Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>
161001
  Гачко О. "Археологія знання": до проблеми становлення філософсько-історичних поглядів М. Фуко // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – СВ. 200-212
161002
  Якубова Т. "Архив крепости Св. Елизаветы" о русско-турецкой войне 1787-1791 гг. и крепости Очаков // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 322-328. – ISSN 2078-0850


  По материалам Института рукописей НБУВ.
161003
  Корольов Б.І. "Архивна та рукописна Україніка" / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 23-24. – ISBN 966-642-073-2
161004
  Колеров М. "Архивная революция" и "оппортунисты" от истории // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 11. – С. 130-134. – ISSN 0235-7089


  Квопросу о достоверности статистики сталинских репрессий.
161005
  Абрамова Н.Г. "Архивы вознаграждают их ищущих..." // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 119-128. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются проблемы сохранения и использования, в том числе и в учебном процессе, документов из личных архивов ученых-историков. Приводятся примеры отношения видных российских историков к исследовательской работе в архивах. Подчеркивается ...
161006
  Романова А. "Архипелаг Павич": Беседа с Милорадом Павичем и Ясминой Михайлович // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С.254-259. – ISSN 1130-6545


  Беседа с сербским современным писателем Милорадом Павичем и его женой Ясминой Михайлович, писательницей и литературным критиком
161007
  Шония Марина "Архитектура должна быть аттракционом" - считает культовый немецкий архитектор Сергей Чобан // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 8. – С. 26-29


  Чобан Сергей Энве"рович (1962 г., Ленинград) - Российский архитектор, постройки которого расположены на территории России и Европы. Член Союза немецких архитекторов (BDA), обладатель архит. премий и участник многих архит. выставок, в том числе в архит. ...
161008
  Полюхович Юрій Архео-Мексика : вояж-колекція / Полюхович Юрій, Талах Віктор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 82-87
161009
  Калуцький С.С. Археологічна діяльність В"ячеслава Липинського у 1903 - 1911 рр. // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 17-18
161010
  Владига О.В. Археологічна діяльність Михайла Грушевського в 1894-1895 рр. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 72-74. – ISBN 966-2980-20-2
161011
  Бойчук Л. Археологічна карта Єлисаветградщини в працях Віктора Івановича Гошкевича // Студентський науковий вісник / Кіровоградський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 11, ч. 1. – С. 232-235


  "...Інтерес до археології у Віктора Гошкевича проявився вже під час навчання на історичному відділенні історико-філологічного факультету Київського університету (1882-1886), де його керівники були видатні вчені В.Б. Антонович та М.І. Петров".
161012
  Берест Р. Археологічна наука про форми, види та типи існування середньовічного чернецтва в Галичині // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 12. – С. 102-114. – ISSN 2078-6093
161013
  Котигорошко В.Г. Археологічна практика / В.Г. Котигорошко, І.А. Прохненко // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 54-56. – (Історія ; Вип. 25)
161014
  Старенький І.О. Археологічна та пам"яткоохоронна діяльність В.Б. Антоновича на Поділлі. До 180-річчя від дня народження вченого // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 117-122


  У статті розглядається археологічна та пам"яткоохоронна діяльність Володимира Боніфатійович Антонович, його участь у роботі Подільського єпархіального історико-статистичного комітету в останній чверті XIX ст.
161015
  Скирда В.В. Археологічная наука у Харківському університеті : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.04 / Скирда В.В. ; НАН Укр. Ін-т археології. – Київ : ХДУ, 2000. – 18 с.
161016
  Титова О. Археологічне вивчення Олешківської Січі Низового Дніпра // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 240-247. – ISSN 2222-5250
161017
  Славін Л.М. Археологічне вивчення рідного краю / Л.М. Славін. – К., 1960. – 72с.
161018
  Лотоцький О. Археологічний зїзд [Археологічний з"їзд] // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 358-361 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
161019
  Тараненко С. Археологічні дослідження Братського монастиря // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 1 (183). – С. 32-38. – ISSN 0131-2685
161020
  Печеніна Н. Археологічні дослідження в Північному Причорномор"ї та Криму в XIX - поч. XX ст. / Н. Печеніна, М. Третяк // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3. – С. 18-20
161021
  Супруненко О. Археологічні дослідження В.Б. Антоновича на Полтавщині // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича, (16-18 березня 1993 р. м. Київ) : доповіді та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1994. – С. 250-256


  М. Максимович (С. 250, 252, 254).
161022
  Супруненко О. Археологічні дослідження В.Б. Антоновича на Полтавщині // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 376-378. – ISBN 966-7272-00-1
161023
  Козловський А.О. Археологічні дослідження Верхнього Києва / А.О. Козловський, М.М. Ієвлев // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історіі / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 1 : Проблеми давньоруської та середньовічної археологіі. – С. 299-307. – ISBN 978-966-02-5651-4
161024
  Баран В. Археологічні дослідження давнього Галича (червень - жовтень 1996 р.) / В. Баран, Б. Томенчук // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 54-60
161025
  Баран В. Археологічні дослідження давнього Галича (червень - жовтень 1997 р.) / В. Баран, Б. Томенчук // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 41-50
161026
  Кулатова І.М. Археологічні дослідження І.А. Зарецького на Полтавщині / І.М. Кулатова, О.Б. Супруненко // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 2. – С. 121-129. – ISSN 0235-3490
161027
  Сушко А. Археологічні дослідження Київського Подолу // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 6 (26). – С. 51-55. – ISSN 1819-7329
161028
  Баран В. Археологічні дослідження Крилоського городища (червень - жовтень 1993 року) / В. Баран, Б. Томенчук // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 102-105
161029
  Чмихов М.О. Археологічні дослідження курганів / М.О. Чмихов. – Киев, 1989. – 216с.
161030
  Баюк В. Археологічні дослідження Луцька (історія та сьогодення) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 123-129
161031
   Археологічні дослідження Львівського університету = Lviv university archaeology studies : збірник наукових праць. – Львів
Вип. 5. – 2002
161032
   Археологічні дослідження Львівського університету = Lviv university archaeology studies : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1996-. – ISSN 2078-6093
Вип. 13. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
161033
   Археологічні дослідження Львівського університету = Lviv university archaeology studies : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1996-. – ISSN 2078-6093
Вип. 14/15. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
161034
   Археологічні дослідження Львівського університету = Lviv university archaeology studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Л. Войтович, Я. Онищук, Я. Погоральський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1996-. – ISSN 2078-6093
Вип. 19. – 2015. – 240 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
161035
  Мельничук О.М. Археологічні дослідження на подолі княжого Галича // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 187-202. – ISSN 2078-1849
161036
  Синиця Є.В. Археологічні дослідження пам"яток раннього середньовіччя на території Канівського природного заповідника: історія, здобутки, перспективи / Є.В. Синиця, Р.В. Терпиловський // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історіі / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 1 : Проблеми давньоруської та середньовічної археологіі. – С. 226-237. – ISBN 978-966-02-5651-4
161037
  Грицюта О.О. Археологічні дослідження Південної Бессарабії в Історичному товаристві Нестора-Літописця // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 144-149. – ISSN 2415-7422


  "Особлива роль у цих дослідженнях належить професору Ф. І. Кнауеру".
161038
  Баюк В. Археологічні дослідження подвір"я Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря у 2012 році // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 17. – С. 175-183. – ISSN 2078-6093
161039
  Баран В. Археологічні дослідження слов"яно-руських старожитностей давнього Галича (червень-жовтень 1994 р.) / В. Баран, Б. Томенчук // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 19-28
161040
  Рудинський М.Я. Археологічні збірки Полтавського Держ. музею. / М.Я. Рудинський. – Полтава, 1928. – 36с.
161041
  Потушняк Ф.М. Археологічні знахідки бронзового та залізного віку на Закарпатті / Ф.М. Потушняк. – Ужгород, 1958. – 144с.
161042
  Крижановський В. Археологічні об"єкти XVI-XVIII століть з розкопок "Західного палацу" в Києві // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 186-191. – ISSN 2312-9697
161043
  Розовик Д.Ф. Археологічні пам"ятки села Дениси на Переяславщині / Д.Ф. Розовик, О.Д. Розовик // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 143-148. – ISSN 2076-1554


  Досліджуються археологічні пам’ятки та скарби, знайдені на території с. Дениси, які збереглися до наших днів. Спираючись на ці артефакти, висувається обґрунтована аргументація про визначення часу заснування с. Дениси. The article examines the ...
161044
  Приходнюк О.М. Археологічні пам"ятки Середньго Придніпров"я У1-!х ст. н.е. / О.М. Приходнюк. – К., 1980. – 152с.
161045
   Археологічні пам"ятки УРСР : Матеріали польових досліджень Інституту археології АН УРСР за 1945-1946 рр. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 1. – 1949. – 261 [4] c.
161046
  Дмітрієва Я. Археологічні пам"ятники залізного віку на території сучасної Миколаївщини // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 7-8
161047
   Археологічні розкопки В.Б. Антоновича на Єлизаветградщині // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 374-375. – ISBN 966-7272-00-1


  У статті наведена газутна публікація Антоновича В.Б. "Результати розкопок біля с. Мігеї" (Елисаветградський вестник. - 1884. - 12 августа (№ 91). - С. 1-2).
161048
  Ткаченко М. Археологічні студії Володимира Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 311-324 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
161049
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР
Т. 1. – 1947
161050
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР
Т. 2. – 1948
161051
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР, 1947-
Т. 3. – 1950
161052
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР, 1947-
Т. 4. – 1950
161053
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР, 1947-
Т. 5. – 1951
161054
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР, 1947-
Т. 6. – 1952
161055
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР, 1947-
Т. 7. – 1952
161056
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР, 1947-
Т. 8. – 1953
161057
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР, 1947-
Т. 9. – 1954
161058
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР, 1947-
Т. 10. – 1957
161059
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР, 1947-
Т. 12. – 1961
161060
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР, 1947-
Т. 13. – 1961
161061
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР, 1947-
Т. 14. – 1962
161062
   Археологія = Archeologie. – Київ : Вид-во АН Укр. РСР, 1947-
Т. 15. – 1963
161063
   Археологія = Archeologie. – Київ : Наукова думка, 1947-
Т. 16. – 1964
161064
   Археологія = Archeologie. – Київ : Наукова думка, 1947-
Т. 17. – 1964
161065
   Археологія = Archeologie. – Київ : Наукова думка, 1947-
Т. 18. – 1965
161066
   Археологія = Archeologie. – Київ : Наукова думка, 1947-
Т. 19. – 1965
161067
   Археологія = Archeologie. – Київ : Наукова думка, 1947-
Т. 20. – 1966
161068
   Археологія = Archeologie. – Київ : Наукова думка, 1947-
Т. 21. – 1968
161069
   Археологія = Archeologie. – Київ : Наукова думка, 1947-
Т. 22. – 1969
161070
   Археологія = Archeologie. – Київ : Наукова думка, 1947-
Т. 23. – 1970
161071
   Археологія = Archeologie. – Київ : Наукова думка, 1947-
Т. 24. – 1970
161072
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 1. – 1971
161073
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 2. – 1971
161074
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 3. – 1971
161075
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 4. – 1971
161076
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 5. – 1972
161077
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 6. – 1972
161078
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 7. – 1972
161079
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 8. – 1973
161080
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 9. – 1973
161081
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 10. – 1973
161082
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 11. – 1973
161083
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 12. – 1973
161084
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 13. – 1974
161085
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 14. – 1974
161086
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 15. – 1975
161087
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 16. – 1975
161088
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 17. – 1975
161089
   Археологія. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 18. – 1975
161090
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 19. – 1976
161091
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 20. – 1976
161092
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 21. – 1977
161093
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 22. – 1977
161094
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 23. – 1977
161095
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 24. – 1977
161096
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 25. – 1978
161097
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 26. – 1978
161098
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 27. – 1978
161099
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 28. – 1978
161100
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 29. – 1979
161101
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 30. – 1979
161102
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 31. – 1979
161103
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 32. – 1979
161104
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 33. – 1980
161105
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 34. – 1980
161106
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 35. – 1980
161107
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 36. – 1981
161108
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 37. – 1982
161109
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 38. – 1982
161110
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 39. – 1982
161111
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 40. – 1982
161112
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 41. – 1982
161113
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 42. – 1983
161114
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 43. – 1983
161115
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 44. – 1983
161116
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 45. – 1983
161117
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 46. – 1984
161118
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 47. – 1984
161119
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 48. – 1984
161120
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 49. – 1985
161121
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 50. – 1985
161122
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 51. – 1985
161123
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 52. – 1985
161124
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 53. – 1986
161125
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 54. – 1986
161126
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 55. – 1986
161127
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 56. – 1986
161128
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 57. – 1987
161129
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 58. – 1987
161130
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 59. – 1987
161131
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 60. – 1987
161132
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 61. – 1988
161133
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 62. – 1988
161134
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-
№ 63. – 1988
161135
   Археологія : республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1971-. – ISSN 0320-9407
№ 64. – 1988
161136
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
161137
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
161138
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
161139
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 1989. – резюме рос., англ. мовами
161140
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
161141
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
161142
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
161143
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
161144
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
161145
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
161146
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
161147
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
161148
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Довіра, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
161149
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Довіра, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
161150
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Довіра, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
161151
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Довіра, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
161152
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Київ. Академія євробізнесу, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 1994. – резюме рос., англ. мовами
161153
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Київ. Академія євробізнесу, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 1994. – резюме рос., англ. мовами
161154
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Київ. Академія євробізнесу, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 1994. – резюме рос., англ. мовами
161155
   Археологія : науковий журнал. – Київ : Київ. Академія євробізнесу, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 1994. – резюме рос., англ. мовами
161156
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 1995
161157
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 1995
161158
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 1995
161159
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 1995
161160
   Археологія : Науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 1996
161161
   Археологія : Науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 1996
161162
   Археологія : Науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 1996
161163
   Археологія : Науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 1996
161164
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 1997
161165
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 1997
161166
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 1997
161167
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 1997
161168
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 1998
161169
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 1998
161170
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 1998
161171
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 1998
161172
   Археологія : науковий журнал. – Київ. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 1999
161173
   Археологія : науковий журнал. – Київ. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 1999
161174
   Археологія : науковий журнал. – Київ. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 1999
161175
   Археологія : науковий журнал. – Київ. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 1999
161176
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2000
161177
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2000
161178
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2000
161179
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2000
161180
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2001
161181
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2001
161182
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2001
161183
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2001
161184
  Гладких М.І. Археологія / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 22-23. – ISBN 966-642-073-2
161185
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2002
161186
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2002
161187
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2002
161188
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2002
161189
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2003
161190
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2003
161191
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2003
161192
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2003
161193
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2004
161194
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2004
161195
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2004
161196
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2004
161197
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2005
161198
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2005
161199
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2005
161200
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2005
161201
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2006
161202
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2006
161203
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
161204
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
161205
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2007
161206
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2007
161207
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
161208
   Археологія : науковий журнал. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
161209
  Терпиловський Р. Археологія // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 29-37. – ISBN 978-966-06-0538-1
161210
   Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
161211
   Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
161212
   Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
161213
   Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2008. – мова рез. укр.. рос.. англ. Природничі науки: археологія, палеонтологія
161214
   Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
161215
   Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
161216
   Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
161217
   Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
161218
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
161219
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
161220
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
161221
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
161222
   Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161223
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
161224
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
161225
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
161226
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
161227
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
161228
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
161229
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
161230
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161231
   Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161232
   Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161233
   Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161234
   Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161235
   Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161236
   Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161237
   Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161238
   Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161239
   Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161240
   Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161241
   Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2015. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161242
   Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2016. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161243
   Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2016. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161244
   Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 4. – 2016. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161245
   Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології ; голов. ред Чабай В.П. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 1. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161246
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 2. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161247
   Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
№ 3. – 2017. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161248
  Супруненко О.Б. Археологія в діяльності першого приватного музею України = Archaeology in the first private museum of Ukraine : Лубенський музей К.М. Скаржинської / О.Б. Супруненко; НАНУ; Ін-т археології; Полтавська обласна рада. – Київ-Полтава : Археологія, 2000. – 392с. – ISBN 966-02-1866-4
161249
  Якубовський В.І. Археологія в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка: поступ, проблеми та можливі перспективи // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 101-116. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
161250
   Археологія давніх слов"ян. Дослідження і матеріали. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2004. – 335, [1] с. : іл., табл., портр. – Текст укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-02-3186-5
161251
  Івакін В. Археологія давньоруського Вишгорода / В. Івакін, Д. Бібіков // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 10/12 (218/220). – С. 12-19. – ISSN 0131-2685


  Збереглися відомості про археологічні розкопки кургану Хрещатий у 1845 році, які проводив проф. Університету св. Володимира Я. Ставровський. Урядова газета "Киевские губернские ведомости" за 1847 рік повідомляє про розкопки у 1844 році великого ...
161252
  Карпенко А. Археологія деконструкції: гайдегерівське destruktion // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – C.120-125. – (Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства ; вип. 1)
161253
  Дністровий А. Археологія етнічної пам"яті // Критика. – Київ, 2000. – Червень, (число 6). – С. 21-23


  Творчість Василя Герасим"юка.
161254
  Фуко Мішель Археологія знання = L""archeologie du savoir / Фуко Мішель; Пер. з французької В. Шовкун. – Київ : Основи, 2003. – 326с. – ISBN 966-500-044-6
161255
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історіі / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2010-. – ISBN 978-966-02-5651-4
Вип. 1 : Проблеми давньоруської та середньовічної археологіі. – 2010. – 586 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами, ISSN 978-966-02-5429-9
161256
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історіі / НАН України ; Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Івакін Г.Ю., Корвін-Піотровський О.Г. [та ін.]. – Київ : ІА НАНУ, 2010-. – ISBN 978-966-02-5651-3
Вип. 3 : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Матеріали та дослідження. – 2010. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами, ISSN 978-966-02-5429-9
161257
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2010-. – ISBN 978-966-02-5554-8
Вип. 4 : Актуальні проблеми археології України. – 2010. – 322 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами, ISSN 978-966-02-5429-9
161258
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2010-. – ISBN 978-966-02-6146-4
Вип. 5 : Археологія: від джерел до реконструкцій. – 2011. – 252 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами, ISSN 978-966-02-5429-9
161259
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України ; Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Івакін Г.Ю., Корвін-Піотровський О.Г. [та ін.]. – Київ : ІА НАНУ, 2010-. – ISBN 978-966-02-6146-4
Вип. 6 : Стежками археології. До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких. – 2011. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами, ISSN 978-966-02-5429-9
161260
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології [та ін.] ; редкол.: Толочко П.П., Івакін Г.Ю., Корвін-Піотровський О.Г. [та ін.]. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2010-. – ISBN 978-966-8999-39-0
Вип. 7 : Мадяри в Середньому Подніпров"ї. – 2011. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161261
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України ; Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Івакін Г.Ю., Корвін-Піотровський О.Г. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISBN 978-966-02-6331-4
Вип. 8 : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Джерела та дослідження. – 2012. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами, ISSN 978-966-02-5429-9
161262
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : Стародавній Світ, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – 2012. – 362 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161263
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : Стародавній Світ, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 10 : Експериментальна археологія: досвід моделювання об"єктів та виробництв. – 2013. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161264
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : Стародавній Світ, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – 2013. – 252 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161265
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 1 (12) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Результати досліджень. – 2014. – 202 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161266
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін- т археології НАН України. – Київ, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 2 (13) : Археологія: можливості реконструкцій. – 2014. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161267
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 2 (15) : Старожитності раннього залізного віку. – 2015. – 282 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161268
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 3 (16) : Матеріали та дослідження Археологічного музею ІА НАН України. – 2015. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161269
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : Стародавній Світ, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 4 (17) : Археологія і простір. – 2015. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161270
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 1 (18) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161271
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 2 (19) : Старожитності раннього залізного віку. – 2016. – 292 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161272
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – 2016. – 280 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161273
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 4 (21) : Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів. – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161274
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 1 (22) : Археологія: дослідження, експерименти, реконструкції. – 2017. – 380 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами / 181 08
161275
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – 2017. – 552 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161276
   Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2010-. – ISSN 2227-4952
Вип. 3 (24) : Матеріали та дослідження Археологічного музею ІА НАН України. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
161277
  Бондаренко Г.В. Археологія і пам"яткознавство Волині: історіографічний огляд (друга половина XX - початок XXI ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 150-157
161278
   Археологія Києва. – К., 1979. – 125с.
161279
  Копилов Ф.Б. Археологія проти релігійних легенд / Ф.Б. Копилов. – Київ, 1972. – 48с.
161280
  Баран Володимир Археологія та лінгвістика про етнокультурний розвиток давніх слов"ян // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 270-273
161281
  Куштан Д.П. Археологія та рання історія Черкас = Archaeology and early history of Cherkasy / Дмитро Куштан, Валерій Ластовський ; НАН України, Ін-т археології. – Київ ; Черкаси : Інститут археології НАН України, 2016. – 288, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 276-288. – Бібліогр.: с. 263-273. – ISBN 978-966-02-7869-1
161282
  Чмихов М.О. Археологія та стародавня історія України : Курс лекцій / М.О. Чмихов, Н.М. Кравченко, І.Т. Черняков. – Київ : Либідь, 1992. – 376с.
161283
   Археологія у Києво-Могилянській академії = Arhaelogy at Kyiv-Mohyla Academy : Наукове видання. – Київ : Фоліант, 2005. – 184с. – Видання англ. та укр. мовами. – ISBN 966-8518-41-1
161284
  Радієвська Т.М. Археологія у науковому доробку Хведора Вовка, матеріали його дослідження у зібранні Національного музею історії України // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 213-219. – ISSN 2227-4952
161285
  Хафнер А. Археологія у Швейцарії: між озерами та горами // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 30. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
161286
  Пастернак Ярослав Археологія України : Первісна, давня та середня історія України за археологічними джерелами / Пастернак Ярослав. – Торонто, 1961. – 791 с.
161287
  Винокур І.С. Археологія України / І.С. Винокур. – Київ : Вища школа, 1994. – 318с. – ISBN 5-11-004127-Х.
161288
  Винокур І.С. Археологія України : Підручник для студ. істор. спец. вищ. навч. закладів / І.С. Винокур, Д.Я. Телегін. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2004. – 480 с. – ISBN 966-692-247-9
161289
   Археологія України : Курс лекцій: Навч. посібник для студ. історичних спеціальностей вищ. навч. закл. / Л.Л. Залізняк, К.П. Бунятян, В.М. Зубар, О.П. Моця, В.В. та ін. Отрощенко; Л.Л. Залізняк, К.П. Бунятян, В.М. Зубар, О.П. Моця, В.В. Отрощенко та ін.; За ред. Л.Л. Залізняка. – Київ : Либідь, 2005. – 504с. – ISBN 966-06-0394-0


