтень, № 10 (130). – 2019. – 32 с.
1657626
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Листопад, № 11 (131). – 2019. – 32 с.
1657627
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Грудень, № 12 (132). – 2019. – 32 с.
1657628
   Шкільняк Степан Степанович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 50-53. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
1657629
   Шкільняк Степан Степанович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 541-542. – ISBN 978-966-439-754-1
1657630
  Біленко Василь Шкіпер Богдан Бродовський: Морська хвороба не завадила адміралу Нельсону виграти Трафальгарську битву // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 86-87 : фото
1657631
  Джекобс В. Шкіперове залицяння. / В. Джекобс. – Х-К, 1930. – 122с.
1657632
  Брюховецька О. Шкіра реальності: до феноменологічної теорії кіно // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 68-75. – ISBN 966-96471-2-6


  Феноменологія Мерло-Понті Моріса (1908-1961).
1657633
  Горинь Г.Й. Шкіряні прмисли західних областей України / Г.Й. Горинь. – К, 1986. – 93с.
1657634
  Ковалевська Т.М. Шкіряно-взуттєва промисловість Української РСР / Т.М. Ковалевська, А.С. Куц // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 103-111. – Бібліогр.: 5 назв
1657635
  Малко Р. Шкіци (з натури) : Поезії / Р. Малко. – Київ : Смолоскип, 2001. – 100с. – ISBN 966-7332-45-4
1657636
  Буженко Л. Шкіци до наукової біографії Олексія Кундзіча від роману "DE-FACTO" до творчої кризи межі 30-40-х років // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 291-296. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
1657637
  Буженко Л. Шкіци до наукової біографії Олексія Кундзіча. Дитинство, вінницький та кам"янецький етапи життя // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 150-. – ISBN 966-7773-70-1
1657638
  Козиренко М. Шкіци. : Хто така Франція // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 68-78. – ISSN 0130-1608
1657639
  Еловичева Я.К. Шкловские (рославльские) межледниковые отложения Белоруссии и смежных территорий. / Я.К. Еловичева. – Минск, 1979. – 184с.
1657640
   Шкляр Володимир Іванович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 368-369. – ISBN 978-966-2726-03-9
1657641
   Шкляр Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 542. – ISBN 978-966-439-754-1
1657642
   Шкляревський Олексій Сергійович (1839-1906) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 451. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
1657643
  Лагутін В. Шкода від монополії і користь від конкуренції:чи все так просто? : Наукові дискусії // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 55-61 : Табл. – Бібл. 25 назв. – ISSN 0131-775Х
1657644
  Іванов Є.В. Шкода внаслідок виникнення надзвичайної ситуації і розрахунок збитків від втрати деревини та лісових ресурсів / Є.В. Іванов, О.Є. Васюков // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. – Харків, 2015. – Вип. 37. – С. 135-142 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-1511-48-3
1657645
  Псатій А. Шкода чи користь? Що потрібно знати про побутову хімію // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2020. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Побутова хімія. – С. 6-17


  В розвинутих країнах засоби побутової хімії, що містять ці небезпечні для здоров"я людей речовини заборонені. Але у нас вони дозволені, а ми впевнені, що продукція, яка стоїть на полицях магазинів і рекламується по телевізору, найкраща і не може бути ...
1657646
  Балюк Ю.О. Шкода як умова настання цивільно-правової відповідальності при її заподіянні об"єктам навколишнього природного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 125-127. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються загальноцивілістичні поняття "шкода" та "збитки" у відносинах, де об"єктом заподіяння їх є навколишнє природне середовище. The article deals with the general civil notions of "damage" and "losses" in the relations where they have been ...
1657647
  Гетманцев Д. Шкода, завдана державою, відшкодовується через суд і стягується через казначейство... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 40). – С. 10


  ТОП-5 положень реформування інституту фінансової відповідальності. "... Я не знаю, чи є у праві цікавіша й важливіша тема, ніж тема юридичної відповідальності. Якщо говорити про негативну відповідальність за скоєне правопорушення — без жодного ...
1657648
  Бабенко М.В. Шкода, заподіяна внаслідок порушення екологічного законодавства: сутність і компенсація // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 110-120. – (Юридичні науки ; № 1)
1657649
  Синиця В.В. Шкода, спричинена лікуванням: деякі медико-правові аспекти // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 3 (138). – С. 24-27
1657650
  Пащенко М В. Шкодочинність та поширення в Україні основних шкідників гороху і прогноз ймовірних втрат урожаю за даними обліків чисельності комах : Автореф... канд.с-х,наук: 03.00.09 / Пащенко В.М,; Нац.аграрн.ун-т. – Київ, 2000. – 17с.
1657651
  Сірік О.М. Шкодочинність церкоспорозу на рослинах ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moenh) / О.М. Сірік, Л.А. Глущенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 71-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1657652
  Кондаков А.И. Школа- коммна / А.И. Кондаков. – М, 1961. – 166с.
1657653
  Краевский Б.П. Школа -- двор -- квартира / Б.П. Краевский. – Москва, 1964. – 63с.
1657654
  Михайлов Ф.И. Школа - взгляд в мир / Ф.И. Михайлов, Е.И. Казакова. – Л., 1989. – 109с.
1657655
   Школа - дело общее. – М., 1990. – 118с.
1657656
   Школа - духовний осередок розвитку особистості, місцевої громади та держави : посібник / Рибалка В.В. [та ін.] ; за наук. ред. Рибалки В.В. і Самодрина А.П. ; Кременчуц. ін-т Ун-ту ім. А. Нобеля [та ін.]. – Київ ; Кременчук : Талком, 2018. – 451, [1] с. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-7397-91-4
1657657
  Базарний В. Школа - жизнь или сметрь? // Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 112-122
1657658
  Завадская О.А. Школа - народному хозяйству. / О.А. Завадская. – Львов, 1967. – 135с.
1657659
   Школа - наукова лабораторія: є контакт! // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 12-19 вересня (№ 39/40)


