Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1641164216431644164516461647164816491650(+10)В кінець >>
1642001
  Жадько В. "Шевченко і Києво-Печерська лавра" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 14-21 серпня (№ 36). – С. 3


  Про малюнок "Церква всіх святих", яку малював Т. Шевченко.
1642002
  Гладишев В. "Шевченко не известен..." (Тарас Шевченко "глазами заключённого" Андрея Синявского) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 90-101


  Стаття розглядає проблему рецепції особистості та творчості великого українського поета Тараса Шевченка, що зумовлена своєрідністю трагічної долі літературного критика та письменника, в"язня радянських концтаборів Андрія Синявського, який аналізує ...
1642003
  Боронь О. "Шевченко свідомо культивував свій образ..." / О. Боронь, Л. Ушкалов; розмову вела Ірина Андрейців // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 18 травня (№ 19/20). – С. 5, 9


  Тарас Шевченко став поетом № 1 в Україні, та чи справді ми його знаємо?
1642004
  Божко О. "Шевченко, я і Бог над нами..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 12 червня (№ 24). – С. 6, 7
1642005
  Деркач О. "Шевченко: націєтворення" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 24 квітня (№ 17). – С. 11, 16


  До 200-річчя Тараса Шевченка ювілейна виставка "Щевченко: націєтворення" розголрнута в Національному музеї літератури України.
1642006
  Біла А. "Шевченкоборча" парадтгма літературного бунтарства // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 33-37. – ISBN 966-8110-14-5
1642007
  Мукан А. "Шевченкова криниця випоїла духовно всіх нас " // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 6 - 13 березня (№ 12). – С. 6
1642008
  Мукан А. "Шевченкова криниця випоїла духовно всіх нас" // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 березня (11). – С. 7


  11 березня в Актовій залі головного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка відбулося урочисте засідання з нагоди 199-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. Відкрив засідання ректор університету Л. Губерський. В урочистому концерті взяли участь ...
1642009
  Круглова Л. "Шевченкова світлиця" // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 6


  23 червня 2014 року в Музеї історії КНУ імені Тараса Шевченка відбулося урочисте відкриття "Шевченкової світлиці", що прикрасила Музей новими експонатами. Ці матеріали були передані до Музею випускником юридичного факультету Київського університету ...
1642010
  Єрмоленко Юлія "Шевченкове сонце правди". До 125 річчя з дня народження основоположника наукового шевченкознавства, педагога, перекладача, літературного критика та громадсько-політичного діяча Павла Івановича Зайцева / Єрмоленко Юлія, Доценко Лідія // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 16-17 : фото
1642011
  Барабаш Ю. "Шевченковский текст" Ивана Дзюбы // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 3, май - июнь. – С. 346-368. – ISSN 0042-8795
1642012
  Воронова А. "Шевченкознавство XXI століття: завдання, виклики, перспективи" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-24 березня (№ 11). – С. 3


  Зградуються науковці: Г.Ф.Семенюк, О.М.Сліпушко, Р.П. Радишевський, Ю.І. Ковалів.
1642013
  Гнатенко В. "Шевченкознавчі студії" (1994–2009) : 196 років з дня народження Т.Г.Шевченка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Університетське шевченкознавство на початку нинішнього століття збагатилося новими монографічними виданнями: Ю. Дядищева-Росовецька "Фольклор і поетичне слово Тараса Шевченка" (2001); "Інтеграція позитиву в творчості Шевченка (аспекти символу, ...
1642014
  Хроменко І. "Шекспірівське питання" у дослідженнях сучасного вченого Іллі Гілілова // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 57-61
1642015
  Хроменко І. "Шекспірівське питання" у дослідженнях сучасного вченого Іллі Гілілова // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 3. – С. 48-50
1642016
  Хроменко І. "Шекспірівське питання" у дослідженнях сучасного вченого Іллі Гілілова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти та [ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 2-17
1642017
  Хроменко І. "Шекспірівське питання" у дослідженнях сучасного вченого Іллі Гіліова // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 1. – С. 62-64
1642018
  Мікульонок І.О. "Шелестка вода" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 2-3
1642019
  Лобзова С.Л. "Шеллингианство" В.П. Буренина в книге "Литературная деятельность Тургенева" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 56-65. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)


  В статье предлагается гипотеза, согласно с которой своеобразие историко-литературной концепции В.П. Буренина может быть выявлено путем реконструкции социально-философских предпосылок ее формирования. Одним из факторов осознается "теория гениев" Ф. ...
1642020
  Романцов О. "Шельма" - розвиток слова та реакція на нього в різний час // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 28-29
1642021
  Стародуб А "Шептицкий остаётся неизменно верным раз намеченному плану введения унии на Украине..." Діяльність митрополита Андрея Шептицькогов оцінках учасників Всеросійського Собору 1917-1918 років та Всеукраїнського Собору 1918 року // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2012. – Т. 25. – С. 421-434
1642022
   "Шереметьев Парк отель", Иваново. В гостях у английской сказки : "Лидеры туриндустрии 2007", ХІ премия // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 28 : Фото
1642023
   "Шестидесятые годы" в творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина. – Калинин, 1985. – 151с.
1642024
  Маланюк Є. [Шевченко] // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 5-8. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
1642025
  Жулинський М. «Шевченко. Присутність». Таку назву має харківський арт-пленер благодійного фонду «Велика родина» // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 9 (318). – С. 64-65


  Ініціатива Всеукраїнського благодійного фонду «Велика родина» щодо проведення Міжнародного конкурсу кінопроектів повнометражного ігрового художнього фільму, присвяченого 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Заслуговує на увагу громадськості та ...
1642026
  Антонович Д.В. Шевченко-маляр / Д.В. Антонович ; вступ. слово С.А. Гальченка. – Київ : Україна, 2004. – 272 с. – ISBN 966-524-145-1
1642027
  Захарчук О. Шевченко-музикант : мистецька палітра // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 114-117. – ISSN 0868-4790
1642028
   Шевченко-художник : бібліогр. покажчик (1839-2012) / [упоряд.: Н.І. Орлова, Л.І. Буряк, Б.А. Короленко ; редкол.: Стус Д.В. (голова) та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам"яті, Нац. музей Т. Шевченка. – Київ : Пріоритети, 2013. – 432, [2] с. – До 200-ліття Тараса Шевченка. - Імен. покажч.: с. 414-432. – ISBN 978-966-8809-57-6
1642029
   Шевченко-художник : бібліогр. покажчик (1839-2012) : до 200-ліття Тараса Шевченка : [у 2 т.] / [упоряд.: Н.І. Орлова, Л.І. Буряк, Б.А. Короленко, Т.В. Привалко ; редкол.: Стус Д.В. (голова) та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам"яті, Нац. музей Т. Шевченка. – Київ : Пріоритети. – ISBN 978-966-8809-62-0
Т. 2. – 2014. – 550, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 514-550
1642030
   Шевченко-художник 1814-1964. [Ізовидання] : [комплект листівок до 150 річчю до дня народження Т.Г. Шевченка] : 24 шт. – Киев : Мистецтво, 1963. – 24 л. : 24 листівки + 1 обкл.
1642031
  Кічура Л. Шевченко-художник в оцінці М. Голубця // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 174-183. – (Серія журналістика ; Вип. 31)


  У статті автор характеризує мистецьку спадщину Шевченка-пластика через призму творчості М. Голубця
1642032
  Діденко Н. Шевченко-художник і Києво-Печерська лавра : урок-екскурсія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 53-55. – ISSN 0130-5263
1642033
   Шевченко-художник. Альбом вибраних творів. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1954. – 47 с., іл.
1642034
   Шевченко-художник. Альбом вибраних творів. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1954. – 47 с., іл.
1642035
  Мунтян К.В. Шевченко-художник. Ілюстрації до літературних творів // Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – С. 118-120
1642036
  Шахова К.О. Шевченко-художник: романтик чи реаліст (націєтворчий аспект) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 96-100
1642037
  Яременко В. Шевченко і античність // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.111-114


  Висвітлення теми " Шевченко і античність" в книзі М.І.Шах-Майстренко " Шевченко і антична культура" (К.:Фахівець,1999.-288с.)
1642038
  Доркену А. Шевченко і Аркас: на перехресті життя та творчості // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5/6 (953/954). – С. 80. – ISSN 0131-6788
1642039
  Наєнко М. Шевченко і Гоголь у зарубіжній транскрипції // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 13 квітня (№ 15). – С. 6
1642040
  Степовичка Л. Шевченко і Гоголь. Мрії про плюсквамперфектне минуле // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4. – С. 60-65. – ISSN 0208-0710


  Літературна критика.
1642041
   Шевченко і Городищина / Т. Лисенко, Г. Берко, Г. Василенко, Л. Орел // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 9. – С. 103-109. – ISBN 978-966-920-125-6
1642042
  Богомолов І. Шевченко і грузинська періодика // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2002. – Вип. 47/48 : Україна Грузія. – С.183-190
1642043
  Івасейко С. Шевченко і духовний простір України // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 59-64. – ISSN 2225-3246
1642044
  Ребошапка І. Шевченко і Есхіл: інтертекстуальні співвідношення смислово-художніх кодів у трактуванні міфу про Прометея // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 64-67. – ISBN 978-606-745-014-9
1642045
   Шевченко і Закарпаття : До 175-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка: Бібліогр. покажч. – Ужгород, 1989. – 12с.
1642046
   Шевченко і Закарпаття.. – Ужгород, 1964. – 16с.
1642047
  Дубина М.І. Шевченко і Західна Україна / М.І. Дубина. – Київ : Вид-во Київського університету, 1969. – 155с.
1642048
  Цеглинський Г.І. Шевченко і його сучана критика : критичний етюд Гр. Цеглинського - відчитаний на музикально-декляматорському вечері у Львові в память Т. Шевченка. – Б. м. : б. в. – 4 с. – Окр. відб.з газети: Правда. У Львові, 1880, річник 13, випю 1, 2, 3 (замість: січень, лютий, березень) с. 49-56
1642049
  Овчаренко Е. Шевченко і Кавалерідзе // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 березня (№ 11). – С. 15
1642050
  Сергієнко Г.Я. Шевченко і Київ / Г.Я. Сергієнко. – Київ, 1987. – 324с.
1642051
  Попов П.М. Шевченко і Київський університет. / П.М. Попов. – Київ : Видавництво Київського університету, 1964. – 79 с.
1642052
  Захарчук О. Шевченко і кобзарське мистецтво // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 5 (919), травень. – С. 202-204. – ISSN 08-68-4790-1


  Творча постать Шевченка і кобзарське мистецтво органічно злились в одне ціле. Народні співці – бандуристи й кобзарі – зберігали нашу історичну пам’ять, оживляли та підтримували український дух, надихаючи до боротьби за національну гідність і свободу. В ...
1642053
  Кім С.В. Шевченко і Корейська література : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Кім С.В. ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 27 с.
1642054
  Яцюк В. Шевченко і Куліш: Художницькі діалоги // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 370-411
1642055
  Гаєцький З. Шевченко і Лермонтов // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2014. – № 3/4. – С. 173-182. – ISSN 0130-1608


  У 2014 р. світова громадськість відзначає два знакових ювілеї: 200-річчя від дня народження двох національних геніїв - Т. Шевченка і М. Лермонтова.
1642056
  Шупта-Вязовская Шевченко і Лермонтов: діалогічність художньої свідомості // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С .179-186


  "Влітку 1833 р. Гоголь у листах до М. Максимовича закликає вченого їхати до Києва, бо й сам збирається викладати історію в Київському університеті". С. 191.
1642057
  Шубравський В.Є. Шевченко і літератури народів СРСР / В.Є. Шубравський. – Київ, 1964. – 271с.
1642058
  Русова С. Шевченко і малі діти // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 70-72. – ISBN 5-7763-1258-2
1642059
  Баранов Віктор Шевченко і ми = Тарас Шевченко у моєму житті : публіцистика // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 2-14. – ISSN 0208-0710
1642060
  Глодя К. Шевченко і ми (Кобзар в інтерпретації Сергія Кушніренка) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 44-51


  Проаналізовано публіцистику Сергія Кушніренка, зокрема статтю "Шевченко й ми. (Думки і зауваги до характеристики)". Визначено специфіку потрактування постаті й творчості Тараса Шевченка.
1642061
  Ткаченко О. Шевченко і мови: ерудиція і творчість // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 8 (644). – С. 3-16. – ISSN 0236-1477
1642062
  Грінченко М.О. Шевченко і музика / М.О. Грінченко. – Х., 1941. – 111с.
1642063
  Одарченко П. Шевченко і музика // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1987. – Vol. 38, № 445, березень : березень. – С. 4-6


  До 125-річчя з дня смерти Т. Шевченка.
1642064
  Ревуцький Д. Шевченко і народна пісня / Д. Ревуцький; [ред. О. Брескін]. – [Харків] : Мистецтво, 1939. – 63, [1] с.
1642065
  Комаринець Теофіл Шевченко і народна творчість / Комаринець Теофіл. – Київ : Держлітвидав, 1963. – 232с.
1642066
  Кирилюк Є.П. Шевченко і передова російська культура // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 5-7
1642067
  Дробот Н. Шевченко і пісня = Інтегрований дослідницько-пошуковий проект // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 44-49


  З народного мистецтва, з фольклору, з народної пам"яті, мов з чистої криниці, ще дитиною черпав Тарас знання про давноминулі віки. Народною піснею вкинуто було в душу Тараса промінчики вічної краси. Українська пісня – це найцінніший духовний скарб ...
1642068
  Щурат В.Г. Шевченко і поляки / В.Г. Щурат. – Львів, 1917. – 131с.
1642069
  Крементуло В.К. Шевченко і польська література : Дис... канд. філол.наук: / Крементуло В.К.; КДУ ім Т.Г.Шеченка. – К, 1953. – 357л. – Бібліогр.:л.334-356
1642070
   Шевченко і розвиток мов та літератур народів СРСР і країн соціалістичної співдружності.. – К., 1989. – 149с.
1642071
  Шабліовський Є.С. Шевченко і російська революційна демократія / Є.С. Шабліовський. – Київ : Академвидав, 1958. – 322 с.
1642072
  Гудзій М.К. Шевченко і російська революційно-демократична думка // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т. 2 : Т.Г. Шевченко в радянському літературознавстві. – С. 158-166
1642073
  Прийма Ф.Я. Шевченко і російський визвольний рух / Ф.Я. Прийма. – К, 1966. – 182с.
1642074
  Юрчишина О. Шевченко і Руданський / О. Юрчишина, О. Боржковський // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 31 жовтня-6 листопада (№ 43). – С. 12


  У 2014 р. святкуватимемо дві славетні дати - 200-річчя Великого Кобзаря, генія українського народу Тараса Шевченка та 180 р. від дня народження лікаря-поета Степана Руданського. Свого часу укр. поет-класик, міський лікар з Ялти Степан Руданський, ...
1642075
   Шевченко і світ : літературно-критичні статті. – Київ : Дніпро, 1989. – 316 с. – Бібліогр. в підрядк.прим. – ISBN 5-308-00288-6
1642076
  Бондаренко І.П. Шевченко і система вартістних орієнтацій у японській поезії // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 104-110
1642077
  Білецький О.І. Шевченко і слов"янство // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т. 2 : Т.Г. Шевченко в радянському літературознавстві. – С. 133-147
1642078
  Кирилюк Є.П. Шевченко і слов"янські народи / Є.П. Кирилюк. – Київ : АН УРСР, 1958. – 62 с.
1642079
   Шевченко і Сумщина.. – Суми, 1989. – 74с.
1642080
  Равлюк М.Т. Шевченко і сучасність / М.Т. Равлюк. – Київ, 1964. – 47с.
1642081
  Поліщук В.Т. Шевченко і творчість М. Старицького: стильовий аспект // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 38-40
1642082
  Шпіталь І. Шевченко і Україна // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : наук.-інформ. видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2013. – № 3 (86) : травень - червень. – С. 56-61
1642083
  Русанівський М.С. Шевченко і українська література першої половини XIX ст. (lо проблеми творчого формування раннього Шевченка) : дисс... канд. філол. наук / Русанівський М.С. – Київ, 1940. – 180 л. – Надруковано на друк. маш.
1642084
  Семенюк Г.Ф. Шевченко і українська нація // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 3-8
1642085
  Кобилецький Ю. Шевченко і Франко / Ю. Кобилецький. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – 126 с.
1642086
  Житецький І. Шевченко і харківська молодь : [Матеріали і замітки про Шевченка] / [подав Ігн.П. Житецький] // Матеріали з громадського і літературного життя України / І. Житецький. – Б. м. – С. 143-148. – Бібліограф. в подстрок примітках
1642087
  Наєнко М. Шевченко і художній образ Гоголя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 квітня (№ 16). – С. 8-9
1642088
  Колодний А. Шевченко і Церква // Релігія в історії і духовності українців : вибр. праці Юрія Мулика-Луцика / Мулик-Луцик. – Київ : УАР, 2019. – С. 209-223. – (Серія "Мислителі української діаспори"). – ISBN 978-966-02-7167-8
1642089
  Сверстюк Є. Шевченко і час / Є. Сверстюк. – Київ : Воскресіння, 1996. – 160 с. – ISBN 966-7017-01-Х
1642090
  Руденко Ю. Шевченко і Чубинський: ідейно-духовна спорідненість. Вірші "Тарасова ніч" і "Ще не вмерла України..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 23 квітня (№ 17). – С. 6
1642091
  Одарченко П. Шевченко і Шекспір // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 182, березень : березень. – С. 11-13
1642092
  Кулага О. Шевченко і Шишаччина // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21березня (№ 12). – С. 13


  Стежками Кобзаря на Шишаччині.
1642093
  Дзюба І. Шевченко і Шіллер: візія ідеального стану суспільства // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 161-172. – ISBN 966-7759-23-7
1642094
   Шевченко і шістдесятництво / підготували бібліографи НБУ ім. Ярослава Мудрого // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 35-36
1642095
  Бондаренко І.П. Шевченко і японська поезія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 82-88. – ISBN 966-8188-10-1
1642096
  Дука М.В. Шевченко Іван Іванович / М.В. Дука, В.І. Червінський // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 311. – ISBN 96966-8060-04-0
1642097
  Червінський В.І. Шевченко Іван Іванович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 26. – ISBN 978-966-96992-6-8
1642098
  Іваницька Л.В. Шевченко Іван Іванович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 98 : фото
1642099
  Червінський В.І. Шевченко Іван Іванович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 23-24. – ISBN 978-617-7107-25-4
1642100
  Червінський В.І. Шевченко Іван Іванович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 118. – ISBN 978-617-7107-52-0
1642101
   Шевченко Іван Іванович (1903-1974) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 533. – ISBN 978-966-439-754-1
1642102
  Павленко-Луців Шевченко й Гоголь - вороги Москви // Бюлетень / Наукове товариство ім. Шевченка. Канадійний відділ. – Торонто, 1952. – Рік 3, ч. 1(3), Липень/Серпень. – С. 57-58
1642103
  Ушкалов Л. Шевченко й Данилевський: життя, мистецтво, філософія // Semper tiro : зб. на пошану проф. Володимира Панченка : [до 60-річчя від дня народження / упоряд.: В.П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 267-282. – ISBN 978-966-518-659-5
1642104
  Возняк М.С. Шевченко й княжна Репніна : (Епізод із першої подорожі на Україну) / Михайло Возняк. – Львів : Накл. вид. спілки "Діло" ; [З друк. вид. спілки "Діло"], 1925. – 118 с.
1642105
  Парадиський Ол. Шевченко й релігія / Ол. Парадиський. – Харків : Державне видавництво художньої літератури, 1930. – 77 с.
1642106
  Приходько П.Г. Шевченко й український романтизм 30 -50 рр. ХІХ ст. / П.Г. Приходько; АН УРСР Державний музей Т.Г. Шевченка. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1963. – 316 с.
1642107
  Тичина П. Шевченко й Чернишевський : Драматична поема. Поезії / П. Тичина. – 2-е вид. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 114,/6/с.
1642108
  Ющенко О.Я. Шевченко йде по світу / О.Я. Ющенко. – Київ : Молодь, 1964. – 131 с.
1642109
  Гандзій О. Шевченко казав Костомарову: "Ти, Миколо, хочеш усіх слов"ян до попівської хати повернути". Кирило-Мефодіївське товариство започаткувало український політичний рух // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ, 2021. – № 4 (557), 28 січня 2021. – С. 47-50


  У січні 1846-го в Києві виникло Кирило-Мефодіївське товариство. Його називають першою українською політичною організацією. Чи це справді так?
1642110
  Дорошенко Д.И., Зайцев П. Шевченко как живописец и гравер : [Вступ. ст. Д. Дорошенко и альбом]. – Киев : Изд. журн. "Искусство", 1914. – 1-4, 13-16, 41-52 с., 24 л. ил., портр. : ил. – Авт. указаны в конце текста. - Экз. деф., без тит. л.


