Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>
163001
  Мамулия Л.И. "Ал-Идах" Абу Али Ал-Фариси : Автореф... канд. филол.наук: 10.676 / Мамулия Л.И.; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 21л.
163002
  Амшинская А.М. "Аленушка" : картина В.М. Васнецова / Амшинская А.М. ; Массовая б-ка. – Москва : Искусство, 1955. – 23 с.
163003
  Коротаевский Г.П. "Алиби для президента" / Г.П. Коротаевский. – Киев : Политиздат, 1987. – 150с.
163004
  Зубань В. "Аліна й Костомаров", "Романи Куліша" В. Петрова: поетика інтелектуальної гри // Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України / Інститут літератури ім. Т. Шевченка. НАНУ. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 98-102. – ISBN 966-02-2500-8
163005
  Савчук Б. "Алкогольний фактор " в українській історії // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С. 50-59. – ISSN 0869-3595
163006
  Лук"янчук Г. "Алла Горська. Презентація каталогу" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 жовтня (№ 41). – С. 15
163007
  Кремень В. "Алло, Кремень слухає..." // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 2 лютого (№ 5). – С. 1-2. – ISSN 2219-5793


  Розповідь-запис телефонного зв"язку міністра освіти і науки з викладачами та громадянами, яких хвилюють сьогоднішні проблеми освіти.
163008
  Каневский А.С. "Алло, я вас вижу!" / А.С. Каневский. – М : Искусство, 1985. – 175 с.
163009
  Наєнко М. "Алмаз мій чистий..." // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 341-347. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Тарас Шевченко про свою творчість.
163010
  Наєнко М. "Алмаз мій чистий…": Тарас Шевченко про свою творчість // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 14 березня (№ 9/10). – С. 3


  Чому Тарас Шевченко на відміну, скажімо, від "безсмертного" Гомера залишається "живим"? Приблизно так висловився про нього академік Л. Білецький, вихованець філологічного семінару В. Перетца. В даній статті аналізується вірш Т.Г. Шевченка "Чи то ...
163011
  Мамалига А. "Алмази творчості блискучі" // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 137-142


  Присвячується визначному ювілеєві - 80-літтю від дня народження та 50-літ-тю педагогічної та наукової діяльності - доктора філологічних наук, академіка Академй наук вищої школи України, заслуженого професора Львівського національного університету імені ...
163012
  Хвальков Є. "Алронд і чарівний лис" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 9 (923), вересень. – С. 174-180. – ISSN 08-68-4790-1


  Казка.
163013
  Эсеналиев Эркин "Алтын Эйр": VIP-сервис каждому клиенту : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 69 : Фото
163014
   [Алла Миколаївна Макарова] // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – №1 (79). – С. 40-41
163015
  Мухаммад Ал-Тазрих, ал-мансури / Мухаммад, Ал-Хамави. – М., 1960. – 25с.
163016
  Бах Л.А. Алексей Николаевич Бах : биогр. очерк. к 100-летию со дня рождения 1857-1957 / Бах Л.А., Опарин А.И. ; Акад. наук СССР. – Москва : АН СССР, 1957. – 175 с., [8] л. портр. – (Науч.-попул. серия)
163017
   Алексей Николаевич Ермолаев. Артист балета. – М., 1954. – 16с.
163018
  Добровольский Г.В. Алексей Николаевич Сабанин / Г.В. Добровольский. – М, 1959. – 59с.
163019
  Северцова Л.Б. Алексей Николаевич Северцов / Л.Б. Северцова. – Москва-Л., 1946. – 369с.
163020
   Алексей Николаевич Северцов : Библиография. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. – 68 с. : 1 л. портр.
163021
  Касьяненко В.Г. Алексей Николаевич Северцов / Касьяненко В.Г. – Киев, 1951. – 32 с.
163022
  Крюкова А.М. Алексей Николаевич Толстой / А.М. Крюкова. – М., 1989. – 152с.
163023
  Векслер И.И. Алексей Николаевич Толстой. Жизненный и творческий путь / И.И. Векслер. – Ленинград, 1948. – 532с.
163024
  Селиханович В.Г. Алексей Павлович Болотов - военный геодезист и педагог : очерк жизни и научно-педагогической деятельности / В.Г. Селиханович. – Москва : Геодезиздат, 1958. – 67 с.
163025
   Алексей Павлович Мартемьянов : биобиблиогр., воспоминания, интервью / [вступ. ст. С.В. Дьячков, А.Н. Токарев] // Ветераны римской армии - магистраты и жрецы в Нижней Мезии : Алексей Павлович Мартемьянов: биобиблиогр., воспоминания, интервью / А.П. Мартемьянов. – Харьков : Контраст, 2021. – С. 139-288 : ил. – ISBN 978-617-7405-49-7
163026
   Алексей Павлович Окладников. – Москва, 1981. – 185с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. истории ; Вып. 13)
163027
  Леонов Н.И. Алексей Павлович Федченко (1844-1873) / Н.И. Леонов. – Москва : Наука, 1972. – 167с.
163028
   Алексей Павлович Холмогоров (1925-1987) : каталог выставки. – Москва : [б. и.], 1988. – с.
163029
  Вальбе Б. Алексей Павлович Чапыгин / Б. Вальбе. – Ленинград, 1938. – 224с.
163030
  Вальбе Б.С. Алексей Павлович Чапыгин / Б.С. Вальбе. – 2-е изд. – Ленинград, 1959. – 207с.
163031
  Луцкая Е.Л. Алексей Пархоменко. / Е.Л. Луцкая. – Л., 1975. – 118с.
163032
   Алексей Пахомов. – Ленинград : Советский художник, 1967. – 23 с.
163033
   Алексей Петренко. – М, 1981. – 20 с.
163034
  Сахарова И.М. Алексей Петрович Антропов / И.М. Сахарова. – Москва, 1974. – 239с.
163035
  Савинов А. Алексей Петрович Антропов. 1716-1795. / А. Савинов. – М.-Л., 1947. – 31с.
163036
   Алексей Петрович Антропов. Выставка произведений к 250-летию со дня рождения художника. 1716-1966 : каталог. – Москва : Совецкий художник, 1966. – 23 с., [13] ил. : ил.
163037
  Сахарова И.М. Алексей Петрович Антропов. Жизнь и творчество (1716-1795) : Автореф... канд. искусств.наук: / Сахарова И. М.; Акад. худож. СССР. – М., 1972. – 29л.
163038
  Емелина М.А. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 29-45. – ISSN 0042-8779


  Російський державний діяч і дипломат, граф (18 століття)
163039
  Ткачев А.П. Алексей Петрович и Сергей Петрович Ткачевы, народные художники РСФСР : Земля и люди / А.П. Ткачев. – Москва, 1977. – 5с.
163040
  Мазарович А.Н. Алексей Петрович Павлов (1854-1929) / А.Н. Мазарович. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1948. – 39 с.
163041
  Варсанофьева В.А. Алексей Петрович Павлов и его роль в развитии геологии / В.А. Варсанофьева. – 2-е изд. – Москва, 1947. – 392с.
163042
  Верховская М. Алексей Погорелов / М. Верховская. – Пермь, 1959. – 203 с.
163043
  Зоркая Н.М. Алексей Попов / Н.М. Зоркая. – М., 1983. – 304с.
163044
  Петров В. Алексей Саврасов и его "Грачи прилетели" // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 10. – С. 45-60


  Саврасов Олексій Кіндратович (1830-1897 ) - російський художник пейзажист 19 ст. Окрім творчості, був викладачем, серед його учнів - Левітан.
163045
   Алексей Семенович Айзенман : живопись, графика : каталог выставки / Айзенман А.С. Выставка произведений; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва : Советский художник, 1980. – [10] с., [7] л. ил. : портр., ил.
163046
   Алексей Сергеевич Бушмин, 1910-1983. – Москва : Наука, 1990. – 69с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 18). – ISBN 5-02-011361-1
163047
  Васильев Л.Г. Алексей Силыч Новиков-Прибой / Л.Г. Васильев. – Саранск, 1960. – 168 с.
163048
  Бучинская В.С. Алексей Степанов / В.С. Бучинская. – М., 1979. – 100с.
163049
  Степанов А.С. Алексей Степанович Степанов / А.С. Степанов. – Москва, 1976. – 30с.
163050
  Холодовская М.З. Алексей Степанович Степанов, 1858-1923 / М.З. Холодовская. – Ленинград, 1981. – 103с.
163051
  Лаврова О.И. Алексей Степанович Степанов. / О.И. Лаврова. – М., 1956. – 47с.
163052
   Алексей Степанович Степанов.. – М., 1959. – 47с.
163053
  Лаврова О.И. Алексей Степанович Степанов. / О.И. Лаврова. – М., 1973. – 127с.
163054
  Завитневич В.З. Алексей Степанович Хомяков / В.З. Завитневич. – Киев : Тип. И.И. Горбунова
Т. 1, кн. 1 : Молодые годы, общественная и научно-историческая деятельность Хомякова. – 1902. – [2], XVI, 866, XIII с. – Отт. из журн.: Труды Киев. дух. акад., 1898-1902 гг.
163055
  Завитневич В.З. Алексей Степанович Хомяков / В.З. Завитневич. – Киев : Тип. И.И. Горбунова
Т. 1, кн. 2 : Труды Хомякова в области богословия. – 1902. – С. 867-1422, I-VIII. – Отт. из журн.: Труды Киев. дух. акад., 1898-1902 гг.
163056
  Бердяев Н.А. Алексей Степанович Хомяков / Н.А. Бердяев. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова, 1912. – 251с. – (Русские мыслители)
163057
  Завитневич В.З. Алексей Степанович Хомяков / В.З. Завитневич. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве"
Т. 2 : Система философско-богословского мировоззрения Хомякова. – 1913. – [6], XVII, 307 с. – Экз. в разных тип. переплетах
163058
  Розов В. Алексей Степанович Хомяков (его личность и лирика) : Речь произнесенная в женской гимназии А.К. Титаренко, по случаю 50-летия со дня смерти А.С. Хомякова. – Авт. указан в конце статьи
163059
  Соболев Г.Н. Алексей Степанович Хомяков, его жизнь и миросозерцание : Чтение в Киевском православном Религиозно-Просветительном Обществе. – Киев : Изд. Киев. Православ. религ. просвет. общ., 1911. – 37 с.
163060
  Кулинич А.В. Алексей Сурков / А.В. Кулинич. – Киев, 1953. – 162с.
163061
  Резник О.С. Алексей Сурков. / О.С. Резник. – 2-е изд. – М., 1969. – 344с.
163062
  Резник О.С. Алексей Сурков. / О.С. Резник. – М., 1979. – 223с.
163063
  Алпатов А.В. Алексей Толстой - мастер исторического романа / А.В. Алпатов. – Москва : Советский писатель, 1958. – 356 с., 4 л. ил. : ил.
163064
  Поляк Л.М. Алексей Толстой - художник / Л.М. Поляк. – М., 1964. – 462с.
163065
  Налдеев А.П. Алексей Толстой / А.П. Налдеев. – М., 1974. – 176с.
163066
  Налдеев А.П. Алексей Толстой / А.П. Налдеев. – Москва : Советская Россия, 1974. – 176 с.
163067
  Петелин В.В. Алексей Толстой / В.В. Петелин. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 384 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 7 (578))
163068
  Боровиков С.Г. Алексей Толстой / С.Г. Боровиков. – М, 1984. – 192с.
163069
   Алексей Толстой = Alexei Tolstoy : кн. для чтения с коммент. на англ. яз. – Москва : Русский язык, 1988. – 347, [2] с. – Парал. тит. л. англ. – (Советские писатели. Страницы творчества = Soviet writers. Pages from / редкол.: В.И. Гусев [и др.]). – ISBN 5-200-00747-Х
163070
  Варламов А.Н. Алексей Толстой / Алексей Варламов. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 592с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1306 (1106)). – ISBN 978-5-235-03024-4


  В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие
163071
  Щербакова И.И. Алексей Толстой в 1917-1923 гг. : Автореф... канд.филол.наук: / Щербакова И.И.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1966. – 21л.
163072
  Кошут С.С. Алексей Толстой и литературно-культурная общественность Грузии / С.С. Кошут. – Тбилиси, 1978. – 163 с.
163073
   Алексей Толстой и Самара. – Куйбышев, 1982. – 368с.
163074
  Дубинянский М. Алексей Толстой: красный граф // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 12 (76). – С. 104-123. – ISSN 1819-6268
163075
  Малышева Т.П. Алексей Фатьянов: страницы жизни, страницы творчества / Т.П. Малышева. – М., 1984. – 184с.
163076
   Алексей Федорович Зубов 1682-1751 : каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1988. – 50, [30] с.
163077
   Алексей Федорович Лосев : из творческого наследия : современники о мыслителе. – Москва : Русскій міръ, 2007. – 776с., [ 16 ] л. илл. – (Русскій міръ в лицах). – ISBN 978-5-89577-103-7
163078
  Ганкина Э.З. Алексей Федорович Пахомов / Э.З. Ганкина. – Москва : Советский художник, 1958. – 121 с.
163079
  Матафонов В.С. Алексей Федорович Пахомов. / В.С. Матафонов. – Москва, 1981. – 254с.
163080
   Алексей Феофилактович Писемский. К 75-летию со дня смерти.. – Кострома, 1956. – 16 с.
163081
  Сартаков С.В. Алексей Худоногов / С.В. Сартаков. – Л., 1946. – 176с.
163082
  Семенов В.С. Алексей Чапыгин / В.С. Семенов. – Москва, 1974. – 96с.
163083
  Прокопович Наталья Алексей Чудновский: "Диплом нашего вуза признается в Европе" : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 51
163084
  Прокофьев Д.Г. Алексей Шкаров / Д.Г. Прокофьев. – Иваново, 1935. – 87с.
163085
  Прокофьев Д.Г. Алексей Шкаров / Д.Г. Прокофьев. – Иваново, 1963. – 308с.
163086
  Прокофьев Д.Г. Алексей Шкаров / Д.Г. Прокофьев. – Ярославль, 1980. – 383с.
163087
  Владич Л.В. Алексей Шовкуненко / Л.В. Владич. – Москва, 1983. – 135 с.
163088
   Алексей Штейман: Монум. искусство. Живопись. Графика: Кат. выст.. – М., 1986. – 31с.
163089
  Воронова М. Алексей Щусев: пространство свободы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 5 (93). – С. 88-105. – ISSN 1819-6268


  "Судьба его была расколота надвое, как и судьба самой России в начале ХХ века. Так на крутом повороте истории академик Императорской академии художеств Алексей Щусев превратился в признанного зодчего сталинской эпохи. Иронично относясь ко всем сортам ...
163090
  Далада Н.Ф. Алексей Югов / Н.Ф. Далада. – М., 1973. – 199с.
163091
   Алексей Юдченко: "У нас очень интересный продукт, поэтому мы и находим таланты" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 6-9 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
163092
  Куликова К.Ф. Алексей Яковлев / К.Ф. Куликова. – Л., 1977. – 223с.
163093
  Аляєв Г.Є. Алексєєв (Аскольдов) Сергій Олексійович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 988. – ISBN 966-316-069-1
163094
   Алексєєв Анатолій Арсенійович (1936-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 7. – ISBN 978-966-439-754-1
163095
   Алексєєв Анатолій Арсенійович (1936-2006) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 11. – ISBN 978-966-933-054-3
163096
  Короткий В. Алексєєв Михайло Петрович / В. Короткий, І.Д. Бажинов // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 365-366. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
163097
  Короткий В. Алексєєв Михайло Петрович (1896-1990) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 394-395. – ISBN 5-7707-1062-4
163098
  Хижняк В.П. Алексєєв Петро Петрович // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 200. – ISBN 966-7419-44-4
163099
   Алексєєв Петро Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 396. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
163100
   Алексєєв Петро Петрович (1840-1891) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 7. – ISBN 978-966-439-754-1
163101
   Алексєєв Петро Петрович (1840-1891) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 11. – ISBN 978-966-933-054-3
163102
  Комнина А. Алексиада / А. Комнина. – М. : Наука, 1965. – 687с.
163103
  Йылдырым А.С. Алексий ІІ: Диалог религий вместо "столкновения цивилизаций" // DA Diyalog Avrasya : ежеквартальный международный культурно-интеллектуальный журнал / Платформа Диалог Евразия. – Москва, 2008. – № 27, зима - весна. – С. 77-82. – ISSN 1302-5686
163104
  Малеванов Н.А. Алексин. / Н.А. Малеванов, А.Н. Ефимов. – Тула, 1960. – 160с.
163105
  Эйхталь Е. Алексис Токвиль и либеральная демократия : С портр. Токвилля / Е. д"Эйхталь ; Пер. М.Г. Васильевского ; Под ред. и с предисл. Н.И. Кареева. – Санкт-Петербург : Изд. т-во "XX век", 1902. – XVI, 141, [3] с., 1 л. портр.
163106
  Новиков Вл. Алексия : десять лет спустя // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 10. – С.142-152. – ISSN 0130-7673


  Автор рассматривает очень подробно и внима- тельно новую культурную ситуацию с начала 1990-х годов, когда, после читательского бума перестройки (1980-х), наступил спад интереса к словесности
163107
  Боровська Інна Алексієвець Л. Польща: утвердження незалежної держави 1918-1926. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. - 448 с. : [рецензія] // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 116-118
163108
   Алексієнко Людмила Антонівна // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 3-6. – ISSN 0320-3077


  Кафедра сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка вітає з 70-річчям Людмилу Антонівну Алексієнко
163109
  Чернишова Т.М. Алексіу Еллі (- грецька письменниця, перекладачка) / Т.М. Чернишова, Н.Ф. Клименко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 375. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
163110
   Алексюк Анатолій Миколайович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 7
163111
   Алексюк Анатолій Миколайович (1932-2014) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 7-8. – ISBN 978-966-439-754-1
163112
   Алексюк Анатолій Михайлович (1932-2014) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 11-12. – ISBN 978-966-933-054-3
163113
   Алексюк Ігор Анатолійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 44. – ISBN 978-966-439-757-2
163114
  Василенко И. Алеку Руссо / И. Василенко. – Кишинев, 1967. – 246 с.
163115
  Гурська О.В. Алелопатична активність видів роду Pyrethrum Zinn : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Гурська Оксана Вікторівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – 183, [54] арк. – Додатки: 54 арк. – Бібліогр.: арк. 156-183
163116
  Гурська О.В. Алелопатична активність видів роду Pyrethrum Zinn : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Гурська Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 29 назв
163117
  Сидоренко О.В. Алелопатична активність деяких тропічних видів за їх культивування в умовах захищеного грунту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-58. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень алелопатичної активності 24 видів тропічних рослин, що належать до різних груп за вмістом активних речовин. Results of researches allelopathischer activity of 24 kinds of tropical plants which belong to different groups ...
163118
  Сидоренко О. Алелопатична активність інтродукованих тропічних рослин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень динаміки накопичення алелопатично активних речовин тропічними рослинами в кмовах захишенного грунту Представлены результаты исследований динамики накопления аллелопатических активных веществ тропическими растениями в ...
163119
  Мебрахтом Месфін Кідане Алелопатична біостимуляція макро і мікросимбіонтів як спосіб поліпшення посівних якостей і урожайних властивостей насіння сої і їх прискоренного розмноження : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.05 / Мебрахтом Месфін Кідане; Ін-тут росл. ім. В.Я.Юр"єва УААН. – Харків, 1999. – 16л.
163120
  Пузік Володимир Кузьмич Алелопатична дія екзометаболітів культурних злаків у агрофітоценозах : Автореф. дис. ... доктора сільськогосп. наук: 03.00.16 / Пузік В.К.; Ін-тут агроеколог. та біотехн. укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2004. – 35с. – Бібліогр.: 30 назв.
163121
  Крижанівський А.Б. Алелопатична дія листя яблуні на ентомопатогенні штами Bacillus thuringiensis / А.Б. Крижанівський, Т.В. Пасічник // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 117-120 : табл. – бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
163122
  Павлова О.С. Алелопатичні властивості виділень проростаючого насіння роду Костриця (Festuca L.) / О.С. Павлова, Н.П. Дидик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 46. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Представлены результаты исследований аллелопатичесной активности выделений семян 9 видов овсяниц. Выявлено, что наиболее активные среди них есть F. rubra, F. heterophylla, F. cinerea. The results of investigation of allelopathic potentional of seeds ...
163123
  Павлюченко Н.А. Алелопатичні властивості цінних інтродуцентів - представників роду Syringa L. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 77-78. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено результати вивчення алелопатичної активності водорозчинних виділень деяких сортів бузку звичайного.
163124
  Юношева О.П. Алелопатичні особливості рослин видів роду Lavandula L. в умовах лісостепу України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Юношева Олена Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
163125
  Ахов Л.С. Алелопатично активні речовини з підземних частин рослини Allium nutans L. / Л.С. Ахов, Е.А. Головко, М.М. Мусієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Вивчено алелопатичну активність різних екстрактів підземних частин рослини Allium nutans. Показано, що найвищу активність мала сума стероїдних сапонінів та фенолкарбонових кислот.
163126
   Алелопатія та сучасна біологія : Матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 80-річчю з дня народження академіка Андрія Михайловича Гродзинського (1926-1988). – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 332с. – ISBN 966-306-115-Х
163127
  Межелайтис Э. Алелюмай : литовская сюита / Эдуардас Межелайтис ;. – Москва : Советский писатель, 1970. – 215 с.
163128
  Зідінова Е.Ю. Алельний поліморфізм гена ESR1 серед пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу / Е.Ю. Зідінова, А.М. Кучеренко, Л.А. Лівшиць // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 48
163129
  Мельник В.С. Алельний поліморфізм генів факторів II (20210 G/A) та V (Arg506Gln, 1691 G/A) зсідання крові у хворих з ішемічним інсультом / В.С. Мельник, Л.І. Соколова, О.М. Савчук // Український неврологічний журнал : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Л.І. Соколова ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (34). – C. 29-33. – ISSN 1998-4235
163130
  Авксентьєва О.О. Алельний стан і ефекти генів VRN пшениці м"якої у системі in vivo та in vitro / О.О. Авксентьєва, В.В. Шулік // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 222-229. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842
163131
  Канович Григорий Алельсиновый лес: Повести. / Канович Григорий, Фридберг Исаак. – Вильнюс, 1980. – 248 с.
163132
   Ален-Рене Лесаж. – Москва, 1973. – 37 с.
163133
  Ливанова М. Ален Бомбар: по своей воле // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 9/10 (118). – С. 48-65. – ISSN 1819-6268


