Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1631163216331634163516361637163816391640(+10)В кінець >>
1638001
  Палинський В. "Цитринові гаї" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 1/2 (927/928), січень- лютий. – С. 184-186. – ISSN 08-68-4790-01


  Книга «В цитринових гаях» вагомо засвідчує, що справжня поезія – це постійна боротьба за утвердження найвищих людських ідеалів: любові, добра, прагнень духовної досконалості, патріотизму. Авторові притаманні самобутня густина образного мислення, ...
1638002
  Чадюк М. "Цифра" в музеї // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 22-23 жовтня (№ 131/132)


  Як осучаснити етнографічні колекції.
1638003
  Макарський О. "Цифра" сьогодні і завтра // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 7. – С. 13-14
1638004
   "Цифрова Україна": конституційно-правова модель : матеріали всеукр. наук.-практ. конференції / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Людмила, 2020. – 344, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7828-92-0
1638005
   "Цифрова Україна": конституційно-правова модель / [Р.О. Стефанчук, О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда та ін.] ; Верхов. Рада України, Ін-т законодавства. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України : Людмила, 2021. – 687, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7974-67-2
1638006
  Най Дж. "Цифровий Перл-Харбор" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 липня (№ 124)


  Про методи протидії кібератакам і маніпулювання соціальними мережами.
1638007
  Гаріна С.М. "Цифровий портрет" студентської групи як підгрунтя динамічної моделі навчання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 208, ч. 2. – С. 41-49. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  З метою визначення рівня володіння студентами ІКТ (інформаційно-комунікаційними технологіями) запропоновано анонімне анкетування.
1638008
  Чумак О.В. "Цифровізація" національної економіки: світовий досвд і Україна // Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management : [training on the topic, July 23-27, 2018] / Baltijas ekonomiskas telpas transformacijas problemu zinatniski-petnieciskais instituts (Latvija). – Riga : Baltija Publishing, 2018. – С. 167-170. – ISBN 978-9934-571-49-7
1638009
  Криськов А. "Цифровые данные о поземельной собственности в европейской России" як джерело вивчення дворянського землеволодіння в губерніях правобережної України другої половини ХІХ ст. // Гуманітарні студії: історія та педагогіка : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т, Соціально-гуманітар. ф-т ; голов. ред. Гомотюк О.Є. ; редкол.: Біловус Л.І., Дацків І.Б., Кліш А.Б. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (01). – С. 38-43
1638010
  Булипопова Е.В. "Цицероновский" подход к международной политике двойных стандартов: истоки формирования и эволюция от традиции к праву // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 3 (69). – С. 4-15. – ISSN 1812-8696
1638011
  Горлова А. "Ці зйомки зробили мене спокійнішою, хоч і знімали ми в дуже неспокійних місцях" / розмову вів Дмитро Десятерик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 27-28 листопада (№ 225/226). – С. 22-23


  Український фільм Аліни Горлової "Цей дощ ніколи не скінчиться" здобув першість на італійському кінофестивалі.
1638012
  Зятьєв С. "Ці юнаки вкрили себе нев"янучою славою..." // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 лютого (№ 5). – С. 4


  У січні 1919 року київські студенти і учні військових шкіл виступили проти російсько-більшовицької орди.
1638013
  Зборовський А. "Цікаві й оригінальні" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 березня (№ 42-43). – С. 13


  Вчителька-пенсіонерка Августа Леонтович видала спогади своєї мами про письменника Михайла Коцюбинського.
1638014
  Колінько О.П. "Цілий світ у краплі води...": компаративний дискурс української і російської новели кінця XIX - початку XX ст. : монографія / Олена Колінько ; [наук. ред. Наєнко М.К.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Бердян. держ. пед. ун-т. – Київ : БДПУ, 2012. – 325, [1]с. – Алфавіт. покажч. імен: с. 313-325. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-7828-71-4
1638015
  Гордієвський О. "Цілісність Росії - це міф" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 16 (181). – С. 10-14. – ISSN 1996-1561


  Колишній полковник КДБ Олег Гордієвській про події на Близькому Сході, тандем Путіна - Мєдвєдєва та втрачений шанс України.
1638016
  Коломієць П.П. "Цілком таємно. Тільки голові губчека" : повість / П.П. Коломієць, М.К. Єрмоленко. – Київ : Політвидав України, 1989. – 199 с.
1638017
  Немченко І. "Цілую воду світлу..." // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 142-155. – ISBN 978-966-2133-57-3
1638018
  Мовчун А. "Цілую твої ніженьки. Твій Борис...": інтимна поезія Бориса Грінченка в листах до дружини. Закінчення // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 10 (138), жовтень. – С. 10-13


  У статті зроблено стислий огляд листування Бориса Грінченка і його дружини Марії. Проаналізовано родинні взаємини Грінченка, інтимний світ поета. Уперше публікуються вірші Б.Грінченка, написані ним у листах до дружини.
1638019
  Теотокіс К. [Ціна та гроші : з шістьма графірованими ілюстраціями з книги М. Себаст"яна / Константінос Теотокіс. – Афіни : Нефелі, 1993. – 125 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1638020
  Татевосян В.Б. Цито-эмбриологические особенности закладки и дифференциации генеративных органов граната (Punica granatum L.) в Армянской ССР : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Татевосян В.Б.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 27л.
1638021
  Оганесян Р.А. Цито-эмбриологическое изучение гороха (Pisum sativum L)в разных условиях возделывания Арм. ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Оганесян Р. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1967. – 20л.
1638022
  Агаджанян Э.А. Цито-эмбриологическое изучение отдаленных гибридов и амфидиплоидов у пшениц. : Автореф... Канд.биол.наук: / Агаджанян Э.А.; Ереван.гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 21л.
1638023
  Микаелян С.Г. Цито-эмбриологическое исследование баклажана в условиях возделывания в Армянской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Микаелян С.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1967. – 20л.
1638024
  Ервандян С.Г. Цито-эмбриологическое исследование кртофеля в разных условиях возделывания в Армянской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Ервандян С.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 23л.
1638025
  Самвелян Гаянэ Егизаровна Цито-эмбриологическое исследование начальных и поздних стадий эмбриогенеза некоторых сортов винограда (Vitis vinifera), возделываемых в условиях Арм. ССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Самвелян Гаянэ Егизаровна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 27л.
1638026
  Раси-заде Г.М. Цито-эмбриологическое исследование тетраплоидных форм огурца. : Автореф... Канд.биол.наук: / Раси-заде Г.М.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1965. – 21л.
1638027
  Ильинская Т.П. Цитофизиологические показатели воспроизводительной способности быков : Автореф... д-ра биол.наук: 102 / Ильинская Т.П.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1969. – 40л. – Бібліогр.:с.38-40
1638028
  Костенко М.А. Цитофизиологические характеристики изорированных нейронов молюска Limnaea stagnalis и культивирование их in vitro : Автореф... канд. биолнаук: 03.00.02 / Костенко М. А.; АН СССР, Ин-т биол. физ. – Пущино, 1973. – 26л.
1638029
  Алтухов Ю.А. Цитофизиологический, серологический м морфологический анализ внутривидовой дифференцироваки ставриды Черного моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Алтухов Ю. А. ; МГУ им. Ломоносова. – Москва, 1964. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
1638030
  Васильева В.В. Цитофизиологическое и биохимическое изучение специализации сократительного аппарата в фазных и тонических скелетно-мышечных волокнах лягушки : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Васильева В.В.; Ин-т цитологии. – Л, 1974. – 18л.
1638031
  Шудель М.С. Цитофизиологическое изучение митохондрий нормальных и опухолевых клеток : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шудель М.С. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1965. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
1638032
  Кудрявцева М.В. Цитофизиологическое исследование паренхиматозных клеток печени белых крыс в позднем эмбриогенезе. : Автореф... Канд.боил.наук: 104 / Кудрявцева М.В.; Ин-т.цитологии АН СССР. – Л, 1967. – 19л.
1638033
  Бердышева Л.В. Цитофизиологическое исследование роли ацетилхолина, катехоламинов и серотонина в раннем эмбриогенезе морского ежа : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бердышева Л.В. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1967. – 16 с.
1638034
  Алов И.А. Цитофизиология и патология митоза / И.А. Алов. – Москва : Медицина, 1972. – 264 с. : ил. – Библиогр.: с. 224-262
1638035
   Цитофізіологія і біохімія травлення : практикум : навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вузів / Т.В. Берегова, Г.В. Островська, Т.В. Рибальченко, Т.Б. Синельник, Є.М. та ін. Решетнік; Т.В. Берегова, Г.В. Островська, Т.В. Рибальченко , Т.Б. Синельник та ін. ; КНУТШ ; за ред. Л.І. Остапенко, В.К. Рибальченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 271с. – ISBN 966-594-819-9
1638036
  Білановскьий М.Ф. Цитофізіологія та електронна гістохімія. / М.Ф. Білановскьий. – Київ, 1980. – 88с.
1638037
  Рибальченко В.К. Цитофізіологія травлення : Навч. посіб. для студ. біолог. спец. вищ. навч. закл. / В.К. Рибальченко, Т.В. Берегова, Т.В. Рибальченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 244 с. – ISBN 966-594-568-8
1638038
  Кудрявцев Б.Н. Цитофлуориметрия ДНК. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.17 / Кудрявцев Б.Н.; Ин-т.цитологии АН СССР. – Л, 1974. – 24л.
1638039
  Закирова Р.О. Цитофотометрическое и кариологическое изучение видов рода Allium : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Закирова Р.О.; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1974. – 30л.
1638040
  Агроскин Л.С. Цитофотометрия : Аппаратура и методы анализа клеток по светопоглощению / Агроскин Л.С., Папаян Г.В. ; АН СССР, Науч. совет по проблемам цитологии ; Ин-т цитологии ; Гос. оптич. ин-т. – Ленинград : Наука, 1977. – 295 с.
1638041
  Шерудило А.И. Цитофотометрия (Физ. и биол. аспекты изучения клеточных ядер) : Автореф... канд. биол.наук: / Шерудило А.И.; АН СССР, Сиб. отд. Объед. уч. сов по биол. накуам. – Новосибирск, 1965. – 23л.
1638042
  Магакян Ю.А. Цитофотометрия ДНК / Ю.А. Магакян, Е.М. Каралова. – Ереван : АН Армянской ССР, 1989. – 204 с. : ил. – ISBN 5-8080
1638043
  Антропова Е.Н. Цитофотометрия ДНК и гистона в мейозе у животных и растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Антропова Е.Н. ;. – Ленинград, 1971. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
1638044
  Авилова Л.Д. Цитохимические и люминесцентно-микроскопические исследования нуклеиновых кислот в корешках растений при засолении : автореф. ... канд. биол. наук / Авилова Л.Д. ; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 22 с.
1638045
  Чума В.Б. Цитохимические и цитоэнзиматические критерии классификации остных лейкозов : Автореф... канд. мед.наук: 14.754 / Чума В.Б.; Львовск. гос. мед. ин-т. – Львов, 1970. – 17л.
1638046
  Константинов Август Владимирович Цитохимические и экспериментальные исследования мейоза у покрытосеменных растений : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.17 / Константинов Август Владимирович; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1972. – 43л.
1638047
  Глузман Д.Ф. Цитохимические исследования клеток крови и костного мозга при перевивном индуцированном РНК лейкозе крыс : Автореф... канд. мед.наук: / Глузман Д.Ф.; Киевский науч.-исслед. ин-т эксперим. и клинич. онкологии. – Киев, 1967. – 13л.
1638048
  Сидоренко С.П. Цитохимические особенности Т- и В-лимфоцитов при некоторых формах злокачественных лимфопролиферативных заболеваний. : Автореф... канд. биол.наук: 14.00.14 / Сидоренко С.П.; АН УССР. Ин-т проблем онкологии им. Р.Е.Кавецкого. – К., 1980. – 24л.
1638049
  Виноградова Н.Г. Цитохимические свойства дезоксирибонуклеопротеида лимфоцитов из лимфатических узлов при активации и частичной депротеинизации. : Автореф... канд. биол.наук: 09.00.17 / Виноградова Н.Г.; АН СССР. Ин-т биологии развития. – М., 1973. – 24л.
1638050
  Миляева Э.Л. Цитохимическое и электронномикроскопическое изучение микроспорогенеза Citrus sinensis : Автореф... канд. биол.наук: / Миляева Э.Л.; АН СССР. Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева. – М., 1967. – 24л.
1638051
  Изакова Л.П. Цитохимическое изучение культивируемых вне организма клеток в норме и при воздействии вирусов полиомиелита и гриппа : Автореф... кандидата биол.наук: / Изакова Л.П.; АМН СССР. – М., 1966. – 17л.
1638052
  Бланковская Т.Ф. Цитохимическое изучение эмбриогенеза у растений при разных сроках посева недозрелыми и зрелыми семенами. : Автореф. дис. ... Канд. биол. наук : / Бланковская Т.Ф. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1965. – 16л.
1638053
  Заславский В.Г. Цитохимическое исследование активности некоторых ферментов в первичных и перевиваемых тканевых культурах : Автореф... канд. биол.наук: / Заславский В.Г.; Акад. наук СССР. Ин-т морфологич. животных им. А.Н.Северцова. – М., 1962. – 15л.
1638054
  Березина И.Г. Цитохимическое исследование клеточного метаболизма свободных простейших, культивируемых при различных температурах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Березина И.Г. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1970. – 19 с.
1638055
  Горн Л.Э. Цитохимическое исследование свойств и кинетики образования метгемоглобина в отдельных эриторцитах : Автореф... докт. биол.наук: / Горн Л. Э.; АН СССР, Ин-т цитологии. – Л., 1968. – 30л.
1638056
  Семченкова С.А. Цитохимическое исследование свойств хроматина лимфоцитов при невынашивании беременности. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.17 / Семченкова С.А.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1987. – 21л.
1638057
  Арефьева А.М. Цитохимическое исследование функциональных адаптаций белкового метаболизма нейронов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Арефьева А.М. ; Ин-т биологии развития АН СССР. – Москва, 1968. – 14 с.
1638058
  Конарев В.Г. Цитохимия и гистохимия растений : учебн. пособие / В.Г. Конарев. – Москва : Высшая школа, 1966. – 319с.
1638059
  Обозная Э.Д. Цитохимия костного мозга при криоконсервировании: Атлас / Э.Д. Обозная, Е.Я. Панков. – Киев : Наукова думка, 1989. – 255с.
1638060
  Соколов В.В. Цитохимия ферментов в профпатологии. / В.В. Соколов. – Москва, 1975. – 120с.
1638061
  Фурсов Владимир Иванович Цитохимия эмбриогенеза пшениц и пшенично-ржавных гибридов : Автореф... д-ра биол.наук: / Фурсов Владимир Иванович; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1965. – 31л.
1638062
  Бєлінська І.В. Цитохімічна характеристика мегакаріоцитів у нормі та при мієлодиспластичному синдромі / І.В. Бєлінська, В.І. Клименко, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-32. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  Загальна кількість мегакаріоцитів у контрольній групі та групі з мієлодиспластичним синдромом не відрізняється. У цитологічних препаратах кісткового мозку при мієллодисплпстичному синдромі виявлено збільшення "голих" ядер мегакаріоцитів, в останніх ...
1638063
  Матус Виль Константинович Цитохромы бактероидов люпина : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Матус Виль Константинович; АН СССР. Ин-т биохимии. – Москва, 1973. – 26л.
1638064
  Викторов С.В. Цитоэкологические исследования и их значение для фитоценологии / С.В. Викторов
1. – 1940. – 172с.
1638065
  Кордюм Е.Л. Цитоэмбриологические аспекты проблемы пола покрытосеменных. / Е.Л. Кордюм, Г.И. Глущенко. – Киев : Наукова думка, 1976. – 199с.
1638066
  Юсупова Ирина Кондратьевна Цитоэмбриологические исследования некоторых представителей семейства норичниковых : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Юсупова Ирина Кондратьевна ; МГУ. – Москва, 1977. – 20 с.
1638067
  Литвиненко Н.М. Цитоэмбриологические исследования экспериментальных полиплоидов у ряда цветочно-декоративных растений : Дис... Канд. биол. наук: / Литвиненко Н.М.; АН УССР. – Киев, 1972. – 182л. – Бібліогр.:л.158-182
1638068
  Литвиненко Н.М. Цитоэмбриологические исследования экспериментальных полиплоидов у ряда цветочно-декоративных растений. : Альбом с прилож. ; Дис... Канд. биол. наук.: / Литвиненко Н.М.; Ан УССР. Центр. республиканский ботанический сад. – Киев, 1972. – 49л.
1638069
  Сауткина Т.А. Цитоэмбриологическое исследование гороха и бобо : Автореф... канд. биолнаук: / Сауткина Т. А.; БГУ. – Минск, 1968. – 20л.
1638070
  Ивановская Е.В. Цитоэмбриологическое исследование дифференцировки клеток растений / Е.В. Ивановская. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 140с.
1638071
  Барна Н.Н. Цитоэмбриологическое исследование некоторых видов рода Populus L. в связи с гибридизацией : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 104 / Барна Н.Н. ; АН УССР, Ин-т ботаники. – Киев, 1969. – 23 с.
1638072
  Ивановская Елена Владимировна Цитоэмбриологическое исследование пшеницы и ее отдаленных гибридов : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.05 / Ивановская Елена Владимировна; МГУ. – М., 1976. – л.
1638073
  Квинихидзе Г.С. Цитоэмбриологическое исследование развития глаза птиц. / Г.С. Квинихидзе. – Тбилиси, 1975. – 176с.
1638074
  Модилевский Я.С. Цитоэмбриология высших растений / Я.С. Модилевский. – Киев : Издательство АН УССР, 1963. – 372с.
1638075
  Тренин В.В. Цитоэмбриология лиственицы / В.В. Тренин. – Ленинград : Наука, 1986. – 88с.
1638076
  Банникова В.П. Цитоэмбриология межвидовой несовместимости у растений / В.П. Банникова; Отв.ред.К.М.Сытник. – Киев : Наукова думка, 1975. – 284с.
1638077
  Белова Г.И. Цитоэмбриология некоторых межвидовых гибридов хлопчатника : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Белова Г.И.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1970. – 18л.
1638078
  Белицер Н.В. Цитоэмбриология некоторых представителей трибы рисовых семейств злаковых (Oryza sativa L., Zizania aguatica L.) : Автореф... канд. биол.наук: / Белицер Н.В.; АН УССР. Ин-т ботаники. – Киев, 1966. – 16л.
1638079
  Поддубная- Арнольди Цитоэмбриология покрытосеменных растений / Поддубная- Арнольди. – М, 1976. – 507с.
1638080
  Поддубная-Арнольди Цитоэмбриология покрытосемменных растений / Поддубная-Арнольди; Відп.Н.В.Цицин. – Москва : Наука, 1976. – 507с.
1638081
  Кордюм Е.Л. Цитоэмбриология семейства зонтичных / Е.Л. Кордюм. – Киев : Наукова думка, 1967. – 176с.
1638082
  Косова А.И. Цитоэмбриология томата / А.И. Косова, В.Н. Кику. – Кишинев, 1986. – 229с.
1638083
  Поліщук Н. Цитрусова ніч; Убивство; Вежа; Весняний дощ; "Заколоти пальцями в траві…"; "Ми померли…"; Павутиння; Дивитися в землю; Земля обітована; "Ця зустріч…" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, О.Г. Астаф"єв, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 183-189
1638084
  Усик Світлана Цитрусовий рай / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 8-9 : фото
1638085
   Цитрусовые - история и современность // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 18-21 : фото. – ISSN 1029-5828
1638086
  Зацев Ю.И. Цитрусовые в комнате / Ю.И. Зацев, Н.С. Поляков. – Ташкент, 1990. – 28с.
1638087
   Цитрусовые и субтропические культуры Узбекистана.. – Ташкент, 1950. – 180с.
1638088
  Метлицкий Л.В. Цитрусовые плоды. / Л.В. Метлицкий. – М.Л., 1934. – 104с.
1638089
  Метлицкий Л.В. Цитрусовые плоды. / Л.В. Метлицкий. – М., 1955. – 196с.
1638090
   Цитрусовые рощи Грузии. – Тбилиси, 1961. – 16с.
1638091
  Кобахидзе Д.Н. Цитрусовый мучнистый червец (Pseudococcus Gahani Green) в Абхазии / Д.Н. Кобахидзе. – Тбилиси, 1941. – С. 174-189. – Отдельный оттиск
1638092
  Дадыкин В.В. Цитрусовый сад в комнате / В.В. Дадыкин. – М, 1987. – 143с.
1638093
  Дадыкин В.В. Цитрусовый сад в комнате / В.В. Дадыкин. – изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 143 с.
1638094
  Дадыкин В.В. Цитрусовый сад в комнате / В.В. Дадыкин. – изд. 3-е, перераб. и дополн. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1991. – 188 с.
1638095
   Цитування "в один клік" і гарні історії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 14). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Про семінар "Показники ефективної наукової діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти" Увагу було приділено наукометричним показникам та практичним порадам при написанні грантів.
1638096
  Білик Н.Л. Цитування в інтертекстуальному дискурсі роману М. Продановича "Сад у Венеції" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 80-86


  На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича «Сад у Венеції» у статті висвітлюється досвід цитатної форми інтертекстуального моделювання семантики твору, притаманний сербській постмодерністській літературі. На материале ...
1638097
  Шевцова Ю. Цитування зарубіжних бібліотечних журналів українськими фахівцями // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 47. – C. 245-253. – ISSN 2224-9516
1638098
  Снєжкін Ю.Ф. Цитування чи патенти: що важливіше? / за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 79-81. – ISSN 1027-3239
1638099
  Афоніна О.С. Цитування як художній прийом "подвійного кодування" у музичному мистецтві постмодернізму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 161-172. – ISSN 2225-7586
1638100
  Шелухін В. Цитування, або Смерть: Скопус, не-Скопус та інші інструменти обчислювання наукових досягнень // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Листопад - Грудень (число 11/12). – С. 33-38
1638101
  Лапа В.Г. Цифоровое моделирование и исследование предсказывающих фильтров : Автореф... канд. техн.наук: / Лапа В. Г.; КПИ. – К., 1965. – 20л.
1638102
  Касицкий И.Я. Цифра-следопыт. Письма об экон. анализе / И.Я. Касицкий. – М.
1. – 1966. – 135с.
1638103
  Касицкий И.Я. Цифра-следопыт. Письма об экон. анализе / И.Я. Касицкий. – М.
2. – 1966. – 102с.
1638104
  Ревич Юрий Цифра все стерпит : технологии // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 184-191 : Фото
1638105
  Салімонович Л. Цифра розбрату. Чиновники вооють з науковцями, які вивчають Голодомор не за кремлівськими лекалами // Україна молода. – Київ, 2023. – 31 травня (№ 22). – С. 3


  Воєнний геноцид під назвою «денацифікація України», який кремль розпочав у лютому минулого року, оживив процес визнання аналогічним злочином влаштований радянським режимом Голодомор. Ці дві теми виявилися настільки співзвучними, що не сприймалися ...
1638106
  Ріпей М. Цифра у газетному тексті (на матеріалі одного номера всеукраїнської газети "День") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 155-164. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
1638107
  Воробель Роман Антонович Цифрава обробка зображень на основы теоріх контрастності : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.06 / Воробель Роман Антонович; Нац. агенс в. з питань інформ. при Презид. Украіни. Держ. наук. досл. ін-ту інформаційної інфр. – Львів, 1999. – 33л.
1638108
  Печников Б.А. Цифрами на карте обозначены... / Б.А. Печников. – Москва : Мысль, 1986. – 251с.
1638109
   Цифри і факти // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 2


