Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1641164216431644164516461647164816491650(+10)В кінець >>
1645001
  Попіль М. " Холод" // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2021. – за 2020р./вересень 2021р. – С. 54-67. – ISSN 0130-321Х
1645002
  Рахманов А.Б. "Хозяйственная этика мировых религий" Макса Вебера : субъективные и объективные предпосылки создания, анализ концепции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.184-199. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1645003
  Рахманов А.Б. "Хозяйство и общество" Макса Вебера : проблемы текстологии и истории создания // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 45-58. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1645004
  Кралюк П. "Холодна велич" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 лютого (№ 24/25)


  Леся Українка про погляди Августина Блаженного на "Божу державу".
1645005
  Пивовар С.Ф. "Холодна війна" / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 396-398. – ISBN 966-642-073-2
1645006
   "Холодна війна" 1946-1991 рр. : причини, перебіг, наслідки : статті та матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-тя з дня народження В.Г. Пічугіна, 28 лютого 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка", каф. всесвіт. історії та міжнар. відносин [та ін.] ; [голов. ред. Бурьян М.С.]. – Луганськ : ННЦ із пробл. світ. інтеграц. процесів та міжнар. конфліктів ім. Г.Л. Бондаревського [та ін.], 2011. – 195, [1] с. : портр. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-492-209-5
1645007
  Іванов О.В. "Холодна війна": США - СРСР - Китай (з позиції сьогодення) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 104-108. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2519-2213
1645008
  Їжак О. "Холодна" війна з "гарячими" сутичками // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-25 квітня (№ 15). – С. 1, 4


  "На початку квітня лідери США і Китаю Дональд Трамп та Сі Цзіньпін оголосили, що сторони близькі до укладення епохальної торговельної угоди. Але навряд чи вона усуне всі чинники, які штовхають США та Китай до нової "холодної" війни".
1645009
  Филитов А.М. "Холодная война" / А.М. Филитов. – М, 1991. – 198с.
1645010
  Сетов Р.А. "Холодная война" : современные трактовки в теории международных отношений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 3-21. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
1645011
  Нигматуллин Р.В. "Холодная война" и становление договорно-правового механизма сотрудничества государств в борьбе с преступлениями международного характера // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 3. – С. 49-52. – ISSN 1812-3910
1645012
  Холлош Э. "Холодная война" против Венгрии, 1956 / Э. Холлош, В. Лайтаи. – Москва, 1985. – 236 с.
1645013
  Кременюк В.А. "Холодная война": как это было и как закончилось // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 10 (538). – C. 3-16. – ISSN 0321-2068


  Почему и как завершилась "холодная война" между СССР и США. "Холодная война" как форма конфликта в международных отношениях.
1645014
  Смирнов И.Г. "Холодная" логистика - из опыта Европы // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 26-27
1645015
  Семенюта Л. "Холодная" логистика - некоторые особенности // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 20-21
1645016
  Порошенко П. "Холодний душ історії є корисним ..." // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Нац. газет.-журн. вид-во ; ген. дирек. А. Щекун ; вид. рада А. Курков [та ін.] ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 3 (235), березень. – С. 4-7. – ISSN 0131-2685
1645017
  Красуляк З. "Холодні очі..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2023. – 30 серпня (№ 15/16)


  Вірші. Красуляк Зоя Іванівна (1967) — українська поетеса.
1645018
  Пайєтт Джеффрі "Холодної війни 2.0 не буде" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 42 (362), 17-23 жовтня. – С. 6-7. – ISSN 1996-1561


  Розмова з послом США в Україні Джеффрі Пайєтом.
1645019
  Нерсесова М.А. "Холодный дом" Диккенса. / М.А. Нерсесова. – Москва, 1971. – 112с.
1645020
  Бур"янов О.А. "Хондроітин Комплекс": сучасні аспекти ефективного лікування остеоартрозу / О.А. Бур"янов, Т.М. Омельченко, В.С. Чорний // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 84-88. – ISSN 1605-7295
1645021
  Романенко С.А. "Хорватская весна" и советско-югославские отношения на рубеже 1960-1970-х годов // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 3. – С. 60-75. – ISSN 0132-1366
1645022
  Ващенко М. "Хорватский консул" в Петербурге // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 59-62. – ISSN 0235-7089
1645023
  Щербак Є. "Хореографічний фемінізм" по-українськи // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 107-110. – ISSN 2309-9356


  На прикладі вистав "Польові дослідження з українського сексу", "Фемінізм по-українськи" та "Бабин бунт" розглядаються гендерні зміни в тематиці, постановці та хореографії сучасних українських музично-театральних вистав. На примере спектаклей "Полевые ...
1645024
   [Хороб Степан Іванович] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (703), червень. – С. 19. – ISSN 0236-1477
1645025
   Хозяйственная деятельность и проблемы развития товарно-денежных отношений. – Новосибирск, 1974. – 204с.
1645026
  Жаркова И.А. Хозяйственная деятельность и состояние окружающей среды = (экономический аспект) / И.А. Жаркова, О.И. Жадан, В.А. Санжаревский. – Киев : Наукова думка, 1989. – 168 с.
1645027
  Бочков П.В. Хозяйственная деятельность негосударственных некоммерческих организаций // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 145-148
1645028
  Бритвин В.Г. Хозяйственная деятельность: социально-экономические и идеологические аспекты / В.Г. Бритвин. – Москва : Знание, 1986. – 47, [1] с. – Библиогр.: с. 48. – (Библиотечка "Социология в системе научного управления обществом")
1645029
  Первушин С.А. Хозяйственная конъюнктура / С.А. Первушин. – М, 1925. – 330с.
1645030
  Фридрих А. Хозяйственная организация рабочей силы. Анализ профессии слесаря / А. Фридрих. – М., 1925. – 68с.
1645031
  Канцебовская И.В. Хозяйственная освоенность и урбанизация в СССР : Региональные различия / И.В. Канцебовская. – Москва : Знание, 1980. – 46с.
1645032
  Покровский В.А. Хозяйственная перестройка / В.А. Покровский. – М., 1989. – 63с.
1645033
  Куценко Т.Ф. Хозяйственная предприимчивость в системах реализации экономических интресов : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Куценко Т.Ф.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 23л.
1645034
  Куценко Т.Ф. Хозяйственная предприимчивость в системе реализации экономических интересов : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Куценко Т. Ф.; Киевск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – К., 1992. – 220л. – Бібліогр.:л.182-220
1645035
  Алиев А.А. Хозяйственная работа в действии : некоторые итоги работы предприятий Тадж. ССР в условиях новой экон. реформы / Алиев А.А. – Душанбе : Ирфон, 1969. – 48 с.
1645036
  Алиев А.А. Хозяйственная работа в действии. / А.А. Алиев. – Душанбе, 1969. – 48с.
1645037
   Хозяйственная работа и экономическая работа на предприятиях. – Новосибирск, 1967. – 304с.
1645038
   Хозяйственная реформа -- переход предприятий на новую систему планирования и экономического стимулирования. – К., 1969. – 160с.
1645039
  Петраков Н.Я. Хозяйственная реформа / Н.Я. Петраков. – Москва, 1971. – 134 с.
1645040
   Хозяйственная реформа (опыт и проблемы). – Минск, 1971. – 352с.
1645041
   Хозяйственная реформа в СССР. – М., 1969. – 320с.
1645042
  Козлов Ю.М. Хозяйственная реформа и аппарат управления / Ю.М. Козлов. – Москва, 1971. – 80с.
1645043
  Ситарян С.А. Хозяйственная реформа и бюджет / С.А. Ситарян. – М., 1968. – 119с.
1645044
  Халфина Р.О. Хозяйственная реформа и гражданское право / Р.О. Халфина. – Москва : Знание, 1971. – 48 с.
1645045
  Иванов Н.А. Хозяйственная реформа и научная организация труда. / Н.А. Иванов. – М, 1969. – 54с.
1645046
  Лукаш А.П. Хозяйственная реформа и некоторые социально-экономические проблемы ее развития (на прим. промышленных предприятий г. Новосибирска) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лукаш А.П. ; АН Казах. ССР, Ученый совет по эконом. наукам Отд. обществ. наук АН Казах ССР. – 18 с.
1645047
   Хозяйственная реформа и партийная работа. – Ярославль, 1967. – 128с.
1645048
  Белова Т. Хозяйственная реформа и печать / Т. Белова, Д. Струженцов. – Ленинград : [б. и.], 1970. – 56 с. – (Активисту печати)
1645049
  Иванченко В.М. Хозяйственная реформа и планирование / В.М. Иванченко, М.И. Панова. – М, 1970. – 214с.
1645050
  Ржешевский В.А. Хозяйственная реформа и права предприятий / В.А. Ржешевский. – Москва, 1967. – 128с.
1645051
   Хозяйственная реформа и проблемы реализации. – М., 1968. – 165с.
1645052
   Хозяйственная реформа и проблемы экономии общественного труда. – М., 1970. – 296с.
1645053
  Ахмеев Г.Н. Хозяйственная реформа и производительность труда в промышленности : (учеб. пособие) / Ахмеев Г.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова. – Чебоксары : [б. и.], 1972. – 108 с.
1645054
  Мухамбетгалиев К. Хозяйственная реформа и развитие кредитных отношений : Автореф... канд. экон. наук: 590 / Мухамбетгалиев К.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1971. – 19л.
1645055
   Хозяйственная реформа и развитие экономической теории. – М., 1970. – 344с.
1645056
  Иванченко Н.А. Хозяйственная реформа и совершенствование распределительных отношений : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Иванченко Н.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра полит. экономики. – Алма-Ата, 1969. – 23л.
1645057
   Хозяйственная реформа и трудовое право. – М., 1970. – 384с.
1645058
  Коган М.Л. Хозяйственная реформа и финансовое право / М.Л. Коган. – Москва, 1968. – 48с.
1645059
   Хозяйственная реформа и экономика предприятий. – Киров, 1966. – 172с.
1645060
  Бабарыка И.Ф. Хозяйственная реформа и экономика предприятия : опыт Воскресенск. цементного завода / И.Ф. Бабарыка, Л.И. Никитина, Н.А. Сафронов. – Москва : Экономика, 1966. – 63 с. – (Предприятие в новых условиях)
1645061
   Хозяйственная реформа, управление и право. – М., 1973. – 413с.
1645062
   Хозяйственная реформа. Опыт перспективы. – М., 1968. – 264с.
1645063
  Чухно А.А. Хозяйственная реформа: опыт, проблемы: Выступ на экон. конф. // Комунист Украины, 1967
1645064
  Киперман Г.Я. Хозяйственная самостоятельность и ответственность. / Г.Я. Киперман. – М., 1986. – 61с.
1645065
  Терехов В.Ф. Хозяйственная система Югославии и эффективность ее функционирования : автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.15 / Валентин Федорович Терехов ; Акад. наук СССР, Ин-т экономики мировой социалист. системы. – Москва, 1976. – 43 c. – Библиогр.: 12 назв.
1645066
  Фогель Р. Хозяйственная эффективность рабства : сравнение северного и южного сельского хозяйства в США в 1860 г / Р. Фогель. – М, 1970. – 8с.
1645067
  Сумцов А.И. Хозяйственнику о бухгалтерском учете и анализе баланса промышленного предприятия / А.И. Сумцов. – М., 1941. – 128с.
1645068
  Сумцов А.И. Хозяйственнику о бухгалтерском учете и анализе баланса промышленного предприятия / А.И. Сумцов. – 2-е изд., переработ. – М., 1949. – 128с.
1645069
  Кипибида Б.В. Хозяйственно-биологические особенности производственных типов черно-пестрого скота и некоторые показатели мясности и молокоотдачи : Автореф... канд. с.-х.наук: / Кипибида Б.В.; Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1965. – 28л.
1645070
  Сынюк Р.А. Хозяйственно-биологические признаки крупного рогатого скота симментальской породы в Ивано-Франковской области и пути ее улучшения. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Сынюк Р.А.; Харьков. зоовет. ин-т. – Харьков, 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1645071
  Топоркова А.Д. Хозяйственно-культурное строительство и бюджет Бурят-Монгольской АССр за 30 лет (1923-1953 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Топоркова А.Д.; МВО. Лен. фин.-экон. ин-т. – Л., 1954. – 20л.
1645072
   Хозяйственно-культурные традиции народов Средней Азии и Казахстана. – М., 1975. – 231с.
1645073
  Сальников Юрий Иванович Хозяйственно-организаторская деятельность местных Советов Мордовской АССР в период между XX и XXIII съездами КПСС (1956-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сальников Юрий Иванович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1978. – 19л.
1645074
   Хозяйственно-правовые вопросы управления промышленностью. – Донецк, 1969. – 297с.
1645075
   Хозяйственно-правовые средства предотвращения экономических преступлений. – Донецк, 1969. – 92с.
1645076
   Хозяйственное законодательство. – М., 1990. – 270с.
1645077
  Абова Т.Е. Хозяйственное законодательство и социалистическая экономика. / Т.Е. Абова. – Москва : Знание, 1977. – 45 с. – Библиогр.: с. 44. – (Общество "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде вопросов государства и права. В помощь лектору)
1645078
   Хозяйственное законодательство стран -- членов СЭВ. – М., 1989. – 534с.
1645079
   Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора : Сборник научных трудов. – Донецк : Юго-Восток, 2005. – 584с. – ISBN 966-374-003-5
1645080
  Струмилин С.Г. Хозяйственное значение народного образования. / С.Г. Струмилин. – М.-Л., 1924. – 63с.
1645081
  Мустафаев С.М. Хозяйственное использование бобовых природной флоры / С.М. Мустафаев. – Л., 1989. – 208с.
1645082
   Хозяйственное использование и воспроизводство охотничьей фауны, экология животных. – Иркутск, 1972. – 96с.
1645083
   Хозяйственное описание Пермской губернии по гражданскому и естественному ея состоянию. – В Санкт-Петербурге : В Императорской тип.
Часть II. – 1813. – 318 с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХI ст. -картон, шкіра
1645084
   Хозяйственное освоение и заселение районов Сибири. – Иркутск, 1975. – 182с.
1645085
   Хозяйственное освоение новых районов и экономический рост Сибири : сборник научных трудов. – Новосибирск : ИЭиОПП СО АН СССР, 1980. – 174 с.
1645086
  Аполлова Н.Г. Хозяйственное освоение Прииртышья в конце XVI-первой половине XIX в. / Н.Г. Аполлова ; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – Москва : Наука, 1976. – 371 с.
1645087
   Хозяйственное освоение Сибири в период капитализма: Историография пробл.. – Новосибирск, 1988. – 250с.
1645088
   Хозяйственное освоение Сибири и рост ее народонаселения (XVIII-XX в.). – Новосибирск, 1979. – 169с.
1645089
  Вольфсон Ф.И. Хозяйственное право : (конспект лекций) / Ф.И. Вольфсон. – Москва : Изд. 1-го Московск. гос. ун-та ; Тип. "Шестой Октябрь" в Сергиеве. – (1-й Моск. гос. ун-т, бюро заочного юр. образю : (Фак-т Советкого Права на дому))
Вып. 3. – 1928. – 156 с.
1645090
   Хозяйственное право. – М., 1967. – 396с.
1645091
   Хозяйственное право. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1970. – 448с.
1645092
  Мусин В.А. Хозяйственное право / В.А. Мусин. – Ленинград, 1972. – 96с.
1645093
  Ермилова С.А. Хозяйственное право : Библиограф. указатель за 1975-1981гг. / С.А. Ермилова, Н.А. Мокану. – Кишинев, 1982. – 223с.
1645094
  Абова Т.Е. Хозяйственное право : общие положения / [ Т.Е. Абова, З.М. Заменгоф, В.Ф. Кузьмин и др.] ; под ред. В.В. Лаптева ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1983. – 287 с.
1645095
   Хозяйственное право. – Москва, 1983. – 527с.
1645096
   Хозяйственное право. – М., 1984. – 219с.
1645097
  Мартемьянов В.С. Хозяйственное право : Курс лекций в 2-х тт. Учебник для студ. юрид. и эконом. фак-тов / В.С. Мартемьянов. – Москва : БЕК. – ISBN 5856390970
Т. 1. – 1994. – 302с
1645098
  Мартемьянов В.С. Хозяйственное право : Курс лекций в 2-х тт. Учебник для студ. юрид. и эконом.фак-тов / В.С. Мартемьянов. – Москва : БЕК. – ISBN 5-85639-098-9(том2)
Т. 2. – 1994. – 400с.
1645099
  Круглова Н.Ю. Хозяйственное право : Учебное пособие / Н.Ю. Круглова. – Москва : Русская Деловая Литература, 1997. – 608с. – ISBN 5-89247-007-5
1645100
  Круглова Н.Ю. Хозяйственное право : Учебное пособие / Н.Ю. Круглова. – Москва : Русская Деловая Литература, 1999. – 608с. – ISBN 5-89247-007-5
1645101
  Круглова Н.Ю. Хозяйственное право : Учеб.пособие для студ.высших учеб.заведений, обуч.по эконом.спец. / Н.Ю. Круглова. – 2-е изд. испр. и дополн. – Москва : РДЛ, 2000. – 912с. – ISBN 5-93840-006-6
1645102
   Хозяйственное право и государственный арбитраж : [Сб. ст.]. – Москва : ИГПАН, 1983. – 151 с.
1645103
   Хозяйственное право и эффективность производства. – М., 1981. – 162с.
1645104
  Гойхбарг А.Г. Хозяйственное право РСФСР / А.Г. Гойхбарг. – 2-е изд. – М-Пг.
1. – 1923. – 214 с.
1645105
  Заменгоф З.М. Хозяйственное право: правовое регулирование функцион. видов деятельности в соц. экономике / З.М. Заменгоф. – Москва, 1986. – 275с.
1645106
   Хозяйственное процессуальное законодательство. – К., 1976. – 256с.
1645107
  Зверев А.Г. Хозяйственное развитие и финансы в семилетке. (1959 - 1965 гг.) / А.Г. Зверев. – Москва, 1959. – 99с.
1645108
   Хозяйственное развитие стран народной демократии. – М., 1953. – 152с.
1645109
  Гальперин И.Н. Хозяйственное руководство и планирование социалистической экономики / И.Н. Гальперин, Э.Л. Лортикян. – Х, 1963. – 39с.
1645110
  Каменицер С.Е. Хозяйственное руководство промышленным предприятием в СССР. / С.Е. Каменицер. – М., 1961. – 287с.
1645111
   Хозяйственное советское и партийное строительство : (Альбом диаграм). – Москва-Л. : Московский рабочий, 1928. – 127 с.
1645112
   Хозяйственное строительство Подолии : отчет губэкономсовещания Украинскому Экономическому Совету за август - декабрь 1921 года. – Винница : Гостипография, 1922. – 195 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
1645113
   Хозяйственное строительство Подолии : отчет губэкономсовещания Украинскому Экономическому Совету. Октябрь - Март 1921-1922 г. – Винница : Гостипография, 1922. – 462 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
1645114
  Гурвиц Л.Е. Хозяйственные вычисления / Л.Е. Гурвиц. – 3-е испр. изд. – Москва, 1937. – 231 с.
1645115
  Гурвиц Л.Е. Хозяйственные вычисления / Л.Е. Гурвиц. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград : Госпланиздат, 1939. – 379 с.
1645116
  Кучма Д.П. Хозяйственные вычисления / Д.П. Кучма. – М., 1951. – 95с.
1645117
  Беленький Н.С. Хозяйственные вычисления / Н.С. Беленький. – Москва ; Ленинград, 1952. – 292 с.
1645118
  Андреев П.П. Хозяйственные вычисления / П.П. Андреев. – Москва, 1954. – 216с.
1645119
  Андреев П.П. Хозяйственные вычисления / П.П. Андреев. – 2-е изд.доп.и перераб. – Москва, 1956. – 264с.
1645120
  Аверьянова Р.В. Хозяйственные вычисления и вычислительные машины : [учебник для техникумов сов. торговли] / Аверьянова Роза Васильевна, Лосев Борис Федорович. – Москва : Экономика, 1979. – 214 с. : ил.
1645121
  Космина Р.М. Хозяйственные вычисления и вычислительные машины: (Учебник для бух. и товаровед. от-ний техникумов сов. торговли). / Р.М. Космина. – Киев, 1980. – 240с.
1645122
  Беленький Н.С. Хозяйственные вычисления и элементы механизированного учета / Н.С. Беленький. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1960. – 376 с.
1645123
  Касабуцкий А.А. Хозяйственные вычисления. Уч. пособие для техн. сов. торговли. / А.А. Касабуцкий. – 2-е изд. – М., 1968. – 223с.
1645124
   Хозяйственные договоры. – М., 1961. – 57с.
1645125
   Хозяйственные договоры. – М., 1962. – 603с.
1645126
  Шелестов В.С. Хозяйственные договоры / В.С. Шелестов. – Х., 1965. – 43с.
1645127
  Брагинский М.И. Хозяйственные договоры / М.И. Брагинский, Д.Ф. Еремеев. – Минск : Беларусь, 1967. – 95 с.
1645128
  Рахлин З.М. Хозяйственные договоры / З.М. Рахлин. – Одесса, 1970. – 79с.
1645129
  Брагинский М.И. Хозяйственные договоры в материально-техническом снабжении и сбыте / М.И. Брагинский, Г.С. Шапкина. – Москва : Экономика, 1976. – 192 с.
1645130
  Козлов В.И. Хозяйственные договоры в строительстве / В.И. Козлов. – Москва, 1991. – 224с.
1645131
   Хозяйственные договоры и хозрасчет. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1950. – 474с.
1645132
  Первушин А.Г. Хозяйственные договоры колхозов и совхозов / А.Г. Первушин. – М, 1974. – 199с.
1645133
  Безрук В.Д. Хозяйственные договоры на производство специализированных работ в сельском хозяйстве : учеб. пособие по курсу хозяйственное право / В.Д. Безрук ; Киргиз. гос. ун-т, Юрид. ф-т. – Фрунзе, 1971. – 64 с.
1645134
   Хозяйственные документы. – М., 1963. – 132с.
1645135
  Иванов И.Д. Хозяйственные интересы России и ее экономическая дипломатия / И.Д. Иванов ; [редкол.: А.В. Торкунов (отв. ред.), А.Ю. Мельвиль, М.М. Наринский] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Университет). – Москва : РОССПЭН, 2001. – 318 с. – ISBN 5-8243-0264-2
1645136
  Кельман Е.Н. Хозяйственные интересы СССР перед английскими судами / Е.Н. Кельман; С.И. Раевич. – Москва-Ленинград : Внешторгиздат, 1932. – 75 с.
1645137
  Бехтеев С.С. Хозяйственные итоги истекшего сорокапятилетия : [в 3-х т.] / [соч.] С.С. Бехтеева. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва М.О. Вольф
Т. 3 : Хлебная торговля и элеваторы. – 1911. – 382 с. : фото
1645138
  Бехтеев С.С. Хозяйственные итоги истекшего сорокопятилетия и меры к хозяйственному подъему / С.С. Бехтеев. – Санкт-Петербург : Типография товарищества Вольф, 1902. – 369 с.
1645139
  Коробкова Г.Ф. Хозяйственные комлексы ранних земледельческо-скотоводческих обществ юга СССР / Г.Ф. Коробкова. – Л., 1987. – 318с.
1645140
   Хозяйственные комплексы древних обществ Молдовы. – Кишинев, 1991. – 124с.
1645141
  Чувпило А.А. Хозяйственные объединения в системе отраслевого управления промышленностью : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Чувпило А.А.; МГУ. Юрид. фак. – М., 1971. – 20л.
1645142
  Замойский Игорь Евгеньевич Хозяйственные органы в системе правового регулирования : Дис... д-ра юрид.наук: 12.00.04 / Замойский Игорь Евгеньевич; АН УССР Ин-т экономики промышленности. – Донецк, 1984. – 446л. – Бібліогр.:л.336-414
1645143
  Замойский Игорь Евгеньевич Хозяйственные органы в системе правового регулирования : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.04 / Замойский Игорь Евгеньевич; КГУ. – Киев, 1984. – 44л.
1645144
  Мельниченко С О. Хозяйственные освязи и вопросы повышения эффективности производства. : Автореф... канд.экн.наук: 08.00.05 / Мельниченко О.С,; МВ ССО УССР.Одесск.ин-т.нар.хоз. – Одесса, 1973. – 24л.
1645145
  Мартемьянов В.С. Хозяйственные права местных советов / В.С. Мартемьянов ; [ред. В.Я. Залманов]. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 173, [3] с. – Примеч.: с. 155-172
1645146
  Клеандров М.И. Хозяйственные права предприятий потребительской кооперации. / М.И. Клеандров. – М, 1984. – 65с.
1645147
  Гельфер М.А. Хозяйственные преступления / М.А. Гельфер. – Москва, 1959. – 84с.
1645148
  Гельфер М.А. Хозяйственные преступления / М.А. Гельфер. – Москва, 1988. – 56с.
1645149
  Некипелов Павел Трофимович Хозяйственные преступления по советскому уголовному праву : Автореф... д-ра юрид.наук: 715 / Некипелов Павел Трофимович; АН УССР. Совет Ин-та философии и Сектора государства и права. – Киев, 1967. – 45л.
1645150
   Хозяйственные районы СССР : Центрально - промышленная область; Сб.ст. – Москва-Ленинград : Госиздат
Вып. 6. – 1927. – 150с.
1645151
  Осьмова М.Н. Хозяйственные реформы и международное социалистическое разделение труда / М.Н. Осьмова. – Москва, 1969. – 140с.
1645152
   Хозяйственные связи в условиях экономической реформы. – М., 1990. – 126с.
1645153
  Калашникова Н.И. Хозяйственные связи между предприятиями: содержание, функционирование, управление / Н.И. Калашникова. – Саратов, 1988. – 112с.
1645154
   Хозяйственные связи предприятия в условиях АСУ. – К.-Донецк, 1975. – 182с.
1645155
  Жадан Михаил Иванович Хозяйственные связи социалистических предприятий и совершенствование их общественных организаций : Дис... канд. экон.наук: 03.00.01 / Жадан Михаил Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 183л. – Бібліогр.:л.163-183
1645156
  Мошек Г.Е. Хозяйственные связи торговли с промышленностью / Г.Е. Мошек. – К, 1982. – 30с.
1645157
  Язев В.А. Хозяйственные связи торговли с промышленностью. / В.А. Язев. – М., 1974. – 175с.
1645158
  Алов А.Н. Хозяйственные связи: планирование, организация, совершенствование : планир. орг., совершенствование / Алов А.Н.А.Н. Алов. И.Н. Михеев, Н.Г. Козлова. – Москва : Экономика, 1986. – 125, [2] с.
1645159
  Коняев Н.И. Хозяйственные системы в период зрелого социализма. / Н.И. Коняев. – Саратов, 1980. – 161с.
1645160
  Козлова О.В. Хозяйственные ситуации / О.В. Козлова. – М., 1976. – 159с.
1645161
  Брянский Г.А. Хозяйственные ситуации / Г.А. Брянский. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1983. – 1983с.
1645162
  Адамович С О. Хозяйственные ситуации в торговле / О.С. Адамович. – Москва : Экономика, 1984. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 110
1645163
  Гайдуцкий П.И. Хозяйственные ситуации в условиях арендных отношений / П.И. Гайдуцкий, Н.Ф. Бабиенко. – Киев, 1991. – 140с.
1645164
  Завгородняя А.В. Хозяйственные ситуации и деловые игры по маркетингу. / А.В. Завгородняя, М.С. Матышина. – Л., 1990. – 84с.
1645165
  Андрющенко М.Д. Хозяйственные ситуации по теме "Принятие и осуществление управленческих решений" / М.Д. Андрющенко, В.Б. Ременников ; Гос. комитет СССР по нар. образованию, Всесоюз. заоч. финансово-экон. ин-т. – Москва, 1988. – 32 с.
1645166
  Шараженидзе Д.М. Хозяйственные тексты эпохи династии Аккада : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Шараженидзе Д.М. ; АН ГрузССР , Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1970. – 20 с.
1645167
  Кашанина Т.В. Хозяйственные товарищества и общества. / Т.В. Кашанина. – М., 1995. – 545с.
1645168
   Хозяйственные условия ускорения и повышения эффективности научно-технического прогресса. – Л., 1988. – 155с.
1645169
  Исламова М В. Хозяйственный быт азербайджанцев ХІХ - начала ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Исламова В.М.кызы; АН АзССР. Ин-тут истории. – Баку, 1973. – 31л.
1645170
  Элиава Г.В. Хозяйственный быт населения восточной Мегрелии до Октябрьской революции. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.000,07.576 / Элиава Г.В.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 18л.
1645171
   Хозяйственный бюрократизм и пути его преодоления. – Л., 1989. – 221с.
1645172
  Первушин А.Г. Хозяйственный договор в деятельности предприятий сельского хозяйства / А.Г. Первушин. – Москва, 1976. – 222 с.
1645173
  Картужанский Л.И. Хозяйственный договор в промышленности (практический анализ) / Л.И. Картужанский. – М.-Л., 1937. – 79с.
1645174
  Можейко В.Н. Хозяйственный договор в СССР / В.Н. Можейко. – М., 1962. – 240с.
1645175
  Донде Я.А. Хозяйственный договор и его роль в снабжении народного хозяйства СССР / Я.А. Донде. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва, 1960. – 260с.
1645176
  Брагинский М.И. Хозяйственный договор: каким ему быть? / М.И. Брагинский. – Москва : Экономика, 1990. – 175 с.
1645177
   Хозяйственный договор: общие положения. – Свердловск, 1986. – 72с.
1645178
  Тихонов И Д. Хозяйственный и общественный строй Уйгурского государства. 9-14 вв. / И Д. Тихонов. – Москва; Ленинград : Наука, 1966. – 258с.
1645179
  Мамутов В.К. Хозяйственный кодекс в системе правового обеспечения экономика в Украине // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 6. – С. 65-73. – ISSN 0132-0769
1645180
   Хозяйственный кодекс Украины : по состоянию на 15 января 2008 года / [ отв. за вып. С.В. Карплюк ]. – Харьков : Одиссей, 2008. – 256с. – (Законы Украины). – ISBN 978-966-633-722-4
1645181
  Ашурков О.А. Хозяйственный Кодекс Украины и регуляторная политика в сфере хозяйственной деятельности // Економіка та право : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2004. – № 2. – С. 29-41. – ISSN 1681-6277


