Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1601160216031604160516061607160816091610(+10)В кінець >>
1600001
  Семенов В. "Флот" и "Морское ведомство" до Цусимы и после / В. Семенов. – 2-е изд., посм. – Санкт-Петербург-Москва. – 111с.
1600002
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1600003
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т " ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 3. – 2019. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1600004
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т " ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 4. – 2019. – 92 с. – DOI:10.33617 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1600005
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т " ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 1. – 2020. – 76 с. – DOI:10.33617 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1600006
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т " ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 2. – 2020. – 84 с. – DOI:10.33617 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1600007
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Дніпро. мед. ін-т традиційної і нетрадиційної медицини ; Асоц. фахівців з народ. і нетрадиц. медицини України ; голов. ред. Горчакова Н.О. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 3. – 2020. – 84 c. – DOI:10.33617 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1600008
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Дніпро. мед. ін-т традиційної і нетрадиційної медицини ; Асоц. фахівців з народ. і нетрадиц. медицини України ; голов. ред. Горчакова Н.О. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 4. – 2020. – 79, [1] c. – DOI:10.33617 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1600009
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського [та ін.] ; голов. ред. Горчакова Н.О. ; редкол.: Байбаков В.М., Бєленічев І.Ф., Боднар О.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 1. – 2022. – 95, [1] c. – DOI:10.33617 - Резюме укр., англ. мовами
1600010
   Фітотерапія в Україні : науково-практиний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2000
1600011
   Фітотерапія в Україні : науково-практиний журнал. – Київ, 1997-
№ 1/2. – 2001
1600012
   Фітотерапія в Україні : науково-практиний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2001
1600013
  Бондар О.І. Фітотоксилогічна класифікація металів за інтенсивністю їх біокумуляції в умовах зелених паркових зон м. Києва / О.І. Бондар, Н.О. Риженко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 32-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
1600014
  Жукорський О.М. Фітотоксична дія лужного мийно-дезінфікувального засобу Санімол Л / О.М. Жукорський, Є.М. Кривохижа, В.Д. Осадчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 4. – С. 78-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
1600015
  Смірнов О.Є. Фітотоксичні ефекти алюмінію та механізми алюморезистентності вищих рослин / О.Є. Смірнов, Н.Ю. Таран // Физиология растений и генетика : научно-теоретический журнал / Нац. акад. Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2013. – Т. 45, № 4 (264). – С. 281-289. – ISSN 2308-7099


  В огляді узагальнено та проаналізовано літературні дані щодо фітотоксичної дії алюмінію на основі структури й гомеостатичні процеси рослинної клітини: клітинну стінку, склад та фізико-хімічні властивості плазматичної мембрани, поглинання іонів Ca2+, ...
1600016
  Крупко Л.В. Фітотоксичність водних витяжок грунтів Рівненщини, порушених нелегальним видобутком бурштину / Л.В. Крупко, А.В. Якимчук // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 40-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-0431
1600017
   Фітотоксичність донних відкладів р. Устя як показник стану екологічної безпеки гідроекосистеми / О.М. Клименко, Т.М. Колесник, Ю.Р. Гроховська, Л.М. Стецюк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 24-26 : фото, рис. – Бібліогр.: 7 назв
1600018
  Романенко Є.А. Фітохімічне вивчення екстрактів собачої кропиви для створення нових лікарських засобів : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.02 / Романенко Євген Анатолійович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1600019
  Шинковенко І.Л. Фітохімічне вивчення сировини та екстрактів на основі видів роду Підмаренник : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.02 / Шинковенко Ігор Леонідович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
1600020
  Бобровська О.А. Фітохімічне дослідження психостимуляторів рослинного походження // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 255-265 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2476626
1600021
   Фітохімічні особливості представників роду Cotoneaster Medik / Н.І. Джуренко, О.П. Паламарчук, С.О. Четверня, Г.Т. Гревцова, І.С. Михайлова // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 3 (141). – C. 73-78. – ISSN 2077-4214
1600022
  Карбівська У.М. Фітоценологічні й агротехнологічні основи підвищення продуктивності природних і сіяних травостоїв лучних угідь Карпатського регіону : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.12 / Карбівська Уляна Миронівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук центр "Ін-т землеробства НААН". – Чабани, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 56 назв
1600023
  Абдулоєва О.С. Фітоценологія : [навчальний посібник] / О.С. Абдулоєва, В.А. Соломаха. – Київ : Фітосоціоцентр, 2011. – 450 с. : іл. – Бібліогр.: с. 438-449. – ISBN 978-966-306-157-8
1600024
  Погрібний О.О. Фітоценотична структура лісових угруповань за участю сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в Українських Карпатах / О.О. Погрібний, М.І. Сорока, В.Я. Заячук // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 99-106 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1991-606X
1600025
  Ванзар О. Фітоценотична характеристика Adonis vernalis L. в Прут-Дністровському межиріччі / О. Ванзар, В. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 113-114. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Досліджено фітоценотичні особливості Adonis vernalis L. в Прут-Дністровському межиріччі Чернівецької області. Встановлено приуроченість ценопопуляцій A. vernalis дo залишків природних лучно-степових ділянок Виявлено фітоценотичну близькість ...
1600026
  Шевчик В.Л. Фітоценотична характеристика угруповань із участю Amorpha fruticosa (Fabaceae) у Середньому Придніпров"ї (Україна) / В.Л. Шевчик, Т.В. Шевчик // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 76, № 1. – С. 42-51. – ISSN 0372-4123
1600027
  Коваленко І.М. Фітоценотичні зв"язки лісових трав // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2073-8331
1600028
  Мицик Л.П. Фітоценотичні позиції багаторічних злаків у степових та штучних лісових біотопах на Правобережжі Присамар"я (Дніпропетровська область) / Л.П. Мицик, О.І. Лісовець, В.М. Яковенко // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 46. – С. 3-9. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2073-8331
1600029
  Приходько В.В. Фіхте (Fichte) Йоганн Готліб // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 514-516. – ISBN 966-316-069-1
1600030
  Приходьмо В.В. Фіхтевська модель історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1600031
  Марочко В. Фіцпатрік Шейла // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 463-464. – ISBN 978-617-642-388-1
1600032
  Решетник М.Д. Фішер (Fischer) Куно // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 654. – ISBN 966-316-069-1
1600033
  Танашкіна М.Д. Фішинг - як вид шахрайства в Інтернеті // Правникъ : науково-практичний юридичний журнал : актуальні проблеми юридичної науки та практики / редкол.: В"юник М.С., Курцев О.Ю., Автухов К.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (весна). – С. 87-89. – ISSN 2410-244Х
1600034
  Братух М. Фішинг як вид шахрайства в сфері інтернет-банкінгу // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 грудня (№ 50)


  "... Технології, засоби захисту та відповідальність".
1600035
  Ковтун Л.Ю. Фішинг як одна із форм шахрайства в Інтернеті / Л.Ю. Ковтун, І.В. Нечипорук // Юридична наука та практика: виклики сучасності : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (17 верес. 2015 р.), www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 152-155. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0760-0
1600036
  Харченко В.Є. ФК Барселона - як складова формування каталонського націоналізму в XX столітті // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 456-459. – ISBN 978-966-428-305-9
1600037
  Ключевич А.С. Флавиан Михайлович Флавицкий / А.С. Ключевич. – Казань, 1978. – 127с.
1600038
  Перевалова С.М. Флавий Арриан. Диспозиция против аланов // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.236-243. – ISSN 0321-0391


  Флавий Арриан (ок.86-после 161г.) - греческий философ и писатель.
1600039
  Банников А.В. Флавий Вегеций Ренат о кризисе римской военной системы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 121-127. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Друга половина IV ст. Вегецій Флавій Ренат (Flavius Vegetius Renatus), римский військовий історик и теоретик кін. IV — поч. V ст.
1600040
  Шавловский Г.М. Флавиногенез дрожжей Candida и механизмы его регуляции : Автореф... д-ра биол.наук: / Шавловский Г.М.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – М., 1967. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
1600041
  Торик О. Флавіан : повість / Протоієрей Олександр Торик ; пер. з рос. [протоієрея Олега Кожушного ; іл. худож. Ю. Тимошенко]. – Київ : Кращі традиції, 2014. – 253, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-2503-30-2
1600042
  Короткий В.А. Флавіан (Городецький Микола Миколайович) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 304-305. – ISBN 966-06-0393-2
1600043
  Высочинская Г.И. Флавониды сибирских видов рода в связи систематикой рода : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Высочинская Г.И.; Совет. по биол. наукам при Томском гос. ун-те. – Томск, 1969. – 23л.
1600044
  Кукенов М.К. Флавоноидсодержащие растения юго-востока Казахстана. / М.К. Кукенов. – Алма-Ата, 1984. – 216с.
1600045
  Минаева В.Г. Флавоноиды в онтогенезе растений и их практическое использование. / В.Г. Минаева. – Новосибирск, 1978. – 255с.
1600046
  Сергиенко Т.А. Флавоноиды душевки и змееголовников. : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Сергиенко Т.А.; Харьков. гос. фармацевт. ин-т. – Харьков, 1967. – 18л.
1600047
  Циклаури Г.Ч. Флавоноиды лавровишни лекарственной (Laurocerasus officinalis roem), их изменение при вегетации и некоторые закономерности матаболизма : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Циклаури Г. Ч.; АН ГССР, Ин-т биохим. растений. – Тбилиси, 1980. – 26л.
1600048
  Гелла Э.В. Флавоноиды мяты перечной. : Автореф... Канд.фармацевт.наук: / Гелла Э.В.; Харьков.фармацевт.ин-т. – Харьков, 1967. – 23л.
1600049
  Фадеева О.В. Флавоноиды полыней (Artemisia transiliensis P. и A. Serotina Bge). : Автореф... канд. хим.наук: 02.079 / Фадеева О.В.; АН КазахССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 22л.
1600050
  Клышев Л.К. Флавоноиды растений / Л.К. Клышев. – Алма-Ата, 1978. – 220с.
1600051
  Зорэ С.В. Флавоны и антоцианы в жизнедеятельности пшеницы : Автореф... канд. биолог.наук: / Зорэ С.В.; АН СССР. ИН-тут биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1965. – 21л.
1600052
  Крапивін В.П. Флаг-капітани / В.П. Крапивін. – Київ, 1979. – 160с.
1600053
  Катаев В.П. Флаг / В.П. Катаев. – Москва, 1942. – 8с.
1600054
  Катаев В.П. Флаг / В.П. Катаев. – Москва, 1945. – 8с.
1600055
  Катаев В.П. Флаг / В.П. Катаев, 1948. – 64с.
1600056
  Штейн А.П. Флаг адмирала / А.П. Штейн. – Москва, 1950. – 156с.
1600057
  Штейн О.П. Флаг адмирала / О.П. Штейн. – К., 1951. – 136с.
1600058
  Мацумото С. Флаг в тумане / С. Мацумото. – Минск, 1991. – 510с.
1600059
  Чемонин А.К. Флаг до места / А.К. Чемонин. – Москва : Известия, 1976. – 256 с.
1600060
  Коршунов М.П. Флаг забастовки / М.П. Коршунов. – М., 1980. – 16с.
1600061
  Миронов А.Е. Флаг корабля / А.Е. Миронов. – М., 1954. – 48с.
1600062
  Анненков Ю.Л. Флаг миноносца : роман / Ю.Л. Анненков. – Москва : Воениздат, 1958. – 443 с. : ил.
1600063
  Анненков Ю.Л. Флаг миноносца : роман / Ю.Л. Анненков. – Москва : Воениздат, 1975. – 445 с.
1600064
  Анненков Ю.Л. Флаг миноносца : роман / Юлий Анненков : худож. В.Н. Рыжов. – Москва : Воениздат, 1989. – 405, [1] с., [4] л. ил. : ил. – (Советский военный роман)
1600065
  Злыднев А.Е. Флаг на гафеле / А.Е. Злыднев. – Петропавловск-Камчатский, 1981. – 39с.
1600066
  Устьянцев В.А. Флаг на гафеле. / В.А. Устьянцев. – Москва, 1981. – 223с.
1600067
  Митрофанов Ф.С. Флаг над Осмуссааром / Ф.С. Митрофанов. – Таллин, 1980. – 141с.
1600068
  Иванов А.И. Флаг над перевалом : Повесть. Очерки / А.И. Иванов. – Фрунзе, 1975. – 168с.
1600069
  Недогонов А.И. Флаг над сельсоветом / А.И. Недогонов. – Москва, 1947. – 39с.
1600070
  Недогонов А.И. Флаг над сельсоветом / А.И. Недогонов. – Кострома, 1948. – 52с.
1600071
  Недогонов А.И. Флаг над сельсоветом / А.И. Недогонов. – Москва, 1952. – 185с.
1600072
  Недогонов А.И. Флаг над сельсоветом / А.И. Недогонов. – Москва, 1987. – 158с.
1600073
  Недогонов А.И. Флаг над Сельсоветом / А.И. Недогонов. – Москва, 1951. – 96с.
1600074
   Флаг над Советом. – М, 1986. – 254с.
1600075
  Александров М.Н. Флаг над стадионом : [очерки] / М.Н. Александров. – Москва : Физкультура и спорт, 1954. – 80 с.
1600076
  Утков В.Г. Флаг Родины. / В.Г. Утков. – Новосибирск, 1951. – 56с.
1600077
  Некрасов Г.И. и Метельский Г.В. Флаг свободы / Г.И. и Метельский Г.В. Некрасов. – Вильнюс, 1957. – 576с.
1600078
  Петрова Ю.Л. Флаги без полотнищ / Ю.Л. Петрова. – М., 1963. – 48с.
1600079
   Флаги братства. – М
1. – 1977. – 240с.
1600080
  Рождественский Р.И. Флаги весны / Р.И. Рождественский. – Москва, 1955. – 90с.
1600081
   Флаги государств мира. – Москва, 1964. – 60с.
1600082
  Иванов К.А. Флаги государств мира / К.А. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 231с.
1600083
  Варламов И. Флаги для партизанки // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 43 (1162). – С. 2-4. – ISSN 0234-1670
1600084
  Кузнецов Флаги мира над страной Суоми / Кузнецов, ЛМ. – М., 1962. – 30с.
1600085
  Макаренко А. Флаги на башнях / А. Макаренко. – Л., 1952. – 452с.
1600086
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Москва, 1957. – 472с.
1600087
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Куйбышев, 1977. – 440с.
1600088
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Сыктывкар, 1979. – 432с.
1600089
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Москва, 1981. – 478с.
1600090
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Москва : Высшая школа, 1986. – 429с.
1600091
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Москва : Правда, 1986. – 491с.
1600092
  Макаренко А.С. Флаги на башнях : на кхмерском языке / А.С. Макаренко. – Москва : Радуга, 1988. – 672с.
1600093
  Быковский Егор Флаги на полюсе : Экстрим // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 164-165 : Фото
1600094
  Мамаев К.К. Флаги рассказывают / К.К. Мамаев. – Л., 1972. – 410с.
1600095
  Мишачев Н.М. Флаги слоений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Мишачев Н.М.; АН СССР. Сиб.отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1980. – 13л.
1600096
  Стаматов В. Флагман / В. Стаматов. – Москва, 1974. – 256с.
1600097
  Устьянцев В.А. Флагман / В.А. Устьянцев. – М., 1987. – 350с.
1600098
  Хиленко В. Флагман банківської освіти // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 9 (199). – С. 23-26
1600099
  Соляник А.А. Флагман бібліотечно-інформаційної освіти України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 27. – С. 74-83


  Висвітлюється історія заснування й основні етапи розвитку факультету бібліотекознавства та інформатики Харківської державної академії культури - фундатора вищої бібліотечно-інформаційної освіти в Україні.
1600100
   Флагман большевитской печати (Книги о "Правде"1912-1917 гг). – М, 1980. – 28с.
1600101
  Комарницький В. Флагман відомчої освіти України Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка відзначає своє 25-річчя // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 25-31 травня (№ 21). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1600102
  Скопенко В.В. Флагман вітчизняної освіти та науки // Київський університет, 2004. – № 10
1600103
  Стрижаченко І. Флагман вказує курс / І. Стрижаченко. – Сімферополь, 1960. – 319с.
1600104
  Сердюк А.М. Флагман гігієнічної науки // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 3-8


  18 липня виповниться 87 років підписання Наказу Наркомздоров"я УРСР про створення Українського інституту комунальної гігієни (нині - Інститут громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України).
1600105
   Флагман економічної освіти України // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Вересень (№ 7) : Економічний факультет. – С. 1


  "Економічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка чекає на талановиту молодь, яка прагне здобути сучасну економічну освіту".
1600106
   Флагман космічної освіти, або "Секретний" підрозділ - 2 : до 60-річчя Фізико-технічного факультету : вітання, нариси, спогади / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [редкол.: М.В. Поляков (голова) та ін. ; авт.-упоряд.: О.М. Петренко, В.С. Савчук, Ф.А. Сухоніс]. – Дніпропетровськ : Пороги, 2011. – 306, [2] с., [6] арк. фотогр. : іл., фотогр., портр. – ISBN 978-617-518-164-5
1600107
  Мукан А. Флагман літературознавчої думки // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 грудня (№ 49). – С. 6


  У 2013 році журналу "Слово і час" - 75 років. Аби відзначити цю подію, редакція часопису завітала на круглий стіл в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка, щоб обговорити здобутки та перспективи розвитку наукової думки на сторінках часопису. ...
1600108
  Туровская Л. Флагман национальной духовности // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 1/2. – С. 2


  85 лет со дня рождения Николая Даниловича Сома, украинского поэта-шестидесятника, писателя, публициста, учителя.
1600109
  Максимцев И.А. Флагман отечественного экономического образования [Санкт-Петербургский государственный экономический университет] // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 4-12. – ISSN 1561-2465


  Изложены параметры функционирования и перспективы развития Санкт-Петербургского государственного экономического университета, описаны образовательная и научно-исследовательская составляющие его деятельности. Характеризуются международные контакты ...
1600110
  Леманинець В. Флагман правової інформації. "Офіційному віснику України" - 20 років // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 9-15 грудня (№ 49). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1600111
  Крупский И.В. Флагман советской печати Украины: (Газ. "Коммунист" (после 1943 г. -- "Рад. Україна"), 1918-1925 гг.) / И.В. Крупский, И.Т. Цьох. – Львов, 1990. – 173с.
1600112
   Флагман української юридичної науки : до 60-річчя Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 1949-2009 / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; за ред. Ю.С. Шемшученка. – Київ : Юридична думка, 2009. – 215, [1] с., [12] арк. іл. : іл. – ISBN 978-966-8602-70-2
1600113
  Шемшученко Ю.С. Флагман української юридичної науки на Трьохсвятительській. До 70-річчя Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 10-13. – ISSN 2219-5521
1600114
  Стерехова З. Флагман університетських бібліотек (до 120-річчя Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського") // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – С. 39-40
1600115
  Варгин Н.Ф. Флагман флота Кожанов. / Н.Ф. Варгин. – Москва, 1980. – 112с.
1600116
  Старостин А.П. Флагман футбола / А.П. Старостин. – М., 1988. – 224с.
1600117
  Донченко С.А. Флагман штурмовой авиации / С.А. Донченко. – К., 1988. – 222с.
1600118
  Тацій В.Я. Флагман юридичної освіти // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 637-641. – ISBN 978-966-458-725-6
1600119
  Прокулевич Л.П. Флагманский проект реконструкции города : новая публичная библиотека в Бирмингеме // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 14 (248). – С. 2-4. – ISSN 1727-4893


