Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1651165216531654165516561657165816591660(+10)В кінець >>
1651001
  Каменский В.Н. "" Чортово городище в Ветлужском уезде по раскопкам : (Доложено в заседании Историко-филологического отделения 11 марта 1909 г.) / В. Каменский. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1909. – [4], 12 с., 3 л. ил. : ил. – Пар. назв. серии и пар. тит. л. на фр. языке. – (Сборник Музея по антропологии и этнографии при Императорской Академии наук ; 7)


  Авт. предисл.: Брандт, Александр Федорович (1844-)
1651002
  Стасюк С.А. "... Что движет солнце и светила": оперные новеллы о любви // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (23) : До 80-річчя від дня народження Віталія Сергійовича Губаренка. – С. 63-74
1651003
  Лук"янчук Г. "Чорна Рада" - як грізне пророцтво подій в Україні 100 років тому і тепер // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-27 серпня (№ 31/32). – С. 6
1651004
  Лук"янчук Г. "Чорна Рада" - як грізне пророцтво подій в Україні 100 років тому і тепер // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 16 серпня (№ 31/33). – С. 12. – ISSN 2519-4429
1651005
  Газін В.В. "Чорна Рада" 1663 р.: її підгрунтя та наслідки для Української козацької держави // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 85-88. – ISBN 5-7702-0775-2
1651006
  Горобець В.М. "Чорна Рада" 1663 р.: подія та її соціополітичний контекст // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (511), липень - серпень. – С. 78-111. – ISSN 0130-5247
1651007
  Горобець В. "Чорна рада" 1663 року = "The Black Council " of 1663 : передумови, результати, наслідки / Віктор Горобець ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2013. – 199, [1] с. – Додатк. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 191-199 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6884-5
1651008
  Стребкова Ю. "Чорна рада" на гендерному тлі: хроніки 2010-2013 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 47-51. – (Українознавство ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817
1651009
  Сизонов Д. "Чорна рада" П. Куліша в сучасній медійній інтерпретації: функціонально-стилістичні перипетії // Пантелеймон Куліш: рефлексія з відстані у 200 років : колeкт. монографія / Л.І. Шевченко, С.К. Росовецький, О.П. Івановська, Дядищева-Росовецька, сизонов та ін. – Київ : Росовецький-Гіндич О.С., 2020. – С. 115-132. – ISBN 978-966-97723-1-2
1651010
  Гурдуз А "Чорна рада" П.Куліша: роман як знакова система // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 10-11.
1651011
  Бенцал С. "Чорна рада" Пантелеймона Куліша - перший історичний роман в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8 (653). – С. 43-46. – ISSN 0130-5263
1651012
  Конончук М.М. "Чорна рада" Пантелеймона Куліша в радіопубліцистиці Юрія Лавріненка "Літературний світ" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (59). – C. 70-81. – ISSN 2520-6346


  Ідеться про заборонену в радянський час повість класика української літератури Пантелеймона Куліша "Чорна рада", якій була присвячена серія радіопередач Юрія Лавріненка у проєкті "Літературний світ" на радіо "Свобода" в Нью-Йорку в 60-ті рр. ХХ ...
1651013
  Конончук М.М. "Чорна рада" Пантелеймона Куліша у радіопубліцистиці Юрія Лавріненка "Літературний світ" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 237-245


  Йдеться про заборонену в радянський час повість класика української літератури П. Куліша "Чорна рада", про яку мовилося в кількох радіопередачах Ю. Лавріненка в проекті "Літературний світ" на радіо "Свобода" в Нью.Йорку в 60-ті роки XX століття
1651014
  Парахіна М. "Чорна Рада" розкол чи об"єднання: парадокси історичної долі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-47. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  Смерть Б. Хмельницького 27 червня 1657 р. змінила розклад політичних сил у відносинах між Гетьманщиною і Москвою, та підштовхнула останню до перегляду домовленостей по статусу України як васала Москви, а ніжинські події 1663 р., відомі на сьогодні під ...
1651015
  Невельська-Гордєєва "Чорна риторика" як маніпулятивна техніка / Невельська-Гордєєва, В.О. Нечитайло // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 81-92. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1651016
  Орлова Т.В. "Чорна смерть" / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 415. – ISBN 966-642-073-2
1651017
  Овсієнко Н. "Чорна сповідь моєї вітчизни..." : психологічне дослідження роману Василя Барки "Жовтий князь" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 9-14. – ISSN 0130-5263
1651018
  Овсієнко Наталія "Чорна сповідь моєї вітчизни..." : урок-психологічне дослідження роману Василя Барки "Жовтий князь" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1651019
  Кириченко Г. "Чорна сповідь моєї Вітчизни..." / Г. Кириченко, А. Соколова // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 38
1651020
  Полевіна О. "Чорне озеро" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (916), лютий. – С. 117-135. – ISSN 08-68-4790-1
1651021
  Шкляр В. "Чорний Ворон перелетів океан" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 30 січня (№ 19). – С. 8


  Твори В. Шкляра перекладено англійською, словацькою, болгарською, вірменською, португальською та іншими мовами.
1651022
  Шевнін О. "Чорний ворон" порушив мовчання // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (87). – С. 89
1651023
  Сірук М. "Чорний день" для Меркель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 березня (№ 44). – С. 3


  Про несподіванки на трьох земельних виборах у Німеччині.
1651024
  Боньковський О. "Чорний квадрат" : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 91-94. – ISSN 08-68-4790-1
1651025
  Вітович І. "Чорний континент" стрімко "жовтішає". Китай виділить 60 мільярдів доларів на проекти в Африці // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 19 вересня (№ 102). – С. 5


  "Очільник КНР Сі Цзіньпін нещодавно оголосив про виділення на проекти в Африці 60 мільярдів доларів у формі допомоги, інвестицій та позик. Про це він заявив на Форумі китайсько-африканської співпраці у Пекіні, в якому брали участь представники Китаю та ...
1651026
  Михайленко В. "Чорний корпус" за світлу справу національного відродження : документальна повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 5-21


  Розвиток революційних подій у Києві взимку 2013-2014 років.
1651027
  Барієв Е. "Чорний лебідь" для Росії вже десь летить..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 вересня (№ 171/172). – С. 4-5


  Голова правління Кримськотатарського ресурсного центру - про те, чому до повернення Криму слід готуватися сьогодні.
1651028
  Семена М. "Чорний лебідь" з Мінфіну Росії // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 21-22 січня (№ 3/4)


  Кримські чиновники сподівалися на збільшення фінансування, але Москва скасувала федеральну програму, яка стала жертвою гонки озброєнь...
1651029
  Холод К. "Чорний пес" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 122-123
1651030
  Холод К. "Чорний пес" // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2021. – за 2020р./вересень 2021р. – С. 22-25. – ISSN 0130-321Х


  Повість.
1651031
  Шаповал Н.В. "Чорний піар" при виборчому процесі // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 328-331. – ISBN 978-617-7069-57-6
1651032
  Кириченко К.В. "Чорний піар" як соціально-комунікативна технологія (на матеріалі виборчих кампаній у ЗМІ)" : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.06 / Кириченко К. В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 270с. + Додатки: л. 195-270. – Бібліогр.: л. 172-194
1651033
  Кириченко К.В. "Чорний піар" як соціально-комунікативна технологія (на матеріалі виборчих кампаній у ЗМІ)" : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Кириченко К.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
1651034
  Кириченко К.В. "Чорний піар": підходи до наукової кваліфікації явища // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 38-44


  Розглядається проблема наукового визначення "чорного піару" в системі сучасної масової комунікації, виділяються проблеми інституціоналізації поняття, пропонуються шляхи їх вирішення. На основі узагальнення сучасних поглядів на функціонування системи ...
1651035
  Липовецький С. "Чорний прапор з кривавою смугою" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 11-16 червня (№ 21). – С. 1, 15


  У 1956-му, 60 років тому, було реорганізовано систему сумно відомого ГУЛАГу. Того року на волю вийшли сотні тисяч в"язнів. "Якщо за три роки до "таємної доповіді" (Хрущова на ХХ З"їзді КПРС. — C.Л.) було реабілітовано трохи більше ніж 7,5 тис. в"язнів, ...
1651036
  Лиховид І. "Чорний четвер" для освіти й науки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 18-19 грудня (№ 240/241). – С. 2


  Незважаючи на критику громадськості, парламент призначив Сергія Шкарлета міністром.
1651037
  Чалий С. "Чорні дири" виборчого права // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 8. – С. 32-34. – ISSN 1812--514Х
1651038
  Старовойт С.В. "Чорні дошки" – репресивна складова Голодомору на сторінках української регіональної преси / С.В. Старовойт, К.Ю. Лук"янець // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 26. – С. 258-275. – ISSN 2222-4203
1651039
  Зятьєв С. "Чорні дошки" України // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 11 (181). – C. 46-51
1651040
   "Чорні дошки" України. Чернігівська область : зб. документів і матеріалів / М-во культури та інформ. політики України, Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору ; авт.-упоряд.: О.О. Стасюк, К.Ю. Лук"янець, С.В. Старовойт, Д.В. Байкєніч. – Київ : Видавництво Марка Мельника, 2021. – 943, [1] с. : табл., іл., карти. – Бібліогр.: с. 878-932 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7838-24-0
1651041
  Монолатій І. "Чорні лебеді" Української революції: (не)ймовірні випадки західноукраїнської державності // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 120-138. – ISSN 0130-5247


  Обгрунтовано три дослідницьких гіпотези, пов"язані з подіями на Галичині 1918-1919 рр.: Листопадовий зрив - як "чорний лебідь" західноукраїнської державності; проголошення Українською Національною Радою об"єднання ЗУНР з Українською Народною ...
1651042
  Коломієць П.П. "Чорні маски" в досвітній імлі : повість / П.П. Коломієць. – Київ : Молодь, 1990. – 188 с. – ISBN 5-7720-0310-0
1651043
  Гриб Й.В. "Чорнобиль - 2017" - стратегія природокористування на попередження радіаційногенних ситуацій (за матеріалами науково-практичної конференції 24 - 26.04.2017) / Й.В. Гриб, Д.Й. Войтишина, М.С. Дергун // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 22-32. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1651044
  Тоцький В.Є. "Чорноморська синергія" та "східне партнерство" - нова регіональна політика Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 141-150
1651045
  Тоцький В.Є. "Чорноморська синергія" та "Східне партнерство" - нова регіональна політика ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 19-21
1651046
  Демченко К. "Чорносвитники" у регіональному вимірі Наддніпрянщини // Історичні етюди - для сучасності 2018 : наук.-дослідниц. роботи учнів-членів Дніпропетр. від-ня Малої акад. наук України : [збірка робіт переможців конкурсу] / Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума", Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Комунальний позашк. навч. закл. "Мала акад. наук учнівської молоді "Дніпропетр. облради" ; [голов. ред. Д. Шаталов]. – Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума" ("Відродження") ; Ліра ЛТД, 2018. – С. 100-137. – ISBN 978-966-981-012-0


  Чорнопіджачники (чорна піхота, чорносвитники, піджачники рос. "чернопиджачники") — умовна назва піхотних підрозділів Червоної Армії, які були сформовані з цивільного населення окупованих територій після їх звільнення. В бій вводились не підготовленими, ...
1651047
  Тарасюк Г. "Чортирийські марева-видіння" Мирослава Лазарука // Світ. – Київ, 2021. – Червень (№ 23/24)
1651048
  Савельева М.С. "Чортова дюжина". К вопросу о творчестве Федора Сологуба и истоках романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 171-177. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1651049
  Покалюк А. "Чортові ворота" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 127-130


  Оповідання із циклу "Розповіді Чуба".
1651050
  Лазарук М. "Чорторийські марева-видіння" // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл.відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2016. – Ч. 2 (100). – С. 43-62. – ISBN 966-7109-34-8


  Роман у новелах.
1651051
  Юр"єва Т. "Чотири кроки до початку" : детективно-фантастичний роман // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 3 (11)
1651052
  Волосянчук Х. "Чотири мішані хори без супроводу" Бориса Лятошинського: загадка драматургії // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 162-176


  "...Розглянуто хоровий цикл «Чотири мішані хори без супроводу» Б. Лятошинського на слова Максима Рильського, op. 65, другий із пари циклів на слова цього видатного українського поета, давнього друга композитора. Недосліджені, відомі лише за кількома ...
1651053
  Кравчук О. "Чотири мови уживаються вкупі, голублять повітря": мовні інтерференції у ліриці Рози Ауслендер // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 160-165. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1651054
  Михайлин І.Л. "Чотири теорії преси" Ф. Сіберта, Т. Петерсона, У. Шрамма // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 79-87. – ISBN 978-966-680-459-7
1651055
  Ялова Галина "Чотирилапа проблема" міських вулиць / Ялова Галина, Гітайло Валентина // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 29-30 : фото
1651056
  Гусєв В.І. "Чотирнадцять пунктів" / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 415-416. – ISBN 966-642-073-2
1651057
  Гончар Б.М. "Чотирнадцять пунктів" Вільсона // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 732-733. – ISBN 966-316-045-4
1651058
  Тюрин В.А. "Чрезвычайка" В Малайе // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 59-66. – ISSN 0321-5075
1651059
  Колтухова И.М. "Чтение осмысленное и прочувствованное" : (перспективы внедрения инновационных технологий в школьную практику преподавания литературы и сложившиеся методические стереотипы) / И.М. Колтухова, И.Г. Соколова // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 1. – С. 3-7. – Бібліогр. в кінці ст.
1651060
  Арасланова С. "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" як джерело розвитку історичної науки в Київському університеті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 51-56. – ISSN 2309-9356


  У статті розглянуто розвиток історичної науки на сторінках часопису "Чтения в историческом обществе Нестора-летописца". Проаналізовано сучасні історіографічні дослідження, які присвячені даному журналу та науковим розвідкам, що там друкувалися. ...
1651061
  Посохова Л.Ю. "Что браху, что оставляху?": викладання історії в православних колегіумах України XVIII ст. // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна ; Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Вип. 9. – С. 203-216. – ISBN 978-966-8558-75-7
1651062
  Чигарева З.А. "Что в имени тебе моем?" / З.А. Чигарева. – Кемерово, 1969. – 27с.
1651063
  Иванова-Верховская "Что в нас предчувствует слова..." : поэзия : стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 7/8 (654/655). – С. 3-7. – ISSN 0132-2036
1651064
   "Что делать?" Н.Г.Чернышевского. – М, 1990. – 245с.
1651065
  Филина Мария Анатольевна "Что делать?" Н.Г.Чернышевского и социально-философский утопический роман : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Филина Мария Анатольевна; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 27л.
1651066
  Дубровина Татьяна Юрьевна "Что делать?" Н.Г.Чернышевского: соотношение оптимистического и трагического начал : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Дубровина Татьяна Юрьевна; КГУ. – К., 1982. – 16л.
1651067
  Машевский А. "Что добавилось к знанию юности..." : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 11. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
1651068
  Саввідіс Г.П. [Чорнозем : 1979-1989 : 55 нарисів, вступів, рецензій, полемічних листів / Г.П. Саввідіс. – Афіни : Кастаніотіс, 1989. – 264, [2] с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – (Думка, час і творці). – ISBN 960-03-0341-Х
1651069
  Токаленко П.О. «Чорна сотня». Діяльність монархічних організацій на півдні України в роки першої російської революції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 46-53. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505
1651070
  Куліш П.О. Чорна рада : роман, оповідання, вірші / Пантелеймон Куліш. – Харків : Фоліо, 2008. – 288с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4028-2
1651071
  Куліш П. Чорна рада : для старшого шкільного віку / Пантелеймон Куліш ; [передм., коментарі, прим. та навч.-метод. матеріали І.М. Андрусяка]. – Київ : Національний книжковий проект, 2010. – 352 с. – (Бібліотека шкільної класики. Обов"язкова програма. 9 клас). – ISBN 978-966-339-881-5
1651072
  Куліш П.О. Чорна рада / Пантелеймон Куліш. – Харків : Vivat, 2019. – 191, [1] с. : портр., іл. – Сер. засн. 2017 р. – (Серія "Шкільна бібліотека"). – ISBN 978-966-942-809-7
1651073
  Єрмоленко В. Чорна рада / розмову вів Дмитро Шурхало // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2020. – № 7/9 (575/577), березень 2020 р. – С. 15-18
1651074
  Кулиш П. Чорна Рада, 1857
1651075
  Куліш П.О. Чорна Рада : Хpоника 1663 pоку / напысав П. Кулиш. – вид. 2-ге. – Одесса : Тип. Е.И. Фесенко, 1901. – 252 с. : 15 аpк. іл.: поpтp. – Слова из "Чоpнои Рады", котоpи нє всяке чувало, або читало [слов. тлумач.]: с. 250-251.- Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографі. - Прим. № 34733 дефектний, без обкл. та відсутні 15 арк. іл.


  Зміст: Оpыся; Сичови гости; Гоpдовыта паpа; Дивоче сеpце; Сиpа кобыла; Пивпивныка; Цыган; Лысты с хутоpа. Конволют з 2-х книжок: Про злодія у сели Гакивныци [Про злодія у селі Гаківниці] : Оповидання / П.О. Куліш; П.О. Кулиш // Оповидання ...
1651076
  Куліш П. Чорна Рада : Хроніка 1663 року: Оповідання / П. Куліш. – Харків : Євроекспрес; ТАСТ-М, 2000. – 384 с. – (Історія України в романах). – ISBN 966-7297-44-6
1651077
  Куліш П. Чорна Рада // Пантелеймон Куліш : Літературний портрет / М. Жулінський. – Київ : Бібліотека українця, 2000. – с.38 -226. – (Бібліотека українця)
1651078
  Куліш П. Чорна Рада : Роман, оповідання, вірші / Пантелеймон Куліш. – Харків : Фоліо, 2006. – 287с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3379-X
1651079
  Куліш П. Чорна Рада : Історичний роман / Пантелеймон Куліш. – Київ : Велес, 2007. – 192с. – (Класика української літератури). – ISBN 966-7263-30-8
1651080
  Маслак В. Чорна рада 1663 p. в сучасній російській історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 42-45. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу доробку сучасних російських істориків в ділянці дослідження проблематики Чорної ради 1663 р. Досліджуються їхні концептуальні підходи та їх місце в історіографічній ситуації. Статья посвящена анализу разработки современными ...
1651081
  Кралюк П. Чорна рада 1663 року та її наслідки: історія й паралелі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29-30 березня (№ 57/58). – С. 21
1651082
  Куліш П. Чорна рада, хроніка 1663 року / Написав П. Кулиш. – Санктпетербургъ (Санкт-Петербург) : В типографии Александра Якобсона, 1857. – 428 с.
1651083
  Яриш П.О. Чорна райдуга : повісті, оповідання, новели, замальовки, вірші, гумор / Петро Яриш. – Київ : [б. в.], 2018. – 305, [1] с. – На тит. арк. екслібрис: Україна. Бібліотека Володимира Сергійчука. – ISBN 978-966-8797-19-1


  У пр. № 1738461 напис: Успіхів, добра, здоров"я на все майбуття. Підпис. 7.09.2019 р.
1651084
  Андрушків Б.М. Чорна скрижаль України / Б.М. Андрушків. – Тернопіль : Джура, 2001. – 276 с. – (Молоді про історію рідного краю). – ISBN 966-7497-49-6
1651085
  Скрипник О. Чорна смуга в Інституті Шалімова / О. Скрипник, О. Сова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 19-25 січня (№ 2). – С. 1, 12


  Скандал в Інституті імені Шалімова. Винятком із правил стало багатосторінкове звернення, підписане докторами та кандидатами медичних наук, завідувачами відділень, провідними науковими працівниками, яке не тільки опинилося в центрі уваги Академії ...
1651086
  Горєлов М.Є. Чорна сотня антикомунізму / М.Є. Горєлов, Є.Є. Камінський. – Харків, 1983. – 120с.
1651087
   Чорна сторінка української історії // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2021. – № 4, 2021, 4 квартал. – С. 68-75. – ISSN 0130-2043


  До 145-річчя від дня народження М.С. Крушельницької (1876-1935).
1651088
  Аврахова І. Чорна сторінка української історії (до 145-річчя від дня народження М. Крушельницької) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (305), грудень. – С. 46-50. – ISSN 2076-9326
1651089
  Стівенсон Р.Л. Чорна стріла / Р.Л. Стівенсон. – К., 1958. – 224с.
1651090
  Горбуров К. Чорна таємниця сталінського режиму: "третій голод" в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 березня (№ 39/40). – С. 14
1651091
   Чорна тінь голодомору 1932-1933 рр. над Тернопіллям : Книга пам"яті. – Тернопіль : Джура, 2003. – 292с. : іл. – ISBN 966-8017-66-8
1651092
  Асанга А. Чорна хвиля : роман / Афім Асанга ; з нім. пер. П. Довгопіл. – Харьков : ДВУ, 1929. – 196 с.
1651093
  Хмельковський Л. Чорна хмара над Україною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 квітня (№ 75/76)


  До 75-річчя Великого терору 1937-1938 -го рр.
1651094
  Роговцева А. Чорна, біла, червона // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 3/4. – С. 80-98. – ISSN 0130-1608
1651095
  Петренко М. Чорне горнятко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 листопада (№ 46). – С. 13


  Пам"яті Лариси Крушельницької.
1651096
  Ластовський В.В. Чорне духовенство Переяславсько-Бориспільської єпархії як соціально-політичне та економічне явище в історії України XVIII століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 136-141. – (Історія ; вип. 36)


  На основі архівних документів та опублікованих джерел розглядається роль і місце чорного духовенства в українському суспільстві XVIII ст.
1651097
  Винничук Ю. Чорне задзеркалля російської літератури // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 22 липня (№ 14)


  Про яскравий приклад відмінності українців від росіян.
1651098
  Кідрук Максим Чорне золото Мексики : хуліганське оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 4. – С. 16-50. – ISSN 0130-321Х
1651099
  Джордано П. Чорне і сріблясте : роман / Паоло Джордано ; з іт. пер. А. Маслюх. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 124, [4] с. – Пер. за вид. : Il nero e l"argento / Paolo Giordano, 2014. – ISBN 978-617-679-328-1
1651100
  Ковалевська О. Чорне море в геополітичних візіях українців // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 42 (466), 21-27.10.2016 р. – С. 28-30. – ISSN 1996-1561
1651101
   Чорне море об"єднує Туреччину й Україну // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 11. – С. 62


