Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1651165216531654165516561657165816591660(+10)В кінець >>
1654001
  Мельник Михайло "... Хай зігріється, хто не дожив" // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 149-158. – ISSN 0130-1608


  Про укр. поета Ігоря Римарука
1654002
  Ферис Тимоти "Хабблу" - 25. Бенефис "Хабла" // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 84-97 : фото
1654003
  Калиниченко М. "Хаджи-Мурат" - мое личное увлечение // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 109-117


  В статье рассмотрены имагологические аспекты художественного воссоздания образа "Другого" в повести Л. Толстого "Хаджи-Мурат"
1654004
  Сергеенко А.П. "Хаджи-Мурат" Льва Толстого / А.П. Сергеенко. – М., 1983. – 239с.
1654005
  Базилевський В. "Хазяйка крамниці": реальність і демонологія


  Про книжку Кропивницького Валерія М’ятовича «Хазяйка крамниці» (2024).
1654006
  Базилевський В. "Хазяйка крамниці": реальність і демонологія // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2024. – 7-13 березня (№ 9). – С 11


  Про книжку Валерія М’ятовича «Хазяйка крамниці» (2024).
1654007
  Гарбар Р. "Хай би кого вони обрали, вони виберуть мене" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20 вересня (№ 169). – С. 4


  Путін перйшов до плану "Б" боротьби з Україною. І головним тепер стало зміцнення позицій п"ятої колони.
1654008
  Ніколенко К. "Хай болі мої всі полинуть у слова приховану суть..." ("Книга пісень") // Генріх Гейне : відомий і невідомий / К.С. Ніколенко. – Київ : Журнал "Радуга", 2014. – С. 19-39. – (Бібліотека журнала ""Радуга). – ISBN 978-966-281-026-4


  На матеріалі збірки «Книга пісень» («Buch der Lieder») Г. Гейне розкрито провідні тенденції німецької романтичної поезії. Творчість Г. Гейне висвітлюється в аспекті художнього втілення концепту «туга». Авторка простежила динаміку розвитку цього ...
1654009
  Клочек Г. "Хай вам щастить в думках про мене" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 жовтня (№ 40)


  Пам"яті українського поета, перекладача, літературного критика, громадсько-політичного діяча Петра Осадчука.
1654010
  Семененко Н. "Хай живе життя..." // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 1-2 жовтня (№ 125/126). – С. 13


  Образ Лесі Українки без хрестоматійного глянцю.
1654011
  Цимбал Я. "Хай живе прилюдний поцілунок в голу грудь!": проблеми видання та коментування приватних документів інтимного характеру // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь, Г. Бурлака, С. Гальченко та ін.]. – Київ : Laurus, 2011. – Т. 6. – С. 65-87. – ISBN 978-966-2449-13-6
1654012
  Тупілко В. "Хай живе самостійна Україна! Геть окупантів із Чехословаччини"! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 листопада (№ 202). – С. 5


  Василь Омелянович Макух (1927- 1968) — учасник українського руху опору в СССР. Воїн УПА. 5 листопада 1968 на знак протесту проти комуністичної тоталітарної системи, колоніального становища України, політики русифікації та агресії СРСР проти ...
1654013
  Бех П. "Хай з Київським університетом познайомиться весь світ" / інтерв"ю взяла Л. Іванова // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Жовтень (№ 8)


  Про міжнародні зв"язки Київського національного університету розповів начальник управління зарубіжних зв"язків університету П.О. Бех.
1654014
  Єременко О.Р. "Хай знають тільки всі, що я не вмер..." (Рецепція смерті в житті і творчості Ф.Гарсіа Лорки) : (11 клас) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 6. – С. 11-14
1654015
  Пляченко А.Г. "Хай їхній дух вита над нами..." // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 203-209. – ISBN 978-966-927-118-1


  Про жертовність тих, хто наближав Незалежність: Василь Макух та Олекса Гірник.
1654016
  Максимова К. "Хай мені буде це. "Ранок розіллється...". "Уламків не видно...". "Дороги відкриті...". "Я тебе приберу". "В небаченому бачене..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 91-92


  Вірші.
1654017
  Радзієвська В. "Хай сидить, де сидить. Доки вона в Богданівці - доти вона й Білокур" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 48 (301), 10 грудня 2015. – С. 46-50
1654018
   "Хай слово мовлено інакше...". Проблеми художнього перекладу : статті з теорії, критики та історії художнього перекладу. – Київ : Дніпро, 1982. – 294, [2] с.
1654019
  Танасійчук М. "Хай спочатку на москалях експерименти роблять. Як побачимо, що там добре, - тоді й у себе такий лад зробимо" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 34 (537), 3 вересня 2020. – С. 46-50
1654020
   "Хай чують по світу: а хто ми такії!" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 63 : фото. – ISSN 1998-8044
1654021
  Малкин С.Г. "Хайлендская проблема" в Великобритании начала XVIII века // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 2. – С. 47-58. – ISSN 0130-3864
1654022
  Табатабаи А. "Хамза" в персидском языке. (Вопросы произношения и правописания) : Автореф... кандидата филол.наук: / Табатабаи А.; АН СССР. Ин-т народов Азии. – М., 1965. – 16л.
1654023
  Вахидов С. "Хамсат-ул-мутахайирин" Навои и его роль в изучении литературных связей таджикского и узбекского народов : Автореф... канд. филол.наук: / Вахидов С.; Таджикск.гос.ун-т. – Душанбе, 1966. – 23л.
1654024
   "Ханна Арендт і переосмислення тоталітарної спадщини": круглий стіл в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 165-176
1654025
  Александрова О.В. "Хаос" і "Космос" філософської інтерпретації // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 5-7
1654026
  Зражевська Н.І. "Хаос" та "складність" як систематичні інструменти для вивчення сучасного інформаційного простору // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 43-53. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
1654027
  Кудрявцев Л. "Харакірі" для "Кантокуєна" // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 9 (123). – С. 36-38
1654028
  Сокачик Р.М. "Харакірі" та "Радамес" Петера Етвеша: європейське прочитання японських традицій в оперній драматургії XX століття // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 166-176. – ISSN 0130-5298


  Характеристика камерних опер угорського композитора Петера Етвеша, "Харакірі" та "Радамес". Інтонаційно-драматургічний аналіз театральних творів, опис умов та історії їх створення. Дослідження особливостей використання японських традицій в творах.
1654029
  Лозовая Л.В. Футуризм: традиции и новаторство // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2011. – № 3. – С. 84-88. – ISSN 1728-3671
1654030
  Цимбал Я. Футуристи на кінофабриці: література в "новій генерації" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 197-203. – ISSN 2307-2261
1654031
   Футуристический проект расширения Национальной библиотеке Австрии // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (141). – С. 17. – ISSN 1727-4893
1654032
  Моклиця А. Футуристичний стиль С. Млодоженьця // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 206-213
1654033
  Бовш В.И. Футурология и антикоммунизм / В.И. Бовш ; науч. ред. Ф.Т. Константинов ; АН БССР, Ин-т философии и права. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 270 с. – (Идеологическая борьба в современном мире)
1654034
  Якубіна В.Л. Футурологічна "чорна скринька" соціального - інтерактивні спільності, глобальна демократія та космополітична Співдружність // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 208-215


  Представлена стаття присвячена новому європейському біополітичному кон- цепту – "multitude" – та трансформаціям його (ре-)конфігурацій за аналогією до наукової моделі "чорної скриньки". The article is devoted to a new European biopolitical concept – ...
1654035
  Молявко В.О. Футурологічна методологія Г.С. Костюка у дослідженнях розумової діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 6-15. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 25). – ISSN 2072-4772
1654036
  Карпенко Ю.О. Футурологічна ономастика (особові імена) // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 5-10
1654037
  Андрущенко Т.В. Футурологічне бачення перспектив політичного та культурного розвитку людства (на прикладі концепції "футурошоку" Елвіна Тоффлера) // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 82-89. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1654038
  Шкуров Є.В. Футурологічний аспект фантастики Юрія Нікітіна (на матеріалі романів "Транслюдина", "Я- сингуляр" та "Надлюдина" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 442-448


  У статті розглянуто футурологічні аспекти фантастикисучасного російського письменника Юрія Нікітіна. Проаналізовано характер образів та мотивів у романістиці письменника. В статье рассмотрены футурологические аспекты фантастики совре- менного ...
1654039
   Футурологічний конгрес. Фантастичні світи Станіслава Лема / [О. Вісич, З. Годунок, Я. Гомулка та ін.] ; за ред. Дмитра Шевчука та Олександри Вісич. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2022. – 258, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 257-258. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8041-15-1
1654040
  Сенченко М Футурологічний прогноз розвитку людства в XXI столітті // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 3 (248). – С. 3-9. – ISSN 2076-9326
1654041
  Корсак К. Футурологічні вимоги до освіти і науки у новому столітті // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (52). – C. 40-46. – ISSN 2078-1016


  Розглянуто прогнози на сталий розвиток людства, в основі якого - індустріальні технології. В межах ноофутурології обгрунтовано можливість освітньо-наукового комплексу виконати роль рятівника людства в дуальному значенні: заміна всіх індустріальних ...
1654042
  Лазоревич І.Р. Футурологічні концепції православ"я та католицизму // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті йдеться про важливість врахування релігійності як феномену у вивченні майбутнього. Автор спробував визначити специфіку есхатології, як вчення про майбутнє, у християнстві, а також визначити її вплив на формування світогляду людини. Доводиться ...
1654043
  Култаєва М. Футурологічні розвідки сучасної філософії освіти: теоретичні побудови та проблеми їх здійснення (Стаття друга) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.59-76
1654044
  Култаєва М. Футурологічні розвідки сучасної філософії освіти: теоретичні побудови та проблеми їх здійснення (Стаття перша) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.74-90
1654045
  Ящук Т.І. Футурологія / Т. Ящук // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 391-392. – ISBN 966-642-073-2
1654046
  Горбатенко В.П. Футурологія і політика : монографія / Володимир Горбатенко. – Київ : Академія, 2019. – 285, [3] с. – Сер. засн. в 2006 р. – Бібліогр.: с. 268-285. – (Monograf). – ISBN 978-617-572-118-6
1654047
  Корнієнко В.О. Футурологія і політика: до проблеми осягнення майбутнього // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 426-428. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1654048
  Людвиченко М.В. Футурологія і соціальне прогнозування: сутність, основні відмінності, взаємодія // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 51-52
1654049
   Футурологія інтелекту : Гіпотеза соціоінтелектульного резонансу. – Київ : Незалежний інтелектуальний центр, Самвидав, 1998. – 17с. – Авт. вказаний на звороті тит. арк. – (Int & Ind)
1654050
  Мазур А.В. Футурологія олімпійського спорту // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 83-84
1654051
  Голянич М.Ю. Футурологія. Філософія майбуття / Михайло Голянич. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2017. – 539, [1] с. – Імен. покажчик: с. 533-539. – Бібліогр. в кінці підрозд,. – ISBN 978-966-668-423-6
1654052
  Айдачич Д. Футурославія : літературознавчі огляди про футурофантастику / Деян Айдачич ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 171 с. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-305-5
1654053
  Дроздовський Дмитро Футурошок по-українські, або майбутнє у країні трієчників // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 14-16. – ISSN 0868-9644
1654054
  Крымов А.Г. Фуцзяньские события 1933 - 1934 гг. в Китае // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1983. – № 3 (225). – С. 204-217
1654055
  Лопе Фуэнте Овехуна / Лопе, де Вега Фелекс. – Москва-Л, 1927. – 60с.
1654056
  Лопе Фуэнте Овехуна / Лопе, де Вега Фелекс. – Москва-Л, 1937. – 168с.
1654057
  Галина М. Фыня // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003. – № 4 (Декабрь). – С. 97-108. – ISSN 1728-8568
1654058
  Швагуляк М.М. Фюрер, дуче і... "бритоголові". / М.М. Швагуляк. – Львів, 1989. – 167с.
1654059
  Гиро П. Фюстель-де-Куланж / Проф. П. Гиро ; Пер. А.Н. Чеботаревская. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1898. – [2], 208 с. – (Научно-популярная библиотека "Русской мысли" ; 7)
1654060
  Боккаччо Д. Фьезоланские нимфы / Д. Боккаччо ; перевод Ю.Н. Верховского, ред. и ст. А.К. Дживелерова ; сл. составлен. Г.О. Гордоном. – Москва ; Ленинград : Академия, 1934. – 197 с. : ил. – (Итальянская литература / под общ. ред. А.К. Дживелегова. Боккаччо. (1313-1375))
1654061
  Строчлик Нина Фьорд: чистые воды и хранилище углерода. В плену фьордов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 150, март. – С. 36 : фото
1654062
  Ткаченко Людмила Фьюджи. Перше побачення / Ткаченко Людмила, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 72-74 : фото
1654063
   Фьюджи. Смак справжної Італії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 72-73 : фото
1654064
   Фьюджи: урологический курорт и не только // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 42 : фото. – ISSN 1998-8044
1654065
  Низамов Егор Фьяка чистой воды / Низамов Егор, Кондаков Евгений // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 72-77 : фото
1654066
  Боккаччо Джованни Фьямметта. Фьезоланские нимфы / Боккаччо Джованни; Изд. подг. И.Н.ГОленищев-Кутузов и А.Д.Михайлов. – Москва : Наука, 1968. – 325с. – (Литературные памятники)
1654067
  Жабін С.О. Х Всеукраїнський фестиваль науки (Київ, 19-20 травня 2016 р.) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (92). – С. 140. – ISSN 0374-3896
1654068
   Х з’їзд Українського фізіологічного товариства. – Київ : Наукова думка, 1977. – 386с.
1654069
   Х Международная конференция "Крым-2012": "Азово-Черноморский полигон изучения геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа" / М.Е. Герасимов, Н.И. Евдощук, В.П. Коболев, А.Е. Лукин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 184-189 : фото. – Библиогр.: с. 189. – ISSN 0203-3100
1654070
  Гладковський Р.В. Х Мінародна учнвська олімпіада IESO - 2016 / Р.В. Гладковський, Ю.С. Брайчевський // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 2 : фото
1654071
  Філончук З.В. Х обласні краєзнавчі читання "Міста Херсонщини: проблеми та перспективи" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 4 (218). – С. 9 : фото
1654072
   Х Пленум Союза экономистов Украины и Международная научно-практическая конференция // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 12 (641). – C. 82-91. – ISSN 0131-7741
1654073
   Х Прибалтийская орнитологическая конференция. – Рига
1. – 1981. – 192с.
1654074
   Х років червоного Спортінтерну. – Київ. – 30 с.
1654075
  Аверкіна Н.А. Х. Ортега-і-Гассет: феномен "людини маси" як варіант соціального самопроектування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 117-120. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті наведений критичний аналіз учення Х. Ортеги-і-Гассета про "людину маси"; розкриті онтологічні характеристики даного психологічного типу, а також зовнішні соціокультурні наслідки появи "людини маси" на соціальній арені. Автор детально ...
1654076
  Ерин М.Е. Х.А. Винклер и его взгляды на воссоединение Германии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 74-87. – ISSN 0042-8779


  О взглядах немецкого ученого Х. А. Винклера на проблему объединения ФРГ и ГДР.
1654077
  Тарвердиева К.М. Х.Абовян и М.Ф.Ахундов - глашатаи дружбы народов : Автореф... канд.филол.наук: / Тарвердиева К.М. – Ереван, 1952. – 19 с.
1654078
  Фатеев П.С. Х.Г. Раковский : Крат. очерк жизни и деятельности / П.С. Фатеев. – Киев : О-во "Знание" УССР, 1989. – 47, [1] с. – (Серия 1, Теория и практика КПСС. История / О-во "Знание" УССР ; № 8)
1654079
  Салыга Лариса Павловна Х.Г.Раковский и проблемы национально-государственного строительства на Украине (1918-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Салыга Лариса Павловна; Ин-т истории Украины АН Украины. – К., 1992. – 18л.
1654080
  КристесенС.М Х.К. Андерсен / КристесенС.М. – 8 с. – Окр. відбиток
1654081
  Винтер Кр. Х.К.Андерсен / Кр. Винтер. – 3 л.
1654082
  Костеневич А.Г. Х.К.Ороско. / А.Г. Костеневич. – Л., 1969. – 191с.
1654083
  Мамонтова О.В. Х.Кума / О.В. Мамонтова. – М., 1989. – 95с.
1654084
  Дяченко М.В. Х.Л.Борхес: філософсько-поетична картина світу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 21-31
1654085
  Крымова Н.И. Х.Лакснесс / Н.И. Крымова. – М, 1970. – 216с.
1654086
   Х.М.Фаталиев.. – Махачкала, 1964. – 136с.
1654087
  Соломаха І.Г. Х.У. Фон Бальтазар про взаємозв"язок віри та любові // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 218-220
1654088
  Макаров А. Х.Я. Гюббенет // Киевская старина в лицах ХІХ век / А. Макаров. – Киев : Довіра, 2005. – С. 208. – ISBN 966-507-168-8
1654089
   ХI Всеукраїнський З"їзд Рад, 7-15 травня 1929 року : стенографічний звіт та постанови. – Харків : Видання Оргінстру ВУЦВК, 1929. – 778 с.
1654090
   ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція "Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 410


  У роботі конференції взяли участь представники КНУ імені Тараса Шевченка.
1654091
  Білецький О.І. Хpестоматiя давньої укpаїнської лiтеpатуpи : (доба феодалізму) / О.І. Білецький; АН УРСР. Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Радянська школа, 1949. – 556с.
1654092
  Білецький О.І. Хpестоматiя з укpаїнської лiтеpатуpи : Для 8-го класу сеpедньої школи / О.І. Білецький, П.К. Волинський. – 11-е вид. – Київ : Радянська школа, 1957. – 348с.
1654093
   Хpестоматiя з укpаїнської лiтеpатуpи (XIX-XX ст.) : для учнiв 5-7 класiв середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : ЛДЛ, 1997. – 880с.Обл.-вид.аpк 47. – ISBN 9669517516
1654094
   ХVI Національний конгрес кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2015 р.) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 419-422. – ISSN 2413-7944
1654095
   ХVII сесія Об"єднаної наукової ради з фундаментальних географічних проблем при Міжнародній асоціації академії наук / В.М. Котляков, Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, О.Б. Глезер // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 70. – ISSN 1561-4980
1654096
  Карацуба М. ХVIIІ Міжнародні славістичні читання, присвячені пам"яті академіка Леоніда Булаховського // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – C. 338-340. – ISSN 2522-9834
1654097
  Левченко Л. ХVІ Міжнародний конгрес архівів та розвиток національних архівів Малайзії (за результатами роботи української делегації у м. Куала-Лумпур) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – C. 180-191. – ISSN 0320-9466
1654098
   Хаhrsd. – Х, 1958. – 192с.
1654099
  Баранин Д. Хаjдучица у харему / Д. Баранин. – ЦетинеНародна книга : Вук Карацич, 1954. – 212 с. – (Савремени писци ; кн. 7)
1654100
  Смаль-Стоцький С.Й. Хаpактеpистика лїтеpатуpної дїяльности Івана Фpанка : Ювилейний виклад / Стефан Смаль-Стоцький. – Львів : Hакладом Авт. ; З дpук. "Дїла", 1913. – 20 с. – В кн. також уpив. з твоpів І.Я. Фpанка
1654101
  Таал И. Хаапсалуский замок / И. Таал. – Таллин, 1978. – 40 с.
1654102
  Вейси Хаб-Наме / Вейси. – Москва, 1976. – 182с.
1654103
  Вейси Хаб-Наме / Вейси. – Москва, 1977. – 180с.
1654104
   Хаб Google знання // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 листопада (№ 44/45). – С. 18. – ISSN 2219-5793


  В Україні розпочав роботу освітній хаб "Google Знання".
1654105
  Щербань О. Хабанський вплив на гончарство Лівобережної України / О. Щербань, А. Щербань // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 137-141. – ISSN 0869-3595
1654106
   Хабар для керівництва ДБР // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2024. – 1-15 січня (№ 1/2)


  Правоохоронці затримали львівського бізнесмена, одного з найбільш постачальників Міністерства оборони, який пропонував 500 тисяч доларів керівнику Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.
1654107
   Хабар для нардепа // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-10 серпня (№ 30/31). – С. 5. – ISSN 1992-9277


  Правоохоронні органи спіймали народного депутата Анатолія Гунька на отриманні хабара за виділення землі.
1654108
  Котнюк Ю. Хабар для прокурора. Кримінальний бік практики спільної діяльності АТ "Укргазвидобування" з приватними фірмами // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-21 січня (№ 1/2)
1654109
  Мельник М.І. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства / М.І. Мельник. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 256с. – ISBN 966-611-037-7
1654110
  Чернышева В.И. Хабаровск : (К 100-летию города) / В.И. Чернышева. – Хабаровск, 1958. – 104с.
1654111
  Баранов П. Хабаровск : краткий путеводитель / П. Баранов, Г. Хренов. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1967. – 57 с. : ил.
1654112
  Востриков Л.А. Хабаровск и хабаровчане / Л.А. Востриков, З.В. Востоков. – Хабаровск, 1991. – 252с.
1654113
   Хабаровск. Спутник туриста. – Хабаровск, 1963. – 64с.
1654114
   Хабаровская краевая партийная организация в период Великой Отечественной войны 1941-45 гг.. – Хабаровск, 1964. – 344с.
1654115
   Хабаровский дендрарий. – Хабаровск, 1972. – 56с.
1654116
  Вишневский Д.С. Хабаровский край : учебное пособие по географии для 8 класса / Д.С. Вишневский, С.Н. Главацкий, И.Д. Пензин. – Хабаровск, 1965. – 114с. : карта
1654117
   Хабаровский край. – Хабаровск, 1968. – 56с.
1654118
   Хабаровский край. – Хабаровск, 1977. – 311с.
1654119
  Юзич Ю. Хабаровськ - дух свободи Нової України. Хабаровськ у 1917-1922 роках - був ключовим центром "Нової України" - співмірної за площею з європейською Україною // Україна молода. – Київ, 2020. – 29 липня (№ 68). – С. 8-9


  "Півмільйонний Хабаровськ, який довший час був найбільшим містом російського Далекого Сходу, - місто молоде. Заснував його у 1858 році українець Яків Дяченко (він же заснував ще близько 30 населених пунктів на Далекому Сході). У 2008 році, з нагоди ...
1654120
   Хабары про Акул-Али. – Махачкала, 1964. – 103с.
1654121
  Моренко О.А. Хабеас корпус: історія, міжнародні стандарти та сучасний стан в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 213-226. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1654122
  Азарова.Ю.О Хабермас и Деррида о модерне, философии и деконструкции // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 154-202. – ISSN 2077-8309
1654123
  Фливбьерг Б. Хабермас и Фуко: мыслители для гражданского общества // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.137-157. – ISSN 0042-8744
1654124
  Скибун Н. Хаби - освітнє середовище вивчення української мови іноземними студентами у ЗВО // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 245-259. – ISSN 2312-5993
1654125
  Сенько Т. Хаби як інноваційна складова соціокультурного простору // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2022. – № 4. – С. 35-41. – ISSN 2226-3209
1654126
   Хабиб Мухаммедович Абдуллаев : жизнь и деятельность : [воспоминания]. – Ташкент : Фан, 1972. – 180 с. : ил.
1654127
   Хабова індустрія: як "прорватися" у лідери? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 28-31 : фото. – ISSN 1998-8044
1654128
  Мишев Р. Хабсбургският орел над Балканите. / Р. Мишев. – Велико Търново, 1992. – 142с.
1654129
  Иванов В.В. Хабу. Повесть / В.В. Иванов. – Москва; Ленинград, 1926. – 96с.
1654130
  Матлай Л. Хав"єр Солана Мадар"яга в європейській політиці та дипломатії // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 12 (232). – С. 227-242. – ISSN 2409-9260
1654131
  Чимид Ч. Хавар намар / Ч. Чимид. – Улаанбаатар, 1962. – 236с.
1654132
  Шалыганова А.Л. Хавкина (Хавкина-Гамбургер) Любовь Борисовна // Правление Харьковской общественной библиотеки 1885-1918 : биобиблиогр. словарь : [справочное изд.] / А.Л. Шалыганова. – Харьков : Федорко, 2016. – С. 268-275. – ISBN 978-617-7298-43-3
1654133
  Сулима-Бичихина Т.С. Хавромантій : Побутовий жарт на дві дії / Т.С. Сулима-Бичихина. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друк. К.А. Андрущенка, 1913. – 54 с.
1654134
  Марочко В. Хаген Марк фон // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 469. – ISBN 978-617-642-388-1
1654135
  Гусєв В.І. Хадж / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 393. – ISBN 966-642-073-2
1654136
  Осипов Дмитрий Хадж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 1. – С. 30-42 : Фото, карта. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1654137
  Албогачиева Макка Хадж глазами этнографа // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1 (40) : весна. – С. 68-76. – ISSN 1681-7559


