Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1641164216431644164516461647164816491650(+10)В кінець >>
1641001
  Скуратівський В. "Часом мені стає шкода, що я став фахівцем із порцеляни" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 5 (97). – С. 33-37. – ISSN 1562-3238


  Розмова з Вадимом Скуратівським (1941 р.) - гуманітарієм-енциклопедистом, харизматичним оратором і неймовірно плідним дослідником в сфері літературо- та кіномистецтві, історії мистецтва та культурології
1641002
  Нагорний С. "Часом не вистачало шпал. Замість них клали й прибивали тіла замерзлих зеків" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 3 (306), 21 січня 2016. – С. 48-50


  Письменника Олександра Ковінька зреклися дружина й дочка. Його звинуватили в підготовці замаху на Павла Постишева, другого секретаря компартії України.
1641003
  Сидоржевський М.О. "Частину майна Спілки письменників уже описано під заставу" / вела бесіду К. Константинова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 1, 14


  "Голова Національної спілки письменників України розповів DT.UA, чому КМДА "претендує" на спілчанську землю та нерухомість, а також поділився поглядами на можливість реформ у об"єднанні літераторів. Уже доволі довго не вщухають скандали довкола ...
1641004
   "Частица сердца моего" : Документальные рассказы о ленинградских рабочих - лауреатах государственной премии СССР. – Л. : Лениздат, 1981. – 334 с.
1641005
  Странатан Д. "Частицы" в современной физике / Д. Странатан. – М.-Л., 1949. – 611с.
1641006
  Пекелис О.Е. "Частичное согласование" в конструкции с повторяющимся союзом: корпусное исследование основных закономерностей // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 4, июль-август. – С. 55-86. – ISSN 0373-658Х
1641007
  Шингарев С. "Чатос" идут в атаку / С. Шингарев. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 285 с.
1641008
  Шевченко Ж. "Чеберяйчики" Павла Загребельного // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (628/629). – С. 70-71. – ISSN 0130-5263
1641009
  Кєба О.В. "Чевенгур" А. Платонова и "Игра в бисер" Г. Гессе к проблеме жанровой специфики // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 3-7. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
1641010
  Стеллиферовский П.А. "Чего изволите" или Похождения литературного негодяя / П.А. Стеллиферовский. – М., 1991. – 95с.
1641011
  Куйбышев Л. "Чего нет в Интернете - того не существует" : цифровая библиотека Europeana / Леонид Куйбышев, Надежда Браккер // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 22 (112). – С. 23-27. – ISSN 1727-4893
1641012
   [Часовник (Часослов)). – кінець XIX - поч. XX ст. – [Б. м. : б. в. – [384] с. – Текст церковнослов"янський. - Примірник дефектний: тит. аркуш та обкл. з вихідними даними відсутні, характерні також забруднення та втрата сторінок
1641013
  Хеллер Д. Ча-ча-ча / Д. Хеллер. – М, 1996. – 470с.
1641014
  Дудка А. Часо-просторові виміри драматургії В. Винниченка: психологія сприйняття та символіка оприявнення // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 98-103
1641015
  Черник М.В. Часо-просторові характеристики мистецького дискурсу в англомовних художніх текстах // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 166-174. – ISSN 2077-804X
1641016
  Писаренко Леонід Дмитрович Часо-частотні методи та засоби математичного моделювання динамічних інформаційних об"єктів : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 01.05.02 / Писаренко Л.Д.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1641017
  Лук"янець О.І. Часова динаміка водно-балансових складових в басейні р. Псел / О.І. Лук"янець, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (59). – С. 28-36. – ISSN 2306-5680
1641018
   Часова динаміка концентрацій забруднюючих атмосферу промислових міст України речовин / І.М. Сєрга, Ю.Я. Бунякова, О.М. Грушевський, І.О. Щахман // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 234-237 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2311-0902
1641019
  Богданов В.Б. Часова динаміка латентних періодів простої зорово-моторної реакції людини / В.Б. Богданов, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 135-137. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено характер змін латентного періоду простої сенсомоторної реакції в обстежуваних у станах відносного спокою та розумового навантаження за емоційного напруження. Установлено нелінійний і різноспрямований характер цих змін.
1641020
  Бараніченко І.О. Часова динаміка півнів води в нижньому б"єрі Канівської ГЕС // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 100-102. – ISSN 1729-7184
1641021
  Бур"ян З.В. Часова динаміка угрупувань зоопланктону різнотипних водойм Ічнянського національного природного парку / З.В. Бур"ян, В.М. Трохимець // Biosystems diversity / editor-in-chief: O.Y. Pakhomov. – Дніпро, 2017. – Vol. 25 (2). – С. 124-131. – ISSN 2519-8513
1641022
  Рудницька Наталія Миколаївна Часова дистантність художнього твору як проблема перекладу (на матеріалі перекладів "Кентерберійських оповідей" Дж. Чосера сучасною англійською, німецькою, українською та російською мовами) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Рудницька Н. М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 252л. + Додатки: л.197-252. – Бібліогр.: л.192-196
1641023
  Рудницька Наталія Миколаївна Часова дистантність художнього твору як проблема перекладу (на матеріалі перекладів "Кентерберійських оповідей" Дж. Чосера сучасною англійською, німецькою, українською та російською мовами) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Рудницька Н. М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. + Додатки: л.197-252. – Бібліогр.: 9 назв
1641024
  Мозгова А. Часова еволюція спектра метеора 9-10 серпня 1965 року / А. Мозгова, К. Чурюмов, В. Смірнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-52. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається спектр метеора, отриманий 9-10 серпня 1965 року на спостережувальній станції Одеської астрономічної обсерваторії в с. Крижанівці. Представлено еволюцію основних емісій у спектрі. Наведено таблицю ідентифікацій спектральних компонентів, ...
1641025
  Александров О. Часова затримка критичних зображень в околі каспової точки гравітаційно-лінзової системи / О. Александров, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Отримано наближені формули для часової затримки критичних зображень точкового джерела, що знаходиться поблизу каспової точки каустики. Ми обговорюємо формули нульового, першого і другого порядків за степенями параметра, який задає близькість джерела до ...
1641026
  Александров О. Часова затримка критичних зображень точкового джерела поблизу каустики-складки гравітаційно-лінзової системи / О. Александров, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  В рамках аналітичній теорії гравітаційного лінзування ми виводимо асимптотичну формулу для часової затримки критичних зображень точкового джерела, що знаходиться поблизу каустики-складки. Ми знаходимо поправки першого і другого порядків за степенями ...
1641027
  Мотріченко О.М. Часова лексика сучасної мови гінді у лінгвокультурологічному висвітленні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – C. 69-72
1641028
  Петриченко І. Часова модальність японських дієслів у художніх творах після реставрації Мейджі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  Статтю присвячено аналізу категорії часу предикатів сучасної японської мови на прикладі художніх творів після реставрації Мейджі. The article analyzes the instances of tense usage of predicates in Modern Japanese literature.
1641029
  Горбачова Л.О. Часова однорідність характеристик водного стоку в басейні річки Боржава / Л.О. Горбачова, В.В. Бібік // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 89-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
1641030
  Мазурик К. Часова організація автобіографії Пантелеймона Куліша "Жизнь Куліша" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 183-187. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
1641031
  Абрамов В.В. Часова орієнтація особистості як чинник формування стилю опановуючої поведінки // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 6-7
1641032
  Куликівська І.М. Часова оцінка водного режиму та руслових процесів в нижньому б"єфі Канівської ГЕС / І.М. Куликівська, О.Г. Ободовський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (64). – С. 29-39. – ISSN 2306-5680


  У роботі проаналізовані сучасні зміни водного режиму в нижньому б"єфі Канівської ГЕС та визначено основні фактори формування стоку на досліджуваній ділянці . За допомогою статистичного аналізу визначено тенденції до зниження рівн ів та зміну витрат ...
1641033
  Просяник О. Часова перспектива мовної діяльності у розумінні "нового" Ф. де Соссюра // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 104-108. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (250) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1641034
  Мацевко-Бекерська Часова перспектива наратологічного дискурсу малої прози М. Коцюбинського кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 192-200
1641035
  Сеник О. Часова перспектива студентів у зв"язку з їхнім особистісним потенціалом // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 229-234
1641036
  Костенко Людмила Часова регламентація оранки та сівби рослин на Лівобережному Поліссі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 257-260. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджуються магічні фактори часу - фази місяця, сонячні цикли, дні тижня, пора доби, календарні періоди та дати, за якими землероби Лівобережного Полісся визначали початок оранки та сівби культурних рослин.
1641037
  Остроушко О. Часова семантика минулого в сучасному кулінарному дискурсі // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж., Єловська Ю., Білоконенко Л. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 20. – С. 73-86. – ISSN 2305-3852
1641038
  Холоденко В.С. Часова структура річних сум, теплого та холодного періодів атмосферних опадів в межах Прип"ятсько-Волинської морено-зандрової рівнини та Волинської / В.С. Холоденко, Д.С. Косяк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 209-220 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1641039
  Журавльова Т.В. Часова структура світу та відповідальність у концепції Р. Інгардена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 101-102. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1641040
  Ярмоленко Н. Часова та просторова трансмісія українського героїчного епосу (на матеріалі "Думи про Івася Удовиченка, Коновченка") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 659-663


  У статті розглядається функціонування окремого сюжетного типу української думи, що має понад півсотні варіантів, зафіксованих із 1810 до 1926 рр.
1641041
  Косовець-Скавронська Часова трансформація хімічного складу атмосферних опадів на території України / Косовець-Скавронська, С.І. Сніжко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 242-252. – Бібліогр.: 5 назв
1641042
  Кохан Я. Часова тривалість з логічної точки зору. // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 3. – С.3-17.
1641043
  Гончарова О.К. Часова тріада як модель політичної діяльності // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 66-68. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
1641044
  Шамшурин В.А. Часовая гора / В.А. Шамшурин. – Москва, 1986. – 125с.
1641045
  Лепе Л.И. Часовая промышленность Англии, Франции,США и Японии / Л.И. Лепе, В.М. Фельдман. – М., 1968. – 76с.
1641046
   Часовая промышленность СССР.. – М., 1965. – 184с.
1641047
  Ольховський В.С. Часовий аналіз тунелювання часток та фотонів // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 19-37. – ISSN 1023-2427
1641048
  Ілляхова М.В. Часовий аспект соціальних змін // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 339-346
1641049
  Роздобутько О.М. Часовий вимір в соціології: радянська "історична соціологія" (60-80-і роки XX ст.) // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 67. – С. 210-217
1641050
  Шевченко Л.І. Часовий і етичний дискурси "Слова о полку Ігоревім": Стаття-рецензія на монографію В.Г. Скляренка "Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім". - К.: Довіра, 2003. - 147 с. / Л.І. Шевченко, О.І. Ніка // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 165-170
1641051
  Наєнко М. Часовий пояс Станіслава Зінчука // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 375-384. – ISBN 978-966-439-809-8
1641052
  Чумаченко В.В. Часовий розподіл грозоутворень над Одесою / В.В. Чумаченко, Л.В. Недострелова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 164-166. – ISSN 2306-5680
1641053
  Матусевич К.М. Часові вподобання споживчої вартості благ // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 1 (62). – С. 9-14. – ISSN 2313-4569
1641054
  Ільницький О.В. Часові детермінації бюджетного планування та виконання бюджету в Україні // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 4 (22). – С. 33-37
1641055
  Горбачова Л.О. Часові закономірності дат настання основних характеристик весняного водопілля в басейні річки Десна / Л.О. Горбачова, О.В. Кошкіна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 2 (29). – С. 30-36. – ISSN 2306-5680
1641056
  Сумарук Ю.П. Часові зміни вікових варіацій геомагнітного поля в Європі / Ю.П. Сумарук, Т.П. Сумарук // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3 (100). – С. 32-40. – ISSN 1561-8889
1641057
  Ніколаєв А.М. Часові зміни забрудненості води р.Прут в районі м.Черновці, тенденції та чинники // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 148-155. – Бібліогр.: 7 назв
1641058
  Войтович С. Часові зміни хімічного складу шахтних вод Червоноградського гірничопромислового району // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 57-62. – (Геологія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Мета - виявити часові закономірності змін компонентного складу шахтних вод Червоноградського гірничопромислового району, простежити часові варіації показників та встановити чинники, що її зумовили. Методика: аналітична і статистична обробка всіх ...
1641059
  Болобан М. Часові й календарні поняття у міфологічному світогляду // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 238-245. – ISBN 978-2-919320-44-8
1641060
  Кухаренко О.О. Часові й просторові межі сакралізації в структурно-функціональних дослідженнях українського весілля // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 24-30. – ISSN 2225-7586
1641061
  Віфлянцев В.В. Часові конструкції в біології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 117-122. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі біологічного часу. В ній відображено сучасний стан розробленості проблеми у теоретичній і експериментальній біології.
1641062
  Нікольска Т.В. Часові межі існування правомочності з розпорядження майновими правами на торговельну марку (виникнення, зміна та припинення) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 223-227
1641063
  Іваненко О. Часові межі реалізації притримання // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 56-60.
1641064
  Діденко Л.В. Часові модуси аналітичної філософії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 67-68. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
1641065
  Хтема А.В. Часові параметри водонафтогазоносних осадових товщ за результатами створення і застосування реперного геохронографа. Стаття 1 : XV Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти", 10-13 травня 2016 р., Київ / А.В. Хтема, В.М. Хтема // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 24-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1684-2189


  Щорічну конференцію з геоінформатики втретє проведено у стінах КНУ імені Тараса Шевченка. На урочистому відкритті конференції до присутніх звернувся В. А. Михайлов - директор навчально-наукового інституту "Інститут геології" КНУ імені Тараса Шевченка, ...
1641066
  Хтема А.В. Часові параметри водонафтогазоносних осадових товщ за результатами створення і застосування реперного геохронографа. Стаття ІІ / А.В. Хтема, В.М. Хтема // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 2-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1684-2189
1641067
  Каратєєва Г.М. Часові параметри розгортання текстового концепту-константи ПОДОРОЖ (на матеріалі творів Ле Клезіо) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 160-169


  Статтю присвячено дослідженню темпорального обрамлення розгортання текстового концепту-константи ПОДОРОЖ. Категорія часу представляє собою невичерпаний конструкт, що мультидисциплінарно вивчається вже довгі роки, але лінгвокогнітивний підхід до аналізу ...
1641068
  Кравченко В.І. Часові параметри сенсомоторних реакцій у обстежуваних під час одорації ефірною олією лимону та при виключенні носового дихання / В.І. Кравченко, М.Ю. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – C. 8-10. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Реєстрували в обстежуваних часові параметри простих і складних сенсомоторних реакцій при виключенні носового дихання та під час дії запаху ефірної олії лимону. На основі отриманих результатів зроблено припущення, що обидва експериментальних впливи ...
1641069
  Козеллек Р. Часові пласти = Zeitschichten : дослідження з теорії історії : зі статтею Ганса-Георга Гадамера / Райнгарт Козеллек ; [пер. з нім. В. Швед ; заг. ред., вступ. ст., комент. С. Стельмах ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Центр европейських гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2006. – 429, [8] с. – Спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та вид-ва "Дух і літера". - Парал. тит. арк. нім. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-378-028-2
1641070
   Часові показники довголатентних слухових викликаних потенціалів (ДСВП) у робітників "шумових" професій при виготовленні і розливі безалкогольних і слабоалкогольних напоїв / Т.В. Шидловська, Т.А. Шидловська, Т.В. Шевцова, Т.В. Волкова, Н.В. Гречківська // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 4 (80). – С. 11-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
1641071
  Охріменко О. Часові структури у ментальності англійського бюргерства ХI - ХIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  У статті на основі наративних та зображальних джерел досліджується сприйняття часу як соціальної категорії міськими жителями Англії у період XI-XIII ст. Визначаються зміни, що відбуваються у ментальності англійського суспільства, під впливом ...
1641072
  Охріменко О. Часові структури у ментальності англійського бюргерства ХІ-ХІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-51. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі наративних та зображальних джерел досліджується сприйняття часу як соціальної категорії міськими жителями Англії у період ХІ-ХІІІ ст. Визначаються зміни, що відбуваються у ментальності англійського суспільства, під впливом ...
1641073
  Кобилецька Л.В. Часові та просторові відношення у сучасній чеській фразеології : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.03 / Кобилецька Людмила Володимирівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1641074
  Козлов Р. Часові та просторові масштаби мислення драматурга // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 133-137. – ISBN 966-594-246-8
1641075
  Лисиця М.П. Часові та спектральні характеристики випромінення що супроводжує пошкодження кам"яної солі і скла лазерним променем / М.П. Лисиця, І.В. Фекешгазі. – К., 1967. – 1710с.
1641076
  Віфлянцев Часові форми у природознавстві / Віфлянцев, В-В // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 92-93. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1641077
  Вурцбергер Карл Часовня на границе / Вурцбергер Карл. – Москва : Военное издательство, 1966. – 398 с.
1641078
  Кочін І.В. Часово-просторовий аспект навчально-педагогічної та наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри цивільного захисту та медицини катастроф за 1967–2017 роки: розширення континууму // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2017. – № 2 (72). – C. 48-61. – ISSN 1681-2786
1641079
  Підгаєвська Н. Часово-просторові виміри малої прози Володимира Дрозда // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 207-217. – ISBN 966-7773-70-1
1641080
  Будогоская Л.А. Часовой / Л.А. Будогоская. – Ленинград, 1955. – 85с.
1641081
  Беляев М.А. Часовой / М.А. Беляев. – Орел : Книжное изд-во, 1959. – 76 с.
1641082
  Будогоская Л.А. Часовой / Л.А. Будогоская. – Ленинград, 1961. – 80с.
1641083
  Шервуд В Л. Часовой / В Л. Шервуд. – Казань, 1965. – 6с.
1641084
  Абрагамовский А. Часовщик // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2007. – № 6. – С. 43-47. – ISSN 0130-7045
1641085
  Тихонова Л. Часовщик : проза: рассказы // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 12 (659). – С. 9-26. – ISSN 0132-2036


