Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>
163001
  Дагене М. -ациальные производные -гистидина и -орнитина, содержащие ди(2-хлорэтил)аминогруппу : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Дагене М.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 22 с.
163002
  Шохуморов С. "Ахкам-и хузур" как источник по истории Афганистана начала ХХ в. / С. Шохуморов. – М., 1980. – 272с.
163003
  Чичкань І.В. "Ахтунг-ахтунг! У повітрі Кожедуб!" / І.В. Чичкань, Л.В. Кошелєва // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 4/5 (78)
163004
  Грубер Р.И. "Ацис и Галатея" Генделя / Р.И. Грубер. – Ленинград : Ленинградская филармони, 1934. – 80 с.
163005
  Иванова Л.В. "Аш-Шабаб" в Сомали: надежда на мир или угроза миру? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 12 (677). – С. 23-26. – ISSN 0321-5075
163006
  Гаджиева Д.Х. "Аш-Шафийа фи-т-тасриф" Ибн ал-Хаджиба с иерархией комментариев в Дагестане // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 44-55. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 4). – ISSN 2074-1227


  Твір по морфології арабської мови "Аш-Шафійа фі-т-тасріф" єгипетського вченого Ібн ал-Хаджиба (?-1248).
163007
   "АэроСвит" расширяет парк среднемагистральных самолетов // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 8. – ISSN 1998-8044
163008
   "Аэросвит" расширяет флот // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 10 : Фото. – ISSN 1998-8044
163009
   "АэроСвит" увеличивае флот Boeing"ов // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 11 : фото. – ISSN 1998-8044
163010
  Куцый Сергей "АэроСвит": динамика при поддержке агентов // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 14-15 : фото. – ISSN 1998-8044
163011
  Лужнев М.Д. "Ба! Знакомые все лица!" / М.Д. Лужнев. – Донецк, 1963. – 61с.
163012
  Колодюк І. "Баба-повитуха" та її фукнції в народній медицині жителів Полісся наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за експедиційними матеріалами) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 77-82
163013
  Карабан Д. "Бабский штаб" и "английский шпион". Приднестровье после выборов // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 17-23 февраля (№ 7)


  Впервые за 20 л. в Приднестровье сменился лидер. Это произошло демократическим образом на выборах, а не путем уличных демонстраций и "оранжевых" революций. Более того, победил кандидат, который не имел ни админресурса, ни огромной финансовой подпитки, ...
163014
  Войтович Леонтій "Баварський географ": проблеми локалізації слов"янських племен // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 42-62. – ISSN 0203-9494
163015
  Войтович Л.В. "Баварський географ": спроба етнолокалізації населення Центрально-Східної Європи IX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 12-34. – ISSN 0130-5247
163016
  Постольник І. "Багатий" та "бідний" в середовищі українського селянства // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 33


  За етнографічними матеріалами Південно-Західного відділу Імператорського Російського географічного товариства.
163017
  Хранюк Х. "Багато людей нічого не знають про Україну, бо вона себе не рекламує" / інтерв"ю взяла Христина Грищук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10 жовтня (№ 182)


  Україністику в Познанському університеті відкрили з ініціативи директора Інституту... російської філології Нині познанська україністика святкує 20-річчя. Раніше там діяла кафедра української мови при Інституті російської філології, а цьогоріч ...
163018
  Голобородько Я. "Багатоголоса творчість" на зламах історії. (Лауреат літературного "Нобеля-2015" білоруська письменниця Світлана Алексиєвич) // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 23/24 (403/404). – С. 56-57. – ISSN 2313-559X
163019
  Будкевич А. "Багатоголосся письменства Михайла Слабошпицького" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 жовтня (№ 41). – С. 12
163020
  Зеї А. [Ахіллесова наречена : роман / Алкі Зеї. – 27-е вид. – Афіни : Кедрос, 1996. – 348 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0180-2
163021
  Ксенопулос Г. [Багаті та бідні / Григоріос Ксенопулос. – Афіни : Аделфі Влассі, 1984. – 430, [1] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-302-011-7
163022
  Мекснер Франц <<Бабочки в животе>> и 25 опредилений любви : Наука // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 200 : Фото. – ISSN 1029-5828
163023
  Лондон Д. А-Чо "Переклав Сава Килач" / Д. Лондон. – К, 1918. – 32с.
163024
  Абушкевич В.В. Афферентная иннервация желудка позвоночных животных : автореф. дис. ... канд. мед. наук / Абушкевич В.В. ; АН СССР. – Ленинград, 1968. – 18 с.
163025
  Синяговский Л.Г. Афферентная иннервация периоста костей предплечья некоторых позвоночных животных. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.11 / Синяговский Л.Г.; Рост.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
163026
  Хабарова А.Я. Афферентная иннервация сердца. / А.Я. Хабарова. – М.-Л., 1961. – 192с.
163027
  Иванова Т.С. Афферентная иннервация тонкого отдела кишечника животных и человека : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Иванова Т.С. ; АН СССР , Ин-т физиологии. – Ленинград, 1965. – 25 с. – Бібліогр. : с. 24-25
163028
  Тихвинская Б.Т. Афферентная интервация артерий продолговатого мозга : Автореф... канд. биолнаук: 092 / Тихвинская Б. Т.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1968. – 16л.
163029
  Праулит Г.К. Афферентная структура остеоанализатора. : Автореф... канд. биол.наук: / Праулит Г.К.; Латв. НИИ эксперим. и клинич. медицины Мин. здравоохран. ЛатвССР. – Рига, 1967. – 20л.
163030
   Афферентное звено интероцептивных рефлексов. – М, 1964. – 222с.
163031
  Гартштейн Р.С. Афферентные влияния с кишечника на желчеотделительную функцию печени : Автореф... канд. биол.наук: / Гартштейн Р.С.; АН СССР. Ин-т физиологии им. акад. И.П.Павлова. – Л., 1953. – 16л.
163032
  Янцев Александр Викторович Афферентные процессы в основных нервных путях тонкой кишки в связи с ее моторной функцией : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Янцев Александр Викторович; МВ и ССО УССР. Симферопольский гос. ун-т. – Симферополь, 1979. – 22л.
163033
  Ефимова Н.Н. Афферентные пути интероцептивных рефлексов с илеоцекальной области кишечника : Автореф... канд. биол.наук: / Ефимова Н.Н.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1963. – 22л.
163034
  Козловская И.Е. Афферентный контроль производимых движений. / И.Е. Козловская. – М., 1976. – 296с.
163035
  Баранова Анна Федоровна Афферетивная активность интивность интактной и пересаженной реинервированной почки : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Баранова Анна Федоровна; Ин-т физиологии. – Л., 1975. – 24л.
163036
  Велиев Камил Нариман оглы Аффикс -кы в азербайджанском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Велиев Камил Нариман оглы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1974. – 23л.
163037
  Цоцхадзе Л.В. Аффиксальная деривация имен в современных семитских языках / Л.В. Цоцхадзе. – Тбилиси, 1987. – 110с.
163038
  Сеидов Ш. Аффиксальное образование имен в языке приозведений Махтумкули. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сеидов Ш.; Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1964. – 20л.
163039
  Каращук П.М. Аффиксальное словообразование в английском языке / П.М. Каращук. – Москва, 1965. – 173с.
163040
  Штейнберг Н.М. Аффиксальное словообразование во французском языке / Н.М. Штейнберг. – Ленинград, 1976. – 204 с.
163041
  Дондуков Аффиксальное словообразование частей речи в бурятском языке / Дондуков, У.-Ж.Ш. – Улан-Удэ, 1964. – 247с.
163042
  Тускиа Манана Михайловна Аффиксальные образования имен в новолитературном грузинском языке и диалектах : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Тускиа Манана Михайловна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 29л.
163043
  Кобыш И.И. Аффиксальные существительные с модификационным значением подобия в белорусском и русском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02, 10.02.01 / Кобыш И.И.; АН БССР. Ин-тут языкознания. – Минск, 1988. – 20л.
163044
  Дульзон А.П. Аффиксация как метод передачи грамматических значений / А.П. Дульзон. – Томск, 1962. – 24с.
163045
  Элоян С.А. Аффиксы в современном армянском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Элоян С.А. ; Акад. наук Арм. ССР. Ин-т языка. – Ереван, 1962. – 28 с.
163046
  Севортян Э.В. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке / Э.В. Севортян. – М., 1962. – 644с.
163047
  Севортян Э.В. Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке / Э.В. Севортян. – М., 1966. – 438с.
163048
  Панчвидзе В. Аффиксы третьего лица множественного числа в удинском языке. / В. Панчвидзе. – 75-83с.
163049
  Егер Г. Аффинаж благородных металлов электролизом / Г. Егер. – М.-Л., 1932. – 108с.
163050
  Акимов П.П. Аффинаж золота / П.П. Акимов. – М-Л, 1932. – 48с.
163051
  Звягинцев О.Е. Аффинаж плтины и ее спутников. / О.Е. Звягинцев. – М-Л, 1931. – 60с.
163052
  Комиссарук А.М. Аффинная геометрия / А.М. Комиссарук. – Минск, 1977. – 334с.
163053
  Печников Иосиф Александрович Аффинная дифференциальная геометрия пфаффовых семейств параболических цилиндров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Печников Иосиф Александрович; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.15-19
163054
  Широков П.А. Аффинная дифференциальная геометрия. / П.А. Широков, ШИроков. – М., 1959. – 319с.
163055
  Вернер А.Л. Аффинная и евклидова геометрия / А.Л. Вернер. – Ленинград
1. – 1976. – 80с.
163056
  Онищик Н.М. Аффинная теория пары, состоящей из конгруэнций и поверхности : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Онищик Н. М.; Том.ГУ. – Томск, 1963. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
163057
  Безвершенко И.А. Аффинная хроматография / И.А. Безвершенко. – Киев, 1978. – 127с.
163058
  Туркова Я. Аффинная хроматография / Я. Туркова. – Москва : Мир, 1980. – 471с.
163059
   Аффинная хроматография. – М, 1988. – 278с.
163060
  Кузнецов А.В. Аффинные ингибиторы неорганической пирофосфатазы из дрожжей и особенности их взаимодействия с ферментом. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Кузнецов А.В.; МГУ. – М, 1981. – 17л.
163061
  Вулпе Николай Иванович Аффинные комитанты в качественном исследовании квадратичной дифференциальной системы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Вулпе Николай Иванович; АН МССР. Отд-ние физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1975. – 12л.
163062
  Данг Динь Бик Аффинные комитанты дифференциальной системы с однородными кубическими нелинейностями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / данг Динь Бик; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1975. – 9л.
163063
  Сафонов В.Н. Аффирмативные меры и Верховный Суд США // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 8. – С. 83-97. – ISSN 0321-2068
163064
  Грыгель М. Аффирмация как грамматическая категория // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 206-209. – ISSN 2307-4558
163065
  Колотилин Андриан Ах Аполлон, ах Аполлон! : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 50-58 : Фото
163066
  Мазур Владимир Ах ты, Шибеник! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 54-58 : фото
163067
  Холендро Д.М. Ах, дорога / Д.М. Холендро. – М., 1982. – 448с.
163068
  Дмитрячев Илья Ах, карнавал, карнавал... // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 7 (1078). – С. 35-37. – ISSN 0234-1670
163069
  Коныхов Л.А. Ах, но все-таки... / Л.А. Коныхов. – М., 1989. – 123с.
163070
  Строева Ирина Ах, пане-панове... // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 50 : фото
163071
  Кузнечевский В. Ах, Самара-городок... // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 6. – С. 123-129. – ISSN 0130-9625


  Саміт Росії і Європейського союзу 17-18 травня в Самарі 2007 р.
163072
  Козлин В.А. Ах, Север, Север / В.А. Козлин. – М., 1972. – 94с.
163073
  Байрамдурдыев Баллы Ахалский говор текинского диалекта туркменского языка : Автореф... кандидата филол.наук: / Байрамдурдыев Баллы; АН Туркм.ССР. Отд-ние обществ. наук. – Ашхабад, 1965. – 20л.
163074
  Жунусов С. Ахан-серэ : роман об А. Корамсулине / С. Жунусов; пер. с каз. Н. Оттена. – Москва : Советский писатель
1. – 1979. – 416 с.
163075
  Массон М.Е. Ахангеран. / М.Е. Массон. – Ташкент, 1953. – 144с.
163076
  Аристофан Ахарняне / Аристофан. – Петербург
Вып. 3. – 1923. – 183 с.
163077
  Шамба Г.К. Ахаччарху -- древний могильник нагорной Абхазии / Г.К. Шамба. – Сухуми, 1970. – 112с.
163078
  Шамба Г.К. Ахаччарху - древний могильник нагорной Абхазии. / Г.К. Шамба. – Сухуми, 1970. – 112с.
163079
  ал-Хусайни Садр Ахбар ад-даулат ас-селджукиййа = Сообщения о Сельджукском государстве : Зубдат ат-таварих фи ахбар ал-умара ва-л-мулук ас-селджукиййа =Сливки летописей, сообщающих о сельджукских эмирах и государях / Садр ад-Дин Али ал-Хусайни; Изд. текста, пер., введ., примеч. и прил. З.М. Буниятова; АН АзССР, Ин-т народов Ближ. и Сред. Востока. – Москва : Наука, 1980. – 273, 246с. – Староараб. пагинация
163080
  Блаватская Т.В. Ахейская Греция во втором тысячелетии до н.э. / Т.В. Блаватская. – Москва, 1966. – 256с.
163081
  Ставнюк В. Ахейська (Мікенська) цивілізація (З циклу "Антична цивілізація") // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 47-50.
163082
  Богат Е.М. Ахилл и черепаха / Е.М. Богат. – М, 1979. – 328с.
163083
  Афанасьев В.В. Ахилл, или Жизнь Батюшкова / В.В. Афанасьев. – Москва, 1987. – 252 с.
163084
  Балакришнан Рави Ахиллесова пята / Балакришнан Рави, Стайнберг Чад, Саед Муртаза // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2013. – Вып. 50, № 4 : Путь в неизведанное. Неясный курс мировой торговли. – С. 28-31. – ISSN 1020-8151


  Неравенство угрожает чуду экономического роста в Азии.
163085
  Капельгородская Н.М. Ахиллесова пята буржуазного кино / Н.М. Капельгородская, Б.Н. Тарасенко. – К., 1986. – 157с.
163086
  Вознесенский А.А. Ахиллесово сердце / А.А. Вознесенский. – Ленинград, 1966. – 279с.
163087
  Гусєв В.І. Ахілл (Ахіллес) / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 26. – ISBN 966-642-073-2
163088
  Рудик С.Т. Ахіллесова п"ята / С.Т. Рудик. – Львів, 1963. – 56 с.
163089
  Ільїн В.В. Ахімса, ахінса // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 35. – ISBN 966-316-069-1
163090
  Губар Мир Гулам Мухаммед Ахмад-шах - основатель Афганского государства / Губар Мир Гулам Мухаммед; первод с персидского И.М. Рейснера, Рикса ; вступ. статья И.М. Рейснера. – Москва : Изд. иностран. лит-ры, 1959. – 387 с.
163091
  Карпачева О. Ахмад Шукри Мустафа и "Общество мусульман" // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 2. – С. 53-56. – ISSN 0321-5075


  Опозиції ісламістів
163092
  Попова Л.Н. Ахмат Лутфуллин / Л.Н. Попова. – Л., 1978. – 90с.
163093
  Медведенко А. Ахматова - Модильяни. Больше, чем любовь // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 8. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
163094
   Ахматова без глянца. – Санкт-Петербург : Амфора, 2007. – 473 с. : фотоил. – Проект Павла Фокина. – Библиогр.: с. 471. – (Без глянца). – ISBN 978-5-367-00623-0
163095
  Ковалинский В. Ахматова в Киеве и за Днепром // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 27 июня - 3 июля (№ 26). – С. С 2


