Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>
161001
  Кремень В. "Алло, Кремень слухає..." // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 2 лютого (№ 5). – С. 1-2. – ISSN 2219-5793


  Розповідь-запис телефонного зв"язку міністра освіти і науки з викладачами та громадянами, яких хвилюють сьогоднішні проблеми освіти.
161002
  Каневский А.С. "Алло, я вас вижу!" / А.С. Каневский. – М : Искусство, 1985. – 175 с.
161003
  Наєнко М. "Алмаз мій чистий..." // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 341-347. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Тарас Шевченко про свою творчість.
161004
  Наєнко М. "Алмаз мій чистий…": Тарас Шевченко про свою творчість // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 14 березня (№ 9/10). – С. 3


  Чому Тарас Шевченко на відміну, скажімо, від "безсмертного" Гомера залишається "живим"? Приблизно так висловився про нього академік Л. Білецький, вихованець філологічного семінару В. Перетца. В даній статті аналізується вірш Т.Г. Шевченка "Чи то ...
161005
  Мамалига А. "Алмази творчості блискучі" // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 137-142


  Присвячується визначному ювілеєві - 80-літтю від дня народження та 50-літ-тю педагогічної та наукової діяльності - доктора філологічних наук, академіка Академй наук вищої школи України, заслуженого професора Львівського національного університету імені ...
161006
  Хвальков Є. "Алронд і чарівний лис" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 9 (923), вересень. – С. 174-180. – ISSN 08-68-4790-1


  Казка.
161007
  Эсеналиев Эркин "Алтын Эйр": VIP-сервис каждому клиенту : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 69 : Фото
161008
  Дега Эдгар [Альбом репродукций] / Дега Эдгар. – Москва : Советский художник, 1965. – 39с.
161009
  Мухаммад Ал-Тазрих, ал-мансури / Мухаммад, Ал-Хамави. – М., 1960. – 25с.
161010
   ал-Фараби. – Москва, 1975. – 183с.
161011
  Гафуров Б.Г. Ал-Фараби в истории культуры / Б.Г. Гафуров. – Москва, 1975. – 181с.
161012
  Прозоров С.М. Ал-Хасан б.Муса ан-Наубахти "Шиитские секты". (Исследование, перевод, комментарии). : Автореф... канд. ист.наук: 07.573 / Прозоров С.М.; ЛГУ. – Л., 1970. – 20л.
161013
  Сираждинов С.Х. Ал-Хорезми - выдающийся математик и астроном средневековья / С.Х. Сираждинов, Г.П. Матвиевская. – М., 1983. – 79с.
161014
  Крюков В.Г. Ал-Хуварізмі про "Сарматію - землю бурджанів" та сусідні з нею "країни" : монографія / В.Г. Крюков ; МОН України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченко". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 540 с. – ISBN 978-966-617-213-9
161015
  Зозулина Н.Н. Алла Осипенко / Н.Н. Зозулина. – Л. : Искусство, 1987. – 220 с.
161016
  Стародубец Анатолий Алла Пугачева : Теперь мое амплуа - комическая старуха // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 10 (1081). – С. 49-50. – ISSN 0234-1670


  Про персону співачки Алли Борисівни Пугачової
161017
   Алла Пугачева глазами друзей и недругов : Сборник статей в 2-х книгах. – Москва : Центрполиграф. – ISBN 5-218-00522-3
Кн.1. – 1997. – 424с.
161018
  Старостіна А. Алла Старостіна: Сучасні технології підготовки маркетологів в Україні / Інтерв"ю підготував О. Кравченко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 5. – С. 68-70 : Фото. – ISSN 1606-3732


  [Інтерв"ю з Аллою Старостіною, доктором економічних наук, професором, зав. кафедрою міжнародної економіки, подано короткую біографію]
161019
  Львов-Анохин Алла Шелест / Львов-Анохин. – М., 1964. – 99с.
161020
  Пугачева А. Алла: сборник песен / А. Пугачева. – Москва, 1990. – 18с.
161021
  Морозов Н.А. Аллавердское месторождение медных руд в Закавказье, его породы и генезис // Террасы Судака / Н.И. Андрусов. – Киев : Имп. Ун-т Св.Владимира, 1912. – С.111-194, 347-351 : 3 л. ил.,2 л. карт
161022
  Лемонье Камилл Аллали / Лемонье Камилл. – Москва, 1930. – 111 с.
161023
  Левашвілі О. АллатРа: нове вбрання короля // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 квітня (№ 12). – С. 12


  Сьогодні українське суспільство змусив говорити про себе феномен "АллатРа". Вже тривалий час у великих містах проходить добре фінансована рекламна кампанія однойменної книжки. З фасадів будинків, білбордів, сітілайтів, оголошень у громадському ...
161024
   Аллегория в искусстве // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2013. – Вып. 7. – С. 8-23
161025
  Малле-Жорис Аллегра / Малле-Жорис. – Москва : Радуга, 1990. – 398с.
161026
  Мороз П.А. Аллелопатическая роль опавших листьев и корневых остатков яблони и персика : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Мороз П.А. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1968. – 24 с.
161027
  Жамба Г.Е. Аллелопатические активные вещества катрана сердцелистого и борщевика соснового : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Жамба Г.Е. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1969. – 24 с.
161028
  Кирпенко Н.И. Аллелопатическое взаимовлияние пресноводных водорослей = Allelopathic interaction between freshwater algae / Н.И. Кирпенко ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии]. – Киев : Наукова думка, 2013. – 252, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 217-249. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1318-6
161029
   Аллелопатическое почвоутомление. – Киев : Наукова думка, 1979. – 248 с. : ил. – Библиогр.: с. 231-246
161030
  Райс Э.Л. Аллелопатия / Э.Л. Райс. – Москва : Мир, 1978. – 392с.
161031
  Гродзинский А.М. Аллелопатия в жизни растений и их сообществ / А.М. Гродзинский. – Киев : Наукова думка, 1965. – 200 с.
161032
  Гродзинский Андрей Михайлович Аллелопатия в жизни растений и их сообществ : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Гродзинский Андрей Михайлович ; АН УССР , Объедин. совет биол. наук. – Киев, 1965. – 21 с. – Бібліогр. : с. 20-21
161033
   Аллелопатия и продуктивность растений : сб. науч. трудов. – Харьков, 1988. – 129 с.
161034
   Аллелопатия и продуктивность растений : сб. науч. трудов / АН УССР, Центр. респ. ботан. сад ; редкол. А.М. Гродзинский (отв. ред.) и др. – Киев : Наукова думка, 1990. – 146, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
161035
  Гродзинский А.М. Аллелопатия растений и почвоутомление / А.М. Гродзинский. – Киев : Наукова думка, 1991. – 429 с.
161036
  Андрущенко Т.А. Аллельный полиморфизм генов репарации ДНК и вероятность развития бронхолегочной патологии у шахтеров и работников асбестоцементных заводов Украины // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 15-18 : табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
161037
  Табер А.М. Аллен / А.М. Табер. – М, 1975. – 125с.
161038
  Моргунов И.Н. Аллергенные свойства бактерийных экзотоксинов и анатоксинов : Автореф... д-ра биол.наук: / Моргунов И.Н.; Акад. наук УССР. Отд-ние биол. наук. – К., 1959. – 16л.
161039
  Скепьян Н.А. Аллергические болезни: дифференциальный диагноз, лечение : Справочное издание / Н.А. Скепьян. – Минск : Беларусь, 2000. – 286с. – ISBN 985-01-0277-2
161040
  Пыцкий В.И. Аллергические заболевания / В.И. Пыцкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1991. – 366с.
161041
  Протасов А.И. Аллергические реакции при туберкулезе крупного рогатого скота в зависимости от состояния организма и активности процесса. : Автореф... доктор вет.наук: / Протасов А.И.; Мин. сел. хоз. РСФСР. Лен. вет. ин-т. – Л., 1960. – 35л.
161042
  Адо В.А. Аллергия / В.А. Адо, Л.А. Горячкина, Д.Н. Маянский ; АН СССР, Сиб. отд-ние. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд., 1981. – 113 с. : ил. – Библиогр. в конце кн. – (Научно-популярная серия)
161043
  Адо В.А. Аллергия / В.А. Адо ; Нар. ун-т, Естественнонауч. фак. – Москва : Знание, 1984. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 159
161044
  Горячкина Л.А. Аллергия / Л.А. Горячкина. – М, 1984. – 96с.
161045
  Бахревский В.А. Аллергия : повести, рассказы / Бахревский В.А. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 296 с.
161046
   Аллергия и имуннопатология в клинике и эксперименте : сб. науч. трудов. – Москва : МОЛГМИ, 1988. – 183 с. : ил. – Библиогр. : с. 167-179
161047
  Клемпарская Н.Н. Аллергия и радиация. / Н.Н. Клемпарская. – М, 1968. – 200с.
161048
   Аллергия к лекарственным веществам. – Москва : Иноиздат, 1962. – 344 с.
161049
  Беклемишев Н.Д. Аллергия к микробам в клинике и эксперименте / Н.Д. Беклемишев, Г.С. Суходоева. – Москва : Медицина, 1979. – 264 с.
161050
  Позднякова Юлия Аллергия на погоду. Реальна ли метеозависимость? Ветром голову надуло // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 11 (2926). – С. 82-89 : фото
161051
   Аллергология : словарь-справочник / Н.М. Бережная, И.А. Петровская, Л.П. Бобкова, И.А. Петровская, С.И. Ялкут; [Бережная Н.М. и др.] ; АН УССР, Ин-т пробл. онкологии им. Р.Е. Кавецкого. – Киев : Наукова думка, 1986. – 445, [2] с. : ил., схем. – Библиогр.: с. 427-437
161052
  Чернух Г.Г. Аллея Героев. / Г.Г. Чернух. – Л, 1961. – 68с.
161053
  Котляров Б.И. Аллея: Записная тетрадь. / Б.И. Котляров. – Харьков, 1979. – 143с.
161054
  Никифорова И.С. Аллилирование двухатомных фенолов и их эфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Никифорова И. С.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. и хим.технологии. – Ташкент, 1966. – 20л.
161055
  Луценко В.В. Аллильное бромирование соединений -циклогексенового ряда : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Луценко В.В. ; МВ и ССО СССР, Вильнюс. гос. ун-тет им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1960. – 14 с.
161056
  Никитина В.И. Аллильные перегруппировки в реакциях с изомерными метокси- и бутоксихлорпоитенами : Автореф... канд. хим.наук: / Никитина В. И.; Казан, ГУ, Каф. орган. хим. – Казань, 1950. – 7 с.
161057
  Гудзий Н. Аллитерация и ассонанс у Тютчева / Н. Гудзий. – М, 1923. – [14] с.
161058
  Самойлов Юрий Алло, вас слушают! : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 90-98 : Фото
161059
  Крымова С. Алло, интересанты! Интеллектуальной собственности нужны хозяева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 21 декабря (№ 51)


  Ход подготовки долгосрочной стратегии государства в области интеллектуальной собственности обсуждался в Совете Федерации.
161060
  Щекочихин Ю.П. Алло, мы вас слышим... / Ю.П. Щекочихин. – Москва, 1987. – 284 с.
161061
  Кондратов А.М. Алло, робот! / А.М. Кондратов. – М, 1965. – 158с.
161062
  Швачко С.А. Алломорфизм единиц языка и речи: контрастивные аспекты // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 54-62. – (Серія: Філологія ; вип. 6)
161063
  Розанов А.Я. Аллостерические пути регуляции биокатализа / А.Я. Розанов. – Одеса, 1977. – 57с.
161064
  Курганов Б.И. Аллостерические ферменты / Б.И. Курганов. – Москва : Наука, 1978. – 248 с. : табл., ил. – Список лит.: 762 назв.
161065
  Бойко Ю.Я. Аллотрасплантация кожи в условиях применения антилимфоцитарной сыворотки и сесибилизации тренспалнтационными антигенами : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.16 / Бойко Ю. Я.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1973. – 21л.
161066
  Эддисон У. Аллотропия химических элементов. / У. Эддисон. – М., 1966. – 207с.
161067
  Булгак В.И. Аллофоническая вариативность консонасосов и их составляющих в английской речи (на материале финальных четырехчленных сочетаний) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Булгак В. И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 23л.
161068
  Ким С.Н. Аллофоническое варьирование консонантизма в немецкой речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.0 / Ким С.Н.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 23л.
161069
  Казанцева Т.Т. Аллохтонные структуры и формирование земной коры Урала. / Т.Т. Казанцева. – М., 1987. – 156с.
161070
  Горецкий Г.И. Аллювиальная летопись великого Пра-Днепра / Г.И. Горецкий. – Москва : Наука, 1970. – 492с.
161071
  Яцкевич С.В. Аллювиально-дельтовые отложения среднего и верхнего девона Нижнего Поволжья в связи с их нефтегазоносностью : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук: 04.00.09 / Яцкевич Станислав Викторович ; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1975. – 22 с. – Библиогр.: с. 21-22
161072
   Аллювиально-дельтовые системы палеозоя Нижнего Поволжья / [В.А. Бабадаглы, С.В. Яцкевич, М.Г. Шебалдина, Л.П. Съестнова] ; под ред.: В.А. Бабадаглы и А.К. Замаренова ; М-во геологии СССР, Нижне-Волж. НИИ геологии и геофизики. – Саратов : Саратовский университет, 1982. – 154 с. : ил. – Библиогр.: с. 147-153
161073
   Аллювиальные и озерно-аллювиальные кайнозойские отложения Среднего Поволжья. – Новосибирск : Наука, 1971. – 210 с.
161074
   Аллювиальные и озерно-аллювиальные кайнозойские отложения Среднего Поволжья. – Новосибирск, 1971. – 210 с.
161075
  Кузнецов В.А. Аллювиальные комплексы отложений земной коры Белоруссии и их металлоносность / В.А. Кузнецов, Л.И. Матрунчик. – Минск, 1978. – 185с.
161076
  Кузнецов В.А. Аллювиальные отложения Белоруссии / В.А. Кузнецов. – Минск, 1979. – 113с.
161077
  Розовский Л.Б. Аллювиальные потоки речных долин (Материалы к гидрофизической характеристике) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Розовский Л. Б.; ОГУ. – Одесса, 1950. – 11 с.
161078
  Кузнецов Валерий Алексеевич Аллювиальный литогенез : Библиогр. указ. литературы / Кузнецов Валерий Алексеевич; АН БССР; Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и Техника, 1975. – 235с.
161079
  Кузнецов В.А. Аллювиальный седиментогенез и породообразование : Библиогр. указатель литературы / В.А. Кузнецов; АН БССР; Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 238с.
161080
   Аллювий : межвуз. сборник науч. трудов. – Пермь : Пермский университет, 1976. – 162 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр. в конце ст.
161081
   Аллювий. – Пермь : Пермский ун-т, 1983
161082
  Горецкий Г.И. Аллювий великих антропогеновых прарек Русской равнины / Г.И. Горецкий. – Москва : Наука, 1964. – 416с.
161083
  Чистяков А.А. Аллювий горных иподгорноравнинных рек (закономерности формирования и фации на примере рек Кавказа, Средней и Южной Азии). : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 04.00.01 / Чистяков А.А.; МГУ. Геол. ф-тет. Каф. динамич. геологии. – М., 1975. – 55л.
161084
   Аллювий. Научные и практические аспекты изучения : Библиогр. указатель. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 228с. – ISBN 5-343-00181-5
161085
  Савченко Н.Н. Аллюзия как речевой способ реализации категории интертекстуаль-ности в тексте англоязычной пародии / Н.Н. Савченко, А.В. Котова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 77-80. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
161086
   Алма-Ата - столица Казахской ССР. – Алма-Ата : Казгиз, 1960. – 308 с. : ил.
161087
  Пронченков И.М. Алма-Ата - столица Советского Казахстана / И.М. Пронченков. – Алма-Ата, 1953. – 100 с.
161088
  Прнченков И.П. Алма-Ата - столица Советского Казахстана / И.П. Прнченков. – Алма-ата, 1955. – 100 с.
161089
  Барагин Д.Д. Алма-Ата / Д.Д. Барагин, И.И. Белоцерковский. – Москва : Госиздат архитектуры и градостроительства, 1950. – 60 с. : ил.
161090
  Джусупбеков С. Алма-Ата / С. Джусупбеков, Т. Айтиев. – Алма-Ата, 1958. – 54 с.
161091
  Дуйсенов Е.Д. Алма-Ата / Е.Д. Дуйсенов. – Алма-Ата : Казахстан, 1968. – 114 с.
161092
   Алма-Ата : 1986. Декабрь : книга-хроника : сборник. – Алма-Ата : Аударма ; Алтын орда, 1991. – 173, [1] с. : ил.
161093
   Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны. – Алма-Ата, 1949. – 412с.
161094
   Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917-1920 гг.) : (летопись событий). – Алма-Ата : ОГИЗ, 1949. – XII, 412 с., [3] л. портр. : ил., портр., карт.
161095
   Алма-Ата и ее окрестности. – Москва : Профиздат, 1954. – 11с. : илл.
161096
  Дуйсенов Е.Д. Алма-Ата сегодня и завтра / Е.Д. Дуйсенов. – Алма-Ата, 1963. – 176 с.
161097
  Берггрин А.П. Алма-атинские "кругосветки" : фото автора / А.П. Берггрин. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1956. – 20 с., [1] л. схем : ил. – (Туристские маршруты по Казахстану ; 3)
161098
  Клепикова Елена Алма-Атинские быльки = Странички из истории нашего Города, или Маленькие рассказы о любви : проза : расказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 7. – С. 123-136. – ISSN 0012-6756
161099
  Зайцев А.С. Алма-Атинский высокогорный каток / А.С. Зайцев, В Ф. Сергиев, . – Алма-Ата, 1955. – 56с.
161100
  Зайцев А.С. Алма-Атинский высокогорный каток / А.С. Зайцев, Ф.В. Сергиев. – Алма-Ата, 1956. – 68с.
161101
  Зверев М.Д. Алма-Атинский заповедник / М.Д. Зверев, М.А. Проскуряков. – Алма-Ата, 1979. – 95с.
161102
   Алма-Атинский заповедник : фотоальбом / спец. съемка А. Лыскина ; сост. В. Жиряков, Л. Лыскина ; авт. текста В. Жиряков ; зарисовки о природе М. Зверева ; вступ. ст. П. Мариковского. – Москва : Планета, 1989. – 177, [2] с. : ил. – (Заповедники СССР)
161103
  Валаев Р.Г. Алмаз - камень хрупкий / Р.Г. Валаев. – 3-е доп. изд. – Киев, 1973. – 255с.
161104
  Валаев Р.Г. Алмаз - камень хрупкий / Р.Г. Валаев. – 4-е. – Киев : Радянський письменник, 1977. – 255с.
161105
  Чабанівський М.І. Алмаз / М.І. Чабанівський. – Київ : Молодь, 1953. – 76 с.
161106
   Алмаз : справочник. – Киев : Наукова думка, 1981. – 78 с.
161107
  Скоп Ю.С. Алмаз "Мария" / Ю.С. Скоп. – Москва, 1972. – 301с.
161108
  Ахметов С.Ф. Алмаз "Шах" : [повести и рассказы] / Спартак Ахметов ; предисл. А. Казанцева ; худож. В. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 239 с. : ил. – (Б-ка современной фантастики)
161109
  Быков М. Алмаз в серебре : А.А. Блок // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . ноябрь. – С. 48-51
161110
   Алмаз в электронной технике : сб. статей. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 245, [3] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
161111
  Любарева Е.П. Алмаз горит издалека.... : Блоковские традиции в советской поэзии / Е.П. Любарева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 237 с.
161112
  Якутский Н.Г. Алмаз и любовь : роман / Николай Якутский ; пер. с якут. Э.Эделя. – Москва : Советский писатель, 1971. – 175 с.
161113
  Волгин Игорь Алмаз королевы / Волгин Игорь. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 448с. – (Бандитский роман). – ISBN 5-04-008360-2
161114
  Лубківський Роман Алмаз Шевченківської душі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – ISSN 0869-3595
161115
  Лубківський Р. Алмаз Шевченкової душі // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 198-199. – ISSN 0130-321Х
161116
  Милашев В.А. Алмаз: Легенды и действительность / В.А. Милашев. – Ленинград : Недра, 1976. – 113с.
161117
  Милашев В.А. Алмаз: Легенды и действительность / В.А. Милашев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1981. – 161с.
161118
  Милашев В.А. Алмаз: Легенды и действительность / В.А. Милашев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1989. – 159 с.
161119
  Шашло Т.М. Алмази шліфують. / Т.М. Шашло. – К., 1961. – 183с.
161120
  Бакуль В.М. Алмази. Їх минуле і сучасне / В.М. Бакуль. – Київ : [б. в.], 1971. – 63 с. : іл. – (Т-во "Знання" УРСР. Сер. 10 ; № 12)
161121
  Даен Л.А. Алмазна грань / Л.А. Даен. – К, 1960. – 136с.
161122
  Клименко М.Д. Алмазна грань : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Молодь, 1973. – 74 с.
161123
  Державин Г.Р. Алмазна сыплется гора / Г.Р. Державин. – Москва, 1972. – 238с.
161124
  Єфремов І.А. Алмазна труба / І.А. Єфремов. – Київ, 1954. – 52с.
161125
  Садовский В.Л. Алмазная грань / В.Л. Садовский. – Пенза, 1956. – 253с.
161126
  Осин Д.Д. Алмазная грань / Д.Д. Осин. – М, 1957. – 435с.
161127
  Садовский В.Л. Алмазная грань / В.Л. Садовский. – Москва, 1963. – 372с.
161128
  Садовский В.Л. Алмазная грань / В.Л. Садовский. – Москва, 1969. – 287с.
161129
  Когинов Ю.И. Алмазная грань / Ю.И. Когинов. – Москва, 1977. – 190с.
161130
  Кириленко Ю.П. Алмазная грань : Повесть / Ю.П. Кириленко. – Москва, 1988. – 202с.
161131
  Захаренко И.П. Алмазная заточка твердосплавного инструмента совместно со стальной державской / И.П. Захаренко, А.А. Шепелев. – Киев, 1976. – 220 с.
161132
  Юзмухаметов Р.Н. Алмазная корона России // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 45-48. – ISSN 1684-2618
161133
  Маркарян Ж.А. Алмазная промышленность Африки: Проблемы и перспективы развития / Ж.А. Маркарян. – Москва : Наука, 1989. – 118с.
161134
   Алмазная прорва // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 136 : Фото
161135
  Ефремов А И. Алмазная труба / А И. Ефремов, . – Москва : Правда, 1946. – 48 с.
161136
  Ефремов А И. Алмазная труба / А И. Ефремов, . – М, 1954. – 207с.
161137
  Вишнепольский Е.В. Алмазне вигладжування деталей з некомпактних сплавів на основі алюмінидів титану / Е.В. Вишнепольский, Д.В. Павленко // Авіаційно-космічна техніка і технологія : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. С.В. Єпіфанов ; редкол.: С.М. Фірсов, Л.О. Базима, О.О. Баранов [та ін.]. – Харків, 2020. – 3 (163), травень - червень. – С. 43-52. – ISSN 1727-7337