  Правове забезпечення економіки
1645182
  Устименко В.А. Хозяйственный кодекс Украины как основа развития правового обеспечения экономики государства // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 213-218. – ISBN 978-617-7320-15-8
1645183
   Хозяйственный кодекс Чехословацкой Социалистической Республики. – М., 1966. – 214с.
1645184
  Юлдашев С.А. Хозяйственный кодекс: быть ему или не быть? Ч. 2 // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 150-155. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1645185
  Юлдашев С.А. Хозяйственный кодекс: быть ему или не быть? Ч.1 // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 147-153. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (41)). – ISSN 2307-9061
1645186
  Луконин М.П. Хозяйственный комплекс административной области и проблемы его развития : Дис... Канд. географ. наук: / Луконин М.П.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1975. – 213л. – Бібліогр.:л.1-12
1645187
  Луконин М.П. Хозяйственный комплекс административной области и проблемы его развития. (На прим. Кировогр. обл.) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Луконин М.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Географ. ф-тет. – К., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1645188
  Тихий В.И. Хозяйственный комплекс Орловской области: специфика переломного периода : География. Региональная география // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 27-31 : Схема, карти, табл.
1645189
  Мурашко В.М. Хозяйственный контроль и комплексная ревизия в торговле / В.М. Мурашко. – Киев, 1979. – 208с.
1645190
  Моисеев А.В. Хозяйственный механизм / А.В. Моисеев, К.Ц. Петросян. – Москва, 1981. – 271с.
1645191
  Харитонов Н.С. Хозяйственный механизм агропромышленного комплекса / Н.С. Харитонов. – М., 1988. – 78с.
1645192
   Хозяйственный механизм АПК. – М., 1984. – 287с.
1645193
   Хозяйственный механизм АПК на современном этапе. – М., 1988. – 44с.
1645194
  Буздалов И.Н. Хозяйственный механизм в агропромышленной сфере стран СЭВ. / И.Н. Буздалов. – Москва, 1988. – 317с.
1645195
   Хозяйственный механизм в двенадцатой пятилетке. – М., 1986. – 181с.
1645196
  Воронин Ю.М. Хозяйственный механизм в действии / Ю.М. Воронин, А.А. Родыгин. – Казань, 1983. – 247с.
1645197
  Вайнштейн Б.С. Хозяйственный механизм в капитальном строительстве / Б.С. Вайнштейн. – Москва, 1983. – 200с.
1645198
  Клецкий В.И. Хозяйственный механизм в одиннадцатой пятилетке. / В.И. Клецкий. – Минск, 1985. – 80с.
1645199
   Хозяйственный механизм в сельском хозяйстве социалистических стран. – М., 1988. – 239с.
1645200
   Хозяйственный механизм в системе оптимального функционирования социалистической экономики. – М., 1985. – 347с.
1645201
  Граниш В.В. Хозяйственный механизм в системе платных услуг. / В.В. Граниш. – К., 1993. – 104с.
1645202
   Хозяйственный механизм в странах - членов СЭВ. – М., 1984. – 300с.
1645203
  Давидюк С.Ф. Хозяйственный механизм в сфере науки / С.Ф. Давидюк, М.С. Минтаиров. – Л., 1990. – 112с.
1645204
   Хозяйственный механизм в условиях интенсификации общественного производства. – Л., 1986. – 160с.
1645205
   Хозяйственный механизм в условиях интенсификации производства. – Л., 1987. – 158с.
1645206
   Хозяйственный механизм в условиях интенсификации социалистической экономики. – К., 1989. – 295с.
1645207
  Осипов Ю.М. Хозяйственный механизм государственно-монополистического капитализма / Ю.М. Осипов. – М, 1987. – 399с.
1645208
   Хозяйственный механизм и гражданское право. – Саратов, 1986. – 147с.
1645209
   Хозяйственный механизм и его совершенстование на современном этапе. – К., 1979. – 304с.
1645210
   Хозяйственный механизм и интенсификация производства в регионе. – Уфа, 1987. – 118с.
1645211
  Нехорошев Ю.С. Хозяйственный механизм и научно-технический прогресс / Ю.С. Нехорошев, В.В. Сизов. – Томск, 1982. – 137с.
1645212
   Хозяйственный механизм и организационные формы управления научно-техническим прогрессом. – М., 1988. – 229с.
1645213
  Шамрай В.В. Хозяйственный механизм и повышение качества продукции / В.В. Шамрай, Н.Л. Гладкова. – Воронеж, 1982. – 149с.
1645214
   Хозяйственный механизм и повышение эффективности производства. – М., 1986. – 252с.
1645215
  Знаменский Г.Л. Хозяйственный механизм и право / Г.Л. Знаменский. – Киев, 1988. – 160 с.
1645216
   Хозяйственный механизм и принципы отраслевого и территориальногоу правления производством. – Л., 1982. – 150с.
1645217
  Немченко В.В. Хозяйственный механизм и природопользование. / В.В. Немченко. – М., 1988. – 125с.
1645218
  Губаревич С.И. Хозяйственный механизм и проблемы его совершенствования в свете решений XXV съезда КПСС / С.И. Губаревич. – Минск, 1978. – 184с.
1645219
  Джабиев Р.М. Хозяйственный механизм и проблемы его совершенствования. / Р.М. Джабиев. – Баку, 1985. – 182с.
1645220
   Хозяйственный механизм и проблемы управления техническим перевооружением производства. – М., 1988. – 207с.
1645221
  Аристов Г.В. Хозяйственный механизм и сбалансированность: опыт европ. стран СЭВ : опыт европ. стран СЭВ в 50-80-х гг. / Г.В. Аристов ; отв. ред. Р.Н. Евстигнеев ; АН СССР, Ин-т экономики мировой соц. системы. – Москва : Наука, 1990. – 106 с.
1645222
  Воейков М.И. Хозяйственный механизм и соревнование / М.И. Воейков. – Москва, 1983. – 160с.
1645223
  Бадалов Л.М. Хозяйственный механизм и управление качеством продукции / Л.М. Бадалов. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 60. – (Новое в жизни, науке, технике . Наука и техника управления ; 1)
1645224
   Хозяйственный механизм и управление предприятиями. – Новосибирск, 1979. – 319с.
1645225
   Хозяйственный механизм и функции управления производством. – Алма-Ата, 1984. – 106с.
1645226
   Хозяйственный механизм и ценообразование. – М., 1983. – 79с.
1645227
   Хозяйственный механизм и эффективность производства. – М., 1978. – 118с.
1645228
   Хозяйственный механизм интенсификации производства. – Краснодар, 1987. – 160с.
1645229
  Чухно А.А. Хозяйственный механизм как способ сознательной хозяйственной деятельности общества // Хоз. механизм и его совершенствование на совр. этапе
1645230
  Фридман А.М. Хозяйственный механизм кооперативной торговли / А.М. Фридман. – М., 1991. – 157с.
1645231
   Хозяйственный механизм материально-технического обеспечения. – Ростов -на-Дону, 1990. – 142с.
1645232
  Клюев А.Ф. Хозяйственный механизм межотраслевого строительного комплекса / А.Ф. Клюев. – Л., 1986. – 160с.
1645233
   Хозяйственный механизм на современном этапе. – М., 1980. – 232с.
1645234
   Хозяйственный механизм НРБ. – М., 1987. – 40с.
1645235
   Хозяйственный механизм общественных формаций. – Москва : Мысль, 1986. – 269с.
1645236
   Хозяйственный механизм периода новой экономической политики. – М., 1990. – 177с.
1645237
  Арабянц З.А. Хозяйственный механизм предприятия в новых экономических условиях. / З.А. Арабянц, Л.В. Берг, В.Г. Удодов. – Краснодар : Книжное издательство, 1991. – 302, [1] с. : ил.
1645238
   Хозяйственный механизм производства и обращения товаров народного потребления. – Рига, 1985. – 112с.
1645239
  Бунич П.Г. Хозяйственный механизм развитого социализма : Сущность, структура, проблемы и перспективы / П.Г. Бунич. – Москва : Наука, 1980. – 351с.
1645240
   Хозяйственный механизм развитого социализма и пути его совершенстования. – М., 1984. – 159с.
1645241
  Абалкин Л.И. Хозяйственный механизм развитого социалистического общества / Л.И. Абалкин. – Москва : Мысль, 1973. – 263 с.
1645242
   Хозяйственный механизм развитого социалистического общества. – М., 1979. – 108с.
1645243
  Соломянюк П.Г. Хозяйственный механизм реализации социалистической государственной собственности / П.Г. Соломянюк. – Киев, 1990. – 116с.
1645244
   Хозяйственный механизм регионального лесного комплекса. – Сыктывкар, 1993. – 80с.
1645245
  Михайлов М.Н. Хозяйственный механизм регулирования социального развития региона в условиях рыночной экономики / М.Н. Михайлов. – Л., 1991. – 139с.
1645246
  Божедомова Г.К. Хозяйственный механизм ресурсосбережения / Г.К. Божедомова. – Москва : Издательство МПИ, 1989. – 108, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 108-109 (29 назв.). – ISBN 5-7043-0012-X
1645247
   Хозяйственный механизм согласования интересов. – М., 1988. – 205с.
1645248
  Леоненко П.М. Хозяйственный механизм социализма и современная идеологическая борьба / П.М. Леоненко. – К, 1986. – 135с.
1645249
  Воронин В.П. Хозяйственный механизм сферы обращения / В.П. Воронин. – Воронеж, 1983. – 213с.
1645250
   Хозяйственный механизм управления социалистической экономикой. – М., 1984. – 305с.
1645251
  Чухно А.А. Хозяйственный механизм управления экономикой / А.А. Чухно, П.Г. Соломянюк // Экономические науки, 1985. – №3
1645252
   Хозяйственный механизм управления экономикой СССР. – М., 1991. – 317с.
1645253
  Михасюк И.Р. Хозяйственный механизм управления экономическими интересами: Учеб. пособие для спец. "Экономика и управление пр-вом". / И.Р. Михасюк. – Киев, 1989. – 161с.
1645254
   Хозяйственный механизм функционирования социалистической экономики. – Москва, 1982. – 359с.
1645255
  Простяков И.И. Хозяйственный механизм: основные направления перестройки. / И.И. Простяков. – М., 1986. – 61с.
1645256
  Вагина Е.Ю. Хозяйственный механизм: проблемы прошлого и настоящего / Е.Ю. Вагина, М.Г. Покидченко. – Москва : Знание, 1990. – 64 с.
1645257
   Хозяйственный механизм: содержание и основные направления развития : учеб. пособие. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1990. – 180, [2] с. – Библиогр. в примеч. в конце глав
1645258
   Хозяйственный механизма автономной республики. – Новосибирск, 1992. – 119с.
1645259
   Хозяйственный обзор Северо-западной области за 1924-25 гг.. – Л., 1926. – 358с.
1645260
   Хозяйственный план потребительской кооперации на 1934 г.. – М., 1934. – 92с.
1645261
  Гребеньков Г.В. Хозяйственный прогресс общества и трудовая этика // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.144-154
1645262
  Степанова Т.В. Хозяйственный процесс в схемах / Т.В. Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Одесса : Негоциант, 2006. – 68с. – ISBN 966-691-190-6
1645263
  Степанова Т.В. Хозяйственный процесс Украины в схемах : учебное пособие / Т.В. Степанова. – Изд. 4-е, обновленное и доп. – Одесса : Атлант, 2012. – 145, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 133-134. – ISBN 978-966-2361-54-4
1645264
   Хозяйственный процессуальный кодекс Украины : (С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 марта 2002 года). – Харьков : Одиссей, 2002. – 80с. – (Законы Україны). – ISBN 966-633-091-1
1645265
   Хозяйственный процессуальный кодекс Украины : с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2008 года / [ отв. за вып. С.В. Карплюк ]. – Харьков : Одиссей, 2008. – 88с. – (Законы Украины). – ISBN 978-966-633-698-2
1645266
  Мычко В.Е. Хозяйственный расчет -- метод планового руководства и управления колхозным производством. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мычко В.Е.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1967. – 15л.
1645267
  Лажевник С.В. Хозяйственный расчет / С.В. Лажевник. – Москва, 1957. – 44с.
1645268
  Ваксман В.Е. Хозяйственный расчет бригады в строительстве / В.Е. Ваксман. – Москва-Ленинград, 1952. – 64с.
1645269
  Баранова С.Г. Хозяйственный расчет в аэрофотосъемочных партиях / С.Г. Баранова. – Москва : Машиностроение, 1975. – 115 с. : граф.
1645270
  Боровик В.А. Хозяйственный расчет в колхозах / В.А. Боровик ; под науч. ред. И.А. Бородина. – Москва : Экономика, 1964. – 164 с.
1645271
  Бабаев Бронислав Дмитриевич Хозяйственный расчет в колхозах : Автореф. дис. ... докт. экон. наук : 08.00.01 / Бабаев Бронислав Дмитриевич ; ЛГУ. – Ленинград, 1976. – 45 с.
1645272
  Бабаев Бронислав Дмитриевич Хозяйственный расчет в колхозах : автореф. дис. ... докт. экон. наук : 08.00.01 / Бабаев Бронислав Дмитриевич ; ЛГУ. – Ленинград, 1976. – 45 с.
1645273
  Емельянов А.М. Хозяйственный расчет в колхозах и совхозах / А.М. Емельянов. – Москва, 1968. – 167с.
1645274
  Гончарук Евгений Федорович Хозяйственный расчет в нефтегазопромысловом строительстве и пути его совершенствования. (На прим. Зап. Сибири) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гончарук Евгений Федорович; АН СССР. Урал. науч. центр. Ин-т экономики. – Свердловск, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1645275
   Хозяйственный расчет в новых условиях. – М., 1968. – 212с.
1645276
  Спиридонова Н.С. Хозяйственный расчет в новых условиях управления промышленностью / Н.С. Спиридонова. – М., 1961. – 512с.
1645277
  Холин Е.С. Хозяйственный расчет в общественном питании / Е.С. Холин. – М., 1985. – 111с.
1645278
  Абдиров Ж. Хозяйственный расчет в основном звене АПК / Ж. Абдиров ; АН КазахССР, Ин-т экономики. – Алма-Ата : Наука, 1988. – 208 с.
1645279
  Башин М.Л. Хозяйственный расчет в отраслевых НИИ и КБ / М.Л. Башин. – М, 1971. – 223с.
1645280
  Винокур И.А. Хозяйственный расчет в подотрасли машиностроения. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Винокур И.А.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1645281
  Шкилев А.В. Хозяйственный расчет в пригородных овоще-молочных совхозах и их рентабельность. (На примере пригородных совхозов Киевского специализир. овоще-молочного треста) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Шкилев А.В. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 21 с.
1645282
   Хозяйственный расчет в промышленности : Библиогр. указ. за 1976-1981 гг. – Москва, 1981. – 42с.
1645283
  Дижур М.М. Хозяйственный расчет в промышленности СССР / М.М. Дижур, Р.А. Круглова. – Москва, 1969. – 236с.
1645284
   Хозяйственный расчет в промышленности СССР. – М., 1973. – 168с.
1645285
   Хозяйственный расчет в сельскохозяйственных предприятиях. – К., 1990. – 198с.
1645286
  Кравцев И.И. Хозяйственный расчет в системе закономерностей коммунистического способа производства / И.И. Кравцев. – Горький, 1972. – 108с.
1645287
  Ананян Л.З. Хозяйственный расчет в совхозах. (На примере Арм. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Ананян Л.З.; Объедин. совет по присуждению учен. степеней по экон. наукам при Ереванском ун-те. – Ереван, 1966. – 23л.
1645288
  Татур С.К. Хозяйственный расчет в социалистических государственных предприятиях / С.К. Татур. – Москва, 1953. – 40 с.
1645289
   Хозяйственный расчет в социалистической экономике. – М., 1976. – 254с.
1645290
  Козлов Г. Хозяйственный расчет в социалистическом обществе / Г. Козлов. – Москва : ОГИЗ, 1945. – 72с.
1645291
  Волков М.И. Хозяйственный расчёт в социалистическом обществе / М.И. Волков. – Москва, 1960. – 76с.
1645292
  Борисов Ю.С. Хозяйственный расчет в строительных организациях / Ю.С. Борисов. – Москва : Стройиздат, 1989. – 42, [2] с. – Библиогр.: с. 43 (12 назв.). – ISBN 5-274-01357-0
1645293
  Краснов Н.П. Хозяйственный расчёт в строительстве / Н.П. Краснов. – М., 1963. – 66с.
1645294
  Молчанов А.Н. Хозяйственный расчёт в строительстве и банковский контроль / А.Н. Молчанов, Л.И. Перельман. – М., 1952. – 100с.
1645295
  Баканов М.И. Хозяйственный расчет в торговле / М.И. Баканов, А.М. Бирман, В.А. Язев. – Москва : Экономика, 1982. – 208 с.
1645296
  Козлов В.Л. Хозяйственный расчет в условиях агропромышленной интеграции / В.Л. Козлов. – Харьков, 1988. – 155с.
1645297
   Хозяйственный расчет в условиях развитого социализма. – Саратов, 1975. – 227с.
1645298
   Хозяйственный расчет вспомогательных цехов. – Вып.3. – М.
Ч.2. – 1975. – 80с.
1645299
  Петров А.С. Хозяйственный расчет и вопросы развития экономики социалистических предприятий : Автореф... кандидата экон.наук: / Петров А.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1965. – 21л.
1645300
  Федоров А.С. Хозяйственный расчет и вопросы совершенствования распределительных отношений между обществом, производственным коллективом и его работниками : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Федоров А.С. ; Киев. ин-т нар. хоз. Каф. полит. экономии плановых факультетов. – Киев, 1969. – 24 с.
1645301
  Калмыков Ю.Х. Хозяйственный расчет и гражданское право / Ю.Х. Калмыков. – Саратов, 1969. – 232с.
1645302
  Атлас З.В. Хозяйственный расчет и его роль в условиях Отечественной войны / Атлас З.В. ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Госполитиздат, 1944. – 80 с.
1645303
   Хозяйственный расчет и его совершенстование в условиях развитого социализма. – Киев, 1980. – 264с.
1645304
  Чухно А.А. Хозяйственный расчет и закон стоимости: Тез. докл. на респ. науч. конф. // Науч. основы и пути совершенств, руководства промышленностью, 1966
1645305
  Кравцев И.И. Хозяйственный расчет и закономерности его развития / И.И. Кравцев. – Горький, 1968. – 49с.
1645306
  Журиков В.Н. Хозяйственный расчет и коллективный подряд / В.Н. Журиков, Г.С. Мартышкин. – М., 1987. – 78с.
1645307
  Витковский М.П. Хозяйственный расчет и коллективный подряд в сельском хозяйстве / М.П. Витковский. – Москва, 1986. – 191с.
1645308
   Хозяйственный расчет и коллективный подряд в сельскохозяйственных предприятиях. – Горки, 1989. – 100с.
1645309
  Мирун Н.И. Хозяйственный расчет и кредит в строительстве : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Мирун Н.И.; Киевский ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1645310
  Мирун Н.И. Хозяйственный расчет и кредитование в строительстве / Н.И. Мирун. – 2-е изд.. перераб. и доп. – К., 1988. – 159с.
1645311
  Корытов К.Г. Хозяйственный расчет и материальная заинтересованность (на матер. сельск. строит.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Корытов К. Г. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 16 с.
1645312
   Хозяйственный расчет и материальное стимулирвоание (в промышленности и строительстве). – М., 1967. – 235с.
1645313
  Иванов Г.П. Хозяйственный расчет и материальное стимулирование в непроизводственной сфере. / Г.П. Иванов. – Москва, 1985. – 62с.
1645314
  Спиридонова Н.С. Хозяйственный расчет и материальное стимулирование производства / Н.С. Спиридонова. – М., 1963. – 24с.
1645315
  Шевченко Д.И. Хозяйственный расчет и некоторые резервы улучшения хозяйствования в розничной торговле потребительской кооперации : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Шевченко Д.И. ; Лен. ин-т сов. торг. – Ленинград, 1965. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1645316
  Алексеева И.Ф. Хозяйственный расчет и основные организационные формы социалистической промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Алексеева И. Ф.; Алексева И. Ф.; МГУ, экон. фак. – Москва, 1950. – 16 с.
1645317
  Винниченко Н.Г. Хозяйственный расчет и планирование в паровозном депо / Н.Г. Винниченко. – Москва, 1952. – 148с.
1645318
   Хозяйственный расчет и подряд в сельском хозяйстве : Учебное пособие для вузов. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 254с.
1645319
  Тимошенко И.Т. Хозяйственный расчет и распределительные отношения в аграрно-промышленных формированиях / И.Т. Тимошенко. – Кишинев : Изд-во ЦК КП, 1975. – 234 с.
1645320
  Мирзоян Р.М. Хозяйственный расчет и рентабельность в потребительской кооперации Армении : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Мирзоян Р.М.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1645321
  Тельнов В.Н. Хозяйственный расчет и рентабельность. Себестоимость и цена / В.Н. Тельнов. – Саратов, 1958. – 88 с.
1645322
   Хозяйственный расчет и финансы в колхозах. – Москва, 1960. – 200с.
1645323
  Ковязин Ф.Я. Хозяйственный расчёт и экономическая реформа в промышленности МССР / Ф.Я. Ковязин. – Кишинёв, 1968. – 129с.
1645324
  Гафарова З.Н. Хозяйственный расчет и экономические стимулы в системе социалистической экономики / З.Н. Гафарова. – Казань, 1980. – 216с.
1645325
  Дэхир-Джонсон А Хозяйственный расчет и экономическое стимулирование производства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Дэхир-Джонсон А,; Киев.ин-т.нар.хоз. – К, 1968. – 18л.
1645326
  Воробьева А.В. Хозяйственный расчет и эффективность основных фондов / А.В. Воробьева. – Москва, 1970. – 320с.
1645327
  Бунич П.Г. Хозяйственный расчет и эффективность производства / П.Г. Бунич. – Москва : Мысль, 1974. – 142 с.
1645328
   Хозяйственный расчет и эффективность производства. – М., 1978. – 189с.
1645329
  Небесный Г.В. Хозяйственный расчет и эффективность работы научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и опытных производств. / Г.В. Небесный. – К., 1977. – 176с.
1645330
   Хозяйственный расчет как система отношений. – М., 1980. – 303с.
1645331
  Елисеев В.А. Хозяйственный расчет на базе расходных смет. / В.А. Елисеев, Н.С. Семигорелов. – М., 1970. – 80с.
1645332
  Омаров А.М. Хозяйственный расчет на предприятии / А.М. Омаров. – Москва, 1961. – 55 с.
1645333
  Конкин М. Хозяйственный расчет на предприятии / М. Конкин. – М., 1962. – 72с.
1645334
   Хозяйственный расчет на промышленных предприятиях. – Х., 1991. – 140с.
1645335
  Тамарченко М.Л. Хозяйственный расчет на современном этапе / М.Л. Тамарченко, М.Ш. Забиров. – Казань, 1966. – 76с.
1645336
  Амстибовицкий М.А. Хозяйственный расчет на участке производителя работ и мастера : (из опыта алт. строек М-ва строительства предприятий металлург. и хим. пром-ти) / М.А. Амстибовицкий. – Москва : Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1955. – 56 с.
1645337
  Скляр М.А. Хозяйственный расчет НПО. / М.А. Скляр. – М, 1986. – 126с.
1645338
  Петров В.Н. Хозяйственный расчет предприятия и самоуправление трудового коллектива / В.Н. Петров. – Барнаул, 1990. – 67 с.
1645339
  Сузи А.А. Хозяйственный расчет участков в строительном предприятии. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Сузи А.А.; АН ЭССР. Отд. обществ. наук. – Таллин, 1970. – 38л.
1645340
  Барановский А.И. Хозяйственный расчет энергетических объединений (предприятий) / А.И. Барановский. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 124, [3] с. – Библиогр.: с. 126 (10 назв.). – (ЭЭ : Экономика энергетики)
1645341
  Спиридонова Н.С. Хозяйственный расчет, кругооборот и оборот фондов / Н.С. Спиридонова. – М., 1970. – 114с.
1645342
  Панкратьев В.Г. Хозяйственный расчет. / В.Г. Панкратьев. – М., 1970. – 111с.
1645343
  Олехно Е.Ф. Хозяйственный расчет. Кругооборот и оборот фондов / Е.Ф. Олехно, А.И. Сибирев. – Л., 1969. – 28с.
1645344
   Хозяйственный риск и методы его измерения. – Москва, 1979. – 183 с.
1645345
  Анкудинов Ю.А. Хозяйственный руководитель : стиль и методы работы / Ю.А. Анкудинов. – Москва : Экономика, 1988. – 160 с.
1645346
  Зайцев И.М. Хозяйственный спор и арбитражный процесс / И.М. Зайцев. – Саратов, 1982. – 82с.
1645347
  Бершеда Е.Р. Хозяйственный способ строительства / Е.Р. Бершеда, Л.С. Кобыляцкий. – Киев : Будивэльнык, 1989. – 134, [1] с. – Библиогр.: с. 134
1645348
  Карлов В.В. Хозяйственный уклад и социальная структура эвенков Енисейско-ленского междуречья. XVII -- начала ХХ в. : Автореф... канд. ист.наук: / Карлов В. В.; МГУ, Ист. факт., Каф. этнограф. – М., 1970. – 20л.
1645349
  Белуха Н.Т. Хозяйственный учёт и его роль в АСУ / Н.Т. Белуха. – Москва : Финансы, 1972. – 72 с. : граф. – (В помощь экономическому образованию)
1645350
  Кузьминский А.Н. Хозяйственный учет на базе микро ЭВМ / А.Н. Кузьминский. – М, 1989. – 253с.
1645351
  Максимович И.И. Хозяйственных расчет в мелиоративных эксплуатационных организациях зоны осушения (на прим. БССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Максимович И. И.; Бел. с. х. акад. – Горки, 1973. – 22л.
1645352
  Касабуцкий А.А. Хозяйственые вычисления и механизация учета. Уч. пособие для техн. сов. торговли. / А.А. Касабуцкий, В.И. Давыдов. – М., 1964. – 256с.
1645353
   Хозяйственый механизм функционирования социалистической экономики : Сб.науч.трудов аспирантов и студентов-лауреатов СНО. – Рига : Латвийский ун-т, 1976. – 158с.
1645354
  Тарасов А.В. Хозяйство - визуальное зеркало логоса // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – № 6 (90). – С. 33-48. – ISSN 2073-6118
1645355
  Янгузин Р.З. Хозяйство башкир дореволюционно й России. / Р.З. Янгузин. – Уфа, 1989. – 190 с.
1645356
  Лопатин П. Хозяйство великого города / П. Лопатин. – Москва : Московский рабочий, 1938. – 128с.
1645357
  Иванов П.П. Хозяйство джуйбарских шейхов. / П.П. Иванов. – М-Л, 1954. – 379с.
1645358
   Хозяйство древнего населения Украины. – Киев : [б. и.]. – ISBN 5-7707-2123-5
Ч. 1 : Ремесла и промыслы древнего населения Украины / [редкол.: Ю.Д. Кибальник, И.А. Писларий, С.А. Балакин]. – 1995. – 195, [2] с. : ил., табл. – На обл.: Хозяйство древнего населения Украины. Киев - 1993. – Библиогр. в конце ст.
1645359
   Хозяйство и быт западносибирского крестьянства XVII - начала XX в.. – Москва, 1979. – 248 с.
1645360
   Хозяйство и быт русских крестьян. – М., 1959. – 253с.
1645361
  Слесарчук Г.И. Хозяйство и крестьяне Суздальского Спасо-Евфимьева моснастыря в первой четверти 18 века. : Автореф... канд.ист.наук: / Слесарчук Г.И.; Моск.гос.ист.-архивн.ин-т. – М, 1955. – 16л.
1645362
   Хозяйство и культура башкир в XIX - начале XX. – М., 1979. – 207с.
1645363
  Леонтьев В.В. Хозяйство и культура народов Чукотки / В.В. Леонтьев. – Новосибирск, 1973. – 178с.
1645364
  Оразов А. Хозяйство и культура населения. / А. Оразов. – Ашхабад, 1972. – 131с.
1645365
  Рустамов Я.А. Хозяйство и материальная культура колхозного крестьянства Азербайджана. : Автореф... канд. ист.наук: / Рустамов Я.А.; АН ГрузССР. Ин-т истории им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1964. – 24л.
1645366
   Хозяйство и материальная культура народов Кавказа в XIX-XX в.. – М.
1. – 1971. – 256с.
1645367
  Бусыгин Е.П. Хозяйство и материальная культура русского населения Ульяновского Поволжья / Е.П. Бусыгин. – Казань, 1982. – 88с.
1645368
  Бусыгин Е.П. Хозяйство и материальная культура русского населения Ульяновского Поволжья / Е.П. Бусыгин. – Казань, 1982. – 88с.
1645369
  Курылев В.П. Хозяйство и материальная культура турецкого крестьянства / В.П. Курылев. – М, 1976. – 143с.
1645370
  Тихонов Д.И. Хозяйство и общественны строй Уйгурского государства X-XIV вв. : Автореф... докт. ист.наук: / Тихонов Д. И.; АН СССР, Ин-т этнограф. – Л., 1968. – 28л.
1645371
   Хозяйство и общество на Балканах в средние века. – Калинин, 1978. – 152с.
1645372
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 1. – 1995
1645373
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 1. – 1995
1645374
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 2. – 1995
1645375
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 3. – 1995
1645376
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 4. – 1995
1645377
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 5. – 1995
1645378
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 6. – 1995
1645379
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 7. – 1995
1645380
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 8. – 1995
1645381
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 9. – 1995
1645382
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 10. – 1995
1645383
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 11. – 1995
1645384
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 12. – 1995
1645385
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 1. – 1996
1645386
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 2. – 1996
1645387
   Хозяйство и право. – Москва
№ 2. – 1996
1645388
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 3. – 1996
1645389
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 4. – 1996
1645390
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 5. – 1996
1645391
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 6. – 1996
1645392
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 7. – 1996
1645393
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 8. – 1996
1645394
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 9. – 1996
1645395
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 10. – 1996
1645396
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 11. – 1996
1645397
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 12. – 1996
1645398
   Хозяйство и право. – Москва
№ 1. – 1997
1645399
   Хозяйство и право. – Москва
№ 2. – 1997
1645400
   Хозяйство и право. – Москва
№ 3. – 1997
1645401
   Хозяйство и право. – Москва
№ 4. – 1997
1645402
   Хозяйство и право. – Москва
№ 5. – 1997
1645403
   Хозяйство и право. – Москва
№ 6. – 1997
1645404
   Хозяйство и право в современных условиях. – М., 1977. – 118с.
1645405
  Писаревский Г.Г. Хозяйство и форма землевладения в колониях Поволжья в XVIII-м и в первой четверти XIX века / Г.Г. Писаревский. – Ростов-на-Дону : Тип. А.И. Тер-Абрамиан, 1916. – [4], 116, XX с. – Библиогр. в примеч.