  У Києві відбулася презентація пересувної навчальної лабораторії Нанотрак, під час якої науковці проводили демонстраційні експерименти з нанотехнологіями. Лабораторію 14 вересня відвідали міністр МОНМС Д. Табачник, міністр освіти і науки РФ Д. Ліванов, ...
1657660
   Школа - организующий центр воспитательной работы с детьми и подростками. – Куйбышев, 1968. – 88с.
1657661
   Школа - ПТУ - завод. – М, 1982. – 112с.
1657662
  Клочков И.Д. Школа - училище - производство / И.Д. Клочков. – Москва, 1974. – 61с.
1657663
  Корж Н. Школа - це стиль виховання, навчання й життя : (Реалізація особистісного потенціалу учня: індивідуальна траєкторія його освіти та гімназійний освітній округ // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3 : Сільська школа : переможці конкурсу "Первоцвіт". – С. 46-65
1657664
   Школа - центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду збереження освітніх послуг у сільській місцевості : збірник наукових статей та доповідей учасників Всеукр. науково-практичного семінару, [(Луганськ, 26-27 березня 2011 року)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луганський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Кафедра соціальної роботи ; Східноукр. центр громадських ініціатив ; [редкол. : О.М. Дрєпіна, О.В. Переходченко, В.В. Щербаченко та ін.]. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2011. – 268 с. – ISBN 978-617-509-149-4
1657665
  Кузь В.Г. Школа - центр воспитания / В.Г. Кузь. – М, 1991. – 149с.
1657666
  Инчина Л.М. Школа - центр воспитательной работы в кишлаке. / Л.М. Инчина. – Душанбе, 1966. – 36с.
1657667
  Кобзарь А.И. Школа - это радость или психологическое насилие над нашими детьми? / А.И. Кобзарь. – Харьков : Типография Мадрид, 2016. – 29, [1] с. – Книга описана по обл.
1657668
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – 9-е изд.. – Москва-Л., 1940. – 176с.
1657669
  Іваненко О.Д. Школа / О.Д. Іваненко. – Київ ; Харків, 1944. – 47 с.
1657670
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва-Л., 1949. – 296с.
1657671
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва, 1957. – 247с.
1657672
  Брагина Э.Л. Школа / Э.Л. Брагина. – Л., 1961. – 88с.
1657673
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва, 1962. – 431с.
1657674
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва, 1973. – 255с.
1657675
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – К., 1978. – 176с.
1657676
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Симферополь, 1978. – 644с.
1657677
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Воронеж, 1979. – 184с.
1657678
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Петрозаводск, 1981. – 328с.
1657679
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва, 1987. – 605с.
1657680
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва, 1987. – 205с.
1657681
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – К., 1988. – 172с.
1657682
  Гайдар А.П. Школа : повесть / А.П. Гайдар. – Москва : Детская литература, 1988. – 207 с. – ISBN 5-08-001847-Х
1657683
  Ужвенко Н.Я. Школа "Mime pur" Етьєна Декру в системі підготовки сучасного європейського актора // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 203-208
1657684
  Таран Л.В. Школа "анналів", сучасні підходи в історичній науці // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2000. – Вип. 4 : Категоріальний апарат історичної науки. – С. 34-43
1657685
  Синицын И.С. Школа "Золотых ребят" / И.С. Синицын. – М., 1985. – 255с.
1657686
  Копійка В.В. Школа "первинного розширення" та її місце в європейській інтеграційній теорії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 3-11
1657687
  Федоров Б.И. Школа . Развитие интеллектуальных способностей // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 7. – С. 89-110. – ISSN 0235-1188
1657688
  Пушкарьова Т. Школа XXI століття: Київські ініціативи. Форум міністрів освіти країн Ради Європи / Т. Пушкарьова, Е. Воронова, О. Войтко // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 4-31


  22-23 вересня 2011 р. у м. Києві проведено Форум Міністрів освіти країн Ради Європи "Школа XXI століття. Київські ініціативи"
1657689
  Ільченко М.Ю. Школа авіадвигунобудування Олександра Івченка // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 234-240. – ISBN 978-966-622-690-0
1657690
  Хвостенко С.П. Школа агітаторів / С.П. Хвостенко. – К, 1960. – 52с.
1657691
  Гаррис Р. Школа адвокатуры : руководство к ведению гражданских и уголовных дел / Р. Гаррис ; [пер. с англ. П. Сергеича]. – [Санкт-Петербург] : Сенат. тип., 1911. – 280, II с.


  Пер.: Капустин Михаил Яковлевич (1847-1920) Ментин, Николай Федорович (1848-1893) На с. 1 печать: из Библиотеки Томашевского
1657692
  Бойко Е.С. Школа академика А.А. Андронова / Е.С. Бойко ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Наука, 1983. – 199 с. : ил. – Библиогр.: с. 184-197 (325 назв.)
1657693
  Гороховатська О.Я. Школа академіка М.М. Амосова в галузі біологічної та медичної кібернетики // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 147-161. – ISSN 0374-3896
1657694
  Кулик Н. Школа академіків // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 18 жовтня (№ 40/41). – С. 1, 14. – ISSN 2219-5793


  150 років тому у Києві відкрилася колегія Павла Галагана - приватна чоловіча гімназія. Науково-методичне піклування над Колегією здійснював Київський університет Святого Володимира. Першими директорами були відомі педагоги Семен Шафранов та Іван ...
1657695
  Войтко А. Школа академіків // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 листопада (№ 139/140). – С. 13


  Про історію і сучасну форму колегії Павла Галагана.
1657696
  Горчинська В. Школа актуальних знань і нового досвіду // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 31


  VII Всеукраїнська школа методиста "Сучасна публічна бібліотека: виклики, можливості, досягнення", НБУ імені Ярослава Мудрого, 7-11 жовтня 2019 р., м.Київ
1657697
  Наливайко А. Школа Анатолія Москаленка // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 17 листопада (№ 150/151). – С. 2


  До річниці від дня смерті.
1657698
  Молева Н.М. Школа Антона Ашбе / Н.М. Молева, Э. Белютин. – М., 1958. – 116с.
1657699
  Зубенко Л.Г. Школа атеїстичних знань / Л.Г. Зубенко. – Львів, 1985. – 58с.
1657700
   Школа без компютеров. Дети работников Силиконовой долины учатся без планшетов и ноутбуков // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 14-20 ноября (№ 46). – С. А 1


  Технический директор крупнейшего интернет-аукциона eBay отправил своих детей в школу без компьютеров. Так же поступили сотрудники и других гигантов Силиконовой долины: Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard. Называется эта школа Waldorf of the ...
1657701
  Красюк Н. Школа безпеки - старти 2012 року розпочато // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 2-3 : фото
1657702
  Прибитько В.М. Школа безпеки // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 42
1657703
  Кривоцюк М.Ю. Школа безпеки в дії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 20-23 : фото
1657704
  Чикалов Р.А. Школа Белоруссии в борьбе за подъем общеобразовательного уровня трудящихся (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 571 / Чикалов Р.А.; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1971. – 25л.
1657705
  Титок З.М. Школа Белоруссии в период гражданской войны и восстановления народного хозяйства (1917-1925 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Титок З. М.; Мин. гос. пед. ин-т. – Минск, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1657706
  Сапогова Ирина Николаевна Школа библиотечного лидерства как средство от профессиональной усталости // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 34-35. – ISSN 1727-4893


  Весна 2008 года выдалась напряженной, обилие мероприятий фестиваля "Читающая семья - 2008" не давало времени на раздумья и отдых.
1657707
  Сафонова В. Школа бібліотечного журналіста Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка / Вікторія Сафонова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 4 (42). – С. 25-27. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено інформацію про навчально-інноваційний проект "Школа бібліотечного журналіста", в рамках якого відбулося навчання працівників Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка.
1657708
  Ковальчук В.В. Школа Боголюбова // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 165-167. – ISBN 978-966-194-005-4
1657709
  Астахов М.И. Школа большевистского воспитания : из опыта проведения рабочих собраний / М.И. Астахов. – Тула : Обл. кн. изд., 1951. – 32 с.
1657710
  Жданов Л.Т. Школа большого балета / Л.Т. Жданов. – М, 1974. – 190с.
1657711
  Воробьев Г.Г. Школа будущего начинается сегодня / Г.Г. Воробьев. – Москва, 1991. – 237с.
1657712
  Успенский В.Д. Школа будущего. / В.Д. Успенский. – М, 1988. – 383с.
1657713
  Даниленко С. Школа була його єдиною родиною. 17 вересня виповнюється 140 років від дня народження Володимира Федоровича Дурдуківського (1874-1938) // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 3-10 вересня (№ 37). – С. 8 : фото