  Хадж - паломничество, связанное с посещением Мекки (Масджид аль-Харам) и её окрестностей (гора Арафат, Мина (долина)) в определённое время. Хадж является пятым столпом ислама наряду с такими, как молитва, пост в месяц Рамадан, о чём свидетельствуют ...
1654138
  Рагимов С. Хаджар : рассказы и повести / С. Рагимов. – Москва : Советский писатель, 1959. – 512 с.
1654139
  Возба А. Хаджарат Кяхба : роман / А. Возба; пер. с абхаз. Ю.Лакербая. – Москва : Советский писатель, 1991. – 332 с.
1654140
  Трусов Ю . Хаджбей / Ю . Трусов. – Одесса : Маяк, 1966. – 332 с.
1654141
  Трусов Ю . Хаджбей / Ю . Трусов. – Одесса, 1970
1654142
  Трусов Ю . Хаджбей : Роман- трилогия / Ю . Трусов. – Київ : Дніпро, 1974. – 560с.
1654143
  Трусов Ю . Хаджбей : Трилогия / Ю . Трусов. – Київ : Дніпро, 1984. – 556с.
1654144
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / гр. Л.Н. Толстой ; [Предисл.: Н. Лернер] ; ил. Е.Е. Лансере. – Петроград : Изд. Р. Голике и А. Вильборг, 1916. – [8], XXXI, [3], 178, [2], 15 с., 1 л. ил. (фронт.). – С. I-VI: Приложения. Наброски и отрывки


  Хаджи-Мурат (конец 90-х гг. 18 в.-1852) Ил.: Лансере, Евгений Евгеньевич (1875-1946)
1654145
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Москва, 1941. – 174с.
1654146
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Москва, Ленинград : Детская литература, 1945. – 127 с.
1654147
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Свердловск, 1946. – 188с.
1654148
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Таллин, 1949. – 136с.
1654149
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Молотов, 1950. – 119с.
1654150
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Рига, 1950. – 152с.
1654151
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Москва, 1976. – 318с.
1654152
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Москва, 1977. – 302с.
1654153
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Махачкала, 1979. – 352с.
1654154
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат : повести / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1980. – 303с.
1654155
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат. – Ставрополь : Ставропольское кн. из-во, 1985. – 237с.
1654156
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Москва, 1985. – 95с.
1654157
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Ленинград, 1986. – 178с.
1654158
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Москва : Советская Россия, 1988. – 269 с.
1654159
  Греков А.Т. Хаджи-Мурат Дзарахохов. / А.Т. Греков. – М., 1958. – 110с.
1654160
  Толстой Л.Г. Хаджи-Мурат и другие произведения / Л.Г. Толстой. – Пб, 1920. – 248с.
1654161
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат; Казаки / Л.Н. Толстой. – Нальчик, 1978. – 287с.
1654162
  Толстой Л.Н. Хаджи Мурат / Л.Н. Толстой. – Київ-Харків, 1935. – 137с.
1654163
  Коничев К.И. Хаджи Мурат Дзарахохов / К.И. Коничев. – Архангельск, 1957. – 40с.
1654164
   Хаджибей-Одеса та українське козацтво (1415-1797 роки) : До 210-ї річниці штурму Хаджибейського замку: Збірники наукових статей, матеріалів та републікацій. – Одеса : Окфа, 1999. – 400с. – (Невичерпні джерела пам"яті ; Т.3). – ISBN 966-571-045-1
1654165
  Бачинська О. Хаджибей-Одеса у міграційних процесах кінція XVIІІ – початку ХІХ ст. // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 17. – C. 126-140. – ISSN 2519-2523
1654166
  Трусов Ю.Р. Хаджибей / Ю.Р. Трусов. – Киев : Радянський письменник, 1964. – 330 с.
1654167
  Трусов Ю. Хаджибей / Ю. Трусов. – Киев : Дніпро, 1992. – 560 с.
1654168
  Гончарук Т. Хаджибей (Одеса) у подіях військово-морської історії за часів російсько-турецької війни 1787 – 1792 рр. // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 17. – C. 26-33. – ISSN 2519-2523
1654169
  Сапожников І.В. Хаджибей та північне Причорномор`я 1780-х років ( до 210-річчя штурму Хаджибейського замку ) / І.В. Сапожников. – Іллічівськ : Елтон-2, 1999. – 84с. – ISBN 966-7588-02-7
1654170
  Абдыкадыров Калмакан Хаджимукан : повесть / Абдыкадыров Калмакан; пер. с каз. С. Санбаева. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 166 с. : ил.
1654171
  Толстой Л. Хаджі Мурат / Л. Толстой. – Харків, 1924. – 119с.
1654172
  Кочубей Ю.М. Хаджі Серайя Хан Шапшал (1873-1961) - духовний провідник караїмського народу, громадський діяч, вчений // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 26-31. – ISSN 1608-0599
1654173
  Делавранча Б. Хаджі Тудосе : комедія на 4 дії ; пер. з рум. / Барбу Делавранча. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 160 с.
1654174
  Бутовская М. Хадза Танзании: традиция и современность / М. Бутовская, М. Драмбян // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 105-110. – ISSN 0321-5075


  Етнічна група народу Африки
1654175
  Хайри Х. Хади Такташ / Х. Хайри. – Л., 1948. – 3-8с.
1654176
   Хадисы Пророка / авт. перевода и коммент. Иман Валерии Пороховой ; гл. ред. Мухаммад Саид Аль-Рошд. – Изд. 3-е. – Москва : РИПОЛ классик, 2008. – 311, [1] с. : ил. – Текст парал. рус., араб. – ISBN 978-5-7905-4276-3
1654177
  Богатенкова Л.И. Хадиша Букеева / Л.И. Богатенкова. – Алма-Ата : Казахстан, 1965. – 140 с. : ил. – (Мастера искусств Казахстана)
1654178
  Аракелян Г.А. Хадожественная литература в советской армянской периодической печати : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Г.А. Аракелян ; Акад. наук Арм.ССР. – Ереван, 1970. – 16 с.
1654179
  Аркин Н.О. Хадсидская одежда : самобытность через традиционность // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 89-101. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1654180
  Темирханов Л. Хазарейцы. / Л. Темирханов. – М, 1972. – 140с.
1654181
  Темирханов Л. Хазарейцы. / Л. Темирханов. – Душанбе, 1978. – 96с.
1654182
  Мартин М. Хазари-прозеліти: літературна містифікація чи реальність? // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 69-83. – ISSN 2523-4234
1654183
  Рашковский Б.Е. Хазария : проблема конфессиональной ориентации // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 25-39. – ISSN 0869-1908
1654184
  Пряхин Георгий Хазарские сны : Роман // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 2. – С. 54-65. – ISSN 0132-2036
1654185
  Пряхин Г. Хазарские сны : Роман // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 3. – С. 40-57. – ISSN 0132-2036
1654186
  Пряхин Г. Хазарские сны : Роман // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 1. – С. 2-15. – ISSN 0132-2036
1654187
  Кожевникова Мария Хазарские тайны // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 64 : фото
1654188
  Варакута В.П. Хазарский каганат. Государство - призрак. // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков, 2012. – № 1 (68) январь. – С. 86-91
1654189
  Павич М. Хазарский словарь : Роман-лексикон в 100 000 слов. Мужская версия / Милорад Павич; Пер. с сербского Л.Савельевой. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2001. – 384с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00086-9
1654190
  Павич М. Хазарский словарь : роман-лексикон в 100 000 слов : мужская версия / Милорад Павич ; [пер. с серб. Ларисы Савельевой]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 381, [2] с. – (Азбука-классика ) ( Мировой бестселлер). – ISBN 975-5-91181-882-1
1654191
  Павич М. Хазарский словарь : роман-лексикон в 100 000 слов : женская версия / Милорад Павич ; [пер. серб. Л. Савельевой]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 381, [3] с. : ил. – На обл. также указ.: Мировой бестселлер. - Пер. с изд.: Хазарски речник / Павичь Милорад. Београд: Просвета, 1989. – ISBN 978-5-91181-883-8
1654192
  Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа / А.П. Новосельцев. – Москва : Наука, 1990. – 261с. – ISBN 5-02-009552-4
1654193
  Лапікура В. Хазарська балада або не пройшло і тисячі років : фентезі для дітей молодшого політичного віку, не рекомендоване Міністерством освіти для вивчення в навчальних закладах будь-якого рівня / В. Лапікура, Н. Лапікура; Валерій і Наталя Лапікури. – Київ : Нора-друк, 2001. – 296, [1] с. – ISBN 966-95961-3-0
1654194
  Думбадзе Н. Хазарула / Н. Думбадзе. – Москва, 1982. – 46 с.
1654195
  Плетнева С.А. Хазары / С.А. Плетнева. – М., 1976. – 93с.
1654196
  Громов Анатолий Анатольевич Хазрасчетный доход государственных промышленных предприятий в условиях перехода к рынку : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Громов Анатолий Анатольевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 27л.
1654197
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяин : комедия на 4 дии / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый) // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 119 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
1654198
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Хазяин [Хазяїн] : Комедия на 4 дии / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый). – Кыив (Київ) : Друк. Петра Барського, 1902. – 119 с. – Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії. – (Селянська библиотека ; № 25)
1654199
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Хазяїн : комедія в 4 діях / Іван Тобилевич (Карпенко-Карий) ; зі перв. словом і поясненнями проф. Г. – Коломия : Галицька накл. Я. Оренштайна, 1909. – 152 с. – Прим. №109151 дефектний, відсутні с. 2-22. – (Загальна бібліотека ; № 49-50)
1654200
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Хазяїн : комедія в 4-х діях Івана Тобилевича. – У Львові (Львів) : Коштом і заходом Т-ва "Просвіта" ; З друк. Ставропіг. Ін-та, 1918. – 84 с. – (Просвітні листки ; Ч. 55)
1654201
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяїн : комедія в 4-х діях / Карпенко-Карий. – Харків : Рух, 1924. – 80 с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 8)
1654202
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяїн : комедія в 4-х діях / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Мистецтво, 1937. – 128 с.
1654203
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяїн : комедія в 4-х діях / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Мистецтво, 1945. – 131 с. – (Бібліотека української драматургії)
1654204
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяїн / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ, 1951. – 108 с.
1654205
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяїн : комедія в 4-х діях / Іван Карпенко-Карий. – Київ : Дніпро, 1978. – 147 с.
1654206
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяїн : драматичні твори / Іван Карпенко-Карий. – Харків : Фоліо, 2006. – 317 с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3354-4
1654207
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяїн : драматичні твори / Іван Карпенко-Карий. – Харків : Фоліо, 2008. – 318с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4027-5
1654208
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяїн : драматичні твори / Іван Карпенко-Карий. – Харків : Фоліо, 2012. – 315, [5] с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-5932-1
1654209
  Венгер Н.В. Хазяїн регіону: Йоганн Корніс та колонізаційні процеси на Південному Заході Російської імперії (перша половина XIX ст.) // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 2. – С. 125-140. – ISSN 2664-9950
1654210
  Скляренко С.Д. Хазяїни : Роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 316 с.
1654211
  Вишня Остап Хазяйновитий бог : Гуморески / Вишня Остап. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1961. – 16с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1654212
   ХАИ: Очерки истории. – Харьков, 2000. – 320с. – ISBN 966-7102-74-2
1654213
  Сиделковский А.Л. Хаим-Бер Гершонович Ходос (1897-1995) / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 3 (647). – С. 19-20
1654214
   Хаим Авраамович Аврутис : живопись : каталог. – Москва : Сов. художник, 1986. – [16] с., [9] л. ил. : цв. ил.
1654215
   Хаим Сутин // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 115 : Сутин Хаим. – С. 31.
1654216
  Юшкевич С. Хаимка и Иоська / С. Юшкевич. – Ростов, 1903. – 15 с.
1654217
  Баранецкий И. Хай-тек с запахом карри // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 46. – С. 82


  Подорож до Індії
1654218
  Гілінська Н. Хай абітурієнити не турбуються - для них уже готують новий дім // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 3-10 липня (№ 31). – С. 7


  Про гуртожиток № 16 у якому живуть студ. ф-ту кіберн. КНУ імені Тараса Шевченка. Розмова з зав. гуртожитка О.В. Твердохліб та заст. завід. Л.В. Зінченко.
1654219
  Крижанівська О. Хай бог помагає! // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 122


  В. Різун.
1654220
  Волосенко В.В. Хай буде в домі хліб / В.В. Волосенко. – Київ, 1972. – 99с.
1654221
  Лагода В.К. Хай буде гаразд : сатира, гумор, лірика / В.К. Лагода. – Київ : Дніпро, 1964. – 211 с.
1654222
  Лашко К. Хай буде прикладом для інших // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  В Інститкті міжнародних відносин почала діяти Угорда про підтримку навчальної та науково-дослідної діяльності, що була укладена в 1997 р. між Інститутом та компанією "Філіп Морріс". Директор ІМВ Л. Губерський відзначив, що це перший проект подібного ...
1654223
  Фабіла Рене Авілес Хай буде світло! : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 105-107. – ISSN 0208-0710
1654224
  Дмитрук А. Хай буде світло! // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (146). – С. 18-20. – ISSN 2518-7104


  Яблочков Павло Миколайович (1847-1894) - російський електротехнік, військовий інженер, винахідник і підприємець. Відомий розробкою дугової лампи (що увійшла в історію під назвою "свічка Яблочкова") та іншими винаходами в області електротехніки.
1654225
  Дзюба О. Хай буде світло! Вірменин і караїм - мрійники-першопрохідці // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 20
1654226
  Мищак І.М. Хай буде Україна вільною (Державотворчий процес під час Української революції 1917-1921 років) / Іван Мищак ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – 140, [1] с. – ISBN 978-617-7638-13-0
1654227
  Глазовий П.П. Хай вам буде весело! : байки, усмішки, жарти / П.П. Глазовий. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 69 с.
1654228
  Кроп Т. Хай взірцем буде журналістське слово // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 грудня (№ 47). – С. 5


  Науковці Інституту української мови НАНУ провели круглий стіл під назвою "Українська мова в засобах масової комунікації сьогодні". Двома найбільшими загрозами для повноцінного функціонування державної мови в інформаційному просторі, на думку директора ...
1654229
  Шпонтак І.М. Хай дитина знає кожна - жартувать з вогнем не можна! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 28
1654230
  Ціон В. Хай живе "Осінь Голосіївська" - наша рідна, наша київська! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 28 вересня (№ 38). – С. 14


  В Музеї М. Рильського відбувся черговий 49-й за ліком фестиваль української поезії "Голосіївська осінь". На фестивалі виступали з власними творами вихованці літстудії ім. М. Рильського - студенти Ін-ту філології імені Тараса Шевченка та доктор ...
1654231
  Гуменна Д. Хай живе "школа В. Чапленка!" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1964. – Рік 15, ч. 179, грудень : грудень. – С. 18-21
1654232
  Козирєва Т. Хай живе груша! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 вересня (№ 166/167). – С. 9


  У Львові розпочалися роботу з порятунку дерева зі саду Івана Франка.
1654233
   Хай живе Інститут філології! Випускники-філологи про свою alma mater // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Листопад (№ 10) : Інститут філології. – С. 2
1654234
  Сидоренко Віктор Хай живе королева! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 18-23 : фото
1654235
  Тарапата Віталій Хай живе фестивальна індустрія! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 78-79 : фото. – ISSN 1998-8044
1654236
  Горська С. Хай живе юннатія // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 18 липня - 25 липня (№ 32)


  На базі Всеукраїнського профільного табору "Юннат" Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України оздоровилися та відпочили вихованці обласних, районних станцій юних натуралістів ...
1654237
  Котова А. Хай живе. Украинские студенты будут писать в “Википедию” // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 29 марта (№ 13). – С. 19


  Со следующего учебного года студенты и аспиранты Киевского и Харьковского национальных университетов, Национального технического университета “Киевский политехнический институт” и еще нескольких вузов будут готовить статьи в украинскую “Википедию”. ...
1654238
  Самойлов Юрій Хай живуть морські подорожі! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
1654239
   Хай завжди буде сонце : Рек. бібліогр. покажч. для учнів 5-6-х кл. – Київ : Веселка, 1989. – 36с.
1654240
  Станіц Б. Хай завжди буде цирк! // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.54-57
1654241
  Гордон Д. Хай згине день... / Д. Гордон. – К, 1960. – 275с.
1654242
  Гордон Д. Хай згине день... / Д. Гордон. – К, 1969. – 335с.
1654243
  Дерімов М.І. Хай здійсниться правосуддя!: Душогуб з Треблінки перед судом народу / М.І. Дерімов. – К., 1987. – 85с.
1654244
  Лахижа М.І. Хай квітне рідне село. Історія села Круподеринці / Лахижа М.І., Єгоричева С.Б., Ставнюк В.В. – Полтава, 2001. – 180с. – ISBN 966-7653-01-0
1654245
  Каранська М. Хай квітне справжня літературна мова самостійної України! // Українська мова і література в Київському університеті : збірник наукових студій, присвячених 80-річчю кафедр україністики / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.К. Наєнко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий центр "Просвіта", 1999. – С. 132-144
1654246
  Солодовнікова О.М. Хай квітнуть колгоспні ниви / О.М. Солодовнікова. – К., 1982. – 144с.
1654247
  Плугарж Зденєк Хай кинуть в мене каменем : Роман / Плугарж Зденєк. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 443с.
1654248
  Первомайський Л.С. Хай лишається вогонь. З неопублікованої спадщини : поезії, проза, нотатки, листи / Л.С. Первомайський. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 247 с.
1654249
  Купчик Л. Хай не згасне дух Ірини Сеник! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 195/196). – С. 13


  "10 років тому пішла із життя українка надзвичайної мужності й стійкості, великих талантів і дієздатності."
1654250
  Купчик Л. Хай не згасне дух Ірини Сеник! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 жовтня (№ 42). – С. 11
1654251
  Тесленко Л. Хай не згасне Мейсова свіча... Відомому досліднику Голодомору виповнилося б 70 років // Україна молода. – Київ, 2022. – 17 лютого (№ 7)


  Публічний діалог «Запалена свіча», присвячений 70-річчю історика, дослідника Голодомору в Україні Джеймса Мейса, відбудеться у Києві саме в день його народження - 18 лютого. У заході, який організовують Інститут дослідження Голодомору Національного ...
1654252
  Кирій І.І. Хай не падають зорі : повісті / І.І. Кирій. – Київ : Молодь, 1979. – 256 с.
1654253
  Купчик Л. Хай оживе дух Анатолія Погрібного! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 20-26 січня (№ 2)
1654254
  Купчик Л. Хай оживе дух Анатолія Погрібного! // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 21-22 січня (№ 3/4)


  Виповнилося 80 років від дня народження інтелігентного, талановитого й працьовитого Українця.
1654255
  Михайленко А. Хай пісні летять за обрій // Волинь моя / Міжнародне громадського об-ня "Волинске братство" ; голов. ред. М. Сорока ; редкол.: В. Білан, К. Ващук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 164-174


  Творчість Вадима Крищенка.
1654256
  Сергійчук В. Хай світ почує правду про наш рід, або Якою буде національно-державна ідеологія України після перемоги над росією // Україна молода. – Київ, 2022. – 19 травня (№ 10). – С. 6-7


  Ще не відомо, коли закінчиться російська агресія проти нашої країни, а впевнені в своїй перемозі українці вже розробляють плани відбудови зруйнованих міст і сіл. Справді, ми так швидко хочемо бачити нові вулиці й проспекти, щиро віримо в те, що все ...
1654257
  Паншин О.П. Хай світить сонце : повість / О.П. Паншин. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1963. – 132с.
1654258
  Качкан В.А. Хай святиться ім"я твоє : галицькі просвітн. діячі, письменники, вчені - вихідці із священницьких родин / Володимир Качкан, академік. – Чернівці : Прут, 1994. – 196, [2] с. : портр., іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-7707-6213-6


  У пр. №1747283 напис: Відомому вченому Михайлові Наєнку: хай святиться Ваше перо чесною працею на дослідницькій ниві ! - Володимир Качкан - 21.09.94 Київ
1654259
  Качкан В.А. Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / Володимир Качкан. – Львів : Фенікс. – ISBN 5-87322-078-0
Кн. 3. – 1998. – 367, [1] с., [1] арк. портр. : іл. – На обкл. зазнач.: до 1100-річчя Галича присвячуєтьсяю - Покажч.: с. 328-343. – Бібліогр. в тексті
1654260
  Качкан В.А. Хай святиться ім"я твоє : історія укр. літ. і культури в персоналіях (ХІХ-перша половина ХХ ст.) / Володимир Качкан ; НАН України, Н.-д. центр періодики Львів. наук. б-ки ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Сіверсія. – ISBN 966-7515-04-4
Кн. 4. – 2000. – 366, [2] с. : портр., іл. – Імен. покажчик: с. 353-361. – Бібліогр в тексті
1654261
  Романюк Віктор Хай святиться любов! : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 2-4. – ISSN 0868-4790
1654262
  Кулаковський В.М. Хай славиться Русь / В.М. Кулаковський. – Київ, 1965. – 156 с.
1654263
  Кузнецова Т.О. Хай слово мовлене інакше...(штрихи до портрета літературознавця і перекладача Миколи Андрійовича Славятинського // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 131-136
1654264
   Хай стелиться доля рушниками / Колектив кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 8-10


  До 50-річчя з дня народження доктора історичних наук професора Капелюшного Валерія Петровича.
1654265
  Одрехівський Р. Хай тих днів не змовкне слава! (Пам"яті лемків, учасників боїв на Західноєвропейському фронті у Другій світовій війні) // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 70-73. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
1654266
  Лісовий А.С. Хай торжествує істина / А.С. Лісовий. – К, 1990. – 47с.
1654267
   Хай хоч одна пісня тебе перелетить... // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 155-160. – ISSN 0131-2561
1654268
   Хай хоч як, а вступна кампанія - за розкладом! // Світ. – Київ, 2020. – Липень (№ 23/24). – С. 1
1654269
   Хай чують по світу: а хто ми такії! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 25 : фото. – ISSN 1998-8044
1654270
  Меншун В.І. Хай шириться про вас у світі слава. Штрихи до портрета академіка Національної Академії наук України Івана Івановича Ляшка // Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 9-12. – ISSN 0868-8117


  І.І. Ляшко був організатором та першим деканом ф-та кібернетики (1969-1977 рр.), працював проректором КДУ з накової роботи.
1654271
  Погребняк П.С. Хай шумить земля гаями / П.С. Погребняк. – Київ, 1961. – 89с.
1654272
   Хай шумить земля піснями.. – К, 1948. – 72с.
1654273
  Тесленко К. Хай, Шанхай! // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 7 травня (№ 61). – С. 11


