Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1631163216331634163516361637163816391640(+10)В кінець >>
1633001
  Соколова Т.И. "Франческа де Римини" / Т.И. Соколова. – Москва : Музыка, 1964. – 54 с.
1633002
  Серебряніков В. "Фраудаторні" правочини: актуальність вдосконалення регулювання // Юридична газета. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 17). – С. 28-29
1633003
  Тарасов К.Е. "Фрейдо-марксизм" о человеке / К.Е. Тарасов, М.С. Кельнер. – М., 1989. – 211с.
1633004
  Таранюк В. "Фріз" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 57-59
1633005
  Гаєвська Н. "Фронтові поезії" Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 33-36
1633006
  Коломиєць М. "Фулбрайт Україна": динамічна громада для розбудови сильної, успішної держави // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 грудня (№ 50). – С. 4. – ISSN 2519-4429
1633007
  Теслюк Г.С. Французька авторська казка як особливий літературний жанр: лінгвопоетичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 269-274. – Бібліогр.: Літ.: С.273-274; 11 поз.


  У статті розглядаються жанрові особливості французької авторської казки та виделено основні її жанрові різновиди. Проаналізовано також деякі наратологічні характеристики таких казок. В статье рассмотрено жанровые особенности французской авторской ...
1633008
   Французька декларація прав людини і громадянина 1789 р. // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 449-451. – ISBN 978-966-8865-81-7
1633009
  Грищенко В. Французька делегація в Канівському природному заповіднику // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 6


  Канівський заповідник в рамках співробітництва в галузі управління природоохоронними територіями відвідала делегація Міністерства екології, сталого розвитку та енергетики Франції на чолі з паном Христіяном Барто.
1633010
  Лук"янченко Мар"яна Петрівна Французька екзистенціальна проза в українських перекладах (на матеріалі творів А.Камню і Ж.-П.Сартра) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Лук"янченко М. П.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 193 л. – Бібліогр.: л.192-193
1633011
  Ірдинєнко К.О. Французька естетика XX століття: між феноменологією та структуралізмом // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 3-8. – ISSN 2225-7586


  Сучасна українська естетика переосмислює досвід посткласичних теоретико- естетичних шкіл Франції, потребує діалогу між українськими та французькими нау- ковцями. Стаття присвячена аналізу французької естетики XX ст., зокрема її феноменологічному та ...
1633012
  Горбатовська О. Французька колоніальна присутність в Північній Америці та індійське населення XVI - XVIII ст. у контексті франко-британського протистояння // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 364-368. – ISBN 978-966-493-651-1
1633013
  Смущинська І.В. Французька лексикологія на сучасному етапі, основні здобутки і проблеми // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 413-419. – Бібліогр.: Літ.: с. 419; 9 назв
1633014
   Французька мова. – Львів
2. – 1962. – 32с.
1633015
   Французька мова. – Львів
2. – 1962. – 35с.
1633016
   Французька мова. – Львів
1. – 1963. – 14 с.
1633017
   Французька мова. – Львів
2. – 1963. – 50 с.
1633018
   Французька мова. – Львів
1. – 1964. – 9с.
1633019
   Французька мова. – Львів
3. – 1964. – 36 с.
1633020
   Французька мова. – Львів
3. – 1964. – 46с.
1633021
   Французька мова. – Львів
3. – 1964. – 20 с.
1633022
   Французька мова. – Львів
5. – 1964. – 32 с.
1633023
   Французька мова. – К, 1966. – 55с.
1633024
   Французька мова. – К, 1966. – 55с.
1633025
  Кир"ян Л.О. Французька мова / Л.О. Кир"ян, Т.В. Стрельцова. – Київ, 1968. – 215 с.
1633026
  Слободчиков В.О. Французька мова : навчальний посібник для 4 кл. / В.О. Слободчиков, А.П. Шапко. – Вид. 4. – Київ : Радянська школа, 1986. – 209 с.
1633027
  Слободчиков В.О. Французька мова : навчальний посібник для 7 класа : кн. для читання / В.О. Слободчиков, А.П. Шапко. – 3-тє вид. – Київ : Радянська школа, 1989. – 263 с. – ISBN 5-330-00463-2
1633028
  Матвіїшин Французька мова / Матвіїшин, ВГ. – К., 1992. – 327с.
1633029
   Французька мова : Посібник-довідник для вступників до ... – Київ : Генеза
Ч. 1 : Завдання та тести (питання). – 1993. – 254 с.
1633030
   Французька мова : Посібник-довідник для вступників до ... – Київ : Генеза
Ч. 2 : Завдання та тести (відповіді). – 1993. – 77 с.
1633031
  Сімонок В.П. Французька мова : Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.П. Сімонок; МОіНУ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Харків : Право, 2004. – 224с. – ISBN 966-7146-40-5


  Розрахований на студентів старших курсів та аспірантів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.
1633032
  Бабінчук І.І. Французька мова = Cours superieur de francais : підручник для студентів старших курсів вищих навчальних закладів / І.І. Бабінчук ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 486 с. – Паралел. тит. арк. на укр. та фр. мовах. – ISBN 978-966-613-789-3
1633033
  Кулинич О.І. Французька мова в романській Швейцарії: мовна ситуіація і сучасність // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 318-327. – ISBN 966-594-420-7
1633034
  Самохвалов В. Французька модель арбітражного судочинства: Міжнародний арбітражний суд Міжнародної Торгової палати / В. Самохвалов, Д. Пшеничнюк // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 74-79


  Ця стаття знайомить зі структурою Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торговій палаті (Франція) та висвітлює основні стадії арбітражної процедури розв язання спору в цьому суді. У ході підготовки статті автори намагалися проаналізувати ...
1633035
  Кочубей Ю.М. Французька орієнталістика: від "примирення релігій" до "діалогу цивілізацій" ( Луї Массіньйон - Роже Гароді ) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – C. 57-62. – ISSN 1608-0599
1633036
  Ракочі Вадим Французька Полінезія. А ви бували на Таїті? // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 36-43 : фото
1633037
  Лиман С.І. Французька середньовічна історія та історіографія в працях медієвістів України в 1805-60-і роки ХІХ ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 49-60. – ISBN 966-7352-66-8


  Установлено, щонайбільший внесоку це вивчення зробили М.Н. Петров, В.Ф. Цих, М.М. Лунін.
1633038
  Угрин Т.В. Французька соціолінгвістика: сучасний стан та перспективи розвитку // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 479-486. – Бібліогр.: Літ.: с. 487; 10 назв
1633039
  Білас А.А. Французьке "Арго окопів" в українських перекладах роману А. Барбюса "Вогонь" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 48-53. – ISBN 966-638-142-7
1633040
  Летова Л. Французьке TV в університетських стінах // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Грудень (№ 10)


  В приміщенні гуманітарного корпусу відкрито науково-методичний Центр французької мови. У відкритті взяли участь Надзвичайний та Повноважний посол Франції в Україні пан Домінік Шасар та ректор ун-ту В. Скопенко.
1633041
  Білас А. Французьке арго-жаргон-сленг: поняттєво-термінологічні співвідношення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 228-232. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1633042
  Білас А.А. Французьке арго у перекладознавчому аспекті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 34-39. – ISBN 966-581-589-Х
1633043
  Білас А.А. Французьке арго як лінгвокультурна та перекладознавча категорія // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 13-18. – ISBN 966-581-498-2
1633044
  Білас А.А. Французьке арго як лінгвокультурний бар"єр у перекладі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 88-94
1633045
  Пономаренко В.П. Французьке звертання: історичний динамізм і сучасна стабільність // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 265-273. – Бібліогр.: Літ.: с.273; 14 п.


  На матеріалі літературних текстів трьох основних періодів в історії французької мови розглядаються важливі аспекти, стосовні еволюції її займенникових та деяких інших флокутивних засобів. На материале литературных текстов трёх основных периодов в ...
1633046
  Бірюков О.М. Французьке конкурсне право // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 7. – С. 2-8
1633047
  Сидорович Є. Французьке купецтво в чорноморських операціях кінця XVIII -першої половини XIX ст. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 28. – С. 180-186
1633048
  Тугенгольд Я. Французьке мистецтво ХІХ століття.. – Київ : Державне видавництво, 1921. – 165с. – На обкладинці призвище автора [Тугендгольд ]
1633049
  Кравець Я. Французьке письменство у літературній критиці Івана Франка (окремі персоналії) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 203-216. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
1633050
  Кононенко Т.П. Французьке просвітництво // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 385-386. – ISBN 966-316-069-1
1633051
  Чуча П.О. Французьке складне слово: функціонально-когнітивний аспект (на матеріалі художнього та публіцистичного дискурсів) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Чуча П.О. ; Запорізьк. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 204 л. – Бібліогр. : л. 178-204
1633052
  Чуча П.О. Французьке складне слово: функціонально-когнітивний аспект (на матеріалі художнього та публіцистичного дискурсів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Чуча П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1633053
  Вернигора С.М. Французьке телебачення в Україні: особливості міжкультурного діалогу : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Вернигора Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 242 л. – Додатки: л. 229-242. – Бібліогр.: л. 190-228
1633054
  Вернигора С.М. Французьке телебачення в Україні: особливості міжкультурного діалогу : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Вернигора Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1633055
  Вернигора С.М. Французьке телебачення в українському медіапросторі: структура, проблематика, жанри // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 182-186


  У статті здійснено огляд провідних телеканалів Франції (TF1, ARTE, Canal+, національної французької мережі телемовлення France Televisions), що транслюються на території України; проаналізовано їх структуру, жанрове наповнення та проблематику з ...
1633056
  Вернигора С. Французьке телебачення в українському медіапросторі: структура, проблематика, жанри // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 74-78
1633057
  Шовкун Л. Французький "Закуток" українського дивака / Л. Шовкун, Д. Лиховій // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 1 (33). – С. 20-22
1633058
  Луняк Є.М. Французький вплив на перебіг Коліївщина в Україні // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 114-147. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1633059
  Галаш Н. Французький героїчний епос доби Середньовіччя "Пісня про Роланда" // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених ; Україн. акад. архітектури ; ред. рада: Г.А. Александрова, Н.В. Бардіна, Ф.С. Бацевич [та ін.]. – Київ ; Умань, 2012. – Вип. 202 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ельзи Петрівни Стоянової і доктора філологічних наук, професора Георгія Георгійовича Крючкова і кафедри французької філології Інституту філології Київського нац. університету імені Тараса Шевченка. – С.21-25


  "Пісня про Роланда". Історична правда у творі. Захист батьківщини і кодекст честі
1633060
  Чередниченко О.І. Французький граматичний рід і політика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 18-19. – Бібліогр.: с.19: 3 назв. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дискусії довкола використання жіночих словоформ на позначення професій і звань, які традиційно позначалися іменниками чоловічого роду.
1633061
   Французький детектив : романи, повісті. – Київ : Молодь, 1990. – 384с. – ISBN 5-7720-0402-6
1633062
  Афанасьєва О.М. Французький дискурс політичних наук та політології у системі сучасних суспільно-політичних дискурсів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 28-32
1633063
  Вікулова А. Французький досвід активізації інноваційного розвитку: перспективи та уроки для України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 41. – С. 86-90. – ISSN 2078-5860
1633064
  Кононенко І.А. Французький досвід реформування системи професійної підготовки вчителів // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 5/1. – С. 115-131. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729


  У статті розглядається французький досвід реформування професійної підготовки вчителів з середини XX ст. до сьогодення, аналізуються основні його етапи, що відбулися в системі французької освіти на рубежі XX-XXI ст., нововведення, сучасні тенденції.
1633065
  Пігула І.Д. Французький екзистенціалізм як гілка філософії буття людини XX століття // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 153-156. – ISSN 1729-360Х
1633066
  Колкутіна В. Французький і російський символізм як чинник розвитку світомислення М. Вороного // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 282-291
1633067
   Французький інтелектуал ХХ століття. До 100-річчя від дня народження Ж.-П. Сартра // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2005. – на 2005 рік. – С. 107-112
1633068
  Сюндюков І. Французький історик - про "Чорну книгу комунізму" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17 грудня (№ 237)


  Професор Стефан Куртуа: "Я чотири роки був колись "професійним революціонером". Це допомогло мені згодом тверезіше проаналізувати спадщину радянського тоталітаризму".
1633069
  Дегтярьова Є. Французький мінімалістичний роман кінця XX - початку XXI століть у руслі досліджень когнітивної поетики // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 149-151. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1633070
  Радзієвська Т.В. Французький мовний субстрат в англомовному мемуарному дискурсі Володимира Набокова: стилістична гра чи текстотвірна закономірність? // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: О.О. Тараненко, С.С. Єрмоленко, В.І. Чумак [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 24-36. – ISSN 0027-2803
1633071
  Савчук Р. Французький оніричний наратив: досвід лінгвосеміотичного аналізу (на матеріалі роману Ж. де Нерваля "Aurеlia ou le rеve et la vie") // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 186-192. – ISSN 2410-0927
1633072
  Пащенко В.І. Французький письменник-комуніст П"єр Гамарра : [моногр.] / В.І. Пащенко. – Київ : Вища школа, 1977. – 151 с.
1633073
  Скрипник Антоніна Володимирівна Французький поетичний дискурс епохи середньовіччя : Автореф. дис. ... філологічних наук: 10.02.05 / Скрипник А.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1633074
  Скрипник А.В. Французький поетичний дискурс епохи Середньовіччя : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Скрипник А. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 232 л. + Додатки: л. 203-232. – Бібліогр.: л. 184-202
1633075
  Йосипенко Оксана Миколаївна Французький постструктуралізм: критичний аналіз репрезентації. : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Йосипенко Оксана Миколаївна; КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 183л. – Бібліогр.:л.177-183
1633076
  Йосипенко О.М. Французький постструктуралізм: критичний аналіз репрезентації. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.05 / Йосипенко О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 16л.
1633077
  Романенкова Ю.В. Французький придворний портрет у живопису та графіці доби останніх Валуа // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 238-250
1633078
  Івасютин Т. Французький роман уражаю 2005 року: Огляд найпомітніших романів / Т. Івасютин, Г. Драненко // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.166-172. – ISSN 0320 - 8370
1633079
  Радзієвська В.В. Французький сюрреалізм в Україні : форми міжлітературної рецепції : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологічн. наук: спец. - 10.01.05. - Порівняльне літературознавство / Радзієвська В.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1633080
  Радзієвська В.В. Французький сюрреалізм в Україні: форми міжлітературної рецепції : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Радзієвська В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 210л. – Бібліогр.: л.199-210
1633081
  Остроухова Н. Французький театр мадам Емілі Келлер в Одесі // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 8-14
1633082
  Коваль Н. Французький травень. Події 1968 року французи згадують протестами і страйками // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 травня (№ 18/19). – С. 5


  "У травні 2018 р. Франція відзначає дві річниці: 50-річчя подій травня 1968-го та перший рік при владі президента Еммануеля Макрона. Чи, радше, не відзначає: офіційних заходів на державному рівні не передбачено. Міфологія травня 1968 р. ніколи не мала ...
1633083
  Гуменюк О. Французький українець // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 27 січня (№ 4). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Микола Кричевський - один із представників відомої родини Кричевських.
1633084
  Решмеділов М.С. Французький урок // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 79-81
1633085
  Савчук Р.І. Французький художній дискурс XVIII-XXI століть у ракурсі наративного текстотворення: лінгвокогнітивний і семіотичний аспекти / Р.І. Савчук ; [відп. ред. О.М. Кагановська] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КЛНУ, 2016. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 227-272. – ISBN 978-966-638-314-6
1633086
  Клименко Л.В. Французький художній плакат як віддзеркалення ціннісних домінант національної лінгвокультури // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 153-164
1633087
  Моця Б. Французькі автори про Україну ХVІІ - ХVІІІ ст. // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.64-69 : Фото. – ISSN 1607-6451
1633088
  Ференчак Ю.Р. Французькі англійські запозичення в сучасній перській мові // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 45/46. – С. 158-169. – ISSN 1682-671Х
1633089
   Французькі анекдоти. – Київ, 1992. – 46 с.
1633090
  Олійник Н.В. Французькі афонограми у складі власних назв // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 125-130. – Бібліогр.: 7 назв.
1633091
  Діденко Н. Французькі біологічні терміни-композити та їх структурно-семантичні особливості // Мова і культура : науковий щорічний журнал / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; голов. ред. Д.С. Бураго. – Київ, 2004. – Вип. 7, т. 6 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 173-176. – (Філологія)
1633092
  Шавшин В. Французькі військові поховання у Севастополі // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.90-93 : Фото. – ISSN 1607-6451
1633093
  Мусійчук В.А. Французькі впливи на В"єтнам в контексті культурно-цивілізаційного діалогу // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 188-197. – ISBN 978-966-02-6446-5
1633094
  Мотрук В. Французькі географічні назви, мотивовані номенами сакрального походження // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 50-53. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
1633095
  Дяченко Н.Л. Французькі дитячі лічилки: лінгвокогнітивний і структурно-композиційний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Дяченко Наталія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.:14 назв
1633096
  Мосенкіс Ю. Французькі дослідження глоттогенезу у XVIII-XX століттях (до питання про підходи) // Мова та історія : періодичний збірник наукових статей / голов. ред. Б. Бабич. – Київ, 1995. – Вип. 9 : Тематичний, присвячений французькій філології. – С. 6-7
1633097
  Лукащук А.М. Французькі запозичення в англійській мові // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 211-212
1633098
  Оздемір Д.А. Французькі запозичення в турецькій мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Оздемір Дурсун Алі ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 c. – Бібліогр.: 7 назв
1633099
  Оздемір Дурсун Алі Французькі запозичення в турецькій мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Оздемір Дурсун Алі ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 c. – Бібліогр.: 7 назв
1633100
  Ференчак Ю. Французькі запозичення у персомовній картині світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-27. – (Східні мови та літератури ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються причини масового проникнення французьких запозичень у лексичний склад сучасної перської мови. У зв"язку із поглибленням ірано-французьких культурних та соціально-економічних зв"язків французька мова у кінці ХІХ на початку ХХ ...
1633101
  Янишина Л.С. Французькі запозичення у романах англійських письменників другої половини XIX століття (компаративні аспекти) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 168-175. – ISSN 2075-437X


  Статтю присвячено аналізу французьких запозичень у романах англійських письменників другої половини XIX століття. Приклади запозичень розглядаються з погляду ступеня їх асиміляції, належності до певної граматичної категорії та предметної сфери. The ...
1633102
  Мазніченко О.І. Французькі запозичення у туніському діалекті арабської мови в умовах двомовності (на матеріалі сучасних словників діалектної лексики) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13, 035 / Мазніченко Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 223 арк. – Додатки: арк. 193-223. – Бібліогр.: арк. 172-192
1633103
  Мазніченко О.І. Французькі запозичення у туніському діалекті арабської мови в умовах двомовності (на матеріалі сучасних словників діалектної лексики) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Мазніченко Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1633104
  Бойко-Гагарін Французькі зв"язки фальшивомонетників в Україні в імперську добу // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 165-170. – (Серія: Історія ; вип. 2 (43)). – ISSN 2523-4498
1633105
  Ламонова О. Французькі казки очима Тетяни Зеленченко // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 23-25. – ISSN 0130-7037
1633106
   Французькі курсанти стажувалися у ВІКНУ / Відділ з виховної роботи Військового інституту КНУТШ // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 6


  У Військовому інституті закінчилося стажування курсантів Загальновійськового училища Сен-Сір Коеткідан Збройних сил Франції. Вони отримали сертифікати про проходження мовного стажування.
1633107
   Французькі народні казки. – Київ, 1978. – 152 с.
1633108
   Французькі прислів"я та приказки. – Львів, 1961. – 123с.
1633109
   Французькі прислів"я та приказки. – Львів, 1963. – 122 с.
1633110
   Французькі прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1980. – 127с.
1633111
  Костюк Л. Французькі прислів"я та приказки / Л. Костюк, С. Лимич // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 5 (51). – С. 90-96
1633112
  Алєксєєва Ірина Французькі пріоритети ГУАМ - від Китаю до Європи // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 8-10
1633113
  Єфременко-Жебель Французькі прямі запозичення 20 століття у сфері англійської суспільно-політичної лексики // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 191-196. – ISSN 1729-360Х
1633114
  Матюша П.А. Французькі та румунські назви військових структур в українському перекладі : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Матюша П.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 260л. + Додатки: л.207-260. – Бібліогр.: л.172-206
1633115
  Агеєва Н.Є. Французькі таланти та їх нащадки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 56-59. – ISSN 2518-7104
1633116
  Мараб"ян К. Французькі фольклорні тексти як об"єкт лінгвосеміотичних досліджень // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 68-71. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))
1633117
  Лозовицький О. Французько-американське суперництво як чинник зовнішньополітичного курсу США в Європі у другій половині ХХ ст. // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 48-55
1633118
  Добровольська Французько-німецьке партнерство в європейських інтеграційних процесах (1989-2006 рр.) : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку / Добровольська І.-А.Б.; ІМВ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 197л. – Бібліогр.: л.175-197
1633119
  Добровольська Французько-німецьке партнерство в європейських інтеграційних процесах (198902006 рр.) : автореф. дис. ... канд. політ. наук: спец.: 23.00.04 - політ. проблеми міжнар. систем та глобального розвитку / Добровольська І.-А.Б. ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відн. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
1633120
  Машевський О. Французько-російська війна 1812 року // Історія України. – Київ, 2012. – грудень (№ 47) : Всесвітня історія (№ 12)
1633121
  Пахарєва О.С. Французько-російське наукове співробітництво в галузі антропології у другій половині 19 на початку 20 ст. : Автореферат дис. ... канд.історичних наук: спец. 07.00.02-Всесвітня історія / Пахарєва О.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. + Додатки : л.187-304. – Бібл.:6 назв
1633122
  Пахарєва О.С. Французько-російське наукове співробітництво в галузі антропології у другій половині 19 на початку 20 ст. : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Пахарєва О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 349л. + Додатки : л.187-304. – Бібліогр. : л.305-349
1633123
  Ярошенко Є.В. Французько-сирійські відносини в контексті "арабської весни" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 521-528
1633124
  Лабенко О.А. Французько-українська міжмовна омонімія: формальні та структурно-семантичні особливості // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 3-7