  На тлі історичних процесів, що мали місце у первісній Європі, викладені основи сучасної археологічної науки, визначено поняття головних археологічних явищ та окреслено наукові проблеми української археології.
161290
  Винокур І.С. Археологія України : Підручник для студ. істор. спец. вищих навч. закладів / І.С. Винокур, Д.Я. Телегін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2005. – 480 с. – ISBN 966-692-247-9
161291
  Винокур І.С. Археологія України : підручник для студентів істор. спец. вищих навч. закладів / І.С. Винокур, Д.Я. Телегін. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2008. – 480 с. – ISBN 966-692-247-9
161292
   Археологія Української РСР. – Київ
1. – 1971. – 451с.
161293
   Археологія Української РСР. – Київ
2. – 1971. – 504с.
161294
   Археологія Української РСР. – К.
3. – 1975. – 502с.
161295
  Баран В.Д. Археологія як складова частина українознавства // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 310-329
161296
  Иванова М.Г. Археолого-геофизические исследования оборонительных сооружений / М.Г. Иванова, И.В. Журбин // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (43). – С. 82-91. – ISSN 1563-0102
161297
   Археолого-этнографические исследования Северного Кавказа. – Кубанск, 1984. – 191с.
161298
   Археолого-этнографические исследования Северного Кавказа. – Краснодар, 1984. – 191с.
161299
   Археолого-этнографический сборник : научные труды. – Грозный
Т. 2. – 1968
161300
   Археолого-этнографический сборник. – Грозный : Чечено-Ингушское кн. изд-во
Т. 3. – 1969
161301
   Археолого-этнографический сборник. – Нальчик : Эльбрус
Вып. 1. – 1974
161302
   Археолого-этнографический сборник. – Грозный : Чечено-Ингушское кн. изд-во
Т. 4. – 1976
161303
  Хамзина Е.А. Археологоические памятники Западного Забайкалья. / Е.А. Хамзина. – Улан-Удэ, 1970. – 142с.
161304
   Археолошките откритиja на почвата на Македониjа : прилози за истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониjа / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. одбор: Г. Старделов (претседател) [та ін.] ; избор и ред. В. Битракова-Грозданова]. – Скопje : Македонска академиjа на науките и уметностите. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониja"). – ISBN 978-608-203-020-3
Кн. 17. – 2008. – 264, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
161305
   Археолошките откритиja на почвата на Македониjа : прилози за истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониjа / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. одбор: Г. Старделов (претседател) [та ін.] ; избор и ред. В. Битракова-Грозданова]. – Скопje : Македонска академиjа на науките и уметностите. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониja"). – ISBN 978-608-203-020-3
Кн. 18. – 2008. – С. 270-663, [9] с. : іл., табл. – Спільна пагінація з кн. 17, 19. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
161306
   Археолошките откритиja на почвата на Македониjа : прилози за истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониjа / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. одбор: Г. Старделов (претседател) [та ін.] ; избор и ред. В. Битракова-Грозданова]. – Скопje : Македонска академиjа на науките и уметностите. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониja"). – ISBN 978-608-203-020-3
Кн. 19. – 2008. – С. 670-1063, [7] с. : іл., табл. – Спільна пагінація з кн. 17, 18. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
161307
   Археомагнитные определения элементов геомагнитного поля. – Москва, 1986. – 168с.
161308
   Археомагнитные определения элементов геомагнитного поля. Мировые данные. – Москва, 1977. – 112с.
161309
  Вологдин А.Г. Археоциаты Сибири / А.Г. Вологдин. – Москва-Ленинград
1. – 1931. – 119с.
161310
  Вологдин А.Г. Археоциаты Сибири / А.Г. Вологдин. – Москва-Ленинград, 1932. – 106с.
161311
  Журавлева И.Т. Археоциаты Сибири : Одностенные археоциаты (отряды Monocyathida и Rhizacyathida) / И.Т. Журавлева; Отв. ред. Обут А.М. – Москва : АН СССР, 1963. – 140с.
161312
  Журавлева И.Т. Археоциаты Сибири Двустенные археоциаты : Двустенные археоциаты / И.Т. Журавлева, К.Н. Конюшков, А.Ю. Розанов; Отв. ред. Обут А.М. – Москва : Наука, 1964. – 132с.
161313
  Журавлева И.Т. Археоциаты Сибири. Этмофиллоидные археоциаты : монография / И.Т. Журавлева, В.Н. Елкина. – Москва : Наука, 1974. – 167с.
161314
  Журавлева И.Т. Археоциаты Сибирской платформы / И.Т. Журавлева; Отв. ред. Сарычева Т.Г. – Москва : АН СССР, 1960. – 347с.
161315
  Лошенков М.И. Археоэтноботанические коллекции с памятников раннего железного века Беларуси // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 240-249. – ISSN 2227-4952
161316
  Чантурия В.А. Архетектурные памятники Беларуссии / В.А. Чантурия. – Минск, 1982. – 223 с.
161317
  Большакова А.Ю. Архетип - концепт - культура // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 47-57. – Библиогр.: Лит.: с. 56-57; 38 назв. – ISSN 0042-8744
161318
  Босик Зоя Архетип "Syzygie" в структурі української весільної обрядовості // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 230-235


  Статтю присвячено розгляду укр. весілля крізь призму його архетипіки, що пронизує все ритуальне дійство, утворюючи базові "крокви" обряду, його "наскрізну конструкцію". Укр. традиційний весільний обряд – це не просто низка ритуалів, а ієрархічно ...
161319
  Комаров С.Г. Архетип "блудного сына" в драмах-притчах Питера Шеффера и Гарольда Пинтера // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 52-63. – ISSN 0130-9730
161320
  Лівіцька Архетип "божественної дитини" у ліриці Миколи Вінграновського / Лівіцька, (Дудар) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 189-195


  Стаття присвячена поезії М. Вінграновського дитячого кола, зокрема розкриттю концептосфери архетипу “божественної дитини” та причинам звернення до нього. Увага зосереджується на поліфункціональному комплексі розум – любов – “чудесність”, що формує ...
161321
  Сірош Д.В. Архетип "жінка-богиня" в язичницьких релігіях // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 150-151. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
161322
  Газієва Н. Архетип Анімуса в новелістиці Амброза Бірса // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 221-230


  У статті розглядаються проекції архетипу Анімуса, особливості функціонування цього аспекту жіночої психіки з точок зору теорії несвідомого К.Г. Юнга, М.-Л. фон Франц, концепції пізнання жіночої душі К.-П. Естес. В статье рассматриваются проекции ...
161323
  Зінків І. Архетип бандури в українській музичній культурі // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 4-10
161324
  Смольницька О. Архетип божественної дитини в прозі Віри Вовк // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 215-225
161325
  Несмінчук І.А. Архетип Великої Матері в новелі Марії Матіос "Не плачте за мною ніколи": особливості художнього втілення // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 108-109
161326
  Машталер О.О. Архетип вогню в поетичному просторі М. Мельникович-Рихтицької // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 458-465. – (Слово). – ISSN 2304-7402
161327
  Карась І. Архетип вогню в українській культурі // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 241-251
161328
  Матасова Ю.Р. Архетип води в романах Ф.С. Фіцджеральда та В. Домонтовича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 135-139
161329
  Краснокутський Г.Є. Архетип вождя у дзеркалі сучасного українського героїчного міфу: нарцисичний аспект // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 77-82. – Бібліогр.: Літ.: с.76-77, 19 п.


  Розглядається феномен "помаранчевої революції" в контексті дії механізму міфогероїчної ідентифікації. Розкривається нарцисична природа механізму, що обумовивяк безкровний характер самої "революції, так і безплідність її результатів. The article ...
161330
  Назаретян А.П. Архетип восставшего покойника как фактор социальной самоорганизации // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.73-85. – ISSN 0042-8744
161331
  Бурлачук В. Архетип героя и политическая борьба // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 3. – С.19-27
161332
  Лященко О. Архетип дитини у драматургії В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 158-161. – ISBN 966-594-246-8
161333
  Савчук В.М. Архетип доброї та злої матері в українських та норвезьких чарівних казках: компаративний аспект // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 204-210
161334
  Голомб Л. Архетип долі в ліриці Івана Франка // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С.63-69. – (Філологія ; Вип. 13)
161335
  Бондарь Н.Ю. Архетип дома в романе Дж. Барнса "История мира 10 1/2 главах" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип. 33/34. – С. 170-180. – ISBN 966-72-77-79-8
161336
  Ференц Н. Архетип дому в ліриці Василя Густі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 53-57. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (33))
161337
  Лях Т. Архетип дому в новелістиці Марка Черемшини // Acta Hungarica / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Центр гунгарології. – Ужгород, 2008. – 18-й рік вид. за 2007 р. – С. 256-262
161338
  Миронюк Л.В. Архетип дому в поезії Л. Костенко // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 77-85. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
161339
  Ковальчук Н.Д. Архетип етичної цінності вільної особистості в контексті української культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)


  У цій статті розглядається проблема української культури як джерела ціннісного визначення особистості.
161340
  Матасова Ю.Р. Архетип жінки: український та американський варіанти // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 255-259. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Пропонована студія проводиться в річищі американсько-української компаративістики і є спробою вивчення лірики американки Емілі Дікінсон та прози українки Оксани Забужко (на прикладжі роману "Музей покинутиї секретів") у контексті архетипного кола ...
161341
  Коновалова О.В. Архетип жіночого божества у декоративно-прикладному мистецтві України // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 410-415
161342
  Лях Т. Архетип землі у новелістиці Марка Черемшини // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 177-179
161343
  Юнг К.Г. Архетип и символ / К.Г. Юнг. – М., 1991. – 304с.
161344
  Кивалова К.В. Архетип идеальной женщины и его противопоставление образу феминистки в традиционной картине мира // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 110-115. – Библиогр.: С. 115 ; 15 назв. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 1). – ISSN 1813-1921
161345
  Пригодій С.М. Архетип і ектип землі в творах О. Кобилянської та У. Кесер // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 182-184. – ISBN 966-581-373-0
161346
  Пригодій С.М. Архетип і компаративістика (на матеріалі роману Унамуно "Туман") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 281-286. – ISBN 978-966-581-885-4
161347
  Дьомін М. Архетип і художня творчість українського етносу // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 106-111. – ISSN 1992-5514
161348
  Карацуба М.Ю. Архетип інцесту як порушення заборони у слов"янській народній баладі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 170-176. – ISSN 2075-437X


  У наведеній нижче статті подається розгляд одного із показових мотивів у народній баладі слов"ян - мотив інцесту (кровозмішування): класифікація і трансформація мотиву у різних слов"янських народів, показові сюжети, етичні настанови у народних баладах ...
161349
  Дербенева Л. Архетип как инвариант художественного смысла. К вопросу об интертекстуальной природе архетипов // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 39. – С. 45-50
161350
  Козолупенко Д.П. Архетип как фактор самоорганизации сознания // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 143-155. – ISSN 2073-8528
161351
  Ковтун Н.М. Архетип культурного героя в українській духовній традиції: історико-філософський контекст : Дис. ... доктор філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Ковтун Н.М.; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2007. – 188л. – Бібліогр.: л.167-188
161352
  Ковтун Н.М. Архетип культурного героя в українській духовній традиції: історико-філософський контекст : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Ковтун Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
161353
  Чернявська О. Архетип культурного героя: функціонування в історії світової літератури // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 270-277. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
161354
  Амбіцька А. Архетип материнства у творах І. Нечуя-Левицького // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 11-20. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті досліджується функціонування й трансформації артехипу Матері у творі І. Нечуя-Левицького. Робиться висновок, що поняття матері, рідного дому та родини у твораїх письменника тісно переплітаються, набуваючи глибокого сакрального змісту
161355
  Вербицька Л. Архетип матері-природи в поетичній творчості Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 52-58. – ISSN 0130-528Х
161356
  Матасова Ю.Р. Архетип матері та варіанти його реалізації в романістиці Ф.С. Фіцжеральда і В. Домонтовича // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 418-424. – ISBN 966-581-481-8
161357
  Шестак А. Архетип матері у повісті Ольги Кобилянської "Земля" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 218-222
161358
  Овчаренко О. Архетип матері у творчості Тараса Григоровича Шевченка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 216-218
161359
  Левкович Ю.В. Архетип міста у поезії Волта Вітмена // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 299-303


  Стаття присвячена виявленню архетипів у поезії В. Вітмена. Було проаналізовано такі фундаментальні архетипи як Тінь, Лабіринт, Земля тощо, через прояви яких досліджено образ Міста у збірці "Листя трави"
161360
  Якушко К. Архетип національної етнічної ментальності в світосприйнятті Григорія Сковороди і Михайла Максимовича // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 359-369. – ISBN 966-8547-39-X
161361
  Решетюк Т.П. Архетип сада в художественной структуре рассказов А.П. Чехова конца 1880-х - начала 1890-х годов // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 75-76
161362
  Матасова Ю.Р. Архетип Самості та міфологема героїчних пошуків: аспекти реалізацій (на матеріалі романістики Ф. С. Фіцджеральда та В. Домонтовича) // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – C. 148-161. – ISBN 966-8474-40-6
161363
  Матасова Ю.Р. Архетип самості у романі К. Шопін "The Awakensng" : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 299--303
161364
  Забеліна Л.О. Архетип самості як символ цілісності й самодостатності у психічній структурі особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 72-85. – ISBN 966-628-197-5
161365
  Лисенко Н.О. Архетип світового дерева в ідіостилі Т. Осьмачки // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 873. – С. 40-44. – (Серія "Філологія" ; Вип. 58). – ISSN 0453-8048


  У статті розглядаються діахронічні модифікації архетипних символів, зокрема реінтерпретацію архетипу світового дерева у культурологічному аспекті, а також зроблено семантичний аналіз авторської модифікації даного символу.
161366
  Орисюк В.В. Архетип світового дерева. Символіка дерев в фольклорній традиції Західного Полісся // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 35-37
161367
  Дорошенко С. Архетип свобода у контексті французької політичної теорії та історії // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 22. – С. 15-21
161368
  Романенко О. Архетип села у високій та масовій літературі (на матеріалі творів Г. Пагутяк, В. Медвідя, Люко Дашвар) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості змалювання архетипу села в українській високій та масовій літературі ХХ - початку ХХІ ст., вивчено шляхи естетичного засвоєння архетипних образів у різних естетичних координатах - високої та масової культури. Archetype of ...
161369
  Алексеева А.П. Архетип странствия в произведении И.А.Гончарова «Фрегат "Паллада"» (на материале сравнения со «Сказанием о странствии и путешествии... инока Парфения") // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 110-119. – ISBN 966-581-617-9
161370
  Пригодій С. Архетип та ектип землі у творах Ольги Кобилянської та Уїлли Кесер // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 181-185
161371
  Агєєва В.О. Архетип та його витлумачення від К.Г. Юнга - психоаналітика до лінгвокогнітивної сучасності // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 18-26. – ISBN 978-617-7132-02-07
161372
  Бідюк О.В. Архетип та його трансформації в художньому тексті як вияв психічної бінарності автора // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 3/4. – С. 15-21


  Стаття присвячена розгляду архетипів художнього тексту у ракурсі виявлення трансформаційних процесів на рівні психології автора. Досліджуються архетипні пари Аніми-Анімусу, Персони (Маски)-Тіні та особливості їх втілення в полотні художнього твору
161373
  Павлюк П.В. Архетип та розв"язка роману Н. Готорна "Дім з сімома фронтонами" : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 343-347
161374
  Майорова Олена. Архетип та символ як смислотвірні чинники прози Р. Федоріва // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 53-58. – ISSN 0236-1477
161375
  Гончар І. Архетип трикстера у М. Гоголя та В. Винниченка ("Записки кирпатого Мефістофеля") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 70-73. – ISBN 966-594-246-8
161376
  Болотенюк С.В. Архетип троїстості української народної культури / Степан Болотенюк. – Київ : Українська академія оригінальних ідей, 2007. – 256с. : іл. – ISBN 966-7139-62-X
161377
  Віщанська С. Архетип хати у творчості М. Кравчука та О. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 68-74.
161378
  Тарасенко А. Архетип хреста в живописі Володимира Кабаченка // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 59-61. – ISSN 0130-1799
161379
  Урись Т. Архетип як естетична домінанта художнього вираження модусу національної ідентичності в сучасній українській поезії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 96-100. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))
161380
  Телеуця В. Архетип як основа національного самоусвідомлення // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 291-300


  В статті досліджується архетип як основа національного самоусвідомлення; з’ясовуються особливості побутування у фольклорі символів як репрезентантів архетипів. The article deals with the investigation of an archetype as a basis of national ...
161381
  Куровська О.С. Архетип як символічна форма світосприйняття (архетипна символіка прадавніх українців) // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 93-94
161382
  Глазовий П.П. Архетипи : [Гумор. Сатира] / П.П. Глазовий; Павло Глазович. – Київ : МАУП, 2003. – 234с. – ISBN 966-608-304-3
161383
  Бетко І. Архетипи "via dolorosa" в житті митця і в історії нації // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 156-160. – ISSN 0280-6336
161384
  Шостак О.Г. Архетипи аніми та анімуса у романі Н. Скотта Мамадея "Древня дитина" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 452-460. – (Б-ка Ін-ту філології)
161385
  Бєлєхова Л. Архетипи в образній картині світу Лесі Українки та Емілі Дікінсон // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 3-10
161386
  Шестак А.М. Архетипи в поезії Т. Шевченка : дис. ... канд. філолог. наук.: 10.01.01 / Шестак А.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 164 л. – Бібліогр.: л.152-164
161387
  Шестак А.М. Архетипи в поезії Т. Шевченка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 01.01.01. / Шестак А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
161388
  Пушко В. Архетипи в романі В. Барки "Жовтий князь" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 23-25. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Висвітлюються яскраво виражені в романі В. Барки "Жовтий князь" архетипи природи та землі як найбільш відповідні національному менталітету українства.
161389
  Куліш О. Архетипи веб-зображень в аспекті взаємодії суспільства і природи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 174-181. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
161390
  Снітко О. Архетипи вогню і води в мовній картині світу (на матеріалі російської та китайської казки) // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 74-91. – ISBN 966-95452-3-9


  Символічні значення мовних одиниць, генетично пов"язаних з міфологією народу, аналізує автор на прикладі особлмвого фольклорного жанру, яким є казка. Зосередивши увагу на зіставному аналізі символіки понад 120 російських і китайських казок за допомогою ...
161391
  Данильченко О. Архетипи героя та антигероя у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 41-52