  125 лет тому назад - 23 (11) июня 1889 г. - в г. Одессе, на 11-й станции Большого Фонтана, родилась Анна Андреевна Ахматова - один из известнейших русских поэтов 20 ст.
163096
  Казарин В. Ахматова. Данте. Крым. (К постановке проблемы) / В. Казарин, М. Новикова // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 5. – С. 72-88. – ISSN 2313-5921
163097
   Ахматовские чтения. – Тверь, 1991. – 134с.
163098
  Богучарский Е.М. Ахмед Бен Белла // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 54-64. – ISSN 0042-8779
163099
   Ахмед Ибрагимович Агеев : Библиография. – Ташкент, 1988. – 24с.
163100
  Алиев С.М. Ахмед Кесрави Табризи (1890-1946) как историк и общественный деятель : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Алиев С.М. ; МГУ им. Ломоносова, Ин-т вост. яз. при МГУ. – Москва, 1961. – 20 с.
163101
  Вызго Т.С. Ахмеджан Умурзаков / Т.С. Вызго, А.Э. Сандель. – Москва : Советский композитор, 1960. – 47 с.
163102
  Ахмедов С.Х. Ахмедхан Абу-Бакар / С.Х. Ахмедов. – Махачкала, 1975. – 95с.
163103
   Ахмет Куанович Жубанов. – Алма-Ата, 1987. – 67с.
163104
  Москаленко Леся Ахмет Чанга: Люблю усміхнених людей / Москаленко Леся, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 84-86
163105
  Москаленко Леся Ахмет Чанга: У Туреччині не розлучаються : обличчя турбізнесу / Москаленко Леся, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 62-63 : Фото
163106
  Муртазаев Ш. Ахметжан Чимбулатов / Ш. Муртазаев. – Алма-Ата, 1982. – 71с.
163107
  Левитов А.И. Аховский посад / А.И. Левитов. – М, 1919. – 63с.
163108
   Ахран Музафарович Музафаров. – Ташкент : Фан, 1979. – 28с.
163109
   Ахрор Мухтарович Мухтаров. – Душанбе, 1984. – 94с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Таджикистана ; Вып. 27)
163110
  Дмитренко П.О. Ахрохімічні дослідження Д.М.Прянишникова і їх розвиток на Україні / П.О. Дмитренко. – Київ : Урожай, 1968. – 214 с.
163111
  Бессонов И. Ахтуба / И. Бессонов. – Астрахань, 1955. – 288с.
163112
  Мордовина Н.А. Ахтуба / Н.А. Мордовина. – М., 1973. – 79с.
163113
  Гайдаров Р. Ахтынский диалект лезгинского языка / Р. Гайдаров. – Махачкала, 1961. – 166с.
163114
  Рафили М. Ахундов / М. Рафили. – Баку, 1939. – 351с.
163115
  Рафили М. Ахундов / М. Рафили. – М, 1959. – 191с.
163116
  Рзаев К А. Ахундов. / К А. Рзаев. – М., 1980. – 69с.
163117
  Зарьян Н. Ацаван : роман / Н. Зарьян. – Москва : Гослитиздат, 1950. – 363 с.
163118
  Зарьян Н. Ацаван : роман / Н. Зарьян. – Москва, 1958. – 396 с.
163119
  Зар"ян Н. Ацаван : роман / Н. Зар"ян. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – 394 с.
163120
  Зарьян Н. Ацаван : роман / Н. Зарьян. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 383 с.
163121
  Зарьян Н. Ацаван : роман / Н. Зарьян; пер. с арм. А.Иоаниисиан. – Москва : Известия, 1965. – 383 с.
163122
  Зарытова В.Ф. Ацетали 4-(№-2-хлорэтил-№-метиламино) бензальдегида, производные олигонуклеотидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.079 / Зарытова В.Ф.; МГУ. – Москва, 1970. – 50л.
163123
  Барковский В.Ф. Ацетамид и тиоссемикарбазид как реактивы для колометрического определения платины. : Автореф... канд. хим.наук: / Барковский В.Ф.; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1953. – 11л.
163124
  Сквирська Е.Б. Ацетил-холін у нервовій системі. / Е.Б. Сквирська. – К., 1949. – 71-83с.
163125
   Ацетилацетонатные комплексы переходных металлов на поверхности SiO2 / В.В. Скопенко, Т.П. Лишко, Т.А. Сухан, А.К. Трофимчук // Укр. хим. журн., 1980. – №10
163126
  Скопенко В.В. Ацетилацетониминные комплексы меди и палладия на поверхности SiO2 / В.В. Скопенко, Т.П. Лишко, Т.А. Сухан // Журн. неорган. химии, 1981. – №9
163127
  Серкова В.И. Ацетилен-алленовое и пинаколиновое превращение двутретичных альфа-гликолей ацетиленового ряда : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Серкова В.И. ; Лен. технол. ин-т им. Ленсовета. – Ленинград, 1951. – 9 с.
163128
   Ацетилен и его применение.. – Л.-М., 1933. – 168с.
163129
  Фогель И.Г. Ацетилен, его свойства, изготовление и применение / И.Г. Фогель. – Л, 1934. – 352с.
163130
  Миллер С.А. Ацетилен, его свойства, получение и применение. / С.А. Миллер. – Л
1. – 1969. – 680с.
163131
  Темкин О.Н. Ацетилен. / О.Н. Темкин. – М, 1991. – 415с.
163132
  Сташенко В.Д. Ацетиленидосеребрянные фотоэмульсии. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Сташенко В.Д.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1971. – 29л.
163133
  Кожевникова А.Н. Ацетиленовая конденсация в ряду пиридина и родственных соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Кожевникова А.Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
163134
  Мороз Александр Аникеевич Ацетиленовая конденсация в ряду производных бензола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мороз Александр Аникеевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Новосиб. ин-та орган. химии. – Новосибирск, 1974. – 26л.
163135
  Бузилова С.Р. Ацетиленовые y--кетоспирты в реакции нуклеофильного присоединения : Автореф... канд. хим.наук: / Бузилова С. Р.; Иркут. ГУ. – Иркутск, 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.23
163136
  Авербург К.А. Ацетиленовые амины и их некоторые производные : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Авербург К.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1965. – 12 с.
163137
  Кириллова Л.П. Ацетиленовые кетоэфиры, синтез, химическое и биологические свойства : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кириллова Л.П.; МВ и ССР РСФСР. Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 24л.
163138
  Стрижевский И.И. Ацетиленовые станции / И.И. Стрижевский, С.Г. Гузов. – М., 1950. – 296с.
163139
  Риш М.А. Ацетилирование сульфаниламида в организме животных : Автореф... канд. биол.наук: / Риш М. А.; Уз.ГУ. – Самарканд, 1950. – 12л.
163140
  Михельсон М.Я. Ацетилхолин / М.Я. Михельсон, Э.В. Зеймаль. – Л., 1970. – 280с.
163141
  Вдовиченко Л.М. Ацетилхолин и некоторые окислительные процессы в митохондриях : Автореф... канд. биол.наук: / Вдовиченко Л.М.; Ин-т физиологии. – Ленинград, 1966. – 15л.
163142
  Липская Т.Ю. Ацетилхолинэстеразная активность и транспорт кальция при длительном тетакусе : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Липская Т.Ю.; МГУ. – Москва, 1969. – 24л.
163143
  Литвин О.Б. Ацетилцеллюлоза и ацетатный шелк / О.Б. Литвин. – М., 1937. – 424с.
163144
  Крюгер Д. Ацетилцеллюлоза и другие органические эфиры целлюлозы / Д. Крюгер. – М, 1938. – 448с.
163145
  Карепина М.А. Ацетоксимные соединения двухвалентной платины : Автореф... канд. хим.наук: / Карепина М. А.; АН СССР, Ин-т общей и неорган. хим. – М., 1955. – 14л.
163146
  Мельник А.М. Ацетонемічний синдром - що це? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 30-32 : табл.
163147
  Свистунов П.П. Ацикличность характеристик и предельные циклы некоторых дифференциальных уравнений первого порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Свистунов П. П.; Самарк. ГУ. – Самарканд, 1971. – 15л.
163148
  Парфірова Т.С. Ациклічні композиційні програми та їх властивості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 148-155. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Структура, поведінка та властивості ациклічних програм досліджуються методами композиційного програмування. Встановлюються зв"язки ациклічних програм з послідовно-паралельними та ланцюговими програмами. Зокрема показано, що ациклічну програму можливо ...
163149
   Ацилгидразоны и их комплексы с переходными металлами. – Ташкент, 1988. – 161с.
163150
  Хабаева Ж.С. Ацилирвоание ароматических углеводородов алициклическими кислотами. : Автореф... канд.хим.наук: 02.082 / Хабаева Ж.С.; АН Туркм.ССР.Ин-т химии. – Ашхабад, 1972. – 24л.
163151
  Сейткасымов Ж. Ацилирование N-B-оксиалкилариламинов произовдными хлоруксусных и щавелевой кислот. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Сейткасымов Ж.; АН УзССР.Ин-т химии растительных веществ. – Ташкент, 1972. – 22л.
163152
  Якимович С.И. Ацилирование азотистых производных карбонильных соединений / С.И. Якимович. – Алма-Ата, 1985. – 194с.
163153
  Земзина И.Н. Ацилирование в-метаксинафталина в присутствии малых количеств катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: / Земзина И.Н.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1964. – 12л.
163154
  Номатов Б. Ацилирование фенолов и их эфиров алициклическими кислотами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Номатов Б.; АН ТуркмССР. Совет по присужд. учен. степеней при ин-те химии. – Ашхабад, 1975. – 30л.
163155
  Бокова А.И. Ацилирование флуорена : Автореф... канд. хим.наук: / Бокова А. И.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1972. – 22л.
163156
  Олехнович Л.П. Ацилотропная таутомерия : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.03 / Олехнович Л. П.; МВССО РСФСР, Сев.-Кав. науч. цент высш. шк. Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону. – 46л.
163157
  Кисилев В.В. Ацилотропная таутомерия цис-ациленолов 1,3-дикетонов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кисилев В.В.; МВ и ССО РСФСР. Свеверо-Кавказский науч. центр высш. школы. Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1975. – 30л.
163158
   Ацилювання та дисперсійна мікроекстракція для газохроматографічного визначення дифенілкетонів / М.В. Якимчук, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй, В.Н. Зайцев // Журнал хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 14, № 1/4. – С. 24-35. – ISSN 1729-7129
163159
  Залькинд Ю.С. Ацителен и его применение / Ю.С. Залькинд. – Л., 1925. – 24с.
163160
  Радемахер Кай Ацтеки // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 130-146 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
163161
  Баглай В.Е. Ацтеки: история, экономика, социально-политический строй : (Доколониальный период) / В.Е. Баглай. – Москва : Восточная литература, 1998. – 432с. – ISBN 5-02-017989-2
163162
  Лебедев В.В. Ачайваямская весна / В.В. Лебедев, Ю.Б. Симченко. – Москва : Мысль, 1983. – 143с.
163163
  Тюрин В.А. Аче - полития на периферии исламского мира // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3. – С. 32-47. – ISSN 0869-1908