  У статті досліджується явище міжмовної омонімії на матеріалі французької та української мов. Виділено основні характеристики міжмовної омонімії у плані вираження на у плані змісту. Проаналізовано особливості формального вираження та семантичної ...
1633125
   Французько-український нафтогазовий словник / А.І. Булатов [та ін.] ; під заг. ред. Р.І. Стефурака. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2013. – 595, [1] с. – Бібліогр.: с. 595. – ISBN 978-966-501-069-2
1633126
  Андрієвська Е.М. Французько-український переклад у світлі сучасних комп"ютерних технологій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 12-16


  Числення українські науковці, що займаються проблемами перекладу у контексті Європейського співробітництва, зокрема, О.І. Чередниченко [1995; 2007], В.І.Кара- бан [2001], В.В. Коптилов [1982], І.В. Корунець [2000] відтворюють у своїх працях складність ...
1633127
   Французько-український словник = Dictionnaire francais-ukrainien : Близько 22000 слів =Pres de 22000 mots. – Київ : Радянська школа, 1982. – 415 с. – На обкл. назва: Dictionnaire francais-ukrainien
1633128
  Білан М.Б. Французько-український словник військової термінології : [близько 30 000 термінів та словосполучень] / М.Б. Білан, І.О. Ольховой ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військ. ін-т. – Київ : Логос, 2012. – 616, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 6. – ISBN 978-966-171-517-1
1633129
   Французько-український словник правничої термінології = Dictionnaire francais-ukrainien de termes juridigues. – Київ : Вадим Карпенко, 2001. – 88с. – ISBN 966-7833-05-4
1633130
   Французько-український словник. Близько 22 000 слів. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1989. – 416с.
1633131
  Андрієвська О.О. Французько-український словник. Близько 50 000 слів / О.О. Андрієвська, Л.А. Яворовська. – Київ : Радянська школа, 1955. – 792с.
1633132
   Французько-український словник. Українсько-французький словник = Francais-Ukrainien dictionnaire. Ukrainien-Francais dictionnaire : 22000+210000 : два в одному томі : 430000 одиниць пер. / під заг. ред., [авт. проекту, уклад.] Вячеслава Бусела. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2012. – XV, 1086, [2] с. – На корінці зазнач.: Francais, на авантит.: XXXIV. - Парал. тит. арк. фр. – ISBN 978-966-569-277-5
1633133
  Таланов О.С. Французько-український українсько-французький словник = Francais-Ukrainien. Ukrainien-Francais dictionnaire : бл. 100 000 слів / Олег Таланов. – Київ : Арій, 2016. – 543, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-498-316-4
1633134
   Французько-український фразеологічний словник : Бл. 6 000 фраз.од. – Київ : Радянська школа, 1987. – 238 с.
1633135
  Охонько Н.О. Французько-українські термінологічні відповідники у військово-політичній галузі // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 203-207. – (Бібліотека Інституту філології)
1633136
   Французько-українсько-англійський міжвидовий словник з тактики та логістики = Dictionnaire interarmees de termes tactiques et logistiques francais-ukrainien-anglais : [в 2 т. : понад 3000 термінів]. – Київ : Укр.-фр. військ.-термінол. та ред.-видавн. ком. – ISBN 978-966-581-985-1( Т.IV. 1)
T. 4.1. – 2007. – 319 с. – Текст парал. фр., укр. та англ. мовами. – Бібліогр.: с. 8-9
1633137
   Французько-українсько-англійський міжвидовий словник з тактики та логістики = Dictionnaire interarmees de termes tactiques et logistiques francais-ukrainien-anglais : [в 2 т. : понад 3000 термінів]. – Київ : Укр.-фр. військ.-термінол. та ред.-видавн. ком. – ISBN 978-966-581-986-8 ( Т.IV. 2)
T. 4.2. – 2007. – 315, [1] с. – Текст парал. фр., укр. та англ. мовами
1633138
  Мелішкевич С. Французько-українсько-російський словник базисної лексики = Dictionnaire de base francais-ukrainien-russe=Французско-украинско-русский словарь базисной лексики : Близько 9000 слів і словосполучень / С. Мелішкевич, В. Левченко, Б. Колодій. – Київ : Богдана, 2003. – 392с. – ISBN 966-7058-29-8
1633139
  Ольховой І.О. Французько-українсько-російський словник терменів та скорочень протиповітряної оборони країн НАТО / І.О. Ольховой. – Київ : Київський університет, 1998. – 101с. – ISBN 966-594-092-9
1633140
  Горлач В.Ф. Французько-українсько-російський словник. Хімія. Хімічна технологія / В.Ф. Горлач, Г.М. Мелешко, В.В. Сухан ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 730, [1] с. – Бібліогр.: с. 11-12. – ISBN 978-966-439-517-2


  Вельмишановному Л.В. Губерському на добру згадку. З повагою Ваш В. Сухан Підпис 21.03.2012
1633141
  Гаспарян А.Л. Французько - вірменські відносини за президентства Ніколя Саркозі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 441-450


  Досліджуються французько-вірменські відносини за президентства Ніколя Саркозі. Розглядаються чинники, що формують характер французько-вірменських відносин. Аналізуються основні напрямки двосторонньої взаємодії. Ключові слова: Франція, Вірменія, ...
1633142
  Кравець Я. Французькомовне прочитання Лесі Українки: критика, переклади // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 288-313. – ISSN 2304-9383
1633143
  Мицик Ю. Французькому королю про Україну // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 17


  Король Франції Генріх III Валуа та Річ Посполита.
1633144
  Максимович М. Француски jезик / М. Максимович. – Београд, 1963. – 123 с.
1633145
  Главинчева М. Француско-македонски деловен речник = Dictionnaire d"affaires francais - macedonien : (право, економиjа, осигуруванье, царина, шпедициjа) : 30.000 терминолошки единици / Милена Главинчева ; Универзитет "Св. Климент Охридски"- Битола ; Факултет за туризам и организациони науки - Охрид. – Охрид : Институт за истражуванье на туризмот, Факултет за туризам и организациони науки, 2006. – 523 с. – Бібліографія: с. 522-523
1633146
  Попоски А. Француско-македонски речник = Dictionnaire francais-macedonien / А. Попоски, П. Атанасов. – Скопjе : Просветно дело, 1999. – 752с. – ISBN 9989-0-0110-3
1633147
  Суша А.А. Францыск Скарына : у 3 ч. : [для сярэд. і ст. шк. узросту] / Алесь Суша. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броукі. – (Беларуская дзіцячая энцыклапедыя). – ISBN 978-985-11-0903-2
Ч. 1 : Чалавек-энцыклапедыя. – 2016. – 116, [4] c. : іл.


  В пр. № 1694786 дарчій напис: Чытачам і бібліатэкарам са спадзяваннем на развіцці беларуска-украінскіх стасункау на падставе нашай агульнай культурнай спадчины. ад аутара. Кіеу, 3.10.2017 Підпис Навуковай бібліятецы імя М. Максімовіча Кіеускаго ...
1633148
  Суша А.А. Францыск Скарына : у 3 ч. : [для сярэд. і ст. шк. узросту] / Алесь Суша. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броукі. – (Беларуская дзіцячая энцыклапедыя). – ISBN 978-985-11-0916-2
Ч. 2 : Чалавек свету. – 2016. – 127, [1] c. : іл.
1633149
  Суша А.А. Францыск Скарына : у 3 ч. : [для сярэд. і ст. шк. узросту] / Алесь Суша. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броукі. – (Беларуская дзіцячая энцыклапедыя). – ISBN 978-985-11-0936-0
Ч. 3 : Чалавек-легенда. – 2016. – 111, [1] c.
1633150
   Францыск Скарына на мовах народау свету / [уклад., паслясл. А. Карлюкевіча ; прадм. А. Сушы ]. – Мінск : Звязда, 2014. – 133, [3] с. : іл. – ISBN 978-985-7083-71-8
1633151
  Урбан С. Францэ Ксаверий Прешерн // Избранное / Ф.К. Прешерн. – Москва, 1948. – С. 3-15
1633152
  Татомир І.Л. Франчайзинг - ефективний інструмент реалізації освітніх продуктів та послуг на внутрішніх і зовнішніх ринках // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 272-277. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розкрито сутність поняття "освітній франчайзинг", визначено його основні суб"єкти та показано особливості взаємодії між ними. Обгрунтовано позитивні й негативні сторони розвитку франчайзингових відносин для отримувачів та провайдерів освітніх послуг. ...
1633153
  Корсак В. Франчайзинг - ефективний спосіб організації роздрібної торгівлі та стимулювання розвитку економіки регіонів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 60-63 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1633154
  Хвостенко В. Франчайзинг - комерційна концесія: практичні аспекти організації та істотні умови договору / В. Хвостенко, А. Махота // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 2. – С. 37-45. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1608-6422
1633155
  Сидоров Я. Франчайзинг - нова договірна форма здійснення бізнесової діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.34-37
1633156
  Григоренко Т.М. Франчайзинг - прогресивна форма ведення міжнародного бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 26-32
1633157
  Нечепуренко С.О. Франчайзинг - як ефективна форма ведення бізнесу // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : зб. наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2005. – № 2. – С. 181-188. – ISSN 2307-5651
1633158
   Франчайзинг : навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, Т.В. Мирончук, І.З. Салата, Л.В. Марчук ; за ред. О.Є Кузьміна. – Київ : Знання, 2011. – 267, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-267. – ISBN 978-966-346-682-8
1633159
  Амбарян А. Франчайзинг в англо-американськом праве // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 5. – С. 65-69. – ISSN 0201-7067
1633160
  Хлівний В.К. Франчайзинг в економічному розвитку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 3 (154). – С. 30-35
1633161
  Стэнворт Дж. Франчайзинг в малом бизнесе / Дж. Стэнворт, Б. Смит. – Москва, 1996. – 200 с.
1633162
  Устюжанин А.А. Франчайзинг в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 14-20. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
1633163
  Балахонцев А.А. Франчайзинг в современной системе маркетинга // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 3. – С. 29-32. – ISSN 1728-8878
1633164
  Песоцкий В. Франчайзинг в Украине. Как успешно использовать этот бизнес в своей деятельности // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 87-95.
1633165
  Ногачевський О.Ф. Франчайзинг в Україні: вибір і купівля франшизи : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 63-69. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1633166
  Ногачевський О. Франчайзинг в Україні: проблеми та перспективи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 3 (281). – С. 22-25. – ISSN 1810-3944
1633167
  Магомедова А.М. Франчайзинг в Україні: проблеми теорії та практики // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 52-56
1633168
  Григоренко Т.М. Франчайзинг в Україні: реалії та перспективи розвитку в умовах воєнного стану // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 12 (539) : Інструменти реалізації "Плану Маршала" для повоєнного відновлення України. – С. 145-153. – ISSN 2222-4459
1633169
  Першко О.О. Франчайзинг в Україні: реалії та песпективи розвитку / О.О. Першко, А.А. Швець // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 47-48
1633170
  Петришин Н.Я. Франчайзинг в Україні: стан та перспективи розвитку / Н.Я. Петришин, В.Й. Жежуха // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 575 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 87-91. – ISSN 0321-0499
1633171
   Франчайзинг для гостиниц от Премьер Интернешнл - новая реальность // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 19 : фото, табл.
1633172
  Фильчашкина С.А. Франчайзинг и тенденции его развития в туристическом бизнесе / С.А. Фильчашкина, В.А. Лукьянов // Вісник Київського славістичного університету : збірник наукових праць / Київський славістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 21. – С. 97-104. – (Економіка ; Вип. 21). – ISBN 966-7486-32-X
1633173
  Цират А. Франчайзинг и франчайзинговый договор : Учебно-практическое пособие / А. Цират. – Киев : Истина, 2002. – 240с. – ISBN 966-7613-24-0
1633174
  Кириленко О. Франчайзинг і розвиток малого бізнесу в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / О. Кириленко, О. Квасниця // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 246-250. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічні науки ; № 5-1). – ISSN 1684-9949
1633175
  Жданова А.М. Франчайзинг как инструмент распространения компании на мировом рынке (на примере сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс") // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 144-150 : табл. – Библиогр.: 10 назв.
1633176
  Вербицька А.В. Франчайзинг освітніх послуг як напрям диверсифікації фінансових джерел закладів вищої освіти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – С. 85-91. – ISSN 2222-4459
1633177
  Пивоваров М.Г. Франчайзинг та перспектива його розвитку в Україні / М.Г. Пивоваров, О.О. Саблін // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 192-195. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1633178
   Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Мунін Г.Б. [ та ін. ] ; за заг. ред. Л.С. Трофименко і О.О. Гаца ; НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України ; КНУТШ. – Київ : Кондор, 2008. – 370с. – ISBN 978-966-351-152-8
1633179
  Махота А.В. Франчайзинг у контексті розвитку малого та середнього бізнесу: організаційно-економічний та організаційний аспекти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 160-165. – ISSN 2222-4459
1633180
  Хлівний В.К. Франчайзинг у підприємницькій діяльності: теоретичні засади // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 11 (150). – С. 190-196
1633181
  Ситницький М. Франчайзинг у сфері культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 57-59. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано актуальність розвитку франчайзингових відносин у сфері культури в Україні, запропоновано авторське визначення "франчайзинга у сфері культури" як економічної категорії, систематизовано основні переваги недоліки франчайзингу у сфері ...
1633182
  Данько Н.І. Франчайзинг як ефективна форма управління в готельній індустрії / Н.І. Данько, В.П. Новікова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 138-141. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1633183
  Гончаренко М.Л. Франчайзинг як інтегрована форма організації бізнесу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 370-374. – ISSN 2222-4459
1633184
  Козачук М. Франчайзинг як метод залучення інвестицій // Ринок цінних паперів України : вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 53-56
1633185
  Ніколайчук Т.О. Франчайзинг як невід"ємна частина економіки природно-заповідного фонду України // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 3 (72). – С. 98-106. – ISSN 2524-003X
1633186
  Карякіна О. Франчайзинг як особлива господарсько-правова форма поліпшення економічної ефективності суб"єкта господарювання. // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 303-307. – ISSN 1561-4999
1633187
  Лазнева О.І. Франчайзинг як перспективна форма ведення бізнесу на страховому ринку України / О.І. Лазнева, Б.О. Жеронкін // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" (Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т") ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 2 (62). – С. 126-134. – ISSN 2073-9982
1633188
  Нестеренко Д.О. Франчайзинг як перспективна форма міжнародної економічної діяльності! України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 310-311. – ISBN 978-617-7069-02-6
1633189
  Носаченко І.М. Франчайзинг як спосіб поширення бізнесу // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 2 (15). – С. 76-81
1633190
  Гвоздьова К.С. Франчайзинг як успішна форма розвитку бізнесу // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004. – Вип. 14 : Економічні студії. – С. 71-76.
1633191
  Козак Л.С. Франчайзинг як фактор розвитку туристичної галузі України / Л.С. Козак, В.В. Червякова, Т.М. Пересада // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2017. – Вип. 5. – С. 153-161. – ISSN 2413-0966
1633192
  Житар М.О. Франчайзинг як форма ведення бізнесу в Україні / М.О. Житар, О.В. Ленкевич // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків : ФОП Лібуркіна Л.М., 2019. – № 9 : Циклічні коливання та тенденції еміграції з України
1633193
  Яновська В. Франчайзинг як форма інвестування та інструмент розподілу бізнес-ризиків / В. Яновська, Д. Душко, В. Бабак // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій : науково-практичне видання / Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ, 2019. – С. 135-146. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 46). – ISSN 2664-2964
1633194
  Терехов В.І. Франчайзинг як форма міжнародного трансферу технологій / В.І. Терехов, Л.В. Максимчук, О.О. Бадзим // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 90-97. – ISSN 1993-6788
1633195
  Григораш О.М. Франчайзинг як форма розвитку малого бізнесу в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 12, червень. – С. 123-126. – ISSN 2306-6814
1633196
  Рассохин Олег Франчайзинг, или Уроки французского : Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 34-35 : Фото
1633197
  Чикуркова А.Д. Франчайзинг: актуальні проблеми розвитку в Україні / А.Д. Чикуркова, О.Ф. Ногачевський // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 247-254. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
1633198
  Недогібченко Є.Г. Франчайзинг: досвід Індії // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 153-158. – ISBN 978-966-999-024-2
1633199
  Недогібченко Є. Франчайзинг: закордонний досвід // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 39-45. – ISSN 2308-0361
1633200
  Грицай О.С. Франчайзинг: переваги і недоліки / О.С. Грицай, В.В. Герасимчук // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 141-142
1633201
  Цірат Г.В. Франчайзинг: розвиток у світі та в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 65-70. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
1633202
  Корсак В.І. Франчайзинг: світовий досвід та українські реалії // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [26-27]
1633203
  Серпенінова Ю.С. Франчайзинг: сутність та порядок відображення в обліку // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 256-260. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1633204
  Огінок С.В. Франчайзингова стратегія просування іноземних компаній на ринок України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 148-153


  Проаналізовано розвиток франчайзингової стратегії просування іноземних компаній на український ринок. Охарактеризовано розвиток франчайзингових мереж та прослідковано динаміку росту кількості франчайзерів в Україні. Визначено основні умови придбання ...
1633205
  Іляш О.І. Франчайзингові відносини: світова практика та розвиток в Україні / О.І. Іляш, В.І. Куцик, Л. Сідельник // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 212-218. – (Економічна ; Вип. 1)
1633206
  Шевельов Б. Франчайзингові відносини: суть і проблеми розвитку в українському бізнесі // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – № 11 (94), листопад. – С. 147-151
1633207
  Огінок С. Франчайзингові інструменти розширення мереж збуту (на прикладі європейських компаній) // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 315-317. – ISBN 978-617-7069-02-6
1633208
  Паливода О. Франчайзингові мережі в економіці України: особливості та перспективи розвитку / О. Паливода, Л. Селіверстова // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів, 2017. – № 1 (9). – С. 36-43. – ISSN 2411-5215
1633209
  Ляшенко В.І. Франчайзінговий режим формування регіональної мережі елементів інноваційної підприємницької інфраструктури // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 31-42. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1633210
  Овсянников Ю.М. Франческо Бартоломео Растрелли / Ю.М. Овсянников. – Ленинград, 1982. – 223 с.
1633211
  Никитюк О.Д. Франческо Гварди / О.Д. Никитюк. – Москва, 1968. – 110с.
1633212
  Бортолотти Ф.П. Франческо Мизиано : жизнь интернационалиста : сокр. пер. с ит. / Ф.П. Бортолотти ; предисл. и ред. Г.П. Смирнова. – Москва : Прогресс, 1981. – 239 с., [4] л. ил. : ил.
1633213
  Винниченко Т. Франческо Петрарака: Laura и Lauro // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 8 (72). – С. 66-85. – ISSN 1819-6268
1633214
  Хлодовский Р.И. Франческо Петрарка : поэзия гуманизма / Р.И. Хлодовский ; АН СССР. – Москва : Наука, 1975. – 176 с. – (Из истории мировой культуры)
1633215
   Франческо Петрарка : Библиогр. указ. рус. пер. и критич. лит. на рус. яз. – Москва : Книга, 1986. – 237 с.
1633216
  Викторова Е.А. Франческо Рози. / Е.А. Викторова. – Москва, 1977. – 161с.
1633217
  Пискорский В.К. Франческо Ферруччи и его время : [Окончание] / В. Пискорский. – [Б. м.] : [б. и.], 1891. – X, 135-192 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. Киев, 1890-1891
1633218
  Пискорский В.К. Франческо Ферруччи и его время / В. Пискорский. – Киев : Тип. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К* в Москве, 1891. – X, 192 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. Киев, 1890-1891. - Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. № 40965 дарств. надпись: Николаю Прокофьевичу Василенко в знак искреннего уважения от автора
1633219
  Бребан Н. Франчиска : роман / Н. Бребан ; пер. с румын. Ю. Кожевникова ; ил. М. Бишовс. – Москва : Прогресс, 1969. – 350 с.
1633220
  Крушинська Олена Франш-Конте. Маленька Франція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 104-110 : фото
1633221
  Остролуцька Л. Фраскаті і фундаментальна наука // Світ. – Київ, 2021. – Червень (№ 25/26)
1633222
  Гладких М.І. Фратрія / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 391. – ISBN 966-642-073-2
1633223
  Спектор А. Фраудаторність - новий тренд захисту порушених прав кредиторів у процедурах банкрутства // Юридична газета. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 2)
1633224
   Фраунгоферов спектр активной области McMath I5526 в стадии вспышечной активности / Н.Н. Кондрашова, П.Н. Полупан, К.В. Аликаева, Т.И. Редюк, С.И. Ганджа // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 18-29. – (Астрономия ; Вып. 24). – ISSN 0203-7319


