Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1641164216431644164516461647164816491650(+10)В кінець >>
1645001
  Заєць С.Л. "Чесна драма життя" Володимира Винниченка і Миколи Куліша (порівняльна характеристика життя і творчості) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  Стаття є спробою порівняльного аналізу життя й творчості Володимира Винниченка і Миколи Куліша. Увага зосереджується на життєвому кредо "чесності з собою", що було притаманне В. Винниченку, як засновнику "конкордизму" – теорії життя, та яким чином воно ...
1645002
  Воробьева Н.Н. "Честолюбивые замыслы от меня далеки, но мне совсем не все равно, что скажет обо мне потомство..." // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 6 (602). – С. 25-29. – ISSN 0321-0626


  Участие И. В. Гурко в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг.
1645003
  Рильський М. "Честь його пам"яті " // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 8 жовтня (№ 192)


  До 180-річчя від дня народженнчя Тадея Рильського. У статті зазначається вплив на долю В. Антоновича знайомство з родиною Рильських. У студентському середовищі Університету св. Володимира, що гуртувалося навколо Антоновича, ширився пуризм - непрйняття ...
1645004
  Нечиталюк М. "Честь праці!" : Академік Михайло Возняк у спогадах та публікаціях / М. Нечиталюк; ЛНУ ім.І.Франка. Ін-тут франкознавства. Фак-тет журналістики. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 424с. – ISBN 966-613-020-3
1645005
   "Честь Юрія Шевельова не потребує захисту. Відтепер захисту потребує честь Харкова" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 2-8 жовтня (№ 40). – С. 3


  Відомі інтелектуали закликали не миритися з правлінням агресивного хамства ані в Харкові, ані в усій державі.
1645006
   "Четверта колона". Свобода та залежність мас-медіа в Україні. – Київ : Агенство "Україна", 1997. – 248с. – (Демократія в Україні). – ISBN 966-7078-10-8
1645007
  Рябчук М. "Четверта свобода": вільний рух людей між Україною та Європейським Союзом - проблеми і перспективи / Микола Рябчук. – Київ : К.І.С., 2006. – 84с. – ISBN 966-7048-50-0
1645008
  Лопух В. "Четверта хвиля" іміграції до США: причини і мотивації // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 44-53.
1645009
  Лукашук И.И. "Четвертая власть" и международное право // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2002. – № 4. – С.12-20. – ISSN 1812-3910
1645010
  Даниленко Василь "Четвертий поділ" Польщі і встановлення радянського тоталітарного режиму в Західній Україні // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 59-79
1645011
  Идрис Ю. "Четвертый пациент", и другие рассказы / Ю. Идрис. – М, 1960. – 136с.
1645012
  Головина Г.И. "Четырнадцатый" сообщает / Г.И. Головина. – М., 1975. – 128с.
1645013
  Бігун О.А. "Четьї-Мінеї" у творчості Тараса Шевченка: рецепція та інтерпретація // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 263-269
1645014
  Ботвинников А.Д. Черчение: Учеб. для 7-8 кл. сред.общеобразоват.шк. / А.Д. Ботвинников. – М., 1992. – 219с.
1645015
  Ботвинников А.Д. Черчение: Учеб. для 7-8 кл.сред.общеобразоват.шк. / А.Д. Ботвинников. – М., 1990. – 223с.
1645016
  Ботвинников А.Д. Черченик. Учебник для 8-го кл. сред.школы / А.Д. Ботвинников. – М., 1971. – 191с.
1645017
  Іваницька Л.В. Черченко Анатолій Опанасович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 96 : фото
1645018
  Дайсон Ф. Черчил: любов і бомба // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 10-13
1645019
  Роббинс К. Черчилль / К. Роббинс ; [пер. с англ. Симонов В.В.]. – Ростов-на-Дону ; Москва : Феникс ; Зевс, 1997. – 317, [3] с. : ил. – (След в истории). – ISBN 5-85880-550-7
1645020
  Думова Н.Г. Черчилль и Милюков против Советской России / Н.Г. Думова, В.Г. Трухановский. – Москва : Наука, 1989. – 202 с. – (История и современность). – ISBN 5-02-008989-3
1645021
  Дилкс Д. Черчилль и операция "немыслимое", 1945 г. // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 3. – С.126-142. – ISSN 0130-3864
1645022
  Лихарев Д.В. Черчилль и судьба французского военного флота летом 1940 года // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 6. – С. 136-150. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматривается беспрецедентное в истории Второй мировой войны столкновение, когда летом 1940 г. бывшие союзники - Великобритания и Франция - направили оружие друг на друга. У. Черчилль любой ценой хотел предотвратить попадание французских ...
1645023
  Лапшина И. Черчилль лечил депрессию живописью // Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2010. – № 11. – С.47-49. – ISSN 0868-488Х


  Выдающийся политический деятель Великобритании Уинстон Леонард Спенсер Черчилль родился 30 ноября 1874 года в родовом дворце герцогов Мальборо. Знаменитый герцог был предком будущего крупного английского политика по линии отца.Мать же Уинстона Джени ...
1645024
  Танасійчук М. Черчилль підтримав ідею Сталіна. Рузвельт був розчарований // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 32 (535), 20 серпня 2020. – С. 47-50


  Україна та Білорусь були співзасновницями Організації Об"єднаних Націй.
1645025
  Галушка А. Черчилль. Великие личности в истории / Андрей Галушка. – Харьков : КСД, 2021. – 358, [1] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 347-358. – ISBN 978-617-12-6102-0
1645026
  Нечаєва О. ЧЕС і безпека Чорноморського регіону: з ким Україна? // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 17-18. – ISSN 1728-6220
1645027
  Радишевський Р. Чеслав Мілош (1911-2004) : лауреат Нобелівської премії 1980 р. // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / редкол.: О.Г. Астаф"єв, Ю.Л. Булаховська, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2009. – Т. 13 : Польські письменники - Нобелівські лауреати /Радишевський Ростислав. – С. 338-383. – ISBN 966-8126-40-8
1645028
  Шигин В.В. Чесма / В.В. Шигин. – М., 1992. – 421с.
1645029
  Криницын Ф.С. Чесменская победа / Ф.С. Криницын. – М.-Л., 1944. – 44с.
1645030
  Криницын Ф.С. Чесменская победа / Ф.С. Криницын. – Москва, 1951. – 56с.
1645031
  Дмитриев С.С. Чесменская победа. / С.С. Дмитриев. – М., 1945. – 43с.
1645032
  Тарле Е.В. Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архипелаг. 1769-1774 / Е.В. Тарле. – Москва-Л., 1945. – 110с.
1645033
  Зелов Дмитрий Чесменский дворец и его обитатели // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 5 (65). – С. 46-61. – ISSN 1812-867Х


  Чесменский дворец в Санкт-Петербурге - памятник архитектуры, императорский дворец, созданный архитектором Фельтеном по заказу императрицы Екатерины Второй в стиле псевдоготика. Назван в честь победы России в Чесменском сражении
1645034
  Криницын Ф.С. Чесменское сражение / Ф.С. Криницын. – М., 1962. – 63с.
1645035
  Орел С. Чесна журналістика потребує підтримки // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 13-15
1645036
  Бандуренко Є.Ф. Чесне гумористичне : гумор, сатира / Є.Ф. Бандуренко; Є.Ф. Бондаренко. – Одеса, 1966. – 208 с.
1645037
  Кузнецова А.А. Чесне комсомольське / А.А. Кузнецова. – К., 1960. – 179с.
1645038
  Кассіль Л.А. Чесне піонерське / Л.А. Кассіль, М.Л. Поляновський. – К., 1978. – 149с.
1645039
  Молдован В.В. Чесний і справедливий (Спогади про П.С. Матишевського) // Павло Семенович Матишевський. Людина. Вчений. Педагог : до 100-річчя з дня народж. / [уклад.: В.С. Ковальський, С.Д. Шапченко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 11-14. – ISBN 978-966-667-750-4


  Матишевський Павло Семенович (1919-2001) - український правознавець, фахівець в галузі кримінального права, викладач КДУ, декан юоидичного факультету (1974-1983).
1645040
   Чесний студент корінням із студентства // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 22 грудня (№ 240). – С. 1, 2 : фото Андрія Нестеренка


  "...За результатами першого публічного конкурсу, 31 випускник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, або 27 відсотків від складу нового Верховного Суду, стали суддями оновленого ВС. <...> Вітаючи випускників Київського національного ...
1645041
  Павленко Марина Чесний хліб Івана Складаного // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 116-118
1645042
  Крушинська Олена Чесники. Храм-лицар // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 127 : фото
1645043
  Галата С. Чесність - це внутрішній принцип. Запозичена думка, як і запозичені гроші, лише демонструє бідність того, хто позичає // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 10 жовтня (№ 40). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  У Міністерстві юстиції України фахівці МОН України, Мін"юсту, представники ВНЗ і громадськості зібралися, щоб дати відповідь на питання: Чи спрацьовують норми закону щодо плагіату? Чи вдається університетам і науковим інститутам змінювати ситуацію із ...
1645044
  Сологуб В.П. Чесність : Роман / В.П. Сологуб. – Київ : Молодь, 1967. – 328с.
1645045
  Сологуб В.П. Чесність : Роман; Полинове причастя: Повість / В.П. Сологуб. – Київ : Дніпро, 1975. – 431с.
1645046
  Савінова Н. Чесність "Law" від чесноти "Rights" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 15-21 червня (№ 24). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1645047
  Сюндюков І. Чесність і честь історика // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 56). – С. 9


  Російська дослідниця Тетяна Таїрова-Яковлєва: "Колишній ГКЧП-іст генерал Варенніков зненавидів мене за книжку про Мазепу. Я це знаю і цим пишаюся!".
1645048
  Васильченко Є.Д. Чесно вам кажу / Є.Д. Васильченко. – Харків, 1978. – 56с.
1645049
  Степовик Д. Чесно зберегав свою українськість // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 12 березня - 24 березня (№ 11/12). – С. 12-13


  До 125-річчя з дня народження Максима Рильського 19 березня 2020.
1645050
   Чесно і прозоро / за матеріалами Радіо Свобода // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24-31 березня (№ 9/10). – С. 1


  Центральна виборча комісія з підготовки та проведення виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка повідомила результати голосування 24 березня, вказавши, що переможцем став Володимир Бугров.
1645051
  Чумак О.Р. Чесному - честь : оповідання, повісті / О.Р. Чумак. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 263 с.
1645052
  Перова О. Чесноти і гріхи володарів Русі / Олена Перова. – Київ : Простір, 2008. – 339, [5] с. : іл. – ISBN 978-966-2068-05-4
1645053
  Пузанова Є.В. Чесноти шляхетної людини у Конфуція та Мен Ке // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 32-34
1645054
  Туренко О.С. Чесноти як модуси консолідації громадської спільності в доктрині св. Томи Аквінського // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С. 50-58. – ISSN 1728-3671
1645055
  Ткачук А. Чесный исполнитель // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 30 января (№ 5). – С. 19. – ISSN 1563-6755


  Наличие здоровой конкуренции между государственными и частными исполнителями - залог улучшения качества предоставления услуги конечному потребителю
1645056
  Курчатов В.И. Чесотка сельскохозйственных животных и борьба с ней / В.И. Курчатов. – Симферополь, 1954. – 32с.
1645057
  Дубинин В.В. Чесоточные клещи : их биология, вред в сельском хозяйстве,меры профилактики и борьбы с ними / В.В. Дубинин. – Москва, 1954. – 172с.
1645058
  Музей антропологии и этнографии (Петербург) Чествование памяти А.С. Пушкина Императорскою Академией наук в сотую годовщину дня его рождения : май 1899 г. : [речи, приветствия и др. материалы]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1900. – [3], 110 с., 1 л. ил.
1645059
   Чествование профессора С.Г. Навашина по случаю 25-летия его научно-педагогической деятельности. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1909. – [2], 25 с., 1 л. портр. (фронт.)
1645060
  Лебедев В.А. Чествование пятидесятилетней ученой деятельности академика и заслуженного профессора Федора Ивановича Буслаева / О. N. // К истории культуры в России в XVI и XVII веках / Д.В. Цветаев. – Воронеж, 1890. – [2], 26 с.
1645061
   Чествование столетней годовщины рождения великого русского писателя Н.В. Гоголя (1809-1909) в Киевском реальном училище 20 марта, 11 и 12 апреля 1909 г.. – Киев : Тип. 1-й Киевской артели печ. дела, 1909. – 56 с., ил.
1645062
  Михайлова Е. Честна дума / Е. Михайлова. – Пловдив, 1965. – 108с.
1645063
  Мартынов Семен Честная куртизанка // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 30-31 : фото
1645064
  Михайлик Ю.Н. Честно и храбро / Ю.Н. Михайлик. – Одесса, 1988. – 419с.
1645065
  Кузнецова А.А. Честное комсомольское / А.А. Кузнецова. – Москва, 1959. – 190с.
1645066
  Кузнецова А.А. Честное комсомольское / А.А. Кузнецова. – Москва, 1963. – 159с.
1645067
  Кузнецова А.А. Честное комсомольское / А.А. Кузнецова. – Москва, 1963. – 391-526с.
1645068
  Кузнецова А.А. Честное комсомольское / А.А. Кузнецова. – Красноярск, 1980. – 152с.
1645069
  Воробьев В. Честное пионерское / В. Воробьев. – Молотов, 1955. – 80с.
1645070
  Логутков А.И. Честное пионерское / А.И. Логутков. – Тула, 1964. – 135с.
1645071
  Лесков Н.С. Честное слово / Н.С. Лесков. – Москва, 1988. – 345с.
1645072
   Честное слово. – Л, 1989. – 154с.
1645073
  Филиппович А.С. Честное слово, я - мальчишка! / А.С. Филиппович. – Москва, 1981. – 235 с.
1645074
  Пантелеев Л. Честное слово: Рассказы / Л. Пантелеев. – Москва, 1963. – 671с.
1645075
  Пантелеев Л. Честное слово: Рассказы и сказка. / Л. Пантелеев. – М., 1980. – 31с.
1645076
  Шимановский Д.С. Честность - моральный принцип и качество личности. / Д.С. Шимановский. – М., 1975. – 64с.
1645077
  Финн К.Я. Честность / К.Я. Финн. – М, 1950. – 80с.
1645078
  Егиазаров А.С. Честность / А.С. Егиазаров. – Москва, 1962. – 32с.
1645079
  Калымов А.А. Честность и правдивость как принцип коммунистической нравственности : Автореф... канд. филос.наук: 09.621 / Калымов А.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 28л.
1645080
  Чистяков И.В. Честность и правдивость, простота и скромность. / И.В. Чистяков. – Краснодар, 1962. – 28с.
1645081
  Комов В.Е. Честность на балансе. / В.Е. Комов. – М., 1966. – 136с.
1645082
  Винниченко В.К. Честность с собой : Записки курносого Мефистофеля / В.К. Винниченко. – Москва : Художественная литература, 1991. – 464с. – (Забытая книга)
1645083
  Винниченко В.К. Честность с тобой : Повесть / В.К. Винниченко. – 255с.
1645084
  Ефимов С.Г. Честность, правдивость, принципиальность / С.Г. Ефимов. – Пенза : Пензенское книжное издательство, 1962. – 25, [3] с.
1645085
  Каррион М. Честные / М. Каррион. – М., 1982. – 591с.
1645086
  Федоров Николай Честные выборы. Когда это было и было ли вообще. Избирательная законность // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 92-97 : фото
1645087
  Шифрин Митхаил Честные лица заверяют подпись директора банка / Шифрин Митхаил, Мартинелло Пьер // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 76-83 : рис.
1645088
  Блик О. Честный вор / Оливер Блик ; [ред. Т. Саркитова ; пер. В. Вебера] // Детектив США : [сборник]. – Москва : RENAISSANCE ; EWO-S&D, 1991. – Вып. 2 : / [ред. Т. Саркитова ; пер.: Н. Рудницкая, А. Репко, И. Мажирин, В. Вебер]. – С. 95-196. – ISBN 5-7664-0447-6
1645089
  Янсон Туве Честный обман / Янсон Туве. – Москва, 1987. – 376с.
1645090
  Феофанов Ю.В. Честный рубль / Ю.В. Феофанов. – М, 1977. – 128с.
1645091
  Фадеев В.А. Честный труд охраняется законом / В.А. Фадеев. – Минск, 1989. – 111с.
1645092
  Капустина В. Честный улов : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 4. – С. 86-88. – ISSN 0130-7673
1645093
  Дроботов В.Н. Честный хлеб / В.Н. Дроботов. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1966. – 79 с.
1645094
  Рубинштейн Л.В. Честный Эйб / Л.В. Рубинштейн. – Москва, 1964. – 255с.
1645095
  Вересаев В.В. Честным путем : (Конец Александры Михайловны) : повесть / В. Вересаев. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1903. – 67 с. – 2-я ч. романа "Два конца"
1645096
  Герліх Гюнтер Честолюбні / Герліх Гюнтер. – К., 1962. – 189с.
1645097
   Честотен речник на вапцаровата поезия / Г.В. Крилова, А.А. Азарова, Е.А. Захаревич, Е.Ю. Иванова, Е.В. Цуцкарьова; Г.В. Крилова, А.А. Азарова, Е.А. Захаревич, Е.Ю. Иванова, Е.В. Цуцкарьова; Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"; Международен семинар по български език и култура; Ред. П. Тодоров. – Велико Търново : Абагар, 1996. – 288 с. – ISBN 954-427-245-3
1645098
  Винниченко В.К. Честь / В.К. Винниченко. – Харків : Рух, 1927. – 16с.
1645099
  Баширов Г.Б. Честь : роман / Гумер Баширов; пер. с татар. Н.Чертовой. – Казань : Татгосиздат, 1949. – 300 с.
1645100
  Баширов Г.Б. Честь / Г.Б. Баширов. – М, 1951. – 331с.
1645101
  Баширов Г.Б. Честь : роман / Гумер Баширов; авториз. пер. с татар. Р.Фаизовой. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 348 с.
1645102
  Баширов Г.Б. Честь : роман / Гумер Баширов; авториз. пер. с татар. Р.Фаизовой. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 340 с.
1645103
  Баширов Г. Честь : роман / Гумер Баширов; авториз. пер. с татар. Р.Фаизовой. – Казань, 1956. – 320 с.
1645104
  Баширов Г.Б. Честь : роман / Гумер Баширов; авториз. пер. с татар. Р.Фаизовой. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 351 с.
1645105
  Гончаренко Г.И. Честь / Г.И. Гончаренко. – Москва, 1957. – 344с.
1645106
  Баширов Г. Честь : роман / Гумер Баширов; авториз. пер. с татар. Р.Фаизовой. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 335 с.
1645107
  Мединський Г. Честь / Г. Мединський. – Київ : Молодь, 1962. – 442 с.
1645108
  Пурэв Ж. Честь / Ж. Пурэв. – Москва : Художественная литература, 1964. – 327 с.
1645109
  Пурс Л. Честь / Лаймонис Пурс;. – Москва, 1964. – 327 с.
1645110
  Насыров К. Честь / К. Насыров. – Душанбе, 1965. – 150 с.
1645111
  Баширов Г. Честь : роман / Гумер Баширов; авториз. пер. с татар. Р.Фаизовой. – Казань : Таткнигоиздат, 1966. – 334 с.
1645112
  Медынский Г.А. Честь : Роман / Г.А. Медынский. – Москва : Советский писатель, 1969. – 464с.
1645113
  Медынский Г.А. Честь / Г.А. Медынский. – Сыктывкар, 1975. – 446с.
1645114
  Медынский Г.А. Честь / Г.А. Медынский. – Москва : Современник, 1976. – 446с.
1645115
  Баширов Г.Б. Честь : роман. повесть / Гумер Баширов; авториз. пер. с татар. Р.Фаизовой. – Москва : Современник, 1976. – 334 с.
1645116
  Усманов У. Честь : рассказы / Уктам Усманов ; пер. с узб. С.Алиевой. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1977. – 131 с.
1645117
  Медынский Г.А. Честь / Г.А. Медынский. – Киев, 1981. – 448 с.
1645118
  Пурэв Ж. Честь : повесть // Путь / Банзрагч Намсарайн. – Москва : Художественная литература, 1981. – С. 273-458. – (Библиотека монгольской литературы)
1645119
  Колісниченко А.І. Честь : новели / А.І. Колісниченко. – Одеса : Маяк, 1986. – 287 с.
1645120
  Греба В.М. Честь / В.М. Греба. – Ужгород, 1987. – 260с.
1645121
  Пиляр Ю.Е. Честь / Ю.Е. Пиляр. – М, 1987. – 430с.
1645122
  Баширов Г.Б. Честь : роман. повесть / Гумер Баширов; пер. с татар. Р.Фаизовой. – Москва : Советская Россия, 1988. – 527 с. – в изд. также: Додгое-долгое детство / М. Карим
1645123
  Слонова Н.И. Честь актерская / Н.И. Слонова. – М : Искусство, 1966. – 236 с.
1645124
  Романюк П.М. Честь будівничого / П.М. Романюк. – Львів, 1974. – 112с.
1645125
  Экштейн И. Честь в философии и в праве / [соч.] Проф. И. Экштейна ; (пер. с нем. Б.Л. Г-ча [Бориса Лукьяновича Гурвича]). – Санкт-Петербург : Изд. Я. Канторовича ; [Типо-лит. К.Л. Пентковского], 1895. – [6], 149 с. – (Юридическая библиотека ; № 1)


