Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>
162001
  Нечитайло Д.А. "Аль-Каида в Йемене" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 7 (636). – С. 36-40. – ISSN 0321-5075
162002
  Нечитайло Д. "Аль-Каида" в Африке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 11. – С. 21-28. – ISSN 0321-5075


  Терористична ісламістська організація "Аль-Каїда" має великий інтерес і до Африки
162003
  Нечитайло Д.А. "Аль-Каида" в Ираке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 10 (627). – С. 32-36. – ISSN 0321-5075


  Чому ісламістське угрупування не досягло суттєвих успіхів в Іраці.
162004
  Нечитайло Д.А. "Аль-Каида" в Ираке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 11 (628). – С. 18-22. – ISSN 0321-5075
162005
  Морозов О. "Альдини" в бібліотечному зібранні Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 73-83
162006
   "Альдини" в бібліотечному зібранні Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька : каталог / Б-ка Ніжинського держ. ун-ту ім. М. Гоголя, Музей рідкісної книги ; автор передмови та упоряд. Олександр Морозов. – Ніжин : Ферокол, 2010. – 40 с. : іл. – 190-річчю бібліотеки Ніжинського держ. ун-ту ім. М. Гоголя присвячується. – (Книжкові пам"ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя / Б-ка Ніжинського держ. ун-ту ім. М. Гоголя, Музей рідкісної книги). – ISBN 978-966-96864-8-0
162007
  Иванов Н.Ф. "Алькор" принимает вызов / Н.Ф. Иванов. – Москва : Патриот, 1991. – 355 с.
162008
  Максаковський В.П. "Альма-матер. Альма-матер..." : География. Говорят выпускники МГУ // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 39-40. – ISSN 0016-7207
162009
  Базилевський В. "Альмагама": якість поетичної ртуті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 4, 5


  Творчий портрет українського поета Юрія Буряка та його нова книжка "Альмагама"
162010
  Яровий О.С. "Альпійська балада" В. Бикова і "Модри камень" Олеся Гончара: мотив кохання до чужинки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 476-482. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена проблемам, висвітленим у повістях В. Бикова та Олеся Гончара: кохання між радянським юнаком та дівчиною-іноземкою. Це різні країни, "різні світи". Два письменники говорять про великі ідеї любові та вірності
162011
  Зуєв С.П. "Альпійська балада" Віталія Губаренка: досвід кінематографічного прочитання опери // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (23) : До 80-річчя від дня народження Віталія Сергійовича Губаренка. – С. 75-82
162012
  Назаренко М.И. "Альтернативная история" в советский период: генезис жанра и динамика жанра // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 212-220