  Шевченко-художник в Киеве / Павел Зайцев
1642111
  Шепель Л. Шевченко Лариса Вячеславівна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 254-255. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1642112
   Шевченко Лариса Іванівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 533-534. – ISBN 978-966-439-754-1
1642113
  Барановська Н.П. Шевченко Леся Антонівна : [некролог] / Н.П. Барановська, Л.В. Ковпак, С.С. Падалка // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 235-236. – ISSN 0130-5247


  "15 травня 2017 р. на 86-му році життя завершився земний шлях доктора історичних наук, професора Лесі Антонівні Шевченко."
1642114
   Шевченко Людмила Іванівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 534. – ISBN 978-966-439-754-1
1642115
  Мамалига А. Шевченко Людмила Юріївна : [спогади] / Анастасія Мамалига, Юрій Єлісавенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 360-361. – ISBN 978-966-2726-03-9
1642116
  Яцюк В. Шевченко малює Переяславщину // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 201-205. – ISSN 0869-3595
1642117
  Яцюк Шевченко малює Переяславщину / Яцюк, в. // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 201-205. – ISSN 0130-321Х
1642118
  Яцюк Володимир Шевченко малює Переяславщину // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 201-205. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
1642119
   Шевченко мобілізує! // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 3). – С. 1


  9 березня з ініціативи Міністерства культури та Національної радіокомпанії "Радіо культура" відбувся безперервний 18-годинний радіомарафон "Шевченко мобілізує!", в якому взяли участь і курсанти Військового інституту КНУ. Курсанти Військового інституту ...
1642120
  Ванін Ю. Шевченко мовами народів світу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 25 квітня (№ 8). – С. 19


  У Центральній бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва відбувся захід "Шевченкіана мовами народів світу": "Живильна сила Шевченкової криниці". Твори Т.Г. Шевченка на різних мовах світу.
1642121
  Арістархова О. Шевченко на Броварщині // Шевченківський краєзнавчий альманах : Науково-популярне видання. Пробний випуск. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка / Всеукраїнський культурно-науковий фонд Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 2005. – С. 33-37
1642122
  Кралюк П. Шевченко на Волині: здогади і контрверсії / Розмовляв Віктор Мазаний // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 12 грудня (№ 48). – С. 4


  Розмова з доктором філософських наук, професором, письменником, проректором Національного університету "Острозька академія" Петром Кралюком, який дослідив волинські шляхи Тараса Шевченка.
1642123
  Хоменко Є.І. Шевченко на Прилуччині. / Є.І. Хоменко. – Прилуки, 1928. – 47с.
1642124
  Погребенник Я.М. Шевченко німецькою мовою / Я.М. Погребенник. – Київ, 1973. – 299с.
1642125
   Шевченко Олександр Оксентійович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 36. – ISBN 966-7024-23-1
1642126
   Шевченко Олександр Оксентійович (1937-2016) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 534. – ISBN 978-966-439-754-1
1642127
   Шевченко Ольга Григорівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 298-299 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1642128
   Шевченко Ольга Григорівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 306-307. – ISBN 978-966-439-961-3
1642129
  Якель Р. Шевченко повернувся... на поштовій марці // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 15-21 березня (№ 9). – С. 16


  Непомітний, але багатозначний факт: 1971 р. український емігрант проф. Станіславської гімназії Михайло Самоверський переконав правителя Парагваю - самого генерала Стресснера — випустити конверт із маркою, на якій був зображ. Т.Шевченко. І державна ...
1642130
  Сверстюк Є. Шевченко понад часом : до 200-річчя від дня народження // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21березня (№ 12). – С. 1, 8-9
1642131
  Сверстюк Є. Шевченко понад часом = Shevchenko over the times : есеї / Євген Сверстюк ; упоряд. Олексій Сінченко. – Вид. 3-є, випр. та допов. – Київ : КЛІО, 2015. – 342, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажчик: с. 330-334. - Покажч. цит. творів Шевченка: с. 335-338. – ISBN 978-617-7023-26-4
1642132
  Сидоржевський М. Шевченко прийшов на землю для того, щоб сказати людству і людині важливі істини // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 15 березня (№ 5). – С. 02
1642133
  Попов П.М. Шевченко про Китай / П.М. Попов. – К., 1958. – 185-206с.
1642134
  Марченко М.І. Шевченко про майбутнє українського народу // Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С.414-423. – (Б-ка "Ейдосу")
1642135
  Даниленко І. Шевченко проти "вінценосної громади": історія, аналіз та реінтерпретація поеми-циклу "Царі" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (639). – С. 26-34. – ISSN 0236-1477
1642136
  Сюндюков І. Шевченко проти Системи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 листопада (№ 198/199). – С. 20


  Два академічні дослідні інститути НАН України підготували фундаментальний том документів "Слідсо-наглядові справи Тараса Шевченка. 1847 - 1859".
1642137
  Сюндюков І. Шевченко проти Системи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 09-10 листопада (№ 203/204). – С. 20


  Два академічні дослідні Інститути НАН України підготували фундаментальний том документів "Слідчо-наглядові справи Тараса Шевченка. 1847 - 1859".
1642138
  Дзюба І. Шевченко розмовляє з нами // Щоденник / Т.Г. Шевченко. – Вид. 2-ге. – Київ, 2014. – С. 3-16. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ;Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-46-7
1642139
  Вергановська О. Шевченко серед сучасних собі українських письменників / О. Вергановська. – Львов, 1925. – 19с.
1642140
  Гандзій О. Шевченко сильно розхвилювався, заплакав і почав обіймати мене й цілувати // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 19 (372), 18 травня 2017. – С. 47-50


  Микола Костомаров на засланні проводив сеанси магнетизму.
1642141
   Шевченко Т. Г. 1814-1861. До 125-річчя з дня..., 1939. – с.
1642142
  Красицький Д.Ф. Шевченко Т.Г. Казашка Катя / Д.Ф. Красицький; (текст Д. Красицького). – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – [3] с.
1642143
  Жадько В. Шевченко Т.Г. на Маньківщіні // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 995. – ISBN 978-966-8567-14-8
1642144
  Кошова Людмила Шевченко та "История русов" / Кошова Людмила. – Х., 1928. – 23с.
1642145
  Павлюк М. Шевченко та Айвазовський // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 125-134. – ISBN 966-7679-57-8


  Листи Т. Шевченка про його негативне відношення до І. Айвазовського.
1642146
   Шевченко та його доба.. – К.
2. – 170с.
1642147
   Шевченко та його доба.. – Харків
1. – 1925. – 200с.
1642148
  Лазаревський О.О. Шевченко та Лазаревські / О.О. Лазаревський. – Київ, 2004. – 80с.
1642149
  Маланій О. Шевченко та родина Алчевських // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 127-138. – ISSN 2304-9383


  У статті йде мова про вічні духовні цінності, їх культивацію і наступність у поколіннях українських родин, про значення імені і творчості Т. Шевченка у формуванні національно-культурного вектору "сімейного мікрокосму" шляхетних родів в Україні в кінці ...
1642150
  Короткий В. Шевченко Тарас Григорович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 299-301. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
1642151
  Жадько В. Шевченко Тарас Григорович (- український поет, художник, мислитель) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 985-986. – ISBN 978-966-8567-14-8
1642152
  Дічек Н.П. Шевченко Тарас Григорович (1814-1861) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 258-267. – ISBN 966-06-0367-3
1642153
   Шевченко Тарас Григорович і Вінничина : Бібліогр. покажч. – Вінниця, 1991. – 39с.
1642154
  Курас І. Шевченко Тарас Григорович. Український поет, художник, мислитель // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 340-342. – ISBN 966-642-207-7
1642155
  Драган А. Шевченко у Вашінгтоні = Shevchenko in Washington : до історії пам"ятника Кобзареві України у столиці Америки / Антін Драган. – Jersey City ; New York : Вид-во Укр. Нар. Союзу "Свобода", 1984. – 138 с. : портр., фот. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1642156
  Сидорук А. Шевченко у Вашінгтоні // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 10 (175). – С. 42-43. – ISSN 1996-1561
1642157
  Жук О. Шевченко у кадрі. До 200-річчя поета знімуть кілька документальних картин, але жодної ігрової // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 13 листопада (№ 166). – С. 10
1642158
  Левицький М. Шевченко у клешнях скорпіонів // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – 25 травня (№ 21). – С. 6. – ISSN 0027-8254


  Царська цензура не тільки зарізала твори Т. Шевченка, а й старалася стерти з народної свідомості ім"я поета.
1642159
  Мейзерская Т.С. Шевченко у колі Рєпніних // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С .171-179


  "Влітку 1833 р. Гоголь у листах до М. Максимовича закликає вченого їхати до Києва, бо й сам збирається викладати історію в Київському університеті". С. 191.
1642160
  Грабович Г. Шевченко у критиці Євгена Маланюка // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 29-34
1642161
  Сюндюков І. Шевченко у планетарному контексті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 1 квітня (№ 56/57). – С. 31


  Нова книжка академіка Івана Дзюби присвячена творчості великого поета "як голосу людства в українській нації".
1642162
  Мацько Л. Шевченко у полілозі національних культур // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 16-23 жовтня (№ 45). – С. 10-11


  Про роль Т. Шевченка у становленні української нації, української літературної мови і його вплив на історію українства.
1642163
  Чужа О. Шевченко у Празі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 10 березня (№ 5). – С. 7


  Науково-практичне видання Народного музею Тараса Шевченка Львівського палацу мистецтв "Речники Правди" (до українсько-чеських взаємин), у якому автор-упорядник Зеновія Філіпчук зібрала довідковий матеріал про відомих і маловідомих представників ...
1642164
  Чередниченко О. Шевченко у франкомовному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-10. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено історію засвоєння творчості Шевченка у франкомовному світі. Множинність перекладів свідчить про глибоку рецепцію ідей митця і невмерущість його образів, близьких людям в усьому світі.
1642165
  Чередниченко О.І. Шевченко у франкомовному світі // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 279-298. – ISBN 978-966-439-715-2
1642166
   Шевченко Федір Данилович (1920-2002) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 534-535. – ISBN 978-966-439-754-1
1642167
  Шевченко Л.В. Шевченко Федір Павлович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 312. – ISBN 96966-8060-04-0
1642168
  Поліщук В. Шевченко як "абсолютна актуальність" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 23 березня (№ 6). – С. 7


  Монографічне дослідження Людмили Тарнашевської "Шевченко - поет сучасний": прочитання крізь призму шістдесятництва".
1642169
  Тарнашинська Л. Шевченко як духовна призма: національна онтологія українського шістдесятництва // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (639). – С. 74-90. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються проекції Шевченкового слова у творчості літературного покоління шістдесятників.
1642170
  Соломарська О. Шевченко як естет і аристократ духу / О. Соломарська, Д. Горбачов // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 1/2 (41/42) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 7-43. – ISSN 1728-6875
1642171
  Соломарська О. Шевченко як естет і аристократ духу / О. Соломарська, Д. Горбачов // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 2 (46) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – C. 7-33. – ISSN 1728-6875
1642172
  Соломарська О. Шевченко як естет і аристократ духу. Частина третя / О. Соломарська, Д. Горбачов // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 4 (48) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 7-24. – ISSN 1728-6875
1642173
  Соломарська О. Шевченко як естет і аристократ духу. Частина четверта / О. Соломарська, Д. Горбачов // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 2 (62) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 7-24. – ISSN 1728-6875
1642174
  Гривінський Р. Шевченко як ключ до української ідентичності та історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 лютого (№ 27/28). – С. 21


  У Києві відбувся круглий стіл до 200-річчя від дня народження Кобзаря.
1642175
  Грабович Г.Г. Шевченко як міфотворець : семантика символів у творчості поета / Григорій Грабович ; пер. з англ. С. Павличко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 212 с. – ISBN 5-333-00692-X
1642176
  Мовчанюк В. Шевченко як поет - творець української перспективи // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С .214-227. – ISBN 966-7759-23-7
1642177
  Тарнашинська Л. Шевченко як призма самоідентифікації: система апеляцій та відлунь у поезії Ліни Костенко та Ірини Жиленко // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 238-257. – ISBN 978-966-920-092-1
1642178
  Тарнашинська Л. Шевченко як призма самоідентифікації: система апеляцій та відлунь у поезії Ліни Костенко та Ірини Жиленко // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 238-257. – ISBN 978-966-920-140-9
1642179
   Шевченко як текст і метатекст // Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 22-27. – ISSN 0207-7159


  Професійна дискусія "Ювілей Тараса Шевченка в театральному вимірі".
1642180
  Грицай О, Шевченко як учитель / Остап Грицай. – У Львові (Львів) : Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1914. – 17 с. – передрук з ювілейного числа "Нашої Школи" з 1914р.
1642181
  Росовецький С. Шевченко як фольклорист // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 90-97
1642182
  Барвінський Б.О. Шевченко яко "атеїст" та поет "ненависті" / [Богдан Барвінський]. – [Львів] : [Ред. "Руслана"], 1910. – 16 с. – Окр. відб.: Руслан. 1910, ч. 123-125. Переклад з "Przeglad-y". 1910, ч. 114. - Екз. без обкл. та тит. л., описан за інв. книгою
1642183
  Грабович Г.Г. Шевченко якого ми знаємо : (з проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета) / Григорій Грабович. – Київ : Критика, 2000. – 317 с. – ISBN 966-7679-14-4
1642184
   Шевченко японською мовою : матеріали до курсу "Теорія та практика художнього перекладу" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.П. Бондаренко, Х. Катаока, А.В. Мазурок та ін.] ; пер. яп. Мураі Такаюкі, Окамото Такао. – Київ : Київський університет, 2017. – 276, [1] с. – Твори парал. укр., яп. – Бібліогр.: с. 34-35 в тексті передм.: с. 3-33. – ISBN 978-966-439-949-1
1642185
   Шевченко Ярославна Миколаївна // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 54-55. – ISBN 966-7024-23-1
1642186
  Бойко Ю. Шевченко, визволений від большевицької фальсифікації ["Українська думка". - 1943. - 1 грудня. - Ч. 93 (226). - С. 3.] // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 242-246. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
1642187
  Конашевич С. Шевченко, Сельвінський. Окупація // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 березня (№ 12). – С. 5


  120 років від дня народження Іллі Львовича Сельвінського — російського поета, журналіста, перекладача.
1642188
  Драгоманов М.П. Шевченко, українофіли й соціялізм / М. Драгоманів ; з передмовою Івана Франка. – Друге виданнє. – Львів : Hакладом Укp.-Руської видав. спілки ; [Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; під заpядом К. Беднаpського], 1906. – XI, 157, [6] с. – (Літ.-наук. б-ка Укp.-Руської видав. спілки ; Сеp. 1; ч. 97)
1642189
  Лобода А. Шевченко, як голос народної душі / А. Лобода, проф. – [Київ], 1921. – С. 27-32
1642190
  Балабан М. Шевченко, який об"єднує // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 24 лютого (№ 8). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Про зустріч представників навчальних закладів, освітніх і наукових установ, які носять ім"я Тараса Шевченка. Акція була присвячена 200-річчю від дня народження Великого Кобзаря.
1642191
  Константинова К. Шевченко. Послухайте... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 1-6 березня (№ 7). – С. 13


  200-річчя від дня народження Кобзаря: крізь призму часу і особистого досвіду. DT.UA в рік Шевченка розпочинає цикл публікацій. Кореспонденти звернулися до науковців, істориків, літературознавців, мистецтвознавців, журналістів із проханням розповісти - ...
1642192
   Шевченко. Фото-виставка.. – 25с.
1642193
  Галата С. Шевченко: "Квантове переосмислення" // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 10 червня (№ 23). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  На базі КНУ імені Тараса Шевченка провели нагородження переможців ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Переможців також привітав проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров.
1642194
  Гришко В. Шевченко: 1847 - 1917 - 1987 // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1987. – Vol. 38, № 451, вересень : вересень. – С. 14-16
1642195
  Кривов А.С. Шевченко: архитектура нового города / А.С. Кривов, М.И. Левин. – Алма-Ата : Казахстан, 1982. – 96 с. : ил.
1642196
  Генералюк Л. Шевченко: від малювання українських храмів до мислеформи України як храму // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 15-37. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "Образ храму в Шевченковій спадщині є семантичним ядром його картини світу. Художник епохи романтизму, що бачив світ, за К.-Д. Фрідріхом і К. Брюлловим, “очима духовними”, патріот, орієнтований на рекультуризацію українства, Шевченко в малярстві, ...
1642197
  Жулинський М.Г. Шевченко: повернення "в нашу Україну" // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 271-285. – ISBN 978-966-00-0899-6
1642198
  Жулинський М. Шевченко: повернення "В нашу Україну" // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 12-30. – ISBN 966-95452-3-8


  У статті життя і творчість Т. Шевченка аналізується з моменту вибору і формулюванню ним "об"ємної етнонаціональної програми, яка працюватиме століттями", простежується складний процес творення поетом основ української національної ідентичності, ...
1642199
  Кралюк П. Шевченко: ставлення до Росії та Польщі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 22


  "...У Тараса Григоровича багато можна знайти такого, що пояснює наші реалії і може бути орієнтиром. Треба тільки уважно читати його твори".
1642200
  Кралюк П. Шевченко: ставлення до України та Польщі // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 3 (92), травень - червень. – С. 55-60
1642201
  Яременко В. Шевченкова "гармонія": християнсько-богословський аспект // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 33-42
1642202
  Борейчук О. Шевченкова "Експедиція" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 28 травня (№ 22). – С. 7


  До дня перепоховання Тараса Шевченка кафедра історії української літератури і шевченкознавства та Всеукраїнській навчально-науковий центр шевченкознавства Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка організували перегляд фільму "Експедиція" К. ...
1642203
  Сверстюк Є. Шевченкова "Княгиня" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 березня (№ 11). – С. 1, 4


  Про повість Т.Г. Шевченка "Княгиня"
1642204
  Юдіна І. Шевченкова "Лілея" і вчительське відчуття літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 18-21
1642205
  Банера А. Шевченкова віра // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 101-110. – ISSN 2304-9383


  Запропоновано новий підхід до проблеми визначення християнського світогляду поета, який полягає у прямому зіставленні художніх текстів Шевченка та Біблії.
1642206
   Шевченкова дорога в Білорусь : Літературно-публіцистичний збірник. – Львів : Світ, 2004. – 272 с. – (Шевченко і світ). – ISBN 966-603-313-5
1642207
  Мовчанок В. Шевченкова ідея України і "Книги буття українського народу" М. Костомарова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 3-16. – ISSN 0236-1477


  Українському культурному пожвавленню сприяли видання народних пісень М. Цертелева 1819, і М. Максимовича 1827, 1834 рр. С. 8.
1642208
  Жадько В. Шевченкова ікона. Пензель Кобзаря торкнувся лику Діви Марії = Пензель Кобзаря торкнувся лику Діви Марії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 7-14 березня (№ 8). – С. 13


  "...Тарас Шевченко торкнувся своїм пензлем сакральної теми: він був безпосередньо причетний до реставрації ікони Діви Марії... На початку жовтня 1846 р. в складі Археографічної комісії зі збирання старих актів Т. Шевченко разом із професором ...
1642209
  Дядищева-Росовецька Шевченкова інтерпретація української народної епітетики // "Орю свій переліг... та сію слово" : шевченкознавча монографія / Л.М. Задорожна, Дядищева-Росовецька, С.В. Задорожна, А.О. Гудима, А.О. та ін. Шаповалова. – Київ : Логос, 2012. – С. 177-221. – ISBN 978-966-171-538-6
1642210
  Скоць А. Шевченкова казематна поезія-пісня "Ой три шляхи широкії..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 53-55. – ISSN 0130-5263
1642211
  Ернст Ф. Шевченкова картина «Невільник» // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 4 (48) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 33-40. – ISSN 1728-6875
1642212
  Хоменко О. Шевченкова концепція розвитку української словесності як квінтесенція самостійницької ідеї кирило-мефодіївців // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (61). – C. 30-37. – ISSN 2413-7065
1642213
   Шевченкова Криниця : збірник афоризмів із творів Тараса Шевченка. Думка про бога, людей і Україну. – 2-ге вид., доопрац. – Київ : Криниця, 2003. – 288 с. – (Скарби Тарасові Гори). – ISBN 966-7575-35-7
1642214
  Ващенко В.С. Шевченкова лексика / В.С. Ващенко, П.О. Петров. – Київ, 1951. – 107с.
1642215
  Мазаний В. Шевченкова марка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 4 вересня (№ 33). – С. 11


  Як наша діаспора домагалася вшанування пам"яті Тараса Шевченка у США.
1642216
  Шевченко Л.І. Шевченкова міфопоетика в лінгвістичних інтерпретаціях // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 169-174.


  Стаття-рецензія на видання: Н.В. Слухай, Ю.Л. Мосенкіс. Мовна символіка і міфопоетика текстів Тараса Шевченка. - К.: Видавничий дім А+С, 2006. - 164 с.
1642217
  Ясний О. Шевченкова мова / О. Ясний. – Х. – 26с.
1642218
  Ясний О. Шевченкова мова / О. Ясний. – Х., 1928. – 31с.
1642219
  Єфремов С.О. Шевченкова могила / Hаписав С. Єфpемов. – Київ : [Вид. Т-ва "Час"] ; Дpук. Т-ва "Час",, 1919. – 48 с. : з мал., поpтp., фот. – В кн. також уpив. з поет. твоpів Т.Г. Шевченка та його поpтp. – (Сеpія популяpна ; № 39)
1642220
  Танана Р. Шевченкова могила в житті Сергія Єфремова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 13


  До 80-річчя від дня смерті С. Єфремова.
1642221
  Яременко В. Шевченкова молитва у богословському контексті // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 138-146. – ISBN 966-7379-92-11
1642222
  Слоньовська О. Шевченкова муза 1845 року // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2015. – Вип. 8. – С. 46-65. – ISBN 978-966-920-044-0


  У статті йдеться про особливості творчого періоду Т. Шевченка "Трьох літ" і чільну роль творів, написаних у 1845 році.
1642223
  Карпенко Ольга Шевченкова оселя // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 2 (127). – С. 24-27 : Фото
1642224
  Боронь О. Шевченкова псевдонаречена Анна Шарикова: вигадки і факти // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 165-171


  У статті остаточно спростовано як невідповідну встановленим біографічним фактам поширювану в окремих наукових публікаціях історію про буцімто невідому останню (після Ликери Полусмак) наречену Т. Шевченка – Анну Шарикову з Луги. В статье окончательно ...
1642225
  Смілянська В. Шевченкова романтична поема: система індивідуальних жанрових модифікацій // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6 (594). – С. 3-20. – ISSN 0236-1477
1642226
  Боронь О. Шевченкова сепія "Портрет Лук"яна Алексєєва" (Портрет невідомого з гітарою"): перегляд атрибуції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (707), листопад. – С. 27-40. – ISSN 0236-1477
1642227
  Бабишкін О.К. Шевченкова слава : До 175-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка / О.К. Бабишкін. – Київ : Знання, 1989. – 31 с. – (Товариство "Знання" УРСР. Тематичний цикл " Культурна спадщина" ; Сер. 6 ; № 2 : ЛІтература і мистецтво)
1642228
  Фесенко О.Д. Шевченкова спадщина в умовах інформаційних викликів // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (24). – С. 121-129
1642229
  Кисла О.Ф. Шевченкова творчість у рецепції М. Костомарова та російських і польських критиків // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 3-16


  У статті досліджується прижиттєва критика творчості Т. Шевченка часів М. Костомарова, зокрема, особливості рецепції творчого досвіду Кобзаря російськими і польськими критиками, спільність і відмінність особливостей їхніх рецепцій із баченнями ...
1642230
  Зеров М. Шевченкова творчість. "Кобзар", "Гайдамаки" // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 156-163. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1642231
  Зеров М. Шевченкова творчість. "Невольнича муза". Останні поезії // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 170-174. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1642232
  Зеров М. Шевченкова творчість. "Три літа" // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 163-169. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1642233
  Навроцький Б.О. Шевченкова творчість: Зб.ст. / Б.О. Навроцький. – ХарківКиїв, 1931. – 176с.
1642234
  Жулинський М. Шевченкове перебування на Пріорці у Києві 1859 року: факт наукової біографії чи легенда?
1642235
  Боронь О. Шевченкове перебування на Пріорці у Києві 1859 року: факт наукової біографії чи легенда? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 27 вересня (№ 19). – С. 6-7
1642236
  Боронь О. Шевченкове перебування на Пріорці у Києві 1859 року: факт наукової біографії чи легенда? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 13 вересня (№ 18). – С. 6-7
1642237
   Шевченкове свято, 1861-1911 : [Збіpник]. – Кам"янець-Под. : Дністеp. Дpук. Св[ято]-Тpоицкаго Бpацтва, 1911. – 62 с., 2 с. іл.


