Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1651165216531654165516561657165816591660(+10)В кінець >>
1653001
  Бестужева-Лада "Чугунная" императрица // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 9. – С. 10-20


  14 окт. 1759 г. родилась императрица Мария Федоровна, вторая жена Павла I. Ни один из русских писателей-историков не нашел для этой женщины ни единого доброго слова. Нелюбимая невестка великой Екатерины, верная и любящая жена, мать четверых сыновей, ...
1653002
  Птушко А.Л. "Чудеса" кино / А.Л. Птушко. – М., 1949. – 24с.
1653003
  Гудз Л. "Чудеса"" в Києво-Печерській лаврі // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (130), листопад. – С. 38-40


  "Описана колиска чернецтва на Русі та твердиня православної віри - Успенська Києво-Печерська лавра. Подаються результати планової ревізії аудиторської служби, яка виявила ряд недоліків та порушень щодо організації управління фінансовими ресурсами та ...
1653004
  Дарский Д.С. "Чудесные вымыслы" : О космическом сознании в лирике Тютчева / Д.С. Дарский. – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1913. – X, 136 с.
1653005
  Хрієнко Микола "Чудная планета" Колима : цвіт по світу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 106-113 : Фото
1653006
  Заславский О.Б. "Чудный сон мне бог послал...": имитация обрыва в законченном целом // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 29-36. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 1). – ISSN 0321-1711


  Проблема завершеності та незавершеності художнього твору
1653007
  Лісницька М. "Чудо праведної душі" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 407, січень : січень. – С. 22-23


  З приводу видання нового роману Юрія Косача "Сузір"я Лебедя".
1653008
  Дурдыев О. "Чудодей" Э.Штриттматтера как роман воспитания / О. Дурдыев. – Ашхабад, 1980. – 98с.
1653009
   "Чуєш, брате мій..." : спогади про Н.В. Бурчака : [збірник]. – Луцьк : Вежа, 1999. – 58, [1] с. : іл., портр. – (Волинський університет: незабутні постаті). – ISBN 966-7294-08-0
1653010
  Чоповський В. "Чуєш, брате мій..." : до 120-ліття українського поселення в Канаді // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 6 (102), листопад - грудень. – С. 916-932. – ISSN 1028-5091
1653011
   "Чужа молитва": двічі врятовані // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 22 травня (№ 20). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Напередодні 73-ї річниці депортації кримських татар у КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч студентів із багаторічним дисидентом і правозахисником, лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим. Під час лекції відбулася презентація ...
1653012
  Кожевникова Н.А. "Чужая речь" в изображении Ф.М.Достоевского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.120-130. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 1). – ISSN 0201-7385
1653013
  Прошкина Е.П. "Чужая речь" в творчестве Ч.Диккенса.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.644 / Прошкина Е.П.; ЛГУ. – Л., 1971. – 14л.
1653014
  Пристайко Т.С. "Чужие" среди "своих": заимствования-метафоры в экономической терминосфере русского языка / Т.С. Пристайко, М.Г. Зеленцова // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 11-15. – ISBN 966-594-839-3
1653015
  Астаф"єв О. "Чужий стиль": семантика запозичених сенсів // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2003. – Вип. 6 : Література як стиль і метод. – С. 11-20
1653016
  Стусенко О. "Чужий текст" як іронічна структура // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 308-312
1653017
  Нетреб"юк З.М. "Чужий я в цьому світі лжі..." : інтегрований урок з вивчення поетичного світу Байрона. 9 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 43-47
1653018
  Гармель О.В. "Чужий" текст як ім"я у творчості Онуте Нарбутайте // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 99-104. – ISSN 2226-0285
1653019
  Szulgun Madlen "Чужий", "інакший" та поле спільних культурних смислів у травелозі В. Голованова "Гярб, Вітер зі Сходу" // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 2 (35). – С. 93-105. – ISSN 1640-7806
1653020
  Василишин О. "Чужі вітри грудбми ламати мушу" / О. Василишин, І. Фарина // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 123-125. – ISSN 0236-1477
1653021
  Штейнле О.Ф. "Чужі товариші": проблеми ідентичностей політичних еліт радянської України (1950-1980-ті рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 174-177. – ISSN 2076-8982
1653022
  Монолатій І.С. "Чужі" як об"єкт волі "своїх". Дилема співвідношення етнонаціоналізмів на західноукраїнських землях у транзитивний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 206-209. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  На прикладі західноукраїнської етнополітичної сфери та особливостей міжетнічної взаємодії у статті проаналізовано компоненти соціологічних (Л. Віртс, К. Симонс-Симоналевич), політологічних і психологічних (М. Гайдман, Г. Айгайзер) типологій ...
1653023
  Щупак І. "Чужого болю не буває - для нас це моральний імператив" / розмову вів Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20 лютого (№ 30). – С. 10


  Дніпропетровський історик Ігор Щупак - про Голокост і Голодомор як геноциди та перспективи визнання цього Ізраїлем на державному рівні.
1653024
  Семчук О Ю. "Чужое слово" в поэтике Осипа Мандельштама. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.01 / Семчук Ю.О,; МО Укр.Харьк.гос.пед.ин-т. – Харьков, 1992. – 16л.
1653025
  Парипса М.С. "Чужому навчайтесь, свого не цурайтесь..." // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 170-174. – ISBN 978-601-80179-5-7


  Діяльність Павлодарського Товариства української культури ім. Т.Г. Шевченка, заснованого у 1992 р. і яке з 1999 р. входить до складу республіканської Асоціації "Українці Казахстану".
1653026
  Семенов К. "Чук и Гек" / К. Семенов. – Москва, 1953. – 44с.
1653027
  Веньшу Лю "Чумацька пісня" для баритона і фортепіано Володимира Рунчака: композиційні й жанрово-стильові особливості // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 76. – С. 120-125. – ISSN 2410-5325
1653028
  Сюндюков І. "Чути себе українцями..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18-19 січня (№ 8/9). – С. 20


  До 100-річчя Акту Злуки УНР та ЗУНР.
1653029
  Сюндюков І. "Чути себе українцями..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25-26 січня (№ 13/14). – С. 20


  До 100-річчя Акту Злуки УНР та ЗУНР.
1653030
  Сюндюков І. "Чути себе українцями..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 лютого (№ 18/19). – С. 20


  До 100-річчя Акту Злуки УНР та ЗУНР.
1653031
  Токарчук О. "Чутливий наратор" (Нобелівська лекція у Стокгольмі, 2019 р.) : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (1093/1094). – С. 183-194. – ISSN 0320-8370
1653032
  Чікарькова М.Ю. "Чуттєва культура" сьогодення ( етичний вимір буття сучасного мистецтва ) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.174-178
1653033
   "Чуття єдиної родини" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3


  "Тут краса, тут велич духу, тут вистраждане прагнення до єдиної Української державності", - таку оцінку дала експонатам виставки образотворчого мистецтва "Соборність" Омбудсман України Ніна Карпачова.
1653034
   "Чуття єдиної родини" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3


  "Тут краса, тут велич духу, тут вистраждане прагнення до єдиної Української державності", - таку оцінку дала експонатам виставки образотворчого мистецтва "Соборність" Омбудсман України Ніна Карпачова.
1653035
  Ганжа А. "Чуттями повню кожне слово..." (Лінгвопоетичний портрет Володимира Калашника) / А. Ганжа, С. Єрмоленко // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 85-92. – ISSN 0201-419
1653036
  Дроздов В. "Чухонских топей дикий патриарх..." : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 7. – С. 121-122. – ISSN 0321-1878
1653037
  Ленков Павел Дмитриевич "Чэн Вэй Ши Лунь" как источник по истории школы Фасян : Автореф. дисс. ... канд. истор. наук: 07.00.09 / Ленков П.Д.; РАН. Ин-тут востоковедения. Санкт-Петербургское отделение. – Санкт-Петербург, 2002. – 28 с. – Библиогр.: 5 назв.
1653038
  Кузьменко Н. ("Чуйте музику сфер!") Майстер-клас керівника "Хореї Козацької" Тараса Компаніченка // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 27-29. – ISBN 978-617-7625-59-8


  9 жовтня в мистецькій залі ІФ відбулося незвичайне засідання літературної студії - на гостину завітав заслужений артист, керівник колективу "Хорея Козацька" Т. Компаніченко.
1653039
   [Чумаченко Віктор Кирилович] // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 109-110. – ISSN 0130-6936


  5 грудня 2017 року національна куультура понесла відчутну втрату - відійшов у вічність Віктор Кирилович Чумаченко - кандидат філологічних наук, професор, заслужений працівник культури кубані, Адигеї і України, голова осередку НТШ на Кубані 2000-х роках.
1653040
   [Ш. Бронте. Джен Ейр] = Charlotte Bronte. Jane Eyre : кн. для читання англ. мовою / технологія роботи з текстом і філол. комент. Євченко В.В., Сидоренка С.І. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 616 с. – Бібліогр. опис складено за макетом каталож. карт. - На тит. л. та обкл. назва: Charlotte Bronte. Jane Eyre. – ISBN 978-966-382-316-4


  На обкл. також: Use classic literature to learn English : homereading. Метод. і філол. оброб. тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідк. матеріали і комент. В.В. Євченко, С.І. Сидоренко
1653041
  Григорьев А. «Чудесный доктор» / А. Григорьев, Н. Григорьян // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 45-50. – ISSN 0869-7078


  "Чудесный доктор"(1897) - назвал писатель Александр Куприн свой рассказ, посвященный врачу Никалаю Пирогову. Исполняется 200 лет со дня рождения. Удивительно современно его научно-педагогическое наследство - предложеннная им концепция развития средней ...
1653042
   Чу-Илийский рудный пояс : Рудные полезные ископаемые. – Алма Ата : Наука, 1980. – 287с.
1653043
   Чу-Илийский рудный пояс. Геология Чу-Илийского региона. – Алма Ата, 1980. – 503с.
1653044
   Чу-Илийский рудный пояс: Гидрогеология и геоморфология : Строение земной коры. – Алма Ата : Наука, 1979. – 195 с.
1653045
  Федорович Елена Чувства кошачьих. Что питомцы думают о нас. Те, кто не похожи на людей // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 1 (2916). – С. 90-95 : фото
1653046
  Блинов А.Д. Чувства не устают : повести и рассказы / А.Д. Блинов. – Москва : Советская Россия, 1964. – 238 с. : ил.
1653047
  Сичкарь М. Чувства Риты. Вдох&Выдох / Маргарита Сичкарь. – Харьков : Vivat, 2017. – 142, [1] с. : ил. – ISBN 978-617-690-996-5
1653048
  Франсэ Р.Г. Чувства у растений : с 18 рис. в тексте / Р. Франсэ ; пер. с 6 ориг. нем. изд. под ред. Хр. Я. Гоби, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. о-ва Брокгауз-Ефрон, 1907. – 82 с. : ил. – Библиогр. в конце текста. – (Брокгауз-Ефрон. Библиотека для самообразования / Под ред. проф.: П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; [Вып. 2])


  Ред.: Гоби, Христофор Яковлевич (1847-1919)
1653049
  Дерябин В.С. Чувства, влечения, эмоции / В.С. Дерябин. – Л, 1974. – 258с.
1653050
  Якобсон П.М. Чувства, их развитие и воспитание. / П.М. Якобсон. – М., 1976. – 64с.
1653051
  Лосский Н.О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция / Н.О. Лосский ; [сост. А.П. Поляков ; послесл. П.П. Гайденко ; подгот. текста и примеч. Р.К. Медведевой ]. – Москва : Республика, 1995. – 399, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Мыслители XX века). – ISBN 5-250-02498-X
1653052
  Маковский Н.А. Чувственное восприятие и практика : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Маковский Н. А.; КГУ, Филос.фак. – К., 1973. – 25л.
1653053
  Маковский Н.А. Чувственное восприятие и практика : Дис... канд.филос.наук: / Маковский Н.А.; КГУ. – К., 1973. – 194л. – Бібліогр.:л.179-194
1653054
  Кузьминов Г.А. Чувственное и логическое в познании микромира / Г.А. Кузьминов; Г.А. Кузьминков ; Акад общ. наук при ЦК КПСС, кафедра филос. – Москва : Мысль, 1965. – 119 с.
1653055
   Чувственное и рациональное. – Свердловск, 1982. – 144с.
1653056
   Чувственное и рациональное. – Саратов
Вып. 11. – 1982
1653057
  Губанов Н.И. Чувственное отражение / Н.И. Губанов. – М, 1986. – 237с.
1653058
  Михайлова И.Б. Чувственное отражение в современном научном познании / И.Б. Михайлова. – Москва, 1972. – 279с.
1653059
   Чувственное познание. – М, 1965. – 238с.
1653060
  Жуковский В.И. Чувственное явление сущности: физуальное мышление и логеческие основания языка изобразительного искусства : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.01 / Жуковский В. И.; МВиССО РСФСР, Урал.ГУ. – Свердловск, 1990. – 43л.
1653061
  Панов В.Г. Чувственное, рациональное, опыт. / В.Г. Панов. – Москва, 1976. – 256с.
1653062
  Логвиненко А.Д. Чувственные основы восприятия пространства / А.Д. Логвиненко. – Москва, 1985. – 223с.
1653063
  Алексева А.В. Чувственный опыт в формировании первоначальных понятий у первокласника : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Алексева А. В.; Моск. гос. пед. ин-т им. Ленина. – М., 1977. – 15л.
1653064
  Николаев И.В. Чувственный опыт как источник образования научных абтракций : Автореф... канд. филос.наук: / Николаев И. В.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1955. – 15л.
1653065
  Баранов С.П. Чувственный опыт ребенка в начальном обучении / С.П. Баранов ; под ред. И.Ф. Свадковского ; Акад. пед. наук РСФСР. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1963. – 124 с.
1653066
  Павлов В.В. Чувствительная иннервация молочной железы жвачных. (Эксперим.-морфол. исслед.) : Автореф... канд. биол.наук: / Павлов В.В.; Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1965. – 22л.
1653067
  Кучмент Л.С. Чувствительность гидрологических систем = Влияние антропогенных изменений речных бассейнов и климата на гидрологический цикл / Л.С. Кучмент, Ю.Г. Мотовилов, Н.А. Назаров; Корень В.И. – Москва : Наука, 1990. – 142с.
1653068
  Дубовик В А. Чувствительность жидких взрывчатых систем к удару / В А. Дубовик, В.К. Боболез. – М, 1978. – 232с.
1653069
   Чувствительность к монооксиду углерода промотированных 3d-металлами сенсорних материалов на основе SnO2 / И.П. Матушко, В.К. Яцимирский, Н.П. Максимович, Н.В. Никитина, В.Б. Ищенко, П.М. Силенко, В.П. Ручко, Г.И. Сколяр // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 9/10. – С. 82-86. – ISSN 0041-6045


  Изучена чувствительность к CO сенсорних материалов на основе диоксида олова с добавками кобальта, никеля, железа или меди. Показано, что чувствительность проходит через максимум при увеличении кон-центрации каждой из добавок. По влиянию добавок ...
1653070
   Чувствительность к ультрафиолетовому излучению грамотрицательных эпифитных бактерий из зоны отчуждения ЧАЭС / П.П. Зеленая, Г.В. Гладка, В.В. Шепелевич, Ю.М. Юмына, Н.В. Сенчило, Л.М. Скивка // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця. – Одеса, 2017. – № 1 (37). – C. 94-104. – ISSN 2076-0558
1653071
  Алпатов В.В. Чувствительность к ультрафиолетовым лучам Paramecium Caudatum с химически и физически измененными коллоилными свойствами протоплазмы : (Представлено акад. А.А. Рихтером 10.VII. 1934) / В.В. Алпатов, О.К. Настюкова // [Компакт] / В.В. Алпатов. – [Москва]. – С. 595-600
1653072
  Андреева О.В. Чувствительность качественных реакций / О.В. Андреева. – Ленинград, 1962. – 52с.
1653073
  Винников К.Я. Чувствительность климата : Эмпирические исследования закономерностей современных изменений климата / К.Я. Винников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 223с.
1653074
   Чувствительность механических свйоств к действию среды : пер. с англ./избр.докладі на междунар.симпозиуме. – Москва : Мир, 1969. – 352с.
1653075
  Матвеев Александр Захарович Чувствительность оптических усилителей и четырехволновых обращающих зеркал на основе ВРМБ в поле одной и двух встречных волн накачек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Матвеев Александр Захарович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1987. – 13л.
1653076
   Чувствительность организмов к мутагенным факторам и возникновение мутаций - новые направления в мутегенезе растений (эукариотов). – Вильнюс, 1986. – 100с.
1653077
   Чувствительность организмов к мутагенным факторам и возникновение мутаций. – Вильнюс, 1973. – 227с.
1653078
   Чувствительность организмов к мутагенным факторам и возникновение мутаций. – Вильнюс, 1976. – 88с.
1653079
   Чувствительность организмов к мутагенным факторам и возникновение мутаций. – Вильнюс, 1977. – 122с.
1653080
   Чувствительность организмов к мутагенным факторам и возникновение мутаций. – Вильнюс, 1980. – 124с.
1653081
   Чувствительность организмов к мутагенным факторам и возникновение мутаций : Мат-лы конференции 18-19 ноября 1980 года. – Вильнюс, 1981. – 166с.
1653082
  Пугачев А.В. Чувствительность радиооизотопных способов контроля / А.В. Пугачев. – М., 1976. – 97с.
1653083
  Розенвассер Е.Н. Чувствительность систем автоматического управления / Е.Н. Розенвассер, Р.М. Юсупов. – Москва : Энергия, 1969. – 208 с.
1653084
  Розенвассер Е.Н. Чувствительность систем управления / Е.Н. Розенвассер. – Москва, 1981. – 464с.
1653085
  Корнева И.А. Чувствительность температуры земной поверхности к изменению альбедо атмосферы: оценка радиационного эффекта / И.А. Корнева, С.М. Семенов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 5. – С. 5-11 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0130-2906
1653086
  Ассман Д. Чувствительность человека к погоде / Ассман Д. – Ленинград : ГИМИЗ, 1966. – 248 с. – Библиогр.: с. 196-245
1653087
  Фирсов Е.П. Чувствительность ЭПР спектрометров с учетом диэлектрических потерь : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Фирсов Е.П.; МГУ. Физич. фак-т. – М., 1970. – 16л.
1653088
  Вернер О. Чувствительные гальванометры постоянного и переменного тока / О. Вернер. – Ленинград, 1933. – 212 с.
1653089
  Зайченко К.В. Чувствительные элементы со структурной избыточностью / К.В. Зайченко. – Л, 1990. – 198с.
1653090
  Ломидзе Г.И. Чувство великой общности / Г.И. Ломидзе. – М., 1978. – 271с.
1653091
  Полищук В.Р. Чувство вещества / В.Р. Полищук. – М., 1981. – 160с.
1653092
  Данилевский В.Я. Чувство вины : Речь проф. В.Я. Данилевского произнесена на IX Съезде Русских естествоиспытателей и врачей 7 января 1894 г., 1894. – 11с. – Отд. оттиск
1653093
  Галимов Ш. Чувство времени / Ш. Галимов. – Архангельск, 1966. – 268с.
1653094
  Сакс Оливер Чувство времени : Наука // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 160-168 : Іл. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1653095
  Котов М. Чувство времени. / М. Котов. – Саратов, 1969. – 198с.
1653096
  Котов М.П. Чувство времени. / М.П. Котов. – Саратов, 1969. – 200 с.
1653097
  Карпова В.М. Чувство времени. Очерк творчества Б.Горбатова. / В.М. Карпова. – М., 1964. – 343 с.
1653098
  Карпова В. Чувство времени. Очерк творчества Б.Горбатова. / В. Карпова. – 2-е изд. – М. : Художественная литература, 1970. – 272 с.
1653099
  Овчаров В.В. Чувство высоты / В.В. Овчаров. – М., 1978. – 95с.
1653100
  Баренц С.К. Чувство высоты : поэмы, баллады, стихи / С.К. Баренц ; [худож. Б.А. Мокин]. – Москва : Военное издательство, 1981. – 207 с. : ил., 1 л. портр.