  Пер. Гурвич Борис Лукьянович На тит. л. фам. О. Плеваки
1645126
  Экштейн И. Честь в философии и в праве / [соч.] Проф. И. Экштейна ; (пер. с нем. Б.Л. Г-ча [Бориса Лукьяновича Гурвича]). – Санкт-Петербург : Изд. Я. Канторовича ; [Типо-лит. К.Л. Пентковского], 1895. – [6], 149 с. – Конволют. - Пер.: Общественное мнение / Ф. Гольцендорфа. – (Юридическая библиотека ; № 1)


  Пер. Гурвич Борис Лукьянович На форзаце фамилия: Е. Спекторского
1645127
  Жулинський М. Честь вам і хвала, дорогий майстре! // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 19 липня (№ 14). – С. 6-7


  Йосипові Струцюку з нагоди його ювілею.
1645128
  Воинов А.И. Честь гвардейца / А.И. Воинов. – Москва, 1956. – 49с.
1645129
  Пеннанен Э. Честь женщины / Э. Пеннанен. – М, 1977. – 292с.
1645130
  Первенцев А.А. Честь змолоду / А.А. Первенцев. – Київ, 1949. – 436 с.
1645131
   Честь и авторитет коммуниста : Статьи, беседы, корреспонденция, очерки, письма. – Москва : Правда, 1986. – 351 с.
1645132
  Боссерт В.Д. Честь и дело / В.Д. Боссерт. – М., 1994. – 208с.
1645133
  Иванов Е. Честь и долг / Е. Иванов. – Москва, 1987. – 494с.
1645134
  Стремякова И.Р. Честь и достоинство -- категории марксистской этики. : Автореф... Канд.филос.наук: / Стремякова И.Р.; Высш. парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1964. – 16л.
1645135
  Суптель Ж.А. Честь и достоинство как моральная ценность личности. : Автореф... канд. филос.наук: / Суптель Ж.А.; АН УССР. Секция обществ. наук. – К., 1965. – 17л.
1645136
   Честь и мужество. – Куйбышев, 1981. – 269с.
1645137
   Честь и слава - по труду. – М, 1984. – 295с.
1645138
  Носов В.Б. Честь и слава - по труду / В.Б. Носов. – М, 1986. – 63с.
1645139
   Честь и слава - по труду. – Москва, 1987. – 252с.
1645140
  Пикуль В.С. Честь имею / В.С. Пикуль. – М, 1989. – 714с.
1645141
  Пикуль В.С. Честь имею / В.С. Пикуль. – М, 1990. – 637с.
1645142
  Пикуль В.С. Честь имею / В.С. Пикуль. – Рига, 1990. – 630с.
1645143
  Пикуль В.С. Честь имею / В.С. Пикуль. – М, 1990. – 112с.
1645144
  Пикуль В.С. Честь имею / В.С. Пикуль. – М
2. – 1990. – 111с.
1645145
  Пикуль В.С. Честь имею. Миниатюры / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 2000. – 672с. – ISBN 5-7838-0155-0
1645146
  Оніщенко Н.М. Честь і гідність особи: декларації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 3-12. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1645147
  Рибалка В. Честь і гідність особистості у духовному, культурологічному та аксіологічному контексті соціалізації і ресоціалізації людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-45. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються феномени честі та гідності особистості як духовні, культурологічні та аксіологічні фактори соціалізації молоді. The article examines the phenomena of honor and dignity as a spiritual, cultural and axiological socialization ...
1645148
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 4 (51). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645149
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 1 (52). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645150
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 2 (53). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645151
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 4 (55). – 2015. – 99 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645152
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 1 (56). – 2016. – 87 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645153
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 2 (57). – 2016. – 67 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645154
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України ; голов. ред.: Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 4 (59). – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645155
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 1 (60). – 2017. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645156
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 2 (61). – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645157
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 3 (62). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645158
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 4 (63). – 2017. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645159
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 1 (64). – 2018. – 143 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645160
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 2 (65). – 2018. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645161
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 3 (66). – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645162
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 4 (67). – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645163
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; Бєлай С.В., Бацамут В.М., Городнов В.П. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 1 (68). – 2019. – 123, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645164
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; Бєлай С.В., Бацамут В.М., Городнов В.П. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 2 (69). – 2019. – 115, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645165
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Городнов В.П. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 3 (70). – 2019. – 139, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645166
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Городнов В.П. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 4 (71). – 2019. – 139, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645167
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Городнов В.П. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 1 (72). – 2020. – 91, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645168
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Городнов В.П. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 2 (73). – 2020. – 147, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645169
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Бондаренко О.Г. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 3 (74). – 2020. – 103, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645170
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Бондаренко О.Г. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 4 (75). – 2020. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645171
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Бондаренко О.Г. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 1 (76). – 2021. – 151, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645172
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 2 (77). – 2021. – 111, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645173
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 3 (78). – 2021. – 139, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645174
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 4 (79). – 2021. – 119, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1645175
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 1 (80). – 2022. – 127, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1645176
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 2 (81). – 2022. – 151, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1645177
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 3 (82). – 2022. – 143, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1645178
   Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2001-. – ISSN 2078-7480
№ 4 (83). – 2022. – 151, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1645179
  Данченко М.І. Честь і обов"язок / М.І. Данченко. – Київ, 1967. – 207с.
1645180
  Івашкевич Я. Честь і слава / Я. Івашкевич. – К
1. – 1966. – 448с.
1645181
  Івашкевич Я. Честь і слава / Я. Івашкевич. – К
2. – 1966. – 398с.
1645182
  Івашкевич Я. Честь і слава / Я. Івашкевич. – К
3. – 1966. – 355с.
1645183
  Рильський М. Честь його пам"яті // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 вересня (№ 38). – С. 8-9


  "Честь його пам"яті!" Ці слова Леся Українка присвятила Тадею Розеславовичу Рильському (1841—1902 рр.). В її вислові не тільки посмертна данина пам"яті, а й вияв високої шани та захоплення життям цієї людини....Необхідно зазначити вплив на долю Тадея ...
1645184
  Рильський М. Честь його пам"яті // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 39). – С. 8-9


  Життєвий шлях Тадея Рильського.
1645185
  Маннинова Х. Честь как категория марксистско-лениниской этики : Автореф... канд. философ.наук: 09.624 / Маннинова Х.; АН УзССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1970. – 20л.
1645186
  Шестакова В.Е. Честь как общественное признание нравственного достоинства личности : Дис... канд. филос.наук: / Шестакова В.Е.; МВ и ССО УССР. ИПК препод. обществ. наук. при КГУ. – Киев, 1973. – 206л. – Бібліогр.:л.197-206
1645187
  Бедзик Ю.Д. Честь мені дорожча : роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Молодь, 1967. – 304 с.
1645188
  Бедзик Ю.Д. Честь мені дорожча. Сильний помсти не жадає : романи / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1972. – 482 с.
1645189
  Бедзик Ю.Д. Честь мне дороже : роман / Ю.Д. Бедзик. – Москва : Воениздат, 1967. – 347 с.
1645190
   Честь мундира : музкомедія на 3 дії з картин:. – Київ : Друк вид. "Пролетарська правда", 1938. – 22 с.
1645191
  Веньяминов В. Честь мундира / В. Веньяминов. – Москва, 1943. – 62с.
1645192
  Трифонов Г.А. Честь невесты / Г.А. Трифонов. – М, 1955. – 32с.
1645193
  Авликулов А.М. Честь палвана : повесть и рассказы / Азад Авликулов. – Ташкент : Изд-во литературы и исскуства, 1975. – 136 с.
1645194
  Агиш Сагит Честь по чести : повесть / Сагит Агиш; авториз. пер. с башк. Б.Павлова и Г.Шафикова. – Уфа : Башкнигоиздат, 1970. – 72 с.
1645195
  Корнеев А.А. Честь понедельнику. / А.А. Корнеев. – Волгоград, 1970. – 95с.
1645196
  Боденчук В.І. Честь прапора / В.І. Боденчук. – Київ : Здоров"я, 1987. – 160 с.
1645197
  Мартьянова Т.О. Честь праці! / Т.О. Мартьянова. – Київ, 1970. – 47с.
1645198
   Честь радянського трудівника. – К, 1962. – 88с.
1645199
  Софронов А.В. Честь рода / А.В. Софронов. – Москва, 1967. – 48с.
1645200
  Софронов А.В. Честь рода / А.В. Софронов. – Москва, 1970. – 264с.
1645201
  Потушняк Ф.М. Честь роду / Ф.М. Потушняк. – Ужгород, 1973. – 246с.
1645202
  Міщенко Д.О. Честь роду : Роман / Д.О. Міщенко. – Київ : Молодь, 1977. – 295с.
1645203
  Міщенко Д.О. Честь роду : Дилогія / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро, 1986. – 430с. – Зміст: Честь роду; Друге заміжжя
1645204
  Мухтаров Г.М. Честь сім"ї : пьєса / Г.М. Мухтаров. – Київ : Мистецтво, 1953. – 84 с.
1645205
  Первенцев А.А. Честь смолоду / А.А. Первенцев. – Симферополь, 1941. – 352с.
1645206
  Первенцев А.А. Честь смолоду / А.А. Первенцев. – Москва : Военное издательство, 1949. – 460с.
1645207
  Первенцев А.А. Честь смолоду / А.А. Первенцев. – М, 1949. – 440с.
1645208
  Первенцев А.А. Честь смолоду / А.А. Первенцев. – Москва-Л, 1949. – 232с.
1645209
  Первенцев А.А. Честь смолоду / А.А. Первенцев. – М, 1962. – 487с.
1645210
   Честь смолоду. – Симферополь, 1963. – 56с.
1645211
  Первенцев А.А. Честь смолоду / А.А. Первенцев. – М, 1970. – 424с.
1645212
   Честь смолоду. – М, 1982. – 224с.
1645213
  Компанец А.В. Честь смолоду / А.В. Компанец. – К., 1982. – 199с.
1645214
  Агатов Ю.П. Честь смолоду / Ю.П. Агатов. – Москва, 1986. – 60с.
1645215
  Первенцев А.А. Честь смолоду / А.А. Первенцев. – Краснодар, 1987. – 413с.
1645216
   Честь смолоду. – Москва, 1988. – 366с.
1645217
  Климченко Е.И. Честь смолоду беречь / Е.И. Климченко. – Минск, 1986. – 126с.
1645218
   Честь советского труженика. – М, 1962. – 63с.
1645219
   Честь советского труженика. – Киев, 1963. – 159с.
1645220
  Рибалка В. Честь та гідність особистості // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 57-62. – ISBN 978-617-8016-45-6
1645221
  Підгородинський В.М. Честь та гідність у кримінальному та кримінальному процесуальному законодавстві України // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 324-327. – ISBN 978-966-419-300-6
1645222
  Итигин А.С. Честь труду / А.С. Итигин. – Л., 1965. – 109с.
1645223
  Белебеха І.О. Честь України / Белебеха І.О. – Харків : Факт, 2001. – 296 с. – ISBN 966-637-037-9
1645224
   Честь флага. – М, 1958. – 64с.
1645225
   Честь флага. – М, 1979. – 79с.
1645226
  Кремер Себастьян Честь флага // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 16-17 : фото
1645227
  Колдунов С.А. Честь флага. / С.А. Колдунов. – Москва, 1943. – 64с.
1645228
  Філатов А. Честь чи нечисть? // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 8 (1016). – С. 70-71 : Фото. – ISSN 0868-9644


  Про халтурні пам"ятники Т.Г. Шевченку.
1645229
  Старченко Н. Честь як регулятор повсякдення / записала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 14-15


  Історик Наталя Старченко про правову культуру Речі Посполитої.
1645230
  Старченко Н.П. Честь як регулятор шляхетського повсякдення (Волинь останньої третини XVI - початку XVII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 25. – ISSN 0130-5247
1645231
  Круговых Н.П. Честь ярма не приемлет : роман / Н.П. Круговых. – Минск : Гос.изд-во БССР, 1962. – 588с.
1645232
  Круговых Н.П. Честь ярма не приемлет : роман / Н.П. Круговых. – Минск : Мастацкая літаратура, 1974. – 526 с.
1645233
  Штефан А. Честь, гідність і ділова репутація як об"єкти захисту в цивільному судочинстві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 2. – С.24-26
1645234
  Волошенюк О. Честь, гідність і ділова репутація: поняття і порядок захисту // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 78-85
1645235
  Блюмкин В.А. Честь, достоинство, гордость / В.А. Блюмкин. – Москва : Знание, 1963. – 32 с. – (Новое в жизни, науке, технике)
1645236
  Медынский Г.А. Честь. / Г.А. Медынский. – М, 1960. – 500с.
1645237
  Медынский Г.А. Честь. / Г.А. Медынский. – Петрозаводск, 1961. – 450с.
1645238
  Медынский Г.А. Честь. / Г.А. Медынский. – М, 1962. – 503с.
1645239
  Медынский Г.А. Честь. / Г.А. Медынский. – Алма-Ата, 1964. – 447с.
1645240
  Медынский А Г. Честь. / А Г. Медынский, . – М, 1978. – 447с.
1645241
  Медынский Г.А. Честь. / Г.А. Медынский. – Кишинев, 1989. – 420с.
1645242
  Могилянський М.М. Честь. Вбивство : вибране / Михайло Могилянський. – Київ : Академія, 2015. – 207, [1] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-460-4
1645243
  Лебедев А.А. Честь: Духов.судьба и жизн.участь И.Д.Якушкина / А.А. Лебедев. – Москва, 1989. – 398с.
1645244
   Чеська допомога: підсумки і перспективи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  У Міністерстві освіти і науки України відбулася спільна прес-конференція заступника міністра - керівника апарату МОН Романа Греби й заступника міністра закордонних справ Чеської Республіки Якуба Дюрра щодо підсумків співпраці в рамках програми допомоги ...
1645245
  Яровий О.С. Чеська ідея слов"янської літературної взаємності на українському грунті: концепція Я. Коллара в осмисленні Т. Шевченка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 94-106. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Погляди Т. Шевченка на ідею всеслов"янської літературної єдності ще недостатньо досліджені, - попри, здавалося б, цілковиту їх "простоту". Український поет і мислитель значно модифікує теорію Я. Коллара, роблячи наголос на пріоритети рідного слова, ...
1645246
  Клічак Г. Чеська література 1900-1960 років в контексті європейської екзистенціальної традиції // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 209-219


  У статті розглядаються екзистенціальні феномени в чеській літературі 1900-1960 років з естетичної і літературно-історичної точки зору. Виявлено їх схожість та відмінність з мотивами європейських екзистенціальних творів, проведено порівняння з ...
1645247
  Погребняк О. Чеська літературна україніка: традиційне осмислення і сучасні візії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (691), липень. – С. 3-10. – ISSN 0236-1477
1645248
  Даниленко Л.І. Чеська мова : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.І. Даниленко ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – 2-е вид. – Київ : Довіра, 2007. – 542, [2] c. : табл,. – Бібліогр.: с. 543. – ISBN 978-966-507-216-4
1645249
  Гасіл Ї. Чеська мова для українців : підручник для студ. вищих навч. закладів / Їржі Гасіл, Надія Лобур, Ольга Паламарчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – ISBN 978-617-501-040-2
Ч. 1. – 2011. – 296 с. : табл.
1645250
  Паламарчук О.Л. Чеська мова: крок за кроком : навчальний посібник / О.Л. Паламарчук, О.В. Антоненко, Ї. Гасіл ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 207 с. – ISBN 978-966-439-312-3
1645251
  Придибайло О.М. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті рр. XX ст. // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 61-64
1645252
  Даниленко Л.І. Чеська пареміологія в генетичному, лінгвокогнітивному і дискурсивному висвітленні : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.03 / Даниленко Людмила Іванівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 53 назви
1645253
  Даниленко Л.І. Чеська пареміологія від початків (XIV ст.) до сучасності // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 60-72. – Bibliogr.: Літ.: приміт.; С. 60-72; 31 поз. – ISSN 0027-2833
1645254
  Даниленко Л.І. Чеська пареміологія, її концептуальний простір і культурні домінанти // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 208-221. – ISSN 0027-2833
1645255
   Чеська поезія. – Київ : Держ.вид-во художньої літератури, 1964. – 587 с.
1645256
  Десятничук І. Чеська політика та імперія Габсбургів у 1914-1917 рр. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – С. 69-77. – (Історія ; № 1 (51)). – ISSN 2414-9012
1645257
   Чеська проза 60-х років 20 століття = Ceska proza 60. let 20. stoleti : навчальний посібник для студентів-славістів / МОНУ ; КНУТШ ; підготувала Оксана Палій ; ред. Ольга Паламарчук. – Київ : Освіта України, 2008. – 452 с. – Парал. тит. аркуш чеською мовою. – ISBN 978-966-8847-80-6
1645258
  Лутай М. Чеська Республіка - приклад демократії в Європі // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 74-77
1645259
  Буравський О. Чеська та німецька аграрна колонізація Волині ХІХ - початок ХХ ст. / О. Буравський, Я. Цецик // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 22-26. – ISSN 1998-4634
1645260
  Паламарчук О.Л. Чеська Шевченкіана в останні десятиліття / О.Л. Паламарчук, О.А. Погребняк, Б.П. Шелест // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 157-160. – ISBN 978-966-439-715-2
1645261
  Ковальський Л. Чеське населення Волині наприкінці XIX ст. та сусідство з ним // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 193-196. – ISBN 978-966-171-783-9
1645262
  Курінна М. Чеське селянство Північного Приазов"я: історична пам"ять 1920-х років // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 128-133. – ISSN 2313-8505
1645263
  Бардигола Я.К. Чеський iстоpичний pоман. Історична проза Владислава Ванчури / Я.К. Бардигола; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1971. – 82с.
1645264
  Плужник О. Чеський досвід підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах інклюзивної освіти / О. Плужник, О. Шапран // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 157-177. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
1645265
  Дрбал А. Чеський і австрійський астроном, математик, геодезист і педагог професор д-р Франтішек Кодеш з Троєнгорста (1761-1831) у Львові // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (35). – С. 32-39. – ISSN 1819-1339
1645266
  Дрбал А. Чеський і Австрійський математик і геодезист Ян Голфелд (1750-1814) в Галичині й у Львові // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 41-44 : фото. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1819-1339
1645267
  Бардигола Я.К. Чеський історичний роман. Історична проза Владислава Ванчури / Я.К. Бардигола ; КДУ. – Київ : КДУ, 1971. – 82 с.
1645268
  Москаленко Леся Чеський Крумлов. Ведмеді з минулого : спецрепортаж.Чехія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 72-80 : Фото
1645269
  Пирогів Андрій Чеський Крумлов. Відродження Ренесансу : вояж-колекція / Пирогів Андрій, Сидоренко Віктор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 82-85 : Фото
1645270
  Даниленко Л.І. Чеський паремійний фонд: культурно-історичні джерела формування і тенденції розвитку // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 184-200. – ISSN 0027-2833


  Статтю присвячено аналізу античних і біблійних джерел чеського паремійного фонду і формою освоєння античної спадщини виділено три типи паремійних висловів, які грунтуються на принципі мотивування їх внутрішньої форми. Коротко схарактеризовано переклади ...
1645271
  Бабота Л. Чеський переклад творів Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 21-24. – ISBN 978-617-7009-24-4