  На тит. л. дарственная надпись:Многоуважаемой Наталье Дмитриевне Полонской от автора
1645406
   Хозяйство Каракалпакии в XIX - начале XX века. – Ташкент, 1972. – 132с.
1645407
   Хозяйство крепостного крестьянина XVII века. – М.-Л.
Ч. 1. – 1982. – 171с.
1645408
   Хозяйство крепостного крестьянина XVII века. – М.-Л.
Ч. 2. – 1982. – 295с.
1645409
  Шрамко Б.А. Хозяйство лесостепных племен Восточной Европы в скифскую эпоху : автореф. дис. ... док. ист. наук / Шрамко Б.А. ; АН УССР. Отд. экономики, истории, филос. и права. – Киев, 1965. – 32 с.
1645410
  Петербургский И.М. Хозяйство мордвы в I - начале II тысячелетия н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Петербургский И.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – Москва, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1645411
  Жиганов М.Ф. Хозяйство мордвы в XIII-XVI вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Жиганов М. Ф.; АН СССР, Ин-т ист. матер. культ. – М., 1955. – 15л.
1645412
  Гвоздев А. Хозяйство нашего города. / А. Гвоздев. – Л., 1947. – 103с.
1645413
  Писарчук В.М. Хозяйство наших городов. / В.М. Писарчук. – Краснодар, 1977. – 80с.
1645414
  Клеянкин В А. Хозяйство помещичьих и удельных крестьян Симбирской губернии в первой половине 19 века. / В А. Клеянкин, . – Саранск, 1974. – 186с.
1645415
  Горохов С.А. Хозяйство современной Индии : География. Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 21-29 : Фото, табл. – ISSN 0016-7207
1645416
  Борисов А.М. Хозяйство Соловецкого монастыря и борьба крестьян с северными монастырями в XVI-XVII веках / А.М. Борисов. – Петрозаводск : Карельское книжное издательство, 1966. – 284 с.
1645417
  Перепелкин Ю.Я. Хозяйство староегипетских вельмож / Ю.Я. Перепелкин ; [отв. ред. Е.С. Богословский] ; АН СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва : Наука ; Главная редакция восточной лит-ры, 1988. – 298, [3] с.
1645418
  Аннанепесов М. Хозяйство туркмен в XVIII-XIX вв. / М. Аннанепесов ; под ред. С.Г. Агаджанова ; АН ТССР, Ин-т истории им. Ш. Батырова. – Ашхабад : Ылым, 1972. – 283 с. – Библиогр.: с. 269-277
1645419
  Туров М.Г. Хозяйство эвенков таежной зоны Средней Сибири в конце XIX - начале XX века / М.Г. Туров. – Иркутск, 1990. – 173с.
1645420
  Винников Я.Р. Хозяйство, культура и быт сельского населения Туркменской ССР / Я.Р. Винников. – Москва : Наука, 1969. – 310, [2] с.
1645421
  Жеребцов Л.Н. Хозяйство, культура и быт удорских коми в 18-м - начале 20-го в. / Л.Н. Жеребцов. – Москва, 1972. – 127с.
1645422
   Хозяйство, право, управление. – Саратов
Вып. 1. – 1974
1645423
  Голубых М. Хозяйство, труд и быт сельскохозяйственной артели "Новый путь". : (Опыт монографического ислледования сельско-хозяйств. артели "Новый путь" Ирбитского округа Уральской области) : с рис. в тексте / М. Голубых и П. Широковский ; под ред. М. Советникова, С. Младова и Ф. Казанского. – Свердловск : Стат. сектор Уралплана ; [Л. : гос. тип. им. Евг. Соколовой], 1930. – 318 с. : ил., портр., диагр., схем., карт., план.
1645424
   Хозяйство, труд, право в условиях перестройки. – Минск, 1990. – 239 с.
1645425
  Дорогунцов С.И. Хозяйствование - синергетический инвариант / С.И.Дорогунцов, А.Н.Ральчук; НАНУ;. – Киев : Оріяни, 2006. – 228с. – ISBN 966-8305-53-1
1645426
   Хозяйствовать умело и эффективно. – М., 1985. – 267с.
1645427
  Вишнякова Г.И. Хозяйствовать, оберегая природу / Г.И. Вишнякова. – Москва, 1983. – 224с.
1645428
  Туйск И. Хозяйстыенно - правовые санкции за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.9-13
1645429
  Ефремов П.В. Хозяйтвенный расчёт на промышленных предприятиях Казахстана / П.В. Ефремов. – Алма-Ата, 1960. – 48с.
1645430
   Хозяюшке. – Барнаул, 1991. – 56с.
1645431
  Аллен Ч.Р. Хойзингер из Четвертого рейха. Возрождение германского генерального штаба / Ч.Р. Аллен ; пер. с англ. А. Александрова [и др.] ; ред. Ю.И. Тимофеев ; вступ. ст. Г.М. Беспалова. – Москва : Прогресс, 1967. – 408 с. : ил. – Библиогр.: с. 405-407
1645432
  Кононов В.И. Хойс А. "Критика идеологии". Теоретические и практические аспекты // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 2. – С. 169-176. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1645433
  Бєляєв О.Р. Хойті-Тойті : винаходи професора Вагнера : матеріали до його біографії, зібрані О. Бєляєвим / О.Р. Бєляєв. – Київ : Молодь, 1960. – 99 с. – (Бібліотека пригод та наукової фантастики)
1645434
   Хокей - 80/81. – Київ, 1980. – 56с.
1645435
   Хокей - 83-84. – К., 1983. – 80с.
1645436
   Хокей - 84/85. – Київ, 1984. – 88с.
1645437
   Хокей - 85/86. – К., 1985. – 80с.
1645438
   Хокей - 91-92. – К., 1991. – 69с.
1645439
   Хокей 89-90. – К., 1989. – 86с.
1645440
   Хокей. 1968-1969. – К., 1968. – 50с.
1645441
   Хокей. 1969-1970. – К., 1969. – 72с.
1645442
   Хокей. 1973-1974. – К., 1973. – 55с.
1645443
   Хокей. Правила змагань. – К., 1965. – 75с.
1645444
   Хокей. ХХІ чемпіонат СРСР. 1966-1967. – К., 1966. – 51с.
1645445
   Хокейний Київ : Довідник. – Київ : Альтерпрес, 2004. – 314с. – (Сторінки спортивної слави). – ISBN 966-542-237-5
1645446
  Меклер Г.К. Хоккайдо / Г.К. Меклер. – М., 1967. – 140с.
1645447
  Меклер Г.К. Хоккайдо / Г.К. Меклер. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1986. – 163с.
1645448
  Харламов В.Б. Хоккей - моя стихия / В.Б. Харламов. – М, 1977. – 64с.
1645449
  Бозененков М.Г. Хоккей : учеб. пособ. для спортивных секций ; Республиканский комитет по делам физической культуры и спорта при Совете министров Белорусской ССР / М.Г. Бозененков. – Минск : Госиздат БССР, 1950. – 84 с. : ил.
1645450
  Спаский О.Д. Хоккей / О.Д. Спаский. – М, 1974. – 143с.
1645451
   Хоккей. – М., 1977. – 312с.
1645452
   Хоккей. – М., 1980. – 87с.
1645453
   Хоккей. – Киев, 1982
1645454
   Хоккей. – М., 1990. – 688с.
1645455
   Хоккей 1983/84. – Минск, 1983. – 88с.
1645456
   Хоккей 70/71. – М., 1970. – 49с.
1645457
   Хоккей 87/88. – Л., 1987. – 96с.
1645458
  Тарасов А.В. Хоккей без тайн. / А.В. Тарасов. – М., 1988. – 269с.
1645459
  Немченко Г.Л. Хоккей в сибирском городе : рассказы / Г.Л. Немченко. – М., 1983. – 63с.
1645460
  Немченко Г.Л. Хоккей в сибирском городе: Повести и рассказы / Г.Л. Немченко. – Москва, 1987. – 256с.
1645461
   Хоккей в СССР. – М., 1955. – 184с.
1645462
  Тарасов А.В. Хоккей грядущего. / А.В. Тарасов. – М., 1971. – 360с.
1645463
  Майоров Б.А. Хоккей для юношей / Б.А. Майоров. – М, 1968. – 136с.
1645464
  Лукашин Ю.С. Хоккей на "белый олимпиадах" / Ю.С. Лукашин. – М., 1959. – 56с.
1645465
  Драйден К. Хоккей на высшем уровне / К. Драйден. – М., 1975. – 196с.
1645466
   Хоккей на траве. – М., 1955. – 44с.
1645467
  Быков В.А. Хоккей на траве / В.А. Быков, Л.Н. Черепанов. – М., 1971. – 152с.
1645468
   Хоккей на траве. – М., 1972. – 48с.
1645469
   Хоккей на траве : спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1979. – 90 с.
1645470
   Хоккей на траве. (Правила соревнований). 1968 г.. – М., 1968. – 45с.
1645471
   Хоккей с мячом. Правила игры. – М., 1954. – 40с.
1645472
   Хоккей с мячом. Правила игры. 1956 г.. – М., 1956. – 47с.
1645473
   Хоккей с мячом. Правила соревнований. – М., 1966. – 54с.
1645474
   Хоккей с мячом. Правила соревнований. – М., 1970. – 64с.
1645475
   Хоккей с мячом. Программа для спорт. секций коллективов физич. культуры и спортивных клубов. – Москва, 1974. – 46 с.
1645476
   Хоккей с шайбой. – М., 1953. – 176с.
1645477
  Епихин Г.П. Хоккей с шайбой / Г.П. Епихин. – М., 1954. – 104с.
1645478
  Епихин Г.П. Хоккей с шайбой / Г.П. Епихин. – Изд. 2-е испр. и доп. – М., 1956. – 133с.
1645479
  Тарасов А.В. Хоккей с шайбой в СССР. / А.В. Тарасов. – М., 1952. – 32с.
1645480
  Тарасов А.В. Хоккей с шайбой. / А.В. Тарасов. – М., 1951. – 180с.
1645481
  Тарасов А.В. Хоккей с шайбой. / А.В. Тарасов. – М., 1953. – 152с.
1645482
   Хоккей с шайбой. Правила игры. – М., 1952. – 80с.
1645483
   Хоккей, 1981-1982. – Минск, 1981. – 64с.
1645484
  Филатов Л.И. Хоккей. / Л.И. Филатов. – М., 1966. – 95с.
1645485
   Хоккей. 1965-1966. Двадцатый чемпионат СССР. – Киев, 1965. – 80с.
1645486
   Хоккей. Правила соревнований. 1966 г.. – М., 1967. – 62с.
1645487
   Хоккей. Правила соревнований. 1974 г.. – Москва, 1974. – 64с.
1645488
  Михельсон Хоккей. Руководство для начинающих игроков. / Михельсон, П. Филиппов. – Ленинград : Красная газета, 1930. – 78 с.
1645489
  Тихонов Виктор Васильевич Хоккей: надежды, разочарования, мечты / Тихонов Виктор Васильевич. – 2е изд. – Москва : Физкультура и спорт, 1985. – 240с.
1645490
  Тихонов Виктор Васильевич Хоккей: надежды, разочарования, мечты / Тихонов Виктор Васильевич. – 2е изд. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 79с.
1645491
  Дворцов В.А. Хоккейные баталии СССР. / В.А. Дворцов. – Москва, 1979. – 152с.
1645492
  Дворцов В.А. Хоккейный репортаж / В.А. Дворцов. – Москва, 1978. – 223с.
1645493
  Хоксхолли Эдлира : выборы в органы местного самоуправления Хоксхолли Элдира: выборы в органы местного самоуправления // Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI. – Киев, 2001. – № 1. – С.41