  Аче - народ аборигенов, который проживал в суптропических лесах Западного Парагвая до 70-х годов XX в., когда их депортировали в резервации
163164
  Тюрин В.А. Ачехская война. / В.А. Тюрин. – М, 1970. – 323с.
163165
  Капельгородский Ф.И. Аш хаду : повесть / Ф.И. Капельгородский. – Москва, 1964. – 448 с.
163166
  Капельгородский Ф. Аш хаду : повесть / Ф. Капельгородский. – Москва : Художественная литература, 1982. – 400 с.
163167
  Капельгородський Ф.О. Аш хаду / Ф.О. Капельгородський. – Краснодар, 1984. – 352с.
163168
  Логинов С. Аша // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 1. – с.140-147. – ISSN 1728-8568
163169
  Бебей Ф. Ашантийская куколкка / Ф. Бебей. – М, 1980. – 168с.
163170
  Аполлонов М.К. Ашгилльские трилобиты Казахстана / М.К. Аполлонов; АН Казахской ССР ордена трудового красного знамени Институт геологических наук им. Сатпаева К.И.; Отв. ред. Никитин И.Ф. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 136с.
163171
  Гладилин В.Н. Ашель Центральной Европы / В.Н. Гладилин, В.И. Ситливый. – К., 1990. – 267с.
163172
  Лермонтов М.Ю. Ашик-Кариб / М.Ю. Лермонтов. – Дзауджикау : Гос. изд-во Сев. Осетии, 1953. – 16с.
163173
  Лермонтов Ю М. Ашик-Кариб / Ю М. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1965. – 24с.
163174
   Ашик-Кериб. Балет в 3-х действиях. – Л, 1941. – 96с.
163175
  Усеїнов Т.Б. Ашикська поезія як синтез течій середньовічної кримсько-татарської поезії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 139-141. – ISSN 1608-0599
163176
   Ашимбаев Туймебай Ашимбаевич. – Алма-Ата : Наука, 1988. – 84с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Казахстана)
163177
  Болебалаев О. Ашимджан. / О. Болебалаев. – Кирг., 1963. – 84с.
163178
  Абдумомунов Т. Аширбай / Т. Абдумомунов. – Москва, 1958. – 98 с.
163179
  Соловьев П.Ф. Аширбай и его боевые ленинградские друзья / П.Ф. Соловьев. – Фрунзе, 1966. – 239с.
163180
  Яралов Ю.С. Аштарак / Ю.С. Яралов. – Москва, 1947. – 29 с.
163181
  Ашуг Алескер Ашуг - это значит влюбленный / Ашуг Алескер. – Баку, 1972. – 126с.
163182
  Халілов Н. Ашугська поезія у віршах Набатi // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 292-294. – ISSN 2076-1554
163183
  Бабаев А. Ашхабад : географический очерк / А. Бабаев, Г З. Фрейкин. – Ашхабад, 1957. – 107с.
163184
  Жмуйда В.Б. Ашхабад / В.Б. Жмуйда. – М, 1957. – 72с.
163185
   Ашхабад : фотоальбом. – Москва : Прогресс, 1976. – 79с.
163186
  Караев Х. Ашхабад. / Х. Караев. – Ашхабад, 1974. – 74с.
163187
  Клычмурадов К.К. Ашхабадское землетрясение и помощь народов СССР / К.К. Клычмурадов. – Ашхабад, 1977. – 139с.
163188
  Толстой И.И. Аэды. Античные творцы и носители древнего эпоса / И.И. Толстой. – М., 1958. – 63с.
163189
  Толстой А.Н. Аэлита / А.Н. Толстой. – Москва, 1955. – 143с.
163190
  Толстой А.Н. Аэлита / А.Н. Толстой. – Москва : Советская Россия, 1977. – 192с. – (Библиотечная серия)
163191
  Толстой А.Н. Аэлита / А.Н. Толстой. – Минск, 1978. – 128с.
163192
  Толстой А.Н. Аэлита / А.Н. Толстой. – Горький, 1983. – 143с.
163193
  Толстой А.Н. Аэлита / А.Н. Толстой. – Архангельск, 1983. – 142с.
163194
  Толстой А.Н. Аэлита : Роман. Повести и рассказы / А.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1984. – 94с.
163195
  Толстой А.Н. Аэлита / А.Н. Толстой. – М., 1987. – 159с.
163196
  Толстой А.Н. Аэлита / А.Н. Толстой. – Минск, 1987. – 396с.
163197
  Толстой А.Н. Аэлита / Толстой А.Н. – Донецк, 1988. – 383 с.
163198
  Толстой А.Н. Аэлита. Гиперболоид инженера Гарина / А.Н. Толстой. – Днепропетровск : Промынь, 1977. – 422 с.
163199
  Толстой А.Н. Аэлита. Гиперболоид инженера Гарина / А.Н. Толстой. – Куйбышев, 1983. – 448с.
163200
  Толстой А.Н. Аэлита. Гиперболоид инженера Гарина / А.Н. Толстой. – М., 1983. – 383с.
163201
  Толстой А.Н. Аэлита. Гиперболоид инженера Гарина / А.Н. Толстой. – Москва : Правда, 1986. – 444 с. – (Библиотека фантастики ; Т.2)
163202
  Толстой А.Н. Аэлита. Гиперболоид инженера Гарина : фантастические романы / А.Н. Толстой. – Киев : Веселка, 1987. – 398 с.
163203
  Чернявский Г.Г. Аэрация малых водотоков механическими аэроторами поверхностно-глубинного действия. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.09 / Чернявский Г.Г.; Киев. инж.-строит. ин-т. – Х., 1974. – 24л.
163204
  Серебровский Ф.Л. Аэрация населенных мест / Ф.Л. Серебровский. – Москва, 1985. – 170 с.
163205
  Чудновский А.Ф. Аэро-дистанционно-приземное зондирование сельскохозяйственных полей / А.Ф. Чудновский. – Л, 1985. – 272с.
163206
   Аэроакустика. – Москва : Наука, 1980. – 143 с.
163207
  Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия / К. Купер. – М, 1987. – 193с.
163208
  Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия / К. Купер. – М, 1989. – 222с.
163209
  Евстратова И.Н. Аэробные окислительные процессы в миокарде при экспериментальном ограничении коронарного кровотока и коррекций их пропранолом и резерпином : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.04 / Евстратова И.Н.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 21 с.
163210
  Евстратова Ирина Никифоровна Аэробные окислительные процессы в миокарде при экспериментальном ограничении коронарного кровотока и коррекция их пропранололом и резерпином : Дис... канд. биол.наук: / Евстратова Ирина Никифоровна; КНИИК им. Н.Д.Стражеско. – К., 1986. – 213л. – Бібліогр.:л.172-213
163211
  Виру А.А. Аэробные упражнения / А.А. Виру. – Москва, 1988. – 142с.
163212
  Гинзбург И.П. Аэрогазодинамика / И.П. Гинзбург. – Москва : Высшая школа, 1966. – 404 с.
163213
   Аэрогазодинамика : Труды 1 Сиб. конф. по аэродинамике. 28 июля-2 августа 1969 г. – Новосибирск : Наука, 1973. – 341 с. : илл. – Списки лит. в конце докл.
163214
   Аэрогазодинамика. – Томск, 1987. – 182с.
163215
   Аэрогазодинамика быстропротекающих процессов. – Томск, 1982. – 144с.
163216
   Аэрогазодинамика нестационарных процессов. – Томск, 1983. – 139с.
163217
   Аэрогазодинамика нестационарных процессов. – Томск, 1992. – 176с.
163218
  Островский Э.Я. Аэрогаммаспектрометрический метод поисков месторождений нерадиоактивных руд / Э.Я. Островский. – М., 1977. – 73с.
163219
  Сородум Е.Н. Аэрогдродинамика механических и биологических колебательных систем / Е.Н. Сородум. – М., 1977. – 171с.
163220
  Мартон Э. Аэрогеография / Э. Мартон; под ред. В.А. Буханевича. – Москва : Из-во Иностранной лит-ры, 1950. – 192 с. – с предисловием В.Ф. Павлова
163221
   Аэрогеологическая съемка мелководных зон Каспийского моря. – Л.-М., 1958. – 140с.
163222
   Аэрогеологическая съемка мелководных зон Каспийского моря : сборник. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1958. – 136с.
163223
  Мирошниченко В.П. Аэрогеосъемка / В.П. Мирошниченко. – Москва-Ленинград : Госгеолиздат, 1946. – 303 с.
163224
   Аэрогеофизические методы. – Ленинград, 1976. – 130с.
163225
   Аэрогеофизические методы прогнозирования местрождений урана. – Москва : Атомиздат, 1980. – 129с.
163226
  Акылбаев Ж.С. Аэрогидродинамика и теплообмен тел в потоках конечных размеров : утверждено ученым советом университета в качестве учеб. пособия / Ж.С. Акылбаев ; М-во высшего и среднего спец. образования Казахской ССР ; Карагандинский гос. ун-т. – Караганда : Карагандинский государственный университет, 1984. – 85, [2] с. : илл. – Библиогр.: с. 83-85
163227
  Скорер Р.С. Аэрогидродинамика окружающей среды. / Р.С. Скорер. – М, 1980. – 549с.
163228
  Девнин С.И. Аэрогидродинамический расчет плохообтекаемых судовых конструкций / С.И. Девнин. – Л, 1967. – 224с.
163229
   Аэрогидродинамический шум в технике. – М, 1980. – 336с.
163230
   Аэрогидромеханика. – Москва, 1984. – 351с.
163231
  Борисенко А.И. Аэрогидромеханика. Общие законы / А.И. Борисенко. – Х., 1956. – 212с.
163232
   Аэрогидроупругость. – Москва, 1961. – 101 с.
163233
   Аэрограмма - спекрометрический метод поиска рудных местрождений. – Ленинград, 1977. – 127с.
163234
   Аэрограмма - спектрометрический метод поисков рудных месторождений. – Ленинград, 1977. – 216с.
163235
   Аэрограмма - спектрометрический метод поисков рудных месторождений. – Л, 1977. – 216с.
163236
   Аэрограмма - спектрометрический метод поисков слабопроявленных месторождений урана.. – Ленинград, 1975. – 159с.
163237
   Аэрограмма - спектрометрия в геологии. – Ленинград, 1982. – 371с.
163238
   Аэродинамика. – Москва
4. – 1940. – 462 с.
163239
  Фабрикант Н.Я. Аэродинамика / Н.Я. Фабрикант. – Москва-Ленинград
ч. 1. – 1949. – 624 с.
163240
  Бонни Э.А. Аэродинамика / Э.А. Бонни. – М., 1960. – 672с.
163241
  Прицкер Д.М. Аэродинамика / Д.М. Прицкер, Г.И. Сахаров. – М., 1968. – 310с.
163242
  Мхитарян А.С. Аэродинамика / А.С. Мхитарян. – М., 1970. – 428с.
163243
  Краснов Н.Ф. Аэродинамика / Н.Ф. Краснов. – Москва : Высшая школа, 1971. – 630 с.
163244
  Мхитарян А.М. Аэродинамика / А.М. Мхитарян. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1976. – 446с.
163245
  Краснов Н.Ф. Аэродинамика / Н.Ф. Краснов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.
1. – 1976. – 384с.
163246
  Краснов Н.Ф. Аэродинамика : Учебник для студ. высш. техн. учеб. заведений / Н.Ф. Краснов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа
Ч. 1 : Основы теории. Аэродинамика профиля и крыла. – 1980. – 495с.
163247
  Краснов Н.Ф. Аэродинамика / Н.Ф. Краснов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа
Ч. 2. – 1980. – 416 с.
163248
  Кюхеман Д. Аэродинамика авиационных двигателей / Д. Кюхеман, И. Вебер. – М., 1956. – 388с.
163249
  Хейс У.Д. Аэродинамика больших сверхзвуковых скоростей / У.Д. Хейс. – Москва, 1960. – 15 с.
163250
  Хейс У.Д. Аэродинамика больших сверхзвуковых скоростей / У.Д. Хейс. – Москва, 1960. – 15с.
163251
  Гошек И. Аэродинамика больших скоростей / И. Гошек. – М, 1954. – 548с.
163252
  Карафоли Е. Аэродинамика больших скоростей / Е. Карафоли. – Москва, 1960. – 740 с.
163253
  Мельников П А. Аэродинамика больших скоростей / П А. Мельников. – М., 1961. – 424с.
163254
  Хилтон У.Ф. Аэродинамика больших скоростей. / У.Ф. Хилтон. – Москва, 1955. – 504с.
163255
  Аржаников Н.С. Аэродинамика больших скоростей. / Н.С. Аржаников, Г.С. Садекова. – Москва : Высшая школа, 1965. – 559 с.
163256
   Аэродинамика в вопросах и задачах. – М, 1985. – 759с.
163257
   Аэродинамика вентиляции / Я.А. Гусенцова, О.В. Епифанова, Н.Д. Андрийчук, Е.Н. Кондауров, А.В. Вялых; Мин-во образования и науки Украины; Восточноукраинский нац. ун-т им. Вл. Даля; Авт.: Гусенцова Я.А., Епифанова О.В., Андрийчук Н.Д., Кондауров Е.Н., Вялых А.В. – Луганск : В-во СНУ им. В. Даля, 2005. – 144с. – ISBN 966-590-518-Х
163258
  Копылов Г.Н. Аэродинамика вертолетов. / Г.Н. Копылов. – Л., 1962. – 116с.
163259
  Абрамовский Е.Р. Аэродинамика ветродвигателей. / Е.Р. Абрамовский. – Днепропетровск, 1987. – 219с.
163260
  Абрамовский Е.Р. Аэродинамика гиперзвуковых аппаратов. / Е.Р. Абрамовский, Н.Н. Лычагин. – Днепропетровск, 1982. – 120 с.
163261
   Аэродинамика диффузоров в и выхлопных патрубков турбомашин.. – Киев : Изд-во АН УССР, 1960. – 188 с. : илл. – Библиогр. : с. 185-186
163262
   Аэродинамика закрученой струи. – М, 1977. – 240с.
163263
  Байдаков В.Б. Аэродинамика и динамика полета летательных аппаратов : учебное пособие / В.Б. Байдаков , А.С. Клумов. – Москва : Машиностроение, 1979. – 344 с. : ил.
163264
  Сабуров Э.Н. Аэродинамика и конвективный теплообмен в циклонных нагревательных устройствах / Э.Н. Сабуров. – Л., 1982. – 239с.
163265
  Зоншайн С.И. Аэродинамика и конструкция летательных аппаратов. Уч. для несамолетных спец. авиац. вузов / С.И. Зоншайн. – М., 1966. – 363с.
163266
  Качанова И.В. Аэродинамика и конструкция пилотируемых летательных аппаратов / И.В. Качанова. – М.
1. – 1972. – 161с.
163267
  Струминский В.Я. Аэродинамика и молекулярная газовая динамика. / В.Я. Струминский. – Москва : Наука, 1985. – 240 с.
163268
   Аэродинамика и тепломассоперенос. – Алма-Ата, 1992. – 78с.
163269
  Жанабаев З.Ж. Аэродинамика и теплообмен цилиндра и шара при струйном обтекании : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 053 / Жанабаев З.Ж.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 19л.
163270
  Терещенко Ю.М. Аэродинамика компрессорных решеток / Ю.М. Терещенко. – М., 1979. – 118с.
163271
  Карафоли Е. Аэродинамика крыла самолета / Е. Карафоли. – Москва, 1956. – 479 с.
163272
  Эшли Х. Аэродинамика крыльев и корпусов летательных аппаратов / Х. Эшли, М. Лэндал. – М., 1969. – 319с.
163273
   Аэродинамика крыльев и профилей для до- , около- и сверхзвуковых скоростей, 1973. – 109с.
163274
   Аэродинамика крыльев и профилей для до-, около- и сверхзвуковых скоростей, 1971. – 74с.
163275
   Аэродинамика крыльев малого удлинения и крыльев изменяемой геометрии, 1970. – 51с.
163276
   Аэродинамика летательных аппаратов. – М, 1982. – 102с.
163277
  Аржаников Н.С. Аэродинамика летательных аппаратов / Н.С. Аржаников, Г.С. Садекова. – Москва, 1983. – 359с.
163278
  Графский И.Ю. Аэродинамика лопаточных машин. Учебное пособие / И.Ю. Графский. – Днепропетровск, 1983. – 51с.
163279
  Воробьев Н.Ф. Аэродинамика несущих поверхностей в установившемся потоке / Н.Ф. Воробьев. – Новосибирск : Наука, 1985. – 239 с.
163280
  Швец А.И. Аэродинамика несущих форм. / А.И. Швец, И.Т. Швец. – К, 1985. – 263с.
163281
  Ковтуненко В.М. Аэродинамика орбитальных космических аппаратов / В.М. Ковтуненко. – К., 1977. – 156с.
163282
  Ушаков К.А. Аэродинамика осевых вентиляторов и элементы их конструкций. / К.А. Ушаков. – М., 1960. – 423с.
163283
  Курышев А.П. Аэродинамика осесимметричных тел, движущихся в бесстолкновительной плазме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Курышев А.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Мат.-мех. фак. – Ленинград, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
163284
  Сайковский М.И. Аэродинамика отрывных диффузоров турбомашин. (Газодинамические исследования и разработка полуэмпир. метода расчета и проектирования) : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 273 / Сайковский М.И. ; АН УССР , Объедин. ученый совет техн. наук. – Киев, 1969. – 39 с. – Бібліогр.:с.37-39
163285
  Краснов Н.Ф. Аэродинамика отрывных течений / Н.Ф. Краснов. – Москва : Высшая школа, 1988. – 351 с.
163286
  Графский И.Ю. Аэродинамика плохообтекаемых тел. Учеб. пособие / И.Ю. Графский, М.И. Казакевич. – Днепропетровск, 1983. – 115с.
163287
  Лойцянский Л.Г. Аэродинамика пограничного слоя / Л.Г. Лойцянский. – Ленинград; Москва : ОГИЗ, 1941. – 412с.
163288
  Идельчик И.Е. Аэродинамика промышленных аппаратов : (подвод, отвод и равномерная раздача потока) / И.Е. Идельчик. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1964. – 287 с. – Библиогр.: с. 284-287
163289
   Аэродинамика проточной части паровых и газовых турбин.. – М, 1958. – 248с.
163290
  Гаркуша А.В. Аэродинамика прточной части паровых турбин / А.В. Гаркуша. – М., 1983. – 184с.
163291
  Виноградов И.Н. Аэродинамика птиц-парителей / И.Н. Виноградов. – Москва, 1951. – 128 с.
163292
  Калихман Л.Е. Аэродинамика разреженного газа / Л.Е. Калихман, 1961. – 187с.
163293
  Киселев С.П. Аэродинамика ракет / С.П. Киселев. – М, 1962. – 94с.
163294
   Аэродинамика ракет. – М, 1968. – 772с.
163295
  Петров К.П. Аэродинамика ракет / К.П. Петров. – М., 1977. – 136с.
163296
   Аэродинамика ракет. – Москва : Мир
1. – 1989. – 424 с.
163297
   Аэродинамика ракет. – Москва : Мир
2. – 1989. – 510 с.
163298
  Горелов Д.Н. Аэродинамика решеток в нестационарном потоке / Д.Н. Горелов. – Новосибирск, 1971. – 272с.
163299
  Горелов Д.Н. Аэродинамика решеток осевых турбомашин в нестанционарном потоке : Автореф... докт. техн.наук: / Горелов Д. Н.; АН СССР, Сиб. отд. – Новосисибирск, 1966. – 17л.
163300
  Гостелоу Д.П. Аэродинамика решеток турбомашин / Д.П. Гостелоу. – М, 1987. – 391с.
163301
  Остославский И.В. Аэродинамика самолета / И.В. Остославский. – М., 1957. – 560с.
163302
  Шлихтинг Г. Аэродинамика самолета = Aerodynamik des Flugzeuges : техн. перевод / Шлихтинг Г., Трукенбродт Е. ; [пер. с нем. Н.А. Мальмберг ; ред. Р.И. Штейнберг] ; Отделение науч.-техн. информации. – [Б. м.] : Изд. отдел ЦАГИ
Ч. В : Аэродинамика крыла. – 1975. – 99 с. : ил., табл. – Парал. назв. на нем. яз. – Библиогр.: с. 98-99 и в конце гл.
163303
  Васин И.С. и др. Аэродинамика самолета ИЛ-76Т / И.С. и др. Васин. – Москва, 1983. – 165с.
163304
   Аэродинамика самолета Ту-154. – М, 1977. – 304с.
163305
  Лигум Т.И. Аэродинамика самолёта Ту-154Б / Т.И. Лигум. – М., 1985. – 363с.
163306
  Бюшгенс Г.С. Аэродинамика самолета. Динамика продольного и бокового движения / Г.С. Бюшгенс, Р.В. Студнев. – Москва, 1979. – 350с.
163307
   Аэродинамика самолетов вертикального и укороченного взлета и посадки, 1970. – 34с.
163308
   Аэродинамика самолетов вертикального и укороченного взлета и посадки. – 4-е доп. – Москва, 1977. – 43с.
163309
   Аэродинамика сверхзвуковых самолетов. – 3-е изд. доп. – Москва, 1966. – 62с.
163310
  Ферри А. Аэродинамика сверхзвуковых течений / А. Ферри. – Москва, 1953. – 464 с.
163311
  Швец А.И. Аэродинамика сверхзвуковых форм / А.И. Швец. – М, 1987. – 207с.
163312
   Аэродинамика силовых установок летательных аппаратов, 1971. – 98с.
163313
  Золотов С.С. Аэродинамика судовой вентиляции / С.С. Золотов. – Л., 1967. – 312с.
163314
  Филиппов Б.В. Аэродинамика тел в верхних слоях атмосферы / Б.В. Филиппов. – Л, 1973. – 127с.
163315
  Краснов Н.Ф. Аэродинамика тел вращения / Н.Ф. Краснов. – Москва, 1958. – 560 с.
163316
  Краснов Н.Ф. Аэродинамика тел вращения / Н.Ф. Краснов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1964. – 572 с.
163317
  Антонов В.А. Аэродинамика тел со вдувом / В.А. Антонов. – Томск : Издательство Томского университета, 1990. – 192 с.
163318
  Шурыгин В.М. Аэродинамика тел со струями. / В.М. Шурыгин. – М, 1977. – 199с.
163319
   Аэродинамика турбин и компрессоров. – М, 1968. – 743с.
163320
  Нилсен Дж. Аэродинамика управляемых снарядов. / Дж. Нилсен. – М., 1962. – 474с.
163321
   Аэродинамика химических реактивов. – Новосибирск, 1976. – 151с.
163322
   Аэродинамика химических реактивов с неподвижными слоями катализатора. – Новосибирск, 1985. – 172с.
163323
  Котелкин В.Д. Аэродинамика химических реакторов с неподвижным слоем катализатора : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Котелкин В.Д.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т теорет. и прикладной механики. – Новосибирск, 1980. – 16л.
163324
   Аэродинамика частей самолета при больших скоростях. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1959. – 702 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – (Аэродинамика больших скоростей и реактивная техника)
163325
   Аэродинамика, тепло- и массообмен в дисперсных потоках (Применительно к процессам сушки угля во взвешенном состоянии). – Москва : Наука, 1967. – 124 с.
163326
  Фабрикант Н.Я. Аэродинамика. Общий курс / Н.Я. Фабрикант. – Москва : Наука, 1964. – 814 с.
163327
  Бонни Е.А. Аэродинамика. Теория реактивных двигателей. Конструкция и практика проектирования / Е.А. Бонни. – М., 1959. – 730с.
163328
   Аэродинамика: Плоские и осесимметричные течения жидкости. – Саратов, 1988. – 132с.
163329
   Аэродинамическая интерференция при обтекании пространственных тел : Сб. науч. тр. – Новосибирск : ИТПМ АН СССР, 1980. – 99 с.
163330
  Мизонов В.Е. Аэродинамическая классификация порошков. / В.Е. Мизонов, С.Г. Ушаков. – М., 1989. – 158с.
163331
  Мунин А.Г. и др. Аэродинамические источники шума / А.Г. и др. Мунин. – М., 1981. – 248с.
163332
  Жуковский М.И. Аэродинамические методы профилирования решеток турбомашни : Автореф... дкот. техн.наук: / Жуковский М. И.; МВО СССР, Лен. политехн. ин-т. – Ленинград, 1959. – 18л.
163333
  Швайковский И. Аэродинамические особенности насекомых. / И. Швайковский, 1937. – 77-80с.
163334
  Белоцерковский С.М. Аэродинамические производные летательного аппарата и крыла при дозвуковых скоростях / С.М. Белоцерковский. – М., 1975. – 424с.
163335
  Поуп А. Аэродинамические трубы больших скоростей / А. Поуп, К. Гойн. – Москва, 1968. – 504 с.
163336
   Аэродинамические установки института механики Московского университета. – М, 1985. – 44с.
163337
  Вотяков В.Д. Аэродинамические характеристики крыла и самолета / В.Д. Вотяков
2. – 1956. – 184с.
163338
  Кузнецов А.В. Аэродинамические характеристики профиля в органическом потоке : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Кузнецов А. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1976. – 165л. – Бібліогр.:л.149-165
163339
   Аэродинамические характеристики ступеней тепловых турбин. – Л, 1980. – 263с.
163340
  Бутко А.С. Аэродинамический метод измерения ветра в мезосфере и нижней термосфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Бутко А.С.; Ин-т экспериментальной метеорологии. – Обнинск, 1974. – 25л.
163341
  Виноградов Б.В. Аэродинамический мониторинг экосистем / Б.В. Виноградов; Отв. ред.: Н.Т.Нечаева. – Москва : Наука, 1984. – 320с.
163342
  Бронин С.Я. Аэродинамический нагрев передней точки затупленного тела при гиперзвуковом обтекании : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 024 / Бронин С.Я. ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1971. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
163343
  Жуковский М.И. Аэродинамический расчет потока в осевых турбомашинах / М.И. Жуковский. – Ленинград, 1967. – 288с.
163344
  Повх И.Л. Аэродинамический эксперимент в машиностроении / И.Л. Повх. – М-Л, 1959. – 396с.
163345
  Повх И.Л. Аэродинамический эксперимент в машиностроении / И.Л. Повх. – 2-е изд., доп. и испр. – М-Л, 1965. – 480с.
163346
   Аэродинамическое совершенствование лопаточных аппаратов паровых и газовых турбин. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 340 с.
163347
  Ионин С.Н. Аэродром в степи / С.Н. Ионин. – М., 1989. – 109с.
163348
  Киенко Д. Аэродромное строительство на территории Западной Беларуси 1940-1943 гг. // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 2 (134). – С. 114-123. – ISSN 1606-0219
163349
  Комаров А.П. Аэрожинамика решеток профилей. / А.П. Комаров. – Куйбышев, 1984. – 78с.
163350
  Грин Х Аэрозоли -- пыли, дымы и туманы. / Х Грин, В. Лейн. – Л., 1969. – 428с.
163351
  Грин Х Аэрозоли -- пыли, дымы и туманы. / Х Грин, В. Лейн. – Л., 1972. – 427с.
163352
  Сигал Аэрозоли - наши жрузья, наши враги / Сигал, С.С. Духин. – М, 1975. – 63с.
163353
  Дерягин Б.В. Аэрозоли / Б.В. Дерягин. – Москва, 1961. – 32с.
163354
  Райст П. Аэрозоли / П. Райст. – Москва, 1987. – 278с.
163355
   Аэрозоли в защите растений : Научные труды. – Москва : Колос, 1982. – 200с.
163356
  Коротких Г.И. Аэрозоли в растениеводстве. / Г.И. Коротких. – М., 1967. – 127с.
163357
  Коротких Г.И. Аэрозоли в растениеводстве. / Г.И. Коротких. – М., 1967. – 127с.
163358
   Аэрозоли и их применение. – Москва : Изд-во М-ва с.-х. СССР, 1959. – 228 с.
163359
  Петрянов-Соколов Аэрозоли. / Петрянов-Соколов, А.Г. Сутугин. – М., 1989. – 142с.
163360
  Лебединец В.Н. Аэрозоль в верхней атмосфере и космическая пыль. / В.Н. Лебединец. – Л., 1981. – 272с.
163361
   Аэрозоль и климат. – Ленинград, 1991. – 531с.
163362
  Кондратьев К.Я. Аэрозольные модели атмосферы / К.Я. Кондратьев. – М, 1981. – 104с.
163363
  Володин Е.М. Аэрозольный блок в климатической модели ИВМ РАН / Е.М. Володин, С.В. Кострыкин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 8. – С. 5-17 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0130-2906
163364
  Заведнюк В.Ф. Аэрозольный метод борьбы с вредителями в лесах Подолья : автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Заведнюк В.Ф. – Киев, 1966. – 27 с.
163365
  Сухов В.И. Аэрокартография наших дней / В.И. Сухов. – Москва : Знание, 1963. – 46 с. – (Геология и география = Новое в жизни, науке, технике ; № 12 ; № 24)
163366
  Нгуен Минь Фу Аэроклиматическая характеристика муссонов Индокитая : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Нгуен Минь Фу; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1971. – 12л.
163367
   Аэроклиматический атлас -справочник характеристик циркуляции атмосферы над Южным полушарием. – Москва
т.1, ч.2. – 1978. – 56 с.
163368
   Аэроклиматический атлас северного полушария. – Ленинград, 1963. – 213с.
163369
   Аэроклиматический атлас СССР. – Ленинград, 1958. – 142с.
163370
  Гаврилова З.И. Аэроклиматический атлас тропопаузы южного полушария и температурного поля атмосферы Земли / З.И. Гаврилова, В.И. Чуприна. – Ленинград, 1968. – 273с.
163371
   Аэроклиматический атлас характеристик ветра свободной атмосферы над СССР. – Москва, 1973. – 109с.
163372
   Аэроклиматический атлас характеристик ветра Северного полушария. – Москва, 1963. – 168с.
163373
   Аэроклиматический атлас характеристик циркуляции свободной атмосферы над Южным полушарием. – Москва
т.1, ч.1. – 1978. – 201 с.
163374
   Аэроклиматический справочник Австралии, Новой Гвинеи и Новой Зеландии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 350с.
163375
   Аэроклиматический справочник Антарктиды. – Ленинград : ГИМИЗ
Кн. 1. – 1967. – 380 с.
163376
   Аэроклиматический справочник Антарктиды. – Ленинград : ГИМИЗ
Кн. 2. – 1967. – 216 с.
163377
   Аэроклиматический справочник Африки (южное полушарие). – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 425с.
163378
   Аэроклиматический справочник океанов Южного Полушария. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 461с.
163379
   Аэроклиматический справочник среднего ветра над СССР. – Москва, 1972. – 97с.
163380
   Аэроклиматический справочник характеристик ветра в узлах координатной сетки северного полушария на изобарических поверхностях. – Москва, 1965. – 172с.
163381
   Аэроклиматический справочник характеристик ветра в узлах координатной сетки Южного полушария на изобарических поверхностях. – Москва : Гидрометеоиздат, 1972. – 112 с.
163382
   Аэроклиматический справочник Южной Америки. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 288с.
163383
  Гаврилова Л.А. Аэроклиматология / Л.А. Гаврилова. – Л., 1982. – 155с.
163384
  Андроников В.Л. Аэрокосмичекие методы изучения почв : Монография / В.Л. Андроников. – Москва : Колос, 1979. – 280с.
163385
   Аэрокосмическая информация как источник ресурсного картографирования : сборник. – Иркутск : СО АН СССР, 1979. – 150с.
163386
  Фивенский Ю.И. Аэрокосмическая фотография : учеб. пособ. / МГУ им. М.В. Ломоносова ; Географический ф-т ; Ю.И. Фивенский, М.К. Наумкин. – Москва : Московский университет
основы фотометрии и структурометрии. – 1987. – 140 с.
163387
   Аэрокосмические и геолого-геофизические исследования закрытых платформенных территорий. – Москва : Недра, 1986. – 238с.
163388
   Аэрокосмические и кратографические методы в исследовании окружающей среды : (Тезисы докладов секция IV VII съезда Географического общества СССР. – Ленинград, 1980. – 126с.
163389
   Аэрокосмические и наземные исследования динамики природных процессов Сибири. – Иркутск, 1984. – 192с.