  В радянський час ім"я Володимира Федоровича Дурдуківського було під забороною, бо він проходив за статтею "український буржуазний націоналіст". У 1929 р. був заарештований і 16 січня 1938 р. розстріляний. В статті автор згадує безпідставно репресованих ...
1657714
  Синклер Э. Школа в Америке / Э. Синклер. – Харьков, 1925. – 93 с.
1657715
  Грек И.Ф. Школа в болгарских и гагаузских поселениях юга Российской империии в первой половине XIX века / И.Ф. Грек. – Кишинев : Изд. "Штиинца", 1993. – 108 с.
1657716
   Школа в боротбі за промфінплан. – Х., 1931. – 34с.
1657717
  Яковлев Ю.А. Школа в Вязниках / Ю.А. Яковлев. – М, 1963. – 30с.
1657718
  Краевский Б.П. Школа в Заполярье / Б.П. Краевский. – М., 1963. – 40с.
1657719
  Боревская Н.Е. Школа в КНР : 1957-1972 г. / Н.Е. Боревская ; АН СССР, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1974. – 160 с. – Библиогр.: с. 157-159 (71 назв.)
1657720
  Галата С. Школа в об"єктиві тепловізора // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  У приміщенні Солом"янської районної державної адміністрації студенти Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" презентували керівникам навчальних закладів району три найкращі проекти з ...
1657721
  Соколова О.Д. Школа в передгір"ї Карпат / О.Д. Соколова, В.Т. Тіпухов. – Львів, 1966. – 55с.
1657722
  Флит Н.В. Школа в Росси в конце ХІХ - начале ХХ вв / Н.В. Флит. – Л, 1991. – 96с.
1657723
  Козырев А.В. Школа в России в период подгоовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1948. – 15с.
1657724
  Малакшинов П.И. Школа в Таряте : повесть / Платон Малакшинов ; пер. с бурят. И.Асана. – Москва : Советская Россия, 1975. – 320 с.
1657725
  Лаврут О. Школа в Українській РСР у другій половині 1940-х наприкінці 1980-х років: сучасні візії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 4 (36), жовтень-грудень. – С. 171-182. – ISSN 1998-4634
1657726
   Школа в Чехословакии. – Прага, 1965. – 128с.
1657727
  Куркин Е. Школа вариативного образования: интересы, методы, действия // Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (57). – С. 11-17. – ISSN 2078-838Х
1657728
  Голубева Э.И. Школа Венецианова / Э.И. Голубева. – Л., 1970. – 55с.
1657729
  Январев Э.И. Школа взрослых. / Э.И. Январев. – Одесса, 1979. – 55с.
1657730
  Сологуб Галина Школа видала антологію дитячої поезії "Дзвінок душі" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 18
1657731
  Гарнійчук В.М. Школа виживання - єдина, цілісна країна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 14-17 : карта
1657732
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: паніка // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 13-14
1657733
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: поведінка у місцях масового скупчення людей. Це мусить знати кожен! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 8-9. – Бібліогр.: 1 назв.
1657734
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: самозахист під час терористичних актів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 15-17. – Бібліогр.: 3 назв.
1657735
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: страх, психологічна допомога - це робота над собою // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 14-15. – Бібліогр.: 3 назв.
1657736
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: стрес. Правила допомоги людям // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 18-19
1657737
  Данилюк І. Школа виховання творчих здібностей В.А. Роменця: витоки успіху / І. Данилюк, І. Ягіяєв // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (75). – С. 116-122. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-2131
1657738
  Фокина Т.П. и др. Школа возмужания / Т.П. и др. Фокина. – Саратов, 1984. – 115 с.
1657739
  Дроздов В.П. Школа возмужания. / В.П. Дроздов. – М., 1989. – 63с.
1657740
  Данилов А.Е. Школа воинского мастерства / А.Е. Данилов. – М, 1977. – 53с.
1657741
  Клековкін О.Ю. Школа Володимира Перетца // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 152-211. – ISBN 978-966-136-114-9
1657742
  Травина Ирина Школа выживания : варианты // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 86-93 : Фото
1657743
   Школа выживания. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 640 с. – ISBN 5-85880-290-7
1657744
  Мельник О. Школа Г. Нарбута та її вплив на формування мистецької концепції Роберта Лісовського // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 33-50. – ISSN 0236-4832
1657745
   Школа ГДР: Проблемы обучения и воспитания. – М., 1987. – 340с.
1657746
  Кізь О. Школа гендерної рівності: впровадження гендерної компоненти у навчально-виховний процес ВНЗ // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 95-99. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Стаття знайомить з досвідом шкіл гендерної рівності Тернопільського національного педагогічного універчитету імені Володимира Гнатюка від моменту формуввання гендерної культури студентської молоді. Інноваційні підходи викладено у їх зв"язку з ...
1657747
  Юзефович Л.А. Школа Героев / Л.А. Юзефович. – Пермь, 1986. – 167с.
1657748
  Волкогонов Д.А. Школа героизма и мужества / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1977. – 64с.
1657749
  Ялакас С.И. Школа горнолыжника. / С.И. Ялакас. – М., 1973. – 119с.
1657750
  Барабанова Ирина Школа гостеприимства Reikartz - образовательный проект в сфере гостиничного бизнеса в Украине // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 13-15 : фото
1657751
  Иванов В.Н. Школа гражданственности / В.Н. Иванов. – Москва, 1979. – 206с.
1657752
  Кусый Ю.А. Школа гражданственности / Ю.А. Кусый, В.Л. Омельяненко. – Киев, 1986. – 47с.
1657753
   Школа громадської участі для розвитку громад = School of civic participation for community development / Ін-т соціокультур. менеджменту, Школа громадської участі ; Charles Stewart Mott foundation ; [над вид. працювали: Т.В. Азарова, О.Ю. Кваша]. – Кіровоград : ІСКМ, 2015. – 88 с., [6] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Загол. обкл.: Школа громадської участі для розвитку громади. – Бібліогр.: с. 59-60. – ISBN 978-966-2466-39-3
1657754
  Яновський А. Школа громадянина: американський досвід - наші потреби / Анджей Яновський; Пер. з польськ. Л.Гриневич. – Львів : Літопис, 2001. – 216с. – ISBN 966-7007-59-0
1657755
  Баконина М. Школа двойников / М. Баконина. – Москва : Вагриус, 2000. – 365 с. – (Русский детектив). – ISBN 5-264-00223-1
1657756
  Лай В.А. Школа действия / В.А. Лай. – Птгр., 1920. – 158с.
1657757
  Жуков Ю.М. Школа делового общения для менеджеров: Крат введ. в курс интенсив. социал.-психол. обучения / Ю.М. Жуков, Ю.Г. Пилипейченко. – Москва, 1989. – 29с.
1657758
  Губерський Л. Школа дипломатів ХХІ століття // Столиця, 2002. – № 48


  Розмова з директорм Ін-ту міжнар. відносин КНУТШ Л. Губерським.
1657759
  Чекаленко Л. Школа дипломатії США // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10. – С. 28-33. – (Історичні науки)
1657760
   Школа для "інженерів даних" / за матеріалами вишів, прес-служба МОН // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 21 лютого (№ 7)