  Цікава статистика щодо першокурсників-2013.
1638110
  Смолов В.Б. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые устройства ввода / В.Б. Смолов. – Л., 1978. – 46с.
1638111
  Ребезюк Леонид Николаевич Цифро-аналоговые структуры по обработке многомерных сигналов в автоматизированных системах управления : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.06 / Ребезюк Леонид Николаевич; Мин-во образов. Украины. Харьков. госуд. техн. ун-тет радиоэлектроники. – Харьков, 1994. – 22л.
1638112
  Данчеев В.П. Цифро-частотные вычислительные устройства. / В.П. Данчеев. – М., 1976. – 175с.
1638113
  Колотілова Ю. Цифрова бібліотека традиційних знань Індії (TKDL) та біопіратство // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 3. – С. 9-13 : табл. – ISSN 1608-6422
1638114
  Любіч О.О. Цифрова валюта центральних банків і монетарна політика / О.О. Любіч, Г.П. Бортніков // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 10 (299). – Бібліогр.: 30 назв
1638115
  Гудіма Т.С. Цифрова валюта Центрального банку: економіко-правова характеристика / Т.С. Гудіма, В.А. Устименко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 94-100. – ISSN 2519-2353
1638116
  Ковальчук Т. Цифрова валюта як віртуальне джерело фіктивного капіталу / Т. Ковальчук, К. Паливода // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 3-11. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1638117
  Струтинська І. Цифрова грамотність людського капіталу бізнес-структур // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наукове видання / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – № 4 (20). – С. 93-100. – ISSN 2411-4014
1638118
  Костенко Л. Цифрова гуманітаристика в бібліотеці: від е-каталогу до наукометрії / Л. Костенко, Т. Симоненко, О. Жабін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (246). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  Окреслено напрями розвитку цифрової гуманітаристики в бібліотеці, до яких віднесено формування баз первинних наукових даних, виділення з інформаційних масивів нових знань.
1638119
  Воскобойнікова-Гузєва Цифрова гуманітаристика в системі вищої освіти Канади // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 58-62. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1638120
   Цифрова гуманітаристика та бази даних документальної культурної спадщини в бібліотеках України / Л.А. Дубровіна, К.В. Лобузіна, О.С. Онищенко, Г.В. Боряк // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 290-309. – ISSN 2222-4203
1638121
  Піпченко Н.О. Цифрова дипломатія = Digital diplomacy : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – 317, [1] с. : іл., табл. – Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 185 років : Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 75 років. - Тит. арк., зміст, інформація про авт. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 292-314. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1638122
  Піпченко Н. Цифрова дипломатія Святого Престолу (Ватикан) / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 198-217. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1638123
  Гринчук М.С. Цифрова дипломатія США // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 334-336. – ISSN 2076-1554


  Про використання новітніх інформаційно-комунікативних технологій державними структурами США. Проаналізовано основні правові документи даної тематики. Основною метою роботи є аналіз і узагальнення досвіду цифрової дипломатії США, виокремлення її ролі та ...
1638124
  Піпченко Н. Цифрова дипломатія України / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – C. 259-286. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1638125
  Тихоненко І.В. Цифрова дипломатія як інструмент зовнішньої політики США у XXI столітті // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 1. – С. 85-90. – ISSN 2519-2949
1638126
  Степанов В.Ю. Цифрова дипломатія як інструмент масової комунікації в публічному управлінні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 5-10. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (98)). – ISSN 2310-2837
1638127
  Матчук Я.Ю. Цифрова дипломатія як чинник взаємодії України з країнами-сусідами ЄС : дис. ... д-ра філософії : 291 / Матчук Яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 218 арк. – Додатки: арк. 217-218. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 179-216
1638128
  Женченко М. Цифрова дистрибуція на книжковому ринку України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 10 (207). – С. 3-6. – ISSN 2076-9326


  У статті визначено та охарактеризовано основні моделі цифрової дистрибуції на книжковому ринку України, описано формати представлення цифрового контенту залежно від обраної моделі дистрибуції. Доведено, що для українського книжкового ринку характерне ...
1638129
  Бутнік-Сіверський Цифрова економіка - оподаткування електронних послуг: зарубіжний досвід та стан в Україні / Бутнік-Сіверський, Г.О. Андрощук // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 18 : Інтелектуальна власність в цифровій економіці. – С. 8-24. – ISBN 978-966-999-133-1. – ISSN 2308-0353
1638130
  Марченко О. Цифрова економіка в Україні: основні тенденції та перспективи розвитку // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 4 (65). – С. 34-39. – ISSN 2409-8892
1638131
   Цифрова економіка та її вплив на розвиток організацій / Є.М. Рудніченко, Н.І. Гавловська, С.А. Суходоля, І.В. Лісовський, С.Й. Ядуха // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 172-176. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
1638132
  Антонюк А. Цифрова економіка та її вплив на розвиток фінансового ринку України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2019. – № 2 (265). – С. 13-29. – ISSN 2409-9260
1638133
  Музика-Стефанчук Цифрова економіка та нові фінансові технології // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 65-70. – ISSN 2308-0361
1638134
  Саух І.В. Цифрова економіка України: сучасний стан, тенденції, проблеми розвитку / І.В. Саух, В.В. Шиманська, Т.В. Момонт // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – C. 230-236. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
1638135
  Коляденко С.В. Цифрова економіка як базис формування позитивного потенціалу іміджу регіону України // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Авдійський В.І., Бєлік П., Бурєннікова Н.В. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 10 (38). – С. 32-40. – ISSN 2411-4413
1638136
  Пуцеентейло П.Р. Цифрова економіка як новітній вектор реконструкції традиційної економіки / П.Р. Пуцеентейло, О.О. Гуменюк // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2018. – № 5/6 (75). – С. 131-143. – ISSN 2309-1533
1638137
  Білозубенко В.С. Цифрова економіка як середовище розвитку інноваційної діяльності малих підприємств / В.С. Білозубенко, Р.О. Городницький // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 103-110. – ISSN 2222-0712
1638138
  Ус Г.О. Цифрова економіка, її розвиток та економічна характеристика / Г.О. Ус, О.О. Коваль // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 70-72. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
1638139
  Гудзь О.Є. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (24). – С. 4-12. – ISSN 2415-8089
1638140
  Коломієць Г.М. Цифрова економіка: контроверсійність змісту і впливу на господарський розвиток / Г.М. Коломієць, Ю.С. Глушач // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 137-143. – ISSN 2222-4459
1638141
  Коляденко С.В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 6 (10). – С. 105-112. – ISSN 2411-4413
1638142
  Козлов В.В. Цифрова економіка: передумови, загрози та перспективи / В.В. Козлов, Т.В. Томашевська // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (93). – С. 58-66. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2519-1853
1638143
  Голобородько А.Ю. Цифрова економіка: підходи та особливості розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 9 (536) : Економічні наслідки відмивання коштів в умовах воєнного стану. – С. 10-18. – ISSN 2222-4459
1638144
  Вінник О.М. Цифрова економіка: проблеми нормативно-правового забезпечення // Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 250-255. – ISBN 978-966-927-378-9
1638145
  Ханін І.Г. Цифрова економіка: сутність, особливості та глобальні тенденції розвитку / І.Г. Ханін, В.С. Білозубенко, Є.О. Сопін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 65-72. – ISSN 2222-4459
1638146
  Філіпенко А. Цифрова економіка: теоретико-прикладний аспект // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 2. – С. 54-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
1638147
  Матвейчук Л.О. Цифрова економіка: теоретичні аспекти // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 116-127. – (Економічні науки ; № 4 (40)). – ISSN 2414-0287
1638148
   Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти / [Центр Разумкова ; керівник проєкту, авт. доповіді ; Ольга Пищулина]. – Київ : Центр Разумкова : Заповіт, 2020. – 274 с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-07-3
1638149
  Хаустов В. Цифрова економіка: як тобі служиться? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 6


  "Висока концентрація прав ІВ у знаннях, які виступають двигуном цифрової революції, спричиняє найгострішу нерівність на національному і міжнародному рівнях. Зараз у світі відбувається чергова промислова революція - розвиток цифрової економіки (ЦЕ), яка ...
1638150
   Цифрова Євразія в Університеті // Київський університет. – Київ, 2020. – Листопад (№ 6). – С. 4


  "Понад 30 освітніх проєктів напряму "Євразія", що фінансуються Королівством Норвегія, взяли участь у міжнародному вебінарі "Цифрова Євразія - семінар із цифрового узгодження в умовах Covid-19". Серед учасників - і факультет комп"ютерних наук та ...
1638151
  Азьмук Н.А. Цифрова зайнятість у системі регулювання національної економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 52-58. – ISSN 2222-0712
1638152
  Воробйов. С.В. Цифрова інфраструктура у сфері охорони довкілля: технологічний та правовий аспекти // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 93-98. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (99)). – ISSN 2310-2837
1638153
   Цифрова колекція художнього музею = Museum digital collection : [графічні твори з зібрання Миколаїв. обл. художнього музею ім. В.В. Верещагіна (XVIII - середина XX ст.) : альбом-каталог] / [Укр. культур. фонд, Агенція розвитку Миколаєва ; упоряд.: Євген Гомонюк]. – Миколаїв : MY ART, 2020. – 200, [2] с. : фотоіл. – Покажч. імен.: с. 196-197. - Тит. арк., зміст парал. укр., англ.
1638154
   Цифрова колекція художнього музею. Порцеляна = Museum digital collection. Porcelain : [альбом-каталог / текст: О. Яблуновська ; упоряд.: Є. Гомонюк ; Укр. культурний фонд ; Агенція розвитку Миколаєва ; Миколаїв. обл. худож. музей ім. В.В. Верещагіна]. – Миколаїв : [б. в.], 2021. – 120, [2] с. : фотоіл.
1638155
  Вербівський Д. Цифрова компетентність дітей дошкільного віку як категорія педагогічної науки / Д. Вербівський, Н. Басюк, М. Бенедисюк // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11 № 1. – С. 11-15. – ISSN 2616-650X
1638156
  Сухомлин О. Цифрова компетентність здобувачів вищої філологічної освіти в умовах сучасних запитів суспільства: ціннісний аспект // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 170-175. – ISSN 2308-4634
1638157
  Візнюк В.В. Цифрова компетентність майбутніх педагогів як невід"ємна складова професійної підготовки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 130-136. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1638158
  Назаренко Т.Г. Цифрова компетентність як умова формування в учнів географічної компетентності // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 11 (2011). – С. 26-32 : мал. – Бібліогр.: 15 назв.
1638159
  Кух А.М. Цифрова компетентність: на шляху до метакомпетентності / А.М. Кух, О.М. Кух // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 30-33. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1638160
  Степанюк Р.Л. Цифрова криміналістика й удосконалення системи криміналістичної техніки в Україні / Р.Л. Степанюк, С.І. Перлін // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 3 (99). – С. 283-294. – ISSN 2524-0323
1638161
  Головко О.М. Цифрова культура та інформаційна культура: права людини в епоху цифрових трансформацій // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2019. – № 4 (31). – C. 37-44. – ISSN 2616-6798
1638162
  Кириченко М.О. Цифрова культура як результат розвитку культури інформаційного суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 179-182. – ISSN 2076-1554
1638163
  Гаврілова Л.Г. Цифрова культура як феномен сучасного інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища / Л.Г. Гаврілова, Н.С. Воронова // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 48. – С. 21-34. – ISSN 2312-1548
1638164
  Сизоненко Ю. Цифрова логістика - нова реальність / Ю. Сизоненко, К. Микуляк // Збірник доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" : 25 трав. 2022 р. / "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси : Черкаський державний технологічний університет, 2022. – С. 97-99. – ISBN 978-966-2554-72-4
1638165
  Радутний О.Е. Цифрова людина з точки зору загальної та інформаційної безпеки: філософський та кримінально-правовий аспект // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижкало В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (25). – С. 158-170. – ISSN 2616-6798
1638166
  Городецький М.А. Цифрова модель оцінки впливу клієнтського досвіду на прибуток // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 7 (510) : Прогнози впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. – С. 331-338. – ISSN 2222-4459
1638167
  Довжук І. Цифрова нерівність в інформаційному суспільстві // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 14. – С. 233-252. – (Серія "Історичні науки" ) ( Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14). – ISSN 2518-7600
1638168
  Клименко Т.М. Цифрова нерівність викладачів і слухачів у післядипломній освіті / Т.М. Клименко, Т.В. Сандуляк, О.А. Сердцева // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 31-35. – ISSN 1681-2751


  Мета роботи - встановити причини недостатньої цифрової компетентності викладача та цифрової нерівності викладачів, слухачів і користувачів m-Health і е-Health послуг як проблеми переходу ВНЗ на дистанційну освіту та ширшого впровадження в електронну ...
1638169
   Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах : підручник для ВНЗ / П.Ф. Олексенко [та ін.] ; за ред. В.Ф. Мачуліна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Нац. техн. ун-т України "КПІ" [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2014. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 149-150. – ISBN 978-966-00-1410-7
1638170
  Злобін Г Г. Цифрова обробка інформації : навч.-метод. посібник / Григорій Злобін, Юрій Мочульський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 70, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 69
1638171
  Кулинич В. Цифрова особистість: чи можуть роботи бути наділені правами? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 38
1638172
  Струтинська І. Цифрова платформа для визначення та моніторингу індексу цифрової трансформації бізнес-структур // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4. – С. 132-142. – ISSN 2410-0919
1638173
  Сенченко М. Цифрова платформа книжкової індустрії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (304), листопад. – С. 3-8. – ISSN 2076-9326
1638174
  Городенко Л.М. Цифрова реальність мережевих комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 59-63


  У статті аналізується цифрова природа, що визначає основу мережевого спілкування, розглядаються найбільш вдалі форми реалізації мережевого спілкування, подаються деякі футуристичні погляди на розвиток суспільства у найближчому майбутньому. The article ...
1638175
  Федченко Є. Цифрова революція у дзеркалі медіаосвіти // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 53.
1638176
  Павленко Т. Цифрова репрезентація книжкових пам"яток: підходи та шляхи реалізації // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 11-13. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто досвід Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету щодо впровадження проекту репрезентації книжкових пам"яток у цифровому форматі. Запропоновано комплекс технологічних рішень для організації оптимального шляху ...
1638177
  Куцій М.С. Цифрова стеганографія для тайникових операцій у конфіденційному співробітництві // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 124-131


  Розглянуто змістовну сутність та призначення тайникових операцій для обміну оперативно-розшуковою інформацією. Наведено різні наукові підходи до поняття "тайник". Розглянуто перспективи підвищення ефективності особистих конспіративних зустрічей ...
1638178
  Ніколаєнко С. Цифрова стратегія університету // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 20 квітня (№ 16). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Про дистанційні ресурси та сервіси, освітній кластер університету, нормативне забезпечення електронного навчання у виші, розвиток цифрової компетентності викладачів і показники студентської активності розповідає ректор Національного університету ...
1638179
  Рябенький В.М. Цифрова схемотехніка : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.М. Рябенький, В.Я. Жуйков, В.Д. Гулий. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 735, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 733-735. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-067-9
1638180
  Городенко Л.М. Цифрова та інформаційна нерівність у мережевій комунікації // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 56-59


  У статті розглядаються, аналізуються та коментуються головні ознаки, що визначають інформаційну й цифрову нерівності у середовищі мережевих комунікацій, а також встановлюють базові орієнтири цифрової нерівності в українському сегменті системи мережевих ...
1638181
  Лебедєв О.М. Цифрова техніка : навч. посібник для студентів вищ. техн. навч. закл. / О.М. Лебедєв, О.І. Ладик ; за ред. М.Ю. Ільченка ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ін-т телекомунікац. систем. – Київ : Політехніка, 2004. – 316, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310. – ISBN 966-622-149-7
1638182
  Червякова В.В. Цифрова трансформація автодилерського бізнесу в умовах кризи, зумовленої COVID-19 // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 198-214. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  Зміна очікувань споживачів, нові можливості мобільності та такі технологічні прориви, як діджиталізація, підключеність транспортних засобів до мережі та електрифікація, зумовлюють трансформацію роздрібної торгівлі автомобілями з безпрецедентною ...
1638183
  Косенко О. Цифрова трансформація банків // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 10 січня (№ 1). – С. 7


  "Швидкий технологічний прогрес змінює сектор фінансових послуг у всьому світі. Фінтехсервіси колись вважалися вправним доповненням до традиційних банківських послуг, спрощували діяльність клієнтів. Але нині ці сервіси кидають виклик усім аспектам ...
1638184
  Коваленко В.В. Цифрова трансформація банківського сектору економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 3 (304). – Бібліогр.: 22 назв.
1638185
  Івашкевич О.В. Цифрова трансформація бібліотек України: сьогодення та перспективи // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2021. – № 2. – С. 50-56. – ISSN 2409-9805
1638186
  Гринько П.Л. Цифрова трансформація бізнесу в умовах розвитку інноваційних процесів в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 53-58. – ISSN 2222-4459
1638187
  Бабаєв В.М. Цифрова трансформація в сфері вищої освіти в умовах глобалізації / В.М. Бабаєв, Г.В. Стадник, Т.В. Момот // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 2-9 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1638188
  Гражевська Н.І. Цифрова трансформація економіки в умовах посилення глобальних ризиків і загроз / Н.І. Гражевська, А.М. Чигиринський // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 53-57. – ISSN 2306-6806
1638189
  Когут Ю.І. Цифрова трансформація економіки та проблеми кібербезпеки : практ. посібник / Ю.І. Когут. – Київ : СІДКОН, 2021. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 346-357 та в підрядк. прим. – (Міжнародна ліга кібербезпеки). – ISBN 978-617-95100-1-4
1638190
  Піжук О.І. Цифрова трансформація економіки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Піжук Ольга Іванівна ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2021. – 35 с. – Бібліогр.: 37 назв
1638191
  Кірдан О.П. Цифрова трансформація економіки України: теоретичні аспекти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 13-19. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 6). – ISSN 2707-8620
1638192
  Сущенко Л.О. Цифрова трансформація закладів вищої освіти в умовах діджиталізації суспільства: виклики і перспективи / Л.О. Сущенко, О.О. Андрющенко, П.Р. Сущенко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 157-162. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
1638193
  Власенко О.П. Цифрова трансформація маркетингових технологій: кооперативний вектор / О.П. Власенко, О.М. Буднік // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир, 2020. – № 6 (91). – С. 42-51. – ISSN 2663-2144
1638194
  Власенко О.П. Цифрова трансформація механізму державного регулювання національної економіки в умовах ринку / О.П. Власенко, В.П. Якобчук, Л.І. Симоненко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 81-86. – ISSN 2306-6814
1638195
  Бутенко Н.В. Цифрова трансформація підприємницької діяльності в розрізі реалізації концепції "Індустрія 4.0" / Н.В. Бутенко, А.Г. Кощук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (38). – С. 7-12. – ISSN 2222-0712
1638196
  Яненкова І.Г. Цифрова трансформація промисловості України: ключові акценти // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 179-184. – ISSN 2222-0712
1638197
  Іртищева І.О. Цифрова трансформація регіонів України: об"єктивна необхідність, принципи цифрового розвитку та особливості регулювання / І.О. Іртищева, О.Ф. Сєнкевич // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 14-21. – ISSN 1562-0905
1638198
  Андрощук Г.О. Цифрова трансформація світової економіки: аналіз технологічних трендів // Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред.: В.І. Сергієнко ; упоряд.: С.Г. Шидловський, І.М. Мищак]. – Київ : Людмила, 2020. – (Вип. 6). – С. 78-96. – ISBN 978-617-7828-93-7
1638199
  Шпарик О. Цифрова трансформація середньої освіти: спільні стратегічні вектори США та країн ЄС // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3. – С. 33-43. – ISSN 2411-1317
1638200
  Биков В.Ю. Цифрова трансформація суспільства і розвиток комп"ютерно-технологічної платформи освіти і науки України // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (103). – С. 15-21. – ISSN 2304-0629
1638201
  Череп А. Цифрова трансформація суспільства як необхідна умова його інноваційного розвитку / А. Череп, В. Воронкова, О. Череп // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (124). – С. 68-73. – ISSN 2308-0361
1638202
  Шимченко Л. Цифрова трансформація України як механізм ефектизації комунікації влади з народом / Л. Шимченко, Д. Мірошніченко, Д. Костенко // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 14. – С. 304-322. – (Серія "Історичні науки" ) ( Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14). – ISSN 2518-7600
1638203
  Денбновецький С.О. Цифрова трансформація українських бібліотек в умовах глобалізаційних перетворень // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 1. – С. 26-33. – ISSN 2409-9805
1638204
  Баранов О. Цифрова трансформація як джерело реновації парадигми рекодифікації та оновлення законодавства: огляд проблем // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 8 : Доктрина інформаційного права. – С. 28-47. – ISSN 1026-9932
1638205
   Цифрова трансформація, або "дія" для освітян / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 8 серпня (№ 30/31). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Пришвидшення цифрової трансформації освіти, запровадження електронного діловодства та розширення доступу громадян України до дистанційної освіти - 27 липня Верховна Рада України у другому читанні й у цілому 314 голосами ухвалила закон "Про внесення ...
1638206
  Доан П.В. Цифрова трансформація: застосування Google Планета Земля в підготовці кадрів для туризму / П.В. Доан, В.К. Кіптенко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 137-145 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1638207
  Василевський О. Цифрова Україна без правил гри у майнінг // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 10). – С. 11
1638208
   Цифрова фільтрація як необхідна передумова застосування статистичних методів для експоненціальної декомпозиції складних релаксаційних спектрів зі значним шумовим фоном / І.В. Ліщук, С.В. Тищенко, В.В. Ільченко, В.Я. Опилат // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 36-37
1638209
  Кендюхов О. Цифрова школа. Концепція національного освітнього проекту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 червня (№ 22/23). – С. 11


  "Діджиталізація освіти сьогодні є головним трендом розвитку освітніх систем майже в усіх країнах світу й охоплює всі рівні - від початкової освіти до магістрів та докторів наук. Наша країна теж перебуває в загальному тренді: створюються електронні ...
1638210
  Жарий О.Ю. Цифровая HDR-фотография и панорамная сьемка : практ. руководство по созданию впечатляющих фот. : [учеб. пособие, фотоальбом] / Олег Жарий ; [под общ. ред. В. Невзорова]. – Киев : Скай Хорс, 2011. – 117, [1] с. : цв. фот. – ISBN 978-966-2536-04-1
1638211
   Цифровая версия государственной почвенной карты масштаба 1 : 1 млн, проблемы и решения / М.С. Симакова, Д.И. Рухович, П.В. Королева, Е.В. Вильчевская, Н.В. Калинина; М.С. Симакова и др. // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 387-397 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0032-180Х
1638212
  Мамсуров М.С. Цифровая геофизика / М.С. Мамсуров. – М., 1987. – 46с.
1638213
  Ярославский Л.П. Цифровая голография / Л.П. Ярославский, Н.С. Мерзляков. – Москва : Наука, 1982. – 220с.
1638214
  Федоров Б.Ф. Цифровая голография: Синтез голограмм простейших объектов и восстановление изображений / Б.Ф. Федоров, Р.И. Эльман. – Москва : Наука, 1976. – 151с.
1638215
  Щербик В.В. Цифровая гравитация в живой материи / В.В. Щербик, Л.П. Бучацкий. – Киев : ДІА, 2020. – 159, [1] с. : ил., табл. – Предисл. рус., англ. – Библиогр.: с. 54-57, 92-93, 149-152. – ISBN 978-617-7785-16-2
1638216
   Цифровая запись и обработка сейсморазведочной информации.. – М., 1968. – 101с.
1638217
  Щербина В.И. Цифровая звукозапись / В.И. Щербина. – Москва : Радио и связь, 1989. – 190 с.
1638218
  Тикунов В.С. Цифровая Земля и картография / В.С. Тикунов, Е.Н. Ерёмченко // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 11. – С. 6-15 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0016-7126
1638219
   Цифровая и вычислительная техника. – М., 1991. – 463с.
1638220
  Смеляков В.В. Цифровая измерительная аппаратура инфранизких частот / В.В. Смеляков. – Москва : Энергия, 1975. – 165 с.
1638221
   Цифровая измерительная техника.. – М., 1959. – 25с.
1638222
   Цифровая имитация автоматизированных систем.. – Москва : Наука, 1983. – 262с.
1638223
  Лернер М.И. Цифровая индикация / М.И. Лернер. – М., 1970. – 103с.
1638224
   Цифровая карта засоления почв Хакасии / Г.И. Черноусенко, Н.В. Калинина, Д.И. Рухович, П.В. Королева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 1131-1147 : рис., табл. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0032-180Х
1638225
   Цифровая картография и геоинформатика : краткий терминол. словарь / Е.А. Жалковский, Е.И. Халугин, А.И. Комаров, Б.И. Серпуховитин; Е.А. Жалковский, Е.И. Халугин, А.И. Комаров, Б.И. Серпуховитин ; под общ. ред. Е.А. Жалковского. – Москва : Картгеоцентр ; Геодезиздат, 1999. – 46 с. – ISBN 5-86066-028-6
1638226
  Браун Д. Цифровая крепость : [роман] / Дэн Браун ; [пер. с англ. А.А. Файнгара]. – Москва : АСТ [и др.], 2005. – 474, [1] с. – (Интеллектуальный детектив). – ISBN 5-17-031339-
1638227
  Коваленков Л.Л. Цифровая магнитная запись в информационно-измерительной технике / Л.Л. Коваленков. – М, 1989. – 263с.
1638228
  Беньон Д. Цифровая магнитная логика = Digital magnetic logic / David R. Bennion, Hewitt D. Crane, David Nitzan / Д. Беньон, Г. Крейн, Д. Нитцан ; пер. с англ. Ю.Д. Розенталя. – Москва : Мир, 1972. – 286 с. : черт. – Библиогр.: с. 280-281
1638229
  Нуриев Н.К. Цифровая модель деятельностного потенциала инженера / Н.К. Нуриев, С.Д. Старыгина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 10 (ноябрь). – С. 49-55. – ISSN 0321-0383


