Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1591159215931594159515961597159815991600(+10)В кінець >>
1598001
  Попіль М. " Холод" // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2021. – № 2020/вересень 2021р. – С. 54-67. – ISSN 0130-321Х
1598002
  Мухарський Д. " Хочеться розвіяти міфи про страшного і похмурого Бандеру". Продюсер i автор сценарію художньо-історичного фільму про яскраву постать української історії - про готовність розпочати зйомки / бесіду вела В. Котенок // Україна молода. – Київ, 2019. – 29 жовтня (№ 120). – С. 12


  "Проєкт "Я - Бандера", який більше року тому був призупинений через відсутність фінансування, цьогоріч виграв грант Українського культурного фонду в розмірі 590 тис. грн. За ці гроші продюсер і автор сценарію фільму Дмитро Мухарський відкоригував і ...
1598003
   "...хорошо забытое старое". – Москва, 1991. – 190с.
1598004
  Фомина-Синглетерри Елена "Хо-хо-хо" с дипломом. Старейшая школа Санта-Клаусов. Святые угодники // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 1 (2940). – С. 26-33 : фото
1598005
  Кралюк П. "Холодна велич" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 лютого (№ 24/25)


  Леся Українка про погляди Августина Блаженного на "Божу державу".
1598006
  Пивовар С.Ф. "Холодна війна" / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 396-398. – ISBN 966-642-073-2
1598007
   "Холодна війна" 1946-1991 рр. : причини, перебіг, наслідки : статті та матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-тя з дня народження В.Г. Пічугіна, 28 лютого 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка", каф. всесвіт. історії та міжнар. відносин [та ін.] ; [голов. ред. Бурьян М.С.]. – Луганськ : ННЦ із пробл. світ. інтеграц. процесів та міжнар. конфліктів ім. Г.Л. Бондаревського [та ін.], 2011. – 195, [1] с. : портр. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-492-209-5
1598008
  Іванов О.В. "Холодна війна": США - СРСР - Китай (з позиції сьогодення) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 104-108. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2519-2213
1598009
  Їжак О. "Холодна" війна з "гарячими" сутичками // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-25 квітня (№ 15). – С. 1, 4


  "На початку квітня лідери США і Китаю Дональд Трамп та Сі Цзіньпін оголосили, що сторони близькі до укладення епохальної торговельної угоди. Але навряд чи вона усуне всі чинники, які штовхають США та Китай до нової "холодної" війни".
1598010
  Филитов А.М. "Холодная война" / А.М. Филитов. – М, 1991. – 198с.
1598011
  Сетов Р.А. "Холодная война" : современные трактовки в теории международных отношений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 3-21. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
1598012
  Нигматуллин Р.В. "Холодная война" и становление договорно-правового механизма сотрудничества государств в борьбе с преступлениями международного характера // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 3. – С. 49-52. – ISSN 1812-3910
1598013
  Холлош Э. "Холодная война" против Венгрии, 1956 / Э. Холлош, В. Лайтаи. – Москва, 1985. – 236 с.
1598014
  Кременюк В.А. "Холодная война": как это было и как закончилось // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 10 (538). – C. 3-16. – ISSN 0321-2068


  Почему и как завершилась "холодная война" между СССР и США. "Холодная война" как форма конфликта в международных отношениях.
1598015
  Смирнов И.Г. "Холодная" логистика - из опыта Европы // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 26-27
1598016
  Семенюта Л. "Холодная" логистика - некоторые особенности // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 20-21
1598017
  Порошенко П. "Холодний душ історії є корисним ..." // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Нац. газет.-журн. вид-во ; ген. дирек. А. Щекун ; вид. рада А. Курков [та ін.] ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 3 (235), березень. – С. 4-7. – ISSN 0131-2685
1598018
  Пайєтт Джеффрі "Холодної війни 2.0 не буде" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 42 (362), 17-23 жовтня. – С. 6-7. – ISSN 1996-1561


  Розмова з послом США в Україні Джеффрі Пайєтом.
1598019
  Нерсесова М.А. "Холодный дом" Диккенса. / М.А. Нерсесова. – Москва, 1971. – 112с.
1598020
  Бур"янов О.А. "Хондроітин Комплекс": сучасні аспекти ефективного лікування остеоартрозу / О.А. Бур"янов, Т.М. Омельченко, В.С. Чорний // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 84-88. – ISSN 1605-7295
1598021
  Романенко С.А. "Хорватская весна" и советско-югославские отношения на рубеже 1960-1970-х годов // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 3. – С. 60-75. – ISSN 0132-1366
1598022
  Ващенко М. "Хорватский консул" в Петербурге // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 59-62. – ISSN 0235-7089
1598023
  Щербак Є. "Хореографічний фемінізм" по-українськи // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 107-110. – ISSN 2309-9356


  На прикладі вистав "Польові дослідження з українського сексу", "Фемінізм по-українськи" та "Бабин бунт" розглядаються гендерні зміни в тематиці, постановці та хореографії сучасних українських музично-театральних вистав. На примере спектаклей "Полевые ...
1598024
  Луковский И.В. "Хорошая знакомая" / И.В. Луковский. – Москва, 1955. – 20с.
1598025
  Чукин С.Г. "Хорошее общество" и его противники : к проблеме концептуализации ценностей в социальной науке // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.36-46. – ISSN 0042-8744
1598026
  Комин М. "Хорошие" и "Плохие" инвестиции: все, что вы всегда хотели знать об украинских командирах, но боялись спросить / Михаил Комин, Александр Вилейкис // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 1. – С. 64-80. – ISSN 1812-1101


  Военный конфликт в Юго-восточной Украине дает огромные возможности для исследований в самых разнообразных областях и в зоне продолжающихся боевых действиях со всеми социальными последствиями для всех его участников. В этой статье рассмотрены некоторые ...
1598027
  Сингал М. "Хороший танцор танцует на пенни" = Из истории ирландского танца // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 1 (23). – С. 164-171


  Ирландские танцы - группа традиционных танцев, сформировавшихся в Ирландии в XVIII-XX вв. и ставших очень популярными по всему миру после постановки в 1994 г. танцевального шоу Riverdance и последовавшей следом постановки еще ряда ирландских ...
1598028
  Шуткевич О. "Хороші справи варто продовжувати" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 вересня (№ 174). – С. 11


  Ларисі Івшиній вручать титул Почесного доктора Стусівського вишу.
1598029
  Жолковский А. "Хорошо !" // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 9. – С. 78-102. – ISSN 0130-7673
1598030
   "Хорошо быть живым" // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 5. – С. 58-69.


  Рудольф Нуреев (Нуриев)
1598031
  Васин Ю.Г. "Хорошо приспособленные" базисы и задачи обработки экспериментальной информации / Ю.Г. Васин. – Горький, 1979. – 131с.
1598032
  Дроздов Владимир "Хорошо сверкает Сороть" : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 106-107. – ISSN 0321-1878
1598033
  Гресик Ірина "Хортиця крізь віки - 2008" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-13. – ISSN 0868-9644


  У серпні 2008 року в Запоріжжі відбудеться шостий мистецький пленер, організаторами якого є Міністерство культури та туризму України, управління культури м. Запоріжжя, управління культури Запорізької облдержадміністрації, Національна спілка ...
1598034
   "Хоры на слова Александра Духновича" : (присвячено 200 річчю з дня народження О. Духновича). – Ужгород, 2003. – 64с.
1598035
  Витковский Е. "Хотел бы в единое слово...". К 150-летию со дня рождения Л.А. Мея (1822-1862) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 346-384
1598036
   "Хотим знать русский язык". – М, 1965. – 112с.
1598037
  Божко О. "Хотинська війна" Говганнеса Каменаци - історична і літературна пам"ятка вірменів Украіїи 17 століття // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 284-291. – ISSN 0320 - 8370
1598038
  Симоненко Петро "Хотів би нагадати, що лихо - рукотворне" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 9
1598039
  Симоненко Петро "Хотів би нагадати, що лихо - рукотворне" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 9
1598040
  Симоненко Петро "Хотів би нагадати, що лихо - рукотворне" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 9
1598041
  Щербак Ю. "Хотів поділитися своєю тривогою..." / Розмову вела Світлана Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С.4, 5
1598042
  Божко О. "Хотіла б бути оптимісткою..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 15 травня (№ 20). – С. 8
1598043
  Ходарченко О. "Хотіла б я піснею стати..." / О. Ходарченко, Т. Фоміна // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2 (647). – С. 27-31. – ISSN 0130-5263


  Літературно-музична композиція за творчістю Лесі Українки
1598044
  Грабовська С. "Хотіла б я піснею стати..." // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 36-40


  Читацька конференція, присвячена 140-річчю від дня народження Лесі Українки
1598045
  Курас Г. "Хотілося бути в Чернігові" (Чернігівщина в житті та творчості М. Могилянського) / Г. Курас, Т. Демченко // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С. 96-104
1598046
   "Хотінь безсенсовних отрута" : 20 російських поетів "срібного віку" в українських перекладах. – Київ : Факт, 2007. – 584 с. – (Текст+ контекст : літературний проект ; Знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 978-966-359-202-2
1598047
  Григорчук М. "Хотят ли русские войны..."? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 7 червня (№ 22). – С. 12


  Коментар до роману Івана Корсака "За серпанком, загадковим серпанком".
1598048
  Терехова Д.І. "Хотят ли русские войны?.." : психолінгвістичний аналіз асоціативних полів стимулу "війна" та його корелятив у схыднослов"янських мовах) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 331-337. – ISBN 978-966-581-885-4
1598049
  Орел А. "Хоч би й батько мій рідний устав із домовини та сказав мені проти Ликери, то я б і його не послухав" // Газета по-українськи. – Київ, 2019. – 7 березня (№ 19)


  "Хочу дівчину, щоб доконче українка, проста, не панського роду, сирота і наймичка, - пише художник і поет Тарас Шевченко з Петербурга до троюрідного брата Варфоломія у Корсунь на Черкащині 17 грудня 1859-го. - Я по плоті й духу син і рідний брат нашого ...
1598050
  Висоцька А. "Хоч в глибині його серця ховалася не одна скорб-печаль, око його завжди дивилося весело на людей і світ божий" // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 2015. – № 3/4. – С. 62-63. – ISSN 0130-7037


  200 років від дня народження Михайла Вербицького - священника, композитора, що написав музику Державного гімну України.
1598051
  Романчук О. "Хоч воно і гріх приєднуватися до злодіїв та вбивць, але сьогодні буде краще йти до них" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 28 (331), 21 липня 2016. – С. 47-50


  Сотник армії УНР Василь Оксюк пережив масовий розстріл в"язнів у Луцькій тюрмі.
1598052
  Шудря М. "Хоча я й не пророк..." // Неопалима купина : Народознавство. Історія. Архіви / Ін-т систем досліджень освіти України ; голов. ред. М. Малюк. – Київ, 1993. – № 2, липень. – С. 13-38


  З листів Симона Петлюри.
1598053
  Кологривов Я. "Хочемо побудувати фабрику технологічних рішень" / спілкувався Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 24 жовтня (№ 41/42). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Як "насінину" технології виростити у глобальний продукт і яким чином можна оздоровити українську економіку? Відповіді на ці питання дає директор холдингу T-shaped Technologies Ярослав Кологривов. В інтерв"ю "Освіті України" також розповів про моделі ...
1598054
  Серов И. "Хочется, чтобы жизнь еще длилась" // Сегодня. – Киев, 2018. – 21 ноября (№ 209). – С. 5


  20 ноября Б. Патон и Л. Гриневич наградили госпремиями лучших учёных современности за достижения в науке и технике.
1598055
  Роговий Ю. "Хочеться вірити..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 17 січня (№ 1). – С. 19


  Пам"яті Петра Сороки.
1598056
  Ніколаєнко С. "Хочеш жити - вмій вчитися" / розмову вів А. Михайлик // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 5. – С. 18-20


  Інтерв"ю з ректором університету про факультет землевпорядкування Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування.
1598057
  Мазур О. "Хочеш свята - організуй його сам"! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 грудня (№ 223/224). – С. 32


  "У столичному Палаці спорту Михайло Поплавський представив масштабне Українське шоу "Я у тебе один".
1598058
  Роздобудько І. "Хочу бачити всіх нас кращими, чистішими і мудрішими" / розмовляла Катерина Яковенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30 липня (№ 138). – С. 11


  Письменниця-донеччанка - про те, як зняти інформаційну блокаду, самоуків та за що їй буває соромно.
1598059
  Дученко А. "Хочу бути художником!" // Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2015. – № 3 (62). – С. 62-65


  Видатна художниця двадцятого століття Катерина Білокур.
1598060
  Протасова Г. "Хочу дарувати людям віру у завтрашній день..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 30 травня (№ 22). – С. 7


  Про першу книжку восьмитомного зібрання творів поетеси і письменниці Ірини Стасів-Калинець (1940-2012) "Попід Золоті ворота" (Львів, "Сполом". 2013). Тут можна знайти документи кримінальної справи Ірини Калинець, інтерв"ю з нею, біографічні матеріали. ...
1598061
  Роздобудько І. "Хочу дивувати читача, аби він не звикав до мене" / Запитував Сергій Козак // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 жовтня (№ 41). – С. 10-11


  Ірен Роздобудько про свій творчий шлях
1598062
  Шевчук І. "Хочу закатать їдну лекцію, щоб аж жарко зробилось". Казимир Малевич свою останню виставку організував у Києві // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 7 (460), 21 лютого 2019. – С. 46-50
1598063
  Энгельгардт Л.Т. "Хочу поверить в счастье света". К 110-летию со дня рождения А.Л. Чижевского. // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 3 (25). – С. 196-204.
1598064
  Іванюк О. "Хочу показати, що на Підляшші - багата українська культура" / розмову вела Людмила Лабович // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 13 січня (№ 2). – С. 7. – ISSN 0027-8254
1598065
  Савич Я. "Хочу свіжого повітря" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 9 (923), вересень. – С. 196-199. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезії. Літературний дебют.
1598066
  Пермін О. "Хочу читати тебе зсередини" : добірка віршів // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 2 (10). – С. 136-141
1598067
  Поплавский М. "Хочу, чтобы Университет культуры стал Украинским Гарвардом" / беседовала О. Гончарук // КП в Украине. – Київ, 2018. – 25 апреля (№ 60). – С. 9. – ISSN 1997-1249


  "Ректор Киевского национального университета культуры и искусств отпраздновал 25-летие своего пребывания на этой непростой должности. Когда-то немецкий поэт и философ Фридрих Шиллер сказал: "Ставьте перед собой большие цели, ведь в них легче попасть". ...
1598068
  Згуровський М. "Хочу, щоб інноваційним середовищем стала вся Україна!" // Світ. – Київ, 2021. – Серпень (№ 29/30)


  Стаття ректора Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" академіка НАН України Михайла Згуровського про Х ювілейний Фестиваль інноваційних проєктів "Sikorsky Challenge 2021: Україна і світ".
1598069
  Курков А. "Хочу, щоб українська культура інтегрувала в себе все, що належить Україні" / спілкувався Юрій Макаров // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 6 (326). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561
1598070
  Тесленко Л. "Хочу, щоб Університет культури став українським Гарвардом" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 45). – С. 11


  "«Щоб досягти успіху в будь-якій справі, потрібно вкласти в неї свою душу і серце. Не кошти, не інвестиції, не бажання заробити - а вкласти себе!» - так пояснює власний феномен успішності Михайло Поплавський, який днями відсвяткував 25-річчя ...
1598071
  Божук Л. "Храм дитини, який горить кущем незгоряємим..." // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 140-146. – ISBN 966-7060-92-6


  Чепіга Я. - С. 141; Сушицький Т. - С. 142.
1598072
  Копировский А. "Храм каменный преудивлен…" = Храмовое искусство Руси и России // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . октябрь. – С. 56-61


  Храм Василия Блаженного в Москве
1598073
   [Хороб Степан Іванович] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (703), червень. – С. 19. – ISSN 0236-1477
1598074
  Стоянов Л. Холера. / Л. Стоянов. – Москва, 1938. – 167с.
1598075
  Стоянов Л. Холера. / Л. Стоянов. – Москва, 1953. – 144с.
1598076
  Масюк Т.В. Холеретична дія інсуліну за умов пригнічення транскрипції в гепатоцитах / Т.В. Масюк, О.М. Долгова, А.І. Масюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 52-55. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Показано, що інсулін підсилює секрецію жовчі у щурів в перші хвилини інфузії. Якщо тваринам попередньо вводили інгібітор транскрипції актиноміцин Д, холеретичного ефекту інсуліну не було виявлено. Зроблено висновок, що клітинні механізми стимулюючої ...
1598077
  Казимирко В.К. Холестерин как индуктор воспаления в организме человека // Український ревматологічний журнал : науково-практичний журнал / ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України ; ТОВ "МОРІОН" ; голов. ред. В.М. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (67). – С. 62-68. – ISSN 1607-2669
1598078
   Холестерические жидкие кристаллы. – Новосибирск, 1976. – 100с.
1598079
   Холестерол і його естери в жовчі щурів при тетрациклініндукованому гепатозі та застосуванні фосфоліпідів молока / В.А. Томчук, В.А. Грищенко, С.П. Весельський, Є.М. Решетнік, М.Ю. Євтушенко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2020. – № 12. – С. 93-99. – ISSN 1025-6415
1598080
  Сторожук В.М. Холинергическая модуляция активности нейронов неокортекса бодрствующего животного / В.М. Сторожук ; НАН Украины, Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца. – Киев : Наукова думка, 2011. – 84, [3] с. : илл., схемы. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 81-85. – ISBN 978-966-00-1108-3
1598081
  Чумакова Ольга Владимировна Холинергическая система мозга в механизмах предпочтения и толерантности к эталону : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Чумакова Ольга Владимировна; КГУ. – К., 1985. – 20л.
1598082
  Вульфиус Е.А. Холинорецепторы нейронов некоторых брюхоногих моллюсков : Автореф... канд. биол.наук: / Вульфиус Е.А.; Ин-т биологич. физики АН СССР. – Пущин на Оке, 1967. – 25л.
1598083
  Чумакова Ольга Владимировна Холинрегическая система мозга в механизмах преопочтения и толерантности к этанолу : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Чумакова Ольга Владимировна; АН БССР, Отдел регуляции обмена веществ. – Гродно, 1984. – 117л. – Бібліогр.:л.104-117
1598084
  Штефан А.В. Холистические основания в сферологии П. Слотердайка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 57-61. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
1598085
  Білецький І.П. Холізм і трансгресія // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 860. – С. 193-201. – (Серія : Теорія культури і філософія науки ; вип. 37). – ISSN 0453-8048
1598086
  Ген Ерлін Холізм та образність - дослідження китайських традиційних методології та способу мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 127-130. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються джерела традиційної китайської методології та способу мислення як визначальних чинників у формуванні стародавніх культур.
1598087
  Бурак О.С. Холістична освіта як світоглядна основа розвитку академічної мобільності: досвід запровадження // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 80-88
1598088
  Аночіє Квабена Офосу Холістичне бачення економічної безпеки підприємства засобами методологічної моделі "Піраміді 3М" і системної моделі // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 91-96 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
1598089
  Садченко О.В. Холістичний маркетинг як стратегія бізнесу, що реалізується на принципах сталого розвитку / О.В. Садченко, Ю.В. Робул // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 74-77. – ISBN 978-617-7565-33-7


  "Цифрова економіка і передбачення політики залучення підприємництва до забезпечення сталого розвитку повинні спиратися на стратегічний холістичний маркетинг планування такої діяльнос ті як стратегія ведення бізнесу. Виникає питання щодо принципів та ...
1598090
  Супрунова Є.С. Холістичний маркетинг: основні положення і передумови формування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 72-74. – Бібліогр.: 7 назв
1598091
  Ванакова Т.А. Холістичний підхід до тренувального процесу студентської молоді вищих навчальних закладів / Т.А. Ванакова, Л.Л. Гудков, Ю.І. Старосельська // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 54-60. – (Серія " Валеологія: сучасність і майбутнє" ; вип. 22). – ISSN 2073-3771