  У студії аналізується значення та фаховий рівень першого перекладу творів Г. Сковороди чеською мовою в 1983 році
1645272
  Бартушка Вацлав Чеський погляд на питання європейської енергетичної безпеки // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 10. – ISSN 1728-6220
1645273
  Брилинська Н. Чеський поетизм у контексті літературного процесу в Чехословаччині першої половини XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 177-182. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
1645274
  Любащенко В. Чеський реформаційний рух і православ"я: сторінка з історії Київської митрополії // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 61. – C. 23-31. – ISSN 0203-9494


  У статті висвітлюється тема діалогу між православними і протестантами, зокрема на східних землях Речі Посполитої напр. 16-на поч. 17 ст. Показана роль у цьому діалозі гуситів і чеських братів, які вважали свою програму церковної реформи бл. до ...
1645275
  Шевчук В.І. Чеський сатиричний роман ХХ ст. / В.І. Шевчук. – К., 1978. – 275с.
1645276
  Кірсенко М.В. Чеські землі в міжнародних відносинах : Автореф... д-ра іст.наук: 07.00.02 / Кірсенко М.В.; НАН України. Ін-тут українськ. археограф. та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – К., 1998. – 36л.
1645277
   Чеські і словацькі прислів"я та приказки. – К, 1975. – 191с.
1645278
  Немцова Б. Чеські казки Божени Немцової / [упоряд. та пер. із чес. Микитенко О.О. ; худож. Сплавник Ю.М.]. – Київ : УкрНДІСВД, 2015. – 123, [5] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-7956-28-8
1645279
   Чеські курорти в містах України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 43 : фото
1645280
  Щепакін Василь Михайлович Чеські музиканти в музичній культурі України кінця 18 - початку 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. мистецтвозн. / Щепакін В.М.; Харків. держ. академ. культури. – Харків, 2001. – 20 с.
1645281
   Чеські народні казки. – Київ, 1980. – 160с.
1645282
   Чеські народні казки. – К, 1990. – 140с.
1645283
  Даниленко Л.І. Чеські провербіальні трансформи: від традиції до новації // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 131-135. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Розглянуто проблему варіювання у сфері пареміології і термінологічного позначення цього явища. Запропоновано термінологічну дефініцію «провербіальні трансформи» як таку, що є однозначною в межах свого термінологічного поля, вирізняється точністю ...
1645284
  Кравчук Л. Чеські сторінки життя Олександра Олеся у спогадах Віктора Приходька / Л. Кравчук, Л. Козельчук // Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – С. 79-96. – ISBN 978-617-7593-44-6
1645285
  Бредіхіна Г. Чеські та словацькі біографії Л. Мосендза (1920-1940-і рр.) // Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – С. 58-63. – ISBN 978-617-7593-44-6
1645286
   Чеські та словацькі новели. – К, 1953. – 266с.
1645287
   Чеські тренди зимового сезону : тур-новини // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 122 : Фото
1645288
   Чеські, моравські та словацькі народні пісні. – Київ : Мистецтво, 1950. – 66 с. : нот.
1645289
  Андрейко В.І. Чесько-словацьке міждержавне співробітництво в контексті інтеграції до ЄС: досвід для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 82-89


  В статті автор розглядає основні моменти та етапи співробітництва Чеської і Словацької Республік у рамках регіонального співробітництва, взаємною міждержавною політикою, яка була спрямована на інтеграцію до ЄС, проаналізовано стан і перспективи ...
1645290
  Андрейко В. Чесько-словацький досвід розвитку транскордонного співробітництва і сучасні інтеграційні процеси в Карпатському регіоні // Історія, що об"єднує : нариси новіт. транскордон. співробітництва у Карпат. регіоні : монографія / В.І. Андрейко, І.В. Артьомов, О.Ф. Бенчак, О.П. Білак, В. [та ін.] Вежбінец. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2017. – С. 330-350. – ISBN 978-617-7333-48-6
1645291
  Кузьмин Р. Чесько-словацький корпус в подіях української національної революції (1917-1918 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 29-32. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто виникнення і військову діяльність Чесько-словацького корпусу на теренах України в 1917-1918 роках. Здійснено спробу виділення головних напрямів діяльності чесько-словацьких військових формувань та їх співпрацю з органами влади Центральної ...
1645292
  Боровець І.І. Чесько-словацькі суперечності у міжвоєнній Чехословаччині (1918 - 1938 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 10-12
1645293
   Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / Чеська нац. рада України ; Нац. авіац. ун-т, Каф. історії та культурології НАУ. – Київ : НАУ, 2014. – 77, [2] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1645294
  Дурова Я. Чесько-український і зворотний переклад поетичного тексту в літературній критиці // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 431-435. – ISBN 966-8188-10-1
1645295
   Чесько-український словник. – К
Т. 1. – 1988. – 481с.
1645296
   Чесько-український словник. – К
Т. 2. – 1989. – 711с.
1645297
   Чесько-український словник лінгвістичної термінології = Cesko-ukrajinsky slovnik lingvistickych terminu : (понад 7000 термінів) / О. Антоненко [та ін.] ; М-во освіти України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – 2-ге вид., розшир. і допов. – Київ : Освіта України, 2015. – 241, [1] с. – Текст укр., чес. – ISBN 978-617-7241-53-8
1645298
  Даниленко Л.І. Чесько-український словник. Сучасна ділова мова = Cesko-ukrajinsky slovnik. Dnesni uredni jazyk / Л.І. Даниленко; КНУТШ. – Київ, 2000. – 166с. – ISBN 966-02-1473-1
1645299
  Миронова Г. Чесько-український юридичний словник / Галина Миронова, Оксана Газдошова. – Брно : Університет імені Масарика, 2009. – 374 с. – (Spisy Masarykovy univerzity v Brne, Filozoficka fakulta ; N 378). – ISBN 978-80-210-4816-4
1645300
  Рахманов Л.Н. Чет-нечет : повести, рассказы, пьесы, воспоминания, листки календаря / Л.Н. Рахманов. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 702с. – ISBN 5-265-00268-5
1645301
  Стрелкова И.И. Чет и нечет / И.И. Стрелкова. – М., 1977. – 190с.
1645302
  Леенсон И.А. Чет или нечет? Занимательные очерки по химии / И.А. Леенсон. – Москва : Химия, 1987. – 174 с.
1645303
  Генова Л. [и др.] Четата на Хаджи Димитїр и Стефан Караджа : чуждестранни документи / Л.Д. Генова [и др.]. – София : "Д-р Петїр Берон", 1988. – 328 с. – На обкл. : Доклади, донесения, инструкции, разпореждания, телеграми, писма и записки на европейски дипломати и на висши служители в Османската империя
1645304
   Четата на Христо Ботев : Сборник изследования. – Съставител и редактор Николай Жечев. – София : Наука и изкуство, 1985. – 396 с.
1645305
  Бондарчук В.Г. Четвеpтиннi озеpнi поклади с. Денешiв на Волинi / В.Г. Бондарчук. – Київ, 1931. – 3с. – Окр.відб.з: ВУАН. Труди природничо-технічного відділу. 1931, №14 "Четвертинний період". Вип. 3
1645306
  Бондарчук В.Г. Четвеpтиннi озеpовi вапняки як агpоpудна база Волинi / В.Г. Бондарчук. – 12с. – Окр.відбиток з: Корисні копалини України: Збірник
1645307
  Бондарчук В.Г. Четвеpтиннi поклaди Пiвнiчної Пpиазiвщини / В.Г. Бондарчук. – Київ. – 7с. – Окpемий вiдбиток
1645308
  Бондарчук В.Г. Четвеpтиннi поклади Пiвнiчної частини УРСР. / В.Г. Бондарчук. – Київ. – 36с. – Окр.відб.з: УАН, "Четвертиний період". Вип.9
1645309
  Бондарчук В.Г. Четвеpтинна фавна мч. Багачки на Полтавщинi / В.Г. Бондарчук, 1931. – 6с. – Окр.відб.з: ВУАН. Труди Природничо-Технічного відділу. 1931р., №14, "Четвертинний період", Вип.3
1645310
  Бондарчук В.Г. Четвеpтинна фауна з теpас пониззя p. Псла / В.Г. Бондарчук. – 14с. – Окpемий вiдбиток
1645311
   Четвер : часопис текстів і візії. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1989-
№ 8 : Просто "The Best of 90-96" і не тільки. – 1999. – 140 с.
1645312
   Четвер : часопис текстів і візії. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1989-
№ 9 : Проект "Wherever". – 2000. – 192 с.
1645313
   Четвер : часопис текстів і візії. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1989-
№ 10. – 2000. – 220 с.
1645314
   Четвер : часопис текстів і візії. – Львів : Кальварія, 1989-
Випуск спеціальний, святковий. – 2001. – 64 с.
1645315
   Четвер : часопис текстів і візії. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1989-
№ 12 : Проект "Mtv". – 2001. – 120 с.
1645316
   Четверг и новые дни. – М, 1985. – 223с.
1645317
  Ширяев П.А. Четверг наташиной жизни. / П.А. Ширяев. – Москва, 1931. – 208с.
1645318
   Четвериков Сергей Сергеевич : Биобиблиографический указатель. – Горький, 1987. – 23с.
1645319
  Наглер Л.Г. Четверитичная структура ксантиноксидазы из молока : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.10 / Наглер Л.Г. ; МГУ. – Москва, 1976. – 12 с.
1645320
  Харман Г. Четверица Хайдеггера // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН ; НАН Беларуси ; НАН Украины. – Москва, 2013. – Т. 15, вып. 2 (78). – С. 56-65. – ISSN 1606-951Х
1645321
  Ремез О.Я. Четверка в четверти / О.Я. Ремез. – М, 1971. – 144с.
1645322
  Мостков И.И. Четверка по поведению / И.И. Мостков. – Минск, 1970. – 112 с.
1645323
  Вартбаронов О.Р. Четверная взаимная система из хроматов, метаборатов и тетраборатов калия : Автореф... канд. хим.наук: / Вартбаронов О.Р.; Ростовский-на-Дону ин-т инженеров ж/д транспорта. Кафедра обществ. химии. – Ростов -на-Дону, 1953. – 12 с.
1645324
   Четверная Всесоюзная конференция балтистов. – Рига, 1980. – 213с.
1645325
   Четверная Одесская городская конференция по химии молодых ученых и производственников. – Одесса, 1970. – 126с.
1645326
  Петров Д.А. Четверные системы / Д.А. Петров. – Москва, 1991. – 281с.
1645327
  Сырова М.А. Четверный пассажир / М.А. Сырова. – Новосибирск, 1960. – 72с.
1645328
  Палло Н.П. Четверо / Н.П. Палло. – Куйбышев, 1962. – 102с.
1645329
  Фекен К. Четверо берлинских школьников / К. Фекен. – М., 1970. – 142с.
1645330
  Еловских В.И. Четверо в дороге / В.И. Еловских. – Челябинск, 1978. – 239с.
1645331
  Еловских В.И. Четверо в дороге. (Внештатный инспектор. -- В чайной). / В.И. Еловских. – Тюмень, 1963. – 43с.
1645332
  Павлова Н.И. Четверо в пути / Н.И. Павлова. – М. : Детская литература, 1984. – 128 с.
1645333
  Мороз А.Т. Четверо в пути : роман / А.Т. Мороз. – Москва : Советский писатель, 1984. – 303 с.
1645334
  Литвинова Л.А. Четверо в шлюпке. / Л.А. Литвинова. – Симферополь, 1967. – 182с.
1645335
  Путрамент Є. Четверо в яхті. / Є. Путрамент. – К., 1960. – 400с.
1645336
  Опанасюк О.Є. Четверо вийшли в дорогу / О.Є. Опанасюк. – Київ : Веселка, 1979. – 128 с.
1645337
  Семенова И.Е. Четверо из "Народной воли". / И.Е. Семенова. – Чебоксары, 1973. – 104с.
1645338
  Попов Л.И. Четверо из космической семьи / Л.И. Попов. – М., 1991. – 141с.
1645339
  Клепов В.С. Четверо из России. / В.С. Клепов. – М, 1973. – 384с.
1645340
  Владимиров А. Четверо легендарных. / А. Владимиров. – Москва, 1969. – 208с.
1645341
  Пасенюк Л.М. Четверо на голом острове / Л.М. Пасенюк. – Краснодар, 1966. – 302с.
1645342
  Тхоржевский С.С. Четверо на Нижней Тунгуске / С.С. Тхоржевский. – Л., 1961. – 171с.
1645343
  Мороз А.Т. Четверо на шляху : роман / А.Т. Мороз. – Київ, 1981. – 288 с.
1645344
  Мороз А.Т. Четверо на шляху : роман / А.Т. Мороз. – Київ, 1981. – 239 с.
1645345
  Чванов М.А. Четверо наедине с горами. / М.А. Чванов. – Уфа, 1977. – 125с.
1645346
  Імаїл М. Четверо нас було : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 184. – ISSN 0320-8370
1645347
  Сузюмов Е.М. Четверо отважных : Покорение Северного полюса / Е.М. Сузюмов. – Москва : Просвещение, 1991. – 144с.
1645348
  Смирнова М.А. Четверо под одной крышей / М.А. Смирнова, М.И. Крайндель. – Москва : Искусство, 1960. – 103 с.
1645349
   Четверо под одной обложкой. – М, 1966. – 182с.
1645350
  Реут Н.С. Четверо с матросской слободки. / Н.С. Реут, М.Е. Скрябин. – Симферополь, 1965. – 287с.
1645351
  Голосовский И.М. Четверо с улицы Марты / И.М. Голосовский. – М., 1970. – 512с.
1645352
  Драбкин Я.С. Четверо стойких / Я.С. Драбкин. – М, 1985. – 367с.
1645353
  Малинский А.М. Четверо суток / А.М. Малинский. – Ставрополь, 1963. – 143с.
1645354
  Малыгина Н.П. Четверо суток и вся жизнь. Повести и рассказы. / Н.П. Малыгина. – Москва, 1971. – 189с.
1645355
  Пшимановский Я. Четверо танкистов. / Я. Пшимановский. – М., 1967. – 368с.
1645356
  Боровський О. Четверо, що перескочили бар"єр. Парламентські вибори в Киргизстані відбулися // Україна молода. – Київ, 2020. – 6 жовтня (№ 95). – С. 5


  Остаточні результати парламентських виборів, які відбулися в Киргизстані минулої неділі, оголосять упродовж кількох наступних днів. А в понеділок, 5 жовтня, оприлюднено попередні підсумки. Вже стало відомо, що свої голоси за різних кандидатів віддали ...
1645357
  Кідрук І. Четверо. Ніч. Мішок грошей : проза: іронічний детектив // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 30-45. – ISSN 0130-321Х
1645358
  Толстой Л.Н. Четвероевангелие. Соединение и перевод четырех Евангелий : соединение и пер. четырех Евангелий / Лев Толстой ; [послесл. протоиерея Александра Меня]. – Москва : Эксмо, 2007. – 762, [5] с. : портр. – Сер. осн. в 1997 г. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-699-18594-8
1645359
  Харди Фрэнк Четвероногая лотерея. / Харди Фрэнк. – Москва, 1959. – 244с.
1645360
  Чаплина В.С. Четвероногие друзья / В.С. Чаплина. – 209 с.
1645361
  Лункевич В.В. Четвероногие и пернатые хищники / В.В. Лункевич. – 6-е изд. – Птгр., 1923. – 64с.
1645362
  Висенс Елена Четвероногий королевский балет : один кадр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 44-46 : Фото
1645363
  Харрис Брайан Четвероногий охотник на духов : Собаки. Тибет // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 100-104 : Фото. – ISSN 1029-5828
1645364
  Бо Цзюй-и Четверостишия / Бо Цзюй-и ; пер. с китайского, вступ. статья и коммент. Л. Эйдлина. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 224 с.
1645365
  Бо Цзюй-и Четверостишия / Бо Цзюй-и ; пер. с китайского, вступит. ст. и коммент. Л. Эйдлина. – Москва : ГИХЛ, 1951. – 240 с.
1645366
  Омар Хайам Четверостишия : избранное / Омар Хайям ; [пер. О. Румера ; вступ. очерк С.Б. Морочника ; сост. и ред. М. Явич]. – [Сталинабад] : Таджикгосиздат, 1954. – 155 с. – (Классики таджикской литературы)
1645367
  Туманян О. Четверостишия / Ованес Туманян; пер. с арм. Наума Гребнева. – Ереван : Айастан, 1968. – 60 с.
1645368
   Четверостишья. – Сталинабад, 1957. – 130с.
1645369
   Четверта академія пам"яті професора Володимира Антоновича, 26-27 березня 1998 року : доповіді та повідомлення / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний ф-т, кафедра давньої і нової історії України. – Київ, 1999. – 294 c. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – ISBN 966-02-0784-0
1645370
  Ільїна О.Я. Четверта висота / О.Я. Ільїна. – К., 1962. – 227с.
1645371
  Ільїна О.Я. Четверта висота / О.Я. Ільїна. – Изд. 2-е. – К., 1974. – 231с.
1645372
  Ліщинська О.С. Четверта всесвітня конференція зі становища жінок : на шляху в XXI століття // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 59-63. – ISSN 1728-3671
1645373
   Четверта всеукраїнська науково-практична конференція з питань саморганізації населення: "Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення" : зб. матеріалів / Одес. сусп. ін-т соц. техн., Всеукр. громад. орг. "Асоц. сприяння самооорганізації населення" ; [під ред. О.С. Орловського, В.І. Брудного, А.С. Крупника]. – Одеса : Хоббіт Плюс, 2009. – 108 с.
1645374
  Проценко Т. Четверта Всеукраїнська школа методиста // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 4 (62). – С. 25-26


  : З 4 по 8 листопада 2013 р. НПБУ в партнерстві з програмою "Бібліоміст" провела IV Всеукраїнську школу методиста. ЇЇ тема - "Роль регіональних методичних служб в організації бібліотечного обслуговування населення"
1645375
  Зінченко О. Четверта зона // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 4 (272). – С. 62-64. – ISSN 1996-1561


  Як живе нетуристичний Лондон.
1645376
  Бонь О. Четверта конференція "Київ і кияни" у Київському університеті імені Бориса Грінченка / О. Бонь, Є. Ковальов // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 187-189. – ISSN 2222-5250
1645377
   Четверта конференція Комуністичної партії (більшовиків) України 17-23 березня 1920 р. : стенограма: (публікується вперше). – Київ : Альтернативи, 2003. – 528с. – ISBN 966-7217-86-8
1645378
  Бородін О.А. Четверта конференція КП(б)У - визначна подія в житті Радянської України. /Стенограма лекції/ / О.А. Бородін; Т-во для поширення полытичних та наукових знань УРСР. – Київ, 1951. – 24с.
1645379
  Юрченко О.Т. Четверта конференція КП(б)У. / О. Юрченко. – Київ : Держполітвидав, 1961. – 184 с. – (З"їзди і конференції Комуністичної партії України)
1645380
   Четверта конференція молодих вчених Київського відділу товариства фізіологів та фармакологів і товатиства біохіміків. – Київ, 1960. – 64с.
1645381
  Гальперін М.Ю. Четверта конференція РСДРП / М.Ю. Гальперін. – Київ, 1956. – 32 с.
1645382
   Четверта Міжнародна конференція "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення" // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 16, № 1/4. – С. 62-63. – ISSN 1729-7192


  Серед учасників - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
1645383
   Четверта міжнародна науково-практична конференція "Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування" (присвячена 100-річчю Геологічної служби України та 25-річчю Державної комісії України по запасах корисних копалин) / М. Павлунь, О. Матковський, П. Волошин, Ю. Крупський // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – C. 237-240. – (Серія геологічна ; вип. 31). – ISSN 2078-6425


  На пленарних засіданнях з доповіддю виступили В.А. Михайлов та М.М. Курило.
1645384
   Четверта наукова конференція "Драгоманівські студії" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 76


