Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1601160216031604160516061607160816091610(+10)В кінець >>
1608001
  Сокирко О. "Хрестоцілувальні" книги Війська Запорозького останньої чверті XVII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 400-410. – ISBN 978-966-8846-19-9
1608002
  Якимчук Л. "Хрещатикування" віршами футуриста // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 квітня (№ 75/76). – С. 21


  Літературознавець і письменник В"ячеслав Левицький прочитав у Києві лекцію про Михайла Семенка.
1608003
  Млечин Л.М. "Хризантема" пока не расцвела / Л.М. Млечин. – Москва, 1982. – 95 с.
1608004
  Млечин Л.М. "Хризантема" пока не расцвела / Млечин Л.М. – Москва, 1988. – 315 с.
1608005
  Шаманаев А. "Христианский музей" в Херсонесе: оценка проекта А. Бертье-Делагардом // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 676-684. – ISSN 2310-3310
1608006
  Дзюба Т.А. "Християнський націоналізм": до питання кореляції національного та релігійного // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 39-44. – (Соціальні комунікації ; № 2). – ISSN 2219-8741
1608007
  Мандзюк Д. "Христос воскрес! Браття, не стріляйте, ми українці" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 17 (270), 30 квітня 2015. – С. 47-50


  100 років тому відбулися бої за гору Маківку в Карпатах. Австро-угорська армія втримала стратегічно важливу вершину перед наступом російських військ. Вирішальну роль її захисті відіграли Українські січові стрільці.
1608008
  Липовецький С. "Христос воскрес, із ним воскресла наша воля..." // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 15 (491),14-20.04.2017 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Упродовж XX століття сотням тисяч українців доводилося зустрічати Великдень на фронтах, у в"язницях та концтаборах.
1608009
  Ковбасюк С. "Хромоклазм" доби Реформації: генеза, теорія, практики (1490-1580-ті) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-32. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується "кольороборництво" ("хромоклазм") часів Реформації, його інтелектуальні витоки, теорія та практичне втілення в містах Німеччини, Швейцарії та Нідерландів. Анализируется "цветоборчество" ("хромоклазм") времен Реформации, его ...
1608010
  Казандзакіс Н. [Христа розпинають знову / Н. Казандзакіс. – Афіни : Казандзакі, 1996. – 452 с. – Видання новогрецькою мовою. - В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1996
1608011
   [Християн Гюббенет] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 28. – ISBN 966-7060-92-6
1608012
  Ашукин Н.С. Хрестоматия по истории русского театра XVIII и XIX веков : ГУУЗ Ком-та по делам искусств при СНК СССР рекомендована в качестве учеб. пособия для учащихся театр. учеб. заведений / Н. С. Ашукин, В. Н. Всеволодский-Гернгросс, Ю. В. Соболев ; Под ред. Г. М. Гоян. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1940. – 336с.
1608013
  Балахонов В.Е. Хрестоматия по французской литературе ХХ века / В.Е. Балахонов. – М, 1985. – 255с.
1608014
  Коцарев О. Хрестоматійна книжка Василя Голобородька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 10-11 січня (№ 2/3). – С. 30


  Збірка "Яблуко добрих вістей": рух від прозорішої та простішої мови до складнішої та "густішої".
1608015
  Яців Р. Хрестоматійна постать образотворчого мистецтва Канади // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 грудня (№ 235/236). – С. 10


  120 років на Тернопільщині народився Дмитро Стриєк.
1608016
  Білецький О.І. Хрестоматія давньої української літератури (доба феодалізму) / упорядкував дійсн. член АН УРСР О.І. Білецький ; Акад. наук УкрРСР, Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Радянська школа, 1949. – 556 с.
1608017
  Білецький О.І. Хрестоматія давньої української літератури (доба феодалізму) / упорядкував дійсн. член АН УРСР: О.І. Білецький. – Вид. 2-е, допов. – Київ : Радянська школа, 1952. – 604 с.
1608018
  Білецький О.І. Хрестоматія давньої української літератури. До кінця XVIII ст. : для філол. фак. кн-тів і пед. ін-тів / О.І. Білецький ; наук. ред. та авт. передм. Ф.Я. Шолом. – Вид. 3-е, допов. – Київ : Радянська школа, 1967. – 783 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1608019
   Хрестоматія дитячої славістики : слов"янська поезія 19 - початку 20 століття / [ упоряд. : Н.О. Лисенко-Єржиківська, Т.П. Руда, І.О. Карєва ; наук. ред. Л.К. Вахніна ]. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-208-2068-07-4
1608020
  Білецький О.І. Хрестоматія для української літератури : для 8-го кл. серед. школи / упорядкували дійсн. член АН УРСР О.І. Білецький, і доц. П.К. Волинський ; за заг. ред. О.І. Білецького. – Вид. 7-е. – Київ : Радянська школа, 1953. – 356 с.
1608021
  Гончар О.Д. Хрестоматія з анатомії і фізіології людини / О.Д. Гончар. – Київ : Радянська школа, 1968. – 251с.
1608022
   Хрестоматія з англійської мови для державних університетів і педагогічних університетів. – Київ : Радянська школа, 1942. – 236 с.
1608023
   Хрестоматія з архівознавства : [навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл.]. – Київ : КМ Aкадемія, 2003. – 407 с. – ISBN 966-518-215-3
1608024
  Трайтак Д.І. Хрестоматія з ботаніки / Д.І. Трайтак. – К, 1958. – 226с.
1608025
  Масляк П.О. Хрестоматія з географії / П.О. Масляк, П.Г. Шищенко. – Київ : Генеза, 1994. – 450с.
1608026
   Хрестоматія з географії материків і океанів : Посібник для вчителя. – Київ : Радянська школа, 1991. – 383с. : іл.
1608027
   Хрестоматія з географії Української РСР : Посібник для вчителів. – Київ : Радянська школа, 1981. – 127с.
1608028
   Хрестоматія з діалектичного і історичного матеріалізму. – К, 1970. – 423с.
1608029
   Хрестоматія з історії вітчизняної педагогіки. – К, 1961. – 654с.
1608030
   Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн : У 2-х т. : Hавч. посіб. для студ. юрид. вищ. навч. закл. і фак. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-42-4
Т. 1. – 1998. – 504с.
1608031
   Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн .У двох томах : У 2-х т. : Hавч. посіб. для студ. юрид. вищ. навч. закладів і фак. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-45-9
Т. 2. – 1998. – 608с.
1608032
   Хрестоматія з історії держави і права України : У 2-х т. : Навч. посіб. для студ. юрид. вищ. навч. закл. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-20-3
Т. 1 : З найдавніших часів до початку 20 ст. / Упор.: Рогожин А.Й., Святоцький О.Д. – 1997. – 464с.
1608033
   Хрестоматія з історії держави і права України : У 2-х т. : Hавч. посіб. для студ. юрид. спец. взо. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7752-04-6
Т. 1 : З найдавніших часів до початку 20 ст. / Уклад.В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький. – 2000. – 472с.
1608034
   Хрестоматія з історії держави і права України : Навч. посібник для юрид. спеціальн. внз. – 3-е вид., переробл. – Київ : ІнЮре, 2003. – 800с. – ISBN 966-8088-31-Х


  Містить законодавство та інші матеріали, що характеризують суспільний лад, державний механізм, галузі права в Україні з найдавніших часів до середини 1990-х років
1608035
   Хрестоматія з історії держави і права України : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 656с. – ISBN 966-667-101-8
1608036
   Хрестоматія з історії держави і права України. : У 2-х т. :Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7752-04-6
Т. 2 : Лютий 1917-1996 р. – 2000. – 728с.
1608037
   Хрестоматія з історії держави і права України: У2-х т. : Навч. посіб. для студ. юрид. вищ.навч. закл. і фак. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-17-3
Т. 2 : Лютий 1917р.-1996 р. – 1997. – 799с.
1608038
   Хрестоматія з історії європейської філософії : навч. посібник [для самост. роботи студентів] / під заг. ред. В.Л. Петрушенка. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 569, [4] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-240-6
1608039
   Хрестоматія з історії західних та південних слов"ян : навч. посібник для студентів ВНЗ / за ред. В.І. Ярового. – Київ : Олег Філюк. – ISBN 978-617-7122-91-2
Т. 2 : Нова доба / [уклад.: Яровий В.І., Антонюк О.С., Малацай І.В. та ін.]. – 2016. – 347, [1] с. – Укладачі зазн. на звороті тит. арк. та анотації. – Бібліогр.: с. 334-347 та в кінці ст.


  Уклад.: Яровий В.І., Антонюк О.С., Малацай І.В., Мотрук С.М., Папакін А.Г., Руккас А.О., Шилова А.В., Шумило В.П.
1608040
   Хрестоматія з історії західних та південних слов"ян. Давня доба, Середньовіччя : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / за ред. В.І. Ярового ; [упоряд. : В.І. Яровий, О.С. Антонюк, І.В. Малацай та ін.]. – Київ : Либідь, 2011. – 416 с. – Бібліогр.: с. 399-407. – ISBN 978-966-06-0597-8


  Вміщено найважливіші документальні джерела з давньої та середньовічної доби історії слов’ян. Тематично представлені господарство, культура, суспільство, політичні інститути, релігія, повсякденне життя людини та світ речей, що її оточують. Матеріал ...
1608041
   Хрестоматія з історії КПРС : В 2-х т. – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1965. – 571 с.
1608042
  Логвинова Т.Г. Хрестоматія з історії КПРС / Т.Г. Логвинова, М.А. Семичаєвський. – Київ, 1967. – 467с.
1608043
   Хрестоматія з історії КПСС : В 2-х т. – Київ : Політвидав України
Т. 2. – 1965. – 735 с.
1608044
   Хрестоматія з історії марксистсько-ленінської педагогіки. – Київ : Радянська школа, 1958. – 659 с.
1608045
  Свадковський І.Ф. Хрестоматія з історії педагогіки / І.Ф. Свадковський. – Харків : Радянська школа
т.1. – 1936. – 607 с.
1608046
   Хрестоматія з історії педагогіки. – Харків : Радянська школа
Т. 3, ч. 2 : XX сторіччя. – 1936. – 236 с.
1608047
   Хрестоматія з історії педагогіки. – Київ; Харків : Радянська школа
Т. 4 : Історія рос. пед. з найдавніших часів до Великої пролетарської революції. Ч. 2 / Склав Н.А. Желваков. – 1936. – 492 с.
1608048
  Желваков Н.А. Хрестоматія з історії педагогіки / Н.А. Желваков. – Київ; Харків, 1938. – 520с.
1608049
  Желваков А Н. Хрестоматія з історії педагогіки / А Н. Желваков. – перекл з 2-го рос. вид. – Київ; Харків
Т. 4. – 1938. – 496с.
1608050
   Хрестоматія з історії політичних вчень : посібник / упорядник та автор коментарів Уривалкін О.М. – Київ : Дакор; КНТ, 2008. – 456с. – ISBN 978-966-8379-40-6
1608051
   Хрестоматія з історії середніх віків. – К, 1939. – 190с.
1608052
   Хрестоматія з історії середніх віків. – К, 1939. – 190с.
1608053
   Хрестоматія з історії середніх віків : посібник для викладачів середньої школи. – Київ : Радянська школа
Т. 2, ч. 2. – 1939. – 327 с.
1608054
   Хрестоматія з історії середніх віків : посібник для викладачів середньої школи. – Київ : Радянська школа
Т. 2, ч. 1. – 1939. – 287 с.
1608055
   Хрестоматія з історії середніх віків. – К
1. – 1951. – 388с.
1608056
   Хрестоматія з історії середніх віків. – Київ, 1952. – 190с.
1608057
   Хрестоматія з історії середніх віків. – К, 1953. – 190с.
1608058
   Хрестоматія з історії середніх віків. – К
Т.3. – 1953. – 340с.
1608059
  Підлуцький Г.І. Хрестоматія з історії середніх віків / Г.І. Підлуцький. – К, 1972. – 144 с.
1608060
   Хрестоматія з історії середніх віків. : Посіб. для 7 кл.серед. шк. – Київ : Освіта, 1998. – 160с. – ISBN 966-04-0297-Х
1608061
   Хрестоматія з історії СРСР. – К
1. – 1940. – 472с.
1608062
   Хрестоматія з історії СРСР. – К, 1951. – 340с.
1608063
   Хрестоматія з історії СРСР. – К
2. – 1951. – 916с.
1608064
   Хрестоматія з історії СРСР. – Київ
Т. 3. – 1953. – 840 с.
1608065
   Хрестоматія з історії СРСР. – Вид. 2-ге ; пер. з 4-го рос. випр. і доп. видання 1951 р. – Київ : Радянська школа
Т. 1 : З найдавніших часів до кінця XVII cт. – 1956. – 518, [2] с.
1608066
  Сарбей В.Г. Хрестоматія з історії СРСР / В.Г. Сарбей, Г.Я. Сергієнко. – Київ, 1970. – 452с.
1608067
  Волощенко А.К. Хрестоматія з історії СРСР / А.К. Волощенко. – Київ, 1972. – 159с.
1608068
   Хрестоматія з історії стародавнього світу. – Київ
Т. 1. – 1953. – 334 с.
1608069
   Хрестоматія з історії стародавнього світу. – Київ
Т. 2. – 1954. – 324 с.
1608070
   Хрестоматія з історії стародавнього світу. – К
3. – 1955. – 334с.
1608071
  Крижанівський О.П. Хрестоматія з історії стародавнього світу / упорядники : О.П. Крижанівський, З.І. Мухіна, М.Д. Мелащенко. – Київ : Радянська школа, 1974. – 159 с.
1608072
   Хрестоматія з історії України : для студентів вузів. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1993. – 376 с. – ISBN 5-7763-1728-5
1608073
   Хрестоматія з історії України : Посібник для 7-11 класів середньо школи. – Київ : Освіта, 1996. – 334с. – ISBN 9660401558
1608074
   Хрестоматія з історії України : посібник для вчиетелів. – Київ : Вежа, 1996. – 351 с. – ISBN 966-7091-05-8
1608075
   Хрестоматія з історії України : 10 клас / [авт.-упоряд. Гриценко А.П.]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 4 (112)). – ISBN 978-617-00-1738-3
Ч. 1. – 2013. – 127, [1] с. – Бібліогр. в тексті
1608076
   Хрестоматія з історії України : 10 клас / [авт.-упоряд. Гриценко А.П.]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 5 (113)). – ISBN 978-617-00-1779-6
Ч. 2. – 2013. – 127, [1] с. : табл. – Бібліогр. у тексті
1608077
   Хрестоматія з історії України / упоряд. та авт. комент. О.М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – 517, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-373-257-2
1608078
  Гриценко А.П. Хрестоматія з історії України. 11 клас / А.П. Гриценко. – Харків : Основа. – (Б-ка журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 09 (93)). – ISBN 978-617-00-1131-2
Ч. II. – 2011. – 128 с.
1608079
  Гриценко А.П. Хрестоматія з історії України. 11 клас / А.П. Гриценко ; [голов. ред. Н.І. Харківська ; ред. О.О. Івакін]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 8(92)). – ISBN 978-617-00-1054-4
Ч. 1. – 2011. – 128 с.
1608080
  Сарбей В.Г. Хрестоматія з історії України: XIX - початок XX століття : навч. посібник для 9 классу загальноосвіт. навч. закл. / упоряд. В.Г. Сарбей. – Київ : Генеза, 2000. – 271 с. – ISBN 966-504-097-9
1608081
  Москаленко А.А. Хрестоматія з історії української літературної мови. / А.А. Москаленко. – Київ, 1954. – 96с.
1608082
   Хрестоматія з історії Української РСР. – Київ : Радянська школа
Т. 1. – 1959. – 748 с.
1608083
   Хрестоматія з історії Української РСР : посібник для вчителів. – Київ : Радянська школа
Т. 2. – 1961. – 643 с.
1608084
   Хрестоматія з історії Української РСР. – К
1. – 1970. – 176с.
1608085
  Спицький В.Є. Хрестоматія з історії Української РСР / В.Є. Спицький, Г.І. Сургай. – Київ, 1971. – 199 с.
1608086
  Спицький В.Є. Хрестоматія з історії Української РСР / В.Є. Спицький, Г.І. Сургай. – 2-е вид., перероб. – К, 1979. – 143с.
1608087
   Хрестоматія з історії Української РСР. – К, 1987. – 175с.
1608088
  Містецький А.С. Хрестоматія з лексики англійської мови / А.С. Містецький. – Київ, 1960. – 383с.
1608089
  Малашенко М. Хрестоматія з літератури ХІХ століття для 6-го класу сердн. школи / М. Малашенко, С. Рудниченко. – 2-е, переробл. – К.-Х, 1934. – 180с.
1608090
   Хрестоматія з міжнародного профруху. – Х, 1934. – 524с.
1608091
  Боярська З.М. Хрестоматія з німецької мови / З.М. Боярська. – Київ, 1956. – 440с.
1608092
  Осовецька Л.С. Хрестоматія з німецької мови / Л.С. Осовецька. – Київ, 1961. – 240с.
1608093
  Тарасенко В.Я. Хрестоматія з новітньої історії / В.Я. Тарасенко, В.Д. Лисоченко. – Київ, 1972. – 192с.
1608094
   Хрестоматія з новітньої історії України (1917-1945) : Навчальний посібник для 10 класу / С. Падалка, П. Панченко, Н. Теплоухова, Ф. Турченко; Упор. С.Падалка, П.Панченко та інш. – Київ : Генеза, 1998. – 400с. – ISBN 966-504-181-9
1608095
   Хрестоматія з нової історії. – Київ
Ч. 2. – 1954. – 600 с.
1608096
   Хрестоматія з нової історії. – К
Ч. 1. – 1960. – 304с.
1608097
  Жебокрицький В.А. та ін. Хрестоматія з нової історії / В.А. та ін. Жебокрицький. – Київ
2. – 1972. – 176с.
1608098
  Цвікальська Г.О. Хрестоматія з нової історії / Г.О. Цвікальська, С.М. Ходорков. – К.
1. – 1973. – 159с.
1608099
  Копач О. Хрестоматія з нової української літератури : для шкіл і курсів українознавства / Олександра Копач ; передм. Лесі Храпливої-Щур ; Об-ня укр. педагогів Канади. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : Каменяр, 1993. – (Серце і книжка / Укр. Працівники Літератури для Дітей і Молоді ім. Леоніда Глібова (УПЛДМ)). – ISBN 5-7745-0585-5
1608100
  Мазепа І.І. Хрестоматія з основ дарвінізму / І.І. Мазепа. – Київ, 1951. – 504с.
1608101
  Петров О.П. Хрестоматія з основ політичних знань / О.П. Петров. – Київ, 1967. – 46с.
1608102
  Вайнебрг М.Ц. Хрестоматія з політичної економії / М.Ц. Вайнебрг. – Київ, 1966. – 360с.
1608103
  Азарова М.М. Хрестоматія з політичної економії : для системи парт. навч. / М.М. Азарова, Н.В. Баутіна. – Київ : Політвидав, 1967. – 218 с.
1608104
  Азарова М.М. Хрестоматія з політичної економії : на допомогу слухачам шкіл основ марксизму-ленінізму / М.М. Азарова, Н.В. Баутіна. – Київ : Політвидав, 1969. – 224 с.
1608105
   Хрестоматія з політичної економії. – К, 1991. – 99с.
1608106
   Хрестоматія з політичної економії. – К
т. 1-5. – 1991. – 95с.
1608107
   Хрестоматія з політичної економії. – К
т. 12-17. – 1991. – 100с.
1608108
   Хрестоматія з політичної економії. – К
т. 18-21. – 1991. – 82с.
1608109
   Хрестоматія з правознавства : Посібник до занять з правознавства. – К. : Юрінком, 1996. – 560с. – ISBN 5-7707-9772-Х
1608110
   Хрестоматія з правознавства : Збірник нормативних документів. – 2-е видання, доповнене. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 704с. – ISBN 966-7302-13-X
1608111
   Хрестоматія з правознавства : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 736с. – ISBN 966-667-073-9


