Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1591159215931594159515961597159815991600(+10)В кінець >>
1597001
  Попіль М. " Холод" // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2021. – № 2020/вересень 2021р. – С. 54-67. – ISSN 0130-321Х
1597002
   "...хорошо забытое старое". – Москва, 1991. – 190с.
1597003
  Рахманов А.Б. "Хозяйственная этика мировых религий" Макса Вебера : субъективные и объективные предпосылки создания, анализ концепции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.184-199. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1597004
  Рахманов А.Б. "Хозяйство и общество" Макса Вебера : проблемы текстологии и истории создания // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 45-58. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1597005
  Кралюк П. "Холодна велич" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 лютого (№ 24/25)


  Леся Українка про погляди Августина Блаженного на "Божу державу".
1597006
  Пивовар С.Ф. "Холодна війна" / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 396-398. – ISBN 966-642-073-2
1597007
   "Холодна війна" 1946-1991 рр. : причини, перебіг, наслідки : статті та матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-тя з дня народження В.Г. Пічугіна, 28 лютого 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка", каф. всесвіт. історії та міжнар. відносин [та ін.] ; [голов. ред. Бурьян М.С.]. – Луганськ : ННЦ із пробл. світ. інтеграц. процесів та міжнар. конфліктів ім. Г.Л. Бондаревського [та ін.], 2011. – 195, [1] с. : портр. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-492-209-5
1597008
  Іванов О.В. "Холодна війна": США - СРСР - Китай (з позиції сьогодення) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 104-108. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2519-2213
1597009
  Їжак О. "Холодна" війна з "гарячими" сутичками // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-25 квітня (№ 15). – С. 1, 4


  "На початку квітня лідери США і Китаю Дональд Трамп та Сі Цзіньпін оголосили, що сторони близькі до укладення епохальної торговельної угоди. Але навряд чи вона усуне всі чинники, які штовхають США та Китай до нової "холодної" війни".
1597010
  Филитов А.М. "Холодная война" / А.М. Филитов. – М, 1991. – 198с.
1597011
  Сетов Р.А. "Холодная война" : современные трактовки в теории международных отношений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 3-21. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
1597012
  Нигматуллин Р.В. "Холодная война" и становление договорно-правового механизма сотрудничества государств в борьбе с преступлениями международного характера // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 3. – С. 49-52. – ISSN 1812-3910
1597013
  Холлош Э. "Холодная война" против Венгрии, 1956 / Э. Холлош, В. Лайтаи. – Москва, 1985. – 236 с.
1597014
  Кременюк В.А. "Холодная война": как это было и как закончилось // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 10 (538). – C. 3-16. – ISSN 0321-2068


  Почему и как завершилась "холодная война" между СССР и США. "Холодная война" как форма конфликта в международных отношениях.
1597015
  Смирнов И.Г. "Холодная" логистика - из опыта Европы // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 26-27
1597016
  Семенюта Л. "Холодная" логистика - некоторые особенности // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 20-21
1597017
  Порошенко П. "Холодний душ історії є корисним ..." // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Нац. газет.-журн. вид-во ; ген. дирек. А. Щекун ; вид. рада А. Курков [та ін.] ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 3 (235), березень. – С. 4-7. – ISSN 0131-2685
1597018
  Пайєтт Джеффрі "Холодної війни 2.0 не буде" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 42 (362), 17-23 жовтня. – С. 6-7. – ISSN 1996-1561


  Розмова з послом США в Україні Джеффрі Пайєтом.
1597019
  Нерсесова М.А. "Холодный дом" Диккенса. / М.А. Нерсесова. – Москва, 1971. – 112с.
1597020
  Бур"янов О.А. "Хондроітин Комплекс": сучасні аспекти ефективного лікування остеоартрозу / О.А. Бур"янов, Т.М. Омельченко, В.С. Чорний // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 84-88. – ISSN 1605-7295
1597021
  Романенко С.А. "Хорватская весна" и советско-югославские отношения на рубеже 1960-1970-х годов // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 3. – С. 60-75. – ISSN 0132-1366
1597022
  Ващенко М. "Хорватский консул" в Петербурге // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 59-62. – ISSN 0235-7089
1597023
  Щербак Є. "Хореографічний фемінізм" по-українськи // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 107-110. – ISSN 2309-9356


  На прикладі вистав "Польові дослідження з українського сексу", "Фемінізм по-українськи" та "Бабин бунт" розглядаються гендерні зміни в тематиці, постановці та хореографії сучасних українських музично-театральних вистав. На примере спектаклей "Полевые ...
1597024
  Луковский И.В. "Хорошая знакомая" / И.В. Луковский. – Москва, 1955. – 20с.
1597025
  Чукин С.Г. "Хорошее общество" и его противники : к проблеме концептуализации ценностей в социальной науке // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.36-46. – ISSN 0042-8744
1597026
  Комин М. "Хорошие" и "Плохие" инвестиции: все, что вы всегда хотели знать об украинских командирах, но боялись спросить / Михаил Комин, Александр Вилейкис // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 1. – С. 64-80. – ISSN 1812-1101


  Военный конфликт в Юго-восточной Украине дает огромные возможности для исследований в самых разнообразных областях и в зоне продолжающихся боевых действиях со всеми социальными последствиями для всех его участников. В этой статье рассмотрены некоторые ...
1597027
  Сингал М. "Хороший танцор танцует на пенни" = Из истории ирландского танца // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 1 (23). – С. 164-171


  Ирландские танцы - группа традиционных танцев, сформировавшихся в Ирландии в XVIII-XX вв. и ставших очень популярными по всему миру после постановки в 1994 г. танцевального шоу Riverdance и последовавшей следом постановки еще ряда ирландских ...
1597028
  Шуткевич О. "Хороші справи варто продовжувати" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 вересня (№ 174). – С. 11


  Ларисі Івшиній вручать титул Почесного доктора Стусівського вишу.
1597029
  Жолковский А. "Хорошо !" // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 9. – С. 78-102. – ISSN 0130-7673
1597030
   "Хорошо быть живым" // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 5. – С. 58-69.


  Рудольф Нуреев (Нуриев)
1597031
  Васин Ю.Г. "Хорошо приспособленные" базисы и задачи обработки экспериментальной информации / Ю.Г. Васин. – Горький, 1979. – 131с.
1597032
  Дроздов Владимир "Хорошо сверкает Сороть" : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 106-107. – ISSN 0321-1878
1597033
  Гресик Ірина "Хортиця крізь віки - 2008" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-13. – ISSN 0868-9644


  У серпні 2008 року в Запоріжжі відбудеться шостий мистецький пленер, організаторами якого є Міністерство культури та туризму України, управління культури м. Запоріжжя, управління культури Запорізької облдержадміністрації, Національна спілка ...
1597034
   "Хоры на слова Александра Духновича" : (присвячено 200 річчю з дня народження О. Духновича). – Ужгород, 2003. – 64с.
1597035
  Витковский Е. "Хотел бы в единое слово...". К 150-летию со дня рождения Л.А. Мея (1822-1862) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 346-384
1597036
   "Хотим знать русский язык". – М, 1965. – 112с.
1597037
  Божко О. "Хотинська війна" Говганнеса Каменаци - історична і літературна пам"ятка вірменів Украіїи 17 століття // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 284-291. – ISSN 0320 - 8370
1597038
  Симоненко Петро "Хотів би нагадати, що лихо - рукотворне" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 9
1597039
  Симоненко Петро "Хотів би нагадати, що лихо - рукотворне" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 9
1597040
  Симоненко Петро "Хотів би нагадати, що лихо - рукотворне" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 9
1597041
   [Хороб Степан Іванович] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (703), червень. – С. 19. – ISSN 0236-1477
1597042
  Бочков П.В. Хозяйственная деятельность негосударственных некоммерческих организаций // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 145-148
1597043
  Бритвин В.Г. Хозяйственная деятельность: социально-экономические и идеологические аспекты / В.Г. Бритвин. – М., 1986. – 47с.
1597044
  Якобсен Г.С. Хозяйственная жизнь скандинавских стран / Г.С. Якобсен. – М - Л, 1926. – 212с.
1597045
  Фридрих А. Хозяйственная организация рабочей силы. Анализ профессии слесаря / А. Фридрих. – М., 1925. – 68с.
1597046
  Шамко В.В. Хозяйственная политика Коммунистической партии в деревне в 1926-1929 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шамко В.В. ; Ин-т истории партии при ЦК КПБ ,Филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1967. – 26 с.
1597047
  Куценко Т.Ф. Хозяйственная предприимчивость в системах реализации экономических интресов : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Куценко Т.Ф.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 23л.
1597048
  Куценко Т.Ф. Хозяйственная предприимчивость в системе реализации экономических интересов : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Куценко Т. Ф.; Киевск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – К., 1992. – 220л. – Бібліогр.:л.182-220
1597049
  Ковальчук Трофим Тихонович Хозяйственная предприимчивость в экономической системе социализма : Дис... д-ра. экон. наук: 08.00.01 / Ковальчук Трофим Тихонович; Черкасск. гос. пед ин-т им.300-летия воссоединения Украины с Россией. – Киев, 1987. – 370л. – Бібліогр.:л.344-370
1597050
  Алиев А.А. Хозяйственная работа в действии. / А.А. Алиев. – Душанбе, 1969. – 48с.
1597051
  Лукаш А.П. Хозяйственная реформа и некоторые социально-экономические проблемы ее развития (на прим. промышленных предприятий г. Новосибирска) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лукаш А.П. ; АН Казах. ССР, Ученый совет по эконом. наукам Отд. обществ. наук АН Казах ССР. – 18 с.
1597052
  Ахмеев Г.Н. Хозяйственная реформа и производительность труда в промышленности : (учеб. пособие) / Ахмеев Г.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова. – Чебоксары : [б. и.], 1972. – 108 с.
1597053
  Мухамбетгалиев К. Хозяйственная реформа и развитие кредитных отношений : Автореф... канд. экон. наук: 590 / Мухамбетгалиев К.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1971. – 19л.
1597054
  Иванченко Н.А. Хозяйственная реформа и совершенствование распределительных отношений : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Иванченко Н.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра полит. экономики. – Алма-Ата, 1969. – 23л.
1597055
  Чухно А.А. Хозяйственная реформа: опыт, проблемы: Выступ на экон. конф. // Комунист Украины, 1967
1597056
  Пустовойт В.П. Хозяйственная самостоятельность социалистических предприятий и пути ее расширения на современном этапе коммунистического строительства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Пустовойт В.П. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1969. – 22 с.
1597057
  Андроссов Василий Хозяйственная статистика России / сост. Василием Андросовым ; [Императорского Московского Общества Сельского Хозяйства Действительным Членом]. – Москва : Тип. Селивановского, 1827. – [10], X, 283 с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1597058
  Клименко П.Д. Хозяйственно-биологическая оценка гибридов кукурузы от прямых и обратных скрещиваний. : Автореф... канд. с .-х.наук: / Клименко П.Д.; М-во с.х. УССР. Укр. с.-х. академия.. – К., 1962. – 20л.
1597059
  Яхнина Н.А. Хозяйственно-договорныее связи объединений системы Госснаба СССР с потребителями. / Н.А. Яхнина. – М., 1976. – 36с.
1597060
  Сальников Юрий Иванович Хозяйственно-организаторская деятельность местных Советов Мордовской АССР в период между XX и XXIII съездами КПСС (1956-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сальников Юрий Иванович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1978. – 19л.
1597061
   Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора : Сборник научных трудов. – Донецк : Юго-Восток, 2005. – 584с. – ISBN 966-374-003-5
1597062
   Хозяйственное описание Пермской губернии по гражданскому и естественному ея состоянию. – В Санкт-Петербурге : В Императорской тип.
Часть II. – 1813. – 318 с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХI ст. -картон, шкіра
1597063
  Вольфсон Ф.И. Хозяйственное право : (конспект лекций) / Ф.И. Вольфсон. – Москва : Изд. 1-го Московск. гос. ун-та ; Тип. "Шестой Октябрь" в Сергиеве. – (1-й Моск. гос. ун-т, бюро заочного юр. образю : (Фак-т Советкого Права на дому))
Вып. 3. – 1928. – 156 с.
1597064
  Мартемьянов В.С. Хозяйственное право : Курс лекций в 2-х тт. Учебник для студ. юрид. и эконом.фак-тов / В.С. Мартемьянов. – Москва : БЕК. – ISBN 5-85639-098-9(том2)
Т. 2. – 1994. – 400с.
1597065
  Круглова Н.Ю. Хозяйственное право : Учебное пособие / Н.Ю. Круглова. – Москва : Русская Деловая Литература, 1997. – 608с. – ISBN 5-89247-007-5
1597066
  Круглова Н.Ю. Хозяйственное право : Учебное пособие / Н.Ю. Круглова. – Москва : Русская Деловая Литература, 1999. – 608с. – ISBN 5-89247-007-5
1597067
  Круглова Н.Ю. Хозяйственное право : Учеб.пособие для студ.высших учеб.заведений, обуч.по эконом.спец. / Н.Ю. Круглова. – 2-е изд. испр. и дополн. – Москва : РДЛ, 2000. – 912с. – ISBN 5-93840-006-6
1597068
   Хозяйственное право : Учебник. – Киев : Юринком-Интер, 2002. – 912с. – ISBN 966-667-031-3