  30 вересня 2009 р., в день народження видатного українського вченого Михайла Драгоманова, Українська недільна школа в Софії спільно з фундацією "Мати Україна", Посольством України та за участю Софійського університету провели Четверту наукову ...
1645385
   Четверта наукова конференція аспірантів : Тези доповідей. – Київ, 1965. – 86с.
1645386
   Четверта наукова конференція аспірантів, 1966. – с.
1645387
   Четверта наукова конференція молодих математиків України. – К, 1968. – 335с.
1645388
   Четверта наукова сесія : Тези доп. – Київ, 1941. – 164с.
1645389
   Четверта наукова сесія. 17-24 травня 1947 р. Програма. – Київ, 1947. – 11 с.
1645390
   Четверта наукова сесія. Тези доповідей. Геологія і географія. – Київ, 1947. – 24 с.
1645391
  Мельник О.П. Четверта не загине : повість, оповідання / О.П. Мельник. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 240 с.
1645392
  Харишин М. Четверта осінь. Інтерв"ю / Михайло Харишин. – Кишинів : "Elan INC" SRL, 2011. – 55, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-9975-66-241-3
1645393
  Смолич Ю.К. Четверта причина : Науково-фантастичний роман / Ю.К. Смолич. – Харків; Київ : Лім, 1932. – 119с. – (Техно-мистецька група)
1645394
  Осипов В.Д. Четверта проблема / В.Д. Осипов. – Киев, 1977. – 100с.
1645395
  Прушківська Е.В. Четверта промислова революція та модифікація зайнятості в Україні / Е.В. Прушківська, А.М. Ткачук // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5/6 (84). – С. 13-18. – ISSN 2309-1533
1645396
  Рябошлик В. Четверта промислова революція: небачені можливості і передбачувані виклики // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (368), червень. – С. 1-28. – ISSN 1810-3944
1645397
  Черкасов Д.О. Четверта промислова революція: нові виклики перед відповідальністю за шкоду, завдану внаслідок дефекту у продукції // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 325-328
1645398
  Солодько П. Четверта революція // Молода Україна : Літературно-мистецький часопис. – Київ, 2003. – № 2. – С.83-137
1645399
  Швець В. Четверта російсько-українська війна // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 25 червня - 1 липня (№ 26). – С. 4-5
1645400
  Сенченко М.І. Четверта світова. Інформаційно-психологічна війна / М.І. Сенченко; МАУП. – Київ : МАУП, 2006. – 64с. – (Б-ка журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-540-2
1645401
   Четверта сесія Верховної Ради УРСР 25-28 травня 1940 р. : стенографічний звіт. – Київ : Видання Верховної Ради УРСР, 1940. – 198 с.
1645402
   Четверта хвиля еміграції: регіональні особливості. – Київ, 2002. – 40с. – ISBN 966-7863-23-9
1645403
  Семенцова А.К. Четвертая взаимная система из хлоридов, сульфатов и карбонатов натрия и калия. : Автореф... канд.хим.наук: / Семенцова А.К.; Рост гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1958. – 16л.
1645404
  Ковалевский А К. Четвертая Виницкая / А К. Ковалевский, И.А. Фридлянд. – М, 1963. – 47с.
1645405
  Вершинин К Четвёртая воздушная / К Вершинин. – Москва, 1975. – 348с.
1645406
   Четвертая Всеоюзная конференция по аналитической химии органических соединений. – М, 1979. – 300с.
1645407
   Четвертая Всеоюзная конференция по коллоидной химии. – М, 1958. – 287с.
1645408
   Четвертая Всеоюзная конференция по кристаллохимии интерметаллических соединений. – Львов, 1983. – 253с.
1645409
   Четвертая Всеоюзная конференция по математической логике. – Кишинев, 1976. – 172с.
1645410
   Четвертая Всеоюзная конференция по химической связи в полупроводниках и полуметаллах. – Минск, 1970. – 120с.
1645411
   Четвертая всероссийская конференция по краеведению. – Москва, 1930. – 72с.
1645412
   Четвертая всесоюзная выставка эстампа : Выставка посвящается 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Москва : Советский художник, 1971. – 20 с.
1645413
   Четвертая Всесоюзная конференция "Тройные полупроводники и их применение" : тезисы докладов (6-8 июня 1983 г.). – Кишинев : Кишинев.политех.ин-т, 1983. – 311с.
1645414
   Четвертая Всесоюзная конференция Министерства высшего и середнего специального образования СССР по радиоэлектронике : тезисы докладов и сообщений. – Харьков, 1960. – 132 с.
1645415
  Чередниченко В.И. Четвертая всесоюзная конференция по изучению комет как индикаторов солнечной активности и условий в межпланетном пространстве. / В.И. Чередниченко, С.К. Всехсвятский. – М., 1968. – 11с.
1645416
   Четвертая Всесоюзная конференция по физике низкотемперетурной плазмы : аннотации докладов. – Киев : Киевский университет
Ч. 2. – 1975. – 151с.
1645417
   Четвертая Всесоюзная конференция по физическим основам передачи информации лазерным излучением. – Киев, 1976. – 220 с.
1645418
   Четвертая Всесоюзная конфференция "Использование вычислительных машин в спектроскопии молекул". – Новосибирск, 1977. – 258с.
1645419
   Четвертая Всесоюзная школа молодых ученых и специалистов по оптической обработке информации. – Ч.1. – Минск
Ч. 1. – 1982. – 198 с.
1645420
  Сазонов М.М. Четвертая встреча / М.М. Сазонов. – Ленинград, 1957. – 116с.
1645421
  Сазонов М.Л. Четвертая встреча / М.Л. Сазонов. – Л., 1957. – 116с.
1645422
   Четвертая встреча. – Ярославль, 1974. – 192с.
1645423
  Ильина Е.Я. Четвертая высота / Е.Я. Ильина. – М.-Л., 1946. – 246с.
1645424
  Ильина Е.Я. Четвертая высота / Е.Я. Ильина. – Омск : Омское областное госуд. изд-во, 1952. – 296с.
1645425
  Ильина Е.Я. Четвертая высота / Е.Я. Ильина. – М., 1954. – 208с.
1645426
  Ильина Е.Я. Четвертая высота / Е.Я. Ильина. – М., 1960. – 271с.
1645427
  Ильина Е.Я. Четвертая высота / Е.Я. Ильина. – М., 1972. – 271с.
1645428
  Ильина Е.Я. Четвертая высота / [Послесл. Ю.Яковлева] // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1972. – Т. 2. – С. 371-615. – (Б-ка пионера)
1645429
  Ильина Е.Н. Четвертая высота / Е.Н. Ильина. – М., 1989. – 334с.
1645430
   Четвертая выставка "Реставрация и консервация произведений искусства". – М, 1963. – 62с.
1645431
   Четвертая выставка произведений действительных членов и членов-корреспондентов Академии художеств СССР. – Москва, 1957. – 48с.
1645432
   Четвертая геологическая конфференция "Степановские чтения". – Артемовск, 1970. – 152с.
1645433
  Кузнецова А.А. Четвёртая гора / А.А. Кузнецова. – Иркутск, 1955. – 32с.
1645434
  Россия. Государственная Дума Четвертая Государственная дума. – Санкт-Петербург : Т-во Екатерингоф. печ. дело
[Сессия 1] : Фракция народной свободы в период 15 ноября 1912 - 25 июня 1913 г. ; Ч. 1 Отчет фракции; [Ч. 2. Речи членов фракции в первой сессии четвертой Думы; Ч. 3. Законодательные предложения, внесенные фракцией в 1 сессию]. – 1913. – 80, 207, 65 с.


  На тит. л. подпись: Ник. Василенко
1645435
  Государственная Дума Четвертая Государственная Дума : Фракция народной свободы "военные" сессии 26 июля 1914 года - 3 сентября 1916 года. – Петроград : Тип. Т-ва "Екатерингофское Печатное дело"
Ч. 1. Отчет Фракции ; Ч. 2 Речи членов фракции в четвертой сессии четвертой Думы. – 1916. – 80, 133 с.
1645436
  Государственная Дума Четвертая Государственная Дума : Сессия 2-я : Фракция народной свободы Е.Д. с 15 октября 1912 г. по 24 июня 1914 г. – Петроград : Тип. Т-ва "Екатерингофское Печатное дело"
Отчет о деятельности Фракции ; Ч. 2. Речи членов фракции во второй сессии четвертой Думы. – 1916. – 123, 256 с.
1645437
  Штюрмер Ю.А. Четвертая грань туризма / Ю.А. Штюрмер. – М, 1984. – 168с.
1645438
  Савельев И.К. Четвертая дорога / И.К. Савельев. – Москва, 1978. – 142с.
1645439
  Муравьев В. Четвертая Дума и наше великодержавное будущее / В. Муравьев. – С.-Петербург : Тип.А.С.Суворина, 1912. – 31с.
1645440
  Дубровин Б.С. Четвертая жизнь / Б.С. Дубровин. – М, 1965. – 48с.
1645441
  Варненская М. Четвертая зона. / М. Варненская. – Москва, 1970. – 368с.
1645442
  Островский Я.И. Четвертая история / Я.И. Островский. – Москва, 1971. – 144с.
1645443
  Чумандрин Ю.М. Четвертая категория трудности. / Ю.М. Чумандрин. – Москва-Л., 1963. – 210с.
1645444
   Четвертая континентальная молодых научных работников. – Л, 1956. – 58с.
1645445
   Четвертая континентальная экспедиция 1958-60 гг. : Материалы наблюдений. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 203с.
1645446
   Четвертая конференция по классической филологии. – Тбилиси, 1969. – 16с.
1645447
  Гальперин М.Ю. Четвертая конференция РСДРП / М.Ю. Гальперин. – Москва, 1956. – 32с.
1645448
  Пантелеев М. Четвертая конференция РСДРП ("Третья общероссийская"). / М. Пантелеев. – М., 1951. – 80с.
1645449
   Четвертая Красноярская краевая геологическая конференция. – Красноярск, 1966. – 135с.
1645450
   Четвертая Межвузовская студенческая научная филологическая конференция. – Л, 1971. – 108с.
1645451
   Четвертая Международная вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Вильнюс, 24-29 июня 1985 : тезисы докладов / Международная вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике; АН СССР ; АН ЛитССР ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс
Т. 1 : (А - И). – 1985. – 297 с. – Тит. л. и обл. парал. на англ. яз.
1645452
   Четвертая Международная вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Вильнюс, 24-29 июня 1985 : тезисы докладов / Международная вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике; АН СССР ; АН ЛитССР ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс
Т. 2 : (К - О). – 1985. – 292 с. – Тит. л. и обл. парал. на англ. яз.
1645453
   Четвертая Международная вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Вильнюс, 24-29 июня 1985 : тезисы докладов / Международная вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике; АН СССР ; АН ЛитССР ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс
Т. 3 : (П - Я). – 1985. – 362 с. – Тит. л. и обл. парал. на англ. яз.
1645454
   Четвертая Международная вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Вильнюс, 24-29 июня 1985 : тезисы докладов / Международная вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике; АН СССР ; АН ЛитССР ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс
Т. 4 : (A - Z). – 1985. – 374 с. – Тит. л. и обл. парал. на англ. яз.
1645455
   Четвертая международная научно-практическая конференция по проблемам развития транспортной логистики " Интер-ТРАНСЛОГ 2012" // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 6 (43). – С. 18-19 : фото
1645456
  Пионтковский А. Четвертая мировая "гибридная" война (2014-2016 гг.). Взлет и падение "русского мира" // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова ; ген. директор Анатолій Рачок, ред. Алла Чернова [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (167/168). – С. 64-67
1645457
  Петухов Ю.Д. Четвертая Мировая война. Вторжение : хроника оккупации Восточного Полушария / Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2004. – 416с. – (Imperia Russia : История ; 4.2004 г.). – ISBN 5-85141-060-4
1645458
   Четвертая научная конференция Новосибирского филиала научно-исследовательского института аэроклиматологии. – Новосибирск, 1967. – 126с.
1645459
   Четвертая научная конференция по аналитической химии Прибалтийских респрублик, Белорусской ССР и Калининградскойа области : Тезисы докладов. – Таллин
Ч. 1. – 1982. – 150с.
1645460
   Четвертая научная конференция по аналитической химии Прибалтийских респрублик, Белорусской ССР и Калининградскойа области : Тезисы докладов. – Таллин
Ч. 2. – 1982. – 326с.
1645461
   Четвертая научная конференция профессорско-преподавательского состава по итогам научной работы за 1956 год : Сокращенные тексты докл.: На правах рукописи. – Свердловск, 1957. – 90с.
1645462
   Четвертая научная сессия по германскому языкознанию. – М, 1964. – 31с.
1645463
   Четвертая научно-методическая конференция студентов и преподавателей заочного отделения, посвящается 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции : Тезисы, планы докл. и сообщ. – Одесса, 1957. – 38с.
1645464
   Четвертая научно-практическая конференция, посвященная перестройке преподавания иностранных языков в Совете Министров СССР об улучшении изучения иностранных языков. – Харьков, 1963. – 76с.
1645465
   Четвертая научно-техническая конференция по тематической картографии (г. Москва, 2-4 февраля 1971 г.) : тезисы докладов и сообщений. – Москва : ЛИК МГУ
Оценочное картографирование природы, населения и хозяйства. – 1971. – 178 с.
1645466
   Четвертая научно-техническая конференция,. – Грозный, 1958. – 124с.
1645467
  Киреев Р.Т. Четвертая осень: Повести и рассказы. / Р.Т. Киреев. – Москва, 1989. – 333с.
1645468
  Сафронов В.Н. Четвертая полоса / В.Н. Сафронов. – Саратов, 1983. – 167с.
1645469
  Осипов В.Д. Четвертая проблема / В.Д. Осипов. – М, 1974. – 112с.
1645470
  Погорелов А.В. Четвертая проблема Гильберта / А.В. Погорелов. – Москва, 1974. – 79с.
1645471
  Мандельштам О.Э. Четвертая проза / О.Э. Мандельштам. – М, 1991. – 237с.
1645472
  Мандельштам О.Э. Четвертая проза / О.Э. Мандельштам. – М, 1991. – 46с.
1645473
  Молчанов Н.Н. Четвертая республика / Н.Н. Молчанов. – Москва, 1963. – 608с.
1645474
   Четвертая Республиканская конференция по вопросам теории и методики преподавания иностранных языков. – Ташкент, 1978. – 262с.
1645475
   Четвертая республиканская художественная выставка "Советская Россия". – М, 1970. – 175с.
1645476
   Четвертая республиканская художественная выставка Советская Россия 27 февраля - 30 марта 1970 года : каталог. – Москва : Реклама, 1970. – 383 с.
1645477
   Четвертая сессия. – М, 1950. – 248с.
1645478
   Четвертая сессия Верховного Совета Армянской ССР (девятый созыв), 3-4 декабря 1981 г. : стенографический отчет / Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 10-й. Сессия 4-я; Четвертая сессия ВС АрмССР (девятый созыв), (3-4 декабря 1981 г.). – Ереван : Изд-во ВС АрмССР, 1981. – 331 с.
1645479
   Четвертая сессия Верховного Совета Союза......, 1953
1645480
   Четвертая сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (4 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 1 : 10-17 сентября 1990 г. – 1990. – 244, [1]с.
1645481
   Четвертая сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (4 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР
Ч. 2 : 18 - 24 сентября 1990 г. – 1991. – 272 с.
1645482
   Четвертая сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (4 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР
Ч. 3 : 25 сентября - 1 октября 1990 г. – 1991. – 272 с.
1645483
   Четвертая сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (4 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР
Ч. 4 : 2-8 октября 1990 г. – 1991. – 302, [1] с.
1645484
   Четвертая сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет. – Москва : Верховный Совет СССР
Ч.10 : 27 ноября - 5 декабря 1990 г. – 1991. – 266, [1] с.
1645485
   Четвертая сессия Верховного Совета Украинской Советской Социалистической Республики первого созыва. – Киев : Издание Верховного Совета УССР
Бюллетени №№ 1-6. – 1940. – с.
1645486
   Четвертая сессия Верховного Совета Украинской Советской Социалистической Республики первого созыва. – Киев : Издание Верховного Совета УССР
Бюллетень № 2. – 1940. – 48 с.
1645487
   Четвертая сессия Верховного Совета УССР 25-28 мая 1940 г. : стенографический отчет. – Киев : Издание Верховного Совета УССР, 1940. – 314 с.
1645488
  Шольп А.Н. Четвертая симфония Бетховена / А.Н. Шольп. – 2-е изд. – Ленинград : Ленинградская филармония, 1946. – 27 с.
1645489
  Ткаченко А.С. Четвертая скорость / А.С. Ткаченко. – М., 1979. – 384с.
1645490
  Новиков Н.М. Четвертая скорость / Н.М. Новиков. – М., 1985. – 64с.
1645491
   Четвертая смена. – Ростов на Дону, 1977. – 79с.
1645492
  Лангман М.В. Четвёртая строка в анкете / Лангман М.В. – Москва, 1965. – 120 с.
1645493
  Дриз О.О. Четвертая струна : стихи / Овсей Дриз; пер. с евр. – Москва : Художественная литература, 1975. – 267 с.
1645494
  Хелемский Я.А. Четвертая ступень / Я.А. Хелемский. – М, 1977. – 135с.
1645495
  Данилов М.А. Четвертая учебная четверть в школе / М.А. Данилов. – М, 1955. – 64с.
1645496
  Ященко Н.Т. Четвертая ферма / Н.Т. Ященко. – Чита, 1953. – 36с.
1645497
  Аврамова О. Четверте покоління прав людини: постановка проблеми // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 101-107. – ISSN 0132-1331
1645498
  Наєнко М. Четвертий - пішов... // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 580-582. – ISBN 978-617-7480-77-7


  Не стало Євгена Євтушенка.
1645499
   Четвертий антифашистський мітинг представників українського народу. – Київ-Харків : Українське державне видавництво, 1944. – 37 с.
1645500
   Четвертий Великий Збір Організації Українських Націоналістів (ОУН) : Постанови : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів. – (Бібліотека українського підпільника ; Ч. 9)
Т. 1. – 1969. – 246 с.
1645501
   Четвертий Великий Збір Організації Українських Націоналістів (ОУН) / Організація Українських Націоналістів (ОУН). Великий Збір. – [ Б. м. ] : Видання Організації Українських Націоналістів. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 10)
Т. 2 : Доповіді й статті. – 1972. – 320 с.
1645502
  Горлач Л.Н. Четвертий вимір : поезії / Л.Н. Горлач. – Київ, 1977. – 71 с.
1645503
  Канюка М.С. Четвертий вимір : повісті про чекістів / М.С. Канюка. – Київ : Молодь, 1982. – 303 с.
1645504
  Іваничук Р.І. Четвертий вимір : роман / Р.І. Іваничук. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 207 с.
1645505
  Гринів О. Четвертий вимір як моральний імператив // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 20 червня (№ 12). – С. 14-15


  До 90-ліття від народження Романа Іваничука.
1645506
  Іваничук Р.І. Четвертий вимір. Шрами на скалі : романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2007. – 448с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3885-2


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
1645507
  Іваничук Р.І. Четвертий вимір. Шрами на скалі : романи / Роман Іваничук ; [худож.-ілюстратор С.В. Кривенченко]. – Харків : Орбіта, 2016. – 445, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-7466-07-8
1645508
  Веремійчик О. Четвертий Голова Проводу Українських Націоналістів Денис Квітковський // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 11-24 липня (№ 27/28). – С. 5
1645509
  Михайленко А.Г. Четвертий день шторму : повісті, оповідання / А.Г. Михайленко. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 224 с.
1645510
  Колотило О. Четвертий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року: перспективи імплементації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 28-36
1645511
  Кузьо Т. Четвертий елемент перехідного періоду // Критика. – Київ, 2001. – Березень, (число 3). – С. 9-13


