Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1601160216031604160516061607160816091610(+10)В кінець >>
1609001
  Рогов А.И. "Хроника" Стрыйковского как исторический источник по истории России, Украины, Белоруссии и Литвы : Автореф... канд. ист.наук: / Рогов А. И.; АН СССР, Ин-т славяновед. – Москва, 1964. – 20л.
1609002
  Акимушкин Ф О. "Хроника" Шах-Маххмуд б. мирза Фазил Чураса. Критич. текст, перевод, исследование, комментарии : Автореф... канд. филол.наук: 10.645 / Акимушкин О.Ф,; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Лю, 1970. – 20л.
1609003
  Прасол Е. "Хроники богини" Кирино Нацуо как неомифологический роман // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 213-219
1609004
  Гончарова М. "Хроники моего городка" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 5/6. – С. 3-10. – ISSN 0131-8136
1609005
  Наумов Е.И. "Хроникон" и мы / Е.И. Наумов. – Хабаровск, 1977. – 160с.
1609006
  Лисий А. "Хроніка європейської Сарматії" про Прагу і Чехію // Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – С. 135-138. – ISBN 978-617-7593-44-6
1609007
  Купрієнко С. "Хроніка Перу" Педро де Сьєса де Леона: джерелознавчий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті проведено джерелознавчий аналіз "Хроніки Перу" Педро де Сьєса де Леона - фундаментальної праці з історії доколумбових культур Південної Америки. The source study analysis of "Cronica del Peru" by Pedro de Cieza de Leon is carried out in this ...
1609008
  Телешун С.О. "Хроніка становлення українських фінансово-промислових груп : За матеріалами вітчизняних та закордонних ЗМІ / С.О. Телешун. – Київ, 2004. – 96 с. – ISBN 966-655-126-8
1609009
  Чепелик О. "Хроніки від Фортінбраса" в проекті "На межі. Українське мистецтво 1985 - 2004" // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 14-47. – ISSN 0130-1799
1609010
  Конта Р.М. "Хроніки НТШ" як джерело до висвітлення етнологічного наукового доробку членів Наукового товариства ім. Шевченка // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 278-282. – ISSN 2076-8982


  У статті на матеріалах "Хронік НТШ" розглядається питання висвітлення етнологічного наукового доробку членів Наукового товариства ім. Шевченка. Простежено, як на сторінках даного видання формувалося наукове знання про розвиток української етнології в ...
1609011
  Твердохлебова Наталья "Хрустальная ладья" для успешного офиса. Талант творит чудеса : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 40-41 : Фото
1609012
  Шинкарук В.І. "Хрущовська відлига". Нові тенденції в дослідженнях Інституту філософії АН України в 60-х роках // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – С. 3-20
1609013
  Гавришко М. "Хтіли здобути сірих волів, щоб везли, за старим українським звичаєм, його труну, - але не знайшли" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 20 (273), 21 травня 2015. – С. 46-50


  Георгія Нарбута хоронили в козацькому жупані зі срібними гудзиками. Георгій (Юрій) Іванович — український художник-графік, ілюстратор, автор перших українських державних знаків (банкнот і поштових марок). Один з засновників і ректор Української ...
1609014
  Заник Х. "Хто винний? - Бандера" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 4 лютого (№ 5). – С. 7. – ISSN 0027-8254


  Про загрозливі тенденції в Польщі, пов"язані з правими радикалами.
1609015
  Дзюба С. "Хто для мене взірець? Василь Стус і Микола Лукаш" / спілкувалася Наталія Прокопчук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 7 вересня (№ 18). – С. 8-9
1609016
  Гоцик А. "Хто душу дасть, той матиме сторат" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 листопада (№ 45). – С. 7


  Штрихи до портрета Юлії Бережко-Камінської.
1609017
  Рибальченко В. "Хто йде вперед, той завше блудить": до концепції людини у трагедії Гете "Фауст" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 93-97. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1609018
  Железняк М. "Хто має більше рації у ставленні до Костомарова - Чернишевський чи Зеновія Тарасівна..." // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 149-164. – ISSN 0869-3595
1609019
  Тихий В. "Хто має вухо, хай чує" / спілкувався Євген Фіалко // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 12 липня (№ 84). – С. 11


  Про судилище над Олексою Тихим розповідає його син Володимир.
1609020
  Тихолоз Н. "Хто ми є і яка наша дорога" : Основи національного виховання в родині Франків // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (92). – С. 82-91
1609021
  Тихолоз Н. "Хто ми є і яка наша дорога". Основи національного виховання в родині Франків // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (92). – С. 82-91
1609022
  Чорний Г. "Хто ми є, українці?" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 17 жовтня (№ 39/40)


  У видавництві "Ярославів Вал" готується до друку нова книжка Георгія Чорного "Хто миє, українці?"
1609023
  Лук"янів Б. "Хто ми такі, звідкіль, чого й за чим?" (Художньо-філософський світ збірки Богдана Кравціва "Під чужими зорями") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 115-121. – ISSN 0130-528Х
1609024
  Пекарська Л. "Хто ми? Чиї ми діти? Хто були наші предки?" (до 140-річчя від дня народження і 60-річчя від дня смерті Вадима Щербаківського) / Л. Пекарська, Л. Федорова // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О.Реєнт. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 220-240. – ISSN 2222-5250


  В.М. Щербаківський - український історик, археолог, етнограф, мистецтвознавець. На основі документів архіву Союзу Українців у Великій Британії та публікацій в його друкованому органі - газеті "Українська Думка" відтворено наукову та ...
1609025
  Гандзій О. "Хто не підкоряється Центральній Раді, тому голову з плечей!" // Газета по-українськи. – Київ, 2022. – 26 травня (№ 18/19). – С. 14


  Михайло Омелянович-Павленко розбудовував армію в Дніпрі й Одесі.
1609026
  Павленко І. "Хто не скаче - той за храм". Привид Майдану блукає Росією? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 5


  "Минулого тижня в Єкатеринбурзі (РФ) перемогою закінчився громадянський спротив будівництву храму РПЦ. Кричалка протестувальників, винесена в заголовок цієї статті, стала не єдиним нагадуванням про український Майдан. Саме "спробою Майдану в центрі ...
1609027
  Харченко А. "Хто пізнає мене по блиску листя?" : або стигла позолота неочікуваних конфігурацій М.Воробйова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 27-30. – ISSN 0236-1477
1609028
  Дубровик А. "Хто представить партію Майдану?" Спроба відповіді // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 квітня (№ 74). – С. 4
1609029
  Друль О. "Хто придумав мрію" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (766), січень. – С. 26-33


  "«Виявляється, що слово "мрія" виникло в пошевченківську добу. Його створив для української мови письменник Михайло Старицький. Звичайно, так майстерно й філігранно викувати слово можна тільки на злеті поетичного натхнення. Пригадаймо перші кроки цього ...
1609030
  Біла А. "Хто проти тиранії - встаньте!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 липня (№ 122/123 ). – С. 17


  Як знімається фільм про Василя Стуса.
1609031
  Львова І. "Хто проти тиранії, встаньте!" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 17 січня (№ 1). – С. 1, 15


  Пам"яті Василя Стуса, закатованого радянським режимом.
1609032
  Згуровський М.З. "Хто сильний у космосі, той сильний і на землі..." До 100-річчя від дня народження Гліба Лозино-Лозинського // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 362-368. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
1609033
  Якобчук І. "Хто сказав, що жити з головою і серцем легко?" : Урок за повістю А. Дімарова "Блакитна дитина" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 25-27
1609034
  Таланчук О. "Хто сміється - плакати буде" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 68-71. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Розглянуто питання різного плану функціонування символів "сліз" у системі фольклорних образів, як стану та дійства ритуальної традиції.
1609035
  Юрчук О. "Хто спить - не кохає...", або до питання про взаємодію людини і сакрального у творах сучасних німецькомовних письменників // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 167-171. – ISBN 966-638-152-4
1609036
  Юрчук О. "Хто спить - не кохає...", або Питання про взаємодію людини і сакрального у творах сучасних німецькомовних письменників // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 167-171. – Бібліогр.: Літ.: с. 171; 3 п. – ISBN 966-638-152-4
1609037
  Гунько О. "Хто такий Берія? Це наш Гіммлер" // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 13 квітня (№ 14). – С. 7


  Ялтинську конференцію охороняли чотири полки НКВС.
1609038
   [Хроніка діяльності Національного інституту стратегічних досліджень, 17 липня 2012 р.] // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (24). – С. 210


  У конференц-залі Національного інституту стратегічних досліджень відбулося засідання "круглого столу" з теми "Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні". В обговоренні взяли участь представники органів державної ...
1609039
   [Хроніка діяльності Національного інституту стратегічних досліджень, 21червня 2012 р.] // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (24). – С. 209


  Про "круглий стіл" з теми "Стратегія гуманітарного розвитку України - відповідь на виклики сучасності", з метою вироблення рекомендації щодо кінцевої редакції Стратегії гуманітарного розвитку України. Організатори : Національний інститут стратегічних ...
1609040
  Превелакіс П. [Хроніка одного міста / Панделіс Превелакіс. – 10-е вид. – Афіни : Естія, 1993. – 143 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 194]). – ISBN 960-05-0207-2
1609041
  Залокостас Х. [Хроніка рабства / Христос Залокостас. – Афіни : Естія, 1997. – 418 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 77]). – ISBN 960-05-0738-4
1609042
   [Хроніка юридичного факультету] // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 98. – (Серія права ; № 11)


  У грудні 1969 р. завідуючий кафедрою теорії та історії держави і права КДУ, професор, заслужений діяч науки УРСР П.О. Недбайло обраний членом-кореспондентом Академії наук Української РСР. В листопаді 1969 р. завідуючий кафедрою радянського ...
1609043
   [Хроніка] // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 91. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  Указом Президії Верховної Ради УРСР про нагородження працівників, які найбільше відзначилися у справі охорони природи, Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР нагороджено члена Республіканської ради товариства охорони природи В.Л. Мунтяна, ...
1609044
   [Хроніка] // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 91. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  Рішенням Президії ВАК звання професора присвоєно доктору медичних наук С.Г. Дідковській (23 січня 1976 р.) та доктору юридичних наук Л.Л. Потарикіній (23 квітня 1976 р.).
1609045
   [Хроніка] // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 91-92. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  Про загальні наукові збори вчених університету 22-24 березня 1976 р., під гаслом: "Вчені Київського університету - народному господарству і культурі".
1609046
   [Хроніка] // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 3 (59) : травень - липень. – С. 101-103


  У грудні минулого року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася презентація підручників нової серії "Класичний університетський підручник", започаткованої науковцями економічного факультету. Презентовані підручники ...
1609047
  Гусейнов Р.Э. Хромосферные вспышки как ударные волны в атмосфере Солнца. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Гусейнов Р.Э.; Глав.астрон.обсерват.Ан СССР,. – Баку, 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1609048
  Кудашева Ф.Х. Хромотографическое определение примесей некоиторых серусодержащих соединений в воздухе. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Кудашева Ф.Х.; Башкирский гос.ун-т. – Уфа, 1968. – 18л.
1609049
  Мухамед А-эль-Мухаймен Р. Хромотополярографическое исследование некоторых фосфорорганических пестицидов и их анализ во внешней среде : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Мухамед Р.А-эль-Мухаймен А.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 16 с.
1609050
  Цвет М.С. Хромофиллы в растительном и животном мире / М.С. Цвет. – Варшава : Тип. Варщавского учебн. округа, 1910. – [2], VI, 380 с., 3 л. ил. : ил. – Библиогр.: "Указатель литературы" (с. 373-379)
1609051
  Гуров Е.П. Хромферид в расплавах импактитах кратера Эльгыгытгын (Чукотка, РФ) / Е.П. Гуров, В.В. Пермяков // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 26-33 : рис., табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 2519-2396
1609052
  Маркова Е.В. Хронаксия нервно-мышечного аппарата при нарушении деятельности сколощитовидных желез : Автореф... канд. биол.наук: / Маркова Е.В.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1953. – 11 с.
1609053
  Илемницкий П. Хроника / П. Илемницкий. – Москва, 1948. – 363с.
1609054
  Питти Б. Хроника / Б. Питти. – Ленинград : Наука, 1972. – 248с.
1609055
  Илемницкий П. Хроника / П. Илемницкий. – Москва, 1976. – 251с.
1609056
  Шах-Махмуд Хроника / Шах-Махмуд. – М, 1976. – 406с.
1609057
  Хусрав А М.Б. Хроника / А М.Б. Хусрав. – Москва, 1984. – 220с.
1609058
  Варенцов В.А. Хроника "бунташного" века / В.А. Варенцов, Г.М. Коваленко. – Ленинград, 1991. – 155с.
1609059
  Нетудыхата В. Хроника Армагеддона / Валентин Нетудыхата. – Киев : [б. и.], 2013. – 216 с. – На обл. - картина Н. Рериха. – Библиогр.: с. 216
1609060
   Хроника Быховца. – М : Наука, 1966. – 154с. – (Памятники средневековой истории народов центральной и восточной Европы)
1609061
   Хроника важнейших событий истории Коммунистической партии Белоруссии. – Минск : Госиздат БССР
Ч. 1 : (1883-1918 гг.). – 1980. – 458 с.
1609062
   Хроника важнейших событий истории Коммунистической партии Белоруссии. – Минск : Беларусь
Ч. 3 : (июль 1947-1965 гг.). – 1980. – 472 с.
1609063
  Суханов Александр Хроника великих бедствий // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 40-41 : Іл.
1609064
  Першак Д.А. Хроника великих дней / Д.А. Першак. – Донецк, 1977. – 255с.
1609065
  Радкевич Е. Хроника весенней непогоды : роман, повесть / Е. Радкевич; пер. с белорус. В.Бжезовского. – Москва : Советский писатель, 1988. – 512 с.
1609066
  Хруцкий Э.А. Хроника Видлицкой коммуны / Э.А. Хруцкий. – М, 1974. – 79с.
1609067
  Салтыкова М.Н. Хроника воскресных школ / Сост. М.Н. Салтыковой ; Под ред. [и с предисл.] Х.Д. Алчевской. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1900. – 322, II с. – Отд. оттиск: Русская школа. 1897-1898 гг.
1609068
  Гладилин А.Т. Хроника времен Виктора Подгурского; Бригантина поднимает паруса : повести / А. Гладилин. – Москва : Советский писатель, 1961. – 204 с.
1609069
  Мериме П. Хроника времен Карла 9 / П. Мериме. – Минск, 1955. – 292с.
1609070
  Мериме П. Хроника времен Карла 9 / П. Мериме. – Сталинград, 1957. – 202с.
1609071
  Мериме П. Хроника времен Карла 9 : роман : Повести и рассказы / Проспер Мериме ; [ пер. с французского ]. – Москва : АСТ ; ВЗОИ, 2004. – 477с. – ISBN 5-17-024767-2
1609072
  Луканин О.А. Хроника Всероcсийского ежегодного семинара по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии / О.А. Луканин, Т.И. Цехоня // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – C. 210-221. – ISSN 0016-7525
1609073
  Цехоня Т.И. Хроника Всероссийского ежегодного семинара по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии 2013 // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 280-288. – ISSN 0016-7525
1609074
  Цехоня Т.И. Хроника Всероссийского ежегодного семинара по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии 2014 года // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1133-1140. – ISSN 0016-7525
1609075
  Цехоня Т.И. Хроника Всероссийского ежегодного семинара по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии 2015 года // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1132-1141. – ISSN 0016-7525
1609076
  Марко С. Хроника гибридной войны / С. Марко. – Киев : Альтерпрес ; Surkov Publisher, 2016. – 243, [1] с., XVI л. фотоил. : фотоил., табл. – Алф. указ.: с. 239-243. - Сер. основ. в 2016 г. – (Гибридная война в Украине. XXI век). – ISBN 978-966-542-604-2
1609077
  Быковский Егор Хроника гибридов : Digital // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 154-157 : Фото
1609078
  Козько В.А. Хроника детдомовского сада / В.А. Козько. – Москва : Советская энциклопедия, 1987. – 542с.
1609079
  Голубовский П. Хроника Дитмара, как источник для русской истории // По поводу антирусской папской аллокуции / М. Златоверховников. – Чернигов, 1877. – С. 27-40
1609080
  Мах Ш.К. Хроника дома Ардалан / Ш.К. Мах. – М., 1990. – 238с.
1609081
  Зябрев А.Е. Хроника жизни / А.Е. Зябрев. – Красноярск, 1979. – 272с.
1609082
  Колесник А.Н. Хроника жизни семьи Сталина / А.Н. Колесник. – Москва, 1990. – 204с.
1609083
  Колесник А.Н. Хроника жизни семьи Сталина / Александр Колесник. – Харьков : СП "Интербук", 1990. – 143 с.
1609084
  Полищук А.К. Хроника золотых времен / А.К. Полищук. – Хабаровск, 1990. – 348с.
1609085
  Галл А. Хроника и деяния князей или правителей польских / А. Галл. – М., 1961. – 172с.
1609086
   Хроника истории Ашхабада. – Ашхабад, 1981. – 144с.
1609087
  Раенко Я.Н. Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье / Я.Н. Раенко. – Ростов -на-Дону
1. – 1939. – 156с.
1609088
  Раенко Я.Н. Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье / Я.Н. Раенко. – Ростов -на-Дону
2. – 1941. – 256с.
1609089
  Гарин Э. Хроника итальянской философии ХХ века (1900-1943) / Э. Гарин. – Москва, 1965. – 484с.
1609090
  Радемахер Кай Хроника кошмара // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 136-145 : фото. – ISSN 1029-5828
1609091
  Генрих Латвийский. Хроника Латвии. / Латвийский. Генрих. – Москва-Л., 1938. – 608с.
1609092
  Паттерсон Д.Л. Хроника левой руки / Д.Л. Паттерсон. – М., 1964. – 126с.
1609093
  Конвицкий Т. Хроника любовных проишествий / Тадеуш Конвицкий ; [пер. с пол. Михаила Игнатова]. – Санкт-Петербург : Азбука классика, 2003. – 251, [2] с. – ISBN 5-352-00545-3
1609094
  Виноградов А.К. Хроника Малевинских / А.К. Виноградов. – Москва : Художественная литература, 1943. – 443 с.
1609095
   Хроника международных событий. – М, 1966. – 319с.
1609096
   Хроника международных событий. – Москва, 1967. – 338 с.
1609097
   Хроника международных событий. – М, 1967. – 319с.
1609098
   Хроника международных событий. – Москва, 1968. – 224 с.
1609099
  Стравинский И.Ф. Хроника моей жизни. / И.Ф. Стравинский. – Л., 1963. – 273с.
1609100
  Мацкевич Э.О. Хроника мужества и нежности / Э.О. Мацкевич. – Алма-Ата, 1968. – 163с.
1609101
  Славов Л. Хроника на една младост : 40 години Димитровград / Л. Славов. – Пловдив : Христо Г. Данов, 1987. – 64 с.
1609102
  Фурман М.А. Хроника необычного расследования: очерки. / М.А. Фурман. – М., 1989. – 237с.
1609103
  Тванов Александр Хроника непальского трека // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 3. – С. 84-91 : фото
1609104
  Иванов А. Хроника непальского трека // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 100-107 : фото
1609105
   Хроника обс[...] / Межведомств[енный] геофизич[еский] комит[ет]. – Москва
№ 42. – 1982
1609106
   Хроника обс[...] / Межведомств[енный] геофизич[еский] комит[ет]. – Москва
№ 43. – 1982
1609107
  Губарев В.С. Хроника одного путешествия, или Повесть о первом луноходе / В.С. Губарев. – М, 1971. – 79с.
1609108
  Крелин Ю.З. Хроника одной больницы : Повести / Ю.З. Крелин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 528с.
1609109
  Кессельбреннер Г.Л. Хроника одной дипломатической карьеры / Г.Л. Кессельбреннер. – М., 1987. – 274с.
1609110
  Малашкин С.И. Хроника одной жизни / С.И. Малашкин. – Москва, 1966. – 367с.
1609111
  Пендюр В Б. Хроника одной командировки. / В Б. Пендюр. – Киев, 1975. – 184с.
1609112
  Гордин Я.А. Хроника одной судьбы / Я.А. Гордин. – М, 1980. – 207с.
1609113
   Хроника ООН : ООН в объединенном мире. – Москва
Т. 42, № 2. – 2005
1609114
   Хроника ООН : ООН в объединенном мире. – Москва
Т. 42, № 1. – 2005
1609115
   Хроника ООН : ООН в объединенном мире. – Москва
Том 42, № 3. – 2005
1609116
   Хроника ООН : ООН в объединенном мире. – Москва
Том 42, № 4 : Декабрь 2005-Февраль 2006. – 2005
1609117
  Федоровский Е.П. Хроника операции "Фауст": приключен. повесть. / Е.П. Федоровский. – М., 1989. – 317с.
1609118
  Ковалинский В. Хроника памятника Кобзарю = 200-летию Тарса Шевченко посвящается // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 7-13 марта (№ 10). – С. С 1-2


  Памятник Тарасу Шевченко (1814-1861) в Киеве имеет длинную историю. Принципиальное решение об увековечении памяти Кобзаря принимала одна власть, подтвердила - другая, открылся же памятник при совсем иной власти. Мысль о чествовании 100-летия Т. Г. ...
1609119
  Жуков В.Н. Хроника пароплава "Гюго" / В.Н. Жуков. – Москва, 1980. – 350с.
1609120
  Жуков В.Н. Хроника парохода "Гюго" / В.Н. Жуков. – Москва, 1974. – 366с.
1609121
  Жуков В.Н. Хроника парохода "Гюго" : Роман / В.Н. Жуков. – Москва : Профиздат, 1975. – 367с.
1609122
  Зиемелис С.В. Хроника пламенных дней / С.В. Зиемелис. – М, 1976. – 64 с.
1609123
  Боброва И. Хроника Пугачевского бунта // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 29. – С. 1, 14-15


  Анекдот 80-х "Кто такой Леонид Ильич Брежнев? Это - мелкий политический лидер в эпоху Аллы Пугачевой" родился отнюдь не на пустом месте. Это была действительно всенародная слава. Такой сегодня ни у кого нет и вряд ли в ближайшее время у кого-то будет.
1609124
   Хроника рабочего движения в России. – М, 1991. – 235с.
1609125
   Хроника рабочего движения на Украине. – К, 1991. – 455с.
1609126
  Виноградов Ю.А. Хроника расстрелянных островов / Ю.А. Виноградов. – Москва, 1979. – 431с.
1609127
  Виноградов Ю.А. Хроника расстрелянных островов / Ю.А. Виноградов. – Москва, 1985. – 479с.
1609128
  Максаков В., Нелидов Н. Хроника революции / В Максаков и Н. Нелидов ; Комиссия по истории Октябрьской революции и Российской Коммунистической Партии (больш.). – Москва ; Петроград : Госиздат
Вып. 1 : 1917 год. – 1923. – 141с. – Библиогр. в предисл.
1609129
   Хроника революционного рабочего движения на Украине (1900-1917). – Киев, 1987. – 376 с.
1609130
  Степынин В.А. Хроника революционных событий в деревне Воронежской губернии 1861-1917гг / В.А. Степынин. – Воронеж, 1977. – 175с.
1609131
   Хроника революционных событий в Крыму 1917-1920 гг.. – Симферополь : "Крым", 1969. – 190 с. – Указатель именной и геогрф.: с. 177-189
1609132
   Хроника революционных событий в Латвии 1939-1940. – Рига, 1988. – 32 с.
1609133
  Попов Ф. Хроника революционных событий в Самаре 1902-1917. / Ф. Попов; ИСТПАРТ Куйбышеского крайкома ВКП(б). – Куйбышев : Куйбышевское краевое изд., 1936. – 320с.
1609134
   Хроника революционных событий в Саратовском Поволжье. – Саратов : Приволжское книжное, 1968. – 418 с.
1609135
   Хроника революционных событий на Одесщине 1905-1907гг. – Одесса, 1976. – 208 с.
1609136
  Волоцкой М.В. Хроника рода Достоевского. 1506-1933 / М.В. Волоцкой. – Москва, 1933. – 434с.
1609137
  Піінка Г. Хроника Ромьнилор / Г. Піінка
2. – 332с.
1609138
  Тургенев Александр Иванович Хроника русского. Дневники. (1825-1826 гг.) / Тургенев Александр Иванович. – Москва-Л., 1964. – 624с.
1609139
  Овчаров Н. Хроника священного города Перперикона // Болгарский дипломатический обзор / Общество Болгарского бестселлера. – София, 2005. – Год 5, N 5(40 вып.). – ISSN 1311-929X
1609140
  Засодимский П.В. Хроника села Смурина / [соч.] Вологдина [псевд.]. – Санкт-Петербург : В тип. А.А. Краевского, 1875. – [2], 260 с. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов... / И.Ф. Масанов. М., 195, т. 1, с. 249
1609141
  Засодимский-Вологдин П.В. Хроника села Смурина : из жизни русского крестьянина / П.В. Засодимский-Вологдин. – Санкт-Петербург : Изд. Вятского тва "Народная библиотека" ; Паровая типо-лит. Н.Л. Ныркина, 1906. – [2] с., 5-282 стб. – На тит. л. номер изд.: № 55
1609142
  Засодимский-Вологдин Хроника села Смурина : из жизни русского крестьянина / [Соч.] П.В. Засодимского (Вологдина) // История одного крестьянина : [роман] : в 4 ч. / Э. Эркман, А. Шатриан. – Санкт-Петербург : Изд. Вят. т-ва "Нар. б-ка" ; Тип. Н.Н. Клобукова, 1906. – Ч. 1 : 1789г. Генеральные штаты. – [2] с., 5-282 стб.