  Студентка філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка Катерина Тесленко поділилася своїми враженнями від проходження міжнародних курсів в Шанхаї.
1654274
  Капанцян Г.А. Хайаса-колыбель армян / Г.А. Капанцян. – Ереван, 1947. – 290с.
1654275
  Некляєв У. Хайбах : оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 126-143. – ISSN 0208-0710
1654276
  Поярков В.Э. Хайдаркан.Геология и рудоносность / В.Э. Поярков. – М.Л., 1937. – 280с.
1654277
  Фалев Е.В. Хайдеггер и философская традиция - повторение и возобновление // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 1. – С. 146-153. – ISSN 0042-8744
1654278
  Маливский А.Н. Хайдеггер об антропологических интенциях философствования Декарта // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 3. – С. 14-22. – ISSN 2227-7242
1654279
  Дем"яненко Н.Б. Хайдер Тетяна Василівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 236. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1988) Київського університету ім. Т. Шевченка. З 1994 р. - викладач, згодом - доцент кафедри слов"янської філології КНУТШ
1654280
  Дем"яненко Н.Б. Хайдер Тетяна Василівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 221-222. – ISSN 2075-437X
1654281
  Шептунов И.М. Хайдуцкое движение в фольклоре южных славян / И.М. Шептунов. – М, 1982. – 271с.
1654282
  Дойчев Л. Хайдушка чета / Л. Дойчев. – София, 1976. – 150 с.
1654283
  Лучана Н. Хайку, танка, кьоку в українському стилі / Наталія Лучана. – Київ : Сталь, 2018. – 172, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-676-137-2
1654284
  Твердохлебова Наталия Хайнань - остров южнее моря : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 64-65 : Фото
1654285
  Слуцкая Елена Хайнань. Китайский край света : Китай / Слуцкая Елена, Стефано, де Луиджи // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 2 (179), февраль. – С. 100-107 : фото. – ISSN 1029-5828
1654286
  Самойлов Юрій Хайнань: чи є перспективи? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 52-55 : фото. – ISSN 1998-8044
1654287
  Романкевич М. Хайрем Максим - человек, стреляющий идеями // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 98-108. – ISSN 1812-867Х


  Американець Хайрем Максим винайшов перший кулемет "Максим"
1654288
  Солонець А. Хайтарма: повернення на Батьківщину // Полиновий травень 44-го : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін. ; пер.: О.О. Гаращенко та ін.]. – Київ : Аеростат, 2017. – С. 80-88. – ISBN 978-617-7158-09-6
1654289
  Паевский В.С. Хайфонский дневник / В.С. Паевский. – Одесса, 1974. – 108с.
1654290
   Хакани. Незами. Руставели. – М-Л, 1935. – 52с.
1654291
  Рыбаков С.И. Хакару Хашимото и лимфоматозный зоб - начало эпохи аутоиммунной патологии в медицине // Ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2016. – Т. 21, № 3. – С. 272-278. – ISSN 1680-1466
1654292
  Абдина Е.А. Хакасская кухня / .А. Абдина, У.С. Идимешева. – Красноярск : Кн. изд-во, 1989. – 109, [1] с. : ил.
1654293
  Клочко Анна Хакасские мумии. Пирамиды и мумии в центре Абакана // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 54 : фото
1654294
  Катанов Н.Ф. Хакасский фольклор / Н.Ф. Катанов. – Абакан, 1963. – 164с.
1654295
  Баскаков Н.А. Хакасско-русский словарь : около 14000 слов / сост. Н.А. Баскакова, А.И. Инкижекова-Грекул ; под ред. Н.А. Баскакова. – Москва : Гос. ихд-во ин. и нац. словарей, 1953. – 488 с.
1654296
  Майногашева В.Е. Хакасское героическое сказание "Алтын Арыг" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Майногашева В. Е. ; Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1967. – 17 с.
1654297
  Сьомкіна Н. Хакатон – битва соціологічних ідей / Н. Сьомкіна, П. Байкова // Київський університет. – Київ, 2016. – Листопад (№ 10). – С. 5


  Фінал першого соціологічного Хакатону – практичного інтенсиву з розробки проектного рішення в сфері соціального життя – пройшов на факультеті соціології. Чотири команди, які складалися зі студентів різних курсів, презентували результати своєї ...
1654298
   Хакатонили всі // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 3


  На факультеті комп"ютерних наук та кібернетики пройшов перший всеукраїнський ІТ-хакатон за напрямами: w eHealth - аналіз стану здоров"я через моніторинг серцево-судинної системи, w eData (eGov) - аналіз відкритих державних джерел даних методами Data ...
1654299
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 7. – 2000
1654300
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 9. – 2000
1654301
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 10. – 2000
1654302
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 5. – 2001
1654303
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 6. – 2001
1654304
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 7. – 2001
1654305
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 8. – 2001
1654306
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 9. – 2001
1654307
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 11. – 2001
1654308
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 12. – 2001
1654309
   Хакер : Журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 1. – 2002
1654310
   Хакер : Журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 2. – 2002
1654311
   Хакер : Журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 12. – 2003
1654312
  Біленчук П. Хакери, фрікери, кіберкрекери... Портрет сучасного професійного електронного кіберзловмисника / П. Біленчук, М. Малій, І. Харитоненко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 березня - 22 квітня (№ 12/15). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1654313
  Біленчук П. Хакери, фрікери, кіберкрекери... Портрет сучасного професійного електронного кіберзловмисника / П. Біленчук, М. Малій, І. Харитоненко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 лютого - 24 березня (№ 8/11). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1654314
   Хакеры КПИ - лучшие в мире // Сегодня. – Киев, 2017. – 23 января (№ 12). – С. 3


  Команда НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" dcua признана лучшей среди более чем 12000 команд "белых" хакеров всего мира в рейтинге CTFtime в 2016 году.
1654315
  Дымов В. Хакинг и фрикинг : Хитрости трюки и секреты. / В. Дымов. – Москва : Позновательная книга плюс, 2000. – 176с. – (Кратко, доступно, просто). – ISBN 5-8321-0070
1654316
  Стародуб І. Хакнути хакера. Покарання за кіберзлочинність: судова практика // Юридична газета. – Київ, 2021. – 7 грудня (№ 23) : Адвокатура. – С. 27
1654317
  Ахмедов Г. Хакономерности формирования теплового баланса и микроклимата орошаемого люцернового поля : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Ахмедов Г.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1968. – 9л.
1654318
  Гваладзе Г.Е. Халазальное полярное ядро центральной клетки зародышевого мешка покрытосеменных / Г.Е. Гваладзе. – Тбилиси, 1976. – 120с.
1654319
  Піхманець Р. Халамидник і забіяка: психологічне підгрунтя художньої думки Леся Мартовича // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 2 (796). – С. 101-133. – ISSN 0868-4790
1654320
   Халгин-Гол.. – М., 1990. – 367с.
1654321
  Марр Н.Я. Халдоведение / Н.Я. Марр, И.И. Мещанинов // Яфетический сборник / Институт, и мышления Академии Наук СССР языка. – Ленинград, 1932. – Вып. 7. – С. 190-211


  История древнего Вана, включая древнейшие сведения о Закавказье. Система письма и чтение клинописных текстов халдов-урартов.
1654322
  Яворенко Юрко Халепа : жарт з артистичного життя, на одну дію / Юрко Яворенко [псевд.]. – Київ : Вид. "Рід. Краю" ; Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи, 1911. – 23 с. – На обкл. відомості щодо назви: Драматичний жарт в 1-ій дії
1654323
   Халида Сафарова, Махмуд Тагиев, Ага Мехтиев: Живопись. Графика. Иллюстрации. – Москва, 1990. – 39с.
1654324
  Антоненко Тетяна Халик - сквер, створений для людей // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 6. – С. 30-35 : фото
1654325
  Ахмедов М.А. Халил Ахмедович Рахматулин / Ахмедов М.А., Викторова А.А. ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т механики и сейсмостойкости сооружений им. М.Г. Урзбаева АН УзССР, Фундаментальная б-ка АН УзССР. – Ташкент : Фан, 1979. – 40 с.
1654326
  Якова К. Халиль и Хайрия. / К. Якова. – М., 1958. – 108с.
1654327
  Саидов А.Х. Халима Насырова / А.Х. Саидов. – Ташкент, 1974. – 112 с.
1654328
  Кагиева Н. Халимат Байрамуков / Н. Кагиева. – Черкесск, 1966. – 176с.
1654329
   Халимоненко Григорій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 501-502. – ISBN 978-966-439-754-1
1654330
   Халировские недры зовут.. – Самара, 1931. – с.
1654331
   Халиф на час. – М., 1986. – 603с.
1654332
   Халиф на час.. – М., 1961. – 406с.
1654333
   Халиф на час. : избранные сказки, рассказы и повести из "Тысячи и одной ночи". – Москва : Правда, 1988. – 608 с..
1654334
  Игнатенко А.А. Халифы без халифата / А.А. Игнатенко. – М., 1988. – 205с.
1654335
  Шкіцька І. Халіман О.В. Граматика оцінки: морфологічні категорії української мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: О.О. Тараненко, С.С. Єрмоленко, В.І. Чумак [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 72-77. – ISSN 0027-2803


  Прагматичний підхід до вивчення мови набуває дедалі більшого поширення в сучасному мовознавстві та репрезентує погляд на мову як на живу динамічну систему, що перебуває під дією різних лінгвальних та екстралінгвальних факторів і зазнає змін. ...
1654336
   Халімонова Іна Миколаївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 398-399 : фото
1654337
  Пивовар С.Ф. Халіфат / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 393-394. – ISBN 966-642-073-2
1654338
  Радівілов Д.А. Халіфат "Алі в Сірі ібадита Халіда б. Кахтана // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 120-137. – ISSN 1682-671Х


  Твір Абу Кахтана 9 - поч. 10 ст. - стисла ретроспектива мусульманської історії від утворення світу до падіння першого ібадитського імамату в Омані, важливе джерело відомостей про драматичні події другої пол. 9 ст.
1654339
  Тищенко К.М. Халіфат і сівера: топонімічий слід в Україні / Костянтин Тищенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Лінгвіст. музей. – Київ : Аквілон-Плюс, 2011. – 495, [1] с. : іл., табл., картр. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-2172-15-7


  У пр. № 1750152 напис: Вельмишановній Олені Степановні Снитці на добру згадку і з вдячністю. Підпис. 17.12.2011 р.
1654340
  Коновалов Вячеслав Халкидики: новый рынок для украинских туроператоров // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 40-41 : фото. – ISSN 1998-8044
1654341
  Кідрук Максим Халкідіки - як медом помазано : Греція / спецрепортаж / Кідрук Максим, Герасимов Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 64-68 : Фото
1654342
  Біленко Василь Халкідіки. Відпустка на середньому пальці : Греція. Спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 34-39 : Фото
1654343
  Москаленко Леся Халкідіки. Кольорова Греція / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 92-97 : фото
1654344
  Султанова М.А. Халле Л. Идеологическое воображение. Идеологические конфликты современности и их корни в философии Гоббса, Руссо и Маркса // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 2. – С. 122-143. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1654345
   Халхин-Гол-1939 : фотоальбом. – Москва : Планета, 1989. – 205с. – ISBN 5-85250-201-4
1654346
  Шишкин С.Н. Халхин-Гол / С.Н. Шишкин. – Изд. 2, испр. и доп. – Москва : Военное издательство, 1954. – 62 с.
1654347
  Бушуева Т.С. Халхин-Гол : исслед., документы, коммент. : к 70-летию начала Второй мировой войны / Т.С. Бушуева, А.В. Серегин ; Ин-т рос. истории, Рос. акад. наук, Науч. совет РАН "Ист. межд. отношений и внешней полит. Росии" ; [редкол. : А.Н. Сахаров, В.С. Христофоров (отв. ред.) ; Л.П. Колодникова (сост.)]. – Москва : Академкнига, 2009. – 248 с. – ISBN 978-5-94628-340-3


  70 лет отделяют нас от события, вошедшего в историю Вооруженных сил нашего Отечества как блистательная победа на Халхин-Голе. 23 августа 1939 г. войска Красной Армии совместно с монгольскими воинами блестяще завершили здесь крупнейшую для того времени ...
1654348
   Халхин-Гол в огне. – Москва : Правда, 1989. – 366 с.
1654349
   Халхин-Гол, 39 : фотоальбом. – Москва : ДОСААФ, 1989. – 271 с. – ISBN 5-7030-0340-7
1654350
  Бушуева Т.С. Халхин-Гол: взгляд через 70 лет. Малоизвестные страницы предыстории Второй мировой войны // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 34-51. – ISSN 0869-5687
1654351
   Халцедоны Северо-Востока СССР. – Москва, 1987. – 190 с.
1654352
  Пугаченкова Г.А. Халчаян. К проблеме художественной культуры Северной Бактрии / Г.А. Пугаченкова. – Ташкент, 1966. – 287с.
1654353
   Халькогенидные полупроводники. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 158 с.
1654354
  Борисова З.У. Халькогенидные полупроводниковые стекла / З.У. Борисова ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1983. – 344 с. – Библиогр.: с. 323-342
1654355
   Халькогениды. – Киев
Вып. 3. – 1974. – 236с.
1654356
   Халькогениды переходных металлов. – Тбилиси
Ч. 3. – 1974. – 132с.
1654357
  Федоров В.Е. Халькогениды переходных тугоплавких металлов. Квазиодномерные соединения / В.Е. Федоров. – Новосибирск, 1988. – 218с.
1654358
  Ярембаш Е.И. Халькогениды редкоземельных элементов. Синтез и кристаллохимия / Е.И. Ярембаш, А.А. Елисеев. – Москва : Наука, 1975. – 258 с.
1654359
  Словянских В.К. Халькогениды урана и их некоторые свойства. : Автореф... канд.хим.наук: / Словянских В.К.; АН СССР.Ин-т общей и неорган.химии. – М, 1967. – 30л.
1654360
  Медведева З.С. Халькогениды элементов ІІІ Б подгруппы периодической системы / З.С. Медведева. – Москва : Наука, 1968. – 216 с.
1654361
   Халькогениды.. – Киев, 1967. – 192с.
1654362
   Халькогенідні системи : монографія / І. Олексеюк [та ін.] ; [за ред. І. Олексеюка] ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. – 217, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198-212. – ISBN 978-966-600-574-1
1654363
  Зерова М.Д. Хальциди-евритоміди / М.Д. Зерова. – К, 1978. – 460с.
1654364
  Никольская М.Н. Хальциды сем.Chalcididae и Leucospidea. / М.Н. Никольская. – М-Л, 1960. – 1-223с.
1654365
  Ожешко Е. Хам / Еліза Ожешкова; Переклад з польського М. і З. Л[евицьких]. – вид. 2-ге. – Черкаси : Сіяч ; Друк. Х.Д. Раздольського, 1917. – 248 с. – На обкл. сер.: (!)N 14. – (Видавництво "Сіяч" ; № 15)


  (Элиза Ожешкова, Элиза Оржешко, польск. Eliza Orzeszkowa, белор. Эліза Ажэшка (устар. Эліза Арэшчыха)
1654366
  Ожешко Э. Хам / Э. Ожешко. – Москва, 1956. – 183с.
1654367
  Ожешко Э. Хам / Э. Ожешко. – Москва, 1972. – 206с.
1654368
  Липинський В. Хам і Яфет // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1654369
  Бачинин В. Хам как девиантная личность // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2010. – № 2. – С. 76-88. – ISSN 2071-9788
1654370
  Дашкевич Я. Хам чи Яфет: Липинський і українська революція // Україна. Наука і культура : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1996. – Вип. 29. – С. 34-39. – ISSN 0206-8001
1654371
  Гай А.І. Хамаль - місяць весняний / А.І. Гай. – К., 1984. – 124с.
1654372
  Трофимов А. Хамам: чистилище для тела и души // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2002. – № 4. – С.104-112. – ISSN 1029-5828


  Хамам-восточные бани. Традиции.
1654373
  Яшлавский Андрей Эдуардович ХАМАС и геополитические процессы на Ближнем Востоке // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 5. – С. 30-38. – Бібліогр.: с. 31-37. – ISSN 0131-2227
1654374
  Брьонінг М. ХАМАС повертається додому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 35)


  Які можливості виникають для Заходу через розбіжності, що виникли всередині цього руху.
1654375
  Быстров Г. ХАМАС: от внесистемной оппозиции к созданию палестинского правительства // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 8. – С. 12-20. – ISSN 0321-5075
1654376
   Хамдам Усманович Усманов. – Ташкент, 1976. – 100с.
1654377
  Уцарский А. Хамелеон / А. Уцарский. – Ленинград : [Госиздат] ; Печтаный двор, 1928. – 424 с. – (Библиотека всемирной литературы)
1654378
  Чехов А.П. Хамелеон / А.П. Чехов. – К, 1948. – 95с.
1654379
  Чехов А.П. Хамелеон / А.П. Чехов. – Рига, 1950. – 136с.
1654380
  Дроздовський Д. Хамелеон : проза: роман / закінчення. Початок у № 254/255 // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 256/257. – С. 36-127
1654381
  Авижюс Й. Хамелеоновы цвета : роман / Йонас Авижюс; пер. с лит. В.Чепайтеса. – Москва : Советский писатель, 1982. – 384 с.
1654382
  Соловьев В.А. Хамелеоны / В.А. Соловьев. – Москва : Искусство, 1957. – 162 с.
1654383
  Каюмов Л.П. Хамза / Л.П. Каюмов. – Ташкент, 1979. – 95 с.
1654384
  Яшен К. Хамза : роман / Камиль Яшен ;. – Москва : Советский писатель, 1984. – 560 с.
1654385
  Яшен К. Хамза : роман / К. Яшен; Камиль Яшан ; авториз. пер. с узб. В.Осипова. – Москва : Художественная литература, 1988. – 527 с.
1654386
  Исраилова Мухаббат Абдуллаевна Хамза в русских переводах. / Исраилова Мухаббат Абдуллаевна. – Ташкент, 1981. – 108 с.
1654387
   Хамза и современность.. – Ташкент, 1990. – 155 с.
1654388
  Рахманов М.Р. Хамза и узбекский театр / М.Р. Рахманов. – Ташкент, 1960. – 320с.
1654389
  Каюмов Хамза ижодининг эстетик принциплари / Каюмов, л., М. Аминова. – Ташкент, 1962. – 36с.
1654390
  Брагинский В.И. Хамза Фансури / В.И. Брагинский ; [АН СССР, Ин-т востоковедения]. – Москва : Наука, 1988. – 341, [2] с. : ил., факс. – Библиогр.: с. 341-342. – (Писатели и ученые Востока). – ISBN 5-02-016727-4
1654391
  Султанов Ю. Хамза Хаки-Заде Ниязи / Ю. Султанов. – Ташкент, 1949. – 36 с.
1654392
  Касымова А.Г. Хамза Хаким-заде Ниязи / А.Г. Касымова. – Ташкент, 1960. – 64 с.
1654393
  Султанов Ю. Хамза Хаким-Заде Ниязи как первый узбекский советский писатель. : Автореф... канд. филолог.наук: / Султанов Ю.;. – Ташкент, 1949. – 10 с.
1654394
  Султанов Ю.С. Хамза. Очерк жизни и творчества / Ю.С. Султанов. – Ташкент, 1959. – 92 с.
1654395
  Султанов Ю. Хамза. Очерки жизни и творчества / Ю. Султанов. – Ташкент, 1973. – 119 с.
1654396
  Султанов Ю. Хамза: очерк жизни и творчества / Ю. Султанов. – Ташкент, 1984. – 104 с.
1654397
  Сейфуллин С. Хамит в погоне за бандитом : рассказы / Сакен Сейфуллин ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 96 с.
1654398
   Хамиша навкирон Тошкент = Evernew Tashkent =Вечно молодой Ташкент : Фотоальбом-китоби. – Тошкент : Узбекистон, 1998. – 200с. : ил. – Парал. на узбекск., англ. и русск. яз.
1654399
  Дудкін Іван Хаммамет. Магія моря : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 34-35 : Іл.
1654400
  Навои А. Хамса / А. Навои. – Ташкент, 1958. – 161 с.
1654401
  Навои А. Хамса: Прозаич. перелож / Алишер Навои;. – Ташкент : Еш гвардия, 1985. – 143 с.
1654402
  Низами Гянджеви Хамсе. Миниатюры = Khamsa Miniatures : [альбом] / Низами Гянджеви; [сост., авт. предисл. и аннот.: Керим Керимов ; науч. ред.: Абдулвагаб Саламзаде, Джангир Каграманов ; худож.: Н. Бабаев, Ю. Сальников ; фотогр. И. Рубенчика]. – Бакы : Язычы, 1983. – 140, [5] с. : фотоил. – Текст на азерб., рус. и англ.
1654403
  Гуро И. Хамсин-ветер пятидесяти дней / И. Гуро. – М., 1968. – 96с.
1654404
  Говоруха І. Хамсин / Ірина Говоруха. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 318, [2] с. – (Серія "Відбитки" ) ( САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-966-986-055-2
1654405
   Хамчжинская биота неогена Кореи : (вопросы стратиграфии, экологии, климата) / А.Г. Аблаев, Лю Зин Му, В.Д. Худик, Лю Ен Хва; А.Г. Аблаев [и др.] ; [отв. ред. А.М. Короткий] ; АН СССР, Дальневост. отд-ние, Тихоокеан. океанол. ин-т. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1990. – 70 с., [5] л. ил. : ил. + Прил. (1 л. табл.). – Библиогр.: с. 61-67
1654406
  Погребецький М.Т. Хан-Тенгрі / М.Т. Погребецький. – Харків-Одеса, 1934. – 175с.
1654407
  Константинов Е. Хан Аспарук : първа книга от поредицата Популярни исторически съчинения по основни проблеми на нашата история / Е. Константинов. – София : Прес. – 52, [3] с.
1654408
  Богданов И. Хан Аспарух. Книга за неговите прадеди и неговото време / И. Богданов. – София : Издательство на Отечествения фронт, 1981. – 264 с.
1654409
  Есенберлин И. Хан Кене : исторический роман / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Москва : Советский писатель, 1971. – 320 с.
1654410
  Михайлов Н.Н. Хан Тенгри. Тянь-Шаньская высокогорная экспедиция / Н.Н. Михайлов, 1933. – 94с.
1654411
  Титова Людмила Хана : Рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 2. – С. 117-130. – ISSN 0131-8136
1654412
  Ігнатьєва І. Ханаанейський землеробний календар // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2002. – № 17/18. – С. 68-74


  VIII тис. до н.е. характеризувалось в Палестині поширенням нових видів культурних рослин
1654413
  Мусиков В.П. Ханавэй - ясноглазый сокол / В.П. Мусиков. – Архангельск, 1968. – 56с.
1654414
  Мусиков В.П. Ханавэй - Ясноглазый сокол / В.П. Мусиков. – Архангельск, 1957. – 42с.
1654415
  Горина Л. Ханами или Вслед за цветущей сакурой // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 4 (88). – С. 40-67. – ISSN 1812-867Х
1654416
  Ахмедов А.Ш. Ханафитская школа мусульманского права: противоречия и разногласия в ранней мусульманской юриспруденции // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 24. – С. 43-47. – ISSN 1812-3805


  В статье автор рассказывает о ханафитской школе мусульманского права, о противоречиях и разногласиях мусульманской юриспруденции. Объектом данного исследования будет не процесс правотворчества в ханафитской юриспруденции, а исследование причин ...
1654417
  Кобищанов Ю.М. Ханафитская Эфиопия // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5. – С. 142-146. – ISSN 0869-1908
1654418
  Краснік О. Ханафуда - карти чотирьох сезонів. Сценарій заходу з японської літератури та культури // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень 2021. – С. 37-41
1654419
  Чубинашвили Г.Н. Хандиси / Г.Н. Чубинашвили. – Тбилиси, 1972. – 125с.
1654420
   Хандриков Митрофан Федорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 324. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1654421
   Хандріков Митрофан Федорович (1837-1915) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 502. – ISBN 978-966-439-754-1
1654422
   Ханенківські читання : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ
Вип.3. – 2001. – 72с.
1654423
   Ханенківські читання : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ : Кий
Вип.4. – 2002. – 120с.
1654424
   Ханенківські читання : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ : Кий
Вип.5. – 2003. – 144с.
1654425
   Ханенківські читання : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ
Вип.6. – 2004. – 136с.
1654426
   Ханенківські читання : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ
Вип.7. – 2005. – 136с.
1654427
  Курилов С.Н. Ханидо и Халерха : роман / С.Н. Курилов; пер. с юкагир. Р.Палехова. – Москва : Советская Россия, 1979. – 622 с.
1654428
  Курилов С.Н. Ханидо и Халерха : роман / С.Н. Курилов; пер. с юкагир. Р.Палехова. – Москва : Современник, 1983. – 655 с.
1654429
  Самунин М.Н. Ханкайская долина / М.Н. Самунин. – Владивосток, 1964. – 447с.
1654430
  Носов Д.М. Ханна Арендт - философ? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 25-31. – ISSN 0042-8744
1654431
  Колтачихіна О.Ю. Ханнес Альфвен та початок плазмової космології (до 100-річчя від дня народження вченого) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 120-125. – ISSN 0374-3896