  У рамках українсько-турецької літературної зустрічі "Сила письменницького слова", організованої Платформою "Діалог Євразії", у Національній спілці письменників України відбулася презентація перекладу нової книги знаного турецького педагога, журналіста ...
1651102
  Панч П. Чорне небо : Повість / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 222с.
1651103
  Гжицький В.З. Чорне озеро / В.З. Гжицький. – Х., 1929. – 405с.
1651104
  Гжицький В. Чорне озеро : роман / Володимир Гжицький. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 307, [1] с. – ISBN 978-611-01-1442-4
1651105
  Гжицький В.З. Чорне озеро (Кара-кол) : Екзотичний роман / В.З. Гжицький. – Регенсбург : Українське слово, 1948. – 405с.
1651106
  Гжицький В.З. Чорне озеро (Кара-Кол) : роман / В.З. Гжицький. – Київ : Художня література, 1957. – 303 с.
1651107
  Гжицький В.З. Чорне озеро (Кара-Кол) : роман / Володимир Гжицький ; передм. Сніжани Жигун. – Київ : Академія, 2015. – 350, [2] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-468-0
1651108
  Симоненко Р.Г. Чорне перо фальсифікаторів / Р.Г. Симоненко. – К., 1968. – 62с.
1651109
  Ришковський П. Чорне провалля / П. Ришковський. – Х., 1929. – 32 с.
1651110
  Ткач Д.В. Чорне сальто : Повість: Для серед. шк. віку / Д.В. Ткач. – Київ : Дитвидав, 1962. – 128с.
1651111
  Ткач Д. Чорне сальто : Повість / Д. Ткач. – Київ : Веселка, 1970. – 128с.
1651112
  Ткач Д.В. Чорне сальто : Повісті: Для дітей / Д.В. Ткач. – Київ : Радянська школа, 1986. – 287с.
1651113
  Головченко І. Чорне сонце : роман / І. Головченко, О. Мусієнко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 459 с.
1651114
  Гудима А.Д. Чорне сонце : лірика / А.Д. Гудима. – Київ, 1993. – 103 с.
1651115
  Драч І. Чорне сонце безжальне : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4/5. – С. 8-19. – ISSN 0208-0710
1651116
  Сюндюков І. Чорне сонце над Україною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 220/221). – С. 21


  Видавництво "Кліо" випустило великий збірник усних свідчень жертв, що неспростовно доводять геноцидну природу Голодомору 1932 - 1933 років.
1651117
  Ярункова К. Чорне сонцестояння / К. Ярункова. – Львів, 1985. – 274с.
1651118
  Калініченко М. Чорне та біле на тлі демократії: расова ідентичність у романі Г. Мелвілла "Мобі Дік" // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 117-126
1651119
  Венгер А.Г. Чорне та Біле: громадянин і науковець М. Бречкевич про початок "Великої європейської війни" // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 279-291. – ISSN 2313-1993


  Проаналізовано погляди відомого вченого-славіста початку XX ст. М. Бречкевича на причини Першої світової війни. Професор М. Беркевич з 1944 р. до 1950 року очолював кафедру історії середніх віків Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
1651120
  Процюк С. Чорне яблуко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 11 січня (№ 1). – С. 12-13


  З роману про українського письменника Архипа Тесленка
1651121
  Процюк С.В. Чорне яблуко : роман про Архипа Тесленка / Степан Процюк. – Київ : Академвидав, 2013. – 191, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р. – (Автографи часу). – ISBN 978-617-572-053-0
1651122
  Слісаренко О.А. Чорний ангел : вірші, новели, повісті, роман / О.А. Слісаренко. – Київ : Дніпро, 1990. – 557 с. – ISBN 5-308-00796-9
1651123
   Чорний Арнольд Володимирович (1933-2003) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 525. – ISBN 978-966-439-754-1
1651124
  Фурзікова О. Чорний біль України // Історія України. – Київ, 2013. – квітень (№ 7). – С. 18-20


  26 квітня - Міжнародний день пам"яті Чорнобиля.
1651125
  Кустенко О.М. Чорний блиск / О.М. Кустенко. – К., 1985. – 335с.
1651126
  Фольварочний В. Чорний бумер : роман // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 24-80. – ISSN 0208-0710
1651127
  Фольварочний В. Чорний бумер : роман / Василь Фольварочний ; [художнє оформ. А. Вишневський]. – Київ : Просвіта, 2008. – 374, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2133-05-9


  У пр. № 1746420 напис: Вельмишановному Михайлу Наєнку з вдячністю і любов"ю та дружбу. Щиро Ваш. Підпис. м. Київ. 21.08.2008 р.
1651128
  Малик В. Чорний вершник : Роман / В. Малик. – Київ : Молодь, 1976. – 320с.
1651129
  Мушкетик Ю.М. Чорний вершник : Поезії / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Український письменник, 1992. – 126с.
1651130
  Прилуцький М. Чорний вік причистої берези : Поліська повість / М. Прилуцький. – Київ : Зелений Світ, 1994. – 222с. – ISBN 5-7707-5247-5
1651131
  Фабіан К. Чорний вовк / К. Фабіан. – К, 1967. – 220с.
1651132
  Шкляр В. Чорний ворон : фрагменти з роману "Залишенець" // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 8. – С. 84-116.
1651133
  Шкляр В. Чорний ворон : фрагменти роману // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 150-159.
1651134
  Шкляр Василь Чорний ворон : роман / Закінчення. Поч. у № 9, 2009 // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 11. – С. 18-134
1651135
  Шкляр В. Чорний ворон / Василь Шкляр. – Львів : Ярославів Вал, 2009. – 356 с. – ISBN 978-966-2151-25-1
1651136
  Шкляр В. Чорний Ворон. Залишенець : роман / Василь Шкляр. – Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2014. – 425, [3] с. – (Національний бестселер). – ISBN 978-966-14-7839-7
1651137
  Боженко А.О. Чорний гумор по-харківськи: сприйняття технічних інновацій мешканцями міста на початку XX ст. (на матеріалах преси) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 44. – С. 51-57. – ISSN 2307-5244


  "Статтю присвячено впливу нових технологій на уявлення харків’ян у післяреформену добу Російської імперії. Проаналізовано такі періодичні видання Харкова, як «Утро», «Южный край» та «Жало». З’ясовано, що поява та інкорпорація транспорту, зокрема ...
1651138
  Герасименко Л.І. Чорний гумор у дитячих творах Роальда Дала / Л.І. Герасименко, О.І. Романова // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 32-36. – ISBN 978-966-921-000-5
1651139
  Райхель Ю. Чорний день в історії країн Балтії // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 18-19 червня (№ 95/96)


  Напередодні вторгнення Німеччини відбулася депортація литовців, латишів і естонців.
1651140
  Малик В.К. Чорний екватор : роман / В.К. Малик. – Київ, 1960. – 171 с.
1651141
  Латишев М.С. Чорний жбир / М.С. Латишев. – К, 1963. – 63с.
1651142
  Короткевич В.С. Чорний замок Ольшанський : роман / Володимир Короткевич; авториз. пер. з білорус. Карла Скрипченко. – Київ : Дніпро, 1984. – 486 с. – У виданні також: Дике полювання короля Стаха : повість / Володимир Короткевич
1651143
  Коваль Р. Чорний запорожець із Донбасу - захисник Карпатської України // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Жовтень (число 10). – С. 3


  Первухин (Первухін) Петро — хорунжий Армії УНР, чотовий кулеметної ватаги полку Чорних запорожців.
1651144
  Гайдамака Наталка Чорний кіт у весняних сутінках. Фантастичне оповідання // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 20-21 : Фото
1651145
  По Е. Чорний кіт: Оповідання : Оповідання ; Пер. з англ. / Е. По. – Київ : Дніпро, 2001. – 368с. – (Скарбниця). – ISBN 966-578-026-3
1651146
  Юань Ц. Чорний Коник / Ц. Юань. – Киев, 1961. – 155 с.
1651147
  Сичевський В.П. Чорний лабіринт / В.П. Сичевський. – К, 1963. – 395с.
1651148
  Сичевський В.П. Чорний лабіринт / В.П. Сичевський. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К, 1986. – 382с.
1651149
  Сичевський В.П. Чорний лабіринт / В.П. Сичевський. – Київ : Молодь, 1987. – 272 с.
1651150
  Сичевський В.П. Чорний лабіринт / В.П. Сичевський. – К, 1991. – 284с.
1651151
  Бедзик Ю.Д. Чорний лабіринт або Довгий шлях в Альпи : роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Воєнвидав, 1991. – 319 с.
1651152
  Шафета П.Г. Чорний легіон. / П.Г. Шафета. – К., 1988. – 188с.
1651153
  Омелянчук В.К. Чорний лелека / В.К. Омелянчук. – Киев, 1990. – 86с.
1651154
  Грен І. Чорний месник / І. Грен. – К., 1929. – 130с.
1651155
  Ремарк Е.М. Чорний обеліск / Е.М. Ремарк. – Київ, 1961. – 368с.
1651156
  Васильченко С.В. Чорний орел : Осетинська казка / С. Васильченко. – Київ : Криниця, 1917. – 27 с.
1651157
  Круковець О.В. Чорний павіан / О.В. Круковець. – Львів : Каменяр, 1978. – 206 с.
1651158
  Могучий Н. Чорний похід / Н. Могучий. – Х-К, 1931. – 264с.
1651159
  Сухолотюк Ігор Чорний пояс для Криму : розвідка боєм / Сухолотюк Ігор, Пузанов Вадим // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 122-125 : Фото
1651160
  Дзюба І.М. Чорний романтик Сергій Жадан / Іван Дзюба ; [худож. Максим Паленко]. – Київ : Либідь, 2017. – 110, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-06-0749-1
1651161
   Чорний Сергій Данилович (1874-1956) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 525. – ISBN 978-966-439-754-1
1651162
  Мушкетик Ю.М. Чорний хліб : Повість / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Молодь, 1960. – 196с.
1651163
  Ліпатов В.В. Чорний Яр / В.В. Ліпатов. – К., 1968. – 343с.
1651164
  Каменюк М.Ф. Чорнило для Геродота : поезії / М.Ф. Каменюк. – Київ : Молодь, 1985. – 88 с.
1651165
  Павленко Ю.Ю. Чорнильна історія. Письмо про Себе фікційного суб"єкта (на матеріалі французького роману XVII - початку XXI століть) : монографія / Юлія Павленко. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2018. – 414, [2] с. – Імен. покажч.: с. 411-415. - Монографія представлена як дисертація. – Бібліогр.: с. 391-410 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-638-334-4
1651166
  Базилевський В. Чорним на золотому // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 165. – С. 79-91
1651167
  Пармелен Е. Чорним по білому / Е. Пармелен. – Київ, 1961. – 540 с.
1651168
  Федюк Т.О. Чорним по білому : поезії / Т.О. Федюк. – Київ : Молодь, 1990. – 104 с.
1651169
  Тубальцева Н. Чорним по білому : Махновські бувальщини // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 187. – С. 163-204
1651170
  Логвиненко В.А. Чорні бушлати / В.А. Логвиненко. – Київ, 1983. – 368 с.
1651171
  Авдєєнко О.О. Чорні дзвони : роман / О.О. Авдєєнко ; пер. з рос. В.А. Гнатовського. – Київ : Молодь, 1964. – 205 с. : іл.
1651172
  Пархомов М.Н. Чорні дияволи : повість / М.Н. Пархомов. – Київ : Веселка, 1970. – 232 с.
1651173
  Пахомов М.Н. Чорні дияволи / М.Н. Пахомов. – К., 1970. – 231с.
1651174
  Шевченко Сергій Чорні діла Біленького // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 36-39. – ISSN 0130-5212
1651175
  Марочко Василь Чорні дошки України: геноцид по-сталінськи // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 192-210. – ISSN 0869-3595
1651176
  Десятерик Д. Чорні життя мають значення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 26-27 червня (№ 118/119). – С. 22-23


  Фільми про афроамериканців стали важливою частиною голівудської кіноіндустрії.
1651177
   Чорні жнива : Голод 1932-1933 років у Валківському та Коломацькому районах Харківщини (документи, спогади, списки померлих). – Київ; Харків; Нью Йорк; Філядельфія : Вид-во М.П. Коць, 1997. – 368с. – ISBN 966-581-023-5
1651178
  Лущай В. Чорні жнива бездержавності / В. Лущай, А. Телегуз, І. Батюк // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5-12 грудня (№ 49/50). – С. 6
1651179
  Михайлов В.Д. Чорні журавлі Всесвіту / В.Д. Михайлов. – Київ, 1966. – 232с.
1651180
  Жигулін А.В. Чорні камені / А.В. Жигулін. – Київ, 1989. – 253с.
1651181
  Грицак Я. Чорні книги червоного терору // Критика. – Київ, 2000. – Травень, (число 5). – С. 4-6
1651182
  Райнов Б. Чорні лебеді / Б. Райнов. – К, 1986. – 352с.
1651183
  Патиківський Ю. Чорні лебеді "Газпрому". Обидва російські газові проєкти зазнали тиску і несподіваних труднощів - Україна тим часом погоджується на розділ "Нафтогазу" і закликає Європу брати у концесію нашу ГТС // Україна молода. – Київ, 2019. – 29 жовтня (№ 120). – С. 8-9


  "Україна в ці дні перебуває у стані перманентних перемовин із Російською Федерацією про транзит газу. Рівень турбулентності в паливно-енергетичній сфері у цей час максимальний. Причому не лише в Україні, а й у Європі: якщо ми не домовимося з Москвою ...
1651184
  Щербак Ю. Чорні лебеді пандемії над світом // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 1-7 жовтня (№ 40). – С. 6
1651185
  Свірський А.І. Чорні люди. / А.І. Свірський. – Х.-К., 1930. – 17-84с.
1651186
  Васильченко С.В. Чорні маки : Оповідання / С.Васильченко. – Київ : Всеукраїнськен держвидав, 1920. – 64 с. : 1 портр. – Рік вид. встановлено за кн.: Українські письменники: Біо-бібліогр. слов. Т. 2 / Уклали: М. Пивоваров та ін. - К., 1963. – (Універсальна бібліотека ; № 8)


  Зміст: На золотому лоні; Під святий гомін; Чорні маки; Отруйна квітка.
1651187
  Андрєєв Л.М. Чорні маски : Штука в двох дїях і пяти картинах / Леонід Андреєв ; Перевела Ольга Гамораківна ; [Післямова М. Яцкова: "Леонїд Андреєв на тлі своєї творчости"]. – Львів : Накл.: В.Боберського ; З друк. Ставропіг. Ін-ту під зар. М. Рефця, 1912. – 90 с. – (Новітня бібліотека ; Вип. 3)


  Зміст: Оpигінальний чоловік; Бpехня; Сьміх; Пеpед стpаченєм; Маpсильєза; В незнану далечінь.
1651188
  Тримбач С. Чорні мітки польоту білого птаха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23 липня (№ 129). – С. 7


  Сім літ без Богдана Ступки.
1651189
  Цалик С. Чорні списки / С. Цалик, П. Селігей // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1. – С.144-169. – ISSN 0208-0710
1651190
  Драбкіна Є.Я. Чорні сухарі / Є.Я. Драбкіна. – К, 1990. – 330с.
1651191
   Чорні тюльпани. Афганський мартиролог України. – Київ : Столиця. – ISBN 966-95583-0-1
Вип. 1. – 1999. – 560 с.
1651192
  Нечуй-Левицький Чорні хмари / Нечуй-Левицький. – Київ, 1941. – 371с.
1651193
  Корсак І. Чорні хмари зі Сходу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 31 березня (№ 12). – С. 8-9


  Оповідання. 6 квітня - 180 років від дня народжеення Миколи Скліфосовського.
1651194
  Бризгун-Шанта Чорні хмари над золотистим полем : повість / Леся Бризгун-Шанта ; мал. М. Пшінки. – Київ : Ярославів Вал, 2005. – 110 с. – ISBN 966-8135-19-9
1651195
   Чорній Віталій Петрович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 65-66
1651196
  Драбкина А. Чорно-белые улицы : рассказы, повести / А. Драбкина. – Ленинград : Лениздат, 1975. – 280 с.
1651197
  Ганжуров Ю.С. Чорно-біла "відлига" у дзеркалі преси : газетні публікації як джерело вивчення політичної системи України 1956-1964 рр. / Ю.С. Ганжуров. – Київ : Оріяни, 1999. – 151с. – ISBN 966-7374-30-4
1651198
  Стріха М. Чорно-біла війна. Харківський науковець Борис Гриньов презентував поетичний щоденник // Україна молода. – Київ, 2023. – 31 травня (№ 22). – С. 12


  Нещодавно харківський поет Борис Гриньов презентував свою поетичну книжку «Чорно-біла війна». Для широкого загалу це повідомлення одразу ж варте уточнення. Насправді автор поетичної збірки відомий насамперед у зовсім іншій іпостасі: він - знаний ...
1651199
  Лангенбах М. Чорно-біла контрасність художньої графіки Тараса Шевченка : (на матеріалі поезії періоду заслання) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 117-121
1651200
  Юхимович В.Л. Чорно-білі листівки : поезії / В.Л. Юхимович. – Київ, 1972. – 63 с.
1651201
  Приліпко М.В. Чорнобаївщина : велична історія рідного краю : (від найдавніших часів до сьогодення) / Марія Приліпко. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2008. – 538 с. – 55-річчю Черкаської області та 85-річчю Чорнобаївського району присвячується. – ISBN 978-966-493-141-7
1651202
  Кондрацова Л.Д. Чорнобиль- трагедія України : Інтегрований урок з історії та літератури / Л.Д. Кондрацова, М.Д. Кондрацов // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2006. – № 11. – С.25-27.
1651203
  Киридон А. Чорнобиль-1986: актуалізація смислових кодів у просторі пам"яті // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 32-35. – (Історичні науки)
1651204
  Бар"яхтар В.Г. Чорнобиль - зона відчуження : збірник наукових праць / НАНУ ; ред. кол.: В.Г. Бар"яхтар, І.Р. Алєксєєнко та ін. – Київ : Наукова думка, 2001. – 548 с. – ISBN 966-00-0658-6
1651205
  Вовчук Сергій Чорнобиль - найвідоміше у світі місто України / Вовчук Сергій, Сливінська Інна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 33-34 : фото
1651206
  Швець В. Чорнобиль - перший постріл останньої війни // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 14 вересня (№ 36). – С. 6-7
1651207
  Швець В. Чорнобиль - перший постріл останньої війни // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (7). – С. 21-29
1651208
   Чорнобиль - поруч = Chornobyl concerns everyone : Фотоальбом. – Київ : Дніпро, 2000. – 200с. : іл. – На титул. аркуші зміст: Ейфорія; Катастрофа; Подолання; Пустка; Пам"ять. – ISBN 966-578-000-X
1651209
  Яценко В.О. Чорнобиль - Прип"ять - історія, архітектура, забуття // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 57. – С. 491-500. – ISSN 2076-815X
1651210
  Кальчу С.Л. Чорнобиль - техногенна катастрофа, що стала попередженням для нащадків (до 31 річниці з дня Чорнобильської аварії) // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2017. – № 1 (17). – С. 7-14
1651211
  Даєн Л. Чорнобиль - трава гірка : документальна повість / Л. Даєн. – Київ : Веселка, 1988. – 176 с.
1651212
  Сливінська Інна Чорнобиль - трагедія, яка не має повторитись // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 31
1651213
  Саєнко Ю. Чорнобиль - Фукусіма: комфортно-споживацький колапс // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 11/12 (229/230). – С. 9-10
1651214
  Квурт Костянтин Чорнобиль - це назавжди // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 4 (153). – С. 2-3 : Фото
1651215
  Щербак Ю.М. Чорнобиль : документальна повість / Ю.М. Щербак. – Київ : Дніпро, 1989. – 222 с. – (Романи й повісті)
1651216
  Плохій С.М. Чорнобиль : історія ядерної катастрофи / Сергій Плохій ; [пер. з англ. В. Махоніна, Є. Тарновського]. – Харків : Бібколектор, 2019. – 395, [2] с., [4] арк. фот. : фот. – Бібліогр. в прим.: с. 356-394. – ISBN 9978-617-7013-99-9
1651217
  Степаненко М.І. Чорнобиль в аксіологічній парадигмі щоденникового дискурсу Олеся Гончара // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 79-85


  Статтю присвячено аналізу чорнобильського дискурсу як окремого самодостатнього типу щоденниково-го тексту з властивим йому набором диференційних рис. Схарактеризовано зокрема спектр семантичних асоціацій світоглядно-ментального знака "Чорнобиль" з ...
1651218
  Смольніцька М. Чорнобиль в усній спадщині українців // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 359-379. – ISSN 2518-7791
1651219
  Сидорчук І. Чорнобиль зазирнув у кожну долю... // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 10 (924), жовтень. – С. 119-130. – ISSN 08-68-4790-1


  Чорнобильська катастрофа - техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції.
1651220
   Чорнобиль і військова прокуратура : [збірник посвячено 30-річчю Чорнобил. трагедії] / укладач Андрій Іванович Амонс. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 188 с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 180-183. - Текст укр., рос. – ISBN 978-617-7500-01-7
1651221
   Чорнобиль і преса: реалії взаємодії. – К., 1992. – 80с.
1651222
   Чорнобиль і соціум. – Вип.1. – Київ, 1995. – 109с.
1651223
   Чорнобиль і соціум. – Вип.2. – Київ, 1995. – 161с.
1651224
   Чорнобиль і соціум. – Вип.3. – К., 1997. – 269с.
1651225
   Чорнобиль і соціум : соціально-психологічний моніторинг умов життя та діяльності соціальних груп потерпілих від Чорнобиль. – Київ. – ISBN 966-02-1478-2
№ 5. – 1999
1651226
   Чорнобиль і соціум : соціально-психологічний моніторинг умов життя та діяльності соціальних груп потерпілих від Чорнобиль. – Київ. – ISBN 966-7600-03
№ 6. – 2000
1651227
   Чорнобиль і соціум. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8009-16-9
№ 7 : Соціально психологічний моніторинг умов життя та діяльності соціальних груп, потерпілих від чорнобильської аварії: аналіз та рекомендації. – 2001
1651228
   Чорнобиль і соціум. – Київ : Стилос. – ISBN 966-7600-20-3
№ 8 : Розробка моделей життєдіяльності в умовах підвищенного ризику внаслідок надзвичайних ситуацій та катастроф: з урахуванням досвіду Чорнобильської катастрофи. – 2002
1651229
   Чорнобиль і соціум. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8474-13-9
№ 9 : Розробка моделей життєдіяльності в умовах підвищення ризику внаслідок надзвичайних ситуацій та катастроф з урах. досвіду Чорнобильської катастрофи. – 2003
1651230
   Чорнобиль і соціум. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8474-23-6
№ 10 : Сучасні ризики: тенденції, перспективи, шляхи мінімізації наслідків. – 2004
1651231
   Чорнобиль і соціум. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8474-39-2
№ 11 : Постчорнобильский соціум: 20 років по аварії. – 2005
1651232
   Чорнобиль і соціум. – Київ : ПЦ "Фоліант". – ISBN 966-8474-53-0
№ 12 : Суспільство ризику: Чорнобильська детермінанта. – 2006
1651233
  Бутенко М.П. Чорнобиль кличе на сполох. І.Драч "Чорнобильська мадонна" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 12. – С.17-21.
1651234
  Михалевич Л. Чорнобиль не має минулого часу // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 18 грудня (№ 24)