  В статье рассматривается эволюция жанра альтернативной истории в русской литературе конца 1910-х – начала 1990-х гг. и анализируются факторы, определившие ее развитие. У статті розглядається еволюція жанру альтернативної історії в російській ...
162013
  Алтаев В.Я. "Альтернативные сетвые модели" : лекция 12 : цикл лекций по курсу "Моделирование народнохоз. процессов" / В.Я. Алтаев, О.Г. Чеботарев ; МГУ, Эконом. фак., Отд. эконом. кибернетики. – Москва : МГУ
Лекция № 12. – 1968. – 40 с.
162014
  Івон Є.М. "Альфа-гетерозаміщені MIDA боронати" : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Івон Євген Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
162015
  Івон Є.М. "Альфа-гетерозаміщені MIDA боронати" : дис. … канд. хім. наук : 02.00.03 / Івон Євген Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 180, [65] арк. – Бібліогр.: арк. 171-180, [65]
162016
  Куртей С.Д. "Альфа - місто" Франкфурт - на - Майні // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 11 (189). – С. 40-46 : фото
162017
   "Альфа" - первая звезда. – М, 1975. – 79с.
162018
  Гулливеров С. "Альфа" в посольстве : записки офицера спецназа / Сергей Гулливеров. – Киев : КНТ, 2018. – 366, [1] с. : ил., фотоил. – Кн. основана на реальных событиях. Жизненная правда об укр. спецслужбах и сотрудниках МИД за рубежом... – ISBN 978-966-373-855-0
162019
  Гулливеров С. "Альфа" подготовка : записки офицера спецназа / Сергей Гулливеров. – Киев : КНТ, 2019. – 407, [1] с. : ил., фотоил. – Кн. основана на реальных событиях. Жизненная правда об укр. спецслужбах и сотрудниках МИД за рубежом... – ISBN 978-966-373-856-7
162020
   "Альфей Менаше" - діти Мойсея // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 38-39 : Фото
162021
  Кочубей Ю.М. "Альянс цивілізацій" і роль сходознавства // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 58-62. – ISSN 1608-0599
162022
   "Амадеус в рекламе не нуждается" // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 9 [прилож.] : фото
162023
  Птахів Семен "Амадеус Украина" - лучшая команда, с которой я когда-либо работала // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
162024
   "Амадеус Украина" и "КИЙ АВИА" подписали новый контракт // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 2 (Прилож). – ISSN 1998-8044
162025
  Дяченко Олена "Амазонки" у війську або "Плюси" та "мінуси" гендерної політики в Збройних Силах України // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3 (105). – С. 8-9
162026
   "АМАКС Золотое кольцо" готов к приему гостей : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 79 : Фото
162027
  Тинторетто Якопо [Альбом репродукций] / Тинторетто Якопо. – М-Л. : Советский художник, 1964. – 15с.
162028
  Дега Эдгар [Альбом репродукций] / Дега Эдгар. – Москва : Советский художник, 1965. – 39с.
162029
  Тимченко Марфа Ксенофонтівна [Альбом. Авт. вступ. статті та упор. Б.С.Бутник-Сіверський] / Тимченко Марфа Ксенофонтівна. – Київ : Мистецтво, 1974. – 62с.
162030
  Чюрленис М.К. [Альбом] : 32 репродукции / М.К. Чюрленис. – Вильнюс, 1968. – 32 л. репр. – Расст.знак для науч.фонда:СФ/1156298
162031
  Керимов Г.М. Аль-Газали и суфизм / Г.М. Керимов. – Баку, 1969. – 111 с.
162032
  Кирабаев Н.С. Аль-Газали и философия восточного перипатетизма // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-15. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
162033
  Бершадська І.А. Аль-газалі як апологет раціональності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 201-203
162034
  Джанматова Х.И. Аль-Кинди и его философские взгляды : Автореф... канд. филос.наук: / Джанматова Х. И.; АН УзССТ, Ин-т филос. и права. – Ташкент, 1971. – 24л.
162035
  Касымжанов А.Х. аль-Фараби / А.Х. Касымжанов. – Алма-Ата, 1974. – 36с.
162036
  Курмангалиева Галия Курмангалиевна Аль-Фараби и интеллектуально-духовные искания исламского средневековья // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 128-139. – Бібліогр.: с. 129-137, 139. – ISSN 0042-8744
162037
  Федоренко Т.О. Аль-Хорезмі - один з найвидатніших учених усіх часів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 5 (130). – С. 44-45. – ISSN 2518-7104
162038
  Аль-Райсуні Аль-Шура = Al-shura : Коранічний принцип ради / Ахмад аль-Райсуні. – Рівне : Міжнародний Інститут Ісламської Думки, 2020. – 35, [1] с. – На обкл. назва укр., англ. – Бібліогр. в прим.: с. 35. – (Серія МІІД "Книга у скороченому викладенні", ISSN IIIT Books-in-Brief Series). – ISBN 978-966-416-752-6
162039
   Альбом-справочник по оборудованию радио-трансляционных узлов. – М, 1948. – 169с.
162040
  Жуковский С.Ю. Альбом репородукций / С.Ю. Жуковский. – Москва, 1972. – 23с.
162041
  Мартос И.П. Альбом репродукий / И.П. Мартос. – М., 1960. – 13с.
162042
  Моисеенко Е.Е. Альбом репродукции. / Е.Е. Моисеенко. – Л, 1975. – 43с.
162043
  Крамской И.Н. Альбом репродукций / И.Н. Крамской. – Москва. – 14с.
162044
  Андреску И. Альбом репродукций / Ион Андреску. – Бухарест : Изд. Рум. Ин-та культурн. связи с заграницей. – 10 л. : ил.
162045
  Шишкин И.И. Альбом репродукций / И.И. Шишкин. – Москва, 1954. – 11с.
162046
  Герасимов С.В. Альбом репродукций / С.В. Герасимов. – Москва, 1955. – 2с. : ил.
162047
  Герасимов Сергей Васильевич Альбом репродукций / Герасимов Сергей Васильевич. – Москва, 1955. – 2с.
162048
  Айвазовский И.К. Альбом репродукций / И.К. Айвазовский ; сост. и вступ. ст.: Н. Барсамова. – Москва : Изогиз, 1955. – 9 с., 20 л. ил. : ил.
162049
  Поленов В.Д. Альбом репродукций / В.Д. Поленов. – М, 1956. – 19с.
162050
  Поленов В.Д. Альбом репродукций / В.Д. Поленов. – М, 1958. – 48с.
162051
  Пракситель Альбом репродукций / Пракситель. – М., 1958. – 12с.
162052
  Айвазовский И.К. Альбом репродукций / И.К. Айвазовский ; [сост. и авт. вступ. ст.: Н. Барсамов]. – Москва : Изогиз, 1958. – 44 с. : ил. – (Мастера русского искусства)
162053
  Рерих Н.К. Альбом репродукций / Н.К. Рерих. – Москва, 1959. – 8с.
162054
  Дейнека А.А. Альбом репродукций / А.А. Дейнека. – Москва, 1959. – 40с.
162055
  Антокольский М.М. Альбом репродукций / М.М. Антокольский ; сост. и авт. вступ. ст. М. Овчинникова, Л. Фадеева. – Москва : Изогиз, 1959. – 12 с., [13] л. ил. : ил.
162056
  Козловский М.И. Альбом репродукций / М.И. Козловский. – М., 1959. – 16с.
162057
  Матейко Я. Альбом репродукций / Я. Матейко. – М., 1959. – 10с.
162058
  Лансере Е.Е. Альбом репродукций / Е.Е. Лансере. – Москва, 1959. – 4 с. : ил.
162059
  Левитан И.И. Альбом репродукций / И.И. Левитан. – М, 1960. – 14с.
162060
  Левитан И.И. Альбом репродукций / И.И. Левитан. – Москва, 1960. – 12с.
162061
  Леонардо Альбом репродукций / Леонардо, да Винчи. – М, 1960. – 16с.
162062
  Менье К. Альбом репродукций / К. Менье. – М., 1960. – 11с.
162063
  Донателло Альбом репродукций / Донателло. – М., 1960. – 15с.
162064
  Караваджо М. да Альбом репродукций / М. да Караваджо. – М., 1960. – 12с.
162065
  Давид Ж.-Л. Альбом репродукций / Ж.-Л. Давид. – Москва, 1960. – 15 с.
162066
  Вучетич Е.В. Альбом репродукций / Е.В. Вучетич. – Москва, 1960. – 114с.
162067
  Рублев А. Альбом репродукций / А. Рублев. – М., 1960. – 14с.
162068
  Рябушкин А.П. Альбом репродукций / А.П. Рябушкин. – М., 1960. – 17с.
162069
  Поленов В.Д. Альбом репродукций / В.Д. Поленов. – Москва, 1960. – 63с.
162070
  Сарьян М.С. Альбом репродукций / М.С. Сарьян. – Москва, 1961. – 20с.
162071
  Шишкин И.И. Альбом репродукций / И.И. Шишкин. – Москва, 1961. – 11с.
162072
  Шевченко Т.Г. Альбом репродукций / Т.Г. Шевченко. – Москва : Изогиз, 1961. – 17с.
162073
  Ге Н.Н. Альбом репродукций / Н.Н. Ге. – М, 1961. – 16с.
162074
  Маковский В.Е. Альбом репродукций / В.Е. Маковский. – Москва, 1961. – 82с.
162075
  Машков И.И. Альбом репродукций / И.И. Машков. – Москва, 1961. – 34с.
162076
  Матейко Ян Альбом репродукций / Матейко Ян. – Варшава, 1962. – 35с.
162077
  Милле Ж.Ф. Альбом репродукций / Ж.Ф. Милле. – Москва-Ленинград, 1962. – 12с.
162078
  Касаткин Н.А. Альбом репродукций / Н.А. Касаткин. – Москва, 1962. – 12с.
162079
  Констебль Д. Альбом репродукций / Д. Констебль. – М., 1962. – 14с.
162080
  Джорджоне Альбом репродукций / Джорджоне. – М., 1962. – 14с.
162081
  Грабарь И.Э. Альбом репродукций / И.Э. Грабарь ; вступ. статья Н.Г. Машковцева. – Москва : Искусство, 1962. – 42 с., [24] л. ил. – (Советские художники)
162082
  Шишкин И.И. Альбом репродукций / И.И. Шишкин. – Москва, 1962. – 12с.
162083
  Шарден Альбом репродукций / Шарден, , Жан-Батист Симеон. – М., 1962. – 11с.
162084
  Пимоненко Н.К. Альбом репродукций / Н.К. Пимоненко. – М, 1962. – 7с.
162085
  Перов В.Г. Альбом репродукций / В.Г. Перов. – Москва, 1963. – 14с.
162086
  Шишкин И.И. Альбом репродукций / И.И. Шишкин. – Москва, 1963. – 11с.
162087
  Григореску Н. Альбом репродукций / Н. Григореску. – М., 1963. – 12с.
162088
  Дерегус Альбом репродукций / Дерегус. – Київ, 1963. – 16с.
162089
  Дубовской Н.Н. Альбом репродукций / Н.Н. Дубовской. – М, 1963. – 11с.
162090
  Венецианов А.Г. Альбом репродукций / А.Г. Венецианов. – Москва-Ленинград, 1963. – 11с.
162091
   Альбом репродукций. – М., 1963. – с.
162092
  Капланова С.Г. Альбом репродукций / С.Г. Капланова. – М., 1963. – с.
162093
  Куприн А.В. Альбом репродукций / А.В. Куприн. – Москва, 1963. – 32с.
162094
  Левитан И.И. Альбом репродукций / И.И. Левитан. – Москва, 1963. – 13с.
162095
  Левитан И.И. Альбом репродукций / И.И. Левитан. – Москва, 1963. – 13с.
162096
  Айвазовский И.К. Альбом репродукций / И.К. Айвазовский ; [текст: Н.С. Барсамова]. – Москва : Акад. художеств СССР, 1963. – 17 с., 42 л. ил. : ил.
162097
  Микеланджело Б. Альбом репродукций / Б. Микеланджело. – Москва, 1964. – 26с.
162098
  Иванов С.В. Альбом репродукций / С.В. Иванов. – Москва, 1964. – 18с.
162099
  Вермеер Дельфтский Альбом репродукций / Вермеер Дельфтский. – Москва-Ленинград, 1964. – 18с.
162100
  Шишкин И.И. Альбом репродукций / И.И. Шишкин. – Москва, 1964. – 12с.
162101
  Пименов Ю.И. Альбом репродукций / Ю.И. Пименов. – Москва, 1964. – 24с.
162102
  Щедрин С.Ф. Альбом репродукций / С.Ф. Щедрин. – Москва, 1965. – 13с.
162103
  Гуттузо Р. Альбом репродукций / Р. Гуттузо ; сост. и авт. вступ. ст. с. 7-23, А.Г. Барская и Ю.А. Русаков. – Ленинград ; Москва : Советский художник, 1965. – 151 с. : ил.
162104
  Коро К. Альбом репродукций / К. Коро. – М, 1965. – 13с.
162105
  Белашова Е.Ф. Альбом репродукций / Е.Ф. Белашова. – Москва, 1966. – 42с.
162106
  Габашвили Г.И. Альбом репродукций / Г.И. Габашвили. – М., 1967. – 10с.
162107
  Знгр Ж. Альбом репродукций / Ж. Знгр. – Ленинград, 1967. – 86с.
162108
  Пиросманишвили Альбом репродукций / Пиросманишвили, 1967. – 34с.
162109
  Непостаев В. Альбом репродукций / В. Непостаев. – Ярославль, 1968. – 102с.
162110
  Сарьян М.С. Альбом репродукций / М.С. Сарьян. – Москва, 1968. – 26с.
162111
  Кузнецов П.В. Альбом репродукций / П.В. Кузнецов. – М., 1968. – 111с.
162112
  Левитан И.И. Альбом репродукций / И.И. Левитан. – Москва, 1968. – 28с.
162113
  Матисс Альбом репродукций / Матисс. – М., 1969. – 146с.
162114
  Моне Клод Альбом репродукций / Моне Клод. – Ленинград, 1969. – 138 с.
162115
  Манизер М.Г. Альбом репродукций / М.Г. Манизер. – Москва, 1970. – 195с.
162116
  Крымов Н.П. Альбом репродукций / Н.П. Крымов. – М, 1970. – 104с.
162117
  Джотто Альбом репродукций / Джотто. – М., 1970. – 26с.
162118
  Барлах Эрнст Альбом репродукций : скульптура, графика / Эрнст Барлах ; вступ. ст. А.А. Сидорова. – Москва : Советский художник, 1970. – 48 с. : ил.
162119
  Дейнека А.А. Альбом репродукций / А.А. Дейнека. – Л, 1971. – 58с.
162120
  Грабарь И.Э. Альбом репродукций / И.Э. Грабарь. – Москва, 1971. – 4с.
162121
  Иогансон Б.В. Альбом репродукций / Б.В. Иогансон. – Москва, 1971. – 4с.
162122
  Лысенко А.Г. Альбом репродукций / А.Г. Лысенко. – М., 1971. – 30с.
162123
  Левитан И.И. Альбом репродукций / И.И. Левитан. – Л, 1971. – 160с.
162124
  Нестеров М.В. Альбом репродукций / М.В. Нестеров. – Москва, 1971. – 4с.
162125
  Мунхалов А.П. Альбом репродукций / А.П. Мунхалов. – Ленинград, 1971. – 4с.
162126
  Шишкин И.И. Альбом репродукций / И.И. Шишкин. – М, 1971. – 56с.
162127
  Шишкин И.И. Альбом репродукций / И.И. Шишкин. – Москва, 1971. – 56с.
162128
  Юон К.Ф. Альбом репродукций / К.Ф. Юон. – Л, 1972. – 31с.
162129
  Рерих Н.К. Альбом репродукций / Н.К. Рерих. – Москва, 1972. – 14с.
162130
  Перов В.Г. Альбом репродукций / В.Г. Перов. – Москва, 1972. – 12с.
162131
  Поленов В.Д. Альбом репродукций / В.Д. Поленов. – Москва, 1972. – 142с.
162132
  Пименов Ю.И. Альбом репродукций / Ю.И. Пименов. – Л, 1972. – 37с.
162133
  Нестеров М.В. Альбом репродукций / М.В. Нестеров. – Москва, 1972. – 29с.
162134
  Кузнецов П.В. Альбом репродукций / П.В. Кузнецов. – М., 1972. – 122с.
162135
  Белашова Е.Ф. Альбом репродукций / Е.Ф. Белашова ; авт. вступ. ст. Ю. Осмоловский. – Москва : Советский художник, 1972. – 247 с. : ил.
162136
  Арнольд В. Альбом репродукций / Арнольд В. – Москва : Современный художник, 1972. – 7 с., [38] л. ил.
162137
  Анохин Ю.Н. Альбом репродукций / Ю.Н. Анохин ; Моск. обл. орг. Союза художников РСФСР. – Москва, 1973. – 15 с. : ил.
162138
  Барченков Н.И. Альбом репродукций / Н.И. Барченков. – Москва : [б. и.], 1973. – 14 с. : ил. – (Московская обласная организация Союза художников РСФСР)
162139
  Берзинь Б.А. Альбом репродукций / Б.А. Берзинь ; [предисл.: Е. Короткевич]. – Москва : Советский художник, 1973. – [15] с. : ил.; 23 л. ил. – (Художники шестидесятых годов)
162140
  Гойя Ф.Х. Альбом репродукций / Ф.Х. Гойя. – Москва, 1973. – 215с.
162141
  Гончаров А.Д. Альбом репродукций / А.Д. Гончаров; Нехорошев Ю.И. – Ленинград, 1973. – 143с.
162142
  Моне Клод Альбом репродукций / Моне Клод. – Москва, 1973. – 3с.
162143
  Машков И.И. Альбом репродукций / И.И. Машков. – Ленинград, 1973. – 199с.
162144
  Крамской И.Н. Альбом репродукций / И.Н. Крамской. – М., 1973. – 22с.
162145
  Кузнецов Н.А. Альбом репродукций / Н.А. Кузнецов. – М., 1973. – 15с.
162146
  Кончаловский П.П. Альбом репродукций / П.П. Кончаловский. – Ленинград, 1973. – 51с.
162147
  Пасрро К. Альбом репродукций / К. Пасрро. – Ленинград, 1973. – 30с.
162148
  Поленов В.Д. Альбом репродукций / В.Д. Поленов. – М, 1973. – 16с.
162149
  Самсонов Е.И. Альбом репродукций / Е.И. Самсонов. – Москва, 1973. – 15с.
162150
  Юон К.Ф. Альбом репродукций / Юон К.Ф. ; Гос. Третьяковская галерея. – Москва : [Изобразительное искусство], 1973. – [4] с. с ил.; 12 л. ил. – (Сер. : Образ и цвет)
162151
  Абдуллаев М. Альбом репродукций / М. Абдуллаев. – Баку : Ишыг, 1974. – 56 с. : ил.
162152
  Айвазовский И.К. Альбом репродукций / И.К. Айвазовский ; предисл. Н.С. Барсамова. – Москва : Изобразит. искусство, 1974. – 14 с., [15] л. ил. : ил., портр. – (Рус. художники)
162153
  Сарьян М.С. Альбом репродукций / М.С. Сарьян. – Москва, 1974. – 4с.
162154
  Кончаловский П.П. Альбом репродукций / П.П. Кончаловский. – Москва, 1974. – 33с.
162155
  Кончаловский П.П. Альбом репродукций / П.П. Кончаловский. – Москва, 1974. – 4с.
162156
  Моне Клод Альбом репродукций / Моне Клод. – 2-е изд. – Москва, 1974. – 4с.
162157
  Бекмурадов К. Альбом репродукций / К. Бекмурадов ; [предисл.: С. Ерлашевой]. – Москва : Советский художник, 1974. – 13 с. : ил.; 24 л. ил. – (Художники шестидесятых годов)
162158
  Ван Гог Альбом репродукций / Ван Гог. – Ленинград, 1974. – 27с.
162159
  Бакашев С. Альбом репродукций / Сабитжан Бакашев. – Москва : Сов. художник, 1974. – [10] с. : ил. – (Художники шестидесятых годов)
162160
  Нестеров М.В. Альбом репродукций / М.В. Нестеров. – М., 1975. – 19с.
162161
  Матис А. Альбом репродукций / А. Матис. – Москва, 1975. – 28с.
162162
  Кузнецов П.В. Альбом репродукций / П.В. Кузнецов. – Москва, 1975. – 463с.
162163
  Левицкий Д.Г. Альбом репродукций / Д.Г. Левицкий. – Москва, 1976. – 27с.
162164
  Шишкин И.И. Альбом репродукций / И.И. Шишкин. – М, 1976. – 11с.
162165
  Алексеев А.И. Альбом репродукций / А.И. Алексеев ; предисл.: П. Муратова. – Москва : Художник РСФСР, 1976. – 8 с., [16] л. ил. : ил.
162166
  Краснов А.П. Альбом репродукций / А.П. Краснов. – Ленинград, 1977
162167
  Дейнека А.А. Альбом репродукций / А.А. Дейнека. – Москва, 1977. – 28с.
162168
  Бедоев Ш.Е. Альбом репродукций : 12 репродукций / Ш.Е. Бедоев ; вступ. ст. Л. Бязрова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1978. – 52 с. – (Художники Российской Федерации)
162169
  Ван Дейк Альбом репродукций / Ван Дейк, Антонис. – Москва, 1979. – 4с.
162170
  Венецианов А.Г. Альбом репродукций / А.Г. Венецианов. – Москва, 1979. – с.
162171
  Роосвальт У. Альбом репродукций / У. Роосвальт. – М, 1979. – 63с.
162172
  Умарбеков Ж. Альбом репродукций / Ж. Умарбеков. – Москва, 1979. – 55с.
162173
  Дейнека А А. Альбом репродукций / А А. Дейнека, . – Москва, 1980. – 4с.
162174
  Головин А.Я. Альбом репродукций / А.Я. Головин. – Москва, 1981. – 192 с.
162175
  Рефрежье А. Альбом репродукций / А. Рефрежье. – Москва, 1981. – 31с.
162176
  Петуваш Ф.М. Альбом репродукций / Ф.М. Петуваш. – Ленинград, 1981. – 4с.
162177
  Узунов Д. Альбом репродукций / Д. Узунов. – Москва, 1981. – 28с.
162178
  Эрьзя Альбом репродукций / Эрьзя, (Нефедов). – Саранск, 1981. – 272с.
162179
  Джумадурды Д. Альбом репродукций / Д. Джумадурды. – Москва, 1982. – 28 с.
162180
  Баба Корнелиу Альбом репродукций / Баба Корнелиу ; авт.-сост. М.Т. Кузьмина ; Акад. художеств СССР, НИИ теории и истории изобразит. искусств. – Москва : Изобразительное исство, 1982. – 127 с. – (Мастера Акад. художеств СССР)
162181
  Ватто Антуан Альбом репродукций и каталог / Ватто Антуан. – Ленинград, 1973. – 153 с.
162182
  Федотов А П. Альбом репродукций. / А П. Федотов, . – М., 1958. – 52с.
162183
  Кипренский О.А. Альбом репродукций. / О.А. Кипренский. – М., 1959. – 11с.
162184
  Курбе Гюстав Альбом репродукций. / Курбе Гюстав. – М., 1959. – 16с.
162185
  Максимов В.М. Альбом репродукций. / В.М. Максимов. – М., 1959. – 47с.
162186
  Мясоедов Г.Г. Альбом репродукций. / Г.Г. Мясоедов. – М., 1959. – 13с.
162187
  Иорданс Я. Альбом репродукций. / Я. Иорданс. – М., 1959. – 11с.
162188
  Корзухин А.И. Альбом репродукций. / А.И. Корзухин. – М., 1960. – 13с.
162189
  Иванов С.В. Альбом репродукций. / С.В. Иванов. – М, 1960. – 18с.
162190
  Саврасов А.К. Альбом репродукций. / А.К. Саврасов. – М., 1960. – 16с.
162191
  Куинджи А.И. Альбом репродукций. / А.И. Куинджи. – М-Л, 1961. – 10с.
162192
  Гойя Ф.Х. Альбом репродукций. / Ф.Х. Гойя; Никитюк О. – М., 1962. – 16с.
162193
  Ван Дейк Антонис Альбом репродукций. / Ван Дейк Антонис; Смольская Н.Ф. – Москва, 1963. – 14с.
162194
  Дюрер А. Альбом репродукций. / А. Дюрер. – М., 1964. – 17с.
162195
  Саврасов А.К. Альбом репродукций. / А.К. Саврасов. – Москва, 1965. – 13с.
162196
  Манцу Д. Альбом репродукций. / Д. Манцу. – М., 1966. – 14с.
162197
  Голиков И.И. Альбом репродукций. / И.И. Голиков. – М, 1970. – 4с.
162198
  Микешин М.О. Альбом репродукций. / М.О. Микешин. – М., 1971. – 15с.
162199
  Матушевская Н.П. Альбом репродукций. / Н.П. Матушевская. – М., 1973. – 13с.
162200
  Ненашева А.М. Альбом репродукций. / А.М. Ненашева. – М., 1973. – 14с.
162201
  Попков В. Альбом репродукций. / В. Попков. – М, 1973. – 9с.
162202
  Тужилкин Б.М. Альбом репродукций. / Б.М. Тужилкин. – М., 1973. – 14с.
162203
  Федотов П.А. Альбом репродукций. / П.А. Федотов. – Л., 1974. – 175с.
162204
  Кормашов Н. Альбом репродукций. / Н. Кормашов. – М., 1974. – 14с.
162205
  Малолетков В. Альбом репродукций. / В. Малолетков; Васютинская Е.В. – М., 1980. – 56с.
162206
  Федотов А П. Альбом репродукций. 1815-1852 / А П. Федотов, . – Ленинград-Москва, 1961. – 12с.
162207
  Касіян В.І. Альбом репродукцій / В.І. Касіян. – Київ, 1962. – 19с.
162208
  Їжакевич І.С. Альбом репродукцій / І.С. Їжакевич. – Київ, 1964. – 55с.
162209
  Говдя П.І. Альбом репродукцій / П.І. Говдя. – Київ, 1964. – 11с.
162210
  Пащенко О.С. Альбом репродукцій / О.С. Пащенко. – Київ, 1964. – 11с.
162211
  Манайло Ф Ф. Альбом репродукцій / Ф Ф. Манайло, . – К, 1970. – 15с.
162212
  Гарас Г. Альбом репродукцій / Г. Гарас. – К, 1971. – 11с.
162213
  Костєцький В.М. Альбом репродукцій / В.М. Костєцький. – К., 1972. – 34с.
162214
  Контратович Е. Альбом репродукцій / Е. Контратович. – Київ, 1973. – 25с.
162215
  Коцка А. Альбом репродукцій / А. Коцка. – К., 1973. – с.
162216
  Захаров Ф.З. Альбом репродукцій / Ф.З. Захаров. – К., 1973. – 5с.
162217
  Гуторов І.Ф. Альбом репродукцій / І.Ф. Гуторов. – К., 1973. – 15с.
162218
  Хмельницький О.П. Альбом репродукцій / О.П. Хмельницький. – К, 1976. – 9с.
162219
  Шелюто М. Альбом репродукцій / М. Шелюто. – К, 1976. – 4с.
162220
  Чернов Л. Альбом репродукцій / Л. Чернов. – К., 1979. – 24с.
162221
  Саєнко О.Ф. Альбом репродукцій / О.Ф. Саєнко. – К., 1980. – 92с.
162222
  Клоков В.М. Альбом репродукцій / В.М. Клоков. – К., 1980. – 17с.
162223
  Кричевський Ф.Г. Альбом репродукцій / Ф.Г. Кричевський. – Київ, 1980. – 140с.
162224
  Манастирський А.І. Альбом репродукцій / А.І. Манастирський. – Київ, 1980. – 35с.
162225
  Насєдкін А.Л. Альбом репродукцій / А.Л. Насєдкін. – Київ, 1980. – 116с.
162226
  Нечитайло К. Альбом репродукцій / К. Нечитайло. – М., 1981. – 11с.
162227
   Альбом репродукцій картин радянських художників України з виставки 1945 р.. – Київ : Радянська Україна, 1945. – 6 с.
162228
  Григор"єв С.О. Альбом репродукцій. / С.О. Григор"єв. – К, 1973. – 13с.
162229
  Новаківський О.Х. Альбом репродукцій. / О.Х. Новаківський. – К., 1973. – 22с.
162230
  Попов О.О. Альбом репродукцій. / О.О. Попов. – К., 1974. – 10с.
162231
  Кривенко М.І. Альбом репродукцій: Вибрані твори художника. / М.І. Кривенко. – Київ, 1984. – 23с.
162232
  Макаров А.И. Альбом репрродукций / А.И. Макаров. – М, 1973. – 15с.
162233
  Лисик А. Альбом рисунків та малярства Євгена Лисика // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 66-69. – ISSN 0130-1799
162234
  Иогансон Б.В. Альбом рисунков / Б.В. Иогансон. – Москва, 1960. – 32с.
162235
   Альбом рисунков для выпиливания по дереву. – Л, 1928. – 20с.
162236
   Альбом русских народных сказок и былин, 1875
162237
  Марисова И.В. Альбом с фотоснимками к диссертации "Хозяйственное значение, биология и распространение дроздовых УССР" : Дис... наук: / Марисова И.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 51л.
162238
  Назаренко М. Альбом С.И. Пономарева "Киев в русской поэзии" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 212-225. – ISBN 966-7825-78-7
162239
  Обозненко Д. Альбом сатирических рисунков / Д. Обозненко. – Москва : Советский художник, 1987. – [46] с.
162240
   Альбом сварной аппаратуры сахарной промышленности. – К., 1935. – 103 с.
162241
   Альбом снимков с памятников старины в Костроме, 1890. – 32 л. : 32 снимка
162242
   Альбом Советской карикатуры. – Москва, 1927. – 66с.
162243
  Крылова Т.Н. Альбом спектральных кривых коэффициента отражения тонких непоглощающих слоев на поверхности стекла / Т.Н. Крылова, 1956. – 71с.
162244
  Евграфов Ю.П. Альбом схем важнейших процессов внутриклеточного обмена и биосинтеза веществ / Ю.П. Евграфов. – 2-е изд, доп. – М., 1965. – 31с.
162245
   Альбом схем з кримінального процесу. Загальна частина : Навч. посібник / Р.І. Благута, О.М. Гумін, Ю.В. Гуцуляк, Л.О. та ін. Сергієнко; Р.І. Благута, О.М. Гумін, Ю.В. Гуцуляк, Л.О. Сергієнко, О.Є. Устюгова, А.Я. Хитра; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2006. – 148с.
162246
  Ягупов В.В. Альбом схем із загальної та військової психології / В.В. Ягупов; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 109с. – ISBN 966-594-099-6
162247
  Абрамова В.М. Альбом схем із судово-почеркознавчої експертизи : навч. посібник / В.М. Абрамова [та ін.] ; Мін-во внутр. справ України ; НАВСУ. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 120 с. – ISBN 966-8037-16-2
162248
   Альбом схем по общей части советского уголовного права. – М, 1986. – 67с.
162249
   Альбом схем по советскому уголовному праву. – К, 1984. – 225с.
162250
  Васильев И.М. Альбом схем по советскому уголовному праву. / И.М. Васильев, Ю.Я. Гутман. – Москва, 1971. – 63с.
162251
   Альбом схем по советскому уголовному праву. Часть особенная. – К, 1973. – 171с.
162252
   Альбом схем по советскому уголовному процессу. – Київ, 1968. – 140с.
162253
  Новиков А.Г. Альбом схем фактурных машин ФМЕ и ВА-345М / А.Г. Новиков. – Москва, 1973. – 40с.
162254
  Архипов П.Н. Альбом схем электронной клавишной вычислительной машины "Элка-22М" : учеб. пособ. / П.Н. Архипов ; Управление подготовки кадров ЦСУ СССР. – Москва : Статистика, 1970. – 46 с. : 4 табл.
162255
  Архипов П.Н. Альбом схем электронной клавишной вычислительной машины "Элка-22М" : учеб. пособ. / П.Н. Архипов, М.А. Левин, В.В. Морозов ; Главное упрввление подгот. и повыш. квалификации работников учета ЦСУ СССР. – Москва : Статистика, 1973. – 52 с.
162256
  Сивков М.В. Альбом схем электронных вычислительных приставок ВП-2 и ВП-3 : [альбом] / М.В. Сивков, Л.А. Острокопытов ; ЦСУ СССР ; Главное управление подготовки иповышения квалификации работников учета. – Москва : Статистика, 1973. – [65] с., [65] с. ил
162257
   Альбом схематических карт районов СССР на весну 1935 года. – М, 1935. – 57с.
162258
  Гальченко С.А. Альбом Тараса Шевченка 1845 року : наук. дослідж., комент. / Сергій Гальченко // Альбом 1845 року : [комплект. вид.] / Т.Г. Шевченко. – Факсим. відтворення. – Київ : Веселка, 2013. – 31, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-01-0583-6; 978-966-01-0584-3
162259
   Альбом теоретических кривых глубинных зондирований становлением поля в горизонтально-неоднородных средах. – Новосибирск, 1979. – 72с.
162260
   Альбом теоретических кривых глубинных зондирований становлением поля в горизонтально-неоднородных средах. – Новосибирск, 1979. – 148с.
162261
   Альбом теоретических кривых МПП над вертикальным цилиндром, погруженным в проводящее полупространство. – Новосибирск, 1982. – 4с.
162262
  Константинов Г.Н. Альбом теоретических кривых пространственного распределения магнитного поля от моделей / Г.Н. Константинов, Л.С. Константинова. – Ленинград, 1966. – 18с.
162263
   Альбом теоретических кривых электрического каротажа скважин. – Москва, 1964. – 52с.
162264
   Альбом течений жидкости и газа. – Москва : Мир, 1986. – 184 с.
162265
   Альбом типовых геолого-геофизических разрезов скважин нефтяных и газовых районов СССР. – Москва
1. – 1969. – 232с.
162266
   Альбом типовых геолого-геофизических разрезов скважин нефтяных и газовых районов СССР. – Москва
Ч. 2. – 1970. – 232с.
162267
   Альбом типовых геолого-геофизических разрезов скважин нефтяных районов Волго-Уральской провинции. – Москва, 1961. – 115с.
162268
   Альбом типовых схем водоподготовки для котельных малой и средней мощности. – Москва
1. – 1958. – 40с.
162269
   Альбом українського кіно. – К, 1928. – 51с.
162270
   Альбом фотокопий материалов по палеонтологии. – Москва. – с.
162271
   Альбом фотокопий материалов по палеонтологии : Ikonographie der Land und Susswasser-Mollusken. Bd. 4. – Москва. – с.
162272
   Альбом фотокопий материалов по палеонтологии. – Москва. – с.
162273
   Альбом фотокопий материалов по палеонтологии. – Москва. – с.
162274
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с. – Текст франц. и немецкий
162275
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с.
162276
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с.
162277
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии : Die Land und Susswasser - Conchilien der Vorvelt. – Москва. – с.
162278
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с.
162279
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии : Die Gongerien und Paludinenschichten Slavoniens und deren Faunen. – Москва. – с.
162280
   Альбом фотокопий материлов по палеонтологии. – Москва. – с.
162281
  Лукина Н.В. Альбом хантыйских орнаментов (восточная группа) / Н.В. Лукина. – Томск, 1979. – 240с.
162282
   Альбом химического оборудования, изготовляемого заводами УССР. – К, 1965. – 283с.
162283
   Альбом художественных произведений Николая Николаевича Ге : биографический очерк : с приложениями, примечаниями, офортом, исполненным проф. Матэ, и 56 рис. (6 в тексте и 50 на отдельных листах) / сост. Анатолий Викторович Половцов (бывш. дир-р Общего Архива Министерства Имп. Дворца). – Москва : Изд. Н.Н. Ге и "Посредника", 1904. – 15 с., 100 л. ил. : ил., портр.