  Опубликованы рассказы: "Часовщик", "Катя", "Гуревич"
1641086
  Сименон Ж. Часовщик из Эвертона : романы / Ж. Сименон. – Ленинград : Художественная литература, 1986. – 556с.
1641087
  Герман Ю.П. Часовые / Ю.П. Герман. – Омск, 1942. – 55с.
1641088
  Климов В.В. Часовые Атамановой горы / В.В. Климов. – Воронеж, 1985. – 128с.
1641089
  Десницкий Г.С. Часовые воздушных просторов Родины / Г.С. Десницкий. – М, 1961. – 152с.
1641090
   Часовые закона.. – Краснодар, 1987. – 268с.
1641091
  Иванов К.Ф. Часовые затраты по эксплуатации рабочего места : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Иванов К.Ф. ; Одес. политехн. ин-тут. – Одесса, 1965. – 16 с.
1641092
  Маянский А.Н. Часовые здоровья / А.Н. Маянский, Д.Н. Маянский. – Новосибирск, 1987. – 174с.
1641093
  Мар Е.П. Часовые Кремля / Е.П. Мар. – М., 1961. – 96с.
1641094
  Аксельрод З.М. Часовые механизмы / З.М. Аксельрод ; М-во высш. образования СССР ; Ленингр. ин-т точной механики и оптики. – Москва ; Ленинград : Машгиз, 1947. – 359 с.
1641095
   Часовые механизмы "МЧС" и "МЧН" для самописцев.. – Рига, 1959. – 4с.
1641096
   Часовые механизмы "МЧС" и "МЧН" для самописцев.. – Рига, 1961. – 7с.
1641097
   Часовые неба.. – Москва
Выпуск 3. – 1961. – 77с.
1641098
  Корж Г.П. Часовые неба: Будни летчиков-перехватчиков / Г.П. Корж, А.В. Парахоня. – Киев, 1988. – 176 с.
1641099
  Федоров Е.К. Часовые погоды : Советская гидрометеологическая служба / Е.К. Федоров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 158с.
1641100
   Часовые порядка.. – Куйбышев, 1987. – 299с.
1641101
  Абрамов А.С. Часовые поста №1 / А.С. Абрамов. – 2-е, доп. изд. – Москва, 1970. – 64с.
1641102
  Абрамов А.С. Часовые поста №1 : из истории почетного караула у Мавзолея Ленина / А.С. Абрамов. – 3-е доп. изд. – Москва : Политиздат, 1975. – 95 с., [8] л. ил. : ил.
1641103
  Тарутин О.А. Часовые пояса / О.А. Тарутин. – Л., 1986. – 71с.
1641104
  Котлярский М.Я. Часовые рассвета : документальные очерки и рассказы / М.Я. Котлярский. – Москва : ДОСААФ, 1977. – 191с.
1641105
  Сорин С. Часовые Родины / С. Сорин. – М., 1969. – 120с.
1641106
   Часовые советских границ.. – М., 1979. – 285с.
1641107
   Часовые советских границ.. – 2-е изд., доп. – М., 1983. – 318с.
1641108
  Прокопенко Г.С. Часовые спокойствия / Г.С. Прокопенко, А.Т. Байгущев. – Симферополь, 1975. – 159с.
1641109
  Первенцев А.А. Часовые стоят на посту / А.А. Первенцев. – М, 1977. – 63с.
1641110
  Шнайдер Вольф Часовые шедевры. Конструктор из 1300 деталей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 1 (166). – С. 126-133 : фото. – ISSN 1029-5828
1641111
  Кундузов В.Н. Часовых дел мастера / В.Н. Кундузов. – М., 1990. – 46с.
1641112
  Борисова М.И. Часозвон : Новые стихи / М.И. Борисова. – Ленинград : Советский писатель, 1973. – 103с.
1641113
  Анголенко В. Часолов // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 16-24. – ISSN 0131-2561
1641114
  Іршад Улла Хан Часом ти усамітнюєшся: з книжки "Ці діти прийдешнього" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 33. – ISSN 0320-8370
1641115
  Голованівський С.О. Часопис : побут, мораль, мистецтво / С.О. Голованівський. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 295 с.
1641116
  Гордієнко Д. Часопис "Анналы" (Петроград 1922-1924, вып. I-IV). Покажчик публікацій з давньої та середньовічної історії // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – C. 239-242. – ISSN 2310-3310
1641117
  Мітюков О.Г. Часопис "Архіви України" очима його головних редакторів – О.Г. Мітюкова (1970-1988), Р.Я. Пирога (1998-2002) / О.Г. Мітюков, Р.Я. Пиріг // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 4/6. – С. 120-126. – ISSN 0320-9466
1641118
  Козлакова Г. Часопис "Вища освіта України" як основа формування науково-педагогічних шкіл // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (81). – С. 28-35. – ISSN 2078-1016
1641119
  Кулинич М.М. Часопис "Вістник для русинів Австрійської держави" (1850-1866 рр.) як джерело вивчення історії національної видавничої справи : автореф. дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій. :спец. 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Кулинич М.М. ;КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 35 назв.
1641120
  Кулинич М.М. Часопис "Вістник для русинів Австрійської держави" (1850-1866 рр.) як джерело вивчення історії національної видавничої справи : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.05 - Теорія та історія видавничої справи та редагування / Кулинич М.М. ; Мін-во освіти і науки України. Українська академія друкарства. – Львів, 2009. – 307 л. – Додатки л. 228 - 307. – Бібліогр.: л. 191 -227
1641121
  Гдякович М.С. Часопис "Життя і Право" (1928-1939 рр.) в обороні прав української мови // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 3-10. – (Юридична ; Вип. 1)
1641122
  Колошук Н. Часопис "Зона": вияв народної пам"яті // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1 (589). – С. 18-27. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про часопис "Зона", виданий Всеукраїнським товариством політичних в"язнів і репресованих з 1992 р. в Києві. Здебільшого він публікує спогади, мемуарні свідчення, вірші, а також документи, нариси, публіцистичні й наукові статті, котрі ...
1641123
  Денисенко В.А. Часопис "Киевские епархиальные ведомости" в історії національно-духовного життя України (1861-1918 рр.) : історичний огляд, редактори, систематичний покажчик видання / Володимир Денисенко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Ін-т іст. та філософії пед. освіти; Наук. ред. І.І. Дробот. – Київ : Планета, 2006. – 692 с. – ISBN 966-7522-08-3
1641124
  Киридон А.М. Часопис "Київська старовина" (1992-2012 рр.): конструювання образу Києва / А.М. Киридон, І.А. Фоміна // Київ у національній пам"яті / Л.І. Буряк, Л.А. Ведмідь, І.Б. Гирич, А.М. Киридон, Б.А. [та ін.] Короленко. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 75-102. – ISBN 978-966-8809-89-7
1641125
  Нижник С.В. Часопис "Кіевска старина" (1882-1906) як джерело вивчення історії Уманщини: інформаційний потенціал публікацій // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 400-403
1641126
  Дроздовська О. Часопис "Книгарь" (Київ, 1917-1920 рр.): огляд матеріалів до історії та бібліографії української преси // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 20-32. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3498-8 (Вип.13)
1641127
  Гринівський Т.С. Часопис "Книгарь" як осередок вивчення видавничої справи в Україні періоду визвольних змагань (1917-1920 рр.) : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Гринівський Т.С.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 285л. + Додатки: л.193-285. – Бібліогр.: л.166-192
1641128
  Гринівський Т.С. Часопис "Книгарь" як осередок вивчення видавничої справи в Україні періоду визвольних змагань (1917 - 1920 рр.) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з соціальних комунікацій: спец. 27.00.05 - Теорія та історія видавничої справи та редагування / Гринівський Т.С. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1641129
  Бездрабко В. Часопис "Краєзнавство" 1920–1930-х рр.: ювілейні роздуми // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 6-22
1641130
  Бровендер Д. Часопис "Краєзнавство" у розбудові історичного краєзнавства в Україні: до 20-ї річниці діяльності (1993-2013 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 8-21. – ISSN 2222-5250
1641131
  Барчан О. Часопис "Літературна неділя" в житті і творчості Федора Потушняка // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 220-223. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті розглядається період життя та творчості закарпатоукраїнського письменника, вченого, фольклориста Ф. Потушняка, пов"язаний із його працею в ПОН та в часописі "Літературна Неділя", наголошено на значенні журналу для висвітлення життєпису митця
1641132
  Супрун Л. Часопис "Літературно-Науковий Вістник" ("Вістник"): періодизація й наукова рецепція // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 134-141. – (Серія: Філологічні науки ; № 19 (296) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1641133
   Часопис "Наш рідний край" і читанки Олександра Маркуша // Від часів Лаборця до сьогодення : літературно-краєзнавчі студії про будителів, просвітян, будівничих Закарпаття / І. Сенько. – Ужгород : Карпати, 2012. – С. 225-242. – ISBN 978-966-671-338-7
1641134
  Василик Т. Часопис "Наша культура": історія заснування, проблематика, інформаційне насичення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 10-14. – (Історія ; вип. 1 (140)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто часопис "Наша культура", який редагував та видавав Іван Огієнко (митрополит Іларіон) у Канаді протягом 1951-1953 рр. Видатний український діяч залишив величезну творчу спадщину. Але через численні заборони велика її частина й досі ...
1641135
  Подоляка Н.С. Часопис "Наша освіта" як "ідеологічне й методичне керуюче джерело" радянської громадсько-педагогічної думки // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 106-109


  Проаналізовано видання "Наша освіта" (1924-1930) як впливовий чинник формування радянської громадсько-педагогічної думки 20-30-х рр. ХХ ст. A magazine "Nasha osvita"/"Our education" (1924-1930) is analysed as an influential factor of forming of he ...
1641136
  Яблонський М.Р. Часопис "Нові Дні": рубрики "Читачі пишуть" та "Наше листування" як складник редакторської політики Петра Волиняка (Матеріали 1960 р.) // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 164-172. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
1641137
  Крутько О. Часопис "Радянська школа" про програмоване навчання в Україні в 6О-ті роки ХХ століття // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 15-19
1641138
  Зубко Н.Н. Часопис "Радянський книгар" (1929-1932) про проблеми якості тогочасної книги // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. – Львів, 2020. – № 1 (79). – С. 150-160. – ISSN 0554-4866


  Досліджено проблематику публікацій про якість книги, які було надруковано на сторінках спеціалізованого журналу "Радянський книгар", що виходив друком у Харкові упродовж 1929-1932 років. Наголошено, що якість друкованого видан ня розглядалася з ...
1641139
  Литвин О. Часопис "Рідна Мова" та його роль у збереженні етнонаціональної ідентичності українців у Польщі / О. Литвин, Н. Голубінка // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 199-207. – ISSN 2524-0331
1641140
  Кучернюк І. Часопис "Рідний край" в національно-культурному русі українців (1905-1916 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-28. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу статей часопису "Рідний край" досліджено національно-культурне життя українців, показано значення часопису в культурному відродженні України (1905-1916 рр.). The article reflects the national-cultural life of Ukrainians and the role ...
1641141
  Кучернюк І.В. Часопис "Рідний край" в суспільно-політичному та культурному житті України (1905-1916 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кучернюк Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 180 арк. – Бібліогр.: арк. 165-180
1641142
  Кучернюк І.В. Часопис "Рідний край" в суспільно-політичному та культурному житті України (1905-1916 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кучернюк Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1641143
  Михайлюта В. Часопис "Рідний край" як джерело шевченкознавчих досліджень // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 82-87


  У статті наголошено на вагомому внеску українських періодичних видань початку ХХ століття у справу національного державотворення, висвітлено історичне значення часопису "Рідний край" для шевченкознавчих досліджень. В статье сделано ударение на весомом ...
1641144
  Степаненко Н.С. Часопис "Рідний край": духовні обшири українства / Ніна Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2011. – 188, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 187. – ISBN 978-966-8798-58-0
1641145
  Плехова І.Д. Часопис "Українська книга" (1937-1943) у контексті становлення української книгознавчої періодики першої половини 20 століття : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Плехова І.Д. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 321л. + Додатки : л. 219- 321. – Бібліогр.: л. 191-218
1641146
  Плехова І.Д. Часопис "Українська книга" (1937-1943) у контексті становлення української книгознавчої періодики першої половини ХХ століття : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05. / Плехова І.Д. ; КНУТШ, Ын-т журналыстики. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1641147
  Дзвінчук О.М. Часопис "Український голос" (Вінніпег, Канада, 1910-1981 рр.) : проблемно - тематичний та організаційний аспекти : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Дзвінчук Оксана Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1641148
  Дзвінчук О.М. Часопис "Український голос" (Вінніпег, Канада, 1910-1981 рр.): проблемно-тематичний та організаційний аспекти : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Дзвінчук О.М.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 219л. + Додатки: л.216-219. – Бібліогр.: л.196-215
1641149
  Козак С.Б. Часопис "Українські вісті" (1945–2000): період становлення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 262-267


  У статті проаналізовано передумови заснування та період становлення еміграційного часопису "Українські вісті" (1945—2000, Новий Ульм, Німеччина; Детройт, США). The article analyses the pre-conditions of foundation and the period of formation of the ...
1641150
  Козак С. Часопис "Українські вісті": американський період (1978-2000 рр.) // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2020. – Т. 1 (76). – С. 66-75. – ISSN 2522-1272
1641151
  Бойко А.А. Часопис "Церковно-общественная мысль" у контексті преси православної церкви 1917-1918 років // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 117-121


  Досліджуються концептуальні особливості часопису "Церковно-общественная мысль", висвітлюються проблеми його функціонування в контексті преси православної церкви.
1641152
  Антипчук Н. Часопис для жітей "Молода Україна" Олени Пчілки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (639). – С. 39-43. – ISSN 0130-5263
1641153
   Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 4 (8). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1641154
   Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 1 (9). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641155
   Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 2 (10). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641156
   Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 3 (11). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641157
   Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 2 (14). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641158
   Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 3 (15). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641159
   Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 4 (16). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641160
   Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 1 (17). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641161
   Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 3 (19). – 2015. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641162
   Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 4 (20). – 2015. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641163
   Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 1 (21). – 2016. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641164
   Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 2 (22). – 2016. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641165
   Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 3 (23). – 2016. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641166
   Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред.: Т.В. Калінеску [та ін.]. – Сєвєродонецьк : Східноукраїнський, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 4 (24). – 2016. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641167
   Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 1 (25). – 2017. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641168
   Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 2 (26). – 2017. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641169
   Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 3 (27). – 2017. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641170
   Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 4 (28). – 2017. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641171
   Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 1 (29). – 2018. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641172
   Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 2 (30). – 2018. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641173
   Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 3 (31). – 2018. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641174
   Часопис економічних реформ = Time Description of Economic Reforms : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків : Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 4 (32). – 2018. – 104, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641175
   Часопис економічних реформ = Time Description of Economic Reforms : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків : Харківський авіаційний інститут, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 1 (33). – 2019. – 102, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641176
   Часопис економічних реформ = Time Description of Economic Reforms : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків : Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 2 (34). – 2019. – 130, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641177
   Часопис економічних реформ = Time Description of Economic Reforms : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків : Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 3 (35). – 2019. – 112, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641178
   Часопис економічних реформ = Time Description of Economic Reforms : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків : Харківський авіаційний інститут, 2010-. – ISSN 2221-8440
№ 4 (36). – 2019. – 100, [3] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641179
   Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2010-
Вип. 1. – 2011. – 246 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1641180
   Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2010-
Вип. 2. – 2011. – 205 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1641181
   Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2010-
Вип. 3. – 2011. – 176 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1641182
   Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2010-
Вип. 4. – 2012. – 209 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1641183
   Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2010-
Вип. 5. – 2012. – 221 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1641184
   Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2010-
Вип. 6. – 2013. – 281 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641185
   Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2010-
Вип. 7. – 2013. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641186
   Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2010-
Вип. 8. – 2013. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641187
   Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2010-
Вип. 9. – 2013. – 177 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641188
   Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2010-
Вип. 10. – 2014. – 366 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641189
   Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2010-
Вип. 11. – 2014. – 215 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641190
   Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2010-
Вип. 12. – 2015. – 275 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641191
   Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ : Геопринт, 2010-
Вип. 13. – 2016. – 169 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641192
   Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ : Геопринт, 2010-
Вип. 14. – 2016. – 389 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641193
   Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2010-
Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – 2016. – 226 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641194
   Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2010-
Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – 2016. – 210 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641195
   Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ : Геопринт, 2010-
Вип. 16. – 2016. – 337 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641196
   Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2010-
Вип. 1 (17). – 2017. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641197
   Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2010-
Вип. 1 (18). – 2018. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641198
   Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2010-
Вип. 2 (19). – 2018. – 130, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641199
   Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2010-
Вип. 1 (20). – 2019. – 233, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641200
  Кондрацький А.А. Часопис київського політрепресантства : коротка історія Київського Товариства політв"язнів та жертв репресій (1988-2003 рр.) / А.А. Кондрацький. – Вид. 5-те, доповн. – Київ : Український центр духовної культури, 2003. – 140с. – ISBN 966-628-070-1
1641201
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 1. – 2002
1641202
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 2. – 2002
1641203
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 3. – 2002
1641204
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 4. – 2002
1641205
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 1. – 2003
1641206
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 2. – 2003
1641207
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 3. – 2003
1641208
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 4. – 2003
1641209
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 1. – 2004
1641210
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 2. – 2004
1641211
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 3. – 2004
1641212
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 4. – 2004
1641213
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 1. – 2005
1641214
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 2. – 2005
1641215
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 3. – 2005
1641216
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 4. – 2005
1641217
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 1. – 2006
1641218
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 2. – 2006
1641219
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 3. – 2006
1641220
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 4. – 2006
1641221
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 1. – 2007
1641222
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 2. – 2007
1641223
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 3. – 2007
1641224
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001-
№ 4. – 2007
1641225
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2001-
№ 1. – 2008
1641226
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2001-
№ 2. – 2008
1641227
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2001-
№ 3. – 2008
1641228
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2001-
№ 4. – 2008
1641229
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2001-
№ 1. – 2009. – мова резюме рос. та англ.
1641230
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2001-
№ 2. – 2009. – мова резюме рос. та англ.
1641231
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2001-
№ 3. – 2009. – мова резюме рос. та англ.
1641232
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2001-
№ 4. – 2009. – мова резюме рос. та англ.
1641233
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
№ 1. – 2010. – 348 с. – мова резюме рос. та англ.
1641234
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
№ 2. – 2010. – 360 с. – мова резюме рос. та англ.
1641235
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
№ 3. – 2010. – 329 с. – мова резюме рос. та англ.
1641236
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
№ 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – 2010. – 370 с. – мова резюме рос. та англ.
1641237
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
№ 1. – 2011. – 376 с. – мова резюме рос. та англ.
1641238
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
№ 2. – 2011. – 350 с. – мова резюме рос. та англ.
1641239
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
№ 3. – 2011. – 346 с. – мова резюме рос. та англ.
1641240
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
№ 4. – 2011. – 430 с. – мова резюме рос. та англ.
1641241
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
№ 1. – 2012. – 414 с. – мова резюме рос. та англ.
1641242
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
№ 2. – 2012. – 420 с. – мова резюме рос. та англ.
1641243
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
№ 3. – 2012. – 442 с. – мова резюме рос. та англ.
1641244
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
№ 4. – 2012. – 448 с. – мова резюме рос. та англ.
1641245
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
№ 1. – 2013. – 416 с. – Резюме укр., рос. та англ. мовами
1641246
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 2. – 2013. – 428 с. – Резюме: укр., рос. та англ. мовами
1641247
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 3. – 2013. – 426 с. – Резюме: укр., рос. та англ. мовами
1641248
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 4. – 2013. – 432 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641249
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос. та англ. мовами
1641250
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос. та англ. мовами
1641251
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 3. – 2014. – Резюме: укр., рос. та англ. мовами
1641252
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1641253
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 1. – 2015. – 372 с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1641254
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 2. – 2015. – 408 с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1641255
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 3. – 2015. – 424 с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1641256
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 4. – 2015. – 424 с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1641257
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 1. – 2016. – 412 с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1641258
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 2. – 2016. – 422 с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1641259
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 3. – 2016. – 454 с. – Ювілейний випуск. Резюме укр., рос. англ. мовами
1641260
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 4. – 2016. – 460 с. – Ювілейний випуск. Резюме укр., рос. англ. мовами
1641261
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 1. – 2017. – 434, [4] с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1641262
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 2. – 2017. – 350, [4] с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1641263
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 3. – 2017. – 336, [4] с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1641264
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 4. – 2017. – 330, [4] с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1641265
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 1. – 2018. – 322, [4] с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1641266
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 2. – 2018. – 366, [4] с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1641267
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 3. – 2018. – 360 с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1641268
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 4. – 2018. – 366, [4] включ. обкл. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1641269
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 1. – 2019. – 324, [4] с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1641270
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 2. – 2019. – 272, [4] с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1641271
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 3. – 2019. – 304, [2] с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1641272
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 4. – 2019. – 432, [4] с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1641273
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 1. – 2020. – 450, [2] с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1641274
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 4. – 2020. – 466 с. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1641275
   Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2001-. – ISSN 2219-5521
№ 1. – 2021. – 384, [4] c. – Резюме укр., рос. англ. мовами
1641276
   Часопис Київського університету права 2001-2009 [Електронний ресурс] / Київський ун-т права НАНУ. – Київ : УЦ інноватики та патентно-інформаційних послуг, 2009. – 1 CD-ROM. – Заголовок з етикетки диску