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1645494
  Георгиев Ю.В. Хокудай: университет новых рубежей // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 7. – С. 20-21.


  Хоккайдо дайгаку (или сокращенно Хокудай, государственный университет Хоккайдо) входит в элиту довоенных императорских университетов, был призван помочь освоению и развитию северной окраины Японии.
1645495
  Хокусай Хокусай / Хокусай. – Москва : Изобразительное искусство, 1958. – 11 с.
1645496
  Зузик Д. Холдинг как современная форма предпринимательства в мировой экономике // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2007. – № 9. – С. 36-40.
1645497
  Андрущенко І.Г. Холдинг як найпоширеніший спосіб злиття та поглинання компаній // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 29-37
1645498
   Холдинг"Колкуново" отпраздновал свое десятилетие : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 8
1645499
  Бєліков О. Холдинги в України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 9. – С. 41-45.
1645500
  Ліщинський М.Л. Холдингова компанія в системі корпоративного розвитку аграрного сектору економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 111-115
1645501
  Тупота М.О. Холдингова компанія як одна з найефективніших форм функціонування бізнесу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 66-68.
1645502
  Гнідан В.І. Холдингова компанія як одна із складових корпоративного сектору економіки / В.І. Гнідан, Г.П. Кудрик // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 17-19. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1645503
  Кравець І. Холдингова компанія як центр господарської системи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 276-278. – ISBN 978-617-7069-28-6
1645504
  Погрібна К.В. Холдингова структура об"єднання підприємств / К.В. Погрібна, З.С. Варналій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167). – С. 108-113