  "Студії з націоналізму, геополітики та проблем перехідного періоду в Україні й колишній радянській імперії збагатилися за останній час кількома змістовними й цікавими книжками".
1645512
  Нахлік Є. Четвертий етап (1908 - 28 травня 1906 р.) // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 89-112. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
1645513
  Владимиров В. Четвертий етап інформаційної революції: ймовірні риси, неймовірні можливості // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2020. – Т. 1 (76). – С. 11-24. – ISSN 2522-1272
1645514
  Доній О. Четвертий етап української національної ідеї // Трансформація української національної ідеї : [збірка] / [Нац. Форум трансформації України, Центр дослідж. політ. цінностей] ; упоряд. Олесь Доній. – Київ : Наш формат, 2019. – С. 55-106. – ISBN 978-617-7730-77-3
1645515
   Четвертий з"їзд Спілки Письменників СРСР // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 210/211, липень/серпень : липень/серпень. – С. 22-23
1645516
  Бойко Н. Четвертий із "Руської трійці". Штрихи до літературного портрета Миколи Устияновича // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (767), лютий. – С. 47-54
1645517
   Четвертий міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1999 p. Літературознавство : Доповіді та повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; НАНУ, Ін-т літератури; відпов. ред. О. Мишанич. – Київ : Обереги. – ISBN 966-513-170-2
Кн. 1. – 2000. – 592с.
1645518
  Борисенко В. Четвертий Міжнародний конкурс старшокласників з Українознавства // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 160-161
1645519
  Екезлі Амір Четвертий рай. Дамаск : Камо-грядеши? / Екезлі Амір, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-39 : Фото
1645520
  Кучерук М.С. Четвертий ректор Одеського політехнічного інститут - М.Ф. Розенфельд (1928 - 1931): зник безвісти? // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 210-220. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1645521
  Трипачук Валерій Четвертий Рим : Роман-гротекс / Трипачук Валерій; Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника.НАН України. – Львів : Палітра друку, 1999. – 292с. – ISBN 966-02-1248-8
1645522
  Потятиник Б. Четвертий різновид журналістики // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 128-133. – ISSN 2078-1911
1645523
   Четвертий світовий конгрес вільних українців 1983 = The fourth world congress of free ukrainians 1983 : Матеріяли. – Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон : Видання Світового Конгресу Вільних Українців, 1991. – 445 с. : фотоіл. – Парал. тит. англ., частина дан. парал. англ., фр., ісп., нім. - На тит. арк. частина дан. парал. укр., фр., ісп., нім.
1645524
  Панькова С. Четвертий том "Історії України-Руси" Михайла Грушевського: між двома "українськими крилами в могутнім національнім леті" // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 1. – С. 59-100. – ISBN 978-966-02-8731-0
1645525
  Трощинський В. Четвертий том Енциклопедії української діаспори як модель для підготовки її наступних томів // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1996. – Число 9
1645526
  Кравцов А. Четвертий том щоденника Якова Марковича: до історії публікації археологічного проєкту Михайла Грушевського // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: І. Гирич (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2021. – Кн. 3. – С. 366-375. – ISBN 978-966-02-9726-5
1645527
  Рум"янцев В. Четвертий Універсал Центральної Ради – спроба здобуття незалежності (до 90-річчя прийняття Четвертого Універсалу) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 98-110. – ISSN 1993-0909
1645528
  Захарченко В. Четвертий цикл індустріального розвитку (1951-1990 рр.) і формування промислових територіальних систем // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 44-51. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
1645529
  Гожик П.Ф. Четвертинна геологія : підручник / П.Ф. Гожик, Н.П. Герасименко, С.Ю. Бортник ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-262. – ISBN 978-966-933-032-1
1645530
   Четвертинний період. – Київ : Вид-во Всеукраїнської Академії Наук
Вип. 1-2 : Крокос В.І.Стратиграфія горішнього палеоліту с. Довгиничі на Овруччині (попереднє повідомлення). – 1930. – 27-35с. – На тит. л. назва парал. укр. та німецьк. мовами
1645531
   Четвертинний період. – Київ : Вид-во Всеукраїнської Академії Наук
Вип. 1-2 : Крокос В.І.Стратиграфія горішнього палеоліту с. Довгиничі на Овруччині (попереднє повідомлення). – 1930. – 27-35с. – На тит. л. назва парал. укр. та німецьк. мовами
1645532
   Четвертинний період. – Київ : Вид-во Всеукраїнської Академії Наук
Вип. 1-2 : Крокос В.І.Четвертинні поклади Вінниччини. – 1930. – 43-62с. – На тит. л. назва парал. укр. та німецьк. мовами
1645533
   Четвертинний період. – Київ : Вид-во Всеукраїнської Академії Наук
Вип. 5 : Крокос В.І.Екскурсії 2-ої Міжнародної конференції АВЧПЕ на Україні. – 1933. – 84 с. – На тит. л. назва парал. укр. та німецьк. мовами
1645534
   Четвертинний період. – Київ : Вид-во Всеукраїнської Академії Наук
Вип. 7 : Крокос В.І. Четвертинна серія Чернігівського району. – 1934. – 31с. – На тит. л. назва парал. укр. та німецьк. мовами
1645535
   Четвертинний період. – Київ : Вид-во Всеукраїнської Академії Наук
Вип.8 : Крокос В.І. Четвертинна серія Полтавського району. – 1934. – 27 с. – На тит. л. назва парал. укр. та німецьк. мовами
1645536
   Четвертинний період. – Київ : Вид-во Всеукраїнської Академії Наук
Вип. 8. – 1935. – 140с. – На тит. л. назва парал. укр. та німецьк. мовами
1645537
  Барщевська Н.М. Четвертинний покрив та палеогеографічні умови формування відкладів території басейну річки Інгул / Н.М. Барщевська, М.Є. Барщевський // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 20-26 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1645538
  Грубрін Ю.Л. Четвертинні (антропогенові) відкладення басейну р. Либеді // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 8-15 : Карта. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 27)
1645539
  Дмітрієв М.І. Четвертинні відклади Дніпровської западини в межах УРСР / М.І. Дмітрієв. – Х., 1939. – 229-263с.
1645540
  Веклич М.Ф. Четвертинні відклади правобережжя Середнього Дніпра / М.Ф. Веклич. – Київ : АН УРСР, 1958. – 200с.
1645541
  Дорошкевич С.П. Четвертинні відклади Середнього Побужжя : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 256-266 : Рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0868-6939
1645542
  Заморій П.К. Четвертинні відклади Українського Полісся / П.К. Заморій, 1955. – С. 45-90. – Окр. відбиток
1645543
  Заморій П.К. Четвертинні відклади Української РСР / П.К. Заморій. – Київ
Ч. 1. – 1961. – 550с.
1645544
  Александровський Т.Б. Четвертинні континентальні відклади Керченського півострова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 120-125. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
1645545
  Дикань Н.І. Четвертинні остракоди України: стратиграфія і палеогеографія плейстоцену // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 91-95 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1645546
  Крокос В.І. Четвертинні поклади деяких місць Правобережної України / В.І. Крокос. – Київ, 1928. – [23] с.
1645547
  Біленко Д.К. Четвертинні поклади західної частини Донецької області і прилеглих районів областей Харківської і Дніпропетровської / Д.К. Біленко. – Київ : [б. в.], 1932. – С. 29-59. – Окр. відбиток. – (Всеукраїнська Академія наук. "Четвертинний період" ; вип. 8)
1645548
  Крокос В.І. Четвертинні поклади Лубенщини / В.І. Крокос. – Київ, 1930. – 18 с.
1645549
  Крокос В.І. Четвертинні поклади Одеського района / В.І. Крокос. – Київ, 1924. – 35 с. 1 л. карт. – Окр. відбиток: Українські Геологічні Вісти. Бюлетень Геологічної Секції Всеукраїнської Академії Наук. Травень 1924 року. Ч. 2. Редакційна колегія: Л. Красівський, в. Опоков, В. Різниченкоі П. Тутковський. К. 1924


  Зміст: 1. В. Р. З діяльности Геологічної Секції ІІ-го " Відділу Української Академії Наук, 2. В. К р о к о с. Четвертинні поклади Одеського района, 3. М. Світальеьий. Роботи Геологічного Комітету в Криворізькому залізно-рудному районі, 4. Л. ...
1645550
  Заморій П.К. Четвертинні поклади південносхідної часитни УРСР / П.К. Заморій. – 51с. – Окр. відбиток
1645551
  Заморій П.К. Четвертинні поклади та грунти Карлівського академічного заповідника / П.К. Заморій. – 29с. – Окр. відбиток
1645552
  Верста О.М. Четвертинні солі -- 3,4-диметилхінолінію і барвники на їх основі : Дис... канд. хім.наук: 02.00.03 / Верста О. М.; Мін-во освіти Укр. Івано-Франківський держ. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997. – 187л. – Бібліогр.:л.168-187
1645553
  Верста О.М. Четвертинні солі 3,4-диметилхінолінію і барвники на іх основі. : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.03 / Верста О.М.; КУ. – К., 1997. – 18л.
1645554
  Герасимов И.П. Четвертичная геология = (Палеогеография четвертичного периода) : Пособие для вузов / И.П. Герасимов, К.К. Марков. – Москва, 1939. – 363с.
1645555
  Боуэн Д. Четвертичная геология : Стратиграфическая основа междисциплинарных исследований / Д. Боуэн. – Москва : Мир, 1981. – 272с.
1645556
   Четвертичная геология и геоморфология. – М, 1962. – 32с.
1645557
   Четвертичная геология и геоморфология. Дистационное зондирование : Доклады советских геологов. – Москва : Наука, 1980. – 167с.
1645558
  Лаврова М.А. Четвертичная геология Кольского полуострова / М.А. Лаврова. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1960. – 234 с.
1645559
  Алексеев М.Н. Четвертичная геология материковых окраин / М.Н. Алексеев, А.А. Чистяков, Ф.А. Щербаков. – Москва : Недра, 1986. – 241с.
1645560
  Савинов Ю.А. Четвертичная геология севера Русскйо равнины. / Ю.А. Савинов. – Л., 1971. – 192с.
1645561
  Щербакова Е.М. Четвертичная геология СССР : (избранные лекции) / Е.М. Щербакова. – Москва : Московский университет, 1968. – 156с.
1645562
  Козий Г.В. Четвертичная история Восточно-Карпатских лесов / Г.В. Козий. – Львов, 1950. – 30с.
1645563
  Лавров В.В. Четвертичная история и морфология Северо-Тургайской равнины / В.В. Лавров. – Алма-Ата, 1948. – 126с.
1645564
  Пашкевич Г.А. Четвертичная история растительности Житомирского Полесья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Пашкевич Г.А. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1965. – 18 с.
1645565
  Бараш М.С. Четвертичная палеоокеанология Атлантического океана / М.С. Бараш ; отв. ред. А.П. Лисицын ; АН СССР, Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова. – Москва : Наука, 1988. – 270, [2] с., [4] л. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 254-269
1645566
   Четвертичная палеоэкология и геология морей Северной Европы. – Апатиты : Кольский научный центр АН СССР, 1989. – 114с.
1645567
   Четвертичная палеоэкология и палеогеография северных морей. – М, 1988. – 231с.
1645568
  Гиббард Ф.Л. Четвертичная система (период) и ее основные подразделения // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 4. – С. 873-875 : рис. – Библиогр.: с. 875. – ISSN 0016-7886
1645569
  Расулов Ахат Султанович Четвертичная структура и физико-химические свойства глутаминсинтетазы хлореллы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Расулов Ахат Султанович; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1977. – 26л.
1645570
  Джамалов Д.Б. Четвертичная тектоника зоны сочленения Срединного и Южного Тянь-Шаня / Д.Б. Джамалов. – Ташкент, 1986. – 192с.
1645571
   Четвертичная тектоника Памира и Тянь-Шаня. – Москва : Наука, 1979. – 115с.
1645572
  Абдрахматов К.Е. Четвертичная тектоника Чуйской впадины / К.Е. Абдрахматов ; АН КиргССР, Ин-т сейсмологии. – Илим : Илим, 1988. – 117, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 107-118
1645573
  Джафаров Р.Д. Четвертичная фауна Бинагадов / Р.Д. Джафаров. – Баку, 1961. – 27с.
1645574
  Дмітрієв М.І. Четвертичні відклади області українського кристалічного масиву / М.І. Дмітрієв, 1937. – 183-205с. – Окремий відбиток з книги "Учені записки" №10 Харківського держ. ун-ту ім. О.М. Горького за 1937 рік
1645575
   Четвертичное оледенение Земли : Современные представления, теория,методы исследования. – Москва : Мир, 1974. – 280с.
1645576
   Четвертичное осадконакопление и формирование рельефа Кубы : Отв. ред. И.П. Карташов. – Москва : Наука, 1976. – 148с.
1645577
  Свальнов В.М. Четвертичное осадкообразование в восточной части Индийского океана / В.М. Свальнов. – Москва : Наука, 1983. – 192с.
1645578
  Бронштейн Б.Е. Четвертичные (антропогенные) суглинки Донбасса и изменение их свойств в результате деформации земной поверхности над горными выработками : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: / Бронштейн Б.Е.; МГУ. – М., 1964. – 15л.
1645579
  Кулаков А.П. Четвертичные береговые линии Охотского и Японского морей. / А.П. Кулаков. – Новосибирск : Наука, 1973. – 188с.
1645580
   Четвертичные и неогеновые фауны и флоры Молдавской ССР : сборник. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 108с.
1645581
   Четвертичные оледенения на территории СССР : К 12 Конгресу ИНКВА (Канада, 1987). – Москва : Наука, 1987. – 126с.
1645582
   Четвертичные оледенения северного полушария. – Минск, 1987. – 50,58с.
1645583
   Четвертичные оледенения Средней Сибири. – М, 1986. – 119с.
1645584
   Четвертичные отложения , рельеф и неотектоника Нижнего Поволжья. – Ч.2. – Саратов, 1978. – 184с.
1645585
  Кригер Н.И. Четвертичные отложения Африки и Передней Азии / Н.И. Кригер. – М., 1962. – 144с.
1645586
  Заморий П.К. Четвертичные отложения Бессарабии / П.К. Заморий. – Київ, 1946. – 62с.
1645587
  Костенко Н.П. Четвертичные отложения горных стран / Н.П. Костенко. – Москва : Недра, 1975. – 213с.
1645588
  Попов В.Е. Четвертичные отложения долины р. Катуни в Центральном Алтае : Автореф. дис... канд. геол.-минерал. наук: / Попов В.Е.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1954. – 12 с.
1645589
  Верховская Н.Б. Четвертичные отложения западного побережья Берингова пролива / Н.Б. Верховская, А.С. Кундышев; Отв. ред. Красилов В.А. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1987. – 115с.
1645590
  Бискэ Г.С. Четвертичные отложения и геоморфология Карелии : Науч. ред. Слодкевич В.С. / Г.С. Бискэ ; науч. ред. В.С. Слодкевич ; Карельский филиал АН СССР. – Петрозаводск : Госиздат, 1959. – 308 с. + Карты. – Библиогр.: ил.
1645591
   Четвертичные отложения и грунтовые воды Кольского полуострова. – Ч.2. – М-Л, 1964. – 148с.
1645592
  Майсурадзе Г.М. Четвертичные отложения и история развития рельефа Ахалцикской котловины : Автореф... канд. геогр.наук: / Майсурадзе Г. М.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1970. – 28л.
1645593
  Базаров Д.Б. Четвертичные отложения и основные этапы развития рельефа Селенгинского среднегорья / Д.Б. Базаров ; АН СССР, Бурят. фил., Бурят. ин-т естествен. наук. – Улан-Удэ : Бурятское книжное идательство, 1968. – 167 с. – Библиогр.: с. 157-164
1645594
  Троицкий С.Л. Четвертичные отложения и рельеф равнинных побережий Енисейского залива и прилегающей части гор Бырранга / С.Л. Троицкий. – М, 1966. – 208с.
1645595
  Костенко Н.Н. Четвертичные отложения Казахстана и прилежащих территорий союзных республик. (Объяснит. записка к карте масштаба 1:150000 / Н.Н. Костенко. – Алма-Ата, 1978. – 159с.
1645596
   Четвертичные отложения Киева и его окрестностей / Ю.Л. Грубрин, Г Б. Еськов, А.В. Матошко, Э.Б. Савронь; АН УССР. Сектор географии; МВССО. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : АН УССР, 1982. – 55с. – Препринт
1645597
  Даниланс И.Я. Четвертичные отложения Латвии / И.Я. Даниланс. – Рига, 1973. – 312с.
1645598
  Негадаев-Никонов Четвертичные отложения Молдавской ССР. / Негадаев-Никонов, П.В. Яновский. – Кишиев, 1969. – 92с.
1645599
  Волкова В.С. Четвертичные отложения низовьев Иртыша и их биостратиграфическая характеристика / В.С. Волкова. – Новосибирск, 1966. – 175с.
1645600
  Свиточ А.А. Четвертичные отложения побережий Каспийского моря / А.А. Свиточ, Т.А. Янина; МГУ им. М.В.Ломаносова.Географический фак-тет. – Москва, 1997. – 268с.
1645601
  Веклич М.Ф. Четвертичные отложения правобережья Среднего Днепра : Автореф. дис... д-ра геол.-минерал. наук / Веклич М.Ф.; ЛГУ. – Ленинград, 1961. – 33 с., 1л. табл. – Список работ авт.: с.31-33 (29 назв.)
1645602
  Львова Е.В. Четвертичные отложения северной части степного Крыма : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Львова Е.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1958. – 15 с.
1645603
  Львова Е.В. Четвертичные отложения северной части Степного Крыма : Дис... канд. геол.-минер.наук: / Львова Е. В.; Укр. акад. с.х. наук, Укр. НИИ гидротехн. и мелиорации. – К., 1958. – 192л. – Бібліогр.:л.180-192
1645604
  Заморий П.К. Четвертичные отложения Украинской ССР / П.К. Заморий. – Киев, 1954. – 476 с.
1645605
  Лидер В.А. Четвертичные отложения Урала / В.А. Лидер. – М., 1976. – 144с.
1645606
  Мавлянов Г.А. и Нурматов А.Н. Четвертичные отложения Центральной Ферганы / Г.А. и Нурматов А.Н. Мавлянов. – Ташкент, 1972. – 111с.
1645607
  Лаврушин Ю.А. Четвертичные отложения Шпицбергена. / Ю.А. Лаврушин. – М, 1969. – 178с.
1645608
   Четвертичные отложения, геоморфология и новейшая тектоника Среднего и Нижнего Поволжья. – Саратов
Ч. 1. – 1982. – 127с.
1645609
   Четвертичные отложения, геоморфология и новейшая тектоника Среднего и Нижнего Поволжья. – Саратов
Ч. 2. – 1982. – 162с.
1645610
  Благовидов Н.Л. Четвертичные отложения, климат и почвы бассейна реки Тюнг (Якутская АССР) / Н.Л. Благовидов; АН СССР. – Ленинград-Москва, 1935. – 128с. – (Труды совета по изучению природных ресурсов (СОПС). Серия Якутская ; Вып. 18)
1645611
  Ревин В.В. Четвертичные пески и песчано-гравийные отложения. / В.В. Ревин. – М., 1977. – 185с.
1645612
  Туляганов Четвертичные россыпи Узбекистана. / Туляганов, Л.З. Палей. – Ташкент, 1981. – 140с.
1645613
  Ковтуненко В.А. Четвертичные соли S- триазолов и пироло-S-триазолы из них : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Ковтуненко В.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 с.
1645614
  Ковтуненко В.А. Четвертичные соли S-триазолов и пирроло-S-триазолы из них : Дис... канд.хим.наук: 02.00.03 / Ковтуненко В.А.; МВ и ССО УССР КГУ. – К, 1973. – 127л. – Бібліогр.:л.1-11
1645615
   Четвертичный вулканизм некоторых районов СССР. – Москва : Наука, 1965. – 153с. – Библиогр. к каждой ст.
1645616
  Марков К.К. Четвертичный период : (Ледниковый период - антропогенный период) / К.К. Марков, Г.И. Лазуков, В.А. Николаев. – Москва : Московский университет
Т. 1 : Территория СССР. – 1965. – 372с.
1645617
  Марков К.К. Четвертичный период : (Ледниковый период - антропогенный период) / К.К. Марков, Г.И. Лазуков, В.А. Николаев. – Москва : Московский университет
Т. 2 : Территория СССР. – 1965. – 436с.
1645618
  Марков К.К. Четвертичный период / К.К. Марков. – Москва : Московский университет
Т. 3. – 1967. – 440с.
1645619
   Четвертичный период : Палеонтология и археология; К 28 Международному геологическому конгрессу (Вашингтон, 1989); сборник. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 238с.
1645620
  Архипов С.А. Четвертичный период в Западной Сибири / С.А. Архипов. – Новосибирск, 1971. – 332с.
1645621
  Архипов С.А. Четвертичный период в Западной Сибири / С.А. Архипов ; отв. ред. В.Н. Сакс ; АН СССР, Сибирское отделение, Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск : Наука, 1971. – 332 с. – Библиогр.: с. 310-329
1645622
  Линдберг Г.У. Четвертичный период в свете биогеографических данных / Г.У. Линдберг. – М.-Л. : АН СССР, 1955. – 335с.
1645623
   Четвертичный период в США. – Москва : Мир
1. – 1968. – 696с.
1645624
   Четвертичный период в США. – Москва : Мир
2. – 1969. – 380с.
1645625
   Четвертичный период и его история. – Москва : Наука, 1965. – 224с.
1645626
   Четвертичный период Сибири. – Москва : Наука, 1966. – 515с.
1645627
   Четвертичный период, Стратиграфия. – М, 1989. – 223с.
1645628
   Четвертичный период. Палеография и литология : К 28 Международному геологическому конгрессу (Вашингтон,1989). – Кишинев : Штиинца, 1989. – 252с.
1645629
   Четвертичный покров Балтийского щита. – Л, 1987. – 151с.
1645630
   Четверті Зарембівські читання : матеріали Четвертих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 150-річчю від дня народж. акад. В.І. Вернадського, м. Київ, 17 квіт. 2013 р. / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упорядкув. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. – 254, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-54-3
1645631
  Калакура Олег Четверті Курасівські читання "Політичні конфлікти в сучасній Україні: сутність, витоки, шляхи подолання" / Калакура Олег, Макаренко Наталія // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 120-123
1645632
  Микитенко О. Четверті міжнародні шевченківські читання в Каневе // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (354), березень - квітень. – С. 118-119. – ISSN 0130-6936
1645633
   Четверті текстологічні читання, присвячені пам"яті Миколи Сиваченка / Г.Б. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 1 (685), січень. – С. 122-123. – ISSN 0236-1477