  Київський ун-т права НАН України - вищий навчальний заклад 4 рівня акредитації, який здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів і є єдиним у нашій державі навчально-науковим комплексом європейського типу, який підпорядкований Національній ...
1641277
   Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ
№ 1 (18). – 2013. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641278
   Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ
№ 2 (19). – 2013. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641279
   Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ
№ 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – 2014. – 123с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641280
   Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ
№ 2 (23) : До 80-річчя від дня народження Віталія Сергійовича Губаренка. – 2014. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641281
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 1/2. – 2002. – У 2001 р. назва Парламент
1641282
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 3. – 2002. – У 2001 р. назва Парламент
1641283
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 4. – 2002. – У 2001 р. назва Парламент
1641284
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 1. – 2003. – У 2001 р. назва Парламент
1641285
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 2. – 2003. – У 2001 р. назва Парламент
1641286
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 6. – 2003. – У 2001 р. назва Парламент
1641287
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 7. – 2003. – У 2001 р. назва Парламент
1641288
   Часопис Парламент : . Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 1. – 2004. – У 2001 р. назва Парламент
1641289
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 2. – 2004. – У 2001 р. назва Парламент
1641290
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 3. – 2004. – У 2001 р. назва Парламент
1641291
   Часопис Парламент : . Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 4. – 2004. – У 2001 р. назва Парламент
1641292
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 5. – 2004. – У 2001 р. назва Парламент
1641293
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 6. – 2004. – У 2001 р. назва Парламент
1641294
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 7. – 2004. – У 2001 р. назва Парламент
1641295
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 8. – 2004. – У 2001 р. назва Парламент
1641296
   Часопис Парламент : . Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 1. – 2005. – У 2001 р. назва Парламент
1641297
   Часопис Парламент : . Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 2. – 2005. – У 2001 р. назва Парламент
1641298
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 3. – 2005. – У 2001 р. назва Парламент
1641299
   Часопис Парламент : . Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 4. – 2005. – У 2001 р. назва Парламент
1641300
   Часопис Парламент : . Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 5. – 2005. – У 2001 р. назва Парламент
1641301
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 6. – 2005. – У 2001 р. назва Парламент
1641302
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 7. – 2005. – У 2001 р. назва Парламент
1641303
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 8. – 2005. – У 2001 р. назва Парламент
1641304
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 1. – 2006. – У 2001 р. назва Парламент
1641305
   Часопис Парламент : . Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 2. – 2006. – У 2001 р. назва Парламент
1641306
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ : Міленіум, 2001-
№ 1. – 2007. – У 2001 р. назва Парламент
1641307
   Часопис Парламент : Науково-популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 2. – 2007. – У 2001 р. назва Парламент
1641308
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 1. – 2008. – У 2001 р. назва Парламент
1641309
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 2. – 2008. – У 2001 р. назва Парламент
1641310
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 3. – 2008. – У 2001 р. назва Парламент
1641311
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 1. – 2009. – У 2001 р. назва Парламент
1641312
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 2. – 2009. – У 2001 р. назва Парламент
1641313
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 3. – 2009. – У 2001 р. назва Парламент
1641314
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 4. – 2009. – У 2001 р. назва Парламент
1641315
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 5. – 2009. – У 2001 р. назва Парламент
1641316
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 1. – 2010. – У 2001 р. назва "Парламент"
1641317
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 2. – 2010. – У 2001 р. назва "Парламент"
1641318
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 3. – 2010. – У 2001 р. назва "Парламент"
1641319
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 1. – 2011. – У 2001 р. назва "Парламент"
1641320
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 2. – 2011. – У 2001 р. назва "Парламент"
1641321
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 3. – 2011. – У 2001 р. назва "Парламент"
1641322
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 1. – 2012. – У 2001 р. назва "Парламент"
1641323
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 1. – 2015. – 52 с. – У 2001 р. назва "Парламент"
1641324
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 2. – 2015. – 48 с. – У 2001 р. назва "Парламент"
1641325
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 3. – 2015. – 40 с. – У 2001 р. назва "Парламент"
1641326
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 4. – 2015. – 36 с. – У 2001 р. назва "Парламент"
1641327
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
№ 1. – 2016. – 48 с. – У 2001 р. назва "Парламент"
1641328
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив" ; голов. ред. Р. Кобець. – Київ : Вістка, 2001-. – ISBN 978-617-7157-30-3
Вип. 2. – 2016. – 48 с. – У 2001 р. назва "Парламент"
1641329
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив" ; голов. ред. Р. Кобець. – Київ : Вістка, 2001-. – ISBN 978-617-7157-33-4
Вип. 3. – 2016. – 56 с. – У 2001 р. назва "Парламент"
1641330
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив" ; голов. ред. Р. Кобець. – Київ : Вістка, 2001-. – ISBN 978-617-7157-32-7
Вип. 4. – 2016. – 32 с. – У 2001 р. назва "Парламент"
1641331
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив" ; голов. ред. С. Матвієнко. – Київ : Вістка, 2001-. – ISBN 978-617-7157-50-1
Вип. 1. – 2017. – 56 с. – У 2001 р. назва "Парламент"
1641332
   Часопис Парламент : науково-популярний журнал / ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив" ; голов. ред. С. Матвієнко. – Київ : Вістка, 2001-. – ISBN 978-617-7157-49-5
Вип. 2. – 2017. – 48 с. – У 2001 р. назва "Парламент"
1641333
  Черняков Б.І. Часопис політичних в"язнів Російського царату 19 - початку 20 ст. / Б.І. Черняков. – К., 1996. – 62с.
1641334
   Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків
Вип. 3. – 2007. – мова резюме англ. укр.
1641335
   Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 14 (1). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641336
   Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 15 (2). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641337
   Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 16 (1). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641338
   Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 17 (2). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641339
   Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 18 (1). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641340
   Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 19 (2). – 2015. – 210 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641341
   Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 20 (1). – 2016. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641342
   Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 21 (2). – 2016. – 165 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641343
   Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 22 (1). – 2017. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641344
   Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 23 (2). – 2017. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641345
   Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 24. – 2018. – 101, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641346
   Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 25. – 2018. – 107, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641347
   Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Костріков С.В. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 26. – 2019. – 77, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641348
   Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Костріков С.В. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 27. – 2019. – 91, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641349
   Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Костріков С.В. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 28. – 2020. – 97, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641350
   Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Костріков С.В., Мезенцев К.В. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005-. – ISSN 2076-1333
Вип. 29. – 2020. – 100, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641351
   Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 2018-
№ 1 (1). – 2019. – 156, [4] с.
1641352
   Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер" ; редкол.: В. Ковальський, Г. Олійник, Н. Мільшина [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2018-
№ 2. – 2019. – 183, [1] c., включ. обкл.
1641353
   Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 2018-
№ 3. – 2019. – 163, [1] с.
1641354
   Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 2018-
№ 4. – 2019. – 163, [1] с. – Резюме укр. мовою
1641355
   Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 2018-
№ 5/6. – 2019. – 244, [4] с. – Резюме укр. мовою
1641356
   Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер" ; редкол.: В. Ковальський, Г. Олійник, А. Жарий [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2018-
№ 5/6. – 2020. – 218, [2] c., включ. обкл. – Резюме укр. мовою
1641357
   Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер" ; редкол.: В. Ковальський, Г. Олійник, А. Жарий [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2018-
№ 1. – 2021. – 138, [2] с. – Резюме укр. мовою
1641358
  Тимошик-Сударикова Часопис української діаспори: проблема ствердження в чужомовному інфомаційному просторі (на матеріалах паризького журналу "Тризуб") // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 294-302


  Уперше на основі архівних матеріалів досліджено проблеми функціонування українськомовного періодичного друкованого органу (конкретно – журналу «Тризуб») в зарубіжному інформаційному просторі, зокрема, щодо організації кореспондентських пунктів у різних ...
1641359
   Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ
Вип. 15. – 2009. – 153 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641360
   Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ
Вип. 17. – 2010. – 116 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1641361
   Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ
Вип. 18. – 2010. – 181 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641362
   Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ
Вип. 23. – 2012. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641363
   Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ
Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – 2013. – 354 с.
1641364
   Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ
Вип. 26. – 2013. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641365
   Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ
Вип. 28. – 2014. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641366
   Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ
Вип. 29. – 2014. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641367
   Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ
Вип. 30. – 2014. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641368
   Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ
Вип. 31. – 2015. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641369
   Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ
Вип. 32. – 2015. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641370
   Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ
Вип. 33. – 2016. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641371
   Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ
Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – 2016. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641372
   Часопис української історії = Journal of ukrainian history / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ
Вип. 35. – 2017. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641373
   Часопис української історії = Journal of ukrainian history / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ
Вип. 36. – 2017. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641374
   Часопис української історії = Journal of ukrainian history / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2522-4611
Вип. 37. – 2018. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641375
   Часопис української історії = Journal of ukrainian history / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2522-4611
Вип. 38. – 2018. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641376
   Часопис української історії = Journal of ukrainian history / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2522-4611
Вип. 39. – 2019. – 153 с. – Резюме укр., англ. мовами
1641377
   Часопис цивілістики : науково-практичний журнал / Нац. ун."Одеська юридична академія". – Одеса
Вип. 14. – 2012
1641378
   Часопис цивілістики : науково-практичний журнал / Нац. ун."Одеська юридична академія". – Одеса
Вип. 15. – 2013
1641379
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 1. – 2011
1641380
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 2. – 2011
1641381
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 3. – 2011
1641382
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 1 (4). – 2012. – 117 с.
1641383
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 2 (5). – 2012. – 166 с.
1641384
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 3 (6). – 2012. – 190 с.
1641385
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 4 (7). – 2012. – 161 с.
1641386
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 5 (8). – 2012. – 118 с.
1641387
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 6 (9) : До питань застосування Кримінального процесуального кодексу України. – 2012. – 164 с.
1641388
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 1 (10). – 2013
1641389
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 2 (11). – 2013. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641390
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 3 (12). – 2013. – 207 с.
1641391
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 4 (13). – 2013. – 207 с. – Резюме укр.,рос.,англ. мовами
1641392
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
№ 5 (14). – 2013. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641393
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 6 (15). – 2013. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641394
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 1 (16). – 2014. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641395
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 2 (17). – 2014. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641396
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 3 (18). – 2014. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641397
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 4 (19). – 2014. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641398
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 5 (20). – 2014. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641399
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 6 (21). – 2014. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641400
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 1 (22). – 2015. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641401
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 2 (23). – 2015. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641402
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 3 (24). – 2015. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641403
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 4 (25). – 2015. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641404
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 5 (26). – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641405
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 6 (27). – 2015. – 194 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641406
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 1 (28). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641407
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 2 (29). – 2016. – 143 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641408
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 3 (30). – 2016. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641409
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 4 (31). – 2016. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641410
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 5 (32). – 2016. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641411
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 6 (33). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641412
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ : Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 1 (34). – 2017. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641413
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ : Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 2 (35). – 2017. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641414
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ : Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 3 (36). – 2017. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641415
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ : Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 4 (37). – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641416
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Оніщенко Н.М., Вільгушинський М.Й., Гвоздик П.О. [та ін.]. – Київ : Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 5 (38). – 2017. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641417
   Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Оніщенко Н.М., Вільгушинський М.Й., Гвоздик П.О. [та ін.]. – Київ : Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 2011-. – ISSN 2310-6166
№ 6 (39). – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1641418
  Фісенко Т.В. Часописи "здорового способу життя" на території України початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 272-276


  У статті розглядається система ідеологічних настанов видань, присвячених здоровому способові життя, що видавалися на території України на початку ХХ ст. In the article the system of ideological precepts of the magazines, devoted to health way of ...
1641419
  Василик Т.І. Часописи видавництва "Наша культура" як джерело дослідження національно-духовного життя українців Канади (друга половина 1940-х - 1960-ті рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Василик Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 253 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 177-223 арк.
1641420
  Василик Т.І. Часописи видавництва "Наша культура" як джерело дослідження національно-духовного життя українців Канади (друга половина 1940-х - 1960-ті рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Василик Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1641421
  Наконечна З. Часописи видавничого концепту "Українська преса" в рецепції львівської міжвоєнної періодики // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 68-78. – ISSN 2524-0331
1641422
  Кревецький І. Часописи Галицького Поділля / І. Кревецький. – Вінниця, 1928. – 21с.
1641423
  Брайлян Н. Часописи громадських організацій українських емігрантів у Братиславі наприкінці 1920-х - на початку 1940-х рр.: особливості функціонування та проблематика змістовного наповнення // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 38-53. – ISSN 2524-0331
1641424
  Гандзюк В.О. Часописи Поділля в процесі творення державницької ідеології українства (1917-1920 рр.) : монографія / Віталій Гандзюк. – Вінниця : Данилюк В.Г., 2009. – 368 с. – ISBN 978-966-2190-15-1
1641425
  Гандзюк В.О. Часописи Поділля періоду національно-визвольних змагань (1917-1920 рр.) у відстоюванні ідей державності : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Гандзюк В.О. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 245 л. – Додатки: л. 187-221. – Бібліогр.: л. 222-245
1641426
  Гандзюк В.О. Часописи Поділля періоду національно-визвольних змагань (1917-1920 рр.) у відстоюванні ідей державності : Автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04.-Теорія та історія журналістики / Гандзюк В.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 21 назв.
1641427
  Луговський А. Часоплив / А. Луговський. – Суми : Собор, 1998. – 38с. – ISBN 966-7164-13-6
1641428
  Питюр О.В. Часопростір Богородиці (поетика збірок чудес на пошану Богородиці) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 204-212


  У статті досліджується проблема розуміння часу і простору у збірці "Гора Почаївська", актуалізується поняття іконотопосу та іонотопосу як необхідних характеристик при аналізі творів, зміст який визначається релігійною тематикою та центральним образом ...
1641429
  Кисіль А. Часопростір в романі Діани Сеттерфілд "Тринадцята легенда" та його відтворення в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 363-368


  У статті розглядаються авторські засоби вираження часових і просторових характеристик роману Діани Сеттерфілд «Тринадцята легенда» та аналізуються способи їх передачі в українському перекладі. Зроблено висновок, що роман є спробою створити новий ...
1641430
  Варецька С.О. Часопростір героя у романі "Бляшаний барабан" Г. Грасса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 46-49. – ISBN 966-7825-78-7
1641431
  Хоменко Т. Часопростір історичних паралелей публіцистики Євгена Сверстюка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 48-57. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
1641432
  Романишин В. Часопростір міста - "вибраної країни" Бруно Шульца // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2011. – C. 59-72. – (Sectio FF, Philologiae ; vol. 29, 2). – ISSN 0239-426X
1641433
  Тищук О.С. Часопростір поетичної творчості Бай Хуа // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 271-276
1641434
  Копєйцева Л.П. Часопростір як формотворча категорія роману Р. Іваничука "Мальви" / Л.П. Копєйцева, І.М. Пилипчик // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 48-55. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  Стаття присвячена розгляду історичного роману Р. Іваничука крізь призму визначення поетикальних домінант письменника. Автори досліджують творчість митця з огляду визначення формотворчих категорій художнього тексту. У цьому спектрі з"ясовуються ...
1641435
  Цуркан І. Часопросторова міфологема саду в творчості Олександра Олеся та європейських символістів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 278-284. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1641436
  Векуа О. Часопросторова модель пейзажу Ліни Костенко: процесуальність і подійність крізь призму усної колективної творчості // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 21-26. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1641437
  Землянська А. Часопросторова організація новел М. Хвильового "Я (Романтика)" та О. Деркачової "У лещатах романтики" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 80-85. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1641438
  Хом"як Т. Часопросторова організація поеми Г. Бевза "Енеїда" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 149-153. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
1641439
  Вівчарик Н.М. Часопросторова структура драми Григора Лужницького "Сестра-воротарка" // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 241-248. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1641440
  Сушкевич Т. Часопросторове "пограниччя" у романах про Київську Русь Павла Загребельного // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 276-283. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1641441
  Алєксєєва О.О. Часопросторовий вимір в оповіданні М. Вінграновського "Не дивись мені в спину...": особливості синтаксичної організації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 11-16. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1641442
  Дубініна В. Часопросторовий вимір повісті Бориса Тенети "Гармонія і свинушник" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 112-117. – ISSN 2307-2261
1641443
  Кривопишина А. Часопросторові (хронотипні) характеристики сюжетів романів Василя Шкляра "Ключ" та "Елементал" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 74-76. – (Філологічні науки)
1641444
  Калініченко М. Часопросторові виміри роману "Мобі Дік" Г. Мелвілла і масової сенсаційної літератури доби Aмериканського Pенесансу // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 132-138. – ISSN 2078-340X


  Уперше в українській літературознавчій американістиці актуалізовано проблему зв’язків роману “Мобі Дік” Г. Мелвілла з текстами масової сенсаційної літератури його доби. Зіставлення часопросторових вимірів роману і сенсаційних текстів надає можливість ...
1641445
  Афоніна О.С. Часопросторові виміри української культури кінця XX - початку XXI століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 60-67
1641446
  Гірняк М. Часопросторові координати інтелектуальної прози Віктора Домонтовича як форма вираження авторської свідомості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 112-118. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1641447
   Часослов : Українською мовою; Переклад київський. – [Мюнхен]. – 158с. – На обкл.: Псалтир і часослов
1641448
  Жаботинская С.А. Частеречная семантика: категориальные архетипы // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 3-12. – (Філологічні науки)
1641449
  Петрова О.Б. Частеречные разряды английских существительных в свете прототипической семантики // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 27-37. – (Філологічні науки)
1641450
  Кукель Э.М. Части особого назначения (ЧОН) Украины в борьбе с воорженной кулацкой контрреволюцией. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Кукель Э.М.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 27л.
1641451
  Баудер А.Я. Части речи-структурно-семантические классы слов в современном русском языке / Баудер А.Я. ; Таллин. пед. ин-т им. Э. Вильде. – Таллин : Валгус, 1982. – 182 с. – Список лит.: с. 173-181
1641452
   Части речи. – М., 1990. – 267с.
1641453
  Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении / Е.С. Кубрякова. – М., 1978. – 115с.
1641454
  Супрун А.Е. Части речи в русском языке / А.Е. Супрун. – М., 1971. – 135 с.
1641455
  Мунхцэцэг Э. Части речи в толковом словаре "Зерцало маньчжуро-монгольской словесности" (1717) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – C. 37-43. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 4). – ISSN 2074-1227
1641456
  Грунина О.Н. Части речи в традиционной японской морфологии и японская картина мира // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 39-43. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются вопросы отражения национальной картины мира в морфологическом строе японского языка.
1641457
  Громова Н.В. Части речи в языках банту и принципы их разграничения : Автореф... канд. филол.наук: / Громова Н.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т вост. яз. – М., 1965. – 22л.
1641458
  Громова Н.В. Части речи в языках банту и принципы их разграничения / Н.В. Громова. – М., 1966. – 111с.
1641459
  Медведева Л.М. Части речи и залог / Л.М. Медведева. – Киев, 1983. – 144с.
1641460
  Савченко А.Н. Части речи и категории мышления / А.Н. Савченко. – Ростов Н/Д, 1959. – 68с.
1641461
  Степанова М.Д. Части речи и проблема валентности в современном немецком языке / М.Д. Степанова, Г. Хельбиг. – Москва, 1978. – 258с.
1641462
  Картушин А.И. Частиковые рыбы озерно-соровой системы Байкала : Автореф... канд. биол.наук: / Картушин А. И.; Иркут. ГУ. – Иркутск, 1966. – 24л.
1641463
  Сергійчук В. Частина X. "Я сам князь у князівстві своїм" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 18 жовтня (№ 192). – С. 12-13