  Понятия хозяйственной деятельности и хозяйственного права, его основные принципы, история развития хозяйственного права, современное состояние и многое другое. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических и экономических вузов, юрисконсульто
1597069
  Магометшапиев М.А. Хозяйственное строительсво в первые годы советской власти в Дагестане (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Магометшапиев М. А.; Даг.ГУ. – Махачкала, 1971. – 20л.
1597070
  Беленький Н.С. Хозяйственные вычисления / Н.С. Беленький. – Москва ; Ленинград, 1952. – 292 с.
1597071
  Беленький Н.С. Хозяйственные вычисления и элементы механизированного учета / Н.С. Беленький. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1960. – 376 с.
1597072
  Шелестов В.С. Хозяйственные договоры / В.С. Шелестов. – Х., 1965. – 43с.
1597073
  Безрук В.Д. Хозяйственные договоры на производство специализированных работ в сельском хозяйстве : учеб. пособие по курсу хозяйственное право / В.Д. Безрук ; Киргиз. гос. ун-т, Юрид. ф-т. – Фрунзе, 1971. – 64 с.
1597074
  Пуссь Х.Р. Хозяйственные занятия и разделение труда у населения острова Хийумаа с 1890 по 1940 год. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Пуссь Х.Р.; АН ЭССР. Отд. обществ. наук. – Таллин, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1597075
  Гельфад И.А. Хозяйственные и должностные преступления в сельском хозяйстве. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.715 / Гельфад И.А.; АН УССР. – К, 1970. – 56л.
1597076
  Иванов И.Д. Хозяйственные интересы России и ее экономическая дипломатия / И.Д. Иванов ; [редкол.: А.В. Торкунов (отв. ред.), А.Ю. Мельвиль, М.М. Наринский] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Университет). – Москва : РОССПЭН, 2001. – 318 с. – ISBN 5-8243-0264-2
1597077
  Кельман Е.Н. Хозяйственные интересы СССР перед английскими судами / Е.Н. Кельман; С.И. Раевич. – Москва-Ленинград : Внешторгиздат, 1932. – 75 с.
1597078
  Бехтеев С.С. Хозяйственные итоги истекшего сорокапятилетия : [в 3 т.] / [соч.] С.С. Бехтеева. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва М.О. Вольф
Т. 3 : Хлебная торговля и элеваторы. – 1911. – 379 с. : фото
1597079
  Замойский Игорь Евгеньевич Хозяйственные органы в системе правового регулирования : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.04 / Замойский Игорь Евгеньевич; КГУ. – Киев, 1984. – 44л.
1597080
  Мартемьянов В.С. Хозяйственные права местных советов / В.С. Мартемьянов ; [ред. В.Я. Залманов]. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 173, [3] с. – Примеч.: с. 155-172
1597081
  Щербаков В.В. Хозяйственные связи в процессе материально-технического обеспечения / В.В. Щербаков. – СПб., 1991. – 116с.
1597082
  Федоров И.В. Хозяйственные связи в СССР / И.В. Федоров. – Томск, 1978. – 202с.
1597083
  Жадан М.И. Хозяйственные связи социалистических предприятий и совершенствование их общественной организации : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Жадан М.И. ; КГУ. – Киев, 1885. – 24 с.
1597084
  Жадан Михаил Иванович Хозяйственные связи социалистических предприятий и совершенствование их общественных организаций : Дис... канд. экон.наук: 03.00.01 / Жадан Михаил Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 183л. – Бібліогр.:л.163-183
1597085
  Язев В.А. Хозяйственные связи торговли с промышленностью. / В.А. Язев. – М., 1974. – 175с.
1597086
  Алов А.Н. Хозяйственные связи: планирование, организация, совершенствование : планир. орг., совершенствование / Алов А.Н.А.Н. Алов. И.Н. Михеев, Н.Г. Козлова. – Москва : Экономика, 1986. – 125, [2] с.
1597087
  Ясин Е.Г. Хозяйственные системы и радикальная реформа / Е.Г. Ясин. – М., 1989. – 318с.
1597088
  Адамович С О. Хозяйственные ситуации в торговле / О.С. Адамович. – Москва : Экономика, 1984. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 110
1597089
  Донде Я.А. Хозяйственный договор и его роль в снабжении народного хозяйства СССР / Я.А. Донде. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1960. – 260с.
1597090
  Емец Григорий Степанович Хозяйственный и внутрихозяйственный расчет в колхозах. (на материалах колхозов Закарпат. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 59 / Емец Григорий Степанович; Киевск. ин-т нар. хоз-ва. Кфедра полит. экономии у но-экон. фак. – К., 1969. – 19л.
1597091
  Емец Г.С. Хозяйственный и внутрихозяйственный расчет в колхозах. (На материалах колхозов Закарпатской области) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Емец Г.С.; КИПХ. Кафедра полит. экономии учетно-эконом. фак-тов. – К., 1969. – 20л.
1597092
   Хозяйственный кодекс Украины : по состоянию на 15 января 2008 года / [ отв. за вып. С.В. Карплюк ]. – Харьков : Одиссей, 2008. – 256с. – (Законы Украины). – ISBN 978-966-633-722-4
1597093
  Устименко В.А. Хозяйственный кодекс Украины как основа развития правового обеспечения экономики государства // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 213-218. – ISBN 978-617-7320-15-8
1597094
  Луконин М.П. Хозяйственный комплекс административной области и проблемы его развития. (На прим. Кировогр. обл.) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Луконин М.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Географ. ф-тет. – К., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1597095
  Воронин Ю.М. Хозяйственный механизм в действии / Ю.М. Воронин, А.А. Родыгин. – Казань, 1983. – 247с.
1597096
  Чешев А А. Хозяйственный механизм в рыночной экономике / А А. Чешев, . – Ростов -на-Дону, 1991. – 119с.
1597097
  Давидюк С.Ф. Хозяйственный механизм в сфере науки / С.Ф. Давидюк, М.С. Минтаиров. – Л., 1990. – 112с.
1597098
   Хозяйственный механизм в условиях интенсификации общественного производства. – Л., 1986. – 160с.
1597099
   Хозяйственный механизм в условиях интенсификации производства. – Л., 1987. – 158с.
1597100
   Хозяйственный механизм в условиях интенсификации социалистической экономики. – К., 1989. – 295с.
1597101
   Хозяйственный механизм и гражданское право. – Саратов, 1986. – 147с.
1597102
  Шамрай В.В. Хозяйственный механизм и повышение качества продукции / В.В. Шамрай, Н.Л. Гладкова. – Воронеж, 1982. – 149с.
1597103
  Губаревич С.И. Хозяйственный механизм и проблемы его совершенствования в свете решений XXV съезда КПСС / С.И. Губаревич. – Минск, 1978. – 184с.
1597104
  Аристов Г.В. Хозяйственный механизм и сбалансированность: опыт европ. стран СЭВ : опыт европ. стран СЭВ в 50-80-х гг. / Г.В. Аристов ; отв. ред. Р.Н. Евстигнеев ; АН СССР, Ин-т экономики мировой соц. системы. – Москва : Наука, 1990. – 106 с.
1597105
  Воейков М.И. Хозяйственный механизм и соревнование / М.И. Воейков. – Москва, 1983. – 160с.
1597106
  Бадалов Л.М. Хозяйственный механизм и управление качеством продукции / Л.М. Бадалов. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 60. – (Новое в жизни, науке, технике . Наука и техника управления ; 1)
1597107
  Ферианц Я. Хозяйственный механизм и экономия времени / Я. Ферианц. – М, 1987. – 191с.
1597108
  Чухно А.А. Хозяйственный механизм как способ сознательной хозяйственной деятельности общества // Хоз. механизм и его совершенствование на совр. этапе
1597109
  Пустовит В.Н. Хозяйственный механизм как фактор совершенствования социалистических производственных отношений. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Пустовит В.Н.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1985. – 24л.
1597110
  Фридман А.М. Хозяйственный механизм кооперативной торговли / А.М. Фридман. – М., 1991. – 157с.
1597111
  Арабянц З.А. Хозяйственный механизм предприятия в новых экономических условиях. / З.А. Арабянц, Л.В. Берг, В.Г. Удодов. – Краснодар : Книжное издательство, 1991. – 302, [1] с. : ил.
1597112
  Бунич П.Г. Хозяйственный механизм развитого социализма : Сущность, структура, проблемы и перспективы / П.Г. Бунич. – Москва : Наука, 1980. – 351с.
1597113
  Абалкин Л.И. Хозяйственный механизм развитого социалистического общества / Л.И. Абалкин. – Москва : Мысль, 1973. – 263 с.
1597114
  Воронин В.П. Хозяйственный механизм сферы обращения / В.П. Воронин. – Воронеж, 1983. – 213с.
1597115
  Чухно А.А. Хозяйственный механизм управления экономикой / А.А. Чухно, П.Г. Соломянюк // Экономические науки, 1985. – №3
1597116
  Вагина Е.Ю. Хозяйственный механизм: проблемы прошлого и настоящего / Е.Ю. Вагина, М.Г. Покидченко. – Москва : Знание, 1990. – 64 с.
1597117
  Степанова Т.В. Хозяйственный процесс Украины в схемах : учебное пособие / Т.В. Степанова. – Изд. 4-е, обновленное и доп. – Одесса : Атлант, 2012. – 145, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 133-134. – ISBN 978-966-2361-54-4
1597118
   Хозяйственный процессуальный кодекс Украины : (С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 марта 2002 года). – Харьков : Одиссей, 2002. – 80с. – (Законы Україны). – ISBN 966-633-091-1
1597119
   Хозяйственный процессуальный кодекс Украины : с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2008 года / [ отв. за вып. С.В. Карплюк ]. – Харьков : Одиссей, 2008. – 88с. – (Законы Украины). – ISBN 978-966-633-698-2
1597120
  Смирнов А.Д. Хозяйственный расчет - метод социалистического хозяйствования : Автореф... канд. эконом.наук: / Смирнов А.Д.; Моск. экономико-статистич. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1597121
  Ваксман В.Е. Хозяйственный расчет бригады в строительстве / В.Е. Ваксман. – Москва-Ленинград, 1952. – 64с.
1597122
  Сивальнев А.Г. Хозяйственный расчет в колхозах и пути его совершенствования. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Сивальнев А.Г.; ХГУ им. А.М.Горького. Каф. полит. экономии. – Харьков, 1968. – 26л.
1597123
  Емельянов А.М. Хозяйственный расчет в колхозах и совхозах / А.М. Емельянов. – Москва, 1968. – 167с.
1597124
  Тонкович В.С. Хозяйственный расчет в колхозах и совхозах. / В.С. Тонкович. – Минск, 1975. – 207с.
1597125
  Ковтун И.Г. Хозяйственный расчет в МТС : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ковтун И.Г. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1956. – 17 с.
1597126
  Ковтун И.Г. Хозяйственный расчет в МТС (на материалах МТС Харьковской области УССР) : Дис... канд.эконом.наук: / Ковтун И.Г.; КГу им Т.Г.Шевченко, Кафедра экономики и планирования народного хозяйства СССР. – К, 1956. – 236л. – Бібліогр.:л.1-12
1597127
  Гончарук Евгений Федорович Хозяйственный расчет в нефтегазопромысловом строительстве и пути его совершенствования. (На прим. Зап. Сибири) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гончарук Евгений Федорович; АН СССР. Урал. науч. центр. Ин-т экономики. – Свердловск, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1597128
  Винокур И.А. Хозяйственный расчет в подотрасли машиностроения. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Винокур И.А.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1597129
  Агафонов А.К. Хозяйственный расчет в промышленности и пути его дальнейшено укрепления. (На примере машиностроит. и металлообрабатывающих предприятий) : Автореф... канд. экон.наук: / Агафонов А.К.; Акад. наук УССР. Отд-ние обществ. наук. – Киев, 1961. – 18 с.
1597130
  Шиндерман А.Б. Хозяйственный расчет в ремонтной службе производственного объединения. / А.Б. Шиндерман. – Свердловск, 1988. – 84с.
1597131
  Грицай Т.В. Хозяйственный расчет в розничной торговле книгой. (на материалах кн. торговли Гос. кам. по печати при Совете Министров УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Грицай Т.В. ; Укр. науч.-исслед. ин-т торговли и обществ. питания. – Киев, 1969. – 28 c.
1597132
  Ананян Л.З. Хозяйственный расчет в совхозах. (На примере Арм. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Ананян Л.З.; Объедин. совет по присуждению учен. степеней по экон. наукам при Ереванском ун-те. – Ереван, 1966. – 23л.
1597133
  Татур С.К. Хозяйственный расчет в социалистических государственных предприятиях / С.К. Татур. – Москва, 1953. – 40 с.
1597134
  Козлов Г. Хозяйственный расчет в социалистическом обществе / Г. Козлов. – Москва : ОГИЗ, 1945. – 72с.
1597135
  Борисов Ю.С. Хозяйственный расчет в строительных организациях / Ю.С. Борисов. – Москва : Стройиздат, 1989. – 42 с.
1597136
  Успенский В.В. Хозяйственный расчет в строительстве / В.В. Успенский, М.Г. Шрайбман. – Москва, 1964. – 123с.
1597137
  Баканов М.И. Хозяйственный расчет в торговле / Баканов М.И., Бирман А.М., Язев В.А. – Москва : Экономика, 1982. – 208 с.
1597138
  Петров А.С. Хозяйственный расчет и вопросы развития экономики социалистических предприятий : Автореф... кандидата экон.наук: / Петров А.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1965. – 21л.
1597139
  Федоров А.С. Хозяйственный расчет и вопросы совершенствования распределительных отношений между обществом, производственным коллективом и его работниками : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Федоров А.С. ; Киев. ин-т нар. хоз. Каф. полит. экономии плановых факультетов. – Киев, 1969. – 24 с.
1597140
  Тихонов В.А. Хозяйственный расчет и его роль в использовании техники колхозного производства : Автореф... канд. экон.наук: / Тихонов В. А.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1958. – 16л.
1597141
  Гараз Дмитрий Васильевич Хозяйственный расчет и его совершенствование на предприятиях мясной промышленности. (На материалах МССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Гараз Дмитрий Васильевич; АН МССР. Ин-т экономики. – Кишинев, 1975. – 30л. – Бібліогр.:с.30
1597142
  Чухно А.А. Хозяйственный расчет и закон стоимости: Тез. докл. на респ. науч. конф. // Науч. основы и пути совершенств, руководства промышленностью, 1966
1597143
  Журиков В.Н. Хозяйственный расчет и коллективный подряд / В.Н. Журиков, Г.С. Мартышкин. – М., 1987. – 78с.
1597144
  Мирун Н.И. Хозяйственный расчет и кредит в строительстве : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Мирун Н.И.; Киевский ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1597145
  Корытов К.Г. Хозяйственный расчет и материальная заинтересованность (на матер. сельск. строит.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Корытов К. Г. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 16 с.
1597146
  Горская А.И. Хозяйственный расчет и материальная заинтересованность колхозов и колхозников в подъеме сельскохозяйственного производства (На матер. колхозов Псковской обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Горская А. И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. полит. экон. – М., 1964. – 16л.
1597147
  Алексеева И.Ф. Хозяйственный расчет и основные организационные формы социалистической промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Алексеева И. Ф.; Алексева И. Ф.; МГУ, экон. фак. – Москва, 1950. – 16 с.
1597148
  Михайлов А.А. Хозяйственный расчет и пути его внедрения в колхозное производство. : Автореф... канд. экон.наук: / Михайлов А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1961. – 18л.
1597149
  Радзиевская Л.Ф. Хозяйственный расчет и экономическое стимулиования производства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Радзиевская Л.Ф.; АН УССР.Ин-т экономики. – К, 1965. – 17л.
1597150
  Бунич П.Г. Хозяйственный расчет и эффективность производства / П.Г. Бунич. – Москва : Мысль, 1974. – 142 с.
1597151
  Василян М.Г. Хозяйственный расчет производственного объединения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Василян М.Г.; АН Арм. ССР. – Ереван, 1980. – 24л.
1597152
  Раков Б.А. Хозяйственный расчет социалистического промышленного предприятия и эффективность производства : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Раков Б.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1968. – 27л.
1597153
  Анкудинов Ю.А. Хозяйственный руководитель : стиль и методы работы / Ю.А. Анкудинов. – Москва : Экономика, 1988. – 160 с.
1597154
  Тарасов А.В. Хозяйство - визуальное зеркало логоса // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – № 6 (90). – С. 33-48. – ISSN 2073-6118
1597155
  Янгузин Р.З. Хозяйство башкир дореволюционно й России. / Р.З. Янгузин. – Уфа, 1989. – 190 с.
1597156
  Лопатин П. Хозяйство великого города / П. Лопатин. – Москва : Московский рабочий, 1938. – 128с.
1597157
  Иванов П.П. Хозяйство джуйбарских шейхов. / П.П. Иванов. – М-Л, 1954. – 379с.
1597158
   Хозяйство древнего населения Украины. – Киев : [б. и.]. – ISBN 5-7707-2123-5
Ч. 1 : Ремесла и промыслы древнего населения Украины / [редкол.: Ю.Д. Кибальник, И.А. Писларий, С.А. Балакин]. – 1995. – 195, [2] с. : ил., табл. – На обл.: Хозяйство древнего населения Украины. Киев - 1993. – Библиогр. в конце ст.
1597159
   Хозяйство и быт западносибирского крестьянства XVII - начала XX в.. – Москва, 1979. – 248 с.
1597160
   Хозяйство и быт русских крестьян. – М., 1959. – 253с.
1597161
  Слесарчук Г.И. Хозяйство и крестьяне Суздальского Спасо-Евфимьева моснастыря в первой четверти 18 века. : Автореф... канд.ист.наук: / Слесарчук Г.И.; Моск.гос.ист.-архивн.ин-т. – М, 1955. – 16л.
1597162
   Хозяйство и культура башкир в XIX - начале XX. – М., 1979. – 207с.
1597163
  Леонтьев В.В. Хозяйство и культура народов Чукотки / В.В. Леонтьев. – Новосибирск, 1973. – 178с.
1597164
  Оразов А. Хозяйство и культура населения. / А. Оразов. – Ашхабад, 1972. – 131с.
1597165
  Рустамов Я.А. Хозяйство и материальная культура колхозного крестьянства Азербайджана. : Автореф... канд. ист.наук: / Рустамов Я.А.; АН ГрузССР. Ин-т истории им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1964. – 24л.
1597166
   Хозяйство и материальная культура народов Кавказа в XIX-XX в.. – М.
1. – 1971. – 256с.
1597167
  Бусыгин Е.П. Хозяйство и материальная культура русского населения Ульяновского Поволжья / Е.П. Бусыгин. – Казань, 1982. – 88с.
1597168
  Бусыгин Е.П. Хозяйство и материальная культура русского населения Ульяновского Поволжья / Е.П. Бусыгин. – Казань, 1982. – 88с.
1597169
  Курылев В.П. Хозяйство и материальная культура турецкого крестьянства / В.П. Курылев. – М, 1976. – 143с.
1597170
  Тихонов Д.И. Хозяйство и общественны строй Уйгурского государства X-XIV вв. : Автореф... докт. ист.наук: / Тихонов Д. И.; АН СССР, Ин-т этнограф. – Л., 1968. – 28л.
1597171
   Хозяйство и общество на Балканах в средние века. – Калинин, 1978. – 152с.
1597172
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 1. – 1995
1597173
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 1. – 1995
1597174
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 2. – 1995
1597175
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 3. – 1995
1597176
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 4. – 1995
1597177
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 5. – 1995
1597178
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 6. – 1995
1597179
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 7. – 1995
1597180
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 8. – 1995
1597181
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 9. – 1995
1597182
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 10. – 1995
1597183
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 11. – 1995
1597184
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 12. – 1995
1597185
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 1. – 1996
1597186
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 2. – 1996
1597187
   Хозяйство и право. – Москва
№ 2. – 1996
1597188
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 3. – 1996
1597189
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 4. – 1996
1597190
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 5. – 1996
1597191
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 6. – 1996
1597192
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 7. – 1996
1597193
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 8. – 1996
1597194
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 9. – 1996
1597195
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 10. – 1996
1597196
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 11. – 1996
1597197
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 12. – 1996
1597198
   Хозяйство и право. – Москва
№ 1. – 1997
1597199
   Хозяйство и право. – Москва
№ 2. – 1997
1597200
   Хозяйство и право. – Москва
№ 3. – 1997
1597201
   Хозяйство и право. – Москва
№ 4. – 1997
1597202
   Хозяйство и право. – Москва
№ 5. – 1997
1597203
   Хозяйство и право. – Москва
№ 6. – 1997
1597204
   Хозяйство и право в современных условиях. – М., 1977. – 118с.
1597205
  Писаревский Г.Г. Хозяйство и форма землевладения в колониях Поволжья в XVIII-м и в первой четверти XIX века / Г.Г. Писаревский. – Ростов-на-Дону : Тип. А.И. Тер-Абрамиан, 1916. – [4], 116, XX с. – Библиогр. в примеч.