  Содерж.: Чувство высоты; Циклы: Преданность; Привязанность; Поэмы: Воскрешение; Холмы Коктебеля; Евсей: Сказ.
1653101
  Исаев Е.А. Чувство глагола / Е.А. Исаев. – Москва : Современник, 1985. – 336 с.
1653102
  Дюсуше Жиль Чувство дистанции = Кошки - 2 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 68-74 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
1653103
  Грибаускайте Д. Чувство долга - стиль моей жизни / Д. Грибаускайте, А. Громницкая, О. Олешко // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 45 (114). – С. 20-25


  Розмова з Президентом Литовської Республіки Далею Грибаускайте.
1653104
  Бейлин П.Е. Чувство долга : у постели больного / Павел Бейлин. – Киев : Медиздат, 1949. – 255 с.
1653105
  Климченко Л.Л. Чувство долга / Л.Л. Климченко. – М., 1983. – 30с.
1653106
  Свенцицкая Э. Чувство жизни : рассказы // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2017. – № 9/10. – С. 158-170. – ISSN 0131-8136
1653107
  Соколов Д.И. Чувство жизни. / Д.И. Соколов. – Х., 1960. – 72с.
1653108
  Домрин В.В. Чувство земли / В.В. Домрин. – К, 1982. – 168с.
1653109
   Чувство земли. – Москва : Мысль, 1988. – 269с.
1653110
  Кузнецов В.Н. Чувство земли. Стихи / В.Н. Кузнецов. – Москва-Л., 1962. – 95с.
1653111
  Остин Д. Чувство и чувствительность : [роман] / Джейн Остин ; [пер. с англ. И. Гуровой ; коммент.: Е. Гениева]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттика, 2012. – 380, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02398-7
1653112
  Четрок А. Чувство локтя / А. Четрок. – Ярославль, 1949. – 126с.
1653113
  Михалков С.В. Чувство локтя / С.В. Михалков. – М., 1971. – 304с.
1653114
  Соколов А.И. Чувство локтя / А.И. Соколов. – Москва, 1974. – 96с.
1653115
  Барабтарло Г. Чувство локтя : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 6. – С. 41. – ISSN 0321-1878
1653116
  Маринина А.Б. Чувство льда : [роман : в 2 кн.] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо. – ISBN 5-699-17852-X
Кн. 1. – 2006. – 318, [2] с.
1653117
  Маринина А.Б. Чувство льда : [роман : в 2 кн.] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо. – ISBN 5-699-18613-1
Кн. 2. – 2006. – 318, [2] с.
1653118
  Ильф И. Чувство меры / И. Ильф, Е. Петров. – Москва : Журнально-газетное объединение, 1935. – 48 с.
1653119
  Кирсанов С. Чувство нового. Поэмы и стихи. 1940-1947. / С. Кирсанов. – Москва, 1948. – 183с.
1653120
  Борисова А.И. Чувство ответственности и пути его воспитания у школьников (5-10 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Борисова А.И.; Украинск. научно-исследов. ин-тут педагогики. – Киев, 1951. – 22 с.
1653121
  Борисова А.И. Чувство ответственности и пути его воспитания у школьников (5-10 классов). : Дис... канд. пед.наук: / Борисова А.И.; Украинск. науч.-исслед.инстит. пед. – К., 1951. – 396л. – Бібліогр.:л.385-394
1653122
   Чувство отвоеванной свободы. – М, 1990. – 46с.
1653123
  Грибанов Д.В. Чувство права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 253-260. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  В рамках настоящей статьи предлагается научная правовая позиция, в соответствии с которой человек как социальное существо обладает от рождения чувством права, которое является частью правового сознания и психологии человека, имеет свои специфические ...
1653124
  Москвин Н.Я. Чувство прекрасного / Н.Я. Москвин. – М, 1980. – 128с.
1653125
  Саводник В.Ф. Чувство природы в поэзии Пушкина, Лермонтова и Тютчева / В.Ф. Саводник. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1911. – [4], 211 с.


  На тит. л. автгра Я. Шуль....
1653126
  Саводник В.Ф. Чувство природы в поэзии Пушкина,Лермонтова и Тютчева. – Москва, 1911. – 211 с.
1653127
  Замотин И.И. Чувство природы и жизни и его понимание в русской художес твенной литературе XIX стол. : (Читано на сокольских празднествах учащихся Варшавского учебного округа, 3 октября 1910 года) / И. Замотин. – Варшава : В тип. Варш. учебн. окр., 1910. – [2], 14 с.
1653128
  Винонен Р.И. Чувство пути : Над страницами современной поэзии / Р.И. Винонен. – Москва : Современник, 1981. – 368 с.
1653129
  Ланщиков А.П. Чувство пути / А.П. Ланщиков. – М., 1983. – 330с.
1653130
  Фирсов В.И. Чувство Родины / В.И. Фирсов. – М, 1971. – 335с.
1653131
  Пояркова Р.С. Чувство Родины / Р.С. Пояркова. – М, 1987. – 93с.
1653132
  Пудалова Л.А. Чувство своего мира : о лирике Федорова / Л.А. Пудалова. – Кемерово, 1979. – 120с.
1653133
   Чувство семьи единой. – Баку, 1979. – 98с.
1653134
  Хлыпенко Г.Н. Чувство семьи единой / Г.Н. Хлыпенко. – Фрунзе, 1980. – 184с.
1653135
  Богомолов И.С. Чувство семьи единой И. Богомолов, Р. Миминошвили / И.С. Богомолов. – Тбилиси : Мерани, 1977. – 340 с. : ил.
1653136
  Фролова К.П. Чувство семьи единой. / К.П. Фролова. – М., 1980. – 64с.
1653137
  Мартынов Семен Чувство ужасного // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 11 (2938). – С. 24-25 : фото
1653138
  Михеев М.Ю. Чувство ума и мыслимость чувства у Платонова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 7. – С.47-58. – ISSN 0042-8744
1653139
  Левко А.И. Чувство хозяина социалистического производства и средвства его формирования в процессе трудовой деятельности у промышленных рабочих : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.09 / Левко А. И.; БГУ. – Минск, 1980. – 24л.
1653140
  Фрейлих С.И. Чувство экрана / С.И. Фрейлих. – Москва, 1972. – 269с.
1653141
  Баязитова Майя Чувство, отнимающее разум : Интроспекция // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 174-180 : Іл.
1653142
  Глинка С.Н. Чувствования московского жителя при ввезении в древнюю русскую столицу тела покойного государя императора Алексадра Первого : [в стихах] : с портретом Александра / соч. Сергея Глинки. – Москва : В тип. Августа Семена, при Имп. мед.-хирург. акад., 1826. – 20 с., 1 л. портр.


  В из. представлено стихотворение, содержанием напоминающее некролог, в котором автор пишет об Александре I, его личности, времени и итогах правления, его заслугах перед обществом. Стихотворение создано в восторженном тоне, автор выражает всеобщее горе ...
1653143
  Бегишева Алия Чувствовать руками : психология // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 40-42 : Фото. – ISSN 1029-5828
1653144
   Чувствуй плечо товарища. – Мурманск, 1965. – 48с.
1653145
  Вагабзаде Б. Чувствую вращение земли : стихи и поэма / Б. Вагабзаде; переводы. – Баку : Азернешр, 1965. – 211 с.
1653146
  Франсэ Р.Г. Чувствуют ли растения : с 18 рис. в тексте / Р. Франсэ ; пер. с нем. С.А. Порецкого, под ред. акад. И.П. Бородина. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена ; [Тип. А. Бенке], 1910. – [2], 111 с. : ил.


  Ред.: Бородин, Иван Парфеньевич (1847-1930)
1653147
  Сирина А.А. Чувствующие землю : экологическая этика эвенков и эвенов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 121-138. – ISSN 0869-5415
1653148
   Чугаев Л.А.. Сборник речей и докладов, посвященных его памяти. – Ленинград : Науч. хим.-техн. изд-во, 1924. – 172 с., 1 л. портр.
1653149
  Юшков Г.А. Чугра / Г. Юшков ; [пер. с коми Л. и А. Рекемчук]. – Москва : Современник, 1989. – 654 с. – В изд. также: Гайчи / Г. Ходжер. – (Библиотека советского романа). – ISBN 5-270-00597-2
1653150
  Юшков Г.А. Чугра. / Г.А. Юшков. – Москва, 1981. – 431с.
1653151
  Зинченко Я А. Чугуев / Я А. Зинченко, . – Харьков : Прапор, 1979. – 79с.
1653152
  Мертенс И. Чугун и чугунное литье = Производство, состав, свойства, применение / И. Мертенс. – Ленинград : Изд. Сев.-Зап. Промбюро ВСНХ, 1927. – 96 с.
1653153
  Семенова И.В. Чугун кагульский, ты свяще. / И.В. Семенова. – Кишинев, 1970. – 104с.
1653154
  Соболев Н Н. Чугунное литье в русской архитектуре / Н Н. Соболев. – М, 1951. – 306с.
1653155
   Чугуны, ферросплавы и прокат черных металлов. – М, 1968. – 692с.
1653156
  Дэлл Ф. Чудак / Ф. Дэлл, 1930. – 208с.
1653157
  Хикмет Н. Чудак / Н. Хикмет. – Москва, 1955. – 100с.
1653158
  Железников В.К. Чудак из шестого "Б" / В.К. Железников. – М, 1970. – 272с.
1653159
  Александрова Н.А. Чудак человек : очерки / Н.А. Александрова. – Москва : Советская Россиия, 1964. – 64 с. – (Рассказы о красоте душевной)
1653160
  Азерников В.З. Чудак человек : комедия-притча в 2 д., 12-ти карт. / В.З. Азерников. – Москва : Искусство, 1978. – 51 с. : ил. – (Сегодня на сцене)
1653161
  Гуляшки А. Чудак. / А. Гуляшки. – София, 1988. – 173с.
1653162
  Безуглов А.А. Чудак? Влюбленный... : док. повесть о враче У. Дзгоеве / А.А. Безуглов. – Москва : Знание, 1965. – 126 с.
1653163
  Толстой А.Н. Чудаки / А.Н. Толстой. – М-Л, 1925. – 197с.
1653164
  Якубовский А.П. Чудаки / А.П. Якубовский. – Новосибирск, 1965. – 120с.
1653165
  Дальцева М.З. Чудаки / М.З. Дальцева. – Москва, 1968. – 236с.
1653166
  Калниньш Я. Чудаки / Я. Калниньш. – Рига, 1986. – 169с.
1653167
  Куваев О.М. Чудаки живот на Востоке. / О.М. Куваев. – М., 1965. – 288с.
1653168
  Мильхан Кирстен Чудаки из глубинки : тема номера / Мильхан Кирстен, Цанкл Зольвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 68-81. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
1653169
  Максимов А.Н. Чудаки с Улики. Зимние птицы : Повести. / А.Н. Максимов. – Москва : Детская литература, 1981. – 208 с.
1653170
  Максимов А.Н. Чудаки с Улики: роман / А.Н. Максимов. – Хабаровск, 1986. – 318с.
1653171
  Каневский А.С. Чудаки. / А.С. Каневский. – К : Радянський письменник, 1982. – 160 с.
1653172
  Толстой А.Н. Чудаки. Хромой барин. Егор Абозов / А.Н. Толстой. – Москва : Правда, 1982. – 383с.
1653173
  Толстой А.Н. Чудаки. Хромой барин. Егор Абозов / А.Н. Толстой. – Москва, 1985. – 383с.
1653174
  Мак О. Чудасій : повість / О. Мак. – Торонто : Накладом Вид-ва "Гомін України", 1956. – (Бібліотека Видавництва "Гомін України" ; ч. 3)
1653175
  Мак О. Чудасій : повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 5/6. – С. 32-105. – ISSN 0868-4790
1653176
  Мак О. Чудасій : повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 7. – С. 24-58. – ISSN 0868-4790
1653177
  Тютюнник Г.М. Чудасія : повісті та оповідання / Григір Тютюнник. – Київ : Знання, 2017. – 239, [1] с. – В змісті: Облога ; День мій суботній ; В сутінки ; На згарищі ; Червоний морок ; Обмарило ; Кленовий пагін ; Тайна вечеря та ін. – (Класна література). – ISBN 978-617-07-0445-0
1653178
  Драгоманов М.П. Чудацькі думки про українську національну справу / Михайло Драгоманов. – 3-тє вид. – Київ : [Криниця] ; Друкарня А.І. Гросмана, 1913. – 159 с.
1653179
  Драгоманов М.П. Чудацькі думки про українську національну справу / Написав Михайло Драгоманів ; [Пеpедм. І.Я. Фpанка; Післямова М.К. Залізняка]. – [Відень] : Наклад і друк партійної друкарні, 1915. – 121, [3] с. – Місце вид. встановлено за кн.: Укpаїнська лїтеpатуpна пpодукція на емігpації у Віднї / Чепига І. – (Партія українських соціалістів-революціонерів)
1653180
  Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 240-243 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1653181
  Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу : [уривки] // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 429-435. – ISBN 966-524-093-5
1653182
  Драгоманов М.П. Чудацькі думки про українську національну справу // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 289-291. – ISBN 966-613-240-0
1653183
  Нефедов В.В. Чудедсный призрак: Бунин-художник / В.В. Нефедов. – Минск, 1990. – 237с.
1653184
  Кривенко Е.И. Чуден Днепр. Стихи. / Е.И. Кривенко. – К., 1952. – 98с.
1653185
  Трендафилова Н. Чуден свят / Н. Трендафилова. – София, 1955. – 120 с.
1653186
   Чудес не бывает. Рассказы о разных профессиях. – Москва, 1970. – 183с.
1653187
  Шафрановская Т.К. Чудес палата. / Т.К. Шафрановская. – Л., 1967. – 115с.
1653188
  Мезенцев В.А. Чудеса / В.А. Мезенцев. – 4-е изд. – Алма Ата
1. – 1990. – 364с.
1653189
  Мезенцев В.А. Чудеса / В.А. Мезенцев. – 4-е изд. – Алма Ата
2. – 1990. – 364с.
1653190
  Волченко В.Н. Чудеса XX века / В.Н. Волченко, И.В. Могила. – Москва, 1991. – 63с.
1653191
  Лагерлеф С. Чудеса антихриста : Роман / Сельма Лагерлеф ; Пер. со швед. М. Благовещенской. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; [Тип. "Т-ва художественной печ."], 1902. – 326 с.
1653192
   Чудеса архипелага : Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 102 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1653193
  Золотарев Ю.Л. Чудеса без чудес / Ю.Л. Золотарев. – М., 1963. – 184с.
1653194
  Крижанівський Б.М. Чудеса без чудес / Б.М. Крижанівський. – К., 1968. – 95с.
1653195
  Степанов П.М. Чудеса без чудес / П.М. Степанов. – Краснодар, 1984. – 176с.
1653196
  Чумаков С.Я. Чудеса без чудес (метод. пособие для учителей). / С.Я. Чумаков, Ю.С. Чумаков. – Пермь, 1977. – 70с.
1653197
  Нечаев А.П. Чудеса без чудес: маленькая физика в применении к забавам / А.П. Нечаев. – 3-е изд., (посмертное), пересмотрен. – Москва ; Петербург : Госиздат, 1923. – 296 с.
1653198
  Рефли Т. Чудеса Большого Барьерного рифа / Т. Рефли. – Москва : Географическая литература, 1960. – 239с.
1653199
  Нестайко В.З. Чудеса в Гарбузянах / В.З. Нестайко. – К., 1984. – 159с.
1653200
  Булычев Кир Чудеса в Гусляре / Булычев Кир. – Москва, 1972. – 367с.
1653201
  Булычев Кир Чудеса в Гусляре / Кир Булычев. – Москва : АСТ, 2002. – 480с. – (Библиотека приключений). – ISBN 5-17-015910-2
1653202
  Донцова Дарья Аркадьевна Чудеса в кастрюльке : Роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2003. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-02356-9
1653203
  Мамлин Г.С. Чудеса в полдень или как аукнется, так и откликнется / Г.С. Мамлин. – М., 1966. – 167с.
1653204
  Цицин Н.В. Чудеса в природата. / Н.В. Цицин. – София, 1947. – 61с.
1653205
  Цицин Н.В. Чудеса в природата. / Н.В. Цицин. – София, 1947. – 63с.
1653206
  Рябинин Б.С. Чудеса в решете / Б.С. Рябинин. – М., 1979. – 176с.
1653207
  Джамаль-Заде А С.М. Чудеса в решете. / А С.М. Джамаль-Заде. – М., 1989. – 397с.
1653208
  Соловйов В. Чудеса в решеті. Екскурс у нетрі документалістики з галузі науково-технічної та інноваційної політики України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 12


  "Віднедавна в лексиконі спочатку "читацької" публіки, а згодом і тих, хто "наділений владою", з"явилися терміни, що стосуються інновацій. За кордоном, у зоні їх появи, ці неологізми узагальнено відбивали деякі організаційно-економічні дії, необхідні ...
1653209
  Савченко І. Чудеса від ікони Божої Матері Іллінської у літературній обробці Димитрія Ростовського (Туптало) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 2. – С.42-48
1653210
  Оппель Карл Чудеса древней страны пирамид : географические, исторические и бытовые картины Древнего Египта в период его процветания и упадка ; в 2-х частях / соч. д-ра Карла Оппеля ; перевод с немецкого 2-го издания Н.Н. Страхова ; исправленный и дополненный по 4-му изданию под редакцией А.А. Быкова ; со 182 рисунками, помещенными в тексте Карла Климша и др. – изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Изд. 3 В.И. Губинского, 1897. – VIII, 542 с. – (Путешествие за три тысячи лет)


  В РГБ есть электронный ресурс
1653211
  Васильковский П.Е. Чудеса животного мира : (зоология для всех) хрестоматия для чтения в семье и в школе : с 189 рис. В. Кунерта, Г. Мютцеля, И. Шишкина, Фр. Шпехта и др. / П.Е. Васильковский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : [Тип. Т-ва А.С. Суворина], 1913. – VI, [2], 442 с. : ил.