  Ален Бомбар — французький лікар, біолог, мандрівник і політик.
163134
  Брагинский А. Ален Делон в любви и жизни / А. Брагинский. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 320с. – ISBN 5-222-00638-7
163135
  Водоватова Е. Ален Делон: Жизнь под софитами // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 8 (36). – С. 4-27. – ISSN 1819-6268


  Ален Фабьен Морис Марсель Делон (р.1935), более известный как Ален Делон - французский киноактёр, актёр театра, режиссёр, продюсер, сценарист. Кинозвезда и секс-символ 1960-х - 1980-х гг.
163136
   Ален Рене. – Москва, 1982. – 266с.
163137
  Скворцов К.В. Алена Арзамасская / К.В. Скворцов. – Челябинск, 1978. – 132с.
163138
  Петров М.Т. Алена Арзамасская: ист. роман / М.Т. Петров. – Саранск, 1991. – 350с.
163139
  Герасин В.И. Алена Большая / В.И. Герасин. – Воронеж, 1988. – 271с.
163140
  Яшин А.Я. Алена Фомина / А.Я. Яшин. – Вологда, 1950. – 160с.
163141
  Яшин А.Я. Алена Фомина / А.Я. Яшин. – Москва, 1950. – 132с.
163142
  Яшин А.Я. Алена Фомина / А.Я. Яшин. – Москва, 1950. – 207с.
163143
  Пиняев И.Д. Алена. / И.Д. Пиняев. – Саранск, 1959. – 56с.
163144
  Раковский Л.И. Аленка / Л.И. Раковский. – Ленинград, 1938. – 133с.
163145
  Антонов С.П. Аленка : повесть : для ст., шк. возраста / Сергей Антонов ; худож. М.З. Рудаков. – Москва : Советская Россия, 1975. – 79 с. : ил.
163146
  Антонов С.П. Аленка : повесть / С.П. Антонов. – Москва : Советская Россия, 1977. – 80 с.
163147
   Алёнка. – М, 1965. – 108с.
163148
  Лапин К.К. Аленка. Рассказ в письмам и телеграммах / К.К. Лапин. – Москва, 1959. – 32с.
163149
  Краснобрыжий И.Т. Аленкин клад / И.Т. Краснобрыжий. – Москва, 1971. – 344с.
163150
  Рождественский В.А. Аленушка / В.А. Рождественский. – М., 1971. – 126с.
163151
  Савицкий В.И. Аленушка из Долгих Нив: повести. / В.И. Савицкий. – Минск, 1989. – 334с.
163152
  Смеляков Я.В. Аленушка. / Я.В. Смеляков. – Москва, 1965. – 32с.
163153
  Фокина О.А. Аленушка. / О.А. Фокина. – М., 1967. – 79с.
163154
  Скворцов А.В. Аленушка. / А.В. Скворцов. – Алма-Ата, 1969. – 78с.
163155
  Федотова Л.В. Аленушка: стихи. / Л.В. Федотова. – М., 1981. – 46с.
163156
  Мамин-Сибиряк Д.Н. Аленушкины сказки / Д.Н. Мамин-Сибиряк ; худож. П. Багин. – Свердловск : Сред.-Уральск. кн. изд-во, 1977. – 64 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
163157
  Мамин-Сибиряк Аленушкины сказки / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1982. – 52с.
163158
  Мамин-Сибиряк Аленушкины сказки / Мамин-Сибиряк. – Львов, 1988. – 150с.
163159
  Аксаков С.Т. Аленький цветочек / Аксаков С.Т. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1945. – 48 с. – (Библиотека школьника)
163160
  Аксаков С.Т. Аленький цветочек : сказка ключницы Пелагеи / Аксаков С.Т. – Москва : Детская литератука, 1980. – 32 с.
163161
  Аксаков С.Т. Аленький цветочек : сказка ключницы Палагеи : для мл. шк. возраста / Аксаков С.Т. – Чебоксары : Совецкая Россия, 1982. – 32 с.
163162
  Аксаков С.Т. Аленький цветочек : сказки ключницы Пелагеи : для мл. шк.возроста / Аксаков С.Т. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд., 1990. – 38 с.
163163
  Василенко В. Алеппо стало зпручником Росії / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7 грудня (№ 223). – С. 3
163164
  Райхель Ю. Алеппо: Піррова перемога Москви і Дамаска // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 227). – С. 11


  Бойовики "Ісламської держави" повернули контроль над Пальмірою.
163165
  Жадько В. Алеппський (Халебський) Бульос аль Халябі Ібн аз Заіма аль Халябі Павло // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 21. – ISBN 978-966-8567-14-8
163166
  Шпонтак І.М. Алергенні кліщі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 28
163167
  Сидоренко О.М. Алергічні захворювання / О.М. Сидоренко. – Київ, 1974. – 20с.
163168
  Зубченко С.О. Алергічні хвороби та хронічна Епштейна-Барр вірусна інфекція: патогенез, діагностичні підходи і терапевтична тактика ведення хворих : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.08 / Зубченко Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 63 назви
163169
  Сафронова О.М. Алергічні хвороби у дітей / О.М. Сафронова. – Київ, 1984. – 55с.
163170
  Шиліна Ю.В. Алергія - знайома і незрозуміла / Ю.В. Шиліна, О.С. Моложава // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 7
163171
   Алергія : збірник праць конф. по алергії, скликан. в м. Києві з 1 по 4 лютого 1936 р. Ін-том клінічної фізіол. АН УРСР та Ін-том експеримент. біології і патології НКОЗ УРСР. – Київ : АН УРСР, 1937. – 520 с. – (Академія наук УРСР)
163172
  Сливінська Інна Алергія на весну // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 6 : фото
163173
  Усик Світлана Алергія на зиму / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 3
163174
  Богданович Лілія Алергія на зиму: і таке буває! / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 6 : фото
163175
  Усик Світлана Алергія на цвіль / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 5 : фото
163176
  Асеев В. Алесандр Евстафьевич Мартынов. 1816 - 1860 / В. Асеев. – Москва; Ленинград : Искусство, 1946. – 48 с.
163177
  Берков П.Н. Алесандр Иванович Куприн : критико-биографический очерк / П.Н. Берков. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1956. – 194 с. : 5 л. портр. – (Научно-популярная серия / АН СССР)
163178
  Асафова Н.М. Алесандр Николаевич Заварницкий / Н.М. Асафова, О.В. Исакова ; вступ. ст. А. Г. Бетехтина ["Краткая характеристика науч. и пед. деятельности А. Н. Заварицкого", с. 5-19] ; библиогр. сост. Н. М. Асафовой и О. В. Исаковой. – Москва ; Ленинград : Изд-во и 2-я тип. Изд-ва Акад. наук СССР, 1946. – 40 с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия геологических наук : Акад. наук СССР ; вып. 7)
163179
  Ротач А.Л. Алесандровская колона / А.Л. Ротач. – Ленинград, 1966. – 80 с.
163180
   Алесіна Наталія Михайлівна (1931-2010) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 12. – ISBN 978-966-933-054-3
163181
  Мочульский К.В. Алескандр Блок, Андрей Белый, Валерий Брюсов / К.В. Мочульский. – Москва : Республика, 1997. – 479 с.
163182
  Алиева А.А. Алескер Шарифов / А. А. Г. Алиева. – Баку : Азернешр, 1974. – 72 с., [8] л. ил. : ил.
163183
  Дьяков Л.А. Алессандро Маньяско / Л.А. Дьяков. – М, 1978. – 80с.
163184
  Гдлян Н. Алессандро Скарлатти и неаполитанская оперная школа // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 6. – С. 2-11


  Алессандро Скарлатти (1660-1725) - итал. композитор эпохи барокко, известный своими операми и камерными кантатами. Он считается основателем Неаполитанской оперной школы.
163185
  Федаренко А. Алеся : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 80-88. – ISSN 0027-8238
163186
  Качуровський І. Алесь Славей, яким я його пам"ятаю // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1983. – Рік 34, ч. 1 (395), січень : січень. – С. 21-23
163187
  Падалка Ю.М. Алетична модальність та засоби ії вираження в іспанській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 128-134
163188
  Зубкова З.Н. Алеутские острова : Физико-географический очерк / З.Н. Зубкова. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 288с.
163189
  Ляпунова Р.Г. Алеуты: Очерки этнической истории. / Р.Г. Ляпунова. – Л., 1987. – 228с.
163190
  Борхес Х.Л. Алеф : прозові твори : пер. з ісп. / Хорхе Луїс Борхес ; передм. В.Г. Наріжної ; прим. С.Ю. Борщевського ; Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2009. – 571, [3] с., [1] арк. портр. – В кн. також: Всесвітня історія підлоти ; Історія вічності ; Вигадані історії ; Нові розслідування ; Творець .- Сер. засн. 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / [редкол.: Т. Денисова та ін.]). – ISBN 978-966-03-4421-1
163191
  Борхес Х.Л. Алеф : прозові твори / Хорхе Луїс Борхес ; передм. В.Г. Наріжної ; прим. С.Ю. Борщевського ; Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2010. – 571, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – В кн. також: Всесвітня історія підлоти. Історія вічності. Вигадані історії. Нові розслідування. Творець - Сер. засн. 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / [редкол.: Т. Денисова та ін.]). – ISBN 978-966-03-4422-8
163192
  Коэльо П. Алеф / Пауло Коэльо ; [пер. с португ. Е. Матерновской ; отв. ред. А. Иванов]. – Москва : Астрель, 2012. – 317, [3] с. – ISBN 978-5-271-39667-0
163193
  Зюкова С Н. Алехо Карпентьер / С Н. Зюкова, . – Л., 1982. – 167с.
163194
   Алехо Карпентьер , 1904-1980 : Кубин. писатель, искусствовед и теоретик лит.: Библиогр. указ. и метод. рекоменд. – Москва, 1987. – 35с.
163195
  Стеклач Войтех Алеш и его друзья. / Стеклач Войтех. – Москва, 1990. – 237с.
163196
  Толстой Л.Н. Алеша Горшков. После бала / Лев Толстой. – Москва : Изд. т./д. "Российское книгоиздат.", 1912. – 16 с. – Без тит. л.


  Свободное слово / Под ред. В.Г. Черткова Авт. предисл.: Чертков, Владимир Григорьевич (1854-1936) Черткова, Анна Константиновна (1859-1927)
163197
  Зедгинидзе Э.К. Алеша Джапаридзе / Э.К. Зедгинидзе. – М, 1974. – 127с.
163198
  Гусейнов Адиль Алекпер оглы Алеша Джапаридзе / Гусейнов Адиль Алекпер оглы. – Баку, 1984. – 186с.
163199
  Павлов Н.А. Алёша Карпов / Н.А. Павлов. – Челябинск, 1977. – 238с.
163200
  Голохвастов П.Д. Алеша Попович : представление в 5 д., сочинение по старинным русским былинам Павлом Дмитриевичем Голохвастовым. – Москва : Тип. Гречева и К*, 1869. – 255 с.
163201
   Алеша Попович и Тугарин Змеевич. Былина. – Москва, 1975. – 23с.
163202
  Панин И.М. Алеша собирает пословицы и поговорки. / И.М. Панин. – Москва, 1989. – 112с.
163203
  Кузнецов О.А. Алёшина юность : Повести / О.А. Кузнецов. – Москва : Современник, 1983. – 240с.
163204
  Нехай Г.О. Алешка-атаман : повести / Григорий Нехай ;. – Минск : Беларусь, 1968. – 304 с.
163205
  Эркай Никул Алешка : повесть / Никул Эркай ; пер. с мордов.-эрзя. – Саранск : Мордовское кн. изд-во, 1988. – 195 с.
163206
  Андроников Я. Алешка : проза: роман / окончание. Началоа в № 10, 2012 // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 11. – С. 46-103. – ISSN 0321-1878
163207
  Тардов М.С. Алешка Богунец. / М.С. Тардов. – К., 1937. – 163с.
163208
  Пантелеев И.И. Алешка с Агула: Рассказы и повести. / И.И. Пантелеев. – М., 1983. – 206с.
163209
  Метальников Б.А. Алешкина любовь. - Простая история. / Б.А. Метальников. – М., 1960. – 183с.
163210
  Демидов В.И. Алешкино лето / В.И. Демидов. – Донецк, 1975. – 96с.
163211
  Жильцова Е. Алешкино озеро / Е. Жильцова. – Ташкент, 1980. – 29с.
163212
  Шолохов М.А. Алешкино сердце / М.А. Шолохов. – Москва, 1984. – 62с.
163213
  Мукомела О.Г. Алешко Василь Іванович (- поет, прозаїк, журналіст) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 378. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
163214
  Борисенко В.К. Алешо Олександр Гаврилович (- народознавець, антрополог та етнолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 379. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
163215
   Алея кленів // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2022. – Вересень (№ 7). – С. 2


  30 дерев до 30-річчя Незалежності України - під таким гаслом 5 листопада 2021 року університетська громада заклала кленову алею на території університетських корпусів на проспекті Академіка Глушкова.
163216
   Алея оксамитових кленів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Листопад (№ 9) : Так творилася наша держава


  30 дерев до 30-річчя Незалежності України - під таким гаслом 5 листопада 2021 року університетська громада заклала кленову алею на території університетських корпусів на проспекті Академіка Глушкова.
163217
   Алєксандрова Олександра Василівна // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 13-15
163218
   Алєксандрова Олександра Василівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 8. – ISBN 978-966-439-754-1
163219
   Алєксандрова Олександра Василівна (1951) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 12. – ISBN 978-966-933-054-3
163220
  Потемкин Ю.В. Алжир - проблемы развития / Ю.В. Потемкин. – Москва : Наука, 1978. – 214 с.
163221
  Поспелова Н.Г. Алжир / Н.Г. Поспелова. – Москва : Соцэкгиз, 1959. – 106 с.
163222
  Косолапов Б.Е. Алжир / Б.Е. Косолапов. – М., 1959. – 80с.
163223
   Алжир : карта : 1:3 500 000. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 15 с. : ил., карт.
163224
   Алжир : (справочник). – Москва : Наука, 1977. – 352 с.
163225
  Шевелев В.Н. Алжир / В.Н. Шевелев. – Ростов-на-Дону, 1986. – 125с.
163226
  Пристер Е. Алжир в борьбе. / Е. Пристер. – М., 1961. – 288с.
163227
  Жансон К. Алжир вне закона / К. Жансон, Ф. Жансон; Рубинин Е. – М., 1957. – 358с.
163228
  Кирей Н.И. Алжир и Франция / Н.И. Кирей. – М., 1973. – 238с.
163229
  Малов В.Н. Алжир и Франция в ХVІ веке: новый документ о Янычарском мятеже 1557 года // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 2. – С.72-81. – ISSN 0130-3864
163230
  Ланда Р.Г. Алжир сбрасывает оковы / Ланда Роберт Григорьевич. – Москва : Соцэкгиз, 1961. – 155 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 154
163231
  Светлов В.С. Алжир сегодня / В.С. Светлов. – Москва : Наука, 1981. – 221с.
163232
  Мартинов А. Алжир уник "арабської весни" // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 19 квітня (№ 16). – С. 4


  "У 2011 році президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка обрав правильний курс маневрування між «революційними настроями» і «політичною стабільністю». Це дало можливість уникнути радикальної дестабілізації, але не вирішило всіх суспільно-політичних проблем ...
163233
  Ланда Р. Алжир четверть века спустя // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 9. – С. 18-25. – ISSN 0321-5075