  Рассмотрен интеллект как средство и инструмент деятельностного потенциала будущего инженера. Определен состав, структура и метрики параметров, характеризующих интеллектуально-деятельный потенциал инженера с представлением его в цифровом формате при ...
1638230
  Новаковский Б.А. Цифровая наземная стереосъемка: возможности и перспективы / Б.А. Новаковский, Р.В. Пермяков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 37-41 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
1638231
   Цифровая обработа сейсмических данных.. – М., 1973. – 311с.
1638232
  Немирко А.П. Цифровая обработка биологических сигналов / А.П. Немирко. – М., 1984. – 145с.
1638233
   Цифровая обработка геолого-геофизической информации сложнопостроенных сред.. – Саратов, 1988. – 83с.
1638234
  Спасский Б.А. Цифровая обработка данных сейсморазведки : учеб. пособие по спецкурсу / Спасский Б.А. ; Перм. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь : ПГУ, 1986. – 96 с. – Библиогр.: с. 94-95
1638235
   Цифровая обработка данных сейсморазведки.. – М., 1970. – 191с.
1638236
  Старобинец А.Е. Цифровая обработка и интерпретация данных метода преломленных волн / А.Е. Старобинец, М.Е. Старобинец. – М., 1983. – 207с.
1638237
  Прэтт У. Цифровая обработка изображений : В двух книгах / У. Прэтт; Пер. с англ. под ред. Д.С.Лебедева. – Москва : Мир
Кн. 1. – 1982. – 312с.
1638238
  Прэтт У. Цифровая обработка изображений : в 2-х книгах / У. Прэтт. – Москва : Мир
Кн. 2. – 1982. – 480 с.
1638239
  Андриянов А.В. Цифровая обработка информации в измерительных приборах и системах / Андриянов А.В., Шпак И.И. – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 174, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 172-175 (83 назв.)
1638240
   Цифровая обработка информации на основе быстродействующих БИС.. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 133с.
1638241
  Даджион Д. Цифровая обработка многомерных сигналов / Д. Даджион, Р. Мерсеро. – Москва : Мир, 1988. – 487 с.
1638242
  Кузьмин С.З. Цифровая обработка радиолокационной информации / С.З. Кузьмин. – Москва, 1967. – 400 с.
1638243
  Гольденберг Л.М. Цифровая обработка сигналов / Л.М. Гольденберг. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1990. – 256с.
1638244
  Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычислительная техника" / А.Б. Сергиенко. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2007. – 750, [1] с. : ил., табл. – Алф. указ.: с. 729-750. - На обл. указ. также: Для студентов и преподавателей вузов ; Фундамент. курс, охватывающий основные разд. цифровой обраб. сигналов ; Сочетание теорет. и практ. знаний. – Библиогр.: с. 724-728. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-469-00816-9
1638245
  Горлач А.А. Цифровая обработка сигналов в измерительной технике / А.А. Горлач, М.Я. Минц, В.Н. Чинков. – Киев : Техніка, 1985. – 151 с.
1638246
  Ярославский Л.П. Цифровая обработка сигналов в оптике и голографии. Введение в цифровую оптику / Л.П. Ярославский. – Москва : Радио и связь, 1987. – 295 с.
1638247
   Цифровая обработка сигналов и ее применения. / Ярославский Л.П. – М., 1981. – 221с.
1638248
  Голд Б. Цифровая обработка сигналов. / Б. Голд, Ч.М. Рэйдер. – М., 1973. – 367с.
1638249
  Пелед А. Цифровая обработка сигналов. / А. Пелед, Б. Лиу. – К, 1979. – 263с.
1638250
  Бондарев Б.Н. Цифровая обработка сигналов: методы и средства : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению 0804 - "Компьютерные науки" / Б.Н. Бондарев, Г. Трестер, В.С. Чернега. – Севастополь : СевГТУ, 1999. – 398 с. – ISBN 966-74-73-15-5
1638251
   Цифровая обработка сигналов: опыт использования персональных ЭВМ.. – Киев : Тэхника, 1991. – 158с.
1638252
  Кармалита В.А. Цифровая обработка случайных колебаний / В.А. Кармалита. – М, 1986. – 79с.
1638253
  Гук А.П. Цифровая обработка снимков : учеб. пособ. для студ. спец. 1303 / отв. ред. П.Д. Гук. – Новосибирск : НИИГАиК, 1986. – 80 с.
1638254
   Цифровая оптика. – Москва : Наука, 1990. – 172 с.
1638255
  Доманицкий С.М. Цифровая оптимальная система программного управления и ее применение для нажимных устройств блюминга / С.М. Доманицкий. – М., 1963. – 40с.
1638256
   Цифровая осциллография. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 231 с.
1638257
  Немировский М.С. Цифровая передача информации в радиосвязи / М.С. Немировский. – Москва, 1980. – 255 с.
1638258
  Окунев Ю.Б. Цифровая передача информации фазомодулированными сигналами / Ю.Б. Окунев. – М., 1991. – 295с.
1638259
  Дворецкий И.М. Цифровая передача сигналов звукового вещания / И.М. Дворецкий, И.Н. Дриацкий. – Москва : Радио и связь, 1987. – 191 с.
1638260
  Иванов А.В. Цифровая печать в медиапространстве // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 11. – С. 124-129. – ISSN 0869-3617


  Медиапространство сегодня существует везде, где есть возможность принимать теле- или радиосигнал. Большинство наших детей, особенно в мегаполисах, не озабочены тем, где найти интересную книгу, - они ищут конкретную информацию либо общаются в Интернете. ...
1638261
  Иванов А. Цифровая печать в медиапространстве // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 20 (158). – С. 41-44. – ISSN 1727-4893
1638262
   Цифровая почвенная карта УОПЭЦ "Чашниково" МГУ им. М.В. Ломоносова / Н.П. Кириллова, Т.М. Силёва, Т.Ю. Ульянова, С.Ю. Розов, М.А. Ильяшенко, М.И. Макаров // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 22-29 : рис., табл. – Библиогр.: с. 28-29. – (Почвоведение ; № 2). – ISSN 0201-7385
1638263
  Лернер М.Б. Цифровая регистрация и ввод данных каротажа в ЭВМ / М.Б. Лернер. – М., 1974. – 37с.
1638264
  Кудымов Б.Я. Цифровая регистрация сейсмических колебаний. / Б.Я. Кудымов. – М., 1977. – 28с.
1638265
  Спасский Б.А. Цифровая сейсморазведочная аппаратура / Б.А. Спасский. – Пермь, 1978. – 54с.
1638266
   Цифровая система накопления и обработки информации (АИ-2048). – Москва : Госиздат по атомной науке и технике, 1963. – 148с.
1638267
  Спилкер Дж. Цифровая спутниковая связь / Дж. Спилкер. – Москва : Связь, 1979. – 592 с.
1638268
  Цымбал С.Н. Цифровая структурно-литологическая модель Тарасовского месторождения титано-циркониевых руд / С.Н. Цымбал, Д.П. Хрущев, А.П. Лобасов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1. – С. 81-93 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
1638269
  Мышляева И.М. Цифровая схемотехника : Учебник для студ. образовательных учреждений среднего профессион. образования / И.М. Мышляева. – Москва : Академия ИЦ, 2005. – 400с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-1213-Х
1638270
  Калихман С.Г. Цифровая схемотехника в радиовещательных приемниках / С.Г. Калихман, Б.И. Шехтман. – Москва, 1982. – 104 с.
1638271
  Свириденко В.А. Цифровая техника в системах связи / В.А. Свириденко. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
1638272
  Кузнецов А.С. Цифровая техника для радиолюбителей / А.С. Кузнецов. – М., 1972. – 97с.
1638273
  Чмых М.К. Цифровая фазометрия / М.К. Чмых. – Москва : Радио и связь, 1993. – 183 с.
1638274
   Цифровая фильтрация аэроснимков стереомоделей и карт. – Ленинград : Недра, 1976. – 200 с.
1638275
  Петько В.И. Цифровая фильтрация и обрабока сигналов / В.И. Петько. – Минск, 1995. – 168с.
1638276
  Садов В.С. Цифровая электроника : Конспект лекций / В.С. Садов. – Минск : БГУ, 2002. – 50 с. – ISBN 985-445-846-6
1638277
  Хокинс Г. Цифровая электроника для начинающих / Г. Хокинс. – М., 1986. – 230с.
1638278
  Халецька Л.П. Цифрове збереження електронних документів на прикладі діяльності національної бібліотеки Франції // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 4. – С. 26-34. – ISSN 2409-9805


  У статті висвітлена документальна політика електронної бібліотеки Національної бібліотеки Франції, характеризується процес створення та сучасний етап розвитку електронної бібліотеки Gallica, розглядається система довготривалого збереження цифрових ...
1638279
  Грубов В.І. Цифрове керування технологічними процесами / В.І. Грубов. – Київ : Т-во "Знання", 1968. – 32с. – (В лабораторіях вчених ; Сер.7 ; №1)
1638280
  Призинчук С. Цифрове майбутнє світу, яким його бачить Китай? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 березня (№ 41-42)
1638281
  Ткачук О. Цифрове майбутнє української юриспруденції - міф чи реальність? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 8). – С. 11
1638282
  Макарський О. Цифрове майбутьнє в Україні // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 7. – С. 5-7
1638283
  Цимбаленко Є.С. Цифрове медіасуспільство / Є.С. Цимбаленко, Л.В. Євтушенко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 89-91


  У статті розглянуто теоретичні концепції та сутнісні характеристики цифрового медіасуспільства; з"ясовано місце й роль соціальних комунікацій у теоріях цифрового медіасуспільства. The article examines the theoretical concepts and essential ...
1638284
  Сінна О.І. Цифрове моделювання рельєфу дна акваторій у районі української антарктичної станції "Академік Вернадський" / О.І. Сінна, А.Ю. Утєвський, В.С. Попов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 31-35. – ISSN 2075-1893
1638285
  Катеринчук І.С. Цифрове моделювання рельєфу місцевості в задачах побудови систем радіозв"язку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 40-47. – ISSN 2524-0056
1638286
   Цифрове навчання змінює традиційний підхід до освіти // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (115). – С. 86-88. – ISSN 2307-4949
1638287
  Іванюк І. Цифрове навчання як основний напрямок освітньої реформи Фінляндії // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 211-213
1638288
  Лобузіна К. Цифрове обличчя наукової бібліотеки: столітній рубіж академічних традицій та інновацій // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (245). – С. 12-17. – ISSN 1029-7200


  Розглядається сучасний стан та перспективи розвитку електронних бібліотечно-інформаційних технологій і ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ). Зосереджено увагу на розбудові перспективних науково-інформаційних проектів ...
1638289
  Гоян О.Я. Цифрове радіомовлення: українські перспективи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 31-34.


  Йдеться про перспективи розвитку українського радіомовлення, а саме – перехід на цифрові стандарти. Пропонується огляд цифрових радіомовних технологій, оптимальних для українського медіаринку. The prospects of development of the Ukrainian digital ...
1638290
  Фігура Л. Цифрове структурно-літологічне моделювання золотоносності кір звітрювання в межах родовищ і рудопроявів Середнього Побужжя / Л. Фігура, М. Ковальчук // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 54-62 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2078-6220
1638291
  Пустовий О. Цифрове ТБ та радіо у курсі загальної фізики університету / О. Пустовий, І. Степура // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 53-54
1638292
  Кохан В.П. Цифровизация деятельности Пенсионного Фонда Украины // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (31). – С. 7-12. – ISSN 2311-4894
1638293
  Авдеева Н.В. Цифровизация и равные возможности / Нина Владимировна Авдеева, Ольга Владимировна Никулина, Варвара Андреевна Осипова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – май. – С. 69-71. – ISSN 1726-6726


  Для укрепления взаимодействия между создателями, агрегаторами и пользователями электронных библиотек ежегодно проводится научно-практическая конференция Российской ассоциации электронных библиотек, в рамках которой обсуждаются актуальные проблемы и ...
1638294
  Шкутько О.Н. Цифровизация мирового рынка услуг: специфика и последствия // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 49. – С. 50-58. – ISSN 2306-546X
1638295
  Боряк Г. Цифровий архів Голодомору в Україні 1932-1933 рр. як універсальний джерельний мережевий ресурс: документальний та візуальний сегменти проекту / Г. Боряк, К. Лобузіна, О. Юркова // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (557), березень - квітень. – С. 138-153. – ISSN 0130-5247
1638296
  Цеп"юк Г. Цифровий архів Національного університету "Острозька Академія" в інформаційно-комунікаційному середовищі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 129-135. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
1638297
  КовальчукІ.П Цифровий атлас річково-басейнової системи як інструмент моніторингу її геоекологічного стану та управління природокористуванням / КовальчукІ.П, А.І. Ковальчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 195-196. – ISSN 2306-5680
1638298
  Корнівська В.О. Цифровий банкінг: ризики фінансової дигіталізації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 254-261. – ISSN 2222-0712
1638299
  Сорочан Т. Цифровий близнюк закладу післядипломної освіти як екосистема професійного розвитку / Т. Сорочан, Л. Карташова, А. Гуржій // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 4 (69). – С. 33-41. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1638300
  Щипцов О.А. Цифровий вектор розвитку України: формування національної індустрії океанографічних геопросторових даних // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 1. – С. 266-275 : рис., табл. – Бібліогр.: 272-273. – ISSN 0203-3100
1638301
  Запорожцева Л.Є. Цифровий вимір масової культури як середовище конструювання міфології // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 48-54


  У статті розглянуто дигітальний вимір масової культури як специфічне середовище для виникнення сучасної міфології. Зроблено припущення, що темпоральна і просторова відкритість дигітального тексту, інтерактивність та інтерпасивність взаємодії суб’єкта з ...
1638302
  Конюкова І.Я. Цифровий етикет комунікативної культури XXI століття / І.Я. Конюкова, Є.А. Сидоровська // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 1. – С. 26-30. – ISSN 2226-3209
1638303
  Завада О.В. Цифровий живопис Казухіко Накамури // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 166-168
1638304
  Кушнір Т. Цифровий заповіт, або Проблема конструювання сталих понять у світобудові інтерпретацій // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 231-237
1638305
  Баліна О.І. Цифровий інформаційний супровід оцінювання студентів / О.І. Баліна, І.С. Безклубенко, Ю.П. Буценко // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 175-177. – ISBN 978-617-7021-58-1


  Пропонується супроводження вивчення студентом навчального предмету числовою характеристикою певної структури. Розглянуто переваги такого методу. Для елементів вказаної числової характеристики наведено правила їх визначення.
1638306
  Лобузін І.В. Цифровий комплекс сучасної наукової бібіліотеки // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 16, № 2. – С. 100-113. – ISSN 1560-9189
1638307
  Небилиця А.Ю. Цифровий кросовер підсистем кодування мовного сигналу // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 21-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1638308
  Краус Н.М. Цифровий кубічний простір як нова економічна доповнена реальність / Н.М. Краус, К.М. Краус, Н.О. Андрусяк // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 3. – С. 96-111. – ISSN 1815-2066
1638309
  Гриць Г.В. Цифровий люксметр // Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2019) : всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 12 груд. 2019 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – C. 103-104. – ISBN 978-617-7571-72-7


  Економія електричної енергії.
1638310
   Цифровий маркетинг - модель маркетингу XXI сторіччя / [М.А. Окландер, Т.О. Окландер, О.І. Яшкіна та ін.] ; за ред. М.А. Окландера. – Одеса : Астропринт, 2017. – 290, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 270-275. – ISBN 978-966-927-268-3
1638311
  Васильців Н.М. Цифровий маркетинг банківських послуг: зміни в період пандемії // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 17, т. 2. – С. 87-94. – ISSN 2313-8246
1638312
  Адамовська М. Цифровий маркетинг туризму // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 130-131
1638313
  Каткова Т.І. Цифровий маркетинг як інструмент для сегментації цільових ринків комунікацій / Т.І. Каткова, І.І. Княженко, В.Р. Шевченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 59-64. – ISSN 1997-4167
1638314
  Мірошник М.В. Цифровий маркетинг як середовище інтерактивних технологій digital реклами / М.В. Мірошник, Л.О. Стрюк, Д.О. Копица // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 503-510. – ISSN 2222-4459
1638315
  Бут-Гусаім Цифровий менеджмент: проблеми та перспективи розвитку / Бут-Гусаім, К.В. Ковтуненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 297-304. – ISSN 2222-4459
1638316
  Тормахова А. Цифровий образ міста як форма комунікації // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Кетуракіс, Р. Пучетайте [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (11). – С. 72-75. – ISSN 2616-9967


  Історично склалось, що місто є центром, у якому зосереджено основні вектори людської життєдіяльності. Зокрема, сучасне місто може бути представлене крізь призму медіа. Місто наразі існує не лише як певна об"єктивна реальність, а й як результат ...
1638317
  Гладкіх Н.Д. Цифровий підводний акустичний зв"язок в мілкому морі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Гладкіх Нікіта Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 30 с. – Бібліогр.: 11 назв
1638318
  Іванов І.Ю. Цифровий підпис в групових середовищах // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 557-563. – ISSN 1727-4907
1638319
  Сбруєва А.А. Цифровий підхід в інноваційній освітній діяльності вищої школи // Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навч. посібник / А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 108-119. – ISBN 978-966-698-309-4
1638320
  Кузьмінська О.Г. Цифровий порядок денний: дослідження цифрових компетентностей освітян // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 1. – С. 426-428


  "Метою даного дослідження є визначення готовності суб"єктів освітнього процесу вищої школи України до реалізації цифрової освіти як інструмента набуття цифрових компетентностей громадян".
1638321
  Гриценко А. Цифровий розвиток: структура, капіталізація та соціалізація // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко ; редкол.: Т. Артьомова, Ю. Бажал, В. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 5-20 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
1638322
  Чаплінський Є.О. Цифровий розрив - проблема функціонування електронного уряду в Україні // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 71-72
1638323
  Фролова О.М. Цифровий розрив як виклик глобальному інформаційному суспільству // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 86-87
1638324
  Женченко М. Цифровий самвидав: бізнес-моделі на шляху до інклюзивної видавничої індустрії // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоц. політичних наук ; редкол.: Андрущенко В.П., Андрусишин Б.І., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 94-100


  Розвиток інтернет-технологій став каталізатором появи цифрового самвидаву як нової бізнес-моделі видавничої діяльності. У статті розглянуто термінологічний дискурс, пов’язаний із варіативними перекладами в українськомовних та російськомовних наукових ...
1638325
  Троцька В. Цифровий семплінг у контексті дотримання авторського права на музичні твори // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (98). – С. 22-31. – ISSN 2308-0361
1638326
  Шпак Н.О. Цифровий та інтернет-маркетинг: співвідношення понять / Н.О. Шпак, І.В. Грабович, В. Срока // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 143-149. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; Vol. 6, N 1). – ISSN 2522-1639
1638327
  Хлібороб Н. Цифровий уряд: світові тенденції як орієнтири для формування правової політики в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 86-94. – (Серія юридична ; вип. 73). – ISSN 0136-8168
1638328
  Пархоменко А. Цифровий формат // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 4 травня (№ 17/18) : Трудове право
1638329
  Карагодіна О.Г. Цифровий формат досліджень із соціальної роботи: рефлексії практичного досвіду // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 3 (132). – С. 89-97. – ISSN 2414-5076
1638330
   Цифровий шум і перспективи його застосування у біології та медицині / М.У. Білий, В.В. Хохлов, Т.П. Цикора, А.В. Якунов // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 2. – С. 53-58. – ISSN 1023-2427
1638331
  Філіппова Л.Я. Цифрові архіви в сучасному суспільстві: термінологічний та змістовний аспект // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 2. – С. 6-11. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи: аналіз розвитку цифрових архівів у сучасному інформаційному суспільстві; визначення поняття «цифровий архів» у термінологічному та змістовному аспекті; порівняльна характеристика з терміном «електронний архів». Методологія дослідження ...
1638332
  Шевченко М.О. Цифрові архіви періодичних видань: сучасні виклики для України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 114-127. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 56). – ISSN 2410-5333


  Досліджено періодичні видання - цінні історичні джерела інформації в умовах створення цифрових архівів. Означено основні причини оцифрування періодичних видань: незадовільний фізичний стан та підвищений попит читачів. Розглянуто проєкти оцифрування ...
1638333
  Коржик Н. Цифрові архіви України: стан, проблеми, перспективи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (309), квітень. – С. 35-39. – ISSN 2076-9326
1638334
  Горбачова Л.О. Цифрові бази даних розрахункової гідрологічної інформації / Л.О. Горбачова, А.І. Шерешевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 59-63. – Бібліогр.: 6 назв
1638335
  Бондар В.С. Цифрові бази даних у судово-експертній діяльності як засіб оптимізації її інформаційного забезпечення // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 241-256. – ISSN 2524-0323
1638336
  Лобузін І. Цифрові бібліотекарі доби е-науки та семантичних веб-технологій // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (254). – С. 18-24. – ISSN 1029-7200


  Здійснено аналіз публікацій, присвячених питанням компетентностей цифрових бібліотекарів наукових бібліотек. Виокремлено функціональні вимоги та знання бібліотекаря, пов"язані з інформаційними технологіями. З"ясовано основні тенденції залучення ...
1638337
   Цифрові бібліотеки витісняють з ринку електронні книги // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 63-63
1638338
  Лобузін І. Цифрові бібліотечні проекти: технологічні рішення та управління життєвим циклом колекцій : монографія / Іван Лобузін ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2016. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-215. – ISBN 978-966-02-8104-2
1638339
  Лобузіна К. Цифрові бібліотечні технології організації знань / К. Лобузіна, С. Гарагуля, Л. Коновал // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (268). – С. 67-69. – ISSN 1029-7200
1638340
   Цифрові бібліотечно-інформаційні ресурси у розбудові наукового сегмента національного інформаційного простору : монографія / [С.С. Гарагуля та ін. ; відп. ред. Лобузіна К. В.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2021. – 413, [3] с. : іл. – Авт. зазн. в кінці кн. – Біблогр.: с. 96-107. – ISBN 978-966-02-9775-3
1638341
  Ситник Д.Р. Цифрові валюти центральних банків як нова форма грошей в умовах цифровізації економіки // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 38-40. – ISBN 978-617-8037-71-0
1638342
  Шаповал Ю. Цифрові валюти центральних банків: досвід пілотних проєктів та висновки для НБУ // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, жовтень - грудень. – С. 103-121. – ISSN 1605-7988
1638343
  Козюк В. Цифрові валюти: проблема довіри // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 2. – С. 93-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1811-3141
1638344
  Скрипник Ю.О. Цифрові вимірювачі з корекцією похибок / Ю.О. Скрипник. – К., 1973. – 147с.
1638345
  Міщенко В.І. Цифрові гроші центральних банків: майбутнє інституційних змін у банківському секторі / В.І. Міщенко, С.В. Науменкова, С.В. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 2 (303). – Бібліогр.: 26 назв
1638346
  Святець Ю.А. Цифрові джерела в дослідницьких практиках істориків: теоретико-методологічний аспект // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 1. – С. 47-68. – ISSN 2664-9950
1638347
  Лещенко П.А. Цифрові ігри для stem-освіти: американський досвід // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 49. – С. 98-110. – ISSN 2312-1548
1638348
  Яцків Т.М. Цифрові ідентифікатори DOI (The Digital Object Identifier) для наукових публікацій: принцип роботи та можливості бази даних агентства CrossRef // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 73-79. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1638349
  Гулай О. Цифрові інструменти Google як засіб удосконалення освітнього процесу в закладах вищої освіти / О. Гулай, В. Кабак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 14-23. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1638350
  Шатілова О.В. Цифрові інструменти інноваційного розвитку бізнес-організації / О.В. Шатілова, Н.О. Шишук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 249-255. – ISSN 2222-0712
1638351
  Генсерук Г. Цифрові інструменти комунікації в освітньому процесі закладу вищої освіти / Г. Генсерук, М. Бойко, С. Мартинюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 31-39. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1638352
   Цифрові інструменти навчання // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 15-22 липня (№ 27/32). – С. 1