  На тит. л. надпись: Читай и пополняй свои знания пол энтомологии и зоологии....
1653212
  Геккель Эрнст Чудеса жизни : Общедоступные очерки биологической философии : Дополнительный том к кние о Мировых загадках / Эрнст Геккель, проф. Иен. ун-та ; Пер. со 2-го нем. изд. Н.А. Алексеева. – Санкт-Петербург : [Электропечатня Я. Левенштейн], 1908. – VIII, 220 с.
1653213
  Пустовойт В.І. Чудеса з наукової скрині / В.І. Пустовойт. – Київ : Знання, 1990. – 48 с.
1653214
  Паулин З. Чудеса звука / З. Паулин. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 79 с.
1653215
  Бауэр Э. Чудеса земли : [для сред. и стершего возраста : перевод] / Бауэр Э. – Москва : Детская литература, 1978. – 126 с. : цв. ил. – (Международная библиотека. Научно-популярная литература)
1653216
  Клейн Г. Чудеса земного шара : общедоступные беседы по землеведению / Г. Клейн. – С.-Петербург : Типография А. Лейферта, 1900. – 374, III, III с.
1653217
  Клейн Г. Чудеса земного шара : общедоступные беседы по землеведению / Г. Клейн. – С.-Петербург : Типография Акц. О-ва Тип. Дела в СПб. (Герольд), 1911. – XV, 416 с.
1653218
  Джеффри М. Чудеса и завоевания современной химии : Теория и практика соврем. химии в попул. излож. для неспециалистов и учащихся / Д-р Джеффри Мартин, проф. Лондон. ун-та ; С портр. авт. и многими ил. ; Авториз. пер. с англ. Е. Лазарева, под ред. А.Н. Баха С предисл. авт. к рус. изд. – Москва : С. Дороватовский и А. Чарушников, 1913. – [2], X, 323 с., 1 л. портр. : ил.
1653219
   Чудеса и мифы японской экономики // Япония сегодня. – Москва, 2007. – № 7. – С. 8-9
1653220
  Губерман И.М. Чудеса и трагедии черного ящика / И.М. Губерман. – Москва : Детская литература, 1969. – 279с.
1653221
  Степенцев Вячеслав Чудеса и чудовища озера Лабынкыр // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 106-109 : фото
1653222
  Мар Е.П. Чудеса из дерева / Е.П. Мар. – М., 1960. – 95с.
1653223
  Бузург Чудеса Индии / Бузург, ибн Шахрияр. – Москва, 1959. – 132с.
1653224
  Айзенберг Г.Д. Чудеса кино / Г.Д. Айзенберг. – Москва : Бюро пропаганды советского киноискусства, 1962. – 112 с. : ил.
1653225
  Маркуша А.М. Чудеса на колесах / А.М. Маркуша. – М, 1991. – 239с.
1653226
  Благов Ю.Н. Чудеса на манеже / Ю.Н. Благов. – Москва : Искусство, 1984. – 231 с. : ил.
1653227
  Словцов И. Чудеса на Новой Земле или Таинственное у самоедов. – Тобольск : Тобольская Губернская Типография, 1894. – [5] с. – Отд. оттиск из : "Тоб. Губ. Вед.", № 8, 1894
1653228
  Петров В.В. Чудеса наших субтропиков / В.В. Петров. – Москва : Наука, 1976. – 152с. – (Человек и окружающая среда)
1653229
  Фонвиелль В. Чудеса невидимого мира : с 60 политипажами / Соч. Вильфрида де-Фонвиель. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза", 1874. – 224 с.
1653230
  Лункевич В.В. Чудеса общежития. Жизнь первобытного человека и современных дикарей / В.В. Лункевич. – 4-е просмотр. изд. – М.
1. – 1918. – 128с.
1653231
  Винсонно Шарлотт Чудеса под боком у Рима : Одісея: Цирцея // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 86-87 : Іл. – ISSN 1029-5828
1653232
  Дублянский В.Н. Чудеса подземного мира / В.Н. Дублянский, Г.И. Зеленин. – Симферополь : Крым, 1965. – 62 с.
1653233
  Никулин Ф.Е. Чудеса подлинные и мнимые. / Ф.Е. Никулин. – М, 1978. – 111с.
1653234
  Кулибай С. Чудеса привычки : рассказы и повесть / С. Кулибай; пер. с башк. – Уфа, 1975. – 181 с.
1653235
  Александропулос М. Чудеса происходят вовремя : три новеллы : пер. с новогреч. / Мицос Александропулос ; худож.: Т. Толстая. – Москва : Прогресс, 1976. – 187 с. : ил.
1653236
  Александропулос М. Чудеса происходят вовремя : пер. с новогреч. / Мицос Александропулос. – Москва : Советский писатель, 1988. – 336 с.
1653237
  Шарп Р. Чудеса птичьего мира = (Wonders of the bird world) / Ричард Шарп ; пер.с англ., М. А. Л. – Москва : Изд. В.Н. Маракуева ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1912. – XIV, 378 с. : ил.,


  Пер.: Кузнецов, Николай Яковлевич
1653238
  Васильковский П.Е. Чудеса растительного царства : Популярные очерки из жизни растений : с 161 рис. О. Винклера, Э. Гейне, И. Зеллени, Г. Кенигсбрун и др. / П.Е. Васильковский. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1912. – XIV, 375 с. : ил.
1653239
   Чудеса России : New 7 wonders // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 12-13 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
1653240
  Руденко Б. Чудеса света: семь и другие // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 12
1653241
  Супруненко Володимир Чудеса Святої Гори : Камо грядеши? // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 26-30 : Іл.
1653242
   Чудеса совершаются не сразу. – М, 1983. – 190с.
1653243
  Афанасий Чудеса совершившиеся в Киево-Печерской лавре, по свидетельству иеромонаха оной, Афанасия Кальнофойского, изложенные в книге "Тератургим", им же составленной и напечатанной в типографии Киево-Печерской Лавры в 1638 году / [Пер. с пол. свящ. Василий Антонов]. – Киев : тип. Киево-Печ. Усп. лавры, 1890. – 48 с. – Пер. указан в конце текста
1653244
  Нейбургер А. Чудеса современной физики : пер. с нем. / А. Нейбургер. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1926. – 180 с.
1653245
  Нейбургер А. Чудеса современной химии / А. Нейбургер. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1926. – 80 с.
1653246
  Рюмин В.В. Чудеса современной электротехники : Применение электричества во всех отраслях человеческой деятельности / В.В. Рюмин. – 2-е изд.,доп. – Николаев : Изд-е журнала"Электричество и жизнь". – 296с.
1653247
  Баум Ф. Чудеса страны Оз = The magic of Oz : кн. для чтения на англ. языке в 6-м кл. сред. школы / Баум Ф. ; адапт. Г.К. Магидсон-Степановой. – Москва : Просвещение, 1983. – 95 с. : ил. – (Читаем по-английски)
1653248
  Голованов М.Г. Чудеса сучасної хімії / М.Г. Голованов. – Київ, 1968. – 147с.
1653249
  Каминіна Наталія Чудеса трьох островів : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 34-35
1653250
  Шульгина Лілія Чудеса у Туреччині // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 40-44 : фото
1653251
  Лагутина Е. Чудеса физкультуры. / Е. Лагутина. – М, 1968. – 48с.
1653252
  Пестушко Валерий Чудеса Шатер - горы / Пестушко Валерий, Темная Виктория, Сальников Игорь // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 34-45 : Іл.
1653253
  Александрова Наталья Чудеса шафранного края : Иранские красоты стоят жертв. Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 66-69 : Фото
1653254
  Руденко Е.И. Чудеса, как они есть. / Е.И. Руденко. – Волгоград, 1969. – 95с.
1653255
  Соловьева Т. Чудеса, посчитанные заново // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 888 (9). – С. 30-31. – ISSN 0320-331Х


  Чудеса світу в новому прочитанні
1653256
  Берг Филипп Чудеса, тайны и молитвы / Ф.Ш. Берг. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1995. – 512 с. – (По ту сторону «зеркала». Каббала)
1653257
  Семенова В.Г. Чудеса? Нет химия. / В.Г. Семенова. – Москва, 1984. – 47с.
1653258
  Передерій В.Ф. Чудесна гармонія / В.Ф. Передерій. – Київ, 1968. – 48с.
1653259
  Лагерлеф С. Чудесна мандрівка Нільса Гольгерсона з дикими гусьми / С. Лагерлеф. – Київ, 1991. – 282 с.
1653260
  Котляр И. Чудесна погода : поезії / И. Котляр; за ред. Т. Масенка. – Київ : Державне літературне видавництво, 1936. – 77, [2] c.
1653261
  Свідзінський В. Чудесна тростка : [казки для мол. та серед. шк. віку] / Володимир Свідзинський ; [худож. Н. Клочкова]. – Київ : Грані-Т, 2011. – 69, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-465-318-0
1653262
  Козлов П.В. Чудесная быль.Новый шаг к удовлетворению потребностей народа / П.В. Козлов, В.А. Мезенцев. – М, 1958. – 68с.
1653263
  Ирошникова И.И. Чудесная высота / И.И. Ирошникова. – М, 1958. – 239с.
1653264
  Кузмин М.А. Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро : В трех книгах. – Петроград, 1919. – 235 с.
1653265
  Кузмин М.А. Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро / М.А. Кузмин. – Москва, 1990. – 141с.
1653266
  Кузмин М.А. Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро / М.А. Кузмин. – Москва, 1991. – 234с.
1653267
  Шибалова С. Чудесная история сосновых шишек / С. Шибалова. – Владимир, 1952. – 80с.
1653268
  Савинов Е.Ф. Чудесная книга. Стихи. / Е.Ф. Савинов. – Ярославль, 1959. – 30с.
1653269
  Булатов М.А. Чудесная мельница / М.А. Булатов. – М.-Л., 1951. – 192с.
1653270
  Салем Лионель Чудесная молекула / Салем Лионель. – Москва : Мир, 1983. – 88 с.
1653271
  Салем Лионель Чудесная молекула. / Салем Лионель. – 2-е изд. – Москва : Мир, 1985. – 89 с.
1653272
  Чернин М.П. Чудесная сила / М.П. Чернин, А. Карташов. – Москва, 1947. – 103с.
1653273
  Галин Б.А. Чудесная сила / Б.А. Галин. – Москва, 1954. – 504с.
1653274
   Чудесная сила. – М, 1960. – 17с.
1653275
   Чудесная сила. – М, 1968. – 527с.
1653276
  Смышляев В.А. Чудесная сила / В.А. Смышляев. – Л., 1971. – 32с.
1653277
  Ульянинский А.В. Чудесная сила. / А.В. Ульянинский. – М., 1951. – 20с.
1653278
  Прокофьев А.А. Чудесная тревога / А.А. Прокофьев. – М-Л, 1965. – 159с.
1653279
  Кофман А. Чудесная фауна Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 8 (56). – С. 96-108. – ISSN 1812-867Х
1653280
  Омельченко О.В. Чудесне або фантастичне у новелістиці Марселя Еме // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 398-403. – ISBN 966-581-388-9
1653281
  Іващенко Микола Чудесне Тернопілля // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 8-9 : фото
1653282
  Павленко Г.І. Чудесне у хронографічній "Олександрії" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки
1653283
  Бобошко К. Чудеснее сказок / К. Бобошко. – Днепропетровск, 1966. – 210с.
1653284
   Чудесни свет Джьорджьа Лобачева. – Београд : Jугославиjа, 1976. – 189 с. : ил.
1653285
  Владко В.М. Чудесний генератор : науково-фантастична повість / В.М. Владко. – Харків ; Київ : ДНТВУ, 1935. – 216 с.
1653286
  Земляк К.П. Чудесний камінь. / К.П. Земляк, Г. Критенко. – К., 1957. – 96с.
1653287
  Купрін О.І. Чудесний лікар / О.І. Купрін. – К, 1962. – 20с.
1653288
   Чудесний лікар. – Одеса, 1967. – 73с.
1653289
  Нехода І.І. Чудесний сад : Поезії / І.І. Нехода. – Киев : Радянський письменник, 1962. – 145с.
1653290
  Полякова К.И. Чудесница: сказки, рассказы / К.И. Полякова. – Х., 1977. – 151с.
1653291
  Литвинцев Данил Чудесное болото. Болото особого значения // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 4 (169). – С. 122-129 : фото. – ISSN 1029-5828
1653292
   Чудесное зерцало. – Москва : Правда, 1988. – 507 с.
1653293
  Лунгу Р.И. Чудесное лекарство : рассказы / Р.И. Лунгу. – Москва : Советский писатель, 1963. – 125 с.
1653294
  Кешоков А.П. Чудесное мгновение : роман / Алим Кешоков; авториз. пер. с кабард. – Москва : Советский писатель, 1961. – 535 с.
1653295
  Ибн Абд Раббих Чудесное ожерелье // Книга о скупых / аль-Джахиз. – Москва : Художественная литература, 1985. – С. 226-452
1653296
  Беляев А.Р. Чудесное окно : науч.-фантастич. повесть / А.Р. Беляев. – Тюмень : Книжное изд-во, 1963. – 151 с.
1653297
  Юренев Р.Н. Чудесное окно / Р.Н. Юренев. – М, 1983. – 287с.
1653298
  Бедный Д. Чудесное письмо (колхозникам) / Демьян Бедный ; ред., примеч. и вступ. ст. А. Ефремина. – Москва : ГИХЛ, 1934. – 231 с. – (Дешевая библиотека)
1653299
  Сарьян Г.Б. Чудесное поколение : поэма / Гегам Сарьян ; авториз. пер. с арм. В.Звягинцевой и Я.Смелякова. – Москва : Советский писатель, 1950. – 119 с.
1653300
  Уэллс Г.Д. Чудесное посещение / Г.Дж. Уэллс; Авториз. пер. с англ. М. Ликиардопуло. – Москва : Акц. о-во "Универсальная б-ка" ; [Типо-литогр.И. Ефимова], 1915. – 206 с. – (Универсальная библиотека ; № 1075-1076)
1653301
  Лагерлеф С. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями / С. Лагерлеф. – Л, 1959. – 208с.
1653302
  Лагерлеф С. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями / С. Лагерлеф. – Л, 1988. – 236с.
1653303
  Лагерлеф С. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями / С. Лагерлеф. – К, 1990. – 236с.
1653304
  Левданский В.А. Чудесное утро : рассказы / В.А. Левданский; пер. с белорус. В.Идельсона и Н.Мещеряковой. – Минск : Мастацкая літаратура, 1975. – 175 с.
1653305
  Акушинский М. Чудесной дружбы свет / М. Акушинский. – Махачкала : Дагистанское учебно-педагогическое издательство, 1970. – 60 с.
1653306
  Барченков С.А. Чудесные волокна (волоконная оптика в радиоэлектронике) / С.А. Барченков. – Москва : Воениздат, 1969. – 88 с. : ил.
1653307
  Ильф И. Чудесные гости / И. Ильф, Е. Петров, 1947. – 64с.
1653308
  Кольцов Н.К. Чудесные достижения науки / Н.К. Кольцов. – Москва, 1927. – 156с.
1653309
  Кортасар Х. Чудесные занятия : Рассказы, пьесы / Хулио Кортасар; Пер. с исп. – Санкт-Петербург : Азбука-СПб, 2001. – 800с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00113-Х
1653310
   Чудесные истории про зайца по имени Лёк : сказки народов Западной Африки. – Л, 1980. – 96с.
1653311
  Кононенко В.К. Чудесные кристаллы : книга для учащихся / В.К. Кононенко. – Минск : Народна асвета, 1985. – 127 с.
1653312
  Рачков В.К. Чудесные кристаллы. / В.К. Рачков. – М., 1962. – 74с.
1653313
  Пенесян В.М. Чудесные лучи. / В.М. Пенесян. – Ереван, 1971. – 180с.
1653314
  Донцов С.Н. Чудесные люди / С.Н. Донцов. – М,, 1959. – 207с.
1653315
  Добролюбский О.К. Чудесные миллиграммы / О.К. Добролюбский. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 143 с.
1653316
  Абдуллаханов Д. Чудесные минуты : рассказы : пер. с узб. / Джонрид Абдуллаханов. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1960. – 56 с. : ил.
1653317
  Андреева М.В. Чудесные превращения. Глина. Камень. Песок. : [науч.-попул. очерки] / М.В. Андреева, Л.В. Антонова, О.Б. Дмитриева. – Ленинград : Аврора, 1973. – 159 с. : ил.
1653318
  Феррейра Ж.Ю. Чудесные приключения Жоана Смельчака / Ж.Ю. Феррейра. – Москва : Художественная литература, 1971. – 300 с
1653319
  Середин Р.М. Чудесные растения / Р.М. Середин. – Ставрополь, 1952. – 56с.
1653320
   Чудесные родники. – Грозный, 1963. – 376с.
1653321
  Триппель Катя Чудесные снежинки : Кристали - сніжинки // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 96-106 : Фото. – ISSN 1029-5828
1653322
  Марусина М.К. Чудесные явления в латинских хрониках первого крестового похода / М.К. Марусина, А.Л. Портных // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 12. – С. 99-112. – ISSN 0042-8779


  Предпринята попытка систематизировать и проанализировать все чудесные явления в их совокупности, происходившие во время первого крестового похода.
1653323
  Комаров В.Н. Чудесные явления на небе / В.Н. Комаров. – Москва, 1960. – 96с.
1653324
  Мэргэн К. Чудесный айран : рассказы, юморист. повесть / Кирей Мэргэн ; пер. с башк. – Москва : Современник, 1976. – 287 с.
1653325
  Буянов А.Ф. Чудесный атом / А.Ф. Буянов. – М.-Л., 1953. – 207с.
1653326
  Зискинд Я.М. Чудесный бинокль / Я.М. Зискинд. – Москва, 1970. – 127с.
1653327
  Уайт А. Чудесный ботаник / А. Уайт. – М, 1969. – 96с.
1653328
  Киле П.А. Чудесный вариант судьбы : повести и новеллы / П.А. Киле. – Москва : Современник, 1989. – 299 с.
1653329
  Уоллес А.Р. Чудесный век / [Соч.] проф. А.Р. Уоллеса ; Пер. Л. Лакиера ; С прил. ст. В[ернера] Зомбарта "Социализм и социальное движение в XIX веке". Пер. [с нем. д-ра философии] Х.[Л.] Рапопорта. – 2-е изд., испр. и доп. авт. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. Ю.Н. Эрлих, 1904. – VIII, 515 с., 1 л. фронт. (портр.). – Пер. также под загл.: Век чудес
1653330
  Стефанеева Е.Л. Чудесный дар. / Е.Л. Стефанеева, П.Г. Акритас. – Нальчик, 1963. – 132с.
1653331
  Горбачев А.М. Чудесный доктор / А.М. Горбачев. – Изд. 3-е. – Чкалов, 1956. – 180с.
1653332
  Куприн А.И. Чудесный доктор / А.И. Куприн. – К, 1985. – 16с.
1653333
  Микуленок И. Чудесный доктор // Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2010. – № 11. – С. 70-72. – ISSN 0868-488Х