  Визначається роль, що грають холдингові об"єднання у порівнянні зі звичайними корпораціями для забезпечення фінансової стійкості підприємств.
1645505
   Холдинговая компания Амадеус меняет свое название на "Amadeus IT Group SA" // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 21
1645506
  Уманців Ю. Холдингові компанії -сучасні форми інтеграції підприємств / Ю. Уманців, Г. Уманців // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 3. – С.107-111
1645507
  Уманців Г. Холдингові компанії та промислово-фінансові групи у сучасній економіці : монографія / Галина Уманців. – Київ : ВІРА-Р : Альтерпрес, 2002. – 429 с. – ISBN 966-7807-09-6
1645508
  Кузьмін О. Холдингові компанії у житлово-будівельному секторі / О. Кузьмін, Я. Кудря // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 71-81. – ISSN 1562-0905
1645509
  Моисеенко Е.В. Холдинговые отношения как особая разновидность взаимодействия субъектов хозяйствования / Е.В. Моисеенко, М.Ф. Ермакова // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 4. – С. 82-88. – ISSN 1728-8878
1645510
  Богатко С.А. Холдна ли Сибирь? / С.А. Богатко. – М, 1971. – 104с.
1645511
  Курик М.В. Холемтерические жидкие кристаллы / М.В. Курик; ВН УССР, Институт физики. – Киев, 1978. – 22с.
1645512
  Боссарт А. Холера : проза: роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 6. – С. 34-85. – ISSN 0012-6756
1645513
  Бургасов П.Н. Холера Эль-Тор : Руководство для врачей / П.Н. Бургасов. – 2-е, перераб. и доп. изд. – Москва : Медицина, 1976. – 264с.
1645514
  Стоянов Л. Холера. / Л. Стоянов. – Москва, 1937. – 184с.
1645515
  Стоянов Л. Холера. / Л. Стоянов. – Москва, 1938. – 167с.
1645516
  Стоянов Л. Холера. / Л. Стоянов. – Москва, 1953. – 144с.
1645517
  Масюк Т.В. Холеретична дія інсуліну за умов пригнічення транскрипції в гепатоцитах / Т.В. Масюк, О.М. Долгова, А.І. Масюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 52-55. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Показано, що інсулін підсилює секрецію жовчі у щурів в перші хвилини інфузії. Якщо тваринам попередньо вводили інгібітор транскрипції актиноміцин Д, холеретичного ефекту інсуліну не було виявлено. Зроблено висновок, що клітинні механізми стимулюючої ...
1645518
  Казимирко В.К. Холестерин как индуктор воспаления в организме человека // Український ревматологічний журнал : науково-практичний журнал / ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України ; ТОВ "МОРІОН" ; голов. ред. В.М. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (67). – С. 62-68. – ISSN 1607-2669
1645519
   Холестерические жидкие кристаллы. – Новосибирск, 1976. – 100с.
1645520
   Холестерол і його естери в жовчі щурів при тетрациклініндукованому гепатозі та застосуванні фосфоліпідів молока / В.А. Томчук, В.А. Грищенко, С.П. Весельський, Є.М. Решетнік, М.Ю. Євтушенко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2020. – № 12. – С. 93-99. – ISSN 1025-6415
1645521
  Сторожук В.М. Холинергическая модуляция активности нейронов неокортекса бодрствующего животного / В.М. Сторожук ; НАН Украины, Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца. – Киев : Наукова думка, 2011. – 84, [3] с. : илл., схемы. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 81-85. – ISBN 978-966-00-1108-3
1645522
  Чумакова Ольга Владимировна Холинергическая система мозга в механизмах предпочтения и толерантности к эталону : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Чумакова Ольга Владимировна; КГУ. – К., 1985. – 20л.
1645523
  Вульфиус Е.А. Холинорецепторы нейронов некоторых брюхоногих моллюсков : Автореф... канд. биол.наук: / Вульфиус Е.А.; Ин-т биологич. физики АН СССР. – Пущин на Оке, 1967. – 25л.
1645524
  Чумакова Ольга Владимировна Холинрегическая система мозга в механизмах преопочтения и толерантности к этанолу : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Чумакова Ольга Владимировна; АН БССР, Отдел регуляции обмена веществ. – Гродно, 1984. – 117л. – Бібліогр.:л.104-117
1645525
  Штефан А.В. Холистические основания в сферологии П. Слотердайка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 57-61. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
1645526
  Білецький І.П. Холізм і трансгресія // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 860. – С. 193-201. – (Серія : Теорія культури і філософія науки ; вип. 37). – ISSN 0453-8048
1645527
  Ген Ерлін Холізм та образність - дослідження китайських традиційних методології та способу мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 127-130. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються джерела традиційної китайської методології та способу мислення як визначальних чинників у формуванні стародавніх культур.
1645528
  Бурак О.С. Холістична освіта як світоглядна основа розвитку академічної мобільності: досвід запровадження // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 80-88
1645529
  Аночіє Квабена Офосу Холістичне бачення економічної безпеки підприємства засобами методологічної моделі "Піраміді 3М" і системної моделі // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 91-96 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
1645530
  Садченко О.В. Холістичний маркетинг як стратегія бізнесу, що реалізується на принципах сталого розвитку / О.В. Садченко, Ю.В. Робул // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 74-77. – ISBN 978-617-7565-33-7


  "Цифрова економіка і передбачення політики залучення підприємництва до забезпечення сталого розвитку повинні спиратися на стратегічний холістичний маркетинг планування такої діяльнос ті як стратегія ведення бізнесу. Виникає питання щодо принципів та ...
1645531
  Супрунова Є.С. Холістичний маркетинг: основні положення і передумови формування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 72-74. – Бібліогр.: 7 назв
1645532
  Ванакова Т.А. Холістичний підхід до тренувального процесу студентської молоді вищих навчальних закладів / Т.А. Ванакова, Л.Л. Гудков, Ю.І. Старосельська // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 54-60. – (Серія " Валеологія: сучасність і майбутнє" ; вип. 22). – ISSN 2073-3771


  "...У статті показані напрямки та ефективність методики тренувального процесу. що сприяла розвитку фізичного, психічного та духовного здоров"я студентів-спортсменів вищих навчальних закладів, а також розвитку їх високої спортивної результативності."
1645533
  Зайчук Т. Холістичний ринок екологічно чистих продуктів харчування: концепція та етапи розвитку // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 5 (57 ). – С. 27-33. – ISSN 1606-3732
1645534
  Білецький І.П. Холістичні моделі Д.Бома і К.Уілбера: компаративістський аналіз / І.П. Білецький, Н.О. Карась // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 22-29. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1645535
  Кролевец А.Н. Холловские токи в полупроводниках и диэлектриках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Кролевец А.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 22 с.
1645536
  Кролевец А.Н. Холловские точки в полупроводниках и диэлектриках : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Кролевец А. Н.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1980. – 146л. – Бібліогр.:л.137-146
1645537
  Истомина Э.Г. Холм / Э.Г. Истомина. – Новгород, 1968. – 36с.
1645538
   Холм весеннего креатива // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 20-29 : фото
1645539
  Убукеев А. Холм раздоров : роман / Алымкул Убукеев ; пер. с кирг. Н.Удалов. – Фрунзе : Кыргызстан, 1974. – 224 с.
1645540
  Махмудов Л. Холм с тюльпанами : повесть / Латиф Махмудов ; пер. с узб. О.Тихомиров. – Москва : Детская литература, 1984. – 176 с.
1645541
  Харчук Х. Холм Слави - цвинтар вояків російської армії з 1914-1915 років // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 528-531. – ISSN 1028-5091
1645542
  Рокотов Г.Н. Холм Славы / Г.Н. Рокотов. – 2-е изд. – Львов, 1970. – 132с.
1645543
  Рокотов Г.Н. Холм Славы / Г.Н. Рокотов. – 3-е изд. – Львов, 1974. – 143с.
1645544
  Игнаткович Алексей Холмистая дорога Холмса : Путешествие // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 22 : Швейцария. – С. 74-79 : Фото
1645545
  Митлянская Т.Б. Холмогорская резная кость / Т.Б. Митлянская. – Архангельск, 1991. – 97с.
1645546
   Холмогорская резьба по кости конца XVII-XX веков. – Л., 1984. – 104с.
1645547
   Холмс від медицини. Казка з нещасливим кінцем / підготував Костянтин Ніколаєв // Юридична газета. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 2)


  "«Всім потрібна казка, а вона охоче продавала казковий продукт». Так сказав режисер Алекс Гібні - автор фільму про генерального директора біотехстартапу Theranos Елізабет Холмс. На початку цього місяця федеральний суд у Сан-Хосе (штат Каліфорнія) ...
1645548
  Назарець В.М. Холмс і Ватсон проти собаки Баскервілів : суть повісті А.Конан Дойла в запитаннях і відповідях // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 27-28
1645549
  Борейко В.Е. Холмс Ролстон III (р. 1932) / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза // Классики концепции заповедности (пассивной охраны природы) / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза. – 2-е изд., доп. – Киев : Логос, 2017. – С. 69-71. – (Охрана дикой природы ; Вып. 78). – ISBN 978-617-7442-65-2
1645550
  Петров Н.И. Холмская Русь / Н.И. Петров. – С.-Петербург : Типография Товарищества Общественная Польза, 1887. – XVI, 216, 61 с.
1645551
  Соболевский А.И. Холмская Русь в этнографическом отношении / А.И. Соболевский. – Харьков : Типография Мирный Труд, 1910. – 13 с.
1645552
  Батюшков П.Н. Холмская Русь. Исторические судьбы Русского Забужья / П.Н. Батюшков. – Санкт-Петербург : Типография Товарищества "Общественная Польза", 1887. – С. I-XVI, с. 216, с. 61 + Прилож.: с. 64. – Библиогр.: ил., карта
1645553
  Гаврилюк Ю. Холмська адреса Михайла Грушевського // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 18. – С. 7. – ISSN 0027-8254
1645554
  Макар Ю. Холмська губернія і доля холмсько-підляських українців // Наше слово. – Варшава, 2013. – 20 січня (№ 3). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1645555
  Александрович В. Холмська ікона Богородиці / В. Александрович ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – Львів : Інститут українознавства ім.І. Крип`якевича НАН України, 2001. – 40 с. – (Історичні та культурологічніі студії ; Вип. 1). – ISBN 966-02-2210-6
1645556
  Онуфрійчук М. Холмська ікона Божої матері в переказах і легендах // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 97-99.
1645557
  Білоусенко О. Холмська справа / О. Білоусенко [псевд..]. – Київ : Вік, 1909. – 32 с. – (Наші справи ; № 6)
1645558
  Лебедь В. Холмська чдотворна ікона Божої Матері // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 53-61
1645559
  Купріянович Г. Холмські відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 6 (148). – С. 6-14. – ISSN 1230-2759
1645560
   Холмські відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського. Chelmskie obchody 150-lecia urodzin Mychajla Hruszewskiego // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 5 (147). – С. 19. – ISSN 1230-2759
1645561
  Гаврилюк Ю. Холмщина - земля Короля Данила // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 75-82. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
1645562
   Холмщина. – Виданнє Союза визволення України. – Львів : Накладом "Союза визволення України", 1915. – 32с.
1645563
  Яручик В. Холмщина в українській поезії XX - початку XXI століть // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Оляндер Л.К., Жулинський М.Г., Радишевський Р.П. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Т. 3. – С. 46-50. – ISSN 2306-028X
1645564
  Макар Ю. Холмщина і Підляшшя в першій половині 20 століття : Історико-політична проблематика / Юрій Макар. – Львів : Ін-т українознавства НАН України ім. І. Крип"якевича, 2003. – 88с. – На тит. арк.: Світлій пам"яті мого батька І. Макара, безвинно вбитого у вересні 1943 р., присвячую. – ISBN 966-7854-71-Х
1645565
  Гаврилюк Ю. Холмщина і Підляшшя у вогні великої війни (1914-1918) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – 17 серпня (№ 33). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1645566
   Холмщина і Підляшшя. Історико-етнографічне дослідження. – Київ : Родовід, 1997. – 384с. – ISBN 966-95114-0-2
1645567
   Холмщина і Підляшшя: обереги пам"яті : історія, культура, спомини / упорядник Галина Вишневська. – Львів : Пульсари, 2010. – 334, [2] с. : іл., фот. – ISBN 978-966-2171-59-4
1645568
  Белов В.И. Холмы : повести, рассказы, очерки / В.И. Белов ; вступ. ст. Е. Носова ; ил. Б. Алимов. – Москва : Современник, 1973. – 544 с. : ил.
1645569
  Бродский И.А. Холмы : большие стихотворения и поэмы / Иосиф Бродский ; [авт. ст. С. Лурье ; худож. Б. Денисовский]. – Санкт-Петербург : ЛП ВТПО "Киноцентр", 1991. – 358, [1] с. : ил. – ISBN 5-85035-003-9
1645570
  Бродский И. Холмы : стихотворения / Иосиф Бродский. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 416 с. – ISBN 978-5-91181-572-1
1645571
  Триз Д. Холмы Варны / Д. Триз. – М., 1966. – 199с.
1645572
  Поженян Г.М. Холмы Земли / Г.М. Поженян. – Москва, 1987. – 175 с.
1645573
  Кахилл Т. Холмы Иерусалима / Томас Кахилл ; перевел с англ. В.В. Симонов. – Санкт-Петербург : Амфора, 2006. – 352 с. – (Колеса истории). – ISBN 5-367-00050-9


  Книга посвящена возникновению христианства как основному фактору, повлиявшему на развитие западной цивилизации
1645574
  Ревунов В.С. Холмы России / В.С. Ревунов. – Москва : Современник
Кн. 1. – 1973. – 400с.
1645575
  Айдаш Ю.Г. Холмы России : стихи и поэмы / Юрий Айдаш. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1981. – 95 с. : ил.
1645576
  Ревунов В.С. Холмы России : Роман / В.С. Ревунов. – Москва : Современник, 1983. – 736с.
1645577
  Ревунов В.С. Холмы России / В.С. Ревунов. – Москва : Современник
Кн. 3. – 1987. – 252с.
1645578
  Базунов О.В. Холмы, освещенные солнцем : повести и рассказы / Олег Базунов. – Ленинград : Советский писатель, 1977. – 214 с. : ил.
1645579
  Володський О. Холод життя / О. Володський. – Чернігів, 1922. – 39с.
1645580
  Романовский Н.Н. Холод Земли / Н.Н. Романовский. – Москва : Просвещение, 1980. – 190с.
1645581
  Филипович Э.Г. Холод и жизнь / Э.Г. Филипович. – Москва, 1989. – 239 с.
1645582
  Патрунов Ф.Г. Холод и техника / Ф.Г. Патрунов. – М., 1981. – 190с.
1645583
  Кочергіна Т. Холод і віруси - настирливі супутники осені / Т. Кочергіна, Г. Красовська // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Стаття про дію вірусів на здоров"є людини ,та ії захіст.
1645584
  Кудравец А.П. Холода в начале весны : повесть, рассказы / А.П. Кудравец; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 320 с.
1645585
   Холодар Галина Антонівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 400 : фото
1645586
   Холодар Галина Антонівна (1930-2007) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 507-508. – ISBN 978-966-439-754-1
1645587
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1964-. – ISSN 0453-8307
№ 1 (147). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645588
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1964-. – ISSN 0453-8307
№ 2 (148). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645589
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1964-. – ISSN 0453-8307
№ 3 (149). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645590
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1964-. – ISSN 0453-8307
№ 5 (151). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645591
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1964-. – ISSN 0453-8307
№ 6 (152). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645592
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 51, вип. 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645593
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 51, вип. 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645594
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 51, вип. 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645595
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 51, вип. 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645596
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 51, вип. 5. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645597
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 51, вип. 6. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645598
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 52, вип. 1. – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645599
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 52, вип. 2. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645600
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 52, вип. 3. – 2016. – 52 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645601
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 52, вип. 4. – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645602
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 52, вип. 5. – 2016. – 51 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645603
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 52, вип. 6. – 2016. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645604
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 53, вип. 1. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645605
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 53, вип. 2. – 2017. – 87 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645606
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 53, вип. 3. – 2017. – 58 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645607
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 53, вип. 5. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645608
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 53, вип. 6. – 2017. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645609
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 54, вип. 1. – 2018. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645610
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 54, вип. 2. – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645611
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 54, вип. 5. – 2018. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645612
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 54, вип. 6. – 2018. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645613
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; редкол.: М.Г. Хмельнюк, Л.І. Морозюк, В.О. Балашов [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 54, вип. 3. – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645614
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; редкол.: М.Г. Хмельнюк, Л.І. Морозюк, В.О. Балашов [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 54, вип. 4. – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645615
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; редкол.: М.Г. Хмельнюк, Л.І. Морозюк, О.С. Тітлов [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 55, вип. 1. – 2019. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовами
1645616
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. Б.В. Колос ; редкол.: С.В. Артеменко, В.Л. Бондаренко, О.В. Дорошенко [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 55, вип. 2. – 2019. – 140 с. – Резюме укр., англ. мовами
1645617
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. Б.В. Колос ; редкол.: С.В. Артеменко, В.Л. Бондаренко, О.В. Дорошенко [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 55, вип. 3. – 2019. – 192 с. – Резюме укр., англ. мовами
1645618
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. Б.В. Колос ; редкол.: С.В. Артеменко, В.Л. Бондаренко, О.В. Дорошенко [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 55, вип. 4. – 2019. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1645619
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. Б.В. Колос ; редкол.: С.В. Артеменко, В.Л. Бондаренко, О.В. Дорошенко [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 55, вип. 5/6. – 2019. – 312 с. – Резюме укр., англ. мовами
1645620
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. Б.В. Колос ; редкол.: С.В. Артеменко, В.Л. Бондаренко, О.В. Дорошенко [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 56, вип. 1/2. – 2020. – 74 с. – Резюме укр., англ. мовами
1645621
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. Б.В. Косой ; редкол.: С.В. Артеменко, В.Л. Бондаренко, О.В. Дорошенко [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 56, вип. 3/4. – 2020. – 168 c. – Резюме укр., англ. мовами
1645622
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. Б.В. Косой ; редкол.: Б.І. Басюк, В.Л. Бондаренко, О.В. Дорошенко [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 57, вип. 1. – 2021. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовами
1645623
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-виробничий журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Б.В. Косой ; редкол.: Б.І. Басюк, В.Л. Бондаренко, О.В. Дорошенко [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 57, вип. 2. – 2021. – С. 65-122. – Резюме укр., англ. мовами
1645624
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-виробничий журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Б.В. Косой ; редкол.: Б.І. Басюк, В.Л. Бондаренко, В.П. Желєзний [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 57, вип. 3. – 2021. – С. 123-206. – Резюме укр., англ. мовами
1645625
   Холодильник в вашем доме. – М., 1989. – 158с.
1645626
   Холодильное дело : Научно-технический и информационно-аналитический ежемесячный журнал. – Москва, 1912-
№ 1 - 12. – 1936
1645627
  Смирнов Л.Ф. Холодильные методы опреснения соленой воды : Автореф... канд. техн.наук: 194 / Смирнов Л.Ф.; Одес. технол. ин-т пищ. и хол. промышленности. – Одесса, 1969. – 31л.
1645628
  Логвиненко В.А. Холодна вись / В.А. Логвиненко. – Київ, 1981. – 200 с.
1645629
  Хаас Р. Холодна війна-II // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 лютого (№ 35)


  Чому зміцнення європейської оборони та надання летальної зброї України є розумною відповіддю на дії ревізіоністської Росії.
1645630
  Вайсберг О.С. Холодна гора / Олександр Вайсберг. – Харків : Права людини, 2010. – 588 с., [16] с. іл. – Бібліогр.: с. 566. – ISBN 978-617-587-001-3
1645631
  Валентирова К. Холодна зброя в дослідженнях Центру підводної археології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 10-12. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  Центр підводної археології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, починаючи з 1999 року, займається дослідженням середньовічного італійського судна, яке затонуло поблизу пмт Новий Світ у Судацькій бухті. Культурний шар на об"єкті ...
1645632
  Карпенко О.В. Холодна зброя різних часів і народів : довідник / Олексій Карпенко ; [ред. Н. Карпенко ; іл. О. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 282, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-1516-95-2
1645633
   Холодна Лідія Степанівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 508. – ISBN 978-966-439-754-1
1645634
   Холодна Марина Олександрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 508. – ISBN 978-966-439-754-1
1645635
  Данилов И.П. Холодная весна / И.П. Данилов. – Москва, 1975. – 175 с.
1645636
  Канфер Л. Холодная война - II: Немыслимое // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; ООО "Издательский Дом УМХ" ; глав. ред. Андрей Хрусталев. – Киев, 2017. – № 7 (749), 17 февраля 2017. – С. 28-31. – ISSN 2305-3364


  Президент США Трумэн, как и Трамп, сначала хотел дружить с Россией, но потом прозрел, увидев, как Сталин создает народные республики на территории Ирана.
1645637
  Канфер Л. Холодная война - III: Вулкан противоречий // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; ООО "Издательский Дом УМХ" ; глав. ред. Андрей Хрусталев. – Киев, 2017. – № 8 (750), 24 февраля 2017. – С. 39-42. – ISSN 2305-3364


  После окончания Второй мировой американские дипломаты в Москве первыми объяснили президенту США, почему у него не получится дружить со Сталиным.
1645638
  Канфер Л. Холодная война - IV: взорвалась бомба // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; гл. ред. А. Хрусталев. – Киев, 2017. – № 9 (751), 3 марта 2017. – С. 42-45. – ISSN 2305-3364
1645639
  Канфер Л. Холодная война - VI: советские лакеи // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2017. – № 12/13 (754/755), 31 марта 2017. – С. 36-39. – ISSN 2305-3364