  У статті розглядаються біографічні відомості щодо Нобелівського лауреата з фізики Ханнеса Альфвена та його праці з плазмової космології.
1654432
  Дичаров З.Л. Хановей : Роман / З.Л. Дичаров. – Москва : Современник, 1976. – 351с.
1654433
  Щедров И.М. Ханой / И.М. Щедров. – Москва, 1961. – 78с.
1654434
  Локшин Г. Ханой: курс на "социализм с вьетнамским лицом" // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 8. – С. 76-86. – ISSN 0131-2227
1654435
  Муллі Мельцер Ханох Левін: його життя і творчість // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7/8 (1123/1124). – С. 212-215. – ISSN 0320-8370


  Левін Ханох (1943-1999), Hanoch Levin - ізраїльський поет та драматург, автор пісень; класик сучасної ізраїльської драматургії.
1654436
   Ханс Кирк. – М., 1967. – 32с.
1654437
  Гордон А. Ханс Кон: плен и духовный рост // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2016. – № 4. – С. 33-75. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
1654438
  Аскгорд Э.С. Ханс Кристиан Андерсен - художник // Иностранная литература : ежемесячный литературно-художественный журнал. – Москва, 2014. – № 11. – С. 262-269. – ISSN 0130-6545
1654439
   Ханс Кристиан Андерсен : биобиблиогр. указатель. – Москва : Изд-во Всесозной книжной палаты, 1961. – 114 с. : портр. – На обл. тит. л. : сост. и авт. вступ. ст. Переслегина Э.В. – (Писатели зарубежных стран)
1654440
  Брауде Л.Ю. Ханс Кристиан Андерсен : пособие для учащихся / Л.Ю. Брауде. – Ленинград : Просвещение : Ленингр. отд-ние, 1971. – 167 с., 4 л. ил. : ил. – Библиогр..: с. 166. – (Биография писателя)
1654441
  Гренбек Б. Ханс Кристиан Андерсен = H.C. Andersen : Жизнь. Творчество. Личность / Бо Гренбек. – Москва : Прогресс, 1979. – 237 с. : ил.
1654442
  Переслегина Энгельсина Викторовна Ханс Кристиан Андерсен : Биобилиогр. указ. / Переслегина Энгельсина Викторовна. – Москва : Книга, 1979. – 109с. – (Писатели зарубеж. стран)
1654443
  Брауде Л.Ю. Ханс Кристиан Андерсен : кн. для учащихся / Л.Ю. Брауде. – 3-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 1987. – 139 с. – Библиогр.: с. 142. – (Биография писателя)
1654444
  Брауде Л.Ю. Ханс Кристиан Андерсен. : пособие для учащ. / Л.Ю. Брауде. – 2-е изд. – Ленинград : Просвещение, 1978. – 158 с. – (Биография писателя). (Пособие для учащихся)
1654445
   Ханс Шерфиг. – М, 1965. – 32с.
1654446
  Приселков М.Д. Ханские ярлыки русским митрополитам / М.Д. Приселков. – Петроград : Тип. "Науч. дело", 1916. – VII, 116 с.
1654447
  Булгаков М.А. Ханский огонь : повести и рассказы / Михаил Булгаков ; [сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. В. Сахарова]. – Москва : Художественная литература, 1988. – 238, [2] с. – ISBN 5-280-00464-2
1654448
  Булгаков М.А. Ханский огонь. Белая гвардия. Собачье сердце. Записки юного врача / Михаил Булгаков ; [послесл. М. Чудаковой, с. 446-478]. – Ижевск : Удмуртия, 1988. – 479, [1] с. : портр. – Библиогр. в примеч.: с. 479
1654449
  Изюмский Б.В. Ханский ярлык / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1952. – 95с.
1654450
  Изюмский Б.В. Ханский ярлык / Б.В. Изюмский. – Москва, 1954. – 103с.
1654451
  Гачечиладзе П.Л. Ханско-зеганский говор имерского диалекта грузинского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гачечиладзе П.Л. – Тбилиси, 1953. – 16 с.
1654452
  Мельник Л.Г. Ханство / Л. Мельник // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 394. – ISBN 966-642-073-2
1654453
  Букет Є. Ханська Україна // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 17 лютого (№ 7). – С. 6-7
1654454
  Букет Є. Ханська Україна // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 лютого (№ 8). – С. 6
1654455
  Букет Є. Ханська Україна // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 березня (№ 9). – С. 6-7
1654456
  Петрунь Ф.О. Ханські ярлики на українській землі. / Ф.О. Петрунь. – 18с.
1654457
  Левчук М. Ханські ярлики як історичне джерело права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 38-41. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Подається історичний аналіз особливих джерел права - ханських ярликів. Основна увага приділяється висвітленню особливостей змісту та форми ярликів. The historical analysis of the special sources of law - "yarlyk" of Mongolian khans are under ...
1654458
  Шульгіна М.В. Хантінгтон як фундатор цивілізаційної геополітики // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 116-121
1654459
  Кокосов Н.М. Ханты-Мансийский национальный округ / Н.М. Кокосов. – Свердловск, 1956. – 104с.
1654460
  Зайев Л.М. Ханчула / Л.М. Зайев. – Таллин, 1983. – 400с.
1654461
  Зайцев Л.М. Ханчула / Л.М. Зайцев. – 2-е изд. – Таллин, 1989. – 397с.
1654462
  Андреус А.П. Хань Фей-цзи, Хань фей // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 73-75. – ISBN 966-316-069-1
1654463
  Кузьміч В. Хао-Жень / В. Кузьміч. – Х, 1928. – 139с.
1654464
   Хаос-геометрический подход к моделированию временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ в речной воде / А.В. Глушков, Н.Г. Сербов, И.А. Шахман, А.К. Балан, Е.П. Соляникова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 183-187 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 2311-0902
1654465
  Глушков О.В. Хаос-геометричний аналіз часових рядів концентрації діоксиду азоту в атмосфеі промислового міста (на прикладі Гданського регіону) / О.В. Глушков, М.Г. Сербов, А.А. Свинаренко // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 238-241 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2311-0902
1654466
   Хаос-геометричний метод в короткостроковому прогнозі рівня забруднень гідро-і атмосфери: поліпшені оцінки / А.В. Глушков, Н.Г. Сербов, І.А. Шахман, Г.К. Балан, Мансарлійський, А.А. Дудінов // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 198-203 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2311-0899
1654467
  Владимиров В.М. Хаос - розуміння - масова комунікація : Монографія / В.М.Владимиров; Київський міжнародний університет. – Київ : КиМУ, 2006. – 366с. – ISBN 966-8299-14-0
1654468
  Ширванзаде А.М. Хаос : роман / Александр Ширванзаде;пер. с арм. Я.хачатрянца. – Москва : Советакан грох, 1956. – 319 с.
1654469
  Ширванзаде О. Хаос : роман / Олександр Ширванзаде;. – Київ, 1956. – 316 с.
1654470
  Печук Є.Д. Хаос в модифікованій моделі взаємодії серцево-судинної і респіраторної систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 99-102. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Модель взаємодії серцево-судинної і респіраторної систем досліджується з врахуванням зворотного впливу динаміки артеріального тиску на параметри дихальних осциляцій. Методами теорії динамічних систем досліджено вплив параметрів зворотних зв"язків на ...
1654471
  Боровський О. Хаос в очікуванні уряду. Європейські ринки лихоманить від політичної нестабільності в Італії // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 1-2 червня (№ 58). – С. 5


  "На італійській політичній арені запанував хаос. Ринки продовжують панічно реагувати на те, що заплановане на вівторок на цьому тижні оголошення складу технічного кабінету на чолі з Карло Коттареллі було відкладено, повідомляє "Євроньюс". У середу ...
1654472
  Романенко О.В. Хаос війни та криза ідентичності: типологічні домінанти оповіді про травму в сучасній українській літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 107-111. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено дослідження феномену наративів про травму в сучасній українській літературі – на основі творів, присвячених російсько-українській війні. У центрі уваги дослідження – два приклади: медіапроект «Ще один день: воєнні щоденники» та ...
1654473
  Пархомчук Т. Хаос Давосу. Вісь зла розпакувала сумнівне лідерство США // Україна молода. – Київ, 2024. – 24 січня (№ 4)


  На цьогорічному січневому засіданні Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі очікували на топових світових лідерів, але вони туди не прибули. Головними темами переговорів були припинення воєн в Україні та секторі Гази. Напередодні форуму ...
1654474
  Иорданский В.Б. Хаос и гармония / В.Б. Иорданский. – Москва, 1982. – 343с.
1654475
  Ле-Дантек Хаос и мировая гармония / Ле-Дантек, Феликс. – Изд. 2-е. – 144 с.
1654476
  Тасалов В.И. Хаос и порядок: социально-художественная диалектика / В.И. Тасалов. – М., 1990. – 63с.
1654477
  Лосев Алексей Федорович Хаос и структура / Лосев Алексей Федорович; Сост.и общ.ред.А.А.Тахо-Годи и В.П.Троицкого;Ред.по изданию б-ки "Философское наследие". – Москва : Мысль, 1997. – 831с. – ISBN 5-244-00858-7
1654478
  Замалин В.С. Хаос или порядок: Слово о стандартах / В.С. Замалин. – Минск, 1988. – 127с.
1654479
  Оленко А.Я. Хаос і фрактали // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 1-14. – ISSN 1029-4171
1654480
  Моргауз Д. Хаос миров. Кругооборот жизни звезд / Д. Моргауз. – Санкт-Петербург, 1902. – 258 с.
1654481
  Бугайські Я. Хаос на Північному Кавказі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 24 (292). – С. 34-37. – ISSN 1996-1561


  Путін прагне використати теракти в Бостоні для маскування спроб Москви придушити ісламські повстанські настрої на Північному Кавказі, що стають дедалі тривожнішими для Кремля.
1654482
  Донцов Д. Хаос сучасности і молодь / Дмитро Донцов. – Київ : ІНД, 2000. – 35, [5] с. : фот., портр. – (Бібліотечка молодого українця). – ISBN 966-95571-3-5
1654483
  Гачок В.П. Хаос у моделі одноразового зараження організму вірусом / В.П. Гачок, Н.П. Черняк // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 2. – С. 46-52. – ISSN 1023-2427
1654484
  Владимиров В.М. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 77-84
1654485
  Котлер Ф. Хаотика = Chaotics : упр. та маркетинг в епоху турбулентності / Філіп Котлер та Джон А. Касліоне ; [пер. з англ., наук. ред. Т.В. Співаковської, С.В. Співаковського]. – Київ : Хімджест ; ПЛАСКЕ, 2009. – 203, [3] с. : іл., табл. – Дані ориг.: Chaotics: The business of managing and marketing in the age of turbulence / Philip Kotler, John A. Caslione. New York, 2009. - Парал. тит. арк. англ. - Предм. покажч.: с. 199. – Бібліогр.: с. 192–198. – ISBN 978-966-8537-65-3
1654486
  Барабаш Ю.М. Хаотические деформации как метод анализа реологических свойств тонких пленок термопластических полимеров / Барабаш Ю.М. – Киев, 1986. – 18 л.
1654487
  Мун Ф. Хаотические колебания : Вводный курс для научных работников и инженеров/ Пер. с англ. / Ф. Мун. – Москва : Мир, 1990. – 311 с.
1654488
  Дунаєва Т.А. Хаотична адвекція в двовимірній стоксовій течії у півколі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 75-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається двовимірна течія Стокса у півколі, яка зумовлена періодичним рухом кругового та прямолінійного контуру. Дається точний розв"язок опису поля швидкості, вивчаються особливості поля швидкості та їх вплив на рух пасивної рідини. Для різних ...
1654489
  Безум"янна Еліна Хаотична адвекція розчинів електро-осмотичними течіями в мікроканалах / Безум"янна Еліна, Гуржій Олександр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 127-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються двомірні процеси перемішування розчинів електро-осмотичними течіями в каналі з прямокутним поперечним перетином. Гідродинамічна задача зводиться до розв"язку бігармонійного рівняння, що описує течію в"язкої нестисливої рідини. Показано, ...
1654490
  Гирка Ю.В. Хаотична генерація та люмінесценція суміші барвників у везикулярних плівках / Ю.В. Гирка, В.П. Ящук, А.П. Смалюк // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 66
1654491
  Сидорець В.М. Хаотична динаміка електричних кіл з дугою : автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.09.05 - теоретична електротехніка / Сидорець В.М.; НАНУ, Інститут електродинаміки. – Київ, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 21 назв.
1654492
  Мелешко В.В. Хаотичні коливання П-подібного маятника / В.В. Мелешко, Д.Ф. Приходько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 95-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудована динамічна система, чисельно та експериментально досліджена модель П-подібного маятника, для якої побудовані перетини Пуанкаре та чисельно відтворені траєкторії руху. Знайдені хаотичні режими руху. Порівнявши експериментальні траєкторії з ...
1654493
   Хаотичні лазери на основі везикулярних плівок / І.О. Юрківський, В.Г. Сиромятніков, Л.А. Ольховик, В.П. Ящук, О.А. Пригодюк // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 219
1654494
  Приходько Д.Ф. Хаотичні режими коливань П-подібного маятника // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 65-66
1654495
  Мельниченко В. Хапальний інстикт, або Місцеві вибори як дзеркало партійного егоїзму // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 21-27 серпня (№ 33). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1654496
  Короленко В.Г. Хапун / В.Г. Короленко. – Х, 1928. – 152с.
1654497
  Єфремова Н. Харавктеристика меморіалу П. Орлика "Вивід прав України" та його загальне значення для розвитку української політико - правової думки початку XVIII ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.77-84. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1654498
  Кожекіна Л.Ю. Характаристика основних підходів та напрямів дослідження феномену політичної соціалізації в умовах сучасних структурних змін // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 92-99. – ISBN 978-966-651-861-9


  Проводиться порівняльний аналіз досліджень політичної соціалізації 50-60-х рр. XX ст. та напрямів досліджень, які існують на сьогоднішній день. Аргументовано, що у XXI cт. політична соціалізація демонструє певні особливі риси, що вимагає розробку нових ...
1654499
  Розе С.Н. Характез спектра некоторых диффенециальных операторов : Автореф... канщ. физ. мат.наук: / Розе С. Н.; АН СССР, Матем. ин-т. – Л., 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1654500
  Стоянова Г.В. Характер - піонерський. / Г.В. Стоянова. – К., 1987. – 43с.
1654501
   Характер - советский.. – М., 1983. – 247с.
1654502
   Характер - советский.. – М., 1984. – 479с.
1654503
   Характер - советский.. – 3-е изд. – М., 1987. – 478с.
1654504
  Литвинов В.М. Характер - это судьба / В.М. Литвинов. – Москва : Советский писатель, 1976. – 344 с.
1654505
  Рибо Т. Характер, 1899
1654506
  Козаченко В. Характер : Оповідання / В. Козаченко. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 58с. – (Б-ка українського оповідання)
1654507
  Адамов А.И. Характер / А.И. Адамов. – Магадан, 1965. – 95с.
1654508
  Таяновский И.А. Характер / И.А. Таяновский. – Л., 1969. – 55с.
1654509
  Ваншенкин К.Я. Характер / К.Я. Ваншенкин. – Москва : Советский писатель, 1973. – 143с.
1654510
  Дементьев А.Д. Характер : Стихотворения / А.Д. Дементьев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 206с.
1654511
  Соколов Михаил Андреевич Характер адсорбции из водных электролитов и природа воздействия примесей различных групп металлов на электрофизические свойства поверхности германия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Соколов Михаил Андреевич; ЛГУ. – Л., 1977. – 18л.
1654512
  Коротич К. Характер асоціативних зв"язків в асоціативно-семантичному полі "безпека / небезпека" (на матеріалі української радянської преси 20-30-х pp XX ст.) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 31-36
1654513
   Характер в кино. – Москва, 1974. – 256с.
1654514
  Пуніна О. Характер Василя Стуса як основа психотипу письменника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (706), жовтень. – C. 3-13. – ISSN 0236-1477
1654515
  Матвійчук А.В. Характер взаємовідносин держави громадянського суспільства в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 268-281
1654516
  Проценко О. Характер взаємовідносин українців та євреїв у романі Р. Іваничука "Рев оленів нарозвидні" // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (19-20 апр. 2018 г.) / Запорож. нац. ун-т ; Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [сост.: И. Пискарева, В. Базилевский ; редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума", 2019. – С. 119-125. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-981-172-1
1654517
  Пилипенко Г.М. Характер взаємодії державної і ринкової координації // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2013. – № 4 (68). – С. 47-51. – ISSN 1683-1942
1654518
  Іщенко І.В. Характер взаємосприйняття політичної системи і оточуючого середовища як критерій політичної безпеки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 10 (138). – C. 50-54. – ISSN 2077-1800
1654519
  Петрожицкая Оксана Николаевна Характер взаимодействия категорий текста в художественном произведении : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Петрожицкая Оксана Николаевна; Московский гос. лингвист. ун-т. – Москва, 1991. – 26л.
1654520
  Авакян С.А. Характер взаимоотношений азотобактеров и дрожжей при совместном культивировании. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.07 / Авакян С.А.; АН Арм ССР. – Ереван, 1975. – 35л.
1654521
  Абдылдаев Т.А. Характер взаимоотношения общества и природы в условиях научно-технической революции / Т.А. Абдылдаев ; под ред. Какеева А.Ч. – Фрунзе : Мектеп, 1976. – 136 с.
1654522
  Тараненко А.В. Характер вираження внутрішнього світу дитини в умовах війни в прозі 70-80-х рр. XX століття // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 18. – С. 186-192. – ISSN 2313-1802
1654523
  Бойко А.А. Характер висвітлення етнорелігійної проблематики у мас-медіа України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 17-21


  Досліджується висвітлення у мас-медіа проблем національних і конфесійних відносин. Character of illumination in mass-media of problem of national and confessions relations is explored.
1654524
  Гарагонич О. Характер відносин між засновниками до державної реєстрації акціонерного товариства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 3-8
1654525
  Чейлахян М.Х. Характер влияния листьев, находящихся в различных условиях светового режима, на развитие побегов / М.Х. Чейлахян, 1946. – С. 845-848
1654526
  Цуранич В.В. Характер воздействия водного транспорта на экосистему дельты Дуная // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 3 (34). – C. 89-94. – ISSN 2306-5680


  Водный транспорт, включающий флот, порты, судоремонтные и судостроительные заводы, представляет собой источник образования загрязняющих веществ: нефти, нефтепродуктов, тяжелых металлов, хлорорганических пестицидов, синтетических поверхностно-активных ...
1654527
  Метолиди Е.И. Характер воплощения личности Н.Г. Чернышевского в романе В.К. Кантора "Крепость" . // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 206-212
1654528
  Диас Р.Х. Характер гватемальской революции. Закат традиционной буржуазно-демократич. революции / Р.Х. Диас. – М., 1962. – 351с.
1654529
  Белова М.З. Характер действия закона единства и борьбы противоположностей в условиях социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Белова М.З. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1953. – 17 с.
1654530
  Курнишков И.С. Характер действия некоторых радиопротекторов при индуцированном образовании хромосомных мутаций в клетках печени млекопитающих : Автореф... канд. биол.наук: 03.090 / Курнишков И.С.; АН СССР. Ин-т биол. наук. – Пущино, 1971. – 36л.
1654531
  Филановская Т.А. Характер динамики хореографического образования в послереволюционной России // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 10. – С. 63-68. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается динамика хореографического образования в России в 1920–1930-е гг. На материале архивных документов прослежены динамические процессы в организации, содержании, методике преподавания.
1654532
  Бурмистрова А.И. Характер диссоциации солей четырехзамещенного аммония в неводных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: / Бурмистрова А. И.; Днепроп. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1953. – 9л.
1654533
  Кремень В. Характер еліти і лідерів як показник якості суспільства // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 5-15. – ISSN 2616-3241


  "Розглядається взаємозв’язок і взаємозалежність між характером еліти і лідерів, що формуються у певному суспільстві, та якістю цього суспільства. Запропоновано зміст поняття якості суспільства. Показано механізми впливу еліти і лідерів на напрямки і ...
1654534
  Петрецький В.В. Характер ефективності політичної еліти Закарпаття під час угорської окупації 1939-1944 років // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 36-38. – (Історія ; Вип. 21)
1654535
  Педан Т. Характер за зовнішністю : (психологічний практикум) / Тетяна Педан. – Київ : Ніка-Прінт, 2009. – 336 с. – (Соціоніка про людину). – ISBN 978-966-8578-10-6
1654536
  Моренець В.В. Характер зв"язків у художньому тексті // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1984. – Вип. 12. – С. 122-128
1654537
  Фролова Н.В. Характер зв"язку етнічної ідентичності і психологічного потенціалу в підлітковому віці / Н.В. Фролова, Н.В. Грисенко, Г.В. Ільїна // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 70-78. – (Серія: Психологія ; вип. 22). – ISSN 2414-9268
1654538
  Самошкіна Л.М. Характер зв"язку прив"язаності до матері в дитинстві з переживанням дорослою людиною благополуччя у власній родині / Л.М. Самошкіна, Г.С. Алексєєва // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 104-112. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Подано дослідження характеру зв"язку типу дитячої прив"язаності до матері із задоволеністю життям у дорослому віці. Прив"язаність до матері розглянуто як найперший зразок відносин із близькою людиною, тому її якість впливає на відносини з партнером. ...
1654539
  Зозулин Г.М. Характер зимнего покоя некоторых многолетников / Г.М. Зозулин. – С. 357-362
1654540
  Джанузаков М. Характер и движение силы катайской народной революции : Автореф... канд. филос.наук: / Джанузаков М.; АОН при ЦК КПСС, Каф. диалект. и ист. материализма. – М., 1955. – 16л.
1654541
  Ковалев А.Г. Характер и его воспитание / А.Г. Ковалев. – М, 1947. – 48с.
1654542
  Левитов Н.Д. Характер и его формирование / Н.Д. Левитов. – М, 1950. – 35с.
1654543
  Ковалев А.Г. Характер и зкономерности его формирования / А.Г. Ковалев. – Ленинград, 1954. – 104с.
1654544
  Павлов Т. Характер и значение на социалистическата революция в България / Т. Павлов. – София : Академия на Науките, 1958. – 143 с.
1654545
  Александрович В.С. Характер и значение творчества Н.В. Гоголя : Речь, произнесенная в Киевской 4-й гимназии 11 апреля 1909 г. на юбил. акте по случаю столетия со дня рождения Гоголя / В.С. Александрович. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва пч. и изд. д. Н.т. Корчак-Новицкого, 1909. – [2], 50 с. – Библиогр. в примеч.