  Містить чиння нормативні акти або витяги з них з широкого кола політичних, економічних, соціальних та іньших питань
1608112
   Хрестоматія з стародавньої історії. – К, 1937. – 219с.
1608113
   Хрестоматія з стародавньої історії. – К, 1937. – 224с.
1608114
   Хрестоматія з стародавньої історії. – К, 1937. – 224с.
1608115
   Хрестоматія з стародавньої історії. – К, 1937. – 224с.
1608116
   Хрестоматія з стародавньої історії. – К, 1937. – 224с.
1608117
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1964. – 363с.
1608118
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1965. – 362с.
1608119
   Хрестоматія з суспілствознавства. – Київ, 1974. – 461с.
1608120
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1975. – 461с.
1608121
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1976. – 451с.
1608122
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1976. – 451с.
1608123
   Хрестоматія з суспілствознавства. – Київ, 1981. – 456 с.
1608124
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1987. – 477с.
1608125
   Хрестоматія з суспілствознавства. – К, 1989. – 574с.
1608126
   Хрестоматія з суспільствознавства. – К, 1979. – 456 с.
1608127
  Левінська С.І. Хрестоматія з сучасної польської літератури / С.І. Левінська. – Київ, 1970. – 150с.
1608128
  Нестеровський П.П. Хрестоматія з теорії драми : Особливості драматургічного мистецтва в історичному розвитку. Від античних часів до початку 19 ст. / П.П. Нестеровський. – Київ, 1978. – 181с.
1608129
   Хрестоматія з теорії драми. – Київ, 1988. – 224с.
1608130
  Іваницький А.І. Хрестоматія з українського музичного фольклору : (з поясненнями та коментарями) : навч. посіб. для вищ. навч. закл. кульутри і мистец. I-IV рівнів акредитації / А.І. Іваницький ; М-во культури і туризму України, НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 519, [1] с. : ноти. – Алф. покажч. пісень: с. 514-519. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-382-139-9
1608131
  Павленко І.Я. Хрестоматія з українського народнопісенного виконавства : навч. посібник для студентів муз.-фольклор. і філол. спец. ВНЗ / І.Я. Павленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 319, [1] с. : ноти. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-685-8
1608132
  Вовк П.В. Хрестоматія з української дитячої літератури / П.В. Вовк, В.С. Савенко. – Київ, 1964. – 447с.
1608133
   Хрестоматія з української дитячої літератури для педучилищ. – К, 1955. – 336с.
1608134
   Хрестоматія з української літератури. – К, 1935. – 112с.
1608135
   Хрестоматія з української літератури. – 2-е вид. – К.-Х., 1939. – с.
1608136
  Падалка І Н. Хрестоматія з української літератури / І Н. Падалка. – 2-е вид. – К, 1939. – 256с.
1608137
  Волков Р.І. Хрестоматія з української літератури / Р.І. Волков, М. Устенко. – Вид. 4-е. – Київ, 1941. – 328с.
1608138
  Білецький О.І. Хрестоматія з української літератури : для 8 кл. серед. школи / упорядкували дійсн. член АН УРСР О.І. Білецький, і доц. П.К. Волинський. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1947. – 340 с.
1608139
   Хрестоматія з української літератури. – К.-Х., 1949. – с.
1608140
  Бернштейн М. Хрестоматія з української літератури : для 7-го класу серед. школи / упоряд.: М. Бернштейн, Т. Бугайко і Ф. Бугайко. – вид. 6-те. – Київ : Радянська школа, 1949. – 380 с.
1608141
   Хрестоматія з української літератури. – К, 1951. – с.
1608142
   Хрестоматія з української літератури. – 2-е вид. – К, 1953. – с.
1608143
   Хрестоматія з української літератури. – 7-е вид. – К, 1953. – с.
1608144
   Хрестоматія з української літератури. – 7-е вид. – К, 1953. – с.
1608145
   Хрестоматія з української літератури. – 8-е вид. – К, 1954. – с.
1608146
   Хрестоматія з української літератури. – 2-е вид. – К, 1954. – 536с.
1608147
  Білецький О.І. Хрестоматія з української літератури : для 8 кл. серед. школи / упорядкували дійсн. член АН УРСР О.І. Білецький, і доц. П.К. Волинський ; за заг. ред. О.І. Білецького. – Вид. 8-е. – Київ : Радянська школа,, 1954. – 356 с.
1608148
  Білецький О.І. Хрестоматія з української літератури : для 8 кл. серед. школи / упорядкували дійсн. член АН УРСР О.І. Білецький, і проф. П.К. Волинський. – Вид. 9-е. – Київ : Радянська школа,, 1955. – 352 с.
1608149
   Хрестоматія з української літератури. – 3-е вид. – К, 1955. – 416с.
1608150
   Хрестоматія з української літератури. – К, 1955. – с.
1608151
   Хрестоматія з української літератури. – 4-е вид. – К, 1955. – с.
1608152
   Хрестоматія з української літератури. – К, 1956. – 264с.
1608153
   Хрестоматія з української літератури. – К, 1956. – 264с.
1608154
   Хрестоматія з української літератури : 7 кл. – 2-е вид. – Київ, 1957. – с.
1608155
   Хрестоматія з української літератури : 5 кл. – 6-е вид. – Київ, 1957. – с.
1608156
   Хрестоматія з української літератури. – 7-е вид. – К, 1958. – с.
1608157
   Хрестоматія з української літератури. – 3-е вид. – К, 1958. – 264с.
1608158
   Хрестоматія з української літератури. – 3-е вид. – К, 1958. – с.
1608159
  Білецький О.І. Хрестоматія з української літератури : для 8 кл. серед. школи / упорядкував акад. АН УРСР О.І. Білецький. – Вид. 12-е. – Київ : Радянська школа, 1958. – 348 с.
1608160
   Хрестоматія з української літератури. – 8-е вид. – К, 1959. – с.
1608161
   Хрестоматія з української літератури. – 4-е вид. – К, 1959. – с.
1608162
   Хрестоматія з української літератури. – 4-е вид. – К, 1959. – 264с.
1608163
  Жук Н.Й. Хрестоматія з української літератури : для 5 класу середньої шк. / упор. Н.Й. Жук. – 8-е вид. – Київ : Радянська школа, 1959. – 199 с.
1608164
   Хрестоматія з української літератури. – 6-е вид. – К, 1960. – с.
1608165
  Білова В.С. Хрестоматія з української літератури : учб. посіб. для серед. спец. учб. закладів / В.С. Білова. – 2-е вид., перероб. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1966. – 728 с.
1608166
   Хрестоматія з української літератури. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0096-0, 966-00-0112-6
Кн. 1. – 1997. – 504с.
1608167
   Хрестоматія з української літератури (XX ст.) : Для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 928 с. – ISBN 966-7276-04-Х
1608168
   Хрестоматія з української літератури (ХІХ-ХХ століття) : Для учнів 5-7 класів середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : ЛДЛ, 1997. – 808с. – ISBN 966-95175-1-6
1608169
   Хрестоматія з української літератури (ХХ століття) : для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 928 с. – ISBN 966-7276-04-Х
1608170
   Хрестоматія з української літератури в Канаді 1897 - 2000. – Едмонтон : Слова, 2000. – 632с. – ISBN 0-919867-00-9
1608171
  Кирилюк Є.П. Хрестоматія з української літератури для 6 класу середьної школи / Є.П. Кирилюк. – 2-е вид. – Київ, 1936. – 140 с.
1608172
  Кирилюк Є.П. Хрестоматія з української літератури для середьної школи / Є.П. Кирилюк. – Київ
Ч. 2. – 1935. – 140 с.
1608173
   Хрестоматія з української літератури ХХ століття : Для учнів 11 класу середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : ЛДЛ, 1998. – 1056 с. – ISBN 966-95175-6-7
1608174
   Хрестоматія з української літератури ХХ століття : Для учнів 11 класу середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : ЛДЛ, 2000. – 1056 с. – ISBN 966-95175-6-7
1608175
   Хрестоматія з української літератури.. – Київ : Наукова Думка. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-00128 (Т.2))
Кн. 2 : Нова українська література. Новітня українська література. – 1999. – 512с.
1608176
   Хрестоматія з української літератури. : Для учнів 10 кл. середн. загальноосвіт. шк. – Київ : ЛДЛ, 2000. – 960с. – ISBN 966-95175-5-9
1608177
   Хрестоматія з української літератури. 7 клас. Позакласне читання.. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 128с. – ISBN 966-562-193-9
1608178
  Шаховський С.М. Хрестоматія з української літератури. Для 10 кл. / С.М. Шаховський. – Київ-Харків, 1938. – 460с.
1608179
  Шаховський С.М. Хрестоматія з української літератури. Для 10 кл. / С.М. Шаховський. – вид. 3. – Київ, 1940. – 476с.
1608180
  Шаховський С.М. Хрестоматія з української літератури. Для 10 кл. / С.М. Шаховський. – вид. 4. – Київ, 1941. – 504с.
1608181
  Шаховський С.М. Хрестоматія з української літератури. Для 10 кл. / С.М. Шаховський. – вид. 7. – Київ, 1949. – 376с.
1608182
  Шаховський С.М. Хрестоматія з української літератури. Для 10 кл. / С.М. Шаховський. – 8-е вид., доп. – Київ, 1950. – 424с.
1608183
  Волинський Ш. Хрестоматія з української літератури. Для 6-го кл. / Ш. Волинський. – Київ, 1940. – 280с.
1608184
   Хрестоматія з української літератури.Для учнів 8-9 класів середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : ЛДЛ, 2000. – 960с. – ISBN 966-95175-4-0
1608185
   Хрестоматія з української народної творчості. – К, 1952. – 332с.
1608186
   Хрестоматія з української народної творчості. – К : Радянська школа, 1959. – 332с.
1608187
  Чефранов С.В. та ін. Хрестоматія з фізичної географії / С.В. та ін. Чефранов. – К., 1937. – 366с.
1608188
  Чефранов С.В. та ін. Хрестоматія з фізичної географії / С.В. та ін. Чефранов. – Київ, 1955. – 319с.
1608189
  Тарасов К.Г. Хрестоматія з фізичної географії : Західна Європа. Посібник для вчителів / К.Г. Тарасов, Е.П. Романова. – Київ : Радянська школа, 1974. – 309с.
1608190
  Максимов М.О. Хрестоматія з фізичної географії : Посібібник для вчителів / М.О. Максимов. – Київ : Радянська школа, 1976. – 240с.
1608191
   Хрестоматія з фізичної географії СРСР : Посібник для вчителів. – Київ : Радянська школа, 1982. – 262с. : іл.
1608192
  Бершадська Т.В. Хрестоматія з фізичної географії України. 8 клас : Посібник для вчителів / Т.В. Бершадська. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 160 с. – ISBN 966-562-129-7
1608193
  Гвоздецький Н.А. Хрестоматія з фізичної географії. Африка. Австралія. Океанія, Антарктида. Америка : Посібник для вчителів / Н.А. Гвоздецький. – Київ : Радянська школа, 1973. – 480с.
1608194
   Хрестоматія зі всесвітньої історії. 10 клас : [посібник] / [авт.-упоряд.: Гриценко А.П.]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 8 (116)). – ISBN 978-617-00-1882-3
Ч. 1. – 2013. – 126, [2] с. : іл.
1608195
   Хрестоматія зі всесвітньої історії. 10 клас / [авт.-упоряд. А.П. Гриценко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 9 (117)). – ISBN 978-617-00-1911-0
Ч. 2. – 2013. – 127, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 125-127
1608196
  Гриценко А.П. Хрестоматія зі всесвітньої історії. 11 клас / А.П. Гриценко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 8 (104)). – ISBN 978-617-00-1567-9
Ч. 1. – 2012. – 124, [4] с.
1608197
  Гриценко А.П. Хрестоматія зі всесвітньої історії. 11 клас / А.П. Гриценко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 12 (108)). – ISBN 978-617-00-1662-1
Ч. 3. – 2012. – 110, [2] с. – Бібліогр.: с. 108-110
1608198
   Хрестоматія із зоології. – К, 1988. – 271с.
1608199
   Хрестоматія китайської літератури (3-6 ст.) : навчальний посібик для студ. вищ. навч. закл. / КНУТШ; [ упоряд. Я.В. Шекера ]. – Київ : Київський університет, 2010. – 194 с. – Шифр. дубл. 8сх(082) Хрес. (доп. карт. фл.). – ISBN 978-966-439-276-8
1608200
   Хрестоматія китайської літератури (від найдавніших часів до III ст. н. е.) : навч. посібник для студентів ВНЗ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Н.В. Коломієць, Я.В. Шекера ; відп. ред. Я. Шекера]. – Київ : Київський університет, 2008. – 255, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: 231-232. - Імен. покажч.: с. 233-236. – Бібліогр.: с. 237-252 та в підрядк. прим. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-103-7
1608201
  Шаховський С.М. Хрестоматія критичних матеріалів про нову українську літературу. / С.М. Шаховський. – Київ
2. – 1940. – 535с.
1608202
  Шаховський С.М. Хрестоматія критичних матеріалів про нову українську літературу. / С.М. Шаховський. – вид. 2. – Київ-Харків
1. – 1947. – 247с.
1608203
  Шаховський С.М. Хрестоматія критичних матеріалів про нову українську літературу. / С.М. Шаховський. – вид. 2. – Київ-Харків
2. – 1948. – 220с.
1608204
  Шаховський С.М. Хрестоматія критичних матеріалів. / С.М. Шаховський. – вид. 2. – Київ-Львів
3. – 1949. – 400с.
1608205
  Тимошенко П.Д. Хрестоматія матеріалів з історії української літературної мови / упорядкував П.Д. Тимошенко. – Київ : Радянська школа
Ч. 1. – 1959. – 359, [1] с.
1608206
  Тимошенко П.Д. Хрестоматія матеріалів з історії української літературної мови / П.Д. Тимошенко. – Київ
Ч. 2. – 1961. – 346 с.
1608207
   Хрестоматія навчальних програм з проблем гендерного розвитку. – Київ : Фоліант, 2004. – 387 с. – ISBN 966-8474-22-8


  Викладено основи сучасної соціології, теоретичну і практичну сутність соціологічних досліджень, їхній зв"язок із філософією, політологією, юриспруденцією, економікою та іншими науками.
1608208
  Дем"янишин В. Хрестоматія невичерпних джерел вітчизняної фінансової науки // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 158-162. – ISSN 1818-5754


  Об"єктивний хід історії, відновлення історичної справедливості стосовно становлення та розвитку вітчизняної фінансової науки підтвердилися виходом у світ упорядкованого авторським колективом за редакцією д. е. н., проф. В. М. Федосова унікального ...
1608209
  Дорошкевич О.К. Хрестоматія по історії української літератури : Для стаpших класів гімназій, учительських семінаpій, учительських інститутів та самоосвіти / [Уклад., авт. пеpедм. й поясн.] Ол. Доpошкевич і Л. Білецький. – [Київ] : [Вид. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Дніпp. Союза Спожив. Т-в]
Т. 1, кн. 1 : Стаpодавній пеpіод (ХI-ХIII століття). – 1918. – 177 с.: іл. – Hа тит. аpк. та обкл. О. Доpошкевич і Л. Білецький зазначені як авт. - Hа обкл.: Т. 1, (!)вип. 1. – Бібліогр.: с. 173-174


  Авт. поет. твоpів, pозвідок з літеpатуpознавства, мистецтвознавства, мовознавства: О.О. Шахматов, С.О. Єфpемов, О.К. Толстой, І.Я. Фpанко, К.В. Шиpоцький, М.H. Спеpанський, В.Г. Щуpат, С.В. Руданський, М.К. Воpоний. - Пеp. з цеpковнослов., pос. П.О. ...
1608210
  Сумцов М., Плевако М., Багалій Д. Хрестоматія по українській літературі : для народніх вчителів, шкіл учительских та середніх і для самоосвіти / зложили: М. Сумцов і М. Плевако при участі Д. Багалія. – [Харків] : Союз. – (Шкільно-педагогична бібліотека / під ред. Д.Г. Панадіаді і О.Н. Синявського)
Ч. 1 : Народна словесність і стара література (XI-XVIII століття) / проф. М. Сумцов. – 1918. – 152 с.
1608211
  Сумцов М. Хрестоматія по українському письменству / проф. М. Сумцов. – 3-є вид, поширене. – Харків : Всеукраїнське державне видавництво
Т. 1 : Народна словесність. Письменство XI-XVIII в.в. – 1922. – 217, [3]с.
1608212
   Хрестоматія практик громадської журналістики часів Євромайдану / [уклад. І. Гаврада ; ред. Є. Олійник]. – Чернівці : [б. в.], 2014. – 135, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1608213
  Спіжевський І.І. Хрестоматія радіолюбителя / І.І. Спіжевський, В.О. Бурлянд. – Київ : Державне видавництво технічної літератури УРСР, 1960. – 303 с.
1608214
  Бурлянд В.О. Хрестоматія радіолюбителя / В.О. Бурлянд, І.П. Жеребцов. – Київ, 1973. – 384 с.
1608215
  Сенюта І. Хрестоматія Рішень Європейського суду з прав людини у сфері охорони здоров"я (окремі аспекти) / І. Сенюта, Н. Скрипець // Юридична газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 21)