  В ноябре исполняется 200 лет со дня рождения выдающегося хирурга, анатома, учёного, гуманиста и педагога Николая Ивановича Пирогова (1810-1881)
1653334
  Маслова Г.Д. Чудесный зонтик. / Г.Д. Маслова, И.Н. Софийская. – 2-е изд. – М., 1975. – 36с.
1653335
  Герасимов Е.Н. Чудесный источник / Е.Н. Герасимов. – М., 1988. – 173с.
1653336
  Бурмин Г.С. Чудесный камень / Г.С. Бурмин. – М., 1984. – 167с.
1653337
  Мангушев К.И. Чудесный клад / К.И. Мангушев. – М, 1985. – 145с.
1653338
  Маляревский П.Г. Чудесный клад: Пьесы. / П.Г. Маляревский. – Иркутск, 1986. – 526с.
1653339
   Чудесный короб : русские народные песни, сказки, игры, загадки. – Москва : Детская литература, 1988. – 204с. – ISBN 5-08-001171-8
1653340
  Рысс Е.С. Чудесный мальчик / Е.С. Рысс. – М, 1955. – 79с.
1653341
   Чудесный мастер. – Чита, 1954. – 104с.
1653342
   Чудесный мастер. – Чита
2. – 1957. – 115с.
1653343
   Чудесный мастер. – Чита
3. – 1959. – 218с.
1653344
  Вилле Г.Г. Чудесный мир воды / Г.Г. Вилле. – Ленинград, 1963. – 141с.
1653345
  Павлов Ю.Б. и Гордин А.Б. Чудесный помощник / Ю.Б. и Гордин А.Б. Павлов. – Свердловск, 1964. – 170с.
1653346
   Чудесный посох. – М, 1990. – 382с.
1653347
   Чудесный рог. – М, 1985. – 431с.
1653348
  Таланов А.В. Чудесный родник. / А.В. Таланов. – М., 1967. – 207с.
1653349
  Нехода И.И. Чудесный сад : Стихи / И.И. Нехода. – Москва : Советский писатель, 1965. – 127с.
1653350
   Чудесный сад. – Алма Ата, 1980. – 359с.
1653351
  Малюга Е. Чудесный сад. / Е. Малюга. – Алма-Ата, 1962. – 148с.
1653352
  Ованесян Р.К. Чудесный садовник : стихи / Р.К. Ованесян. – Москва : Советский писатель, 1960. – 144 с.
1653353
  Либединский Ю. Чудесный самородок / Ю. Либединский, Х. Теунов. – Нальчик, 1947. – 35 с.
1653354
  Сюй Ди-шань Чудесный светильник. / Сюй Ди-шань. – М., 1961. – 239с.
1653355
   Чудесный сплав. – М, 1965. – 416с.
1653356
  Киршон В.М. Чудесный сплав. Комедия в 4-х актах. / В.М. Киршон. – М., 1956. – 95с.
1653357
  Ибрагимов И. Чудесный характер : рассказы / И. Ибрагимов; пер. с кумык. М.Эделя. – Москва : Советский писатель, 1961. – 270 с.
1653358
  Волков А.М. Чудесный шар / А.М. Волков. – Москва, 1972. – 372с.
1653359
  Д"арбо Ж. Чудище из Ваккареса / Ж. Д"арбо. – Москва, 1986. – 238 с.
1653360
  Короленко В.Г. Чудна / В.Г. Короленко. – К, 1952. – 120с.
1653361
  Соколов Н. Чудната сила / Н. Соколов. – София, 1954. – 40с.
1653362
  Короленко В.Г. Чудная : очерк / В. Короленко. – Лондон : Фонд Вольной Русской прессы, 1893. – 25, VII с. – Тит. л. и обл. на рус. и англ. яз. - Миниатюрное издание. – (Издание Фонда вольной русской прессы ; вып. 5)
1653363
  Короленко В.Г. Чудная : Очерк. – Ростов-на-Дону : Изд. Н.Парамонова "Донская Речь", 1905. – 19 с.
1653364
  Короленко В.Г. Чудная / В.Г. Короленко. – М, 1947. – 112с.
1653365
  Короленко В.Г. Чудная / В.Г. Короленко. – Москва-Л, 1965. – 206с.
1653366
  Короленко В.Г. Чудная / В.Г. Короленко. – М, 1987. – 76с.
1653367
  Короленко В.Г. Чудная. Сон Макара. Последний луч. Лес шумит. / В.Г. Короленко. – Москва-Л : Государственное изд-во, 1928. – 111 с.
1653368
  Дніпрова чайка Чудний : оповидання [оповідання] / Дніпрова Чайка. – E Кыиви (Київ) : Вик. Коштом кныгаpни "Кіев. Стаpины" ; [З дpук. H.А. Гиpича], 1905. – 66 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Селянська бібліотека ; № 48)


  Зміст: Буpевістник; Супеpечка; Скеля; Хвиля; Тополі; Моpське сеpце; Дві птиці; Дівчина чайка; Маpа; Обpаз великого; Стpумочок; Всякому своє; Певний пpитулок; Дивний ткач; Снище; Плавні гоpять; Гаpмонія; Білий чоpт; Собака; Таємниця; За душу; Кобза; ...
1653369
  Латьева Л.В. Чудника / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1964. – 70с.
1653370
  Горбунов А.К. Чудница / А.К. Горбунов. – Иркутск, 1975. – 85с.
1653371
  Горбунов А.К. Чудница / А.К. Горбунов. – Иркутск, 1975. – 87с.
1653372
  Стоевски Д Чудният роман на кум лисан / Д Стоевски. – София, 1956. – 172с.
1653373
  Золотюк Л. Чудні та чужі персонажі в оповіданнях Володимира Винниченка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 28-34. – ISSN 2307-2261
1653374
   Чуднівська кампанія 1660 року у дзеркалі польської історіографії : зб. наук. публікацій про моск.-польську війну середини ХVII ст. / Польське наук. т-во у Житомирі, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка ; упоряд., пер. з пол., вступ. ст. канд. іст. наук, доц. Іван Ярмошик ; [наук. ред. В.Й. Борисенко]. – Житомир : Євенок О.О., 2010. – 111, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2534-01-6


  У пр. № 1700243 напис: Бібліотеці КНУ від наук редактора! Підпис. 20.Х.02015 р.
1653375
  Мицик Ю. Чуднівська та Слободищенська битви 1660 р. на сторінках "Віршованої хроніки" // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 76-103. – ISSN 0320-9466


  Україніка в Польщі та світі.
1653376
   Чудное мгновение : рус. любов. лирика / [сост., авт. вступ. ст. и примеч. В.П. Кочетов ; худож. А.Ф. Перфильев]. – Москва : Книга, 1989. – 357, [1] с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-212-00046-7 (В пер.)


  Содерж.: Авт.: Г. Державин, В. Жуковский, К. Батюшков, Д. Давыдов, А. Дельвиг, А. Пушкин, Е. Баратынский, Н. Языков, А. Кольцов, М. Лермонтов и др.
1653377
   Чудное мгновенье : Любовная лирика русских поэтов. – Москва : Художественная литература. – (Классики и современники. Поэтическая библиотека)
Кн. 1. – 1988. – 447 с.
1653378
   Чудное мгновенье : Любовная лирика русских поэтов. – Москва : Художественная литература. – (Классики и современники. Поэтическая библиотека)
Кн. 2. – 1988. – 431с.
1653379
  Ом В. Чудное мгновенье... // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 12. – С. 96-105
1653380
  Лагерлеф С. Чудное путешествие Нильса с дикими гусями. / С. Лагерлеф. – Воронеж, 1991. – 210с.
1653381
  Геродник Г.И. Чудны дела твои, господи! / Г.И. Геродник. – Л., 1965. – 112с.
1653382
  Галкин В.С. Чудные зерна / В.С. Галкин. – Москва, 1991. – 250,1с.
1653383
  Куликов Б.Н. Чудный месяц / Б.Н. Куликов. – Москва, 1972. – 78с.
1653384
  Пестунов С.А. Чудный месяц / С.А. Пестунов. – Красноярск, 1982. – 280с.
1653385
  Данилов И.П. Чудный месяц плывет / И.П. Данилов. – Волгоград, 1983. – 352с.
1653386
  Попов Михаил Чудный новый miR : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 68-77
1653387
  Геращенко Ю.Е. Чудный остров : повесть о кораблекрушении : рассказы / Юрий Геращенко. – Одесса : Астропринт, 2019. – 223, [1] с. – ISBN 978-966-927-548-6
1653388
  Чуковский К.И. Чудо-дерево / К.И. Чуковский. – К, 1985. – 262с.
1653389
  Воробьева Светлана Чудо-елки : феномен // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 8-16
1653390
  Сотников И.В. Чудо-камень / И.В. Сотников. – Уфа, 1964. – 167с.
1653391
  Сотников И.В. Чудо-камень / И.В. Сотников. – Уфа, 1975. – 191с.
1653392
  Иосифов К.В. Чудо-компасы. / К.В. Иосифов. – Москва : Детская литература, 1969. – 224с.
1653393
  Клементьев С.Д. Чудо-машини. / С.Д. Клементьев. – К, 1953. – 96с.
1653394
   Чудо-сканер американської армії // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 4 (20). – С. 38-40. – ISSN 2312-7104
1653395
   Чудо-созвездие. – Магадан, 1974. – 223с.
1653396
  Неверов А.С. Чудо-чудесное / А.С. Неверов. – Москва, 1937. – 31с.
1653397
  Николаев Н.И. Чудо-юдо / Н.И. Николаев. – Ростов-на-Дону, 1982. – 78с.
1653398
  Насонова Алла Чудо-юдо рыба-кит // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 74-75 : фото
1653399
  Ожоговская Г. Чудо-юдо, Агнешка и апельсин / Г. Ожоговская. – М., 1974. – 255с.
1653400
  Циммер Карл Чудо - в перьях. История пера, долгая и невероятная / Циммер Карл, Кларк Роберт, Лида Син // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – апрель (№ 91). – С. 112-133 : фото
1653401
   Чудо - фрукты. : 250 рецептов. – Duncanville : World wide printing, 1997. – 192с. – ISBN 1-890863-55-6
1653402
  Федоров А.М. Чудо / А.М. Федоров. – Москва-Птгр. – 56с.
1653403
  Хангельдин Айтбай Чудо / Хангельдин Айтбай. – Алма-Ата, 1967. – 80с.
1653404
  Рахим-Заде Чудо : поэма / Рахим-Заде; пер. с тадж. – Москва, 1973. – 87 с.
1653405
  Рашид М. Чудо : стихи / М. Рашид. – Москва : Советский писатель, 1976. – 112 с.
1653406
  Веддінгтон-Фезер Чудо Білла Брейзуейта : проза: п"єса // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 114-130. – ISSN 0320 - 8370
1653407
  Каган А.Я. Чудо божої матері / А.Я. Каган. – Київ, 1958. – 16 с.
1653408
  Олейник С. Чудо в башмаке : Веселые стихи / С. Олейник. – Москва : Детгиз, 1961. – 32с.
1653409
  Тарасов Л.М. Чудо в зеркале разума / Л.М. Тарасов. – Л., 1989. – 252с.
1653410
  Машковцев В.И. Чудо в конце / В.И. Машковцев. – М., 1977. – 256с.
1653411
  Витте Себастьян Чудо в лесу / Витте Себастьян, Верман Тим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 40-47 : фото. – ISSN 1029-5828
1653412
  Ломм А. Чудо в Марабране / А. Ломм. – М., 1964. – 110с.
1653413
  Корнеев А. Чудо в наших руках / А. Корнеев. – Москва : Советская Россия, 1981. – 73с.
1653414
  Панков Г. Чудо в объективе мифопоэтики "показывания" // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна. – Дрогобич, 2019. – С. 96-110. – (Серія "Філософія" ; вип. 41). – ISSN 2522-4727


  В статье ставится задача осмыслить мифическую картину чуда в контексте предложенном С.С. Аверинцевым дискурсе «показывания». В статье предпринят феноменологический анализ мифологии, опирающийся на стратегию «философии жизни». Феномен чуда ...
1653415
  Прибавкина Жанна Чудо в перьях // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1653416
  Байрамов Н. Чудо в пустыне : стихи / Нуры Байрамов ; пер. с туркм. Н. Панченко. – Москва : Советский писатель, 1978. – 135 с. : ил.
1653417
  Сошинский С.А. Чудо в системе миросоздания. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 9. – С.82-97. – ISSN 0042-8744
1653418
  Баранюк П.А. Чудо в Филадельфии: 200 лет спустя / П.А. Баранюк. – Киев : Молодь, 1988. – 140, [2] с. : ил.
1653419
  Короленко Ц.П. Чудо воображения / Ц.П. Короленко. – Новосибирск, 1975. – 210с.
1653420
  Михаил Чудо воскресения / Михаил, (епископ). – Лондон ; Москва, 1991. – 20 с.
1653421
  Брэгг П.С. Чудо голодания / П.С. Брэгг; Пер. с англ.: С.Шенкмана. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 270с. – ISBN 5-235-00470-1
1653422
  Брэгг П.С. Чудо голодания / П.С. Брэгг; Пер. с англ.: Б.С.Шенкмана. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 270с.
1653423
  Брэгг П.С. Чудо голодания / П.С. Брэгг. – Новосибирск : Наука, 1990. – 175 с.
1653424
  Брэгг П.С. Чудо голодания / Поль С. Брэгг ; пер. с англ. Б.С. Шенкмана и С.Б. Шенкмана. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета ; Раритет, 1991. – 174, [2] с. – ISBN 5-7525-0390-6
1653425
  Брэгг П.С. Чудо голодания / П.С. Брэгг. – Минск, 1991. – 190с.
1653426
  Брэгг П.С. Чудо голодания / П.С. Брэгг. – Киев : София, 1992. – 157с.
1653427
  Брэгг П.С. Чудо голодания / Поль С. Брэгг ; пер. с англ. С. Шенкмана, Б. Шенкмана // Жить до 180 лет / Дж. Гласс. – Минск : Беларус. Энцыкл., 1994. – С. 111-303. – ISBN 5-85700-167-6
1653428
  Оглоблин О. Чудо Дегтярівської Божої Матері в "Истоіи Русов" // Наша культура : науково-популярний місячник української культури. – Вінніпег, 1952. – Рік 15, ч. 1(178), листопад. – С. 25-30
1653429
  Рибалт Е. Чудо звитяги. Петлюра, Пілсудський і привиди "Білої гвардії" // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 937-943. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
1653430
  Березов П.И. Чудо из чудес / П.И. Березов. – Москва : Московский рабочий, 1964. – 248 с.
1653431
  Баландин Р.К. Чудо или научная загадка? : наука и религия о Туринской плащанице / Р.К. Баландин. – М, 1989. – 62с.
1653432
  Сінкевич Н. Чудо і надприродне в українській ранньобароковій літературі: "Парергон святих чудес ікони Пресвятої Богородиці в монастирі Куп"ятицькому" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 3-18. – ISSN 0869-3595
1653433
  Сувейкэ Р. Чудо каждого дня. Очерк творчества Спиридона Вангели. / Р. Сувейкэ. – Кишинев, 1970. – 124с.
1653434
  Блинов Г.М. Чудо кони,чудо птицы : рассказы о рус. нар. игрушке : [для сред. и ст. возраста] / Геннадий Блинов. – Москва : Детская литература, 1977. – 190 с. : ил.
1653435
  Мюллер Том Чудо купол. Купол Брунеллески / Мюллер Том, Йодер Дэйв // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Февраль, № 125. – С. 98-113 : фото
1653436
  Туманян О. Чудо любви / О. Туманян. – Москва : Советский писатель, 1969
1653437
  Каукин А. Чудо маркетри // Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2010. – № 7. – С. 79-81. – ISSN 0868-488Х


  Техника маркетри (или создание деревянной мозаики) относится к одному из самых древних искусств. Существуют доказательства того, что эта техника применялась еще в античные времена – в Египте, на гробнице фараона Тутанхамона археологами были обнаружены ...
1653438
  Осипов И.З. Чудо на Каспии / И.З. Осипов. – М, 1960. – 333с.
1653439
  Пасховер А. Чудо на Рейне // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2017. – № 19 (148), 26 мая 2017. – С. 62-65


  Разрушенная и разоренная в ходе Второй мировой войны Германия всего за 10 лет построила у себя самую передовою экономику континента.
1653440
  Асанов Н.А. Чудо на реке НИМ : роман / Асанов Н.А. – Москва : Советский писатель, 1944. – 158 с.
1653441
  Голомолзин Е. Чудо на реке Ханган // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 9-17


  Сеул
1653442
  Ахлибининский Б.В. Чудо нашего времени. Кибернетика и проблемы развития / Ахлибининский Б.В., Храленко Н.И. – Ленинград : Лениздат, 1963. – 139 с. : ил.
1653443
   Чудо первых лет жизни // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 8 (173). – С. 96-109 : фото. – ISSN 1029-5828
1653444
  Киплинг Р. Чудо Пуран Багата / Р. Киплинг. – Петроград, 1922. – 28 с.
1653445
  Доронин Алексей Чудо размещения по-японски : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 50-51 : Фото
1653446
  Алпатова Е.А. Чудо с берегов Прони : о работницах Михайлов. произв. строчевышивал. об-ния "Труженица" / Е.А. Алпатова. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 143 с., [8] л ил. : ил. – Библиогр.: с. 142
1653447
  Макнот Д. Чудо с замужеством Джулианы // Праздник любви : [Сборник]. – Москва : АСТ, 1999. – с. 135-238. – (Откровение ; Вып. 27)
1653448
  Метерлинк М. Чудо святого Антония. / М. Метерлинк. – Москва. – 64с.
1653449
  Микулина Е.Н. Чудо семи гор. / Е.Н. Микулина. – Москва, 1970. – 192с.
1653450
  Бэшем А.Л. Чудо, которым была Индия / А.Л. Бэшем. – Москва : Наука, 1977. – 616 с. – (Культура народов Востока)
1653451
  Серафимович А.С. Чудо. / А.С. Серафимович. – Москва, 1937. – 51с.
1653452
  Булль П. Чудо. / П. Булль. – М., 1965. – 39с.
1653453
  Серафимович А.С. Чудо. Рассказы. / А.С. Серафимович. – Москва, 1964. – 63с.
1653454
  Гусев Б.С. Чудова быль : Докум. повесть о первом секретаре Чудовского райокма партии Е.А. Волковой / Б.С. Гусев. – Москва : Советская Россия, 1976. – 239с. : портр. – (Люди Советской России)
1653455
   Чудова верба / Пеpеклад з сеpбської мови. – Кам"янець на Поділлю : [Укp. Вид-во в Катеpинославі. Пpавобеpеж. філія] ; Дpук. Когена і Дунаєвецького, 1919. – 8 с. – (Укpаїнське видавництво в Катеpинославі. Пpавобеpежна філія ; № 7)
1653456
  Грінченко Б.Д. Чудова дівчина та інші оповідання Бориса Грінченка. – Київ : Дpук. 1-ої Київ. Спілки Дpук. Спpави; [Катеpинослав: Вид. Т-ва "Пpосвіта"], 1913. – 174, [2] с. – Hа обкл. поpтp. авт. – (Бібліотека "Молодість" . Т. 7 ; Видання товариства "Пpосвіта" в Катеpинославі ; № 4)


  Зміст: Чудова дівчина; Сестpиця Галя; Ксеня; Олеся; Гpицько; Укpала; Кавуни; Панько; Батько та дочка; Дзвоник; Пан Коцький; Сам собі пан.
1653457
  Грінченко Б.Д. Чудова дівчина та інші оповідання Бориса Грінченка. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. "Губеpн. Пpавл."], 1917. – 157, [3] с : мал. – (Бібліотека "Молодість" ; № 7)


  Зміст: Сестpиця Галя; Ксеня; Олеся; Гpицько; Укpала; Кавуни; Панько; Батько та дочка; Дзвоник; Пан Коцький.
1653458
  Вышеславский Л.Н. Чудовиденье / Л.Н. Вышеславский. – Москва : Правда, 1970. – 32 с.
1653459
  Селінджер Д.Д. Чудовий день для рибки-бананки : Оповідання // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 7/8. – С.159-167. – ISSN 0320 - 8370
1653460
  Сказбуш М. Чудовий краєвид / М. Сказбуш. – Х, 1929. – 47с.
1653461
   Чудовий математик і педагог / Колектив мех.-мат. фак-ту // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Колектив мех.-математичного ф-ту вітає колегу професора Вілена Ілліча Михайловського з 80-річчям. Про творчий шлях, педагогічну діяльність вченого-математика. Є фото.
1653462
  Нитченко Д. Чудовий мовний порадник // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. Д.В. Кислиця. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 252, січень : січень. – С. 15-16