  Ил.: Матэ, Василий Васильевич (1856-1917)
162284
  Пилипчук О.Д. Альбом художественных работ / Оксана Пилипчук. – Киев : ПВНЗ МІГП, 2020. – 203, [1] с. : ил. – Текст парал. рус., англ. – ISBN 978-966-97897-0-9
162285
   Альбом художніх діаграм. Третій п`ятирічний план розвитку народного господарства СРСР. – К, 1940. – с.
162286
   Альбом художніх творів викладачів і співробітників Національного університету : живопис, графіка, худож. фот., декор.-приклад. мистецтво / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [авт. проекту: В.Г. Білик, В.О. Лозовой (керівник)]. – Харків : Право, 2012. – 79, [1] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-966-458-393-7
162287
  Пешков Е.О. Альбом чертежей-изделий / Е.О. Пешков, Н.И. Фадеев. – Москва, 1958. – 198с.
162288
  Жук И.П. Альбом чертежей библиотечного оборудования / И.П. Жук, М.Я. Гильман; Наркомпрос РСФСР, НИИ библиотековедения рекомендательной библиографии. – Москва, 1937. – 84 с.
162289
  Букштейн М.С. Альбом чертежей для деталирования электротехнических и радиоэлектронных устройств / М.С. Букштейн. – Изд.2-е. – Москва-Ленинград, 1966. – 56с.
162290
  Букштейн М.С. Альбом чертежей для детвалировок по электротехнике и радиоэлектронике / М.С. Букштейн ; под общ. ред. С.С. Станкова. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1964. – 51 отд. л. в папке
162291
  Ботвинников А.Д. Альбом чертежей для чтения / А.Д. Ботвинников. – М., 1966. – 216с.
162292
  Байков Н.А. Альбом чертежей и технических условий на запасные части к трактору "Универсал" / Байков Н.А. – Москва : Сельхозгиз, 1946. – 41 с. текста, 156 с. черт.
162293
  Зевакин Ф.Н. Альбом чертежей и технических условий на запасные части к трактору ЧТЗ С-60 / Ф.Н. Зевакин. – Москва, 1947. – 22 с.
162294
  Красиков А.И. Альбом чертежей изделий для занятий по труду / А.И. Красиков. – М., 1969. – 237с.
162295
   Альбом чертежей инвентарных приспособлений для возведения строительных конструкций. – М
4. – 1964. – 74с.
162296
   Альбом чертежей инвентарных приспособлений для возведения строительных конструкций. – М.
5. – 1965. – 152 с.
162297
  Кутовой И.Д. Альбом чертежей инструмента и ремонтного оборудования для МТС и МТМ / И.Д. Кутовой, Ф.И. Лобанов. – М., 1947. – 447с.
162298
  Роганов Г.Н. Альбом чертежей к методике специальной графики. / Г.Н. Роганов. – отдел 1. – М., 1940. – 193с.
162299
   Альбом чертежей производственного инвентаря для машиносчетных установок. – Москва, 1959. – 32с.
162300
  Дубов А.Г. Альбом чертежей школьного учебно-хозяйстенного оборудования / А.Г. Дубов, А.К. Бешенков. – М, 1968. – 176с.
162301
   Альбом южно-русской областной сельскохозяйственной промышленности и кустарной выставки в Екатеринославе 1910. – Екатеринослав, 1910. – 280с.
162302
  Модзалевский Б.Л. Альбом Юрия Никитича Бартенева / Б.Л. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1911. – [2], 22 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1910, т. 15, кн. 4
162303
   Альбом ядерных реакторов. – Москва, 1959
162304
  Железняк О.С. Альбом. / О.С. Железняк. – К, 1970. – 46с.
162305
  Марке А. Альбом. / А. Марке. – М., 1972. – 86с.
162306
  Голембієвська Т. Альбом. / Т. Голембієвська. – К., 1972. – 5с.
162307
  Чичкан Л.І. Альбом. / Л.І. Чичкан. – К., 1972. – 5с.
162308
  Томенко Г. Альбом. / Г. Томенко. – К., 1975. – 34с.
162309
  Иванов С.В. Альбом. / С.В. Иванов. – М, 1975. – 19с.
162310
  Переяславец М.В. Альбом. / М.В. Переяславец. – М., 1984. – 45с.
162311
  Канивец И.И. Альбом. "Роль почв в садоводстве". (О размещении плодовых насаждений, подготовке и уходе за почвой в промышленных садах) : Дис... наук: / Канивец И.И.; АН СССР Молд. филиал. Почвенный ин-т. – Кишинев, 1958. – 70л.
162312
  Туркиа Р. Альбом: Портрет. Пейзаж. Натюрморт / Р. Туркиа. – Москва, 1984. – 34с.
162313
   Альбомъ хозяйственныхъ породъ домашней птицы. – Санкт-Петербург : Типография железнодорожных издыний, 1905. – 147
162314
  Вальчинская И.Л. Альбрехт Альтдорфер / И.Л. Вальчинская. – Москва, 1977. – 120с.
162315
  Меркулов В.Л. Альбрехт Галлер (1708-1777) / В.Л. Меркулов. – Л., 1981. – 183с.
162316
  Матвиевская Г.П. Альбрехт Дюрер-учёный / Г.П. Матвиевская. – М., 1987. – 239с.
162317
  Чечулин Н.Д. Альбрехт Дюрер / Н.Д. Чечулин. – Птгр, 1923. – 103с.
162318
   Альбрехт Дюрер : гравюры из собрания ГМИИ. – Москва : Советский художник, 1971. – 12, [42] с.
162319
  Львов С.Л. Альбрехт Дюрер / С.Л. Львов. – М., 1977. – 302с.
162320
  Львов С.Л. Альбрехт Дюрер / С.Л. Львов. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 320с.
162321
  Миронов А.М. Альбрехт Дюрер, его жизнь и художественная деятельность / Миронов Ал. М.
162322
  Дюрер А. Альбрехт Дюрер. / А. Дюрер. – Москва : Советский художник, 1972. – 156 с.
162323
  Бутакова Е. Альбрехт Дюрер: пределы прекрасного // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 12 (88). – С. 26-49. – ISSN 1819-6268
162324
  Видиборець С.В. Альбумін: історичні аспекти // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 245-254
162325
  Лоцанс В.А. Альвеновские и замедленные магнитозвуковые волны в активных областях на солнце. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Лоцанс В.А.; АН СССР. – М, 1980. – 16л.
162326
  Лукашенко Н.П. Альвеококкоз (альвеолярный эхинококкоз) / Н.П. Лукашенко. – Москва : Медицина, 1975. – 325с.
162327
  Ирвинг В. Альгамбра / В. Ирвинг. – Москва, 1979. – 349 с.
162328
  Ирвинг В. Альгамбра : новеллы / В. Ирвинг. – Москва : Художественная литература, 1989. – 446с. – ISBN 5-280-00894-X
162329
  Ирвинг В. Альгамбра : Новеллы / В. Ирвинг. – Москва : Художественная литература, 1990. – 446с.
162330
   Альгимантес Масюлис. – Москва, 1976. – 14с.
162331
  Лазоренко Г.Е. Альгиновая кислота и ее ионообменные свойства (аккумуляция радионуклидов Sr, Zn и Ce из морской воды) : Автореф... канд. биол.наук: / Лазоренко Г.Е.; АН УССР. Ин-т биол. южных морей. – Севастополь, 1971. – 25л.
162332
  Охапкин А.Г. Альгологическая характеристика сапробности водохранилищ Волжского каскада : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.18 / Охапкин А.Г.; АН УССР.Ин-т гидробиологии. – Киев, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
162333
  Коршиков А.А. Альгологические заметки. / А.А. Коршиков
1. – 1925. – с.
162334
  Горбунова Н.П. Альгология / Н.П. Горбунова. – Москва : Высшая школа, 1991. – 255с.
162335
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 4, № 3. – 1994
162336
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 7, № 1. – 1997
162337
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 7, № 2. – 1997
162338
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 7, № 3. – 1997
162339
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 7, № 4. – 1997
162340
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 8, № 2. – 1998
162341
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 8, № 3. – 1998
162342
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 8, № 4. – 1998
162343
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 8, № 1. – 1998
162344
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 9, № 1. – 1999
162345
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 9, № 2. – 1999
162346
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 9, № 3. – 1999
162347
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 9, № 4. – 1999
162348
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 10, № 2. – 2000
162349
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 10, № 3. – 2000
162350
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 10, № 4. – 2000
162351
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 10, № 1. – 2000
162352
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 11, № 1. – 2001
162353
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 11, № 2. – 2001
162354
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 11, № 3. – 2001
162355
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 11, № 4. – 2001
162356
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 12, № 1. – 2002
162357
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев. – ISSN 0868-8540
Т. 12, № 2. – 2002
162358
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 12, № 3. – 2002
162359
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 12, № 4. – 2002
162360
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 13, № 1. – 2003
162361
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 13, № 2. – 2003
162362
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 13, № 3. – 2003
162363
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 13, № 4. – 2003
162364
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 14, № 1. – 2004
162365
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 14, № 2. – 2004
162366
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 14, № 3. – 2004
162367
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 14, № 4. – 2004
162368
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 15, № 1. – 2005
162369
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 15, № 2. – 2005
162370
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 15, № 3. – 2005
162371
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 15, № 4. – 2005
162372
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 16, № 1. – 2006
162373
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 16, № 3. – 2006
162374
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Том 16, № 2. – 2006
162375
   Альгология : Международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 16, № 4. – 2006
162376
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 17, № 1. – 2007
162377
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 17, № 2. – 2007
162378
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 17, № 3. – 2007
162379
   Альгология : международный научно-технический журнал. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 17, № 4. – 2007
162380
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 18, № 1. – 2008
162381
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 18, № 3. – 2008
162382
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 18, № 4. – 2008
162383
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 18, № 2. – 2008
162384
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 19, № 1. – 2009
162385
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 19, № 4. – 2009
162386
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 19, № 2. – 2009
162387
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 19, № 3. – 2009
162388
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 20, № 3. – 2010
162389
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 20, № 4. – 2010
162390
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 20, № 1. – 2010
162391
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 20, № 2. – 2010
162392
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 21, № 2. – 2011
162393
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 21, № 3. – 2011
162394
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 21, № 4. – 2011
162395
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 22, № 1. – 2012
162396
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 22, № 4. – 2012
162397
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 22, № 3. – 2012
162398
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 22, № 2. – 2012
162399
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 23, № 1. – 2013
162400
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 23, № 2. – 2013
162401
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 23, № 3. – 2013
162402
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ,ин-т ботаники им.Н.Г.Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 23, № 4. – 2013
162403
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 24, № 1. – 2014
162404
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 24, № 2. – 2014
162405
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 24, № 3. – 2014
162406
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАНУ, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 24, № 4. – 2014
162407
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 25, № 1. – 2015. – 114 с. – Резюме на укр. яз
162408
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 25, № 2. – 2015. – С. 115-230. – Резюме на укр. яз
162409
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 25, № 3. – 2015. – С. 231-354. – Резюме на укр. яз
162410
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 25, № 4. – 2015. – С. 355-450. – Резюме на укр. яз
162411
   Альгология : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 26, № 1. – 2016. – 122 с. – Резюме на укр. яз
162412
   Альгология = Algologia : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного ; голов. ред. Вассер С.П. ; редкол.: Андреева-Григорович А.С., Волошко Л.Н., Генкал С.И. [и др.]. – Киев : Академперіодика, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 26, № 3. – 2016. – С. 235-346. – Резюме на укр., англ. яз.
162413
   Альгология = Algologia : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного ; голов. ред. Вассер С.П. ; редкол.: Андреева-Григорович А.С., Волошко Л.Н., Генкал С.И. [и др.]. – Киев : Академперіодика, 1991-. – ISSN 0868-8540
Т. 26, № 2. – 2016. – С. 121-236. – Резюме на укр., англ. яз.
162414
  Свиренко Д.О. Альгологічне дослідження цікавого купиння коло Дніпропетровська. / Д.О. Свиренко. – C. 223-267
162415
  Штина Э.А. Альгофлора болот Карелии и ее динамика под воздействием естественных и антропогенных факторов / Э.А. Штина. – Ленинград : Наука, 1981. – 272с.
162416
  Догадина Т.В. Альгофлора водоемов очистных сооружений и ее роль в очистке стоков : Автореф... Канд.биол.наук: 094 / Догадина Т.В.; АН УССР. – Киев, 1970. – 17л.
162417
   Альгофлора и микрофлора Средней Азии. – Ташкент : Фан, 1976. – 344с.
162418
  Федий В.А. Альгофлора р.Ворсклы. : Автореф... канд. биол.наук: / Федий В.А.; МВО СССР. Каф. гидробиологии Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1950. – 10 с.
162419
  Халилов С.А. Альгофлора Чардинского водохранилища. / С.А. Халилов. – Ташкент, 1976. – 166с.
162420
  Лазурский В.В. Альд и альдины / В.В. Лазурский. – М., 1977. – 135с.
162421
   Альдостеронсинтаза, полиморфизм ее гена CYP11B2 при артериальной гипертензии и ассоциированных с нею кардиоваскулярных заболеваниях (обзор литературы) / Д.К. Милославский, С.Н. Коваль, И.А. Снегурская, В.В. Божко, Е.Н. Щенявская // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (54). – С. 18-28. – ISSN 2224-1485
162422
  Ухли В.В. Альдук : повесть / Владимир Ухли ;. – Москва : Советский писатель, 1973. – 96 с.
162423
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Альзира, или Американцы : трагедия. – Изд. 3-е, противу первых в некоторых местах исправленное. – Москва : В Университетской типографии, 1811. – 66с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, корінець та куточки зі шкіри
162424
  Франко І. Алькай і Сапфо : Тексти й студія д-ра Івана Франка. З подобизною старинних портретів / І. Франко. – Львів : Загальна друкарня, 1913. – 50с. – (Міжнародна б-ка ; Ч. 11)


  В кн. також уpив. з твоpів Алкея і Сапфо в пеp. І.Я. Фpанка.
162425
  Олійник Х. Алькмаар. Сир усьому голова // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 84-87 : фото
162426
  Смирнов В. Алькоголь та його небезпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 4-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
162427
   Альма-матер Антона Макаренка / підготувала Валентина Сорока // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 22 січня (№ 3). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  У 2014-му виповнилося 100 років від початку діяльності Полтавського учительського інституту - попередника Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.
162428
  Пьохов В.А. Альма-матер наш кумир! // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 308. – ISBN 978-966-2710-92-2


  Вірш до 20-річчя Одеського інституту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (російською)
162429
  Левицька Л. Альма-матер опікується своїми воїнами // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 15 листопада (№ 221). – С. 8


  Четверо випускників Тернопільського нац. економічного унту (ТНЕУ) потрапили на передову з перших днів протистоянь на Сході. Ректор А. Крисоватий ніколи не залишить своїх воїнів наодинці з проблемами. Андрій Ігорович передав хлопцям зимові бушлати та ...
162430
  Лук"яненко О. Альма-матер пам"ятає своїх Героїв // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 3 березня (№ 40). – С. 7


  У Державному університеті "Житомирська політехніка" урочисто відкрито дошку пам"яті "Наші герої". На най увічніли імена випускників вишу, які загинули на сході України, боронячи нашу державу від російської агресії.
162431
  Шот М. Альма-матер Пулюя та Горбачевського постала в Тернополі у бронзі // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 14 листопада (№ 214). – С. 16


  У Тернополі врочисто відкрили бронзовий макет будівлі першої державної гімназії.
162432
  Иванов Р. Альма-мачеха // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 36 (626), 12 сентября. – С. 33-35. – ISSN 2305-3364


  Як облаштовуються студенти вузів із зони АТО. Как обустраиваются студенты вузов из зоны АТО.
162433
  Иванова Е. Альма-ненька // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2013. – № 48 (587). – С. 24-26


  Іноземці про українську освіту. "...Туркменка Нигера Хамраева <...>уверена, что Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко , где она изучает международное право, дает образование не хуже, чем Гарвард...".
162434
  Брюховецький В. Альма-патер // Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 42. – С. 16
162435
   Альма Матер - ніхто не забутий // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 20 травня (№ 19/20). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про публікацію серії видань із спільною назвою "Київський національний університет імені Тараса Шевченка - видатні вихованці та педагоги". Шойно вийшло нове видання "Петро Тимофійович Тронько" (Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, ЄМ. Скляренко).
162436
  Бедзик Ю.Д. Альма матер : роман / Юрій Бедзик. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1964. – 305 с.
162437
   Альманах-календар "Гомону України" на ... рік. – Торонто : Гомін України, 1957
162438
   Альманах : Литературный сборник. – Берлин : Книгоиздат Г. Каспари, 1914. – С. 53-270. – Кн. разделена на 2 ч. в переплетной мастерской


  Авторы: А. Б.Курт фон-Кнобельсдорф, М. Сукенников
162439
  Огієнко І. Альманах "Болгарська україністика": тематика і проблематика досліджень // Дриновський збірник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. – Т. 9. – С. 462-469. – ISSN 2218-0567
162440
  Зорівчак Р.П. Альманах "Вінок русинам на обжинки" - джерело перших англомовних перекладів української художньої прози // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 103-106. – Бібліогр.: с. 106. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  У світлі концепції полі системи розглянуто зачатки історії сприйняття українського художнього слова англомовним світом, зокрема перші переклади української літературної та народної казки в Англії. Дослідження проведено в широкому контексті ...
162441
   Альманах "Гомону України" = Almanac of "Homin Ukrainy" / "Гомін України", альманах. – Торонто : Накладом громадського тижневика "Гомін України"
1996. – 1996. – іл. – На обкл. назва: Гомін України: Альманах. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" = Library of "Homin Ukrainy" ; ч. 79)
162442
   Альманах "Гомону України" = Almanac of "Homin Ukrainy" / "Гомін України", альманах. – Торонто : Накладом громадського тижневика "Гомін України"
1997. – 1997. – іл. – На обкл. назва: Гомін України: Альманах. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" = Library of "Homin Ukrainy" ; ч. 80)
162443
   Альманах "Гомону України" = Almanac of "Homin Ukrainy" / "Гомін України", альманах. – Торонто : Накладом громадського тижневика "Гомін України"
1999. – 1999. – іл. – На обкл. назва: Гомін України: Альманах. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" = Library of "Homin Ukrainy" ; ч. 82)
162444
   Альманах "Гомону України" = Almanac of "Homin Ukrainy" / "Гомін України", альманах. – Торонто : Накладом громадського тижневика "Гомін України"
2000. – 2000. – іл. – На обкл. назва: Гомін України: Альманах. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" = Library of "Homin Ukrainy" ; ч. 83)
162445
   Альманах "Гомону України" = Almanac of "Homin Ukrainy" / "Гомін України", альманах. – Торонто : Накладом громадського тижневика "Гомін України"
2001. – 2001. – іл. – На обкл. назва: Гомін України: Альманах. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" = Library of "Homin Ukrainy" ; ч. 84)
162446
   Альманах "Гомону України" на рік 1977. – Торонто : Гомін України, 1977. – 232с. – (Б-ка видавництва "Гомін України" ; Ч.48)
162447
   Альманах "Гриф" 1903-1913. – Москва : Тип. В.М.Саблина, 1914. – 184, X, III, [2] c.