  "...У статті показані напрямки та ефективність методики тренувального процесу. що сприяла розвитку фізичного, психічного та духовного здоров"я студентів-спортсменів вищих навчальних закладів, а також розвитку їх високої спортивної результативності."
1598092
  Зайчук Т. Холістичний ринок екологічно чистих продуктів харчування: концепція та етапи розвитку // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 5 (57 ). – С. 27-33. – ISSN 1606-3732
1598093
  Білецький І.П. Холістичні моделі Д.Бома і К.Уілбера: компаративістський аналіз / І.П. Білецький, Н.О. Карась // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 22-29. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1598094
  Кролевец А.Н. Холловские токи в полупроводниках и диэлектриках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Кролевец А.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 22 с.
1598095
  Кролевец А.Н. Холловские точки в полупроводниках и диэлектриках : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Кролевец А. Н.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1980. – 146л. – Бібліогр.:л.137-146
1598096
  Истомина Э.Г. Холм / Э.Г. Истомина. – Новгород, 1968. – 36с.
1598097
   Холм весеннего креатива // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 20-29 : фото
1598098
  Убукеев А. Холм раздоров : роман / Алымкул Убукеев ; пер. с кирг. Н.Удалов. – Фрунзе : Кыргызстан, 1974. – 224 с.
1598099
  Махмудов Л. Холм с тюльпанами : повесть / Латиф Махмудов ; пер. с узб. О.Тихомиров. – Москва : Детская литература, 1984. – 176 с.
1598100
  Харчук Х. Холм Слави - цвинтар вояків російської армії з 1914-1915 років // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 528-531. – ISSN 1028-5091
1598101
  Рокотов Г.Н. Холм Славы / Г.Н. Рокотов. – 2-е изд. – Львов, 1970. – 132с.
1598102
  Рокотов Г.Н. Холм Славы / Г.Н. Рокотов. – 3-е изд. – Львов, 1974. – 143с.
1598103
  Игнаткович Алексей Холмистая дорога Холмса : Путешествие // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 22 : Швейцария. – С. 74-79 : Фото
1598104
  Митлянская Т.Б. Холмогорская резная кость / Т.Б. Митлянская. – Архангельск, 1991. – 97с.
1598105
   Холмогорская резьба по кости конца XVII-XX веков. – Л., 1984. – 104с.
1598106
   Холмс від медицини. Казка з нещасливим кінцем / підготував Костянтин Ніколаєв // Юридична газета. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 2)


  "«Всім потрібна казка, а вона охоче продавала казковий продукт». Так сказав режисер Алекс Гібні - автор фільму про генерального директора біотехстартапу Theranos Елізабет Холмс. На початку цього місяця федеральний суд у Сан-Хосе (штат Каліфорнія) ...
1598107
  Назарець В.М. Холмс і Ватсон проти собаки Баскервілів : суть повісті А.Конан Дойла в запитаннях і відповідях // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 27-28
1598108
  Борейко В.Е. Холмс Ролстон III (р. 1932) / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза // Классики концепции заповедности (пассивной охраны природы) / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза. – 2-е, доп. изд. – Киев : Логос, 2017. – С. 69-71. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 78). – ISBN 978-617-7442-65-2
1598109
  Петров Н.И. Холмская Русь / Н.И. Петров. – С.-Петербург : Типография Товарищества Общественная Польза, 1887. – XVI, 216, 61 с.
1598110
  Соболевский А.И. Холмская Русь в этнографическом отношении / А.И. Соболевский. – Харьков : Типография Мирный Труд, 1910. – 13 с.
1598111
  Батюшков П.Н. Холмская Русь. Исторические судьбы Русского Забужья / П.Н. Батюшков. – Санкт-Петербург : Типография Товарищества "Общественная Польза", 1887. – С. I-XVI, с. 216, с. 61 + Прилож.: с. 64. – Библиогр.: ил., карта
1598112
  Гаврилюк Ю. Холмська адреса Михайла Грушевського // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 18. – С. 7. – ISSN 0027-8254
1598113
  Макар Ю. Холмська губернія і доля холмсько-підляських українців // Наше слово. – Варшава, 2013. – 20 січня (№ 3). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1598114
  Александрович В. Холмська ікона Богородиці / В. Александрович ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – Львів : Інститут українознавства ім.І. Крип`якевича НАН України, 2001. – 40 с. – (Історичні та культурологічніі студії ; Вип. 1). – ISBN 966-02-2210-6
1598115
  Онуфрійчук М. Холмська ікона Божої матері в переказах і легендах // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 97-99.
1598116
  Білоусенко О. Холмська справа / О. Білоусенко [псевд..]. – Київ : Вік, 1909. – 32 с. – (Наші справи ; №6)
1598117
  Лебедь В. Холмська чдотворна ікона Божої Матері // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 53-61
1598118
  Купріянович Г. Холмські відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 6 (148). – С. 6-14. – ISSN 1230-2759
1598119
   Холмські відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського. Chelmskie obchody 150-lecia urodzin Mychajla Hruszewskiego // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 5 (147). – С. 19. – ISSN 1230-2759
1598120
  Гаврилюк Ю. Холмщина - земля Короля Данила // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 75-82. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
1598121
   Холмщина. – Виданнє Союза визволення України. – Львів : Накладом "Союза визволення України", 1915. – 32с.
1598122
  Яручик В. Холмщина в українській поезії XX - початку XXI століть // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Оляндер Л.К., Жулинський М.Г., Радишевський Р.П. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Т. 3. – С. 46-50. – ISSN 2306-028X
1598123
  Макар Ю. Холмщина і Підляшшя в першій половині 20 століття : Історико-політична проблематика / Юрій Макар. – Львів : Ін-т українознавства НАН України ім. І. Крип"якевича, 2003. – 88с. – На тит. арк.: Світлій пам"яті мого батька І. Макара, безвинно вбитого у вересні 1943 р., присвячую. – ISBN 966-7854-71-Х
1598124
  Гаврилюк Ю. Холмщина і Підляшшя у вогні великої війни (1914-1918) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – 17 серпня (№ 33). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1598125
   Холмщина і Підляшшя. Історико-етнографічне дослідження. – Київ : Родовід, 1997. – 384с. – ISBN 966-95114-0-2
1598126
   Холмщина і Підляшшя: обереги пам"яті : історія, культура, спомини / упорядник Галина Вишневська. – Львів : Пульсари, 2010. – 334, [2] с. : іл., фот. – ISBN 978-966-2171-59-4
1598127
  Белов В.И. Холмы : повести, рассказы, очерки / В.И. Белов ; вступ. ст. Е. Носова ; ил. Б. Алимов. – Москва : Современник, 1973. – 544 с. : ил.
1598128
  Бродский И.А. Холмы / И.А. Бродский. – СПб, 1991. – 358с.
1598129
  Бродский И. Холмы : стихотворения / Иосиф Бродский. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 416с. – ISBN 978-5-91181-572-1
1598130
  Триз Д. Холмы Варны / Д. Триз. – М., 1966. – 199с.
1598131
  Поженян Г.М. Холмы Земли / Г.М. Поженян. – Москва, 1987. – 175 с.
1598132
  Кахилл Т. Холмы Иерусалима / Томас Кахилл ; перевел с англ. В.В. Симонов. – Санкт-Петербург : Амфора, 2006. – 352 с. – (Колеса истории). – ISBN 5-367-00050-9


  Книга посвящена возникновению христианства как основному фактору, повлиявшему на развитие западной цивилизации
1598133
  Ревунов В.С. Холмы России / В.С. Ревунов. – Москва : Современник
Кн. 1. – 1973. – 400с.
1598134
  Айдаш Ю.Г. Холмы России : стихи и поэмы / Юрий Айдаш. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1981. – 95 с. : ил.
1598135
  Ревунов В.С. Холмы России : Роман / В.С. Ревунов. – Москва : Современник, 1983. – 736с.
1598136
  Ревунов В.С. Холмы России / В.С. Ревунов. – Москва : Современник
Кн. 3. – 1987. – 252с.
1598137
  Базунов О.В. Холмы, освещенные солнцем : повести и рассказы / Олег Базунов. – Ленинград : Советский писатель, 1977. – 214 с. : ил.
1598138
  Володський О. Холод життя / О. Володський. – Чернігів, 1922. – 39с.
1598139
  Романовский Н.Н. Холод Земли / Н.Н. Романовский. – Москва : Просвещение, 1980. – 190с.
1598140
  Филипович Э.Г. Холод и жизнь / Э.Г. Филипович. – Москва, 1989. – 239 с.
1598141
  Патрунов Ф.Г. Холод и техника / Ф.Г. Патрунов. – М., 1981. – 190с.
1598142
  Кочергіна Т. Холод і віруси - настирливі супутники осені / Т. Кочергіна, Г. Красовська // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Стаття про дію вірусів на здоров"є людини ,та ії захіст.
1598143
  Кудравец А.П. Холода в начале весны : повесть, рассказы / А.П. Кудравец; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 320 с.
1598144
   Холодар Галина Антонівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 400 : фото
1598145
   Холодар Галина Антонівна (1930-2007) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 507-508. – ISBN 978-966-439-754-1
1598146
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1964-. – ISSN 0453-8307
№ 1 (147). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598147
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1964-. – ISSN 0453-8307
№ 2 (148). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598148
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1964-. – ISSN 0453-8307
№ 3 (149). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598149
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1964-. – ISSN 0453-8307
№ 5 (151). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598150
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1964-. – ISSN 0453-8307
№ 6 (152). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598151
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 51, вип. 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598152
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 51, вип. 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598153
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 51, вип. 5. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598154
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 51, вип. 6. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598155
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 51, вип. 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598156
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 51, вип. 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598157
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 52, вип. 1. – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598158
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 52, вип. 2. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598159
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 52, вип. 3. – 2016. – 52 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598160
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 52, вип. 4. – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598161
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 52, вип. 5. – 2016. – 51 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598162
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 52, вип. 6. – 2016. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598163
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 53, вип. 1. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598164
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 53, вип. 2. – 2017. – 87 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598165
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 53, вип. 3. – 2017. – 58 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598166
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 53, вип. 5. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598167
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 53, вип. 6. – 2017. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598168
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 54, вип. 1. – 2018. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598169
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 54, вип. 2. – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598170
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 54, вип. 5. – 2018. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598171
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 54, вип. 6. – 2018. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598172
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; редкол.: М.Г. Хмельнюк, Л.І. Морозюк, В.О. Балашов [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 54, вип. 3. – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598173
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; редкол.: М.Г. Хмельнюк, Л.І. Морозюк, В.О. Балашов [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 54, вип. 4. – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1598174
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; редкол.: М.Г. Хмельнюк, Л.І. Морозюк, О.С. Тітлов [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 55, вип. 1. – 2019. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовами
1598175
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. Б.В. Колос ; редкол.: С.В. Артеменко, В.Л. Бондаренко, О.В. Дорошенко [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 55, вип. 2. – 2019. – 140 с. – Резюме укр., англ. мовами
1598176
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. Б.В. Колос ; редкол.: С.В. Артеменко, В.Л. Бондаренко, О.В. Дорошенко [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 55, вип. 3. – 2019. – 192 с. – Резюме укр., англ. мовами
1598177
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. Б.В. Колос ; редкол.: С.В. Артеменко, В.Л. Бондаренко, О.В. Дорошенко [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 55, вип. 4. – 2019. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1598178
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. Б.В. Колос ; редкол.: С.В. Артеменко, В.Л. Бондаренко, О.В. Дорошенко [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 55, вип. 5/6. – 2019. – 312 с. – Резюме укр., англ. мовами
1598179
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. Б.В. Колос ; редкол.: С.В. Артеменко, В.Л. Бондаренко, О.В. Дорошенко [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 56, вип. 1/2. – 2020. – 74 с. – Резюме укр., англ. мовами
1598180
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. Б.В. Косой ; редкол.: С.В. Артеменко, В.Л. Бондаренко, О.В. Дорошенко [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 56, вип. 3/4. – 2020. – 168 c. – Резюме укр., англ. мовами
1598181
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. Б.В. Косой ; редкол.: Б.І. Басюк, В.Л. Бондаренко, О.В. Дорошенко [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 57, вип. 1. – 2021. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовами
1598182
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-виробничий журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Б.В. Косой ; редкол.: Б.І. Басюк, В.Л. Бондаренко, О.В. Дорошенко [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 57, вип. 2. – 2021. – С. 65-122. – Резюме укр., англ. мовами
1598183
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-виробничий журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Б.В. Косой ; редкол.: Б.І. Басюк, В.Л. Бондаренко, В.П. Желєзний [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 57, вип. 3. – 2021. – С. 123-206. – Резюме укр., англ. мовами
1598184
   Холодильник в вашем доме. – М., 1989. – 158с.
1598185
   Холодильное дело : Научно-технический и информационно-аналитический ежемесячный журнал. – Москва, 1912-
№ 1 - 12. – 1936
1598186
  Смирнов Л.Ф. Холодильные методы опреснения соленой воды : Автореф... канд. техн.наук: 194 / Смирнов Л.Ф.; Одес. технол. ин-т пищ. и хол. промышленности. – Одесса, 1969. – 31л.
1598187
  Логвиненко В.А. Холодна вись / В.А. Логвиненко. – Київ, 1981. – 200 с.
1598188
  Хаас Р. Холодна війна-II // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 лютого (№ 35)


  Чому зміцнення європейської оборони та надання летальної зброї України є розумною відповіддю на дії ревізіоністської Росії.
1598189
  Вайсберг О.С. Холодна гора / Олександр Вайсберг. – Харків : Права людини, 2010. – 588 с., [16] с. іл. – Бібліогр.: с. 566. – ISBN 978-617-587-001-3
1598190
  Валентирова К. Холодна зброя в дослідженнях Центру підводної археології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 10-12. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  Центр підводної археології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, починаючи з 1999 року, займається дослідженням середньовічного італійського судна, яке затонуло поблизу пмт Новий Світ у Судацькій бухті. Культурний шар на об"єкті ...
1598191
  Карпенко О.В. Холодна зброя різних часів і народів : довідник / Олексій Карпенко ; [ред. Н. Карпенко ; іл. О. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 282, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-1516-95-2
1598192
   Холодна Лідія Степанівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 508. – ISBN 978-966-439-754-1
1598193
   Холодна Марина Олександрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 508. – ISBN 978-966-439-754-1
1598194
  Данилов И.П. Холодная весна / И.П. Данилов. – Москва, 1975. – 175 с.
1598195
  Канфер Л. Холодная война - II: Немыслимое // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; ООО "Издательский Дом УМХ" ; глав. ред. Андрей Хрусталев. – Киев, 2017. – № 7 (749), 17 февраля 2017. – С. 28-31. – ISSN 2305-3364


  Президент США Трумэн, как и Трамп, сначала хотел дружить с Россией, но потом прозрел, увидев, как Сталин создает народные республики на территории Ирана.
1598196
  Канфер Л. Холодная война - III: Вулкан противоречий // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; ООО "Издательский Дом УМХ" ; глав. ред. Андрей Хрусталев. – Киев, 2017. – № 8 (750), 24 февраля 2017. – С. 39-42. – ISSN 2305-3364


  После окончания Второй мировой американские дипломаты в Москве первыми объяснили президенту США, почему у него не получится дружить со Сталиным.
1598197
  Канфер Л. Холодная война - IV: взорвалась бомба // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; гл. ред. А. Хрусталев. – Киев, 2017. – № 9 (751), 3 марта 2017. – С. 42-45. – ISSN 2305-3364
1598198
  Канфер Л. Холодная война - VI: советские лакеи // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2017. – № 12/13 (754/755), 31 марта 2017. – С. 36-39. – ISSN 2305-3364


  После Второй мировой войны США открыли беспрецендентный канал финансовой помощи Европе, чем помогли возродиться ей из руин. СССР тоже мог получать деньги по плану Маршалла, но амбиции помешали.
1598199
  Канфер Л. Холодная война - VII: создание НАТО и блокада Берлина // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2017. – № 14/15 (756/757), 14 апреля 2017. – С. 34-37. – ISSN 2305-3364
1598200
  Канфер Л. Холодная война - VIII: битва нервов и агентур // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; гл. ред. М. Минин. – Киев, 2017. – № 17 (759), 28 апреля 2017. – С. 32-36. – ISSN 2305-3364
1598201
  Магда Е. Холодная война 2.0 // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2018. – № 6 (798), 30 марта 2018. – С. 8. – ISSN 2305-3364
1598202
  Симотомаи Нобуо Холодная война в Восточной Азии и "проблема Северных территорий" / пер. С. Чугурова // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 11-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1598203
  Пахомов Евгений Холодная война в раю // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 36-38 : фото
1598204
  Обухов А. Холодная война все-таки не объявлена // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 18-38. – ISSN 0130-9625


  Політика Росії
1598205
  Максимычев И. Холодная война или историческая норма? // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 90-96. – ISSN 0130-9625


  Вперше термін "холодна війна" було вжито в 1946 р.
1598206
  Рукавишникова В.О. Холодная война, холодный мир : общественное мнение в США и Европе о СССР /России, внешней политике и безопасности Запада / В.О. Рукавишникова; В.О. Рукавишников. – Москва : Академический Проект, 2005. – 862, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 826-854. – ISBN 5-8291-0576-4
1598207
  Степанова О.Л. Холодная война: историческая ретроспектива / О.Л. Степанова. – М., 1982. – 191с.
1598208
  Канфер Л. Холодная война: Ялтинский сговор // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; ООО "Издательский Дом УМХ" ; глав. ред. Андрей Хрусталев. – Киев, 2017. – № 5 (747), 3 февраля 2017. – C. 28-32. – ISSN 2305-3364


  Судьба послевоенного мира 72 года назад решалась в Крыму. Параллели с современными событиями здесь очевидны.
1598209
  Бугорков С.С. Холодная мята / С.С. Бугорков. – Донецк, 1980. – 107с.
1598210
  Тютюнник Г.М. Холодная мята : Повесть и рассказы / Г.М. Тютюнник; авториз. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Известия, 1981. – 380 с. – (Б-ка "Дружбы народов")
1598211
  Тютюнник Г.М. Холодная мята : повести и рассказы / Г.М. Тютюнник; авториз. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Советский писатель, 1981. – 335 с.
1598212
  Смирнов В.А. Холодная обработка оптического стекла. / В.А. Смирнов, М.И. Солодов. – МоскваЛ., 1949. – 132с.
1598213
  Бардин А.Н. и др. Холодная обработка оптического стекла. Распиловка, обдирка, грубая шлифовка, фрезеровка и сверление оптического стекла / А.Н. и др. Бардин. – Ленинград, 1934. – 150с.
1598214
  Лавров В.В. Холодная осень: Иван Бунин в эмиграции (1920-1953) / В.В. Лавров. – М., 1989. – 382с.
1598215
  Кашкаров Д.Н. Холодная пустыня Центрального Тянь-Шаня / Д.Н. Кашкаров. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1937. – 167с.
1598216
   Холодная смерть. – М., 1985. – 246с.
1598217
  Волков С.В. Холодне горіння / С.В. Волков, В.Д. Присяжний. – Київ, 1972. – 175с.
1598218
  Горбань І.С. Холодне світло / І.С. Горбань. – Київ, 1958. – 32 с.
1598219
  Бернгард Т. Холоднеча. Старі майстри : роман : комедія : [пер. з нім.] / Томас Бернгард ; [передм. та комент Т. І. Гавриліва] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Харків : Фоліо, 2013. – 472, [5] с. : іл. – Сер. засн. в 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова [та ін.]). – ISBN 978-966-03-6539-1
1598220
  Засєда Л. Холодний будинок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3-4 квітня (№ 58/59). – С. 16


  Про художника Олександра Мурашка і не тільки.
1598221
  Петровці-Кук Холодний вирій : поезії, лірика : [збірка віршів] / М. Петровці-Кук. – Ужгород : Сабов А.М., 2020. – 315, [1] с., [1] арк. портр. : іл. – ISBN 978-617-7798-24-7
1598222
  Базилевський В. Холодний душ історії : есеї, статті / Володимир Базилевський. – Київ : Ярославов Вал, 2008. – 673, [5] с. : портр. – Зміст: Внутрішній простір; Дух плебейства; Історія однієї дискусії. - На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 978-966-8382-17-8


  У пр. № 1725998 напис: Чуйній людині Володимирові Адамовичу Кульчицькому який виручає в побуті автора цієї книги, з повагою Володимир Базилевський. 11.09.2008. Київ
1598223
   Холодний Микола Григорович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 248-249. – ISBN 966-02-0537-6
1598224
  Шаров І. Холодний Микола Григорович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 449-452. – ISBN 966-7217-54-Х
1598225
   Холодний Микола Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 53. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1598226
  Короткий В. Холодний Микола Григорович (1882-1953) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 446. – ISBN 5-7707-1062-4
1598227
  Короткий В.А. Холодний Микола Григорович (1882-1953) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 74. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1598228
   Холодний Микола Григорович (1882-1953) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 508-509. – ISBN 978-966-439-754-1
1598229
  Бініон М. Холодний мир. Чому не теплішають англо-російські відномини // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 40 (205). – С. 22-23. – ISSN 1996-1561
1598230
  Кот С. Холодний Петро Іванович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 262-266. – ISBN 966-02-3530-5
1598231
  Короткий В.А. Холодний Петро Іванович (1876-1930) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 425. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
1598232
  Букет Є. Холодний Яр - земля вільних // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 21-27 жовтня (№ 42)