  "... Міжнародна практика".
1608216
  Шевко А.Ф. Хрестоматія спецтекстів для студентів фізичного факультету. / А.Ф. Шевко. – Ужгород, 1972. – 43с.
1608217
  Михальова Е.С. Хрестоматія текстів по спеціальности студентів-біологів на англ. мові. Навч. посібник. / Е.С. Михальова. – Ужгород, 1972. – 96с.
1608218
   Хрестоматія тисячоліття хрещення Руси-України. – Філадельфія-Торонто, 1986. – 320с.
1608219
   Хрестоматія тисячоліття хрещення Руси - України = Anthology to commemorate the millennium of Rus"-Ukraine"s acceptance of Christianity. – Філядельфія- Торонто : С.К.В.О.Р., 1986. – 319с. – ISBN 0-920365-34-5
1608220
  Шреєр-Ткаченко Хрестоматія української дожовтневої музики / Шреєр-Ткаченко. – Вид. 2-е, випр. і доп. – К.
1. – 1974. – 270с.
1608221
  Павлюк І. Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр. / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка; Ігор Павлюк. – Луцьк : Твердиня, 2005. – 428с. – ISBN 966-8770-07-2
1608222
   Хрестоматія української літератури 20 століття. – 2-ге доп., переробл. вид. – Нью-Йорк : Вид-во Шкільної Ради при УККА, 1997. – 400 с. : іл. – Тит. аркуш. парал. укр. та англ. мовами
1608223
   Хрестоматія української літератури та літературної критики 19 ст. : У 3-х книгах: Навчальний посібник для учнів ліцеїв, гімнвзій, студентів гуманітарних фак. вищ.навч. закладів, вчителів. – Київ. – ISBN 5-7763-1716-9
Кн.1. – 1996. – 584с.
1608224
  Гаєвська Надія Хрестоматія української літератури та літературної критики ХІХ ст. (у трьох книгах) : Навчальний посібник для учнів ліцеїв, гімнвзій, студентів гуманітарних фак. вищ.навч. закладів, вчителів / Гаєвська Надія. – Київ. – ISBN 5-7763-1716-9
Кн.2. – 1996. – 712с.
1608225
  Гаєвська Н. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХІХ ст. (у трьох книгах) : Навчальний посібник для студ.гуманіт.фак-тетів вищих закладів, вчителів / Н. Гаєвська. – Київ. – ISBN 5-7763-1716-9
Кн.3. – 1997. – 816с.
1608226
   Хрестоматія української релігійної літератури. – Мюнхен
2. – 1988. – 550с.
1608227
  Рудченко П.О. Хрестоматія хорових творів для вчителів співів і студе. пед. ін-тів. / П.О. Рудченко, В.М. Лужний. – К., 1965. – 244с.
1608228
  Гейм С. Хрестоносці / С. Гейм. – Ужгород, 1951. – 652с.
1608229
  Сенкевич Г. Хрестоносці : роман / Генрик Сенкевич ; пер. з пол. С. Ковганюка. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 731 с.
1608230
  Сенкевич Г. Хрестоносці : Роман / Г. Сенкевич; Пер. з польської Ковганюка С. – Київ : Дніпро, 1965. – 702с.
1608231
  Пивовар С.Ф. Хрестоносці / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 399-400. – ISBN 966-642-073-2
1608232
  Щербань А.Л. Хрестоподібні знаки на традиційній кераміці Лівобережної України: історія й семантика // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 83-90
1608233
  Краснопольська Т.С. Хрестоподібні хвилі у прямокутному каналі скінченних розмірів / Т.С. Краснопольська, В.М. Спектор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 93-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано нову математичну модель збудження хрестоподібних хвиль на вільній поверхні рідини у прямокутному канапі скінченної довжини та запропоновано методику отримання рішення, яке описує безпосередню перекачку енергії від хвилепродуктора в ...
1608234
  Брат В.І. Хрещате : Новели й образи / В.І. Брат. – Луцьк : Вежа, 2001. – 62с. – ISBN 966-600-004-0
1608235
  Доріченко О.В. Хрещатий яр : поезії / О.В. Доріченко. – Київ : Український письменник, 1993. – 143 с.
1608236
  Гуменна Д. Хрещатий Яр (Київ 1941-43) : роман-хроніка / Докія Гуменна. – Hью Йорк : Слово, 1956. – 488 с.
1608237
  Матушкевич А.О. Хрещатик / А.О. Матушкевич. – Киев, 1950. – 116с.
1608238
   Хрещатик : Культорологічний путівник. – Київ : Амадей, Град, 1997. – 160с. – ISBN 966-95281-1-9; 966-95281-0-0
1608239
   Хрещатик. – Київ, 2000
1608240
   Хрещатик. – Київ
4 серпня (№ 85). – 2000. – 16 с.
1608241
   Хрещатик. – Київ
25 лютого (№ 22). – 2000
1608242
   Хрещатик. – Київ
29 серпня (№ 94). – 2000. – 32 с.
1608243
   Хрещатик. – Київ, 2001
1608244
   Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 1990-
2 квітня (№ 45). – 2013. – 8 с.
1608245
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
15 травня (№ 65). – 2013. – 8 с.
1608246
   Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 1990-
14 січня (№ 2). – 2014. – 8 с.
1608247
   Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 1990-
15 жовтня (№ 150). – 2014. – 8 с.
1608248
   Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 1990-
16 січня (№ 4). – 2014. – 16 с.
1608249
   Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 1990-
18 листопада (№ 169). – 2014. – 8 с.
1608250
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
11 листопада (№ 153). – 2015. – 8 с.
1608251
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
23 жовтня (№ 145). – 2015. – 8 с.
1608252
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
26 лютого (№ 28). – 2015. – 24 с.
1608253
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
3 червня (№ 59). – 2016. – 16 с.
1608254
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
17 серпня (№ 88). – 2016. – 16 с.
1608255
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
27 травня (№ 56). – 2016. – 16 с.
1608256
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
30 вересня (№ 105). – 2016. – 16 с.
1608257
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
5 квітня (№ 38). – 2017. – 16 с.
1608258
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
31 січня (№ 11). – 2017. – 16 с.
1608259
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
1 червня (№ 59). – 2018. – 4 с.
1608260
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
01 серпня (№ 82). – 2018. – 4 с.
1608261
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
2 жовтня (№ 106). – 2018. – 4 с.
1608262
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
2 листопада (№ 119). – 2018. – 8 с.
1608263
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
3 серпня (№ 83). – 2018. – 8 с.
1608264
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
3 квітня (№ 36). – 2018. – 4 с.
1608265
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
3 липня (№ 69). – 2018. – 4 с.
1608266
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
4 липня (№ 70). – 2018. – 8 с.
1608267
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
4 квітня (№ 37). – 2018. – 4 с.
1608268
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
4 травня (№ 48). – 2018. – 4 с.
1608269
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
4 вересня (№ 95). – 2018. – 4 с.
1608270
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
4 жовтня (№ 107). – 2018. – 4 с.
1608271
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
4 грудня (№ 131). – 2018. – 4 с.
1608272
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
5 грудня (№ 132). – 2018. – 4 с.
1608273
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
5 жовтня (№ 108). – 2018. – 4 с.
1608274
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
6 червня (№ 60). – 2018. – 4 с.
1608275
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
6 липня (№ 71). – 2018. – 4 с.
1608276
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
6 квітня (№ 38). – 2018. – 8 с.
1608277
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
6 листопада (№ 120). – 2018. – 12 с.
1608278
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
7 листопада (№ 121). – 2018. – 16 с.
1608279
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
7 грудня (№ 133). – 2018. – 4 с.
1608280
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
7 травня (№ 49). – 2018. – 116 с.
1608281
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
7 вересня (№ 96). – 2018. – 8 с.
1608282
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
7 серпня (№ 84). – 2018. – 8 с.
1608283
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
8 серпня (№ 85). – 2018. – 8 с.
1608284
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
8 червня (№ 61). – 2018. – 16 с.
1608285
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
9 жовтня (№ 109). – 2018. – 36 с.
1608286
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
09 листопада (№ 122). – 2018. – 4 с.
1608287
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
10 жовтня (№ 110). – 2018. – 4 с.
1608288
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
10 серпня (№ 86). – 2018. – 12 с.
1608289
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
10 липня (№ 72). – 2018. – 4 с.
1608290
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
11 липня (№ 73). – 2018. – 4 с.
1608291
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
11 травня (№ 50). – 2018. – 4 с.
1608292
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
11 вересня (№ 97). – 2018. – 16 с.
1608293
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
11 квітня (№ 39). – 2018. – 4 с.
1608294
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
11 грудня (№ 134). – 2018. – 4 с.
1608295
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
12 грудня (№ 135). – 2018. – 4 с.
1608296
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
12 жовтня (№ 111). – 2018. – 4 с.
1608297
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
12 вересня (№ 98). – 2018. – 8 с.
1608298
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
12 червня (№ 62). – 2018. – 8 с.
1608299
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
13 червня (№ 63). – 2018. – 4 с.
1608300
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
13 липня (№ 74). – 2018. – 4 с.
1608301
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
13 квітня (№ 40). – 2018. – 8 с.
1608302
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
13 листопада (№ 123). – 2018. – 4 с.
1608303
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
14 листопада (№ 124). – 2018. – 4 с.
1608304
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
14 грудня (№ 136). – 2018. – 4 с.
1608305
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
14 вересня (№ 99). – 2018. – 4 с.
1608306
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
14 серпня (№ 87). – 2018. – 8 с.
1608307
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
15 серпня (№ 88). – 2018. – 8 с.
1608308
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
15 травня (№ 51). – 2018. – 4 с.
1608309
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
15 червня (№ 63). – 2018. – 4 с.
1608310
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
16 травня (№ 52). – 2018. – 4 с.
1608311
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
16 листопада (№ 125). – 2018. – 4 с.
1608312
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
17 липня (№ 75). – 2018. – 4 с.
1608313
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
17 серпня (№ 89). – 2018. – 16 с.
1608314
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
17 жовтня (№ 112). – 2018. – 4 с.
1608315
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
17 квітня (№ 41). – 2018. – 4 с.
1608316
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
18 квітня (№ 42). – 2018. – 4 с.
1608317
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
18 вересня (№ 100). – 2018. – 4 с.
1608318
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
18 липня (№ 76). – 2018. – 4 с.
1608319
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
18 травня (№ 53). – 2018. – 8 с.
1608320
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
18 грудня (№ 137). – 2018. – 16 с.
1608321
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
19 грудня (№ 138). – 2018. – 4 с.
1608322
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
19 червня (№ 65). – 2018. – 8 с.
1608323
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
19 вересня (№ 101). – 2018. – 4 с.
1608324
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
19 жовтня (№ 113). – 2018. – 40 с.
1608325
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
20 червня (№ 66). – 2018. – 40 с.
1608326
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
20 липня (№ 77). – 2018. – 4 с.
1608327
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
20 квітня (№ 43). – 2018. – 20 с.
1608328
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
20 листопада (№ 126). – 2018. – 4 с.
1608329
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
21 листопада (№ 127). – 2018. – 4 с.
1608330
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
21 вересня (№ 102). – 2018. – 4 с.
1608331
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
21 серпня (№ 90). – 2018. – 16 с.
1608332
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
22 серпня (№ 91). – 2018. – 16 с.
1608333
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
22 травня (№ 54). – 2018. – 8 с.
1608334
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
22 червня ( № 67). – 2018. – 4 с.
1608335
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
22 грудня (№ 139). – 2018. – 88 с.
1608336
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
23 листопада (№ 128). – 2018. – 72 с.
1608337
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
23 травня (№ 55). – 2018. – 8 с.
1608338
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
23 жовтня (№ 114). – 2018. – 16 с.
1608339
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
24 жовтня (№ 115). – 2018. – 12 с.
1608340
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
24 липня (№ 78). – 2018. – 4 с.
1608341
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
24 квітня (№ 44). – 2018. – 4 с.
1608342
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
25 квітня (№ 45). – 2018. – 4 с.
1608343
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
25 липня (№ 79). – 2018. – 4 с.
1608344
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
25 вересня (№ 103). – 2018. – 8 с.
1608345
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
25 травня (№ 56). – 2018. – 16 с.
1608346
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
26 вересня (№ 104). – 2018. – 4 с.
1608347
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
26 жовтня (№ 116). – 2018. – 12 с.
1608348
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
26 червня (№ 68). – 2018. – 4 с.
1608349
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
27 липня (№ 80). – 2018. – 8 с.
1608350
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
27 квітня (№ 46). – 2018. – 4 с.
1608351
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
27 листопада (№ 129). – 2018. – 4 с.
1608352
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
27 грудня (№ 140). – 2018. – 4 с.
1608353
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
28 грудня (№ 141). – 2018. – 148 с.
1608354
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
28 вересня (№ 105). – 2018. – 4 с.
1608355
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
28 серпня (№ 92). – 2018. – 4 с.
1608356
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
29 серпня (№ 93). – 2018. – 4 с.
1608357
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
30 травня (№ 57). – 2018. – 4 с.
1608358
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
30 жовтня (№ 117). – 2018. – 16 с.
1608359
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
30 квітня (№ 47). – 2018. – 4 с.
1608360
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
30 листопада (№ 130). – 2018. – 8 с.
1608361
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
31 жовтня (№ 118). – 2018. – 4 с.
1608362
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
31 серпня (№ 94). – 2018. – 4 с.
1608363
   Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 1990-
31 липня (№ 81). – 2018. – 4 с.
1608364
  Рибаков М.О. Хрещатик відомий і невідомий : Краєзнавчі нариси / Михайло Рибаков. – Київ : Кий, 2003. – 504с. – ISBN 966-7161-50-1
1608365
  Рибчинський О. Хрещаті ратуші у містах і містечках України // Вісник Інституту Укрзахідпроектреставрація / Інститут Укрзахідпроектреставрація. – Львів, 2008. – Ч. 18. – С. 85-105. – ISBN 966-95066-4-17
1608366
  П"юзо М. Хрещений Батько / М. П"юзо. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 446 с. – ISBN 5-333-00901-5
1608367
  Кулик Н. Хрещений батько церковних шкіл // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 27 січня (№ 3/4). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Про Лебединцева Петра Гавриловича - українського історика, археолога, педагога, журналіста. Петро Гаврилович - Почесний член Імператорського Університету святого Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
1608368
  Слабошпицький М. Хрещений і його хрещеники // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 166-167. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим?юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
1608369
  Коваль А.І. Хрещений кров"ю батьків / А.І. Коваль. – Київ : Молодь, 1960. – 224 с.
1608370
  Фольварочний В. Хрещеники Сталіна : роман / Василь Фольварочний ; [передм. М. Жулинського ; ред.: Б. Мельничук, П. Ктитор]. – Тернопіль : Джура. – ISBN 978-966-185-058-2
Кн. 1, 2. – 2012. – 451, [1] с.
1608371
  Жукровський В. Хрещені у вогні : Повість. Оповідання / В. Жукровський. – Київ : Дніпро, 1975. – 271с. – ("Дружба")
1608372
  Бедь В. Хрещення Великого князя київського Оскольда та заснування Київської Митрополії // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 85-89. – ISBN 978-966-2276-63-3
1608373
  Івасіків В. Хрещення Давньоруської держави: візантійські та східні джерела IX - XI ст. // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 6 (154), червень. – С. 20-23
1608374
  Лаврентій Хрещення Київської Руси-України / Лаврентій, (Живчик) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 14 (350), липень. – С. 1
1608375
  Філоненко Світлана Хрещення Київської Русі - єднальне свято Вітчизни // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 9


  1020 років тому тодішній князь Володимир зробив засадничий вибір, який визначив подальший розвиток не лише давньоруської держави, а й усієї східнослов"янської цивілізації.
1608376
  Філоненко Світлана Хрещення Київської Русі - єднальне свято Вітчизни // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 9


  1020 років тому тодішній князь Володимир зробив засадничий вибір, який визначив подальший розвиток не лише давньоруської держави, а й усієї східнослов"янської цивілізації.
1608377
  Грицаєнко О. Хрещення Київської Русі: чисте джерело, що тече в майбутнє // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 32-35
1608378
  Гордієнко Д.С. Хрещення княгині Ольги: історіографічна традиція в контексті реалій X ст. // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2005. – Вип. 14 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 5-17
1608379
  Гай-Нижник Хрещення Русі великим князем Київським Володимиром: обрання віри і цивілізаційно–політичного поступу. - / Гай-Нижник, О.П. Батрак // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 7-22. – ISSN 2076-1554


  Висвітлюються обставини, мотиви та вибір віри великим князем Київським Володимиром Святославичем. Аналізуються теологічно–ідеологічні засади та цивілізаційно–політичні спонуки хрещення Русі.
1608380
  Лотоцький Олександр Гнатович Хрещення Русі за кн. Володимира Великого // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 69/70 : Хрестителі землі Руської. – С. 228-229
1608381
  Фоміна Тетяна Хрещення Русі здавна перебуває "під прицілом" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 52-54. – ISSN 0130-5212
1608382
  Нікітенко М. Хрещення Русі та заснування Успенського собору у символічній інтерпретації творців Києво-Печерського патерика // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 478-490. – ISSN 2310-3310
1608383
  Жуст М. Хрещення як основа всіх християнських свят // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2012. – № 24. – С. 234-239


  "Я гадаю, що всі ми погодимося з тим, що головним християнським святом є Пасха Господа нашого Ісуса Христа. Хрещення ж кожної людини - це символічна реалізація Пасхи Христової в її житті. Те, що колись, близько 2000 років тому, пережив Христос, стало в ...
1608384
   Хржановський Володимир Геннадійович (1912-1985) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 510. – ISBN 978-966-439-754-1
1608385
   Хржонщевський Никанор Адамович (1836-1906) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 510. – ISBN 978-966-439-754-1
1608386
  Гаман В.П. Хризантема / В.П. Гаман. – Київ : Український письменник, Вир, 1994. – 405с. – ISBN 5-333-01416-7
1608387
  Гайдай І.І. Хризантеми - квіти осінні / І.І. Гайдай. – К., 1989. – 228с.
1608388
  Кравченко У. Хризантеми = Chrysanthemums : повість / Уляна Кравченко ; [літ. і мов. ред. Роман Завадович ; мистец. оформлення О. Мошинської]. – Чікаго : Видавництво Миколи Денисюка, 1961. – 413, [1] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ.
1608389
  Кравченко У.Ю. Хризантеми : [повість] / Уляна Кравченко ; [голов. ред.: С. Головко ; упоряд., передм.: В. Агеєва]. – Київ : Либідь, 2019. – 277, [3] с. : іл., портр. – Справж. ім"я авт.: Шнайдер Юлія. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0788-0
1608390
  Дудик Н.М. Хризантеми вдкритого грунту / Н.М. Дудик. – К, 1958. – 72с.
1608391
  Дворянинова К.Ф. Хризантемы / К.Ф. Дворянинова. – Кишинев, 1982. – 168с.
1608392
  Адрианов В.Н. Хризантемы / В.Н. Адрианов. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 109, 1 с., 8 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 107
1608393
  Звиргздыня Я В. Хризантемы в Латвийской ССР. / Я В. Звиргздыня, . – Рига, 1973. – 186с.
1608394
  Карандасова О.С. Хризантемы в Туркмении / О.С. Карандасова. – Ашхабад, 1977. – 36с.
1608395
  Войняк И. Хризантемы в форме каскада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 58-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  В работе приведены результаты исследований по изучению биологических особенностей выращивания хризантем в каскадной культуре и подбору перспективных сортов в условиях Молдовы. This article presents the results of research regarding the biological ...
1608396
  Промет Л. Хризантемы для Вашего сиятельства : опыты и размышления / Л. Промет; пер. с эст. – Таллин : Ээсти раамат, 1989. – 325 с.
1608397
  Розин В.Г. Хризантемы у тюремной стены / В.Г. Розин. – М, 1971. – 207с.
1608398
  Стевенсон Т. Хризантемы. / Т. Стевенсон. – М., 1937. – 63с.
1608399
  Меркурьев Н.Д. Хризотил-асбест / Н.Д. Меркурьев. – М., 1975. – 79с.
1608400
  Зарудняк М. Хрисанф Ящуржинський про купальську обрядовість Уманщини // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 1. – С. 141-144
1608401
  Конопницкая М. Христа : Рассказ М. Конопницкой : (С пол.). – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1899. – 36 с. – (Киевское общество грамотности ; № 8)


  В РГБ евть электронный ресурс
1608402
  Юшкевич А.П. Христиан Гольдбах, 1960-1764 / А.П. Юшкевич, Ю.Х. Копелевич. – М., 1983. – 223с.
1608403
  Копелевич Ю.Х. Христиан Готлиб Кратценштейн / Ю.Х. Копелевич, Г.К. Цверава. – Л., 1989. – 128с.
1608404
  Веселовский И.Н. Христиан Гюйгенс / И.Н. Веселовский. – Москва : ГУПИ, 1959. – 111 с.
1608405
  Франкфурт У.И. Христиан Гюйгенс / У.И. Франкфурт, А.М. Френк. – Москва, 1962. – 328 с.
1608406
  Киркевич В. Христиан Раковский // Достопримечательности Украины. История и культура : альманах Виктора Киркевича : всеукраинский независимый вневедомственный научно-популярний журнал / дир. В. Кондратюк ; глав. ред. А. Сєриков. – Киев, 2018. – № 7/12. – С. 209-211
1608407
  Вульф Е.В. Христиан Стевен, как ботаник : (к 50-летию со дня его смерти) // Дикий херсонский виноград / И. Пачоский. – Одесса, 1912
1608408
  Секундант С. Христиан Томазий: логика как учение о разуме // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Т. 36 (№ 2 2017). – С. 6-17. – ISSN 2075-6461
1608409
  Станков С.С. Христиан Христианович Стевен (1781-1863) / С.С. Станков. – Москва, 1940. – 48с.
1608410
  Войницкий Д.М. Христиане Арабского Востока на пороге третьего тысячелетия // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 1. – С. 48-59. – ISSN 1608-0599
1608411
  Сарабьев А. Христиане Ближнего Востока на Западе: проблемы самоидентификации // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 5. – С. 70-74. – ISSN 0321-5075