  "...22 листопада 2017 р. в Інституті літератури відбулися четверті текстологічні читання, присвячені пам"яті видатного історика літератури, фольклориста, джерелознавця й текстолога, члена-кореспондента НАН України Миколи Єфремовича Сиваченка ...
1645634
  Благовещенский Н.А. Четвертное право / Н.А. Благовещенский. – Москва : Типо-литография товарищества И. Н. Кушнерев и К, 1899. – VIII, 538 с.
1645635
  Гижа Олександр Четвертований храм : роман / Закінчення. Поч. у № 7-8, 9, 10, 2009 // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 22-105. – ISSN 0208-0710
1645636
  Гижа О.Р. Четвертований храм : іст. роман / Олександр Гижа. – Київ : Борозна, 2014. – 286, [1] с. – ISBN 978-966-2613-08-07


  У пр. № 1746535 напис: Шановному професорові М.К. Наєнку моє, мабуть, останнє дитя, яке народилося в серці з любови до нашого ... народу . З найщирішим зиченням Божих благословень ! Підпис. 16.04.2015
1645637
   Четвертое Всесоюзное Совещание по электронной микроскопии : Тезисы докл. – Сумы, 1963. – 134с.
1645638
  Кукаркин Четвертое дополнение к первому изданию общего каталога переменных звезд, содержащее сведения о 105 переменных звезд, / Кукаркин, П.П. и др. Паренаго. – Москва : Издательство АН СССР, 1952. – 88 с.
1645639
  Бианки В.Л. Четвертое и последнее дополнение к "Списку птиц С.-Петербургской губернии" 1907 года и новые данные о более редких видах : (Представлено Академии 21 октября 1918 г.) / В. Бианки [З. М.] // Компакт - 259132 / В. Бианки. – С. 124-139
1645640
  Бианки В.Л. Четвертое и последнее дополнение к "Списку птиц С.-Петербургской губернии" 1907 года и новые данные о более редких видах : (Представлено Академии 21 октября 1918 г.) / В. Бианки [З. М.] // Компакт - 259133 / В. Бианки. – С. 124-139
1645641
  Бианки В. Четвертое и последнее дополнение к "Списку птиц Санкт-Петербургской губернии" 1907 года и новые данные о более редких видах / В. Бианки
1645642
  Антокольский П.Г. Четвертое измерение : стихи, 1962-1963 / П.Г. Антокольский. – Москва : Советский писатель, 1964. – 133 с. : ил.
1645643
  Кутузов Е.В. Четвертое измерение / Е.В. Кутузов. – Л., 1965. – 272с.
1645644
  Каспаров С.Д. Четвертое измерение : роман / С.Д. Каспаров. – Москва : Советский писатель, 1965. – 335с.
1645645
  Кольман Э.Я. Четвертое измерение / Э.Я. Кольман. – Москва, 1970. – 94с.
1645646
  Рицос Я. Четвертое измерение / Я. Рицос. – М, 1980. – 255с.
1645647
  Юрский С.С. Четвертое измерение / Сергей Юрский. – Москва : АСТ; Зебра Е, 2007. – 416с. – (Актерская книга). – ISBN 5-17-042095-1
1645648
  Келин В.Н. Четвертое измерение внешней политики империализма. Использ. империал. государствами средств массовой информации и пропаг. во внешней политике : Автореф... канд. ист.наук: / Келин В.Н.; Моск. гос. ун-т. Фак-т журналистики. Кафедра зарубежной печати и лит-ры. – М., 1967. – 22л.
1645649
  Пушкаш Й. Четвертое измерение: Повести, рассказы. / Й. Пушкаш. – М., 1983. – 272с.
1645650
  Колтунов И.Г. Четвертое лето. / И.Г. Колтунов. – Л., 1945. – 39с.
1645651
  Магид А.С. Четвертое поколение / А.С. Магид. – М., 1958. – 344с.
1645652
   Четвертое совещание по проблемам астрогеологии : тезисы докладов. – Ленинград : Географ. общество СССР при АН СССР, 1962. – 164 с.
1645653
  Карлышева К. Четвертое украинское республиканское совещание по неорганической химии / К. Карлышева, И. Шека // Украинский химический журнал. – Киев, 1962. – Т. 28, вып. 1. – С. 125-129
1645654
   Четвертчики смутного времени (1604-1617) / Материалы, собранные членом-соревнователем Л.М.Сухотиным ; Издание Императорского Общества Истории и Древностей Российских при Московском Университете. – Москва : Синодальная типография, 1912. – XXVII,398, [3] с.
1645655
  Зверь А. Четвертые выборы Лукашенко // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 17 (135). – С. 40-42
1645656
  Симонов К.М. Четвертый : Драма / К.М. Симонов. – Москва : Искусство, 1962. – 70с.
1645657
   Четвертый (объединительный) съезд РСДРП : Апр. (апр.-май) 1906 г. : Протоколы. – Москва : Госполитиздат, 1959. – LXV, 713 с., 1 л. ил. – (Протоколы и стенографические отчеты съездов и конференций Коммунистической партии Советского Союза / Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС)
1645658
   Четвертый антифашистский женский митинг 20.08. 1944 г. Москва. – Москва, 1944. – 72с.
1645659
  Корсаков Д.А. Четвертый археологический съезд в Казани / Д.А. Корсаков
1645660
  Громов И.И. Четвертый воздушно-десантный / И.И. Громов, В.Н. Пигунов. – М., 1990. – 271с.
1645661
   Четвертый Всесоюзный симпозиум "Экзоэлектронная эмиссия и ее применение" : Тезисы докл., 11-13 сентября 1985 г. – Тбилиси, 1985. – 248 с.
1645662
  Чертов Ю Четвертый директор / Ю Чертов. – М., 1974. – 312с.
1645663
  Черкасов Н.К. Четвертый Дон Кихот / Н.К. Черкасов. – Л, 1958. – 155с.
1645664
  Нежинский С.Т. Четвертый закон / С.Т. Нежинский. – Волгоград, 1964. – 55с.
1645665
   Четвертый конгресс Коминтерна : Разраб. конгрессом стратегии и тактики ком. движения в новых условиях. Политика единого фронта. – Москва : Политиздат, 1980. – 519 с. – (Осн. этапы истории междунар. ком. движения)
1645666
  Абэ Кобо Четвертый ледниковый период. Тоталоскоп : повесть : рассказ / Абэ Кобо ; [пер. с яп. С. Бережкова]. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 238 с. – (Фантастика. Приключения. Путешествия : Библиотека современной фантастики : в 15-ти тт. ; Т. 2)
1645667
  Кобо Абе Четвертый ледниковый период. Тоталоскоп / Абэ Кобо ; [Пер. с яп. С. Бережкова]. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 240 с. – (Библиотека современной фантастики : в 15 т. ; Т. 2)
1645668
  Богат Е.М. Четвертый лист пергамента : повести, очерки, рассказы, размышления / Евгений Богат ; худож. В. Харламов. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 335 с., [1] л. портр. : ил.
1645669
  Шилин А.Е. Четвертый патрон / А.Е. Шилин. – Воронеж
1. – 1970. – 383с.
1645670
  Андрианов С.В. Четвертый поединок : рассказы / Сергей Андрианов ; [худож. Г.Д. Человечков]. – Москва : Воениздат, 1975. – 152 с. : ил.
1645671
  Ларни М. Четвертый позвонок / М. Ларни. – Кишинев, 1980. – 670с.
1645672
  Ларни М. Четвертый позвонок / М. Ларни. – Москва : Правда, 1986. – 528с.
1645673
  Ларни М. Четвертый позвонок, или мошенник поневоле : роман / М. Ларни. – Москва, 1992. – 270 с.
1645674
  Ларни М. Четвертый позвонок, или Мошенник поневоле : роман / Мартти Ларни ; пер. с фин. В. Богачева. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1959. – 319 с. : іл.
1645675
  Ларни М. Четвертый позвонок, или Мошенник поневоле / М. Ларни. – Минск, 1983. – 255с.
1645676
  Прокопенко Л.Я. Четвертый президент Республики Замбия // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1 (642). – С. 39-41. – ISSN 0321-5075
1645677
  Форсайт Ф. Четвертый протокол : [ пер. с англ. ] / Фредерик Форсайт. – [ Москва ] : НП МАДПР, 1992. – 352 с. – ISBN 5-87887-002-9
1645678
  Михаленко К.Ф. Четвертый разворот / К.Ф. Михаленко. – Магадан, 1968. – 200с.
1645679
  Лебеденко П.В. Четвертый разворот / П.В. Лебеденко. – Ростов-на-Дону, 1972. – 282с.
1645680
  Лебеденко П.В. Четвертый разворот / П.В. Лебеденко. – 2-е изд. – Ростов=на-Дону, 1977. – 268с.
1645681
  Михаленко К.Ф. Четвертый разворот / К.Ф. Михаленко. – Магадан, 1986. – 364с.
1645682
  Кириченко П.В. Четвертый разворот / П.В. Кириченко. – Москва, 1987. – 350с.
1645683
  Обойщиков К.А. Четвертый разворот: Стихи. / К.А. Обойщиков. – Краснодар, 1976. – 95с.
1645684
  Шоцикас А.С. Четвертый раунд / А.С. Шоцикас. – Москва, 1974. – 222с.
1645685
  Бабанина Н. Четвертый рейс непотопляемого Бацьки // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 49 (286). – С. 32-34


  Что означает избрание Александра Лукашенко президентом в четвертый раз для международной политиким
1645686
  Рудич В.И. Четвертый сборник стихов / [соч.] Веры Рудич. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва А.С. Суворина "Новое время", 1912. – [4], 61 с.
1645687
   Четвертый сезон. Премия Бабеля // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 7/8. – С. 3-5. – ISSN 0131-8136


  В этом году (в связи с карантином) вместо торжественной церемонии награждения победителей в Золотом зале Одесского литературного музея состоялось оглашение результатов сезона из Всемирного клуба одесситов, которое транслировалось через интернет. ...
1645688
  Шишкин А.А. Четвертый семестр / А.А. Шишкин. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 270с.
1645689
  Георгадзе М.П. Четвертый созыв / М.П. Георгадзе. – М, 1958. – 64с.
1645690
   Четвертый съезд археологический в Казане : 31 июля 1877 года. – Москва : В Синодальной Типографии, 1876. – 25 с.
1645691
  СССР Съезд Четвертый съезд народных депутатов СССР 17-27 декабря 1990 г. / СССР Съезд, епутатов (4 ; 1990 ; Москва) народных. – Стенографический отчет. – М
Т. 1. – 1991. – с.
1645692
  СССР Съезд Четвертый съезд народных депутатов СССР 17-27 декабря 1990 г. / СССР Съезд, епутатов (4 ; 1990 ; Москва) народных. – Стенографический отчет. – М
Т. 2. – 1991. – 543с.
1645693
  СССР Съезд Четвертый съезд народных депутатов СССР 17-27 декабря 1990 г. / СССР Съезд, депутатов (4 ; 1990 ; Москва) народных. – Стенографический отчет. – Москва
Т. 3. – 1991. – 399с.
1645694
   Четвертый съезд народных депутатов СССР 17-27 декабря 1990 г.. – Стенографический отчет. – Москва
Т. 4. – 1991. – с.
1645695
  СССР Съезд Четвертый Съезд народных депутатов СССР 17-27 декабря 1990 г. / СССР Съезд, депутатов (4 ; 1990 ; Москва) народных. – Стенографический отчет. – М
1. – 1991. – 615с.
1645696
  Маркова Р.И. Четвертый съезд РСДРП / Р.И. Маркова. – М, 1949. – 103с.
1645697
  Маркова Р.И. Четвертый съезд РСДРП / Р.И. Маркова. – М, 1950. – 103с.
1645698
  Маркова Р.И. Четвертый съезд РСДРП / Р.И. Маркова. – М, 1955. – 96с.
1645699
  Маркова Р.И. Четвертый съезд РСДРП / Р.И. Маркова. – К, 1956. – 84с.
1645700
   Четвертый създ Всесоюзного энтомологического общества. – Л.-М., 1959. – 276с.
1645701
  Тираспольский Четвертый Тираспольский симпозиум по общей топологии и ее приложениям, 20-21 авг.1979г. / Тираспольский, по общей топологии и ее приложениям симпоз., 1978 4-й. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 182с.
1645702
   Четвертый Уральский.... – Свердловск, 1967. – 160с.
1645703
  Хруцкий Э.А. Четвертый эшелон / Э.А. Хруцкий. – М, 1978. – 536с.
1645704
  Хруцкий Э.А. Четвертый эшелон / Э.А. Хруцкий. – М, 1987. – 590с.
1645705
  Хруцкий Э.А. Четвертый эшелон / Э.А. Хруцкий. – М, 1992. – 670с.
1645706
  Хруцкий Э.А. Четвертый эшелон / Э.А. Хруцкий. – Екатеринбург, 1994. – 560с.
1645707
  Медведева Е. Четвертый, самый волшебный // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 12. – С. 102-117. – ISSN 1728-8568
1645708
  Васильев С.А. Четверть века / С.А. Васильев. – Москва, 1957. – 368с.
1645709
  Леонтьев Л.П. Четверть века / Л.П. Леонтьев. – Владивосток, 1967. – 51с.
1645710
  Малашкин С.И. Четверть века / С.И. Малашкин. – Москва, 1970. – 255с.
1645711
  Балясная Р.Н. Четверть века / Р.Н. Балясная; Рива Балясна ;. – Москва, 1973. – 120 с.
1645712
  Алигер М.И. Четверть века : кн. лирики / Маргарита Алигер. – Москва : Советский писатель, 1981. – 368 с.
1645713
  Вертинский А.Н. Четверть века без родины : страницы минувшего / А.Н. Вертинский. – Київ : Музична Україна, 1989. – 139с.
1645714
  Иванов В.В. Четверть века в Институте славяноведения // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 4. – С. 102-116. – ISSN 0132-1366
1645715
  Левик С.Ю. Четверть века в опере / С.Ю. Левик. – Москва : Искусство, 1970. – 536 с.
1645716
  Умбрейт П. Четверть века германского профдвижения. (1890-1915 гг.) / П. Умбрейт. – Х., 1925. – 120с.
1645717
  Казарьян А.В. Четверть века на танках. / А.В. Казарьян. – 2-е изд. – Ереван, 1972. – 238с.
1645718
   Четверть века Народной Болгарии. – М., 1969. – 216с.
1645719
  Тарасевич В.Н. Четверть века независимости Украины: актуальные контексты и императивы социально-экономических реформ // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 7 (660). – С. 3-21. – ISSN 0131-7741
1645720
  Тарасевич В.Н. Четверть века независимости Украины: актуальные контексты и императивы социально-экономических реформ // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 8 (661). – C. 14-28. – ISSN 0131-7741
1645721
  Костиков П.К. Четверть века по пути социализма / П.К. Костиков. – Москва, 1969. – 48с.
1645722
   Четверть века победы над фашистской Германией. – Минск, 1970. – 34с.
1645723
  Михайлов И.К. Четверть века подпольщика / И.К. Михайлов. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1928. – 227 с.
1645724
  Михайлов И.К. Четверть века подпольщика / И.К. Михайлов. – М, 1957. – 272с.
1645725
  Коровицына Н. Четверть века после "бархатной революции": как живете, словаки? // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 2. – С. 77-84. – ISSN 0131-2227
1645726
  Толстой А.Н. Четверть века советской литературы : доклад на юбилейной сессии АН СССР 18 ноября 1942 г. / А.Н. Толстой. – Москва : Советский писатель, 1943. – 39 с.
1645727
   Четверть века совместной борьбы за дело мира, социализма и коммунизма. – М., 1980. – 63с.
1645728
   Четверть века социалистической революции в Болгарии. – М., 1969. – 22с.
1645729
  Бенюк М. Четверть века спустя / М. Бенюк. – Бухарест : [б. и.], 1967. – 46 с. – (Б-ка "Румыния" ; № 11)
1645730
  Соколов В.Н. Четверть века. / В.Н. Соколов. – М., 1975. – 255с.
1645731
  Наровчатов С.С. Четверть века. Стихи / С.С. Наровчатов. – Москва, 1965. – 168с.
1645732
  Подольный Р.Г. Четверть гения / Р.Г. Подольный. – М, 1970. – 28с.
1645733
  Успенский Г. Четверть лошадки. / Г. Успенский. – М-л, 1932. – 62с.
1645734
   Четвірки замало: з наступного року стипендії платимуть по-новому і лише половині студентів-бюджетників // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 2 грудня (№ 230). – С. 12
1645735
  Илина Е. Четвъртата височина / Е. Илина. – София : Отечество, 1976. – 364 с.
1645736
   Четиридесет години социалистическо музейно дело в НР България : (Научна сесия - 15 ноември 1984). – София, 1985. – 129 с.
1645737
  Марголіна І.Є. Четії Мінеї Димитрія Ростовського та стінопис Кирилівської церкви Києва // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, М.Ю. Брайчевський, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2002. – 2001 рік : Літературна і видавнича діяльність Києво-Печерської лаври XI-XX ст. – С. 123-127. – ISBN 966-7671-23-2
1645738
  Ахматова А.А. Четки : стихи / Анна Ахматова. – репринт. изд. – Москва : СП Интерпринт, 1990. – 111, [1] с.
1645739
  Гамзатов Р. Четки лет : стихи / Р. Гамзатов; пер. с авар. – 2-е доп. изд. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 479 с.
1645740
  Гамзатов Р. Четки лет : лирика / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Художественная литература, 1986. – 399 с.
1645741
  Мемед-Кули-Заде Четки хана : повесть и рассказы / Джалил Мемед-Кули-Заде ; пер. с азерб. А.Шарифа. – Москва : Художественная литература, 1966. – 256 с.
1645742
  Бражникова С. Чётко выверенная стратегия. Научно-методическая работа / Светлана Бражникова // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 16 (250). – С. 22-27. – ISSN 1727-4893


  В статье освещены различные направления деятельности методической службы Белгородской государственной универсальной научной библиотеки (Россия).
1645743
  Воронов Н.П. Четловек-эхо / Н.П. Воронов. – Тула, 1968. – 175с.
1645744
   Четрвертая Всесоюзная студенческая этнографическая конференция 26-28 апреля 1965 г.. – Махачкала, 1965. – 108с.
1645745
  Стивенсон Р.Л. Четрная стрела / Р.Л. Стивенсон. – Челябинск, 1987. – 239 с.
1645746
  Яблоков А.А. Четроги вечные снегов / А.А. Яблоков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 152с.
1645747
  Пальман В.И. Четры знакомого лица / В.И. Пальман. – Краснодар, 1971. – 190с.
1645748
  Елисеева Т. Четыре "И", три "К", или Методическая служба non-stop : Субъективные заметки об объективно значимой работе // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 11 (125). – С. 24-26. – ISSN 1727-4893
1645749
  Даниленко В.П. Четыре "революции" в истории европейского языкознания // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 55-63. – ISSN 0130-9730
1645750
  Дольский А.А. Четыре ангела / А.А. Дольский. – Х, 1991. – 325с.
1645751
  Татаренко Л.С. Четыре Анны / Л.С. Татаренко. – Киев, 1986. – 110с.
1645752
  Крылов И.А. Четыре басни И. Крылова : с неизданными рисунками А. Орловского. – Санкт-Петербург : Кружок люителей рус. изящ. изд., 1907. – [20] с. ил.