  "...Наша самоідентичність, самодостатність, державність укорінені в написах Кам"яної могили, трипільських містах, скіфських курганах, київських Золотих воротах, Запорозькій Січі, Українській революції і УНР, Акті про незалежність і вплітаються в ...
1641464
  Сергійчук В. Частина XIV. "А ще вклонимося Виговському..." // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 8 грудня (№ 230). – С. 14-15


  Продовження. Початок у №№ 101 (6606), 107 (6612), 112 (6617), 121 (6626), 126 (6631), 131 (6636), 136 (6641), 146 (6651), 189 (6694), 192 (6697), 197 (6702), 207 (6712), 223 (6728) ЗА 7, 14, 21 черв., 5, 12, 19, 26 лип., 9 серп., 11, 18, 25 жовт., 8, ...
1641465
  Сергійчук В. Частина XV. Жердівські статті вимагали непорушності прав і голосу вільного // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 15 грудня (№ 235). – С. 14-15


  Продовження. початок у №№ 101 (6606), 107 (6612), 112 (6617), 121 (6626), 126 (6631), 131 (6636), 136 (6641), 146 (6651), 189 (6694), 192 (6697), 197 (6702), 207 (6712), 223 (6728), 230 (6735) за 7, 14, 21 червня, 5, 12, 19, 26 липня, 9 серпня, 11, 18, ...
1641466
  Сергійчук В. Частина XVI. Якщо по-доброму не вийдуть з України, силою вигнати треба // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 22 грудня (№ 240). – С. 10-11


  "...Наша самоідентичність, самодостатність, державність укорінені в написах Кам"яної могили, трипільських містах, скіфських курганах, київських Золотих воротах, Запорозькій Січі, Українській революції і УНР, Акті про незалежність і вплітаються в ...
1641467
  Вихованець І.Р. Частина мови в семантико-граматичному аспекті / І.Р. Вихованець. – Київ, 1988. – 256с.
1641468
  Берзін П.С. Частина особлива карного казначейського кодексу республіки Польща // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 120-125. – ISSN 2227-796X


  Maintenance of Special part of the first head of the Criminal Treasury Code of Republic of Poland is analyzed in the article. The due way of translation of the name of this Code and it"s coherence with the Criminal Code of Republic of Poland are ...
1641469
  Гудзевич А.В. Частина світу: проблема означення та використання // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 28-32. – ISSN 2075-1893


  Проаналізовано географічний досвід поділу планети на просторово-територіальні підрозділи рівня частин світу та визначено роль методологічних підходів у розвитку цього таксону з відповідним його понятійним означенням. Обґрунтовано доцільність поділу ...
1641470
  Делюсто М.С. Частини мови в діалектному тексті // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 136-141. – ISSN 2307-4558
1641471
  Сергійчук В. Частини ХІ. Бо з перемог не видобуто перемоги // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 25 жовтня (№ 197). – С. 12-13


  "...Наша самоідентичність, самодостатність, державність укорінені в написах Кам"яної могили, трипільських містах, скіфських курганах, київських Золотих воротах, Запорозькій Січі, Українській революції і УНР, Акті про незалежність і вплітаються в ...
1641472
   Частинка Антарктики у твоєму серці // Київський університет. – Київ, 2017. – Червень (№ 6). – С. 6


  Після завершення магістратури на кафедрі метеорології та кліматології КНУ у 2016 році Борис Безнощенко взяв участь у 21 Українській антарктичній експедиції на станцію "Академік Вернадський" як гідрометеоролог. Упродовж року проводив ...
1641473
   Частинка арабського світу у Києві // Київський університет. – Київ, 2018. – Травень (№ 5). – С. 6


  "Культура та діалог цивілізацій – найкращий засіб регулювання відносин між народами. Перспективним місцем для проведення лекцій, культурних заходів, мистецьких виставок та вивчення арабської мови стане відкритий 24 квітня 2018 року в Інституті ...
1641474
   Частинка арабського світу у Києві // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 2
1641475
  Михайлова Є.В. Частиномовна класифікація сучасної турецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 42-45. – Бібліогр.: Літ.: С. 45: 15 поз.
1641476
  Назарова Л. Частиномовна сутність композитів / Л. Назарова, Н. П"яст // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – № 1. – С. 83-87. – Бібліогр.: с. 83 (7 назв.). – ISBN 966-7653-03-5
1641477
  Шуменко О.А. Частиномовне буття числівників // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 135-139. – Бібліогр.: С. 139; 6 назв
1641478
  Сологуб Н. Частиномовний аспект індивідуально-авторського словотворення Олеся Гончара // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Тарасюк Т., Аркушин Г.Л. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – Вип. 9. – С. 133-141. – ISSN 2413-0923
1641479
  Крик Т. Частиномовний перехід наголосу в біологічній терміносистемі // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 30-32.
1641480
  Крик Т.М. Частиномовний перехід наголосу в економічній термінології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 212-216
1641481
  Шуменко О.А. Частиномовний простір денумеративів сучасної англійської мови // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – С. 97-101
1641482
  Білозуб А. Частиномовні виміри метафори в поезії Анатолія Мойсієнка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 22 : Мовознавство. – С. 178-183. – ISSN 1728-9572
1641483
  Вижва С. Частину наукових досліджень університету переорієнтували на оборонну тематику / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23 лютого (№ 8). – С. 1. 5 : фото. – ISSN 2219-5793


  Проректор з наукової роботи КНУ імені Тараса Шевченка розповів про те, як університетська наука може допомогти фронту.
1641484
  Шлюгер Г. Частистское движение / Г. Шлюгер. – М. – 398с.
1641485
  Скульский Г.М. Частица бессмертия / Г.М. Скульский. – Таллин, 1980. – 223с.
1641486
  Ментковский Ю.Л. Частица в ядерно-кулоновском поле / Ю.Л. Ментковский. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 215 с.
1641487
  Меншуткин Б.Н. Частица и атом в химии / Б.Н. Меншуткин. – Москва, 1929. – 144с.
1641488
  Мандела В. Частица моей души ушла с ним / В. Мандела. – М, 1986. – 253с.
1641489
  Сова С.А. Частица русского мира в Киеве или добро пожаловать в Русский центр Фонда "Русский мир" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2010. – № 3 (33). – С. 70-71
1641490
  Стаквилевичюс М.И. Частицеподобные решения общековариантного уравнения Клейна-Гордона. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Стаквилевичюс М.И.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 8л.
1641491
  Чолакова Кристалина Частиците в съвременния български книжовен език. / Чолакова Кристалина. – София, 1958. – 101с.
1641492
  Росси Б. Частицы больших энергий : пер. с англ. / Б. Росси. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 636 с.
1641493
  Бабунашвили Е.А. Частицы в древнегрузинском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук\ / Бабунашвили Е.А. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1954. – 16 с.
1641494
  Вострецова Т.К. Частицы в речи. Формирование значения неопределенности, отрицания и вопросительности / Т.К. Вострецова. – Москва, 1989. – 68с.
1641495
  Кулиев Рахиля Ильдрым кызы Частицы в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Кулиев Рахиля Ильдрым кызы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1980. – 21л.
1641496
  Агнаев А.Т. Частицы в современном осетинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Агнаев А.Т. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 17 с.
1641497
  Чирва Г.И. Частицы в современном украинском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Чирва Г.И. ; МП УССР , Херсон. гос. пед. ин-т. – Киев, 1950. – 16 с.
1641498
  Киселев И.А. Частицы в современных восточнославянских языках / И.А. Киселев. – Минск, 1976. – 160с.
1641499
  Жданов Г.Б. Частицы высоких энергий. Высокие энергии в космосе и в лаборатории / Г.Б. Жданов. – Москва : Наука, 1965. – 200 с.
1641500
  Гальцов Д.В. Частицы и поля в окрестности черных дыр / Д.В. Гальцов. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 287 с.
1641501
  Симатова С.А. Частицы как способ выражения модальности в китайском языке // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 23-36. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 4). – ISSN 2074-1227
1641502
  Соколова Г.П. Частицы НЕ, НИ и другие / Г.П. Соколова. – Л., 1969. – 128с.
1641503
  Васильева А.Н. Частицы разговорной речи / А.Н. Васильева. – Москва, 1964. – 188с.
1641504
  Лабутис В. Частицы современного литовского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лабутис В. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 15 с.
1641505
  Швингер Ю. Частицы, источники, поля : Пер. с англ. / Ю. Швингер. – Москва : Мир, 1973. – 502 с.
1641506
  Швингер Ю. Частицы, источники, поля. / Ю. Швингер. – Москва : Мир
Т. 2. – 1976. – 475с.
1641507
  Смородинский Я.А. Частицы, кванты, волны / Я.А. Смородинский. – Москва : Знание, 1973. – 64с.
1641508
  Кустов М.В. Частичная ионизация воздуха в поле мощного радиоизлучения / М.В. Кустов, Л.Ф. Черногор // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 99-105 : рис. – Библиогр.: 16 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
1641509
  Серый А.И. Частичная стерилизация почв и пути практического ее использования. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Серый А.И.; Укр. с.-х. акад. – К., 1966. – 18л.
1641510
  Клейнер М.М. Частично-упорядоченные множества с конечным числом неразложимых представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.004 / Клейнер М.М. ; КГУ. – Киев, 1971. – 12 с.
1641511
  Егоров Ю.В. Частично заполненные прямоугольные волноводы / Ю.В. Егоров. – Москва : Советское радио, 1967. – 216 с.
1641512
  Митчнер М. Частично ионизированные газы : пер. с англ. / М. Митчнер, Ч. Кругер. – Москва : Мир, 1976. – 496 с.
1641513
  Селиванов Ю.А. Частично упораядоченные неассоциативные алгебраические системы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Селиванов Ю.А.; МНО МССР.Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1972. – 13л.
1641514
  Фукс Л. Частично упорядоченные алгебраические системы / Л. Фукс. – Москва, 1965. – 342 с.
1641515
  Филиппов Н.Д. Частично упорядоченные множества и некоторые связанные с ними алгебраические системы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Филиппов Н.Д.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1641516
  Клейнер М М. Частично упорядоченные множества с конечным числом неразложимых представлений : Дис... канд. физ-матнаук: / Клейнер М.М,; Киевск. отд. УГПИ "ТЯЖПРОМАВТОМАТИКА". – К, 1971. – 75л. – Бібліогр.:л.74-75
1641517
  Слугин С.Н. Частично упорядоченные пространства и приближенные методы. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Слугин С.Н.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1968. – 12л.
1641518
  Резаев А.В. Частичное сопричастие как элемент поддержания коллетивного недовольства / А.В. Резаев, П.П. Лисицын, А.М. Степанов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 186-196. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
1641519
  Чирков М.К. Частичные автоматы / М.К. Чирков. – Л., 1983. – 259с.
1641520
  Розен В.В. Частичные операции в упорядоченных множествах / В.В. Розен. – Саратов, 1973. – 123с.
1641521
  Тодоринов С.А. Частичные порядки групп, обобщающие линейные и решеточные порядки. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Тодоринов С.А.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1641522
  Кучинский Г.С. Частичные разряды в высоковольтных конструкциях / Г.С. Кучинский. – Ленинград, 1979. – 224 с.
1641523
  Нелюбин Л.Л. Частичный англо-русский военный словарь-минимум / Л.Л. Нелюбин. – Москва, 1974. – 224с.
1641524
  Ярмоленко В.А. Частичный порядок и геометрические структуры в множестве плоских фигур с бинарным отношением складывания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Ярмоленко В.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1641525
  Рулин В.А. Частичный синтез А,В-индолостероидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Рулин В.А.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1641526
  Рєзнікова В. Частка (частина частки) у статутному капіталі ТОВ, її оборотоздатність: проблеми теорії і практики / В. Рєзнікова, І. Кравець, О. Лукомська // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6. – С. 162-182. – ISSN 1026-9932


  Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) є найбільш популярною організаційно-правовою формою ведення бізнесу в Україні. Створення цих товариств переважно як об’єднань не менше двох осіб із поділом статутного капіталу на частки на практиці породжує ...
1641527
  Кучма О.І. Частка mal німецької мови як проблема перекладу навчання розмовного мовлення // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 126-136. – ISSN 2413-5593
1641528
  Попадинець Н.М. Частка імпорту та його вплив на розвиток внутрішнього ринку України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 175-182. – ISSN 0321-0499
1641529
  Мороз С.А. Частка іноземних студентів та викладачів у ВНЗ як результат інтеграційних процесів у сфері вищої освіти та індикатор ії якості // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 3 : Ціннісні орієнтири євроінтеграційних процесів. – С. 68-70


  "Інтернаціоналізація вищої освіти може бути розглянута не лише на рівні одного з основних компонентів забезпечення конкурентоспроможності сучасного університету, а у тому числі і як механізм забезпечення якості вітчизняної вищої освіти."
1641530
  Рожков А.О. Частка пагонів різних систем у біологічній урожайності зерна ячменю ярого залежно від норм висіву та позакореневих підживлень / А.О. Рожков, С.В. Чернобай // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 38-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2313-092X
1641531
  Мусаві С.К. Частка полігінії у структурі сучасної іранської сім"ї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 94-97. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано деякі соціальні умови, які підвищують чи знижують рівень полігінії в цілому, обговорено соціально-культурні фони цього феномена та встановлено міру його впливу на родинне життя у сьогоднішньому Ірані.
1641532
  Рингач Н.О. Частка смертей, класифікованих як випадки з недостатньо чітко визначеними причинами, як характеристика якості даних щодо смертності в Україні // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (96). – С. 90-100 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
1641533
  Гандзюра В.П. Частка травного обміну в енергетичному балансі срібного карася і нотобранхіуса Гюнтера / В.П. Гандзюра, В.П. Можанівський, В.І. Юришинець // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 51-55. – (Біологія ; Вип. 25)


  Встановлено, що у карасів і нотобранхіусів з масою тіла 0,65-2,17 г при активному живленні рівень обміну перевищує стандартний обмін в три-п"ять разів, а частка раціону, що витрачається на покриття травного обміну, становить 19-26,8%. Крім того, ...
1641534
  Кібенко О. Частка у статутному капіталі товариства як об"єкт права власності: окремі аспекти / О. Кібенко, О. Пелипенко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 67-84. – ISSN 1026-9932
1641535
  Калустова О.М. Частка як об"єкт дослідження перекладознавства та порівняльного мовознавства // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 183-188. – ISBN 966-594-420-7
1641536
  Калустова О.М. Частка як перекладознавча категорія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 95-98. – Бібліогр.: с. 98, Літ.: 12 назв. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано перекладознавчий статус частки, що визначається в частковій теорії перекладу українська-іспанська як безеквівалентна. У зв"язку з цим розглянуто загальнотеоретичні, практичні та методологічні проблеми.
1641537
  Мелішкевич С.В. Частки-апроксиматори французької мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 30-32. – (Іноземна філологія ; Вип. 26)


  Досліджуються маловідомі аспекти функціонування службових слів французької мови, які вказують на приблизну кількісну характеристику оточуючої дійсності. Визначається повний склад французьких часток-апроксиматорів шляхом синонімічного перефразування на ...
1641538
  Чирва Г.І. Частки в сучасній українській мові : Дис... канд. філологіч.наук: / Чирва Г.І.; Херсонський держ. педагогічн. ін-т ім. Н.К.Крупської. – Херсон, 1950. – 238л. – Бібліогр.:л.223-236
1641539
  Дорошенко М. Частки як виразники позитивних емоцій у політичному дискурсі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 70-76. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
1641540
  Марчук Л. Частки як периферійні виразники поля градації // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 104-108. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1641541
  Боровик П. Часткова відмова від прав та визнання прав на винахід недійсними частково // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (115). – С. 51-59. – ISSN 2308-0361
1641542
  Онищук М.І. Часткова лакунарність субстантивів в англійській та українській мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 179-185
1641543
  Доленко Г.О. Часткова обернена задача оптимізації в дискретних системах / Г.О. Доленко, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-20. – (Кібернетика ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу знаходження "збурення" параметрів лінійної дискретної системи, при якій розв"язок задачі лінійно-квадратичної оптимізації має наперед заданий вигляд. Розв"язок одержано в аналітичному вигляді. The problem of parameters of ...
1641544
  Зінич П.Л. Часткова реалізація прорграми "Питна вода України" через підготовку висококваліфікованих спеціалістів / П.Л. Зінич, О.В. Петроченко, А.Я. Тугай // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 листоп. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. освіти Київ. нац. ун-ту буд-ва і архітектури. – Київ : ДКС Центр, 2021. – С. 91-93. – ISBN 978-617-7300-94-5
1641545
  Смородина А. Часткова та неповна цивільна дієздатність фізичної особи: розпорядження майновими правами інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 70-75. – ISSN 2663-5313
1641546
  Ланцедова Ю. Часткове вчення про зброєзнавство // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 94-99
1641547
  Мартиняк Р.М. Часткове проковзування пружних тіл за наявності періодичної системи кругових підповерхневих включень / Р.М. Мартиняк, Н.І. Маланчук, Б.С. Слободян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Досліджено контактну взаємодію двох півбезмежних тіл з ідентичних пружних матеріалів, одне з яких містить періодичну систему кругових підповерхневих включень, що відрізняються від матриці лише коефіцієнтом лінійного теплового розширення. Тіла спершу ...
1641548
  Копитіна В.Г. Частковий артикль у сучасній французькій мові. / В.Г. Копитіна. – Одеса, 1957. – 14с.
1641549
  Губар Ю. Часткові випадки застосування методу прямої капіталізації доходів в оцінці нерухомості // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 83. – С. 90-99. – ISSN 0130-1039
1641550
  Бочарнікова А.М. Часткові еквіваленти в перекладних перських словниках // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 305-310
1641551
  Бочарнікова А.М. Часткові еквіваленти в персько-українському перекладі творів класичної поезії // Сходознавство / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Г.В. Вертієнко ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 88. – С. 183-200. – ISSN 1682-671Х