  Выявлены различного рода изменения спектральных параметров линий в слоях фотосферы перед, во время и после вспышек в активной области Mc Math 15526. Приведены результаты этих изменений для центральных глубин, эквивалентных ширин и полуширин. Перед ...
1633225
  Гуртовенко Э.А. Фраунгоферов спектр и система солнечных сил осцилляторов / Э.А. Гуртовенко, Р.И. Костык. – Киев : Наукова думка, 1989. – 196 с.
1633226
  Герасименко А.И. Фрахт / А.И. Герасименко. – М, 1990. – 508с.
1633227
  Забелин В.Г. Фрахтовый рынок лесного тоннажа : Автореф... канд.эконнаук: / Забелин В.Г.;. – Москва, 1967. – 22л.
1633228
  Кику Д. ФРГ - активный игрок на площадке Совета Безопасности ООН // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 1. – С. 29-39. – ISSN 0130-9625
1633229
  Заикина В.И. ФРГ / В.И. Заикина. – М., 1973. – 193с.
1633230
  Демин А.А. ФРГ / А.А. Демин. – Л, 1975. – 54с.
1633231
   ФРГ. – Москва, 1990. – 193 с.
1633232
   ФРГ. – Москва : Международные отношения, 1993. – 208 с.
1633233
  Козицкий С.С. ФРГ в Африке / С.С. Козицкий. – М., 1984. – 216с.
1633234
  Бузов В.И. ФРГ в борьбе за рынки ассоциированных государств Африки (1957-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Бузов В. И.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д., 1974. – 23л.
1633235
  Розанов Г.Л. ФРГ в современном мире / Г.Л. Розанов. – М, 1979. – 64с.
1633236
  Паньков В.С. ФРГ в экономике современного капитализма. / В.С. Паньков. – М., 1984. – 143с.
1633237
   ФРГ глазами западногерманских социологов. – М, 1989. – 342с.
1633238
  Манучарян А.Л. ФРГ и ближневосточный конфликт: 1960-1980 гг. / А.Л. Манучарян. – Ереван, 1991. – 239с.
1633239
  Шапошниченко П.П. ФРГ и Западноевропейский союз. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шапошниченко П.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1958. – 16л.
1633240
  Платонова Е. ФРГ и Западный Берлин. Новые пьесы 1982/83 гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, А.Ф. Строев. – Москва, 1984. – № 5 (55). – С. 81-96
1633241
  Ромашко С. ФРГ и Западный Берлин. Новые пьесы сезона 1987/88 гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.И. Бернацкая, Е.В. Максимова. – Москва, 1989. – № 2 (82). – С. 19-28
1633242
  Сапоженкова Т.О. ФРГ и инновационный процесс // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (50). – С. 109-122. – ISSN 0201-7083
1633243
  Степанов А.И. ФРГ и Китай / А.И. Степанов. – Москва, 1974. – 208с.
1633244
  Истягин Л.Г. ФРГ и НАТО / Л.Г. Истягин. – М., 1963. – 112с.
1633245
  Тоганова Н.В. ФРГ и перспективы социального государства // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 1 (61), январь - март. – С. 69-78. – ISSN 0201-7083
1633246
  Краснов Ю.М. ФРГ на мировых рынках / Ю.М. Краснов. – Москва, 1973. – 232с.
1633247
  Власов С.Н. ФРГ на пороге 90-х годов / С.Н. Власов. – Київ, 1989. – 47с.
1633248
  Демин А.А. ФРГ сегодня / А.А. Демин, С.Б. Лавров. – Ленинград, 1973. – 408с.
1633249
  Ледер В. ФРГ. Мирные заверения и немирные планы / В. Ледер. – Варшава, 1966. – 140с.
1633250
  Бобров В.А. ФРГ. Штрихи к портрету / В.А. Бобров. – Москва : Мысль, 1978. – 189 с., [8] л. ил. : ил. – (Путешествия. Приключения. Поиск)
1633251
  Бобров В.А. ФРГ. Штрихи к портрету / В.А. Бобров. – Москва : Мысль, 1978. – 189с.
1633252
  Федоров В.П. ФРГ: 80-е годы / В.П. Федоров. – Москва, 1986. – 190с.
1633253
  Федоров В.П. ФРГ: 80-е годы / В.П. Федоров. – 2-е изд., доп. – Москва, 1988. – 285с.
1633254
  Бовкун Е.В. ФРГ: бег времени, тень войны / Е.В. Бовкун. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 255 с., [8] л. ил. : ил.
1633255
  Кремер И.С. ФРГ: внутриполитичческая борьба и внешняя ориентация / И.С. Кремер. – М., 1977. – 334с.
1633256
  Романова Е.П. ФРГ: Восточная Германия - инновационный локомотив? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 48-63. – ISSN 0201-7083
1633257
  Белов В.Б. ФРГ: восточный вектор внешней политики // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2014. – № 4 (60), октябрь - декабрь. – С. 97-102. – ISSN 0201-7083
1633258
  Розанов Г.Л. ФРГ: время решений / Г.Л. Розанов. – М, 1987. – 62с.
1633259
  Демин А.А. ФРГ: география, население, экономика / А.А. Демин, С.Б. Лавров. – М, 1982. – 277с.
1633260
  Стржижовский Л.Ф. ФРГ: на правом фланге / Л.Ф. Стржижовский. – Москва, 1983. – 109с.
1633261
   ФРГ: наши деловые партнеры. – Москва : Международные отношения, 1990. – 127 с.
1633262
  Смирнова С.А. ФРГ: Новый этап пром. развития / С.А. Смирнова. – Москва, 1990. – 118с.
1633263
  Кольчугина М.Б. ФРГ: образование и экономика / М.Б. Кольчугина. – М., 1973. – 200с.
1633264
  Иерусалимский Вадим ФРГ: партийный ландшафт накануне выборов ( Часть вторая ) // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 4 (40). – С. 98-109. – ISSN 0201-7083
1633265
  Иерусалимский В.П. ФРГ: партийный ландшафт накануне выборов (Часть первая) // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 2 (38). – С. 129-142. – ISSN 0201-7083
1633266
  Писарева Л.И. ФРГ: Политика в области образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 1. – С. 90-98. – ISSN 0869-561Х
1633267
  Писарева Л.И. ФРГ: профессия учителя сегодня // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2008. – №10. – С. 90-96. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561X
1633268
  Сокольников Г.О. ФРГ: современные тенденции в экономике / Г.О. Сокольников. – Москва, 1971. – 208с.
1633269
  Федоров В.П. ФРГ: экономика и экономическая дипломатия / В.П. Федоров. – Москва, 1977. – 216с.
1633270
  Кремер И.С. ФРГ: этапы "восточной политики" / И.С. Кремер. – М., 1986. – 220с.
1633271
  Бестужев-Марлинский Фрегат "Надежда" : повести / А.А. Бестужев-Марлинский. – Одесса : Маяк, 1983. – 248 с. – (Морская библиотека ; Кн. 28)
1633272
  Гончаров И.А. Фрегат "Паллада" / И.А. Гончаров. – Москва : Госиздательство географической литературы, 1949. – 712с.
1633273
  Гончаров И.А. Фрегат "Паллада" / И.А. Гончаров. – М, 1957. – 656с.
1633274
  Гончаров И.А. Фрегат "Паллада" / И.А. Гончаров. – Калининград
1. – 1984. – 399с.
1633275
  Гончаров И.А. Фрегат "Паллада" / И.А. Гончаров. – М
1. – 1985. – 686с.
1633276
  Гончаров И.А. Фрегат "Паллада" / И.А. Гончаров. – Волгоград, 1986. – 608с.
1633277
  Гончаров И.А. Фрегат "Паллада" / И.А. Гончаров. – Ленинград, 1986. – 879 с.
1633278
  Вьюнник Л.И. Фрегат "Свобода" / Л.И. Вьюнник. – Москва, 1979. – 111с.
1633279
  Гончаров И.А. Фрегата "Паллада" / Гончаров И.А. ; Преведе от руски Сидер Флорин. – Варна : Георги Бакалов. – (Б-ка морета, брегове и хора ; № 36)
Т. 1. – 1977. – 512 с.
1633280
   Фреге (Frege) Фрідріх Людвіг Готтлоб // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 953-955. – ISBN 966-316-069-1
1633281
  Зубчик О.А. Фреге та Гуссерль: боротьба з психологізмом у логіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С, 57-59. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості критики психологізму в логіці Готтлобом Фреге та взаємозв"язок. Автор звертає увагу на вплив поглядів Фреге на формування ідей Гуссерля.
1633282
  Продев С. Фред або весна / С. Продев. – К., 1965. – 311с.
1633283
  Продев С. Фред або весна / С. Продев. – К., 1970. – 283с.
1633284
  Резникова А.Г. Фредерик Бантинг и открытие инсулина (к 75-летию со дня трагической гибели) // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. – Київ, 2016. – № 5 (77). – С. 99-102. – ISSN 2224-0721
1633285
  Чорновол І. Фредерик Джексон Тернер і концепція фронтиру // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 77-100
1633286
  Грэхэм Ш. Фредерик Дуглас ("Жил-был раб...") / Ш. Грэхэм. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 399 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 20(286))
1633287
   Фредерик Жолио-Кюри - борец за мир и передовую науку. – М, 1951. – 26с.
1633288
  Кузнецов Б.Г. Фредерик Жолио-Кюри - ученый и борец за мир / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1952. – 80 с.
1633289
  Эренбург И.Г. Фредерик Жолио-Кюри / И.Г. Эренбург. – Москва : ГИПЛ, 1958. – 31 с.
1633290
  Шаскольская М.П. Фредерик Жолио-Кюри / М.П. Шаскольская. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 269 с.
1633291
  Кедров Ф.Б. Фредерик Жолио-Кюри / Ф.Б. Кедров. – Москва : Знание, 1960. – 48 с.
1633292
  Бикар П. Фредерик Жолио-Кюри и атомная энергия : пер. с франц. / П. Бикар ; пер. с фр. А.Н. Соколова. – Москва : Госатомиздат, 1962. – 221 с. – (Научно-популярная библиотека)
1633293
  Финкельштейн Е.Л. Фредерик Леметр / Е.Л. Финкельштейн. – Ленинград, 1968. – 256с.
1633294
  Кривомазов А.Н. Фредерик Содди (1877-1956) / А.Н. Кривомазов. – М., 1978. – 207с.
1633295
  Церковняк-Городецька Фредерик Шопен у творчості Лесі Українки // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 201-204. – ISBN 978-966-3888-379-3
1633296
  Русело Ж. Фредерик Шопен. Кн. для чтения на фр. яз. для 10-х кл. ср. шк. / Ж. Русело. – М., 1981. – 143с.
1633297
  Приходько Д. Фредерик Шопен: пророк фортепиано // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 11 (51). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
1633298
   Фредерико Гарсиа Лорка и его мир. – М., 1987. – 520с.
1633299
  Романов С. Фредерік Шопен - Леся Українка: діалог геніїв // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 820-835. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
1633300
  Кузьменко А.В. Фредерік Шопен - музикальний геній / А.В. Кузьменко, В.А. Чоботарьова // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 44-46. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1633301
  Неправська Наталія Фредерік Шопен покращує імідж України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 36-37 : фото. – ISSN 1998-8044
1633302
  Вайнкоп Ю.Я. Фредрик Шопен / Ю.Я. Вайнкоп. – Москва-Ленинград, 1950. – 55с.
1633303
  Завьялов Н.М. Фрезерный торф и его сжигание в котельных установках / Н.М. Завьялов. – М., 1932. – 56с.
1633304
  Варанкин Ю.В. Фрезерный торф и его сжигание. / Ю.В. Варанкин. – Минск, 1949. – 28с.
1633305
  Тира Ю.А. Фрейд vs українська символіка (дослідження сну у творчості Івана нечуй-Левицького на матеріалі повісті "Кайдашева сім"я" // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 43-45. – (Серія "Філологічні науки")
1633306
  Менжулін В. Фрейд би заплакав // Критика. – Київ, 2009. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 14-16
1633307
  Гловер Э. Фрейд или Юнг / Э. Гловер. – Санкт-Петербург : Академический проект, 1999. – 206с. – ISBN 5-7331-0138-5
1633308
  Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия / В.М. Лейбин. – Москва : Политиздат, 1990. – 397 с.
1633309
  Виттельс Ф. Фрейд. Его личность, учение и школа / Ф. Виттельс. – Ленинград, 1925. – 199с.
1633310
  Волошинов В.Н. Фрейдизм / В.Н. Волошинов. – Москва-Ленинград, 1927. – 164с.
1633311
  Ільчук Л.П. Фрейдизм в історичній ретроспективі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 17-23. – ISBN 966-628-197-5
1633312
  Афасижев М.Н. Фрейдизм и буржуазное искусство. / Афасижев М.Н. – Москва : Наука, 1971. – 128 с. – Список лит.: с. 122-127
1633313
  Майский В.И. Фрейдизм и религия / В.И. Майский. – М, 1930. – 87с.
1633314
  Попова М.А. Фрейдизм и религия / М.А. Попова. – Москва : Наука, 1985. – 200 с.
1633315
  Вырубова А.А. Фрейлина Ее Величества / А.А. Вырубова. – Москва, 1990. – 268с.
1633316
  Галицька О.Б. Фрейм " Metapher " у науковому тексті : На матеріалі лінгвістичної збірки "Metapher und innovation. Die Rolle der Metapher im Wandel von Sprache und Wissenshaft" // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 15-18. – ISSN 1729-360Х
1633317
  Карпенко Ульяна Алексеевна Фрейм "вооруженное противостояние" в русской культурно-языковой традиции : Дисс. ... канд. филолог. наук: 10.02.02 / Карпенко У. А.; КНУТШ. – Киев, 2005. – 233 л. – Библиогр.: л.199-233
1633318
  Карпенко-Иванова Фрейм "Вооруженное противостояние" в русской, английской, итальянской культурно-языковой традиции / Ульяна Карпенко-Иванова. – Киев : Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2006. – 231, [1] с. – Библиогр.: с. 210-229. – ISBN 966-8188-36-5
1633319
  Садовнікова Г.В. Фрейм автомобільної термінології в американському варіанті англійської мови // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 167-181. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
1633320
  Садовнікова Г.В. Фрейм автомобільної термінології у німецькій мові // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 120-134. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
1633321
  Мамедова М Э.С. Фрейм мужчина/муж - женщина/жена - arvad/kadin на базе фразеологических единиц русского и тюркских языков / М Э.С. Мамедова, Ч Н. Эски // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 111-120. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1633322
  Авраменко О.В. Фрейм підозра у концептуалізації і інтриги розкриття таємниці // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 444-450. – ISBN 978-966-581-958-5
1633323
  Котляревська Т.В. Фрейм поняття "соціальний концепт" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 145-148


  У статті висвітлюються різні точки зору науковців щодо понять концепту і фрейма, а також їхнього взаємозв"язку. Подається нова фреймова модель поняття "соціальний концепт". The article explains different scientific opinions of the notions of a concept ...
1633324
  Пєшкова Т.В. Фрейм та складові тематичної будови як когнітивна структура змісту (на матеріалі літературно-критичних статей преси Німеччини) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 247-253. – ISBN 966-638-08406
1633325
  Авраменко О.В. Фрейм як засіб когезії дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 418-420. – ISBN 978-966-171-013-8
1633326
  Нікуліна О. Фрейм як один зі способів представлення емоційного концепту JOIE // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 183-184. – ISBN 978-966-600-646-5
1633327
  Винниченко І. Фрейман Йоганн-Самуїл (Микола Оттонович) фон / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 361. – ISBN 978-966-7863-77-7
1633328
  Кусько К.Я. Фреймова вербалізація країнознавчого дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 117-121. – ISBN 966-581-295-5
1633329
  Бехта Т. Фреймова когезія детективного тексту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 93-99. – Бібліогр.: Літ.: С. 99; 12 поз. – (Германська філологія ; Вип. 551/552)
1633330
  Пасічник Г.П. Фреймова лексична група "Опис природи" в романі "Humphry Clinker" Т.Смоллета // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 76-83. – ISBN 966-7400-33-5
1633331
  Чумакова К.О. Фреймова модель концепту "Наземний транспортний засіб" (на матеріалі англійської мови) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 82-86
1633332
  Петрик Т. Фреймова модель концепту "релігія" в езотеричному дискурсі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 10-17. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
1633333
  Ларькіна М.О. Фреймова організація німецького інституційного оголошення // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 171-176. – (Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов ; вип. 5)
1633334
  Птуха В.А. Фреймова організація номінацій одягу в англійській та українській мовах // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 144-153. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
1633335
  Аладько Д.О. Фреймова організація номінацій посуду в англійській та українській мовах // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 9-15
1633336
  Смоляна А.Л. Фреймова організація рекламно-інформаційного колажу (на матеріалі суперобкладинок англомовної літератури) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 240-245. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  У статті розглядається мовленнєвий жанр рекламно-інформаційного колажу, наведеного на суперобкладинці англомовної літератури. Досліджено його семантичну структуру в контексті методики фреймового моделювання. Фреймова структура визначена як ...
1633337
  Голощук С.Л. Фреймова організація спонукального дискурсу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 62-66
1633338
  Розумна І.В. Фреймова репрезентація соціально-культурної події "Christmas" у творчості Вільяма Сідні Портера (О. Генрі) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 58-65
1633339
  Ржевська Д. Фреймова семантика в перекладі звукосимволізмів японської мови // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 299-305. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1633340
  Ржевська Д. Фреймова семантика як метод перекладу звукосимволізмів у романі Х. Муракамі "Хроніки заводного птаха" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 58. – С. 112-117


  У статті визначено роль фреймового підходу в аналізі та оцінці функціонування ономатопоетичної лексики і збереження її при перекладі, з метою створення позитивного/негативного ставлення до подій чи ситуацій та їхньої подальшої реалізації в тексті на ...
1633341
  Ягодзинська І.О. Фреймова семантика: аспекти застосування у музично-теоретичній науці // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 479-487
1633342
  Петрик Т. Фреймова структура концепту "людина" у ченнелінг-дискурсі крайона // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 37-41. – (Серія географічна ; Вип. 40, ч. 1). – ISSN 2078-6441
1633343
  Гайдученко Л.В. Фреймова структура концепту MACHT (влада) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 147-152
1633344
  Семенчук А. Фреймова структура концепту ТЕРОРИЗМ // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 195-200. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1633345
  Бірюченкова А.В. Фреймова структура назв рослин (на матеріалі англійської поезії XIX століття) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 191-192. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1633346
  Бовсунівська Т.В. Фреймова структура роману "АМ тм" Юрія Іздрика і особливості сучасного жанрового основлення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 5-11
1633347
  Баржанская А.М. Фреймовая репрезентация концепта FAMILY в персональном дискурсе королевы Виктории // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 32-39. – Bibliogr.: Літ.: с. 39; 9 п.


  В статье анализируется структура и средства вербализации концепта FAMILY в в коенцептосфере королевы Виктории на материале персонального дискурса. Концепт представлен в виде фрейма, состоящего из 5 слотов. Детально описывается каждый слот и его ...
1633348
  Котляревська Т.В. Фреймове відображення концепту Україна у політичних статтях франкомовними інтернет-джерелами (На прикладі "Ukraine: la perspective d"une nouvelle coalition gouvernementale s"eloigne" та "Echec d"une nouvelle coalition en Ukraine") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 21-24


  Аналізується проблема створення політичної коаліції в Україні. Різні думки політиків, їх представлення у статтях, оцінні коментарі, побудова статей є предметом даного дослідження. The article deals with the problem of political coalition formation in ...
1633349
  Іващенко В.Л. Фреймове і комунікативне термінознавство в зарубіжній лінгвістиці // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 51-58. – ISSN 0027-2833


  У статті окреслено проблематику фреймового та комунікативного термінознавства як провідних напрямів зарубіжного мовознавства. Проаналізовано засадним і праці відомих термінологів, які сьогодні активно працюють у цій сфері.
1633350
  Володина Т.С. Фреймове моделювання відмінникових префіксальних дієслів у сучасній німецькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С.85-95. – Бібліогр.: Літ.: с.95; 16 п. – ISBN 978-966-171-165-4
1633351
  Даценко Ю.П. Фреймове моделювання герундіальних конструкцій в італійській та українській мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 126-132


  У статті розкрито специфіку фреймового моделювання герундіальних конструкцій в італійській та українській мовах, виділено аспектуальні властивості герундія та дієприслівника у зіставлюваних мовах. Зіставно-типологічний аналіз вказаних категорій в ...
1633352
  Черненко Н.А. Фреймове моделювання концепту доброчесність: зіставний аспект (на матеріалі латинської, французької, англійської та української мов) / Н.А. Черненко, І.О. Голубовська // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 3-18. – ISSN 0027-2833
1633353
  Сєчіна С. Фреймове моделювання концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ (IDENTIDAD) у іспанській мові: предметно-центричний та ідентифікаційний фрейм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 33-36. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено фреймовому моделюванню номінацій концепту IDENTIDAD. Проаналізовано предметноцентричний та ідентифікаційний фрейми для представлення когнітивного простору концепту IDENTIDAD в іспансь- кій мові. Проведено логічний аналіз слотів ...
1633354
  Пилипенко Р.Є. Фреймове моделювання фахових й лінгвокультурних контекстів у німецькому економічному тексті // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 253-257. – ISBN 966-638-142-7
1633355
  Ділай І. Фреймовий аналіз когнітивних дієслів англійської мови // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 254-256. – ISBN 978-966-553-924-7
1633356
  Вострова С.В. Фреймовий аналіз концептуальної ситуації "перебіг хвороби" в англомовному медичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 90-102. – ISBN 966-581-388-9
1633357
  Жулінська М.О. Фреймовий аналіз неологізмів концепту "програми" // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 29-31
1633358
  Коваленко К.К. Фреймовий підхід до викладання іноземної мови // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 364-365. – ISBN 978-617-8037-75-8
1633359
  Тацакович У.Т. Фреймовий підхід до перекладу алюзії // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (6). – С. 139-149. – ISSN 2617-8923
1633360
  Вербицька А.Е. Фреймові моделі емоційного концепту DISTRESS/дистрес // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2017. – Вип. 15. – С. 23-33. – ISBN 978-617-7132-80-5
1633361
  Кусько К.Я. Фреймові стратегії у різножанровому іноземномовному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 210-214. – ISBN 966-7890-03-1
1633362
  Кусько К.Я. Фреймові стратегії у різножанровому іноземномовному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: ЛІт.: С. 214; 11 назв
1633363
  Свистунов О.Ю. Фреймові технології в процесі викладання природничих дисциплін іноземним студентам / О.Ю. Свистунов, Т.А. Шмоніна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 133-138. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1633364
  Іванченко Н.О. Фреймово-онтологічне моделювання фінансової складової економічної безпеки підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 300-304 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1633365
  Вялкова В.І. Фреймово-продукційна модель подання знань // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – 164-169