  Закінчилися навчання у традиційній зимовій школі Data Engineering and Security 2022 (DES 2022), участь у якій цьогоріч взяло близько 700 студентів університетів, коледжів та учнів шкіл з різних куточків України. Організаторами є Львівський національний ...
1657761
   Школа для батьків / В. Бондаровська, К. Бабенко, О. Возіянова, О. Демірська, І. та ін. Дідковська; [В. Бондаровська, К. Бабенко, О. Возіянова та ін.] ; Міжнар. гуманітар. центр "Розрада". – Київ : [б. в.], 2003. – 319 с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті обкл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-85-8571-01-0
1657762
  Сургай Л.С. Школа для дівчаток Введенського монастиря на Печерську (1901–1920) / Л.С. Сургай, О.І. Сургай // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 119-123. – ISBN 978-966-136-493-5
1657763
   Школа домоводства в сельском клубе. – М., 1961. – 24с.
1657764
  Сорока-Росинский Школа Достоевского / Сорока-Росинский. – Москва, 1978. – 48с.
1657765
  Шманкевич А.П. Школа дружбы / А.П. Шманкевич. – М, 1950. – 64с.
1657766
  Коваль А.В. Школа духовной закалки / А.В. Коваль. – Киев : Знания УССР, 1985. – 47 с.
1657767
  Полянский В.Б. Школа Е.Н. Соколова и психофизиологические исследования на животных // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 140-148. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1657768
   Школа европейских стран социализма. – М., 1976. – 295с.
1657769
  Боис І.О. Школа екматедос (науково-дослідницькі роздуми щодо методики виховання молодих фахівців з майстерності актора драматичного театру) / І.О. Боис, В.П. Чайка // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 142-152. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1657770
  Пархоменко Н. Школа експертів підручників: перспективи становлення // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 201-212. – ISBN 978-966-544-404-5
1657771
  Завілопуло А. Школа елементарних процесів у атомних системах. Знагоди 70-річчя академіка НАН України О.Б. Шпеника // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 43-47. – ISSN 0372-6436
1657772
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Москва : Советский писатель, 1957
1657773
  Муканов С. Школа жизни : автобиографическая трилогия / С. Муканов. – Алма-Ата
1. – 1957. – 380 с.
1657774
  Ионов А.В. Школа жизни / А.В. Ионов. – Киев, 1958. – 175с.
1657775
  Муканов С. Школа жизни : роман / С. Муканов; авториз. пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы
3. – 1966. – 431 с.
1657776
  Борисов Б.А. Школа жизни / Б.А. Борисов. – Москва, 1971. – 368с.
1657777
  Муканов С. Школа жизни : роман / Сабит Муканов ; авториз. пер. с каз. – Москва : Советский писатель
Кн. 1 : Детство. – 1971. – 416 с.
1657778
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1971. – 464 с.
1657779
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Москва : Советский писатель
Кн. 3. – 1971. – 415 с.
1657780
  Омельченко В.В. Школа жизни / В.В. Омельченко; В.В. Амельченко. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1978. – 112 с. – (Библиотечка пропагандиста ДОСААФ)
1657781
  Муканов С. Школа жизни : роман / Сабит Муканов авториз. пер. с каз. Г.Андреевой. – Алма-Ата : Жазушы
1. – 1985. – 380 с.
1657782
  Муканов С. Школа жизни : роман / Сабит Муканов ; авториз. пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы
2. – 1985. – 428 с.
1657783
  Муканов С. Школа жизни : роман / Сабит Муканов ; авториз. пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы
3. – 1985. – 380 с.
1657784
  Волхонская Наталья Школа жизни в искусстве : Столпы культуры / Волхонская Наталья, Семашко Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 104-116 : Фото
1657785
  Власова Юлия Школа жизни. Открытки на память / Власова Юлия, Круглов Леонид // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 66-71 : фото
1657786
  Крупська Н.К. Школа життя / Н.К. Крупська. – Х, 1931. – 28с.
1657787
  Мартич Ю.М. Школа життя / Ю.М. Мартич. – Київ, 1939. – 76с.
1657788
  Муканов С.М. Школа життя : роман / Сабит Муканов ;. – Київ
3. – 1970. – 447 с.
1657789
  Сенюта І.Я. Школа з медичного права для адвокатів / І.Я. Сенюта, В.В. Гайворонська // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 11 (122). – С. 7-8
1657790
  Шелухін С. Школа за 2000 років до наших часів // Початок історично-державного життя на Україні / В.А. Пархоменко. – Харків : Держвидав України, 1925. – 32 с.