  У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася презентація застосунку "KNU online" у межах проєкту "Цифровий університет. Університет у смартфоні". У застосунку вже доступні: електронний кабінет студента, електронний кабінет ...
1638353
  Назаровець М.А. Цифрові інструменти підтримки наукової комунікації в бібліотеках закладів вищої освіти : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03, 27 / Назаровець Марина Анатоліївна ; М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1638354
  Динник І.П. Цифрові інструменти у системі місцевого самоврядування // Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : тези доп. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 черв. 2022 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв ; с. Коблеве : МНАУ, 2022. – С. 212-214. – ISBN 978-617-7149-61-2
1638355
  Руденко І.С. Цифрові картографічні продукти в сучасному інформаційному медіасередовищі / І.С. Руденко, І.П. Кічкірук, В.О. Прокопьєва // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 94-97


  У статті подано практичні розробки державного науково-виробничого підприємства «Картографія» в сфері цифрового картографування та визначено основні напрями їх використання. The digital cartographic products as carriers of various information take a ...
1638356
  Орлова Н.С. Цифрові компетентності лідера на державній службі / Н.С. Орлова, Г.В. Шляхтіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 98-102. – ISSN 2306-6814
1638357
   Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу / В. Куйбіда, О. Петроє, Л. Федулова, Г. Андрощук // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 1. – С. 118-133
1638358
  Чеморда П.О. Цифрові маркетингові канали комунікацій і бар"єри їх впровадження на малих і середніх підприємствах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 378-384. – ISSN 2222-4459
1638359
  Гах І. Цифрові мережі в аспекті мультимедійних бібліотечних технологій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – С. 356-370. – ISSN 2224-9516
1638360
  Троцька В. Цифрові музеї та обмеження майнових прав авторів: законодавство і практика ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (103). – С. 18-29. – ISSN 2308-0361
1638361
  Острога М. Цифрові освітні платформи як інструмент реалізації неформальної освіти / М. Острога, В. Шамоня, О. Шершень // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2022. – Т. 10 № 4. – C. 27-36. – ISSN 2616-650X
1638362
  Тулін К. Цифрові освітні технології у забезпеченні функціонування системи освіти Румунії // Сучасні освітні технології у вищій школі : наук. збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А. Марушкевич]. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 19-24. – ISBN 978-617-8049-46-1
1638363
  Лавриш Ю. Цифрові освітні технології як засіб автономного індивідуалізованого навчання іноземних мов в університетах / Ю. Лавриш, С. Буга // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2021. – C. 26-33. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1638364
  Баловсяк Н. Цифрові падіння та злети // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 52 (684), 25.12.2020-14.01.2021. – С. 34-36. – ISSN 1996-1561


  Які сфери виявилися пріоритетними для влади у бюджеті на 2021 рік.
1638365
  Наконечний Ростислав Адріанович Цифрові перетворювачі енергетичних характеристик на основі малохвильового перетворення сигналів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.05 / Наконечний Р.А.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1638366
  Каленський А.А. Цифрові підписи від імені групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 84-89. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглядається один з важливих криптографічних засобів захисту інформації в групах - цифровий підпис. Проводиться порівняння двох основних видів цифрового підпису від імені груп - групового цифрового підпису та кільцевого цифрового підпису. ...
1638367
  Чорна М.В. Цифрові платформи в економіці: сучасні тенденції та напрями розвитку / М.В. Чорна, К.Ю. Петленко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: Чорна М.В, Гросул В.А., Миїайлова О.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (29). – С. 50-60. – ISSN 2312-394X
1638368
  Довгань Б. Цифрові права людини четвертого покоління крізь призму трансгуманізму / Б. Довгань, Т. Міхайліна // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 171-175. – ISSN 2663-5313
1638369
  Бірюкова І. Цифрові проєкти як складова культурно-просвітницької діяльності Одеської національної наукової бібліотеки // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – Вип. 31. – С. 72-85. – ISSN 2312-6825
1638370
  Каденко І.М. Цифрові процесори сигналів в ядерній спектроскопії - 2. Огляд. / І.М. Каденко, В.А. Шевченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 395-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Цифрова обробка сигналів все частіше застосовується в ядерній спектроскопії. Вона дозволяє отримати збільшення стабільності, покращує енергетичну роздільну здатність, дає можливість працювати при значно більших інтенсивностях. В роботі зроблено огляд ...
1638371
  Каденко І.М. Цифрові процесори сигналів в ядерній спектроскопії. Огляд. / І.М. Каденко, В.А. Шевченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 383-394. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Цифрова обробка сигналів все частіше застосовується в ядерній спектроскопії. Вона дозволяє отримати збільшення стабільності, покращує енергетичну роздільну здатність, дає можливість працювати при значно більших інтенсивностях. В роботі зроблено огляд ...
1638372
  Янь Пен Цифрові ресурси провідних академічних бібліотек північного Китаю // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (278), вересень. – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
1638373
  Зєлик Я.І. Цифрові системи керування реального часу для відтворення стаціонарних віброакустичних полів. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.03 / Зєлик Я.І.; НАН України. Нац. косм. агенств. Ін-тут косміч. досліджень. – К., 1999. – 40л.
1638374
  Ципоренко В.В. Цифрові спектрально-просторові методи та засоби кореляційно-інтерферометричного пеленгування радіовипромінювань ДВЧ-УВЧ діапазону : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Ципоренко В.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
1638375
  Крошко Ю. Цифрові структурно-літологічні моделі апт-нижньоальбських і середньоеоценових континентальних розсипів ільменіту в межах Корсунь-Новомиргородського плутону // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 1. – С. 30-39 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-6220
1638376
   Цифрові структурно-літологічні моделі Злобинського і Мотронівсько-Аннівського розсипних родовищ титано-цирконієвих руд / Хрущов, , , О.П. Лобасов, О.О. Ремезова, С.П. Василенко, Т.В. Свівальнєва, О.А. Кравченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 2. – С. 26-36 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
1638377
  Крошко Ю.В. Цифрові структурно-літологічні моделі нижньокрейдяних континентальних розсипів ільменту у верхній палеотечії Лебедин-Балакліївської палеодолини (центральна частина Українського Щита) // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 49-57 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1684-2189
1638378
  Нєнно І.М. Цифрові суспільні блага як основа досягнення цілей сталого розвитку держави // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнєцов, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2021. – Т. 20, вип. 2 (48). – С. 116-127. – ISSN 2413-9998
1638379
  Бокоцей І.В. Цифрові та імпульсні нейроелементи для образних нейрокомп"ютерів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Бокоцей Ірина Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв.
1638380
   Цифрові технології : наукове видання : збірник / Мін. осв. і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім.О.С. Попова. – Одеса, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 12. – 2012. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1638381
   Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 13. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1638382
   Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 14. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1638383
   Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 15. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1638384
   Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 16. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1638385
   Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 18. – 2015. – 196. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1638386
   Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова ; редкол.: Воробієнко П.П., Гофайзен О,В., Каптур В.А. [та ін.]. – Одеса, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 19. – 2016. – 150 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1638387
   Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова ; редкол.: Воробієнко П.П., Гофайзен О,В., Каптур В.А. [та ін.]. – Одеса : ОНАЗ, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 20. – 2016. – 132 с. – Резюме укр., англ. мовами
1638388
   Цифрові технології = Digital Technologies : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова ; редкол.: Воробієнко П.П., Гофайзен О,В., Каптур В.А. [та ін.]. – Одеса : ОНАЗ, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 21. – 2017. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1638389
   Цифрові технології = Digital Technologies : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова ; редкол.: Воробієнко П.П., Гофайзен О,В., Каптур В.А. [та ін.]. – Одеса : ОНАЗ, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 22. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1638390
   Цифрові технології = Digital Technologies : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова ; редкол.: Воробієнко П.П., Гофайзен О,В., Каптур В.А. [та ін.]. – Одеса : ОНАЗ, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 23. – 2018. – 144, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1638391
   Цифрові технології = Digital Technologies : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова ; редкол.: Воробієнко П.П., Гофайзен О,В., Каптур В.А. [та ін.]. – Одеса : ОНАЗ, 2007-. – ISSN 2307-9754
Вип. 24. – 2018. – 123, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1638392
  Трохименко О. Цифрові технології в бібліотечній справі: німецький досвід // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 55 : Наукова бібліотека: трансформаційні виклики в умовах розвитку цифрових технологій. – С. 248-260. – ISSN 2224-9516
1638393
  Савченко О. Цифрові технології в дистанційному навчанні англійської мови студентів ЗВО // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 9 (195), вересень. – С. 66-71. – ISSN 2308-4634
1638394
  Будник О.Б. Цифрові технології в інклюзивній освіті: реалії, проблеми та перспективи / О.Б. Будник, О.С. Кондур, І.Б. Дяків // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 39-45. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х
1638395
  Заячківська О. Цифрові технології в начанні студентів медиків // Праці Наукового товариства ім. Шевченка : український науково-практичний журнал / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2018. – Т. 52, № 1 : Медичні науки. – С. 57-64. – ISSN 1563-3950
1638396
  Нелін О.І. Цифрові технології в сучасному нотаріаті України: необхідність назріла // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (225). – С. 24-30. – ISSN 2308-9636
1638397
  Деда Р. Цифрові технології вивчення іноземних мов в умовах дистанційного та змішаного навчання // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 476-478. – ISBN 978-617-8037-75-8
1638398
  Богданова О Цифрові технології і читання // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (76). – С.16-18


  Розглянуто роль у процесі читання універсального пристрою - електронного рідера з Е ІпК-екраном та приклади його використання в бібліотеках закордоном та в Україні
1638399
  Оленев О. Цифрові технології початку XXI століття: від відеомистецтва до нет-арту // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 109-116. – ISSN 2309-8813
1638400
  Мартиненко К.В. Цифрові технології при підготовці фахівців в умовах Навчально-практичного центру електротехнічних технологій // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матеріалів III Всеукр. відкритого наук.-практ. онлайн-форуму (Київ, 15-16 черв. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. центр "Мала акад. наук України" [та ін. ; заг. ред.: І.М. Савченко, В.В. Ємець]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – С. 61-63. – ISBN 978-617-7945-18-4
1638401
  Вишневський В.П. Цифрові технології та проблеми розвитку промисловості // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (722). – С. 47-66 : Рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2522-9303
1638402
  Зосім О. Цифрові технології у викладанні музичних дисциплін // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 101-102
1638403
  Кобилянський О. Цифрові технології у криміналістичній фотографії: сучасне розуміння // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 150-152
1638404
  Трач Ю.В. Цифрові технології у культурі сучасного суспільства: тенденції і перспективи : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Трач Юлія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 75 назв
1638405
  Шишкін Г.О. Цифрові технології у побудові моделей механічного руху та взаємодії тіл / Г.О. Шишкін, К.М. Зикова // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 131-135. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507


  Підвищення якості навчання фізики неможливе без формування у здобувачів освіти навичок побудови об- разних фізичних моделей явищ та процесів, що вивчаються. Формування фізичних та математичних моделей залежностей між фізичними величинам є однією з ...
1638406
  Дем"янчук С.Р. Цифрові технології у сфері адміністративних послуг // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (220). – С. 65-67. – ISSN 2308-9636
1638407
  Дульська І.В. Цифрові технології як каталізатор економічного зростання // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 119-133 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
1638408
  Бойко Я. Цифрові технологій та їх застосування під час вивчення англійської мови в середній школі // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 3. – С. 13-23. – ISSN 2307-4906
1638409
  Мікуляк К.А. Цифрові технолоігї в аграрному секторі // Інноваційно-інвестиційний розвиток аграрної сфери - запорука продовольчої безпеки країни : міжнар. форум : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., 26 трав. 2022 р., м. Миколаїв / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2022. – С. 18-19. – ISBN 978-617-7149-59-9
1638410
  Лютий І.О. Цифрові токени у фінансуванні приватного бізнесу = Digital tokens for financing private business : монографія : до 185-річчя ун-ту та 75-річчя екон. ф-ту / І.О. Лютий, А.Ю. Карпич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2019. – 187, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 159-186. – ISBN 978-617-7748-62-4
1638411
  Лютий І.О. Цифрові токени у фінансуванні приватного бізнесу = Digital tokens for financing private business : монографія : до 185-річчя ун-ту та 75-річчя екон. ф-ту / І.О. Лютий, А.Ю. Карпич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2020. – 187, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 159-186. – ISBN 978-617-7748-62-4
1638412
  Чапорова А.О. Цифрові трансформації бізнесу як фактор підвищення конкурентоспроможності / А.О. Чапорова, І.В. Шкодіна // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 35-37. – ISBN 978-966-285-568-5
1638413
  Женченко М.І. Цифрові трансформації видавничої галузі : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій / Женченко Марина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2018. – 32 с. : іл., табл. – Бібліогр.: 27 назв
1638414
  Женченко М.І. Цифрові трансформації видавничої галузі : монографія / Марина Женченко. – Київ : Жнець, 2018. – 435, [1] с. : іл., табл. – Монографія є дисертацією. – Бібліогр.: с. 334-374, в додатках: с. 433-435 та в підрядкових прим.
1638415
  Женченко М.І. Цифрові трансформації видавничої галузі : монографія / Марина Женченко. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Жнець, 2019. – 438, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 336-376, 435-438 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2057-30-0
1638416
  Женченко М.І. Цифрові трансформації моделей видання наукової періодики // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 1 (71). – С. 257-266. – ISSN 0554-4866
1638417
  Ткачук Г.О. Цифрові трансформації: взаємозв"язок із системою економічної безпеки підприємства // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 4. – С. 42-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-847X
1638418
  Селецький А. Цифрові тренди / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 грудня (№ 47)


  Заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький про перспективи цифрової трансформації галузі.
1638419
  Пивовар О.С. Цифрові фазочастотні вимірювачі девіації частоти із підвищеними швидкодією та точністю : Автореф...канд.техн.наук:05.11.08 / Пивовар О.С.;ВДТУ. – Вінниця, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.15-16
1638420
  Пивовар О.С. Цифрові фазочастотні вимірювачі девіації частоти із підвищеннями швидкодією та точністю : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.08 / Пивовар О.С.; ВДТУ. – Вінниця, 2001. – 19л. – Бібліогр.:с.15-16
1638421
  Яковлев С.Д. Цифрові фільтри для пристроїв кодування графічної інформації : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Яковлев С.Д.; ОДПУ. – Одеса, 2000. – 17л. – Бібліогр.:с.15
1638422
  Яковлев С.Д. Цифрові фільтри для пристроїв кодування графічної інформації : Автореф...канд.техн.наук:05.13.05 / Яковлев С.Д.;ОДПУ. – Одеса, 2000. – 17с. – Бібліогр.:с.15
1638423
  Бобраницький Ю.П. Цифрові функціональні перетворювачі / Ю.П. Бобраницький. – К, 1971. – 114с.
1638424
  Онищенко О. Цифровізація - стратегічний шлях розвитку бібліотечної сфери // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (264). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200
1638425
  Матвієнко О. Цифровізація : освітній контекст // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (292), листопад. – С. 28-35. – ISSN 2076-9326
1638426
  Демчишак Н.Б. Цифровізація аграрного сектору в умовах відкриття ринку землі в Україні / Н.Б. Демчишак, О.О. Радух, В.М. Гриб // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 10-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1638427
  Варіс І. Цифровізація бізнес-процесів менеджменту персоналу: можливості hrm-систем / І. Варіс, О. Кравчук, Є. Паращук // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 1 (74). – С. 90-102. – ISSN 2409-8892
1638428
  Вінник О. Цифровізація в ракурсі державної економіко-правової політики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 61-70. – ISSN 2663-5313
1638429
   Цифровізація в транспортному секторі: тенденції та індикатори розвитку : Частина 2 / О.І. Никифорук, О.М. Стасюк, Л.Ю. Чмирьова, Н.О. Федяй // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (87). – С. 48-64 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
1638430
   Цифровізація в транспортному секторі: тенденції та індикатори розвитку : Частина 1 / О.І. Никифорук, О.М. Стасюк, Л.Ю. Чмирьова, Н.О. Федяй // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (86). – С. 70-81 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2519-1853
1638431
   Цифровізація відносин у сфері зайнятості: світовий досвід та його імплементація в Україні / С. Рудакова, Л. Щетініна, Н. Данилевич, Д. Варшава // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2021. – № 6 (73). – С. 43-54. – ISSN 2409-8892
1638432
  Колесніков А. Цифровізація державних послуг: тенденції та перспективи / А. Колесніков, Л. Біловус // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3/4. – С. 139-146. – ISSN 2410-0919
1638433
  Саюн А. Цифровізація діяльності закладів вищої освіти в умовах післявоєнного відновлення України / А. Саюн, О. Бунда // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 109-110. – ISBN 978-617-7763-01-6
1638434
   Цифровізація економіки України: трансформаційний потенціал / [В.П. Вишневський, О.М. Гаркушенко, С.І. Князєв та ін.] ; за ред. В.П. Вишневського, С.І. Князєва ; НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Київ : Академперіодика, 2020. – 180, [8] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Висновки, зміст укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 132-143 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-398-8
1638435
  Любезна І.В. Цифровізація економічних відносин в основі розвитку інклюзивного суспільства рівних можливостей // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Tadeusz Kierzyk, Bozena Ryszawska [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 3. – С. 63-75. – ISSN 2617-1112
1638436
  Кулинич П.Ф. Цифровізація земельних відносин і право в Україні: методологічні і теоретичні аспекти // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 257-267. – ISSN 0869-2491
1638437
  Савченко С.О. Цифровізація і місце вчителя, викладача в розвитку освіти ХХІ ст. / С.О. Савченко, С.А. Аверіна // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матеріалів III Всеукр. відкритого наук.-практ. онлайн-форуму (Київ, 15-16 черв. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. центр "Мала акад. наук України" [та ін. ; заг. ред.: І.М. Савченко, В.В. Ємець]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – С. 76-78. – ISBN 978-617-7945-18-4
1638438
  Корольва Г. Цифровізація і освіта // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 11 жовтня (№ 39)


  За матеріалами Forum EFBM 2.0.
1638439
  Олійник Г.Ю. Цифровізація маркетингової системи управління підприємством // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 29-35. – ISSN 2306-6814
1638440
   Цифровізація навчального процесу: погляд студентів / Л.В. Щетініна, С.Г. Рудакова, Н.С. Данилевич, Х.Р. Монастирська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (517) : Парадигма циркулярної економіки в умовах України. – C. 94-98. – ISSN 2222-4459
1638441
  Проскуріна Н.В. Цифровізація операційної маркетингової діяльності підприємств у контексті відновлення економіки України / Н.В. Проскуріна, М.В. Горобинська // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2022. – С. 84-99. – ISBN 978-617-7801-37-4
1638442
  Барвіцька Г.К. Цифровізація освітньо-наукового простору як визначальний фактор розвитку / Г.К. Барвіцька, Н.А. Ряполова // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матеріалів III Всеукр. відкритого наук.-практ. онлайн-форуму (Київ, 15-16 черв. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. центр "Мала акад. наук України" [та ін. ; заг. ред.: І.М. Савченко, В.В. Ємець]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – С. 48-50. – ISBN 978-617-7945-18-4
1638443
  Шарова Т.М. Цифровізація освітнього простору: вивчення творчості І. Франка // Альманах "Франкіана" : матеріали Наук.-практ. конф. "Іван Франко у XXI ст.: виклики та перспективи", присвяч. 165-тій річниці від дня народж. Івана Франка та 105-ти річчю зі дня його смерті : Київ, 25 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Міжнар. фонд ім. Івана Франка, Центр вивч. творчої спадщини Івана Франка ; [за заг. ред. М. Мозер]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 100-108
1638444
  Сажко Г. Цифровізація освітнього процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів: теоретичний аспект // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 70. – С. 84-91. – ISSN 2074-8922
1638445
  Дейнега І. Цифровізація післядипломної освіти як важлива складова цифрової трансформації суспільства // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (230), листопад - грудень 2021. – С. 24-29
1638446
  Корцеллі-Олейнічак Цифровізація промислових систем: концептуальна сутність та ключові чинники / Корцеллі-Олейнічак, Л.П. Казьмір // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 4 (102). – С. 57-66. – ISSN 1562-0905
1638447
  Стойка О.Я. Цифровізація професійної підготовки вчителів в Угорщині // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 153-156. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
1638448
  Стойка О. Цифровізація професійної підготовки вчителів у Республіці Польща, Угорщині та Україні: постановка проблеми // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 4 (69). – С. 86-93. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1638449
  Клименко Т.А. Цифровізація процесів архівної справи та діловодства як пріоритет діяльності Державного архіву Черкаської області // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 5/6 (316/317), вересень - грудень. – С. 22-26. – ISSN 0320-9466
1638450
  Чернега О. Цифровізація туристичної галузі в Україні під час війни: використання NFT-технології // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 270-274. – ISBN 978-617-674-060-5
1638451
  Базилевич В.Д. Цифровізація у забезпеченні конкурентних переваг страхових компаній / В.Д. Базилевич, Н.В. Приказюк, О.М. Лобова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 15-20 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6806
1638452
  Гордєєв О.О. Цифровізація України: розвиток криптовалют / О.О. Гордєєв, Т.С. Смовженко, Г.Г. Чмерук // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 4 (81). – С. 13-26. – ISSN 2414-3499
1638453
  Чміль Г.Л. Цифровізація управління клієнтським досвідом у готельно-ресторанній індустрії / Г.Л. Чміль, Н.М. Джгуташвілі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 237-245. – ISSN 2222-4459
1638454
  Павлов М.М. Цифровізація управлінської діяльності органів місцевого самоврядування : дис. ... д-ра філософії : 281 ; 28 / Павлов Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 204 арк. – Додатки: арк. 198-204. – Бібліогр.: арк. 177-197
1638455
  Соколенко Л.Ф. Цифровізація як вектор розвитку економічних систем та модернізації системи бухгалтерського обліку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – C. 40-48. – ISSN 2307-9878
1638456
  Гуменчук А.В. Цифровізація як детермінанта трансдисциплінарності вищої бібліотечно-інформаційної освіти // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2020. – № 3. – С. 5-12. – ISSN 2409-9805
1638457
  Соснін О. Цифровізація як етап становлення цифрового суспільства знань // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 12-18 лютого (№ 6). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1638458
  Пасмор Ю. Цифровізація як мейнстрім в економічній сфері розвитку в умовах пандемії COVID-19 // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (35). – C. 7-16. – ISSN 2311-4894
1638459
  Руснак Б. Цифровізація як нова реальність України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 31 січня - 6 лютого (№ 4). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1638460
  Соснін О. Цифровізація як нова реальність України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 1-23 січня (№ 1/2). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1638461
   Цифровізація, як тренд економіки вражень в умовах актуалізації інклюзивного розвитку: на матеріалах туристично-рекреаційної сфери України : брошура / [Т.О. Ніколайчук, Н.І. Хумарова, М.М. Петрушенко, Л.М. Черчик] ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2021. – 53 с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 40-42. – ISBN 978-966-02-9733-3
1638462
  Харатишвили Н.Г. Цифровое кодирование с предсказанием непрерывных сигналов / Н.Г. Харатишвили. – Москва : Радио и связь, 1986. – 138с.
1638463
   Цифровое кодирование систематических признаков древних организмов. – Москва : Наука, 1972. – 188 с.
1638464
   Цифровое кодирование телевизионных изображений. – Москва : Радио и связь, 1981. – 239 с.
1638465
  Быков В.В. Цифровое моделирование в статистической радиотехнике / В.В. Быков. – Москва : Советское радио, 1971. – 328 с.
1638466
  Маквецов Е.Н. Цифровое моделирование вибраций в радиоконструкциях / Е.Н. Маквецов. – Москва, 1976. – 120 с.
1638467
   Цифровое моделирование задач математической физики.. – К., 1975. – 155с.
1638468
   Цифровое моделирование системы стационарных случайных процессов. – Л., 1991. – 143 с.
1638469
  Кулик В.Т. Цифровое моделирование сложных систем / В.Т. Кулик. – К., 1964. – 199с.
1638470
  Бакалов В.П. Цифровое моделирование случайных процессов : учебное пособие для студентов по спец. "Радиотехника" / В.П. Бакалов; М-во образования РФ. ; ред.совет: П.А.Бакулев, Д.И.Воскресенский, В.Г.Карташев [и др.]. – Москва : Сайнс-Пресс, 2002. – 88 с. – (Конспекты лекций по радиотехническим дисциплинам ; вып. 4). – ISBN 5-94818-006-9
1638471
  Свиланс М.П. Цифровое моделирование спектральных преобразований / М.П. Свиланс. – Рига : Зинатне, 1975. – 103 с.
1638472
  Апанасович В.В. Цифровое моделирование стохастических систем : [учеб. пособие для ун-тов по спец. "Радиофизика и электрон."] / Апанасович В.В., Тихоненко О.М. – Минск : Университетское, 1986. – 126, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 124 (15 назв.)
1638473
  Скорондаева А.А. Цифровое настоящее и будущее российской книги / А.А. Скорондаева, К.М. Сухоруков // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2010. – № 3 (367). – С. 130 - 133. – ISSN 0869-6020
1638474
  Вербицкий А.А. Цифровое обучение и он-лайн общение в условиях пандемии // COVID-19 в измерениях философии, психологии и педагогики : пособие / В.В. Байдык, А.А. Вербицкий, А.В. Вознюк, Гапанович-Кайдалова, Т.Б. и др. Гнедая. – Киев ; Днепр ; Кременчуг : Щербатых А.В., 2020. – С. 354-367. – ISBN 978-617-639-276-4
1638475
  Мазуров А.И. Цифровое рентгенотелевидение / А.И. Мазуров, В.А. Данилов. – Москва, 1990. – 62 с.
1638476
  Полисский Ю.Д. Цифровое сравнение данных в АСУ ТП и схемах автоматики / Ю.Д. Полисский. – М, 1979. – 135с.
1638477
   Цифровое телевидение. – Москва : Связь, 1980. – 263 с.
1638478
  Птачек М. Цифровое телевидения. Теория и техника / М. Птачек; Пер. с чешск. под ред. Л.С.Виленчика. – Москва : Радио и связь, 1990. – 528с. – ISBN 5-256-00279-1
1638479
   Цифровое чтение: научный подход // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – март. – С. 47-49. – ISSN 1726-6726