  Книга Людмили Житньої "Чорнобиль - очима жінок (Інтерв"ю з атомною катастрофою)".
1651235
  Тимочко Т. Чорнобиль сьогодні: проблемні питання // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (120), березень - квітень. – С. 6-9
1651236
  Гоцинець І. Чорнобиль у поетичній картині Бориса Олійника // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 15 (307). – С. 26-29


  У поданій статті йдеться про художнє осмислення образу Чорнобиля в поетичних текстах Бориса Олійника, визначено основні асоціативні, емоційні й оцінні рівні цього образу в національному літературному контексті.
1651237
  Гусєв О.П. Чорнобиль усім нам болить : (дещо з історії "Катастрофи сторіччя" і сьогоденної боротьби з її наслідками) : документально-публіцистична повість / Олег Гусєв. – Київ : Варта. – ISBN 966-585-030-X
Т. 2. – 1997. – 205, [2] с., [8] арк. іл. : іл.
1651238
  Мирний С. Чорнобиль як інфо-травма // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 18-22
1651239
  Гощинець І. Чорнобиль як словесний образ в українській поезії кінця XX століття // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 13 (269). – С. 24-6
1651240
   Чорнобиль. Дні випробувань : книга свідчень. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 470с.
1651241
  Стоєцький В. Чорнобиль. Наша біль. Наша пам"ять // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 12-13
1651242
  Фрімен Гордон Чорнобиль. Чорно-біла зона // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 42-51
1651243
  Троць П. Чорнобиль...часів Київської Русі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29-30 квітня (№ 75). – С. 7


  Археологи шукають у Зоні поселення тих часів і домініканський монастир XVII століття. В яких умовах працюють та що вже знайшли - у репортажі "Дня".
1651244
   Чорнобиль: 35 років з болем у серці // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 5 : фото
1651245
   Чорнобиль: зона відчуження стає більш прозорою для турбізнесу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 68-70 : фото. – ISSN 1998-8044
1651246
   Чорнобиль: іспит на мужність : зб. спогадів та короткі біографії учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобил. АЕС - ветеранів акад., які першими вступили в боротьбу з наслідками планетар. катастрофи / М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, Рада асоц. "Чорнобиль" НАВС ; [підгот.: В.В. Дурдинець та ін. ; упоряд.: В.С. Заяць]. – Київ : Національна академія внутрішніх справ, 2016. – 299, [1] с. : портр., іл., фот. – ISBN 978-966-8923-28-9
1651247
  Михайленко А. Чорнобиль: реконструкція болю : проза: повість-есе // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 5. – С. 139-155. – ISSN 0208-0710
1651248
  Михайленко А. Чорнобиль: реконструкція болю // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 8 квітня (№ 7). – С. 3
1651249
  Дзюбак В. Чорнобиль: Тривожний травень 1986 // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 18-20
1651250
   Чорнобиль: час подолання = Chornobyl: time of overcoming. – Київ : Чорнобильінтерінформ, 2001. – 192с. – ISBN 966-7600-005
1651251
  Малей Антоніна Чорнобилька зона. Безвізовий режим : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 20-27 : Фото
1651252
  Пестушко В.Ю. Чорнобильська АЕС як туристична дестинація / В.Ю. Пестушко, Ю.П. Чубук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 82-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1651253
   Чорнобильська АЕС: шлях до закриття = Chornobyl nuclear power station:the way to syutdown : Книжкова виставка до міжнародних парламентських слухань. (Бібліографічний покажчик). – Київ, 2000. – 36с.
1651254
  Неживий О. Чорнобильська експедиція "Пам"яток України" // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 6 (226). – С. 14-23. – ISSN 0131-2685
1651255
   Чорнобильська експедиція журналу "Пам"ятки України" 1989-1990 років : [збірка] / [Ліна Костенко, Михайло Загреба, Оксана Пахльовська, Олександр Неживий]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України". – (Народна бібліотека "Пам"ятки України ; вип. 4 ) ( Бібліотека журналу "Пам"ятки України" ; вип. 53). – ISBN 978-617-7548-00-2
Ч. 1 / упорядник Валентин Кондратюк : упорядник Валентин Кондратюк. – 2018. – 31, [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1990 р.
1651256
   Чорнобильська експедиція журналу "Пам"ятки України" 1989-1990 років : [збірка] / [Ліна Костенко, Михайло Загреба, Оксана Пахльовська, Олександр Неживий]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України". – (Народна бібліотека "Пам"ятки України" ; вип. 5 ) ( Бібліотека журналу "Пам"ятки України" ; вип. 53). – ISBN 978-617-7548-00-2
Ч. 2 / упорядник Валентин Кондратюк : упорядник Валентин Кондратюк. – 2018. – 31, [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1990 р.
1651257
   Чорнобильська зона не пробачає легковажності / В. Бар"яхтар, В. Шестопалов, Д. Гродзинський, Б. Прістер // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 30 травня - 6 червня (№ 19). – С. 12


  У ЗМІ з"явилися повідомлення про підготовку пропозицій Міністерством екології та природних ресурсів щодо значного зменшення території Чорнобильської зони відчуження та безумовного (обов"язкового) відселення і створення на її теренах біосферного ...
1651258
  Середюк Олексій Чорнобильська зона. Незвані гості // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 20-23 : фото
1651259
  Комарова К. Чорнобильська зона: проблеми туристичного відвідування та ознайомлення // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 290-293. – ISBN 978-617-7399-29-1
1651260
   Чорнобильська катастрофа : настільна книга для вчителів / Д.А. Базика, Є.В. Гарін, П.В. Замостьян, Л.С. Ладижев, С.М. та ін. Зінкевич; [ Базика Д.А. та ін. ]. – 3-тє вид., доопрацьоване. – Київ, 2007. – 68с. – ISBN 978-966-8474-59-X
1651261
  Васюта С.І. Чорнобильська катастрофа в контексті соціоекологічних проблем // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 4. – С.75-111. – ISSN 0130-5247
1651262
  Нужа Ю.П. Чорнобильська катастрофа та її наслідки // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 34/36 (566/568), грудень 2019 р. – С. 62-68
1651263
   Чорнобильська катастрофа та подолання її наслідків : Нормативні документи. – Київ : КНТ, 2007. – 312с. – ISBN 966-373-185-0
1651264
  Стецькович С. Чорнобильська катастрофа у висвітленні "The New York Times" (квітень - травень 1986 р.) // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 423-425. – ISBN 978-966-493-651-1
1651265
  Лібанова Е.М. Чорнобильська катастрофа: 25 років потому // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (16). – С. 3-18. – ISSN 2072-9480
1651266
  Денисенко Г. Чорнобильська катастрофа: гуманітарний аспект проблеми / Г. Денисенко, О. Денисенко // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 380-393. – ISSN 2518-7791
1651267
  Варивода К.С. Чорнобильська катастрофа: історія і сучасність : (до 30-річчя аварії на Чорнобильській АЕС) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – C. 184-192. – ISSN 2518-7732
1651268
  Тищенко Алла Чорнобильська катастрофа: історія та сьогодення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 32-33 : фото
1651269
  Катаргіна Т. Чорнобильська межа. Увічнення подвигу ліквідаторів катастрофи в пам"ятках за кордоном // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 394-427. – ISSN 2518-7791
1651270
  Алексієвич С. Чорнобильська молитва : хроніка майбутнього / Світлана Алексієвич ; переклад і післямова Оксани Забужко. – Київ : Комора, 2016. – 285, [2] с. – Пер. за вид.: Чернобыльская молитва / Светлана Алексиевич. Москва: Время, 2013. – (Nobel prize winner). – ISBN 978-617-7286-05-8


  Художньо-документальний роман Нобелівської лауреатки 2015 року, білоруської письменниці Світлани Алексієвич, створений на основі розлогих інтерв’ю зі свідками Чорнобильської трагедії: ліквідаторами та їхніми близькими, вимушеними переселенцями з ...
1651271
  Солошенко Н. Чорнобильська проблема в міжнародному вимірі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 7 (292). – С. 31-33
1651272
  Нетреба М.. Чорнобильська трагедія в українській публіцистиці останнього десятиліття / М. Нетреба, М.О. Грудєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 63-67. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
1651273
  Климович Н.М. Чорнобильська трагедія у кінодокументах ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 2/3. – C. 176-180. – ISSN 0320-9466
1651274
  Купрієнко О. Чорнобильська хроніка. Люди / Ольга Купрієнко, Алла Багірова. – Харків : Фоліо, 2021. – 205, [3] с. : іл., портр. – На обкл. також: Енерго Атом. Чиста енергія майбутнього. – ISBN 978-966-03-9653-1
1651275
   Чорнобильське досьє КГБ : сусп. настрої, ЧАЕС у поставарійний період : Зб. док. про катастрофу на Чорнобильській АЕС / Галуз. держ. архів Служби безпеки України, Ін-т історії України НАН України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; [упоряд.: О. Бажан, В. Бірчак, Г. Боряк ; редкол.: А. Когут та ін. ; відп. ред.: В. Смолій]. – Київ : Майстер книг, 2019. – 1197, [2] с. : табл. – Покажчики: с. 948-968. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст. – ISBN 978-617-7652-14-3
1651276
   Чорнобильське досьє КГБ : від будівництва до аварії : зб. документів про катастрофу на Чорнобильській АЕС / Галуз. держ. архів Служби безпеки України ; Ін-т історії України НАН України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; [упоряд.: О. Бажан, А. Когут, Г. Боряк ; редкол.: І. Лябах та ін.]. – Київ : К.І.С., 2020. – 686, [2] с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 651-665. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-684-255-2
1651277
  Обрамбальський В. Чорнобильське лихо: подолати наслідки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 3 травня (№ 17)


  У день 35-х роковин Чорнобильської трагедії і вшанування людей, які допомагали долати наслідки аварії на ЧАЕС, Національний університет біоресурсів і природокористування України відвідала представницька урядова делегація.
1651278
   Чорнобильський науковий вісник. Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 1 (37). – 2011. – мова резюме англ., рос.До 2011 р. назва Бюлетень екол. стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення
1651279
   Чорнобильський науковий вісник. Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 2 (38). – 2011. – мова резюме англ., рос.До 2011 р. назва Бюлетень екол. стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення
1651280
  Ющенко В. Чорнобильський простір. Світоглядні рівні катастрофи, яка створила зону, оточену колючим дротом, під серцем України // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 27-28 квітня (№ 47). – С. 4
1651281
  Коніщук В.В. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у системі Пан"європейської екомережі // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 71-81. – Бібліогр.: с. 80-81. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
1651282
  Торба В. Чорнобильський рубікон // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 4-5


  Працівники ЧАЕС наочно розповіли японській делегації та журналістам історію створення станції, про розвиток подій 26 квітня 1986 року та завдання, які стоять перед вченими нині.
1651283
  Мужук Л. Чорнобильський час : Сценарій документального фільму // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 58-79. – ISSN 0130-321Х
1651284
  Урупа М. Чорнобильські виплати та компенсації // Людина і праця : щомісячний журнал з питань захисту соціально-економічних інтересів населення України / Міністерство праці та соціальної політики України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 11-13.
1651285
  Тепленко М. Чорнобильські уроки для України та Японія // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 6 травня (№ 85)
1651286
  Симчич М.З. Чорнобильської катастрофи могло не бути // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 28 квітня (№ 16). – С. 14


  До 30-ліття аварії на ЧАЕС.
1651287
  Симчич Чорнобильської катастрофи могло не бути / Симчич, Микола-Зеновій // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 21 квітня (№ 15). – С. 6


  До 30-ліття аварії на ЧАЕС.
1651288
  Преображенська Н. Чорнобильщина... SOS! // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2019. – № 4 (264). – С. 30-34. – ISSN 2308-8095
1651289
  Курашкевич К.В. Чорнобривці / К.В. Курашкевич. – Одеса, 1966. – 63с.
1651290
  Коваленко А.П. Чорнобыль - каким его увидел мир / А.П. Коваленко, Ю.В. Рисованый. – К, 1989. – 176с.
1651291
   Чорновіл В"ячеслав Максимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 152. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1651292
  Жадько В. Чорновіл В"ячеслав Максимович (- журналіст, видавець, гром.діяч, публіцист ) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 962-963. – ISBN 978-966-8567-14-8
1651293
  Вишневський В.І. Чорногірська стежка як бренд українського пішохідного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 57. – С. 17-24. – ISSN 2308-135X
1651294
   Чорногірський географічний стаціонар : Навчальний посібник. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 132с. – ISBN 966-613-225-7
1651295
  Загорулько Б.Т. Чорногора : роман / Б.Т. Загорулько. – Львів : Каменяр, 1980. – 392 с.
1651296
  Загорулько Б.Т. Чорногора : роман / Б.Т. Загорулько. – Львів : Каменяр
Кн. 2. – 1984. – 368 с.
1651297
  Райхель Ю. Чорногорія - 29-й член НАТО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 травня (№ 88). – С. 11


  Альянс розширюється попри погрози Москви.
1651298
  Капіруліна С.Л. Чорногорія // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 35-39 : фото
1651299
  Базилевський В. Чорногорія Володимира Пащенка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 3 грудня (№ 24)
1651300
  Панченко Ю. Чорногорія між ЄС та "руським міром" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-18 вересня (№ 34/36). – С. 13. – ISSN 1992-9277
1651301
  Мартинюк В. Чорногорія після виборів - збереження курсу. Брюссель прагне отримати стабільний Балканський регіон // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 5


  "Вибори президента Чорногорії, які відбулися 15 квітня цього року, стали першими виборами після набуття країною членства в НАТО. Із семи кандидатів з результатом 53,9% голосів перемогу здобув лідер Демократичної партії соціалістів Чорногорії (ДПС) Міло ...
1651302
  Орєхов С. Чорногорія у Балканських війнах 1912 - 1913 років та остаточному поваленні османського панування на Балканах (дипломатична підготовка та перемовини у ході військових дій) / С. Орєхов, П. Мілович // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 340-355. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
1651303
  Малко Ромко Чорногорія. Барви Чорних гір : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 66-68 : Фото
1651304
   Чорногорія. Сезон краси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 76-77 : фото
1651305
  Гудзевата Марина Чорногорія. Серпантинова країна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 142-147 : фото
1651306
  Гудзевата Марина Чорногорія. Хорватія. Словенія. Берегами Ядранського моря : Вояж-колекція / Гудзевата Марина, Муха Роман // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 74-81 : Іл.
1651307
  Федоренко К. Чорногорія: перемога неліберальних європейців // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 жовтня (№ 38/39). – С. 5


  Парламентські вибори в Чорногорії завершилися 16 жовтня перемогою правлячої Демократичної партії соціалістів (ДПСЧ), очолюваної чинним прем"єр-міністром Міло Джукановичем. Багато хто вже встиг оголосити про черговий тріумф майже беззмінного лідера ...
1651308
  Кравченко С.С. Чорногорська зброя в XIX сторіччі // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – C. 280-288. – ISBN 978-617-689-216-8
1651309
  Григор"єв А. Чорногорська місія Є.П. Ковалевського 1838 р. // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 60-65. – Бібліогр.:119 назв.
1651310
  Васильєва Л. Чорногорська мова сьогодні (соціолінгвальний аспект) // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 121-132. – Бібліогр.: С. 130-131; 33 назв.


  Про сучасний стан розвитку чорногорської мови як офіційної у зв"язку з набуттям Чорногорією статусу незалежної держави. Для вирішення мовних питань у державі 2008 р. створено Раду з питань стандартизації. В "Офіційному кур"єрі" за сприяння ...
1651311
  Клименко М.Д. Чорнозем : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 91 с.
1651312
  Гнатюк І.Ф. Чорнозем : лірика і поеми / І.Ф. Гнатюк. – Львів : Каменяр, 1981. – 111 с.
1651313
  Падалка С.С. Чорнозем і українська історія: нарис від давнини до сьогодення / С.С. Падалка, І.Г. Кириленко, В.А. Вергунов. – Київ : Аграрна наука, 2020. – 549, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-540-501-6
1651314
  Бедзик Д.И. Чорнозем ожив : драма на три дії : творів спілки селян. письменників / Дмитро Бедзик. – 2-е вид. – Харків : Держвидав України, 1925. – 49 с. – (Театральна б-ка)
1651315
  Бедзик Д.И. Чорнозем ожив : драма на три дії : творів спілки селян. письменників / Дмитро Бедзик. – Харків : Держвидав України, 1925. – 55 с. – (Театральна бібліотека)
1651316
   Чорнозем підвівся. – К., 1971. – 284с.
1651317
  Сергійчук В. Чорнозем створив українців // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 7 червня (№ 101). – С. 12-13
1651318
  Медведєв В.В. Чорнозем як об"єкт земельної реформи. Уроки земельного реформування в Україні : до 25-річчя земельної реформи / В.В. Медведєв ; Нац. акад. аграр. наук України ; Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського". – Харків : Бровін О.В., 2017. – 89, [1] с. : іл., табл. – Анот. укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 89. – ISBN 978-617-7555-07-9
1651319
   Чорноземи масивів зрошення Одещини : монографія / [Біланчин Я.М. та ін. ; за наук. ред. Є.Н. Красєхи та Я.М. Біланчина] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2016. – 194 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 162-175. – ISBN 978-617-689-161-1
1651320
  Папіш І.Я. Чорноземи на лесових породах Волино-Поділля і Передкарпаття : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.05 / Папіш Ігор Ярославович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
1651321
  Канівець С.В. Чорноземи Поліського Опілля = Черноземы Полесского Ополья = Chernozems of Polissian Opillia : монографія / Сергій Канівець ; за ред. д-ра с.-г. наук, проф. Д.Г. Тихоненка ; ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського [та ін.]". – Харків : Майдан, 2013. – 121, [3] с., [3] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 107-121. – ISBN 978-966-372-482-9
1651322
  Позняк С.П. Чорноземи у наукових дослідженнях і пам"яті народів світу // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 2 (94). – С. 26-31 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1561-4980
1651323
  Позняк С.П. Чорноземи України: географія, генеза і сучасний стан // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 9-13. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
1651324
  Добровольський С. Чорноземний Дніпрельстан (радгосп "Гігант" / С. Добровольський. – Х., 1931. – 37с.
1651325
   Чорноземно-лучні грунти на лесових островах у Поліссі: генеза, властивості / С.В. Канівець, М.М. Пархоменко, С.О. Хмарна, О.І. Чабовська // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 79-84 : табл. – Бібліогр.: с. 84. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1651326
  Серафимович О.С. Чорної ночі. / О.С. Серафимович. – Київ, 1955. – 116с.
1651327
  Чендей І.М. Чорнокнижник / І.М. Чендей. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1961. – 28 с.
1651328
  Шапцев М.С. Чорнолакова кераміка з пізньоскіфського городища Булганак // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 110-113. – ISSN 0235-3490
1651329
  Гафури М. Чорнолиці : повісті / М. Гафури. – Київ, 1953. – 100 с.
1651330
  Крушельницька Л.І. Чорноліська культура Середнього Придністров"я : (за матеріалами непоротівської групи пам"яток) / Л.І. Крушельницька ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1998. – 220, [4] с., [7] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 216-221 та в підрядк. прим. – ISBN 966-02-0454-X
1651331
  Близнюк А.С. Чорномор у Гонолулу. Григорій Матчет — фейлетоніст житомирської газети "Волинь" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 86-89


  У статті розглядається нетривалий (1896-1900) період перебування Григорія Мачтета у Житомирі,його співпраця з губернською газетою "Волинь" у контексті загальноукраїнського літературного та публі -цистичного руху. Аналізуються основні публіцистичні ...
1651332
   Чорноморець Юлія Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 295-296 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1651333
   Чорноморець Юлія Олександрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 303-304. – ISBN 978-966-439-961-3
1651334
   Чорноморець Юлія Олександрівна (1979) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 173. – ISBN 966-95774-3-5
1651335
  Липа Юрій Чорноморська доктрина / Липа Юрій; Український морський інститут. – 3-е вид. – Женева, 1947. – 82с. – На правах рукопису. – (Видання Українського морського інституту ; 57)
1651336
  Окладна М.Г. Чорноморська доктрина в ідейних пошуках М.С. Грушевського, С.Л. Рудницького і Ю.І. Липи / М.Г. Окладна, Л.В. Перевалова // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 36. – С. 211-225. – ISSN 1993-0941
1651337
  Чухліб Т.В. Чорноморська доктрина Гетьма Хмельничького, або Як козаки з турками і татарами замирювалися // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 245-253. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
1651338
  Чухліб Т. Чорноморська доктрина Гетьмана Хмельницького, або Як козаки з турками і татарами замирювалися // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 12-13 червня (№ 101/102). – С. 8