  На тит. л. дарственная надпись:Многоуважаемой Наталье Дмитриевне Полонской от автора
1597206
   Хозяйство Каракалпакии в XIX - начале XX века. – Ташкент, 1972. – 132с.
1597207
   Хозяйство крепостного крестьянина XVII века. – М.-Л.
Ч. 1. – 1982. – 171с.
1597208
   Хозяйство крепостного крестьянина XVII века. – М.-Л.
Ч. 2. – 1982. – 295с.
1597209
  Шрамко Б.А. Хозяйство лесостепных племен Восточной Европы в скифскую эпоху : автореф. дис. ... док. ист. наук / Шрамко Б.А. ; АН УССР. Отд. экономики, истории, филос. и права. – Киев, 1965. – 32 с.
1597210
  Петербургский И.М. Хозяйство мордвы в I - начале II тысячелетия н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Петербургский И.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – Москва, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1597211
  Жиганов М.Ф. Хозяйство мордвы в XIII-XVI вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Жиганов М. Ф.; АН СССР, Ин-т ист. матер. культ. – М., 1955. – 15л.
1597212
  Гвоздев А. Хозяйство нашего города. / А. Гвоздев. – Л., 1947. – 103с.
1597213
  Писарчук В.М. Хозяйство наших городов. / В.М. Писарчук. – Краснодар, 1977. – 80с.
1597214
  Клеянкин В А. Хозяйство помещичьих и удельных крестьян Симбирской губернии в первой половине 19 века. / В А. Клеянкин, . – Саранск, 1974. – 186с.
1597215
  Горохов С.А. Хозяйство современной Индии : География. Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 21-29 : Фото, табл. – ISSN 0016-7207
1597216
  Борисов А.М. Хозяйство Соловецкого монастыря и борьба крестьян с северными монстырями в XVI-XVII веках / А.М. Борисов. – Петрозаводск, 1966. – 284с.
1597217
  Перепелкин Ю.Я. Хозяйство староегипетских вельмож / Ю.Я. Перепелкин ; [отв. ред. Е.С. Богословский] ; АН СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва : Наука ; Главная редакция восточной лит-ры, 1988. – 298, [3] с.
1597218
  Аннанепесов М. Хозяйство туркмен в XVIII-XIX вв. / М. Аннанепесов ; под ред. С.Г. Агаджанова ; АН ТССР, Ин-т истории им. Ш. Батырова. – Ашхабад : Ылым, 1972. – 283 с. – Библиогр.: с. 269-277
1597219
  Туров М.Г. Хозяйство эвенков таежной зоны Средней Сибири в конце XIX - начале XX века / М.Г. Туров. – Иркутск, 1990. – 173с.
1597220
  Винников Я.Р. Хозяйство, культура и быт сельского населения Туркменской ССР / Я.Р. Винников. – Москва : Наука, 1969. – 310, [2] с.
1597221
  Жеребцов Л.Н. Хозяйство, культура и быт удорских коми в 18-м - начале 20-го в. / Л.Н. Жеребцов. – Москва, 1972. – 127с.
1597222
  Голубых М. Хозяйство, труд и быт сельскохозяйственной артели "Новый путь". : (Опыт монографического ислледования сельско-хозяйств. артели "Новый путь" Ирбитского округа Уральской области) : с рис. в тексте / М. Голубых и П. Широковский ; под ред. М. Советникова, С. Младова и Ф. Казанского. – Свердловск : Стат. сектор Уралплана ; [Л. : гос. тип. им. Евг. Соколовой], 1930. – 318 с. : ил., портр., диагр., схем., карт., план.
1597223
   Хозяйство, труд, право в условиях перестройки. – Минск, 1990. – 239 с.
1597224
  Дорогунцов С.И. Хозяйствование - синергетический инвариант / С.И.Дорогунцов, А.Н.Ральчук; НАНУ;. – Киев : Оріяни, 2006. – 228с. – ISBN 966-8305-53-1
1597225
   Хозяйствовать умело и эффективно. – М., 1985. – 267с.
1597226
  Вишнякова Г.И. Хозяйствовать, оберегая природу / Г.И. Вишнякова. – Москва, 1983. – 224с.
1597227
  Туйск И. Хозяйстыенно - правовые санкции за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.9-13
1597228
  Ефремов П.В. Хозяйтвенный расчёт на промышленных предприятиях Казахстана / П.В. Ефремов. – Алма-Ата, 1960. – 48с.
1597229
   Хозяюшке. – Барнаул, 1991. – 56с.
1597230
  Аллен Ч.Р. Хойзингер из Четвертого рейха. Возрождение германского генерального штаба / Ч.Р. Аллен ; пер. с англ. А. Александрова [и др.] ; ред. Ю.И. Тимофеев ; вступ. ст. Г.М. Беспалова. – Москва : Прогресс, 1967. – 408 с. : ил. – Библиогр.: с. 405-407
1597231
  Кононов В.И. Хойс А. "Критика идеологии". Теоретические и практические аспекты // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 2. – С. 169-176. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1597232
  Бєляєв О.Р. Хойті-Тойті : винаходи професора Вагнера : матеріали до його біографії, зібрані О. Бєляєвим / О.Р. Бєляєв. – Київ : Молодь, 1960. – 99 с. – (Бібліотека пригод та наукової фантастики)
1597233
   Хокей - 80/81. – Київ, 1980. – 56с.
1597234
   Хокей - 83-84. – К., 1983. – 80с.
1597235
   Хокей - 84/85. – Київ, 1984. – 88с.
1597236
   Хокей - 85/86. – К., 1985. – 80с.
1597237
   Хокей - 91-92. – К., 1991. – 69с.
1597238
   Хокей 89-90. – К., 1989. – 86с.
1597239
   Хокей. 1968-1969. – К., 1968. – 50с.
1597240
   Хокей. 1969-1970. – К., 1969. – 72с.
1597241
   Хокей. 1973-1974. – К., 1973. – 55с.
1597242
   Хокей. Правила змагань. – К., 1965. – 75с.
1597243
   Хокей. ХХІ чемпіонат СРСР. 1966-1967. – К., 1966. – 51с.
1597244
   Хокейний Київ : Довідник. – Київ : Альтерпрес, 2004. – 314с. – (Сторінки спортивної слави). – ISBN 966-542-237-5
1597245
  Меклер Г.К. Хоккайдо / Г.К. Меклер. – М., 1967. – 140с.
1597246
  Меклер Г.К. Хоккайдо / Г.К. Меклер. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1986. – 163с.
1597247
  Харламов В.Б. Хоккей - моя стихия / В.Б. Харламов. – М, 1977. – 64с.
1597248
  Спаский О.Д. Хоккей / О.Д. Спаский. – М, 1974. – 143с.
1597249
   Хоккей. – М., 1977. – 312с.
1597250
   Хоккей. – М., 1980. – 87с.
1597251
   Хоккей. – Киев, 1982
1597252
   Хоккей. – М., 1990. – 688с.
1597253
   Хоккей 1983/84. – Минск, 1983. – 88с.
1597254
   Хоккей 70/71. – М., 1970. – 49с.
1597255
   Хоккей 87/88. – Л., 1987. – 96с.
1597256
  Тарасов А.В. Хоккей без тайн. / А.В. Тарасов. – М., 1988. – 269с.
1597257
  Немченко Г.Л. Хоккей в сибирском городе : рассказы / Г.Л. Немченко. – М., 1983. – 63с.
1597258
  Немченко Г.Л. Хоккей в сибирском городе: Повести и рассказы / Г.Л. Немченко. – Москва, 1987. – 256с.
1597259
   Хоккей в СССР. – М., 1955. – 184с.
1597260
  Тарасов А.В. Хоккей грядущего. / А.В. Тарасов. – М., 1971. – 360с.
1597261
  Майоров Б.А. Хоккей для юношей / Б.А. Майоров. – М, 1968. – 136с.
1597262
  Лукашин Ю.С. Хоккей на "белый олимпиадах" / Ю.С. Лукашин. – М., 1959. – 56с.
1597263
  Драйден К. Хоккей на высшем уровне / К. Драйден. – М., 1975. – 196с.
1597264
   Хоккей на траве. – М., 1955. – 44с.
1597265
  Быков В.А. Хоккей на траве / В.А. Быков, Л.Н. Черепанов. – М., 1971. – 152с.
1597266
   Хоккей на траве. – М., 1972. – 48с.
1597267
   Хоккей на траве : спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1979. – 90 с.
1597268
   Хоккей на траве. (Правила соревнований). 1968 г.. – М., 1968. – 45с.
1597269
   Хоккей с мячом. Правила игры. – М., 1954. – 40с.
1597270
   Хоккей с мячом. Правила игры. 1956 г.. – М., 1956. – 47с.
1597271
   Хоккей с мячом. Правила соревнований. – М., 1966. – 54с.
1597272
   Хоккей с мячом. Правила соревнований. – М., 1970. – 64с.
1597273
   Хоккей с мячом. Программа для спорт. секций коллективов физич. культуры и спортивных клубов. – М., 1974. – 46с.
1597274
   Хоккей с шайбой. – М., 1953. – 176с.
1597275
  Епихин Г.П. Хоккей с шайбой / Г.П. Епихин. – М., 1954. – 104с.
1597276
  Епихин Г.П. Хоккей с шайбой / Г.П. Епихин. – Изд. 2-е испр. и доп. – М., 1956. – 133с.
1597277
  Тарасов А.В. Хоккей с шайбой в СССР. / А.В. Тарасов. – М., 1952. – 32с.
1597278
  Тарасов А.В. Хоккей с шайбой. / А.В. Тарасов. – М., 1951. – 180с.
1597279
  Тарасов А.В. Хоккей с шайбой. / А.В. Тарасов. – М., 1953. – 152с.
1597280
   Хоккей с шайбой. Правила игры. – М., 1952. – 80с.
1597281
   Хоккей, 1981-1982. – Минск, 1981. – 64с.
1597282
  Филатов Л.И. Хоккей. / Л.И. Филатов. – М., 1966. – 95с.
1597283
   Хоккей. 1965-1966. Двадцатый чемпионат СССР. – Киев, 1965. – 80с.
1597284
   Хоккей. Правила соревнований. 1966 г.. – М., 1967. – 62с.
1597285
   Хоккей. Правила соревнований. 1974 г.. – М., 1974. – 64с.
1597286
  Тихонов Виктор Васильевич Хоккей: надежды, разочарования, мечты / Тихонов Виктор Васильевич. – 2е изд. – Москва : Физкультура и спорт, 1985. – 240с.
1597287
  Тихонов Виктор Васильевич Хоккей: надежды, разочарования, мечты / Тихонов Виктор Васильевич. – 2е изд. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 79с.
1597288
  Дворцов В.А. Хоккейные баталии СССР. / В.А. Дворцов. – М., 1979. – 152с.
1597289
  Дворцов В.А. Хоккейный репортаж / В.А. Дворцов. – Москва, 1978. – 223с.
1597290
  Хоксхолли Эдлира : выборы в органы местного самоуправления Хоксхолли Элдира: выборы в органы местного самоуправления // Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI. – Киев, 2001. – № 1. – С.41


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1597291
  Георгиев Ю.В. Хокудай: университет новых рубежей // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 7. – С. 20-21.