  Приведені результати досліджень параметрів залишкової пористості поверхневого шару зразків із сплаву Ti - 45Al-3Nb - Y2O3 (OX45 - 3ODS) на основі алюмінидів титану, отриманих селективним лазерним спіканням, з точки зору впливу на параметри залишкової ...
161138
  Квасниця В.М. Алмазне вікно у нижню мантію Землі (відгук на книгу Ф.В. Камінського "Нижня мантія Землі. Склад і будова") // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 1. – С. 93-98. – ISSN 2519-2396


  "У 2017 р. У видавництві Springer Geology вийшла в світ книга всесвітньо відомого мінералога і геохіміка Фелікса Вітольдовича Камінського «нижня мантія Землі. Склад і будова» (Felix V. Kaminsky. The Earth’s Lower Mantle. Composition and Structure. ...
161139
  Кочерга І. Алмазне жорно : п"єса / І. Кочерга. – Харків, 1930. – 96 с.
161140
  Кочерга І. Алмазне жорно. Майстри часу : п"єси / Іван Кочерга. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 167, [1] с. – ISBN 978-611-01-1421-9
161141
  Лавріненко В.І. Алмазно-абразивна обробка : як подолати усталені міфи / В.І. Лавріненко ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України. – Київ : Академперіодика, 2021. – 363, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 349-360. – ISBN 978-966-360-427-5
161142
  Потоцкая Т.И. Алмазно-бриллиантовый комплекс мира : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 22-29 : Табл., фото, карти, схеми. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0016-7207
161143
   Алмазное бурение. – Москва : Гостоптехиздат, 1961. – 172 с.
161144
  Пилипченко Ф.И. Алмазное бурение геологоразведочных скважин в Украинской ССР / Ф.И. Пилипченко. – К., 1966. – 20с.
161145
   Алмазное бурение глубоких скважин на Украине. – Киев, 1966. – 20 с. – (Нефтяная и газовая промышленность)
161146
  Марамзин А.В. Алмазное бурение на твердые полезные ископаемые / А.В. Марамзин. – Л., 1977. – 248с.
161147
   Алмазное бурение направленных и многозабойных скважин / В.Г. Вартыкян, А.М. Курмашев, Ю.Т. Морозов, В.В. Шитихин; [Вартыкян В.Г. и др.]. – Ленинград : Недра, 1969. – 94 с. – (Библиотека мастера алмазного бурения)
161148
  Кувыкин С.И. Алмазное бурение нефтяных скважин. / С.И. Кувыкин, Н.Ф. Кагарманов. – Уфа, 1962. – 104с.
161149
   Алмазное бурение скважин на угольных месторождениях : метод. рекомендации. – Ленинград : ОНТИ ВИТР, 1976. – 51с. : ил.
161150
  Алексеев И.Г. Алмазное сердце России / И.Г. Алексеев. – Москва, 1974. – 109с.
161151
  Адалло Алмазное стремя : стихотворения и поэмы : авториз. пер. с авар / Адалло ; худож. В. Комаров. – Москва : Современник, 1983. – 183 с. : ил.
161152
  Хаткевич Василий Алмазной шлифовке камня - 4500 лет : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 2
161153
  Івченко Володимир Алмазною стежкою // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 2-5 : фото
161154
  Бобриевич А.П. и др. Алмазные месторождения Якутии / [Бобриевич А.П., Бондаренко М.Н., Гневушев М.А. и др.] ; науч. ред. Соболев В.С. ; М-во геологии и охраны недр СССР. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 527 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 515-525
161155
  Прокопчук Б.И. Алмазные россыпи и методика их прогнозирования и поисков. / Б.И. Прокопчук. – М, 1979. – 248с.
161156
  Денисов А. Алмазный дым донбасских шахт : где мы живем // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 9-15 марта (№ 10)


  Україна має 459 міст. Розпочато інформацію про міста України: Авдєєвка, Алмазная, Алупка, Алушта, Алчевськ, Амвросієвка, Ананьєв.
161157
  Унгарсынова Ф. Алмазный клинок : стихотворения и поэмы / Фариза Унгарсынова ;. – Москва : Художественная литература, 1985. – 259 с.
161158
  Попов Л.А. Алмазный край : стихи / Леонид Попов; авториз. пер. с якут. – Москва : Советская Россия, 1958. – 125 с.
161159
  Скалов Г. Алмазный край. / Г. Скалов. – Москва, 1967. – 80с.
161160
  Катаев В.П. Алмазный мой венец / В.П. Катаев. – Москва, 1979. – 222с.
161161
  Катаев В.П. Алмазный мой венец / В.П. Катаев. – Москва : Советский писатель, 1981. – 528 с.
161162
  Катаев В.П. Алмазный мой венец; Святой колодец; Трава забвенья / В.П. Катаев. – Кишинев, 1986. – 478 с.
161163
  Кадыров П. Алмазный пояс : ташк. гор. роман / Примкул Кадыров; пер. с узбек. Ю.Суровцева. – Москва : Советский писатель, 1984. – 270 с.
161164
  Байкалов А.К. Алмазный правящий инструмент на гальванической связке / Байкалов, Анатолий Кузьмич ; АН УССР, Ин-т сверхтвердых материалов. – Киев : Наук. думка, 1976. – 204 с.
161165
  Максвелл Э. Алмазный тигр / Э. Максвелл. – М, 1997. – 480с.
161166
  Баулин Н.Я., Уваров В.А., Долгов В.И., Смирнов В.И. Алмазный фонд СССР / Н. Баулин, В. Уваров, В. Долгов, В. Смирнов. – [3-е изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 191 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание. – ISBN 5-239-00051-4
161167
  Баулин Н.Я., Уваров В.А., Долгов В.И., Смирнов В.И. Алмазный фонд СССР / Н. Баулин, В. Уваров, В. Долгов, В. Смирнов. – [3-е изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 191 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание
161168
  Баулин Н.Я., Уваров В.А., Долгов В.И., Смирнов В.И. Алмазный фонд СССР / Н. Баулин, В. Уваров, В. Долгов, В. Смирнов. – [3-е изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 188 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание. – ISBN 5-239-00051-4
161169
  Ульяненко Н.М. Алмазовмісні одношарові інструменти на склозв"язці. : Автореф... канд техн.наук: 05.02.01 / Ульяненко Н.М.; АУ України, Ін-т надтвердих матеріалів ім В. Бакуля. – К., 1994. – 17л.
161170
   Алмазоносность Европейского Севера России : труды XI геолог. конф. Коми АССР. – Сыктывкар, 1993. – 152 с.
161171
  Каминский Ф.В. Алмазоносность некимберлитовых изверженных пород / Ф.В. Каминский. – М., 1984. – 171с.
161172
   Алмазоносность юго-западной окраины Русской платформы. – Киев : Наукова думка, 1970. – 120 с. : ил. – Библиогр.: с. 114-119
161173
   Алмазоносные архейские породы Олондинского зеленокаменного пояса : (западная часть Алдано-Станового щита) / А.П. Смелов, В.С. Шацкий, А.Л. Рагозин, В.Н. Реутский, А.Е. Молотков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 10. – С. 1322-1334 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1332-1334. – ISSN 0016-7886
161174
   Алмазоносные россыпи западной Якутии. – Москва, 1967. – 280с.
161175
  Рожков И.С. Алмазоносные россыпи Мало-Ботуобинского района западной Якутии / [Рожков И.С., Михалев Г.П., Зарецкий Л.М. и др.] ; АН СССР, Якут. филиал Сиб. отд-ния, Ин-т геологии. – Москва : Академия Наук СССР, 1963. – 280 с., IX л. табл. : ил., табл. – Библиогр.: с. 273-278
161176
   Алмазосодержащие материалы и их применение : сборник науч. трудов. – Киев, 1985. – 144 с.
161177
  Шафрановский И.И. Алмазы / И.И. Шафрановский. – Москва- Ленинград : Изд-во АН СССР, 1953. – 155с.
161178
   Алмазы : библиогр. указатель лит. за 1967-1969 гг. – Москва : ЦНИИТЭИ-приборостроения, 1970. – 68 с. – (Библиографическая информация)
161179
  Возный А.Ф. Алмазы : пособие для работников аппаратов БХСС и следователей / доц. А.Ф. Возный ; М-во внутр. дел УССР. – Киев : Редакционно-издательский отдел МВД УССР, 1972. – 72, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 72-73 и в подстроч. примеч.
161180
  Вдовыкин Г.П. Алмазы в метеоритах / Г.П. Вдовыкин. – Москва : Наука, 1970. – 128 с.
161181
  Вермуш Г. Алмазы в мировой истории и истории об алмазах / Вермуш Г. – Москва : Международные отношения, 1988. – 288 с.
161182
  Безсалько П.К. Алмазы Востока / П. Безсалько ; [с предисл. А. Луначарского ; ил. С. Видберга]. – Петроград : Издательство Петроградского Совета раб. и Красн. депутатов, 1919. – 85 с.
161183
  Дерягин Б.В. Алмазы делают химики / Б.В. Дерягин, Д.В. Федосеев. – М, 1980. – 128с.
161184
  Рожков И.С. Алмазы на службе человека / И.С. Рожков, А.П. Моров. – Москва : Недра, 1967. – 191с.
161185
  Юрк Ю.Ю. и др. Алмазы песчаных отложений Украины / [Кашкаров И.Ф., Полканов Ю.А., Юрк Ю.Ю. и др.] ; отв. ред. Ю.Ю. Юрк ; М-во геологии УССР, Ин-т минер. ресурсов. – Киев : Наукова думка, 1973. – 167 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 157-165
161186
  Леонов Б.Н. Алмазы Приленской области / Б.Н. Леонов. – М, 1966. – 280с.
161187
   Алмазы Сибири : сост. кол. геологов Амакинской экспедиции Главуралсибгеологии. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 159 с., [11] л. ил., [1] отд. л. карт. : ил., карт. – Библиогр.: с. 157-158
161188
  Васильев Л.А. Алмазы, их свойства и применение / Л.А. Васильев, З.П. Белых. – Москва : Недра, 1983. – 101с.
161189
  Шафрановский И.И. Алмазы. / И.И. Шафрановский. – М.-Л., 1964. – 174с.
161190
  Андреев В.В. Алмазы. Рынок капиталистических стран / Андреев В.В. – Москва : Внешторгиздат, 1958. – 151 с. – Библиогр.: с. 148-149
161191
   Алмалык : материалы к плану второй пятилетки. – Ташкент, 1933. – 324 с. – (Промышленная серия / под ред. Рахман И.З.)
161192
   Алманах de inbъцътуръ ші Петречере, 1851. – 114, II с.
161193
   Алмаст : опера в 4-х действиях. – Москва : Искусство, 1939. – 8 с. : ил.
161194
  Пинько О.П. Алмгебраїчна інтерпретація пропозиційних секвенійних обчислень : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.08 / Пинько О.П.; КНУТШ. – К., 2000. – 16л. – Бібліогр.:с.13-14
161195
  Лященко Н.Я. Алмир / Н.Я. Лященко, А.С. Козин. – К., 1979. – 95с.
161196
  Звонська Л.Л. Алогенні синтаксичні конструкції в грецькому тексті Нового Завіту // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 172-179
161197
  Орлов Денис Алогичный "Порше" : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 114 : Іл.
161198
  Кеба Д.О. Алогічне і гротескне в художній структурі романів Ф. Кафки // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 6-7
161199
  Мэрдок А. Алое и зеленое / А. Мэрдок. – Москва, 1968. – 288с.
161200
  Пальчиков В.А. Алое и синее / В.А. Пальчиков. – Новосибирск, 1964. – 71с.
161201
  Камалов Х.Н. Алое утро : стихи / Х.Н. Камалов; пер. с татар. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 55 с.
161202
   Алое утро : узб. рассказы : пер. с узб. – Москва : Художественная литература, 1985. – 383 с.
161203
  Гайдаржи М.М. Алое, гастерія, гавортія: інтродукція, біологія, екологія : Монографія / М.М. Гайдаржи; КНУТШ; Ботанічний сад. – Київ : Київський університет, 2003. – 174с. – ISBN 966-594-379-0
161204
   Алоис Ирасек : био-библиографический указатель. – Москва, 1955. – 26 с. – (Писатели стран народной демократии)
161205
  Антипович Г. Алоїз Єдлічка - той, кому Україна має засвідчити шану і вдячність // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 9-15 грудня (№ 49). – С. 16
161206
  Матюшко Б.К. Алоїз Ріль і Володимир Лесевич про спільність між емпіріокритицизмом та імпресіонізмом // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 196-203. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 22 (35))
161207
   Алоїза Савицька - фундатор вітчизняних досліджень проблем медичного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 375-377. – ISSN 0132-1331
161208
  Рибак Н.С. Алоїс Ірасек // Песиголовці : історичний роман / А. Ірасек. – Київ : Радянський письменник, 1949. – С. 3-13. – (Бібліотека слов"янської літератури)
161209
  Помірко Р.С. Аломорфні властивості іспанського демінутивного словотворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 85-87. – Бібліогр.: с. 87; Літ.: 10 назв. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто аломорфні словотвірні властивості іспанської демінутивної лексики, досліджено, зокрема, варіативні процеси у творенні інтерфікс них похідних, проаналізовано принципи, за якими створюються можливості появи бінарних, тернарних суфіксальних ...
161210
  Фісун В. Аломотив жертвоприношення людини над скарбом у прозових жанрах фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 36-41. – Бібліогр.: С. 40-41
161211
  Тьери Р. Алона, дочь Красного Волка / Р. Тьери. – Ленинград, 1971. – 88с.
161212
  Матвиенко Марина Алоха! Строгий закон гавайцев. Люди слова // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 30-35 : фото
161213
   Алпамыш-Батыр. – Алма-Ата : Изд-во Акад. наук КазССР, 1961. – 566 с.


  В прил.: О казахских версиях "Алпамыса" / Н. Смирнова и Т. Сыдыков. О музыкальном воплощении "Алпамыса" в исполнении Рахмета Мазходжаева и Келимбета Сергазиева / (Подгот. Б. Ерзакович). Великан Алпамыс: (Из публикации А.А. Диваева). Публикация ...
161214
   Алпамыш : Узбек. нар. эпос : по варианту Фазила Юлдаша. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 176 с. : ил.
161215
   Алпамыш : Узбек. эпос : по варианту нар. певца Фазила Юлдаша. – Ташкент : Госиздат, 1949. – XIV, 340 с. : ил.
161216
   Алпамыш. – Москва, 1958. – 222 с.
161217
   Алпамыш : Узб. нар. эпос : [по варианту сказителя Ф. Юлдаш оглы]. – Ленинград : Советский писатель ; Ленингр. отд-ние, 1982. – 379 с. – (Библиотека поэта : осн. М. Горьким 2-е изд. Большая серия / редкол.: Ф.Я. Прийма (гл. ред.) и др.)
161218
   Алпамыш. Узбекский народный эпос. – Москва : ГИХЛ, 1958. – 356 с.
161219
   Алпамыш. Узбекский народный эпос : Узб. нар. эпос : сказитель Фазил Юлдаш оглы. – 3-е изд. – Ташкент : АН УзССР, 1958. – 292 с. : ил.
161220
  Зорин Л.Г. Алпатов / Л.Г. Зорин. – М., 1957. – 79с.
161221
   Алтае-Саянская горная область : История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1969. – 411 с., [5] л. ил. : ил. – Библиогр. : с. 377-411. – (История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока)
161222
  Рерих Н. Алтай-Гималаи // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 9. – С.96-101
161223
  Рерих Н.К. Алтай - Гималаи / Н.К. Рерих. – Москва : Мысль, 1974. – 350с.
161224
  Рерих Н. Алтай - Гималаи : путевой дневник / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1992. – 336 с. – ISBN 5-85745-028-4
161225
  Ларин Евгений Алтай - и никуда более! // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 62 : фото
161226
  Лантух А.М. Алтай - крейсер "Свердлов" / А.М. Лантух. – Барнаул, 1963. – 38с.
161227
  Савельев Н. Алтай - родина выдающихся изобретений / Н. Савельев. – Барнаул, 1951. – 117с.
161228
  Мухачев И.А. Алтай / И.А. Мухачев. – М., 1957. – 192с.
161229
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1 (87). – 1979
161230
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2 (88). – 1979
161231
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3 (89). – 1979
161232
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4 (90). – 1979
161233
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1 (91). – 1980
161234
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2 (92). – 1980
161235
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3 (93). – 1980
161236
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4 (94). – 1980
161237
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1981
161238
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1981
161239
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1981
161240
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1981
161241
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1982
161242
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1982
161243
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1982
161244
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1982
161245
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1983
161246
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1983
161247
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1983
161248
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1983
161249
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1984
161250
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1984
161251
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1984
161252
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1984
161253
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1985
161254
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1985
161255
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1985
161256
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-085X
№ 4. – 1985
161257
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-085X
№ 1. – 1986
161258
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1986
161259
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1986
161260
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1986
161261
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1987
161262
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1987
161263
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1987
161264
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1987
161265
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1988
161266
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1988
161267
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1988
161268
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1988
161269
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1989
161270
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1989
161271
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1989
161272
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1989
161273
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1990
161274
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1990
161275
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1990
161276
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1990
161277
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1991
161278
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1991
161279
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1991
161280
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1991
161281
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 5. – 1991
161282
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 6. – 1991
161283
  Литвинцев Данил Алтай : Однажды на диком Востоке. Репортаж // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 170-184 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
161284
   Алтай в восстановительный период : сборник документов. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1960. – 463 с. : ил. – Библиогр.: с. 454-461
161285
   Алтай в годы Великой Отечественной войны. – Барнаул, 1965. – 455с.
161286
  Сагалаев А.М. Алтай в зеркале мифа / А.М. Сагалаев. – Новосибирск, 1992. – 175с.
161287
   Алтай в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.). – Барнаул, 1961. – 332с.
161288
   Алтай в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : ист. очерк. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1961. – 332 с.
161289
   Алтай в прошлом и настоящем : 50 лет Алт. края : тез. докл. к науч.-практ. конф. – Барнаул, 1987. – 254, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце докл.
161290
   Алтай в художественной литературе : [лит.-худож. сборник]. – Барнаул : Алтайкрайгиз, 1951. – 384 с.
161291
  Глаз Е.Г. Алтай в художественной литературе : Рекоменд. указ. / Е.Г. Глаз, А.В. Меркурьева. – Барнаул : Алтай. кн. изд., 1980. – 60с.
161292
   Алтай в эпоху камня и раннего металла : межвуз. сборник. – Барнаул : АГУ, 1985. – 207 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
161293
   Алтай в эпоху камня и раннего металла. – Барнаул, 1985. – 207с.
161294
   Алтай в эпоху капитализма. – Барнаул : АГУ, 1986. – 271 с. : ил. – Библиогр.: с. 244-269
161295
   Алтай Гаджиев. – Баку : Ишыг, 1974. – [72] с.
161296
  Богданова Светлана Алтай повышает свою состоятельность : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 75 : Фото
161297
   Алтай Рудный. – Алма-Ата, 1962. – 124с.
161298
  Чистяков М.И. Алтай. / М.И. Чистяков. – Алма-Ата, 1978. – 158с.
161299
   Алтай. Указатель содержания. 1974-1978. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1982
161300
   Алтай. Хантенгри. Истоки. Зеравшана : сборник статей. – Москва ; Ленинград : Ред.-изд. отд. ЦУЕГМС ; ЛОЦТ им. К. Ворошилова Тип. арт. "Советский печатник", 1936. – 192 с., [2] вкл. л. ил. : ил. – Библиогр. в конце ст. – (Труды ледниковых экспедиций / Ком. СССР по проведению 2 Междунар. полярного года при Центр. упр. ЕГМС ; вып. 6)