  На обл. подпись Петр Кудрявцев
1654546
  Жукайте-Вайнилавичене Характер и кинетика процессов разложения сахарина при электроосаждении никеля в зависимости от условий электролиза и добавок 2-го класса блескообразователей : Автореф... канд. хим.наук: / Жукайте-Вайнилавичене И. П.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1969. – 19л.
1654547
  Рощина Н.А. Характер и механизмы влияний с кишечника на деятельность желудочных желез : Автореф... д-ра биол.наук: / Рощина Н.А.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1961. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1654548
  Юркевич П.Д. Характер и направление современной германской философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 7. – С.120-128. – ISSN 0042-8744
1654549
  Голобородько Альбина Витальевна Характер и некоторые механизмы регуляции андрогенной функции коры надпочечников у самок разного возраста в норме и при стрессовых воздейтсвиях : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Голобородько Альбина Витальевна; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1980. – 25л.
1654550
  Рыбкин Е.И. Характер и основные черты военной идеологии современного империализма / Е.И. Рыбкин. – М., 1960. – 38с.
1654551
  Кочергин А.Н. Характер и основные этапы народно-демократической революции в странах Центральной и Юго-Восточной Европы : Автореф... канд. философск.наук: / Кочергин А.Н.; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1951. – 15 л.
1654552
   Характер и особенности идеологической борьбы по проблемам научного коммунизма.. – М., 1985. – 237с.
1654553
  Белов Л.М. Характер и содержание труда в условиях развитого социализма / Л.М. Белов. – Ленинград : Знание, 1978. – 36 с. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Ленинград. орг.)
1654554
  Варзарь П.М. Характер и содержание труда работников агропромышленных формирований / П.М. Варзарь. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 104с.
1654555
  Балхажав Ц. Характер и специфика классовых противоречий в процессе некапиталистического развития в МНР : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Балхажав Ц. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1970. – 25 с.
1654556
   Характер и способы связи философии с жизнью.. – М., 1988. – 182с.
1654557
  Лущай В.В. Характер и степень расчлененности предикатов в зависимости от их семантических типов. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Лущай В.В.; ДГУ. – Днепропетровск, 1977. – 20л.
1654558
  Дудченко Н.А. Характер и тенденции развития производства в условиях современного этапа НТР : Автореф... Доктора экон.наук: 08.00.01 / Дудченко Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 45л.
1654559
  Дудченко Николай Андреевич Характер и тенденции развития производства в условиях современного этапа НТР: (Политико-экономич. аспект) : Дис... доктора эконом.наук: 08.00.01 / Дудченко Николай Андреевич; Киевский ин-т политологии и социального управления. – К., 1991. – 305л. – Бібліогр.:л.286-305
1654560
  Григорьев В.Л. Характер и формы экономической борьбы профсоюзов США на современном этапе : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Григорьев В.Л.; Высшая школапрофсоюзного движения ВЦСПС. – М., 1974. – 30л.
1654561
  Рыска И. Характер и цели внешней торговли Чехословакии / И. Рыска. – 5с.
1654562
  Рупайнене О. Характер изменений в дыхательном процессе и их взаимосвязь с распределением ауксинов во время геотропической реакции у растений. : Автореф... канд. биол.наук: 03.101 / Рупайнене О.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 16л.
1654563
  Васильева Н.А. Характер изменения биохимических свойств в семенных потомствах вегетативных гибридов томатов : Автореф... канд. биол.наук: / Васильева Н.А.; Ин- биохимии. – М, 1952. – 31л.
1654564
  Калугина Н.А. Характер изменения давления в мало сжимаемом рабочем агенте при сбросе его из скважины / Н.А. Калугина, В.Н. Сапегин // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 159-169 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
1654565
  Филиппович И.И. Характер изменения дыхания и окислительно-восстановительных ферментов в процессе стадийного развития растений : Автореф... канд. биол.наук: / Филиппович И.И.; Ин-т биохимии им. А.Н.Баха АН СССР. – Москва, 1952. – 16 с.
1654566
  Закарян Н.Е. Характер изменения метаболизма хлорофилла в связи с онтогенезом растений и влиянием светового режима : Автореф... канд. биол.наук: / Закарян Н.Е.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 23л.
1654567
  Ребенко М. Характер і властивості суб"єктивної деформації в тексті художнього перекладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-60. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Виділено та проаналізовано параметри суб"єктивної деформації як одного із аспектів загального явища перекладацької деформації у тексті художнього перекладу. Визначено, що суб"єктивна деформація є результатом таких суб"єктивноперекладацьких перетворень ...
1654568
  Боголіб Т. Характер і особливості ринкових відносин у системі вищої школи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 53-57
1654569
   Характер і особливості токсичної дії 7-гідроксикумарину за умов тривалого впливу на організм / М.Л. Зінов"єва, П.Г. Жмінько, О.М. Філінська, І.В. Харчук, С.В. Яблонська, Н.О. Карпезо, О.В. Личак // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3/4 (66/67). – С. 63-71. – ISSN 1609-0446
1654570
  Гай-Нижник Характер і природа українських паперових грошових знаків 1917-1921 рр. // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 9. – С.7-11. – ISBN 966-7825-54-Х
1654571
  Зінченко Н.І. Характер і функція пейзажу в сентиментально-реалістичній прозі Г. Квітки-Основ"яненко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 144-147. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1654572
  Пещак М.М. Характер ієрархічних відношень у лексичній семантиці // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1979. – Вип. 7. – С. 12-20
1654573
  Кухтін Г.О. Характер істини у кримінальному процесі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 82-89
1654574
  Гаврилов Анатолий Павлович Характер как художественная структура в романе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Гаврилов Анатолий Павлович; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1975. – 30л. – Бібліогр.:с.31-32
1654575
  Трендафилов Н.С. Характер классовых противоречий и формы их разрешения в переходный период от капиталзма к социализму в странах народной демократии. : Автореф... канд. филос.наук: / Трендафилов Н.С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. диалект. и ист. материализма. – М., 1958. – 16л.
1654576
  Коваленко О.А. Характер конфлікту і специфіка його вираження у творах Т. Шевченка періоду "трьох літ" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 104- 110. – ISBN 978-966-551-315-5
1654577
  Черненко В.А. Характер курносой девчонки / В.А. Черненко. – Пермь, 1959. – 14с.
1654578
  Иоаннисян Д.В. Характер лиризма Чехова и средства его выражения (1890-1900 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Иоаннисян Д.В. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1964. – 19 с.
1654579
  Стремоусова Е.Н. Характер межличностных отношений и эффективность обратной связи // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.223-236
1654580
  Тополюк О. Характер міграції епіцентрів землетрусів центральної частини Карпатського регіону / О. Тополюк, О. Трипільський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-24. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-наук, проф. С. А. Вижвою) Проаналізовано просторово-часовий характер міграції епіцентрів помірних і сильних землетрусів центральної частини Карпатського регіону. Показано, що з року в рік відстань ...
1654581
  Расулов А. Характер молодого героя в современной узбекской повести : Автореф... канд. филол.наук: / Расулов А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 24л.
1654582
  Кучер В.С. Характер морской / В.С. Кучер. – Москва, 1961. – 48 с.
1654583
  Ямпольская Ю.А. Характер морфологического развития девочек с разными сроками полового созревания. (Динамич. наблюдения) : Автореф... канд. биол.наук: 578 / Ямпольская Ю.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т антропологии. – Москва, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19
1654584
  Гоушка И. Характер народно-демократической революции / И. Гоушка. – Москва, 1958. – 490 с.
1654585
  Зимомря М. Характер народолюбця - чин фольклориста: слово про Петра Пойду // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 61-65
1654586
  Акопян Р.П. Характер наследования свойства морозостойкости и хозяйственно-ценных показателей в гибридном потомстве винограда : Автореф... канд. с.-х.наук: 537 / Акопян Р.П.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1969. – 24л.
1654587
  Першин Т.И. Характер нашей эпохи / Т.И. Першин, И.Д. Карант. – Омск, 1966. – 20с.
1654588
  Грунский Н.К. Характер наших руководств по педагогике и желательные изменения в этих руководствах / Н.К. Грунский, проф. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1915. – 18 с. – Без. тит. л. - Отд. оттиск: Сборник Учено-литературного общества при Императорском Юрьевском университете. 1916. Т. XXII, с. 1–18
1654589
  Шахнюк В.П. Характер не той / В.П. Шахнюк. – Сімферополь, 1961. – 88с.
1654590
  Захарова Татьяна Характер нордический // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 92 : фото
1654591
  Бевзюк Н.Ф. Характер общественного труда и его развитие на современном этапе коммунистического строительства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Бевзюк Н.Ф. ; Харьк. гос. ун-т , Кафедра полит. экономии. – Харьков, 1968. – 15 с.
1654592
  Туева Елена Борисовна Характер отражения исторического прошлого в творчестве писателей стран Африки англоязычного региона (Гана, Нигерия, Кения) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.06 / Туева Елена Борисовна; АН СССР. Ин-т востоковед. – М., 1985. – 18л.
1654593
  Сидорин Ю.Ю. Характер переноса в процессе термохимического разложения азидов тяжелых металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.00.04 / Сидорин Ю.Ю.; Кемеров. гос. ун-т. – Кемерово, 1985. – 23л.
1654594
  Иванова В.А. Характер переноса электричества и теплоты в некоторых селенидах переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Иванова В.А.; АН АзССР. Ин-т физики. – Баку, 1969. – 14л.
1654595
  Геєць В. Характер перехідних процесів до економіки знань // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 4. – С. 4-14 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1654596
  Геєць В. Характер перехідних процесів до економіки знань // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 4-13. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 0131-775Х
1654597
  Мелещенко О. Характер перших англійських газет очима сучасника драматурга Бена Джонсона в його п"єсі "Склад новин" // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2022. – Т. 2 (81). – С. 99-109. – ISSN 2522-1272


  The nature of the first English newspapers through the eyes of a contemporary playwright Ben Jonson in his play "The Staple of News" is considered. These first-born publications inherited from their predecessops - actually the books, so-called "News ...
1654598
  Кресін О. Характер повноважень та актів Генеральної Асамблеї ООН: статутні положення та еволюція їх тлумачення // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7 : Інститут неплатоспроможності (банкрутства) фізичних осіб у правовій доктрині України. – С. 112-126. – ISSN 1026-9932
1654599
  Синев А.В. Характер поглощения волн Стоунли в многослойных средах и особенности скважинной технологии определения проницаемости / А.В. Синев, М.Ю. Подбережный // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 7. – С. 961-962 : рис., табл. – Библиогр.: с. 961-962. – ISSN 0016-7886
1654600
  Малютина Н.П. Характер полилога в пьсее А. П. Чехова "Вишневый сад" в контексте поисков музыкальной драматургии рубежа столетий // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2004. – № 13. – С. 96-101. – ISBN 966-587-057
1654601
  Пясецька С.І. Характер поля відкладень ожеледі у випадках його найменшого розповсюдження в окремі місяці протягом 1961-1990 рр. та 1991-2015 рр. / С.І. Пясецька, С.В. Савчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 108-121. – ISSN 2306-5680


  У наведеній статті подано аналіз поля розповсюдження відкладень ожеледі на території України у роки її найменшого прояву протягом періоду стандартної кліматологічної норми 1961- 1990 рр. та у наступні 25 років. Доведено, що не дивлячись на те, що ...
1654602
  Пясецька С.І. Характер поля відкладень ожеледі у випадках найбільшого його розповсюдженя в окремі місяці протягом 1961-1990 рр. та 1991-2015 рр. / С.І. Пясецька, С.В. Савчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (51). – С. 112-130. – ISSN 2306-5680


  У статті одано опис особливостей розповсюдження відкладень ожеледі на дротах стандартного ожеледного станка в роки їх максимального прояву на території України по окремих місяцях періоду стандартної кліматологічної норми 1961-1990 рр. та наступного ...
1654603
  Кореневская Наталья Михайловна Характер поэтической образности Десанки Максимович : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.04 / Кореневская Наталья Михайловна; Ин-т мировой лит-ры им. А.М.Горького АН СССР. – М., 1981. – 16л.
1654604
  Тиндик Н.П. Характер правової системи країн Європейського Союзу щодо надання статусу біженців // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-26. – Бібліогр. в кінці ст.
1654605
  Тиндик Н.П. Характер правової системи країн Європейського Союзу щодо надання статусу біженців // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-25.
1654606
  Ананикян К.Г. Характер превращения возможности в действительность при социализме : Автореф... канд. филос.наук: / Ананикян К.Г.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1953. – 20 с.
1654607
  Рябцева И.В. Характер предпрофильной подготовки в процессе обучения // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 198-202. – ISSN 1811-0916
1654608
  Кваша О О. Характер причинного зв"язку при співучасті у злочині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 200-204.
1654609
  Рубель Л.Н. Характер продуктов белкового переваривания, всасывающих из тонкого кишечника в кровяное русло : Автореф... канд. биол.наук: / Рубель Л.Н.; Ин-т экспериментальной медицины Акад. медицинских наук ССР. – Ленинград, 1951. – 10 с.
1654610
  Задорожна Л.М. Характер промінента у поемі Т. Шевченка "Катерина" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О.А. Бігун, О.В. Боронь, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (25). – С. 103-130


  Присвячено італійському перекладу шевченківської поезії (Кобзар), над яким працювали Дж. Броджі та О. Пахльовська. В основній частині проаналізовано фрагменти із найвідоміших віршів Тараса Шевченка й зосереджено увагу на окремих фоностилістичних ...
1654611
   Характер прояву нелінійностей при вібраційному збудженні руху еліпсоїдального резервуару із рідиною з вільною поверхнею / О. Лимарченко, О. Кліменков, О. Нефьодов, Константінов, О. Лимарченко, О. Кліменков, О. Нефьодов, О. Константінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 47-50. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про вібраційне збудження руху резервуара еліпсоїдальної форми, частково заповненого рідиною. Для побудови моделі використано раніше розроблений метод, що базується на використанні недекартової параметризації області, яку займає ...
1654612
  Куницька І.В. Характер психологізму в модерністському романі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 39-43. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто характер психологізму у модерністських романах В. Домонтовича ("Доктор Серафікус") і В. Підмогильного ("Місто")
1654613
  Чугунов В.В. Характер психологічного реагування студентської молоді на вторинну шкоду, пов"язану з уживанням алкоголю оточуючими / В.В. Чугунов, В.В. Підлубний, В.А. Плєхов // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. М.В. Маркова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 2 (54). – С. 82-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2308-6300
1654614
   Характер рабочей силы и проблемы ее воспроизводства в условиях развитого социализма. – М., 1980. – 157с.
1654615
  Меньшов А.С. Характер развития ближневосточного рынка вооружения в 30-90-х гг. ХХ в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 4-21. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1654616
  Ващенко-Захарченко Характер развития математических наук у различных народов древнего и нового мира до XV века // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 101-126. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1654617
  Федорчук С.В. Характер реакції на рухомий об"єкт за суб"єктивно комфортних умов у зв"язку із структурою інтелекту людини-оператора систем стеження / С.В. Федорчук, Л.В. Чікіна, В.А. Трушина // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2014. – Т. 21, № 1/2


  Досліджувалася реакція на рухомий об"єкт за суб"єктивно комфортних умов у зв"язку із структурою інтелекту людини-оператора систем стеження. Виявлено, що в суб"єктивно комфортних умовах успішність реакції на рухомий об"єкт, яка відображує інтегративну ...
1654618
   Характер реакції на рухомий об"єкт залежно від рівня уваги та швидкості переробки інформації в операторів електростанцій / М.Ю. Макарчук, С.В. Федорчук, В.А. Трушина, В.І. Тараненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-40. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено реакцію на рухомий об"єкт у зв"язку з особливостями уваги й переробки інформації в операторів теплових електростанцій в умовах монотонії під впливом психоемоційного напруження та в суб"єктивно комфортних умовах. Виявлено, що швидкість ...
1654619
  Кристев К.Н. Характер религиозного сознания православных верующих в Болгарии. : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Кристев К.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Ин-тут науч. атеизма. – М., 1968. – 16л.
1654620
  Алексеев Н.П. Характер религиозности среди колхозного крестьянства и основные факторы ее преодоления. (Социолог. исслед. в колхозах Орловск. обл.) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Алексеев Н.П. ; Акад. обш. наук при ЦК КПСС, Ин-т науч. атеизма. – Москва, 1966. – 16 с.
1654621
  Дяків Ю. Характер рецепції творчості Бернарда Шоу в оцінках англомовних критиків // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 304-310. – ISBN 978-966-2763-39-3
1654622
  Гордієнко Г.М. Характер рецепцій візантійських культурних цінностей у давньоруському мистецтві і літературі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 146-151. – ISSN 2077-1800
1654623
  Кратт Олег Адольфович Характер розвитку вітчизняної та закордонних сфер вищої освіти / Кратт Олег Адольфович, Дєєва Лариса Геннадіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 89-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено інструментарій наукового пізнання, який дозволив виявити і оцінити характер розвитку вищої освіти у низці країн. Застосований інструментарій надає можливість оцінити готовність вітчизняної галузі вищої освіти до інтеграції у світову ...
1654624
  Кратт Олег Адольфович Характер розвитку вітчизняної та закордонних сфер вищої освіти / Кратт Олег Адольфович, Дєєва Лариса Геннадіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 89-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено інструментарій наукового пізнання, який дозволив виявити і оцінити характер розвитку вищої освіти у низці країн. Застосований інструментарій надає можливість оцінити готовність вітчизняної галузі вищої освіти до інтеграції у світову ...
1654625
  Кратт Олег Адольфович Характер розвитку вітчизняної та закордонних сфер вищої освіти / Кратт Олег Адольфович, Дєєва Лариса Геннадіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 89-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено інструментарій наукового пізнання, який дозволив виявити і оцінити характер розвитку вищої освіти у низці країн. Застосований інструментарій надає можливість оцінити готовність вітчизняної галузі вищої освіти до інтеграції у світову ...
1654626
  Кратт Олег Адольфович Характер розвитку вітчизняної та закордонних сфер вищої освіти / Кратт Олег Адольфович, Дєєва Лариса Геннадіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 89-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено інструментарій наукового пізнання, який дозволив виявити і оцінити характер розвитку вищої освіти у низці країн. Застосований інструментарій надає можливість оцінити готовність вітчизняної галузі вищої освіти до інтеграції у світову ...
1654627
  Кратт О.А. Характер розвитку вітчизняної та закордонних сфер вищої освіти / О.А. Кратт, Л.Г. Дєєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 89-95. – ISSN 1993-6788
1654628
  Макарчук М.Ю. Характер розвитку психофізіологічних функцій у дітей правшів і лівшів у віці ві 4 до 7 років / М.Ю. Макарчук, А.А. Чинкін // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 200-205. – ISSN 1023-2427
1654629
  Здерчик И.С. Характер сексуализации тканей трехлинейного гибрида кукурузы Днепровско 98 и его родительских форм в зависимости от некоторых факторов внешней среды : Автореф... канд. биол.наук: 03.101 / Здерчик И.С.; МВ и ССО УССР. Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1970. – 26л.
1654630
  Предвечная Л.А. Характер семантических отношений между однокоренными отглагольными существительными разных словообразовательных моделей в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Предвечная Л.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 20л.
1654631
  Альохін О.Д. Характер сил взаємодії між флуктуаціями густини поблизу критичної точки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 300-302. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі флуктуаційної теорії фазових переходів і Ван-дер-Ваальсової моделі газу флуктуацій запропоновано рівняння, яке визначає енергію взаємодії між флуктуаціями густини в критичному стані речовини. Показано, що при віддаленні від критичної точки і ...
1654632
  Каменецкайте Н.Л. Характер синонимии глагольных фразеологических единиц современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Каменецкайте Н.Л. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1960. – 20 с.
1654633
  Ковальчук А.С. Характер скачка от социализма к коммунизму / А.С. Ковальчук. – Москва, 1962. – 32с.
1654634
  Монахов Антон Характер скверный, не женат. О чем говорят отпечатки пальцев. Дело с отпечатками // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 1 (2940). – С. 86-90 : фото
1654635
  Селицер С.И. Характер случайных полей внутренних напряжений в кристаллах и их влияние на динамику и стабильность дислокационных ансамблей : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.07 / Селицер С.И. ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1984. – 19 с.
1654636
  Камалиддинов С. Характер современника в Узбекской драматургии (конец 50-х - начало 60-х годов) : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Камалиддинов С.; Ин-т искусствознания им. Хамзы Хаким-заде Ниязи. – Ташкент, 1966. – 16л.
1654637
  Камалиддинов С. Характер современника в узбекской драматургии. Конец 50-х годов. Начало 60-х годов. / С. Камалиддинов. – Ташкент, 1969. – 160с.
1654638
  Покровская В. Характер современного развития мировой торговли и участие в ней России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 10. – С. 5-16. – ISSN 2074-6040
1654639
  Никольников Г.Л. Характер современной эпохи и мировой революционный процесс / Г.Л. Никольников. – Київ, 1964. – 31с.
1654640
  Шевелев А.Г. Характер современной эпохи и мировой революционный процесс / А.Г. Шевелев. – Ленинград, 1965. – 24с.
1654641
  Алексеев Г.П. Характер современной эпохи и мировой революционный процесс / Г.П. Алексеев ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук. – Москва : Издательство Московского университета, 1965. – 36 с.
1654642
  Логинов В.Ф. Характер солнечно-атмосферных связей / В.Ф. Логинов. – Л., 1973. – 48с.
1654643
  Безусько Алла Герасимовна Характер соотношений между сократительной функцией сердца и коронарной гемодинамикой при различном функциональном состоянии миокарда : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Безусько Алла Герасимовна ; Ин-т физиологии АН УССР. – Киев, 1984. – 20 с.
1654644
  Толчеєва Т.С. Характер сполучуваності абстрактних іменників у неблизькоспоріднених мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 461-471. – Бібліогр.: Літ.: с. 471; 14 назв
1654645
   Характер структурної реакції довгих кісток безпородних лабораторних щурів-самок на вплив експериментальної гіперглікемії / О.М. Ющак, М.В. Волошин, О.А. Луків, В.Д. Волошин, М.В. Ющак // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 141-144. – ISSN 1681-276Х