163390
  Трофимов Д.М. Аэрокосмические исследования в зарубежных странах и использование их результатов в геологии / Д.М. Трофимов. – М, 1976. – 41с.
163391
  Книжников Ю.Ф. Аэрокосмические исследования динамики географических явлений : монография / Ю.Ф. Книжников, В.И. Кравцова. – Москва : Московский университет, 1991. – 206 с. – ISBN 5-211-01624-6
163392
   Аэрокосмические исследования земли - обработка видеоинформации на ЭВМ. – Москва : Недра, 1978. – 248с.
163393
   Аэрокосмические исследования Земли. – М, 1979. – 303с.
163394
  Сумарокова В.В. Аэрокосмические исследования и водный баланс дельты реки Или / В.В. Сумарокова. – Спб., 1992. – 160с.
163395
   Аэрокосмические исследования на региональном этапе геологоразведочных работ на нефть и газ. – М, 1988. – 158с.
163396
  Оруджева Д.С. Аэрокосмические исследования нефтегазоносных территорий / Д.С. Оруджева. – М, 1982. – 76с.
163397
  Кондратьев К.Я. Аэрокосмические исследования почв и растительности / К.Я. Кондратьев, В.В. Козодеров, П.П. Федченко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 232с.
163398
   Аэрокосмические исследования природных рессурсов Сибири. – Новосибирск : Наука, 1988. – 164с.
163399
  Аковецкий В.И. Аэрокосмические исследования природных ресурсов / В.И. Аковецкий. – Москва : Знание, 1986. – 47с. – Издается ежемесячно с 1966 г. – (Науки о земле ; № 9 ; Новое в жизни, науке, технике. Подписная научно-популярная серия)
163400
   Аэрокосмические исследования природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока : сборник научных трудов. – Новосибирск, 1979. – 155с.
163401
  Брюханов А.В. Аэрокосмические методы в географических исследованиях : учебное пособие / А.В. Брюханов, Г.В. Господинов, Ю.Ф. Книжников. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1982. – 231с.
163402
   Аэрокосмические методы в географических исследованиях Сибири и Дальнего Востока. – Иркутск, 1981. – 146с.
163403
  Попова В.Б. Аэрокосмические методы в географических исследованиях: уч. пособие / В.Б. Попова. – Саратов
ч. 1. – 1984. – 78с.
163404
   Аэрокосмические методы в геоэкологии. – Киев : Наукова думка, 1992. – 205 с.
163405
  Садов А.В. Аэрокосмические методы в гидрогеологии и инженерной геологии / А.В. Садов, А.Л. Ревзон. – Москва : Недра, 1979. – 223с.
163406
  Садов А.В. Аэрокосмические методы в инженерной геодинамике / А.В. Садов. – Москва : Недра, 1988. – 206с.
163407
   Аэрокосмические методы в исследовании окружающей среды : (Сборник научных трудов). – Ленинград, 1980. – 154с.
163408
   Аэрокосмические методы в почвоведении и их использование в сельском хозяйстве : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1990. – 247с.
163409
   Аэрокосмические методы в социально-экономической географии : учебно-методическое пособие. – Москва : Московский университет, 1983. – 203с.
163410
  Смирнов Л.Е. Аэрокосмические методы географических исследований / Л.Е. Смирнов. – Ленинград : ЛГУ, 1975. – 303с.
163411
  Сердюков В.М. Аэрокосмические методы географических исследований / В.М. Сердюков, Г.А. Патыченко, Д.А. Синельников. – Москва : Недра, 1987. – 222с.
163412
   Аэрокосмические методы геологического изучения шельфа. – Ленинград : Недра, 1985. – 276с.
163413
  Андроников В.Л. Аэрокосмические методы изучения почв / В.Л. Андроников; Егоров В.В., Ливеровский Ю.А. – Москва : Колос, 1979. – 280с.
163414
  Садов А.В. Аэрокосмические методы поисков подземных вод. / А.В. Садов. – М., 1985. – 144с.
163415
   Аэрокосмические методы при комплексном изучении рудных провинций. – Москва, 1985. – 75с.
163416
   Аэрокосмические съемки при изучении глубинного строения регионов СССР : сборник научных трудов. – Ленинград : ВСЕГЕИ, 1990. – 131с.
163417
   Аэрокосмические съемки при прогнозировании и поисках полезных ископаемых. – Ленинград, 1985. – 77с.
163418
  Межеловский Н.В. Аэрокосмический мониторинг геологической среды. / Н.В. Межеловский. – М, 1988. – 62с.
163419
  Рудько Г.И. Аэрокосмический мониторинг экологической ситуации техногенно перегруженных промышленных регионов / Г.И. Рудько, Н.З. Маняк, В.И. Пикулик // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 6. – С. 24-30 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
163420
   Аэрокосмическое изучение сейсмоопасных зон. – Москва, 1988. – 131с.
163421
   Аэрокосмическое исследование в комплексном решении нефтегеологических задач. – Киев, 1992. – 153с.
163422
   Аэрокосмичесоке изучение современных и новейших тектонических процессов. – Москва, 1988. – 133с.
163423
  Викторов С.В. Аэроландшафтная индикация последствий деятельности человека в пустынях. / С.В. Викторов. – Москва : Недра, 1973. – 57с.
163424
   Аэроландшафтно-индикационные методы при региональных инженерно-геологических исследованиях. – Москва, 1981. – 203с.
163425
  Воронцов Петр Алексеевич Аэрологические исследования пограничного слоя атмосферы : Автореф... д-ра геогр.наук: / Воронцов Петр Алексеевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 39л. – Бібліогр.:с.37-39
163426
  Моисес Лусиано Амаро Аргуэс Аэрологические исследования пограничного слоя атмосферы над островом Куба. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Моисес Лусиано Амаро Аргуэс; Одесский гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1984. – 20л.
163427
  Зайченко В.А. Аэрологические приборы, производство аэрологических наблюдений и подготовка к ним : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зайченко В.А.; МВО-СССР.Одесский гидрометеорологический ин-т. – Одесса, 1951. – 8л.
163428
  Волеваха В.А. Аэрологическое исследование суховеев на Украине : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 698 / Волеваха В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 26 с.
163429
  Волеваха В.А. Аэрологическое исследование суховеев на Украине : Автореф... канд. географ.наук: 698 / Волеваха В.А.; КГУ. – К., 1967. – 26л.
163430
  Волеваха В.А. Аэрологическое исследование суховеев на Украине : Дис... канд. географ.наук: / Волеваха В. А.; Укр. НИИ гидрометеорологии. – К., 1967. – 201л. – Бібліогр.:л.176-201
163431
  Молчанов П.А. Аэрология : Пособие для вузов / П.А. Молчанов. – Москва : ОГИЗ, 1931. – 343с.
163432
  Молчанов П.А. Аэрология / П.А. Молчанов. – Л.-М., 1938. – 408с.
163433
  Калиновский А.Б. Аэрология / А.Б. Калиновский, Н.З. Пинус. – Л, 1951. – 452с.
163434
  Калиновский А.Б. Аэрология / А.Б. Калиновский, Н.З. Пинус. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч.1 : Методы аэрологических измерений. – 1961. – 518с.
163435
  Белинский В.А. Аэрология : Учебное пос. для техникумов / В.А. Белинский, В.А. Побияхо. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 464 с.
163436
  Пинус Н.З. Аэрология / Н.З. Пинус, С.М. Шметер. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 2 : Физика свободной атмосферы. – 1965. – 351с.
163437
  Зайцева Н.А. Аэрология / Н.А. Зайцева, В.И. Шляхов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 288с.
163438
  Зайцева Н.А. Аэрология : Учебник для техникумов / Н.А. Зайцева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 324с.
163439
  Медведев И.И. Аэрология калийных рудников / И.И. Медведев, А.Е. Красоштейн. – Свердловск, 1990. – 249с.
163440
  Павлов Н.Ф. Аэрология, радиометрология и техника безопасности / Н.Ф. Павлов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 432с.
163441
  Танатар И.Я. Аэрология. Метод шаров-пилотов, наблюдаемых с одного пункта. / И.Я. Танатар. – М., 1948. – 347с.
163442
   Аэромагнитная съемка в геологии. – Москва, 1963. – 124с.
163443
   Аэромагнитная съемка при региональных тектонических исследованиях. – Ленинград, 1973. – 80с.
163444
  Матушкин Б.А. Аэромагнитные исследования глубинного строения земной коры на Кавказе и в западной части Средней Азии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 051 / Матушкин Б.А.; Моск. гос. ун-т. Кафедра геофизики. – М., 1969. – 17л.
163445
   Аэромагнитные методы в геофизике. – Москва : Мир, 1966. – 224с.
163446
   Аэрометоды в географии. – Москва, 1974. – 31с.
163447
   Аэрометоды в геологии Казахстана. – Алма-Ата, 1977. – с.
163448
  Баранова А.И. Аэрометоды в геологических исследованиях / А.И. Баранова, Чижова-Ореус. – М, 1971. – 48с.
163449
  Попова В.Б. Аэрометоды в геоморфологических исследованиях. : Учебное пособие / В.Б. Попова; Под ред.Лебедева В.Г. – Саратов, 1968. – 96с.
163450
   Аэрометоды географических исследований : [ Тезисы докл. – Москва, 1972. – 39 с.
163451
   Аэрометоды геологических исследований. – Ленинград, 1971. – 703с.
163452
  Гальперов Г.В. Аэрометоды геологического изучения районов двухъярусного строения : (на примере Тургайского прогиба) / М-во геологии СССР, Всесоюз. аэрогеол. науч.-произв. объединение "Аэрогеология". Лаб. аэрометодов ; Г.В. Гальперов, А.В. Перцов, Н.А. Брусничкина. – Ленинград : Недра, 1979. – 111 с.
163453
  Самойлович Г.Г. Аэрометоды изучения лесов / Г.Г. Самойлович, 1959. – С. 257-264. – Вырезка
163454
   Аэрометоды изучения местности : сборник. – Москва : МФГО, 1973. – 32с.
163455
   Аэрометоды изучения природной среды : сборник. – Москва : МФГО, 1975. – 41с.
163456
   Аэрометоды изучения природных ресурсов : сборник / Под ред. Кудрицкого Д.М., Самойловича Г.Г. – Москва : Госиздат географической лит-ры, 1962. – 328с.
163457
  Садов А.В. Аэрометоды изучения селей / А.В. Садов. – Москва : Недра, 1972. – 126с.
163458
   Аэрометоды исследования местности. – Москва : Недра, 1966. – 115с.
163459
   Аэрометоды при географических и инженерных изысканиях в СССР. – Москва, 1976. – 38с.
163460
  Петрусевич М.Н. Аэрометоды при геологических исследованиях. / М.Н. Петрусевич. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 407с.
163461
  Михайлов А.Е. Аэрометоды при геологических исследованиях: : Учеб. пособие / А.Е. Михайлов, Н.С. Рамм. – Москва : Недра, 1975. – 198с.
163462
   Аэрометоды при геологической съемке и поисках полезных ископаемых. – Москва
1. – 1964. – 464с.
163463
   Аэрометоды при геологической съемке и поисках полезных ископаемых. – Москва : Недра
Т. 2. Вып. 2 : Региональные очерки. Средняя Азия и Казахстан/ Науч. рук. и гл. ред. Г.Ф.Лунгерсгаузен; Ред. выпуска Ю.Я.Кузнецов, Л.Б. Аристархова. – 1964. – 143с. : Ил. – Библиогр.: с.59-60
163464
   Аэрометоды при геологической съемке и поисках полезных ископаемых. – Москва, 1968. – 129с.
163465
   Аэрометоды при поисках полезных ископаемых и геологическом картировании. – Москва;ленинград, 1964. – 104с.
163466
  Прицкер Д.М. Аэромеханика / Д.М. Прицкер, турьян. – Москва, 1960. – 280 с.
163467
   Аэромеханика :Сборник статей. – М, 1976. – 330с.
163468
   Аэромеханика :Сборник статей. – М, 1976. – 330с.
163469
  Байдаков В.Б. Аэромеханика летательных аппаратов / В.Б. Байдаков, Иванов-Эмин. – М., 1985. – 410с.
163470
   Аэромеханика ракет и гиперзвуковых летательных аппаратов. – М, 1960. – 46с.
163471
   Аэромеханика сверхзвукового обтекания тер вращения степенной формы. – М, 1975. – 184с.
163472
   Аэромеханическая и газовая динамика. – Москва, 1976. – 296 с.
163473
  Горлин С.М. Аэромеханические измерения / С.М. Горлин. – Москва, 1964. – 720с.
163474
  Шваб В.А. Аэромеханические методы в технологии производства порошковой продукции: уч. пособие. / В.А. Шваб. – Томск, 1984. – 160с.
163475
  Белов М.И. Аэромобильные операции армии США / М.И. Белов. – М., 1977. – 141с.
163476
  Родзин В.И. Аэромониторинг гидросферы. / В.И. Родзин. – Ростов -на-Дону, 1983. – 51с.
163477
  Павлов И.М. Аэронавигационное оборудование аэрофотосъемочных самолетов : учеб. пособ. (для студ. спец. 1303 Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии) / И.М. Павлов. – Новосибирск : НИИГАиК, 1986. – 83 с.
163478
  Комков А.М. Аэронавигационные карты США / А.М. Комков. – М., 1958. – 66с.
163479
   Аэрономические реакции в верхней атмосфере. – Москва, 1968. – 152с.
163480
  Николе М. Аэрономия / М. Николе. – М., 1964. – 300с.
163481
  Кошелев Владимир Васильевич и др. Аэрономия мезосферы и нижней термосферы / Владимир Васильевич и др. Кошелев. – М., 1983. – 183с.
163482
  Брасье Г. Аэрономия средней атмосферы : Химия и физика стратосферы и мезосферы / Г. Брасье, С. Соломон; Пер. Л.Д, Морозовой, под ред.А.Д. Данилова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 416с.
163483
  Гурина Н.С. Аэропалинологические исследования и региональные особенности поллинозов. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Гурина Н.С.; МГУ. – Саратов, 1979. – 16л.
163484
  Рынин Н.А. Аэроплан. / Н.А. Рынин. – Пб., 1923. – 85с.
163485
  Хейли А. Аэропорт / А. Хейли. – Кишинев, 1980. – 559с.
163486
  Хейли А. Аэропорт / А. Хейли. – Москва, 1990. – 457с.
163487
  Хейли А. Аэропорт : Роман / Пер. с англ. Т. Кудрявцевой, Т. Озерской ; Артур Хейли. – Москва : АСТ, 1999. – 480с. – ISBN 5-237-03351-2
163488
  Хейли А. Аэропорт = Airport / Артур Хейли; На англ. яз. – Москва : Айрис-пресс, 2003. – 320с. – (Читаем в оригинале). – ISBN 5-8112-0263-6
163489
  Солнцев Р. Аэропорт "Медведь" / Р. Солнцев. – М., 1987. – 331с.
163490
  Хейли А. Аэропорт. / А. Хейли. – Минск, 1989. – 496с.
163491
  Хейли А. Аэропорт. / А. Хейли. – Минск, 1989. – 496с.
163492
  Хейли А. Аэропорт. / А. Хейли. – Калининград, 1991. – 496с.
163493
  Хейли А. Аэропорт. / А. Хейли. – Запорожье, 1993. – 398с.
163494
   АэропортТАСС сообщает : Аэропорт // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 3. – С. 24-26 : Фото
163495
   Аэропорты будущего, или что нас ждет в 2020 году // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 3 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
163496
   Аэропорты предпочитают решения AMADEUS // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 3 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
163497
  Чичкина Светлана Аэропроты Москвы: рокировка лидеров : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 28-29 : Фото
163498
   Аэрорадиогеохимическое картирование. – Ленинград, 1983. – 104с.
163499
   Аэросил, его свойства, применение и технические условаия. – Львов, 1965. – 35с.
163500
  Романов Н.Н. Аэросиноптическое исследование адвективных похолоданий в Средней Азии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романов Н. Н.; АН УзССР, ин-т матем. и механ. – Ташкент, 1952. – 15л.
163501
  Вельцер В. Аэроснимки в военном деле / В. Вельцер. – Москва, 1990. – 287с.
163502
  Райттила Ханну Аэростат "Финляндия" : повесть // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 138-157. – ISSN 1130-6545
163503
  Афанасьев Н.Т. Аэростатное зондирование атмосферы / Н.Т. Афанасьев, Ю.М. Здорик. – Ленинград, 1974. – 140с.
163504
  Никольский Г Аэростатные исследования радиационного режима тропосферы и нижней стратоферы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никольский Г, А.; ЛГУ. – Л., 1970. – 16л.
163505
   Аэростаты в атмосфере Венеры. – Киев, 1985. – 134с.
163506
  Бонч-Бруевич Аэросъемка и ее практическое значение / Бонч-Бруевич. – кн.3. – Москва : Главлит, 1927. – 61с.
163507
   Аэросъемка и ее применение : труды 9 Всесоюзного совещания по аэросъемке Ленинград, 15-20 марта 1965 г. – Ленинград : Наука, 1967. – 416с.
163508
  Гавеман А.В. Аэросъемка и исследование природных ресурсов / А.В. Гавеман; Ред. Федорович Б.А. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1937. – 286с.
163509
   Аэротермооптика и лучеводы : Мат-лы 1-й Всес.конф. по аэротермооптике. – Минск, 1970. – 251 с.
163510
  Крючков В.В. Аэротехногенное воздействие на экосистемы Кольского Севера / В.В. Крючков, Т.Д. Макарова; АН СССР Кольский научный центр, Институт экономических проблем. – Апатиты, 1989. – 95 с.
163511
  Бисплингхофф Р.Л. Аэроупрогость / Р.Л. Бисплингхофф. – М., 1958. – 799с.
163512
  Смирнов А.И. Аэроупругая устойчивость летательных аппаратов. / А.И. Смирнов. – Москва : Машиностроение, 1980. – 231 с.
163513
   Аэроупругость турбомашин. – Киев, 1980. – 284с.
163514
   Аэрофизика и геокосмические исследования. – М, 1982. – 143с.
163515
   Аэрофизика и геокосмические исследования. – Москва, 1983. – 117с.
163516
   Аэрофизика и геокосмическое исследование. – М, 1984. – 160с.
163517
   Аэрофизические исследования. – Новоссибирск, 1972. – 138с.
163518
   Аэрофизические исследования сверхзвуковых течений. – Москва ; Ленинград, 1967. – 303 с.
163519
   Аэрофизические исследования. Вып. 2. – Новосибирск, 1973. – 117с.
163520
  Валях В.М. Аэрофоометоды при региональных инженерно-геологических исследованиях в аридных районах / В.М. Валях, Е.Г. Чаповский. – Москва, 1977. – 159с.
163521
  Каушакис П.Ю. Аэрофотогеодезические изыскания природного ландшафта местности осушительной мелиорации : Автореф... канд. геогр.наук: / Каушакис П.Ю.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 18л.
163522
  Федоров Ю.А. Аэрофотогеодезические исследования водных объектов суши / Ю.А. Федоров. – Л., 1991. – 173с.
163523
  Дейнеко В.Ф. Аэрофотогеодезия : учебник для землеустроительных ф-тов с.-х. вузов / В.Ф. Дейнеко; ред. В.С. Еремеев. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 423 с.
163524
  Дейнеко В.Ф. Аэрофотогеодезия : учеб. пособ. для с.-х. техникумов землеустройства / В.Ф. Дейнеко; ред. С.А. Мурашев. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 340 с.
163525
  Дейнеко В.Ф. Аэрофотогеодезия : учебник для землеустроительных ф-тов с.-х. вузов / В.Ф. Дейнеко; ред. Н.Н. Веселовский. – Москва : Недра, 1968. – 328 с.
163526
  Мурашев С.А. Аэрофотогеодезия : учебник для средних с.-х. учебн. заведений по спец. "Землеустройство" / С.А. Мурашев, Я.И. Гебгарт, А.С. Кислицын ; под ред. Я.И. Гебгарта. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 287 с.
163527
  Мурашов С.А. Аэрофотогеодезия : Учебник / С.А. Мурашов; Под ред. Я.И. Гебгарта. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 287с.
163528
   Аэрофотогеодезия в геофизических исследованиях. – Москва : Недра, 1983. – 135с.
163529
  Миллер В.С. Аэрофотогеология / В.С. Миллер, К. Миллер. – Москва : Мир, 1964. – 291с.
163530
  Карпович Н.К. Аэрофотограмметрия : учеб. пособ. для летного состава и специалистов аэрофотослужбы ВВС / Н.К. Карпович. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Военное Из-во Министерства Обороны Союза ССР, 1956. – 179 с.
163531
  Коншин М.Д. Аэрофотограмметрия / М.Д. Коншин. – Москва : Недра, 1967. – 348 с.
163532
  Валях В.М. Аэрофотографические и сканерные аэрометоды при инженерно-геологических исследованиях / В.М. Валях. – Москва, 1982. – 261с.
163533
   Аэрофотографическое эталонирование и экстраполяция : методическое пособие. – Ленинград : Наука, 1967. – 160с.
163534
  Рождествин Н.П. Аэрофотография : Учебник для фотоспец. ВВС Вооруженных сил Союза ССР / Н.П. Рождествин. – 2-е изд. – Москва, 1947. – 325с.
163535
  Кучко А.С. Аэрофотография : основы и метрология / А.С. Кучко. – Москва : Недра, 1974. – 272 с.
163536
  Павлов И.М. Аэрофотография : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Аэрофотогеодезия" / И.М. Павлов, Н.Т. Якубов. – Москва : Недра, 1991. – 334 с. – ISBN 5-247-01141-4
163537
  Михайлов В.Я. Аэрофотография и общие основы фотографии : учебник для студ. высш. учебн. заведений по спец. "аэрофотогеодезия" / В.Я. Михайлов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Геодезиздат, 1959. – 363 с.
163538
  Кучко А.С. Аэрофотография и специальные фотографические исследования / А.С. Кучко. – Москва : Недра, 1988. – 236 с. – ISBN 5-247-00220-2
163539
  Высоцкий Б.П. Аэрофотометод и аэровизуальные наблюдения при геологическом картировании и поисках полезных ископаемых : учебное пособие по курсу "Геологическое картирование" для студентов геологоразведочной и гидрогеологической специальностей / Б.П. Высоцкий; Отв. ред. Буялов Н.И. – Москва : Тип. Хоз. Упр. Минтрансмаша, 1957. – 78с.
163540
  Высоцкий Б.П. Аэрофотометод при геологических исследованиях / Б.П. Высоцкий; Ред. Поспелова А.М. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 84с.
163541
  Книжников Ю.Ф. Аэрофотометоды в географических исследованиях / Ю.Ф. Книжников. – М., 1972. – 132с.
163542
  Заитов И.Р. Аэрофотометоды в географических исследованиях / И.Р. Заитов. – М.
Ч. 1. – 1974. – 206с.
163543
  Гурьева З.И. Аэрофотометоды геолго-геоморфологического исследования внутреннего шельфа и берегов морей / З.И. Гурьева. – Ленинград, 1976. – 227 с.
163544
  Слуцкая С.Г. Аэрофотометрический метод исследования природных объектов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.501 / Слуцкая С.Г.; МВ и ССО РСФСР.Ленингр.горн.ин-т. – Л, 1973. – 21л.
163545
   Аэрофотосъемка - метод изучения природной среды. – Москва : Наука, 1973. – 192с.
163546
  Бонч-Бруевич Аэрофотосъемка : Метод аэрофотосъемки. Описание производственных процессов. Применение и организация аэрофотосьемочных работ / Бонч-Бруевич. – Москва : Транспечать НКПС, 1931. – 152с.
163547
  Шершень А.И. Аэрофотосъемка : учеб. пособ. для студ. аэрогиодезической спец-ти геодезических вузов / А.И. Шершень. – Москва : Геодезиздат
Летносъемочный процесс. – 1949. – 252 с.
163548
  Герасимов Н.С. Аэрофотосъемка / Н.С. Герасимов, Ф.И. Бродский; ред. Г.Ф. Гапочко. – Москва : ВИА, 1952. – 406 с. – на правах рукописи
163549
  Евсеев-Сидоров Аэрофотосъемка : учебник для спец. "Аэрофотосъемка" средних спец. учеб. заведений / Евсеев-Сидоров, Я.Л. Зиман; ред. В.В. Струков. – Москва : Геодезиздат, 1956. – 259 с.
163550
  Шершень А.И. Аэрофотосъемка : учебник для спец-ти "Аэрофотогеодезия" / А.И. Шершень. – Москва : Геодезиздат, 1958. – 335 с.
163551
  Шершень А.И. Аэрофотосъемка / А.И. Шершень. – М, 1958. – 335с.
163552
  Лаврова Н.П. Аэрофотосъемка : Автоматизация аэрофотосъемочных процессов : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Аэрофотогеодезия" / Н.П. Лаврова, И.В. Алмазов, А.Н. Прилепский. – Москва : Недра, 1985. – 256 с.
163553
   Аэрофотосъемка городов в масштабах 1:2 000 и 1:5 000 : краткие указания. – Москва : Госиздат лит-ры по строительству и архитектуре, 1952. – 168с.
163554
   Аэрофотосъемка городов и городских поселков : справочное руководство. – Москва : Из-во Министерства коммунального хозяйства РСФСР, 1953. – 356с.
163555
  Райзбер П.Я. Аэрофотосъемка и аэрофотограмметрия / П.Я. Райзбер. – Л, 1951. – 340с.
163556
  Попов И.В. Аэрофотосъемка и изучение вод суши / И.В. Попов. – Ленинград : Гидрометеорологическое изд., 1960. – 166с.
163557
  Черногоров В.П. Аэрофотосъемка снежного покрова в верховьях р. Ангрен для гидрологических целей / Глав. упр. гидрометеорологичесой службы при Совете Министров СССР ; Среднеазиатский научно-исследовательский гидрометеорологический ин-т ; В.П. Черногоров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 128 с.
163558
  Лаврова Н.П. Аэрофотосъемка. Аэрофотосъемочное оборудование : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Аэрофотогеодезия" / Н.П. Лаврова, А.Ф. Стеценко. – Москва : Недра, 1981. – 296 с.
163559
  Аржанов Е.П. Аэрофотосъемочное оборудование / Е.П. Аржанов, В.Б. Ильин; Ред. Индиченко И.Г. – Москва : Недра, 1972. – 184с.
163560
  Коншин М.Д. Аэрофототопография : учеб. пособ. для топографических техникумов / М.Д. Коншин. – Москва : Геодезиздат, 1949. – 370 с.
163561
  Коншин М.Д. Аэрофототопография : учеб. пособ. для топографических техникумов / М.Д. Коншин. – 3-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1954. – 367 с.
163562
  Веселовский Н.Н. Аэрофототопография : учебник для специальности "картография" / Н.Н. Веселовский; Ред. Гебгарт Я.И. – Москва : Геодезиздат, 1958. – 347с.
163563
  Лобанов А.Н. Аэрофототопография / А.Н. Лобанов. – Москва : Недра, 1971. – 560 с.
163564
  Лобанов А.Н. Аэрофототопография / А.Н. Лобанов. – 2-е изд. и доп. – Москва : Недра, 1978. – 576 с.
163565
  Коншин М.Д. Аэрофототопография. / М.Д. Коншин. – 2-е изд. – М., 1952. – 360с.
163566
  Франтов Г.С. Аэроэлектроразведка методом бесконечнодлинного кабеля / Г.С. Франтов, Шувал-Сергеев. – Л, 1961. – 167с.
163567
   Аэроэлектроразведка методом дипольного индуктивного профилирования. – Москва, 1961. – 43с.
163568
  Бархатов Д.Р. Аэроэлектроразведка методом дипольного индуктивного профилирования : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 04.131 / Бархатов Д.Р. ; Ленингр. горный ин-т. – Ленинград, 1972. – 20 с.
163569
  Любцева Е.Ф. Аэроэлектроразведка методом длинного кабеля при геологическом картировании. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Любцева Е.Ф.; Лен. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 18л.
163570
  Каменецкий Ф.М. Аэроэлектроразведка методом переходных процессов / Ф.М. Каменецкий, В.М. Тимофеев, В.А. Мамаев. – Москва : Недра, 1978. – 65с.
163571
  Аминов Р.З. АЭС с ВВЭР / Р.З. Аминов. – Москва, 1990. – 264 с.
163572
  Парницкий Т. Аэций - последний римлянин / Т. Парницкий. – Москва, 1969. – 320с.
163573
  Домбровский О.И. Аю-Даг - "святая" гора / О.И. Домбровский, А. Столбунов, И. Баранов. – Симферополь : Таврія, 1975. – 134с.
163574
  Генатулин Ю А. Аю-таш : рассказы / Ю А. Генатулин. – Москва : Советская Россия, 1975. – 96 с.
163575
  Птахів Семен Аюрведа: до Індії - за здоров"ям! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 42-44 : фото. – ISSN 1998-8044
163576
  Улзытуев Д. Ая ганга / Д. Улзытуев; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1974. – 215 с.
163577
  Нумухамедов М.К. Аяпберген Муса улы - зачинатель каракалпакской советской литературы / М.К. Нумухамедов. – Ташкент, 1980. – 26 с.
163578
  Карим Саджадпур Аятолла Хаменеи: Высший руководитель // Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики / Московский центр Карнеги. – Москва, 2008. – Т. 12, № 4 (42). – С. 11-35. – ISSN 1560-8913
163579
  Карпенко Микола Б"є в литаври синій вечір : поезії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 288-289
163580
  Вільде І. Б"є восьма : повість / І. Вільде. – Львів, 1945. – 175 с.
163581
  Стоєцький Валентин Б"є на сполох житловий сектор // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 19-20
163582
  Горпенюк Максим Б"єнвенідос al Peru : Перу / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 60 : Фото
163583
  Щур Едуард Б"єнвенідос нуестрос амігос! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 24-25 : Фото
163584
  Сом М.Д. Б"ю чолом! : лірика та гумор / М.Д. Сом. – Київ : Молодь, 1978. – 96 с.
163585
  Степанюк Б.П. Б"ють куранти : поезії / Б.П. Степанюк. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 144 с.
163586
  Маковійчук І.М. Б"ють поетичні джерела / І.М. Маковійчук. – Київ, 1965. – 47с.
163587
  Олійник Б.І. Б"ють у крицю ковалі : лірика / Б.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1962. – 71 с.
163588
  Колісник О.В. Б.-Ф. Скіннер та Д. Деннет: способи розуміння ментального // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С . 28-31. – ISSN 2226-3209
163589
  Жигун С.В. Б. Антоненко-Давидович VS Остап Вишня: у пошуках специфіки національного гумору // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 129-133