  Богдан Хмельницький був не лише визначним полководцем, але й талановитим дипломатом, який вмів знаходити спільну мову з різними державами. У випадку з Туреччиною це полегшувалось тим, що гетьман володів мовою Османської імперії та знав її традиції і ...
1651339
  Дубров Б.І. Чорноморська квітка / Б.І. Дубров. – Одеса, 1965. – 70с.
1651340
  Ложешник А.С. Чорноморська козацька флотилія / А.С. Ложешник, О.С. Ложешник // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 83-97. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1651341
  Саприкін А. Чорноморська концепція у геополітичній доктрині Юрія Липи та її реалізація у незалежній Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 153-156. – ISBN 978-966-171-783-0
1651342
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса. – ISBN 978-617-7261-66-6
Вип. 10. – 2015. – 118 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1651343
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 11. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1651344
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 12. – 2017. – 214 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1651345
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 13. – 2018. – 127, [1] c. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1651346
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 14. – 2019. – 150, [2] с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1651347
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 15. – 2020. – 168, [1] с. – Резюме укр., англ., мовами
1651348
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 16. – 2021. – 144, [1] c. – Резюме укр., англ., мовами
1651349
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 17. – 2022. – 158, [1] c. – Резюме укр., англ., мовами
1651350
  Чухліб Т.В. Чорноморська політика гетьмана Богдана Хмельницького: історичні реалії, історіографічна дискусія та геополітичні перспективи // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет. – Кам"янець-Подільський, 2008. – На пошану професора В.С. Степанкова. – С. 24-34. – (Історичні науки ; Т. 18). – ISBN 978-966-2187-02-1


  Розглянуті основні аспекти Чорноморської політики гетьмана Б. Хмельницького, зокрема історичні реалії, історіографічна дискусія та геополітичні перспективи проблеми. Завдання чорноморської політики Б. Хмельницького полягало в тому, щоб в особі ...
1651351
  Хилько О.Л. Чорноморська політика Європейського Союзу // Європейський Союз у міжнародних відносинах : навч. посібник / С.В. Андрущенко, О.А. Бордиловська, Н.М. Весела, І.О. Волошенко, В.М. та ін. Грубов. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 249-259. – ISBN 978-966-933-150-2
1651352
  Краснікова О. Чорноморська торгівля Київської Русі та Хозарського каганату в IX - X століттях // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 23-30. – ISSN 2077-7280
1651353
  Губар О.І. Чорноморська хвиля / О.І. Губар. – Донецьк, 1995. – 239 с.
1651354
  Романюк О.В. Чорноморське економічне співробітництво - приклад регіонального співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 85-98
1651355
  Дудченко М.А. Чорноморське економічне співробітництво та Європейська енергетична Хартія як передумови диверсифікації джерел енергоносіїв для України / М.А. Дудченко, О.І. Муравйов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 45-49. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Аналізується необхідність диверсифікації джерел енергоносіїв для України в процесі трансформації економіки до ринку. Поглиблюється думка, що підсилення інтернаціоналізації виробництва і обміну, розширення інтеграційних процесів у міжнародній економіці ...
1651356
  Голобуцький В.О. Чорноморське козацтво / В.О. Голобуцький. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-511-351-8
1651357
  Волинський В. Чорноморське козацтво у політичних планах Російської імперії (кінець XVIII - початок XX ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 29-32. – ISBN 978-966-171-795-3
1651358
  Ложешник О. Чорноморське козацьке військо в межиріччі Південного Бугу та Дністра: історіографія питання // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 15. – С. 100-112. – ISSN 2519-2523
1651359
  Мхитарян Н.І. Чорноморське регіональне співробітництво як геопоітичний чинник міжнародних інтеграційних процесів. : Автореф... Канд.політ.наук: 23.00.04 / Мхитарян Н.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко.Ін-т міжнар.відносин. – Київ, 1999. – 24л.
1651360
  Мхитарян Н.І. Чорноморське регіональне співробітництво як геополітичний чинник міжнародних інтеграційних процесів (1990-1998 рр.) : 23.00.04: Дис. ... канд. олит. наук / Мхитарян Н.І.; НАН України. Ін-т світової економіки та міжнар. відносин. – Київ. – 211л. – Бібліогр.: С.178-209
1651361
  Мухитарян Наталія Ігорівна Чорноморське регіональне співробітництво як геополітичний чинник міжнародних інтеграційних процесів (1990-1998 рр.) : Дис... кандид. політич.наук: 23.00.04 / Мухитарян Наталія Ігорівна; НАН України. Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. – К., 1998. – 211л. – Бібліогр.:л.178-209
1651362
  Гетьман В.І. Чорноморський біосферний заповідник // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (124). – С. 44-46 : фото
1651363
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : Науковий журнал. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 2, № 1. – 2006
1651364
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во осв. і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; М.Ф. Бойко. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 13, № 1. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1651365
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, М.Ф. Бойко [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 13, № 2. – 2017. – С. 129--252. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1651366
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, М.Ф. Бойко [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 13, № 3. – 2017. – С. 253-367. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1651367
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, М.Ф. Бойко [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 13, № 4. – 2017. – С. 423-538. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1651368
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, М.Ф. Бойко [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 14, № 1. – 2018. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1651369
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, О.Ю. Акулов [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 14, № 3. – 2018. – 300, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1651370
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, О.Ю. Акулов [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 15, № 1. – 2019. – 95, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1651371
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, О.Ю. Акулов [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 15, № 2. – 2019. – 213, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1651372
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, О.Ю. Акулов [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 15, № 3. – 2019. – 309, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1651373
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, О.Ю. Акулов [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 16, № 1. – 2020. – 98, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1651374
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, О.Ю. Акулов [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 16, № 2. – 2020. – 173, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1651375
  Машевський О. Чорноморський вектор політики великих держав (1930-ті - початок 1990-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 57-61. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вплив на чорноморську політику провідних держав чинника боротьби за контроль над протоками Босфор і Дарданелли (далі Протоки), та розвиток міжнародних відносин у 30-х - на початку 90-х рр. ХХ ст. Розглянуто причини, передумови, а також ...
1651376
   Чорноморський державний університет імені Петра Могили : Petra mea - моя твердиня : [ювілейне вид. до 20-ї річниці навч. закл.] / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Л.П. Клименко (голова) та ін.]. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – 502, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-336-346-2


  У пр. № 1726979 напис: Шановний Максиме Віталійовичу! Прийміть цю книгу на згадку про університет та з найкращими побажаннями. З повагою, ректор, д. т. н., професор /Підпис/ Л.П. Клименко
1651377
  Глушко О.К. Чорноморський заповідник / О.К. Глушко. – Одеса, 1972. – 32с.
1651378
   Чорноморський збірник. – Одеса : Видання Українського чорноморського інституту ; Ч.27
Кн.5. – 1944. – 79с. – На правах рукопису
1651379
   Чорноморський збірник. – Одеса. – (Видання Українського чорноморського інституту ; Ч.24)
Кн.6. – 1945. – 36с. – На правах рукопису
1651380
   Чорноморський збірник. – Одеса. – (Видання Українськьго морського інституту ; Ч.30)
Кн.7. – 1946. – 44с. – На правах рукопису
1651381
   Чорноморський збірник. – Женева. – (Видання Українського морського інституту ; 36)
Книга 8. – 1946. – 54с. – На правах рукопису
1651382
   Чорноморський збірник. – Женева. – (Видання Українського морського інституту ; 41)
Книга 9. – 1946. – 43с. – На правах рукопису
1651383
   Чорноморський збірник. – Женева. – (Видання Українського морського інституту ; Ч.47)
Кн.10. – 1947. – 80с. – На правах рукопису
1651384
   Чорноморський збірник. – Женева. – (Видання Українського морського інституту ; 59)
11. – 1947. – 90с. – На правах рукопису
1651385
  Марцінковський І. Чорноморський козак - письменник Яків Кухаренко, товариш поета-художника Тараса Шевченка // Шевченківський краєзнавчий альманах : науково-популярне видання / Всеукр. культурно-науковий фонд Т. Шевченка ; голов. ред. Л. Красицька ; редкол.: В. Бабич, В. Бугрим, П. Засенко [та ін.]. – Київ, 2013. – 2013-2014. – С. 2-8
1651386
   Чорноморський літопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Ін-т іст. україни НАН України. – Миколаїв, 2010-. – ISSN 2079-682X
Вип. 10. – 2014. – 213 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1651387
  Глущак А. Чорноморський меридіан Петра Осадчука // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 1)
1651388
  Давидова В. Чорноморський регіон : проблеми та перспективи регіональної інтеграції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 288-296. – ISBN 978-966-02-5496-1
1651389
  Аєдінова М.А. Чорноморський регіон і проблеми міжнародної безпеки початку XXI ст. // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 64-72. – ISBN 978-966-02-7888-2
1651390
  Черник П. Чорноморський регіон як зона стратегічного домінування / П. Черник, А. Шумка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 118-132. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333


  Розглянуто аспекти, що впливають на розвиток геополітичної обстановки в Чорноморському регіоні. Туреччина є однією з впливових держав ЧР, яка розгорнула активну діяльність з метою перетворення країни на глобальний транзитний пункт транспортування ...
1651391
  Шергін С. Чорноморський регіон: конфронтація чи діалог? // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5. – С. 14-17. – (Історичні науки)
1651392
  Матвієнко В. Чорноморський союз: нереалізовані наміри // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 105-108. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано спроби керівництва УНР на останньому етапі національно-визвольних змагань створити стійкий військово-політичний союз державних утворень, що виникли на теренах постімперської Росії.
1651393
  Биковський Л. Чорноморський факультет Таврійського державного університету / Л. Биковський; з коррефератом доц. д-ра Михайла Антоновича ; Укр. морс. ін-т. – Женева, 1946. – 32 с. – На правах рукопису. – (Видання Українського морського інституту ; 40)
1651394
  Мажар Л.С. Чорноморський Флот Росії як предмет та джерело міжнародних спорів // Морське право: актуальні питання теорії та практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. морська акад. – Одеса, 2014. – Вип. 8. – С. 18-28
1651395
  Гриценко І. Чорноморський флот у часи Центральної Ради // Пам"ятки України: науковий альманах / голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (43). – C. 3-16
1651396
  Левченко Л.Л. Чорноморський центральний військово-морський архів (1794-1934) : Дослідження. Документи. Склад фондів: реконструкція / Лариса Левченко ; Ін-т історії України, НАН України ; держ. архів Миколаїв. обл. – Миколаїв : Іліон, 2018. – 659, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 654-659. – Бібліогр.: с. 640-653 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-534-497-2
1651397
  Зайцев Ю.П. Чорноморські береги України / Ю.П. Зайцев ; НАНУ, Ін-т біології південних морей ім. О.О. Ковалевського, Одеський філіал. – Київ : Академперіодика, 2008. – 242с. – ISBN 978-966-360-094-9
1651398
  Гомон М.В. Чорноморські криниці : повісті, оповідання / М.В. Гомон. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 167 с.
1651399
  Мажар Л.С. Чорноморські протоки Босфор і Дарданелли: міжнародні морські спори з приводу їх використання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 157-161
1651400
  Машевський Олег Петрович. Чорноморські протоки у політиці міжнародних союзів (70-ті рр. XIX ст. - 1918 р.) : дис. ... д-ра істор. наук : 07.00.02 / Машевський Олег Петрович ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 446 л. – Бібліогр. : л.386-446
1651401
  Машевський О.П. Чорноморські протоки у політиці міжнародних союзів (70-ті рр. XIX ст. - 1918 р.) : автореф. дис. ... доктора іст. наук : 07.00.02 / Машевський О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 30 с. – Бібліогр. : 33 назви
1651402
  Роговська А.С. Чорноморсько-балтійський союз в інтерпретації С. Рудницького як перспектива сучасної української геополітики // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 144-145
1651403
  Косяк М.С. Чорноморсько-Каспійський регіон та інтереси позарегіональних структур // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 32-33. – ISSN 0868-8117
1651404
  Мацкевий Леонід Георгійович Чорноморсько-середземноморський коридор упродовж останніх 30 тис. років / Мацкевий Леонід Георгійович, Г. Панахид // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 109-111. – ISSN 0235-3490
1651405
   Чорноморському державному університету імені Петра Могили - 20 років // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 6. – ISSN 1682-2366
1651406
  Старицький М.П. Чорноморци [Чорноморці] : опеpетта в 3 каpтынах / По Кухаpенку скомпанував М.[ихайло]С.[тарицький] ; музыка М. Лысенка. – Киев : Изд. кн. и муз. магазина Б. Коpейво ; тип. Г.Л. Фpонцкевича, 1885. – 78, 32 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Примірник № 52232 дефектний, стор. 67-78 надруковані на друк. машинці, сторінки з нотами (32) втрачені
1651407
  [Грінченко М.М.] Чорноморци у неволи [Чорноморці у неволі] : оповидання: / П[pеказано] З Р[осійськ]-ои. – Київ : Вид. книгаpни С.И. Гомолинського ; Дpук. б[ывшая] Фед[оpова], аp[енд]. Л.И. Блехманом, 1889. – 32 с. – Авт. та скоpочення "П[еpеказано] З. Р[осійськ]-ои" встановлено за кн.: Бібліотечні колекції: Б.Д. Грінченко. К., 1988. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  . Псевдоніми та криптоніми — М. Загірня, М. Чайченко, М. Доленко, П. З. Р-ой та інші. Дружина Бориса Грінченка.
1651408
   Чорноморци у неволи [Чорноморці у неволі] ; Як чоловик конем був ; Улас Павленко : Тpы оповидання / П[еpеробки] З. Р[осійськ]-ой. – У Чернигови : [Видав Б. Гpінченко] ; Дpук. Губеpн. Пpавл., 1895. – 32 с. – Скоpочення "П[еpеробки] З. Р[осійськ]-ои" встановлено за кн.: Бібліотечні колекції: Б.Д. Гpінченко. - К., 1988. - Оповідання "Чорноморци у неволи" та "Як чоловик конем був" М.М. Грінченко. - Вид. укр. м. у трансліт. симв. рос. м.старої орфогр.


  Псевдоніми та криптоніми — М. Загірня, М. Чайченко, М. Доленко, П. З. Р-ой та інші. Дружина Бориса Грінченка; На обкл. № 107776 надпис: Д. Дорошенко
1651409
  Кучер В.С. Чорноморці : роман / В.С. Кучер. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 587 с.
1651410
  Кучер В.С. Чорноморці : роман / В.С. Кучер. – Київ, 1956. – 588 с.
1651411
  Кучер В.С. Чорноморці : роман / В.С. Кучер. – Київ, 1968. – 547 с.
1651412
  Кучер В.С. Чорноморці : Роман / В.С. Кучер. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 560 с. : іл.
1651413
  Кучер В.С. Чорноморці : роман / В.С. Кучер. – Сімферополь, 1975. – 552 с.
1651414
   Чорноморці. Оперета на 3 дії.. – Київ, 1963. – 139с.
1651415
  Сергійчук В.І. Чорномоська Січ океаном // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 265-267. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 80-річчя початку формування української збройної сили в США.
1651416
  Єрмоленко В.М. Чорносмородиновий зморшкуватий пильщик Eriocampa Dorpatica RNW (Hym. Tnthredinidae) - новий в складі фауни Середнього Уралу шкідливий вид / В.М. Єрмоленко, 1956. – 148-152с.
1651417
  Омельянчук І.В. Чорносотенний рух на Україні в 1904-1914 рр. : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Омельянчук І. В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 18 с.
1651418
  Омельянчук І.В. Чорносотенці в Україні: на початку ХХ століття: ідеологія, структура, соціальний склад // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 57-66. – (Історія ; вип. 35)


  Аналізуються передумови виникнення, ідеологія, структура, соціальний склад чорносотенних організацій на Україні на початку XX ст. Уперше до наукового обігу введено новий фактичний матеріал, що віддзеркалює загальні аспекти історії монархічного руху.
1651419
  Реєнт О. Чорносотенці: український аспект (кінець ХІХ - 1917 р.) / О. Реєнт, О. Сердюк // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (560), вересень - жовтень. – С. 91-99. – ISSN 0130-5247
1651420
  Мисик В.О. Чорнотроп / В.О. Мисик. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 111 с.
1651421
   Чорнухинський історико-краєзнавчий музей. – Харків, 1978. – 36с.
1651422
  Зуб Т.С. Чорнухинський історико-краєзнавчий музей / Т.С. Зуб. – Х, 1990. – 58с.
1651423
  Виноградов А.К. Чорный консул / А.К. Виноградов. – Москва, 1936. – 357с.
1651424
  Виноградов А.К. Чорный консул / А.К. Виноградов. – Москва, 1956. – 367с.
1651425
  Виноградов А.К. Чорный консул / А.К. Виноградов. – Москва, 1957. – 368с.
1651426
  Виноградов А.К. Чорный консул : Историческая повесть в 3-х ч. / А.К. Виноградов. – Минск : Вышэйшая школа, 1982. – 256с. – (Б-ка отеч. и зарубежной классики)
1651427
  Виноградов А.К. Чорный консул / А.К. Виноградов. – Ташкент, 1982. – 336с.
1651428
  Виноградов А.К. Чорный консул : Историческая повесть в 3-х ч. / А.К. Виноградов. – Минск : Народна освета, 1982. – 256с. – (Б-ка отеч. и зарубежной классики)
1651429
  Виноградов А.К. Чорный консул / А.К. Виноградов. – Москва, 1986. – 687с.
1651430
  Коельо Пауло Чорт і панна Прим / Коельо Пауло; Пер. з португальської Віктора Морозова. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. – 184с. – ISBN 966-7493-36-9
1651431
  Патрус-Карпатський Чорт на мотоциклі / Патрус-Карпатський. – К., 1966. – 71с.
1651432
  Мордвинкин П. Чорт паленый / П. Мордвинкин. – М., 1919. – 35с.
1651433
  Маківчук Ф.Ю. Чорт штовхнув / Ф.Ю. Маківчук. – Львів : Каменяр, 1964. – 79 с.
1651434
  Новак Тадеуш Чорти: Роман. / Новак Тадеуш. – Київ, 1981. – 200с.
1651435
  Косач Юрій Чортівська скеля : Роман / Косач Юрій. – Нью-Йорк : Коць, 1988. – 456с.
1651436
  Каліберда Юрій Чортківська офензива Галицької армії за спогадами сучасників // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 169-180. – ISSN 0869-3595
1651437
  Шток И.В. Чортова мельница / И.В. Шток. – М, 1954. – 84с.
1651438
  Дроздовський Дмитро Чортове колесо антиестетики: останній оберт // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-12. – ISSN 0868-9644
1651439
  Апанович О. Чортомлицька Запорозька Січ. : до 345 річниці заснування / Олена Апанович. – Київ : Українське козацтво, 1998. – 80 с. – ISBN 5-7707-1070-5
1651440
  Андрійчук В.К. Чортополох : гуморески / Андрійчук В.К. – Львів : Кн.-журн. вид., 1963. – 51 с. : іл.
1651441
  Дудко Ф. Чорторий : (Фільми української боротьби 1919-1920 рр.) / Федір Дудко. – Вид. 2-ге. – Авгсбург : [б. в.], 1946. – 206 с.
1651442
  Лазарук М. Чорторийські марева-видіння // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 10 червня (№ 11). – С. 18-19


  Фрагмент з роману у новелах "Двоє на крутих віражах". До 75-річчя Івана Миколайчука.
1651443
  Лазарук М. Чорторийські марева-видіння : фрагмент з роману у новелах "Двоє на крутих віражах": до 75-річчя Івана Миколайчука // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 89-110. – ISSN 0130-1608
1651444
  Лазарук М.Я. Чорторийські марева-видіння : роман у новелах / Мирослав Лазарук. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – 207, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7465-93-4


  У пр. № 1746892 напис: Вельмишановному Михайлові Наєнку - з любов"ю і шаною, на творче надхнення і спілкування задля наших читачів. Підпис. 6.11.2020 р. м. Чернігів
1651445
  Нечуй-Левицький І. Чортяча спокуса, 1889
1651446
  Нечуй-Левицький І. Чортяча спокуса, 1889
1651447
  Нечуй-Левицький І.С. Чортяча спокуса : оповідання. – 3-є вид. – Черкаси : Сіяч ; [Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч"], 1918. – 53 с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 41)
1651448
  Толстой Л.М. Чортячий напиток : фантастична казка у 4-х подіях ; Переклад для украінськоі сцени з піэси Л. Толстого "Первий винокур" / [Пер.] К.І. Ванченко [К.І. Ванченко-Писанецький]. – Ташкент : Комерч. друк. Я. П. Эдельмана, 1912. – 22 с. – На тит. арк. та обкл. К.І. Ванченко зазначений як авт.
1651449
  Церковняк-Городецька Чосапис "Первісне громадянство та його пережиткина Україні" як чинник формування історико-антропологічного підходу у фольклористиці другої половини XIX - початку XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 259-265


  У 1926 році побачив світ перший випуск наукового щорічника "Первісне громадянство та його пережитки на Україні (Примітивна культура та її пережитки на Україні, соціальна преісторія, народна творчість в соціологічному освітленню)". Нове культурологічне ...
1651450
  Середницький Я. Чотар Українських Січових Стрільців Андрій Мельник в переможній битві з російськими військами за гору Маківка в Сколівських Карпатах на зламі квітня - травня 1915 року // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 12-25 січня (№ 3/4). – С. 7


  До 130-річчя від дня народження.
1651451
  Марчевський М. Чотарі. / М. Марчевський. – Х, 1932. – 135с.
1651452
  Сірук М. Чотири "нюанси" перемоги Трюдо / М. Сірук, І. Бардин, А. Шевченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 жовтня (№ 190). – С. 3


  Парламентські вибори в Канаді.
1651453
   Чотири азійські тигри / матеріали підготовлені редакцією // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2022. – Березень - квітень (№ 3/4) : Вкрита таємницею історія Далекого Сходу. – С. 42-59
1651454
  Кропотова Н. Чотири аспекти професії як соціокультурного феномену // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 44-50. – ISSN 1682-2366
1651455
  Стельмах М.О. Чотири броди / М.О. Стельмах. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 527 с.
1651456
  Стельмах М.О. Чотири броди / М.О. Стельмах. – Київ : Дніпро
Ч. 1. – 1979. – 253 с.
1651457
  Стельмах М.О. Чотири броди : роман / М.О. Стельмах. – Київ : Дніпро. – (Роман й повісті)
Ч. 2. – 1979. – 285 с.
1651458
  Стельмах М.О. Чотири броди : роман / М.О. Стельмах. – Київ : Дніпро, 1981. – 509 с.
1651459
  Стельмах М.О. Чотири броди / М.О. Стельмах. – Київ, 1989. – 608с.
1651460
  Стельмах М. Чотири броди : роман / М. Стельмах. – Київ : Дніпро, 1995. – 592с. – ISBN 5-308-01629-1
1651461
  Стельмах М.О. Чотири броди / Михайло Стельмах. – Харків : Фоліо, 2008. – 576 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4358-0
1651462
  Савчин М. Чотири вершники трансформацій: ефективність правового регулювання економічних інституцій // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 89-134. – ISSN 1026-9932
1651463
  Цюпа І.А. Чотири вітри : оповідання / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 133 с.
1651464
  Умланд А. Чотири геополітичні виміри децентралізації України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 січня (№ 1). – С. 4