  После Второй мировой войны США открыли беспрецендентный канал финансовой помощи Европе, чем помогли возродиться ей из руин. СССР тоже мог получать деньги по плану Маршалла, но амбиции помешали.
1645640
  Канфер Л. Холодная война - VII: создание НАТО и блокада Берлина // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2017. – № 14/15 (756/757), 14 апреля 2017. – С. 34-37. – ISSN 2305-3364
1645641
  Канфер Л. Холодная война - VIII: битва нервов и агентур // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; гл. ред. М. Минин. – Киев, 2017. – № 17 (759), 28 апреля 2017. – С. 32-36. – ISSN 2305-3364
1645642
  Магда Е. Холодная война 2.0 // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2018. – № 6 (798), 30 марта 2018. – С. 8. – ISSN 2305-3364
1645643
  Симотомаи Нобуо Холодная война в Восточной Азии и "проблема Северных территорий" / пер. С. Чугурова // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 11-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1645644
  Пахомов Евгений Холодная война в раю // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 36-38 : фото
1645645
  Обухов А. Холодная война все-таки не объявлена // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 18-38. – ISSN 0130-9625


  Політика Росії
1645646
  Максимычев И. Холодная война или историческая норма? // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 90-96. – ISSN 0130-9625


  Вперше термін "холодна війна" було вжито в 1946 р.
1645647
  Рукавишникова В.О. Холодная война, холодный мир : общественное мнение в США и Европе о СССР /России, внешней политике и безопасности Запада / В.О. Рукавишникова; В.О. Рукавишников. – Москва : Академический Проект, 2005. – 862, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 826-854. – ISBN 5-8291-0576-4
1645648
  Степанова О.Л. Холодная война: историческая ретроспектива / О.Л. Степанова. – М., 1982. – 191с.
1645649
  Канфер Л. Холодная война: Ялтинский сговор // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; ООО "Издательский Дом УМХ" ; глав. ред. Андрей Хрусталев. – Киев, 2017. – № 5 (747), 3 февраля 2017. – C. 28-32. – ISSN 2305-3364


  Судьба послевоенного мира 72 года назад решалась в Крыму. Параллели с современными событиями здесь очевидны.
1645650
  Бугорков С.С. Холодная мята / С.С. Бугорков. – Донецк, 1980. – 107с.
1645651
  Тютюнник Г.М. Холодная мята : Повесть и рассказы / Г.М. Тютюнник; авториз. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Известия, 1981. – 380 с. – (Б-ка "Дружбы народов")
1645652
  Тютюнник Г.М. Холодная мята : повести и рассказы / Г.М. Тютюнник; авториз. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Советский писатель, 1981. – 335 с.
1645653
  Смирнов В.А. Холодная обработка оптического стекла. / В.А. Смирнов, М.И. Солодов. – МоскваЛ., 1949. – 132с.
1645654
  Бардин А.Н. Холодная обработка оптического стекла. Распиловка, обдирка, грубая шлифовка, фрезеровка и сверление оптического стекла / А.Н. Бардин, В.А. Смирнов, Б.Б. Хоменко ; под ред. Л.Г. Титова. – Ленинград : Редиздат ВООМПа, 1934. – 150 с.
1645655
  Лавров В.В. Холодная осень: Иван Бунин в эмиграции (1920-1953) / В.В. Лавров. – М., 1989. – 382с.
1645656
  Кашкаров Д.Н. Холодная пустыня Центрального Тянь-Шаня / Д.Н. Кашкаров. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1937. – 167с.
1645657
   Холодная смерть. – М., 1985. – 246с.
1645658
  Волков С.В. Холодне горіння / С.В. Волков, В.Д. Присяжний. – Київ, 1972. – 175с.
1645659
  Горбань І.С. Холодне світло / І.С. Горбань. – Київ, 1958. – 32 с.
1645660
  Бернгард Т. Холоднеча. Старі майстри : роман : комедія : [пер. з нім.] / Томас Бернгард ; [передм. та комент Т. І. Гавриліва] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Харків : Фоліо, 2013. – 472, [5] с. : іл. – Сер. засн. в 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова [та ін.]). – ISBN 978-966-03-6539-1
1645661
  Засєда Л. Холодний будинок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3-4 квітня (№ 58/59). – С. 16


  Про художника Олександра Мурашка і не тільки.
1645662
  Петровці-Кук Холодний вирій : поезії, лірика : [збірка віршів] / М. Петровці-Кук. – Ужгород : Сабов А.М., 2020. – 315, [1] с., [1] арк. портр. : іл. – ISBN 978-617-7798-24-7
1645663
  Базилевський В. Холодний душ історії : есеї, статті / Володимир Базилевський. – Київ : Ярославов Вал, 2008. – 673, [5] с. : портр. – Зміст: Внутрішній простір; Дух плебейства; Історія однієї дискусії. - На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 978-966-8382-17-8


  У пр. № 1725998 напис: Чуйній людині Володимирові Адамовичу Кульчицькому який виручає в побуті автора цієї книги, з повагою Володимир Базилевський. 11.09.2008. Київ
1645664
  Абліцов В.Г. Холодний Микола // Київ : енциклопедія / В.Г. Абліцов. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 176-177. – ISBN 978-966-136-405-8
1645665
   Холодний Микола Григорович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 248-249. – ISBN 966-02-0537-6
1645666
  Шаров І. Холодний Микола Григорович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 449-452. – ISBN 966-7217-54-Х
1645667
   Холодний Микола Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 53. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1645668
  Короткий В. Холодний Микола Григорович (1882-1953) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 446. – ISBN 5-7707-1062-4
1645669
  Короткий В.А. Холодний Микола Григорович (1882-1953) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 74. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1645670
   Холодний Микола Григорович (1882-1953) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 508-509. – ISBN 978-966-439-754-1
1645671
  Бініон М. Холодний мир. Чому не теплішають англо-російські відномини // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 40 (205). – С. 22-23. – ISSN 1996-1561
1645672
  Кот С. Холодний Петро Іванович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 262-266. – ISBN 966-02-3530-5
1645673
  Короткий В.А. Холодний Петро Іванович (1876-1930) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 425. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
1645674
  Букет Є. Холодний Яр - земля вільних // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 21-27 жовтня (№ 42)


  На батьківщині Максима Залізняка, Семена Неживого і братів Чучупаків відзначили свято Покрови.
1645675
  Горлис-Горський Холодний яр / Горлис-Горський. – Львів, 1994. – 342 с.
1645676
  Шевченко Т. Холодний яр // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 675-676. – ISBN 978-966-500-300-7
1645677
  Горліс-Горський Холодний Яр : (У двох частинах, з мапою) / Горліс-Горський. – 4-те вид. – Лондон, 1967. – 434 с.
1645678
  Негода М.Т. Холодний Яр / М.Т. Негода. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 324 с.
1645679
  Горліс-Горський Холодний Яр / Горліс-Горський. – Львів
2. – 1994. – 342 с.
1645680
  Глазовий А. Холодний Яр / А. Глазовий, А. Скрипник // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.70-71


  На Черкащині. Від історії до сьогодення.
1645681
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси : Відлуння-Плюс. – ISBN 966-693-103-6
№ 1. – 2005
1645682
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси : Відлуння-Плюс. – ISBN 966-693-115-Х
№ 3. – 2005
1645683
  Горліс-Горський Холодний Яр / Юрій Горліс-Горський; Видання Історичного клубу "Холодний Яр". – 8-е вид., виправл., допов. – Київ, Львів, Дрогобич : Відродження, 2006. – 432 с. : іл. – (Українська воєнна мемуаристика). – ISBN 966-538-171-7
1645684
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України : літературно-художнє видання. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 1993-. – ISBN 966-693-141-9
№ 1. – 2006
1645685
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України : літературно-художнє видання. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 1993-. – ISBN 966-693-164-8
№ 4. – 2006
1645686
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-969-23-0-6
№ 1. – 2007
1645687
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-969-23-1-3
№ 2. – 2007
1645688
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-96-923-2-0
№ 3. – 2007
1645689
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-96-923-2-0
№ 4. – 2007
1645690
  Горліс-Горський Холодний Яр : документальний роман / Юрій Горліс-Горський. – 10-е вид.. виправлене, доп. – Київ ; Дрогобич : Відродження, 2008. – 432 с. : фотодокументи. – Видання Історичного клубу "Холодний Яр". – (Українська воєнна мемуаристика). – ISBN 978-966-538-211-9
1645691
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-96923-6-8
№ 3. – 2008
1645692
  Горліс-Горський Холодний Яр : документальний роман / Юрій Горліс-Горський ; [вступ. слово, ред.-упоряд. Р.М. Коваль] ; Видання Історичного клубу "Холодний Яр". – 11-те вид., стер. – Київ ; Дрогобич : Відродження, 2009. – 432 с. : фотоіл. – (Серія "Українська воєнна мемуаристика"). – ISBN 978-966-538-214-0
1645693
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України : літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-96412-6-7
№ 2. – 2009
1645694
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-493-474-6
№ 1. – 2011. – 320 с.
1645695
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-493-489-0
№ 4. – 2011. – 320 с.
1645696
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-493-737-2
№ 1. – 2013
1645697
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-493-489-0
№ 2. – 2013. – Присвячується 200-й річниці від дня наодження Т.Г. Шевченка
1645698
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-493-818-8
№ 3. – 2013. – Присвячується 175-й річниці від дня народження Івана Нечуя-Левицького та 120-й річниці від дня народження Тодося Осьмачки
1645699
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-493-419-5
№ 4. – 2013. – Присвячується 40-й річниці з часу заснування Черкаського літературно-мистецького об"єднання ім. Василя Симоненка
1645700
  Горліс-Горський Холодний Яр : твори / Юрій Горліс-Горський ; [наук. ред. В.В. Масненко ; упоряд. І.О. Прилуцька ; передм. Ю.О. Ткаченко]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – 591, [1] с. : іл. – Зміст: Лицар Холодного Яру ; Холодний Яр ; Отаман Хмара ; Ave diktator ; Спогади. – Бібліогр. в підрядк.прим. – ISBN 978-966-2545-45-1


  Книга «Холодний Яр» твори», об"єднала не тільки відомий історичний роман Юрія Горліс-Горського «Холодний Яр», а й незнані широким загалом повісті «Отаман Хмара», «Ave Dictator», а також "Спогади" Історичні твори, в яких розкриваються події 20-х років ...
1645701
  Крупина В. Холодницькийй Василь Федорович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 246-247. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1645702
  Сосновский В.Г. Холодно-жарко / В.Г. Сосновский. – М., 1983. – 248с.
1645703
  Майборода Наталя Холодно, тепло, гаряче! : Ісландія / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 72-77 : Фото
1645704
  Константиновский М.А. Холодно...Теплее...Горячо! / М.А. Константиновский. – Москва, 1982. – 64 с.
1645705
  Виноградов И.В. Холодное воскресенье / И.В. Виноградов. – Москва, 1983. – 224с.
1645706
  Паланкер В.Ш. Холодное горение / В.Ш. Паланкер. – Москва, 1972. – 113 с.
1645707
  Сахненко В.Л. Холодное деформрование деталей пластическим изгибом : Автореф... докт. техн.наук: / Сахненко В. Л.; КПИ. – К., 1966. – 40л. – Бібліогр.:с.35-36
1645708
  Корнюшин Л.Г. Холодное лето / Л.Г. Корнюшин. – Москва, 1964. – 222с.
1645709
  Канторович Л.В. Холодное море / Л.В. Канторович. – Ленинград, 1934. – 72 с.
1645710
  Косенко Н.В. Холодное пламя заката: Повести и рассказы. / Н.В. Косенко. – М., 1989. – 205с.
1645711
  Левшин В.Л. Холодное свечение (люминесценция) : стенограмма публ. лекции / В.Л. Левшин. – Москва : Знание, 1949. – 40с.
1645712
  Лукашевич К. Холодное сердце: повесть / К. Лукашевич. – М., 1990. – 64с.
1645713
  Дубицкая И.Л. Холодное Солнце / И.Л. Дубицкая. – Л, 1990. – 118с.
1645714
  Жданович А.Я. Холодное утро / А.Я. Жданович. – Л, 1990. – 352с.
1645715
  Дворкина Раиса Марковна Холодное фосфатирование никеля : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Дворкина Раиса Марковна; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1972. – 17л.
1645716
  Куйбіда В.В. Холоднокровні хордові тварини : посібник для самостійної і дистанційної роботи студентів природничих спец. – Переяслав-Хмельницький : Лукашевич О.М. – ISBN 978-617-7009-41-2
[Ч. 1]. – 2016. – 230, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 226-230
1645717
  Шапкина Н.Г. Холодностойкость хлопчатника на ранних фазах развития. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шапкина Н.Г.; Ан Туркм.ССР.Отдел.биол.и с-х.наук. – Ашхабад, 1966. – 15л.
1645718
  Кочешков А.С. Холоднотвердіючі суміші зі зниженим вмістом рідкого скла, що твердіють під дією складних ефірів : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.04 / Кочешков А.С.; КПІ. – К., 1994. – 16л.
1645719
  Онуфрійчук І. Холодноярець Сергій Полікша // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Листопад (число 11)
1645720
  Капустян Г. Холодноярівський опір більшовицькій продрозкладці // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Масовий штучний голод 1921–1923 рр." : (до сотих роковин) : (Київ, 30 верес. 2021 р.) / "Масовий штучний голод 1921-1923 рр.", наук.-практ. конф. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – С. 32-38. – ISBN 978-617-7837-20-5
1645721
  Магидов Я.И. Холодные блюда и закуски / Я.И. Магидов. – М., 1983. – 143с.
1645722
  Куваев В.Б. Холодные гольцовые пустыни в приполярных горах северного полушария / В.Б. Куваев. – Москва : Наука, 1985. – 78с.
1645723
  Череш Т. Холодные дни / Т. Череш. – М., 1985. – 416с.
1645724
  Куликов С.А. Холодные замедлители нейтронов на основе твердых дисперсных водородсодержащих материалов : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.01 / Куликов Сергей Александрович ; Объединен. ин-т ядерн. исследований. – Дубна, 2017. – 32 с. – Библиогр.: 50 назв.
1645725
  Дроботов В.Н. Холодные звезды : повести / В.Н. Дроботов. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1978. – 96 с.
1645726
  Ефанова В А. Холодные зимы на континентах Северного полушария / В А. Ефанова, ; Под ред.Т.В.Покровский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 115 с.
1645727
  Ершов Г.А. Холодные зори / Г.А. Ершов. – М, 1986. – 414с.
1645728
  Субботин Ф.Е. Холодные зори. Повести. Рассказы. Очерки. / Ф.Е. Субботин. – Астрахань, 1958. – 239с.
1645729
  Павлик Б.Д. Холодные и ультрахолодные атомы / Б.Д. Павлик. – Киев : Наукова думка, 1993. – 274 с.
1645730
  Войтоловская Л.Л. Холодный август / Л.Л. Войтоловская. – Москва, 1974. – 287с.
1645731
   Холодный аншлюс. – Москва, 1961. – 63с.
1645732
  Рыбин В.А. Холодный апрель / В.А. Рыбин. – М., 1989. – 365с.
1645733
  Кузнецова Г.Г. Холодный апрель / Г.Г. Кузнецова. – М., 1989. – 334с.
1645734
  Халас И. Холодный ветер с мадъярского берега // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 139-141. – ISSN 0235-7089


  Русская эмиграция и Венгрия в начале 1920-х годов.
1645735
  Брэдбери Р. Холодный ветер, теплый ветер / Р. Брэдбери. – Москва, 1983. – 409с.
1645736
  Комаров Н.С. Холодный город : фантастика техники / Н.С. Комаров, инженер. – 2-е изд. – Москва : Тип. 1-й Моск. трудов артели, 1917. – 132 с.


  На тит. л. дарств. надпись: Многоувадаемому Алексею Николаевичу Бенуа от автора
1645737
  Дульман П. Холодный дождь для Януковича // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 46 (1165). – С. 12-14. – ISSN 0234-1670
1645738
  Диккенс Ч. Холодный дом : Роман Чарльза Диккенса ; Полный перевод с английского ; В 2-х т. Т. – Москва : Тип. А. Цейссиг и Ю. Роман
Т. 1 и 2. – 1893. – [8], 536 с.
1645739
  Диккенс Ч. Холодный дом / Чарльз Диккенс ; Пер. с англ. Клягиной-Кондратьевой. – Москва : Художественная литература, 1955. – 856 с.
1645740
  Диккенс Ч. Холодный дом / Ч. Диккенс, 1956. – 895с.
1645741
  Аникеев Е.И. Холодный душ / Е.И. Аникеев. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 79 с. : портр.
1645742
  Зинн Г. Холодный запуск: экономические проблемы объдиненной Германии / Герлинде Зинн, Ханс-Вернер Зинн. – Москва : ВлаДар, 1994. – 317 с.
1645743
  Ершов Г.А. Холодный зори / Г.А. Ершов. – М, 1982. – 439с.
1645744
  Синельников М.И. Холодный ключ / М.И. Синельников. – М., 1986. – 157с.
1645745
  Васильев А.Н. Холодный март / А.Н. Васильев. – Москва, 1968. – 254с.
1645746
  Белоконь И.П. Холодный Н.Г. о Г.Навашине : К 75-летию открытия С.Г.Навашиным двойного оплодотворения у покрыто семенных растений / АН СССР // Бюллетень главного ботанического сада
1645747
   Холодный прием // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 28 : фото. – ISSN 1029-5828
1645748
  Левшин В.Л. Холодный свет / В.Л. Левшин. – Москва : Московский рабочий. – 71 с.
1645749
  Вавилов С.И. Холодный свет : популярная лекция / С.И. Вавилов. – Москва : Издательство АН СССР, 1942. – 32 с.
1645750
  Каширин С.И. Холодный фронт / С.И. Каширин. – М., 1986. – 286с.
1645751
  Кузьмин Р.Н. Холодный ядерный синтез / Р.Н. Кузьмин, Б.Н. Ивликин. – Москва : Знание, 1989. – 61 с.
1645752
  Лядов М.Н. Холодный яр / М.Н. Лядов. – Москва, 1924. – 125с.
1645753
   Холодовой стресс и биологические системы. – Киев, 1991. – 172с.
1645754
  Холланд Дженнифер Холодостойкие обезьяны. Курносым холод нипочем / Холланд Дженнифер, Роузо Сирил // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 84-95 : фото
1645755
  Проценко Д.Ф. Холодостойкость кукурузі / Д.Ф. Проценко, П.С. Мишустина. – Київ, 1962. – 212с.
1645756
   Холодостойкость насекомых и клещей. – Тарту, 1971. – 167с.
1645757
   Холодостойкость растений. – Москва, 1983. – 318с.
1645758
  Генкель П.А. Холодостойкость растений и термические способы ее повышения / П.А. Генкель, В С. Кушниренко, . – Москва, 1966. – 224с.
1645759
  Лозина-Лозинский Холодоустойчивость и анабиоз у гусениц кукурузного мотылька / Л.К. Лозина-Лозинский : Из лаборатории экологии Гос. естественно-научного института им. Легафта (зав. проф. И.Д. Стрельников), 1937. – С. 614-642