  Авторр пер. Мезьер, Августа Владимировна 1862-1935
1609143
  Засодимский П.В. Хроника села Смурина. Из жизни русского крестьянина. / П.В. Засодимский. – М., 1959. – 319с.
1609144
  Спицын Н.П. Хроника семейного общения / Н.П. Спицын. – М, 1987. – 94с.
1609145
  Бурков Г. Хроника сердца / Георгий Бурков. – Москва : Вагриус, 1998. – 320с. – ISBN 5-7027-0618-8
1609146
  Распопова Н.Н. Хроника Смольного монастыря в царствование императрицы Екатерины II : С прил. : Труд одной из воспитанниц Имп. воспит. о-ва Нины Р-ой. – Санкт-Петербург : Тип. 2 отд-ния собств. е. и. в. канцелярии, 1864. – [2], 116 с. – Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов... М., 1958, Т. 3, с. 15
1609147
   Хроника событий : биогр. справки ученых. – Ташкент : Узбекистан, 1990. – 213, [1] с.
1609148
  Дыков И.Г. Хроника событий в Бессарабии / И.Г. Дыков. – Кишинев, 1957. – 136с.
1609149
   Хроника событий Великой Октябрьской революции в Узбекистане.. – Ташкент, 1975. – 287 с.
1609150
   Хроника событий Саратовской областной организации КПСС 1883-1983. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1985. – 375 с. – Библиогр.: с. 369-374
1609151
  Сикст Хроника событий, свершившихся в Чехии в бурный 1547 год / Сикст, из Оттередорфа. – М., 1989. – 131 с.
1609152
   Хроника социалистического движения в России 1878-1887 : Официальный отчет. – Москва : [Б. и.], 1906. – 364, [4] с.
1609153
   Хроника социалистического строительства на Украине, 1921-1925. – Киев : Наукова думка, 1989. – 229 с. – Указ. имен., географ.; с. 212-224. – ISBN 5-12-000662-0
1609154
  Волощук Евгения Валентиновна Хроника странствий духа : Этюды о Франце Кафке / Волощук Евгения Валентиновна. – Киев : Юніверс, 2001. – 144с. – ISBN 966-7305-51-1
1609155
  Скребов Н.М. Хроника счастья / Н.М. Скребов. – Ростов н/Д, 1982. – 190с.
1609156
   Хроника текущих событий. – New York : Khronika, 1972
1609157
  Токарев С.Н. Хроника трагического перелета / С.Н. Токарев. – Москва : Патриот, 1991. – 248 с.
1609158
  Князев И.В. Хроника тревоги / И.В. Князев. – Санкт-Петербург : ЛИК, 2002. – 72с. – ISBN 5-86038-107-7
1609159
  Зацепа Н.С. Хроника трудного неба / Н.С. Зацепа. – М., 1982. – 208с.
1609160
  Лаврова О.А. Хроника уголовного дела / О.А. Лаврова, А.С. Лавров. – Москва, 1983. – 144с.
1609161
  Шумов М.И. Хроника улицы Грушевой / М.И. Шумов. – Минск, 1982. – 279с.
1609162
  Лион А.Л. Хроника умственного и нравственного развития кишиневских евреев (1773 г. по 1890 г.) и обзор еврейских благотворительных учреждений в Бессарабской губернии / Соч. А. Лиона. – 1891-1892. – Кишинев : Типо-лит. С. Лихтмана
Вып. 3. – 1891. – 32 с.
1609163
  Веселый И. Хроника февральских дней 1948 года в Чехословакии / И. Веселый. – Москва, 1960. – 263с.
1609164
   Хроника христианства. – Москва : Терра, 1999. – 464с. – ISBN 5-300-02556-9
1609165
   Хроника художественной жизни 74. – М, 1976. – 415с.
1609166
   Хроника художественной жизни Саратова 1874-1980 гг. – Саратов, 1988. – 124с.
1609167
   Хроника художественной жизни СССР. – М, 1980. – 297с.
1609168
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Москва : Художественная литература, 1975. – 350 с.
1609169
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Волгоград, 1981. – 269с.
1609170
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Саратов, 1981. – 352с.
1609171
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Москва, 1982. – 126с.
1609172
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Москва, 1983. – 128с.
1609173
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Л., 1984. – 327с.
1609174
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Челябинск, 1987. – 414с.
1609175
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Ярославль, 1987. – 270с.
1609176
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Москва, 1988. – 237с.
1609177
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX. Новеллы : пер. с фр. / Проспер Мериме. – Москва : Художественная литература, 1968. – 735 с. – (Библиотека Всемирной литературы ; Серия вторая ; Т. 95 : Литература XIX века)
1609178
  Симашко М.Д. Хроника царя Кавада / М.Д. Симашко. – Алма-Ата, 1968. – 253с.
1609179
  Харенберг Бодо Хроника человечества : Большая энциклопедия / Харенберг Бодо; Авт. и сост.: Б. Байер, Р.Дрексхаге, М.Эрбе, К.Эсснер, Й. Фиршинг и др. – Москва : Большая Энциклопедия, 1996. – 1200 с. – На обкл. авт. не вказаний. – ISBN 5-85050-125-8
1609180
   Хроника чувств 1941-1945. – М, 1990. – 222с.
1609181
  Языкова Юлия Хроника юрского периода / Языкова Юлия, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 98-101 : фото
1609182
  Канакерци З. Хроника. / З. Канакерци. – М, 1969. – 320с.
1609183
   Хроникально-документальные,научно-популярные и учебные сельскохозяйственные фильмы. – Сыктывкар, 1963. – 44с.
1609184
  Балуев Г.В. Хроникер / Г.В. Балуев. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 445с.
1609185
  Борхес Х.Л. Хроники Бустоса Домека : [сборник] / Хорхе Луис Борхес, Адольфо Бьой Касарес ; [пер. с исп. Е.М. Лысенко]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 188, [4] с. : ил. – (Классическая и современная проза). – ISBN 978-5-17-071624-1


  Один из самых забавных и гениальных постмодернистских проектов в истории XX века. Строго говоря - один из проектов, без которых постмодернизм попросту не состоялся бы как жанр. Начиналось все с элегантной литературной игры друзей и соавторов Борхеса ...
1609186
  Сергеев Александр Хроники виртуальной жизни : DIGITAL // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 142-144 : Фото
1609187
  Дмитренко Я. Хроники деградации медицины // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 23-29 августа (№34). – С. 12


  "В середине августа в Министерстве здравоохранения подвели итоги сданного в июле студентами третьих курсов медвузов международного экзамена по основам медицины (IFOM). Результаты оказались настолько провальными, что их решили не учитывать при переводе ...
1609188
  Мураками Х. Хроники Заводной Птицы : [ роман ] / Харуки Мураками ; [ перевод с японского Ивана и Сергея Логачевых ]. – Москва : Эксмо, 2008. – 816 с. – (Мураками-мания). – ISBN 978-5-699-26699-9
1609189
  Бессонов Н. Хроники инквизиции: прейскурант для палача // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 6 (114). – С. 18-35. – ISSN 1812-867Х
1609190
   Хроники международных событий. – М, 1958. – 221с.
1609191
   Хроники международных событий. – М, 1961. – 251с.
1609192
   Хроники международных событий. – М, 1962. – 336с.
1609193
   Хроники международных событий. – М, 1962. – 336с.
1609194
   Хроники международных событий. – М, 1963. – 335с.
1609195
   Хроники международных событий. – М, 1963. – 335с.
1609196
   Хроники международных событий. – М, 1964. – 314с.
1609197
   Хроники международных событий. – Москва, 1965. – 326 с.
1609198
   Хроники международных событий 1958 г. – М, 1958. – 221с.
1609199
   Хроники международных событий 1958 г.. – Москва, 1959. – 314 с.
1609200
   Хроники международных событий 1959 г. – М, 1960. – 198с.
1609201
   Хроники миров. Фэнтези : [ сборник ] : Г.Л. Олди, А. Гарридо, В. Ночкин, Д. Трускиновская, В. Свержин и др. – Харьков : Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2007. – 512 с. – ISBN 978-966-343-549-7
1609202
  Желтова В.П. Хроники революции 1905-1907 гг. : Указ. лит. / АН СССР; Ин-т истории СССР; Сост.: В. П. Желтова. – Москва : Ин-т истории СССР, 1979. – 76с.
1609203
   Хроники современной Украины. – Київ : Основные ценности. – ISBN 966-7856-11-9
Т.1 : 1993-1994. – 2001. – 172с.
1609204
  Гутцайт М.Г. Хроническая безработица и недогрузка предприятий США / М.Г. Гутцайт. – Москва, 1961. – 371с.
1609205
  Фридлянд Л.Г. Хроническая недогрузка производственных мощностей в США и ее социально-экономические последствия (1945-1961 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Фридлянд Л.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1962. – 16л.
1609206
  Краюхин Б.В. Хроническая фистульная методика и ее применение для изучения физиологии пищеварения рыб / Б.В. Краюхин. – Москва, 1956. – 51с.
1609207
  Гаврилов В.И. Хронические вирусные инфекции и их моделирование / В.И. Гаврилов. – Москва, 1974. – 224с.
1609208
  Логинов А.С. Хронические гепатиты и циррозы печени / А.С. Логинов, Ю.Е. Блок. – Москва, 1987. – 272с.
1609209
   Хронические заболевания легких у детей и критерии их диагностики. – Москва : Медицина, 1979. – 248с. : Ил. – Библиогр.: с.232-243
1609210
  Орлов В.Н. Хронические заболевания печени / В.Н. Орлов, В.И. Фомичесв. – Москва, 1988. – 63с.
1609211
  Козырев В. Хронические конфликты и фактор Китая в АТР // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2006. – Т. 4, № 2. – С. 59-77. – ISSN 1728-2756


  АТР - Азіатсько-Тихоокеанський регіон
1609212
  Шершень Г.А. Хронический бронхит / Г.А. Шершень. – М, 1985. – 51с.
1609213
  Погодина В В. Хронический клещевой энцефалит / В В. Погодина. – Новосибирск, 1986. – 232с.
1609214
  Петров Н.С. Хронический миелолейкоз (этиология, патогенез, клиника, лечение) : Автореф... д-ра мед.наук: 754 / Петров Н.С.; Военно-медицинская академия. – Ленинград, 1970. – 42л.
1609215
  Кузин М.И. Хронический панкреатит / М.И. Кузин. – Москва, 1986. – 368с.
1609216
  Тюрин А.И. Хронический пиелонефрит у рабочих коксохимического производства : Автореф... канд. мед.наук: 777 / Тюрин А.И.; Крымский гос. мед. ин-т. – Симферополь, 1969. – 16л.
1609217
  Ильин В.Н. Хроническое утомление в спорте - феномен или закономерность / В.Н. Ильин, М.М. Филиппов, А. Алвани // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2. – С. 3-17. – ISSN 1992-7894
1609218
  Шахлина Я Л. Хроническое физическое перенапряжение системы иммунитета в состоянии перетренированности спортсмена / Я Л. Шахлина, С.М. Футорный, С.В. Калитка // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 11-18 : рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 1992-7894
1609219
  Пашев К. Хронични хиперплазии на конюктивата / К. Пашев. – София, 1950. – 60с.
1609220
   Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ : Довіра, 1992-
Вип. 1. – 1992. – 192 с.


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609221
   Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 12. – 1992


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609222
   Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 1/2 (3/4). – 1993


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609223
   Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 3/4 (5/6). – 1993


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609224
   Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 5 (7). – 1993


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609225
   Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 6 (8). – 1993


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609226
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 1/2. – 1994


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609227
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 3/4. – 1994


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609228
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 1. – 1995


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609229
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 16. – 1996


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609230
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 17/18 : Кыєвъ - Київ. 5-й річниці незалежності України присвячується. Київ - столиця. – 1997


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609231
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 19/20. – 1997


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609232
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 21/22 : Україна - Ізраїль. – 1998


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609233
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 23/24 : Український парламентаризм: історія і сучасність. – 1998


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609234
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 27/28 : Держава. Культура. Право. – 1998


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609235
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 25/26 : Україна - Чехія. – 1999


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609236
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 31/32 : Єднання. Поразуміння. Злагода. – 1999


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609237
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 33 : Крим - крізь тисячоліття. – 2000


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609238
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 34 : Крим - крізь тисячоліття. – 2000


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609239
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 35/36 : Культура і наука світу: внесок України. – 2000


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609240
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 37/38 : Україна: філософський спадок століть. – 2000


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609241
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 39/40 : Україна: філософський спадок століть. – 2000


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609242
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 41/42 : Поезія українського парку. – 2001


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609243
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 43 : Україна - Грузія. – 2001


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609244
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 44 : Україна - Грузія. – 2001


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609245
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 45/46 : Черкаський край-земля Богдана і Тараса. – 2001


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1609246
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 47/48 : Україна Грузія. – 2002
1609247
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 49/50 : Київ-свята земля. – 2002
1609248
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 51/52 : Київ-свята земля. – 2002
1609249
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 53/54 : Світочі Христової віри. – 2003
1609250
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 55/56 : Санкт-Петербург і культура України. – 2003
1609251
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 57/58 : Володимир Вернадський. – 2004
1609252
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 60 : Святитель Петро Могила. – 2004
1609253
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 61/62 : Георгій Лукомський і українська художня спадщина. Ч.1. – 2005
1609254
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 63/64 : Георгій Лукомський і українська художня спадщина. Ч.2. – 2005
1609255
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 59. – 2007
1609256
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 65/66 : Документи українського авангарду. – 2007
1609257
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск. – Київ, 1992-
Вип. 67/68 : Хрестителі землі Руської. – 2007
1609258
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск. – Київ, 1992-
Вип. 69/70 : Хрестителі землі Руської. – 2007
1609259
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – 2007
1609260
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 72 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – 2007
1609261
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 73 : Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – 2007
1609262
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 74 : Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – 2008
1609263
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 75 : Систематичний покажчик змісту 1992-2007. – 2008
1609264
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 76 : Гоголь & Гоголь. До 200-ліття від дня народження М.В. Гоголя. – 2009
1609265
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 77 : Культура і наука світу: внесок України. – 2009
1609266
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – 2009
1609267
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 79 : Михайло Драгоманов - дослідник всесвітньої історії, політик і людина. – 2009
1609268
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – 2009
1609269
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – 2010
1609270
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
Вип. 81 : Україна - Польща: діалог у продовж тисячоліть. – 2010
1609271
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
Вип. 82 : Невідомий Винниченко. – 2010
1609272
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
Вип. 1 (87) : Україна - Азербайджан. – 2011
1609273
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
Вип. 2 (88) : Україна - Угорщина Ч.1. – 2011
1609274
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
Вип. 3 (89) : Україна - Угорщина Ч.2. – 2011
1609275
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – 2011
1609276
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-53-4
2010. Вип. 4 (86), ч. 2 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 2. – 2011
1609277
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – 2011
1609278
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
Вип. 1 (91) : Україна - Білорусь Книга 2. – 2012
1609279
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-61-9
Вип. 2 (92) : Україна-Польща: діалог упродовж тисячоліть. Частина 1. – 2012
1609280
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
Вип. 3 (93) : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть Ч. 2. – 2012
1609281
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
2011. Вип. 4 (90) : Україна - Білорусь кн. 1. – 2012
1609282
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – 2013
1609283
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – 2014
1609284
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ : Фенікс, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-84-8
2014. Вип. 1 (99), кн. 1 : Андрій Ніковський. Vita Nova. – 2015. – 521, [1] c.
1609285
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ : Фенікс, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-82-4
2014. Вип. 2 (100), кн. 2 : Андрій Ніковський. Vita Nova. – 2015. – 527, [1] c.
1609286
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ : Фенікс, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-83-1
2014. Вип. 3 (101), кн. 3 : Андрій Ніковський. Vita Nova. – 2015. – 414, [1] c.
1609287
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ : Фенікс, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-84-8
2014. Вип. 4 (102), кн. 4 : Андрій Ніковський. Vita Nova. – 2015. – 510, [1] c.
1609288
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 130-131. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  Науково-дослідна робота кафедри політичної економії Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
1609289
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 114-115. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  На кафедрі політичної економії Київського державного університету імені Тараса Шевченка налагоджено та складено план відрядження викладачів на виробництво для більш глибокого вивчення процесу виробництва, одержання відповідного матеріалу для ...
1609290
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 47-48. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  Науково-дослідна робота кафедри політичної економії Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
1609291
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 106-107. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  Наукові збори на юридичному факультеті КДУ в 1960 році.
1609292
  Ілемницький П. Хроніка / П. Ілемницький. – Пряшів, 1961. – 288с.
1609293
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 63-64. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  У листопаді 1961 року відбулась міська міжвузівська теоретична конференція викладачів політичної економії, ініціатором і організатором якої був колектив кафедри політичної економії КДУ.
1609294
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 124-127. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  Науково-дослідна робота юридично-економічного факультету КДУ у 1961 році.
1609295
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 97-98. – (Серія права ; № 17)


  Про секцію юридичних наук щорічних наукових зборів Київського державного університету, яка працювала 4-5 березня 1975 р.
1609296
  Їлемніцький П. Хроніка / П. Їлемніцький. – Київ, 1981. – 262с.
1609297
  Семмо О. Хроніка = Chronicles / Олександр Семмо ; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег, 1987. – 389 с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами .- На тит. арк.: Ін-т дослідів Волині ; ч. 57
1609298
   Хроніка // Мова та історія : періодичний збірник наукових статей / голов. ред. Б. Бабич. – Київ, 1996. – Вип. 11. – С. 16
1609299
   Хроніка // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2006. – № 2 (48) : березень - квітень. – С. 57


  У зв"язку з 171-річницею Київського національного університету академіки АН ВШ України Черняков Б.І., Позур В.К., Новіков М.Н. були відзначені керівництвом університету подяками та грошовими преміями.
1609300
  Зарубенко Т. Хроніка // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 88-91. – ISSN 0027-2833


  [Про конференцію в Інституті мовознавства ім. О.О.Потебні, присвячену 100-річчю І.К. Білодіда ]
1609301
  Кобиринка Г. Хроніка / Г. Кобиринка, Л. Рябець // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 142-143. – ISSN 0027-2833
1609302
   Хроніка // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2008. – № 4 (8) : Діяльність Кваліфікаційної комісії сіддів господарських судів України у 2005 - 2008 р.р. – С. 114


  Президія Академії наук вищої освіти України, враховуючи значний внесок в історичну науку та в патріотичне національне виховання молоді України, нагородила Сергійчука Володимира Івановича, доктора історичних наук, професора Київського національного ...
1609303
   Хроніка // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2009. – № 3 (64) : травень - серпень. – С. 139


  Київський національний університет імені Тараса Шевченка (ректор Л.В. Губерський), Національний технічний університет України "КПІ" (ректор М.В. Згуровський) і мала Академія наук в квітні ц.р. підписали угоду про співробітництво. Її суть - у виявленні ...
1609304
   Хроніка // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2009. – № 1 (62) : січень - лютий. – С. 134


  17 грудня в урочистій обстановці перший проректор НТУУ "КПІ" Ю.І. Якименко та заступник голови Всеукраїнського товариства "Просвіта" проф. О. Пономарів, відкрили Український освітньо-культурний центр НТУУ "КПІ". У святкових заходах взяв участь і ...
1609305
  Ажнюк Б. Хроніка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 82-82. – ISSN 0027-2833


  "...2-3 жовтня 2015 р. у Львівському національному університеті ім. Івана Франка відбулася Всеукраїнська наукова конференція "Національна пам"ять у філології: постать професора Юрія Олексійовича Жлуктенка (КУ)"."
1609306
  Радкевич Г. Хроніка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 81-82. – ISSN 0027-2833
1609307
  Даниленко Л. Хроніка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 74-77. – ISSN 0027-2833


  "20-27 серпня 2018 р. в столиці Сербії Белграді відбувся XVI Міжнародний з"їзд славістів. <...> З доповіддю виступала Л.П. Гнатюк (КУ)".
1609308
   Хроніка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 74-76. – ISSN 0027-2833