  Содерж.: Тюменцев К.Г. Отчет о работах Алтайской ледниковой экспедиции 1933 года; Он же. Отчет геолого-гляциологической части Алтайской ледниковой экспедиции 1933 года; Тронов Б.В. Отчет о работе географо-гляциологической части Алтайской ледниковой ...
161301
  Азовец Вячеслав Иванович Алтайская краевая партийная организация в борьбе за технический прогресс в промышленности в 1959 - 1965 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.01 / Азовец Вячеслав Иванович ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1974. – 22 с.
161302
   Алтайская литература : лит.-худож. сборник. – Горно-Алтайск : Книжное издательство, 1955. – 347 с., [5] л. ил. : ил.
161303
  Егоров А.И. Алтайская одиссея / А.И. Егоров. – Алма-Ата, 1984. – 268с.
161304
  Воронкова Любовь Алтайская повесть // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1973. – Т. 5. – С. 5-194. – (Б-ка пионера)
161305
  Воронкова Л.Ф. Алтайская повесть / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1984. – 223с.
161306
  Старостин С.А. Алтайская проблема и происхождение японского языка / С.А. Старостин. – Москва : Наука, 1991. – 296 с. – ISBN 5-02-016813-0
161307
  Баскаков Н.А. Алтайская семья языков и ее изучение / Н.А. Баскаков ; АН СССР, ИН-т языкознания. – Москва : Наука, 1981. – 135 с. – Библиогр.: с. 126-133
161308
  Нехорошев В.П. Алтайские Reteporinae тарханской свиты / В.П. Нехорошев. – Отд. отт. из Известий геол. ком. 1925 г., т. ХIV, № 8. – [Ленинград] : [Изд. Геолог. Комитета], 1925. – С. 785-803, 1 л. табл. : ил. – Библиогр. в примеч.
161309
  Маковкин Д.Д. Алтайские большевики в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства в годы перовй сталинской пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Маковкин Д. Д.; ЛГУ, ИПКП маркс. лен. – Ленинград, 1950. – 16 с.
161310
  Кузнецов С.О. Алтайские были / С.О. Кузнецов. – М., 1961. – 48с.
161311
   Алтайские героические сказания. – Москва : Современник, 1983. – 288 с. : ил.
161312
  Романова Н.П. Алтайские заимствования в русском говоре Онгудайского района Горно-Алтайской авт. обл. : Автореф... канд. филол.наук: / Романова Н. П.; НовосибГУ. – Новосибирск, 1966. – 26л.
161313
  Вербицкий В.И. Алтайские инородцы / В.И. Вербицкий. – Москва : Политехнический музей, 1893. – 221 с.
161314
   Алтайские курганы. Выставка "Культура и искусство древнего населения Сибири" : краткий путеводитель. – Ленинград : Аврора, 1973. – 21, [7] с.
161315
  Казанцев И. Алтайские писатели о современнике / И. Казанцев, А. Ореховский. – Барнаул, 1961. – 172 с.
161316
  Степанов В.А. Алтайские тетради / В.А. Степанов. – Москва, 1987. – 448с.
161317
   Алтайские этимологии : сб. науч. трудов. – Ленинград : Наука, 1984. – 225 с. – Библиогр.: с. 219-221
161318
  Суразаков С.С. Алтайский героический эпос / С.С. Суразаков. – М., 1985. – 255с.
161319
  Суразаков С.С. Алтайский героический эпос. : Автореф... канд. филолог.наук: / Суразаков С.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 17 с.
161320
  Ирисов Э.А. Алтайский госудадрственный заповедник / Э.А. Ирисов. – Барнаул, 1979. – 63с.
161321
   Алтайский государственный заповедник : (науч.-попул. очерк) / В.В. Дмитриев, М.В. Золотовский, С.С. Фолитарек, М.С. Хомутова, П.В. Юргенсон; В.В. Дмитриев, М.В. Золотовский, С. С. Фолитарек, М.С. Хомутова, П.В. Юргенсон ; Комитет по заповедникам при Президиуме ВЦИК. – Москва : Полиграфкнига, 1937. – 104 с., [1] вкл. л. карт. : : ил., карт.
161322
  Шапошников Ф.Д. Алтайский дикий северный олень. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шапошников Ф.Д.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1949. – 7 с.
161323
   Алтайский заповедник. – М., 1977. – 184 с.
161324
   Алтайский краевой агротехнический съезд : январь 1948 г. : сборник материалов. – Барнаул : Алткрайиздат ; Тип. изд-ва "Алт. правда", 1948. – 219, [4] с. : ил.
161325
   Алтайский край. – Барнаул, 1957. – 128с.
161326
  Ирисов Э.А. Алтайский улар. Распространение, биология, содержание в неволе / Э.А. Ирисов, Н.Л. Ирисова. – Новосибирск : Наука, 1991. – 90с.
161327
  Кондаков Г.В. Алтайский фольклор в произведениях русских советских писателей. (Худож. проза) : Автореф... канд. филол.наук: / Кондаков Г.В.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Кафедра советской литературы. – Томск, 1966. – 23л.
161328
  Крушинский С.К. Алтайский хлеб / С.К. Крушинский. – М., 1948. – 77с.
161329
   Алтайский шаман : Детали // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 48 : Фото. – ISSN 1029-5828
161330
  Потапов Л.П. Алтайский шаманизм / Л.П. Потапов. – Л., 1991. – 319с.
161331
  Баскаков Н.А. Алтайский язык : введение в изучение алтайского языка и его диалектов / Н.А. Баскаков ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 116 с.
161332
   Алтайский язык на современном этапе его развития : сб. науч. статей. – Горно-Алтайск, 1984. – 168 с. : ил.
161333
  Исаев В.В. Алтайское казачество XVIII - начала XX века // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (41). – С. 91-94. – ISSN 1563-0102
161334
  Бутаков А.Т. Алтайскому книжному издательству - 40 лет / А.Т. Бутаков. – Барнаул, 1988. – 32с.
161335
  Воронкова Л.Ф. Алтайська повість / Л.Ф. Воронкова. – Київ : Молодь, 1954. – 176 с.
161336
   Алтайські народні казки : зб. казок : для мол. шк. віку. – Київ : Веселка, 1986. – 186 с., [5] арк. іл. : іл. – (Казки народів СРСР)


  Зміст: "Діти звіра Маани", "Добра кедрівка", "Як миша перемогла верблюда", "Чому в кажана ноги всохли", "Павичева дружина", "Син Алтин-Кана", "Ай-Толай", "Алип-Манаш і Кюмюжек-Ару", "Як хлопчики перемогли алмисів", "Сартакпай", "Танзаган - батько ...
161337
  Лубсан Д. Алтан тобчи / Д. Лубсан. – М., 1973. – 439с.
161338
   Алтан Шагай : героич. сказание в двадцати восьми песнях о чудесах и приключениях, о доблести и коварстве, о чудовищах и героях, о вражде и дружбе, о живой воде, о старине, о битвах и подвигах богатырей Алтан Шагая и его сына Албат Мэргэна. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1983. – 112 с. : ил.
161339
  Белов Г.Д. Алтарь Зевса в Пергаме / Г.Д. Белов. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1958. – 46, [8] с. : ил.
161340
  Белов Г.Д. Алтарь Зевса в Пергаме / Г.Д. Белов. – Ленинград, 1959. – 95с.
161341
  Брюсов В.Я. Алтарь победы / В.Я. Брюсов. – Москва, 1992. – 400с.
161342
  Юнкман Э. Алтаюшка / Э. Юнкман. – Барнаул, 1972. – 88с.
161343
  Даваев Г. Алтма / Г. Даваев. – Элиста, 1964. – 87с.
161344
  Самойлов Юрій АЛТУ рятує українських туристів... // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
161345
  Колесников М.С. Алтунин принимает решение. / М.С. Колесников. – Москва, 1976. – 79с.
161346
  Колесников М.С. Алтунин принимает решение. / М.С. Колесников. – Москва, 1977. – 504с.
161347
  Новиков А.А. Алтуховское хозяйство Ф.Е. Арбузова в Белевском уезде Тульской губернии / А.А. Новиков, Ф.Е. Арбузов // Современные вопросы русского сельского хозяйства : К 50-летнему Юбилею И.А. Стебута. – Санкт-Петербург : Изд. почиталей и учеников И.А. Стебута, 1904. – С. 516-560...
161348
   Алтын - Тууди : Алт. героич. эпос. – Новосибирск : Новосибоблгиз ; Тип. № 1 Полиграфиздата, 1950. – 108 с., [1] л. ил. : ил.
161349
  Шатуновский И.М. Алтын за щекой / И.М. Шатуновский. – Москва : Советский писатель, 1972. – 328 с.
161350
  Умер Н. Алтын урлукъ = Altin urluq = Золоте зернятко : шиирлер ве масал : [вірші та казки) / Нузет Умер ; [рес. Э. Сеит-Аметова]. – Акъмесджит : Акъмесджит ; Доля, 2000. – 35, [1] с. : іл. – Текст кримтат. мовою. – ISBN 966-7637-29-8
161351
  Умер Н. Алтын урлукъ = Altin urluq = Золоте зернятко : шиирлер ве масаллар / Нузет Умер. – Сімферополь : Доля, 2006. – 109, [3] с. : іл. – Текст кримськотатар. – ISBN 966-366-064-3
161352
  Кофман Р.Г. Алунитсодержащие метосоматиты Дашкесанского рудного района и условиях их формирования : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.14 / Кофман Р.Г.; АН Груз. ССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1975. – 30л.
161353
  Куцевол М.Л. Алунитсодержащие минеральные ассоциации рудного горизонта Никопольского марганцевого месторождения и их генетическое значение / М.Л. Куцевол, Л.И. Куцевол // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 1, вип. 1. – С. 43-50 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 2415-7848
161354
   Алуниты Закарпатья. – Москва : Недра, 1971. – 176 с. : ил., карт. – Библиогр. : с. 170-175
161355
   Алуниты Закарпатья. – Москва : Недра, 1974. – 176с.
161356
  Кашкай М.А. Алуниты, их генезис и использование / М.А. Кашкай; Под ред. А.В. Сидоренко. – Москва : Недра
Т. 1. – 1970. – 400 с.
161357
  Кашкай М.А. Алуниты, их генезис и использование / М.А. Кашкай; под ред. А.В. Сидоренко. – Москва : Недра
Т. 2. – 1970. – 318 с.
161358
  Матковський О. Алуніт у геологічних утвореннях України // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 31-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2078-6220
161359
  Макаров М.Н. Алупка - Симеиз / М.Н. Макаров. – Симферополь, 1954. – 179с.
161360
  Ширяев С.Д. Алупка / С.Д. Ширяев. – Симферополь, 1927. – 123 с.
161361
  Деминов Н. Алупка : Краткий очерк / Н. Деминов. – Симферополь : Крымгиз, 1939. – 73с.
161362
  Полканов А.И. Алупка / А.И. Полканов. – Симферополь, 1957. – 51с.
161363
  Полканов О.І. Алупка / О.І. Полканов. – Сімферополь, 1957. – 52с.
161364
  Пальчикова А.П. Алупка : Очерк-путеводитель / А.П. Пальчикова. – Симферополь : Крым, 1967. – 87с.
161365
  Пальчикова А.П. Алупка / А.П. Пальчикова. – Симферополь, 1970. – 104с.
161366
  Пальчикова А.П. Алупка / А.П. Пальчикова. – Симферополь, 1975. – 103с.
161367
  Пальчикова А.П. Алупка / А.П. Пальчикова. – Симферополь : Таврія, 1979. – 104с.
161368
  Тимофеев Л.И. Алупка : Путеводитель / Л.И. Тимофеев, А.П. Царин. – Симферополь : Таврія, 1985. – 92с.
161369
   Алупкинский дворец-музей : фотоальбом. – Киев : Мистецтво, 1964. – 24 с. : ил.
161370
   Алупкинский дворец-музей : фотоальбом. – Киев : Мистецтво, 1971. – 48 с. : ил.
161371
   Алупкинский дворец-музей : фотоальбом. – Киев : Мистецтво, 1972. – [94] с. : ил.
161372
  Галиченко А.А. Алупкинский дворец-музей : путеводитель / А.А. Галиченко, А.П. Пальчикова. – Симферополь : Таврия, 1989. – 75 с.
161373
  Волошин М.П. Алупкинский парк в Крыму / М.П. Волошин. – Киев, 1961. – 39 с.
161374
   Алупкинський палац-музей : путівник. – Київ : Мистецтво, 1966. – 24 с. : іл.
161375
   Алупкинський палац-музей = Алупкинский дворей-музей. The Alupka palas-museum : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1976. – 46 с. : ил.
161376
   Алупкинський палац-музей = Алупкинский дворец-музей. The Alupka palace-museum : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1982. – 96 с. : іл.
161377
  Когонашвили К.К. Алустон и Фуна / К.К. Когонашвили, О.А. Махнева. – Симферополь, 1971. – 93с.
161378
  Джугели Н.Д. Алучаткемали : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Джугели Н.Д.;. – Тбилиси, 1977. – 26л.
161379
  Сергеева Г.С. Алушта - Судак / Г.С. Сергеева. – Симферополь, 1970. – 88с.
161380
  Тарасюк Д. Алушта : Историко-краеведческий очерк / Д. Тарасюк. – Симферополь : Крымиздат, 1954. – 104 с.
161381
  Тарсюк Д.А. Алушта : Историко-краеведческий очерк / Д.А. Тарсюк. – 2-е изд., доп. – Симферополь, 1957. – 126с.
161382
   Алушта. – Киев : Мистецтво, 1963. – 22 с. : ил. – На русск. и англ. яз.
161383
  Юргенсон Е.И. Алушта / Е.И. Юргенсон. – Симферополь, 1967. – 95 с.
161384
  Криштоф Е.Г. Алушта / Е.Г. Криштоф. – Симферополь, 1970. – 96с.
161385
   Алушта. – Киев : Мистецтво, 1971. – 24 с. – (Курорти України)
161386
   Алушта : [фотоальбом]. – Киев : Мистецтво, 1972. – 48 с. : ил. – (Курорты Украины)
161387
  Гиргенс Г.Г. Алушта : путеводитель / Г.Г. Гиргенс. – Симферополь : Таврия, 1979. – 95 с.
161388
  Талышев В.П. Алушта : Путеводитель / В.П. Талышев. – Симферополь : Таврия, 1984. – 93с.
161389
   Алушта : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 80-85 : Фото. – ISSN 1998-8044
161390
   Алушта и Алуштинский регион с древнейших времен до наших дней : [сборник] / А.И. Айбабин, Н.В. Губская, С.М. Зеленко, В.П. Кирилко, Н.Н. и др. Колесникова; М-во культуры Автоном. Респ. Крым, Алуштин. филиал Крым. респ. краевед. музея [и др. ; сост.: В.Г. Рудницкая, И.Б. Тесленко ; редкол.: В.Л. Мыц и др.]. – Київ : Стилос, 2002. – 243, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 243. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 996-7321-46-0
161391
  Штекер А.О. Алушта и ее экскурсионный район / А.О. Штекер. – Симферополь, 1927. – 68с.
161392
   Алушта. [Изоиздание] : Курорты СССР : (комплект - 18 цветных открыток). – Москва : Планета, 1975. – 18 л. : 18 цветных открыток + 1 обл.


  Размер открыток: 15 х 10.5 см.
161393
   Алуштинский государственный литературно-мемориальный музей С.Н. Сергеева-Ценского. – Симферополь : Крым, 1965. – 22 с. : ил.
161394
  Глушчевит З. Алфа и омега / З. Глушчевит. – Београд, 1975. – 367с.
161395
  Дирингер Д. Алфавит / Д. Дирингер. – Москва, 1963. – 656с.
161396
  Пьецух В.А. Алфавит / В.А. Пьецух. – М., 1983. – 232с.
161397
   Алфавит духовный. – Киев : В Лавре Печерской Киевской, 1710. – розд.паг. : 33 грав.


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.XVIII ст.- дошкі у шкірі
161398
   Алфавит к списку Санкт-Петербургских городских избирателей, составленному к выборам в гласные Городской Думы на четырехлетие 1881-1884 годов. – Санкт-Петербург : Типография товарищества "Общественная польза", 1881. – 88 с.
161399
  Доброленский Н.К. Алфавит полицейских законов / сост. по позднейшим изд. со включением продолжения 1893 г., М. И. Доброленский. – Санкт-Петербург : Изд. юр. кн. маг. Н.К. Мартынова ; Тип. Контрагентства железных дорог, 1894. – [2], IX, 388 с.