  Проблема часткової еквівалентності при перекладі стає предметом наукових розвідок вже протягом багатьох десятиліть, проте на матеріалі персько-українського перекладу вона все ще залишається малодослідженою. Лексикографи послуговуються досить простою ...
1641552
  Стасюк Б.В. Часткові еквіваленти у відтворенні англомовних художніх текстів в українському перекладі (на матеріалі романів Дж.Р.Р. Толкіна "The Lord of the Rings" і У.К.Ле Гуїн "A Wizard of Earthsea") : дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.16 / Стасюк Б.В. ; Кіровоградський державний педагогічний ун-т імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 226 л. + Додаток: л. 1-179. – Бібліогр.: л. 199-226
1641553
  Стасюк Б.В. Часткові еквіваленти у відтворенні англомовних художніх текстів в українському перекладі (на матеріалі романів Дж.Р.Р.Толкіна "The Lord of the Rings" і У.К.Ле Гуїн "A Wizard of Earthsea") : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.16 / Стасюк Б.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. + Додаток. – Бібліогр.: 9 назв
1641554
  Турбал Ю.В. Часткові розв"язки рівнянь газової динаміки галактик із збуренням типу б-солітонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 67-72. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядаються збурення розв"язків рівнянь газової динаміки галактик, що мають вигляд одиночних хвиль типу нескінченнотонких б-солітонів, та досліджується характер поведінки таких збурень з часом. Ключові слова: збурення, система ...
1641555
  Смирнова К. Часткові угоди Ради Європи / К. Смирнова, А. Федорова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 139-147. – ISSN 0132-1331
1641556
  Циганівська І.М. Частково впорядковані множини та черепичні порядки : метод. розробка для студентів мех.-математ. ф-ту / І.М. Циганівська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Відділ оперативної поліграфії механіко-математичного факультету, 2012. – 58, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 57-58
1641557
  Шитик Л. Частково фразеологізовані складні речення підрядно-сурядного типу в українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 2 (46). – С. 13-28. – ISSN 1682-3540


  Статтю присвячено дослідженню структурно-семантичних особливостей частково фразеологізованих складних речень підрядно-сурядного типу в укр. мові. Обгрунтовано засади їх виокремлення в межах підрядно-сурядних складних речень, уточнено обсяг ...
1641558
  Филипченко Ю.А. Частная генетика / Ю.А. Филипченко. – Ленинград
2 : Животные. – 1928. – 279с.
1641559
  Абрамов Я.В. Частная женская воскресная школа в Харькове и воскресные школы вообще / Я.В. Абрамов. – 4-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Издательство акционного общества печатного дела "Издатель", 1897. – [2], 123 с.
1641560
  Гребнев А.Б. Частная жизнь / А.Б. Гребнев, Ю.Я. Райзман. – Москва, 1984. – 75с.
1641561
  Зубкова Е.Ю. Частная жизнь в советскую эпоху: историографическая реабилитация и перспективы изучения // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 157-167. – ISSN 0869-5687
1641562
  Манкевич И.А. Частная жизнь Гения как предмет культурологических штудий // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 83-87. – ISSN 2073-9702
1641563
  Гиро. П Частная и общественная жизнь греков / П. Гиро ; Пер. с фр. с 70 рис., под ред. Я.И. Руднева. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева, 1897. – [2], VIII, II, 540 с. : ил. – (Исторические чтения = Lectures historiques)
1641564
  Гиро. П Частная и общественная жизнь греков / П. Гиро ; Пер. с послед. фр. изд. Н.И. Лихаревой. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва О.Н. Поповой. – (Исторические чтения : Греческая история)
Вып. 1. – 1913. – VIII, 100 с. : ил.
1641565
  Гиро. П Частная и общественная жизнь греков / П. Гиро ; Пер. с послед. фр. изд. Н.И. Лихаревой. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва О.Н. Поповой. – (Исторические чтения : Греческая история)
Вып. 2. – 1913. – 84 с., 1 л. фронт. (ил.) : ил.
1641566
  Гиро. П Частная и общественная жизнь греков / П. Гиро ; Пер. с послед. фр. изд. Н.И. Лихаревой. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва О.Н. Поповой. – (Исторические чтения : Греческая история)
Вып. 3. – 1913. – 117 с., 1 л. фронт. (ил.) ил.
1641567
  Гиро. П Частная и общественная жизнь греков / П. Гиро ; Пер. с послед. фр. изд. Н.И. Лихаревой. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва О.Н. Поповой. – (Исторические чтения : Греческая история)
Вып. 4. – 1913. – 5-108 с., 1 л. фронт. (ил.) : ил.
1641568
  Гиро. П Частная и общественная жизнь греков : с 175 рисунками / П. Гиро ; Пер. с последнего фр. изд. Н.И. Лихаревой. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва О.Н. Поповой, 1915. – XVI, 685 с., с ил. ; 1 л. фронт. (ил.), 4 л. (ил.) : ил. – Библиогр.: С. 666-672. – (Исторические чтения : Греческая история)
1641569
  Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян : [пер. с фр.] / Поль Гиро ; [предисл. и науч. ред.: А.А. Новиков]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – 592, [2] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Античная библиотека : исследования ; Исследования). – ISBN 5-88756-001-06
1641570
  Гончаров М.А. Частная и общественная инициатива в деле организации и управления педагогическим образованием в россии во второй половине xix - начале xx в. // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 2, ч. 1. – С. 202-214. – ISSN 2073-9613


  В статье раскрывается становление и развитие частной и обще- ственной инициативы в деле организации и управления педагогическим образова- нием в России во второй половине XIX - начале XX в. Выявляются основные историко-культурные предпосылки, ...
1641571
  Никольский Г.В. Частная ихтиология / Г.В. Никольский. – Москва : Советская наука, 1950. – 436с.
1641572
  Никольский Г.В. Частная ихтиология / Г.В. Никольский. – Москва : Высшая школа, 1971. – 472с.
1641573
  Никольский Г.В. Частная ихтиология. / Г.В. Никольский. – 2-е изд. – Москва : Советская наука, 1954. – 459с.
1641574
  Сбитнев Ю.Н. Частная кара : Роман, рассказы / Ю.Н. Сбитнев. – Москва : Советский писатель, 1986. – 380с.
1641575
  Васильевская О.И. Частная металлургия Олонецкого края в середине 18 века : Автореф... канд. ист.наук: / Васильевская О.И.; Карело-Фин. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1953. – 16л.
1641576
  Салтевский М.В. Частная методика курса криминалистики на базе среднего специального юридического образования / М.В. Салтевский. – Киев, 1986. – 88 с.
1641577
  Шатуновский В.Л. Частная методика преподавания раздела курса электротехники "Однофазные цепи" / В.Л. Шатуновский, Г.И. Шарохин. – Москва : МЭИ, 1976. – 74 с.
1641578
  Кинчус Е.В. Частная охранная и детективная деятельность в России // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 164-172. – ISSN 1684-2618
1641579
  Гинецинская Т.А. Частная паразитология: Паразитич. простейшие и плоские черви / Т.А. Гинецинская, А.А. Добровольский. – Москва : Высшая школа, 1978. – 303 с. : ил.
1641580
  Гинецинская Т.А. Частная паразитология: Паразитич. черви, моллюски и членистоногие / Т.А. Гинецинская, А.А. Добровольский. – Москва : Высшая школа, 1978. – 292 с. : ил.
1641581
   Частная переписка И. Р. Мартоса. 1817—1830 : Ред.: А. Лазаревского. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, И.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 92 с. – Оттиск из журнала Киевская Старина
1641582
  Кошанский Н. Частная реторика / Н. Кошанский. – 4. – С-Пб., 1837. – 165 с.
1641583
   Частная селекция полевых культур.. – М., 1975. – 464с.
1641584
   Частная селекция полевых культур.. – М., 1990. – 542с.
1641585
   Частная собственность в капиталистических и развивающихся странах. – Л., 1982. – 183с.
1641586
  Грудцына Л.Ю. Частная собственность и гражданское общество в России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 6. – С. 33-40. – ISSN 0132-0769
1641587
  Глинчикова А.Г. Частная собственность и общественный интерес - дилемма России // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 3-11. – ISSN 0042-8744
1641588
  Гаук Р. Частная собственность крестьян на землю и социалистическое преобразование сельского хозяйства в ГДР / Р. Гаук. – М., 1958. – 136с.
1641589
  Канторович Я.А. Частная торговля и промышленность по действующему законодательству. / Я.А. Канторович. – Л., 1925. – 280с.
1641590
   Частная торговля СОюза ССР.. – М., 1927. – 173с.
1641591
   Частная физиология нервной системы.. – Л., 1983. – 733с.
1641592
   Частная школа. – Москва
№ 1. – 1995
1641593
   Частная школа. – Москва
№ 2. – 1995
1641594
   Частная школа. – Москва
№ 3. – 1995
1641595
   Частная школа. – Москва
№ 4. – 1995
1641596
   Частная школа. – Москва
№ 5. – 1995
1641597
   Частная школа. – Москва
№ 6. – 1995
1641598
   Частная школа. – Москва
№№ 1,2,4,5,6. – 1996
1641599
  Слоним А.Д. Частная экологическая физиология млекопитающих / А.Д. Слоним. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1962. – 498с.
1641600
  Герке П.Я. Частная эмбриология человека / П.Я. Герке. – Рига, 1957. – 248с.
1641601
   Частная энзимология. – Москва, 1978. – 157с.
1641602
  Шутова Наталья Частники перешли дорогу массовикам : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 12 : Фото
1641603
  Садыгов Г.Г. оглы Частновладельческие крестьяне Азербайджана в 1870-1912 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Садыгов Г. Г. оглы; Аз.ГУ. – Баку, 1975. – 42л.
1641604
  Гасанов И.М. Частновладельчиские крестьяне в Азербайджане в первой половине Х1Х века / И.М. Гасанов. – Баку, 1957. – 236с.
1641605
  Дзерожинский Н.И. Частное домовладение. Права и обязанности частного домовладельца по действующему совет. законодат. / Н.И. Дзерожинский, В.Г. Артемов. – М., 1928. – 131с.
1641606
  Никитин В.П. Частное животноводство / В.П. Никитин. – Москва, 1953. – 800 с.
1641607
  Никольский Н.М. Частное землевладение и землепользование в древнем Двуречье / Н.М. Никольский. – Минск, 1948. – 160 с.
1641608
  Прянишников Д.Н. Частное земледелие / Д.Н. Прянишников. – 8-е изд. – М-Л, 1931. – 866с.
1641609
  Анишина Ю.А. Частное и частно-публичное обвинение в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 6 (56). – С. 118-123. – ISSN 1684-2618
1641610
  Дорошков В.В. Частное обвинение. Правовая теория и судебная практика / В.В. Дорошков. – Москва : НОРМА, 2000. – 144с. – ISBN 5-89123-404-1
1641611
  Шестакова О. Частное образование: современный подход // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 11 июля (№ 149). – С. 10. – ISSN 1997-1249


  Университет "КРОК" приглашает на учебу. Вуз даёт качественные знания, создаёт дополнительные возможности развития личности. Специализированные образовательные программы, дистанционное обучение
1641612
  Юргелевич Р.Н. Частное определение / Р.Н. Юргелевич. – М, 1992. – 350с.
1641613
  Чуйков Ю.Н. Частное определение в гражданском судопроизводстве / Ю.Н. Чуйков. – М, 1974. – 119с.
1641614
  Чуйкову Ю.Н. Частное определение в советском гражданском судопроизводстве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.712 / Чуйкову Ю.Н. ; Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1971. – 20 с.
1641615
  Жучков Н.Г. Частное плодоводство / Н.Г. Жучков. – М., 1954. – 440с.
1641616
  Глазов Г.С. Частное поручение / Г.С. Глазов, Э.И. Ростовцев. – К, 1957. – 287с.
1641617
  Алексеев С.С. Частное право : науч.-публицист. очерк / С.С. Алексеев. – Москва : Статут, 1999. – 157, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-8354-0007-1
1641618
   Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2012-
№ 1. – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз. Приложение к юр. ж-лу "Право Украины"
1641619
  Баринов Н.А. Частное право и гражданское общество: проблемы соотношения и развития // Гражданское общество и развитие гражданского права : сб. статей к юбилею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН Украины, заслуж. деятеля науки и техники Украины Наталии Семеновны Кузнецовой / отв. ред.: проф. Р.А. Майданик и проф. Е.В. Кохановская. – Киев : Юридическая практика, 2014. – С. 89-106. – ISBN 978-966-2578-62-1
1641620
   Частное предпринимательство : Справочное пособие для бухгалтера. – Харків : Фактор, 1999. – 106с. – (Библиотека "Фактора")
1641621
  Пушкарук В.І. Частное предпринимательство без образования юридического лица. / В.І. Пушкарук. – К., 1996. – 48с.
1641622
  Алексеева Ю. Частное предприятие как субьект корпоративних отношений // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 125-129.
1641623
  Екимов Б.П. Частное расследование / Б.П. Екимов. – Волгоград, 1985. – 384с.
1641624
  Незнанский Ф.Е. Частное расследование / Ф.Е. Незнанский. – Москва, 1996. – 448с.
1641625
  Чижова Л.В. Частное собирательство как явление культуры России 18-19 вв. : К 175-летию создания первого общедоступного исторического музея России - Румянцевского музея // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : Научно-методический журнал / УАПРЯЛ. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2006. – № 2. – С.41-45
1641626
  Шюнеманн В.Б. Частное экономическое право. Правовые основы для экономистов = Wirtschafts-privatrecht / Вольфганг Б. Шюнеманн; пер. с нем.: А. Бубена, В. Вишневского и др. – 5-е изд., перераб. – Минск : Мисанта, 2007. – 682с. – ([Серия Ин-та немецких исследований] ; [Вип.2]). – ISBN 978-985-6719-49-6
1641627
  Зобина И.М. Частнонаучные методы в криминалистической экспертизе : Автореф... канд. юридич.наук: 717 / Зобина И.М.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 21л.
1641628
  Халабуденко О.А. Частноправовые акты, факты и юридические конструкции: некоторые методологические замечания // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 40-44. – ISSN 2219-5521
1641629
  Кванина В.В. Частноправовые механизмы защиты прав хозяйствующих субъектов при нарушении антимонопольного законодательства // Гражданское общество и развитие гражданского права : сб. статей к юбилею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН Украины, заслуж. деятеля науки и техники Украины Наталии Семеновны Кузнецовой / отв. ред.: проф. Р.А. Майданик и проф. Е.В. Кохановская. – Киев : Юридическая практика, 2014. – С. 637-651. – ISBN 978-966-2578-62-1
1641630
  Бабаев В.Н. Частнособственническая психология и ее преодоление в историческом развитии от капитализма к коммунизму : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Бабаев В.Н.; МГУ. – Москва, 1972. – 22л.
1641631
  Зайцева Л.В. Частные агентства занятости и заемный труд в России: сравнительно-правовое исследование / Л.В. Зайцева, А.А. Чукреев // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2017. – Вып. 35. – С. 84-94. – ISSN 1995-4190


  "Развитие временных и гибких форм занятости становится одним из основных направлений трансформации рынка труда в постиндустриальном обществе. Новые альтернативные формы применения труда обусловлены потребностями рынка, степенью развитости трудовых ...
1641632
  Ляпин Е.С. Частные алгебраические действий : Монография / Е.С. Ляпин, А.Е. Евсеев. – СПб., 1991. – 163с.
1641633
  Васильева К.П. Частные беседы / К.П. Васильева. – Москва, 1990. – 421с.
1641634
  Иваск У.Г. Частные библиотеки в России / У.Г. Иваск. – Санкт-Петербург : Тип. "Сириус"
Ч. 2. – 1912. – 80 с. : порт. – Прил. к "Русскому библиофилу" 1911 г.
1641635
  Еловков Д.И. Частные грамматические категории глагола в современном бирманском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Еловков Д.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 18 с.
1641636
  Богословская М.К. Частные значения эллиптических функций Якоби в точках, кратных К/Д / М.К. Богословская, Г.Ю. Богословский. – Дубна : [Б. и.], 1974. – 7 с. – (Сообщения ОИЯИ. ЛТФ. Р5-8274)
1641637
  Ломакин В.К. Частные капиталовложения США в Англии на втором и третьем этапах общего кризиса капитализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ломакин В.К. ; Моск. гос. ин-т междунар. отноешений. – Москва, 1968. – 23 с.
1641638
  Стефанович А.В. Частные книжные коллекции в государственных хранилищах (по материалам фонда отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси) // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау ; [склад.: Т.А. Дзем"яновіч, Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк ; рэдкал.: М.А. Бяспалая (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2006. – Частка 1. – С. 196-202. – ISBN 985-6798-14-0
1641639
  Алексеев И. Частные люди / Иван Алексеев, Григорий Каковкин, Евгений Кожокин ; Библиотека Российского комитета защиты мира. – Москва : РИСИ, 2008. – 225 с. – ISBN 978-5-7893-0111-1
1641640
   Частные методы изучения истории современных экосистем : сборник. – Москва : Наука, 1979. – 263с.
1641641
  Любарский И. Частные онлайн сообщества (Private online communities) // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 59-63 : рис. – ISSN 1606-3732
1641642
  Мурадьян Э.М. Частные определения суда по гражданским делам : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Мурадьян Э.М.; МГУ. Юрид. фак. – М., 1969. – 16л.
1641643
  Донцов П.В. Частные отрасли в правовой системе Канады // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 4 (67). – С. 23-27. – ISSN 1812-3910