  На обл. дарств. надп.: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора 23.IV.1938
1645760
  Орлова Т.В. Холокост / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 398. – ISBN 966-642-073-2
1645761
  Круглов А.И. Холокост в оккупированных регионах СССР: проблема периодизации и региональных особенностей // Проблеми історії Голокосту: український вимір : реферований щорічний журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; голов. ред. І. Щупак ; відп. ред. А. Медведовська. – Дніпро, 2018. – Вип. 10. – C. 65-93. – ISSN 2617-9113
1645762
  Круглов А. Холокост в Украине. Рейхскомиссариат "Украина". Губернаторство "Транснистрия" : Рейхскомиссариат "Украина". Губернаторство "Транснистрия" / Александр Круглов, Андрей Уманский, Игорь Щупак. – Днипро : Лира, 2016. – 563, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Академическая серия "Украинская библиотека Холокоста"). – ISBN 978-966-383-783-3-4-5
1645763
  Медведовська А.Ф. Холокост в Україні у спогадах та уявленнях неєврейського населення // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 169-174. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1645764
  Марушиакова Елена Холокост и цыгане. Конструирование новой национальной мифологии / Марушиакова Елена, Попов Веселин // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Український центр вивчення історії голокосту; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (4). – С. 29-42. – ISSN 1998-3883
1645765
  Суровцев О. Холокост у Північній Буковині в 1941-1944: історіографічний та джерелознавчий аналіз питання // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 249-251. – ISBN 966-8653-41-6
1645766
  Суковатая В.А. Холокост, расизм и война как источники "философии другого" и постмодернистской этики // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 2 (71/72). – С. 169-175. – ISSN 1606-951Х
1645767
  Попович О.В. Холономна парадигма гендерності в самопізнанні сучасної людини в опрацюванні дихотомії "образ святого - архетип юродивий" // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 11-16. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 3). – ISSN 2226-2849
1645768
  Добржинский Г. Холоп Ивашка Болотников / Г. Добржинский. – Москва, 1932. – 127с.
1645769
  Мордвінцев В.М. Холопи / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 398-399. – ISBN 966-642-073-2
1645770
  Панеях В.М. Холопство в XVI - начале XVIІ века. / В.М. Панеях. – Л., 1975. – 268с.
1645771
  Панеях В.М. Холопство в первой половине XVIІ в. / В.М. Панеях. – Л., 1984. – 261с.
1645772
  Колычева Е.И. Холопство и крепостничество / Е.И. Колычева. – Москва, 1971. – 256с.
1645773
  Яковлев А. Холопство и холопы в Московском государстве XVII в. / А. Яковлев. – Москва-Ленинград, 1943. – 564 с.
1645774
  Франко І.Я. Холопська комісія. Добрий заробок / І.Я. Франко : Укр. робітник. – 32с. – (Дешева б-ка Красного письменства)
1645775
  Зимин А.А. Холопы на Руси (с древейших времен до конца XVв) / А.А. Зимин. – М, 1973. – 391с.
1645776
  Михальский В.В. Холостая жизнь: Повести. / В.В. Михальский. – М., 1990. – 236с.
1645777
  Цуркан В.І. Холостий хід ОУН. / В.І. Цуркан. – ЛЬвів, 1989. – 94с.
1645778
  Джумаев Н. Холостой выстрел : повести и рассказы / Нариман Джумаев; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1973. – 286 с.
1645779
  Тургенев И.С. Холостяк / И.С. Тургенев. – Москва-Л., 1951. – 136с.
1645780
  Дамиан Е.С. Холостяк : комедия в 1-м д. / Е.С. Дамиан; пер. с молд. – Москва : Искусство, 1959. – 32 с.
1645781
  Пронин А.В. Холостяк и коляска / А.В. Пронин. – Донецк, 1962. – 30с.
1645782
  Ермаков О. Холст : Роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2005. – № 3. – С. 7-72. – ISSN 0130-7673
1645783
  Толстой Л.Н. Холстомер / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1951. – 41 с.
1645784
  Толстой Л.Н. Холстомер. – Москва : Книга, 1979. – 238с.
1645785
  Толстой Л.Н. Холстомер / Л.Н. Толстой. – Тула, 1986. – 477с.
1645786
  Толстой Л.Н. Холстомер. История лошади / Л.Н. Толстой. – Москва, 1937. – 62с.
1645787
  Толстой Л.Н. Холстомер. История лошади / Л.Н. Толстой. – Саратов, 1945. – 63с.
1645788
  Толстой Л.Н. Холстомер: История лошади / Л.Н. Толстой. – Москва, 1978. – 79с.
1645789
  Кронгауз А.М. Холсты / А.М. Кронгауз. – М, 1975. – 112с.
1645790
  Целуйко В.И. Холтеровское мониторирование в диагностике нарушений ритма и проводимости сердца / В.И. Целуйко, О.В. Радченко // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2016. – № 5/6 (201/202). – С. 21-34. – ISSN 1997-9894
1645791
   Холтон (Holton) Джеральд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 961-962. – ISBN 966-316-069-1
1645792
  Грязнов М.А. Холтон Р. Индустриальная политика Франции: Национализация при Ф. Миттеране // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; глав. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1987. – Вып. 18. – С. 58-63
1645793
  Силаева Наталия Холуйская миниатюра - жемчужина русского декоративного искусства // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 129. – ISSN 0235-7089


  Вид русской народной живописи
1645794
  Екимов Б.П. Холюшино подворье / Б.П. Екимов. – Москва, 1984. – 360с.
1645795
  Зіньківський Т.О. Хома Баглай : поэма Р. Бернса : байкы [байки] М. Цупкого / Т.О. Зіньківський ; звиршував П.Г. [П.А. Грабовський]. – Петербург : [Тип. В.С. Балашева], 1889. – 11 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
1645796
  Бернс Р. Хома Баглай : Поэма Р.Б. / Звиpшував П.Г. [П.А. Гpабовський] // Байкы [Байки] М. Цупкого / Т.О. Зіньківський. – У Петербурзи (Петербург) : [Тип. В.С. Балашева], 1889. – 11 с.
1645797
  Горький Максим Хома Гордєєв / Горький М. ; Перекл. Кардиналовська Л. – б. м. : Вид-во "Пролетарий". – 310 с.
1645798
   Хома Олег Ігоревич // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 509. – ISBN 978-966-439-754-1
1645799
   Хомейнизм: правый радикализм // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 7 (264). – С. 14-62
1645800
  Марочко В. Хоменко Арсен Петрович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 505-507. – ISBN 978-617-642-388-1


  Хоменко Арсеній Петрович - український демограф, статистик, один із фундаторів укр. демографічної школи і держ. демостат. служби в Україні.
1645801
  Вернигора Н.М. Хоменко І. А. Український шлях розвитку оригінального драматичного радіомистецтва:погляд соціального дослідника. Покажчик змісту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 255-256


  Автор видання Хоменко І. А. працює викладачем кафедри телебачення і радіомовлення Інституту жур налістики КНУ імені Тараса Шевченка. Конспект лекцій розроблено для студентів спеціальностей "Журналістика", "Видавнича справа та редагування". The author ...
1645802
   Хоменко Ілля Андрійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 344-346. – ISBN 978-966-2726-03-9
1645803
   Хоменко Ірина Вікторівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 509. – ISBN 978-966-439-754-1
1645804
   Хоменко Людмила Мечиславівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 347. – ISBN 978-966-2726-03-9
1645805
  Иванова-Мирчева Хомилията на Єпифаний аа слизането в ада / Иванова-Мирчева, Ж. Икономова. – София, 1975. – 214с.
1645806
  Каганов Л. Хомка : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 4. – С. 49-59
1645807
  Костенко М.М. Хоморська серія Волинського мегаблока Українського щита Стаття 2. Літологічні палеореконструкції // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 17-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-721Х
1645808
  Костенко М.М. Хоморська серія Волинського мегаблока Українського щита. Стаття 1. Геологія й породний склад // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 4. – с. 3-11 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-721Х
1645809
  Лысенко А.Я. Хомуня : повесть / А.Я. Лысенко. – Ставрополь, 1989. – 286с.
1645810
  Сарыг-оол С.А. Хомус поет : стихи и поэмы / Степан Сарыг-оол ; пер. с тувин. – Москва : Советская Россия, 1981. – 176 с.
1645811
  Лановий В. Хомут на шиї України, або Резервація у світовому контексті // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-атлантичного співробітництва. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 68-101
1645812
  Федорук Л. Хомут: [Повість] // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.20-50


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1645813
  Реент О.П. Хомутець - місце пам"яті декабристів / О.П. Реент, Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 185-207. – ISBN 978-966-171-565-2
1645814
  Реєнт О. Хомутець - місце пам"яті декабристів / О. Реєнт, Г. Казьмирчук, Ю. Латиш // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали / В. Балахніна, П. Бєлоглазов, Л. Бондаренко, О. Васильева, С. [та ін.] Гвоздков. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – Т. 7. – С. 309-333. – (Декабристські читання). – ISBN 978-966-2531-18-3
1645815
   Хондай это хорошо : Нравы эпохи // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 68-73 : Фото
1645816
  Малахов Н.А. Хопер в огне : [воспоминания] / Н.А. Малахов ; лит. запись Л.М. Субоцкого. – Москва : Воениздат Министерства Обороны Союза СССР
[Кн. 1]. – 1956. – 311 с., [1] л. портр : портр.
1645817
  Чесноков П.Г. Хор и управление им / П.Г. Чесноков. – Москва : Музгиз, 1961. – 240 с.
1645818
   Хор имени Пятницкого. 1911-1961. Сб. ст.. – М,, 1961. – 63с.
1645819
  Тичина П.Г. Хор лісових дзвіночків / Павло Тичина. – Київ : Дитвидав, 1958. – 22 с.
1645820
  Летичевська О.М. Хор Національної опери України у розвитку міжкультурного музичного діалогу // Людина. Діалог. Цифрова культура : зб. матеріалів круглих столів та конф. 2021 р. : (у 3 ч.) / [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва НАМ України ; редкол.: Г.П. Чміль та ін. ; упоряд.: І.Б. Зубавіна, І.В. Кузнєцова]. – Київ : ІК НАМ України, 2021. – С. 156-157. – ISBN 978-966-2241-65-5
1645821
  Гольденштейн М.Л. Хор старых большевиков Ленинграда / М.Л. Гольденштейн. – Л., 1968. – 91с.
1645822
  Смишляк А. Хор у сакральному просторі храму (на матеріалах Києва та Київської єпархії, XIX - поч. XX ст.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 156-160. – ISBN 978-966-171-783-0
1645823
   Хор, петый при открытии Университета [Св. Владимира] // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 77-78. – ISBN 5-7707-1061-6
1645824
  Буйських С. Хора Ольвійського поліса (до історії наукової розробки проблеми) // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 1. – С. 66-77. – ISSN 0235-3490
1645825
  Кравченко Е. Хора Херсонеса Таврійського // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 3). – С. 2
1645826
  Боролич Ю. Хорал Верховини : триптих / Ю. Боролич. – Пряшів : Словацьке педагогічне видавництво, 1964. – 118 с.
1645827
  Боролич Ю. Хорал Верховини : повість / Ю. Боролич ; [вступ. ст.: Борис Харчук "Повість про волю"]. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 139 с. : іл.
1645828
  Цукерман И.И. Хорасанский курманджи. / И.И. Цукерман. – М., 1986. – 270с.
1645829
  Васильєва Л.П. Хорватистика у Львівському університеті: проблеми, перспективи // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 14-21. – ISSN 2075-437X
1645830
  Месич С. Хорватия - десять лет перемен // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 4-14. – ISSN 0130-9625
1645831
   Хорватия : История. Далмация. Истрия. Континентальная Хорватия. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 78-117 : Іл., карти. – ISSN 1029-5828
1645832
  Фалкони Младен Хорватия ждет россиян // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 63 : фото
1645833
  Колар-Дмитриевич Хорватия и Дунай : Взгляд на великую реку из Загреба // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 88-92. – ISSN 0235-7089
1645834
  Милованов В. Хорватия перед выборами // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 9. – С. 80-89. – ISSN 0869-44435
1645835
   Хорватия по любви : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 7. – С. 70-78
1645836
  Милованов В. Хорватия под прессом экономических трудностей // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 6 (1601). – С. 123-134. – ISSN 0869-44435
1645837
  Рык Евгений Хорватия презентует: Кварнет : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 60-61 : Фото
1645838
  Березин Л.В. Хорватия, Славония, Далмация и военная граница / Л.В. Березин. – С.-Петербург : Типография и хромолитография А. Траншеля
Т. 1 : Хорватия и Славония. – 1879. – [3], XI, [1], VIII, 520 с. – (С приложением карты Юго-славянских провинций Австро-Венгрии)
1645839
  Березин Л.В. Хорватия, Славония, Далмация и военная граница / Л.В. Березин. – С.-Петербург : Типография и хромолитография А. Траншеля
Т. 2 : I. Далмация. II. Военная граница. III. Общая этнография всех четырех юго-славянских провинций Австро-Венгрии. – 1879. – VIII, [1], 590 с.
1645840
   Хорватия. 1244 причины отдохнуть на хорватском острове // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 28-31 : фото
1645841
  Матвиенко Марина Хорватия. Во все легкие // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 5/6 (2956-2957). – С. 24-33 : фото
1645842
   Хорватия. Из жизни королей и президентов : По странам // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 100-103 : Іл.
1645843
   Хорватия. На всех парусах : По странам // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 104-106 : Іл.
1645844
   Хорватия. Стол под оливой : По странам. Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 96-98 : Іл.
1645845
   Хорватия: Маленькая страна для грандиозного отдыха : Тысяча островов хорватской Адриатики. – Zagreb. – [30]с.
1645846
   Хорватия: Маленькая страна для грандиозного отдыха. – Zagreb. – [26]с. : ил.
1645847
  Самойлов Юрий Хорватия: турпотоки из Украины растут с каждым годом : от первого лица // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 36-38 : Фото. – ISSN 1998-8044
1645848
  Сидоренко Віктор Хорватія - євронапрямок року // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 58-62 : фото
1645849
   Хорватія // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 114-115 : Фото
1645850
   Хорватія від марини до марини : модний відпочинок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 92-96 : Фото, карта
1645851
  Будько Євген Хорватія з "Орбіти" : Профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 78-81 : Фото
1645852
  Горопаха С.В. Хорватія та Європейський Союз: особливості переговорного процесу щодо угоди про стабілізацію та асоціацію // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 71-77. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2519-2213
1645853
  Будько Євген Хорватія у тренді / Будько Євген, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 54-57 : фото
1645854
  Самойлов Юрій Хорватія, повна життя // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 48-51 : фото. – ISSN 1998-8044
1645855
  Біленко Василь Хорватія. А ми на морі : хіт сезону // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 84-87 : Фото
1645856
  Сидоренко Віктор Хорватія. Безпосередня Далмація : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 38-42 : Фото
1645857
  Біленко Василь Хорватія. В кемпінгу, на яхті, на маяку // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 78-80 : фото
1645858
  Сидоренко Віктор Хорватія. Відпустка для моремана // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 36-41 : фото
1645859
  Тодоренко Галина Хорватія. Відпустка на віллі : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 64-69 : Фото
1645860
  Біленко Василь Хорватія. Відпустка на яхті // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 72-79
1645861
  Савченко Ганна Хорватія. Дамський погляд на прогулянку під вітрилами // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 50-57 : фото
1645862
  Будько Євген Хорватія. Дива каскадом : вояж-колекція / Будько Євген, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 32-37 : Фото
1645863
  Сидоренко Віктор Хорватія. Діаманти Адріатики : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 76-80
1645864
  Горобець Ірина Хорватія. До берегів мрії / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 86-94 : фото
1645865
  Біленко Василь Хорватія. Дубровник і острови // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 78-81 : фото
1645866
  Біленко Василь Хорватія. Задар і його жупанія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 30-32 : фото
1645867
  Глазова Катерина Хорватія. Іскри Істрії : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 90-95 : Фото
1645868
  Михайлова Наталія Хорватія. Історія у вині : міністерство закордонних страв // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 58-61 : Фото
1645869
  Горобець Олександр Хорватія. Камінь, зелень і синь / Горобець Олександр, Горобець Ірина // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 66-73 : фото
1645870
  Воронкіна Алла Хорватія. Концерт для світанку з віолончеллю // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 60-65 : фото
1645871
  Мозоха Ольга Хорватія. Країна тисячі островів / Мозоха Ольга, Кравчук Наталя // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 92-101
1645872
  Сидоренко Віктор Хорватія. Між стихією та часом = Ровінь : Вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 38-44 : Іл.
1645873
  Біленко Василь Хорватія. Младен із Леврнаки : Хорватія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 36-37 : Фото
1645874
  Біленко Василь Хорватія. На трьох островах : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 90-96 : Фото
1645875
  Горенкова Інна Хорватія. Оберіть свою Істру : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 48-54 : Фото
1645876
  Біленко Василь Хорватія. Острів Муртер з видом на море : Хорватія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 48-52 : Фото
1645877
  Сидоренко Віктор Хорватія. Погляд із хати : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 102-106 : Фото
1645878
  Михайлова Н. Хорватія. Пркрасний Крк // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 26-31 : фото
1645879
  Біленко Василь Хорватія. Рівняння на Ровінь! На північ Хорватії під вітрилами // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 76-81 : фото
1645880
  Біленко Василь Хорватія. Салат із хоботніци : Хорватія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 70-74 : Фото
1645881
  Горобець Ірина Хорватія. Сезон відкриттів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 80-87 : фото
1645882
  Будько Євген Хорватія. Серце в серці : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 36-42 : Фото
1645883
  Кравченко В Хорватія. Союзник, що не став другом / В Кравченко, // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 24-27 листопада (№ 44/45). – С. 5


  Кремль намагається зміцнити свою політичну, економічну й фінансову присутність на Балканах.
1645884
  Горенкова Інна Хорватія. Торкніться неторканого : У світі живого // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 60-64 : Фото
1645885
  Пащенко Є. Хорватія. Український контекст / інтерв"ю взяв Микола Хрієнко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 20