  Зміст: Святкування 50 pоковин смеpти Т.Г. Шевченка в Кам"янці-Под[ільському] [без підпису]. Пpомова голови Т[оварист]ва "Пpосвіта"... / [К. Солуха]. Про Т.Г. Шевченка / М.І. Філіпський. Заповіт Шевченка / О.М. Пащенко. Из статуту Подільского ...
1642238
  Лизанчук В.В. Шевченкове слово : до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка / Василь Лизанчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 182, [2] с., [1] арк. портр. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 174-180. – ISBN 978-617-10-0087-2


  Бібліотеці Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Шановний читачу! Нехай Господь Бог оберігає Вас від зла, благословляє на Добро і Доброчинство заради збереження, розвитку, зміцнення, утвердження соборної, ...
1642239
  Алієва З. Шевченкове слово в Азербайджані / Заміна Алієва // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 339-344. – ISBN 978-966-439-715-2
1642240
  Зорівчак Р. Шевченкове слово в англомовному світі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 березня (№ 10). – С. 6


  Здобутки англомовної поетичної шевченкіани.
1642241
   Шевченкове слово в мовах світу : слов.-довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [авт.-упоряд.: Л.П. Гнатюк, Л.П. Дядечко, Т.Є. Набережнєва та ін.]. – Київ : Київський університет, 2020. – 531, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-079-6
1642242
  Скорина Л. Шевченкове слово в перітексті українського письменства 1920-х рр. // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 205-226. – ISBN 978-966-920-140-9
1642243
  Іванова І. Шевченкове слово в українській рекламній творчості // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 10 (691). – С. 43-46. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено проблемам залучення і розвитку сучасних маркетингових технологій в українській рекламі, а також історії використання поезій та образу Т. Шевченка для створення ефективного рекламного повідомлення. Подано характеристику провідних ...
1642244
  Булгакова І. Шевченкове слово в школі. Практикум-тренажер на матеріалі творів Тараса Шевченка з тренувальними вправами, тестоваими завданнями й диктантами // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2022. – Січень - лютий (№ 1/2) : Шевченко поміж нас. – С. 10-98
1642245
  Ціпко А. Шевченкове слово і концептосфера українського романтичного "золотого віку" // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 14-21
1642246
  Дроздовський Д. Шевченкове слово об"єднує молодь // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 листопада (№ 46). – С. 9
1642247
  Макар Г. Шевченкове слово під цензурою в кінці XIX - на початку XX ст. // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 333-340. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1642248
  Петрова П.О. Шевченкове слово та поетичний контекст / П.О. Петрова. – Х., 1960. – 159с.
1642249
  Вовкович С. Шевченкове слово у викликах інформаційній спільноті // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 38-43. – ISSN 1819-7329
1642250
  Коваленко В. Шевченковий ідеал жіночої краси і шлюбу // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 152-158. – ISBN 978-966-493-489-0
1642251
  Ходаківська Я.В. Шевченковим шляхом: життєва і творча стратегія Василя Стуса // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 70-74
1642252
  Розумний Я. Шевченкові - 190 // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 15
1642253
  Мчеделадзе І. Шевченкові "Гайдамаки" в грузинській літературі: форми рецепції за новими матеріалами // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (22). – С. 187-197


  Розглянуто форми рецепції поеми "Гайдамаки" Тараса Шевченка в грузинській літературі. Вивчено історію перекладу твору грузинською мовою. Спираючись на новітній матеріал, проаналізовано загальний культурний контекст епохи перекладу поеми (30-ті роки ...
1642254
   Шевченкові абітурієнти. Міносвіти оприлюднило десятку вузів, в які подали документи найбільше вступників // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 10 липня (№ 98). – С. 2


  Найбільше абітурієнтів побажали вчитися в КНУ імні Тараса Шевченка, цього року до вишу подали документи 22 429 випускників.
1642255
  Шокодько Г. Шевченкові автопортрети // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 37-40
1642256
  Салтовська Н. Шевченкові афоризми та народні паремії: типологічні паралелі // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 1/2 (16). – С. 17-21. – ISSN 2225-5095
1642257
  Лизанчук В. Шевченкові візії України // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 13. – С. 315-364. – ISSN 2078-1911


  До 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка.
1642258
  Яцканин І. (Словаччина) Шевченкові вірші у перекладі чеською мовою // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 88-92. – Бібліогр.: с. 92; 10 поз. – ISSN 0320-3077
1642259
  Конончук М. Шевченкові заповіти свободи у трактуванні Юрія Лавріненка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 73-82


  У статті йдеться про трактування заповітів свободи Тараса Шевченка Юрієм Лавріненком на радіостанції "Свобода" в Нью-Йорку США в радіопроекті "Літературний світ". Саме цією передбачено була започаткована серія передач, присвячених сторіччю з дня смерті ...
1642260
  Мельник В. Шевченкові знайомі, не згадані ним (12 нових прізвищ до "Шевченківської енциклопедії") // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 17-23 червня (№ 24). – С. 12-13
1642261
  Коцюбинська М. Шевченкові листи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 15-23. – ISSN 0236-1477
1642262
  Головко Т. Шевченкові мандри // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 травня (№ 95). – С. 12


  Про новий краєзнавчий путівник "Полтава у долі і творчості Тараса Шевченка" Євгенії Сторохи.
1642263
  Цимбалюк О.М. Шевченкові мандри Рівненщиною / О.М. Цимбалюк, О.С. Мамчур // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 98-104. – ISBN 978-966-7359-72-0
1642264
  Хоменко О. Шевченкові мелодії симетричного міста / О. Хоменко, А. Пономаренко, Горенко-Баранівська // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 19-22
1642265
  Смілянська В. Шевченкові побутові поеми в аспекті жанру // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 102-111. – ISBN 966-95452-3-8
1642266
  Задорожна Л.М. Шевченкові ремінісценції в поетичному світобаченні Щоголева : монографія / Л.М. Задорожна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 383, [1] с. : іл. – Присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Шевченка та 180-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-677-3
1642267
  Донцов Д. Шевченкові роковини // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 348-354. – ISBN 978-966-2248-94-4
1642268
  Віват Г. Шевченкові традиції в поезії українських дисидентів // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 37-43
1642269
  Ревета Д. Шевченкові фотопортрети // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2017. – № 2 (150). – С. 13-14, 17. – ISSN 1230-2759
1642270
   Шевченкові: Альманах. – Одеса, 1940. – 232с.
1642271
  Мельниченко В. Шевченковому щоденнику - 160 років // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 липня (№ 28). – С. 8-9
1642272
  Мельниченко В. Шевченковому Щоденнику - 160 років // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 39). – С. 12
1642273
  Мельниченко В. Шевченковому Щоденнику - 160 років // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 грудня (№ 49). – С. 12
1642274
  Мельниченко В. Шевченковому Щоденнику - 160 років // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 28-31 грудня (№ 52). – С. 12
1642275
  Мельниченко В.. Шевченковому Щоденнику - 160 років // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 24-30 червня (№ 34). – С. 12-13


  "...Продовжуємо проект, присвячений 160-й річниці з часу початку в червні 1857 р. Шевченкового Щоденника, який поет вів до травня 1858 р., а в липні подарував М. М. Лазаревському. Щомісяця ми публікуємо один-два записи Тараса Шевченка з авторськими ...
1642276
  Мельниченко В. Шевченковому Щоденнику - 160 років // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 липня (№ 29). – С. 10-11
1642277
  Мельниченко В. Шевченковому Щоденнику - 160 років // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 22-28 червня (№ 25). – С. 8-9
1642278
  Мельниченко В. Шевченковому Щоденнику - 160 років // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 лютого (№ 5). – С. 12-13
1642279
  Мельниченко В. Шевченковому Щоденнику - 160 років // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 26 квітня - 2 травня (№ 17). – С. 12-13


  Автор статті коментує поетові нотатки від 11, 12 і 13 квітня 1858 р., в яких згадано більше десяти петербургських друзів і приятелів Т. Шевченка.
1642280
  Мельниченко В. Шевченковому Щоденнику - 160 років // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 лютого (№ 8)
1642281
  Мельниченко В. Шевченковому Щоденнику - 160 років // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 березня (№ 12). – С. 8-9
1642282
  Мельниченко В. Шевченковому Щоденнику - 160 років // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 травня (№ 20). – С. 10-11
1642283
  Багрий А.В. Шевченковская студия : введение в изучение Шевченка ; темы для литературных работ ; библиография / А.В. Багрий. – Владикавказ : Тип. 1-й Владикавказской арт., 1923. – 55 с. – Библиогр. с. 27-50
1642284
  Власенко В.Н. Шевченковские дни украинской политической эмиграции в Болгарии в межвоенноый период // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 18-24. – ISSN 2227-183Х


  По материалам парижского ехенедельника "Тризуб".
1642285
  Черномаз В.А. Шевченковские праздники на Дальнем Востоке // II Международные Шевченковские чтения , посвященные 20-летию со дня создания НИИ "Ин-т Тараса Шевченко" в рамках IV "Большаковских чтений" : сб. материалов / Международные Шевченковские чтения. – Оренбург ; Уфа : [б. и.], 2013. – С. 136-159. – ISBN 978-5-98061-101-9
1642286
  Жур П.В. Шевченковский Петербург / П.В. Жур. – Л., 1964. – 288с.
1642287
  Турчинская А.Ф. Шевченковы дубы / А.Ф. Турчинская. – Москва, 1962. – 78с.
1642288
  Айзеншток І.Я. Шевченкознавство - сучасна проблема : сучасна проблема / І. Айзеншток. – Харків : Всеукраїський літературний комітет
Ч. 1 : До тексту шевченкових творів. – 1922. – 23 с.
1642289
   Шевченкознавство. – К., 1975. – 562с.
1642290
  Гевко Л.М. Шевченкознавство 1920-х років у концепції Юрія Бойка-Блохина // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 368-370. – ISBN 978-617-8037-75-8
1642291
  Воронова А. Шевченкознавство XXI- століття // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 3-10 березня (№ 7/8). – С. 2


  "...10 березня в Інституті філології відбулася щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція "Шевченкознавство ХХІ століття: завдання, виклики, перспективи". <...> Модераторка пленарного засідання - професорка Оксана Сліпушко - надала вітальне ...
1642292
  Зорівчак Р. Шевченкознавство англомовного світу (1876-2014) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (648). – С. 4-15. – ISSN 0236-1477


  Розвідку присвячено історії осмислення творчості та особистості Тараса Шевченка в англомовному світі, починаючи від перших інформативних повідомлень до найновіших наукових здобутків, що відповідають сучасним науковим парадигмам. Зосереджено увагу на ...
1642293
  Коломієць Л.В. Шевченкознавство в англомовних країнах / Л.В. Коломієць, Т.Г. Зарицька // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 167-262. – ISBN 978-966-439-715-2
1642294
   Шевченкознавство в Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Нідерландах і Бельгії : бібліографічний покажчик. – Харків : ХДУ, 1989. – 36 с.
1642295
  Горенко Л.І. Шевченкознавство в історико-культурному просторі України та Росії XIX - XX початку ст. // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 27-34. – ISSN 1810-2131
1642296
  Ісаєва Н.С. Шевченкознавство в Китаї // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 350-370. – ISBN 978-966-439-715-2
1642297
  Кім Сук Вон Шевченкознавство в Республіці Корея / Кім Сук Вон, Ю.А. Ковальчук // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 371-381. – ISBN 978-966-439-715-2
1642298
  Бондаренко І. Шевченкознавство в сучасній Японії / І. Бондаренко, Ю. Кузьменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 51-56. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено витоки, етапи становлення та сучасний стан шевченкознавчих студій у Японії. Особливу увагу приділено діяльності та працям визначних японських дослідників і перекладачів поетичної спадщини Великого Кобзаря. Проаналізовано перекладні збірки ...
1642299
   Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / [Білик Н.Л. та ін. ; за ред. І.П. Бондаренка та Л.В. Коломієць] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 463, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст., в підрядк прим. та в тексті. – ISBN 978-966-439-715-2
1642300
  Федорук О. Шевченкознавство в Українській Вільній Академії Наук (1940-ві - 1960-ті рр.) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 326-351. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
1642301
  Мазманьянц В.К. Шевченкознавство в Харківському університеті / В.К. Мазманьянц. – Харків, 1971. – 36 с.
1642302
  Бондаренко І.П. Шевченкознавство в Японії // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 404-419. – ISBN 978-966-439-715-2
1642303
  Боронь О. Шевченкознавство Віктора Дудка // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 8-10
1642304
  Куца О. Шевченкознавство другої половини XIX століття: до проблеми термінології // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 10-18. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
1642305
  Дорошенко В. Шевченкознавство за останнє десятиліття, 1914-1924 / В. Дорошенко. – Львів, 1925. – 8с.
1642306
  Кузнєцова А. Шевченкознавство і переклади творів Тараса Шевченка у Франції // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 180-184


  Вивчення рецепції творчості Т. Шевченка у Франції дає змогу поглибити уявлення про українсько-французькі літературні взаємини. Подібні дослідження актуальні, адже без такого роду знань важко проводити подальше ознайомлення світової громадськості зі ...
1642307
  Джафарова С.В. Шевченкознавство Івана Франка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 37-38. – ISSN 1810-2131
1642308
  Вертій О. Шевченкознавство Івана Франка в контексті національного самопізнання та самоусвідомлення українців // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 3 (696). – С. 45-50. – ISSN 0130-5263
1642309
  Карпінчук Г. Шевченкознавство Михайла Новицького та Миколи Зерова: історія співпраці вчених // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 3 (687), березень. – С. 17-23. – ISSN 0236-1477
1642310
  Боронь О. Шевченкознавство на сучасному етапі: стан і перспективи розвитку // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2015. – Вип. 8. – С. 20-27. – ISBN 978-966-920-044-0


  Реконструкцію історії шевченкознавства в межах одного вишу здійснив авторський колектив кафедри історії української літератури і шевченкознавства КНУ імені Тараса Шевченка в нарисі "Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса ...
1642311
  Меленчук О. Шевченкознавство перших десятиріч XX століття: роль академіка Сергія Єфремова // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 321-335. – ISBN 978-966-02-7586-7
1642312
  Меленчук О. Шевченкознавство Сергія Єфремова // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2010. – Вип. 3. – С. 106-116. – ISBN 978-966-493-266-7
1642313
   Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1860-2003) : [монографія] / Л.М. Задорожна, Г.Ф. Семенюк, С.К. Росовецький, Я.В. Вільна, С.В. Задорожна, В.І. Гнатенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 322 с. – ISBN 966-594-488-6
1642314
   Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1860-2010) : сторінки історії : монографія / [Л.М. Задорожна та ін.] ; КНУТШ. – 2-ге вид., допов. та переробл. – Київ : Київський університет, 2011. – 560 с. – Бібліогр.: с. 387-526. – ISBN 978-966-439-412-0
1642315
  Семенюк Г.Ф. Шевченкознавство у Київському університеті / Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 35-37
1642316
  Сліпушко О. Шевченкознавство у Київському університеті: від часів заснування до сьогодні / О. Сліпушко, А. Шаповалова // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 16-32


  Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка - стратегічно важлива частина наукової діяльності вишу. Воно має свою історію, яка відображає динаміку університетської науки у минулому і впливає на подальші шляхи розвитку ...
1642317
  Борисюк З. Шевченкознавство у науковому доробку Ілька Борщака // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 213-232. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "Тих, хто знає Ілька Борщака як дослідника, наукові інтереси якого охоплюють певне коло проблем - козаччина ХVІІ ст.,Мазепа й мазепинці, епоха Наполеона, суспільно-політичний рух в Україні ХІХ ст. та дипломатія Української Народної Республіки, - тема ...
1642318
  Сліпушко О. Шевченкознавство у Шевченківському університеті / О. Сліпушко, А. Шкрабалюк // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 22 травня (№ 10). – С. 14-15
1642319
  Сліпушко О. Шевченкознавство у Шевченківському університеті / О. Сліпушко, А. Шкрабалюк // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 5 червня (№ 11). – С. 14-15
1642320
  Лупак М.І. Шевченкознавство української діаспори (1945-1991): христологічний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Лупак Марія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1642321
  Гнатенко В. Шевченкознавство Юрія Івакіна (до 100-річчя від дня народження) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 125-134


  Стаття присвячена шевченкознавчому доробку відомого літературознавця Юрія Івакіна. В статье рассматривается шевченковедческое наследие известного литературоведа Юрия Ивакина. The article considers the Shevchenko"s studies by famous literary scholar ...
1642322
  Радько А. Шевченкознавча діяльність Бориса Якубського // Збірник праць Всеукраїнської XXXVII наукової шевченківської конференції : 22-24 квіт. 2009 р. / Всеукраїнська наукова шевченківська конференція. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. – С. 149-155. – ISBN 978-966-493-285-8
1642323
  Боронь О. Шевченкознавча діяльність Данила Ткаченка (Д. Пісочинця) // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2010. – Вип. 3. – С. 101-105. – ISBN 978-966-493-266-7
1642324
  Яровенко Т. Шевченкознавча есеїстика Євгена Маланюка в науковій концепції Григорія Клочека // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 104-114. – ISBN 978-966-920-092-1
1642325
  Яровенко Т. Шевченкознавча есеїстика Євгена Маланюка в науковій концепції Григорія Клочека // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 104-114. – ISBN 978-966-920-140-9
1642326
  Астаф"єв О. Шевченкознавча концепція Дмитра Чижевського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 6 (678), червень. – С. 3-15. – ISSN 0236-1477


  У статті розкрито шевченкознавчу концепцію Д. Чижевського, основну увагу звернуто на антропоцентризм як прикмету творів Т. Шевченка.
1642327
  Задорожна С. Шевченкознавча концепція І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 109-113. – ISBN 966-594-298-0
1642328
  Лебідь Є.М. Шевченкознавча тематика на сторінках збірника "Літературознавчі студії" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 429-433


  У статті аналізуються роботи студентів і науковців, присвячені творчій спадщині Т. Шевченка й опубліковані у збірнику "Літературознавчі студії" (у 2001-2011 рр.). Пропонується тематичний поділ означеного матеріалу залежно від напрямку та методики ...
1642329
  Меленчук О. Шевченкознавча школа С. Смаль-Стоцького: постаті та концепції (Кіцмансько-Коломийський осередок) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (702), травень. – С. 41-54. – ISSN 0236-1477
1642330
  Александрова Г. Шевченкознавчий дискурс Івана Стешенка в контексті українського літературознавства кінця XIX - початку XX століття // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 3-16. – ISBN 978-966-02-7586-7
1642331
  Денисюк С. Шевченкознавчий дискурс Юрія Шевельова // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (57). – C. 177-185. – ISSN 2413-7065
1642332
  Денисюк С. Шевченкознавчий дискурс Юрія Шевельова // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 155-164. – ISBN 978-966-02-7586-7
1642333
  Астаф"єв О. Шевченкознавчий доробок Петра Одарченка // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 35-66. – ISBN 966-95452-3-8
1642334
  Лебідь-Гребенюк Шевченкознавчий семінар "Дискусійні питання біографії поета: перспективи дослідження" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 124. – ISSN 0236-1477
1642335
  Лебідь-Гребенюк Шевченкознавчий семінар до 90-річчя Василя Бородіна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (711). – С. 128. – ISSN 0236-1477
1642336
  Харчук Р. Шевченкознавчий семінар пам"яті Василя Шубравського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 1 (685), січень. – С. 123-123. – ISSN 0236-1477


  "...Завершуючи семінар, О. Боронь наголосив, що подібні заходи нагадують шевченкознавцям про здобутки попередників".
1642337
  Герасімова Т.В. Шевченкознавчі документи в архіві Миколи Шудрі (за матеріалами з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 69-75. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
1642338
  Гавдида Н. Шевченкознавчі дослідження Богдана Лепкого: літературно-малярський дискурс // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 157-162


  Аналізуються наукові розробки Б. Лепкого про Т. Шевченка, особливістю яких є дослідження словесного доробку митця крізь призму його малярського бачення
1642339
  Яблонська О. Шевченкознавчі дослідження Володимира Міяковського // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 162-174


  У статті проаналізовано ряд шевченкознавчих досліджень В. Міяковського (текстуальні студії, роботи синтетичного характеру, дослідження шевченківської доби, портрети шевенкознавців, розвідки, присвячені участі Т. Шевченка в Кирило-Мефодієвському ...
1642340
  Кметь І.Ф. Шевченкознавчі дослідження Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 90-96. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  Розглянуто львівський період діяльності Івана Огієнка - викладача української мови Жіночої учительської семінарії у 1922-1926 рр., а також специфіку формування його шевченкознавчих поглядів в контексті культурно-освітнього розвитку Галичини в кінці XIX ...
1642341
  Калинчук А. Шевченкознавчі дослідження Миколи Сумцова 1912-1916 рр. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (681), вересень. – С. 43-51. – ISSN 0236-1477
1642342
  Яблонська О. Шевченкознавчі дослідження О. Дорошкевича // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 101-108
1642343
  Вільчинська Т.П. Шевченкознавчі інтерпретації Івана Огієнка: лінгвістичний аспект // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 176-180. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
1642344
  Боронь О. Шевченкознавчі інтерпретації Юрі Барабаша // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 8 (608). – С. 26-30. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто шевченкознавчі праці відомого сучасного дослідника Юрія Барабаша: окреслено їх новаторство, значення для розвитку філологічної науки
1642345
  Клименко Т. Шевченкознавчі матеріали у фондах Державного архіву Черкаської області // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 146-158. – ISSN 0320-9466