  У статті розглянута фреймово-продукційна модель подання знань. Запропонована трьохшарова структура моделі подання знань, яка базується на змішаній моделі подання знань, де спільно використовуються правила-продукцй та система фреймів. Це дозволяє ...
1633366
  Репецький А.А. Фреймово-продукційна модель подання знань у інтелектуальному тренажері // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 115-121


  В даній роботі подано огляд основних підходів щодо побудови систем, основаних на знаннях. Докладніше розглядається фреймово-продукційна модель подання знань. Пропонується формальна математична модель подання знань і виведення рішень в інтелектуальному ...
1633367
  Минский Марвин Фреймы для представления знаний / Минский Марвин. – Москва : Энергия, 1979. – 152с.
1633368
  Гончаренко В.В. Фреймы для распознавания смысла текста / В.В. Гончаренко, Е.А. Шингарева. – Кишинев, 1984. – 200 с.
1633369
  Вахштайн В.С. Фреймы классичности. Ирвинг Гофман как "неудобный классик" социологии // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2011. – Т. 14, № 2 (55). – С. 59-84. – ISSN 1029-8053
1633370
  Сімонова А.В. Фрейя як маніфестація жіночих архетипів у скандинавській міфологіі // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 424-426
1633371
  Журавлев А.Ф. Фреквентарий мотивных элементов в мифологиях мира // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 39-62. – ISSN 0373-658Х
1633372
  Зіневич В.В. Френк О"Коннор - співак ірландського народу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 375-380


  У статті робиться спроба познайомити читача з постаттю видатного ірландського майстра оповідання Френка О’Коннора, розповісти про його життєвий шлях та творчість.
1633373
  Мельвиль М.Н. Френсис Бэкон / М.Н. Мельвиль. – Москва, 1961. – 48с.
1633374
   Френсис Бэкон // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 110. – С. 3-31.
1633375
  Михайленко Ю.П. Френсис Бэкон и его учение / Ю.П. Михайленко. – Москва : Наука, 1975. – 262с.
1633376
  Филипченко Ю.А. Френсис Гальтон и Грегор Мендель / Ю.А. Филипченко. – Москва : Госиздат ; Напеч. в Ленинграде, 1925. – 86 с. – (Биографическая библиотека)
1633377
  Канаев И.И. Френсис Гальтон. 1922-1911 / И.И. Канаев. – Ленинград : Наука, 1972. – 136 с.
1633378
  Чекотовський Е.В. Френсіс Гальтон: життя та внесок у розвиток статистичної науки / Е.В. Чекотовський, М.Ю. Потапова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 66-71


  Розглянуто життєвий шлях та наукова діяльність видатного англійського біолога і статистика-математика. Особливу увагу надано працям ученого, підкреслено їх значення для розвитку статистичної науки. Є фото.
1633379
  Дамянов Симеон Френската политика на Балканите / Дамянов Симеон. – София, 1977. – 324 с.
1633380
  Дамянов Симеон Френското икономическо проникване в България / Дамянов Симеон. – София, 1971. – 264 с.
1633381
  Кенигсберг А.К. Френц Лист / А.К. Кенигсберг. – Москва : Знание, 1961. – 32 с.
1633382
  Томановская В.Ф. Фреоні. Свойства и применение. / В.Ф. Томановская, Б.Е. Колотова. – Л., 1970. – 182с.
1633383
   Фреоны в реакции каталитического олефинирования. Синтез фторсодержащих соединений на их основе / Е.С. Баленкова, А.В. Шастин, В.М. Музалевский, В.Г. Ненайденко // Журнал органической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург, 2016. – Т. 52, вып. 8. – С. 1087-1107. – ISSN 0514-7492
1633384
  Томановская В.Ф. Фреоны. Свойства и применение / В.Ф. Томановская, Б.Е. Колотова. – Ленинград : Химия, 1970. – 182 с.
1633385
  Фильштейн М.Я. Фреска / М.Я. Фильштейн. – Кишинев, 1968. – 68с.
1633386
  Сабо М. Фреска : Роман / М. Сабо. – Київ : Дніпро, 1971. – 160с.
1633387
  Сабо М. Фреска / М. Сабо. – М., 1978. – 527с.
1633388
  Білик Г. Фреска на пам"ятник майстрові // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 173-180. – ISSN 2075-1222


  Життєвий і творчий шлях українського поета Ігоря Римарука
1633389
  Горболіс Л. Фреска складної наративної картини українського письменства : [рецензія] // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 54-55
1633390
  Кемпе М. Фрескати : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 120-128. – ISSN 0321-1878
1633391
  Микава Н.М. Фрески : три новеллы / Николай Микава ;. – Москва : Правда, 1967. – 48 с.
1633392
  Кобилецький Ю.С. Фрески / Ю.С. Кобилецький. – К., 1979. – 215с.
1633393
  Дементьев В.В. Фрески / В.В. Дементьев. – Москва : Современник, 1985. – 495 с.
1633394
   Фрески Дмитриевского собора. Выдающийся памятник монумент живописи древнего Владимира. – Ленинград, 1974. – 13 с.
1633395
  Ван Шижу Фрески Дуньхуана і їх практичне застосування в сучасному графічному дизайні // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 18-21. – ISSN 0130-1799
1633396
  Александрович В. Фрески з портретом княжої родини у київській Софії // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2011. – № 3/4 (167/168). – С. 50-55. – ISSN 0131-2685
1633397
  Щербак Ю.М. Фрески і фотографії / Ю.М. Щербак. – Київ : Молодь, 1984. – 118 с.
1633398
  Чепурко Б. Фрески королівського лісу // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-22 листопада (№ 43/44). – С. 15
1633399
  Хоменко О. Фрески неполохливих споминів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 13 грудня (№ 25). – С. 7


  Спогади про українського письменника Сергія Петровича Плачинду.
1633400
  Махінчук М.Г. Фрески осіннього неба / М.Г. Махінчук. – К., 1987. – 205с.
1633401
  Георгиевский В.Т. Фрески Панселина монастыря в протать на Афон : Альбом с 32 таблицами фототипий и 3 цветными снимками по способу Люмбера / Георгиевский В.Т. – [Санкт-Петербург] : Изд. Императорского Русского Археологического Общества, 1914. – 9, [2] с., 35 л. ил. : ил., портр. – Загл. на 1 с. текста: Мануил Панселин и его фрески в Протате на Афоне


  Остроухов, Илья Семенович
1633402
  Ликова Н.М. Фрески середньовічної Тавріки як феномен християнської культури : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ликова Н.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1633403
  Мордвінцев В.М. Фрески Софії Київської як джерело по вивченню святкової культури Києва та Київської землі / В.М. Мордвінцев, В.А. Старков // Четверта Українська республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Київ, 1989
1633404
  Коренюк Юрій Олександрович Фрески Софійського собору в Києві : Автореф... канд. мистецтвознавстванаук: 17.00.04 / Коренюк Юрій Олександрович; НАН України, Ін-тут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського. – К., 1995. – 19л.
1633405
  Домбровский О.И. Фрески средневекового Крыма / О.И. Домбровский. – К., 1966. – 112с.
1633406
  Вздорнов Г.И. Фрески Феофана Грека в церкви Спаса Преображения в Новгороде / Г.И. Вздорнов. – Москва, 1976. – 290с.
1633407
   Фрески Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия в копиях художника Н.В.Гусева. – М., 1987. – 39с.
1633408
  Георгиевский В.Т. Фрески Ферапонтова монастыря / Издание Высочайше учрежденного комитета попечительства о русской иконописи. – Санкт-Петербург : Т-во Р.Голике и А.Вильборг, 1911. – 121, 23, [47 л.] с. + с 42 рисунками в тексте, 7 цветных таблиц и 40 таблиц фототипий
1633409
   Фрески Ферапонтова монастыря (Дионисия Ферапонтовского). – Москва, 1970. – 60с.
1633410
  Греков А.П. Фрески церкви Спаса Преображения на Ковалеве / А.П. Греков. – М., 1987. – 93с.
1633411
   Фрески церкви Успения на Волотовом поле. – Москва, 1977. – 220с.
1633412
  Брюсова В.Г. Фрески Ярославля XVII - начала XVIII века / В.Г. Брюсова. – Москва, 1969. – 147с.
1633413
  Брюсова В.Г. Фрески Ярославля XVII - начала XVIII века / В.Г. Брюсова. – Москва, 1983. – 147с.
1633414
  Щербак Ю.Н. Фрески, письма и фотографии / Ю.Н. Щербак. – Москва : Советский писатель, 1991. – 92 с. – ISBN 5-265-02042-Х
1633415
  Коренюк Ю. Фрескова композиція "Сорок мучеників севастійських" Софійського собору в Києві // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2005. – Ч. 3 : Архітектура,образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С.25-41. – ISSN 1728-6875
1633416
  Лордкинанидзе И.Г. Фресковая роспись из селения Набахтеви. : Автореф... Канд.искусствовед.наук: 17.8231 / Лордкинанидзе И.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 18л.
1633417
  Смирнов Н. Фресковые изображения по лестницам на хоры Киево-Софийского собора / Н. Смирнов. – 554-591с.
1633418
  Митревски Н. Фрескоживописот во Пелагониjа = The fresco painting in Pelagonia from the middle of the 15th to the end 17th centuries : од средината на 15 до краjот на 17 век / Никола Митревски ; Македонска академиjа на науките и уметностите ; Фондациjа Трифун Костовски ; [ гл. уред.: Ц. Грозданов ; фотогр.: Н. Митревски ; прев.: З. Теофилова ]. – Скопjе : МАНУ, 2009. – 358, [ 1 ] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 978-608-209-021-0
1633419
  Семенов Г.В. Фригийские васильки / Г.В. Семенов. – Москва, 1980. – 368с.
1633420
  Фрэзер И.Г. Фригийский культ Аттиса и христианство / И.Г. Фрэзер. – Москва : Новая Москва, 1924. – 109 с.
1633421
  Мартынов Семен Фрида Кало гений автопортретов. На разрыв аорты // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 3 (2942). – С. 32-33 : фото
1633422
  Ээлмяэ А. Фридеберг Туглас / А. Ээлмяэ. – Таллин, 1986. – 53 с.
1633423
   Фридерик Шопен. – М, 1952. – 62с.
1633424
  Соловцов А.А. Фридерик Шопен / А.А. Соловцов. – Изд. 2-е, переработ. – М., 1953. – 32с.
1633425
  Соловцов А.А. Фридерик Шопен / А.А. Соловцов. – 2-е изд., расшир. и пересмотр. – М., 1960. – 467с.
1633426
  Кремлев Ю.А. Фридерик Шопен : Очерк жизни и творчества / Ю.А. Кремлев. – 2-е изд. – Москва, 1960. – 704с.
1633427
   Фридерик Шопен. – М, 1960. – 412с.
1633428
  Бэлза И.Ф. Фридерик Шопен / И.Ф. Бэлза. – М, 1991. – 137с.
1633429
  Соловцов А.А. Фридерик Шопен. Жизнь и творчество / А.А. Соловцов. – М., 1956. – 324с.
1633430
  Кремлев Ю.А. Фридерик Шопен. Очерк жизни и творчества. / Ю.А. Кремлев. – 3-е изд. – М., 1971. – 608с.
1633431
  Лебовски Х. Фридерик Шопен: в ловушке // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2008. – № 3. – С. 313-325. – ISSN 1726-6084
1633432
  Ганзбург Г.І. Фридерік Шопен (1810-1849) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 1 (76)
1633433
   Фридман и Хайек о свободе. – Репринт. изд. – Минск, 1990. – 125с.
1633434
   Фридман, Карл Шоломович. Выставка живописи. Москва. 1983. – Москва, 1983. – 32с.
1633435
  Мествиришвили М.А. Фридмановская модель эволюции Вселенной в релятивистской теории гравитации / М.А. Мествиришвили, Ю.В. Чугреев. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 15с.
1633436
  Шницлер А. Фридолин / А. Шницлер. – Москва, 1926. – 102 с.
1633437
  Бобылева С.И. Фридрих II Великий - штрихи к портрету / С.И. Бобылева, Т.Л. Петрова // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун. им. Олеся Гончара. – Днепропетровск, 2011. – [Вып. 37]. – С. 223-229. – ISBN 978-966-551-322-3


  Фрідріх II, або Фрідріх Великий, відомий також як Старий Фрітц — з 1740 «король в Пруссії» і з 1772 король Пруссії з династії Гогенцоллернів. Один з найзначніших правителів Німеччини.
1633438
  Боровков Д. Фридрих III Гогенцоллерн-император на 99 дней // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 12 (84 ). – С. 48-61. – ISSN 1812-867Х
1633439
  Салахутдинов Г.М. Фридрих Артурович Цандер. / Г.М. Салахутдинов. – М., 1987. – 62с.
1633440
   Фридрих Артурович Цандер. Библиография.. – Рига, 1972. – 28с.
1633441
  Пако М. Фридрих Барбаросса / М. Пако; пер.с фр.Т.H.Редичкиной. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 320 с. – (Сер."След в истории"). – ISBN 5222003663
1633442
  Кони Ф. Фридрих Великий. / Ф. Кони. – Ростов н/Д, 1997. – 544с.
1633443
  Дубинянский М. Фридрих Великий: прусский дух // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 4 (56). – С. 66-86. – ISSN 1819-6268
1633444
  Лавринович К.К. Фридрих Вильгельм Бессель. 1784-1846 / К.К. Лавринович. – Москва : Наука, 1989. – 320 с.
1633445
   Фридрих Вольф. – М., 1956. – 24с.
1633446
  Шелингер Н.А. Фридрих Вольф : критико-библиогр. очерк / Н.А. Шелингер. – Москва : Высшая школа, 1966. – 96 с. – (Современная зарубежная литаратура)
1633447
  Девекин Валентин Николаевич Фридрих Вольф и проблемы развития немецкой литератцры социалистического реализма : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.05 / Девекин Валентин Николаевич; МГУ. – М., 1974. – 38л.
1633448
  Павлова Н.С. Фридрих Дюрренматт / Н.С. Павлова. – Москва, 1967. – 76с.
1633449
  Седельник В. Фридрих Дюрренматт и швейцарская литература ХХ века // Вікно в світ : зарубіжна література:наукові дослідження,історія, методика викладання. / аукових досліджень зарубіжної літератури в Україні ; ред. рада: С. Аверінцев, М. Анастасьєв, Ю. Борєв [та ін.] ; редкол.: Є. Волощук, І. Красуцька, Б. Бігун [та ін.]. – Київ, 2002. – № 2 (17) : Нариси історії зарубіжних літератур ХХ століття. Німецькомовні літератури. – С. 96-103
1633450
  Румянцева Н.С. Фридрих Зорге - человек упрямой справедливости / Н.С. Румянцева. – Москва, 1966. – 176с.
1633451
  Ивонин Ю.Е. Фридрих ІІ и сражение при Кунерсдорфе // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 6. – С. 155-168. – ISSN 0130-3864
1633452
  Синельникова И.М. Фридрих Лесснер / И.М. Синельникова. – М., 1975. – 156с.
1633453
  Полякова Н.Б. Фридрих Людвиг Шредер: нем. актер, режиссер и театр. деятель / Н.Б. Полякова. – М., 1987. – 269с.
1633454
  Риль А. Фридрих Ницше, как художник и мыслитель, 1898
1633455
  Адлер Б.Ф. Фридрих Ратцель. Его жизнь, научная деятельность и личные воспоминания о нём, 1904. – 42-64с.
1633456
  Оггер Г. Фридрих Флик мультимиллионер / Г. Оггер. – Москва, 1976. – 397с.
1633457
  Масаев М.В. Фридрих фон Хайек: свобода, демократия, капитализм (философско-исторический анализ) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 169-172. – ISSN 2076-1554
1633458
  Зильманович Д.Я. Фридрих Цендер.Детство.Юность.Первые исследования. / Д.Я. Зильманович. – Рига, 1967. – 204с.
1633459
  Шиллер Ф.П. Фридрих Шиллер : Жизнь и творчество / Ф.П. Шиллер. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1955. – 430 с. : 1 л. портр.
1633460
  Чечельницкая Г. Фридрих Шиллер : (1759-1805) / Г. Чечельницкая. – Ленинград-Москва : Искусство, 1959. – 196 с. : портр. – (Классики зарубежная драматургия : научно-популярные очерки)
1633461
  Лозинская Л.Я. Фридрих Шиллер / Л. Лозинская. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 334 с. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып. 7 (297))
1633462
   Фридрих Шиллер : Статьи и материалы. – Москва : Наука, 1966. – 424 с.
1633463
  Либинзон З.Е. Фридрих Шиллер / З.Е. Либинзон. – Москва : Просвещение, 1990. – 172 с. – (Биография писателя)
1633464
  Волошина О.А. Фридрих Шлегель и Франц Бопп (флексия и агглютинация как две тенденции развития индоевропейского слова) // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 33-47. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
1633465
  Дмитриева К.А. Фридрих Шуленбург - библиофил и коллекционер // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2010. – № 4 (369). – С. 125-132. – ISSN 0869-6020
1633466
   Фридрих Энгельс - великий мыслитель и революционер.. – Ленинград, 1972. – 192с.
1633467
   Фридрих Энгельс - великий мыслитель и революционер.. – М., 1972. – 256с.
1633468
  Тартаковский Б.Г. Фридрих Энгельс - друг и соратник Карла Маркса / Б.Г. Тартаковский. – Москва, 1970. – 32с.
1633469
   Фридрих Энгельс - мыслитель и революционер.. – Прага, 1970. – 208с.
1633470
  Маркс Э. Фридрих Энгельс // Основные вехи истории I Интернационала., 1934. – 11-23 с.
1633471
  Франкфурт Л. Фридрих Энгельс / Л. Франкфурт, Е. Спокойная. – Л, 1941. – 44с.
1633472
  Ленин В.И. Фридрих Энгельс / В.И. Ленин. – Ленинград, 1952. – 16с.
1633473
  Кедров Б.М. Фридрих Энгельс / Б.М. Кедров. – Москва, 1970. – 159с.
1633474
   Фридрих Энгельс : Биография. – Москва, 1970. – 627 с.
1633475
  Степанова Е.А. Фридрих Энгельс / Е.А. Степанова. – Москва, 1980. – 240с.
1633476
  Степанова Е.А. Фридрих Энгельс / Е.А. Степанова. – Москва, 1985. – 238с.
1633477
   Фридрих Энгельс и вопросы литературы.. – М., 1973. – 142с.
1633478
   Фридрих Энгельс и его время. – Москва, 1990. – 526с.
1633479
   Фридрих Энгельс и проблемы истории древних обществ. – Киев, 1984. – 256с.
1633480
   Фридрих Энгельс и современная биология.. – Кемерово, 1986. – 51с.
1633481
   Фридрих Энгельс и экономическая наука.. – Минск, 1971. – 139с.
1633482
   Фридрих Энгельс о диалектике естествознания : Хрестоматийное издание. – Москва : Наука, 1973. – 576с.
1633483
  Шатонов Б.Ш. Фридрих Энгельс о структуре естественно-научного знания / Б.Ш. Шатонов. – Улан-Удэ, 1971. – 44с.
1633484
   Фридрих Энгельс.. – Кишинев, 1970. – 17с.
1633485
  Грин Ц.И. Фридрих Энгельс. / Ц.И. Грин. – Москва, 1970. – 32с.
1633486
   Фридрих Энгельс: Биография.. – М., 1972. – 575с.
1633487
   Фридрих Энгельс: Биография.. – 2-е изд. – М., 1977. – 610с.
1633488
  Дубинянский М. Фридрих Энгельс: номер второй // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 4 (32). – С. 44-64. – ISSN 1819-6268
1633489
  Черченко Г.Л. Фридрих Энгельс: человек и ученый : К 170-летию со дня рождения / Г.Л. Черченко. – Киев : Знание, 1990. – 47с.
1633490
  Миронов Г.Е. Фридрих Энегельс / Г.Е. Миронов. – М., 1985. – 64с.
1633491
  Самойлов А. Фридрих Эрмлер / А. Самойлов. – Л, 1970. – 65с.
1633492
  Жлуктенко Ю.А. Фризский язык : Монография / Ю.А. Жлуктенко, А.В. Двухжилов; АНУ ССР. Ин-т языковедения им. А.А. Потебни. – Киев : Наукова думка, 1984. – 200с.
1633493
  Гончарова О.О. Фризька мова у комунікативному просторі Нідерландів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 274-281


  У зв"язку із широкою розповсюдженістю англійської мови та її впливу на інші мови, одним із актуальних напрямів досліджень сучасної лінгвістики є питання збереження мов меншин. У цій статті подається огляд місця фризької мови в комунікативному просторі ...
1633494
  Крагельский И.В. Фрикционные автоколебания / И.В. Крагельский, Н.В. Гитис. – Москва, 1987. – 181 с.
1633495
  Елькин А.И. Фрикционные свойства высокоэластичных полимеров при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Елькин А.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 11л.
1633496
  Николаев В.Н. Фрикционные свойства полимеров в различных физических состояниях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николаев В. Н.; Уч. сов. по мех. и материаловед. полимеров при науч. исслед. физ. хим. ин-т. – М., 1968. – 18л.
1633497
  Титов В.И. Фрикционные свойства полимеров в стеклообразном состоянии и в переходной области в высокоэластическое состояние : Автореф. Дис. ... канд. физ.-мат. наук : 02.076 / Титов В. И. ; Совет по механике и материаловедению полимеров при НИФХИ. – Москва, 1971. – 18 с.
1633498
  Куценко О.Г. Фрикційне перетворення коливань пружних тіл в просторовий рух : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Куценко О. Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 123л. – Бібліогр.:л.112-123
1633499
  Клімчук Т.В. Фрикційний контакт двох півнескінченних штампів і пружної смуги / Т.В. Клімчук, В.І. Острик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглянуто контактну задачу для пружної смуги, нижня грань якої жорстко закріплена, а у верхню грань під дією рівномірно розподілених нормального та дотичного навантажень вдавлюються два півнескінченних штампи з прямолінійними основами. В області ...
1633500
  Улітко А.Ф. Фрикційний контакт жорсткого конуса з пружним півпростором / А.Ф. Улітко, В.І. Острик // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2012. – Т. 55, № 4. – С.106-116. – ISSN 0130-9420