  В РГБ есть электр. ресурс
161400
  Горчаков А.Е. Алфавит: когнитивная версия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-24. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
161401
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 9. – С.107-118. – ISSN 0130-7673
161402
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 8. – С.91-108. – ISSN 0130-7673
161403
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 10. – С. 98-124. – ISSN 0130-7673
161404
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 11. – С. 86-109. – ISSN 0130-7673
161405
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 12. – С. 67-91. – ISSN 0130-7673
161406
  Лебедев А.В. Алфавитная аналогия в греческой философии: Гераклит, Демокрит, Платон // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 64-70. – ISSN 0042-8744
161407
  Сикорский К.П. Алфавитно-предметный и географический указатель к основной литературе по пятилетнему плану народнохозяйственного строительства СССР 1928/29-1932/33 / К.П. Сикорский, А.С. Яновский. – Москва ; Ленинград, 1931. – 164 с.
161408
   Алфавитно-предметный и хронологический указатели : систематическое собрание законов РСФСР, указов Президиума Верховного Совета РСФСР и решений Правительства РСФСР к тт. I-XIV. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 608 с.
161409
   Алфавитно-предметный и хронологический указатели к "Систематическому собранию законов РСФСР, Указов Президиума Верховного Совета РСФСР и решении Правительства РСФСР". – М, 1970. – 608с.
161410
   Алфавитно-предметный указатель. – Москва, 1969. – 168 с.
161411
   Алфавитно-предметный указатель. – Москва : Машиностроение, 1978. – 180 с.
161412
  Поливановский С.Е. Алфавитно-предметный указатель к "Единой схеме классификации литературы в книготорговой сети" / С.Е. Поливановский, А.Т. Каменецкий. – М, 1968. – 367с.
161413
   Алфавитно-предметный указатель к сборнику "Уголовное законодательство Союзу ССР и союзных республик". – М, 1963. – с.
161414
   Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу : пособие для библиотекарей. – Москва : Книга, 1981. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 154-155
161415
   Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу нотных изданий : метод. рекомендации. – Москва : ГБЛ, 1982. – 67 с.
161416
  Зверев В.И. и др. Алфавитно-цифровые дисплеи ЕС-7920 в диалоговых системах / В.И. и др. Зверев. – Москва : Наука, 1986. – 240с.
161417
  Гамкрелидзе Т.В. Алфавитное письмо и древнегрузинская письменность / Т.В. Гамкрелидзе. – Тбилиси, 1989. – 350с.
161418
  Шамурин Е.И. Алфавитный каталог / Е.И. Шамурин. – М., 1932. – 382 с.
161419
  Белов А.М. Алфавитный каталог и аннотация / А.М. Белов. – Ленинград : Изд-во кн. сектора Л.Г.О.Н.О., 1925. – 25 с.
161420
  Шамурин Е.И. Алфавитный каталог и его организация / Е.И. Шамурин. – Изд. 2-е, испр. и дополн. – М., 1938. – 158с.
161421
   Алфавитный перечень станций железнодорожной сети Союза ССР с распределением по республикам, областям (краям) и округам : по данным на 1 янв. 1930 г. – Изд. 4-е. – Москва : Планхозгиз, 1930. – 59 с.
161422
   Алфавитный перечень станций железнодорожной сети Союза ССР с распределением по республикам, областям (краям) и округам. – 4. – М., 1930. – 59 с.
161423
  Волков Я. Алфавитный сборник русских неправильных глаголов / Я. Волков. – Санкт-Петербург : Книжный склад "Российской библиографии", 1881. – 26 с.
161424
   Алфавитный словарь занятий : пособие для разработки материалов Всесоюз. переписи населения 1939 г. – Москва : ЦУНХУ Госплана СССР В/О Союзоргучет, 1939. – XII, 245 с.
161425
  Миллер де Моссандро Алфавитный словарь к руководству для изучения итальянского языка. – Москва ; Одесса : КНигоиздат "Родное слово", 1913. – 294с.
161426
   Алфавитный служебный каталог русских дореволюционных газет (1703-1916). – Л, 1958. – 280с.
161427
   Алфавитный служебный каталог русских дореволюционных газет (1703-1916). – Ленинград, 1958. – 280 с.
161428
   Алфавитный список почтовых предприятий Союза ССР. – Москва : Связьтехиздат
Ч. 1. – 1935. – 752 с.
161429
   Алфавитный список почтовых предприятий Союза ССР. – М
1. – 1935. – 752с.
161430
   Алфавитный список почтовых предприятий Союза ССР. – М
2. – 1935. – 480с.
161431
   Алфавитный список почтовых предприятий Союза ССР. – Москва : Связьтехиздат
Ч. 2. – 1935. – 480 с.
161432
   Алфавитный список предприятий связи и остановочных железнодорожных пунктов Большой Москвы, лесопарковой зоны и Московской области с указанием плана направления почты : по состоянию на 10 июля 1961 г. – Москва, 1961. – 76 с.
161433
   Алфавитный список предприятий связи и остановочных железнодорожных пунктов Большой Москвы, лесопарковой зоны и Московской области с указанием плана направления почты по состоянию на 10 июля 1961 год. – М, 1961. – 76с.
161434
  Быков К.В. Алфавитный список станций, включенных в Объединенный сборник тарифных расстояний жел. дор. СССР / К.В. Быков. – М., 1924. – 108с.
161435
  Брук В.Н. Алфавитный справочник устаревших изданий : Библиографическое пособие для организаций и предприятий книжной торговли / В.Н. Брук. – Москва : Вздательство Всесоюзной Книжной палаты, 1960. – 344 с.
161436
  Волович М.А. Алфавитный табулятор ТА80-1 / М.А. Волович. – Москва, 1971. – 488с.
161437
  Москальский П.П. Алфавитный указатель вопросов гражданского права и судопроизводства, разрешенных Гражданским кассационным департаментом Правительствующего сената / Сост. пом. юрисконсульта М-ва гос. имуществ П.П. Москальский. – 2-е изд, доп. извлеч. из реш., нап. после 1-го изд. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. А.Е. Ландау, 1879. – [4], 32 стб., LXVI, 1624 с.


  Авт. пред.: Гольмстен, Адольф Христианович (1848-1920) Ред.: Вицин, Александр Иванович
161438
  Трахтенберг Г.И. Алфавитный указатель вопросов разрешенных уголовным кассационным и общим собранием кассационных департаментов Правительствующего Сената 1866-1876 / сост. Г.И. Трахтенберг. – Санкт-Петербург : Тип. Ф.С. Сущинского, 1878. – [4], LVI, XXXVI, 892 с.
161439
  Двигубский Н.П. Алфавитный указатель географических имен, помещенных на картах Дальняго Востока / Н.П. Двигубский. – С.-Петербург : Военная Типография (в здании Главного Штаба)
Вып. 1 : Корея. – 1904. – 23 с.
161440
  Бородовский Л. Алфавитный указатель географических имен, помещенных на карте Маньчжурии / Л. Бородовский. – С.-Петербург : Типография В. Киршбаума, 1901. – 33 с.
161441
  Калашников С.В. Алфавитный указатель действующих и руководственных канонических постановлений , указов, определений и распоряжений Святейшаго правительствующаго синода (1721-1895 г. включительно) и гражданских законов ... : ... относящихся к Духовному ведомству православнаго исповедания / сост. С. В. Калашников. – Харьков : Тип. А. Дарре, 1896. – XXX, [2], 368 с.
161442
   Алфавитный указатель и перечень журналов и надписей Артиллерийского комитета за 1912 г. с их кратким содержанием. – Петроград : Тип."Артиллерийский журн.", 1917. – XII, 456 с.
161443
  Овсянико-Куликовский К.Н., Лужинский И.С., Болотов П.П. Алфавитный указатель и систематический сборник циркуляров Главного интендантского управления и приказов по Интендантскому ведомству с 1881-1898 гг / Сост.: шт.-ротм. Овсянико-Куликовский и шт.-кап. Лужинский и Болотов. – Санкт-Петербург : Т-во "Нар. польза", 1898. – [2], 2, 144, 837 с.
161444
   Алфавитный указатель к журналам Совета Министров за 1914 год : справочное издание / II отд. канцелярии Совета Министров. – Петроград : Государственная типография, 1916. – 133 с.
161445
  Гриневич А. Алфавитный указатель к периодическим изданиям императорскаго общества истории и древностей / А. Гриневич. – Москва, 1862. – 75 с.
161446
   Алфавитный указатель к сборникам научных трудов серии "Библиотеки АН СССР и АН союзных республик за 1974-1977 гг". – Москва, 1978. – 35 с.
161447
   Алфавитный указатель к сборникам научных трудов серии "Библиотеки АН СССР и АН союзных республик за 1978-1982 г.г.. – Москва, 1983
161448
   Алфавитный указатель к сборникам научных трудов серии "Библиотеки АН СССР и АН союзных республик" за 1983-1986 гг. : За 1983-1986 гг. – Москва : БЕН, 1989. – 30 с.
161449
   Алфавитный указатель книг Библиотеки Университета Св. Владимира. – Киев : Университетская тип.
Вып. 3. – 1854. – 240 с.
161450
   Алфавитный указатель книг Библиотеки Университета Св. Владимира. – Киев : Университетская тип.
Вып. 4. – 1855. – 320 с.
161451
   Алфавитный указатель книг Библиотеки Университета Св. Владимира. – Киев : Университетская тип.
Вып. 6. – 1855. – 128 с.
161452
   Алфавитный указатель книг Библиотеки Университета Св. Владимира. – Киев : Университетская тип.
Вып. 8, 14. – 1856. – 168 с.
161453
   Алфавитный указатель книг и рукописей, поступивших в Библиотеку С-Пб. духовной академии в 1896 и 1898 гг.. – Санкт-Петербург : Тип. Акинфиева и Леонтьева, 1898. – 180 с.
161454
   Алфавитный указатель книг и рукописей, поступивших в Библиотеку С-Пб. духовной академии в 1898 году / сост. б. А. Р. – Санкт-Петербург : Тип. Акинфиева и Леонтьева, 1899. – 121 с.
161455
   Алфавитный указатель книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1869 году. – Киев : В унив. тип., 1870. – 122 с.
161456
   Алфавитный указатель книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1870 году. – Киев : В унив. тип., 1871. – 69 с.
161457
   Алфавитный указатель книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1871 году. – Киев : В унив. тип., 1872. – 66 с.
161458
   Алфавитный указатель книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1872 году. – Киев : В унив. тип., 1873. – 95 с.
161459
   Алфавитный указатель книг, поступивших в библиотеку Университета Св. Владимира с 1872 году. – Киев : Университетская тип., 1873. – 95 с.
161460
  Ригана Н.А. Алфавитный указатель наиболее употребительных персидских имен собственных, титулов и прозвищ. – Санкт-Петербург : Тип. Государственного Банка, 1909. – 18 с.
161461
  Ленин В.И. Алфавитный указатель произведений В.И. Ленина / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1984
161462
  Ленин В.И. Алфавитный указатель произведений В.И. Ленина, вошедших в 4-е издание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1969. – 312с.
161463
   Алфавитный указатель произведений, вошедших в Полное собрание сочинений В.И. Ленина. – Москва : Политиздат, 1966. – 757 с.
161464
   Алфавитный указзатель к постановлениям относящимся до Великого княжества Финляндского : в 3 т. / сост. Н.Н. Корево. – 1907-1909. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 2 : К - П. – 1907. – [4], XV-XX, 491-1065, [4] с.
161465
  Мусаев К.М. Алфавиты языков народов СССР. / К.М. Мусаев. – М., 1965. – 87с.
161466
   Алфавітний покажчик 21-го тому журналу "Нелінійні коливання" // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 21, № 4. – C. 574-576. – ISSN 1562-3076
161467
   Алфавітний покажчик 70-го тому "Українського математичного журналу" // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 70, № 12. – C. 1723-1728. – ISSN 1027-3190
161468
   Алфавітний покажчик до повного зібрання творів В.І. Леніна. – Київ : Політвидав, 1978. – 518 с.
161469
   Алфавітний покажчик матеріалів, надрукованих у журналі в 2008 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 236-239. – ISSN 0130-5247
161470
   Алфавітний покажчик матеріалів, надрукованих у журналі у 2020 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 236-239. – ISSN 0130-5247
161471
   Алфавітний покажчик праць В.І. Леніна, що увійшли до 4-го видання творів. – Київ : Політвидав, 1952. – 138 с.
161472
   Алфавітний покажчик прізвищ авторів статей, опублікованих у журналі "Статистика України" у 2008 році // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 123
161473
   Алфавітний покажчик рубрик "Культури слова (1967-2017) / укладач А.Ю. Ганжа // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 87. – С. 263-265. – ISSN 0201-419
161474
  Єфименко В.А. Алфавітний принцип побудови твору (на матеріалі повісті В. Абіша "Алфавітна Африка") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 112-115
161475
   Алфавітний словник українського біографічного словника // Українська біографістика : зб. наук. пр. / Ін-т біографічних досліджень НБ ім. В.І. Вернадського НАН України. – Київ, 1996. – Вип. 1. – С. 45-49
161476
  Дерба С. Алфавітно-гніздовий словник українських термінів з комп"ютерної лінгвістики // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 21-24.
161477
   Алфавітно-предметний покажчик до Кримінального процесуального кодексу України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 289-323. – ISSN 1026-9932
161478
   Алфавітно-предметний покажчик до рішень і висновків Конституційного Суду України : (1997-2020) / Конституц. Суд України ; відп. ред. В.М. Бесчастний ; [уклад. Ю.М. Михеєнко]. – Житомир : 505, 2021. – 154, [2] с. – ISBN 978-617-7892-20-4
161479
  Подошовка Н.В. Алфавітно-предметний покажчик до систематичного каталогу / Н.В. Подошовка, М.М. Чегринець // Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій : матеріали наук.-практ. семінарів / М-во культури України, Держ. закл. "Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка" ; [уклад.: Н.В. Подошовка, М.М. Чегринець]. – Харків : [б. в.], 2011. – С. 49-76
161480
  Головін А. Алфавітно-предметний покажчик рішень і висновків Конституційного Суду України (1997-2011) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 70-109
161481
  Лобузіна К. Алфавітно-предметний покажчик як лінгвістичний засіб бібліотечно-інформаційних технологій / К. Лобузіна, С. Галицька // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (251). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  У статті розглянуто питання формування словника алфавітно-предметного покажчика (АПП) в електронному каталозі наукової бібліотеки, обґрунтовується доцільність його використання у тематичному пошуку за класифікаційною ієрархією. З’ясовано, що ...
161482
  Москаленко В.Ф. Алфер"єв Сергій Петрович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 11-15 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Лікар-терапевт, доктор медицини(1843), екстраординарний професор(1846), ординарний професор (1847), засновник та перший завідувач кафедри спеціальної патології і терапії з госпітальною клінікою (1849-1857), завідувач кафедри терапевтичної клініки з ...
161483
   Алфер"єв Сергій Петрович (1816-1884) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 8. – ISBN 978-966-439-754-1
161484
   Алфер"єв Сергій Петрович (1816-1884) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 12. – ISBN 978-966-933-054-3
161485
   Алфер"єв Сергій Петрович (1816-1884) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 302. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
161486
  Проценко Л. Алфер"єв Сергій Петрович (4.X.1816-31.III.1884) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – C. 85
161487
  Проценко Л. Алфер"єв Сергій Петрович [4.X.1816-31.III.1884] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 85. – ISBN 978-611-01-1405-9
161488
  Бабченко А. Алхан-Юрт: Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 2. – С.12-50. – ISSN 0130-7673
161489
  Коэльо П. Алхимик : [роман] / Пауло Коэльо. – Киев : Колибри, 2002. – 94, [2] с. : ил. – (Философия успеха)
161490
  Коэльо П. Алхимик = O Alquimista / Пауло Коэльо ; [пер. с португ.: А. Богдановский]. – Киев : София, 2002. – 221, [3] с. : ил. – Парал. тит. л. португ. – ISBN 966-7319-63-6
161491
  Коэльо П. Алхимик / Пауло Коэльо; Пер. с португ. А.Богдановского. – Київ : Софія, 2003. – 224 с. – ISBN 5-220-00326-7; 5-344-00003-0


  Любимая книга сильных мира сего и простых людей в 117 странах мира. "Добиться воплощения своей судьбы - это единственная подлинная обязанность человека..."
161492
  Коэльо П Алхимик : O Alquimista / Пауло Коэльо ; [ пер. с порт. А. Богдановский ]. – Киев : София, 2004. – 208 с. – ISBN 966-7319-84-9
161493
  Добровенский Р.Г. Алхимик, или Жизнь композитора Александра Бородина / Р.Г. Добровенский. – Рига, 1984. – 489с.
161494
  Яшанина Екатерина Алхимические превращения образа // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 24-27 : Фото
161495
  Гельман З.Е. Алхимия Гарсиа Маркеса // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 84-91. – ISSN 044-748Х
161496
  Володкевич Н.Н. Алхимия и алхимики : (Страничка из истории науки) / Н.Н. Володкевич. – Б.м : Б.и. – 25с. – Отд. оттиск из: "Мир Божий", N8-9 август-сентябрь
161497
  Кин Ц.И. Алхимия и реальность / Ц.И. Кин. – М, 1984. – 399с.
161498
  Канонников И.И. Алхимия и современная наука : речь произнесенная ординарным профессором И.И. Канонниковым // Сборник статей по химии. – [Б.гб]. – [2], 30 с.
161499
  Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры / В.Л. Рабинович. – Москва : Наука, 1979. – 391с.
161500
  Макуренкова С. Алхимия поэзии. Шекспир и Боттичелли = L"alchimia della poesia. Alchemy of poetry. Shakespeare & Botticelli / Светлана Макуренкова. – Москва : Река времен ; Галерея Уффици, 2015. – 59, [1] с., [4] л. ил. : ил. – Загол. обл.: Открытие Боттичелли. - Текст парал. рус., исп., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-85319-027-6
161501
  Парандовский Я. Алхимия слова. / Я. Парандовский. – М., 1972. – 335с.
161502
  Парандовский Я. Алхимия слова. / Я. Парандовский. – М., 1982. – 528с.
161503
  Парандовский Я. Алхимия слова. Петрарка. Король жизни : [пер. с пол.] / Ян Парандовский ; [сост. и вст. ст. С. Бэлзы]. – Москва : Правда, 1990. – 651 с. : 1 л. портр.
161504
  Юнг К.Г. Алхимия снов : Четыре архетипа: Мать. Дух. Трикстер. Перерождение / Пер. с англ. и послесловие Семиры; Карл Густав Юнг. – Санкт-Петербург : Timothy, 1997. – 352c. – (Момент истины). – ISBN 5-88801-020
161505
  Коельо Пауло Алхімік / Коельо Пауло; Переклад з португальської В.Морозова. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. – 127с. – ISBN 966-7493-13-X
161506
  Тіхомірова О. Алхімія життя, або чому не збуваються мрії?: роман Пауло Куельо "Алхімік" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (446), листопад 2018. – С. 47
161507
  Кононенко Є. Алхімія перекладу, або Чорне Створіння під вишитими ковдрами // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 24. – ISSN 1563-6461


  "...проблема перекладу українською, який був би кращий за російський, сьогодні в Україні є дуже актуальною. Видавництво "Пульсари" в рамках програм французького та бельгійського фондів підтримки випустило в світ "Твори" Марґерит Юрсенар. Перекладачем, ...
161508
  Бондаренко Олена Алхімія пригод : Польща // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 70-75 : Фото
161509
  Бердник Громовиця Алхімія простоти : мистецтво // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 184-187. – ISSN 0208-0710