  "28-29 березня 2018 року в Києві в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України відбулися IX Потебнянські читання. Участь приймали: Л.П. Гнатюк (КУ), Ю.Л. Мосенкіс (КУ), О.І. Ніка (КУ) та інші".
1609309
  Материнська О. Хроніка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 81-82. – ISSN 0027-2833


  "25–26 жовтня 2017 року в Інституті філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка відбулася міжнародна наукова конференція «Мовно-культурна ідентичність у контексті філологічних студій», яка об’єднала провідних учених України, ...
1609310
  Скопненко О. Хроніка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер (голов. ред.), С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 73-75. – ISSN 0027-2803


  25 листопада 2020 року в онлайновому режимі відбувся круглий стіл, присвячений 90-річчю з дня народження класика білоруської літератури Володимира Короткевича. Захід організував центр білоруської мови й культури ім. Володимира Короткевича Інституту ...
1609311
  Зимовець Г. Хроніка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 75-78. – ISSN 0027-2803


  Цього року наукова громадськість України відзначає сторічний ювілей з дня народження видатного українського мовознавця академіка Олександра Савича Мельничука, наукова діяльність якого була тісно пов"язана з Інститутом мовознавства ім. О.О.Потебні НАН ...
1609312
  Яневський Д. Хроніка "помаранчевої" революції / Данило Яневський. – Харків : Фоліо, 2005. – 317, [3] с., [16] фотоіл. : фотоіл. – ISBN 966-03-2941-5
1609313
  Кульчинський О.Б. Хроніка "Таріг-е Каманіче" та українське питання в османо-польських перемовинах 1672 року // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2012. – № 57/58. – С. 42-50. – ISSN 1682-671Х


  Літопис "Таріг-е Каманіче" перекладається українською мовою з османотурецької як "Історія Каманіче". Така назва українського міста, нині Кам"янець-Подільського, побутує в цій хроніці, як і загалом в османотурецькій мові класичної доби.
1609314
  Цирфа Юлія Хроніка Guantanamo: від ізоляції противника до ізоляції США? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 54-60
1609315
  Цирфа Юлія Хроніка Guantanamo: від ізоляції противника до ізоляції США? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 54-60
1609316
  Олійник Юрій Хроніка абсурда : Україна від комети Галлея до комети Гейла-Боппа. Записки на зламі ( 1986-1996 рр. ) / Олійник Юрій; Київський клуб абсурдистів. – Київ : Задруга, 2002. – 292с. – ISBN 966-7944-26-3
1609317
  Вілкул Т. Хроніка Амартола в Київському літописному зводі // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 69-78. – ISSN 0869-3595


  Георгій Амартол, або Георгій Монах — візантійський хроніст IX століття, був монахом у Константинополі в добу імператора Михаїла ІІІ.
1609318
   Хроніка архівного будівництва в Україні 1917-1921 рр. / (упоряд. Ольга Шевченко // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 1998. – Т. 1. – С. 11-31. – ISBN 966-7250-18-0
1609319
   Хроніка Биховця [Електронний ресурс]
1609320
  Кобзар В.Ф. Хроніка буднів : новели, повість / Володимир Кобзар. – Київ : Фенікс, 2016. – 159, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-374-7


  Зміст: Земля йому пухом ; Окаянна душа ; Звичайний Буряк ; Проїздом ; Щасливий ; Як у раю ; Марковка ; Сьогодні на майдані ; Вірус ; Перехрестя ; Чого у тебе такі червоні очі ; Натюрморт з салом ; Це моє життя! ; На порозі ; Нехай щастить ; Трохи ...
1609321
  Апросіна О. Хроніка В. Коховського про події 1649 р. у Білорусії // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.22-28


  Про працю відомого польського історика і поета Веспасіана Коховського (1633-1700)
1609322
  Могильницька Г.А. Хроніка великого ошуканства / Галина Могильницька. – Вид. 2-е. – Бровари : Українська ідея, 2007. – 86 с. – ISBN 966-7638-14-5
1609323
  Могильницька Г.А. Хроніка великого ошуканства / Галина Могильницька. – Вид. 4-е. – Київ : Українська Православна Церква Київського Патріархату, 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-2104-13-4
1609324
  Сюндюков І. Хроніка Великої війни // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 жовтня (№ 40). – С. 1, 7


  Трагедія Першої світової: людський вимір. Документальне видання, підготовлене Інститутом України НАН України.
1609325
  Сюндюков І. Хроніка Великої Війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25-26 вересня (№ 174/175). – С. 8


  Трагедія Першої світової: людський вимір. Документальне видання, підготовлене Інститутом України НАН України.
1609326
  Кульбак Л.А. Хроніка великої Вітчизни : поезії / Л.А. Кульбак. – Київ, 1987. – 131 с.
1609327
   Хроніка військового нападу ЗС РФ на Україну. Генеральний штаб ЗСУ повідомляє // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 24 лютого (№ 37). – С. 5


  "Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, завдали ракетно-бомбові ударипо аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по ...
1609328
  Сом М.Д. Хроніка воєнного дитинства : поезії / М.Д. Сом. – Київ, 1985. – 78 с.
1609329
   Хроніка вступної кампанії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 липня (№ 28/29). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1609330
  Марко С. Хроніка гібридної війни : [більш 500 док. та 130 інтерв"ю] / Серж Марко. – Київ : Альтерпрес ; Surkov Publisher, 2016. – 236 с., XVI арк. фотоіл. : іл. – Сер. заснов. у 2016 р. – (Гібридна війна в Україні. XXI сторіччя). – ISBN 978-966-542-613-4
1609331
  Бурлакова В. Хроніка Гідності // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 23 (343). – С. 14-17. – ISSN 1996-1561


  Як змінювалися українці, Україна та Майдан упродовж останніх шести місяців.
1609332
  Леонтович В. Хроніка гречок / В. Леонтович. – Львів, 1994. – 96 с.
1609333
  Чаплик Катерина Хроніка депортацій 1944-1946 рр. очима лемків (зі спогадів переселенців) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 96-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1609334
  Чаплик К. Хроніка депортацій очима лемків (зі спогадів переселенців) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 116-119
1609335
   Хроніка дій (1995-2000). – Київ, 2000. – 32с.
1609336
   Хроніка Донецького відділення Наукового Товариства ім.Шевченка / Наукове Товариство ім. Шевченка. Донецьке відділення. – Донецьк : НТШ. – ISSN 1814-1617
Ч. 1 : 1997-2007 р.р. – 2007
1609337
  Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії / Олександр Гваньїні; Упор. та пер. з пол. о. Юрія Мицика; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ін-т історії України НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Держ. комітет архівів України. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 1006с. – ISBN 966-518-389-3
1609338
  Дячок О.О. Хроніка європейської Сарматії Алессандро Гваньїні як джерело з історії України 15-16 ст. : Автореф... канд.іст.наук: 07.00.09 / Дячок О.О.; ДДУ. – Дніпропетровськ, 1992. – 21л.
1609339
  Шептицький Л. Хроніка єпископії Львівської, Галицької та Кам"янця-Подільського] // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 318-333. – ISBN 978-617-7023-51-6


  Стан єпархій та церков у єпископії Львівській, Галицькій та Кам"янця-Подільського, описано 1761 року і в донесенні до Римської курії подано преосвященником Левом Шептицьким, єпископом львівським, галицьким та кам"янецьким.
1609340
  Софонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх / Ф. Софонович. – Київ : Наукова думка, 1992. – 334с. – ISBN 5-12-002045-3
1609341
  Меріме П. Хроніка з часів Карла 9 / П. Меріме. – Харків-Київ, 1930. – 160с.
1609342
  Колісниченко А.І. Хроніка Івана Скомороха : повість / А.І. Колісниченко. – Одеса : Маяк, 1972. – 151 с.
1609343
   Хроніка кампанії [Вступ-2017] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 31 липня (№ 29). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1609344
  Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927-1933 = A chronicle of collectivization and the Holodomor in Ukraine 1927-1933 : [у 4 т., 7 кн.] / Людмила Гриневич ; [Укр. наук. ін-т Гарвард ун-ту ; Наук. Т-во ім. Шевченка в Америці ; Ін-т критики ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України]. – Київ : Критика. – ISBN 978-966-8978-45-6
Т. 1, кн. 2 : Початок надзвичайних заходів. Голод 1928-1929 років. – 2012. – 677, [2] с., LXIV арк. кольор. іл. : фотоіл. – Парал. тит. арк. англ.
1609345
  Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927-1933 = A chronicle of collectivization and the Holodomor in Ukraine 1927-1933 : [у 4 т., 7 кн.] / Людмила Гриневич ; [Укр. наук. ін-т Гарвард ун-ту ; Наук. Т-во ім. Шевченка в Америці ; Ін-т критики ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України]. – Київ : Критика. – ISBN 978-966-8978-62-3
Т. 1, кн. 3 : Початок надзвичайних заходів. Голод 1928-1929 років. – 2012. – 263, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 165-245. – Бібліогр.: с. 247-260 та в підрядк. прим.
1609346
  Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні, 1927-1933 = A Chronicle of Collectivization and the Holodomor in Ukraine, 1927-1933 / Людмила Гриневич ; [передм. С. Кульчицького]. – Київ : Критика. – ISBN 966-8978-21-8(Т.1)
Т. 1, кн. 1 : Початок надзвичайних заходів. Голод 1928-1929 років. – 2008. – 552 с., [16] с. іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1609347
  Конвіцький Т. Хроніка любовних подій : роман / Тадеуш Конвіцький ; пер. з пол. Божени Антоняк. – Львів : Урбіно, 2012. – 221, [2] с. – Пер. за вид.: Kronika wypadkow milosnych / Tadeusz Konwicki. - Warszawa, 2006. – ISBN 978-966-2647-04-4
1609348
  Михайленко А.Г. Хроніка льодового рейсу : повісті, оповідання / А.Г. Михайленко. – Київ, 1987. – 492 с.
1609349
  Дзира Я. Хроніка Мартина та Йоахима Бєльських про історію козацтва // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1991. – Вип. 25. – С. 121-139. – ISSN 0206-8001
1609350
  Прибиткова Ірина Хроніка міграційних подій в Україні до і після розпаду СРСР // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 41-77. – ISSN 1563-3713
1609351
  Калініна О.М. Хроніка міжнародно-правових подій (березень-травень 2020 р.) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 6-27. – ISSN 1814-3385
1609352
  Калініна О. Хроніка міжнародно-правових подій (вересень-листопад 2019 року). Події на міжнародному рівні // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 9-22. – ISSN 1814-3385
1609353
  Калініна О.М. Хроніка міжнародно-правових подій (грудень 2019 року - лютий 2020 року) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 9-26. – ISSN 1814-3385
1609354
  Щербак Ю.М. Хроніка міста Ярополя : повіть / Юрій Щербак. – Київ : Фоліо, 1986. – 143 с. – (Романи й повісті ; 1986/4)
1609355
  Щербак Ю.М. Хроніка міста Ярополя : вибрана проза / Юрій Щербак ; [передм. Жулинський М.Г.]. – Київ : Українські пропілеї, 2016. – 676, [4] с. : іл. – (In сorpore). – ISBN 978-966-7015-97-8


  Зміст: 1. Що не підвладне безжальним законам Часу? / М. Жулинський ; 2. Причини і наслідки (роман) ; 3. Як на війні (повість) ; 4. Хроніка міста Ярополя (повість). До збірки увійшла вибрана проза одного з найцікавіших прозаїків-шісдесятників ...
1609356
   Хроніка наукового життя // Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ, 1984. – № 5, вересень - жовтень. – С. 124. – ISSN 0130-5719


  16-18 травня в КДУ ім. Т.Г. Шевченка відбулася республіканська наукова конференція "Актуальні питання теорії і практики морального та естетичного виховання молоді".
1609357
  Туранли Ф. Хроніка наукової конференції "історія, етнографія та культура Кавказької Албанії (або Північного Азербайджану)" // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 1. – С. 171. – ISSN 1608-0599
1609358
  Машкевич С. Хроніка непокори. Повстання проти влади в Києві в 1917-1920 роках // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 156-161. – ISBN 978-617-7399-39-0
1609359
  Лизанчук В. Хроніка нищення українства: мови, культури, духовності // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 4-25
1609360
  Лизанчук Василь Хроніка нищення українства: мови, культури, духовності // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 6. – С. 4-24
1609361
  Сушко Р. Хроніка нищення української мови : праця / Роман Сушко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 91, [1] с. – Бібліогр.: с. 90-91. – ISBN 978-617-673-923-4
1609362
  Скуїнь З.Я. Хроніка однієї ночі / Зигмуд Скуїнь;. – Київ, 1965. – 81 с.
1609363
  Романюк А. Хроніка одного життя: спомини і роздуми / Анатолій Романюк. – Львів : Мс, 2006. – 508с. : іл. – ISBN 966-8461-30-4
1609364
  Баронч С. Хроніка Олеська = Khronika Oleska / Садок Баронч ; [підгот. до вид.: Д. Чобіт ; ред.: В. Нагірний]. – Репринт. відтворення вид. 1864 р. – Броди : Просвіта, 2005. – 112 с. – Обкл. пол. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7544-27-3
1609365
   Хроніка Олімпійських ігор. – К, 1979. – 272 с.
1609366
   Хроніка опору. – К, 1991. – 455с.
1609367
  Жуков В.М. Хроніка пароплава "Гюго" / В.М. Жуков. – К., 1979. – 336с.
1609368
  Заведюк Д. Хроніка подій Папської Української Колегії святого Йосафата в Римі. Академічний рік 2015-2016 // Alma mater : журнал студентів Папської Української Колегії св. Йосафата в Римі. – Roma, 2016. – № 77 : Академічний рік 2015-2016. – С. 112-172
1609369
   Хроніка Помаранчевої революції // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1609370
  Касьянова О. Хроніка поточних подій // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 7 грудня (№ 45/46). – С. 4


  21 листопада у День гідності та свободи в Інституті філології відбулася зустріч із активістами, революціонерками, випускницями Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка - Тетяною Печончик та Юлією Марушевською.
1609371
   Хроніка революційних подій в Одесі : Період боротьби за встановлення Радянської влади (лютий 1917 р. - січень 1918 р.). – Одеса, 1958. – 184с.
1609372
  Адаменко В. Хроніка руйнації роду Гречок як хроніка руйнації ментальності українців в кінці XIX - на початку XX століття (за повістю Володимира Леонтовича "Хроніка Гречок") // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (138). – С. 50-52
1609373
   Хроніка свободи слова. 2006 рік. – Київ, 2007. – 158с. – Видання фінансується американською неприбутковою організацією "Національний внесок заради демократії" (NED). – ISBN 966-8684-13-3
1609374
  Чернишева Т. Хроніка спортивних подій // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Спортивні університетські події.
1609375
   Хроніка становлення НаУКМА // Календар-Довідник : 2018-2019 навч. рік / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [відп. за вип.: А. Мелешевич, Т. Ярошенко, О. Куценко]. – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 12-15. – ISBN 978-617-7668-05-2
1609376
  Галайба В. Хроніка старого Києва / Василь Галайба. – Київ : Бібліотека українця. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-55-X
Вип. 1. – 2003. – 176с. : іл.
1609377
  Чорновіл В. Хроніка таборніх буднів / В. Чорновіл, Б. Пенсон. – Київ : Такі справи, 1991. – 160с.
1609378
  Сюндюков І. Хроніка тоталітарного вибуху // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 листопада (№ 135/136). – С. 31


  Станіслав Кульчицький опублікував дослідження, присвячене реконструкції більшовицького міфу про революцію 1917 року.
1609379
  Сюндюков І. Хроніка українського Всесвіту // День : щоденна українська газета. – 8. – Київ, 2017. – 7-8 квітня (№ 61/62). – С. 31


  Двотомник професора Миколи Тимошика - це епічна розповідь про осердя, колиску та одвічну опору українства - наше село. На конкретному прикладі Данини на Чернігівщині.
1609380
  Мащенко І.Г. Хроніка українського радіо і телебачення в контексті світового аудіовізуального процесу / І.Г. Мащенко. – Київ : Україна, 2005. – 384 с. – ISBN 966-524-212-1
1609381
  Гримич М. Хроніка української діаспори: інформаційний бюлетень "Українці за кордоном" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 196-199
1609382
  Клюско А. Хроніка української революції : Помаранчева революція у віршах / А. Клюско. – Житомир : Полісся, 2005. – 68 с. – ISBN 966-655-133-0
1609383
  Нахлік Є. Хроніка франкової участі VII всеукраїнському студентському з"їзді (1913) // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 600-609. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
1609384
  Сушинський Б. Хроніка хронічного абсурду // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 167-170. – ISSN 0208-0710
1609385
  Баняс В.В. Хроніка хронічності : вибр. публіцистика футбольної орієнтації / Володимир Баняс. – Київ : Гранмна, 2016. – 187, [5] с. – ISBN 978-966-2726-49-7
1609386
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1609387
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 66-69. – ISSN 0130-5212
1609388
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 78-79. – ISSN 0130-5212
1609389
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 56-57. – ISSN 0130-5212
1609390
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-51. – ISSN 0130-5212
1609391
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-53. – ISSN 0130-5212
1609392
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-51. – ISSN 0130-5212
1609393
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 58-59. – ISSN 0130-5212
1609394
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 56-57. – ISSN 0130-5212
1609395
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 52-55. – ISSN 0130-5212
1609396
  Івануна Є. Хроніка як структурний принцип "Хронік Нарнії" К.С. Льюїса // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 46-49. – ISSN 2307-2261
1609397
   Хроніка. Захист дисертацій // Радянське літературознавство / Академія наук УРСР, Ін-т укр. літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: О.І. Білецький, С.І. Маслов, С.М. Шаховський [та ін.]. – Київ, 1948. – № 9. – С. 198-199 ; 9


  На відкритих засіданнях Вченої ради Інституту в 1946 році відбувся захист десяти дисертацій на ступінь кандидата філологічних наук.
1609398
  Василюк О.Д. Хроніка. Міжнародна наукова конференція До 100-річчя від дня народження академіка Омеляна Пріцака (1919–2006) // Сходознавство / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Г.В. Вертієнко ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 84. – С. 205-209. – ISSN 1682-671Х
1609399
   Хронікально-документальні фільми діючого фонду. – Київ, 1959. – 346с.
1609400
  Забужко Оксана Хроніки від Фортінбраса : Вибрана есеїстика 90-х / Забужко Оксана. – 2-е вид., виправ. – Київ : Факт, 2001. – 340с. – ISBN 966-7274-59-4
1609401
  Забужко О.С. Хроніки від Фортінбраса : вибрана есеїстика / Оксана Забужко. – 3-тє вид., допов. – Київ : Факт, 2006. – 350, [2] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Висока полиця). – ISBN 966-359-105-6
1609402
  Зубко А.М. Хроніки візантійські / А. Зубко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 402-403. – ISBN 966-642-073-2
1609403
  Менделєєв Д. Хроніки оборонпрому... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 6


  "2019-й, що минає, не став переломним для української оборонної промисловості. Доводиться констатувати факт, що системи управління в цій сфері дотепер не створено, і ми маємо справу з хаотичними управлінськими функціями органів виконавчої влади, які ...
1609404
   Хроніки періоду трьох царств династії Цзінь і північних і південних династій. – Тайбей, 1980. – 512 с. – Видання китайською мовою
1609405
  Шуйський І. Хроніки Семена Підгайного / І. Шуйський, О. Рябченко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 березня (№ 9). – С. 15


  "Протягом багатьох років довелося мені зазнати безліч репресій, пригнічення та зневаги, а втім, ніякі більшовицькі тортури не зламали моєї волі, моєї сили та моєї любові до моєї розіп"ятої більшовиками Батьківщини", — так розпочав автобіографію 11 ...
1609406
  Щоткіна К. Хроніки Томосу : ["cвоя церква": шлях українців до автокефалії] / Катерина Щоткіна. – Харків : Vivat, 2019. – 301, [3] с. – На обкл.: "Своя церква": шлях українців до автокефалії. – (Серія "Історія та політика"). – ISBN 978-966-942-926-1
1609407
  Кубаровська С. Хроніки цифровізації бібліотеки: вершини та підводні течії айсбергу / С. Кубаровська, Д. Яцкевич // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 1 (23). – С. 15-17. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено досвід роботи Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького та бібліотек-філій ЦБС для дорослих м. Миколаєва з комп"ютеризації, впровадження інформаційних технологій та позиціонування в інтернет-середовищі. ...
1609408
  Дячок О. Хроніст Алессандро Гваньїні // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С .299-321. – (Нова серія ; вип. 8/9)
1609409
   Хронічна блокада центральних мускаринових рецепторів у щурів відтворює первинні патогенетичні ланки хвороби Альцгеймера / Р.Д. Дейко, С.Ю. Штриголь, Ю.Б. Лар’яновська, Т.В. Горбач, Губіна-Вакулик, Н.М. Дев"яткіна, Д.В. Штриголь // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 3 (59). – C. 13-25. – ISSN 2077-1096
1609410
  Вечеря Олег Олександрович Хронічна дія іонізуючої радіації та кадмію на клітини печінки і слизової оболонки тонкого кишечника щурів : Дис... канд. біологічних наук: 03.00.01. / Вечеря Олег Олександрович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 142 л. – Бібліогр.: л. 120-142
1609411
  Вечеря Олег Олександрович Хронічна дія іонізуючої радіації та кадмію на клітини печінки і слизової оболонки тонкого кишечника щурів : Автореф. дис. канд. біологічних наук: 03.00.01. / Вечеря О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1609412
   Хронічна післяінфарктна аневризма: гібернація,апоптоз і вторинний некроз кардіоміоцитів / Г.В. Світлик, Ю.Г. Кияк, Г.В. Чнгрян, Д.І. Беш, М.О. Гарбар, О.Ю. Барнетт // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 74-79. – ISSN 2224-0586
1609413
  Кремзер О.О. Хронічна серцева недостатність у хворих на ішемічну хворобу серця із кардіоваскулярними факторами ризику: концепція діагностики, прогнозування та лікування : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.11 / Кремзер Олександр Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 37 с. – Бібліогр.: 43 назви
1609414
  Кадикова О.І. Хронічна серцева недостатність у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння: патогенез, перебіг і лікування з урахуванням генетичних аспектів : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.02 / Кадикова Ольга Ігорівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 52 назви
1609415
  Скибчик В.А. Хронічна серцева недостатність: нові підходи до діагностики та лікування // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2016. – № 10 (206). – С. 33-42. – ISSN 1997-9894
1609416
   Хронічне запалення і рак. Значення ядерного фактора NF-кB (огляд літератури та власних досліджень) / В.М. Пушкарьов, О.І. Ковзун, В.В. Пушкарьов, Б.Б. Гуда, М.Д. Тронько // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 287-298. – ISSN 2413-7944
1609417
  Солодка Л.О. Хронічне надходження 137Cs з кормами як стрес-фактор для травної системи великої рогатої худоби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-67. – (Біологія ; Вип. 34)