  "...Дослідження впливу особливостей структурної реакції тканин та органів на порушення гомеостазу і розвиток стійких функціональних відхилень системного характеру залишаються важливим напрямком в сучасній медицині. Мета дослідження – дослідити ...
1654646
  Мельник В.М. Характер субстантивных словосочетаний в художественном и газетно-публицистическом стиле речи : Дис... канд.филолог.наук: / Мельник В.М.; КИСИ. – К., 1973. – 277л. – Бібліогр.:л.255-277
1654647
  Мельник В.М. Характер субстантивных словосочетаний в художественном и газетно-публицистическом стиле речи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Мельник В.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 28 с.
1654648
  Паращевін М.А. Характер суспільних небезпек, продукованих релігією: український контекст // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 88-89. – ISSN 2521-6570
1654649
  Чамата П.Р. Характер та його виховання у дітей / П.Р. Чамата. – Київ, 1958. – 44 с.
1654650
  Поліщук К. Характер та конфлікт в драматургії (на основі п"єси "Суєта" Івана Тобілевича) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 260-268. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1654651
  Костик О.І. Характер тексту, що використовується на етапі вдосконалення мовних навичок при вивченні іноземної мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 105-111
1654652
  Меша В.Г. Характер територіально-адміністративної структури православної церкви в Україні останньої чверті 19 століття // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 207-212. – ISSN 1728-3671
1654653
  Меша В.Г. Характер територіально-адміністративної структури православної церкви в Україні останньої чверті XIX століття // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 207-212. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті проаналізовано характер та особливості адміністративно-територіальної структури православної церкви в Україні в пореформений період історії Російської імперії. Представлені спроби уряду та церковної ієрархії оптимізувати зовнішній устрій ...
1654654
   Характер труда в развитом социалистическом обществе.. – Алма-Ата, 1983. – 201с.
1654655
  Лукьянова И.М. Характер труда в сфере науки при социализме. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Лукьянова И.М.; Москов. ин-т нар. хоз. – Москва, 1972. – 19л.
1654656
   Характер труда и проблемы повышения его эффективности в условихях развитого социализма.. – Днепропетровск, 1982. – 168с.
1654657
  Скорина Л. Характер у драматичному творі : (тлумачення терміна в літературно-естетичній думці від античності до модернізму) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 17-27. – (Філологічні науки)
1654658
  Аршба Н.В. Характер ударения и его роль в фонетических процессах абхазского языка. : Автореф... наук: 10.668 / Аршба Н.В.; АН Груз.ССР. Инст. языкознания. – Тбилиси, 1971. – 26л.
1654659
  Головата Наталія Валеріївна Характер фазових рівноваг та термодинамічні властивості сплавів потрійних систем Gd-Al-Ga, Gd-Ge-Ga i Gd-Si-Ga : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Головата Наталія Валеріївна ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 157 с. – Бібліогр. : л. 127-137
1654660
  Головата Наталія Валеріївна Характер фазових рівноваг та термодинамічні властивості сплавів потрійних систем Gd-Al-Ga, Gd-Ge-Ga і Gd-Si-Ga : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 03.00.04 / Головата Наталія Валеріївна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 20 с.
1654661
  Тухфатуллин А.А. Характер фазового перехода и кинетика превращения порядок-беспорядок в сплавах вблизи состава Md3Cd : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Тухфатуллин А.А.; Сиб. физ.-техн. ин-т им. В.Д.Кузнецова при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1654662
  Майор М.М. Характер фазовых переходов в сегнетополупроводниковых твердых растворах на основе Sn2P2S6 : Автореф... канд.физ. мат.наук: 01.04.10 / Майор М.М.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1985. – 17л.
1654663
  Майор М.М. Характер фазовых переходов в сегнетополупроводниковых твердых растворах на основе Sn2P2S6 : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Майор М. М.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1985. – 17л.
1654664
  Фейнман Р. Характер физических законов : пер. с англ. / Р. Фейнман. – Москва : Мир, 1968. – 232 с.
1654665
  Фейнман Р. Характер физических законов : пер. с англ. / Р. Фейнман. – 2-е изд, испр. – Москва : Наука, 1987. – 158с.
1654666
  Мамедов Д. Характер формирования соотношения между составляющими технического состава плодов граната / Д. Мамедов, Г. Гафизов, Г. Абубекиров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 102-104. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Изучение происходящих изменений в техническом составе плодов граната показало, что с момента достижения ими нормальной величины и до наступления биологической зрелости показатель выхода сока может не только увеличиваться, но и уменьшаться, поэтому в ...
1654667
  Гончар І.А. Характер формування зовнішньої торгівлі України: статистична оцінка / І.А. Гончар, Бабірад-Лазунін // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 16-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1654668
  Корж О.В. Характер формування мережі сільських поселень Ворошиловградської області // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 49-54 : Табл. – (Географія ; Вип. 14)
1654669
  Гридина Надежда Свиридовна Характер функционирования международного рынка европейских стран-членов СЭВ : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Гридина Надежда Свиридовна ; МГУ. – Москва, 1973. – 24 с.
1654670
  Виниченко Т.Г. Характер функционирования терминологической лексики в системе подъязыков. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Виниченко Т.Г.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1981. – 17л.
1654671
  Попова Г.О. Характер функціонування правоохоронних органів Донбасу у період другої половини 1920-х років // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 98-105. – ISSN 1563-3349
1654672
  Рогинский Г.С. Характер циклического развития капиталистического производства после второй мировой войны. / Г.С. Рогинский. – Москва, 1957. – 48с.
1654673
  Нечаев А. Характер человека : Начатки науки / А. Нечаев. – Москва : Госиздат, 1929. – 115с.
1654674
  Горянов Л.Б. Характер чемпионов / Л.Б. Горянов. – М, 1968. – 176с.
1654675
  Богданова Н.А. Характер экономических законов социализма : Автореф... канд. экон.наук: / Богданова Н. А.; МВО СССР, Сарат. эеон. ин-т. – Саратов, 1952. – 27 с.
1654676
  Путято С.М. Характер экономических законов социализма. Экономическая роль социалистического государства. / С.М. Путято. – М., 1960. – 71с.
1654677
  Гусейнов Г.Г. Характер экономических отношений в шелкомотальном и шелкоткацком производствах Азербайджана в 19 и начале 20 века. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гусейнов Г.Г.; Ком.высш.и сред.спец.образования Совета Мин.АзССР. – Баку, 1961. – 19л.
1654678
  Панькин В.Г. Характер энергетического распределения поврехностных состояний на реальной поверхности германия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Панькин В.Г.; АН СССР.Сиб.отдел. – Новосибирск, 1973. – 12л.
1654679
  Сливко І.М. Характер, воля і виховання / І.М. Сливко. – К., 1947. – 31с.
1654680
  Никитина В.Г. Характер, движущие силы китайской неводемократической революции и борьба Коммунистической партии Китая за ее победу (1924-1937 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Никитина В. Г. ; МВО СССР, Моск. экон. стат. ин-т, каф. маркск. ленин. – Москва, 1955. – 18 с.
1654681
  Лакишик С.П. Характер, обстоятельства, конфликт. (Творческий опыт Владимира Тендрякова) : Автореф... канд. филол.наук: / Лакишик С.П.; АОН при ЦК КПСС. Каф. литературоведения, искусствознания и журналистики. – М., 1967. – 18л.
1654682
  Кигель Р.Ю. Характер, содержание и организация труда преподавателя / Р.Ю. Кигель, М.И. Дикая. – Киев : Вища школа, 1982. – 48 с.
1654683
   Характер, структура и факторы формирования экономических отношений. – Минск, 1992. – 191с.
1654684
  Корнеев А.А. Характер. / А.А. Корнеев. – Волгоград, 1966. – 79с.
1654685
  Москаленко А.З. Характер. / А.З. Москаленко. – К., 1972. – 184с.
1654686
  Зінич С.Г. Характер. Тип. Екран / С.Г. Зінич. – К, 1982. – 168с.
1654687
  Потєха В.А. Характери і обставини в драмах Карпенка-Карого // Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки письменників України. – Київ : Наукова думка; Радянське літературознавство, 1980. – № 11 (239)
1654688
  Шаров І.Ф. Характери Нового світу / Ігор Шаров. – Київ : Арт Економі, 2018. – 493, [3] с. : іл., фот., портр. – Бібліогр.: с. 490-492. – ISBN 978-617-7289-69-1
1654689
  Гавриш І. Характери та мотиви у драмі-дискусії "Проліски" Марії Цуканової // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 87-92. – ISBN 966-8110-14-5
1654690
  Каган А.М. и др. Характеризационные задачи математической статистики / А.М. Каган и др. – М., 1972. – 656 с.
1654691
  Азларов Т.А. Характеризационные задачи, связанные с показательным распределением / Т.А. Азларов, Н.А. Володин ; АН УзССР, Ин-т математики им. В.И. Романовского. – Ташкент : Фан, 1982. – 98 с. : ил. – Библиогр.: с. 92-97
1654692
  Кузьмина В.В. Характеризация выпуклых множеств некоторых классов абстрактных пространств : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 001 / Кузьмина В.В.; Калининский гос.пед.ин-т. – Калинин, 1969. – 17л.
1654693
  Кузьминых А.В. Характеризация некоторых классических отображений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Кузьминых А.В.; АН СССР.Сибирск.отделение ин-т.математики. – Новосибрск, 1979. – 12л.
1654694
  Ильиных Анатолий Петрович Характеризация некоторых конечных простых групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Ильиных Анатолий Петрович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 9л. – Бібліогр.:с.7-9
1654695
  Соболев Аркадий Исаакович Характеризация принципов оптимальности в кооперативных играх посредством функциональных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Соболев Аркадий Исаакович; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. Ленингр. отд-ние. – Л., 1974. – 9л.
1654696
  Коцюбинська Т.В. Характеризація елемента найкращого наближення з обмеженнями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 106-113. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Вивчається найкраще наближення в обмеженому діапазоні векторнозначної функції узагальненими поліномами, які інтерполюють функцію в n фіксованих точках. Доведено теорему про характеризацію полінома найкращого наближення.
1654697
  Костенко В.О. Характеризація ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на транскордонних територіях України // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (17). – С. 51-56. – ISSN 2311-6420
1654698
   Характеризація черенковського кварцового детектора на спектрометрі LEETECH / Д. Атті, С. Барсук, О. Безшийко, Л. Бурмістров, А. Чаус, П. Кола, О. Федорчук, Голінка-Безшийко, І. Каденко, В. Крилов, В. Кубицький, Р. Лопез, Х. Монар, В. Родін, М. Тітов, Д. Томассіні, А. Варіола // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 18, № 4. – С. 390-394. – ISSN 1818-331Х


  Results of simulation and measurements on the LEETECH facility with quartz Cherenkov detector prototype which is one of the candidates for the time-of-flight technique implementation at the upgraded BES-III and HIEPA (China) experiments are presented. ...
1654699
   Характериограф для туннельных и обращенных диодов ХТОД-3 : Техническое описание и инструкция по эксплуатации. – Рига : Проблемная лаборатория физики полупроводников, 1963. – 56 с.
1654700
   Характериситка сематических и вегетативных изменений в процессе мышечной деятельности. – Калинин, 1975. – 84с.
1654701
  Майков Л.Н. Характерисктика Батюшкова как поэта : Речь произнесенная в торжественном заседании Второго Отделения Императорской Академии Наук 22-го ноября 1887 года членом-корреспондентом Академии Л.Н. Майковым // Общий план и программы обучения языкам и литературы в женских средних учебных заведениях / Ф.И. Буслаев. – Санкт-Петербург : Издательство журнала "Пантеон Литературы" ; Типография Лебедева, 1890. – [18] с.
1654702
  Лазаренко Н.И. Характеристиа угленосности среднего карбона в приднепровском и южно-лозовском каменноугольных районах Западного Донбасса / Н.И. Лазаренко. – Москва, 1962. – С. 41-48
1654703
  Томов А. Характеристика / А. Томов. – М., 1988. – 283с.
1654704
  Полховский В.А. Характеристика Bacillus cereus и их фагов, выделенных из различных природных источников : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Полховский В.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1654705
  Нашкерський А.О. Характеристика IP-телефонії та атак / А.О. Нашкерський, А.О. Фесенко, В.А. Швець // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 329-331
1654706
  Сіроштан Ю. Характеристика адміністративної діяльності патрульних служб поліції Великобританії, Канади, США та Франції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 37-40
1654707
  Молчанова И.В. Характеристика аллергенов, приготовленных из различных штаммов стафилококконов по методу АНДО-ВЕРЖИКОВСКОГО. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Молчанова И.В.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 23л.
1654708
  Рыжих В.И. Характеристика арабских глагольных флексий // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 122-129. – ISSN 1608-0599
1654709
  Гордієнко-Митрофанова Характеристика асоціативного поля стимулу "грайливість" // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 58-69. – ISSN 2309-1797


  Статтю присвячено проміжним результатами вільного асоціативного експерименту зі стимулом «грайливість». На словостимул інформанти (1902 людини) дали 1436 різних слів і 114 словосполучень. Обробка отриманих відповідей (реакцій) дозволила побудувати ...
1654710
  Антонович М. Характеристика Б. Хмельницького у Грабянки і Лівія // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1995. – Рік 32, N 1/4 (124/127) : Ювілейне видання. – С. 165-166. – ISSN 0041-6061
1654711
  Гончаренко О.В. Характеристика біокліматичного потенціалу у Харківській області // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 274-277. – ISBN 978-617-7069-75-8
1654712
  Лаврик Г.С. Характеристика біологічних властивостей лактобацил за взаємодії з автохтонною і патогенною мікробіотою in vivo та in vitro : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.07 / Лаврик Галина Стефанівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1654713
  Серпокрылова Л.С. Характеристика бобовых растений по эффективности использования запасных питательных веществ семян на ранних этапах органогенеза. : Автореф... канд. биол.наук: 005 / Серпокрылова Л.С.; Биол.-почв. ф-тет. – М., 1972. – 24л.
1654714
  Парфенова Е.В. Характеристика взаимодействия гистонов с N+, K+-- АТ Фаззой. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.17 / Парфенова Е.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1654715
  Донченко Ю. Характеристика виборчої системи та демократичних інститутів в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2011. – № 1 (20). – С. 24-30


  21-25 лютого у Мехіко відбувся міжнародний семінар з організації виборчого процесу, проведений партнерами міжнародної програми навчання та досліджень з виборчих питань, а саме: Програмою розвитку ООН (ПРООН - Мексика) та виборчими органами Мексики - ...
1654716
  Кагановська Т. Характеристика вимог, що висуваються до персоналу органів державного управління // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 88-93.
1654717
  Пустовойт С.П. Характеристика високолітнього стоку на ріках Українського Полісся // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 103-105 : Табл. – (Геології та географії ; № 7)
1654718
  Пясецька С.І. Характеристика відкладень ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) на території України протягом останнього десятиліття XX сторіччя (діаметри та маси відкладень) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 109-118. – ISSN 2306-5680
1654719
  Пясецька С.І. Характеристика відкладень ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) на території України у першому десятиріччі XXI сторіччя (діаметри та маси відкладень) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 92-100. – ISSN 2306-5680


  У статті подано характеристику основних показників відкладень ожеледі діаметрів та мас для відкладень категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) на території України протягом початку ХХІ сторіччя на території України, що характеризує особливості їх ...
1654720
  Постоєнко О. Характеристика вірусів, що уражують цукрові буряки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-57. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано найпоширеніші віруси, які уражують цукрові буряки. Characterizes the most common viruses affecting sugar beet.
1654721
  Компанець Т. Характеристика вірусів, які уражують хризантему / Т. Компанець, О. Постоєнко, Н. Сенчугова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 61-63. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто віруси та вірусні хвороби хризантем з огляду на сучасну класифікацію, прийняту Міжнародним комітетом з таксономії вірусів. Наведено короткі характеристики вірусів, віроідів та фітоплазм, які зустрічаються на хризантемі. Chrysanthemum ...
1654722
  Єрем Т.В. Характеристика вмісту деяких важких металів у продуктах харчування, що становлять раціон мешканців Закарпатської області // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 23-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1654723
  Манжула А.А. Характеристика внутрішньо-організаційних засад діяльності науково-дослідних установ // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 74-80. – ISSN 2222-5374


  Надано характеристику внутрішньо-організаційних засад діяльності деяких науково-дослідних установ України. Досліджено поняття "внутрішня організація". На основі дослідження зроблені відповідні висновки.
1654724
  Бочовський С. Характеристика внутрішньо та зовнішньополітичних відносин китайських царств періоду "Саньго" // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 284-288. – ISBN 978-966-171-793-9
1654725
  Хільчевський В.К. Характеристика водних ресурсів України на основі бази даних глобальної інформаційної системи FAO Aquastat // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (59). – С. 6-16. – ISSN 2306-5680
1654726
  Идрисова А.Е. Характеристика водных ресурсов Алтынемельского государственного национального природного парка и анализ методов удаления железа из природных вод // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 347-352


  У статті проведено аналіз стану і рівня забрудненості природної води на трьох експериментальних майданчиках Алтинемельского державного національного природного парку, розроблені рекомендації щодо покращення якості води. В статье проведен анализ ...
1654727
  Гетманюк Ірина Характеристика газоносності Більче-Волицького газового родовища // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 71-73. – ISSN 0869-0774
1654728
  Підвальна М. Характеристика гарантій держави щодо виконання судових рішень // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 106-112. – ISBN 978-966-8823-76-3
1654729
  Грабовський В.Б. Характеристика генеративної фази розвитку інтродуцентів центральної субтропічної оранжереї Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 57-58. – (Біологія ; Вип. 30)


  Зроблено аналіз колекційних фондів субтропічних рослин за показником вступу їх у генеративну фазу відносно умов зростання в субтропічній оранжереї Ботанічного саду та походження інтродуцентів.
1654730
  Голик Л.М. Характеристика генофонду пшениці м"якої озимої за господарсько-цінніми ознаками / Л.М. Голик, Н.І. Коберник, Ю.В. Щербакова // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 3. – С. 147-158
1654731
  Карпенко А. Характеристика господарських занять гуцулів Володимиром Шухевичем у рефлексії українських етнологів другої половини XX - початку XXI ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1374-1380. – ISSN 1028-5091


  "На основі аналізу перших двох частин «Гуцульщини» Володимира Шухевича та досліджень відомих карпатознавців другої пол. ХХ - поч. ХХІ ст., які використовували вміщені в них матеріали, охарактеризовано інформаційний потенціал праці В. Шухевича щодо ...
1654732
  Кобилянська Т. Характеристика готовності до професійної діяльності як педагогічної категорії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 164-170. – ISSN 2308-4634


  У статті здійснено аналіз поняття "готовність до професійної діяльності" через різні підходи. Встановлено, що згідно функціонального підходу вона розуміється як процес і результат формування установок особистості, особистісно-діяльнісного інтегральне ...
1654733
  Чуков С.Н. Характеристика гуминовых кислот почв Антарктики методом ядерного магнитного резонанса / С.Н. Чуков, Е.В. Абакумов, В.М. Томашунас // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 1330-1334 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0032-180Х
1654734
  Руденская К.В. Характеристика гумуса основных почв Ростовской области. : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Руденская К.В.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1970. – 30л.
1654735
  Рибій О.В. Характеристика депутатського складу Верховної Ради України I-VII скликань // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 58 : Політичні студії. – С. 39-44. – ISSN 1996-9872
1654736
  Мукоїда Р.В. Характеристика деяких терористичних організацій Близького Сходу // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.150-156. – Бібліогр.: 11 назв.
1654737
   Характеристика деятельности сердца крупного рогатого скота по электрографическим показателям : Автореф... канд. биол.наук: / Карташова А. Г,; Карташова А. Г,; БГУ, Каф. физиол. челов. и живот. – Минск, 1955. – 16л.
1654738
  Бойко-Гагарін Характеристика джерел вивчення фальшивих монет та банкнот в грошовому обігу України в імперську добу (1795-1917) // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 55-75. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600


  Згадується історик, професор КНУ імені Тараса Шевченка Я. Калакура. - С. 57.
1654739
  Антонюк К. Характеристика джерел інвестиційного забезпечення туризму в Україні // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2021. – № 1/2 (278/279). – С. 100-107. – ISSN 2409-9260
1654740
  Сахно А.А. Характеристика діяльності житлово-експлуатаційних контор в умовах регулювання житлового фонду : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 207-213 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1654741
  Кліменко О.М. Характеристика добробуту населення на сучасному етапі розвитку суспільств / О.М. Кліменко, В.О. Степаненко, Н.О. Степаненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 17-21. – ISSN 2222-4459
1654742
  Онищенко Г. Характеристика довірчих конструкцій у країнах континентального права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 65-68.
1654743
  Стеценко Я.М. Характеристика договору поруки в іноземних країнах // De Lege Ferenda : юридичний науковий електронний журнал : проблеми юридичних наук у XXI столітті / редкол.: Курцев О.Ю., Автухов К.А., Булгаков А.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5 (літо). – С. 149-150. – ISSN 2410-244Х
1654744
  Барна М.В. Характеристика домінуючих чинників побудови стратегій самореалізації студентів-інвалідів // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 29-39


  Досліджено психологічні чинники побудови стратегії самореалізації молоді з обмеженими можливостями здоров’я в умовах професійної підготовки у вищому навчальному закладі. Виділено домінуючі фактори, які впливають на побудову стратегій самореалізації ...
1654745
  Богинская Ю.В. Характеристика европейской системы высшего образования для лиц с ограниченными возможностями // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 132-138.
1654746
  Станкевич Г.Л. Характеристика економічних районів УРСР в курсі економічної географії СРСР : Практичні роботи / Г.Л. Станкевич. – Київ : Радянська школа, 1963. – 86с.
1654747
  Дефорж Г. Характеристика епістолярної спадщини академіка-палеозоолога М.В. Павлової // Восьмі наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 14 жовт. 2012 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВЦ ДЕТУТ, 2012. – С. 50-52
1654748
  Козак В.А. Характеристика желез внутренней секреции при экспериментальной гипертонии : Автореф. дис... канд. мед. наук: / Козак В.А.; АН УССР. – Киев, 1957. – 13с.
1654749
  Галянтич М.К. Характеристика житла за законодавством України та у практиці Європейського суду з прав людини / М.К. Галянтич, Г.В. Самойленко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 88-96. – ISSN 1026-9932
1654750
  Шарая А. Характеристика загальних принципів адміністративного права у сучасній українській // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 127-129. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1654751
  Ребуха Л.З. Характеристика засобів інноваційних технологій для фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2018. – № 17. – С. 156-161. – ISSN 2078-4643
1654752
  Волянюк О.Д. Характеристика засуджених осіб, які вчиняють правопорушення і злочини у виховних колоніях // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 437-440. – ISSN 1563-3349
1654753
  Корольов І.Р. Характеристика звертань у комунікативній ситуації "виправдання" (на матеріалі української, російської та англійської художньої прози ХІХ ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 105-111. – (Бібліотека Інституту філології)
1654754
  Печерський О.В. Характеристика злочинів, пов"язаних із примушуванням до виконання майнових забов"язань // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1654755
  Бутович О.І. Характеристика злочинів, що пов"язані з обігом акцій на ринку цінних паперів // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 193-202
1654756
  Шевченко Олексій Характеристика злочинних дій, пов"язаних з фінансуванням тероризму, та відпоідальність за їх вчинення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 133-136.
1654757
  Лисенко В.В. Характеристика злочинної діяльності щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (за матеріалами судової практики) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 128-140. – ISSN 2524-0323
1654758
  Стулов О.О. Характеристика злочинності засуджених в установах виконання покарань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 125-129. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1654759
  Ільковець Л.Б. Характеристика злочинності неповнолітніх в Україні / Л.Б. Ільковець, І.К. Туркевич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 89-101. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  На підставі узагальнення практики розгляду судами справ про злочини, які вчиняються неповнолітніми, проведеного Верховним Судом України, дається аналіз злочинності та судимості неповнолітніх в Україні за останніх кілька років. Викладені пропозиції про ...
1654760
  Макарчук М. Характеристика змісту принципу деконцентрації на прикладі французької адміністративно-правової доктрини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 95-97. – ISBN 978-617-7069-28-6
1654761
  Глухманчук Е.Д. Характеристика зон трещиноватости по неоднородности структуры поля деформации отражающих горизонтов / Е.Д. Глухманчук, А.Н. Василевский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 1. – С. 106-112 : рис. – Библиогр.: с. 111-112. – ISSN 0016-7886
1654762
  Иванькова Г.С. Характеристика зоопланктона Иртыша в связи с вопросом о санитарном состоянии реки : Автореф... кандидата биол.наук: / Иванькова Г.С.; Объедин. совет по биол. и мед. наукам при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1964. – 21л.
1654763
  Закутина Г.П. Характеристика и анализ потока первичных документов / Г.П. Закутина, В.К. Пряникова. – М, 1979. – 88с.
1654764
  Мурадов В. Характеристика и особенности Азербайджанских ковров Ширванской группы (художественно-исторический анали) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 124-129. – ISSN 2076-1554
1654765
  Карпиевич Н.Ф. Характеристика и особенности реализации правовых мер по обеспечению безопасности участников уголовного процесса // Право и демократия : Сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2005. – Вып. 16. – С. 251-267. – ISBN 985-485-438-8. – ISSN 0202-6342
1654766
  Жвирблене А.А. Характеристика и применение моноклональных антител к инселену : Автореф... канщ. хим.наук: 02.00.10, 03.00.04 / Жвирблене А. А.; Моск. ин-т тонк. технолог. – Москва, 1988. – 23л.
1654767
  Стома Г.В. Характеристика и экологическое состояние почв территории МГУ имени М.В.Ломоносова / Г.В. Стома, Е.В. Ахадова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 35-41 : рис., табл. – Библиогр.: 27 назв. – (Почвоведение ; № 1). – ISSN 0201-7385
1654768
  Ляховецкий Л.Д. Характеристика известных русских судебных ораторов [П.А. Александрова, С.А. Андреевского, К.К. Арсеньева и др.] с приложением избранной речи каждого из них / Л.Д. Ляховецкий // Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах : в 7 т. – 1895-1903. – Москва : Изд. А.Ф. Скорова, 1899. – Т. 4 : Защитительные речи присяжных поверенных: кн. Урусова, Андреевского, Карабчевского, Герарда, Холевы, Шмакова, Турчанинова, Миронова, Лохвицкого, Плевако, Блюмера, Пржевальского. – 325 с.