  Сторінки історії
1608412
  Джонсон Х. Христиане и коммунизм / Х. Джонсон. – М., 1957. – 156с.
1608413
  Зубов Андрей Борисович Христиане и политика: гонящая Церковь и гонимая Церковь. Почему все, желающие жить во Христе Иисусе, будут гонимы? // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 17-22. – ISSN 0321-2017
1608414
  Панкратова В.А. Христиане Кералы : hоль в социал.-полит. жизни штата / В.А. Панкратова. – Москва, 1982. – 174с.
1608415
  Гюрэ Ж. Христиане многоженцы : Пер. с фр. / Ж. Гюрэ. – Санкт-Петербург : Изд. Н.М. Лагова, 1904. – 94 с.
1608416
  Зубанова С.Г. Христианизация государственного, общественного и частного благотворительного служения и жертвенности в XIX в. под влиянием Русской Православной Церкви // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 23. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
1608417
  Новиков М.П. Христианизация Киевской Руси: методологический аспект / М.П. Новиков. – Москва, 1991. – 173с.
1608418
  Голсуорси Д. Христианин / Д. Голсуорси. – Москва : Политиздат, 1967. – 55 с. – (Художественно-атеистическая библиотека)
1608419
  Ласковая М.П. Христиансикая религия в наши дни / М.П. Ласковая. – М, 1981. – 110с.
1608420
  Митрохин Л.Н. Христианская "наука жизни" / Л.Н. Митрохин. – Москва, 1961. – 128с.
1608421
  Баглай В.Е. Христианская архитектура и искусство текитки : живая связь культур в Мексике XVI в. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 10. – С. 81-93. – ISSN 0044-748Х
1608422
  Светлов П.Я. Христианская вера в безсмертие : [Слово, сказанное на погребении проф. И. Рахманинова в церкви Ун-та св. Владимира в Киеве, 7 дек. 1897 г.] / [соч.] проф. свящ. П. Светлова. – Санкт-Петербург : Тип. А.П. Лопухина, 1898. – 8 с. – Отд. оттиск из журн.: Странник.1898, март, № 3
1608423
  Круглова Г.А. Христианская глобалистика / Г.А. Круглова. – Минск : БГУ, 2008. – 199с. – ISBN 978-985-485-882-1
1608424
  Гайдук В.П. Христианская демократия в Италии (60-70 г.) / В.П. Гайдук. – М., 1985. – 177с.
1608425
   Христианская жизнь по Добротолюбию, 1991. – 216с.
1608426
  Добреньков В.И. Христианская и православная социология // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 3-24. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1608427
   Христианская мысль. – Киев
№ 1. – 2004
1608428
   Христианская мысль. – Киев
№ 2. – 2005
1608429
  Бачинин В.А. Христианская мысль : социология, политическая теология, культурология / В.А. Бачинин; Ассоциация христианских церквей "Союз христиан"; Научно-исследовательский центр. – Санкт-Петербург : Новое и Старое. – ISBN 5-8318-0134-9
Т.4. – 2005. – 172с. – Периодическое издание, издается с 2004 года
1608430
   Христианская мысль. – Киев
№ 3. – 2006
1608431
  Барт К. Христианская община и гражданская община. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С.144-166. – ISSN 0042-8744
1608432
  Шерн-Борисова Христианская религия и современный колониализм / Шерн-Борисова. – М, 1965. – 116с.
1608433
  Шерн-Борисова Христианская рилигия и современный колониализм : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Шерн-Борисова И.С. ; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1963. – 14 с.
1608434
  Стромбек Р. и Христианская семья : Пер. с англ. / Р. и Стромбек. – Київ, 1998. – 142с. – ISBN 966-7023-16-8
1608435
   Христианская семья и брак. – М, 1992. – 77с.
1608436
  Уваров А.С. Христианская символика / [соч.] графа А.С. Уварова. – Посмерт. изд. – Москва : тип. Г. Лисснера и Д. Собко
Ч. 1 : Символика древнехристианского периода / [предисл. графа А.С. Уварова ; ред.: В. Айналов, Е. Редин]. – 1908. – IX, [3], 192 c. : ил. – Изд. повреждено, отсутсвуют с. 193-212, обл.- Экслибрис: Библиотека Николая Прокофьевича Василенко. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1608437
  Энская Е. Христианская тематика во французской опере XIX столетия // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 122-132
1608438
  Добреньков В.И. Христианская теология и революция / В.И. Добреньков, А.А. Радугин. – Москва, 1990. – 335с.
1608439
  Дергачева И.В. Христианская топография иного мира // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2006. – № 6. – С, 16-21. – ISSN 0132-1366
1608440
  Романенко-Бурлуцкий Христианская философия каппадокийского отца церкви Григория Богослова // Православний вісник : Видання Української Православної церкви / Українська Православна Церква. – Київ, 2006. – № 2. – С.68-83
1608441
  Смирнов В.Н. Христианская Церковь в борьбе с фашизмом. Освобождение народов Европы от нацизма в годы Второй мировой войны / Смирнов В.Н. – Харьков : Финарт, 2016. – 250, [1] с. : ил. – Аннот. парал. рус., укр. – Библиогр.: с. 233-247 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7211-51-7
1608442
  Ренан Э.Ж. Христианская церковь: Царствование Андриана и Антонина Благочестивого, 117-161 гг. / Э.Ж. Ренан. – М., 1991. – 302с.
1608443
  Булгаков В.Ф. Христианская этика. Систематические очерки мировоззрения Л.Н.Толстого / В.Ф. Булгаков. – Изд. 2-е. – М., 1919. – 184с.
1608444
  Барабаш О.В. Христианская этика: возможности интерпретации и современный мир // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.83-88. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1608445
  Архимандрит Кирилл (Говорун) Христианская этика: на пути от самодостаточности к самоопределению : библеистика // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2011. – № 14. – С. 55-59


  Христианская этика, или нравственное учение христианства, определяет моральные ориентиры человеческого поведения. Поведение человека основывается на христианском представлении о природе и предназначении человека, его отношении с Богом. Христианскую ...
1608446
   Христианские древности / под ред. В. Прохорова. – Б.м., 1875. – 99 с., ил.


  Указ Правительствующему Сенату, Екатерина Вторая, Императрица и Самодержица Всероссийская, 25 июня 1782 года. О мерах по развитию Тульского оружейного завода, совершенствованию управления им и обеспечению Высочайше дарованных прав оружейников
1608447
  Остапенко А.А. Христианские древности Рязанской земли XI - XVI вв. (мелкая пластика) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Остапенко Александр Алексеевич ; Федеральное гос. бюджет. учреждение науки, Ин-т археологии Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – 23 с. – Библиогр.: 8 назв.
1608448
  Остапенко А. Христианские истоки белорусской национальной идеи // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
1608449
  Бондар С.В. Христианские космологические концепции периода Киевской Руси // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 116-123
1608450
  Величко Е.М. Христианские мотивы в творчестве Н.К. Рериха // Дельфис : Журнал Благотворительного Фонда "Дельфис" / Благотворительный Фонд "Дельфис". – Москва, 2005. – № 2. – С. 15-18.
1608451
  Глаголев В.С. Христианские организации и духовная жизнь общества. / В.С. Глаголев. – Москва, 1991. – 63с.
1608452
  Андреев Н.В. Христианские праздники и их реакционная сущность / Андреев Н.В. ; Всесоюз. о-во по распространению политических и научных знаний, Смоленск. обл. отд-ние. – Смоленск : Смолоблгиз, 1950. – 28, [4] с.
1608453
  Емелях Л.И. Христианские таинства / Л.И. Емелях. – Л., 1977. – 159с.
1608454
  Попов А.С. Христианские футурологические концепции. / А.С. Попов, А.А. Радугин. – М, 1987. – 202с.
1608455
  Телиженко Л.В. Христианские ценности в современной науке и образовании // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 103 (№ 12). – С. 173-175. – ISSN 2076-1554


  Анализируются основные признаки кризиса современного общества и человека в нем. Отмечается разрыв человека с христианской традицией, с выработанной ею системой ценностей и представлений. Выявляются основные причины появления такого разрыва, вызванные ...
1608456
  Лекторский В.А. Христианские ценности, либерализм, тоталитаризм, постмодернизм // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.3-9. – ISSN 0042-8744
1608457
  Кекова С. Христианский "след" в позднем творчестве Н. Заболоцкого: стихотворения "Светляки" и "Бетховен" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 75-81
1608458
  Сушенцова М. Христианский и гуманистический подходы к образу хозяйствующего субъекта в работах С. Булгакова и Э. Фромма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-52. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  У даній статті, на основі праць С. Булгакова та Е. Фромма, здійснено критичний аналіз на рівні методології та онтології сформованої в економічній науці моделі homo economicus. Розглянуто альтернативні підходи до людини на основі ціннісних систем ...
1608459
  Домнич М.Я. Христианский синдикализм / М.Я. Домнич. – Москва, 1981. – 223 с.
1608460
  Шейнман М.М. Христианский социализм / М.М. Шейнман. – М, 1969. – 314с.
1608461
   Христианский социализм. – Новосибирск, 1991. – 350с.
1608462
  Крянев А.В. Христианский экуменизм / А.В. Крянев. – Москва, 1980. – 159с.
1608463
  Караваева В.Н. Христианско-демакратический союз и милитаризация Западно Германии (1957-1959 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Караваева В.Н.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1961. – 16л.
1608464
  Шмелев Д.В. Христианско-демократические партии в Западной Европе после Второй мировой войны ( на примере Франции) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 6. – С. 51-64. – ISSN 0130-3864
1608465
  Сокольский С.Л. Христианско-демократический союз ФРГ : социология и политика. / С.Л. Сокольский. – М., 1983. – 265с.
1608466
  Кисовская Н. Христианско-исламский диалог в Западной Европе // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 7. – С. 55-64. – ISSN 0131-2227
1608467
  Попов А.С. Христианское богословие в поисках социального идеала. / А.С. Попов, А.А. Радугин. – М, 1986. – 62с.
1608468
  Светлов П.Я. Христианское вероучение в апологетическом изложении / [Соч.] д. б. проф. Ун-та Св. Владимира, прот. П.Я. Светлова. – 3-е изд. улучшенное, знач. доп. и перераб. – Киев : Типогр. С.В. Кульженко
Т. 1. – 1910. – XXIV, 722, VI с., 1 л. портр. – На тит. листе : "Опыта апологетического изложения православно-христианского вероучения" Т.И. Нежин 1896 и Киев 1899.


  На обр. стор. тит. л. дарственная надпись, красивым каллиграфическим почерком:Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Флавиану , Митрополиту Киевскому и Галицкому, от плодов посильных трудов своих на благоПравославной церкви и духовного ...
1608469
  Золотаревский Марк Христианское обращение с точки зрения Иудея / Золотаревский Марк. – Тель-Авив, 1999. – 231с. – ISBN 965-7031-21-4
1608470
  Рупец В.Г. Христианское профсоюзное движение Франции в годы V Республики, 1958-1978 / В.Г. Рупец. – Москва, 1980. – 272с.
1608471
  Филимонов Э.Г. Христианское сектантство и проблемы атеистической работы / Э.Г. Филимонов. – К, 1981. – 183с.
1608472
  Скворцов И.М. Христианское употреблении философии или философия Св. Григория Нисского : [из неизданных сочинений покойного протоиерея Ивана Михайловича Скворцова]. – [Киев], 1893. – С. 129-160. – Отд. оттиск из: Трудах Киевской Духовной академии, 1863, № 10, с. 129-160. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1608473
  Толстой Л.Н. Христианское учение / гр. Л.Н. Толстой ; со 2-го изд. "Свободного Слова" В.Г. Черткова. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Всемирный Вестник" ; Тип. М. П. С. (Т-ва И.Н. Кушнерев и К*), 1906. – 84 с. – Отд. оттиск: Всемирный вестник. 1906. - Экз. № 34960 без обл. – (Серия неизданных в России сочинений графа Льва Николаевича Толстого ; № 9)


  Свободное слово / Под ред. В.Г. Черткова Авт. предисл.: Чертков, Владимир Григорьевич (1854-1936) Черткова, Анна Константиновна (1859-1927)
1608474
  Толстой Л.Н. Христианское учение / Л.Н. Толстой. – 2-е изд. – Москва : Изд. книгоиздат "Посредник" ; Типо-литор. И.Н. Кушнерев и К*, 1908. – 104 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – (Посредник ; № 582)
1608475
  Матяс Д.М. Христианское человеколюбие. В чем его смысл? / Д.М. Матяс. – Минск, 1984. – 63с.
1608476
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 2. – 1821. – 236 с.
1608477
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 3. – 1821. – 360, [2] с.
1608478
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 4. – 1821. – 351, [2] с.
1608479
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 5. – 1822. – 358, [2] с.
1608480
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 6. – 1822. – 376, [2] с.
1608481
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 8. – 1822. – 362, [4] с.
1608482
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 9. – 1823. – 348, [2] с.
1608483
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 10. – 1823. – 359, [2] с.
1608484
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 12. – 1823. – 370, [1] с.
1608485
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 13. – 1824. – 347, [2] с.
1608486
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 15. – 1824. – 357, [1] с.
1608487
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 16. – 1824. – 347, [2] с.
1608488
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 17. – 1825. – 379, [1] с.
1608489
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 18. – 1825. – 354, [2] с.
1608490
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 20. – 1825. – 382, [3] с.
1608491
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 21. – 1826. – 382, [3] с.
1608492
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 26. – 1827. – 372, [3] с.
1608493
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 29, 30. – 1828. – 385, [2], 373, [2] с. – Розд. паг.
1608494
   Христианское чтение : Ежемесячное издание при Санктпетербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Ч. 40. – 1830. – 380, [3] с.
1608495
  Гудинг Дэвид Христианство - опиум или истина? / Гудинг Дэвид. – Москва : Московская правда, 1993. – 35 с.
1608496
  Курбатов Г.Л. Христианство / Г.Л. Курбатов. – Л., 1988. – 333с.
1608497
   Христианство. – М, 1994. – 559с.
1608498
  Янг Дж. Христианство = Christianity / Джон Янг. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 384с. – (Грандиозный мир). – ISBN 5-8183-0141-9
1608499
   Христианство : словарь : слова и выражения на английском, французском, немецком, испанском, итальянском, русском языках. – Москва : Международные отношения, 2001. – 555, [5] с. – Библиогр.: с. 9-14. – ISBN 5-7133-1061-2
1608500
  Григорьев К. Христианство в его отношении к государству по воззрению гр. Л.Н. Толстого : Полемико-апологетическое исслед. / [Соч.] К. Григорьева. – Казань : Типо-лит. Импер. Универ., 1904. – VIII, 322 с.


  На обл. дарсв. надпись Лециусу от Голубева 1910 г.
1608501
  Геюшев Р.Б. Христианство в Кавказской Албании. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.06 / Геюшев Р.Б.; АН ГССР. – Тбилиси, 1978. – 57л. – Бібліогр.:с.55-57
1608502
  Геюшев Р.Б. Христианство в Кавказской Албании. / Р.Б. Геюшев. – Баку, 1984. – 192с.
1608503
  Подобас И. Христианство в славянских землях и Ягеллонский ренессанс в Польше как традиция "сарматизма" в искусстве // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 275-279. – ISSN 2226-2180
1608504
  Монгуш М.В. Христианство в Туве: история и современное состояние // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 33-43. – ISSN 1608-0599
1608505
  Нехорошенко М.Ф. Христианство и брачно-семейные отношения : Автореф... канд. филос.наук: / Нехорошенко М. Ф.; Казан.ГУ. – Казань, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1608506
  Морев Л.Н. Христианство и буддизм в Лаосе // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 39-48. – ISSN 0869-1908
1608507
  Журавский А.В. Христианство и ислам: социокультурные проблемы диалога / А.В. Журавский. – М., 1990. – 126с.
1608508
   Христианство и ламаизм у коренного населения Сибири : вторая половина XIX - нач. XX в. : [сб. статей] /. – Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1979. – 227 с.
1608509
  Сидоров Д.И. Христианство и нравственность / Д.И. Сидоров. – Москва, 1962. – 104с.
1608510
  Танчер В.К. Христианство и общественное развитие / В.К. Танчер. – М, 1971. – 48с.
1608511
  Толстой Л.Н. Христианство и патриотизм / Л.Н. Толстой. – Berlin : Heinrich Caspari, 1918. – 95 с.
1608512
  Толстой Л.Н. Христианство и патриотизм / Л.Н. Толстой. – Петроград : [Тип.]"Сельского вестника", 1918. – 52 с.
1608513
  Андреев Г.Л. Христианство и проблема свободы / Андреев Г.Л. ; АОН при ЦК КПСС ; Ин-т научного атеизма. – Москва : Мысль, 1965. – 167 с.
1608514
  Хмелевский Г. Христианство и религии мира / Г. Хмелевский. – Москва : Политиздат, 1968. – 192 с.
1608515
   Христианство и Русь. – М, 1988. – 135с.
1608516
  Спикер М. Христианство и свободное конституционное государство // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.38-46. – ISSN 0042-8744
1608517
  Бебель А. Христианство и социализм / А. Бебель. – С.-Петербург : Новый мир, 1906. – 32 с.
1608518
  Бебель А. Христианство и социализм / А. Бебель. – Москва, 1920. – 32 с.
1608519
  Бебель А. Христианство и социализм / А. Бебель. – Москва, 1922. – 48 с.
1608520
  Бебель А. Христианство и социализм / А. Бебель. – М, 1959. – 40с.
1608521
  Михилев А.Д. Христианство и христианская этика в структуре творческого наследия М. Метерлинка / А.Д. Михилев, Т.Л. Чернигова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 105-109. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048


  Морис Полидор Мари Бернар Метерлинк (1862-1949) - бельгийский писатель, драматург и философ, писал на француз. языке. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1911); автор философской пьесы-притчи "Синяя птица"
1608522
   Христианство и церковь в России феодального периода (материалы). – Новосибирск : Наука, 1989. – 367с. – ISBN 5-02-029359-8
1608523
  Муратова Е.Ю. Христианство и язычество Марины Цветаевой сквозь призму личных имен в ее творчестве // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 14-17. – ISSN 2522-493Х