  Встановлено, що за хронічного надходження [верхній індекс 137]Cs до шлунково-кишкового тракту волів у зразках вмісту рубця, відібраних за годину до годівлі, збільшується кількість аеротолерантних целюлолітичних мікробів. Наведено рівняння, яке ...
1609418
   Хронічне обструктивне захворювання легень і ішемічна хвороба серця: проблеми коморбідності / С.І. Треумова, Є.Є. Петров, Ю.Г. Бурмак, Т.А. Іваницька // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 3 (141). – C. 66-72. – ISSN 2077-4214
1609419
  Савченко О. Хронічні болі Аргентини. Аргентина переживає нову економічну кризу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 вересня (№ 35). – С. 5


  "У 2018 р. аргентинське песо знецінилося відносно долара на 40%. Інфляція становила 25%. За рівнем інфляції Аргентина опинилася на другому місці в Латинській Америці - після Венесуели. Безробіття зросло з 7,2% економічно активного населення 2017 р. до ...
1609420
  Павленко Г. Хронічні п"ятирічки. Роль Президента у проведенні судової реформи // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 листопада (№ 22) : Судова практика. – С. 27
1609421
  Венгеров И.Р. Хроноартефакты термодинамики / И.Р. Венгеров. – Донецк : Норд- Пресс, 2005. – 236с. – ISBN 966-8085-94-9
1609422
   Хронобіологічні основи терапії афективних психічних розладів / А.М. Скрипніков, Л.В. Животовська, В.О. Рудь, О.І. Шкідченко // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 1 (53). – С. 41-44. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2308-6300
1609423
  Шугуров О.О. Хронобіологія : навч. посібник / О.О. Шугуров ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2016. – 98 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 95-96. – ISBN 978-966-383-803-8
1609424
  Реєнт О. Хронограф краєзнавчого рух // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 5


  Часопис "Краєзнавство" веде свій родовід з 1927 року.
1609425
   Хронограф міжнародних подій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 2010-2017 : [довідкове вид. / голов. ред.: І.М. Коваль ; відп. ред.: В.С. Гріневич]. – Одеса : ОНУ, 2018. – 139, [1] с. : фотоіл. – В макеті каталож. картки також зазнач. як авт.: І.М. Коваль, В.С. Гріневич, В.Е. Трапштейн. – ISBN 978-617-689-250-2
1609426
  Куглер С. Хронограф профосвіти українського робітництва // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.256-259. – ISBN 966-625-033-0
1609427
  Розанов С.П. Хронограф редакции 1512 г = К вопросу об издании Хронографа. – Санкт-Петербург : Тип.И.Н.Скороходова, 1907. – 16 с.
1609428
  Беляев И.Д. Хронограф третьей редакции : труд И.Д. Беляева. – Москва : Изд. Имп. о-ва истории и древностей российских при Моск. ун-те, 1913. – 64 с.
1609429
  Пселл Михаил Хронография / Михаил Пселл. – Москва : Наука, 1978. – 319 с. – (Памятники исторической мысли / АН СССР)
1609430
  Хилинский К. Хронография и хронология македонских царей после Александра Великого. / К. Хилинский. – 52с.
1609431
  Демичев А.А. Хронодискретное моногеографическое сравнительное правоведение как направление современной юридической науки // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 16. – С. 2-7. – ISSN 1812-3805


  В статье излагаются основные принципы молодой научной школы хронодискретного моногеографического сравнительного правоведения, характеризуется ее состав, намечаются перспективы дальнейшего развития.
1609432
  Глущенко В.А. Хронологизация языковых явлений в трудах А.А. Шахматова / В.А. Глущенко, В.В. Бабак // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 17-21. – Бібліогр.: Лит.: с. 20-21 ; 44 поз. – ISBN 978-966-439-298-0
1609433
  Берх, Василий Хронологическая история открытия Алеутских островов или подвиги российского купечества. С присовокуплением Исторического известия о меховой торговле. – С-Пб., 1823. – 172с.
1609434
   Хронологическая таблица по истории библиотечного дела России: 1051-2000 годы / М.Я. Дворкина, Е.И. Ратникова, С.И. Ефремова, Л.Н. Уланова, Т.Я. Брискман, И.Б. Левашкина; [сост.: М.Я. Дворкина, Е.И. Ратникова, С.И. Ефремова, Л.Н. Уланова, Т.Я. Брискман, И.Б. Левашкина] // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. бюджетное учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2012. – № 1 (23). – С. 148-267
1609435
  Энгельман Август Хронологические исследования в области русской и ливонской истории, в XIII и XIV столетиях / Соч. Августа Энгельмана. – Санкт-Петербург : тип. Акад. наук, 1858. – VIII, 220 с.
1609436
  Цыб С.В. Хронологические показания Судакского Синаксария и датирование монгольского похода в Крым и на Юго-Вочточную Русь / С.В. Цыб, В.А. Чичинов // Palaeoslavica : іnternational journal for the study of Slavic medieval literature, history, language and ethnology. – Cambridge, 2015. – Vol. 23, nо. 2. – С. 55-68. – ISSN 1070-5465
1609437
  Ленин В.И. Хронологические табилцы к истории империализма. / В.И. Ленин. – Л., 1940. – 72с.
1609438
   Хронологические таблицы. – М, 1948. – 212с.
1609439
  Бурла М. Хронологические, пространственные, нормативно-правовые и финансовые аспекты проведения учебных практик по географии в Приднепровском университете // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 13-16. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
1609440
  Сабанин А.В. Хронологический перечень международных многосторонних договоров / А.В. Сабанин. – М, 1933. – 141с.
1609441
  Пономарев С. Хронологический список всех отдельно изданных сочинений и переводов И.М.Карамзина и собраний его сочинений / С. Пономарев. – 152 с.
1609442
  Пономарев С.И. Хронологический список сочинений, изданий и переводов Степана Ивановича Пономарева, составленный им самим / Изд. под ред. Я.К. Грота. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1913. – [2], 53 с. – (Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук ; Т. 90, № 5)
1609443
  Симони П.К. Хронологический список ученых и литературных трудов и изданий Леонида Николаевича Майкова (р. 1839, ум. 1900 г.) : С присоединением указаний на статьи о нем и с отметкою рец. и обозрением содерж. его трудов по рус. нар. словесности и этнографии / П.К. Симони. – Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1905. – [2], 65 с.
1609444
   Хронологический справочник. – Л, 1984. – 34с.
1609445
   Хронологический указатель Генеральных конференций ИФЛА // Библиотека и закон : юридический словарь - справочник. – Москва, 2008. – Вып. 24 (1" 2008). – С. 298-302. – ISSN 1560-7976
1609446
   Хронологический указатель произведений В.И. Ленина. – М
Ч. 1. – 1959
1609447
   Хронологический указатель произведений В.И. Ленина. – М
Ч. 2. – 1962
1609448
   Хронологический указатель произведений В.И. Ленина. – М, 1963. – 234с.
1609449
  Пыпин А.Н. Хронологический указатель русских лож от первого введения масонства до запрещения его 1731-1822 / [А. Пыпин]. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1873. – [2], 43 с. – Авт. указан в конце предисл. – Библиогр. в предисл.
1609450
  Рубинштейн С.Ф. Хронологический указатель указов и правительственных распоряжений по губерням Западной Росии, Белоруссии и Малороссии за 240 лет с 1652 по 1892 год / сост. и изд. С.Ф. Рубинштейн. – Вильна : Тип. А.Г. Сыркина, 1894. – XII, 919 с.
1609451
   Хронологическое обозрение постановлений по Ордену св. великомученика и победоносца Георгия // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 144 с., [2] л. портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
1609452
   Хронологическое собрание законов Латвийской ССР. – Вильнюс
1. – 1957. – 352с.
1609453
   Хронологическое собрание законов Латвийской ССР. – Вильнюс
2. – 1958. – 512с.
1609454
   Хронологическое собрание законов Латвийской ССР. – Вильнюс
3. – 1958. – 639с.
1609455
   Хронологическое собрание законов Латвийской ССР. – Вильнюс
4. – 1958. – 639с.
1609456
   Хронологическое собрание законов Латвийской ССР. – М, 1960. – 431с.
1609457
   Хронологическое собрание законов Литовской ССР. – Вильнюс
5. – 1959. – 866с.
1609458
   Хронологическое собрание законов Литовской ССР. – Вильнюс
6. – 1959. – 380с.
1609459
   Хронологическое собрание законов Молдавской ССР. – Кишинев
1. – 1960. – 240с.
1609460
   Хронологическое собрание законов Молдавской ССР. – Кишинев
2. – 1960. – 240с.
1609461
   Хронологическое собрание законов Молдавской ССР. – Кишинев
3. – 1960. – 545с.
1609462
   Хронологическое собрание законов Молдавской ССР. – Кишинев
4. – 1960. – 545с.
1609463
   Хронологическое собрание законов Эстонской Советской Социалистической республики, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства Эстонской ССР. – Таллинн : Госиздат Эстонии
Т. 1 : 1940-1941. – 1953. – 444 с.
1609464
   Хронологическое собрание законов Эстонской Советской Социалистической республики, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства Эстонской ССР. – Таллинн : Госиздат Эстонии
Т. 2 : 1944-1947. – 1953. – 738 с.
1609465
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР : на 1 марта 1940 г. – [Москва] : Огиз ; Госполитиздат
Т. 9 : Конституция, положение о выборах, кодексы. – 1941. – 515 с.
1609466
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР : алфавитно-предметный и хронологический указатели [Т. 1-5]. – Москва : Юридическая литература, 1949. – 151 с.
1609467
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 1 : 1917-1927 гг. – 1949. – 515 с.
1609468
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 2 : 1928-1929 гг. – 1949. – 328 с.
1609469
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 3 : 1930-1934 гг. – 1949. – 520 с.
1609470
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 4 : 1935-1945 гг. – 1949. – 595 с.
1609471
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 5 : 1946-1948 гг. – 1949. – 512 с.
1609472
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 3 : 1940-1947 гг. – 1958. – 638 с.
1609473
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 4 : 1948-1953 гг. – 1958. – 618 с.
1609474
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР : Алфавитно-предметный и хронологический указатели. – Москва : Юридическая литература, 1959. – 251 с.
1609475
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 1 : 1917-1928 гг. – 1959. – 662 с.
1609476
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 2 : 1929-1939 гг. – 1959. – 495 с.
1609477
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 5 : 1954-1956 гг. – 1959. – 702 с.
1609478
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 6 : 1957 г. – 1959. – 808 с.
1609479
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 7 : 1958 г. – 1960. – 671 с.
1609480
  Каменцева Е.И. Хронология / Е.И. Каменцева. – Москва, 1967. – 187с.
1609481
  Пронштейн А.П. Хронология / А.П. Пронштейн, В.Я. Кияшко. – Москва, 1981. – 191 с.
1609482
  Мчедлидзе Г.Л. Хронология в древнегрузинской исторической литературе. : Автореф... Канд.истнаук: / Мчедлидзе Г.Л.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1963. – 22л.
1609483
  Блох М.А. Хронология важнейших событий в области химии и смежных дисциплин и библиография по истории химии / М.А. Блох. – Ленинград; Москва : Госхимиздат, 1940. – 754 с.
1609484
  Чеканов А.А. Хронология важнейших событий развития техники в СССР / А.А. Чеканов. – М, 1978. – 72с.
1609485
  Сюзюмов М.Я. Хронология всеобщая. / М.Я. Сюзюмов. – Свердловск, 1971. – 98с.
1609486
  Острогорский М.Я. Хронология всеобщей и русской истории / [соч. ]М. Острогорского. – [7-е изд., (стереотип.)]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. М.М. Стасюлевича]
Новая история : пособие и справочная книги при изучении истории в средних учебных заведениях. – 1884. – 20 с. – Без обл.
1609487
  Острогорский М. Хронология всеобщей и русской истории : Древняя история / М. Острогорский. – Санкт-Петербург : Тип. и Хромолитография П.П.Сойкина, 1899
1609488
  Острогорский М. Хронология всеобщей и русской истории : Средняя история // Хронология всеобщей и русской истории : Древняя история / М. Острогорский. – Санкт-Петербург, 1899. – 20 с.
1609489
  Острогорский М Хронология всеобщей и русской истории : Новая история // Хронология всеобщей и русской истории : Древняя история / М. Острогорский. – Санкт-Петербург, 1899. – 12 с.
1609490
  Ранцов В.Л. Хронология всеобщей и русской истории / составил В.Л. Ранцов. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. о-ва Брокгауз-Ефрон, 1905. – 160 с., 1 л. табл. : 1 л. табл. – 9-е прилож. к журн. "Вестник и библиотека самообразования" за сентябрь 1905 г. - Конволют. - Пер. с 2-мя кн. – (Библиотека самообразования / Брокгауз-Ефрон)


  На тит. л. экз. № 40302 фамилия: В. Шугаевский 25 июня 1933. Содержание конволюта: 1. Хронология всеобщей и русской истории / составил В.Л. Ранцов; 2. Родовой быт в настоящем, недавнем и отдаленном прошлом : опыт в области сравнительной ...
1609491
  Ранцов В.Л. Хронология всеобщей и русской истории / составил В.Л. Ранцов. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. о-ва Брокгауз-Ефрон, 1905. – 160 с. : 1 л. табл. – 9-е прилож. к журн. "Вестник и библиотека самообразования" за сентябрь 1905 г. – (Библиотека самообразования / Брокгауз-Ефрон)


  На тит. л. экз. № 40302 фамилия: В. Шугаевский 25 июня 1933
1609492
  Бикерман Э. Хронология Древнего мира : ближний Восток и античность / Э. Бикерман ; АН СССР, Ин-т востоковедение. – Москва : Наука, 1975. – 336 с.
1609493
  Амброз А.К. Хронология древностей Северного Кавказа, V-VII вв. / А.К. Амброз ; отв. ред. М.П. Абрамова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1989. – 131, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце глав
1609494
   Хронология и периодизация верхнепалеолитических памятников Монголии / С.А. Гладышев, Д. Олесен, А.В. Табарев, Я.В. Кузьмин // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (43). – С. 33-40. – ISSN 1563-0102
1609495
  Чечулин Н.Д. Хронология и список сочинений кн. М.М. Щербатова. – Санкт-Петербург, 1900. – 28 с.
1609496
   Хронология ледникового века. – Л, 1971. – 162с.
1609497
   Хронология международной и западной политики развития // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 3 : Европа и развивающиеся страны. – С. 195-202. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
1609498
  Гросу В.И. Хронология памятников сарматской культуры Днестровско-Прутского междуречья / В.И. Гросу. – Кишинев, 1990. – 202с.
1609499
   Хронология плейстоцена и климатическая стратиграфия. – Ленинград, 1973. – 238с.
1609500
  Семенов Л.С. Хронология путешествия Афанасия Никитина / Л.С. Семенов // Хождение за три моря Афанасия Никитина / Никитин Афанасий. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1986. – С. 88-107. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Литературные памятники)
1609501
   Хронология российской истории. – Москва, 1994. – 304с.
1609502
  Бережков Н.Г. Хронология русского летописания / Н.Г. Бережков ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва, 1963. – 376 с.
1609503
  Пиксанов Н.К. Хронология русской литературы для учащихся : Синхронистические таблицы; Хронологические даты к биорафиям писателей; Повторительные таблицы; Таблица царствований / сост. Н.К. Пиксанов. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Якорь", 1914. – 46, [2] с.


  На обл. № 465504 надпись-печать: От автора; На тит. л. № 464938 автораф?
1609504
  Енукидзе Д.Е. Хронология финансовых мероприятий советского государства. / Д.Е. Енукидзе. – Алма-Ата, 1939. – 16с.
1609505
  Пронштейн А.П. Хронология. / А.П. Пронштейн. – Ростов н/Д, 1973. – 64с.
1609506
  Гузь М.М. Хронологізація та аналіз етапів співробітництва України з МВФ // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 5 (42), жовтень. – P. 149-155


  Циклічність економічного зростання в Україні: двофазна економіка. У статті досліджується тривалість українських циклів ВВП. Надано рекомендації щодо подолання негативних наслідків кризи.
1609507
  Супронюк О. Хронологічна канва життя Віктора Дудка // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 128-130. – ISBN 978-966-2449-92-1


  Дудко Віктор Іванович, видатний український літературознавець, текстолог, шевченкознавець. Дослідник історії української літератури і журналістики другої половини XIX - початку XX століття.
1609508
  Зеров М. Хронологічна канва Шевченкової біографії // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 148-153. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1609509
  Зелінський А. Хронологічна локалізація розширення західних кордонів птолемеївської Киренаїки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-27. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Згідно з розповіддю Страбона, за часів Птолемея сина Лага кордон між Киренаїкою і Карфагеном знаходився значно західніше від традиційного рубежа - Філенових жертовників. Співставлення свідчень Діодора, Арріана, Страбона і тексту т.зв. Киренської ...
1609510
  Підопригора О.А. Хронологічна порівняльна таблиця розвитку стародавнього Риму та римського права / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов // Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов. – 3-тє вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – С. 492-505. – ISBN 978-966-667-541-8
1609511
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 томах]. – Київ : Політвидав УРСР
Т. 1 : 1917-1941 рр. – 1963. – 772 с.


  Одна з форм систематизації законодавства УРСР. Підготовку та упорядкування цього Зібрання здійснив Мін"юст республіки. Воно вийшло в 7 томах. Перший том охоплює період 1917—41, другий — 1942—51, третій — 1952—56, четвертий — 1957— 58, п"ятий — 1959, ...
1609512
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 томах]. – Київ : Політвидав УРСР
Т. 2 : 1942-1951 рр. – 1963. – 848 с.
1609513
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 томах]. – Київ : Політвидав УРСР
Т. 3 : 1952-1956 рр. – 1963. – 1123 с.
1609514
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 томах]. – Київ : Політвидав УРСР
Т. 4 : 1957-1958 рр. – 1964. – 846 с.


  Одна з форм систематизації законодавства УРСР. Підготовку та упорядкування цього Зібрання здійснив Мін"юст республіки. Воно вийшло в 7 томах. Перший том охоплює період 1917—41, другий — 1942—51, третій — 1952—56, четвертий — 1957— 58, п"ятий — 1959, ...
1609515
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 томах]. – Київ : Політвидав України
Т. 5 : 1959 р. – 1964. – 451 с.


  Одна з форм систематизації законодавства УРСР. Підготовку та упорядкування цього Зібрання здійснив Мін"юст республіки. Воно вийшло в 7 томах. Перший том охоплює період 1917—41, другий — 1942—51, третій — 1952—56, четвертий — 1957— 58, п"ятий — 1959, ...
1609516
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 т.]. – Київ : Політвидав України
Т. 6 : 1960 р. – 1964. – 408 с.


  Одна з форм систематизації законодавства УРСР. Підготовку та упорядкування цього Зібрання здійснив Мін"юст республіки. Воно вийшло в 7 томах. Перший том охоплює період 1917—41, другий — 1942—51, третій — 1952—56, четвертий — 1957— 58, п"ятий — 1959, ...
1609517
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 томах]. – Київ : Політвидав України
Т. 7 : 1961 р. – 1964. – 366 с.


  Одна з форм систематизації законодавства УРСР. Підготовку та упорядкування цього Зібрання здійснив Мін"юст республіки. Воно вийшло в 7 томах. Перший том охоплює період 1917—41, другий — 1942—51, третій — 1952—56, четвертий — 1957— 58, п"ятий — 1959, ...
1609518
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР. – Київ : Політвидав УРСР
Т. 8 : (довідковий). – 1966. – 820 с., [2] с.