  В Бирмингеме, втором по величине городе Англии, в сентябре 2013 г. состоялось официальное открытие новой публичной библиотеки. Автор проекта — Francine Houben, которая работала вместе с архитектурным бюро Mecanoo (Голландия)
1600120
   Флагманы. – М, 1991. – 281с.
1600121
  Рывлин А.И. Флажки на карте. / А.И. Рывлин. – Киев, 1948. – 67с.
1600122
  Якимец К.И. Флакончик // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 6. – С.137-148. – ISSN 0042-8744
1600123
  Котов Павел Фламандская "Доска" на границе двух миров : культурный код: Ян ван Эйк. Гентский алтарь // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 16-20 : Фото
1600124
  Перес-Реверте Фламандская доска = La tabla de Flandes : [роман] / Артуро Перес-Реверте ; [пер. с исп. Натальи Кирилловой]. – Москва : Эксмо, 2010. – 445, [3] с. – Пер. с изд.: La tabla de Flandes / Arturo Perez-Reverte, 1990. – (Pocket book / сост.: Александр Жикаренцев). – ISBN 978-5-699-37894-4
1600125
   Фламандская живопись. – Л.М., 1938. – 25с.
1600126
  Грицай Н.И. Фламандская живопись XVII века. / Н.И. Грицай. – Л., 1989. – 190,1с.
1600127
  Грицай Н.И. Фламандская живопись XVII века. / Н.И. Грицай. – Л., 1990. – 190,1с.
1600128
   Фламандская и голландская живопись. – Москва, 1957. – 70с.
1600129
  Гершензон-Чегодаева Фламандские живописцы / Гершензон-Чегодаева. – М., 1949. – 182с.
1600130
  Костер Ш. де Фламандские легенды = Legendes Flamandes / Шарль де Костер; Акад. наук СССР; изд-е подготовила М.Н. Черневич. – Москва : Наука, 1976. – 279с. – (Литературные памятники)
1600131
  Костер Ш. де Фламандские легенды. / Ш. де Костер. – Москва, 1975. – 279с.
1600132
   Фламандские шпалеры XIV-XVIII вв. Из собрания Королев. музея искусства и истории в Брюсселе. – Л, 1978. – 32с.
1600133
   Фламандский и голландский рисунок XVII века в Эрмитаже : каталог выставки. – Ленинград : Аврора, 1974. – 58 с.
1600134
  Прудковский П.Н. Фламандский пейзаж : [для детей] / П.Н. Прудковский ; [ил.: В.А. Кораблинов]. – Воронеж : Кн. изд-во, 1956. – 68 с.
1600135
  Сак Л.М. Фламандський живопис XVII століття. / Л.М. Сак. – К., 1970. – 68с.
1600136
   Фламенка. – Москва : Наука, 1983. – 319с.
1600137
   Фламенка. – Москва : Наука, 1984. – 319с. – (Литературные памятники)
1600138
  Столяров Г.П. Фламенко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (133). – С. 24
1600139
  Розіна О.Ф. Фламенко як симбіоз музично-танцювальних традицій сходу і заходу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 158-166
1600140
  Кафаров А.Г. оглы Фламинго, розовая птица. / А.Г. оглы Кафаров. – М., 1984. – 191с.
1600141
  Коблик Евгений Фламинго. За розовой стаей : Животные // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 34-46 : Фото. – ISSN 1029-5828
1600142
  Эббот Э.Э. Флатландия / Э.Э. Эббот; Пер. Ю.А. Данилова под ред. Я.А. Смородинского. – Москва : Мир, 1976. – 358с. – В кн. также: Сферландия/ Д. Бюргер
1600143
  Нгуен-Фук-Нинь Флаттер прямоугольных пластинок с ребрами жесткости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нгуен-Фук-Нинь; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 11л.
1600144
  Нгуен Фук Нинь Флаттер прямоугольных пластинок с ребрами жесткости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.наук / Нгуен Фук Нинь ; Львовский гос. ун-т им. Ив. Франко. – Львов, 1968. – 10 с.
1600145
  Вулф В. Флаш : рассказы , повесть ; пер. с анг. / Вирджиния Вулф ; сост. и пред. Е. Гениевой. – Москва : Известия, 1986. – 224 с. – (Библиотека журнала "Иностранная литература")
1600146
  Гаибов М.Г. Флеботомусы Ферганской долины / М.Г. Гаибов. – Ташкент, 1956. – 83с.
1600147
  Журбинський Д.А. Флегматизування газових горючих середовищ сумішами вогнегасних аерозолів та газових вогнегасних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Журбинський Дмитро Анатолійович ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1600148
  Яковченко В.И. Флейта / В.И. Яковченко. – Москва, 1978. – 96с.
1600149
  Лоуренс Д.Г. Флейта Аарона / Д.Г. Лоуренс. – Рига, 1993. – 304 с.
1600150
   Флейта в сельве. – М, 1977. – 423с.
1600151
  Гаевский В. Флейта Гамлета: образы современного театра / В. Гаевский. – Москва, 1990. – 349с.
1600152
  Колісниченко А.І. Флейта для адвоката : роман / А.І. Колісниченко. – Київ, 1989. – 334 с.
1600153
  Медведев В.В. Флейта для чемпиона / В.В. Медведев. – М, 1981. – 208с.
1600154
  Медведев В.В. Флейта для чемпиона / В.В. Медведев. – М, 1988. – 206с.
1600155
  Башкирова О. Флейта з передмістя : поезія / Ольга Башкирова ; Держ. ком. молодіж. політики, спорту і туризму України ; Каб. молодого авт. Нац. Спілки письменників України. – Київ : Гранослов, 2001. – 56 с. – (Міжнародний конкурс "Гранослов"). – ISBN 966-95742-5-0
1600156
  Лившиц Б.К. Флейта Марсия : Первая книга стихов / Бенедикт Лившиц. – [Киев] : Печ. в тип. акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1911. – 80 с.


  Печатано в типографии акционерного общества "Петр Барский в Киеве" в количестве 150 нумерованных автором экземпляров. Обложка работы М. Денисова Книга была учитожена цензурой
1600157
  Олійник Л. Флейта Сковороди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 22


  220 років тому завершив свій земний шлях український геній світової культури, мандрівний філософ, учитель, поет і музикант.
1600158
  Кушнер А.С. Флейтист / А.С. Кушнер. – М., 1990. – 29с.
1600159
  Палей М. Флейтист : избр. лирика 2020-2021 гг. / Марина Палей. – Харьков : Эксклюзив, 2021. – 243, [1] с. – (Универсальный донор). – ISBN 978-617-7666-49-2
1600160
  Перцов М.О. Флейтова музика України: витоки, історична еволюція та сучасні тенденції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Перцов Микита Олегович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1600161
  Григорьев С.Т. Флейтщик Фалалей / С.Т. Григорьев. – М-, 1926. – 172с.
1600162
  Григор"єв С.Т. Флейтщик Фалалей / С.Т. Григор"єв. – Харків : Держвидав України, 1930. – 152 с.
1600163
  Манн Г. Флейты и кинжалы / Г. Манн. – Москва. – 96с.
1600164
  Винниченко І. Флейшер Адольф Карлович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 359-360. – ISBN 978-966-7863-77-7
1600165
  Гук Л. Флексікьюріті як стратегія регулювання зайнятості в сучасних умовах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 7. – С. 23-28 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
1600166
   Флексография. Принципы и практика. – К, 1973. – 270с.
1600167
  Козленко І.В. Флективна система дієслова в українській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-48. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Пропонується опис флективної системи українського дієслова у двох аспектах - парадигматичному й синтагматичному. В аспекті парадигматики встановлюються відношення флексійних морфів у межах однієї морфеми. В аспекті синтагматики визначаються стандартні ...
1600168
  Боцяновский В. Фленушка / В. Боцяновский. – Ленинград; Москва, 1938. – 67с.
1600169
  Макдональд Г. Флетч : роман / Грегори Макдональд ; [пер. с англ. В.В. Вебера]. – Рига : CONTINENT, 1991. – 285, [3] с. – В кн. также: Сенсация Ричарда Эшли / Моррис Уэст. - Пер. изд.: The Big story by Pocket Books / Morris west. New York, 1970. – (Досье "D"). – ISBN 5-86926-002-3
1600170
  Даценко Флеш-моб як нова форма політичної активності суспільства / Даценко, Ю // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 96-98
1600171
  Шалацька Г.М. Флеш-презентація на заняттях з іноземної мови як засіб розвитку міжкультурної комунікативної компетенції // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 7 (321), жовтень : Філологічні науки. – С. 208-219. – ISSN 2227-2844
1600172
  Браун К. Флеш-рояль / К. Браун. – Минск, 1997. – 544с.
1600173
  Бенсассон Р. Флеш-фотолиз и импульсный радиолиз : применение в биохимии и медецинской химии / Р. Бенсассон, Э. Лэнд, Т. Трасков ; под ред. А.Ю. Борисова ; пер. с англ. Д.Н. Никогосяна, А.В. Шаркова. – Москва : Мир, 1987. – 398 с. : ил.
1600174
  Черняхівська В. Флешмоб-рух в Україні // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 143-149


  Виктория Черняховская. СМИ и флэш-моб-движение в Украине. В статье проанализированы способы подачи информации о флэш-мобе и формирования имиджа участников движения в украинских СМИ. У статті проаналізовано способи подання інформації про флешмоб та ...
1600175
  Комлик Ю.О. Флешмоб як інноваційний метод роботи бібліотеки із сучасним читачем // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 148-151


  Проаналізовано практичні й теоретичні аспекти використання флешмобу як інновації в сучасній бібліотеці.
1600176
  Пашкевич М.Ю. Флешмоб як новий тип сучасної перформансної комунікації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 111-117. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи: дослідити феномен флешмобу як нового типу перформансної комунікації, що використовується для донесення важливих політичних та соціальних повідомлень; класифікувати існуючі види цього формату. Методологія дослідження включає загальнонаукові ...
1600177
  Купрій Т.Г. Флешмоб як соціальне явище і технологія інформаційної комунікації / Т.Г. Купрій, М.Ю. Головко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 71-75. – ISSN 2077-1800
1600178
  Ключковська І. Флешмоб...смислів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18 лютого (№ 28). – С. 10


  Про живий спадок визначного вченого і публіциста Джеймса Мейса.
1600179
  Павленко І. Флешоб творчості "Живіть, творіть, пан Крищенко!" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 44/52). – С. 5. – ISSN 2519-4429
1600180
  Блон Ж. Флибустьерское море : [пер. с фр.] / Жорж Блон ; [послесл. А. Шумилова, Д. Демина]. – Москва : Мысль, 1985. – 350 с. : ил.
1600181
  Рисаль Х. Флибустьеры / Х. Рисаль. – М, 1965. – 343с.
1600182
  Левин В.Н. Флик - имя нарицательное / В.Н. Левин. – Москва : Политиздат, 1989. – 126 с.
1600183
  Шпигель Дж. Флирт - путь к успеху / Дж. Шпигель. – Санкт-Петербург и др. : Питер, 2001. – 160 с. – (Сам себе психолог). – ISBN 5-88782-028-4
1600184
  Вассоевич Н.Б. Флиш и методика его изучения / Н.Б. Вассоевич. – Ленинград-Москва : Гостоптехиздат, 1948. – 216с.
1600185
  Бежаев М.М. Флишевая и орогенная формации восточного склона Урала / М.М. Бежаев ; Сиб. НИИ нефт. пром-сти. – Свердловск : Сред.-Уральское книжное издательство, 1978. – 207 с. – Библиогр.: с. 200-207
1600186
  Маркевич П.В. Флишевые формации северо-западной части Тихоокеанского складчатого пояса. / П.В. Маркевич. – М., 1978. – 144с.
1600187
  Вылцан И.А. Флишоидные формации / И.А. Вылцан. – Томск, 1978. – 208с.
1600188
  Гарафонова О.І. Фліт-менеджмент як елемент сучасного розвитку на українському ринку лізингу / О.І. Гарафонова, А.В. Свинарчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 227-232. – ISSN 2222-4459
1600189
  Гулей О. Флобер мав рацію (мовностилістичні особливості публіцистики Віталія Карпенка) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 20-22
1600190
  Карабанов И.А. Фловоноиды в мире растений / И.А. Карабанов. – Минск, 1981. – 80с.
1600191
  Михайлов-Михеев Флокены в турбинных дисках / Михайлов-Михеев. – М.-Л., 1932. – 124с.
1600192
  Харченко К.Д. Флокси / К.Д. Харченко. – К, 1975. – 159с.
1600193
  Гаганов П.Г. Флоксы многолетние / П.Г. Гаганов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Сельхоиздат, 1963. – 308 с.
1600194
  Мантрова Е.З. Флоксы. Культура и особенности питания. / Е.З. Мантрова. – Москва, 1959. – 60с.
1600195
  Куцевол Н.В. Флокуляційна активність розгалужених поліакриламідів / Н.В. Куцевол, Т.М. Безугла, В.М. Савицький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 138-147 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв
1600196
  Давичо О. Флора / О. Давичо. – Београд, 1955. – 131с.
1600197
  Маевский П.Ф. Флора "Средней России" / П.Ф. Маевский. – Л.-М, 1933. – 760с.
1600198
  Колаковский А.А. Флора Абхазии / А.А. Колаковский. – Сухуми
4. – 1949. – 354с.
1600199
  Колаковский А.А. Флора Абхазии / А.А. Колаковский. – 2-е изд. – Тбилиси
1. – 1980. – 211с.
1600200
  Колаковский А.А. Флора Абхазии / А.А. Колаковский. – 2-е изд. – Тбилиси
2. – 1982. – 282с.
1600201
  Колаковский А.А. Флора Абхазии / А.А. Колаковский. – 2-е изд. – Тбилиси
3. – 1985. – 292с.
1600202
  Колаковский А.А. Флора Абхазии / А.А. Колаковский. – 2-е изд. – Тбилиси
Т. 4. – 1986. – 362с.
1600203
  Беглянова М.И. Флора агариковых грибов южной части Красноярского края : учеб. пособие / Беглянова М.И. ; М-во просвещения РСФСР, Красноярск. гос. пед. ин-т. – Красноярск
Ч. 1. – 1972. – 207с. – Библиогр.: с. 187-202
1600204
  Беглянова М.И. Флора агариковых грибов южной части Красноярского края : учеб. пособие / М. И. Беглянова ; М-во просвещения РСФСР, Красноярск. гос. пед. ин-т. – Красноярск
Ч. 2, вып. 1. – 1973. – 118с. – Библиогр.: с. 113-117
1600205
   Флора Азербайджана. – Баку
1. – 1950. – 370с.
1600206
   Флора Азербайджана. – Баку
2. – 1952. – 318с.
1600207
   Флора Азербайджана. – Баку
3. – 1952. – 408с.
1600208
   Флора Азербайджана. – Баку
Т. 4. – 1953. – 403с.
1600209
   Флора Азербайджана. – Баку
5. – 1954. – 580с.
1600210
   Флора Азербайджана. – Баку
6. – 1955. – 540с.
1600211
   Флора Азербайджана. – Баку
Т. 7. – 1957. – 648с.
1600212
   Флора Азербайджана. – Баку
8. – 1961. – 691с.
1600213
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс)
Вып. 2 : Злаки (Gramineae) : Ч. 1 / обраб. Р.Ю. Рожевиц : с 6 таблицами. – 1912. – [2], 44 с., 6 л. ил.


  Авт. обраб.: Рожевиц, Роман Юльевич (1882-?) Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1600214
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс)
Вып. 3 : Лилейный (Liliaceae) : Род Eremurus M. B. / обраб. О.А. Федченко: с 16 таблицами. – 1912. – [2], 29 с., 16 л. ил.


  Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1600215
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс)
Вып. 1 : Однодольные (Monocotyledoneae). Рогозовые (Lyphaceae) / Обраб. Б.А. Федченко ; Ежеголовковые (Sparganiaceae) / Обраб. В.А. Ротерт : с 2 таблицами. – 1913. – [2], 37 с., 2 л. ил.


  Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1600216
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 4 : Мхи (Andreaeales; Bryales часть 1) / обраб. В.Ф. Бротерус. – 1914. – [4], 78 с.


  Авт. обраб.: Бротерус, Виктор Фердинандович (1849-1929) Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1600217
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 5 : Сапиндовые (Sapindales) / обраб. А.Н. Криштофович. – 1914. – [2], 71 с., 1 л. ил. : ил.


  Авт. обраб.: Криштофович, Африкан Николаевич (1885-1953) Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1600218
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 6 : Злаки (Gramineae). Ч. 2 / обраб. Р.Ю. Рожевиц. – 1914. – [2], 45-106 с. : ил.


  Авт. обраб.: Рожевиц, Роман Юльевич (1882-?) Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1600219
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 7 : Камнеломковые: (Saxifragaceae: роды Mitella и Chrysosplenium) / обраб. В.Л. Некрасова. – 1915. – [2], 51 с., 5 л. карт. : ил.


  Авт. обраб.: Некрасова В.Л. Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1600220
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 8 : Фиалковые (Violaceae) / обраб. В. Беккер. – 1915. – [2], 106 с. : ил.


  Авт. обраб.: Беккер В. Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1600221
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление Главного управления Землеустройства и земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 10 : Зонтичные (Umbelliferae). Ч. 1 (II a 2. В.) : с 15 рис. авт. / обраб. Б.М. Козо-Полянский. – 1915. – [2], VIII, 39 с. : ил.


  Авт. обраб.: Козо-Полянский, Борис Михайлович (1890-1957) Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1600222
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Министерство земледелия, Переселенческое управление. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс
Вып. 9 : Вересковые (Ericaceae) : с 29 рис. / обраб. И.В. Кузнецов. – 1916. – IV, 81 с. : ил.


  Авт. обраб.: Кузнецов И.В. Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1600223
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление, Министерства земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон
Вып. 12 : Злаки (Gramineae). Ч. 3 : с 6 таблицами / обраб. Р.Ю. Рожевиц. – 1916. – [2], 107-191 с., [6] л. табл. : ил.


  Авт. обраб.: Рожевиц, Роман Юльевич (1882-?) Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1600224
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление, Министерства земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.А. Левенсон
Вып. 14 : Повойничковые (Elatinaceae) : с 7 табл. / обраб. К.К. Косинский. – 1916. – 21 с., 7 л. ил. : ил.


  Авт. обраб.: Косинский К.К. Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1600225
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России : Вып. 1-15 / Б.А. Федченко ; Переселенческое управление, Министерства земледелия. – 1912-1920. – Петроград : Тип. А.А. Левенсон
Вып. 11 : Камнеломковые: (Saxifragaceae) : Ч. 2 / обраб. В.Л. Некрасова. – 1917. – 42 с., 4 л. ил., 5 л. карт. : ил.