  Як нинішня українська реформа місцевого самоврядування вплине на міжнародні відносини та внутрішній розвиток пострадянських країн.
1651465
  Кулакевич Ю.С. Чотири головні помилки при наданні домедичної допомоги дитині // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 27
1651466
  Даніель М Чотири дні / М Даніель, . – Харків, 1934. – 84 с.
1651467
  Золя Е. Чотири дні Івана Гурдон / Еміль Золя ; Пеpеклав Т. Омецінський. – Львів : Hакладом pед. "Hаp. Слова". З "Загальн. дpук.", 1908. – 72 с.
1651468
  Гераль О. Чотири дні української культури в Любліні // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 16 грудня (№ 50). – С. 6. – ISSN 0027-8254
1651469
  Гарсія Льорка Чотири драми : Криваве весілля. Пустошня. Панна Розіта. Господа Бернарди Альби. / Ф.Гарсія Льорка; Переклад з есп. В.Вовк у співроб. з В.Бургардтом. – Б.м. : Сучасність, 1974. – 229с. – Парал. тит. арк. ісп. мовою
1651470
  Кияновська Л. Чотири духовні іпостасі першого голови "Просвіти" : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Л. Кияновська, Л. Мельник; Національна Спілка письменників України // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 93-98. – ISSN 0868-4790
1651471
  Берлін І. Чотири есе про свободу / І. Берлін. – Київ : Основи, 1994. – 272. – ISBN 5-7707-5606-3
1651472
  Осипенко М.С. Чотири загадки давньоруських літописів про перші русько-половецькі контакти 50–70-х рр. ХІ ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 44-50. – ISSN 1608-0599
1651473
  Алістер Томсон Чотири зміни парадигм в усній історії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 7-24. – ISBN 978-966-86-03-42-6
1651474
  Джаліль М. Чотири квітки / М. Джаліль. – Київ, 1972. – 169с.
1651475
  Сірук М. Чотири ключові напрями співпраці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 211). – С. 3


  Експерти - про очікування Києва від брюссельського саміту Східного партнерства.
1651476
  Гуменюк О. Чотири кроки до незалежності // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 18 лютого (№ 7). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Українська революція 1917 - 1922 рр.
1651477
  Малишко А.С. Чотири літа : поезії 1941-1945 / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав України, 1946. – 208 с.
1651478
  Зузяк П.М. Чотири механізми взаємодії дислокації з слабкими стопорами та умови їх реалізації / П.М. Зузяк, А.М. Коломієць // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 337-340. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  В рамках моделі ланцюжка перегинів розглянуто чотири можливих види впливу точкових дефектів на кінетику утворення та розбігання парних перегинів. Зазначені умови, при яких можлива реалізація кожного із чотирьох випадків. Аналітично доведено вплив ...
1651479
  Суржик Л. Чотири мільярди на плагіат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 травня (№ 18)


  "Незважаючи на серію гучних дисертаційних скандалів, жоден з викритих у плагіаті посадовців та наближених до них осіб не поніс відповідальності. Здавалося б, після появи експертного висновку фахівців Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, ...
1651480
  Кудін В.О. Чотири місяці в Техасі / В.О. Кудін. – К, 1988. – 139с.
1651481
  Жаботинський І. Чотири міфи про приватних виконавців / І. Жаботинський, О. Хавалко // Юридична газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 34). – С. 10


  Не минуло й року з моменту винесення першими приватними виконавцями постанови про відкриття виконавчого провадження.
1651482
   Чотири нагороди і гордість за переможців / підготувала Дарина Матат // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 26 серпня (№ 34). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Старший науковий співробітник Науково--виробничого хіміко-біологічного центру КНУ ім. Т. Шевченка, канд. хімічних наук К. Гавриленко. За його словами, з усіх країн, які брали участь у 51-й Міжнародній учнівської олімпіаді з хімії, Україна посіла 15-те ...
1651483
   Чотири нагороди української команди // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 8


  У Румунії відбулася VIII Міжнародна олімпіада з астрономії та астрофізики. В олімпіаді взяли участь випускники Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка. З Румунії наша команда привезла чотири нагороди: срібну медаль отримав ...
1651484
  Мостяєв О.І. Чотири наукові підходи в українознавстві: загальна характеристика // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – С. 86-96.
1651485
  Яремчук І. Чотири невідомі листи Михайла Дяченка до редакції журналу "Дажбог" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 337-348. – ISSN 0130-528Х
1651486
  Федотюк П. Чотири новели // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 75-91. – ISSN 0131-2561
1651487
  Мельниченко В. Чотири нових прізвища до "Шевченківської енциклопедії" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 8-14 жовтня (№ 41). – С. 10-11


  Продовження проєкту "Подробиці Шевченкового життя". Розповідь про чотирьох історичних персонажів: В.І. Беретті, Й. Х. Даціаро, В.Д. Козельську та А.Ф. Свєтова.
1651488
  Качкан В. Чотири ноти - у вінець пам"яті Богдана Лепкого // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 84-89. – ISBN 5-87322-078-0
1651489
  Голубничий В.С. Чотири олімпійських сходження. / В.С. Голубничий. – К., 1976. – 118с.
1651490
  Бондаренко М. Чотири оповідання / М. Бондаренко. – Харків : Книгоспілка, 1926. – 36 с.
1651491
  Таранавський Ю. Чотири оповідання // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 179/181. – С. 3-95
1651492
  Бажан М.П. Чотири оповідання про надію : варіації на тему Р.М. Рільке / М.П. Бажан. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 67 с.
1651493
  Яремчук О. Чотири парадокси Швеції // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 31 жовтня (№ 198). – С. 3


  Як уроки капіталізму вплинули на скандинавську модель "функціонального соціалізму".
1651494
  Ніколаєнко С. Чотири питання міністру: Інтерв"ю з міністром освіти і науки України // Світ, 2005. – № 11-12 берез


  [Про пріоритети у науково-інновац. діяльності]
1651495
  Аврошко А.Я. Чотири подорожі по індустріальному Прикарпаттю. Борислав. Стебник. Новий Роздол. Новояворівське = Четыре путешествия по индустриальному Прикарпатью : Путівник / А. Аврошко. – Львів : Каменяр, 1974. – 68с. – На обкл. авт. не вказ.; Обкл. укр.мовою; Текст та тит. арк. парал. укр. та рос. мовами
1651496
  Мушинка М. Чотири празькі видання творів Тараса Шевченка періоду Другої світової війни // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (343), травень - червень. – С. 7-14. – ISSN 0130-6936


  У статті розглянуто місце Праги в історії україністики та історію чотирьох видань творів Т. Шевченка періоду Другої світової війни. У кожному із цих видань цензура Протекторату Чехії та Моравії викреслила з його віршів і приміток до них місця з ...
1651497
  Кравченко М.Г. Чотири практичних проблеми реформування сфери управління побутовими відходами в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС" : 8 червня 2018 р. / "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельватика, 2018. – С. 49-51. – ISBN 978-966-916-562-6
1651498
   Чотири принципи взаємин у системі "педагог - учень" // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня", 2021. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : STEM - освіта


  Підготовлено редакцією.
1651499
  Панченко В. Чотири причини, щоб пошанувати Євгена Чикаленка // Промінь просвіти : інформаційний бюлетень Ружинського селищного осередку ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка / голова Ружин. селищного осередку "Просвіта" В. Митюк ; ред. рада.: Н. Панасюк, Н. Дудар, С. Ходаківська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, березень 2018 р. – С. 16-18
1651500
  Чарута А. Чотири прізвища жителів с. Бокового на Долинщині. Записи у метричних книгах XVIII-XX ст. Ч. 2 // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 217-226
1651501
  Малишев Б. Чотири проблеми із притягненням поліцейських до дисциплінарної відповідальності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 26 квітня - 2 травня (№ 17). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1651502
  Носач Ольга Чотири прояви гармонії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 64-65 : фото
1651503
  Шевчук С. Чотири розмови про Лесю Українку / Блаженніший Святослав Шевчук, Оксана Забужко // Апокриф : вибране / Л. Українка. – Київ : Комора, 2020. – С. 11-124. – ISBN 978-617-7286-60-7
1651504
  Кочерга Ю.Т. Чотири світанки віку / Ю.Т. Кочерга. – Київ, 1965. – 96с.
1651505
   Чотири сезони в Лондоні : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 16-21 : Фото
1651506
  Козинець О. Чотири середи понеділка : новели // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 2. – С. 113-123


  Зміст: "Чотири середи понеділка", "Квартира номер шість", "Ця егоїстична хво...", "Я - не твоя сестра, брате!", "Я - баранець Маленького Принца", "Дорога до моря", "Хто я сьогодні?" (поезія). Слово до читача.
1651507
  Пронкевич О. Чотири смерті Анни Карениної: кохання-пристрасть крізь призму кінематографа // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 1. – С. 34-37
1651508
   Чотири спогади про Кобзаря / О.М. Лазаревський, М.К. Чалий, К.І. Герн, Ф.П. Пономарьов // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2014. – № 1. – С. 094-103. – ISSN 0130-321Х
1651509
  Ярмолюк М.Я. Чотири справи інспектора Турчина : повість / М.Я. Ярмолюк. – Київ, 1978. – 192 с.
1651510
  Павленко М. Чотири стихії буття Ірини Жиленко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (652). – С. 41-44. – ISSN 0130-5263
1651511
  Мелещенко О.К. Чотири століття британської журналістики / О.К. Мелещенко, Б.І. Черняков // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 191-228
1651512
  Каменюк М.Ф. Чотири струни : поезії / М.Ф. Каменюк. – Одеса : Маяк, 1971. – 63 с.
1651513
  Крупа Л.М. Чотири струни / Л.М. Крупа. – Львів, 1986. – 46с.
1651514
  Гарбар Р. Чотири сценарії Єврореволюції в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 5). – С. 5
1651515
   Чотири тактики педагогічної підтримки дитини. – Київ : Шкільний світ, Видавець Л. Галіцина, 2006. – 112с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-060-3; 966-256-096-7
1651516
  Пшимановський Я. Чотири танкісти і пес : повість/ пер. з польск. / Я. Пшимановський. – Київ : Молодь, 1971. – 500 с.
1651517
  Пшимановський Я. Чотири танкісти і пес : Повість / Я. Пшимановський. – Київ : Дніпро, 1987. – 774с.
1651518
  Пшимановський Я. Чотири танкісти і пес: повість / Я. Пшимановський. – Київ, 1968. – 254с.
1651519
  Пшимановський Я. Чотири танкісти і пес: повість. / Я. Пшимановський. – Київ
ч. 3. – 1973. – 269с.
1651520
  Шутц М. Чотири тижні в Україні // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Студент Мартін Шутц, майбутній інженер у сфері водних ресурсів з Інституту прикладних наук м. Магдебург (Німеччина) - перший іноземний студент, який улітку пройшов стажування на новоствореній українсько-німецькій кафедрі екологічного менеджменту та ...
1651521
   Чотири українських ВНЗ - у рейтингу найкращих // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 16 вересня (№ 37). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Британська міжнародна компанія Quacquarelli Symonds (QS) представила щорічний рейтинг найкращих вищих навчальних закладів світу World University Rankings 2013/2014. За результатами рейтингу КНУ імені Тараса Шевченка увійшов до Топ-500 кращих вищих ...
1651522
   Чотири українські "енштейни". Молодь у науці таки є - "День" знайшов кілька важливих проєктів, які це доводять. / підготувала Марія Чадюк // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 18-19 лютого (№ 11/12)
1651523
  Єлісєєв К. Чотири умови для безпеки на Донбасі: як прибрати загрози від "формули Штайнмаєра" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 20-26 вересня (№ 38). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1651524
  Лавриш Ю. Чотири уроки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 13


  Учасники міжфакультетського Дискусійного клубу Львівського національного університету ім. І. Франка продовжили сучасне прочитання "Бронебійної публіцистики". Під мислиннєвим мікроскопом - "Таборовий зошит" Василя Стуса.
1651525
  Акуленко Л. Чотири уроки Балкан: що має врахувати Україна на шляху до членства в ЄС? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 19-30 вересня (№ 37/38). – С. 13. – ISSN 1992-9277
1651526
  Кравчук Ольга Чотири уроки на тему "Підприємство та підприємництво" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 20-24 : Табл.
1651527
  Шагінян М.С. Чотири уроки у Леніна / М.С. Шагінян. – К., 1973. – 248с.
1651528
  Гродська Е.Б. Чотири хвилі переселенського руху українців: соціокультурні причини та особливості діаспори // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 41-45. – ISSN 2312-4679
1651529
  Клименко О.О. Чотири хвилі української еміграції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 356-361.


  В статті проведено причинно-наслідковий аналіз української еміграції на достатньо репрезентативній інформації. Особливу увагу приділено четвертій хвилі еміграції та економічним причинам та наслідкам цього явища. The cause and effect analysis of the ...
1651530
  Рябенко В. Чотири хвилі української міграції: історія, особливості і результати самоврядної інституалізації громадськості // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2019. – Т. 46 : Економічний портрет Донецької області. Історія. Історія, фольклористика, етнографія. Історія, філософія, соціологія. Медіаосвіта. Мовознавство в особах. Сільське господарство. Рецензії, інформації. – С. 144-181. – ISSN 1728-9572
1651531
  Малахов В. Чотири чверті шляху. Роздуми про генераційний злам у київському філософському середовищі 1970-х років // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 5 : Філософія і особистість. – С. 65-80. – ISSN 0235-7941


  У своєму нарисі автор розповідає про київську філософську спільноту, викладачів і студентів філософського факультету КДУ 60-70 рр., їх професійне та духовне формування. Згадуються викладачі філософського факультету: І.В. Бичко, І.В. Бойченко, В.О. ...
1651532
  Банг Г. Чотири чорти / Герман Банг ; Пеpеклад Л. Будая [С.О. Буда]. – Київ : Дpук. Р. К. Лубковського, 1918. – 48 с.
1651533
  Яновський Ю. Чотири шаблі : роман / Ю. Яновський. – Київ, 1930. – 226 с.
1651534
  Яновський Ю. Чотири шаблі : роман / Юрій Яновський. – Вінніпег : Накладом УкраїнськоїНаціонально-Видавничої Спілки ; Новий Шлях. – (Літературна бібліотека ; ч. 1)
Ч. 2. – 1952. – 105, [1] c.
1651535
  Яновський Ю.І. Чотири шаблі : романи, оповідання / Ю.І. Яновський. – Київ : Дніпро, 1990. – 366 с.
1651536
  Яновський Ю.І. Чотири шаблі : оповідання, есеї, романи / Юрій Яновський ; [передм. та коментарі Г.І. Хоменко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 572 с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5618-4
1651537
  Гутиря С. Чотири, а не три : проза: есе // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 193-199
1651538
  Магда О.В. Чотиривимірні алгебри Лі та точні розв"язки квазілінійних рівнянь гіперболічного типу // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 89-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі розв"язано задачу групової класифікації одного класу квазілійних рівнянь гіперболічного типу з двома незалежними змінними відносно чотиривимірних та п"ятивимірних алгебр Лі та знайдені точні розв"язки деяких рівнянь розглядуваного вигляду.
1651539
  Абраменко А.О. Чотиривимірні алгебри Лі та точно розв"язні матричні моделі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В даному повідомлені проведено класифікацію нееквівалентних зображень розв"язних чотиривимірних алгебр Лі. Одержані зображення використано для побудови точно розв"язних матричних моделей рівняння Шредінгера.
1651540
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці / В.М. Брадіс. – 10-е вид. – Київ, 1953. – 64с.
1651541
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 19. – Київ : Радянська школа, 1962. – 93 с.
1651542
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 20-те вид. – Київ : Радянська школа, 1963. – 94 с.
1651543
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 22. – Київ : Радянська школа, 1965. – 93 с.
1651544
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 23. – Київ : Радянська школа, 1966. – 93 с.
1651545
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 24. – Київ : Радянська школа, 1967. – 93 с.
1651546
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 31. – Київ : Радянська школа, 1974. – 95 с.
1651547
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці / В.М. Брадіс. – 32-е вид. – Київ, 1975. – 95 с.
1651548
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : для середньої школи / В.М. Брадіс. – 33-є вид. – Київ : Радянська школа, 1976. – 94с.
1651549
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці / В.М. Брадіс. – Київ, 1983. – 92с.
1651550
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці / В.М. Брадіс. – 41-е вид. – Київ : Радянська школа, 1984. – 94с.
1651551
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці / В.М. Брадіс. – 47-е вид. – К., 1991. – 92с.
1651552
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці для середньої школи / В.М. Брадіс. – Харків, 1936. – 47с.
1651553
  Орос Я. Чотирикутна зірка / Я. Орос. – Київ, 1995. – 327 с.
1651554
  Фінкельштейн Д.Л. Чотирикутник і трикутники // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 19-25. – ISSN 1029-4171
1651555
  Вітковський В. Чотирикутник смерті / В. Вітковський, М. Рябий // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 23 листопада (№ 43/44). – С. 10-11


  "Письменники Вадим Вітковський та Микола Рябий розмовляють про долю Української Народної Республіки. Українська народна пісня здобуває світову прихильність."
1651556
  Орос Я. Чотирикутня зірка : Арійські притчі / Я. Орос. – Київ : Козаки, 1995. – 328с. – ISBN 5-7707-6874-6
1651557
   Чотирилисник на щастя. – К., 1984. – 310с.
1651558
  Гродзинський Д.М. Чотиримовний словник назв рослин : (українсько-російсько-англійсько-латинський) / Д.М. Гродзинський ; Ін-т клітинної біології і генетичної інженерії; НАН України. – Київ, 2001. – 312c. – ISBN 966-7938-28-X
1651559
  Якубівський М. Чотириста пісень для України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 14 вересня (№ 36). – С. 7, 13


  Український поет, композитор і виконавець пісень Теодор Кукуруза.
1651560
  Женченко М. Чотириста сторінок адміністративно-територіального устрою // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 22 лютого (№ 36). – С. 5


  Про книгу "Україна. Адміністративно-територіальний устрій", яка вийшла наприкінці 2012 року, у Видавництві Верховної Ради.
1651561
   Чотиристоронній меморандум // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 3 травня (№ 17)


  В Острозькій академії підписали Меморандум про співпрацю із Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції та Радами арбітражних керуючих.
1651562
  Федорченко І.І. Чотирї артикули : [Статті]. – Київ : Друкарня І.І. Чоколова, 1912. – 43с. – (Укр.-Руське книгарство "Гасло" ; № 4)