  Одна з форм систематизації законодавства УРСР. Підготовку та упорядкування цього Зібрання здійснив Мін"юст республіки. Воно вийшло в 7 томах. Перший том охоплює період 1917—41, другий — 1942—51, третій — 1952—56, четвертий — 1957— 58, п"ятий — 1959, ...
1609519
  Шульга М.С. Хронологічний довідник вітчизняної фізики / М.С. Шульга. – Київ : Вища школа, 1980. – 256 с.
1609520
  Дніпровський П. Хронологічний довідник про тимчасову окупацію німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Чернігіської області і визволення їх Червоною Армією (1941-1943 рр.) / П. Дніпровський, С. Малкієль. – Чернігів, 1947. – 324с.
1609521
  Сергієнко А. Хронологічний огляд структурно-функціональних перетворень внутрішньої розвідки МВС-КДБ і вимог щодо медико-психологічних якостей офіцерів негласного апарату / А. Сергієнко, Т. Ковалик // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 2 (50). – С. 103-111. – ISSN 2617-6858


  "У хронологічному аспекті аналізуються структурно-функціональні зміни та вимоги до якісного складу офіцерів секретного розвідувального апарату внутрішніх органів М.І.А. і КДБ. На основі досвіду, конкретної підготовки, а також зовнішньої діяльності ...
1609522
  Одіамбо Ніколас Хронологічний огляд фінансових систем Танзанії = A chronological overview of the financial ryrtems in Tanzania // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 415-424 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1609523
   Хронологічний покажчик друкованих праць // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 33-79. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
1609524
  Войцехівська І. Хронологічний покажчик праць В.О. Замлинського / І. Войцехівська, О. Замлинська // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 406-430. – ISBN 966-02-2067-7
1609525
   Хронологічний покажчик праць вченого / Укладач бібліографії Віта Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 215-241


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру. Наукові, науково-популярні, ...
1609526
   Хронологічний покажчик праць Миколи Обушного та рецензій на них / [упоряд. Микола Обушний] // Шлях до себе / М.І. Обушний. – Київ : Техніка, 2011. – С. 102-117. – ISBN 978-966-575-203-5
1609527
   Хронологічний покажчик публікацій про В.І. Стрельського // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 153-160. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
1609528
  Півторак Г. Хронологічні параметри процесу формування української мови // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАНУ. Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 4 : У ріднім слові - духовність народу. Антологія: статті, есеї, поезії. – С. 26-35. – ISBN 966-95452-3-7
1609529
  Котельбан С.В. Хронологічні та хорологічні підходи до визначення сутності поняття "інновація" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 91-96. – ISSN 2306-6814
1609530
  Шлапак А.В. Хронологічні таблиці з нової історії країн Азії та Африки XVI ст. - поч. XX ст. : довідник / Шлапак А.В. – Київ : Саміт-Книга, 2018. – 458, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 402-458. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-617-7672-57-8
1609531
  Жогіна І. Хронологічні формули у східнослов"янському літописанні XVII ст. (на матеріалі Літопису Самовидця) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 195-198. – ISBN 966-95758-1-8
1609532
  Юрченко Е.А. Хронологічно-етнологічний вимір проблеми українства в контексті монадологічного розуміння історії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 187-189
1609533
  Горожанкіна Н.А. Хронологічно-хорологічний аналіз системи дошкільної освіти Дніпропетровського регіону (перше десятиріччя XXI століття) для потреб картографування // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 144-152


  Виявлено скорочення мережі закладів системи дошкільної освіти; простежено показники охоплення дітей дошкільною освітою, за якими виділено шість груп адміністративних районів регіону; розглянуто тенденцію щодо підвищення попиту населення на дошкільну ...
1609534
  Брила У.А. Хронологічно маркована лексика як ознака тексту в історичному романі Василя Шкляра "Чорний ворон" // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 11 : Філологічні науки. – С. 9-12
1609535
  Слюсаренко А.Г. Хронологія / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 403. – ISBN 966-642-073-2
1609536
  Корнієнко В.В. Хронологія антропоморфної скульптури пізнього палеоліту Руської рівнини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-17. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто і проаналізовано антропоморфну скульптуру пізнього палеоліту Руської рівнини. На підставі використаного матеріалу доведено, що два стилі палеолітичного мистецтва пояснюються хронологічною, а не регіональною відмінністю. The article analyses ...
1609537
  Чмихов М.О. Хронологія археологічних пам"яток епохи міді-бронзи на території України. / М.О. Чмихов, І.Т. Черняков. – Київ : Київський університет, 1988. – 179с.
1609538
  Дудко В. Хронологія видання журналу "Основа" // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 272-295. – (Нова серія ; вип. 18)
1609539
   Хронологія використання ядерної зброї у світі та сучасні кризові ситуації з її використання // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 97-112. – ISBN 978-966-373-833-8
1609540
  Татарчук Т.Р. Хронологія відкриттів, пов"язаних із Гідрогеном. Частина 2. Відкриття XIХ – XХІ століть / Т.Р. Татарчук, Г.О. Сіренко, І.Ю. Старко // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 82-96. – (Серія "Хімія" ; вип. 18). – ISSN 2310-1288
1609541
  Зінченко О. Хронологія відкриття мінералів у надрах України / О. Зінченко, В. Павлишин, А. Васинюк // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – № 62, вип. 1. – С. 31-37. – ISSN 2078-6220


  Виконано статистичний аналіз хронології відкриття мінеральних видів у надрах України за останні два століття (1800-2012)
1609542
   Хронологія волинської трагедії // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Український інститут воєнної історії". – Київ, 2003. – № 3/4 (9/10). – С. 40-63
1609543
  Вдовичин Т.Я. Хронологія впровадження технологій відкритої освіти для підготовки фахівців педагогічного університету / Т.Я. Вдовичин, Н.В. Ших, І.О. Шеклеіна // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 78-88. – (Серія "Прикладна математика. Інформатика" ; № 38 (291)). – ISSN 2076-5886
1609544
  Білецький В.С. Хронологія гірництва в країнах світу / В.С. Білецький, Г.І. Гайко ; Донец. від-ня наук. т-ва ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – 224 с. – ISBN 966-7710-24-6
1609545
  Сидорчук П.С. Хронологія дощових черв"яків у лісових біоценозах Кременецьких гір і Вороняків / П.С. Сидорчук, Л.В. Бусленко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 157-163 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2227-3220
1609546
  Павлов В. Хронологія експансії північно-західних Прибалтійських земель протягом XVII - початку XVIII століть: висвітлення проблематики радянською історіографією // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 143. – ISBN 978-966-8591-31-0
1609547
  Іщук-Пазуняк Хронологія життя і творчости Лесі Українки // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 395-398. – ISBN 978-966-355-009-1
1609548
  Ярема Я. Хронологія життя і творчості Івана Франка = Chronology of life and works of Ivan Franko / Яким Ярема ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2006. – 240 с. – ISBN 966-613-489-6
1609549
  Рощина І.О. Хронологія і результати боротьби з корупцією у судовій системі України / І.О. Рощина, Д.В. Багрійчук // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 162-167. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1609550
  Оборотова І.Г. Хронологія і хронометрія у правовій сфері // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 69-74. – ISBN 978-966-438-135-9
1609551
  Войцехівська І. Хронологія історична // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 514-519. – ISBN 978-966-06-0538-1
1609552
   Хронологія історії України. – К
1. – 1938. – 92с.
1609553
   Хронологія історії України. – К
2. – 1940. – 72с.
1609554
  Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови / В. Кубайчук. – Київ : К.І.С., 2004. – 176с. – ISBN 966-8039-43-2


  Стисло відбіто культурні, освітні, містецькі події, що так чи так вплинули на розвиток та побудування української мови й складають кістяк її зовнішньої історі
1609555
   Хронологія надання Томосу про автокефалію Православній церкві України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 38). – С. 3
1609556
  Тимів І. Хронологія перших татарських і турецьких набігів на землі Руського воєводства у XV ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 5 (401). – С. 92-102. – ISSN 0869-3595
1609557
   Хронологія подій // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 12 (172). – С. 1-3


  "...У Кловському палаці відбувся круглий стіл "Узгодженість судової практики: європейський досвід, практичні та теоретичні аспекти", який організували Верховний Суд України та Київський національний університет імені Тараса Шевченка спільно з проектом ...
1609558
   Хронологія подій // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 4 (176). – С. 5-6


  Указом Президента України від 31 березня 2015 р. № 190 затверджено персональний склад Конституційної комісії, до якої також увійшла професор Наталія Кузнєцова.
1609559
   Хронологія подій // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : www.LegalActivity.com.ua. – Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2018. – С. 129-133. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-488-2


  I Всеукраїнські наукові читання пам"яті академіка С. Дністрянського "Західноукраїнська Народна Республіка - П"ємонт українського державотворення " (13-14 квітня 2018 р.). Дистанційно долучили свої цікаві і корисні міркування, ідеї та пропозиції ...
1609560
  Любичев М.В. Хронологія поселень черняхівської культури в лісостепу між Дніпром та Сіверським Дінцем // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 4. – С. 7-20. – ISSN 0235-3490
1609561
   Хронологія присудження Премії імені Тараса Шевченка Київського університету // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 11-41. – ISBN 978-966-439-757-2
1609562
  Бадья Лариса Хронологія проведення земствами України літніх вчительських курсів ( друга половина XIX - початок XX ст.) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 81-86
1609563
  Шило Н.М. Хронологія розвитку екологічного підходу в архітектурі / Н.М. Шило, М.С. Сніжко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 338-344. – ISSN 2077-3455
1609564
   Хронологія русифікації України: XVII - середина XX ст. // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 7-13 травня (№ 19). – С. 10-11


  Як Московія та інші загарбники нищили українців, мову, історію, культуру і все, що мало чи має стосунок до України.
1609565
  Крушинський В.Ю. Хронологія світової політики (1945-1980) : Навчальний посібник / КНУТШ; В.Ю. Крушинський, В.А. Манжола. – Київ : Київський університет, 2006. – 122с. – ISBN 966-594-733-8
1609566
  Кузь О.М. Хронологія соціальної реальності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 134-143. – ISSN 2072-1692
1609567
  Опанасенко О.І. Хронологія та динаміка розвитку українсько-німецьких відносин у 1991-1994 роки // Гілея : філософія, історія, політологія. Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Українська Академія наук. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 58-63
1609568
  Бунятян Катерина Петрівна Хронологія та періодизація середньодніпровської культури Правобережної України // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Стаття є другою частиною розробки з хронології та періодизації середньодніпровської культури (див.: Археологія. - 2004. -№ 1), присвяченої характеристиці скорчених поховань і поодиноких спалень.
1609569
  Тищук Т.А. Хронологія циклів зростання: Україна у контексті світових тенденцій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 198-203


  Досліджено проблему моделювання циклів зростання економіки України. Проаналізовано особливості динаміки фаз циклів зростання економіки України та країн - членів ОЕСР.
1609570
  Курбачова Виктория Хронометр НГ: четыре стороны света : Новый год. Марш-бросок // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 8. – С. 16-18 : Фото
1609571
   Хронометраж. – М, 1934. – 174с.
1609572
  Лихтнер В. Хронометраэ и нормирование труда / В. Лихтнер. – М.-Л., 1931. – 144с.
1609573
  Артюх Ю.Н. Хронометрические и фазометрические аналого-цифровые преобразования / Артюх Ю.Н. ; под общ. ред. В.А. Якубайтиса ; АН Латв.ССР, Ин-т электроники и выч. техники. – Рига : Институт єлектроники и вычеслительной техники, 1980. – 52 с.
1609574
  Мартыненко Л.Т. Хронометрический метод изомермической гомогенизации : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Мартыненко Л.Т.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1968. – 15л.
1609575
  Пономарева Е.Н. Хронометрическое титрование. : Автореф... канд. хим.наук: / Пономарева Е.Н.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1953. – 11 с.
1609576
  Шполянский В.А. Хронометрия / В.А. Шполянский. – М., 1974. – 655с.
1609577
  Давидюк Т.Д. Хрононіми в українській і білоруській мовах: функціонування та проблеми взаємоперекладу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 140-152. – ISSN 2520-6397


  Проаналізовано сутність, види, особливості функціонування та проблеми перекладу хрононімів в українській і білоруській мовах. На окремих прикладах досліджено основні відмінності в номінації важливих історичних подій і християнских свят в Україні й ...
1609578
  Матвєєва Т.С. Хроноплощина великої епіки Панаса Мирного: специфіка оприявнення // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 1. – С. 135-142. – ISSN 2077-804X


  "Об’єктом дослідження в статті є особливості оприявнення часового складника художньої моделі світу, сконструйованої великою епікою Панаса Мирного: соціально-побутовими романними ескізами «Рід», «Родина Бородаїв», «Як ведеться, так і живеться», ...
1609579
  Неклесова В.Ю. Хронопоетоніми віртуального скрипту // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 274-277. – Бібліогр.: Літ.: с. 277; 9 п. – ISSN 1729-360Х
1609580
  Зубчик О.А. Хронополітика: методологічні аспекти дослід-ження публічної політики // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 16-24. – ISSN 2311-6420


  "Досліджено концепт «хронополітика», як форму рефлексії часового аспекту політичних трансформацій, зокрема, у контексті освітньої політики держави. Аналіз розумінь «хронополітики», розкриття форм її прояву в політичному бутті загалом та у контексті ...
1609581
  Андрущенко М.О. Хронополітичний потенціал Стенфордської моделі кризи розвитку // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 58-61. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
1609582
  Раннев Г.Г. Хронопотенциографы. / Г.Г. Раннев. – М, 1979. – 135с.
1609583
  Дерябина Н.В. Хронопотенциометрическое исследование электронных процессов с участками смешанных комплексов металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Дерябина Н. В.; Тюмен. индустр. ин-т. – Тюмень, 1982. – 18л.
1609584
  Кудрейко И И. Хронопотенциометрическое кислотно-основное титрование неводных растворов электролитов. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Кудрейко И.И,; Моск.хим.-технол.ин-т. – М, 1970. – 20л.
1609585
  Захаров М.С. Хронопотенциометрия / М.С. Захаров, В.И. Баканов, В.В. Пнев. – Москва : Химия, 1978. – 199 с.
1609586
  Савенкова І.І. Хронопсихологічне прогнозування перебігу психосоматичних захворювань : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.04 / Савенкова Ірина Іванівна ; Київ.нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 402 л. – Додатки: л. 378-402. – Бібліогр.: л. 329-377
1609587
  Савенкова І.І. Хронопсихологічне прогнозування перебігу психосоматичних захворювань : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.04 / Савенкова Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 34 с. – Бібліогр.: 36 назв
1609588
   Хроностратиграфия палеолетических памятников Средней Сибири. – Новосибирск, 1990. – 182 с.
1609589
  Хворостяний І.Г. Хроноструктура людської долі: історія та метаісторія в посланні Т.Г. Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженим..." // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С.250-255


  Концепти свободи й слави в системі поетової творчості є "граничним виявом людської в цілому й української зокрема сутності". Вони реалізуються в межах кожної окремо взятої людини, у межах її долі як життєвого шляху людини й того, що на нім вмнмкає. У ...
1609590
  Гей Н.К. Хронотавр и Солнце / Н.К. Гей. – М., 1991. – 377с.
1609591
  Бондаренко Ю. Хронотипний аналіз тексту у світлі філософсько-історичних підходів до вивчення літератури // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 21-24.
1609592
  Журавська О.В. Хронотоп "химерного роману" як спосіб конструювання нової реальності й екзистенційного відходу від тоталітарної дійсності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 301-305. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1609593
  Боклах Д. Хронотоп Академії мистецтв у системі топосу Петербурга: семантика локального часопросторового континууму (на матеріалі повісті "Художник" Т. Шевченка) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 73-80. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1609594
  Дорожовець О. Хронотоп Брюгге // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 36 (304). – С. 46-48. – ISSN 1996-1561
1609595
  Дмитрієва І. Хронотоп в п"єсі Керіл Черчіл "Бажання серця" як засіб втілення концепцій театру загрози Гарольда Пінтера // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 58-64. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1609596
  Гайжюнас С. Хронотоп в поэтическом творчестве Генрикаса Радаускаса и Бориса Поплавского // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 131-144. – ISSN 2306-2908


  Порівнюється поетична творчість двох великих поетів-емігрантів Генрікаса Радаускаса (Henrikas Radauskas) (1910–1970) і Бориса Поплавського (1903–1935). Творчість Радаускаса тісно пов’язане з багатьма знаковими явищами світової літератури і мистецтва ...
1609597
  Хавкіна Л. Хронотоп в українському рекламному просторі: міфологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-45. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Дослідження присвячено визначенню міфологічних ознак часопросторового виміру сучасної реклами в Україні. У статті розглядаються особливості та основні варіанти функціонування часопросторових понять і реалій як значущих компонентів українського ...
1609598
  Жуковська Г. Хронотоп дороги в історичному віршованому романі Ліни Костенко "Берестечко" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 12-14. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості хронотопного моделювання образу дороги в історичному віршованому романі Ліни Костенко "Берестечко". Спостережено, що хронотоп дороги у творі активно включений у моделювання образу Богдана Хмельницького в контексті історичної ...
1609599
  Дибовська О.В. Хронотоп дороги в сучасних українських літературних казках // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 416-422. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1609600
  Былокынь С.О. Хронотоп дороги та зустрічі в українському інтелектуальному романі 20-х років ХХ століття // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип. 33/34. – С. 120-126. – ISBN 966-72-77-79-8
1609601
  Дашко Н.С. Хронотоп дороги у творах О. Гончара "Твоя зоря" й В. Дрозда "Листя землі // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 150-159
1609602
  Белера І.М. Хронотоп замку в романах Джейн Остен "Нортенгерське абатство" та Шарлотти Бронте "Джейн Ейр": переосмислення готичної традиції // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 238-242. – ISBN 978-966-8847-78-3
1609603
  Дюрба Д.В. Хронотоп замку в романі Дж. Керуака "Доктор Сакс" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 35-38. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1609604
  Стасик М.В. Хронотоп зустрічі у трилогії У. Самчука "Ост" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 132-136. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1609605
  Федорів М. Хронотоп і його функція в розкритті концепту страху в романах Р. Андріяшика // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – Т. 111 : Філологічні науки
1609606
  Білокінь С.О. Хронотоп ідеї оповідача в романі В. Домонтовича "Доктор Серафікус" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 226-235. – ISBN 966-72-77-79-8
1609607
  Аністратенко А. Хронотоп малих прозових форм метажанру альтернативної історії (На матеріалі оповідань Є. Кононенко, Дж. Джойса, М. Кідрука, К. Францоза). // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 3 (27). – С. 79-83. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
1609608
  Слижук О. Хронотоп міста крізь призму національного в романі "Фелікс Австрія" Софії Андрухович // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (19-20 апр. 2018 г.) / Запорож. нац. ун-т ; Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [сост.: И. Пискарева, В. Базилевский ; редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума", 2019. – С. 133-140. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-981-172-1
1609609
  Акулова Н. Хронотоп подорожі в кардинальній трилогії Юрія Андруховича крізь призму мотивного аналізу / Н. Акулова, Н. Сластниікова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 4-8. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1609610
  Зеленко С. Хронотоп протестного плаката: карнавал без диалога // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2020. – 3. – С. 309-322. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
1609611
  Ботникова А. Хронотоп романтического сознания (сказка Л. Тика "Руненберг") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 93-99.
1609612
  Просалова В.А. Хронотоп табору в художньому осмисленні представників Празької літературної школи // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 290-296. – ISSN 2520-2103
1609613
  Стасик М.В. Хронотоп темноти в романі Уласа Самчука "Темнота" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 38-42. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
1609614
  Стадніченко О.О. Хронотоп у романі Л. Голоти "Епізодична пам"ять": особливості поетики // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 67-71. – (Філологічні науки ; № 1)
1609615
  Журавська О. Хронотоп у романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 105-112. – ISSN 2308-1902
1609616
  Садовенко С.М. Хронотоп української народної художньої культури: взаємозв"язок традицій та інновацій : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Садовенко Світлана Миколаївна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 73 назв
1609617
  Сіренко С. Хронотоп урізького тексту Галини Пагутяк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 145-150. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1609618
  Боєва Е. Хронотоп як визначальний фактор онімного простору художнього твору // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 182-186. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1609619
  Баранецька А.Д. Хронотоп як соціокультурний чинник у медійному дискурсі // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 32-35


  Здійснено спробу проаналізувати хронотопні особливості медійного дискурсу, а також з"ясувати специфіку їх реалізації у медіатексті. The article is an attempt to analyse the chronotopic features of media discourse and also to find out the specificity ...
1609620
  Старостенко Т. Хронотопическая структура романа Джорджа Р.Р. Мартина "Игра престолов" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 316-324
1609621
  Дронова Т.А. Хронотопичность стиля мышления в контексте образа // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.206-214
1609622
  Прушковська І.В. Хронотопіка п"єс турецького драматурга Неджаті Джєумали // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 7 (175). – С. 367-374
1609623
  Прушковська І.В. Хронотопіка п"єс турецького драматурга Неджаті Джумали // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 229-236
1609624
  Козлов Р.А. Хронотопіка Франкових драм: теорія, практика, інтерпретація : монографія / Роман Козлов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 352 с. – Бібліогр.: с. 340-351. – ISBN 978-966-177-167-2
1609625
  Іванко Т.А. Хронотопічна організація роману В. Даниленка "Клітка для вивільги" / Т.А. Іванко, С.В. Нечипоренко // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 76-88. – ISSN 2313-1802
1609626
  Коппель О. Хронотопічне моделювання демілітаризації та конверсії як явищ міжнародної системи / О. Коппель, О. Пархомчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-12. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено хронотопічному моделюванню процесів демілітаризації та конверсії. Визначено рівні і форми залежності історично відомих видів конверсії від характеру міжнародної системи через з"ясування сутнісних закономірностей і особливостей ...
1609627
  Ратушняк О.М. Хронотопічний аналіз як ключ до розуміння оповідання Володимира Винниченка "Федько-халамидник" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 229-233. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1609628
  Тіхоненко С. Хронотопічний аналіз як шлях пізнання феномену літературного твору // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 8-12
1609629
  Хе Веньлі Хронотопічні засади фортепіанної творчості Ф. Шопена: інтерпретативно-стильовий підхід : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Хе Веньлі ; М-во культури та інформ. політики України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1609630
  Стасик М.В. Хронотопічні особливості романів Уласа Самчука "Морозів хутір" та "Темнота" : збірник наукових статей // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 147-157. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-249-Х
1609631
  Федоренко Микола Олександрович Хронотопічність художнього образу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 118-123. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті стверджується, що художній образ - хронотопічна єдність, а важлива конструктивна роль у цій єдності належить просторовому виміру, що дозволяє зафіксувати витвір мистецтва в площині його неминущих, абсолютних проявів; дає змогу в образі ...
1609632
  Сушко С. Хронотопний поліфонізм роману "The Recognitions" Вільяма Гедіса // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 240-248. – ISSN 2078-340X