  На батьківщині Максима Залізняка, Семена Неживого і братів Чучупаків відзначили свято Покрови.
1598233
  Горлис-Горський Холодний яр / Горлис-Горський. – Львів, 1994. – 342 с.
1598234
  Шевченко Т. Холодний яр // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 675-676. – ISBN 978-966-500-300-7
1598235
  Горліс-Горський Холодний Яр : (У двох частинах, з мапою) / Горліс-Горський. – 4-те вид. – Лондон, 1967. – 434 с.
1598236
  Негода М.Т. Холодний Яр / М.Т. Негода. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 324 с.
1598237
  Горліс-Горський Холодний Яр / Горліс-Горський. – Львів
2. – 1994. – 342 с.
1598238
  Глазовий А. Холодний Яр / А. Глазовий, А. Скрипник // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.70-71


  На Черкащині. Від історії до сьогодення.
1598239
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси : Відлуння-Плюс. – ISBN 966-693-103-6
№ 1. – 2005
1598240
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси : Відлуння-Плюс. – ISBN 966-693-115-Х
№ 3. – 2005
1598241
  Горліс-Горський Холодний Яр / Юрій Горліс-Горський; Видання Історичного клубу "Холодний Яр". – 8-е вид., виправл., допов. – Київ, Львів, Дрогобич : Відродження, 2006. – 432 с. : іл. – (Українська воєнна мемуаристика). – ISBN 966-538-171-7
1598242
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України : літературно-художнє видання. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 1993-. – ISBN 966-693-141-9
№ 1. – 2006
1598243
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України : літературно-художнє видання. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 1993-. – ISBN 966-693-164-8
№ 4. – 2006
1598244
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-969-23-0-6
№ 1. – 2007
1598245
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-969-23-1-3
№ 2. – 2007
1598246
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-96-923-2-0
№ 3. – 2007
1598247
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-96-923-2-0
№ 4. – 2007
1598248
  Горліс-Горський Холодний Яр : документальний роман / Юрій Горліс-Горський. – 10-е вид.. виправлене, доп. – Київ ; Дрогобич : Відродження, 2008. – 432 с. : фотодокументи. – Видання Історичного клубу "Холодний Яр". – (Українська воєнна мемуаристика). – ISBN 978-966-538-211-9
1598249
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-96923-6-8
№ 3. – 2008
1598250
  Горліс-Горський Холодний Яр : документальний роман / Юрій Горліс-Горський ; [вступ. слово, ред.-упоряд. Р.М. Коваль] ; Видання Історичного клубу "Холодний Яр". – 11-те вид., стер. – Київ ; Дрогобич : Відродження, 2009. – 432 с. : фотоіл. – (Серія "Українська воєнна мемуаристика"). – ISBN 978-966-538-214-0
1598251
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України : літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-96412-6-7
№ 2. – 2009
1598252
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-493-474-6
№ 1. – 2011. – 320 с.
1598253
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-493-489-0
№ 4. – 2011. – 320 с.
1598254
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-493-737-2
№ 1. – 2013
1598255
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-493-489-0
№ 2. – 2013. – Присвячується 200-й річниці від дня наодження Т.Г. Шевченка
1598256
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-493-818-8
№ 3. – 2013. – Присвячується 175-й річниці від дня народження Івана Нечуя-Левицького та 120-й річниці від дня народження Тодося Осьмачки
1598257
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-493-419-5
№ 4. – 2013. – Присвячується 40-й річниці з часу заснування Черкаського літературно-мистецького об"єднання ім. Василя Симоненка
1598258
  Горліс-Горський Холодний Яр : твори / Юрій Горліс-Горський ; [наук. ред. В.В. Масненко ; упоряд. І.О. Прилуцька ; передм. Ю.О. Ткаченко]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – 591, [1] с. : іл. – Зміст: Лицар Холодного Яру ; Холодний Яр ; Отаман Хмара ; Ave diktator ; Спогади. – Бібліогр. в підрядк.прим. – ISBN 978-966-2545-45-1


  Книга «Холодний Яр» твори», об"єднала не тільки відомий історичний роман Юрія Горліс-Горського «Холодний Яр», а й незнані широким загалом повісті «Отаман Хмара», «Ave Dictator», а також "Спогади" Історичні твори, в яких розкриваються події 20-х років ...
1598259
  Крупина В. Холодницькийй Василь Федорович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 246-247. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1598260
  Сосновский В.Г. Холодно-жарко / В.Г. Сосновский. – М., 1983. – 248с.
1598261
  Майборода Наталя Холодно, тепло, гаряче! : Ісландія / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 72-77 : Фото
1598262
  Константиновский М.А. Холодно...Теплее...Горячо! / М.А. Константиновский. – Москва, 1982. – 64 с.
1598263
  Виноградов И.В. Холодное воскресенье / И.В. Виноградов. – Москва, 1983. – 224с.
1598264
  Паланкер В.Ш. Холодное горение / В.Ш. Паланкер. – Москва, 1972. – 113 с.
1598265
  Сахненко В.Л. Холодное деформрование деталей пластическим изгибом : Автореф... докт. техн.наук: / Сахненко В. Л.; КПИ. – К., 1966. – 40л. – Бібліогр.:с.35-36
1598266
  Корнюшин Л.Г. Холодное лето / Л.Г. Корнюшин. – Москва, 1964. – 222с.
1598267
  Канторович Л.В. Холодное море / Л.В. Канторович. – Ленинград, 1934. – 72 с.
1598268
  Косенко Н.В. Холодное пламя заката: Повести и рассказы. / Н.В. Косенко. – М., 1989. – 205с.
1598269
  Левшин В.Л. Холодное свечение (люминесценция) : стенограмма публ. лекции / В.Л. Левшин. – Москва : Знание, 1949. – 40с.
1598270
  Лукашевич К. Холодное сердце: повесть / К. Лукашевич. – М., 1990. – 64с.
1598271
  Дубицкая И.Л. Холодное Солнце / И.Л. Дубицкая. – Л, 1990. – 118с.
1598272
  Жданович А.Я. Холодное утро / А.Я. Жданович. – Л, 1990. – 352с.
1598273
  Дворкина Раиса Марковна Холодное фосфатирование никеля : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Дворкина Раиса Марковна; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1972. – 17л.
1598274
  Куйбіда В.В. Холоднокровні хордові тварини : посібник для самостійної і дистанційної роботи студентів природничих спец. – Переяслав-Хмельницький : Лукашевич О.М. – ISBN 978-617-7009-41-2
[Ч. 1]. – 2016. – 230, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 226-230
1598275
  Шапкина Н.Г. Холодностойкость хлопчатника на ранних фазах развития. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шапкина Н.Г.; Ан Туркм.ССР.Отдел.биол.и с-х.наук. – Ашхабад, 1966. – 15л.
1598276
  Кочешков А.С. Холоднотвердіючі суміші зі зниженим вмістом рідкого скла, що твердіють під дією складних ефірів : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.04 / Кочешков А.С.; КПІ. – К., 1994. – 16л.
1598277
  Онуфрійчук І. Холодноярець Сергій Полікша // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Листопад (число 11)
1598278
  Капустян Г. Холодноярівський опір більшовицькій продрозкладці // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Масовий штучний голод 1921–1923 рр." : (до сотих роковин) : (Київ, 30 верес. 2021 р.) / "Масовий штучний голод 1921-1923 рр.", наук.-практ. конф. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – С. 32-38. – ISBN 978-617-7837-20-5
1598279
  Магидов Я.И. Холодные блюда и закуски / Я.И. Магидов. – М., 1983. – 143с.
1598280
  Куваев В.Б. Холодные гольцовые пустыни в приполярных горах северного полушария / В.Б. Куваев. – Москва : Наука, 1985. – 78с.
1598281
  Череш Т. Холодные дни / Т. Череш. – М., 1985. – 416с.
1598282
  Куликов С.А. Холодные замедлители нейтронов на основе твердых дисперсных водородсодержащих материалов : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.01 / Куликов Сергей Александрович ; Объединен. ин-т ядерн. исследований. – Дубна, 2017. – 32 с. – Библиогр.: 50 назв.
1598283
  Дроботов В.Н. Холодные звезды : повести / В.Н. Дроботов. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1978. – 96 с.
1598284
  Ефанова В А. Холодные зимы на континентах Северного полушария / В А. Ефанова, ; Под ред.Т.В.Покровский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 115 с.
1598285
  Ершов Г.А. Холодные зори / Г.А. Ершов. – М, 1986. – 414с.
1598286
  Субботин Ф.Е. Холодные зори. Повести. Рассказы. Очерки. / Ф.Е. Субботин. – Астрахань, 1958. – 239с.
1598287
  Павлик Б.Д. Холодные и ультрахолодные атомы / Б.Д. Павлик. – Киев : Наукова думка, 1993. – 274 с.
1598288
  Войтоловская Л.Л. Холодный август / Л.Л. Войтоловская. – Москва, 1974. – 287с.
1598289
   Холодный аншлюс. – Москва, 1961. – 63с.
1598290
  Кузнецова Г.Г. Холодный апрель / Г.Г. Кузнецова. – М., 1989. – 334с.
1598291
  Рыбин В.А. Холодный апрель / В.А. Рыбин. – М., 1989. – 365с.
1598292
  Халас И. Холодный ветер с мадъярского берега // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 139-141. – ISSN 0235-7089


  Русская эмиграция и Венгрия в начале 1920-х годов.
1598293
  Брэдбери Р. Холодный ветер, теплый ветер / Р. Брэдбери. – Москва, 1983. – 409с.
1598294
  Комаров Н.С. Холодный город : фантастика техники / Н.С. Комаров, инженер. – 2-е изд. – Москва : Тип. 1-й Моск. трудов артели, 1917. – 132 с.


  На тит. л. дарств. надпись: Многоувадаемому Алексею Николаевичу Бенуа от автора
1598295
  Дульман П. Холодный дождь для Януковича // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 46 (1165). – С. 12-14. – ISSN 0234-1670
1598296
  Диккенс Ч. Холодный дом : Роман Чарльза Диккенса ; Полный перевод с английского ; В 2-х т. Т. – Москва : Тип. А. Цейссиг и Ю. Роман
Т. 1 и 2. – 1893. – [8], 536 с.
1598297
  Диккенс Ч. Холодный дом / Чарльз Диккенс ; Пер. с англ. Клягиной-Кондратьевой. – Москва : Художественная литература, 1955. – 856 с.
1598298
  Диккенс Ч. Холодный дом / Ч. Диккенс, 1956. – 895с.
1598299
  Аникеев Е.И. Холодный душ / Е.И. Аникеев. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 79 с. : портр.
1598300
  Зинн Г. Холодный запуск: экономические проблемы объдиненной Германии / Герлинде Зинн, Ханс-Вернер Зинн. – Москва : ВлаДар, 1994. – 317 с.
1598301
  Ершов Г.А. Холодный зори / Г.А. Ершов. – М, 1982. – 439с.
1598302
  Синельников М.И. Холодный ключ / М.И. Синельников. – М., 1986. – 157с.
1598303
  Васильев А.Н. Холодный март / А.Н. Васильев. – Москва, 1968. – 254с.
1598304
  Белоконь И.П. Холодный Н.Г. о Г.Навашине : К 75-летию открытия С.Г.Навашиным двойного оплодотворения у покрыто семенных растений / АН СССР // Бюллетень главного ботанического сада
1598305
   Холодный прием // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 28 : фото. – ISSN 1029-5828
1598306
  Левшин В.Л. Холодный свет / В.Л. Левшин. – Москва : Московский рабочий. – 71 с.
1598307
  Вавилов С.И. Холодный свет : популярная лекция / С.И. Вавилов. – Москва : Издательство АН СССР, 1942. – 32 с.
1598308
  Каширин С.И. Холодный фронт / С.И. Каширин. – М., 1986. – 286с.
1598309
  Кузьмин Р.Н. Холодный ядерный синтез / Р.Н. Кузьмин, Б.Н. Ивликин. – Москва : Знание, 1989. – 61 с.
1598310
  Лядов М.Н. Холодный яр / М.Н. Лядов. – Москва, 1924. – 125с.
1598311
   Холодовой стресс и биологические системы. – Киев, 1991. – 172с.
1598312
  Холланд Дженнифер Холодостойкие обезьяны. Курносым холод нипочем / Холланд Дженнифер, Роузо Сирил // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 84-95 : фото
1598313
  Проценко Д.Ф. Холодостойкость кукурузі / Д.Ф. Проценко, П.С. Мишустина. – Київ, 1962. – 212с.
1598314
   Холодостойкость насекомых и клещей. – Тарту, 1971. – 167с.
1598315
   Холодостойкость растений. – Москва, 1983. – 318с.
1598316
  Генкель П.А. Холодостойкость растений и термические способы ее повышения / П.А. Генкель, В С. Кушниренко, . – Москва, 1966. – 224с.
1598317
  Лозина-Лозинский Холодоустойчивость и анабиоз у гусениц кукурузного мотылька / Л.К. Лозина-Лозинский : Из лаборатории экологии Гос. естественно-научного института им. Легафта (зав. проф. И.Д. Стрельников), 1937. – С. 614-642


  На обл. дарств. надп.: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора 23.IV.1938
1598318
  Орлова Т.В. Холокост / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 398. – ISBN 966-642-073-2
1598319
  Круглов А.И. Холокост в оккупированных регионах СССР: проблема периодизации и региональных особенностей // Проблеми історії Голокосту: український вимір : реферований щорічний журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; голов. ред. І. Щупак ; відп. ред. А. Медведовська. – Дніпро, 2018. – Вип. 10. – C. 65-93. – ISSN 2617-9113
1598320
  Круглов А. Холокост в Украине. Рейхскомиссариат "Украина". Губернаторство "Транснистрия" : Рейхскомиссариат "Украина". Губернаторство "Транснистрия" / Александр Круглов, Андрей Уманский, Игорь Щупак. – Днипро : Лира, 2016. – 563, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Академическая серия "Украинская библиотека Холокоста"). – ISBN 978-966-383-783-3-4-5
1598321
  Медведовська А.Ф. Холокост в Україні у спогадах та уявленнях неєврейського населення // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 169-174. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1598322
  Марушиакова Елена Холокост и цыгане. Конструирование новой национальной мифологии / Марушиакова Елена, Попов Веселин // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Український центр вивчення історії голокосту; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (4). – С. 29-42. – ISSN 1998-3883
1598323
  Суровцев О. Холокост у Північній Буковині в 1941-1944: історіографічний та джерелознавчий аналіз питання // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 249-251. – ISBN 966-8653-41-6
1598324
  Суковатая В.А. Холокост, расизм и война как источники "философии другого" и постмодернистской этики // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 2 (71/72). – С. 169-175. – ISSN 1606-951Х
1598325
  Попович О.В. Холономна парадигма гендерності в самопізнанні сучасної людини в опрацюванні дихотомії "образ святого - архетип юродивий" // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 11-16. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 3). – ISSN 2226-2849
1598326
  Добржинский Г. Холоп Ивашка Болотников / Г. Добржинский. – Москва, 1932. – 127с.
1598327
  Мордвінцев В.М. Холопи / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 398-399. – ISBN 966-642-073-2
1598328
  Панеях В.М. Холопство в XVI - начале XVIІ века. / В.М. Панеях. – Л., 1975. – 268с.
1598329
  Панеях В.М. Холопство в первой половине XVIІ в. / В.М. Панеях. – Л., 1984. – 261с.
1598330
  Колычева Е.И. Холопство и крепостничество / Е.И. Колычева. – Москва, 1971. – 256с.
1598331
  Яковлев А. Холопство и холопы в Московском государстве XVII в. / А. Яковлев. – Москва-Ленинград, 1943. – 564 с.
1598332
  Франко І.Я. Холопська комісія. Добрий заробок / І.Я. Франко : Укр. робітник. – 32с. – (Дешева б-ка Красного письменства)
1598333
  Зимин А.А. Холопы на Руси (с древейших времен до конца XVв) / А.А. Зимин. – М, 1973. – 391с.
1598334
  Михальский В.В. Холостая жизнь: Повести. / В.В. Михальский. – М., 1990. – 236с.
1598335
  Цуркан В.І. Холостий хід ОУН. / В.І. Цуркан. – ЛЬвів, 1989. – 94с.
1598336
  Джумаев Н. Холостой выстрел : повести и рассказы / Нариман Джумаев; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1973. – 286 с.
1598337
  Тургенев И.С. Холостяк / И.С. Тургенев. – Москва-Л., 1951. – 136с.
1598338
  Дамиан Е.С. Холостяк : комедия в 1-м д. / Е.С. Дамиан; пер. с молд. – Москва : Искусство, 1959. – 32 с.
1598339
  Пронин А.В. Холостяк и коляска / А.В. Пронин. – Донецк, 1962. – 30с.
1598340
  Ермаков О. Холст : Роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2005. – № 3. – С. 7-72. – ISSN 0130-7673
1598341
  Толстой Л.Н. Холстомер / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1951. – 41 с.
1598342
  Толстой Л.Н. Холстомер / Л.Н. Толстой. – Москва, 1979. – 238с.
1598343
  Толстой Л.Н. Холстомер / Л.Н. Толстой. – Тула, 1986. – 477с.
1598344
  Толстой Л.Н. Холстомер. История лошади / Л.Н. Толстой. – Москва, 1937. – 62с.
1598345
  Толстой Л.Н. Холстомер. История лошади / Л.Н. Толстой. – Саратов, 1945. – 63с.
1598346
  Толстой Л.Н. Холстомер: История лошади / Л.Н. Толстой. – Москва, 1978. – 79с.
1598347
  Кронгауз А.М. Холсты / А.М. Кронгауз. – М, 1975. – 112с.
1598348
  Целуйко В.И. Холтеровское мониторирование в диагностике нарушений ритма и проводимости сердца / В.И. Целуйко, О.В. Радченко // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2016. – № 5/6 (201/202). – С. 21-34. – ISSN 1997-9894
1598349
   Холтон (Holton) Джеральд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 961-962. – ISBN 966-316-069-1
1598350
  Грязнов М.А. Холтон Р. Индустриальная политика Франции: Национализация при Ф. Миттеране // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; глав. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1987. – Вып. 18. – С. 58-63
1598351
  Силаева Наталия Холуйская миниатюра - жемчужина русского декоративного искусства // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 129. – ISSN 0235-7089


  Вид русской народной живописи
1598352
  Екимов Б.П. Холюшино подворье / Б.П. Екимов. – Москва, 1984. – 360с.
1598353
  Зіньківський Т.О. Хома Баглай : поэма Р. Бернса : байкы [байки] М. Цупкого / Т.О. Зіньківський ; звиршував П.Г. [П.А. Грабовський]. – Петербург : [Тип. В.С. Балашева], 1889. – 11 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
1598354
  Бернс Р. Хома Баглай : Поэма Р.Б. / Звиpшував П.Г. [П.А. Гpабовський] // Байкы [Байки] М. Цупкого / Т.О. Зіньківський. – У Петербурзи (Петербург) : [Тип. В.С. Балашева], 1889. – 11 с.
1598355
  Горький Максим Хома Гордєєв / Горький М. ; Перекл. Кардиналовська Л. – б. м. : Вид-во "Пролетарий". – 310 с.
1598356
   Хома Олег Ігоревич // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 509. – ISBN 978-966-439-754-1
1598357
   Хомейнизм: правый радикализм // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 7 (264). – С. 14-62
1598358
  Марочко В. Хоменко Арсен Петрович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 505-507. – ISBN 978-617-642-388-1


  Хоменко Арсеній Петрович - український демограф, статистик, один із фундаторів укр. демографічної школи і держ. демостат. служби в Україні.
1598359
  Вернигора Н.М. Хоменко І. А. Український шлях розвитку оригінального драматичного радіомистецтва:погляд соціального дослідника. Покажчик змісту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 255-256


  Автор видання Хоменко І. А. працює викладачем кафедри телебачення і радіомовлення Інституту жур налістики КНУ імені Тараса Шевченка. Конспект лекцій розроблено для студентів спеціальностей "Журналістика", "Видавнича справа та редагування". The author ...
1598360
   Хоменко Ілля Андрійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 344-346. – ISBN 978-966-2726-03-9
1598361
   Хоменко Ірина Вікторівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 509. – ISBN 978-966-439-754-1
1598362
   Хоменко Людмила Мечиславівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 347. – ISBN 978-966-2726-03-9
1598363
  Иванова-Мирчева Хомилията на Єпифаний аа слизането в ада / Иванова-Мирчева, Ж. Икономова. – София, 1975. – 214с.
1598364
  Каганов Л. Хомка : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 4. – С. 49-59
1598365
  Костенко М.М. Хоморська серія Волинського мегаблока Українського щита Стаття 2. Літологічні палеореконструкції // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 17-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-721Х
1598366
  Костенко М.М. Хоморська серія Волинського мегаблока Українського щита. Стаття 1. Геологія й породний склад // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 4. – с. 3-11 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-721Х
1598367
  Лысенко А.Я. Хомуня : повесть / А.Я. Лысенко. – Ставрополь, 1989. – 286с.
1598368
  Сарыг-оол С.А. Хомус поет : стихи и поэмы / Степан Сарыг-оол ; пер. с тувин. – Москва : Советская Россия, 1981. – 176 с.
1598369
  Лановий В. Хомут на шиї України, або Резервація у світовому контексті // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-атлантичного співробітництва. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 68-101
1598370
  Федорук Л. Хомут: [Повість] // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.20-50