  Про житомирського митця, засл. художника України Юрія Камишного
161510
   Алхімія слова живого : Французький роман 1945-2000 рр.: Навч. посіб. – Київ : Промінь, 2005. – 384 с. – ISBN 966-8512-23-5
161511
  Белімова Т. Алхімія слова: вимір сучасного українського бестселера. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; ред. рада.: М. Жулинський, В. Брюховецький, І. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (683), листопад. – C. 22-31. – ISSN 0236-1477
161512
  Матевосян Г. Алхо / Г. Матевосян. – Ереван : Айастан, 1969. – 82 с.
161513
  Бондар Л.С. Алчевська Христина Данилівна (1841-1920) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 531-538. – ISBN 966-06-0367-3
161514
  Коровина Е. Алчео Доссена: живущий не в свое время // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 4. – С. 241-249. – ISSN 1726-6084
161515
  Маркандайя К. Алчность. / К. Маркандайя. – М., 1970. – 223с.
161516
   Алшар светско природно наследство = Allchar a world natural heritage : светско природно наследство / Глигор Јовановски, Блажо Боев, Трајче Стафилов, Петре Макрески, Владо Матевски, Иван Боев ; [фот.: Р. Jанкулоски та ін.]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2018. – III, 238, [7] с. : іл., фот. – Текст парал. макед., англ. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-608-203-238-2
161517
  Кораблинов В.А. Алые всадники. / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1969. – 224с.
161518
   Алые звезды на майках. – Москва, 1987. – 156 с.
161519
  Шутов И.Н. Алые зори. / И.Н. Шутов. – Харьков, 1956. – 235с.
161520
  Рогов А.П. Алые кони: повесть. / А.П. Рогов. – М., 1978. – 48с.
161521
  Шарипова Г. Алые крылья / Г. Шарипова. – Алма-Ата, 1964. – 157с.
161522
  Машковцев В.И. Алые лебеди / В.И. Машковцев. – Челябинск, 1976. – 66с.
161523
  Наниев А.И. Алые маки / А.И. Наниев. – Кишинёв, 1974. – 211с.
161524
   Алые маки. – Куйбышев, 1980. – 208с.
161525
  Мачульский Н.В. Алые маки : роман / Николай Мачульский. – Сумы : Мрия, 1992. – 272 с. – ISBN 5-7707-2847-7
161526
  Гюмреци А.Ф. Алые маки на серых скалах / А.Ф. Гюмреци. – М., 1984. – 320с.
161527
  Мернова Л.К. Алые облака / Л.К. Мернова. – Волгоград, 1967. – 20с.
161528
  Гацунаев Н.К. Алые облака / Н.К. Гацунаев. – Ташкент, 1972. – 70с.
161529
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Москва-Л., 1944. – 120с.
161530
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Барнаул, 1958. – 431с.
161531
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Ростов-на-Дону, 1959. – 623с.
161532
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Москва, 1965. – 431с.
161533
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Иркутск, 1975. – 271с.
161534
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Л., 1975. – 640с.
161535
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – И, 1976. – 431с.
161536
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Челябинск, 1980. – 461с.
161537
  Грин А.С. Алые паруса : Феерия / А.С. Грин. – Киев : Веселка, 1981. – 64с.
161538
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Якутск, 1985. – 355с.
161539
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – К., 1985. – 445с.
161540
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – М. : Художественная литература, 1986. – 510с.
161541
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Москва, 1988. – 428с.
161542
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Минск, 1988. – 288с.
161543
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Москва, 1989. – 430с.
161544
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – К., 1989. – 364с.
161545
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Новосибирск, 1991. – 428с.
161546
  Грин А. Алые паруса / Александр Грин ; [послесл. : Т.В. Надозирной ; худ.-оформ. : Ю.Ю. Романика]. – Харьков : Фолио, 2012. – 410 с., [4] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5726-6
161547
  Грин А.С. Алые паруса. Бегущая по волнам. Золотая цепь / А.С. Грин. – Москва : Детская литература, 1965. – 430 с.
161548
  Крапивин С.П. Алые перья стрел / С.П. Крапивин, В.П. Крапивин. – Свердловск, 1984. – 367с.
161549
  Гмырев А.М. Алые песни.Стихи,письма,воспоминания / А.М. Гмырев. – М, 1968. – 318с.
161550
  Изюмский Б.В. Алые погоны / Б.В. Изюмский, 1950. – 224с.
161551
  Изюмский Б.В. Алые погоны / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону
2. – 1950. – 180с.
161552
  Изюмский Б. Алые погоны : трилогия / Б. Изюмский. – Ростов-на-Дону, 1954. – 498
161553
  Изюмский Б.В. Алые погоны : Роман / Б.В. Изюмский. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 703с.
161554
   Алые поля. – Челябинск, 1973. – 59с.
161555
  Родичев Н.И. Алые росы / Н.И. Родичев. – Донецк, 1963. – 384с.
161556
  Плебейский О.Л. Алые створы / О.Л. Плебейский. – Волгоград, 1980. – 144с.
161557
  Шишков В.Я. Алые сугробы / В.Я. Шишков. – Владивосток, 1987. – 462с.
161558
  Шишков В.Я. Алые сугробы : Повести и рассказы / В.Я. Шишков. – Ленинград : Художественная литература, 1990. – 512с. – (Классики и современники. Советская литература)
161559
  Шишков В.Я. Алые сугробы и другие рассказы / В.Я. Шишков. – Ленинград : Государственное издательство художественной литературы, 1954. – 249 с.
161560
  Шишков В.Я. Алые сугробы и другие рассказы / В.Я. Шишков. – Москва : Художественная литература, 1954. – 240 с.
161561
  Толгуров З. Алые травы : повести / Зейтун Толгуров; авториз. пер. с балкар. А.Богданова. – Москва : Современник, 1975. – 272 с.
161562
  Крейн С. Алый знак доблести : (роман); пер. с английского / Стивен Крейн. – Москва : Художня література, 1989. – 670 с. – Переплетено с: Спрут / Ф. Норрис (с. 151-669). – (Библиотека литературы США). – ISBN 5-280-00671-8
161563
  Крейн С. Алый знак доблести. Рассказы : пер. с англ. / Стивен Крейн. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1962. – 292 с.
161564
  Крейн С. Алый знак доблести: роман / С. Крейн. – Москва, 1935. – 264 с.
161565
  Дмитриев Алексей Алый ковер на песке Сахары : народное кино / Дмитриев Алексей, Хедберг Каспер // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 58-63 : Фото
161566
  Стальной П.Д. Алый лебедь. / П.Д. Стальной. – Рига, 1957. – 402с.
161567
  Сологуб Ф.К. Алый мак : книга стихов / Федор Сологуб [псевд.]. – Москва : Московское книгоиздательство, 1917. – 230, III с.
161568
  Гиппиус З.Н. Алый меч : рассказы / З.Н. Гиппиус. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова ; [Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина]
Кн. 4. – 1906. – [4], 480 с.
161569
   Алый парус. – М, 1966. – 191с.
161570
   Алый парус. – М, 1966. – 191с.
161571
  Славин К.Л. Алый парус Парижа / К.Л. Славин. – Москва : Искусство, 1977. – 135 с.
161572
  Дедов П.П. Алый свет зари / П.П. Дедов. – Новосибирск, 1986. – 188 с.
161573
  Пырков В.И. Алый снег / В.И. Пырков. – Саратов, 1966. – 64с.
161574
  Родичев Н.И. Алый снег / Н.И. Родичев. – М., 1986. – 270с.
161575
  Подольный Е.А. Алый талисман / Е.А. Подольный. – Москва, 1979. – 142 с.
161576
  Амиров Х.А. Алый тюльпан : стихи, поэмы, изречения / Хусаинбек Амиров ; пер. с каз. В. Смирнова. – Алма-Ата : Жалын, 1979. – 47 с.
161577
  Солдак А.Г. Алювіальні води річкових долин деяких районів північної частини Акмолінської області та перспективи їх використання для водопостачання цілинних радгоспів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 64-69. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
161578
  Пашняк Т. Алюзивна інтертекстуальність у східних поемах Дж.Г. Байрона // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 327-332. – ISBN 966-8188-10-1
161579
  Волковинський О.С. Алюзивний заголовок фейлетонів Остапа Вишні як запрошення до комунікативної гри автора з реципієнтом // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 132-135


  Стаття присвячена теоретичному осмисленню проблеми комунікативної гри автора з реципієнтом завдяки алюзивному заголовку фейлетону. Історично визначеним ілюстративним матеріалом обрано фейлетони Остапа Вишні, які вважаються еталонними в цьому жанрі. ...
161580
  Бігун О. Алюзивний код поезії у прозі Шарля Бодлера // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Бібліогр.: Літ.: С. 87-88, 15 поз. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
161581
  Коломієць Л.В. Алюзивні фрази Грегорі Корсо та їх "друге життя" як назв і цитат з погляду перекладу // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2012. – Т. 4, № 2. – С. 35-44
161582
  Павлюк Н. Алюзії в історичній прозі Юрія Мушкетика // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 177-185. – ISSN 2312-6809
161583
  Кам"янець А. Алюзії в публіцистичному тексті: функції та переклад // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-18. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено функції трьох типів алюзій в українських публіцистичних текстах - алюзій до прецедентних текстів радянської епохи, алюзій до літературних творів і алюзій до популярних західних кінофільмів - і проаналізовано, чи збережені ці алюзії ...
161584
  Левко О.В. Алюзії та ремінісценції античних міфів у промові Григорія Богослова "In Laudem Basilii Magni" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 405-413


  У статті досліджуються алюзії та ремінісценції античних міфів в епідейктичній промові Григорія Богослова "In laudem Basilii Magni", зокрема, стверджується, що звертання до античних алюзій та ремінісценцій у дискурсі автора відбувається згідно з ...
161585
  Булах М.Б. Алюзії та ремінісценції в сучасному українському мас-медійному тексті // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 140-148
161586
  Бердник О. Алюзії у вірші Лесі Українки "І ти, колись, боролась, мов Ізраїль..." // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 74-83. – ISSN 1728-9572
161587
  Шпак Ю.О. Алюзії як інтертекстеми у козацьких літописах // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 113-117
161588
  Дубельт О.В. Алюзія в президентських промовах Авраама Лінкольна // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 78-80


  Робота присвячена дослідженню алюзії в президентських промовах А. Лінкольна. Предметом дослідження є алюзії, використані оратором за час президентства, об"єктом - мовні засоби втілення алюзії: метафори, порівняння, історичні та культурні реалії, ...
161589
  Крапива Ю.В. Алюзія в публіцистичному тексті (на матеріалі журнальних статей українського інтернет-видання "Політика і культура") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 16-19. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
161590
  Проценко О.В. Алюзія в текстах теленовин // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 72-81


  Проаналізовано функції алюзії в текстах теленовин. Окреслено роль алюзії у формуванні конотації новинного тексту. Визначено зв"язок алюзії з сучасним жанром інфотейнменту і традиціями сміхової народної культури. The article is concerned with the ...
161591
  Лук"янченко М.П. Алюзія в художньому тексті: перекладознавчий аспект (на матеріалі повісті "Слова" Ж.-П. Сартра) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 306-317. – ISBN 978-966-171-092-3
161592
  Свириденко О. Алюзія та її роль в епістолярній прозі романтиків (на матеріалі листування українських письменників) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 78-84. – ISSN 2312-6809


  "...А. Метлинський (КУ) увійшов в історію української літератури як похмурий геній. Цю обставину, як свідчить епістолярій митця, слід виводити не стільки із впливів західноєвропейської цвинтарної поезії, як зазначали окремі дослідники, скільки ...
161593
  Ненько Г.Л. Алюзія творчості Є. Пашковського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 368-374


  Проаналізовано своєрідність використання біблійних алюзій у творах Є. Пашковського, з"ясовуються їх функції, різновиди, роль у мистецькій палітрі письменника. Особливу увагу приділено біблійним алюзіям роману "Щоденний жезл"
161594
  Фесенко І.М. Алюзія у сучасній англійській мові (на матеріалі англо-американської преси) / І.М. Фесенко, К. Лукаш // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 229-233
161595
  Дужа Л. Алюзія як елемент поетичного тексту: лінгводидактичний аспект (на матеріалі поезій М. Зерова) // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 12. – С. 197-201. – ISSN 2078-5119
161596
  Трищенко І.В. Алюзія як засіб активації фонових знань читача // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 53-57. – ISSN 2522-493X
161597
  Бігун О.А. Алюзія як засіб інтертекстуальності поезій в прозі Ш. Бодлера та М. Яцкова // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 366-374. – ISBN 978-966-188-008-4
161598
  Копильна О.М. Алюзія як перекладознавча проблема // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 209-213. – ISBN 978-966-581-958-5
161599
  Мопассан Гі де Алюма й інші новели / Гі Де Моппасан ; Пеpеклав з фpанцузької мови К. Шмиговський. – У Київі (Київ) : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Польська], 1918. – 199 с. – (Світова бібліотека ; Ч. 3)


  Зміст: Аллюма; Івеліна Самоpі; Весною; Пані Паpіс; Паpижська пpигода; Двеpі; Хазяйка; Реліквія; Вікно; Кага; Магнетизм; Викpутні; Hовоpічний даpунок; Кpик тpівоги; Заповіт; Лєгенда гоpи Сен-Мішель; Коpсіканський бандіт; Мій дядько Жюль; Волоцюга.
161600
  Сиражиддинов Н.А. Алюминаты и галлаты целочноземельных металлов (Ca, Sr,Ba) / Н.А. Сиражиддинов, З.Р. Кадырова. – Ташкент, 1986. – 136с.
161601
  Привезенцев В.А. Алюминевые обмоточные провода с эмалевой изоляцией / В.А. Привезенцев, В.М. Аникиенко. – М, 1965. – 17с.
161602
  Рабкин Д.М. и др. Алюминевые сплавы для сварных криогенных конструкций / Д.М. и др. Рабкин. – Киев, 1977. – 44с.
161603
  Синельникова В.С. и др. Алюминиды / В.С. и др. Синельникова. – К., 1965. – 242с.
161604
  Ильменко Н. Алюминиевая промышленность / Н. Ильменко. – Москва-Ленинград, 1932. – 180с.
161605
   Алюминиевая промышленность капиталистических стран в 1967 г. : [краткий обзор]. – Москва : [б. и.], 1968. – 55 с. – Библиогр.: с. 52-54
161606
  Эдварс Д. Алюминиевая промышленность. / Д. Эдварс. – М.-Л.
1. – 1933. – 212с.
161607
   Алюминиево-никелевые бронзы. – Москва : Металлургия, 1966. – 72 с. : ил. – Библиогр.: с. 70-71
161608
  Фридляндер И.Н. Алюминиевые деформируемые конструкционные сплавы / И.Н. Фридляндер. – М., 1979. – 208с.
161609
   Алюминиевые и магниевые сплавы армированные волокнами. – Москва : Наука, 1974. – 200 с. – Библиогр. в конце глав
161610
   Алюминиевые обмоточные провода в электромашиностроении и аппаратостроении : по материалам совещания, орг. Центр. ин-том НТИ электротехн. пром-ти и приборостроения и Советом нар. хоз-ва Литов. ССР. – Москва : ЦИНТИ, 1960. – 148 с. : ил.
161611
  Гантц В.Л. Алюминиевые провода с оксидной изоляцией / В.Л. Гантц. – М, 1965. – 8с.
161612
  Волков А.Н. Алюминиевые руды / А.Н. Волков, Е.И. Дворшан. – Ленинград-Москва, 1935. – 1-47с.
161613
  Аршинов В.В. Алюминиевые руды и возможности их нахождения в России / В.В. Аршинов. – Петроград : Имперская Академия Наук, 1916. – 28 с. – Библиогр.: "Литература", с. 27-28. – (Материалы для изучения естественных производительных сил России ; № 6)
161614
   Алюминиевые сплавы : металловедение алюминия и его сплавов : справ. руководство. – Москва : Металлургия, 1971. – 352 с. : ил.
161615
   Алюминиевые сплавы : Пром. деформируемые, спеченные и литейные алюминиевые сплавы : справ. руководство / М.Б. Альтман, С.М. Амбарцумян, Н.А. Аристова, З.Н. Арчакова, В.П. и др. Батраков; [М.Б. Альтман, С.М. Амбарцумян, Н.А. Аристова и др.] ; отв. ред.: Ф.И. Квасов, И.Н. Фридляндер ; ред. совет: А.Ф. Белов [и др.]. – Москва : Металлургия, 1972. – 551, [1] с. : ил., табл. – На корешке загл.: Промышленные алюминиевые сплавы. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Развернутый тит. л. – Библиогр. в конце глав
161616
   Алюминиевые сплавы : применение алюминиевых сплавов : справочное руководство. – Москва : Металлургия, 1973. – 408 с. : ил.
161617
   Алюминиевые сплавы : Структура и свойства полуфабрикатов из алюминиевых сплавов : справочник. – Москва : Металлургия, 1974. – 432 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
161618
   Алюминиевые сплавы (свойства, обработка, применение). – 13-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1979. – 680 с. : ил.
161619
   Алюминиевые сплавы при низких температурах. – Москва : Металлургия, 1967. – 296 с. : рис.
161620
  Беляев А.И. Алюминий / А.И. Беляев, М.Б. Рапопорт, Е.И. Хазанов ; под общ. ред. и с предисл. С.С. Смирнова (Верина). – Москва ; Ленинград : НКТП-Цветметиздат, 1932. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 158-159
161621
  Дебар Р. Алюминий / Р. Дебар. – 2-е изд. перер. – Ленинград, 1932. – 310с.
161622
  Ключников Н.Г. Алюминий : Получение, свойства, применение / Н.Г. Ключников, А.Ф. Колодцев. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 86 с.
161623
  Гинсберг Г. Алюминий / Г. Гинсберг. – М., 1968. – 108с.
161624
   Алюминий = Aluminum : металловедение, обраб. и применение алюминиевых сплавов : пер. с англ. – М, 1972. – 663 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
161625
  Малявкин С.Ф. Алюминий и боксит. / С.Ф. Малявкин. – Л.
4. – 1927. – 1-89с.
161626
  Пахоруков Н.И. Алюминий и его значение для народного хозяйства СССР / Н.И. Пахоруков. – Москва : Металлургия, 1964. – 45 с.
161627
  Татарийский В. Алюминий и его производство / В. Татарийский, Ф. Рабинович. – М.-Л., 1932. – 128с.
161628
   Алюминий первичный. Методы хим. анализа : ГОСТ 12697-ГОСТ 12706-67. Изд. официальное. – Москва, 1968. – 68 с.
161629
  Громыков Е.П. Алюминий, как токсический фактор для микроорганизмов дерново-подзолистой почвы Подмосковья : Автореф... канд. биол.наук: / Громыков Е.П.; Ин-т микробиологии АН СССР. – М., 1966. – 28л.
161630
  Елизаров В.Г. Алюминий. / В.Г. Елизаров. – М, 1963. – 168с.
161631
   Алюминийорганические соединения. – Москва : Иноиздат, 1962. – 320 с.
161632
  Толстиков Г.А. Алюминийорганический синтез / Г.А. Толстиков, В.П. Юрьев. – Москва, 1979. – 290с.
161633
  Макогон В.Ф. Алюминирование из расплавленных хлоридных электролитов : Автореф... канд. хим.наук: / Макогон В. Ф.; АН УССР, Ин-т обз. и неороган. хим. – К., 1968. – 17л.
161634
  Мурач Н.Н. Алюминотермия титана / Н.Н. Мурач, В.Т. Мусиенко. – М., 1958. – 52с.
161635
  Мичович В.М. Алюмогидрид лития и его применение в органической химии / В.М. Мичович, М.Л. Михайлович. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 258 с.
161636
   Алюмогидрокарбонаты : полевая методика определения глинозема в горных породах : (пособие для геологов-полевиков). – Новосибирск : СНИИГГИМС, 1973. – 36 с. – Библиогр.: с. 30-32
161637
  Смірнов О.Є. Алюморезистентність рослин роду гречки (Fagopyrum Mill.) за підвищеної кислотності субстрату : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Смірнов Олександр Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 139 арк. – Додатки : арк. 139. – Бібліогр.: арк. 112-138
161638
  Смірнов О.Є. Алюморезистентність рослин роду гречки (Fagopyrum Mill.) за підвищеної кислотності субстрату : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Смірнов Олександр Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
161639
  Скарченко В.К. Алюмосиликатные катализаторы в свете современной теории гетерогенно-каталитических процессов. / В.К. Скарченко. – К., 1963. – 140с.
161640
  Карлсон К.К. Алюмосиликофосфатные стекла : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Карлсон К.К. ; Риж. политехн. ин-т. – Рига, 1968. – 18 с.
161641
   Алюмосульфатные источники Киргизии. – Фрунзе : Илим, 1971. – 148 с. – Библиогр. : с.144-146
161642
  Каневский А.Я. Алюмохроммагнетиты Среднего Побужья (Украинский щит) / А.Я. Каневский, Т.Г. Возианова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 39-42 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
161643
  Макаров А.П. Алюра / А.П. Макаров. – Ижевск, 1961. – 194с.
161644
   Аляєв Геннадій Євгенович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 15-17
161645
   Аляєв Геннадій Євгенович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 8-9. – ISBN 978-966-439-754-1
161646
   Аляєв Геннадій Євгенович (1958) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 13. – ISBN 978-966-933-054-3
161647
  Щербинин Ю.Г. АЛЯЗК - алгоритмический язык для описания задач контроля / Ю.Г. Щербинин. – Киев, 1971. – 16с.
161648
  Бані-насер Ф. Алямкін Руслан. Міжнародно-правовий режим захисту прав людини під час внутрішніх // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 47-51. – ISSN 2220-1394
161649
  Ковалевский В.П. Аляска / В.П. Ковалевский. – Москва, 1952. – 77с.
161650
   Аляска : История. Золотая лихорадка. Туризм. Нефть. Промысел. Климат. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 96-146 : Фото. – ISSN 1029-5828
161651
  Будько Євген Аляска : із зими в зиму, або 10 місць, які варто побачити засніженими // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 19 : фото
161652
  Панин Андрей Аляска в новом цвете // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 208 : фото
161653
  Хомчук О.О. Аляска після Росії = Alaska after Russia / Оксана Хомчук, Тарас Хомчук. – Київ ; Чикаго : КВІЦ, 2016. – 893, [3] с. : іл., портр. – Текст кн. укр., англ. – Бібліогр.: с. 879-894 та в підрядк. прим. – (Orthodoxy in the history of America ; т. 1). – ISBN 978-617-697-049-1
161654
  Зейдан Д. Аль-Амин и аль-Мамуин. / Д. Зейдан. – Л, 1977. – 325с.
161655
  Хакимов И.М. Аль-Афгани, Джамаль ад-Дин, егод антиколониальные взгляды и деятельность : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 577 / Хакимов И.М. ; Ан СССР, Ин-т востоковедения. – Москва, 1971. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
161656
  Винниченко Т. Аль-Бируни: говорите истину // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности" ; глав. ред.: Ю. Белецкий ; редкол.: А. Агаларов, А. Афонин, О. Барамия [и др.]. – Киев, 2016. – № 8 (96). – С. 49-65. – ISSN 1819-6268
161657
   Аль Айн. На исторической родине арабского чуда // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 5. – С. 28-31 : фото
161658
  Губерський Л.В. аль Гвері аль Шибані (- літвійський дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 425. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
161659
  Федоров Николай Аль Капоне. 8 мифов о мафиозо // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 10 (2925). – С. 72-81 : фото
161660
  Дубинянская Я. Аль Пачино: по канату // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев, 2020. – № 9/10 (138). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268