  В наступившем году мы не раз будем обращаться к темам использования цифровых форматов и связанной с этим трансформацией издательского бизнеса. На этот раз конференция прошла на новой площадке – Факультете медиакоммуникаций Высшей школы экономики, ...
1638480
  Сонин В.К. Цифровой вольметр на транзисторах / В.К. Сонин. – М., 1971. – 40с.
1638481
  Горчаков В.С. Цифровой измерительный комплекс / В.С. Горчаков. – Москва, 1986. – 88 с.
1638482
   Цифровой ландшафт: палитра мнений // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – декабрь. – С. 14-17. – ISSN 1726-6726


  Обсуждение темы кроссмедийного ландшафта книжного рынка последние два года носит уже повсеместный и обязательный характер. Ни одно отраслевое мероприятие не проходит без активных дискуссий по вопросам наступления электронной книги на традиционную, ...
1638483
  Лоза В.Н. Цифровой обнаружитель некогерентной пачки эхосигналов с фиксацией числа одиночных излучателей в составе парной групповой сосредоточенной цели // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 54-59


  Рассмотрены два альтернативных алгоритма построения цифрового обнаружителя, позволяющие повысить возможности определения состава групповой сосредоточенной цели на основе применения временного и спектрального анализаторов структуры ...
1638484
   Цифровой обязательный экземпляр: мировой опыт : [сокращенный вариант специального доклада Международной ассоциации книгоиздателей (IPА) «Цифровой обязательный экземпляр»] / вступ. ст. Т.В. Петрусенко, И.В. Эйдемиллер // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – март. – С. 60-63. – ISSN 1726-6726


  Минкультуры России подготовило к внесению в Государственную Думу РФ законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов"». В состав понятия обязательного экземпляра (ОЭ) документов вводится понятие ...
1638485
  Лобузин И.В. Цифровой проект научной библиотеки: технологические решения и организация доступа к информации [НБУВ] // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 119-129. – ISSN 2224-1825


  Предложены пути организации технологического цикла создания цифровых ресурсов научной библиотеки, их долгосрочного хранения и предоставления к ним доступа. Рассмотрены особенности формирования цифрового фонда научной библиотеки: научное описание ...
1638486
  Козловский Евгений Цифровой разговор : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 146-151 : Іл.
1638487
  Марпл-мл. С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения / С.Л. Марпл-мл. – Москва : Мир, 1990. – 584 с.
1638488
  Залесский Илья Ефимович Цифровой способ измерения степени поляризации излучений и его применение для исследования спктрально-поляризационных свойств порфиринов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Залесский Илья Ефимович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 20л.
1638489
  Радимов С.Н. Цифровой электропривод постоянного тока с авоматизированным синтезом системы управления. : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.03 / Радимов С.Н.; Одесск.гос.политехн.ун-т. – Одесса, 1995. – 31л.
1638490
  Афанасьев Г.Я. Цифровые авометры / Г.Я. Афанасьев, Ю.С. Мальцев. – Москва : Энергия, 1975. – 71 с. : ил. – Библиогр.: с. 68-70 ( 35 назв.). – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. № 878)
1638491
  Бесекерский В.А. Цифровые автоматические системы / В.А. Бесекерский. – Москва : Наука, 1976. – 575 с. : ил. – Библиогр.: с. 564-571. – (Теоретические основы технической кибернетики)
1638492
  Баркун М.А. Цифровые автоматические телефонные станции : учеб. пособ. для студ. вузов обуч. по спец. 23.05 "Автоматическая электросвязь", 23.06 "Многоканальная электрсвязь" / М.А. Баркун. – Минск : Вышэйшая школа, 1990. – 192 с.
1638493
  Евреинов Э.В. Цифровые автоматы с настраиваемой структурой / Э.В. Евреинов, И.В. Прангишвили. – М., 1974. – 240с.
1638494
   Цифровые анализаторы спектра / В.Н. Плотников, А.В. Белинский, В.А. Суханов, Ю.Н. Жигулевцев; Плотников В.Н. – Москва : Радио и связь, 1990. – 182 с.
1638495
  Соколов А.В. Цифровые библиотеки в российской культуре XXI века // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – ноябрь. – С. 60-64. – ISSN 1726-6726
1638496
  Каган Цифровые вычисления машины и системы / Каган, М.М. Каневский. – М, 1970. – 623с.
1638497
  Каган Цифровые вычисления машины и системы / Каган, М.М. Каневский. – 2-е перераб. – Москва : Энергия, 1973. – 680с.
1638498
   Цифровые вычислительные комплексы обработки данных натурных испытаний.. – Киев, 1983. – 89с.
1638499
  Евдокимов И.С. Цифровые вычислительные машины / И.С. Евдокимов. – М., 1961. – 456с.
1638500
  Барашенков В.В. Цифровые вычислительные машины / В.В. Барашенков. – Ленинград : [б. и.], 1973. – 47 с.
1638501
  Преснухин Л.Н. Цифровые вычислительные машины / Л.Н. Преснухин, П.В. Нестеров. – Москва : Высшая школа, 1974. – 415с.
1638502
  Шигин А.Г. Цифровые вычислительные машины / А.Г. Шигин. – Москва : Энергия, 1975. – 536 с.
1638503
  Преснухин Л.Н. Цифровые вычислительные машины : учеб. пособие / Л.Н. Преснухин, П.В. Нестеров. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Высшая школа, 1981. – 511 с.
1638504
   Цифровые вычислительные машины и программирование.. – К.
1. – 1965. – 15с.
1638505
   Цифровые вычислительные машины.. – Л.
5. – 1976. – 52с.
1638506
   Цифровые вычислительные машины.. – М., 1977. – 311с.
1638507
  Хризман С.С. Цифровые вычислительные приборы / С.С. Хризман. – К, 1963. – 88с.
1638508
  Лейнов М.Л. Цифровые делители частоты на логических элементах / М.Л. Лейнов, В.С. Качалуба, А.В. Рыжков. – Москва, 1975. – 128 с.
1638509
  Гавриш Константин Цифровые дисплеи в гостиничном бизнесе : технологии // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 56-59 : фото
1638510
  Неслуховский К.С. Цифровые дифференциальные анализаторы / К.С. Неслуховский. – Москва, 1963. – 303с.
1638511
  Дригваль Г.П. Цифровые дифференциальные анализаторы / Г.П. Дригваль. – Москва : Советское радио, 1970. – 456с.
1638512
  Неслуховский К.С. Цифровые дифференциальные анализаторы. Конструкция и применение / К.С. Неслуховский. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1968. – 260с.
1638513
  Золотухин И.П. Цифровые звуковые магнитофоны / И.П. Золотухин, А.А. Изюмов, М.М. Райзман. – Томск, 1990. – 159 с.
1638514
   Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы : справочник / С.В. Якубовский, Л.И. Ниссельсон, В.И. Кулешова, В.А. Ушибышев, М.Н. Топешкин; Якубовский С.В. – Москва : Радио и связь, 1989. – 495 с.
1638515
   Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы : справочник / С.В. Якубовский, Л.И. Ниссельсон, В.И. Кулешова, В.А. Ушибышев, М.Н. Топешкин; Якубовский С.В. – Москва : Радио и связь, 1990. – 496 с.
1638516
  Ту Юлиус Цифровые и импульсные системы автоматического управления. / Ту Юлиус. – М., 1964. – 704с.
1638517
  Кирианаки Н.В. Цифровые измерения частотно-временных параметров сигналов / Н.В. Кирианаки, Р.М. Гайдучок. – Львов, 1978. – 167 с.
1638518
  Полунов Ю.Л. Цифровые измерительно-управляющие устройства тензометрических весов и дозаторов. / Ю.Л. Полунов, В.Д. Гальченко. – М., 1986. – 152с.
1638519
  Малиновский В.Н. Цифровые измерительные мосты / В.Н. Малиновский. – Москва, 1976. – 193 с.
1638520
  Прошин Е.М. Цифровые измерительные преобразователи / Е.М. Прошин. – Рязань, 1973. – 190 с.
1638521
  Шляндин В.М. Цифровые измерительные преобразователи и приборы / В.М. Шляндин. – Москва : Высшая школа, 1973. – 280 с.
1638522
   Цифровые измерительные приборы. – Ленинград : Энергия, 1971. – 160 с.
1638523
  Кончаловский В.Ю. Цифровые измерительные приборы / В.Ю. Кончаловский. – Москва
Ч. 2. – 1976. – 84 с.
1638524
  Суетин В.Я. Цифровые измерительные приборы / В.Я. Суетин. – Москва : Радио и связь, 1984. – 80 с.
1638525
  Хризман С.С. Цифровые измерительные приборы и системы / С.С. Хризман. – Киев : Наукова думка, 1970. – 328с.
1638526
  Хризман С.С. Цифровые измерительные приборы и системы / С.С. Хризман. – Киев : Наукова думка, 1970. – 328с.
1638527
  Мелик-Шахназаров Цифровые измерительные системы корреляционного типа / Мелик-Шахназаров, М.Г. Маркатун. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 128 с.
1638528
  Шляндин В.М. Цифровые измерительные устройства / В.М. Шляндин. – Москва : Высшая школа, 1981. – 335 с.
1638529
  Кончаловский В.Ю. Цифровые измерительные устройства / В.Ю. Кончаловский. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 304 с.
1638530
  Вострокнутов Н.Н. Цифровые измерительные устройства : теория погрешностей, испытания, поверка / Вострокнутов Н.Н. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 207, [1] с. – Библиогр.: с. 202-205
1638531
   Цифровые интегральные микросхемы. – Минск : Беларусь, 1991. – 492 с.
1638532
  Зельдин Е.А. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной аппаратуре / Е.А. Зельдин. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1986. – 279,1с.
1638533
  Азбелев П.П. Цифровые интегральные схемы и их применение : учеб. пособие / П.П. Азбелев ; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова (Ленина). – Ленинград : ЛЭТИ, 1979. – 98 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1638534
  Валиев К.А. Цифровые интегральные схемы на МДП-транзисторах / К.А. Валиев, А.Н. Кармазинский, М.А. Королев. – Москва : Советское радио, 1971. – 384 с.
1638535
  Вальков В.М. Цифровые интегральные схемы, микропроцессоры и микро-ЭВМ / В.М. Вальков. – Москва, 1977. – 101с.
1638536
  Пьявченко О.Н. Цифровые интегрирующие машины с многоразрядными приращениями : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Пьявченко О.Н. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1967. – 24 с.
1638537
  Карибский В.В. Цифровые интерполяторы для ситем програмного упрвления. / В.В. Карибский, А.В. Чернышев. – М., 1962. – 56с.
1638538
  Халугин Е.И. Цифровые карты / Е.И. Халугин, Е.А. Жалковский, Н.Д. Жданов ; под ред. Е.И. Халугина. – Москва : Недра, 1992. – 419 с. – ISBN 5-247-01270-4
1638539
  Фомичева И.К. Цифровые коллекции вузовской библиотеки: создатели и потребители // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 2. – С. 39-44. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены факторы, способствующие формированию цифровых коллекций вузовскими библиотеками, и причины, препятствующие активной реализации данной деятельности. Представлен опыт создания и использования цифровых коллекций в библиотеке им. Н.И. ...
1638540
  Стрелкова Е. Цифровые копии для "Личного кабинета" в пространстве сетевой библиотеки / Е. Стрелкова, А. Кедрин // Библиотечное дело. Спецвыпуск: библиотечные технологии: наука о мастерстве / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – №6 (144) спецвыпуск № 1 (07) : Библиотечные технологии: наука о мастерстве. – С. 29-31. – ISSN 1727-4893


  В статье рассказывается о работе Электронной библиотеки СПбГПУ, принципах ее комплектования и работы с документами.
1638541
  Ляшенко Н.И. Цифровые линейные системы / Н.И. Ляшенко. – Киев, 1986. – 47с.
1638542
  Щербина В.И. Цифровые магнитофоны / В.И. Щербина. – Москва : Радио и связь, 1986. – 55 с.
1638543
   Цифровые методы в космической связи. – Москва : Связь, 1969. – 272 с.
1638544
  Банкет В.Л. Цифровые методы в спутниковой связи / В.Л. Банкет, В.М. Дорофеев. – Москва, 1988. – 239 с.
1638545
   Цифровые методы в управлении, радиолокации и связи. – Свердловск, 1986. – 165 с.
1638546
  Лихарев В.А. Цифровые методы и устройства в радиолокации / В.А. Лихарев. – Москва, 1973. – 456 с.
1638547
  Станиловский А.И. Цифровые методы и устройства обработки экспериментальных данных для химических и физических исследований : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.17 / Станиловский А.И.; АН СССР. Отд. ин-та хим. физики. – Черноголовка, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1638548
   Цифровые методы измерения сдвига фаз. – Новосибирск : Наука, 1979. – 288 с.
1638549
   Цифровые методы оптимальной обработки сигналов.. – Новосибирск, 1982. – 153с.
1638550
  Юшин А.М. Цифровые микросхемы для электронных устройств : справочник для ПТУ / А.М. Юшин. – Москва : Высшая школа, 1993. – 176с. – ISBN 5-06-001937-3
1638551
   Цифровые многозначные элементы и структуры.. – К., 1974. – 167с.
1638552
  Сафьянов Г.А. Цифровые модели рельефа и их значение для геоморфологии / Г.А. Сафьянов, Т.Ю. Репкина // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 9. – С. 41-46 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
1638553
  Катков Ф А. Цифровые моделирующие автоматы. / Ф А. Катков, . – К, 1990. – 219с.
1638554
  Самойлов В.Д. Цифровые моделирующие структуры со знаковым уравновешиванием. / В.Д. Самойлов. – К, 1982. – 160с.
1638555
  Хильковская А.А. Цифровые навыки преподавателя XXI века // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 236-238. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1638556
  Новенко Д.В. Цифровые образовательные ресурсы для обучения географии в соответствии с образовательными стандартами нового поколения : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 39-41 : Рис. – ISSN 0016-7207
1638557
  Иванов А.В. Цифровые печатные системы в университетском книгоиздании // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 48-56. – ISSN 0869-3617
1638558
  Домачев В.Г. Цифровые преобразователи угла / В.Г. Домачев. – М, 1984. – 328с.
1638559
   Цифровые приборы и системы для измерения параметров конденсаторов. – Москва : Советское радио, 1978. – 192 с.
1638560
  Новицкий П.В. Цифровые приборы с частотными датчиками / П.В. Новицкий. – Ленинград, 1970. – 423 с.
1638561
   Цифровые радионавигационные устройства. – Москва : Советское радио, 1980. – 288 с.
1638562
   Цифровые радиоприемные системы. – Москва : Радио и связь, 1990. – 207 с.
1638563
  Побережский Е.С. Цифровые радиоприемные устройства / Е.С. Побережский. – Москва, 1987. – 183 с.
1638564
  Александриди Т.М. Цифровые регуляторы : доклад, представлен на 2-й Междун. конгресс ИФАК, г. Базель, Швейцарыя (27 августа - 4 сентября 1963 г.) / Т.М. Александриди, С.Н. Дилигенский, Е.К. Круг. – Москва, 1963. – 26 с.
1638565
  Богорад Г.З. Цифровые регуляторы и измерители скорости / Г.З. Богорад, В.А. Киблицкий. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1966. – 121 с. : ил. – Библиогр.: с. 120. – (Библиотека по автоматике ; вып. 197)
1638566
  Коршунов Ю.М. Цифровые сглаживающие и преобразующие системы / Ю.М. Коршунов, А.И. Бобиков. – М., 1969. – 128с.
1638567
  Щербина С.В. Цифровые сейсмические регистраторы и их калибровка // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 156-160 : Табл., рис. – Бібліогр.: с. 160. – ISSN 0203-3100
1638568
  Казачинский Александр Михайлович Цифровые сеточные процессоры развертывающегося типа для моделирования объектов с распределенными параметрами : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Казачинский Александр Михайлович; МВ и ССО УССР, Одесский политехнический ин-т. – Одесса, 1986. – 16л.
1638569
  Евтеев Ю.И. Цифровые системы обработки сканируемой информации / Ю.И. Евтеев, Б.Н. Юрухин. – Москва : Энергия, 1975. – 137 с.
1638570
  Домачев В.Г. Цифровые системы позиционирования / В.Г. Домачев. – М, 1990. – 239с.
1638571
  Изерман Р. Цифровые системы управления / Р. Изерман. – М., 1984. – 541с.
1638572
  Созонник Г.Д. Цифровые системы управления / Г.Д. Созонник, В.К. Стеклов. – К, 1991. – 190с.
1638573
   Цифровые системы фазовой синхронизации. – Москва : Советское радио, 1980. – 208 с.
1638574
  Ильин В.Н. Цифровые схемы и устройства на МДП транзисторах / В.Н. Ильин, В.Т. Фролкин. – Москва, 1975. – 128 с.
1638575
   Цифровые схемы распределения тока. – Ленинград : Энергия, 1969. – 298 с.
1638576
   Цифровые счетно-вычислительные машины и программирование.. – К.
2. – 1965. – 16с.
1638577
  Розанова Н.М. Цифровые технологии в телевидении и трансформация медиарынка / Н.М. Розанова, А.В. Юшин // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 5. – С. 92-103. – ISSN 0131-2227


  В статье исследуются новые явления в сфере телевидения, разбирается механизм трансформации медиарынка под воздействием технологических, экономических, финансовых и институциональных факторов цифровизации. Делается вывод о формировании принципиально ...
1638578
  Малиновский Б.Н. Цифровые управляюдщие машины и автоматизация производства / Б.Н. Малиновский. – М., 1963. – 288с.
1638579
  Бутусов И.В. Цифровые устройства для автоматического контроля измерения и управления / И.В. Бутусов. – Л., 1964. – 375с.
1638580
  Гольденберг Л.М. Цифровые устройства и микропроцессорные системы.Задачи и упражнения : Учебное пособие для вузов / Л.М. Гольденберг, В.А. Малеев, Г.Б. Малько. – Москва : Радио и связь, 1992. – 256с. – ISBN 50256-00994-Х
1638581
   Цифровые устройства и микропроцессоры.. – Рига
1. – 1975. – 146с.
1638582
   Цифровые устройства и микропроцессоры.. – Рига
3. – 1979. – 164с.
1638583
   Цифровые устройства и микропроцессы. – Рига
№ 4. – 1980
1638584
   Цифровые устройства и микропроцессы. – Рига
№ 5. – 1982
1638585
   Цифровые устройства и микропроцессы. – Рига
№ 6. – 1982
1638586
  Бирюков С.А. Цифровые устройства на интегральных микросхемах / С.А. Бирюков. – Москва : Радио и связь, 1984. – 89 с. : схем. – Библиогр.: с. 88 (9 назв.). – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1074)
1638587
  Бирюков С.А. Цифровые устройства на интегральных микросхемах / С.А. Бирюков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Радио и связь, 1987. – 148, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 150 (6 назв.). – (МРБ: Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1103)
1638588
  Бирюков С.А. Цифровые устройства на интегральных микросхемах / С.А. Бирюков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1991. – 183 с. : ил. – Библиогр.: с. 180 (6 назв.). – (МРБ : Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1159). – ISBN 5-256-00538-3
1638589
  Ланцов А.Л. Цифровые устройства на комплементарных МДП интегральных микросхем / А.Л. Ланцов, Л.Н. Заорыкин, И.Ф. Осипов. – Москва, 1983. – 272 с.
1638590
   Цифровые устройства на микросхемах.. – М., 1975. – 192с.
1638591
  Бирюков С.А. Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах / С.А. Бирюков. – Москва : Радио и связь, 1990. – 126, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 128 (15 назв.). – (МРБ: Массовая радиобиблиотека). – ISBN 5-256-00220-1
1638592
  Баранов С.И. Цифровые устройства на программируемых БИС / С.И. Баранов, В.А. Скляров. – Москва : Радио и связь, 1986. – 269, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 266-268 (46 назв.)
1638593
  Иваськив Ю.Л. Цифровые устройства обработки сигналов на мнаогозначных устройствах / Ю.Л. Иваськив, В.М. Тузов. – К, 1975. – 166с.
1638594
  Савченко Ю.Г. Цифровые устройства, нечувствительные к неисправностям элементов. / Ю.Г. Савченко. – М., 1977. – 173с.
1638595
  Смирнов П.Т. Цифровые фазометры / П.Т. Смирнов. – Ленинград : Энергия, 1974. – 141 с.
1638596
  Семенов Н.М. Цифровые феррозондовые магнитомеры / Н.М. Семенов, Н.И. Яковлев. – Ленинград : Энергия, 1978. – 168 с.
1638597
  Гольденберг Л.М. Цифровые фильтры / Л.М. Гольденберг, Ю.П. Левчук, М.Н. Поляк. – Москва, 1974. – 160 с.
1638598
  Хемминг Р.В. Цифровые фильтры / Р.В. Хемминг. – Москва : Советское радио, 1980. – 224 с.
1638599
  Хемминг Р.В. Цифровые фильтры / Р.В. Хемминг. – Москва : Недра, 1987. – 221 с.
1638600
  Каппелини В. Цифровые фильтры и их применение / пер с англ. В.Каппелини. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 360 с.
1638601
   Цифровые фильтры и устройства обработки сигналов на интегральных микросхемах / Ф.Б. Высоцкий, В.И. Алексеев, В.Н. Пачин, М.Н. Ушкар, В.М. Федоров. – Москва : Радио и связь, 1984. – 214 с.
1638602
  Антонью А. Цифровые фильтры: анализ и проектирование / А. Антонью; Антонюк А. ; пер. с англ. В.А. Лексаченко, В.Г. Челпанова ; под ред. С.А. Понырко. – Москва : Радио и связь, 1983. – 320 с. : ил. – Библиогр.: с. 309-318
1638603
  Ермолов Р.С. Цифровые частотомеры / Р.С. Ермолов. – Ленинград, 1973. – 152 с.
1638604
  Тычино К.К. Цифровые частотомеры на транзисторах / К.К. Тычино. – Москва : Энергия, 1971. – 64 с.
1638605
   Цифровые ЭВМ. – Киев : Высшая школа, 1990. – 215с.
1638606
  Самофалов К.Г. Цифровые ЭВМ: теория и проектирование : [учеб. для вузов по спец. "Вычисл. машины, комплексы, системы и сети"] / К.Г. Самофалов, В.И. Корнейчук, В.П. Тарасенко ; под общ. ред. К.Г. Самофалова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Выща школа, 1989. – 422 с. – Библиогр.: с. 416-417
1638607
  Хлистунов В.Н. Цифровые электроизмерительные приборы / В.Н. Хлистунов. – Москва, 1967. – 136с.
1638608
   Цифровые электроизмерительные приборы. – Москва : Энергия, 1972. – 399 с.
1638609
  Самофалов К.Г. Цифровые электронные вычислительные машины: Теория и проектирование / К.Г. Самофалов. – 2-е изд. – К., 1983. – 455с.
1638610
  Эйнасто О.В. Цифровым аборигенам / Ольга Владимировна Эйнасто // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 28-32