  Досліджено багатовимірну структуру та новаторські риси хронотопу в етапному романі американського постмодернізму. Провідна домінанта хронотопної організації “The Recognitions” – складний синтез часової та просторової координат у єдине художнє ціле, яке ...
1609633
  Димитрова Л.М. Хронотопні виміри в соціально-філософській парадигмі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 17-22. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309
1609634
  Верлата А. Хронотопні виміри символістської моделі драматургії Василя Пачовського // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 22-28. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1609635
  Корз О.М. Хронотопні механізми управління процесами розвитку суспільства / О.М. Корз, А.В. Решетніченко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 12-19. – ISSN 2077-1800
1609636
  Козлов Р. Хронотропіка п"єси "Бондарівна" І. Карпенко-Карого // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 82-88. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
1609637
   Хронофармакология наглядно : (хронофармакология в таблицах и рисунках) / [С.М. Драговоз и др.] ; под ред. С.М. Дроговоз ; М-во здравоохранения Украины, Нац. фармацевт. ун-т. – Харьков : Титул, 2014. – 127, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. в конце книги. - Нац. фармацевт. ун-т к 90-летнему юбилею Д.П. Сало. - Алф. указ. препаратов: с. 118-119. – Библиогр.: с. 123-127. – ISBN 978-617-7127-01-6
1609638
  Шабатура Н.Н. Хронофизиология кардиореспираторной системы: уч. пособие. / Н.Н. Шабатура. – К., 1984. – 82с.
1609639
  Коваленко О.В. Хроококковые водоросли приднепровских районов Украины. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Коваленко О.В.; АН УССР. Ин-тут ботаники им. Н.Г.Холодного. – К., 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1609640
  Івченко В. Хропун : оповідання // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 69-74. – ISSN 0131-2561
1609641
  Бажов П.П. Хрупкая веточка : Урал. сказы : для начальной школи / П.П. Бажов. – Переизд. – Москва : Детская литература, 1974. – 128 с. – (Школьная библиотека)
1609642
  Бажов П.П. Хрупкая веточка : сказы ; для сред и ст. возраста / П.П. Бажов ; вступ. ст. Л.И. Скорино. – Переизд. – Москва : Детская литература, 1990. – 110 с.
1609643
  Димик Дэннис Хрупкая планета // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Ноябрь. – С. 160 : фото
1609644
  Холланд Дженнифер Хрупкий гигант. Хрупкое царство / Холланд Дженнифер, Дубиле Дэвид // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 100-121 : фото
1609645
  Литвинцев Данил Хрупкий мир парка Ергаки : заповедные Ергаки / Литвинцев Данил, Вершинин Михаил // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 2. – С. 92-105 : Фото
1609646
  Дручин И.С. Хрупкое время Ауэны. / И.С. Дручин. – Чебоксары, 1990. – 427с.
1609647
  Каминский А.А. Хрупкое разрушение вблизи отверстий / А.А. Каминский. – К., 1982. – 159 с.
1609648
  Мансуров В.А. Хрупкое разрушение горных пород / В.А. Мансуров. – Фрунзе, 1984. – 124с.
1609649
  Ходань Иван Васильевич Хрупкое разрушение конструкционных материалов при ударном нагружении : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Ходань Иван Васильевич; АН УССР. Физ.-мех. ин-т. – Львов, 1981. – 24л.
1609650
  Ставрогин А.Н. Хрупкое разрушение при плоском напряженном состоянии. : Автореф... канд. техн.наук: / Ставрогин А.Н.; Лен. физ.-техн. ин-т. АН СССР. – Л., 1953. – 11л.
1609651
  Авдеенко С.И. Хрупкое счастье : рассказы, миниатюры о любви / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2015. – 193, [2] с. – ISBN 978-966-197-391-5
1609652
  Красовский А.Я. Хрупкость металлов при низких температурах / А.Я. Красовский. – Киев, 1980. – 337с.
1609653
  Лазько Е.М. Хрусталеносные кварцевые жилы и их генезис : На примере изучения алданских месторождений горного хрусталя / Е.М. Лазько. – Львов : Из-во ЛЬвовского ун-та, 1957. – 206с.
1609654
  Карпов И.И. Хрусталинка: Фантаст. рассказ: (Для сред. и ст. школьного возраста). / И.И. Карпов. – Фрунзе, 1977. – 24с.
1609655
   Хрусталь. – М, 1967. – 63с.
1609656
  Каманин Ф.Г. Хрусталь: Роман / Ф.Г. Каманин. – Москва : Современник, 1977. – 236 с.
1609657
  Бриних М. Хрустальна свиноферма : [повість] / Михайло Бриних. – Київ : Грані-Т, 2012. – 158, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-465-377-7
1609658
  Васильев А.Н. Хрустальная ваза / А.Н. Васильев. – Иваново, 1953. – 120с.
1609659
  Полотай Н.И. Хрустальная вода. / Н.И. Полотай. – Симферополь, 1976. – 263с.
1609660
   Хрустальная медуза. – Рига, 1985. – 430с.
1609661
  Леблан М. Хрустальная пробка : Романы / М. Леблан. – М., 1991. – 303с.
1609662
  Лодкин Ю.В. Хрустальная радуга / Ю.В. Лодкин. – Тула, 1972. – 80с.
1609663
  Тесля Е.А. Хрустальная рюмочка / Е.А. Тесля. – Фрунзе, 1981. – 126с.
1609664
  Аббасзаде Г. Хрустальная чернильница и синие "Жигули" : рассказы / Гусейн Аббасзаде ; пер. с азерб. Е. Войскунского. – Москва : Правда, 1982. – 48 с. – (Б-ка "Огонек" ; N 26)
1609665
   Хрустальные грани. – Тула, 1990. – 430с.
1609666
  Ежов А.В. Хрустальные звоны / А.В. Ежов. – Ленинград, 1989. – 335с.
1609667
  Минаев А.А. Хрустальные ключи / А.А. Минаев. – Тула, 1974. – 47с.
1609668
  Ларионов С.С. Хрустальные колокола : роман / Сергей Ларионов; пер. с мокша-мордов. М.Шкерина. – Москва : Современник, 1976. – 333 с.
1609669
  Волошин И.И. Хрустальные огни / И.И. Волошин. – Москва, 1963. – 264с.
1609670
  Индрицанин А.Ф. Хрустальные свечи : стихотворения / Анатолий Индрицанин. – Одесса : Астропринт, 2016. – 223, [1] с. : ил., портр. – ISBN 978-966-927-153-2
1609671
  Габбе Т. Хрустальный башмачок / Т. Габбе. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1943. – 64 с.
1609672
  Ясуока Сетара Хрустальный башмачок. / Ясуока Сетара. – М., 1984. – 190с.
1609673
  Петров В.Н. Хрустальный глобус / В.Н. Петров. – М., 1983. – 301с.
1609674
  Власова С.К. Хрустальный голубь / Серафима Власова. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1972. – 62 с. : ил. – Миниатюрное издание в футляре
1609675
  Месснер Райнхольд Хрустальный горизонт / Месснер Райнхольд. – Пер. с нем. – Москва : Планета, 1990. – 269 с.
1609676
  Стюарт М. Хрустальный грот / М. Стюарт; Пер.с англ. – Киев : Зовнішторгвидав України, 1993. – 425с. – ISBN 5-85025-047-6
1609677
  Севан Г. Хрустальный замок : автобиогр. роман / Гегам Севан; пер. с арм. А.Баяндур. – Москва : Советский писатель, 1966. – 271 с.
1609678
  Вулис А.З. Хрустальный ключ / А.З. Вулис. – Ташкент, 1975. – 152с.
1609679
   Хрустальный ключ. – Тула
15. – 1990. – 224с.
1609680
  Жданов Ю.А. Хрустальный свод / Ю.А. Жданов. – Ростов -на-Дону, 1982. – 96с.
1609681
  Иванов П. Хрущев за Хрущева // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 8 (1615). – С. 175-184. – ISSN 0869-44435
1609682
  Комаров А. Хрущев и Швеция // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 5. – С. 50-52. – ISSN 0235-7089
1609683
  Гасанлы Д. Хрущевская "оттепель" и национальный вопрос в Азербайджане (1954 - 1959) / Джамиль Гасанлы. – Москва : Флинта, 2009. – 661, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9765-0792-0
1609684
  Трошанин П.Г. Хрущи и борьба с ними в лсном хозяйстве. / П.Г. Трошанин. – Москва, 1966. – 160с.
1609685
   Хрущов Іван Петрович (1841 - 1904) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 24. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1609686
  Гандзій О. Хрущова прийняв наступного дня після дзвінка // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 49 (352), 22 грудня 2016. – С. 47-50


  Український терапевт, доктор медицини, професор Микола Стражеско 1932 року вперше використав термін "спухлі від голоду". Згадуються патологоанатом доктор медицини, професор В. Високович та та лікар-терапевт, професор, доктор медицини, один із ...
1609687
  Киридон П. Хрущовські реформи: лібералізація політичної системи чи спроба розбудови громадянського суспільства? (на прикладі Української РСР) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 76-80. – ISSN 1998-4634
1609688
  Семенов Михаил Хрюкающая рыба. Летающая и говорящая рыба. // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 88 : фото
1609689
  Осьмачка Т. Хто : Поезії / Т. Осьмачка. – Київ : Веселка, 1995. – 206 с. – ISBN 5-301-01763-2
1609690
  Конашевич С. Хто "відроджує УРСР" у Криму? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 19 червня (№ 12). – С. 4-5
1609691
  Данко С. Хто "запалює" відносини Угорщини та України? // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 1 березня (№ 6). – С. 4
1609692
  Кралюк П. Хто "підказав" Тарасові Шевченку ідею поеми "Сон"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 березня (№ 41/42)
1609693
  Єгоров І. Хто "пошив костюм", і кому це потрібно? Деякі міркування щодо чергового дослідження стану і перспектив розвитку науки в Україні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 12


  "На початку липня Український центр європейської політики опублікував дослідження "Оптимізація управління науковою сферою: закордонний досвід та рекомендації для України" і провів його презентацію. Це дослідження фінансували солідні закордонні ...
1609694
  Фалько Я. Хто "придумав" новорічну ялинку" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 12 січня (№ 4). – С. 10
1609695
  Фалько Я. Хто "придумав" новорічну ялинку? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 11 січня (№ 3). – С. 6
1609696
  Фалько Я. Хто "придумав" новорічну ялинку? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 6 січня (№ 2). – С. 22
1609697
  Яловий М. Хто "формалісти"? // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 237-245. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
1609698
  Гординський С. Хто баламутить кого? // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 467, січень : січень. – 17-21


  Полеміка С. Гординського з Юрієм Солов"єм щодо залучення Ол. Архипенка для створення проекту пам"ятника Т. Шевченку у Вашингтоні.
1609699
  Лисовский А. М. Хто батька покидає, того Бог карає. – Санкт-Петербург, 1892. – 284 с.
1609700
  Лісовський О.М. Хто батька покыдае, того Бог каpае [Хто батька покидає, того Бог карає] : дpаматычни сцены у 4-х діях и 7-мы каpтынамы А.М. Лисовского. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Изд. кн. маг. В.Е. Алексеева ; Высч. утв. Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1892. – 76, 9 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1609701
  Олійник Ю. Хто бачив білу ромашку? : Повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 10. – С. 99-126. – ISSN 0208-0710
1609702
  Онищенко О. Хто боїться вступної кампанії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 грудня (№ 48/49). – С. 1, 12


  Про радикальні зміни в Умовах прийому до ВНЗ у 2015 році. Прийом до вищих навчальних закладів буде здійснюватися за трьома ступенями освіти: молодший бакалавр, бакалавр і магістр та за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста й ...
1609703
  Боровський О. Хто боїться Лаури? Відому антикорупціонерку з Румунії затвердили на посаді прокурора ЄС // Україна молода. – Київ, 2019. – 18-19 жовтня (№ 116). – С. 14


  "Конференція президентів у Європейському парламенті затвердила призначення колишньої голови румунського антикорупційного агентства Лаури Кодруци Кевеші на посаду голови Прокуратури Європейського Союзу, повідомляє «Радіо «Свобода». Конференція, до ...
1609704
  Соколов Б. Хто боїться Маккейна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 травня (№ 86). – С. 5


  Якщо його ідеї будуть реалізовані Трампом, то це стане для Кремля найгіршим жахіттям.
1609705
  Агеєва В. Хто боїться приводу матріархату? // Критика. – Київ, 1999. – Травень, (число 5). – С. 22-23
1609706
  Полюхович О. Хто боїться Юрія Косача? // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Липень - Серпень (число 7/8). – С. 30-37
1609707
  Студинський К. Хто був автором "Antirrisis"-а з р. 1599? / написав Киpило Студинський. – [Львів], 1900. – 20 с. – Відб. із: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1900, т. 35/36


  «Антирризис» - полемічний твір уніатської літератури. «Антирризис» вийшов безіменно, традиція назвала його автором грека Петра Аркудія. М.С. Грушевський вважав автором «Антирризиса» Потія Іпатія. Автор «Антирризиса», тобто Адам Потій (в єпископстві ...
1609708
  Гейда О.С. Хто був автором семитомного опису Чернігівської єпархії? // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 179-189. – ISSN 0130-5247
1609709
  Панькевич І. Хто був Іван Бережанин -- Михайло Лучкай -- чи Іван Фогаршій? / І. Панькевич. – Ужгород : Печатня ОО. Василіян, 1931. – 23 с.
1609710
  Лагода В.К. Хто в бороні, а хто в стороні : сатира та гумор / В.К. Лагода. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 124 с.
1609711
  Шнайдер Нетта Хто в галузі найкращий? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 14-27 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
1609712
  Вінюков-Прощенко Артур Хто в Європі кращий? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 7 (спецвипуск). – С. 13. – ISSN 1998-8044
1609713
   Хто в Європі найдешевший? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 26-27 : фото. – ISSN 1998-8044
1609714
  Будько Євген Хто в мистецтві "копенгаген?" : Краєвиди душі / Будько Євген, Пилипенко Іван // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 102-103 : Фото
1609715
  Чорнолуцька Тетяна Хто в Раді був, той в цирку не сміється // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-14. – ISSN 0130-5212
1609716
  Москаленко Леся Хто в Червоному морі найстрашніший? / Москаленко Леся, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 40-48 : фото
1609717
  Антипенко І. Хто вбив Катю Гандзюк? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 листопада (№ 200). – С. 5


  Катерина Вікторівна Гандзюк - депутат Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, в.о. керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця херсонського міського голови, національна волонтерка ...
1609718
  Хоменчук О. Хто вбивці Хасевича? // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 27 травня (№ 21). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1609719
  Коляда І. Хто ви, Антоне Макаренко: "Дон-Кіхотпедагогіки", "яничар педагогіки", "великий педагог ГУЛАГу". "Інжинер дитячих душ", "педагог - експериментатор світового значення", "великий український педагог ХХ століття"?! : до 130-річчя від дня народження // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (202), червень 2018. – С. 37-43
1609720
  Чемерис В. Хто Ви, Іване Остаповичу Виговський? // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.97-121 : Фото. – ISSN 0869-3595
1609721
  Копиленко М. Хто ви, Олександр Копиленку? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 5 вересня (№ 33/34). – С. 7


  "Цього року ми відзначаємо 120-літній ювілей одного з фундаторів і класиків сучасної української літератури Олександра Івановича Копиленка."
1609722
  Лиховид О. Хто ви, професоре Ерхард? // Бізнес : партнерство заради майбутнього : колективне ділове медіа / ТОВ "Український Бізнес Хаб" ; голов. ред. В. Полевий. – Київ, 2019. – Березень 2019 року : Фінансовий Оскар 2018. – С. 126-130
1609723
  Наєнко М. Хто ви, Світлано Олександрівно? // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 558-559. – ISBN 978-617-7480-77-7


  Алексієвич Світлана Олександрівна (1948) - білоруська російськомовна письменниця та публіцистка українського походження з Івано-Франківська. Лавреатка багатьох міжнародних літературних премій. Лавреатка Нобелівської премії з літератури за 2015 рік. ...
1609724
  Боєру В. Хто виконує судові рішення в Україні? // Молодь України. – Київ, 2018. – 30 березня (№ 9). – С. 10


  "З 5 січня 2017 року в Україні почала діяти змішана система виконавчого провадження. Про це під час прес-брифінгу повідомив заступник Міністра юстиції Сергій Шкляр".
1609725
  Бондаренко І. Хто вилікує українську мову // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 66-76.
1609726
  Герцен О.І. Хто винен / О.І. Герцен. – К., 1953. – 208с.
1609727
  Герцен О.І. Хто винен? : Роман / О.І. Герцен. – 2-е вид. пер. – Київ : Дніпро, 1982. – 252с.
1609728
  Науменко Я. Хто винен? : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 125-127. – ISSN 0868-4790-8
1609729
  Залета Ю.І. Хто витримає спеку / Ю.І. Залета. – Київ, 1969. – 159с.
1609730
  Дорошенко Олександр Хто відіграв вирішальну роль у перемозі над нацизмом? // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 96-99. – Бібліогр. в кінці ст.
1609731
  Задорожний М.П. Хто відкрив Антарктиду? // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 5 (219). – С. 41-47 : фото
1609732
  Лесніча Т.В. Хто відноситься до осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах. Визначення понять та відмінностей / Т.В. Лесніча, О.В. Розгон // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 56-66
1609733
  Петриченко О. Хто відповідає за забезпечення безпеки держави? (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 75-78
1609734
  Шабелюк О. Хто відпочивати, а хто - до праці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 13)


  За ініціативою студентського парламенту та ректора університету Л.В.Губерського в університеті діє студентський трудовий загін, який за два літніх місяці провів ремонтно-будівельні роботи в 11 гуртожитках.
1609735
  Карпенчук І. Хто він - Іван Ужевич? // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 160-163.
1609736
  Мартинюк В. Хто він - новий генсек ООН? Очікування України та світу від Антоніо Гутерріша // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 14-20 жовтня (№ 41). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1609737
  Зленко Григорій Хто він, Олександр Великанов? Розповідь літературного слідопита // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 11 (136). – С. 10-11
1609738
  Демошенко Юрій Хто він, отаман Зелений? // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 245-248. – ISSN 0869-3595
1609739
  Радчук В. Хто він, Роберт Бернз ? До проблеми перекладу / В. Радчук, О. Радчук // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 191-218. – ISSN 1728-9572
1609740
  Мейселс Г. Хто він, Сі Цзіньпін? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 196)


  У майбутні тижні аналітики всього світу робитимуть прогнози щодо передбачуваного нового керівника Китаю.
1609741
  Карпенко М. Хто він, суб"єкт злочину, передбаченого ст. 406 КК України? // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 32-42.
1609742
  Мовчан П. Хто він? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 листопада (№ 46). – С. 6


  Симон Васильович Петлюра.
1609743
  Соснін О. Хто володіє інформацією, той володії світом / О. Соснін, С. Гордієнко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 12-25 травня (№ 19/20)


  Питання щодо нормативно-правового забезпечення окремих складових інформаційного-правопорядку в Україні.
1609744
   Хто володіє інформацією... // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 5 листопада (№ 45)


  Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник відвідав Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". Він оглянув новобудову науково-технічної бібліотеки НТУ "ХПІ"- комплекс,який оснащено системою ...
1609745
  Соснін О. Хто володії інформацією, той володіє світом / О. Соснін, С. Гордієнко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2 - 8 червня (№ 22)


  Питання щодо нормативно-правового забезпечення окремих складових інформаційного правопорядку в Україні.
1609746
  Соснін О. Хто володії інформацією, той володіє світом. Питання щодо нормативно-правового забезпечення окремих складових інформаційного правопорядку в Україні / О. Соснін, С. Гордієнко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 26 травня - 1 червня (№ 21). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1609747
  Омельченко Г. Хто вони - агенти КДБ? // Україна молода. – Київ, 2019. – 4 вересня (№ 98). – С. 6-7
1609748
  Чухліб Тарас Хто вони гайдамаки - козаки, "бомжі" чи "вурдалаки"? : полеміка // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 3. – С. 163-185
1609749
  Винниченко В.К. Хто ворог / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 20с.
1609750
  Чорна С. Хто врятує будинок Вікентія Хвойки, що руйнується на Подолі? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 26 травня (№ 97). – С. 14


  "На старих і не дуже фотографіях в журналах і в Інтернеті будинок по вулиці Ігоревській 9/1, на розі з Набережно-Хрещатицькою, що на київському Подолі, має вигляд справжнього архітектурного шедевру - з квітковою ліпниною у стилі ренесанс і масивними ...
1609751
  Леманн Хто врятує глобалізацію? / Леманн, Жан-П"єр // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 22-25
1609752
  Фідич Наталка Хто встереже Маковея? // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 114-115 : фото
1609753
  Соскін О. Хто гарант національної безпеки? // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 4. – С. 39-43
1609754
  Калинчук Д. Хто гартував сталь // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 32 (145). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Індустріалізацію Радянського Союзу здійснили американці.
1609755
  Гнатюк М. Хто говорить від імені Європи після Лісабону? // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 78-82


  У статті розглядається інститут міжнародного представництва Європейського Союзу, , зокрема стверджується, що, незважаючи на суттєві зміни в організації зовнішньої діяльності та розподілі повноважень між ключовими гравцями після Лісабонської угоди, ...
1609756
  Друзенко Г. Хто демаркує юрисдикційні кордони у Європі? Частина І. Коmреtепz-коmреtеnz у праві європейських спільнот // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 63-73


  Проблема коmреtеnz-коmреtеnz в контексті європейського публічного права фактично залишається поза увагою української правової науки. Автору вдалося знайти лише одну наукову працю українською мовою, в якій побіжно згадано про тривалу "заочну дискусію" ...
1609757
  Долина Н. Хто диктує правила на ринку праці // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (129), жовтень. – С. 32-36
1609758
  Грабовський С. Хто довкола мене? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12-13 вересня (№ 169/170). – С. 8


  Олександр Довженко: предтеча шістдесятників.
1609759
  Сорока В. Хто допоможе вчителю // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 листопада (№ 47). – С. 11. – ISSN 2219-5793
1609760
  Петренко Є. Хто допоможе палестинцям? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 29 листопада (№ 48). – С. 5


  "Палестинці ні на йоту не довіряють нинішній американській владі президента Дональда Трампа. Якусь надію вони покладають на Європу, але частіше кидають погляди в бік Росії, яка, здається, зацікавлена більш глибоким входженням на Близький Схід. ...
1609761
  Птахів Семен Хто душить українських агентів? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 64-66 : фото. – ISSN 1998-8044
1609762
  Даниленко А. Хто є більший українець в Україні та поза її межами, або навіщо було скасовувати абзац? // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 6. – С. 154-174. – ISBN 966-767921-7 (Вип. 6)
1609763
  Аблятіфов Р. Хто є кримські татари для держави Україна? // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 126-137
1609764
  Бондарчук Л.В. Хто є ніхто / Л.В. Бондарчук. – К, 1989. – 203с.
1609765
  Грабовський С. Хто є справжнім українцем // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6-7 червня (№ 102/103). – С. 11


  Чи справді модерна українська нація народилася лише на Євромайдані? Вагома історична роль Майдану - він "просто" відродив питомі українські традиції націотворення.
1609766
   Хто є хто : Довідник. Професори нац. техн. ун-тету України "Київський політехн. ін-тут". – Київ : Освіта, 1998. – 159с. – ISBN 966-04-0390-9
1609767
   Хто є хто : Львівщина помаранчева. – Київ. – ISBN 966-8975-24-3
Вип. 3. – 2006. – 128с. : іл. – Видання присвячене 150-річному ювілеєві від дня народження Івана Франка та 15-тим роковинам незалежності України
1609768
   Хто є хто в державному управлінні : 2002. – Київ : Український видавничий Центр, 2002. – 640с. – ISBN 966-96058-0-6
1609769
   Хто є хто в державному управлінні / [уклад. та ред. : Ю. Марченко, О. Телемко]. – Київ : К.І.С., 2008. – 1064 с. – (Хто є хто в Україні). – ISBN 978-966-2141-04-7


  Біографічні довідки народних депутатів України, керівників центральних та регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, суддів, дипломатів
1609770
   Хто є хто в економіці, культурі, науці Києва. – Київ : Одекс Плюс. – ISBN 966-7727-05-X
Т.2. – 2000. – 432с.
1609771
   Хто є хто в економіці, культурі, науці Києва. – Київ : Одекс Плюс. – ISBN 966-7953-01-7
Т.3. – 2001. – 464с.
1609772
  Вергун В.А. Хто є хто в економічній науці : лауреати Нобелівської премії / В.А. Вергун, Л.І. Вергун; Акави Диб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 121-126. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
1609773
   Хто є хто в європейській та американській політології. – Львів, 1995. – 288с.
1609774
   Хто є хто в західній та вітчизняній соціології : навч. соціол. словник для студентів. – Львів : Світ, 1999. – 159, [1] с. – Покажч. імен: с. 154-159. – ISBN 5-7773-0937-2
1609775
   Хто є хто в місцевому самоврядуванні України. – Київ : К.І.С., 2007. – 464 с. – (Хто є хто в Україні). – ISBN 966-7048-74-8
1609776
   Хто є хто в Україні. – Київ : К.І.С., 1997. – 609с. – На обкл.: Хто є хто в Україні: політики, підприємці, військові, науковці, діячі культури, спортсмени. – ISBN 966-7048-03-9
1609777
   Хто є хто в Україні. – Київ : К.І.С., 2001. – 550с. – ISBN 966-7048-36-5
1609778
   Хто є хто в Україні : 7000 біографічних довідок. – Київ : К.І.С., 2004. – 1000 с. – (Хто є хто в Україні). – ISBN 966-8039-30-0