  Зі змісту: Чиншове право; Далекий Схід і його заселення. – Решта ст. рос.
1651563
   Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Укр. хім. т-во ім. Д.І. Менделеєва ; [склад організац. ком.: Воловенко Ю.М. (голова), Запорожець О.А., Войтенко З.В. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2013. – 283, [1] с. : іл., табл. – Алфавіт. покажч. авт.: с. 227-283. - Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1651564
  Климко М.С. Чотирнадцятий з"їзд КП(б)У / М.С. Климко. – Київ, 1964. – 144с.
1651565
  Погребеник О.І. Чотирьохпартійна система як різновид багатопартийності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 193-203
1651566
   Чотирьохрівневе забезпечення соціально-економічного розвитку в умовах євроінтеграційних процесів (держава, регіон, галузь, підприємство) : монографія каф. екон. теорії / [С.М. Шкарлет та ін.] ; за заг. ред. В.Ф. Савченка, Т.Л. Шестаковської ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 319, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7496-75-3
1651567
  Чорній А.М. Чотирьохфонемне розпізнавання мовних сигналів в радіотехнічних пристроях та засобах телекомунікацій : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Чорній А.М. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1651568
  Амирханов Х.А. Чохское поселение : Человек и его культура в мезолите и неолите горного Дагестана / Х.А. Амирханов ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1987. – 220, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 209-217
1651569
  Моравіа А. Чочара / А. Моравіа. – К., 1991. – 556с.
1651570
  Моравіа А. Чочара = La Ciociara : роман / Альберто Моравіа ; пер. з італ. П. Соколовського ; передм. В. Скуратівського ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. Акад. Наук України, Італ. ін-т культури в Україні. – Харків : Фоліо, 2012. – 283, [3] с. – Додатк. тит. арк. італ. - Друк. за вид.: Моравіа А. Чочара: роман. Римські оповідання. Київ : Дніпро, 1991. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-6127-0
1651571
  Колтунов Г.Я. ЧП (Чрезвычайное происшествие). / Г.Я. Колтунов. – Москва, 1960. – 178с.
1651572
  Пеунов В.К. ЧП на третьей заставе / В.К. Пеунов, И.И. Чернявский. – Киев, 1982. – 349с.
1651573
  Кондратов Э.М. ЧП на улице Деляну / Э.М. Кондратов. – Кишинев, 1989. – 312с.
1651574
  Поляков Ю.М. ЧП районного масштаба: повесть / Ю.М. Поляков. – М., 1986. – 142с.
1651575
  Панкратов А.Б. ЧП союзного масштаба. / А.Б. Панкратов. – Казань, 1991. – 174с.
1651576
  Захарченко Т.К. Чревная артерия и ее вариабельность у овец : Автореф... канд. биол.наук: / Захарченко Т.К.; Ставропольский с.-х. ин-т. – Ставрополь, 1967. – 22л.
1651577
  Золя Э. Чрево Парижа / Э. Золя. – Москва, 1949. – 348с.
1651578
  Золя Э. Чрево Парижа / Э. Золя. – Ташкент, 1956. – 334с.
1651579
  Золя Э. Чрево Парижа / Э. Золя. – Ташкент, 1957. – 335с.
1651580
  Золя Э. Чрево Парижа / Э. Золя. – Москва : Известия, 1964. – 363 с.
1651581
  Золя Э. Чрево Парижа / Э. Золя. – Минск, 1979. – 272с.
1651582
  Гарт Брет Ф. Чрез пшеничные поля : повесть Брет-Гарта. – 62 с. – Отд. оттиск: Вестник иностранной литературы
1651583
  Шакибаев С. Чрезвычайная комиссия / С. Шакибаев. – Алма-Ата, 1978. – 151с.
1651584
   Чрезвычайная сессия Всемирного Совета Мира., 1952. – 45с.
1651585
  Магазинер Я.М. Чрезвычайно-указное право в России (ст. 87 Осн. Зак.) : Приложения: I. Практика чрезвычайно-указного права в России. II. Нормы иностранного права, аналогичные ст. 87-й / Я.М. Магазинер. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – 172, [1] с. – Экз. в разныз тип. переплетах
1651586
  Миклевски Ежи Чрезвычайно важно: управленческий учет в отеле / Миклевски Ежи, Подмогильный Сергей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 30-32 : фото
1651587
  Тендряков В.Ф. Чрезвычайное / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1972. – 478с.
1651588
   Чрезвычайное законодательство ФРГ.. – Москва, 1970. – 280с.
1651589
  Рив Р. Чрезвычайное положение : [роман] / Ричард Рив // Живущие в ночи : [роман] / П. Абрахамс. – Москва : Правда, 1986. – С. 261-525 : ил.
1651590
  Рив Р. Чрезвычайное положение. / Р. Рив. – М., 1967. – 278с.
1651591
  Винокур Б.И. Чрезвычайное поручение / Б.И. Винокур. – Москва, 1974. – 207с.
1651592
  Травин Г.С. Чрезвычайное происшествие / Г.С. Травин. – М, 1961. – 154с.
1651593
  Зябрев А.Е. Чрезвычайное происшествие / А.Е. Зябрев. – Красноярск, 1965. – 104с.
1651594
  Сафонов В.И. Чрезвычайное происшествие на полевом стане / В.И. Сафонов. – М., 1980. – 381с.
1651595
  Ермолина М.А. Чрезвычайные меры при защите морской среды от загрязнений: международно-правовые проблемы // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 161-167. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1651596
  Донгарова Т.С. Чрезвычайные органы партии / Донгарова Т.С. – Москва, 1976. – 111 с.
1651597
  Бугай Н.Ф. Чрезвычайные органы Советской власти / Н.Ф. Бугай ; отв. ред. Е.Г. Гимпельсон ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1990. – 318, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 250-287, 312-319
1651598
  Биниашвили М.С. Чрезвычайный 8 съезд Советов Грузинской ССР и принятие новой Конституции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Биниашвили М.С.; Кутаисский сельскохоз.ин-т., 1956. – 19л.
1651599
  Тур Чрезвычайный закон : сатир. комедия в 4-х актах, 8-ми карт. / А. С .Тур, Р. Л .Тур, Л. Шейнин. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1943. – 120с.
1651600
  Абрасимов П.А. Чрезвычайный и полномочный : [воспоминания] / П.А. Абрасимов. – Москва : Правда, 1980. – 63 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 50)
1651601
  Саблин В. Чрезвычайный комиссар / В. Саблин, З. Фазин. – М., 1938. – 212с.
1651602
  Саблин В. Чрезвычайный комиссар / В. Саблин, З. Фазин. – 2-е доп. изд., 1940. – 232с.
1651603
  Саблин В.В. Чрезвычайный комиссар / В.В. Саблин, З.И. Фазин. – Москва, 1958. – 399с.
1651604
  Саблин В.В. Чрезвычайный комиссар / В.В. Саблин, З.И. Фазин. – Новосибирск, 1973. – 318с.
1651605
  Тур А.С. Чрезвычайный посол : драма / А.С. Тур, П.Л. Тур. – Москва : Искусство, 1968. – 59 с.
1651606
  Голдинг У. Чрезвычайный посол / У. Голдинг. – М., 1990. – 63с.
1651607
  Соколов Е.Н. Чрезвычайный революционный налог 1918 года. Идея и практика // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 79-89. – ISSN 0042-8779
1651608
  Богомолов В.О. Чрезвычайный розыск... : в августе сорок четвертого : роман / В.О. Богомолов ; послесл. И. Дедкова ; худож. В. Жеребцов. – Ташкент : Узбекистон, 1991. – 429, [2] с. : ил.
1651609
   Чрезвычайщина.. – Омск, 1990. – 115с.
1651610
   ЧСА награждает лучших // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 47 : фото. – ISSN 1998-8044
1651611
  Мадар З. ЧССР / З. Мадар. – М, 1981. – 288с.
1651612
  Мельникова І.М. ЧССР / І.М. Мельникова, С.В. Віднянський. – К., 1985. – 134с.
1651613
  Горбач С.И. ЧССР в борьбе за запрещение химического оружия // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 36-40. – (Международные отношения и международное право ; № 31)


  Проанализирована деятельность ЧССР на международной арене по вопросу запрещения химического оружия. Особое внимание уделяется позиции ЧССР на Конференции по разоружению, а также при обсуждении вопроса на 41-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
1651614
  Горбач С.И. ЧССР в ООН: курс на мирное урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и Юге Африки (конец 70-х - первая половина 80-х годов) / С.И. Горбач, Н.Г. Щербак // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 64-71. – (Международные отношения и международное право ; вып. 29). – ISSN 0201-7601
1651615
  Кржиж К. ЧССР в системе социалистической экономической интеграции / К. Кржиж, В. Соукуп. – М., 1987. – 42с.
1651616
  Сергеев В.К. ЧССР: 40 лет Победного мая / В.К. Сергеев. – Москва, 1985. – 64с.
1651617
  Даньшина В.Н. ЧССР: 40 победных лет / В.Н. Даньшина, В.В. Фролов. – М., 1987. – 63с.
1651618
  Недорезов А.И. ЧССР: строительство развитого социализма / А.И. Недорезов, В.К. Сергеев. – М., 1983. – 64с.
1651619
   ЧСЧ середнього та старшого віку: чому складно залучати до діяльності ВІЛ-сервісних організацій / М.Г. Касянчук, М.Ю. Варбан, М.С. Корнілова, О.В. Трофименко // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (77). – С. 183-197. – ISSN 1681-116Х
1651620
  Поляков Ю.И. Чтение - труд творческий. / Ю.И. Поляков. – Пенза, 1963. – 59с.
1651621
   Чтение - читатель - читательская деятельность : термины и понятия / сост.: С.И. Ефремова, Е.И. Ратникова, Л.Н. Уланова // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 212-214
1651622
   Чтение - это модно, удобно и полезно // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – январь - февраль. – С. 46-49. – ISSN 1726-6726


  23 ноября 2012 г. в Москве, в "Президент-отеле" состоялась VI Всероссийская конференция "Национальная программа поддержки и развития чтения: проблемы и перспективы", организованная Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества при поддержке ...
1651623
  Кашкаров Андрей Чтение "с выражением" : как возродить забытую традицию // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
1651624
  Пумпянский А.Л. Чтение английской научной литературы / А.Л. Пумпянский. – Москва, 1962. – 88с.
1651625
  Каплин Р. Чтение без книг // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 8 (153). – С. 63-65. – ISSN 1726-6726
1651626
  Бугрименко Е.А. Чтение без принуждения / Е.А. Бугрименко, Г.А. Цукерман. – Москва, 1987. – 96 с.
1651627
   Чтение в беседе любителей русского слова. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Кн. 4-7. – 1811. – 129, 113, 124, 116 с. – Розд. паг.
1651628
  Неборсина Н. Чтение в гипертекстуальном пространстве поэтического дискурса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 58-60. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (48)). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматриваются модели чтения поэтического текста. Предпринята попытка обосновать проект "контрастивная поэтика" как отвечающий современным требованиям субъектно-центрической педагогики. У статті йдеться про моделі читання поетичного тексту. ...
1651629
   Чтение в дореволюционной России.. – М., 1992. – 152с.
1651630
   Чтение в изменющемся мире.. – М., 1974. – 283 с.
1651631
  Мелентьева Ю.П. Чтение в культуре повседневности. Обыденное чтение как распространенная современная модификация чтения. Постановка проблемы // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2014. – № 3. – С. 7-10. – ISSN 1815-3186


  Рассматривается место феномена чтения в культуре повседневности. Формулируется представление об "обыденном чтении" как о новой, возникающей в настоящее время модификации, ее особенностях и опасности распространения в качестве основной.
1651632
  Кублановский Юрий Чтение в непогоду : Стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 1 (1017). – С. 3-6. – ISSN 0130-7673
1651633
  Стефановская Н.А. Чтение в пространстве молодежной субкультуры // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 5. – С. 218-221. – ISSN 1997-0803
1651634
   Чтение в современной России: кризис или смена читательских предпочтений (материалы круглого стола) // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 4. – С. 17-23. – ISSN 1815-3186


  23 апреля 2012 г. в Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) в рамках Всемирного дня книг и авторского права с участием ученых, специалистов-практиков и учащейся молодежи был ...
1651635
  Иванова-Лукьянова Чтение вслух с опорой на пунктуацию / Иванова-Лукьянова. – М, 1980. – 133с.
1651636
  Иванова-Лукьянова Чтение вслух с опорой на пунктуацию / Иванова-Лукьянова. – М, 1988. – 184с.
1651637
  Зражевская Т.А. Чтение газеты / Т.А. Зражевская, И.М. Козловская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1981. – 248 с.
1651638
  Желобов П.П. Чтение геологических карт и построение по ним разрезов / П.П. Желобов. – Свердловск, 1967. – 88с.
1651639
   Чтение для народа. Малороссия и малороссы // Справочный толковый словарь / Н.А. Добротворский. – Москва : [б. и.], 1884. – С. 1-30. – (Народная библиотека)
1651640
  Стайнмиц Джордж Чтение дюн. По песчаным волнам // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 118-129 : фото
1651641
  Абрикосов А.А. Чтение и выполнение машиностроительных чертежей / А.А. Абрикосов. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Машгиз, 1961. – 292 с. : ил.
1651642
  Кожунова Л.С. Чтение и выполнение схем на уроках черчения / Л.С. Кожунова. – 2-ге вид. – М., 1979. – 80с.
1651643
  Куликов С.М. Чтение и выполнение чертежей в проекциях / С.М. Куликов. – М., 1959. – 179с.
1651644
  Бабич О.А. Чтение и деталирование сборочных чертежей : [учеб. пособие для всех специальностей вузов, кроме строит.] / О.А. Бабич, И.Н. Владиславская. – Москва : Высшая школа, 1966. – 94 с., [1] л. черт.
1651645
  Гуляева Н.П. Чтение и деталирование сборочных чертежей. / Н.П. Гуляева. – Горький, 1965. – 38с.
1651646
  Глинкин Н.А. Чтение и деталирование чертежей радиоизделий / Н.А. Глинкин, Н.А. Воскресенский. – М, 1971. – 140с.
1651647
  Рубцова М.Г. Чтение и перевод английской научно-технической литературы : Лексико-грамматический справочник / М.Г. Рубцова. – Москва : АСТ. Астрель., 2003. – 384с. – ISBN 5-17-010125-2; 5-271-02776-7
1651648
  Пумпянский А.Л. Чтение и перевод английской научной и технической литературы / А.Л. Пумпянский. – Москва, 1961. – 303с.
1651649
  Пумпянский А.Л. Чтение и перевод английской научной и технической литературы / А.Л. Пумпянский. – Москва, 1962. – 448с.
1651650
  Пумпянский А.Л. Чтение и перевод английской научной и технической литературы / А.Л. Пумпянский. – 2-е изд. – Москва, 1964. – 382с.
1651651
  Пумпянский А.Л. Чтение и перевод английской научной и технической литературы / А.Л. Пумпянский. – 3-е изд. – Москва, 1968. – 487с.
1651652
  Розен Е.В. Чтение и перевод немецких газет / Е.В. Розен. – Москва, 1969. – 143с.
1651653
   Чтение и работа с иноязычним текстом.. – Свердловск, 1985. – 134с.
1651654
  Романовская З.И. Чтение и развитие младших школьников / З.И. Романовская. – М., 1982. – 129с.
1651655
  Михайлова И.Э. Чтение и реферирование литературы на немецком языке / И.Э. Михайлова. – М., 1991. – 119с.
1651656
  Щебальский П. Чтение из русской истории (с исхода XVII века) / [соч.] П. Щебальского. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Печатано в типографии Рюмина и К*
Вып. 1. – 1863. – III, [1], 127, V с.
1651657
  Щебальский П. Чтение из русской истории (с исхода XVII века) / [соч.] П. Щебальского. – Москва : В Университетской типографии (Катков и К°)
Вып. 5. – 1866. – 251, IV с.
1651658
  Щебальский П. Чтение из русской истории (с исхода XVII века) / [соч.] П. Щебальского. – Москва : В Университетской типографии (Катков и К°)
Вып. 6. – 1868. – [4], 248, III с.
1651659
  Щебальский П. Чтение из русской истории (с исхода XVII века) / [соч.] П. Щебальского. – Москва : В Университетской типографии (Катков и К°)
Вып. 4. – 1874. – 273, [1], V с.
1651660
  Щебальский П. Чтение из русской истории (с исхода XVII века) : в 6 вып. / [соч.] П. Щебальского. – 2-е изд. – Варшава : В тип. Осипа Сикорского
Вып. 6. – 1880. – 239, III с.
1651661
  Тихомирова И. Чтение как движение души / Ирина Тихомирова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 10 (248). – С. 21-24. – ISSN 1727-4893


  Статья о психологическом воздействии чтения на человека.
1651662
  Одиноков В.Г. Чтение как искусство: умеем ли мы читать худож. произведение, сколько Наполеонов в "Войне и мире", а также, что такое поэтика и типология? / В.Г. Одиноков. – Новосибирск, 1976. – 48с.
1651663
  Соколов А.В. Чтение как момент истины // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 4. – С. 63-66. – ISSN 0869-608Х


  Оценивается актуальность и научная значимость изданий, подготовленных школой библиотековедов Челябинска. Обосновывается необходимость включения проблематики чтения в структуру библиотечно-информационного образования.
1651664
  Маркова Т.Б. Чтение как составная образа жизни: бумажная книга и/или электронный текст // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2013. – № 4. – С. 7-15. – ISSN 1815-3186


  Приведен сравнительный анализ традиционной книги и электронного текста, выявлены важные характеристики бумажной и электронной книги. Показана динамика развития чтения как элемента образа жизни различных поколений в современном российском обществе.
1651665
  Берилишвили Н.И. Чтение как средство обучения говорению в неязыковом вузе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Берилишвили Н.И.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1984. – 23л.
1651666
  Асмус В. Чтение как труд и творчество // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (344). – С. 15-18
1651667
  Карпова Н.Л. Чтение как увлекательный труд : [рецензия] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 167-170. – ISSN 0042-8841
1651668
  Абраменко Л.А. Чтение медицинской литературы на английском языке (лексические и грамматические трудности) / Л.А. Абраменко. – Минск : Вышейш. школа, 1977. – 143 с. – Библиогр.: с. 138-139
1651669
   Чтение на иностранном языке в неязыковом вузе.. – Куляб, 1972. – 117с.
1651670
  Грызулина А.П. Чтение научно-популярной литературы в старших классах средней школы.(На материале англ. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: / Грызулина А.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 15л.
1651671
  Срезневский И.И. Чтение о древних русских летописях : чтение I-III / [Соч.] И.И. Срезневского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1862. – [2], 48 с. – Прил. к 2 т. "Зап. Акад. наук", № 4
1651672
  Капустин М.Н. Чтение о политической экономии и финансах / сост. Мхаил Капустин. – Ярославль : В тип. Губернского правления, 1879


  Содержание конволюта: 1. Чтение о политической экономии и финансах / М. Капустин; 2. Общинное земледелие : в 2 вып. / [Соч.] А. Посникова. Вып. 1; 3. О средневековом общинном землевладении и огораживании полей в Англии XVI-го века / Э. Нассе; 4. ...
1651673
  Хорошунов Ф.Д. Чтение о Св. Равноапостольном князе Владимире и крещении Руси, предложенное, послучаю 900-летия со времени крещения русских, в собрании Киево-Печерской гимназии 14 июля 1888 года / Законоучителя Ф.Д. Хорошунова. – Киев : Тип. Милевского, 1898. – 44 с. – Без обл. и тит. л.
1651674
  Корольков И. Чтение о церковном учительстве / И. Корольков. – К, 1989. – 15с.
1651675
  Козычева И.Э. и Месинева Л.А. Чтение приносит детям пользу / И.Э. и Месинева Л.А. Козычева. – 2-е. – М., 1972. – 80с.
1651676
  Иванов К.А. Чтение прогнозов погоды на английском языке / К.А. Иванов. – Москва : Транспорт, 1967. – 55с.
1651677
  Белл Д.Н. Чтение ради пользы и удовольствия : учебное пособие : на англ. яз. / сост. Д.Н. Белл, Б.Н. Белл. – Москва : Высшая школа, 1977. – 95 с. – (Учеб. пособие для нач. чтения)
1651678
   Чтение ради пользы и удовольствия.. – М., 1977. – 96с.
1651679
  Щебальский П. Чтение русской истории (с исхода XVII века) : [в 6 вып.] / [cоч.] П. Щебальского. – 4-е изд. – Варшава : В тип. Осипа Сикорского
Вып. 1. – 1877. – 100, III с.


  Авт. Щербакова, Вера Сергеевна; кл. слова: Исторический музей (до 1917 г., Москва)
1651680
  Звягина Юлия Александровна Чтение с увлечением : издания и для тинейджеров и для самых маленьких // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 7-9. – ISSN 1727-4893


  Главной задачей работы современной библиотеки с подрастающим поколением становится удовлетворение самых разнообразных потребностей, а основной целью остаётся предоставление им всех имеющихся ресурсов, создание условий, способствующих их социализации, ...
1651681
  Звягина Юлия Александровна Чтение с увлечением : издания и для тинейджеров и для самых маленьких // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 7-9. – ISSN 1727-4893