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1598371
  Реент О.П. Хомутець - місце пам"яті декабристів / О.П. Реент, Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 185-207. – ISBN 978-966-171-565-2
1598372
  Реєнт О. Хомутець - місце пам"яті декабристів / О. Реєнт, Г. Казьмирчук, Ю. Латиш // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали / В. Балахніна, П. Бєлоглазов, Л. Бондаренко, О. Васильева, С. [та ін.] Гвоздков. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – Т. 7. – С. 309-333. – (Декабристські читання). – ISBN 978-966-2531-18-3
1598373
   Хондай это хорошо : Нравы эпохи // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 68-73 : Фото
1598374
  Малахов Н.А. Хопер в огне : [воспоминания] / Н.А. Малахов ; лит. запись Л.М. Субоцкого. – Москва : Воениздат Министерства Обороны Союза СССР
[Кн. 1]. – 1956. – 311 с., [1] л. портр : портр.
1598375
  Чесноков П.Г. Хор и управление им / П.Г. Чесноков. – Москва : Музгиз, 1961. – 240 с.
1598376
   Хор имени Пятницкого. 1911-1961. Сб. ст.. – М,, 1961. – 63с.
1598377
  Тичина П.Г. Хор лісових дзвіночків / Павло Тичина. – Київ : Дитвидав, 1958. – 22 с.
1598378
  Гольденштейн М.Л. Хор старых большевиков Ленинграда / М.Л. Гольденштейн. – Л., 1968. – 91с.
1598379
  Смишляк А. Хор у сакральному просторі храму (на матеріалах Києва та Київської єпархії, XIX - поч. XX ст.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 156-160. – ISBN 978-966-171-783-0
1598380
   Хор, петый при открытии Университета [Св. Владимира] // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 77-78. – ISBN 5-7707-1061-6
1598381
  Буйських С. Хора Ольвійського поліса (до історії наукової розробки проблеми) // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 1. – С. 66-77. – ISSN 0235-3490
1598382
  Кравченко Е. Хора Херсонеса Таврійського // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 3). – С. 2
1598383
  Боролич Ю. Хорал Верховини / Ю. Боролич. – Пряшів, 1964. – 118с.
1598384
  Боролич Ю. Хорал Верховини / Ю. Боролич. – Київ, 1967. – 139с.
1598385
  Цукерман И.И. Хорасанский курманджи. / И.И. Цукерман. – М., 1986. – 270с.
1598386
  Васильєва Л.П. Хорватистика у Львівському університеті: проблеми, перспективи // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 14-21. – ISSN 2075-437X
1598387
  Месич С. Хорватия - десять лет перемен // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 4-14. – ISSN 0130-9625
1598388
   Хорватия : История. Далмация. Истрия. Континентальная Хорватия. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 78-117 : Іл., карти. – ISSN 1029-5828
1598389
  Фалкони Младен Хорватия ждет россиян // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 63 : фото
1598390
  Колар-Дмитриевич Хорватия и Дунай : Взгляд на великую реку из Загреба // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 88-92. – ISSN 0235-7089
1598391
  Милованов В. Хорватия перед выборами // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 9. – С. 80-89. – ISSN 0869-44435
1598392
   Хорватия по любви : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 7. – С. 70-78
1598393
  Милованов В. Хорватия под прессом экономических трудностей // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 6 (1601). – С. 123-134. – ISSN 0869-44435
1598394
  Рык Евгений Хорватия презентует: Кварнет : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 60-61 : Фото
1598395
  Березин Л.В. Хорватия, Славония, Далмация и военная граница / Л.В. Березин. – С.-Петербург : Типография и хромолитография А. Траншеля
Т. 1 : Хорватия и Славония. – 1879. – [3], XI, [1], VIII, 520 с. – (С приложением карты Юго-славянских провинций Австро-Венгрии)
1598396
  Березин Л.В. Хорватия, Славония, Далмация и военная граница / Л.В. Березин. – С.-Петербург : Типография и хромолитография А. Траншеля
Т. 2 : I. Далмация. II. Военная граница. III. Общая этнография всех четырех юго-славянских провинций Австро-Венгрии. – 1879. – VIII, [1], 590 с.
1598397
   Хорватия. 1244 причины отдохнуть на хорватском острове // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 28-31 : фото
1598398
  Матвиенко Марина Хорватия. Во все легкие // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 5/6 (2956-2957). – С. 24-33 : фото
1598399
   Хорватия. Из жизни королей и президентов : По странам // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 100-103 : Іл.
1598400
   Хорватия. На всех парусах : По странам // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 104-106 : Іл.
1598401
   Хорватия. Стол под оливой : По странам. Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 96-98 : Іл.
1598402
   Хорватия: Маленькая страна для грандиозного отдыха : Тысяча островов хорватской Адриатики. – Zagreb. – [30]с.
1598403
   Хорватия: Маленькая страна для грандиозного отдыха. – Zagreb. – [26]с. : ил.
1598404
  Самойлов Юрий Хорватия: турпотоки из Украины растут с каждым годом : от первого лица // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 36-38 : Фото. – ISSN 1998-8044
1598405
  Сидоренко Віктор Хорватія - євронапрямок року // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 58-62 : фото
1598406
   Хорватія // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 114-115 : Фото
1598407
   Хорватія від марини до марини : модний відпочинок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 92-96 : Фото, карта
1598408
  Будько Євген Хорватія з "Орбіти" : Профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 78-81 : Фото
1598409
  Горопаха С.В. Хорватія та Європейський Союз: особливості переговорного процесу щодо угоди про стабілізацію та асоціацію // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 71-77. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2519-2213
1598410
  Будько Євген Хорватія у тренді / Будько Євген, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 54-57 : фото
1598411
  Самойлов Юрій Хорватія, повна життя // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 48-51 : фото. – ISSN 1998-8044
1598412
  Біленко Василь Хорватія. А ми на морі : хіт сезону // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 84-87 : Фото
1598413
  Сидоренко Віктор Хорватія. Безпосередня Далмація : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 38-42 : Фото
1598414
  Біленко Василь Хорватія. В кемпінгу, на яхті, на маяку // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 78-80 : фото
1598415
  Сидоренко Віктор Хорватія. Відпустка для моремана // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 36-41 : фото
1598416
  Тодоренко Галина Хорватія. Відпустка на віллі : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 64-69 : Фото
1598417
  Біленко Василь Хорватія. Відпустка на яхті // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 72-79
1598418
  Савченко Ганна Хорватія. Дамський погляд на прогулянку під вітрилами // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 50-57 : фото
1598419
  Будько Євген Хорватія. Дива каскадом : вояж-колекція / Будько Євген, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 32-37 : Фото
1598420
  Сидоренко Віктор Хорватія. Діаманти Адріатики : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 76-80
1598421
  Горобець Ірина Хорватія. До берегів мрії / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 86-94 : фото
1598422
  Біленко Василь Хорватія. Дубровник і острови // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 78-81 : фото
1598423
  Біленко Василь Хорватія. Задар і його жупанія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 30-32 : фото
1598424
  Глазова Катерина Хорватія. Іскри Істрії : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 90-95 : Фото
1598425
  Михайлова Наталія Хорватія. Історія у вині : міністерство закордонних страв // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 58-61 : Фото
1598426
  Горобець Олександр Хорватія. Камінь, зелень і синь / Горобець Олександр, Горобець Ірина // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 66-73 : фото
1598427
  Воронкіна Алла Хорватія. Концерт для світанку з віолончеллю // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 60-65 : фото
1598428
  Мозоха Ольга Хорватія. Країна тисячі островів / Мозоха Ольга, Кравчук Наталя // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 92-101
1598429
  Сидоренко Віктор Хорватія. Між стихією та часом = Ровінь : Вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 38-44 : Іл.
1598430
  Біленко Василь Хорватія. Младен із Леврнаки : Хорватія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 36-37 : Фото
1598431
  Біленко Василь Хорватія. На трьох островах : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 90-96 : Фото
1598432
  Горенкова Інна Хорватія. Оберіть свою Істру : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 48-54 : Фото
1598433
  Біленко Василь Хорватія. Острів Муртер з видом на море : Хорватія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 48-52 : Фото
1598434
  Сидоренко Віктор Хорватія. Погляд із хати : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 102-106 : Фото
1598435
  Михайлова Н. Хорватія. Пркрасний Крк // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 26-31 : фото
1598436
  Біленко Василь Хорватія. Рівняння на Ровінь! На північ Хорватії під вітрилами // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 76-81 : фото
1598437
  Біленко Василь Хорватія. Салат із хоботніци : Хорватія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 70-74 : Фото
1598438
  Горобець Ірина Хорватія. Сезон відкриттів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 80-87 : фото
1598439
  Будько Євген Хорватія. Серце в серці : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 36-42 : Фото
1598440
  Кравченко В Хорватія. Союзник, що не став другом / В Кравченко, // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 24-27 листопада (№ 44/45). – С. 5


  Кремль намагається зміцнити свою політичну, економічну й фінансову присутність на Балканах.
1598441
  Горенкова Інна Хорватія. Торкніться неторканого : У світі живого // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 60-64 : Фото
1598442
  Пащенко Є. Хорватія. Український контекст / інтерв"ю взяв Микола Хрієнко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 20


  Професор Загребського університету Євген Пащенко - про батьків-політв"язнів, власне ідеологічне прозріння під впливом Розстріляного Відродження та шістдесятництва, а також про те, яку роль відіграла Україна в духовному відродженні Хорватії.
1598443
  Завірюхіна Марія Хорватія. Устриці від Марко Поло : вояж колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 64-67 : Фото
1598444
  Голдіна Тетяна Хорватія. Црес, Раб і Крк : напрямок / Голдіна Тетяна, Іващенко Микола // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 52-54 : Фото, карта
1598445
  Буринська Олександра Хорватія. Щаслива робінзонада = Красний острів : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 46-49 : Іл.
1598446
  Горобець Іван Хорватія. Яхтовий рай Адріатики : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 72-75 : Фото
1598447
  Ильина Г.Я. Хорватская литература в годы Первой мировой войны // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 1. – С. 102-110. – ISSN 0132-1366
1598448
  Данилова А.В. Хорватская реалистическая драма 30-х гг. ХХ века : Автореф... канд. филол.наук: / Данилова А.В.; АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1973. – 24л.
1598449
   Хорватская ривьера : Хорватия. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 116-117 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
1598450
  Шутова Наталья Хорватские дни в столице : тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 16
1598451
  Романько О.В. Хорватские добровольческие формирования на советско-германском фронте (1941-1943) // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 9 (141). – С. 71-90. – ISSN 1606-0219
1598452
  Маткович С. Хорватские политические партии и идея модернизации в начале XX века // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 5. – С. 16-22. – ISSN 0132-1366
1598453
  Шутова Наталья Хорватский эксклюзив : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 52-53
1598454
  Андрєєва Н. Хорватська війна та уроки для українського суспільства // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 599-601. – ISBN 978-966-171-90295
1598455
  Клічек Д. Хорватська глаголична традиція XVII-XVIII ст. і українська філологія // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 30-38. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про події, цо вплинули на розвиток хорватської редакції церковнослов"янської мови після Берестейської унії в 1596 р., яка сприяла посиленню зв"язків української літератури з культурою бароко. Римська церква намагалася уніфікувати ...
1598456
  Васильєва Л. Хорватська мова : [ збірник вправ ] / Л. Васильєва, Д. Пешорда ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 128с. – ISBN 978-966-613-560-8
1598457
  Хрієнко М. Хорватська модель української мрії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Українська діаспора в Хорватії.
1598458
   Хорватська мозаїка = Hrvatski mozaik : сучасна проза. – Харків : Фоліо, 2006. – 320 с. – ISBN 966-03-3636-5
1598459
  Іванченко О.Г. Хорватська селянська партія в боротьбі за політичну автономію Хорватських земель (1935-1939 рр.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 276-296
1598460
   Хорватське літо // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 74-75 : фото
1598461
  Крлежа М. Хорватський бог Марс / М. Крлежа; Пер. із сербохорватської С. Панько. – Киев : Дніпро, 1968. – 288 с.
1598462
  Крлежа М. Хорватський бог Марс : цикл новел / М. Крлежа; Пер. із сербськохорватської С. Панько. – Київ : Дніпро, 1981. – 341 с.
1598463
  Розумюк В.М. Хорватський досвід розбудови національної держави наприкінці XX- початку XXI століть // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 30-34. – ISSN 0868-8117


  "Монографії Костомарова, Запискипро Південну Русь Куліша, збірники Максимовича...остаточно визначили напрямок інтересів і планів М.С. Грушевського". С. 38.
1598464
  Сторубльов О. Хорватський досвід у сфері захисту власних героїв / О. Сторубльов, В. Уліч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 50-53. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (40)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто досвід формування ціннісних орієнтирів і громадянської свідомості у населення та військовослужбовців Хорватії, країні, яка здобула та захистила від збройної агресії свою незалежність у XX столітті. Проаналізована діяльність органів державної ...
1598465
  Левченко О. Хорватський досвід: повернення тимчасово окупованих територій і вступ до НАТО та ЄС // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 24
1598466
  Глушко А.О. Хорватський національний наратив у політиках пам"яті словенців і українців // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 36-44
1598467
  Мартинов А. Хорватський приклад для Балкан // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 17 січня (№ 2). – С. 4


  "Головування Хорватії в ЄС: Загреб прагне відновити переговори про членство Албанії та Північної Македонії".
1598468
  Іщенко Н. Хорватський пряник для Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 189). – С. 11


  Що означає для Києва потепління стосунків між Загребом та Москвою.
1598469
  Стаховський Дмитро Хорватські історії : Хорватія / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 44-47 : Фото
1598470
  Русак А.В. Хорватські легіонери на Східному фронті 1941-1943 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 2. – С.112-121. – ISSN 0130-5247
1598471
  Білас Ю. Хорватські мотиви в новелистиці Мартіна Кукучіна // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 138-144. – ISSN 0203-9494
1598472
  Іванченко О.Г. Хорватські національно-політичні сили в Королівстві Сербів, Хорватів і Словенців / Югославії (1918-1941 рр.) : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.02 / Іванченко О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 199 л. – Бібліогр.: л. 171-199
1598473
  Іванченко О.Г. Хорватські національно-політичні сили в Королівстві Сербів, Хорватів і Словенців / Югославії (1918-1941 рр.) : автореф. дис. ... канд. історичних наук:07.00.02 / О.Г. Іванченко; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.:3 назви
1598474
  Будько Євген Хорватського вам оптимізму : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 46-48 : Фото
1598475
  Липовский А.Л. Хорваты : с приложением карты Хорватии, Славонии и Далмации / Очерк А.Л. Липовского. – Издание С.-Петербургского Славянского Благотворительного Обществ. – С.-Петербург : Т-во Художественной Печати, 1900. – II, 158, [1] с.
1598476
  Мартынова М.Ю. Хорваты. / М.Ю. Мартынова. – М, 1988. – 163с.
1598477
  Смогоржевський Л.О. Хордові тварини : посібник для вчителів / Л.О. Смогоржевський. – Київ : Радянська школа, 1980. – 136с.
1598478
  Дегтева М. Хореграфическое произведение как объект авторского права // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 5. – С. 75-79. – ISSN 0201-7059
1598479
   Хорезм : Краткий справочник-путеводитель. – Ташкент, 1962. – 115 с.
1598480
   Хорезм : Краткий справочник-путеводитель. – 2-е изд., испр. и доп. – Ташкент, 1967. – 119 с.
1598481
  Шарипов Д.Ш. Хорезм : роман / Д.Ш. Шарипов; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1968. – 290 с.
1598482
  Шарипов Д.Ш. Хорезм : роман / Д.Ш. Шарипов; пер. с узб. С.Виленского. – Москва : Советский писатель
3. – 1976. – 350 с.
1598483
  Шарипов Д.Ш. Хорезм : роман / Д.Ш. Шарипов; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1979. – 704 с.
1598484
  Шарипов Д.Ш. Хорезм / Д.Ш. Шарипов. – М.
4. – 1988. – 242с.
1598485
  Шарипов Д.Ш. Хорезм : роман / Д.Ш. Шарипов; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1990. – 682 с.
1598486
  Буланов И.И. Хорезмийка / И.И. Буланов. – Ташкент, 1971. – 191с.
1598487
  Зотова Н.А. Хорезмийцы в движении // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 3-15. – ISSN 0869-5415
1598488
  Фрейман А.А. Хорезминский язык. / А.А. Фрейман. – М-Л, 1951. – 120с.
1598489
  Снесарев Г.П. Хорезмские легенды как источник по истории религиозных культов Средней Азии / Г.П. Снесарев. – М, 1983. – 212с.
1598490
  Брегель Ю.Э. Хорезмские туркмены в 19-м веке / Ю.Э. Брегель. – Москва, 1961. – 443с.
1598491
  Бунчук Б. Хореїчні форми в румунській і українській літературах перших десятиліть XIX століття / Б. Бунчук, К. Паладян // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 35-39
1598492
  Мациевская Наталия Юриевна Хореографическая лексика современного русского языка в системно-семасиологическом и лингвокультурологическом аспектах : Дис. ... канд. филологических наук: 10.02.02. / Мациевская Наталия Юриевна; Мин-во образования ин науки Украины; Львовский национ. ун-тет им. И.Франка. – Львов, 2002. – 169 л. – Библиогр.: л. 149-169
1598493
   Хореографическая работа со школьниками. – Москва, 1956. – 344 с.
1598494
   Хореографические миниатюры. – Ленинград, 1960. – 32с.
1598495
   Хореографические миниатюры. – Л, 1987. – 48с.
1598496
  Лопухов Ф.В. Хореографические откровенности / Ф.В. Лопухов. – М, 1972. – 215 с.
1598497
   Хореографический коллектив в клубе. – Л, 1981. – 116с.
1598498
  Лыткина И.Н. Хореографический коллектив художественной самодеятельности / И.Н. Лыткина. – Москва, 1957. – 156 с.
1598499
  Суриц Е.Я. Хореографическое искусство двадцатых годов / Е.Я. Суриц. – М., 1979. – 358с.
1598500
  Чурпіта Т. Хореографічна діяльність Михайла Дудка в 1920-1950-х роках // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 153-164. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
1598501
  Квецко О.Я. Хореографічна культура бойків на Прикарпатті кінця XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Квецко Ольга Ярославівна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1598502
  Нечитайло В.С. Хореографічна культура як показник світоглядних інновацій // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 172-177. – ISSN 2226-3209
1598503
  Мацієвська Наталія Юріївна Хореографічна лексика сучасної російської мови у системно-семасіологічному та лінгвокультурологічному аспектах : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Мацієвська Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1598504
  Степанюк І.В. Хореографічна освіта як чинник формування національної свідомості // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 118-121. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто хореографічну освіту як чинник формування національної свідомості, систему цілеспрямованого духовного розвитку особистості, невід"ємний складник вищої професійної освіти. Choreographic education as factor of forming of national ...
1598505
  Благова Т.О. Хореографічна підготовка вчителя у системі вищих педагогічних навчальних закладів в Україні 20-х рр.XX ст. // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 65-71. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Досліджуються особливості процесу хореографічної підготовки вчителя у системі вищої педагогічної освіти в Україні у період 20-х рр. XX ст.. Аналізуються законодавчі документи, основні завдання, форми організації хореографічної підготовки майбутніх ...
1598506
  Федькова І.А. Хореографічна термінологія як стилістичний засіб художнього тексту // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 92-93
1598507
  Підлипська А.М. Хореографічна, театральна, музична критика в Україні: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 145-150. – ISSN 2225-7586


  "Синтетична природа хореографічного мистецтва, де прямо чи видозмінено діють закони музичного, театрального та інших видів мистецтва, зумовлює екстраполяцію критично-оцінних параметрів цих мистецтв у сферу хореографічного. Одночасно, оцінний дискурс ...
1598508
  Станішевський Ю.О. Хореографічне мистецтво / Ю.О. Станішевський. – Київ, 1969. – 100с.
1598509
  Фока М. Хореографічне мистецтво в поетичній творчості П. Тичини (на матеріалі вірша "Танці на мечі") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 315-317
1598510
  Пономарьова І.С. Хореографічне мистецтво греків Приазов"я як джерело вивчення етнічної історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 99-101. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто хореографічне мистецтво греків Приазов"я з погляду його цінності для вивчення етнічної історії цього народу. The article describes сhoreographic art of the Greeks of Pryazovja region as the source of their ethnic history studying.
1598511
  Туркевич В. Хореографічне мистецтво України у персоналіях (біобібліографічний довідник) : Хореографи.Артисти балету.Композитори.Диригенти.Лібретисти.Критики.Художники. / В. Туркевич. – Київ, 1999. – 224с. – ISBN 966-7236-09-9
1598512
  Матусевич Н.И. Хореографічне мистецтво. / Н.И. Матусевич. – Київ, 1963. – 43 с.
1598513
  Горболіс Л. Хореографічний код новелістики Володимира Корнійчука // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 18 грудня (№ 24)
1598514
  Горболіс Л. Хореографічний код новелістики Володимира Корнійчука // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 17 грудня (№ 25)
1598515
  Щербаков В.В. Хореографічні рефлексії творів українських композиторів (В. Губаренка, М. Скорика та Є. Станковича) у постановках А. Шекери та Р. Поклітару // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 282-287. – ISSN 2226-2180