  На с. 1 дарчий надпис: Дорогому И.М. Шульзі на добрую память от автора 13/31. 11
1657791
  Шелухін С. Школа за 2000 років до наших часів. – Київ, 1911. – 32 с. / Видавництво "Український Учитель" ; №47
1657792
  Грекулов А. Школа за работой. Наши наблюдения, работы и экскурсии в природу / А. Грекулов. – Москва, 1924. – 80с.
1657793
  Приходченко К.М. Школа закаливания на дому / К.М. Приходченко. – 3-е изд., дораб. и доп. – Минск, 1988. – 173с.
1657794
   Школа Закарпаття. – К., 1946. – 72с.
1657795
  Шамахов Ф.Ф. Школа Западной Сибири в конце ХІХ - начале ХХ веков / Ф.Ф. Шамахов. – Томск, 1957. – 272 с.
1657796
  Шамахов Ф.Ф. Школа Западной Сибири междц двумя буржуазно-демократическими революциями / Ф.Ф. Шамахов. – Томск, 1966. – 193 с.
1657797
   Школа заповідної справи імені Тетяни Андрієнко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 32-33 : фото
1657798
  Шеридан Р.Б. Школа злословия : пер. с англ. / Шеридан. – Москва : Типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К*, 1898. – [2], 253 с. – Пер. также под загл.: "Школа клеветы или Вкус пересуждать других". – (Научно-популярная библиотека "Русско мысли" ; № 6 ; Шеридан / биографический очерк А. Погожевой)
1657799
  Шеридан Р. Школа злословия / Р. Шеридан. – Москва ; Ленинград, 1937. – 187с.
1657800
  Шеридан Р.Б. Школа злословия / Р.Б. Шеридан. – Москва, 1953. – 111с.
1657801
   Школа знань чи школа цінностей? / підготовила Дарина Матат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  В ефірі Espreso TV про майбутнє української освіти говорили міністр освіти Лілія Гриневич і кардинал Любомир Гузар. Розмову модерував журналіст Віталій Портніков.
1657802
  Ивановит П. Школа зове / П. Ивановит, І. Радуловит. – Титоград, 1980. – 184с.
1657803
  Скаткин М.Н. Школа и всесторонее развитие детей: кн. для учителей и воспитат. / М.Н. Скаткин. – Москва, 1980. – 144 с.
1657804
   Школа и выбор профессии. – М., 1969. – 240с.
1657805
  Савченко Г.Ю. Школа и ее друзья / Г.Ю. Савченко. – Москва, 1964. – 115с.
1657806
   Школа и ее шефы. – Свердловск, 1968. – 152с.
1657807
   Школа и жизнь. – Л., 1964. – 254с.
1657808
  Рубанов С.Ф. Школа и жизнь / С.Ф. Рубанов. – Минск, 1967. – 36с.
1657809
   Школа и жизнь = Schule und leben : книга для чтения на немецком языке. – Москва : Просвещение, 1988. – 160 с.
1657810
  Демина А.Г. Школа и завод / А.Г. Демина. – М, 1958. – 47с.
1657811
   Школа и здоровье учащихся. – М., 1991. – 37с.
1657812
   Школа и искусство. – Таллин, 1973. – 102с.
1657813
  Теас Р.А. Школа и колхоз / Р.А. Теас. – М., 1957. – 88с.
1657814
  Гришин Э.А. Школа и колхоз / Э.А. Гришин. – М., 1963. – 76с.
1657815
  Переведенцев В.И. Школа и молодая семья / В.И. Переведенцев. – М, 1982. – 96с.
1657816
  Жуков Владимир Школа и насилие : семь мифов о гуманизации школьного образования // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 181-191. – ISSN 0012-6756
1657817
  Бабушкина Т.А. Школа и начало трудового пути / Т.А. Бабушкина. – Москва : Знание, 1985. – 80 с. : ил. – Библиогр.: с. 76. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 2 ; Педагогика и психология)
1657818
  Кондратюк А.П. Школа и нравственное воспитание подрастающего поколения / А.П. Кондратюк. – Киев : Знание, 1983. – 47 с.
1657819
  Кузьмин М.Н. Школа и образование в Чехословакии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 573 / Кузьмин М.Н. ; АН СССР. – Москва, 1968. – 25 с.
1657820
  Кузьмин М.Н. Школа и образование в Чехословакии / М.Н. Кузьмин. – М, 1971. – 261с.
1657821
  Осипова Е.К. Школа и общественность / Е.К. Осипова, М.Б. Ценципер. – Москва, 1962. – 48с.
1657822
  Круткин В.М. Школа и общественность / В.М. Круткин. – Челябинск, 1966. – 49с.
1657823
   Школа и общественность. – М., 1982. – 89с.
1657824
  Паначин Ф.Г. Школа и общественный прогресс : актуал. вопр. работы общеобр. шк. эпохи разв. соц. / Ф.Г. Паначин. – М., 1983. – 255с.
1657825
  Дьюи Д. Школа и общество / Д. Дьюи. – М, 1924. – 175с.
1657826
  Матрусов И.С. Школа и охрана природы / И.С. Матрусов. – М., 1976. – 64с.
1657827
  Бернштейн М.С. Школа и педагогика в капиталистических странах / М.С. Бернштейн. – Москва : Знание, 1961. – 40 с. – Библиогр. в конце книги. – (Всесоюзное общество по распостранению политических и научных знаний ; [Серия 11. Педагогика. 2])
1657828
  Малькова З.А. Школа и педагогика за рубежом / З.А. Малькова. – Москва, 1983. – 191с.
1657829
  Гончаров Л.Н. Школа и педагогика США до второй мировой войны / Л.Н. Гончаров. – М, 1972. – 320с.
1657830
  Гончаров Лев Николаевич Школа и педагогика США от периода установления независимости до второй мировой войны : Автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Гончаров Лев Николаевич ; Науч.-исслед. ин-т общей педагогики. АПН СССР. – Москва, 1979. – 40 с.
1657831
  Селицкий С.В. Школа и педагогическая мысль в Белоруссии в период нахождения ее в составе Великого княжесва Литовского и Речи Посполитой : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Селицкий С.В. ; Науч-исслед. ин-т общейт педагогики АПН СССР. – Москва, 1973. – 20 с.
1657832
  Мятельский М.С. Школа и педагогическая мысль в Белоруссии с 1896 года до Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Мятельский М.С.; Киев.гос.пед.ин-т. – Минск, 1983. – 22л.
1657833
  Глузман А.В. Школа и педагогическая мысль крымских татар / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 108-119. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
1657834
   Школа и педагогическая мысль России периода двух буржуазно-демократических революций. – М., 1984. – 245с.
1657835
   Школа и педагогическая мысль Средних веков, Возрождения и начала Нового времени. – Москва, 1991. – 285 с.
1657836
   Школа и педагогическая наука. – М., 1975. – 238с.
1657837
   Школа и перевыборы Советов. – М., 1930. – 62с.
1657838
  Захлебный А.Н. Школа и проблемы охраны природы (содержание природоохранительного образования) / А.Н. Захлебный. – М, 1981. – 184с.
1657839
   Школа и производство. – М., 1982. – 191с.
1657840
   Школа и просвещение в народном Китае. – М., 1957. – 179с.
1657841
  Лийм А.К. Школа и просвещение в Эстонии в начале ХХ века. (До февральской революции 1917 года) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Лийм А.К.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 36л.
1657842
   Школа и психическое здоровье учащихся. – М, 1988. – 271с.
1657843
  Афанасьев В.Ф. Школа и развитие педагогической мысли в Якутии / В.Ф. Афанасьев ; ред. Г.П. Башарин ; Якутский гос. ун-т. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1966. – 344 с. : ил. – Библиогр.: с. 330-342
1657844
   Школа и родной край. – Курск, 1967. – 216с.
1657845
   Школа и сберегательные кассы. – Санкт-Петербург : Изд. Управления Государственными сберегательными кассами, 1902. – 32 с. – Без тит. л.
1657846
  Кузьмин П.А. Школа и сельское хозяйство / П.А. Кузьмин. – М, 1956. – 20с.
1657847
  Соколов А.П. Школа и семья / А.П. Соколов. – Ярославль, 1956. – 112с.
1657848
  Гребенников И.В. Школа и семья / И.В. Гребенников. – Москва, 1985. – 176с.
1657849
  Печерникова И.А. Школа и семья. / И.А. Печерникова. – М., 1952. – 40с.
1657850
   Школа и служба профориентации. – М, 1989. – 80с.
1657851
  Арсентьев А.М. Школа и современная научно-техническая революция / А.М. Арсентьев; Арсеньев А.М. – Москва : Знание, 1970. – 32 с. – Библиогр.: с. 30. – (Б-чка "Актуальные проблемы педагогики и психологии" ; вып. 2 : В помощь лектору)
1657852
  Вульфов Б.З. Школа и социальная среда / Б.З. Вульфов, В.Д. Семенов. – Москва, 1981. – 95с.
1657853
  Филиппов Ф.Р. Школа и социальное развитие общества / Ф.Р. Филиппов. – Москва, 1990. – 159 с.
1657854
  Новикова Л.И. Школа и среда / Л.И. Новикова. – М., 1985. – 79с.
1657855
   Школа и труд. – Ставрополь, 1958. – 227 с.
1657856
  Атутов П.Р. Школа и труд : П.Р. Атутов, В.А. Кальней, А.В. Поляков и др. ; под ред. П.Р. Атутова, В.А. Кальней / П.Р. Атутов, В.А. Кальней, А.В. и др. Поляков. – Москва : Педагогика, 1987. – 215 с. – Библиогр.: с. 212-213 (47 назв.). – (ОПН : Образование. Педагогические науки. Общественная педагогика)
1657857
  Шабаева М.Ф. Школа и учительство России в 1 четверти XIX в. (от начала века до восстания декабристов) : Автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Шабаева М.Ф. ; АПН РСФСР, Ин-т теории и истории педагогики. – Москва, 1954. – 24 с.
1657858
   Школа и учительство Сибири (20-е - начало 30-х годов). – Новосибирск, 1978. – 190 с.
1657859
  Ферстер Ф.В. Школа и характер : Морал.-пед. пробл. шк. жизни / Ф.В. Ферстер, проф. педагогики в Вен. ун-те ; Авториз. пер. с 12 (доп.) нем. изд. М.А. Энгельгардта. – Санкт-Петербург : Изд-во газ. "Школа и жизнь", 1915. – 331, V с.
1657860
  Симон Е. Школа и хлеб / Е. Симон ; С нем. пер. О.В. Кайданова. 2. Вопль учащихся детей : (По Джону Спарго). – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1911. – 40 с. – (Библиотека свободного воспитания и образования и защиты детей / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. 49)
1657861
  Малькова З.А. Школа и школьная политика в США / З.А. Малькова. – М., 1969. – 61с.
1657862
  Закурдаев А.А. Школа и школьник в китайской концепции образования: традиции и современность // Этнографическое обозрение / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2012. – № 5 сентябрь-октябрь. – С. 104-118. – ISSN 0869-5415