  Авт. обраб.: Некрасова В.Л. Надзаг. вып. 9-10: М-во зем. Переселенч. упр.; вып. 11-12, 14: Переселенч. упр. М-ва зем.; вып. 13: Переселенч. упр.; вып. 15 без надзаг. Вып. 13 опубл. в 1918 г.; вып. 15: 1920 г.
1600226
   Флора Азиатской России. – Птгр
1. – 1923. – 40с.
1600227
   Флора Азиатской России. – Ленинград
4. – 1924. – 19с.
1600228
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России. / Б.А. Федченко. – Птгр., 1918. – 81-182с.
1600229
   Флора Алма-Атинского заповедника. – Алма Ата, 1991. – 154с.
1600230
  Крылов П.Н. Флора Алтая и Томской губернии : Руководство к определению растений Западной Сибири / [соч.] П. Крылова. – Томск : Типо-литогр. К.Я. Зеленского
Вып. 4 : Polemoniaceae-plantagineae. – 1907. – С. 865-1088
1600231
  Крылов П.Н. Флора Алтая и Томской губернии : Руководство к определению растений Западной Сибири / [соч.] П. Крылова. – Томск : Типо-литогр. Сиб. Т-ва печ. дела
Вып. 6 : Typhaceae-cyperaceae. – 1912. – [2] с.; С. 1253-1534
1600232
  Крылов П.Н. Флора Алтая и Томской губернии : Руководство к определению растений Западной Сибири / [соч.] П. Крылова. – Томск : Типо-литогр. Сибирск. Т-ва печ. дела
Вып. 7 : Gramineae-salviniaceae. – 1914. – [2], 1535-1816, 61 с.
1600233
  Карягин И.И. Флора Апшерона / И.И. Карягин. – Баку, 1952. – 440с.
1600234
   Флора Армении. – Ереван
1. – 1954. – 291с.
1600235
   Флора Армении. – Ереван
2. – 1956. – 520с.
1600236
   Флора Армении. – Ереван
3. – 1958. – 386с.
1600237
   Флора Армении. – Ереван
4. – 1962. – 436с.
1600238
   Флора Армении. – Ереван
5. – 1966. – 384с.
1600239
   Флора Армении. – Ереван
Т. 6. – 1973. – 486с.
1600240
   Флора Армении. – Ереван
7. – 1980. – 292с.
1600241
   Флора Армении. – Ереван
8. – 1987. – 418с.
1600242
  Баранець М.О. Флора басейну р. Інгулець: сучасний стан, аутсозологічна оцінка : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Баранець Микола Олександрович ; НАН України, Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 29 назв
1600243
  Козловская Н.В. Флора Белоруссии, закономерности ее формирования, научные основы использования и охраны / Н.В. Козловская. – Минск, 1978. – 128с.
1600244
  Парфенов В.И. Флора Белорусского Полесья / В.И. Парфенов. – Минск : Наука и техника, 1983. – 295с.
1600245
   Флора Березинского заповедника. – Москва, 1989. – 61с.
1600246
   Флора БССР. – Москва
1. – 1949. – 432с.
1600247
   Флора БССР. – Минск
2. – 1949. – 512с.
1600248
   Флора БССР. – Минск
3. – 1950. – 492с.
1600249
   Флора БССР. – Минск
4. – 1955. – 526с.
1600250
   Флора БССР. – Минск
5. – 1959. – 268с.
1600251
  Джонг Й.Д. Флора в загальному українсько-іноземному двомовному словнику // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 108-116
1600252
   Флора Верхнеуссурийского стационара (Южный Сихотэ-Алинь). – Владивосток, 1984. – 130с.
1600253
  Каримова Б. Флора водорослей водреммов Алайской долины и бассейна р. Курбаш : Автореф... канд. биол.наук: / Каримова Б.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по ботан. профилю от-ния биол. наук. – Ташкент, 1972. – 28л.
1600254
  Ветрова З.И. Флора водорослей континентальных водоёмов Украинской ССР / З.И. Ветрова. – Киев : Наукова думка
Вып. 1, ч. 1 : Порядок 1.Эвгленальные. Семейство 1.Эвтрепциевые. Семейство 2.Эвгленовые. Род1.Трахеломонас. Группа1. – 1986. – 348с.
1600255
  Заверуха Б.В. Флора Волыно-Подолии и ее генезис. / Б.В. Заверуха. – К., 1985. – 192с.
1600256
  Ребристая О.В. Флора востока Большеземельской тундры / О.В. Ребристая. – Ленинград : Наука, 1977. – 334с.
1600257
   Флора Восточного Казахстана. – Алма Ата, 1991. – 184с.
1600258
  Ханминчун В.М. Флора Восточного Танну-Ола / В.М. Ханминчун. – Новосибирск, 1980. – 121с.
1600259
  Сипливинский В.Н. Флора высокогорий Баргузинского хребта, ее анализ и песпективы использования. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сипливинский В.Н.; АН СССР.Ботан.ин-т. – Л, 1966. – 19л.
1600260
  Рычин Ю.В. Флора гигрофитов / Ю.В. Рычин. – Москва, 1948. – 448с.
1600261
  Наумов Н.А. Флора грибов / Н.А. Наумов. – М-Л
1. – 1954. – 183с.
1600262
  Наумов Н.А. Флора грибов / Н.А. Наумов. – М-Л
2. – 1964. – 258с.
1600263
   Флора грибов Ленинградской области. – М.Л.
1. – 1954. – 183с.
1600264
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
2. – 1985. – 199с.
1600265
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
3. – 1986. – 229с.
1600266
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
4. – 1987. – 148с.
1600267
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
5. – 1989. – 283с.
1600268
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
6. – 1990. – 131с.
1600269
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
7. – 1990. – 196с.
1600270
  Смык Л.В. Флора грибов Украины / Л.В. Смык. – Киев, 1980. – 183с.
1600271
  Смицкая М.Ф. Флора грибов Украины / М.Ф. Смицкая. – Киев, 1980. – 222с.
1600272
  Вассер С.П. Флора грибов Украины / С.П. Вассер. – Київ : Наукова думка, 1980. – 329с.
1600273
  Гелюта В.П. Флора грибов Украины / В.П. Гелюта. – Киев : Наукова думка, 1989. – 255с.
1600274
  Смицкая М.Ф. Флора грибов Украины / М.Ф. Смицкая. – Киев : Наука, 1991. – 87с.
1600275
  Вассер С.П. Флора грибов Украины = Flora fungorum ucrainicae : Базидиомицеты. Аманитальные грибы / С.П. Вассер; АНУ. Ин-тут ботаники им. Н.Г.Холодного. – Київ : Наукова думка, 1992. – 168с. – ISBN 5-12-003226-5
1600276
  Дудка И.А. Флора грибов Украины = Flora fungorum Ukrainicae : Оомицеты. Фитофторовые и альбуговые грибы / И.А. Дудка, Л.И. Бурдюкова; Национ. акад. наук Украины. Ин-тут ботаники им. Н.Г.Холодного. – Киев : Наукова думка, 1996. – 208с. – ISBN 966-00-0032-4
1600277
  Мережко Т.А. Флора грибов Украины. Диапортальные грибы. / Т.А. Мережко, Л.В. Смык. – Киев : Наукова думка, 1991. – 212с. – ISBN 5-12-001373-8
1600278
  Мережко Т.А. Флора грибов Украины. Сферопсидальные грибы / Т.А. Мережко. – Киев : Наукова думка, 1980. – 205 с.
1600279
   Флора Грузии. – Тбилиси
1. – 1941. – 330с.
1600280
   Флора Грузии. – Тбилиси
2. – 1941. – 329-578с.
1600281
   Флора Грузии. – Тбилиси
2. – 1973. – 206с.
1600282
   Флора Грузии. – Тбилиси
3. – 1975. – 274с.
1600283
   Флора дендрологічного парку "Асканія-Нова" / Н. Гавриленко, А. Рубцов, Л. Слепченко, В. Шаповал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено таксономічний склад флори дендропарку "Асканія-Нова" загальнодержавного значення . Охарактеризовано її культивовану (766 видів, 265 форм і сортів зі 170 родів 66 родин деревних та 362 види, 289 сортів і форм з 201 роду 66 родин ...
1600284
  Канчавели К.Г. Флора диатомовых водорослей водоемов Восточной Грузии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Канчавели К.Г. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 23 с.
1600285
  Оксиюк О.П. Флора диатомовых водорослей озер Волынской области и ее история : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Оксиюк О. П. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. низш. растений. – Киев, 1957. – 14 с.
1600286
  Фатаре И. Флора долины реки Даугавы / И. Фатаре. – Рига, 1989. – 168с.
1600287
  Федченко Б.А., Флеров А.О. Флора Европейской России : иллюстрированный определитель дикорастущих растений Европейской России и Крыма : в 3 ч. : со многими рис. в тексте / Б.А. Федченко, А.О. Флеров. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф. Девриена
Ч. 1 : Папоротникообразные. Голосеменные. Однодольные : с 203 рис. в тексте. – 1908. – IV, [2], 286 с. – С 203 рис. в тексте


  Авт.: Флеров Александр Федорович (1872-1960)
1600288
  Федченко Б.А., Флеров А.О. Флора Европейской России : иллюстрированный определитель дикорастущих растений Европейской России и Крыма : в 3 ч. : со многими рис. в тексте / Б.А. Федченко, А.О. Флеров. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф. Девриена
Ч. 2 : Первичнопокровные : с 387 рис. в тексте. – 1909. – [4], 289-710 с. – С 387 рис. в тексте