  Розглянуто осесиметричну задачу про контактну взаємодію жорсткого конуса та пружного півпростору з урахуванням тертя і часткового зчеплення в області контакту. Узагальненим методом Вінера - Гопфа отримано аналітичний розв"язок задачі.
1633501
  Острик В.І. Фрикційний контакт пружного конуса з жорсткою обоймою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 138-145. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто задачу про фрикційний контакт пружного конуса з жорсткою конічною обоймою. Побудоване однорідне інтегральне рівняння на скінченному інтервалі з різницевим ядром розв"язано в замкненому вигляді шляхом зведення його до системи функціональних ...
1633502
  Жирнов Б.М. Фрикційні автоколивання другого роду в механічній системі Ван-дер-Поля з урахуванням енерговитрат у квазіпружньому ланцюзі з"єднання // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 234-243. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За умови поліноміальної апроксимації нелінійної сили тертя ковзання скінченним числом членів ряда Тейлора з урахуванням розсіювання енергії за гіпотезою Г.С. Писаренко, у рамках першого асимптотичного поліпшеного наближення запропоновано методику ...
1633503
  Стребков Д.О. Фрилансеры на российском рынке труда / Д.О. Стребков, А.В. Шевчук // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С.45-55. – ISSN 0132-1625
1633504
  Фаллада Х. Фриодолин, нахальный барсучок и другие истории / Х. Фаллада. – М, 1987. – 223с.
1633505
  Вороніна Л. Фрипулья починає і...виграє? // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 510, вересень : вересень. – С. 17-19


  Творчість українського художника Володимира Євтушевського.
1633506
  Сидоренко Віктор Фристайл Вашої зими: гірськолижні Австрія - Андорра - Польща - Словаччина - Словенія - Туреччина - Фінляндія - Україна : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 42-51
1633507
  Яковлев Егор Фритьоф и его чувство снега : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 20 : Скандинавия. – С. 42-51 : Фото
1633508
  Добровольский А.Д. Фритьоф Нансен - выдающийся полярный исследователь / А.Д. Добровольский. – Москва, 1956. – 31с.
1633509
  Шеклтон Э. Фритьоф Нансен - исследователь / Э. Шеклтон; пер. с англ. Воробьевой О.К. – Москва, 1986. – 205с.
1633510
  Бать Л. Фритьоф Нансен (жизнь и путешествия) / Бать Л., Дейч Л. – Москва : Учпедгиз, 1936. – 149 с. – (Библиотека по географии для средней школы)
1633511
  Пасецкий В.М. Фритьоф Нансен, 1861-1930 / В.М. Пасецкий. – Москва, 1986. – 335с.
1633512
  Мюклебуст К.А. Фритьоф Нансен, Рауль Амундсен и Русский Север (1890-1930 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 1. – С. 205-215. – ISSN 0130-3864
1633513
  Тегнер Э. Фритьофе, скандинавский витязь : Поэма Тегнера : С прил. перевода первоначальной саги / с швед. пер. Яков Грот. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : [Тип. Мин. путей сообщения ; Вісч. утв. т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1898. – VIII, 165 с.
1633514
  Красновская Н.А. Фриулы / Н.А. Красновская. – М., 1971. – 185с.
1633515
  Воронов Н.В. Фрих-Хар / Н.В. Воронов. – Москва, 1975. – 152с.
1633516
  Ямпольский И.М. Фриц Крейслер / И.М. Ямпольский. – Москва : Музыка, 1975. – 160 с.
1633517
  Стародубова В.В. Фриц Кремер / В.В. Стародубова. – М, 1986. – 173с.
1633518
  Полякова Н.И. Фриц Кремер. / Н.И. Полякова. – М., 1972. – 207с.
1633519
   Фриц Кремер. Каталог. Скульптура. Графика.. – М., 1965. – 15с.
1633520
   Фриц Кремер. Творческий путь немецкого скульптора.. – М., 1960. – 150с.
1633521
  Свенцицкая О.В. Фриц Платен - пламенный революционер (1883-1942) / О.В. Свенцицкая. – М, 1974. – 184с.
1633522
  Иванов А.Е. Фриц Платтен : (Швейцарский коммунист-революционер. 1883-1942). / А. Иванов. – Москва : Госполитиздат, 1963. – 79 с.
1633523
  Корсунский М.А. Фриц с улицы Дружбы / М.А. Корсунский. – Таллин, 1981. – 151с.
1633524
  Бонвеч Б. Фриц Теодор Эпштейн - ученый и учитель // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 320-330. – ISBN 978-966-623-661-9
1633525
  Гладков Т.К. Фриц Шменкель - враг фюрера и рейха / Т.К. Гладков. – М., 1980. – 118с.
1633526
   Фрицький Ігор Олегович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 500. – ISBN 978-966-439-754-1
1633527
   Фрицький Олег Федорович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 44-45. – ISBN 966-7024-23-1
1633528
   Фрицький Олег Федорович // Адміністративно-правова освіта XX століття у персоналіях : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Київ : Ін Юре, 2016. – С. 226-227. – ISBN 978-966-313-531-1
1633529
   Фрицький Олег Федорович (1929-2019) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 500-501. – ISBN 978-966-439-754-1
1633530
  Вергелес Т. Фрідріх Август фон Хайєк - теоретик індивідуалізму і свободи // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 163-168. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
1633531
  Громозова О.М. Фрідріх Артурович Цандер // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (132). – С. 40-41. – ISSN 2518-7104


  Фрідріх Артурович Цандер — радянський піонер ракетної техніки і космонавтики. Син німецьких іммігрантів, що переселилися в Радянську Росію.
1633532
  Прокопіч І. Фрідріх Боденштедт // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 244-246
1633533
  Кравченко О. Фрідріх Вільгельм Райффайзен - засновник кооперативного руху в середині ХІХ ст. // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (200), квітень 2018. – С. 30-31


  У 2018 р. виповнюється 200 років від дня народження Фрідріха Вільгельма Райффайзена, людини, яка перетворила банківську справу на громадський кооперативний ру.
1633534
  Кобзар О.І. Фрідріх Геббель: після "веймарської класики" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)


  Розглянуто творчість видатного німецького письменника Фрідріха Геббеля як новий етап в історії національної літератури.
1633535
  Ленін В.І. Фрідріх Енгельс / В. Ульянов (Ленін). – Київ : Політвидав України, 1970. – 50 с.
1633536
  Ленін В.І. Фрідріх Енгельс / В.І. Ленін. – Київ, 1986. – 21с.
1633537
  Бречкевич М.В. Фрідріх Енгельс і історія первісного суспільства // Четверта наукова сесія : Тези доп. / Київський держ. пед. ін-т. – Київ, 1941. – С. 66-68
1633538
  Лещенко М.Н. Фрідріх Енгельс і революційний рух на Україні / М.Н. Лещенко. – Київ, 1970. – 96с.
1633539
  Шморгун П.М. Фрідріх Енгельс і Україна // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 162-164
1633540
  Гуржій І.А. Фрідріх Енгельс про Україну / І.А. Гуржій. – Київ : Політична література, 1970. – 156с.
1633541
   Фрідріх Енгельс.. – К., 1970. – 55с.
1633542
   Фрідріх Енгельс: Біографія.. – Москва, 1972. – 582с.
1633543
   Фрідріх Кляйнвехтер : праці вченого та література про нього з фондів Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Наук. б-ка, Екон. ф-т ; [уклад.: Загородна Н.М., Дячук М.П. ; наук. ред.: Нікіфіров П.О., Сторощук Б.Д.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – 118, [2] с. : іл., портр. – (Серія "Вчені Чернівецького університету")
1633544
  Менжулін В.І. Фрідріх Ніцше як герой патографічних розвідок, здійснених на те ренах Російської імперії // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 17-29. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 7). – ISSN 2617-1678
1633545
  Кузовова Н.М. Фрідріх Фальц-Фейн. "Гоголь: устрій Запорозької Січі" // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Запорозькі Кам"янська й Олешківська Січі та Кримське Ханство в культурно-історичній спадщині України" : 18-19 квіт. 2019 р. / "Запорозькі Кам"янська й Олешківська Січі та Кримське Ханство в культурно-історичній спадщині України", всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 50-55. – ISBN 978-966-916-789-7
1633546
  Гейдор А.П. Фріланс-ресурси в системі бізнес-процесів підприємства / А.П. Гейдор, А.Ю. Кураченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 251-258. – ISSN 2222-4459
1633547
  Скиба Т.В. Фріланс як сучасна форма реалізації трудового потенціалу // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей: спецвипуск / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (33). – С. 24-28
1633548
  Тертичний О.О. Фріланс як сучасний вид трудових відносин // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 55. – С. 172-177. – ISSN 2075-4892
1633549
  Анісімова А.В. Фріланс як феномен сучасного ринку праці // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 193. – ISBN 978-966-419-279-5
1633550
  Грішнова О.А. Фріланс: нові можливості і проблеми реалізації трудового потенціалу / О.А. Грішнова, О.О. Савченко // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 1 (46). – С. 8-12
1633551
  Лихий Саша Фріпірії. Комедія для молоді / Лихий Саша. – Пряшів, 1964. – 76с.
1633552
  Покась Лілія Фрітьйоф Нансен - норвезький полярний дослідник та громадський діяч : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 43-47 : Фото, мал.
1633553
  Міллер В.О. Фріціс Розінь (1870-1919: Один із засновників КП Латвії). / В.О. Міллер, Е.Я. Стумбіна. – Київ, 1987. – 103с.
1633554
  Хімяк О. ФРН у міжнародній системі: динаміка зміни зовнішньої політики (друга половина XX - початок XXI ст.) // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 159-165
1633555
  Майор О. ФРН: новий вимір толерантності // Толерантність на кордонах Європи: вимір для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" (Україна) ; Мюнхен. ун-т Людвіга Максиміліана (Німеччина) ; [упоряд. І. Вегеш, М. Колодій]. – Ужгород : Наумченко Н.В., 2019. – С. 112-115
1633556
  Болбут Лада Фрод-туризм: необходима осторожность : практикум // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 60-62 : Фото. – ISSN 1998-8044
1633557
  Науменко Фрозина Грицюк: "Коли після смерті Івана до Чорториї злетілися лебеді, ми подумали, що це Іванова душа" / Науменко, Олексій-Нестор // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 40-42. – ISSN 1562-3238
1633558
   Фройд (Freud) Зигмунд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 955-957. – ISBN 966-316-069-1
1633559
  Карпа І. Фройд би плакав / Ірина Карпа. – Харків : Фоліо, 2006. – 238с. – (Графіті). – ISBN 966-03-3525-3
1633560
  Яковенко С. Фройдизм до Фройда (Психоаналіз у польській літературній критиці раннього модернізму) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 2. – С.58-64. – ISSN 0236-1477
1633561
  Завьялов М.С. Фрол Курганов : повесть / М.С. Завьялов. – Смоленск : Смоленское книжное издательство, 1958. – 199с.
1633562
  Фридегор Я. Фром и Хорд / Я. Фридегор. – Москва, 1958. – 86с.
1633563
   Фромм (Fromm) Еріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 957-959. – ISBN 966-316-069-1
1633564
  Доде А. Фромон младший и Рислер старший : Парижские нравы / Альфонс Доде ; пер. с фр. П.С. Нейман. – Москва : Государственное издательство Художественной литературы, 1958. – 271 с.
1633565
  Романовский Н.В. Фронезис в концепции Бента Фливберга // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 1 (333). – С. 17-26. – ISSN 0132-1625
1633566
  Корнійчук О.Є. Фронт / О.Є. Корнійчук. – Москва : Воениздат, 1942. – 86с. – Книга без окончания
1633567
  Корнійчук О.Є. Фронт : Пьеса / О.Є. Корнійчук; Пер. с укр. – Москва : ГИХЛ, 1942. – 80с.
1633568
  Тардов М.С. Фронт / М.С. Тардов. – Киев, 1958. – 536с.
1633569
  Офин Э.М. Фронт : Повесть и рассказы / Э.М. Офин. – Ленинград : Советский писатель, 1958. – 231 с.
1633570
  Симонов К.М. Фронт : Очерки и рассказы. 1941-1945 / К.М. Симонов. – Москва : Воениздат, 1960. – 407с.
1633571
  Офин Э.М. Фронт : Повести и рассказы / Э.М. Офин. – Ленинград : Детская литература, 1965. – 415 с.
1633572
  Офин Э.М. Фронт : Повести и рассказы / Э.М. Офин. – Ленинград : Детская литература, 1971. – 447 с.
1633573
  Пархомчук Т. Фронт б"є й по рейтингу. Чому помінялись наративи влади від "війна за 2-3 тижні" до "війна надовго"? // Україна молода. – Київ, 2023. – 30 серпня (№ 35). – С. 4


  Наша політична ситуація продовжує не додавати оптимізму. Особливо коли вкотре на поверхню виходять складові фундаменту лютневого широкомасштабного вторгнення, від самого початку котрого ми чули брехню за брехнею: від «2-3 тижні великої війни» до «ця ...
1633574
   Фронт без линии фронта. Сб.. – Москва, 1965. – 259с.
1633575
  Дойчинов Д. Фронт без огнева линия / Д. Дойчинов. – Пловдив, 1981. – 163с.
1633576
  Ардашев М.А. Фронт без окопов : рассказы / М.А. Ардашев. – Киров : Волго-Вят. кн. изд-во. Киров. отд-ние, 1966. – 103 с.
1633577
  Муртазаев Ш. Фронт без оружия : повесть / Ш. Муртазаев. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 120 с.
1633578
  Паркин П.И. Фронт без переднего края : Документальная повесть / П.И. Паркин. – Москва : ДОСААФ, 1973. – 175с.
1633579
   Фронт без перемир"я. – Х., 1986. – 173с.
1633580
  Матоуш М. Фронт без перемирия / М. Матоуш. – Москва, 1977. – 263с.
1633581
  Афанасьев Н.И. Фронт без тыла : записки партиз. командира / [Лит. обраб. А.Н. Афанасьева]. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 300 с. – Библиогр. в примеч.: с. 295-297. – (БМР. Библиотека молодого рабочего)
1633582
  Коробов Л.А. Фронт без флангов / Л.А. Коробов. – Москва, 1971. – 128с.
1633583
  Мартынов М.М. Фронт в тылу / М.М. Мартынов. – Тула, 1981. – 256с.
1633584
  Асмолов А.Н. Фронт в тылу вермахта : лит. записть Ж.В. Таратуты / А.Н. Асмолов ; предисл. С. Бельченко. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1983. – 302 с.
1633585
  Минаков В.И. Фронт до самого неба / В.И. Минаков. – М., 1977. – 208с.
1633586
  Михалевич А.В. Фронт души / А.В. Михалевич. – Киев, 1970. – 391с.
1633587
  Лук"янов В. Фронт за лінією фронту // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 26 травня (№ 117). – С. 16


  Благодійна організація "Українці в Женеві" об"єднує гуманітарні зусилля волонтерів і жителів Швейцарії для допомоги українцям під час російсько-української війни.
1633588
   Фронт за фронтом.. – Вологда, 1971. – 142с.
1633589
  Еникеев И.Ф. Фронт за фронтом. Записки партизана. / И.Ф. Еникеев. – Уфа, 1974. – 102с.
1633590
  Антипенко Н.А. Фронт и тыл : (краткий обзор) / Н.А. Антипенко ; Всесоюз. о-во "Знание", Науч.-метод. совет по пропаганде воен. знаний. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (В помощь лектору)
1633591
  Арлазоров М.С. Фронт идет через КБ : жизнь авиац. конструктора С.А. Лавочкина, рассказ его друзьями, коллегами, сотрудниками / М.С. Арлазоров. – Москва : Знание, 1969. – 16 с.
1633592
  Арлазоров М.С. Фронт идет через КБ : жизнь авиац. конструктора С.А. Лавочкина, рассказ его друзьями, коллегами, сотрудниками / М.С. Арлазоров. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Знание, 1975. – 224 с.
1633593
   Фронт мира.. – М.-Л., 1951. – 536с.
1633594
  Гарань О. Фронт на межі двох світів // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2022. – Березень - квітень (число 3/4). – С. 2-6
1633595
  Войцехович В.О. Фронт на Поліссі / В.О. Войцехович. – Київ, 1975. – 431с.
1633596
  Автомонов П.Ф. Фронт не позначено : повість-портрет / Павло Автомонов. – Київ : Вид-во політичної літератури України, 1987. – 219, [5] с.
1633597
   Фронт смеется.. – Москва, 1945. – 59с.
1633598
  Дереза М.М. Фронт у ворожому тилу / М.М. Дереза, Литовчук, F/Є. – К., 1966. – 156с.
1633599
   Фронт у кожному серці. – К, 1966. – 296с.
1633600
  Приваленко М.Е. Фронт уходит на запад / М.Е. Приваленко. – Курск, 1961. – 262с.
1633601
  Дорохов П.Н. Фронт учительницы Перепелкиной : повесть / П.Н. Дорохов. – [Москва] : Моск. т-во писателей ; [1-я тип. Тулпечати в Туле], 1926. – 196 с.
1633602
  Сиченко П.П. Фронт через серце / П.П. Сиченко. – Київ, 1984. – 255 с.
1633603
  Степичев М.И. Фронт, где нет передышек / М.И. Степичев. – М., 1983. – 48с.
1633604
  Тардов М.С. Фронт. / М.С. Тардов. – К., 1949. – 468с.
1633605
  Гайдучок Г.М. Фронтальний експеримент з фізики в 7-11 класах середньої школи : посібник для вчителя / Г.М. Гайдучок, В.Г. Нижник. – Київ : Радянська школа, 1989. – 175 с.
1633606
  Кулєшов В.С. Фронтальний експеримент з фізики у 6 і 7 класах / В.С. Кулєшов. – К., 1975. – 103с.
1633607
  Покровский О.А. Фронтальні лабораторні заняття з фізики в середній школі / О.А. Покровский. – Київ, 1954. – 184с.
1633608
  Елькин Г.Э. Фронтально-вытеснительная хроматография на ионитах и ее применение для очистки лекарственных веществ : Автореф... канд. хим.наук: / Елькин Г.Э.; Акад. наук СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1961. – 11л.
1633609
   Фронтальные зоны юго-восточной части Тихого океана: биология, физика, химия. – Москва : Наука, 1984. – 332с.
1633610
   Фронтальные лабораторные занятия по физике в восьмилетней школе. : пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1969. – 168с.
1633611
  Покровский О.А. Фронтальные лабораторные занятия по физике в средней школе / О.А. Покровский, Б.С. Зворырин. – Москва, 1951. – 172 с.
1633612
  Покровский О.А. Фронтальные лабораторные занятия по физике в средней школе : руководство для учителей / О.А. Покровский, Б.С. Зворыкин. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Учпедгиз, 1956. – 200 с.
1633613
   Фронтальные лабораторные занятия по физике в средней школе : Пособ. для учит. / В.А. Буров, Б.С. Зворыкин, А.А. Покровский, И.М. Румянцев; Ин-т содержания и методов обучения АН пед. наук СССР ; под ред. А.А. Покровского. – Москва : Просвещение, 1970. – 216 с.
1633614
  Свиридов В.И. Фронтальные опыты в преподавании физики (6-8 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Свиридов В. И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1965. – 16л.
1633615
  Буров В.А. Фронтальные опыты по физике : 8 класс / В.А. Буров, И А. Иванов, В.И. Свиридов. – Москва : Просвещеие, 1985. – 64с.
1633616
  Буров В.А. Фронтальные экспериментальные задания по физике : пособие для учителей / В.А. Буров. – Москва : Просвещение, 1986. – 47 с.
1633617
  Буров В.А. Фронтальные экспериментальные задания по физике в 6-7 классах средней школы : пособие для учителей / В.А. Буров. – Москва : Просвещение, 1981. – 112 с.
1633618
  Буров В.А. Фронтальные экспериментальные задания по физике: 10 класс : дидакт. материал: пособие для учителя / В.А. Буров. – Москва : Просвещение, 1987. – 48 с.
1633619
  Еркес Б. Фронти / Б. Еркес, 1932. – 226 с.
1633620
  Морозова Е. Фронтир сетевого общества / Е. Морозова, И. Мирошниченко, Н. Рябченко // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 2. – С. 83-97. – Библиогр.: 62 назв. – ISSN 0131-2227
1633621
  Нікічук В. Фронтир та його складові в історичній географії України // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 16. – С. 113-118. – ISSN 2519-2523
1633622
  Чорновол І. Фронтири Росії // Критика. – Київ, 2007. – Червень, (число 6). – С. 17-21
1633623
  Поліщук Я. Фронтирна ідентичність: Одеса XX століття / Ярослав Поліщук. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 208 с., [4] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 193-204 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-706-0
1633624
  Пригодій С.М. Фронтирний неоромантизм у літературі США : Різночитання : монографія / Пригодій С.М. ; КНУТШ. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2010. – 231 с. – ISBN 978-966-388-345-6
1633625
  Каюк С. Фронтирні спільноти Південної України другої половини XVIІІ – початку ХІХ ст.: відповідь імперіям // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 17. – C. 34-46. – ISSN 2519-2523
1633626
  Яровий О.С. Фронтова поезія Олеся Гончара: мотиви і домінанти // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 132-140
1633627
  Мінгазутдінов А.Ф. Фронтова преса як джерело дослідження битви за визволення України від німецько-фашистських загарбників (1943-1944 pp.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 46-48. – (Історія ; вип. 41)