  Книга Бориса Антоненка-Давидовича "Як ми говоримо".
1653463
  Елрод Г. Чудовий ранок. Як не проспати життя = The miracle morning. The not-so-obvious secret guaranteed to transform your life (before 8AM) / Гел Елрод ; пер. з англ. Тетяна Заволоко. – Київ : Наш формат, 2017. – 170, [5] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : The miracle morning. The not-so-obvious secret guaranteed to transform your life (before 8AM) / Hal Elrod, 2014. – (Cерія "Світоглядна література"). – ISBN 978-617-7513-22-2
1653464
  Ованесян Р.К. Чудовий садівник : поезії / Р.К. Ованесян. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 167 с.
1653465
  Эйвельманс Б. Чудовища морских глубин / Б. Эйвельманс; Сост. Н.Н. Немомнящий. – Москва : Прибой, 1997. – 496с. – (Неведомое, необъяснимое, невероятное). – ISBN 5-7735-0061-2
1653466
  Хаггард Г.Р. Чудовище : роман, повести, рассказы / Г.Р. Хаггард. – Новосибирск, 1990. – 318с.
1653467
  Петухов Ю.Д. Чудовище / Ю.Д. Петухов. – Москва, 1990. – 384с.
1653468
  Эдогава Рампо Чудовище во мраке / Эдогава Рампо. – Москва : Правда, 1990. – 463 с. – Загл. обл.: Чудовище во мраке. - На обл. авт. не указ. - В изд. также: На каждом шагу констебли / Найо Марш ; Вокруг одни враги / Росс Макдональд. – (МП : Мир приключений). – ISBN 5-253-00143-3
1653469
  Эдогава Рампо Чудовище во мраке / Эдогава Рампо. – Киев : МППП фонда "Милосердие" ЮЗЖД, 1991. – 63 с. – ISBN 5-7707-1037-7
1653470
  Эдогава Рампо Чудовище во мраке : Детективно-психологический роман / Эдогава Рампо. – Москва : Политиздат, 1991. – 75 с. – ISBN 5-253-00143-3
1653471
   Чудовище во мраке. – М, 1992. – 232с.
1653472
  Ван Вогт Чудовище. / Ван Вогт, Альфред. – Москва, 1989. – 16с.
1653473
  Коровин Е.А. Чудовищные злодеяния американских агрессоров в Корее / Е.А. Коровин. – Москва, 1952. – 24с.
1653474
   Чудовищные злодеяния финско-фашистских захватчиков на территории Карело-Финской ССР. – Л, 1945. – 303с.
1653475
  Ромашкин П.С. Чудовищные преступления америкаских агрессоров в Корее / П.С. Ромашкин. – Москва, 1953. – 207 с.
1653476
   Чудові пересмішники : Сатиричні твори класиків української літератури: Навчальний посібник. – Київ : Грамота, 2002. – 543с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-01-4
1653477
  Померанцев В.М. Чудодеи / В.М. Померанцев. – Москва, 1968. – 416с.
1653478
  Штриттматтер Э. Чудодей / Э. Штриттматтер. – М, 1960. – 518с.
1653479
  Штріттматтер Е. Чудодій / Е. Штріттматтер. – К
1. – 1961. – 506с.
1653480
  Штріттматтер Е. Чудодій : Роман / Е. Штріттматтер. – Київ : Дніпро, 1976. – 480с.
1653481
  Штріттматтер Е. Чудодій / Е. Штріттматтер. – К
1. – 1976. – 480с.
1653482
  Зязюн Л. Чудодійний Люрд: Віра, Надія, Любов / Л. Зязюн. – Харків, 2002. – 112с. – 2Зязю Шифр дубл. – ISBN 966-620-107-0
1653483
  Кербабаев Б.М. Чудом народжений : роман-хроника / Б.М. Кербабаев. – Київ : Художественная литература, 1969. – 223 с.
1653484
  Кербабаев Б.М. Чудом рожденный : роман-хроника / Б.М. Кербабаев. – Москва : Советский писатель, 1967. – 328 с.
1653485
  Пенчев Георги Чудомир - познатият и непознат нашенец / Пенчев Георги. – София : Университетско изд-во "Св.Климент Охридски", 1995. – 149с. – ISBN 954-07-0570-3
1653486
  Богданов И. Чудомир : литературно-критически очерк / И. Богданов. – София : [б. и.], 1961. – 108 с., [1] портр.
1653487
  Адруг А. Чудотворна ікона "Іллінської Богоматері" / Анатолій Адруг. – Чернігів : [ЦНТЕІ], 2006. – 28 с. – ISBN 966-7905-76-4
1653488
  Тендряков В.Ф. Чудотворная / В.Ф. Тендряков. – Вологда, 1961. – 100с.
1653489
  Тендряков В.Ф. Чудотворная / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1967. – 112с.
1653490
  Тендряков В.Ф. Чудотворная : повесть / В.Ф. Тендряков. – Москва : Современник, 1984. – 61с.
1653491
  Тендряков В.Ф. Чудотворная / В.Ф. Тендряков. – Київ, 1985. – 429с.
1653492
   Чудотворная икона XXI века. Акафист : [по благословению высокопреосвященнейшего Антония – Митрополита Черниговского и Нежинского]. – Киев : Даневский Свято-Георгиевский женский монастырь, 2002. – 243, [7] с. : ил., ноты
1653493
  Мельник А. Чудотворні джерела України / Антон Мельник ; [худож. оформ. О. Лабій]. – Львів : Свічадо, 2013. – 233, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 226-233 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-395-634-3
1653494
  Задорожнюк Андрій Чудотворні ікони Богодиці на Поділлі // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 23-31. – ISSN 0869-3595
1653495
  Косів Р. Чудотворні ікони Богородиці з дитям Ісусом та їх репліки у творчості риботицьких майстрів (1680-1720-ті рр.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1459-1467. – ISSN 1028-5091


  "Стаття присвячена огляду чудотворних ікон, намальованих у стилістиці майстрів риботицького осередку. Серед них виділено ікону Богородиці Ліської, простежено особливості її іконографії та віднайдено інші твори, що намальовані тим самим майстром. На ...
1653496
  Джунь Л. Чудотворні ікони Божої Матері святої гори Афон // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (7). – С. 32-63
1653497
  Резчиков М.А. Чудотворное лекарство / М.А. Резчиков. – Рига, 1955. – 32 с.
1653498
  Зырянов А.П. Чудские деревья / А.П. Зырянов. – Москва : Советская Россия, 1973. – [46] с.
1653499
   Чудско-Псковское озеро. – Ленинград, 1983. – 160с.
1653500
  Гельмерсен Г.П. Чудское озеро и верховье реки Наровы : приложение к 7-му тому Записок Имп. Академии Наук / Г.П. Гельмерсен. – Санкт-Петербург : В Типографии Императорской Академии Наук
№ 2. – 1865. – 85 с.
1653501
  Ковалев П.М. Чудской сиг как объект акклиматизации и интродукции. : Автореф... канд. биол.наук: / Ковалев П.М.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. Каф. зоологии. – Л., 1964. – 19л.
1653502
  Котко К. Чудсправмайстрі : друга збірка гуморесок / Кость Котко (літ. псевд.- Любченко М. П.). – Харків : Держвидав, 1921. – 41 с.
1653503
  Езерский М.В. Чудь белоглазая / М.В. Езерский. – Москва, 1929. – 317с.
1653504
  Курочка А.Я. Чуєш, батьку... / А.Я. Курочка. – Х, 1980. – 64с.
1653505
  Хорунжий Ю.М. Чуєш, брате мій : повісті / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Дніпро, 1989. – 472 с.
1653506
  Денисенко Г.Т. Чуєш, брате мій ! : спогади, фотодокументи / Галина Денисенко ; [відп. ред.: Ю. Буряк]. – Київ : Укр. письменник, 2013. – 236, [8] с. : фотоіл. – В кінці кн. авт. зазнач. як упоряд. – ISBN 978-966-579-398-4
1653507
  Олійник М. Чуєш, брате мій... : повість / М. Олійник. – Львів : Книжково-жкрнальне видавництво, 1959. – 88 с.
1653508
  Лялько М.П. Чуєш, Верховино?.. Докум. повість. / М.П. Лялько. – Ужгород, 1974. – 191с.
1653509
  Барвінок Г.С. Чуєш, Дніпре! / Г. Барвінок, Л. Євселевський, П. Пустовіт. – Харків : Прапор, 1966. – 86 с.
1653510
  Марченко О. Чуєш, німцю? Риторична розмова з громадянами ФРН, для яких війна відбувається "десь далеко" // Україна молода. – Київ, 2022. – 12 травня (№ 9). – С. 6


  "Гей, Клаусе, ти, певне, тисячу разів чув про те, що Україна – щит для Європи? Ханно, тебе вже лякали у соцмережах українці, що якщо ти мовчатимеш, війна прийде до твого дому? Генріху, а ти вже, певне, бачив у «Більді» чи у своїй регіональній газеті ...
1653511
  Іщенко Н. Чужа війна на наших екранах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 9-10 жовтня (№ 191/192). – С. 25-26


  Як не допустити появи "розп"ятих хлопчиків" в українських медіа. Азербайджансько-вірменський конфлікт став жорстким випробуванням рівня української, навіть всієї міжнародної журналістики.
1653512
  Смаль О. Чужа війна сержанта Маріо // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 червня (№ 23). – С. 15


  "Ім"я італійського письменника Маріо Рігоні-Стерни (1921–2008) майже не відоме українському читачеві. Хіба що колись потрапив до рук російський переклад 1982 року найвідомішого його твору Il sergente nella neve ("Сержант у снігах"). Та ось, нарешті, ця ...
1653513
  Грабовський С. Чужа війна: українцями не було створено жодного музичного шедевра про "Велику вітчизняну" // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 18 (183). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561
1653514
  Кашин В.Л. Чужа зброя : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1978. – 207 с.
1653515
  Кашин В.Л. Чужа зброя : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1978. – 248 с.
1653516
  Мороз А.Т. Чужа кохана : роман / А.Т. Мороз. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 315 с.
1653517
  Мороз А.Т. Чужа кохана : роман / А.Т. Мороз. – Київ, 1967. – 246 с.
1653518
  Мороз А.Т. Чужа кохана. Довга-довга хвилина : роман та повість / А.Т. Мороз. – Київ, 1978. – 452 с.
1653519
   Чужа преса про дії Української Повстанської Армії (УПА) : травень 1946. – [Б. м.] : Видання Т.П.А. З.Ч.ОУН, Відвито в друкарні ОУН ім. Миколи Хвильового, 1946. – 14 с. – На тит. арк. та обкл. також: Свобода народам! Свобода людині! За самостійну Соборну Українську Державу! - Відбито в друк. ОУН ім. Миколи Хвильового
1653520
  Караосманоглу Я.К. Чужак / Я.К. Караосманоглу. – Л, 1980. – 351с.
1653521
  Хайнлайн Р. Чужак в чужой стране : фантастический роман / Р. Хайнлайн. – Москва : Глаголь, 1992. – 458 с. – (Библиотека фантастики "Атлас". Лауреаты премии "Хьюго" 1962). – ISBN 5-7312-0010-6
1653522
  Бодсворт Ф. Чужак с острова Барра : роман / Ф. Бодсворт ; перевел с англ. А. Големба ; ил. И. Огурцов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 384 с. : ил.
1653523
  Бодсворт Ф. Чужак с острова Барра : роман / Фред Бодсворт ; [перевел с англ. А. Големба ; худож. Ю.А. К оровкин]. – Магадан : Книжное издательство, 1980. – 317 с. : ил.
1653524
  Пирогов В.А. Чужак. / В.А. Пирогов. – Тула, 1972. – 64с.
1653525
  Павлов Н.А. Чужаки / Н.А. Павлов. – К, 1957. – 342с.
1653526
  Павлов Н.А. Чужаки / Н.А. Павлов. – Челябинск, 1969. – 574с.
1653527
  Евпланов А.Я. Чужаки / А.Я. Евпланов. – Москва, 1990. – 238,2с.
1653528
  Юшкевич С. Чужая / С. Юшкевич. – Мюнхен, 1903. – 83 с.
1653529
  Вольф Ф. Чужая / Ф. Вольф. – Москва-Ленинград, 1945. – 147с.
1653530
  Чехов А.П. Чужая беда / А.П. Чехов. – Москва : Художественная литература, 1950. – 80 с.
1653531
  Кибек М. Чужая беда : повести, рассказы / М. Кибек. – Москва : Советский писатель, 1965. – 271 с.
1653532
  Романов И.С. Чужая беда / И.С. Романов. – Ставрополь, 1967. – 88с.
1653533
  Крюков М.С. Чужая беда / М.С. Крюков. – Орджоникидзе, 1968. – 228с.
1653534
  Изюмский Б.В. Чужая боль / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1968. – 295с.
1653535
  Ильенков В.П. Чужая боль : роман / В.П. Ильенков. – Москва : Советский писатель, 1969. – 374с.
1653536
  Добровольский Е.Н. Чужая боль / Е.Н. Добровольский. – М, 1978. – 334с.
1653537
   Чужая боль. – Фрунзе, 1981. – 108с.
1653538
  Чуяко Ю.Г. Чужая боль : повесть, рассказы / Юнус Чуяко ; пер. с адыг. – Москва : Современник, 1985. – 320 с.
1653539
  Добровольский Е.Н. Чужая боль = Повесть о Вере Засулич / Е.Н. Добровольский. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1988. – 334с.
1653540
  Бархатов А.А. Чужая весна : повести и рассказы / Алексей Бархатов ; [худож. Ю. Иванов]. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 233 с.
1653541
  Лиманская Н. Чужая война цвета фламинго : криминальный роман / Надежда Лиманская. – Киев : Книга, 2010. – 352 с. – ISBN 978-966-8314-62-9
1653542
  Адамчик В.В. Чужая вотчина : роман / Вячеслав Адамчик ; авториз. пер. с белорус. М. Горбачева. – Москва : Советский писатель, 1980. – 334 с. : портр.
1653543
  Адамчик В.В. Чужая вотчина : роман, рассказы / Вячеслав Адамчик ; авториз. пер. с белорус. М. Горбачева. – Минск : Мастацкая літаратура, 1989. – 399, [1] с. – (Белорусская проза)
1653544
  Фельдеак Я. Чужая дочь / Я. Фельдеак. – Москва, 1974. – 192с.
1653545
  Каменщик В.М. Чужая душа : [повесть] / Каменщик В.М. – Свердловск : Свердловское книжное издательство, 1958. – 116 с.
1653546
  Анашенков Б.А. Чужая жизнь : повесть и рассказы / Анашенков Б.А. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 208 с. : ил.
1653547
  Одегов Илья Чужая жизнь = Из цикла рассказов : проза // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 116-129. – ISSN 0012-6756
1653548
  Ерышева О. Чужая жизнь : проза: рассказы // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 93-101. – ISSN 0027-8238
1653549
  Каминский Е. Чужая игра // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 2. – С. 8-50. – ISSN 0321-1878
1653550
  Кирилин А.В. Чужая игра: Повести и рассказы. / А.В. Кирилин. – Барнаул, 1987. – 222с.
1653551
  Парадизи Э. Чужая кожа = La peau des autres : роман / Эрик Парадизи ; [ пер. с французского О. Решетько ]. – Киев : Елисейские Поля, 2006. – 128 с. – (Современная французская проза). – ISBN 966-96654-2-6
1653552
  Кмит И. Чужая кровь : проза: сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 9. – С. 147-174. – ISSN 0130-6405
1653553
  Нейштадт В. Чужая лира / В. Нейштадт. – М.-Пб., 1923. – 164с.
1653554
  Данилов И.П. Чужая луна / И.П. Данилов. – Волгоград, 1964. – 31с.
1653555
  Рогов В.С. Чужая луна: повести и рассказы / В.С. Рогов. – М., 1983. – 255с.
1653556
  Мороз А.Т. Чужая любовь : роман / А.Т. Мороз. – Москва : Советский писатель, 1969. – 292 с.
1653557
  Маринина А. Чужая маска : Роман / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 480с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-000387-0
1653558
  Маринина А. Чужая маска : Роман / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 400с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-000413-3
1653559
  Маринина А. Чужая маска : Повесть / Александра Маринина. – Москва : Астрель.Грампус Эйт, 1998. – 448с. : Перехват. – ISBN 5-79-470087-4
1653560
  Холендро Д.М. Чужая мать / Д.М. Холендро. – Москва : Советский писатель, 1984. – 447 с.
1653561
  Борисенко Александра Чужая повседневность : статьи, эссе // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 122-130. – ISSN 1130-6545
1653562
  Джикия Н.Е. Чужая речь в грузинском языке и ее преподавание в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Джикия Н. Е.; Тбил.гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1978. – 29л.
1653563
  Щербакова В.А. Чужая слава / В.А. Щербакова. – Москва, 1965. – 232с.
1653564
  Кавторин В. Чужая собственная жизнь : проза : главы из романа / окончание. Нач в № 7, 2010 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 8. – С. 53-115. – ISSN 0321-1878
1653565
  Реут Н.С. Чужая стая. / Н.С. Реут, М.Е. Скрябин. – М.-Л., 1962. – 253с.
1653566
  Суомела Э.К. Чужая страна - черника / Э.К. Суомела. – Москва, 1980. – 144 с.
1653567
  Бекоев Е. Чужая судьба : рассказы и повесть / Елиоз Бекоев ; пер. с осет. М. Гржендзица. – Тбилиси : Мерани, 1973. – 144 с. : ил.
1653568
  Симонов К.М. Чужая тень : Драма в 4-х действиях, 6-ти картинах / К.М. Симонов. – Москва : Госкультпросветиздат, 1949. – 88с. – (Б-ка "Художественная самодеятельность" ; №12)
1653569
  Симонов К.М. Чужая тень : Драма в 4-х действиях, 6-ти картинах / К.М. Симонов. – Москва : Искусство, 1949. – 159с.
1653570
  Пресман Г.А. Чужая удача / Г.А. Пресман. – Воронеж, 1962. – 140с.
1653571
  Резчиков М.А. Чужая улица. / М.А. Резчиков. – РИга, 1963. – 92с.
1653572
  Крушинська Олена Чужбинський про батьківщину // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 126-130 : фото
1653573
  Карпунин Г. Чужбину пересилив : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 3. – С. 97-101. – ISSN 0131-2332
1653574
  Барабаш Ю. Чуже - Інакше - Своє. Етнокультурне пограниччя: концептуальний, типологічний та ситуативний аспекти // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (710). – С. 3-32. – ISSN 0236-1477


  "Це перша стаття авторського дискурсивного триптиха з проблематики етнокультурного пограниччя. У розвідці визначено ключові теоретичні та методологічні принципи підходу до етнокультурного пограниччя як концепту, вирізнено кілька його типологічних ...
1653575
  Барабаш Ю. Чуже - Інакше - Своє. Північно-східне етно-лінгвокультурне пограниччя України (Харків. Донбас) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М.Г. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (714). – С. 3-30. – ISSN 0236-1477