  О правовых традициях канадской провинции Квебек, которые отличаются от всех остальных субъектов Канады.
1641644
  Фарамерз Дабхойвала Частные пороки, общественные выгоды // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 142-148 : рис., фото
1641645
  Манцветова А.И. Частные признаки почерка. Уч.-метод. пособие / А.И. Манцветова. – М., 1960. – 24с.
1641646
  Киселев Ф.И. Частные решения задачи о движении тяжелого твердого тела вокруг закрепленной точки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Киселев Ф.И.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. – М., 1974. – 8л.
1641647
  Видякин В.В. Частные решения задачи о поступательно-вращательном движении трех твердых тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Видякин В.В.; Гос. Астроном. ин-т. – Москва, 1975. – 6л.
1641648
  Бутовский А.Н. Частные случаи при допущении предварительного исполнения наказаний : VI ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 246-249
1641649
   Частные собрания в фондах Государственной библиотеки СССР имени В.И.Ленина. – Москва, 1980. – 139 с.
1641650
  Якубов Ф.Я. Частные университеты Турции: эффективное социальное партнерство // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Республіканський вищий навч. закл. "Кримський інженерно-педагогічний ун-т". – Київ ; Сімферополь, 2013. – Вип. 4. – С. 3-8
1641651
   Частный детектив.. – Симферополь
10. – 1992. – 500с.
1641652
   Частный капитал в народном хозяйстве СССР.. – М.Л., 1927. – 566с.
1641653
  Ларин Ю. Частный капитал в СССР. / Ю. Ларин. – М.-Л., 1927. – 312с.
1641654
  Жирмунский М.М. Частный капитал в товарообороте / М. М. Жирмунский. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Центр. упр. печ. ВСНХ СССР, 1924. – VI, 168, [1] с. – (Материалы по обследованию роли частного капитала в хозяйства Союза / Под ред. С. П. Середы и проф. Е. С. Каратыгина. Пром.-экон. сов. ВСНХ СССР ; Вып. 1)
1641655
   Частный капитал в хозяйстве Орловской губернии : (Исследовательская работа Губплана под руководством и редакцией Василькова). – Орел : Изд-е Орловского Губплана, 1928. – 110 с.
1641656
  Янковская Н.Б. Частный кредит в торговле древней Западной Азии / Н.Б. Янковская. – М., 1970. – 18с.
1641657
  Солодовников В.В. и др. Частный метод построения переходных процессов / В.В. и др. Солодовников. – Москва, 1955. – 196 с.
1641658
   Частный почин в деле народного образования : Сб. ст. – Москва : Изд. Моск. ком. грамотности, 1894. – [3], 361 с.
1641659
  Попов В.М. Частный сектор. / В.М. Попов. – Воронеж, 1977. – 215с.
1641660
  Павлова Д.Г. Частный случай / Д.Г. Павлова. – М., 1967. – 296с.
1641661
  Жаренов А.А. Частный случай / А.А. Жаренов. – Воронеж, 1970. – 156с.
1641662
  Шутов В.В. Частный случай / В.В. Шутов. – Киев, 1972. – 222с.
1641663
  Суслов Г.К. Частный случай нахождения силовой функции, допускающей данный интеграл, для системы о двух степенях свободы / [Г. Суслов]. – [Киев] : [Высоч. утвержд. Товар. печат. дела и торговли И.И. Кушнерев и К* в Москве, Киевское отд.], 1890. – 12 с.
1641664
  Жирмунский М.М. Частный торговый капитал в народном хозяйстве СССР / М.М. Жирмунский. – М., 1927. – 190с.
1641665
   Часто задаваемые вопросы об Израиле. – Иерусалим, 2002. – 19с.
1641666
  Белых В.С. Частоправовые и публично-правовые начала в регулировании отношений в сфере предпринимательства // Гражданское общество и развитие гражданского права : сб. статей к юбилею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН Украины, заслуж. деятеля науки и техники Украины Наталии Семеновны Кузнецовой / отв. ред.: проф. Р.А. Майданик и проф. Е.В. Кохановская. – Киев : Юридическая практика, 2014. – С. 613-636. – ISBN 978-966-2578-62-1
1641667
  Верещака В. Частота виникнення старечої в"ялості шкіри лиця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-55. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Метою дослідження було вивчення частоти виникнення старечої в"ялості шкіри лиця на основі аналізу карт амбулаторного спостереження. Вивчали частоту виникнення старечої в"ялості шкіри лиця на основі аналізу карт амбулаторного спостереження 1624 осіб ...
1641668
  Зінченко О.В. Частота виявлення та особливості заселення дерев стовбуровими комахами в ослаблених різними чинниками соснових деревостанах лісостепової частини Харківської області // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 162-168 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0459-1216
1641669
  Кулешов Николай Павлович Частота возникновения и судьба хромосомных аномалий у человека : Автореф... д-ра мед.наук: 08.00.15 / Кулешов Николай Павлович; АН СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1979. – 44л.
1641670
  Перебейнос В.И. Частота и сочетаемость фонем современного украинского языка / В.И. Перебейнос. – Киев, 1965. – 38с.
1641671
   Частота реакцій адаптації у пацієнтів з бойовою травмою / О.М. Радченко, І.Б. Жакун, З.В. Деркач, А.Л. Філіпюк // Військова медицина України : науково-практичний журнал МО України / редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 17, № 2. – С. 91-96
1641672
  Бречко Н.П. Частота та поширеність як параметри дослідження граматичної сполучуваності англійських прикметників на позначення часу // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С.156-159. – ISSN 1729-360Х
1641673
  Корзун Ю.В. Частота та структура анемічного синдрому у хворих на цукровий діабет / Ю.В. Корзун, Л.К. Соколова, О.Я. Гирявенко // Ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2016. – Т. 21, № 3. – С. 193-198. – ISSN 1680-1466
1641674
  Юрценюк О.С. Частота та структура непсихотичних психічних розладів у студентів залежно від статі, курсу, форми навчання та спеціалізації // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; редкол.: Т.М. Бойчук, О.Б. Бєліков, О.С. Годованець [та ін.]. – Чернівці, 2019. – Т. 23, № 3 (91). – С. 107-111. – ISSN 1684-7903
1641675
   Частоти генів, асоційованих з патологічними станами у людини / С. Павлович, Л. Лазаренко, В. Безруков, Л. Пайкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 57-58. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Визначено частоти нетестерів (tt) і частоти тестерів (Т-) за ФТК-тестом, детермінованим геном hTAS2R38. В групах з алкогольними адикціями частота нетестерів склала 0,55, з соціальними фобіями - 0,13, умовно здорових осіб - відповідно 0,43 і 0,41. The ...
1641676
  Файт В.І. Частоти та ефекти алелів локусу Xgwm 182-5 D за господарсько цінними ознаками пшениці м"якої озимої (Triticum aestivum L.) / В.І. Файт, М.В. Галаєва // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 181-191 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1641677
   Частотна залежність електропровідности в нанокомпозитах з бінарним наповнювачем / Ю.С. Перец, Л.Ю. Мацуй, Л.Л. Вовченко, В.В. Козаченко // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2013. – Т. 11, вип. 3. – С. 565-578. – ISSN 1816-5230
1641678
   Частотна структура ЕЕГ людини під час запам"ятовування вербальної інформації з різним семантичним навантаженням / С.А. Крижановський, І.Г. Зима, Н.Г. Піскорська, М.Ю. Макарчук // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжн. наук. конф., присвяч.100-річчю від дня народж. проф. П.Д. Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача, Україна, Київ, 6-8 жовт. 2010 р. : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.І. Остапченко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 102
1641679
  Семенова С.Г. Частотная дисперсия электрических свойств горных пород. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 131 / Семенова С.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 19л.
1641680
  Манукян А.Л. Частотная дисперсия электропроводности и оптические свойства неупорядоченных стркуткр -- расплавов халькогенидов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Манукян А.Л.; АН АрмССР. Ин-т радиофизики и электроники. – Ереван, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1641681
  Аникин В.И. Частотная зависимость резонансных нелинейных эффектов в сильных световых полях : Автореф... канд. физ.-мат. наук: 01.04.03 / Аникин Валерий Иванович ; МГУ. – Москва, 1976. – 13 с.
1641682
  Мелков Г.А. Частотная зависимость эффективности преобразования в ферритовом удвоителе частоты / Г.А. Мелков, А.Л. Луценко // Тезисы доклада Укр. Респ. Научно-технической конф. " Основные направления в развитии радиоэлектроники ". – №2
1641683
  Мелков Г.А. Частотная зависимость эффективности преобразования в ферритовом удвоителе частоты / Г.А. Мелков, В.Л. Гранкин // Тезисы доклада Всесоюзн. Конф. по физике магнитных явлений. – №2
1641684
  Сусликов Л.М. Частотная и пространственная дисперсия диэлектрической проницаемости в кристаллах тиогаллана кадмия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Сусликов Л.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 16 с.
1641685
  Сусликов Леонид Михайлович Частотная и пространственная дисперсия диэлектрической проницаемости в кристаллах тиогаллата кадмия : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Сусликов Леонид Михайлович; УГУ. – Ужгород, 1981. – 235л. – Бібліогр.:л.214-135
1641686
  Голубев В.Н. Частотная избирательность радиоприемников АМ сигналов / В.Н. Голубев. – Москва, 1970. – 199 с.
1641687
  Качуро И.И. Частотная локализация в слуховой зоне коры и в медиальном коленчатом теле в условиях бодрствования, наркоза и локальной стрихнинизации коры : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Качуро И.И. ; АН СССР , Ин-т физиологии. – Львов, 1964. – 22 с.
1641688
  Новаковский С.В. Частотная модуляция / С.В. Новаковский. – Москва, 1946. – 120 с.
1641689
  Фаго Ж. Частотная модуляция : Теория и применение в радиорелейных линиях / Ж. Фаго, Ф. Мань. – Ленинград : Советское радио, 1964. – 694 с.
1641690
  Картьяну Г. Частотная модуляция / Г. Картьяну. – 2-е изд., доп. – Бухарест, 1964. – 672 с.
1641691
  Гоноровский И.С. Частотная модуляция и ее применение / И.С. Гоноровский. – М., 1948. – 284с.
1641692
  Чудаков И.М. Частотная модуляция с помощью емкостей p-n-переходов / И.М. Чудаков. – Москва : Связь, 1968. – 108 с.
1641693
   Частотний аналіз сигналів при діагностуванні цифрових тез енергодинамічним методом / С.В. Гахович, М.М. Охрамович, О.І. Кравченко, В.В. Шевченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2022. – Вип. № 76. – C. 5-15. – ISSN 2524-0056
1641694
   Частотний оптичний перетворювач на основі двозатворних мон-транзисторів та фоторезистора / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук, О.О. Селецька, Л.В. Крилик, О.М. Жагловська // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 35-40 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1995-0519
1641695
  Бук С.Н. Частотний словник наукового стилю сучасної української мови // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 44. – С. 90-96. – (Серія "Філологічні науки")
1641696
   Частотний словник сучасної української художньої прози.. – Київ : Наукова думка
Т. 1. – 1981. – 864с.
1641697
   Частотний словник сучасної української художньої прози.. – Київ : Наукова думка
Т. 2. – 1981. – 866 с.
1641698
  Гічан О.І. Частотні залежності ефективних електродинамічних характеристик дисперсних систем в довгохвильовому наближенні / О.І. Гічан, Л.Г. Гречко, Н.Г. Шкода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 330-337. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі у низькочастотному наближенні ([омега прямує до 0]) знайдено співвідношення для розрахунку ефективних електродинамічних характеристик (ефективна діелектрична проникність [іпсилон*], ефективна провідність [хі*]) дисперсних систем (ДС) з ...
1641699
  Перебийніс В.С. Частотні словники та їх використання / В.С. Перебийніс. – К, 1985. – 204с.
1641700
  Лемешко В.В. Частотні та кореляційні залежності автохвильового розсіювання світла / В.В. Лемешко, В.В. Обуховськип, О.В. Риб"янов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 45-48. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Досліджено кореляційні характеристики авто хвильового розсіювання світла в кристалах ніобату літія. Показано, що часові осциляції процесу авто хвильового розсіювання мають періодичну й схоластичну компоненти. При цьому у надпороговому режимі генерації ...
1641701
  Зінгер Я.Л. Частотні фільтри на основі тривимірних електромагнітнокристалічних неоднорідностей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Зінгер Яна Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 28 с. – Бібліогр.: 22 назви
1641702
  Фокін С.Б. Частотні характеристики герундіальних перифраз як специфічна риса іспаномовних перекладних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 361-370


  Іспанські герундіальні перифрази є широко вживаним стилістичним ресурсом, що не має аналогів в українській та ряді інших мов. У зв"язку з міжмовною асиметрією можна прогнозувати, що специфіка вживання цих перифраз буде відрізнятися в перекладах та в ...
1641703
  Богапов Г. Частотні шахи. Для максимального розгортання 4 G-мереж НКРЗІ пропонує "Київстару" й "Інтертелекому" поділитися частотами з іншими операторами... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 9


  "Для повного покриття всієї території України швидкісним мобільним зв"язком потрібно вивільнити частоти і провести нові конкурси. Проблема вирішується складно. Поки що питання навіть не стоїть про те, щоб зв"язок 3G і 4G добрався до найглухішого села. ...
1641704
  Бер О.О. Частотність атрибуції рис характеру як фактор формування ментальної моделі персонажа функціонального тексту // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 76-79


  В статті аналізуються сучасні наукові дослідження з проблеми ментальної моделі персонажа фікціонального наративу. Висувається гіпотеза про роль частотності атрибуції рис особистості у формуванні ментальної моделі персонажа, окреслюється можливість ...
1641705
  Шелудченко С.Б. Частотність когнітивно-концептуальних груп слів категорії стану в англомовних художніх текстах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 169-173. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті досліджено функціональні характеристики слів категорії стану в тексті. Проаналізовано ієрархічну організацію концептополя СТАН. Висвітлено частотну градацію таксонів різних рівнів абстракції концептополя СТАН безпосередньо в художньому тексті.
1641706
  Качановська Т.О. Частотність уживання однорідних рядів в оригіналах і перекладах (на матеріалі французьких сонетів Ж. де Нерваля, Ш. Бодлера, С. Малларме, Ж.-М. Ередіа та українських перекладів) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 410-418


  У статті вивчаються тенденції, що спостерігаються при відтворенні українськими перекладачами однорідних рядів (тобто синтаксичних конструкцій, компонентами яких є однорідні члени речення), вжитих французькими сонетярами. Особливу увагу приділено ...
1641707
  Назарько А.І. Частотно-вибірні пристрої на основі електромагнітних кристалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Назарько Анатолій Іванович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 31 назва
1641708
  Ханыкова Е.А. Частотно-временная основа координатно-временных определений в ГНСС-технологиях // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 25-30 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0016-7126
1641709
  Клюев В.И. Частотно-временные преобразования и прием дискретных сигналов в системах связи / В.И. Клюев. – Москва : Радио и связь, 1990. – 207 с.
1641710
  Клюев В.И. Частотно-временные преобразования сигналов в линейных системах / В.И. Клюев, Н.К. Кожаспаев. – Алма-Ата, 1987. – 232 с.
1641711
  Катков Ф.А. Частотно-временные системы телеуправления. / Ф.А. Катков, А.Б. Попов. – К, 1967. – 115с.
1641712
  Проценко В.С. Частотно-дистрибутивный анализ именных и местоименных форм древневерхненемецкого инструменталиса, определение его статуса и причин исчезновения : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Проценко В.С. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1979. – 20 c.
1641713
  Богданов Г.Б. Частотно-избирательные системы на ферритах и применение их в технике СВЧ / Г.Б. Богданов. – Москва : Советское радио, 1973. – 352 с. : черт. – Библиогр.: с. 344-349 (120 назв.)
1641714
  Протанский С.А. Частотно-импульсное управление двигателями переменного тока / С.А. Протанский. – Львов : Вища школа, 1988. – 144 с.
1641715
  Мясоедов В.Е. Частотно-импульсный метод электроосаждения силикатных покрытий / В.Е. Мясоедов. – Иваново, 1991. – 72с.
1641716
  Куцик А.С. Частотно-імпульсний запуск синхронних машин : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Куцик А.С.; Держ. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 17л.
1641717
  Жуков В.А. Частотно-контрастные характеристики просвечивающих электронных микроскопов : Автореф... канд. физ. матнаук: 01.04.02 / Жуков В. А.; Гос. оптич. ин-т. – Л., 1973. – 10л.
1641718
  Іванісік Частотно-кутова структура параметричних компонент вимушеного комбінаційного розсіяння в режимі самофокусування та релаксійних осциляцій / Іванісік, Г.В. Понежа, Д.В. Федін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 356-365. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Теоретично доведено, що в режимі самофокусування збуджуючого випромінювання та релаксаційних осциляцій амплитуди нелінійної поляризації частотно-кутова структура параметричних компонент вимушеного комбінаційного розсіяння має характерні особливості: ...
1641719
  Шалыгин А.Н. Частотно-независимый эффект Фарадея в редкоземельных ферритах-гранатах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 050 / Шалыгин А.Н.; МГУ. – М, 1970. – 12л.
1641720
  Пеленицын Г.М. Частотно-пространственно-разнесенный прием для исследования волновых возмущений в ионосфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Пеленицын Г.М.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1979. – 17л.
1641721
  Шидловский А.К. Частотно-регулируемые источники реактивной мощности / А.К. Шидловский, В.С. Федий. – Киев : Наукова думка, 1980. – 303 с.
1641722
  Левашов С.П. Частотно-резонансный принцип, мобильная геоэлектрическая технология: новая парадигма геофизических исследований / С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 166-176 : рис. – Библиогр.: с. 175-176. – ISSN 0203-3100
1641723
  Кочетова Л.А. Частотно-селективні властивості нелінійних структур із сильною локалізацією поля : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Кочетова Людмила Анатоліївна ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1641724
  Вишнівський В.В. Частотно-спектральна обробка діагностичної інформації для енергодинамічного методу діагностування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 20-24