  "Науковою новизною статті є розкриття рефлексії творів видатних українських композиторів другої половини ХХ – початку ХХІ століття В. Губаренка, М. Скорика та Є. Станковича у хореографічних постановках відомих українських балетмейстерів А. Шекери як ...
1598516
  Білаш О.С. Хореографічній світ фарбами Вадима Меллера: до історії української сценографії 20-х років ХХ століття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 147-150. – ISSN 2226-3209
1598517
  Чепалов О.І. Хореологічні засади дослідження танцю (за методикою Лобанівського центру) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 161-169. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3


  Центр Лобана в Лондоні
1598518
  Премчанд Хори. / Премчанд. – М., 1957. – 88с.
1598519
  Умаров Л. Хориёси III // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 3. – С. 28-31.
1598520
  Буреш И. Хоризонтално разпространение на пеперудить (Lepidoptera) въ България / Отъ Д-рь Ив. Бурешъ и Кр. Тулешковъ. – София : Придворна печатница, 1929. – 141-170 с.
1598521
  Буреш И. Хоризонтално разпространение на пеперудить (Lepidoptera) въ България / Отъ Д-рь Ив. Бурешъ и Кр. Тулешковъ. – София : Придворна печатница, 1935. – 289-347 с.
1598522
  Буреш И. Хоризонтално разпространение на пеперудить (Lepidoptera) въ България. II / Отъ Д-рь Ив. Бурешъ и Кр. Тулешковъ. – София : Придворна печатница, 1930. – 107-210 с.
1598523
  Буреш И. Хоризонтално разпространение на пеперудить (Lepidoptera) въ България. III / Отъ Д-рь Ив. Бурешъ и Кр. Тулешковъ. – София : Придворна печатница, 1932. – 211-288 с.
1598524
  Буреш И. Хоризонтално разпространение на пеперудить (Lepidoptera) въ България. IV / Отъ Д-рь Ив. Бурешъ и Кр. Тулешковъ. – София : Придворна печатница, 1936. – 349-422 с.
1598525
  Буреш И. Хоризонтално разпространение на пеперудить (Lepidoptera) въ България. IV2 / Отъ Д-рь Ив. Бурешъ и Кр. Тулешковъ. – София : Печатница П. Глушковъ, 1937. – 423-486 с.
1598526
  Буреш И. Хоризонтальното разпространение на передите (Lepidoptera) в България / от. д-р Ив. Буреш и Кр. Тулешков. – София : Придворна печатница, 1930. – 107-210 с. – Пар. назв. на нем. яз. Отд. оттиск: Известия на Царските природонаучни институти в София., т. 16, кн. 3


  Известия на Царските природонаучни институти в София. Т. 16. - С. 79-188.
1598527
  Страшимиров А. Хоро / А. Страшимиров. – София, 1961. – 112с.
1598528
  Страшимиров А. Хоро / А. Страшимиров. – М, 1967. – 363с.
1598529
  Страшимиров А. Хоро / Антон Страшимиров. – София : София-пресс, 1973. – 139 с.
1598530
  Суховецький М.М. Хоро. / М.М. Суховецький. – Одеса, 1981. – 216с.
1598531
  Шмоль В. Хоробрий детектив / В. Шмоль. – К., 1969. – 137с.
1598532
  Залка Матэ Хоробрий кравець / Залка Матэ. – К, 1971. – 85с.
1598533
  Залка Матэ Хоробрий кравчик / Залка Матэ. – Київ; Харків, 1930. – 176с.
1598534
   Хоробрий півник. – К, 1985. – 192с.
1598535
  Андросов М. Хоробрі серця : (записки партизана) / Андросов М. – Київ : Молодь, 1953. – 184 с., [2] карти : іл.
1598536
  Борзенко С. Хоробрість / С. Борзенко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1948. – 117 с.
1598537
  Душейко І. Хорова капела "Дніпро" - на європейських теренах // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Про гастролі хорової капели "Дніпро" КНУ до Німеччини на запрошення університету м. Констанц, з яким у нашого університету склалися міцні наукові та культурні зв"язки і участь у V Міжнародному фестивалі хорового співу у Франції.
1598538
  Сізова Н.С. Хорова культура Вінниччини другої половини XIX - першої третини XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сізова Нінель Степанівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1598539
  Антоненко О.М. Хорова культура Запорізького краю 1944 - 1991 років: провідні тенденції розвитку // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 119-129. – ISSN 2226-2180
1598540
  Антоненко О.М. Хорова культура Запорізького краю XX - початку XXI століть в аспектах музичної регіоналістики : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Антоненко Олександр Миколайович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1598541
  Антоненко О.М. Хорова культура Північного Приазов"я в період становлення Радянської соціокультурної системи (кінець 10-х - початок 40-х рр. XX століття) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 300-307. – ISSN 2225-7586
1598542
  Герасимова І.Д. Хорова культура Слобожанщини другої половини 19 - початку 20 ст. : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Інна Дмитрівна Герасимова; Харкківська держ. акад. культури. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
1598543
  Бадалов О.П. Хорова культура Чернігівщини у соціокультурному просторі України кінця XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Бадалов Олег Павлович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 19 назв
1598544
  Шегда Л. Хорова музика Богдани Фільц: до проблеми комунікативності національних традицій у ситуації постмодернізму // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 1 (45) : Театр. Музика. Кіно. – С. 82-86. – ISSN 1728-6875
1598545
  Захарова О.М. Хорова поетика О. Гречанінова. Світські та дитячі роки // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 96-98. – ISBN 978-966-8308-26-0
1598546
  Синкевич Н. Хорова творчість Андрія Гнатишина для молоді // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 95-103. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Розглянуто творчий доробок Андрія Гнатишина у визначальній для нього хоровій сфері. Це пояснюється тим, що він сам був хористом, диригентом, регентом, суспільно-культурним діячем і композитором-практиком, який забезпечував репертуаром очолювані ним ...
1598547
  Волинський Й.З. Хорова творчість Євгена Козака / Й.З. Волинський. – Київ : Мистецтво, 1964. – 32 с.
1598548
  Шевчук І.Г. Хорова творчість К. Стеценка в контексті духовних і жанрово-стильових пошуків української культури початку XX ст. // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 346-352. – ISSN 2312-4679
1598549
  Білан А.М. Хорова творчість Франца Йозефа Гайдна: загальна характеристика // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 98-99. – ISBN 978-966-8308-26-0
1598550
  Хлєбнікова Л.О. Хорова художня самодіяльність у школі як засіб естетичного виховання учнів / Л.О. Хлєбнікова. – К., 1964. – 82с.
1598551
  Буйлук О.М. Хорова Шевченкіана // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 105-106. – ISBN 978-966-8308-26-0
1598552
  Голік Ю. Хорова шевченкіана: традиції та сучасність // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 129-130
1598553
  Лащенко А.П. Хоровая культура / А.П. Лащенко. – К, 1989. – 132с.
1598554
  Погорецкая А. Хоровая музыка С. Танеева в контексте "серебряного века" русской культуры // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 127-128
1598555
  Новек-Хлебникова Хоровая самодеятельность в школе как средство эстетического воспитания учащихся : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Новек-Хлебникова Л. А. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1969. – 22 c. – Бібліогр. : с. 21-22
1598556
  Маслєннікова Ю. Хорове виконавство як предмет досліджень: основні концепції, позиції, підходи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 37-42. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
1598557
  Летичевська О.М. Хорове виконавство як складова оперної вистави: творчість Л.М. Венедиктова : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Летичевська Оксана Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1598558
  Лук"янчук Г. Хорове музичне дійство // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 14 квітня (№ 15). – С. 16. – ISSN 2519-4429


  У Мистецькому салоні КНУ імені Тараса Шевченка відбулася прем"єра хорового музичного дійства "Купало". Захід в Україні пройшов у рамках хорового фестивалю Швейцарії 10th European Festival of Youth Choirs Basel.
1598559
  Заверуха О.Л. Хорове письмо в системі категорій музикології XXI ст. // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 407-412. – ISSN 2226-2180
1598560
  Заверуха О.Л. Хорове письмо як утілення художнього змісту музичного тексту // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 54-61. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 57). – ISSN 2410-5325


  "Розкрито поняття хорове письмо в аспекті втілення художнього змісту музичного тексту. З’ясовано, що хорове письмо як знакова категорія трансформується в художній зміст музичного тексту згідно з законами музичної комунікації: композиторська творчість - ...
1598561
  Големба А.И. Хороведение / А.И. Големба. – Москва, 1971. – 292 с.
1598562
  Ластовецька-Соланська Хоровий спів як бренд української музичної культури // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 122-128. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1598563
  Нескоромна А.О. Хоровий стиль В. Ходоша в контексті жанрово-стильових тенденцій сучасного хорового мистецтва / А.О. Нескоромна, І.І. Гулеско // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 95-96. – ISBN 978-966-8308-26-0
1598564
  Ластовецька Л. Хоровий цикл Миколи Ластовецького "Мелодії смутку і надій" на слова Лесі Українки // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 59-68. – ISSN 2224-0926
1598565
  Когут Т. Хорові епізоди опери "Діалоги кармеліток" Ф. Пуленка в контексті духовної творчості композитора // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 222-236. – ISSN 2310-0583
1598566
  Лісецький С.Й. Хорові концерти Степана Дегтяревського - яскравий зразок українського класицизму (пробема образності та стилю) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – C. 25-36. – ISSN 2226-2180
1598567
  Шкільник Б. Хорові обробки духовних пісень у вибраних друкованих авторських збірниках українських композиторів (кінця XIX - середини XX століть; питання джерелознавства та соціокультурного значення) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 127-137. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Акцентовано увагу на тому, що кращі українські духовні пісні епохи Бароко у ХІХ столітті й надалі не втрачали своєї актуальності. Їх популяризації сприяло те, що у добу Романтизму ці музично-поетичні тексти ввійшли до виконавських репертуарів лірників ...
1598568
  Кушнірук О. Хорові обробки Олександра Яковчука: на шляху оновлення жанру // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 202-210. – ISSN 2413-4767
1598569
  Яковчук О.М. Хорові обробки українських народних пісень Олександра Яковчука: рівень генетичної ментальності нації // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 288-295. – ISSN 2226-2180
1598570
  Фільц Б.М. Хорові обробки українських народних пісень. Творчі принципи опрацювання пісень радянськими композиторами / Б.М. Фільц. – К, 1965. – 135с.
1598571
  Юрченко М. Хорові обробки українських релігійних кантів на початку XX ст. // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 45-51. – ISSN 2224-0926
1598572
   Хоровод. – Киров, 1949. – 64с.
1598573
  Коваленко Р.М. Хоровод / Р.М. Коваленко. – М, 1983. – 335с.
1598574
   Хоровод вниз головой // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 32 : фото. – ISSN 1029-5828
1598575
  Приходько С.Н. Хоровод цветов / С.Н. Приходько. – К., 1985. – 118с.
1598576
  Аліксійчук О.С. Хороводні та ігрові пісні Поділля // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – C. 154-155
1598577
   Хороводные и игровые песни Сибири. – Новосибирск, 1985. – 239с.
1598578
   Хороводъ. – София, 1961. – 339с.
1598579
  Свешников А.В. Хоровое пение - искусство истинно народное / А.В. Свешников. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 32 с.
1598580
  Арикайнен Г.Л. Хоровое пение в Казахстане / Г.Л. Арикайнен ; О-во "Знание" КазСССР. – Алма-Ата : Казахстан, 1965. – 64 с. – (В помощь слушателям университета культуры / О-во "Знание" КазССР)
1598581
  Пономарьков И.В. Хоровое пение в школе / И.В. Пономарьков. – М.-Л., 1946. – 55с.
1598582
  Лебедева Л.С. Хоровое пение как средство воспитания школьника / Л.С. Лебедева. – М., 1948. – 67с.
1598583
  Гуменник А. Хоровое творчество народов СССР. / А. Гуменник, Д. Житомирский. – Вып.1. – М., 1936. – 253с.
1598584
   Хоровой коллектив. – М, 1976. – 56с.
1598585
  Локтев В.С. Хоровой коллектив в пионерском лагере / В.С. Локтев. – М., 1953. – 64с.
1598586
  Милославов П.М. Хоровой кружок / П.М. Милославов. – Москва, 1952. – 104с.
1598587
  Романовский Н.В. Хоровой словарь / Н.В. Романовский. – 3-е изд., доп. – Л., 1980. – 142с.
1598588
  Соколова О. Хоровые и вокально-симфонические произведения Рахманинова / О. Соколова. – Москва : Музгиз, 1963. – 152 с.
1598589
  Болтин Иван Хорография сарептских целительных вод. – Спб, 1782. – 131с.
1598590
  Козловская Н.В. и Парфенов В.И. Хорология флоры Белоруссии / Н.В. и Парфенов В.И. Козловская. – Минск, 1972. – 309с.
1598591
   Хорология флоры Латвийской ССР. – Рига, 1978. – 79с.
1598592
   Хорология флоры Латвийской ССР : перспективные для охраны виды растений. – Рига : Зинатне, 1986. – 107, [3]с. : ил. – Библиогр.: с. 66-68
1598593
   Хорология флоры Латвийской ССР. – Рига : Зинатне, 1989. – 101с.
1598594
   Хорология флоры Украины. – Киев, 1986. – 271с.
1598595
  Орлов О.О. Хорологія та охорона рідкісних видів папоротей скельних біотопів польської частини Житомирської області / О.О. Орлов, О.О. Безсмертна, Д.М. Якушенко // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2016. – Т. 73, № 4. – С. 343-354. – ISSN 0372-4123
1598596
  Кобытев Е.С. Хорольская Яма / Е.С. Кобытев. – Харьков, 1989. – 201с.
1598597
   Хорольський ботанічний сад зустрічає гостей // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 5 (111), вересень - жовтень. – С. 32 : фото
1598598
  Красовський В.В. Хорольський ботанічний сад: історія та сучасність // Хорольщина від давнини до сьогодення : зб. наук. праць та матеріалів конференції : до 100-річчя Хорольського районного краєзнавчого музею / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: О.Б. Супруненко (відп. ред.) та ін.]. – Київ ; Полтава : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 19-23. – ISBN 978-966-8999-80-3
1598599
  Еткіна І. Хорольський район Полтавщини у 1943 р. (за щоденником Дмитра Захаровича Браженка) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 128-180
1598600
   Хорольщина від давнини до сьогодення : зб. наук. праць та матеріалів конференції : до 100-річчя Хорольського районного краєзнавчого музею / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: О.Б. Супруненко (відп. ред.) та ін.]. – Київ ; Полтава : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – 159, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-80-3


  У пр. № 1714585 напис: До Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого. Відп. ред. Підпис. 18.05.17.
1598601
  Пересунько Тіна Хором по світу, або Міжнародний тріумф "Щедрика" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 5/6 (154), листопад - грудень. – С. 70-73 : фото
1598602
  Селенский Ю.В. Хороша в золе картошка / Ю.В. Селенский. – Волгоград, 1972. – 128с.
1598603
  Карпенко Ф.А. Хорошанські бувальщини : оповідки старожилів / Ф.А. Карпенко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1968. – 94 с.
1598604
  Викулов С.В. Хорошая будет погода / С.В. Викулов. – Москва, 1961. – 148с.
1598605
  Смеляков Я.В. Хорошая девочка Лида. / Я.В. Смеляков. – Москва, 1963. – 104с.
1598606
  Анзимиров Г.Л. Хорошая должность / Анзимиров Г.Л., Родионов Ф.Н. ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва, 1963. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике. 10 серия. Молодежная ; № 7)
1598607
  Черепанова Н. Хорошая передача. / Н. Черепанова. – Чебоксары, 1970. – 120с.
1598608
  Когоут П. Хорошая песня : лир. комедия в стихах в 3-х действиях, 9-ти картинах / Павел Когоут ; [Пер. с чеш. Л. Друскина и др.]. – Москва : Искусство, 1957. – 174 с. : ил.
1598609
  Шкавро Л.Г. Хорошая примета / Л.Г. Шкавро. – М, 1957. – 122с.
1598610
  Терехин Л.С. Хорошая примета / Л.С. Терехин. – М., 1978. – 79с.
1598611
  О"Коннор Хорошего человека найти не легко / О"Коннор. – М, 1974. – 285с.
1598612
  О"Коннор Хорошего человека найти не легко : Рассказы / О"Коннор. – Москва : Прогресс, 1974. – 283с.
1598613
  Свирский А.И. Хорошее время. Рассказы. / А.И. Свирский. – Москва, 1927. – 68с.
1598614
  Успенский Н.В. Хорошее житье : Рассказы, повести. / Н.В. Успенский. – Красноярск, 1987. – 349с.
1598615
  Кажлаев К.М. Хорошее имя Жаннет / К.М. Кажлаев. – М, 1980. – 16с.
1598616
  Киселев В.Л. Хорошее настроение / В.Л. Киселев. – К., 1958. – 204с.
1598617
  Ласкин Б.С. Хорошее настроение / Б.С. Ласкин. – Москва : Советский писатель, 1959. – 258с.
1598618
  Икрам М. Хорошее настроение : стихи / Мавлчн Икрам; пер. с узбек. – Ташкент : Изд-во"Ташкент", 1965. – 80 с.
1598619
  Донченко Вл. Хорошее настроение / Вл. Донченко. – Элиста, 1966. – 48с.
1598620
  Измайлов Л.М. Хорошее настроение / Л.М. Измайлов. – Москва, 1984. – 216с.
1598621
  Плющ А. Хорошее настроение. / А. Плющ. – М., 1960. – 80с.
1598622
  Гафуров А. Хорошее слово : стихи и поэма / А. Гафуров; пер. с лакск. – Москва : Советский писатель, 1960. – 72 с.
1598623
  Шошин М.Д. Хорошее чувство / М.Д. Шошин. – Иваново, 1953. – 212с.
1598624
   Хорошему научат. Вузы помогут привить школьникам интерес к наукам и творчеству. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 12 октября (№ 41)
1598625
   Хороши на Дону вечера. – Ростов -на-Дону, 1972. – 215с.
1598626
  Коваленков А.А. Хорошие / А.А. Коваленков. – Москва, 1962. – 124 с.
1598627
  Чепуров А.Н. Хорошие вести / А.Н. Чепуров. – Л, 1964. – 78с.
1598628
  Чепуров А.Н. Хорошие вести / А.Н. Чепуров. – Л, 1964. – 78с.
1598629
  Эрхардт У. Хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие - куда захотят, или Почему послушание не приносит счастья = Gute Madchen kommen in den Himmel, bose uberall hin / Уте Эрхардт ; пер. с нем. Елены Файгель. – Москва : Класс, 2006. – ISBN 5-86375-038-3. – (Библиотека психологии и психотерапии)
1598630
  Кривогуз А. Хорошие дети плохих родителей : повесть / Анастасия Кривогуз. – Днепр : Лира, 2017. – 127, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-383-792-5
1598631
  Авдонин А.Н. Хорошие знакомые / А.Н. Авдонин. – Калуга : Знамя, 1958. – 40 с.
1598632
  Дальцева З М. Хорошие знакомые / З М. Дальцева. – М, 1976. – 432с.
1598633
  Чачин В.М. Хорошие люди - рядом с тобой. / В.М. Чачин. – Москва : Профиздат, 1960. – 110 с.
1598634
  Озеров Б. Хорошие люди / Б. Озеров. – Новгород, 1949. – 50с.
1598635
   Хорошие люди. – Ставрополь, 1960. – 176с.
1598636
  Ткаченко А.С. Хорошие люди / А.С. Ткаченко. – Хабаровск, 1961. – 88с.
1598637
  Касьянов В.В. Хорошие люди / В.В. Касьянов. – М., 1970. – 39с.
1598638
  Коваленко Р.М. Хорошие люди / Р.М. Коваленко. – М, 1987. – 414с.
1598639
  Чебалин П.Л. Хорошие люди. / П.Л. Чебалин. – Сталино, 1958. – 86с.
1598640
  Гольдникова А. Хорошие манеры в рисунках и примерах / А. Гольдникова. – Москва, 1979. – 190с.
1598641
  Гольдникова А. Хорошие манеры в рисунках и примерах / А. Гольдникова. – 3-е изд. – М., 1987. – 150с.
1598642
  Романов П. Хорошие места / П. Романов. – Москва, 1927. – 174с.
1598643
  Алексеев М Хорошие мои люди... / М Алексеев, н. – Москва, 1967. – 48 с.
1598644
  Рэйд М. Хорошие мужчины на дороге не валяются : [повесть] / Мэриэнн Рэйд // Сладкий поцелуй : [повести : сборник] / Р. Люк. – Харьков ; Белгород : Книжный Клуб Семейного Досуга, 2008. – С. 97-170 : ил. – (Грешные желания). – ISBN 978-966-343-746-0
1598645
  Коваленков А.А. Хорошие, разные...Лит. портреты / А.А. Коваленков. – М : Московский рабочий, 1966. – 191 с.
1598646
  Стуруа М. Хороший бен Ладен - мертвый бен Ладен // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 18 (1183). – С. 2-4. – ISSN 0234-1670