  Хоккайдо дайгаку (или сокращенно Хокудай, государственный университет Хоккайдо) входит в элиту довоенных императорских университетов, был призван помочь освоению и развитию северной окраины Японии.
1597292
  Хокусай Хокусай / Хокусай. – Москва : Изобразительное искусство, 1958. – 11 с.
1597293
  Зузик Д. Холдинг как современная форма предпринимательства в мировой экономике // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2007. – № 9. – С. 36-40.
1597294
  Андрущенко І.Г. Холдинг як найпоширеніший спосіб злиття та поглинання компаній // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 29-37
1597295
   Холдинг"Колкуново" отпраздновал свое десятилетие : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 8
1597296
  Бєліков О. Холдинги в України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 9. – С. 41-45.
1597297
  Ліщинський М.Л. Холдингова компанія в системі корпоративного розвитку аграрного сектору економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 111-115
1597298
  Тупота М.О. Холдингова компанія як одна з найефективніших форм функціонування бізнесу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 66-68.
1597299
  Гнідан В.І. Холдингова компанія як одна із складових корпоративного сектору економіки / В.І. Гнідан, Г.П. Кудрик // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 17-19. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1597300
  Кравець І. Холдингова компанія як центр господарської системи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 276-278. – ISBN 978-617-7069-28-6
1597301
  Погрібна К.В. Холдингова структура об"єднання підприємств / К.В. Погрібна, З.С. Варналій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167). – С. 108-113


  Визначається роль, що грають холдингові об"єднання у порівнянні зі звичайними корпораціями для забезпечення фінансової стійкості підприємств.
1597302
   Холдинговая компания Амадеус меняет свое название на "Amadeus IT Group SA" // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 21
1597303
  Уманців Ю. Холдингові компанії -сучасні форми інтеграції підприємств / Ю. Уманців, Г. Уманців // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 3. – С.107-111
1597304
  Уманців Г. Холдингові компанії та промислово-фінансові групи у сучасній економіці : монографія / Галина Уманців. – Київ : ВІРА-Р : Альтерпрес, 2002. – 429 с. – ISBN 966-7807-09-6
1597305
  Кузьмін О. Холдингові компанії у житлово-будівельному секторі / О. Кузьмін, Я. Кудря // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 71-81. – ISSN 1562-0905
1597306
  Моисеенко Е.В. Холдинговые отношения как особая разновидность взаимодействия субъектов хозяйствования / Е.В. Моисеенко, М.Ф. Ермакова // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 4. – С. 82-88. – ISSN 1728-8878
1597307
  Богатко С.А. Холдна ли Сибирь? / С.А. Богатко. – М, 1971. – 104с.
1597308
  Курик М.В. Холемтерические жидкие кристаллы / М.В. Курик; ВН УССР, Институт физики. – Киев, 1978. – 22с.
1597309
  Боссарт А. Холера : проза: роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 6. – С. 34-85. – ISSN 0012-6756
1597310
  Бургасов П.Н. Холера Эль-Тор : Руководство для врачей / П.Н. Бургасов. – 2-е, перераб. и доп. изд. – Москва : Медицина, 1976. – 264с.
1597311
  Стоянов Л. Холера. / Л. Стоянов. – Москва, 1937. – 184с.
1597312
  Стоянов Л. Холера. / Л. Стоянов. – Москва, 1938. – 167с.
1597313
  Стоянов Л. Холера. / Л. Стоянов. – Москва, 1953. – 144с.
1597314
  Масюк Т.В. Холеретична дія інсуліну за умов пригнічення транскрипції в гепатоцитах / Т.В. Масюк, О.М. Долгова, А.І. Масюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 52-55. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Показано, що інсулін підсилює секрецію жовчі у щурів в перші хвилини інфузії. Якщо тваринам попередньо вводили інгібітор транскрипції актиноміцин Д, холеретичного ефекту інсуліну не було виявлено. Зроблено висновок, що клітинні механізми стимулюючої ...
1597315
  Казимирко В.К. Холестерин как индуктор воспаления в организме человека // Український ревматологічний журнал : науково-практичний журнал / ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України ; ТОВ "МОРІОН" ; голов. ред. В.М. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (67). – С. 62-68. – ISSN 1607-2669
1597316
   Холестерические жидкие кристаллы. – Новосибирск, 1976. – 100с.
1597317
   Холестерол і його естери в жовчі щурів при тетрациклініндукованому гепатозі та застосуванні фосфоліпідів молока / В.А. Томчук, В.А. Грищенко, С.П. Весельський, Є.М. Решетнік, М.Ю. Євтушенко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2020. – № 12. – С. 93-99. – ISSN 1025-6415
1597318
  Сторожук В.М. Холинергическая модуляция активности нейронов неокортекса бодрствующего животного / В.М. Сторожук ; НАН Украины, Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца. – Киев : Наукова думка, 2011. – 84, [3] с. : илл., схемы. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 81-85. – ISBN 978-966-00-1108-3
1597319
  Чумакова Ольга Владимировна Холинергическая система мозга в механизмах предпочтения и толерантности к эталону : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Чумакова Ольга Владимировна; КГУ. – К., 1985. – 20л.
1597320
  Вульфиус Е.А. Холинорецепторы нейронов некоторых брюхоногих моллюсков : Автореф... канд. биол.наук: / Вульфиус Е.А.; Ин-т биологич. физики АН СССР. – Пущин на Оке, 1967. – 25л.
1597321
  Чумакова Ольга Владимировна Холинрегическая система мозга в механизмах преопочтения и толерантности к этанолу : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Чумакова Ольга Владимировна; АН БССР, Отдел регуляции обмена веществ. – Гродно, 1984. – 117л. – Бібліогр.:л.104-117
1597322
  Штефан А.В. Холистические основания в сферологии П. Слотердайка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 57-61. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
1597323
  Білецький І.П. Холізм і трансгресія // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 860. – С. 193-201. – (Серія : Теорія культури і філософія науки ; вип. 37). – ISSN 0453-8048
1597324
  Ген Ерлін Холізм та образність - дослідження китайських традиційних методології та способу мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 127-130. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються джерела традиційної китайської методології та способу мислення як визначальних чинників у формуванні стародавніх культур.
1597325
  Бурак О.С. Холістична освіта як світоглядна основа розвитку академічної мобільності: досвід запровадження // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 80-88
1597326
  Аночіє Квабена Офосу Холістичне бачення економічної безпеки підприємства засобами методологічної моделі "Піраміді 3М" і системної моделі // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 91-96 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
1597327
  Садченко О.В. Холістичний маркетинг як стратегія бізнесу, що реалізується на принципах сталого розвитку / О.В. Садченко, Ю.В. Робул // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 74-77. – ISBN 978-617-7565-33-7


  "Цифрова економіка і передбачення політики залучення підприємництва до забезпечення сталого розвитку повинні спиратися на стратегічний холістичний маркетинг планування такої діяльнос ті як стратегія ведення бізнесу. Виникає питання щодо принципів та ...
1597328
  Супрунова Є.С. Холістичний маркетинг: основні положення і передумови формування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 72-74. – Бібліогр.: 7 назв
1597329
  Ванакова Т.А. Холістичний підхід до тренувального процесу студентської молоді вищих навчальних закладів / Т.А. Ванакова, Л.Л. Гудков, Ю.І. Старосельська // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 54-60. – (Серія " Валеологія: сучасність і майбутнє" ; вип. 22). – ISSN 2073-3771


  "...У статті показані напрямки та ефективність методики тренувального процесу. що сприяла розвитку фізичного, психічного та духовного здоров"я студентів-спортсменів вищих навчальних закладів, а також розвитку їх високої спортивної результативності."
1597330
  Зайчук Т. Холістичний ринок екологічно чистих продуктів харчування: концепція та етапи розвитку // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 5 (57 ). – С. 27-33. – ISSN 1606-3732
1597331
  Білецький І.П. Холістичні моделі Д.Бома і К.Уілбера: компаративістський аналіз / І.П. Білецький, Н.О. Карась // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 22-29. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1597332
  Кролевец А.Н. Холловские токи в полупроводниках и диэлектриках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Кролевец А.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 22 с.
1597333
  Кролевец А.Н. Холловские точки в полупроводниках и диэлектриках : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Кролевец А. Н.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1980. – 146л. – Бібліогр.:л.137-146
1597334
  Истомина Э.Г. Холм / Э.Г. Истомина. – Новгород, 1968. – 36с.
1597335
   Холм весеннего креатива // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 20-29 : фото
1597336
  Убукеев А. Холм раздоров : роман / Алымкул Убукеев ; пер. с кирг. Н.Удалов. – Фрунзе : Кыргызстан, 1974. – 224 с.
1597337
  Махмудов Л. Холм с тюльпанами : повесть / Латиф Махмудов ; пер. с узб. О.Тихомиров. – Москва : Детская литература, 1984. – 176 с.
1597338
  Харчук Х. Холм Слави - цвинтар вояків російської армії з 1914-1915 років // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 528-531. – ISSN 1028-5091
1597339
  Рокотов Г.Н. Холм Славы / Г.Н. Рокотов. – 2-е изд. – Львов, 1970. – 132с.
1597340
  Рокотов Г.Н. Холм Славы / Г.Н. Рокотов. – 3-е изд. – Львов, 1974. – 143с.
1597341
  Игнаткович Алексей Холмистая дорога Холмса : Путешествие // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 22 : Швейцария. – С. 74-79 : Фото
1597342
  Митлянская Т.Б. Холмогорская резная кость / Т.Б. Митлянская. – Архангельск, 1991. – 97с.
1597343
   Холмогорская резьба по кости конца XVII-XX веков. – Л., 1984. – 104с.
1597344
   Холмс від медицини. Казка з нещасливим кінцем / підготував Костянтин Ніколаєв // Юридична газета. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 2)


  "«Всім потрібна казка, а вона охоче продавала казковий продукт». Так сказав режисер Алекс Гібні - автор фільму про генерального директора біотехстартапу Theranos Елізабет Холмс. На початку цього місяця федеральний суд у Сан-Хосе (штат Каліфорнія) ...
1597345
  Назарець В.М. Холмс і Ватсон проти собаки Баскервілів : суть повісті А.Конан Дойла в запитаннях і відповідях // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 27-28
1597346
  Борейко В.Е. Холмс Ролстон III (р. 1932) / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза // Классики концепции заповедности (пассивной охраны природы) / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза. – 2-е, доп. изд. – Киев : Логос, 2017. – С. 69-71. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 78). – ISBN 978-617-7442-65-2
1597347
  Петров Н.И. Холмская Русь / Н.И. Петров. – С.-Петербург : Типография Товарищества Общественная Польза, 1887. – XVI, 216, 61 с.
1597348
  Соболевский А.И. Холмская Русь в этнографическом отношении / А.И. Соболевский. – Харьков : Типография Мирный Труд, 1910. – 13 с.
1597349
  Батюшков П.Н. Холмская Русь. Исторические судьбы Русского Забужья / П.Н. Батюшков. – Санкт-Петербург : Типография Товарищества "Общественная Польза", 1887. – С. I-XVI, с. 216, с. 61 + Прилож.: с. 64. – Библиогр.: ил., карта
1597350
  Гаврилюк Ю. Холмська адреса Михайла Грушевського // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 18. – С. 7. – ISSN 0027-8254
1597351
  Макар Ю. Холмська губернія і доля холмсько-підляських українців // Наше слово. – Варшава, 2013. – 20 січня (№ 3). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1597352
  Александрович В. Холмська ікона Богородиці / В. Александрович ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – Львів : Інститут українознавства ім.І. Крип`якевича НАН України, 2001. – 40 с. – (Історичні та культурологічніі студії ; Вип. 1). – ISBN 966-02-2210-6
1597353
  Онуфрійчук М. Холмська ікона Божої матері в переказах і легендах // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 97-99.
1597354
  Білоусенко О. Холмська справа / О. Білоусенко [псевд..]. – Київ : Вік, 1909. – 32 с. – (Наші справи ; №6)
1597355
  Лебедь В. Холмська чдотворна ікона Божої Матері // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 53-61
1597356
  Купріянович Г. Холмські відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 6 (148). – С. 6-14. – ISSN 1230-2759
1597357
   Холмські відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського. Chelmskie obchody 150-lecia urodzin Mychajla Hruszewskiego // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 5 (147). – С. 19. – ISSN 1230-2759
1597358
  Гаврилюк Ю. Холмщина - земля Короля Данила // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 75-82. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
1597359
   Холмщина. – Виданнє Союза визволення України. – Львів : Накладом "Союза визволення України", 1915. – 32с.
1597360
  Яручик В. Холмщина в українській поезії XX - початку XXI століть // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Оляндер Л.К., Жулинський М.Г., Радишевський Р.П. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Т. 3. – С. 46-50. – ISSN 2306-028X
1597361
  Макар Ю. Холмщина і Підляшшя в першій половині 20 століття : Історико-політична проблематика / Юрій Макар. – Львів : Ін-т українознавства НАН України ім. І. Крип"якевича, 2003. – 88с. – На тит. арк.: Світлій пам"яті мого батька І. Макара, безвинно вбитого у вересні 1943 р., присвячую. – ISBN 966-7854-71-Х
1597362
  Гаврилюк Ю. Холмщина і Підляшшя у вогні великої війни (1914-1918) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – 17 серпня (№ 33). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1597363
   Холмщина і Підляшшя. Історико-етнографічне дослідження. – Київ : Родовід, 1997. – 384с. – ISBN 966-95114-0-2
1597364
   Холмщина і Підляшшя: обереги пам"яті : історія, культура, спомини / упорядник Галина Вишневська. – Львів : Пульсари, 2010. – 334, [2] с. : іл., фот. – ISBN 978-966-2171-59-4
1597365
  Белов В.И. Холмы : повести, рассказы, очерки / В.И. Белов ; вступ. ст. Е. Носова ; ил. Б. Алимов. – Москва : Современник, 1973. – 544 с. : ил.
1597366
  Бродский И.А. Холмы / И.А. Бродский. – СПб, 1991. – 358с.
1597367
  Бродский И. Холмы : стихотворения / Иосиф Бродский. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 416с. – ISBN 978-5-91181-572-1
1597368
  Триз Д. Холмы Варны / Д. Триз. – М., 1966. – 199с.
1597369
  Поженян Г.М. Холмы Земли / Г.М. Поженян. – Москва, 1987. – 175 с.
1597370
  Кахилл Т. Холмы Иерусалима / Томас Кахилл ; перевел с англ. В.В. Симонов. – Санкт-Петербург : Амфора, 2006. – 352 с. – (Колеса истории). – ISBN 5-367-00050-9