  Враження російського сходознавця про місто Алжир
163234
  Дашкевич М.П. Алжир, Алжирська Народна Республіка (- держава на північному Заході Африки ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 379-380. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
163235
  Смирнов И.К. Алжир: индустриализация и социально-экономический прогресс / И.К. Смирнов; Отв. ред. А.Я.Эльянов. – Москва : Наука, 1981. – 168 с.
163236
  Волянский В.Ф. Алжир: от национального освобождения к социальному / В.Ф. Волянский. – Москва, 1976. – 152с.
163237
  Кухарев А.Н. Алжир: Соврем. сред. гор. слои. / А.Н. Кухарев. – М., 1983. – 176с.
163238
  Горнунг М.Б. Алжирия : Физико-географическая характеристика / М.Б. Горнунг. – Москва : Географгиз, 1958. – 288 с.
163239
  Руа Ж. Алжирская война. / Ж. Руа. – М, 1961. – 130с.
163240
  Новоженова И.С. Алжирская диаспора во Франции // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 4 : Диаспоры в Европе : новая роль в обществе. – С. 77-100. – ISSN 0235-5620
163241
   Алжирская коммунистическая партия в войне за национальную независимость. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 46 с.
163242
  Комиренко И.Д. Алжирская Народная Демократическая Республика на пути укрепления соей независимости // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1975. – С. 108-111. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 1)
163243
  Скоробогатов В.С. Алжирская народная поэзия / В.С. Скоробогатов. – Москва, 1987. – 188 с.
163244
  Микульский Д.В. Алжирская народная поэма Хизиййа - основное содержание и среда функционирования // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 129-133. – ISSN 0869-1908
163245
   Алжирская Народная Республика : конституция и законодательные акты. – Москва : Прогресс, 1983. – 414 с.
163246
  Эгрето М. Алжирская нация существует. / М. Эгрето. – М., 1958. – 189с.
163247
  Глухарев Л.И. Алжирская проблема / Л.И. Глухарев. – Москва, 1961. – 31с.
163248
  Злобин А.А. Алжирская проблема в политике Франции (1958-1962) : Автореф... канд. ист.наук: / Злобин А.А.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1965. – 19л.
163249
  Комиренко Иван Данилович Алжирская трудовая эмиграция во Франции в период после второй мировой войны (1946-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Комиренко Иван Данилович; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1975. – 23л.
163250
  Мишкуров Э.Н. Алжирский диалект арабского языка. / Э.Н. Мишкуров. – М., 1982. – 131с.
163251
  Потемкин Ю.В. Алжирский народ в борьбе за независимость. / Ю.В. Потемкин. – М., 1962. – 95с.
163252
   Алжирский народ победит : пер. с фр. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 84 с.
163253
  Выгодская Э. Алжирский пленник / Э. Выгодская. – Москва-Ленинград, 1936. – 166с.
163254
  Джугашвили Г.Я. Алжирский франкоязычный роман / Г.Я. Джугашвили. – М., 1976. – 141с.
163255
  Фиш Г.С. Алжирское дело / Г.С. Фиш. – Л, 1930. – 95с.
163256
  Фролкин Н.М. Алжирское крестьянство в национально-освободительной революции (1954-1962) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Фролкин Н.М. ; АН УССР. Отд-ние экономики, истории, философии и права. – Киев, 1965. – 17 с.
163257
  Литвиненко О.В. Алжирська національно-визвольна війна: стратегічні уроки та висновки для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 193-197. – ISSN 2306-5664
163258
  Коміренко І.Д. Алжирська трудова імміграція у Франції в національній війні 1954-1962 рр. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 44-52. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Статья посвящена борьбе алжирской трудовой иммиграции во Франции в период национально-освободительной войны 1954-1962 гг. В ней дается анализ деятельности Фронта национального освобождения, направленной на организационное и идейное объединение ...
163259
  Хоміцька О.Г. Алжирський арабомовний роман: етапи становлення та еволюції // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 139-143. – ISSN 1608-0599
163260
  Бортняк Я.М. Алжір / Я.М. Бортняк. – К., 1960. – 58с.
163261
  Краузе Г. Али-баба и Куриная Фея / Г. Краузе. – Москва, 1958. – 288с.
163262
   Али-Баба и сорок разбойников : араб. сказка : для мл. шк. возраста. – Москва : Детская литература, 1988. – 30, [2] с. : ил.
163263
  Азирбаев К. Али-батыр / К. Азирбаев. – Алма-Ата : ГИХЛ, 1951. – 40 с. : ил.
163264
  Юсупова Ч. Али-Гаджи из Инхо / Ч. Юсупова. – Махачкала, 1977. – 72 с.
163265
  Либединский Ю.Н. Али Асхадович Шегенцуков / Ю.Н. Либединский, 1949. – с.
163266
  Расулбеков И. Али Байрамов / И. Расулбеков. – Баку, 1963. – 74с.
163267
  Азед О.Н. Али Джусупов / О.Н. Азед, Р.Р. Юлдашев. – Алма-Ата : Казахстан, 1971. – 44 с. : ил.
163268
  Сафунов С.Г. Али Карнай (жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: / Сафунов С. Г.; Казан.ГУ. – Казань, 1961. – 23л.
163269
  Гусейнзаде Л.Т. Али Кули Гамгюсар. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусейнзаде Л.Т.; Акад.наук Азерб.ССР. – Баку, 1950. – 8 с.
163270
  Мухамедов Н. Али Сардар Джафри и его поэзия / Н. Мухамедов. – Ташкент, 1969. – 138с.
163271
  Мухамедов Н.Р. Али Сардар Джафри и его поэзия. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мухамедов Н.Р.; АН УзССР.Ин-т востоковедения. – Ташкент, 1965. – 26л.
163272
  Теунов Х. Али Шогенцуков / Х. Теунов. – Нальчик, 1950. – 100 с.
163273
  Байгишиев И. Алибег Багатыров : повесть / И. Байгишиев ; пер. с даг. Р. Каниевой. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1975. – 51 с.
163274
  Дюморье Д. Алиби : рассказы / Дафна Дюморье // Вычеркнутый из жизни : роман / А. Кронин. – Киев : МП "Муза", 1992. – С. 234-330. – ISBN 5-7707-1381-X
163275
   Алиби Джангильдин.. – Алма-Ата, 1961. – 235с.
163276
  Бекс Р. Алиби для убийцы / Роджер Бекс ; пер. с англ. Р.С. Бобровой. – Москва : РУССЛИТ, 1991. – 192 с. – (Бестселлеры прошлых лет ; Вып. 4 (94))
163277
  Абрамов З.Б. оглы Алиби не будет / З.Б. оглы Абрамов. – Баку : Гянджлик, 1978. – 382 с. : портр.
163278
   Алиев Г.А. : библиогр. – Баку : АН АзССР, 1968. – 92 с.
163279
   Алиев Г.А. : библиография. – Баку : Элм, 1989. – 205 с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
163280
   Алиев Тарбиз Насиб оглы // Наука, технології, інновації : науковий журнал / ДНУ "Укр. ін-т науково-техн. експертизи та інформації ; ДУ "Ін-т дослід. науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т" МОН України ; голов. ред. Пархоменко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (2). – С. 78. – ISSN 2520-6524
163281
  Єрлихман Вадим Алиенора - мятежница на троне : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 148-156 : Іл.
163282
  Чиняков М. Алиенора Аквитанская: "Золотая орлица" в плену легенд // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 9 (69). – С. 26-49. – ISSN 1812-867Х


  Елеонора Аквітанська (Алієнор) (1122—1204) — дочка герцога Аквітанського Гійома де Пуатьє, онучка першого трубадура Провансу Гійома IX Аквітанського, королева Франції, дружина французького короля Людовіка VII (1137-1152).
163283
  Чиняков М. Алиенора Аквитанская: "Золотая орлица" в плену у легенд // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 10 (70). – С. 4-25. – ISSN 1812-867Х
163284
  Винниченко Т. Алиенора Аквитанская: Другая королева // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 12 (88). – С. 70-87. – ISSN 1819-6268
163285
  Погорелов А. Аликаев камень : [Рассказ] / А. Погорелов [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. Вятского Т-ва Народная библиотека ; Тип. Н.Н. Клобукова, 1906. – 95 с. – (Народная библиотека ; № 54)
163286
  Берская Екатерина Аликанте. Город с приятным послевкусием // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 4. – С. 28-30 : фото
163287
  Полетаев С.Е. Алики-малики / С.Е. Полетаев. – М, 1973. – 158с.
163288
   Алим Абдул-Амидович Эннан : биобиблиогр. указ. трудов / М-во образования и науки Украины, Нац. акад. наук Украины, Физ.-хим. ин-т защиты окружающей среды и человека ; [сост. Р.Е. Хома ; авт. вступ. ст. Т.Л. Ракитская ; перевод: В.Я. Волкова]. – Одесса : Астропринт, 2016. – 223, [4] с. : табл. – Сер. основана в 2002 г. – Библиогр.: с. 217-219. – (Библиография ученых института / НАН Украины, Физ.-хим. ин-т защиты окружающей среды и человека ; вып. 4). – ISBN 978-966-927-213-3
163289
   Алим Виханский. – М, 1991. – 12с.
163290
  Фельдман Я.С. Алим Ходжаев / Я.С. Фельдман. – Ташкент, 1963. – 176с.
163291
   Алиментарная дистрофия в блокированном Ленинграде : сборник статей. – Ленинград : Медгиз, 1947. – 368 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
163292
  Смолянский Б.Л. Алиментарные заболевания (болезни недостаточного и избыточного питания) / Б.Л. Смолянский. – Ленинград, 1979. – 263с. – (Библиотека среднего медработника)
163293
  Косова О.Ю. Алиментирование по семейному праву / О.Ю. Косова. – Иркутск, 1992. – 84с.
163294
  Ершова Н.М. Алиментные обязанности членов семьи / Н.М. Ершова. – Москва, 1976. – 64с.
163295
  Маркова О.В. Алиментные обязательства в международном частном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 3 (60). – С. 24-29. – ISSN 1812-3910
163296
  Пергамент А.И. Алиментные обязательства по советскому праву / А.И. Пергамент. – М, 1951. – 168с.
163297
  Рогович Л.Н. Алиментные правоотношения супругов. Уч. пособие. / Л.Н. Рогович. – Владивосток, 1974. – 24с.
163298
  Рабец А.М. Алиментовое обязательство между супругами / А.М. Рабец. – Томск, 1974. – 50с.
163299
  Косаренко Л. Алименты // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2006. – № 4. – С. 78-84.
163300
  Никитина В.П. Алименты по советскому семейному праву / В.П. Никитина. – Саратов, 1967. – 136с.
163301
  Нушин Алимурад-хан и другие. / Нушин, Абд-оль-Хосейн. – М., 1962. – 179с.
163302
  Родичев Н.И. Алимушкины полушубки / Н.И. Родичев. – М., 1964. – 48с.
163303
  Орлов В.В. Алимы Марокко и модернизация: идеологические реакции и этические оценки (вторая половина XIX в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 20-28. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
163304
  Голяховская А. Алина Голяховская : каталог выставки. Книжная графика акварели / А. Голяховская; Сост.: Г. Маревичева; отв. ред.: Л. Кейдан. – Москва : Советский художник, 1978. – 28 с.
163305
   Алиса Акимовна Дроздовская (К 70-летию со дня рождения) // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 148-149 : фото
163306
  Смаллиан Р.М. Алиса в Стране Смекалки. / Р.М. Смаллиан. – Москва : Мир, 1987. – 181 с.
163307
  Кэролл Л. Алиса в стране чудес / Л. Кэролл. – Москва : Детская литература, 1958. – 142 с.
163308
  Кэрролл Л. Алиса в стране чудес / Л. Кэрролл. – Москва : Детская литература, 1988. – 142с. – (Библиотечная серия)
163309
   Алиса Порет : выставка произведений, живопись. графика. – Москва : Министерство культуры СССР, 1979. – [20] с.
163310
   Алиса Фрейндлих - народная артистка СССР. – Москва, 1981. – 34с.
163311
  Калмановский Е.С. Алиса Фрейндлих / Е.С. Калмановский. – Л., 1989. – 221с.
163312
  Семушкин Т. Алитет уходит в горы : роман / Т. Семушкин. – Москва : Художественная литература, 1965. – 510 с.
163313
  Семушкин Т. Алитет уходит в горы! / Т. Семушкин. – Хабаровск, 1949. – 414 с.
163314
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1947. – 263с.
163315
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1948. – 258с.
163316
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – Рига, 1948. – 247с.
163317
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1950. – 519с.
163318
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1966. – 526с.
163319
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1972. – 528с.
163320
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – Магадан, 1984. – 478с.
163321
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1988. – 476с.
163322
  Рябов В.Р. Алитирование стали / В.Р. Рябов. – М, 1973. – 236с.
163323
  Дьяконов И.А. Алифатические диазосоединения / И.А. Дьяконов. – Л, 1958. – 140с.
163324
   Алифатические диазосоединения в органическом синтезе. – Л, 1985. – 174с.
163325
   Алифатические диазосоединения в органическом синтезе : межвуз. сборник. – Ленинград, 1985. – 174 с.
163326
  Ловлейс А.М. Алифатические фторсодержащие соединения / А.М. Ловлейс. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 345 с.
163327
  Кабульдинов З. Алихан Букейхан - лидер национально-демократического движения казахов начала XX века // Материалы Международной научно-практической конференции "Алихан Букейхан и исторические основы независимого Казахстан", посвященной 150-летию со дня рождения Алихана Букейхана / "Алихан Букейхан и исторические основы независимого Казахстан", междунар. науч.-практ. конф. – Караганды : Тенгри, 2016. – С. 57-60. – ISBN 978-601-7814-55-7
163328
  Христофоров В.С. Алихан Букейханов: "Советскую власть не люблю..." (по материалам ЦА ФСБ России) // Материалы Международной научно-практической конференции "Алихан Букейхан и исторические основы независимого Казахстан", посвященной 150-летию со дня рождения Алихана Букейхана / "Алихан Букейхан и исторические основы независимого Казахстан", междунар. науч.-практ. конф. – Караганды : Тенгри, 2016. – С. 26-35. – ISBN 978-601-7814-55-7
163329
  Касьян Л.И. Алициклические эпоксидные соединения. Методы синтеза : монография / Л.И. Касьян, М.Ф. Сеферова, С.И. Оковитый; МОНУ; Днепропетровский нац. ун-т. – 2-е изд., стер. – Днепропетровск : Изд-во Днепропетровского ун-та, 2003. – 208 с. : илл. – ISBN 5-86400-334-4
163330
   Алициклические эпоксидные соединения. Реакционная способность / Л.И. Касьян, А.О. Касьян, С.И. Оковитый, И.Н. Тарабара; МОНУ; Днепропетровский нац. ун-т. – Днепропетровск : Днепропетровский университет, 2003. – 516с. – 85-летию Днепропетровского нац. ун-та посвящается. – ISBN 966-551-121-1
163331
  Ганиходжаева Назира Алишер Навои - новеллист. (По материалам "Хамсы") : Автореф... канд. филол.наук: / Ганиходжаева Назира; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1967. – 26л.
163332
  Скосырев П.Г. Алишер Навои / П.Г. Скосырев. – Москва, 1945. – 21 с.
163333
   Алишер Навои : Сб. статей. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 236 с.
163334
  Шарафиддинов А. Алишер Навои / А. Шарафиддинов. – Ташкент, 1948. – 193с.
163335
  Айбек Алишер Навои : критико-биогр. очерк / Айбек, А.И. Дейч. – Ташкент : Издательство худ. литературы, 1968. – 200 с.
163336
  Караева Г. Алишер Навои // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 6. – С. 12-20
163337
  Маллаев Натан Муратович Алишер Навои и народное творчество : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Маллаев Натан Муратович; АН Уз.ССР. Ин-т яз. и лит. – Ташкент, 1978. – 47л.
163338
  Свидина Е.Д. Алишер Навои. Биобиблиография (1917-1966 гг.) К 525-летию со дня рождения / Е.Д. Свидина. – Ташкент, 1968. – 108с.
163339
   Алия : документы, воспоминания, ст., очерки и др. докум. материалы о Герое Сов. Союза А. Моддагуловой : для ст. шк. возраста. – Алма-Ата : Жалын, 1985. – 118 с.
163340
  Куликівна Софія Алі-Баба і сорок розбійників : (З казок 1001 ночі). / Куликівна Софія. – Львів : Світ дитини, 1922. – 24 с. : мал. – (Діточа бібліотека ; Книжечка 18)
163341
  Логвин Ю.Г. Алі-мореплавець / Ю.Г. Логвин. – Київ, 1982. – 23 с.
163342
  Ханчерліоглу Орхан Алі. / Ханчерліоглу Орхан. – К., 1960. – 88с.
163343
   Алібеков Гаджі Алібекович // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  Колектив механіко-математичного факультету з глибоким сумом сповіщає, що на 78 році пішов з життя відомий математик, доцент кафедри математичного аналізу Алібеков Гаджі Алібекович.
163344
  Кузьмічов В.С. Алібі у розкритті злочинів : Навчальний посібник / В.С. Кузьмічов, В.В. Юсупов. – Київ : КНТ, 2007. – 264с. – ISBN 966-373-155-9
163345
  Губерський Л.В. Алієв Гейдар // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 35-36. – ISBN 966-316-039-X
163346
  Туранли Ф.Г. Алієв Гейдар Алірза Оглу ( - політичний і державний діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 383. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
163347
  Губерський Л.В. Алієв Ільхам (Гейдар Огли) // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 36. – ISBN 966-316-039-X
163348
  Туранли Ф.Г. Алієв Талят Мусеїб Оглу (- азербайджанський дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 609. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
163349
   Алієва Елеонора Аліївна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 45. – ISBN 978-966-439-757-2
163350
  Іскорко-Гнатенко Алієва Заміна Керім кизи // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 10. – ISBN 978-617-7442-69-0
163351
   Алізаринкомплексон для твердофазно-спектрофотометричного та візуального тест-визначення флуориду / В.В. Наконечна, А.С. Паустовська, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 230
163352
   Алілацетоацетатні комплекси Nd(III), Er(III), Yb(III) як прекурсори люмінесцентних матеріалів / Н.Б. Іваха, О.С. Бережницька, О.К. Трунова, І.О. Савченко, С.С. Смола, Л.І. Железнова // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 3-12. – ISSN 0041-6045
163353
  Татарнікова А.А. Алілуйно-славослівний базис європейської культури і музики : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Татарнікова Анжелика Анатоліївна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2021. – 37 с. – Бібліогр.: 36 назв
163354
  Степан В.Т. Аліментарно-дисбіотичні аспекти патогенезу і профілактики хронічних захворювань нирок : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 ; 22 / Степан Василь Танасійович ; М-во охорони здоров"я України, Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 39 назв
163355
  Старовойтова Д. Аліменти — це не соромно, але як у боротьбі за них не нашкодити власній дитині // Юридична газета. – Київ, 2021. – 6 липня (№ 13)
163356
   Аліменти : Законодавство. Коментар. Судова практика / [уклад.: О.В. Дзера, О.С. Захарова, З.З. Русанюк]. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 397, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-667-769-6
163357
  Власюк К. Аліменти за 45 днів // Юридична газета. – Київ, 2021. – 14 вересня (№ 17). – С. 33
163358
  Замченко А. Аліменти на неповнолітніх дітей // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 5 (83). – С. 103-107
163359
  Драган Я. Аліменти по-новому // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-15 лютого (№ 6)


  Збільшення засобів примусу до виконання рішення.
163360
  Простибоженко О. Аліменти у виконавчому провадженні // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 23 квітня (№ 78). – С. 5
163361
  Скрипник В. Аліменти як об"єкти цивільних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 60-65. – ISSN 2663-5313
163362
  Андрущенко Т.С. Аліментний договір між колишнім подружжям: матеріальний та процесуальний аспект // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 416-424. – ISBN 978-966-437-304-0
163363
  Дерій О.О. Аліментні зобов"язання у цивілістичному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дерій Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 206 л. – Біблііогр.: л. 188-206
163364
  Дерій О.О. Аліментні зобов"язання у цивілістичному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дерій Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
163365
  Борисова В.І. Аліментні зобов"язання членів сім"ї в сімейному праві України: проблемні питання теорії та практики / В.І. Борисова, Л.В. Красицька // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 3. – С. 33-59. – ISSN 1993-0909
163366
  Франкова А. Аліментні зобов"язання як перешкода виїзду платника аліментів за кордон // Юридична газета. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 2/3). – С. 9, 16-17
163367
  Ромовська З.В. Аліментні зобов"язвання / З.В. Ромовська. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1973. – 60 с.
163368
  Волохов О.С. Аліментні обов"язки інших членів сім"ї та родичів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 412-417. – ISSN 1563-3349
163369
  Афанасьєва Л.В. Аліментні правовідносини в Україні : Монографія / Л.В. Афанасьєва; Мін-во внутрішніх справ України; Луганськ. держ. ун-т внутрішніх справ. – Луганск, 2006. – 224с. – ISBN 966-8129-89-Х
163370
   Алімпій Іконописець // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 23. – ISBN 978-966-8137-97-6
163371
  Нушин А. Алімурад-хан та інші. / А. Нушин. – К., 1964. – 181с.
163372
  Джонсон Джейсон Аліна : роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2 (961/962). – С. 3-115. – ISSN 0320 - 8370
163373
  Петров Віктор Аліна і Костомаров / Петров Віктор. – Харків : Рух, 1929. – 192 с.
163374
  Керролл Л. Аліса в Дивокраї : [для мол. і серед. шк. віку] / Льюїс Керролл ; [пер. з англ. та прим. В.Г. Наріжної ; худож. Ю.Ю. Романіка]. – Харків : Фоліо, 2015. – 121, [6] с., [8] арк. кольор. іл. – Пер. вид.: Alice"s adventures in Wonderland / Lewis Carroll. London, 1994. – ISBN 978-617-7012-10-7
163375
  Керролл Л. Аліса в Країні Чудес / Л. Керролл. – К., 1976. – 143с.
163376
  Керролл Л. Аліса в Країні Чудес : [казкова повість : для серед. шк. віку] / Льюїс Керролл ; передм., [пер. з англ.] і прим. Володимира Панченко ; іл. В"ячеслава Смирнова. – Київ : Махаон-Україна, 2010. – 156, [4] с. : іл. – (Казкові повісті). – ISBN 966-605-703-4
163377
  Слухай А.С. Алітераційне римування як засіб сугестивного впливу в давньоанглійських текстах: методологія дослідження // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 132-139
163378
  Сьомушкін Т. Алітет іде в гори. / Т. Сьомушкін. – К., 1949. – 360с.
163379
  Хиля О.В. Аліфатичні аміни та амінування : Посібник для студ. хімічного та біологічного факультетів / О. В. Хиля, Ю. М. Воловенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 44с.
163380
  Скосирев П.Г. Алішер Навої - поет-гуманіст XV століття / П.Г. Скосирев. – К., 1947. – 5-23с.
163381
  Ребмани Л. АЛКА - зона свободной торговли в Америке // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 1. – С. 77-83. – ISSN 0131-2227
163382
  Гусейнов И.А. Алкадар : стихи / И.А. Гусейнов; пер. с лезгин. – Москва : Советский писатель, 1971. – 136 с.
163383
  Куліченко С.А. Алкаліметричне визначення n-ацетамінофенолу (парацетамолу) у водно-міцелярних середовищах поверхнево-активних речовин / С.А. Куліченко, С.О. Фесенко, О.Г. Максимюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-46. – (Хімія ; Вип. 37)