  Главной задачей работы современной библиотеки с подрастающим поколением становится удовлетворение самых разнообразных потребностей, а основной целью остаётся предоставление им всех имеющихся ресурсов, создание условий, способствующих их социализации, ...
1651682
  Булацкая Н.А. Чтение студентами художественной литературы как труд и творчество // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау ; [склад.: Т.А. Дзем"яновіч, Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк ; рэдкал.: М.А. Бяспалая (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2006. – Частка 2. – С. 103-107. – ISBN 985-6798-15-9
1651683
  Гетлинг Б.В. Чтение схем и чертежей электроустановок / Б.В. Гетлинг. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1965. – 248 с.
1651684
  Кочмина Галина Семеновна Чтение текстов как средство формирования иноязычной коммуникативной компетенции у студентов инженерно-технических специальностей // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 83-85. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1651685
  Кочмина Г.С. Чтение текстов как средство формирования иноязычной коммуникативной компетенции у студентов инженерно-технических специальностей // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 83-85. – ISSN 1726-667Х
1651686
   Чтение типографской корректуры.. – М., 1949. – 28с.
1651687
  Мосунова Л.А. Чтение художественной литературы как процесс понимания смысла // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2005. – № 5. – С. 66-74. – Библогр.: с.74 (6 назв.). – ISSN 0042-8841
1651688
  Рязановский С.К. Чтение чертежей / С.К. Рязановский. – М, 1959. – 61с.
1651689
  Золотарева Т.А. Чтение чертежей / Т.А. Золотарева. – Москва, 1975. – 31с.
1651690
  Михайлова В.И. Чтение чертежей в машиностроении / В.И. Михайлова, З.И. Журбина. – М., 1962. – 216с.
1651691
  Павлов Г.М. Чтение чертежей методом моделирования / Г.М. Павлов. – М., 1953. – 56с.
1651692
  Павлов Г.М. Чтение чертежей методом моделирования / Г.М. Павлов. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1961. – 63с.
1651693
  Петров Г.Н. Чтение чертежей микросхем / Г.Н. Петров, Д.И. Косачева. – Москва, 1973. – 79 с.
1651694
  Макарова М.Н. Чтение чертежей на уроках черчения в VII классе / М.Н. Макарова. – М., 1966. – 63с.
1651695
  Вержбицкая В.А. Чтение чертежей. / В.А. Вержбицкая. – Київ, 1966. – 131с.
1651696
  Скворцов Б.С. Чтение электрических схем / Б.С. Скворцов, А.В. Тихомиров. – Тула : Тульское книжное издательство, 1958. – 128 с.
1651697
  Смородинская М.Д. Чтение юношества / М.Д. Смородинская. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
1651698
  Чудинова В.П. Чтение, грамотность и библиотеки в контексте развития общества знаний // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 2 (14). – С. 19-48
1651699
  Вейзе А.А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста / А.А. Вейзе. – Москва, 1985. – 127с.
1651700
  Ляликов С. Чтение, съемка, исправление планов и производство военных рекогносцировок : популярное руководство для красноармейцев, курсантов и комсостава всех родов оружия / С. Ляликов. – Харків : Госиздат Украины, 1925. – 100 с.
1651701
   Чтение. Перевод. Устная речь. – Ленинград, 1977. – 331 с.
1651702
  Афанасьев М.Д. и др. Чтение: проблемы и разработки : сб. науч. тр. / [Редкол.: М.Д. Афанасьев и др.] ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина, Н.-и. отд. библиотековедения. – Москва : ГБЛ, 1985. – 176 с.
1651703
   Чтения в историческом обществе Нестора-летописца (1879-1914). – К., 1989. – 84с.
1651704
   Чтения в Историческом Обществе Нестора Летописца. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Володимира
Кн. 7. – 1893
1651705
   Чтения в Историческом Обществе Нестора Летописца. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Володимира
Кн. 13. – 1899. – [555] с. (разд. пап.), 4 л. к. (слож вчетверо)
1651706
  Редозубов С.П. Чтения в начальной школе / С.П. Редозубов. – М., 1949. – 287с.
1651707
  Михайлов А. Чтения для приуготовительных курсов с кратким начертанием постепенных практических упражнений в русском языке и объяснительным словарем / сост. М. Михайлов. – Изд. второе, испр. и доп. – Санктпетербург : Тип. Я. Ионсона, 1860. – 334, [6] с.
1651708
  Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России / С.М. Соловьев. – Москва : Правда, 1989. – 765с.
1651709
  Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России / С.М. Соловьев. – Москва, 1990. – 765с.
1651710
  Верещагин Н.В. Чтения Н.В. Верещагина в Императорском сельскохозяйственном музее по вопросам о молочных скотоводстве и хозяйстве. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1886. – [2], 52 с.
1651711
  Юркевич П. Чтения о воспитании / П. Юркевича. – Москва : Изд. Н. Чепелевский, 1865. – IV, 272 с.
1651712
  Фаворов Н.А. Чтения о догматических истинах православно-христианской веры / [соч.] Орд. проф. Ун-та Св. Владимира пр. Н. Фаворова. – Киев : В унивверситетской тип. (И.И. Завадского), 1882. – [2], IV, VI, 146 с.;
1651713
  Фаворов Н.А. Чтения о догматических истинах православно-христианской веры / [соч.] заслуженного орд. проф. Богословия в Императорском Ун-те Св. Владимира пр. Н. Фаворова. – 2-е изд., пополн. – Киев ; Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. С.В. Кульженко, Киев], 1890. – [2], IV, 202 с.
1651714
  Вольф Ф. Чтения о новейшей изящной словесности / Соч. Д. О.Л.Б. Вольфа, проф. Иенск. ун-та ; Пер. с нем. [Н.Л.]. – Москва : В университетской тип., 1835. – 474, IV с. – Экз. дефектный, без обл.
1651715
  Калягин Н. Чтения о русской поэзии. Чтение девятое // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 4. – С. 148-169. – ISSN 0131-2332
1651716
  Греч Н.И. Чтения о русском языке / Николай Греч. – Санктпетербург : В тип. Н. Греча
Ч. 1. – 1840. – 366 с.
1651717
  Ламанский В.И. Чтения о Славянской истории в императорском С.-Петербургском университете / В. Ламанский. – С.-Петербург : В печатне В. Головина, 1867. – 38 с.
1651718
  Амфитеатров Яков Чтения о церковной словесности или Гомилетика. – Киев : Тип-фия Вальнера
ч.1. – 1846. – 300с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1651719
  Тэн И. Чтения об искусстве : пять курсов лекций / И. Тэн. – 4-е испр. изд. – С.-Петербург, 1897. – 447 с.
1651720
   Чтения памяти А.П.Крапивного : материалы Международной научной конференции Посвященной 80-летию со дня рождения профессора Александра Павловича Крапивного, (Харьков, 4-5 декабря 2009 г.) / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина [и др.] ; [отв. ред. В.А. Токарский]. – Харьков : ХНУ им.В.Н.Каразина, 2009. – 150 с.
1651721
   Чтения памяти А.Ф. Иоффе.. – Ленинград : Наука, 1983. – 64 с.
1651722
   Чтения памяти академика В.Н.Сукачева.. – М.
1. – 1983. – 95с.
1651723
   Чтения памяти М.М. Кожева. – Иркутск
Вып. 1 : Гидробиол. – 1977
1651724
   Чтения памяти Н.А. Холодковского. 1977. – Ленинград, 1979
1651725
   Чтения памяти Н.А. Холодковского. 1978. – Ленинград, 1979
1651726
   Чтения памяти Н.А. Холодковского. 1979. – Ленинград, 1980
1651727
   Чтения памяти Н.А. Холодковского. 1980. – Ленинград
1980. – 1981
1651728
   Чтения памяти Н.А. Холодковского. 1982. – Ленинград
1982. – 1983
1651729
   Чтения по древнерусской литературе.. – Ереван, 1980. – 160с.
1651730
  Гливенко И.И. Чтения по истории всеобщей литературы / И.И. Гливенко, прив.-доц. Имп. С.-Петерб. ун-та, преп. Имп. жен. пед. ин-та. – Петербург ; Киев : Книгоиздат "Сотрудник" ; [Тип. насл. К. Круглянского в Киеве], 1914. – IX, [3], 426 с. – Кн. в разных тип. переплетах
1651731
  Гливенко И.И. Чтения по истории всеобщей литературы / И.И. Гливенко. – Изд. 2-е. – Москва : Госиздат, 1922. – IX, [4], 14-314 с.
1651732
  Коялович М. Чтения по истории Западной России / М. Коялович. – Новое изд., перераб. и дополн. с изд. 1864 г. – С.-Пб., 1884. – 349с.
1651733
  Коялович М.С. Чтения по истории Западной России / М.С. Коялович. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург, 1884. – 340с.
1651734
  Щепкина Е.Н. Чтения по истории России в восемнадцатом (осмнадцатом) веке / Е. Щепкина. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. С.-Петербургской тюрьмы
Вып. 1 : Государственный строй. – 1905. – [8], 263 с. – В экз. при переплете перевернуты и в обратной посл. с. 257-263
1651735
  Фирсов Н.Н. Чтения по истории Сибир / Проф. Н.Н. Фирсов. – Москва : Изд. Имп. Моск. археол. ин-т им. Николая II
Вып. 1. – 1915. – [6], 86 с., 13 л. ил.
1651736
  Фирсов Н.Н. Чтения по истории Сибир / Проф. Н.Н. Фирсов. – Москва : Изд. рус. библиогр. ин-т бр. А. и И. Гранат и К*
Вып. 2. – 1921. – 71 с.
1651737
  Фирсов Н.Н. Чтения по истории Среднего и Нижнего Поволжья / Проф. Н.Н. Фирсов. – 2-е изд. – Казань : Госиздат. – (Историческая библиотека)
Вып. 1-2. – 1920. – 136 с.
1651738
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 1903-1908. – Киев : Изд. Киев. женск. А.Т. Дучинской гимн. ; Тип. Петра Барского
Вып. 1 : 1) Введение в историю новейшей русской литературы; 2) Белинский; 3) Тургенев; 4) Гончаров; 5) Островский; 6) Некрасов : Курс, чит. в VIII классе частной женск. А.Т. Дучинской гимназии в Киеве. – 1903. – VIII, 209 с. – Конволют. - Пер.: Чтения по новейшей русской литературе. [1908], вып. 2
1651739
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 1903-1908. – Киев : Изд. Киев. женск. А.Т. Дучинской гимн. ; Тип. Петра Барского
Вып. 1 : 1) Введение в историю новейшей русской литературы; 2) Белинский; 3) Тургенев; 4) Гончаров; 5) Островский; 6) Некрасов : Курс, чит. в VIII классе частной женск. А.Т. Дучинской гимназии в Киеве. – 1903. – VIII, 209 с.
1651740
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 3-е изд., испр. – Киев ; Санкт-Петербург : [1-я Киев. артель печатного дела, Киев]
Вып. 1 : 1) Введение в историю новейшей русской литературы; 2) Белинский; 3) Тургенев; 4) Гончаров; 5) Островский; 6) Некрасов. – 1906. – VIII, 203 с.
1651741
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 5-е изд. – Киев ; Санкт-Петербург : [1-я Киев. артель печатного дела, Киев]
Вып. 1 : 1) Введение в историю новейшей русской литературы; 2) Белинский; 3) Тургенев; 4) Гончаров; 5) Островский; 6) Некрасов. – 1908. – VIII, 212 с.


  На тит. л. дарственная надпись: И. Щербине в знак глубоко уважения. автор КУиев 19. VI. 1908 г.
1651742
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе. Вып. 2 : в 2 вып. / Г.В. Александровский // Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 1903-1908. – Киев : Изд. Киев. женск. А.Т. Дучинской гимн. ; Тип. Петра Барского, 1903. – Вып. 1 : 1) Введение в историю новейшей русской литературы; 2) Белинский; 3) Тургенев; 4) Гончаров; 5) Островский; 6) Некрасов : Курс, чит. в VIII классе частной женск. А.Т. Дучинской гимназии в Киеве. – VIII, 224 с.
1651743
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 2-е изд., испр. ; 1904-1910. – Киев ; Санкт-Петербург : 1-я Киев. артель печатного дела
Вып. 2 : Граф Л.Н. Толстой и его художественное творчество первого периода; Общая характеристика народнического направления в русской литературе в 40-70 годы XX века; Глеб Иванович Успенский; Граф Алексей Константинович Толстой и его стихотворения. – 1910. – VIII, 219 с.
1651744
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 3-е изд., испр. ; 1906-1911. – Киев ; Санкт-Петербург : 1-я Киев. артель печатного дела
Вып. 2 : Граф Л.Н. Толстой и его художественное творчество первого периода; Общая характеристика народнического направления в русской литературе в 40-70 годы XX века; Глеб Иванович Успенский; Граф Алексей Константинович Толстой и его стихотворения. – 1911. – VIII, 219 с.
1651745
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе / Г.В. Александровский. – 8-е изд. – Киев ; Санкт-Петербург : [1-я Киев. артель печатного дела, Киев]
Вып. 1 : 1) Введение в историю новейшей русской литературы; 2) Белинский; 3) Тургенев; 4) Гончаров; 5) Островский; 6) Некрасов. – 1912. – VIII, 212 с.
1651746
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 4-е изд., испр. ; 1906-1915. – Киев ; Петербург : 1-я Киев. артель печатного дела
Вып. 2 : Граф Л.Н. Толстой и его художественное творчество первого периода; Общая характеристика народнического направления в русской литературе в 40-70 годы XX века; Глеб Иванович Успенский; Граф Алексей Константинович Толстой и его стихотворения. – 1915. – VIII, 220 с.
1651747
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе / Г.В. Александровский. – 10-е изд. – Киев ; Петроград : [1-я Киев. артель печатного дела, Киев]
Вып. 1 : 1) Введение в историю новейшей русской литературы; 2) Белинский; 3) Тургенев; 4) Гончаров; 5) Островский; 6) Некрасов. – 1917. – VIII, 212 с.
1651748
  Соколов П.А. Чтения по педагогической психологии : (14 чтений, предлож. на общеобразоват. курсах нар. учителей в Екатеринославе летом 1903 г.) : С указ. отд. сочинений и журн. статей по разным психол.-пед. отд. / П.А. Соколов. – Екатеринослав : Тип. Губ. земств, 1904. – [1], XI, 242 с.
1651749
  Крапивин С.Г. Чтения по химии для рабочих / С.Г. Крапивин. – М., 1926. – 272с.
1651750
   Чтец-декламатор : Художественный сборник стихотворений, сцен, рассказов и монологов тения в дивертисментах, на драм. курсах, лит. вечерах и т. п. / обл. и надписи на тит. с. М.П. Денисова. – 8-е изд., испр. и знач. доп. – Киев : [Тип. акц. о-ва "Петр Барский, в Киеве"]
Т. 1 : [1. Сцены, рассказы, монологи и стихотворения в прозе; Declamatorium; 3. Мелодекламации и лирические стихотворения; 4. Сатира и юмор]. – 1908. – [4], 718, XXVI с. : портр. – Экз. без тит. л., отсутств. с. 1-2, XVIII- XXVI
1651751
   Чтец-декламатор : Художественный сборник стихотворений, сцен, рассказов и монологов тения в дивертисментах, на драм. курсах, лит. вечерах и т. п. / обл. и надписи на тит. с. М.П. Денисова. – 8-е изд., испр. и знач. доп. – Киев : [Книгоиздат. И.И. Самоненко ; Тип. акц. о-ва "Петр Барский, в Киеве"]
Т. 1, [ч. 1] : [1. Сцены, рассказы, монологи и стихотворения в прозе; Declamatorium; 3. Мелодекламации и лирические стихотворения; 4. Сатира и юмор]. – 1908. – [24], 352 с. : портр. – Экз. без тит. л. - С. 1-24 реклама
1651752
   Чтец-декламатор : Художественный сборник стихотворений, сцен, рассказов и монологов тения в дивертисментах, на драм. курсах, лит. вечерах и т. п. / обл. и надписи на тит. с. М.П. Денисова. – 8-е изд., испр. и знач. доп. – Киев : [Книгоиздат. И.И. Самоненко ; Тип. акц. о-ва "Петр Барский, в Киеве"]
Т. 1, [ч. 2] : [1. Сцены, рассказы, монологи и стихотворения в прозе; Declamatorium; 3. Мелодекламации и лирические стихотворения; 4. Сатира и юмор]. – 1908. – 352-718, XXVI с. : портр. – Экз. без тит. л.
1651753
   Чтец-декламатор : Худож. сб. стихотворений для чтения в дивертисментах, на драм. курсах, лит. вечерах : С портр. писателей и артистов : Т. [1]-5. – 1902-1916. – Киев : [Тип. акц. о-ва "Петр Барский, в Киеве"]
Т. 3 : Стихи и проза. – 1908. – [1], 471, VIII с. : портр. – На обл. надпись: На память дорогому Сосенбергу от С. В.
1651754
   Чтец-декламатор : Художественный сборник стихотворений, монологов и рассказов : для чтения в дивертисментах на драматических курсах, литературных вечерах и т. п. : С портр. писателей и артистов. – 4-е изд. ; 1904-1909. – Киев : Кн-во И.И. Самоненко и С.И. Иванов ; [Тип. "Петр Барский"]
Т. 2 : 1. Declamatorium : Проза и стихи ; 2. Сатира и юмор :. – 1909. – [4], 616, XXIII с. : портр.
1651755
   Чтец-декламатор : Худож. сб. стихотворений, сцен и рассказов и монологов для чтения в дивертисментах, на драм. курсах, лит. вечерах и т. п. : С портр. писателей и артистов / обл. работы худ. М.П. Денисова. – 2-е изд. ; 1906-1917. – Киев : Кн-во И.И. Самоненко ; [Тип. "Петр Барский"]
Т. 3 : Стихи и проза. – 1909. – [4], 563, XII с. : портр.
1651756
   Чтец-декламатор : Литературно-художественный сборник : Т. [1]-4. – 6-е изд. – Киев : [Тип. акц. о-ва "Петр Барский, в Киеве"]
Т. 2 : Declamatorium.: проза и стихи. Сатира и юмор : с портр. писателей и артистов Моск. художест. и кооператорских театров. – 1912. – [2], 676, XXVI с. : портр.
1651757
   Чтец-декламатор : Художественный сборник стихотворений, сцен, рассказов и монологов : Для чтения в дивертисментах, на драматических курсах, литературных вечерах ... : с портр. писателей и артистов : Т. [1]-3 / обл. и надписи на тит. с. М.П. Денисова. – 3-е изд., испр. и значит. доп. ; 1903-1913. – Киев : [Тип. акц. о-ва "Петр Барский, в Киеве"]
Т. 3 : [Стихи и проза]. – 1913. – [4], 626, XIV с. : портр.
1651758
   Чтец-декламатор : Худож. сб. стихотворений, сцен и рассказов и монологов для чтения в дивертисментах, на драм. курсах, лит. вечерах и т. п. : С портр. писателей и артистов. – 7-е изд., испр. и знач. доп. ; 1907-1916. – Киев : Кн-во И.И. Самоненко ; [Тип. С.В. Кульженко]
Т. 2 : Declamatorium.: проза и стихи. Сатира и юмор : с портр. писателей и артистов. – 1916. – [4], 550, XXII с. : портр.
1651759
   Чтец-декламатор : Худож. сб. стихотворений, сцен и рассказов и монологов для чтения в дивертисментах, на драм. курсах, лит. вечерах и т. п. : С портр. писателей и артистов / обл. работы худ. М.П. Денисова. – 2-е изд. ; 1906-1917. – Киев : Кн-во И.И. Самоненко ; [Тип. "Петр Барский"]
Т. 5 : Юмористический : Антолог. хрестоматия худож.-юморист. и сатирист. произведений рус. и иностр. писателей, для театр. уч-щ и драм. шк., а также для домаш. чтения и эстрады : Проза и стихи / Сост. Владимир Белолистов. – 1917. – [3], 500, VII с. : портр. – Экз. деф., отсутс. обл., с. 499-500, III-VII


  Чтец-декламатор : Худож. сб. стихотворений, рассказов и монологов для чтения в дивертисментах, на драм. курсах, лит. вечерах и т. п. - 2-е изд. - Киев : И.И. Самоненко, 1906-1917. - 20. Юмористический : Антолог. хрестоматия худож.-юморист. и ...
1651760
   Чтец-декламатор. – Москва, 1944. – 80с.
1651761
   Чтец-декламатор. – Киров, 1947. – 54 с.
1651762
   Чтец-декламатор.. – Москва, 1959. – 379с.
1651763
   Чтец-декламатор.. – Сталино, 1961. – 188с.
1651764
  Сережников В. Чтец / В. Сережников. – Москва-Л., 1926. – 536с.
1651765
  Блакит В.В. Чти имя свое : повести / Валентин Блакит; пер. с белорус. ; [худож. Ю. Семенов]. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 216 с. : ил.
1651766
  Блакит В.В. Чти имя свое : повести / Валентин Блакит ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1988. – 368 с.
1651767
  Лаврентьев В.В. Чти отца своего... / В.В. Лаврентьев. – М., 1964. – 79с.
1651768
  Мир-Хайдаров Чти отца своего: Повести, рассказы. / Мир-Хайдаров. – Москва, 1987. – 448с.
1651769
   Что б мы делали без почты. – М, 1979. – 47с.
1651770
  Григорьев Р. Что будет с Антарктидой? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 1 (979). – С. 84-85. – ISSN 0130-1640
1651771
  Стрельцов М.Л. Что будет сниться : рассказы / Михаил Стрельцов ; пер. с белорус. Э.Карпачева. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 255 с.
1651772
  Сафонов В.А. Что бы ни ждало / В.А. Сафонов. – Москва, 1975. – 352с.
1651773
   Что бы почитать?. – М, 1982. – 48с.
1651774
  Громов В.И. Что было на Земле миллионы лет назад / В.И. Громов. – М.-Л., 1951. – 72с.
1651775
  Додолев Ю.А. Что было, то было : Повесть / Ю.А. Додолев. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 287с.
1651776
  Додолев Ю.А. Что было, то было / Ю.А. Додолев. – Москва, 1975. – 414с.
1651777
  Ласкин Б.С. Что было, то было : рассказы / Б.С. Ласкин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 335с.
1651778
  Додолев Ю.А. Что было, то было / Ю.А. Додолев. – М., 1988. – 347с.
1651779
  Логинов Н.В. Что было, то было... / Н.В. Логинов. – М., 1969. – 328с.
1651780
  Пономаренко Г.Ф., Агашина М.К. Что было, то было... : песни / Григорий Пономаренко, Маргарита Агашина. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1985. – 96 с. – На обл. авт. не указ. - Миниатюрное издание
1651781
  Убогий Ю.В. Что было, что будет / Ю.В. Убогий. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 351с.
1651782
  Борисов Е.И. Что было, что будет... / Е.И. Борисов. – Москва, 1982. – 238с.
1651783
  Бак Дмитрий Что быть могло волною : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 4 (1020 ). – С. 3-9. – ISSN 0130-7673
1651784
  Гурулев С.А. Что в имени твоём, Байкал? / С.А. Гурулев. – Новосибирск, 1982. – 110с.
1651785
  Гурулев С.А. Что в имени твоём, Байкал? / С.А. Гурулев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 1991. – 166с.
1651786
  Муратова Галина Николаевна Что в имени тебе моем, или Тургенев в Тургеневке / Муратова Галина Николаевна, Николаева Елена Вячеславовна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 10-13. – ISSN 1727-4893


  Судьба Тургеневки непроста, как и судьба писателя, чье имя она носит. Но всегда идея этой библиотеки-читальни находила своих приверженцев среди почитателей удивительного таланта И.С.Тургенева.
1651787
  Савенкова Н.Н. Что в образе тебе моём… Когда главная героиня - библиотекарь : [начало] // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С. 40-47. – ISSN 1560-7968


  Исследовательская работа - библиографический указатель "Образ библиотеки и библиотекаря в художественной литературе и киноискусстве", выполненная Н.Н. Савенковой, библиотекарем Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И.С. Никитина. ...
1651788
  Савенкова Н.Н. Что в образе тебе моём… Когда главная героиня - библиотекарь : [продолжение] // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 27-33. – ISSN 1560-7968


  Исследовательская работа - библиографический указатель "Образ библиотеки и библиотекаря в художественной литературе и киноискусстве", выполненная Н.Н. Савенковой, библиотекарем Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И.С. Никитина. ...
1651789
  Савенкова Н.Н. Что в образе тебе моём… Когда главная героиня - библиотекарь : [окончание] // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 13-17. – ISSN 1560-7968


  Исследовательская работа - библиографический указатель "Образ библиотеки и библиотекаря в художественной литературе и киноискусстве", выполненная Н.Н. Савенковой, библиотекарем Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И.С. Никитина. ...
1651790
  Распутин В.Г. Что в слове, что за словом? / В.Г. Распутин. – Иркутск, 1987. – 333с.
1651791
  Журавлев Андрей Что важнее: гены или воспитание? Успехи по наследству // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Март. – С. 54 : фото
1651792
  Колесникова Н.И. Что важно знать о языке и стиле научных текстов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 130-137. – ISSN 0869-3617


  Данный материал открывает цикл статей, цель которых - помочь магистрантам и аспирантам различных специальностей в создании собственных научных текстов разных жанров (тезисы, статья, автореферат, диссертация и др.).
1651793
  Колесникова Н.И. Что важно знать о языке и стиле научных текстов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 143-148. – ISSN 0869-3617


  Данный материал продолжает цикл статей, цель которых - помочь магистрантам и аспирантам различных специальностей в создании собственных научных текстов разных жанров (тезисы, статья, автореферат, диссертация и др.). Владение терминами, лексикой ...
1651794
  Бергер Ф. Что Вам надо знать об анализе акций = Was Sie schon immer uber Aktienanalyse wissen wollten : [пер. с нем.] / Франк Бергер. – Москва : Интерэксперт : Финстатинформ, 1998. – 206, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. нем. - Вых. дан. ориг.: Munchen: MVG, 1998. – ISBN 5-85523-042-2
1651795
  Лонский В.А. Что вам сказать про высоту? / В.А. Лонский. – М, 1972. – 207с.
1651796
   Что взамен структуры фон Неймана?. – М, 1989. – 47с.
1651797
  Разуменко Т. Что видит душа творца. Тема искусства в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 4 : Шедевр Михайла Булгакова - роман "Майстер і Маргарита" До 120-річчя від дня народження письменника. – С. 24-28
1651798
  Макгрегор Йон Что видят небеса : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 145-160. – ISSN 1130-6545
1651799
  Гарца-Гарсия Что влияет на чистую процентную маржу? Развитые и развивающиеся страны // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – Т. 3, № 4. – С. 33-43. – ISSN 1998-6068
1651800
  Львов В.Н. Что внутри Земли / В.Н. Львов. – М.-Л., 1932. – 31с.
1651801
  Рыбалка А. Что внутри Храмовой горы? // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Октябрь, № 10,. – С. 25. – ISSN 2075-7522