  У статті розкрито особливості інтерпретації образів козацьких лідерів у творчості Т. Шевченка посередництвом аналізу втілених у них архетипів героя та антигероя. Проаналізовано їх емоційно-експресивну та семантико-символічну наснаженість. Доведено, ...
161392
  Лучанська В.В. Архетипи єдності людини і природи – основа екології культури в інформаційному суспільстві // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 32-39
161393
  Братель О.М. Архетипи земля, вода і повітря в аргентинській поезії початку XX ст. // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 31-42. – ISSN 2413-5593
161394
  Каплюк Г. Архетипи колективного несвідомого в поезії київської школи // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – С. 70-79. – ISBN 966-594-263-8
161395
  Бердник О. Архетипи колективного несвідомого в поезії київської школи. Теоретична змістовність поняття "метатекст" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – С. 48-62. – ISBN 966-594-263-8
161396
  Олена М.Ш. Архетипи колективного несвідомого і створення іміджу політичного лідера // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 148-153. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
161397
  Бойко А. Архетипи народної сміхової культури в українських політичних реаліях ХХІ ст.(Фольклор-2004) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 67-77


  Досліджується трансформація жанру анекдоту в новітньому фольклорі.
161398
  Єгорова Г.А. Архетипи рушійних сил злиттів та поглинань // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 198-206


  У статті розглянуто основні мотиви процесів злиття та поглинання у сучасних умовах. Розкрито сутність канви архетипів рушійних сил злиттів та поглинань, проаналізовано їх вплив на діяльність постінтеграційного суб"єкта господарювання. Проведено ...
161399
  Донченко О. Архетипи соціального життя і політики : ( Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення ) / О. Донченко, Ю. Романенко. – Київ : Либідь, 2001. – 334с. – ISBN 966-06-0179-4
161400
  Радько Г. Архетипи та екзистенціали в "Казці про калинову сопілку" Оксани Забужко // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 263-269. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті пропонується аналіз тексту "Казки про калинову сопілку" Оксани Забужко через архетипну критику та екзистенційну інтерпретацію. В статье анализируется "Сказка о калиновой свирели" Оксаны Забужко с позиций архетипной критики и экзистенциальной ...
161401
  Тиховська О. Архетипи тіні та сомотності в чарівних казках Закарпаття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 188-193
161402
  Грицюта Н.М. Архетипи української ментальності в сучасній рекламі // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  Адаптація креативу рекламних комунікацій до своєрідностей етноменталітету вітчизняного споживача - актуальна і практично важлива проблема сьогодення. Методика створення рекламних образів з урахуванням категорій етноментальності що має потужний ...
161403
  Живоглядова Д.Ю. Архетипи української ментальності в творчості Т. Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 95-97
161404
  Зубрицька Л.Й. Архетипи української ментальності як підгрунтя сучасних політичних міфів / Л.Й. Зубрицька, В.В. Колотило // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 141-147


  Стаття присвячена з"ясуванню специфіки впливу архетипів української ментальності на формування сучасних політичних міфів.
161405
  Литвинська С. Архетипи української родини в драматургії Олекси Коломійця // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 55-57. – ISBN 978-966-439-147-1
161406
  Слухай Н. Архетипи художньо-мовної творчості Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 313-321. – ISBN 966-7759-23-7
161407
  Купцова Т. Архетипи чоловічого та жіночого в етнічному образі світу в епоху київської державності // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 129-131. – ISBN 978-966-439-147-1
161408
  Малашок К. Архетипи як інструменти створення нового іміджу сучасної України у міжнародному культурному медіапросторі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 171-172
161409
  Котляров Н. Архетипические алгоритмы управления "по-китайски" : [рецензия] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 4. – С. 97-107. – ISSN 0131-2227
161410
  Нямцу А.Е. Архетипические модели в современном литературном контексте / Анатолій Нямцу; МОНУ; Чернов. нац. ун-т им. Ю.Федьковича; Науч.-исслед. центр "Библия и культура". – Черновцы : Рута, 2006. – 72с. – ISBN 966-568-872-3
161411
  Зыкова И.В. Архетипическое осмысление мира: к вопросу о структуре концептосферы культуры и единой основе семиозиса // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 4-9. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается роль архетипического осмысления мира в формировании концептосферы культуры.
161412
  Газієва Н.Л. Архетипіка новели "ВівчарГаїта" Амброса Бірса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 92-99


  У статті висвітлені особливості архетипних проявів у новелі Амброса Бірса. Проаналізовано імплікації архетипів індивідуації. Досягнення архетипу Selbst розглядається як інтеграція з Анімою
161413
  Хавкіна Л.М. Архетипічна основа рекламного простору як міфопороджувальний чинник // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 15-20


  Статтю присвячено дослідженню архетипів як універсальної категорії рекламної творчості, визначенню основних креативно-функціональних різновидів реалізації архетипів у сучасному українському рекламному міфі. Розглядаються міфологічні складники в ...
161414
  Бетко І. Архетипічна пара аніми й анімуса в українських поетичних інтерпретаціях Пісні Пісень // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 101-110. – ISSN 0280-6336
161415
  Бетко І. Архетипічне підгрунтя Шевченкових "подражаній" пророкам // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 127-135. – ISSN 0280-6336
161416
   Архетипна критика американської літератури / С.М. Пригодій, Ю.Р. Матасова, В.В Зіневич., І.В. Яковенко ; [ наук. ред. В.П. Казарін ]. – Київ; Сімферополь, 2008. – 256 с. – ISBN 966-572-640-4
161417
  Сорочук Л. Архетипна модель світового дерева в українській календарно-обрядовій поезії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 157-166
161418
  Астаф"єв О.Г. Архетипна основа поеми Томи Євлевича "Labirynt" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 13-20


  У статті розкрито символіку лабіринту в однойменній польській поемі Томи Євлевича (ХVІІ ст.) та її діалогічність із творами Верґілія, Данте, Джеффрі Чосера, Хосе-Луї Борхеса, Умбурто Еко, проаналізовано архетипну основу поеми, де виокремлено архетипи ...
161419
  Трошина С. Архетипна основа роману В. Шевчука "Дім на горі" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-40. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглянуто образну систему роману В.Шевчука "Дім на горі" під кутом зору дїї різних архетипів. Письменник творить архетипічні образи, враховуючи особливості української ментальності, якій притаманно екзистенціальне світовідчування "внутрішньої людини", ...
161420
  Смольницька О. Архетипна основа роману Віри Вовк "Останній князь Звонимир" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9 (609). – С. 82-90. – ISSN 0236-1477


  У статті вперше проаналізовано роман Віри Вовк "Останній князь Звонимир". Досліджено архетипові паттерни твору. З"ясовано міфологічний контекст магічного реалізму
161421
  Руснак І. Архетипна парадигма в художній прозі Уласа Самчука // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 26-35. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
161422
  Бондарук Л.В. Архетипна парадигма символістського художнього тексту ( на матеріалі роману Марселя Пруста " Імена країв: ім"я") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 153-159


  У статті розглядаються проблеми дослідження семантичних глибин художнього тексту, зокрема символістського, на основі архетипного аналізу, що дає можливість розкрити особливості індивідуальної, авторської та загальної, національної ...
161423
  Бондарук Л.В. Архетипна парадигма символістського художнього тексту (на матеріалі роману Марселя Пруста "Імена країв: і"мя") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 61-66


  У статті розглядаються проблеми дослідження семантичних глибин художнього тексту, зокрема символістського, на основі архетипного аналізу, що дає можливість розкрити особливості індивідуальної, авторської та загальної, національної поетичної перцепціїна ...
161424
  Циганкова К.О. Архетипна плеяда "мати-дитя" у новелістиці Дж. Гарднера // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 409-413


  Стаття присвячена дослідженню архетипних проявів у творі та міцності зв"язку матері і дитини з позицій архетипної критики. Статья посвящена исследованию архетипных проявлений в произведении и прочности связи матери и ребенка с позиций архетипной ...
161425
  Помаза-Пономаренко Архетипна природа системи е-навчання у ВНЗ як чинника підвищення соціальної безпеки // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 180-183. – ISBN 978-966-285-311-7
161426
  Копаниця Л. Архетипна проекція в мотивах традиційного тексту: теоретичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 45-49. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологічні вивчення меж понять "архетип", "мотив", "формула", розкрито суть і специфіку теоретичних дискурсів фольклористики про традиційні, повторювані елементи фольклорного наративу, досліджено закони художнього мислення, психологічні ...
161427
  Тиховська О. Архетипна семантика образу вужа/гадюки в українських чарівних казках // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 297-301
161428
  Дорошина Л.Ф. Архетипна семантика орнітонімів у художньому ідіолекті О. Довженка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 122-126. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
161429
  Грицюта Н.М. Архетипна символіка як етичний концепт формування сучасних брендів // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 20-27


  Архетипно-міфологічна символіка активно застосовується як стратегія іміджевої реклами. У статті проаналізовано рекламу провідних автомобільних брендів, виділено основні міфологічні та архетипні мотиви, оптимально поєднані з метою формування рекламного ...
161430
  Забеліна Л.І. Архетипна символіка, що виражає ідею coniunctio oppositorum // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – C. 6-16. – ISBN 966-628-197-5
161431
  Матасова Ю.Р. Архетипне материнство Емілі Дікінсон // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 277-281


  Дане дослідження розкриває складові архетипної природи лірики Е. Дікінсон, зосереджуючись на висвітленні архетипних образів Великої Матері та Справедливої Мкатері, які відображають різні аспекти спільної архетипної символіки
161432
  Буряк В. Архетипне мислення як базова домінанта сучасної свідомості етносу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – С.23-31. – (Серія філологічна ; Вип. 31)
161433
  Газієва Н.Л. Архетипне прочитання міфологічного мотиву близнюків у новелістиці Амброса Бірса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 91-99
161434
  Азьоиов В. Архетипний аналіз кількох поезій Василя Голобородька // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 26-44
161435
  Петрусь О.В. Архетипний аналіз наративної організації роману Пітера Акройда "Журнал Віктора Франкенштейна" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 241-246. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
161436
  Чопик Г. Архетипний аналіз оніричних образів в художніх творах Наталени Королевої // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 334-339
161437
  Ковтонюк Н.П. Архетипний інтертекст як гносеологічне та онтологічне явище // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 330-331
161438
  Троцан Д. Архетипний образ дороги у міфологічних уявленнях українців (кінець XIX - початок XX століття) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 160-165


  У статті розглянуто архетипний образ дороги в традиційних міфологічних уявленнях українців. На основі етнографічних матеріалів кінця 19 - початку 20 ст. проаналізовано семантику дороги як міфологічно "нечистого" місця, де відбуваються контакти з ...
161439
  Князєва В. Архетипний образ землі у прозі Івана Чендея // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 168-173. – ISSN 2307-2261
161440
  Голомб Л. Архетипні джерела лірики Івана Ірлявського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 74-79


  У статті досліджується роль архетипів землі, дому, матері, дороги у формуванні художньої системи поета-закарпатця Івана Ірлявського
161441
  Помирча С.В. Архетипні жіночі образи в романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу..." // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 97-100
161442
  Кравець Л. Архетипні метафори в поезії Тараса Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 38-42. – ISSN 0130-5263
161443
  Оніщук Х. Архетипні моделі та поняття сублімації в романі Мей Сінклер "Тріщина в кристалі" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 27-32. – ISSN 2078-340X


  Апробовано наукову гіпотезу про те, що бажання у творі Мей Сінклер “Тріщина в кристалі” (“The Flaw in the Crystal”, 1912) описане як рушійна сила, яка вибудовує нову парадигму стосунків чоловіків та жінок у сучасному суспільстві. Виходячи з вивчення ...
161444
  Просалова В. Архетипні образи в художньому світі "Пражан" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 20-38. – ISSN 1728-9572
161445
  Богдан С.М. Архетипні образи і міфологеми у поезії Миколи Вінграновського // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  У статті зроблено спробу розглянути функціонування окремих архетипних образів і міфологем у поезії Миколи Вінграновського та їх роль у конструюванні авторського міфу із залученням матеріалу української і світової міфології та фольклору. Для цього ...
161446
  Кадирова А. Архетипні образи у системі авторського міфу творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
161447
  Марчак Т.А. Архетипні образи у творчості Василя Чумака // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 30-31
161448
  Ременець О.В. Архетипність антропологічних цінностей української культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 157-159
161449
  Печарський А. Архетипно-естетичні концепти малої прози Василя Єрошенка: феномен "евристичної незрячості" // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 493-500. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
161450
  Сакаль-Лісніченко Архетипно-міфологічна типологія художнього образу Северина Наливайка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 428-436


  У статті досліджується образ Северина Наливайка в системі координат архетипно-міфологічної типології, а саме – функціонування міфу в художньому світі письменника. На основі історичних наративів про Северина Наливайка автор розглядає можливість ...
161451
  Литвиненко Г. Архетипно-образна система родинно-побутових пісень // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 325-331


  У статті аналізуються образні архетипи родинно-побутових пісень, визначається генезис та еволюція їх функціонування, підкреслюється співвідношення між архетипним, образно-архетипним та художнім компонентами народного твору.
161452
  Литвиненко Г.С. Архетипно-образна структура народної пісні : монографія / Г.С. Литвиненко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 152 с. – Друк. за авт. ред. – ISBN 966-594-946-4
161453
  Босик З.О. Архетиповий мотив світового дерева (Arbor mundi) у весільній обрядовості середньої Наддніпрянщини: традиційні особливості як ключ до виявлення історичних трансформацій // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 66-73
161454
  Лях Т. Архетипові моделі в новелістиці Марка Черемшини // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5 (641). – С. 82-89. – ISSN 0236-1477
161455
  Босик З.О. Архетипові мотиви весільної обрядовості середньої Наддніпрянщини: їх специфіка та еволюція : автореф. ... канд. культурол. : 26.00.01 / Босик З.О. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
161456
  Бригадир М.Б. Архетипові образи в творах Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 90-91. – ISSN 1810-2131
161457
  Прокопенко О.А. Архетиповість українського суспільства в умовах глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 399-411
161458
  Андрійченко Н. Архетипологія роману Василя Шкляра "Чорний ворон" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – С. 78-86. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджується архетипологія роману Василя Шкляра "Чорний ворон", зокрема архетипи коня, матері, самості, тінв, вогню, птаха, дерева
161459
  Ярмолович О.И. Архетипы в цветообозначении. Красный // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 324-330. – ISBN 978-966-2668-24-7
161460
  Согрин В.В. Архетипы и факторы цивилизации США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 5 (473). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068
161461
  Донченко Е. Архетипы социальной жизни и политика / Е. Донченко, Ю. Романенко // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 10 (130). – С. 38-45. – ISSN 2226-7514
161462
  Штемлер И.П. Архив : Роман / И.П. Штемлер. – Ленинград : Советский писатель, 1991. – 416с.
161463
   Архив "Земли и воли" и "Народной воли". – Москва : Издательство Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1930. – 456 с. – (Историко-революционная библиотека : Воспоминания, исследования, документы и др. материалы из истории революционного прошлого России ; № 11-12 (LXIV-LXV))
161464
  Горький Максим Архив А.М. Горького / Горький Максим; АН СССР, Ин-т мировой литературы. – Москва : Гослитиздат
Т. 3 : Повести, воспоминания, публицистика, статьи о литературе. – 1951. – 299 с. : портр.
161465
  Горький Максим Архив А.М. Горького / Горький Максим; АН СССР, Ин-т мировой литературы. – Москва : Гослитиздат
Т. 4 : Письма к К.П. Пятницкому. – 1954. – 448 с. : портр.
161466
  Горький Максим Архив А.М. Горького / Горький Максим; АН СССР, Ин-т мировой литературы. – Москва : Гослитиздат
Т. 5 : Письма к Е.П. Пешковой. 1895-1906. – 1955. – 311 с. : портр., илл.
161467
  Горький Максим Архив А.М. Горького / Горький Максим; АН СССР, Ин-т мировой литературы. – Москва : ГИХЛ
Т. 6 : Художественные произведения. - Заметки о литературе и языке. – 1957. – 264 с. : портр.
161468
  Горький Максим Архив А.М. Горького / Горький Максим; АН СССР, Ин-т мировой литературы. – Москва : Гослитиздат
Т. 7 : Письма к писателям и И.П. Ладыжникову. – 1959. – 384 с.
161469
  Горький Максим Архив А.М. Горького / Горький Максим; АН СССР, Ин-т мировой литературы. – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 8 : Переписка А.М. Горького с зарубежными литераторами. – 1960. – 447 с.
161470
  Горький Максим Архив А.М. Горького / Горький Максим; АН СССР, Ин-т мировой литературы. – Москва : Наука
Т. 10 : М. Горький и советская печать. Кн. 1. – 1964. – 416 с. : портр.
161471
  Горький Максим Архив А.М. Горького / Горький Максим; АН СССР, Ин-т мировой литературы. – Москва : Наука
Т. 10 : М. Горький и советская печать. Кн. 2. – 1965. – 503 с.
161472
  Горький Максим Архив А.М. Горького / Горький Максим; АН СССР, Ин-т мировой литературы. – Москва : Художественная литература
Т. 9 : Письма к Е.П. Пешковой. 1906-1932 / [ Предисл. Бялика Б.А. ; Подгот. к печати и коммент. Пешковой Е.П. ]. – 1966. – 479 с. : 8 л. илл. – Библиогр.: Указ. имен и назв. : с. 421-468
161473
  Горький Максим Архив А.М. Горького / Горький Максим; АН СССР, Ин-т мировой литературы. – Москва : Наука
Т. 11 : Переписка А.М. Горького с И.А. Груздевым. – 1966. – 384 с. : портр.
161474
  Горький Максим Архив А.М. Горького / Горький Максим; АН СССР, Ин-т мировой литературы. – Москва : Наука
Т. 12 : Художественные произведения. - Статьи. - Заметки. – 1969. – 436 с. : портр.
161475
  Горький Максим Архив А.М. Горького / Горький Максим; АН СССР, Ин-т мировой литературы. – Москва : Наука
Т. 13 : Горький и сын. Письма. Воспоминания. – 1971. – 320 с.
161476
  Горький Максим Архив А.М. Горького / Горький Максим; АН СССР, Ин-т мировой литературы. – Москва : Наука
Т. 14 : Неизданная переписка. – 1976. – 530 с.
161477
   Архив А.П. Чехова. – М.
1. – 1939. – 116с.
161478
   Архив А.П. Чехова. – Л., 1941. – 94с.
161479
   Архив адмирала П.В. Чичагова. – Санкт-Петербург : Тип. С. Добродьева
Вып. 1. – 1885. – [1], 156 с. – Экз. в разных тип. переплетах
161480
   Архив биологических наук.. – Л., 1930. – 40с.
161481
   Архив Государственного ордена Ленина Эрмитажа. – Л., 1988. – 40с.
161482
   Архив Д.И. Менделеева. – Л.
1. – 1951. – 208 с.
161483
   Архив декабриста С.Г. Волконского. – Петроград
1. – 1918. – 498с.
161484
   Архив декабриста С.Г. Волконского. – Петроград
1. – 1918. – 527с.
161485
  Соколова Е.А. Архив Императорского Александровского лицея Королевского музея Армии и Военной истории Бельгиикак источник по изучению деятельности русской эмиграции / Е.А. Соколова, И.С. Алексеева // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 41-44. – ISSN 1684-2618
161486
   Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Н. Калачовым : Кн. 1-3. – Москва : В тип. Александра Семена
Кн. 1. – 1850. – [518] с. разд. паг.


  В книге опубликованы документы археографической экспедиции 1852-1853 года, собранные Калачовым Н.В. Калачов Николай Васильевич (1819-1885) - русский историк, юрист, археограф, архивист, академик Петербургской АН (1883)
161487
   Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Н. Калачовым. Кн. 2, [ч.] 2 // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Н. Калачовым : Кн. 1-3. – 1850-1861. – Москва : В тип. Александра Семена, 1855. – Кн. 2, [ч.] 1. – [552] с. разд. паг.
161488
   Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Н. Калачовым. – 1850-1861. – Москва : В тип. Александра Семена
Кн. 2, [ч.] 2. – 1854. – [552] с. разд. паг. – Кн. в разных тип. переплетах
161489
   Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Н. Калачовым : Кн. 1-3. – 1850-1861. – Москва : В тип. Александра Семена
Кн. 2, [ч.] 1. – 1855. – [514] с. разд. паг. – Конволют. - Перепл.: Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Н. КалачовымАрхив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Н. Калачовым. Кн. 2, [ч.] 2


  В книге опубликованы документы археографической экспедиции 1852-1853 года, собранные Калачовым Н.В. Калачов Николай Васильевич (1819-1885) - русский историк, юрист, археограф, архивист, академик Петербургской АН (1883)
161490
   Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Н. Калачовым : Кн. 1-3. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. А.Е. Ландау
Кн. 1. – 1876. – [576] с. разд. паг. – Экз. дефектный, отс. в конце кн. с. 105-108


  В архив, издаваемый Н. Калачевым, вошли сборники материалов и исследований по истории, литературе, фольклору и этнографии России
161491
   Архив исторических и практических сведений, относящихся до России, издаваемый Н. Калачовым : Кн. 1—6. – 1858—1861. – Санкт-Петербург : [В тип. 2 отд. собств. Е. И. В. Канцелярии]
Кн. 1. – 1858. – [474] с. разд. паг. – Выходил неопределенно .- Загл. изм.: 1850-1861 "Архив историко-юридических сведений, относящихся до России..."