  Розроблено методику рН-метричного визначення парацетамолу із застосуванням водно-міцелярних середовищ поверхнево-активних речовин. Показано можливість визначення парацетамолу в індивідуальних препаратах та у складі багатокомпонентних лікарських форм.
163384
  Куліченко С.А. Алкаліметричне визначення гідрофобних органічних кислот з використанням емульсій типу "масло у воді", стабілізованих неіонною ПАР / С.А. Куліченко, Г.М. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-20. – (Хімія ; Вип. 38)


  Вивчено розчинність та протонодонорні властивості довго ланцюгових карбованих кислот жирного ряду в емульсійних середовищах на основі нейонної поверхнево-активної речовини синтанолу АЛМ-10. Показано, що М/В емульсії можуть бути використані для ...
163385
  Исмаилов Нуреддин Муса оглы Алкалоидоносные растения Азербайджанской ССР / Исмаилов Нуреддин Муса оглы. – Баку
2. – 1985. – 182с.
163386
  Холодков С.Т. Алкалоидоносные растения долины Сусамыр Киргизской ССР : Автореф... кандидата биол.наук: / Холодков С.Т.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по биол. наукам Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Фрунзе, 1965. – 28л.
163387
   Алкалоидоносные растения Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1960. – 68 с.
163388
  Соколов В.С. Алкалоидоносные растения СССР / В.С. Соколов. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1952. – 380с.
163389
  Швицер Ю. Алкалоиды / Ю. Швицер; под ред. проф. Родионов В.М. – Ленинград : Научхимтехиздат, 1930. – 167 с.
163390
  Проценко Д.Ф. Алкалоиды / Д.Ф. Проценко. – Киев : Киевский государственный университет им.Т.Г.Шевченка, 1955. – 19с.
163391
  Ескаиров М. Алкалоиды Hoplophyllum foliosum Vved. Строение дубинидина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ескаиров М. ; Акад. наук УзбССР , Ин-т химии растит. веществ. – Ташкент, 1958. – 7 с.
163392
  Трозян А.А. Алкалоиды Merendra raddeana RgI. и их биосинтез. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Трозян А.А.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 21л.
163393
  Юлдашев П.Х. Алкалоиды Vinca : Автореф... доктора хим.наук: / Юлдашев П.Х.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по хим. наукам Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1965. – 33л.
163394
  Филитис Л.Н. Алкалоиды безвременника и их производные в экспериментальной химиотерапии опухолей : Автореф... канд. биол.наук: / Филитис Л.Н.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевтич. ин-т им. С.Орджоникидзе ВНИХФИ. – М., 1956. – 14л.
163395
   Алкалоиды и их производные как инструмент для изучения холинергической системы. – Ташкент : Фан, 1984. – 288с.
163396
  Лазурьевский Г.В. Алкалоиды и растения / Г.В. Лазурьевский. – Кишинёв, 1975. – 150с.
163397
  Абдусаматов А. Алкалоиды растений Ungernia Victoris vved Ungernia Tadshicorum vved : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Абдусаматов А. ; Акад. наук УзССР. – Ташкент, 1963. – 20 с.
163398
  Шмук А.А. Алкалоиды табака / А.А. Шмук. – Краснодар : Главная тип. Кубполиграфа, 1928. – 47 с.
163399
  Садыков А.С. Алкалоиды хинолизидинового ряда: Химия, Стереохимия. Биогенез / А.С. Садыков. – М., 1975. – 290с.
163400
  Сидякин Г.П. Алкалоиды цельнолистника. : Автореф... канд. хим.наук: / Сидякин Г.П.; АН УзССР. Ин-т химии. – Ташкент, 1955. – 8л.
163401
  Юнусов С.Ю. Алкалоиды. / С.Ю. Юнусов. – Ташкент, 1968. – 200с.
163402
  Юнусов С.Ю. Алкалоиды. / С.Ю. Юнусов. – Ташкент, 1974. – 318с.
163403
  Юнусов С.Ю. Алкалоиды. / С.Ю. Юнусов. – Ташкент, 1981. – 418с.
163404
  Говоров А.А. Алкамен-театральный мальчик / А.А. Говоров. – М, 1964. – 206с.
163405
  Говоров А.А. Алкамен-театральный мальчик / А.А. Говоров. – М, 1987. – 206с.
163406
  Шимунович Динко Алкар. / Шимунович Динко. – Москва, 1962. – 312с.
163407
  Сребродольская И.И. Алкенидирование алкилфениловых эфиров диеновыми углеводородами. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Сребродольская И.И.; МВ и ССО УССР. КПИ. – К., 1969. – 19л.
163408
  Федоров Е.И. Алкенилирование 2-окси- и 2-аминопиридинов и их некоторых галоидных производных. : Автореф... канд. хим.наук: / Федоров Е.И.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1966. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
163409
  Петросян П.А. Алкенилирование ароматических углеводородов диенами с сопряженными двойными связями и некоторые превращения синтезированных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Петросян П.А.; АН АзССР. Совет секции "Нефтехим. синтез и технология нефтеперерабат. и нефтехим. процессов" Объедин. сов. – Баку, 1969. – 21л.
163410
  Старостина И. Алкеста как ренессансный идеал личности у Дж. Чосера (по поэме "Легенда о хороших женщинах") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-53. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Статья посвящена выявлению ренессансной составляющей характеристики одного из главных персонажей слабоизученной в русскоязычной историографии поэмы английского поэта XIV века Джеффри Чосера. The article is devoted to the revelation of the personal ...
163411
  Мутафчиева В. Алкивиад малый / В. Мутафчиева. – София, 1979. – 251с.
163412
  Гельфер Ц.М. Алкил-кислородное расщепление эфиров карбоновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гельфер Ц.М.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1955. – 14л.
163413
  Мушкало Н.Н. Алкил-метилен-хлорэтилкетоны и некоторые их химические превращения : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.072 / Мушкало Н.Н. ; Киев. политех. ин-т. – Киев, 1969. – 21 с.
163414
  Филатова И.М. Алкил (арил) хлорфосфазенфосфонилы; синтез, конденсация в полифосфазены и другие превращения : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Филатова И.М.; Физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1969. – 24л.
163415
  Дембинскене И.А. Алкиламиноалкиловые эфиры 5- и 6- оксибензодиоксанов -1,4 : Автореф... канд. хим.наук: / Дембинскене И. А.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 14л.
163416
  Джуарян Э.В. Алкилзамещенные пирокатехины. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Джуарян Э.В.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.21
163417
  Красовский В.А. Алкилирование 2-аминотиазолов спиртами и простыми эфирами в растворах серной кислоты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Красовский В.А. ; Днепропетр. хим.-технол. ин-тут им. Ф.Э. Дзержинского. – Днепропетровск, 1965. – 19 с.
163418
  Казарян Акоп Цолакович Алкилирование аминов и иминов ненасыщенными углеводородами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Казарян Акоп Цолакович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 16л.
163419
  Рожкова Н.К. Алкилирование ароматических соединений в присутствии металлических катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: / Рожкова Н. К.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. геол. хим. наук. – Ташкент, 1961. – 10л.
163420
  Клейн А.Г. Алкилирование ароматических соединений в присутствии полифосфорной кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: / Клейн А.Г.; АН БССР. Отд. хим. наук. – Минск, 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
163421
  Яничкин Лев Петрович Алкилирование ароматических соединений гидрохлоридами диеновых углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: / Яничкин Лев Петрович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1967. – 20л.
163422
  Юлдашев К. Алкилирование ароматических соединений гомологами ацетилена : Автореф... кандидата хим.наук: / Юлдашев К.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 17л.
163423
  Нохрин Геннадий Иванович Алкилирование ароматических соединений олефинами в присутствии полифосфорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Нохрин Геннадий Иванович; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.17
163424
  Липович В.Г. Алкилирование ароматических углеводородов / В.Г. Липович, М.Ф. Полубенцева. – Москва : Химия, 1985. – 271с. – Библиогр.: с. 265-271 (254 назв.)
163425
  Люшин М.М. Алкилирование ароматических углеводородов низкомолекулярными полимерами пропилена и изобутилена. : Автореф... канд. хим.наук: / Люшин М.М.; Совет Азерб. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присужю учен. степ. – Баку, 1966. – 21л.
163426
  Руденко Н.В. Алкилирование бензола и его замещенных спиртами в присутствии алюмосиликатного катализатора при атмосферном давлении : Автореф... канд. хим.наук: / Руденко Н.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1959. – 9л.
163427
  Черкасов А.С. Алкилирование бензола некоторыми спиртами и галогенпроизводными жирного ряда над алюмосиликатными катализаторами. : Автореф... канд. хим.наук: / Черкасов А.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 10 с.
163428
  Султанов С.А. Алкилирование бензола олефинами в кипящем слое катализатора. : Автореф... канд. хим.наук: / Султанов С.А.; Азерб. науч.-исслед. ин-т нефтеперераб. промышленности им. В.В.Куйбышева. – Баку, 1958. – 20л.
163429
  Рзаев Н.К. оглы Алкилирование бензола, толуола, ксилолов и хлоркеросиновой фракцией, хлорпарафинами и -олефиновой фракцией в присутствии синтетических алюмосиликатов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.013 / Рзаев Н. К. оглы; АН АзССр, Сов. секц. "Хим. и технол.. орган. синтеза и нефтехим. процессов", Объед. сов по присужд. уч. – Баку, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
163430
  Бабаханов Р.А. Алкилирование галоидпроизводных циклических углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: / Бабаханов Р.А.; Акад. наук. Азербайдж. ССР. Ин-т нефти. – Баку, 1957. – 16л.
163431
  Тураева М. Алкилирование изомерных хлорфенолов и хлоранизолов галоидными алкилами в присутствии малых количеств катализаторов. Синтезы на основе алкилхлорфенолов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Алиева (Тураева) Муайе ; Ташкент. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент, 1981. – 21 с. – Библиогр.: 9 назв.
163432
  Стан В.В. Алкилирование металлических производных алкинов- 1 окиси -, алкокиси и алкилгалогинидами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Стан В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 24л.
163433
  Тыщук Г.Х. Алкилирование мочевины алкилгалогенидами, диметилсульфатом, спиртами и изобутиленом : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Тыщук Г.Х.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1969. – 19л.
163434
  Патриляк К.И. Алкилирование на цеолитах / К.И. Патриляк, Ю.Н. Сидоренко, В.А. Бортышевский ; АН УССР, Ин-т биоорган. химии и нефтехимии. – Киев : Наук. думка, 1991. – 174 с. : ил,. – Библиогр.: с. 163-175
163435
  Молчанова Г.К. Алкилирование нафтеновых углеводородов олефинами в присутствии хлоридов алюминия и железа в растворе нитрометана : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Молчанова Г.К.; ЛГУ. – Л., 1972. – 28л.
163436
  Джанджулян Ж.Л. Алкилирование некоторых СН - и Н-кислот в пресутствии основных агентов : Автореф... канд. хим.наук: / Джанджулян Ж. Л.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1981. – 18л.
163437
  Асатрян Э.М. Алкилирование некоторых сульфонов и сульфамидов в присутствии основных агентов : Автореф. дис. ... наук: 02.00.03 / Асатрян Э.М. ; МВ и ССО АССР, Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 19 с.
163438
  Романихин А.М. Алкилирование некоторых фенолов и эфиров фенолов пипериленом и его гидрохлоридом : Автореф... канд. хим.наук: / Романихин А. М.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1970. – 22л.
163439
  Ахрем А.А. Алкилирование непредельных карбонильных соединений реактивом Гриньяра / А.А. Ахрем, И.С. Левина, Ю.А. Титов. – Минск : Наука и Техника, 1973. – 326 с.
163440
  Ахмедов Ш.Т. Алкилирование нефталина непредельными углеводородами : Автореф... канд. хим.наук: / Ахмедов Ш.Т.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1954. – 12л.
163441
  Беликова А.М. Алкилирование нуклеозидов и тРНК хлорэтиламинобензальдегидом и хлорэтиламинобензилиденнуклеозидами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Беликова А.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объединенный ученый совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1971. – 26л.
163442
  Мишиев Д.Е. Алкилирование окси и алкоксизамещенных циклических соединений олефинами. : Автореф... канд. хим.наук: / Мишиев Д.Е.; АН АзССР. Ин-т нефти. – Баку, 1958. – 16л.
163443
  Гасанов Д.Г. Алкилирование фенола различными непредельными углеводородами в присутствии твердых катализаторов : Автореф... канд. техн.наук: / Гасанов Д.Г.; АН АзССР. Ин-т химии присадок. – Баку, 1966. – 26л.
163444
  Гаврилова Татьяна Федоровна Алкилирование фенола фенхенами в присутствии кислотных катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Гаврилова Татьяна Федоровна; МГУ. – М., 1976. – 19л.
163445
  Вардапетян С.К. Алкилирование фенолов винилацетиленовыми спиртами и продуктами их превращений : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Вардапетян С.К.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.17
163446
  Тарнопольский Ю.И. Алкилирование фурановых соединений хлорпроизводными : Автореф... кандидата хим.наук: / Тарнопольский Ю.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1965. – 16л.
163447
  Пормале М.Я. Алкилирование целлюлозы диазоалканами, изучение свойств простых и их уксуснокислых эфиров для модификации целлюлозных волокон. : Автореф... канд. хим.наук: / Пормале М.Я.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1966. – 13л.
163448
  Мамедова А З. Алкилирование циклопарафинов олефинами : Автореф... канд. хим.наук: / Мамедова З.А; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1955. – 12л.
163449
  Афлятунова Р.Г. Алкилирование, ацилирование бензоксазалинов, бензоксазалинтионов и физиологическая активность полученных соединений : Автореф... канд.хим.наукнаук: / Афлятунова Р.Г.; АН УзССР. Ин-т химии растительных веществ. – Ташкент, 1978. – 24л.
163450
  Гринева Нина Ивановна Алкилирующие производные компонентов нуклеиновых кислот : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.10 / Гринева Нина Ивановна; АН СССР. Ин-т биоорган. химии им. М.М.Шемякина. – М., 1975. – 52л. – Бібліогр.:с.52
163451
  Ломакина Т.С. Алкилирующие производные фосфамидов нуклеозидов и олигонуклеоитидов, как реагенты для модификации нуклеиновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Ломакина Т.С.; АН СССР.Сиб.отд-ние. – Новосибирск, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.22
163452
  Логинов В.Н. Алкино море / В.Н. Логинов. – М., 1960. – 142с.
163453
  Иванов А.С. Алкины песни / А.С. Иванов. – Новосибирск, 1956. – 136с.
163454
  Иванов А.С. Алкины песни / А.С. Иванов. – Томск, 1958. – 82с.
163455
  Иванов А.С. Алкины песни / А.С. Иванов. – Москва, 1972. – 192с.
163456
   Алкион белый дьявол. – М, 1969. – 304с.
163457
   Алкілювання 2-(4-оксо-3,4-дигідро-2-хіназолініл)ацетонітрилів / О.В. Хиля, Т.А. Воловненко, О.В. Туров, Ю.М. Воловенко // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 11/12. – С. 108-114. – ISSN 0041-6045
163458
  Аникин Андрей Алко-секреты большого Закарпатья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 74-81 : фото
163459
  Кузнєцов Дмитро Алко-тур: джерело прибутків та культури // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
163460
  Болотова З.Н. Алкоголизм - общественное зло / З.Н. Болотова, А.Ф. Артемчук. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Здоров"я, 1982. – 77 с. – Библиогр.: с. 74-76 (59 назв.). – (Библиотека практикующего врача. Наркология)
163461
   Алкоголизм - путь к преступлению. – М, 1966. – 156с.
163462
  Злотников А.Г. Алкоголизм - социальная патология / А.Г. Злотников. – Минск, 1988. – 63с.
163463
   Алкоголизм. – М, 1983. – 432с.
163464
  Лисицын Алкоголизм : соц.-гигиен. аспекты / Ю.П. Лисицын, Н.Я. Копыт ; [авт. предисл. Э.А. Бабаян]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1983. – 263 с. : ил.
163465
  Бородкин Ю.С. Алкоголизм / Ю.С. Бородкин, Т.И. Грекова. – Л., 1987. – 157с.
163466
  Иванец Н.Н. Алкоголизм / Н.Н. Иванец, Ю.В. Валентик. – Москва, 1988. – 175с.
163467
  Газизова Л. Алкоголизм женского рода // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 12. – С. 195-201. – ISSN 0012-6756
163468
   Алкоголизм и борьба с ним в ПНР : обзор. – Москва : ИНИОН, 1988. – 22 с. – Библиогр.: с. 20-21. – (Специализированная информация)
163469
  Иванов Л.Н. Алкоголизм и механизм его развития. / Л.Н. Иванов. – Чебоксары, 1987. – 63с.
163470
  Махова Т.А. Алкоголизм и познавательная деятельность. / Т.А. Махова. – Пущино, 1989. – 65с.
163471
  Кругликов Р.И. Алкоголизм и потомство / Р.И. Кругликов, М.Я. Майзелис. – М, 1987. – 124с.
163472
   Алкоголизм и правонарушение : сборник статей. – Ашхабад : Ылым, 1975. – 119 с.
163473
  Бахрах Д.Н. Алкоголизм и правонарушения : ответы на вопр. тружеников Прикамья об адм.-правовых мерах борьбы с пьянством и алкоголизмом / Бахрах Д. Н., Ттелегин А.С. – Пермь : Кн. изд-во, 1987. – 83, [2] с.
163474
  Мендельсон Г.А. Алкоголизм и преступность / Г.А. Мендельсон, Ю.М. Ткачевский. – 2-е перераб. и доп. – М., 1959. – 136с.
163475
  Каганович И.П. Алкоголизм и преступность / И.П. Каганович, М.И. Ходышев. – Тула, 1978. – 71с.
163476
  Гузиков Б.М. Алкоголизм у женщин / Б.М. Гузиков, А.А. Мейроян. – Л, 1988. – 223с.
163477
  Артемчук А.Ф. Алкоголизм у лиц молодого возраста / А.Ф. Артемчук. – Киев : Здоров"я, 1985. – 128 с.
163478
  Дроздов Э.С. Алкоголизм. / Э.С. Дроздов, Е.И. Зенченко. – Москва, 1986. – 140с.
163479
  Дроздов Э.С. Алкоголизм. : 100 вопросов и ответов / Э.С. Дроздов, Е.И. Зенченко. – 2-е изд., доп. – Москва : Советская Россия, 1988. – 155с.
163480
  Бейсенов Б.С. Алкоголизм: уголовно-правовые и криминологические проблемы / Б.С. Бейсенов. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 199 с. – Библиогр.: с. 181-197
163481
  Комар В.В. Алкоголізм, сім"я і спадковість / В.В. Комар. – Київ, 1978. – 24с.
163482
  Черник Ярослава Ивановна Алкоголь-, малат-, лактатдегидрогеназы, -амилаза, аспартат- и аланинаминотрансферазы при старении Drosophila melanogaster : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.04 / Черник Ярослава Ивановна; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1985. – 153л. – Бібліогр.:л.120-153
163483
  Черник Я.И. Алкоголь-, малат,-лактатдегидрогеназы, а-амилаза, аспарат-и аланинаминотрансферазы при старении Drosophila Melanogaster. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Черник Я.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 18л.
163484
  Фогел П.И. Алкоголь - враг материнства / П.И. Фогел. – Львов, 1989. – 86с.
163485
  Бартельс В.И. Алкоголь - спутник аварий / В.И. Бартельс. – Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1987. – 29, [3] с.
163486
  Культепина О.С. Алкоголь и дети / О.С. Культепина, И.Б. Полежаева. – Москва, 1976. – 56с.
163487
  Борисов Е.В. Алкоголь и дети / Е.В. Борисов, Л.П. Василевская. – 2-е изд., стер. – Москва, 1983. – 61с.
163488
  Галина И.В. Алкоголь и дети / И.В. Галина. – Москва, 1985. – 95с.
163489
  Бородий Н.К. Алкоголь и здоровье / Н.К. Бородий. – Киев : Здоров"я, 1986. – 42 с.
163490
  Кудрин А.Н. Алкоголь и лекарство / А.Н. Кудрин. – Москва, 1987. – 64 с.
163491
  Сусков И.И. Алкоголь и наследственность / И.И. Сусков. – Москва, 1988. – 62с.
163492
  Примаченок А.А. Алкоголь и несовершеннолетние / А.А. Примаченок. – Минск, 1987. – 70с.
163493
  Логинов А.С. Алкоголь и печень = Лекции о влиянии алкоголя на организм человека / А.С. Логинов, Ю.Е. Блок, К.Д. Джалалов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 94с.
163494
  Стрельчук И.В. Алкоголь и потомство / И.В. Стрельчук, С.З. Пащенко. – Москва, 1976. – 93с.
163495
   Алкоголь и потомство / В.А. Таболин, С.А. Жданова, И.Н. Пятницкая, Г.А. Урывчиков; В.А. Таболин, С.А. Жданова, И.Н. Пятницкая, Г.А. Урывчиков. – Москва : Высшая школа, 1988. – 108, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 107. – (Лекции о влиянии алкоголя на организм человека. Библиографическая серия)
163496
  Ястребов А.В. Алкоголь и правонарушения / А.В. Ястребов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 94с.
163497
  Зальцман Г.Г. Алкоголь и психика / Г.Г. Зальцман. – Алма-Ата, 1981. – 78с.
163498
  Федотов Д.Д. Алкоголь и психическое здоровье. / Д.Д. Федотов. – Москва, 1974. – 96с.
163499
  Гонопольский М.Х. Алкоголь и разрушение личности / М.Х. Гонопольский. – Алма-Ата, 1987. – 158с.
163500
  Гуслицер Л.Н. Алкоголь и рак / Л.Н. Гуслицер. – Киев : Наукова думка, 1987. – 64с.
163501
  Лебедев Б.А. Алкоголь и семья / Б.А. Лебедев, В.В. Дунаевский. – 2-е изд., испр. и переработ. – Ленинград : Медицина, 1986. – 126с.
163502
  Зеренин А.Г. Алкоголь и труд - несовместимы / А.Г. Зеренин. – Москва, 1984. – 92с.
163503
  Рудик Б.І. Алкоголь і захворювання внутрішніх органів. / Б.І. Рудик. – Вид. стереотип. – Київ, 1975. – 30с.
163504
  Шаповал Антон Алкоголь і наркотики як чинники демографічної кризи в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 8 (269). – С.24-29
163505
  Безбородько Б.М. Алкоголь і серцево-судинна система / Безбородько Б.М. – 3-є вид. – Київ : Здоров"я, 1976. – 48 с. – (Поради лікаря)
163506
  Чепелев А.Д. Алкоголь разрушает личность / А.Д. Чепелев. – Москва, 1972. – 47 с.
163507
  Прокопов В. Алкоголь у спільноті ОУН І УПА на Закерзонні (1944–1947рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 56-59. – (Історія ; вип. 2 (149)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання повсякденних практик вживання алкоголю членами Організації українських націоналістів та вояками Української повстанської армії на Закерзонні в 1944-1947 рр. Представлений короткий аналіз історіографії проблеми, який поки що не є ...
163508
  Скворцова Е.С. Алкоголь, женщины, подростки. / Е.С. Скворцова. – М, 1988. – 39с.
163509
  Гарницкий С.П. Алкоголь, табак, наркотики и здоровье подростков / С.П. Гарницкий. – Киев, 1988. – 30с.
163510
  Ураков И.Г. Алкоголь: личность и здоровье / И.Г. Ураков. – Москва, 1986. – 79с.
163511
  Данилюк М. Алкогольна залежність: як не потрапити на гачок // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 7
163512
  Латиш Ю. Алкогольна ситуація в СРСР та причини антиалкогольної кампанії другої половини 1980-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-37. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається алкогольна ситуація в СРСР напередодні горбачовської антиалкогольної кампанії. The article deals with alcohol situation in USRR before the M. Gorbachov"s anti-alcohol campaign.
163513
  Коппе Р. Алкогольная хилость и недолговечность современного человечества / Р. Коппе. – Москва : Типография Э Лисснера и Ю. Романа, 1894. – 48 с.
163514
  Джужа А.О. Алкогольне сп"яніння як віктимогенний фактор, що сприяє вчиненню сексуальних злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
163515
  Якель Р. Алкогольний делірій "Укрспирту" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 листопада (№ 42). – С. 9