  Авт.: Флеров Александр Федорович (1872-1960)
1600289
   Флора европейской части СССР. – Ленинград : Наука
Т. 1. – 1974. – 404с.
1600290
   Флора европейской части СССР. – Ленинград : Наука
2. – 1976. – 236с.
1600291
   Флора европейской части СССР. – Ленинград : Наука
3. – 1978. – 258с.
1600292
   Флора Европейской части СССР. – Ленинград : Наука
4. – 1979. – 355с.
1600293
   Флора Европейской части СССР. – Ленинград : Наука
5. – 1981. – 379с.
1600294
   Флора Европейской части СССР. – Ленинград : Наука
6. – 1987. – 254с.
1600295
   Флора Европейской части СССР. – Л
8. – 1989. – 412c.
1600296
  Тахтаджян А.Л. Флора Еревана / А.Л. Тахтаджян, А.А. Федоров. – Ленинград, 1972. – 394с.
1600297
   Флора Забайкалья. – Ленинград
1. – 1929. – 104с.
1600298
   Флора Забайкалья. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
6. – 1954. – 541-664с.
1600299
   Флора Забайкалья. – Томск
1. – 1966. – 94с.
1600300
   Флора Забайкалья. – Томск
2. – 1969. – 149с.
1600301
   Флора Забайкалья. – Томск
3. – 1972. – 138с.
1600302
   Флора Забайкалья. – Томск : Томского ун-та
Вып. 4 : Liliaceae, iridaceae, orchidaceae. – 1972. – 70 с.
1600303
   Флора Забайкалья. – Ленинград : Наука
7. – 1975. – 667-761с.
1600304
   Флора Забайкалья. – Ленинград : Наука
8. – 1980. – 766-842с.
1600305
  Фодор С.С. Флора Закарпаття / С.С. Фодор. – Львів, 1974. – 208с.
1600306
  Еленевский А.Г. Флора Зангезура и некоторые вопросы истории флоры Закавказья. : Автореф... Канд.биол.наук: / Еленевский А.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 18л.
1600307
  Иванова М.М. Флора западного участка районов освоения БАМ / М.М. Иванова, А.А. Чепурнов. – Новосибирск, 1983. – 223с.
1600308
  Крылов П. Флора Западной Сибири / П. Крылов. – Второе дополненое и расширеное. – Томск
вип.6. – 1931. – 1229-1448с.
1600309
  Крылов П. Флора Западной Сибири / П. Крылов. – второе дополненое и расширенное. – Томск
вип.7. – 1933. – 1449-1817с.
1600310
  Крылов П.Н. Флора Западной Сибири / П.Н. Крылов. – Томск
11. – 1949. – 138с.
1600311
  Крылов П.Н. Флора Западной Сибири / П.Н. Крылов. – Томск
Т. 1. – 1955. – 138с.
1600312
  Крылов П.Н. Флора Западной Сибири / П.Н. Крылов. – Томск
12. – 1961. – с.
1600313
  Крылов П.Н. Флора Западной Сибири / П.Н. Крылов. – Томск
12. – 1964. – 50с.
1600314
   Флора Западной Сибири. – Томск, 1966. – 106с.
1600315
   Флора заповедника "Аскания-Нова". – М, 1989. – 50с.
1600316
   Флора заповедника "Аскания-Нова". – Москва, 1989. – 50с.
1600317
   Флора заповедника "Остров Врангеля". – Москва, 1988. – 48 с.
1600318
  Егорова Н.А. Флора и краткий обзор растительности района Сатинской географичской станции Московского государственного университета / Н.А. Егорова, Н.Я. Таскаева. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 114с.
1600319
  Васильев В.Н. Флора и палеогеография командорских островов / В.Н. Васильев. – Москва-Ленинград, 1957. – 260с.
1600320
  Султанов С. Флора и растительностть бассейна реки Гарм-Чашма (Бадахшан). : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Султанов С.; АН ТаджССР. Отд. биол. наук. – Душанбе, 1975. – 20л.
1600321
   Флора и растительность. – Кишинев, 1987. – 86с.
1600322
  Закиров К.З. Флора и растительность бассейна Заравшона : Автореф... докт. биол.наук: / Закиров К.З.; Академия еаук СССР.Ботанический институт им. акад. В.Л.Комарова. – Ленинград, 1951. – 31 с.
1600323
  Доронина Ю.А. Флора и растительность бассейна р. Уды / Ю.А. Доронина. – Новосибирск, 1973. – 150с.
1600324
  Закиров К.З. Флора и растительность бассейна реки Зеравшан / К.З. Закиров. – Ташкент
Част.2. – 1961. – 446с.
1600325
  Воронина И.Г. Флора и растительность Башкирского Предуралья в верхнеплиоценовое-нижнеплейстоценовое время (по палеонтологическим даннім) : Автореф... канд. биол.наук: / Воронина И.Г.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1965. – 21л.
1600326
   Флора и растительность Белорусии за 1978 год. – Минск, 1979
1600327
   Флора и растительность Белорусии за 1979 год. – Минск, 1980
1600328
   Флора и растительность Белоруссии. – Минск, 1975. – 91с.
1600329
   Флора и растительность Белоруссии : Указ. лит. 1980-1984 гг. – Минск : ЦНБ АН БССР, 1985. – 392с.
1600330
   Флора и растительность Белоруссии : Указ. лит. – Минск : ЦНБ АН БССР, 1991. – 405с. – ISBN 5-7815-0951-8
1600331
   Флора и растительность Белоруссии в палеогеновое, неогеновое и антропогеновое время : (по данным палинологического анализа). – Минск : Наука и Техника, 1981. – 106с.
1600332
  Пелгонен И.М. Флора и растительность болот Нечерноземной зоны. / И.М. Пелгонен. – Калинин, 1979. – 75с.
1600333
  Таубаев Т. Флора и растительность водоемов Средней Азии и их использование в народном хозяйстве : Автореф... д-ра биол.наук: / Таубаев Т.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по биол. наукам Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1966. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1600334
  Таубаев Т.Т. Флора и растительность водоемов Средней Азии и их использование в народном хозяйстве / Т.Т. Таубаев. – Ташкент, 1970. – 492с.
1600335
  Сарыбаев Б. Флора и растительность восточного чинка Устюрта / Б. Сарыбаев. – Ташкент, 1981. – 92с.
1600336
  Седельников В.П. Флора и растительность высокогорий Кузнецкого Алатау / В.П. Седельников. – Новосибирск : Наука, 1979. – 168с.
1600337
  Седельников В.П. Флора и растительность высокогорий Кузнецкого Алатау. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.05 / Седельников В.П.; АН СССР.Сиб.отдел. – Новосибирск, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1600338
  Голоскоков В.П. Флора и растительность высокогорных поясов Заилийского Алатау / В.П. Голоскоков. – Алма-Ата, 1949. – 203с.
1600339
  Бухало М.А. Флора и растительность Гологор. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бухало М.А.; АН УССР. – К, 1964. – 23л.
1600340
  Савоськина Р.П. Флора и растительность долины р. Урал и прилегающих водоразделов в пределах Оренбургской области : Автореф... канд. биол.наук: / Савоськина Р. П.; ДГУ. – Днепропетровск, 1968. – 16л.
1600341
  Моляка А.Н. Флора и растительность долины реки Рось и ее притоков : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Моляка А.Н. ; МВ и ССО УССР, ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1962. – 20 с.
1600342
  Джабарова Х.С. Флора и растительность Западного Азербайджана в верхнемиоценовое время : (по палинологическим данным) / Х.С. Джабарова; Ред. Ализаде К.А. – Баку : АН Азербайджанской ССР, 1967. – 88с.
1600343
  Кармышева Н.Х. Флора и растительность западных отрогов Таласского Алатау / Н.Х. Кармышева. – Алма-Ата, 1982. – 161с.
1600344
  Григорьевская Анна Яковлевна Флора и растительность заповедника "Галичья гора" : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Григорьевская Анна Яковлевна; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 17л.
1600345
  Кармышева Н.Х. Флора и растительность заповедника Аксу-Джабаглы / Н.Х. Кармышева. – Алма-Ата, 1973. – 178с.
1600346
   Флора и растительность заповедников РСФСР. – Москва, 1981. – 148с.
1600347
   Флора и растительность Казахстана. – Алма Ата, 1984. – 87с.
1600348
   Флора и растительность Казахстана. – Алма Ата, 1986. – 85с.
1600349
   Флора и растительность Калининградской области (редкие и исчезающие виды растений). – Калининград, 1983. – 80с.
1600350
  Бердыев Берды Флора и растительность Карабиля : Автореф... канд. биол.наук: / Бердыев Берды; АН Туркм. ССР. Отд-ние биол. наук. – Ашхабад, 1966. – 17л.
1600351
  Мчедлишвили Н.Д. Флора и растительность киммерийского века по данным палинологического анализа / Н.Д. Мчедлишвили; Институт палеобиологии. – Тбилиси : АН Грузинской ССР, 1963. – 198с.
1600352
   Флора и растительность Киргизии. – Фрунзе
1. – 1988. – 448с.
1600353
  Заверуха Б.В. Флора и растительность Кременецких гор : Автореф... канд. биол.наук: / Заверуха Б.В.;. – К, 1965. – 19л.
1600354
   Флора и растительность Латвии. Центрально-Видземский геоботанический район. – Рига, 1990. – 145с.
1600355
   Флора и растительность Латвийской ССР. – Рига, 1974. – 142с.
1600356
   Флора и растительность Латвийской ССР. – Рига, 1977. – 176с.
1600357
   Флора и растительность Латвийской ССР. – Рига, 1979. – 165с.
1600358
   Флора и растительность Латвийской ССР. – Рига, 1982. – 195с.
1600359
   Флора и растительность Латвийской ССР. – Рига, 1985. – 295с.
1600360
   Флора и растительность Латвийской ССР. – Рига, 1987. – 173с.
1600361
  Горлова Р.Н. Флора и растительность микулинского межледниковья у д. Левина гора Ростовского района Ярославской обл. : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Горлова Р.Н. ; МГУ, Биол.-почв. фак. – Москва, 1965. – 13 с.
1600362
  Львина И.Н. Флора и растительность Молдавии / И.Н. Львина, Г.Е. Кушниренко. – Кишинёв, 1970. – 207с.
1600363
  Губанов И.А. и др. Флора и растительность Московской области / И.А. и др. Губанов. – М, 1972. – 288с.
1600364
   Флора и растительность Мурманской области. – Ленинград : Наука, 1972. – 132с.
1600365
  Трасс Х.Х. Флора и растительность низинных болот Западной Эстонии. : Автореф... канд. биол.наук: / Трасс Х.Х.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1955. – 24л.
1600366
  Абдурахманов Р.А. Флора и растительность низкогорий Султануиздаг и Аристантау в пустые Кызылкум. : Автореф... Канд.биол.наук: 094 / Абдурахманов Р.А.; АН УЗССР. – Ташкент, 1969. – 22л.
1600367
  Михеев А.Д. Флора и растительность Новоспасского и Радищевского районов Ульяновской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Михеев А.Д.; Рос. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1964. – 15л.
1600368
   Флора и растительность Нурзумского государственного заповедника. – М, 1975. – 143с.
1600369
  Мартыненко В.П. Флора и растительность озер северо-восточной части Белорусского Поозерья : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Мартыненко В.П.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1600370
  Манукян Л.К. Флора и растительность Октемберянского прогиба (юго-западная часть Армянской ССР) по палеопалинологическим данным : Автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.05 / Манукян Л.К.; АН АрмССР; Отд. биол. наук. – Ереван, 1978. – 25л.
1600371
  Иванова И.Ю. Флора и растительность Ореховатских прудов (г. Киев) / И.Ю. Иванова, П.Д. Клоченко, А.В. Калиновская // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 200-206. – Бібліогр.: 10 назв
1600372
  Никитина Е.В. Флора и растительность пастбищ и сенокосов хребта Киргизский Ала-Тоо / Е.В. Никитина; Відп.И.Г.Корнева. – Фрунзе, 1962. – 286с.
1600373
  Никитна Е.В. Флора и растительность пастбищ и сенокосов хребта Киргизский Ала-Тоо / Е.В. Никитна. – Фрунзе, 1962. – 282с.
1600374
  Середин Р.М. Флора и растительность Северного Кавказа / Р.М. Середин. – Краснодар, 1979. – 89с.
1600375
  Осычнюк В.В. Флора и растительность Среднего Побужья. : Автореф... канд.биол.наук: / Осычнюк В.В.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР. – К, 1961. – 14л.
1600376
   Флора и растительность Среднего Поволжья. – Ульяновск, 1979. – 91с.
1600377
   Флора и растительность Татарской АССР. – Казань, 1971. – 120с.
1600378
   Флора и растительность Тверской области. – Тверь, 1994. – 106с.
1600379
  Тасенкевич Лидия Алексеевна Флора и растительность Угольско-Широколужанского заповедного комплекса : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Тасенкевич Лидия Алексеевна; АН УССР. Центральный республиканский ботанический сад АН УССР. – К., 1979. – 21л.
1600380
  Девяткина А.В. Флора и растительность Узбекистана : Библиографический указатель 1953-1968 / А.В. Девяткина; АН УзССР; Фундаментальная библиотека; Под ред. канд. биол. наук А. Д. Пятаевой. – Ташкент, 1977. – 670с.
1600381
   Флора и растительность Украины. – Киев : Наукова думка, 1986. – 156с.
1600382
   Флора и растительность Уссурийского заповедника. – М, 1978. – 269с.
1600383
  Проскурякова Г.М. Флора и растительность хребта Большой Балхан. : Автореф... канд. биол.наук: / Проскурякова Г.М.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 20л.
1600384
   Флора и растительность хребта Тукуринга. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 268с.
1600385
  Арбаева Зайнеп Флора и растительность хребтов Ача-Таш и Боор-Албас (в центральном Тянь-Шане) : Автореф... канд. биол.наук: / Арбаева Зайнеп С.; АН Киргиз. ССР. Объедин. совет Отд-ния биол. наук. – Фрунзе, 1964. – 15л.
1600386
   Флора и растительность Центрального Кавказа. – Нальчик, 1982. – 189с.
1600387
  Чочиева К.И. Флора и растительность Чаудинского горизонта Гурии : монография / К.И. Чочиева; Ред. Давиташвили Л.Ш. – Тбилиси : Мецниереба, 1965. – 150с.
1600388
  Фисюн В.В. Флора и растительность Чу-Илийских гор : Автореф. дис. ... канд. биол.наук: / Фисюн В.В.; АН Каз.ССР. Ин-т ботаники. – Алма-Ата, 1953. – 8 с.
1600389
   Флора и растительность эталонных и охраняемых территорий. – Свердловск, 1986. – 147с.
1600390
   Флора и растительность Юго-Востока. – Саратов, 1946. – 80с.
1600391
   Флора и растительность Юго-Востока. – Саратов
1. – 1972. – 89с.
1600392
   Флора и растительность Юго-Востока. – Саратов, 1991. – 61с.
1600393
   Флора и растительность Южного Урала. – Челябинск
Вып. 8. – 1979
1600394
   Флора и растительность южной тайги. – Калинин, 1988. – 113с.
1600395
   Флора и растительность южной тайги. – Калинин, 1989. – 128с.
1600396
   Флора и растительность южной тайги. – Тверь, 1991. – 113с.
1600397
  Смык Г.К. Флора и растительные богатства Овручско-Словечанского кряжа : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Смык Г.К. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1966. – 20 с.
1600398
   Флора и растительные ресурсы Казахстана. – Алма Ата, 1975. – 192с.
1600399
   Флора и систематика споровых растений Дальнего Востока. – Владивосток, 1986. – 167с.
1600400
   Флора и фауна : Беседы о книгах о растительном и животном мире для учащихся 5-7 кл. – Москва : Книга, 1978. – 62с. – (За страницами вашего учебника ; Вып. 8)
1600401
   Флора и фауна водоемов Европейского Севера. – Л, 1978. – 191с.
1600402
   Флора и фауна Зайсанской впадины : сборник. – Тбилиси : Мецниереба, 1984. – 217с.
1600403
   Флора и фауна заповедников СССР : перепончастокрылые заповедника "Галичья гора". – М, 1990. – 88с.
1600404
   Флора и фауна заповедников СССР : позвоночные животные Березинского зхаповедника. – Москва, 1990. – 45с.
1600405
   Флора и фауна заповедников СССР : позвоночные животные Каневского заповедника. – М, 1989. – 44с.
1600406
   Флора и фауна заповедников СССР : сосудистые растения Бадхызского заповедника. – М, 1990. – 49с.
1600407
   Флора и фауна заповедников СССР : сосудистые растения Дарвинского заповедника. – М, 1987. – 52с.
1600408
   Флора и фауна заповедников СССР : сосудистые растения Дарвинского заповедника "Малая Сосьва". – М, 1989. – 50с.
1600409
   Флора и фауна заповедников СССР : Фауна заповедника "Галичья гора". – М, 1989. – 30с.
1600410
   Флора и фауна заповедников СССР : Фауна заповедника "Кодры". – М, 1989. – 36с.
1600411
   Флора и фауна заповедников СССР : Флора заповедника "Тигровая балка". – М, 1990. – 82с.
1600412
   Флора и фауна заповедников СССР : Флора заповедника Жувинтас. – М, 1987. – 48с.
1600413
   Флора и фауна заповедников СССР : Чешуекрылые заповедника "Кивач". – М, 1989. – 62с.
1600414
   Флора и фауна заповедников СССР : Чешуекрылые Карадагского заповедника. – М, 1987. – 63с.
1600415
   Флора и фауна Карпат : Сб. работ. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – 228с.
1600416
   Флора и фауна Карпат. – Москва
2. – 1963. – 224с.
1600417
  Новик Е.О. Флора и фитостратиграфия верхнего карбона Северного Кавказа : монография / Е.О. Новик; Отв. ред. Тесленко Ю.В. – Киев : Наукова думка, 1978. – 164с.
1600418
  Анисимова О.И. Флора и фитостратиграфия среднего карбона Северного Кавказа / О.И. Анисимова. – Київ : Наукова думка, 1979. – 107 с., 25 л. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 87-93
1600419
   Флора и экология Нижнего Поволжья. – Волгоград, 1974. – 124с.
1600420
   Флора і рослинність Карпатского заповідника. – Київ : Наукова думка, 1982. – 219с.
1600421
  Неспляк О. Флора і рослинність лісового заказника "Потоки" / О. Неспляк, В. Буняк, Л. Маховська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 131-132. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Вивчено флору і рослинність лісового заказника "Потоки". Виявлено 144 види рослин, які належать до 50 родин і 114 родів. За спектром життєвих форм переважають полікарпіки, які складають 72,3% флори. Рослинність заказника представлена 4 ...
1600422
  Михайлова М.Г. Флора і рослинність УРСР. Бібліографія. Покажчик книжок і журнальних статей 1747-1938 рр / М.Г. Михайлова. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1941. – 42 с.
1600423
  Голда Д. Флора і фауна в поезії Тараса Шевченка // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  Статистичний аналіз використання природи у творчості Тараса Шевченка.
1600424
  Галич О.А. Флора і фауна Заходу і Сходу в щоденнику Олеся Гончара // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 97-102. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1600425
   Флора і фауна Українських Карпат. – Ужгород, 1965. – 130с.
1600426
  Липский В.И. Флора Кавказа : Свод Сведений о флоре Кавказа за двухлетний период ее исследования, начиная от Турнефора до кончая XIX в. / [соч.] В.И. Липского. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд", 1899. – [4], XVI, 584 с. – Экз. деф., отсутств. с. 145-584. – Библиогр.: "Литература" (с. 1-116); "Рукописи" (с. 117-132). – (Труды Тифлисского ботанического сада ; Вып. 4)
1600427
  Липский В.И. Флора Кавказа : Дополнение 1 / [соч.] В.И. Липского. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд", 1902. – [2], 100 с. – Приложение к: Труды Тифлисского Ботанического сада, вып. 5
1600428
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А.А. Гроссгейм. – Баку : Изд-во Зак. фил. АН СССР
Т. 4 : Orobanchaceae - Compositae (Rosaceae). – 1934. – 344 с.
1600429
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А.А. Гроссгейм. – 2-е перер. и доп. изд. – Баку : АзФАН. – (Труды Ботанического института Азербайджанского филиала АН СССР ; Т. 8)
Т. 1 : Polipodiaceae - Gramineae. – 1939. – XXII, 402 : ил.
1600430
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А.А. Гроссгейм. – 2-е перер. и доп. изд. – Баку : Изд-во АН АзССР. – (Труды Ботанического института АН АзССР ; Т. 15)
Т. 3 : Saururceae - Caryophyllaceae. – 1945. – [516] с. разд. паг. : ил., карт.
1600431
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А.А. Гроссгейм. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 4 : Nymphaeaceae - Platanaceae. – 1950. – 312, XXIII с. : ил., 178 с. карт.
1600432
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А.А. Гроссгейм ; АН СССР. – 2-е перер. и доп. изд. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 5 : Rosaceaec - Leguminosae. – 1952. – 455, XXI с. : ил., карт.
1600433
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А. А. Гроссгейм ; АН СССР. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 6 : Geraniaceae - Araliaceae. – 1962. – 421 с. : ил., карт.
1600434
  Гроссгейм А.А. Флора Кавказа / А.А. Гроссгейм. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 7 : Umbelliferae - Scrophulariaceae. – 1967. – 894 с. : ил., карт.
1600435
  Есаулова Н.К. Флора Казанского яруса Прикамья / Н.К. Есаулова; Научн. ред. Игнатьев В.И. – Казань : Казанский ун-тет, 1986. – 174с.
1600436
   Флора Казахстана. – Алма Ата
2. – 1958. – 282с.
1600437
   Флора Казахстана. – Алма Ата
3. – 1960. – 460с.
1600438
   Флора Казахстана. – Алма Ата
4. – 1961. – 546с.
1600439
   Флора Казахстана. – Алма Ата
5. – 1961. – 514с.
1600440
   Флора Казахстана. – Алма Ата
Том 6. – 1963. – 465с.
1600441
   Флора Казахстана. – Алма Ата
7. – 1964. – 498с.
1600442
   Флора Казахстана. – Алма Ата
8. – 1965. – 448с.
1600443
   Флора Казахстана. – Алма Ата
9. – 1966. – 640с.
1600444
   Флора Карпатского заповедника. – Москва, 1988. – 61с.
1600445
  Новосад В.В. Флора Керченско-Таманского региона : (структурно-сравнительный анализ, экофлоротопологическая дифференциация, генезис, перспективы рационального использования и охраны) / В.В. Новосад. – Киев : Наукова думка, 1992. – 276с.
1600446
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
2. – 1950. – 316с.
1600447
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
3. – 1951. – 150с.
1600448
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
1. – 1952. – 104с.
1600449
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
Т. 4. – 1953. – 156с.
1600450
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
5. – 1955. – 186с.
1600451
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
6. – 1955. – 300с.
1600452
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
7. – 1957. – 644с.
1600453
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
8. – 1959. – 224с.
1600454
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
9. – 1960. – 215с.
1600455
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
10. – 1962. – 389с.
1600456
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
11. – 1965. – 608с.
1600457
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе : Илим
Дополнение, вып. 1. – 1967. – 149с.
1600458
   Флора Киргизской ССР. – Фрунзе
2. – 1970. – 64с.
1600459
  Аблаев А.Г. Флора Корякско-Камчатской области и вопросы стратиграфии континентального кайнозоя / А.Г. Аблаев ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Тихоокеан. океанол. ин-т. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1985. – 60 с., [11] л. ил. : табл.
1600460
   Флора Красноярского края. – Томск
6. – 1960. – 94с.
1600461
   Флора Красноярского края. – Томск
2. – 1964. – 139с.
1600462
   Флора Красноярского края. – Томск
3. – 1965. – 176с.
1600463
   Флора Красноярского края. – Новосибирск
4. – 1967. – 126с.
1600464
   Флора Красноярского края. – Новосибирск
5. – 1967. – 126с.
1600465
   Флора Красноярского края. – Томск
5. – 1976. – 121с.
1600466
   Флора Красноярского края. – Томск
7-8. – 1977. – 133с.
1600467
   Флора Красноярского края. – Томск
9. – 1979. – 74с.
1600468
   Флора Красноярского края. – Томск
10. – 1980. – 125с.
1600469
   Флора Красноярского края. – Томск
1. – 1983. – 82с.
1600470
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф
1. – 1927. – 54с.
1600471
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Ленинград
2. – 1929. – 77с.
1600472
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Ленинград
3. – 1930. – 126с.
1600473
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Москва-Ленинград
1. – 1947. – 330с.
1600474
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Москва
Т1. в.4. – 1951. – 155с.
1600475
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Москва, 1953. – 219с.
1600476
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Москва
Том 3. Выпуск 1. – 1957. – 87с.
1600477
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Москва
2. – 1960. – 312с.
1600478
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Москва
Том 3. Выпуск 2. – 1966. – 256с.
1600479
  Вульф Е.В. Флора Крыма / Е.В. Вульф. – Ялта
Том 3. Выпуск 3. – 1969. – 396с.
1600480
   Флора Ленинградской области. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
1. – 1955. – 288с.
1600481
   Флора Ленинградской области. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
2. – 1957. – 244с.
1600482
   Флора Ленинградской области. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
3. – 1961. – 268с.
1600483
   Флора Ленинградской области. – Ленинград
4. – 1965. – 360 с.
1600484
  Шляков Р.Н. Флора листостебельных мхов Хибинских гор / Р.Н. Шляков. – Мурманск, 1961. – 252с.
1600485
  Гудошников С.В. Флора листстебельных мхов черневого подпояса южных гор Сибири и проблема происхождения черневой тайги / С.В. Гудошников. – Томск : Издательство томского Универстета, 1986. – 187с.
1600486
  Окснер А.М. Флора лишайників України / А.М. Окснер. – Київ : АН УРСР
1. – 1956. – 496 с.
1600487
  Окснер А.М. Флора лишайників України / А.М. Окснер. – Київ : Наукова думка
2. – 1968. – 500 с.
1600488
  Окснер А.М. Флора лишайників України : у 2 т. / А.М. Окснер; АНУ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-001941-2
Т. 2 (випуск 2). – 1993. – 541с.
1600489
  Окснер А.М. Флора лишайників України : у двох томах / А.М. Окснер ; [відп. ред. : С.Я. Кондратюк, О.Г. Ромс] ; НАНУ ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1004-4
Т. 2, вип. 3. – 2010. – 663 с., [48] с. илл. – Бібліогр.: с. 487-494
1600490
  Питеранс А.В. Флора лишайников долины нижнего течения реки Даугавы : Автореф... канд. биол.наук: / Питеранс А.В.; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1965. – 22л.
1600491
  Бархалов Ш.О. Флора лишайников Кавказа / Ш.О. Бархалов; АН АзССР, Ин-т ботаники. – Баку : Элм, 1983. – 338 с. – Библиогр.: с. 272-286, 330-332
1600492
  Домбровская Анна Владимировна Флора лишайников Хибинского горного массива : Автореф... кандидата биол.наук: / Домбровская Анна Владимировна; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1964. – 16л.
1600493
  Конопля О.М. Флора Луганської області : Анотований список судинних рослин / О.М. Конопля. – Луганськ : Альма-матер. – ISBN 966-617-119-8
Ч. 1. – 2002. – 163с.
1600494
  Конопля О.М. Флора Луганської області : (сучасний стан, генезис та шляхи раціонального використання й охорони) / О.М. Конопля. – Луганськ : Альма-матер. – ISBN 966-617-144-9
Ч. 2. – 2003. – 152 с.
1600495
  Хохряков А.П. Флора Магаданской области / А.П. Хохряков. – Москва : Наука, 1985. – 397с.
1600496
   Флора Михайлівського соснового лісу на Черкащині = біологія / М.М. Бортняк, В.М. Любченко, Ю.О. Войтюк, Т.В. Голяченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 44-50. – Бібліогр.: 8 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
1600497
   Флора мохів Української РСР. – Київ : Наукова думка
Вып. 1. – 1987. – 180с.
1600498
   Флора мохів Української РСР. – Київ : Наукова думка
2. – 1988. – 179с.
1600499
   Флора мохів Української РСР. – Київ : Наукова думка
3. – 1989. – 176с.
1600500
  Хмелев Флора мохообразных бассейна Среднего Дона / Хмелев, Н.Н. Попова. – Воронеж, 1988. – 167с.
1600501
  Маматкулов У.К. Флора мохообразных Таджикский ССР / У.К. Маматкулов. – Душанбе
1. – 1990. – 230с.
1600502
   Флора Мурманской области. – МоскваЛ, : Издательство АН СССР
Т. 1. – 1953. – 254с.
1600503
   Флора Мурманской области. – МоскваЛ, : Издательство АН СССР
2. – 1954. – 290с.
1600504
   Флора Мурманской области. – МоскваЛ, : Издательство АН СССР
3. – 1956. – 450с.
1600505
   Флора Мурманской области. – МоскваЛ, : Издательство АН СССР
4. – 1959. – 394с.
1600506
   Флора Мурманской области. – МоскваЛ, : Издательство АН СССР
5. – 1966. – 550с.
1600507
  Любарская Л.Б. Флора мхов Нуха-Закатальского лесного массива Азербайджанской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Любарская Л.Б.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 26л.
1600508
  Стоянов Н. Флора на България / Н. Стоянов, Б. Стефанов. – 3 прераб и доп. изд. – София : Университетска печатница, 1943. – 1353с. – (Университетска библиотека ; № 360)
1600509
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том 1. – 1963. – 507с.
1600510
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том 2. – 1964. – 423с.
1600511
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том3. – 1966. – 625с.
1600512
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том 4. – 1970. – 739с.
1600513
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том 5. – 1973. – 442с.
1600514
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том 6. – 1976. – 590с.
1600515
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том 7. – 1979. – 529с.
1600516
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том 8. – 1982. – 518с.
1600517
   Флора на Народна Република България = Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. – София : Изд. на Бългаската Акад. на науките
Том 9. – 1989. – 539с.
1600518
   Флора на Република България = Flora Reipublicae Bulgaricae. – София : Академично изд-во "Проф. Марин Дринов". – ISBN 954-430-366-9
10 : Ред.: С.И.Кожухаров, Б.А.Кузманов. – 1995. – 416s.
1600519
  Мицевски К. Флора на Република Македониjа = The flora of the Republic of Macedonia / К. Мицевски ; [ уредник: Г. Филиповски ] ; Македонска академиja на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ
Т. 1, св. 2. – 1993. – с. [4] , 153-391, [ 2 ] с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1600520
  Мицевски К. Флора на Република Македониjа = The flora of the Republic of Macedonia / К. Мицевски ; Македонска академиja на науките и уметностите ; [ уредник: Р. Лозановски ]. – Скопje : МАНУ. – ISBN 9989-101-46-9
Т. 1, св. 3. – 1995. – С. 401-772, [ 8 ] с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1600521
  Мицевски К. Флора на Република Македониjа = The flora of the Republic of Macedonia / Кирил Мицевски ; [ уредн. Горги Филиповски ] ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ. – ISBN 9989-650-01-2
Т.1, св. 4. – 1998. – С. 781-1113, [ 4 ] с. + Содржина (31 л.). – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1600522
  Мицевски К. Флора на Република Македониjа = The flora of the Republic of Macedonia / Кирил Мицевски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 9989-649-85-5
Т.1, св.5. – 2001. – [4] с., c. 1121-1430. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1600523
  Мицевски К. Флора на Република Македониjа = The flora of the Republic of Macedonia / Кирил Мицевски ; Македонска академиja на науките и уметностите ; подготовка: В. Матевски ; [ уредник: Г. Филиповски ]. – Скопje : МАНУ. – ISBN 9989-101-46-9
Т. 1, св. 6. – 2005. – [ 4 ] с., с. 1437-1715. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1600524
  Матевски В. Флора на Република Македониjа = The flora of the Republic of Macedonia / Владо Матевски ; уред.: Р. Лозановски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-052-4
Т. 2, св. 1. – 2010. – 187, [1] с. – Парал. тит. л. англ.
1600525
   Флора Налибокской пущи. – Минск, 1980. – 184с.
1600526
  Томич М.В. Флора національного природного парку "Гуцульщина" та суміжних територій: її аналіз, шляхи збереження та охорона : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Томич Марія Василівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1600527
  Панченко С.М. Флора національного природного парку "Деснянського-Старогутський" та проблеми охорони фіторізноманіття Новгород-Сіверського Полісся : Монографія / С.М. Панченко; Нац. природ. парк Деснянсько-Старогутський"; За заг. ред. С.Л. Мосякина. – Суми : Університетська книга, 2005. – 170с. – ISBN 966-680-220-1
1600528
   Флора Нижнего Дона. – Ростов Н/Д
1. – 1984. – 279с.
1600529
   Флора Нижнего Дона. – Ростов Н/Д
Ч. 2. – 1985. – 239с.
1600530
  Іллічевський С.О. Флора околиць Полтави : (З повним списком дикої рослинності) / С.О. Іллічевський. – Полтава, 1927. – 31с.
1600531
   Флора окрестностей биологической станции Уральского университета. – Свердловск, 1977. – 80с.
1600532
  Шестериков П.С. Флора окрестностей Одессы / П.С. Шестериков. – Одесса : Типо-литогр. А. Шульца, 1903. – [4], 385 с. – Отд. оттиск: Записки Новорос. Общ. естествоиспытателей. Приложение к т. 25
1600533
  Касумова Г.М. Флора олигоценовых отложений северо-восточных предгорий Малого Кавказа (Азербайджан) и ее стратиграфическое значение / Г.М. Касумова. – Баку, 1966. – 60с.
1600534
  Касумова Г.М. Флора олигоценовых отложений северо-восточных предгорий Малого Кавказа (Азербайджан) и ее стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Касумова Г. М.; Акад. наук Азербайдж. ССР. Ин-т геологии им. акад. И. М. Губкина. – Баку., 1955. – 19л.
1600535
  Очаковський В. Флора олігоценового часу на території Північної України та прилеглих районів (за палеофлористичними даними) // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, А. Данилів [та ін.]. – Львів, 2019. – № 51. – С. 25-40. – ISSN 0131-2634
1600536
  Шербаев Б. Флора останцовых возвышенностей и низкогорий Каракалпакии / Б. Шербаев. – Ташкент, 1978. – 112с.
1600537
  Зеров Д.К. Флора печіночних і сфагнових мохів України / Д.К. Зеров. – Київ : Наукова думка, 1964. – 356с.
1600538
  Мойсієнко І.І. Флора Північного Причорномор"я (структурний аналіз, синантропізація, охорона) : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Мойсієнко І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 437 л., +додаток 357 л. + Додаток: л. 3- 357. – Додаток окремим томом. – Бібліогр.: л. 317-437
1600539
  Мойсієнко І.І. Флора Північного Причорномор"я (структурний аналіз, синантропізація, охорона) : автореф. дис. ... д-ра біол.. наук : 03.00.05 / Мойсієнко І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 35 с. + Додаток. – Бібліогр. : 122 назв.
1600540
  Валеева Э.И. Флора планктонных водорослей нижнего течения Иртыша. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Валеева Э.И.; Ин-т экол.раст.и животн. – Свердловск, 1975. – 15л.
1600541
  Чепурнов А.А. Флора побережий озера Хубсугул (МНР). : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Чепурнов А.А.; АН СССР. Сибир. отд. – Новосибирск, 1978. – л.
1600542
  Михайловская В.А. Флора Полесской низменности / В.А. Михайловская. – Минск, 1953. – 454с.
1600543
  Комаров В.Л. Флора полуострова Камчатки / В.Л. Комаров. – Ленинград
1. – 1927. – 339с.
1600544
  Комаров В.Л. Флора полуострова Камчатки / В.Л. Комаров. – Ленинград
2. – 1929. – 369с.
1600545
  Рамишвили И.Ш. Флора понтического века Абхазии и Мегрелии по данным полинологического анализа. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Рамишвили И.Ш.; АН Груз.ССР.Геол.ин-т. – Тбилиси, 1966. – 20л.
1600546
  Кукк Э.Г. Флора пресноводных синезеленых водорослей Эстонской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кукк Э.Г. ; Ин-т зоологии и ботаники АН ЭССР. – Тарту, 1961. – 21 с.
1600547
   Флора Прибайкалья. – Новосибирск, 1978. – 319с.
1600548
  Ткачик В.П. Флора Прикапаття, її аналіз, раціональне використання і охорона. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.05 / Ткачик В.П.; АН України. Центр. Ботан. сад. ім. М.М.Гришка. – Львів, 1992. – 24л.
1600549
   Флора Путорана. – Новосибирск, 1976. – 244с.
1600550
  Зимина В.Г. Флора ранней и начала поздней перми Южного Приморья / В.Г. Зимина; Отв. ред. Аблаев А.Г. – Москва : Наука, 1977. – 127с.
1600551
   Флора Саратовской области. – Саратов
1. – 1986. – 80с.
1600552
   Флора Саратовской области. – Саратов
2. – 1986. – 109с.
1600553
   Флора Саратовской области. – Саратов
3. – 1987. – 107с.
1600554
   Флора Саратовской области. – Саратов
4. – 1987. – 116с.
1600555
   Флора Саратовской области. – Саратов
5. – 1988. – 127с.
1600556
   Флора Саратовской области. – Саратов
6. – 1989. – 112с.
1600557
   Флора Саратовской области. – Саратов
7. – 1990. – 84с.
1600558
   Флора Саратовской области. – Саратов
8. – 1991. – 75с.
1600559
  Галушко А.И. Флора Северного Кавказа / А.И. Галушко. – Ростов-на-Дону
1. – 1978. – 318с.
1600560
  Галушко А.И. Флора Северного Кавказа / А.И. Галушко. – Ростов-на-Дону
2. – 1978. – 351с.
1600561
   Флора Северного Кавказа и вопросы её истории. – Ставрополь, 1976. – 202с.
1600562
   Флора Северного Кавказа и вопросы её истории. – Ставрополь
3. – 1979. – 120с.
1600563
   Флора Северного Кавказа и вопросы её истории. – Ставрополь, 1983. – 128с.
1600564
   Флора северо-востока Европейской части СССР. – Ленинград : Наука
Т. 1. – 1974. – 274с.
1600565
   Флора северо-востока Европейской части СССР. – Ленинград : Наука
2. – 1976. – 316с.
1600566
   Флора северо-востока Европейской части СССР. – Ленинград : Наука
3. – 1976. – 295с.
1600567
   Флора северо-востока Европейской части СССР. – Ленинград : Наука
4. – 1977. – 312с.
1600568
   Флора Сибири. – Новосибирск, 1987. – 246с.
1600569
   Флора Сибири. – Новосибирск, 1988. – 198с.
1600570
   Флора Сибири. – Новосибирск, 1988. – 197 с.
1600571
   Флора Сибири. – Новосибирск
2. – 1990. – 359с.
1600572
   Флора Сибири. – Новосибирск
Т. 3. – 1990. – 276с.
1600573
   Флора Сибири. – Новосибирск
Т. 5. – 1992. – 310с.
1600574
   Флора Сибири и Дальнего Востока, издаваемая Ботаническим музеем Императорской Академии наук. – 1913-1931. – Петроград : Гос. тип.
Вып. 2 : Двудольные: 25, Cruciferae: (Листы 12-17) / обработал Н. Буш ; 63 Ericaceae: (Листы 1-5) / обработала Е. Буш. – 1915. – 177-272, 80 с., 3 л. ил.