  До річниці перепоховання Т. Г. Шевченка* У травні 2009 року в Україні відзначали 148-у річницю перепоховання праху великого Кобзаря на Чернечій горі поблизу м. Канева. До цієї події публікується добірка фотодокументів з фондів Центрального державного ...
1642346
  Бажинов І. Шевченкознавчі обрії Ієремії Айзенштока // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 138-141. – ISBN 978-966-493-139-4
1642347
  Парацій В. Шевченкознавчі осмислення Богдана Лепкого // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 138-154. – ISBN 978-966-2410-26-6
1642348
  Астаф"єв О. Шевченкознавчі пошуки Петра Одарченка // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 1/2. – С. 15-27. – (Філологічні науки)
1642349
  Ващук Ф.Т. Шевченкознавчі праці / Федір Ващук ; [відп. ред. Н. Чамата ; упоряд. О.В. Боронь] ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; НАНУ ; Запорізький нац. ун-т. – Київ : Україна, 2011. – 304 с. – ISBN 978-966-2157-53-6
1642350
  Боронь О. Шевченкознавчі праці Федора Ващука // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 152-157


  У статті розглянуто шевченкознавчі дослідження видатного вченого-текстолога Федора Ващука, присвячені вивченню редакційної роботи Шевченка над своєю поезією, окреслено їх значення для сучасного літературознавства
1642351
  П"ятаченко С. Шевченкознавчі праці Юрія Ступака // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 2 (366), березень - квітень. – С. 7-11. – ISSN 0130-6936
1642352
  Фурман А.Р. Шевченкознавчі розвідки Михайла Рудницького // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 352-356. – ISBN 978-966-581-885-4
1642353
  Калинчук А. Шевченкознавчі розвідки Феоктиста Сушицького: новітня інтерпретація // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21 : Фінал постмодернізму: новий історизм і масова література. – С. 192-212. – ISBN 978-966-933-136-6
1642354
  Смілянська В.Л. Шевченкознавчі розмисли : Збірник наукових праць / В.Л. Смілянська; НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2005. – 491с.
1642355
  Харчук Р. Шевченкознавчі семінари пам"яті Володимира Міяковського й Анатоля Костенка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 12 (696), грудень. – С. 118. – ISSN 0236-1477
1642356
  Калинчук А. Шевченкознавчі стідії у збірці "Из украинской старин" Миколи Сумцова // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 9. – С. 54-62. – ISBN 978-966-920-125-6
1642357
  Іскорко-Гнатенко Шевченкознавчі студіі Максима Комишанченка (до 100-річчя від дня народження) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – C. 185-195


  Стаття присвячена 100-річчю від дня народження доцента кафедри історії української літератури М.П. Комишанченка, в якій розглядається його вагомий внесок в українське шевченкознавство. Статья посвящена 100-летию со дня рождения доцента кафедры истории ...
1642358
   Шевченкознавчі студії. – К., 1994. – 165с.
1642359
   Шевченкознавчі студії : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 1999. – 192с
1642360
   Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет
Вип. 3. – 2001. – 178 с.
1642361
  Филипович Павло Шевченкознавчі студії / Филипович Павло; Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. держ. ун-т. – Черкаси : Брама, 2002. – 268 с. – Вид. здійснене за благодійної підтримки Ліги укр. меценатів (президент-Володимир Загорій, викон. директор - Михайло Слабошпицький). – ISBN 966-96035-5-2
1642362
   Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет
Вип. 4. – 2002. – 159 с.
1642363
   Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет
Вип. 5. – 2003. – 309 с.
1642364
   Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ : ВПЦ "Київський університет"
Вип. 6. – 2004. – 113, [1] с.
1642365
  Франко І. Шевченкознавчі студії / Іван Франко ; упоряд. Михайло Гнатюк. – Львів : Світ, 2005. – 471 с. – ISBN 966-603-392-5
1642366
   Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет
Вип. 7. – 2005. – 169 с.
1642367
   Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ : ВПЦ "Київський університет"
Вип. 8. – 2006. – 147, [1] с.
1642368
   Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 9. – 2007. – 143 с.
1642369
  Єфремов С.О. Шевченкознавчі студії / С.О. Єфремов ; [ передм. Е. Соловей ; упоряд. О.В. Меленчук ]. – Київ : Україна, 2008. – 368 с. – ISBN 978-966-524-316-8
1642370
   Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 10. – 2008. – 250 с. – Видання здійснено з нагоди 150-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка; резюме укр., рос., англ. мовами
1642371
   Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 11. – 2008. – 271 с. – Видання здійснено з нагоди 150-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка; резюме укр., рос., англ. мовами
1642372
   Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 12. – 2009. – 313 с. – Видання здійснено з нагоди 150-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка; резюме укр., рос., англ. мовами
1642373
   Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 13. – 2011. – 303 с. – Видання здійснено з нагоди 150-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка; резюме укр., рос., англ. мовами
1642374
   Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ : Киевский университет
Вип. 14. – 2011. – 420 с. – Видання здійснено з нагоди 150-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка. Резюме укр., рос., англ. мовами
1642375
   Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 15. – 2012. – 207 с. – Видання здійснено з нагоди 150-ї річниці перепоховання Тараса ; резюме укр., рос., англ. мовами
1642376
   Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ
Вип. 16. – 2013. – 335 с. – Видання здійснено з нагоди 150-ї річниці перепоховання Тараса. - Резюме укр., рос., англ. мовами
1642377
   Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ
Вип. 17. – 2014. – 415 с. – До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка
1642378
   Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ
Вип. 18 : За матеріалами Шевченківського міжнародного літературного конгресу, присвяченого 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка (10-12 березня 2014 року). – 2015. – 688 с. – До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка
1642379
   Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – 2016. – 292 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1642380
   Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ : Київський університет
Вип. 20. – 2017. – 420 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1642381
   Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет"
Вип. 21. – 2018. – 239, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1642382
  Сумцов М.Ф. Шевченкознавчі студії : до 165-річчя від дня народження / Микола Сумцов ; [ідея, упоряд., підгот. текстів, передм., комент., покажч. А.М. Калинчук] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Четверта хвиля, 2019. – 303, [1] с., [1] арк. портр. – Текст укр., рос. - Покажч. імен: с. 293-303. – Бібліогр.: с. 228-292 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-529-331-6


  У пр. № 1723001 напис: Бібліотеці імені Михайла Максимовича від упорядника. 07.03.2019. Підпис: А. Калинчук
1642383
   Шевченкознавчі студії = Shevchenko Studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ : Київський університет
Вип. 1 (22). – 2019. – 399, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1642384
   Шевченкознавчі студії = Shevchenko Studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ : Київський університет
Вип. 1 (23). – 2020. – 175, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1642385
   Шевченкознавчі студії = Shevchenko Studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет"
Вип. 1 (24). – 2021. – 143, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1642386
  Скоць А.І. Шевченкознавчі студії : декалог / Андрій Скоць ; МОНУ ; Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 204 с.
1642387
  Іскорко-Гнатенко Шевченкознавчі студії Василя Комарницького // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Березень (№ 4)


  Про творчий шлях Василя Миколайовича Доманицького - вихованця історично-філологічного ф-ту імператорського університету Св. Володимирадослідника творчості Шевченка, першого текстолога "Кобзаря". Його ім"я пов"язане з видатними істориками того часу, ...
1642388
  Гримич М. Шевченкознавчі студії Вілля Гримича // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 81-83
1642389
  Яблонська О.В. Шевченкознавчі студії Володимира Яніва // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 75-80
1642390
  Александрова Г. Шевченкознавчі студії Івана Стешенка: національна форма і всесвітнє значення // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 116-120
1642391
  Ковалів С. Шевченкознавчі студії Луки Луціва 1920 - 1930-х років // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 45-48
1642392
  Гузій О. Шевченкознавчі студії Людмили Задорожної // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (22). – С. 57-71


  Актуальність статті зумовлена потребою поглибленого прочитання шевченкознавчих праць доктора філологічних наук, професора Людмили Задорожної у дискурсі сучасного шевченкознавства. Мета: ознайомити із оригінальністю мислення професора, а також ...
1642393
  Гальчук О. Шевченкознавчі студії Миколи Зерова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 224-230


  У статті проаналізовано студії Миколи Зерова, присвячені творчості Тараса Шевченка. Визначено, що неокласик продовжує традицію модерного прочитання творчої постаті Кобзаря, розпочатої М.Євшаном. Праці Миколи Зерова різновекторні (історико-літературні, ...
1642394
  Калинчук А. Шевченкознавчі студії Миколи Сумцова на межі століть // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 57-73. – ISBN 978-966-920-092-1


  М. Максимович. - С. 65.
1642395
  Калинчук А. Шевченкознавчі студії Миколи Сумцова на межі століть // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 57-73. – ISBN 978-966-920-140-9
1642396
  Степчук Ю.П. Шевченкознавчі студії Михайлини Колюбинської в контексті українського літературознавства другої половини XX - початку XXI століть : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Степчук Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 182 арк. – Бібліогр.: арк. 167-182
1642397
  Степчук Ю.П. Шевченкознавчі студії Михайлини Коцюбинської в контексті українського літературознавства другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Степчук Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1642398
  Одрехівська І.М. Шевченкознавчі студії проф. В.В. Коптілова: до проблеми жанрології перекладу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 8 (144). – С. 409-415
1642399
  Шестопалова Т.П. Шевченкознавчі студії Юрія Лавріненка // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 168-183


  Статтю присвячено маловідомій шевченкознавчій проблематиці пись- менницького доробку Ю. Лавріненка, в якому категорії любові й кордоцентризму трактуються як творчі, морально-етичні, структурно-семіотичні центри поезії й життя Т. Шевченка.
1642400
  Козак С. Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / Стефан Козак ; [голов. ред. Г. Скрипник ; упоряд. Р. Радишевський ; редкол.: М. Жулинський та ін.] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т філології КНУ ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 565, [1] с. – Присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6612-4
1642401
  Кирилюк Є.П. Шевченкознавчі та славістичні дослідження / Є.П. Кирилюк. – Київ, 1977. – 240с.
1642402
  Дзюба І. Шевченкофобія в сучасній Україні // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 2-24. – ISSN 0208-0710
1642403
  Яровий О. Шевченку, гряди! [вірш] // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 4). – С. 4
1642404
  Хмельницька Л. Шевчук Василь Петрович - вчений, педагог, наставник // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 43. – С. 236-239. – ISSN 2415-3567
1642405
  Казьмирчук Г.Д. Шевчук Василь Петрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 313. – ISBN 96966-8060-04-0
1642406
  Казьмирчук Г.Д. Шевчук Василь Петрович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 30. – ISBN 978-966-96992-6-8
1642407
   Шевчук Василь Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 535. – ISBN 978-966-439-754-1
1642408
  Казьмирчук Г.Д. Шевчук Василь Петрович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 28-29. – ISBN 978-617-7107-25-4
1642409
  Казьмирчук Г. Шевчук Василь Петрович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 122. – ISBN 978-617-7107-52-0
1642410
   Шевчук Віктор Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 535-536. – ISBN 978-966-439-754-1
1642411
   Шевчук Ігор Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 536. – ISBN 978-966-439-754-1
1642412
   Шевчук Петро Павлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 409
1642413
   Шегда Анатолій Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 536. – ISBN 978-966-439-754-1
1642414
  Мазилу Т. Шедевр / Т. Мазилу. – Бухарест, 1964. – 44с.
1642415
  Сорока П. Шедевр : [повість, оповідання, оддробини] / Петро Сорока. – Київ : Український пріоритет, 2014. – 301, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-2669-48-0
1642416
  Сорока П. Шедевр : новела // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 132-135
1642417
  Берлин Джереми Шедевр Гауди // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C. 86-92 : Фото
1642418
  Дудар Є.М. Шедевр за вуаллю : гумор і сатира / Є.М. Дудар. – Київ : Молодь, 1982. – 184 с.
1642419
   Шедевр німецької опери // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 3
1642420
  Позаяк Ю. Шедеври : Поезії / Юрко Позаяк. – 2-е доп., перероб. – Львів : Піраміда, 2004. – 144с. – ISBN 966-8522-12-5
1642421
   Шедеври в колекціях університетської бібліотеки: західноєвропейська гравюра XV-XIX століть = Masterieces in the University Library сollections: Western European prints of the 15th-19th centuries : каталог-альбом / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; [упоряд.: О.В. Полевщикова, М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок ; відп. ред. М.О. Подрезова]. – Одеса : Астропринт, 2015. – 146, [2] с. – Текст парал. укр., англ. – (Серія: Музеї Одеського національного університету імені І.І. Мечникова = Series: Museums of the Odessa I.I. Mechnikov National University ; випуск: Музей книги). – ISBN 978-966-190-985-3
1642422
  Славинчський М. Шедеври з унікального рукопису // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 5 (266). – С. 54-55.
1642423
  Славинський М. Шедеври мовами світу // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 24 (380). – С. 70-71


  Презентація першого повного факсимільного відтворення рукописної книжки "Wirszy T. Szewchnka. 1844" відбулася лише 29 травня 2009 року. "...у 1844 року художники Михайло Башилов і Яків де Бальмен переписали латинецею й проілюстрували збірку творів ...
1642424
  Андрощук Г. Шедеври музеїв можна фотографувати безоплатно!? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 20-21
1642425
  Андрощук Г. Шедеври музеїв можна фотографувати безплатно!? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 4
1642426
  Шапіро О. Шедеври народного зодчества: дерев"яні храми України / О. Шапіро, О. Садова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (151). – С. 30-33. – ISSN 2518-7104
1642427
   Шедеври оздоблення Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України / [уклад.: В.І. Засенко, С.М. Перепелиця, А.І. Радченко]. – Київ : Академперіодика, 2015. – [20] c. : іл. – Опис. за обкл.
1642428
   Шедеври світової драматургії / [пер., передм. і коментарі Р.Г. Коломійця]. – Харків : Фоліо, 2010. – 634, [3] с. – Зміст: Трагічна історія Гамлета, принца Данського / В. Шекспір. Фауст / Й.В. Гете. Пер Гюнт / Г. Ібсен .- Сер. засн. у 2008 р. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-4816-5
1642429
   Шедеври українського живопису = Masterpieces of Ukrainian painting = Шедевры украинской живописи = Chefs-d"oeuvre de la peinture Ukrainienne : [ альбом ] / [ вступна стаття, упоряд. Д. Горбачова ; рецензент О. Голубець ; макет і художнє оформлення А. Прибєги ]. – Київ : Мистецтво, 2008. – 608 с. : іл. – Резюме і текстівки англ., російською та франц. мовами. – ISBN 978-966-577-004-6
1642430
   Шедеври української любовної лірики / [гол. ред. Н.Є. Фоміна; відп. за вип. А.М. Гопаченко]. – Харків : Фоліо, 2008. – 320с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4059-6
1642431
  Марковиченко Ю. Шедеври церковного шитва: Відкриття мистецтвознавця Тетяни Кара-Васильєвої // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2002. – № 1/2. – С.155-160. – ISSN 0131-2561


  Про відомого українського композитора Степана Сабодаша
1642432
  Луцковская И. Шедевры // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып .8. – С. 3-24


  Вера Игнатьевна Мухина (1889—1953), русский (советский) скульптор. Нар. художник СССР (1943), действительный член АХ СССР (1947), лауреат пяти Сталинских премий (1941, 1943, 1946, 1951, 1952)
1642433
   Шедевры архитектуры [Електронний ресурс]. – Москва : New Media Generation, 2001. – 1 CD. – Систем. требования : IBM PC : MS Windows 98 и выше, процессор Pentium 200 MMX, 32 Mb ОЗУ, SVGA - видеокарта (800х600), 65536 цветов), 16-битная зв. карта, CD-ROM, MS Internet Explorer 5.0.-Загл. с этикетки видеодиска


  Увлекательные рассказы об архитектурных стилях и эпохах, сопровож даемые оригинальной музыкой и великолепными иллюстрациями. Панорамные видеофрагменты наглядно представляют наиболее известные сооружения. Познавательные лекции и гипертекстовые ...
1642434
   Шедевры венецианской живописи эпохи Возрождения из итальянских музеев. – Л., 1985. – 35с.
1642435
   Шедевры Возрождения. – Москва
вып. 2. – 1982. – 104с.
1642436
   Шедевры Государственного музея изобразительного искусства им. А. С.Пушкина. – Москва, 1986. – 207с.
1642437
   Шедевры древнего искусства и культуры Таджикистана. – М., 1983. – 80с.
1642438
   Шедевры Дрезденской галереии : Выставка. – Ленинград, 1974. – с.
1642439
   Шедевры живописи в зарубежных собраниях. – Москва, 1973. – 10с.
1642440
   Шедевры живописи из Музея истории искусств в Вене. – Москва, 1980. – 90с.
1642441
   Шедевры живописи музеев СССР. – Москва, 1974. – 155с.
1642442
  Григорович Н.Е. Шедевры живописи музеев СССР / Н.Е. Григорович. – Москва, 1976. – 162с.
1642443
  Григорович Н.Е. Шедевры живописи музеев СССР / Н.Е. Григорович. – Москва, 1978. – 154с.
1642444
   Шедевры живописи музеев СССР / Григорович Н. Е. – Москва, 1978. – 155с.
1642445
   Шедевры живописи эпохи Возрождения. – Москва, 1986. – 135с.
1642446
   Шедевры западноевропейской живописи XVI-XIX вв.. – Л., 1986. – 103с.
1642447
   Шедевры западноевропейской живописи XVI-XIX вв. из собрания Национальной галереии в Лондоне. – Л., 1988. – 87с.
1642448
   Шедевры западноевропейской живописи XVI-XVIII вв.. – Москва, 1991. – 127 с.
1642449
   Шедевры западноевропейской живописи XVI-ХХ вв.. – Ленинград, 1989. – 70с.
1642450
   Шедевры западноевропейской живописи из коллекции Лондонской национальной галереи. – Москва, 1988. – 19с.
1642451
   Шедевры испанской живописи XVI-ХІХ вв.. – Москва, 1980. – 72с.
1642452
   Шедевры мировой живописи в музеях СССР. – Москва, 1963. – 26с.
1642453
   Шедевры мировой живописи в музеях СССР. – 2-е,. – Москва, 1964. – 26с.
1642454
   Шедевры мировой живописи в музеях СССР. – Москва, 1965. – 12с.
1642455
   Шедевры музыки [Електронний ресурс]. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2001. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 98 и выше, процессор МГц, МБ ОЗУ, 32-х скоростной поддержка разрешения 800х600 пикселей, 24-бит, звуковая карта 16 бит, 200 Мб св. пр-ва.- Загл. с этикетки видеодиска. – (Шедевры мировой культуры)


  Уникальный мультимедиапродукт для всех, кто интересуется классической музыкой и историей ее развития. Вы можете послушать отрывки из творений не только выдающихся композиторов - Баха, Моцарта, Бетховена, Чайковского, Мусоргского и др., но и музыкальные ...
1642456
   Шедевры персидской лирики в одном томе / [отв. ред. Е. Назарова ; пер. с фарси С. Липкина и др.]. – Москва : Эксмо, 2013. – 765, [2] с. – Содерж. авт.: Рудаки, Омар Хайям, Низами, Руми, Саади, Хафиз, Джами. – (Полное собрание сочинений). – ISBN 978-5-699-66600-3
1642457
  Бютайе Дамьен Шедевры пещеры Шове. Каменный век возвращается // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 32-37 : фото. – ISSN 1029-5828
1642458
   Шедевры польской живописи ХIХ -- начало ХХ века. – М., 1974. – 98с.
1642459
   Шедевры рисунка из музея Альбертина. – Москва : Советский художник, 1973. – 235 с.
1642460
   Шедевры рисунка из собрания Дрезденского Кабинета графики : Каталог выставки. – Ленинград : Аврора, 1972. – 57 с.
1642461
   Шедевры рисунка Музея изобразительных искусств в Будапеште. – Л, 1970. – 50с.
1642462
   Шедевры русского романса. – Минск : Харвест, 2005. – 384 с. – ISBN 985-13-2844-8
1642463
   Шедевры русской живописи [Електронний ресурс] : включает 33 интерактивных видеоуроков. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2001. – 1CD. – Сист. треб. : IBM PC : MS Windows 95, процессор Pentium 75 МГц, 16 Мбайт ОЗУ, 4-скоростной CD-ROM, SVGA-видеокарта (800х600, 65536 цветов), MS Windows совместимая звуковая карта ; Macintosh : MacOS 7.5, проц. PowerPC 75 МГц, 4-ск.CD-ROM.-Загл. с этик


  Оригинальность и содержательность диска "Шедевры русской живописи" привлечет не только знатоков этого творчесива, но и всех любителей изобразительного искусства. Диск рассказывает о жизни и творчестве великих русских художников, при надлежащих ...
1642464
   Шедевры тульских оружейников. – М, 1981. – 144с.
1642465
  Кузнецов Ю.И. Шедевры Фландрии и Голландии / Ю.И. Кузнецов. – Москва, 1981. – 104с.
1642466
   Шедевры французской живописи второй половины Х1Х - начала ХХ века из Национальн. худ. галереи в Вашингтоне. – Л, 1986. – 8с.
1642467
  Кушнир И.А. Шедевры школьной математики: Задачи и решениями / И.А. Кушнир. – Киев
Кн. 1. – 1995. – 576 с.
1642468
  Кушнир И.А. Шедевры школьной математики: Задачи и решениями / И.А. Кушнир. – Киев
Кн. 2. – 1995. – 512 с.
1642469
  Исаев М. Шедрост / М. Исаев. – София, 1966. – 64с.
1642470
   Шейко Василь Миколайович : (до 80-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажчик / М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С.В. Євсеєнко, Т.О. Кирпа, О.М. Левченко, О.С. Хижна ; наук. ред.: Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2022. – 275, [14] с. : портр., фотоіл. – Бібліогр.: Покажчики: с. 268-275. – (Серія "Видатні педагоги Харківської державної культури"). – ISBN 978-966-8308-78-9
1642471
  Кондратьєва С.І. Шеймас Гіні та Йосип Бродський: літературні перемовини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 174-179
1642472
  Мейсон К. Шейх : [роман] / Конни Мейсон ; [пер. с англ. М. Корнеева]. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1998. – 393, [2] с. – Сер. осн. в 1998 г. - Пер. изд.: Sheik / Connie Mason, 1997. – (Кружево). – ISBN 5-04-002220-4
1642473
  Прушковська І. Шейх Галіб - майстер створення нових образів слова. (Дослідженя про поета з додатком перекладу) // Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2006. – [Вип. 2]. – С. 108-120
1642474
  Мушинский А.Х. Шейх и звездочет / А.Х. Мушинский. – Казань, 1991. – 287с.
1642475
  Виноградов А.К. Шейх Мансур / А.К. Виноградов. – Москва, 1934. – 443с.
1642476
  Факи Тейран Шейх Сан"ян / Факи Тейран ; критич. текст, пер., примеч и предисл. М. Б. Руденко ; Акад. наук СССР. Ин-т народов Азии. Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Москва : Наука, 1965. – 160 с.
1642477
  Крачковский И.Ю. Шейх Тантави профессор С.-Петербургского университета (1810-1861) / И.Ю. Крачковский. – Л., 1929. – 134с.
1642478
  Грем-Гаррісон Шейхи готують воєнну відповідь Росії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6 жовтня (№ 181). – С. 9


  Саудовська Аравія, Катар і Туреччина збільшать обсяг допомоги антиурядовим угрупованням.
1642479
   Шека Денис Дмитрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 409-410 : фото
1642480
   Шека Денис Дмитрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 536-537. – ISBN 978-966-439-754-1
1642481
   Шека Дмитро Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 295. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1642482
   Шека Дмитро Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 410-411 : фото
1642483
   Шека Дмитро Іванович (1938-2005) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 537. – ISBN 978-966-439-754-1
1642484
  Цима В. Шекерната болест каj децата и младината / В. Цима. – Битола : ДНУ, 1982. – 159с. : Ил. – Библиогр.: с.158
1642485
  Шипулинский Ф. Шекспир-Ретлэнд. / Ф. Шипулинский. – Москва, 1924. – 181с.
1642486
  Кох М. Шекспир / М. Кох. – 472с.
1642487
  Гервинус Г.Г. Шекспир : в 4 т. / Гервинуса ; пер. со 2-го изд. Константин Тимофеев. – 2-е изд. ; 1866-1873. – Санкт-Петербург : В тип. Ю. Штауфа
Т. 1. – 1866. – 347 с.