  Стаття містить розгляд фактів і проблематики, що стосуються етно- й лінгвокультурного пограниччя на Північному Сході України. Проведено діахронічний аналіз основних етапів літературного процесу на Слобожанщині, передовсім у її центрі, Харкові ...
1653576
  Литвинець М.І. Чуже весілля : віршований роман / М.І. Литвинець. – Київ, 1963. – 141 с.
1653577
  Гудима А.Д. Чуже весілля : роман / А.Д. Гудима. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 279 с.
1653578
  Точицький М. Чуже відчути, як своє // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 3-14. – ISSN 0868-8273
1653579
  Проценко О.В. Чуже мовлення в текстах ЗМК: проблема достовірності інформації // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 135-137. – ISSN 2076-1554
1653580
  Ткаченко А. Чуже під лісом - і роса на сонці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  Захисти чистоту української мови мають здоровий глузд і відмова від сліпих запозичень, вважає Анатолій Ткаченко, академік АН ВШУ, професор КНУ імені Тараса Шевченка.
1653581
  Червоткіна І. Чуже. Урбаністичне : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 47-49
1653582
  Кушниров М. Чужеземец // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 9. – С. 6-39. – ISSN 0012-6756
1653583
  Кунцевич М. Чужеземка / М. Кунцевич; Пер. с польского Т. Лурье. – Москва : Художественная литература, 1982. – 221 с.
1653584
  Раквитц Э. Чужеземные тропы, незнакомые моря. / Э. Раквитц. – М, 1969. – 526с.
1653585
  Бабаджанян Г.А. Чужеродное опыление растений / Бабаджанян Г.А. ; АН АрмССР, Отд. биол. наук. – Ереван : [б. и.], 1962. – 199 с. – Библиогр.: с. 187-195
1653586
  Гутман В.И. Чужеродные ионы в процессах аддитивного ли фотохимического окрашивания кристаллов щелочно-галоидных солей. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Гутман В.И.; Петрозаводский гос.ун-т. – Петрозаводск, 1964. – 11л.
1653587
  Александров В.А. Чужие-близкие : роман / В.А. Александров. – Изд. 2-е. – Ташкент : Еш гвардия, 1978. – 286 с.
1653588
  Лупан А.П. Чужие : рассказы / А.П. Лупан. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1965. – 90 с.
1653589
  Катаенко К.Ф. Чужие / К.Ф. Катаенко. – Краснодар, 1966. – 256с.
1653590
  Черноусов А.Т. Чужие : повесть / А.Т. Черноусов. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн.изд., 1979. – 343 с.
1653591
  Волков А.М. Чужие / А.М. Волков. – Москва, 1989. – 15с.
1653592
  Ржанников Дмитрий Чужие : Нравы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 62-67 : Фото
1653593
  Дементьев Н.С. Чужие близнецы / Н.С. Дементьев. – М, 1965. – 124с.
1653594
  Коростелев П.А. Чужие в доме / П.А. Коростелев. – М, 1967. – 291с.
1653595
  Брэнд М. Чужие в стране / М. Брэнд. – М., 1955. – 92с.
1653596
  Прозоровский Л.В. Чужие ветры / Л.В. Прозоровский. – Рига, 1957. – 304с.
1653597
  Прозоровский Л.В. Чужие ветры / Л.В. Прозоровский. – Рига, 1964. – 526с.
1653598
  Рудов В.С. Чужие ветры. / В.С. Рудов. – Минск, 1969. – 342с.
1653599
  Деев Роман Чужие гены наших побед // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 92-99 : фото
1653600
  Баннов Б.Г. Чужие голоса в эфире / Б.Г. Баннов, Г.Н. Вачнадзе. – М, 1981. – 287с.
1653601
  Стюарт Э. Чужие грехи : Роман / Э. Стюарт; Пер. с англ. А.В.Санина. – Москва : Элит-клуб, 2000. – 320с. – (Моя любовь). – ISBN 1503105
1653602
  Малочевский Б.А. Чужие дела. Рассказы. / Б.А. Малочевский. – Москва, 1975. – 221с.
1653603
  Робер Чужие дела: роман / Робер, Ж-М. – М., 1985. – 159с.
1653604
  Ачимович Т.М. Чужие дети : роман / Т.М. Ачимович. – Киев : Радянський письменник, 1979. – 457 с.
1653605
  Ромов А.С. Чужие здесь не ходят / А.С. Ромов. – Москва, 1992. – 90с.
1653606
  Тарасенкова Н.Н. Чужие и близкие / Н.Н. Тарасенкова. – М., 1966. – 95с.
1653607
  Гумилевский Л.И. Чужие крыши / Л.И. Гумилевский. – Москва : Советская Россия, 1991. – 240с.
1653608
  Сахнин А Я Чужие люди / А Я Сахнин. – М., 1986. – 485с.
1653609
  Карсак Ф. Чужие миры / Ф. Карсак. – Киев
1. – 1992. – 320 с.
1653610
  Карсак Ф. Чужие миры / Ф. Карсак. – Киев
2. – 1992. – 294 с.
1653611
  Синяк Д. Чужие острова // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 29 (441), 24.07.2015. – С. 50-54. – ISSN 2075-7093


  Офіційно, Фолклендські острови — це автономні заморські території Об"єднаного Королівства Великої Британії, але за фактом є спірною територією між Аргентиною і Великобританією, що адмініструється останньою. Фолклендська війна 1982 року між Великою ...
1653612
  Бадигин К.С. Чужие паруса / Константин Бадигин. – Москва : Книжное издательство, 1959. – 222 с.
1653613
  Бадигин К.С. Чужие паруса : повесть / Константин Бадигин. – Калининград : Книжное издательство, 1970. – 334 с. – (Морской роман)
1653614
  Бадигин К.С. Чужие паруса : повесть для сред. и ст. возраста / Константин Бадигин. – Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1973. – 229 с.
1653615
  Ткаченко А.С. Чужие печали : Повести и рассказы / А.С. Ткаченко. – Москва : Современник, 1988. – 330с. – (Новинки "Современника")
1653616
  Рязанцева Н.Б. Чужие письма / Н.Б. Рязанцева. – М, 1978. – 79с.
1653617
  Стрекач В.П. Чужие поезда / В.П. Стрекач. – Краснодар, 1965. – 108с.
1653618
  Вьюрков А.И. Чужие пороги / А.И. Вьюрков. – Москва, 1958. – 344с.
1653619
  Клочко Р. Чужие среди своих // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 48 (638), 5 декабря. – С. 38-40. – ISSN 2305-3364


  За независимость Украины в 1917-1921 годах воевали австрийский эрцгерцог и царский генерал, тульские крестьяне и еврейские милиционеры.
1653620
  Ульянникова Ю. Чужие среди чужих, чужие среди своих: Русско-японская война и эвакуация Сахалинской каторги в контексте имперской политики на Дальнем Востоке // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2010. – № 4. – С. 170-196. – ISBN 978-5-89423-110-5
1653621
  Жукова Т.В. Чужие среди чужих: Положение иностр. рабочих в странах Зап. Европы. / Т.В. Жукова, Е.А. Малиновская. – Одесса, 1990. – 173с.
1653622
  Носенко- Штейн Чужие среди чужих: существует ли православная еврейская идентичность? // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 20-35. – ISSN 0869-5415
1653623
  Слуцкис М. Чужие страсти. Жажда. Адамово яблоко / Миколас Слуцкис ;. – Москва, 1974. – 830 с.
1653624
  Цанкар И. Чужие. На улице бедняков. Мартин Качур : Романы / И. Цанкар. – Москва : Художественная литература, 1987. – 411с.
1653625
  Яновська Л. Чужий, 1910
1653626
  Юргелевич І. Чужий / І. Юргелевич. – К, 1968. – 250с.
1653627
  Мотієнко Я.В. Чужий / Я.В. Мотієнко. – Донецьк : Донбас, 1982. – 320 с.
1653628
  Глушко О. Чужий : оповідання // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 52-116. – ISSN 0131-2561
1653629
  Гридін С. Чужий : повість / Сергій Гридін. – Київ : Академія, 2019. – 143, [1] с. – Сер. засн. в 2016 р. – (Ім"я). – ISBN 978-966-580-557-1
1653630
  Дайнеко В.В. Чужий голос як структурний елемент тексту / В.В. Дайнеко, О.М. Гон // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 100-102. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Послуговуючись теорією М.М. Бахтіна про діалогізм як своєрідну рису творів, де зустрічається поліфонічна взаємодія декількох різноманітних голосів, автори намагаються з"ясувати смислотворчу роль таких риторичних прийомів, як використання алюзій, ...
1653631
  Галушко К. Чужий сучасникам, але корисний нащадкам // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 19 (287). – С. 34-37. – ISSN 1996-1561


  Правління гетьмана Павла Скоропадського у 1918 році залишило по собі спадок, яким досі, після десятиліть радянської окупації, користується незалежна Україна.
1653632
  Олійник М.Я. Чужина : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Дніпро, 1973. – 167 с. – (Романи й повісті ; 1973 р. Вип. №9)
1653633
  Дрига І.М. Чужина та вигнання в румелійських та урумських турецьких піснях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 34-37. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Стаття ставить ціллю порівняння пісень про чужину та вигнання румелійських тюрків та урумів Приазов"я на матеріалі польових записів Деліорману, Герлово та Кирджалі, а також Маріуполя. Семантема подорожі до чужини не лише віддзеркалює історичні реалії, ...
1653634
  Владимирова В. Чужина як духовний антисвіт у поезії Т. Шевченка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 57-59
1653635
  Кабаненко М.С. Чужина, мов та мачуха... / М.С. Кабаненко. – Одеса, 1965. – 160с.
1653636
  Улюра Г. Чужинець у ліжку: іноземець як фантазм (на матеріалі російської жіночої прози початку 2000-х років) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 184-191. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1653637
  Гарбадин А.С. Чужинець як принцип розрізнення у межах симулятивних політичних практик згідно концепції Жана Бодріяра // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 17-22. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
1653638
  Кузьмович-Головінська Чужиною = On foreign soil : спомини / Марія Кузьмович-Головінська. – Торонто : Добра книжка, 1977. – 159 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1653639
  Мединський С. Чужиною : [Збірка Віршів] / Степан Мединський. – Лондон ; Канада : [б.в.], 1995. – 61 с. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада
1653640
  Новіцький Роман Чужинці атакують Дніпро // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 25-27 : фото
1653641
  Січинський Володимир Чужинці про Україну = Foreign voices on Ukraine : Вибір з описів подорожів по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть / Січинський Володимир. – 5е видання. – Авгсбург : Павлович, 1946. – 118с. : іл.
1653642
  Січинський В. Чужинці про Україну / В. Січинський. – Львів, 1991. – 96с.
1653643
  Січинський В.Ю. Чужинці про Україну / В.Ю. Січинський. – Київ : Довіра, 1992. – 255с. – (Серія "Відродження"). – ISBN 5-7707-2313-0
1653644
  Січинський В. Чужинці про Україну // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 14-24. – ISSN 0130-7037
1653645
  Січинський В. Чужинці про Україну / Володимир Січинський ; [передм. та післямова М. Слабошпицького ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 249, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-2151-96-1


  Книга містить огляд відгуків чужоземців про Україну та українців від найдавніших часів до середини ХІХ ст. Багато уваги приділяється відомостям про Запорозьку Січ періоду Б. Хмельницького, гетьмана І. Мазепи. Наводяться цікаві дані про побут і ...
1653646
  Січинський В. Чужинці про Україну / Володимир Січинський. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 253, [1] с. – ISBN 978-611-01-1266-6
1653647
  Зінченко А. Чужинці, війна і слава в домусульманській арабській поезії // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 81-92.
1653648
   Чужинче, іди скажи Україні : увічнення трагедії Закерзоння в 1944-1947 роках : фотоальбом за ред. Б. Гука / Б. Гук, М. Козак, М. Новосад, А. Яремко; Богдан Гук, Михайло Козак, Микола Новосад, Адам Яремко ; Об"єднання українців у Польщі, відділ у Перемишлі. – Перемишль : Перемиський відділ ОУП, 2001. – 253 с. : фотогр. – ISBN 83-914404-1-9
1653649
  Черепахова Э.М. Чужих нет. / Э.М. Черепахова. – Москва, 1963. – 96с.
1653650
  Глазовий Андрій Чужі гроші : всім сувенірам сувенір // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 116-120 : Фото
1653651
  Петльований В. Чужі листи / В. Петльований. – К, 1956. – 88с.
1653652
  Лагоза В.М. Чужі млинці. / В.М. Лагоза. – Х, 1978. – 110с.
1653653
  Власенко І.В. Чужі скарби : роман / Ірина Власенко. – Харків : Vivat, 2018. – 318, [2] с. – Роман здобув спец. відзнаку "Коронації слова" 2017 р. за розкриття сусп. проблеми. – ISBN 978-966-942-570-6
1653654
  Юнга Чужі широти / Юнга. – Харків, 1933. – 65с.
1653655
  Селігей Пилип Чужого навчаємося, а свого цураємося... // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 36-40. – Бібліогр.: с. 38-40. – ISSN 0130-5263
1653656
  Сірка Й. Чужого не хочемо, а своє не віддамо // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2017. – Рік вид. 65, № 2. – С. 67-70. – ISSN 0419-8131


  Про українсько-польські відносини. Розробки Рафала Лемкіна (1900-1959).
1653657
  Салури Р. Чужое добро : повести / Рейн Салури; пер. с эст. И. и В.Белобровцевых. – Москва : Советский писатель, 1986. – 272 с.
1653658
  Волочаев М.О. Чужое имущество как предмет хищения: вопросы правоприменения // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С.277-280. – ISSN 1684-2626
1653659
  Абэ Кобо Чужое лицо : романы / Кобо Абэ; [пер. с яп., сост. и предисл. В.С. Гривина. – Москва : Радуга, 1982. – 432 с. : ил. – Библиогр.: с. 426-428. – (Мастера современной прозы / редкол.: Андреев Л.Г. и др.)
1653660
  Саченко Б.И. Чужое небо : роман в новеллах / Борис Саченко ; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Советский писатель, 1977. – 352 с.
1653661
  Саченко Б.И. Чужое небо / Борис Саченко. – Москва, 1979. – 364 с.
1653662
  Ласкин С.Б. Чужое прошлое / С.Б. Ласкин. – Л, 1981. – 320с.
1653663
  Нагибин Ю.М. Чужое сердце : Повести и рассказы / Ю.М. Нагибин. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 350с.
1653664
  Браун С. Чужое сердце / Сандра Браун ; [пер. с англ. А. В. Бушуева]. – Москва : Э, 2016. – 539, [1] с. – Ранее роман выходил под назв. "Шарада". – (# 1 New York Times - bestselling author ) ( Бестселлеры Suspence & Romance ) ( Romantic suspense). – ISBN 978-5-699-88731-6
1653665
  Горюнов И.Г. Чужое слово / И.Г. Горюнов. – Куйбышев, 1967. – 177с.
1653666
  Загорянский Е.А. Чужое солнце / Е.А. Загорянский. – М., 1959. – 180с.
1653667
  Назаров Р.В. Чужое счастье / Р.В. Назаров. – Л.-Москва, 1957. – 71с.
1653668
  Бочкарева К.И. Чужое счастье / К.И. Бочкарева. – Ставрополь, 1960. – 211с.
1653669
  Байджиев М. Чужое счастье : новеллы, повесть, киноповесть / Мар Байджиев. – Фрунзе : Кыргызстан, 1969. – 203 с.
1653670
   Чужое: опыты преодоления : Очерки из истории культуры Средиземноморья. – Москва : Алетейа, 1999. – 384с. – Посвящается 180-летнему юбилею Ин-та востоковедения РАН. – (ОКО). – ISBN 5-89321-031-X
1653671
  Кунцевич М. Чужоземка : романи / М. Кунцевич; З польської переклала О. Медещенко. – Київ : Дніпро, 1989. – 526 с.
1653672
  Кордт В.А. Чужоземні подорожі по Східній Европі до 1700 р. / В. Кордт. – У Київі (Київ) : З друк. Української Академії Наук, 1926. – 208 с. – (Українська академія наук Збірник Історико-філологічного відділу ; № 38)
1653673
  Попович Т. Чужой / Т. Попович. – М., 1961. – 659с.
1653674
  Сысоев П.В. Чужой / П.В. Сысоев. – Воронеж, 1979. – 190с.
1653675
  Таган А. Чужой : повести и рассказы / Атаджан Таган ;. – Москва : Советский писатель, 1986. – 398 с.
1653676
  Рыжиков Ю. Чужой // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 10. – С. 51-54. – ISSN 0132-2036
1653677
  Вебер Андреас Чужой : Ответ природы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1029-5828
1653678
  Скиба Ю. Чужой // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 29 марта - 4 апреля (№ 13). – С. 14


  210-летие со дня рождения Н.В. Гоголя.
1653679
  Чубакова В.С. Чужой беды не бывает / В.С. Чубакова. – М, 1982. – 304с.
1653680
  Клименченко Ю.Д. Чужой ветер / Ю.Д. Клименченко. – Л., 1965. – 346с.
1653681
  Островский Андрей Чужой дедушка // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 142-150 : фото
1653682
  Катерли Н. Чужой дедушка и рыба Нельма : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 4. – С. 120-121. – ISSN 0321-1878
1653683
  Гранин Д.А. Чужой дневник / Д.А. Гранин. – М, 1988. – 653с.
1653684
  Гранин Д.А. Чужой дневник : очерки и эссе / Д.А. Гранин. – Санкт-Петербург : Лениздат, 2014. – 540, [2] с. – (Лениздат-классика). – ISBN 978-5-4453-0825-6
1653685
  Хайн К. Чужой друг / К. Хайн. – Москва, 1987. – 198с.
1653686
  Маркова Е.Г. Чужой звонок : повести / Е.Г. Маркова. – Москва : Советский писатель, 1982. – 240с.
1653687
  Романова А.П. Чужой как объективная реальность, данная нам в ощущениях и размышлениях / А.П. Романова, С.Н. Якушенков // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 2. – С. 49-53. – ISSN 0042-8744
1653688
  Галина Мария Чужой квартал : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 5 (1021 ). – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
1653689
  Зарипов М.Х. Чужой медовый месяц / М.Х. Зарипов. – М, 1968. – 132с.
1653690
  Магомед-Расул Чужой муж : повести / Магомед-Расул ;. – Москва : Советский писатель, 1982. – 360 с.
1653691
  Магомед-Расул Чужой муж : роман, повести / Магомед-Расул ;. – Москва : Советский писатель, 1988. – 512 с.
1653692
  Голубев А.Д. Чужой патрон / А.Д. Голубев. – М., 1985. – 431с.
1653693
  Арбенов Э. Чужой порог / Э. Арбенов. – Ташкент, 1966. – 189с.
1653694
  Шкваркин В.В. Чужой ребенок / В.В. Шкваркин. – М, 1934. – 92с.
1653695
  Левитин М. Чужой спектакль / М. Левитин. – М : Искусство, 1982. – 129 с.
1653696
  Корюн М. Чужой успех : басни / М. Корюн. – Москва : Советский писатель, 1962. – 62 с.
1653697
  Гурский И.Д. Чужой хлеб : роман-памфлет / И.Д. Гурский; пер. с белорус. А.Тонкеля. – Москва : Советский писатель, 1974. – 327 с.
1653698
  Гудманян Артур Чужомовна пропріальна лексика у фонографічній системі української мови : У 3-х книгах / Гудманян Артур; МОУ. Ужгородськ. держ. ун-т. – Ужгород. – ISBN 5-7707-2710-7
Кн 1. : Теоретичні аспекти. – 1999. – 483с.
1653699
  Гудманян А.Г. Чужомовна пропріальна лексика у фонографічній системі української мови : У 3-х книгах / А.Г. Гудманян; МОУ. Ужгородськ. держ. ун-т. – Ужгород. – ISBN 5-7707-2710-7
Кн. 2 : Орфографічні правила передачі. Чужомовні власні назви у фонографічній системі української мови. – 1999. – 559с.
1653700
  Гудманян А.Г. Чужомовна пропріальна лексика у фонографічній системі української мови : У 3-х книгах / А.Г. Гудманян; МОУ. Ужгородськ. держ. ун-т. – Ужгород. – ISBN 5-7707-2710-0
Кн 3 : Словники української передачі англійських і німецьких власних назв. – 1999. – 504с.
1653701
   Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914-1939) = World literature in western Ukrainian periodicals, 1914-1939 : Бібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 194с. – (Українська біобібліографія : Нова серія ; Ч.13). – ISBN 966-613-182-X
1653702
  Федурко М.Ю. Чужомовне слово в сучасному газетному тексті: лінгвокультурний та морфонолого-словотвірний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 356-360