  Книга посвящена возникновению христианства как основному фактору, повлиявшему на развитие западной цивилизации
1597371
  Ревунов В.С. Холмы России / В.С. Ревунов. – Москва : Современник
Кн. 1. – 1973. – 400с.
1597372
  Айдаш Ю.Г. Холмы России : стихи и поэмы / Юрий Айдаш. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1981. – 95 с. : ил.
1597373
  Ревунов В.С. Холмы России : Роман / В.С. Ревунов. – Москва : Современник, 1983. – 736с.
1597374
  Ревунов В.С. Холмы России / В.С. Ревунов. – Москва : Современник
Кн. 3. – 1987. – 252с.
1597375
  Базунов О.В. Холмы, освещенные солнцем : повести и рассказы / Олег Базунов. – Ленинград : Советский писатель, 1977. – 214 с. : ил.
1597376
  Володський О. Холод життя / О. Володський. – Чернігів, 1922. – 39с.
1597377
  Романовский Н.Н. Холод Земли / Н.Н. Романовский. – Москва : Просвещение, 1980. – 190с.
1597378
  Филипович Э.Г. Холод и жизнь / Э.Г. Филипович. – Москва, 1989. – 239 с.
1597379
  Патрунов Ф.Г. Холод и техника / Ф.Г. Патрунов. – М., 1981. – 190с.
1597380
  Кочергіна Т. Холод і віруси - настирливі супутники осені / Т. Кочергіна, Г. Красовська // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Стаття про дію вірусів на здоров"є людини ,та ії захіст.
1597381
  Кудравец А.П. Холода в начале весны : повесть, рассказы / А.П. Кудравец; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 320 с.
1597382
   Холодар Галина Антонівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 400 : фото
1597383
   Холодар Галина Антонівна (1930-2007) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 507-508. – ISBN 978-966-439-754-1
1597384
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1964-. – ISSN 0453-8307
№ 1 (147). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597385
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1964-. – ISSN 0453-8307
№ 2 (148). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597386
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1964-. – ISSN 0453-8307
№ 3 (149). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597387
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1964-. – ISSN 0453-8307
№ 5 (151). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597388
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1964-. – ISSN 0453-8307
№ 6 (152). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597389
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 51, вип. 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597390
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 51, вип. 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597391
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 51, вип. 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597392
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 51, вип. 5. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597393
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 51, вип. 6. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597394
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 51, вип. 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597395
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 52, вип. 1. – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597396
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 52, вип. 2. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597397
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 52, вип. 3. – 2016. – 52 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597398
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 52, вип. 4. – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597399
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 52, вип. 5. – 2016. – 51 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597400
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 52, вип. 6. – 2016. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597401
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 53, вип. 1. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597402
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 53, вип. 2. – 2017. – 87 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597403
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 53, вип. 3. – 2017. – 58 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597404
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 53, вип. 5. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597405
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 53, вип. 6. – 2017. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597406
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 54, вип. 1. – 2018. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597407
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 54, вип. 2. – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597408
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 54, вип. 5. – 2018. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597409
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 54, вип. 6. – 2018. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597410
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; редкол.: М.Г. Хмельнюк, Л.І. Морозюк, В.О. Балашов [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 54, вип. 3. – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597411
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; редкол.: М.Г. Хмельнюк, Л.І. Морозюк, В.О. Балашов [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 54, вип. 4. – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1597412
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; редкол.: М.Г. Хмельнюк, Л.І. Морозюк, О.С. Тітлов [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 55, вип. 1. – 2019. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовами
1597413
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. Б.В. Колос ; редкол.: С.В. Артеменко, В.Л. Бондаренко, О.В. Дорошенко [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 55, вип. 2. – 2019. – 140 с. – Резюме укр., англ. мовами
1597414
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. Б.В. Колос ; редкол.: С.В. Артеменко, В.Л. Бондаренко, О.В. Дорошенко [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 55, вип. 3. – 2019. – 192 с. – Резюме укр., англ. мовами
1597415
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. Б.В. Колос ; редкол.: С.В. Артеменко, В.Л. Бондаренко, О.В. Дорошенко [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 55, вип. 4. – 2019. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1597416
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. Б.В. Колос ; редкол.: С.В. Артеменко, В.Л. Бондаренко, О.В. Дорошенко [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 55, вип. 5/6. – 2019. – 312 с. – Резюме укр., англ. мовами
1597417
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. Б.В. Колос ; редкол.: С.В. Артеменко, В.Л. Бондаренко, О.В. Дорошенко [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 56, вип. 1/2. – 2020. – 74 с. – Резюме укр., англ. мовами
1597418
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. Б.В. Косой ; редкол.: С.В. Артеменко, В.Л. Бондаренко, О.В. Дорошенко [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 56, вип. 3/4. – 2020. – 168 c. – Резюме укр., англ. мовами
1597419
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. Б.В. Косой ; редкол.: Б.І. Басюк, В.Л. Бондаренко, О.В. Дорошенко [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 57, вип. 1. – 2021. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовами
1597420
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-виробничий журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Б.В. Косой ; редкол.: Б.І. Басюк, В.Л. Бондаренко, В.П. Желєзний [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 57, вип. 3. – 2021. – С. 123-206. – Резюме укр., англ. мовами
1597421
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-виробничий журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Б.В. Косой ; редкол.: Б.І. Басюк, В.Л. Бондаренко, О.В. Дорошенко [та ін.]. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 57, вип. 2. – 2021. – С. 65-122. – Резюме укр., англ. мовами
1597422
   Холодильник в вашем доме. – М., 1989. – 158с.
1597423
   Холодильное дело : Научно-технический и информационно-аналитический ежемесячный журнал. – Москва, 1912-
№ 1 - 12. – 1936
1597424
  Смирнов Л.Ф. Холодильные методы опреснения соленой воды : Автореф... канд. техн.наук: 194 / Смирнов Л.Ф.; Одес. технол. ин-т пищ. и хол. промышленности. – Одесса, 1969. – 31л.
1597425
  Логвиненко В.А. Холодна вись / В.А. Логвиненко. – Київ, 1981. – 200 с.
1597426
  Хаас Р. Холодна війна-II // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 лютого (№ 35)


  Чому зміцнення європейської оборони та надання летальної зброї України є розумною відповіддю на дії ревізіоністської Росії.
1597427
  Вайсберг О.С. Холодна гора / Олександр Вайсберг. – Харків : Права людини, 2010. – 588 с., [16] с. іл. – Бібліогр.: с. 566. – ISBN 978-617-587-001-3
1597428
  Валентирова К. Холодна зброя в дослідженнях Центру підводної археології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 10-12. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  Центр підводної археології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, починаючи з 1999 року, займається дослідженням середньовічного італійського судна, яке затонуло поблизу пмт Новий Світ у Судацькій бухті. Культурний шар на об"єкті ...
1597429
  Карпенко О.В. Холодна зброя різних часів і народів : довідник / Олексій Карпенко ; [ред. Н. Карпенко ; іл. О. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 282, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-1516-95-2
1597430
   Холодна Лідія Степанівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 508. – ISBN 978-966-439-754-1
1597431
   Холодна Марина Олександрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 508. – ISBN 978-966-439-754-1
1597432
  Данилов И.П. Холодная весна / И.П. Данилов. – Москва, 1975. – 175 с.
1597433
  Канфер Л. Холодная война - II: Немыслимое // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; ООО "Издательский Дом УМХ" ; глав. ред. Андрей Хрусталев. – Киев, 2017. – № 7 (749), 17 февраля 2017. – С. 28-31. – ISSN 2305-3364


  Президент США Трумэн, как и Трамп, сначала хотел дружить с Россией, но потом прозрел, увидев, как Сталин создает народные республики на территории Ирана.
1597434
  Канфер Л. Холодная война - III: Вулкан противоречий // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; ООО "Издательский Дом УМХ" ; глав. ред. Андрей Хрусталев. – Киев, 2017. – № 8 (750), 24 февраля 2017. – С. 39-42. – ISSN 2305-3364


  После окончания Второй мировой американские дипломаты в Москве первыми объяснили президенту США, почему у него не получится дружить со Сталиным.
1597435
  Канфер Л. Холодная война - IV: взорвалась бомба // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; гл. ред. А. Хрусталев. – Киев, 2017. – № 9 (751), 3 марта 2017. – С. 42-45. – ISSN 2305-3364
1597436
  Канфер Л. Холодная война - VI: советские лакеи // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2017. – № 12/13 (754/755), 31 марта 2017. – С. 36-39. – ISSN 2305-3364


  После Второй мировой войны США открыли беспрецендентный канал финансовой помощи Европе, чем помогли возродиться ей из руин. СССР тоже мог получать деньги по плану Маршалла, но амбиции помешали.
1597437
  Канфер Л. Холодная война - VII: создание НАТО и блокада Берлина // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2017. – № 14/15 (756/757), 14 апреля 2017. – С. 34-37. – ISSN 2305-3364
1597438
  Канфер Л. Холодная война - VIII: битва нервов и агентур // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; гл. ред. М. Минин. – Киев, 2017. – № 17 (759), 28 апреля 2017. – С. 32-36. – ISSN 2305-3364
1597439
  Магда Е. Холодная война 2.0 // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2018. – № 6 (798), 30 марта 2018. – С. 8. – ISSN 2305-3364
1597440
  Симотомаи Нобуо Холодная война в Восточной Азии и "проблема Северных территорий" / пер. С. Чугурова // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 11-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1597441
  Пахомов Евгений Холодная война в раю // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 36-38 : фото
1597442
  Обухов А. Холодная война все-таки не объявлена // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 18-38. – ISSN 0130-9625


  Політика Росії
1597443
  Максимычев И. Холодная война или историческая норма? // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 90-96. – ISSN 0130-9625


  Вперше термін "холодна війна" було вжито в 1946 р.
1597444
  Рукавишникова В.О. Холодная война, холодный мир : общественное мнение в США и Европе о СССР /России, внешней политике и безопасности Запада / В.О. Рукавишникова; В.О. Рукавишников. – Москва : Академический Проект, 2005. – 862, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 826-854. – ISBN 5-8291-0576-4
1597445
  Степанова О.Л. Холодная война: историческая ретроспектива / О.Л. Степанова. – М., 1982. – 191с.
1597446
  Канфер Л. Холодная война: Ялтинский сговор // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; ООО "Издательский Дом УМХ" ; глав. ред. Андрей Хрусталев. – Киев, 2017. – № 5 (747), 3 февраля 2017. – C. 28-32. – ISSN 2305-3364


  Судьба послевоенного мира 72 года назад решалась в Крыму. Параллели с современными событиями здесь очевидны.
1597447
  Бугорков С.С. Холодная мята / С.С. Бугорков. – Донецк, 1980. – 107с.
1597448
  Тютюнник Г.М. Холодная мята : Повесть и рассказы / Г.М. Тютюнник; авториз. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Известия, 1981. – 380 с. – (Б-ка "Дружбы народов")
1597449
  Тютюнник Г.М. Холодная мята : повести и рассказы / Г.М. Тютюнник; авториз. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Советский писатель, 1981. – 335 с.
1597450
  Смирнов В.А. Холодная обработка оптического стекла. / В.А. Смирнов, М.И. Солодов. – МоскваЛ., 1949. – 132с.
1597451
  Бардин А.Н. и др. Холодная обработка оптического стекла. Распиловка, обдирка, грубая шлифовка, фрезеровка и сверление оптического стекла / А.Н. и др. Бардин. – Ленинград, 1934. – 150с.
1597452
  Лавров В.В. Холодная осень: Иван Бунин в эмиграции (1920-1953) / В.В. Лавров. – М., 1989. – 382с.
1597453
  Кашкаров Д.Н. Холодная пустыня Центрального Тянь-Шаня / Д.Н. Кашкаров. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1937. – 167с.
1597454
   Холодная смерть. – М., 1985. – 246с.
1597455
  Волков С.В. Холодне горіння / С.В. Волков, В.Д. Присяжний. – Київ, 1972. – 175с.
1597456
  Горбань І.С. Холодне світло / І.С. Горбань. – Київ, 1958. – 32 с.
1597457
  Бернгард Т. Холоднеча. Старі майстри : роман : комедія : [пер. з нім.] / Томас Бернгард ; [передм. та комент Т. І. Гавриліва] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Харків : Фоліо, 2013. – 472, [5] с. : іл. – Сер. засн. в 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова [та ін.]). – ISBN 978-966-03-6539-1
1597458
  Засєда Л. Холодний будинок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3-4 квітня (№ 58/59). – С. 16


  Про художника Олександра Мурашка і не тільки.
1597459
  Петровці-Кук Холодний вирій : поезії, лірика : [збірка віршів] / М. Петровці-Кук. – Ужгород : Сабов А.М., 2020. – 315, [1] с., [1] арк. портр. : іл. – ISBN 978-617-7798-24-7
1597460
  Базилевський В. Холодний душ історії : есеї, статті / Володимир Базилевський. – Київ : Ярославов Вал, 2008. – 673, [5] с. : портр. – Зміст: Внутрішній простір; Дух плебейства; Історія однієї дискусії. - На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 978-966-8382-17-8


  У пр. № 1725998 напис: Чуйній людині Володимирові Адамовичу Кульчицькому який виручає в побуті автора цієї книги, з повагою Володимир Базилевський. 11.09.2008. Київ
1597461
   Холодний Микола Григорович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 248-249. – ISBN 966-02-0537-6
1597462
  Шаров І. Холодний Микола Григорович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 449-452. – ISBN 966-7217-54-Х
1597463
   Холодний Микола Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 53. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1597464
  Короткий В. Холодний Микола Григорович (1882-1953) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 446. – ISBN 5-7707-1062-4
1597465
  Короткий В.А. Холодний Микола Григорович (1882-1953) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 74. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1597466
   Холодний Микола Григорович (1882-1953) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 508-509. – ISBN 978-966-439-754-1
1597467
  Бініон М. Холодний мир. Чому не теплішають англо-російські відномини // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 40 (205). – С. 22-23. – ISSN 1996-1561
1597468
  Кот С. Холодний Петро Іванович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 262-266. – ISBN 966-02-3530-5
1597469
  Короткий В.А. Холодний Петро Іванович (1876-1930) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 425. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
1597470
  Букет Є. Холодний Яр - земля вільних // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 21-27 жовтня (№ 42)


  На батьківщині Максима Залізняка, Семена Неживого і братів Чучупаків відзначили свято Покрови.
1597471
  Горлис-Горський Холодний яр / Горлис-Горський. – Львів, 1994. – 342 с.
1597472
  Шевченко Т. Холодний яр // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 675-676. – ISBN 978-966-500-300-7
1597473
  Горліс-Горський Холодний Яр : (У двох частинах, з мапою) / Горліс-Горський. – 4-те вид. – Лондон, 1967. – 434 с.
1597474
  Негода М.Т. Холодний Яр / М.Т. Негода. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 324 с.
1597475
  Горліс-Горський Холодний Яр / Горліс-Горський. – Львів
2. – 1994. – 342 с.
1597476
  Глазовий А. Холодний Яр / А. Глазовий, А. Скрипник // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.70-71


  На Черкащині. Від історії до сьогодення.
1597477
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси : Відлуння-Плюс. – ISBN 966-693-103-6
№ 1. – 2005
1597478
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси : Відлуння-Плюс. – ISBN 966-693-115-Х
№ 3. – 2005
1597479
  Горліс-Горський Холодний Яр / Юрій Горліс-Горський; Видання Історичного клубу "Холодний Яр". – 8-е вид., виправл., допов. – Київ, Львів, Дрогобич : Відродження, 2006. – 432 с. : іл. – (Українська воєнна мемуаристика). – ISBN 966-538-171-7
1597480
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України : літературно-художнє видання. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 1993-. – ISBN 966-693-141-9
№ 1. – 2006
1597481
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України : літературно-художнє видання. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 1993-. – ISBN 966-693-164-8
№ 4. – 2006
1597482
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-969-23-0-6
№ 1. – 2007
1597483
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-969-23-1-3
№ 2. – 2007
1597484
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-96-923-2-0
№ 3. – 2007
1597485
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-96-923-2-0
№ 4. – 2007
1597486
  Горліс-Горський Холодний Яр : документальний роман / Юрій Горліс-Горський. – 10-е вид.. виправлене, доп. – Київ ; Дрогобич : Відродження, 2008. – 432 с. : фотодокументи. – Видання Історичного клубу "Холодний Яр". – (Українська воєнна мемуаристика). – ISBN 978-966-538-211-9
1597487
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-96923-6-8
№ 3. – 2008
1597488
  Горліс-Горський Холодний Яр : документальний роман / Юрій Горліс-Горський ; [вступ. слово, ред.-упоряд. Р.М. Коваль] ; Видання Історичного клубу "Холодний Яр". – 11-те вид., стер. – Київ ; Дрогобич : Відродження, 2009. – 432 с. : фотоіл. – (Серія "Українська воєнна мемуаристика"). – ISBN 978-966-538-214-0
1597489
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України : літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-96412-6-7
№ 2. – 2009
1597490
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-493-474-6
№ 1. – 2011. – 320 с.
1597491
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-493-489-0
№ 4. – 2011. – 320 с.
1597492
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-493-737-2
№ 1. – 2013
1597493
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-493-489-0
№ 2. – 2013. – Присвячується 200-й річниці від дня наодження Т.Г. Шевченка
1597494
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-493-818-8
№ 3. – 2013. – Присвячується 175-й річниці від дня народження Івана Нечуя-Левицького та 120-й річниці від дня народження Тодося Осьмачки
1597495
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-493-419-5
№ 4. – 2013. – Присвячується 40-й річниці з часу заснування Черкаського літературно-мистецького об"єднання ім. Василя Симоненка
1597496
  Горліс-Горський Холодний Яр : твори / Юрій Горліс-Горський ; [наук. ред. В.В. Масненко ; упоряд. І.О. Прилуцька ; передм. Ю.О. Ткаченко]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – 591, [1] с. : іл. – Зміст: Лицар Холодного Яру ; Холодний Яр ; Отаман Хмара ; Ave diktator ; Спогади. – Бібліогр. в підрядк.прим. – ISBN 978-966-2545-45-1