  Александров, Петр Акимович (1838- Андреевский, Сергей Аркадьевич (1847-1918) Арсеньев, Константин Константинович (1837-1919)
1654769
  Базилюк Ольга Владимировна Характеристика изменений эффектной симпатической активности и реактивности сосудистых гладких мышц при острой гипоксии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 030013 / Базилюк Ольга Владимировна ; АН УССР, Ин-т физиологии им А.А. Богомольца. – Киев, 1982. – 23 с.
1654770
  Добрев Т. Характеристика изотермальных поверхностей точки Кюри и солидусных температур (астеносферы) в литосфере Болгарии / Т. Добрев, Д. Йосифов, С. Димовский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 133-139 : Карты. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0203-3100
1654771
  Терновский Ф.А. Характеристика Императора Александра I-го : (Речь в день столетней годовщины его рождения 12 декабря 1877 г.) / [соч.] Ф. Терновского, экстра. проф. Киевской Дух. акад. – Киев : Тип. В. Давиденко, 1878. – [2], 37 с.
1654772
  Маммадова Ирана Октай кызы Характеристика инновационной деятельности в образовательных учреждениях // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 234-241. – ISSN 2522-493X


  В статье рассматриваются процессы внедрения инноваций в работу специалистов образовательных учреждений. Проанализировав внедрение инноваций в области образования, сделаны выводы о том, что инновационные технологии позволяют качественно решать ...
1654773
  Бороздина Л.В. Характеристика интеллекта в связи с "триадой риска" / Л.В. Бороздина, О.В. Пукинская // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 4. – С. 3-12. – ISSN 0042-8841
1654774
  Сачинська Л.В. Характеристика і значення розвитку підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 46-52. – (Економічні науки ; № 4, т. 3). – ISSN 2226-9150


  У статті досліджено основні підходи до визначення розвитку підприємства, розглянуто питання вивчення прблем економічного розвитку, виділено основні напрями аналізу: модель лінійних стадій росту; теорії структурних перетворень; теория зовнішньої ...
1654775
  Чернюк С.О. Характеристика ізолятів ВТМ рослин заповідника Асканія-Нова та Канівського державного заповідника / С.О. Чернюк, С.С. Кир"яченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-71. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Вивчено вірусну контамінацію заповідника "Асканія-Нова" та Канівського природного заповідника, для досліджень було відібрано рослини різних родин із симптомами. Виявлено рослини, контаміновані ВТМ, а також рослини зі змішаною інфекцією. Показано ...
1654776
  Москвін С. Характеристика інвестиційцного клімату в Україні та перспективи його покращення // Пріоритети : Вісник національної бізнес-програми / УНЦПД. – Київ, 2002. – № 2. – С.2-8
1654777
  Поляков Р. Характеристика інституту визнання правочинів недійсними у процедурі банкрутства в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права. – С. 203-219. – ISSN 1026-9932
1654778
  Шминдрук О. Характеристика інституту віддання до суду в Федеративній Респубіці Німеччина // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 96-100. – ISSN 2308-9636


  Автор на підставі аналізу наукових праць та законодавства України досліджує особливості правового регулювання стимулювання дотримання екологічних вимог у сфері рослинництва. Здійснено аналіз правового регулювання основних заходів економічного ...
1654779
  Невінчана О.В. Характеристика історико-культурних туристсько-рекреаційних ресурсів Японії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 82-87. – Бібліогр.: 7 назв
1654780
  Медовник Д. Характеристика іхтіофауни колектора на р. Нивка (м. Київ) / Д. Медовник, В. Алексієнко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 250-254. – (Серія біологічна ; вип. 64). – ISSN 0206-5657
1654781
  Матвійчук В.К. Характеристика й особливості предмета злочинів, що посягають на навколишнє природне середовище // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 71-96. – ISSN 2222-5374
1654782
  Забозлаев А.Г. Характеристика картины крови : Автореф... канд. мед.наук: 030019 / Забозлаев А.Г.;. – Москва, 1974. – 24л.
1654783
  Шевченко В.М. Характеристика категорій земельних власників України другої половини XIX - початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 75-85. – ISSN 0130-5247
1654784
  Судаков Н.В. Характеристика клебсиелл домашних животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Судаков Н.В. ; БГУ. – Минск, 1966. – 17 с.
1654785
  Пащенко К.С. Характеристика Кодексу адміністративного судочинства України як джерела права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 2. – С. 95-104. – ISSN 2220-1394
1654786
  Совгіра С.В. Характеристика компонентів екологічної культури майбутніх фахівців // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 188-203. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074


  "З огляду на динаміку сучасної філософсько-культурологічної картини світу ів оцінці причин глобальної екологічної кризи, міжнародні пріоритети сталого розвитку, тенденції гуманітаризації професійної освіти і екологічні пріоритети соціально-економічного ...
1654787
  Міщенко О. Характеристика конституції Туреччинни 1924 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.85-88. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 2)
1654788
  Смадич І.П. Характеристика конструктивної схеми будівель на основі великопролітних дерев"яних конструкцій / І.П. Смадич, І.В. Пістиняк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 402-408 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1654789
  Голік О. Характеристика контенту професійних видань // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 66-70. – ISSN 2226-8669
1654790
  Рябцева Н.О. Характеристика конфесійного зрізу релігійної мережі Житомирської області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 46. – С. 74-81. – ISSN 2308-135X
1654791
  Стафійчук В.І. Характеристика курортних районів Іспанії / В.І. Стафійчук, Д.О. Томашук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 69-73. – Бібліогр.: 7 назв
1654792
  Пилипів О. Характеристика латинських юридичних термінів-композитів / О. Пилипів, Х. Вітрів // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 203-207. – ISSN 2078-340X
1654793
  Савицкайте Э. Характеристика литературного регоя в восьмилетней школе (четры анализа и синтеза) : Автореф... канд. пед.наук: / Савицкайте Э.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1971. – 28л.
1654794
  Барцева Т. Характеристика личности работника: критерии и параметры / Татьяна Барцева // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 8. – С. 15-19. – ISSN 0869-4915


  Кто и почему работает сегодня в библиотеках? Испытывают ли библиотекари удовлетворенность профессией, гордость за нее? Ощущается ли сотрудниками потребность в обучении и обновлении знаний? Каковы возможности их карьерного роста? Какова степень влияния ...
1654795
  Новицька С. Характеристика лісового фонду державного підприємства "Бережанське лісомисливське господарство" / С. Новицька, Л. Янковська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2023. – С. 265-272. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 54)). – ISSN 2311-3383
1654796
  Бондаренко Ю. Характеристика літературних героїв за рисами внутрішнього світу // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 3 (121). – С. 35-39
1654797
  Проценко Г.Д. Характеристика літнього періоду на Правобережжі України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 18-23 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 22)
1654798
  Санісло Я.П. Характеристика лучних фітоценозів долини річки Тур"я (Закарпатська область) / Я.П. Санісло, Г.Б. Будніков // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 248-256. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1654799
  Сергієнко О.П. Характеристика людського потенціалу сучасних цивілізацій // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 73-76 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1654800
  Ромушкевич В.І. Характеристика малорухомих антициклонів на Україні / В.І. Ромушкевич, М.Ю. Кулаківська // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 128-138 : Табл., рис., карти. – Бібліогр.: 26 назв
1654801
  Магура И.С. Характеристика мембранных механизмов обеспечивающих электрическую возбудимость сомы гигантских нейтронов молюсков : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.02 / Магура И. С.; АН СССР, Ин-т физиол. – К., 1972. – 49л.
1654802
  Перегудов Ф.И. Характеристика метеора как радиолокационной цели / Ф.И. Перегудов. – Томск : Издательство Томского университета, 1960. – 59 с. – (Международный геофизический год)
1654803
  Криленко В.І. Характеристика методик оцінки економічної безпеки на різних рівнях управління // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 20-26. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (5)). – ISSN 2223-1633
1654804
  Параконний С.В. Характеристика методів оцінки конкурентоспроможності економічного потенціалу підприємства // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 175-181
1654805
  Шаповалова А.С. Характеристика методів удосконалення бізнес-процесів : економічна теорія та історія економічної думки / А.С. Шаповалова, О.М. Ляшенко, С.М. Шаповалова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 33-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1654806
  Клюс Ю. Характеристика методів управління інноваціями в корпорації // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 23-27. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 2, т. 2). – ISSN 2306-4420
1654807
  Попович Л.О. Характеристика механізму фінансування закладів вищої освіти // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – С. 142-147. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1654808
   Характеристика микробных сообществ погребенных почв Царицынской оборонительной линии (1718-1720 гг.) / Т.С. Демкина, Т.Э. Хомутова, Т.В. Кузнецова, А.А. Контобойцева, А.В. Борисов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 1. – С. 65-78 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0032-180Х
1654809
  Удра І.Х. Характеристика минулої і сучасної рослинності острова Хортиці і можливості відтворення її природного стану / І.Х. Удра, Н.І. Батова // Київський географічний щорічник : Науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 111-129. – Бібліогр.: 21 назва
1654810
  Смілка В.А. Характеристика містобудівного моніторингу як системи керування містом // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 127-137 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-929-439-5
1654811
  Колосок В. Характеристика моделей управління розвитком персоналу промислового підприємства / В. Колосок, А. Алістаєва // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 8-12. – ISSN 1728-9343
1654812
  Поповч Л.Ф. Характеристика морфо-функциональных изменений в миокарде и коронарных сосудах при локальном воздействии антикардиальных антител на сердце. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Поповч Л.Ф.; АН УССР. Ин-т физиологии. – К., 1980. – 25л.
1654813
  Лисенко М.В. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень у виконанні кобзаря Вересая / М.В. Лисенко. – 2-е вид. – Київ, 1978. – 95с.
1654814
  Лисенко М.В. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень, виконуваний кобзарем Вересаєм / М.В. Лисенко. – Київ, 1955. – 88с.
1654815
  Клипатская Ю.А. Характеристика музыкального дискурса как сферы коммуникации (на примере рок-культуры) // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 87-90. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
1654816
  Крылова Е.Г. Характеристика мышечной силы, координации движений во времени двигательной реакции у детей при формировании навыков самообслуживания. : Автореф... канд. биол.наук: / Крылова Е.Г.; АМН СССР. Ин-тут педиатрии. – М., 1966. – 15л.
1654817
  Татарчук О. Характеристика найбільшої місячної кількості опадів на території України в умовах сучасного клімату / О. Татарчук, В. Тимофеєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 33-37. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Отримано характеристику найбільшої місячної кількості атмосферних опадів за даними спостережень на 40 станціях України протягом окремих місяців року за період 1991-2013 рр., а також українській антарктичній станції з 1986 р. Практично на всіх ...
1654818
  Филотова А.Д. Характеристика нарушений моторики и мышечного тонуса при опухолях головного мозга (в клинико-электромиографическом освещении) : Автореф... д-ра мед.наук: 762 / Филотова А.Д.; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 30л.
1654819
  Верхогляд І.М. Характеристика насіння деяких видів родини Fabaceae, представлених у флорі лучної та синантропної рослинності України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено біоморфологічний аналіз насіння представників родів Melilotus L. та Vicia L. родини Fabaceae, що предсталяють сегетальну та рудеральну фітобіоту України. The article deals with the biomorphology of seeds of species of genus Melilotus L. and ...
1654820
  Коваленко Т. Характеристика наслідків впливу пожежі на Львівському полігоні твердих побутових відходів на довкілля / Т. Коваленко, В. Михайленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 78-86. – (Географія ; вип. 2 (75)). – ISSN 1728-3817
1654821
  Тимошенко В.А. Характеристика національних складових міжнародного наркобізнесу // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 166-175. – ISSN 0201-7245
1654822
  Милютина Наталья Петровна Характеристика некоторых белковых фракций больших полушарий и среднего мозга кроликов и морских свинок разного возраста в норме и при гипербароксигенации : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Милютина Наталья Петровна; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т. – Х., 1982. – 20л.
1654823
   Характеристика некоторых дальневосточных диатомитов / А.С. Авраменко, М.В. Черепанова, В.С. Пушкарь, С.Б. Ярусова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1206-1220 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1218-1220. – ISSN 0016-7886
1654824
  Гарвацкий В.С. Характеристика некоторых классов полугрупп и алгебр преобразований : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Гарвацкий В.С.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1970. – 11л.
1654825
  Миронченко Виктор Яковлевич Характеристика новостей и методика их подготовки для радиовещения : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Миронченко Виктор Яковлевич; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 30c.
1654826
  Логинова Т.Е. Характеристика норм уголовно-процессуального права в "Каролине" // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 13-18. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
1654827
  Феделеш Е.М. Характеристика норми-принципу рівного захисту всіх суб"єктів господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 400-402


  У статті розглянуто поняття принципу рівного захисту всіх суб"єктів господарювання. Аналізуються загальні уявлення про принципи права, їх ціль та функція, характеризується принцип рівного захисту всіх суб"єктів господарювання як основоположний принцип ...
1654828
  Баканова А.Ф. Характеристика нормы как оценки физического развития, физической подготовленности и физического состояния контролируемого контингента // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 20-24. – ISSN 2220-7481


  Рассмотрена характеристика понятия нормы, ее изменение в содержательном представлении, сложность и неопределенность статистического определения нормы. Введено понятие индивидуальной нормы и задачи науки нормологии. Определены особенности построения ...
1654829
  Ковбасюк В. Характеристика об"єкта правовідносин у сфері адміністративного судочинства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 3 (265). – С. 85-89. – ISSN 2307-8049
1654830
  Куцевич М.П. Характеристика об"єктивної сторони складу злочину "екоцид" (ст. 441 КК України) // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 269-274
1654831
  Жданко Т.А. Характеристика образовательно-профессионального пространства вуза // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 42-48. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385
1654832
  Куконіна Н.А. Характеристика образу Гамлета у різних інтерпретаціях // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 166-169. – ISBN 966-7825-78-7
1654833
  Вдовиченко Л. Характеристика ознак адміністративного договору (порівняльно-правовий аспект) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 69-70. – ISBN 978-617-7069-28-6
1654834
  Лясота О.Л. Характеристика окремих етнічних груп населення Поділля // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 11-12
1654835
  Тітков К.С. Характеристика окремих повноважень прокурора за законодавством Російської Федерації і України // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 468-471. – ISBN 978-966-171-322-1
1654836
  Ордон У. Характеристика освітніх тенденцій у польській системі освіти на окремих етапах її розвитку // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 2). – С. 49-52.
1654837
  Паламарчук В.Д. Характеристика основних елементів технології вирощування зернової кукурудзи / В.Д. Паламарчук, М.І. Поліщук, О.Д. Паламарчук // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 57-64 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2476626
1654838
  Галаджій О.В. Характеристика основних концепцій політики безпеки адміністрацій Барака Обами щодо Азійсько–Тихоокеанського регіону // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 383-386. – ISSN 2076-1554
1654839
  Шашина М.В. Характеристика основних підходів до визначення суті поняття "виробничий потенціал" / М.В. Шашина, І.М. Сьомочкіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 45-51. – ISSN 2222-4459
1654840
  Греченко В.А. Характеристика основних рис особистості працівника міліції 1920-х років: спроба історико-психологічної реконструкції / В.А. Греченко, Я.С. Посохова // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 142-148. – ISSN 1727-1584
1654841
  Яроцький В. Характеристика основних стадій механізму цивільно-правового регулювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 18-24. – ISSN 0132-1331


  У статті висвітлено специфіку основних стадій механізму цивільно-правового регулювання. Вказані стадії розглядаються з точки зору змістовних характеристик правових засобів (інструментів), за допомогою яких забезпечується регламентаційний вплив на ...
1654842
  Бусарєва Т.Г. Характеристика основних типів знань // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 167-171. – ISBN 978-617-7565-33-7


  "Проблема класифікації знань була і залишається однією з найскладніших. Головна складність полягає у виборі критерію, здатного з величезної кількості рис і характеристик такого багато вимірного об"єкта, як знання, виділити основні, сутнісні характери ...
1654843
  Месропян С.И. Характеристика основных сортов азербайджанского риса. : Автореф... канд.техн.наук: / Месропян С.И.; Тбилис.гос.ун-т. – Баку, 1949. – 16 с.
1654844
  Сандрачук А.А. Характеристика особистості злочинця та потерпілого по справах про шахрайства з об"єктами нерухомості, які знаходяться у приватній власності // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 178-182.
1654845
  Коваленко Д.В. Характеристика особливостей професійно-правової підготовки інженера-педагога // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 79-86. – ISSN 2074-8922
1654846
  Танана С. Характеристика педагогічних умов формування готовності вчителів-філологів до професійної діяльності в інноваційному освітньому середовищі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Кіраль С.С., Коваль В.І., Корпанюк М.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 158-165. – (Серія "Філологія" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
1654847
  Дурнов Є. Характеристика підходів до інтерпретації професійного праворозуміння // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 96-101. – ISSN 2663-5313
1654848
  Ялошевич Алексей Михайлович Характеристика пластома тритикале и родительских форм (пшеницы и ржи) : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Ялошевич Алексей Михайлович; АН БССР, Ин-т эксперим. ботаники им. В.Ф.Купревича. – Минск, 1989. – 19л.
1654849
  Рубин В.М. Характеристика повреждений тела человека и одежды при выстрелах холостыми зарядами из некоторых образцов отчественного оружия. (экспериментальное исследование) : Автореф... канд. мед.наук: 774 / Рубин В.М.; Горьк. гос. мед. ин-т. – Горький, 1968. – 25л.
1654850
  Нагорна А.Ю. Характеристика показників фізичного стану жінок другого періоду зрілого віку з надлишковою масою тіла / А.Ю. Нагорна, О.В. Андрєєва // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 55-61 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2709-2070
1654851
  Намясенко О.К. Характеристика поняття окремої думки судді Конституційного Суду України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 182-188. – ISSN 1563-3349
1654852
  Сидоренко О.В. Характеристика понять "біржа" і "біржовий ринок" у контексті теорії організацій // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 81-86. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  Стаття присвячена дослідженню понять "біржа" і "біржовий ринок" у рамках теорії організацій. Робота спрямована на вирішення вивчення категорійного апарату економічної системи як біржовий ринок. Розкрито його теоретичну приналежність до організаційних ...
1654853
  Можар К.Т. Характеристика почвенного покрова Бобруйского района Могилевской области в сельскохозяйственных целях. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Можар К.Т.; Белорус. НИИ земледелия. – Горки, 1967. – 25л.
1654854
  Павлюков І.І. Характеристика правових обмежень як зсобів правового пливу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 158-160. – ISBN 978-617-7638-01-7
1654855
  Пуртова А.А. Характеристика правового змісту консульської діяльності як предмета правового регулювання // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (226). – С. 36-42. – ISSN 2308-9636
1654856
  Ільницький О. Характеристика правового спору з позицій концепції правовідношення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 195-203. – ISSN 1993-0909
1654857
  Корольов Ю.О. Характеристика правового статусу Національного банку України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 319-330. – ISSN 2078-3566
1654858
  Адамович Д.І. Характеристика принципів взаємодії громадян з органами внутрішніх справ у сфері правоохоронної діяльності // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 31-36
1654859
  Адамович Д.І. Характеристика принципів взаємодії органів внутрішніх справ з громадянами у сфері правоохоронної діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 60-64. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1654860
  Ушаповський В.Ф. Характеристика причинного комплексу, що породжує організовану злочинність // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 195-203
1654861
  Микицей Богдан Васильович Характеристика проміжних філаментів за допомогою моноклональних антитіл : Автореф... кандид. біологічнихнаук: 03.00.11 / Микицей Богдан Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
1654862
  Микицей Богдан Васильович Характеристика проміжних філаментів за допомогою моноклональних антитіл : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.11 / Микицей Богдан Васильович; Ін-тут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. – К., 1996. – 137л. – Бібліогр.:л.119-137
1654863
  Лапіна Алла Характеристика простого речення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 6-9. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1654864
  Кіптенко Л.С. Характеристика просторових рухів зсувів / Л.С. Кіптенко, Б.П. Сергієнко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 71-73 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – (Географія ; Вип. 29)
1654865
  Потєхіна Ю.С. Характеристика психологічних детермінант педагогічної майстерності // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 1 (130). – С. 141-145. – ISSN 2311-8466


  Розглянуто основні психологічні детермінанти педагогічної майстерності та доведено їх ключову значущість
1654866
  Мазараки А.А. Характеристика публічно-приватного партнерства як ефективної форми інвестиційного забезпечення сфери туризму в Україні / А.А. Мазараки, Е.Г. Антонюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 50-56. – ISSN 2222-4459
1654867
  Шакула Ю.В. Характеристика регіонів світу за показниками присутності прямих іноземних інвестицій (ПІІ) та потенціалу країни // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 282-290. – Бібліогр.: 7 назв
1654868
  Щербань М.І. Характеристика режиму атмосферних опадів у Києві / М.І. Щербань, В.І. Блудов, Ю.В. Садичко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 22-26 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 25)
1654869
  Черненко Н.М. Характеристика рівнів готовності майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками у навчальних закладах // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 1 (142) : Педагоггіка. – С. 126-130. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1654870
  Пермінова А Характеристика розвитку інженерно-педагогічної освіти з початку 1960-х рр. до теперішнього часу // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 72-76.
1654871
  Руденко С.А. Характеристика розвитку річкових та морських круїзних подорожей // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 242-250. – Бібліогр.: 6 назв
1654872
  Мишава Н.П. Характеристика Светлогорско-Речицкого очага клещевого энцефалита в БССР. : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Мишава Н.П.; Белорус. ин-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1654873
  Буткевич В.Г. Характеристика связей международного и внутригосударственного права // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – С. 13-20. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 8)
1654874
  Дерябина Г.Г. Характеристика Североамериканского Соглашения о свободной торговле (НАФТА) // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С.130-131. – ISSN 1680-2721
1654875
  Шоха О. Характеристика сегменту Інтернет в Україні та Російській Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 234-238


  У цій статті йде мова про характеристику сегменту Інтернет в Україні і Російській Федерації. Порівняльний аналіз сегменту Інтернет дасть реальну оцінку рівня інформатизації і розвитку інфраструктури широкосмугового доступу в Україні і Російській ...
1654876
  Менько Лоліта. Характеристика семантичної структури найменувань риб у Словнику української мови в 20-ти томах // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 188-193. – Бібліогр.: Літ.: с. 193, 8 п.


  Висвітлено типові способи побудови дефініцій слів, що входять до лексико-семантичної групи найменувань риб в Тлумачному словнику української мови в 20-ти томах. Предсавлено аналіз семантичної структури тлумачень відповідних найменувань. The article ...
1654877
  Василенко В.В. Характеристика сигментації ринку банківських металів України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 248-254 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1654878
  Романишин О.Р. Характеристика системи кримінально-правової охорони порядку виконання судових рішень у кримінальному провадженні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 269-272. – ISSN 2219-5521
1654879
  Демиденко К.Є. Характеристика сімейних правовідносин та їх встановлення між батьками і дітьми // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 364-369. – ISSN 1563-3349
1654880
  Горбачова О.М. Характеристика складових життєвого циклу організацій // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 1. – С. 7-11


  В статті розглянуто характеристики етапів життєво­го циклу організацій (ЖЦО), Удосконалено теоретичну модель ЖЦО. Автор детально описав кожний етап Універсальної моделі ЖЦО і запропонував три емпірич­ні гіпотези. Characteristics of vital cycle stages ...
1654881
  Губа А.В. Характеристика складових управлінської культури в світі // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 107-116. – Бібліогр. в кінці ст.
1654882
  Гранат Н.Л. Характеристика следственных задач и психологические механизмы их решения : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.09 / Гранат Н. Л.; Всес. ин-т по изуч. причин и разработке мер предупрежд. преступности. – М., 1973. – 20л.
1654883
  Щеглов В.Г. Характеристика современного социально-политического строя главнейших Западно-Европейских государств (Германии, Австрии, Франции и Англии) : [магистерск. дис.] / [соч.] Владимира Щеглова. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1893. – XII, 578, XII с.