  Авторы: А. Б.Курт фон-Кнобельсдорф, М. Сукенников
162448
  Клименко І.В. Альманах "Гроно" - видання літературно-мистецької групи "Гроно" // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 335-344. – ISSN 2222-4203
162449
  Чухліб Т Альманах "Дніпрові хвилі" : з історії заснування та функціонування // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 60-65. – ISBN 966-7773-70-1
162450
  Вознюк В. Альманах "За красою" гуртував українських письменників // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 25 вересня (№ 19). – С. 7


  "За красою" – літературно-художній альманах. Виданий 1905 у Чернівцях на честь О. Кобилянської О. Луцьким коштом М. Грабчука.
162451
   Альманах "Земля и фабрика". – Москва : ГИХЛ
№ 13. – 1931
162452
  Михайлин І.Л. Альманах "Киевлянин" М. Максимовича // Історія української журналістики : період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики : підручник для вищої школи / І.Л. Михайлин. – 3-тє, доповн. і поліпш. – Харків : Прапор, 2005. – С. 207-218. – ISBN 966-7880-95-8
162453
  Петров К.А. Альманах "Физиология Петербурга" в контексте жанровых традиций своего времени // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 82-89. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)


  В статье проанализирована жанровая природа известного альманаха, выпущенного в 1845 году под редакцией Н.А. Некрасова.
162454
   Альманах 2008-2012 Міжнародної україно-німецької літературної премії імені Олеся Гончара = Almanach 2008-2012 Deutsch-Ukrainischer Literatur-Forderpreis Oles Hontchar / [упоряд. Л. Гончар]. – Київ : Нова Січ ; [Агентство Україна], 2012. – 233, [1] с. : іл. – Парал. назва нім. мовою. – ISBN 978-966-2157-68-0
162455
   Альманах Артели писателей "Круг". – Москва - Ленинград : Круг
Вып. 3. – 1924. – 326 c.
162456
   Альманах библиофила. – Л, 1929. – 432с.
162457
   Альманах библиофила. – М
4. – 1973. – 255с.
162458
   Альманах библиофила. – М
2. – 1975. – 304с.
162459
   Альманах библиофила. – Москва
Ч. 3. – 1976. – 256 с.
162460
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 5. – 1978
162461
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 6. – 1979
162462
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 7. – 1979
162463
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 8. – 1980
162464
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 9. – 1980
162465
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 11. – 1981
162466
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 12. – 1982
162467
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 13. – 1982
162468
   Альманах библиофила. – М, 1983. – 433с.
162469
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 14. – 1983
162470
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 15. – 1983
162471
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 16. – 1984. – 280 с.
162472
   Альманах библиофила. – Москва : Книга
Вып. 17. – 1985. – 312 с.
162473
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 18. – 1985. – 296 с.
162474
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 19. – 1985. – 312 с.
162475
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 20. – 1986. – 328 с.
162476
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 21. – 1986. – 312 с.
162477
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 22. – 1987. – 320 с.
162478
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 23. – 1987
162479
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 24 : Книга Монголии. – 1988. – 384 с.
162480
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 25. – 1989
162481
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 26 : Тысячелетие русской письменной культуры (988-1988). – 1989. – 256 с.
162482
   Альманах библиофила. – Москва : Книга. – ISSN 0201-470X
Вып. 27. – 1990. – 304 с.
162483
   Альманах видавництва "Гомін України". Бібліотека видавництва "Гомін України" = Almanac of "Homin Ukrainy". – Торонто
  Ч. 84. – 1998. – іл. – На обкл. назва: Гомін України: Альманах "98
162484
   Альманах гомону України на 1997 рік. – Торонто, 1997. – 224с.
162485
   Альманах для всех. – 1910-1912. – Санкт-Петербург : Изд."Нов. дурн для всех" ; [Тип. И.Г. Трейлоба]
Кн. 1. – 1910. – 194 с. – Кн. разделена на 2 ч. в переплетной мастерской


  Автор: Николай Архипов [писевд.] - Бенштейн, Николай Архипович (Моисей ) (1880 — не ранее 1945 ?)
162486
   Альманах журнала "Советский воин". – Москва : Военное издательство
Вып. 1 : В. Пикуль "Барбаросса". – 1991
162487
   Альманах журнала "Советский воин". – Москва : Военное издательство
Вып. 2 : В. Пикуль "Барбаросса". – 1991
162488
   Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ : Правова єдність. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
Вип. 1. – 2009
162489
  Рясна О.О. Альманах М. Максимовича "Киевлянин": історія видання, проблематика // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.63-72
162490
   Альманах молодих письменників. – К, 1947. – 116с.
162491
   Альманах молодих письменників. – К, 1947. – 112с.
162492
   Альманах молодих письменників Львівщини. – Львів, 1948. – 127с.
162493
   Альманах на висшия институт за Народно стопанство "Д.Благоев" - Варна. – Варна, 1981. – 350с.
162494
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
1964 год. – 1964
162495
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 2. – 1965
162496
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 3. – 1965
162497
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 4. – 1966
162498
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 5. – 1966
162499
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 6. – 1967
162500
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 7. – 1967
162501
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 8. – 1970
162502
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 9. – 1970
162503
   Альманах научной фантастики. – Москва : Знание, 1964-
Вып. 10. – 1971
162504
   Альманах немецкой литературы. – М
1. – 1991. – 400с.
162505
   Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів ; Дрогобич. – ISBN 966-7996-28-Х
Т. 1 : Художні переклади. – 2002. – 276 с.
162506
   Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів ; Дрогобич. – ISBN 966-7996-37-9
Т. 2, кн. 2 : Наукові переклади. – 2002. – 280 с.
162507
   Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів ; Дрогобич. – ISBN 966-7996-28-Х
Т. 2, кн. 1 : Наукові переклади і дослідження. – 2002. – 288 с.
162508
   Альманах пошани й визнання Полтавщини = Almanac of honour and recognition of the Poltava Land : 100 видатних особистостей Полтавщини минулих століть : презентац.-іміджне вид. – презентац.-іміджне вид. – Полтава : Артполіграфсервіс, 2003. – 205, [3] с. : фот. – Назва обкл., тит. арк., текст, зміст парал. укр., англ.
162509
   Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Андрійко О.Ф. [та ін.]. – Київ : [б. в.]
Вип. 2 : Праворозуміння та правореалізація: від теорії до практики. – 2011. – 315, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
162510
   Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
162511
   Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.]
Вип. 4 : Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – 2013. – 464 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 95-річчя створення Національноі академії наук України
162512
   Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
Вип. 5 : Правовий світогляд: людина і право. – 2014. – 608 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 65-річчя Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН УКраїни
162513
   Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
Вип. 6 : Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні. – 2015. – 608 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
162514
   Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2524-017X
Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – 2016. – 448 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
162515
   Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2524-017X
Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – 2017. – 420 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
162516
   Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2524-017X
Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – 2020. – 364, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
162517
   Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2524-017X
Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – 2021. – 338, [6] с. – Резюме укр., англ. мовами
162518
   Альманах прем"єр : [в 4 т.] : 100 років першій сцені України / М-во культури України, Нац. акад. драмат. театр ім. Івана Франка ; [авт. ідеї: М. Захаревич]. – Київ : Антиквар
[Т. 1] : 2016. – 2020. – 70, [2] с. : фотоіл. – Описано за обкл.
162519
   Альманах прем"єр : [в 4 т.] : 100 років першій сцені України / М-во культури України, Нац. акад. драмат. театр ім. Івана Франка ; [авт. ідеї: М. Захаревич]. – Київ : Антиквар
[Т. 2] : 2017. – 2020. – 71, [1] с. : фотоіл. – Опис за обкл.
162520
   Альманах прем"єр : [в 4 т.] : 100 років першій сцені України [2020-1920] / М-во культури України, Нац. акад. драмат. театр ім. Івана Франка ; [авт. ідеї: М. Захаревич]. – Київ : Антиквар
[Т. 3] : 2018. – 2020. – 70, [2] с. : фотоіл. – Опис за обкл.
162521
   Альманах прем"єр : [в 4 т. : 100 років першій сцені України 2020-1920] / М-во культури України, Нац. акад. драмат. театр ім. Івана Франка ; [авт. ідеї: М. Захаревич]. – Київ : Антиквар
[Т. 4] : 2019. – 2020. – 62, [5] с. : фотоіл.
162522
   Альманах психологических тестов. – Москва : КСП, 1995. – 397, [1] с. – (Psychology. Психология личности). – ISBN 5-88694-019-7
162523
   Альманах Север / Изд. Всеволода Соловьева. – 1889-1890. – Санкт-Петербург : Тип. Н.А. Лебедева
[на 1890 г.]. – 1889. – VI, 314, [4] с., 2 л. портр. : ил. – Бесплатное прилож. к журналу "Север" за 1889 г. - С. [1-4] реклама


  Авторы: В.И. Немирович-Данченко, К.К. Случевский, В.Г. Авсеенко, Е. Марков, Ф.Н. Берг, А.П. Доброславин, Я.П. Полонский, В.С. Соловьев, П.П. Гнедич, А.Н. Майков и др. Авторы: Немирович-Данченко, Василий Иванович (1844/45-1936) Случевский, ...
162524
   Альманах сектору безпеки України / DCAF ; Центр Разумкова. – Київ : Заповіт. – ISBN 978-966-7272-93-7
2012. – 2013
162525
   Альманах современной корейской литературы. – Пхеньян
1. – 1957. – 605с.
162526
   Альманах современной корейской литературы. – Пхеньян
2. – 1957. – 333 с.
162527
   Альманах современной корейской литературы. – Пхеньян
5. – 1958. – 455 с.
162528
   Альманах современной корейской литературы. – Пхеньян
6. – 1958. – 515 с.
162529
   Альманах трьох : [збірка віршів]. – Київ : [Вид.] Т-ва Укр. Письменників ; [Видруковано в друк. Т-ва І.М. Кушнерева та Спілки], 1920. – 62 с. – (Т-ва Укр. Письменників)


  Зміст: Прагнення; Закохання / О. Слісаренко. "В хитанні безлистлих верб..."; "У рожево-сумних блисках дня..."; "Чую твій стогін в ночі..."; "У тебе тонке болісне обличча..."; Фрагменти минулого / М. Любченко [К. Котко]. Гімни Св. Терезі / М. Семенко.
162530
  Стельмах Антін. Альманах українських богословів. / Антін. Стельмах. – Львів, 1914. – 293с.
162531
   Альманах Українського Братського Союзу = Almanac of the Ukrainian Fraternal Accociation / Український Братський Союз. – Scranton : [б. в.]
1988. – 1988
162532
   Альманах українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian National Accociation. – Джерзі Ситі - Нью Йорк : Свобода
на рік 1994 : річник 84-й. – 1994. – 288 с.
162533
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі ; Ню Йорк : Свобода
Річник 65 : На рік 1975. – 1975
162534
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 75. – 1985. – іл.
162535
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national nssociation. – Джерзі Ситі : Свобода
N 77. – 1987. – іл.
162536
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 78. – 1988. – іл.
162537
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 79. – 1989. – іл.
162538
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 80. – 1990. – іл.
162539
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 81. – 1991. – іл.
162540
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 82. – 1992. – іл.
162541
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 83. – 1993. – іл.
162542
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Hью-Йорк : Свобода
N 84. – 1994. – іл.


  1997. N 1/2
162543
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian National Association. – Джерзі-Ситі ; Hю-Йорк : Свобода
N 85. – 1995. – іл.


  1997. N 1/2
162544
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Джерзі Ситі : Свобода
N 88. – 1998. – іл.
162545
   Альманах Українського народного союзу = Almanac of the Ukrainian national association. – Парсипані : Свобода
Річник 104. – 2017. – іл.
162546
   Альманах художественной литературы тюркских народов СССР.. – Л. – 178с.
162547
   Альманах цивилистики = Almanah of csvsl law : сборник статей / КНУТШ; Юрид. факультет, каф-ра гражд. права; [редколл.: Т.В. Боднар, А.В. Дзера, Н.С. Кузнецова и др.]. – Киев : Правова єдність. – ISBN 978-966-373-397-5
Вып. 1 : под ред. Р.А. Майданика. – 2008. – 312с. – Шифр дубл.34 Альм.Доп.1 карт юр.
162548
   Альманах цивилистики = Almanah of civil law : сборник статей / КНУТШ, Юрид. ф-т, Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. – Киев : Правова єдність. – ISBN 978-966-2183-79-5; 978-966-373-590-0
Вып. 2. – 2009. – 383, [1] с. – Парал. тит. л. англ.
162549
   Альманах цивилистики = Almanah of civil law : сборник статей / под ред. Р.А. Майданика ; [редколл. : Боднар Т.В., Дзера А.В., Кузнецова Н.С. и др.] ; КНУТШ, Юридический ф-т, Каф. гражданского права. – Киев : Правова єдність ; Алерта ; КНТ ; Центр учебной литературы. – ISBN 978-611-01-0020-5
Вып. 3. – 2010. – 332 с.
162550
   Альманах цивилистики = Almanah of civil law : сборник статей / КНУТШ, Юридический ф-т, Каф. гражданского права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол. : Майданик Р.А. (отв. ред.), Боднар Т.В., Дзера А.В., Кузнецова Н.С., Кохановская Е.В.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ. – ISBN 978-617-566-094-2; 978-611-01-0314-5
Вып. 4. – 2011. – 522, [2] с. – Парал. тит. л. на англ. языке
162551
   Альманах цивилистики = Almanah of civil law : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність. – ISBN 978-617-566-164-2
Вып. 5. – 2012. – 623, [1] с. – Дополн. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. прим.
162552
   Альманах цивилистики = Almanah of civil law : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта. – ISBN 978-617-566-312-7
Вып. 6. – 2015. – 552, [1] с. – Дод. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.
162553
  Усманова О.В. Альманах як тип неперіодичного видання в історії української журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 335-339


  У статті розглядаються особливості альманахової журналістики в Україні, простежується її роль у літературному та культурному розвитку країни. Авторка наводить думки відомих журналістикознавців щодо питання залучення альманахів до періодичних видань. ...
162554
  Михайлин І.Л. Альманахи "Записки о Южной Руси" і "Хата" Пантелеймона Куліша // Історія української журналістики : період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики : підручник для вищої школи / І.Л. Михайлин. – 3-тє, доповн. і поліпш. – Харків : Прапор, 2005. – С. 226-238. – ISBN 966-7880-95-8
162555
  Евса И.А. Альменда : избр. стихотворения / Ирина Евса. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – 267, [1] с. – ISBN 978-966-489-398-2
162556
  Галеев Р.Г. Альметьевский вариант. / Р.Г. Галеев. – Казань, 1989. – 101,2с.
162557
  Лукаш О. Альнетальний флороценотичний комплекс Східного Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 83-85. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Проведений аналіз альнетального флороценотичного комплексу Східного Полісся. Приділена увага його синантропізації. Висвітлений стан охорони заболочених вільшняків у регіоні. The analysis of alnatal florocenotical complex of the Eastern Polissa is ...
162558
  Яшин О.Я. Альона Фоміна / О.Я. Яшин. – Київ, 1952. – 172с.
162559
   Альохін Олександр Давидович (1938) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 13. – ISBN 978-966-933-054-3
162560
  Груздєв І. Альоша Пєшков. За автобіографічними повістями М. Горького : П"єса на 4 дії, 10 картин / І. Груздєв, О. Форш; Пер. Івана Кологойди. – Київ, 1954. – 99 с.
162561
  Короткий В. Альошин Павло Федотович (1881-1961) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 395. – ISBN 5-7707-1062-4
162562
  Тардов М.С. Альошка Богунець. / М.С. Тардов. – К., 1947. – 159с.
162563
  Вальтон (Уолтон, Вильям) Альпака и андская овца / [William Walton] ; пер. с англ. изд. по распор. Главного Моск. Общ. улучшенного овцеводства. – Москва : В университетской тип., 1845. – [2], II, 33 с. : ил.