  Статтю присвячено запозиченим одиницям сучасних газетних текстів. Їх проаналізовано в контексті відповідності лексичним, словотвірним, морфонологічним нормам сучасної української мови. Статья посвящена заимствованным единицам современных газетных ...
1653703
  Береговський М. Чужомовні й різномовні пісні в євреїв України, Білоруси й Польщі / Мусій Береговський. – [Київ], 1930. – С. 37-51. – Отд. оттиск: Етнографічний вісник, кн. 9 / Всеукраїнська Академія Наук; За головним редагуванням акад. Андрія Лободи, 1930
1653704
  Самійленко В. Чужомовні слова в українській мові / В. Самійленко. – Х, 1945. – 16с.
1653705
  Пагіря О. Чужорідне тіло // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 21 (238). – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  Компартія Франції. Прищеплений на стовбурі французького соціалізму, ленінський комунізм був тоталітарним елементом у тамтешній демократії.
1653706
  Гордієнко К. Чужу ниву жала / К. Гордієнко. – Київ : Державне літературне видавництво, 1940. – 236 с.
1653707
  Гордієнко К. Чужу ниву жала : роман / К. Гордієнко. – Харків : Харківське книжково-газетне видавництво, 1947. – 317 с.
1653708
  Гордієнко К. Чужу ниву жала : роман / К. Гордієнко. – Київ, 1951. – 259 с.
1653709
  Гордієнко К. Чужу ниву жала : роман / К. Гордієнко. – Харків, 1954. – 292 с.
1653710
  Гордієнко К.О. Чужу ниву жала : роман / К.О. Гордієнко. – Київ, 1966. – 384 с.
1653711
  Гордієнко К. Чужу ниву жала... : роман / К. Гордієнко. – Київ : Держлітвидав
1. – 1939. – 171 с.
1653712
  Гордиенко К. Чужую ниву жала / К. Гордиенко. – Киев, 1951. – 261 с.
1653713
  Гордиенко К.А. Чужую ниву жала / К.А. Гордиенко. – М, 1974. – 352с.
1653714
  Гордиєнко К. Чужую ниву жала. Дівчина під яблунею : роман / К. Гордиєнко. – Київ, 1956. – 364 с.
1653715
   Чуйко Вадим Леонідович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 525-526. – ISBN 978-966-439-754-1
1653716
  Головко О. Чуйков Євген Васильович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 11 : Євген Чуйков. – С. 3-31.
1653717
   Чуйков С.А.Выставка произведений. москва. 1983. – Москва, 1983. – 25с.
1653718
  Шишков В.Я. Чуйские были / В.Я. Шишков. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1986. – 496с.
1653719
  Демченко А.А. Чуйские зори / А.А. Демченко. – Барнаул, 1954. – 356с.
1653720
  Демченко А.А. Чуйские зори / А.А. Демченко. – 2-е испр. изд. – Барнаул, 1956. – 358с.
1653721
  Самохин Ф.И. Чуйские разливы : повесть / Ф.И. Самохин ; [ил. В.А. Максимов]. – Фрунзе : Кыргызстан, 1968. – 188 с.
1653722
  Кламм Валерий Чуйский тракт // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 142-154 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1653723
  Шабатин П.Ю. Чуйським трактом : подорожні нотатки / П.Ю. Шабатин. – Киев : Радянський письменник, 1977. – 154 с.
1653724
  Гайдар А.П. Чук и Гек / А.П. Гайдар. – Москва, 1978. – 111с.
1653725
  Гайдар А.П. Чук и Гек / А.П. Гайдар. – Москва, 1982. – 76с.
1653726
  Гайдар А.П. Чук и Гек / А.П. Гайдар. – К., 1986. – 54с.
1653727
   Чукова Оксана Володимирівна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 66
1653728
  Иванова Е. Чуковский - Харджиев - Маяковский: о ком был написан "Гимн критику"? // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 196-217. – ISSN 0042-8795
1653729
  Сивоконь С.И. Чуковский и дети / С.И. Сивоконь. – Москва, 1983. – 96с.
1653730
   Чукоккала. – М, 1979. – 447с.
1653731
  Семушкин Т.З. Чукотка. Повесть. / Т.З. Семушкин. – М., 1939. – 252с.
1653732
  Семушкин Т.З. Чукотка. Повесть. / Т.З. Семушкин. – М., 1948. – 400с.
1653733
  Семушкин Т.З. Чукотка. Повесть. / Т.З. Семушкин. – М.-Л., 1950. – 344с.
1653734
  Семушкин Т.З. Чукотка. Повесть. / Т.З. Семушкин. – М., 1954. – 427с.
1653735
  Семушкин Т.З. Чукотка. Приключения Айвама. / Т.З. Семушкин. – М., 1957. – 391с.
1653736
  Дзини Стефания Чукотка: зимой и летом разным цветом : Большое путешествие // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 62-82 : Фото, карта
1653737
  Шутова Наталья Чукотка: информация из первых уст : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 58-59 : Фото
1653738
  Решето Юрий Чукотка: Там, где рождается день / Решето Юрий, Лемешев Константин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 64-76 : фото. – ISSN 1029-5828
1653739
  Сергеев В.А. Чукотская весна / В.А. Сергеев. – Москва, 1961. – 79с.
1653740
  Рытхэу Ю.С. Чукотская сага / Юрий Рытхэу ;. – Москва, 1956. – 372 с.
1653741
  Рытхэу Ю.С. Чукотская сага / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 381 с.
1653742
   Чукотская экспездиция 1900-1910 гг. – Л.М,, 1953. – 46с.
1653743
   Чукотские встречи. – Магадан, 1964. – 96с.
1653744
  Миронов А. Чукотские новеллы / А. Миронов. – Архангельск, 1936. – 99с.
1653745
  Миронов А. Чукотские новеллы / А. Миронов. – Москва, 1936. – 48с.
1653746
  Миронов А. Чукотские новеллы / А. Миронов. – 2-е изд. доп. испр. – Архангельск, 1937. – 108с.
1653747
  Пугачев Н. Чукотские рассказы / Н. Пугачев. – Магадан : Магаданское кн. изд., 1960. – 70 с.
1653748
  Меновщиков Г.А. Чукотские эскимосские корякские сказки / Г.А. Меновщиков. – Хабаровск, 1969. – 154 с.
1653749
  Гущин И.В. Чукотский национальный округ / И.В. Гущин, А.И. Афанасьев. – Магадан, 1956. – 99 с.
1653750
   Чукотское и эскимосское искусство : из собрания Загорского гос. историко-худож. музея-заповедника. – Ленинград : Художник РСФСР, 1981. – 179 с.
1653751
  Филимонов В.Л. Чукоча / В.Л. Филимонов. – М, 1985. – 247с.
1653752
  Горбачов Д. Чукурюк! // Критика. – Київ, 1998. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 4-7


  Перша в Україні виставка картин Давида Бурлюка — українського художника-футуриста, поета, теоретика мистецтва, літературного і художнього критика, видавця.
1653753
  Богораз-Тан Чукчи : религия / В.Г. Богораз-Тан ; авториз. пер. с англ. под ред. Ю.П. Францова ; Главсевморпуть при СНК СССР, Науч.-исслед. ассоц. ин-та народов севера им. П.Г. Смидовича. – Ленинград : Главсевморпути
Ч. 2. – 1939. – XI, 196, [14] с., [6] табл. с ил.
1653754
  Логінов Володимир Чукчі без анекдотів : modus vivendi // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 38-42 : Фото
1653755
  Шкловский В.Б. Чулков и Левшин / В.Б. Шкловский. – Л., 1933. – 264с.
1653756
  Касимов Э.С. Чулман - река внуков / Э.С. Касимов. – М., 1976. – 399с.
1653757
  Касимов Э.С. Чулман - река внуков / Э.С. Касимов. – М., 1980. – 400с.
1653758
  Козьмин В.А. Чум в культуре народов Западной Сибири и вопросы его происхождения. // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2001. – № 1. – С.79-93. – ISSN 0869-5415
1653759
  Франко І.Я. Чума / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1927. – 56с.
1653760
  Франко І.Я. Чума / І.Я. Франко. – Львів : Книж.-журн. вид-во, 1955. – 104с.
1653761
  Камю Альбер Чума / Камю Альбер; Пер. с французского Н.Жарковой. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 400с. – (Азбука - 2000). – ISBN 5-267-00313-1
1653762
  Мелихов А. Чума : роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 10. – С. 32-102. – ISSN 0130-7673
1653763
  Мелихов А. Чума : роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 9. – С. 24-82. – ISSN 0130-7673
1653764
  Камю А. Чума : романи, повість : переклад з франц. / Альбер Камю ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2006. – 462 с., [1] арк. порт. – (Бібліотека світової літератури = Б). – ISBN 966-03-3536-9


  Увазі читачів пропонується безсмертний твір Я.Гашека лПригоди бравого вояка Швейка+, який є одним із перших антитоталітарних романів у світовій літературі. Персонажі роману показані на тлі суспільних процесів, викликаних Першою світовою війною
1653765
  Горский С.Д. Чума в Москве / С. Горского. – Москва : Книгоиздат "Дело", 1913. – 80 с. – (Историческая библиотека ; № 71)
1653766
  Гамалея Н.Ф. Чума и крысы : с приложением наставления к истреблению крыс / Н.Ф. Гамалея. – Одесса : Тип. Акционерного Южно-Русского Общества Печатного Дела, 1902. – 39 с.
1653767
  Драгун О. Чума пришла с Милоса. / О. Драгун. – М., 1958. – 69с.
1653768
  Свинцов П.М. Чума птиц / П.М. Свинцов. – М., 1950. – 24с.
1653769
  Камю А. Чума. Посторонний : Романы / А. Камю; Пер. с фр. – Москва : АСТ.Фолио, 2003. – 333с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-017080-7
1653770
  Прісовський І. Чумак // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 107-113
1653771
   Чумак Володимир Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 526. – ISBN 978-966-439-754-1
1653772
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Чумаки : комедія на 4 дї / Карпенко-Карий. – Харків : Рух, 1924. – 64с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 6)
1653773
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Чумаки : комедія на 4 дї / Карпенко-Карий (Тобілевич); І.К. Тобілевич. – Київ : Мистецтво, 1950. – 79 с. – (Бібліотека української драматургії)
1653774
  Данилевский Г.П. Чумаки / Г.П. Данилевский. – К, 1992. – 109с.
1653775
  Кудінова Чумаки у традиційній культурі українців: історіографія проблеми / Кудінова, (Скоряк) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 582-586. – ISBN 978-966-171-795-3
1653776
  Проскурова С. Чумаки як виразні носії ментальності та етнічного архетипу українця // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 94-99
1653777
  Морачевський П.С. Чумаки, або Смутні часи України : поема в 6 піснях, співана свідком тих часів столітнім чумаком Іваном Чуприною на ночлігах чумацьких, у 1948 року / Списана Хвилимоном Галузенком [псевд.]. – Чеpнигов : Тип. Ильинскаго монастыpя
[Ч.] 1. – 1864. – 142 с.
1653778
  Акимов А.Н. Чумакинский колхозный хор Ульяновской области / А.Н. Акимов ; Всесоюз. дом нар. творчества им. Н.К. Крупской. – Москва : [б. и.], 1956. – 36 с. – Библиогр.: с. 35-36. – ([Для художественной самодеятельности])
1653779
   Чумарочка рябесенька : укр. нар. пісні у записах Надії Данилевської та Миколи Ткача / [упоряд. та ред.: Н. Данилевська, М. Ткач]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 223, [1] с. : іл., ноти. – ISBN 978-966-340-413-4
1653780
  Куюмджиев И. Чумата по свинете и борбата с нея / И. Куюмджиев. – София. – 54с.
1653781
  Мушник С.М. Чумацкий шлях : стихи / С.М. Мушник. – Москва : Советский писатель, 1970. – 111 с.
1653782
  Рудченко І.Я. Чумацкія народные песни И.Я. Рудченка [Чумацькі народні пісні І.Я. Рудченка] / [уклад., авт. пеpедм., пpиміт. І.Я. Рудченко]. – Киев : Тип. М.П. Фpица, 1874. – VII, XIII, 257 с., 5 с. нот. – Пеpедм., пpиміт. pос. - Hа окp. аpк.: Посвящается Михаилу Петpовичу Дpагоманову. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  В кн. також ст. І.Я. Рудченка "Чумаки в наpодных песнях" (pос.). - Пісні зібpані в Київській, Волинській, Подольській, Чеpнігівській та Хаpківській губеpніях. - Указатель песен по месту их записки: с. 241-244. - Словаpь pеже употpебляемых слов с ...
1653783
  Щербак А.В. Чумацтво і кооперація в Україні: досвід минулого та сучасність // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 154-163. – ISSN 0320-4421
1653784
  Іванюк С. Чумацтво на Полтавщині // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2015. – № 2, (квітень - червень). – С. 22-24. – ISSN 1814-5078
1653785
  Букатевич Н.І. Чумацтво на Україні. : історико-етнографічні нариси / Н.І. Букатевич ; Мапу склав Ф. Петрунь. – Одеса : Тип. "Изестия", 1928. – 95 с., 1 л. мапа. – Окр. відб. з: Записки Одеського інституту народного господарства


  У виданні досліджується чумацтво як явище соціально-економічного життя в історії України. Зокрема значну увагу приділено огляду історіографії чумацтва, теорій походження слова чумак. Досконало досліджено основні шляхи пересування чумацьких валок, види ...
1653786
  Мерімерін Є.О. Чумацтво як національне явище в творах історичної пісенної епіки // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 67-72. – ISBN 978-966-353-452-7
1653787
  Мазур І.І. Чумацтво як передумова виникнення підприємництва в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 191-195


  У статті розглядається становлення та розвиток чумацтва в Україні. Це явище мало соціально-економічне значення як торговельна мандрівна асоціація українців. Сьогодні чумацтво майже не досліджується. Розкрито роль чумацтва як зародження підприємництва.
1653788
  Проскурова С.В. Чумацтво як українське соціокультурне явище : Автореф. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Проскурова С.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 15 - 16 с.
1653789
  Проскурова Світлана Володимирівна Чумацтво як українське соціокультурне явище : Дис....канд.історичних наук:09.00.12 / Проскурова Світлана Володимирівна; НАН України.Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ, 2001. – 194л. + Додатки.:л.182-194. – Бібліогр.:л.174-182
1653790
   Чумацький шлях : часопис. – Харків : Інтербук - Україна, 1992-
№ 1 : Світ людини: космос, життя, література. – 1992. – 280 с.
1653791
  Малик В. Чумацький шлях : Роман / В. Малик. – Київ : Український письменник, 1993. – 285с. – ISBN 5-333-01316-0
1653792
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2001
1653793
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001
1653794
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001
1653795
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2002
1653796
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2002
1653797
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2002
1653798
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2002
1653799
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2002
1653800
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2002
1653801
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2003
1653802
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2003
1653803
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2003
1653804
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2003
1653805
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2003
1653806
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2004
1653807
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004
1653808
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004
1653809
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2004
1653810
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2004
1653811
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2004
1653812
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2005
1653813
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2005
1653814
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2005
1653815
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2005
1653816
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 5. – 2005
1653817
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 6. – 2005
1653818
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2006
1653819
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2006
1653820
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2006
1653821
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2006
1653822
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 5. – 2006
1653823
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2007
1653824
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2007
1653825
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2007
1653826
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2007
1653827
   Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 5. – 2007
1653828
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 6. – 2007
1653829
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2008
1653830
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2008
1653831
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2008
1653832
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2008
1653833
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 5. – 2008
1653834
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 6. – 2008
1653835
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2009
1653836
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2 : Вишневе. – 2009
1653837
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2009
1653838
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2009
1653839
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 5/6. – 2009
1653840
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2010
1653841
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2010
1653842
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3 : Умань. – 2010
1653843
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2010
1653844
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2011
1653845
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2011
1653846
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3. – 2011
1653847
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2011
1653848
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1 (січень - березень). – 2012
1653849
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2 (квітень - червень). – 2012
1653850
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3 (липень-_вересень). – 2012
1653851
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4 (жовтень - грудень) : Санаторій Харакс - 90 - Дніпро. Календар, 2013 р. – 2012
1653852
  Малик В. Чумацький шлях : роман, оповідання / Володимир Малик. – Харків : Бібколектор, 2013. – 313, [5] с. – Зміст: Чумацький шлях ; Дві перемоги. – ISBN 978-617-7013-14-2
1653853
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1 ( січень - березень). – 2013
1653854
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2 (квітень - червень). – 2013
1653855
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3 (липень - вересень). – 2013
1653856
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4 (жовтень - грудень) : "Я не одинокий , є з ким в світі жить..." Календар, 2014 р. – 2013
1653857
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1 (січень - березень). – 2014
1653858
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2015. – 31 с.
1653859
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2, (квітень - червень). – 2015. – 31 с.
1653860
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 3, (липень - вересень). – 2015. – 31 с.
1653861
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 4. – 2015. – 31 с.
1653862
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал / ред. Т.Б. Донець. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2018. – 26 с.
1653863
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал / ред. Г.А. Донець. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2018. – 31 с.
1653864
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2019. – 31 с.
1653865
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2. – 2019. – 31 с.
1653866
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 1. – 2020. – 31 с.
1653867
   Чумацький шлях : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1814-5078
№ 2, календар : Гетьмани України. – 2020. – [8] арк.
1653868
  Коломієць О. Чумацький шлях як визначальний символ роману-тетралогії Докії Гуменної "Діти Чумацького шляху" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 245-249


  У статті розглядаються особливості використання Докією Гуменною традиційного для українського світобачення символу Чумацького Шляху, його еволюція до архетипного образу
1653869
  Шпиталь І. Чумацький шлях, або Самоусвідомлення українців як Нації // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 26 листопада - 2 грудня (№ 48)