  Содержание: Введение. Шекспир в Стратфорде. Описательные поэмы Шекспира. Шекспир в Лондоне и на сцене. Драматическая поэзия до Шекспира. Сцена. Первые драматические попытки Шекспира: Тит Андроник и Перикл. Генрих VI. Комедия ошибок. Укрощение ...
1642488
  Гервинус Г.Г. Шекспир : в 4 т. / Гервинуса ; перевел с 3-го изд. [нем.] Константин Тимофеев. – Санкт-Петербург : [В тип. Ю. Штауфа]
Т. 2. – 1867. – 309, [2] с. – В 4-м т. указание на изд. отсутствует


  Содержание: Ромео и Джульетта. Венецианский купец. Исторические пьесы. Ричард III. Ричард II. Генрих IV. Генрих V. Король Иоанн. 3 комедии. Виндзорские кумушки
1642489
  Гервинус Г.Г. Шекспир : в 4 т. / Гервинуса ; перевел с 3-го изд. [нем.] Константин Тимофеев. – Санкт-Петербург : [В тип. В. Безобразова и комп.]
Т. 3. – 1870. – [4], 334 с. – В 4-м т. указание на изд. отсутствует


  Содержание: Как вам угодно. Много шуму из пустого. Двенадцатая ночь, или: что хотите. Шекспировы соннеты. Третий период драматической поэзии Шекспира. Мера за меру. Оттело. Гамлет
1642490
  Гервинус Г.Г. Шекспир : в 4 т. / Гервинуса ; перевел с нем. Константин Тимофеев. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. Д.Ф. Федорова
Т. 3. – 1877. – 326, [2] с. – В 4-м т. указание на изд. отсутствует


  Содержание: Шекспировы соннеты ; Третий период драматической поэзии Шекспира: Мера за меру, Отелло, Гамлет, Макбет, Король Лир
1642491
  Дауден Э. Шекспир : критическое исследование его мысли и его творчества / Соч. Эдуарда Даудена, проф. англ. лит. в Дублин. ун-те... ; пер. Л.Д. Черновой. – 2-е изд., перепеч. без изм. с 1-го изд. – Одесса : Изд. Высоч. утв. Южно-рус. О-ва печ. дела, 1898. – XXIX, [2], 405 с., 1 л. портр.
1642492
  Тен-Бринк И. Шекспир : лекции / Тен-Бринк; Пер. П.И. Вейнберга. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева, 1898. – [4], 151 с.


  Пер.: Вейнберг, Петр Исаевич (1831-1908)
1642493
  Аксенов И.А. Шекспир : статьи / И.А. Аксенов. – Москва : Гослитиздат
Ч. 1. – 1937. – 365 с.
1642494
  Морозов М.М. Шекспир / М. Морозов. – Москва : Молодая гвардия, 1947. – 280 с. – (Жизнь замечательных людей)
1642495
  Морозов М.М. Шекспир : (1564-1616) / М. Морозов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 214 с. – (Жизнь замечательных людей)
1642496
  Смирнов А.А. Шекспир / А.А. Смирнов. – Л.Москва, 1963. – 192с.
1642497
  Урнов М.В. Шекспир : его герой и его время / М.В. Урнов , Д.М. Урнов ; АН СССР. – Москва : Наука, 1964. – 208с. – (Научно-популярная серия)
1642498
   Шекспир : (1564-1964) : исследования м мвтериалы. – Москва : Наука, 1964. – 485 с. : 1 л. портр.
1642499
  Аникст А.А. Шекспир / А. Аникст. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 367 с. : ил. – Библиогр.: с. 367. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий : серия биографий ; вып. 3 (378))
1642500
  Маген Ж.-М. Шекспир / Ж.-М. Маген, А. Маген. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 448 с. – (След в истории). – ISBN 5-222-0040-74
1642501
  Макуренкова С. Шекспир : 3D : Shake-speare : сб. статей / Светлана Макуренкова ; [коммент. А.В. Марков]. – Москва : Экслибрис-пресс, 2014. – 422, [2] с., [5] л. ил. : ил. – Текст рус., англ. - Рез. парал. исп., англ. – Библиогр.: с. 420-421 и в коммент. – ISBN 978-5-88161-374-7


  У пр. №1709092 напис: В дар Библиотеке Киевского Университета от автора. Апрель, 2016.
1642502
  Зарян Р. Шекспир Адамяна / Р. Зарян. – Ереван : Айпетрат, 1964. – 224 с.
1642503
  Даштенц Х. Шекспир в Армении // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1968. – за 1966 г. – С. 60-68
1642504
  Киримбекова М.Р. Шекспир в Киргизии : учебное пособие / М.Р. Киримбекова. – Бишкек, 1991. – 105с.
1642505
   Шекспир в меняющемся мире : Сб. статей. – Москва : Прогресс, 1966. – 381с.
1642506
   Шекспир в мировой литературе : сб. ст. – Москва-Л. : Художественная литература, 1964. – 383 с.
1642507
  Колпакова С.Г. Шекспир в немецком литературном сознании ХХ века (интерпретации Гамлетовской темы) : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Колпакова С.Г ; "Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова Ленина" М-ва образования и науки Российской Федерации. – Казань, 2010. – 21 с. – Бібліогр. :11 назв.
1642508
  Савельева М.Ю. Шекспир в опыте феноменологической герменевтики Густава Шпета // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 88-94
1642509
  Шекспир Уильям Шекспир в переводе и объяснении А.Л. Соколовского : в 8 т. – 1894-1898. – Санкт-Петербург : Типография Главного управления уделов
Т. 2 : Гамлет ; Ромео и Джульета ; Тимон Афинский : Трагедии : к переводу означенных пьес приложены историко-критические о них этюды и 323 объяснительных примечания. – 1894. – [4], 371 с.
1642510
  Шекспир Уильям Шекспир в переводе и объяснении А.Л. Соколовского : в 8 т. – 1894-1898. – Санкт-Петербург : Типография Главного управления уделов
Т. 4 : Кориолан ; Юлий Цезарь ; Антоний и Клеопатра ; Троил и Крессида : трагедии из древнего мира : к переводу означенных пьес приложены историко-критические о них этюды и 408 объяснительных примечаний. – 1895. – [4], 458 с.


  На тит. л. печать: Кн. маг. Лв. Полонский
1642511
  Шекспир Уильям Шекспир в переводе и объяснении А.Л. Соколовского : в 8 т. – 1894-1898. – Санкт-Петербург : Типография Главного управления уделов
Т. 5 : Король Иоанн ; Король Ричард II ; Король Генрих IV ; Король Генрих V : драматические хроники : к переводу означенных пьес приложены историко-критические о них этюды и 382 объяснительных примечания. – 1896. – [4], 450 с.


  На тит. л. Две печати: Кн. маг. О.А. Иогансон ; Лв. Полонск.
1642512
  Шекспир Уильям Шекспир в переводе и объяснении А.Л. Соколовского : в 8 т. – 1894-1898. – Санкт-Петербург : Типография Главного управления уделов
Т. 6 : Король Генрих VI (ч. 1-3) ; Король Ричард III ; Король Генрих VIII : к переводу означенных пьес приложены историко-критические о них этюды и 369 объяснительных примечаний. – 1896. – [4], 318 с.


  На тит. л. Две печати: Кн. маг. О.А. Иогансон ; Лв. Полонск.
1642513
  Левин Ю.Д. Шекспир в русской литературе 19 века (от романтизма к реализму) : Автореф. дис. ... д-ра. филол. наук / Левин Ю.Д. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1968. – 38 с. – Бібліогр.:с.37-38
1642514
  Самвелян Луиза Шекспир и армянская литературная и театральная культура. (Переводы, критич. мысль, сценич. воплощение) : Автореф... д-ра искусствоведениянаук: / Самвелян Луиза О.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 54л. – Бібліогр.:с.52-53
1642515
  Кагарлицкий Ю.И. Шекспир и Вольтер / Ю.И. Кагарлицкий ; АН СССР. – Москва : Наука, 1980. – 111 с. – (Из истории мировой культуры)
1642516
  Гранстрем М.Д. Шекспир и его время : с 68 рис. / сост. по Тику и Геккеру М. Гранстрем. – Санкт-Петербург : Тип. Н.П. Собко, 1903. – [4], IV, 288 с., 1 л. портр. (фронт.), 7 л. илл. : ил. – (Всемирные светочи : Рассказы из жизни великих людей)
1642517
  Холлидей Ф. Шекспир и его мир / Ф. Холлидей. – М., 1986. – 168с.
1642518
  Барг М.А. Шекспир и история / М.А. Барг ; АН СССР. – Москва : Наука, 1976. – 199 с., [2] л. ил. – (Серия "Из истории мировой культуры")
1642519
  Барг М.А. Шекспир и история / М.А. Барг. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1979. – 215 с.
1642520
  Юткевич С.И. Шекспир и кино. / С.И. Юткевич. – М., 1973. – 271с.
1642521
  Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг / Т.И. Бачелис. – Москва : Наука, 1983. – 351 с.
1642522
  Соллертинский И.И. Шекспир и мировая музыка / И.И. Соллертинский. – М., 1962. – 47с.
1642523
  Комарова В.П. Шекспир и Монтень / В.П. Комарова. – Л., 1983. – 168с.
1642524
   Шекспир и музыка. – Л., 1964. – 320с.
1642525
   Шекспир и русская культура. – Москва ; Ленинград : Наука, 1965. – 824 с.
1642526
  Левин Ю.Д. Шекспир и русская литература XIX века / Ю.Д. Левин ; АН СССР, Ин-т рус. лит. ; отв. ред. М.П. Алексеев. – Ленинград : Наука, 1988. – 327 с.
1642527
  Шестаков В. Шекспир и феминизм // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2007. – № 12. – C. 25-29. – ISSN 2073-9702
1642528
  Бартошевич А.В. Шекспир на английской сцене : конец 19 - первая половина 20 в. : жизнь традиций и борьба идей / А.В. Бартошевич ; отв. ред. А.А. Аникст ; АН СССР, ВНИИ искусствознания М-ва культуры СССР. – Москва : Наука, 1985. – 303 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 289-301
1642529
  Борисова Т.Т. Шекспир на белорусской сцене / Т.Т. Борисова. – Минск, 1964. – 104с.
1642530
  Зингерман Б.И. Шекспир на советской сцене / Б.И. Зингерман. – М, 1956. – 40с.
1642531
  Нельс С.М. Шекспир на советской сцене / С.М. Нельс. – Москва : Искусство, 1960. – 508 с.
1642532
  Юсуфбейли Т. Шекспир на сцене Азербайджанского Государственного Академического ордена Трудового Красного Знамени драматического театра им. М. Азизбекова / Т. Юсуфбейли. – Баку, 1964. – 190с.
1642533
   Шекспир на сцене и на экране. – Москва, 1970. – 175 с.
1642534
  Кочур Г. Шекспир на Украине // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1968. – за 1966 г. – С. 26-59
1642535
  Колер И. Шекспир с точки зрения права : (Шейлок и Гамлет) : (Пер. с нем.) / [соч.] И. Колера, проф. – Санкт-Петербург : Изд. Я. Канторович, 1895. – [8], 191 с. – (Юридическая библиотека ; № 6)
1642536
  Морозов М.М. Шекспир, Бернс, Шоу... / М.М. Морозов. – Москва : Искусство, 1967. – 328 с.
1642537
  Чуйко В.В. Шекспир, его жизнь и произведения : с 33 гравюрами / В.В. Чуйко. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1889. – VIII, 662, VIII с., 8 л. портр. ил. – Библиогр.: "Переводы Шекспира на русский язык" (37 назв.)


  Пер.: Спасская, Вера Михайловна (1855-) Фриче, Владимир Максимович (1870-1929) Авт. предисл., ред. Стороженко, Николай Ильич (1836-1906)
1642538
  Брандес Г. Шекспир, его жизнь и произведения : в 2 т. / Георг Брандес ; пер. В.М. Спасской и В.М. Фриче, под ред. И.Н. Стороженка, с предисл. и прим. ред. – 1899-1901. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Типо-лит. В. Рихтер
Т. 1. – 1899. – VI, [2], 383 с.


  Пер.: Спасская, Вера Михайловна (1855-) Фриче, Владимир Максимович (1870-1929) Авт. предисл., ред. Стороженко, Николай Ильич (1836-1906)
1642539
  Брандес Г. Шекспир, его жизнь и произведения : в 2 т. / Георг Брандес ; пер. В.М. Спасской и В.М. Фриче, под ред. И.Н. Стороженка, с предисл. и прим. ред. – 1899-1901. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Типо-лит. В. Рихтер
Т. 1. – 1899. – VI, [2], 383 с. – Конволют. - Пер.: Шекспир, его жизнь и произведения, т. 2, 1901


  Пер.: Спасская, Вера Михайловна (1855-) Фриче, Владимир Максимович (1870-1929) Авт. предисл., ред. Стороженко, Николай Ильич (1836-1906)
1642540
  Брандес Г. Шекспир, его жизнь и произведения. Т. 2 : в 2 т. / Георг Брандес ; пер. В.М. Спасской и В.М. Фриче, под ред. И.Н. Стороженка, с предисл. и прим. ред. // Шекспир, его жизнь и произведения : в 2 т. / Г. Брандес. – 1899-1901. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Типо-лит. В. Рихтер, 1899. – Т. 1. – IV, 448, III с.


  Пер.: Спасская, Вера Михайловна (1855-) Фриче, Владимир Максимович (1870-1929) Авт. предисл., ред. Стороженко, Николай Ильич (1836-1906)
1642541
  Брандес Г. Шекспир, его жизнь и произведения : в 2 т. / Георг Брандес ; пер. В.М. Спасской и В.М. Фриче, под ред. И.Н. Стороженка, с предисл. и прим. ред. – 1899-1901. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Типо-лит. В. Рихтер
Т. 2. – 1901. – IV, 448, III с. – Алфавит. указ. к Т. 1 и Т. 2 с. 426-448


  Пер.: Спасская, Вера Михайловна (1855-) Фриче, Владимир Максимович (1870-1929) Авт. предисл., ред. Стороженко, Николай Ильич (1836-1906)
1642542
  Женэ Р. Шекспир, его жизнь и сочинения : с портр. Шекспира и его факс / Рудольф Женэ ; пер. с нем. под ред. А.Н. Веселовского, преп. словесности Моск. 2 жен. гимназии, с предисл. и примеч. Н.И. Стороженка, доц. Моск. ун-та. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*, 1877. – XIV, 368с., 1 л. фронт. (портр.). – Экз. в разных кож. переплетах. – Библиогр. в примеч


  Ред.: Веселовский, Александр Николаевич, (1838-1906) Авт. предисл., ред. Стороженко, Николай Ильич (1836-1906)
1642543
   Шекспир.. – Л.-М., 1939. – 184с.
1642544
  Шенбаум С. Шекспир. / С. Шенбаум. – М., 1985. – 432с.
1642545
   Шекспир. Библиогр. русских переводов и критич. литературы на рус. яз.. – М., 1964. – 711с.
1642546
  Урнов М.В. Шекспир. Движение во времени / М.В. Урнов, Д.М. Урнов. – М., 1968. – 152с.
1642547
   Шекспир. Обзор главнейших мнений о Шекспире,. – 52с.
1642548
  Пинский Л.Е. Шекспир. Основные начала драматургии / Л.Е. Пинский. – М, 1971. – 607с.
1642549
  Аникст А.А. Шекспир. Ремесло драматурга / А.А. Аникст. – Москва : Советский писатель, 1974. – 607 с.
1642550
  Морозов М.М. Шекспир. Стенограмма публичн. лекции. / М.М. Морозов. – М., 1945. – 18с.
1642551
  Шекспір В. Шекспирові твори / з мови бpитанськоі мовою укpаінською попеpекладав [з пеpедм.] П.А. Куліш. – У Львові (Львів) : [Hакладом Пеpекладчика] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. під заpядом К. Беднаpського
Т. 1 : Отелло; Тpоіл та Кpессида; Комедія помилок. – 1882. – 418 с. – Прим. № 108668 дефектний, без обкл.
1642552
  Виноградова Е. Шекспировская цитата у Чехова // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 176-197. – ISSN 0042-8795
1642553
  Савельева М.Ю. Шекспировские мотивы в контексте общественной мысли российского "Серебряного века" // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.214-224
1642554
  Савельева М.Ю. Шекспировские мотивы в контексте общественной мысли российского "Серебряного века" // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.111-125
1642555
  Черникова Г.Ф. Шекспировские мотивы в пьесе А.П. Чехова "Чайка" // Вопросы филологии : Научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2004. – № 1. – с. 68-70. – ISSN 1562-1391
1642556
   Шекспировские чтения. – М., 1981. – 326с.
1642557
   Шекспировские чтения 1976. – М., 1977. – 287с.
1642558
   Шекспировские чтения 1977. – Москва : Наука, 1980. – 320 c.
1642559
  Егоров А. Шекспировский кубизм / А. Егоров. – Симферополь : Сонат, 2008. – 148с. – ISBN 978-966-2178-07-4
1642560
   Шекспировский сборник. – М., 1947. – 295с.
1642561
   Шекспировский сборник. – М., 1958. – 604с.
1642562
   Шекспировский сборник. – М., 1968. – 380с.
1642563
   Шекспировский сборник. – Москва, 1983. – 376 c.
1642564
  Липков А.И. Шекспировский экран. / А.И. Липков. – Москва, 1975. – 351 с.
1642565
  Веретельник А. Шекспір в повістках : для молодіжи і для старших / з рос. переводу М.В. Карнєєва виготовив Андр. Веретельник. – У Львові (Львів) : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1901. – 47 с. – (Виданє Руского Педагогічного Товариства ; Ч. 95)


  Зміст: Коpоль Лїp; Шейлок; Макбет.
1642566
  Шаповалова М.С. Шекспір в українській літературі / М.С. Шаповалова. – Львів : Вища школа, 1976. – 212 с. : 1 арк. портр.
1642567
  Нечаїв С. Шекспір віковічний! // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 145. – ISSN 0320 - 8370


  Новий український переклад 66-го сонета В. Шекспіра
1642568
  Нечаїв Станіслав Владиславович Шекспір віковічний! // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 145. – ISSN 0320 - 8370
1642569
  Шалагінов Б. Шекспір і Моцарт у романтичному мистецькому каноні // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 220-224. – ISSN 0320 - 8370
1642570
  Чорний В. Шекспір із нашого села // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 5 червня (№ 23). – С. 15


  Життєвий і творчий шлях Дмитра Паламарчука.
1642571
  Кемерон Д. Шекспір на всі часи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 січня (№ 1). – С. 14


  2016 рік - 400-ті роковини смерті Вільяма Шекспіра. Це не тільки можливість ушанувати одного з найвеличніших драматургів усіх часів, а й нагода відсвяткувати надзвичайний і всеохопний вплив генія, який, цитуючи його слова, "Мов Колос, піднявсь над ...
1642572
  Агєєва Н.Є. Шекспір на сцені та книжковій сторінці // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 57-59
1642573
  Ваніна І. Шекспір на українській сцені. / І. Ваніна. – Киев, 1958. – 104с.
1642574
  Колесник О. Шекспір та сакральна географія Британії // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 1 (29) : Про сакральне - 1. – C. 124-131. – ISSN 2410-2601
1642575
  Сімейкіна Н.М. Шекспір у сучасному інформаційному просторі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 111-119
1642576
  Василик А. Шекспірів "Гамлет" в шатах українського слова : До 120-річчя від дня народження Михайла Рудницького / Національна Спілка письменників України // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 101-108. – Бібліогр.: С. 108-109. – ISSN 0868-4790
1642577
  Доценко Р. Шекспірів "Гамлет" у "Емському" Києві 1882 року // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 174-184. – ISSN 0208-0710
1642578
  Зорівчак Р.П. Шекспірів "Гамлет" у перекладі Михайла Рудницького // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 154-164
1642579
  Лазаренко Д. Шекспірів "Гамлет": Hic et ubique // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 14/15. – С. 306-314