  В книге опубликованы документы археографической экспедиции 1852-1853 года, собранные Калачовым Н.В. Калачов Николай Васильевич (1819-1885) - русский историк, юрист, археограф, архивист, академик Петербургской АН (1883)
161492
   Архив исторических и практических сведений, относящихся до России, издаваемый Н. Калачовым. – 1859-1881. – Санкт-Петербург : [В тип. 2 отд. собств. Е. И. В. Канцелярии]
Кн. 2 : (с приложением). – 1859. – [424] с. разд. паг. – Выходил неопределенно .- Загл. изм.: 1850-1861 "Архив историко-юридических сведений, относящихся до России..."


  В книге опубликованы документы археографической экспедиции 1852-1853 года, собранные Калачовым Н.В. Калачов Николай Васильевич (1819-1885) - русский историк, юрист, археограф, архивист, академик Петербургской АН (1883)
161493
   Архив исторических и практических сведений, относящихся до России, издаваемый Н. Калачовым. – 1859-1881. – Санкт-Петербург : [В тип. 2 отд. собств. Е. И. В. Канцелярии]
Кн. 3 : (с приложением). – 1859. – [423] с. разд. паг. – Выходил неопределенно .- Загл. изм.: 1850-1861 "Архив историко-юридических сведений, относящихся до России..."


  В книге опубликованы документы археографической экспедиции 1852-1853 года, собранные Калачовым Н.В. Калачов Николай Васильевич (1819-1885) - русский историк, юрист, археограф, архивист, академик Петербургской АН (1883)
161494
   Архив исторических и практических сведений, относящихся до России, издаваемый Н. Калачовым. – 1859-1881. – Санкт-Петербург : [В тип. 2 отд. собств. Е. И. В. Канцелярии]
Кн. 4 : (с приложением). – 1859. – [437] с. разд. паг. – Выходил неопределенно .- Загл. изм.: 1850-1861 "Архив историко-юридических сведений, относящихся до России..."


  В книге опубликованы документы археографической экспедиции 1852-1853 года, собранные Калачовым Н.В. Калачов Николай Васильевич (1819-1885) - русский историк, юрист, археограф, архивист, академик Петербургской АН (1883)
161495
   Архив исторических и практических сведений, относящихся до России, издаваемый Н. Калачовым. – 1859-1881. – Санкт-Петербург : Тип. Юлия Андреевича Бокрама
Кн. 5. – 1863. – [526] с. разд. паг. – Выходил неопределенно .- Загл. изм.: 1850-1861 "Архив историко-юридических сведений, относящихся до России..."


  В книге опубликованы документы археографической экспедиции 1852-1853 года, собранные Калачовым Н.В. Калачов Николай Васильевич (1819-1885) - русский историк, юрист, археограф, архивист, академик Петербургской АН (1883)
161496
   Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. – М.-Л.
4. – 1929. – 514с.
161497
   Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. – М.-Л.
5. – 1930. – 494с.
161498
  Ушинский К.Д. Архив К.Д. Ушинского / К.Д. Ушинский. – М
1. – 1959. – 480с.
161499
  Ушинский К.Д. Архив К.Д. Ушинского / К.Д. Ушинский. – М
2. – 1960. – 464с.
161500
  Ушинский К.Д. Архив К.Д. Ушинского / К.Д. Ушинский. – М
3. – 1961. – 534с.
161501
  Ушинский К.Д. Архив К.Д. Ушинского / К.Д. Ушинский. – М
4. – 1962. – 720с.
161502
  Маслов В.И. Архив К.Ф. Рылеева : Принесен в дар Б-ке Акад. наук В.Е. Якушкиным : [Представлено в заседании Общ. собр. 1 мая 1910 г.] / В.И. Маслов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1912. – С. 915-934. – Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук, 1910
161503
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Кн. 1 : Бумаги графа Михаила Ларионовича Воронцова. – 1870. – II, 656, IV с., [3] л. факс. – Часть текста фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - Экз в разных переплетах, на разном бумваге и разная толщина переплета


  Содержание: III. Дворцовое хозяйство цесаревны Елизаветы Петровны, 1740–1741 гг. С. 15–28. XI. Дневная записка государственной Коллегии иностранных дел 1743 г. за генварь, февраль и март месяцы. С. 93–336. XII. 34 письма князя Антиоха Дмитриевича ...
161504
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Кн. 2 : Бумаги графа Михайла Ларионовича Воронцова. – 1871. – II, 642 с. – Часть текста фр., нем. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - Экз в разных переплетах


  Содержание: Письма графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина [(1693–1766), дипломат, вице-канцлер Российской империи с 1741 по 1757 гг.] к графу М. Л. Воронцову. С. 1–214 Письма графа Михаила Петровича Бестужева-Рюмина ?(1688–1760), дипломат и ...
161505
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : Тип. Грачева и К*
Кн. 3 : Бумаги графа Михайла Ларионовича Воронцова. – 1871. – II, 698 с. – Часть текста фр., нем. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - Экз в разных переплетах, на разной бумаге и разная толщина переплета


  Содержание: Собственноручный служебный журнал вице-канцлера графа М. Л. Воронцова за 1749 г. С. 1–142. Письма Федора Дмитриевича Бехтеева ?(ум. 1761) надворный советник, церемониймейстер? к графу М. Л. Воронцову за 1756–1757 гг. С. ...
161506
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : Тип. Ф. Иогансон
Кн. 4 : Бумаги графа Михайла Ларионовича Воронцова. – 1872. – 542, 8, [3] с. – Часть текста фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - Экз в разных переплетах, на разной бумаге и разная толщина переплета


  Содержание: Мнение канцлера графа А. П. Бестужева-Рюмина и других членов Коллегии иностранных дел о принятии английских субсидий в 1747 г. С. 1–8. IV. Всеподданнейший доклад о тарифе, 1750 г. С. 15–22. XVI. Переписка за 1757 г. канцлера графа ...
161507
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : Тип. В. Готье
Кн. 5 : Бумаги графа Александра Романовича Воронцова, ч. 1. – 1872. – 495, [3] с. – Текст рус., фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - Экз в разных переплетах, на разной бумаге и разная толщина переплета


  Содержание: II. Автобиографическая записка графа А. Р. Воронцова, 1805 г. С. 6–87. III. Письма графа М. Л. Воронцова к племяннику его графу А. Р. Воронцову за 1760–1765 гг. С. 88–137. VI. Письма княгини Екатерины Романовны Дашковой ?(1743–1810)? к ...
161508
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : Тип. В. Готье
Кн. 6 : Бумаги государственного канцлера графа М.Л. Воронцова. Царствование : Елисаветы Петровны. – 1873. – IV, 532 с., [1] л. карт. – Часть текста нем. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка


  Содержание: I. Дневник докладов Коллегии иностранных дел за 1744 г. С. 1–176. Письма Ф. Д. Бехтеева к графу М. Р. Воронцову за 1755–1758 гг. С. 193–241. Письма и записки Ивана Ивановича Шувалова к графу М. Л. Воронцову за 1750-е–1766 гг. С. ...
161509
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : Тип. Грачева и К*
Кн. 7 : Бумаги государственного канцлера графа Михаила Ларионовича Воронцова. – 1875. – 688, [2] с., [2] л. фронт. (портр.), факс. – Часть текста фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка


  Содержание: I. Доклады императрице Елизавете Петровне от Коллегии иностранных дел за 1746 г. С. 1–241. II–X. То же, с 1747 по 1755 гг. С. 242–353. XXVII. Доклады графа М. Л. Воронцова Петру III за 1761–1762 гг. С. 525–551. XXVIII. Конференция графа ...
161510
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : Тип. Грачева и К*
Кн. 8 : Бумаги графа Семена Романовича Воронцова, ч. 1. – 1876. – XVI, 582 с. – Текст фр., рус. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - Экз в разных переплетах, на разной бумаге и разная толщина переплета


  Содержание: Автобиографическая записка графа С. Р. Воронцова [15], 1796 г. С. 1–36. III. Письма графа Федора Васильевича Ростопчина [(1763 – 1826), государственный деятель, главнокомандующий в Москве] к графу С. Р. Воронцову [16] за 1791–1825 гг. С. ...
161511
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : Тип. Грачева и К*
Кн. 9 : Бумаги графа Семена Романовича Воронцова, ч. 2. – 1876. – VIII, XII, 528 с., [1] л. фронт., (портр.). – Текст рус., фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - Экз в разных тип. переплетах


  Содержание: Письма графа С. Р. Воронцова к брату его Александру Романовичу за 1783–1796 гг. С. 1–360. Письма графа С. Р. Воронцова к разным лицам. А. К императрице Екатерине II за 1785, 1789, 1791, 1793 гг. С. 363–385. Б. К великому князю Павлу ...
161512
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : Тип. Грачева и К*
Кн. 10 : Бумаги графа Семена Романовича Воронцова, ч. 3. – 1876. – XIV, 505 с., [1] факс. – Текст фр., рус. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - Экз в разных переплетах, на разной бумаге и разная толщина переплета


  Содержание: Письма графа С. Р. Воронцова к брату его графу А. Р. Воронцову за 1796–1804 гг. С. 3–234. Высочайшие рескрипты и письма к графу С. Р. Воронцову за 1789–1806 гг. С. 237–316. Всеподданнейшие письма графа С. Р. Воронцова за 1796–1806 гг. С. ...
161513
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : Тип. Грачева и К*
Кн. 11 : Бумаги графа Семена Романовича Воронцова, ч. 4. – 1877. – XII, [4], 514 с., [1] факс. – Текст рус., фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - Экз в разных переплетах, на разной бумаге и разная толщина переплета


  Содержание: Письма графа Никиты Петровича Панина ?(1770–1837), дипломат и государственный канцлер; графу С. Р. Воронцову за 1797–1801 гг.? С. 1–160. Письма графа С. Р. Воронцова к графу Н. П. Панину за 1798 г. С. 171–258. Рескрипты и высочайшие ...
161514
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : Тип. Лебедева
Кн. 12 : Бумаги графов Александра и Семена Романовичей Воронцовых. – 1877. – XX, 485 с., [1] факс. – Текст рус., фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - Экз в разных переплетах, на разной бумаге и разная толщина переплета


  Содержание: Письма графа Петра Васильевича Завадовского ?(1739–1812), государственный деятель? к братьям графам Воронцовым[22] за 1770–1807 гг. С. 1–312. Письма кн. Е. Р. Дашковой к гр. А. Р. Воронцову за 1766–1805 гг. С. 321–367. Письма Дмитрия ...
161515
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : Тип. Лебедева
Кн. 13 : Бумаги графов Александра и Семена Романовичей Воронцовых : письма князя Безбородки (1776-1799). – 1879. – XII, 507 с. – В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка


  Содержание: Письма князя А. А. Безбородко[24] за 1776–1799 гг. С. 1–420. Приложения к письмам князя Безбородко: Предсмертное письмо [А. А. Безбородко] к государю. С. 421–422. Последняя воля [А. А. Безбородко]. С. 422–424. Из бумаг графа ...
161516
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : Тип. Лебедева
Кн. 14 : Бумаги графов Александра и Семена Романовичей Воронцовых : письма князя Кочубея, графа Моркова, князя А. И. Вяземскаго, П. А. Левашева и И. В. Страхова. – 1879. – XII, 528 с. – Текст рус., фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка


  Содержание: Письма князя Виктора Павловича Кочубея ?(1768–1834), государственный деятель, министр внутренних дел? за 1792–1812 гг. С. 3–202. Письма графа Аркадия Ивановича Моркова ?(1747–1827), дипломат, русский посол в Гааге, Стокгольме, Париже? за ...
161517
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : Тип. П. Лебедева
Кн. 15 : Бумаги графов Александра и Семена Романовичей Воронцовых : письма А. Я. Протасова и князя Адама Чарторыжскаго (1783-1807). – 1880. – [1], VI, [2], 517 с. – Часть текста фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка


  Содержание: А. Письма Александра Яковлевича Протасова ?(1742–1799), новгородский наместник, сенатор? к графу С. Р. Воронцову за 1783–1798 гг. С. 1–148. Б. Переписка графа С. Р. Воронцова с князем А. Чарторийским за 1803–1807 гг. С. 151–430. Г. ...
161518
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : Тип. П. Лебедева
Кн. 16 : Бумаги графа Семена Романовича Воронцова : письма графа С. Р. Воронцова к разным лицам (1759-1815). – 1880. – [1], VIII, 522 с. – Текст рус., фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка


  Содержание: Письма графа С. Р. Воронцова к его отцу Р. Л. Воронцову. Письма графа С. Р. Воронцова к П. В. Завадовскому. Письма графа С. Р. Воронцова к графу А. А. Безбородко. Переписка С. Р. Воронцова с Екатериной II для предотвращения войны с ...
161519
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : Тип. А Гатцука
Кн. 17 : Письма графа С. Р. Воронцова к сыну его графу (позднее князю) М. С. Воронцову 1798-1830. – 1880. – XIII, 595, VIII с. – Основной текст фр. - Предисл. рус. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - Экз № 112530 дефектный, отсутствует обл., тит. л. и с. I- XIII


  Содержание: Письма графа С. Р. Воронцова к сыну его графу М. С. Воронцову[29] за 1798–1830 гг. С. 1–595. Изд-во: кн. 3, 7-11 - Тип. Грачева, кн. 4 - Тип. Ф. Иогансон; кн. 5-6 Тип. В. Готье; кн. 12-16 - Тип. П. Лебедева; кн. 17 Тип. А. Гатцука; кн. ...
161520
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : В Унив. тип. (М. Катков)
Кн. 18 : Бумаги графов А. Р. и С. Р. Воронцовых : письма князя Кочубея, Д. П. Татищева и Н. Н. Новосильцова. – 1880. – X, 493 с. – Текст рус., фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - Экз дефектный, отсутствует обл., тит. л. и с. I- X


  Содержание: А. Письма князя В. П. Кочубея к графу С. Р. Воронцову за 1791–1805 гг. С. 1–295. Б. Письма Дмитрия Павловича Татищева ?племянник А. Р. и С. Р. Воронцовых (1767–1845), дипломат, коллекционер? к графам А. Р. и С. Р. Воронцовым за 1794–1804 ...
161521
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : В Унив. тип. (М. Катков)
Кн. 24 : Бумаги разнаго содержания, [ч. 1]. – 1880. – VIII, [4], 424 с. – Часть текста фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - Экз. дефектный отсутсвуют с. I-VIII, 224-424. - Экз. разделен на два переплета: [Ч. 1, с. VIII, [4]1-224 ; Ч. 2, с. 224-424]


  Содержание: Записка для памяти об управлении Россией графа Андрея Ивановича Остермана [(1686–1747), первый кабинет-министр при имп. Анне]. С. 1–5. 4. Автобиографическая записка Бирона. С. 12–36. 16. Письма княгини Е. Р. Дашковой к ее отцу [Роман ...
161522
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : В Унив. тип. (М. Катков)
Кн. 24 : Бумаги разнаго содержания, [ч. 2]. – 1880. – VIII, [4], 424 с. – Часть текста фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - Экз. дефектный отсутсвуют с. I-VIII, 224-424. - Экз. разделен на два переплета: [Ч. 1, с. VIII, [4]1-224 ; Ч. 2, с. 224-424]


  Содержание: Записка для памяти об управлении Россией графа Андрея Ивановича Остермана [(1686–1747), первый кабинет-министр при имп. Анне]. С. 1–5. 4. Автобиографическая записка Бирона. С. 12–36. 16. Письма княгини Е. Р. Дашковой к ее отцу [Роман ...
161523
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : В Унив. тип. (М. Катков)
Кн. 19 : Бумаги графов Александра и Семена Романовичей Воронцовых : переписка с П. В. Чичаговым и Грейгами. – 1881. – XI, [5], 523 с. – Часть текста фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - Экз в разных тип. переплетах


  Содержание: А. Письма Павла Васильевича Чичагова ?(1765–1849), адмирал? к графу С. Р. Воронцову за 1796–1827 гг. С. 1–280. В. Письма П. В. Чичагова к графу А. Р. Воронцову за 1804–1805 гг. С. 301–322. Д. Письма Самуила Карловича Грейга ?(1735–1788), ...
161524
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : В Унив. тип. (М. Катков)
Кн. 20 : Бумаги графов А. Р. и С. Р. Воронцовых : письма графа Маркова [т.е. Моркова], Тамары, Италинскаго, барона Грима, Лизакевича. – 1881. – XIV, [2], 521 с. – Текст рус., фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - В части тиража с. 465-511 помечены ошибочно. Азбучный указатель (с. 513-520) отсутствует


  КНИГА XX. БУМАГИ ГРАФОВ А. Р. И С. Р. ВОРОНЦОВЫХ[32] Содержание: Письма графа А. И. Моркова к графу С. Р. Воронцову за 1786–1816 гг. III. Письма Василия Степановича Тамары ?русский посланник в Константинополе? к графам Воронцовым за 1775–1803 гг. С. ...
161525
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : В Унив. тип. (М. Катков)
Кн. 21 : Бумаги княгини Е.Р. Дашковой (урожденной графини Воронцовой). – 1881. – [1], 477, IV с. – Основной текст фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка


  Содержание: Автобиография княгини Е. Р. Дашковой. С. 5–365. Приложения: I. Письма английской издательницы «Записок княгини Дашковой» [Марты Уилмот] за 1808–1813 гг. С. 369–378. II. Бумаги по управлению Академией наук, 1786 г. С. 369–378. XII. ...
161526
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : В Унив. тип. (М. Катков)
Кн. 22 : Бумаги графов А. Р. и С. Р. Воронцовых : переписка с баронами А. Л. и П. А. Николаи. – 1881. – XVIII, 558 с. – Основной текст фр., предисл. рус. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка


  Содержание: Письма барона Андрея Львовича Николаи ?(1737–1820), писатель, учитель великого князя Павла Петровича? к графам Воронцовым за 1796–1819 гг. С. 3–166. Письма барона Павла Андреевича Николаи ?(1777–1866) поверенный в делах при русском ...
161527
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : В Унив. тип. (М. Катков)
Кн. 23 : Бумаги графа С. Р. Воронцова : письма Н. М. Лонгинова, 1803-1823. – 1882. – XIV, 513, [1] с. – Текст рус., фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка


  Содержание: Письма Николая Михайловича Лонгинова ?(1779–1853) секретарь русского посольства в Лондоне, секретарь императрицы Елизаветы Алексеевны? к графу С. Р. Воронцову за 1803–1823 гг. С. 1–504. Изд-во: кн. 3, 7-11 - Тип. Грачева, кн. 4 - Тип. ...
161528
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : В Унив. тип. (М. Катков)
Кн. 25 : Бумаги разнаго содержания. – 1882. – XII, 514 с. – Часть текста фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - Экз. в разных тип. переплетах


  Содержание: I. Основательно исследованные и изысканные причины перемен правления в доме Романова. С. 1–50. IX. L’arret et disgrace du comte de L’Estoq (Арест и опала герцога Лестока), 1748–1749 гг. С. 121–136. XXIX. Гетман граф [К. Г.] Разумовский ...
161529
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : В Унив. тип. (М. Катков)
Кн. 26 : Бумаги разнаго содержания. – 1882. – XVI, 520 с. – Часть текста фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - Экз. в разных тип. переплетах


  Содержание: I. Доклад императрице Екатерине II об учреждении Совета (неизвестного сочинителя), 1763 г. С. 1–6. II. Из бумаг графа П. В. Завадовского, 1775–1777 гг. С. 7–30. III. Из бумаг графа Никиты Ивановича Панина [(1718–1783), президент Коллегии ...
161530
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : В Унив. тип. (М. Катков)
Кн. 27 : Письма разных лиц к графам Воронцовым : (князя и графов Орловых, графов Румянцовых, Сожи, князя Кастельчикалы и др.). – 1883. – XVI, 525 с. – Часть текста фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - Экз. в разных тип. переплетах


  Содержание: Письма князя и графов Орловых к братьям графам Воронцовым (князя Г. Г. Орлова, И. Г. Орлова, В. Г. Орлова, А. Г. Орлова-Чесменского, Г. В. Орлова) за 1771–1820 гг. С. 3–36. Письма графов Румянцевых (Румянцева-Задунайского, Сергея ...
161531
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : В Унив. тип. (М. Катков)
Кн. 28 : Письма русских государей и особ царского дома к графам Воронцовым. – 1883. – XVIII, 590 с. – Часть текста фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - Экз в разных переплетах, на разной бумаге и разная толщина переплета