  В статье рассматривается вопрос о вере и неверии М. Цветаевой, проявившийся в ее творчестве посредством личных имен. Анализируются номинации Христа, Богородицы в стихах М. Цветаевой, проявления язычества в поэме "Молодец", стихийного начала в цикле ...
1608524
  Луначарский А.В. Христианство или коммунизм / А.В. Луначарский. – Ленинград, 1926. – 75 с.
1608525
  Колосов Е.Н. Христианство на земле Сирии : регионы зарубежного мира // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 25-28. – ISSN 0016-7207
1608526
   Христианство. Энциклопедический словарь. – Москва : Большая Российская энциклопедия. – ISBN 5-85270-050-9, 5-85270-023-1
т.1 : А-К. – 1993. – 863с
1608527
   Христианство. Энциклопедический словарь. – Москва : Большая Российская энциклопедия. – ISBN 5-85270-153-Х, 5-85270-023-1
т.2 : Л-С. – 1995. – 671с
1608528
   Христианство. Энциклопедический словарь. – Москва : Большая Российская энциклопедия. – ISBN 5-85270-023-1; 5-85270-100-9
т.3 : Т-Я. – 1995. – 783с
1608529
  Аннаньель Тристан Христианство: догмы и ереси / Аннаньель Тристан; Пер. с франц. Ел. Баевсеой и Л. Цивьяна. – Санкт-Петербург : Академический проект, 1997. – 352с. – (Компактэнциклопедия). – ISBN 5-7331-0113-Х
1608530
  Керекеш Ю.Ю. Христина / Ю.Ю. Керекеш. – Ужгород : Ккарпати, 1967. – 144 с.
1608531
  Керекеш Ю.Ю. Христина / Ю.Ю. Керекеш. – Москва : Советский писатель, 1970. – 216 с.
1608532
  Мазуркевич О. Христина Алчевська // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 195-200
1608533
  Соколова Л. Христина Алчевська // Зрослись душею, сплелись корінням / А. Басенко, В. Васецький, А. Ковтун, В. Кульова, та ін. Лисенко-Єржиківська. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – С. 190-196. – ISBN 978-966-2082-09-8
1608534
  Шумило С.В. Христинізаційні впливи на Русі в IX ст. // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 58-73. – ISBN 978-966-2276-63-3
1608535
  Лящук Т. Христинізація Британії та Ірландії у V-VIII ст. // Католицизм: традиція і сучасність : матеріали VIII Міжнар. молодіж. релігієзнав. літньої шк. / МГО "Молодіжна асоц. релігієзнавців" [та ін.] ; [наук. ред.: .Л.Д. Владиченко, В.Л. Хромець]. – Київ : Молодіж. асоц. релігієзнавців, 2010. – С. 9-19. – ISBN 978-966-380-439-2
1608536
  Мозгова Н.Г. Християн Вольф та його роль у становленні вітчиняної філософської освіти у XVIII - першій половині XIX ст. // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 112-115. – ISBN 978-966-285-527-2
1608537
  Волковинський В.М. Християн Раковський / В.М. Волковинський, С.В. Кульчицький. – Київ, 1990. – 264с.
1608538
  Журавльов Д.В. Християн Раковський // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 344-347. – ISBN 978-966-14-1182-0
1608539
  Матвієнко В. Християн Раковський і Україна: сторінки дипломатичної історії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 4. – С.151-162 : 2 портрета. – ISSN 0869-3595
1608540
  Бабій О. Християне (Марусі Дурбаківні присвячую) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (740), листопад. – С. 63-64. – ISSN 0130-5263
1608541
  Арістова А. Християни як дискриміновані меншини в сучасному світі: нове повернення старої історії // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 76-83
1608542
   Християнин і світ : журнал для християн, фахівців своєї справи. – Львів
№ 2. – 2010
1608543
   Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – 305, [3] с. : іл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2276-63-3
1608544
  Перунін В. Християнізація відносин - основоположна складова державної розбудови Київської Русі - рік 947 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 42-45. – ISSN 2076-9326
1608545
  Белей Л.О. Християнізація іменника українців та її наслідки для української антропонімічної системи // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 25-29. – ISSN 0027-2833
1608546
  Баженов О.Л. Християнізація Київської Русі в російській історіографії кінця XVIII - початку XX ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 39-50. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1608547
  Магдич О.Р. Християнізація ранньосередньовічної Польської держави (до 1050-річчя події) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 93-98. – ISSN 2076-1554
1608548
  Дячук Л. Християнізація римського права та юридична відповідальність у шлюбному праві ранньої Візантії // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 180-192. – ISBN 978-966-306-020-4
1608549
  Дячук Л. Християнізація римського права та юридична відповідальність у шлюбному праві ранньої Візантії // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 58-60
1608550
  Олійников В. Християнізація українських земель до князя Володимира Великого // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 12-19. – ISBN 966-7379-92-11
1608551
  Косинська Юлія Християнія. Квартал свободи : Спосіб життя / Косинська Юлія, Грубі Джоані // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 152-155 : Фото
1608552
  Хроненко И.В. Християнские древности в экспозиции выставки Ххарьковского археологического съезда 1902 г. : (к 115-летию ХІІ Всероссийского археологического съезда) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2017. – № 27. – С. 319-324
1608553
  Пивовар С.Ф. Християнство / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 400-402. – ISBN 966-642-073-2
1608554
  Чигиринська О.О. Християнство / О. Чигиринська, О. Дорошенко. – Київ : Техніка, 2013. – 156, [4] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-575-216-5
1608555
  Моклиця Марія Християнство Агатангела Кримського: психологічні та естетичні акценти // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2006. – № 2. – С.19-28. – ISSN 0236-1477
1608556
  Музичка І. Християнство в житті особи і народу : Вибрані твори / І. Музичка; Упор.А.Колодій. – Київ, 1999. – 387с. – ("Мислителі української діаспори"). – ISBN 966-7569-14-4
1608557
  Колодний А. Християнство в його виявах і сьогочасних проблемах (за Іваном Ортинським) // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 62-71
1608558
  Конча С. Християнство в Києві часів Олега // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 124-127. – ISBN 978-966-439-147-1
1608559
  Колодний А. Християнство в контексті історичного поступу українців: суперечлива роль // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 167-182. – ISSN 2075-1443
1608560
  Шестопалець Д.В. Християнство в Корані: полемічний аспект // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 55/56. – С. 218-245. – ISSN 1682-671Х
1608561
  Кравченко Е.И. Християнство и социология - "Два града" отца Сергия ( С.Н. Булгакова ) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 5 (337). – С. 96-105. – ISSN 0132-1625
1608562
  Горішня Мар"яна Християнство і влада у свідченні ранніх отців церкви // Християнин і світ : журнал для християн, фахівців своєї справи. – Львів, 2010. – № 2. – С. 16-19
1608563
  Копач О. Християнство і давньоукраїнське мистецтво слова // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.28-30
1608564
  Федоров О.В. Християнство і європейська духовно-культурна ідентичність // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 181-185. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Стаття присвячена з"ясуванню ролі і місця християнства у формуванні європейської ідентичності в умовах ціннісної дезорієнтації, дегуманізації людини і суспільства, морального та релігійного хаосу.
1608565
  Харьковщенко Є. Християнство і культурний процес в Київській Русі / Є. Харьковщенко, Л. Мельник // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 36-45. – ISBN 978-966-7379-86-5
1608566
  Мейзерська Т. Християнство і міф в типологічних концепціях Лесі Українки і Фрідріха Ніцше // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 106-109. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1608567
   Християнство і національна ідея : Науковий збірник. – Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. – 180с. – ISBN 966-02-0750-6
1608568
  Жулинський М.Г. Християнство і національна культура // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С 155-158. – ISBN 978-966-00-0899-6


  Сковорода про національну культуру.
1608569
  Гузенко С. Християнство кримських готів // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 150-155. – ISSN 0869-3595
1608570
  Гузенко Світлана Християнство кримських готів // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 150-155. – ISSN 0869-3595
1608571
  Хівренко Ніна Християнство крізь віки // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 124-127
1608572
   Християнство на межі тисячоліть (економічні, правові, історичні та культурологічні аспекти) : Матеріали Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції (15-16.03.2001 р.). – Київ, 2001. – 439с.
1608573
  Шумило С. Християнство на Русі до Володимирова Хрещення: 1160 років // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 17 травня (№ 18/20). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
1608574
  Шумило С. Християнство на Русі до Володимирова Хрещення: 1160 років // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня (№ 21/22). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
1608575
  Пельтьє А.-М. Християнство та жінки = Le christianisme et les femmes : двадцять століть історії / Анн-Марі Пельтьє ; [пер. з фр.: Я. Вестель і Д. Морозової]. – Київ : Дух і Літера, 2016. – 156, [4] с. – Парал. тит. арк. фр. - Пер. вид.: Le christianisme et les femmes: Vingt siecles d"histoire. Paris: Les editions du cerf, 2001. – Бібліогр.: с. 156. – ISBN 978-966-378-471-7
1608576
  Кустарьова Л. Християнство та розвиток естетичної свідомості Київської Русі // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 136-142. – ISBN 966-7379-70-1
1608577
  Сірук В. Християнство та українська нація / Віктор Сірук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2012. – 413, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 410-413


  Любим читачям КДУ Божого Благословення з нагоди 1025-річниці Хрещення Руси-України, 80 річниці Голодомору, 70 річниці УПА. Від автора. Підпис. 26.05.2014 р. 095 725 28 01
1608578
  Степовик Д. Християнство Тараса Шевченка = Taras Shevchenko"s christianity / Дмитро Степовик. – Жовква : Місіонер, 2014. – 389, [3] с. : іл., фот. – Присвячується 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в прим.: с. 374-381, с. 382-384 та с. 388-389. – ISBN 978-966-658-307-2


  У пр. №1697077 надпис: Дар бібліотеці Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка - моїй ALMA MATER. Від автора книжки - Дмитра Степовика. Д. Степовик, 21.05.2015 р.
1608579
  Комаров Р. Християнство як джерело української культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 288-289. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1608580
  Сліпушко О. Християнство як консолідуюча основа європейського мислення // Книжність середньовічної Києворуської держави : Європейська модель мислення : посіб. для студентів ВНЗ / О. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 29-42. – ISBN 978-617-7442-64-5
1608581
  Астрахан Н. Християнство як основа літературно-критичної інтерпретаційної стратегії Євгена Сверстюка (на матеріалі книги "Блудні сини України") // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 4-8. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1608582
  Артеменко О. Християнство як основа середньовічного світогляду Київської Русі // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 11-14
1608583
  Дулуман Є.К. Християнство як світова релігія : релігієзнавство // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 224-243. – ISSN 1728-3671
1608584
   Християнство. Контекст світової історії та культури. – Київ, 2000. – 234с. – ISBN 966-7569-15-2
1608585
  Чуйко В.О. Християнська аксіоскладова народної святково-обрядової традиції // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 74-82
1608586
  Соломаха І.Г. Християнська антропологія Іоаникія Галятовського: філософсько-релігієзнавчий аналіз : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Соломаха І.Г.; МОНУ; Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2008. – 218л. – Бібліогр.: л.202-218
1608587
  Соломаха І.Г. Християнська антропологія Іоаникія Галятовського: філософсько-релігіознавчий аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук: спец.: 09.00.11 - релігієзнавство / Соломаха І.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1608588
  Колб Роберт Християнська віра в Лютеранському викладі / Колб Роберт; З англ. мови перекл. І.Ткач. – Duncanville : World wide printing; Фундація "Лютеранська спадщина", 2000. – 314с. – ISBN 1-58712-042-9
1608589
  Лахно А.І. Християнська етика (в поняттях і категоріях) : навч. посібник / А.І. Лахно, В.М. Варенко ; Європ. ун-т. – Київ : Європейський університет, 2002. – 215, [1] с. – ISBN 966-7942-08-2
1608590
  Цимбал О.Є. Християнська етика в контексті традиційної моральнісної культури : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.07 - етика / Цимбал О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 198л. – Бібліогр.: л.179-198
1608591
  Цимбал О.Є. Християнська етика в контексті традиційної моральнісної культури : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.07 / Цимбал О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
1608592
  Казанцев А.О. Християнська етика любові і європейський гуманізм // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1608593
  Єськова О.В. Християнська етика у курикулярних опціях середньої освіти в контексті завдань нової школи // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 270-273. – ISSN 2076-1554
1608594
  Цимбал О.Є. Християнська етика у сучасному соціально-культурному просторі // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 146-151
1608595
  Кузьміна С. Християнська етика як джерело філософії виховання: деякі аспекти творчості Маркеліна Олесницького // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 72-79
1608596
  Лозко Г.С. Християнська етика як підгрунтя релігійного фанатизму // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 31-34. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (22))
1608597
  Овчаренко К.Ф. Християнська етика як предмет релігієзнавчого дослідження : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Овчаренко Катерина Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 181 л. – Бібліогр.: л. 160-181
1608598
  Овчаренко К.Ф. Християнська етика як предмет релігієзнавчого дослідження : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.11 / Овчаренко Катерина Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1608599
  Ямчук П. Християнська концепція еліти Петра Могили і сучасні процеси релігійного відродження // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 178-183
1608600
  Амельченко О.Є. Християнська концепція зла: теодицея Фоми Аквінскього // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 7-9
1608601
  Танцюра О. Християнська концепція суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 356-357. – ISSN 2076-1554
1608602
  Гак А. Християнська кров / А. Гак, 1929. – 87с.
1608603
  Давидчак Х. Християнська методологія публіцистики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 73-87. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1608604
  Дзюбишина-Мельник Християнська мораль і українська дитяча література з погляду сучасних реалій // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 2000. – Т. 3 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Біблія на теренах України. – С. 557-563. – ISBN 966-7631-03-6
1608605
  Третяк С.М. Християнська мораль як базовий принцип формування правової реальності громадянського суспільства в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 12. – С. 24-31.
1608606
  Луцький І. Християнська мораль як визначальне світоглядне джерело українського права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 16-19
1608607
  Кащук О. Християнська мораль як запорука утвердження суспільства у вченні Августина Аврелія // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 93-96. – ISSN 2078-5860
1608608
  Богачевська І.В. Християнська наративна традиція: філософсько-релігієзнавчий аналіз : Автореф. дис. ... д-ра філософських наук: 09.00.11 / Богачевська І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 20 назв
1608609
  Титар О.В. Християнська опозиція тіло-дух як складова української ментальної картини світу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 105-109. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048
1608610
  Олексюк В.І. Християнська основа української філософії / В.І. Олексюк. – К., 1996. – 235с.
1608611
  Кальниш Ю Християнська парадигма державної влади (політична генеза) // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.311 - 317
1608612
  Григораш А. Християнська парадигма персонажної системи галицької народної казки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 129-139
1608613
  Вовк Д. Християнська правова традиція як категорія теорії права = Christian legal tradition as a category of theory of law / Д. Вовк ; [редкол.: Ю.П. Битяк та ін.] ; Нац. акад. правових наук України, Наук.-дослід. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків : Юрайт, 2013. – 63, [1] с. – Додатк. тит. арк. англ. - Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Наукові доповіді" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2740-19-6
1608614
  Вовк Д. Християнська правова традиція: підходи до розуміння // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 35-45. – ISSN 1993-0909
1608615
  Ємельяненко Г.Д. Християнська православна етика в контексті філософсько-релігійного спадку екзистенціалістського мислення // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 109-114
1608616
  Кірносова Н.А. Християнська проблематика в китайській літературі кінця ХХ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 181-186


  У статті розглянуто християнську проблематику в сучасній китайській літературі. Шість проблем, пов"язаних з інтерпретацією християнських ідей у Китаї, виявлено під час аналізу творчості чотирьох сучасних китайських письменників, це - проблема сліпої ...
1608617
  Хорошавін О.В. Християнська психологія в філософській творчості Петра Авсенєва // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1608618
  Гарасимів Т.З. Християнська релігія в житті та творчості Т.Г. Шевченка / Т.З. Гарасимів, В.І. Ряшко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 390-395. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1608619
  Зінкевич Т.С. Християнська релігія і церква як чинник державотворення в Київській Русі : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Зінкевич Тимофій Семенович ; М-во освіти і науки УкраїниЮ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1608620
  Долинська М.С. Християнська релігія та нотаріат: точки дотику // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 119-126. – (Серія "Право" ; вип. 12 (24)). – ISSN 2078-6670
1608621
  Дзьомба Н.М. Християнська релігія як чинник українського націогенезу: публіцистична інтерпретація шістдесятників // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 1 (71). – С. 275-284. – ISSN 0554-4866
1608622
  Китова С. Християнська символіка знаків рушникового орнаменту України // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 180-191. – (Філологічні науки)
1608623
  Гордійченко В.В. Християнська символіка та алегорія в образотворчому мистецтві Т.Г.Шевченка // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 55. – С. 119-130. – ISSN 2072-1692


  Досліджуючи творчість поета і художника Тараса Григоровича Шевченка (1814- 1861), автор звернувся до його образотворчого мистецтва як до естетичного та світоглядного феномену. Прикладом цього стали його малюнки на релігійні теми, що були пов"язані ...
1608624
  Гордійченко В.В. Християнська символіка та алегорія в образотворчому мистецтві Т.Г.Шевченка // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 54. – С. 34-47. – ISSN 2072-1692
1608625
  Волошин М.В. Християнська символіка у творчості О.С. Пушкіна як інструмент опису феномену духовного становлення особистості // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 176-178
1608626
  Абрамович С. Християнська та неязичницька традиції у форматі національної культури // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 2 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 159-167. – ISBN 966-7379-70-1
1608627
  Гарькава І.О. Християнська тематика у творчості Юрія Іщенка // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 284-291. – ISSN 2226-2180
1608628
  Драч І.Д. Християнська теорія елітаризму в українському просторі перших десятиліть ХХ століття // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 141-145. – ISSN 1729-360Х


  Окреслено каталицьку критику та літературу як феномен елітарної культури. Виз- начено місце християнської літератури серед інших у Галичині міжвоєнного періоду, з"ясовано етичні та естетичні засади. На фактичному (художньому та публіцистичному) ...
1608629
  Полюга Л. Християнська традиція в мовному етикеті сучасників і послідовників "Руської трійці" // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 470-473. – ISBN 978-966-8760-98-3
1608630
  Новик О. Християнська традиція інтерпретації мотиву братовбивства у текстах українських романтиків // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 71-76
1608631
  Бридня Н.С. Християнська філософія в 21 ст.: англо-американська філософська традиція // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 382-384
1608632
  Кирилюк О. Християнська філософія вічності та часу у творах Григорія Сковороди : 300 років з Дня народж. / Олександр Кирилюк ; НАН України, Центр гуманітар. освіти, Одес. філія. – Київ ; Одеса : [б. в.], 2022. – 171, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 162-169 та в підрядк. прим. – (Світ Сковороди). – ISBN 978-966-02-9918-4
1608633
  Довбня В. Християнська філософія доби патристики як джерело філософсько-освітніх поглядів Г. Ващенка // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 192-203
1608634
  Свірщук Л. Християнське вчення Дмитра Туптала // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 7. – С. 208-215. – ISSN 2308-4855
1608635
  Ігнатенко І. Християнське вчення та народні уявлення про етіологію та лікування хвороб: мирне співжиття у народній культурі українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 79-88


  У статті зроблена спроба розглянути такий важливий аспект народного світогляду, як глибока релігійна набожність українців, не зважаючи на церковну заборону, поєднується та мирно співіснує з народною медициною. В статье предпринята попытка рассмотреть ...
1608636
  Александрова О.В. Християнське осмислення абсолютної реальності як основи становлення людської особистості // Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – Ч. 1. – С. 3-5
1608637
  Дмитрів І. Християнське осмислення національної історії у творчості письменників-"логосівців" / І. Дмитрів, О. Кафлик // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 295-304. – ISBN 978-966-2763-39-3


  Зроблено спробу проаналізувати твори письменників-"логосівців" на історичну тематику з християнських позицій. В дослідженні визначається місце групи "Логос" у громадсько-культурному житті Західної України 20-30-х рр. ХХ ст. та в українському ...
1608638
  Свідрун Петро Християнське покликання мирян згідно з документами Католицької Церкви : Пастирська теологія // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 137-145
1608639
  Дичковська О.Я. Християнський антропологізм Йосифа Сліпого в концепції української філософії першої половини XX століття // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 49-53
1608640
  Мороз О.В. Християнський антропоцентризм сучасного православного світу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 27-30
1608641
  Труш Т.В. Християнський аристотелізм Альберта Великого // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 188-195


  У статті піде мова про творчість відомого схоластичного мислителя Альберта Великого, його визначення філософії, пізнання Вищої Істини та людини. В статье речь пойдёт о творчестве известного схоластического мыслителя Альберта Великого, его определение ...
1608642
  Васильєв Олександр Християнський аскетизм: досвід лаврських подвижників // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 10. – С. 10-13. – Бібліогр. в кінці ст.
1608643
  Васильєв Олександр Християнський аскетизм: досвід лаврських подвижників // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 7-13. – Бібліогр. в кінці ст.
1608644
  Левченко Галина Християнський аспект літературної творчості Ольги Кобилянської // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 12 (576). – С. 20-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається рецепція християнських мотивів у творчості О. Кобилянської, простежується взаємодія християнства з ніцшеанством, виокремлюються різні художні коди, сформовані християнським дискурсом, - глибинно-психологічний, іронічний, ...
1608645
  Пономаренко О. Християнський аспект твору Григорія Квітки-Основ"яненка "Маруся" // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 28. – ISSN 0130-5263
1608646
  Овчаренко К.Ф. Християнський виховний ідеал за Григорієм Ващенко // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 187-188
1608647
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – Мюнхен
Квітень [№] 7. – 2011. – 6 с.
1608648
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – Мюнхен
Серпень [№] 16. – 2011. – 8 с.
1608649
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – Мюнхен
Вересень [№] 17. – 2011. – 8 с.
1608650
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Січень [№] 1. – 2012. – 8 с.
1608651
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Липень [№] 13. – 2012. – 8 с.
1608652
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Липень [№] 14. – 2012. – 8 с.
1608653
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Серпень [№] 16. – 2012. – 8 с.
1608654
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Вересень [№] 17. – 2012. – 8 с.
1608655
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Вересень [№] 18. – 2012. – 8 с.
1608656
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Жовтень [№] 19. – 2012. – 8 с.
1608657
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Жовтень [№] 20. – 2012. – 8 с.
1608658
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Листопад [№] 21. – 2012. – 8 с.
1608659
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Листопад [№] 22. – 2012. – 8 с.
1608660
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Грудень [№] 23. – 2012. – 8 с.
1608661
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Грудень [№] 24. – 2012. – 8 с.
1608662
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Січень [№] 1. – 2013. – 8 с.
1608663
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Лютий [№] 3. – 2013. – 8 с.
1608664
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Березень [№] 5. – 2013. – 8 с.
1608665
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Травень [№] 10. – 2013. – 8 с.
1608666
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Червень [№] 11. – 2013. – 8 с.
1608667
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Серпень [№] 15. – 2013. – 8 с.
1608668
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Вересень [№] 18. – 2013. – 8 с.
1608669
   Християнський голос = Christliche Stimme=Christian voice=la voix chretienne : українська церковна газета. – [Мюнхен]
Жовтень [№] 19. – 2013. – 8 с.
1608670
   Християнський Голос : збірник пам"яток самвидаву Комітету Захисту Української Католицької Церкви / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ ; Фонд духовного відродж. ім. Митрополита Андрея Шептицького ; [ред. передруку В. Горинь, М. Дубас, Г. Теодорович]. – Львів : Український Католицький Університет, 2009. – 670 с. – ISBN 978-966-8197-41-3
1608671
  Гулямов Б.С. Християнський гуманізм соціальної доктрини Константинопольського патріархату : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.14 / Гулямов Богдан Святославович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 11 навз
1608672
  Затула Катерина Християнський дискурс новелістики Германа Мелвілла // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 91-94. – Бібліогр. в кінці ст.