  Из предисл.: Подлинник этого соч. под загл.: The alpaca is naturalisation in the British Jsles, by William Walton. London, 1844 - прислан на рассмотрение Гл. моск. о-ва улучшенного овцеводства... Секр. О-ва гр. М. Толстой
162564
  Флоренс Р.Н. Альпака из Перу = Европейские ткачи потратили три столетия на то, чтобы перенять навыки древних инков и обеспечить модников уникальной тканью // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 28-30


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
162565
   Альпари на вершинах мира // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 48-49 : фото
162566
  Гончар О. Альпи / О. Гончар. – Львів : Радянська Україна, 1947. – 136с.
162567
   Альпи від і до // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 34-37 : фото
162568
  Середа Л.И. Альпиды центральной и юго-восточной Чукотки. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 123 / Середа Л.И.; МГУ. Геол. ф-тет. Каф. динам. геологии. – М., 1971. – 23л.
162569
  Быков В. Альпийская баллада : повести / Василь Быков ; авториз. пер. с белорус. М.Горбачева. – Москва : Советский писатель, 1964. – 288 с.
162570
  Быков В. Альпийская баллада : повести / Василь Быков ; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 288 с.
162571
  Быков В. Альпийская баллада : повести / Василь Быков ; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 288 с.
162572
  Быков В. Альпийская баллада : повести / В. Быков; авториз. пер. с белорус. – Москва : Воениздат, 1986. – 253 с.
162573
  Быков В. Альпийская баллада : повесть / Василь Быков ;. – Омск : Кн. изд-во, 1990. – 154 с.
162574
  Шолпо В.Н. Альпийская геодинамика Большого Кавказа / В.Н. Шолпо. – Москва : Недра, 1978. – 176с.
162575
  Лангер Фред Альпийская идиллия. Регионы с видом на горы : путешествие / Лангер Фред, Таппайнер Георг // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 7 : Психология решений. – С. 106-120. – ISSN 1029-5828
162576
  Петров В.Н. Альпийская крепость / В.Н. Петров. – Харьков, 1986. – 310с.
162577
  Гуртуев Э. Альпийская повесть : горская легенда / Э. Гуртуев; пер. с балкар. М.Тучиной. – Москва : Современник, 1973. – 173 с.
162578
  Литовченко Елена Альпийская сказка : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 72-73
162579
  Бакунц А. Альпийская фиалка : роман, рассказы : пер. с арм. : прил. к журн. "Дружба народов" / Аксель Бакунц ; [послесл. С. Агабабяна ; худож. А. Месропян]. – Москва : Известия, 1981. – 495 с. – (Б-ка "Дружбы народов")
162580
  Бакунц А. Альпийская фиалка : проза : пер. с арм. / Аксель Бакунц ; [предисл. Р. Ишханяна]. – Москва : Худож. лит., 1988. – 398, [1] с., 1 л. портр.
162581
   Альпийские вершины : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 90-100 : Фото. – ISSN 1029-5828
162582
  Наринян С.Г. Альпийские ковры Армении : Автореф... д-ра биол.наук: / Наринян С.Г.; АН Арм.ССР. Отд-ние биол. наук. – Ереван, 1967. – 7л. – Бібліогр.:с.70-71
162583
  Колаковский А.А. Альпийские пастбища Очемчирского и Гальского районов АССР Абхазии / А.А. Колаковский. – Сухум, 1935. – 101с.
162584
  Кривцова Лариса Альпийский живописец // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып .8. – С. 14-19


  Калам Олександр - швейцарський художник, пейзажист, графік (1810-1864)
162585
  Дюфур М.С. Альпийский метаморфический комплекс восточной части Центрального Памира / М.С. Дюфур, В.А. Попова, Т.Н. Кривец. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1970. – 128с.
162586
  Гончарова Т. Альпийский пустынник и северная звезда // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 : Эпоха Екатерины Великой 18 век. – С. 35-38. – ISSN 0235-7089


  Переписка Екатерины II с Вольтером.
162587
  Пронин А.А. Альпийский цикл тектонической истории Земли : Мезозой. Хронология тектонических движений / А.А. Пронин. – Ленинград : Наука, 1973. – 224с.
162588
  Пронин А.А. Альпийский цикл тектонической истории Земли. / А.А. Пронин. – Л., 1973. – 318с.
162589
  Самвелян Н.Г. Альпийский эдельвейс / Н.Г. Самвелян. – Москва, 1983. – 192 с.
162590
   Альпинизм. – М-Л, 1940. – 424с.
162591
   Альпинизм : Программа для спорт. секций коллективов физкультуры по подготовке на значок "Альпинист СССР I ступени". – Москва : Физкультура и спорт, 1946. – 76 с. – Утв. Всесоюз. ком. по делам физ. культуры и спорта при Совете Министров СССР
162592
  Малеинов А.А. Альпинизм / А.А. Малеинов. – М., 1956. – 283с.
162593
   Альпинизм. – К, 1981. – 344с.
162594
  Гарф Б.А. Альпинизм за рубежом / Б.А. Гарф, Ф.А. Кронф. – М., 1957. – 240с.
162595
   Альпинизм. Правила соревнований и восхождений. – М, 1974. – 32с.
162596
  Кудинов Б.Ф. Альпинистские лагери профсоюзов СССР. / Б.Ф. Кудинов. – М, 1949. – 132с.
162597
  Кудинов Б.Ф. Альпинистские лагери профсоюзов СССР. / Б.Ф. Кудинов. – М, 1953. – 172с.
162598
  Кудинов Б.Ф. Альпинистские лагери профсоюзов СССР. / Б.Ф. Кудинов. – 3-е изд. – М, 1955. – 152с.
162599
  Кулназарова К.У. Альпинистские, этноисторические виды туризма Иссык-Кульской области // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 85-90. – Библиогр.: 14 назв.
162600
  Грешнев М. Альпинисты завода "Красный Пролетарий" / М. Грешнев. – М., 1957. – 56с.
162601
  Маречек Б. Альпинисты Советской Киргизии. / Б. Маречек, В. Рацек. – Фрунзе, 1952. – 36с.
162602
   Альпинотипные гипербазиты Анадырско-Корякской складчатой системы. – Новосибирск, 1973. – 320с.
162603
  Базилевский А.Т. Альпинотипные гипербазиты и хромитовое оруднение : Автореф... канд .геолого-минер. наук: 121 / Базилевский А.Т.; АН СССР, Ин-т геохимии. – Москва, 1969. – 22 с.
162604
  Малышев А.А. Альпинотипные гипербазиты Средне-Витимской горной страны и юга Витимского плоскогорья : Автореф... кадн. геол.-мин.наук: 120 / Малышев А.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1972. – 31л.
162605
  Пинус Г.В. Альпинотипные гипербазиты юга Сибири. / Г.В. Пинус, Ю.Н. Колесник. – М., 1966. – 212с.
162606
  Гуріненко П.В. Альпійська айстра / П.В. Гуріненко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 317 с.
162607
  Гуріненко П.В. Альпійська айстра / П.В. Гуріненко. – Київ, 1966. – 368 с.
162608
   Альпійська аюрведа // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 44-47 : фото
162609
  Биков В.В. Альпійська балада / В.В. Биков. – Киев, 1965. – 158 с.
162610
  Заїка-Новацький Альпійська тектоніка Криму (механізм утворення структурних парагенезів) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 35-42. – (Геологія ; Вип. 12)


  Розглянуто дискусійне питання про можливість застосування мобілістської теорії до пояснення тектоніки Кримських гір.
162611
  Бакунц А. Альпійська фіалка : оповідання і повість / А. Бакунц ; пер. з вірмен. А. Манукяна ; вступ. ст. С. Хандазян. – Київ : Дніпро, 1973. – 283 с. : іл.
162612
  Крушинська Олена Альпійське рондо : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 54-61 : Фото
162613
  Снігур С.О. Альпійські троянди : Документальна повість / С.О. Снігур. – Ужгород : Карпати, 1973. – 191 с.
162614
  Смоляк Б.Ф. Альпінарій : афоризми, поради, розважання, напучення / Богдан Смоляк ; [упоряд., ред.: О. Чемерис]. – Вид. 2-ге, допов. – Харків : Майдан, 2016. – 133, [1] с. – ISBN 978-966-372-673-1
162615
   Альпы - Кавказ:Современные проблемы конструктивной географии горных стран : Научные итоги франко-советских полевых симпозиумов в 1974 и 1976 гг. – Москва : Наука, 1980. – 328с
162616
  Меч С. Альпы : Балканский полуостров. Скандинавия и Дания. Финляндия / С. Меч. – 8-е изд. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1909. – 87, 171, 122, 132 с. – Дефект. кн.: в разд.: Финляндия, отсутст. стр. -17-68
162617
  Шишко А. Альпы / А. Шишко. – М, 1944. – 98с.
162618
  Ляшкевич З.М. Альпыйський магматизм юго-западной окраины Евразийского континента // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 83-92 : Рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0203-3100
162619
  Вишенський С.О. Альта / С.О. Вишенський. – Київ, 1989. – 114с.
162620
  Немцов В.И. Альтаир / В.И. Немцов. – М., 1956. – 584с.
162621
  Немцов В.И. Альтаир / В.И. Немцов. – М., 1963. – 510с.
162622
  Немцов В.И. Альтаир. Огненный шар. О том, чего не было / В.И. Немцов. – М., 1987. – 431с.
162623
  Немцов В.И. Альтаир. Осколок солнца. Последний полустанок / В.И. Немцов. – М., 1965. – 839с.
162624
  Губанова Н.Н. Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки / Н.Н. Губанова, С.О. Климова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 14-18. – ISSN 2222-4459
162625
  Коржов О.Ю. Альтерглобалізм як феномен сучасного культурно-цивілізаційного процесу : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Коржов Олексій Юрійович ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
162626
  Зварич Р. Альтерглобальні передумови розвитку світовох торгівлі // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 168-179 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1818-5754
162627
  Кайракбаев Б.М. Альтернатива - поиск - решение / Б.М. Кайракбаев. – Алма-Ата, 1990. – 157с.
162628
  Тарази Аким Альтернатива : роман / Аким Тарази ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1989. – 430 с.
162629
  Пестушко Валерій Альтернатива "гарячому палінню" : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 7
162630
  Леонтович А. Альтернатива Вернадского. Он знал, как избежать самоуничтожения человечества // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 1 февраля (№ 5). – С. 14


  В этом году исполняется 150 лет со дня рождения В.И.Вернадского. О том, как его наследие влияет на развитие содержания современного школьного образования, размышляет Александр ЛЕОНТОВИЧ, кандидат психологических наук, председатель Общероссийского ...
162631
  Черниш А.М. Альтернатива воєнно-політичній стратегії України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 184-193. – ISBN 966-628-108-8
162632
  Йосипенко О.М. Альтернатива голізму та атомізму як методологічна проблема філософії мови // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 212-218
162633
  Камкин К А. Альтернатива для Германии" как новый элемент партийного ландшафта // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 2 (62), апрель - июнь. – С. 113-118. – ISSN 0201-7083
162634
  Іванов О. Альтернатива для Німеччини - партія євроскептиків у найпотужнішій країні ЄС / О. Іванов, О. Андрієвський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 9-11. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі німецькомовних джерел та з урахуванням оцінок німецьких та українських дослідників висвітлюється історія виникнення та політична діяльність одного з найновіших політичних утворень ФРН - Альтернативи для Німеччини (АдН). На сьогодні ...
162635
  Чадюк М. Альтернатива є // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 26-27 червня (№ 118/119). – С. 15


  Як співіснують в українцях європейська та пострадянська ідентичність - у дискусії ПЕН-клубу.
162636
  Иванченко В.П. Альтернатива капитализму. Ценностная адаптация процессного подхода в кризисном событии / В.П. Иванченко. – Киев : Кафедра, 2014. – 387, [1] с. – Библиогр.: с. 384-385. – ISBN 978-966-2705-55-3
162637
  Алимов Ю.И. Альтернатива методу математической статистики / Ю.И. Алимов. – Москва, 1980. – 64с.
162638
   Альтернатива морскому отдыху : "Аврора Интур". Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 72 : Фото
162639
  Буданов В.Г. Альтернатива общественного прогресса / В.Г. Буданов. – Москва
2. – 1990. – 122с.
162640
  Ковальчук І.В. Альтернатива позитивізму - історіософія Р. Дж. Коллінгвуда: зміст, значення та дискусійні положення // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 201-207
162641
  Іщенко Н. Альтернатива реальності // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 25, 28


  Як російська пропаганда працює по справі МН 17.
162642
  Ільченко Н.В. Альтернатива ртутному термометру // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 35-36 : фото
162643
  Ілюк А. Альтернатива суду. Як медіація допомагає вирішувати бізнес-конфлікти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 23 серпня - 5 вересня (№ 34/35). – С. 5. – ISSN 1992-9277
162644
  Прокопенко В.В. Альтернатива у митному законодавстві України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 6. – С. 33-37.
162645
  Ковальчук О.В. Альтернатива юридичному шлюбові // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 2 (40). – С. 34-44.
162646
  Семенов Ю.С. Альтернатива. / Ю.С. Семенов. – Москва
1. – 1975. – 656с.
162647
  Семенов Ю.С. Альтернатива. / Ю.С. Семенов. – Москва
2. – 1976. – 632с.
162648
  Семенов Ю.С. Альтернатива. / Ю.С. Семенов. – Москва
3. – 1977. – 608с.
162649
  Семенов Ю.С. Альтернатива. / Ю.С. Семенов. – Москва
4. – 1978. – 623с.
162650
  Семенов Ю.С. Альтернатива. / Ю.С. Семенов. – М., 1984. – 718с.
162651
   Альтернатива: выбор пути. – М, 1990. – 463с.
162652
   Альтернатива:опыт антологии рок-поэзии. – Москва : Объединение "Всесоюзный молодежный книжный центр", 1991. – 237 с.
162653
  Осташко Т. Альтернативи 1918 року // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 17 (545) 27.04.-3.05.2018. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  До 100-річчя гетьманату Павла Скоропадського.
162654
  Кіт Л. Альтернативи Болонському процесу немає // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  В актовому залі Головного корпусу відбулося відкриття Міжнародної науково-практичної конференції "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". Організатори конференції: МОНМС, НАПН України, КНУТШ, спілка ректорів ...
162655
   Альтернативи газозабезпечення України: скраплений природний газ (СПГ) та нетрадиційний газ // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2011. – № 9 (127). – С. 2-47
162656
  Ісаєв В. Альтернативи діяспорної ідентичности // Критика. – Київ, 2002. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 2-4
162657
  Чемеркін С. Альтернативи другої державної мови в Україні ненмає // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 225-226
162658
  Попелюшко В.О. Альтернативи заочному провадженню (in absentia): на досвіді Німеччини // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 138-144. – ISSN 2310-9769
162659
  Кінаш Я. Альтернативи заходів адміністративного впливу на неповнолітніх // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.90-93. – ISSN 0132-1331
162660
  Адамик В. Альтернативи зовнішньоторговельної політики країн, що розвиваються, у контексті пошуку шляхів подолання бідності // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 3 (62), липень - вересень. – C. 299-316. – ISSN 1684-906Х
162661
  Галушко К.Ю. Альтернативи історичного розвитку міжвоєнної Європи (до постановки проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-44. – (Історія ; вип. 43)


  Присвячено проблемі альтернативності розвитку європейського суспільства. У хронологічному періоді 1919 - 1939 рр. досліджуються прояви соціальної, культурної та політичної кризи Модерну, аналізуються альтернативні проекти виходу з кризи, що виникли. ...
162662
  Войджер М. Альтернативи майбутнього // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 36 (668), 4-10.09.2020. – С. 30-32. – ISSN 1996-1561


  Як найочікуваніші президентські вибори можуть вплинути на американську зовнішню політику та весь вільний світ.
162663
  Жук М.В. Альтернативи регіонального розвитку в Україні в контексті інтеграції у світове господарство : регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 102-109 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
162664
  Корольов Б. Альтернативи реформуванню нема // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 березня (№ 14/15). – С. 5
162665
  Костюшко О.М. Альтернативи розвитку сучасної болгарської лексикографії: тематичні словники // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 55-60. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто питання необхідності якісно нових, глибоких теоретичних та практичних досліджень сучасної болгарської тематичної лексикографії. В статье рассмотрен вопрос о необходимости качественно новых, глубоких теоретических исследований ...
162666
  Сідоркіна О. Альтернативи соціальних змін у сучасній релігійній свідомості в Україні // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 183-192. – ISSN 2075-1443
162667
  Стребкова Ю. Альтернативи фемінізму в освітньому просторі або про закономірність соціальної кризи в Україні // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 177-182. – ISBN 978-966-8428-52-4
162668
  Фалеева И.Н. Альтернативисты и маргиналы: опыт движения по захвату домов в Западном Берлине // Кризис буржуазной цивилизации и поиски "нового стиля жизни" : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т науч. информации по общественным наукам ; отв. ред. Вольфсон Л.Ф. [и др.]. – Москва, 1985. – Вып. 4. – С. 143-148. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
162669
  Морозов Є. Альтернативна (невійськова) служба для віруючих під час воєнного стану // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 березня - 22 квітня (№ 12/15). – С. 9. – ISSN 1992-9277
162670
  Бубенок О.Б. Альтернативна гіпотеза А.Ю. Кримського про час і обставини іудаїзації хозарів / О.Б. Бубенок, О.О. Хамрай // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 51-57. – ISBN 978-966-02-6446-5
162671
  Башун А.В. Альтернативна енергетика в актах Європейського Союзу / А.В. Башун, - д.ю.н. Буткевич В О. [наук.керів. // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 224-233. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
162672
  Маркова Т.Д. Альтернативна енергетика в системі економіко-екологічної безпеки держави // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 3. – С.97-101 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
162673
  Антонов В.М. Альтернативна енергетика в Україні : комп"ютерні акме-еколого-економічні енергетичні комплекси : монографія / В.М. Антонов ; Нац. Техн. Ун-т України "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Укр. Акад. Акмеології. – Київ : [б. в.], 2018. – 261, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-646-430-3
162674
   Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – 297, [1] с. – Темат. дод. до Укр. щорічника міжнар. права. - Текст укр., рос. - Сер. засн. 2004 р. – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
162675
  Скорук О.П. Альтернативна енергетика України: перспективи розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 9 (215). – С. 28-32. – ISSN 2221-1055
162676
  Клопов І.О. Альтернативна енергетика України: потенціал, сучасний стан, механізми стимулювання розвитку // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 303 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 95-103. – (Серія "Економіка")
162677
  Льовін А.В. Альтернативна енергетика як заперечення міжнародного енергетичного права // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 131-134. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
162678
  Литвиненко Я.О. Альтернативна енергетика: перспективи розвитку в Україні та світовий досвід / Я.О. Литвиненко, П.С. Мельничук // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [60-61]
162679
  Овчаренко Н. Альтернативна історія та канадський художній дискурс у романі Маргарет Е. Етвуд "Пенелопіада" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 177-187. – ISSN 0320 - 8370
162680
  Аністратенко А. Альтернативна історія та християнський мотив у новітній українській літературі / А. Аністратенко, А. Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 4 (12). – C. 61-66. – ISSN 2311-9896
162681
  Чужа Т. Альтернативна історія у творах Яцека Дукая // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 398-403. – ISBN 978-966-3888-379-3
162682
  Аністратенко А.В. Альтернативна історія як метажанр української та зарубіжної прози: компаративна генологія і поетика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Аністратенко Антоніна Віталіївна ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
162683
  Розумний В. Альтернативна концепція великого герба України // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-25. – ISSN 1814-5078
162684
  Попов Б. Альтернативна модель етносу та людини (кілька зауваг щодо вітацентричної парадигми) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 4. – С.37-54
162685
  Власова І. Альтернативна модель плану рахунків бухгалтерського обліку щодо відображення розрахункових операцій // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 15-20. – ISSN 1728-9343
162686
  Романова Н. Альтернативна модель суспільства в сатиричній творчості Василя Симоненка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1 (589). – С. 52-56. – ISSN 0236-1477
162687
  Кожемякін Є.В. Альтернативна модель управлінської структури ризового підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 148-155
162688
  Лєвшина Н. Альтернативна підготовка вчителів у Великій Британії // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 99-104. – ISSN 2077-1827
162689
  Бондаренко Ю. Альтернативна преса Німеччини: витоки та фактори // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  Розглядаються історичні події, які призвели до загострення політичного клімату в Німеччині, що сприяло виникненню якісно нового сегмента сучасних ЗМІ - альтернативної преси. Наголошується на тому, що поява вищезазначеного різновиду мас-медіа у ...
162690
  Набок С. Альтернативна реальність кремлівської пропаганди: конфлікт "на Україні" в російському політичному, медійному й науковому дискурсі // Інтерпретації російсько-українського конфлікту в західних наукових і експертно-аналітичних працях / В. Кулик, М. Рябчук, К. Зарембо, М. Фахурдінова, Н. та ін. Коваль. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. – С. 291-319. – ISBN 978-966-02-9220-8
162691
  Богуш М.К. Альтернативна форма захисту суб"єктивних корпоративних прав та інтересів учасників корпоративних відносин // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (179 /180 ). – С. 38-47. – ISSN 2308-9636
162692
  Омельчук А. Альтернативна хімічна енергетика у дзеркалі сьогодення: (Об"єднана семія наукових рад НАН України з проблем "Неорганічна хімія" та "Електрохімія") // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-40. – ISSN 0372-6436
162693
  Шульгин Н.Н. Альтернативная герменевтика в диалоге культур // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.22-49. – ISSN 0042-8744
162694
  Крутиков В. Альтернативная деятельность в АПК: сельський туризм / В. Крутиков, О. Федорова // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 3. – С. 76-80. – ISSN 0235-2443
162695
  Войскунский А.Е. Альтернативная идентичность в социальных сетях / А.Е. Войскунский, А.С. Евдокименко, Н.Ю. Федунина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 66-83. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
162696
  Айрапетян Л.С. Альтернативная история в сборнике новелл К. Фуэнтеса "Апельсиновое дерево, или Круги времени" // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 7. – С. 86-97. – ISSN 0044-748Х
162697
  Назаренко М. Альтернативная история как возможный мир // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 429-439. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглядається жанр альтернативної історії з точки зору теорії можливих світів. Показано перспективи аналізу і класифікації творів, що належать до цього жанру
162698
  Райков Александр Альтернативная космология : планетарий / Райков Александр, Сергеев Александр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 30-38
162699
  Кухаренко В.А. Альтернативная литература современности // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 67-76. – ISSN 2307-4604
162700
  Осетров В.Д. Альтернативная фитотералия З/АН Украины / В.Д. Осетров. – Киев, 1993. – 220с.
162701
  Каныгин П. Альтернативная энергетика для экономики и экологии в России и в мире // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 45-51. – ISSN 2074-6040
162702
  Ющенко Н.Л. Альтернативне "ІС" програмне забезпечення в Україні // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем" : 16-17 квіт. 2018 р., м. Дніпро : [збірник] / "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 19-21. – ISBN 978-966-981-013-7
162703
  Пацурія Н. Альтернативне (позасудове) врегулювання страхових спорів: необхідність запровадження в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Присвячено обґрунтуванню необхідності запровадження інституту альтернативного (позасудового) врегулювання страхових спорів в Україні; виявленню специфіки та дослідженню особливостей правового становища страхового омбудсмена; аналізу особливостей ...
162704
  Ткачук О.С. Альтернативне вирішення спорів як форма захисту цивільних прав, свобод та інтересів // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 20-31. – ISSN 2224-9281
162705
  Максимів Д.Я. Альтернативне оцінювання інвестиційно-інноваційної діяльності у Львівській області // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 262-268 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
162706
  Пестушко Валерий Альтернативне паливо : сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 21
162707
  Дубовик О. Альтернативне правосуддя в країнах англосаксонської правової сім"ї (На прикладі Великобританії та Нової Зеландії) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 157-159. – ISBN 978-617-7069-28-6
162708
  Дубовик О.І. Альтернативне правосуддя: розвиток наукової думки в 70-90 рр. ХХ століття // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 41-45. – ISSN 2219-5521