  У статті розглядається рецензія Б. Антоненка-Довидовича на творчість Остапа Вишні у контексті творчої практики рецензента і дискусії про шляхи розвитку української літератури. Відповідно, комізм Остапа Вишні пов"язується з мовною грою, яку не сприймав ...
163590
  Аносов Вячеслав Б. Б. : проза : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 7. – С. 81-93. – ISSN 0012-6756
163591
  Печенюк Д.О. Б. Барбер про інституційний вимір сильної демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-57. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті автор досліджує особливості процесу інституціоналізації сильної демократії, необхідні для цього інструменти та механізми. Аналізуються три ключові аспекти інституціоналізації: обговорення, прийняття рішень та дія. Вивчаються дванадцять ...
163592
  Печенюк Д.О. Б. Барбер про інституційний вимір сильної демократії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 136-144


  У даній статті автор досліджує особливості процесу інституціоналізації сильної демократії, необхідні для цього інструменти та механізми. Аналізуються три ключові аспекти інституціоналізації: обговорення, прийняття рішень та дія. Вивчаються дванадцять ...
163593
  Печенюк Д.О. Б. Барбер про негативні аспекти ліберальної демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 96-101. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті здійснюється аналіз ідей американського вченого Б. Барбера щодо сутності і недоліків ліберальної демократії. Вивчаються особливості трьох вимірів ліберальної демократії-анархічного, реалістичного і мінімалістського, кожен з яких має ...
163594
  Хаенко С.И. Б. Баумане / С.И. Хаенко. – М, 1987. – 63с.
163595
  Заровна І. Б. Варнеке про психологізацію дії в комедіях І.С. Тургєнєва як чинник визрівання "нової драми" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 117-122. – ISSN 2307-2261
163596
  Одінцова М.І. Б. Д. Грінченко про становлення української преси // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 103-108


  У статті проаналізовано погляди Б. Д. Грінченка на становлення української преси, зазначені причини негативного впливу на її розвиток. The article under consideration analyses B. Grinchenko"s views on Ukrainian press formation, the causes of its ...
163597
  Нехорошев Ю.И. Б. Домашников / Ю.И. Нехорошев. – М., 1989. – 95с.
163598
  Раппопорт Л.Г. Б. Клюзнер. Симфония / Л.Г. Раппопорт. – Ленинград : Советский композитор, 1960. – 12 с.
163599
  Савельева М.С. Б. Л. Горбатов -- публицист : Автореф... канд. филол.наук: / Савельева М. С.; МГУ, Фак. журнал. – М., 1971. – 20л.
163600
  Гурчинов М. Б. Л. Пастернак : студии и материjали. Хармониjа во хаосот : руска книжевна класика и модерна / Милан Гурчинов. – Скопjе : Матица македонска, 2008. – 351 с. : портр. – (Избрани дела / Милан Гурчинов ; т. 10). – ISBN 978-9989-48-824-5
163601
  Матвеев Н. Б. Манжелли / Н. Матвеев. – М., 1983. – 126с.
163602
  Годлюк А.М. Б. Обама: невиправдані надії? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 102, ч. 1. – С. 189-194


  У цій статті зроблений аналіз труднощів, викликів і проблем, які з"явилися перед адміністрацією Б. Обами. Автор розглядає просування і невдачі у внутрішній і зовнішній політиці президента, що діє, пояснює суть "Національної Стратегії Державної Безпеки ...
163603
  Спивак Р.С. Б. Поплавский и русский экзистенциализм // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 52-56. – ISBN 978-966-439-298-0
163604
  Рахаев Б Б. Спиноза и А. Смит о "невидимой руке": приоритет формулирования, композиция понятия, механика действия / Б Рахаев, Б. Бизенгин // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 135-152. – ISSN 0207-3676


  Высказано предположение, что известное правило "невидимой руки" впервые было сформулировано Б. Спинозой. Приводится доказательство путем сопоставления формальных и неформальных признаков формулировок Смита и Спинозы.
163605
  Козьмян Г.К. Б. Ф. Растрелли / Г.К. Козьмян. – Ленинград, 1976. – 200 с.
163606
  Майский И.М. Б. Шоу и другие. Воспоминания / И.М. Майский. – Москва : Искусство, 1967. – 201 с.
163607
  Ванслов В.В. Б. Щербаков : [альбом] / В.В. Ванслов. – Москва : Советский художник, 1987. – 151 с., ил. – (Мастера советского искусства)
163608
  Медушевский А. Б.А. Кистяковский и публично-правовая этика российского конституционализма // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 171-181. – Библиогр.: Біібліогр. : 57 назв. – ISSN 1812-7126
163609
  Сидорова Л.А. Б.А. Романов и Е. Н. Кушева в 1951 г.: незавершенный спор историков // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 155-170. – ISSN 0869-5687
163610
  Горячева Р.И. Б.А. Рыбаков / Р.И. Горячева. – М, 1969. – 72с.
163611
  Житкова Л.Н. Б.А. Тимофеев: Очерк жизни и творчества / Л.Н. Житкова. – Свердловск, 1987. – 115с.
163612
   Б.А.Семенов. Заслуженный деятель искусств РСФСР. – Свердловск, 1962. – 22с.
163613
   Б.Б. Тимофєєв (100 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (89). – С. 165. – ISSN 0374-3896


  Український учений у галузі автоматики, системотехніки і теорії систем.
163614
  Кабалевский Д.Б. Б.В. Асафьев / Д.Б. Кабалевский. – Москва : Госмузизд, 1954. – 76 с.
163615
  Станкевич Н.И. Б.В. Иогансон, 1893-1973 / Н.И. Станкевич. – Л., 1978. – 40с.
163616
  Черпухова К.М. Б.В. Підгорецький : музично-критична діяльність / К.М. Черпухова. – Київ : Музична Україна, 1968. – 74 с.
163617
  Шитов А.М. Б.В. Яковенко и его "История великой русской революции" // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 2. – С. 18-22. – ISSN 0235-1188
163618
  Моргунов Н.С. Б.В.Иогансон / Н.С. Моргунов. – М., 1939. – 76с.
163619
  Никифоров Б.М. Б.В.Иогансон / Б.М. Никифоров. – М, 1950. – 12с.
163620
  Плотников В.И. Б.В.Корнеев / В.И. Плотников. – Л., 1982. – 215с.
163621
  Ермишин О.Т. Б.В.Яковенко и философия русской эмиграции // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 6. – С.71-79. – ISSN 0235-1188
163622
  Головей Л.А. Б.Г. Ананьев - выдающийся психолог 20 века // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 3-12. – (Психология. Социология, Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
163623
  Шевченко З.М. Б.Г. Гафуров / З.М. Шевченко. – Душанбе, 1969. – 90с.
163624
  Дмитренко Вікторія Ігорівна Б.Д.Антоненко-Давидович у літературному процесі 20-30-х років 20 століття : Дис... канд. філол. наук: 10.01.01. / Дмитренко Вікторія Ігорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 189л. – Бібліогр.:л.174
163625
  Дмитренко В.І. Б.Д.Антоненко-Давидович у літературному процесі 20-30-х років. : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Дмитренко В.І,; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1997. – 22 с.
163626
  Верижникова Т.Ф. Б.Е.Каплянский / Т.Ф. Верижникова. – Ленинград, 1985. – 128с.
163627
  Яцків Я. Б.Є Патон і моя світова лінія // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 5 (43). – С.16-20. – ISSN 1819-7329
163628
  Мачулін В.Ф. Б.Є. Патон — президент Міжнародної асоціації академій наук: про що свідчать стенограми // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 109-123. – ISSN 0372-6436
163629
  Геєць В.М. Б.Є. Патон і пріоритетний розвиток соціогуманітарних досліджень у роки незалежності // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 73-98. – ISSN 0372-6436


  Важливим внеском академічного шевченкознавства у всенародне святкування цьогоювілею стали підготовлена під керівництвом члена-кореспондента АН УРСР Є.П. Кирилюка й видана за підтримки Бориса Євгеновича масовим накладом ґрунтовна наукова біографія Т.Г. ...
163630
  Наумовець А.Г. Б.Є. Патон і розвиток досліджень в галузі фізико-технічних і математичних наук у НАН України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 24-50. – ISSN 0372-6436
163631
  Загородній А.Г. Б.Є. Патон і розвиток міжнародних наукових зв’язків // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 99-108. – ISSN 0372-6436
163632
   Б.Є. Патон і розвиток хімічних та біологічних досліджень // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 5-7. – ISSN 0372-6436


  З ініціа тиви Б.Є. Патона створено колектив науковців із Міжнародного центру елект рон но-про меневих технологій ІЕЗ ім. Є.О. Па тона, ІХВС, Інституту урології НАМН України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка й розпочато ...
163633
   Б.Є. Патон: 50 років на чолі Академії = Б.Е. Патон : 50 лет во главе Академии / [Александров А.П. та ін. ; редкол.: А.Г. Наумовець (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України ;. – Київ : Академперіодика, 2012. – 774, [2] с., [68] арк. фотогр. : фотогр. – Авт. зазнач. на с. 664–665 . - Текст укр., рос. - Парал. тит. арк. рос. – Бібліогр.: с. 763-772. – ISBN 978-966-360-189-2
163634
   Б.И. Веркин: каким мы его помним. – Киев : Наукова думка, 2007. – 384с. – ISBN 978-966-00-620-1
163635
  Винкевич Г.А. Б.И. Дыбовский / Г.А. Винкевич. – Иркутск, 1961. – 60с.
163636
  Миненко Г.Н. Б.И. Коротяев: педагогические взгляды : монография / Г.Н. Миненко ; МОНУ, Гос. учреждение "ЛНУ им. Тараса Шевченко". – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2010. – 220 с. – ISBN 978-966-617-232-0
163637
   Б.И. Цуканов : [некролог] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 189-190. – ISSN 0042-8841
163638
  Збарский И.Б. Б.И.Збарский (1885-1954) / И.Б. Збарский, П.Ф. Николаев. – М, 1990. – 174с.
163639
   Б.И.Лебединский. Каталог. – Иркутск, 1961. – 64с.
163640
  Ромм А.Г. Б.И.Орловский.1793-1837 / А.Г. Ромм. – М.Л,, 1947. – 19с.
163641
   Б.Иогансон: Альбом. – Москва, 1988. – 44с.
163642
  Скрипник І.І. Б.І. Антонич та Б. Шульц: міфологічний еротизм // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 178-186. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)


  Творчість Б. Шульца та Б. І. Антонича завжди цікавила дослідників своєю багатоплановістю та мистецькою цінністю. Ще за їхнього життя було визнано, що це непересічні, "інші" за своїм глибинним сприйняттям, митці. Як і для багатьох письменників, ...
163643
   Б.Й. Набиванцю - 75 // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 213-214
163644
  Бойко О.Д. Б.К. Винниченко: політичний портрет 1917 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 63-64. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Висвітлюється політичнв діяльність В.К. Винниченка в 1917 р.
163645
  Петинова Е.Ф. Б.К. Растрелли / Е.Ф. Петинова. – Ленинград, 1979. – 39 с.
163646
  Россинский С.Д. Б.К.Млодзеевский 1858-1923 / С.Д. Россинский. – М, 1950. – 52с.
163647
  Хуцишвили М.С. Б.Л.Пастернак и грузинская поэзия : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Хуцишвили М.С.; АН ГССР. Ин-т истории груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1974. – 26л.
163648
  Блинов В.И. Б.Л.Розинг / В.И. Блинов, В.А. Урвалов. – М, 1991. – 63с.
163649
  Мурзин В.Н. Б.М. Вул и становление физики твердого тела в ФИАНе // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2008. – № 4. – С. 54-61
163650
   Б.М. Гончару - 70 // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 4 : фото


  Доктору історичних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України, завідувачу кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн - Борису Михайловичу Гончару виповнилося 70 років. Колеги вітають ювіляра.
163651
  Сапожникова О. Б.М. Кіфоренку– 75! / Колеги // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 6 : фото