  Сост.: Буш, Николай Адольфович (1869-1941) Буш, Елизавета Александровна (1886-) На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора.
1600575
   Флора Сибири и Дальнего Востока, издаваемая Ботаническим музеем Российской Академии наук. – Петроград
Вып. 3. – 1919. – 387с.
1600576
  Ворошилов В.Н. Флора Советского Дальнего Востока / В.Н. Ворошилов; Отв.ред.Н.В.Цицин. – Москва : Наука, 1966. – 679с.
1600577
  Табака Л.В. Флора сосудистых растений Латвийской ССР / Л.В. Табака. – Рига : Зинатне, 1988. – 194с.
1600578
   Флора споровых растений Грузии. – Тбилиси, 1986. – 885с.
1600579
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Том 2 : Головневые грибы/Шварцман С.Р. – 1960. – 370с.
1600580
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Т. 3. – 1961. – 460с.
1600581
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Т. 4. – 1964. – 714с.
1600582
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Т. 5, кн.2. – 1967. – 340c.
1600583
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма-Ата
5. – 1967. – 340с.
1600584
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Т. 5. – 1970. – 558с.
1600585
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Т. 6. – 1970. – 319с.
1600586
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Т. 7. – 1971. – 264с.
1600587
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата, 1973. – 330с.
1600588
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Т. 8. – 1973. – 527с.
1600589
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Т. 8, кн.2. – 1975. – 518с.
1600590
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма-Ата
Том 9 : Дискомицеты - Discomycetes/ С.Р. Шварцман, Н.Т. Кажиева. – 1976. – 328с.
1600591
  Васягина М.П. Флора споровых растений Казахстана / М.П. Васягина. – Алма-Ата
Т.10. – 1977. – 348с.
1600592
   Флора споровых растений Казахстана / З.М. Бызова, М.П. Васягина. – Алма-Ата
Т. 12 : Сумчатые грибы. 1 Протоаскомицеты (Promoascomycetes) - эуаскомицеты (euascomycetes). – 1981. – 243 с.
1600593
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Т. 13 : Агариковые грибы. – 1981. – 270с.
1600594
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Т. 11, кн.2. – 1983. – 308с.
1600595
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата : Наука
Т. 13 : Агариковые грабы. Кн. 2 / Д.И. Самгина. – 1985. – 272с.
1600596
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Т. 11, кн.3. – 1987. – 293с.
1600597
   Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата
Том 12. Кн. 2 : Сумчатые грибы.2 Локулоаскомицеты (Loculoascomycetes)/ М.П. Васягина, З.М. Бызова, М.А. Тартенова. – 1987. – 292с.
1600598
   Флора споровых растений СССР. – МоскваЛенинград : Издательство АН СССР
Т. 1. – 1952. – 255с.
1600599
   Флора споровых растений СССР. – МоскваЛ.
Т. 2. – 1952. – 164с.
1600600
   Флора споровых растений СССР. – МоскваЛенинград : Издательство АН СССР
Т. 3. – 1954. – 332с.
1600601
   Флора споровых растений СССР. – МоскваЛенинград : Издательство АН СССР
Т. 4. – 1957. – 420с.
1600602
   Флора споровых растений СССР. – МоскваЛенинград : Издательство АН СССР
Т. 5. – 1960. – 708с.
1600603
   Флора споровых растений СССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
Т. 6. – 1961. – 435с.
1600604
   Флора споровых растений СССР. – МоскваЛенинград : Издательство АН СССР
Т. 7. – 1966. – 332с.
1600605
   Флора споровых растений СССР. – МоскваЛенинград
Т. 8. – 1966. – 412с.
1600606
  Попова Т.Г. Флора споровых растений СССР / Т.Г. Попова. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Т.8, вип.1. – 1966. – 1-412с.
1600607
   Флора споровых растений СССР. – МоскваЛенинград : Наука
Т. 9. – 1976. – 287с.
1600608
   Флора споровых растений СССР. – МоскваЛенинград : Наука
Т. 10. – 1977. – 235с.
1600609
   Флора споровых растений СССР. – МоскваЛ. : Наука
Т. 11 : Грибы / Н.С. Новотельнова, К.А. Пыстина : Порядок Peronosporales. – 1985. – 363с.
1600610
  Липский В.И. Флора Средней Азии т.е. Русского Туркестана и ханства Бухары и Хивы : в 3 ч. [3 т.] / [Соч.] В.И. Липского, гл. ботаника Имп. Спб. ботан. сада. – 1902-1905. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд"
Ч. 1 : Литература по Средней Азии. – 1902. – [4], 245 с. – Доб. тит. л. на лат. яз. - Отд. оттиск: Труды Тифлисского ботанического сада. VII, I-III
1600611
  Липский В.И. Флора Средней Азии т.е. Русского Туркестана и ханства Бухары и Хивы : в 3 ч. [3 т.] / [Соч.] В.И. Липского, гл. ботаника Имп. Спб. ботан. сада. – 1902-1905. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд"
Ч. 2 : История ботанического исследования Средней Азии. – 1903. – [3], 246-337 с. – Доб. тит. л. на лат. яз. - Отд. оттиск: Труды Тифлисского ботанического сада. VII, I-III. - Экз. деф., отсутств. с. 311- 337
1600612
  Липский В.И. Флора Средней Азии т.е. Русского Туркестана и ханства Бухары и Хивы : в 3 ч. [3 т.] / [Соч.] В.И. Липского, гл. ботаника Имп. Спб. ботан. сада. – 1902-1905. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд"
Ч. 3 : Ботанические коллекции из Средней Азии : прибавление. – 1905. – [3], 338-841 с.
1600613
  Шмальгаузен И.Ф. Флора Средней и Южной России, Крыма и Северного Кавказа / [соч.] Ив. Шмальгаузена, проф. Ун-та Св. Владимира. – 1895-1897. – Киев : Тип. Высочайше утвержд. Т-ва печатн. дела и торг. И.Н. Кушнерев и К* в Москве, Киевское отд.
Т. 2 : Двудольные и сростнолепестные и безлепестные, однопольные, голосеменные и высшие споровые. – 1897. – XVI, 752 с.
1600614
  Рычин Ю.В. Флора средней полосы Европейской территории СССР, (Водная, болотная, сорная и древено-кустарниковая флора) : Автореф... канд. биол.наук: / Рычин Ю. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 20л.
1600615
  Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части СССР / П.Ф. Маевский. – Москва-Л, 1940. – 824с.
1600616
  Маевский П.Ф. Флора средней полосы Европейской части СССР / П.Ф. Маевский; Под общ. ред. В.Л. Комарова. – 7-е испр. и доп. изд. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз, 1941. – 823с.
1600617
  Маевский П.Ф. Флора средней полосы Европейской части СССР / П.Ф. Маевский. – Москва-Л, 1954. – 912с.
1600618
  Маевский П.Ф. Флора средней полосы Европейской части СССР / П.Ф. Маевский. – Ленинград, 1964. – 880с.
1600619
   Флора средней России : Аннотированная библиография / В.Н. Тихомиров, И.А. Губанов, И.М. Калиниченко, Р.А. Лозарь; Под ред. В.Н.Тихомирова. – Москва : Русский Университет, 1998. – 199с. – ISBN 5-89932-005-2
1600620
  Маевский П.Ф. Флора Средней России : Иллюстрированное руководство к определению средне-русских семенных и сосудистых споровых растений / сост. П. Маевский ; Предисл.: С. Коржинский, Б. Федченко. – 3-е изд., испр. и доп. / Б.А. Федченко. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1902. – XXVIII, 694 с. : ил. – С. XXII-XXVII - Список работ по флоре Средней России, появившихся с 1895 по 1902 г. – Библиогр.: с. XIII-XIV


  Ред. : Федченко, Борис Александрович (1872-1947). Предисл. ко 2-му изд.: С. Коржинский; к 3-му: Б.А. Федченко
1600621
  Маевский П.Ф. Флора Средней России : Иллюстрированное руководство к определению среднерусских семенных и сосудистых споровых растений / сост. П. Маевский. – 4-е изд., испр. и знач. доп. / Д. И. Литвиновым. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1912. – XXXVI, 54, 731 с. – Экз. № 83133 деф., отсутств. с. 727-731


  Ред. : Федченко, Борис Александрович (1872-1947) Авт. предисл.: Литвинов, Дмитрий Иванович. Библиогр.: с. XIII-XIV, XVIII: "Список работ по флоре Средней России, появившихся с 1895 по 1902 г." (с. XXII-XXVII); "Список работ по флоре Средней ...
1600622
  Маевский П.Ф. Флора Средней России : Иллюстрированное руководство к определению средне-русских семенных и сосудистых споровых растений / сост. П. Маевский ; Предисл.: С. Коржинский, Б. Федченко. – 5-е изд., испр. и знач. доп. / Д. И. Литвиновым. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1917. – XXXII, 910 с.


  Ред. : Федченко, Борис Александрович (1872-1947). Авт. доп.: Литвинов, Дмитрий Иванович
1600623
  Попов М.Г. Флора Средней Сибири / М.Г. Попов. – Москва-Л.
2. – 1959. – 918с.
1600624
  Попов М.Г. Флора Средней Сибири. / М.Г. Попов. – Москва-Л.
1. – 1957. – 555с.
1600625
   Флора СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
1. – 1934. – 302с.
1600626
   Флора СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
2. – 1934. – 778с.
1600627
   Флора СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
3. – 1935. – 636с.
1600628
   Флора СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
4. – 1935. – 760с.
1600629
   Флора СССР : Алфавитний указатель. – МоскваЛ, : Издательство АН СССР, 1936. – 128с.
1600630
   Флора СССР. – МоскваЛ, : Издательство АН СССР
1. – 1936. – 762с.
1600631
   Флора СССР. – Москва-Ленинград
Том 5. – 1936. – 760с.
1600632
   Флора СССР. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 6. – 1936. – 956 с.
1600633
   Флора СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
7. – 1937. – 792с.
1600634
   Флора СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
8. – 1939. – 696с.
1600635
   Флора СССР. – Ленинград : Издательство АН СССР
9. – 1939. – 542с.
1600636
   Флора СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Том 10. – 1941. – 675с.
1600637
   Флора СССР. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Т. 11. – 1945. – 432с.
1600638
   Флора СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Том 12. – 1946. – 918с.
1600639
   Флора СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 13. – 1948. – 588с.
1600640
   Флора СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Том 14. – 1949. – 790с.
1600641
   Флора СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Том 15. – 1949. – 743с.
1600642
   Флора СССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
16. – 1950. – 648с.
1600643
   Флора СССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
17. – 1951. – 392с.
1600644
   Флора СССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
18. – 1952. – 803с.
1600645
   Флора СССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
Т. 19. – 1953. – 752с.
1600646
   Флора СССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
20. – 1954. – 556с.
1600647
   Флора СССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
21. – 1954. – 704с.
1600648
   Флора СССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
22. – 1955. – 862с.
1600649
   Флора СССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
24. – 1957. – 502с.
1600650
   Флора СССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
23. – 1958. – 776с.
1600651
   Флора СССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
25. – 1959. – 631с.
1600652
   Флора СССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
30. – 1960. – 732с.
1600653
   Флора СССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
26. – 1961. – 940с.
1600654
   Флора СССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
27. – 1962. – 759с.
1600655
   Флора СССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
28. – 1963. – 655с.
1600656
   Флора СССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР, 1964. – 264с.
1600657
   Флора СССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
29. – 1964. – 799с.
1600658
   Флора степей и полупустынь. – Волгоград, 1982. – 83с.
1600659
  Данилюк К.М. Флора судинних рослин регіонального ландшафтного парку "Надсянський" / К.М. Данилюк ; НАН України, Держ. природознав. музей. – Київ : Наукова думка, 2012. – 119, [1] с., [8] арк. фотогр. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 98-105. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1278-3
1600660
  Лукаш О.В. Флора судинних рослин Східного Полісся: історія дослідження, конспект / О.В. Лукаш ; КНУТШ, Біологічний ф-т. – Київ : Фітосоціоцентр, 2008. – 436 с. : табл. – Бібліогр.: с. 415-435. – ISBN 978-966-306-145-X
1600661
  Лукаш О.В. Флора судинних рослин Східного Полісся: структура та динаміка / О.В. Лукаш ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Біол. ф-т. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2009. – 199, [1] с. : іл., табл. – Анот. укр., рос., білорус. – Бібліогр.: с. 175-198. – ISBN 978-966-306-150-0
1600662
  Юрцев Б.А. Флора Сунтар-Хаята. / Б.А. Юрцев. – Ленинград : Наука, 1968. – 236с.
1600663
  Пидопличко А.П. Флора сфагновых (торфяных ) мхов Белорусской ССР / А.П. Пидопличко. – Минск, 1948. – 61с.
1600664
  Коломійчук В. Флора та рослинність Ірпінського лісу / В. Коломійчук, О. Баранський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 49-55. – (Біологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817
1600665
   Флора Таджикистана. – МоскваЛ.
5. – 1937. – 710с.
1600666
   Флора Таджикистана. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
3. – 1963. – 456с.
1600667
   Флора Таджикистана. – Ленинград : Наука
3. – 1968. – 711с.
1600668
   Флора Таджикистана. – Ленинград : Наука
4. – 1975. – 576с.
1600669
   Флора Таджикистана. – Ленинград : Наука
5. – 1978. – 678с.
1600670
   Флора Таджикистана. – Ленинград : Наука
6. – 1981. – 727с.
1600671
   Флора Таджикистана. – Ленинград : Наука
7. – 1984. – 563с.
1600672
   Флора Таджикистана. – Ленинград : Наука
Т. 8. – 1986. – 519с.
1600673
   Флора Таджикистана. – Ленинград : Наука
9. – 1988. – 568с.
1600674
   Флора Таджикистана. – Ленинград : Наука
10. – 1991. – 619с.
1600675
   Флора Таджикской ССР. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР
1. – 1957. – 547с.
1600676
  Гроссгейм А. Флора Тифлиса / А. Гроссгейм, Д. Сосновский, Б. Шишкин. – Тифлис (Тбилиси) : Тип. Воен. комиссариата. – ([Труды Музея Грузии] ; № 3)
Часть 1. – 1925. – [3], XXIX, 211, IVс. : ил.
1600677
  Савич Л.И. Флора торфяных мхов Камчатки. / Л.И. Савич. – Ленинград, 1932. – 417-480с.
1600678
   Флора Туркмении. – Ашхабад
3. – 1948. – 280с.
1600679
   Флора Туркмении. – Ашхабад
4. – 1949. – 364с.
1600680
   Флора Туркмении. – Ашхабад
5. – 1950. – 272с.
1600681
   Флора Туркмении. – Ашхабад
6. – 1954. – 403с.
1600682
   Флора Туркмении. – Ашхабад
7. – 1960. – 423с.
1600683
  Челидзе Л.Т. Флора туфогенных отложений Вале : монография / Л.Т. Челидзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1970. – 109с.
1600684
  Челидзе Л.Т. Флора туфогенных отложений Вале. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Челидзе Л.Т.; АН ГрузССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1965. – 19л.
1600685
   Флора Узбекистана. – Ташкент
Т. 2. – 1953. – 551с.
1600686
   Флора Узбекистана. – Ташкент
3. – 1955. – 825с.
1600687
   Флора Узбекистана. – Ташкент
4. – 1959. – 510с.
1600688
   Флора Узбекистана. – Ташкент
5. – 1961. – 668с.
1600689
   Флора Узбекистана. – Ташкент
6. – 1962. – 632с.
1600690
   Флора Украинского степного заповедника. – Москва, 1988. – 43с.
1600691
  Чопик В.І. Флора Українських Карпат = Flora Ukrainae Carpaticeae / Володимир Чопик, Микола Федорончук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф, 2015. – 711, [1] с. : іл., табл., карти. – На обкл. та тит. арк. авт. та назва парал. укр., латин. - Покажчики: с. 619-708. – ISBN 978-966-457-250-4


  У пр. № 1726856 напис: Бібліотеці нац. університету ім. Тараса Шевченка. Підпис
1600692
   Флора УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР
Том 2. – 1940. – 589с.
1600693
   Флора УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР
Том 3. – 1950. – 427с.
1600694
   Флора УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР
Том 4. – 1952. – 691с.
1600695
   Флора УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 5. – 1953. – 528 с.
1600696
   Флора УРСР : у 12 т. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 6. – 1954. – 611 с.