  На кн. нап. надпись: Наст. изд. отп. в кол. 500 нумер. экз.: № 364 Все рис. воспр. с ориг. А. Орловского из коллекции Е.Г. Швартца
1645753
  Плитченко А.И. Четыре белых коня / А.И. Плитченко. – Новосибирск, 1970. – 95с.
1645754
  Стельмах М.О. Четыре брода / М.О. Стельмах. – Москва, 1981. – 512с.
1645755
  Стельмах М. Четыре брода / М. Стельмах. – Москва, 1983. – 493с.
1645756
  Стельмах М. Четыре брода / М. Стельмах. – Москва, 1983. – 495с.
1645757
  Толстой А.Н. Четыре века / А.Н. Толстой. – Москва, 1980. – 511с.
1645758
   Четыре века. – Саратов, 1991. – 206с.
1645759
   Четыре века Вильнюсскому университету. – Вильнюс, 1979. – 20с.
1645760
  Виппер Р.Ю. Четыре века европейской истории / Р.Ю. Виппер. – Москва, 1924. – 256с.
1645761
  Джрбашян Э.М. Четыре вершины: Туманян, Исаакян, Терьян, Черенц / Э.М. Джрбашян. – М., 1990. – 317с.
1645762
  Емельянова Н.А. Четыре весны / Н.А. Емельянова. – М., 1947. – 48с.
1645763
  Емельянова Н.А. Четыре весны / Н.А. Емельянова. – М., 1947. – 283с.
1645764
  Флеров Н.Г. Четыре ветра / Н.Г. Флеров. – М, 1960. – 96с.
1645765
  Гарновский В.В. Четыре ветра / В.В. Гарновский. – Вологда, 1963. – 239с.
1645766
   Четыре ветра. – Пермь, 1970. – 154с.
1645767
   Четыре ветра. – М., 1976. – 80с.
1645768
   Четыре вечера с Владимиром Высоцким. – Москва, 1989. – 268с.
1645769
  Алабина П. Четыре войны. Походные записки в 1849, 1853,1854-56,1877-78 годах / Алабин П. – Самара : Типография И.П. Новикова, 1888. – 160, XLVIII, V с. – (Истор. комиссия Учебн. отд. Общ. распростр. технич. знаний)
1645770
  Аббасзаде Г. Четыре воскресенья : повести и рассказы / Гусейн Аббасзаде ; пер. с азерб. Е. Войскунского. – Москва : Сов. писатель, 1975. – 286 с.


  Содерж.: Повести: Четыре воскресенья ; Гость издалека ; Откуда вы родом, месье Абель? ; Рассказы: Гора с горой сходится... ; Доктор Амина ; Имя человека ; Отчий дом ; Рекомендация ; Беспокойный отпуск ; Новый директор ; Отрада ; Студент вечернего ...
1645771
   Четыре времени года. – 268с.
1645772
   Четыре времени года. – Москва-Ленинград, 1946. – 151 с.
1645773
  Дорош Е.Я. Четыре времени года / Е.Я. Дорош. – Москва, 1962. – 195 с.
1645774
  Оленич-Гнененко Четыре времени года / Оленич-Гнененко. – Ростов -на-Дону, 1963. – 307с.
1645775
  Кешоков А.П. Четыре времени года : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Правда, 1975. – 32 с.
1645776
  Лидин Вл. Четыре времени года / Вл. Лидин. – Москва, 1991. – 315с.
1645777
  Акопов В.Ф. Четыре времени года : Книга трехстиший : [стихи в стиле хокку (1987-1988 гг.)] / Валерий Акопов. – Киев : ДИА, 2006. – 87, [1] с. – ISBN 966-8311-25-6
1645778
  Парфентьев В.И. Четыре времени жизни. Стихи / В.И. Парфентьев. – М., 1965. – 117с.
1645779
  Гусаров М.И. Четыре времени любви : стихи и поэмы / М.И. Гусаров. – Москва : Советский писатель, 1979. – 103с.
1645780
  Карим М. Четыре времени любви : : стихи / М. Карим; переводы. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1980. – 223 с.
1645781
  Арыков Т. Четыре времени сердца : стихотворения / пер. с кирг. / Ташмат Арыков. – Фрунзе : Кыргызстан, 1979. – 76 с. : ил., портр.


  Циклы: Быть человеком; Из сельской тетради; Миниатюры; Дом раздвигает стены.
1645782
  Неруда П. Четыре времени сердца. / П. Неруда. – Москва, 1968. – 294 с.
1645783
  Шапоренко Т.П. Четыре встречи / Т.П. Шапоренко. – М., 1962. – 136с.
1645784
   Четыре выстрела поутру. – М., 1966. – 244с.
1645785
  Сейфуллина Л.Н. Четыре главы : повести и рассказы / Лидия Сейфуллина. – Москва : Современник, 1989. – 333 с. – (Сыновья века. Серия книг о коммунистах)
1645786
  Шенгелая Д.К. Четыре года / Д.К. Шенгелая. – Тбилиси : Заря Востока, 1952. – 119 с.
1645787
  Базильбаев А. Четыре года в хаосе / А. Базильбаев. – Алма-Ата, 1978. – 144с.
1645788
  Уранова С.С. Четыре года в шинели / С.С. Уранова. – М., 1967. – 134с.
1645789
  Лямин М.А. Четыре года в шинелях : повесть о родной дивизии. / Михаил Лямин; авториз. пер. с удмурт.А.Никитина. – Ижевск : Удмуртия, 1965. – 295 с.
1645790
  Галанов Б.Е. Четыре года и вся жизнь / Б.Е. Галанов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 478с.
1645791
  Зайцев Анатолий Четыре года на громыкинских коврах // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 92-101. – ISSN 0130-9625
1645792
  Стивенсон Ф. Четыре года на Самоа / Ф. Стивенсон, Р.Л. Стивенсон. – М., 1989. – 221с.
1645793
   Четыре года преподавания в начальной школе. – М., 1918. – 207с.
1645794
  Лаказ Л. Четыре года разведывательной работы / Л. Лаказ. – Москва, 1939. – 111с.
1645795
  Малявская И.Б. Четыре года. / И.Б. Малявская. – Днепропетровск, 1961. – 235с.
1645796
  Листенгартен В.С. Четыре грани деятельности академика В.А. Садовничего. (Взгляд из провинции) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 71-77. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385
1645797
  Стрехнин Ю.Ф. Четыре границы / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1989. – 315с.
1645798
  Сапронов Л.Л. Четыре дня / Л.Л. Сапронов. – Донецк, 1962. – 33с.
1645799
  Сапронов Л.Л. Четыре дня / Л.Л. Сапронов. – Киев, 1963. – 134с.
1645800
  Занин Н.И. Четыре дня / Н.И. Занин. – Хабаровск, 1973. – 133с.
1645801
  Коренко Я. Четыре дня и четыре ночи : [повесть] / Ян Коренко ; [Пер. со слов. Аросевой Н.А.]. – Москва : Военное издательство, 1967. – 159 с.
1645802
  Тунгал Л. Четыре дня Маарьи : повесть / Л. Тунгал. – Москва : Детская литература, 1986. – с.
1645803
  Баныкин В. Четыре дня на "Соколе" / В. Баныкин. – М, 1959. – 174с.
1645804
  Короленко В.А. Четыре дня разлуки / В.А. Короленко. – Одесса, 1973. – 100с.
1645805
  Орешкин Б.С. Четыре дня с Ильей Муромцем / Б.С. Орешкин. – М., 1992. – 253с.
1645806
  Френкель П.Л. Четыре добрых пера : литературные портреты зарубежных детских писателей / П.Л. Френкель. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; №10 : сер. литература)
1645807
  Киселев И.М. Четыре дождя / И.М. Киселев. – Кемерово, 1971. – 127с.
1645808
  Дгебуадзе О. Четыре жизни : детективные повести / О. Дгебуадзе. – Тбилиси, 1962. – 298 с.
1645809
  Борин Ю.Б. Четыре жизни / Ю.Б. Борин, Н.С. Сергеев. – М., 1981. – 303с.
1645810
  Алентьева Т.В. Четыре жизни Сэмюэля Морзе // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 5. – С. 110-128. – ISSN 0130-3864
1645811
  Тагор Р. Четыре жизни. / Р. Тагор. – Москва, 1962. – 80с.
1645812
  Левин Л.И. Четыре жизни: хроника трудов и дней П.Антокольского / Л.И. Левин. – М. : Советский писатель, 1969. – 308 с.
1645813
  Левин Л.И. Четыре жизни: хроника трудов и дней П.Антокольского / Л.И. Левин. – 2-е изд., доп. – М. : Советский писатель, 1978. – 352 с.
1645814
  Алиева Ф.Г. Четыре знака : стихи : пер. с авар. / Фазу Алиева ; худож. Н. Фадеева. – Москва : Советский писатель, 1985. – 176 с. : ил.
1645815
  Беручашвили Н.Л. Четыре измерения ландшафта / Н.Л. Беручашвили. – Москва : Мысль, 1986. – 180, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 174-181
1645816
  Ким А.А. Четыре исповеди / А.А. Ким. – М., 1978. – 440с.
1645817
  Флеров Н.Г. Четыре книги жизни / Н.Г. Флеров. – М, 1978. – 254с.
1645818
  Палладио А. Четыре книги об архитектуре Андреа Палладо в коих, после краткого трактата о пяти ордерах и наставлений наиболее необходимых для строительства, трактуется о частных домах, дорогах мостах, площадях, ксистах и храмах : в 2 т. / А. Палладио; в переводе академика архитектуры И.В. Жолтовского. – Москва : Изд. Всесоюн. Академии архитектуры. – (Классики теории архитектуры / под общей ред. А.Г. Габрического)
Т. 1 : Текст трактата. – 1936. – [348] с. разд. паг.


  Кн. 1 - 78 с., Кн. 2 - 81 с., Кн. 3 - 48 с, Кн. - 134 с., [2] с.
1645819
  Карпенко-Карый (Тобилевич) Четыре комедии / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый) ; пер. с укр. Б. Турганова ; ред. и вступ. ст. Ю.С. Калашникова. – Киев : ОГИЗ, 1946. – 383 с.
1645820
  Мартынов Семен Четыре комнаты // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 8 (2947). – С. 24-25 : фото
1645821
  Молчанов Ю.Б. Четыре концепции вермени в философии и физике / Ю.Б. Молчанов ; АН СССР, Ин-т филос. – Москва : Наука, 1977. – 192 с.
1645822
  Шмидт О.Ю. Четыре лекции о теории происхождения Земли / О.Ю. Шмидт. – 2-е изд., доп. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1949. – 95с.
1645823
  Шмидт О.Ю. Четыре лекции о теории происхождения Земли / О.Ю. Шмидт. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1949. – 72 с.
1645824
  Шмидт О.Ю. Четыре лекции о теории происхождения Земли / О.Ю. Шмидт. – 2-е изд., доп. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1950. – 95 с.
1645825
  Шредингер Е. Четыре лекции по волновой механике / Е. Шредингер. – Харьков; Киев : ОНТИ, 1936. – 40 с.
1645826
  Боровиков В.А. Четыре лекции по геометрической теории дифракции / В.А. Боровиков, Б.Е. Кинбер. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1972. – 144 с.
1645827
  Вайнштейн Л.А. Четыре лекции по квазиоптике / Л.А. Вайнштейн, Н.И. Лесик. – Ленинград, 1972. – 79 с.
1645828
  Каценеленбаум Б.З. Четыре лекции по курсу "Нерегулярные линии передач" / Б.З. Каценеленбаум. – Ленинград, 1972. – 34с.
1645829
  Шмидт О.Ю. Четыре лекции по теории происхождения Земли / О.Ю. Шмидт. – 3-е изд., доп. – Москва : Издательство АН СССР, 1957. – 140 с.
1645830
  Макаров Г.И. Четыре лекции по теории распространения радиоволн / Г.И. Макаров, В.В. Новиков. – Ленинград, 1972. – 138 с.
1645831
   Четыре лекции по ядерной энергетике. – М., 1957. – 229с.
1645832
  Иванова Т.А. Четыре лета / Т.А. Иванова. – М : Детская литература, 1959. – 93 с.
1645833
  Гончаренко С.Ф. Четыре лета в году / С.Ф. Гончаренко. – М., 1980. – 108с.
1645834
  Хелемский Я.А. Четыре мастера / Я.А. Хелемский. – Минск, 1984. – 415с.
1645835
  Эткинд Е. Четыре мастера (Ахматова, Цветаева, Самойлов, Мартынов) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1970. – № 7 : 1970. – С. 29-68
1645836
  Дильман В.М. Четыре модели медицины / В.М. Дильман. – Л., 1987. – 288с.
1645837
  Измайлов Л.М. Четыре мушкетёра / Л.М. Измайлов, В.В. Чебуров. – М., 1989. – 235с.
1645838
  Дамдинов Н.Г. Четыре неба : стихотворения и поэмы / Н.Г. Дамдинов; пер. с буррят. О.Дмитриева. – Москва : Советский писатель, 1971. – 143 с.
1645839
  Дамдинов Н.Г. Четыре неба : стихи и поэмы / Н.Г. Дамдинов; пер. с буррят. – Москва : Советская Россия, 1977. – 191 с.
1645840
  Петров В.В. Четыре недели в Южном полушарии: (впечатления ботаника) / В.В. Петров. – Москва : Мысль, 1981. – 128с.
1645841
  Шутова Наталья Четыре НО прошедшего сезона : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 32-33 : Фото
1645842
  Толмачев Г.И. Четыре ночи тревоги / Г.И. Толмачев. – Алма-Ата, 1974. – 294с.
1645843
  Дышаленкова Р.А. Четыре окна / Р.А. Дышаленкова. – М, 1978. – 63с.
1645844
  Кладт А.П. Четыре ордена / А.П. Кладт, Г.А. Фавстов. – М, 1958. – 56с.
1645845
  Стародомский Д.Л. Четыре основные тенденции мирового развития в сфере НИОКР / Д.Л. Стародомский, Малышев // Наука та інновації : Український оглядовий журнал майбутнього / НАН України. – Київ, 2007. – Т. 3, № 6. – С. 87-92. – ISSN 1815-2066
1645846
  Миняйло М.А. Четыре оттенка счастья : [сборник рассказов] / Мария Миняйло. – Киев : Самміт-Книга, 2016. – 206, [2] с. : ил. – (САММІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7350-46-9
1645847
  Топорков В.О. Четыре очерка о К.С.Станиславском / В.О. Топорков. – Москва : Советская Россия, 1963. – 47с.
1645848
  Великанов В.М. Четыре парадокса и основания мышления и культуры / В.М. Великанов. – Київ, 1999. – 36с.
1645849
  Смирнов Д.А. Четыре песни Земли / Д.А. Смирнов. – Москва, 1978. – 205с.
1645850
   Четыре письма А.Ф. Шафонского к А.С. Сулим о порядках обучения в Галльской "педагогии" (1794-1797 г.г.) / [Афанасий Шафонский]. – [Б. м.] : [Б. и.]. – 14 с. – Без тит. л. и обл.. - Автор в конце письма
1645851
  Чернов С.Н. Четыре письма неизвестного к декабристу И.Д.Якушкину / С.Н. Чернов. – Саратов, 1927. – 25с.
1645852
  Дейч Л.Г. Четыре побега / Лев Дейч. – 2-е изд. испр. и доп., [изд. ГИЗа 1-е]. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1926. – XIV, [2], 160с.
1645853
  Мериме П. Четыре повести / П. Мериме. – Москва, 1919. – 163 с.
1645854
  Панкратов С.А. Четыре повести / С.А. Панкратов. – Петрозаводск, 1975. – 384с.
1645855
   Четыре повести. – Челябинск, 1981. – 526с.
1645856
  Распутин В.Г. Четыре повести / В.Г. Распутин. – Л., 1982. – 654с.
1645857
  Нилин П.Ф. Четыре повести. / П.Ф. Нилин. – Москва, 1970. – 542с.
1645858
  Попов А.А. Четыре подковы // Стихи новгородских поэтов. – Ленинград : Лениздат, 1980. – 32 с.
1645859
  Лацис В.Т. Четыре поездки : расссказы / В.Т. Лацис. – Рига : Латгостиздат, 1950. – 68 с.
1645860
  Баландин Л.А. Четыре портрета / Л.А. Баландин. – Новосибирск, 1962. – 160с.
1645861
  Соляник А.Н. Четыре похода в Антарктику / А.Н. Соляник. – Москва, 1950. – 32с.
1645862
  Ергалиев Х. Четыре поэмы : поэмы / Хамид Ергалиев; апер. с каз. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 230 с.
1645863
  Ряховский Б.П. Четыре предания / Б.П. Ряховский. – Алма-Ата, 1987. – 267с.
1645864
  Дозорцев В.Л. Четыре происшествия / В.Л. Дозорцев. – Рига, 1990. – 427с.
1645865
  Ульрих К. Четыре процента за тяжеловеса Брэддока: факты и размышления на тему "Спорт и нажива" / К. Ульрих. – М., 1977. – 87с.
1645866
  Коновалова М.А. Четыре психологических измерения свободы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 131-143. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 0132-4624
1645867
  Гаков В. Четыре путешествия на машине времени (Научная фантастика и ее предвидения) / В. Гаков. – М., 1983. – 192с.
1645868
   Четыре пятилетки российского туризма // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 6-7 : фото
1645869
  Бабаевский С.П. Четыре Раисы : рассказы / Бабаевский С.П. – Москва : Профиздат, 1959. – 233 с. – (Массовая б-ка рабочего)
1645870
  Клдиашвили С.Д. Четыре рассказа / С.Д. Клдиашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1942. – 40 с.
1645871
  Дымшиц А.Л. Четыре рассказа о писателях / А.Л. Дымшиц. – М : Правда, 1964. – 48 с.
1645872
   Четыре реформы : от концепции до реализации / Ц. Влодарчик, З. Гиловска, С. Голиновска, М. Гура, М. и др. Жуковски; [Ц. Влодарчик, З. Гиловска, С. Голиновска и др.] ; под ред. Лены Колярской-Бобиньской ; пер. Лена Клюбиньска ; Inst. Spraw Publicznych. – Варшава : Oficyna Naukowa, 2000. – 392, [4] с. : табл. – Авт. указ. на с. 387-392. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Polish know-how foundation). – ISBN 83-88164-18-Х
1645873
  Чапек Карел Четыре романа в письмах Карела Чапека : роман в письмах // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 4. – С. 128-159. – ISSN 0321-1878
1645874
  Сапожников Л.А. Четыре самозванца / Л.А. Сапожников. – Киев, 1990. – 254с.
1645875
  Тарновский Е.Н. Четыре свободы / Е. Тарновский. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон, 1906. – 77 с. – (Библиотека самообразования / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; (Книжки политического и общественного содержания / Под ред. проф. И.И. Иванюкова); Вып. 16)
1645876
   Четыре сезона Кореи // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 42-45 : фото
1645877
  Чэнь Б.-д. Четыре семейства Китая / Б.-д. Чэнь. – М, 1948. – 222с.
1645878
  Гуцко Д. Четыре семьсот пятьдесят : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 5. – С. 88-97. – ISSN 0012-6756
1645879
  Аббас Ходжа Ахмад Четыре сердца -- четыре дороги. : повесть : пер. с урду. / Аббас Ходжа Ахмад. – Москва : Изд. иностр. лит., 1963. – 107 с. : ил.
1645880
  Поттер Беатрикс Четыре сказки // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С.198-212. – ISSN 1130-6545
1645881
  Андрей Аникин Четыре слоя Барселоны : Citi-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 76-84 : Фото
1645882
  Прокопович Ф. Четыре сочинений Феофана Прокоповича архиепископа Великого Новгорода и Великих Лук. – Москва, 1773. – 284 с.
1645883
  Достоевский Ф.М. Четыре статьи 1847 г. : Из неизданных произведений / Ф.М. Достоевский; С предисл.В.С.Нечаевой. – СПб, 1922. – 76с.
1645884
  Петков С. Четыре столицы Древней Руси / Сергей Петков. – Киев : Скиф, 2016. – 79, [1] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 73-78. – ISBN 978-966-8894-67-1
1645885
  Шошин В.А. Четыре стороны света / В.А. Шошин. – Л., 1965. – 135с.
1645886
  Решетников Л.В. Четыре стороны света. / Л.В. Решетников. – Москва, 1974. – 326с.
1645887
  Радов Г.Г. Четыре строчки / Г.Г. Радов. – Москва, 1956. – 200 с.
1645888
  Филипов В.М. Четыре ступени интернационализации: управление процессами интернационализации высшего образования на глобальном,региональном,национальном и институциональном уровнях // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 4-8. – ISSN 1726-667Х
1645889
  Корпачев Э.М. Четыре судьбы / Э.М. Корпачев. – М., 1979. – 48с.
1645890
  Шпира Д. Четыре судьбы / Д. Шпира. – М., 1986. – 147с.
1645891
  Пшимановский Я. Четыре танкиста и собака : Повесть / Я. Пшимановский. – Москва : Воениздат
Кн. 1. – 1970. – 440с.
1645892
  Пшимановский Я. Четыре танкиста и собака : Повесть / Я. Пшимановский. – Москва : Воениздат
Кн. 2. – 1971. – 416с.
1645893
  Пшимановский Я. Четыре танкиста и собака : повесть / Я. Пшимановский. – М., 1985. – 647с.
1645894
  Пшимановский Я. Четыре танкиста и собака : повесть / Я. Пшимановский. – Варшава
Кн.. 1. – 1985. – 439 с.
1645895
  Пшимановский Я. Четыре танкиста и собака : повесть / Я. Пшимановский. – Варшава
Кн. 2. – 1985. – 415с.
1645896
  Пшимановский Я. Четыре танкиста и собака. Повесть / Я. Пшимановский. – М., 1970. – 223с.
1645897
  Шипуля Л.Г. Четыре тарана в небе. / Л.Г. Шипуля. – Минск, 1982. – 127с.
1645898
  Сапаров А.В. Четыре тетради / А.В. Сапаров. – Л, 1962. – 407с.
1645899
  Ивантер Б.А. Четыре товарища / Б.А. Ивантер. – М, 1956. – 300с.
1645900
  Давыдов М. Четыре тополя : повесть / М. Давыдов; пер. с лакск. И.Минутко. – Москва : Детская литература, 1973. – 95 с.
1645901
  Кокшаров А. Четыре тощих года впереди / А. Кокшаров, Г. Мирзаян // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 11. – С. 68-70. – ISSN 1812-1896