  Настоящая статья посвящена изучению школы и школьника в контексте китайской концепции образования. Исследование показало, что связь современной сферы образования с государственной властью осталась в рамках традиционных представлений, и это не только ...
1657863
  Шаус Я.Л. Школа игры в международные шашки. / Я.Л. Шаус. – М., 1981. – 128с.
1657864
  Кротов Ф.Г. Школа идейной закалки / Ф.Г. Кротов. – М, 1978. – 192с.
1657865
   Школа изобразительного искусства. – М
1. – 1960. – 192с.
1657866
   Школа изобразительного искусства. – М
2. – 1960. – 230с.
1657867
   Школа изобразительного искусства. – М
3. – 1961. – 195с.
1657868
   Школа изобразительного искусства. – М
4. – 1962. – 235с.
1657869
   Школа изобразительного искусства. – М
5. – 1962. – 143с.
1657870
   Школа изобразительного искусства. – М
5. – 1963. – 142с.
1657871
   Школа изобразительного искусства. – М
7. – 1963. – 240с.
1657872
   Школа изобразительного искусства. – М
8. – 1963. – 163с.
1657873
   Школа изобразительного искусства. – М
9. – 1963. – 362с.
1657874
   Школа изобразительного искусства. – М
10. – 1963. – 272с.
1657875
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
1. – 1964. – 180с.
1657876
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
2. – 1965. – 168с.
1657877
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
3. – 1965. – 211с.
1657878
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
4. – 1965. – 220с.
1657879
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
5. – 1966. – 208с.
1657880
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
6. – 1966. – 203с.
1657881
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
7. – 1966. – 128с.
1657882
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
9. – 1968. – 256с.
1657883
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
10. – 1968. – 176с.
1657884
   Школа изобразительного искусства. – 3-е изд., испр. и доп. – М, 1986. – 172с.
1657885
   Школа изобразительного искусства. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва
Т. 3. – 1989. – 198 с.
1657886
   Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. – 3-е изд., испр. и доп. – М
2. – 1988. – 160с.
1657887
   Школа им. С.Т. Шацкого. – М, 1940. – 215с.
1657888
  Пилиповский Я. Школа имени С.М.Кирова / Я. Пилиповский. – Свердловск, 1949. – 80с.
1657889
  Исмаилов Бурхан Школа имени Чапаева. / Исмаилов Бурхан. – Душанбе, 1964. – 68с.
1657890
  Сукиасян Э.Р. Школа индексирования : Практическое пособие / Э.Р. Сукиасян. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2005. – 144 с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 39). – ISBN 5-85129-175-3
1657891
   Школа инженерных кадров на Западном Урале. – Пермь, 1973. – 60с.
1657892
  Гордин Л.Ю. Школа инициативы и самостоятельности / Л.Ю. Гордин. – М, 1984. – 112с.
1657893
  Булин-Соколова Школа информатизации: путь к обновлению образования / Булин-Соколова, А.Л. Семенов, А.Ю. Уваров // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2009. – № 11. – С. 3-12. – ISSN 0234-0453
1657894
  Чубар Б.С. Школа искателей / Б.С. Чубар. – М, 1989. – 224с.
1657895
  Любар О.О. Школа і вибір професії / О.О. Любар, Л.К. Бикова. – Київ, 1977. – 152с.
1657896
   Школа і виробництво. – К., 1964. – 60с.
1657897
   Школа і виробництво. – К., 1976. – 152с.
1657898
  Швецов К.І. Школа і виробництво. / К.І. Швецов. – Київ, 1961. – 44с.
1657899
  Моторнюк М.М. Школа і виховання нової людини / М.М. Моторнюк. – Львів, 1963. – 164 с.
1657900
  Матвієць О.М. Школа і долі : історія Пирогівської загальноосвітньої школи Глобинського району Полтавської області / Олександр Матвієць. – Глобине : Поліграфсервіс, 2008. – 650 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-7344-61-0
1657901
   Школа і життя. – К., 1958. – 352с.
1657902
  Голубков В.М. Школа і життя. / В.М. Голубков. – Київ, 1964. – 72с.
1657903
   Школа і завод. – К., 1965. – 178с.
1657904
  Олешко Л.Д. Школа і здоров"я учнів (До 100-річчя з дня народження В.О.Сухомлинського, видатного педагога, вченого, гуманіста) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 5-6
1657905
  Вержбицький Ар. Школа і культура : (Замітки сільского вчителя). – Катеринослав : Друкарня Андрущенка
6-8. – 1911. – 48с.
1657906
  Смаль В.З. Школа і освіта в країнах народної демократії / В.З. Смаль. – Київ, 1958. – 32 с.
1657907
  Шулікін Д. Школа і пандемія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 квітня (№ 16). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793
1657908
   Школа і сім"я. – К, 1952. – 91с.
1657909
  Помагайба В.І. Школа і сім"я в боротьбі за піднесення успішності учнів / В.І. Помагайба. – К., 1961. – 51с.
1657910
  Копачов І.П. Школа і формування активної життєвої позиції в учнів. / І.П. Копачов. – К., 1978. – 48с.
1657911
  Бевза А.И. Школа ідейного гарту / А.И. Бевза. – К, 1983. – 136с.
1657912
  Куліченко А.К. Школа імені Лінкольна педагогічного коледжу Колумбійського університету як втілення організаційно-педагогічних ідей Ч. В. Еліота. - // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2015. – Вип. 1 : Педагогічні науки. – C. 107-112


  Американський просвітник Чарльз Вільям Еліот (1834 - 1926) є однією з таких авторитетних та знакових постатей, яка кардинально вплинула на розвиток й становлення педагогічної думки кінця ХІХ ст. - початку ХХ ст. Наміри вивчати минулий досвід, ...
1657913
  Гончаренко Н. Школа іншування / Н. Гончаренко, М. Кушнарьова // Критика. – Київ, 2001. – Квітень, (число 4). – С. 20-23