  Перший та другий томи «Флори УРСР» опубліковані у 1936 та 1940 роках відповідно. Решту десять томів дванадцятитомного видання «Флори» опукбліковано в період 1950–1956 років за загальним редагуванням учнів та послідовників О. В. Фоміна, зокрема М. І. ...
1600697
   Флора УРСР. – Київ
7. – 1955. – 659с.
1600698
   Флора УРСР. – Київ
8. – 1957. – 544с.
1600699
   Флора УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР
9. – 1960. – 692с.
1600700
   Флора УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР
10. – 1961. – 492с.
1600701
   Флора УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР
11. – 1962. – 591с.
1600702
   Флора УРСР. – Київ : Наукова думка
12. – 1965. – 591с.
1600703
   Флора УСРР : Визначник квіткових та вищих спорових рослин УСРР. – Київ : Вид-во АН УСРР
Ч. 1 : Вищі спорові, голонасінні та вкритонасінні односім"ядольні. – 1935. – 368с.
1600704
   Флора УСРР. – Київ
1. – 1936. – 200с.
1600705
   Флора УСРР. Визначник квіткових та вищих спорових рослин УСРР. – Київ
Ч.1. – 1935
1600706
   Флора УССР. – Київ
3. – 1950. – 428с.
1600707
  Ломоносов М.Н. Флора Уюкского хребта. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Ломоносов М.Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1600708
  Иванишвили М.А. Флора формаций колючеастрагаловых трагакантников северного склона Большого Кавказа / М.А. Иванишвили. – Тбилиси, 1973. – 213с.
1600709
  Мишкин Б.А. Флора Хибинских гор, ее анализ и история / Б.А. Мишкин. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1953. – 114с.
1600710
  Цвелев Н.Н. Флора Хоперского государственного заповедника / Н.Н. Цвелев. – Ленинград, 1988. – 190с.
1600711
  Хан-Мин-Чун Флора хребта Восточной Танну-Ола. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Хан-Мин-Чун В.М.;. – Свердловск, 1977. – л.
1600712
  Миняев Н.А. Флора Центрально-лесного государственного заповедника. / Н.А. Миняев. – Л., 1976. – 104с.
1600713
  Павлов Н.В. Флора Центрального Казахстана / Н.В. Павлов
1. – 1928. – 178с.
1600714
  Павлов Н.В. Флора Центрального Казахстана / Н.В. Павлов. – М-Л
Часть 3 : Двудольные. – 1938. – 429 с.
1600715
  Камышев Н.С. Флора Центрального Черноземья и ее анализ / Н.С. Камышев. – Воронеж, 1978. – 117с.
1600716
   Флора Центральной Сибири. – Новосибирск
Т. 1. – 1979. – 536 с.
1600717
   Флора Центральной Сибири. – Новосибирск
Т. 2. – 1979. – 1048 с.
1600718
  Красовская Л.С. Флора Чаткальского заповедника / Л.С. Красовская, И.Г. Левичев. – Ташкент, 1986. – 171с.
1600719
  Алироев И.Ю. Флора Чечено-Ингушетии в вайнахских языках / И.Ю. Алироев ; Чечено-Ингуш. науч.-исслед. ин-т истории, яз., литературы и экономики при Совете Министров Чечено-Ингуш. АССР. – Грозный : Чечено-Ингуш. книжное издательство, 1970. – 90 с. : ил. – Библиогр.: с. 87-89
1600720
   Флора Эстонской ССР. – Таллин
Т.1. – 1953. – 247с.
1600721
   Флора Эстонской ССР. – Таллин
Т.2. – 1956. – 528с.
1600722
   Флора Юго-Востока Европейской части СССР. – Ленинград
1. – 1927. – 74с.
1600723
   Флора Юго-Востока Европейской части СССР. – М-Ленинград : Издательство АН СССР
6. – 1936. – 484с.
1600724
   Флора Юго-Востока Европейской части СССР. – МоскваЛенинград : Издательство АН СССР
Алфавитный указатель названий растений томов 1-6. – 1938. – 116с.
1600725
  Шмальгаузен И.Ф. Флора Юго-Западной России. Губерний: Киевской, Волынской, Подольской, Полтавской, Черниговской и смежных местностей. : Руководство для определения семянных и высших споровых растений / [Соч.] Ив. Шмальгаузена, проф. Ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип.С.В. Кульженко, 1886. – XLVIII, 783 с. – Библиогр.: "Список главнейших руководств и статей, служивших пособием при составлении этой флоры" (с. XIV-XVII)
1600726
  Петров В.А. Флора Якутии / В.А. Петров. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1930. – 221с.
1600727
   Флора, растительность и растительные ресурсы. – Ереван
Вып. 7. – 1981
1600728
  Демешева Г.А. Флора, растительность и растительные ресурсы Казахстана : Библиографический указатель 1966-1970 / Г.А. Демешева, Т.В. Вдовухина; АН КазССР; ЦНБ; Ин-т зоологии; Под ред. акад. АН Казахской ССР Б. А. Быкова. – Алма-Ата, 1983. – 378с.
1600729
   Флора, растительность и растительные ресурсы Сибири. – Томск, 1987. – 150с.
1600730
  Зеленецкая И.Л. Флора, растительность, почвы и география Калужской области. / И.Л. Зеленецкая. – Калуга, 1972. – 27с.
1600731
   Флора. Систематика и филогения растений. – Киев : Наукова думка, 1975. – 320с.
1600732
  Чернов В.Н. Флораозер Карелии / В.Н. Чернов. – Петрозаводск, 1949. – 162с.
1600733
  Бакли Кристофер Флоренс Аравийская : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 3-99. – ISSN 1130-6545
1600734
  Краснова И. Флорентийская "Libertas" как гражданское полноправие: интерпретации обыденного сознания // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32-35. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматривается смысл и содержание высказываний и топосов о свободе в хрониках, дневниках, воспоминаниях и семейных книгах, созданных флорентийскими горожанами, а также анализируется понятие свободы, как реализации совокупности гражданских и ...
1600735
  Стам С.М. Флорентийские мадонны Рафаэля / С.М. Стам. – Саратов, 1982. – 80с.
1600736
   Флорентийские чтения : Итальянская жизнь и культура / пер. с ит. [и предисл.] И.А. Маевского. – Москва : Изд. И.А. Маэвского ; Тип. "Моск. Печатно дело". – (Флорентийские чтения : Итальянская жизнь и культура ; Т.1)
Т. 1 : Зарницы. – 1914. – 303 с.


  АвторыПаскуале Виллари, П. Мольменти, Ромуальдо Бонфадини, Руджеро Бонги, Артур Граф, Феличе Токко, Франческо Шупфер, Джакомо Барцелотти, Адольфо Бартоли, Пио Райна, Энрико Панцакки
1600737
  Монбейг-Гогель Катрин Флорентийский маньеризм. /Альбом/ / Монбейг-Гогель Катрин. – Москва, 1983. – 96с.
1600738
  Анненкова Е.С. Флорентийский миф Евдокии Ростопчиной // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 9-15. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128


  В статье рассматривается повесть Е. П. Ростопчиной "Палаццо Форли" с точки зрения реализации в произведениии авторского мифа о Флоренции; констатируется новаторский характер повести и анализируются особенности создания и функционирования флорентийского ...
1600739
  Пискорский В.К. Флорентийский сборник = Флорентійський збірник / В.К. Пискорский ; [упоряд. : Кеда М.К. и др.] ; Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского Нац. Нац. акад. наук Украины, Черниговский нац. пед. ун-т им. Т.Г. Шевченко [и др.]. – Киев ; Москва ; Чернигов : ИВИ РАН, 2013. – 370, [2] с. : портр., фотоил. – Содерж.: К вопросу об изучении наследия В.К. Пискорского / Пичугина И.С., Новикова Е.А. ; Итальянская тема в творческом наследии В.К. Пискорского / Дятлов В.А., Кеда М.К. ; Матеріали В.К. Піскорського з історії Італії ; Мемуари та листування. – Библиогр.: с. 32-34, 146-149 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-94067-392-7
1600740
  Уайльд О. Флорентинская трагедия : в 1 д. / Оскар Уайльд ; Единств. авториз. пер. с рукописи М. Ликиардопуло и А. Курсинского. – Москва : Книгоиздат "Скорпион", 1907. – 61, [2] с. ил., портр.
1600741
  Мурани-Ковач Флорентинский волшебник / Мурани-Ковач. – М., 1963. – 204с.
1600742
  Мак"явеллі Н. Флорентійські хроніки. Державець / Н. Мак"явеллі; Пер. з іт. А.Перепадя. – Київ : Основи, 1998. – 492с. – ISBN 966-500-101-9
1600743
  Мак"явеллі Н. Флорентійські хроніки. Державець / Нікколо Мак"явеллі, переклад з італ. А. Перепаді, передм. А. Бичко; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України. – Харків : Фоліо, 2007. – 512 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-3847-0
1600744
  Мак"явеллі Н. Флорентійські хроніки. Державець / Нікколо Мак"явеллі ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України ; пер. з італ. А. Перепаді ; передм. А. Бичко. – Харків : Фоліо, 2007. – 512 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-3848-7
1600745
  Мак"явеллі Н. Флорентійські хроніки. Державець = Istorie Florentine. Il principe / Нікколо Мак"явеллі ; пер. з італ. Анатоля Перепаді. – Харків : Будинок друку, 2013. – 470, [5] с., [1] арк. фотоіл. : іл. – Назва обкл. та корінця: Державець. - Додатк. тит. арк. італ. – ISBN 978-966-97238-5-7
1600746
  Мак"явеллі Н. Флорентійські хроніки. Державець = Istorie florentin il principe / Нікколо Мак"явеллі ; пер. з італ. Анатоля Перепаді ; передм. Ади Бичко ; Італ. ін-т культури в Україні ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Харків : Фоліо, 2013. – 509, [3] с. : іл. – Назва обкл. та корінця: Державець. - Дод. тит. арк. італ. – (Бібліотека італійської літератури / під ред. Ніколи Франко Баллоні і Миколи Жулинського, ISSN Biblioteca di letteratura ital). – ISBN 978-966-03-3849-4
1600747
  Крюс Д. Флорентіна / Д. Крюс. – Київ, 1983. – 95с.
1600748
  Долгова Е. Флоренция и ея окрестности / Е. Долгова. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1911. – LX, 194 с.
1600749
  Бутенев К.А. Флоренция и Рим в связи с двумя событиями Русской истории XV века : краткий иллюстрированный очерк составленный гр. Хрептовичем Бутеневым. – Москва : Печатня А. Снегиревой, 1909. – [2], 60 с. : ил. – Без обл. – Библиогр.: с. 59
1600750
  Губин Дмитрий Флоренция, нежное сердце / Губин Дмитрий, Пипенбург Конрад // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 86-93 : фото, карта. – ISSN 1029-5828
1600751
  Хорват Даниэл Флоренция. Ремесло как искусство / Хорват Даниэл, Коцци Гвидо // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 12 (177). – С. 96-106 : фото. – ISSN 1029-5828
1600752
  Сергеева Н. Флоренция: республика Христова // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 56-69. – ISSN 1812-867Х
1600753
  Ничко О.Я. Флоренція та флорентійці у мандрівних записках Джона Стейнбека італійського періоду // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 352-367. – ISBN 978-966-8847-84-4
1600754
  Поссемайер Инес Флоресский карлик. "Хобиты из Индонезии". Карлик с острова Флорес / Поссемайер Инес, Иверег Джуна // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 10 (187), октябрь. – С. 52-65 : фото. – ISSN 1029-5828
1600755
  Яниш Э. Флориан Гейер - крестьянский вождь. / Э. Яниш. – М.Л., 1925. – 48с.
1600756
  Гудзевата Марина Флорида. Берег Скарбів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 64-71 : фото
1600757
   Флоринова Экономия, в девяти книгах состоящая / С немецкого на российский язык сокращенно переведена Сергеем Волчковым. – Изд. 2-е. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук, 1760. – 362 с.


  од- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисн., видавн. марка
1600758
  Наумов Е.П. Флоринский Тимофей Дмитриевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 342-344
1600759
  Мельник Г.М. Флоринський Тимофій Дмитрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 306. – ISBN 96966-8060-04-0
1600760
   Флоринський Тимофій Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 215. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1600761
  Чмир О.Р. Флоринський Тимофій Дмитрович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 235. – ISSN 2075-437X


  25 січня 1882 р. Флоринський був обраний доцентом кафедри слов"янської філології в Університеті св. Володимира, у 1888 році став екстраординарним професором Київського університету
1600762
  Чмир О.Р. Флоринський Тимофій Дмитрович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 220-221. – ISSN 2075-437X
1600763
  Короткий В.А. Флоринський Тимофій Дмитрович (1854-1919) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 466-467. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1600764
   Флоринський Тимофій Дмитрович (1854-1919) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 497-498. – ISBN 978-966-439-754-1
1600765
  Проценко Л. Флоринський Тимофій Дмитрович (1854-29.VIII.1919) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 245-246. – ISBN 5-333-00673-3
1600766
  Проценко Л. Флоринський Тимофій Дмитрович [1854-29.VIII.1919] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 245-246. – ISBN 978-611-01-1405-9
1600767
  Лиденкова О. Флористическая символика в белорусских и английских литературных балладах // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 172-175. – ISSN 2307-2261
1600768
  Боярина Н.И. Флористические зоны пограничных отложений карбона и перми Донецкого бассейна // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 109-113 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1600769
   Флористические и геоботанические исследования в Белоруссии. – Минск : Наука и техника, 1970. – 216с.
1600770
   Флористические и геоботанические исследования в Молдавии. – Кишинев, 1980. – 90с.
1600771
   Флористические и геоботанические исследования на Урале. – Свердловск, 1983. – 148с.
1600772
   Флористические исследования в заповедниках РСФСР. – Москва, 1981. – 153с.
1600773
   Флористические исследования в Карелии. – Петрозаводск, 1988. – 144с.
1600774
   Флористические исследования в Киргизии. – Фрунзе, 1985. – 104с.
1600775
   Флористические исследования в Московской области. – Москва : Наука, 1990. – 190с.
1600776
   Флористические исследования в разных районах СССР. – Москва : Наука, 1985. – 201с.
1600777
   Флористические критерии при классификации растительности. – Уфа, 1981. – 188с.
1600778
  Почепцова Л.Д. Флористические названия в английском языке Австралии : Дис... канд.филол.наук: / Почепцова Л.Д.; КГУ. – Киев, 1970. – 210л. – Бібліогр.:л.185-210
1600779
  Почепцова Л.Д. Флористические названия в английском языке Австралии : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 663 / Почепцова Л.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1600780
  Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли / А.Л. Тахтаджян. – Ленинград, 1978. – 247с.
1600781
   Флористична гордість Ботсаду // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2022. – Січень (№ 1)
1600782
  Смаглюк О. Флористична класифікація мезофільних кленово-липово-дубових лісів у басейні нижньої Сули (Україна) / О. Смаглюк, Н. Смоляр, В. Соломаха // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 23-34. – (Серія біологічна ; вип. 75). – ISSN 0206-5657


  Наведено результати вивчення широколистяно-лісової рослинності басейну нижньої Сули за методикою школи Ж. Браун-Бланке. Широколистяні кленово-липово-дубові ліси в регіоні становлять вагомий ресурс його екомережі і як зональний тип рослинності ...
1600783
  Чемес В.Ф. Флористична компонента у системі художніх образів А. Ю. Кримського (спроба мікротипології) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 19. – С. 48-52
1600784
  Кочерга С.О. Флористична семіотика драматичної поеми драматичної поеми Лесі Українки "Адвокат Мартіан" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 17-23. – (Серія "Філологічні науки")
1600785
  Фоміна Л.Г. Флористична символіка в художньому світі М. Вінграновського: фольклорна традиція та авторське "Я" // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 1. – С. 34-40


  У статті досліджується динаміка адаптації флористичної символіки фольклорної генези в авторському тексті М. Вінграновського. Основна увага зосереджується на виявленні та характеристиці основних параметрів її семантичного спектра та естетичних функцій у ...
1600786
  Михайлова О. Флористична символіка поезії Ліни Костенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 21-23. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817
1600787
  Ткаченко Т. Флористична символіка у малій прозі Дарії Віконської та Уляни Кравченко // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 148-158. – ISBN 978-966-8906-60-2
1600788
  Сушко Н.О. Флористична структура екотону "Кременецькі гори" / Н.О. Сушко, В.В. Грубінко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 51-56 : Рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1726-5428
1600789
  Сябряй С.В. Флористична та кліматична характеристики еоценової епохи на території Дніпровського буровугільного басейну / С.В. Сябряй, Ю.В. Тесленко, С.О. Молчанов // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 60-69. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0367-4290
1600790
  Лукаш О. Флористична унікальність існуючих та проектованих національних природних парків лівобережного Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-35. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз флористичної унікальності флори існуючих та проектованих національних природних парків Лівобережного Полісся України. Їх раритетний компонент представлено 35 видами рослин, занесених до Червоної книги України та 63 регіонально ...
1600791
  Леонтьєв Д.В. Флористичний аналіз в мікології : [ підручник для студентів вищих навч. закладів ] / Д.В. Леонтьєв. – Харків : Основа, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-495-039-5
1600792
  Бацура Г.В. Флористичний і таксономічний аналіз дерев"янистих ліан, які інтродуковані в Передкарпатті / Г.В. Бацура, Н.В. Баканова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 49-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Висвітлено питання флористичної і таксономічної характеристики дерев"янистих ліан, інтродукованих в Передкарпатті.
1600793
  Ніколаєнко С. Флористичний код сонетарію "Аморетті" Е. Спенсера // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 19-26. – ISSN 2078-340X


  Досліджено домінантні образи квітів у сонетарії “Аморетті” Е. Спенсера. Дотримуючись традицій античності, культурної спадщини Середньовіччя, наукових досягнень ботаніки, відображених у книгах з флористики, поет створив свій власний флористичний код у ...
1600794
  Коваль Г. Флористичний символічний код календарно-обрядової поезії українців // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 476-481. – ISSN 1028-5091
1600795
  Бігун О. Флористичні мотиви поезії в прозі Поля Верлена та Марка Черемшини // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 200-205. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
1600796
  Гаськевич О. Флористичні мотиви у творчості Юліуша Словацького // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 62. – С. 78-89. – ISSN 0203-9494
1600797
  Дацюк В.В. Флористичні особливості ландшафтного заказника "Федорівка" (Львівська область) / В.В. Дацюк, І.І. Кузьмішина, Л.О. Коцун // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 123-126 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
1600798
  Лапій М. Флористичні та анімалістичні образи як поліестетичні художні коди (на матеріалі прози Івана Франка) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 140-148. – ISSN 0130-528Х
1600799
  Науменко Н. Флористичні традиції Лесі Українки у поезії 20 століття // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 537-549. – ISBN 978-966-600-487-4
1600800
  Георгиевский В.Т. Флорищева пустынь : Ист.-археол. описание с рис. : В прил.: Описание рукописей, каталог старопечатных книг и Собрание грамот и актов, принадлежащих пустыни / [Соч.] В. Георгиевского. – Вязники : Изд. Архим. Антония, настоятеля Флорищевой пустыни, 1896. – VIII, XVI, 416, [1] с., 17 л. ил., портр. : ил., факс., табл. – Библиогр. в предисл.