  У роботі обґрунтовано можливість застосування частотного енергетичного методу для побудови вмонтованих засобів діагностування об"єктів радіоелектронних засобів озброєнь. Даний метод дозволяє використовувати спектр енергодинамічних імпульсів, що ...
1641725
   Частотно-фазовые многоустойчивые элементы. – Киев : Наукова думка, 1973. – 159 с.
1641726
  Рамзей В. Частотно независимые антенны / В. Рамзей. – Москва, 1968. – 176 с.
1641727
  Кинбер Е.Б. Частотное вычислениен функций и частотное перечисление множеств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кинбер Е.Б.; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова (Ленингр. отд-ние). – Л., 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
1641728
  Кадыров А.А. Частотное управление и регулирование трехфазных асинхронных двигателей в режиме однофазного конденсаторного / А.А. Кадыров, Н.М. Усманходжаев. – Ташкент, 1986. – 88 с.
1641729
  Щебетенко Е.А. Частотность временных конструкций разного морфологического типа и приципа их выбора в современном русском языке : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Щебетенко Е.А.; МП РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1974. – 26л.
1641730
  Кирова Л.А. Частотность и принципы выбора морфолого-синтаксичесих типов в сфере выражения атрибутивных отношений : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Кирова Л.А.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1968. – 20л.
1641731
  Колыханова Е.Б. Частотность морфолого-синтаксических типов и факторы, определяющие их выбор в сфере выражения обстоятельства образа действия : Автореф... канд. филолог.наук: 10.660 / Колыханова Е.Б.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 19л.
1641732
  Селяков Л.М. Частотные и переходные характеристики приемных телевизионных трубок с учетом явления ореола. : Автореф... Канд.техн.наук: / Селяков Л.М.; М-во высш.образ.СССР. – М, 1955. – 14л.
1641733
  Дмитриев Ю.А. Частотные критерии абсолютной устойчивости, диссепативности и существования ограниченных и периодических режимов для импульсных регулируемых систем с одним нелинейным блоком. : Автореф... Канд.физ-матнаук: / Дмитриев Ю.А.; Ан Каз.ССР. – Алма-Ата, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1641734
  Красносельский А.М. Частотные критерии и метод гармонического баланса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Красносельский А.М.; Всес. науч.-исслед. ин-т системных исслед. – М., 1980. – 14л.
1641735
  Постников И.С. Частотные методы анализа в теории устойчивости нелинейных систем : уч. пособие / И.С. Постников. – Горький, 1979. – 70 с.
1641736
  Солодовников В.В. Частотные методы анализа и синтеза нестационарных линейных систем / В.В. Солодовников. – М., 1972. – 168с.
1641737
  Берестов Л.М. Частотные методы идентификации летательных аппаратов / Л.М. Берестов, Б.К. Поплавский, Л.Я. Мирошниченко. – Москва : Машиностроение, 1985. – 184 с.
1641738
  Ткаченко В.А. Частотные методы исследования колебаний магнитогидродинамических объектов. : Автореф... канд. техн.наук: / Ткаченко В.А.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1978. – 20л.
1641739
  Тупицын А.И. Частотные методы расчета систем автоматического регулирования : Автореф... канд. технич.наук: / Тупицын А.И.; Харьк. политехнич. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1953. – 14 с.
1641740
  Галянт Г.В. Частотные параметры женской разговорной речи афроамериканского английского // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 4-6. – (Серія: Філологія ; вип. 11, т. 2)
1641741
  Василевский Д.П. Частотные предыскажения и коррекция в магнитофонах / Д.П. Василевский. – Москва, 1979. – 63 с.
1641742
  Каган А.И. Частотные реле / А.И. Каган. – М, 1973. – 72с.
1641743
  Катков Ф.А. Частотные системы телеуправления по занятым каналам связи. / Ф.А. Катков, А.Б. Попов. – К, 1963. – 89с.
1641744
   Частотные словари и автоматическая переработка лингвистических текстов. – Минск, 1968. – 102 с.
1641745
  Лебедев М.Г. Частотные характеристики сверхзвуковых струй / М.Г. Лебедев, Г.Ф. Теленин. – Москва : Издательство Московского университета, 1978. – 126 с.
1641746
  Конашинский Д.А. Частотные электрические фильтры / Д.А. Конашинский. – Москва-Ленинград, 1959. – 128 с.
1641747
  Молочнов Г.В. Частотные электромагнитные зондирования с вертикальным магнитным диполем / Г.В. Молочнов, М.В. Радионов. – Л., 1982. – 216с.
1641748
  Пельт Я. Частотный анализ астрономических временных рядов / Я. Пельт. – Таллин : Валгус, 1980. – 135 с.
1641749
  Торочков В.Ю. Частотный анализ работы приемников ветроизмерительных приборов / В.Ю. Торочков. – Москва : Гидрометеоиздат, 1964. – 64с.
1641750
  Шамина О.Г. Частотный анализ сейсмических колебаний. : Автореф... канд.физ.-мат.наук: / Шамина О.Г.; Акад.наук СССР.Геофиз.ин-т. – М, 1954. – 12л.
1641751
  Куракин К.И. Частотный анализ следящих систем с амплитудной модуляцией. / К.И. Куракин, Л.К. Куракин. – М., 1976. – 176с.
1641752
  Алексеев Частотный англо-русский словарь-минимум газетной лексики / Алексеев, Л.А. Турыгина. – Москва, 1984. – 312с.
1641753
  Лукьяненков К.Ф. Частотный англо-русский словарь-минимум по судовождению / К.Ф. Лукьяненков, В.Н. Сергеева. – М., 1978. – 196с.
1641754
   Частотный англо-русский словарь. – Ленинград, 1984. – 136 с.
1641755
   Частотный англо-русский словарь. – Ленинград, 1985. – 94 с.
1641756
   Частотный англо-русский словарь. – Ленинград, 1986. – 127 с.
1641757
  Манасян Н.С. Частотный англо-русский словарь минимум по квантовым генераторам / Н.С. Манасян. – Москва, 1983. – 272 с.
1641758
  Алексеев П.М. Частотный англо-русский физический словарь-минимум / П.М. Алексеев. – Москва : Воениздат, 1980. – 288 с.
1641759
  Вагин Ю.В. Частотный дискриминатор радиоприемных устройств / Ю.В. Вагин, А.Г. Ляшенко. – Москва, 1971. – 47 с.
1641760
  Головачева А.К. Частотный курс ускоренного обучения английскому языку по профилю радиоэлектроники / А.К. Головачева. – Л., 1978. – 240с.
1641761
  Ротарь А.С. Частотный немецко-русский словарь-минимум газетной лексики / А.С. Ротарь, В.А. Чижаковский. – Москва, 1976. – 248 с.
1641762
  Зореф М.Г. Частотный немецко-русский словарь-минимум по электронике / М.Г. Зореф; Пиотровский Р.Г. – Москва : Военное издательство, 1978. – 144 с.
1641763
  Нелюбин Л.Л. Частотный русско-английский военный словарь-минимум / Л.Л. Нелюбин. – Москва, 1977. – 174с.
1641764
  Алексеев П.А. Частотный словарь английского подъязыка электроники : Автореф... канд. филол.наук: / Алексеев П. А.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1965. – 21л.
1641765
   Частотный словарь геологической лексики.. – Л., 1973. – 64с.
1641766
   Частотный словарь индексирования. – Пермь, 1974. – 828с.
1641767
  Казарян Б.К. Частотный словарь как база словаря-минимума армянского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Казарян Б.К.; АН Арм.ССР. Ин-т языка им. Р.Ачаряна. – Ереван, 1967. – 22л.
1641768
  Новак Л.А. Частотный словарь молдавского и румынского языков : автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Новак Л.А. ; Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания АН СССР. – Ленинград, 1962. – 19 л.
1641769
  Кудашева М.А. Частотный словарь наиболее употребительных причастий по геологии, минералогии, кристаллографии, геодезии. : Учебное пособие / М.А. Кудашева, Р.И. Левина. – Ленинград, 1974. – 29с.
1641770
   Частотный словарь общенаучной лексики. – Москва, 1970. – 87 с.
1641771
   Частотный словарь общенаучной лексики немецкого языка. – Москва : Наука, 1983. – 184с.
1641772
   Частотный словарь русского языка. – Москва, 1977. – 935с.
1641773
  Грузберг А.А. Частотный словарь русского языка второй половины XVI - начала XVII века / А.А. Грузберг. – Пермь, 1974. – 462с.
1641774
  Сафьян Ю.А. Частотный словарь русской технической лексики. / Ю.А. Сафьян. – Ереван, 1971. – 128с.
1641775
  Караулов Ю.Н. Частотный словарь семантических множителей русского языка / Ю.Н. Караулов. – М., 1980. – 207с.
1641776
   Частотный словарь современного китайского языка.. – Пекин : Изд-во Пекин.филолог.института, 1986. – 1490с. – Издание на кит. яз.
1641777
  Штейнфельд Э.А. Частотный словарь современного русского литературного языка / Э.А. Штейнфельд. – Таллин, 1963. – 316с.
1641778
  Штейнфельд Э.А. Частотный словарь современного русского литературного языка / Э.А. Штейнфельд. – М, 1969. – 234с.
1641779
  Штейнфельд Э.А. Частотный словарь современного русского литературного языка / Э.А. Штейнфельд. – М, 1973. – 228с.
1641780
  Османов М.-Н. Частотный словарь Унсури. / М.-Н. Османов. – М., 1970. – 326с.
1641781
  Поляков Г.П. Частотный словарь языка газеты. / Г.П. Поляков, Г.Я. Соганик. – Москва, 1971. – 281с.
1641782
  Левитский В.В. Частотный словарь языка учебных пособий мединститута : (первый семестр) / В.В. Левитский ; Московск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; Научно-метод. бюро по русскому языку. – Москва : Изд-во Московского университета, 1966. – 184 с.
1641783
   Частотный список фразеологизмов французского языка. – Минск, 1979. – 144 с.
1641784
  Кочеткова В.К. Частотный французско-русский словарь-минимум по электронике / Состав. В.К.Кочеткова/ Под. ред.Р.Г.Пиотровского. – Москва : Воениздат, 1975. – 158с.
1641785
  Данильчук Д. Частотрансформовані фразеологізми як різновид штампів публіцистичного мовлення // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 6 (90) листопад - грудень. – С. 54-58
1641786
  Гапонова Н.Е. Частоты и интенсивности в инфракрасном спектре бромоформа / Н.Е. Гапонова, 1960. – [6] c.
1641787
  Лисица М.П. Частоты и интенсивности полос поглощения монозамещенных бензола в области валентных колебаний связей С-Наром / М.П. Лисица, И.Н. Халимонова. – Москва-Ленинград, 1961. – [7] с. – Отд.оттиск : Оптика и спектроскопия. , т.11, 1961г.
1641788
   Частушка. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1966. – 607 с. – (Библиотека поэта ; Большая серия. - 2-е изд.)
1641789
  Панкратов С. Частушка // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 2. – С. 11-16
1641790
  Акулышин Р. Частушки / Р. Акулышин. – Изд. 3-е испр. и дополн. – Москва ; Ленинград : Московский Рабочий, 1928. – 80 с.
1641791
   Частушки. – М., 1957. – 159с.
1641792
   Частушки. – М., 1987. – 492 с.
1641793
   Частушки в записях советского времени.. – М.Л., 1965. – 496с.
1641794
  Флорин С.П. Частушки в переводе // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 56-63. – ISSN 0207-8287
1641795
  Лазутин С.Г. Частушки Воронежской области / С.Г. Лазутин. – Воронеж, 1953. – 156с.
1641796
  Заволокин А.Д. Частушки Западной Сибири / А.Д. Заволокин, Г.Д. Заволокин. – Новосибирск, 1982. – 158с.
1641797
  Хоменко В.Г. Частушки и коломыйки на Украине в период иностранной военной интервенции и гражданской войны : Автореф... кандид. филол.наук: / Хоменко В.Г.; АН СССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии. – Киев, 1952. – 16 с.
1641798
   Частушки колзозной молодежи.. – Омск, 1956. – 79с.
1641799
  Лащилин Б.С. Частушки колхозного Дона и Хопра / Б.С. Лащилин. – Сталинград, 1949. – 44с.
1641800
  Лащилин Б.С. Частушки колхозного Хопра / Б.С. Лащилин. – Сталинград, 1959. – 52с.
1641801
   Частушки липован.. – Бухарест, 1980. – 213с.
1641802
   Частушки Пензенской области.. – Пенза, 1958. – 176с.
1641803
   Частушки северного края.. – Архангельск, 1988. – 336с.
1641804
  Ермаченко А.В. Частушки Сибири / А.В. Ермаченко. – вып. 2. – Новосибирск, 1956. – 123с.
1641805
  Галкин П.Д. Частушки Среднего Урала / П.Д. Галкин, Е.Ф. Калуцкий. – Свердловск, 1980. – 142с.
1641806
   Частушки Черноземья.. – Воронеж, 1970. – 312с.
1641807
  Сутт Н.И. Частушки Ярославской области в записях 1938-1939 гг / Н.И. Сутт. – Ярославль, 1940. – 224с.
1641808
   Частушки Ярославской области.. – Ярославль, 1953. – 151с.
1641809
   Частушки.. – Вологда, 1952. – 248с.
1641810
   Частушки.. – Улан-Удэ, 1955. – 96с.
1641811
   Частушки.. – М., 1958. – 45с.
1641812
   Частушки.. – М., 1990. – 654с.
1641813
  Петрова Александра Часть 1: Участок, дом, строения // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 82-87 : фото
1641814
  Петрова Александра Часть 2: Деревья. кустарники, цветы // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 88-90 : фото
1641815
  Замотина Марина Часть 3. Моральная и информационная подготовленность "Настоящие северные псы" в сфере массового туризма : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 54-56
1641816
  Петрова Александра Часть 3: Плодово-овощная // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 91-93 : фото
1641817
  Погружальская К. Часть и совесть // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 27 февраля (№ 9)


  Новый ХПК Украины предоставил недобросовестным субъектам более широкий инструментарий в части злоупотребления процессуальными правами, что прямо противоречит ожиданиям добросовестного бизнеса.
1641818
  Берзин П.С. Часть общая Уголовного казначейского кодекса Республики Польша: анализ основных положений // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 380-401. – ISSN 2227-796X


  В статье анализируется содержание Части общей, размещенной в первой главе Уголовного казначейского кодекса Республики Польша, принятого 10 сентября 1999 г. Обосновывается правильность перевода названия этого законодательного акта, а также его ...
1641819
   Часть общего дела.. – Москва, 1970. – 430 с.
1641820
   Часть общепролетарского дела. – Москва, 1981. – 382 с.
1641821
  Бродский И.А. Часть речи / И.А. Бродский. – Москва : Художественная литература, 1990. – 527 с.
1641822
  Рузаков А. Часть четвертая Гражданского кодекса РФ в правовом регулировании семейных и трудовых отношений // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2008. – № 3. – С. 21-26. – ISSN 0201-7059
1641823
  Брайчевський М. Часу круговерть / Михайло Брайчевський; [Упоряд.: Ю. Кухарчук, І. Гирич]. – Київ : Смолоскип, 2003. – 172с. – ISBN 966-7332-83-7
1641824
   Часът на съединението удари. Българският печат и съединението. – Първо издание. – София : Наука и изкуство, 1985. – 328 с.
1641825
  Погореловский С. Часы / С. Погореловский. – Л., 1948. – 16с.
1641826
  Боцу П.П. Часы : стихи, поэмы / П.П. Боцу; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1983. – 199 с.
1641827
  Мухин В.Е. Часы "пик" / В.Е. Мухин. – Волгоград, 1969. – 32с.
1641828
  Матус Н.В. Часы Ататюрка: Приключен. повесть. / Н.В. Матус. – Л., 1991. – 95с.
1641829
  Юрьев З.Ю. Часы без пружины. / З.Ю. Юрьев. – Москва, 1984. – 304с.
1641830
  Маккаллерс К. Часы без стрелок / К. Маккаллерс. – Москва, 1966. – 271 с.
1641831
  Рахманин Б.Л. Часы без стрелок / Б.Л. Рахманин. – Москва : Советский писатель, 1975. – 318с.
1641832
  Иоффе А.М. Часы блаженства / А.М. Иоффе. – Новосибирск, 1973. – 95с.
1641833
  Вайнер А.А. Часы для мистера Келли / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1970. – 288с.
1641834
  Альперович Ю.И. Часы досуга нашего / Ю.И. Альперович. – Москва, 1968. – 79с.
1641835
  Шницлер А. Часы жизни : тетралогия / Артур Шницлер ; [пер. с нем.] А. Гретман и Е. Ю-ге // [Собрание сочинений] / А. Шницлер. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1909. – Т. 2 : Анатоль : [Диалоги] / Пер. с нем. В.А. Восходова. – 96 с. – (Универсальная библиотека ; № 136)


  Прижизненное издание
1641836
  Савельев Л.С. Часы жизни / Л.С. Савельев. – М, 1953. – 32с.
1641837
  Жукова Т.И. Часы занимательной зоологии. / Т.И. Жукова. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1969. – 152с.
1641838
  Жукова Т.И. Часы занимательной зоологии. / Т.И. Жукова. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1973. – 159с.
1641839
  Жукова Т.И. Часы занимательной зоологии. Из опыта работы. / Т.И. Жукова. – Москва, 1962. – 91с.
1641840
  Менюк Ж. Часы земли : повести и рассказы / Жеорже Менюк ;. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1978. – 347 с.
1641841
  Ивнев Р. Часы и голоса / Р. Ивнев. – Москва, 1978. – 207с.
1641842
  Чиков А.Ф. Часы и жизнь / А.Ф. Чиков. – М., 1982. – 135с.
1641843
  Настенко Г. Часы Игнатьевых : Документальный детектив // Человек и закон. – Москва, 2004. – № 11. – С. 109-123.
1641844
  Волобуева И.Г. Часы идут... / И.Г. Волобуева. – Москва, 1971. – 154с.
1641845
  Радченко Б.Г. Часы Ленинграда / Б.Г. Радченко. – Л., 1975. – 152с.
1641846
  Василенко И.Д. Часы Мериме / И.Д. Василенко. – Москва, 1957. – 95с.
1641847
  Маршак С.Я. Часы на башне / С.Я. Маршак. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 136 с.
1641848
  Шуколюков Ю.А. Часы на миллиард лет / Ю.А. Шуколюков. – М, 1977. – 192с.
1641849
  Шуколюков Ю.А. Часы на миллиард лет / Ю.А. Шуколюков. – 2-е перераб. доп. – М, 1984. – 144с.
1641850
  Ряшенцев Ю.Е. Часы над переулком / Ю.Е. Ряшенцев. – М, 1972. – 103с.
1641851
  Мачюкявичюс Й. Часы не останавливаются / Йонас пер. Мачюкявичюс ; с лит. Ф.Дектор. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 224 с.
1641852
  Флор С. Часы не остановлены / С. Флор. – М, 1984. – 48с.
1641853
  Капутикян С.Б. Часы ожидания : стихи пер. с арм. / С.Б. Капутикян. – Москва : Детская литература, 1988. – 156 с.
1641854
  Тельман И.Г. Часы переведены вперед : роман / И. Тельман, Б. Рабичкин. – Москва : Советский писатель, 1964. – 317 с.
1641855
  Тельман И.Г. Часы переведены вперед. Пять лучей звезды / И. Тельман, Б. Рабичкин. – Киев : Дніпро, 1968. – 359 с.
1641856
  Кривощеков Л.Д. Часы разведчика / Л.Д. Кривощеков. – Алма-Ата, 1975. – 191с.
1641857
  Вациетис Ояр Часы разной длины : стихи / Ояр Вациетис; пер. с латыш. А.Ревича и о.Чухонцева. – Москва : Советский писатель, 1977. – 119 с.
1641858
  Арбат Ю.А. Часы с боем / Ю.А. Арбат. – Москва, 1958. – 54с.
1641859
  Скорик Л.Т. Часы с кукушкой / Л.Т. Скорик. – М, 1985. – 221с.
1641860
   Часы Сайруса Картрайта : Зарубежный детектив. – Москва : Знание, 1992. – 240с.
1641861
  Михаль С. Часы. От гномона до атомных часов : пер. з чешск. / С. Михаль. – Москва : Знание, 1983. – 253 с.
1641862
  Новокрещенных И.Ф. Часы. Стихи / И.Ф. Новокрещенных. – Иркутск, 1970. – 48с.
1641863
  Кісельова О. Чат-бот - віртуальний бібліотечний помічник // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 1 (27). – С. 8. – ISSN 2518-7341
1641864
  Плахотна Ю.К. Чат-бот як інструмент трейдингу на криптовалютному ринку / Ю.К. Плахотна, М.М. Загреба // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 388-394. – ISSN 2222-4459
1641865
  Нещерет М.Ю. Чат-обслуживание в режиме реального времени в РГБ / М.Ю. Нещерет, Е.Л. Найдина // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 58-62. – ISSN 0869-6020