  Концепція відновного правосуддя набула протягом останніх десятиліть міжнародного значення, тому було здійснено низку кроків у напрямі його запровадження як у Європі, так і загалом у світі. Упродовж 70-90 рр. ХХ століття тривав істотний розвиток самого ...
162709
  Локтіонов Віталій Альтернативне природознавство та сучасна філософія цілісного сприйняття світу : Наука-учителеві // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 49-50. – Бібліогр.: 6 назв
162710
  Загоруйко Н. Альтернативний дискурс епістолярної публіцистики В"ячеслава Чорновола. // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 49-58


  У пропонованій статті здійснено спробу розглянути епістолярну публіцистику В. Чорновола крізь призму альтернативного дискурсу 1970-1980-х рр. Проаналізовано та визначено особливості альтернативного дискурсу його таборової епістолярної публіцистики, ...
162711
   Альтернативний діалог // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 січня (№ 11). – С. 5


  "Євромайдан, що далі?". Ключові цитати учасників другого круглого столу "Дня" з представниками третього сектору.
162712
   Альтернативний засіб санації резидентних носіїв золотистого стафілокока / О.В. Коцар, О.В. Кочнєва, Т.С. Долгова, А.Ю. Малюченко // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 2 (84). – C. 54-57. – ISSN 1681-2727
162713
   Альтернативний звіт про реалізацію Україною положень конвенції ООН про права дитини 2002-2008 / Підгот. громад. орг. України. – Київ : [Б.в.], 2009. – 92 с.
162714
  Савченко Т.Б. Альтернативний мінімальний податок як засіб презумптивного оподаткування : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 30-35
162715
  Цибулько В.О. Альтернативний підхід до здійснення аналізу перекладу ліричної поезії // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (3). – С. 148-153. – ISSN 2312-4679
162716
  Лозинський Д.Л. Альтернативний погляд на податкову лібералізацію в контурі протидії гібридній війні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 288-293. – ISSN 2222-4459
162717
   Альтернативний проект Статуту НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 14 лютого (№ 3). – С. 3- 5
162718
  Данильчук Д. Альтернативний простір сучасної урбонімії: підходи до вивчення // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 52-64


  Розглядаються проблеми, пов"язані з дослідженням неофіційних (народних) топонімів сучасного українського міста, окреслено методологічні засади, джерела і шляхи вивчення одиниць альтернативного простору сучасної урбонімії. Здійснено спробу класифікації ...
162719
   Альтернативний спосіб синтезу силікагелю з української сировини / Т.А. Донцова, С.В. Нагірняк, Г.В. Кримець, О.В. Мельничук, І.В. Башмаков, Д.М. Складанний // Катализ и нефтехимия / НАН Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника" ; глав. ред. Л.Н. Шкарапута ; редкол.: Е.И. Багрий, М.Н. Братичак, В.В. Брей [и др.]. – Киев, 2018. – № 27. – С. 41-46. – ISSN 2412-4176
162720
  Березніченко Н.О. Альтернативні вектори інтеграційної політики України // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [17-18]
162721
  Гуменюк І.Л. Альтернативні види енергоносіїв та їх подальші перспективи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 89-93
162722
  Гавриш В.І. Альтернативні види палива та вплив на ефективність сільськогосподарських машин / В.І. Гавриш, М.Ю. Шатохін // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 121-127 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-092X
162723
  Сокуренко О.М. Альтернативні види покарання позбавленню волі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 227-228. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
162724
  Мортіков В. Альтернативні витрати: теорія і проблеми її застосування // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 29-36. – ISSN 0131-775Х
162725
  Таран Є.І. Альтернативні газотранспортні маршрути Європи та Росії: політико-економічні особливості // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 9-12. – ISSN 1728-6220
162726
  Варцаба В.І. Альтернативні грошові системи в контексті управління національною економікою / В.І. Варцаба, О.В. Мостіпака // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 351-362. – ISSN 2222-0712
162727
  Башун А.В. Альтернативні джерела енергії - новий шлях України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 135-140


  The article is devoted to the provisions of International and European law which regulate the relations in a field of alternative sources of energy. Also, the author paid attention to the provisions concerning alternative energy in Ukrainian legislation.
162728
  Друкований М.Ф. Альтернативні джерела енергії : монографія / М.Ф. Друкований, В.П. Янович. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 496 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
162729
  Кучинський А.Д. Альтернативні джерела енергії в контексті просторового розвитку територій / А.Д. Кучинський, Н.Ю. Авдєєва // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 листоп. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. освіти Київ. нац. ун-ту буд-ва і архітектури. – Київ : ДКС Центр, 2021. – С. 122-124. – ISBN 978-617-7300-94-5
162730
  Федоров О.В. Альтернативні джерела енергії для віддалених споживачів / О.В. Федоров, М.М. Кузнецов // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 141-144. – ISSN 1997-9266


  Показана доцільність комплексного використання поновлюваних джерел енергії різного типу для автономного енергозабезпечення віддалених споживачів. Сумісна їх експлуатація дозволяє збільшити надійність електропостачання та підвищити ефективність ...
162731
  Ги Альтернативні джерела енергії як умова формування енергетичної незалежності країни / Ги, рник // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 43-50. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
162732
  Гуляєва Л.П. Альтернативні джерела фінансового забезпечення інвестиційної діяльності сучасних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 65-71


  Досліджено особливості фінансового забезпечення підприємств нефінансового сектору економіки ісламськими банками.
162733
  Колісніченко Н. Альтернативні джерела фінансування вищої освіти: досвід США // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 320-326. – бібліогр. на 16 пунктів
162734
  Агапова О.Л. Альтернативні енергетичні ресурси як об"єкт картографування // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С. 95-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-4224
162735
   Альтернативні імперативи діяльності децентралізованих громад / В. Якобчук, Є. Ходаківський, О. Хаймерл, М. Плотнікова // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир, 2020. – № 4 (89). – С. 15-26. – ISSN 2663-2144
162736
  Коляда Т. Альтернативні інституційні підходи щодо змін у державному регулюванні довіри до фінансової системи: спеціальний банківський збір Обами чи податок Тобіна / Т. Коляда, Ю. Прозоров // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 2. – С. 39-46 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
162737
  Кифяк Р. Альтернативні канали продажу банківських продуктів як пріоритетний напрям розвитку банківського бізнесу // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 106-110. – Бібліогр.: 14 назв
162738
  Притика Ю. Альтернативні методи вирішення спорів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 219-227. – (Серія юридична ; Вип. 41)
162739
  Носова Є.А. Альтернативні методи оцінки вартості бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 14-17


  Окреслені можливості використання методів для оцінки вартості українських підприємств.
162740
   Альтернативні методи синтезу нових гетеросинтонів - функціалізованих гіпоксантинопіримідинів / В.М. Повстяной, Т.А. Юрова, О.Н. Речицький, А.А. Крисько // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 2 (78). – C. 32-39. – (Серія: Хімія). – ISSN 2304-0947
162741
  Соркін І.В. Альтернативні механізми врегулювання спорів у сфері фінансових послуг: світовий досвід та реалії України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 10 (215). – С. 7-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
162742
  Хілько О.Л. Альтернативні моделі безпеки для України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 243-253
162743
  Назар М.В. Альтернативні моделі кредитування сільськогосподарських підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 83-90 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1562-0905
162744
  Балдик Д.О. Альтернативні напрями підприємництва у бджільництві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 171-176. – ISSN 2222-4459
162745
  Буткевич Г. Альтернативні олімпійському руху змагання: робітничі Олімпіади та Спартакіади / Г. Буткевич, О. Шевченко, В. Яловик // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 5-11. – ISSN 2220-7481


  Інтенсивному розвитку спорту в першій половині ХХ ст. сприяла гостра конкуренція між спортивними організаціями, діяльністю яких опікувалися держави. Велику конкуренцію олімпійському руху складали численні спортивні організації, які належали до ...
162746
  Абатуров О.Є. Альтернативні підходи до етіологічної терапії бактеріальних респіраторних інфекцій : [навч.-метод. посібник] / О.Є. Абатуров, Т.О. Крючко. – Дніпро : Ліра, 2020. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-195. – ISBN 978-966-981-320-6
162747
  Кушніренко В.О. Альтернативні підходи до історичної шаріатської моделі у конструюванні політичної реальності в рамках ісламської автентичної традиції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 44-51


  В статті розглядаються ключові проблеми адаптації традиційних соціально-політичних цінностей Ісламу в контексті сучасної світової політичної реальності, окреслюються проблемні сторони здійснення шаріатської моделі влади в умовах реалій сучасної ...
162748
  Качалай В.В. Альтернативні підходи до класифікації витрат виробництва та видів калькуляцій на промилових підприємствах в умовах глобалізації // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 163-170. – ISSN 1811-9824


  Закцентовано увагу на ключовій ролі повної, точної та достовірної обліково-аналітичної інформації про виробничі витрати промислового підприємства в умовах глобалізації. Ідентифіковано альтернативні підходи до класифікації витрат виробництва на основі ...
162749
  Васильченко З. Альтернативні підходи до оцінки інвестиційних проектів при банківському кредитуванні : банківські технології / З. Васильченко, І. Васильченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 7-12. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1605-2005
162750
  Петровська Т.Е. Альтернативні підходи до споживання вітчизняного вугілля у контексті енергетичної безпеки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 331-338


  Оцінено залежність країни від імпортованих енергоносіїв, розглянуто структуру споживання вітчизняної вугільної продукції, досліджено стан розвитку ринку електроенергії, запропоновано у якості палива застосування вугілля шляхом його альтернативного ...
162751
  Кисіль Віталій Альтернативні погляди на розширення ЄС ( огляд сучасних теорій ) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 43-50. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
162752
  Назимко Є. Альтернативні покаранню заходи, що застосовуються до неповнолітніх за ювенальним кримінальним законодавством республіки Ірландія // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 58-62
162753
  Небесна В.В. Альтернативні програми профілактики правопорушень неповнолітніх // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 279-280
162754
  Курило В.О. Альтернативні процедури вирішення податкових спорів: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 4. – С. 58-66
162755
  Кармаза О.О. Альтернативні процедури вирішення спорів: теорія та законодавство // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (11). – С. 34-47. – ISSN 2523-4889
162756
  Марченко О. Альтернативні режими оподаткування як засіб стимулювання інноваційцної діяльності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 9. – С. 67-69. – ISSN 1810-3944
162757
  Денисова Т.А. Альтернативні санкції та проблеми їх сприйняття суспільством і втілення в Україні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 12 (66). – С. 52-58. – ISSN 2222-5374
162758
  Мединська Т. Альтернативні системи оподаткування малого бізнесу в зарубіжних країнах: досвід для України / Т. Мединська, Р. Слюсар // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 231-244. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 30)
162759
  Михайленко С. Альтернативні системи оподаткування малого підприємництва / С. Михайленко, Л. Дейніс // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 47-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті розкриваються деякі проблеми використання спрощеної системи оподаткування суб"єктами малого підприємництва в Україні, аналізується стан розвитку малого підприємництва на прикладі Одеського регіону, а також показники діяльності малих ...
162760
  Коротун В.І. Альтернативні системи оподаткування: теоретичні засади і практика застосування / В.І. Коротун, О.В. Панасюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 32-36
162761
  Горецький О. Альтернативні способи використання української ГТС // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)
162762
  Гаврилішин А. Альтернативні способи вирішення господарських спорів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 6-10
162763
  Задорожна С.Ф. Альтернативні способи вирішення комерційних спорів: законодавче забезпечення в країнах Європи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 199-202. – (Право. Економіка. Управління)
162764
   Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) = Alternative methods of legal disputes resolving (ADR) : [матеріали Четвертого львів. міжнар. форуму (Львів, 26-27 трав. 2011 року)] / [Wargin R.J. та ін. ; відп. за вип. І.І. Дутка]. – Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2011. – 203, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 202-203. - Текст укр., пол. та англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-199-017-2
162765
   Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) = Alternative methods of legal disputes resolving (ADR) : [матеріали П"ятого львів. міжнар. форуму (Львів, 24-25 трав. 2012 року)] / [Blaszczak L. та ін. ; відп. за вип. І.І. Дутка]. – Львів : [б. в.], 2012. – 223, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 222-223. - Текст укр., пол. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-199-018-9
162766
  Баранова Є. Альтернативні способи вирішення спорів у міжнародній практиці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 240-243. – ISSN 2663-5313
162767
  Красіловська З. Альтернативні способи вирішення спорів у сфері державного управління: поняття та сутність // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 158-167
162768
  Задорожна С. Альтернативні способи вирішення спорів, що виникають із зовнішньоекономічних договорів: правове забезпечення на міжнародному рівні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 98-104. – ISSN 0132-1331
162769
  Задорожна С. Альтернативні способи вирішення спорів, що виникають із зовнішньоекономічних договорів: правове забезпечення на міжнародному рівні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 98-104. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
162770
  Задорожна С. Альтернативні способи вирішення спорів, що виникають із зовнішньоекономічних договорів: правове забезпечення на міжнародному рівні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 98-104. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
162771
  Подковенко Т. Альтернативні способи вирішення спорів: розвиток концепції // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 36-41. – ISSN 2524-0129
162772
   Альтернативні способи вирішення цивільних спорів за законодавством України : навч. посібник / [О.Б. Верба-Сидор та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 415, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Анотація укр., англ. – Бібліогр.: с. 397-414 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-330-1
162773
  Спектор О.М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Спектор Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
162774
  Спектор О.М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Спектор Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 244 л. – Бібліогр.: л. 224-244
162775
  Спектор О.М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів: світовий досвід та перспективи застосування у правовій системі України / Спектор О.М. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Фенікс, 2013. – 159, [1] с. – Сер. засн. в 2004 р. – Бібліогр.: с. 146-159. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-8935-10-7
162776
  Галупова Л.І. Альтернативні способи врегулювання конфліктів у сфері права інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Галупова Лариса Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
162777
  Терех О. Альтернативні способи розв"язання трудових спорів: практика України та ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 61-66. – (Юридичні науки ; вип. 2 (113)). – ISSN 1728-3817
162778
  Єрмошенко А.М. Альтернативні стратегії інтеграції страхових організацій і банківських установ // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 62-66.
162779
  Колодяжний В.І. Альтернативні та синтетичні тенденції у розвитку сучасної біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
162780
  Кузьома О.Ю. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 96-111. – ISBN 978-617-696-407-0
162781
  Кукіна Н.В. Альтернативні теорії підприємництва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 125-129. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
162782
  Мороз О.В. Альтернативні теорії ринку та їх використання в регулятивній політиці / О.В. Мороз, Л.М. Несен, Л.С. Філатова // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (73). – С. 20-26. – ISSN 1683-1942


  Досліджено основні методологічні підходи до аналізу ринку і, відповідно, опису ринкових законів та принципів формування конкурентного середовища. На думку авторів, проблема полягає, насамперед, у відсутності коректних методології й теорії опису ...
162783
  Диба М.І. Альтернативні фінансові інструменти в умовах розвитку людиноцентричного бізнесу / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 9 (298). – Бібліогр.: 29 назв
162784
  Мироненко В.П. Альтернативні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 13-19. – ISSN 2222-5374
162785
  Гребіник Д.М. Альтернативні форми елімінації клітин // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2014. – Т. 21, № 1/2