  Представлені враження учасників делегації Українського межуніверситетського науково-дослідницького шекспірівського центру, пов"язані з їхньою участю у міжнародному науковому семінарі "Всесвітній "Гамлет" у виставах і перекладах", що проходив 26-27 ...
1642580
  Кабкова О.В. Шекспірів "Король Лір" в доробку В. Барки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 222-226. – (Б-ка Ін-ту філології)
1642581
  Фурман А. Шекспірів каламбур у перекладі Михайла Рудницького та Віктора Вера (На матеріалі трагедії В. Шекспіра "Hamlet, Prince of Denmark") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 198-206. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
1642582
  Черняк Ю.І. Шекспірівський Гамлет як антропологема рефлективної налаштованості індивідуума (спроба філософського аналізу) // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80. – С. 31-44
1642583
  Черняк Ю.І. Шекспірівський дискурс в Україні XIX ст.: специфіка і механізми структурування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 42-46. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
1642584
  Дроздовський Д. Шекспірівський дискурс модерності: версія Ігоря Костецького // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1/2 (1009-1010). – С. 226-236. – ISSN 0320 - 8370
1642585
  Смольницька О.О. Шекспірівський дискурс у вибраній поезії та перекладах Максима Рильського і Миколи Зерова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 59-67. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1642586
  Пашняк Т.Г. Шекспірівський слід у східних поемах Дж.Г. Байрона // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 114-119


  Дж.Г. Байрон писав у атмосфері царюючої та всезростаючої шекспіроманії. Логічним, отж, здається звернення літературних аналітиків до проблеми запозичень у Байрона та Шекспіра. Чималий інтерес представляє книга Дж.В. Найта "Байрон і Шекспір"", де автор ...
1642587
  Цибулько О. Шекспірівський текст в українському соц-арті // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 207-214. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано функціонування "шекспірівського тексту" в укр. літ. 2 пол. 20 - поч. 21 ст. Створено відповідну модель функціонування, до складу якої входять перекладацька та рімейкова лінії. Здійснено порівняння автор. стратегій роботи з ...
1642588
  Горєлова С. Шекспірівські образи у творчій рецепції неокласиків і акмеїстів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (109). – С. 84-87
1642589
  Шалагінов Б. Шекспірівські ремінісценції в ліриці Лесі Українки // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 10 (162), жовтень. – С. 11-13
1642590
  Хитрова-Бранц Шекспірізація в художній творчості німецьких преромантиків та романтиків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 31-36. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1642591
  Москвітіна Д.А. Шекспірова драма в американському театрі ХVIII століття: особливості репрезентації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 79-86. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Статтю присвячено ранній рецепції драматургії В. Шекспіра в американському театрі XVIII ст. Проаналізовано характер шекспірівських вистав в Америці, зроблено акцент на їхній детермінованості політичними, релігійними та естетичними факторами
1642592
   Шекспірови твори в українських перекладах : (Дослідження Олесі Галько, учениці вчителя-методиста Є.Г.Титової) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 12. – С. 45-51.
1642593
  Миленька Г. Шекспірознавчі студії Й.В. Гете-2 // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 20-35. – ISSN 1997-4264


  В статті розкриваються естетико-мистецтвознавчі ідеї Й.В. Гете початку XiX ст., зокрема в галузі історії та теорії театрального мистецтва
1642594
  Дашичь М. Шекулар и шекуларци од помена до 1941. године = Sekular and its people from the First Mention to 1941 / Миомир Дашичь ; уредник Зоран Лакичь. – Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. – 680 с. : илустр. – (Посебна изданьа ; кньига 49 ; кньига 14 : Одјельенье друштвених наука). – ISBN 86-7215-177-1


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1642595
  Машара М.А. Шел двадцатый год : роман / Михаил Машара ;. – Москва, 1977. – 318 с.
1642596
  Шмерлинг С.Б. Шел за ротой паренек / С.Б. Шмерлинг. – Свердловск, 1965. – 129с.
1642597
  Мельников М.Ф. Шёл край наш дорогой столетий / М.Ф. Мельников. – Минск, 1987. – 174с.
1642598
   Шел отец.... – М., 1985. – 295с.
1642599
   Шел парнишке в ту пору.... – К., 1985. – 367с.
1642600
  Томин Ю.Г. Шел по городу волшебник / Ю.Г. Томин. – Ленинград, 1981. – 253 с.
1642601
  Чиладзе О. Шел по дороге человек : роман / Отар Чиладзе ;. – Москва : Советский писатель, 1978. – 470 с.
1642602
  Чиладзе О. Шел по дороге человек : роман / Отар Чиладзе ; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Тбилиси : Мерани, 1985. – 402 с.
1642603
  Мишин М.А. Шел по улице троллейбус: Юморист. рассказы. / М.А. Мишин. – Л., 1976. – 127с.
1642604
  Тельдеков А. Шел сибиряк к Берлину / А. Тельдеков. – Новосибирск, 1968. – 16с.
1642605
  Симонов К.М. Шел солдат : Докум. повесть / К.М. Симонов. – Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1976. – 138с.
1642606
  Алендей В. Шел солдат / В. Алендей. – Чебоксары, 1987. – 397 с.
1642607
   Шел солдат дорогою побед. – Калининград, 1980. – 240с.
1642608
   Шел солдат дорогою побед. – 2-е, доп. – Калининград, 1985. – 408с.
1642609
  Татаринов А.К. Шел солдат... / А.К. Татаринов. – Киев, 1980. – 124с.
1642610
   Шел солдат.... – Днепропетровск, 1986. – 190с.
1642611
  Коршуков Е.И. Шел теплоход : рассказы и юморески / Евгений Коршуков; авториз. пер. с белорус. Э.Корпачева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 253 с.
1642612
  Шипов Я.А. Шел третий день... / Я.А. Шипов. – Москва : Современник, 1984. – 255 с.
1642613
  Капаев И. Шёл человек по улице : повести и рассказы / И. Капаев; пер. с ногайск. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 347 с.
1642614
  Ошанин Л.И. Шел я сквозб вьюгу / Л.И. Ошанин. – Мурманск, 1970. – 112 с.
1642615
  Пивоварова Л.М. Шелгунов-очеркист / Л.М. Пивоварова. – Казань, 1990. – 127с.
1642616
   Шелер (Scheler) Макс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 964-965. – ISBN 966-316-069-1
1642617
  Малеєв Шелерівський "дух" як рішення конфлікту знань між біологією і психологією на початку ХХ ст. / Малеєв, К // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 133-134
1642618
  Паламарчук О.Л. Шелест Богдана Петрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 238. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1994) філологічного факультету Київського університету. З 2003 р. - асистент кафедри слов"янської філології Інституту філології Київського університету ім.Т. Шевченка
1642619
  Паламарчук О.Л. Шелест Богдана Петрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 225-226. – ISSN 2075-437X
1642620
  Шаламов В.Т. Шелест листьев / В.Т. Шаламов. – Москва, 1964. – 126 с.
1642621
  Вовк М.П. Шелест нив / М.П. Вовк. – Ужгород, 1959. – 71с.
1642622
  Грень В.П. Шелест осіннього листя : вибрані вірші / Володимир Грень. – Львів : Місіонер, 2007. – 284с. – ISBN 978-966-658-095-8
1642623
   Шелест страниц, как шелест знамен. – М., 1969. – 272с.
1642624
  Саджая А. Шелестите деревья / А. Саджая. – Тбилиси, 1958. – 91 с.
1642625
  Лебеденко А.Г. Шелестят паруса кораблей : Роман / А.Г. Лебеденко. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 304с.
1642626
  Лебеденко А.Г. Шелестят паруса кораблей / А.Г. Лебеденко. – Калининград, 1987. – 238с.
1642627
  Лебеденко А.Г. Шелестят паруса кораблей / А.Г. Лебеденко. – Одесса, 1989. – 229с.
1642628
  Адамов А.Г. Шелехов на Кадьяке : повесть / Аркадий Адамов ; ил.: В.С. Житенев. – 2-е изд. – Москва : Культпросветиздат, 1948. – 120 с. : ил., портр.
1642629
  Петров Шелковая рубашка / Петров, (Бирюк). – Ростов, 1944. – 55с.
1642630
  Еровченков А. Шелковистая ткань раздора // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 11. – С. 5-9. – ISSN 0234-1670


  Дещо з історії Турції; національне вбрання
1642631
  Лункевич В.В. Шелковичный червь / В.В. Лункевич. – Изд. перераб. и доп. – Москва ; Ленинград
1. – 1936. – 27 с.
1642632
  Гольдарбейтер И.Л. Шелководство / И.Л. Гольдарбейтер. – М., 1926. – 52с.
1642633
   Шелководство. – М., 1949. – 320с.
1642634
  Петросян Анушаван Сагателович Шелководство в Армении (Ист.-этногр. исслед.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Петросян Анушаван Сагателович; АН АрмССР. Ин-т археологии и этнографии. – Ереван, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1642635
  Картавых М.И. Шелководство и его размещение в Воронежской обл. : Автореф... канд. географ.наук: / Картавых М.И.; Ворон. гос. пед. ин-т. – Воронеж, 1950. – 15 с.
1642636
  Каххар А. Шелковое сюзанэ : комедия / А. Каххар. – Москва : Госкультпросветиздат., 1952. – 112 с.
1642637
  Кочнев М. Шелковые крылья : Сказы / М. Кочнев. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 343 с.
1642638
  Малкина И.Л. Шелковый дождик / И.Л. Малкина. – Л., 1958. – 120с.
1642639
  Досжанов Д. Шелковый путь : роман / Д. Досжанов; пер. с каз. Г.Бельгера, М.Семашко. – Москва : Советский писатель, 1980. – 344 с.
1642640
  Досжанов Д. Шелковый путь : роман / Д. Досжанов. – Москва, 1983. – 606 с.
1642641
  Бондаренко К. Шелковый шлях. Украинско-китайские пути прокладывались тысячелетиями // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 35 (153). – С. 58-62
1642642
  Малик В.К. Шелковый шнурок : роман / В.К. Малик. – Москва, 1985. – 256 с.
1642643
  Полетаев Н.А. Шелкоотделитеные железы // Перепончатокрылые - 252330 [компакт]. – С.XIV-XVI
1642644
  Маковецкая Марина Шелкопряд. Битва за шелк // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 114-123 : фото. – ISSN 1029-5828
1642645
  Кекова С. Шелкопряды языка // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-6. – ISSN 0130-7673
1642646
  Мирский Д.П. Шелли // Избранные стихотворения / Шелли, Перси-Биши. – Москва : Художественная литература, 1937. – С. 5-14
1642647
  Лазарев В.В. Шеллинг / В.В. Лазарев. – М., 1976. – 199 с.
1642648
  Гулыга А.В. Шеллинг / А.В. Гулыга. – Москва, 1982. – 317с.
1642649
  Гулыга А.В. Шеллинг / А.В. Гулыга. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 317с.
1642650
  Гулыга А.В. Шеллинг / А.В. Гулыга. – 3-е изд. испр. – Москва, 1994. – 316с.
1642651
  Чагин Б.К. Шеллинг и его философия трансцендентального изеализма / Б. Чагин. – [Б. м. : б. и., 1938. – С. 69-94. – Отд. оттиск из : Под знаменем марксизма. 1938. - № 3 - Библиогр. описание осуществл. посредством Интернета
1642652
  Жукоцкая З.Р. Шеллинг и русский символизм // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 4. – С.134-143
1642653
  Жукоцкая З.Р. Шеллинг и русский символизм (окончание) // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 5. – С.58-73
1642654
  Филина Ирина Александровна Шеллинг как историк философии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Филина Ирина Александровна ; КГУ. – Киев, 1991. – 23 с.
1642655
  Филина Ирина Александровна Шеллинг как историке философии : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Филина Ирина Александровна; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1991. – 259л. – Бібліогр.:л.244-259
1642656
  Прокопов Д.Є. Шеллінг (Schelling) Фрідріх Вільгельм Йозеф // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 521-524. – ISBN 966-316-069-1
1642657
  Гриневичева Катря Шеломи в сонці / Катря Гриневичева. – Львів : Вид. "Ізмарагд", 1928. – 185 с.
1642658
  Шевчук А. Шелудько Леонід Миколайович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 12 : Леонід Шелудько. – С. 2-15.
1642659
   Шелудько Тетяна Хомівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 83. – ISBN 966-8352-11-4
1642660
  Алексий Шелупатская община : изследование епископа Алексия, ректора Казанской Духовной Академии. – Казань : Центр. тип., 1906. – 57, 41 с.
1642661
  Квітка-Основ"яненко Шельменко-денщик / Квітка-Основ"яненко. – Київ, 1955. – 96с.
1642662
  Квітка-Основ"яненко Шельменко-денщик / Квітка-Основ"яненко. – Київ, 1959. – 104с.
1642663
  Рейтер К. Шельмуфский / К. Рейтер. – Москва, 1972. – 214с.
1642664
  Павлов А.Н. Шельф как гидрогеологическая система: лекция / А.Н. Павлов. – Л., 1980. – 54с.
1642665
   Шельф Сахалина. – М, 1975. – 192с.
1642666
  Слевич С.Б. Шельф. Освоение, использование / С.Б. Слевич. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 239с.
1642667
  Ионин А.С. Шельф: рельеф, осадки, и их формирование / А.С. Ионин. – Москва : Мысль, 1987. – 204с.
1642668
  Барков Н.И. Шельфовые ледники Антарктиды / Н.И. Барков ; под ред. Е.С. Короткевича. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 227 с. : ил. – (Арктический и антарктический науч.-иссл. ин-т ; Советская антарктическая экспедиция)
1642669
  Кручинин Ю.А. Шельфовые ледники Земли Королевы / Ю.А. Кручинин. – Л., 1965. – 180 с.
1642670
   Шельфы. Состояние проблемы и перспективы изучения : Материалы к совещанию. – Ленинград, 1969. – 130с.
1642671
   Шельфы: природа и ресурсы. – Ленинград, 1976. – 98с.
1642672
   Шеманська-Кемере Наталія Василівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 411 : фото
1642673
  Болманац С. Шематизам источно-православне митрополије српске у Аустро-Угарској год.1878 / Стеван Болманац. – Панчево, 1878. – IV, 178 с.
1642674
   Шемахинская астрофизическая обсерватория. – Москва : Наука, 1973. – 16 с.
1642675
  Кадильникова Е.И. Шемахинско-Кобыстанский район (юго-восточный Кавказа). Физико-географический очерк : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Кадильникова Е.И. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1952. – 16 с.
1642676
  Коцур Г.Г. Шемета Юлія Марківна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 99 : фото
1642677
  Лобан М. Шеметы : роман / М. Лобан; авториз. пер. с белорус.В.Бжезовского. – Москва : Советский писатель, 1985. – 360 с.
1642678
  Губерський Л.В. Шемшученко Юрій Сергійович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 743. – ISBN 966-316-045-4
1642679
   Шемшученко Юрій Сергійович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 105-106


  Привітання з 75-річчям.
1642680
   Шемшученко Юрій Сергійович // Ювіляри України : події, імена, звершення / [упоряд.: В.В. Болгов]. – Київ : Українська конфедерація журналістів, 2019. – С. 69. – (Золотий фонд нації). – ISBN 978-617-7632-08-4
1642681
  Антонов Б.Г. Шемякин суд под вывеской правосудия / Б.Г. Антонов, О.В. Пилипец. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 77 с. – (Империализм без маски)
1642682
  Пашковська Т. Шенген за відбитками пальців: як змінилася візова практика країн ЄС? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 22 березня (№ 12). – С. 41


  "Чи є перспективи створення та функціонування в Україні інвестиційно-інноваційних банків?".
1642683
  Птахів Семен Шенген по-кримськи: заборонено, але... можна? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 57. – ISSN 1998-8044
1642684
  Самойлов Юрій Шенген: приводи для занепокоєння? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 54-57 : фото. – ISSN 1998-8044
1642685
  Самойлов Юрий Шенген: свободное перемещение остается в прошлом? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 82-84 : фото. – ISSN 1998-8044
1642686
  Максименко С.В. Шенгенское право и свобода передвижения: международно-правовые аспекты глобальной миграции / С.В.Максименко. – Одесса : Астропринт, 2005. – 192с. – ISBN 966-318-406-Х
1642687
  Иглин А.В. Шенгенское право: генезис и развитие // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 4 (91). – С. 36-39. – ISSN 1812-3910
1642688
  Сушко І. Шенгенська амбіція України: перехід від риторики до справ / І. Сушко, П. Кравчук // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 травня (№ 18/19). – С. 6


  "Менш ніж за місяць українському безвізу виповниться рік. Тестову річницю Україна пройшла гідно, не порушивши жорстких безпеково-міграційних правил механізму призупинення та отримавши від Європейської комісії загалом позитивну оцінку імплементації ...
1642689
  Ворона Д. Шенгенська і візова інформаційні системи як форма боротьби з нелегальною імміграцією // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 284-289. – ISSN 1026-9932
1642690
  Самойлов Юрій Шенгенська лібералізація по-чеському // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 37-39 : фото. – ISSN 1998-8044
1642691
  Анатоленко Юлія Шенгенський вузол // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 51


  15 січня 2008 року Верховна Рада 413 голосами ухвалила Закон "Про ратифікацію Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз". Крім того, парламент прийняв Закон України "Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про реадмісію ...
1642692
  Анатоленко Юлія Шенгенський вузол // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 51


  15 січня 2008 року Верховна Рада 413 голосами ухвалила Закон "Про ратифікацію Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз". Крім того, парламент прийняв Закон України "Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про реадмісію ...
1642693
  Копчак Б. Шенгенський рекет // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 2 (167). – С. 30-33. – ISSN 1996-1561


  Українці, які працюють у Чеській Республіці, стикаються з корупцією, до поширення якої самі ж і причетні.
1642694
  Самойлов Юрій Шенгенські візи для безвізу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 16-18 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
1642695
  Москаленко Леся Шенгенські візи спочатку посилять, щоб потім послабити? // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 56 : фото
1642696
   Шенгенські візи: стабільне зростання // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 16-18 : фото. – ISSN 1998-8044
1642697
   Шенгенські консульства в оцінках та рейтингах : візова практика країн-членів ЄС в Україні 2010 р. / [Авт. дослідж.: І. Сушко та ін.] ; Громад. ініціатива "Європа без бар"єрів" ; [Міжнар. фонд "Відродження"]. – Київ : Вістка, 2010. – 68, 64 с. : іл., табл. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою : Schengen consulates in assessments and ratings. – ISBN 978-966-8875-63-2
1642698
  Толстой Л. Шенграбен / Л. Толстой, 1945. – 48с.
1642699
  Фіцич Наталка Шенонсо. Замок дам // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 3/4 (153), вересень - жовтень. – С. 40-45 : фото
1642700
   Шепетівська округа. – Х, 1926. – 48с.
1642701
  Гасюк Л.В. Шепетівський історичний музей. / Л.В. Гасюк, О.П. Царик. – Львів, 1985. – 32с.
1642702
  Доманк А.С. Шепетовские подпольщики / А.С. Доманк, М.И. Сбойчаков. – Москва, 1972. – 160 с.
1642703
  Загребельний П.А. Шепіт : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 411с. – На опр. авт. не зазначений
1642704
  Загребельний П.А. Шепіт : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 412с.
1642705
  Загребельний П.А. Шепіт : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Молодь, 1981. – 376с. – (Джерело)
1642706
  Чепурко Б. Шепіт жасмину : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 2-7. – ISSN 0868-4790
1642707
  Чепурко Б. Шепіт жасмину : поезія: вірші // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 1. – С. 2-7. – ISSN 0321-1878
1642708
  Загребельный П.А. Шепот : Роман / Павло Загребельный; Авториз. пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Воениздат, 1969. – 376с.
1642709
  Загребельный П.А. Шепот : Роман / Павло Загребельный; Авториз. пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Воениздат, 1976. – 374с.
1642710
   Шепот в бедламе : Повесть, рассказы, фельетоны. – Москва : Физкультура и спорт, 1982. – 279с.
1642711
  Деревянко А. Шепот души : Стихи / Деревянко Анна. – Донецк, 2005. – 116с. – ISBN 966-96149-2-9
1642712
  Рябцев В.Ф. Шепот звезд / В.Ф. Рябцев. – Якутск, 1962. – 44с.
1642713
  Итс Р.Ф. Шепот Земли и молчание Неба: этног. этюды о традиц. нар. верованиях / Р.Ф. Итс. – М., 1990. – 317с.
1642714
  Маршалл А. Шепот на ветру / А. Маршалл. – Л., 1991. – 189с.
1642715
  Васильєва О.О. Шептаківська волость в рамках комплексу гетьманських рангових маєтностей (друга половина XVII - перша третина XVIII ст.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 460-474. – ISSN 2222-4203
1642716
  Курас І. Шептицький Андрій // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 159-160. – ISBN 966-642-207-7


  Граф Андрей Шептицький ЧСВВ (Роман Марія Александер; 1865-1944) - предстоятель Української греко-католицької церкви, митрополит Галицький, архієпископ Львівський (1901-1944). Єпископ Станиславівський (1899-1900). Доктор права (1888) і богослов"я ...
1642717
  Чернецький Є. Шептицькі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5-6 жовтня (№ 179/180)