  Произведения Германа Мелвилла вряд ли создавались для буквального прочтения. Они насквозь пронизаны тонкими ниточками аллюзий и реминисценций, формирующими особый вектор прочтения текста. Доминантную роль в интертекстуальной прозе американского ...
1608673
  Кремінь Т. Християнський дискурс похвал Григорія Сковороди в контексті розвитку жанру в давньоукраїнському віршованому епосі // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 55-60. – ISBN 978-617-7009-24-4
1608674
  Гончарук К.О. Християнський діалог як онтологічна основа духовного зростання особистості (Августин) // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 188-194. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті осмислюється динаміка самостановлення людини як особистості в аспекті діалогічності, шляхом звернення до основних творів Августина.
1608675
  Кушинська Л.А. Християнський закон та звичаєва правосвідомість // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 16-22.
1608676
  Скорина Л. Християнський і фольклорний коди "колгоспної трагедії" Миколи Куліша "Прощай, село" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 55-62. – (Філологічні науки)
1608677
  Радишевський Р. Християнський ідеал Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 вересня (№ 36). – С. 7


  Роздуми над книжкою Дмитра Степовика "Наслідуючи Христа: Віруючий у Бога Тарас Шевченко" , яка видана до 200-річчя Кобзаря
1608678
  Кульчинська Л.В. Християнський інтертекст у постмодерній ситуації (біблійні цінності в художній творчості Є. Пашковського) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 242-246. – ISBN 966-8188-10-1
1608679
  Ткачук О. Християнський контекст драм Генріка Ібсена "Будівничий Сольнес" та Станіслава Пшибишевського "Сніг" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 437-441. – ISBN 978-966-3888-379-3
1608680
  Антофійчук В. Християнський контекст поезії Бориса Олійника // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 11-14. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1608681
  Стеценко В. Християнський кордоцентризм "філософії серця" П. Юркевича // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 29-37. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1608682
  Бігун О. Християнський месіанізм: Тарас Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 9-16


  Йдеться про концепцію месіанства у програмових документах Кирило- Мефодіївського братства та творчості Тараса Шевченка. Досліджуються типологічні рівні інтерпретації ідеології християнського месіанізму.
1608683
  Шалата-Барна Християнський містицизм у повісті Тодося Осьмачки "Старший боярин" // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 80-91. – ISBN 978-966-02-6024-5
1608684
  Вітер Д.В. Християнський модернізм та парадигма глобалізму в філософсько-теологічній перспективі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 19-23
1608685
  Соболєвський Я.А. Християнський персоналізм XX ст. (Е. Муньє, К. Войтила) : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.05 / Соболєвський Ярослав Андрійович ; М-во освіти України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1608686
  Соболєвський Я.А. Християнський персоналізм XX ст. (Е. Муньє, К. Войтила) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Соболєвський Ярослав Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 166 л. – Бібліогр.: л. 154-166
1608687
  Соболєвський Я.А. Християнський персоналізм Е. Муньє // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано філософські засади персоналістичної концепції Еманюеля Муньє. Досліджені умови виникнення персоналізму та його вплив на філософські течії першої половини ХХ ст. Запропоновано авторську інтерпретацію персоналістичних поглядів філософа, ...
1608688
  Антонець М.О. Християнський підхід до розуміння проблеми самосвідомості // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 115-120. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048
1608689
  Чорноморець Ю. Християнський платонізм Григорія Сковороди // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 5 : Джерела філософії Сковороди. – С. 88-97. – ISSN 0235-7941
1608690
  Івакін Всеволод Глібович Християнський поховальний обряд населення давньоруського Києва (XI- XIII ст.) // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 60-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Статтю присвячено дослідженню поховального обряду населення давньоруського Києва (XI-XIII ст.). Створено топографічну карту християнських поховальних старожитностей, проаналізовано елементи поховального обряду
1608691
  Остащук І.Б. Християнський сакральний символізм: релігієзнавчо-філософський дискурс : монографія / Іван Остащук. – Київ : Автограф, 2011. – 208 с. – Бібліогр.: с. 171-207. – ISBN 978-966-8349-32-03
1608692
  Паславський І. Християнський світ Ірини Калинець // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 241-244. – ISSN 0130-528Х
1608693
  Єсипенко Д. Християнський світогляд Василя Стефаника: шлях духовного зростання // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 43-48. – Бібліогр.в кінці ст.
1608694
  Комариця М. Християнський світогляд і література : (за матеріалами галицької преси міжвоєнного двадцятиліття) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 9-18


  Досліджується взаємозв"язок між європейськими тенденціями міжвоєнного двадцятиліття та національними українськими церковними традиціями, з "ясовується специфіка понять "католицька преса", "католицькалітература" і "католицька критика". The subject of ...
1608695
  Даниленко І.І. Християнський символ віри у творчій рецепції українських поетів XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 99-105
1608696
  Кавушевська Я.В. Християнський символ саду у поезії Дімчо Дебелянова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 134-138. – ISBN 966-7825-78-7
1608697
  Онищенко О.С. Християнські "пророки" нової війни / О.С. Онищенко. – К, 1966. – 62с.
1608698
  Кучмай К.С. Християнські віроповчальні тексти у контексті писемної культури України XVI-XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кучмай Катерина Степанівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр. : 11 назв
1608699
  Кучмай К.С. Християнські віроповчальні тексти у контексті писемної культури України XVI-XVIII ст. : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кучмай Катерина Степанівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 193 л. – Бібліогр.: л. 173-193
1608700
  Кучмай К.С. Християнські віроповчальньні тексти (із зібрань Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 35-39. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Описано біблійні тексти Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича, які зберегли до наших днів реальні свідоцтва про віру, духовну культуру, християнську писемність. We invertigate M. Maksymovych scientific library Biblical papers which have up today ...
1608701
   Християнські грецькі писання : Переклад нового світу. – New York : Watchtower Bible and tract society of New York, 2005. – 512 с.
1608702
  Нестеренко В. Християнські громади Хмельниччини в період "відлиги" (1953-1964 рр.) / В. Нестеренко, В. Сторчовий // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 249-258
1608703
  Онищенко О.С. Християнські дзвонарі атомної війни / О.С. Онищенко. – К, 1963. – 40с.
1608704
  Гарькава І.О. Християнські динамічні компоненти національного стилю як основний фактор стилеутворення у сучасній українській музиці // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 168-172. – ISSN 2312-4679
1608705
  Сливка С. Християнські життєдайні норми: метаантропологічне обгрунтування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 49-54. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1608706
  Луцький М.І. Християнські засади австрійського цивільного та кримінального законодавства як основа правової системи ЗУНР // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 32-37. – ISSN 2078-6670
1608707
  Тимчик М. Християнські засади доброчинної діяльності Олександра Духновича // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – C. 183-186. – ISSN 2309-9127
1608708
  Черник Н.С. Християнські засади звичаєво-правової культури українців у кінці XIX - на початку XX ст. // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 8. – С. 231-238. – ISSN 2078-6743
1608709
  Стецюк П.Б. Християнські засади сучасного українського конституціоналізму // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 17-20


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
1608710
  Семенюк В.В. Християнські засади філософсько-правових поглядів І. Франка // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 7. – С. 93-98. – ISSN 2078-6743
1608711
  Буряк Н.Б. Християнські ідеї в осмисленні Еріха Фромма // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 9-11
1608712
  Гарькава І.О. Християнські ідеї та образи в українській музичній культурі кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Гарькава Ірина Олександрівна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів і мистецтв. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1608713
  Брижицька С. Християнські ікони в колекції Шевченківського національного заповідника (Канів) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 367-378
1608714
  Белей Любомир Християнські імена в українській антропонімійній системі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (632). – С. 26-30. – ISSN 0130-5263
1608715
  Мосур О. Християнські імена та їхні варіанти як твірні основи мікротопонімів Самбірського циркулу / Оксана Мосур // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 220-231. – (Серія філологічна ; вип. 63). – ISSN 2078-5119
1608716
  Моісєєнко Л.М. Християнські конфесії в Донбасі (1880-1914 рр.) : монографія / Л.М. Моісєєнко ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. – 271, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 218-266. – ISBN 978-966-377-172-4
1608717
  Сивець Т.В. Християнські концепти в літературі Київської Русі (XI-XII ст.) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сивець Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 226 арк. – Додатки: арк. 207-226. – Бібліогр.: арк. 182-206
1608718
  Сивець Т.В. Християнські концепти в літературі Київської Русі (XI-XIII століття) : монографія / Тетяна Сивець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 206, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 158-183. – ISBN 978-966-439-080-2
1608719
  Сивець Т.В. Християнські концепти в літературі Київської Русі (XI-XIIІ ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сивець Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1608720
  Лярош М. Християнські корені Європи = Les racines chretiennes de l"Europe : 1700 років Міланського едикту (313-2013). Взаємодія і суперечності між державою і Церквою з 313 по 1054 рр. / митрополит Мішель (Лярош) ; [пер. О.І. Кислюка]. – Київ : Видаваничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2016. – 507, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 494-501 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2779-12-7


  В пр. №1713787 дарчий напис автора французькою.
1608721
  Кушнір Г.О. Християнські мотиви в есеї Є. Сверстюка "Собор у риштованні" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 21-30
1608722
  Демедюк М. Християнські мотиви в українських народних казках // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 704-709. – ISSN 1028-5091
1608723
  Китова С. Християнські мотиви в українському весіллі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 15-19
1608724
  Щербакова О. Християнські мотиви у творчості Тараса Шевченка: інтерпретації проблеми у літературній критиці 1996-2009 рр. // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 136-146


  У статті ананлізуються інтерпретації такого важливого компонента літературно-мистецької творчості Тараса Шевченка, як християнські мотиви, сюжети й образи у літературній критиці 1996-2009 рр. Актуалізується питання впливу Біблії на християнський ...
1608725
  Зарва Ю.В. Християнські мотиви як засіб викриття тоталітарної системи в романах "Щоденний жезл" Євгена Пашковського і "Свято козла" Маріо Варгасальоси // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 209-211. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1608726
  Палагнюк О.В. Християнські настановлення як чинник формування соціальної відповідальності особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Палагнюк Ольга Василівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 19 назв
1608727
  Шульга М.А. Християнські основи європейської демократії: Ad Notanda // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 189-191
1608728
  Луцький І.М. Християнські основи філософії і правових поглядів М. Драгоманова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 29-32
1608729
  Зубко А. Християнські пам"ятки країн Сходу // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 166-171. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Християнські пам"ятки, розташовані на території країн Близького Сходу, пов"язані з історією християнства - однією з основних світових релігій. Саме тут християнство виникло і пройшло процес становлення. Християнські споруди - храми, каплиці, ...
1608730
  Гусєв В. Християнські пам"ятки культури як відображення військової слави Севастополя // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 2 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 615-624. – ISBN 966-7379-70-1
1608731
  Огірко О. Християнські погляди у творчості Тараса Шевченка // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 620-631. – ISBN 966-7379-70-1
1608732
  Івакін В.Г. Християнські поховальні пам"ятки давньоруського Києва / Івакін В.Г. – Київ : [КИТ], 2008. – 271, [1] с. : іл., табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: c. 152-163. – ISBN 978-966-8550-71-3


  Книга присвячена християнським некрополям давньоруського Києва. Базуючись на відомих на наш час матеріалах та на даних розкопок, розглядається історія вивчення міських могильників Х-ХІІІ ст. Широкий хронологічний діапазон дозволяє простежити ...
1608733
  Дьомін О. Християнські реалії Візантії середини ІХ століття та виникнення слов"янської писемності // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 47-49
1608734
  Трофимчук М.А. Християнські рухи: запитання і відповіді / М.А. Трофимчук. – Київ, 1991. – 46с.
1608735
   Християнські свята та обряди. – К, 1992. – 22с.
1608736
  Піддубна С.М. Християнські символи й українська художня література // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 61. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1608737
  Гриб В. Християнські сім"ї, які народжують блаженних: життя священномученика Еміліяна Ковча як реалізація місії християнської родини // Alma mater : журнал студентів Папської Української Колегії св. Йосафата в Римі. – Roma, 2016. – № 77 : Академічний рік 2015-2016. – С. 10-29
1608738
  Шевченко Н.О. Християнські старожитності давнього Києва в науковій спадщині М. Максимовича // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 60-74. – ISSN 0130-5247


  Висвітлюється внесок М. Максимовича у вивчення християнських старожитностей давнього Києва. Розглядаються питання атрибуції та локалізації вченим перших київських церков, християнських реліквій і святинь на тлі інтерпретації ним історії християнізації ...
1608739
  Степаненко М.І. Християнські теоніми в поетичному дискурсі Тараса Шевченка // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (81). – С. 65-85. – ISSN 1682-3540
1608740
  Шейбак Вадим Християнські традиції паломництва в сучасній Білорусі (за матеріалами польових досліджень) // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 6 : Беларуская этналогія - Білоруська етнологія. – С. 82-84. – ISSN 0130-6936
1608741
  Недавня О.В. Християнські фактори в контексті культурного і громадянського вибору українців : монографія / Недавня Ольга Володимирівна. – Київ : Український видавничий консорціум, 2011. – 600 с. – Бібліогр.: с. 490-599 та в прим. – ISBN 978-966-2315-23-3
1608742
  Пунько Л. Християнські церкви в етноконфесійних взаєминах у Галичини (1919-1930 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 3. – С. 39-46.
1608743
  Козловський І. Християнські церкви Донеччини (у контексті російської військової агресії) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (374), липень - серпень. – С. 52-59. – ISSN 0130-6936
1608744
   Християнські церкви і релігійні організації в Україні : довідник. – Київ : ViP, 2001. – 94 с. : іл. – ISBN 966-7897-02-8
1608745
  Моісєєнко Л. Християнські церковні споруди південно-східної України (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) / Л. Моісєєнко, І. Стародубцева // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 122-128. – ISSN 1728-3671
1608746
  Вишневський О.І. Християнські цінності в освіті України. Системність та шляхи утвердження // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 13 - 20 серпня (№ 33). – С. 6-7
1608747
  Майборода В.К. Християнські цінності в педагогічних поглядах М.І. Пирогова // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 44-47. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
1608748
  Сабельникова Т. Християнські цінності у збереженні українства в часи воєнних протистоянь (на матеріалі українського героїчного епосу та поетичної творчості) // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; відп. ред. В. Просалова. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 74-85. – ISSN 2308-1902


  "У статті простежено неперервність і динаміку української національної християнської традиції, її вияв у періоди воєнних лихоліть: від часів Київської Русі до сьогодення на матеріалі вітчизняного героїчного епосу та поетичної творчості. Християнські ...
1608749
  Кіріков О.І. Християнсько-візантійська культура: Витоки та опис. / О.І. Кіріков. – К., 1993. – 62с.
1608750
  Ямчук П. Християнсько-гуманістичний діаріуш В.К. Короленка: філософсько-світоглядна й буттєва ретроспекція у сприйнятті XXI ст. // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2012. – Вип. 28. – С. 164-183. – ISSN 2075-1443
1608751
  Сліпушко О.М. Християнсько-історичний світогляд літопису "Повість врем"яних літ" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 280-288. – ISBN 978-966-171-476-1
1608752
  Ямчук Павло Християнсько-консервативна оборона морально-етичних засад особистості засобами сатири і гумору в українській словесності XVI-XVIII століть // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 157-162. – ISSN 1728-3671
1608753
  Попок А. Християнсько-народний союз: вчора, сьогодні, завтра / А. Попок, Ю. Лагутов; Партія Християнсько-народний союз. Київська міська організація. – Київ : Альтерпрес, 2000. – 124с. – ISBN 966-542-137-9
1608754
  Байрачна В. Християнсько-правовий вимір впливу рецепції римського права на чинне цивільне право України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 201-205
1608755
  Яковенко А.І. Християнсько-православна духовність: ортодоксальна особливість розуміння // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 219-226
1608756
  Кизилова В. Християнсько-релігійний дискурс української прозової літературної казки дугої половини XX - початку XXI століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 5 (101) вересень - жовтень. – С. 53-56
1608757
  Грицина О. Християнсько-суспільні рухи в Галичині у 20-30-ті роки ХХ ст. і виникнення сучасних партій християнської спрямованості в незалежній Україны // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 294-305. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
1608758
  Райчинець А.В. Християнсько–мусульманські відносини в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 201-205. – ISSN 2076-1554
1608759
  Климишин Ольга Християнськоорієнтований підхід до формування особистості в умовах сучасного суспільства // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 205-212
1608760
  Ніношвілі Егнате Христіне. / Ніношвілі Егнате. – К., 1961. – 347с.
1608761
  Чернишова Ю.О. Христіянські концепти в італійській та українській мовах: перекладацький аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 539-546


  У статті досліджено особливості вербалізації католицьких концептів в італійському та українському релігійних дискурсах з метою встановлення спільних і відмінних рис у вербалізації релігійної картини світу у двох мовах, що дає змогу краще зрозуміти ...
1608762
  Васильев В.В. Христлиб Фельдштраух: альтернативное начало русской философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 5. – С. 72-86. – ISSN 0235-1188
1608763
  Державин Н.С. Христо Ботев - поэт революционер. 1847-1876 / Н.С. Державин. – Москва-Л., 1948. – 101с.
1608764
  Димитров М. Христо Ботев / М. Димитров. – София, 1948. – 202с.
1608765
  Павлов Т. Христо Ботев / Т. Павлов. – София, 1949. – 291с.
1608766
  Шестаков П. Христо Ботев / П. Шестаков. – Рязань, 1959. – 140с.
1608767
  Тилков Д. Христо Ботев : Снимки, документи, илюстрации / Д. Тилков, Ц. Ценова. – София : Народна просвета, 1961. – 150с.
1608768
  Державин К.Н. Христо Ботев / К.Н. Державин. – Москва, 1962. – 364с.
1608769
  Стоянова Р. Христо Ботев / Р. Стоянова, Н. Жечев. – София, 1970. – 254с.
1608770
  Гольберг М.Я. Христо Ботев / М.Я. Гольберг. – К., 1988. – 169с.
1608771
  Воробьев Л. Христо Ботев (1849-1876) / Л. Воробьев. – Москва, 1953. – 152с.
1608772
  Унджиев И. Христо Ботев (жизнь и деятельность). / И. Унджиев, Ц. Унджиева. – София. – 72с.
1608773
  Поглубко К.А. Христо Ботев и Россия / К.А. Поглубко. – Кишинев, 1976. – 192с.
1608774
  Державин Н.С. Христо Ботев поет-революционер 1847-1876 / Н.С. Державин ; АН СССР. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1948. – 101 с. – (Научно-популярная серия)
1608775
   Христо Ботев, 1848-1876 : Био-библиографски указател и опис на архивни документи. – София
Том 3 : Христо Ботев в други страни. – 1994. – 184s.
1608776
  Лихачева Л.П. Христо Ботев. Био-библогр. указатель. / Л.П. Лихачева. – Москва, 1960. – 140с.
1608777
  Унджиев И. Христо Ботев. Живот, идеи и творчество. / И. Унджиев. – София, 1956. – 112с.
1608778
   Христо Ботев: 1848 - 1876 : Биобиблиографски указател и опис на архвни документи. – София
Т. 1 : Творчество на Христо Ботев. – 1992. – 262с.
1608779
   Христо Ботев: 1848 - 1876 : Биобиблиографски указател и опис на архвни документи. – София
Т. 2 : Литература за Христо Ботев в Българии. – 1994. – 824с.
1608780
  Унджиев И. Христо Ботев: жизнь и творчество. / И. Унджиев. – М., 1976. – 351с.
1608781
  Бакулина Н.В. Христо Ботеев и Н.Г.Чернышевский. : Автореф... канд. ист.наук: / Бакулина Н.В.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1954. – 16л.
1608782
  Тотев Х. Христо Ж.Косовски: Път към едно безсмъртие / Х. Тотев. – София, 1981. – 168с.
1608783
  Маринов М. Христо Иванов Големия : Личност и дело / М. Маринов. – София : Издателство на отечествения фронт, 1987. – 243, [5] с.
1608784
   Христо Кабакчиев. – София, 1958. – 411с.
1608785
  Жечев Т. Христо Радевски / Т. Жечев. – София, 1983. – 65с.
1608786
  Василев Йордан Христо Радевски : Литературна анкета / Василев Йордан. – София : Книгоиздателство "Цвят", 1993. – 422с. – ISBN 954-8409-04-6
1608787
  Караславов Г. Христо Смирненски / Г. Караславов. – София, 1953. – 188с.
1608788
  Караславов Г. Христо Смирненски / Г. Караславов. – София, 1955. – 184 с.
1608789
  Измирлиева Н. Христо Смирненски / Н. Измирлиева. – София, 1961. – 199с.
1608790
  Георгиев Любен Христо Смирненски / Георгиев Любен. – София, 1982. – 286с.
1608791
   Христо Смирненски : Библиогр. указ. – София, 1982. – 364с.
1608792
  Николов М. Христо Смирненский / М. Николов. – София, 1958. – 155с.
1608793
   Христо Смирненский.. – М., 1953. – 28с.
1608794
  Варшавский Ю. Христов интерес / Ю. Варшавский. – Ленинград-Москва, 1933. – 216с.
1608795
  Афоніна О.Г. Христологічна доктрина: філософсько-релігієзнавчий контекст : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Афоніна О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
1608796
  Афоніна О.Г. Христологічна доктрина: філософсько-релігієзнавчий контекст : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Афоніна О. Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 193л. – Бібліогр.: л. 173 - 193
1608797
  Сенета М. Христологічна інтерпретація шевченкознавчих студій Леоніда Білецького // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 63-75