  Содержание: I. Письма государыни императрицы Елизаветы Петровны к графу М. И. Воронцову за 1738–1739. С. 3–14. IV. Рескрипты, указы и письма императрицы Екатерины Великой к графу С. Р. Воронцову за 1770–1796 гг. С. 61–156. V. Рескрипты и письма ...
161532
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : В Унив. тип. (М. Катков)
Кн. 30 : Письма Рожерсона, Н. Н. Новосильцова, историков Миллера и Бантыша-Каменскаго, Поццо-ди-Борго, князя Куракина и других лиц. – 1884. – XI, 518 с., 7 с. нот. – Часть текста фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - Экз в разных переплетах, на разной бумаге и разная толщина переплета


  Содержание: Б. Письма придворного врача Рожерсона к графам Воронцовым за 1791–1819 гг. С. 49–266. Г. Письма Н. Н. Новосильцева к графам Воронцовым за 1793–1808 гг. С. 291–306. З. Письма историка [Федора Ивановича] Миллера [(1705–1783)] к графу А. ...
161533
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : В Унив. тип. (М. Катков)
Кн. 31 : Бумаги графа А. Р. Воронцова. – 1885. – XVI, 504 с. – Часть текста фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка


  Содержание: Б. Письма графа Романа Ларионовича Воронцова к старшему сыну его графу А. Р. Воронцову за 1758–1783 гг. С. 21–77. В. Письма государственного канцлера графа М. Л. Воронцова к племяннику его графу А. Р. Воронцову за 1758–1767 гг. С. ...
161534
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : В Унив. тип. (М. Катков)
Кн. 32 : Бумаги графов Воронцовых : (И. И. Шувалов, граф Д. П. Бутурлин, Н. А. Львов). – 1886. – XIV, 530 с. – Часть текста фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка


  Содержание: I. Письма государственного канцлера графа М. Л. Воронцова к любимцу императрицы Елизаветы Петровны Ивану Ивановичу Шувалову за 1755–1766 гг. С. 3–70. III. Письма графа С. Р. Воронцова к брату его графу А. Р. Воронцову за 1760–1785 гг. С. ...
161535
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : В Унив. тип. (М. Катков)
Кн. 33 : Бумаги государственнаго канцлера графа Михаила Ларионовича Воронцова, 1744-1758. – 1887. – X, 480, 40 с. – Часть текста фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - Экз в разных переплетах, на разной бумаге и разная толщина переплета


  Содержание: VII. Приходно-расходные книги государственного канцлера графа М. Л. Воронцова за 1753–1754 гг. С. 31–64. VIII. Письма графа М. Л. Воронцова к Ф. Д. Бехтееву за 1756–1758 гг. С. 67–337. XI. Бумаги времен императрицы Елизаветы Петровны, ...
161536
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : В Унив. тип. (М. Катков)
Кн. 34 : Бумаги разнаго содержания. – 1888. – XI, 504 с. – Часть текста фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - Экз в разных переплетах, на разной бумаге и разная толщина переплета


  Содержание: 70. Экстракт из писем короля прусского ?за 1759–1760?, у генерала Фукета взятых и сообщенных здесь канцлером римско-императорским послом графом Эстергазием, а в коллегию присланных 8-го сентября 1760 г. С. 217–256. 71. Письма графа Н. И. ...
161537
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : В Унив. тип. (М. Катков)
Кн. 35 : Бумаги фельдмаршала князя Михаила Семеновича Воронцова : письма графа А. Х. Бенкендорфа и С. Н. Марина. – 1889. – [8], V- XVI, 502 с. – Часть текста фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - Экз в разных переплетах, на разной бумаге и разная толщина переплета


  Содержание: А. Формулярный список о службе фельдмаршала князя М. С. Воронцова С. V–XVI. Б. Письма графа Александра Христофоровича Бенкендорфа [(1783–1844), начальник III Отделения собственной Е. И. В. канцелярии, шеф жандармов] к князю М. С. ...
161538
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : В Унив. тип. (М. Катков)
Кн. 36 : Бумаги фельдмаршала князя Михаила Семеновича Воронцова : письма князя Цицианова, переписка с Д. В. Арсеньевым и С. Н. Мариным, письма А. П. Ермолова и бумаги разного содержания. – 1890. – 524 с. – Часть текста фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - Экз в разных переплетах, на разной бумаге и разная толщина переплета


  Содержание: Письма князя Павла Дмитриевича Цицианова [(1754–1806), генерал, главнокомандующий русскими войсками в Грузии] к князю М. С. Воронцову за 1804–1805 гг. С. 5–28. Из писем Дмитрия Васильевича Арсеньева [(ум. 1807), командир батальона ...
161539
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : Унив. тип.
Кн. 37 : Бумаги фельдмаршала князя Михаила Семеновича Воронцова : автобиография князя М. С. Воронцова, его письма к разным лицам (1814-1815), письма к нему барона Николаи, графа Закревского, графа Каподистрии (1804-1829). – 1891. – XI, 520 с. – Часть текста фр.


  Содержание: А. Автобиография князя М. С. Воронцова [1801–1813] в английском подлиннике С. 1–28. В. Продолжение того же во французском подлиннике [1819–1833] С. 63–104. Г. Письма барона П. А. Николаи к князю М. С. Воронцову за 1804–1846 гг. С. ...
161540
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : Университетская тип.
Кн. 38 : Бумаги фельдмаршала князя Михаила Семеновича Воронцова : переписка князя М. С. Воронцова с графами П. Д. Киселевым, С. С. Уваровым, с С. В. Сафоновым и другими лицами. – 1892. – IV, VIII, 536, VIII с. – Часть текста фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - Экз в разных переплетах, на разной бумаге и разная толщина переплета


  Содержание: А. Письма князя М. С. Воронцова к графу Павлу Дмитриевичу Киселеву [(1788–1872), начальник V Отделения собственной Е. И. В. канцелярии, министр государственных имуществ] за 1835–1858 гг. С. 1–182. Б. Письма графа П. Д. Киселева к князю М. ...
161541
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : Университетская тип.
Кн. 39 : Бумаги фельдмаршала князя Михаила Семеновича Воронцова : письма к князю М. С. Воронцову А. И. Левшина, А. П. Бутенева, И. В. Сабанеева. – 1893. – VI, 532 с. – Часть текста фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка


  Содержание: А. Письма Алексея Ираклиевича Левшина [(1799–1879), градоначальник в Одессе, директор Департамента сельского хозяйства] к князю М. С. Воронцову за 1828–1846 гг. С. 1–202. Б. Письма Апполинария Петровича Бутенева [(1787–1866), посол и ...
161542
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Кн. 1-40 / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : Университетская тип.
Кн. 40 : Бумаги фельдмаршала князя Михаила Семеновича Воронцова : переписка с графами К. В. Нессельроде и А. Ф. Орловым. – 1895. – VIII, 536, III с. – Часть текста фр. - В части тиража на тит. л. отсутствует виньетка. - С. 533--536 помечены ошибочно: 523-526


  Содержание: А. Письма графа Карла Васильевича Нессельроде [(1780–1826), министр иностранных дел и государственный канцлер] к князю М. С. Воронцову за 1816–1856 гг. С. 1–476. Б. Письма графа (князя) Алексея Федоровича Орлова [(1786–1861), дипломат, ...
161543
   Архив князя Воронцова = Archives de prince Woronzow : Роспись сорока книгам Архива князя Воронцова с азбучным указателем личных имен / ред. П. И. Бартенев. – 1870-1897. – Москва : Университетская тип., 1897. – [3], 240 с.


  Содержание: А. Письма графа Карла Васильевича Нессельроде [(1780–1826), министр иностранных дел и государственный канцлер] к князю М. С. Воронцову за 1816–1856 гг. С. 1–476. Б. Письма графа (князя) Алексея Федоровича Орлова [(1786–1861), дипломат, ...
161544
   Архив князя Воронцова .... – [Санкт-Петербург], 1872. – С. 443-460. – Отд. оттиск: Вестник Европы. Санкт-Петербург, 1866-1918, 1872, [т. 5], кн. 9, сентябрь
161545
   Архив князя Ф.А. Куракина : Кн. 1-10. – 1890-1902, 1904-1905. – Санкт-Петербург : Изд. Ф.А. Куракина ; [Тип. В.С. Балаш4ева]
Кн. 3 : [Бумаги князя Бориса Ивановича Куракина...] / с прил. портр. князя Бориса Александровича Куракина (г. смерти 1764) и княгини Елены Степановны Куракиной / худож. Ф.Г. Солнцев, А.А. Бемэ, А.И. Даугель ; под ред. М.И. Семевского, В.Н. Смольянинова. – 1892. – XIX, 438, XIII с., 2 л. портр. ил. – Книга украшена виньетками-рисунками почетного члена Императорской Академии Художеств, профессора Ф.Г. Солнцева. - Имен. указ.: в конце кн. на с. I-XIII. Репрод. с гравир. портр. работы Рокотова и Ротари


  Кн. 3 [[Бумаги князя Бориса Ивановича Куракина ; Грамоты, наказы, указы, письма царя и имп. Петра I; Всеподданнейшие записки, проекты и донесения, статьи и заметки по разным предметам, дипломатические мемуары и переписка кн. Б.И. Куракина ; Материалы ...
161546
   Архив князя Ф.А. Куракина : Кн. 1-10. – 1890-1902, 1904-1905. – Санкт-Петербург : Изд. Ф.А. Куракина ; [Тип. В.С. Балаш4ева]
Кн. 4 : [Бумаги князя Бориса Ивановича Куракина...] / под ред. В.Н. Смольянинова. – 1893. – XXII, 478 с. – Книга украшена виньетками-рисунками почетного члена Императорской Академии Художеств, профессора Ф.Г. Солнцева


  Кн. 4 [Бумаги князя Бориса Ивановича Куракина ; Дипломатические мемуары...1711 г., грамоты, фамильные столбцы, статьи по разным предметам, заметки, переписка и др. бумаги кн. Бориса Ивановича Куракина. 1661-1711 гг....] АРХИВ КНЯЗЯ Ф.А. КУРАКИНА, ...
161547
   Архив князя Ф.А. Куракина : Кн. 1-10. – 1890-1902, 1904-1905. – Санкт-Петербург : Изд. Ф.А. Куракиным ; [Тип. В.С. Балашева]
Кн. 6 : [Бумаги князя Бориса Ивановича Куракина. 1712-1713 гг. ; Записки князя Б.И. Куракина о посольствах при европейских дворах и переписка его с разными лицами] / под ред В.Н. Смолянинова. – 1896. – XV, 482 с. – Книга украшена виньетками-рисунками почетного члена Императорской Академии Художеств, профессора Ф.Г. Солнцева. - Экз в разных тип. переплетах, на разной бумаге и разная толщина переплета


  АРХИВ КНЯЗЯ Ф.А. КУРАКИНА, документы из фамильного архива известных рус. дипломатов и крупных землевладельцев 17-18 вв. князей Куракиных. Издан в 10 тт. (1890-1902) под редакцией М. И. Семевского и В Н. Смольянинова. Содержит ценные по истории внеш. ...
161548
   Архив князя Ф.А. Куракина : Кн. 1-10. – 1890-1902, 1904-1905. – Санкт-Петербург : Изд. Ф.А. Куракиным ; [Тип. В.С. Балашева]
Кн. 7 : [Бумаги князя Бориса Ивановича Куракина 1713 г. ; Переписка с разными лицами] / под ред В.Н. Смолянинова. – 1898. – X, 517 с. – Книга украшена виньетками-рисунками почетного члена Императорской Академии Художеств, профессора Ф.Г. Солнцева. - Экз в разных тип. переплетах, на разной бумаге и разная толщина переплета


  АРХИВ КНЯЗЯ Ф.А. КУРАКИНА, документы из фамильного архива известных рус. дипломатов и крупных землевладельцев 17-18 вв. князей Куракиных. Издан в 10 тт. (1890-1902) под редакцией М. И. Семевского и В Н. Смольянинова. Содержит ценные по истории внеш. ...
161549
   Архив князя Ф.А. Куракина : Кн. 1-10. – 1890-1902, 1904-1905. – Санкт-Петербург : Изд. Ф.А. Куракиным ; [Тип. В.С. Балашева]
Кн. 8 : [Бумаги князя Бориса Ивановича Куракина 1713 г. ; Записки о посольствах при европейских дворах и переписка с разными лицами ; Бумаги князя Александра Борисовича Куракина 1775-1777 гг.] / под ред В.Н. Смолянинова. – 1899. – XII, 511 с. – Книга украшена виньетками-рисунками почетного члена Императорской Академии Художеств, профессора Ф.Г. Солнцева. - Экз в разных тип. переплетах, на разной бумаге и разная толщина переплета


  АРХИВ КНЯЗЯ Ф.А. КУРАКИНА, документы из фамильного архива известных рус. дипломатов и крупных землевладельцев 17-18 вв. князей Куракиных. Издан в 10 тт. (1890-1902) под редакцией М. И. Семевского и В Н. Смольянинова. Содержит ценные по истории внеш. ...
161550
   Архив князя Ф.А. Куракина : Кн. 1-10. – 1890-1902, 1904-1905. – Санкт-Петербург : Изд. Ф.А. Куракиным ; [Тип. В.С. Балашева]
Кн. 10 : [Бумаги князя Бориса Ивановича Куракина 1714 г ; Бумаги князя Александра Борисовича Куракина 1778 г.] / под ред В.Н. Смолянинова. – 1902. – XIV, IV, 479 с. – Имен. указ.: с.419-427.- Свод материалов к 10-ти т.: с.451-478.- Экз. деф.: нет переплета. - Книга украшена виньетками-рисунками почетного члена Императорской Академии Художеств, профессора Ф.Г. Солнцева. - Экз. деф.: нет переплета


  АРХИВ КНЯЗЯ Ф.А. КУРАКИНА, документы из фамильного архива известных рус. дипломатов и крупных землевладельцев 17-18 вв. князей Куракиных. Издан в 10 тт. (1890-1902) под редакцией М. И. Семевского и В Н. Смольянинова. Содержит ценные по истории внеш. ...
161551
   Архив князя Ф.А. Куракина, издаваемый под ред. М.И. Семевского : Кн. 1-10. – 1890-1902, 1904-1905. – Санкт-Петербург : Изд.-ред. "Русско старины" ; [Тип. В.С. Балашева]
Кн. 2 : [Бумаги князя Бориса Ивановича Куракина...] / с прил. портр. Петра Великого и князя Александра Борисовича Куракина (г. смерти 1749). – 1891. – XXVIII, 451 с., 2 л. портр. ил. – Книга украшена виньетками-рисунками почетного члена Императорской Академии Художеств, профессора Ф.Г. Солнцева. - Экз в разных тип. переплетах, на разной бумаге и разная толщина переплета


  Кн. 2 [Бумаги князя Бориса Ивановича Куракина; Грамоты, наказы и письма Петра Великого и разных владетельных лиц ; Записки кн. Б.И. Куракина о посольствах при европейских дворах ; Переписка кн. Б.И. Куракина с русскими министрами, посланниками и ...
161552
   Архив криминологии и судебной медицины = Archives of criminologie and foresic medicine. – Харьков : Юрид. изд-во НКЮ
Т. 1, кн. 1. – 1926. – резюме англ., франц., нем. мовами
161553
   Архив Маркса и Энгельса. – М.-Л.
3. – 1927. – 519с.
161554
   Архив Маркса и Энгельса. – М.
1. – 1932. – 453с.
161555
   Архив Маркса и Энгельса. – М.
1. – 1933. – 453с.
161556
   Архив Маркса и Энгельса. – М.
4. – 1933
161557
   Архив Маркса и Энгельса. – М.
4. – 1935. – 275с.
161558
   Архив Маркса и Энгельса. – Москва : Политиздат
Т. 5. – 1938. – 424с.
161559
  Маркс К. Архив Маркса и Энгельса / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Л.
6. – 1939. – 411с.
161560
   Архив Маркса и Энгельса. – М.
9. – 1941. – 213с.
161561
   Архив Маркса и Энгельса. – Ленинград
10. – 1948. – 443с.
161562
   Архив Маркса и Энгельса. – Л.
11. – 1948. – 204с.
161563
   Архив Маркса и Энгельса. – Л.
12. – 1952. – 184с.
161564
  Маркс К. Архив Маркса и Энгельса / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.
13. – 1955. – 308 с.
161565
   Архив Маркса и Энгельса. – Москва
15. – 1963
161566
   Архив Маркса и Энгельса. – М.
14. – 1973. – 871с.
161567
   Архив Маркса и Энгельса. – М.
Т. 16. – 1982. – 406с.
161568
  Клоостерман Я. Архив Михаила Бакунина в Амстердаме: История формирования и состав // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 55-71. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
161569
   Архив Н.А. и Н.П. Огаревых. – М.-Л., 1930. – 333с.
161570
   Архив на Г.С. Раковски.. – София
2. – 1957. – 915с.
161571
   Архив на Г.С. Раковски.. – София
3. – 1966. – 961с.
161572
   Архив на Г.С. Раковски.. – София
4. – 1969. – 474с.
161573
  Трифонова Ц. Архив Никола Вапцарова / Ц. Трифонова. – София, 1991. – 368 с.
161574
  Модзалевский Б.Л. Архив опеки над детьми и имуществом Пушкина в музее А.А. Бахрушина / Б.Л. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1910. – [2], 73 с. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники, вып. 13
161575
   Архив полковника Хауза. – М., 1937. – 360с.
161576
   Архив полковника Хауза. – М.
4. – 1944. – 400с.
161577
  Баранов П. Архив правительствующего сената. – 1872-1878. – Санкт-Петербург : В тип. Прав. сената
Т. 1 : Опись высочайшим указам и повелениям, хранящимся в С.-Петербургском сенатском архиве, за XVIII век / сост. П. Баранов. – 1872. – XXXI, 167 с. – Указатель к описи... с. 139-167
161578
  Любишева В.А. Архив председателя СНК и СТО - источник для изучения деятельности В.И.Ленина по руководству аппаратом Совнаркома (1917-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 512 / Любишева В.А.; Москов. гос. ист.-арх. ин-т. – М., 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
161579
   Архив Раевских : [т. 1-5] / изд. П. М. Раевского ; ред. и примеч. Б. Л. Модзалевского. – 1908-1915. – Санкт-Петербург : Тип. М. А. Александрова
Т. 1 : Письма 1791-1823 гг. / Авт. предисл. П. Раевский. – 1908. – XV, 574, [1] c., [12] л. портр., цв. портр. – Указатель: с. 537-574. - Экз. в разных тип. переплетах


  1. Раевский, Николай Николаевич (1771 - 1829) -- Воспоминания, записки и т. п.. 2. Раевские, род -- Воспоминания, записки и т. д.. 3. Народ (коллекция). 4. Русский язык (коллекция). 5. Россия -- История -- 18 - 1-я пол. 19 вв. -- Воспоминания, записки ...
161580
   Архив Раевских : [т. 1-5] / изд. П. М. Раевского ; ред. и примеч. Б. Л. Модзалевского. – 1908-1915. – Санкт-Петербург : Тип. М. А. Александрова
Т. 2 : Письма 1830-1838 гг. – 1909. – XVI, 666, [1] c., [6] л. цв. ил., портр. – Указ.: с. 617-666


  1. Раевский, Николай Николаевич (1801 - 1843) -- Воспоминания, записки и т. п.. 2. Раевские (род) -- Воспоминания, записки и т. п.. 3. Народ (коллекция). 4. Россия -- История -- 18 - 1-я пол. 19 вв. -- Воспоминания, записки и т. п..
161581
   Архив Раевских : [т. 1-5] / изд. П. М. Раевского ; ред. и примеч. Б. Л. Модзалевского. – 1908-1915. – Санкт-Петербург : Тип. М. А. Александрова
Т. 3 : Письма 1839-1841 гг. – 1910. – XVII, 717, [1] c., [4] л. ил., портр. ил., табл. – Указатель: с. 676-717. - Экз. в разных тип. переплетах


  1. Раевские (род) -- Воспоминания, записки и т. д.. 2. Народ (коллекция). 3. Русский язык (коллекция). 4. Россия -- История -- 19 в. -- Воспоминания, записки и т .д..
161582
   Архив Раевских : [т. 1-5] / изд. П. М. Раевского ; ред. и примеч. Б. Л. Модзалевского. – 1908-1915. – Санкт-Петербург : Тип. М. А. Александрова
Т. 4 : Письма 1841-1857 гг. – 1912. – XXIII, 725, [1] c., [9] л., карт., портр. – Указатель: с. 687-725 . - Экз. в разных тип. переплетах