  Надпись 1924 г.
1600801
  Сургай О. Флорівський монастир - незгасаючий світоч православ"я // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2006. – Число 5/6. – С. 118-124
1600802
  Носова Л.М. Флоро-географический анализ северной степи европейской части СССР / Л.М. Носова; Відп.Е.М.Лавренко. – Москва : Наука, 1973. – 187с.
1600803
  Камелин Р.В. Флорогенетический анализ естественной флоры горной Средней Азии. / Р.В. Камелин. – Ленинград, 1973. – 355с.
1600804
  Новрузов В.С. оглы Флорогенетический анализ лишайников Большого Кавказа и вопросы их охраны / В.С. оглы Новрузов. – Баку, 1990. – 323с.
1600805
  Коломієць Інна Іванівна Флоролексеми в українській поезії 2-ї половини 20 століття: функціонально-стилістичний аспект : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Коломієць Інна Іванівна; Уманський держ. педагог. ун-тет ім.П.Тичини. – Умань, 2003. – 240 л. + Додатки: л.225 - 240. – Бібліогр.: л.201 - 225
1600806
  Коломієць Інна Іванівна Флоролексеми в українській поезії 2-ї половини 20 століття: функціонально-стилістичний аспект : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Коломієць І.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1600807
  Івашків О.В. Флоролексеми у мовній структурі буколік Феокріта // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 79-85
1600808
  Венгренівська М.А. Флороморфізми на позначення людей в українській i французькій традиціях та відтворення їх у перекладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-38. – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  Присвячено функціонуванню флороморфізмів на позначення людей в українській і французькій традиціях та особливостям їхнього перекладу, зокрема пов"язаного з незбіжністю граматичного роду. This article deals with the floromorphius in the ukrainian and ...
1600809
  Бондаренко М.О. Флороніми в мовній картині світу Тараса Шевченка крізь призму сучасного сприйняття // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (62). – С. 51-58


  У статті показано, яке місце посідає лексика на позначення назв рослин, зафіксована в поетичних текстах Т. Шевченка, у мовній картині світу сучасної молоді, а також з’ясовано, наскільки добре сучасні читачі розуміють мову творів поета. В статье ...
1600810
  Кірілкова Н.В. Флорономени в говірках Рівненського Полісся // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 158-161. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "Полісся перебуває в зоні екологічного лиха, тому задля збереження мовної та культурної інформації цього ареалу необхідна фіксація лексики говірок, що є актуальним завданням для мовознавців. Для відтворення мовної картини світу, як зазначає О.В. Юдін, ...
1600811
  Тимочко Б.В. Флорономени в молдавсько-українських грамотах XIV-XV століть // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 70-76. – ISSN 0027-2833
1600812
  Горбовская С.Г. Флорообразы в поэзии Теофиля Готье до 1850-х годов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 24-36. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
1600813
  Горбовская С.Г. Флорообразы С. Малларме: от Парнаса к символизму // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 43-51. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921


  В статье речь идет об одной из важных концепций творчества Стефана Малларме-"внутренних пейзажах". Для Малларме важно впечатление о деревьях, цветах и травах, воспоминание о пейзажах, а не сам пейзаж. Через картины "внутренней природы" поэт передает ...
1600814
  Рощина Н.О. Флороценотичне різноманіття озер Присамар"я у порівнянні зі штучними водоймами // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 53-59 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2073-8331
1600815
   Флот Oceania Cruises поповнить Sirena // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 6 : фото. – ISSN 1998-8044
1600816
  Козлов Д.Ю. Флот Балтийского моря в кампании 1915 года: новые проблемы и новые достижения // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 10. – С. 25-31. – ISSN 0321-0626
1600817
   Флот в боях за Родину. – Москва, 1942. – 167с.
1600818
  Басов А.В. Флот в Великой Отечественной войне 1941-1945 / А.В. Басов. – Москва, 1980. – 304 с.
1600819
   Флот в первой мировой войне : в 2 т. – Москва : Воениздат
Т. 1 : Действия русского флота. – 1964. – 647с., с карт. и схем.
1600820
   Флот в первой мировой войне : в 2-х т. – Москва : Воениздат
Т. 2 : Действия флотов на Северном, Средиземноморском и Океанских театрах / В.А. Белли. – 1964. – 364 с.
1600821
  Роскилл С. Флот и война / С. Роскилл. – Москва : Военное издательство, 1967. – 560 с.
1600822
  Роскилл С. Флот и война / С. Роскилл. – Москва : Военное издательство, 1970. – 527с.
1600823
  Роскилл С. Флот и война / С. Роскилл. – М.
3. – 1974. – 711с.
1600824
  Сергеев-Ценский Флот и крепость / Сергеев-Ценский. – Москва, 1975. – 461с.
1600825
  Сергеев-Ценский Флот и крепость : избр. воен. произведения / Сергеев-Ценский. – Москва : Военное издательство, 1975. – 408 с.
1600826
  Сергеев-Ценский Флот и крепость / Сергеев-Ценский. – Симферополь, 1983. – 334с.
1600827
  Сергеев-Ценский Флот и крепость / Сергеев-Ценский. – Одесса : Маяк, 1986. – 151 с.
1600828
  Линецкий В.Н. Флот империи доллара / В.Н. Линецкий. – М., 1961. – 68с.
1600829
  Корниенко Д.И. Флот нашей родины / Д.И. Корниенко. – М, 1957. – 454с.
1600830
   Флот нашей Родины. – М, 1940. – 304с.
1600831
   Флот нашей Родины. – М, 1977. – 168с.
1600832
   Флот Октября. – М, 1938. – 64с.
1600833
  Щедрин Г.И. Флот остается молодым / Г.И. Щедрин, М.И. Ципоруха. – Москва, 1982. – 190с.
1600834
  Селяничев А.К. Флот под красным флогом революции / А.К. Селяничев. – М., 1983. – 176с.
1600835
  Дойджашвили Г. Флот США - орудие американского разбойничьего империализма / Г. Дойджашвили, Т. Белащенко. – Москва : [б. и.], 1952. – 104 с.
1600836
  Брязгунов Т. Флот США в тихоокеанській кампанії Другої світової війни / Тарас Брязгунов. – Київ, 2002. – 32с.
1600837
  Лейкин А.Л. Флота лейтенанты / А.Л. Лейкин. – М., 1982. – 112с.
1600838
  Коровин В.Е. Флота Ташкентского Ала-Тау в перспективе интродукции : Автореф... канд. биол.наук: / Коровин В. Е.; МВО СССР, Среденеазиат.ГУ. – Ташкент, 1956. – 16л.
1600839
  Руденко Э.И. Флотационно-фотометрическое определение фтора с использованием ализаринкомплексонатов редкоземельных элементов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Руденко Э.И.; Уральский политехн. ин-т. – Свердловск, 1981. – 24л.
1600840
   Флотационные ильменита из титано-магнетитовых руд на фабрике Отамаки. – М, 1959. – 16с.
1600841
  Дуденков С.В. Флотационные реагенты-собиратели / С.В. Дуденков. – М, 1965. – 92с.
1600842
   Флотационные реагенты. – М, 1962. – 58с.
1600843
   Флотационные реагенты. – М, 1962. – 58с.
1600844
   Флотационные реагенты. – М, 1963. – 82с.
1600845
   Флотационные реагенты : механизм действия, физико-химические свойства, методы исследования и анализа. – Москва : Недра, 1974. – 240 с. : 76 табл., 119 ил. – Библиогр.: 193 назв.
1600846
   Флотационные реагенты. – М, 1986. – 244с.
1600847
  Дембо М.О. Флотационный колчадан и его использование в сернокислотной промышленности / М.О. Дембо. – М.-Л., 1932. – 47с.
1600848
  Брухгольд К. Флотационный процесс / К. Брухгольд. – Москва;Ленинград, 1931. – 296 с.
1600849
  Дуденков С.В. Флотационые реагенты-регуляторы и флокулянты / С.В. Дуденков. – М, 1966. – 88с.
1600850
  Глембоцкий В.А. Флотация / В.А. Глембоцкий. – М., 1961. – 548с.
1600851
  Глембоцкий В.А. Флотация железных руд / В.А. Глембоцкий, Г.А. Бехтле. – М, 1964. – 224с.
1600852
  Полькин С.И. Флотация пирохлора и циркона / С.И. Полькин. – М., 1959. – 112с.
1600853
  Полькин С.И. Флотация руд редких металлов и олова / С.И. Полькин. – Москва : Госгортехиздат, 1960. – 639 с.
1600854
   Флотация руд цветных металлов. – М, 1964. – 215с.
1600855
  Трушлевич В.И. Флотация. / В.И. Трушлевич. – М.-Л., 1935. – 616с.
1600856
  Годэн А.М. Флотация. / А.М. Годэн. – М, 1959. – 654с.
1600857
  Горбаненко С.А. Флотація й промивання як методи археологічних досліджень: реалії й перспективи // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (18) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття. – С. 137-144. – ISSN 2227-4952
1600858
  Соболев Л.С. Флотилия называется Днепровской / Л.С. Соболев. – М, 1967. – 47с.
1600859
  Баров В. Флотилії українських отаманів та бойові дії на Дніпрі 1919 - 1921 рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 36. – С. 26-34
1600860
  Бергер Г.С. Флотируемость минералов / Г.С. Бергер. – М, 1962. – 263с.
1600861
  Золототрубов А.М. Флотоводец / А.М. Золототрубов. – М., 1991. – 479с.
1600862
  Шторм Г.П. Флотоводец Ушаков / Г.П. Шторм. – М - Л, 1946. – 263с.
1600863
  Шторм Г.П. Флотоводец Ушаков / Г.П. Шторм. – М, 1948. – 352с.
1600864
  Овчинников В.Д. Флотоводческое наследие адмирала Ф. Ф. Ушакова // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 (586). – С. 22-26. – ISSN 0321-0626
1600865
  Жигалов И.М. Флотская доблесть / И.М. Жигалов. – М., 1983. – 175с.
1600866
  Ширшов Б.В. Флотская пуговица. / Б.В. Ширшов. – Пермь, 1963. – 34с.
1600867
  Белоус Н.Г. Флотские будни : [очерки] / Н.Г. Белоус. – Москва : [б. и.], 1962. – 48 с. : ил. – (Библиотечка журнала "Советский воин" / [Глав. полит. упр. Советской Армии и Воен.-Мор. Флота] ; № 5 (432))
1600868
  Чеботаев М.А. Флотские годы. / М.А. Чеботаев. – Москва : Военное издательство, 1966. – 78 с.
1600869
   Флотский характер. – М, 1960. – 48с.
1600870
  Карапиш Б.Т. Флотський комірець : оповідання / Б.Т. Карапиш. – Дніпропетровськ : Облвидав, 1957. – 103 с.
1600871
  Каминский Юрий Георгиевич Флоуриметрическое и фотометрическое исследование митохондрий при транспорте ионов (зависимые от окисления янтарной кислоты реакции митохондрий в условиях торможения 1 пункта сопряжения) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Каминский Юрий Георгиевич; АН СССР. Ин-т биологич. физики. – Пущино, 1973. – 28л.
1600872
  Яшків Д.С. Флоучарт як засіб мінімізації логістичних ризиків промислового підприємства // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 196-200. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2313-8114


  У статті розглянуто проблеми управління логістичними ризиками підприємства, що виникають внаслідок синергетичної дії зовнішніх та внутрішніх економічних, політичних та соціальних факторів. Головним завданням статті є дослідження можливості мінімізації ...
1600873
  Гамалий Ю.В. Флоэма листа / Ю.В. Гамалий. – Ленинград : Наука, 1990. – 144с.
1600874
   Флуар и Бланшефлор. – М, 1985. – 174с.
1600875
  Нікіфорова Є.Ю. Флуд у віртуальній комунікації (на матеріалі англомовних інтернет-форумів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 81-87


  Статтю присвячено лінгвістичному дослідженню явища "флуд" у форумному просторі мережі. Об"єктом комплексного лінгвістичного аналізу є пости, які містять флуд, тобто беззмістовні та абсурдні висловлювання. У роботі визначено основні прояви флуду ...
1600876
  Клибанова И.М. Флуктации в системах взаимной синхронизации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Клибанова И.М.; Горьковск. гос. ун-тет. – Горький, 1971. – 16л.
1600877
  Неход А.Р. Флуктационная теория стеклования аморфных полимеров: релаксация объема и динамические совйства : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.17 / Неход А. Р.; МВССО РСФСР; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1984. – 24с.
1600878
  Зайцев В.В. Флуктуации в автогенераторных системах на инжекционно- лавинно-пролетных диодах : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Зайцев В.В.;. – Х, 1980. – л.
1600879
  Гудзенко Л.И. Флуктуации в автоколебательных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гудзенко Л.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Отд-ние радиофизики. – М., 1961. – 6л.
1600880
  Малахов А.Н. Флуктуации в атоколебательных системах / А.Н. Малахов. – Москва, 1968. – 660 с.
1600881
  Тучин В.В. Флуктуации в газовых лазерах / В.В. Тучин; Под ред. М.Л. Каца. – Саратов : Изд-во Сарат.ун-та
Часть 1. – 1981. – 62с.
1600882
  Тучин В.В. Флуктуации в газовых лазерах / В.В. Тучин. – Саратов : Саратовский университет
Ч. 2. – 1981. – 164 с.
1600883
  Вентцель А.Д. Флуктуации в динамических системах под действием малых случайных возмущений / А.Д. Вентцель, М.И. Фрейдлин. – Москва, 1979. – 424с.
1600884
  Романов В.П. Флуктуации в жидкостях и их влияние на поглощение звука : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романов В. П.; ЛГУ. – Л., 1967. – 12л.
1600885
  Тарасенко А.А. Флуктуации в объеме и на поверхности твердых тел. / А.А. Тарасенко. – К., 1992. – 246с.
1600886
  Ван-дер-Зил Флуктуации в радиотехнике и физике / Ван-дер-Зил. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издание, 1958. – 296 с.
1600887
  Костин И.К. Флуктуации в системах большого числа диффузно связанных генераторов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Костин И.К.; МГУ. – М., 1973. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1600888
  Усыченко Виктор Георгиевич Флуктуации в триодных автогенераторах СВЧ : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.03 / Усыченко Виктор Георгиевич; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Ленинград, 1975. – 14л.
1600889
  Фалько Г.Л. Флуктуации и взаимодействия акустических и электромагнитных волн в твердых телах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Фалько Г.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1600890
  Фалько Георгий Леонидович Флуктуации и взаимодействия акустических и электромагнитных волн в твердых телах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Фалько Георгий Леонидович; МВ и ССО. КГУ. – К., 1976. – 144л. – Бібліогр.:л.137-144
1600891
  Лэкс М. Флуктуации и когерентные явления / М. Лэкс. – Москва : Мир, 1974. – 299 с.
1600892
  Ситенко А.Г. Флуктуации и нелинейное взаимодействие волн в плазме / А.Г. Ситенко. – Киев : Наукова думка, 1977. – 248 с.
1600893
  Белозоров Д.П. Флуктуации и процессы рассеяния нейтронов и электромагнитных волн в магнитоупорядоченных кристаллах вблизи точек измерения магнитной симметрии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Белозоров Д.П.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1972. – 12л.
1600894
  Устинов Николай Георгиевич Флуктуации и рассеяние света горячими электронами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Устинов Николай Георгиевич ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1975. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
1600895
  Зайцев Ю.И. Флуктуации излучения газовых лазеров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Зайцев Ю.И.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1971. – 22л.
1600896
  Ульянов А.Н. Флуктуации на границах устойчивости метастабильных состояний. : Автореф... канд. физ-.мат.наук: 01.04.07 / Ульянов А.Н.; МВ и ССО УССР, Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1987. – 15л.
1600897
  Розентур К.И. Флуктуации о полупроводниках со сложной зонной структурой : Автореф... канд. физ.м ат.наук: 01.04.03 / Розентур К. И.; МГУ, Физ. фак. – Москва, 1972. – 14л.
1600898
  Безродный Владимир Григорьевич Флуктуации полля в статистических нерекулярных волноводах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Безродный Владимир Григорьевич; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1973. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1600899
   Флуктуации сверхдлинных радиоволн в волноводе Земля-ионосфера / В.Г. Безродный, П.В. Блиох, Р.С. Шубова, Ю.М. Ямпольский; Блиох П.В. – Москва : Наука, 1984. – 144 с.
1600900
  Тудрий Флуктуации циклонических процессов в Северном полушарии Земли / Тудрий, Н.В. Колобов. – Казань, 1984. – 164с.
1600901
   Флуктуации электромагнитного поля Земли в диапазоне СНЧ. – Москва : Наука, 1972. – 195 с.
1600902
  Семенов А.А. Флуктуации электромагнитных волн на приземных трассах / А.А. Семенов, Т.И. Арсеньян. – Москва : Наука, 1978. – 272 с.
1600903
  Слуцкер А.И. Флуктуационная динамика : учеб. пособие / Слуцкер А.И., Аверкин Б.А. ; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград : Издательство Ленинградского политехнического института, 1989. – 60, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 62
1600904
  Булавин Л.А. Флуктуационная дисперсность системы вблизи критической точки и расширенное уравнение вещества / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин, Е.Г. Рудников // "Дисперсные системы" 17-я конференция стран СНГ,Одесса