  "Соціологи вважають, що соціально-культурний склад населення України далеко не такий простий. Понад 90% його становлять три великі мовно-культурні групи: україномовні українці (близько 40%), російськомовні українці (30-35%) та російськомовні росіяни ...
1657914
  Щербан Р. Школа ІРБІС: регіональний досвід // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 5-7. – ISSN 1811-377X
1657915
  Степовик Д. Школа й університет // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 8 (240), вересень. – С. 35-46. – ISSN 0131-2685


  Кобальчинська Романа Романівна (1946-2013), український етнограф та мистецтвознавець, фахівець музейної справи, провідний спеціаліст Музею народної архітектури та побуту України в Києві, заслужений працівник культури України.
1657916
  Афанасьев П.А. Школа йога: восточные методы психофизиологического самосовершенствования / Афанасьев П.А. – Минск : Полымя, 1991. – 153, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 153-154. – (За здоровьем и долголетие)
1657917
  Сантэм Ар Школа йоги : Лекции по йоге Ар Сантэма в изложении Ар Пулле / Сантэм Ар. – Москва : ГУМУС, 1993. – 128с. – ISBN 5-87037-022-9
1657918
  Юнаков О. Школа Йосипа Каракіса / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 8-9


  Про спадщину знаменитого київського архітектора - його правнук Олег Юнаков.
1657919
   Школа К.Я. Лукса. – Хабаровск, 1989. – 221с.
1657920
  Беляев Владимир Иванович Школа как центр воспитательной работы с детьми в районе своей деятельности по материалам центральных опытно-показательных учреждений Наркомпроса РСФСР 1918-1937 гг. : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Беляев Владимир Иванович ; НИИ общей педагогики. АПН СССР. – Москва, 1980. – 22 с.
1657921
  Науменко Ф.І. Школа Київської Русі / Ф.І. Науменко. – Львів, 1965. – 215 с.
1657922
  Панфилов Н.Д. Школа кинолюбителя / Н.Д. Панфилов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1985. – 238 с.
1657923
  Панфилов Н.Д. Школа кинолюбителя. / Н.Д. Панфилов. – Москва, 1979. – 223с.
1657924
  Капранов С.В. Школа Кіото як приклад реалізації інтелектуального потенціалу Японії // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 46-59. – ISSN 1608-0599
1657925
   Школа класного керівника. – Київ : Шкільний світ, 2005. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-67-4; 966-356-004-5
1657926
  Костровицкая В.С. Школа классического танца : уч. для хореограф. уч. и хореограф. отд-ний вузов искусств и культуры / В.С. Костровицкая, А.А. Писарев. – Л., 1986. – 260с.
1657927
  Костровицкая В.С. Школа классического танца: уч. для хореограф. уч. и хореограф. отд-ний вузов искусств и культуры / В.С. Костровицкая, А.А. Писарев. – Л., 1968. – 262с.
1657928
  Костровицкая В.С. Школа классического танца: уч. для хореограф. уч. и хореограф. отд-ний вузов искусств и культуры / В.С. Костровицкая, А.А. Писарев. – 2е изд., доп. – Л., 1976. – 271с.
1657929
  Дубенецкий С.Ф. Школа классового воспитания / С.Ф. Дубенецкий. – Минск, 1985. – 65с.
1657930
  Саргсян Г.В. Школа классовой революционной борьбы / Г.В. Саргсян. – М., 1985. – 280с.
1657931
  Успенский Э.Н. Школа клоунов. / Э.Н. Успенский. – М., 1983. – 240с.
1657932
  Успенский Э.Н. Школа клоунов. / Э.Н. Успенский. – Петрозаводск, 1992. – 239с.
1657933
  Тимофєєв В.Я. Школа козацько-лицарського виховання / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2008. – Збірка 6 : Задністрова Січ. – 230 с.
1657934
  Тимофєєв В.Я. Школа козацько-лицарського виховання : з досвіду роботи директора школи / В.Я. Тимофєєв. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. – 260 с. : фотоіл., табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7257-73-7
1657935
  Шлапак Я. Школа Коломійченка діє // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 30 березня (№ 13). – С. 12


  120 років від дня народження Олексія Сидоровича Коломійченка (1898 - 1974), українського отоларинголога.
1657936
  Юргель Б.А. Школа коммунистического воспитания / Б.А. Юргель. – Л, 1959. – 36с.
1657937
   Школа комсомольского активиста. – М
Вып. 3. – 1974. – 173с.
1657938
   Школа комсомольского вожака. – М, 1970. – 303с.
1657939
   Школа комсомольского вожака. – М, 1972. – 239с.
1657940
  Вербицкий А.А. Школа контекстного обучения как модель реализации компетентностного подхода в общем образовании / А.А. Вербицкий, О.Б. Ермакова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 2. – С\ 12-18. – ISSN 0869-561Х
1657941
  Обрант С.Е. Школа корабелов. / С.Е. Обрант. – Л., 1958. – 208с.
1657942
  Єрмакова Н. Школа Курбаса // Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України ; ред. А. Гайшенець. – Київ, 2017. – № 1. – С. 22-25. – ISSN 0207-7159
1657943
  Ковальчук В В. Школа Курдюмова // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 170-171. – ISBN 978-966-194-005-4
1657944
  Панфилов Я.В. Школа Курской губернии накануне и в первые годы Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Панфилов Я.В. ; АПН РСФСР, Ин-т теории и истории педагогики. – Москва, 1955. – 15 с.
1657945
   Школа Левицкой (1900-1911 г.). – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1911. – 71 с.
1657946
   Школа легкой атлетики. – М, 1962. – 348с.
1657947
   Школа легкой атлетики. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Физкультура и спорт, 1968. – 336с.
1657948
   Школа Ленина. – Горький, 1966. – 111с.
1657949
   Школа летом. – Казань, 1930. – 64с.
1657950
  Шеридан Р.Б. Школа Лихослів"я / Р.Б. Шеридан. – Київ, 1947. – 189 с.
1657951
  Шерідан Р.Б. Школа Лихослів"я : комедія на 5 дій / Р.Б. Шерідан. – Харків : Мистецтво, 1947. – 189 с.
1657952
  Нагорный В.Э. Школа лыжника / В.Э. Нагорный. – М., 1951. – 184с.
1657953
  Михальченко С.И. Школа М.В. Довнар-Запольского // Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко. – Москва ; Брянск : Прометей ; Изд-во БГПУ, 1997. – С. 138-173
1657954
  Прокопенко О. Школа магнетизму // Київський університет. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 8). – С. 4


  "Цієї осені в Києві відбулася важлива подія для українських фізиків та інженерів, які працюють у галузі магнетизму – Третя міжнародна школа з магноніки (3rd International Advanced School on Magnonics, IASM’2018). Два роки тому подібна проходила у КНУ, ...
1657955
  Громовий В. Школа має стати територією свободи де свобода педагогічної думки й дії є головним секретом успіху // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 29 вересня - 6 жовтня (№ 39/41). – С. 6
1657956
   Школа майбутнього // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 186-188
1657957
  Бондар А.Д. Школа майбутнього. (З досвiду pоботи шкiл-iнтеpнатiв Укpаїнської РСР) / А.Д. Бондар. – Київ, 1961. – 44с. – (Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР)