  Містить майже 7000 біографічних довідки відомих державних, громадських діячів - народних депутатів України останніх скликань, керівників центральних та регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; суддів; дипломаті
1609779
   Хто є хто в Україні : 9 000 біографічних довідок. – Київ : К.І.С., 2007. – 1136 с. – (Хто є хто в Україні). – ISBN 966-7048-71-3


  Містить майже 7000 біографічних довідки відомих державних, громадських діячів - народних депутатів України останніх скликань, керівників центральних та регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; суддів; дипломаті
1609780
   Хто є хто в Україні. 1997 = Кто есть кто в Украине. 1997 =Who is who in Ukraine. 1997 =Wer ist wer in Ukraine. 1997 : Біографічний словник. – Київ : Фенікс, 1997. – 470с.
1609781
   Хто є хто в українських мас-медіа. – Київ : К.І.С. – ISBN 966-7048-21-7
Вип. 2 : Інформація станом на липень 1999 року. – 1999. – 544 с.
1609782
   Хто є хто в українських суспільних науках. – Київ : К.І.С., 1998. – 544с. – ISBN 966-7048-15-2
1609783
  Журавльов Д.В. Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов ; [художник А. Єрьоміна]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – 414, [2] с. : іл. – На обкл. також: Князі. Гетьмани. Повстанці. Диктатори. Видатні особи XX століття. – Бібліогр.: с. 409-410. – ISBN 978-966-14-1182-0
1609784
   Хто є хто в українській політиці : довідник [понад 1100 біогр. довідок] : інформація за станом на 1 верес. 1993 р. / С. Білокінь, О. Гриценко, О. Кілієвич, Ю. Марченко, В. та ін. П"ятницький; [Білокінь С. та ін. ; Київ. наук. т-во ім. Петра Могили]. – Київ : [б. в.], 1993. – XIV, 286, [8] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Заголовок обкл.: Хто є хто в Україні. - Імен. покажч.: с. 274-286. – (Серія "Хто є хто в Україні" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-5327-7
1609785
   Хто є хто в українській політиці : Інформація станом на березень 1995 року. – Київ : К.І.С. – ISBN 5-87274-189-8
Вип. 2. – 1995. – 272 с.
1609786
  Габович О. Хто є хто згідно зі Scopus / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 135-139. – ISBN 978-966-518-698-4
1609787
   Хто є хто на Буковині. – Київ : Український видавничий консорціум, 2006. – 190с. : іл. – ISBN 966-8189-19-1
1609788
   Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ, 2001. – 199с. – ISBN 966-7953-03-3
1609789
   Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ, 2002. – 156 с. – ISBN 966-7953-19-Х
1609790
   Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки. – Київ. – ISBN 966-7953-58-0
Вип. 4. – 2004. – 160 с. : іл.
1609791
   Хто є хто на Житомирщині. Видатні земляки : Довідко-біографічне видання. – Київ, 2001. – 208 с. – ISBN 966-7953-02-5
1609792
   Хто є хто на Житомирщині. Видатні земляки. – Київ, 2002. – 207 с. – ISBN 966-7953-08-4
1609793
   Хто є хто на Івано-Франківщині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-11-4
Т. 1. – 2002. – 271 с.
1609794
   Хто є хто на Івано-Франківщині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-29-7
Вип. 2. – 2003. – 302 с.
1609795
   Хто є хто на Івано-Франківщині. Новітня історія через віки. – Київ. – ISBN 966-8153-05-7
Вип. 3. – 2006. – 160 с. : іл.
1609796
   Хто є хто на Луганщині. Луганське земляцтво в Києві : тематичний збірник. – Київ. – ISBN 966-8153-07-3; 966-8975-29-4
Вип. 1. – 2006. – 64с. : іл.
1609797
   Хто є хто на Львівщині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-22-Х
Вип. 1. – 2003. – 336 с.
1609798
   Хто є хто на Полтавщині : Довідково-біографічне видання. – Київ : Київська книжкова фабрика. – ISBN 966-7953-21-1
Кн.1. – 2003. – 160 с.
1609799
   Хто є хто на Полтавщині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-50-5
Вип.2. – 2004. – 272 с.
1609800
   Хто є хто на Полтавщині. Видатні земляки. – Київ : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу [та ін.]. – (Хто є хто : Полтавщина ; вип. 3)
Вип. 3. – 2006. – 189, [3] с.
1609801
   Хто є хто на Рівненщині. Видатні земляки. – Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-34-3
Вип. 1. – 2003. – 206с. : іл.
1609802
   Хто є хто на Сумщині. Видатні земляки. – Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-73-4
Вип. 1. – 2005. – 240с. : іл.
1609803
   Хто є хто на Тернопільщині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ. – (Хто є хто). – ISBN 966-7953-40-8
Вип. 1. – 2004. – 223с. : іл.
1609804
   Хто є хто на Харківщині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-37-8
Вип. 1. – 2004. – 176 с.
1609805
   Хто є хто на Харківщині. Видатні земляки. – Київ. – ISBN 966-7953-64-5
Вип. 2. – 2005. – 192 с. : іл.
1609806
   Хто є хто на Хмельниччині : Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-28-9
Вип..1. – 2003. – 208 с.
1609807
   Хто є хто на Черкащині : видатні земляки: довідково-біографічне видання. – Київ : Українська акад. геральдики, товарного знаку та логотипу. – ISBN 966-7953-60-2
Вип. 1. – 2005. – 206с. : іл.
1609808
   Хто є хто у Верховній Раді України : Довідник. – Київ : IFES
Ч. 1. – 1998. – 354с.
1609809
   Хто є хто у Верховній Раді України : Довідник. – Київ : IFES
Ч. 2. – 1998. – 354с.
1609810
   Хто є хто у видавничій і бібліотечній справі. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 160с. – ISBN 966-7308-46-4
1609811
  Денисюк Т. Хто є хто у справі охорони природи? // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2006. – № 1(31). – С. 4-6.
1609812
   Хто є хто. Економіка, культура, наука. Київ та регіони : [довідково-біогр. видання]. – Київ : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу. – ISBN 966-7953-13-0
Вип. 4 : 2002-2003 / [авт.-упоряд.: В. Болгов та ін]. – 2002. – 463, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 446-454
1609813
   Хто є хто. Економіка, культура, наука. Київ та регіони. – Київ : Поліграфкнига. – ISBN 966-7953-35-1
Т.5. – 2003. – 400 с.
1609814
   Хто є хто. Партії та політики : 21 столяття. Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-10-6
Вип. 1. – 2002. – 208с.
1609815
   Хто є хто. Партії та політики : 21 століття. Довідково-біографічне видання. – Київ : Поліграфкнига. – ISBN 966-7953-39-4
Вип.2. – 2004. – 240 с.
1609816
   Хто є хто. Полтавська родина : довідково-біографічне видання / [авт. ідеї та авт.-упоряд. - В. Болгов ; голов. ред. - Д. Васильчук-Скригунець]. – Київ : Українська конфедерація журналістів : Український видавничий консорціум, 2011. – 135, [1] с. : іл., фот. – ISBN 978-966-1641-37-1
1609817
  Томенко М. Хто ж "козел"? : З виступу нар. депутата України на сесії Верховної Ради України // Сільські вісті, 2004. – 27 жовтня


  ЗМІ в Україні
1609818
  Павленко Ю. Хто ж був першим? // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 22-27. – ISSN 1814-5078
1609819
  Покась Л. Хто ж відкрив Північний полюс: Роберт Едвін Пірі чи Фредерік Альберт Кук? = визначні дати да видатні номера / Л. Покась, В. Соболевський // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 42-47 : Табл., фото. – Бібліогр.: 7 назв
1609820
  Вольвач П. Хто ж відроджував Крим у перші повоєнні роки? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 6 січня (№ 1). – С. 4-5
1609821
  Науменко В. Хто ж він, Олекса Кобець (Варавва)? // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 7/8. – С. 153-154. – ISSN 0130-1608
1609822
   Хто ж вони, критики програми, - опоненти чи "гарматне м"ясо"? // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 7
1609823
  Глушко М. Хто ж записав "Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії"? / Михайло Глушко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 28-42. – ISSN 1028-5091
1609824
  Сенченко М. Хто ж нами керує і чиї інтереси захищає Президент?.. / Микола Сенченко. – Київ : Аратта, 2007. – 48с. – ISBN 978-966-8475-21-4
1609825
  Баган О. Хто ж створив ідеологію українського націоналізму? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 червня (№ 23). – С. 10-11
1609826
  Рогозинський В. Хто ж ти, Одіссею? Еволюція поглядів на античного героя // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень 2021. – С. 54-56


  З героєм епічних творів Гомера “Іліада” та “Одіссея” - хитромудрим царем Ітаки - школярі зустрічаються коли вивчають античну літературну спадщину. Передують цій зустрічі знайомства з кіноверсіями цих творів. Як наслідок - у свідомості більшості учнів ...
1609827
  Зорій М. Хто ж третій? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 квітня (№ 58/59). – С. 12


  Історія "життя" однієї репродукції. "Цю репродукцію нині покійній мамі автора надіслала її сестра, яка виїхала на заробітки у США 1928 чи 1929 року. Це була палітурка українського календаря. Переконаний, що майже кожен українець впізнає Тараса Шевченка ...
1609828
  Забужко О. Хто ж, як не критика? // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 424-433. – ISBN 978-966-00-1462-6
1609829
  Наулко В. Хто живе в Україні // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 78-103. – ISBN 966-95452-8-4
1609830
  Наулко В. Хто живе в Україні // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАНУ; [гол. ред., передм. та упоряд. Р. Радишевського; відп. за вип. В. Полковенко; редкол.: Жулинський М.Г., Дзюба І.М., Мишанич О.В. та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія
1609831
  Богатир В. Хто з іноземців шукає притулку в Україні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 19-30 вересня (№ 37/38). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1609832
  Філоненко Світлана Хто забуває історію, той ризикує побачити її повторення... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 64-65


  75 років відділяють нас від страшної, гнітюче-дикої дійсності, що накрила українські землі на початку 1930-х років, яка зветься холодними нейтральними словами "голодомор", "геноцид", "репресії проти селянства"... А що за ними стоїть?! Подих смерті, ...
1609833
  Зелінський Юрій Хто зазіхає на "Євро" в Україні? // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 25 (74). – С. 24-25
1609834
   Хто залишить ЄС слідом за Британією? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 7-13 жовтня (№ 40). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1609835
  Пушкарук Н. Хто замінить литовську "залізну леді"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 81). – С. 3


  Експерт - про результат першого туру виборів, помилки прем"єра і ставлення двох кандидатів до України і Росії.
1609836
  Коновал О. Хто замінував і висадив у повітря Хрещатик та Успенський Собор // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 1/2 (195/196). – С. 35
1609837
  Коновал О. Хто замінував і підірвав Хрещатик та Успенський собор у Києві? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 10
1609838
  Голованова Н. Хто заплатить за виробництво новин ? : (Історик іжурналіст професор Оуен Джонсон про проблеми сучасної преси) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 6. – С. 28-31
1609839
  Стаховський Дмитро (УНІАН) Хто зароблятиме на шенгенських візах? // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 106-107 : фото
1609840
  Суржик Л. Хто засвічує зірки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 листопада (№ 42). – С. 12


  Харківські астрономи створили унікальний каталог Чумацького Шляху. Карти зоряного неба складали з найдавніших часів. Перший зоряний каталог (з описом 1022 зірок), який згадується в історичних документах, приписують авторству давньогрецького астронома ...
1609841
   Хто застосує винаходи? - відгукніться // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2009. – № 2 (63) : березень - квітень. – С. 151


  Винаходи кафедр Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1609842
  Діяк І.В. Хто захистить наш народ і державу: Комуністична партія України чи Українська комуністична партія? : Штрихи до історії та сьогодення компартії України / І.В. Діяк. – Київ, 2000. – 264с. – ISBN 966-95742-0-Х
1609843
   Хто захистить сироту? // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 33-38.
1609844
  Чабала Олег Хто збудує спільний Кавказький дім? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 36-39
1609845
  Костюк Н.Т. Хто згубив Південно-західний фронт? : Матеріали до новітньої історії України / Костюк Н.Т.; Академія наук вищої школи України. – Київ, 2008. – 26с.
1609846
  Ковалів Ю. Хто зі словом, а хто - з ділом // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2017. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.2] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 137-143. – ISBN 978-966-00-1565-4
1609847
  Гончаров В.І. Хто знає дві мови - то вдвічі багатший. Факультет іноземної філології // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 20 -27 вересня (№ 41). – С. 6-7


  До 80-річчя Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
1609848
  Дубовик В.Ю. Хто зрадив ЧЕМ? / В.Ю. Дубовик. – Дніпропетровськ, 1990. – 221с.
1609849
  Коваль Н. Хто зробить Францію новою? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18- 24 лютого (№ 6). – С. 5


  "У лютому у Франції розпочався вирішальний етап передвиборної кампанії. Протягом лише двох позаминулих вихідних, 4 і 5 лютого, у Парижі офіційним кандидатом від правлячої Соціалістичної партії, за показової відсутності представників уряду, було ...
1609850
  Доценко О. Хто зрозуміє хлопчика Мотла? Оповідання Шолом-Алейхема "Хлопчик Мотл". 6 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.43-46
1609851
  Моргун Ф.Т. Хто зруйнував Компартію і найбільшу в світі країну ? : Роздуми виборця / Ф.Т. Моргун. – Полтава : Дивосвіт, 2006. – 40с.
1609852
  Березовенко А. Хто зупинить "лінгвістичні війни"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 травня (№ 92)


  Позитивний вихід для імплементації європейської Хартії регіональних або міноритарних мов існує. Його умовою є зміна ціннісних орієнтирів.
1609853
  Наулко В.І. Хто і відколи живе в Україні / В.І. Наулко. – Київ : Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 1998. – 80 с. – ISBN 966-522-180-9
1609854
  Моргун Федір Хто і де зірвав бліцкриг? / Ф.Моргун. – 3-є вид., доп. – Полтава : Дивосвіт, 2006. – 132с. – ISBN 966-7891-29-1
1609855
  Корнієнко О.М. Хто і де першим у світі створив підводне зварювання? Розповімо про Констянтина Хрєнова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (139). – С. 2-5. – ISSN 2518-7104
1609856
  О"Лір Хто і для чого знищує радіо? / Олена О"Лір // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 26 жовтня (№ 42). – С. 1,4


  "У "ЛУ" від 12 жовтня опубліковано статтю літературознавця, професора Михайла Наєнка "Літературу репресовано як клас!", де йдеться про згубні "реформи" на Українському радіо "Культура", передусім витіснення з ефіру художньої літератури".
1609857
  Заєць В. Хто і для чого охристив Україну-Русь / В. Заєць. – Харків, 1929. – 103с.
1609858
  Степанчук І. Хто і за що отримав Нобеля-2021. Завершився Нобелівський тиждень // Україна молода. – Київ, 2021. – 12-13 жовтня (№ 106/107)


  Цього року, як і попереднього, через пандемію більшість урочистих заходів, пов’язаних з оголошенням лауреатів та врученням їм премій, скасовано. Останньою інтригою Нобеля залишалася премії з економіки. Переможців оголосили вчора ближче до обіду за ...
1609859
  Юзич Ю. Хто і коли вигадав гасло "Слава Україні!" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 9 жовтня (№ 109). – С. 10-11


  "Гасло народилося у Харкові. Загриміло на всю Україну з Києва. Збереглося завдяки зусилллям галичан і волинян у Львові та Рівному. Але в збірнику праць Степана Бандери немає отої популярно вживаної в інтернеті цитати, яка йому приписується: "І прийде ...
1609860
  Грабовський С. Хто і коли знищив у Росії демократію? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12-13 жовтня (№ 185/186). – С. 6


  Рішучість Єльцина і його оточення у жовтні 1993 року врятували світ від широкомасштабної війни за "відтворення СРСР".
1609861
  Лизанчук В. Хто і коли покається перед Україною? // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 11/12 (217/218). – С. 11-17
1609862
  Савич К. Хто і навіщо «замовив» Поплавського. Київський університет культури продовжує працювати у штатному режимі, а керівництво вишу не розуміє претензій Міністерства освіти і науки // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 4 грудня (№ 181). – С. 12


  Київський університет культури (КУК) бореться за своє існування з Міністерством освіти і науки України. В університеті впевнені, що це — спланована акція проти засновника навчального закладу, нардепа Михайла Поплавського
1609863
  Наконечний О. Хто і навіщо воює проти нового закону про науку? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 13-19 червня (№ 21). – С. 13


  20 трав. 2015 р. Кабінет Міністрів України схвалив проект нового Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Це стало результатом багаторічної роботи експертів, обговорення сотень і сотень пропозицій. Кажу про це відповідально, оскільки ...
1609864
  Дубровик-Рохова Хто і чим врятує Україну - уроки Великого Українця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 220/221). – С. 15


  До сороковин відходу у вічність Богдана Гаврилишина.
1609865
  Петляков П.А. Хто і чому домагався унії? / П.А. Петляков. – К, 1989. – 16с.
1609866
  Сліпачук Т. Хто і як визначає право, що застосовується до арбітражної угоди, або... знову про головне // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 109-113
1609867
  Бакіна І. Хто і як може отримати допомогу по частковому безробіттю на період карантину // Юридична газета. – Київ, 2021. – 11 травня (№ 9)
1609868
  Яременко В. Хто й за що посадив артиста? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 23 липня (№ 27). – С. 5


  Відкритий лист професора-літературознавця КНУ імені Тараса Шевченка до Презедента України з проханням втрутитися у долю українського артиста І. Завадського.
1609869
  Дубровський В. Хто й навіщо наводить тінь на ФОП // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 11


  "Стараннями лобістів словосполучення "тіньова економіка" міцно асоціюється зі зловредною фізичною особою підприємцем - ФОП, який, користуючись вольностями спрощеної системи, торгує "лівим" товаром, та ще й в обсягах, що багатократно перевищують ...
1609870
  Горбатенко В. Хто йде за мною, хай буде сильнішим за мене... // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19-26 грудня (№ 51/52). – С. 6


  До 60-річчя від дня народження українського історика, правознавця і педагога, академіка Української академії історичних наук, Академії наук вищої школи України, декана факультету політології та права Національного педагогічного університету імені М.П. ...
1609871
  Карп І. Хто керує кліматом? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 червня - 5 липня (№ 25). – С. 9


  "16-річну шведську школярку Грету Тунберг у березні нинішнього року норвезькі і шведські політики оголосили номінанткою на присудження Нобелівської премії миру. Вона залишила навчання в школі й розпочала перший шкільний страйк, сидячи на площі перед ...
1609872
  Жерар Стефані Міньйо Хто керує університетами Франції? Парадоксальна перемога дорадчего лідера // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 251-274
1609873
  Гончар О.Т. Хто кого водив? : Оповідання: Для дошк. віку / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1985. – 15с.
1609874
   Хто кого. Каталонія планує провести референдум про незалежність без дозволу Іспаніїї // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 29 (505), 21-27.07.2017 р. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561
1609875
  Лазебний Л. Хто кого: судові баталії за патент на лікарський засіб в Україні // Юридична газета. – Київ, 2021. – 12 жовтня (№ 19)
1609876
  Панькова Л. Хто кому нашкодив: ГК - ЦК чи навпаки? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 43)
1609877
  Зоц І. Хто країну не кинув - того Бог не залишить // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 2-8 червня (№ 15/19). – С. 8-9
1609878
  Самойлов Юрій Хто кращий в українському BSP? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 20-21 : графік. – ISSN 1998-8044
1609879
   Хто кращий з авіаційних агентів? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 19 : фото. – ISSN 1998-8044
1609880
  Оржеховська В.М. Хто кращий? / В.М. Оржеховська. – К., 1990. – 45с.
1609881
  Скрипник О. Хто лікуватиме нас завтра // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
1609882
   Хто людство розумом перевершив : нариси / [І.В. Біла та ін. ; авт.-упоряд.: В.В. Іваненко, І.С. Попова ; ідея та заг. ред. М.В. Полякова] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2011. – 357, [1] с. : фотоіл. – Авт. занач. на с. 356. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-551-346-9
1609883
  Гром Н. Хто має боротися з корупцією? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 жовтня (№ 42). – С. 1, 14


  Міжнародні стандарти та успішні моделі антикорупційних систем.
1609884
  Соловйов Олексій Хто має зробити дитину щасливою? Законодавець! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 43-45
1609885
  Соловйов Олексій Хто має зробити дитину щасливою? Законодавець! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 43-45
1609886
  Люккетофт М. Хто має керувати Організацією Об"єднаних Націй? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 9-15 квітня (№ 13). – С. 3
1609887
  Петрук В. Хто має крила, той не питає, чи можна летіти // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 28 січня (№ 2). – С. 4


  Творчість українського філософа та етнолога Галини Сергіївни Лозко.
1609888
  Головченко В. Хто має право на користування надрами в Україні? / В. Головченко, А. Потьомкін // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 9. – С. 61-64.
1609889
  Грабовський С. Хто має прийти у Києві на місце Леніна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12 грудня (№ 228). – С. 8


  Особистість Ніколи Терещенка та його внесок у розбудову Києва.
1609890
  Куйбіда Р. Хто матиме вплив на антикорупційний суд? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 25-31 травня (№ 21). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1609891
  Пестов О. Хто ми, українці, або трипільський феномен // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 3. – С. 99-111. – ISSN 0868-4790
1609892
  Ільченко Володимир Хто ми. Любов, що залишилась від скіфів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 26-28 : фото
1609893
  Франко З. Хто ми? Звідки родом? / З. Франко. – Київ, 1990. – 46с.
1609894
  Бойченко М. Хто може бути інтелектуалом? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 : Інтелектуали і влада. – С. 25-28. – ISSN 2522-9338
1609895
  Джумагельдієва Г.Д. Хто може бути судовим експертом? // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 86-91.
1609896
  Марціновіч А. Хто мы, адкуль мы... : гістарычныя эсэ, нарысы : у 3 кн. / Алесь Марціновіч. – Мінск : Беларусь. – ISBN 978-985-01-0768-8
кн. 1. – 2008. – 430, [2] с.
1609897
  Головецька Н. Хто на світі найгарніший? : до вивчення циклу віршів Ігоря Калинця "Дивосвіт" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 51-53. – Бібліогр. в кінці ст.
1609898
  Головецька Н. Хто на світі найгарніший? : До вивчення циклу віршів Ігоря Калинця "Дивосвіт" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 51-53.
1609899
  Чемерис В. Хто на току, а хто на боку : гуморески / В. Чемерис. – Дніпропетровськ, 1962. – 188 с.
1609900
  Білоус Д. Хто на черзі? : поезії / Дмитро Білоус. – Київ : Дніпро, 1966. – 172 с.
1609901
  Антонов В. Хто навчить професора? // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Березень (№ 4)