  Пока в некоторых городах Пакистана местные жители не скрывали своей скорби по убитому бен Ладену... на другой стороне Земли, в американской столице, люди ликовали по тому же поводу
1598647
  Кузьмин В.Л. Хороший день / В.Л. Кузьмин. – Горький, 1978. – 208с.
1598648
  Борисов В.И. Хороший день / В.И. Борисов. – Свердловск, 1984. – 284с.
1598649
  Десятерик Д. Хороший жарт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 23


  До 65-річчя рок-н-ролу.
1598650
  Франко И.Я. Хороший зароботок / И.Я. Франко. – Ростов -на-Дону : Донская речь, 1903. – 8с. – Перепл с кн.: Немирович-Данченко В.И. "Старый замок"
1598651
  Франко И.Я. Хороший зароботок : рассказ И. Франка / пер. с укр. Л[еся] У[краинка] // Старый замок : (из сказок действительности) / Немирович-Данченко. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1904. – 8 с.
1598652
  Ремизова М. Хороший индеец - мертвый индеец = О Моррисоне // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 5 (1033 ). – С. 158-176. – ISSN 0130-7673


  Джим Моррисон (1943-1971) - американ. певец, поэт, автор песен, лидер и вокалист группы The Doors. Считается одним из самых харизматичных фронтменов в истории рок-музыки. Моррисон известен как своим характерным голосом, так и своеобразностью ...
1598653
  Лыкова И. Хороший немец : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 5. – С. 113-119
1598654
  Киселев В.В. Хороший обычай / В.В. Киселев. – Иркутск, 1958. – 120с.
1598655
  Пархомов М.Н. Хороший парень. / М.Н. Пархомов. – М., 1959. – 158с.
1598656
  Пархомов М.Н. Хороший парень. / М.Н. Пархомов. – М., 1961. – 125с.
1598657
  Каменский Юрий Хороший Санта /Санта-Барбара : Города // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 14 : Австралия. – С. 10-21 : Фото
1598658
  Фокін Руслан Хороший сон про Херсон : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 122-123 : Фото
1598659
  Єрофеєв Віктор Хороший Сталін : (уривки) / пер. О. Бойченка // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1598660
  Ярошенко О. Хороший фахівець - це не про вузівський диплом. Коледжі готуватимуть молодших бакалаврів // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 11 червня (№ 64). – С. 9


  "У 2020 році українські коледжі та технікуми почнуть надавати фахову передвищу освіту. Відповідні норми містить Закон «Про фахову передвищу освіту», ухвалений парламентом 6 червня. Після набуття ним чинності коледжі та технікуми здійснюватимуть ...
1598661
  Ковьяров И.С. Хороший человек / И.С. Ковьяров. – Харьков, 1957. – 152с.
1598662
  Железников В.К. Хорошим людям - доброе утро / В.К. Железников. – М, 1961. – 144с.
1598663
   Хорошо быть кисою : Спецпредмет. Питомцы // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 97-99 : Іл.
1598664
   Хорошо быть маленькой страной // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.16-17. – ISSN 0234-1670


  [Из путевых заметок о Лихтенштейне.]
1598665
  Гусев Б. Хорошо быть молодым! / Б. Гусев. – Владимир : Владимирское книжное издательство, 1959. – 44 с.
1598666
  Магомедов М. Хорошо быть удачником! : повесть / Муса Магомедов ;. – Москва : Детская литература, 1971. – 174 с.
1598667
  Курпас Алексей Хорошо едим! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 38-41 : фото
1598668
  Красавин Ю.В. Хорошо живу : повесть и рассказы / Ю.В. Красавин. – Москва : Советский писатель, 1982. – 280с.
1598669
  Лозовский Александр Хорошо забытое новое : роман / Окончание. Нач. в № 1, 2009 г. // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 2. – С. 3-64. – ISSN 0131-8136
1598670
  Во Ивлин Хорошо информированные круги... и как в них попасть // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 275-278. – ISSN 1130-6545
1598671
  Незнамов П.В. Хорошо на улице / П.В. Незнамов. – Иркутск, 1973. – 32с.
1598672
  Вальгиргин М.В. Хорошо родиться на этой земле : стихи из неоконч. тетради / М.В. Вальгиргин; пер. с чук. Л.Пчелкина. – Магадан, 1981. – 52 с.
1598673
  Любомиров П.П. Хорошо служить в пехоте: Рассказы. / П.П. Любомиров. – Ижевск, 1979. – 113с.
1598674
  Краснопольский А.Б. Хорошо суворовцы идут / А.Б. Краснопольский. – К., 1954. – 55с.
1598675
  Маяковский В.В. Хорошо! : Октябрьская поэма / Вл. Маяковский ; [худож. Л. Склютовский]. – Москва : Художественная литература, 1969. – 173 с. : ил. – На обл. авт. не указан
1598676
  Маяковский В.В. Хорошо! : Октябрьская поэма / Вл. Маяковский ; [худож. Л. Склютовский]. – Москва : Художественная литература, 1969. – 173 с. : ил. – На обл. авт. не указан. - Миниатюрное издание в суперобл.
1598677
  Маяковский В.В. Хорошо! : Октябрьская поэма / В. Маяковский ; [худож. И. И. Желиостов]. – Омск : Кн. изд-во, 1987. – 157 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1598678
  Маяковский В.В. Хорошо! : Октябрьская поэма / Вл. Маяковский ; [худож. Л. Дурасов]. – Пермь : Кн. изд-во, 1987. – 156, [1] с. : ил. + 1 л. ил. – Прил. 1 вклад. л. ил. - Миниатюрное издание
1598679
  Маяковский В.В. Хорошо! Октябрьская поэмы / В.В. Маяковский. – Москва-Л., 1928. – 104с.
1598680
  Маяковский В.В. Хорошо! Октябрьская поэмы / В.В. Маяковский. – Москва, 1937. – 107с.
1598681
  Маяковский В.В. Хорошо! Октябрьская поэмы / В.В. Маяковский. – Москва, 1938. – 95с.
1598682
  Маяковский В.В. Хорошо! Октябрьская поэмы / В.В. Маяковский. – Воронеж, 1947. – 79с.
1598683
  Маяковский В.В. Хорошо! Октябрьская поэмы / В.В. Маяковский. – Москва, 1977. – 95с.
1598684
  Маяковский В.В. Хорошо! Поэмы и стихотворения / В.В. Маяковский. – Киев : Веселка, 1976. – 375 с.
1598685
  Маяковский В.В. Хорошо! Стихотворения и поэмы. / В.В. Маяковский. – К., 1984. – 373с.
1598686
  Коклюшкин В.М. Хорошо, когда светит солнце / В.М. Коклюшкин. – М., 1988. – 139с.
1598687
  Денисов Н.Н. Хорошо, хорошо, Гагарин! / Н.Н. Денисов. – М., 1963. – 312с.
1598688
  Граубин Г.Р. Хорошо, что хорошо / Г.Р. Граубин. – Иркутск, 1987. – 111с.
1598689
  Єрьоменко Е.А. Хортинг - національний вид спорту України : метод. посібник / Е.А. Єрьоменко ; Каб. Міністрів України, М-во освіти і науки України, М-во молоді та спорту [та ін.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – 1062, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 1037-1040. – ISBN 978-966-437-395-8


  У пр. №1707097 напис: Моєму шановному Вчителю з історії України в КНУ ім. Т. Шевченка Сергійчуку Володимиру Івановичу із щирою вдячністю за навчання та наставництво! З повагою, автор книги, засновник хортингу. Підпис. Едуард Єрьоменко 30. 10. 2014 р. ...
1598690
  Лойко О.М. Хортинг у системі фізичної підготовки ВВНЗ МО України / О.М. Лойко, Я.А. Панькевич // Військово-технічний збірник / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: В.М. Корольов, Ю.В. Шабатура, Лучук Е.В. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 18. – С. 60-62. – ISSN 2312-4458


  "Реформа військової освіти вимагає пошуку принципово нових теоретичних рішень, розробки психолого-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу фізичного виховання військовослужбовців, систематизації змісту, розвитку методів і засобів навчання ...
1598691
  Киценко Н.П. Хортица : фоторассказ о государственном историко-культурном заповеднике советской Украины острове Хортице / Н.П.Киценко, В.Ф.Пешанов. – Київ : Мистецтво, 1970. – 45 с.
1598692
  Киценко Н.П. і Пешанов В.Ф. Хортиця : Фоторозповідь про державний історико-культурний заповідник радянської України острів Хортицю / Н.П.Киценко, В.Ф.Пешанов. – Київ : Мистецтво, 1970. – 25с.
1598693
   Хортиця. – Київ : Мистецтво, 1979. – 51с.
1598694
   Хортиця. – Київ : Мистецтво, 1979. – 46с.
1598695
  Петренко М. Хортиця : поезії // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 111-115. – ISSN 0130-1608
1598696
  Киценко М.П. Хортиця в героїці і легендах / М.П. Киценко. – Дніпропетровськ, 1967. – 83с.
1598697
  Киценко М.П. Хортиця в героїці і легендах / М.П. Киценко. – Дніпропетровськ, 1991. – 148с.
1598698
  Сокульський А.Л. Хортиця як дзеркало національної розрухи (спроба культурологічного аналізу) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 413-423
1598699
  Лиходід М.Х. Хортиця. Поезії. / М.Х. Лиходід. – Дніпропетровськ, 1967. – 42с.
1598700
   Хоруми. – Свердловск, 1947. – 10с.
1598701
  Варела А. Хорхе Кальво. Путь к безсмертию / А. Варела. – Москва, 1974. – 88с.
1598702
  Приходько Д. Хорхе Луис Борхес: Одиночество книжка // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 5 (93). – С. 52-69. – ISSN 1819-6268


  24 августа 1899 года родился Хорхе Франсиско Исидоро Луис Борхес Асеведо. Умер 14 июня 1986 году.
1598703
  Арутюнян Н.В. Хорхорская летопись Аргишти : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Арутюнян Н.В. ;. – Ленинград, 1951. – 20 с.
1598704
  Тургенєв І.С. Хорь і Калинич / І.С. Тургенєв. – К., 1953. – 68с.
1598705
  Ауров О.В. Хосе-Мария Кома Форт и его вклад в изучение истории римского права / О.В. Ауров, А.В. Марей // Вестник древней истории / Росс. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2015. – № 3 (294), июль - август - сентябрь. – С. 217-226. – ISSN 0321-0391
1598706
   Хосе Инхеньерос - мыслитель, наставник, провозвестник новых времен.. – М., 1980. – 68с.
1598707
  Маринельо Х. Хосе Марти -- испаноамериканский писатель. (Марти и модернизм). / Х. Маринельо. – М., 1964. – 336с.
1598708
   Хосе Марти. – М, 1955. – 32с.
1598709
  Визель Л.И. Хосе Марти / Л.И. Визель. – Москва, 1964. – 304с.
1598710
   Хосе Марти. – М, 1965. – 19с.
1598711
  Терновой О.С. Хосе Марти / О.С. Терновой. – М, 1966. – 208с.
1598712
  Григулевич И.Р. Хосе Марти / И.Р. Григулевич. – Москва, 1979. – 285с.
1598713
  Тененбаум В.О. Хосе Марти / В.О. Тененбаум. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 103с.
1598714
  Баркова К.С. Хосе Ортега-и-Гассет о принципах исторического исследования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 69-82. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385


  Іспанський філософ Хосе Ортега-и-Гассет (1864—1936)
1598715
  Сепетий Д. Хосе Ортега-і-Гасет і Карл Поппер про демократію, лібералізм і віру в закон прогресу // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 536-542. – ISBN 978-966-423-392-4
1598716
   Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія = Jose Ortega y Gasset: vida, razon historica y democracia liberal : монографія / [Аревало Беніто Е. та ін. ; заг. ред.: М. Марчук, Х. Боладо] ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – 823, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-423-392-4
1598717
  Боладо Херардо Хосе Ортега -і- Гасет і реформа гуманітарних наук // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 376-388. – ISBN 978-966-423-392-4
1598718
  Радзиняк Т. Хосе Ортега -і- Гасет про роль і місце науки в сучасній цивілізації // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 422-434. – ISBN 978-966-423-392-4
1598719
  Губер А. Хосе Ризаль / А. Губер, О. Рыковская. – Москва : Изд., тип. и цинк. Журн.-газ. объединения, 1937. – 225, [2] с., 1 с. объявл., 6 вкл. л. ил., портр. : портр. – Библиогр.: "Библиография" с. 225-26. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 15 (111))
1598720
  ПодберезскийИ.В Хосе Рисаль / ПодберезскийИ.В. – М., 1985. – 319с.
1598721
  Незами Хосров и Ширин : отрывок из поэмы / Незами : Academia, 1935. – 72 с.
1598722
  Низами Гянджеви Хосров и Ширин : поэма / Низами Гянджеви ;. – Баку : Изд. АН АзССР, 1947. – 270 с.
1598723
  Низами Г. Хосров и Ширин / Г. Низами. – Москва : Полиграф-книга, 1948. – 470 с.
1598724
  Низами Гянджеви Хосров и Ширин : поэма / Низами Гянджеви ;. – Москва : Гослитизд, 1955. – 548 с.
1598725
   Хостинская тисо-самшитовая роща. – Краснодар, 1967. – 24с.
1598726
   Хостинская тисо-самшитовая роща. – Краснодар, 1971. – 24с.
1598727
  Герценберг Л.Г. Хотаносакский язык / Л.Г. Герценберг. – М., 1965. – 156с.
1598728
  Дьяконова Н.В. Хотанские древности / Н.В. Дьяконова, С.С. Сорокин. – Л, 1960. – 129с.
1598729
  Коновалов Вячеслав Хотели, как лучше... : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 38-41 : Фото
1598730
  Пашин В.В. Хотеть - значит мочь / В.В. Пашин. – Пермь, 1967. – 47с.
1598731
  Деркачук Д.А. Хотин : путеводитель / Д.А. Деркачук, Б.А. Тимощук. – Ужгород : Карпати, 1977. – 79с.
1598732
  Тимощук Б.А. Хотин : Путеводитель / Б.А. Тимощук, Г.К. Чайковский. – Ужгород : Карпати, 1986. – 63 с.
1598733
  Галелюка Оксана Хотин // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 1-3. – ISSN 1819-7329
1598734
  Сорока Ю.В. Хотин : роман / Юрій Сорока. – Київ : Гетьман, 2013. – 474, [5] с. – ISBN 978-966-2506-06-8
1598735
  Коцур Г. Хотин // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 48-49


  З історії міст і містечок України.
1598736
  Алекберли М.А. Хотинская война (1621 г.) / Алекберли М.А. ; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1957. – 124 с.
1598737
  Тамполар Н.М. Хотинский историко-краеведческий музей. Путеводитель. / Н.М. Тамполар. – Ужгород, 1974. – 56с.
1598738
   Хотинское восстание. – Кишинев, 1976. – 444с.
1598739
  Юрченко А. Хотинское восстание. / А. Юрченко. – К., 1948. – 142с.
1598740
  Юрченко А.Т. Хотинское восстание. (К истории борьбы крестьян северной Бессарабии против австро-венгерских и румынских оккупантов в1918-1919 гг.) : Дис... наук: / Юрченко А.Т.;. – К., 1944. – 214л. – Бібліогр.:л.209-213
1598741
  Сас П. Хотинська битва 1621 – битва за Центральну Європу / Петро Сас, Генуте Кіркене ; [післямова А. Бумблаускас ; відп. ред. Ю. Ференцева ; фотозйомка : М. Бумблаускаса, Ю. Бусленка, А. Дибовського та ін.]. – Київ : Балтія-Друк, 2011. – 216 с. : фотоіл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 212-215. – (Історія ранньомодерної доби України, Польщі та Литви). – ISBN 978-966-8137-83-9
1598742
  Мойсей А. Хотинська битва 1621 року. Ігнороване джерело в українській історіографії / А. Мойсей, А. Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 2 (30). – С. 44-48. – ISSN 2311-9896


  У статті пропонується історіографічний огляд опису Хотинської війни 1621 року з акцентом на історичні цінності "Літопису Землі Молдовської" М. Костіна в ракурсі висвітленні подій. Актуальність дослідження диктується 400-річним ювілеєм битви. Метою ...
1598743
  Василенко Г.А. Хотинська війна / Г.А. Василенко. – Київ, 1960. – 100с.
1598744
  Грабянка Г. Хотинська війна 1621 / Г. Грабянка. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 238, [2] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 233-238 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1489-9
1598745
  Страшко В.В. Хотинська війна 1621 р. за актовими книгами ЦДІАК УКраїни / В.В. Страшко, Л.А. Сухих // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 4-15. – ISSN 0130-5247


  З нагоди 390-ї річниці битви поблизу Хотина автори статті, історики-архівісти, пропонують увазі дослідників комплекс документів, виявлених в актових книгах ЦДІАК України, які стосуються українських воєводств Речі Посполитої, передусім Волині, участі ...
1598746
   Хотинська війна 1621 року. – К, 1991. – 233с.
1598747
  Чичкань І.В. Хотинська війна 1621 року / І.В. Чичкань, Л.В. Кошелєва // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 2 (84)
1598748
  Кирик Л. Хотинська війна 1621 року в контексті українського державотворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-13. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується державотворчий аспект військового-політичної діяльності гетьмана П. Сагайдачного і перемоги козацького війська у Хотинській війні 1621 р. The article is devoted to the analysis of military-political activities of hetman P. ...
1598749
  Шумлянський В. Хотинська фортеця // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 6 (44). – С. 70-75. – ISSN 1819-7329
1598750
  Курило В.М. Хотинське повстання: Із історії боротьби бессараб. і буков.труд.за встановлення влади. / В.М. Курило. – К., 1989. – 115с.
1598751
  Тамполар М.М. Хотинський історико-краєзнавчий музей : путівник / М.М. Тамполар. – Ужгород : Карпати, 1974. – 56 с.
1598752
  Петльований В. Хотинці / В. Петльований. – К, 1949. – 335с.
1598753
  Петльований Віталій Хотинці / Петльований Віталій. – Львів, 1949. – 234 с.
1598754
  Петльований В. Хотинці / В. Петльований. – К, 1956. – 335с.
1598755
  Петльованый В. Хотинцы / В. Петльованый. – Москва, 1982. – 279с.
1598756
  Дубіцька Т. Хотинщина у воєнних діях 1914-1915 рр. // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 76-82
1598757
  Добржанський Олександр Хотинщина. Історичний нарис / Добржанський Олександр, Макар Юрій, Масан Олександр. – Чернівці : Молодий буковинець, 2002. – 464с. – ISBN 966-7109-26-7
1598758
  Петров И. Хотите в RABство? // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 19-25 мая (№ 20). – С. В 5


  "Четверть из почти сотни законодательных документов, регулирующих отечественный розничный рынок электроэнергии, либо незаконны, либо устарели до степени неадекватности и неактуальности. Неудивительно, что в условиях социального кризиса это поле ...
1598759
   Хотите верьте.... – Хабаровск, 1981. – 109с.
1598760
  Марчук А. Хотите оставаться молодым? Поменьше стрессов! : Путешествия. Открытия. Приключения // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 6 : Іл.
1598761
  Соболевский А.Г. Хотите стать радиолюбителем? / А.Г. Соболевский. – Москва : Связь, 1967. – 204 с.
1598762
  Савояров Никита Хотите увидеть Германию - отправляйтесь в Баварию! : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 30-31 : Фото
1598763
  Трушкин А.А. Хотите, верьте... : монологи / А.А. Трушкин. – Москва : Искусство, 1989. – 157 с. – ISBN 5-210-00361-2
1598764
   Хотів: з давніх давен і до сьогодення / М.Г. Безпечний, В.К. Хільчевський, Л.М. Лупеха, І.М. Кісіль ; за ред. В.К. Хільчевського. – Київ : ДІА, 2009. – 108 с. – ISBN 978-966-8311-51-2
1598765
   Хотівське городище = The Hillfort of Khotiv : (новітні дослідження) / [Е.А. Кравченко та ін.] ; під ред. Е.А. Кравченко ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : Інститут археології НАН України, 2017. – 160, [2] с., [7] арк. кольор. іл. : іл. – Дод. тит. арк. англ. - Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 149-156. – ISBN 978-966-02-8255-1
1598766
  Донець А. Хотіли як краще, а вийшло як завжди. Підводні камені розблокування податкових накладних // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 28
1598767
  Коровайченко Ю. Хотілося б поставити департаменту 11 балів - вищу оцінку дає лише господь // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 10 вересня (№ 37)