  На основі газетних матеріалів розкривається роль військової преси у вихованні воїнів, мобілізації їх на героїчну боротьбу під час визволення України від фашистських окупантів у 1943-1944 рр.
1633628
  Раковский Л.И. Фронтовая азбука. / Л.И. Раковский. – Л, 1968. – 119с.
1633629
   Фронтовая бригада.. – Москва, 1943. – 48с.
1633630
  Петров Е.А. Фронтовая бывальщина / Е.А. Петров. – М., 1987. – 270с.
1633631
   Фронтовая лирика. 1941-1945.. – Москва : Художественная литература, 1975. – 182с.
1633632
  Михалков С.В. Фронтовая муза / С.В. Михалков. – Москва, 1976. – 303с.
1633633
  Покровский Ю.А. Фронтовая навигация. / Ю.А. Покровский. – Нижний Новгород, 1991. – 142с.
1633634
  Жуков С.И. Фронтовая печать в годы Великой Отечественной войны / С.И. Жуков. – Москва, 1968. – 148с.
1633635
  Луценко Д. Фронтовая поезия Дмитрия Луценко / Дмитрий Луценко; Государственная историческая библиотека Украины; [Составители: Т.И. Луценко, Н. А. Москаленко]. – Киев, 2005. – 28с. – 60-летию Победы над фашистскими захватчиками посвящается
1633636
  Левитин М.Е. Фронтовая сатира / М.Е. Левитин. – Л, 1944. – 72с.
1633637
  Вахер Луиза Фронтовая сестра : роман / Вахер Луиза; пер. с эст. О.Наэль. – Таллин : Ээсти раамат, 1989. – 287 с.
1633638
  Жернаков Н.К. Фронтовая страда / Н.К. Жернаков. – М, 1987. – 506с.
1633639
  Алатырцев В.И. Фронтовая тетрадь / В.И. Алатырцев. – Чебоксары, 1944. – 36 с.
1633640
  Безыменский А.И. Фронтовая тетрадь : стихи / Безыменский А.И. – Ленинград : Советский писатель, 1946. – 116 с.
1633641
  Давыдов В.Т. Фронтовая тетрадь : записки солдата. Рисунки / В.Т. Давыдов. – Москва : Советский художник, 1965. – 143 с.
1633642
  Горюнов И.Г. Фронтовая тетрадь / И.Г. Горюнов. – Куйбышев, 1969. – 126с.
1633643
  Горюнов И.Г. Фронтовая тетрадь / И.Г. Горюнов. – Куйбышев, 1975. – 271с.
1633644
  Филиппов Н.Н. Фронтовая тетрадь / Н.Н. Филиппов. – Горький, 1975. – 40 с.
1633645
  Ванюшин В.Ф. Фронтовая тетрадь / В.Ф. Ванюшин. – Алма-Ата, 1988. – 493с.
1633646
  Твардовский А.Т. Фронтовая хроника / А.Т. Твардовский. – Москва, 1945. – 65с.
1633647
  Шмелев М.Г. Фронтовая юность / М.Г. Шмелев. – Москва, 1962. – 191с.
1633648
  Шмелев М.Г. Фронтовая юность / М.Г. Шмелев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1975. – 224с.
1633649
   Фронтове записи: сб. очерков грузинских писателей.. – Тбилиси, 1944. – 115с.
1633650
  Клименко О.П. Фронтовий альбом = Frontline album / Олександр Клименко. – Київ : АВІАЗ, 2016. – 239, [1] с. : фотоіл. – Текст парал. укр. англ. – ISBN 966-7024-99-7


  Пр. №1707065 надійшов з пошкодж. арк.: с. 143-144
1633651
  Овчаренко Е. Фронтовий літопис Марини Соченко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 13-19 серпня (№ 33). – С. 12


  Виставка живопису і графіки Марини Соченко "Зродились ми великої години".
1633652
  Майстренко-Вакуленко Фронтовий рисунок українських митців періоду Другої світової війни // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 40. – С. 57-66. – ISSN 2226-2180


  Метою статті є визначення кола провідних українських художників, які у період Другої світової війни перебували у складі військ Робітничо-Селянської Червоної Армії (РСЧА) й працювали у галузі рисунка; дослідити жанрову, художньо-стильову структуру, а ...
1633653
  Педенко М.П. Фронтовий щоденник. / М.П. Педенко. – К, 1979. – 120с.
1633654
  Кривошея Г.М. Фронтовик, полковник авіації, Герой України, академік П.Т. Тронько на святкуванні Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років 9 травня у Київському університеті / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 196-207 : фото. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)


  Фотографії мітингу на честь 65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.
1633655
  Магдеев М.С. Фронтовики : роман / Мухаммет Магдеев ; пер. с татар. Е.Леваковской. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1983. – 303 с.
1633656
  Еременко В.Н. Фронтовики / В.Н. Еременко. – Москва, 1986. – 398с.
1633657
  Комский Б.Г. Фронтовики / Б.Г. Комский. – Ужгород, 1988. – 196с.
1633658
   Фронтовики вспоминают... Сб.. – Краснодар, 1983. – 304с.
1633659
  Шудрик І.О. Фронтовики та їхні діти : (спогади дитини війни про фронтовиків своєї родини, про воєнне, повоєнне та подальше життя дітей війни) / І.О. Шудрик. – Харків : Майдан, 2016. – 257, [3] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-372-570-3


  в пр. №1702986 напис: Читачам наукової бібліотеки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від автора - випускника історичного відділення історико-філософського ф-ту КДУ 1961 року.(Підпис) 10.II.2016 р. Див. сайт 4Тиво.юа.Ігор Шудрик ...
1633660
   Фронтовики: сб.. – Москва, 1984. – 287с.
1633661
  Баграмян І.Х. Фронтовими дорогами : [спогади про перші місяці Великої Вітчизн. війни на Україні] / І.Х. Баграмян. – Київ : Молодь, 1971. – 196 с. : іл.
1633662
  Людний Ф.П. Фронтовими дорогами війни / Ф.П. Людний. – Київ : Україна, 2012. – 422, [2] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 419. – ISBN 978-966-524-407-3
1633663
  Мелентьев В.Г. Фронтовичка / В.Г. Мелентьев. – Иваново, 1959. – 303с.
1633664
  Мелентьев В.Г. Фронтовичка / В.Г. Мелентьев. – М, 1964. – 308с.
1633665
  Олієвський О. Фронтові будні доби "Великої війни" (на прикладі російської армії) // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 171-179. – ISSN 2522-4050


  "Досліджуються деякі аспекти фронтового повсякденного життя під час Першої світової війни, характерні для солдатів російської армії. На основі архівних матеріалів з Росії та України, законодавчих актів «Кодексу військового регулювання», мемуарів ...
1633666
  Бендер В. Фронтові дороги / Віталій Бендер. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 278, [1] с. – ISBN 978-611-01-2095-1
1633667
  Ніколаєнко А.В. Фронтові епістолярії 1941 - 1945 рр. крізь призму гуманістичних цінностей // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 274-285. – ISSN 2077-7280
1633668
  Даценко С. Фронтові листи 1941 року: музейний аспект / С. Даценко, Т. Погоріла // Непрочитані листи 1941-го.. : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 р." ; [редкол.: В.М. Литвин та ін. ; авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін.]. – Київ : Аеростат, 2012. – С. 24-33. – ISBN 978-966-97201-4-6
1633669
   Фронтові трикутники: розповіді про листи учасників Великої Вітчизн. війни.. – Київ, 1983. – 294с.
1633670
  Смирнов Е.И. Фронтовое милосердие / Е.И. Смирнов. – М., 1991. – 427с.
1633671
  Прачик И.А. Фронтовое небо / И.А. Прачик. – М., 1984. – 125с.
1633672
  Троицкая Т.Н. Фронтовое свидание / Т.Н. Троицкая. – М, 1981. – 48с.
1633673
  Зинкэ Х. Фронтовой дневник / Х. Зинкэ. – М, 1964. – 156с.
1633674
  Педенко М.П. Фронтовой дневник / М.П. Педенко. – Москва : Воениздат, 1965. – 64 с., [1] л. портр. : ил. – (Библиотека солдата и матроса)
1633675
   Фронтовой кинорепортаж: науч.-исслед. ин-т теорий и истории кино Госкино СССР.. – М., 1977. – 168с.
1633676
  Радин В.И. Фронтовой мастеровой / В.И. Радин. – Саранск, 1979. – 96с.
1633677
   Фронтовой рисунок. – Москва : Наука, 1974. – 128 с.
1633678
  Пушкарева Л.Н. Фронтовой фольклор - важный источник для изучения менталитета солдат Великой Отечественной войны // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 157-167. – ISSN 0869-5415
1633679
   Фронтовой юмор.. – М., 1942. – 40с.
1633680
   Фронтовой юмор. Сб.. – М., 1970. – 256с.
1633681
  Бульба В. Фронтовые байки / Владимир Бульба. – Киев : Саммит-книга, 2019. – 125, [3] с. : ил. – На обл. также: Спецвидання російською. – (САММИТ-КНИГА : с книгой - по жизни !). – ISBN 978-966-986-026-2
1633682
  Кригер Е.Г. Фронтовые блокноты / Е.Г. Кригер. – М., 1985. – 48с.
1633683
  Ошеверов Г.М. Фронтовые бригады / Г.М. Ошеверов. – Москва : Московский большевик, 1944. – 40с.
1633684
   Фронтовые будни., 1944. – 100с.
1633685
  Борзенко С.А. Фронтовые были / С.А. Борзенко ; [ил. П. Караченцов]. – Москва : Воениздат, 1959. – 48 с. : ил. – (Библиотечка журнала "Советский воин" / Глав. полит. упр. Советской Армии и Воен.-Мор. флота ; № 11 (366))
1633686
  Курчавов И.Ф. Фронтовые были / И.Ф. Курчавов. – Москва, 1965. – 212с.
1633687
  Курчавов И.Ф. Фронтовые были / И.Ф. Курчавов. – М, 1970. – 64с.
1633688
   Фронтовые вахты. Очерки. Воспоминания. Статьи. Документы.. – Донецк, 1971. – 199с.
1633689
  Фибих Даниил Владимирович Фронтовые дневники 1942 - 1943 гг. = Предисловие и подготовка текста М.Ю. Дремач // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 5 (1021 ). – С. 8-79. – ISSN 0130-7673
1633690
  Кузнецов А.А. Фронтовые дневники, рассказы / А.А. Кузнецов. – Ярославль, 1963. – 208с.
1633691
  Котович В. Фронтовые дороги : повесть / В. Котович; Пер. с польского. – Москва : Военное издательство, 1976. – 223 с. – (Библиотека Победы)
1633692
  Новикова Е. Фронтовые записки / Е. Новикова. – Москва, 1942. – 32с.
1633693
  Касум-Заде Фронтовые записки / Касум-Заде. – Баку, 1947. – 67с.
1633694
  Бачурин А.П. Фронтовые записки политработника / А.П. Бачурин. – М, 1962. – 112с.
1633695
  Якупов Х. Фронтовые зарисовки. / Х. Якупов. – Казань, 1981. – 160с.
1633696
   Фронтовые очерки о великой Отечественной войне : Сб. – М.
Т. 2. – 1957. – 694с.
1633697
   Фронтовые очерки о великой Отечественной войне. Сб.. – Москва
Т. 1. – 1957. – 710 с.
1633698
   Фронтовые очерки о великой Отечественной войне. Сб.. – Москва
Т. 3. – 1958. – 648 с.
1633699
  Лебедев Фронтовые песни и стихи / Лебедев, -Кумач. – Львов, 1939. – 32с.
1633700
  Шарипов А.Ш. Фронтовые повести / А.Ш. Шарипов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1982. – 424 с.
1633701
  Ортенберг Д.И. Фронтовые поездки / Д.И. Ортенберг. – М, 1983. – 238с.
1633702
  Некрасов Г.М. Фронтовые рассветы / Г.М. Некрасов. – М., 1979. – 208с.
1633703
  Савчук А.Ф. Фронтовые рассказы / А.Ф. Савчук. – Свердловск, 1952. – 120с.
1633704
  Бойко Б.Л. Фронтовые реалии в языковой картине мира принимающей культуры (на материале немецкого перевода романа Д. Гранина "Мой лейтенант") // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 85-100. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1633705
   Фронтовые сатира и юмор: сб. газ. фельетонов.. – Ростов н/Д, 1991. – 254с.
1633706
  Твардовский А.Т. Фронтовые стихи / А.Т. Твардовский. – М-Л, 1941. – 47с.
1633707
  Симонов К.М. Фронтовые стихи / К.М. Симонов. – Москва : Правда, 1943. – 21с.
1633708
  Симонов К.М. Фронтовые стихи : Из фронтовой жизни / К.М. Симонов. – Москва : Правда, 1945. – 23с.
1633709
  Луконин М.К. Фронтовые стихи / М.К. Луконин. – Москва, 1974. – 224с.
1633710
  Луконин М.К. Фронтовые стихи / М.К. Луконин. – Москва, 1981. – 224с.
1633711
  Быков В. Фронтовые страницы / В. Быков. – Минск, 1966. – 456 с.
1633712
   Фронтовые строки.. – Горький, 1975. – 159с.
1633713
  Вайнруб М.Г. Фронтовые судьбы / М.Г. Вайнруб. – Київ, 1980. – 248с.
1633714
  Александров В.И. Фронтовые тетради / В.И. Александров. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1975. – 89 с.
1633715
  Ландер О. Фронтовыми дорогами / О. Ландер. – М., 1986. – 80с.
1633716
  Свердлов Ф.Д. Фронтовыми дорогами Литвы / Ф.Д. Свердлов. – М, 1985. – 187с.
1633717
   Фронты наступали: по опыту ВОВ: крат. ист.-теорет. очерк.. – М,, 1987. – 253с.
1633718
  Анисимова А.П. Фрося : роман / А.П. Анисимова. – Пенза
Кн. 1. – 1954. – 107 с. : ил.
1633719
  Кременецький М Г. Фроф-метод динамічної кластеризації спеціалізованих oбчислювальних мереж, що зростають // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 74-80. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  У статтi запропоновано метод розширення зони мiнiмальної взаємодiї у поверхневому шарi з поступовою кластеризацiєю – froth-метод. Метод розглянуто у мережах, що зростають, якi використовують алгоритми клiткових структур та нейронного газу, що зростають.
1633720
  Якобсен Й.П. Фру Мария Груббе / Й.П. Якобсен. – М - Л, 1962. – 255с.
1633721
  Крутикова В.М. Фрукто-глюкоза как консерват крови. : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Крутикова В.М. – Иваново, 1950. – 9 с.
1633722
  Севрюкова М.В. Фруктовая полосатая моль и обоснование приемов борьбы с ней в Ростовской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Севрюкова М.В.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 24л.
1633723
  Родендорф Б.Б. Фруктовые мухи их распространение и значение, как карантинных вредителей. / Б.Б. Родендорф. – Сухуми, 1936. – 46с.
1633724
  Родендорф Б.Б. Фруктовые мухи их распространение и значение, как карантинных вредителей. / Б.Б. Родендорф. – Сухуми, 1936. – 44с.
1633725
  Журубицэ Ж. Фруктовые соки и прохладительные напитки домашнего приготовления / Ж. Журубицэ. – Бухарест, 1989. – 158с.
1633726
  Роминський І.Р. Фруктоза і інулін / І.Р. Роминський. – Київ, 1959. – 152с.
1633727
  Полтавский Иван Леонтьевич Фруктолиз и оплодотворяющая способность спермиев барана : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Полтавский Иван Леонтьевич; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1969. – 20л.
1633728
  Рески Петра Фрукты из истории : Любовь к отеческим плодам. Открытие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 1. – С. 96-115 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
1633729
  Косолапова Г.Я. Фрукты: заготовка впрок / Г.Я. Косолапова, Н.В. Кузнецова. – 2-е изд. перераб. и доп. – Алма-Ата, 1989. – 414с.
1633730
  Рязанцев С.Н. Фрунзе - столица Киргизской ССР / С.Н. Рязанцев. – Москва, 1950. – 48с.
1633731
  Усубалиев Т.У. Фрунзе - столица Советского Киргизстана : (краткий ист. очерк) / Усубалиев Т.У. – Москва : Мысль, 1971. – 246 с., [1] л. ил.
1633732
  Борисов С.П. Фрунзе / С.П. Борисов. – Москва : Молодая гвардия, 1940. – 311 с. : ил. – Библиогр.: с. 309-310. – (Жизнь Замечательных Людей : Серия биографий / под общ. ред. В.Л. Комарова, Мих. Лифшица (отв. ред.), акад. Е.В. Тарле [и др.] ; Вып. 1-2 [157-158])
1633733
  Лебедев В.А. Фрунзе / В.А. Лебедев, К.В. Ананьев. – 2-е изд. испр. доп. – Москва, 1960. – 334с.
1633734
  Архангельский В.В. Фрунзе / Архангельский В.В. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 509 с., [17] л. ил. – Библиогр.: с. 507-508. – (Жизнь замечательных людей. Серия биография ; вып. 4 (480))
1633735
   Фрунзе Мкртчян. – М, 1968. – 14 с.
1633736
  Хрустов Ф.Д. Фрунзе о воинском воспитании / Ф.Д. Хрустов. – М, 1946. – 64с.
1633737
   Фрунзе: энциклопедия.. – Фрунзе, 1984. – 287с.
1633738
   Фрунзенская Коммуна.. – М., 1969. – 176с.
1633739
  Картавов М.М. Фрунзенская область (краткий экон.-геогр. очерк) / М.М. Картавов. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1956. – 160с.
1633740
   Фрунзенский политехнический институт. – Фрунзе, 1965. – 40с.
1633741
  Чормонов Б.Ш. Фрунзенский промышленный узел и проблемы его развития. : Автореф... канд. географ.наук: / Чормонов Б.Ш.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1965. – 23л.
1633742
  Ангаладян Р. Фрунзик Мкртчян: вогонь усередині незахищеності // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 260-263. – ISSN 0320 - 8370
1633743
  Рыкалов В.С. Фрунцузская историография советско-французских отношений (1917-1945) : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Рыкалов В.С.; АН СССР. Ин-т истории СССР. – Москва, 1971. – 32л.
1633744
  Абдряхімов Р.А. Фрустраційні реакції в учасників бойових дій з травмою очей та частковою втратою зору // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – С. 72-77 : табл., фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-5675
1633745
  Дурус А. Фрэд Эллис / А. Дурус. – Москва-Ленинград : Искусство, 1937. – 43 с.
1633746
  Гловер Э. Фрэйд или Юнг / Э. Гловер. – СПб, 1999. – 206с.
1633747
  Лазарева Н.М. Фрэнк Бренгвин. / Н.М. Лазарева. – М., 1978. – 142с.
1633748
  Субботин А.Л. Фрэнсис Бэкон / А.Л. Субботин. – Москва : Мысль, 1974. – 175с. – (Мыслители прошлого)
1633749
  Лукоянов В.В. Фрэнсис Бэкон и идеологические предпосылки английской буржуазной революции. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Лукоянов В.В.; Горьков. гос. ун-тет им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1981. – 24л.
1633750
  Ливанова М. Фрэнсис Бэкон: знания и сила // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 5 (45). – С. 106-121. – ISSN 1819-6268


  Английский философ, историк, политический деятель, основоположник эмпиризма. В 1584 г. в возрасте 23 лет был избран в парламент. С 1617 г. лорд-хранитель печати, затем- лорд-канцлер; барон Веруламский и виконт Сент-Олбанский. В 1621 г. привлечён к суду ...
1633751
  Рац С.В. ФСБ в системе национальной безопасности и разрешении кофликтов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 142-147. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
1633752
  Пархомчук Т. ФСБшне православ"я. Київської митрополії московського патріархату юридично не існує. Анулювати тоталітарну секту УПЦ МП можна за два дні // Україна молода. – Київ, 2023. – 13 вересня (№ 37)