  Книга «Холодний Яр» твори», об"єднала не тільки відомий історичний роман Юрія Горліс-Горського «Холодний Яр», а й незнані широким загалом повісті «Отаман Хмара», «Ave Dictator», а також "Спогади" Історичні твори, в яких розкриваються події 20-х років ...
1597497
  Крупина В. Холодницькийй Василь Федорович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 246-247. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1597498
  Сосновский В.Г. Холодно-жарко / В.Г. Сосновский. – М., 1983. – 248с.
1597499
  Майборода Наталя Холодно, тепло, гаряче! : Ісландія / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 72-77 : Фото
1597500
  Константиновский М.А. Холодно...Теплее...Горячо! / М.А. Константиновский. – Москва, 1982. – 64 с.
1597501
  Виноградов И.В. Холодное воскресенье / И.В. Виноградов. – Москва, 1983. – 224с.
1597502
  Паланкер В.Ш. Холодное горение / В.Ш. Паланкер. – Москва, 1972. – 113 с.
1597503
  Сахненко В.Л. Холодное деформрование деталей пластическим изгибом : Автореф... докт. техн.наук: / Сахненко В. Л.; КПИ. – К., 1966. – 40л. – Бібліогр.:с.35-36
1597504
  Корнюшин Л.Г. Холодное лето / Л.Г. Корнюшин. – Москва, 1964. – 222с.
1597505
  Канторович Л.В. Холодное море / Л.В. Канторович. – Ленинград, 1934. – 72 с.
1597506
  Косенко Н.В. Холодное пламя заката: Повести и рассказы. / Н.В. Косенко. – М., 1989. – 205с.
1597507
  Левшин В.Л. Холодное свечение (люминесценция) : стенограмма публ. лекции / В.Л. Левшин. – Москва : Знание, 1949. – 40с.
1597508
  Лукашевич К. Холодное сердце: повесть / К. Лукашевич. – М., 1990. – 64с.
1597509
  Дубицкая И.Л. Холодное Солнце / И.Л. Дубицкая. – Л, 1990. – 118с.
1597510
  Жданович А.Я. Холодное утро / А.Я. Жданович. – Л, 1990. – 352с.
1597511
  Дворкина Раиса Марковна Холодное фосфатирование никеля : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Дворкина Раиса Марковна; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1972. – 17л.
1597512
  Куйбіда В.В. Холоднокровні хордові тварини : посібник для самостійної і дистанційної роботи студентів природничих спец. – Переяслав-Хмельницький : Лукашевич О.М. – ISBN 978-617-7009-41-2
[Ч. 1]. – 2016. – 230, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 226-230
1597513
  Шапкина Н.Г. Холодностойкость хлопчатника на ранних фазах развития. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шапкина Н.Г.; Ан Туркм.ССР.Отдел.биол.и с-х.наук. – Ашхабад, 1966. – 15л.
1597514
  Кочешков А.С. Холоднотвердіючі суміші зі зниженим вмістом рідкого скла, що твердіють під дією складних ефірів : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.04 / Кочешков А.С.; КПІ. – К., 1994. – 16л.
1597515
  Онуфрійчук І. Холодноярець Сергій Полікша // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Листопад (число 11)
1597516
  Капустян Г. Холодноярівський опір більшовицькій продрозкладці // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Масовий штучний голод 1921–1923 рр." : (до сотих роковин) : (Київ, 30 верес. 2021 р.) / "Масовий штучний голод 1921-1923 рр.", наук.-практ. конф. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – С. 32-38. – ISBN 978-617-7837-20-5
1597517
  Магидов Я.И. Холодные блюда и закуски / Я.И. Магидов. – М., 1983. – 143с.
1597518
  Куваев В.Б. Холодные гольцовые пустыни в приполярных горах северного полушария / В.Б. Куваев. – Москва : Наука, 1985. – 78с.
1597519
  Череш Т. Холодные дни / Т. Череш. – М., 1985. – 416с.
1597520
  Куликов С.А. Холодные замедлители нейтронов на основе твердых дисперсных водородсодержащих материалов : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.01 / Куликов Сергей Александрович ; Объединен. ин-т ядерн. исследований. – Дубна, 2017. – 32 с. – Библиогр.: 50 назв.
1597521
  Дроботов В.Н. Холодные звезды : повести / В.Н. Дроботов. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1978. – 96 с.
1597522
  Ефанова В А. Холодные зимы на континентах Северного полушария / В А. Ефанова, ; Под ред.Т.В.Покровский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 115 с.
1597523
  Ершов Г.А. Холодные зори / Г.А. Ершов. – М, 1986. – 414с.
1597524
  Субботин Ф.Е. Холодные зори. Повести. Рассказы. Очерки. / Ф.Е. Субботин. – Астрахань, 1958. – 239с.
1597525
  Павлик Б.Д. Холодные и ультрахолодные атомы / Б.Д. Павлик. – Киев : Наукова думка, 1993. – 274 с.
1597526
  Войтоловская Л.Л. Холодный август / Л.Л. Войтоловская. – Москва, 1974. – 287с.
1597527
   Холодный аншлюс. – Москва, 1961. – 63с.
1597528
  Кузнецова Г.Г. Холодный апрель / Г.Г. Кузнецова. – М., 1989. – 334с.
1597529
  Рыбин В.А. Холодный апрель / В.А. Рыбин. – М., 1989. – 365с.
1597530
  Халас И. Холодный ветер с мадъярского берега // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 139-141. – ISSN 0235-7089


  Русская эмиграция и Венгрия в начале 1920-х годов.
1597531
  Брэдбери Р. Холодный ветер, теплый ветер / Р. Брэдбери. – Москва, 1983. – 409с.
1597532
  Комаров Н.С. Холодный город : фантастика техники / Н.С. Комаров, инженер. – 2-е изд. – Москва : Тип. 1-й Моск. трудов артели, 1917. – 132 с.


  На тит. л. дарств. надпись: Многоувадаемому Алексею Николаевичу Бенуа от автора
1597533
  Дульман П. Холодный дождь для Януковича // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 46 (1165). – С. 12-14. – ISSN 0234-1670
1597534
  Диккенс Ч. Холодный дом : Роман Чарльза Диккенса ; Полный перевод с английского ; В 2-х т. Т. – Москва : Тип. А. Цейссиг и Ю. Роман
Т. 1 и 2. – 1893. – [8], 536 с.
1597535
  Диккенс Ч. Холодный дом / Чарльз Диккенс ; Пер. с англ. Клягиной-Кондратьевой. – Москва : Художественная литература, 1955. – 856 с.
1597536
  Диккенс Ч. Холодный дом / Ч. Диккенс, 1956. – 895с.
1597537
  Аникеев Е.И. Холодный душ / Е.И. Аникеев. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 79 с. : портр.
1597538
  Зинн Г. Холодный запуск: экономические проблемы объдиненной Германии / Герлинде Зинн, Ханс-Вернер Зинн. – Москва : ВлаДар, 1994. – 317 с.
1597539
  Ершов Г.А. Холодный зори / Г.А. Ершов. – М, 1982. – 439с.
1597540
  Синельников М.И. Холодный ключ / М.И. Синельников. – М., 1986. – 157с.
1597541
  Васильев А.Н. Холодный март / А.Н. Васильев. – Москва, 1968. – 254с.
1597542
  Белоконь И.П. Холодный Н.Г. о Г.Навашине : К 75-летию открытия С.Г.Навашиным двойного оплодотворения у покрыто семенных растений / АН СССР // Бюллетень главного ботанического сада
1597543
   Холодный прием // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 28 : фото. – ISSN 1029-5828
1597544
  Левшин В.Л. Холодный свет / В.Л. Левшин. – Москва : Московский рабочий. – 71 с.
1597545
  Вавилов С.И. Холодный свет : популярная лекция / С.И. Вавилов. – Москва : Издательство АН СССР, 1942. – 32 с.
1597546
  Каширин С.И. Холодный фронт / С.И. Каширин. – М., 1986. – 286с.
1597547
  Кузьмин Р.Н. Холодный ядерный синтез / Р.Н. Кузьмин, Б.Н. Ивликин. – Москва : Знание, 1989. – 61 с.
1597548
  Лядов М.Н. Холодный яр / М.Н. Лядов. – Москва, 1924. – 125с.
1597549
   Холодовой стресс и биологические системы. – Киев, 1991. – 172с.
1597550
  Холланд Дженнифер Холодостойкие обезьяны. Курносым холод нипочем / Холланд Дженнифер, Роузо Сирил // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 84-95 : фото
1597551
  Проценко Д.Ф. Холодостойкость кукурузі / Д.Ф. Проценко, П.С. Мишустина. – Київ, 1962. – 212с.
1597552
   Холодостойкость насекомых и клещей. – Тарту, 1971. – 167с.
1597553
   Холодостойкость растений. – Москва, 1983. – 318с.
1597554
  Генкель П.А. Холодостойкость растений и термические способы ее повышения / П.А. Генкель, В С. Кушниренко, . – Москва, 1966. – 224с.
1597555
  Лозина-Лозинский Холодоустойчивость и анабиоз у гусениц кукурузного мотылька / Л.К. Лозина-Лозинский : Из лаборатории экологии Гос. естественно-научного института им. Легафта (зав. проф. И.Д. Стрельников), 1937. – С. 614-642


  На обл. дарств. надп.: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора 23.IV.1938
1597556
  Орлова Т.В. Холокост / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 398. – ISBN 966-642-073-2
1597557
  Круглов А.И. Холокост в оккупированных регионах СССР: проблема периодизации и региональных особенностей // Проблеми історії Голокосту: український вимір : реферований щорічний журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; голов. ред. І. Щупак ; відп. ред. А. Медведовська. – Дніпро, 2018. – Вип. 10. – C. 65-93. – ISSN 2617-9113
1597558
  Круглов А. Холокост в Украине. Рейхскомиссариат "Украина". Губернаторство "Транснистрия" : Рейхскомиссариат "Украина". Губернаторство "Транснистрия" / Александр Круглов, Андрей Уманский, Игорь Щупак. – Днипро : Лира, 2016. – 563, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Академическая серия "Украинская библиотека Холокоста"). – ISBN 978-966-383-783-3-4-5
1597559
  Медведовська А.Ф. Холокост в Україні у спогадах та уявленнях неєврейського населення // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 169-174. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1597560
  Марушиакова Елена Холокост и цыгане. Конструирование новой национальной мифологии / Марушиакова Елена, Попов Веселин // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Український центр вивчення історії голокосту; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (4). – С. 29-42. – ISSN 1998-3883
1597561
  Суровцев О. Холокост у Північній Буковині в 1941-1944: історіографічний та джерелознавчий аналіз питання // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 249-251. – ISBN 966-8653-41-6
1597562
  Суковатая В.А. Холокост, расизм и война как источники "философии другого" и постмодернистской этики // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 2 (71/72). – С. 169-175. – ISSN 1606-951Х
1597563
  Попович О.В. Холономна парадигма гендерності в самопізнанні сучасної людини в опрацюванні дихотомії "образ святого - архетип юродивий" // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 11-16. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 3). – ISSN 2226-2849
1597564
  Добржинский Г. Холоп Ивашка Болотников / Г. Добржинский. – Москва, 1932. – 127с.
1597565
  Мордвінцев В.М. Холопи / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 398-399. – ISBN 966-642-073-2
1597566
  Панеях В.М. Холопство в XVI - начале XVIІ века. / В.М. Панеях. – Л., 1975. – 268с.
1597567
  Панеях В.М. Холопство в первой половине XVIІ в. / В.М. Панеях. – Л., 1984. – 261с.
1597568
  Колычева Е.И. Холопство и крепостничество / Е.И. Колычева. – Москва, 1971. – 256с.
1597569
  Яковлев А. Холопство и холопы в Московском государстве XVII в. / А. Яковлев. – Москва-Ленинград, 1943. – 564 с.
1597570
  Франко І.Я. Холопська комісія. Добрий заробок / І.Я. Франко : Укр. робітник. – 32с. – (Дешева б-ка Красного письменства)
1597571
  Зимин А.А. Холопы на Руси (с древейших времен до конца XVв) / А.А. Зимин. – М, 1973. – 391с.
1597572
  Михальский В.В. Холостая жизнь: Повести. / В.В. Михальский. – М., 1990. – 236с.
1597573
  Цуркан В.І. Холостий хід ОУН. / В.І. Цуркан. – ЛЬвів, 1989. – 94с.
1597574
  Джумаев Н. Холостой выстрел : повести и рассказы / Нариман Джумаев; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1973. – 286 с.
1597575
  Тургенев И.С. Холостяк / И.С. Тургенев. – Москва-Л., 1951. – 136с.
1597576
  Дамиан Е.С. Холостяк : комедия в 1-м д. / Е.С. Дамиан; пер. с молд. – Москва : Искусство, 1959. – 32 с.
1597577
  Пронин А.В. Холостяк и коляска / А.В. Пронин. – Донецк, 1962. – 30с.
1597578
  Ермаков О. Холст : Роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2005. – № 3. – С. 7-72. – ISSN 0130-7673
1597579
  Толстой Л.Н. Холстомер / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1951. – 41 с.
1597580
  Толстой Л.Н. Холстомер / Л.Н. Толстой. – Москва, 1979. – 238с.
1597581
  Толстой Л.Н. Холстомер / Л.Н. Толстой. – Тула, 1986. – 477с.
1597582
  Толстой Л.Н. Холстомер. История лошади / Л.Н. Толстой. – Москва, 1937. – 62с.
1597583
  Толстой Л.Н. Холстомер. История лошади / Л.Н. Толстой. – Саратов, 1945. – 63с.
1597584
  Толстой Л.Н. Холстомер: История лошади / Л.Н. Толстой. – Москва, 1978. – 79с.
1597585
  Кронгауз А.М. Холсты / А.М. Кронгауз. – М, 1975. – 112с.
1597586
  Целуйко В.И. Холтеровское мониторирование в диагностике нарушений ритма и проводимости сердца / В.И. Целуйко, О.В. Радченко // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2016. – № 5/6 (201/202). – С. 21-34. – ISSN 1997-9894
1597587
   Холтон (Holton) Джеральд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 961-962. – ISBN 966-316-069-1
1597588
  Грязнов М.А. Холтон Р. Индустриальная политика Франции: Национализация при Ф. Миттеране // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; глав. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1987. – Вып. 18. – С. 58-63
1597589
  Силаева Наталия Холуйская миниатюра - жемчужина русского декоративного искусства // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 129. – ISSN 0235-7089


  Вид русской народной живописи
1597590
  Екимов Б.П. Холюшино подворье / Б.П. Екимов. – Москва, 1984. – 360с.
1597591
  Зіньківський Т.О. Хома Баглай : поэма Р. Бернса : байкы [байки] М. Цупкого / Т.О. Зіньківський ; звиршував П.Г. [П.А. Грабовський]. – Петербург : [Тип. В.С. Балашева], 1889. – 11 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
1597592
  Бернс Р. Хома Баглай : Поэма Р.Б. / Звиpшував П.Г. [П.А. Гpабовський] // Байкы [Байки] М. Цупкого / Т.О. Зіньківський. – У Петербурзи (Петербург) : [Тип. В.С. Балашева], 1889. – 11 с.
1597593
  Горький Максим Хома Гордєєв / Горький М. ; Перекл. Кардиналовська Л. – б. м. : Вид-во "Пролетарий". – 310 с.
1597594
   Хома Олег Ігоревич // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 509. – ISBN 978-966-439-754-1
1597595
   Хомейнизм: правый радикализм // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 7 (264). – С. 14-62
1597596
  Марочко В. Хоменко Арсен Петрович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 505-507. – ISBN 978-617-642-388-1