  Пер. Дерюжинский Владимир Федорович (1861-1920)
1654884
  Мальцева Характеристика состояния воды в белковых растворах и гелях в живой клетке по данным ядерного магнитного резонанса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.091 / Мальцева (Абецедарская) Л.А.; Ин-т биологической физики АН СССР. – Пущино-на-Оке, 1971. – 30л.
1654885
  Шекк П. Характеристика состояния ихтиофауны и перспективы рыбохозяйственного использования Тилигульского лимана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 54-60. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Установлено, что качественный состав ихтиофауны и условия формирования водных биоресурсов Тилигульского лимана зависят от гидрологического и гидрохимического режимов водоема, а также солёности его вод. В настоящее время ихтиофауна лимана представлена ...
1654886
  Міхеєва О. Характеристика соціальної роботи з військовослужбовцями в умовах війни // Державна сімейна та молодіжна політика: законодавство, методи та практики : загальнодерж. наук.-практ. вид. / Держ. установа "Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики" ; голов. ред. Ф.К. Іллюк ; редкол.: Драпушко Р.Г., Баженков Є.В., Биковська О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (4). – С. 29-35. – ISSN 2786-6238
1654887
  Рогожина З.К. Характеристика спадкового договору // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 57-63
1654888
   Характеристика співвідношення жовчних кислот в жовчі собак та щурів при застосуванні простагландину / О.А. Можеїтова, Н.Є. Нурищенко, З.А. Горенко, Л.С. Карбовська, Т.П. Лященко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 179-184. – ISSN 1023-2427


  В умовах хронічних дослідів на собаках і гострих спробах на щурах досліджено вплив простагландину на жовчоутворювальну функцію печінки
1654889
  Полях А.М. Характеристика способів контрабанди наркотичних засобів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 135-141.
1654890
  Сержанов В.В. Характеристика стану державного боргу України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 213-218. – (Економіка ; Вип. 32)
1654891
  Сніжко С.І. Характеристика стану досліджень та вмісту біогенних речовин у воді річок України / С.І. Сніжко, К.А. Середа // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 511-521 : Табл. – Бібліогр.: 31. – ISBN 966-521-129-3
1654892
  Шкарабан С. Характеристика стану економічного аналізу в Україні / С. Шкарабан, І. Лазаришина // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 10-13. – ISSN 1993-0259
1654893
  Кулик В.Г. Характеристика структури і змісту релігійного світогляду // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
1654894
  Мась Н.М. Характеристика структури професійної компетентності майбутніх військових психологів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 114-120. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута проблема компетентісного підходу у вищій освіті в Україні. Проведено аналіз наукових підходів щодо структури професійної компетентності та визначену структуру професійної компетентності майбутніх військових психологів. Головними ...
1654895
  Слюсар В.П. Характеристика структурныхл особенностей смешанных растворителей из данных по растворимости аргона в системах вода -- изомеры бутилового спирта и их электролитных растворах при 10-40 С. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Слюсар В.П.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1977. – 24л.
1654896
  Федірко Наталія Вікторівна Характеристика струму та властивості Na-Ca-обміну мембрани секреторних клітин : Дис... канд. біол.наук: 03.00.13 / Федірко Наталія Вікторівна; Мін-во освіти України. Львівський держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1997. – 193л. – Бібліогр.:л.159-193
1654897
  Ткаченко О. Характеристика суб"єкта адміністративного правопорушення за незаконну передачу заборонених предметів особам, які перебувають в установах виконання покарань // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 41-44.
1654898
  Потапенко М.С. Характеристика суб"єкта адміністративного проступку у сфері рекламної діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 119-124. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1654899
  Юрків Я.І. Характеристика суб"єкта професійної підготовки майбутніх соціальних працівників та соціальних педагогів до роботи із вразливими категоріями населення // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Юрків Я.І., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Полтава, 2022. – № 1 (179). – C. 91-98. – ISSN 2227-2747
1654900
  Бондаренко М.С. Характеристика суб"єктивних ознак злочинів, передбачених ст. 321 КК України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 194-209. – ISSN 2072-8670
1654901
  Школьний В.В. Характеристика суб"єктів трудових правовідносин за договором аутстафінгу // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 223-225. – ISBN 978-617-7069-52-1
1654902
  Сидорчук О. Характеристика суду присяжних України за судовою реформою 1864 р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 125-129. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1654903
  Манаєнкова І.О. Характеристика сучасних господарських ландшафтів Криворізького природничо-господарського району // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 176-183. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
1654904
  Сай В.М. Характеристика сучасних кадастрово-реєстрацйних систем за кордоном / В.М. Сай, Ю.С. Хавар // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 191-199. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1654905
  Максись М.А. Характеристика сучасних релігійних мас-медіа в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Дається філософський аналіз друкованих засобів масової інформації в нашій державі на прикладі міста Києва і регіонів України. Характеризується найрозповсюдженіша релігійна друкована продукція великих і малих релігійних об"єднань.
1654906
  Мазуренко В.І. Характеристика сучасного етапу приєднання України до СОТ та проблеми адаптації національного законодавства відповідно до вимог СОТ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-31. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Статтю присвячено комплексу проблем, які пов"язані з процесом приєднання України до СОТ, проаналізовано основні передумови та наслідки такого приєднання. Досліджено заходи щодо адаптації економіки України внаслідок реалізації проекту приєднання до ...
1654907
  Мельник Н. Характеристика сучасного рівня впровадження МСФЗ в світі // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 3. – С. 25-30 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
1654908
  Шуба Е.А. Характеристика сучасного світового автомобільного ринку / Е.А. Шуба, А.А. Карабанов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 14-22. – ISSN 2222-4459
1654909
  Ніколаєнко С.М. Характеристика сучасного стану харчової та переробної промисловості // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 31-37. – ISSN 2309-1533
1654910
  Фролов В.А. Характеристика сущности процесса социалистического производства / В.А. Фролов. – Москва, 1976. – 100с.
1654911
  Кондратюк Т.В. Характеристика сфери сімейних відносин суспільств сучасного типу як об"єкта державного управління : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 52-55. – Бібліогр.: 18 назв
1654912
  Кирилович О.Ф. Характеристика сформованості громадянської позиції у студентів ВНЗ // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 101-108. – ISBN 978-966-7359-77-5
1654913
  Білоног Ю.С. Характеристика та аналіз структурних елементів соціальної відповідальності бізнесу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 5 (121), травень. – С. 30-36. – ISSN 2077-1800
1654914
  Полюхович В. Характеристика та зміст господарсько-правового механізму державного регулювання фондового ринку України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 132-134
1654915
  Лузан Л. Характеристика та особливості професійної компетентності вчителів-словесників // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 8 (118). – С. 54-58
1654916
  Шелестова А.М. Характеристика та складові комунікації у вищому навчальному закладі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 93-99


  Проаналізовано зміст комунікації в умовах застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі.
1654917
  Орешета Ю.В. Характеристика теоретичних підходів до"ідентифікації" та"ідентичності" // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1654918
  Рассомахіна О. Характеристика технічних засобів захисту об"єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 56-61
1654919
  Самойленко Олена Характеристика технологій вчинення викрадення безготівкових коштів службовою особою банку або іншої фінансової установи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 99-104.
1654920
  Василенко М.Д. Характеристика технологічних (наукових) парків у країнах-членах ЄС: правове забезпечення співвідношення пільг та ефективності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 32-38. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Показано, що створення технологічних (наукових) парків в країнах-членах ЄС є одною з важливіших складових державної науково-технічної політики. Обговорено їх правове забезпечення. Однак в країнах-членах ЄС довгий час не було достатньо чіткого ...
1654921
  Близнюк І.Л. Характеристика типових способів вчинення кіберзлочинів в умовах воєнного стану // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (57). – С. 82-94. – ISSN 2072-8670
1654922
  Поліщук Н.Є. Характеристика тіньової діяльності в експортно-імпортних операціях та методи її оцінки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С44-50
1654923
  Андрейків Х.В. Характеристика традиційного ткацтва і кравецтва бойків (друга половина ХІХ - середина ХХ століття) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 16-20. – ISSN 2076-1554
1654924
  Коритко Лілія Характеристика трудових відносин в праві Австро-Угорщини XIX - поч. ХХ ст. // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 61-65
1654925
  Воронов Г.С. Характеристика туманів Миколаївської області / Г.С. Воронов, Л.М. Коршенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 48-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 32)
1654926
  Старук Юлія Характеристика умисної форми вини злочину, передбаченого ст. 306 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 139-143
1654927
  Калюжная Л.Т. Характеристика упругих волн от границ раздела в кристаллическом фундаменте юго Белозерского железорудного района и его глубинное строение / Л.Т. Калюжная, 1964. – С. 34-43
1654928
  Ясько Л.В. Характеристика успішності студентів спеціальної медичної групи з дисципліни фізичне виховання // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 121-123. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 12 (53) 14). – ISSN 2311-2220
1654929
  Малышевский И. Характеристика участливых отношений России к славянам в историческом развитии их от начала до настоящего времени : речь, произнесенная в общем собрании Киевского Славянского Благотворительного Общества 21 февраля 1893 г. / Ив. Малышевский. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1893. – [2], 31 с. – Отд. оттиск из: Труды Киевской Духовной Академии, 1893
1654930
  Полюхович В.І. Характеристика фондового ринку через призму його класифікації за критеріями організаційних засад функціонування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 295-298. – ISSN 1563-3349
1654931
  Факари Афджади Мехди Характеристика формирования городских зеленых насаждений в условиях жаркого климата // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 317-321. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1654932
   Характеристика функціонального стану молодих військовослужбовців під час проходження первинної підготовки у частині / В. Шевченко, В. Опанасенко, Є. Алексєєв, Н. Новосельська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-51. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто порівняльні дані про психофізіологічний стан військовослужбовців строкової служби під час прибуття у військову частину та через два-три тижні під час проходження первинної підготовки. Для вивчення психологічної компоненти використано такі ...
1654933
  Євтушенко Н.В. Характеристика функціонування глікопротеїнів / Н.В. Євтушенко, І.П. Галич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 58-62. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Зроблено огляд сучасних поглядів щодо функціонування глікопротеїдів, зокрема вуглеводної частини молекули. Наведено дані щодо порушення процесу глікозилювання за різних патологій. Review of modern notions about functions of glycoproteids namely ...
1654934
  Свінціцька Г.І. Характеристика хвиль тепла сезону в Одесі // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40. – С. 176-183. – ISSN 2308-135X
1654935
  Богучарова О.І. Характеристика хворих на цукровий діабет у психологічному контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 48-51. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Науково обґрунтовано пропозицію щодо того, щоб вважати специфіку патології стосунків у діабеті як екологічну дисфункцію. Експериментально вивчено деякі фізичні та соціальні фактори довкілля у зіставленні з психічними властивостями хронічно хворих на ...
1654936
  Горяев М.И. Характеристика химических соединений, входящих в состав эфирных масел / М.И. Горяев. – Алма-Ата, 1953. – 371с.
1654937
  Махота О.О. Характеристика цегли княжої доби у працях В. А. Богусевича // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (43). – C. 41-49. – ISSN 2227-4952
1654938
  Стоян В. Характеристика цивільних справ, які розглядаються з участю нотаріуса // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 379-381. – ISBN 978-617-7069-14-9
1654939
  Меднікова Г.І. Характеристика ціннісних орієнтацій студентів з різними особливостями ставлення до себе // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 121-130. – (Психологія ; вип. 47)
1654940
  Кичайкина Н.Б. Характеристика частоты и вариабильности сердечных и дыхательных циклов при работе переменной интенсивности : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Кичайкина Н.Б.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1654941
  Мельник Н. Характеристика чоловічих і жіночих особливостей українського мовлення (на матеріалі газети "Хрещатик" і "Української літературної газети") // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених ; ред. вип. В.Ф. Вакуленко ; ред. рада: Г.А. Александрова, Н.В. Бардіна, Ф.С. Бацевич [та ін.]. – Київ ; Умань, 2011. – Вип. 200, 2011/2012 : Випуск на пошану Президента АН вищої освіти України доктора філологічних наук, професора Ельзи Петрівни Стоянової і доктора філологічних наук, професора Моколи Івановича Дубини. – С. 59-62. – (Енциклопедія сучасних міждисциплінарних досліджень ; т. 9). – ISBN 978-617-525-081-5
1654942
  Преображенский В.Х. Характеристика школьного образования на востоке и на западе во времена Карла Великого. / В.Х. Преображенский. – Воронеж. – 14с.
1654943
  Крукевич О. Характеристика шлюбного договору за законодавством Франції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 191-193. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1654944
  Шевченко В.Е. Характеристика шрифту як способу поліграфічного відтворення тексту : конспект лекцій для студентів відділення "Видавнича справа та редагування" з курсу "Шрифтознавство" / Вікторія Шевченко; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2005. – 106с.
1654945
  Кузнецова Л.Л. Характеристика штамма У-1 вируса крапчатости красного клевера. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.06 / Кузнецова Л.Л.; АН УССР. – К, 1981. – 23л.
1654946
  Мерліч А.Г. Характеристика штаму Enterococcus italicus ОНУ547 продуцента бактеріоцину : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.07 / Мерліч Андрій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
1654947
  Басенко І.В. Характеристика щоденної суспільно-політичної преси Києва за матеріалами цензурних звітів (1907-1916 рр.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 15-20. – ISSN 1996-5931
1654948
  Китаев С.П. Характеристика экологического фона жизни рыб озер Балтийского кристаллического щита : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Китаев С.П.; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводск, 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.26-28
1654949
   Характеристика экосистемы реки Северной Сосьвы. – Свердловск, 1990. – 256с.
1654950
  Николюк Д.А. Характеристика юридично значущих дій як ознаки правової форми реалізації екологічної функції держави // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 243-247. – ISBN 978-966-7166-36-6
1654951
  Буряк Р.І. Характеристика якості як економічної категорії в діяльності підприємств АПК // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 47-57. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1654952
  Вініченко О.М. Характеристика, види та сутність розвитку підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 49-57. – ISSN 2306-6792
1654953
   Характеристика.. – Москва, 1987. – 315 с.
1654954
  Минутко И.А. Характеристика: Школ. повести. / И.А. Минутко. – М., 1982. – 415с.
1654955
  Пішкало М. Характеристики 24-го циклу сонячної активності, отримані із тривалості 23-го циклу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-38. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено кореляційні зв"язки між тривалістю сонячного циклу і амплітудою у мінімумі та максимумі і тривалістю фази росту активності наступного циклу. Отримано, що між указаними параметрами є статистично значима кореляція з помірним коефіцієнтом ...
1654956
  Макеева О.В. Характеристики адаптации персонала в крупных научных библиотеках (по итогам исследования) // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 11. – С. 20-36. – ISSN 0130-9765


  Представлены результаты исследования разных аспектов адаптации персонала в крупных научных библиотеках Сибирского федерального округа: ГПНТБ СО РАН, Новосибирской государственной областной научной библиотеке и Томской областной универсальной научной ...
1654957
  Данова Т.Є. Характеристики вологовмісту та інтенсивності вологопереносу над Антарктичним материком / Т.Є. Данова, О.М. Прокоф"єв // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 53-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
1654958
   Характеристики волоконного каналу зв"язку з урахуванням мод оболонки / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко, В.С. Шанойло // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 286-290. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено чисельний аналіз перерозподілу модової потужності, загасання сигналу і зміни його характеристик внаслідок дисперсії при поширенні у багатомодових волоконних світловодах (БВС) за умови неусталеного режиму.
1654959
  Рахматулліна Е.Р. Характеристики гідрологічного режиму річок басейну Південного Бугу в холодний період року та їх сучасні зміни // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 71-81. – ISSN 2306-5680


  Зроблено аналіз характеристик гідрологічного режиму річок басейну Південного Бугу в холодний період року за період сучасних кліматичних змін. Відзначено тенденцію до певних змін зазначених характеристик в просторі та з часом. Сделан анализ изменений ...
1654960
  Рябов Ю.Г. Характеристики глубоконеупругого взаимодействия нейтрино с протонами при энергии 15-200 Гэв : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.01 / Рябов Ю. Г. ; Ин-т высок. энерг. 78-123. – Серпухов, 1978. – 15 с. – Бібліогр.:с.12
1654961
  Морозов Л.В. Характеристики долговечности и прогнозирование ресурса рабочих лопаток турбин : Автореф... канд. техн.наук: / Морозов Л.В.; Рижский ин-т инженеров гражд. авиации им. Ленинского комсомола. – Рига, 1966. – 8л.
1654962
  Насєдкін Є.І. Характеристики еолових потоків твердої речовини в зоні взаємодії суходолу та моря // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 3. – С. 65-73 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
1654963
  Роинишвили В.Н. Характеристики и механизм работы трековой искровой камери с изотропными свойствами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Роинишвили В. Н.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1964. – 10л.
1654964
  Мамуруков Алексадр Прокопьевич Характеристики и особенности субавроральной ионосферы на Северо-Востоке СССР : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Мамуруков Алексадр Прокопьевич; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.15-18
1654965
  Емин О.Н. Характеристики и регулирование авиционных турбин / О.Н. Емин. – М., 1964. – 127с.
1654966
   Характеристики излучений радиоактивных нуклидов, применяемых в народном хозяйстве. : Оцененные данные; Справочник / Ю.В. Хольнов, В.П. Чечев, Ш.В. Камынов, Н.К. Кузьменко, В.Г. Недовесов. – Москва : Атомиздат, 1980. – 376с.
1654967
  Черногор Л.Ф. Характеристики инфразвукового сигнала, сгенерированного Челябинским космическим телом: глобальная статистика / Л.Ф. Черногор, Н.Б. Шевелев // Радіофізика і радіоастрономія / Нац. акад. наук України ; Радіоастроном. ін-т НАН України ; Український комітет радіосоюзу URSI ; редкол.: Литвиненко Л.М., Коноваленко О.О., Шульга В.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 23, № 1. – С. 24-35. – ISSN 1027-9636


  "Предмет и цель работы: Предмет исследования – статистические характеристики инфразвукового сигнала (время запаздывания; скорость прихода и ее зависимость от расстояния между источником и местом регистрации, а также от азимута; длительность; период и ...
1654968
  Стеблина Л.М. Характеристики інтелекту людини у словниках синонімів сербської та української мов // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 123-133. – ISSN 2075-437X


  У статті пропонується порівняльний аналіз сербських та українських лексичних одиниць на позначення інтелекту людини на матеріалі словників синонімів обох мов. В статье предлагается сравнительный анализ сербских и украинских лексических единиц, ...
1654969
   Характеристики качества программного обеспечения. – Москва, 1981. – 208 с.
1654970
  Медюх Михайло Максимович Характеристики мартенситного перетворення в малолегованих сплавах титан-нікель : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.07 / Медюх Михайло Максимович; АН України, Ін-тут металофізики. – К., 1994. – 21л.
1654971
  Чекмишев О.В. Характеристики нових медіа в контексті впливу на методологію їх дослідження // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 46-48


  Визначено основні характеристики нових медіа. Проаналізовано методи їх дослідження в українській і зарубіжній практиці. The basic characteristics of new media are determined. The methods of their research in the Ukrainian and foreign practice are ...
1654972
  Воробьев В.И. Характеристики облачного покрова Северного полушария по данным метеорологических спутников / В.И. Воробьев, В.С. Фадеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 172с.
1654973
  Свиженко В.А. Характеристики обнаружения звуковых и электромагнитных сигналов позвоночных животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Свиженко В. А.; Ин-т зоол. АН УССР,. – К., 1984. – 24л.
1654974
  Каценбоген М.С. Характеристики обнаружения. / М.С. Каценбоген. – М., 1965. – 95с.
1654975
  Охріменко О.А. Характеристики податкового закону з огляду на юридичну терміносистему // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 1 (181). – С. 192-196
1654976
  Сулковський Л. Характеристики польських сімейних малих та середніх підприємств // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 5 (74). – С. 25-38 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
1654977
  Пасечник И.П. Характеристики сейсмических волн при ядерных взрывах и землетрясениях / И.П. Пасечник. – М., 1970. – 198с.
1654978
  Садыков Турлан Хамзинович Характеристики семейств гамма-квантов из неупругих взаимодействий, генерированных в плотной мишени адронами с энергией ~ 10 13 ЭВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Садыков Турлан Хамзинович; АН УзССР. Физ.-техн. ин-т. – Ташкент, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1654979
  Ель Аавар Хайсам Бахжат Характеристики складності моделей алгоритмів-алгоритмічних пристроїв та способи їх оптимізації в застосуванні до компьютерів з повним і скороченим наборами команд : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.13 / Ель Аавар Хайсам Бахжат; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 17 с.
1654980
  Мирский Г.Я. Характеристики стохастической взаимосвязи и их измерения / Г.Я. Мирский. – Москва, 1982. – 319 с.
1654981
  Демиденко О. Характеристики та мовні репрезентанти лінгвокультурного типажу "Сучасна американська жінка" / О. Демиденко, А. Сіволодська // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Іщенко ; редкол.: М. Ангель Кандель Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3. – С. 44-52. – ISSN 2617-5339
1654982
  Ремизов Игорь Николаевич Характеристики тонической электрической активности висцеральных нервов, полученных методом выделения когерентных составляющих в импульсной форме : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Ремизов Игорь Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1654983
  Кашталян Ю.А. Характеристики упругости маериалов при высоких температурах / Ю.А. Кашталян. – К., 1970. – 112с.
1654984
  Савченко Г.П. Характеристики учасників українського військового руху 1917 р. у "Споминах" М. Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 48-51. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядаються погляди М. Грушевського на український військовий рух у 1917 р.
1654985
  Кифер И.И. Характеристики ферромагнитных сердечников / И.И. Кифер. – Москва, 1967. – 167 с.
1654986
  Терещенко Э. Характеристики финансово-инвестиционного потенциала субьектов реального сектора зкономики в условиях циклических процессов зкономики / Э. Терещенко, Ю. Беседа // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 112-122. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240
1654987
  Лебедев Н.Н. Характеристики фосфоресценции и свойства триплетного состояния хлорофилов в живых организмах и модельных системах : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Лебедев Н. Н.; МГУ. – М., 1976. – л.
1654988
  Данилевський В.О. Характеристики фотометрів, використаних для спостережень повного затемнення Сонця 11 серпня 1999 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-24. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Подано опис конструкції та характеристик фотометрів, використаних для спостережень повного затемнення Сонця 11 серпня 1999 року в Румунії науковою експедицією Київського університету імені Тараса Шевченка з метою визначення діаметра Сонця. Викладено ...
1654989
  Камали М.Х. Характеристики халала и харама в шариате и халал индустрии / Мухаммад Хашим Камали ; [перевод.: П. Коротчикова]. – Ровно : Международный Институт Исламской Мысли, 2020. – 70, [2] с. – Пер. изд.: The Parameters of Halal and Haram in Shari"ah and the Halal industry / Mohammad Hashim Kamali. - Книга напечатана при поддержке Института Интеграции Знаний. – Библиогр. в заметках: с. 62-71. – ISBN 978-966-416-764-9
1654990
   Характеристики электрически активных зон в слоистообразных облаках. – Л., 1989. – 160с.
1654991
  Миннигулов Анвар Мухаметович Характеристики электронного газа и распределения потенциала электрического поля в тлеющем разряде в потоке воздуха : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Миннигулов Анвар Мухаметович; Ин-т физики АН БССР. – Минск, 1980. – 16л.
1654992
  Искандарян С.Г. Характеристики ядерных областей Sc галактик. : Автореф... канд.. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Искандарян С.Г.; Ереван. гос. ун-тет. – Ереван, 1973. – 13л.
1654993
  Ахмад Бакадаш Характеристические и корреляционные оператор-функции семейств линейных операторов : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.01 / Ахмад Бакадаш; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1992. – 13л.
1654994
  Перестюк М.О. Характеристические показатели и устойчивость в системах, подвергающихся импульсному воздействию // 10-я междунар. конференция по нелинейным колебаниям: Тезисы докладов
1654995
   Характеристические потери энергии электронов в твердых телах : Сб. ст. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 270с.
1654996
  Пекар Э.Л. Характеристические функции линейных операторов и их факторизации. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Пекар Э.Л.; АН УССР.Ин-т прикладной математики. – Донецк, 1980. – 15л.
1654997
  Панов Н.В. Характеристические числа в обобщенных теориях бордизмов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Панов Н.В.; МГУ. – Москва, 1973. – 10л.
1654998
  Омельник О.П. Характеристичне рентгенівське випромінювання, збуджуване іонним, рентгенівським і гамма-пучками, та визначення елементів III групи в матеріалах ядерної енергетики : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.21 / Омельник Олександр Павлович ; Нац. акад. наук України, Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1654999
   Характеристичні втрати енергії електронів у плівках сурми / Д.О. Городецький, Ю.П. Мельник, Д.П. Проскурін, В.К. Скляр, В.О. Усенко, А.О. Ясько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 18-22. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  Досліджено спектри характеристичних втрат енергії електронів плівок сурми на Мо (110) в широкому діапазоні покриттів. Виявлено кореляцію між виникненням нових особливостей спектра та перетвореннями геометричного стану поверхневого шару. при ...
1655000
  Богданов Ю.С. Характеристичные числа линейных дифференциальных систем : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Богданов Ю. С.; АН БССР, Отд-ие физ. мат., хим. и геол. наук. – Минск, 1960. – 8л.
<< На початок(–10)1651165216531654165516561657165816591660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,