  У бpошуpi висвiтлюється досвiд pоботи шкiл-iнтеpнатiв Укpаїнської РСР.
1657958
   Школа мастеров - форма повышения культурно-технического уровня учащихся. – М, 1964. – 56с.
1657959
   Школа мастерства. – Ташкент, 1960. – 751с.
1657960
  Березин Б.И. Школа машинописи / Б.И. Березин. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 168 с. – Библиогр.: с. 167. – (Учебник для средних профессиональных училищ)
1657961
  Раковский С.Н. Школа МГУ : География. Говорят выпускники МГУ // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 41-43. – ISSN 0016-7207
1657962
  Колесников М.С. Школа министров: Роман. / М.С. Колесников. – Москва
. – 1979. – 485с.
1657963
  Грабовський С. Школа Мирослава Поповича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10-11 квітня (№ 63/64). – С. 22


  Мирослав Попович - український філософ, академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор, педагог, фахівець у галузі культурології, логіки та методології науки, історії української культури, директор ...
1657964
  Фролов П.Т. Школа модого директора. / П.Т. Фролов. – М, 1988. – 224с.
1657965
   Школа может работать без второгодников. – Рязань, 1962. – 15с.
1657966
  Володарець-Урбанович Школа молодих археологів СНД / Володарець-Урбанович, О.В. Манігда, А.С. Яненко // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 4. – С. 145. – ISSN 0235-3490


  Восени 2011 р. проходила Школа молодих археологів СНД "Співдружність в ім"я збереження спадщини. Відкриття на стику дисциплін і нові методи досліджень". У роботі першої в історії СНД міжнародної теоретичної гуманітарної Школи молодих вчених взяли ...
1657967
   Школа молодіжного підприємництва [Національний університет "Острозька академія"] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 3. – ISSN 2219-5793
1657968
  Кононенко М.О. Школа молодого лектора / М.О. Кононенко. – К., 1966. – 32с.
1657969
  Мирсков С.А. Школа молодого лектора / С.А. Мирсков. – М., 1973. – 44с.
1657970
  Белова Наталья Геннадьевна Школа молодого педагога как форма повышения профессионального мастерства преподавателей колледжа // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 63. – ISSN 1726-667Х
1657971
  Ситнікова Є.М. Школа молодого спеціаліста / Є.М. Ситнікова. – Харків : Основа, 2013. – 112 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 106-109. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література ; вип. 4 (124)). – ISBN 978-617-00-1734-5
1657972
  Рилач Н. Школа молодого українського дипломата // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. С.В. Толстов. – Київ, 2020. – № 4. – С. 53-54. – ISSN 2663-2675


  "Школа молодого українського адвоката" - це спільний соціально-освітній профорієнтаційний проєкт Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка та Української асоціації зовнішньої політики. Цей проєкт дає можливість учням шкіл, а також ...
1657973
   Школа молодых ученых - лидеров в науке. II курс "Школа проектного менеджмента в образовательно-научной сфере" : метод. пособие по результатам образоват. проекта конкурса "Молодежь Днепропетровска - родному городу" / И. Дегтярёва, С. Власов, С. Иванова, И. Гордеева ; Днепропетр. город. совет, Совет молодых ученых Днепропетр. обл. – Дніпропетровськ : ЛізуновПрес, 2014. – 163, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 147 и в конце глав. – ISBN 978-966-2575-28-6
1657974
  Ковальчук В.В. Школа Моргуліса // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 169-170. – ISBN 978-966-194-005-4
1657975
  Логунов А.А. Школа моя деревянная / А.А. Логунов. – М., 1986. – 142с.
1657976
  Васкан В.В. Школа моя чистороса : поезії / Василь Васкан. – Чернівці : Друк Арт, 2013. – 135, [1] с. : іл. – Присвячується 100-річчю Котелівської школи (1913-2013). – ISBN 978-966-2021-84-4


  У пр. № 1740849 напис: Слава Україні! Будьмо!. 12.04.2015. Автор. Підпис
1657977
  Шкерин М.Р. Школа мужества / М.Р. Шкерин. – Москва : Художественная литература, 1962. – 167 с.
1657978
  Менсиа М. Школа мужества / М. Менсиа. – Москва, 1988. – 190 с.
1657979
  Пономаренко П.М. Школа мужества и знаний / П.М. Пономаренко. – К., 1965. – 48с.
1657980
  Каверин В.А. Школа мужества. / В.А. Каверин. – Саратов, 1953. – 88с.
1657981
  Коралов Е. Школа мужніх : роман / Еміл Коралов ; [Пер. з болг. І. Білика]. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 339 с.
1657982
  Ніжинський М.П. Школа на батьківщині Тараса Шевченка / М.П. Ніжинський. – К., 1962. – 88с.
1657983
  Лихачев Д.С. и др. Школа на Васильевском : Кн. для учителя / Д.С. и др. Лихачев. – Москва, 1990. – 157с.
1657984
  Рафиков М. Школа на взгорке : повести и рассказы / М. Рафиков. – Москва : Современник, 1981. – 350 с.
1657985
  Молотов Д.И. Школа на воздухе / Д.И. Молотов, Ясенев. – М., 1931. – 87с.
1657986
  Донченко О. Школа над морем : повість / О. Донченко. – Київ, 1967. – 240 с.
1657987
  Донченко О. Школа над морем : повість / О. Донченко. – Київ, 1980. – 254 с.
1657988
  Донченко О. Школа над морем : повість / О. Донченко. – Київ : Молодь, 1990. – 476 с. – (Бібіліотека піонера)
1657989
  Минутко И.А. Школа над Псковой: Худ.-докум. повесть. / И.А. Минутко. – М., 1989. – 237с.
1657990
  Захаренко О.А. Школа над Россю / О.А. Захаренко, С.М. Мазурик. – К., 1979. – 151с.
1657991
  Христофоров Н.Д. Школа народного самоуправления / Н.Д. Христофоров. – Л, 1963. – 72с.
1657992
   Школа НАТО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 11 жовтня (№ 39)


  У Конгрес-центрі Сумського державного університету проведено освітню школу "НАТО-2030: можливості, загрози та співпраця", яку організував Центр дослідження регіональної безпеки СумДУ за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні.
1657993
  Ленский Л. Школа ненависти : [повесть] / Леонид Ленский. – [Москва] : Изд. ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1937. – 122, [3] с.
1657994
  Крутецкий А.К. Школа ненависти / А.К. Крутецкий. – Ленинград, 1964. – 79 с.
1657995
  Крутецкий А.К. Школа ненависти / А.К. Крутецкий. – Ленинград, 1966. – 127 с.
1657996
  Баган О. Школа ненависті. Галичанофобія: міфи і факти // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 753-770. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
1657997
  Лобок А.М. Школа нового поколения: опыт концептуального наброска // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 1 (47) : Качество образования: позиция педагога. – С. 26-42. – ISSN 1726-5304
1657998
   Школа нового типа. – М, 1963. – 76с.
1657999
   Школа о-ва воспитательниц и учительниц при Московских педагогических курсах. – [Б. м.] : [Б. и.]. – 30 с. – Без обл. и тит. л.
1658000
  Чаплина Н.С. Школа окнами в завтра / Н.С. Чаплина. – Л., 1990. – 111с.
<< На початок(–10)1651165216531654165516561657165816591660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,