  Об организации библиотечного обслуживания в библиотеке Тартуского университета (Эстония). Подробно рассказывается о дополнительных сервисах, предоставляемых библиотекой.
1638611
  Муляр І.В. Цифрування звуку методом представлення його у вигляді спектограми / І.В. Муляр, Є.С. Лєнков, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 177-185. – ISSN 2524-0056
1638612
  Левинтов Н.Г. Цифры в преподавании новейшей истории / Н.Г. Левинтов. – М, 1968. – 115с.
1638613
  Шиголев Н.А. Цифры великого плана (1959-1965 годы) на уроках математики / Н.А. Шиголев. – Куйбышев, 1959. – 20 с.
1638614
  Володин В.И. Цифры и факты / В.И. Володин. – Москва, 1968. – 64с.
1638615
   Цифры и факты в курсе политической экономии социализма.. – Казань
2. – 1976. – 107с.
1638616
   Цифры и факты в помощь изучающим материалы XXIII съезда КПСС.. – Донецк, 1966. – 44с.
1638617
  Котенко С. Цифры и факты. / С. Котенко. – М, 1959. – 31с.
1638618
  Буланже Я. Цифры на сердце. / Я. Буланже, Чесно-Хелль. – М., 1959. – 103с.
1638619
   Цифры о печати СССР.. – М., 1939. – 52с.
1638620
   Цифры, нужные каждый день.. – Алма-Ата, 1980. – 640с.
1638621
   Цифры, факты.. – М., 1989. – 208с.
1638622
   Цих Володимир Францевич / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 60-63. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1638623
   Цих Володимир Францевич (1805-1837) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 35. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
1638624
  Короткий В. Цих Володимир Францевич (1873-1941) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 447. – ISBN 5-7707-1062-4
1638625
   Цих днів ми чекали довгих пів року! Великий наступ // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Вересень (№ 35/36). – С. 1
1638626
   Цих днів не змовкне слава. – Київ, 1977. – 166с.
1638627
   Цихлиды.. – М. – 4с.
1638628
  Звиревич В.Т. Цицерон / В.Т. Звиревич. – Свердловск, 1988. – 205с.
1638629
  Цвайг Ш. Цицерон // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 66-75. – ISSN 0320 - 8370
1638630
  Майоров Г.Г. Цицерон и античная философия религии / Г.Г. Майоров. – М, 1989. – 61с.
1638631
  Утченко С.Л. Цицерон и его время / С.Л. Утченко. – М, 1972. – 390с.
1638632
  Утченко С.Л. Цицерон и его время / С.Л. Утченко. – М, 1973. – 390с.
1638633
  Утченко С.Л. Цицерон и его время / С.Л. Утченко. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1986. – 349с.
1638634
  Буассье Гастон Цицерон и его друзья = Gaston Boissier. Ciceron et ses amis : Очерк римского общества во времена Цезаря / сочинение Гастона Буасье ; Пер. со 2-го фр. изд. Марии Корсак. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. Мартынова и К*, 1880. – 240 с.
1638635
  Буассье Гастон Цицерон и его друзья = Gaston Boissier. Ciceron et ses amis : Очерк о римском обществе времен Цезаря / Гастон Буассье ; Пер. с 16-го фр. изд. Н.Н. Спиридонова. – Москва : Изд. кн. маг. К.Н. Николаева ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова], 1914. – 381 с.
1638636
  Утченко С.Л. Цицерон и неговата епоха / С.Л. Утченко. – София, 1985. – 343с.
1638637
  Процюк А. Цицерон та політична культура США XVIII-XIX століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 62-65. – (Історія ; вип. 4 (139)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається роль давньоримського державного діяча та інтелектуала Марка Туллія Цицерона в культурі Сполучених Штатів Америки XVIII-XIX ст., зокрема його вплив на формування демократії США. Хоча протягом останніх десятиліть американські науковці ...
1638638
   Цицерон. : Сборник статей. – М. : Изд-во АН СССР, 1958. – 152 с.
1638639
   Цицерон.. – М., 1959. – 176с.
1638640
  Грималь П. Цицерон. / П. Грималь. – М., 1991. – 542,2с.
1638641
   Цицурін Федір Степанович (1814-1895) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 514. – ISBN 978-966-439-754-1
1638642
  Липовецький С. Ці божевільні хочуть оживити давно поховану русинську націю // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 32 (385), 23 серпня 2017. – С. 47-50


  Учні Греко-католицької семінарії збиралися втопити в туалеті упорядника "Русалки Дністрової" Маркіяна Шашкевича.
1638643
  Шевелєв В. Ці гостинні міські парки... // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 167-170
1638644
  Гайдабура В. Ці дві загадкові світлини // Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 52-53. – ISSN 0207-7159


  Фото з театрального архіву. На першій - поруч стоять усміхнені Гнат Юра і Франческа Гааль, на другій - костюмована трійця акторів - посередині Гнат Юра в образі Копистки з вистави "97" Миколи Куліша, а ліворуч і праворуч від нього - в костюмах героїв з ...
1638645
  Доценко С.І. Ці дивні фрактали // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 1-4. – ISSN 2518-7104
1638646
   Ці дивовижні українці / [авт. ідеї та голов. ред.: І. Тараненко, Ю. Курова ; текст: Є. Нєвєжина ; іл.: А. Шостко]. – Київ : GREEN PENGUIN, 2019. – [48] с. : іл. – (Книга-мандрівка. Україна). – ISBN 978-617-7778-34-8
1638647
  Базилевський В.О. Ці довгі суворі зими : з хроніки підпільної комсомол. організації "Набат" / В.О. Базилевський. – Київ : Молодь, 1979. – 200 с. – (Герої, роки, звершення)
1638648
  Будько Є. Ці елегантні авіатори... // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.76-80
1638649
   Ці ікони осявають життя // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 7


  Про художника Олександра Охапкіна та його творчість, яку називають "релігійна поезія у фарбах". У галереї університету відкрилася виставка його ікон, власницею яких є Ольга Богомолець. Відкрив виставку, організатором якої є Центр фольклору та ...
1638650
  Гош Мрідула Ці мури сірі посеред нас // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 45 (365). – С. 29. – ISSN 1996-1561


  Берлінський мур позбавив громадян доступу до вільного простору демократичного світу. Навіть в епоху вільного доступу до інтернету вони існують і роблять свою справу. Сірий мур позбавив росіян об"єктивної інформації про Україну.
1638651
  Поліщук В. Ці стіни пам"ятатють Володимира Винниченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 26-27 червня (№ 118/119). – С. 13


  140 років з дня народження видатного письменника та відомого українського політичного діяча.
1638652
  Поліщук В. Ці стіни пам"ятають Володимира Винниченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 грудня (№ 239/240)


  На будівлі колишнього Биковського народного училища ім. В. Жуковського в Кіровограді варто встановити пам"ятну дошку.
1638653
  Зятьєв С. Ці хлопці уміли воювати // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 4 травня (№ 18). – С. 13


  "9 травня - день перемоги над нацизмом. У роки Другої світової війни українці воювали в арміях багатьох країн світу, протистоячи спільному ворогу - гітлірівській Німеччині та її союзникам".
1638654
  Рєбєнков Станіслав Ці чарівні орелі часу // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 15. – ISSN 0868-9644
1638655
  Красюк Сергій Ці чудернацькі "малі тіла"... // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 3 (128). – С. 30 : Фото
1638656
  Воробйова М.І. Ціанідне одержання золотовмісних розчинів з мінеральної сировини з використанням плазмохімічно обробленої води : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Воробйова Маргарита Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
1638657
  Войцехівська Х. Цівільно-правова характеристика окремих договорних забов"язань фонду гарантування вкладів фізичних осіб // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 50-62
1638658
  Карпець Л.А. ЦІіннісна рефлексія у сфері педагогічної діяльності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 113-119
1638659
  Ємельянова Т. Цій людині в житті поталанило // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – C. 209-220. – ISSN 0320-9466


  До 95-річчя відомого українського архівіста Гордія Семеновича Пшеничного.
1638660
   Цікав кібернетика.. – К, 1964. – 44с.
1638661
  Перельман Я.І. Цікава алгебра / Я.І. Перельман. – Київ, 1973. – 187 с.
1638662
  Комаров В.Н. Цікава астрономія / В.Н. Комаров. – Київ : Наукова думка, 1971. – 375 с.
1638663
  Кузьменко А.А. Цікава біологічна особливість осоту / А.А. Кузьменко. – Харків, 1926. – 3с.
1638664
   Цікава Верховинщина : [буклет] / [Упр. екон. розвитку і торгівлі Верховинської райдержадмін. ; кер. проєкту В. Павлюк ; фот. : Р. Клим, В. Мануляк, Л. Зуляк та ін.]. – [Івано-Франківськ : б. в., 2016. – 15 с., включ. обкл. : фотоіл. – Текст парал. укр., англ. - Опис здійснено за доп. Інтернет-пошуку
1638665
  Аржанов С.П. Цікава географія / С.П. Аржанов. – Харків ; Київ : Молодий більшовик ; Держвидав, 1931. – 151 с. : з малюнками. – (Цікава наука)
1638666
  Скарлато Г.П. Цікава географія / Г.П. Скарлато. – Київ, 1966. – 155с.
1638667
  Скарлато Г.П. Цікава географія / Г.П. Скарлато. – 3-є вид., доп. – Київ, 1974. – 191с.
1638668
  Скарлато Г.П. Цікава географія / Г.П. Скарлато. – 4-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1986. – 272с.
1638669
  Познанська Н.Ф. Цікава географія України : Вікторини,кросворди,головоломки,загадки,завдання,забавки з географії / Н.Ф. Познанська. – Київ, 1997. – 56с.
1638670
  Скарлато Г.П. Цікава географія: для серед. шк. / Г.П. Скарлато. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1971. – 152с.
1638671
  Рощин О.М. Цікава геодезія / О.М. Рощин. – Киев : Радянська школа, 1973. – 160 с.
1638672
  Передрій Г.Р. Цікава граматика / Г.Р. Передрій. – К, 1967. – 311с.
1638673
  Стріха А.Д. Цікава граматика / А.Д. Стріха, А.Ю. Гуревич. – Київ, 1991. – 112 с.
1638674
  Івченко С.І. Цікава дендрологія / С.І. Івченко. – Київ, 1964. – 144с.
1638675
  Миронюк І. Цікава знахідка римських монет / І. Миронюк, Р. Смеречанський, О. Каглян // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (75). – С. 23-25. – ISSN 1811-542X
1638676
  Лисенко Л. Цікава знахідка: доля однієї книги // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 4 (26). – С. 57-58. – ISSN 2518-7341
1638677
  Кривицький О. Цікава зустріч // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 22 жовтня (№ 31). – С. 2


  9 жовтня в університетському клубі відбувся вечір зустрічі студентів першого курсу хімічного факультету з професорами і викладачами факультету та студентами старших курсів.
1638678
  Кулаковський В.М. Цікава історія / В.М. Кулаковський. – К., 1965. – 71с.
1638679
  Остахович В. Цікава історія спецій // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2018. – № 21/22 (415/416), жовтень 2018 р. – С. 67-72
1638680
  Дупляк М. Цікава й повчальна публікація про Таврійський край // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 7 (909), липень. – С. 157-160. – ISSN 08-68-4790-1
1638681
  Перельман Я.І. Цікава математика в оповіданнях / Я.І. Перельман. – Х., 1930. – 81с.
1638682
  Святський Д. Цікава метеорологія / Д. Святський, Т. Кладо. – Харків-Київ, 1930. – 231с.
1638683
  Перельман Я.І. Цікава механіка / Я.І. Перельман. – Х.-К., 1933. – 155 с.
1638684
  Перельман Я.І. Цікава механіка / Я.І. Перельман. – Київ, 1956. – 164 с.
1638685
  Ферсман О.Є. Цікава мінералогія / О.Є. Ферсман. – Х.-К., 1931. – 182с.
1638686
  Ферсман О.Є. Цікава мінералогія / О.Є. Ферсман. – Київ-Львів : Держтехвидав, 1948. – 275с.
1638687
  Труфанов Г.О. Цікава орнітологія / Г.О. Труфанов. – Київ : Веселка, 1983. – 151с.
1638688
  Світ І. Цікава українська пам"ятка в Пекіні // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 437-439. – ISBN 978-966-579-271-0
1638689
  Перельман Я.І. Цікава фізика : парадокси, морочливі завдання, спроби, метикуваті питання й оповідання з царини фізики / пер. з рос. / Я.І. Перельман. – Харків : Держвидав України, 1925. – 257 с.
1638690
  Перельман Я.І. Цікава фізика : (парадокси, головоломки, задачі, досліди, хитромудрі запитання й оповідання) / Я.І. Перельман. – Київ ; Одеса, 1935. – 163 с.
1638691
  Рюмін В.В. Цікава хімія / В.В. Рюмін. – Х., 1932. – 152с.
1638692
  Рюмін В.В. Цікава хімія / В.В. Рюмін. – Х., 1935. – 159с.
1638693
  Астахов О.І. Цікава хімія / О.І. Астахов, В. Зотов. – Київ, 1954. – 135с.
1638694
  Василега М.Д. Цікава хімія / М.Д. Василега. – Київ : Радянська школа, 1980. – 159 с.
1638695
  Василега М.Д. Цікава хімія / М.Д. Василега. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ, 1989. – 187с.
1638696
   Цікаваі історії від викладачів // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36
1638697
   Цікаве і корисне про Єрусалим // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 33 : Фото
1638698
  Фролова К.П. Цікаве літературознавство / К.П. Фролова. – Київ, 1987. – 230 с.
1638699
  Фролова К.П. Цікаве літературознавство / К.П. Фролова. – Київ, 1991. – 190 с.
1638700
  Булаховський К.А. Цікаве мовознавство / К.А. Булаховський. – Одеса : Астропринт, 2016. – 102, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-927-167-9
1638701
  Булаховський К.А. Цікаве мовознавство / К.А. Булаховський. – Львів : Апріорі, 2019. – 199, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7429-28-8
1638702
  Білостоцький І.А. Цікаве про підручне // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 9 (120). – С. 31-33


  Історія канцелярського приладдя.
1638703
  Романова Л.С. Цікаве про риб / Л.С. Романова. – Київ : Радянська школа, 1970. – 103с.
1638704
  Романова Л.С. Цікаве про тварин / Л.С. Романова. – Київ : Наукова думка, 1980. – 158с.
1638705
   Цікаве про тварин.. – К, 1968. – 134с.
1638706
   Цікаве про Шевченка // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2)


  Картини, могила, буквар, зріст, франт, мурал, 2500 рублів, наука.
1638707
  Прянішніков В.І. Цікаве світознавство / В.І. Прянішніков. – Київ : Молодий більшовик, 1936. – 191 с.
1638708
  Прянішніков В.І. Цікаве світознавство : пер. з укр. / В.І. Прянішніков. – Київ : Укрдержнацменвидав, 1938. – 312 с.
1638709
  Бурксер Е.С. Цікаве філософське дослідження актуальних проблем сучасної фізики / Е.С. Бурксер, А.М. Петрусенко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 3. – С. 116-119. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 2 за 1960 рік)
1638710
  Бурлакова А.П. Цікаве читання / А.П. Бурлакова. – Київ : Радянська школа, 1966. – 71 с.
1638711
  Нижник Н. Цікавий досвід Чеської республіки / Н. Нижник, В. Лемак // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.150-155. – ISSN 0132-1331


  Адміністративна реформа в Чехії
1638712
  Воронова Л.К. Цікавий і корисний збірник // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 116-118. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Дається огляд річного випуску югославського журналу "Фінансова практика". Особливу увагу автор звертає на проблеми, співзвучні з тими, що постали нині перед нашим суспільством.
1638713
  Крижанівський Б.М. Цікавий кінематограф / Б.М. Крижанівський. – Київ : Мистецтво, 1974. – 175 с.
1638714
  Булаховська Юлія Цікавий курс лекцій під назвою "Історія давньогрецької літератури" : [рецензія] // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
1638715
  Данилевич В.Е. Цікавий серп / В.Е. Данилевич. – Київ, 1928. – С. 169-177
1638716
  Карлаш В. Цікавий телевізор : науково-популярна книжка / В. Карлаш. – Київ : Веселка, 1989. – 210 с.
1638717
  Лемко І. Цікавинки з історії Львова : історичні нариси / Ілько Лемко ; [ред.: О. Волосевич]. – Львів : Апріорі, 2011. – 126, [1] с. : фотогр. – Використ. світлини з кн. І. Котлабулатової "Львів на фотографії". Львів, 2006. – ISBN 978-617-629-024-7
1638718
   Цікаві бувальщини : пригоди з життя видатни людей / зібрали й упорядкували І. Артемчук та Г. Григор"єв. – Київ : Дніпро, 1966. – 430 с. : іл. – Мініатюрне видання в суперобл.
1638719
   Цікаві бувальщини / зібрали й упорядкували Ігор Артемчук та Григорій Григор"єв. – Вид.2-ге, доп. – Київ : Дніпро, 1969. – 408, [24]с. : іл. – Мініатюрне видання
1638720
   Цікаві бувальщини. – К, 1974. – 255с.
1638721
  Макогон О.Г. Цікаві відомості про тварин / О.Г. Макогон. – К, 1968. – 131с.
1638722
  Горбунцова Т.Ю. Цікаві вправи та ігри на уроках української мови у початкових класах / Т.Ю. Горбунцова. – К, 1966. – 120с.
1638723
  Плевако О.А. Цікаві вчинки тварин / О.А. Плевако. – К., 1964. – 166с.
1638724
  Бондаровський М.М. Цікаві досліди з фізики / М.М. Бондаровський, Г.І. Подвиженко. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Радянська школа, 1966. – 150 с. : іл. – Бібліогр.: с. 147
1638725
  Чепелянська Г.О. Цікаві історії для читання / Чепелянська Г.О. – Харків : Основа, 2003. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 9). – ISBN 966-8245-58-Х
1638726
  Шелюжко Л. Цікаві лепідоптерологічні знахідки на Україні / Л. Шелюжко. – 8с.
1638727
  Шелюжко Л.А. Цікаві лепідоптерологічні знахідкі на Вкраїні / Л. Шелюжко. – [Київ], 1923. – 8 с. – Шифр. док. у ген. каталозі: 59 Чешу... - Без обкл. та тит. л. - Авт. указ. в кінці статті - Окр. відб.: Наукові записки (Київ), 1922, т. 1,8
1638728
  Шелюжко Л.А. Цікаві лепідоптерологічні знахідкі на Вкраїні / Л. Шелюжко // Чешуекрылые. Т. III (Т-Я) - компакт. – 8 с.
1638729
  Гранкіна Т.М. Цікаві матеріали до уроків. Вчені-хіміки // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2019. – № 23/24 (443/444), грудень 2019 р. – С. 58-66
1638730
  Гранкіна Т.М. Цікаві матеріали до уроків. Вчені-хіміки // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2020. – № 1/2 (445/446), січень. – С. 64-67
1638731
  Храпковський О.І. Цікаві нариси з хімії / О.І. Храпковський. – Київ, 1966. – 90с.
1638732
  Храпковський О.І. Цікаві питання з хімії / О.І. Храпковський. – Київ : Радянська школа, 1948. – 31 с.
1638733
   Цікаві подробиці / Розпитував Максим Літерат // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 січня (№ 2). – С. 3


  Про перші свої літературні кроки розповідають: Валерій Шевчук, Дмитро Павличко, Анатолій Дімаров та Дмитро Кремінь
1638734
  Астахов О.І. Цікаві роботи з хімії / О.І. Астахов. – Київ, 1980. – 77с.
1638735
  Кожем"яка О.Л. Цікаві факти з історії Середньовіччя // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2015. – № 19/20 (407/408). – С.30-35
1638736
  Білик О. Цікаві факти про бібліотеки від давнини до сьогодення // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (93). – С. 35-38
1638737
   Цікаві факти про Державний Прапор України // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2020. – № 34/36 (602/604), грудень 2020 р.