  1. Раевские (род) -- Воспоминания, записки и т. п.. 2. Народ (кколлекция). 3. Территория России (коллекция). 4. Россия -- История -- 19 в. -- Воспоминания, записки и т. п..
161583
   Архив Раевских : [т. 1-5] / изд. П. М. Раевского ; ред. и примеч. Б. Л. Модзалевского. – 1908-1915. – Санкт-Петербург : Тип. М. А. Александрова
Т. 5 : Письма 1858-1876 гг. – 1915. – XXV, 776, [1] с., [10] л. ил., портр. – Указатель: с. 729-776. - Экз. в разных тип. переплетах
161584
  Филоненко В.Н. Архив районного Совета / В.Н. Филоненко. – М, 1977. – 42с.
161585
   Архив русской революции / изд. И. В. Гессеном. – 3-е изд. – Берлин : Слово
Т. 3. – 1922. – 274, [3] с. – Кн. нап.: рос. стар. орф
161586
   Архив русской революции. – Изд. И. В. Гессен. – Берлин : Слово
Т. 8. – 1923. – 198, [1] с., [34] л. ил. – Экз. деф., отсутств. с. 183-198, [34] л. ил.
161587
   Архив русской революции. – М.
1. – 1991. – 397с.
161588
   Архив русской революции. – М.
2. – 1991. – 285с.
161589
  Безобразов А.И. Архив стольника Андрея Ильича Безобразова / Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории ; [изд. А.А. Новосельского, С.И. Коткова ; сост.: Л.Ф. Кузьмина, И.С. Филиппова ; [коммент.: А.А. Новосельский, О.В. Новохатко ; ред. О.В. Новохатко]. – Москва : Памятники исторической мысли. – ISBN 978-5-88451-309-9
Ч. 1. – 2012. – 899, [2] с. : ил. – Сост. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в коммент.: с. 667-862
161590
   Архив Троцкого. – Москва
Ч. 1. – 1990. – 255 с.
161591
   Архив Троцкого. – Москва
Ч. 2. – 1990. – 252 с.
161592
   Архив Троцкого. – Москва
Ч. 3. – 1990. – 256 с.
161593
   Архив Троцкого. – Москва
Ч. 4. – 1990. – 280 с.
161594
  Иванов П.П. Архив хивинских ханов 19 в. / П.П. Иванов. – Л, 1940. – 289с.
161595
  Щедртна Т.Г. Архив эпохи: страницы истории философии в России второй половины XX века // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 123-132. – ISSN 0042-8744
161596
   Архив Юго-Западной России. – Киев
Т. 1, ч.7 : Акты о заселении Юго-Западной России. – 1886. – 647 с.
161597
   Архив Юго-Западной России. – Киев
Т. 3, ч.7 : Акты о заселении Южной России XVI-XVIII в.в. – 1905. – 596 с.
161598
   Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссиею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Киев : В Губернской Типографии
Т. 5, ч. 1 : Акты, относящиеся к делу о подчинении Киевской митрополии московскому патриархату. (1620-1694 г.). – 1872. – 488 с.
161599
   Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссииею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском Военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Киев : В Типографии И. и А. Давиденко
Т. 1, ч. 3 : Акты о казаках. (1500-1648 г.). – 1863. – [2], CXX, 433 с.
161600
   Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссииею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Киев : В типографии Федорова
Т. 3, ч. 1. – 1864. – [6], 907 с.
161601
   Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссииею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Киев : Типография Е. Федорова
Т. 1, ч.4 : Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России. – 1867. – С. I-LV, 460 с.
161602
   Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссииею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Киев : Типография Е. Федорова
Т. 2, ч.3 : Акты о козаках (1679-1716). – 1868. – С. I-IV, 846 с.
161603
   Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссииею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Киев : Университетская типография
Т. 1, ч. 5 : Акты о городах. – 1869. – 636 с.
161604
   Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссииею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Киев
Т. 1, ч.6 : Акты об экономических и юредических отношениях крестьян в XVI-XVIII веках. – 1876. – 615 с.
161605
   Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссииею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Киев
1. – 1876. – 616с.
161606
   Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссииею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – К.
1. – 1876. – 669с.
161607
   Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссииею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Киев : Университетская типография И. Завадзкого
Т. 3, ч. 3 : Акты о гайдамаках (1700-1768). – 1876. – 897 с.
161608
   Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссииею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Киев : Типография Г.Т. Новицкого
Т. 6, ч. 1 : Акты о церковно-религиозных отношениях в Юго-Западной Руси (1322-1648 гг.). – 1883. – 938 с.
161609
   Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссииею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Киев
Т. 2, ч.7 : Акты о заселении юго-западной России. – 1890. – 644 с.
161610
   Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссииею для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском Генерал-Губернаторе. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого
Т. 2, ч. 5, вып. 1 : Переписи еврейского населения в Юго-Западном крае в 1765-1791 гг. – 1890. – 382 с.
161611
   Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссииею для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском Генерал-Губернаторе. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого
Т. 2, ч. 5, вып. 2 : Переписи еврейского населения в Юго-Западном крае в 1765-1791 гг. – 1890. – С. 383-1045, С. I-IV
161612
   Архив Юго-Западной России, издаваемый комиссииею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – К.
10. – 1904. – 966с.
161613
   Архив Юго-Западной России, издаваемый комиссииею для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого
Т. 7, ч. 1. – 1887. – [4], С. I-XVI, 800, II с.
161614
   Архив Юго-Западной России, издаваемый Коммиссиею для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском Генерал-Губернаторе. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира В.И. Завадзкого - Б. Васильк.
Материалы для истории местного управления в связи с историею сословной организации. Акты Барского староства XV-XVI в. – 1893. – II, 126, 372 с.
161615
   Архив Югозападной России
Ч. 1. – 1859
161616
   Архив Югозападной России
Ч. 2. – 1961
161617
  Шифрин Михаил Архив. На правах Минздрава // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 124-125 : рис
161618
   Архив. Стругацкие в приложениях "Вокруг всета" // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 128-129 : рис.
161619
  Шифрин Михаил Архив: Морские чудовища. Схватка с морским чудовищем // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 150-151 : фото
161620
  Шифрин Михаил Архив: Охота. Вымирающая тема // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 122-123 : фото, рис.
161621
  Шифрин Михаил Архив: Рыболов и его добыча // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 146-147 : фото
161622
  Шифрин Михаил Архив: Физкультура и спорт. Ползучая профессионализация // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 136-137 : рис.
161623
  Экслер А.Б. Архиваторы : Программы для хранения и обработки информации в сжатом виде / А.Б. Экслер. – Москва : Алекс, 1992. – 150с. – (Пользователям компьютеров ІВМ)
161624
   Архивное дело. – Москва ; Петроград : Мосполиграф
Вып. 1. – 1923
161625
   Архивное дело. – Ленинград ; Москва
Вып. 2-4. – 1925. – Переплет (Вып. 2, 3/4)
161626
   Архивное дело. – Москва ; Ленинград : Гос. изд-во
Вып. 5/6. – 1926
161627
   Архивное дело. – Сергиев : Изд-во Центр. архива РСФСР
Вып. 7. – 1926
161628
   Архивное дело. – Сергиев : Изд-во Центр. архива РСФСР
Вып. 8/9. – 1926
161629
   Архивное дело. – Сергиев : Изд-во Центр. архива РСФСР
Вып. 10. – 1927
161630
   Архивное дело. – Сергиев : Изд-во Центр. архива РСФСР
Вып. 11/12. – 1927
161631
   Архивное дело. – Сергиев : Изд-во Центр. архива РСФСР
Вып. 13. – 1927
161632
   Архивное дело. – Сергиев : Изд-во Центр. архива РСФСР
Вып. 1-4. – 1928. – Переплет (вып. 1 (14), вып. 2 (15), вып. 3 (16), вып. 4 (17)
161633
   Архивное дело : издание Центр. арх. управления РСФСР. – Сергиев : Изд-во Центр. архива РСФСР
Вып. 2 (19). – 1929
161634
   Архивное дело : издание Центр. арх. управления РСФСР. – Сергиев : Изд-во Центр. архива РСФСР
Вып. 1/2 (26/27). – 1931
161635
   Архивное дело : издание Центр. арх. управления РСФСР. – Москва ; Ленинград : Гос. социально-экономическое изд-во
Вып. 3/4 (24/25). – 1931
161636
   Архивное дело : издание Центр. арх. управления РСФСР. – Москва
Вып. 1/2 (30/31). – 1932
161637
   Архивное дело : издание Центр. арх. управления РСФСР. – Москва
Вып. 3/4 (28/29). – 1932
161638
   Архивное дело : издание Центр. арх. управления РСФСР. – Москва
Вып. 3/4 (32/33). – 1933
161639
   Архивное дело : издание ЦАУ СССР и ЦАУ РСФСР. – Москва
Вып. 1 (34). – 1935
161640
   Архивное дело : издание ЦАУ СССР и ЦАУ РСФСР. – Москва
Вып. 2 (35). – 1935
161641
   Архивное дело : издание ЦАУ СССР и ЦАУ РСФСР. – Москва
Вып. 3 (36). – 1935
161642
   Архивное дело : издание ЦАУ СССР и ЦАУ РСФСР. – Москва
Вып. 4 (37). – 1935
161643
   Архивное дело : издание ЦАУ СССР и ЦАУ РСФСР. – Москва
Вып. 1 (38). – 1936
161644
   Архивное дело : издание ЦАУ СССР и ЦАУ РСФСР. – Москва
Вып. 2 (39). – 1936
161645
   Архивное дело : издание ЦАУ СССР и ЦАУ РСФСР. – Москва
Вып. 3 (40). – 1936
161646
   Архивное дело : издание ЦАУ СССР и ЦАУ РСФСР. – Москва
Вып. 4 (41). – 1936
161647
   Архивное дело : издание ЦАУ СССР и ЦАУ РСФСР. – Москва : Власть Советов
Вып. 1 (42). – 1937
161648
   Архивное дело : издание ЦАУ СССР и ЦАУ РСФСР. – Москва : Власть Советов
Вып. 2 (43). – 1937
161649
   Архивное дело : издание ЦАУ СССР и ЦАУ РСФСР. – Москва : Власть Советов
Вып. 3 (44). – 1937
161650
   Архивное дело : издание ЦАУ СССР и ЦАУ РСФСР. – Москва : Власть Советов
Вып. 2 (46). – 1938
161651
   Архивное дело : орган Главного архивного управления НКВД СССР. – Москва
Вып. 4 (48). – 1938
161652
   Архивное дело : орган Главного архивного управления НКВД СССР. – Москва
Вып. 2 (50). – 1939
161653
   Архивное дело : орган Главного архивного управления НКВД СССР. – Москва
Вып. 4 (52). – 1939
161654
   Архивное дело : орган Главного архивного управления НКВД СССР. – Москва : Соцэкгиз
Вып. 1 (53). – 1940
161655
   Архивное дело : орган Главного архивного управления НКВД СССР. – Москва : Соцэкгиз
Вып. 2 (54). – 1940
161656
   Архивное дело : орган Главного архивного управления НКВД СССР. – Москва : Соцэкгиз
Вып. 3 (55). – 1940
161657
   Архивное дело : орган Главного архивного управления НКВД СССР. – Москва
Вып. 1 (57). – 1941
161658
  Молева Н.М. Архивное дело №... / Н.М. Молева. – М., 1980. – 304с.
161659
  Азаров А.И. Архивное дело в БССР : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Азаров А.И. ; Моск. гос. ист.-архив. ин-т. – Москва, 1955. – 16 с.
161660
   Архивное дело в Бурятской АССР. – Улан Удє, 1960. – 103с.
161661
  Вяликов В.И. Архивное строительство в СССР (1917-1945) / В.И. Вяликов. – Москва, 1976. – 220с.
161662
  Макарова Н.В. Архивные дела III отделения о полицейском надзоре при Николае I // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 152-156. – ISSN 0042-8779
161663
  Черных А.А. Архивные источники к изучению истории пролетариата Западной Сибири : С приложением ст. В.Н. Шемелева " Профессиональное движение" / А.А. Черных ; Западно-Сибирское архивное упр. ; под ред В.Д. Вегмана. – Новосибирск : Запсиботделение, 1932. – 61 с.
161664
   Архивные курсы. История архивного дела классической древности, в западной Европе и мусульманском Востоке : лекции, чит. слушателям Курсов при Петроградском Археологическом ин-те в 1918 г. – Петергоф : 2-я гос. тип.
Ч. 1. – 1920. – Раздельная пагинация
161665
  Моисеенкова Л.С. Архивные материалы о жизни и научном творчестве П.Г. Виноградова // Исследования по археографии и источниковедению отечественной истории XVI-XX вв. : межвуз. сб. науч. трудов / Гос. ком. СССР по нар. образованию, Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией, Днепропетр. отд-ние Археограф. комис. АН СССР ; [редкол.: Н.П. Ковальский (отв. ред.) и др.]. – Днепропетровск : ДГУ, 1990. – С. 118-123
161666
  Подмазова Тамара Алексеевна Архивные материалы по истории книги и книжного дела в СССР, 1917-1967 гг. : Указ. / Подмазова Тамара Алексеевна. – Москва, 1975. – 241с.
161667
   Архивные материалы по истории книги и книжного дела в СССР, 1917-1977. – М,, 1980. – 134с.
161668
   Архивные материалы по истории книги и книжного дела в СССР, 1917-1977. – М.
3. – 1980. – 164с.
161669
   Архивные материалы по истории книги и книжного дела в СССР, 1917-1977 гг.. – М
2. – 1984. – 52с.
161670
  Курникова О.М. Архивные материалы по истории османских владений на территории Крыма ( XVI-XVIII вв. ) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 3. – С. 130-139. – ISSN 0869-1908
161671
  Овчинников Р.В. Архивные разыскания А. С.Пушкина по истории восстания Е. И. Пугачева : Автореф... канд. ист.наук: / Овчинников Р. В.; Моск. гос. ист. архив. ин-т. – Москва, 1965. – 20л.
161672
  Шепелев Л.Е. Архивные разыскания и исследования / Л.Е. Шепелев. – Москва, 1971. – 144с.
161673
  Полянская Л.И. Архивные справочники. / Л.И. Полянская. – М., 1961. – 48с.
161674
  Макаров В.Г. Архивные тайны: интеллигенция и власть, "Власть ваша, а правда наша" (к 80-летию высылки интеллигенции из Советской России в 1922 г.) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 10. – С.108-155. – ISSN 0042-8744
161675
  Макаров В.Г. Архивные тайны: философы и власть. Александр Горский : судьба, покалеченная "по праву власти" // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 8. – С.98-133. – ISSN 0042-8744
161676
  Гюльназаров В. Архивные ценности на службу социалистическому строительству / В. Гюльназаров. – Баку, 1932. – 55с.
161677
  Гофейн Г.М. Архивоведение / Г.М. Гофейн, Л.Е. Шепелев. – Л., 1971. – 85с.
161678
  Алексеева Е.В. Архивоведение : Учебник / Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева, Е.М. Бурова; Под ред. проф. В.П. Козлова. – Москва : Академия ИЦ, 2004. – 272с. – На обл.: Федеральный комплект учебников. Подготовка служащих. – (Профессиональное образование). – ISBN 5-7695-1773-5
161679
   Архивоведческие и источниковедческие проблемы кинофотофонодокументов. – М., 1990. – 143с.
161680
   Архивы-народному хозяйству. – М., 1988. – 77с.
161681
   Архивы-общественным наукам. – Ростов -на-Дону, 1970. – 196с.
161682
   Архивы академий наук социалистических стран. – Л.
1. – 1971. – 249с.
161683
   Архивы академий наук социалистических стран : Указ. лит. – Ленингрд
Вып. 3 : 1973-1975. – 1981. – 240с.
161684
   Архивы академий наук социалистических стран. – Л.
4. – 1985. – 156с.
161685
   Архивы Академий наук социалистических стран : Библиография. – Ленинград : Наука
Вып. 2 : 1969-1972 гг. – 1975. – 376с.
161686
  Амосов Александр Александрович Архивы двинских монастырей. Очерки по истории организации и складывания архивов духовных корпораций : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Амосов Александр Александрович ; Ин-т истории СССР АН СССР. – Москва, 1975. – 35л.
161687
  Бржостовская Н.В. Архивы и архивное дело в зарубежных странах / Н.В. Бржостовская. – М, 1971. – 311с.
161688
   Архивы и архивное дело в иностранных государствах. – М.
1. – 1959. – 99с.
161689
  Тюрина Е.А. Архивы и общество в постсоветский период // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2006. – № 5. – С. 4-15. – ISSN 0130-3864
161690
   Архивы Ивановской области за 50 лет. – Иваново, 1969. – 72с.
161691
   Архивы раскрывают тайны.... – М., 1991. – 383с.
161692
   Архивы СССР. Ленинградское отделение Центрального Исторического Архива. – Ленинград, 1933. – 280с.
161693
  Дерибеев Б. Архида - позната земя / Б. Дерибеев. – София, 1982. – 288 с.
161694
  Чернышева О.В. Архиепископ Натан Седерблум, лауреат Нобелевской премии мира, выдающийся религиозный и общественный деятель Швеции XX века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 3. – С. 181-201. – ISSN 0130-3864
161695
  Кудашкина Е. Архиепископ против терроризма // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 7. – С. 82-83. – ISSN 1812-1896


  Британський істеблішмент Роуен Уільямс пропонує Європі новий метод боротьби з тероризмом
161696
  Лебедев А.А. Архиерейское самоубийство. – Симферополь : Паровая типография Таврического Губернского Земства, 1910. – 10 с. – Отд.отт. из : "Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии, № 44"
161697
  Густерин П.В. Архимандрит Аввакум ( к истории подписания Тяньцзиньского трактата 1858 года ) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 6. – С. 197-200. – ISSN 0130-3864
161698
  Мірчук П. Архимандрит Мелхиседек Значко-Яворський, псевдо-ініціятор Коліївщини // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 / Петро Мірчук. – С. 257-264


  Архімандрит Мельхіседек (світське ім"я Матвій Карпович Значко-Яворський) — православний церковний діяч, архімандрит, член Новгород-Сіверського патріотичного гуртка.
161699
  Каган В.Ф. Архимед / В.Ф. Каган. – М-Л, 1951. – 56с.
161700
  Веселовский И.Н. Архимед / И.Н. Веселовский. – Москва, 1957. – 111с.
161701
  Житомирский С.В. Архимед / С.В. Житомирский. – М, 1981. – 112с.
161702
  Лаврентьева Елена Архимед : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 2. – С. 28-34. – ISSN 0131-8136
161703
  Лурье С.Я. Архимед. / С.Я. Лурье. – М.Л., 1945. – 271с.
161704
  Бобров С.П. Архимедово лет о или История содружества математиков / С.П. Бобров. – М, 1959. – 391с.
161705
  Бобров С.П. Архимедово лет о или История содружества математиков / С.П. Бобров. – М, 1962. – 327с.
161706
  Зименко В.М. Архип Ивавович Куинджи 1842-1910 / В.М. Зименко. – М.Л., 1947. – 32с.
161707
  Манин В.С. Архип Иванович Куинджи / В.С. Манин. – Ленинград, 1990. – 159с.
161708
   Архип Иванович Куинджи и его школа / Манин В.С. – Ленинград, 1987. – 215 с.
161709
   Архип Иванович Куинджи.. – М, 1969. – 24с.
161710
  Кудрявцева С.В. Архип Иванович Куинджи. / С.В. Кудрявцева. – Л, 1989. – 88с.
161711
  Глинская С. Архип Куинджи, художник света // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 9. – С. 56-75


  Архип Іванович Куїнджі (1842(1841)-1910) - видатний російський живописець-пейзажист грецького походження, педагог.
161712
  Хребтова А. Архип Куинджи: лунная мелодия // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 9. – С. 110-112.
161713
  Згуровський М.З. Архип Люлька: піонер реактивного авіабудування // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 334-344. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
161714
  Люлька А.М. Архип Михайлович Люлька. Початок великого шляху // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 6/7 (118). – С. 5-8