  Держава почала помічати згубну роль УПЦ МП в українській державності лише в листопаді 2022 року. Московська церква наразі контролює левову частку храмів у нашій країні. Про те, що її позиції й досі сильні, свідчить ситуація навколо Києво-Печерської ...
1633753
  Гуревич Д.А. Фталевый ангидрид / Д.А. Гуревич. – Москва : Химия, 1968. – 232 с.
1633754
   Фталексоны. – Саратов, 1970. – 212с.
1633755
  Колядин Анатолий Борисович Фталоцианиновые комплексы тория и урана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.14 / Колядин Анатолий Борисович; Радиевый ин-т. – Л., 1975. – 22л.
1633756
  Кузнецова З.М. Фтор -- и оксифторпроизводные молибдена, вольфрама и урана в тройных системах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кузнецова З.М.; Ан СССР. – Новосибирск, 1969. – 19л.
1633757
  Когарко Л.Н. Фтор в силикатных расплавах и магмах / Л.Н. Когарко, Л.Д. Кригман. – Москва, 1981. – 126с.
1633758
  Надененко Н.В. Фтор и его соединения / Н.В. Надененко. – Ленинград : ОНТИ Химтеорет, 1935. – 54 с.
1633759
   Фтор и его соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 1. – 1953. – 510 с.
1633760
   Фтор и его соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 2. – 1956. – 495 с.
1633761
   Фтор и фториды. – Женева : Всемирная организация здравоохранения, 1989. – 114с. : Ил. – Библиогр.: с.94-114. – (Гигиенические критерии состояния окружающей среды ; 36)
1633762
  Тригуб В.І. Фтор у системі "грунт-рослини": екологічні аспекти // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 77-88 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1633763
  Исикава Н. Фтор. Химия и применение / Н. Исикава, Е. Кобаяси. – Москва : Мир, 1982. – 280 с.
1633764
  Полищук В.Р. Фторалифатические производные некоторых непереходных металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 077 / Полищук В.Р. ; АН СССР, Ин-т элементоорган. соединений. – Москва, 1970. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
1633765
  Власов В.М. Фторароматические сульфо- и карбоновые кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Власов В.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1966. – 19л.
1633766
  Каменєва Тетяна Михайлівна Фторвмісні бісфеноли та поліарилати на їх основі : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.06 / Каменєва Тетяна Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 20л.
1633767
  Якобсон Г.Г. Фторид-ион в органической химии / Г.Г. Якобсон, В.В. Бардин. – Новосибирск : Наука, 1986. – 312 с.
1633768
  Земсков С.В. Фториды благородных металлов : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.01 / Земсков Станислав Валерианович ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т неорган. химии. – Новосибирск, 1977. – 43 с. – Библиогр.: 40 назв.
1633769
  Никитин И.В. Фториды и оксифториды галогенов / И.В. Никитин. – М, 1989. – 116с.
1633770
  Фокин А.В. Фториды фосфора и фторолефины: структура, ядерный магнитный резонанс, механизмы реакций / А.В. Фокин, М.А. Ландау. – Москва : Наука, 1989. – 272 с.
1633771
  Протопопов П.А. Фторирование целлюлозы четырехфтористой серой. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Протопопов П.А.; АН КиргССР. Объед. совет по хим. наукам. – Фрунзе, 1971. – 22л.
1633772
  Корюшин А. ПР Фтористые соединения урана в среде расплава NaCl-KCl-NaF : Автореф... канд. хим.наук: / Корюшин А. ПР.; Урал .политехн. ин-т, Урал. филиал АНСССР, Ин-т электрохим. – Свердловск, 1966. – 19л.
1633773
  Топчиев А.В. Фтористый бор и его соединения как катализаторы в органической химии / А.В. Топчиев. – Москва : АН СССР, 1956. – 356 с.
1633774
  Ткаченко А.М. Фторовмісні конформаційно обмежені аналоги природних амінокислот як мітки для твердотільної 19F ЯМР спектроскопії : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Ткаченко Антон Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1633775
  Ткаченко А.М. Фторовмісні конформаційно обмежені аналоги природних амінокислот як мітки для твердотільної 19F ЯМР спектроскопії : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Ткаченко Антон Миколайович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 151 л. – Бібліогр.: л. 141-151
1633776
  Назаров А.П. Фторокомплексы фосфора (5) и сурьмы (5) со смешанными лигандами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Назаров А.П.; АН СССР.Ин-т общей и неог.химии. – М, 1980. – 24л.
1633777
  Федоренко Я.Д. Фторометрическая съемка при поисках месторождений плавикового щита в условиях Восточного Забайкалья. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Федоренко Я.Д.; Лен. горный ин-т. – Л., 1965. – 22л.
1633778
  Жовинский Э.Я. Фторометрические методы поисков / Э.Я. Жовинский. – Киев : Наукова думка, 1985. – 161с.
1633779
  Чегодаев Д.Д. Фторопласты / Д.Д. Чегодаев. – Ленинград : Госхимиздат, 1956. – 86 с.
1633780
  Чегодаев Д.Д. Фторопласты. / Д.Д. Чегодаев. – Л., 1960. – 192с.
1633781
  Лазар М. Фторопласты. / М. Лазар. – М.-Л., 1965. – 304с.
1633782
  Ягупольская Л.М. Фторопроизводные бензтиазола и цианиновые красители, содержащие фтор : Дис... канд. химич.наук: / Ягупольская Л.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1951. – 156л. – Бібліогр.:л.146-156
1633783
   Фторорганические изоляционные материалы. – М - Л, 1957. – 64с.
1633784
   Фторполимеры. – М, 1975. – 448с.
1633785
   Фторпохідні органічних сполук як флуоресцентні мітки для біохімічних досліджень / А І. Литвин, В.С. Старова, П.К. Михайлюк, О.А. Запорожець // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 223
1633786
  Сорочинский А.Е. Фторпроизводные адамантана. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Сорочинский А.Е.; АН УССР. Ин-т органич. химии. – К., 1981. – 22л.
1633787
  Ягупольский Л.М. Фторпроизводные бензтиазола и цианиновые красители, содержащие фтор : Автореф... кандид. химич.наук: / Ягупольский Л.М.; МВО СССР. Киевский гос. университет им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 8 с.
1633788
  Зарубинский Г.М. Фторпроизводные многоатомных спиртов и их ангидридов : Автореф... канд. хим.наук: / Зарубинский Г.М.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Ленинград, 1966. – 18л.
1633789
  Сокольский Г.А. Фторсодержащие b-сультоны : Автореф... доктора хим.наук: / Сокольский Г.А.; Воен. акад. хим. защиты. – М., 1965. – 33л.
1633790
  Каменева Татьяна Михайловна Фторсодержащие бисфенолы и полиарилаты на их основе. : Дис... канд. химич.наук: 02.00.06 / Каменева Татьяна Михайловна; АН Украины, ин-т биоорганической химии и нефтехимии. – К., 1994. – 162л. – Бібліогр.:л.143-161
1633791
  Пономаренко В.А. Фторсодержащие гетероцепные полимеры / В.А. Пономаренко, С.П. Круковский, А.Ю. Алыбина. – Москва : Наука, 1973. – 304 с.
1633792
  Гребенкина В.И. Фторсодержащие карбональные соединения в реакции Кневенагеля : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Гребенкина В.И. ; ЛГУ , Хим. фак. – Ленинград, 1968. – 18 с.
1633793
  Маличенко Б.Ф. Фторсодержащие полиамиды и полиуретаны / Б.Ф. Маличенко. – Киев : Наукова думка, 1977. – 232 с.
1633794
  Чебурков Ю.А. Фторсодержащие р-лактоны. : Автореф... канд. хим.наук: / Чебурков Ю.А.; Военная академия хим. зищаты. – М., 1962. – 16л.
1633795
   Фторування активованого вугілля та його фізико-хімічні властивості / І.О. Ніколенко, Л.М. Гріщенко, О.М. Задерко, В.Є. Діюк // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 114
1633796
   Фторфлогопит и материалы на его основе. – М, 1984. – 117с.
1633797
   Фуад Гасан оглы Абдурахманов. – Москва : Советский художник, 1955. – 72 с. : ил.
1633798
   Фуат Файзрахманович Султанов. – Ашхабад, 1990. – 100с.
1633799
  Праут Э. Фуга / соч. и предисл. Э. Праута, проф. ; Под ред. Г.Э. Конюса ; пер. с англ. А.Г. Тимашевой-Беринг ; с предисл. С.И. Танеева. – Москва : П. Юргенсон, 1900. – 238 с.
1633800
  Щербаков В.Н. Фуга. / В.Н. Щербаков. – Москва, 1990. – 269с.
1633801
  Тамахина И. Фуги Баха делают человека умнее // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / Журн. "Библиотека". – Москва, 2010. – № 10. – С. 51-53. – ISSN 0869-4915
1633802
  Немченко В. Фугу - национальная одежда Ганы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 9 (638). – С. 61. – ISSN 0321-5075


  Фугу - свободная верхняя рубаха, украшенная сборками или буфами, - наиболее характерная одежда на севере Ганы. Это одеяние известно давно и по-прежнему популярно среди большинства жителей страны. На юге Ганы ее называют "батакари". Похожую носят и в ...
1633803
   Фуджерон Андре. – М, 1968. – 66с.
1633804
  Артемов Станислав Фудзи в шляпке набекрень // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 160 : фото
1633805
  Рубан Н.І. Фудит ефективності бюджетних коштів : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 138-143
1633806
  Лопе Фуенте Овехуна / Лопе, де Вега Фелекс. – Москва-Л, 1951. – 160с.
1633807
  Гутів Б.І. Фуеро Сепульведи (1300 р.) - визначна пам"ятка права Середньовічної Іспанії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 49-53. – ISSN 2219-5521
1633808
  Калитина Н.Н. Фужерон / Н.Н. Калитина. – Л.-М, 1962. – 51с.
1633809
  Билай В.И. Фузарии : биология и систематика / В.И. Билай ; АН УССР, Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Киев : Издательство АН УССР, 1955. – 320 с. – Библиогр.: с. 296-307
1633810
  Билай В.И. Фузарии / В.И. Билай ; АН УССР, Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – 2-е изд., доп. и перераб. – Киев : Наукова думка, 1977. – 442 с. – Списки лит.: с. 322-351 и с. 420-430
1633811
  Корнейчук Н.С. Фузариоз люпина и меры борьбы с ним в условиях Полесья Украины : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Корнейчук Н.С.; Укр. сельскохоз. академия. – К., 1968. – 21л.
1633812
  Надводнюк Ю.Н. Фузариозная сухая гниль клубней картофеляы и обоснование мер борьбы с ней : Автореф... Канд.с-х.наук: 540 / Надводнюк Ю.Н.; Укр.с-х.акад. – Киев, 1967. – 32л.
1633813
  Надводнюк Фузариозная, сухая гниль клубней картофеля и обоснование мер борьбы с ней : Автореф... Канд.с-х.наук: / Надводнюк; Укр.с-х.акад. – Киев, 1967. – 32л.
1633814
  Степанова М.Ю. Фузариозные заболевания однолетних бобовых культур. : Автореф... Канд.биол.наук: / Степанова М.Ю.; Всес.акад.с-х.наук. – Л, 1967. – 15л.
1633815
  Караджова Л.В. Фузариозы полевых культур / Л.В. Караджова. – Кишинев, 1989. – 253с.
1633816
  Жовнир Я.М. Фузионизм в системе преподавания геометрии в средней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Жовнир Я.М. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1970. – 20 с.
1633817
  Бенш Ф.Р. Фузулинидовые зоны и ярусное расчленение верхнего карбона и нижней перми Средней Азии : монография / Ф.Р. Бенш ; под. ред. В.И. Попова ; АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева. – Ташкент : Фан, 1982. – 271 с., [4] л. ил. : граф. – Библиогр.: с. 238-271
1633818
  Михайлова З.П. Фузулиниды верхнего карбона Печорского Приуралья / З.П. Михайлова; Отв. ред. Раузер-Черноусова Д.М. – Ленинград : Наука, 1974. – 119с.
1633819
  Левен Э.Я. Фузулиниды и стратиграфия ассельского яруса Дарваза : монография / Э.Я. Левен, С.Ф. Щербович; Отв. ред. Раузер-Черноусова Д.М. – Москва : Наука, 1978. – 164с.
1633820
  Мищенко Ф.Г. Фукидид и его сочинение / [соч.] Ф.Г. Мищенка. – Перепечатано из предисловия к т. 1 Фукидида ; 1887-1888. – Москва : Типография п/ф "Т. Рис"
Вып. 1. – 1887. – [2], CXXXII с. – Библиогр.: с. CXXX-CXXXI
1633821
  Дубинянская Я. Фукидид: "Если когда-нибудь повторится" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 4/5 (135). – С. 42-59. – ISSN 1819-6268


  «Ловушка Фукидида» – так назвал свою книгу ученый-политолог с мировым именем, гарвардский профессор Грэм Аллисон. Его издатель сомневался, будет ли такое название коммерческим, но сомнения оказались напрасны: книга стала бестселлером. Античный историк ...
1633822
  Барабаш Д.А. Фукіанська влада невидимих сил або як бартівський автор створює альянси слів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 106-109
1633823
  Коваль Н. Фукідід у колгоспі тварин: грецький підхід до українсько-російського конфлікту // Інтерпретації російсько-українського конфлікту в західних наукових і експертно-аналітичних працях / В. Кулик, М. Рябчук, К. Зарембо, М. Фахурдінова, Н. та ін. Коваль. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. – С. 198-229. – ISBN 978-966-02-9220-8
1633824
  Нестеренко Э.Н. Фукнционалное состояние и некоторые аспекты регуляции системы гипоталамус-гипофиз-кора надпочесников в динамике ожегового шока : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Нестеренко Э. Н. ; Рост. гос. мед. ин-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 15 с.
1633825
  Цвид Ф.А. Фукнциональная зависимость велечин в школьном курсе математики в связи с задачами политехнического обучения в общеобразовательной школе (на матер. алгебры старш. кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Цвид Ф. А.; Мос. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 11л.
1633826
  Шкільняк С.С. Фукнціонально-екваційні неокласичні логіки: числення секвенційного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 302-309. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуються аксіоматичні системи секвенційного типу для неокласичних логік функціонально-екваційного рівня. Доводиться теорема повноти, розглядаються її наслідки.
1633827
  Гавриленко С.М. Фуко - скептический мыслитель (о книге Пола Вена "Фуко: его мысль и характер") // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 30-44. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1633828
   Фуко (Foucault) Мішель Поль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 959-960. – ISBN 966-316-069-1
1633829
  Казаков М. Фуко і Латур: два нариси соціальної теорії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 : Революція : принцип надії. – С. 73-89. – ISSN 0235-7941
1633830
  Тарасов А.С. Фукудзава Юкіті: рецепція ліберальних ідей в добу мейдзі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 226-229
1633831
  Щербак Ю. Фукусіма - японська тінь Чорнобиля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 грудня (№ 234/235)
1633832
  Знаменська Т.К. Фукціональний запор у дітей раннього віку: сучасний стан проблеми на підставі доказів / Т.К. Знаменська, О.В. Воробйова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 101-107. – ISSN 2226-1230
1633833
  Соколовська Ю.С. Фукціонування метафоричних конструкцій у прозі Ірен Роздобудько // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 3. – С. 95-99. – ISSN 2077-804X
1633834
  Зубко Г.В. Фула-русско-французский словарь : Около 25 000 слов / Г.В. Зубко. – Москва : Русский язык, 1980. – 600с.
1633835
  Гундорова Т. Фулбрайтер - науковець самостійний і мислячий // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 грудня (№ 50). – С. 10. – ISSN 2519-4429


  Про стипендію Фулбрайта, стажування в Колумбійському університеті в Нью-Йорку та розширення стосунків з Гарвардом, що виявилося у наданні автору почесного статусу асоційованого співробітника Гарвардського Українського Наукового інституту.
1633836
  Хаврюченко О.В. Фулеренвмісні композити високодисперсних матеріалів на основі сполук силіцію з люмінесцентними властивостями : Автореф. дис. ...канд. хім. наук: Спец. 02.00.01 / Олексій Володимирович Хаврюченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1633837
  Хаврюченко О.В. Фулеренвмісні композити високодисперсних матеріалів на основі сполук силіцію з люмінесцентними властивостями : Дис. ... канд. хімичних наук. Спец. 02.00.01- неорганічна хімія / Хаврюченко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 156 л. + Додатки: л. 152-156. – Бібліогр.: л. 137-152
1633838
  Матишевська О.П. Фулерени C60 - біологічно активні молекули 1. Фізико-хімічні властивості та біодоступність / О.П. Матишевська, С.В. Прилуцька, І.І. Гринюк // Біотехнологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2010. – Т. 3, № 1. – С. 18-26. – ISSN 1995-5537


  Здійснено аналіз даних літератури щодо особливостей будови представників нового класу наносполук - фулеренів С60, їхніх фізичних та хімічних властивостей, способів уведення в біологічні системи, токсичності та перспектив використання як біологічно ...
1633839
  Любчук Т.В. Фулерени та інші ароматичні поверхні : (структура, стабільність, шляхи утворення) / Т.В. Любчук; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 322с. – ISBN 966-594-685-4
1633840
  Михайленко Олексій Володимирович Фулерени, нанотрубки і нанокільця: стереохімія та спосіб кодування (номенклатура). Комплекси фулеренів з каліксаренами : Дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Михайленко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 133л. – Додатки: л. 116-134. – Бібліогр.: л.104-134
1633841
  Михайленко Олексій Володимирович Фулерени, нанотрубки і нанокільця: стереохімія та спосіб кодування (номенклатура). Комплекси фулеренів з каліксаренами : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Михайленко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв.
1633842
  Піжук А.В. Фуллерени. Їх роль у сучасній медицині / А.В. Піжук, О.Я. Попадюк // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 2 (2), квітень - червень 2017 року. – C. 73-76. – ISSN 2521-1455
1633843
   Фуллерены - основа материалов будущего / В.И. Трефилов, Д.В. Щур, Б.П. Тарасов, Ю.М. и др. Шульга; НАНУ; Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича. РАН. Ин-т проблем химической физики. – Киев : АДЕФ-Украина, 2001. – 148с. – ISBN 966-02-2011-1
1633844
   Фуллерены : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений, обуч. по спец. "Химия" и специализирующихся в области неорганической, органической и физ. химии / Л.Н. Сидоров, М.А. Юровская, А.Я. Борщевский, И.В. Трушков, И.Н. Иоффе; Сидоров Л.Н., Юровская М.А., Борщевский А.Я., Трушков И.В., Иоффе И.Н.; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Экзамен, 2005. – 688 с. : илл. – (Учебное пособие для вузов). – ISBN 5-472-00294-
1633845
  Шпак А.П. Фуллерены, нанотрубки и нанокольца - новые замкнутые ароматические поверхности / А.П. Шпак, А.В. Михайленко, Ю.А. Куницкий; КНУТШ. – Киев, 2004. – 98с. – ISBN 966-8002-80-6
1633846
  Козлов С.Я. Фульбе Фута-Джаллона / С.Я. Козлов. – Москва, 1976. – 216с.
1633847
  Андієвська Е. Фульгурити = Fulgurites : сонети / Емма Андієвська. – Київ : Всесвіт, 2008. – 232 с. – ISBN 978-966-8439-09-4
1633848
  Никольский В. Фультон / В. Никольский. – Москва, 1937. – 284с.
1633849
  Максимова Р.А. Фумагиллин и условия его образования : Автореф... канд. биол.наук: / Максимова Р. А.; МГУ. – М., 1960. – 16л.
1633850
  Шолом-Алейхем Фун ярид / Шолом-Алейхем. – Москва
Кн. 2. – 1927. – 158 с.
1633851
   Фунгициды. – Ташкент, 1980. – 154с.
1633852
  Голышени Н.М. Фунгициды в сельском хозяйстве / Н.М. Голышени. – Москва : Колос, 1970. – 184 с.
1633853
  Голышин Н.М. Фунгициды в сельском хозяйстве / Н.М. Голышин. – изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : Колос, 1982. – 271 с.
1633854
  Пытляковский Е. Фундамент : роман / Е. Пытляковский. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 260с.
1633855
  Агиш С. Фундамент : роман / Сагит Агиш; авториз. перев. с башкирского И. Юзовского. – Москва : Совецкий писатель, 1952. – 312 с.
1633856
  Агиш Сагит Фундамент : роман / Сагит Агиш ; авториз. пер. с башк. И.Юзовского. – Уфа : Башккнигоиздат, 1955. – 316 с.
1633857
  Агиш Сагит Фундамент : роман / Сагит Агиш; авториз. пер. с башк. И.Юзовского. – Уфа : Башкирское книжное издание, 1978. – 416 с. – (Библиотека башкирского романа "Агидель")
1633858
  Талвир А.Ф. Фундамент : роман / Алексей Талвир;. пер. с чуваш. – Москва : Советская Россия, 1978. – 651 с.
1633859
  Сергеев Александр Фундамент всех координат / Сергеев Александр, Закиров Эльдар, Викторов Семен // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 86-92 : ил.
1633860
  Герцінгер Р. Фундамент демократії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 39 (671), 25.09.-1.10.2020. – С. 29. – ISSN 1996-1561
1633861
  Партико З. Фундамент державницької нації. Політико-правові нотатки на полях проекту Конституції Президента України Віктора Ющенка // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 1/2 (195/196). – С. 21-24
1633862
  Звєрєв Є. Фундамент державності / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 24-25 липня (№ 137/138). – С. 31


  Вийшла друком книжка Олексія Курінного "Імплементація права на політичне самовизначення до сучасної правової системи України (XX - очаток XXI ст.)"
1633863
   Фундамент для карьеры // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ТОВ Корреспондент. – Киев, 2012. – № 13 (501). – С. 38-39


  Топ-10 вузов Украины. Сводный рейтинг лидеров высшего образования, составленный на основе оценок лучших работодателей страны..
1633864
  Корольов Ю. Фундамент для управлінських рішень / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 4). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Розмова з керівником комунального некомерційного підприємства "Освітня агенція міста Києва" (донедавна ця установа називалася "Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу") Ю. Корольовим щодо діяльності агенства.
1633865
  Сурков В.С. Фундамент и развитие платформенного чехла Западно-Сибирской плиты / В.С. Сурков, О.Г. Жеро. – Москва : Недра, 1981. – 143с. : Ил. + 5л. карт. – Библиогр.: с.141-142
1633866
  Бузуев В.М. Фундамент коммунизма. / В.М. Бузуев. – Москва, 1964. – 63с.
1633867
  Шестакова Р.К. Фундамент культурной среды // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 61-66. – ISSN 1560-7968


  Об особенностях каталогизации (в традиционной и электронной формах) редких и ценных изданий рассказывает заведующая отделом научной и технической обработки библиотеки Новосибирского государственного педагогического университета (Россия).
1633868
  Летавин А.И. Фундамент молодой платформы юга СССР / А.И. Летавин. – Москва : Наука, 1980. – 152с.
1633869
  Сергійчук В. Фундамент національного відродження // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 17-24 липня (№ 28/29). – С. 6-7
1633870
  Бобров Л.В. Фундамент оптимизма / Л.В. Бобров. – М, 1976. – 208с.
1633871
  Госина Людмила Игоревна Фундамент отечественной науки : Библиотеки Академии наук в свете реформ // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 27-31. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  В этом году академические библиотеки отмечают две даты: 35 лет со дня образования Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук (БЕН РАН) в Москве и 50-летие ГПНТБ СО РАН в Новосибирске.
1633872
  Госина Людмила Игоревна Фундамент отечественной науки : Библиотеки Академии наук в свете реформ // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 27-31. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  В этом году академические библиотеки отмечают две даты: 35 лет со дня образования Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук (БЕН РАН) в Москве и 50-летие ГПНТБ СО РАН в Новосибирске.
1633873
  Локтєв В. Фундамент природознавства (Сторінки історії Відділення фізики і астрономії НАН України) / В. Локтєв, Л. Пономаренко // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 24-29. – ISSN 0372-6436