  Професор Загребського університету Євген Пащенко - про батьків-політв"язнів, власне ідеологічне прозріння під впливом Розстріляного Відродження та шістдесятництва, а також про те, яку роль відіграла Україна в духовному відродженні Хорватії.
1645886
  Завірюхіна Марія Хорватія. Устриці від Марко Поло : вояж колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 64-67 : Фото
1645887
  Голдіна Тетяна Хорватія. Црес, Раб і Крк : напрямок / Голдіна Тетяна, Іващенко Микола // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 52-54 : Фото, карта
1645888
  Буринська Олександра Хорватія. Щаслива робінзонада = Красний острів : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 46-49 : Іл.
1645889
  Горобець Іван Хорватія. Яхтовий рай Адріатики : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 72-75 : Фото
1645890
  Ильина Г.Я. Хорватская литература в годы Первой мировой войны // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 1. – С. 102-110. – ISSN 0132-1366
1645891
  Данилова А.В. Хорватская реалистическая драма 30-х гг. ХХ века : Автореф... канд. филол.наук: / Данилова А.В.; АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1973. – 24л.
1645892
   Хорватская ривьера : Хорватия. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 116-117 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
1645893
  Шутова Наталья Хорватские дни в столице : тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 16
1645894
  Романько О.В. Хорватские добровольческие формирования на советско-германском фронте (1941-1943) // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 9 (141). – С. 71-90. – ISSN 1606-0219
1645895
  Маткович С. Хорватские политические партии и идея модернизации в начале XX века // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 5. – С. 16-22. – ISSN 0132-1366
1645896
  Шутова Наталья Хорватский эксклюзив : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 52-53
1645897
  Андрєєва Н. Хорватська війна та уроки для українського суспільства // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 599-601. – ISBN 978-966-171-90295
1645898
  Клічек Д. Хорватська глаголична традиція XVII-XVIII ст. і українська філологія // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 30-38. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про події, цо вплинули на розвиток хорватської редакції церковнослов"янської мови після Берестейської унії в 1596 р., яка сприяла посиленню зв"язків української літератури з культурою бароко. Римська церква намагалася уніфікувати ...
1645899
  Васильєва Л. Хорватська мова : [ збірник вправ ] / Л. Васильєва, Д. Пешорда ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 128с. – ISBN 978-966-613-560-8
1645900
  Хрієнко М. Хорватська модель української мрії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Українська діаспора в Хорватії.
1645901
   Хорватська мозаїка = Hrvatski mozaik : сучасна проза. – Харків : Фоліо, 2006. – 320 с. – ISBN 966-03-3636-5
1645902
  Іванченко О.Г. Хорватська селянська партія в боротьбі за політичну автономію Хорватських земель (1935-1939 рр.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 276-296
1645903
   Хорватське літо // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 74-75 : фото
1645904
  Крлежа М. Хорватський бог Марс / М. Крлежа; Пер. із сербохорватської С. Панько. – Киев : Дніпро, 1968. – 288 с.
1645905
  Крлежа М. Хорватський бог Марс : цикл новел / М. Крлежа; Пер. із сербськохорватської С. Панько. – Київ : Дніпро, 1981. – 341 с.
1645906
  Розумюк В.М. Хорватський досвід розбудови національної держави наприкінці XX- початку XXI століть // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 30-34. – ISSN 0868-8117


  "Монографії Костомарова, Запискипро Південну Русь Куліша, збірники Максимовича...остаточно визначили напрямок інтересів і планів М.С. Грушевського". С. 38.
1645907
  Сторубльов О. Хорватський досвід у сфері захисту власних героїв / О. Сторубльов, В. Уліч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 50-53. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (40)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто досвід формування ціннісних орієнтирів і громадянської свідомості у населення та військовослужбовців Хорватії, країні, яка здобула та захистила від збройної агресії свою незалежність у XX столітті. Проаналізована діяльність органів державної ...
1645908
  Левченко О. Хорватський досвід: повернення тимчасово окупованих територій і вступ до НАТО та ЄС // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 24
1645909
  Глушко А.О. Хорватський національний наратив у політиках пам"яті словенців і українців // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 36-44
1645910
  Мартинов А. Хорватський приклад для Балкан // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 17 січня (№ 2). – С. 4


  "Головування Хорватії в ЄС: Загреб прагне відновити переговори про членство Албанії та Північної Македонії".
1645911
  Іщенко Н. Хорватський пряник для Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 189). – С. 11


  Що означає для Києва потепління стосунків між Загребом та Москвою.
1645912
  Стаховський Дмитро Хорватські історії : Хорватія / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 44-47 : Фото
1645913
  Русак А.В. Хорватські легіонери на Східному фронті 1941-1943 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 2. – С.112-121. – ISSN 0130-5247
1645914
  Білас Ю. Хорватські мотиви в новелистиці Мартіна Кукучіна // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 138-144. – ISSN 0203-9494
1645915
  Іванченко О.Г. Хорватські національно-політичні сили в Королівстві Сербів, Хорватів і Словенців / Югославії (1918-1941 рр.) : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.02 / Іванченко О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 199 л. – Бібліогр.: л. 171-199
1645916
  Іванченко О.Г. Хорватські національно-політичні сили в Королівстві Сербів, Хорватів і Словенців / Югославії (1918-1941 рр.) : автореф. дис. ... канд. історичних наук:07.00.02 / О.Г. Іванченко; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.:3 назви
1645917
  Будько Євген Хорватського вам оптимізму : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 46-48 : Фото
1645918
  Липовский А.Л. Хорваты : с приложением карты Хорватии, Славонии и Далмации / Очерк А.Л. Липовского. – Издание С.-Петербургского Славянского Благотворительного Обществ. – С.-Петербург : Т-во Художественной Печати, 1900. – II, 158, [1] с.
1645919
  Мартынова М.Ю. Хорваты. / М.Ю. Мартынова. – М, 1988. – 163с.
1645920
  Смогоржевський Л.О. Хордові тварини : посібник для вчителів / Л.О. Смогоржевський. – Київ : Радянська школа, 1980. – 136с.
1645921
   Хордовые - Компакт - 252340


  Содержание компакта: 1. Асцидии Мурманского побережья / В. Редикорцев 2. Заметки об асцидиях Белого моря / В. Редикорцев
1645922
  Дегтева М. Хореграфическое произведение как объект авторского права // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 5. – С. 75-79. – ISSN 0201-7059
1645923
   Хорезм : Краткий справочник-путеводитель. – Ташкент, 1962. – 115 с.
1645924
   Хорезм : Краткий справочник-путеводитель. – 2-е изд., испр. и доп. – Ташкент, 1967. – 119 с.
1645925
  Шарипов Д.Ш. Хорезм : роман / Д.Ш. Шарипов; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1968. – 290 с.
1645926
  Шарипов Д.Ш. Хорезм : роман / Д.Ш. Шарипов; пер. с узб. С.Виленского. – Москва : Советский писатель
3. – 1976. – 350 с.
1645927
  Шарипов Д.Ш. Хорезм : роман / Д.Ш. Шарипов; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1979. – 704 с.
1645928
  Шарипов Д.Ш. Хорезм / Д.Ш. Шарипов. – М.
4. – 1988. – 242с.
1645929
  Шарипов Д.Ш. Хорезм : роман / Д.Ш. Шарипов; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1990. – 682 с.
1645930
  Буланов И.И. Хорезмийка / И.И. Буланов. – Ташкент, 1971. – 191с.
1645931
  Зотова Н.А. Хорезмийцы в движении // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 3-15. – ISSN 0869-5415
1645932
  Фрейман А.А. Хорезминский язык. / А.А. Фрейман. – М-Л, 1951. – 120с.
1645933
  Снесарев Г.П. Хорезмские легенды как источник по истории религиозных культов Средней Азии / Г.П. Снесарев. – М, 1983. – 212с.
1645934
  Брегель Ю.Э. Хорезмские туркмены в в XIX веке / Ю.Э. Брегель ; Акад. наук СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Издательство восточной литературы, 1961. – 442 с., 1 л. карт. – Библиогр.: с. 383-395
1645935
  Бунчук Б. Хореїчні форми в румунській і українській літературах перших десятиліть XIX століття / Б. Бунчук, К. Паладян // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 35-39
1645936
  Мациевская Наталия Юриевна Хореографическая лексика современного русского языка в системно-семасиологическом и лингвокультурологическом аспектах : Дис. ... канд. филологических наук: 10.02.02. / Мациевская Наталия Юриевна; Мин-во образования ин науки Украины; Львовский национ. ун-тет им. И.Франка. – Львов, 2002. – 169 л. – Библиогр.: л. 149-169
1645937
   Хореографическая работа со школьниками. – Москва, 1956. – 344 с.
1645938
   Хореографические миниатюры. – Ленинград, 1960. – 32с.
1645939
   Хореографические миниатюры. – Л, 1987. – 48с.
1645940
  Лопухов Ф.В. Хореографические откровенности / Ф.В. Лопухов. – М, 1972. – 215 с.
1645941
   Хореографический коллектив в клубе. – Л, 1981. – 116с.
1645942
  Лыткина И.Н. Хореографический коллектив художественной самодеятельности / И.Н. Лыткина. – Москва, 1957. – 156 с.
1645943
  Суриц Е.Я. Хореографическое искусство двадцатых годов / Е.Я. Суриц. – М., 1979. – 358с.
1645944
  Чурпіта Т. Хореографічна діяльність Михайла Дудка в 1920-1950-х роках // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 153-164. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
1645945
  Квецко О.Я. Хореографічна культура бойків на Прикарпатті кінця XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Квецко Ольга Ярославівна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1645946
  Нечитайло В.С. Хореографічна культура як показник світоглядних інновацій // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 172-177. – ISSN 2226-3209
1645947
  Мацієвська Наталія Юріївна Хореографічна лексика сучасної російської мови у системно-семасіологічному та лінгвокультурологічному аспектах : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Мацієвська Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1645948
  Пастухов О. Хореографічна освіта онлайн: за і проти // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2022. – № 4. – С. 55-60. – ISSN 2226-3209


  Наукова новизна статті полягає в обґрунтуванні можливостей онлайн-навчання хореографії, зокрема з використанням цифрових технологій. Висновки. Хореографічна освіта не часто піддається технологічним інноваціям і характеризується традиційними ...
1645949
  Степанюк І.В. Хореографічна освіта як чинник формування національної свідомості // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 118-121. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто хореографічну освіту як чинник формування національної свідомості, систему цілеспрямованого духовного розвитку особистості, невід"ємний складник вищої професійної освіти. Choreographic education as factor of forming of national ...
1645950
  Благова Т.О. Хореографічна підготовка вчителя у системі вищих педагогічних навчальних закладів в Україні 20-х рр.XX ст. // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 65-71. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Досліджуються особливості процесу хореографічної підготовки вчителя у системі вищої педагогічної освіти в Україні у період 20-х рр. XX ст.. Аналізуються законодавчі документи, основні завдання, форми організації хореографічної підготовки майбутніх ...
1645951
  Федькова І.А. Хореографічна термінологія як стилістичний засіб художнього тексту // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 92-93
1645952
  Підлипська А.М. Хореографічна, театральна, музична критика в Україні: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 145-150. – ISSN 2225-7586


  "Синтетична природа хореографічного мистецтва, де прямо чи видозмінено діють закони музичного, театрального та інших видів мистецтва, зумовлює екстраполяцію критично-оцінних параметрів цих мистецтв у сферу хореографічного. Одночасно, оцінний дискурс ...
1645953
  Станішевський Ю.О. Хореографічне мистецтво / Ю.О. Станішевський. – Київ, 1969. – 100с.
1645954
  Фока М. Хореографічне мистецтво в поетичній творчості П. Тичини (на матеріалі вірша "Танці на мечі") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 315-317
1645955
  Пономарьова І.С. Хореографічне мистецтво греків Приазов"я як джерело вивчення етнічної історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 99-101. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто хореографічне мистецтво греків Приазов"я з погляду його цінності для вивчення етнічної історії цього народу. The article describes сhoreographic art of the Greeks of Pryazovja region as the source of their ethnic history studying.
1645956
  Туркевич В. Хореографічне мистецтво України у персоналіях (біобібліографічний довідник) : Хореографи.Артисти балету.Композитори.Диригенти.Лібретисти.Критики.Художники. / В. Туркевич. – Київ, 1999. – 224с. – ISBN 966-7236-09-9
1645957
  Матусевич Н.И. Хореографічне мистецтво. / Н.И. Матусевич. – Київ, 1963. – 43 с.
1645958
  Горболіс Л. Хореографічний код новелістики Володимира Корнійчука // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 18 грудня (№ 24)
1645959
  Горболіс Л. Хореографічний код новелістики Володимира Корнійчука // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 17 грудня (№ 25)
1645960
  Щербаков В.В. Хореографічні рефлексії творів українських композиторів (В. Губаренка, М. Скорика та Є. Станковича) у постановках А. Шекери та Р. Поклітару // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 282-287. – ISSN 2226-2180


  "Науковою новизною статті є розкриття рефлексії творів видатних українських композиторів другої половини ХХ – початку ХХІ століття В. Губаренка, М. Скорика та Є. Станковича у хореографічних постановках відомих українських балетмейстерів А. Шекери як ...
1645961
  Білаш О.С. Хореографічній світ фарбами Вадима Меллера: до історії української сценографії 20-х років ХХ століття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 147-150. – ISSN 2226-3209
1645962
  Чепалов О.І. Хореологічні засади дослідження танцю (за методикою Лобанівського центру) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 161-169. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3


  Центр Лобана в Лондоні
1645963
  Премчанд Хори. / Премчанд. – М., 1957. – 88с.
1645964
  Умаров Л. Хориёси III // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 3. – С. 28-31.
1645965
  Буреш И. Хоризонтално разпространение на пеперудить (Lepidoptera) въ България / Отъ Д-рь Ив. Бурешъ и Кр. Тулешковъ. – София : Придворна печатница, 1929. – 141-170 с.
1645966
  Буреш И. Хоризонтално разпространение на пеперудить (Lepidoptera) въ България / Отъ Д-рь Ив. Бурешъ и Кр. Тулешковъ. – София : Придворна печатница, 1935. – 289-347 с.
1645967
  Буреш И. Хоризонтално разпространение на пеперудить (Lepidoptera) въ България. II / Отъ Д-рь Ив. Бурешъ и Кр. Тулешковъ. – София : Придворна печатница, 1930. – 107-210 с.
1645968
  Буреш И. Хоризонтално разпространение на пеперудить (Lepidoptera) въ България. III / Отъ Д-рь Ив. Бурешъ и Кр. Тулешковъ. – София : Придворна печатница, 1932. – 211-288 с.
1645969
  Буреш И. Хоризонтално разпространение на пеперудить (Lepidoptera) въ България. IV / Отъ Д-рь Ив. Бурешъ и Кр. Тулешковъ. – София : Придворна печатница, 1936. – 349-422 с.
1645970
  Буреш И. Хоризонтално разпространение на пеперудить (Lepidoptera) въ България. IV2 / Отъ Д-рь Ив. Бурешъ и Кр. Тулешковъ. – София : Печатница П. Глушковъ, 1937. – 423-486 с.
1645971
  Буреш И. Хоризонтальното разпространение на передите (Lepidoptera) в България / от. д-р Ив. Буреш и Кр. Тулешков. – София : Придворна печатница, 1930. – 107-210 с. – Пар. назв. на нем. яз. Отд. оттиск: Известия на Царските природонаучни институти в София., т. 16, кн. 3


  Известия на Царските природонаучни институти в София. Т. 16. - С. 79-188.
1645972
  Страшимиров А. Хоро / А. Страшимиров. – София, 1961. – 112с.
1645973
  Страшимиров А. Хоро / А. Страшимиров. – М, 1967. – 363с.
1645974
  Страшимиров А. Хоро / Антон Страшимиров. – София : София-пресс, 1973. – 139 с.
1645975
  Суховецький М.М. Хоро. / М.М. Суховецький. – Одеса, 1981. – 216с.
1645976
  Шмоль В. Хоробрий детектив / В. Шмоль. – К., 1969. – 137с.
1645977
  Залка Матэ Хоробрий кравець / Залка Матэ. – К, 1971. – 85с.
1645978
  Залка Матэ Хоробрий кравчик / Залка Матэ. – Київ; Харків, 1930. – 176с.
1645979
   Хоробрий півник. – К, 1985. – 192с.
1645980
  Андросов М. Хоробрі серця : (записки партизана) / Андросов М. – Київ : Молодь, 1953. – 184 с., [2] карти : іл.
1645981
  Борзенко С. Хоробрість : із записок військового кореспондента / С. Борзенко. – Київ : Держлітвидав, 1948. – 117 с.
1645982
  Гуцал П. Хоробрість і командирський хист // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 255-256


  Сень Горук, військ. Був актив. діячем сокіл.-січового руху.
1645983
   Хорова дипломатія // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2022. – Вересень (№ 7). – С. 2


  У День української писемності та мови 9 листопада, в Головному корпусі КНУ амбасадори Хорватії, Словаччини, Чорногорії та представниці Міжнародного жіночого клубу Business Woman Club розпочали курс вивчення української мови для дипломатів, розроблений ...
1645984
  Душейко І. Хорова капела "Дніпро" - на європейських теренах // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Про гастролі хорової капели "Дніпро" КНУ до Німеччини на запрошення університету м. Констанц, з яким у нашого університету склалися міцні наукові та культурні зв"язки і участь у V Міжнародному фестивалі хорового співу у Франції.
1645985
  Сізова Н.С. Хорова культура Вінниччини другої половини XIX - першої третини XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сізова Нінель Степанівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1645986
  Антоненко О.М. Хорова культура Запорізького краю 1944 - 1991 років: провідні тенденції розвитку // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 119-129. – ISSN 2226-2180
1645987
  Антоненко О.М. Хорова культура Запорізького краю XX - початку XXI століть в аспектах музичної регіоналістики : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Антоненко Олександр Миколайович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1645988
  Антоненко О.М. Хорова культура Північного Приазов"я в період становлення Радянської соціокультурної системи (кінець 10-х - початок 40-х рр. XX століття) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 300-307. – ISSN 2225-7586
1645989
  Герасимова І.Д. Хорова культура Слобожанщини другої половини 19 - початку 20 ст. : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Інна Дмитрівна Герасимова; Харкківська держ. акад. культури. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
1645990
  Бадалов О.П. Хорова культура Чернігівщини у соціокультурному просторі України кінця XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Бадалов Олег Павлович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 19 назв
1645991
  Шегда Л. Хорова музика Богдани Фільц: до проблеми комунікативності національних традицій у ситуації постмодернізму // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 1 (45) : Театр. Музика. Кіно. – С. 82-86. – ISSN 1728-6875
1645992
  Захарова О.М. Хорова поетика О. Гречанінова. Світські та дитячі роки // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 96-98. – ISBN 978-966-8308-26-0
1645993
  Синкевич Н. Хорова творчість Андрія Гнатишина для молоді // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 95-103. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Розглянуто творчий доробок Андрія Гнатишина у визначальній для нього хоровій сфері. Це пояснюється тим, що він сам був хористом, диригентом, регентом, суспільно-культурним діячем і композитором-практиком, який забезпечував репертуаром очолювані ним ...
1645994
  Волинський Й.З. Хорова творчість Євгена Козака / Й.З. Волинський. – Київ : Мистецтво, 1964. – 32 с.
1645995
  Шевчук І.Г. Хорова творчість К. Стеценка в контексті духовних і жанрово-стильових пошуків української культури початку XX ст. // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 346-352. – ISSN 2312-4679
1645996
  Білан А.М. Хорова творчість Франца Йозефа Гайдна: загальна характеристика // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 98-99. – ISBN 978-966-8308-26-0
1645997
  Хлєбнікова Л.О. Хорова художня самодіяльність у школі як засіб естетичного виховання учнів / Л.О. Хлєбнікова. – К., 1964. – 82с.
1645998
  Буйлук О.М. Хорова Шевченкіана // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 105-106. – ISBN 978-966-8308-26-0
1645999
  Голік Ю. Хорова шевченкіана: традиції та сучасність // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 129-130
1646000
  Лащенко А.П. Хоровая культура / А.П. Лащенко. – К, 1989. – 132с.
<< На початок(–10)1641164216431644164516461647164816491650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,