  У статті розкрито особливості христологічної інтерпретації шевченкознавчих праць діаспорного літературознавця Леоніда Білецького. Здійснено спробу теоретичного обґрунтування феномену еміграційного шевченкознавства, висвітлено стан наукових досліджень ...
1608798
  Сенета М. Христологічний дискурс дослідження Д. Козія "Глибинний етос": питання шеченкознавства // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 158. – С. 196-207. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1608799
  Сенета М. Христологічний досвід прочитань шевченкознавчих праць Дмитра Бучинського та Івана Огієнка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 118-129. – (Серія філологічна ; вип. 67, ч. 1). – ISSN 2078-5534


  "Розкрито особливості христологічної інтерпретації шевченкознавчих праць діаспорних літературознавців Дмитра Бучинського та Івана Огієнка".
1608800
  Соколовський О.Л. Христологічні ідеї в ліберально-протестантській теології // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (13). – С. 50-54


  У статті розглядається христологічна проблематика ліберальної теології, яка визначається ідеєю єдності божественного і людського начала; визнанням релігії як конститутивної частини культури; надання прерогативи історичного методу в теології над ...
1608801
  Вільчинська Т.П. Христологічні мотиви у творчості Г. Сковороди: лінгвокогнітивний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 175-180


  Стаття присвячена аналізу одного з найважливіших етнокультурних сакральних концептів у творчості Г. Сковороди – концепту "Бог". З"ясовано його семантико-аксіологічні особливості, специфіку мовної концептуалізації на рівні дистрибутивних відношень та ...
1608802
  Германова Христологія в західній масовій культурі др. пол. XX - поч. XXI ст. / Германова, Діас Е.В. де // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 140-146. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325


  Розглянуто особливості втілення образу Ісуса Христа в західному кінематографічному, музичному, театральному мистецтві, мультиплікації та дитячій літературі. Виявлено специфіку впливів постмодерністської культури й тлумачення образу Христа, причини ...
1608803
   Христоматия : За 4 гимназиален клас. – София, 1946. – 294с.
1608804
   Христоматия : За 4 клас. – София, 1948. – 296с.
1608805
  Тодоров Ангел Христоматия за втори прогимназиален клас / Тодоров Ангел. – София, 1945. – 148 с.
1608806
   Христоматия по български език и литература. – София, 1945. – 372 с.
1608807
   Христоматия по български език и литература : За 6 клас на гимназиите. – София : Народна просвета, 1945. – 632с.
1608808
   Христоматия по български език и литература. – София, 1948. – 623 с.
1608809
  Първев Х. Христоматия по езикова култура / Х. Първев. – София, 1980. – 334с.
1608810
  Петров П. Христоматия по истории на Бъгарии / П. Петров, В. Гюзелев. – София
1. – 1978. – 487с.
1608811
  Петров П. Христоматия по истории на Бъгарии / П. Петров, В. Гюзелев. – София
2. – 1978. – 480с.
1608812
   Христоматия по история на БКП. – София : Партиздат, 1986. – 589 с.
1608813
   Христоматия по история на България. – София, 1980. – 384 с.
1608814
  Динеков П. Христоматия по старобългарска литература / П. Динеков. – Изд. 4-е. – София, 1978. – 532с.
1608815
  Морозов Н. Христос
Кн.1. – 1924
1608816
  Шевченко А.І. Христос : [навч. посібник] / Анатолій Шевченко. – Вид. 3-тє, допов. і перероб. – Київ : Наука і освіта, 2009. – 263, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 258-259. – ISBN 978-966-7829-30-8


  У пр. № 169772 напис: Вельмишановному Олегу Калениковичу! З подякою за Вашу службу людям. Прошу у Нашого Творця його благословення для Вас і Ваших близьких. Гетьман УРК доктор богослов"я, професор А. Шевченко. Підпис. 6.11.14.
1608817
  Гулямов Б.С. Христос vs Матриця : вера Церкви и гипотеза симуляции / Протоиерей Богдан Гулямов. – Киев : Дух і Літера, 2020. – 205, [2] с. : ил., портр. – Название на обл.: Логос vs Матрица. – Библиогр.: с. 154-198. – ISBN 978-966-378-738-1
1608818
  Левинсон А. Христос в искусстве / А. Левинсон. – 16с.
1608819
  Дудко Д. Христос в нашей жизни: Воскресные проповеди / Д. Дудко. – М., 1992. – 303с.
1608820
  Городеский А.Н. Христос в плеяде эпических героев - первый среди равных (на материале древнеанглийской поэмы "Видение Креста") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 462-469. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
1608821
  Мах П.П. Христос воскрес - воскресне Україна! : поетична сповідь / Петро Мах ; [ред.: В. Кава, Т. Сергійчук ; худож. оформлення М. Кумановського]. – Київ : Дніпро, 1999. – 287, [3] с. : іл., ноти. – ISBN 5-308-01709-3
1608822
   Христос Воскресе!. – С.-Петербург : Открытое письмо, 1905. – [32] с.
1608823
  Абрамович Н.Я. Христос Достоевского / Н.Я. Абрамович. – Москва : Издательство И.А. Маевского, 1914. – 164 с.
1608824
  Мережковский Д.С. Христос и Антихрист : Трилогия / Д.С. Мережковский. – [Санкт-Петербург] : Изд. М.В. Пирожкова
III : Антихрист : Петр и Алексей. – 1905. – [4], 608, [3] с.
1608825
  Мережковский Д.С. Христос и Антихрист : Трилогия / Д.С. Мережковский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова
III : Антихрист : Петр и Алексей. – 1906. – [4], 608, [3] с.
1608826
  Мережковский Д.С. Христос и Антихрист. Трилогия / Д.С. Мережковский. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-01373-Х
Т. 1 : Смерть богов (Юлиан Отступник). – 1992. – 286с.
1608827
  Мережковский Д.С. Христос и Антихрист. Трилогия / Д.С. Мережковский. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-01374-8
Т. 2 : Воскресшие боги (Леонардо да Винчи). – 1992. – 607с.
1608828
  Мережковский Д.С. Христос и Антихрист. Трилогия / Д.С. Мережковский. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-01375-6
Т.3 : Антихрист (Петр и Алексей). – 1992. – 461с.
1608829
  Мережковский Д.С. Христос и Антихрист: Трилогия. / Д.С. Мережковский. – Москва
1. – 1989. – 415с.
1608830
  Мережковский Д.С. Христос и Антихрист: Трилогия. / Д.С. Мережковский. – Москва
2. – 1990. – 395с.
1608831
  Мережковский Д.С. Христос и Антихрист: Трилогия. / Д.С. Мережковский. – Москва
3. – 1990. – 431с.
1608832
  Мережковский Д.С. Христос и Антихрист: Трилогия. / Д.С. Мережковский. – Москва
4. – 1990. – 635с.
1608833
   Христос и культура : Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура. – Москва : Юрист, 1996. – 575с. – (Лики культуры). – ISBN 5-7357-0050-2
1608834
  Бердяев Н.А. Христос и мир : ответ В.В. Розанову : доклад, читанный 12 декабря 1907 г. в С.-петрб. религиозно-философ. о-ве / Николай Бердяев // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [14] с.
1608835
  Майданович Т. Христос і прометей : лірична поема / Т. Майданович. – Київ : Криниця, 1999. – 240 с. – ISBN 966-7575-06-3
1608836
  Леви К. Христос остановился в Эболи : очерки / Карло Леви ; пер. с итал. и пред. Г. Рубцовой. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 231 с.
1608837
  Короткевич В.С. Христос приземлился в Городні : роман / В.С. Короткевич. – Киев, 1988. – 430 с.
1608838
  Кубатьян Григорий Христос тебя любит /Гавана : Города // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 8-21 : Фото, карта
1608839
  Морозов Н.А. Христос. Бог и слово. / Н.А. Морозов. – Москва-Л.
Кн.3. – 1927. – 729с.
1608840
  Морозов Н.А. Христос. Великая Ромея - первый светоч средневековой культуры / Н.А. Морозов. – Москва-Л.
Кн.7. – 1932. – 920с.
1608841
  Морозов Н.А. Христос. Во мгле минувшего. При свете звезд. / Н.А. Морозов. – Москва-Л.
Кн.4. – 1928. – 816с.
1608842
  Морозов Н.А. Христос. Из вековых глубин. / Н.А. Морозов. – Москва-Л.
Кн.6. – 1930. – 1216с.
1608843
  Морозов Н.А. Христос. Небесные вехи земной истории человечества. / Н.А. Морозов. – Л.
Кн.1. – 1924. – 547с.
1608844
  Морозов Н.А. Христос. Руины и приввидения. / Н.А. Морозов. – Москва-Л.
Кн.5. – 1929. – 896с.
1608845
  Морозов Н.А. Христос. Силы земные и небес. / Н.А. Морозов. – Л.
Кн.2. – 1926. – 695с.
1608846
  Крывелев И.А. Христос: миф или действительность? / И.А. Крывелев. – Москва, 1987. – 143с.
1608847
  Магидович И.П. Христофор Колумб / И.П. Магидович. – Москва : Географгиз, 1956. – 35с.
1608848
  Радемахер Кай Христофор Колумб : Документ // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 107-122 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1608849
  Ламартин Христофор Колумб 1492 по Р. Х. : Статьи // [ Африка. Америка. Австралия ] : [ Сборник вырезок ]. – [Б. м.]. – С. 41-96
1608850
  Морисон С.Э. Христофор Колумб, мореплаватель / С.Э. Морисон. – Москва, 1958. – 214с.
1608851
  Пузий В. Христофор Колумб, создавший себя сам // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 5 (33). – С. 24-40. – ISSN 1819-6268
1608852
  Кюппер Мара Христофор Колумб. Часть 2 : Окончание. Начало в GEO № 6/ 2007. Документ // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 111-126 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1608853
  Багдасарьян Х.С. Христофор Степанович Багдасарьян / Х.С. Багдасарьян ; АН СССР, сост. Р.И. Кузьменко, А.П. Зайцева. – 56. – Москва : Наука, 1988. – 56 с. – (материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 82 ; Серия химических наук)
1608854
  Шляхтун П.П. Христофор Філалет // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 88-89. – ISBN 978-611-01-0097-7
1608855
  Генкеь П.А. Христофор Яковлевич Гоби / П.А. Генкеь. – Москва, 1976. – 167с.
1608856
  Генкель П.А. Христофор Яковлевич Гоби / П.А. Генкель. – Москва : Наука, 1976. – 167с.
1608857
  Ісаєнко М.М. Христоцентричний ідеал державотворення в концепції В"ячеслава Липинського // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 34. – С. 119-126. – ISSN 2075-1443
1608858
  Гримайло Я.В. Христя Шовкунова : повести / Я.В. Гримайло. – Москва : Советский писатель, 1968. – 264 с.
1608859
  Савченко С. Христянська спадщина Київської Русі в католицькій полемічній літературі кінця 16 - 17 століття : для постановки проблеми // Княжа доба. Історія і культура / НАНУ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича; [відп. ред. Я.Д. Ісаєвич]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАНУ, 2007. – Вип. 1. – С. 123-135. – ISBN 966-02-3935-1(серія); 966-02-3935-Х(Вип.1)
1608860
  Ортинський І. Хрищення, хрест та харизма України / Іван Ортинський. – Рим ; Мюнхен ; Фрайбург : Видавництво оо. Салезіян, 1988. – 198 с. : іл.
1608861
  Ортинський І. Хрищення, хрест та харизма України / Іван Ортинський. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 197, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 193-197. – ISBN 978-611-01-1490-5
1608862
  Круглов Ю.М. Хрін і Лаврін / Ю.М. Круглов. – К, 1956. – 64с.
1608863
  Козак Д.Н. Хрінники (Шанків Яр) - пам"ятка давньої історії Волині : дослідження 2010-2014 рр. / Денис Козак ; [відп. ред. Г.Ю. Івакін] ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : ІА НАН України, 2016. – 115, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 113-115. – ISBN 978-966-02-7611-6
1608864
  Щурат В.Г. Хрістос Пасхон : Львівські віpшовані діяльоги з 1630 p. / Василь Щурат. – У Львові (Львів) : Hакладом авт. ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка], 1914. – 42 с. – Окремий відб. з: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка.1914, т. 117/118