  Про те, що вдалося зробити департаменту вищої освіти його фахівцям розповів директор Юрій Коровайченко
1598768
  Самійленко М.О. Хотілось вижити : поезії / М.О. Самійленко. – Київ : Дніпро, 1993. – 198 с.
1598769
  Войтович Л.В. Хотілось, але не змоглось... / розмову вів Партико Зиновій // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 березня (№ 53/54). – С. 20-21


  Про історичну роль княь Романа Мстиславича. "В українській історії постать князя Романа Мстиславича (близько 1152 - 1205 рр.) драматична: він утворив соборну, із кількох князівств, державу - від Галича до Києва. Проте не судилося - держава проіснувала ...
1598770
  Білоусова Н. Хотіти - не означає виїхати, але... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 листопада (№ 217)


  Опитування: 91% випускників вишів планують емігрувати або розглядають перспективи працевлаштування за кордоном.
1598771
   Хоткевич Гнат Мартинович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 319-332
1598772
   Хоткевич Гнат Мартинович 1877-1938 рр. : Біобіліогр. покажч. – Харків, 1994. – 90с.
1598773
  Букет Є. Хоткевич і Коліївщина // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 лютого (№ 6). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429
1598774
  Жеплинський Б. Хоткевич, Хоткевичева і Хоткевичівна // Кобзарськими стежинами / Б.М. Жеплинський. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 263-269. – ISBN 966-02-1422-7
1598775
  Заверняев Ф Хотылевское палеолитическое местонахождение / Ф Заверняев. – Ленинград, 1978. – 126с.
1598776
  Чернова Т. Хотят как лучше. Общественный совет при Минобрнауки шлифует ЕГЭ // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 ноября (№ 47)


  Среди выпускников самых известных школ Санкт-Петербурга оказался всего лишь один молодой человек, сдавший единый государственный экзамен на 100 баллов по каждому из трех предметов. “У нас он носит звание “Трижды героя””, - иронически заметил лауреат ...
1598777
  Альтшуллер Н. Хоть верьте, хоть не верьте / Н. Альтшуллер. – Рига, 1960. – 95 с.
1598778
  Борисенко И. Хоть и не правит, но зато как царствует! // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 11. – С.38-39. – ISSN 0234-1670


  [Золотой юбилей королевы Елизаветы ІІ.]
1598779
  Вендерот Андреас Хоть тушкой, хоть чучелом : искусство / Вендерот Андреас, Поль Андри // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 5 (158). – С. 60-71 : Фото. – ISSN 1029-5828
1598780
  Мороз А. Хоть: з життя гетьмана П. Дорошенка : Роман / А. Мороз. – Київ : Український центр духовної культури, 2002. – 520с. – (Український історичний роман). – ISBN 966-628-021-3
1598781
  Аберкромби Б. Хофманн : [роман] / Брайан Аберкромби. – Москва : Квадрат, 1991. – 187, [1] с.
1598782
  Кормашов Александр Хох Дойч : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 97-105. – ISSN 0130-7673
1598783
  Баттулга З. ХОХ Тэнгэр / З. Баттулга. – Улаанбаатар : Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо, 1962. – 307 с.
1598784
  Новопольская Е.В. Хохлатая пяденица в крыму и меры борьбы с ней. / Е.В. Новопольская. – вып. 2
3. – 1953. – 84-85с.
1598785
  Вишневская В.М. Хохлома / В.М. Вишневская. – Ленинград, 1969. – 72с.
1598786
  Бедник Н.И. Хохлома / Н.И. Бедник. – Ленинград : Художник РСФСР, 1980. – 40 с.
1598787
   Хохлома. Альбом. – Л., 1974. – 111с.
1598788
   Хохлома: фотоальбом.. – Москва, 1980. – 159с.
1598789
  Суворин А.С. Хохлы и хохлушки : [Театральные очерки] / А.С. Суворин. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1907. – [2], 113, [1] листов : ил., портр.
1598790
  Марк Микола (Михайловський) Хохляцький апокаліпсис : Художня публіцистика оформлена в роман-хроніку / Марк Микола (Михайловський). – Київ, 1998. – 240с
1598791
  Наєнко М. Хохмачі - плюс // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 533-538. – ISBN 978-617-7480-77-7
1598792
  Наєнко М. Хохмачі // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 530-532. – ISBN 978-617-7480-77-7


  Про Бориса Мінчина.
1598793
  Наєнко М. Хохмачі плюс // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 47-56. – ISBN 978-966-439-809-8


  Про дискусії в письменницькому середовищі.
1598794
  Сорокин А.С. Хохот Желтого дьявола / А.С. Сорокин. – Иркутск, 1987. – 461с.
1598795
  Шаракшинова Н.О. Хоца Намсараев / Н.О. Шаракшинова. – Улан-Удэ, 1958. – 159 с.
1598796
  Соктоев А.Б. Хоца Намсараев. Путь к эпосу соц. реализма. / А.Б. Соктоев. – Улан-Удэ, 1971. – 213 с.
1598797
  Маслійчук В. Хоч важкий, та свій // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 290-303. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)


  Книжка австрійського історика Андреаса Каппелера "Важкий шлях до нації. Статті з новітньої історії України", видруковані 2003 року.
1598798
  Дяченко К.І. Хоч і верша аби перша : гумор та сатира / К.І. Дяченко. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 87 с.
1598799
  Щур Едуард Хоч кволість і не діагноз, та подолати її можна! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 11 (160). – С. 12 : фото
1598800
  Девдера М. Хоч краплю божевілля, або Освіта для людини // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 січня (№ 1). – С. 12


  Щодо концепції реформування вищої освіти в Україні.
1598801
   Хоч не рай, зате свій край : легенди і перекази Закарпаття. – Ужгород : Карпати, 2007. – 352с. – ISBN 978-966-671-154-3
1598802
  Третяк О.В. Хоч статуси зростають, авторитет має бути стабільним // Освіта, 1994


  [Інтерв"ю з першим проректором Київського університету]
1598803
  Третяк О.В. Хоч статуси зростають, авторитет має бути стабільним // Освіта, 1994. – 8 червня
1598804
  Ганський О. Хоч трава не рости. Законодавча впертість Данила Гетманцева може трохи наповнити держбюджет сьогодні, але завтра вона знищить український бізнес і може привести державу до глобальної економічної кризи // Україна молода. – Київ, 2021. – 20-21 липня (№ 72/73)


  "Зелена" влада продовжує масштабні кроки зі знищення головної рушійної сили українського суспільства - дрібного бізнесу і приватного підприємництва. Саме цей прошарок найбільш ініціативний, і саме він вносить чи не найбільшу частку в розвиток ВВП цілої ...
1598805
  Ющенко В. Хоча б на один сантиметр кожен день вставайте з колін // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2004. – № 9. – С. 20. – ISSN 1810-3944


  Виступ нар. депутата, канд. на пост Президента України у ВРУ щодо політичної ситуації перед виборами-2004
1598806
  Матвійчук О. Хоча життя було таким кортким... / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 166-166. : Фото. – ISSN 0869-3595


  К.А. Жуковський - випускник КІНО, геолог, читав лекції в ін-ті
1598807
  Гриб К.К. Хоча лист і не дійшов / К.К. Гриб. – Київ, 1990. – 542 с.
1598808
  Магомедов Р.М. Хочбар : стихотворения и поэмы / Р.М. Магомедов. – Москва : Современник, 1980. – 111 с.
1598809
  Галич Олеся Хочемо раю на землі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 2. – С. 20-73. – ISSN 0868-4790
1598810
   Хочете завагітніти? Їдьте в Лазні : спецрепортаж. Чехія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 58-61 : Фото
1598811
  Письменна Л.М. Хочете прожити двісті років? / Л.М. Письменна. – Київ, 1972. – 168с.
1598812
  Помнеев Ю Хочется жить и жить / Ю Помнеев. – М., 1987. – 238с.
1598813
  Помпеев Ю.А. Хочется жить и жить : документальная повесть о С.М. Кирове / Ю.А. Помпеев. – Москва : Политиздат, 1987. – 236 с.
1598814
  Черемных Н.А. Хочется, чтобы знали и другие / Н.А. Черемных. – Москва : Советский художник, 1965. – 187 с.
1598815
  Ткач М.М. Хочеться грози : оповідання, новели / Михась Ткач. – Чернігів : Лозовий В.М., 2015. – 399, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7223-60-3
1598816
  Погрібний А Хочеться сподіватись, але... // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 7-9


  "...Кабінет міністрів схвалив програму розвитку і функцонування української мови на період до 2010 року. Державну. І чергову... Яка вона і чого можна від неї сподіватися? З таким запитанням Віктор Жованик звернувся до доктора філологічних наук Анатолія ...
1598817
  Томенко М. Хочеться, щоб ми не гралися за схемами кризових менеджерів // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 23


  Виступ голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації на парлам. слуханнях у Верховній Раді України на тему: "Укр.- рос. відносини: сучасний стан та перспективи" (22 жовт. 2003р.
1598818
  Галата С. Хочеш якісного викладання? Долучайся до змін! // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 25 листопада (№ 46)


  "Сьогодні вища освіта працює в двох режимах - функціонування і розвитку. І щоб не відстати, потрібно діяти на випередження".
1598819
  Макаренко В. Хочешь летом стать студентом? Ознакомься с документом // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2016. – 19 октября (№ 231). – С. 11. – ISSN 1997-1249


  В Минобразования утвердили правила приема в высшие учебные заведения на 2017 год.
1598820
  Буркацька Г.Є. Хочешь миру - борись за мир / Г.Є. Буркацька. – Киев, 1963. – 48с.
1598821
  Борейко Татьяна Хочешь экзотики - плати : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 48-49 : Фото
1598822
   Хочте - вірте, хочте - перевірте.. – К., 1963. – 16с.
1598823
  Михалков С.В. Хочу бодаться! / С.В. Михалков. – Москва, 1965. – 95с.
1598824
  Осіпов А. Хочу бути кредитором: виконання зобов"язань боржника іншою особою // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 3. – С. 61-65.
1598825
  Осіпов А.О. Хочу бути кредитором: виконання зобов"язань боржника іншою особою // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-105.
1598826
  Осіпов А. Хочу бути кредитором: виконання зобов"язань боржника іншою особою // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 56-59.
1598827
  Бобров М.С. Хочу бути пілотом / М.С. Бобров. – Х-Одеса, 1933. – 119с.
1598828
  Канівець В. Хочу бути президентом : Комедія на дві дії // Сучасна українська драматургія : Альманах. Літературно-художнє видання. – Київ, 2006. – Вип. 2. – С. 87-124. – ISBN 966-579-176-1
1598829
   Хочу быть вежливым. Юмор. рассказы, фельетоны, карикатуры.. – Кишинев, 1966. – 126с.
1598830
  Сорокин В.В. Хочу быть ветром / В.В. Сорокин. – Москва, 1975. – 175с.
1598831
  Сорокин В.В. Хочу быть ветром : стихотворения, поэмы / В.В. Сорокин. – Москва : Советская Россия, 1989. – 192 с.
1598832
  Веллер М. Хочу быть дворником / М. Веллер. – Таллин, 1983. – 224с.
1598833
  Веллер М. Хочу быть дворником / М. Веллер. – Киев : Астарта, 1997. – 462 с. – (Библиотека современной прозы). – ISBN 966-523-105-7
1598834
  Керлер И.Б. Хочу быть добрым : стихи ; пер. с еврейского / Иосиф Керлер. – Москва : Советский писатель, 1965. – 96 с.
1598835
   Хочу быть здоровым. – Киев : Либідь, 1991. – 334с.
1598836
  Мрожек С Хочу быть лошадью / С Мрожек, . – М, 1990. – 315с.
1598837
  Дузенов М. Хочу быть отцом : драма в.3-х д. / М. Дузенов. – Алма-Ата : Жазушы, 1983. – 263 с.
1598838
  Егоренко М.Г. Хочу быть парашютистом / М.Г. Егоренко. – Х, 1936. – 39с.
1598839
  Мещерский В.П. Хочу быть русскою : роман из большого Петербургского света : в 4 ч. / [соч.] кн. в Мещерского. – Санкт-Петербург : В тип. кн. В.В. Оболенкого
Ч. 4 : Комедия и драма. – 1877. – 500, [2] с.
1598840
  Чубакова В.С. Хочу быть счастливой : повести / В.С. Чубакова. – Москва : Советская Россия, 1963. – 384 с. : ил.
1598841
  Чубакова В.С. Хочу быть счастливой : повести / В.С. Чубакова ; [худож. В.Б. Мартусевич]. – Ленинград : Лениздат, 1978. – 392 с. : ил.
1598842
  Голицын С. Хочу быть топографом / С. Голицын; отв. ред. М.А. Зубков. – Москва : Детгиз, 1954. – 208 с. – для средней школы. – (Школьная библиотека)
1598843
  Лукомский Г.И. Хочу быть хирургом / Г.И. Лукомский, Ю.Е. Березов. – Москва, 1974. – 63с.
1598844
  Касымбеков Т. Хочу быть человеком : повесть / Т. Касымбеков. – Москва : Советский писатель, 1965. – 140 с.
1598845
  Касымбеков Т. Хочу быть человеком // Мои знакомые : повести ; пер. киргиз. / Ш. Абдыраманов. – Москва : Художественная литература, 1969. – С. 203-301
1598846
  Баныкин В.И. Хочу быть человеком. Четыре дня на "Соколе" / В.И. Баныкин. – М, 1968. – 240с.
1598847
  Войнович В.Н. Хочу быть честным / В.Н. Войнович. – Москва, 1989. – 302с.
1598848
   Хочу в Крым / группа компаний "Ин-Тайм" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 5. – С. 40-45 : табл., рис., фото
1598849
  Кушнірук Борис Хочу в Чорногорію // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 70-73 : фото
1598850
  Чикатуев М. Хочу верить : стихи / Микаэль Чикатуев; пер. с абазин. – Москва : Современник, 1974. – 86 с.
1598851
  Абубакирова Р.А. Хочу верить / Раиса Абубакирова ; [худож. Н.А. Герасимов]. – Омск : Книжное издательство, 1988. – 253, [2] с. : ил.
1598852
  Голосовский И.М. Хочу верить...- Алый камень / И.М. Голосовский. – М., 1962. – 310с.
1598853
   Хочу все знать-1982. – Ленинград, 1982
1598854
  Полянский Э.И. Хочу все знать! / Э.И. Полянский. – М., 1970. – 63с.
1598855
  Глузман Н.А. Хочу всё знать! : организация самостоятельной работы будущих учителей начальной школы по методике математики в условиях личностно ориентированного обучения // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  Організація самостійної роботи студентів - важлива умова забезпечення знань у європейському просторі вищої освіти. У статті розглядаються організаційні засади самостійної роботи студентів, умови її організації, визначаються форми і методичне ...
1598856
   Хочу все знать: науч.-худож. сб.. – Л., 1976. – 319с.
1598857
   Хочу все знать: науч.-худож. сб.. – Л., 1977. – 319с.
1598858
   Хочу все знать: науч.-худож. сб.. – Л., 1978. – 302с.
1598859
   Хочу все знать: науч.-худож. сб.. – Л., 1979. – 302с.
1598860
   Хочу все знать: науч.-худож. сб.. – Л., 1980. – 318с.
1598861
  Золотоноша Л. Хочу до тебе : поезії / Лілія Золотоноша. – Київ : Фенікс, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-651-667-4
1598862
   Хочу жити в лісі : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 32-33 : Фото
1598863
  Воронин П.И. Хочу жить / П.И. Воронин. – Новосибирск, 1967. – 208с.
1598864
  Халилов Гулу Гасум оглы Хочу жить / Халилов Гулу Гасум оглы. – Москва, 1977. – 240 с.
1598865
  Воронин П.И. Хочу жить! : Роман / П.И. Воронин. – Москва : Советский писатель, 1966. – 216с.
1598866
  Воронин П.И. Хочу жить! / П.И. Воронин. – Новосибирск, 1972. – 192с.
1598867
  Стефак В.Ф. Хочу журавля : роман / В.Ф. Стефак. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 319 с.
1598868
  Усач Г.Д. Хочу журавля в небі : повість / Г.Д. Усач. – Київ : Молодь, 1969. – 132 с.
1598869
  Лузина Л. Хочу замуж, или Я не брошу курить ради тебя / Лада Лузина ; [худож.-оформ. П. Рыженко]. – Харьков : Фолио, 2012. – 123, [5] с., ил. : ил. – ISBN 978-966-03-5901-7
1598870
  Іщенко Н. Хочу знати неправду // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 20-21 листопада (№ 220/221). – С. 25, 29


  Чи можуть політики брехати, і що з цим мають робити журналісти.
1598871
   Хочу знать Родину моих друзей - Советский Союз.. – К., 1967. – 248с.
1598872
  Жигалкин В.А. Хочу значить! / В.А. Жигалкин. – Новосибирск, 1965. – 117с.
1598873
  Колиба Д. Хочу зрозуміти те, що не можна пояснити простими формулами // Світ. – Київ, 2013. – березень (№ 13/14). – С. 1-2,4


  Доктор біологічних наук Денис Колиба - заступник директора з наукової роботи Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, очолює лабораторію імунології, є головним науковим співробітником інституту та викладачем Київського національного ун-ту ім. ...
1598874
  Канахин У. Хочу людям счастья : повести и рассказы / У. Канахин. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 231 с.
1598875
  Канахин У. Хочу людям счастья : повесть / У. Канахин; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1982. – 443 с.
1598876
   Хочу навчатися в Україні. Українська освіта користується дедалі більшим попитом у наших сусідів. І не тільки в них // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 квітня (№ 17/18). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Перші кроки іноземного громадянина, щоб потрапити до українського навчального закладу.
1598877
  Матросова Е. Хочу повештатись стежками оксамитової революції // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Студентка факультету журналістики КНУТШ, учасниця X Літньої школи журналістики - про свої захоплення, мрії та амбіції.
1598878
  Тарабан И. Хочу поделиться увиденным... : 50 чудесных мгновений : фотоальбом / Игорь Тарабан. – Киев : Авіцена, 2016. – 50, [2] с. : фотоил. – ISBN 978-966-2144-79-6
1598879
  Славич С.К. Хочу подружиться с дельфином. / С.К. Славич. – М., 1976. – 94с.
1598880
  Панич М.С. Хочу понять. / М.С. Панич. – Л., 1978. – 239с.
1598881
  Кастро Родрігес Хочу розмовляти іспанською 1 = Quiero hablar espanol 1 : підручник з базової ісп. мови [рівень А1] у рамках загальноєвроп. системи рівнів володіння інозем. мовою : для студентів ф-тів та від-нь туризму ВНЗ України / Кастро Родрігес Артуро Хавієр ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2017. – 169, [1] с. : іл., табл. – На обкл. всі дані ісп. - Текст ісп., укр. – Бібліогр.: с. 163-164. – ISBN 978-966-638-319-1
1598882
  Степаненко Л. Хочу сказати... : Вірші / Людмила Степаненко. – Дніпропетровськ : Гамалія, 2004. – 40с. – ISBN 966-8589-06-8
1598883
  Шишенков Ю.Ф. Хочу смысла / Ю.Ф. Шишенков. – М, 1988. – 156с.
1598884
  Шмайгер Д.В. Хочу увидеть Землю / Д.В. Шмайгер. – М., 1982. – 112с.
1598885
  Емельянов Г.А. Хочу удивляться / Г.А. Емельянов. – Кемерово, 1966. – 87с.
1598886
  Краснов Н.С. Хочу я поведать / Н.С. Краснов. – Красноярск, 1974. – 80с.
1598887
  Чжиен Юн Хочу, чтобы зрители не смогли уснуть после спектакля // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2018. – T. 14, № 1 : Фотография в Корее: наслаждаясь свободой визуального языка. – С. 38-43. – ISSN 1738-8252