  Про трудову діяльність професора кафедри механіки суцільних середовищ Бориса Микитовича Кіфоренка.
163652
  Пикулев И.И. Б.М.Кустодиев 1878-1927 / И.И. Пикулев. – М, 1951. – 40с.
163653
  Савицкая Т.А. Б.М.кустодиев. / Т.А. Савицкая. – М., 1966. – 147с.
163654
   Б.М.Кустодиев. Портреты деятелей русской культуры. – М., 1987. – 159с.
163655
  Бэлза И.Ф. Б.Н. Лятошинский / И.Ф. Бэлза. – осква ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 54 с.
163656
  Белза І.Ф. Б.Н. Лятошинський / І.Ф. Белза. – Київ : Мистецтво, 1947. – 62 с.
163657
  Глебова А.Н. Б.Н. Пшеничный - основатель научной школы по оптимизации, теории оптимального управления и теории дитфференциальных игр // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 96-118. – ISSN 0374-3896
163658
  Захаров А.В. Б.Н. Чичерин о соотношении права, нравственности и политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.186-196. – ISSN 1608-8794
163659
  Андреев И.В. Б.Н. Чичерин: институт политических партий в восприятии философа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-10. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
163660
  Запорожец Н.В. Б.Н.Лятошинский / Н.В. Запорожец. – М., 1960. – 176с.
163661
  Кондратьев В.Ю. Б.П. Вышеславцев и Л.С. Выготский: два взгляда на психоанализ З. Фрейда // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 108-116. – ISSN 0042-8744
163662
  Вісин О.О. Б.П. Грабовський - основоположник електронного телебачення // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 192-193
163663
  Зуева Т. Б.П. Кирдан - исследователь народных украинских дум // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 102-105. – ISSN 0130-6936
163664
  Андреева Е.В. Б.П.Мультановский - основоположник долгосрочных прогнозов погоды / Е.В. Андреева, Ю.Н. Андреев. – Ленинград, 1950. – 44с.
163665
  Каратыгина Т.Ф. Б.С. Боднарский - лидер мирового библиотечно-информационного сообщества // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 2. – С. 79-81. – ISSN 0869-6020
163666
  Радовский М.И. Б.С. Якоби / М.И. Радовский. – Москва, 1949. – 136 с.
163667
  Елисеев А.А. Б.С. Якоби / А.А. Елисеев. – Москва : Просвещение, 1978. – 127 c. – (Люди науки)
163668
  Колісник О.В. Б.Ф. Скіннер та Д. Деннет: способи розуміння ментального // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 178-182
163669
   Б.Хмельницький - славний син і видатний гетьман України. – Рівне, 1995. – 132с.
163670
  Соколянский М.Г. Б.Шоу и Шекспир. (К вопросу об эволюции реализма в англ. драматургии) : Автореф... кандидата филол.наук: / Соколянский М.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 18л.
163671
   Б.Шоу. Пигмалион. – М., 1949. – 12с.
163672
  Баштова Л.С. Б.Я. Букреєв - засновник київської школи геометрії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)


  З ім"ям відомого вченого і педагога Б.Я. Букреєва були тісно пов"язані геометричні дослідження в КДУ ім. Т.Г. Шевченка. На початку XX ст. науково-педагогічну діяльність на фізико-математичному факультеті разом зі своїм педагогом вели учні Букреєва: ...
163673
  Сергиевский И.В. Б.Я.Брюсов / И.В. Сергиевский. – М., 1944. – 22с.
163674
  Савельєва М.Ю. Бiблiя : спроба прочитання / М.Ю. Савельєва; ЦГП Київське бpатство. – Київ : Стилос, 1998. – 276с. – ISBN 966-7321-17-7
163675
  Сулима В.І. Бiблiя i укpаїнська лiтеpатуpа : Hавч. посiбн. / В.І. Сулима; Мiжн. фонд "Вiдpодження". – Київ : Освiта, 1998. – 400с. – (Трансформація гуманітарної освіти України). – ISBN 966-04-0273-2
163676
  Чишко В.С. Бiогpафiчна тpадицiя та наукова бiогpафiя в iстоpiї i сучасностi Укpаїни / В.С. Чишко; HАНУ, HБУ iм. В.I. Веpнадського, Інст.біографічних досліджень. – Київ : БМТ, 1996. – 240с. – ISBN 966-7204-02-2
163677
   Бiофiзика. Практикум. – Київ : Київський унiвеpситет, 1997. – 192с.


  Hавчальний посiбник включає опис з лабоpатоpних pобiт з основних pоздiлiв бiофiзики. В них пpедставленi фiзико-хiмiчнi методи визначення основних хаpактеpистик живих систем, теpмодинамiка i кiнетика бiологiчних пpоцесiв, вимipювання окисно-вiдновних та ...
163678
  Грицинський Д. Бpат на бpата : Дpама на 5 дій // Комедії. – У Київі (Киів) : З друк. Першої Київ. Друк. Спілки, 1910. – Кн. 1 : 1. На лід посадили. 2. Язиком брахать-не ціпом махатью 3. Мовчанка, головоньки не сушить. – 47 с. – ("Театральна бібліотека")
163679
  Никольская Лидия Александровна Ба Цзинь : Очерк творчества / Никольская Лидия Александровна. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 102 с.
163680
  Хижняк О.В. Баагатовимірність соціальної толерантності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.107-111. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
163681
  Дегтярева О. Баасистский режим в Сирии: научные концепции и политическая реальность // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 85-93
163682
  Каллиников И. Баба-змея / И. Каллиников. – М. : Современные проблемы, 1927. – 255 с.
163683
  Сердюк І. Баба-повитуха у ранньомодерному суспільстві  (за даними статистичних джерел та етнографічних досліджень) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 214-220
163684
  Халфина М.Л. Баба Груня. / М.Л. Халфина. – Новосибирск, 1968. – 60с.
163685
  Нечуй-Левицький Баба Параска та баба Палажка. Ч. 1-2 // Пьятызлотник [П"ятизлотник] : оповідання Мыхайла Коцюбынського / М.М. Коцюбинський. – У Черныгови (Чернігів) : Друк. Губерн. Правл., 1895. – 39 с.
163686
  Нечуй-Левицький Баба Параска та баба Палажка : Оповидання / Иван Левицькый // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 41 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
163687
  Нечуй-Левицький І.С. Баба Параска та баба Палажка : Оповидання. – Выд. 7. – Кыив (Київ)) : Выд. Е.Череповського, 1906. – 39 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Дешева сильська библіотека ; № 1)
163688
  Нечуй-Левицький І.С. Баба Параска та баба Палажка : Оповидання / Іван Нечуй-Левицький. – Вид. 7-ме. – Київ : Вид. книгарні Є.Череповського, 1917. – 32 с. – (Сільска библіотека ; № 1)


  На тит. стор.книги під № 834249 підпис - Мазурмович
163689
  Нечуй-Левицький Баба Параска та баба Палажка / Нечуй-Левицький, 1917
163690
  Нечуй-Левицький Баба Параска та баба Палажка / Нечуй-Левицький. – Харків, 1935. – 52 с.
163691
   Бабаєв Михайло Матвійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 20-21. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
163692
  Жеведенко С. Бабак Марина Петрівна / Світлана Жеведенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 36. – ISBN 978-966-2726-03-9
163693
  Туровская М. Бабанова: Легенда и биография / М. Туровская. – Москва : Искусство, 1981. – 351 с.
163694
  Богданов-Катьков Бабануха : Для агрономов и инструкторов / Богданов-Катьков. – Изд. 2-е. – Петербург : Государственное изд-во, 1921. – 20с. : С 19 рис. в тексте
163695
   Бабарицька Вікторія Костянтинівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 9-10
163696
  Сельвинский И.Л. Бабек / И.Л. Сельвинский. – Л, 1946. – 203с.
163697
  Томара М. Бабек. / М. Томара. – М., 1936. – 200с.
163698
   Бабенко Олександр Калістратович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 86-87. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
163699
  Далин Виктор Моисеевич Бабеф накануне и во время великой французской буржуазной революции (1785-1794) : Автореф... д-ра ист.наук: / Далин Виктор Моисеевич; Акад. наук СССР. Ин-т истории. – М., 1962. – 21л.
163700
  Иванов М.С. Бабидские восстания в Иране (1848-1852) / М.С. Иванов. – Ленинград, 1939. – 175с.
163701
  Александров Л Бабий век / Л Александров. – Свердловск, 1968. – 318с.
163702
  Зуев В.М. Бабий век / В.М. Зуев. – Калининград, 1975. – 224с.
163703
  Александров Л.А. Бабий век / Л.А. Александров. – Чебоксары, 1981. – 248с.
163704
   Бабий Яр - в сердце : Поэзия. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами націон. меншин України, 2001. – 256с. – ISBN 966-522-127-2
163705
  Кузнецов А.В. Бабий Яр / А.В. Кузнецов. – М., 1967. – 289с.
163706
  Кузнецов А.В. Бабий Яр / А.В. Кузнецов. – Киев, 1991. – 352 с.
163707
  Шлаен А. Бабий Яр / А. Шлаен. – К., 1995. – 416с.
163708
   Бабий Яр. Книга памяти. – Киев : Сталь, 2005. – 570с. : фотоилл. – ISBN 966-7589-42-0
163709
   Бабиков Станислав Геннадиевич. Выставка живописи. – Москва, 1980. – 16с.
163710
  Абрамов Ф.А. Бабилей / Ф.А. Абрамов. – Ленинград, 1981. – 359с.
163711
  Білкун М.В. Бабин борщ : гумористичні оповідання / М.В. Білкун. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 311 с.
163712
   Бабин В., Виноградов М., Гор. Е, Лозовская О., Медведев С. : выставка произведений. – Москва, 1981. – 38 с.
163713
  Карамаш С.Ю. Бабин Яр - у трагічних подіях 1941-1943 років. Історія і сучасність : (іст.-архів. дослідження) / Сергій Карамаш. – Київ : КММ, 2014. – 254, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1673-26-6


  У пр. № 1689709 напис: Бібліотеці Національного університету ім. Тараса Шевченка з пошаною від автора і творця цього дослідження. 27.09.2014 р. Підпис.
163714
  Кузнєцов А.В. Бабин Яр : [роман- документ] / Анатолій Кузнєцов. – Київ : Саміт-книга, 2009. – 352 с., [16] с. іл. : іл. – ISBN 978-966-7889-25-8
163715
  Кузнєцов А.В. Бабин Яр : [роман- документ] / Анатолій Кузнєцов. – Київ : Самміт-Книга, 2012. – 351, [1] с., [8] арк. фотогр. : фотогр. – Присвячується Пам"яті всіх загиблих від рук нацистських окупантів у Бабиному Яру. – ISBN 978-617-661-027-4
163716
  Сюндюков І. Бабин Яр і "провина" українців / І. Сюндюков, Ю. Щербак, Й. Зісельс // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29 вересня (№ 175). – С. 4-5


  Як президент Ізраїлю виявився заручником радянських стереотипів.
163717
  Мікульонок І.О. Бабин Яр пам"ятає // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 9 (120). – С. 37-41
163718
  Нахманович В.Р. Бабин Яр. Історія. Сучасність. Майбутнє?.. (Роздуми до 70-річчя київської масакри 29-30 вересня 1941 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 105-121. – ISSN 0130-5247


  У статті запропоноване нове концептуальне бачення історії Бабиного Яру як визначного історичного місця, де відбувалися й досі відбуваються події, що мають символічне значення для історії Києва, України, Європи. Проаналізовано зв"язок між історією та ...
163719
  Гоженко Анатолій Бабин Яр. Минуле і сьогодення / Гоженко Анатолій, Павленко Вікторія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 39 : фото
163720
   Бабин Яр: людина, влада, історія : Документи и матеріали в 5 книгах. – Київ : Зовнішторгвидав України 2004. – ISBN 966-8274-04-0; 966-8274-05-9 (Кн.1)
Книга 1 : Історична топографія. Хронологія подій (Укл.: Т.Євстафьєва, В.Нахманович). – 2004. – 597 с. – Назв. кн. рос. та укр. мовами
163721
   Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Ком. "Бабин Яр", Укр. центр вивчення історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [наук. ред. В. Нахманович ; авт. передм. А. Подольський ; відп. ред. М. Тяглий]. – Київ : Укр. центр вивчення Голокосту [та ін.], 2012. – 254, [1] с. : фотогр. + 1 арк. мапа. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-15-4
163722
  Подольський А. Бабин Яр: минуле й сьогодення. Виклики пам"яті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 1, 15


  Спроби нотаток, або роздуми про тяжку історію напередодні 75-х роковин трагедії. Останні чверть століття, за часів суверенної України, вже склалася певна традиція вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру, яку фактично неможливо було уявити в часи ...
163723
  Рильський М.Т. Бабине літо / М.Т. Рильський. – Львів : Каменяр, 1967. – 132 с.
163724
  Задорожний М.П. Бабине літо // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 7/8 (173/174). – С. 2
163725
  Антоненко-Давидович Бабині казки / Антоненко-Давидович. – Львів, 1991. – 150 с.
163726
  Зайков П.М. Бабинский диалект саамского языка / П.М. Зайков. – Петрозаводск, 1987. – 199с.
163727
  Литвиненко Р.О. Бабинська культура у фокусі археологічних студій С.Н.Братченка (до 70-річчя вченого) // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 3. – С. 116-119. – ISSN 0235-3490
163728
   Бабичев Федір Семенович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 7
163729
   Бабичев Федір Семенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 91. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
163730
   Бабичев Федір Семенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 397. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
163731
   Бабичев Федір Семенович. Некролог // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 6 травня (№ 54). – С. 3
163732
   Бабишкін Олег Кіндратович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 140-141. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
163733
  Сорока М. Бабишкін Олег Кіндратович : [спогади] / Михайло Сорока, Лариса Брюховецька (Кисіль) // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 37-46. – ISBN 978-966-2726-03-9
163734
   Бабіч Іда Львівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 200 : фото
163735
  Ольшанский А.Н. Бабка Ворониха и ангел / А.Н. Ольшанский. – М., 1961. – 20с.
163736
   Бабкен Николаевич Аракелян. – Ереван, 1984. – 65с.
163737
  Солодовныков С.В. Бабки (стрекавки) Волині / С.В. Солодовныков; 55-62. – с.
163738
  Лазутин И.Г. Бабкин лазарет / И.Г. Лазутин. – М., 1983. – 48с.
163739
   Бабкін Володимир Дмитрович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 8. – ISBN 966-7024-23-1
163740
   Бабкін Володимир Дмитрович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 87-88. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
163741
   Бабко Анатолій Кирилович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 8
163742
   Бабко Анатолій Кирилович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 398. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
163743
   Бабко Валерій Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 200-201 : фото
163744
   Бабко Володимир Леонтійович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 106. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
163745
   Бабко Леонід Дмитрович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 98. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
163746
  Силкин В. Бабочка : поэзия: стихи // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 6. – С. 104-107
163747
  Кабыш И. Бабочка на листе : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 39-41. – ISSN 0012-6756
163748
  Маркова Е.Г. Бабочка с озера Мичиган / Е.Г. Маркова. – М, 1979. – 125с.
163749
   Бабочки-вредители сельского и лесного хозяйства Дальнего Востока. – Владивосток, 1988. – 288с.
163750
  Беляков Н. Бабочки / Н. Беляков. – М., 1950. – 16с.
163751
  Свиридов Андрей Бабочки : Душа да крылышки // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 30-41 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
163752
  Воробьева Мария Бабочки в "паутине" : ON-LINE // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 108 : Іл.
163753
  Куренцов А.И. Бабочки вредители шишек сосны и ели в лесах Лининградской области. / А.И. Куренцов. – 25-52с.
163754
  Ефетов К.А. Бабочки Крыма / К.А. Ефетов, Ю.И. Будашкин. – Симферополь, 1990. – 109с.
163755
  Курнецов А.И. Бабочки острова Фуругельма. / А.И. Курнецов
10. – 1934. – 122-124с.
163756
   Бабочки полет : Японские трехстишия. – Москва : Летопись, 1999. – 348с. – (Мир поэзии). – ISBN 5-88730-017-5
163757
  Малишко А.С. Бабуня - трава : вірші для дошкільн. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1981. – 16 с.
163758
  Бабур Захир Ад-дин Мухаммед Бабур-Наме / Бабур Захир Ад-дин Мухаммед. – Ташкент, 1960. – 514с.
163759
  Кадыров П. Бабур : роман / П. Кадыров. – Москва, 1988. – 749 с.
163760
   Бабур Захираддин Мухаммед. – Ташкент, 1958. – 212с.
163761
   Бабур Захириддин Мухаммад. – Ташкент, 1959. – 176с.
163762
  Винниченко В.К. Бабусин подарунок / В.К. Винниченко. – Київ : Держвидав України, 1929. – 53с.
163763
  Олесь О. Бабусина пригода : П"єса: Для дошкільн. віку / О. Олесь. – Київ : Веселка, 1993. – 26с.
163764
  Санд Жорж Бабусині казки / Жорж Занд ; Пер. О. Федорової. – Кам"янець : Укр. Вид-во в Катеринославі ; Правобереж. філія. Друк. Укр. Ун-ту, 1920. – 36 с. – (Українське видавництво в Катеринославі : Правобережна філія ; Ч. 29)


  Зміст: Дуб, що розмовляє; Про що розмовляють квітки
163765
  Потапов Владимир Бабушка-сан : От редактора // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 3 : Фото. – ISSN 1029-5828
163766
  Авакян Э.С. Бабушка-улитка / Э.С. Авакян. – Москва, 1980. – 12с.
163767
  Афанасьев-Чужбинский А.С. Бабушка : (деревенские сцені) / [соч.] А. Чужбинского. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. акад худ. Гогенфельдена и К*, 1862. – [2], 286 с.
163768
  Немцова Б. Бабушка / Б. Немцова. – М., 1956. – 238с.
163769
  Терентьева Н. Бабушка : рассказ // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 7. – С. 49-53. – ISSN 0132-2036
163770
  Гримм Я. Бабушка Вьюга. / Я. Гримм, В.К. Гримм. – М., 1984. – 16с.
163771
  Бергман Я. Бабушка и Господь Бог; Клоун Як / Я. Бергман. – М, 1989. – 517с.
163772
  Спиричев Владммир Бабушка надвое сажала // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 144-145 : фото
163773
  Бондаренко К. Бабушка русской революции // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 14 (183). – С. 58-60
163774
  Курочкин Ю.М. Бабушка уральского театра : Е.А. Иванова / Ю.М. Курочкин. – Свердловск, 1969. – 116с.
163775
   Бабушка, внучка да курочка. – Ленинград, 1967. – 7с.
163776
   Бабушка, внучка да курочка. – М., 1980. – 13с.
163777
  Немцова Б. Бабушка: Картины сельской жизни / Б. Немцова. – М.-Прага, 1982. – 222с.
163778
   Бабушкин клубок. – М., 1962. – 192с.
163779
   Бабушкин Николай Федорович : Библиогр. указ. – Томск, 1993. – 23с.
163780
  Тарковский М. Бабушкин спирт : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 6. – С. 10-26. – ISSN 0130-7673
163781
  Георгиевская С. Бабушкино море / С. Георгиевская. – М, 1950. – 160с.
163782
  Георгиевская С. Бабушкино море / С. Георгиевская. – Москва, 1951. – 64 с.
163783
  Пермяк Е.А. Бабушкины кружева / Е.А. Пермяк. – Новосибирск, 1967. – 212с.
163784
  Пермяк Е.А. Бабушкины кружева / Е.А. Пермяк. – М., 1968. – 63с.
163785
  Мельников П.И. Бабушкины рассказы / П.И. Мельников. – М., 1989. – 492с.
163786
  Есенин С. Бабушкины сказки / С. Есенин. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 18 с.
163787
  Санд Жорж Бабушкины сказки / Санд Жорж; Пер. с франц А.Н. Толиверовой. – Москва : Политиздат, 1992. – 366 с.
163788
  Озаровская О.Э. Бабушкины старины / О.Э. Озаровская. – 2-е изд. измен. доп. – Москва. – 120 с.
163789
  Анисимова А.И. Бабушкины янтари / А.И. Анисимова. – Москва, 1959. – 180с.
163790
  Неверов А.С. Бабы / А.С. Неверов. – М.Л., 1926. – 69с.
163791
  Подъячев С.П. Бабы / С.П. Подъячев. – М-Л, 1930. – 128с.
163792
  Агашина М.К. Бабье лето / М.К. Агашина. – Сталинград, 1956. – 95с.
163793
  Ашкенази Людвиг Бабье лето / Ашкенази Людвиг. – Москва, 1958. – 63с.
163794
  Ашкенази Людвиг Бабье лето / Ашкенази Людвиг. – Москва, 1958. – 219с.
163795
  Губер Б.А. Бабье лето / Б.А. Губер. – М, 1959. – 262с.
163796
  Коронатова Е.И. Бабье лето / Е.И. Коронатова. – Новосибирск, 1961. – 126с.
163797
  Сириос Г.В. Бабье лето / Г.В. Сириос. – Вильнюс, 1969. – 373с.
163798
  Максимов Е.В. Бабье лето : рассказы / Е.В. Максимов. – Москва, 1976. – 206с.
163799
  Гордиенко Ю.П. Бабье лето / Ю.П. Гордиенко. – М, 1977. – 102с.
163800
  Щасная Л.И. Бабье лето / Л.И. Щасная. – Ярославль, 1979. – 96с.
163801
  Нуруллин В. Бабье лето : повести / В. Нуруллин; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1989. – 479 с.
163802
   Бабье лето в Горячих ключах // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 76 : Фото
163803
  Гущин Е.Г. Бабье поле / Е.Г. Гущин. – 2-е изд. – М., 1985. – 107с.
163804
  Стройло А.И. Бабьи сказки: стихи. / А.И. Стройло. – М., 1986. – 85с.
163805
  Березовский Ф.А. Бабьи тропы / Ф.А. Березовский. – Иркутск, 1957. – 507с.
163806
  Березовский Ф.А. Бабьи тропы / Ф.А. Березовский. – Иркутск, 1962. – 511с.
163807
  Березовский Ф.А. Бабьи тропы / Ф.А. Березовский. – Иркутск, 1986. – 619с.
163808
  Минаев А.А. Бабьи тропы. / А.А. Минаев. – Тула, 1977. – 57с.
163809
  Муйжель В.В. Бабья жизнь / В.В. Муйжель. – Птгр., 1919. – 80с.
163810
  Чичкина Светлана Бавария: незабываемый отдых для российских туристов : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 54-55 : Фото
163811
  Москаленко Леся Баварія. Колекція спогадів Герда Бартелса / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 28-34 : фото
163812
  Кушнарьов Дмитро Баварія. Лижі пиву не завада // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 36-39 : фото
163813
  Вернер П. Баварская Советская Республика / П. Вернер. – Москва, 1924. – 172с.
163814
  Застенкер Н. Баварская советская республика и тактика баварских коммунистов / Застенкер Н. – Москва, 1932. – 211-252 с.
163815
  Застенкер Н. Баварская Советская Республика. / Н. Застенкер. – Москва, 1934. – 160 с.
163816
  Либман М.Я. Баварские государственные собрания картин. Мюнхен = Bayerische staatsgemaldesammlungen. Munchen : Старая пинакотека, Новая пинакотека, Новая государственная галерея / М.Я. Либман. – Москва : Изобразительное искусство, 1972. – 132 с. : ил., фото.
163817
  Шутова Наталия Баварский вечер в "Ренесансе" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 63 : Фото
163818
  Голобородько Я. Баварські акварелі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4-5 жовтня (№ 179/180). – С. 21