  Доц. ф-ту кібернетики розповідає про переваги автоматизованих робочих місць (АРМ), які надають конструктивну допомогу викладачам, які дозволяють автоматизувати процес творчості та навчання тощо.
1609902
  Гулевич В.Н. Хто надихає і підтримує неонацизм у ФРН / В.Н. Гулевич. – Київ, 1971. – 48с.
1609903
  Самойлов Юрій Хто найдорожчий? А найдешевший? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 21 : табл. – ISSN 1998-8044
1609904
   Хто найкраще візи видає // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 14-15 : фото. – ISSN 1998-8044
1609905
  Скопенко В.В. Хто нам доктор? / Коментар голови ВАКа, акад. В.Скопенка // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 1999. – № 9. – С. 34-36
1609906
  Зленко Г. Хто написав першу історію Одеси? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 12-13


  І на сьогодні одним із головних джерел відомостей про першопочатки існування чорноморськогоміста після знесення Хаджибея залишається "История Одессы", створена Костянтином Миколайовичем Смольяниновим. Робота над нею тривала з кінця 1849 року за ...
1609907
  Зленко Григорій Хто написав симфонію? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 2 (127). – С. 14-15
1609908
  Толкачов О. Хто напише Основний Закон для України? // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 9. – С. 76-79. – ISSN 1812--514Х
1609909
  Нікітенко К. Хто насправді розпочав Другу світову війну, або "Сворачивай шарманку" - уроки сталінської дипломатії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 29 березня (№ 11). – С. 15


  Тривалий час в історичній літературі (передусім в СРСР), аналізуючи події Другої світової війни, зосереджували увагу виключно на постаті підступного й кривавого агресора Адольфа Гітлера, який прагнув володіти світом і поклав на вівтар цього палкого ...
1609910
  Бондаренко О. Хто насправді руйнував Київ? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 18 травня (№ 10). – С. 1, 4


  Українські таємниці Другої світової.
1609911
  Райхель Ю. Хто наш друг у СНД? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 жовтня (№ 196). – С. 9
1609912
  Бідний Є. Хто не домовляється - той платить, або іноземний досвід медіації / Є. Бідний, М. Павленчик // Юридична газета. – Київ, 2016. – 15 листопада (№ 46). – С. 22-23
1609913
  Шевчук О. Хто не жив у гуртожитку - той не був студентом // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 6


  Роздуми про студентські роки, як про найкращу пору кожного студента, особливості проживання у гуртожитку, який є школою життя та співіснування, школою взаєморозуміння та взаємодопомоги.
1609914
  Шлапак Я. Хто не знає Бубку? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 30 листопада (№ 48). – С. 13


  55 років від дня народження Сергія Назаровича Бубки, світового рекордсмена зі стрибків у висоту, президента Національного олімпійського комітету України.
1609915
  Чередниченко О. Хто не знає іноземних мов, той не знає й свою // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Про підготовку спеціалістів на факультеті іноземних мов розповідає його декан. Згадуються видатні українські мовознавці, які стояли біля витоків іноземної філології в Київському ун-ті, такі як: М. Дашкевич, С. Савченко, І. Шаровольський, А. Білецький, ...
1609916
  Нелін М. Хто не знає минулого - не вартий майбутнього // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 21 червня (№ 25). – С. 9. – ISSN 2219-5793
1609917
  Денисенко В. Хто не ризикує - той не дивує світ // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 54-59. – (Історичні науки)


  Штрихи до політичного портрета Вінстона Черчілля.
1609918
  Денисенко В. Хто не ризикує - той не дивує світ (Штрихи до політичного портрету Уінстона Черчілля) // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 826-846. – ISBN 966-7522-07-5
1609919
  Самойлов Юрій Хто отримає українську візу? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 54 : фото. – ISSN 1998-8044
1609920
   Хто очолить КНУ? // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 7 вересня (№ 35). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН України оголосило конкурс на заміщення посади ректора КНУ імені Тараса Шевченка.
1609921
  Низова Л. Хто перевидасть сім тисяч творів Івана Низового? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-17 січня (№ 1/2). – С. 10
1609922
  Капітоненко М. Хто переміг? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 5


  Прив"язуючи власну економіку до російської, Україна бере на себе й серйозну частину ризиків. Точний зміст політичних жертв, принесених українським керівництвом, має не надто принципове значення. У будь-якому разі, йдеться про обмеження українського ...
1609923
  Чобіт Д. Хто перетинає кордон зневаги, ненависті та фальшування. Відкритий лист послу Польщі в Україні Бартошу Ціхоцькому // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 103-113. – ISSN 08-68-4790-1


  31 серпня посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький звернувся з листом до голови Бродівської районної державної адміністрації Оксани Прокопець. Посол висловив "рішучий протест і обурення" щодо урочистого відкриття на місці колишнього галицького села Гута ...
1609924
  Артимишин П. Хто перший "старший"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 28-29 серпня (№ 161/162). – С. 5


  Як Україні не зайняти місце Росії в контексті ставлення до сучасних білоруських подій.
1609925
  Яремчук В. Хто писав український радянський історичний наратив? (деякі міркування про сутність українського радянського історіописання). // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 177-188
1609926
  Салига Т. Хто пише вірші після дев"яноста // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 13 вересня (№ 33). – С. 12-13


  Творчість Миколи Петренка.
1609927
  Федоренко М. Хто платить за банкрутство банків? / М. Федоренко, О. Лисенко // Юридична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 17/18). – С. 30-31
1609928
  Лизанчук В. Хто плодить сепаратистів, колаборантів і зрадників?! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 4-10 серпня (№ 26). – С. 5
1609929
  Топіха В. Хто поважає й любить рідну мову, вживає всі її слова безпомилково / В. Топіха, Н. Шкурятана, Н. Шлапак // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3 (114). – С. 18-24
1609930
  Гайдай О. Хто пожав "бурю"? : Армія Крайова на Тернопіллі, 1941-1945 рр. / Олег Гайдай, Богдан Хаварівський, Володимир Ханас. – Тернопіль, 1996. – 176с.
1609931
   Хто поїде до Кремнієвій долини? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 31 січня (№ 3/4). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  Бізнес-інкубатор Малої академії наук "Ukrainian Future" оголосив старт реєстрації для участі у Startup World Cup 2022 - найбільша глобальна конференція-конкурс стартапів з фіналом у Кремнієвій долині.
1609932
  Дан Серджіу Хто полетить до Румунії? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 32 : фото. – ISSN 1998-8044
1609933
  Прохоренко А. Хто попереджений - той захищений (цикл бесід для попередження дитячого травматизму) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 23-32
1609934
  Лисюк К. Хто поповнив національний злочин? : під осуд українського громадянства / Каленик Лисюк. – Онтаріо : [б. в.], 1961. – 86 с. : іл.
1609935
  Івченко В.В. Хто порятує нас від нас самих?.. / Вікторія Івченко. – Київ : Біі Граф, 2006. – 79, [1] с. : іл. – ISBN 966-96607-2-6


  У пр. № 1700304 напис: Для бібліотеки КНУ ім. Т. Шевченка від випускниці 1988 р. Щиро! Київ, Майдан. 3.01.2014 р. Підпис.
1609936
   Хто посяде місце керівника ІМЗО? // Світ. – Київ, 2017. – Квітень (№ 15/16). – С. 1


  В Міністерстві освіти і науки триває конкурс на зайняття посади керівника Державної наукової установи " Інститут модернізації змісту освіти.
1609937
  Бояновська Е. Хто пошив шинель - портной чи кравець? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 16 (284). – С. 40-42. – ISSN 1996-1561


  Американський славіст про Миколу Гоголя і його балансування між українським та російським націоналізмом.
1609938
  Рибальченко В. Хто приїде до нас навчатися? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 17 грудня (№ 241)


  Щоб збільшити приплив іноземних студентів, потрібні законодавчі зміни.
1609939
  Захарін С. Хто прийде на зміну ВАК-ДАК? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 квітня (№ 12). – С. 12


  Новий Закон "Про вищу освіту" містить низку новацій у сфері атестації наукових кадрів. На думку законодавця, підготовка докторів наук і докторів філософії — це діяльність, швидше, освітня, а тому вона має регулюватися "освітнім" законом.
1609940
  Тимошик М. Хто прийде на зміну таким? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 5


  Про зустрічі Івана Драча зі студентами-журналістами КНУКіМ.
1609941
  Єсіна Н. Хто приплачує зайвому декану в інституті // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" [та ін.] ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (174), липень. – C. 12-14


  Майже 3,8 мільона бюджетних коштів змарновано в Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти через незаконні нарахування премій та доплат, списання "наліво" будматеріалів, порушення при закупівлях.
1609942
  Колюбакін В. Хто проти зрошення? Законопроект про організацію водокористувачів конче потрібний країні // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 26 січня (№ 15)
1609943
  Фаріон І. Хто проти мови Шевченка? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21березня (№ 12). – С. 11
1609944
  Фаріон І. Хто проти мови Шевченка? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 березня (№ 10). – С. 1
1609945
  Головко І. Хто реанімуватиме Хмельницьку АЕС? Чому розпорядження уряду про добудову двох блоків ХАЕС - проти інтересів України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 жовтня (№ 37). – С. 8


  "Наприкінці липня 2018 року уряд схвалив техніко-економічне обгрунтування будівництва третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Однак текст розпорядження було оприлюднено на сайті Кабміну лише на початку вересня після доопрацювання. Вже в ...
1609946
  Лиман С.І. Хто різав кілем моря вал заради слави й червінців... // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 342-346. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1609947
  Морозов А.Г. Хто робить зрозумілими епохи... / розмову вів Григорій Голиш // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23-30 серпня (№ 34/35). – С. 6


  Розмова з доктором історичних наук, професором Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, академіком Академії історичних наукУкраїни А.Г. Морозовим про творчий життєвий шліх і не тільки.
1609948
  Грінченко Б.Д. Хто робыть, той и мае [Хто робить, той і має] : оповидання пpо Джемса Гаpфильда. – Санкт-Петербург : [Благотвоp. О-во изд. общеполез. и дешевых кн.] ; Тип. Уч-ща Глухонемых. – (Благотвоpительное Общество издания общеполезных и дешевых книг ; [№ 21])
Т. 1. – 1903. – 500 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
1609949
  Самойлов Юрій Хто розблокує "ВІдкрите небо"7 // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 26-27 : фото. – ISSN 1998-8044
1609950
  Коваленко О. Хто розровість про ноосферу? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 квітня (№ 17/18). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Про видатного вченого Володимира Вернадського.
1609951
  Безнощенко К. Хто розсудить суди? Проблемні питання практики застосування ст. 1212 Цивільного кодексу України // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 24-25
1609952
  Нехода І.І. Хто сіє вітер : Повість про народне горе, народний гнів і народну доблесть / І.І. Нехода. – Київ : Молодь, 1959. – 452с.
1609953
  Плахта Д. Хто складе Путіну компанію? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 67). – С. 4-5


  Про бойкот головного футбольного форуму в Росії.
1609954
  Крапіва К.К. Хто сміється останнім / К.К. Крапіва. – Київ, 1953. – 104 с.
1609955
  Крижанівський А.С. Хто спалив Карфаген? / А.С. Крижанівський. – К., 1980. – 184с.
1609956
  Малаков Д. Хто спалив Хрещатик у 1941 році // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 2 (73) : березень- квітень. – С. 121-124
1609957
  Томенко М. Хто спонсорує діяльність Президента України Леоніда Кучми?: // Голос України, 2003. – 24 травня


  Ст. голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації з приводу відповіді на свій депут. запит стосовно джерел фінансування здійснених від імені Президента України Л.Кучми рекламних акцій (привітання з Новим роком, Восьмим ...
1609958
  Рябінін Є. Хто стане локомотивом Чорноморсько-Каспійського регіону: місце вакантне // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 26-29
1609959
  Каспрук В. Хто стане новим президентом США? // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 10. – С. 144-149.
1609960
  Трохимчук А. Хто стане рушієм змін // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 12


  "Про проблеми наукової сфери України останнім часом написано багато. Для прикладу можна згадати Peer Review of the Ukrainian Research and Innovation System - найбільш грунтовний документ, підготовлений незалежною групою експертів під егідою ...
1609961
  Вітович І. Хто старе пом"яне, той майбутнє матиме. Польща відзначає 75-ту річницю Варшавського повстання // Україна молода. – Київ, 2019. – 2-3 серпня (№ 85). – С. 13
1609962
  Боровик М. Хто створив "радянські нації"? (теоретико-історіографічні нотатки) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (551), березень - квітень. – C. 169-186. – ISSN 0130-5247
1609963
  Тім С. Хто створив Бога? / С. Тім. – Харків, 1925. – 72с.
1609964
  Кравченко Е. Хто створив Кримську Скіфію? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 2)
1609965
  Примаченко Я. Хто створив ОУН / розмову вів Дмитро Шурхало // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2020. – № 16/18 (584/586), червень 2020 р. – С. 64-68
1609966
  Кохан В.І. Хто стріляв? / В.І. Кохан. – Ужгород, 1988. – 190с.
1609967
  Біцька С. Хто такий бібліотекар? Що таке бібліотека? // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 3 (25). – С. 63. – ISSN 2518-7341


  Стисло представлені біографічні відомості та інформація про професійну діяльність представників книжкової справи, які перебували у складі комісії при правлінні ХГБ, яка упродовж 1906-1918 рр. визначала функціонування українського відділу - ...
1609968
   Хто такий був Іван Франко? : 2 статті. – Вінниця : Вид-во Подільск. т-ва "Просвіта" ; Тип. Файнгольдца, 1918. – 23 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Книги Укpаїнської РСР. 1917-1923 pp.: Бібліогp. - Х., 1959
1609969
  Гофман О. Хто такий Василь Ткачук? // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 17 січня (№ 3). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  До 100-річчя з дня народження.
1609970
  Іллєнко А. Хто такий герой? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 18-24 серпня (№ 28). – С. 3
1609971
  Тихолоз Б.С. Хто такий Джеджалик? Таємниця Франкового псевдоніма // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Вересень (№ 9). – С. 32-38


  "Творчість – справа не тільки відповідальна, але й ризикована. Тому митці часто-густо чи то з доброї волі, чи з вимушеної необхідності ховають своє справжнє обличчя за розмаїтими масками. І одним із найпоширеніших різновидів таких масок є прибране ...
1609972
  Пушкарук Н. Хто такий Дональд Туск і як він став "президентом Європи"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 21 лютого (№ 32). – С. 3


  "Він - політик, який розуміє інших людей і може домовитися з ними", - експерт.
1609973
  Чалий Б.Й. Хто такий каракурта? / Б.Й. Чалий. – Київ : Молодь, 1956. – 78 с.
1609974
  Яремчук Т. Хто такий Мартін Лютер? / Т. Яремчук. – Репринтерне видання. – Тернопіль : Горлиця, 1937. – 48 с.
1609975
  Дашкевич Я. Хто такий Михайло Грушевський? // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1989. – Вип. 23. – С. 192-201. – ISSN 0206-8001
1609976
  Матієнко Т. Хто такий незнайомець? Конспект заняття з безпеки життєдіяльності для дітей середньої групи (5-й рік життя) / Т. Матієнко, Т. Парферова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 11-13
1609977
  Євтушенко В. Хто такий Павло Глазовий / В. Євтушенко. – Київ : Діокор, 2005. – 144с. – ISBN 966-8331-18-4
1609978
  Ержілясун Ахмет Хто такий Салур Казан? // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 34-41. – ISSN 0130-6936


  У розвідці автор зупинився на першому етапі переказів про Салура Казана та його друзів, розглянуто питання про встановлення історичної особистості героя. У боротьбі Салура є відголоски воєн огузів, а пізніше - печенігів та кипчаків, які жили біля ...
1609979
   Хто такий справжній консолідатор? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 48-50 : фото. – ISSN 1998-8044
1609980
  Коваленко Гр. Хто такий Тарас Шевченко : у книжці 12 малюнків та портретів і автограф (письмо) Тараса Шевченка / розказав Гр. Гетьманець (Гр. Сьогобочний) [псевд.]. – Видано коштом авт. Друк. А. Пономарьова, п. о. І. Врублевського. – Київ : Дзвін ; [Друк. 1-ї Київ. Друкар. Спілки], 1912. – 32 с. : портр., мал. – На тит. арк. та обкл.: До 100-літніх роковин народження Великого Кобзаря України


  псевдоніми: Коваленко-Коломацький Г., Сьогобічній Гр., Гетьманець Гр., Смутний Гр., Южнорусс, Ко-Ко-, Г. та ін
1609981
  Гетьманець Гр. Хто такий Тарас Шевченко : У книжці 12 малюнків та поpтpетів і автограф(письмо) Тараса Шевченка / Росказав Гр. Гетьманець. – Київ, 1913. – 32 с.


  псевдоніми: Коваленко-Коломацький Г., Сьогобічній Гр., Гетьманець Гр., Смутний Гр., Южнорусс, Ко-Ко-, Г. та ін
1609982
  Коваленко Гр. Хто такий Тарас Шевченко : З додатком малюнків та поpтpетів, віpша ["Т. Шевченко"] Г. Комаpівни та афоpизму (думки) Д"Ізpаелі: З 16-тьма малюнками та поpтpетами / Росказав Г. Коваленко-Коломацький (Гр. Гетьманець) [псевд.]. – [2-е вид.], пеpедpук вид. 1913 p. – Київ : Видано коштом авт. Друк. 2-ї Артілі, 1914. – 32 с. : іл., порт. – Hа тит. аpк. та обкл.: До 100-літніх pоковин наpодження Великого Кобзаpя Укpаїни, 1814-1914. - Hа тит. аpк. факс. pукопису віpша Т.Г. Шевченка. - Hа с. 2-3 обкл. фот. Т.Г. Шевченка, Г.М. Честахівського та макету пам"ятника Т.Г. Шевченку


  псевдоніми: Коваленко-Коломацький Г., Сьогобічній Гр., Гетьманець Гр., Смутний Гр., Южнорусс, Ко-Ко-, Г. та ін
1609983
  Коваленко Гр.А. Хто такий Тарас Шевченко : з 16-тьма малюнками та поpтpетами / Розказав Г. Коваленко-Коломацький (Гp. Гетьманець) [псевд.]. – Вид. 3-е, випр. – Київ : Укp. школа, під оpудою С. Русової, Ю. Сіpого [Ю. Тищенко], Я. Чепіги[-Зеленкевича] і С. Чеpкасенка, 1918. – 32 с. : іл. – На обкл. після серії: Шануймо своїх великих людей! - Hа с. 2 епіграф з твору Б. Дізpаелі. - На тит. арк. факс. урив. з вірша "Заповіт" Т.Г. Шевченка. - В кн. також уpив. з віpша "Т. Шевченко" Галини Комаpівни [Г.М. Комаpова].]. – (Українська школа / під ред. С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепігі, С. Черкасенка ; № 1 ; Біографічна бібліотека)


  Коваленко-Коломацький Григорій Андрійович [псевдо і кріпт. — Коваленко-Коломацький Г., Сьогобічній Гр., Гетьманець Гр., Смутний Гр., Южнорусс, Ко-Ко-, Г. та ін.] Рік вид. встановлено за кн.: Т.Г. Шевченко: Бібліогр. літ. про життя та творчість, ...
1609984
  Коваленко Гр. Хто такий Тарас Шевченко : з малюнками та портретами / розказав Гр. Гетьманець (Гр. Сьогобочний) [псевд.]. – Вид. 4-е. – Київ : Дзвін ; [Друк. 1-ї Київ. Друкар. Спілки], 1919. – 32 с. : іл. – На обкл. після серії: Шануймо своїх великих людей! - Hа с. 2 епіграф з твору Б. Дізpаелі. - На тит. арк. факс. урив. з вірша "Заповіт" Т.Г. Шевченка. - В кн. також уpив. з віpша "Т. Шевченко" Галини Комаpівни [Г.М. Комаpова]. – (Українська школа / під ред. С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепігі, С. Черкасенка ; № 1 ; Біографічна бібліотека)


  псевдоніми: Коваленко-Коломацький Г., Сьогобічній Гр., Гетьманець Гр., Смутний Гр., Южнорусс, Ко-Ко-, Г. та ін. Рік вид. встановлено за кн.: Т.Г. Шевченко: Бібліогр. літ. про життя та творчість, 1839-1959. Т. 1 / Склали: І.З. Бойко та ін. - К., 1963
1609985
  Савчин В. Хто такий Шевченко? / В. Савчин. – Нью-Йорк. – 62с.
1609986
  Панченко В. Хто такі "економічні націоналісти" в Україні? / В. Панченко, Н. Резнікова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 90). – С. 8


  Сім відповідей на важливі питання.
1609987
  Федун Полтава Хто такі бандерівці та за що вони борються / Петро Федун-Полтава. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 57, [1] с. – ISBN 978-617-673-914-2
1609988
  Андрієвський О. Хто такі запорожські козаки? // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 1 (19), січень-березень. – С. 12-16
1609989
  Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть / М.С. Грушевський. – Київ : Знання України, 1991. – 240 с. – ISBN 5-7770-0060-6
1609990
  Грицак Я. Хто такі українці і чого вони хочуть // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 10-14
1609991
  Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / Михайло Грушевський. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 240, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1600-8
1609992
  Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть? // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 449-461. – ISBN 966-524-093-5
1609993
  Поліщук Ю Хто такі українці? Українсько-російські підходи і наукові дискусії (XVIII – XIX ст.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C.216-230
1609994
  Сумишин М.Ф. Хто там, у сутінках? : оповідання, повісті / М.Ф. Сумишин. – Київ : Український письменник, 1992. – 154 с.
1609995
  Сизоненко О.О. Хто твій друг : роман / О.О. Сизоненко. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 208 с.
1609996
  Бєляєв В.П. Хто тебе зрадив? : [про боротьбу радянських патріотів Львова проти гітлерівських загарбників] : докум. повість / В.П. Бєляєв. – Львів : Каменяр, 1967. – 231 с. : іл.
1609997
  Бєляєв В.П. Хто тебе зрадив? : повість : для серед. та ст. шкіл. віку / Владимир Бєляєв ; пер. з рос. [М., 1982] Р. Каруцян, Н. Поклад ; [передм. О. Бєлова] ; худож. Ю. Гурін. – Київ : Веселка, 1982. – 167 с. : іл. – (Бібліотечна серія)
1609998
  Серпілін Л.С. Хто ти, юначе? : повість / Л.С. Серпілін. – Київ : Молодь, 1974. – 94 с.
1609999
  Покальчук Ю.В. Хто ти? : оповідання / Ю.В. Покальчук. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 215с.
1610000
  Бердник О.П. Хто ти? : роман-феєрія / О.П. Бердник. – Київ : Дніпро, 1987. – 517 с.
<< На початок(–10)1601160216031604160516061607160816091610(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,