  Рід Шептицьких, як стверджував батько митрополита, граф Ян-Кантій є окрасою нашої історії з 1284 року. Пращури Шептицьких мали бути в оточенні короля Данила Галицького, його синів та онуків.
1642718
  Золотарев Л.М. Шептун-трава / Л.М. Золотарев. – Тула, 1982. – 249с.
1642719
   Шергін Сергій Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 537. – ISBN 978-966-439-754-1
1642720
  Богданова Светлана Шереметьево -2: реконструкция продолжается : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 15 : Фото
1642721
  Гадомский Я. Шеренга великих астрономов : пер. з польської / Я. Гадомский. – Торунь : Наша ксенгарня, 1969. – 100 с.
1642722
  Греб К. Шеренга великих биологов / К. Греб. – Варшава, 1975. – 156 с.
1642723
  Сенковская А. Шеренга великих химиков / А. Сенковская, С. Сенковский. – Варшава : Наша Ксенгарня, 1963. – 147 с.
1642724
  Деснянський І. Шерех історії : легенди, міти та баляди / І. Деснянський. – Лондон : [б. в.], 1952. – 64 с. : іл. – Бібліотека Михайла і Меланії Кравців, Торонто. - Зміст: Розд. I: Легенди про Ромула й Рема ; Скити ; Амазонки. - Розд. II: Легенда про Кия, Щека й Хорива ; Варяги (поема-баляда) ; Святослав (поема-баляда). - Розд. III: Мазепа (поема-баляда)
1642725
  Шервин О. Шеридан / О. Шервин. – М, 1977. – 293с.
1642726
  Поліщук С.В. Шерингова економіка в Україні як спосіб вирішення проблеми обмеженості ресурсів громадян / С.В. Поліщук, В.О. Шишкіна // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2017. – № 3 (39). – C. 23–26. – ISSN 1997-4167
1642727
  Калініченко Л. Шерингова економіка як перспективна соціоекономічна модель розвитку суспільства / Л. Калініченко, Головко-Марченко, Ж. Кривороженко // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій : науково-практичне видання / Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ, 2018. – С. 66-76. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 42 (2))
1642728
  Осецький В. Шерингова економіка: діалектичний розвиток реципрокного обміну в умовах віртуальної реальності та цифрової трансформації / В. Осецький, Н. Краус, К. Краус // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 2. – С. 5-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1811-3141
1642729
  Лапиков М. Шериф // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 76-91. – ISSN 1728-8568
1642730
  Орлов В.В. Шерифство как фактор общественной жизни алауитского марокко (XVII-XIX) // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – C. 3-20. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
1642731
  Бронте Ш. Шерли : роман / Шарлотта Бронте ; [пер. с англ. И. Грушецкой, Ф. Мендельсона]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 637, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02402-1


  "Грозовой Перевал" Эмили Бронте - не просто золотая классика мировой литературы, но роман, перевернувший в свое время представления о романтической прозе. Проходят годы и десятилетия, но история бурной, страстной, трагической любви Хитклифа и Кэти ...
1642732
  Шишков В.Я. Шерлок Холмс- Иван Пузиков / В.Я. Шишков. – М, 1965. – 494с.
1642733
  Шишков В.Я. Шерлок Холмс- Иван Пузиковё / В.Я. Шишков. – М, 1965. – 494с.
1642734
  Хефлинг Г. Шерлок Холмс в наши дни / Г. Хефлинг. – Москва, 1991. – 238с.
1642735
  Каспаров Б.М. Шерлок Холмс изучает физику / Б.М. Каспаров, Н.Б. Каспаров. – Ленинград, 1989. – 195с.
1642736
  Назарець В.М. Шерлок Холмс і доктор Ватсон - класичний дует детективів : до вивчення повісті А. Конан Дойла "Собака Баскервілів". 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 18-19
1642737
  Васильєва Л. Шерлок Холмс як безпосередній учасник розв"язання сімейного конфлікту в оповіданні "Пістрява стрічка" Конан Дойла // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, листопад 2021. – С. 24-28
1642738
   Шерман Семен Иойнович (к 80-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 4. – С. 678 : фото. – ISSN 0016-7886
1642739
  Наковски А. Шероховатости / А. Наковски. – София, 1964. – 180с.
1642740
  Коварский Н.Я. Шероховатость электролитических осадков. : Автореф... Канд.хим.наук: / Коварский Н.Я.; АН СССР. – Новосибирск, 1965. – 23л.
1642741
  Стонор Ч. Шерпы и снежный человек / Ч. Стонор. – Москва, 1958. – 237с.
1642742
  Антонець Н.Б. Шерстюк Григорій Пилипович (1882-1911) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 462-468. – ISBN 966-06-0367-3
1642743
  Арутюнян Э.Б. Шерстяная промышленность Армянской ССР : Автореф... канд. биолог.наук: / Арутюнян Э.Б.;. – Ереван, 1962. – 36л.
1642744
  Воронцов-Вельяминов Шерстяное сырье / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1928. – 196 с.
1642745
  Караулов И. Шерстяные рельсы : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 2. – С. 67-69. – ISSN 0130-7673
1642746
  Феррейра Шерсть и снег / Феррейра, де Касто. – М., 1959. – 260с.
1642747
  Гусев Н. Шерсть. Технические свойства, классификация, рынок / Н. Гусев. – М, 1925. – 112с.
1642748
  Гохлернер Б Г. Шершавым языком плаката : санагитплакат Маяковского сегодня / Г.Б. Гохлернер. – Москва : Минздрав СССР, 1962. – 20 с.
1642749
  Измайлова Т. Шерше ля фам // Здоровье : Научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 2005. – № 9. – С. 123-125. – ISSN 0044-1945


  Співачка Шер
1642750
  Маркова О.И. Шест у двора / О.И. Маркова. – Москва, 1959. – 39 с.
1642751
  Остроухова К.А. Шестая (Пражская) Всероссийская конференция РСДРП / К.А. Остроухова. – М., 1949. – 112с.
1642752
  Остроухова К.А. Шестая (Пражская) Всероссийская конференция РСДРП / К.А. Остроухова. – М., 1950. – 112с.
1642753
  Остроухова К.А. Шестая (Пражская) Всероссийская конференция РСДРП / К.А. Остроухова. – Москва, 1961. – 88с.
1642754
  Горелов И.Е. Шестая (Пражская) Всероссийская конференция РСДРП / И.Е. Горелов, А.Л. Угрюмов. – Москва, 1975. – 143с.
1642755
  Харитонов А.И. Шестая (Пражская) Всероссийская конференция РСДРП в советской историографии : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Харитонов А.И. ; Харьк .гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 24 с.
1642756
  Бикбаев Р. Шестая арабо-израильская война // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.18-19. – ISSN 0234-1670
1642757
  Крапивин В. Шестая Бастионная / В. Крапивин. – Свердловск, 1987. – 480 с.
1642758
  Билиньский В. Шестая батарея : повесть / Вацлав Билиньский ; пер. с пол. В.И. Дворникова ; [худож. Е.Х. Гомза]. – Москва : Воениздат, 1987. – 254, [1] с.
1642759
   Шестая всесоюзная выставка акварели. – М., 1981. – 102с.
1642760
   Шестая Всесоюзная выставка дипломных работ студентов художественных вузов СССР выпуска 1957 и 1958 гг.. – М., 1958. – 90с.
1642761
   Шестая Всесоюзная выставка плаката. – Москва, 1981. – 64с.
1642762
   Шестая всесоюзная выставка эстампа : Каталог. – Москва : Советский художник, 1981. – 170 с.
1642763
   Шестая Всесоюзная конференция по радиационной физике и химии ионных кристаллов : тезисы докладов / Всесоюзная конференция по радиационной физике и химии ионных кристаллов. – Рига : Силаспилс
Ч. 1. – 1986. – 246с.
1642764
   Шестая Всесоюзная конференция по радиационной физике и химии ионных кристаллов : тезисы докладов / Всесоюзная конференция по радиационной физике и химии ионных кристаллов. – Рига : Саласпилс
Ч. 2. – 1986. – 247-495 с.
1642765
   Шестая Всесоюзная конференция по тематическому картографированию "Задачи картографического обеспечения охраны природы и окружающей среды СССР" (г. Киев, апрель,1975 г.) : [тезисы докладов] / Задачи картографического обеспечения охраны природы и окружающей среды СССР; Глав. упр. геодезии и картографии при СМ СССР ; Географ. об-во СССР ; Географ. об-во УССР ; КГУ ; Сектор геогр. АН УССР. – Москва
Секция: Автоматизация и механизация работ по тематическому и комплексному картографированию. – 1975. – 65 с.
1642766
   Шестая Всесоюзная конференция по тематическому картографированию "Задачи картографического обеспечения охраны природы и окружающей среды СССР" (г. Киев, апрель,1975 г.) : [тезисы докладов] / Задачи картографического обеспечения охраны природы и окружающей среды СССР; Глав. упр. геодезии и картографии при СМ СССР ; Географ. об-во СССР ; Географ. об-во УССР ; КГУ ; Сектор геогр. АН УССР. – Москва
Секция: Применение аэрокосмических методов для изучения окружающей среды и природных ресурсов. – 1975. – 120 с.
1642767
   Шестая Всесоюзная конференция по тематическому картографированию "Задачи картографического обеспечения охраны природы и окружающей среды СССР" (г. Киев, апрель,1975 г.) / Задачи картографического обеспечения охраны природы и окружающей среды СССР; Гл. упр. геодезии и картогр. при СМ СССР ; Геогр. о-во СССР ; Геогр. о-во УССР ; КГУ ; Сектор географии АН УССР. – Москва
Секция: Применение картографического метода изучения континентального шельфа и рационального использования его ресурсов : (тезисы докладов). – 1975. – 36 с.
1642768
   Шестая Всесоюзная конференция по тематическому картографированию "Задачи картографического обеспечения охраны природы и окружающей среды СССР" (г. Киев, апрель,1975 г.) : [тезисы докладов] / Задачи картографического обеспечения охраны природы и окружающей среды СССР; Глав. упр. геодезии и картографии при СМ СССР ; Географ. об-во СССР ; Географ. об-во УССР ; КГУ ; Сектор геогр. АН УССР. – Москва
Секция: Применение картографического метода и изучения социально-экономической среды и рационального использования экономических ресурсов : (тезисы докладов). – 1975. – 182 с.
1642769
   Шестая Всесоюзная конференция по тематическому картографированию "Задачи картографического обеспечения охраны природы и окружающей среды СССР" (г. Киев, апрель,1975 г.) / Задачи картографического обеспечения охраны природы и окружающей среды СССР; Гл. упр. геодезии и картогр. при СМ СССР ; Геогр. о-во СССР ; Геогр. о-во УССР ; КГУ ; Сектор географии АН УССР. – Москва
Секция: Тематическое и комплексное картографирование Украинской ССР : (тезисы докладов). – 1975. – 173 с.
1642770
   Шестая Всесоюзная конференция по тематическому картографированию "Задачи картографического обеспечения охраны природы и окружающей среды СССР" (г. Киев, апрель,1975 г.) : [тезисы докладов] / Задачи картографического обеспечения охраны природы и окружающей среды СССР; Глав. упр. геодезии и картографии при СМ СССР ; Географ. об-во СССР ; Географ. об-во УССР ; КГУ ; Сектор геогр. АН УССР. – Москва
Секция: Применение картографического метода в изучении природной среды и рационального использования природных ресурсов. – 1975. – 186 с.
1642771
   Шестая Всесоюзная конференция по физике низкотемпературной плазмы (сен. 1983 г.) : Тезисы обзорных докладов. – Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1983. – 172с.
1642772
   Шестая Всесоюзная конференция по физике низкотемпературной плазмы (сентябрь 1983 г.). – Ленинград : Ленинградский государственный университет
Т. 1. – 1983. – 526с.
1642773
   Шестая Всесоюзная конференция по физике низкотемпературной плазмы (сентябрь 1983 г.). – Ленинград : Ленинградский государственный университет
Т. 2. – 1983. – 479с.
1642774
   Шестая Всесоюзная конференция по физической химии ионных расплавов и твердых электролитов. – К.
1. – 1976. – 121с.
1642775
   Шестая Всесоюзная межвузовская конференция по теории и методам расчета нелинейных цепей и систем : тезисы докладов / Всесоюзная межвузовская конференция по теории и методам расчета нелинейных цепей и систем; АН СССР; АН УзССР; Министерство высшего и среднего специального образования СССР; Ташкентский ордена Дружбы народов политехнический институт имени Абу Райхана Беруни; Исмаилов З.И. – Ташкент
Ч. 2. – 1982. – 131 с.
1642776
   Шестая Всесоюзная художественная фотовыставка. – М., 1966. – 48с.
1642777
   Шестая выставка произведений изобразительного искусства реставрированных Государственной центральной художественной научно-реставрационной мастерской им. академика И.Э. Грабаря. – М., 1969. – 170с.
1642778
   Шестая выставка произведений московских художников-журналистов : Каталог. – Москва, 1970. – 26 с.
1642779
   Шестая группа периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. – К., 1965. – 16с.
1642780
  Буравлев Е.С. Шестая гряда / Е.С. Буравлев. – Кемерово, 1971. – 283с.
1642781
  Роздобутько И. Шестая дверь : Роман // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2004. – № 5/6. – С.40-109. – ISSN 0131-8136
1642782
  Буре В.В. Шестая дорожка / В.В. Буре. – М., 1980. – 112с.
1642783
   Шестая конференция младших научных сотрудников и старших инженеров. – М., 1961. – 68с.
1642784
   Шестая ленинградская выставка книжной графики 1965. Каталог. – Ленинград : Художник РСФСР, 1965. – 52 с.
1642785
   Шестая межвузовская конференция по вопросам испарения, горения и газовой динамики дисперсных систем. – Одесса, 1968. – 236с.
1642786
   Шестая Международная конференция по росту кристаллов. – Москва : ВИНИТИ
Т. 1 : Рост из газовой фазы. – 1980. – 468с.
1642787
   Шестая Международная конференция по росту кристаллов. – Москва : ВИНИТИ
Т. 2 : Рост из расплава и раствора в расплаве. – 1980. – 298с.
1642788
   Шестая Международная конференция по росту кристаллов. – Москва : ВИНИТИ
Т. 4. – 1980. – 470с.
1642789
   Шестая научная конференция по геологии Прибайкалья и Забайкалья. – Чита, 1969. – 60с.
1642790
   Шестая научно-техническая конференция (Научного студенческого о-ва Моск. нефтяного ин-та). 1951. – Москва-Ленинград, 1952. – 216с.
1642791
  Проскурин П.Л. Шестая ночь / П.Л. Проскурин. – Москва, 1970. – 320с.
1642792
   Шестая областная олимпиада юных математиков 1964-1965 учебного года. – Ростов-на-Дону, 1964. – 23 с.
1642793
  Гаврилин В.М. Шестая попытка / В.М. Гаврилин. – Москва, 1970. – 32с.
1642794
  Ласкин С.Т. Шестая пятилетка - боевая программа крутого подъема материального и культурного уровня жизни советского народа / С.Т. Ласкин, К.С. Коваленко. – Киев, 1956. – 32с.
1642795
  Левченко Т.А. Шестая раса / Тамара Левченко. – Днепропетровск : Грани, 2014. – 38, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-8841-91-0
1642796
   Шестая Республиканская научная конференция "Картографическое обеспечение основных направлений экономического и социального развития Украинской ССР и ее регионов" (г. Черновцы, 17-18 сентября 1987 года) : 6 Республиканская научная конференция (г.Черновцы, 17-18 сентября 1987 года) : Программа / Картографическое обеспечение основных направлений экономического и социального развития Украинской ССР и ее регионов; Министерство высшего и среднего специального образования УССР ; Черновицкий ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т ; АН УССР ; Отделение географии Института геофизики им. С.И. Субботина ; АН УССР Геогр. общ. УССР ; [отв. за вып. Я.И. Жупанский]. – Черновцы, 1987. – 18 с.
1642797
   Шестая республиканская художественная выставка "Советская Россия". – Москва, 1981. – 287с.
1642798
   Шестая республиканская художественная выставка "Советская Россия". – Москва, 1981. – 287с.
1642799
   Шестая сесия Верховного Совета РСФСР, 5-8 июня 1945 г. : стенографический отчет. – Москва : Изд. Верховного Совета РСФСР, 1945. – 232 с.
1642800
   Шестая сессия Верховного Совета Литовской ССР (четвертого созыва) 4-5 июля 1957 г. Стенографический отчет.. – Вильнюс, 1958. – 196с.
1642801
   Шестая сессия Верховного совета СССР 29марта - 4 апреля 1940 г.. – Москва, 1940
1642802
  Друскин М.С. Шестая симфония Бетховена / М.С. Друскин. – Ленинград, 1946. – 32 с.
1642803
  Будяковский А. Шестая симфония Чайковского / А. Будяковский. – Ленинград : Ленинградская филармония, 1935. – 32 с.
1642804
  Разгон Л.Э. Шестая станция / Л.Э. Разгон. – Москва, 1967. – 222 с.
1642805
  Разгон Л. Шестая станция / Л. Разгон. – Москва : Детская литература, 1971. – 336 с.
1642806
   Шестая Украинская республиканская конференция по физической химии, посвященная 90-летию со дня рождения академика Л.В.Писаржевского. – К., 1964. – 143с.
1642807
  Григорьев Г С. Шестая часть света. ( Антарктика) / Г С. Григорьев, . – М-Л, 1925. – 174 с. : карта
1642808
   Шестая электротехническая выставка в Лондоне. – Москва : Центральное бюро технической информации, 1958. – 106 с.
1642809
  Ланин Б.Е. Шествие "мамонтов" / Б.Е. Ланин. – М., 1982. – 110с.
1642810
   Шествие в пасмурный день. – М., 1985. – 214с.
1642811
  Путяева И.П. Шествие весеннее дождей: Стихи. / И.П. Путяева. – М., 1976. – 31с.
1642812
  Асаев Р.Н. Шествие весны : стихи : пер. с осет. / Асаев Р.Н. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 83 с.
1642813
  Карусель Вероника Шествие Градивы : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 150-158 : Фото
1642814
   Шествие динозавров. – Москва, 1991. – 512с.
1642815
   Шестдесет години Втора ломска комуна, 1922-1982. – София, 1983. – 52с.
1642816
  Ваксер А.З. Шестдесят лет так называемого "ленинградского дела". Итоги изучения и новые аспекты // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (48). – С. 115-123
1642817
  Кутковой Алексей Шестеренки времени // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 32-33 : фото
1642818
  Хотта Е. Шестерни / Е. Хотта. – Ташкент, 1958. – 243с.
1642819
  Игнатищев Р.М. Шестерням весомая поддержка - синусоэксцентриковые передачи / Р.М. Игнатищев. – Могилев, 2007. – 24 с.
1642820
  Липатов В.В. Шестеро / В.В. Липатов. – Чита, 1958. – 92с.
1642821
  Липатов В.В. Шестеро / В.В. Липатов. – Москва, 1959. – 72с.
1642822
  Николаев Н В. Шестеро / Н В. Николаев. – Свердловск, 1972. – 136с.
1642823
  Рысс Е.С. Шестеро вышли в путь / Е.С. Рысс. – М, 1959. – 518с.
1642824
  Рысс Е.С. Шестеро вышли в путь / Е.С. Рысс. – М, 1964. – 501с.
1642825
  Рысс Е.С. Шестеро вышли в путь / Е.С. Рысс. – М, 1964. – 518с.
1642826
  Рысс Е.С. Шестеро вышли в путь / Е.С. Рысс. – М, 1979. – 488с.
1642827
  Малоземов Р. Шестеро делают выбор / Р. Малоземов, М. Дмитриева. – Москва, 1964. – 112с.
1642828
  Караславов С.Г. Шестеро за одного / С.Г. Караславов. – М., 1959. – 80с.
1642829
  Айтматов Ч.Т. Шестеро и седьмой : отрывок из романа "Плаха" : [для ст. шк. возраста] / Чингиз Айтматов. – Фрунзе : Мектеп, 1987. – 11, [2] с. : цв. ил.
1642830
  Тюпин А.С. Шестеро из одной палаты. / А.С. Тюпин. – Мурманск, 1963. – 48с.
1642831
  Арбузов А.Н. Шестеро любимых / А.Н. Арбузов. – Москва, 1935. – 60с.
1642832
  Арбузов А.Н. Шестеро любимых / А.Н. Арбузов. – Москва, 1958. – 86с.
1642833
  Торчинский М. Шестеро отважных / М. Торчинский. – Владивосток, 1955. – 64с.
1642834
  Бартиш-Коломак Ольга Шестеро по одному // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 14-18 : фото
1642835
  Паншин Г.И. Шестеро с "Альбатроса". / Г.И. Паншин. – Тула, 1968. – 83с.
1642836
  Инфантьев В.Н. Шестеро с острова / В.Н. Инфантьев. – Москва, 1957. – 49с.
1642837
  Евтушенко Е. Шестидесантник : мемуарная проза / Евгений Евтушенко. – Москва : АСТ : Zebra E, 2008. – 831 с.
1642838
  Шеварднадзе Э.А. Шестидесятилетие победы Советской власти в Грузии и образования Коммунистической партии. / Э.А. Шеварднадзе. – Тбилиси, 1981. – 84с.
1642839
  Рудницкая Е.Л. Шестидесятник Николай Ножин. / Е.Л. Рудницкая. – М., 1975. – 230с.
1642840
   Шестидесятники. – М., 1984. – 429с.
1642841
  Аннинский Л.А. Шестидесятники и мы : кинематограф, ставший и не ставший историей / Л.А. Аннинский. – Москва : Всесоюз. творч.-произв. об-ние "Киноцентр", 1991. – 238, [1] с. : ил.
1642842
   Шестидесятые годы. – М.-Л., 1940. – 490с.
1642843
   Шестидесятые годы М.А.Антонович и Г.З.Елисеев. – М.-Л., 1933. – 582 с.
1642844
  Комри Л.Дж. Шестизначные математические таблицы Чемберса / Л.Дж. Комри; пер. с англ. О.П. Крамер ; под ред. К.А. Семендяева. – Москва : Наука, 1964. – XLIV, 574 с. – Библиогр.: с. 570-573
1642845
  Петерс И. Шестизначные таблицы тригонометрических функций / И. Петерс. – Москва, 1942. – 293 с.
1642846
   Шестизначные таблицы тригонометрических функций. – Москва, 1952. – 303 с.
1642847
   Шестизначные таблицы тригонометрических функций. – Москва, 1955. – 167 с.
1642848
  Хренов Л.С. Шестизначные таблицы тригонометрических функций : Содержащие натуральные значения шести тригонометрических функций... / Л.С. Хренов. – Москва : Наука, 1960. – 372с.
1642849
   Шестизначные таблицы тригонометрических функций. – 4-е изд. – Москва, 1963. – 168 с.
1642850
  Петерс И. Шестизначные таблицы тригонометрических функций / И. Петерс. – 4-е изд. – Москва : Недра, 1975. – 293с.
1642851
  Петерс И. Шестизначные таблицы тригонометрических функций / И. Петерс. – Москва : Недра, 1978. – 293с.
1642852
  Хренов Л.С. Шестизначные таблицы тригонометрических функций : Содержащие натуральные значения шести тригонометрических функций... / Л.С. Хренов. – 3-е испр. изд. – Москва : Наука, 1978. – 368с.
1642853
  Петерс И. Шестизначные таблицы тригонометрических функций / И. Петерс. – 5-е изд. – Москва : Недра, 1979. – 293с.
1642854
  Ангелов С.А. Шестизначные таблицы тригонометрических функций с аргументом, выраженным в часовой мере, содержащие натуральные значения шести тригонометрических функций через 1s от 0 до 12h, и значения котангенсов и косекансов через Os, 1 от Oh OOm до Oh 12m / Ангелов С.А. – Москва : Гостехиздат, 1957. – 214 с., [1] отд. л. граф. : ил., граф.
1642855
  Ходаківська Я. Шестиіктовий дольник в українській поезії 1960-1970-х років: проблема типологізації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 351-358