  Як "мистецтво життя" по-німецьки стає координатами особистісного й соціумного задоволення.
163819
  Еко У. Бавдоліно : роман / Умберто Еко ; пер. з італ. Мар"яни Прокопович ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Італ. ін-т культури в Україні. – Харків : Фоліо, 2013. – 443, [2] с., [1] арк. портр. : іл. – Пер. за вид.: Baudolino / Umberto Eco. Milano: Bompiani, 2000. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-4860-8
163820
  Подкопай І.Ю. Бавовникова совка / І.Ю. Подкопай. – К, 1955. – 24с.
163821
  Підгорний П. Бавовняник на Херсонщині / П. Підгорний. – Херсон, 1930. – 12с.
163822
  Підгорний П. Бавовняник у степу / П. Підгорний. – Харків, 1930. – 30с.
163823
  Барсамов С Н. Багаевский / С Н. Барсамов. – М., 1961. – 54с.
163824
  Маршак С. Багаж / С. Маршак. – М, 1962. – 13с.
163825
  Радлов Василий Багажное отделение : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 5 (2788). – С. 90-94 : Іл.
163826
   Багаліївські читання в HАУ : Програма та матеріали. – Харків : Око, 1998. – 56с. – ISBN 966-526-052-9
163827
   Багаліївські читання в HУА : Програма та матеріали 6 Багаліївських читань, 5 листопада 2004 року. – Харків : НУА. – ISBN 966-8558-25-1
Ч. 6 : Історія Харківщини у працях і оцінках Д.І. Багалія. – 2004. – 140 с.
163828
   Багаліївські читання в HУА : Програма та матеріали 7 Багаліївських читань, 7 листопада 2006 року. – Харків : НУА. – ISBN 966-8558-64-2
Ч. 7 : Д.І. Багалій про стан та шляхи розвитку української культури. – 2006. – 108 с.
163829
   Багаліївські читання в НУА. – Харків. – ISBN 966-7557-27-8
Ч.ІІ. – 1999. – 110с.
163830
   Багаліївські читання в НУА : Програма і матеріали 5 Багаліївських читань, 5 листопада 2002 року. – Харків. – (Народна українська академія). – ISBN 966-7557-47-8
Ч. 5 : Вік 20: реформи в українській вищій школі. – 2002. – 220 с.
163831
  Комаренко Т. Багалій Дмитро Іванович // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 11-13 : Фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
163832
  Стрельська Л.І. Багалій Дмитро Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 152. – ISBN 96966-8060-04-0
163833
  Скрипник П. Багалій Дмитро Іванович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 50-56. – ISBN 966-02-3529-1
163834
  Щербак Н. Багалій Дмитро Іванович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 115-116. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
163835
  Короткий В. Багалій Дмитро Іванович (1857-1932) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 397-398. – ISBN 5-7707-1062-4
163836
  Крамар О. Багата країна - бідні громадяни // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 6 (326). – С. 24-26. – ISSN 1996-1561


  Попри значні нафтогазові доходи й усупереч живучим стереотипам, реальні зарплати в більшості регіонів Росії не перевищують українські через значно вищу вартість життя.
163837
  Носенко О.Є. Багаті серцем : оповідання та нариси / О.Є. Носенко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 380 с.
163838
  Грабовський С. Багаті, але чесні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22-23 січня (№ 9/10). – С. 20


  Алчевські: погляд через роки.
163839
  Чечетов С. Багато галасу даремно // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 11. – С. 36-37. – ISSN 1812--514Х


  Націоналізація, до якої має намір повернутися українське суспільство, насправді є винятком в економіці, що підтверджує загальне правило
163840
  Шевцов В.Ю. Багато званих та мало вибраних / В.Ю. Шевцов. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2002. – 260с. – ISBN 966-7985-36-9
163841
  Юрченко Ігор Багато й безглуздо // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 13. – ISSN 0130-5212
163842
  Білкун М.В. Багато, багато, багато золота... : фантастико-пригодницька повість-памфлет / М.В. Білкун. – Київ : Молодь, 1975. – 184 с.
163843
   Багатоактні п`єси. – Київ : Мистецтво, 1965. – 237 с.
163844
  Ільницький М. Багатоактній полілог Івана Дзюби // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 389-395
163845
  Горбатюк В.Л. Багатоаспектна процедура тлумачення правових норм // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 79-84


  Здійснено аналіз способів тлумачення норм права та з"ясовано, в якій послідовності їх краще застосовувати для досягнення мети тлумачення з урахованням вимог принципів права.
163846
  Тирінов А.В. Багатоаспектність оцінки організаційно-економічного механізму для підвищення ефективності діяльності підприємства // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 71-75


  У великій кількості наукових напрацювань у напрямку оцінки ефективності та формування механізму діяльності підприємств наголошується на необхідності інтегрувати та комплексно розглянути проблему багатогранності оцінки механізму підвищення ефективності ...
163847
  Бакало А.С. Багатоаспектність поняття "телевізійний редактор" / А.С. Бакало, М.К. Литвинова // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 159-161


  У статті здійснено спробу визначити поняття "телевізійний редактор" в усій багатоаспектності і багатоетапності його роботи. The attempt to define a concept of a TV-Editor in all aspects of his functions and stages of his professional activity.
163848
  Коноваленко В. Багатоваріантна охорона одного і того ж результату творчої діяльності людини // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 8-13. – ISSN 1608-6422
163849
  Багацька Л. Багатоваріантність правописних норм у продукції видавництв та ЗМІ України: причини, наслідки, шляхи унормування // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 89-91


  У доповіді коротко розглянуто правописну дискусію 1999 року та пропозиції авторів "Проєкту" та наслідки, які вона спричинила у видавничій справі України.
163850
  Багацька Л.В. Багатоваріантність правописних норм у продукції видавництв та ЗМІ України: причини, наслідки, шляхи унормування // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 413-415
163851
  Рубцова М.Ю. Багатовекторна стратегія інвестування глобальних корпорацій у динамічному конкурентному середовищі // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 18-25.
163852
  Ярошенко Ф.О. Багатовекторне управління програмами розвитку державних фінансів / Ф.О. Ярошенко, С.Д. Бушуєв // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 3-10 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
163853
  Циховська Е.Д. Багатовекторний світ фланера у "паризькій трилогії" Генрі Міллера // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 116-120. – ISSN 2077-804X
163854
  Дяків В. Багатовекторність вченого-гуманітарія Романа Кирчіва (Слово про Вчителя) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 2 (122), березень - квітень. – С. 321-326. – ISSN 1028-5091


  14 квітня 2015 року виповнюється 85 років відомому українському вченому, фольклористу, етнологу і літературознавцю, доктору філологічних наук (1980), професору (1994), академику Академії Наук Вищої школи (1997), Заслуженому діячу науки і техники ...
163855
  Пенська І.О. Багатовекторність інтеграційного розвитку України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 6-10
163856
  Черевко А. Багатовекторність історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 листопада (№ 212). – С. 4


  Чи еволюціонує влада та суспільство у формуванні гуманвтарної політики?
163857
  Святовець В. Багатовекторність педагогіки професора // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 20-24
163858
  Войцехівська О. Багатовекторність регіональної газети // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11. – С. 17-19


  Викладачі і студенти інституту журналістики Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка мали зустріч з журналістами зі Швеції, з центрального міста регіону Вестерботтен - Умео. До складу шведської делегації увійшли редактор з розвитку ...
163859
  Маланій Н. Багатовимірна рецепція творчості Генріха Бьолля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 428-431. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
163860
  Алєксєєнко В.В. Багатовимірна статистика включення // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 47-50. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
163861
  Пономаренко В.С. Багатовимірний аналіз соціально-економічних систем : навчальний посібник / Пономаренко В.С., Малярець Л.М. ; МОН України ; Харківський нац.економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-676-347-4
163862
  Кислова О.М. Багатовимірний аналіз соціологічної інформації: сутність, класичні методи та інтелектуальні технології // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 98-102. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
163863
  Іващенко П.О. Багатовимірний стстистичний аналіз / П.О. Іващенко. – Х, 1992. – 133с.
163864
  Різник В.В. Багатовимірні моделі систем кодування на симетричних та асиметричних групах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 171-178. – ISSN 0321-0499
163865
  Воробйова Т.Л. Багатовимірність категорії політичного протесту // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 9/2. – С. 213-220. – (Серія "Філософія. Соціологія. Політологія" ; вип. 24 (2)). – ISSN 2312-2714


  Розглянуто основні підходи до визначення змісту політичного протесту. Як результат, дістала уточнення категорія "політичногот протесту". Узагальнено та проаналізовано характерні риси, які притаманні політичним протестам, на основі чого обгрунтовано ...
163866
  Моргун В.Ф. Багатовимірність та цілісність менталітету особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 5 (134). – С. 1-9
163867
  Шелюг О.А. Багатовимірність феномену посттравматичного росту: біологічний, психологічний та соціокультурний складники особистісних трансформацій // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – № 1 (5). – С. 112-127. – ISSN 2226-4078


  У статті розглянуто провідні теоретичні концепції феномену постравматичного росту, що розроблені на сьогодні в західні психології.
163868
  Королівський С.М. Багатовікова боротьба українського народу за своє соціальне й національне визволення : (Короткий нарис) / С.М. Королівський. – Харків : Книжково-газетне, 1949. – 36 с.
163869
  Марченко Н. Багатовікова традиція поетичного мислення українця - одна з рис його етноментальності // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 227-236. – ISBN 966-02-3167-9


  Стаття присвячена українській народній пісні, у якій відображено тисячолітню традицію народу, що об"єднала поетичне мислення та музичну натуру людини. Різнобарвна палітра тематичних картин пісні бере свій початок у найдавнішому пласті народної поезії ...
163870
   Багатогалузеве господарство - шлях до колгоспного достатку. – Київ, 1955. – 220с.
163871
  Савчин В. Багатоголосе відлуння українського письменства у перекладах Миколи Лукаша // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 38-42. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено дослідженню мовної майстерності визначного українського перекладача М.Лукаша. У центрі уваги - унікальна риса Лукаша-мовотворця - активізація лексико-фразеологічних та образних ресурсів, акумульованих в українській ...
163872
  Забіяка І. Багатогранна спадщина Олега Бабишкіна // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 31 жовтня-6 листопада (№ 43). – С. 13


  4 лист. Олегу Бабишкіну, укр. письменнику, досліднику вітч. і світ. літ., мистецтвознавцю, д-ру філол. наук, проф. виповнилося б 95 р. Народився він у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, а диплом Київського університету ім. Тараса Шевченка одержав у ...
163873
  Кіт Д. Багатогранний талант // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 51-54.
163874
  Загаєцька Оленна Багатогранний талант Віталія Губенка // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип-верес. – С. 127-130. – ISSN 0042-9422


  Укр. художник-шістдесятник, графік і живописець Віталій Губенко (1933 р.н.)
163875
  Полтавець О.М. Багатогранний талант Лермонтова-художника : до 200-річчя від дня народження Лермонтова // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 11. – С. 62-63
163876
  Ільницький М.М. Багатогранність єдності / М.М. Ільницький. – К., 1984. – 240с.
163877
  Поважна В.М. Багатогранність змістовної форми художнього тексту : семінарські заняття з курсу історії української літератури другої половини XIX століття / В.М. Поважна. – Київ : Головне видавництво видавничого об"єднання "Вища школа", 1978. – 256 с.
163878
  Гарєєв М.Р. Багатогранність лінгвістичного знаку в семіотці У. Уко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 167-171


  В статті представлене поняття лінгвістичного знаку через теорію Умберто Еко. Теорія викладена в праці У.Еко "Семіотика і філософія мови".
163879
  Філон М. Багатогранність особистості: науковець, педагог, поет (до ювілею професора В.С. Калашника) / М. Філон, Г. Губарева // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 170-173. – ISSN 1682-3540


  В 1960 р. М. Лесів стажувался на кафедрі української мови Київського університету ім. Т. Шевченка. Впродовж тривалого часу М. Лесів був залучений до вивчення польських і українських говірок та ономастики люблінського ареалу.
163880
  Чайковська В. Багатогранність пропозиційного змісту декларативних мовленнєвих актів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – C. 152-158. – ISBN 966-581-102-9
163881
  Ярмиш Ю. Багатогранність таланту дослідника // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 24-28
163882
   Багатогранність творчості Юрія Іллєнка // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 14-18. – ISSN 1562-3238


  Розмова за круглим столом, проведена Центром кінематографічних студій Національного університету "Києво-Могилянська академія" 9 листопада 2010 р.
163883
  Овсяник Ю.А. Багатодіапазонні коаксіально-рупорні антени з частковим діелектричним заповненням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Овсяник Юрій Антонович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
163884
  Стрельник О. Багатодітна сім"я в Україні: дискурси та суперечності соціальної політики // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 156-165. – ISSN 1563-3713
163885
  Гордієнко Е.Ю. Багатоелементні болометричні ІЧ-детектори зі скануванням на основі високотемпературних надпровідників : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.27.01 / Едуард Юрійович Гордієнко; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
163886
  Якуба О.В. Багатожанровість у прозі Юрія Ярмиша // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 128-134. – ISBN 978-966-551-335-3


  Досліджується багатожанровість у прозі Юрія Ярмиша, аналізуються казки письменника.
163887
  Павличко Д. Багатозначність істинної поезії // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 грудня (№ 49). – С. 8-9


  Перша збірка поезії Олександра Косенка "На сьомий день" із передмовою Віктора Погрібного вийшла в Кіровограді 2010 р., а друга - "Гартування води" з передмовою Євгена Гарана в Києві 2013 р. Із першого погляду може здатися, що книжки Косенка - це ...
163888
  Редковська Т.О. Багатозначність ітеративного префікса RE- в іспанській мові та її реалізація у мовленні // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 150-157. – Bibliogr.: Літ.: с. 157; 13 п.
163889
  Білокінь О. Багатозначність лексем із семантикою родинності у записах до Книг вражень відвідувачів Шевченкової могили // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
163890
  Рик М. Багатозначність поняття "Бог" у ранніх творах Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 208-214. – ISBN 978-617-7009-24-4
163891
  Черноватий Л.М. Багатозначність поняття "еквівалентність" як перекладацька проблема в текстах із перекладознавства / Л.М. Черноватий, В.С. Ушко // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 142-148


  Розглянуто еволюцію змісту понять, пов"язаних із категорією еквівалентності та її видами у текстах з перекладознавства як проблему їх перекладу українською мовою. Окреслено перспективу подальшого дослідження.
163892
  Дорошенко С. Багатозначність слів і омоніми // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 38-39. – ISSN 0130-5263
163893
  Жарікова І.В. Багатозондові підмикальні пристрої для електричного контролю виробів електронної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Жарікова Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назв
163894
  Каленик Олександр Олександрович Багатозонна s-d-модель розрахунку електронних властивостей сплавів : дис. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Каленик Олександр Олександрович ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 176 л. – Бібліогр. : л. 167-176
163895
  Каленик Олександр Олександрович Багатозонна S-D модель розрахунку електронних властивостей сплавів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Каленик Олександр Олександрович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1995. – 26 с.
163896
  Карамзіна Л.А. Багатоканальна ортогональна реєстрація коротколатентних слухових викликаних потенціалів / Л.А. Карамзіна, В.К. Рибальченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-76. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 5)