  Хоменко Арсеній Петрович - український демограф, статистик, один із фундаторів укр. демографічної школи і держ. демостат. служби в Україні.
1597597
  Вернигора Н.М. Хоменко І. А. Український шлях розвитку оригінального драматичного радіомистецтва:погляд соціального дослідника. Покажчик змісту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 255-256


  Автор видання Хоменко І. А. працює викладачем кафедри телебачення і радіомовлення Інституту жур налістики КНУ імені Тараса Шевченка. Конспект лекцій розроблено для студентів спеціальностей "Журналістика", "Видавнича справа та редагування". The author ...
1597598
   Хоменко Ілля Андрійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 344-346. – ISBN 978-966-2726-03-9
1597599
   Хоменко Ірина Вікторівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 509. – ISBN 978-966-439-754-1
1597600
   Хоменко Людмила Мечиславівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 347. – ISBN 978-966-2726-03-9
1597601
  Иванова-Мирчева Хомилията на Єпифаний аа слизането в ада / Иванова-Мирчева, Ж. Икономова. – София, 1975. – 214с.
1597602
  Каганов Л. Хомка : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 4. – С. 49-59
1597603
  Костенко М.М. Хоморська серія Волинського мегаблока Українського щита Стаття 2. Літологічні палеореконструкції // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 17-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-721Х
1597604
  Костенко М.М. Хоморська серія Волинського мегаблока Українського щита. Стаття 1. Геологія й породний склад // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 4. – с. 3-11 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-721Х
1597605
  Лысенко А.Я. Хомуня : повесть / А.Я. Лысенко. – Ставрополь, 1989. – 286с.
1597606
  Сарыг-оол С.А. Хомус поет : стихи и поэмы / Степан Сарыг-оол ; пер. с тувин. – Москва : Советская Россия, 1981. – 176 с.
1597607
  Лановий В. Хомут на шиї України, або Резервація у світовому контексті // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-атлантичного співробітництва. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 68-101
1597608
  Федорук Л. Хомут: [Повість] // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.20-50


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1597609
  Реент О.П. Хомутець - місце пам"яті декабристів / О.П. Реент, Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 185-207. – ISBN 978-966-171-565-2
1597610
  Реєнт О. Хомутець - місце пам"яті декабристів / О. Реєнт, Г. Казьмирчук, Ю. Латиш // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали / В. Балахніна, П. Бєлоглазов, Л. Бондаренко, О. Васильева, С. [та ін.] Гвоздков. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – Т. 7. – С. 309-333. – (Декабристські читання). – ISBN 978-966-2531-18-3
1597611
   Хондай это хорошо : Нравы эпохи // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 68-73 : Фото
1597612
  Малахов Н.А. Хопер в огне : [воспоминания] / Н.А. Малахов ; лит. запись Л.М. Субоцкого. – Москва : Воениздат Министерства Обороны Союза СССР
[Кн. 1]. – 1956. – 311 с., [1] л. портр : портр.
1597613
  Чесноков П.Г. Хор и управление им / П.Г. Чесноков. – Москва : Музгиз, 1961. – 240 с.
1597614
   Хор имени Пятницкого. 1911-1961. Сб. ст.. – М,, 1961. – 63с.
1597615
  Тичина П.Г. Хор лісових дзвіночків / Павло Тичина. – Київ : Дитвидав, 1958. – 22 с.
1597616
  Гольденштейн М.Л. Хор старых большевиков Ленинграда / М.Л. Гольденштейн. – Л., 1968. – 91с.
1597617
  Смишляк А. Хор у сакральному просторі храму (на матеріалах Києва та Київської єпархії, XIX - поч. XX ст.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 156-160. – ISBN 978-966-171-783-0
1597618
   Хор, петый при открытии Университета [Св. Владимира] // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 77-78. – ISBN 5-7707-1061-6
1597619
  Буйських С. Хора Ольвійського поліса (до історії наукової розробки проблеми) // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 1. – С. 66-77. – ISSN 0235-3490
1597620
  Кравченко Е. Хора Херсонеса Таврійського // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 3). – С. 2
1597621
  Боролич Ю. Хорал Верховини / Ю. Боролич. – Пряшів, 1964. – 118с.
1597622
  Боролич Ю. Хорал Верховини / Ю. Боролич. – Київ, 1967. – 139с.
1597623
  Цукерман И.И. Хорасанский курманджи. / И.И. Цукерман. – М., 1986. – 270с.
1597624
  Васильєва Л.П. Хорватистика у Львівському університеті: проблеми, перспективи // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 14-21. – ISSN 2075-437X
1597625
  Месич С. Хорватия - десять лет перемен // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 4-14. – ISSN 0130-9625
1597626
   Хорватия : История. Далмация. Истрия. Континентальная Хорватия. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 78-117 : Іл., карти. – ISSN 1029-5828
1597627
  Фалкони Младен Хорватия ждет россиян // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 63 : фото
1597628
  Колар-Дмитриевич Хорватия и Дунай : Взгляд на великую реку из Загреба // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 88-92. – ISSN 0235-7089
1597629
  Милованов В. Хорватия перед выборами // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 9. – С. 80-89. – ISSN 0869-44435
1597630
   Хорватия по любви : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 7. – С. 70-78
1597631
  Милованов В. Хорватия под прессом экономических трудностей // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 6 (1601). – С. 123-134. – ISSN 0869-44435
1597632
  Рык Евгений Хорватия презентует: Кварнет : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 60-61 : Фото
1597633
  Березин Л.В. Хорватия, Славония, Далмация и военная граница / Л.В. Березин. – С.-Петербург : Типография и хромолитография А. Траншеля
Т. 1 : Хорватия и Славония. – 1879. – [3], XI, [1], VIII, 520 с. – (С приложением карты Юго-славянских провинций Австро-Венгрии)
1597634
  Березин Л.В. Хорватия, Славония, Далмация и военная граница / Л.В. Березин. – С.-Петербург : Типография и хромолитография А. Траншеля
Т. 2 : I. Далмация. II. Военная граница. III. Общая этнография всех четырех юго-славянских провинций Австро-Венгрии. – 1879. – VIII, [1], 590 с.
1597635
   Хорватия. 1244 причины отдохнуть на хорватском острове // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 28-31 : фото
1597636
  Матвиенко Марина Хорватия. Во все легкие // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 5/6 (2956-2957). – С. 24-33 : фото
1597637
   Хорватия. Из жизни королей и президентов : По странам // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 100-103 : Іл.
1597638
   Хорватия. На всех парусах : По странам // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 104-106 : Іл.
1597639
   Хорватия. Стол под оливой : По странам. Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 96-98 : Іл.
1597640
   Хорватия: Маленькая страна для грандиозного отдыха : Тысяча островов хорватской Адриатики. – Zagreb. – [30]с.
1597641
   Хорватия: Маленькая страна для грандиозного отдыха. – Zagreb. – [26]с. : ил.
1597642
  Самойлов Юрий Хорватия: турпотоки из Украины растут с каждым годом : от первого лица // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 36-38 : Фото. – ISSN 1998-8044
1597643
  Сидоренко Віктор Хорватія - євронапрямок року // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 58-62 : фото
1597644
   Хорватія // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 114-115 : Фото
1597645
   Хорватія від марини до марини : модний відпочинок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 92-96 : Фото, карта
1597646
  Будько Євген Хорватія з "Орбіти" : Профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 78-81 : Фото
1597647
  Горопаха С.В. Хорватія та Європейський Союз: особливості переговорного процесу щодо угоди про стабілізацію та асоціацію // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 71-77. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2519-2213
1597648
  Будько Євген Хорватія у тренді / Будько Євген, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 54-57 : фото
1597649
  Самойлов Юрій Хорватія, повна життя // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 48-51 : фото. – ISSN 1998-8044
1597650
  Біленко Василь Хорватія. А ми на морі : хіт сезону // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 84-87 : Фото
1597651
  Сидоренко Віктор Хорватія. Безпосередня Далмація : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 38-42 : Фото
1597652
  Біленко Василь Хорватія. В кемпінгу, на яхті, на маяку // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 78-80 : фото
1597653
  Сидоренко Віктор Хорватія. Відпустка для моремана // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 36-41 : фото
1597654
  Тодоренко Галина Хорватія. Відпустка на віллі : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 64-69 : Фото
1597655
  Біленко Василь Хорватія. Відпустка на яхті // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 72-79
1597656
  Савченко Ганна Хорватія. Дамський погляд на прогулянку під вітрилами // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 50-57 : фото
1597657
  Будько Євген Хорватія. Дива каскадом : вояж-колекція / Будько Євген, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 32-37 : Фото
1597658
  Сидоренко Віктор Хорватія. Діаманти Адріатики : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 76-80
1597659
  Горобець Ірина Хорватія. До берегів мрії / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 86-94 : фото
1597660
  Біленко Василь Хорватія. Дубровник і острови // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 78-81 : фото
1597661
  Біленко Василь Хорватія. Задар і його жупанія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 30-32 : фото
1597662
  Глазова Катерина Хорватія. Іскри Істрії : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 90-95 : Фото
1597663
  Михайлова Наталія Хорватія. Історія у вині : міністерство закордонних страв // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 58-61 : Фото
1597664
  Горобець Олександр Хорватія. Камінь, зелень і синь / Горобець Олександр, Горобець Ірина // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 66-73 : фото
1597665
  Воронкіна Алла Хорватія. Концерт для світанку з віолончеллю // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 60-65 : фото
1597666
  Мозоха Ольга Хорватія. Країна тисячі островів / Мозоха Ольга, Кравчук Наталя // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 92-101
1597667
  Сидоренко Віктор Хорватія. Між стихією та часом = Ровінь : Вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 38-44 : Іл.
1597668
  Біленко Василь Хорватія. Младен із Леврнаки : Хорватія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 36-37 : Фото
1597669
  Біленко Василь Хорватія. На трьох островах : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 90-96 : Фото
1597670
  Горенкова Інна Хорватія. Оберіть свою Істру : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 48-54 : Фото
1597671
  Біленко Василь Хорватія. Острів Муртер з видом на море : Хорватія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 48-52 : Фото
1597672
  Сидоренко Віктор Хорватія. Погляд із хати : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 102-106 : Фото
1597673
  Михайлова Н. Хорватія. Пркрасний Крк // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 26-31 : фото
1597674
  Біленко Василь Хорватія. Рівняння на Ровінь! На північ Хорватії під вітрилами // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 76-81 : фото
1597675
  Біленко Василь Хорватія. Салат із хоботніци : Хорватія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 70-74 : Фото
1597676
  Горобець Ірина Хорватія. Сезон відкриттів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 80-87 : фото
1597677
  Будько Євген Хорватія. Серце в серці : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 36-42 : Фото
1597678
  Кравченко В Хорватія. Союзник, що не став другом / В Кравченко, // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 24-27 листопада (№ 44/45). – С. 5


  Кремль намагається зміцнити свою політичну, економічну й фінансову присутність на Балканах.
1597679
  Горенкова Інна Хорватія. Торкніться неторканого : У світі живого // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 60-64 : Фото
1597680
  Пащенко Є. Хорватія. Український контекст / інтерв"ю взяв Микола Хрієнко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 20


  Професор Загребського університету Євген Пащенко - про батьків-політв"язнів, власне ідеологічне прозріння під впливом Розстріляного Відродження та шістдесятництва, а також про те, яку роль відіграла Україна в духовному відродженні Хорватії.
1597681
  Завірюхіна Марія Хорватія. Устриці від Марко Поло : вояж колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 64-67 : Фото
1597682
  Голдіна Тетяна Хорватія. Црес, Раб і Крк : напрямок / Голдіна Тетяна, Іващенко Микола // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 52-54 : Фото, карта
1597683
  Буринська Олександра Хорватія. Щаслива робінзонада = Красний острів : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 46-49 : Іл.
1597684
  Горобець Іван Хорватія. Яхтовий рай Адріатики : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 72-75 : Фото
1597685
  Ильина Г.Я. Хорватская литература в годы Первой мировой войны // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 1. – С. 102-110. – ISSN 0132-1366
1597686
  Данилова А.В. Хорватская реалистическая драма 30-х гг. ХХ века : Автореф... канд. филол.наук: / Данилова А.В.; АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1973. – 24л.
1597687
   Хорватская ривьера : Хорватия. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 116-117 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
1597688
  Шутова Наталья Хорватские дни в столице : тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 16
1597689
  Романько О.В. Хорватские добровольческие формирования на советско-германском фронте (1941-1943) // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 9 (141). – С. 71-90. – ISSN 1606-0219
1597690
  Маткович С. Хорватские политические партии и идея модернизации в начале XX века // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 5. – С. 16-22. – ISSN 0132-1366
1597691
  Шутова Наталья Хорватский эксклюзив : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 52-53
1597692
  Андрєєва Н. Хорватська війна та уроки для українського суспільства // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 599-601. – ISBN 978-966-171-90295
1597693
  Клічек Д. Хорватська глаголична традиція XVII-XVIII ст. і українська філологія // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 30-38. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про події, цо вплинули на розвиток хорватської редакції церковнослов"янської мови після Берестейської унії в 1596 р., яка сприяла посиленню зв"язків української літератури з культурою бароко. Римська церква намагалася уніфікувати ...
1597694
  Васильєва Л. Хорватська мова : [ збірник вправ ] / Л. Васильєва, Д. Пешорда ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 128с. – ISBN 978-966-613-560-8
1597695
  Хрієнко М. Хорватська модель української мрії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Українська діаспора в Хорватії.
1597696
   Хорватська мозаїка = Hrvatski mozaik : сучасна проза. – Харків : Фоліо, 2006. – 320 с. – ISBN 966-03-3636-5
1597697
  Іванченко О.Г. Хорватська селянська партія в боротьбі за політичну автономію Хорватських земель (1935-1939 рр.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 276-296
1597698
   Хорватське літо // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 74-75 : фото
1597699
  Крлежа М. Хорватський бог Марс / М. Крлежа; Пер. із сербохорватської С. Панько. – Киев : Дніпро, 1968. – 288 с.
1597700
  Крлежа М. Хорватський бог Марс : цикл новел / М. Крлежа; Пер. із сербськохорватської С. Панько. – Київ : Дніпро, 1981. – 341 с.
1597701
  Розумюк В.М. Хорватський досвід розбудови національної держави наприкінці XX- початку XXI століть // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 30-34. – ISSN 0868-8117


  "Монографії Костомарова, Запискипро Південну Русь Куліша, збірники Максимовича...остаточно визначили напрямок інтересів і планів М.С. Грушевського". С. 38.
1597702
  Сторубльов О. Хорватський досвід у сфері захисту власних героїв / О. Сторубльов, В. Уліч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 50-53. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (40)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто досвід формування ціннісних орієнтирів і громадянської свідомості у населення та військовослужбовців Хорватії, країні, яка здобула та захистила від збройної агресії свою незалежність у XX столітті. Проаналізована діяльність органів державної ...
1597703
  Левченко О. Хорватський досвід: повернення тимчасово окупованих територій і вступ до НАТО та ЄС // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 24
1597704
  Глушко А.О. Хорватський національний наратив у політиках пам"яті словенців і українців // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 36-44
1597705
  Мартинов А. Хорватський приклад для Балкан // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 17 січня (№ 2). – С. 4