  28 січня 1992 року на сесії Верховної Ради прийняли постанову про Державний Прапор України.
1638738
  Турянський І. Цікаві факти про ООН // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 12-15. – (Історичні науки)


  У зв"язку з проведенням у Нью-Йорку 70-ї ювілейної сесії Генеральної Асамблеї Організації Об"єднаних Націй (ООН) і обранням на ній уже вчетверте України до непостійних членів Ради Безпеки, редколегія "Зовнішніх справ" пропонуе своїм читачам низку ...
1638739
   Цікаві факти про самураїв, які замовчують // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 19/21 (551/553), липень 2019. – С. 62-63
1638740
  Сапожникова О. Цікаві факти про числа // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 4 : фото


  На підготовчому відділенні відповідно з програмою профорієнтаційних заходів викладач математики Р.Р. Баницький організував і провів круглий стіл на тему "Цікаві факти про числа".
1638741
  Кікін А. Цікаві факти про японську культуру // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2019. – № 3 (263). – С. 34-35. – ISSN 2308-8095
1638742
  Мацюк В.Я. Цікавішої професії не знаю: Нариси про вчителів / В.Я. Мацюк. – Київ, 1988. – 206с.
1638743
  Шищенко П. Цікаво пізнавати материки й океани // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Розповідь декана географічного ф-ту про навчання на ф-ті.
1638744
  Гончаренко С.У. Цікаво про фізику : книжка для читаня з фізики : теплові явища / С.У. Гончаренко ; [упоряд. Горкавенко В.М.]. – [2-ге вид., перероб.]. – Київ : Україна, 2016. – 238, [2] с., [8] арк. іл. : іл. – ISBN 978-966-524-434-9
1638745
  Власов Л.Г. Цікаво про хімію / Л.Г. Власов, Д.М. Трифонов. – Київ, 1968. – 176с.
1638746
  Довгайчук Ю. Цікаво, корисно й весело // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 липня (№ 115). – С. 12


  Ірина Філіпова представила в Києві книжку "Етикет - це легко. Поради дружини його Високоповажності".
1638747
  Апостолова Г.В. Ціла та дробова частина числа / Г.В. Апостолова, І. . Панкратова, Л.П. Фінкельштейн; Київськ.міжрег. ін-т удосконалення вчителів. – Київ : Факт, 1996. – 97 с. – (Скарбничка шкільної математики). – ISBN 5-86248-010-2
1638748
  Юрків Я.І. Ціле-результативний компонент системи професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до роботи із вразливими категоріями населення // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 328-332. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1638749
  Зіталер Р. Ціле життя = Ein ganzes Leben / Роберт Зіталер ; [пер. з нім. Єлени Даскал]. – Харків : Vivat, 2016. – 158, [1] с. – Парал. тит. арк. нім. - Пер. за вид. : Ein ganzes Leben / Robert Seethaler. Berlin, 2014. – ISBN 978-617-690-733-6
1638750
  Сітько С.П. Ціле як результат самоорганізації / С.П. Сітько, Є.А. Андреєв, І.С. Добронравова // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 85-89. – ISSN 1023-2427
1638751
  Надольний М.І. Цілепокладання в історії / М. Надольний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 408-409. – ISBN 966-642-073-2
1638752
  Пінчук О. Цілепокладання в масовій комунікації // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 237-242
1638753
  Скворцова К.М. Цілепокладання в процесі досягнення щастя // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 49-51
1638754
  Курач Т.М. Цілепокладання класифікації географічних карт // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 159-164 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1638755
  Возіянова Н.Ю. Цілепокладання у розвитку торговельних структур : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 49-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1638756
  Черепанова С. Цілепокладання філософії освіти : становлення суб"єкта культури // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 194-209
1638757
  Дробот І. Цілепокладання як передумова гарантування місцевого самоврядування // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С.191-203.
1638758
  Кучерук Т.Г. Цілепокладаюча оцінка науково-дослідної діяльності за умов інноваційно орієнтованого економічного розвитку регіонів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 50-54
1638759
  Бойченко І.В. Цілераціональна дія індивіда / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 409-410. – ISBN 966-642-073-2
1638760
  Фельдман В. Цілеспрямована й скоординована співпраця вчених Академії і творців ракетно-космічної техники // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 7 лютого (№ 6). – С. 9


  "У Києві відбулося щорічне засідання Координаційної ради з організації спільних робіт, здійснюваних установами Національної академії наук України (НАНУ) та конструкторським бюро «Південне» імені М.К. Янгеля - флагманом вітчизняної ракетно-космічної ...
1638761
  Новиков М.В. Цілеспрямовані фундаментальні наукові роботи з ініціативи президента НАН України академіка Б.Є.Патона // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (75). – С. 19-26. – ISSN 0374-3896
1638762
  Мала Н.Т. Цілеспрямованість керівника: моделювання та умови трансформування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 55-61. – ISSN 0321-0499
1638763
  Малишев Б.В. Цілеспрямованість правової системи: теоретико-методологічне дослідження : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Малишев Борис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 405 л. – Бібліогр.: л. 358-405
1638764
  Малишев Б.В. Цілеспрямованість правової системи: теоретико-методологічне дослідження : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Малишев Борис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 33 с. – Бібліогр.: 42 назви
1638765
  Бойчук Марія Цілеспрямованість та самовідданість на благо людства (матеріали до уроку, присвяченого Миколі Миколайовичу Миклухо-Маклаю) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 53-55 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
1638766
  Бородай І.С. Цілеспрямованість як критерій ідентифікації інтелектуальних систем (на прикладі діяльності наукових шкіл) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 15-17. – ISSN 2076-1554
1638767
  Марчун О. Цілеспрямованість, квазікомунікативність та функціональна природа української колисанки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 203-208
1638768
  Пономарів О. Цілеспрямованість, наполегливість і працьовитість // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 57-58


  В.В. Різун.
1638769
  Яровий О.С. Цілий світ в українському серці ("Твоя зоря" Олеся Гончара: сучасні інтерпретаційні перспективи) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 320-324
1638770
  Харченко К. Цілий уривок : проза: оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 13-17
1638771
  Галан Я.О. Цілина : Оповідання / Я.О. Галан. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1960. – 56с. – (Бібліотечка оповідань)
1638772
  Брежнєв Л.И. Цілина / Л.И. Брежнєв. – Київ, 1978
1638773
  Левицький Василь Цілителька дитячих душ // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 99-101. – ISSN 0236-1477
1638774
  Левицький В. Цілителька дитячих душ (Марія Домбровська) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 99-100. – ISSN 0236-1477
1638775
   Цілі-2021 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 лютого (№ 5). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Третього лютого 2021 року на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій міністр освти і науки України Сергій Шкарлет доповів про виконання оперативного плану на 2020 рік та основні цілі на 2021 рік. Про це повідомляє ...
1638776
  Ліпський П.Ю. Цілі вищої освіти України в контексті двох імперативів: необхідності євроінтеграції та переходу до сталого розвитку / П.Ю. Ліпський, Т.В. Тимочко // Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції: Київ, 20-21 лютого 2004 р. / МОНУ; Європейський ун-т; Редкол.: Тимошенко І.І., Тимошенко З.І., Журавський В.С. та ін. – Київ : Європейський університет, 2004. – с. 118-120
1638777
  Попова А. Цілі господарсько-правової відповідальності товарних бірж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-45. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  У статті системно досліджені основні цілі господарсько-правової відповідальності товарних бірж, наводяться класифікації цілей юридичної відповідальності та господарсько-правової відповідальності, що відомі в теорії та на практиці. Проаналізовано ...
1638778
  Чаплай І.В. Цілі державних комунікативних планів Верховної Ради України за ступенем загальності та точності // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 175-182
1638779
  Сорочинський Ю. Цілі державного управління інноваційною діяльністю // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 57-63.
1638780
  Грищенко Т. Цілі діяльності та особливості взаємодії суб"єктів ринку цінних паперів в умовах конкурентного економічного середовища / Т. Грищенко, І. Івахненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 31-35. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  В статті визначено основних суб"єктів ринку цінних паперів, проаналізовано їх діяльність та взаємодію між собою, а також розглянуто їх конкурентні переваги у залученні фінансових ресурсів на ринку цінних паперів. В статье определено основных субъектов ...
1638781
  Кулинич П.Ф. Цілі земельного права України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 230-238. – ISSN 0869-2491
1638782
  Мандзюк О. Цілі і завдання аналітичної діяльності у сфері інформаційних відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 110-113. – ISSN 2307-8049
1638783
  Кіндзерський Ю. Цілі і завдання розвитку промисловості України на середньострокову перспективу : макроекономіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 15-17. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1810-3944
1638784
  Сенчагов В. Цілі й інструменти грошово-кредитної політики в умовах зростання структурних дисбалансів економіки та посилення дестабілізуючого впливу зовнішніх факторів / В. Сенчагов, Д. Плисецький // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 42-48 : Рис. – ISSN 0131-775Х
1638785
  Кожухівська Р.Б. Цілі маркетингових комунікацій і використання Інтернет-реклами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 120-126. – ISSN 1993-6788
1638786
  Кунєва З.Ю. Цілі митної діяльності як фактори її розвитку // Вісник Академії митної служби України : [науковий збірник] / Академія, митної служби України. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 32-36. – (Серія "Право" ; № 1 (10))
1638787
  Ніколаєва С.Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 2. – С. 11-17. – ISSN 1817-8510
1638788
  Смирнова М.І. Цілі організації самостійної роботи з іноземної мови студентів економічних вищих закладів освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2005. – С. 135-139. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (15))
1638789
  Кучерявий А. Цілі підготовки військового лідера до виконання педагогічної функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 15-24. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 4 (48)). – ISSN 1728-3817
1638790
  Гаращук М. Цілі покарання і цінності "тюремного закону" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 65-69.
1638791
  Ситник Є. Цілі регулювання грошового ринку України в світлі проблеми заборгованості підприємств / Є. Ситник, І. Єрмолаєв // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2001. – № 3. – С.31-35
1638792
  Кухаренко О.О. Цілі ритуальних церемоній і визначення характеру дій епізодів у структурі циклу національної весільної обрядовості / О.О. Кухаренко, А.В. Кухаренко // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 35. – С. 22-27. – ISSN 2226-2180
1638793
  Сітнікова Н.П. Цілі розвитку в системі стратегічного планування на наднаціональному і національному рівнях // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 54-61
1638794
   Цілі Розвитку Тисячоліття України / Ю. Андрійченко, Р. Дорошкевич, Л. Мусіна, В. Новіков, М. Остролуцький, В. Піщейко, ін. та; Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України; Авт.: Ю. Андрійченко, Р. Дорошкевич, Л. Мусіна, В. Новіков, М. Остролуцький та ін. – Київ, 2003. – 30с. – ISBN 966-8555-00-7
1638795
  Мележик О.О. Цілі розвитку тисячоліття. Україна - 2014. Презентація моніторингової доповіді // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 76-79. – ISSN 0372-6436


  19 грудня 2014 р. у Великому конференц-залі НАН України відбулася презентація щорічної моніторингової доповіді "Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна - 2014", підготовленої Програмою Розвитку ООН в Україні спільно з Міністерством економічного розвитку і ...
1638796
   Цілі розвитку тисячоліття: глобальна угода, зобов"язання України [Електронний ресурс] = Millennium development goals: a global compact, Ukrainian commitments. – [ Київ ] : Інформаційний відділ ООН. – 1 CD. – Назва з етикетки
1638797
  Терентьєва Н.О. Цілі розвитку тисячоліття: освітянський контент : навч. посібник / Н.О. Терентьєва. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – 86, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 85-87 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-920-194-2
1638798
  Андрієвський Т.Г. Цілі російсько-української гібридної війни // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 103-108. – ISSN 2519-2949
1638799
  Красностанова Н.Е. Цілі сталого розвитку в контексті формування та розвитку людського капіталу / Н.Е. Красностанова, Р.Г. Стоян // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 422-428. – ISSN 2222-4459
1638800
   Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України
Т. 1. – 2018. – 464, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. мовою. - На звороті тит. арк.: 120 річниці НУБіП України присвяч. – Бібліогр. в кінці ст.
1638801
   Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України
Т. 2. – 2018. – 306, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. мовою. - На звороті тит. арк.: 120 річниці НУБіП України присвяч. – Бібліогр. в кінці ст.
1638802
   Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України
Т. 3. – 2018. – 419 с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. мовою. - На звороті тит. арк.: 120 річниці НУБіП України присвяч. – Бібліогр. в кінці ст.
1638803
   Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України
Т. 4. – 2018. – 381, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. мовою. - На звороті тит. арк.: 120 річниці НУБіП України присвяч. – Бібліогр. в кінці ст.
1638804
   Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України
Т. 5. – 2018. – 275, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. мовою. - На звороті тит. арк.: 120 річниці НУБіП України присвяч. – Бібліогр. в кінці ст.
1638805
   Цілі сталого розвитку України і природокористування: актуальні проблеми досягнення збалансованості процесів використання та відтворення природних ресурсів / Є.В. Дуліба, О.О. Мельник, А.В. Зленко, Н.В. Дураєва // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (25). – C. 40-46. – ISSN 2524-0129
1638806
  Пасенко В.М. Цілі сталого розвитку як умови підвищення міжнародної конкурентоспроможності країн / В.М. Пасенко, Т.О. Кришня // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 38-44. – ISSN 2222-4459
1638807
  Фліссак К.А. Цілі та завдання економічної дипломатії в механізмах інтеграційних об’єднань // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 67-72. – ISSN 2308-6912


  В статті розглядаються і класифікуються політичні та економічні цілі економічної дипломатії країн у складі міжнародних інтеграційних формувань. Формулюються пропозиції щодо класифікації головних сегментів у визначені цілей з можливістю їх адаптації ...
1638808
  Ішенко А.В. Цілі та завдання криміналістичного забезпечення слідчої діяльності / А.В. Ішенко, І.О. Ієрусалимов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 195-202.
1638809
  Бабенко В. Цілі та завдання прокурорського нагляду за додержанням природоохоронного законодавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.57-61. – ISSN 0132-1331
1638810
  Зайцева Н.В. Цілі та задачі створення промислово-фінансових груп на сучасному етапі розвитку економіки України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 65-72. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1638811
  Колотуха І. Цілі та зміст Болонського процесу, європейський досвід впровадження / І. Колотуха, Х.М. Олексик // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 262-267. – ISSN 2218-5348
1638812
  Дружченко Т. Цілі та зміст диференційованого навчання майбутніх юристів англійського усного монологічного мовлення / Т. Дружченко, О. Ткаченко // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (2-2019). – С. 25-35. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303
1638813
  Миколів М. Цілі та зміст формування в майбутніх викладачів англомовної компетентності в говорінні та письмі засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 307-320. – ISSN 2312-5993
1638814
  Ясько Ю.І. Цілі та інструменти конкурентної політики держави в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 142-147


  В статті досліджено сутність поняття "конкурентна політика", обгрунтовано цілі та інструменти конкурентної політики держав в умовах глобалізації світової економіки. Проаналізовано значення показника ефектиності антимонопольної політики України в ...
1638815
  Петрик О. Цілі та основні режими сучасної монетарної політики // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 6-13
1638816
  Андріів В.М. Цілі та побудова пенсійних систем // Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення : монографія / В.М. Андріїв. – Київ : Маслаков, 2018. – С. 42-44. – ISBN 978-617-7625-68-0
1638817
  Іванова А. Цілі та принципи управління технологічним розвитком підприємства в умовах нової економіки: стратегічний аспект // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 156-159. – ISSN 1993-0259
1638818
  Біла С.О. Цілі та пріоритети міжнародного економічного співробітництва у сфері розвитку альтернативної енергетики / С.О. Біла, Я.М. Філоненко // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 17-19
1638819
  Диха М.В. Цілі та пріоритети соціально-економічних реформ в Україні з урахуванням поточної економічної ситуації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2013. – № 3. – С. 63-69. – ISSN 2222-0712


  У результаті проведеного аналізу зроблено висновок, що в основу реформування системи вищої освіти має бути покладено гуманістичну парадигму, що базується на компетентнісному підході та передбачає використання сучасних (інноваційних) технологій навчання.
1638820
  Пенькова О.Г. Цілі та пріоритети стратегічного планування розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 62-72. – ISSN 1993-6788
1638821
  Чередніченко С.С. Цілі та структура програм підготовки персоналу транснаціональних корпорацій // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 101-105. – (Економічні науки)
1638822
  Гусєв Ю.В. Цілі та форми державно-приватного партнерства / Ю.В. Гусєв, Т.В. Бойчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 49-54. – ISSN 2306-6814
1638823
  Маслікова І. Цілі та цінності сучасного університету: виклики академічної доброчесності в умовах онлайн навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 24-41. – (Філософія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В роботі представлені результати дослідження моральних проблем онлайн навчання в системі вищої освіти. Визначено позитивні та негативні тенденції розвитку сучасних університетів. Мета сучасного університету пов"язується не лише із збереженням, ...
1638824
  Ауда Д. Цілі шаріату: керівництво для початківця / Джасер Ауда. – Рівне : Міжнародний Інститут Ісламської Думки, 2020. – 123, [1] с. – Пер. за вид. : Maqasid Al-Shariah: A Beginner"s Guide / Jasser Auda. - Книга надрукована за підтримки Інституту Інтеграції Знань. – (Серія "Спеціальні видання" ; 14). – ISBN 978-966-416-771-7
1638825
  Терепищий С.О. Цілі, завдання та принципи антиципативної стандартизації вищої освіти // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – Вип. 87 : Філософія. Політологія. Соціологія
1638826
  Гаркуша А. Цілі, завдання та функції управління державною службою: теоретичний аспект // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 257-264. – ISSN 1561-4999
1638827
  Гончарук Н. Цілі, завдання, функції і структура управління керівним персоналом у сфері державної служби // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 2. – С. 181-190.
1638828
  Співаковський О.В. Цілі, задачі та забезпечення стратегічного плану впровадження інформаційних технологій в концепції розвитку університету / О.В. Співаковський, Г.М. Кравцов // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2012. – Вип. 13. – С. 9-22. – ISSN 1998-6939


  Представлені результати з проектування, розроблення та реалізації стратегічного плану впровадження інформаційних технологій згідно концепції розвитку Херсонського державного університету.
1638829
  Малюга О. Цілі, задачі та зміст навчання професійно-орієнтованого читання студентів-магістрів аграрних спеціальностей // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 179-183
1638830
  Заклекта О. Цілі, інструменти та обмеження економічної політики: теоретичні засади та сучасні реалії / О. Заклекта, О. Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 24-32. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1638831
  Мороз О.О. Цілі, цінності та ідеали освіти в сучасному суспільстві та їх відображення у парадигмах освітньої практики // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 14-16. – Бібліогр.: 11 назв.
1638832
  Погребенник В.Ф. Цілісна й неперервна традиція // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 99-109. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Національна художня творчість, зокрема українська словесність, обидві галузі її як художньої культури (літературна і фольклорна) розглядаються як єдиний неперервний процес.
1638833
  Зайцева Л.І. Цілісна пояснювально-перетворювальна стратегія в навчальному процесі // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 45-54
1638834
  Лось Йосип Цілісна шляхетна свідомість: аристократизм думки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 5-17. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1638835
  Камінський А. Цілісний аналіз ефективності кредитного ризик-менеджменту банку в сегменті споживчого кредитування // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (153). – Бібліогр.: 10 назв
1638836
  Сидорченко Т.Ф. Цілісний земельно-майновий комплекс в форматі розвитку "зеленої" економіки // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 312-320
1638837
  Глущенко Є. Цілісний майновий комплекс як об"єкт цивільного обороту: проблеми законодавчого визначення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 6 (234). – С. 16-19
1638838
  Сущенко Т. Цілісний педагогічний процес у закладах вищої освіти: реалізація професійно важливих парадигм / Т. Сущенко, Р. Сущенко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2020. – Вип. 49. – С. 128-134. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1638839
  Вітер Дмитро Цілісність буття культури та криза раціонального // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 61-66
1638840
  Мисливець Н.М. Цілісність естетичногї системи творів Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 75-84


  У статті простежуються особливості поетичного мислення письменника як естетичної системи, Зумовленої цілісністю авторського погляду на зображуване, ціннісно-оцінними параметрами світобачення митця
1638841
  Москалик Г. Цілісність і взаємна визначеність сучасної науки, освіти та практики // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 35 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 262-271. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Наука і освіта є взаємообумовлюючими феноменами, єдність яких визначає спрямування і якість соціального досвіду і розвитку, що робить дослідження сучасних стратегем розвитку освіти обов"язково зверненим до проблематики впливу науки і суспільного ...
1638842
  Старовойт О. Цілісність і спрямованість інновацйної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 153-163
1638843
  Кедровська І.П. Цілісність композиції // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 107-110. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-3455
1638844
  Просалова В.А. Цілісність ліричного циклу (на матеріалі творів О.Ольжича) // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 48-57. – ISBN 966-72-77-79-8
1638845
  Рославіцька Х. Цілісність людського буття в суспільно-політичній діяльності Володимира Винниченка // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 2 (116), березень - квітень. – С. 19-23
1638846
  Мельниченко М.П. Цілісність матеріальних систем і структура їх якісних перетворень // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
1638847
  Бех І.Д. Цілісність особистості як теоретико-прикладна проблема // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-49


  Автор раскрывает сущности функциональных и генетических связей, существующих между личностными ценностями учащегося. В частности, соотношение положительных моральных ценностей (моральная решительность, покорность) и базовых отрицательных ценностей ...
1638848
  Бех І.Д. Цілісність особистості як теоретико-прикладна проблемаі // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-49.
1638849
  Рогожа М.М. Цілісність розвитку української зоогеографії: орнітологічний аспект // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – № 1 (25). – С. 11-20. – ISSN 2077-9496


  У статті розглядаються питання розвитку континуума української зоогеографії Закарпаття, Галичини та Буковини в контексті єдиного наукового простору України, особливостей впливу часу зоологічних досліджень на вивченість просторового розселення тварин, ...
1638850
  Овчаренко В.А. Цілісність соціальної системи: дослідження сутності поняття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 146-151. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
1638851
  Чекалюк В. Цілісність сприйняття державного іміджу для українців і світової спільноти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 32-36. – (Журналістика ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається державний імідж України, позиціонування держави у медіа, цілісність сприйняття інформаційних матеріалів для українців і світової спільноти. Доведено, що імідж, віддзеркалений у ЗМІ, - результат взаємодії носія іміджу та інформаційної ...
1638852
  Гайдай Т.В. Цілісність та багатоманітність економічної теорії як об"єкт історико-економічного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-16. – (Економіка ; вип. 68). – ISSN 1728-3817


  На основі сучасної методології історико-економічного аналізу досліджено природу цілісності та багатоманітності економічної теорії, їх об"єктивно закономірного характеру та основних форм реалізації в процесі наукового розвитку.
1638853
  Щелков К. Цілісність України - питання необговорюване // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 3


  Чеські політики - про "гуманітарну місію" в Криму.
1638854
  Бондаренко В.І. Цілісність формування професійного іміджу майбутніх учителів технології у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – № 3 (20). – С. 45-49


  Професійний імідж майбутніх учителів технологій - це комплексне явище, яке має складну структуру та визначається єдністю матеріальної, психічної, соціальної і духовною складових особистості. Система формування професійного іміджу майбутніх вчителів ...
1638855
  Частакова Н. Цілісність як знак еліти: до проблеми осягнення творчості шістдесятників у працях Івана Дзюби // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 161-168. – ISSN 2307-2261
1638856
  Удалов В. Цілісно-ситемний метод пізнання, дослідження і практичної діяльності / В. Удалов, В. Зубович; Академія наук вищої школи України. – Луцьк. – ISBN 5-7709-2572-6
1. – 1996. – 138с.
1638857
  Сергійчук Володимир Цілість землі рідної і народу - одвічно в серці та помислах // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3. – ISSN 0868-9644


  90 років тому (22 січня 1918 р.) Четвертим Універсалом Центральної Ради була проголошена Українська Народна Республіка.
1638858
  Кочубінська Є.А. Цілком ізольовані піднапівгрупи часткового вінцевого добутку скінченних симетричних інверсних напівгруп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-25. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі описано всі цілком ізольовані піднапівгрупи часткового вінцевого добутку скінченних симетричних інверсних напівгруп. The description of all completely isolated sub-semigroups of partial wreath product of finite symmetric inverse semigroups is ...
1638859
  Клиновий Ю. Цілком інакший роман // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 299, грудень : грудень. – С. 8-10


  Літературна творчість Емми Андієвської.
1638860
  Лещенко Ю.Ю. Цілком інваріантні підгрупи стандартної силовської p-підгрупи однорідної симетричної групи суперстепеня р[верхній індекс нескінченність] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 85-89. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Описано всі цілком інваріантні підгрупи стандартної силовської р-підгрупи однорідної симетричної групи суперстепеня р[верхній індекс нескінченність].
1638861
  Горак Роман Цілком невідоме... // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 9. – С. 116-138. – ISSN 0868-4790


  У фондах Львівського літературно-меморіального музею Івана Франка зберігаються документи, що стосуються навчання Івана Франка в так званій нормальній школі отців Василіан у Дрогобичі, а також два зшитки класних журналів учнів цієї школи у 186 -1867 ...
1638862
  Горак Р. Цілком невідоме... // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С.121-141. – ISSN 0868-4790
1638863
  Коротич В.О. Цілком особисто : приватні листи до Дмитра Кременя / Віталій Коротич ; [передм. та упорядкув. Т.Д. Кременя]. – Харків : Фоліо, 2011. – 409, [3] с. – В кн. також : Секрети чистого мистецтва / Дмитро Кремінь : с 399-410. – ISBN 978-966-03-5657-3
1638864
  Воскрекасенко С.І. Цілком серйозно / С.І. Воскрекасенко. – Львів, 1947. – 115 с.
1638865
  Возняк В.С. Ціло-відповідність та ціле-відповідність: філософсько-педагогічний рівень розпізнання // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 103-107. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1638866
  Горобчук Б.-О. Цілодобово! / Богдан-Олег Горобчук, Павло Коробчук, Олег Коцарев. – Київ : Факт, 2007. – 278, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-359-153-7
1638867
  Глива Ольга Ціложиттєва дорога до України доктора Євгена Гливи / Глива Ольга, Комарницька-Глива Ганна // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 1 (79). – С. 114-120 : фото. – ISSN 1810-2131
1638868
  Болтівець С. Ціложиттєва теорія гіпнозу Євгена Гливи // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 1 (63). – С. 6-15. – ISSN 1810-2131