  Згадуються професора Київського ун-ту : Й. Косоногов, П. Тутковський, В. Лашкарьов, М. Находкін.
1633874
  Лебедько Г.И. Фундамент Северного Кавказа / Г.И. Лебедько. – Ростов н/Д, 1980. – 123с.
1633875
  Богатова Г.П. Фундамент сельскохозяйственного производства : (XXIV съезд КПСС и основные пути развития сельск. хоз-ва) : рекомендуемый указатель литературы / Г.П. Богатова, С.П. Каразеева, В.А. Наседкина ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Книга, 1973. – 72 с.
1633876
  Галецький Л.С. Фундамент Східно-Європейської платформи: основні риси геологічної будови та проблеми кореляції / Л.С. Галецький, В.П. Кирилюк, В.А. Колосовська // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 48-67 : табл., схема. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
1633877
  Ревуцька Л.О. Фундамент твоїх ідей // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 3 (85)
1633878
   Фундамент технического прогресса. – Киев, 1975. – 183с.
1633879
  Шульдинер В.И. Фундамент тихоокеанических активных окраин / В.И. Шульдинер. – М., 1987. – 206с.
1633880
  Смердов Игорь Фундамент учебного процесса : Университет Джайин в городе Мэйчжоу // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 13-14. – ISSN 1727-4893
1633881
   Фундамент, основные разломы Туранской плиты в связи с ее нефтегазоносностью. – Москва : Недра, 1970. – 247с.
1633882
  Егорченко И.В. Фундаментализация математического образования: научные подходы, опыт, аспекты реализации // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 12. – С. 78-80. – ISSN 1726-667Х


  Раскрываются основные направления фундаментализации образования: интеграция науки и образования; универсализация знаний, навыков и умений; формирование общекультурных основ в процессе обучения. Выявлены важнейшие аспекты осуществления фундаментализации ...
1633883
  Сорокин В.В. Фундаментализация обучения химии в вузе / В.В. Сорокин. – Москва, 1991. – 91с.
1633884
  Двуличанская Н.Н. Фундаментализация профессионального образования на основе непрерывной естественнонаучной подготовки // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 7. – С. 36-39. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются актуальные аспекты фундаментализации профессионального образования, его роль в становлении компетентности будущего специалиста. Обоснованы и конкретизированы принципы формирования ключевых компетенций в процессе непрерывной ...
1633885
  Краснощекова Галина Алексеевна Фундаментализация языкового образования в техническом вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 58-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1633886
  Дерри Д. Фундаментализм и антифундаментализм // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 6. – С.89-95. – ISSN 0042-8744
1633887
  Хорошун Б.І. Фундаменталізація - один із пріоритетних напрямів інноваційного розвитку вищої освіти // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 102-115. – ISSN 2218-5348
1633888
  Генкал С. Фундаменталізація біологічної профільної освіти шляхом удосконалення змісту історико-науковими знаннями // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 198-209. – ISSN 2312-5993
1633889
  Вінтюк Ю.В. Фундаменталізація змісту професійної підготовки майбутніх психологів // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 141-150. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1633890
  Колот А. Фундаменталізація та індивідуалізація економічної освіти як провідні тенденції її розвитку // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 1. – С. 59-71 : табл. – ISSN 1682-2366
1633891
  Ісаєва О. Фундаменталізація як важлива складова вищої технічної освіти / О. Ісаєва, Б. Кушка // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 4 (190), квітень. – С. 35-39. – ISSN 2308-4634
1633892
  Шатковська Г. Фундаменталізація як стратегічний напрям модернізації змісту освіти у вищій школі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 108, ч. 2. – С. 154-159. – (Педагогічні науки). – ISBN 978-966-7406-57-8


  Розглянуто розроблення ідеї фундаменталізації освіти як найважливішого компонента нової освітньої парадигми, що викликана необхідністю формування нової моделі системи освіти в технічному університеті, яка грунтується на переосмисленні взаємозв"язку ...
1633893
  Лихолат А.О. Фундаментальна академічна наука України у 80-х роках 20 ст. : Дис... Канд. іст. наук: 07.00.02 / Лихолат А.О.; Укр. держ.пед. уні-т ім. П.Драгоманова. – 201л. – Бібліогр.:л.180-201
1633894
  Лихолат А.О. Фундаментальна академічна наука України у 80-х роках 20 століття. : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.02 / Лихолат А.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 24л.
1633895
  Сищенко С. Фундаментальна біобібліографія вченого // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 6-8. – ISSN 2076-9326


  Рец.: Шейко Василь Миколайович : (до 70-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С.В. Євсеєнко, О.М. Левченко, О.С. Хижна, Т.О. Шикаленко; наук. ред. Н.М. Кушнаренко]. - Х. ...
1633896
  Орел Є.Ф. Фундаментальна вища освіта як основа професійної підготовки майбутнього фахівця / Є.Ф. Орел, П.І. Лоцман // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 123-124
1633897
  Базилевич В.Д. Фундаментальна монографія з економічної теорії, її наукове і практичне значення : наукове життя // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 93-104. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1811-3141
1633898
  Колещук О.Я. Фундаментальна наукова основа формування інноваційності підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 59-65. – ISSN 2222-4459
1633899
  Кухта І. Фундаментальна онтологія М. Гайдеггера як пошук альтернативи науковому методологізму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.123-131. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1633900
  БабенкоД.В Фундаментальна освіта - основа екології людини / БабенкоД.В, В.М. Давиденко // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 85-86
1633901
  Третяк О.В. Фундаментальна освіта - перспектива розвитку класичних університетів // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 11-12
1633902
  Сухенко О.А. Фундаментальна оцінка ринкової вартості компанії, зважена на циклічний фактор // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 81-92
1633903
  Малига В.А. Фундаментальна підготовка юристів: напрямки та зміст / В.А. Малига, В.Л. Станкевич // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 61-65
1633904
  Чорногор Л. Фундаментальна система одиниць // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: М.І. Григорчук, Б.В. Гриньов, І.І. Гук [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 17, № 5 (97), вересень - жовтень. – С. 62-65. – ISSN 1819-7329
1633905
  Дротянко Л.Г. Фундаментальна та прикладна наука у контексті постнекласики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 19-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Розглянуто проблему співвідношення фундаментального та прикладного знання у добу постнекласичної науки.
1633906
  Подобед В.В. Фундаментальная астрометрия : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Подобед В.В.; МГУ. – М., 1970. – 13л.
1633907
   Фундаментальная библиотека Академии наук Латвийской ССР. – Рига, 1960. – 68 с.
1633908
   Фундаментальная библиотека общественных наук. – М, 1960. – 318с.
1633909
   Фундаментальная и прикладная гидрогеотермия. – Алма-Ата, 1990. – 151с.
1633910
  Мамчур Е.А. Фундаментальная наука и современные технологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 80-89. – ISSN 0042-8744
1633911
  Коршенинников А.А. Фундаментальная наука как образ жизни / подготовил В. Фридман // В мире науки : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 2, февраль. – С. 44-49. – ISSN 0208-0621


  Курчатовский институт во все времена задавал тон фундаментальным исследованиям как в нашей стране, так и за ее пределами. Сегодня он не только не сдает своих позиций, но и стал движущей силой многих международных проектов, воплощая в жизнь идеи и мечты ...
1633912
  Никифоров Александр Леонидович Фундаментальная наука умирает? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 58-61. – Бібліогр.: с. 58. – ISSN 0042-8744
1633913
  Пугач Б.Я. Фундаментальная парадигма науки Леонардо да Винчи = Paradigma fondamentale della scienza Leonardo da Vinci / Б.Я. Пугач ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : [б. в.], 2019. – 227, [2] с., [2] л. ил. : ил. – Вступ. ст. укр., итал. - Назв. обл. парал. рус., итал.: Paradigma fondamentale della scienza Leonardo da Vinci / B.Y. Pougach. – Библиогр.: с. 206-227. – ISBN 978-966-285-579-1
1633914
   Фундаментальная структура материи : пер. с англ. / Д. Уилкинсон, Р. Пайерлс, Льюэллин-Смит, Д. Перкинс, А. Салам; Под ред.Дж. Малви. – Москва : Мир, 1984. – 312 с.
1633915
  Акинин А.А. Фундаментальная трансформация экономической теории и перспективы модернизации в России / А.А. Акинин, А.А. Шевелев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 12-24. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
1633916
  Попик В.И. Фундаментальная электронная библиотека "Украиника" в национальном гуманитарном информационном пространстве // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 19-29. – ISSN 2224-1825


  Рассмотрены исторические предпосылки, современные задачи и проблемы формирования на базе Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского фундаментальной электронной библиотеки "Украиника", которая должна объединить компьютерные базы национальной ...
1633917
  Павко А. Фундаментальне дослідження в царині міжнародно-правової науки [Рецензія] / А. Павко, І. Гриценко // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 22 (402). – С. 24-25. – ISSN 2313-559X
1633918
  Загаєцька О. Фундаментальне дослідження про школу Марії Раєвської-Іванової // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 158-159. – ISSN 0130-1799


  Монографія є першим фундаментальним науковим дослідженням подвижницької діяльності художниці Марії Раєвської-Іванової, яка у 1869 році відкрила в Харкові художньо-промислову школу – першу в Україні. Система навчання в ній закладалася з орієнтацією на ...
1633919
  Тимошенко В.І. Фундаментальне дослідження судової влади [Рецензія] // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 84-89
1633920
  Пащенко В.М. Фундаментальне картографічне видання : рецензії, огляди // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 64-65. – ISSN 1561-4980
1633921
  Костицький М. Фундаментальне наукове дослідження функціонального призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі : [рецензія] / М. Костицький, В. Іщенко, С. Стахівський // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 142-147. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1633922
  Крохмальний Р. Фундаментальне наукове дослідження як важливий внесок у кулішезнавство // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. І. Гунчик ; редкол.: М. Глушко, М. Дмитренко, О. Івановська [та ін.]. – Львів, 2009. – № 2/3 (3) : квітень-вересень. – С. 113-116


  Здобутки П. Куліша в українській літературі (поезія, проза, фольклористика, публіцистика, літературна критика), його переклади Біблії, переклади класиків світової літератури, зокрема В. Шекспіра – ось далеко не повний перелік сторінок творчої спадщини ...
1633923
  Дротянко Л.Г. Фундаментальне та прикладне знання як соціокультурна і праксеологічна проблема : Монографія / Л.Г. Дротянко; Центр гуманіт.освіти HАH Укра ни.Кіровогр.держ.пед.ун-т. – Київ : Четверта хвиля, 1998. – 174с. – ISBN 9665290762
1633924
  Беженар І.М. Фундаментальний внесок у теорію і практику формування соціального капіталу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 97-98. – ISSN 2221-1055
1633925
  Дмитриченко Л. Фундаментальний курс політичної економії на новій концептуальній основі // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 93-95. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1633926
  Чухно А. Фундаментальний підручник з перехідної економіки / А. Чухно, Т. Артьомова // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 1117-119. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1811-3141
1633927
  Сидоренко С.І. Фундаментальний підручник як віддзеркалення світової глобалізації // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 294-297. – ISSN 2522-493X


  Pецензія на цикл підручників з англійської мови для вищої школи за загальною редакцією проф. В.І. Карабана, авторський колектив: Возна М.О., Гапонів О.Б., Акулова О.О., Антонюк Н.М., Васильченко О.Ю., Гуль В.С., Пермінова А.В., Поворознюк Р.В., Хоменко ...
1633928
  Ожеван М. Фундаментальний характер випадковості та антропні принципи самоорганізації "суспільства ризиків" // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.126-134
1633929
  Бережний Ю.А. Фундаментальні взаємодії та фізична картина світу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 2-5
1633930
   Фундаментальні дослідження взаємодії когерентного світла з плівками аморфних молекулярних напівпровідників та розробка фізичних принципів реєстрації модуляції електромагнітного випромінювання : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 110 с. : 3 таб., 29 рис. – Бібліогр.: с. 110 (77 джерел)


  Об"єкт дослідження - плівки аморфних молекулярних напівпровідників. Мета роботи - дослідити основні закономірності фотофізичних властивостей допованих плівок аморфних молекулярних напівпровідників при їх взаємодії з когерентним світлом і розробити ...
1633931
  Твердохліб О. Фундаментальні засади стратегування державної політики в умовах новітніх загроз і викликів для інформаційного простору України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2021. – № 1. – С. 113-120. – ISSN 2664-3618
1633932
  Дем"янишин В. Фундаментальні засади фінансів домогосподарств // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 224-228. – ISSN 1818-5754
1633933
  Корнєєв Ю. Фундаментальні засади функціонування екологічного права в контексті наукових досліджень вітчизняних учених / Ю. Корнєєв, В. Мельник // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 78-82. – ISSN 2663-5313


  У статті розглянуто наукові дослідження щодо функціонування екологічного права та його фун- даментальних засад, на основі яких функціонує екологічне право. Також систематизовано та про- аналізовано тенденції екологічної правової науки в сучасному ...
1633934
  Кучер Ю.А. Фундаментальні інноваційні процеси у розвитку освіти й економіки Ірландії // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 87-92. – ISBN 966-8847-12-1
1633935
  Стріха М.В. Фундаментальні межі довжин каналів провідності польових транзисторів на моношарах дихалькогенідів перехідних металів / М.В. Стріха, К.О. Корж // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 19, № 1/2. – С. 4-19. – ISSN 1815-7459
1633936
  Наумовець А. Фундаментальні науки та виклики сьогодення // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 10-24. – ISSN 0372-6436


  Про нинішні здобутки українських учених і вплив наукової спадщини.
1633937
  Віват Г.І. Фундаментальні наукові концепції в поезії Миколи Руденка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 4-8. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1633938
  Моргачов І.В. Фундаментальні недоліки страхових компаній у комплементарному пенсійному забезпеченні в Україні / І.В. Моргачов, О.В. Маслош // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 114-118. – ISSN 2306-6814
1633939
  Константінеску Н. Фундаментальні орієнтири в румунській фольклористиці // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 2 (330) : Румунська етнологія - Romanian ethnology. – С. 18-22. – ISSN 0130-6936
1633940
  Кашпур О.Ф. Фундаментальні поліноми інтерполяційної формули Ерміта в лінійному нормованому та в евклідовому просторах // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2. – С. 50-58. – ISSN 2706-9680
1633941
  Рабінович П. Фундаментальні поняття кримінального права: інтерпретація Страсбургського суду // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 4-7
1633942
  Дмитрук Ю.М. Фундаментальні принципи грунтознавства для географічних досліджень // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 38-43. – ISSN 0868-6939
1633943
   Фундаментальні проблеми водневої енергетики = Fundamental problems of hydrogen energetics / [Андрійчук І.Л. та ін.] ; за ред. В.Д. Походенка, В.В. Скорохода, Ю.М. Солоніна ; НАН України. – Київ : КІМ, 2010. – 495, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк.- Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-1547-58-1
1633944
  Башко В.Й. Фундаментальні фактори валютного курсу в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (274). – С. 25-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1633945
  Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми : Конспективний виклад курсу лекцій для студентів негуманітарних факультетів:Навчальний посібник / О.Г. Охріменко; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : ПАРАПАН, 2002. – 112с. – ISBN 966-95933-8-7
1633946
  Приятельчук А.О. Фундаментальність філософії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 67-68
1633947
  Приятельчук А. Фундаментальність філософської освіти в контексті сучасних соціальних викликів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8 (110). – С. 56-69. – ISSN 1682-2366
1633948
  Шевчук Н.В. Фундаментально-вартісний підхід до оцінювання ефективності функціонування національних промислових підприємств / Н.В. Шевчук, С.М. Клименко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 104-111. – ISSN 2309-1533
1633949
  Турбовской Я.С. Фундаментально-исходные основы профессионального образования в условиях глобализации // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 6 (57). – С. 29-43. – ISSN 1811-0916


  В условиях глобализации «образовательная среда» как фактор, оказывающий решающее воздействие на формирование и развитие личности, объективно превращается в критериальную основу оценки качества и эффективности профессионального образования. В условиях ...
1633950
   Фундаментальное докторское исследование А. И. Выговского на тему "Институт ценных бумаг в международном частном праве" // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 348-351
1633951
  Марченко И.П. Фундаментальное и опережающее образование - основа профессиональной компетентности магистров // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 11. – С. 54-60. – ISSN 1609-4646


  В статье обосновывается необходимость перехода от практикующегося экстенсивного пути формирования профессионализма в современной двухуровневой системе высшего профессионального образования к интенсивной форме воспроизводства профессиональной ...
1633952
  Тавастшерна К.Н. Фундаментальное определение разности долгот АО ЛГУ - ВНИИМ фото-электрическим методом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Тавастшерна К.Н. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1953. – 12 с.
1633953
   Фундаментальное университетское образование для химиков: бакалавриат и магистратура или специалитет? / В.В. Лунин, В.Ф. Шевельков, Н.Е. Кузьменко, О.Н. Рыжова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 14-23. – (Педагогическое образование ; № 4)
1633954
  Прокофьев А.В. Фундаментальное этическое равенство и проблемы социальной этики // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 2. – С.67-78. – ISSN 0869-0499
1633955
  Яременко О.Л. Фундаментальное, актуальное и конъюнктурное в рисках развития образовательных систем // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 5-8. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1633956
   Фундаментальные взаимодействия. Физика : межвуз.сборник. – Москва : Московский пед.ин-т, 1984. – 211с.
1633957
   Фундаментальные вопросы ионной имплантации : материалы 3-й Всесоюзн.школы (17-23 июня 1985 г.). – Алма-Ата : Наука, 1987. – 234с.
1633958
   Фундаментальные и прикладные аспекты распыления твердых тел : сб. статей/ пер. с англ. – Москва : Мир, 1989. – 346 с.
1633959
   Фундаментальные и прикладные исследования в условиях НТР. – Новосибирск, 1978. – 352с.
1633960
   Фундаментальные и прикладные социальные исследования : Методологические проблемі взаимодействия. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 119 с.
1633961
   Фундаментальные исследования : Биологические науки. – Новосибирск, 1977. – 157с.
1633962
   Фундаментальные исследования. – Новосибирск, 1977. – 213с.
1633963
   Фундаментальные исследования. – Новосибирск : Наука, 1977. – 352 с.
1633964
   Фундаментальные исследования : Химические науки. – Новосибирск : Наука, 1977. – 214 с.
1633965
   Фундаментальные исследования и практика. – М
1. – 1987. – 62с.
1633966
   Фундаментальные исследования и технический прогресс. – Новосибирск, 1985. – 284с.
1633967
   Фундаментальные исследования по атомной энергии в США за 1970 г.. – Москва : Атомиздат
Ч.4. : Медико-биологические исследования. – 1972. – 32 с. : ил., табл.. – Сокр. перевод с англ. приложения к ежегодному отчету КАЭ США Конгрессу за 1970 г.
1633968
  Крупчицкий П.А. Фундаментальные исследования с поляризованными медленными нейтронами / П.А. Крупчицкий. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 127с.
1633969
   Фундаментальные исследования современных губок и кишечнополостных. – Ленинград, 1989. – 129с.
1633970
  Бакулин П.И. Фундаментальные каталоги звезд / П.И. Бакулин. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1949. – 236 с. – Библиогр.: с. 231-236
1633971
  Бакулин П.И. Фундаментальные каталоги звезд / П.И. Бакулин ; под ред. и с доп. А.П. Гуляева. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1980. – 336 с. : ил. – Библиогр.: с. 248-254 (122 назв.), с. 327-328 (29 назв.)
1633972
  Тейлор Б. Фундаментальные константы и квантовая электродинамика / Б. Тейлор, В. Паркер, Д. Лангенберг. – Москва : Атомиздат, 1972. – 327 с.
1633973
   Фундаментальные науки - народному хозяйству. – М, 1990. – 725с.
1633974
  Костюкевич Д.Я. Фундаментальные опыты по физике в школьном демонстрационном эксперименте : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Костюкевич Д. Я.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1973. – 16л.
1633975
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 9. – 1978. – 160с
1633976
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 11. – 1980
1633977
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 13. – 1982
1633978
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 14. – 1983
1633979
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 15. – 1984
1633980
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 16. – 1985
1633981
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 17. – 1986
1633982
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 18. – 1987
1633983
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 19. – 1988
1633984
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 20. – 1989
1633985
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 21. – 1990
1633986
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 22. – 1991
1633987
  Кузьмин Д. Фундаментальные основы плавающих валютных курсов // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 8. – С. 14-21. – ISSN 2074-6040


  Данная статья посвящена анализу фундаментальных предпосылок золотодевизного стандарта, существовавшего в мировой валютной системе с начала 1970-х гг. (от Ямайских валютных соглашений) до конца 1980-х - начала 1990-х гг. Given article is devoted the ...
1633988
  Могилевский Михаил Григорьевич Фундаментальные порядки на симметрических полугруппах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Могилевский Михаил Григорьевич; ВГПИ им. Т.Г.Шевченко. – Ворошиловград, 1982. – 96л. – Бібліогр.:л.94-96
1633989
  Куликов К.А. Фундаментальные постоянные астрономии / К.А. Куликов. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 340 с.
1633990
   Фундаментальные постоянные астрономии : пер. с фр. – Москва : Мир, 1967. – 382 с.
1633991
  Ситько С.П. Фундаментальные проблемы биологии с позиций квантовой физики живого // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 2. – С. 5-17. – ISSN 1023-2427
1633992
   Фундаментальные проблемы гастроэнтерологии. – Киев, 1981. – 324с.
1633993
   Фундаментальные проблемы концепции формирования советского правового государства. – Харьков, 1990. – 173с.
1633994
   Фундаментальные проблемы морских электромагнитных исследований. – М, 1986. – 176с.
1633995
   Фундаментальные проблемы старения. – Свердловск, 1989. – 134с.
1633996
   Фундаментальные проблемы физики ударных волн. – Черноголовка
1. – 1987. – 168с.
1633997
   Фундаментальные проблемы физики ударных волн. – Черноголовка
2. – 1987. – 336 с.
1633998
  Иванова Н.А. Фундаментальные решения линейных дифференциальных уравнений с малым параметром : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванова Н.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 8л.
1633999
  Рехтина И.В. Фундаментальные труды дореволюционных ученых как основа современных исследований в области гражданского процессуального права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2. – С. 23-26. – ISSN 1812-3805
1634000
  Спиридонов О.П. Фундаментальные физические постоянные : Учеб.пособие / О.П. Спиридонов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 236с.
<< На початок(–10)1631163216331634163516361637163816391640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,