  "Спиртова промисловість України явно наближається до краху. Але між розумінням, що так далі жити не можна, і баченням, як найбільш ефективно реформувати галузь, - прірва. Інтереси держмонополії та самої держави настільки різняться, що одна лише ...
163516
  Трохименко А.В. Алкогольні сюжети в українському фольклорі // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 86-92. – ISBN 978-617-689-216-8
163517
  Мареев Ю.М. Алкокси- и алкоксихлопроизводные сурьмы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Мареев Ю.М.; Каз. гос. ун-т. – Казань, 1978. – 25л.
163518
  Кушмурадов Ю.К. Алколоиды Sophora pahycarpa С.А.М. Строение изософорамина : Автореф... канд. хим.наук: / Кушмурадов Ю.К.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1963. – 15л.
163519
  Птушкина И.Г. Алксандр Иванович Герцен / И.Г. Птушкина. – М., 1987. – 63с.
163520
  Алєксандрова О.В. Алкуїн // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 188-189. – ISBN 966-316-069-1
163521
   Алкучанский Говин : опыт стационарного изучения степного ландшафта. – Москва ; Ленинград : Наука ; [Ленингр. отд-ние], 1964. – 167 с., 1 л. ил. : ил., черт., карт. – Библиогр.: с. 159-163
163522
  Пугачева А. Алла : сборник песен / А. Пугачева ; сост. Е.Б. Болдин. – Москва : [Б. и.], 1990. – 18 с.
163523
  Симоненко Л.О. Алла В"ячеславівна Крижанівська (Лагутіна) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 145-146. – ISSN 1682-3540
163524
   Алла Вікторівна Старостюк // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 120-121. – ISBN 978-966-924-219-8
163525
   Алла Горська : червона тінь калини : листи, спогади, статті. – Київ : Спалах, 1996. – 237, [3] с., , [12] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 237-238. – ISBN 966-512-035-2
163526
  Молчанова Алла Горська в дослідах Людмили Огнєвої / Молчанова, рина // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 15. – ISSN 0868-9644
163527
  Севрук Г. Алла Горська перед слідчим закидала ногу на ногу й запалювала цигарку. Дим пускала йому в обличчя / текст: Світлана Корженко // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 42 (395), 2 листопада 2017. – С. 45-47
163528
  Зарецький О. Алла Горська під ковпаком КДБ. Антиукраїнська спрямованість спец операцій // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 54-58
163529
  Зарецький О. Алла Горська під ковпаком КДБ. Антиукраїнська спрямованість спецоперацій // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 127-133
163530
  Лук"янчук Г. Алла Горська. Презентація каталогу // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 жовтня (№ 42). – С. 5. – ISSN 2519-4429
163531
   Алла Горська. Спалах перед світанком : [фотоальбом до 90-річчя від дня народження] / Музей шістдесятництва ; упоряд. Олена Лодзинська. – Київ : Кліо, 2019. – 133, [3] с. : іл., фотоіл. – Бібліогр. на боковиках. – ISBN 978-617-7755-00-4
163532
  Кравченко Я. Алла Горська: "Аби душа не сивіла..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 вересня (№ 164/165). – С. 24
163533
  Кравченко Я. Алла Горська: "Аби душа не сивіла..." 18 вересня видатній художниці, одному з лідерів "шестидесятників" минуло б 85 років // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 24-30 вересня (№ 39). – С. 5 : фото


  "...П"ятдесят років тому, 1964 року, Алла Горська разом із художниками Людмилою Семикіною, Опанасом Заливахою та Галиною Севрук <...> створили монументальний вітраж для вестибюлю червоного корпусу Київського університету. На ньому зображено гнівного ...
163534
  Журавльова Марина Алла Грорбунова. "Соняшник" від "Душі" : Профі-тур // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 136-137 : Фото
163535
  Чибирак С. Алла Дмитренко - педагог, етнолог, краєзнавець, музейник-експозиціонер (до 60-річчя від дня народження) / С. Чибирак, Мірошниченко-Гусак // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6 (387/388), жовтень - грудень. – С. 113-119. – ISSN 2664-4282
163536
  Алла Дудова Алла Дудова, Борис Петров: Керамика, декор. скульптура, живопись, графика: Кат. выст. / Алла Дудова, Борис Петров; Изюмская Н.Н. – Москва, 1990. – 63с.
163537
  Суржик Л. Алла Ємець: "Максимальна відкритість і прозорість - основні принципи діяльності Національного фонду досліджень України" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 липня- 10 серпня (№ 28)


  На науковому полі нашої держави з"явився новий гравець - Національний фонд досліджень України (НФДУ). Передбачається, що вже з 2019 року він почне надавати гранти на підтримку наукових досліджень і розробок. 4 липня ц.р. Кабінет міністрів України ...
163538
  Комарніцька Л.М. Алла Іванівна Буданцева: штрихи до портрета професіонала // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 234-236. – ISBN 978-966-654-490-5
163539
   Алла Іванівна Новосельська // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 118. – ISBN 966-594-277-8
163540
   Алла Йосипівна Капська // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24-31 березня (№ 9/10). – С. 7
163541
   Алла Константиновна Тарасова. – М., 1978. – 445с.
163542
  Путинцев Н. Алла Константиновна Тарасова. / Н. Путинцев. – М.-Л., 1948. – 60с.
163543
   Алла Ларионова. – 16 с.
163544
  Полухина Л. Алла Ларионова. Николай Рыбников / Лиана Полухина. – Москва : Алгоритм, 2007. – 288с., [ 24 ] л. илл. – (Кинофестиваль). – ISBN 978-5-9265-0391-0
163545
   Алла Михайлівна Богуш - академік АПН України : біобібліографічний покажчик / АПН України; Держ. науково-пед. бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського ; [ упорядники: Л.О. Пономаренко, Л.М. Айвазова ; наук. ред. П.І. Розова ]. – 2-ге вид., доп. та переробл. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 118 с. – (Академіки АПН України ; Вип. 18)
163546
   Алла Михайлівна Богуш - учений-педагог, академік НАПН України : біобібліограф. покажчик / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: А.М. Доркену, Т.В. Лога, І.М. Щочкіна ; наук. ред. П.І. Рогова ; бібліогр. ред. А.М. Доркену]. – 3-тє вид., допов. та перероб. – Одеса : Фенікс, 2014. – 317, [3] с., [10] арк. іл. : іл., портр. – Алф. покажч. назв праць А.М. Богуш : с. 291-317. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Академіки НАПН України" ; вип. 23). – ISBN 978-966-438-825-9
163547
   Алла Михайлівна Богуш : біобібліографічний покажчик. – Київ ; Одеса : [ Б.в. ], 2005. – 99 с. – (Академики АПН України ; Вип. 4). – ISBN 966-8835-02-6
163548
   Алла Олександрівна Жиденко : біобібліографічний покажчик / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наукова б-ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Л.А. Іполітова ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 32 с.
163549
  Зозулина Н.Н. Алла Осипенко / Н.Н. Зозулина. – Л. : Искусство, 1987. – 220 с.
163550
  Стародубец Анатолий Алла Пугачева : Теперь мое амплуа - комическая старуха // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 10 (1081). – С. 49-50. – ISSN 0234-1670


  Про персону співачки Алли Борисівни Пугачової
163551
   Алла Пугачева глазами друзей и недругов : Сборник статей в 2-х книгах. – Москва : Центрполиграф. – ISBN 5-218-00522-3
Кн.1. – 1997. – 424с.
163552
  Старостіна А. Алла Старостіна: Сучасні технології підготовки маркетологів в Україні / Інтерв"ю підготував О. Кравченко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 5. – С. 68-70 : Фото. – ISSN 1606-3732


  [Інтерв"ю з Аллою Старостіною, доктором економічних наук, професором, зав. кафедрою міжнародної економіки, подано короткую біографію]
163553
  Львов-Анохин Алла Шелест / Львов-Анохин. – М., 1964. – 99с.
163554
  Морозов Н.А. Аллавердское месторождение медных руд в Закавказье, его породы и генезис // Террасы Судака / Н.И. Андрусов. – Киев : Имп. Ун-т Св.Владимира, 1912. – С.111-194, 347-351 : 3 л. ил.,2 л. карт
163555
  Лемонье Камилл Аллали / Лемонье Камилл. – Москва, 1930. – 111 с.
163556
  Левашвілі О. АллатРа: нове вбрання короля // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 квітня (№ 12). – С. 12


  Сьогодні українське суспільство змусив говорити про себе феномен "АллатРа". Вже тривалий час у великих містах проходить добре фінансована рекламна кампанія однойменної книжки. З фасадів будинків, білбордів, сітілайтів, оголошень у громадському ...
163557
   Аллегория в искусстве // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2013. – Вып. 7. – С. 8-23
163558
  Малле-Жорис Аллегра / Малле-Жорис. – Москва : Радуга, 1990. – 398с.
163559
  Мороз П.А. Аллелопатическая роль опавших листьев и корневых остатков яблони и персика : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Мороз П.А. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1968. – 24 с.
163560
  Жамба Г.Е. Аллелопатические активные вещества катрана сердцелистого и борщевика соснового : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Жамба Г.Е. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1969. – 24 с.
163561
  Кирпенко Н.И. Аллелопатическое взаимовлияние пресноводных водорослей = Allelopathic interaction between freshwater algae / Н.И. Кирпенко ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии]. – Киев : Наукова думка, 2013. – 252, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 217-249. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1318-6
163562
   Аллелопатическое почвоутомление. – Киев : Наукова думка, 1979. – 248 с. : ил. – Библиогр.: с. 231-246
163563
  Райс Э.Л. Аллелопатия / Э.Л. Райс. – Москва : Мир, 1978. – 392с.
163564
  Гродзинский Андрей Михайлович Аллелопатия в жизни растений и их сообществ : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Гродзинский Андрей Михайлович ; АН УССР , Объедин. совет биол. наук. – Киев, 1965. – 21 с. – Бібліогр. : с. 20-21
163565
  Гродзинский А.М. Аллелопатия в жизни растений и их сообществ / А.М. Гродзинский. – Киев : Наукова думка, 1965. – 200 с.
163566
   Аллелопатия и продуктивность растений : сб. науч. трудов. – Харьков, 1988. – 129 с.
163567
   Аллелопатия и продуктивность растений : сб. науч. трудов / АН УССР, Центр. респ. ботан. сад ; редкол. А.М. Гродзинский (отв. ред.) и др. – Киев : Наукова думка, 1990. – 146, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
163568
  Гродзинский А.М. Аллелопатия растений и почвоутомление / А.М. Гродзинский. – Киев : Наукова думка, 1991. – 429 с.
163569
  Андрущенко Т.А. Аллельный полиморфизм генов репарации ДНК и вероятность развития бронхолегочной патологии у шахтеров и работников асбестоцементных заводов Украины // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 15-18 : табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
163570
  Табер А.М. Аллен / А.М. Табер, И.В. Калечиц. – Москва : Химия, 1975. – 125 с.
163571
  Моргунов И.Н. Аллергенные свойства бактерийных экзотоксинов и анатоксинов : Автореф... д-ра биол.наук: / Моргунов И.Н.; Акад. наук УССР. Отд-ние биол. наук. – К., 1959. – 16л.
163572
  Скепьян Н.А. Аллергические болезни: дифференциальный диагноз, лечение : Справочное издание / Н.А. Скепьян. – Минск : Беларусь, 2000. – 286с. – ISBN 985-01-0277-2
163573
  Пыцкий В.И. Аллергические заболевания / В.И. Пыцкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1991. – 366с.
163574
  Протасов А.И. Аллергические реакции при туберкулезе крупного рогатого скота в зависимости от состояния организма и активности процесса. : Автореф... доктор вет.наук: / Протасов А.И.; Мин. сел. хоз. РСФСР. Лен. вет. ин-т. – Л., 1960. – 35л.
163575
  Адо В.А. Аллергия / В.А. Адо, Л.А. Горячкина, Д.Н. Маянский ; АН СССР, Сиб. отд-ние. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд., 1981. – 113 с. : ил. – Библиогр. в конце кн. – (Научно-популярная серия)
163576
  Адо В.А. Аллергия / В.А. Адо ; Нар. ун-т, Естественнонауч. фак. – Москва : Знание, 1984. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 159
163577
  Горячкина Л.А. Аллергия / Л.А. Горячкина. – М, 1984. – 96с.
163578
  Бахревский В.А. Аллергия : повести, рассказы / Бахревский В.А. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 296 с.
163579
   Аллергия и имуннопатология в клинике и эксперименте : сб. науч. трудов. – Москва : МОЛГМИ, 1988. – 183 с. : ил. – Библиогр. : с. 167-179
163580
  Клемпарская Н.Н. Аллергия и радиация. / Н.Н. Клемпарская. – М, 1968. – 200с.
163581
   Аллергия к лекарственным веществам. – Москва : Иноиздат, 1962. – 344 с.
163582
  Беклемишев Н.Д. Аллергия к микробам в клинике и эксперименте / Н.Д. Беклемишев, Г.С. Суходоева. – Москва : Медицина, 1979. – 264 с.
163583
  Позднякова Юлия Аллергия на погоду. Реальна ли метеозависимость? Ветром голову надуло // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 11 (2926). – С. 82-89 : фото
163584
   Аллергология : словарь-справочник / Н.М. Бережная, И.А. Петровская, Л.П. Бобкова, И.А. Петровская, С.И. Ялкут; [Бережная Н.М. и др.] ; АН УССР, Ин-т пробл. онкологии им. Р.Е. Кавецкого. – Киев : Наукова думка, 1986. – 445, [2] с. : ил., схем. – Библиогр.: с. 427-437
163585
  Чернух Г.Г. Аллея Героев. / Г.Г. Чернух. – Л, 1961. – 68с.
163586
  Котляров Б.И. Аллея: Записная тетрадь. / Б.И. Котляров. – Харьков, 1979. – 143с.
163587
  Никифорова И.С. Аллилирование двухатомных фенолов и их эфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Никифорова И. С.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. и хим.технологии. – Ташкент, 1966. – 20л.
163588
  Луценко В.В. Аллильное бромирование соединений -циклогексенового ряда : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Луценко В.В. ; МВ и ССО СССР, Вильнюс. гос. ун-тет им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1960. – 14 с.
163589
  Никитина В.И. Аллильные перегруппировки в реакциях с изомерными метокси- и бутоксихлорпоитенами : Автореф... канд. хим.наук: / Никитина В. И.; Казан, ГУ, Каф. орган. хим. – Казань, 1950. – 7 с.
163590
  Гудзий Н. Аллитерация и ассонанс у Тютчева / Н. Гудзий. – М, 1923. – [14] с.
163591
  Самойлов Юрий Алло, вас слушают! : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 90-98 : Фото
163592
  Крымова С. Алло, интересанты! Интеллектуальной собственности нужны хозяева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 21 декабря (№ 51)