  В селі Саварки Богуславського району Київщини є музей історії, де належне місце в експозиції відведене двом відомим постатям - математику М.П. Кравчуку та авіаконструктору А.М. Люльці.
161715
  Крижаніський С.А. Архип Тесленко / С.А. Крижаніський. – К., 1949. – 23с.
161716
  Крижаніський С.А. Архип Тесленко // Вибрані твори / А.Ю. Тесленко. – Київ : Художня література, 1950. – С. 5-20
161717
  Смілянська В.Л. Архип Тесленко / В.Л. Смілянська. – Київ, 1962. – 91с.
161718
  Смілянська В.Л. Архип Тесленко / В.Л. Смілянська. – Київ, 1971. – 105с.
161719
  Пивторадни В.И. Архип Тесленко. Жизнь и творчетсов : Автореф... канд. филол.наук: / Пивторадни В.И.; Львовск. гос. пед. ин-т. Кафедра укр. лит-ры. – Львов, 1950. – 20л.
161720
  Півторадні В.І. Архип Тесленко. Критико-біограф. нарис. / В.І. Півторадні. – Київ, 1951. – 80 с.
161721
  Півторадні В.І. Архип Тесленко. Критико-біограф. нарис. / В.І. Півторадні. – К., 1955. – 96с.
161722
  Півторадні В.І. Архип Тесленко: життя і творчість. / В.І. Півторадні. – К., 1982. – 176с.
161723
   Архипастыри Харьковской епархии (1799-1999). – Харьков, 1999. – 124с. – (Харьковский биографический словарь). – ISBN 966-7080-78-1
161724
  Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛаг : 1918-1956 : опыт художеств. исслед. : полн. изд. в одном томе / Александр Солженицын ; [под ред. Н. Солженицыной]. – Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. – 1279, [1] с. : портр. – Имен. указ.: с. 1193-1276. – ISBN 978-966-14-7670-6
161725
  Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ : 1918 - 1956 : опыт художественного исследования / А.И. Солженицын ; [ под ред.Н.Д. Солженицыной ]. – Москва : Вагриус. – ISBN 978-5-9697-0486-2
Т. 1, ч. 1-2. – 2008. – 592с.
161726
  Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ : 1918 - 1956 : опыт художественного исследования / А.И. Солженицын ; [ под ред.Н.Д. Солженицыной ]. – Москва : Вагриус. – ISBN 978-5-9697-0487-9
Т. 2, ч. 3-4. – 2008. – 640с.
161727
  Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ : 1918 - 1956 : опыт художественного исследования / А.И. Солженицын ; [ под ред.Н.Д. Солженицыной ]. – Москва : Вагриус. – ISBN 978-5-9697-0488-6
Т. 3, ч. 5-7. – 2008. – 688с.
161728
  Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ 1918-1956 : Малое собрание сочинений. Опыт художественного исследования III-IV / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ
Т. 6. – 1991. – 429с.
161729
  Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 / А.И. Солженицын. – М.
1. – 1989. – 585с.
161730
  Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 / А.И. Солженицын. – М.
2. – 1989. – 636с.
161731
  Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 / А.И. Солженицын. – М.
3. – 1989. – 573с.
161732
  Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 / А.И. Солженицын. – М.
1. – 1990. – 585с.
161733
  Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 / А.И. Солженицын. – М.
1. – 1990. – 429с.
161734
  Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 : Опыт художественного исследования / А. Солженицын. – Москва : Новый мир. – ISBN 5-85060-013-2
Т.1. Ч.1, гл. 8-12, Ч. 2. – 1990. – 288с.
161735
  Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 : Опыт художественногоисследования / А. Солженицын. – Москва : Новый мир. – ISBN 5-85060-013-2
Т.1, Ч.1, гл. 1-7. – 1990. – 288с.
161736
  Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 : опыт художественного исследования : [в 3 т.] / Александр Солженицын. – Москва : Новый мир. – ISBN 5-85060-014-0
Т. 2, ч. 3, гл. 12-22, ч. 4. – 1990. – 304с.
161737
  Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 : Опыт художественного исследования / А. Солженицын. – Москва : Новый мир. – ISBN 5-85060-014-0
Т. 2, Ч. 3, гл. 1-11. – 1990. – 320с.
161738
  Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 / А.И. Солженицын. – М.
Т. 2. – 1990. – 459с.
161739
  Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 / А.И. Солженицын. – Минск
2. – 1990. – 636с.
161740
  Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 / А.И. Солженицын. – Минск
3. – 1990. – 570с.
161741
  Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 / А.И. Солженицын. – М.
3. – 1990. – 569с.
161742
  Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 / А.И. Солженицын. – М.
3. – 1990. – 414с.
161743
  Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 : Опыт художественного исследования / А. Солженицын. – Москва : Новый мир. – ISBN 5-85060-015-9
Т.3, Ч. 6, 7. – 1990. – 240с.
161744
  Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 : Опыт художественного исследования / А. Солженицын. – Москва : Новый мир. – ISBN 5-85060-015-9
Т.3, Ч. 5. – 1990. – 336с.
161745
  Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 / А.И. Солженицын. – Владивосток
2. – 1991. – 540с.
161746
  Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 / А.И. Солженицын. – Кемерово
2. – 1991. – 557с.
161747
  Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 / А.И. Солженицын. – Кемерово
3. – 1991. – 510с.
161748
  Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 / А.И. Солженицын. – Владивосток
3. – 1991. – 492с.
161749
  Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956 / А.И. Солженицын. – Кемерово
1. – 1990. – 512с.
161750
  Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956 : опыт художественного исследования / Александр Солженицын ; [под ред. Н.Д. Солженицыной]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02353-6
Ч. 1-2. – 2011. – 635, [5] с. : ил.
161751
  Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956 : опыт художественного исследования / Александр Солженицын ; [под ред.Н.Д. Солженицыной]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02351-2
Ч. 3-4. – 2011. – 668, [4] с. : ил.
161752
  Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956 : опыт художественного исследования / Александр Солженицын ; [под ред. Н.Д. Солженицыной]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02352-9
Ч. 5-7. – 2011. – 730, [4] с. : ил.
161753
  Иванов В.Л. Архипелаг двух морей. / В.Л. Иванов. – М., 1979. – 160с.
161754
  Платов Л.Д. Архипелаг исчезающих островов / Л.Д. Платов. – Красноярск, 1949. – 167с.
161755
  Воляк Е. Архипелаг мореплавателей / Е. Воляк. – Москва, 1978. – 246с.
161756
  Уоррен Линн Архипелаг на краю Земли : загадка Гебридов / Уоррен Линн, Ричардсон Джим // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 68-87 : Фото
161757
  Герик Кристоф Архипелаг Палау : чудо Палау // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 10. – С. 114-133. – ISSN 1029-5828
161758
   Архипелаг рыцарей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 3. – С. 26-29 : фото
161759
  Василевская В. Архипелаг свободы / В. Василевская. – Москва : Правда, 1962. – 95с.
161760
  Андреев Ю.А. Архипелаг трудной судьбы : очерки внешней политики Филлипин / Ю.А. Андреев. – Москва, 1986. – 171с.
161761
  Сингаївський М.Ф. Архипелаги / М.Ф. Сингаївський. – Київ, 1968. – 94с.
161762
  Сынгаевский М.Ф. Архипелаги : Стихи и поэма / М.Ф. Сынгаевский; Авториз. пер. с укр. Льва Смирнова. – Москва : Советский писатель, 1968. – 95 с.
161763
  Яців Р. Архипенко і XXI століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 серпня (№ 132). – С. 9
161764
  Платов Л.Д. Архипилаг исчезающих островов / Л.Д. Платов. – Красноярск, 1962. – 285с.
161765
  Платов Л.Д. Архипилаг исчезающих островов / Л.Д. Платов. – Красноярск, 1980. – 711с.
161766
   Архипова Світлана Петрівна : біобібліографічний покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2007. – 36 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 8)
161767
  Стоянов Н.Н. Архиректура мавзолея Ленина / Н.Н. Стоянов. – Москва, 1950. – 101 с.
161768
  Ожиганова А.П. Архитектоника затылочной области коры больших полушарий приматов : Автореф... канд. ибол.наук: / Ожиганова АП.; МГУ. – Москва, 1960. – 12 с.
161769
  Морару Ф.М. Архитектоника кровеносных сосудов поджелудочной железы человека в раннем онтогенезе : Автореф... канд. мед.наук: 777 / Морару Ф.М.; Кишиневск. гос. мед. ин-т. – Кишинев, 1969. – 15л.
161770
  Рубцов А.В. Архитектоника постмодерна. Пространство // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 34-44. – ISSN 0042-8744
161771
  Рубцов А.В. Архитектоника постмодерна: время // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 37-47. – ISSN 0042-8744
161772
  Минервин Г.Б. Архитектоника промышленных форм. / Г.Б. Минервин. – М.
2. – 1974. – 180с.
161773
  Раздорский В.Ф. Архитектоника растений / В.Ф. Раздорский. – М, 1955. – 432с.
161774
  Гаврилюк В.А. Архитектоника системы категорий развития / В.А. Гаврилюк, Т.В. Мотренко. – Киев : Слово, 2007. – 47 с. – (Библиотечка любителя философии. Серия "Теория развития" ; вып. 3). – ISBN 978-966-8424-75-5
161775
  Гаврилюк В.А. Архитектоника системы категорий развития / В.А. Гаврилюк ; Европейский университет. – Киев : Европейский университет, 2008. – 32с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 2)
161776
  Фортунатов Н.М. Архитектоника чеховской новеллы / Н.М. Фортунатов. – Горький, 1975. – 110с.
161777
  Тюпа В.И. Архитектоника эстетического дискурса // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 206-216. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13


  Бахтін Михайло Михайлович (1895-1975), російський та український філософ, літературознавець і мистецтвознавець.
161778
  Селинов В.И. Архитектоническая основа романа "Война и мир" / В.И. Селинов. – Одесса, 1928. – 760с.
161779
  Снегирев В.Л. Архитектор А.Л. Витберг / В.Л. Снегирев. – Ленинград ; Москва, 1939. – 108 с.
161780
  Терехин А.С. Архитектор Андрей Воронихин / А.С. Терехин. – Пермь, 1968. – 68 с.
161781
   Архитектор Афанасий Григорьевич Григорьев. – Москва, 1976. – 97 с.
161782
  Столяров Ю.Н. Архитектор библиотечных зданий // Библиотековедение : Научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2007. – № 3. – С. 78-82. – ISSN 0869-608Х
161783
  Оль Г.А. Архитектор Брюллов / Г.А. Оль. – Ленинград ; Москва, 1955. – 131 с.
161784
   Архитектор в солдатской шинели. – М., 1985. – 247с.
161785
  Снегирев В.Л. Архитектор В.И. Баженов / В.Л. Снегирев. – Москва, 1937. – 188 с.
161786
   Архитектор В.П. Стасов. – Ніжин, 1950. – 84 с.
161787
  Петров А.Н. Архитектор Василий Петрович Стасов. 1769-1848 / А.Н. Петров. – Ленинград, 1950. – 40 с.
161788
   Архитектор Васильев Александр Викторович : Каталог. – Ленинград, 1970. – 19с.
161789
  Бабанина Н. Архитектор глобализации / Н. Бабанина, И. Лавриненко // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 58-61


  Уінстон Черчілль.
161790
  Михайлов А.И. Архитектор Д.В.Ухтомский и его школа / А.И. Михайлов. – Москва, 1954. – 372с.
161791
   Архитектор Дмитрий Васильевич Ухтомский. – Москва, 1973. – 94 с.
161792
  Валиев Р. Архитектор и время / Р. Валиев. – Ташкент, 1982. – 97 с.
161793
  Голлербах Э.Ф. Архитектор И.Е. Старов / Э.Ф. Голлербах. – Москва, 1939. – 64 с.


  Иван Егорович Старов (12 [23] февраля 1745, Санкт-Петербург — 5 [17] апреля 1808, Санкт-Петербург) — русский архитектор.
161794
  Михайловский Е.В. Архитектор Иниго Джонс. Жизнь и творчество / Е.В. Михайловский. – Москва, 1939. – 112 с.
161795
   Архитектор макроэкономики : Джон Мейнард Кейнс и его макроэкономическая теория. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 256с. – (Биб-ка экономических спецкурсов). – ISBN 5-222-00134-2
161796
   Архитектор Михаил Петрович Коринфский. – Казань, 1928. – 42 с.
161797
  Будылина М.В. Архитектор Н.А.Львов / М.В. Будылина. – Москва, 1961. – 184с.
161798
  Покровская З.К. Архитектор О.И.Бове / З.К. Покровская. – Москва, 1964. – 103 с.
161799
  Нифонтов Л.А. Архитектор П.П.Малиновский / Л.А. Нифонтов. – Горький, 1973. – 55 с.
161800
  Кузнецов Ф.Д. Архитектор Петр Егоров / Ф.Д. Кузнецов, Кузнецова-Рыцк. – Чебоксары, 1964. – 107 с.
161801
  Кузнецова Э.Ф. Архитектор Петр Егоров / Э.Ф. Кузнецова. – Чебоксары, 1984. – 143 с.
161802
  Пульсон К. Архитектор пространства // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 10 (98). – С. 103-119. – ISSN 1819-6268


  Антонио Гауди.
161803
   Архитектор Руднев. – Москва, 1963. – 126 с.
161804
  Ощепков Г.Д. Архитектор Томон / Г.Д. Ощепков. – Москва, 1950. – 176 с.
161805
  Тычинский В. Архитектор. Правда о мироздании / Вячеслав Тычинский. – Симферополь : Ариал, 2012. – 39, [1] с. – ISBN 978-617-648-093-8
161806
  Лейбфрейд А.Ю. Архитекторы-евреи в Харькове : Очерк / А.Ю. Лейбфрейд. – Харьков : Каравелла, 2002. – 32с. – (Библиотека ЕКЦ "Бейт Дан"). – ISBN 966-586-043-7
161807
   Архитекторы-строители Петербурга-Петрограда начала ХХ века. – Ленинград, 1982. – 171 с.
161808
  Захаров О.Н. Архитектруные панорамы невских берегов / О.Н. Захаров. – Ленинград, 1984. – 320 с.
161809
   Архитектрура Древнего Рима. – Книга 2-я. – Москва
2. – 1948. – с.
161810
  Борисов С.С. Архитектуарные сооружения Петровской эпохи в Ленинграде / С.С. Борисов. – Ленинград, 1979. – 20 с.
161811
   Архитектура. – Ленинград, 1965. – 112 с.
161812
   Архитектура. – Ленинград, 1967. – 72 с.
161813
   Архитектура. – Ленинград, 1968. – 131 с.
161814
  Черкасов Н.А. Архитектура / Н.А. Черкасов. – Киев, 1968. – 499 с.
161815
   Архитектура. – Ленинград, 1971. – 96 с.
161816
   Архитектура. – Ленинград, 1972. – 146 с.
161817
   Архитектура. – Ленинград, 1973. – 124 с.
161818
   Архитектура. – Москва, 1975. – 360 с.
161819
   Архитектура : Справ. и библиогр.изд. Аннот.кат. – Москва, 1987. – 49с.
161820
  Торстейнсон П. Архитектура .NET и программирование с помощью Visual C++ / П. Торстейнсон, Р.Дж. Оберг; Пер. англ. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 656с. – ISBN 5-8459-0379-3


  Практическое руководство по программированию на Visual C ++ для платформі . NET
161821
   Архитектура : обретение национального стиля // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 2. – С. 16-19


  Архітектура в Японії
161822
  Дадашев С.А. Архитектура Азербайджана / С.А. Дадашев. – Москва, 1948. – 96 с.
161823
  Логвин Г.Н. Архитектура Андреевской церкви в Киеве / Г.Н. Логвин. – Киев, 1959. – 14 с.
161824
   Архитектура ансамбля Версаля. – Москва, 1940. – 104 с.
161825
  Блаватский В.Д. Архитектура античного мира / В.Д. Блаватский. – Москва, 1939. – 163 с.
161826
  Зубов В.П. Архитектура античного мира / В.П. Зубов, Ф.А. Петровский. – Москва, 1940. – 520 с.
161827
  Буниатов Н.Г. Архитектура Армении / Н.Г. Буниатов, Ю.С. Яралов. – Москва, 1950. – 140 с.
161828
  Баландин С.Н. Архитектура Барнаула / С.Н. Баландин. – Барнаул, 1974. – 109 с.
161829
  Чантурия В.А. Архитектура Белоруссии конца ХVIII - начала Х1Х века / В.А. Чантурия. – Минск, 1962. – 168 с.
161830
  Цапенко М.П. Архитектура Болгарии / М.П. Цапенко. – Москва, 1953. – 280 с.
161831
  Хрипунов Ю.Д. Архитектура Большого театра / Ю.Д. Хрипунов. – Москва, 1955. – 247 с.
161832
  Иванов С.Г. Архитектура в культуротворчестве тоталитаризма : Философско-эстетический анализ / С.Г. Иванов; Гос. научно-исследоват. ин-тут теории и истории архитектуры м градостроит. – Київ : Стилос, 2001. – 168с. – ISBN 966-7321-99-1
161833
   Архитектура Васильевского острова в прошлом, настоящем и будущем. – Ленинград, 1969. – 60 с.
161834
  Жуков А.Ф. Архитектура Всесоюзной сельскохозяйственной выставки / А.Ф. Жуков. – Москва, 1955. – 200с.
161835
  Жуков А.Ф. Архитектура Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 года / А.Ф. Жуков. – Изд. 2-е испр. доп. – Москва, 1939. – 88 с.
161836
  Тербер К.Д. Архитектура высокопроизводительных вычислительных систем / К.Д. Тербер. – Москва : Наука, 1985. – 272с.
161837
  Байцер Б. Архитектура вычислительных комплексов / Б. Байцер. – Москва : Мир
Т. 1. – 1974. – 498с.
161838
  Байцер Б. Архитектура вычислительных комплексов / Б. Байцер. – Москва : Мир
Т. 2. – 1974. – 566с.
161839
  Якубайтис Э.А. Архитектура вычислительных сетей / Э.А. Якубайтис. – М., 1980. – 280с.
161840
  Смирнов А.Д. Архитектура вычислительных систем / А.Д. Смирнов. – Москва : Наука, 1990. – 318с.
161841
  Якубайтис Э.А. Архитектура вычислительных систем и сетей / Э.А. Якубайтис. – М., 1978. – 37с.
161842
  Черняк Н.Г. и др. Архитектура вычислительных систем и сетей / Н.Г. и др. Черняк. – 2-е, перераб. – Москва, 1986. – 320с.
161843
   Архитектура гидроэлектростанций. – Москва, 1954. – 144 с.
161844
  Авалов Архитектура города Шуши и проблемы сохранения его исторического облика / Авалов, Эльтуран Вели оглы ; АН АзССР, Ин-т архитектуры и искусства. – Баку : Элм, 1977. – 112 с.
161845
   Архитектура гражданских и промышленных зданий. – Ленинград, 1968. – 96 с.
161846
   Архитектура гражданских и промышленных зданий. – Москва, 1975. – 312 с.
161847
   Архитектура гражданских и промышленных зданий : В 5-ти т. – 3-е изд., доп. – Москва
Т. 1. – 1984. – 334 с.
161848
  Степанов В.К. Архитектура гражданских и промышленных зданий / В.К. Степанов. – Москва, 1985. – 190 с.
161849
  Сираджов Б.Т. Архитектура графического процессора для персональной ЭВМ / Б.Т. Сираджов. – Москва, 1986. – 20 с.
161850
  Беридзе В.В. Архитектура Грузии / В.В. Беридзе. – Москва, 1948. – 96 с.
161851
  Джанберидзе Н.Ш. Архитектура Грузии от истоков до наших дней / Н.Ш. Джанберидзе. – Москва, 1976. – 230 с.
161852
  Кулагин А.Н. Архитектура дворцово-усадебных ансамблей Белоруссии / А.Н. Кулагин. – Минск, 1981. – 134 с.
161853
  Торопов С.А. Архитектура допетровской Москвы / С.А. Торопов. – Москва, 1954. – 40 с.
161854
  Медунов М. Архитектура Древнего Египта // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 6. – С. 2-19
161855
  Беляев Леонид Андреевич Архитектура Древней Руси (конец 10 - начало 13 вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Беляев Леонид Андреевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Кафедра археологии. – М., 1975. – 17с.
161856
  Шасс Ю. Архитектура жилого дома / Ю. Шасс. – Москва, 1951. – 200 с.
161857
   Архитектура жилых зданий. – Киев, 1954. – 213 с.
161858
   Архитектура Запада. – Москва : Стройиздат, 1972. – 174 с.
161859
   Архитектура Запада. – Москва : Стройиздат
Т. 4. – 1987. – 180 с.
161860
  Дубинина О.А. Архитектура зданий библиотек на рубеже XX-XXI веков // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 56-59
161861
  Кулага В.Л. Архитектура здания Института Маркса-Энгельса-Ленина в Тбилиси / В.Л. Кулага. – Москва, 1951. – 172 с.
161862
  Лебедев Ю.С. Архитектура и бионика / Ю.С. Лебедев. – Москва, 1971. – 120 с.
161863
  Лебедев Ю.С. Архитектура и бионика / Ю.С. Лебедев. – Москва, 1977. – 221 с.
161864
  Хорхот А.Я. Архитектура и благоустройство промышленных предприятий / А.Я. Хорхот. – Киев, 1953. – 348 с.
161865
  Бархин М.Г. Архитектура и город / М.Г. Бархин. – Москва, 1979. – 223 с.
161866
   Архитектура и градостроительство. – Ленинград, 1990. – 78 с.
161867
  Полуй Б.М. Архитектура и градостроительство в суровом климате / Б.М. Полуй. – Ленинград, 1989. – 300 с.
161868
  Майдар Д. Архитектура и градостроительство Монголии / Д. Майдар. – Москва, 1971. – 244 с.
161869
   Архитектура и градостроительство на Дальнем Востоке. – Хабаровск, 1985. – 119 с.
161870
  Ванеян С.С. Архитектура и иконография (проблемы классических методов истории искусства) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 92-104. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
161871
  Акчурина-Муфтиева Архитектура и искусство в период Крымского ханства (XV–XVIII вв.) // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 399-410. – ISSN 1992-5514
161872
  Вахрушев В.А. Архитектура и искусство глазами минералога / В.А. Вахрушев. – Новосибирск, 1988. – 78с.
161873
  Кулагин А.Н. Архитектура и искусство рококо в Белоруссии. / А.Н. Кулагин. – Минск, 1989. – 235с.
161874
   Архитектура и конструкции школьных зданий. – Москва, 1954. – 210 с.
161875
   Архитектура и материалы будущего. – М., 1983. – 95с.
161876
  Сунягин Г.Ф. Архитектура и общество / Г.Ф. Сунягин. – Ленинград, 1973. – 32 с.
161877
  Короев Ю.И. Архитектура и особенности зрительного восприятия / Ю.И. Короев, М.В. Федоров. – Москва, 1954. – 136 с.
161878
  Смит Б.Э. Архитектура и программирование микропроцессора INTEL 80386 / Б.Э. Смит, М.Т. Джонсон; Под ред. Григорьева В.Л.; Пер. с англ. Карнаухова А.С. – Москва : Конкорд, 1992. – 334с. – ISBN 5-87737-004-9
161879
   Архитектура и програмное оснащение, 1984. – 126с.
161880
   Архитектура и проектирование вычислительных систем. Архитектура микропроцессорных систем. – Рига, 1988. – 133 с.
161881
  Давидсон Б.М. Архитектура и современность / Б.М. Давидсон. – Свердловск, 1963. – 80 с.
161882
  Бархин М.Г. Архитектура и человек / М.Г. Бархин. – Москва : Наука, 1979. – 237 с.
161883
  Ерофалов-Пилипчак Архитектура имперского Киева / Борис Ерофалов-Пилипчак. – Киев : А.С.С.; НИИТИАГ, 2001. – 192с. : илл. – ISBN 966-7452-22-0
161884
  Окунева Т.И. Архитектура как книга: к столетию стиля модерн // Обсерватория культуры : Журнал-обозрение / Российская государственная библиотека. Информкультура. – Москва, 2006. – № 4. – С. 108-111. – ISSN 0206-5231
161885
  Дубинский В.П. Архитектура как коммуникация. Интерракционализм и символическое окружение / В.П. Дубинский, А.Ю. Белоусько // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 22-37. – ISSN 2077-3455