  Аль Пачино – один из пересчитанных по пальцам актеров Голливуда, для которых успех в кино не стал автоматически концом театральной карьеры. Всю жизнь он пытался как-то совмещать – с огромным трудом, с переменным успехом, но с верой, что это необходимо. ...
161661
  Тендюк Л.М. Альбатрос - блукач морів : повість / Л.М. Тендюк. – Київ, 1972. – 174 с.
161662
  Горбунов Б.П. Альбатрос : [рассказы разных лет] // Перемены в Борках : [рассказы и очерки] / И.Н. Степанов. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1972. – С. 231-270
161663
  Вертеш П. Альбедный метод и его применение в реакторной физике : Автореф... канд .физ.-мат.наук: 040 / Вертеш П.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1970. – 20л.
161664
   Альбедо гамма-излучения. – Москва : Атомиздат, 1968. – 424 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
161665
  Булатов Б.П. Альбедо гамма-лучей : Автореф... канд физ. мат.наук: / Булатов Б. П.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – М., 1959. – 9л.
161666
  Скрябин Н.Г. Альбедо заряженных частиц в высоких слоях атмосферы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Скрябин Н.Г. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1971. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
161667
   Альбедо и угловые характеристики отражения подстилающей поверхности и облаков. – Ленинград, 1981. – 232с.
161668
  Тер-Маркарянц Альбедо моря : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тер-Маркарянц Н. Е.; Глав. упр. гидрометеорол. службы при СМ СССР, Глав геофиз обсерват. – Л., 1958. – 8л.
161669
  Кушкин Е.П. Альбер Камю : ранние годы / Е.П. Кушкин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1982. – 183 с. : 1 л. портр.
161670
  Бадрак В. Альбер Камю: творчість, що відсуває смерть // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 2-8 листопада (№ 40). – С. 11


  7 лист. виповнюється 100 років від дня народження Альбера Камю - незвичайного сучасного філософа. Письменника, Нобелівського лауреата (1957), який боровся з абсурдом, що насувається на людство. А ще - людини смертельно хворої на туберкульоз, котра ...
161671
  Шур П.Р. Альбер Ламорис / П.Р. Шур. – Ленинград : Искусство, 1972. – 128 с.
161672
  Леняшина Н.М. Альбер Марке / Н.М. Леняшина. – Л, 1975. – 217с.
161673
  Марке М. Альбер Марке. / М. Марке. – М., 1969. – 139с.
161674
  Дефорж Г. Альберт Годрі як філософ палеонтології (до 190-річчя від дня народження) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 2, липень - вересень. – С. 113-117. – ISSN 1998-4634
161675
  Борисов А.И. Альберт Иванович Борисов: Живопись. Графика / А.И. Борисов. – М., 1977. – 9с.
161676
  Лапичак Т. Альберт Камюс - діяльність і творчість // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 135, квітень : квітень. – С. 23-27
161677
  Лапичак Т. Альберт Камюс - діяльність і творчість // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 137, червень : червень. – С. 21-27
161678
  Мотяшов И.П. Альберт Лиханов / И.П. Мотяшов. – Москва : Детская литература, 1981. – 157 с.
161679
   Альберт Мальц. – Москва, 1968. – 14 с.
161680
   Альберт Мальц.. – М., 1954. – 28с.
161681
   Альберт Мальц.. – М., 1958. – 7с.
161682
  Бекер С.В. Альберт Нианза. Открытие устьев Нила. Самуила Вайта Бекера / С.В. Бекер ; пер. Ф. Толя Т. 1, пер. В. Зайцева Т. 2. – Санкт-Петербург ; Москва : издание книгопродавца Маврикия Осиповича Вольфа
Т. 1 ; Т. 2. – 1868. – IV, 294 ; IV, 239 с. : ил.; с ил. в тексте
161683
   Альберт Рис Вильямс : Библиогр. указ. – Москва, 1978. – 107с.
161684
  Киреева И.В. Альберт Рис Вильямс. / И.В. Киреева. – Горький, 1973. – 93с.
161685
  Баркова Н.В. Альберт Степанович Папикян, заслуженный художник РСФСР, Москва : краски моей земли : [альбом репродукций] / Н.В. Баркова. – Москва : Советский художник, 1981. – [6] с. : ил., 13 л. ил.
161686
   Альберт Швейцер - великий гуманист ХХ века. – Москва, 1970. – 238с.
161687
  Фрайер П.Г. Альберт Швейцер / П.Г. Фрайер. – Москва, 1984. – 224 с.
161688
  Імієлінські К. Альберт Швейцер = Albert Schweitzer:Thinker-Humanist-Physician : Мислитель, Гуманіст, Лікар / К. Імієлінські, К. Імієлінські, А. Імієлінські; Одеський державний медичний університет. – Одеса : Одеський медуніверситет, 2001. – 157с. – ISBN 966-7733-10-6
161689
  Фрайер П.Г. Альберт Швейцер: Картина жизни / П.Г. Фрайер. – М., 1982. – 228с.
161690
  Березина В.Н. Альберт Эдельфельт и его произведения в Государственном Эрмитаже и других музеях СССР / В.Н. Березина. – Л, 1963. – 21с.
161691
  Слуцкин Л. Альберт Эйнштейн - суперзвезда или Неисповедимые пути к славе // Историк и художник : журнал для всех, кто любит историю, ценит искусство и чувствует их родство / ЗАО "Фирма "Знак". – Москва, 2008. – № 4 (18). – С. 103-113.


  "В научном мышлении всегда присутствует элемент поэзии". Это утверждение Эйнштейна можно было бы посчитать одним из многих афористичных его высказываний, если не знать, какое место в его духовной жизни занимал Достоевский : "Достоевский дает мне ...
161692
  Степановский Ю.П. Альберт Эйнштейн - человек, вдохнувший жизнь во Вселенную (к столетию общей теории относительности Эйнштейна) // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (64/65). – С. 10-23. – ISSN 1811-2404
161693
  Зелиг К. Альберт Эйнштейн : пер. с нем. / К. Зелиг. – Москва : Атомиздат, 1964. – 205 с.
161694
  Зелиг К. Альберт Эйнштейн : сокращен. пер. с нем. / К. Зелиг. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Атомиздат, 1966. – 231 с.
161695
  Гернек Ф. Альберт Эйнштейн : пер. с нем. / Ф. Гернек. – Москва : Мир, 1979. – 143с.
161696
  Гернек Ф. Альберт Эйнштейн / Ф. Гернек ; пер. с нем. И.Д. Рожанского ; с послесл. Б.Г. Кузнецова. – 2-е изд. – Москва : Мир, 1984. – 128 с.
161697
   Альберт Эйнштейн. – Минск : Кузьма, 1998. – 272 с. – (Жизнь знаменитых людей). – ISBN 985-453-006-Х
161698
  Ланцош К. Альберт Эйнштейн и строение космоса : Шесть лекций, прочит. весной 1962 г. в Мичиганском ун-те / пер. с англ. / К. Ланцош. – Москва : Наука, 1967. – 159 с.
161699
   Альберт Эйнштейн и теория гравитации : сборник статей. – Москва : Мир, 1979. – 592 с.
161700
  Мошковский А. Альберт Эйнштейн. Беседы с Эйнштейном о теории относительности и общей системе мира : перевод / А. Мошковский. – Москва : Работник просвещения, 1922. – 210 с.
161701
  Городецкая Э.И. Альберт Эйнштейн. Великий и земной // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (64/65). – С. 38-44. – ISSN 1811-2404
161702
  Гернек Ф. Альберт Эйнштейн. Жизнь во имя истины, гуманизма и мира : пер. с нем. / Ф. Гернек. – Москва : Прогресс, 1966. – 245 с.
161703
  Хофман Б. Альберт Эйнштейн: творец и бунтарь : пер. с англ. / Б. Хофман. – Москва : Прогресс, 1983. – 216с.
161704
   Альберт Эренштейн // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 43. – ISSN 0130-6545


  Альберт Эренштейн - австрийский писатель
161705
  Пруст М. Альбертина зникає. У пошуках утраченого часу = Albertine disparue a la recherche du temps perdu : роман / Марсель Пруст ; пер. з фр., [прим.] А. Перепаді. – Київ : Золоті ворота, 2013. – 250, [4] с., [1] арк. портр. – ISBN 978-966-2246-31-5
161706
  Ливи Г. Альберто Сорди / Г. Ливи. – Москва : Искусство, 1971. – 183 с.
161707
  Нессельштраус Ц.Г. Альберхт Дюрер 1471-1528 / Ц.Г. Нессельштраус. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1961. – 227 с. : ил.
161708
  Мокроусов А. Альбин Эггер-Линц // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 3. – С. 22-23.
161709
  Корсакайте И. Альбина Макунайте / И. Корсакайте. – Москва : Советский художник, 1972. – 119 с.
161710
  Голощапова И.В. Альбино, и другие рассказы / И.В. Голощапова. – Таллин, 1985. – 159с.
161711
  Парубоча Наталия Альбион - солнечный и гостеприимный : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 50-54 : Фото
161712
  Васильева Л.Н. Альбион и тайна времени / Л.Н. Васильева. – Москва, 1978. – 238с.
161713
  Васильева Л.Н. Альбион и тайна времени / Л.Н. Васильева. – Москва, 1983. – 302с.
161714
  Пятницкая Ольга Альбион под Мишленом : Мировая еда. Англия. Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 47-51 : Іл.
161715
   Альбион под Мишленом. Гид по Страсбургу : Мировая еда. Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 38 : Іл.
161716
   Альбитизированные и грейзенизированные граниты - нвый перспективный ти месторождений редких элементов. – Москва, 1961. – 33с.
161717
   Альбитизированные и грейзенизированные граниты (апограниты). – Москва, 1962. – 196с.
161718
   Альбом. – Киев, 1896. – 11 л.
161719
   Альбом / Всесоюзная художественная выставка 1952 года. – Москва, 1953. – 111с.
161720
  Ротов К.П. Альбом / К.П. Ротов. – Москва, 1961. – 62с.
161721
  Черемных М.М. Альбом / М.М. Черемных. – Москва, 1970. – 18с.
161722
  Кириченко С.А. Альбом / С.А. Кириченко, Н.Г. Клейн. – К., 1970. – 13с.
161723
  Чайка Я.І. Альбом / Я.І. Чайка. – К., 1971. – 19с.
161724
  Постель О.Б. Альбом / О.Б. Постель; авт. вступ. ст. и сост.: А.Н. Шистер. – Київ : Мистецтво, 1972. – 31, [49]с.
161725
  Овчинников В.Ф. Альбом / В.Ф. Овчинников. – К., 1972. – 12с.
161726
  Павловський М.А. Альбом / М.А. Павловський. – К, 1972. – 55с.
161727
  Білас М. Альбом / М. Білас. – Київ, 1972. – 28с.
161728
  Гончар І.М. Альбом / І.М. Гончар. – К., 1972. – 5с.
161729
  Богаєвский К.Ф. Альбом / К.Ф. Богаєвский. – К, 1973. – 26с.
161730
  Поленов В.Д. Альбом / В.Д. Поленов. – М, 1973. – 46с.
161731
  Мацієвська Я.О. Альбом / Я.О. Мацієвська. – К., 1973. – 35с.
161732
  Козюренко О.Г. Альбом / О.Г. Козюренко; авт. вступ. ст. и сост.: И.И. Золотоверхова. – Київ : Мистецтво, 1973. – 12, [36] с.
161733
  Эрьзя С.Д. Альбом / С.Д. Эрьзя. – Л, 1975. – 154с.
161734
  Андрианов Г. Альбом / Андрианов Г. – Москва : Совецкий художник, 1976. – [20] с. – (Мастера советской карикатуры)
161735
  Королев Ю. Альбом / Ю. Королев. – М, 1976. – 34с.
161736
  Бахматюк О. Альбом / Бахматюк О. ; вступ. ст. і упоряд. Ю.Ф. Лащук. – Київ : Мистецтво, 1976. – 96 с. : іл.
161737
  Багдасарян С. Альбом / Саркис Багдасарян ; авт.-сост. и авт. вступ. ст. В.А. Тиханова. – Москва : Советский художник, 1976. – 118 с. : ил.
161738
  Бельский М.Г. Альбом : вибрані твори художника / М.Г. Бельский ; авт.-упоряд. А.С. Ревенко. – Київ : Мистецтво, 1977. – 28 с. : іл.
161739
  Батюшков В.М. Альбом : вибрані твори художника / Батюшков В.М. ; авт.-упоряд. В.П. Павлов. – Київ : Мистецтво, 1977. – 28 с.
161740
  Ковальов О.О. Альбом / О.О. Ковальов. – Київ, 1977. – 104с.
161741
  Мазухро М. Альбом / М. Мазухро. – Ленинград, 1977
161742
  Ержиковский С.М. Альбом / С.М. Ержиковский. – К., 1977. – 72с.
161743
  Поленов В.Д. Альбом / В.Д. Поленов. – Москва, 1978
161744
  Беклемішева І. Альбом : вибрані твори / Ірина Беклемішева ; авт. упоряд. І.С. Мищенко. – Київ : Мистецтво, 1978. – 5 с. : іл., 22 іл.
161745
  Борисов-Муратов Альбом / Борисов-Муратов. – Изд. 2-е, перераб. – Л, 1978. – 224с.
161746
  Головко Д. Альбом / Д. Головко. – К., 1978. – 48с.
161747
  Попков В.Е. Альбом / В.Е. Попков. – Москва, 1979. – 168с.
161748
  Меліхов Г.С. Альбом / Г.С. Меліхов. – К., 1979. – 90с.
161749
  Самокиш М.С. Альбом / М.С. Самокиш. – Київ, 1979. – 116с.
161750
  Дейнека А. Альбом / А. Дейнека. – Москва, 1980. – 31с.
161751
  Гнідий Ф. Альбом / Ф. Гнідий. – К., 1980. – 87с.
161752
  Власов В.Г. Альбом / В.Г. Власов. – Київ, 1981. – 19с.
161753
  Добрайс В. Альбом / В. Добрайс. – М., 1981. – 48с.
161754
  Леонова Е.Л. Альбом / Е.Л. Леонова. – Ленинград, 1981. – 11с.
161755
  Омбыш-Кузнецов Альбом / Омбыш-Кузнецов. – Москва, 1981. – 48 с.
161756
  Решетников Ф.П. Альбом / Ф.П. Решетников. – Москва, 1982. – 232с.
161757
  Цвілик П.Й. Альбом / П.Й. Цвілик. – К., 1982. – 101с.
161758
  Максименко О.Г. Альбом / О.Г. Максименко. – Київ, 1982. – 80с.
161759
  Кибальников А.П. Альбом / А.П. Кибальников. – Москва, 1982. – 135с.
161760
  Коджоян А. Альбом / А. Коджоян. – М., 1982. – 16с.
161761
  Одайник С. Альбом / С. Одайник. – М., 1983. – 46с.
161762
  Нарбут Г. Альбом / Г. Нарбут. – Київ, 1983. – 119с.
161763
  Перов В.Г. Альбом / В.Г. Перов. – Ленинград, 1983. – 28 с.
161764
  Гудиашвили Ладо Альбом / Гудиашвили Ладо. – Ленинград, 1983. – 239с.
161765
  Ткач А.С. Альбом / А.С. Ткач. – Київ, 1984. – 22с.
161766
  Лаврова И. Альбом / И. Лаврова, И. Пчельников. – Москва, 1985. – 208с.
161767
  Василащук Г. Альбом / Г. Василащук. – Київ, 1985. – 111с.
161768
  Боня Г. Альбом / Г. Боня. – К., 1985. – 38с.
161769
  Гурін В. Альбом / В. Гурін. – К., 1986. – 27с.
161770
  Заир И.А. Альбом / И.А. Заир. – Москва, 1989. – 174с.
161771
  Марк Шагал Альбом / Марк Шагал. – М, 1992. – 30с.
161772
  Острогорский В.П. Альбом "Пушкинский уголок" 1799 26/V 1899 / сост. В.П. Острогорский; С ил. акад. живописи В.М. Максимова, лучшими портр. поэта и его автогр. – Москва : Изд. худож. фототипии К.А. Фишер ; [Типо-лит. Н.И. Гросман и К*], 1899. – [4], 119 с., 30 л. ил., портр., факс. ил.