  Розглянуто шестиіктовий дольник як один із ключових розмірів у поезії 1960-1970-х років. Проблематизовано питання цезурованості цього розміру. Вказано на неповноту сучасних принципів визначення цезури в дольнику. Проілюстровано деякі випадки метричної ...
1642856
   Шестиколесные сани. – Свердловск, 1972. – 159с.
1642857
  Гриневичева К.В. Шестикрилець / К.В. Гриневичева. – К., 1990. – 341,1с.
1642858
  Григорьев Н.Ф. Шестикрылый великан. / Н.Ф. Григорьев. – Л, 1963. – 205с.
1642859
  Журба М.А. Шестикутна зірка над полем : життя і смерть єврейського землеоблаштування в Україні (20-30-ті роки XX століття) / Журба М.А., Доценко В.О. – Київ : "МП Леся", 2005. – 229, [1] с. – Бібліогр.: с. 206-229. – ISBN 966-8126-47-5
1642860
  Попова Н.М. Шестилетние в школе и дома / Н.М. Попова. – Москва, 1988. – 55с.
1642861
   Шестилетний план строительства основ социализма в Польше. 1950-1955. – Варшава, 1951. – 40с.
1642862
   Шестилетний план строительства основ социализма в Польше. 1950-1955, 1951. – 30с.
1642863
  Кравцов Г.Г. Шестилетний ребенок / Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова. – М., 1987. – 77с.
1642864
  Сапогова Е.Е. Шестилетний ребенок / Е.Е. Сапогова. – Тула, 1992. – 206с.
1642865
  Мухина В.С. Шестилетнй ребенок в школе / В.С. Мухина. – М., 1986. – 143с.
1642866
  Кузьмичева Е.Н. Шестилучевые кораллы (склерактинии) неокома Горного Крыма. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузьмичева Е.Н.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1964. – 16л.
1642867
  Коларов С. Шестимата от дело №585/1942 / С. Коларов. – София, 1982. – 282 с.
1642868
   Шестимесячный каталог данных.... – Москва
1 янв.-30 июня, ч.ч. 1-5. – 1977
1642869
  Щербиновский Н.С. Шестиногие враги и друзья / Н.С. Щербиновский. – Москва ; Ленинград, 1951. – 192 с.
1642870
  Пестушко Валерий Шестиногие интеллектуалы : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 35
1642871
   Шестиот Пленум на Централниот Комитет на соjузот на комунисте од Jугославиа. 13-14 март 1956. – Скопjе, 1956. – 80с.
1642872
  Карпачова Н. Шестирічна тяганина в " розслідуванні" справи чорнобильця Юрія Андрєєва - це відверте знущання над людиною // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 21-22.
1642873
  Шарнассе Э. Шестиструнная гитара / Э. Шарнассе. – М., 1991. – 86с.
1642874
  Ким А.М. Шестичленные гетероциклические кетоны в синтезе конденсированных пиримидинов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Ким А.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1968. – 16л.
1642875
  Тутунджан Д.Т. Шестнадцат репродукций / Д.Т. Тутунджан. – Л., 1976. – 16с.
1642876
  Первенцев А.А. Шестнадцатая весна / А.А. Первенцев. – М, 1956. – 206с.
1642877
  Первенцев А.А. Шестнадцатая весна / А.А. Первенцев. – Иркутск, 1958. – 190с.
1642878
   Шестнадцатая всесоюзная выставка дипломных работ студентов художественных вузов СССР 1973-1974 / Всесоюзная, выставка дипломных работ студентов художественных вузов СССР, Москва. 16-я., 1975; Сост.: С.А. Гусарова, Н.Д. Петрова. – Москва : Советский художник, 1975. – 95 с.
1642879
   Шестнадцатая Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям. – М.
1. – 1991. – 175с.
1642880
   Шестнадцатая Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям. – М.-Винница
2. – 1991. – 242с.
1642881
   Шестнадцатая Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям. – М.-Винница
3. – 1991. – 242с.
1642882
   Шестнадцатая выставка московских художников книги. – Москва, 1985. – 70с.
1642883
   Шестнадцатая выставка произведений московских художников - участников Великой Отечественной войны. – М., 1983. – 14с.
1642884
  Ацаркин А.Н. Шестнадцатая конференция ВКП(б) / А.Н. Ацаркин. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 96 с. – (Съезды и конференции ВКП(б))
1642885
   Шестнадцатая конференция ВКП(б). Апрель 1929 года. – Москва, 1962. – 838с.
1642886
  Горбунов П.М. Шестнадцатый / П.М. Горбунов. – Фрунзе, 1966. – 180с.
1642887
  Костин А.Ф. Шестнадцатый съезд ВКП (б) / А.Ф. Костин. – 2-е доп. изд. – Москва, 1951. – 144с.
1642888
   Шестнадцатый съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 26-30 мая 1970 года. – Москва
2. – 1971. – 528с.
1642889
   Шестнадцатый съезд Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) : бюллетень. – Москва-Л. : Госиздат
№ 3. – 1930. – 80 с.
1642890
   Шестнадцатый съезд Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) : бюллетень. – Москва : Ленинград : Госиздат
№ 4. – 1930. – 33 с.
1642891
  Бурмагина Г.Н. и Бурмагин Н.В. Шестнадцать гравюр на дереве : 16 ксилографий. Альбом / Г.Н. Бурмагина, Н.В. Бурмангин; Авт. вступ. ст.: С.Г. Ивенский; ред.: Г.К. Леонтьева. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 7, [16] c. : [16] л. ил.
1642892
  Бурмагина Г.Н. Шестнадцать гравюр на дереве. / Г.Н. Бурмагина, В.В. Бурмагин. – Л., 1967. – 7с.
1642893
  Виленский Э.С. Шестнадцать дней на полюсе / Э.С. Виленский. – Москва-Ленинград : Детгиз, 1938. – 128с.
1642894
  Вайнбергер З. Шестнадцать лет в тюрьме / З. Вайнбергер; Зольтан Вейнбергер ; Пер. с венгер. А. Шийка. – [Москва] : Молодая гвардия, 1944. – 208 с. : портр.
1642895
  Цветков Г.М. Шестнадцать лет непризнавания. Политика США в отношении Советского государства в 1917-1933 / Г.М. Цветков. – Киев : Киевский университет, 1971. – 244 с.
1642896
  Енютин В.В. Шестнадцать радиолюбительских схем / В.В. Енютин. – Москва-Ленинград, 1949. – 80 с.
1642897
  Богун Л.К. Шестнадцать раз в минуту / Л.К. Богун, И.В. Ивановский. – Москва : Советская Россия, 1986. – 80 с. – (Искусство быть здоровым)
1642898
  Вергелис А.А. Шестнадцать стран включая Монако : путевые очерки / А.А. Вергелис; авториз. пер. с евр. Е.Катаевой. – Москва : Советский писатель, 1990. – 492 с.
1642899
  Курас І. Шестов Лев Ісаакович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 593-594. – ISBN 966-642-207-7
1642900
  Ярошенко Ю. Шестовиця на дорогах війни / Юрій Ярошенко. – Ніжин, 2005. – 96с.
1642901
  Екзарх Й. Шестоднев. / Й. Екзарх. – София, 1981. – 379с.
1642902
  Скобеева Виктория Шестое великое вымирание / Скобеева Виктория, Дорохин Андрей // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 82-87 : фото
1642903
   Шестое всесоюзное совещание по охране природы, Минск, 12-17 августа 1963 г.. – Минск, 1965. – 232с.
1642904
   Шестое Всесоюзное совещание по термическому анализу. 1-4 ноября 1976 г. Москва. – М., 1976. – 192с.
1642905
   Шестое дополнение к первому изданию общего каталога переменных звезд, содержащее сведения о 285 переменных звездах, обозначенных в 1954 г., а также уточненные сведения о 343 ранее обозначенных переменных звездах. – Москва : Издательство АН СССР, 1954. – 72 с.
1642906
  Шатров М.Ф. Шестое июля. / М.Ф. Шатров. – Москва : Искусство, 1966. – 86 с.
1642907
  Немцов В.И. Шестое чувство / В.И. Немцов. – М.-Л., 1946. – 80с.
1642908
  Гусельников В.В. Шестое чувство / В.В. Гусельников. – Барнаул, 1967. – 156с.
1642909
  Шостко В.В. Шестое чувство / В.В. Шостко. – Куйбышев, 1968. – 174с.
1642910
   Шестое чувство. – Л., 1969. – 144с.
1642911
  Курляндский А. Шестое чувство / А. Курляндский, А. Хайт. – Москва : Искусство, 1971. – 104 с.
1642912
  Андрианов В.С. Шестое чувство / полк. В.С. Андрианов. – Москва : Воениздат, 1977. – 142 с.
1642913
  Амашукели Э.Д. Шестое чувство : [пер. с груз.] / Э. Амашукели. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 143 с., [24] л. ил. : ил. – (Мастера искусств - молодежи)
1642914
  Гумилев Н.С. Шестое чувство / Н.С. Гумилев. – М., 1990. – 205с.
1642915
  Кристи А. Шестое чувство / А. Кристи. – М, 1990. – 75с.
1642916
  Гумилев Н.С. Шестое чувство / Николай Гумилев. – Харьков : Фолио, 2009. – 352с. : 1 портр. авт., ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4136-4
1642917
   Шестое чувство короля : Fashion-Resort // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 26-32 : Фото
1642918
  Курлянский А.Е. Шестое чувство. / А.Е. Курлянский, А.И. Хайт. – М., 1971. – 104с.
1642919
  Митяев А.В. Шестой-неполный / А.В. Митяев. – Москва, 1979. – 111с.
1642920
  Археологический съезд (6 , 1884 ; Одесса) Шестой Археологический съезд в Одессе : 15 августа 1884 года. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1883. – [4], 10 с.
1642921
  Минчковский А.М. Шестой вагон. / А.М. Минчковский. – Л., 1957. – 212с.
1642922
   Шестой Всесоюзный семинар по вопросам теории и научной практики перевода научной и технической литературы 7-9 июня 1972 г.. – М.-Баку, 1972. – 88с.
1642923
   Шестой Всесоюзный симпозиум по химии белков и пептидов : тез. докладов / Всесоюзный симпозиум по химии белков и пептидов; Науч. совет АН СССР по пробл. биоорг. химии, Ин-т биоорг. химии им. Б.М. Шемякина АН СССР, Ин-т орг. синтеза АН Латв. ССР ; [редкол.: В.Т. Иванов (отв. ред) и др.]. – Рига : Институт оранического синтеза АН ЛатвССР, 1983. – 422, [2] с. : ил., табл. – Загл.обл.: VI Всесоюзный симпозиум "Химия белков и пептидов". - Авт. указатель: с. 412-423
1642924
   Шестой дворец. – М., 1991. – 253с.
1642925
   Шестой день Артура Озола. Синтагматика, парадигматика и их взаимоотношения на уровне синтаксиса. – Рига, 1970. – 204с.
1642926
  Лалаянц И.Э. Шестой день творения / И.Э. Лалаянц. – М., 1989. – 108с.
1642927
  Юсфин А.Г. Шестой квартет Д. Шостаковича / А.Г. Юсфин. – Москва : Советский композитор, 1960. – 18 с.
1642928
   Шестой международный симпозиум по теории информации,. – Москва
ч. 2. – 1984. – 272 с.
1642929
   Шестой международный симпозиум по теории информации. 18-22 сентября, 1984. Ташкент. – М.-Ташкент
3. – 1984. – 278с.
1642930
  Холодов Ю.А. Шестой незримый океан / Ю.А. Холодов. – Москва, 1978. – 112с.
1642931
  Гомолка Н.И. Шестой океан : роман / Н.И. Гомолка. – Минск : Госиздат БССР, 1961. – 506 с.
1642932
  Кравченко А.И. Шестой океан / А.И. Кравченко. – Донецк, 1977. – 152с.
1642933
  Чаварриа Д. Шестой остров / Д. Чаварриа. – М, 1989. – 447с.
1642934
   Шестой пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов (11-12 июня 1957 года). – М., 1957. – 168с.
1642935
   Шестой Пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов (15-16 апреля 1965 года). – М., 1965. – 196с.
1642936
   Шестой Пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов (23-24 января 1961 года). – М., 1961. – 200с.
1642937
  Демченко М.И. Шестой повстанческий / М.И. Демченко. – М., 1964. – 254с.
1642938
   Шестой праздник песни в Сочи. – Краснодар, 1964. – 84с.
1642939
   Шестой Праздник песни и танца учащейся молодежи Латвии. – Рига, 1989. – 39с.
1642940
   Шестой процесс Мустафы Джемилева : (материалы следствия и запись судебного процесса), 1983-1984 гг., г. Ташкент. – Симферополь, 2001. – 496с. – (Крымскотатарское национальное движение). – ISBN 966-7283-84-4
1642941
   Шестой пятилетний план (развития народного хозяйства СССР на) 1956-1960 гг.. – М., 1956. – 32с.
1642942
  Виноградов С.Ф. Шестой пятилетний план развития народного хозяйства СССР-новый крупный шаг в строительстве коммунизма / С.Ф. Виноградов. – Москва, 1956. – 48с.
1642943
   Шестой пятилетний план развития народного хозяйства СССР (на 1956-1960 гг.). По директивам ХХ съезда КПСС. – Москва, 1956. – 23с.
1642944
  Супоницкий С.А. Шестой пятилетний планразвития народного хозяйства СССР / С.А. Супоницкий. – М., 1956. – 71с.
1642945
   Шестой расширенный пленум исполкома Коминтерна. – Москва-Л., 1926. – 136с.
1642946
  Слонимский М.Л. Шестой стрелковый / М.Л. Слонимский. – Москва-Птрг, 1918. – 164с.
1642947
   Шестой съезд архитекторов СССР, 25-27 ноябрь 1975 г.. – Москва, 1978. – 173 с.
1642948
  Петров И.Ф. Шестой съезд большевистской партии / И.Ф. Петров. – М., 1952. – 64с.
1642949
  Российская Федерация. Съезд народных депутатов Шестой съезд народных депутатов Всесоюзной федерации. / Федерация. Съезд народных депутатов Российская. – М, 1992. – с.
1642950
  Петров И.Ф. Шестой съезд партии большевиков / И. Петров. – [Москва] : Молодая гвардия, 1937. – 48 с.
1642951
   Шестой съезд РСДРП (большевиков) август 1917 года : Протоколы. – Москва : Госполитиздат, 1958. – XII, 487 с. – (Протоколы и стенографические отчеты съездов и конференций Коммунистической партии Советского Союза / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС)
1642952
  Петров И.Ф. Шестой съезд РСДРП(б) / И.Ф. Петров. – М., 1949. – 136с.
1642953
  Петров И.Ф. Шестой съезд РСДРП(б) / И.Ф. Петров. – М., 1955. – 116с.
1642954
   Шестой съезд РСДРП(б) август 1917 г.. – Москва : Партиздат, 1934. – XXVIII, 371 с. – (Протоколы съездов и конференций Всесоюзной коммунистической партии (б) / Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б))
1642955
   Шестой съезд художников СССР. – М., 1983. – 192с.
1642956
  Девятов А. Шестой технологический уклад и азиатский способ производства // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 84-87. – ISSN 2074-6040
1642957
  Пирогова Т. Шестой Украинский студенческий фестивавль рекламы: главное событие студенческой рекламы страны // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 11 (171). – С. 6-10
1642958
  Анар Шестой этаж пятиэтажного дома : роман, повести : пер. с азерб. / Анар ; [худож. А. Матрешкин]. – Москва : Советский писатель, 1988. – 539, [2] с. : ил.
1642959
  Болтромеюк В.В. Шесток для сверчка : роман / В.В. Болтромеюк. – Москва : Профиздат, 1991. – 336 с.
1642960
  Каржанскій Н. Шестокрыл / Н. Каржанскій. – Москва, 1918. – 173с.
1642961
   Шестопал Матвій Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 153-154. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1642962
   Шестопал Матвій Михайлович : [добірка матеріалів] // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 362-367. – ISBN 978-966-2726-03-9
1642963
  Сємков В. Шестопер: походження, історія, призначення // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 24
1642964
  Рахманова Л.И. Шесть адресов Владимира Маяковского / Л.И. Рахманова. – Москва : Московский рабочий, 1964. – 96 с.
1642965
  Чайковская Е.А. Шесть баллов / Е.А. Чайковская. – Москва, 1980. – 238с.
1642966
  Франк Г.В. Шесть бесед о звуке / Г.В. Франк. – М., 1971. – 86с.
1642967
  Занд М.И. Шесть веков славы / М.И. Занд. – М, 1964. – 252с.
1642968
   Шесть верных способов защиты в договорных отношениях:неустойка, поручительство, гарантия, задаток, залог, удержание / С. Кирилов, С. Новиков, А. Риндя, Л. Солошенко. – Харьков : "Фактор", 2007. – 176 c. – ISBN 966-312-553-5
1642969
  Некрасов Е.Л. Шесть вечных струн / Е.Л. Некрасов. – М., 1990. – 62с.
1642970
  Зоркая Н. Шесть високосных месяцев // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 8. – С. 64-115. – ISSN 0130-7673
1642971
   Шесть гиней. – М., 1964. – 120с.
1642972
  Кулешов А.П. Шесть городов пяти континентов / А.П. Кулешов. – Москва : Мысль, 1971. – 199с.
1642973
  Трахтенберг И.М. Шесть десятилетий на поприще профилактической медицины (слово об академике Юрии Ильиче Кундиеве) / И.М. Трахтенберг, В.И. Чернюк // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 211-219
1642974
  Андриасов М.А. Шесть дней / Андриасов М.А. – Ростов-на-Дону : Облкнигоиздат, 1947. – 120 с.
1642975
  Андриасов М.А. Шесть дней : [докум. повесть о стрелковом батальоне Гукаса Мадояна / Андриасов М.А. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1963. – 167 с.
1642976
  Болдырев С.Н. Шесть дней / С.Н. Болдырев. – Москва, 1977. – 368с.
1642977
  Формозов А.Н. Шесть дней в лесах : Приключения юных натуралистов / А.Н. Формозов. – Москва : Изд-во Московского общества испытателей природы, 1946. – 110с.
1642978
  Формозов А.Н. Шесть дней в лесах. Приключения юных натуралистов / А.Н. Формозов. – Птгр., 1924. – 115с.
1642979
  Формозов А.Н. Шесть дней в лесах. Приключения юных натуралистов / А.Н. Формозов. – 2-е изд. – М.-Л., 1927. – 113с.
1642980
  Кинжалов Р.В. Шесть дней древного мира / Р.В. Кинжалов. – Л., 1989. – 187с.
1642981
  Минутко И.А. Шесть дней и девять месяцев: Дерев. повести / Минутко И.А. – Минск, 1988. – 525 с.
1642982
  Опр В.П. Шесть дней из жизни следователя. / В.П. Опр. – Краснодар, 1968. – 119с.
1642983
  Новохатко В.Г. Шесть дней июля / В.Г. Новохатко. – М., 1987. – 111с.
1642984
  Грейди Д. Шесть дней Кондора // Бумага Мэтлока : роман / Р. Ладлэм. – Донецк : Поиск, 1994. – с. – (Сыщик). – ISBN 5-87478-132-3
1642985
  Агапов Б.Н. Шесть заграниц / Б.Н. Агапов. – Москва, 1974. – 407с.
1642986
  Агапов Б.Н. Шесть заграниц / Б.Н. Агапов. – Москва, 1980. – 415с.
1642987
  Шэнь Ф. Шесть записок о быстротечной жизни / Ф. Шэнь. – М, 1979. – 152 с.
1642988
  Арбат Ю.А. Шесть золотых гнезд / Ю.А. Арбат. – Москва : Московский рабочий, 1961. – 232 с.
1642989
  Дудин В. Шесть и достоинство // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 29. – ISSN 1563-6755


  "...Шесть из восьми законопроектов о выборах народных депутатов предусматривают пропорциональную систему, но имеют различные достоинства".
1642990
  Митяев А.В. Шесть Иванов - шесть капитанов / А.В. Митяев. – Москва, 1978. – 159с.
1642991
  Калинченко А.И. Шесть Иванов / А.И. Калинченко. – М : Молодая гвардия, 1943. – 100 с.
1642992
  Тихонов Николай Семенович Шесть колон / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1968. – 320с.
1642993
  Тихонов Николай Семенович Шесть колон / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Худож.лит., 1971. – 396с.
1642994
  Тихонов Николай Семенович Шесть колон / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1977. – 336 c.
1642995
  Тихонов Николай Семенович Шесть колонн / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1970. – 318с.
1642996
  Гамарра Пьер Шесть колонок на первой полосе / Гамарра Пьер. – М., 1971. – 111с.
1642997
  Буачидзе К. Шесть комедий / К. Буачидзе. – Москва, 1987. – 368 с.
1642998
  Батуев А.М. Шесть континентов под одной крышей / А.М. Батуев. – Ленинград : Лениздат, 1972. – 231 с., [16] л. ил. : ил.
1642999
  Ван Лаар Шесть лекций о термодинамическом потенциале и его применениях к проблеме химического и физического равновесий. / Ван Лаар. – Ленинград, 1938. – 72с.
1643000
  Ван Лаар Шесть лекций о термодинамическом потенциале и его применениях к проблеме химического и физического равновесий. / Ван Лаар. – Ленинград, 1938. – 72с.
<< На початок(–10)1641164216431644164516461647164816491650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,