  Архитектура в статье рассмотрена как набор кодированной информации, осуществляющей коммуникацию между заказчиком архитектуры и ее потребителем.
161886
  Пюрвеев Д.Б. Архитектура Калмыкии / Д.Б. Пюрвеев. – Москва : Стройиздат, 1975. – 189 с.
161887
  Нусов В.Е. Архитектура Киргизии с древнейших времен до наших дней / В.Е. Нусов. – Фрунзе, 1971. – 150 с.
161888
  Аль-Мараи Хайсан Архитектура комплексов зданий университетов стран Ближнего Востока (на примере Сирии) : Автореф. дис. ... канд. арх. наук : 18.00.02 / Аль-Мараи Хайсан ; Киевский инженерно-строит. ин-т. – Киев, 1992. – 18 с.
161889
  Коуги П. Архитектура конвейерных ЭВМ / П. Коуги. – М, 1985. – 357с.
161890
  Зоркий П.М. Архитектура кристаллов / П.М. Зоркий. – М., 1968. – 177с.
161891
  Килессо С.К. Архитектура Крыма / С.К. Килессо. – Киев, 1983. – 94 с.
161892
  Цапенко М. Архитектура Левобережной Украины XVII-XVIII веков / М. Цапенко. – Москва, 1967. – 236 с.
161893
  Наймарк И.И. Архитектура малоэтажного жилого дома усадебного типа / И.И. Наймарк. – Киев, 1954. – 119 с.
161894
  Щепетильников Н.М. Архитектура Монголии / Н.М. Щепетильников. – Москва, 1960. – 246 с.
161895
  Ильин М.А. Архитектура Москвы в 18 веке / М.А. Ильин. – Москва, 1953. – 60 с.
161896
  Федоров-Давыдов Архитектура Москвы после Отечественной войны 1812 года / Федоров-Давыдов. – Москва, 1953. – 52 с.
161897
  Георгиев Димитр Архитектура на вестника / Георгиев Димитр. – 2-е перераб. и доп. – София, 1971. – 494с.
161898
  Меписашвили Р.С. Архитектура нагорной части исторической провинции Грузии Шида-Картли / Р.С. Меписашвили. – Тбилиси, 1975. – 198с.
161899
  Фомин Г.Н. Архитектура общества развитого социализма / Г.Н. Фомин. – Москва, 1986. – 106 с.
161900
  Котков И.И. Архитектура Одессы / И.И. Котков, А.Т. Ушаков. – Одесса, 1967. – 98 с.
161901
  Якубайтис Э.А. Архитектура открытых систем / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1979. – 59с.
161902
  Быков В.Е. Архитектура открытых театров / В.Е. Быков. – Москва, 1954. – 132 с.
161903
  Шпаковский Г.И. Архитектура параллельных ЭВМ / Г.И. Шпаковский. – Минск, 1989. – 190с.
161904
  Тихомиров Николай Яковлевич Архитектура подмосковных усадьб / Тихомиров Николай Яковлевич. – Москва : Гос. изд.лит. по строительству и арх-ре, 1955. – 352с.
161905
  Ремпель Л.И. Архитектура послевоенной Италии / Л.И. Ремпель. – Москва, 1935. – 208 с.
161906
  Овчинников В.В. Архитектура распределенных информационно-вычислительных микропроцессорных систем / В.В. Овчинников. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 127с.
161907
  Филиповская Н.М. Архитектура революционной Кубы / Н.М. Филиповская. – Москва, 1965. – 54 с.
161908
  Виппер Б. Архитектура русского барокко / Б.Виппер ; [ вступ. статья и коммент. М. Андреева. – Москва : Б.С.Г.-Пресс, 2008. – 298с. – (Ars longa). – ISBN 978-5-93381-255-5
161909
  Ткаченко В.А. Архитектура санатория / В.А. Ткаченко. – Киев, 1954. – 156 с.
161910
  Сипсер Р.Дж. Архитектура связи в распределенных системах / Р.Дж. Сипсер. – Москва : Мир
Кн.1. – 1981. – 435с.
161911
  Сипсер Р.Дж. Архитектура связи в распределенных системах / Р.Дж. Сипсер. – Москва : Мир
Кн.2. – 1981. – 742с.
161912
  Веникеев Е.В. Архитектура Севастополя / Е.В. Веникеев. – Симферополь, 1983. – 208 с.
161913
  Дадашев С.А. Архитектура Советского Азербайджана / С.А. Дадашев. – Москва, 1950. – 19 с.
161914
  Глаудинов Б. Архитектура Советского Казахстана / Б. Глаудинов. – Москва, 1974. – 133 с.
161915
  Глаудинов Б. Архитектура Советского Казахстана / Б. Глаудинов. – Москва, 1987. – 319 с.
161916
  Ерофалов-Пилипчак Архитектура советского Киева / Борис Ерофалов-Пилипчак. – Киев : Издательский дом А+С, 2010. – 640 с. ; [LII] с. илл. : илл. – Библиогр.: с. 618-637. – ISBN 978-966-8613-53-1
161917
  Григорян А.Г. Архитектура Советской Армении / А.Г. Григорян, М.Л. Товмасян. – Москва, 1986. – 318 с.
161918
  Квирквелия Т.Р. Архитектура Советской Грузии / Т.Р. Квирквелия, Н.М. Мгалоблишвили. – Москва, 1986. – 317 с.
161919
   Архитектура Советской Латвии. – Москва, 1973. – 126 с.
161920
  Минкявичюс Йонас Архитектура Советской Литвы / Минкявичюс Йонас. – Москва, 1987. – 287 с.
161921
  Журавлев А.М. и др. Архитектура Советской России / А.М. и др. Журавлев. – Москва, 1987. – 447 с.
161922
  Кацнельсон Ю.И. Архитектура Советской Туркмении / Ю.И. Кацнельсон. – Москва, 1987. – 299 с.
161923
  Головко Г.В. Архитектура Советской Украины / Г.В. Головко. – Москва, 1973. – 158 с.
161924
  Тангыров И.С. Архитектура современной Болгарии / И.С. Тангыров. – София, 1972. – 282с.
161925
  Засыпкин Б.Н. Архитектура Средней Азии / Б.Н. Засыпкин. – Москва, 1948. – 159 с.
161926
   Архитектура среды для разработки приложений. – Київ : Крещатик, 1992. – 240с. – ISBN 5-7707-0322-9
161927
  Джанберидзе Н.Ш. Архитектура Тбилиси / Н.Ш. Джанберидзе. – Тбилиси, 1967. – 175 с.
161928
  Квирквелия Т.Р. Архитектура Тбилиси / Т.Р. Квирквелия. – Москва, 1985. – 310 с.
161929
  Бархин Г.В. Архитектура театра / Г.В. Бархин. – Москва, 1947. – 248 с.
161930
  Булгакова Е.Ю. Архитектура французских замков рубежа XVI-XVII вв. - первой трети XVII в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 70-82. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
161931
  Сурикова К. Архитектура художественного музея. Основнные тенденции : вопросы теории и методика // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 7 (275). – С. 10-12. – ISSN 0869-8171
161932
  Ле Корбюзье Архитектура ХХ века / Ле Корбюзье. – Москва, 1970. – 304 с.
161933
  Ле Корбюзье Архитектура ХХ века / Ле Корбюзье. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 303 с.
161934
  Король Э.Н. Архитектура центра IBM PC / Э.Н. Король. – Х, 1997. – 205с.
161935
  Карцев М.А. Архитектура цифровых вычислительных машин. / М.А. Карцев. – М., 1978. – 296с.
161936
  Платонов Г.Д. Архитектура школьных зданий Ленинграда / Г.Д. Платонов. – Ленинград ; Москва, 1954. – 183 с.
161937
  Жмакин А.П. Архитектура ЭВМ : учебное пособие по спец. "Математическое обеспечение и администрирование информац. систем" / А.П. Жмакин. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006. – 320с. + CD-ROM. – ISBN 5-94157-719-2
161938
  Крикун Е.В. Архитектура Южнобережья / Е.В. Крикун. – Симферополь, 1970. – 96 с.
161939
  Михайлов Петр Архитектура Японии // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 11. – С. 2-17
161940
  Танге К. Архитектура Японии: традиция и современность / К. Танге. – Москва, 1976. – 239 с.
161941
  Тиц Алексей Алексеевич Архитектура, стандарт, красота / Тиц Алексей Алексеевич. – Киев : Будівельник, 1972. – 131с.
161942
  Борисовский Г.Б. Архитектура, устремленная в будущее / Г.Б. Борисовский. – Москва, 1977. – 128 с.
161943
  Ревзин Григорий Архитектура: город для одинаковых // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 148-151 : фото
161944
   Архитектура: минка // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 3. – С. 4-8.


  Особливості національної японської архітектури минка
161945
  Миятев К. Архитектурата в средновековна България / К. Миятев ; Българска Академия на Науките, Археолог. ин-т. – София : Из-во на Българската Академия на Науките, 1965. – 252, [1] с. : илл.
161946
   Архитектурата и жизнената среда на човека. – София, 1975. – 218 с.
161947
   Архитектурата на почвата на Македониjа : прилози истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониjа. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2000. – 237 c. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; книга 9)
161948
   Архитектурата на почвата на Македониjа : прилози истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониjа. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2000. – 181 c. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; книга 10)
161949
   Архитектурата на почвата на Македониjа : од средината на 19 до краjoт на 20 век : прилози за истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониja. – Скопjе : МАНУ, 2006. – 232, [ 1 ] с. : сл. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; книга 14). – ISBN 9989-101-71-Х
161950
  Владимирский А. Архитектурная книга за 15 лет / А. Владимирский. – Москва, 1949. – 434с.
161951
  Араухо Игнасио Архитектурная композиция / Араухо Игнасио. – Москва, 1982. – 208 с.
161952
  Ремизова Е.И. Архитектурная память и формы ее существования // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 296-302. – ISSN 2077-3455


  Рассматриваются различные формы проявления архитектурной памяти, такие как теоретические труды по истории архитектуры, канон, диалог с ушедшей эпохой, фантазия, историческая ассоциация, каталог, музей, архив и др. Подымается проблема утраты ...
161953
  Дебиров П.М. Архитектурная резьба Дагестана. / П.М. Дебиров. – М., 1966. – 96с.
161954
  Гоголицын Ю.М. Архитектурная старина / Ю.М. Гоголицын. – Ленинград, 1971. – 144 с.
161955
  Гоголицын Ю.М. Архитектурная старина / Ю.М. Гоголицын. – 2-е изд. – Ленинград, 1979. – 152 с.
161956
  Евсина Н.А. Архитектурная теория в России второй половины XVIII - начала XIX века / Н.А. Евсина. – Москва, 1985. – 256 с.
161957
  Евсина Н.А. Архитектурная теория в России ХVIII веке / Н.А. Евсина. – Москва, 1975. – 262 с.
161958
  Филиппов А.К. Архитектурная терракота / А.К. Филиппов. – М, 1941. – 228с.
161959
  Пруцын О.И. Архитектурно-историческая среда / О.И. Пруцын. – Москва, 1990. – 408 с.
161960
  Слукин В.М. Архитектурно-исторические подземные сооружения: Типология, функция, генезис / В.М. Слукин. – Свердловск, 1991. – 235с.
161961
  Сычева А.В. Архитектурно-ландшафтная среда / А.В. Сычева. – Минск, 1982. – 158 с.
161962
  Людмирская Р.Г. Архитектурно-планировочна организация университетских комплексов и их размещение в структуре города. : Автореф... канд. архит.наук: / Людмирская Р.Г.; Лен. инж.-строит. ин-т. – Л,, 1967. – 22л.
161963
  Лагидзе Н.И. Архитектурно-планировочная структура жилой застройки в горных районах / Н.И. Лагидзе, Т.Г. Махарашвили. – Москва, 1976. – 55 с.
161964
  Криштоп Б.Г. Архитектурно-планировочные решения бань малой и средней вместимости. : Автореф... канд. архит.наук: 840 / Криштоп Б.Г.; Киев. инж.-строит. ин-тут. – К., 1968. – 16л.
161965
  Каракис И.И. Архитектурно-планировочные решения и новые виды оборудования гардеробов в различных типах школных зданий : Автореф... канд. прхитектурынаук: / Каракис И. И.; КИСИ. – К., 1968. – 20л.
161966
  Беляева Е.Л. Архитектурно-пространственная среда города как объект зрительного восприятия / Е.Л. Беляева. – Москва, 1977. – 126 с.
161967
  Труфешев Н. Архитектурно-скулптурният паметник в България : художественный образ, критерии, оценка, теория, практика. / Н. Труфешев. – София, 1981. – 364с.
161968
  Кулаков А.Ф. Архитектурно-строительные решения предприятий химических реактивов и высокочистых веществ : Автореф... канд. архитектурынаук: 18.840 / Кулаков А.Ф.; Харьк. инженерно-строит. ин-т. – Х., 1969. – 22л.
161969
  Чугунова А.В. Архитектурно-художественный и социокультурный образы музея: определение и соотношение понятий // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 9. – С. 10-14. – ISSN 2073-9702


  Представлена попытка теоретического осмысления феномена музейной архитектуры и способа ее формообразования с позиций междисциплинарного подхода, объединившего музееведческий, культурологический, психологический и системный виды анализа.
161970
  Зоколей С.В. Архитектурное проектирование, эксплуатация объектов, их связь с окружающей средой / С.В. Зоколей ; Пер. с англ. М. В. Никольского. – Москва : Стройиздат, 1984. – 672 с.
161971
  Бухараев В. Архитектурное пространство в историческом времени // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 10. – С.68-79. – ISSN 0869-3617


  До 200-річчя Казанського ун-ту
161972
  Халпахчьян Оганес Хачатурович Архитектурные ансамбли Армении / Халпахчьян Оганес Хачатурович. – Москва, 1980. – 479 с.
161973
  Пилявский В.И. Архитектурные ансамбли Ленинграда / В.И. Пилявский. – Москва, 1946. – 131 с.
161974
  Рзянин М.И. Архитектурные ансамбли Москвы и Подмосковья XIV-XIX века / М.И. Рзянин. – Москва, 1950. – 232 с.
161975
  Асратян М.М. Архитектурные комплексы Сюника (Армения) XVII-XVIII вв. : Автореф... канд. архитект.наук: 840 / Асратян М.М.; АН АССР ин-т кискусств. – Ереван, 1969. – 24л.
161976
  Бартонь Н.Э. Архитектурные конструкции / Н.Э. Бартонь, И.Е. Чернов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1974. – 320 с.
161977
  Мардасов Н.Д. Архитектурные макеты : пособие по изготовлению / Н.Д. Мардасов. – Ленинград ; Москва, 1965. – 176 с.
161978
  Федоров С.И. Архитектурные очерки Курского края / С.И. Федоров. – Воронеж, 1982. – 112 с.
161979
  Адзинба И.Е. Архитектурные памятники Абхазии / И.Е. Адзинба. – Сухуми, 1958. – 155 с.
161980
  Дадашев С.А. Архитектурные памятники Баку / С.А. Дадашев. – Москва, 1946. – 110 с.
161981
  Калимуллин Б. Архитектурные памятники Башкирии / Б. Калимуллин. – Уфа, 1956. – 36 с.
161982
  Малков Б.В. Архитектурные памятники Вологодской области / Б.В. Малков. – Вологда, 1969. – с.
161983
  Кепп Е.Е. Архитектурные памятники Выбрга XIII-XX век / Е.Е. Кепп. – Ленинград, 1977. – 216 с.
161984
  Чантурия В.А. Архитектурные памятники Гродно / В.А. Чантурия. – Минск, 1983. – 31 с.
161985
  Сова П.П. Архитектурные памятники Закарпатья / П.П. Сова. – Ужгород, 1961. – 47 с.
161986
  Гольдштейн А.Ф. Архитектурные памятники Кайтага / А.Ф. Гольдштейн. – Махачкала, 1969. – 30 с.
161987
  Бернштам А.Н. Архитектурные памятники Киргизии / А.Н. Бернштам. – Москва ; Ленинград, 1950. – 143 с.
161988
  Крикун Е.В. Архитектурные памятники Крыма / Е.В. Крикун. – Симферополь, 1977. – 56 с.
161989
  Шавхелишвили А.И. Архитектурные памятники средневековья и исторические места, связанные с гражданской войной в Чечено-Ингушетии / А.И. Шавхелишвили. – Грозный, 1966. – 52 с.
161990
  Умняков И.И. Архитектурные памятники Средней Азии. Исслед. Ремонт. Реставрация. 1920-1928 гг. / И.И. Умняков. – Ташкент, 1929. – 40 с.
161991
  Смирнова О.В. Архитектурные стили как средства формирования исторических инновационных зданий и сооружений в городской среде // Проблемы теории и истории архитектуры Украины : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Одесс. гос. акад. строительства и архитектуры ; Архитектурно-художественный ин-т ; редколл.: А.В. Ковров, А.Б. Василенко, В.П. Уренев [и др.]. – Одесса, 2016. – Вып. 16. – C. 40-45. – ISSN 2519-4208
161992
  Кириченко Е.И. Архитектурные теории XIX века в России / Е.И. Кириченко. – Москва, 1986. – 344 с.
161993
   Архитектурные фонды в житийных циклах преподобного Сергия Радонежского XV - XVI вв. как идеальный образ православной обители // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 89-100. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
161994
  Михайловский И.Б. Архитектурные формы античности / И.Б. Михайловский. – 4-е изд. – Москва, 1949. – 248 с.
161995
  Меписашвили Р.С. Архитектурный ансамбль Гелати / Р.С. Меписашвили. – Тбилиси, 1966. – 172с.
161996
  Бунин М.С. Архитектурный ансамбль стрелки Васильевского острова и Университетской набережной / М.С. Бунин. – Ленинград, 1973. – 54 с.
161997
  Медерский Л.А. Архитектурный облик пушкинского Петербурга / Л.А. Медерский. – Л, 1949. – 37с.
161998
  Аскерова Н.С. Архитектурный орнамент Азербайджана / Н.С. Аскерова. – Баку, 1961. – 65 с.
161999
  Кадеишвили Н.И. Архитектурный памятник в Жалети : Автореф... кандидата искусствоведениянаук: / Кадеишвили Н.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 18л.
162000
  Кация А.К. Архитектурный памятник в Илори : Автореф... канд. искусствовед.наук: 580 / Кация А.К.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 19л.
<< На початок(–10)161162163164165166167168169170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,