  Максимов, Василий Максимович (1844-1911)
161773
  Антончик М.В. Альбом (репродукцій) / М.В. Антончик; авт. вступ. ст. та упоряд. Є.А. Афанасьєв. – Київ : Мистецтво, 1980. – 12 с., 60 ил. – (Художники України)
161774
  Шевченко Т.Г. Альбом 1845 року : [комплект. вид.] / Тарас Шевченко ; [наук. дослідж. і комент. С. Гальченка] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Факсим. відтворення. – Київ : Веселка, 2013. – [44] с., включ. обкл., 31, [1] с. : іл. + Дод.: Альбом Тараса Шевченка 1845 року : наук. дослідж., комент. / [уклад.] С. Гальченко. - 32 с. – Вид. у карт. футл. - Фонд М. Томенка презентує факсим. відтворення "Альбому Тараса Шевченка 1845 року" до 200-річчя від дня народж. класика. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-01-0583-6; 978-966-01-0584-3


  Фонд М. Томенка презентує факсим. відтворення "Альбому Тараса Шевченка 1845 року" до 200-річчя від дня народження класика
161775
   Альбом №1 наглядных пособий по цифровым вычислительнчм машинам. – Москва, 1967. – 93с.
161776
   Альбом №2 наглядных пособий по цифровым вычислительнчм машинам. – Москва, 1968. – 60с.
161777
  Ладижинський В. Альбом Анрі Руссо для Архипенка // Нотатки з мистецтва : ukrainian art digest / Об"єднання мистців українців в Америці, Від. у Філядельфії. – Філядельфія, 1972. – 12, травень. – С. 47-50
161778
  Матусевич М.И. Альбом артикуляций звуков русского языка / М.И. Матусевич, Н.А. Любимова. – Москва, 1963. – 37с.
161779
  Дойблер Теодор Альбом Архипенка // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 77 : Культура і наука світу: внесок України. – С. 594-610
161780
  Кузнецов Е.А. Альбом библиотечного оборудования детских библиотек / Е.А. Кузнецов. – Москва, 1963. – с.
161781
  Шуберт Э.О. Альбом библиотечной мебели / Э.О. Шуберт. – вып. 1. – Москва, 1964. – 140с.
161782
  Онищенко Т. Альбом бухгалтерских проводок / Т. Онищенко, Н. Котик. – 5-е изд., допол. – Харьков : Фактор, 2001. – 92с. – (Библиотека "ФАКТОРА")
161783
   Альбом великих похорон жертв революции в Петрограде 23 марта 1917 года. – Петроград : Изд. С. Собчинскаго и Плевковского контора, 1917. – 32 с., ил. : 17 ил в тексте. – Кн. без обл. и тит. л.
161784
   Альбом верстатів для автоматичного зварювання. – К., 1937. – 26 с.
161785
  Ткаченко М.М. Альбом вибраних творів / М.М. Ткаченко. – Київ, 1981. – 4с.
161786
   Альбом видов Пекина. – Пекин, 1957. – 102с.
161787
  Будкевич П.Ф. Альбом вредителей зерна и муки / П.Ф. Будкевич; Под ред. Горяинова А.А. – Москва : Наркомвнуторг, 1924. – 61с.
161788
   Альбом вредителей и болезней сельскохозяйственных культур нечерноземной полосы Европейской части СССР. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1955. – 488с. : илл.
161789
  Зражевская О.Н. Альбом вредителей цветочных и декоративных растений / О.Н. Зражевская. – Київ, 1963. – 64с.
161790
  Выставка в память Виссариона Григорьевича Белинского Альбом выставки устроенной Обществом любителей российской словесности в память Виссариона Григорьевича Белинского , 8-12 апреля 1898 г. : 140 снимков с разных портретов, гравюр, картин и рукописей / исполнено и издано худ. фототипией К.А. Фишер. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Типо-литогр. Н.И. Гросман и К*, 1898. – 9 с., 56 л. ил., портр., факс. – Экз. в разных тип. переплетах


  Авторы: Н.И. Стороженко, И.И. Иванов, В.Е. Якушкин, А.Н. Веселовский, Г.А. Джаншиев, В.П. Острогорский, Н.М. Михайловский, Д.Н. Овсянико-Куликовский, М.М. Филиппов, А.Н. Пыпин и др. 1. Стороженко, Николай Ильич (1836-1906) 2. Якушкин, Вячеслав ...
161791
  Выставка в память Виссариона Григорьевича Белинского Альбом выставки устроенной Обществом любителей российской словесности в память Виссариона Григорьевича Белинского , 8-12 апреля 1898 г. : 119 снимков с разных портретов, гравюр, картин и рукописей / исполнено и издано худ. фототипией К.А. Фишер. – Москва : Типо-литогр. Н.И. Гросман и К*, 1898. – 9 с., 54 л. ил., портр., факс. – На обл. экз № 439286Э заглавие: Памяти В.Г. Белинского. - Экз. в разных тип. переплетах


  Авторы: Н.И. Стороженко, И.И. Иванов, В.Е. Якушкин, А.Н. Веселовский, Г.А. Джаншиев, В.П. Острогорский, Н.М. Михайловский, Д.Н. Овсянико-Куликовский, М.М. Филиппов, А.Н. Пыпин и др. 1. Стороженко, Николай Ильич (1836-1906) 2. Якушкин, Вячеслав ...
161792
  Михайлова А. Альбом Г.Н. Оленина // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 482-485


  "В архиве Олениных (находящемся в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде) сохранилась тетрадь, заполненная записями А.Н. Оленина и В.А. Олениной. Среди записей (на лл. 35-36 и 39 об. - 44) ...
161793
   Альбом галерея современных писателей [Изоматериал] / обл. работы худ. Б. Гроссера ; автотипии с фотогр. – Санкт-Петербург : Издание "Нового журнала для всех" ; Паровая тип. Л.В. Гутмана, 1910. – 27 с.


  27х19,5 см. Представлены портреты писателей: Л. Андреева, М. Арцыбашева, В. Брюсова, А. Куприна, Б. Зайцева, М. Горького, С. Сергеева-Ценского, В. Короленко и др. В шрифтовой двухцветной издательской обложке работы Б. Гроссера/ Теги: Биографии ...
161794
  Дубянский А.А. Альбом геологических разрезов и гидрогеологических карт / А.А. Дубянский. – Воронеж, 1936. – 28с.
161795
  Хруцкий С.В. Альбом геологических разрезов центрально-черноземных областей / С.В. Хруцкий, В.М. Смольянинов, Э.В. Косцова ; под. ред. А..А. Дубянского ; М-во сельского хоз-ва СССР ; Проблемная гидромелиоративная н.-и. лаборатория Воронеж. с.-х. ин-та. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1974. – [176] с. : ил., карты
161796
   Альбом гидрографических характеристик речных бассейнов Европейской территории СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат
1. – 1955. – 144с.
161797
  Гусак Ш.З. Альбом гимнастических пирамид / Ш.З. Гусак. – М, 1953. – 48с.
161798
  Тригуб В. Альбом Гітлера як таємниця художника КДБ Глущенка // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С. 38-39
161799
  Боклевский П.М. Альбом гоголевских типов по рисункам художника П. Боклевского / с предисл. В.Я. Стоюнина. – С.-Петербург : Тип. В. Веллинга, 1881. – [5] с., 31 л. ил.
161800
  Боклевский П. Альбом гоголевских типов по рисункам художника П. Боклевского : С предисловием В.Я. Стоюнина / С предисловием В.Я. Стоюнина. – 6-е изд. – С.-Петербург : Типография Эдуарда Гоппе, 1890. – 29, [3] с.
161801
   Альбом гравюр. – [105] с.
161802
   Альбом графиков к правилам 28-64 измерения расхода жидкостей, газов и паров стандартными диафрагмами и соплами. – Москва
1. – 1964. – 151с.
161803
  Комиссаров Л.Г. Альбом графиков редукционных поправок к глубоководным термометрам / Л.Г. Комиссаров. – Ленинград, 1962. – 25 с.
161804
  Комиссаров Л.Г. Альбом графиков условной плотности морской воды / Л.Г. Комиссаров. – Ленинград, 1962. – 23 с.
161805
   Альбом двухслойных теоретических кривых зондирований становлением горизонтных компонент магнитного поля в ближайшей зоне. – Новосибирск
9. – 1976. – 6с.
161806
   Альбом для практических занятий по начертательной геометрии. – Ленинград, 1967. – 40 с.
161807
  Петров Н. Альбом достопримечательностей церковно-археологического музея при киевской духовной академии. – Киев : Типо-лит. С.В.Кульженко
Вып. 3 : Южно-русские иконі. – [48] с. – Экз. деф., отсутствуют страницы
161808
  Петров Н. Альбом достопримечательностей церковно-археологического музея при киевской духовной академии / Н. Петров. – Киев : Тип. школы печатного дела
Вып. 1 : Коллекция синайских и афонских икон преосвященнаго Порфирия Успенскаго. – 1912. – 17 с., ил.
161809
  Петров Н. Альбом достопримечательностей церковно-археологического музея при киевской духовной академии / Н. Петров. – Киев : Тип. школы печатного дела
Вып. 2 : Сорокинско-Филаретовская коллекция русских икон разных пошибов или писем. – 1913. – 37 с., 19 л. ил.
161810
  Петров Н.И. Альбом достопримечательностей церковно-археологического Музея при Киевской духовной академии : в 5 вып. – 1912-1915. – Киев : Фото-лито-тип. С.В. Кульженко
Вып. 4-5. – 1915. – VIII, 62 с., 40 л. ил. – Авт. указан в конце статьи
161811
   Альбом древностей мордовского народа. – Саранск, 1941. – 137с.
161812
  Морозюк С.С. Альбом з ботаніки / С.С. Морозюк, В.В. Протопопова. – Київ, 1979. – 152с.
161813
   Альбом загадок на немецком языке. – М, 1969. – 80с.
161814
   Альбом заданий для выполнения сборочных чертежей. – Москва, 1964. – 72с.
161815
   Альбом заданий по начертательной геометрии и машиностроительному черчению. – Воронеж, 1966. – 208с.
161816
  Немировский Я.Р. Альбом заполненных бланков документов к сборнику упражнений по бухгалтерскому учету на прдприятиях пищевой промышленности / Я.Р. Немировский. – М., 1971. – 356с.
161817
  Саврасов А.К. Альбом из собрания гос. Третьяковской галереи / А.К. Саврасов. – Москва, 1983. – 48с.
161818
   Альбом иконостасов. – Санкт-Петербург : Изд. Императорского С.-Петербургскаго о-ва архитекторов : [Т-во Р. Голике и А. Вильборг], 1904. – 40 л. фот. ил. : ил. цв., ил.
161819
  Гончаров А.Д. Альбом иллюстраций / А.Д. Гончаров. – Москва, 1960. – 13с.
161820
  Антокольский М.М. Альбом иллюстраций / М.М. Антокольский ; вступ. ст. В. Шалимова. – Москва : Академия художеств СССР, 1960. – 21 с., [29] л. ил. : ил.
161821
  Делякруа Э. Альбом иллюстраций / Э. Делякруа. – Москва, 1961. – 18с.
161822
  Григорьев А.М. Альбом иллюстраций и схем / А.М. Григорьев. – Казань
3. – 1960. – 116с.
161823
  Григорьев А.М. Альбом иллюстраций и схем / А.М. Григорьев. – Казань
4. – 1961. – 131с.
161824
   Альбом иллюстраций к сочинениям Генрика Сенкевича : огнем и мечом. Потоп. Quo vadis? (Камо грядеши?). – С.-Петербург : Типография Эдуарда Гоппе, 1899. – [26] с.
161825
  Рауш В.А. Альбом иллюстраций по физической географии : Наглядное пособие для сред. школы / В.А. Рауш. – Москва, 1946. – 65с.
161826
   Альбом иллюстраций, исполненных по фотографическим композициям к Собранию сочинений Ив. Серг. Тургенева : с приложением: 1) Этюда А.А. Коринфского - "И.С. Тургенев"; 2) заметки Н.Ф. Мертца - "От издателя" ; 3) пояснительного текста у иллюстрациям ; 4) портрет И.С. Тургенева, снятого за полгода до смерти, и ... [в анотации]. – Санкт-Петербург : Изд. Н.Ф. Мертца ; [Паровая скоропечатня Г.Г. Шклявера], 1898. – 14 с., 48 л. ил. : ил. – Отд. оттиск из журн. "Светильник". 1915, № 5-8


  ....5) ориг. рис. Н.Н. Каразина - "В память 15-летия со дня кончины И.С. Тургенева"
161827
  Куинджи А.И. Альбом иллюстраций. / А.И. Куинджи. – М, 1960. – 12с.
161828
  Савков Б.Ф. Альбом карикатур / Б.Ф. Савков. – М., 1974. – 42с.
161829
  Маковский В.Е. Альбом картин / В.Е. Маковский. – с.
161830
   Альбом картин по географии внеевропейских стран : со вступ. ст. [сост.] д-ра А. Гейстбека ; пер. с нем. и [предисл.] А.П. Нечаева ; с предисл. Д.А. Коропчевского. – Санкт-Петербург : Просвещение, 1899. – 238 с. : ил. 25
161831
   Альбом картин по географии внеевропейских стран. – С.-Петербург : Типография Товарищества Просвещение, 1904. – 254 с.
161832
   Альбом картин по географии Европы / Вступ. ст. А. Гейстбека; предисл. Д.А. Коропчевского. – С.-Петербург : Типография Книгоиздательского Т-ва Просвещение, 1899. – 204 с.
161833
   Альбом картин по географии Европы. – С.-Петербург : Типография Товарищества Просвещение, 1904. – 204 с.
161834
  Кронфельд М. Альбом картин по географии растений, 1899
161835
  Кронфельд М. Альбом картин по географии растений : с описательным текстом д-ра М. Кронфельда : с 216 рис. на дереве и вытравленными на меди по фотогр. и по черт. рисунками Эрнеста Гейна, Карла Энике, Оскара Шульца Олофа Винклера и др. / Полн. пер. и [предисл.] прив.-доц. С.-Петерб. ун-та А.Г. Генкеля; С 216 рез. на дереве и вытравл. на меди по фотогр. и по черт. рис. Эрнеста Гейна, Карла Энике, Оскара Шульца... и др. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Т-во "Просвещение", 1902. – 236, [8] с. : ил. – С. [8] - реклама


  Пер., авт. предисл.: Генкель Александр Германович (1872-1927)
161836
  Яхонтов А.Д. Альбом картин по зоологии / А.Д. Яхонтов. – М, 1938. – 42с.
161837
  Маршалл, Уильям Альбом картин по зоологии низших животных : с 292 резанными на дереве рисунками по чертежам Р. Коха, Г. Морина, Г. Мютцеля, И. Шмидта, Э. Шмидта, Ф. Эцольда и др. / с описательным текстом проф. В. Маршалля ; Пер. с нем. Г.Г. Якобсона, зоол. музея Имп. Академии наук. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Книгоиздат Т-ва "Просвещение", 1904. – 160, [8] с. : ил. – С. [1-8] реклама. – (Альбом картин по географии и естествознанию / с описательным текстом д-ра А. Гейстбека и проф. В. Маршала ; пер. с нем.А.Г. Генкеля, И.И. Зубовского, А.П. Нечаева и Г.Г. Якобсона ; 2-е изд. со стереотипа ; с 1787 резанными на дереве рис. по чертежам Р. Коха, Г. Морина, Г. Мютцеля, И. Шмидта, Э. Шмидта, Ф. Эцольда и др.)


  Пер.: Якобсон, Георгий Георгиевич (1871-1926) Зубовский, Николай Никифорович Ил.: Мютцель, Густав (1839-1893) Шмидт, Э. Кречмер, Роберт (1818-1872)
161838
  Маршалл, Уильям Альбом картин по зоологии птиц : с 238 резанными на дереве рис. худ. Мютцеля, Шпехта, Кречмера, Кунерта, Бекмана. Кренера и др. / со вступ. статьей [и объясн. текстом] проф. д-ра Вильяма Маршалла ; Пер. с нем. Г.Г. Якобсона, млад. зоол. музея Имп. Академии наук, и Н.Н. Зубовского с пред. проф. Ю.Н. Вагнера. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Книгоиздат Т-ва "Просвещения", 1899. – 210 с. : ил.


  Пер.: Якобсон, Георгий Георгиевич (1871-1926) Зубовский, Николай Никифорович Ил.: Мютцель, Густав (1839-1893) Шмидт, Э. Кречмер, Роберт (1818-1872)
161839
  Маршалл, Уильям Альбом картин по зоологии рыб, земноводных и пресмыкающихся : с 208 резанными на дереве рис. худ. Г. Мютцеля, Э. Шмидта, Роб. Кречмера, Руд. Коха, К. Гербера, Герм. Брауне и др. / со вступ. статьей [и объясн. текстом] проф. д-ра Вильяма Маршалла ; Пер. с нем. Г.Г. Якобсона, зоол. музея Имп. Академии наук, и Н.Н. Зубовского. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Книгоиздат Т-ва "Просвещения", 1901. – 166 с. : ил.


  Пер.: Якобсон, Георгий Георгиевич (1871-1926) Зубовский, Николай Никифорович Ил.: Мютцель, Густав (1839-1893) Шмидт, Э. Кречмер, Роберт (1818-1872)
161840
  Яхонтов А.А. Альбом картин по зоологии. / А.А. Яхонтов. – Москва, 1938. – 16с.
161841
   Альбом картин советских художников. – Х, 1940. – 19с.
161842
   Альбом картин Сунской династии, хранившихся ранее в картинной галерее "Тяньлай", 1957. – 33 с.
161843
   Альбом картинъ по географіи Европы / пер. с немецкого А.П. Нечаева. – Санкт-Петербург : Просвещение, 1899. – 16 с. : 233 рисунка
161844
  Рубенс П.П. Альбом картины "Союз земли и воды" / П.П. Рубенс. – Ленинград, 1975. – 23 с.
161845
   Альбом картограмм и диаграмм, изготовленных для Харьковского областного сельскохозяйственного совещания (9-15 сентября 1911 г.) : К изданию "Земледельческий центр и юг Европейской России...." / ГУЗиЗ ; Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Типогр. Киршбаума, 1912. – 10 с., 29 л. карт. : 29 карт.
161846
  Близнюк О.І. Альбом карток з англійської мови для 5 класу / О.І. Близнюк, Л.С. Панова. – Київ, 1980. – 15с.
161847
  Минко М.И. Альбом кинематических и электрических схем фактурной машины ФМЕ Ш/З /комплексное изменение "С"/ / М.И. Минко. – Москва, 1970. – 63с.
161848
   Альбом китайских танцев. – Пекин, 1957. – 39с.
161849
   Альбом китайских фотографий. – Пекин, 1957. – 93с.
161850
   Альбом книготоргового оборудования для книжных магазинов самообслуживания. – Москва, 1975. – 32с.
161851
  Ленч Л.С. Альбом красавцев / Л.С. Ленч. – М, 1965. – 72с.
161852
   Альбом кривых зондирования становлением поля в ближней зоне с индукционным возбуждением в горизонтально-неоднородных средах. – Новосибирск, 1981. – 44с.
161853
  Шатохин В.Н. Альбом кривых моделирования метода зондирования становлением поля в ближней зоне в средах с горизонтальными неоднородностями / В.Н. Шатохин, Б.И. Рабинович. – Новосибирск, 1974. – 55с.
161854
  Попов А.И. Альбом криогенных образований в земной коре и рельефе. / А.И. Попов. – М, 1973. – 55с.
161855
  Миков Д.С. Альбом крупномасштабных палеток для вычисления и интерпретации магнитных и гравитационных аномалий / Д.С. Миков. – Томск, 1964. – 25с.
161856
  Орлова Н.І. Альбом Л.С. Алєксєєва (деякі штрихи до малярської спадщини Тараса Шевченка) // II Международные Шевченковские чтения , посвященные 20-летию со дня создания НИИ "Ин-т Тараса Шевченко" в рамках IV "Большаковских чтений" : сб. материалов / Международные Шевченковские чтения. – Оренбург ; Уфа : [б. и.], 2013. – С. 47-53. – ISBN 978-5-98061-101-9
161857
   Альбом малой механизации горно-разведочных работ. – М, 1951. – 189с.
161858
   Альбом математических описаний и алгоритмов управления типовыми процессами химической технологии. – Москва
1. – 1965. – 20с.
161859
   Альбом математических описаний и алгоритмов управления типовыми процессами химической технологии. – Москва
2. – 1967. – 18с.
161860
  Глухов М.М. Альбом медоносов / М.М. Глухов. – Москва : Сельхозгиз, 1960. – 173 с.
161861
   Альбом Мейерберга : виды и бытовые картины России XVII века : объяснительные примеч. к рис. сост. Ф. Аделунгом, вновь просмотрены и доп. А. М. Ловягиным. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1903. – XVIII, 189, [2] с.