  "В ноябре прошлого года (2017) в балете «Лебединое озеро», представленном на сцене Сеульского центра искусств балетной труппой Мариинского театра, в роли принца Зигфрида блистал Ким Гимин - первый премьер-иностранец в истории этого знаменитого ...
1598888
  Крелин Ю. Хочу, чтобы меня любили: повесть и роман / Ю. Крелин. – М., 1989. – 364с.
1598889
  Щенникова Л.В. Хочу. Могу. Обязан / Л.В. Щенникова. – Пермь, 1989. – 180с.
1598890
  Синельников Сергей Хошимин париж востока : Города / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 12 : Индокитай. – С. 10-21 : Фото
1598891
   ХПЗ - завод им. Малышева 1895-1995 гг.: Краткая история развития.. – Х., 1995. – 689с.
1598892
   ХПІ: про релокацію не йдеться // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Червень (№ 21/22)
1598893
  Жадько В. Храбар Григорій Юхимович (- історик, краєзнавець Уманщини) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 912. – ISBN 978-966-8567-14-8
1598894
  Марчук А. Храбрая леди на своей яхте : Путешествия. Приключения. Открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 4 : Іл.
1598895
  Дисента Х. Храбрецы. / Х. Дисента. – М., 1962. – 112с.
1598896
   Храбри идат твоите капитани. – София : Военно, 1985. – 216 с.
1598897
  Гайдар А.П. Храброе сердце / А.П. Гайдар. – Краснодар, 1947. – 31с.
1598898
  Удалов Н.Н. Храбрость / Н.Н. Удалов. – Фрунзе, 1965. – 100с.
1598899
   Храбрые русичи: Слово о полку Игореве, воинские повести, былины, историч. песни Древней Руси.. – М., 1986. – 240с.
1598900
  Третьяк И.М. Храбрые сердца однополчан / И.М. Третьяк. – 2-е изд. – М, 1987. – 270с.
1598901
  Секретарюк В.Н. Храбрые смерти не знают. / В.Н. Секретарюк. – Львов, 1977. – 173с.
1598902
   Храбрый мальчик: дагестанская сказка.. – М., 1980. – 14с.
1598903
  Саркисян М. Храбрый Назар / Мкртич Саркисян ;. – Москва, 1986. – 344 с.
1598904
  Тихонов Николай Семенович Храбрый партизан / Тихонов Николай Семенович. – Свердловск : Облгиз, 1949. – 36с.
1598905
  Баныкин В.И. Храбрый ручей / В.И. Баныкин. – М, 1988. – 182с.
1598906
  Житков Б.С. Храбрый утенок / Б. Житков ; [рис. А. Комракова]. – Москва : Детская литература, 1980. – 12 с. – Миниатюрное издание. – (Для маленьких)
1598907
  Быкова И.В. Храктеры отца и матери в светских повестях Н.А. Дуровой // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 7-15. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)
1598908
  Мурашкин М.Г. Храм-свидетельства / Михаил Мурашкин. – Днепропетровск : Акцент ПП, 2014. – 50, [2] с. – ISBN 978-617-7109-38-8
1598909
  Чалмаев В. Храм Афродиты / В. Чалмаев. – М : Советская Россия, 1972. – 174 с.
1598910
  Носов Е.И. Храм Афродиты / Е.И. Носов. – Красноярск, 1977. – 440с.
1598911
  Крыжицкий С.Д. Храм Афродиты на Березани. Реконструкция // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.165-175. – ISSN 0321-0391
1598912
  Стражний Олександр Храм Афродіти : Роман / Стражний Олександр; Пер. з рос. Б. Жолдак. – Київ : Факт, 2003. – 320с. – (exceptis excipiendis). – ISBN 966-8404-05-5
1598913
  Березайский В. Храм бессмертной славы имп. Петра Первого. – СПб, 1789. – 208 с.
1598914
  Варшанидзе М. Храм братства : стихи / М. Варшанидзе; пер. с груз. А.Кафанова. – Москва : Советский писатель, 1977. – 93 с.
1598915
  Майстер Мартин Храм в Турции. В круге первом : Археология / Майстер Мартин, Штайнхильбер Бертольд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 184-205 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1598916
  Брунов Н.И. Храм Василия Блаженного в Москве / Н.И. Брунов. – Москва, 1988. – 255с.
1598917
  Гиляровская Н.В. Храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве / Н.В. Гиляровская. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1943. – 12 с.
1598918
  Цимбалюк М. Храм великого творця // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 12


  Мистецький Олімп Миколи Стороженка.
1598919
   Храм Воскресения Христова : Голгофа и Гроб Господень : [альбом-справочник] / [авт.-сост.] Александр Логвиненко. – Киeв : АДЕФ-ПРИНТ, 2016. – 67, [1] с. – На суперобл. также указ.: Храм Гроба Господня. Иерусалим. – Библиогр.: с. 66. – (Главные святыни христиан всего мира). – ISBN 978-617-7161-19-5
1598920
  Лондон Д. Храм гордощів / Д. Лондон. – Харків ; Київ, 1929. – 115 с.
1598921
  Криг Сузанна Храм двух религий / Криг Сузанна, Спира Энди // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 68-73 : фото. – ISSN 1029-5828
1598922
  Завадський О. Храм для всіх : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (891), січень. – С. 102-107. – ISSN 08-68-4790-1
1598923
  Пащенко В. Храм духовності й любові на Кобищанах. До історії садиби-музею Панаса Мирного // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 146-153. – ISSN 2075-1222
1598924
  Москаленко О. Храм душі М.Коцюбинського очима художника // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 13-17
1598925
  Парыгин В.П. Храм зеленокрылый / В.П. Парыгин. – Тула, 1976. – 64с.
1598926
  Сарианиди В.И. Храм и некрополь Тиллятепе / В.И. Сарианиди ; отв. ред. Г.А. Кошеленко ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1989. – 236, [4] с.
1598927
  Гречухин Андрей Храм из ниоткуда : Достопримечательность // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 17. – С. 38-41 : Фото
1598928
  Леван А. Храм или мастерская? : публичная библиотека Стокгольма / Анна Леван // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ- Планета". – Санкт-Петербург, 2013. – № 22 (208). – С. 22-23. – ISSN 1727-4893


  Рассказ об архитектуре и деятельности публичной библиотеки Стокгольма.
1598929
  Степовик Дмитро Храм і духовність / Степовик Дмитро; Український католицький університет ім. Св. Климента Папи. – Рим, 1990. – 37с. – Додаток - 19 арк.іл.
1598930
  Гика В. Храм князя Мстислава на Волині // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 26-32
1598931
   Храм краси і науки : до 135-ї річниці від дня заснування Чернівецького нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича : каталог кн. виставки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Наук. б-ка ; [укладачі: Мурашевич Т.Д., Загородна Н.М., Антонова Т.І. ; наук. ред. Зушман И.Б. ; Авт. вступ. ст.: Загородна Н.М., Мурашевич Т.Д.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – 119, [1] с. : іл.
1598932
   Храм крепости военных оленей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 48-53 : фото
1598933
  Тарханов А.С. Храм милосердия / А.С. Тарханов. – М., 1988. – 127с.
1598934
  Рибаков М. Храм мистецтва (про київський театр "Соловцов") // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 3. – С. 49-66. – ISSN 0869-3595
1598935
  Коломинов В.В. Храм муз словесных: (Из истории Рос. Акад.) / В.В. Коломинов, М.Ш. Файнштейн. – Л., 1986. – 149с.
1598936
  Пашков И. Храм на болоте / И. Пашков. – Х., 1992. – 96с.
1598937
  Поляков Андрей Храм на костях. Эвору называют восьмым чудом света // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 7 (1078). – С. 39-41. – ISSN 0234-1670
1598938
  Шулаков В.О. Храм на сльозі / Віктор Шулаков ; [упоряд. Т. Бірченко-Шулакова ; авт. передм. О. Саква]. – Київ : Пульсари, 2015. – 478, [2] с., [8] арк. фот. – На тит. арк. зміст: П"єси ; Силует митця в баченні сучасників. - Текст укр., рос. - Сер. засн. 2002 р. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавн. рада: Б.І. Олійник (голова) [та ін.]). – ISBN 978-617-615-053-4
1598939
  Лозова Т. Храм науки з шевченківським духом. Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 170 років! // Президент : Міжнародний громадсько-політичний ж-л. – Київ, 2004. – № 2 (18). – С. 38-43
1598940
  Соченко В. Храм нашої долі // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 235-259. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Десятинна церква Хрестителя й Просвітителя Русі Володимира Святого: проблеми відродження.
1598941
  Скопенко В. Храм нескореного духу // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Жовтень (№ 8)


  Про історію створення університетів у світі та історію Київського університету; про всі його назви; про відновлення традиції святкування Дня університету.
1598942
   Храм освіти, науки й культури - Київський університет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)


  Київський національний університет імені Тараса Шевченка сьогодні - це класичний університет дослідницького типу, провідний сучасний науково-навчальний центр України. 29 липня 2009 р. постановою Кабінету Міністрів України №795 університету було надано ...
1598943
   Храм Покров на Нерли. Архитектура и скульптура церкви Покрова Богоматери ХІІ века. – Ленинград, 1970. – 19 с.
1598944
  Сюндюков І. Храм Премудрості божої: північна перлина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 19 червня (№ 106/107). – С. 8


  Історія новгородського собору Святої Софії.
1598945
  Сюндюков І. Храм Премудрості Божої: північна перлина. Історія новгородського собору Святої Софії // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 453-460. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
1598946
  Дарвин Э. Храм природы / Э. Дарвин. – Москва-Ленинград, 1960. – 260 с.
1598947
  Дарвин Э. Храм Природы / Эразм Дарвин ; АН СССР. Зоологический ин-n ; Пер. Н.А. Холодовского, пред., ред., и комм., Е.Н. Павловского. – Москва : АН СССР, 1954. – 240 с.


  "Храм Природы" - дидактическая поэма Эразма Дарвина (деда Чарльза Дарвина) - является поизведением, которое пропитано идеями эволюции, в известной мере "предвосхитившими" некоторые положения эволюционного учения, разработанного позднее его гениальным ...
1598948
  Еремян А.Б. Храм Рипсимэ / А.Б. Еремян. – Ереван, 1955. – 179 с.
1598949
  Шрайер В. Храм сатаны / В. Шрайер. – М., 1962. – 288с.
1598950
   Храм св. Софии в Царьграде. Айя-София в Константинополе. – Петроград, 1915. – 11с.
1598951
  Трапезнікова Д. Храм свободи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25 липня (№ 130)


  Як виглядатиме майбутній Музей Революції Гідності та простір навколо нього.
1598952
  Аков А. Храм святой Софии : поэма / А. Аков. – Черкесск : Ставропольское книжное издательство, 1966. – 68 с.
1598953
  Михайлов И. Храм славы, воздвигнутый победоносным ополчением самодержцу своему Иоанну Васильевичу Второму, или подробное описание всех сражений, бывших между россиянами и казанцами : Взятое из разных летописцев, подпоручиком Иваном Михайловым. – Москва : В Губерской типографии у А. Решетникова, 1800. – 193с. – Видання старою опфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, корінець з тисненн.та куточки зі шкіри, заставка, кінц. На титул. арк.- видавн. марка
1598954
  Михайлов И. Храм славы, воздвигнутый победоносным ополчением самодержцу своему Иоанну Васильевичу Второму, или подробное описание всех сражений, бывших между россиянами и казанцами... / взятое из разных летописцев, подпоручиком Иваном Михайловым. – Москва : В Губерской типографии у А. Решетникова, 1800. – 193 с. – На корешке: Храм славы


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, шкіра, заставка, кінц. На титул. арк.- видавн. марка На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. ...
1598955
  Сагач Г.М. Храм Слова : [духовне красномовство] / Галина Сагач. – Київ : Ін Юре, 2005. – 296 с. – ISBN 966-313-236-1
1598956
  Чікалін В. Храм солдатської слави на Печерських пагорбах. Меморіальний комплекс "Національний музей історії України у Другій світовій війні" за час його існування відвідали майже 30 млн осіб із 200 країн світу // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 3 травня (№ 18). – С. 20


  "Це дуже символічно, що меморіальний комплекс розташовано на високих київських пагорбах, поруч із Києво-Печерською фортецею ХVІІІ століття. Тут кожен метр землі зберігає пам’ять історичних подій, зокрема й пов’язаних із визвольною боротьбою ...
1598957
  Бунин И.А. Храм солнца : [стихи и рассказы] : с 18 рис. в тексте / И.А. Бунин. – Петроград : Книгоиздат "Жизнь и знание", 1917. – 174 с. : ил. – (Библиотека для юношества ; Кн. 17)
1598958
  Драч І.Ф. Храм Сонця : поезії / І.Ф. Драч. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 123 с. – ISBN 5-333-00358-0
1598959
  Демчук Р. Храм Софії у символічному просторі Русі-України / Руслана Демчук ; Національн. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 164с. – ISBN 978-966-518-445-4
1598960
  Шапіро О. Храм Спаса на Берестові // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 48-52. – ISSN 2518-7104


  Церква Спаса на Берестові - стародавня церква в Києві поблизу Києво-Печерської лаври, на колишній околиці Берестового, пам"ятка архітектури XI—XII ст. Розташована за межею фортечних мурів Києво-Печерської лаври, проте вважається частиною ...
1598961
  Гущин Е.Г. Храм спасения / Е.Г. Гущин. – Барнаул. – 477с.
1598962
  Худой Лев Храм трех религий : История одной достопримечательности // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 40-47 : Фото, схема
1598963
  Стрілько-Тютюн Храм Українства : історія Бориспільської Укр. гімназії ім. Павла Чубинського / Валентина Стрілько-Тютюн. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Міжнародний фонд імені Ярослава Мудрого : Рута, 2019. – 399, [9] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 394-396. – ISBN 978-617-7626-94-6
1598964
  Мойсеїв І. Храм української культури : (філософія семіосфери) посібник-дослідження / І. Мойсеїв. – Київ, 1995. – 464с. – ISBN 5-308-01638-0
1598965
  Мойсеїв І. Храм української культури / Ігор Мойсеїв ; Всеукраїнський фольклорно-етнографічний центр "Рідна хата". – Київ : [ ВІПОЛ ]. – ISBN 5-308-01707-7
Кн. 2 : Логіка семіосфери та числокоди ментальності) : посібник-дослідження. – 1999. – 352с.
1598966
   Храм Христа Спасителя свидетель истории России [Електронний ресурс]. – Москва : New Media Generation, 2002. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 98, процессор 486DX2/66 МГц, 8 Mб ОЗУ, CD-ROM, SVGA-видеокарта и монитор (640х480, 256 цветов) MS Windows совместимая звук. карта .-Загл. с этикетки диска


  Диск рассказівает о прошлом России, начиная с войны 1812 года до наших дней. Уникальные архивные материалы позволяют почувствовать дыхание ушедших эпох : - гравюры с портретами военноначальников и архитекторов - редчайшие фотографии храма - ...
1598967
  Дандамаев М.А. Храм Эзида и культ бога Набу в Вавилонии I тысячелетия до н. э. // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 3 (270). – С. 87-94. – ISSN 0321-0391
1598968
  Кюнцлі Р. Храм як сакральна парадигма народу / Р. Кюнцлі, А. Степанюк // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 149-153. – (Архітектура і сільськогосподарське будівництво ; № 18)
1598969
  Солкин Виктор Храм, отвоеванный у Нила : Археология / Солкин Виктор, Щигорц Станислав // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 116-125 : Іл., карта
1598970
  Локтєв В. Храм, у якому я прожив 5 років // Київський університет. – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 4


  Своїми спогадами про Alma mater на честь 185-річного ювілею Університету поділився Академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України, академік НАН України В. Локтєв.
1598971
  Бреяк О. Храми Вишгорода // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 10/12 (218/220). – С. 36-51. – ISSN 0131-2685


  У серпні 1874 р. відбулася експедиція до Вишгорода учасників III Археологічного з"їзду, серед яких були найвидатніші вчені: В. Антонович, Ф. Терновський, М. Костомаров та ін. Дослідники XIX ст. не залишили креслень підмурків давнього храму св. Бориса ...
1598972
  Іванов О. Храми війни над Тайванською протокою. / О. Іванов. – К, 1958. – 32с.
1598973
  Толпигін О. Храми дизунітів на Подолі у Києві // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6. – С. 181-188. – ISSN 0208-0710
1598974
  Смоліна О.О. Храми Луганщини: історико-культурний контекст і актуальність дослідження // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 3-10. – ISSN 2225-7586
1598975
  Перець О. Храми національної долі: козацькі муровані церкви // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 8 (206). – С. 8-17. – ISSN 0131-2685
1598976
  Маринченко Г. Храми та церкви Вітовського району Миколаївської області: історія створення та функціонування // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (102). – С. 69-75. – ISSN 2222-5250
1598977
   Храми України : Churches of Ukraine; Альбом. – Київ : Мистецтво, 2000. – 295с. – ISBN 966-577-021-7
1598978
  Свинаренко Н.О. Храми Чернігівщини до монгольської епохи: проблеми сучасної вітчизніної історіографії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 88-90. – ISSN 2076-1554
1598979
  Віроцький В.Д. Храми Чернігова / В.Д. Віроцький. – Київ : Техніка, 1998. – 206 с. – Бібліогр.:с.204-206. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-116-6
1598980
  Мединська Ю. Храмобудування як порятунок від страху // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.4-8. – ISBN 966-7411-88-5
1598981
   Храмов Юрий Олексійович (до 75-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (60). – С. 148-150. – ISSN 0374-3896


  Відомий укр. вчений та організатор науки, фахівець в галузі історії науки.
1598982
  Арсенян М.Ю. Храмова архітектура вірмен-переселенців на теренах України : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Арсенян Марія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1598983
  Кузьменко Ю. Храмове свято в Інституті філології // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 13 грудня (№ 47/48). – С. 3


  21 листопада в актовій залі Інституту філології відзначили ювілей професора Михайла Наєнка.
1598984
  Кузьменко Ю. Храмове свято в Інституті філології // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 233-239


  В інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відсвяткували ювілей М.К. Наєнка.
1598985
  Скиба М.В. Храмове свято в культурному ландшафті подільського села і його трансформації (на прикладі села Зелені Курилівці Хмельницької області) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 104-109. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив історичних трансформацій ХХ ст. на структуру і функції храмових свят та їх зв"язок із процесами формування локальної ідентичності подолян (на прикладі с. Зелені Курилівці Хмельницької обл.). The article deals with the variety of ...
1598986
  Дрогобицька О. Храмове свято в обрядовій культурі та громадському побуті галицьких селян (кінець ХІХ – 30 ті роки ХХ століття) // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (391), липень - вересень. – С. 122-125. – ISSN 2664-4282
1598987
  Стішова Н. Храмове свято в українських календарних святах осіннього циклу та його походження // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 4-9. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізовано "храмове свято" як явище духовної культури українців відображеного в календарних святах осіннього циклу. Встановлено, що "храмове свято" своїм коріння сягає ще дохристиянської доби, а обрядодії, пов"язані з ним, є давніми ...
1598988
  Арсенян М. Храмові споруди вірменської артілі // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 7 (205). – С. 60-63. – ISSN 0131-2685


  Вірменська спільнота Судака.
1598989
  Сморчков А.М. Храмовое строительство в эпоху Ранней Республики (V-IV вв. до н. э.): история и социально-политическое содержание // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2011. – № 1 (276). – С. 28-44. – ISSN 0321-0391
1598990
  Периханян А.Г. Храмовые объединения Малой Азии и Армении (4 в. до н.э. - 3 в н.э.) / А.Г. Периханян. – М., 1959. – 187с.
1598991
  Корбетт Джим Храмовый тигр / Корбетт Джим. – Москва, 1964. – 144с.
1598992
  Корбетт Джим Храмовый тигр / Корбетт Джим. – Москва, 1991. – 156с.
1598993
  Бобко Андрій Храму природи - новий статут! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 37-39


  Живе в пам"яті людей метафоричне визаначення лісу як Храму природи. Поширюються й міфи про ненажерливість лісової промисловості, підприємства якої мовби тільки й заклопотані тим, щоб переробити ліси на тріски й меблі, позбавити можливості людей ...
1598994
  Бобко Андрій Храму природи - новий статут! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 37-39


  Живе в пам"яті людей метафоричне визаначення лісу як Храму природи. Поширюються й міфи про ненажерливість лісової промисловості, підприємства якої мовби тільки й заклопотані тим, щоб переробити ліси на тріски й меблі, позбавити можливості людей ...
1598995
  Баторевич Н.И. Храмы-памятники Санкт-Петербурга : во славу и память российского воинства / Н.И. Баторевич, Т.Д. Кожицева. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2008. – 332с., [ 24 ] л. илл. – ISBN 5-86007-544-3
1598996
  Исакова Е.В. Храмы - памятники русской воинской доблести / Е.В. Исакова. – М, 1991. – 62с.
1598997
  Фадеичев Сергей Храмы Грузии : Монастыри древней Картли. После империи // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 220-236 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1598998
  Кузнецов В. Храмы и монастыри Пекина. // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С.66-69. – ISSN 0321-5075


  [Производство наркосодержащих культур.]
1598999
  Глазунов П. Храмы построенные Св. Владимиром и другими в его время / П. Глазунов. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – [2], 87 с. – Отд. оттиск из: Труды Киевской духовной академии, 1888, июнь, с. 167-253
1599000
  Крук І. Хранатоп "Трыдзевятага царства" ў структуры беларускіх рытуальна-абрадовых комплексаў // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 154-157
<< На початок(–10)1591159215931594159515961597159815991600(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,