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1600905
  Каневский З.М. Флуктуационная помеха и обнаружение импульсных радиосигналов / З.М. Каневский, М.И. Финкельштейн. – Москва-Ленинград, 1963. – 216 с.
1600906
  Савченко М.А. Флуктуационная сверхпроводимость магнитных систем. / М.А. Савченко, А.В. Стефанович. – Москва : Наука, 1986. – 140с.
1600907
  Осень В. Флуктуационная теория сонета. Сонетный атлас : монография / Валентин Осень (В.Ф. Погорелов). – Изд. 4-е, доп. и уточн. – Одесса : Астропринт, 2019. – 214, [2] с. : портр. – Настоящее имя автора: Валентин Федорович Погорелов. - Аннот. рус., англ. – Библиогр.: с. 202-208. – ISBN 978-966-927-439-7
1600908
  Паташинский А.З. Флуктуационная теория фазовых переходов / А.З. Паташинский, В.Л. Покровский. – Москва : Наука, 1975. – 256 с.
1600909
  Паташинский З А. Флуктуационная теория фазовых переходов / З А. Паташинский, В.Л. Покровский. – 2-е изд. перераб. – Москва : Наука, 1982. – 381с.
1600910
  Зайцев Э.Ф. Флуктуационные колебания в радифизике / Э.Ф. Зайцев. – Ленинград, 1990. – 75 с.
1600911
  Ха Зуй Зунг. Флуктуационные процессы и деградационные измерения в МНОП структурах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Ха Зуй Зунг.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1987. – 13л.
1600912
  Иванченко Ю.М. Флуктуационные эффекты в системах с конкурирующими взаимодействиями / Ю.М. Иванченко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 279 с.
1600913
  Чалый А.В. Флуктуационные эффекты в стационарных открытых системах: самоорганизация и фрактальная природа зародышей новой фазы // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1995. – Т. 3, № 1. – С. 22-28. – ISSN 1023-2427
1600914
  Ван Флуктуационные явления в полупроводниках / Ван, Зил А. дер. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1961. – 232 с.
1600915
  Барейкис В. Флуктуационные явления в полупроводниках в неравновесных условиях : монография / В. Барейкис, Р. Катилюс, Р. Милюшите ; АН ЛитССР, Ин-т физики полупроводников. – Вильнюс : Мокслас, 1989. – 220 с. : ил. – (Электроны в полупроводниках ; 8)
1600916
  Лукьянчикова Н.Б. Флуктуационные явления в полупроводниках и полупроводниковых приборах / Н.Б. Лукьянчикова. – Москва : Радио и связь, 1990. – 294 с.
1600917
  Малахов А.Н. Флуктуационные явления в полупроводниковых автоколебательных системах / А.Н. Малахов, А.В. Якимов. – Горький, 1976. – 77с.
1600918
  Колачевский Н.Н. Флуктуационные явления в ферромагнитных материалах / Н.Н. Колачевский. – Москва : Наука, 1985. – 181 с.
1600919
  Анисимов М.П. Флуктуационные явления в физико-химическом эксперименте / М.П. Анисимов ; отв. ред. Я.А. Крафтмахер, И.И. Яковлев ; АН СССР, Сиб. отд., Ин-т угля. – Новосибирск : Наука, 1986. – 153, (3) с. : ил. – Библиогр.: с. 138-154
1600920
  Гафаров А.Г. Флуктуационные явления при фазовом переходе жидкость-пар : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гафаров А.Г.; АН ТаджССР. Физ.-техн. ин-т. – Душанбе, 1985. – 115л. – Бібліогр.:л.107-115
1600921
  Гафаров Абдусатор Гафорович Флуктуационные явления при фазовом переходе жидкость - пар : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Гафаров Абдусатор Гафорович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 16 с.
1600922
  Ремизович В.С. Флуктуация пробегов заряженных частиц / В.С. Ремизович. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 240 с.
1600923
  Винницька М.Я. Флуктуації економічного розвитку в умовах трансформаційної економіки : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Винницька М.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1600924
  Винницька М.Я. Флуктуації економічного розвитку в умовах трансформаційної економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Винницька М.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 210 с. + Додатки : л. 181-192. – Бібліогр. : л. 193-210
1600925
  Якунов А.В. Флуктуації інтенсивності світла, розсіяного на супрамолекулярних неоднорідностях у рідинах з водневими зв"язками / А.В. Якунов, Н.В. Кузькова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 367-370. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено флуктуації інтенсивності розсіяного світла у рідинах з водневими зв"язками. В експериментальному методі використано принцип характеристичного кутового розподілу для різних типів розсіяння. В даній роботі приведено нові експериментальні ...
1600926
  Ткаченко К.В. Флуктуації особистості в сучасному суспільному бутті : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Ткаченко Катерина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2020. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
1600927
  Сєліщев П.О. Флуктуації потоків точкових дефектів і їх вплив на повзучість матеріалу / П.О. Сєліщев, В.В. Алєксєєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 225-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Отримана асимптотична залежність середньої швидкості повзучості матеріалу, що опромінюється від параметрів, які описють стохастичний характер потоку точкових дефектів на дислокацію. Asymptotic dependence of medial velocity of creep of a material under ...
1600928
  Ясковець Ю.В. Флуктуації світових товарних ринків в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 75-78


  Досліджено вплив глобалізації на розвиток світових товарних ринків у системі міжнародних економічних відносин, трансформації та флуктуації форм та методів торгівлі товарами на світовому ринку. The impact of globalization on the development of world ...
1600929
  Семенюк С.А. Флуктуації стохастичних динамічних систем з дифузійними та імпульсними збуреннями : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.04 / Семенюк Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1600930
  Семенюк С.А. Флуктуації стохастичних динамічних систем з дифузійними та імпульсними збуреннями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Семенюк Сергій Анатолійович ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Київ, 2012. – 125 л. – Бібліогр.: л. 117-125
1600931
  Бєгун В.В. Флуктуації та закони збереження у релятивістському адронному газі : Автореф. дис. ... канд фізико-математичних наук; 01. 04. 02 / Бєгун В. В.; НАН України; Ін-т теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова. – Київ, 2007. – 16с. – Бібл.: 8 назв
1600932
   Флуктуаційна дисперсність системи поблизу критичної точки / Л.А. Булавін, О.Д. Альхін, Б.Ж. Абдікарімов, Є.Г. Рудніков // Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 1997. – Вип. 3
1600933
  Тер-Матриросян Флуктуацыонные процессы в сегнетоэлектрических параметрических усилителях СВЧ : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Тер-Матриросян Л. Т.; МГУ. – М., 1977. – 43л.
1600934
   Флуоресцеїнвмісні поліакриламідні гідрогелі, як основа РН-сенсорів / Т.М. Василишин, О.В. Майкович, М.В. Яковів, О.Ю. Борденюк, С.М. Варваренко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 193
1600935
  Брайон А.В. Флуоресцентна мікроскопія рослинних тканин і клітин / А.В. Брайон. – Київ : Вища школа, 1973. – 143 с.
1600936
  Брайон О.В. Флуоресцентна мікроскопія рослинних тканин і клітин / О.В. Брайон. – Київ : Вища школа, 1973. – 1436с.


  У монографії розглянуті питання про природну флуоресценцію тканини і клітин вегетативних органів рослин при збудженні синьо-фіолетовим та ультрофіолетовим промінням; зв"язок флуоресценції з фотосінтезом листків, зі стійкістю рослин до холоду і морозу, ...
1600937
   Флуоресцентні властивості катіонних каліксаренів / Н.В. Сторожук, В.С. Старова, Р.В. Родік, Т.Є. Кеда, О.А. Запорожець, В.І. Кальченко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 172
1600938
   Флуоресцентні властивості похідної 6-тіазоліл-7-гідроксикумарину / Т.О. Герман, Р.П. Линник, Т.В. Шокол, О.А. Запорожець, П В. Хиля // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 20
1600939
   Флуоресцентні властивості сполук з внутрішньомолекулярним переносом електрону на поверхні титанокремнеземів / М Г. Старух, Н.П. Смірнова, Г.М. Єременко, Л.Г. Гречко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 433-439. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом флуоресцентної спектроскопії досліджені процеси фотоіндукованого переносу електрону за участю ТІСТ-их молекул, похідних піразолопіридину, що на поверхні колоїдів титанокремнезему. Показано, що внутрішньомолекулярне перенесення електрону в ...
1600940
   Флуоресцентні властивості флуоропохідних гідантоїну як потенційних флюоресцентних зондів / І.А. Литвин, О.В. Кулинич, С В. Старова, П.К. Михайлюк, О.А. Запорожець // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; голов. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2016. – Т. 11, № 1/2. – С. 11-15. – ISSN 1991-0290


  Встановлено, що введення атому флуору у насичений цикл циклогексанспіро-5-гідантоїну та 1-аміноциклогексанкарбонової кислоти викликає зростання їх кислотних та флюоресцентних властивостей. Високі флюоресцентні властивості таких флуоропохідних ...
1600941
   Флуоресцентні властивості фосфоровмісних дендримерів з термінальними в-дикетонатними групами / О. Кулинич, Ю. Антонюк, В. Старова, М. Янчук, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 58-60. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Порівнянням інтенсивності флуоресценції фосфоровмісних дендримерів з термінальними бензальдегідними, хлорбензеновими і в-дикетонатними групами показано, що покращення флуоресцентних властивостей дендримеру відбувається за рахунок приєднання до його ...
1600942
  Климченко Андрій Сергійович Флуоресцентні зонди на основі з-гідроксихромону: синтез, вивчення спектральних і сенсорних властивостей, випробування в моделях біологіних систем : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.10 / Климченко А.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1600943
   Флуоресцентні зонди на основі похідних 6-піразоліл-7-гідроксикумарину / Т.С. Дорош, Р.П. Линник, В.С. Москвіна, Т.В. Шокол, О.А. Запорожець, В.П. Хиля // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 16
1600944
  Линник Р.П. Флуоресцентні зонди на основі структурно модифікованих 3-гідроксифлавонів для визначеня АТФ / Р.П. Линник, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей Київської конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2022" : 26-28 жовт. 2022, Київ : [збірка тез доп.] / "Сучасні Тенденції 2022", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – С. 105. – ISBN 978-966-999-298-7
1600945
   Флуоресцентні та кислотно-основні властивості фтор похідних органічних сполук / І.А. Літвин, В.С. Старова, П.К. Міхайлюк, О.А. Запорожець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 159
1600946
   Флуоресцентні характеристики ІНДО-1 при взаємодії з сироватковими альбумінами / В.Л. Зима, Ю.В. Семенов, Дячок, ОМ, В.В. Ганчурін // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 2. – С. 30-39. – ISSN 1023-2427
1600947
  Брайон А.В. Флуоресцентно-микроскопическое исследование некоторых физиологических свойств тканей и клеток многолетних растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Брайон А.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 19 с. – Бібліогр.: с.19
1600948
  Брайон А.В. Флуоресцентно-микроскопическое исследование некоторых физиологических свойств тканей и клеток многолетних растений. : Дис... канд. биолог.наук: / Брайон А.В.; КГУ. – К., 1968. – 198л.
1600949
  Дикун П.П. Флуоресцентно-спектральное изучение источников и распространенности полициклических ароматических углеводородов в окружающей человека среде : Автореф... Доктора техн.наук: 01.044 / Дикун П.П.; Гос.оптич.ин-т. – Ленинград, 1970. – 35л. – Бібліогр.:с.33-35
1600950
  Балыкин Виктор Иванович Флуоресцентное детектирование и радиационное охлаждение атомов резонансным лазерным излучением. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Балыкин Виктор Иванович; АН СССР. – Москва, 1980. – 15л.
1600951
  Веденкина Я.С. Флуоресцентное исследование остатков триптофана в белке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Веденкина Я.С.; МГУ. – М, 1971. – 30л.
1600952
  Владимиров Ю.А. Флуоресцентные зонды в исследовании биологических мембран. / Ю.А. Владимиров, Г.Е. Добрецов. – Москва, 1980. – 320с.
1600953
  Добрецов Г.Е. Флуоресцентные зонды в исследовании клеток, мембран и липопрогтеинов / Г.Е. Добрецов. – Москва : Наука, 1989. – 277 с. : табл., ил. – Библиогр.: 1206 назв. – ISBN 5-02-003990-X
1600954
  Климченко Андрей Сергеевич Флуоресцентные зонды на основе 3-гидроксихромона: синтез, изучение спетральных и сенсорных свойств, испытания в моделях биологических систем : Дисс. ... канд. химических наук: 02.00.10 / Климченко Андрей Сергеевич; КУ им.Т.Шевченко. – Киев, 2003. – 152 л. + Додатки: л. 128 - 152. – Библиогр.: л. 118 - 128
1600955
  Юденфренд С. Флуоресцентный анализ в биологии и медицине / С. Юденфренд. – Москва : Мир, 1965. – 484 с.
1600956
  Казарян Рубен Рафикович Флуоресцентный анализ хроматина при индукции ферменов катаболизма аминокислот (аргиназы) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Казарян Рубен Рафикович; МВ и ССО Арм.ССР. Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 35л.
1600957
  Прингсгейм П. Флуоресценция и фосфоресценция : Пер. с англ. / П. Прингсгейм. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 623 с.
1600958
  Любимцев В.А. Флуоресценция из высоких возбужденных синглетных состояний сложных органических молекул в растворе как метод излучения сверхбыстрой электронно-колебательной релаксации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Любимцев В.А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1983. – 14 с.
1600959
  Козлова Н.В. Флуоресценция некоторых биологических объектов в видимой области спектра. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.040 / Козлова Н.В.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1970. – 23л.
1600960
  Дарчия Ш.П. Флуоресценция растений при облучении светом разной длины волны / Ш.П. Дарчия. – Алма-Ата, 1956. – 116с.
1600961
   Флуоресценція 1-(4-адамантил-2-тіазолілазо)-2-нафтолу та його комплексів з Сu(II), Zn(II) і Ni(II) у розчині та на поверхні силікагелю / В.І. Бардак, Т.Є. Кеда, Р.П. Линник, О.А. Запорожець // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 9-15. – (Серія "Хімічні науки" ; № 14 (307)). – ISSN 2079-2573
1600962
  Чиста С.В. Флуоресценція і динаміка мікрооточення триптофанових залишків евкаріотної тирозил-трнк синтетази / С.В. Чиста, О.І. Корнелюк // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2014. – Т. 21, № 1/2


  Методом флуоресцентної спектроскопії досліджена внутрішньомолекулярна динаміка N-кінцевого каталітичного модуля (міні-TyrRS) тирозил-тРНК синтетази в розчині. На основі даних флуоресцентної спектроскопії та комп"ютерного моделювання охарактеризовано ...
1600963
  Кеда Т.Є. Флуоресценція люцигеніну і флуоресцеїну в присутності кофеїну і таніну // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 17 (242)


  Досліджено вплив кофеїну і таніну на інтенсивність флуоресценції люцигеніну і флуоресцеїну в гомогенній фазі. Установлено, що інтенсивність флуоресценції люмінофорів зменшується зі збільшенням концентрації кофеїну й таніну
1600964
  Чан Ты Хьеу. Флуориметрические и хемилюминесцентные методы определения церия и тория : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Чан Ты Хьеу. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 23 с.
1600965
  Чан Ты Хьеу Флуориметрические и хемилюминесцентные методы определения церия и тория : Дис... канд. хим.наук: / Чан Ты Хьеу; КГУ. – К., 1969. – 176л. – Бібліогр.:л.163-176
1600966
  Мелентьева Е.В. Флуориметрическое определение самария и европия с использованием тройных комплексов с b-дикетонами и органическими основаниями : Автореф... канд. хим.наук: / Мелентьева Е.В.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1600967
  Майданюк А. Флуориметричний аналіз концентрації АТР за допомогою 3-гідрокси-4"-диметиламінофлавону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 11-13. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Наведено мініметод спектрофлуориметричного визначення концентрації АТР у розчина. The minimethod for fluorimetric assays of ATP has been developed.
1600968
  Щербов Д.П. Флуориметрия в химическом анализе минерального сырья. / Д.П. Щербов. – М., 1965. – 260с.
1600969
  Бугера О.І. Флуориметрія агрегатів [формула] / О.І. Бугера, Д.А. Ющенко, В.Г. Пивоваренко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 94-100. – ISSN 0041-6045
1600970
  Михайлюк П.К. Флуоровмісні амінокислоти, аміни та діазоалкани : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Михайлюк Павло Костянтинович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 360 арк. – Бібліогр.: арк. 314-360
1600971
  Михайлюк П.К. Флуоровмісні амінокислоти, аміни та діазоалкани : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Михайлюк Павло Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 49 назв
1600972
  Яковенко В.А. Флуорометрические исследования флуоресценции сложных молекул в газовой фазе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Яковенко В.А.; АН БССР. Ученый Совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Минск, 1972. – 19л.
1600973
  Костко М.Я. Флуорометрические исследованяи люминесценции сложных молекул : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Костко М.Я.; АН БССР, Уч. сов. по физ. От-ния физ. мат. наук. – Минск, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1600974
  Карпець К.М. Флювіальна мережа водозбірного басейну як ландшафтно-геохімічна арена забруднення та самоочищення // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 22-28 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-4224
1600975
   Флювіальний рельєф долини середньої течії р.Стрий та деякі аспекти його палеогеографічного розвитку / Ю.Л. Грубрін, Ю.О. Кошик, Л.В. Тарбес, В.М. Чмихал // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 87-93 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1600976
  Перов Д.А. Флювіальний рельєф міста Києва // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 21-24
1600977
  Черваньов І.Г. Флювіальні геоморфоситеми : дослідж. й розробки Харків. геоморфологічної школи / І.Г. Черваньов, С.В. Костріков, Б.Н. Воробйов ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : РВВ Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2006. – 322, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк.: 25-річному Ювілеєві першої в Україні природоохоронної кафедри - кафедри географ. моніторингу і охорони природи - присвячується. - На обкл.: Дослідження й розробки Харківської геоморфологічної школи. – Бібліогр.: с. 286-303 та в кінці частин. – ISBN 966-623-359-2
1600978
   Флюидальная механика роста соляных куполов. – Баку- Москва : ОНТИ
Вып.5. – 37с.
1600979
  Дерябін Н.И. Флюидизиты и гидротермально-осадочные породы Овручской и Белокоровичской структур северо-запада Украинского щита // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 115-122 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
1600980
  Горбачев Н.С. Флюидно-магматическое взаимодействие в сульфидно-силикатных системах / Н.С. Горбачев. – Москва : Наука, 1989. – 126с.
1600981
   Флюидно-магматическое преобазование мантии в зонах субдукции / А.Л. Перчук, Е.О. Дубинина, В.О. Япаскурт, М.Ю. Шур // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 15-16
1600982
  Дерябин Н.И. Флюидно-пульсационные углеводороды / Дерябин Н.И. ; [отв. ред. Шнюков Е.Ф.] ; Ин-т геолог. наук НАН Украины. – Киев : LAT&K, 2008. – 170 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 166-169. – ISBN 978-966-2944-16-7
1600983
  Туговик Г.И. Флюидно-эксплозивные структуры и их рудоносность / Г.И. Туговик ; отв. ред. В.Г. Кушев ; АН СССР, Геол. ин-т Бурят. фил. СО, Амур. комплекс. НИИ ДВНЦ СО. – Москва : Наука, 1984. – 193 с.
1600984
  Туговик Г.И. Флюидно-эксплозивные структуры и пластовое оруденение. / Г.И. Туговик. – М., 1989. – 191с.
1600985
   Флюидные постмагматические системы. – Новосибирск, 1983. – 207с.
1600986
  Лукин А.Е. Флюидный литогенез - важнейшее направление литологических исследований в ХХІ ст. // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 4. – С. 27-42. – Библиогр.: с. 39-42. – ISSN 0367-4290
1600987
  Ковалишин З.И. Флюидный режим гидротемальных процессов Закарпатья / З.И. Ковалишин, М.Д. Братусь. – К, 1984. – 100с.
1600988
  Зинчук И.Н. Флюидный режим гидротермального минералообразования Центрального Донбасса / И.Н. Зинчук, В.А. Калюжный, А.С. Щирица. – Киев : Наукова думка, 1984. – 102с.
1600989
  Ковалишин З.И. Флюидный режим гидротермальных процессов Закарпатья / З.И. Ковалишин, М.Д. Братусь. – К, 1984. – 98с.
1600990
  Гантимуров А.А. Флюидный режим железо-кремниевых систем / А.А. Гантимуров. – Новосибирск, 1982. – 73с.
1600991
   Флюидный режим Земли и проблема крупномасштабного рудообразования : (на примере халькофильных металлов). – Новосибирск : Наука, 1991. – 159с.
1600992
   Флюидный режим земной коры и верхней мантии. – Москва : Наука, 1977. – 214с.
1600993
   Флюидный режим земной коры и верхней мантии. – Иркутск, 1977. – 113с.
1600994
  Смирнов С.З. Флюидный режим кристаллизации водонасыщенных гранитных и пегматитовых магм: физико-химический анализ // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 9. – С. 1643-1663 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1660-1663. – ISSN 0016-7886
1600995
   Флюидный режим матеморфизма. – Новосибирск : Наука, 1980. – 193с.
1600996
  Макрыгина В.А. Флюидный режим начальных этапов гранитообразования в метаморфических комплексах разных давлений (Прибайкальский метаморфический пояс) / В.А. Макрыгина, Л.Ф. Суворова, Е.В. Толмачева // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 328-343 : рис., табл. – Библиогр.: с. 342-343. – ISSN 0016-7525
1600997
  Медведев В.Я. Флюидный режим нефритообразования / В.Я. Медведев, Л.А. Иванова. – Новосибирск, 1989. – 129с.
1600998
  Осика Д.Г. Флюидный режим сейсмически активных областей / Д.Г. Осика. – М, 1981. – 203с.
1600999
   Флюидный режим формирования мантийных пород. – Новосибирск : Наука, 1980. – 143с.
1601000
  Никольский Н.С. Флюидный режим эндогенного минералообразования. / Н.С. Никольский. – М, 1987. – 198с.
<< На початок(–10)1601160216031604160516061607160816091610(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,