  Авторы: Мейерберг, Августин (1622-1688) Сост. Аделунг, Фридрих
161862
   Альбом месторождений нефти и газа нефтегазоносных бассейнов территории РСФСР, УССР и Казахской ССР. – Ленинград, 1967. – 215 с.
161863
  Палагин Н.П. Альбом моделей для проекционного черчения / Н.П. Палагин. – М, 1956. – 100с.
161864
   Альбом монетных снимков Н. Г. Захариевского. – Киев, 1896
161865
   Альбом наглядных пособий для политиков. – М, 1951. – 79с.
161866
   Альбом наглядных пособий для политических занятий с солдатами, матросами, сержантами и старшинами вооруженных сил СССР. – Москва, 1958. – 54с.
161867
  Грингартен Л.М. Альбом наглядных пособий по бухгалтерскому учету в промышленности и строительстве. / Л.М. Грингартен. – М., 1966. – 152с.
161868
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б) : Указатель основных источников к третьему вып. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Госполитиздат
Вып. 3 : Меньшевики и большевики в период Русско-японской войне и Первой русской революции (1904-1907 гг.). – 1938. – 24 с.
161869
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б). – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Госполитиздат
Вып. 7 : Партия большевиков в период подготовки и проведения Октябрьской Социалистической Революции (апрель 1917 г. - 1918 г.). – 1939. – 31 с.
161870
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б). – изд. 3-е. – Москва
вып. 12. – 1950. – 35 с.
161871
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б) и указатель источников. – 3-е изд. – Москва : Госполитиздат
Вып. 2 : Образование российской социал-демократической рабочей партии. Появление внутри партии фракций большевиков и меньшевиков (1901-1904 гг.). – 1948. – 59 с.
161872
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б) и указатель источников. – 3-е изд. – Ленинград : Госполитиздат
Вып. 3 : Меньшевики и большевики в период Русско-японской войне и Первой русской революции (1904-1907 гг.). – 1948. – 69 с.
161873
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б) и указатель источников. – 3-е изд. – Москва : Госполитиздат
Вып. 4 : Меньшевики и большевики в период столыпинской реакции [Текст] : Оформление большевиков в самостоятельную марксистскую партию (1908-1912 годы). – 1948. – 60 с.
161874
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б) и указатель источников. – 3-е изд. – Москва : Госполитиздат
Вып. 5 : Партия большевиков в годы подъема рабочего движения перед Первой империалистической войной (1912-1914 годы). – 1948. – 60 с.
161875
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б) и указатель источников. – 3-е изд. – Москва : Госполитиздат
Вып. 7 : Партия большевиков в период подготовки и проведения Октябрьской Социалистической Революции (апрель 1917 г. - 1918 г.). – 1949. – 60 с.
161876
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б) и указатель источников. – 3-е изд. – Ленинград : Госполитиздат
Вып. 10 : Партия большевиков в борьбе за социалистическую индустриализацию страны. (1926-1929 годы). – 1949. – 67 с.
161877
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б) и указатель источников. – 3-е изд. – Ленинград : Госполитиздат
Вып. 11 : Партия большевиков в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства. (1930-1934 годы). – 1949. – 81 с.
161878
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б) и указатель источников. – 3-е изд. – Москва : Госполитиздат
Вып. 8 : Партия большевиков в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 годы). – 1950. – 67 с.
161879
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б) и указатель источников. – Ленинград : Госполитиздат
Вып. 12 : Партия большевиков в борьбе за завершение строительства социалистического общества и проведение новой конституции (1935-1937 годы). – 1950. – 87 с.
161880
   Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б) и указатель источников. – 3-е изд. – Ленинград : Госполитиздат
Вып. 14 : Партия большевиков в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства СССР после окончания Великой Отечественной войны Советского Союза. – 1950. – 74 с.
161881
  Маланов Б.В. Альбом наглядных пособий по курсу "Авиационные радионавигационные устройства" / Б.В. Маланов, А.В. Даценко
1. – 1957. – 71 с.
161882
   Альбом наглядных пособий по курсу "Государственный бюджет". – Санкт-Петербург, 1963. – 80с.
161883
   Альбом наглядных пособий по курсу "Организация и планирование промышленных предприятий". – М, 1966. – 175с.
161884
   Альбом наглядных пособий по общей теории статистики. – 2-е перераб. и доп. – М, 1981. – 76с.
161885
   Альбом наглядных пособий по общей теории статистики. – М, 1991. – 80с.
161886
   Альбом наглядных пособий по политической экономии, 1951. – 60с.
161887
   Альбом наглядных пособий по политической экономии. – Москва
1. – 1955
161888
   Альбом наглядных пособий по политической экономии. – Ленинград
2. – 1956. – 38с.
161889
   Альбом наглядных пособий по политической экономии. – Москва, 1960. – 40с.
161890
   Альбом наглядных пособий по сельскохозяйственной статистике с основами социально-экономической статистики. – М, 1991. – 95с.
161891
   Альбом наглядных пособий по цифровым вычислительным машинам. – Москва, 1970. – 93с.
161892
  Дмитриева Н.Г. Альбом новых моделей / Н.Г. Дмитриева. – Москва, 1977. – 48с.
161893
  Шацов Н.И. Альбом номограмм по бурению. / Н.И. Шацов. – Москва-Л., 1949. – с.
161894
  Готман С.Е. Альбом номограмм по экономике труда / С.Е. Готман. – Ленинград, 1932. – 40с.
161895
  Модзалевский Б.Л. Альбом О.А. Милюковой / Б.Л. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1913. – [2], 22 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1912, т. 17, кн. 4
161896
   Альбом образцов к нормам на картосоставительские работы. – М, 1951. – с.
161897
  Богданов С.М. Альбом озимых пшениц юго-западного кpая. – Киев : Тип.Петра Барского, 1891. – 14с. + Таблицы I-X. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
161898
  Гайдабура В. Альбом Ольги Горської // Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 52-53. – ISSN 0207-7159


  До 95-ліття Національного театру імені Івана Франка. Ольга Георгіївна Горська - українська актриса.
161899
  Боронь О. Альбом офортів Т. Шевченка "Мальовнича Україна" у відгуках російської преси 1844 року // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С. 19-27. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуті нечисленні відгуки про "Мальовничу Україну" в загальноімперській пресі. Зокрема, поставлено під сумнів Шевченкове авторство оголошення "Живописная Украйна", уміщеного в петербурзькій газеті "Северная пчела" 25 серпня 1844 р.
161900
   Альбом палеток и кривых каротажа магнитной восприимчивости. – Москва, 1969. – 48с.
161901
   Альбом палеток и номограмм для интерпретации промыслово-геофизических данных. – Москва, 1984. – 201с.
161902
   Альбом палеток и номограмм трехэлектродного бокового каротажа. – Москва, 1965. – 36с.
161903
  Дахнов В.Н. Альбом палеток типичных теоретических кривых вертикального электрического зондирования : Приложение к учебному пособию "Электрическая разведка нефтяных и газовых месторождений / В.Н. Дахнов. – Москва : Гостехиздат, 1951. – с.
161904
   Альбом палеток электрического зондирования для разрезов с вертикальными наклонными и горизонтально-вертикальными контактами. – Москва, 1963. – 113с.
161905
   Альбом палеток электрического зондирования для трехслойных горизонтально-однородных разрезов. – Москва, 1963. – 116с.
161906
   Альбом палеток электрического зондирования для четырехслойных горизонтально-однородных разрезов. – Москва, 1963. – 122с.
161907
   Альбом партерной зелени. – К, 1952. – с.
161908
   Альбом партизанської слави українського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. : до 70-ї річниці Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні : книга-пам"ятник / Коміс. у справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни при Верховній Раді України, Всеукр. спілка учасників війни ; [авт.-уклад. О.Г. Соколенко ; авт. ідеї Л.В. Василюка]. – Київ : Всесвіт, 2012. – 1429, [1] с. : портр., фотоіл. + 1 окремий арк. карта-схема. – Алф. покажч. прізвищ с. 1403-1425. – Бібліогр. с. 1400-1402. – ISBN 978-966-2505-01-6
161909
  Герасимов А.М. Альбом пепродукций / А.М. Герасимов. – Москва, 1974. – 4с.
161910
   Альбом планшетов стереофотограмметрической съемки волн. – Ленинград, 1960. – 48с.
161911
  Шетлер Г.А. Альбом по буро-взрывным работам / Г.А. Шетлер. – М.-Л., 1953. – 95с.
161912
  Веверн А.М. Альбом по древней истории : учебно-наглядное пособие для неполной средней и средней школы / А.М. Веверн, Н.М. Ликин, Д.Н. Никифоров. – Москва : Гос. учебно-педагогическое изд-во, 1937. – 69 с.
161913
   Альбом по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. – Москва, 1960. – 136с.
161914
  Семенов В.Ф. Альбом по истории средних веков / В.Ф. Семенов, А.А. Кириллова. – Москва, 1960. – 344с.
161915
  Куйбышева К.С. Альбом по истории СССР. / К.С. Куйбышева, Н.И. Сафонова. – М, 1967. – 294с.
161916
   Альбом по истории СССР.(1861- февраль 1917).. – Москва, 1978. – 239 с.
161917
  Успенский И.Н. Альбом по развитию речи / И.Н. Успенский, М.Я. Уманская. – Москва, 1968. – 216с.
161918
   Альбом по технике безопасности. – Москва, 1964. – 46с.
161919
   Альбом по технике безопасности. – Москва, 1965. – 64с.
161920
   Альбом портретів українських письменників. – Київ. – 8с.
161921
   Альбом почтовых марок. – Москва, 1961. – 96с.
161922
   Альбом почтовых марок "Спорт". – Москва, 1965. – 120с.
161923
   Альбом почтовых марок СССР. – Москва, 1959. – 120с.
161924
   Альбом почтовых марок СССР. – Москва, 1967. – 80с.
161925
   Альбом почтовых марок СССР. – Москва, 1977. – 23с.
161926
  Елагин П.Н. Альбом представителей пород домашних птиц : 12 хромо-литографических рисунков кур / с объяснительным текстом П.Н. Елагина. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена, 1892. – [44] с. разд. паг., [12] л. цв. ил. : ил. – Альбом собран в папку обл.
161927
  Плехов Н.Д. Альбом проектів соціалістично-культурного і побутового будівництва на селі / Н.Д. Плехов. – Харків, 1935. – 50 с.
161928
   Альбом проектних рішень клубів, їх художнього оформлення та обладнання. – Київ, 1954. – 132с.
161929
  Баняс В.В. Альбом прозових мініатюр Володимира Баняса. – Київ : Гранмна, 2016. – 109, [3] с. – ISBN 978-966-2726-44-2
161930
  Аникушин М.К. Альбом произведений / М.К. Аникушин ; авт. текста П.К. Балтун. – Ленинград : Художник РСФСР, 1960. – 15 с., 13 л. ил. : ил. – (Лауреаты Ленинской премии)
161931
  Мыльников А.А. Альбом произведений / А.А. Мыльников. – Ленинград, 1960. – 20с.
161932
  Орешников В.М. Альбом произведений / В.М. Орешников. – Л., 1963. – 48с.
161933
  Борисов В.М. Альбом пространственных сверхзвуковых сопел / В.М. Борисов. – М., 1989. – 63с.
161934
  Жуковский С.Ю. Альбом репородукций / С.Ю. Жуковский. – Москва, 1972. – 23с.
161935
  Герасимов С.В. Альбом репродукций / С.В. Герасимов. – Москва, 1955. – 2с. : ил.
161936
  Герасимов Сергей Васильевич Альбом репродукций / Герасимов Сергей Васильевич. – Москва, 1955. – 2с.
161937
  Айвазовский И.К. Альбом репродукций / И.К. Айвазовский ; сост. и вступ. ст.: Н. Барсамова. – Москва : Изогиз, 1955. – 9 с., 20 л. ил. : ил.
161938
  Айвазовский И.К. Альбом репродукций / И.К. Айвазовский ; [сост. и авт. вступ. ст.: Н. Барсамов]. – Москва : Изогиз, 1958. – 44 с. : ил. – (Мастера русского искусства)
161939
  Антокольский М.М. Альбом репродукций / М.М. Антокольский ; сост. и авт. вступ. ст. М. Овчинникова, Л. Фадеева. – Москва : Изогиз, 1959. – 12 с., [13] л. ил. : ил.
161940
  Вучетич Е.В. Альбом репродукций / Е.В. Вучетич. – Москва, 1960. – 114с.
161941
  Давид Ж.-Л. Альбом репродукций / Ж.-Л. Давид. – Москва, 1960. – 15 с.
161942
  Донателло Альбом репродукций / Донателло. – М., 1960. – 15с.
161943
  Караваджо М. да Альбом репродукций / М. да Караваджо. – М., 1960. – 12с.
161944
  Левитан И.И. Альбом репродукций / И.И. Левитан. – М, 1960. – 14с.
161945
  Левитан И.И. Альбом репродукций / И.И. Левитан. – Москва, 1960. – 12с.
161946
  Леонардо Альбом репродукций / Леонардо, да Винчи. – М, 1960. – 16с.
161947
  Ге Н.Н. Альбом репродукций / Н.Н. Ге. – М, 1961. – 16с.
161948
  Васнецов А.М. Альбом репродукций / А.М. Васнецов. – Москва, 1961. – 13с.
161949
  Грабарь И.Э. Альбом репродукций / И.Э. Грабарь ; вступ. статья Н.Г. Машковцева. – Москва : Искусство, 1962. – 42 с., [24] л. ил. – (Советские художники)
161950
  Джорджоне Альбом репродукций / Джорджоне. – М., 1962. – 14с.
161951
  Констебль Д. Альбом репродукций / Д. Констебль. – М., 1962. – 14с.
161952
  Касаткин Н.А. Альбом репродукций / Н.А. Касаткин. – Москва, 1962. – 12с.
161953
  Капланова С.Г. Альбом репродукций / С.Г. Капланова. – М., 1963. – с.
161954
  Левитан И.И. Альбом репродукций / И.И. Левитан. – Москва, 1963. – 13с.
161955
  Левитан И.И. Альбом репродукций / И.И. Левитан. – Москва, 1963. – 13с.
161956
  Венецианов А.Г. Альбом репродукций / А.Г. Венецианов. – Москва-Ленинград, 1963. – 11с.
161957
  Васильев Ф.А. Альбом репродукций / Ф.А. Васильев. – Москва-Ленинград, 1963. – 11с.
161958
  Айвазовский И.К. Альбом репродукций / И.К. Айвазовский ; [текст: Н.С. Барсамова]. – Москва : Акад. художеств СССР, 1963. – 17 с., 42 л. ил. : ил.
161959
  Вермеер Дельфтский Альбом репродукций / Вермеер Дельфтский. – Москва-Ленинград, 1964. – 18с.
161960
  Иванов С.В. Альбом репродукций / С.В. Иванов. – Москва, 1964. – 18с.
161961
  Белашова Е.Ф. Альбом репродукций / Е.Ф. Белашова. – Москва, 1966. – 42с.
161962
  Габашвили Г.И. Альбом репродукций / Г.И. Габашвили. – М., 1967. – 10с.
161963
  Левитан И.И. Альбом репродукций / И.И. Левитан. – Москва, 1968. – 28с.
161964
  Крымов Н.П. Альбом репродукций / Н.П. Крымов. – М, 1970. – 104с.
161965
  Джотто Альбом репродукций / Джотто. – М., 1970. – 26с.
161966
  Грабарь И.Э. Альбом репродукций / И.Э. Грабарь. – Москва, 1971. – 4с.
161967
  Левитан И.И. Альбом репродукций / И.И. Левитан. – Л, 1971. – 160с.
161968
  Белашова Е.Ф. Альбом репродукций / Е.Ф. Белашова ; авт. вступ. ст. Ю. Осмоловский. – Москва : Советский художник, 1972. – 247 с. : ил.
161969
  Берзинь Б.А. Альбом репродукций / Б.А. Берзинь ; [предисл.: Е. Короткевич]. – Москва : Советский художник, 1973. – [15] с. : ил.; 23 л. ил. – (Художники шестидесятых годов)
161970
  Гойя Ф.Х. Альбом репродукций / Ф.Х. Гойя. – Москва, 1973. – 215с.
161971
  Анохин Ю.Н. Альбом репродукций / Ю.Н. Анохин ; Моск. обл. орг. Союза художников РСФСР. – Москва, 1973. – 15 с. : ил.
161972
  Кончаловский П.П. Альбом репродукций / П.П. Кончаловский. – Ленинград, 1973. – 51с.
161973
  Кончаловский П.П. Альбом репродукций / П.П. Кончаловский. – Москва, 1974. – 33с.
161974
  Кончаловский П.П. Альбом репродукций / П.П. Кончаловский. – Москва, 1974. – 4с.
161975
  Айвазовский И.К. Альбом репродукций / И.К. Айвазовский ; предисл. Н.С. Барсамова. – Москва : Изобразит. искусство, 1974. – 14 с., [15] л. ил. : ил., портр. – (Рус. художники)
161976
  Абдуллаев М. Альбом репродукций / М. Абдуллаев. – Баку : Ишыг, 1974. – 56 с. : ил.
161977
  Грабарь И.Э. Альбом репродукций / И.Э. Грабарь. – Л, 1974. – 45с.
161978
  Бакашев С. Альбом репродукций / Сабитжан Бакашев. – Москва : Сов. художник, 1974. – [10] с. : ил. – (Художники шестидесятых годов)
161979
  Ван Гог Альбом репродукций / Ван Гог. – Ленинград, 1974. – 27с.
161980
  Алексеев А.И. Альбом репродукций / А.И. Алексеев ; предисл.: П. Муратова. – Москва : Художник РСФСР, 1976. – 8 с., [16] л. ил. : ил.
161981
  Левицкий Д.Г. Альбом репродукций / Д.Г. Левицкий. – Москва, 1976. – 27с.
161982
  Ван Дейк Альбом репродукций / Ван Дейк, Антонис. – Москва, 1979. – 4с.
161983
  Венецианов А.Г. Альбом репродукций / А.Г. Венецианов. – Москва, 1979. – с.
161984
  Головин А.Я. Альбом репродукций / А.Я. Головин. – Москва, 1981. – 192 с.
161985
  Джумадурды Д. Альбом репродукций / Д. Джумадурды. – Москва, 1982. – 28 с.
161986
  Баба Корнелиу Альбом репродукций / Баба Корнелиу ; авт.-сост. М.Т. Кузьмина ; Акад. художеств СССР, НИИ теории и истории изобразит. искусств. – Москва : Изобразительное исство, 1982. – 127 с. – (Мастера Акад. художеств СССР)
161987
  Курбе Гюстав Альбом репродукций. / Курбе Гюстав. – М., 1959. – 16с.
161988
  Иорданс Я. Альбом репродукций. / Я. Иорданс. – М., 1959. – 11с.
161989
  Кипренский О.А. Альбом репродукций. / О.А. Кипренский. – М., 1959. – 11с.
161990
  Иванов С.В. Альбом репродукций. / С.В. Иванов. – М, 1960. – 18с.
161991
  Корзухин А.И. Альбом репродукций. / А.И. Корзухин. – М., 1960. – 13с.
161992
  Гойя Ф.Х. Альбом репродукций. / Ф.Х. Гойя; Никитюк О. – М., 1962. – 16с.
161993
  Ван Дейк Антонис Альбом репродукций. / Ван Дейк Антонис; Смольская Н.Ф. – Москва, 1963. – 14с.
161994
  Бурак А.Ф. Альбом репродукций. / А.Ф. Бурак. – Свердловск, 1972. – 47с.
161995
  Кормашов Н. Альбом репродукций. / Н. Кормашов. – М., 1974. – 14с.
161996
  Їжакевич І.С. Альбом репродукцій / І.С. Їжакевич. – Київ, 1964. – 55с.
161997
  Говдя П.І. Альбом репродукцій / П.І. Говдя. – Київ, 1964. – 11с.
161998
  Гарас Г. Альбом репродукцій / Г. Гарас. – К, 1971. – 11с.
161999
  Коцка А. Альбом репродукцій / А. Коцка. – К., 1973. – с.
162000
  Кривенко М.І. Альбом репродукцій: Вибрані твори художника. / М.І. Кривенко. – Київ, 1984. – 23с.
<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,