  Розглянуто загальні та спеціалізовані шляхи неапоптичної загибелі, за якими елімінуються клітини у процесі розвитку організму тварин. Обговорено сучасні дані літератури стосовно механізмів активації та сигнальної трансдукції цих форм загибелі, а також ...
162786
  Рубан Л. Альтернативні форми навчання в Україні (зарубіжний досвід) // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 52-54. – ISBN 978-966-644-324-6
162787
  Ковальова А.О. Альтернативні форми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 114-120 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
162788
  Сохан І. Альтернативні форми шлюбно-сімейних відносин: ставлення студентської молоді // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 19, ч. 2. – С. 159-165. – ISSN 2312-1246
162789
  Михайлина Д.Г. Альтернативні функції логотипу в умовах глобалізації ринкового середовища / Д.Г. Михайлина, Роговська-Іщук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 434-443. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (65/66)). – ISSN 2310-8185
162790
  Лукач І.В. Альтернативні шляхи вирішення корпоративних спорів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (9) : Ювілейний. – С. 66-76. – ISSN 2227-796X


  Виключна підвідомчість корпоративних спорів, що закріплена в ч. 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, унеможливила альтернативні засоби вирішення корпоративних спорів. На підставі комплексного аналізу норм матеріального та ...
162791
  Кононенко М. Альтернативні шляхи забезпечення енергетичної безпеки ЄС // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 10 (271). – С. 7-10
162792
  Коцан Н.Н. Альтернативні шляхи постачання російського газу в Європу / Н.Н. Коцан, І.О. Савчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 41-44. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
162793
  Мазур Д.О. Альтернативнісорбенти у природоохороних хімічних технологіях / Д.О. Мазур, Т.В. Іванішена // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 54
162794
  Жукова Л. Альтернативність економічного розвитку держави з погляду інституціонального підходу // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 33-45. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
162795
  Ізарова І.О. Альтернативність та автономність загальноєвропейських процедур як принципи цивільного процесу Європейського Союзу // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 33-36
162796
  Овчаренко Н. Альтернативно-історична модель жанру дистопії в канадській прозі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 4 (628). – С. 59-72. – ISSN 0236-1477


  У статті зосереджено увагу на канадській моделі жанру дистопії кінця ХХ - ХХІ ст., у якому значні роль відведено альтернативно-історичним елементам. Проаналізовано романи М. Етвід, Т. Фіндлі, Я. Мартела у відповідному літературно-художньому контексті ...
162797
  Панарин А.С. Альтернативно ли "альтернативное общество"?. / А.С. Панарин. – М., 1987. – 63с.
162798
  Марданов М.Дж. Альтернативное агрегирование рейтинговых оценок в рамках QS-технологии ранжирования высших учебных заведений / М.Дж. Марданов, Р.Р. Рзаев // Математичні машини і системи : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 122-133. – ISSN 1028-9763
162799
  Вдовиченко Л.Н. Альтернативное движение в поисках альтернатив / Л.Н. Вдовиченко. – Москва, 1988. – 186с.
162800
  Оружейников А.И. Альтернативное топливо для водного транспорта / А.И. Оружейников, О.Н. Семенова, А.И. Швец // Фізика аеродисперсних систем : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Калінчак В.В., Алтоїз Б.А., Асланов С.К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 56. – С. 98-106. – ISSN 0367-1631
162801
  Фортунатов В.В. Альтернативность в истории ХХ века (1917-1939 гг.) / В.В. Фортунатов. – Л., 1991. – 16с.
162802
  Резник Ю.М. Альтернативность как возможность жить по-другому // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 14-26. – ISSN 1606-951Х
162803
  Резник Ю.М. Альтернативность как способ личностного бытия человека // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 3 (65/66). – С. 122-143. – ISSN 1606-951Х
162804
  Зимина Л.А. Альтернативность общественного развития как проблема теории и политики перестройки / Л.А. Зимина. – М, 1991. – 46с.
162805
  Скрипник В.М. Альтернативные испытания малых выборок на надежность / В.М. Скрипник, А.Л. Гречин. – Минск, 1986. – 238с.
162806
  Дроздник И.Д. Альтернативные источники получения энергоресурсов в мире и Украине / И.Д. Дроздник, Н.И. Борискина, Т.И. Близнюк // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 5-6. – С. 32-37. – ISSN 1681-309X
162807
  Калашников Н.П. Альтернативные источники энергии / Н.П. Калашников. – М., 1987. – 46с.
162808
   Альтернативные методы построения линейной регрессии / Н.О. Онищук, В.В. Иванов, А.В. Пантелеймонов, Ю.В. Холин // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научный журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2017. – Т. 12, № 3. – С. 105. – ISSN 1991-0290
162809
  Клупт М.А. Альтернативные методы проведения переписей населения: применимы ли они в России? / М.А. Клупт, О.Н. Никифоров // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 9. – С. 3-8. – ISSN 0320-8168
162810
  Акименко В.К. Альтернативные оксидазы микроорганизмов / В.К. Акименко ; [отв. ред. В.П. Скулачев] ; АН СССР, Ин-т биохимии и физиологии микроорганизмов. – Москва : Наука, 1989. – 263 с.
162811
  Китаев А.В. Альтернативные подходы анализа работы электротехнических устройств для электромеханических систем : Автореф... д-ра техн.наук: 05.09.01, 05.09.05 / Китаев А.В.; Ин-тут электродинамики. – К., 1997. – 38л.
162812
  Будкин В.С. Альтернативные подходы к категории "международное разделение труда" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 13-15
162813
  Панферова О.О. Альтернативные подходы к трансфертному ценообразованию // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 65-73. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
162814
  Деменчук П.Ю. Альтернативные пути глобализации образования: идея свободной образовательной сети // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 4. – С. 9-12. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается идея свободной образовательной сети, в основе которой лежат концепции И. Иллича, и С. Митры. Описываются основные положения этой идеи.
162815
   Альтернативные пути к цивилизации : Кол. монография. – Москва : Логос, 2000. – 368с. – ISBN 5-88439-136-6
162816
  Пилипенко Н.С. Альтернативные способы рассмотрения индивидуальных трудовых споров // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 158-160. – ISBN 978-617-7069-52-1
162817
  Портная Д. Альтернативные способы урегулирования конфликтов, связанных с неправомерным использованием торговых марок // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 16-20
162818
  Копцик Г.Н. Альтернативные технологии ремедиации техногенных пустошей в Кольской Субарктике / Г.Н. Копцик, С.В. Копцик, И.Е. Смирнова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 11. – С. 1375-1391 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0032-180Х
162819
  Вахрамеев С.А. Альтернативные условия разрешимости некоторых классов дифференциальных игр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Вахрамеев С.А.; Математ. ин-т. – М, 1981. – 17л.
162820
  Тулегенова Мадина Альтернативный взгляд на социально-экономическую природу капитала в инновационном обществе знаний // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 488-494. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
162821
  Фидельман Г. Альтернативный менеджмент : опыт построения фанки-фирмы в России / Григорий Фидельман, Сергей Дедиков, Юрий Адлер. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 221, [1] с. : ил. – ISBN 978-5-9614-0631-3
162822
  Савельева И.М. Альтернативный мир: Модели и идеалы / И.М. Савельева. – Москва : Наука, 1990. – 207 с. – ISBN 5-02-010494-9
162823
  Иванова Е.В. Альтернативный подход к оценке эффективности интеграции в экономических кластерах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 158-170 : табл., рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
162824
  Воробев М.К. Альтернативный процесс по спору о качестве поставленной продукции : Автореф... канд. юрид.наук: / Воробев М.К.; Свердловский юридический ин-т. – Свердловск, 1965. – 20л.
162825
  Царьков Е.Ф. Альтернативный статистический метод / Е.Ф. Царьков. – Рига, 1983. – 91с.
162826
  Фетисов Г. Альтернативы "сырьевой" модели развития российской экономики // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2007. – № 9/10. – С. 3-15. – ISSN 0130-9757
162827
   Альтернативы 1939 года. – М, 1989. – 272с.
162828
  Толстухин А.В. Альтернативы методу аналитических таблиц для модальной логики S4 // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 127-128
162829
  Дубинин Сергей Альтернативы модернизации // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 2 (1609). – С.5-15. – ISSN 0869-44435
162830
   Альтернативы нет. – М, 1989. – 91с.
162831
  Кульпин Э.С. Альтернативы российской модернизации. или реставрация Мейдзи по-русски // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 5 (113). – С. 158-169. – ISSN 0321-2017
162832
  Осипов Б.В. Альтернативы строительству Даугавпилсской ГЭС / Б.В. Осипов. – Рига, 1988. – 30с.
162833
  Халилова М.М. Альтернативы техники: миф или реальность? / М.М. Халилова. – Одесса, 1975. – 150с.
162834
  Холуянов Ф.И. Альтернаторы и преобразователи переменно-постоянного тока / Ф.И. Холуянов. – 3-е изд. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1926. – 180 с.
162835
  Ананьева Наталия Евгеньевна Альтернации в парадигматике существительных польского говора деревни Гайде Игналинского района Литовской ССР : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Ананьева Наталия Евгеньевна; МГУ. – Москва, 1974. – 32л.
162836
  Джабар-заде Р.М. Альтернирующий метод Шварца для решения задачи Дирихле для нелинейных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джабар-заде Р. М.; МГУ, Каф. вычисл. матем. механ.-мат. фак. – М., 1962. – 3л.
162837
  Малов В.Г. Альтинг фон Гезау Ф. Нидерланды и модернизация ядерного оружия // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1983. – Вып. 4. – С. 104-109
162838
  Орлов В.В. Альтист Данилов / В.В. Орлов. – М., 1981. – 463с.
162839
  Орлов В.В. Альтист Данилов / В.В. Орлов. – К., 1988. – 430с.
162840
  Назар-Шевчук Альтист Дмитро Комонько. Концерт "Присвята вчителю" // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 129-133. – ISSN 2224-0926
162841
  Городецький А.В. Альтове мистецтво Англії першої половини XX століття в іменах та фактах // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 106-114. – ISSN 2226-2180


  "Мета роботи. Розглянути важливий етап розвитку академічного європейського інструменталізму . альтове мистецтво Англії першої половини ХХ ст. на прикладі його видатних представників – Лайонела Тертіса, Ребекки Кларк та Вільяма Прімроуза. Методологія ...
162842
  Рубцова М.В. Альтруизм в профессиональной практике: социологический анализ профессий Роберта К. Мертона / М.В. Рубцова, Н.А. Мартьянова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 152-158. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
162843
  Дорожкин В.Р. Альтруизм и агрессия: сравнение видов и форм // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 27-34. – ISBN 978-966-8063-99-51
162844
  Ларин В.И. Альтруист : повесть / В.И. Ларин. – Ленинград : Художественная литература, 1990. – 44с.
162845
  Фоміна О.О. Альтруїзм і волонтерство: аспекти взаємозв"язку у соціальній поведінці / О.О. Фоміна, Н.В. Оленцевич // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (77). – С. 167-182. – ISSN 1681-116Х
162846
  Фельдман О.В. Альтруїзм і гуманізм: до методології розрізнення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1093. – С. 78-82. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 49). – ISSN 2226-0994
162847
  Сюмаченко Д.М. Альтруїзм та егоїзм // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 71-73
162848
  Фея О. Альтруїзм та солідарність. Чому носіння масок у громадських місцях - найлегший спосіб запобігти поширенню коронавірусу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 32 (664), 7-13.08.2020. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561
162849
  Фельдман О.Б. Альтруїзм у поетично-філософській творчості Тараса Шевченка // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 113-117. – ISSN 2077-1800
162850
  Мазур Р. Альтруїзм як категорія соціальної психології // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 37-42. – ISSN 0130-7037
162851
   Альтюссер (Althusser) Луї П"єр // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 671-672. – ISBN 966-316-069-1
162852
  Кирпиченко С.В. Альфа- и бета-триалкилсилилакролеины и их производные : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кирпиченко С.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.25
162853
  Ломаченков И.А. Альфа- и гамма-распад средних и тяжелых сферических ядер. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Ломаченков И.А.; Объд.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1987. – 14л.
162854
   Альфа-, бета- и гамма-спектроскопия : пер. с англ. – Москва : Атомиздат
Вып. 1. – 1969. – 568 с.
162855
   Альфа-, бета- и гамма-спектроскопия : пер.с англ. – Москва : Атомиздат
Вып. 2. – 1969. – 260с.
162856
   Альфа-, бета- и гамма-спектроскопия : пер.с англ. – Москва : Атомиздат
Вып. 3. – 1969. – 676 с.
162857
   Альфа-, бета- и гамма-спектроскопия : пер.с англ. – Москва : Атомиздат
Вып. 4. – 1969. – 272 с.
162858
  Инихов Г.Н. Альфа-, бета-, гамма- и нейтронные излучатели для контроля и градуировки дозиметрической и радиометрической аппаратуры / Г.Н. Инихов. – М., 1963. – 78с.
162859
   Альфа-1. – М, 1990. – 111с.
162860
   Альфа-1. – М, 1990. – 112с.
162861
  Кимбатбеков К.К. Альфа-амилаза зерна и ее биосинтез в эндосперме пшеницы : Автореф... канд. биол.наук: / Кимбатбеков К.К.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Биол. фак. – Алма-Ата, 1967. – 17л.
162862
  Криводубський В. Альфа-ефект Бебкока-Лейтона у поверхневих шарах Сонця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 22-29. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз недавніх досліджень циклічності магнітної активності Сонця на основі [alpha|omega]-динамо моделі. Згідно з моделлю [alpha|omega]-динамо радіальний градієнт кутової швидкості діє на полоїдальне магнітне поле BP, у результаті чого ...
162863
  Семенов В.М. Альфа-кластерные состояния и рассеяние альфа-частиц на легких ядрах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Семенов В.М. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1975. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
162864
  Кудрявцева М.И. Альфа-окиси некоторых цикленов в реакциях со спиртами : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Кудрявцева М.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.21
162865
  Перлман И. Альфа-радиоактивность : пер. с англ. / И. Перлман, Дж. Расмуссен. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 246 с.
162866
  Кадменский С.Г. Альфа-распад и родственные ядерные реакции / С.Г. Кадменский, В.И. Фурман. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 221с.
162867
  Бактыбаев К. Альфа-распад и структура ядер в районе Pb . : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бактыбаев К.; АН СССР. – Л., 1967. – 18л.
162868
  Рыбак К.С. Альфа-распад и эффекты спаривания в сферических атомных ядрах в интерполяционном варианте. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Рыбак К.С.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1977. – 19л.
162869
  Головков Николай Александрович Альфа-распад изотопов полония, астата, радона и франция с N - 126 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Головков Николай Александрович; Объединен. ин-т ядерных исследований. Лаб. ядерных проблем. – М., 1974. – 16л.
162870
  Новикова Г. Альфа-распад некоторых нечетных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новикова Г.; АН СССР. – М., 1958. – 10л.
162871
  Мартынов А.А. Альфа-распад сферических ядер : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Мартынов А.А.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 16л.
162872
  Нагорний С.С. Альфа-розпад природних ізотопів вольфраму : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Нагорний С.С. ; НАНУ ; Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
162873
  Шах Ануп Альфа-самцы на службе в гареме // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 8 (185), август. – С. 52-65 : фото. – ISSN 1029-5828
162874
  Абильдаев А.Х. Альфа-спектрометрический метод определения степени кристаллических тонких полимерных пленок : автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Абильдаев А.Х. ; АН УзССР. – Ташкент, 1981. – 22 с.
162875
  Казакова Лариса Ильинична Альфа-ферроценилкарбониевые ионы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Казакова Лариса Ильинична; Хим. фак. МГУ. Кафедра орган. химии. – Москва, 1973. – 15л.
162876
  Яблонь О.С. Альфа-фетопротеїн у новонароджених дітей із затяжними жовтяницями / О.С. Яблонь, О.Г. Мазур // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 23-27. – ISSN 2226-1230
162877
   Альфа - система автоматизации и программирования. – Новосибирск, 1967. – 308 с.
162878
  Раннап Я.Я. Альфа + Ромео : повесть и рассказы / Я.Я. Раннап; пер. с эст. Г.Муравина. – Москва : Детская литература, 1983. – 223 с.
162879
  Окунь Л.Б. Альфа бета гамма ... Z (Элементарное введение в физику элементарных частиц) / Л.Б. Окунь. – Москва : Наука, 1985. – 111 с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 45)
162880
  Алимбаев Ш.К. Альфа гениальности : рассказы и науч.-фантаст. повесть / Ш.К. Алимбаев. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 72 с. : портр.
162881
  Орленко С.Г. Альфа зоряного алфавіту : збірка віршів 2000-2002 рр. / Світлана Орленко. – Запоріжжя : Лана, 2003. – 216 с. : портр. – На авантит. також: Яскрава молодь ЗДУ. – ISBN 966-9508-12-6
162882
  Жданов Н.Г. Альфа и омега / Н.Г. Жданов. – М, 1970. – 64с.
162883
   Альфа и омега. – Таллин, 1987. – 383с.
162884
   Альфа и омега : краткий справочник. – 3-е перераб. и доп. – Таллин, 1990. – 446 с.
162885
  Загорулько А. Альфа і омега Дмитра Яворницького // Київський університет. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 4


  "Презентація унікальної книги – репринтного видання «Словника української мови. Т. 1» академіка Дмитра Яворницького, вперше видрукуваного в 1920 році – відбулося в Інституті філології. Ця праця відкриває ще одну грань таланту справжнього подвижника ...
162886
  Коритко Р.Ф. Альфа й омега : повісті / Р.Ф. Коритко. – Львів, 1986. – 181 с.
162887
  Терещенко В.І. Альфа й омега менеджменту // Менеджмент в історичному розвитку як теорія / А.І. Кредісов. – Київ : Знання України, 2009. – С. 439-442. – ISBN 978-966-316-239-3
162888
  Ахрем А.А. Альфа кетоокиси эфирного ряда и их превращения : Автореф... канд. техн.наук: / Ахрем А.А.; Анадемия наук СССР. Отд-ние хим. наук. Ин-т органической химии. Лаборатория непредельных соединений, 1949. – 6л.
162889
  Хоменко Н. Альфа Центавра / Н. Хоменко. – Київ : Молодь, 1971. – 112 с.
162890
  Александров В.А. Альфа Центавра : повести / В.А. Александров. – Ташкент : Издательство литературы и искуства, 1973. – 222 с.
162891
   Альфа эридана. – М, 1960. – 208с.
162892
  Лам Н.Т. Альфа, бета-ненасыщенные дикетоны ряда тиофена и их некоторые производные : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Лам Н.Т.; МВ и ССО УССР. ХГУ. – Х., 1968. – 18л.
162893
   Альфа, бета, гамма. Абетка розуміння [Електронний ресурс]. – Славутич : Чорнобильський центр, 2006. – 1 CD + буклет ( 4 стор. ). – Фільм створено на замовлення Чорнобильської програми відродження та розвитку Програми розвитку ООН в Україні.-Загол. з етикетки диску