  До найвидатніших психологів світу, які упродовж другої половини ХХ-го й півтора десятиліття чинного століття збагатили й поглибили уявлення людства про власні психічні можливості, належить австралійський психо і гіпнотерапевт українського походження і ...
1638869
  Пономаренко В.С. Цілочисельне програмування в економіці : Наукове видання / В.С. Пономаренко, Д.Ю. Голубничий, В.Ф. Третяк. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 204 с. – ISBN 966-676-117-3
1638870
  Лук"яненко Г. Цілунок ночі : поезії / Ганна Лук"яненко. – Київ : Юніверс, 2008. – 176 с. – ISBN 966-8118-62-6
1638871
  Ланська Л. Цілую твій поділ : [поезії] / Ліна Ланська. – Житомир : О.О. Євенок, 2020. – 102, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-995-099-4
1638872
  Черненко В. Цілую твої руки... // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (81). – С. 115-116
1638873
  Тихий Наум Миронович Цілую хліб твій. Вірші та поема / Тихий Наум Миронович. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 107 с. : з іл.
1638874
  Тарнашинська Л. Цілюща алхімія Ірини Вільде // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (642). – С. 51-55. – ISSN 0130-5263
1638875
  Барановський П. Цілюща вода / П. Барановський. – Харків : Вид-во "Український робітник", 1930. – 13 с.
1638876
   Цілюща криниця.. – Ужгород, 1965. – 139с.
1638877
  Хей Л. Цілюща сила думки = The power is within you / Луїза Хей ; [пер. з англ. О. Зубченко]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 303, [1] с. – На обкл.: "Стань магнітом для щастя". - Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: The power is within you / Louise L. Hay with Linda Carwin Tomchin. California: Hay House, 1991. – ISBN 978-617-12-5087-1
1638878
  Горошко Г.Ю. Цілюща сила Моршинського краю // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 46-47 : фото
1638879
  Хроменко І. Цілюща сила Педагогічної Любові Ш.О. Амонашвілі // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 7/8. – С. 32-37
1638880
  Хроменко І. Цілюща сила Педагогічної Любові Шалви Олександровича Амонашвілі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 9 (165). – С. 16-21
1638881
  Ільницький М. Цілюща сила полинової гіркоти // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 236-240. – ISSN 0130-528Х


  "В особі Ірини Калинець вражає насамперед багатогранність її творчих зацікавлень, поєднана з активністю громадської діяльності. Кожна з ділянок, якій вона віддавала свій талант й енергію, може заповнити ціле життя людини і принести їй заслужене ...
1638882
   Цілюща сила природи для Вас! : Мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 46-47 : Фото
1638883
  Приходько С.М. Цілюща флора у вашій кімнаті / С.М. Приходько. – Київ : Наукова думка, 1990. – 188 с.
1638884
  Попов В.І. Цілюща хімія / В.І. Попов, Р.З. Левчин. – Київ : Радянська школа, 1981. – 96 с.
1638885
  Мамчур Ф.І. Цілюще зело / Ф.І. Мамчур. – К, 1993. – 199с.
1638886
  Горбунов М.М. Цілюще коріння / М.М. Горбунов. – К, 1985. – 143с.
1638887
  Богданович Лілія Цілющий вплив лісової суниці / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 7 : фото
1638888
  Давидов А.І. Цілющий камінь / А.І. Давидов. – К., 1991. – 302с.
1638889
   Цілющі води Закарпаття // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 50 : фото. – ISSN 1998-8044
1638890
  Лисюк Р.М. Цілющі деревні рослини : навч. посібник-довідник / Р.М. Лисюк, Я.М. Шляхта. – Київ : Знання, 2014. – 221, [1] с., [16] арк. кольор. іл. : іл. – Бібліогр.: c. 199-204. – ISBN 978-617-07-0063-6
1638891
  Коскін В. Цілющі краєвиди Ірпеня // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2013. – № 2. – С. 165-178. – ISSN 0208-0710


  Про Ірпінський будинок творчості письменників
1638892
  Пироженко О.О. Цілющі рослини / О.О. Пироженко. – Київ, 1968. – 139с.
1638893
  Собецька Н.Г. Цілющі рослини Італії та України : в народній медицині, косметиці, кулінарії / Н.Г. Собецька. – Київ : Криниця, 2007. – 201, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 195. – ISBN 978-966-7575-79-3
1638894
   Цілющі сили природи: еко-арттерапія : наук.-практ. нариси / [О.Л. Вознесенська, О.В. Дацун, Л.В. Мова та ін.] ; Арт-терапевт. асоціація. – Київ : Назаренко Тетяна Вікторівна, 2021. – 187, [1] с. : портр., іл. – Авт. зазнач. на с. 184-187. – Бібліогр. в кінці ст.
1638895
  Павленко Л.О. Цілющі скарби землі / Л.О. Павленко. – Київ, 1984. – 99с.
1638896
  Болтівець С.І. Ціль життя українського психолога Євгена Гливи // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 1 (130). – С.53-57
1638897
  Кузеля З.Ф. Ціль і значінє [значення] студенських (кружкових) бібліотек / Зенон Кузєля ; Вид. "Укр. Студ. Союза " у Львові. – Львів : ид. "Укр. Студ. Союза" ; [З друк. І. Айхельбергера], 1910. – 9 с.
1638898
  Павлишин А. Ціль сучасного кримінального процесу України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 134-143. – ISSN 0132-1331
1638899
  Оцяця А.С. Ціль, завдання та засоби кримінального права України / А.С. Оцяця, О.В. Степаненко // Сучасне кримінальне право України : наукові нариси : монографія / Є.Л. Стрельцов, О.В. Козаченко, Н.А. Мирошниченко, Є.Ю. Полянський, Д.О. та ін. Балобанова. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 189-207. – (Сила права). – ISBN 978-966-419-315-0
1638900
  Назарук М. Цільна і сильна особистість професора Георгія Бачинського // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 246-252 : фото. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1638901
  Перехейда В.В. Цільова аудиторія видання в ракурсі когнітивного зусилля // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 147-151


  У статті йдеться про когнітивні особливості цільової аудиторії педагогічного тижневика "Освіта". На матеріалах релігійної тематики продемонстровано налагодження ефективного діалогу газети і читача. The article concerns the cognitive features of the ...
1638902
  Богашев О.А. Цільова аудиторія для викладання виборчого права та виборчого процесу: правові та методологічні аспекти // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 41-44. – ISBN 978-617-7069-57-6
1638903
  Владімірська Р.Л. Цільова аудиторія електронних видань:закордонний досвід // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 102-105


  У пропонованій науковій розвідці проаналізовано закордонні дослідження, що стосуються читацької аудиторії, адже краще розуміння вподобань читачів допоможе видавцям в Україні приймати виважені маркетингові рішення, включати у редакційний портфель ...
1638904
  Білограц Х.Р. Цільова аудиторія та канали поширення науково-популярної інформації в медіа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 18-24. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
1638905
  Лабур О.В. Цільова заданість історичних джерел більшовицького "розкріпачення жінок" в Україні (1925–1930 рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 56-61. – ISBN 978-966-920-241-3
1638906
  Буркова Л. Цільова і змістова складові професійної підготовки фахівців у ВНЗ // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 13-16. – ISSN 0131-6788
1638907
  Подлєсний С. Цільова підготовка інженерних кадрів для регіону / С. Подлєсний, О. Періг // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 7 (120). – C. 62-71. – ISSN 1682-2366
1638908
  Зуєва Л. Цільова програма професійно-педагогічного відбору суддів-викладачів – фактор результативності психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 9 (73). – C. 52-67. – ISSN 2312-5993
1638909
  Дребот Наталія Петрівна Цільова спрямованість та моделювання стратегічного планування розвитку банківської установи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 176-182. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Охарактеризовано доцільність стратегічного планування в банку, Проаналізовано цільову спрямованість банківського планування. Обгрунтовано методику моделювання стратегічного планування розвитку банку, що базується на врахуванні ринкових переваг, ...
1638910
  Мусулега Ю. Цільове використання марок акцизного збору // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 44. – С.20-22
1638911
  Кудряшов В.П. Цільове використання приватизаційного ресурсу : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 29-40 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
1638912
  Чепоров В.В. Цільове калькування ВНЗ / В.В. Чепоров, Г.Є. Чепорова, М.М. Максимюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 154-160. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
1638913
  Карпов Є. Цільове призначення земельної ділянки та види її використання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 69-70
1638914
  Карпов С. Цільове призначення земельної ділянки: теоретичні та практичні аспекти правозастосування в контексті процедури заміни державного акта на право постійного землекористування / С. Карпов, Б. Тинчеров // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 27-29
1638915
  Фелів О. Цільове призначення землі і відповідальність за його порушення / О. Фелів, О. Столярська // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 9. – С. 18-25.
1638916
  Фелів О. Цільове призначення землі і відповідальність за його порушення / О. Фелів, О. Столярська // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С. 127-130.
1638917
  Фелів О. Цільове призначення землі та відповідальність за його порушення / О. Фелів, О. Столярська // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 67-72.
1638918
  Фелів О. Цільове призначення землі та відповідальність за його порушення / О. Фелів, О. Столярська // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 3-6.
1638919
  Вівчаренко О. Цільове призначення землі як складова правового режиму земель в України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 61-65
1638920
  Стадницька Ю. Цільове призначення і функціональність дитячого часопису на матеріалах галицьких дитячих періодичних видань 20–30-х рр. ХХ ст.) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 84-89
1638921
  Іваночко О.О. Цільове призначення соціального обслуговування громадян в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 342-346. – ISSN 1563-3349
1638922
  Бережницька У.Б. Цільове програмування як інструмент державної політики сприяння розвитку малого підприємництва на регіональному рівні / У.Б. Бережницька, Т.М. Паневник, І.І. Проданова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 4-6 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1638923
  Макаров О. Цільове рефінансування банків як інструмент розвитку економіки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (118). – С. 108-127. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1638924
  Левандівський О.Т. Цільове фінансово-економічне регулювання відтворення природних ресурсів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 112-115. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1638925
  Воробієнко П.П. Цільовий підхід до менеджменту вищої освіти / П.П. Воробієнко, І.В. Станкевич // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 33-41. – ISSN 2222-0712
1638926
  Білоног Т.В. Цільовий підхід до управління конкурентоспроможністю продукції промислового підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 338-343


  Розглянуто поняття конкурентоспроможності та досліджено основні напрямки управління нею. Розроблено модель програмно-цільового управління конкурентоспроможністю продукції промислового підприємства.
1638927
  Солдатенко Оксана Цільові грошові фонди як одне із джерел фінансування охорони здоров"я: досвід Російської Федерації // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 63-67.
1638928
  Гладченко М.М. Цільові договори як складник стратегічного менеджменту вищої освіти країн Європейського Союзу (Австрія, Нідерланди і Німеччина) // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1638929
  Данилко С.В. Цільові екологічні фонди України у дзеркалі статистики // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 313-318. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
1638930
   Цільові експертні системи геологічної спрямованості: концепція проблеми / Д.П. Хрущов, О.П. Лобасов, М.С. Ковальчук, О.О. Ремезова, Босевська, л.П. // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 3. – С. 17-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
1638931
  Білоног Т.В. Цільові комплексні програми розвитку інвестиційної діяльності у промисловості як інструмент подолання кризових явищ в економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 380-384


  Проаналізовано основні типи цільових програм розвитку інвестиційної діяльності у промисловості.
1638932
  Мошенський С.З. Цільові облігації в Україні як джерело фінансування житлового будівництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-16. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті на прикладі будівельної галузі розглянуто особливості використання цільових облігацій в Україні, ви-світлено їхню економічну сутність. Розроблено схему взаємодії учасників операцій з використанням цільових обліга-цій за участю фінансових ...
1638933
  Шелудько Н.М. Цільові облігації: ризики та доцільність застосування / Н.М. Шелудько, С.Є. Шишков // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 7 (308). – Бібліогр.: 22 назв.
1638934
  Пацула О.І. Цільові орієнтири економічного аналізу в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 254-257. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
1638935
  Дрожжин О. Цільові орієнтири підприємств готельно-ресторанного бізнесу в контексті управління вартістю / О. Дрожжин, Н. Сментина // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2019. – № 1 (264). – C. 36-48. – ISSN 2409-9260
1638936
  Лігоненко Л.О. Цільові параметри планування інноваційного розвитку підприємства // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (75). – С. 80-87. – ISSN 1683-1942
1638937
  Бондаренко О.В. Цільові спрямування аудиту діяльності страхових компаній в умовах трансформації страховго ринку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.11. – С. 241-249. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1638938
  Рибнікова Н.О. Цільові установки діяльності підприємства та їх відображення системами планових показників // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 119-127 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
1638939
  Кульчицький С.В. Ціна "Великого перелому" / С.В. Кульчицький. – К., 1991. – 431с.
1638940
  Кульчицький С. Ціна "Маніфесту" і "Капіталу". Що запозичили вожді радянського комуносоціалізму в Карла Маркса? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 29 (557), 20-26.07.2018. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561
1638941
  Миронюк Н. Ціна "Свободи слова" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 117-123


  Аналізується рівень свободи слова у світі, який суттєво знизився протягом останніх років. Автор на прикладах простежує тенденцію до зростання випадків перешкоджань роботі журналістів і тиску на ЗМІ. У статті розглядаються проблеми захисту журналіста в ...
1638942
  Галімова Марія Ціна атомного кіловата для України (роздуми після поїздки до Чорнобиля) // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 2 (96), березень - квітень. – С. 2-4 : фото
1638943
  Рябоконь Є.О. Ціна в договорі купівлі-продажу об"єктів нерухомості // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 110-111. – ISBN 978-966-667-341-4
1638944
  Крат В. Ціна в цивільному законодавстві // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 1 (79). – С. 193-200
1638945
  Зятьєв С. Ціна визволення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 195/196). – С. 11


  "28 жовтня - День звільнення від фашистів. "В боях загибає множество мобілізованих на Україні громадян...", - писав Олександр Довженко.
1638946
  Кудрявцев Л. Ціна визнання - один романс // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 7 лютого (№ 25). – С. 7


  Про життя та творчість композитора та поета Миколи Харита, який написав кілька десятків романсів, які набули широкого визнання публіки. І серед них найвідоміший - "Одцвіли вже давно хризантеми в саду". У 1907 р. Харито вступив до Київського ...
1638947
  Яценко Т. Ціна виміру життя. Спроба компетентнісного підходу до вивчення твору М.М.Коцюбинського "Дорогою ціною" // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3 (67). – С. 21-26.
1638948
  Пасхавер Б. Ціна виробництва і споживання продовольчого ринку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 51-60. – ISSN 0131-775Х
1638949
  Шавалюк Л. Ціна відбудови // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 31 (351). – С. 8-9. – ISSN 1996-1561


  Війна істотно змінить Донеччину й Луганщину. Якими вони стануть, значною мірою залежить від того, хто і як підніматиме їх з руїн.
1638950
  Лан П. Ціна відданості імперсько-путінській Росії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 13 липня (№ 27). – С. 7, 15
1638951
  Грабовський С. Ціна війни: сталінська "велика вітчизняна" м"ясорубка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8-9 травня (№ 82/83). – С. 11
1638952
  Маруня В.П. Ціна вільного часу. / В.П. Маруня. – К, 1978. – 128с.
1638953
  Рингач Н. Ціна втрат, яким можна запобігти. ДТП в Україні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 1, 6


  "... Стрічка українських новин сповнена повідомленнями про ДТП. Поганий стан доріг і дорожньої інфраструктури й недотримання правил водіями та пішоходами, помножені на перевищення швидкості, калічать і вбивають людей. У 2016 р., за даними Держстату, в ...
1638954
  Шаповалова О. Ціна втраченого часу: післямова Вільнюського саміту // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 15-19. – (Історичні науки)
1638955
  Бузницький О.Г. Ціна гектара. / О.Г. Бузницький. – Киев, 1973. – 128с.
1638956
  Віхров М. Ціна діалогів і компромісів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 38 (670), 18-24.09.2020. – С. 15-16. – ISSN 1996-1561
1638957
  Сеник С. Ціна договору субпідряду у капітальному будівництві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 197-204. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1638958
  Морозов О.Ф. Ціна думки - інтелектуальний капітал = Value of thought - intellectual capital / О.Ф. Морозов. – Донецьк : Юго-Восток, 2005. – 352с. – ISBN 966-374-017-5
1638959
  Мороз Л. Ціна експерименту // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 6 квітня (№ 14). – С. 3. – ISSN 2519-4429


  Щодо експериментів на мовно-абекових теренах журналіста , музичного критика Юрка Зеленого.
1638960
  Мироненко В.П. Ціна життя : [посмертна дилогія] / Володимир Мироненко. – Обухів : Обухівська друкарня. – ISBN 978-966-1509-26-8
Кн. 1 : Вітер вірності. – 2017. – 144 с. : портр., іл.
1638961
  Козаченко В.П. Ціна життя. Гарячі руки : Повісті / В.П. Козаченко. – Київ : Дніпро, 1968. – 325с.
1638962
  Діковська І.А. Ціна за договором підряду // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 390-396. – ISBN 978-966-667-341-4
1638963
  Райхель Ю. Ціна звільнення Савченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 січня (№ 12). – С. 4


  Москва починає новий раунд торгівлі.
1638964
  Веклич О.О. Ціна землі сільськогосподарського призначення з урахуванням вартості екосистемних послуг грунтів / О.О. Веклич, Є.О. Бойко // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (720). – С. 39-54 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2522-9303
1638965
  Енаф М. Ціна істини: дар, гроші, філософія = Le prix de la verite: le don, l"argent, la philosophie / Марсель Енаф ; пер. з фр. Олексій Панич. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 505, [1] с. – Імен. покажчик.: с. 502-505. - Парал. тит. арк. фр. - Вих. дані.: Editions du Seuil, Paris XIVe. – Бібліогр. в прим.: с. 415-501. – ISBN 978-966-378-678-0
1638966
  Масенко Л. Ціна компромісу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20-21 квітня (№ 70/71)


  "Якщо Латвія каже російській мові "ні", Білорусь - "так", то Україна каже "не знаю" - такий висновок зробив 2000 року політолог, порівнюючи мовні політики трьох пострадянських країн. Що змінилося?
1638967
  Потульський В. Ціна корони: українська династична історія і сучасність / розмову вів Ігор Полянський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5-6 жовтня (№ 180/181). – С. 21


  Авторитетний дослідник і фахівець з історії українського традиційного консерватизму, професор Володимир Потульницький - про інтеграцію нашої історії у світову, дивергентність українського та російського династичних процесів і перспективи Третього ...
1638968
  Князь С.В. Ціна кредитних ресурсів на грошовому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-15. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглядаються чинники, які визначають ціну кредитних ресурсів на грошовому ринку України.
1638969
  Васюренко О. Ціна кредитних ресурсів як ключова складова системи управління кредитним ризиком : банківські технології / О. Васюренко, В. Подчесова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-34 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1638970
  Кораблін С. Ціна кредиту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 1, 7


  "Україна сповнена новин. Інтерес до них надвисокий як з огляду на порушувані теми, так і через зміст. Тим більше, що цей зміст не завжди однозначний, а багато резонних запитань лишаються без відповіді. Озвучена мета з прискорення нашої економіки до ...
1638971
  Керімов П. Ціна кредиту та дохідність великих промислових підприємств України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, квітень - червень. – С. 53-73. – ISSN 1605-7988
1638972
  Марчук Є. Ціна кремлівського слова / розмову вів Валентин Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2-3 червня (№ 93/94). – С. 4-5


  Євген Марчук: "Через 17 років після підписання Великого договору між Україною і Росією Путін грубо порушив цей базовий документ. І не тільки цей".
1638973
  Вольвач П. Ціна кримського процвітання // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 19 січня (№ 3). – С. 6


  Негативні наслідки будівництва Каховського водосховища, Каховської ГЕС, Південно-Українського та Північно-Кримського каналів.
1638974
  Кравчук В.І. Ціна любові. / В.І. Кравчук. – К., 1990. – 124с.
1638975
  Наєнко М. Ціна мистецтва, любові, підлот та кіноплагіату // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 161-169
1638976
  Наєнко М. Ціна мистецтва, любові, підлот та кіноплагіату // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 513-520. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Українська кіно- й телеіндустрія.
1638977
  Наєнко М. Ціна мистецтва, любові, підлот та кіноплагіату. Сирота-кріпачка Кітті Вербицька серед убогості сучасної мови українського серіального кіно та зміщених у часі та просторі історичних фактах : рецензія на серіал "Кріпосна" // Україна молода. – Київ, 2019. – 18 вересня (№ 104). – С. 12-13


  "Вважається (і небезпідставно), що українську революцію 1917 року «підготувала» класична література романтизму: Шевченко, Марко Вовчок, Франко, Панас Мирний, Леся, Стефаник, Коцюбинський... Невипадково першими лідерами її, революції, були тоді ...
1638978
  Оніщук М. Ціна мораторію: до законодавчої дискусії щодо удосконалення процедур банкрутства // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2007. – № 24. – С. 3-5.
1638979
  Єрьоменко А. Ціна на газ - соціально чи політично орієнтована? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 9


  "Кабмін не підніматиме ціни на газ для українців принаймні до закінчення переговорів з МВФ, хоча мав це зробити з 1 жовтня 2017-го. Для прем"єра Гройсмана стати для українців, потенційних виборців, уже двічі "газоціноненависником" — значить, поставити ...
1638980
  Радукан Вікторія Ціна недбалості // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 24 : фото
1638981
  Тинченко Я. Ціна незалежності // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 4 (324). – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Як Україна боролася з агресією більшовиків.
1638982
  Крамар О. Ціна непевності // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 6 (223). – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Україна програє азербайджанський газ рішучішим Росії та Туреччині.
1638983
  Кульчицький С. Ціна однієї ілюзії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 лютого (№ 33/34)
1638984
  Курико В. Ціна одного вибору / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 грудня (№ 235/236)


  Журналістка Віра Курико: "Мене цікавили ті, хто брав участь у чернігівській справі Лук"яненка на найдрібнішому рівні".
1638985
  Лисенко О. Ціна перемоги і миру : до 70-річчя завершення Другої світової війни / О. Лисенко, В. Грицюк // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 17 (397). – С. 40-44. – ISSN 2313-559X
1638986
  Соколов Б. Ціна перемоги на Халхин-Голі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 168). – С. 11


  16 вересня 1939 року завершилися бої між Червоною і Квантунською арміями.
1638987
   Ціна Перемоги: вклад українців у розгром нацизму // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 14-20 травня (№ 20). – С. 10
1638988
   Ціна переходу. Чи може світ процвітати лише на відновлюваній енергії? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 29 (505), 21-27.07.2017 р. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561
1638989
  Котик Ігор Ціна письменницького слова : [рецензія] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 94-95. – ISSN 0236-1477
1638990
  Сверба Ю. Ціна правосуддя: access denied? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 липня (№ 30/31). – С. 32-33
1638991
  Певний Б. Ціна пробудження // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя. – Нью Йорк, 1990. – Ч. 12 (356). – С. 32-51. – ISSN 0585-8364


  До двадцітиріччя вбивства Алли Горської.
1638992
  Коломис О. Ціна продажу як істотна умова договору купівлі-продажу нерухомості // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – С. 70-74
1638993
  Віньюков І.К. Ціна промислової продукції / І.К. Віньюков, С.І. Літомін. – Київ, 1966. – 38с.
1638994
  Олійник Т.І. Ціна робочої сили як чинник нарощування аграрного ресурсного потенціалу // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 3. – С. 76-80.
1638995
  Вандич П. Ціна свободи = The Prise of Freedom : історія Центрально-Східної Європи від Середньовіччя до сьогодення / Пьотр Вандич ; [пер. з англ. Софія Грачова ; наук. ред. пер., післям. та покажч. Андрія Портнова]. – Київ : Часопис Критика, 2004. – 462, [2] с. : табл. – Пер. за вид: The price of freedom / Piotr S. Wandycz. Routledge, 2001. - Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 423-463. – Бібліогр.: с. 363-384. – (Критика). – ISBN 966-7679-54-3
1638996
  Овсієнко В. Ціна свободи // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 50-54. – ISSN 0868-8273


  9 листопада минає 30 років із дня створення Української Гельсінкської Групи
1638997
  Смирнов В.Д. Ціна сповіді / В.Д. Смирнов. – Київ, 1966. – 63с.
1638998
  Бокулєва Марія Олександрівна Ціна споживання машинобудівної продукції як інструмент зближення інтересів виробників і споживачів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 101-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано модифікований підхід до визначення ціни споживання, який враховує витрати через простої у відносному показнику - коефіцієнті продуктивності обладнання. Запропонований підхід апробовано на конкуруючих виробниках обладнання для ...
1638999
  Лисецькмй А.С. Ціна стабілізації та пожвавлення в АПК / А.С. Лисецькмй, І.І. Думич // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 118. – С. 306-312
1639000
  Ігонін В. Ціна сувіз-ауту: в пошуках справедливості / В. Ігонін, А. Шматов // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 8). – С. 20-22
<< На початок(–10)1631163216331634163516361637163816391640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,