  Парламентські вибори в Іспанії
1645902
  Пархоменко Вадим Степанович Четыре тревожных года : Повесть / Пархоменко Вадим Степанович. – Ленинград : Лениздат, 1976. – 215 с. : ил.
1645903
  Эренбург И.Г. Четыре трубки / И.Г. Эренбург. – М, 1936. – 97с.
1645904
  Мельниченко И.М. Четыре тысячи бурь / И.М. Мельниченко. – Донецк, 1963. – 48с.
1645905
  Дьяконов М.А. Четыре тысячи миль на "Сибирякове" / М.А. Дьяконов. – Ленинград, 1934. – 64с.
1645906
  Топорков В.Ф. Четыре угла счастья / В.Ф. Топорков. – Воронеж, 1985. – 240с.
1645907
   Четыре украинских вуза попали в список 800 лучших в мире // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2013. – 17 septembrie (№ 37)


  Компания OS опубликовала список 800 лучших университетов мира. Выше других в рейтинге стоит КНУ имени Тараса Шевченка: он разделил с десятью другими заведениями 441-450 место (QS присваивает отдельные места лишь первым 400 университетам, а остальные ...
1645908
  Шагинян М.С. Четыре урока у Ленина / М.С. Шагинян. – М., 1970. – 93с.
1645909
  Шагинян М.С. Четыре урока у Ленина / М.С. Шагинян. – М., 1972. – 285с.
1645910
  Шагинян М.С. Четыре урока у Ленина / М.С. Шагинян. – М., 1981. – 240с.
1645911
  Шагинян М.С. Четыре урока у Ленина / М.С. Шагинян. – Л., 1984. – 224с.
1645912
  Шагинян М.С. Четыре урока у Ленина / М.С. Шагинян. – К., 1986. – 244с.
1645913
  Шагинян М.С. Четыре урока у Ленина / М.С. Шагинян. – Москва, 1987. – 191 с.
1645914
  Шагинян М.С. Четыре урока у Ленина / М.С. Шагинян. – Москва, 1989. – 860 с. – В изд. также: Точка опоры / А . Коптелов
1645915
  Ларин Б.А. Четыре характеристики Славки Карасева / Б.А. Ларин. – Москва, 1965. – 112с.
1645916
  Горбач В.Ф. Четыре цвета ночи / В.Ф. Горбач. – Махачкала, 1959. – 223с.
1645917
  Зискинд Л. Четыре человека ищут революцию : на еврейском языке / Л. Зискинд. – Москва, 1933. – 172 c.
1645918
  Викторов В.Я. Четыре чемпиона. / В.Я. Викторов. – Москва, 1963. – 47с.
1645919
  Габрилович Е.И. Четыре четверти / Е.И. Габрилович. – Москва, 1975. – 318с.
1645920
  Бейлина Н.В. Четыре четверти года : повесть / Н.В. Бейлина. – Москва : Советский писатель, 1961. – 215 с. : ил.
1645921
  Высоцкий В.С. Четыре четверти пути / В.С. Высоцкий. – Москва, 1988. – 285с.
1645922
  Стуколкина Н.М. Четыре экзерсиса / Н.М. Стуколкина. – Москва, 1972. – 399с.
1645923
  Берлин И. Четыре эссе о свободе / И. Берлин ; пер. с англ. С. Векслер. – London : Overseeas publ. interchange, 1992. – 394 с.
1645924
  Вершинина И.Я. Четыре этажа музыки / И.Я. Вершинина. – Москва, 1966. – 48с.
1645925
  Салагаева З.М. Четыре этюда об осетинской прозе. / З.М. Салагаева. – Орджоникидзе, 1970. – 244с.
1645926
  Жорницкая М.Я. Четыре якутских танца / М.Я. Жорницкая. – Якутск, 1960. – 96с.
1645927
  Палерма С. Четырежды в бегах / С. Палерма. – Ленинград, 1935. – 172 с.
1645928
  Лазаренка В.Г. Четырежды Герой Советского Союза, Герой Монгольской Народной Республики, Маршал Советского Союза Жуков Георгий Константинович // Наградовед : изд. Русской Геральдической Коллегией : науч.-попул. ист. альманах : прилож. к журн. "Гербовед" / [гл. ред. В.Г. Лазаренко ; общ. ред. совет: А.Б. Деревщиков (пред.) и др.]. – Москва ; Киев : [б. и.], 2003. – С. 11-20
1645929
  Руднев К. Четырежды президент. Как жизненные принципы Франклина Делано Рузвельта помогли ему сделать США великой державой // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 15. – С. 10-11


  Франклин Делано Рузвельт США также известен под инициалами - ФДР (1882-1945) - 32-й президент США, одна из центральных фигур мировых событий первой половины XX века, возглавлял США во время мирового экономического кризиса и Второй мировой войны. ...
1645930
   Четырежды рожденный. – М., 1979. – 201с.
1645931
  Балцан И.Л. Четыреста соловьев / И.Л. Балцан. – Кишинев, 1962. – 148 с.
1645932
  Добряков В.Л. Четырехволновое параметрическое смешание в парах щелочных металлов в условиях двухфотонного резонанса и релаксации : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Добряков В.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1993. – 18л.
1645933
  Добряков В.Л. Четырехволновое параметрическое смешение в парах щелочных металлов в условиях двухфотонного резонанса и релаксации : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Добряков В.Л.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 124л. – Бібліогр.:л.118-124
1645934
  Кметь А.Б. Четырехзначная логика / А.Б. Кметь. – Москва, 1991. – 95с.
1645935
  Брадис В. Четырехзначные математические таблицы / В. Брадис. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград, 1930. – 43 с.
1645936
  Брадис В. Четырехзначные математические таблицы / В. Брадис. – 5-е изд. – Москва, 1932. – 46 с.
1645937
  Брадис В. Четырехзначные математические таблицы / В. Брадис. – 7-е изд. – Харьков, 1934. – 48 с.
1645938
  Милн-Томсон Четырехзначные математические таблицы / Милн-Томсон, Л.Д. Комри. – Москва, 1961. – 245 с.
1645939
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы / В.М. Брадис. – 45-е изд. – Москва, 1974. – 95 с.
1645940
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы : для средней школы / В.М. Брадис. – 47-е изд. – Москва : Просвещение, 1976. – 95 с.
1645941
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы / В.М. Брадис. – 48-е изд. – Москва, 1977. – 95 с.
1645942
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы / В.М. Брадис. – 49-е изд. – Москва : Просвещение, 1978. – 95 с.
1645943
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы / В.М. Брадис. – 51-е изд. – Москва, 1980. – 96 с.
1645944
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы / В.М. Брадис. – 54-е изд. – Москва : Просвещение, 1984. – 95с.
1645945
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы / В.М. Брадис. – 55-е изд. – Москва, 1986. – 93 с.
1645946
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы / В.М. Брадис. – 56-е изд. – Москва, 1988. – 95 с.
1645947
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы / В.М. Брадис. – 57-е изд. – Москва, 1990. – 93 с.
1645948
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы / В.М. Брадис. – 58-е изд. – Москва, 1992. – 93 с.
1645949
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы. / В.М. Брадис. – 50-е изд. – Москва : Просвещение, 1979. – 95с.
1645950
  Михель В.М. Четырехзначные таблицы логарифмов / В.М. Михель. – Москва-Ленинград, 1947. – 30 с.
1645951
  Козлов И.А. Четырехканальное усилительно-коммутационное устройство / И.А. Козлов. – Москва, 1980. – 71с.
1645952
  Козлов И.А. Четырехканальное усилительно-коммутационное устройство / И.А. Козлов. – Москва, 1980. – 72 с.
1645953
  Халифман И.А. Четырехколесные корсары / И.А. Халифман. – Москва, 1982. – 319с.
1645954
  Литке Ф.П. Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан на военном бриге "Новая Земля" в 1821-1824 годах. / Ф.П. Литке. – Москва, 1948. – 334с.
1645955
  Дагларджа Ф.Х. Четырехкрылая птица / Ф.Х. Дагларджа. – Москва : Радуга, 1984. – 207 с.
1645956
  Халифман И.А. Четырехкрылые корсары / И.А. Халифман. – Москва, 1978. – 319с.
1645957
   Четырехламповый приемник с полным питанием от сети переменного тока 110-120-220 вольт. – Харьков. – 16 с.
1645958
  Ерина Майя Васильевна Четырехлучевые кораллы пограничных отложений силура и девона Узбекистана : Автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.09 / Ерина Майя Васильевна ; Ленингр. горный ин-т. – Ленинград, 1977. – 28 с.
1645959
  Спасский Н.Я. Четырехлучевые кораллы СССР : учебн. пособ. / Н.Я. Спасский. – Ленинград, 1964. – 46с.
1645960
   Четырехмерная риманова геометрия. – Москва : Мир, 1985. – 334 с.
1645961
  Мандельбаум Р. Четырехмерная топология / Р. Мандельбаум. – Москва : Мир, 1981. – 286 с.
1645962
  Мостепаненко А.М. Четырехмерность пространства и времени / А.М. Мостепаненко, М.В. Мостепаненко. – Москва-Л, 1966. – 190с.
1645963
  Иванов А.Д. Четырехмерные три-ткани Боля и их интерпретации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Иванов А.Д.; МГУ им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 14л.
1645964
  Гандин Л.С. Четырёхмерный анализ метеорологических полей / Л.С. Гандин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 62с.
1645965
  Сазанов А.А. Четырехмерный мир Минковского / А.А. Сазанов. – Москва : Наука, 1988. – 224 с.
1645966
  Милн-Томсон Четырехначные математические таблицы / Милн-Томсон, Л.Д. Комри. – 2-е изд. – Москва, 1964. – 245 с.
1645967
  Гаврилюк М.А. Четырехплечие мосты переменного тока / М.А. Гаврилюк, Е.П. Соголовский. – Львов, 1975. – 175 с.
1645968
  Романих Б.Я. Четырехполюсники / Б.Я. Романих. – Минск, 1965. – 68с.
1645969
  Жуховицкий Б.Я. Четырехполюсники, длинные линии, нелинейные цепи / Б.Я. Жуховицкий, И.Б. Негневицкий
2. – 1-240с.
1645970
  Козин В.Р. Четырехрогий баран : рассказы / В.Р. Козин. – Москва : Советский писатель, 1968. – 488с.
1645971
   Четырехслойные палетки электрического зондирования ГП и палетки НК и ГВК. – М., 1957. – 100с.
1645972
  Кузьмин В.А. Четырехслойные полупроводниковые приборы / В.А. Кузьмин, К.Я. Сенаторов. – М, 1967. – 184с.
1645973
   Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину и его реализация. – М., 1977. – 359с.
1645974
  Лучинский Г.П. Четыреххлористый титан / Г.П. Лучинский. – Москва-Ленинград : Оборонгиз, 1939. – 92 с.
1645975
  Кветкаускас Вальдемарас Ионо Четырехцветная морфография - новый метод морфографического картографирования рельефа : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.04 / Кветкаускас Вальдемарас Ионо; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 24л.
1645976
  Остапенко С.В. Четырехчастные рассказы : [рассказы] / Сергей Остапенко. – Одесса : Астропринт, 2018. – 93, [3] с. – ISBN 978-966-927-359-8
1645977
  Щукин И.С. Четырехъязычный энциклопедический словарь терминов по физической географии / И.С. Щукин; Под ред. Спиридонова А.И. – Москва : Советская энциклопедия, 1980. – 703с.
1645978
  Граубин Г.Р. Четырехэтажная тайга / Г.Р. Граубин. – Иркутск, 1984. – 495с.
1645979
   Четырехязычный терминологический словарь по дистанционному зондированию земли. – Баку, 1986. – 206с.
1645980
   Четырнадцатая выставка московских художников книги : Каталог. – Москва : Советский художник, 1980. – 86 с.
1645981
   Четырнадцатая конференция Российской Коммунистической партии (большевиков) : Стенографический отчет. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1925. – 332 с.
1645982
  Лебедев Е.Б. Четырнадцатая международная конференция "Физико-химические и петрофизические исследования в науках о Земле" / Е.Б. Лебедев, А.В. Жариков, Р.М. Насимов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 196-200. – ISSN 0016-7525
1645983
   Четырнадцатая научная конференция : С 23 по 28 февраля 1959 г.: Рефераты докл. – Рига
Вып. 1. – 1959. – 116с.
1645984
  Гусева Н.В. Четырнадцатая сессия Международного симпозиума по взаимодействию вод с горными породами, Авиньон, Франция, 9-14 июня 2013 г. / Н.В. Гусева, Б.Н. Рыженко, С.Л. Шварцев // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 954-957. – ISSN 0016-7525
1645985
  Мережковский Д.С. Четырнадцатое декабря / Д.С. Мережковский. – Москва : АРМАДА, 1994. – 715, [5] с. : портр. – Загол. обл.: Романовы. Династия в романах. Николай I. - На корешке: Николай I. - В кн. также: К.А. Большаков. Царь и поручик ; Р.Б. Гуль. Скиф в Европе ; В.А. Соснора. Николай. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-051-9
1645986
  Роллан Р. Четырнадцатое июля. Дантон. Робеспьер : [пер. с фр.] / Ромен Роллан. – Москва : Искусство, 1989. – 415 с.
1645987
  Ильин Владимир Михайлович Четырнадцатое нисана (пятница) реконструкция по Матфею // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2009. – № 1 (44). – С. 134-140
1645988
  Нармаев М.Б. Четырнадцать богатырей : стихи и поэмы / Морхаджи Нармаев ;. – Элиста : Калмыцкое книжное издательство, 1978. – 93 с.
1645989
  Соловьева И.Н. Четырнадцать сеансов / И.Н. Соловьева, В.В. Шитова. – Москва : Искусство, 1981. – 222 с.
1645990
  Фуджа А. Четырнадцать сотен каури : (сказки йоруба) / А. Фуджа; Собраны Абайоми Фуджей ; Пер. с англ. Е. А. Бурошко и М. Л. Вира. – Москва, 1969. – 128 с.
1645991
  Грин А.С. Четырнадцать футов / А.С. Грин. – Кемерово, 1978. – 192с.
1645992
  Латышев В.В. Четьи-Минея Иоанна Ксифилина : (предварительное сообщение) / В.В. Латышев. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1913. – [10] с. – Отд. оттиск: Изв. Имп. Акад. Наук. 1913, стр. 231-240
1645993
  Воронич Г. Четья-Мінея 1489 року - перша спроба зближення церковнослов"янської з народнорозмовною українською мовою // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – C. 153-165. – ISBN 966-95452-3-8


  Уже найдавніші наші книги презентують взаємодію системи конфесійної старослов"янської мови з давньоруською літ. й живим мовленням східних слов"ян, а до кінця 11 ст. цілком сформувалася її давньокиївська редакція. Очевидно, церковнослов"янська мова ...
1645994
  Німчук В. Четья 1489 року в контексті сучасної україністики // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 1 (53). – C. 3-35. – ISSN 1682-3540


  Четья-Мінея 1489 р. - найдавніший збережений і точно датований переклад конфесійних текстів укр. мовою, тому вона унікальна в історії української культури. У статті висловлено нові думки про обставини створення цієї книги, про перекладача, докладно ...
1645995
  Воронич Г. Четья Мінея 1489 р. і кирило-мефодіївська традиція // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 2 (46). – С. 119-136. – ISSN 1682-3540


  Експлікацією на давньоукраїнських землях кирило-мефодіївської традиції, започаткованої серед слов"янських народів чехами ще в останній чверті 14 ст., є рукописна пам"ятка Четья Мінея 1489 р. - один із перших перекладів конфесійного тексту народною ...
1645996
  Діденко О.В. Четья Мінея 1489 року в культурологічному полі староукраїнської літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 277-281


  Стаття присвячена дослідженню Четьї Мінеї 1489 року в культурологічному полі староукраїнської мови та формуванню середнього функціонального стилю староукраїнської літературної мови XІV – XVI ст. На матеріалі текстів "Чтеніе о житіи и о погубленіи ...
1645997
  Воронич Ганна Василівна Четья Мінея 1489 року: українсько-білоруська мовна дискусія // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 41-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  Попри те, що пам"ятка докладно локалізована - її текст містить дату й місце переписування пам"ятки - Воинь, а також у ній названо автора (переписувача), в історії її вивчення актуальною є українсько-білоруська дискусія про право спадщини на неї. У ...
1645998
  Вацулик Я. Чех из Волыни в эпоху Первой мировой войны // Российские и славянские исследования : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 11. – C. 9-17. – ISSN 1995-5634
1645999
  Боровський О. Чехам набридло! Масова демонстрація у Празі з вимогами відставки чинного прем"єра та міністра юстиції // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 7-8 червня (№ 63). – С. 13


  "У чехів урвався терпець: у Празі тривають найбільші з часів падіння комунізму протести. За словами організаторів акції з об’єднання «Мільйон миттєвостей на підтримку демократії», в акції спротиву взяли участь приблизно 120 тисяч людей. Вацлавська ...
1646000
  Алексин А.Г. Чехарда : повести : для сред. и ст. возраста / Анатолий Алексин. – Доп. переизд. – Москва : Детская литература, 1990. – 413, [2] с.


  Содерж.: "Безумная Евдокия"; Раздел имущества; Дневник жениха; Третий в пятом ряду; А тем временем где-то...; Игрушка: Воспоминание о детстве, которого не было; Поздний ребенок; Добрый гений; Чехарда: (Позавчера и послезавтра); Сердечная недостаточность
<< На початок(–10)1641164216431644164516461647164816491650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,