  Коротколатентні слухові викликані потенціали (КСВП) можуть бути зареєстровані з поверхні голови людини за різної локалізації поверхневих відвідних електродів. Розроблено схему розміщення електродів по взаємно перпендикулярних (ортогональних) осях, що ...
163897
  Кіселичник О.І. Багатоканальна система атоматичного керування кондиціюванням повітря виробничих приміщень : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Кіселичник О.І.; Нац. техн. ун-тет України. КПІ. – К., 1997. – 16л.
163898
  Казаков Е.О. Багатоканальна установка для нанесення розчинів на хромотограми : біологія / Е.О. Казаков, Т.Е. Казакова, М.М. Мусієнко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 44-47 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
163899
  Курочка Л.М. Багатоканальний спектрохронограф // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 61-65. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Обгрунтована можливість фотографування спектра неперервно в часі і водночас у різних ділянках довжин хвиль (від УФ до ІЧ області). Це можна зробити на базі ешельного спектрографа. Для реалізації таких спостережень перед фокальною площиною спектрографа ...
163900
  Коркішко Тимур Анатолійович Багатоканальні апаратно-орієнтовані процесори симетричного блокового шифрування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Коркішко Т.А.; НУ "Львів. політехніка". – Львів, 2002. – 19 с.
163901
  Підченко Сергій Костянтинович Багатоканальні багаточастотні кварцові генератори зі скороченим часом встановлення коливань : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.13 / Підченко Сергій Костянтинович; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Х., 1999. – 18л.
163902
  Азаров О.Д. Багатоканальні ІВС опрацювання стрибкоподібних сигналів на базі АЦП із ваговою надлишковістю : монографія / О.Д. Азаров, А.В. Снігур ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 138 с. – ISBN 966-641-641-244-0
163903
  Шевчук Р.П. Багатоканальні комп"ютерні засоби перетворення та криптографічного захисту форматів стиснених мовних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук: спец.: 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Шевчук Р.П. ; КНУТШ. – Тернопіль, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
163904
  Шмигевський М.В. Багатоканальні мережі Джексона з керованим джерелом вимог : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.01 / Шмигевський М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
163905
  Шмигевський Микола Васильович Багатоканальні мережі Джексона з керованим джерелом вимог : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.01 / Шмигевський Микола Васильович; Нац. техн. ун-тет України. – Київ, 2000. – 127л. – Бібліогр.:л.120-127
163906
  Лівінська Г.В. Багатоканальні мережі з періодичним зовнішнім навантаженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 149-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються багатоканальні стохастичні мережі. Ззовні на кожен вузол мережі надходить пуасонівський потік вимог з інтенсивністю, яка є періодично змінною функцією часу. У перевантаженому режимі функціонування розвинуто апроксимативний метод ...
163907
  Савченко А.А. Багатоканальні оптоелектронні сенсорні системи на ефектах розповсюдження неоднорідної хвилі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.20 - оптоелектронні системи / Савченко А.А. ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ. – Київ, 2009. – 15с. – Бібліогр.: 13 назв
163908
  Мамонова Г.В. Багатоканальні системи обслуговування у схемі усереднення та дифузійної апроксимації : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.05.04 - систем. аналіз і теор.оптимальних рішень / Г.В.Мамонова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 122л. – Бібліогр.: л. 115-122
163909
  Мамонова Г.В. Багатоканальні системи обслуговування у схемі усереднення та дифузійної апроксимації : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Мамонова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
163910
  Бондаренко Ю.В. Багатокомірковий транзисторний перетворювач зі спільним використанням безперервного та імпульсного керування для контактного мікрозварювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Бондаренко Юлія Валеріївна ; НАН України ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
163911
  Лозицький В. Багатокомпонентна структура півтіні сонячної плями / В. Лозицький, Є. Курочка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-18. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу профілів Стокса l+-V [подано формулу] та I для 14 ліній Fel, Fell, Crl, Cril ma Sсll зроблено висновок, що півтінь сонячної плями є дуже неоднорідним утворенням, в якій можна виділити три основні компоненти: a) cвітлу ("фонову") ...
163912
  Нижник В.В. Багатокомпонентні полімервмісні системи : для аспірантів та студентів старших курсів хім. та хіміко-технолог. вищих учбових закладів / Нижник В.В. ; КНУТШ. – Київ : Логос
Ч. 3 : Пластифікація полімерів. – 2008. – 38 с.
163913
  Книшенко Н. Багатокомпонентні терміни української дорожньо-будівельної терміносистеми // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 62-66
163914
  Галіцин В.К. Багатокористувацькі обчислювальні системи та мережі : Навчальний посібник / В.К. Галіцин, Ф.А. Левченко; МОУ.КНЕУ. – Киев : КНЕУ, 1998. – 360с. – ISBN 966-574-001-6
163915
  Задорожний В.І. Багатократні некритичні фазові синхронізми та перетворення частоти в нелінійно-оптичному кристалі RTA / В.І. Задорожний, М.Є. Корнієнко, Т.С. Сіденко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 377-382. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Подана класифікація фазових синхронізмів, некритичних по частотах та кутових апертурах сигнальної хвилі і хвилі накачки, в процесах генерації сумарної частоти в нелінійно-оптичному кристалі RbTiOAsO4 (RTA). Показана можливість візуалізації широкої ...
163916
  Прокопенко В.В. Багатокритеріальна задача знаходження найкоротшого шляху в графі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 156-159. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджено узагальнену задачу пошуку найкоротшого шляху в графі з векторними вагами. Розглядається також багатокритеріальна задача у випадку динамічних ваг.
163917
  Заславська О. Багатокритеріальна задача оптимізації діяльності посередника в оптовій торгівлі / О. Заславська, Г. Доленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-19. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядається багатокритеріальна задача оптимізації діяльності торговельного посередника з урахуванням категорій оптових знижок. Запропоновано підхід до її розв"язання. Multiobjective optimization model of middleman"s activity in wholesale trade is ...
163918
   Багатокритеріальна модель оцінювання постачальників бортового харчування: на прикладі Тайваню / Чіа-Джен Хунг, , Ванг, Фу-Джін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 470-479 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
163919
  Паранчук Я.С. Багатокритеріальна оптимізація режимів електротехнологічного комплексу " Дугова сталеплавильна піч - електропостачальна мережа" : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.09.03 / Ярослав Степанович Паранчук; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 46 назв
163920
  Зубков С.О. Багатокритеріальна оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів підприємств торгівлі / С.О. Зубков, А.О. Колесник // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 95-105. – ISSN 2312-394X
163921
  Афтанюк О.В. Багатокритеріальна оцінка проектних рішень при ймовірнісній і нечіткій структурі робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Афтанюк Олег Валентинович ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
163922
  Босий М.А. Багатокритеріальна оцінка технологій виробництва продукції рослинництва : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / М.А. Босий, І.В. Лобастов, С.В. Архипов // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 5-10 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
163923
  Дорохов О.В. Багатокритеріальне моделювання прийняття рішень щодо розміщення об"єктів соціальної інфраструктури // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 117-127. – ISSN 1683-1942
163924
  Буравльова М.Т. Багатокритеріальний вибір структури енергопостачання регіонів з використанням альтернативних джерел енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Буравльова Марія Темуріївна ; Ін-т техн. теплофізики НАН України. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
163925
  Макаренко П.М. Багатокритеріальний підхід до технологічної модернізації у сільському господарстві / П.М. Макаренко, Н.К. Васильєва // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 123-133 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
163926
  Васильківський Д.М. Багатокритеріальні принципи побудови системи стратегічного планування та оцінки ефективності управлінських рішень на промисловому підприємстві // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 34-39. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
163927
  Клименко В.Г. Багатокритеріальні формалізації / В.Г. Клименко; МОіНУ. Нац. техн. ун-тет "ХПІ". – Харків, 2004. – 308 с. – ISBN 966-96353-7-3
163928
  Жук П.Ф. Багатокрокові ітераційні методи варіаційного типу : Автореф... докт. фіз. мат.наук: 01.01.07 / Жук П. Ф.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 40л.
163929
   Багатокультурне історичне середовище Львова в 19 і 20 століттях = Wielokulturowe srodowisko historyczne Lwowa w 19 i 20 wieku. – Львів - Жешув. – ISBN 966-613-438-1
Том 4. – 2006. – 496с.
163930
  Пікалов В.Г. Багатоліка історіографія (образи історіографії як наукової та навчальної дисципліни) / В.Г. Пікалов, С.І. Посохов // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 156-159.
163931
  Арцишевська О.Р. Багатоманітність і взаємодія культур // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 4-11. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
163932
  Мокряк В. Багатоманітність і суперечливість підприємницьких орієнтацій: історія питання й сучасні реалії / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 11 (576). – С. 15-25. – ISSN 0131-775Х
163933
  Оніщук М.В. Багатоманітність України як потенціал подальшого розвитку національної державності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 7-19.
163934
  Краєвський Й. Багатомільйонний комсомол. / Й. Краєвський. – Х., 1931. – 32с.
163935
  Огнев"юк В.О. Багатомірна людина. Епоха трансформацій. Освіта // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 6-11. – ISSN 1609-8595


  У статті з філософських позицій висвітлено різноманіття трансформацій та викликів сучасного суспільства, що зумовлюють динамічні зміни в системі освіти, а також збереження і врахування національних підходів доформування освіченої особистості, ...
163936
  Герасименко С.С. Багатомірний порівняльний аналіз в оцінювання бідності / С.С. Герасименко, О.А. Чуприна, О.О. Чуприна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 59-64 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
163937
  Герасименко С. Багатомірний статистичний аналіз тенденцій економічного розвитку та рівня життя населення / С. Герасименко, О. Чуприна, О. Чуприна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 8-11. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  Подана характеристика об"єктивності підходів, які найчастіше використовуються для порівняльної оцінки економічного розвитку та рівня життя населення країн світу. Обгрунтована доцільність використання методів багатомірного статистичного аналізу для ...
163938
  Івохін Є.В. Багатомірні лінійні різницеві системи із запізненням // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4 (103). – С. 38-43. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi розглянуто пiдхiд до дослiдження стiйкостi багатомiрних рiзницевих систем iз запiзненням. Передбачається, що вихiдна система може бути представлена у виглядi сукупностi взаємозв"язаних пiдсистем. Виходячи з асимптотичної стiйкостi iзольованих ...
163939
  Яценко Р.В. Багатомірні логіки та їх використання в поєднанні з lambda-численням / Р.В. Яценко, А.М. Роговець // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 332-340. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі розглянуто багатовимірні логіки та їх використання в поєднанні з класичними lambda-численням. Описано принцип застосування методом lambda-теорії до складних та нечітких логічних систем при розв"язанні логічних рівнянь та запропоновано ...
163940
  Рокоча В.В. Багатомірність глобального економічного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 8-11
163941
  Паримський І.С. Багатомірність змістово-формальної цілісності публіцистичного твору // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 78-80. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  Реальна участь національної преси в суспільному житті напряму залежить від змістової ефективності її публікацій. Зміст публіцистичного твору - складна мозаїка смислово-формальних елементів у їх функціональній єдності
163942
  Лисицин Е. Багатомірність зовнішньої політики України: доцільність, стан, перспективи // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 3. – С.16-18
163943
  Корабльова Н.С. Багатомірність рольової реальності: ролі і маски-лик та личина : монографія / Н.С. Корабльова; Мін. освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2000. – 288 с. – Бібліогр.: с. 281-286. – ISBN 966-623-060-7
163944
  Кононенко О.І. Багатомірність структури перфекціонізму особистості: теоретико-методологічний аспект // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 130-136
163945
  Першукова О.О. Багатомовна освіта школярів Іспанії // Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2012. – №3 (65). – С. 12-16


  У статті висвітлюються особливості процесу формування багатомовності в іспанських школярів як підготовки до життя в багатомовному та багатокультурному соціумі цієї країни.
163946
  Дем"яненко О. Багатомовна професійна освіта як форма ефективної міжкультурної підготовки вчителя іноземної мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 33-36. – ISSN 2308-4634
163947
  Гнатюк Л. Багатомовний тлумачний словник крилатих висловів Шевченка: концептуальні засади створення і структура / Л. Гнатюк, Л. Дядечко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44 (1). – С. 94-105. – ISSN 0320-3077


  У статті окреслено концептуальні засади створення словника крилатих висловів Шевченка в українській, російській та білоруській мовах: розглянуто мікро- і макроструктуру підготовленого видання-першого у світовій лексикографічній практиці багатомовного ...
163948
   Багатомовний юридичний словник-довідник / [І.О. Голубовська та ін. ; відп. ред. : І.О. Голубовська, І.Ю. Штиченко] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 544 с. – Бібліогр.: с. 541-543. – ISBN 978-966-439-497-7


  В книзі також автори: Письменна Ю.О., Корольов І.Р., Ничаюк С.П., Соколова Ю.О
163949
  Балабін В.В. Багатомовні електронні словники як складова частина інформаційних технологій в навчанні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-27. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розробці технологічних засад побудови багатомовних електронних словників. The article is devoted to the development of technological bases of construction of multilingual electronic dictionaries.
163950
  Лазаренко Л.О. Багатомовність в Україні з погляду сьогодення та майбутнього // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 15-21. – ISBN 966-594-420-7
163951
  Чередниченко О.І. Багатомовність і концептуальна картина світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7-10. – (Іноземна філологія ; Вип. 32/33)


  Аналізуєься зв"язок багатомовності й концептуальної картини світу, розглядаються основи типології двомовності й багатомовності.
163952
  Саєнко С.Г. Багатомовність і світ // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 224-227
163953
  Радчук В.Д. Багатомовність перекладача і глобалізація лінгвосфери // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 392-397. – ISBN 966-7890-03-1
163954
  Радчук В.Д. Багатомовність перекладача і глобалізація лінгвосфери // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
163955
  Варич М. Багатомовність сучасної періодики як одна з тенденцій розвитку суспільства (на прикладі української преси) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 192-196


  Досліджується мовна ситуація в сучасній українській періодиці. Зокрема розглядаються дискусії навколо мовного питання. В роботі також вивчається вплив газетних текстів на формування національних цінностей та мовні уподобання читачів. The article ...
163956
  Лащенко С. Багатонаціональний Майдан: кілька зустрічей на головній площі країни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 13
163957
  Скороход Л.І. Багатонаціональні сили на Близькому Сході (деякі аспекти проблеми) / Л.І. Скороход, Ю.С. Скороход // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 35-46. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
163958
  Скороход Л.І. Багатонаціональні сили та проблеми врегулювання кризи в Перській затоці на початку 90-х років / Л.І. Скороход, Ю.С. Скороход // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 105-112. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
163959
  Кришталь О.П. Багатоніжки Канівського біогеографічного заповідника / О.П. Кришталь. – К, 1949. – 11с.
163960
  Башта О.В. Багатоосередкова пошкоджуваність конструкційних сплавів на основі алюмінію при циклічному навантаженні : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.09 / Башта О.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
163961
  Іваненко Д.О. Багатопараметричне оцінювання в моделі авторегресії // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 13-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано спільну оцінку невідомого параметра авторегресії та парметрів розподілу шуму і доведено її спроможність. Результат ілюструється на прикладі бета-розподілу.
163962
  Островський Я.П. Багатопараметричні алгоритми виявлення зон небезпечної турбулентності в дощі : автореф. ... канд. техн. наук: 05.12.17 / Островський Я. П.; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 18 назв
163963
  Копач М.І. Багатопараметричні аналоги методів ітеративного агрегування / М.І. Копач, Б.А. Шувар, Н.О. Шувар // Буковинський математичний журнал / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 74-77


  Встановлені достатні умови збіжності одного класу багатопараметричних агрегаційно-ітеративних методів. В умовах теорем відсутні вимоги про додатність операторів і агрегуючих функціоналів, а також, щоб відповідні лінійні неперервні оператори були ...
163964
  Жирний Г.Г. Багатопараметричні випадкові поля : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Жирний Г. Г.; НАН України, Ін-т прикладної матем. і механ. – Донецьк, 1998. – 14л.
163965
  Мохаммад Махмуд Мохаммад Дарвіш Багатопараметровий електромагнітний метод та прилад, заснований на комп"ютерних універсальних функціях перетворення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.13 / Мохаммад Махмуд Мохаммад Дарвіш; Нац. техн. ун-тет "ХПІ". – Харків, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
163966
  Слушаєнко В.С. Багатопартійна Україна : складний шлях становлення // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 111-124. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
163967
   Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст.. – К., 1992. – 92с.
163968
  Гонюкова Л. Багатопартійність по-українськи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 176-182.
163969
  Станкевич В. Багатопартійність у сучасній Україні: короткий огляд процесу становлення та оцінка перспектив / В. Станкевич, А. Бесєдіна // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 118-123. – ISSN 1728-9343
163970
  Писарєва Е.А. Багатопартійність як одна із умов побудови правової держави: деякі аспекти становлення в Україні // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.61-66
163971
  Мисан Віктор Багатоперспективність у змісті шкільних курсів історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст.
163972
  Максимович М.Г. Багатополюсні елементи (основні положення) / М.Г. Максимович. – Львів, 1978. – 77с.
163973
  Гольцов А.Г. Багатополярна геополітична організація світу: проблеми і тенденції формування // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 30-35
163974
  Степура І. Багатопорівняльне суспільство в Нідерландах і в західноукраїнському регіоні (1880-1939 рр.): соціально-психологічні та соціокультурні особливості // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (153), травень. – С. 17-19
163975
  Шашкевич І.А. Багатопроменева інтерференція в ультракороткохвильовому радіодіапазоні / І.А. Шашкевич, В.В. Лендел, Л.Ю. Мельниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 283-286. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  За допомогою рекурентних формул Ейрі проведені розрахунки коефіцієнта відбивання системи тонка алюмінієва плівка - діелектричний шар - масивне алюмінієве дзеркало в ультракороткохвильовому радіодіапазоні. В ролі діелектричного шару були вибрані тонкі ...
163976
  Бутова О.А. Багатопульсні паралельні компенсовані керовані випрямлячі з поліпшеними енергетичними показниками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Бутова Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
163977
  Вільчінська Ольга Сергіївна Багаторівнева інтелектуальна скрізна модель створення програмного забезпечення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.04 / Вільчінська О.С.;Харківський держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 19 с.
163978
  Бухлова Н. Багаторівнева система підготовки вчителів гуманітарних дисциплін до формування самоосвітньої компетентності учнів у прцесі післядипломної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С. 84-89
163979
  Ільїч Л.М. Багаторівнева система регулювання відтворення трудового потенціалу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 132-138.
163980
  Пасько О. Багаторівневе врядування в регулюванні обліку в Німеччині: структура та діяльність КСБО Німеччини // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 44-55. – ISSN 2410-0706
163981
  Скоблик В.П. Багаторівневе співвідношення ідентичностей на Закарпатті (1991-2001) / В.П. Скоблик, О.С. Сліпецький // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 57-62. – (Історія ; Вип. 21)
163982
  Погорелий Сергій Дем"янович Багаторівневий структурний синтез апаратно-програмних засобів мікропроцесорних систем налагодження та радіовимірювань : Автореф... докт. технічн.наук: 05.13.13 / Погорелий Сергій Дем"янович; АНУ. Ін-т кібернетики. – К., 1993. – 30л.
163983
  Терзіян В.Я. Багаторівневі динамічні моделі управління базами занань та їх застосування в автоматизованних інформаційних системах : Автореф... докт. техн.наук: 05.25.05 / Терзіян В. Я.; МО Укр. Ін-т радіоелектрон. – Х., 1993. – 37л.
163984
  Вітько Олександра Валеріївна Багаторівневі ймовірнісні мережі для моделювання складних інформаційних систем в умовах невизначенності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.04 / Вітько О.В.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
163985
  Горбачук В.М. Багаторівневі моделі та методи обчислюваної загальної рівноваги / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 121-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Для класичної задачі економічної рівноваги систематично виведено повний набір одночасних рівнянь обчислюваної загальної рівноваги. За певних припущень, доведено теорему про еквівалентність соціального оптимуму і теоретичної економічної ...
163986
  Шавьолкін О.О. Багаторівневі перетворювачі частоти з покращеними енергетичними показниками : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.12 / Шавьолкін О.О. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т". – Харків, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
163987
  Ригованова В. Багаторівневість конструкцій авторизації // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 187-193. – ISSN 1728-9572
163988
  Орлов О.О. Багаторічна динаміка вмісту 137Cs у моховому покриві автоморфних ландшафтів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-48. – (Біологія ; Вип. 34)


  Проаналізовано багаторічну динаміку вмісту [верхній індекс 137]Cs у живій та мертвій частині зелених мохів-домінант мохового ярусу, а також у двосантиметровому шарі ґрунту лісів автоморфних ландшафтів. Виявлено, що для всіх проаналізованих видів мохів ...
163989
  Лі Хао Багаторічна динаміка популяцій і прогноз масового розмноження бавовняної совки в провінції Шеньсі Китайської Народної Республіки : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 03.00.09 / Лі Хао; Харківський держ. аграрн. ун-тет ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2000. – 18л.
163990
  Чорноморець Ю.О. Багаторічна динаміка режиму живлення річки Десна / Ю.О. Чорноморець, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 59-67 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
163991
  Лук"янець О.І. Багаторічна динаміка та прогноз весняного приливу води до Канівського водосховища / О.І. Лук"янець, А.В. Шипілова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 4 (39). – С. 6-12. – ISSN 2306-5680


  Робота присвячена дослідженню багаторічних змін та мінливості декадного припливу води до Канівського водосховища у період весняного водопілля, оцінці за даними періоду 1981-2014 рр. методики прогнозування цього припливу, яка розроблена Л.Т. Пашової у ...
163992
  Лук"янченко А.П. Багаторічна динаміка та прогноз шкодочинності грушевої плодожерки у східному лісостепу України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 03.00.09 / Лук"янченко А.П.; Харків. держ. аграрний ун-тет ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2000. – 19л.
163993
  Чорноморець Ю.О. Багаторічна динаміка термінів проходження весняного водопілля на річках басейну Десни / Ю.О. Чорноморець, К.Т. Фріндт // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 94-105 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
163994
  Прищепа О.О. Багаторічна мінливість меженного стоку на р. Десна біля м. Чернігова // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 157-160
163995
  Щеглов О.А. Багаторічний хід та просторова мінливість атмосферних опадів в Україні у червні-серпні // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 134-136
163996
   Багаторічні бобові трави. – Київ : ВНІЦ, 1941. – 164с.
163997
  Курило С.М. Багаторічні зміни мінаралізації і вмісту головних іонів у воді р. Псел та аналіз їх взаємозв"язку із водністю / С.М. Курило, О.О. Винарчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 95-101


  Проведений короткий критичний аналіз існуючих способів оцінки хімічного складу поверхневих вод. На його основі запропоновано новий методичний підхід для оцінки багаторічних змін гідрохімічного режиму річкових вод.
163998
  Трусов І.І. Багаторічні коливання атмосферних опадів у Дніпропетровську / І.І. Трусов, П.І. Колісник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 32-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 23)
163999
  Яременко Ю.В. Багаторядні кускові області // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-55. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вказано будову багаторядних кускових областей та вивчено їх первинні сагайдаки.
164000
  Леончик О.М. Багатословні економічні терміни у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 344-352


  Статтю присвячено багатослівним економічним термінам у новогрецькій мові. Матеріалом дослідження слугували термінологічні словосполучення, що містяться в спеціальних перекладних словниках новогрецької мови. Розглянуто їхні структурні та морфологічні ...
<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,