  В кн. також текст тpагедії "Хpистос Пасхон", лист до воєводи М. Беpнавського та віpші дpукаpя А. Скульського (цеpковнослов.). - Hа обкл. та в тексті факс. гpавюp з вид. тpагедії 1630 p
1608865
  Федоров П. ХРМ и HIPPARCOS как реализация внегалактической опорной системы координат. Их общность и различия / П. Федоров, В. Ахметов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-40. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз двух сучасних оптичних реалізацій позагалактичної опорної системи координат - Hipparcos та ХРМ. Показано, що системи, які розповсюджують HCRF на слабкі зірки мають помітні систематичні помилки, пов"язані з рівнянням блиску. Також ...
1608866
  Заремба Сергей Захарович Хролонология украинского летописания второй половины 17 - начала 18 века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Заремба Сергей Захарович; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1608867
  Салли А. Хром / А.Г. Салли, Э.А. Брэндз ; перевод с англ. В.А. Алексеева ; под ред. проф., д-ра техн. наук В.А. Боголюбова. – 2-е изд. – Москва : Металлургия, 1971. – 360 с.
1608868
  Сазонов В.Н. Хром в гидротермальном процессе : (на примере Урала) / В.Н. Сазонов. – Москва : Наука, 1978. – 287с.
1608869
  Новікова І. Хром в природних водах і можливості його видалення біологічним методом / І. Новікова, Т. Паршикова, О. Ольхович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-41. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Вивчено оцінку рівня акумуляції Cr(VI) вищими водними рослинами з різних екологічних груп. Установлено, що акумуляція хрому різними водними рослинами, навіть у межах однієї екологічної групи, характеризується певною специфічністю. The estimation of a ...
1608870
  Салли А.Х. Хром. / А.Х. Салли. – М., 1958. – 292с.
1608871
  Шелястина Н.Н. Хроматические изменения в культуре pseudomonas a cruginosa : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Шелястина Н. Н.; МГУ. – М., 1971. – 20л.
1608872
  Визинг В.Г. Хроматический класс мультиграфа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Визинг В.Г. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1966. – 7 с.
1608873
   Хромато-мас-спектрометрична ідентифікація метаболітів оксиметолону у метаболіт-вмісних пробах / Х. Козловська, М.В. Іщенко, Д.В. Биліна, С.В. Гринь // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 215
1608874
  Скоп С.Л. Хромато-масс-спектрометрический метод анализа некоторых продуктов нефтехимического синтеза. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Скоп С.Л.; Всес.науч-исслед.ин-т нефтехим.процессов. – Л, 1970. – 16л.
1608875
  Исидоров Валерий Алексеевич Хромато-масс-спектрометрическое определение следов органических веществ в атмосфере / Исидоров Валерий Алексеевич, Зенкевич Игорь Георгиевич. – Л, 1982. – 136с.
1608876
  Куликов Николай Сергеевич Хромато-масс-спектрометрия и нестабильные ионы некоторых циклических углеводородов и их производных : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Куликов Николай Сергеевич; Моск. гос. ун-т. – М., 1982. – 23л.
1608877
  Гришин В.Д. Хромато-эффузиометрический метод анализа и приборы, основанные на этом методе : Автореф... канд. техн.наук: 056 / Гришин В.Д.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1969. – 28л.
1608878
  Чебан Р.И. Хроматографические и электрофоретическое исследование белков созревающих и прорастающих семян гороха. : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Чебан Р.И.; МНО МССР. Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1971. – 27л.
1608879
  Лурье А.А. Хроматографические материалы : Справочник / А.А. Лурье. – Москва : Химия, 1978. – 440 с.
1608880
   Хроматографические методы анализа. – Краснодар, 1988. – 59с.
1608881
   Хроматографические методы анализа. – Новосибирск, 1992. – 82с.
1608882
  Шведт Г. Хроматографические методы в неорганическом анализе / Г. Шведт. – М., 1984. – 254с.
1608883
  Касберг А.Ф. Хроматографические методы исследования кислородных соединений сланцевой смолы : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Касберг А.Ф.; Совет по хим. и геол.-минерал. наукам. – Таллин, 1970. – 30л.
1608884
  Сабелашвили Ш.Д. Хроматографические свойства циолитов при Х, содержащих катионы щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Сабелашвили Ш. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 19л.
1608885
  Цвет М.С. Хроматографический адсорбционный анализ : избранные работы/ пер. с англ. / М.С. Цвет. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1946. – 275 с. – (Классики науки)
1608886
  Набиванец Б.И. Хроматографический анализ / Б.И. Набиванец, Е.А. Мазуренко. – Киев : Вища школа, 1979. – 263 с.
1608887
   Хроматографический анализ газов. – М, 1969. – 54с.
1608888
  Тимошенко С.В. Хроматографический анализ коллоидных систем детергентных присадок и пластических смозок : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Тимошенко С. В.; Ин-т орган. хим. и углехим. отд. нефтехим. АН УССР. – К., 1984. – 24л.
1608889
  Гапон Е.Н. Хроматографический анализ М.С.Цвета и ионный обмен / Е.Н. Гапон, Т.Б. Гапон. – М., 1949. – 9-43с.
1608890
  Белявская Т.А. Хроматографический анализ неорганических веществ : практическое руководство к лабораторным работам / Т.А. Белявская, Т.А. Большова ; отв. ред. .П. Альмарин. – Москва : Московский университет, 1970. – 143 с.
1608891
   Хроматографический анализ окружающей среды. – М, 1979. – 606с.
1608892
  Шемякин Ф.М. Хроматографический анализ. : Введение в теорию и практику / Ф.М. Шемякин, Э.С. Мицеловский, Д.В. Романов. – Москва : Госхимиздат, 1955. – 208 с. : черт.
1608893
  Шейнина Р.И. Хроматографический и кинетический методы определения бутифоса в хлопке-сырце и продуктах его промышленной переработки : Автореф... канд .хим.наук: 071 / Шейнина Р. И.; ТашкГУ. – Ташкент, 1972. – 28л.
1608894
  Дмитренко Л.В. Хроматографический метод выделения на ионообенных смолах веществ, образующих диполярных ионы : Автореф... Канд.хим.наук: / Дмитренко Л.В.; М-во здаравоохранения РСФСР. – Ленинград, 1961. – 12л.
1608895
  Силкина Т.В. Хроматографический метод определения фурановых соединений в сточных водах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Силкина Т.В.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1979. – 24л.
1608896
  Тихонова Л.И. Хроматографическое изучение комплексных соединений как основа отбора эффективных веществ для выведения радиоизотопов редкоземельных элементов и стронция из организма : Автореф... канд. хим.наук: / Тихонова Л. И.; Ин-т гехим. и аналит. хи. – М., 1962. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1608897
  Кязимова Г.П. Хроматографическое изучение мономеров метакрилового ряда и производных метилянторной кислоты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Кязимова Г.П. ; Совет по присуждению учен. степеней хим.-технол. фак. Азерб. ин-та нефти и химии им. М. Азизбекова. – Баку, 1975. – 23 с.
1608898
  Галич И.П. Хроматографическое исследование высокоочищенных препаратов микробных а-амилаз и некоторых других глобулярных белков : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Галич И.П.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1968. – 29л.
1608899
  Васильев В.Н. Хроматографическое исследование гликогенов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Васильев В.Н. ; Моск. вет. акад. – Москва, 1966. – 17 с.
1608900
  Калесник Л.В. Хроматографическое определение алкоксильных групп : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Калесник Л.В.; МГУ. – М., 1971. – 16л.
1608901
  Стеценко Е.В. Хроматографическое определение крезоксим-метила и пропиконазола в воде / Е.В. Стеценко, Т.В. Гиренко, С.Т. Омельчук // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 17. – С. 5-8. – ISSN 1729-7192
1608902
  Ракс В.А. Хроматографическое определение пестицида 2,4-Д в водных объектах / В.А. Ракс, В.А. Турчин, В.Н. Зайцев // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 2015. – Т. 37, № 6 (248), ноябрь - декабрь. – С. 537-544. – ISSN 0204-3556
1608903
  Давришева Т.А. Хроматографическое разделение вольфрама и молибдена на гидроокиси алюминия : Автореф... канд. хим.наук: / Давришева Т.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – Тбилиси, 1961. – 13л.
1608904
  Михайлова Л.Н. Хроматографическое разделение диастереомеров с двумя ассиметрическими атомами углерода. : Автореф... канд. хим.наук: 003 / Михайлова Л.Н.; МВП СССР. Всесоюз. НИИ хим.-фармацевт. – Москва, 1972. – 24л.
1608905
  Кривенкова Н.П. Хроматографическое разделение молибдена, вольфрама и ниобия на окиси алюминия. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Кривенкова Н.П.; ЛГУ. – М., 1972. – 20л.
1608906
   Хроматографическое разделение рацематов спиртов с использованием пористых координационных соединений цинка и ванадия (IV) с лактатом и [beta]-циклодекстрином / Ю.А. Сацкая, Н.П. Комарова, К.С. Гавриленко, Р.А. Полунин, О.В. Манойленко, С.В. Колотилов // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского ; редкол.: В.Д. Походенко, А.Л. Бучаченко, А.А. Ищенко [и др.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 3. – С. 192-197. – ISSN 0497-2627
1608907
  Мартыненко И Л. Хроматографическое разделение редкоземельных элементов с помощью этилендиаминтетрауксусной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Мартыненко Л.И,; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1959. – 12л.
1608908
  Мальцева Н.С. Хроматографическое разделение элементов группы на силикагеле. / Н.С. Мальцева, З. Щекловски. – Дубна, 1968. – 14с.
1608909
  Алленмарк С. Хроматографическое разделение энантиомеров / Стиг Алленмарк ; пер. с англ. А.А. Курганова. – Москва : Мир, 1991. – 268 с. : ил. – Библиогр. в конце глав.
1608910
  Самсонов Г.В. Хроматография / Г.В. Самсонов, Л.Л. Верейкина. – Л, 1955. – 180с.
1608911
   Хроматография. – Л, 1956. – 177с.
1608912
  Чмутов К.В. Хроматография / К.В. Чмутов. – Москва, 1978. – 128с.
1608913
   Хроматография. – Москва
Ч. 1. – 1986. – 335 с.
1608914
   Хроматография. – М
Ч. 2. – 1986. – 422 с.
1608915
  Горяева Э.М. Хроматография актиномицина : Автореф... канд. хим.наук: / Горяева Э. М.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1958. – 12л.
1608916
  Остерман Л.А. Хроматография белков и нуклеиновых кислот / Л.А. Остерман. – М., 1985. – 536с.
1608917
  Коликов В.М. Хроматография биополимеров на макропористіх кремнеземах. / В.М. Коликов, Б.В. Мчедлишвили. – Л., 1986. – 188с.
1608918
  Рачинский В.В. Хроматография в биологии / В.В. Рачинский, Т.Б. Гапон. – Москва : АН СССР, 1953. – 195 с.
1608919
   Хроматография в биологии и медицине : Тезисы докладов 1 Всесоюзной конференции 21-25 ноября 1983 г. – Москва, 1983. – 303с.
1608920
  Ритчи А. Хроматография в геологии / А. Ритчи. – Москва : Мир, 1966. – 158 с.
1608921
  Морозов А.А. Хроматография в неорганическом анализе / А.А. Морозов. – Москва : Высшая школа, 1972. – 240 с.
1608922
  Гурвич А.М. Хроматография в препаративной химии люминрофоров и ее физико-химические основы. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гурвич А.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1957. – 11л.
1608923
   Хроматография в тонких слоях. – М, 1965. – 508с.
1608924
  Авдеева А.А. Хроматография в энергетике / А.А. Авдеева. – Москва : Энергия, 1980. – 271 с. : ил. – Библиогр.: с. 264-268
1608925
  Филлипс К. Хроматография газов / К. Филлипс. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 120 с.
1608926
  Кейлеманс А. Хроматография газов / А. Кейлеманс. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 320 с.
1608927
  Байер Э. Хроматография газов / Эрнст Байер ; пер. с нем. и предисл. канд. техн. наук М.И. Яновского. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1961. – 279 с. – Доп. тит. л.: Gaschromatographie. Von Ernst Bayer. Berlin u. a., Springer-Verl., 1959. (Anleitungen fur die chemische Laboratoriumspraxis hrsg. von H. Mayer-Kaupp. Bd. 10)
1608928
  Блок Р. Хроматография на бумаге / Р. Блок, Р. Лестранж, Г. Цвейг. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 212с.
1608929
   Хроматография на бумаге. – М, 1962. – 851с.
1608930
  Нгуен Ба Хиеп Хроматография на бумаге и в тонком слое некоторых замещенных 4 -прегнодионов-3,20 : Автореф... канд. хим.наук: / Нгуен Ба Хиеп; ВНИХФИ. – Москва, 1965. – 17л.
1608931
  Тюкавкина Н.А. Хроматография на полиамидных сорбентах в органической химии / Н.А. Тюкавкина, В.И. Литвиненко, М.Ф. Шостаковский. – Новосибирск : Наука, 1973. – 176 с.
1608932
  Белявская Т.А. Хроматография неорганических веществ : практ. руководство : [учеб. пособ. для хим. и -хим.-технол. спец. вузов] / Т.А. Белявская, Т.А. Большова, Г.Д. Брыкина. – Москва : Высшая школа, 1986. – 206, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 201
1608933
  Беленький Б.Г. Хроматография полимеров / Беленький Б.Г., Виленчик Л.З. – Москва : Химия, 1978. – 344 с.
1608934
  Граник Е.М. Хроматография производных хиноксалина, пиразина и их -- окисей : Автореф... канд. хим.наук: / Граник Е. М.; Всес. науч. исслед. химико-фармац. ин-т. – М., 1968. – 21л.
1608935
  Бендикене Вида Густаво Хроматография протеаз и амилаз на сорбентах кооперативного действия : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.04 / Бендикене Вида Густаво ; Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1980. – 23 c. – Библиогр.: 7 назв.
1608936
   Хроматография, ее теория и применение. – М, 1960. – 462с.
1608937
  Чмутов К.В. Хроматография. / К.В. Чмутов. – М., 1962. – 100с.
1608938
  Беккер Ю. Хроматография. Инструментальная аналитика: методы хроматографии и капиллярного электрофореза / Юрген Беккер ; пер. с нем. В.С. Куровой ; под. ред. А.А. Курганова. – Москва : Техносфера, 2009. – 470, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 454-468. – (Серия "Мир химии"). – ISBN 978-5-94836-212-0
1608939
  Самсонов Г.В. Хроматография. Применение в биохимии / Г.В. Самсонов. – Л., 1955. – 180с.
1608940
  Вольхіна О.Р. Хроматографічне визначення місцевих анестетиків у кремах / О.Р. Вольхіна, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – C. 50
1608941
   Хроматографічне розділення компонентів протизастудного засобу з використанням нерухових фаз, що містять інкорпоровану полярну вставку / О.А. Сиротчук, І.Р. Дідух, С.Ф. Курас, В.М. Зайцев // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 3/4. – С. 171-177. – ISSN 1991-0290
1608942
   Хроматографічне та фотоколориметричне визначення трихлорметафосу-3 в довкіллі / А.О. Бедзай, О.М. Щербина, Б.М. Мехалічко, І.О. Щербина // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 59-62 : граф. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2073-5057
1608943
  Майданюк А.В. Хроматографічний аналіз аденілових нуклеотидів та вивчення біохімічних процесів апоптозу / А.В. Майданюк, С.П. Імедадзе, К.О. Дворщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-22. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Запропоновано хроматографічний метод розділення аденін-нуклеотидів на пластинках силуфол УФ-254 у 60% пропанолі та їхнього кількісного спектрофотометричного визначення.
1608944
  Решетняк О.О. Хроматографічні та тестові методи аналізу : навч. посібник у 2-х ч. / О.О. Решетняк, Н.О. Нікітіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – (Методична література)
Ч. 1 : Тестові методи аналізу. – 2011. – 91, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 88-91
1608945
  Кальченко О.І. Хроматографія в хімії каліксаренів = Chromatography in calixarene chemistry / О.І. Кальченко, В.І. Кальченко ; [НАН України, Ін-т орган. хімії]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 197, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 177-195. – (Проект "Наукова книга" = Project "Scientific book"). – ISBN 978-966-00-1322-3
1608946
  Алексева Н.И. Хроматокондуктометрическое определение серы и галогенов в разнообразных органических веществах : Автореф... канд. хим.наук: / Алексева Н. И.; АН Каз. ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
1608947
  Мухоммед М Р.А. Хроматополярографическое исследование некоторых фосфорорганических пестинидов и их анализ во внешней среде. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Мухоммед Р.А.М.С.; КГУ. – К, 1976. – 15л.
1608948
  Абд-эль Мухаймен Абу-эль Сафа Хроматополярографическое исследование некоторых фосфорорганических пестицидов и их анализ во внешней среде : Дис... канд. хим. наук : 02.00.02 / Абд-эль Мухаймен Абу-эль Сафа, Мухоммед Рифаат ; Южное отд. ВАСХНИЛ, Укр. науч.-исслед. ин-т защиты растений. – Киев, 1976. – 134 л. – Библиогр.:л. 117-134
1608949
  Попель П.П. Хроматы трехвалентных металлов : Дис... канд.хим.наук: / Попель П.П.; КГУ. – Киев, 1977. – 192л.
1608950
  Попель П.П. Хроматы трехвалентных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Попель П.П.; КГУ. – К., 1978. – 19л.
1608951
  Гарднер Э.С. Хромая канарейка // Вечный сон / Р. Чандлер. – Харьков : Рубикон, 1995. – С. – (Игра без правил). – ISBN 5-7707-7852-0
1608952
  Стругацкий А.Н. Хромая судьба / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1990. – 382с.
1608953
  Стругацкий А.Н. Хромая судьба. Хищные вещи века : фантастические повести / Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. – Москва : Книга, 1990. – 480 с.
1608954
  Сварчевский Б.А. Хромидиальные образования у Protozoa в связи с вопросом о двойственности ядерного вещества / Б. Сварчевский. – Киев : Тип. Импер.Ун-та Св. Владимира, Акц.Об-ва Н.Т.Корчака-Новицкаго, 1912. – [4], 177 с., 6 л. цв. ил. + Табл.6. – Отд.оттиск из Т. ХХІІ Записок Киевск.Общ-ва Естествоисп. – Bibliogr.: С.163-170


  На тит. л. № 396989 дарств. надпись: Дорогому Вадиму Васильевичу от изумляющейся автор
1608955
  Черкез М.Б. Хромирование и железнение / М.Б. Черкез. – Москва-Ленинград : Машгиз, 1961. – 84 с.
1608956
  Горланов С.С. Хромит / С.С. Горланов. – М, 1963. – 36с.
1608957
  Макеев А.Б. Хромитность Полярного Урала / А.Б. Макеев. – Сыктыквар, 1985. – 152с.
1608958
   Хромиты СССР. – М.-Л., 1937. – 388с.
1608959
   Хромиты СССР. – М.-Л.
2. – 1940. – 374с.
1608960
   Хромиты СССР. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
2. – 1940. – 374с.
1608961
   Хромиты СССР. – М.-Л.
2. – 1940. – 374с.
1608962
   Хромиты СССР. – М.-Л.
2. – 1940. – 374с.
1608963
  Шумилов Б.Х. Хромка / Б.Х. Шумилов. – Горький, 1962. – 40с.
1608964
  Эдель М.В. Хромовые сапоги. / М.В. Эдель. – М., 1956. – 223с.
1608965
  Андреев И.В. Хромодинамика и жесткие процессы при высоких энергиях / Андреев И.В. – Москва : Наука, 1981. – 192 с. : ил. – Библиогр.: с. 191-192 (57 назв.). – (Современные проблемы физики)
1608966
  Толстой А.Н. Хромой барин : роман / гр. Алексей Толстой. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К*, 1915. – 226 с. – (Универсальная библиотека ; № 1034-1036)
1608967
  Толстой А.Н. Хромой барин / А.Н. Толстой. – Москва, 1956. – 127с.
1608968
  Толстой А.Н. Хромой барин. Чудаки / А.Н. Толстой. – Барнаул, 1983. – 320с.
1608969
  Лесаж А.Р. Хромой бес / А.Р. Лесаж. – Саратов, 1958. – 232с.
1608970
  Велес Хромой бес : повесть / Луис Велес де Гевара ; пер. с исп. Е. Лысенко. – Москва : Художественная литература, 1964. – 230 с.
1608971
  Лесаж А.Р. Хромой бес : пер. с фр. / А.-Р. Лесаж ; [ред. пер. и вст. ст. Е.А. Гунста]. – Москва : Художественная литература, 1969. – 255 с. – Библиогр.: ил. – (Народная библиотека)
1608972
  Лесаж А.Р. Хромой бес / А.Р. Лесаж. – Л., 1973. – 222с.
1608973
  Лесаж Ален Рене Хромой бес / Лесаж Ален Рене. – Москва : Иолос, 1993. – 624 с. – В изд. Также: Персидские письма / Ш.Л. Монтескье ; Нескромнрые сокровища / Д. Дидро. - На пер.: Французский фривольный роман. – ISBN 5-86737-001-1
1608974
  Бабушкин В.Ф. Хромой волк : рассказы : для сред. школьного возраста / Виктор Бабушкин ; [ил. В. Киселев]. – Саратов : Книжное изд-во, 1958. – 110 с. : ил.


  Содерж.: Золотое утро; Первый вальдшнеп; Утенок; Осень; Охота на волков; Подранок; Хромой волк; В капкане; Полосатый; Егерь Мочалов, и другие рассказы.
1608975
  Отченашек Я. Хромой Орфей / Я. Отченашек. – М., 1967. – 526с.
1608976
  Отченашек Я. Хромой Орфей : роман / Ян Отченашек. – Москва : Художественная литература, 1968. – 112 с. – (Роман-газета ; № 6 (604))
1608977
  Отченашек Я. Хромой Орфей : роман / Ян Отченашек. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета ; № 7 (605))
(Окончание). – 1968. – 112 с.
1608978
  Отченашек Я. Хромой Орфей / Я. Отченашек. – Кишинев, 1986. – 540с.
1608979
  Пашнев Э.И. Хромой пес. / Э.И. Пашнев. – Воронеж, 1965. – 214с.
1608980
  Маленская В.П. Хромоксан чистоголубой В как реактив на катионы элементов 3-й группы системы Д.И.Менделеева : Автореф... канд. хим.наук: / Маленская В.П.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1963. – 18л.
1608981
  Лозинський О.О. Хромони, анельовані по зв"язку С(7)-С(8) a-піроновим циклом : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Лозинський Олег Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Хімічний ф-т, Каф. органічної хімії. – Київ, 2012. – 161 л. – Додатки: л. 154-161. – Бібліогр.: л. 137-153
1608982
  Лозинський О.О. Хромони, анельовані по зв"язку С(7)-С(8) a-піроновим циклом : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Лозинський Олег Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1608983
  Лобов В.П. Хромопласты / В.П. Лобов, И.А. Петров; Отв.ред.Ф.Л. Калинин. – Канів : Наукова думка, 1987. – 127с.
1608984
  Босток К. Хромосома эукариотической клетки / К. Босток, Э. Самнер. – М., 1981. – 598с.
1608985
  Гилева Э.А. Хромосомная изменчивость и эволюция / Э.А. Гилева. – Москва : Наука, 1990. – 140 с. : табл., ил. – Бібліогр.: с.: 123-137. – ISBN 5-02-004712-0
1608986
  Шеметун О.В. Хромосомні маркери дії радіації у віддалені строки після госторого та при хронічному опроміненні людини : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Шеметун О. В.; Укр. науков. гігієн. цент. – К., 1998. – 18л.
1608987
  Петрова О.А. Хромосомное число вида в связи с условиями произрастания - на материале некоторых злаков флоры УССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Петрова О.А. ; АН УССР , Ин-т ботаники АН УССР. – Киев, 1968. – 33 с.
1608988
  Гузеев Геннадий Григорьевич Хромосомные аберрации в культурах лейкоцитов здоровых лиц и онкологических болоных после лучевой терапии : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Гузеев Геннадий Григорьевич; АМН СССР. – М., 1976. – л.
1608989
  Идзелене Ирена Прановна Хромосомные аномалии среди новорожденных детей Литвы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Идзелене Ирена Прановна; АМН СССР. Ин-т мед. генетики. Каунас. мед. ин-т. – М., 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1608990
  Козловский А.И. Хромосомные наборы и систематика некоторых палеарктических насекомоядных. : Автореф... Канд.биол.наук: 097 / Козловский А.И.; МГУ. – М, 1971. – 19л.
1608991
  Муратова Н Е. Круклис Хромосомные числа голосеменных растений / Н Е. Круклис Муратова. – Новосибирск, 1988. – 115с.
1608992
   Хромосомные числа цветковых растений. – Ленинград, 1969. – 927с.
1608993
  Крогулевич Р.Е. Хромосомные числа цветковых растений Сибири и Дальнего Востока / Р.Е. Крогулевич. – Новосибирск, 1984. – 286с.
1608994
  Дарлингтон С.Д. Хромосомы / С.Д. Дарлингтон, Ла Кур. – Москва : Атомиздат, 1980. – 216 с.
1608995
  Графодатский А.С. Хромосомы сельскохозяйственных и лабораторных млекопитающих: Атлас / А.С. Графодатский, С.И. Раджабли. – Новосибирск, 1988. – 127с.
1608996
  Делоне Л.Н. Хромосомы у видов Ornithogalum 1. / Л.Н. Делоне. – Вологда, 1925. – 8с.
1608997
   Хромосомы человека : Атлас. – Москва, 1982. – 263с.
1608998
   Хромосомы человека в норме и патологии. – Москва, 1989. – 155с.
1608999
  Бочков Н.П. Хромосомы человека и облучение / Н.П. Бочков. – Москва : Атомиздат, 1971. – 168с.
1609000
  Резник Н. Хромосомы Чингисхана / Н. Резник, О. Максименко, А. Барне // Химия и жизнь - 21 век : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 5. – ISSN 1727-5903
<< На початок(–10)1601160216031604160516061607160816091610(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,