  Статья посвящена новой услуге Российской государственной библиотеки (РГБ) - виртуальному справочно-библиографическому чат-обслуживанию. Рассмотрены особенности программного обеспечения, опыт зарубежных библиотек, приведены рекомендации по наиболее ...
1641866
  Фукс К. Чатбот vs терапевт // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 39 (671), 25.09.-1.10.2020. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561
1641867
   Чаткальский заподведкин.. – Ташкент, 1984. – 127с.
1641868
  Мирмухсин М. Чаткальский тигр : роман / Мирмухсин ; пер. с узб. – Москва, 1980. – 424 с.
1641869
  Мирмухсин М. Чаткальский тигр : роман / Мирмухсин ; пер. с узб. – Ташкент, 1985. – 410 с.
1641870
  Виньи Альфред де Чаттертон : драма в 3 актах / Альфред де Виньи ; [пер. с фр. Н. Балашовой]. – Ленинград-Москва : Искусство, 1957. – 61 с.
1641871
  Акройд. Питер Чаттертон / Питер Акройд.; Пер.с англ.Т.Азаркович. – Москва : Аграф, 2000. – 400с. – (Зеркало мира). – ISBN 5-7784-0108-6
1641872
  Шевчук Д. Чатування на плагіат: польський досвід // Критика. – Київ, 2007. – Березень, (число 3). – С. 19-20
1641873
  Доможаков Н.Г. Чатхан : избр. стихи / Николай Доможаков ;пер. с хакас. – Красноярск, 1976. – 160 с.
1641874
  Душевский В.П. Чатыр-Даг : Путеводитель / В.П. Душевский, ЧинновП.В, Ю.И. Шутов. – Симферополь : Таврия, 1970. – 64с. – (Маршруты выходного дня)
1641875
  Душевский В.П. Чатыр-Даг : путеводитель / В.П. Душевский, П.В. Чиннов, Ю.И. Шутов. – Симферополь : Таврия, 1975. – 85 с.
1641876
  Душевский В.П. Чатыр-Даг : путеводитель / В.П. Душевский, И Ю. Шутов, . – 3-е доп. и перераб. – Симферополь : Таврия, 1987. – 79 с.
1641877
   Чаус Віктор Миколайович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 20 : Віктор Чаус. Вікторія Чаус. – С. 9-14
1641878
   Чаус Вікторія Тигранівна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 20 : Віктор Чаус. Вікторія Чаус. – С. 3-8
1641879
  Коротаев В.В. Чаша / В.В. Коротаев. – Москва, 1978. – 255 с.
1641880
  Кормашов А.В. Чаша / А.В. Кормашов. – Москва, 1985. – 143 с.
1641881
  Фесуненко И.С. Чаша "Мараканы" или Рассказ о последнем путешествии богини Нике / И.С. Фесуненко. – М., 1972. – 272с.
1641882
  Старіков І.Т. Чаша айрану / І.Т. Старіков. – Київ, 1980. – 144 с.
1641883
  Бердник О.П. Чаша Амріти : роман-феєрія, іст. повість-феєрія / О.П. Бердник. – Київ : Дніпро, 1989. – 268 с. – (Романи й повісті / редкол.: Є. Гуцало та ін. ; 1989/7)
1641884
  Бердник О.П. Чаша Амріти. Дике поле. Всумогутні дурні / О.П. Бердник. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 368 с.
1641885
  Щербаков В.И. Чаша бурь / В. Щербаков // Проснись в Фамагусте / Е.И. Парнов. – Москва : [Б. и.], 1990. – С. 144-376. – (Роман-газета для юношества ; 8)
1641886
  Щербаков В. Чаша бурь / Владимир Щербаков // "Лунная радуга" / С.И. Павлов. – Москва : Художественная литература, 1990. – С. 281-527. – (Библиотека фантастики ; Т. 14). – ISBN 5-280-00538-X
1641887
  Щербаков В. Чаша бурь / Владимир Щербаков // "Лунная радуга" : [романы] / С. Павлов. – Москва : Художественная литература, 1991. – С. 281-525. – (Библиотека фантастики ; т. 14). – ISBN 5-280-00538-H
1641888
  Никитин Г.М. Чаша бытия / Г.М. Никитин. – Москва, 1982. – 208 с.
1641889
   Чаша Гермеса : Гуманистическая мысль эпохи Возрождения и герметическая традиция. – Москва : Юристъ, 1996. – 336с. – ISBN 5-7357-0085-5
1641890
  Кассиль Л.А. Чаша гладиатора / Л.А. Кассиль. – Москва, 1961. – 318с.
1641891
   Чаша джейрана. – Москва, 1974. – 329с.
1641892
  Караев А. Чаша Джемшида : рассказы, повести / Атагельды Караев; пер. с туркм. Э.Амита. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 383 с.
1641893
  Рильський М.Т. Чаша дружби : поезії / М.Т. Рильський. – Київ, 1946. – 80 с.
1641894
  Рыльский М.Т. Чаша дружбы / М.Т. Рыльский. – Москва, 1947. – 96с.
1641895
  Сароян А. Чаша жизни : стихи / Аршалуйс Сароян ; пер. с арм. Ю.Разумовского. – Москва : Советский писатель, 1965. – 74 с.
1641896
  Волгина Т.И. Чаша жизни / Т.И. Волгина. – Київ, 1977. – 55с.
1641897
  Бунин И.А. Чаша жизни / Иван Бунин. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1983. – 416 с.
1641898
  Булгаков М.А. Чаша жизни : повести, рассказы, очерки, фейлетоны, пьеса, письма / М.А. Булгаков. – Москва : Советская Россия, 1988. – 591с. – ISBN 5-268-00834-X
1641899
  Булгаков М.А. Чаша жизни / М.А. Булгаков. – Москва, 1989. – 592с.
1641900
  Горохов Н.А. Чаша земная / Н.А. Горохов. – Москва, 1991. – 159с.
1641901
  Кмета-Ічнянський Чаша золота : вибране : лірика / Іван Кмета-Ічнянський. – Філадельфія ; Вінніпег : Накладом Видавництва "Дорога Правди:, 1964. – 94, [1] c. – (Видавництво "Дорога Правди" ; ч. 31)
1641902
  Садовский А.А. Чаша и водная масса Храмского водохранилища / А.А. Садовский; Академия наук Грузинской ССР. – Тбилиси : Мецниереба, 1967. – 152с.
1641903
  Пулькин В.И. Чаша мастера / В.И. Пулькин. – Петрозаводск, 1990. – 139с.
1641904
  Омар Хайям Чаша мудрости / Омар Хайям ; [сост. Е.М. Литвинова]. – Симферополь : Реноме, 1998. – 366, [2] с. : ил. – Пояснит. слов.: с. 361-365. – Библиогр.: с. 366. – ISBN 966-7198-09-Х
1641905
  Омар Хайям Чаша мудрости / Омар Хайям; пер.с фарси. – Симферополь : Реноме, 1999. – 368 с. – ISBN 966-7198-09-Х
1641906
   Чаша мудрости.. – М., 1978. – 511с.
1641907
  Коваль-Волков Чаша неба / Коваль-Волков. – М, 1970. – 207с.
1641908
  Жерневская И.И. Чаша пятого ангела / И.И. Жерневская. – Л, 1985. – 240с.
1641909
  Винников Г Н. Чаша радости / Г Н. Винников. – Москва-Ленинград, 1950. – 116с.
1641910
  Тимофеев Б.Н. Чаша скорбная : Заметки писателя / Б.Н. Тимофеев. – М. : Гос.тип., 1918. – 191 с.
1641911
  Тимофеев Б. Чаша скорбная. / Б. Тимофеев. – М., 1918. – 191с.
1641912
  Нестеренко В.Г. Чаша Сухой горы / В.Г. Нестеренко. – Кызыл, 1979. – 200с.
1641913
  Удалов А.А. Чаша терпения : роман / А.А. Удалов. – Москва : Советский писатель, 1966. – 406с.
1641914
  Удалов А.А. Чаша терпения : роман в 2-х книгах / А.А. Удалов. – Москва : Советский писатель, 1975. – 663с.
1641915
  Удалов А.А. Чаша терпения / А.А. Удалов. – Ташкент, 1983. – 720с.
1641916
  Стрелец В.И. Чаша терпения / В.И. Стрелец. – М., 1991. – 110с.
1641917
  Шерали Л. Чаша Хайяма : стихи / Л. Шерали. – Москва : Советский писатель, 1985. – 144 с.
1641918
  Решетов А.Л. Чаша: Кн. стихов. / А.Л. Решетов. – Пермь, 1981. – 225с.
1641919
   Чашечка кави о другій. – Київ, 1991. – 459 с.
1641920
  Гезалов Р Д. Чашка молока : фельетоны / Джангар Гезалов; авториз. пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1967. – 239 с.
1641921
  Беляев Д.Г. Чашка чая / Д.Г. Беляев ; ил. И. Семенова. – Москва : [б. и.], 1950. – 64 с. – (Библиотека "Крокодила" ; № 63)
1641922
  Гулиа Г.Д. Чашка чая и капля дождя : рассказы / Г.Д. Гулиа. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 335с.
1641923
   Чашуле, отпосле = Casule, afterword : зборник / Макед. акад. на науките и уметностите ; приред.: Jелена Лужина ; [уред. В. Урошевик]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2013. – 416 с., [8] арк. фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-608-203-097-5
1641924
  Синклер Э. Чаща / Э. Синклер. – Москва, 1923. – 149 с.
1641925
  Абрамов А.А. Чаще мне пиши : сб. песен / А.А. Абрамов. – Москва : Воениздат, 1980. – 120 с.
1641926
  Бээкман Эмэ Чащоба : роман / Эмэ Бээкман; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1983. – 335 с.
1641927
  Глаузер Ф.Ч. Чаювання трьох літніх дам : женев. детект. роман / Ф. Глаузер ; [пер. з нім. П.В. Таращука]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 221, [3] с. – Пер. вид.: Der Tee der drei alten Damen / Friedrich Glauser. Zurich, 2005. – ISBN 978-617-7013-28-9
1641928
  Мыльников А.С. Чаяния и ожидания народные: свободомыслие нар. культуры / А.С. Мыльников. – Л., 1988. – 32с.
1641929
   Чаянов и Восток.. – М., 1991. – 196с.
1641930
  Венжинович Н. Чверть віку Белградської академічної україністики / Н. Венжинович, Л. Попович // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – C. 289-313. – ISSN 2522-9834
1641931
  Панок В. Чверть віку на варті психологічного здоров"я // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 16-23 березня (№ 11/12). – С. 9


  Історія розвитку психологічної служби системи освіти.
1641932
  Пальцун В.А. Чверть години на всіх / В.А. Пальцун. – Львів, 1985. – 89с.
1641933
   Чверть століття в Антарктиді // Київський університет. – Київ, 2021. – Лютий (№ 2). – С. 5


  25 років тому, 6 лютого 1996 р., над Антарктидою замайорів український прапор. До його появи та постійної присутності України на шостому континенті великою мірою причетні науковці КНУ. Від першої Української антарктичної експедиції університетські ...
1641934
  Кривда М. Чверть століття в далекій Антарктиді майорить український прапор // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 6 лютого (№ 22). – С. 1, 12
1641935
   Чверть століття в строю // Київський університет. – Київ, 2023. – Січень (№ 1). – С. 3


  "21 січня - 25 років Військовому інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Історія інституту починається зі створення військової кафедри у 1933 році. У 1992 році керівництво та особовий склад закладу прийняли присягу на ...
1641936
  Корнєєв Віктор Чверть століття за кермом школи : наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 25 : Фото
1641937
  Левицький О. Чверть століття на владичому престолі // Віра й культура : місячник української богословської думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1965. – Рік 28, число 12 (144), жовтень. – С. 18-20


  25-ліття Архиєрейського Служіння Митрополита Іларіона.
1641938
  Когуська Наталка Чверть століття на громадській ниві = Twenty five years of the Ukrainian women"s Association of Canada/Kohuska Natalka L. : 1926-1951:Історія Союзу Українок Канади / Когуська Наталка. – Вінніпег : Trident Press, 1952. – 540с. : іл.
1641939
  Тарасевич В.М. Чверть століття незалежності України: актуальні контексти та імперативи соціально-економічних реформ // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 8 (669). – С. 14-28 : табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 0131-775Х
1641940
  Тарасевич В.М. Чверть століття незалежності України: актуальні контексти та імперативи соціально-економічних реформ // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 3-21. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0131-775Х
1641941
  Стегній О. Чверть століття після Чорнобиля: досвід соціологічного спостереження // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 113-137. – ISSN 1563-3713
1641942
   Чверть століття українського чину : Міжнародні українознавчі конференції в Іллінойському університеті в Урбана-Шампейні (США) 1982-2006. – Київ : ПП Сергійчук М.І., 2006. – 278с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-2911-03-0
1641943
  Тарнавська О. Чверть сторіччя української незалежності в оцінках польських дослідників // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 227-230. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 47). – ISSN 2078-4333
1641944
   Чвертьхвильові резонатори на поверхневій хвилі / Г.А. Мелков, Ю.В. Єгоров, О.М. Іванюта, В.Ю. Малишев // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 395-398. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглянуто новий клас чвертьхвильових резонаторів НВЧ на основі поверхневої хвилі. Розраховані та виміряні резонансні частоти даного класу резонаторів в 8-мм діапазоні довжин хвиль. Показано можливість використання таких резонаторів для створення ...
1641945
   Чвертьхвильові резонатори на поверхневій хвилі / Г.А. Мелков, Ю.В. Єгоров, О.М. Іванюта, В.Ю. Малишев // Вісник Київського університету. Серія Фізико - математичні науки, 1999. – №2
1641946
  Мазур Андрій Че Гевара - герой без перемог / Мазур Андрій, Ільченко Володимир, Біленко Василь // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 108-112 : фото
1641947
  Сулейманян А.Г. Че Гевара: взгляд через 45 лет, или Жизнь после смерти // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 1. – С. 66-73. – ISSN 0044-748Х
1641948
   Че: "Мои мечты не знают границ" / Гросс, , Хорст-Эккарт, Вольф, , Клаус-Петер. – М., 1984. – 262с.
1641949
  Короткий В.А. Чебишев Пафнутій Львович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 118-119. – ISBN 966-06-0393-2
1641950
  Малачівський П.С. Чебишовське наближення функцій багатьох змінних раціональним виразом з інтерполюванням / П.С. Малачівський, Л.С. Мельничок, Я.В. Пізюр // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2. – С. 76-82. – ISSN 2706-9680
1641951
  Градов П. Чебоксарская пристань / П. Градов. – Чебоксары, 1966. – 56с.
1641952
  Юхма М. Чебоксарский богатырь : стихи / Михаил Юхма ; пер. с чуваш. – Москва : Советская Россия, 1974. – 69 с.
1641953
  Михайлов А. Чебоксары - промышленный центр республики / А. Михайлов. – Чебоксары, 1953. – 64с.
1641954
  Чичикин П.А. Чебоксары / П.А. Чичикин. – Чебоксары, 1960. – 103с.
1641955
  Озерянко Д. Чеботару Алексей Николаевич // Художники Украины / ООО "Никитин и партнёры". – Киев, 2007. – № 4 : Алексей Чеботару. Андрей Чеботару. – С. 3-30.
1641956
   Чеботарьов Микола Григорович (1894-1947) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 516-517. – ISBN 978-966-439-754-1
1641957
  Комаристый Н.Е. Чебрец-трава. / Н.Е. Комаристый. – Донецк, 1982. – 144с.
1641958
  Зоненко И.Т. Чебрец / И.Т. Зоненко. – Краснодар, 1979. – 63с.
1641959
  Грипас В.В. Чебрецева павідь : поезії / В.В. Грипас. – Київ : Молодь, 1973. – 40 с.
1641960
  Возняк О.Г. Чебрецевий квіт / О.Г. Возняк. – Глибока, 1994. – 47с.
1641961
  Моруга В.В. Чебрецеві острови : поезії / В.В. Моруга. – Київ, 1984. – 182 с.
1641962
  Романович-Ткаченко Чебрець-зілля / Романович-Ткаченко. – К., 1927. – 230с.
1641963
  Масенко Т.Г. Чебрець : поезії / Т.Г. Масенко. – Київ, 1965. – 147 с.
1641964
  Вихрущ В.П. Чебрець : поезії / В.П. Вихрущ. – Львів : Каменяр, 1977. – 64 с.
1641965
  Щербак М. Чебрець : Поезії / Микола Щербак. – 2-е вид., доп. – Київ : Задруга, 2004. – 212 с. – ISBN 966-82-82-50-7
1641966
  Сняданко Н.В. Чебрець в молоцi / Наталка Сняданко. – Харків : Фоліо, 2008. – 224 с. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-4482-2
1641967
  Сняданко Н.В. Чебрець в молоцi / Наталка Сняданко ; [худож.-оформлювач Н.В. Осіпов]. – Харків : Фоліо, 2013. – 218, [2] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-4482-2
1641968
  Олексенко М.А. Чебрець у спадщину / М.А. Олексенко. – Львів, 1981. – 160с.
1641969
  Власов Л.П. Чебышевские множества и их обобщения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Власов Л.П.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.8-11
1641970
  Зоркальцев В.И. Чебышевские проекции на полиэдр // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А., Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (136). – С. 17-33. – ISSN 2706-9680
1641971
  Карлин С. Чебышевские системы и их применение в анализе и статистике / С. Карлин. – Москва, 1976. – 568с.
1641972
  Замятин Валерий Николаевич Чебышевские центры в банаховых пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Замятин Валерий Николаевич; ХГУ. – Х., 1974. – 8л.
1641973
  Платонов А.П. Чевенгур / А.П. Платонов. – Москва, 1988. – 413с.
1641974
  Платонов А.П. Чевенгур / А.П. Платонов. – Москва, 1989. – 380с.
1641975
  Платонов А.П. Чевенгур : Роман и повести / А.П. Платонов. – Москва : Советский писатель, 1989. – 653с.
1641976
  Платонов А.П. Чевенгур / А.П. Платонов. – Куйбышев, 1990. – 632с.
1641977
  Платонов А.П. Чевенгур / А.П. Платонов. – Хабаровск, 1990. – 560с.
1641978
  Платонов А.П. Чевенгур / А.П. Платонов; сост., вступ. ст. и коммент. Е.А. Яблокова. – Москва : Высшая школа, 1991. – 654 с. – (Библиотека студента-словесника). – ISBN 5-06-001842-3
1641979
  Платонов А.П. Чевенгур : роман / Андрей Платонов. – Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2006. – 416 с. – (Книга на все времена). – ISBN 5-17-032286-0
1641980
  Короткий В.А. Чевкін Костянтин Володимирович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 133. – ISBN 966-06-0393-2
1641981
   Чевнюк Леонід Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 404 : фото
1641982
  Кузнецов М.А. Чего боятся студенты? Виды и структурно-динамические особенности студенческих страхов / М.А. Кузнецов, В.С. Шаповалова // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 216-225. – ISSN 1727-1584
1641983
  Мирошникова А. Чего ждать от ВНО в 2015-м? // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 22 мая (№ 109). – С. 13. – ISSN 1997-1249


  Основное нововведение, которого можно ожидать в следующем году, - появление теста общей учебной компетентности, а проще говоря - проверка способности обучаться, умение находить и анализировать информацию.
1641984
  Ибаньес де Иберо Карлос Чего ждет Германия от войны : Беседы с германскими общественными деятелями: Либкнехтом, К., Бернштейном, Э., Листом, Фр., [Сост. из ст. исп. журналиста г. Ibero, напеч. впервые в париж. газ. "Echo de Paris"] / Пер. З. Венгеровой и Н.М. Лагова ; Ред., примеч. и предисл. Р. Стрельцова. – [Петроград] : Кн. "Прометей" Н.Н. Михайлова, 1915. – 159 с. – Авт. указан в предисл.
1641985
  Енеш В. Чего им не хватает? : сатир. рассказы, юморески.,шутки-смешинки / Виталий Енеш ; пер. с чуваш. А.Финько. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1982. – 208 с.
1641986
  Кейко Ирина Чего может не хватать россиянину?.. : Серебряная корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 100 : Фото
1641987
   Чего море не терпит.. – Одесса, 1986. – 96с.
1641988
  Ганушова И. Чего не знала Венера Вестоницкая / И. Ганушова, П. Шмолик. – М, 1984. – 113с.
1641989
  Дрейфус Х. Чего не могут вычислительные машины / Х. Дрейфус. – Москва, 1978. – 334с.
1641990
  Ляликов А.П. Чего не может ЭВМ? / А.П. Ляликов, В.А. Саруханов. – Ленинград : Машиностроение, 1989. – 174с.
1641991
  Холлош Э. Чего они добивались? / Э. Холлош. – М., 1969. – 288с.
1641992
  Ярославский Е. Чего партия требует от каждого коммуниста / Е. Ярославский. – К, 1934. – 60с.
1641993
  Ярославский Е. Чего партия требует от коммуниста / Е. Ярославский. – М, 1935. – 111с.
1641994
  Ярославский Е. Чего партия требует от коммуниста / Е. Ярославский. – М, 1935. – 105с.
1641995
  Ярославский Е. Чего партия требует от коммуниста / Ем. Ярославский. – Москва : Партиздат, 1935. – 109, [2] с.
1641996
   Чего стоит хлеб.. – М., 1968. – 120с.
1641997
   Чего стоят крылья. : сборник фантастических произведений современных зарубежных писателей. – Москва : Советская Россия, 1989. – 524с. – (Художественная и публицистическая библиотека атеиста). – ISBN 5-268-00279-1
1641998
  Ярославский Е. Чего требует партия от коммунистов в дни Отечественной войны / Е. Ярославский. – М, 1943. – 42с.
1641999
  Ярославский Е. Чего требует партия от коммунистов в дни Отечественной войны / Е. Ярославский. – Л, 1945. – 40с.
1642000
  Гед Ж. Чего хотят социалдемократы? / Ж. Гед. – 31с.
<< На початок(–10)1641164216431644164516461647164816491650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,