  Ход подготовки долгосрочной стратегии государства в области интеллектуальной собственности обсуждался в Совете Федерации.
163593
  Щекочихин Ю.П. Алло, мы вас слышим... / Ю.П. Щекочихин. – Москва, 1987. – 284 с.
163594
  Кондратов А.М. Алло, робот! / А.М. Кондратов. – М, 1965. – 158с.
163595
  Швачко С.А. Алломорфизм единиц языка и речи: контрастивные аспекты // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 54-62. – (Серія: Філологія ; вип. 6)
163596
  Розанов А.Я. Аллостерические пути регуляции биокатализа / А.Я. Розанов. – Одеса, 1977. – 57с.
163597
  Курганов Б.И. Аллостерические ферменты / Б.И. Курганов. – Москва : Наука, 1978. – 248 с. : табл., ил. – Список лит.: 762 назв.
163598
  Бойко Ю.Я. Аллотрасплантация кожи в условиях применения антилимфоцитарной сыворотки и сесибилизации тренспалнтационными антигенами : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.16 / Бойко Ю. Я.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1973. – 21л.
163599
  Эддисон У. Аллотропия химических элементов / У. Эддисон. – Москва : Мир, 1966. – 207 с.
163600
  Булгак В.И. Аллофоническая вариативность консонасосов и их составляющих в английской речи (на материале финальных четырехчленных сочетаний) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Булгак В. И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 23л.
163601
  Ким С.Н. Аллофоническое варьирование консонантизма в немецкой речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.0 / Ким С.Н.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 23л.
163602
  Казанцева Т.Т. Аллохтонные структуры и формирование земной коры Урала. / Т.Т. Казанцева. – М., 1987. – 156с.
163603
  Горецкий Г.И. Аллювиальная летопись великого Пра-Днепра / Г.И. Горецкий. – Москва : Наука, 1970. – 492с.
163604
  Яцкевич С.В. Аллювиально-дельтовые отложения среднего и верхнего девона Нижнего Поволжья в связи с их нефтегазоносностью : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук: 04.00.09 / Яцкевич Станислав Викторович ; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1975. – 22 с. – Библиогр.: с. 21-22
163605
   Аллювиально-дельтовые системы палеозоя Нижнего Поволжья / [В.А. Бабадаглы, С.В. Яцкевич, М.Г. Шебалдина, Л.П. Съестнова] ; под ред.: В.А. Бабадаглы и А.К. Замаренова ; М-во геологии СССР, Нижне-Волж. НИИ геологии и геофизики. – Саратов : Саратовский университет, 1982. – 154 с. : ил. – Библиогр.: с. 147-153
163606
   Аллювиальные и озерно-аллювиальные кайнозойские отложения Среднего Поволжья. – Новосибирск : Наука, 1971. – 210 с.
163607
   Аллювиальные и озерно-аллювиальные кайнозойские отложения Среднего Поволжья. – Новосибирск, 1971. – 210 с.
163608
  Кузнецов В.А. Аллювиальные комплексы отложений земной коры Белоруссии и их металлоносность / В.А. Кузнецов, Л.И. Матрунчик. – Минск, 1978. – 185с.
163609
  Кузнецов В.А. Аллювиальные отложения Белоруссии / В.А. Кузнецов. – Минск, 1979. – 113с.
163610
  Розовский Л.Б. Аллювиальные потоки речных долин (Материалы к гидрофизической характеристике) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Розовский Л. Б.; ОГУ. – Одесса, 1950. – 11 с.
163611
  Кузнецов Валерий Алексеевич Аллювиальный литогенез : Библиогр. указ. литературы / Кузнецов Валерий Алексеевич; АН БССР; Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и Техника, 1975. – 235с.
163612
  Кузнецов В.А. Аллювиальный седиментогенез и породообразование : Библиогр. указатель литературы / В.А. Кузнецов; АН БССР; Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 238с.
163613
   Аллювий : межвуз. сборник науч. трудов. – Пермь : Пермский университет, 1976. – 162 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр. в конце ст.
163614
   Аллювий. – Пермь : Пермский ун-т, 1983
163615
  Горецкий Г.И. Аллювий великих антропогеновых прарек Русской равнины / Г.И. Горецкий. – Москва : Наука, 1964. – 416с.
163616
  Чистяков А.А. Аллювий горных иподгорноравнинных рек (закономерности формирования и фации на примере рек Кавказа, Средней и Южной Азии). : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 04.00.01 / Чистяков А.А.; МГУ. Геол. ф-тет. Каф. динамич. геологии. – М., 1975. – 55л.
163617
   Аллювий. Научные и практические аспекты изучения : Библиогр. указатель. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 228с. – ISBN 5-343-00181-5
163618
  Савченко Н.Н. Аллюзия как речевой способ реализации категории интертекстуаль-ности в тексте англоязычной пародии / Н.Н. Савченко, А.В. Котова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 77-80. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
163619
   Алма-Ата - столица Казахской ССР. – Алма-Ата : Казгиз, 1960. – 308 с. : ил.
163620
  Пронченков И.М. Алма-Ата - столица Советского Казахстана / И.М. Пронченков. – Алма-Ата, 1953. – 100 с.
163621
  Прнченков И.П. Алма-Ата - столица Советского Казахстана / И.П. Прнченков. – Алма-ата, 1955. – 100 с.
163622
  Барагин Д.Д. Алма-Ата / Д.Д. Барагин, И.И. Белоцерковский. – Москва : Госиздат архитектуры и градостроительства, 1950. – 60 с. : ил.
163623
  Джусупбеков С. Алма-Ата / С. Джусупбеков, Т. Айтиев. – Алма-Ата, 1958. – 54 с.
163624
  Дуйсенов Е.Д. Алма-Ата / Е.Д. Дуйсенов. – Алма-Ата : Казахстан, 1968. – 114 с.
163625
   Алма-Ата : 1986. Декабрь : книга-хроника : сборник. – Алма-Ата : Аударма ; Алтын орда, 1991. – 173, [1] с. : ил.
163626
   Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны. – Алма-Ата, 1949. – 412с.
163627
   Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917-1920 гг.) : (летопись событий). – Алма-Ата : ОГИЗ, 1949. – XII, 412 с., [3] л. портр. : ил., портр., карт.
163628
   Алма-Ата и ее окрестности. – Москва : Профиздат, 1954. – 11с. : илл.
163629
  Дуйсенов Е.Д. Алма-Ата сегодня и завтра / Е.Д. Дуйсенов. – Алма-Ата, 1963. – 176 с.
163630
  Берггрин А.П. Алма-атинские "кругосветки" : фото автора / А.П. Берггрин. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1956. – 20 с., [1] л. схем : ил. – (Туристские маршруты по Казахстану ; 3)
163631
  Клепикова Елена Алма-Атинские быльки = Странички из истории нашего Города, или Маленькие рассказы о любви : проза : расказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 7. – С. 123-136. – ISSN 0012-6756
163632
  Зайцев А.С. Алма-Атинский высокогорный каток / А.С. Зайцев, В Ф. Сергиев, . – Алма-Ата, 1955. – 56с.
163633
  Зайцев А.С. Алма-Атинский высокогорный каток / А.С. Зайцев, Ф.В. Сергиев. – Алма-Ата, 1956. – 68с.
163634
  Зверев М.Д. Алма-Атинский заповедник / М.Д. Зверев, М.А. Проскуряков. – Алма-Ата, 1979. – 95с.
163635
   Алма-Атинский заповедник : фотоальбом / спец. съемка А. Лыскина ; сост. В. Жиряков, Л. Лыскина ; авт. текста В. Жиряков ; зарисовки о природе М. Зверева ; вступ. ст. П. Мариковского. – Москва : Планета, 1989. – 177, [2] с. : ил. – (Заповедники СССР)
163636
  Губерський Л.В. Алма-Атинська декларація (- один із оснвних установчих документів Співдружності Незалежних Держав) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 390. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
163637
  Валаев Р.Г. Алмаз - камень хрупкий / Р.Г. Валаев. – 3-е доп. изд. – Киев, 1973. – 255с.
163638
  Валаев Р.Г. Алмаз - камень хрупкий / Р.Г. Валаев. – 4-е. – Киев : Радянський письменник, 1977. – 255с.
163639
  Чабанівський М.І. Алмаз / М.І. Чабанівський. – Київ : Молодь, 1953. – 76 с.
163640
   Алмаз : справочник. – Киев : Наукова думка, 1981. – 78 с.
163641
  Скоп Ю.С. Алмаз "Мария" / Ю.С. Скоп. – Москва, 1972. – 301с.
163642
  Ахметов С.Ф. Алмаз "Шах" : [повести и рассказы] / Спартак Ахметов ; предисл. А. Казанцева ; худож. В. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 239 с. : ил. – (Б-ка современной фантастики)
163643
  Быков М. Алмаз в серебре : А.А. Блок // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . ноябрь. – С. 48-51
163644
   Алмаз в электронной технике : сб. статей. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 245, [3] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
163645
  Любарева Е.П. Алмаз горит издалека.... : Блоковские традиции в советской поэзии / Е.П. Любарева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 237 с.
163646
  Якутский Н.Г. Алмаз и любовь : роман / Николай Якутский ; пер. с якут. Э.Эделя. – Москва : Советский писатель, 1971. – 175 с.
163647
  Волгин Игорь Алмаз королевы / Волгин Игорь. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 448с. – (Бандитский роман). – ISBN 5-04-008360-2
163648
  Лубківський Роман Алмаз Шевченківської душі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – ISSN 0869-3595
163649
  Лубківський Р. Алмаз Шевченкової душі // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 198-199. – ISSN 0130-321Х
163650
  Милашев В.А. Алмаз: Легенды и действительность / В.А. Милашев. – Ленинград : Недра, 1976. – 113с.
163651
  Милашев В.А. Алмаз: Легенды и действительность / В.А. Милашев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1981. – 161с.
163652
  Милашев В.А. Алмаз: Легенды и действительность / В.А. Милашев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1989. – 159 с.
163653
  Шашло Т.М. Алмази шліфують. / Т.М. Шашло. – К., 1961. – 183с.
163654
  Бакуль В.М. Алмази. Їх минуле і сучасне / В.М. Бакуль. – Київ : [б. в.], 1971. – 63 с. : іл. – (Т-во "Знання" УРСР. Сер. 10 ; № 12)
163655
  Даен Л.А. Алмазна грань / Л.А. Даен. – К, 1960. – 136с.
163656
  Клименко М.Д. Алмазна грань : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Молодь, 1973. – 74 с.
163657
  Державин Г.Р. Алмазна сыплется гора / Г.Р. Державин. – Москва, 1972. – 238с.
163658
  Єфремов І.А. Алмазна труба / І.А. Єфремов. – Київ, 1954. – 52с.
163659
  Садовский В.Л. Алмазная грань / В.Л. Садовский. – Пенза, 1956. – 253с.
163660
  Осин Д.Д. Алмазная грань / Д.Д. Осин. – М, 1957. – 435с.
163661
  Садовский В.Л. Алмазная грань / В.Л. Садовский. – Москва, 1963. – 372с.
163662
  Садовский В.Л. Алмазная грань / В.Л. Садовский. – Москва, 1969. – 287с.
163663
  Когинов Ю.И. Алмазная грань / Ю.И. Когинов. – Москва, 1977. – 190с.
163664
  Кириленко Ю.П. Алмазная грань : Повесть / Ю.П. Кириленко. – Москва, 1988. – 202с.
163665
  Захаренко И.П. Алмазная заточка твердосплавного инструмента совместно со стальной державской / И.П. Захаренко, А.А. Шепелев. – Киев, 1976. – 220 с.
163666
  Юзмухаметов Р.Н. Алмазная корона России // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 45-48. – ISSN 1684-2618
163667
  Маркарян Ж.А. Алмазная промышленность Африки: Проблемы и перспективы развития / Ж.А. Маркарян. – Москва : Наука, 1989. – 118с.
163668
   Алмазная прорва // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 136 : Фото
163669
  Ефремов А И. Алмазная труба / А И. Ефремов, . – Москва : Правда, 1946. – 48 с.
163670
  Ефремов А И. Алмазная труба / А И. Ефремов, . – М, 1954. – 207с.
163671
  Вишнепольский Е.В. Алмазне вигладжування деталей з некомпактних сплавів на основі алюмінидів титану / Е.В. Вишнепольский, Д.В. Павленко // Авіаційно-космічна техніка і технологія : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. С.В. Єпіфанов ; редкол.: С.М. Фірсов, Л.О. Базима, О.О. Баранов [та ін.]. – Харків, 2020. – 3 (163), травень - червень. – С. 43-52. – ISSN 1727-7337


  Приведені результати досліджень параметрів залишкової пористості поверхневого шару зразків із сплаву Ti - 45Al-3Nb - Y2O3 (OX45 - 3ODS) на основі алюмінидів титану, отриманих селективним лазерним спіканням, з точки зору впливу на параметри залишкової ...
163672
  Квасниця В.М. Алмазне вікно у нижню мантію Землі (відгук на книгу Ф.В. Камінського "Нижня мантія Землі. Склад і будова") // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 1. – С. 93-98. – ISSN 2519-2396


  "У 2017 р. У видавництві Springer Geology вийшла в світ книга всесвітньо відомого мінералога і геохіміка Фелікса Вітольдовича Камінського «нижня мантія Землі. Склад і будова» (Felix V. Kaminsky. The Earth’s Lower Mantle. Composition and Structure. ...
163673
  Кочерга І. Алмазне жорно : п"єса / І. Кочерга. – Харків, 1930. – 96 с.
163674
  Кочерга І. Алмазне жорно. Майстри часу : п"єси / Іван Кочерга. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 167, [1] с. – ISBN 978-611-01-1421-9
163675
  Лавріненко В.І. Алмазно-абразивна обробка : як подолати усталені міфи / В.І. Лавріненко ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України. – Київ : Академперіодика, 2021. – 363, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 349-360. – ISBN 978-966-360-427-5
163676
  Потоцкая Т.И. Алмазно-бриллиантовый комплекс мира : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 22-29 : Табл., фото, карти, схеми. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0016-7207
163677
   Алмазное бурение. – Москва : Гостоптехиздат, 1961. – 172 с.
163678
  Пилипченко Ф.И. Алмазное бурение геологоразведочных скважин в Украинской ССР / Ф.И. Пилипченко. – К., 1966. – 20с.
163679
   Алмазное бурение глубоких скважин на Украине. – Киев, 1966. – 20 с. – (Нефтяная и газовая промышленность)
163680
  Марамзин А.В. Алмазное бурение на твердые полезные ископаемые / А.В. Марамзин. – Л., 1977. – 248с.
163681
   Алмазное бурение направленных и многозабойных скважин / В.Г. Вартыкян, А.М. Курмашев, Ю.Т. Морозов, В.В. Шитихин; [Вартыкян В.Г. и др.]. – Ленинград : Недра, 1969. – 94 с. – (Библиотека мастера алмазного бурения)
163682
  Кувыкин С.И. Алмазное бурение нефтяных скважин. / С.И. Кувыкин, Н.Ф. Кагарманов. – Уфа, 1962. – 104с.
163683
   Алмазное бурение скважин на угольных месторождениях : метод. рекомендации. – Ленинград : ОНТИ ВИТР, 1976. – 51с. : ил.
163684
  Алексеев И.Г. Алмазное сердце России / И.Г. Алексеев. – Москва, 1974. – 109с.
163685
  Адалло Алмазное стремя : стихотворения и поэмы : авториз. пер. с авар / Адалло ; худож. В. Комаров. – Москва : Современник, 1983. – 183 с. : ил.
163686
  Хаткевич Василий Алмазной шлифовке камня - 4500 лет : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 2
163687
  Івченко Володимир Алмазною стежкою // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 2-5 : фото
163688
  Бобриевич А.П. и др. Алмазные месторождения Якутии / [Бобриевич А.П., Бондаренко М.Н., Гневушев М.А. и др.] ; науч. ред. Соболев В.С. ; М-во геологии и охраны недр СССР. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 527 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 515-525
163689
  Прокопчук Б.И. Алмазные россыпи и методика их прогнозирования и поисков. / Б.И. Прокопчук. – М, 1979. – 248с.
163690
  Денисов А. Алмазный дым донбасских шахт : где мы живем // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 9-15 марта (№ 10)