  Книга знаного літературознавця й публіциста Володимира Бурбана "Образки і силуети".
1653870
   Чумацький шлях. Професор Василь Чумак: Бібліографічний покажчик. – Ужгород : Мистецька лінія, 2000. – 68с. – ISBN 966-7511-16-2
1653871
  Кукса В.М. Чумацькими шляхами України / В.М. Кукса, В.В. Кукса // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 9-20
1653872
   Чумацькі пісні / [упоряд. та вступ. ст. Г.А. Нудьги]. – Київ : Музична Україна, 1969. – 255 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
1653873
   Чумацькі пісні. – К. : Наукова думка, 1976. – 542с. – (Українська народна творчість)
1653874
   Чумацькі пісні = Chumak songs : пісенник / [упоряд. та передмова А.І. Іваницького]. – Київ : Музична Україна, 1989. – 246 с. : іл., ноти. – Мініатюрне видання
1653875
  Кушпа М.З. Чумацькі пісні: генеза, художня своєрідність : 10.01.07:Дис.на здоб.наукового ступеня канд.філологічних наук / Кушпа М.З.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 224л. – Бібліогр.: С.184-224
1653876
  Кушпа М.З. Чумацькі пісні: генеза, художня своєрідність : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Кушпа М.З.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 16л.
1653877
  Копылов А.И. Чумбаров-Лучинский. / А.И. Копылов. – Архангельск
. – 1951. – 74с.
1653878
  Кирницкий Б.Т. Чумиза - ценная культура / Б.Т. Кирницкий. – Кишинев, 1954. – 39с.
1653879
   Чумиза.. – К.-Х., 1950. – 60с.
1653880
   Чумиза.. – М., 1952. – 20с.
1653881
  Шекли Р. Чумной район / Р. Шекли. – М, 1991. – 185с.
1653882
   Чумогон з української Чоботарки. 150 років від дня народження Данила Заболотного // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 24 грудня (№ 244). – С. 8
1653883
  Бойко Ів. Чумчирик : оповідання / Ів. Бойко. – Харків ; Одеса : Молодий більшовик, 1931. – 39 с.
1653884
  Чжао Тин-цзянь Чунцин / Чжао Тин-цзянь. – М., 1960. – 115с.
1653885
  Стусенко О. Чунь Чхун; Руйнація як конструктивна // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, О.Г. Астаф"єв, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 190-213
1653886
  Рудаков М.І. Чупахівка чотирьохсотлітня / Микола Рудаков. – Київ : Українська хата, 2003. – 80с. : іл. – ISBN 966-7025-02-0
1653887
   Чупіс Микола Максимович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 212-215. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1653888
   Чуприна Олександр Якович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 405-406 : фото
1653889
  Сом М. Чупринка - се легенда : До 130-річчя від дня народження поета // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 9-12. – ISSN 0208-0710
1653890
  Галицька Е.В. Чупров Олександр Іванович: до 100-річчя з дня смерті (1842-1908 рр.) // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 107-108
1653891
  Дедюхин Б.В. Чур меня / Б.В. Дедюхин. – Саратов, 1982. – 351с.
1653892
  Бутенко В.А. Чур меня / В.А. Бутенко. – М., 1989. – 48с.
1653893
  Волков О.В. Чур, заповедано! / О.В. Волков. – Москва : Советсая Россия, 1976. – 399 с. : ил.
1653894
  Ельянов А.М. Чур, мой дым! / А.М. Ельянов. – Л., 1969. – 175с.
1653895
  Ельянов А. Чур, мой дым! / А. Ельянов. – 2-е изд. – Л., 1974. – 174с.
1653896
  Бременер М.С. Чур, не игра! / М.С. Бременер. – М, 1963. – 159с.
1653897
  Бременер М.С. Чур, не игра! / М.С. Бременер. – М, 1976. – 399с.
1653898
  Гребенщиков Г.Д. Чураевы / Г.Д. Гребенщиков. – Иркутск, 1982. – 432с.
1653899
  Ілляшенко В.В. Чураївна : [п"єса] : іст. легенда о чотирьох дійствах / Василь Ілляшенко. – Київ : Просвіта, 2007. – 111, [1] с. : іл., портр. – ISBN 966-8547-91-8
1653900
   Чураков Михаил: катало выставки. Скульптура. Графика.. – М., 1991. – 25с.
1653901
  Яковлев Е.В. Чурики сгорели / Е.В. Яковлев. – М, 1970. – 96с.
1653902
   Чурин, Андрей Александрович. – Ярославль, 1978. – 39с.
1653903
  Шудря Є. Чурлу Мамут Юсуфофич // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 98-100. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
1653904
  Леман Б.А. Чурлянис / Б.А. Леман. – С.-Пб. – 28с.
1653905
  Элляй Чурумчуку / Элляй. – Якутск, 1946. – 27с.
1653906
  Єфіменко В. Чурюмов Клим Іванович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  15 жовтня 2016 р. помер головний науковий співробітник Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук Чурюмов Клим Іванович.
1653907
   Чурюмов Клим Іванович (1937-2016) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 526. – ISBN 978-966-439-754-1
1653908
   Чути потребу вчителя / підготував Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8). – С. 1, 5. – ISSN 2219-5793


  Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти Наказ МОН № 54 від 16.01.2020 року.
1653909
  Тихолоз Н. Чути себе українцями. Франкові діти: вибір, покликання, доля // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 29 червня - 5 липня (№ 26). – С. 11
1653910
  Бойко О.Д. Чутка як інструмент формування та корегування колективної пам"яті // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 3-13
1653911
  Ковалев Д.М. Чуткая глубина / Д.М. Ковалев. – Москва : Советская Россия, 1973. – 335с.
1653912
  Крючков В.В. Чуткая Субарктика / В.В. Крючков. – Москва : Наука, 1976. – 137с. – (Человек и окружающая среда)
1653913
  Вінник О. Чутки під час російської окупації Львова 1914-1915 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 163-176. – (Серія історична ; Вип. 44)
1653914
  Рябий М.О. Чутки про смерть перебільшено / М.О. Рябий. – Одеса, 1975. – 184с.
1653915
  Поляков Б.А. Чутки. / Б.А. Поляков. – К., 1978. – 23-148с.
1653916
  Кажаров П.Х. Чуткость : стихи и поэма / П.Х. Кажаров. – Москва : Советский писатель, 1977. – 79 с.
1653917
  Седов И.П. Чуткость на голосовании / И.П. Седов. – Саратов, 1964. – 228с.
1653918
  Мамін-Сибіряк Чутлива совість. Татко / Мамін-Сибіряк. – Коломия. – 64с.
1653919
  Каширіна Л.С. Чутливе поле / Л.С. Каширіна. – Київ : Музична Україна, 1986. – 110 с.
1653920
  Поліщук В. Чутливий до поезії Нечуй // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 листопада (№ 45). – С. 1, 5
1653921
   Чутливий елемент біосенсору для оцінки метаболічної активності бактеріальних клітин Escherichia coli вольтамперометричним методом / М.І. Кузнецов, О.Ю. Тананайко, Л.С. Рєзніченко, Т.Г. Грузіна, С.М. Дибкова // Тези доповідей Київської конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2022" : 26-28 жовт. 2022, Київ : [збірка тез доп.] / "Сучасні Тенденції 2022", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – С. 118-119. – ISBN 978-966-999-298-7
1653922
  Гусейнов А.В. Чутливий елемент вольтамперометричного сенсора для визначення гідроген пероксиду / А.В. Гусейнов, В.В. Саська, О.Ю. Тананайко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 12
1653923
  Майданюк А. Чутливий спектрофлуориметричний метод кількісного визначення АТФ / А. Майданюк, О. Матишевська, В. Пивоваренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-18. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий чутливий спектрофлуориметричний метод кількісного визначення АТФ. The sensitive method forfluorimetric assays of ATP has been developed.
1653924
  Крайовський В.Я. Чутливі елементи термоперетворювачів на основі напівпровідникового матеріалу n-HfNiSn : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Крайовський Володимир Ярославович ; Ін-т техн. теплофізики Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1653925
  Чохань М.І. Чутливі елементи тонкоплівкових сенсорів газових середовищ для харчової промисловисті : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Чохань М.І. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1653926
   Чутливість до аміаку контактів нікель - n-кремній та титан - n-кремній з бар"єром Шоткі / О.Й. Бомк, Я.В. Булавацька, В.В. Ільченко, Г.В. Кузнєцов, О.М. Пінчук, В.І. Стріха // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 250-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Наведено результати досліджень впливу аміаку на формування чазової чутливості контактних структур нікель-кремній та титан-кремній з надтонкими металевими шарами.
1653927
   Чутливість до важких металів актинобактерій, виділених із біологічних обростань черепашнику і мідій Одеської затоки Чорного моря / І.В. Страшнова, К.С. Потапенко, Н.Ю. Васильєва, Н.В. Коротаєва, І.П. Метеліцина // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця ; редкол.: А. Анадон, Л.Д. Варбанець, А.І. Вінніков [та ін.]. – Одеса, 2022. – № 2 (55). – C. 19-37. – ISSN 2076-0558
1653928
   Чутливість до Н2 сенсорів на основі наноматеріалів SnO2-Sb2O5 з добавками церію / Г. Арінархова, І. Матушко, Л. Олексенко, Н. Максимович, В. Ручко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 60-63. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено газочутливі властивості напівпровідникових сенсорів на основі SnO2-Sb2O5 з різним вмістом СеО2. Встановлено екстремальний характер залежності чутливості сенсора від потужності його нагрівача. Mаксимум чутливості сенсорів відповідає ...
1653929
   Чутливість до синтетичних аромациклічних аміноспиртів ізолятів Candida, що виділені від пацієнтів з цукровим діабетом 1-го типу / Н.О. Осипчук, В.Б. Настенко, В.П. Широбоков, Ю.В. Короткий // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (94). – С. 39-47 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-7477
1653930
  Сєміонова К.А. Чутливість еритроцитів ссавців до охолодження, дегідратації та регідратації при дії гліцерину та модифікаторів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / Сєміонова Катерина Андріївна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. – Харків, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 28 назв
1653931
  Шевченко В.О. Чутливість картографії до подій у суспільстві // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 72-78. – ISBN 966-7650-87-1
1653932
   Чутливість міських територій до ризиків: готовність запобігти і протидіяти / О. Кононенко, А. Мельничук, О. Денисенко, О. Гнатюк // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 241-260. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
1653933
  Франко І. Чутливість на барви, її розвиток і значення в органічній природі = Wrazliwosc na barwy, jej rozwoj i znaczenie w organicznej przyrodzie : Реферат на працю американського природознавця Аллена Гранта / Іван Франко ; ЛНУ ім. І. Франка, Наукова біб-ка, Львівське обласне відділення Товариства зв"язків з українцями за межами України ( Тов-во "Україна - Світ" ) ; [ пер. Ю. Ромашин, О. Сербенська ; редкол. : Б. Якимович, Н. Бічуя, Г. Чопик та ін. ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – 133 с. – (Дрібненька бібліотека ; ч. 17). – ISBN 966-613-473-Х
1653934
  Дмитрук Л.І. Чутливість Олексія Кундзіча до ідеологічного запиту художній літературі та форми естетичного діалогу з владою // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 122-129
1653935
  Цирюк О. Чутливість парієтальних клітин до стимуляторів шлункової секреції після тривалого введення омепразолу / О. Цирюк, Т. Берегова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 228-233. – (Серія: Біологічні науки ; № 2 (302)). – ISSN 1729-360X
1653936
   Чутливість різних варіантів імуноферментного аналізу при індикації вірусної інфекціїлюпину : біологія / А.Л. Бойко, О.В. Молчанець, В.І. Трусов, Н.В. Тайкова, Т.Б. Гращенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 51-54 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
1653937
   Чутливість теплофізичних властивостей рідин до потенціалу сил відштовхування / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков, О.К. Мироненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 283-286. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом Монте-Карло досліджені теплофізичні властивості двовимірної модельної системи частинок, які взаємодіють за допомогою оберненого степеневого потенціалу (модель м"яких дисків) і показниками m=4 та m=12 в широкому інтервалі температур і густин. ...
1653938
  Мазура М. Чутливість фотосинтетичного апарату рослин Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg. в умовах мегаполісу / М. Мазура, Н. Мірошник, І. Тесленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – C. 25-32. – (Біологія ; вип. 1 (88)). – ISSN 1728-3817


  Наведено порівняльну оцінку функціонального стану пігментного комплексу живих листків рослин Taraxacum officinale (L.), що зростають у паркових екосистемах м. Києва з різним рівнем аерогенного забруднення. Фітоіндика- тором для досліджень було обрано ...
1653939
   Чутов Юрій Іванович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 287
1653940
   Чутов Юрій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 294. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1653941
   Чутов Юрій Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 406 : фото
1653942
   Чутов Юрій Іванович (1937-2005) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 526-527. – ISBN 978-966-439-754-1
1653943
  Котюк І.І. Чуттєве і раціональне в інформаційному забезпеченні свідомості та формуванні судових показань // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 429-434. – ISSN 1563-3349
1653944
  Райбедюк Г. Чуттєве й духовне начала в любовній ліриці Миколи Руденка // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 187-194
1653945
   Чуттєве споглядання як перший рівень пізнання. – Чернівці, 1996. – 11с.
1653946
  Стоян С.П. Чуттєвість жіночих образів у живописі Т. Г. Шевченка // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 256-258
1653947
  Подсєвак К.С. Чуттєво-поняттєвий складник концептуальної бінарної опозиції ЛЮДИНА - ТЕХНІКА у творчості Рея Бредбері // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 48-53. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 90). – ISSN 2227-8877
1653948
  Тичина П.Г. Чуття єдиної родини / Павло Тичина. – Вид. 3-е. – Київ : ДЛВ, 1938. – 115 с.
1653949
  Лисенко В.Г. Чуття єдиної родини / В.Г. Лисенко, І.Г. Голубничий. – Дніпропетровськ, 1968. – 77с.
1653950
   Чуття єдиної родини. – К, 1972. – 324с.
1653951
   Чуття єдиної родини. – Київ : Дніпро, 1972. – 332с.
1653952
  Тичина П. Чуття єдиної родини / П. Тичина. – Київ, 1987
1653953
  Шевченко Людмила Чуття єдиної родини : [П"ятий з"їзд Національної спілки театральних діячів України] // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 5-7. – ISSN 0868-9644
1653954
  Базилевський В.О. Чуття землі небесне... : поезії / В. О. Базилевський. – Київ : Молодь, 1983. – 79 с.
1653955
  Остен Д. Чуття і чутливість : Роман / Джейн Остен; Пер з англ. В.К.Горбатька. – Харків : Фоліо, 2005. – 319с. – (Світова література). – ISBN 966-03-2968-7
1653956
  Миронець Н.І. Чуття радянської родини : (відбиття в масовій революційній поезії Жовтня ідеології пролетарського інтернаціоналізму) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 49-55. – (Історія ; вип. 19)
1653957
  Семенов М.Г. Чуть озорные рассказы / М.Г. Семенов. – Москва, 1969. – 48с.
1653958
  Беляева С. Чуть помедленнее. Физики пересчитали скорость нейтрино // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 марта (№ 12)


  Участники эксперимента ICARUS из лаборатории Гран-Сассо в Италии сообщили о перепроверке данных о скорости нейтрино. По данным исследователей, сенсационная прошлогодняя новость о превышении элементарной частицей скорости света на пути между двумя ...
1653959
  Хрипин М. Чутьё // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.119-130. – ISSN 1728-8568
1653960
  Платонов А.П. Чутье правды / А.П. Платонов. – Москва, 1990. – 462с.
1653961
  Фрумсон И. Чутье. зрение и слух у птиц и животных / И. Фрумсон. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1934. – 61с.
1653962
   Чухно Анатолій Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 262. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1653963
   Чухно Анатолій Андрійович (1926-2012) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 527. – ISBN 978-966-439-754-1
1653964
  Вишня Остап Чухраїнці / Вишня Остап : Плужанин, 1928. – 30с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Гумористична серія "Весела книжка" ; №21)
1653965
   Чучаєв Олександр Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 244-245. – ISBN 978-617-573-038-6
1653966
  Железников В.К. Чучело / В.К. Железников. – М, 1981. – 206с.
1653967
  Железников В.К. Чучело / В.К. Железников. – М, 1988. – 189с.
1653968
  Железников В.К. Чучело / В.К. Железников. – Петрозаводск, 1989. – 222с.
1653969
  Железников В.К. Чучело / Владимир Железников. – Москва : АСТ ; Астрель, 2007. – 384с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-026294-6
1653970
  Константиновский Д.Л. Чучело, махина, красавица / Д.Л. Константиновский. – Новосибирск, 1963. – 24с.
1653971
  Панайотов Филип Чучулигите: Документ. разказ за първите български социал. / Панайотов Филип. – София, 1981. – 200с.
1653972
  Бакуменко Д.О. Чую серце твоє : вибране / Д.О. Бакуменко ; [худож. Т.І. Кожекова]. – Київ : Дніпро, 1979. – 189 с. : іл.
1653973
  Мельник В.П. Чую, батьку!. – Київ : Молодь, 1966. – 66с.
1653974
  Цхакая А.Д. Чхалтинское землетрясение. / А.Д. Цхакая. – Тбилиси, 1967. – 56с.
1653975
   Чхандогья упанишада. – М, 1965. – 256с.
1653976
  Вишневская Наталья Александровна Чхаявад и проблемы становления новой индийской поэзии : Автореф... доктора филологическихнаук: 10.01.06 / Вишневская Наталья Александровна; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры им. А.М.Горького. – М., 1989. – 40л.
1653977
  Вишневская Н.А. Чхаявад и проблемы формирования новой литературной системы в поэзии хинди 20 века / Н.А. Вишневская. – Москва, 1988. – 139с.
1653978
   Чхунхянджон квонджитан. – М, 1968. – 96с.
1653979
   Чюрлёнис. – М., 1971. – 111с.
1653980
  Гуков Г.В. Чье имя ты носишь, растение? / Г.В. Гуков. – Хабаровск, 1989. – 302с.
1653981
  Пальм А.Я. Чьи глаза у мечты / А.Я. Пальм. – К, 1975. – 120с.
1653982
  Штюренберг Михаэль Чьи монументы всех милее, всех прекрасней и древнее? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 12 (165). – С. 72-83 : фото. – ISSN 1029-5828
1653983
  Фомин С. Чьи наши волосы? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 21-28 февраля (№ 8). – С. С 5


  Большинство народов мира произошли в результате смешения различных племен и народностей, и украинцы в этом отношении не исключение. Факты свидетельствуют, что украинский народ имеет, помимо славянских, также глубокие евразийские, тюркские корни. Если ...
1653984
  Мошин В. Чьирилски рукописи у Повиjусном музеjу хрватске. Копитарева збирка словенских рукописа и цоjсов Чьирилски одломак у Льубльани / В. Мошин. – Београд : Народна библиотека СР Србиjе ; Српска кньижевна задруга, 1971. – 206, [4] с. – (Опис Jужнословенских Чьирилских рукописа / уредн. Д. Богдановичь ; т. 1)
1653985
  Холендро Д.М. Чья-то жизнь / Д.М. Холендро. – М., 1965. – 63с.
1653986
  Макмертри Л. Чья-то любимая / Л. Макмертри. – М., 1995. – 384с.
1653987
  Веселов В.В. Чья-то судьба / В.В. Веселов. – Челябинск, 1974. – 150с.
1653988
  Коган Ю.Я. Чья вера лучше / Ю.Я. Коган. – Москва, 1937. – 48с.
1653989
  Коган Ю.Я. Чья вера лучше / Ю.Я. Коган. – Москва, 1939. – 80с.
1653990
  Тихомирова Анна Чья крыша выше : Другая страна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 76-81 : Фото
1653991
  Шергина Н. Чья нога на полюсе? // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2006. – № 39. – С.25-28. – ISSN 0131-0097
1653992
  Штерн Б.Г. Чья планета? / Б.Г. Штерн. – Киев, 1987. – 198с.
1653993
  Кантор А.М. Ш. Акмухаммедов / А.М. Кантор. – М., 1986. – 87с.
1653994
  Азизбеков Ш.А. Ш.А. Азизбеков : библиогр. / Ш.А. Азизбеков; АН АзССР, Фундамент. б-ка ; сост.: Н.А. Курбанов, Н.Б. Листенгартен. – Баку : АН АзССР, 1966. – 84 с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
1653995
  Сулейманов Б.Б. Ш.Л. Монтескье о судебной власти // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2005. – № 8. – С. 26-29. – ISSN 1812-3805
1653996
  Кулиева Л.Р. Ш.Ф.Мехтиев : Библиография / Л.Р. Кулиева, Г.С. Мамедьярова. – Баку, 1970. – 110с.
1653997
  Нікітюк Зоя Ша! Одесса имеет сказать пару слов / Нікітюк Зоя, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 124-131 : фото
1653998
  Шабанов А.В. Шабанов А.В. // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 2. – С. 92-95. – ISSN 1815-3186


  Рассмотрена комплексная задача создания цифровых копий для собраний русских рукописных книг.
1653999
  Каледин С.Е. Шабашка Глеба Богдышева / С.Е. Каледин. – М. : Известия, 1991. – 400 с.
1654000
  Вініченко Б.О. Шабда як форма авторитетного знання в індуїзмі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 205
<< На початок(–10)1651165216531654165516561657165816591660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,