  Навчальний фільм має на меті : популяризацію серед мешканців районів, постраждалих від аварії на АУС, знань про радіацію, причини й наслідки аварії на ЧАЕС, про відмінності рекомендації й правила проживання в зоні радіаційного забруднення, перспективи ...
162894
  Кахаров Абдумалик Гулямович Альфа, гамма-диметиллилирование галоидфенолов и галоиданизолов 4-хлоропентеном-2 и капериленом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кахаров Абдумалик Гулямович; АН Узб.ССР. Ин-т химии раст. веществ. – Ташкент, 1979. – 25л.
162895
  Беспалов П.А. Альфвеновские лазеры / П.А. Беспалов, В.Ю. Трахтенгерц. – Горький, 1986. – 189 с.
162896
  Белоусова Н.И. Альфегумусовое почвообразование (на примере Алданского нагорья) : Автореф... канд. сельскохоз.наук: 06.01.03 / Белоусова Н.И.; Всес. академия сельскохоз. наук. Почвенный ин-т. – М., 1974. – 32л.
162897
  Микулинский С.Р. Альфонс Декандоль. 1806-1893. / С.Р. Микулинский. – Москва, 1973. – 295с.
162898
  Крылова Т.О. Альфонс Додэ, трилогия о Тартарене. : Автореф... канд. филолог.наук: / Крылова Т.О.; Москов. гос. ин-тут им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 16 с.
162899
   Альфонс Карны. Скульптурные портреты. Каталог выставки.. – М., 1964. – 15с.
162900
  Миньков И. Альфонс Муха - маляр, декоратор, живописец // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 4. – С. 44-62.
162901
  Дорогина С. Альфонс Муха и Жорж Фуке: фантазии в стиле Ар Нуво // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 9 (69). – С. 72-97. – ISSN 1812-867Х
162902
  Махун С. Альфонс Муха: геній "мистецтва для всіх" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 14


  "Ім"я знаменитого чеського художника, графіка, декоратора та дизайнера, однієї з ключових постатей стилю арт-нуво Альфонса Мухи (1860—1939), і донині на вустах. Його картини, вітражі, ілюстрації, листівки, театральні афіші, рекламні буклети і плакати, ...
162903
   Альфонс Муха: могут ли рекламные плакаты прославить художника-монументалиста? // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 33 (491), 19.08.2016. – С. 50-51. – ISSN 2075-7093
162904
  Жанлис Альфонс, или Сын любви : Перевод с французского / Соч. г-жи де Жанлис. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 1. – 1809. – 183 с. – На корешке: Альфон. 1. К. Ш


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра На обороте тит.л. издательская марка Типографии Московского университета
162905
  Жанлис Альфонс, или Сын любви / Соч. г-жи де Жанлис. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 2. – 1809. – 172 с. – На корешке: Альфон. 2. К. Ш


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра На обороте тит.л. издательская марка Типографии Московского университета
162906
  Хазанов А.М. Альфонсу де Албукерки - создатель португальской колониальной империи // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 3. – С. 78-92. – ISSN 0130-3864
162907
   Альфред Адлер (Alfred Adler) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – C. 72-84. – ISBN 978-966-518-287-0
162908
  Данилова В.М. Альфред Бернгард Нобель і Нобелівська премія / В.М. Данилова, Р.П. Виноградова, С.В. Комісаренко // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; edit. board: Komisarenko S.V., Kosterin S.O., Mikosha O.S. [et al.]. – Kyiv, 2018. – Vol. 90, N 4, july - august. – С. 121-134. – ISSN 2409-4943
162909
  Палієнко Лариса Альфред Вегенер: історія однієї гіпотези // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 51-54 : Фото. – Бібліогр. 4 назви
162910
  Уильямс А.Р. Альфред Великий, фальсификатор истории // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 157, октябрь. – С. 59 : фото
162911
  Старосельский П.И. Альфред Вернер и развитие координационной химии. / П.И. Старосельский, Ю.И. Соловьев. – Москва : Наука, 1974. – 312 с.
162912
  Шищенко П.Г. Альфред Геттнер - перший професійний географ // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 1 (191). – С. 42-47 : фото. – Бібліогр.: 7 назв.
162913
  Линниченко И.А. Альфред де-Мюссе 1810-1910 / очерк И.А. Линниченко. – Киев : Изд. книгопрод. С.И. Литов в Киеве ; [В унив. тип.], 1910. – [2], II, 28 с., 2 л. портр.
162914
  Линниченко И.А. Альфред де-Мюссе и поэзия любви : Публичная лекция, прочитанная проф. И.А. Линниченко в актовом зале Новороссийского университета. – Одесса : Тип. "Одесских новостей", 1900. – 18 с.
162915
  Дубинянская Я. Альфред де Мюссе: тайна белого дрозда // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 11 (111). – С. 68-87. – ISSN 1819-6268


  Альфред де Мюссе (1810-1857) - французский поэт, драматург и прозаик, один из крупнейших представителей литературы романтизма.
162916
   Альфред Дёблин // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 247-248. – ISSN 0130-6545


  Краткая биография Альфреда Дёблина, яркого представителя немецкого экспрессионизма в литературе
162917
   Альфред Лихтенштейн // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 13. – ISSN 0130-6545


  Альфред Лихтенштейн - немецкий поэт и прозаик
162918
  Божко М.В. Альфред Маршалл і закон спадної віддачі додаткових витрат // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 160-164. – (Економічні науки ; № 2 (31))
162919
   Альфред Николаевич Окснер : [Ботаник]. – Киев : Наукова думка, 1988. – 26 с. – (Библиография ученых УССР). – ISBN 5-12-000409-1
162920
  Тютюнник В. Альфред Нобель: Заповіт // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 45.
162921
  Міщенко І. Альфред Оффнер – призабуте ім"я в історії українського мистецтва першої третини XX століття // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 2 (50) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 34-46. – ISSN 1728-6875
162922
  Миславський В.Н. Альфред Федецький поет фотографії = Alfred Fedecki poeta fotografii / Володимир Миславський ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків : Фактор, 2010. – 215, [1] с. : фотоіл. – На тит. арк.: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie. - Текст: укр., пол. – Бібліогр.: с. 67-72 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-180-088-4
162923
  Купчик Я. Альфред фон Вакано - австрійський пивовар "Жигулівського" з Галичини // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 233-239. – ISBN 978-617-7037-10-0
162924
  Хичкок А. Альфред Хичкок представлет истории, от которых не заснешь ночью : сборник/ пер. с англ. / А. Хичкок. – Москва : Советский писатель, 1992. – 203 с.
162925
   Альфред Хичкок представляет. – Москва, 1992. – 159с.
162926
  Холопова В.Н. Альфред Шнитке : очерк жизни и творчества / В.Н. Холопова, Е.И. Чигарева. – Москва : Советский композитор, 1990. – 346 с.
162927
  Хейфец В.Л. Альфред Штирнер - латиноамериканский революционер / В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 6. – С. 72-86. – ISSN 0044-748Х
162928
  Марочко В. Альфред Штрьом: філолог-германіст / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 203-206. – ISBN 966-675-240-9
162929
  Марочко В. Альфред Штрьом: філолог-германіст / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 203-206. – ISBN 966-675-240-9
162930
  Богданова І.В. Альфредо Каталані та італійська музична культура останньої третини XIX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Богданова Ірина Вікторівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
162931
  Кайдан Р.В. Альфрейно-живописна школа як яскравий зразок нематеріальної культури України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 165-167
162932
  Гончар Б.М. Альхесіраська конференція 1906 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 39. – ISBN 966-316-039-X
162933
  Дарвиш Н.З. Альяа-частичные кластеры в легких ядрах и ион-ядернй потенциал : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Дарвиш Н.З.; ЛГУ. – Л., 1978. – л.
162934
  Мусаелян Г.С. Альянс агроссоров / Г.С. Мусаелян. – М., 1986. – 79с.
162935
  Гайдуков Л. Альянс без погонів / Л. Гайдуков, С. Терешко // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-14. – ISSN 0868-8273
162936
  Фоскуле А. Альянс европейских судов и защита прав человека // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2012. – № 3 (88). – С. 136-140. – ISSN 1812-7126


  Судебная защита прав человека осуществляется в Европе тремя независымыми друг от друга судебными системами: национальными (конституционными) судами, Европейским Судом по правам человека и - в государствах - членах Европейского Союза - Судом ЕС.
162937
   Альянс железных // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 16-20 : фото
162938
  Сюндюков І. Альянс з розрахунку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 21


  Юзеф Пілсудський і Симон Петлюра: на перехресті доль.
162939
  Кучерів Ілько Альянс і місія громадських організацій / Кучерів Ілько, Г"ярфашова Ольга // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10-17
162940
  Сюндюков І. Альянс із розрахунку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 21


  Юзеф Пілсудський і Симон Петлюра: на перехресті доль.
162941
  Андрущенко І. Альянс компаній через механізм злиття і поглинання як основна форма їх інтеграції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 175-181. – ISSN 0132-1331
162942
   Альянс меча и бизнеса. – М, 1988. – 301с.
162943
  Кравченко В. Альянс підняв "щит" у Чорному морі. Посилена група кораблів країн-членів НАТО сприятиме зміцненню безпеки в регіоні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 3


  "Своє 70-річчя Організація Північноатлантичного договору зустрічає в бойовому настрої. Хоча НАТО й не бажає конфронтації з Росією, "яка встає з колін", але дії Москви змушують Брюссель посилювати східний фланг альянсу. І водночас зміцнювати безпеку ...
162944
   Альянс цивилизаций. Доклад Группы высокого уровня. 13 ноября 2006 г. Организация Объединенных Наций // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2007. – № 2. – С. 203-230. – ISSN 1607-7334
162945
  Декарлі Умберто Альянс Чавеса і Путіна // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 39 (88). – С. 26-27
162946
  Шалагінов Б. Амадей Гофман і Амадей Моцарт: ще раз про музичність романтичної прози // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 8 (620). – С. 15-20. – ISSN 0236-1477
162947
  Шалагінов Б. Амадей Гофман і Амадей Моцарт: ще раз про музичність романтичної прози // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 236-242. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Досліджено тему музично-театральної основи жанровості й стилю Гофманової прози, зокрема вплив зінгшпіля Моцарта. Розглянуто контраст, різноманітність та різнохарактерність як принципи побудови дії та групування персонажів, маска та її емоційна моторика ...
162948
  Чепикова Ксения Амадей. 9 мифов о Моцарте // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 102-107 : фото
162949
   Амадеус - выбор профессионалов : авиакомпания KLN мигрирует в Амадеус // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 3 [прилож.] : фото
162950
  Кобрин К. Амадеус : проза: градчанская история // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 6 (1046). – С. 82-89. – ISSN 0130-7673
162951
   Амадеус Украина приняла участие в озеленении Киева // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 3 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
162952
  Мурадян Грач Амадеус: "NDC" - "Универсальная розетка", но ее наличие задачу получения контента не решает" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 68-70 : фото. – ISSN 1998-8044
162953
   Амадеус: travel - IT завоевывает популярность в Украине // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 14-15. – ISSN 1998-8044
162954
   АМАДЕУС: возможности для бизнес-туристов // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 4 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
162955
   Амазонит / А.Я. Вохменцев, М.Н. Остроумов, Ю.Б. Марин, В.А. Попов, А.Н. и др. Таращан; [А.Я. Вохменцев, М.Н. Остроумов, Ю.Б. Марин и др.]. – Москва : Недра, 1989. – 192, [2] с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 184
162956
  Лоран-Катріс Амазонія : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 191. – ISSN 0320-8370
162957
  Шляхова Валерія Амазонія. До дикої королеви : Троянда вітрів / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 32-39 : Іл.
162958
  Григорчук М. Амазонка в степах України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 22 лютого (№ 7). – С. 14


  Книга "Принцеси революції" Григорія Гусейнова: поруч із життєописом легендарної дружини Нестора Махна - Галини Кузьменко, розповідь про неменш легендарну "вільну птаху степів" Марусю Никифорову.
162959
  Игнатьев О.К. Амазонка галазами москвича / О.К. Игнатьев. – 2-е изд., доп. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 287с.
162960
  Игнатьев О.К. Амазонка глазами москвича / О.К. Игнатьев. – М., 1965. – 254с.
162961
  Чемерис В.Л. Амазонка. Київ-Соловки / Валентин Чемерис ; [худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Час читати, 2016. – 505, [4] с. – ISBN 978-617-7176-09-0
162962
  Ступицын Антон Амазонка: приплыли? : Мозаика // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 30-32 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
162963
  Крупняков А.С. Амазонки / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1989. – 315с.
162964
  Элана Амазонки без оружия / Элана. – Одесса : Колодрук, 2010. – 486, [2] с. – Подлин. имя авт.: Э. Мазько. – Библиогр.: с. 457-485. – ISBN 978-966-2405-11-8
162965
  Фіалко О.Є. Амазонки в історії Трої // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – C. 64-68. – ISSN 0235-3490
162966
  Фиалко Е.Е. Амазонки во времени и пространстве // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 4 (17) : Археологія і простір. – С. 46-99. – ISSN 2227-4952
162967
  Хаткевич Василий Амазонки жили... на рязанщине : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 5
162968
  Кривоший О. Амазонки і "амазонство" в українській фольклорній традиції та історіографії другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 55-70. – ISSN 0869-3595


  Вперше у вітчизняній історіографії, автор простежує еволюцію історичних поглядів на амазонок і "амазонство" в дискурсах вітчизняних істориків та колективній пам"яті ординарних людей південноукраїнського степового соціуму другої половини ХІХ - першої ...
162969
  Денисюк І.О. Амазонки на Поліссі / Іван Денисюк. – Луцьк : Надстир"я, 1993. – 27, [1] с. : фотоіл.
162970
  Фиалко Е.Е. Амазонки эпохи викингов // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (26). – C. 73-84. – ISSN 2227-4952
162971
  Білокудря О. Амазонки як представниці жіночої частини скіфського суспільства // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 559-561. – ISBN 978-966-171-783-0
162972
  Мораэс Р. Амазонская низменность / Р. Мораэс; Ред.Л.А.Файнберга. – Сокр.пер. с порт. – Москва : Прогресс, 1965. – 123с.
162973
  Кекконен С. Амалия / С. Кекконен. – М, 1960. – 207с.
162974
  Мармоль Х. Амалия / Х. Мармоль. – М, 1961. – 647с.
162975
  Петухова О. Амалия Эрхарт: соло над океаном // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 6/7 (136). – С. 72-87. – ISSN 1819-6268


  В июле 1937 года на конечном этапе первой в истории мира авиакругосветки в небе над Тихим океаном бесследно исчез маленький биплан, пилотируемый американской летчицей Амелией Эрхарт. ВМС США с неба и воды прочесали более двухсот тысяч квадратных ...
162976
  Коршунов Е.А. Амаль : Роман / Е.А. Коршунов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 335с.
162977
  Сагадиева К.Ж. Амальгамная полярография некоторых цветных и редких металло : Автореф... канд. хим.наук: / Сагадиева К. Ж.; АН Каз.ССР, Ин-т. хим. наук. – Алма-Ата, 1962. – 23л.
162978
  Комарова Л.И. Амальгамная хроноамперометрия с накоплением и ее применение для аналитических и кинетических целей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Комарова Л.И.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 18л.
162979
  Иголинская Н.М. Амальгамная хронопотенциометрия с накоплением, ее сравнительная характеристика и некоторые применения : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Иголинская Н.М.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.16-17
162980
  Носек М.В. Амальгамне системы / М.В. Носек, Н.М. Атаманова. – Алма-Ата, 1980. – 160с.
162981
  Сперанская Е.Ф. Амальгамные методы отделения и определения цинка. : Автореф... канд. хим.наук: / Сперанская Е.Ф.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1952. – 8 с.
162982
  Гладышев В.П. Амальгамные методы разделения и получения некоторых металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гладышев В.П.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1964. – 24л. – Бібліогр.:с.22-23
162983
  Коршунов В.Н. Амальгамные системы: строение и электрохимические свойства / В.Н. Коршунов. – Москва, 1990. – 200 с.
162984
  Тимофеева Т.Г. Амальгамный метод отделения европия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Тимофеева Т.Г. ; Казах. ГУ. – Алма-Ата, 1968. – 22 с.
162985
  Одрібець С.П. Амальгамовані об"єднання граток і гратки нормальних дільників у вінцевих добутках / Одрібець С.П.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.14
162986
  Одрібець Сергій Петрович Амальгамовані об"єднання граток і гратки нормальних дільників у вінцевих добутках : Дис.канд.фізико-математ.наук:01.01.06 / Одрібець Сергій Петрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 131л. – Бібл.:л.:127-131
162987
  Мерлини М. Амальфи: деятельность насельников Бенедиктинского монастыря на Афо-не по преодолению церковной схизмы в X-XIII веках // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 42-56
162988
  Кузьмина М.Т. Аман / М.Т. Кузьмина. – М, 1962. – 62с.
162989
   Аман Амандыльгиев : Живопись. Графика : кат. выст. / Амандыльгиев А. Выставка произведений; Союз художников СССР, Союз художников ТССР ; [авт. вступ. ст. А.М. Кантор]. – Москва : Советский художник, 1982. – [14] с., [15] л. ил. : цв. ил.
162990
   Аман Кекилович Кекилов. – Ашхабад : Ылым, 1982. – 100с.
162991
  Уварова Г.А. Аман Кульмамедов / Г.А. Уварова. – М, 1956. – 77с.
162992
   Аман Т.. – Бухарест : [б. и.], 1954. – 14, [5] с., [70 л.] ил. : ил. – (Мастера румынской живописи)
162993
  Бейшеналиев Ш. Аманат : повесть : для сред. и ст. возраста / Ш. Бейшеналиев ; пер. с кирг. [Е. Босняцкого, В. Острогорской ; ил. А. Катин]. – Москва : Детская литература, 1975. – 128 с. : ил.
162994
  Халилов Аманат. / Халилов, Иман-Магомед. – Махачкала, 1989. – 303с.
162995
  Липкан Г.Н. Амарант - целебное белоксодержащее растение // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2012. – Вип. 21, кн. 4. – С. 609-612. – ISSN 2227-7404
162996
  Артюшенко З.Т. Амариллисовые СССР. Морфология, систематика и использование / З.Т. Артюшенко. – Ленинград : Наука, 1970. – 180с.
162997
  Сняданко Н.В. Амаркорд : [романи, оповідання, есей] / Наталка Сняданко ; [відп. за вип. О.Р. Герман ]. – Київ : Будинок письменників, 2012. – 888, [4] с. – Зміст: Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки ; Чебрець в молоці ; Комашина тарзанка ; Агатангел ; Уривки з ненаписаного сценарію до багатосерійного фільму про кохання ; "Шальке" проти Апокаліпсису. – ISBN 978-966-1557-18-4
162998
  Морев Д.А. Амартия Сен и теория общественного выбора // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-11. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
162999
  Довбенко М. Амартія Кумар Сен - науковий спадкоємець Каутільї і видатний економіст сучасності / М. Довбенко, В. Ковальчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 126-132. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
163000
  Худокормов А. Амартьян Сен - представитель левореформистского направления современной институциональной теории // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2008. – № 5/6. – С. 45-69. – ISSN 0130-9757
<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,