  Україна має 459 міст. Розпочато інформацію про міста України: Авдєєвка, Алмазная, Алупка, Алушта, Алчевськ, Амвросієвка, Ананьєв.
163691
  Унгарсынова Ф. Алмазный клинок : стихотворения и поэмы / Фариза Унгарсынова ;. – Москва : Художественная литература, 1985. – 259 с.
163692
  Попов Л.А. Алмазный край : стихи / Леонид Попов; авториз. пер. с якут. – Москва : Советская Россия, 1958. – 125 с.
163693
  Скалов Г. Алмазный край. / Г. Скалов. – Москва, 1967. – 80с.
163694
  Катаев В.П. Алмазный мой венец / В.П. Катаев. – Москва, 1979. – 222с.
163695
  Катаев В.П. Алмазный мой венец / В.П. Катаев. – Москва : Советский писатель, 1981. – 528 с.
163696
  Катаев В.П. Алмазный мой венец; Святой колодец; Трава забвенья / В.П. Катаев. – Кишинев, 1986. – 478 с.
163697
  Кадыров П. Алмазный пояс : ташк. гор. роман / Примкул Кадыров; пер. с узбек. Ю.Суровцева. – Москва : Советский писатель, 1984. – 270 с.
163698
  Байкалов А.К. Алмазный правящий инструмент на гальванической связке / Байкалов, Анатолий Кузьмич ; АН УССР, Ин-т сверхтвердых материалов. – Киев : Наук. думка, 1976. – 204 с.
163699
  Максвелл Э. Алмазный тигр / Э. Максвелл. – М, 1997. – 480с.
163700
  Баулин Н.Я., Уваров В.А., Долгов В.И., Смирнов В.И. Алмазный фонд СССР / Н. Баулин, В. Уваров, В. Долгов, В. Смирнов. – [3-е изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 191 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание. – ISBN 5-239-00051-4
163701
  Баулин Н.Я., Уваров В.А., Долгов В.И., Смирнов В.И. Алмазный фонд СССР / Н. Баулин, В. Уваров, В. Долгов, В. Смирнов. – [3-е изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 191 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание
163702
  Баулин Н.Я., Уваров В.А., Долгов В.И., Смирнов В.И. Алмазный фонд СССР / Н. Баулин, В. Уваров, В. Долгов, В. Смирнов. – [3-е изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 188 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание. – ISBN 5-239-00051-4
163703
  Ульяненко Н.М. Алмазовмісні одношарові інструменти на склозв"язці. : Автореф... канд техн.наук: 05.02.01 / Ульяненко Н.М.; АУ України, Ін-т надтвердих матеріалів ім В. Бакуля. – К., 1994. – 17л.
163704
   Алмазоносность Европейского Севера России : труды XI геолог. конф. Коми АССР. – Сыктывкар, 1993. – 152 с.
163705
  Каминский Ф.В. Алмазоносность некимберлитовых изверженных пород / Ф.В. Каминский. – М., 1984. – 171с.
163706
   Алмазоносность юго-западной окраины Русской платформы. – Киев : Наукова думка, 1970. – 120 с. : ил. – Библиогр.: с. 114-119
163707
   Алмазоносные архейские породы Олондинского зеленокаменного пояса : (западная часть Алдано-Станового щита) / А.П. Смелов, В.С. Шацкий, А.Л. Рагозин, В.Н. Реутский, А.Е. Молотков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 10. – С. 1322-1334 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1332-1334. – ISSN 0016-7886
163708
   Алмазоносные россыпи западной Якутии. – Москва, 1967. – 280с.
163709
  Рожков И.С. Алмазоносные россыпи Мало-Ботуобинского района западной Якутии / [Рожков И.С., Михалев Г.П., Зарецкий Л.М. и др.] ; АН СССР, Якут. филиал Сиб. отд-ния, Ин-т геологии. – Москва : Академия Наук СССР, 1963. – 280 с., IX л. табл. : ил., табл. – Библиогр.: с. 273-278
163710
   Алмазосодержащие материалы и их применение : сборник науч. трудов. – Киев, 1985. – 144 с.
163711
  Шафрановский И.И. Алмазы / И.И. Шафрановский. – Москва- Ленинград : АН СССР, 1953. – 155 с.
163712
   Алмазы : библиогр. указатель лит. за 1967-1969 гг. – Москва : ЦНИИТЭИ-приборостроения, 1970. – 68 с. – (Библиографическая информация)
163713
  Возный А.Ф. Алмазы : пособие для работников аппаратов БХСС и следователей / доц. А.Ф. Возный ; М-во внутр. дел УССР. – Киев : Редакционно-издательский отдел МВД УССР, 1972. – 72, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 72-73 и в подстроч. примеч.
163714
  Вдовыкин Г.П. Алмазы в метеоритах / Г.П. Вдовыкин. – Москва : Наука, 1970. – 128 с.
163715
  Вермуш Г. Алмазы в мировой истории и истории об алмазах / Вермуш Г. – Москва : Международные отношения, 1988. – 288 с.
163716
  Безсалько П.К. Алмазы Востока / П. Безсалько ; [с предисл. А. Луначарского ; ил. С. Видберга]. – Петроград : Издательство Петроградского Совета раб. и Красн. депутатов, 1919. – 85 с.
163717
  Дерягин Б.В. Алмазы делают химики / Б.В. Дерягин, Д.В. Федосеев. – М, 1980. – 128с.
163718
  Рожков И.С. Алмазы на службе человека / И.С. Рожков, А.П. Моров. – Москва : Недра, 1967. – 191с.
163719
  Юрк Ю.Ю. и др. Алмазы песчаных отложений Украины / [Кашкаров И.Ф., Полканов Ю.А., Юрк Ю.Ю. и др.] ; отв. ред. Ю.Ю. Юрк ; М-во геологии УССР, Ин-т минер. ресурсов. – Киев : Наукова думка, 1973. – 167 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 157-165
163720
  Леонов Б.Н. Алмазы Приленской области / Б.Н. Леонов. – М, 1966. – 280с.
163721
   Алмазы Сибири : сост. кол. геологов Амакинской экспедиции Главуралсибгеологии. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 159 с., [11] л. ил., [1] отд. л. карт. : ил., карт. – Библиогр.: с. 157-158
163722
  Васильев Л.А. Алмазы, их свойства и применение / Л.А. Васильев, З.П. Белых. – Москва : Недра, 1983. – 101с.
163723
  Шафрановский И.И. Алмазы. / И.И. Шафрановский. – М.-Л., 1964. – 174с.
163724
  Андреев В.В. Алмазы. Рынок капиталистических стран / Андреев В.В. – Москва : Внешторгиздат, 1958. – 151 с. – Библиогр.: с. 148-149
163725
   Алмалык : материалы к плану второй пятилетки. – Ташкент, 1933. – 324 с. – (Промышленная серия / под ред. Рахман И.З.)
163726
   Алманах de inbъцътуръ ші Петречере, 1851. – 114, II с.
163727
   Алмаст : опера в 4-х действиях. – Москва : Искусство, 1939. – 8 с. : ил.
163728
  Пинько О.П. Алмгебраїчна інтерпретація пропозиційних секвенійних обчислень : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.08 / Пинько О.П.; КНУТШ. – К., 2000. – 16л. – Бібліогр.:с.13-14
163729
  Лященко Н.Я. Алмир / Н.Я. Лященко, А.С. Козин. – К., 1979. – 95с.
163730
  Звонська Л.Л. Алогенні синтаксичні конструкції в грецькому тексті Нового Завіту // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 172-179
163731
  Орлов Денис Алогичный "Порше" : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 114 : Іл.
163732
  Кеба Д.О. Алогічне і гротескне в художній структурі романів Ф. Кафки // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 6-7
163733
  Мэрдок А. Алое и зеленое / А. Мэрдок. – Москва, 1968. – 288с.
163734
  Пальчиков В.А. Алое и синее / В.А. Пальчиков. – Новосибирск, 1964. – 71с.
163735
  Камалов Х.Н. Алое утро : стихи / Х.Н. Камалов; пер. с татар. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 55 с.
163736
   Алое утро : узб. рассказы : пер. с узб. – Москва : Художественная литература, 1985. – 383 с.
163737
  Гайдаржи М.М. Алое, гастерія, гавортія: інтродукція, біологія, екологія : Монографія / М.М. Гайдаржи; КНУТШ; Ботанічний сад. – Київ : Київський університет, 2003. – 174с. – ISBN 966-594-379-0
163738
   Алоис Ирасек : био-библиографический указатель. – Москва, 1955. – 26 с. – (Писатели стран народной демократии)
163739
  Антипович Г. Алоїз Єдлічка - той, кому Україна має засвідчити шану і вдячність // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 9-15 грудня (№ 49). – С. 16
163740
  Матюшко Б.К. Алоїз Ріль і Володимир Лесевич про спільність між емпіріокритицизмом та імпресіонізмом // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 196-203. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 22 (35))
163741
   Алоїза Савицька - фундатор вітчизняних досліджень проблем медичного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 375-377. – ISSN 0132-1331
163742
  Рибак Н.С. Алоїс Ірасек // Песиголовці : історичний роман / А. Ірасек. – Київ : Радянський письменник, 1949. – С. 3-13. – (Бібліотека слов"янської літератури)
163743
  Помірко Р.С. Аломорфні властивості іспанського демінутивного словотворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 85-87. – Бібліогр.: с. 87; Літ.: 10 назв. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто аломорфні словотвірні властивості іспанської демінутивної лексики, досліджено, зокрема, варіативні процеси у творенні інтерфікс них похідних, проаналізовано принципи, за якими створюються можливості появи бінарних, тернарних суфіксальних ...
163744
  Фісун В. Аломотив жертвоприношення людини над скарбом у прозових жанрах фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 36-41. – Бібліогр.: С. 40-41
163745
  Тьери Р. Алона, дочь Красного Волка / Р. Тьери. – Ленинград, 1971. – 88с.
163746
  Матвиенко Марина Алоха! Строгий закон гавайцев. Люди слова // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 30-35 : фото
163747
   Алпамыш-Батыр. – Алма-Ата : Изд-во Акад. наук КазССР, 1961. – 566 с.


  В прил.: О казахских версиях "Алпамыса" / Н. Смирнова и Т. Сыдыков. О музыкальном воплощении "Алпамыса" в исполнении Рахмета Мазходжаева и Келимбета Сергазиева / (Подгот. Б. Ерзакович). Великан Алпамыс: (Из публикации А.А. Диваева). Публикация ...
163748
   Алпамыш : Узбек. нар. эпос : по варианту Фазила Юлдаша. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 176 с. : ил.
163749
   Алпамыш : Узбек. эпос : по варианту нар. певца Фазила Юлдаша. – Ташкент : Госиздат, 1949. – XIV, 340 с. : ил.
163750
   Алпамыш. – Москва, 1958. – 222 с.
163751
   Алпамыш : Узб. нар. эпос : [по варианту сказителя Ф. Юлдаш оглы]. – Ленинград : Советский писатель ; Ленингр. отд-ние, 1982. – 379 с. – (Библиотека поэта : осн. М. Горьким 2-е изд. Большая серия / редкол.: Ф.Я. Прийма (гл. ред.) и др.)
163752
   Алпамыш. Узбекский народный эпос. – Москва : ГИХЛ, 1958. – 356 с.
163753
   Алпамыш. Узбекский народный эпос : Узб. нар. эпос : сказитель Фазил Юлдаш оглы. – 3-е изд. – Ташкент : АН УзССР, 1958. – 292 с. : ил.
163754
  Зорин Л.Г. Алпатов / Л.Г. Зорин. – М., 1957. – 79с.
163755
   Алтае-Саянская горная область : История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1969. – 411 с., [5] л. ил. : ил. – Библиогр. : с. 377-411. – (История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока)
163756
  Рерих Н. Алтай-Гималаи // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 9. – С.96-101
163757
  Рерих Н.К. Алтай - Гималаи / Н.К. Рерих. – Москва : Мысль, 1974. – 350с.
163758
  Рерих Н. Алтай - Гималаи : путевой дневник / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1992. – 336 с. – ISBN 5-85745-028-4
163759
  Ларин Евгений Алтай - и никуда более! // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 62 : фото
163760
  Лантух А.М. Алтай - крейсер "Свердлов" / А.М. Лантух. – Барнаул, 1963. – 38с.
163761
  Савельев Н. Алтай - родина выдающихся изобретений / Н. Савельев. – Барнаул, 1951. – 117с.
163762
  Мухачев И.А. Алтай / И.А. Мухачев. – М., 1957. – 192с.
163763
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№№ 1,4. – 1978
163764
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1 (87). – 1979
163765
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2 (88). – 1979
163766
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3 (89). – 1979
163767
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4 (90). – 1979
163768
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1 (91). – 1980
163769
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2 (92). – 1980
163770
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3 (93). – 1980
163771
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4 (94). – 1980
163772
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1981
163773
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1981
163774
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1981
163775
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1981
163776
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1982
163777
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1982
163778
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1982
163779
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1982
163780
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1983
163781
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1983
163782
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1983
163783
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1983
163784
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1984
163785
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1984
163786
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1984
163787
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1984
163788
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1985
163789
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1985
163790
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1985
163791
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-085X
№ 4. – 1985
163792
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-085X
№ 1. – 1986
163793
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1986
163794
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1986
163795
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1986
163796
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1987
163797
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1987
163798
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1987
163799
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1987
163800
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1988
163801
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1988
163802
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1988
163803
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1988
163804
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1989
163805
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1989
163806
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1989
163807
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1989
163808
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1990
163809
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1990
163810
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1990
163811
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1990
163812
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1991
163813
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1991
163814
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1991
163815
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1991
163816
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 5. – 1991
163817
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 6. – 1991
163818
  Литвинцев Данил Алтай : Однажды на диком Востоке. Репортаж // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 170-184 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
163819
   Алтай в восстановительный период : сборник документов. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1960. – 463 с. : ил. – Библиогр.: с. 454-461
163820
   Алтай в годы Великой Отечественной войны. – Барнаул, 1965. – 455с.
163821
  Сагалаев А.М. Алтай в зеркале мифа / А.М. Сагалаев. – Новосибирск, 1992. – 175с.
163822
   Алтай в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.). – Барнаул, 1961. – 332с.
163823
   Алтай в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : ист. очерк. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1961. – 332 с.
163824
   Алтай в прошлом и настоящем : 50 лет Алт. края : тез. докл. к науч.-практ. конф. – Барнаул, 1987. – 254, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце докл.
163825
   Алтай в художественной литературе : [лит.-худож. сборник]. – Барнаул : Алтайкрайгиз, 1951. – 384 с.
163826
  Глаз Е.Г. Алтай в художественной литературе : Рекоменд. указ. / Е.Г. Глаз, А.В. Меркурьева. – Барнаул : Алтай. кн. изд., 1980. – 60с.
163827
   Алтай в эпоху камня и раннего металла : межвуз. сборник. – Барнаул : АГУ, 1985. – 207 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
163828
   Алтай в эпоху камня и раннего металла. – Барнаул, 1985. – 207с.
163829
   Алтай в эпоху капитализма. – Барнаул : АГУ, 1986. – 271 с. : ил. – Библиогр.: с. 244-269
163830
   Алтай Гаджиев. – Баку : Ишыг, 1974. – [72] с.
163831
  Богданова Светлана Алтай повышает свою состоятельность : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 75 : Фото
163832
   Алтай Рудный. – Алма-Ата, 1962. – 124с.
163833
  Чистяков М.И. Алтай. / М.И. Чистяков. – Алма-Ата, 1978. – 158с.
163834
   Алтай. Указатель содержания. 1974-1978. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1982
163835
   Алтай. Хантенгри. Истоки. Зеравшана : сборник статей. – Москва ; Ленинград : Ред.-изд. отд. ЦУЕГМС ; ЛОЦТ им. К. Ворошилова Тип. арт. "Советский печатник", 1936. – 192 с., [2] вкл. л. ил. : ил. – Библиогр. в конце ст. – (Труды ледниковых экспедиций / Ком. СССР по проведению 2 Междунар. полярного года при Центр. упр. ЕГМС ; вып. 6)


  Содерж.: Тюменцев К.Г. Отчет о работах Алтайской ледниковой экспедиции 1933 года; Он же. Отчет геолого-гляциологической части Алтайской ледниковой экспедиции 1933 года; Тронов Б.В. Отчет о работе географо-гляциологической части Алтайской ледниковой ...
163836
  Азовец Вячеслав Иванович Алтайская краевая партийная организация в борьбе за технический прогресс в промышленности в 1959 - 1965 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.01 / Азовец Вячеслав Иванович ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1974. – 22 с.
163837
   Алтайская литература : лит.-худож. сборник. – Горно-Алтайск : Книжное издательство, 1955. – 347 с., [5] л. ил. : ил.
163838
  Егоров А.И. Алтайская одиссея / А.И. Егоров. – Алма-Ата, 1984. – 268с.
163839
  Воронкова Любовь Алтайская повесть // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1973. – Т. 5. – С. 5-194. – (Б-ка пионера)
163840
  Воронкова Л.Ф. Алтайская повесть / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1984. – 223с.
163841
  Старостин С.А. Алтайская проблема и происхождение японского языка / С.А. Старостин. – Москва : Наука, 1991. – 296 с. – ISBN 5-02-016813-0
163842
  Баскаков Н.А. Алтайская семья языков и ее изучение / Н.А. Баскаков ; АН СССР, ИН-т языкознания. – Москва : Наука, 1981. – 135 с. – Библиогр.: с. 126-133
163843
  Нехорошев В.П. Алтайские Reteporinae тарханской свиты / В.П. Нехорошев. – Отд. отт. из Известий геол. ком. 1925 г., т. ХIV, № 8. – [Ленинград] : [Изд. Геолог. Комитета], 1925. – С. 785-803, 1 л. табл. : ил. – Библиогр. в примеч.
163844
  Маковкин Д.Д. Алтайские большевики в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства в годы перовй сталинской пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Маковкин Д. Д.; ЛГУ, ИПКП маркс. лен. – Ленинград, 1950. – 16 с.
163845
  Кузнецов С.О. Алтайские были / С.О. Кузнецов. – М., 1961. – 48с.
163846
   Алтайские героические сказания. – Москва : Современник, 1983. – 288 с. : ил.
163847
  Романова Н.П. Алтайские заимствования в русском говоре Онгудайского района Горно-Алтайской авт. обл. : Автореф... канд. филол.наук: / Романова Н. П.; НовосибГУ. – Новосибирск, 1966. – 26л.
163848
  Вербицкий В.И. Алтайские инородцы / В.И. Вербицкий. – Москва : Политехнический музей, 1893. – 221 с.
163849
   Алтайские курганы. Выставка "Культура и искусство древнего населения Сибири" : краткий путеводитель. – Ленинград : Аврора, 1973. – 21, [7] с.
163850
  Казанцев И. Алтайские писатели о современнике / И. Казанцев, А. Ореховский. – Барнаул, 1961. – 172 с.
163851
  Степанов В.А. Алтайские тетради / В.А. Степанов. – Москва, 1987. – 448с.
163852
   Алтайские этимологии : сб. науч. трудов. – Ленинград : Наука, 1984. – 225 с. – Библиогр.: с. 219-221
163853
  Суразаков С.С. Алтайский героический эпос / С.С. Суразаков. – М., 1985. – 255с.
163854
  Суразаков С.С. Алтайский героический эпос. : Автореф... канд. филолог.наук: / Суразаков С.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 17 с.
163855
  Ирисов Э.А. Алтайский госудадрственный заповедник / Э.А. Ирисов. – Барнаул, 1979. – 63с.
163856
   Алтайский государственный заповедник : (науч.-попул. очерк) / В.В. Дмитриев, М.В. Золотовский, С.С. Фолитарек, М.С. Хомутова, П.В. Юргенсон; В.В. Дмитриев, М.В. Золотовский, С. С. Фолитарек, М.С. Хомутова, П.В. Юргенсон ; Комитет по заповедникам при Президиуме ВЦИК. – Москва : Полиграфкнига, 1937. – 104 с., [1] вкл. л. карт. : : ил., карт.
163857
  Шапошников Ф.Д. Алтайский дикий северный олень. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шапошников Ф.Д.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1949. – 7 с.
163858
   Алтайский заповедник. – М., 1977. – 184 с.
163859
   Алтайский краевой агротехнический съезд : январь 1948 г. : сборник материалов. – Барнаул : Алткрайиздат ; Тип. изд-ва "Алт. правда", 1948. – 219, [4] с. : ил.
163860
   Алтайский край. – Барнаул, 1957. – 128с.
163861
  Ирисов Э.А. Алтайский улар. Распространение, биология, содержание в неволе / Э.А. Ирисов, Н.Л. Ирисова. – Новосибирск : Наука, 1991. – 90с.
163862
  Кондаков Г.В. Алтайский фольклор в произведениях русских советских писателей. (Худож. проза) : Автореф... канд. филол.наук: / Кондаков Г.В.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Кафедра советской литературы. – Томск, 1966. – 23л.
163863
  Крушинский С.К. Алтайский хлеб / С.К. Крушинский. – М., 1948. – 77с.
163864
   Алтайский шаман : Детали // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 48 : Фото. – ISSN 1029-5828
163865
  Потапов Л.П. Алтайский шаманизм / Л.П. Потапов. – Л., 1991. – 319с.
163866
  Баскаков Н.А. Алтайский язык : введение в изучение алтайского языка и его диалектов / Н.А. Баскаков ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 116 с.
163867
   Алтайский язык на современном этапе его развития : сб. науч. статей. – Горно-Алтайск, 1984. – 168 с. : ил.
163868
  Исаев В.В. Алтайское казачество XVIII - начала XX века // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (41). – С. 91-94. – ISSN 1563-0102
163869
  Бутаков А.Т. Алтайскому книжному издательству - 40 лет / А.Т. Бутаков. – Барнаул, 1988. – 32с.
163870
  Воронкова Л.Ф. Алтайська повість / Л.Ф. Воронкова. – Київ : Молодь, 1954. – 176 с.
163871
   Алтайські народні казки : зб. казок : для мол. шк. віку. – Київ : Веселка, 1986. – 186 с., [5] арк. іл. : іл. – (Казки народів СРСР)