  Возможно, тамплиеры обнаружили не артефакты, а то, что знать человечеству рано.
1651802
  Хамфрис Кортни Что во мне происходит? : медицина // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 38-47 : Фото. – ISSN 1029-5828
1651803
  Коновалов Вячеслав Что Воздушный кодекс нам готовит? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 10-12 : фото. – ISSN 1998-8044
1651804
  Фролов А.В. Что вы должны знать о своем компьютере. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва, 1995. – 256с. – (Библитотека системного программиста Т.4)
1651805
  Тарасенко Н.Д. Что вы знаете о своей наследственности? / Н.Д. Тарасенко, Г.И. Лушанова. – Новосибирск, 1980. – 97с.
1651806
  Тарасенко Н.Д. Что вы знаете о своей наследственности? / Н.Д. Тарасенко, Г.И. Лушанова. – М., 1984. – 57с.
1651807
  Тарасенко Н.Д. Что вы знаете о своей наследственности? / Н.Д. Тарасенко, Г.И. Лушанова. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск : Наука, 1991. – 109с.
1651808
   Что вы знаете о собаках?. – М, 1980. – 184с.
1651809
  Воробьев Г.Г. Что вы знаете о тектитах / Г.Г. Воробьев. – Москва : Наука, 1966. – 111 с.
1651810
  Бейлин М.А. Что вы знаете о шахматах? / М.А. Бейлин. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Физкультура и спорт" ; № 8)
1651811
  Рахлина Л.Н. Что вы знаете об искусстве / Л.Н. Рахлина. – Л, 1968. – 257с.
1651812
  Пукк Х. Что вы знаете об Оскаре? : повесть / Холгер Пукк : пер. с эст. Л.Туголесовой. – Таллин : Ээсти раамат, 1976. – 179 с.
1651813
  Рыбас С.Ю. Что вы скажете на прощанье? / С.Ю. Рыбас. – Москва, 1983. – 303 с.
1651814
  Одинцова И.В. Что вы сказали? : книга по развитию навыков аудирования и устной речи для изучающих русский язык / И.В. Одинцова. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2007. – 264 с. : илл. – ISBN 978-5-86547-285-2
1651815
  Маречек Б.Р. Что вы увидите в Киргизии : Путеводитель по туристическим маршрутам / Б.Р. Маречек. – Фрунзе : Кыргызстан, 1976. – 60с.
1651816
  Совалов А.А. Что вывозит и что ввозит СССР. / А.А. Совалов. – М., 1937. – 47с.
1651817
  Рошка В.Ф. Что глаза мои видели : рассказы / В.Ф. Рошка; пер. с молд. Г.Перова. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1959. – 144 с.
1651818
  Гусейнов А.А. Что говорил Кант, или Почему невозможна ложь во благо ? // Логос : философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2008. – № 5 : О прве лгать. – С.103-121. – ISSN 0869-5377
1651819
   Что говорит население Германской Демократической Республики о Варшавском договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. – Берлин, 1955. – 19с.
1651820
  Опарин А.И. Что говорит наука и религия о происхождении жизни / А.И. Опарин. – Москва, 1950. – 20 с.
1651821
  Тер-Оганезов Что говорит наука и что говорит Библия о Вселенной : две беседы / Тер-Оганезов. – Москва : Знание, 1956. – 40 с.
1651822
  Аристов Г.А. Что говорит наука о Вселенной / Г.А. Аристов ; Всесоюз. о-во по распрост. полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1957. – 32 с. – (Библиотечка сельского лектора)
1651823
  Молчанова Я.В. Что говорит статистика о единстве и вариативности мнений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.45-51. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1651824
  Фесенков В.Г. Что говорят данные наблюдений о происхождении солнечной системы / В.Г. Фесенков. – Москва : Знание, 1960. – 48 с.
1651825
  Абрамов И. Что говорят забытые могилы / И. Абрамов. – С.-Петербург : Типография Б.М. Вольфа, 1912. – 175, 8 с. – Дефект. кн.: після титул. стор. поч. стор. 15
1651826
  Абрамов И.С. Что говорят забытые могилы / И.С. Абрамов. – 2-е изд. – Москва : Нотопечатня Госиздата, 1927. – 172 с.
1651827
  Козлов А.П. Что говорят и пишут о советской семилетке ее буржуазные критики / А.П. Козлов, Г.Б. Хромушин. – М., 1960. – 104с.
1651828
  Пулэн Ж. Что говорят и что я видел / Ж. Пулэн. – М, 1960. – 47с.
1651829
  Петерс Г. Что говорят камни? : Жизнь минералов и их круговорот в природе и технике : Для самообразования и юношества : Пер. с нем. с доп. по геологии и минералогии России, с прил. крат. руководства для сост. коллекций, списка рус. музеев и библиогр. указ. А.П. Нечаева / Г. Петерс ; ; С предисл. А.А. Иностранцева, засл. орд. проф. Спб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена, 1899. – XII, 468 с.


  Пер.: Нечаев, Александр Павлович (1866-1921) Авт. предисл.: Иностранцев, Александр Александрович (1843-1919)
1651830
  Пруслин Г.С. Что говорят люди / Г.С. Пруслин. – М., 1991. – 191с.
1651831
   Что год грядущий нам готовит : прогноз // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 12-14 : Фото. – ISSN 1998-8044
1651832
  Шуликин Д. Что год грядущий нам готовит? Перспективы ВНТ - 2009 // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2008. – № 10. – С. 18.
1651833
   Что готовит нами зима? : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 54-58 : Фото
1651834
  Козлова О.В. и Мурзов К.И. Что дает автоматизация моциалистическому обществу / О.В. и Мурзов К.И. Козлова. – М., 1960. – 128с.
1651835
  Чудаков С.А. Что дает колхозная кооперация / С.А. Чудаков. – М, 1990. – 100с.
1651836
   Что дает кукуруза колхозу?. – Воронеж, 1962. – 12с.
1651837
  Олигин-Нестеров Что дает один процент снижения себестоимости продукции / Олигин-Нестеров. – Свердловск, 1949. – 64с.
1651838
   Что дает применение биостимуляторов и антибиотиков в животноводстве. – Алма Ата, 1961. – 44с.
1651839
  Захаров А.Н. Что дает применение минеральных удобрений в сельском хозяйстве : По данным коллективных опытов Осовиахима 1926 г. / А.Н. Захаров. – Москва : Осовиахим, 1927. – 44с.
1651840
  Цицин Н.В. Что дает скрещивание пшеницы с пыреем. / Н.В. Цицин. – М., 1937. – 48с.
1651841
  Немов Н.В. Что дает социалистическому хозяйству экономия и бережливость / Н.В. Немов. – М., 1953. – 64с.
1651842
  Васильев Н.В. Что дает специализация совхозам и колхозам. / Н.В. Васильев. – Москва, 1965. – 135с.
1651843
  Инютин Г.К. Что дает трудящимся новый пенсионный закон / Г.К. Инютин. – Москва, 1956. – 39 с.
1651844
  Фильев В.И. Что дает щекинский метод / В.И. Фильев. – Л, 1974. – 99с.
1651845
  Неделина А. Что дал химикам метод криоэлектронной микроскопии // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 9 октября (№ 41). – С. 24


  Лауреаты Нобелевской премии по химии за 2017 г.: Жак Дебюше, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон.
1651846
   Что дала Великая Октябрьская социалистическая революция рабочим и крестьянам. – Москва : Московский рабочий, 1937. – 47 с.
1651847
  Дурылин С.Н. Что дала Н.В. Гоголю школа? / [соч.] С.Н. Дурылина // Памяти Н.В. Гоголя : стихотворения И.И. Горбунова-Посадова / Горбунов-Посадов. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1909. – С. 2-41. – (Библиотека "Свободного воспитания и образования и защиты детей" ; Вып. 27)
1651848
   Что дала Октябрьская революция. – М, 1919. – 8с.
1651849
  Эсбе Ю.Ю. Что дала Октябрьская революция женщине / Ю. Эсбе. – 2-е изд. – Харьков : Гос. изд. Украины, 1925. – 99 с.
1651850
  Верховцев И.П. Что дала Октябрьская революция народам СССР / И.П. Верховцев. – Москва, 1957. – 64с.
1651851
  Мотова А. Что дала советская власть доашней работнице / А. Мотова. – М, 1937. – 30с.
1651852
  Ус А.П. Что дала Советская власть женщинам / А.П. Ус. – Минск, 1950. – 56с.
1651853
  Бейсенова М.Ж. Что дала Советская власть женщине-казашке / М.Ж. Бейсенова ; под общ. ред. Г.Х. Шариповой. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1957. – 84 с. : ил.
1651854
   Что дала Советская власть молодежи. – Москва : ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1938. – 292с.
1651855
  Трайнин И.П. Что дала советская власть народам СССР / И.П. Трайнин. – М, 1938. – 63с.
1651856
   Что дала Советская власть народам Якутии. – Якутск, 1947. – 30с.
1651857
  Амосов Н.К. Что дала Советская власть трудящимся / Н. Амосов. – 2-е доп. изд. – Москва : Профиздат, 1946. – 48 с.
1651858
  Амосов Н.К. Что дала Советская власть трудящимся / Н. Амосов. – Астрахань : Областное газетно-книжное издательство, 1946. – 31 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1651859
  Амосов Н.К. Что дала Советская власть трудящимся / Н. Амосов. – Архангельск : Архангельское издательство, 1946. – 31 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1651860
  Амосов Н.К. Что дала Советская власть трудящимся / Н. Амосов. – Сталинград : Областное книгоиздательство, 1946. – 13 с.
1651861
  Амосов Н.К. Что дала Советская власть трудящимся / Н. Амосов. – Сталинград : Областное книгоиздательство, 1947. – 35 с.
1651862
   Что дала Советская власть эстонскому народу. : (Сборник материалов для агитаторов). – Таллин : Эстонгосиздат, 1950. – 153с.
1651863
   Что дала сталинская конституция советской молодежи. – Ростов -на -Дону, 1947. – 96 с.
1651864
  Тихомиров А.А. Что дали зоологии последние тридцать лет? / А. Тихомиров. – Москва : Университетская тип., 1903. – 45 с. : ил. – Отд. оттиск: Естествознание и география. 1903, № 2


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Борису Алексеевичу ... автор
1651865
  Крокос В. Что дали раскопки на Украине / В. Крокос; Одесское отделение, секция точного знания. – Одесса : Всеукраинское государственное издательство, 1922. – 65с. – (Народная библиотека ; № 9)
1651866
  Селинов В.И. Что дают для биографии Пушкина Бессарабского периода материалы Одесского краевого исторического архива? : (к вопросу о комментариях Б.Л. Модзалевского: Пушкин. Письма. Под ред. и с примеч. Б.Л. Модзалевского. Т. 1 (1815-1825)). Труды Пушкинского дома Акад наук СССР Гос. изд. Москва-Леннград. 1926, 1932. – С. 100-107. – Отд. оттиск: Slavia. Casopis pro slovаnskou filologiі. – Rocnіk ХІ. Sesit 1. – Praze, 1932, с. 100-107
1651867
  Зелинский К.Л. Что дают русской литературе народы СССР. / К.Л. Зелинский. – Москва : Знание, 1965. – 32 с.
1651868
  Аксентьев Петр Что движет миром? // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С. 132-133 : Фото
1651869
  Богат Е.М. Что движет солнце и светила : любовь в письмах выдающихся людей / Е.М. Богат. – Москва : Детская литература, 1978. – 384 с. : ил. – (Люди, время, идеи)
1651870
  Богат Е.М. Что движет солнце и светила : любовь в письмах выдающихся людей : [для ст. шк. возраста и юношества] / Евгений Богат. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1981. – 368 с., [6] л. ил. : ил.
1651871
  Богат Е.М. Что движет солнце и светила : любовь в письмах выдающихся людей : очерки : для ст. шк. возраста / Евгений Богат ; худож. Д. Заруба. – Киев : Веселка, 1986. – 253, [2] с. : ил.
1651872
  Скворцов Н.Е. Что действительно нужно теперь нашим гимназиям? / [соч.] Н. Скворцова. – Москва : Університетська тип., 1903. – 51 с.
1651873
  Казанцев С.В. Что действительно оценивает минобрнауки России? // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 2. – С. 146-150. – ISSN 0869-5873


  Для оценки результативности деятельности научных организаций Министерство образования и науки РФ разработало Типовую методику. В статье обсуждаются возможные последствия применения этой методики и используемые в ней показатели.
1651874
  Бениш Георг Что делает из людей преступников? / Бениш Георг, Лейк Ромен, Вигрефе Клаус // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 110-125 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1651875
  Джафарли Т.М. Что делает нас людьми / Т.М. Джафарли. – М., 1987. – 223с.
1651876
  Эссен А. Что делает советская власть, чтобы не попасть в кабалу к империалистам / А. Эссен. – М.-Л., 1926. – 24с.
1651877
  Погорельская Е. Что делал Иссак Бабель в Конармии? Комментарий к конармейскому дневнику 1920 года // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 218-227. – ISSN 0042-8795
1651878
  Рабинович П.И. Что делал Менделеев науке и русской промышленности / П.И. Рабинович. – 2-е изд. – С.-Петербург : Книгоиздательство "Физика", 1912. – 28 с.
1651879
  Кропоткин П.А. Что делать. – Ростов на Дону, 1900. – 32с.
1651880
  Метелкин Николай Что делать с голубями? : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 4
1651881
  Ламин В. Что делать с Сибирью? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 6. – С. 6-9. – ISSN 0235-7089
1651882
  Петров Сергей Иванович Что делать ужаленному? : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 107 : Фото
1651883
  Сердюк А. Что делать, если ваши права нарушены гшосударством // Права людини : Громадянська освіта. Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 15. – С.10-12
1651884
  Сукиасян Э.Р. Что делать, если нет квалифицированных каталогизаторов? // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 2. – С. 52-59. – ISSN 0130-9765


  Квалифицированный каталогизатор сегодня - "штучный товар". Автор рассуждает о подборе кадров, их "выращивании" в библиотеке, об управлении персоналом каталогизаторов.
1651885
  Матковский М. Что делать, если пропал дом : проза: рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 5/6. – С. 78-86. – ISSN 0131-8136
1651886
  Чернышевский Н.Г. Что делать. / Н.Г. Чернышевский. – 526с.
1651887
  Чернышевский Н Что делать? / Н Чернышевский. – 524,192с.
1651888
  Чернышевский Н.Г. Что делать? : роман. – [2-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. М.Н. Чернышевского ; Тип. и литогр. В.А. Тиханова, 1905. – 456 с. – На с. 1 текста подзаголовок: Из рассказов о новых людях. – (Сочинения Н.Г. Чернышевского)
1651889
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва; Ленинград, 1933. – 463с.
1651890
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1933. – 534с.
1651891
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 152с.
1651892
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Ленинград, 1947. – 480с.
1651893
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Саратов, 1947. – 467с.
1651894
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Киров, 1948. – 468с.
1651895
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1951. – 480с.
1651896
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Л., 1952. – 196с.
1651897
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Киев, 1954. – 448с.
1651898
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1955. – 545с.
1651899
  Чернышевский Н.Г. Что делать? : роман / Н.Г. Чернышевский. – Петрозаводск : Государственное издательство Карельской АССР, 1961. – 456 с.
1651900
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1966. – 495с.
1651901
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Минск, 1969. – 448с.
1651902
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Ленинград, 1969. – 495с.
1651903
  Чернышевский Н.Г. Что делать? : [роман] / Н. Чернышевский ; [Вст. ст. и прим. П. Николаева]. – Москва : Художественная литература, 1969. – 445с. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 122 ; Серия вторая. Литература XX века)
1651904
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Москва, 1969. – 320с.
1651905
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1970. – 239 с.
1651906
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Ленинград, 1970. – 452с.
1651907
  Чернышевский Н.Г. Что делать? : Из рассказов о новых людях. Роман / Н.Г. Чернышевский. – Ленинград : Художественная литература, 1971. – 496с.
1651908
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1971. – 447с.
1651909
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1971. – 512 с.
1651910
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1972. – 462с.
1651911
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Нальчик, 1973. – 528с.
1651912
  Чернышевский Н.Г. Что делать? : из рассказов о новых людях / Н.Г. Чернышевский ; АН СССР ; изд. подг. Т.И. Орнатская и С.А. Рейсер. – Ленинград : Наука, 1975. – 872 с. : портр. – (Литературные памятники)
1651913
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Москва, 1975. – 208с.
1651914
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Ленинград, 1976. – 458с.
1651915
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Киев, 1976. – 463с.
1651916
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 462с.
1651917
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Советская Россия, 1980. – 448 с.
1651918
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1980. – 478с.
1651919
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Москва, 1980. – 208с.
1651920
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Москва, 1981. – 208 с.
1651921
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Москва, 1982. – 220с.
1651922
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Киев, 1982. – 477с.
1651923
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Киев, 1984. – 415с.
1651924
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1984. – 478с.
1651925
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература, 1985. – 399с.
1651926
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1986. – 461с.
1651927
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Москва, 1987. – 208с.
1651928
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1988. – 414с.
1651929
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 1/2. – 2001
1651930
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 3-4. – 2001
1651931
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 5-6. – 2001
1651932
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 7/8. – 2001
1651933
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 9/10. – 2001
1651934
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 11-12. – 2001
1651935
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 13-14. – 2001
1651936
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 15-16. – 2001
1651937
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 17-18. – 2001
1651938
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 19-20. – 2001
1651939
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 21-22. – 2001
1651940
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 23-24. – 2001
1651941
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 1. – 2002
1651942
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 2. – 2002
1651943
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 3. – 2002
1651944
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 4. – 2002
1651945
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 5. – 2002
1651946
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 6. – 2002
1651947
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 7. – 2002
1651948
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 8. – 2002
1651949
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 9. – 2002
1651950
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 10. – 2002
1651951
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 11. – 2002
1651952
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 12. – 2002
1651953
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 1. – 2003
1651954
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 2. – 2003
1651955
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 3. – 2003
1651956
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 4. – 2003
1651957
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 5. – 2003
1651958
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 6. – 2003
1651959
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 7. – 2003
1651960
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 8. – 2003
1651961
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 9. – 2003
1651962
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 10. – 2003
1651963
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 11. – 2003
1651964
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 12. – 2003
1651965
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 1. – 2004
1651966
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 2. – 2004
1651967
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 3. – 2004
1651968
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 4. – 2004
1651969
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 5. – 2004
1651970
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 6. – 2004
1651971
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 7. – 2004
1651972
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 8. – 2004
1651973
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 9. – 2004
1651974
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 10. – 2004
1651975
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 11. – 2004
1651976
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 12. – 2004
1651977
  Чернышевский Н.Г. Что делать? Из рассказов о новых людях : роман / Н.Г.Чернышевский. – Москва : Художественная литература, 1978. – 479 с. – (Классики и современники)
1651978
  Буравой М. Что делать? Тезисы о деградации социального бытия в глобализирующемся мире // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.3-9. – ISSN 0132-1625
1651979
  Герасимов А. Что день грядущий нам готовит? // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 6 (75). – С. 7-10. – ISSN 1606-3732
1651980
  Олейников Н.Ф. Что диктует покупатель / Н.Ф. Олейников. – М., 1987. – 151с.
1651981
   Что для японцев значит цветок хризантемы? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 30 : Іл.
1651982
  Радов А.Г. Что доверить детям / А.Г. Радов. – Москва : Знание, 1984. – 79 с.
1651983
  Хейсин М.Л. Что должен знать и делать член потребительского общества / М.Л. Хейсин. – М, 1918. – 16с.
1651984
  Хейсин М.Л. Что должен знать и делать член потребительского общества / М.Л. Хейсин. – М, 1918. – 16с.
1651985
  Иоффе О.С. Что должен знать каждый о гражданском праве : (пособие для слушателей) / О.С. Иоффе ; Народный университет правовых наний. – Москва : Изд. "Знание", 1973. – 192 с. – (Народный университет, факультет правовых знаний)
1651986
  Баранникова И.А. Что должен знать каждый о сохранении зубов / И.А. Баранникова. – Москва : Медицина, 1990. – 64, [1] с. : ил. – (Науч.-попул. мед. лит.)
1651987
  Ханиф Сюзанн Что должен знать каждый об Исламе и мусульманах / Ханиф Сюзанн. – Киев : Молодь, 1998. – 240с. – ISBN 5772009583
1651988
  Гольдштейн М.Ю. Что должен знать профсоюзный актив о трудовом законодательстве. / М.Ю. Гольдштейн. – М., 1961. – 126с.
1651989
   Что должен знать сельский агитатор об уборке урожая. – М, 1943. – 48с.
1651990
  Невский А.А. Что должен знать турист, краевед и охотовод для выявления минеральных богатств своего края. / А.А. Невский. – Москва, 1931. – 101с.
1651991
  Якушев В.С. ЧТо должен знать учасник коллективного сада. / В.С. Якушев. – Свердловск, 1960. – 25с.
1651992
   Что должен знать учащийся об организации учебы заочника. – Иваново, 1963. – 15с.
1651993
  Михайлова Л.В. Что должен знать учитель о рациональном освещении в школе / Л.В. Михайлова. – М., 1953. – 20с.
1651994
  Генинг В.Ф. Что должен знатьюный турист об археологических памятниках Удмуртии / В.Ф. Генинг. – Ижевск, 1956. – 67с.
1651995
  Тарраш З. Что должен каждый знать о мительшпиле (Типичные комбинации и атаки) / З. Тарраш. – Л.-М., 1932. – 108с.
1651996
  Райков Б.Е. Что должен сделать за лето каждый учитель естествознания / Б.Е. Райков. – Пг, 1919. – 15с.
1651997
  Архипов В.Д. Что должны знать механизаторы и специалисты колхозов о государственных пенсиях / В.Д. Архипов, Ф.А. Полозков. – Куйбышев, 1965. – 83 с.
1651998
  Коваленко Л. Что должны знать о синдроме сухого глаза врачи общей практики // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 126-128. – ISSN 2226-1230
1651999
  Герасимов С.Н. Что должны знать рабочие и служащие по трудовому законодательству / С.Н. Герасимов. – Ижевск, 1959. – 68с.
1652000
   Что думает население Харьковской губернии о прекращении продажи водки. – Харьков : Товарищество Печатня С.П. Яковлева, 1915. – 34 с.
<< На початок(–10)1651165216531654165516561657165816591660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,