  Зміст: "Діти звіра Маани", "Добра кедрівка", "Як миша перемогла верблюда", "Чому в кажана ноги всохли", "Павичева дружина", "Син Алтин-Кана", "Ай-Толай", "Алип-Манаш і Кюмюжек-Ару", "Як хлопчики перемогли алмисів", "Сартакпай", "Танзаган - батько ...
163872
  Лубсан Д. Алтан тобчи / Д. Лубсан. – М., 1973. – 439с.
163873
   Алтан Шагай : героич. сказание в двадцати восьми песнях о чудесах и приключениях, о доблести и коварстве, о чудовищах и героях, о вражде и дружбе, о живой воде, о старине, о битвах и подвигах богатырей Алтан Шагая и его сына Албат Мэргэна. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1983. – 112 с. : ил.
163874
  Белов Г.Д. Алтарь Зевса в Пергаме / Г.Д. Белов. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1958. – 46, [8] с. : ил.
163875
  Белов Г.Д. Алтарь Зевса в Пергаме / Г.Д. Белов. – Ленинград, 1959. – 95с.
163876
  Брюсов В.Я. Алтарь победы / В.Я. Брюсов. – Москва, 1992. – 400с.
163877
  Юнкман Э. Алтаюшка / Э. Юнкман. – Барнаул, 1972. – 88с.
163878
  Даваев Г. Алтма / Г. Даваев. – Элиста, 1964. – 87с.
163879
  Самойлов Юрій АЛТУ рятує українських туристів... // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
163880
  Колесников М.С. Алтунин принимает решение. / М.С. Колесников. – Москва, 1976. – 79с.
163881
  Колесников М.С. Алтунин принимает решение. / М.С. Колесников. – Москва, 1977. – 504с.
163882
  Новиков А.А. Алтуховское хозяйство Ф.Е. Арбузова в Белевском уезде Тульской губернии / А.А. Новиков, Ф.Е. Арбузов // Современные вопросы русского сельского хозяйства : К 50-летнему Юбилею И.А. Стебута. – Санкт-Петербург : Изд. почиталей и учеников И.А. Стебута, 1904. – С. 516-560...
163883
   Алтын - Тууди : Алт. героич. эпос. – Новосибирск : Новосибоблгиз ; Тип. № 1 Полиграфиздата, 1950. – 108 с., [1] л. ил. : ил.
163884
  Шатуновский И.М. Алтын за щекой / И.М. Шатуновский. – Москва : Советский писатель, 1972. – 328 с.
163885
  Умер Н. Алтын урлукъ = Altin urluq = Золоте зернятко : шиирлер ве масал : [вірші та казки) / Нузет Умер ; [рес. Э. Сеит-Аметова]. – Акъмесджит : Акъмесджит ; Доля, 2000. – 35, [1] с. : іл. – Текст кримтат. мовою. – ISBN 966-7637-29-8
163886
  Умер Н. Алтын урлукъ = Altin urluq = Золоте зернятко : шиирлер ве масаллар / Нузет Умер. – Сімферополь : Доля, 2006. – 109, [3] с. : іл. – Текст кримськотатар. – ISBN 966-366-064-3
163887
  Кофман Р.Г. Алунитсодержащие метосоматиты Дашкесанского рудного района и условиях их формирования : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.14 / Кофман Р.Г.; АН Груз. ССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1975. – 30л.
163888
  Куцевол М.Л. Алунитсодержащие минеральные ассоциации рудного горизонта Никопольского марганцевого месторождения и их генетическое значение / М.Л. Куцевол, Л.И. Куцевол // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 1, вип. 1. – С. 43-50 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 2415-7848
163889
   Алуниты Закарпатья. – Москва : Недра, 1971. – 176 с. : ил., карт. – Библиогр. : с. 170-175
163890
   Алуниты Закарпатья. – Москва : Недра, 1974. – 176с.
163891
  Кашкай М.А. Алуниты, их генезис и использование / М.А. Кашкай; Под ред. А.В. Сидоренко. – Москва : Недра
Т. 1. – 1970. – 400 с.
163892
  Кашкай М.А. Алуниты, их генезис и использование / М.А. Кашкай; под ред. А.В. Сидоренко. – Москва : Недра
Т. 2. – 1970. – 318 с.
163893
  Матковський О. Алуніт у геологічних утвореннях України // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 31-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2078-6220
163894
  Макаров М.Н. Алупка - Симеиз / М.Н. Макаров. – Симферополь, 1954. – 179с.
163895
  Ширяев С.Д. Алупка / С.Д. Ширяев. – Симферополь, 1927. – 123 с.
163896
  Деминов Н. Алупка : Краткий очерк / Н. Деминов. – Симферополь : Крымгиз, 1939. – 73с.
163897
  Полканов А.И. Алупка / А.И. Полканов. – Симферополь, 1957. – 51с.
163898
  Полканов О.І. Алупка / О.І. Полканов. – Сімферополь, 1957. – 52с.
163899
  Пальчикова А.П. Алупка : Очерк-путеводитель / А.П. Пальчикова. – Симферополь : Крым, 1967. – 87с.
163900
  Пальчикова А.П. Алупка / А.П. Пальчикова. – Симферополь, 1970. – 104с.
163901
  Пальчикова А.П. Алупка / А.П. Пальчикова. – Симферополь, 1975. – 103с.
163902
  Пальчикова А.П. Алупка / А.П. Пальчикова. – Симферополь : Таврія, 1979. – 104с.
163903
  Тимофеев Л.И. Алупка : Путеводитель / Л.И. Тимофеев, А.П. Царин. – Симферополь : Таврія, 1985. – 92с.
163904
   Алупкинский дворец-музей : фотоальбом. – Киев : Мистецтво, 1964. – 24 с. : ил.
163905
   Алупкинский дворец-музей : фотоальбом. – Киев : Мистецтво, 1971. – 48 с. : ил.
163906
   Алупкинский дворец-музей : фотоальбом. – Киев : Мистецтво, 1972. – [94] с. : ил.
163907
  Галиченко А.А. Алупкинский дворец-музей : путеводитель / А.А. Галиченко, А.П. Пальчикова. – Симферополь : Таврия, 1989. – 75 с.
163908
  Волошин М.П. Алупкинский парк в Крыму / М.П. Волошин. – Киев, 1961. – 39 с.
163909
   Алупкинський палац-музей : путівник. – Київ : Мистецтво, 1966. – 24 с. : іл.
163910
   Алупкинський палац-музей = Алупкинский дворей-музей. The Alupka palas-museum : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1976. – 46 с. : ил.
163911
   Алупкинський палац-музей = Алупкинский дворец-музей. The Alupka palace-museum : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1982. – 96 с. : іл.
163912
  Когонашвили К.К. Алустон и Фуна / К.К. Когонашвили, О.А. Махнева. – Симферополь, 1971. – 93с.
163913
  Джугели Н.Д. Алучаткемали : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Джугели Н.Д.;. – Тбилиси, 1977. – 26л.
163914
  Сергеева Г.С. Алушта - Судак / Г.С. Сергеева. – Симферополь, 1970. – 88с.
163915
  Тарасюк Д. Алушта : Историко-краеведческий очерк / Д. Тарасюк. – Симферополь : Крымиздат, 1954. – 104 с.
163916
  Тарсюк Д.А. Алушта : Историко-краеведческий очерк / Д.А. Тарсюк. – 2-е изд., доп. – Симферополь, 1957. – 126с.
163917
   Алушта. – Киев : Мистецтво, 1963. – 22 с. : ил. – На русск. и англ. яз.
163918
  Юргенсон Е.И. Алушта / Е.И. Юргенсон. – Симферополь, 1967. – 95 с.
163919
  Криштоф Е.Г. Алушта / Е.Г. Криштоф. – Симферополь, 1970. – 96с.
163920
   Алушта. – Киев : Мистецтво, 1971. – 24 с. – (Курорти України)
163921
   Алушта : [фотоальбом]. – Киев : Мистецтво, 1972. – 48 с. : ил. – (Курорты Украины)
163922
  Гиргенс Г.Г. Алушта : путеводитель / Г.Г. Гиргенс. – Симферополь : Таврия, 1979. – 95 с.
163923
  Талышев В.П. Алушта : Путеводитель / В.П. Талышев. – Симферополь : Таврия, 1984. – 93с.
163924
   Алушта : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 80-85 : Фото. – ISSN 1998-8044
163925
   Алушта и Алуштинский регион с древнейших времен до наших дней : [сборник] / А.И. Айбабин, Н.В. Губская, С.М. Зеленко, В.П. Кирилко, Н.Н. и др. Колесникова; М-во культуры Автоном. Респ. Крым, Алуштин. филиал Крым. респ. краевед. музея [и др. ; сост.: В.Г. Рудницкая, И.Б. Тесленко ; редкол.: В.Л. Мыц и др.]. – Київ : Стилос, 2002. – 243, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 243. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 996-7321-46-0
163926
  Штекер А.О. Алушта и ее экскурсионный район / А.О. Штекер. – Симферополь, 1927. – 68с.
163927
   Алушта. [Изоиздание] : Курорты СССР : (комплект - 18 цветных открыток). – Москва : Планета, 1975. – 18 л. : 18 цветных открыток + 1 обл.


  Размер открыток: 15 х 10.5 см.
163928
   Алуштинский государственный литературно-мемориальный музей С.Н. Сергеева-Ценского. – Симферополь : Крым, 1965. – 22 с. : ил.
163929
  Глушчевит З. Алфа и омега / З. Глушчевит. – Београд, 1975. – 367с.
163930
   Алфавiтний покажчик змiсту журналу "Археологiя" за 2022 рiк // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4. – C. 153-154. – ISSN 0235-3490
163931
  Дирингер Д. Алфавит / Д. Дирингер. – Москва, 1963. – 656с.
163932
  Пьецух В.А. Алфавит / В.А. Пьецух. – М., 1983. – 232с.
163933
   Алфавит духовный. – Киев : В Лавре Печерской Киевской, 1710. – розд.паг. : 33 грав.


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.XVIII ст.- дошкі у шкірі
163934
   Алфавит к списку Санкт-Петербургских городских избирателей, составленному к выборам в гласные Городской Думы на четырехлетие 1881-1884 годов. – Санкт-Петербург : Типография товарищества "Общественная польза", 1881. – 88 с.
163935
  Доброленский Н.К. Алфавит полицейских законов / сост. по позднейшим изд. со включением продолжения 1893 г., М. И. Доброленский. – Санкт-Петербург : Изд. юр. кн. маг. Н.К. Мартынова ; Тип. Контрагентства железных дорог, 1894. – [2], IX, 388 с.


  В РГБ есть электр. ресурс
163936
  Горчаков А.Е. Алфавит: когнитивная версия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-24. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
163937
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 9. – С.107-118. – ISSN 0130-7673
163938
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 8. – С.91-108. – ISSN 0130-7673
163939
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 12. – С. 67-91. – ISSN 0130-7673
163940
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 10. – С. 98-124. – ISSN 0130-7673
163941
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 11. – С. 86-109. – ISSN 0130-7673
163942
  Лебедев А.В. Алфавитная аналогия в греческой философии: Гераклит, Демокрит, Платон // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 64-70. – ISSN 0042-8744
163943
  Сикорский К.П. Алфавитно-предметный и географический указатель к основной литературе по пятилетнему плану народнохозяйственного строительства СССР 1928/29-1932/33 / К.П. Сикорский, А.С. Яновский. – Москва ; Ленинград, 1931. – 164 с.
163944
   Алфавитно-предметный и хронологический указатели : систематическое собрание законов РСФСР, указов Президиума Верховного Совета РСФСР и решений Правительства РСФСР к тт. I-XIV. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 608 с.
163945
   Алфавитно-предметный и хронологический указатели к "Систематическому собранию законов РСФСР, Указов Президиума Верховного Совета РСФСР и решении Правительства РСФСР". – М, 1970. – 608с.
163946
   Алфавитно-предметный указатель. – Москва, 1969. – 168 с.
163947
   Алфавитно-предметный указатель. – Москва : Машиностроение, 1978. – 180 с.
163948
  Поливановский С.Е. Алфавитно-предметный указатель к "Единой схеме классификации литературы в книготорговой сети" / С.Е. Поливановский, А.Т. Каменецкий. – М, 1968. – 367с.
163949
   Алфавитно-предметный указатель к сборнику "Уголовное законодательство Союзу ССР и союзных республик". – М, 1963. – с.
163950
   Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу : пособие для библиотекарей. – Москва : Книга, 1981. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 154-155
163951
   Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу нотных изданий : метод. рекомендации. – Москва : ГБЛ, 1982. – 67 с.
163952
  Зверев В.И. и др. Алфавитно-цифровые дисплеи ЕС-7920 в диалоговых системах / В.И. и др. Зверев. – Москва : Наука, 1986. – 240с.
163953
  Гамкрелидзе Т.В. Алфавитное письмо и древнегрузинская письменность / Т.В. Гамкрелидзе. – Тбилиси, 1989. – 350с.
163954
  Шамурин Е.И. Алфавитный каталог / Е.И. Шамурин. – М., 1932. – 382 с.
163955
  Белов А.М. Алфавитный каталог и аннотация / А.М. Белов. – Ленинград : Изд-во кн. сектора Л.Г.О.Н.О., 1925. – 25 с.
163956
  Шамурин Е.И. Алфавитный каталог и его организация / Е.И. Шамурин. – Изд. 2-е, испр. и дополн. – М., 1938. – 158с.
163957
   Алфавитный перечень станций железнодорожной сети Союза ССР с распределением по республикам, областям (краям) и округам : по данным на 1 янв. 1930 г. – Изд. 4-е. – Москва : Планхозгиз, 1930. – 59 с.
163958
   Алфавитный перечень станций железнодорожной сети Союза ССР с распределением по республикам, областям (краям) и округам. – 4. – М., 1930. – 59 с.
163959
  Волков Я. Алфавитный сборник русских неправильных глаголов / Я. Волков. – Санкт-Петербург : Книжный склад "Российской библиографии", 1881. – 26 с.
163960
   Алфавитный словарь занятий : пособие для разработки материалов Всесоюз. переписи населения 1939 г. – Москва : ЦУНХУ Госплана СССР В/О Союзоргучет, 1939. – XII, 245 с.
163961
  Миллер де Моссандро Алфавитный словарь к руководству для изучения итальянского языка. – Москва ; Одесса : КНигоиздат "Родное слово", 1913. – 294с.
163962
   Алфавитный служебный каталог русских дореволюционных газет (1703-1916). – Л, 1958. – 280с.
163963
   Алфавитный служебный каталог русских дореволюционных газет (1703-1916). – Ленинград, 1958. – 280 с.
163964
   Алфавитный список почтовых предприятий Союза ССР. – Москва : Связьтехиздат
Ч. 1. – 1935. – 752 с.
163965
   Алфавитный список почтовых предприятий Союза ССР. – М
1. – 1935. – 752с.
163966
   Алфавитный список почтовых предприятий Союза ССР. – М
2. – 1935. – 480с.
163967
   Алфавитный список почтовых предприятий Союза ССР. – Москва : Связьтехиздат
Ч. 2. – 1935. – 480 с.
163968
   Алфавитный список предприятий связи и остановочных железнодорожных пунктов Большой Москвы, лесопарковой зоны и Московской области с указанием плана направления почты : по состоянию на 10 июля 1961 г. – Москва, 1961. – 76 с.
163969
   Алфавитный список предприятий связи и остановочных железнодорожных пунктов Большой Москвы, лесопарковой зоны и Московской области с указанием плана направления почты по состоянию на 10 июля 1961 год. – М, 1961. – 76с.
163970
  Быков К.В. Алфавитный список станций, включенных в Объединенный сборник тарифных расстояний жел. дор. СССР / К.В. Быков. – М., 1924. – 108с.
163971
  Брук В.Н. Алфавитный справочник устаревших изданий : Библиографическое пособие для организаций и предприятий книжной торговли / В.Н. Брук. – Москва : Вздательство Всесоюзной Книжной палаты, 1960. – 344 с.
163972
  Волович М.А. Алфавитный табулятор ТА80-1 / М.А. Волович. – Москва, 1971. – 488с.
163973
   Алфавитный указатель библиотеки АН СССР за 1978. – Москва, 1979
163974
  Москальский П.П. Алфавитный указатель вопросов гражданского права и судопроизводства, разрешенных Гражданским кассационным департаментом Правительствующего сената / Сост. пом. юрисконсульта М-ва гос. имуществ П.П. Москальский. – 2-е изд, доп. извлеч. из реш., нап. после 1-го изд. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. А.Е. Ландау, 1879. – [4], 32 стб., LXVI, 1624 с.


  Авт. пред.: Гольмстен, Адольф Христианович (1848-1920) Ред.: Вицин, Александр Иванович
163975
  Трахтенберг Г.И. Алфавитный указатель вопросов разрешенных уголовным кассационным и общим собранием кассационных департаментов Правительствующего Сената 1866-1876 / сост. Г.И. Трахтенберг. – Санкт-Петербург : Тип. Ф.С. Сущинского, 1878. – [4], LVI, XXXVI, 892 с.
163976
  Бородовский Л. Алфавитный указатель географических имен, помещенных на карте Маньчжурии / Л. Бородовский. – С.-Петербург : Типография В. Киршбаума, 1901. – 33 с.
163977
  Калашников С.В. Алфавитный указатель действующих и руководственных канонических постановлений , указов, определений и распоряжений Святейшаго правительствующаго синода (1721-1895 г. включительно) и гражданских законов ... : ... относящихся к Духовному ведомству православнаго исповедания / сост. С. В. Калашников. – Харьков : Тип. А. Дарре, 1896. – XXX, [2], 368 с.
163978
   Алфавитный указатель и перечень журналов и надписей Артиллерийского комитета за 1912 г. с их кратким содержанием. – Петроград : Тип."Артиллерийский журн.", 1917. – XII, 456 с.
163979
  Овсянико-Куликовский К.Н., Лужинский И.С., Болотов П.П. Алфавитный указатель и систематический сборник циркуляров Главного интендантского управления и приказов по Интендантскому ведомству с 1881-1898 гг / Сост.: шт.-ротм. Овсянико-Куликовский и шт.-кап. Лужинский и Болотов. – Санкт-Петербург : Т-во "Нар. польза", 1898. – [2], 2, 144, 837 с.
163980
   Алфавитный указатель к "Отечественны запискам" 1849, 1850, 1851, 1852 и 1853 годов. – Санкт-Петербург : в Типографии Королева и Коми, 1854. – 111 с.
163981
   Алфавитный указатель к журналам Совета Министров за 1914 год : справочное издание / II отд. канцелярии Совета Министров. – Петроград : Государственная типография, 1916. – 133 с.
163982
   Алфавитный указатель к сборникам научных трудов серии "Библиотеки АН СССР и АН союзных республик за 1974-1977 гг". – Москва, 1978. – 35 с.
163983
   Алфавитный указатель к сборникам научных трудов серии "Библиотеки АН СССР и АН союзных республик за 1978-1982 г.г.. – Москва, 1983
163984
   Алфавитный указатель к сборникам научных трудов серии "Библиотеки АН СССР и АН союзных республик" за 1983-1986 гг. : За 1983-1986 гг. – Москва : БЕН, 1989. – 30 с.
163985
   Алфавитный указатель книг Библиотеки Университета Св. Владимира. – Киев : Университетская тип.
Вып. 3. – 1854. – 240 с.
163986
   Алфавитный указатель книг Библиотеки Университета Св. Владимира. – Киев : Университетская тип.
Вып. 4. – 1855. – 320 с.
163987
   Алфавитный указатель книг Библиотеки Университета Св. Владимира. – Киев : Университетская тип.
Вып. 6. – 1855. – 128 с.
163988
   Алфавитный указатель книг Библиотеки Университета Св. Владимира. – Киев : Университетская тип.
Вып. 8, 14. – 1856. – 168 с.
163989
   Алфавитный указатель книг и рукописей, поступивших в Библиотеку С-Пб. духовной академии в 1896 и 1898 гг.. – Санкт-Петербург : Тип. Акинфиева и Леонтьева, 1898. – 180 с.
163990
   Алфавитный указатель книг и рукописей, поступивших в Библиотеку С-Пб. духовной академии в 1898 году / сост. б. А. Р. – Санкт-Петербург : Тип. Акинфиева и Леонтьева, 1899. – 121 с.
163991
   Алфавитный указатель книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1869 году. – Киев : В унив. тип., 1870. – 122 с.
163992
   Алфавитный указатель книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1870 году. – Киев : В унив. тип., 1871. – 69 с.
163993
   Алфавитный указатель книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1871 году. – Киев : В унив. тип., 1872. – 66 с.
163994
   Алфавитный указатель книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1872 году. – Киев : В унив. тип., 1873. – 95 с.
163995
   Алфавитный указатель книг, поступивших в библиотеку Университета Св. Владимира с 1872 году. – Киев : Университетская тип., 1873. – 95 с.
163996
  Ригана Н.А. Алфавитный указатель наиболее употребительных персидских имен собственных, титулов и прозвищ. – Санкт-Петербург : Тип. Государственного Банка, 1909. – 18 с.
163997
  Ленин В.И. Алфавитный указатель произведений В.И. Ленина / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1984
163998
  Ленин В.И. Алфавитный указатель произведений В.И. Ленина, вошедших в 4-е издание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1969. – 312с.
163999
   Алфавитный указатель произведений, вошедших в Полное собрание сочинений В.И. Ленина. – Москва : Политиздат, 1966. – 757 с.
164000
   Алфавитный указзатель к постановлениям относящимся до Великого княжества Финляндского : в 3 т. / сост. Н.Н. Корево. – 1907-1909. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 2 : К - П. – 1907. – [4], XV-XX, 491-1065, [4] с.
<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,