  "Головування Хорватії в ЄС: Загреб прагне відновити переговори про членство Албанії та Північної Македонії".
1597706
  Іщенко Н. Хорватський пряник для Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 189). – С. 11


  Що означає для Києва потепління стосунків між Загребом та Москвою.
1597707
  Стаховський Дмитро Хорватські історії : Хорватія / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 44-47 : Фото
1597708
  Русак А.В. Хорватські легіонери на Східному фронті 1941-1943 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 2. – С.112-121. – ISSN 0130-5247
1597709
  Білас Ю. Хорватські мотиви в новелистиці Мартіна Кукучіна // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 138-144. – ISSN 0203-9494
1597710
  Іванченко О.Г. Хорватські національно-політичні сили в Королівстві Сербів, Хорватів і Словенців / Югославії (1918-1941 рр.) : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.02 / Іванченко О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 199 л. – Бібліогр.: л. 171-199
1597711
  Іванченко О.Г. Хорватські національно-політичні сили в Королівстві Сербів, Хорватів і Словенців / Югославії (1918-1941 рр.) : автореф. дис. ... канд. історичних наук:07.00.02 / О.Г. Іванченко; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.:3 назви
1597712
  Будько Євген Хорватського вам оптимізму : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 46-48 : Фото
1597713
  Липовский А.Л. Хорваты : с приложением карты Хорватии, Славонии и Далмации / Очерк А.Л. Липовского. – Издание С.-Петербургского Славянского Благотворительного Обществ. – С.-Петербург : Т-во Художественной Печати, 1900. – II, 158, [1] с.
1597714
  Мартынова М.Ю. Хорваты. / М.Ю. Мартынова. – М, 1988. – 163с.
1597715
  Смогоржевський Л.О. Хордові тварини : посібник для вчителів / Л.О. Смогоржевський. – Київ : Радянська школа, 1980. – 136с.
1597716
  Дегтева М. Хореграфическое произведение как объект авторского права // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 5. – С. 75-79. – ISSN 0201-7059
1597717
   Хорезм : Краткий справочник-путеводитель. – Ташкент, 1962. – 115 с.
1597718
   Хорезм : Краткий справочник-путеводитель. – 2-е изд., испр. и доп. – Ташкент, 1967. – 119 с.
1597719
  Шарипов Д.Ш. Хорезм : роман / Д.Ш. Шарипов; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1968. – 290 с.
1597720
  Шарипов Д.Ш. Хорезм : роман / Д.Ш. Шарипов; пер. с узб. С.Виленского. – Москва : Советский писатель
3. – 1976. – 350 с.
1597721
  Шарипов Д.Ш. Хорезм : роман / Д.Ш. Шарипов; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1979. – 704 с.
1597722
  Шарипов Д.Ш. Хорезм / Д.Ш. Шарипов. – М.
4. – 1988. – 242с.
1597723
  Шарипов Д.Ш. Хорезм : роман / Д.Ш. Шарипов; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1990. – 682 с.
1597724
  Буланов И.И. Хорезмийка / И.И. Буланов. – Ташкент, 1971. – 191с.
1597725
  Зотова Н.А. Хорезмийцы в движении // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 3-15. – ISSN 0869-5415
1597726
  Фрейман А.А. Хорезминский язык. / А.А. Фрейман. – М-Л, 1951. – 120с.
1597727
  Снесарев Г.П. Хорезмские легенды как источник по истории религиозных культов Средней Азии / Г.П. Снесарев. – М, 1983. – 212с.
1597728
  Брегель Ю.Э. Хорезмские туркмены в 19-м веке / Ю.Э. Брегель. – Москва, 1961. – 443с.
1597729
  Бунчук Б. Хореїчні форми в румунській і українській літературах перших десятиліть XIX століття / Б. Бунчук, К. Паладян // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 35-39
1597730
  Мациевская Наталия Юриевна Хореографическая лексика современного русского языка в системно-семасиологическом и лингвокультурологическом аспектах : Дис. ... канд. филологических наук: 10.02.02. / Мациевская Наталия Юриевна; Мин-во образования ин науки Украины; Львовский национ. ун-тет им. И.Франка. – Львов, 2002. – 169 л. – Библиогр.: л. 149-169
1597731
   Хореографическая работа со школьниками. – Москва, 1956. – 344 с.
1597732
   Хореографические миниатюры. – Ленинград, 1960. – 32с.
1597733
   Хореографические миниатюры. – Л, 1987. – 48с.
1597734
  Лопухов Ф.В. Хореографические откровенности / Ф.В. Лопухов. – М, 1972. – 215 с.
1597735
   Хореографический коллектив в клубе. – Л, 1981. – 116с.
1597736
  Лыткина И.Н. Хореографический коллектив художественной самодеятельности / И.Н. Лыткина. – Москва, 1957. – 156 с.
1597737
  Суриц Е.Я. Хореографическое искусство двадцатых годов / Е.Я. Суриц. – М., 1979. – 358с.
1597738
  Чурпіта Т. Хореографічна діяльність Михайла Дудка в 1920-1950-х роках // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 153-164. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
1597739
  Нечитайло В.С. Хореографічна культура як показник світоглядних інновацій // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 172-177. – ISSN 2226-3209
1597740
  Мацієвська Наталія Юріївна Хореографічна лексика сучасної російської мови у системно-семасіологічному та лінгвокультурологічному аспектах : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Мацієвська Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1597741
  Степанюк І.В. Хореографічна освіта як чинник формування національної свідомості // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 118-121. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто хореографічну освіту як чинник формування національної свідомості, систему цілеспрямованого духовного розвитку особистості, невід"ємний складник вищої професійної освіти. Choreographic education as factor of forming of national ...
1597742
  Благова Т.О. Хореографічна підготовка вчителя у системі вищих педагогічних навчальних закладів в Україні 20-х рр.XX ст. // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 65-71. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Досліджуються особливості процесу хореографічної підготовки вчителя у системі вищої педагогічної освіти в Україні у період 20-х рр. XX ст.. Аналізуються законодавчі документи, основні завдання, форми організації хореографічної підготовки майбутніх ...
1597743
  Федькова І.А. Хореографічна термінологія як стилістичний засіб художнього тексту // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 92-93
1597744
  Підлипська А.М. Хореографічна, театральна, музична критика в Україні: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 145-150. – ISSN 2225-7586


  "Синтетична природа хореографічного мистецтва, де прямо чи видозмінено діють закони музичного, театрального та інших видів мистецтва, зумовлює екстраполяцію критично-оцінних параметрів цих мистецтв у сферу хореографічного. Одночасно, оцінний дискурс ...
1597745
  Станішевський Ю.О. Хореографічне мистецтво / Ю.О. Станішевський. – Київ, 1969. – 100с.
1597746
  Фока М. Хореографічне мистецтво в поетичній творчості П. Тичини (на матеріалі вірша "Танці на мечі") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 315-317
1597747
  Пономарьова І.С. Хореографічне мистецтво греків Приазов"я як джерело вивчення етнічної історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 99-101. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто хореографічне мистецтво греків Приазов"я з погляду його цінності для вивчення етнічної історії цього народу. The article describes сhoreographic art of the Greeks of Pryazovja region as the source of their ethnic history studying.
1597748
  Туркевич В. Хореографічне мистецтво України у персоналіях (біобібліографічний довідник) : Хореографи.Артисти балету.Композитори.Диригенти.Лібретисти.Критики.Художники. / В. Туркевич. – Київ, 1999. – 224с. – ISBN 966-7236-09-9
1597749
  Матусевич Н.И. Хореографічне мистецтво. / Н.И. Матусевич. – Київ, 1963. – 43 с.
1597750
  Горболіс Л. Хореографічний код новелістики Володимира Корнійчука // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 18 грудня (№ 24)
1597751
  Горболіс Л. Хореографічний код новелістики Володимира Корнійчука // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 17 грудня (№ 25)
1597752
  Щербаков В.В. Хореографічні рефлексії творів українських композиторів (В. Губаренка, М. Скорика та Є. Станковича) у постановках А. Шекери та Р. Поклітару // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 282-287. – ISSN 2226-2180


  "Науковою новизною статті є розкриття рефлексії творів видатних українських композиторів другої половини ХХ – початку ХХІ століття В. Губаренка, М. Скорика та Є. Станковича у хореографічних постановках відомих українських балетмейстерів А. Шекери як ...
1597753
  Білаш О.С. Хореографічній світ фарбами Вадима Меллера: до історії української сценографії 20-х років ХХ століття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 147-150. – ISSN 2226-3209
1597754
  Чепалов О.І. Хореологічні засади дослідження танцю (за методикою Лобанівського центру) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 161-169. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3


  Центр Лобана в Лондоні
1597755
  Премчанд Хори. / Премчанд. – М., 1957. – 88с.
1597756
  Умаров Л. Хориёси III // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 3. – С. 28-31.
1597757
  Буреш И. Хоризонтално разпространение на пеперудить (Lepidoptera) въ България / Отъ Д-рь Ив. Бурешъ и Кр. Тулешковъ. – София : Придворна печатница, 1929. – 141-170 с.
1597758
  Буреш И. Хоризонтално разпространение на пеперудить (Lepidoptera) въ България / Отъ Д-рь Ив. Бурешъ и Кр. Тулешковъ. – София : Придворна печатница, 1935. – 289-347 с.
1597759
  Буреш И. Хоризонтално разпространение на пеперудить (Lepidoptera) въ България. II / Отъ Д-рь Ив. Бурешъ и Кр. Тулешковъ. – София : Придворна печатница, 1930. – 107-210 с.
1597760
  Буреш И. Хоризонтално разпространение на пеперудить (Lepidoptera) въ България. III / Отъ Д-рь Ив. Бурешъ и Кр. Тулешковъ. – София : Придворна печатница, 1932. – 211-288 с.
1597761
  Буреш И. Хоризонтално разпространение на пеперудить (Lepidoptera) въ България. IV / Отъ Д-рь Ив. Бурешъ и Кр. Тулешковъ. – София : Придворна печатница, 1936. – 349-422 с.
1597762
  Буреш И. Хоризонтално разпространение на пеперудить (Lepidoptera) въ България. IV2 / Отъ Д-рь Ив. Бурешъ и Кр. Тулешковъ. – София : Печатница П. Глушковъ, 1937. – 423-486 с.
1597763
  Буреш И. Хоризонтальното разпространение на передите (Lepidoptera) в България / от. д-р Ив. Буреш и Кр. Тулешков. – София : Придворна печатница, 1930. – 107-210 с. – Пар. назв. на нем. яз. Отд. оттиск: Известия на Царските природонаучни институти в София., т. 16, кн. 3


  Известия на Царските природонаучни институти в София. Т. 16. - С. 79-188.
1597764
  Страшимиров А. Хоро / А. Страшимиров. – София, 1961. – 112с.
1597765
  Страшимиров А. Хоро / А. Страшимиров. – М, 1967. – 363с.
1597766
  Страшимиров А. Хоро / Антон Страшимиров. – София : София-пресс, 1973. – 139 с.
1597767
  Суховецький М.М. Хоро. / М.М. Суховецький. – Одеса, 1981. – 216с.
1597768
  Шмоль В. Хоробрий детектив / В. Шмоль. – К., 1969. – 137с.
1597769
  Залка Матэ Хоробрий кравець / Залка Матэ. – К, 1971. – 85с.
1597770
  Залка Матэ Хоробрий кравчик / Залка Матэ. – Київ; Харків, 1930. – 176с.
1597771
   Хоробрий півник. – К, 1985. – 192с.
1597772
  Андросов М. Хоробрі серця : (записки партизана) / Андросов М. – Київ : Молодь, 1953. – 184 с., [2] карти : іл.
1597773
  Борзенко С. Хоробрість / С. Борзенко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1948. – 117 с.
1597774
  Душейко І. Хорова капела "Дніпро" - на європейських теренах // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Про гастролі хорової капели "Дніпро" КНУ до Німеччини на запрошення університету м. Констанц, з яким у нашого університету склалися міцні наукові та культурні зв"язки і участь у V Міжнародному фестивалі хорового співу у Франції.
1597775
  Сізова Н.С. Хорова культура Вінниччини другої половини XIX - першої третини XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сізова Нінель Степанівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1597776
  Антоненко О.М. Хорова культура Запорізького краю 1944 - 1991 років: провідні тенденції розвитку // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 119-129. – ISSN 2226-2180
1597777
  Антоненко О.М. Хорова культура Запорізького краю XX - початку XXI століть в аспектах музичної регіоналістики : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Антоненко Олександр Миколайович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1597778
  Антоненко О.М. Хорова культура Північного Приазов"я в період становлення Радянської соціокультурної системи (кінець 10-х - початок 40-х рр. XX століття) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 300-307. – ISSN 2225-7586
1597779
  Герасимова І.Д. Хорова культура Слобожанщини другої половини 19 - початку 20 ст. : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Інна Дмитрівна Герасимова; Харкківська держ. акад. культури. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
1597780
  Бадалов О.П. Хорова культура Чернігівщини у соціокультурному просторі України кінця XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Бадалов Олег Павлович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 19 назв
1597781
  Шегда Л. Хорова музика Богдани Фільц: до проблеми комунікативності національних традицій у ситуації постмодернізму // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 1 (45) : Театр. Музика. Кіно. – С. 82-86. – ISSN 1728-6875
1597782
  Захарова О.М. Хорова поетика О. Гречанінова. Світські та дитячі роки // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 96-98. – ISBN 978-966-8308-26-0
1597783
  Синкевич Н. Хорова творчість Андрія Гнатишина для молоді // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 95-103. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Розглянуто творчий доробок Андрія Гнатишина у визначальній для нього хоровій сфері. Це пояснюється тим, що він сам був хористом, диригентом, регентом, суспільно-культурним діячем і композитором-практиком, який забезпечував репертуаром очолювані ним ...
1597784
  Волинський Й.З. Хорова творчість Євгена Козака / Й.З. Волинський. – Київ : Мистецтво, 1964. – 32 с.
1597785
  Шевчук І.Г. Хорова творчість К. Стеценка в контексті духовних і жанрово-стильових пошуків української культури початку XX ст. // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 346-352. – ISSN 2312-4679
1597786
  Білан А.М. Хорова творчість Франца Йозефа Гайдна: загальна характеристика // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 98-99. – ISBN 978-966-8308-26-0
1597787
  Хлєбнікова Л.О. Хорова художня самодіяльність у школі як засіб естетичного виховання учнів / Л.О. Хлєбнікова. – К., 1964. – 82с.
1597788
  Буйлук О.М. Хорова Шевченкіана // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 105-106. – ISBN 978-966-8308-26-0
1597789
  Голік Ю. Хорова шевченкіана: традиції та сучасність // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 129-130
1597790
  Лащенко А.П. Хоровая культура / А.П. Лащенко. – К, 1989. – 132с.
1597791
  Погорецкая А. Хоровая музыка С. Танеева в контексте "серебряного века" русской культуры // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 127-128
1597792
  Новек-Хлебникова Хоровая самодеятельность в школе как средство эстетического воспитания учащихся : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Новек-Хлебникова Л. А. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1969. – 22 c. – Бібліогр. : с. 21-22
1597793
  Маслєннікова Ю. Хорове виконавство як предмет досліджень: основні концепції, позиції, підходи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 37-42. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
1597794
  Летичевська О.М. Хорове виконавство як складова оперної вистави: творчість Л.М. Венедиктова : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Летичевська Оксана Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1597795
  Лук"янчук Г. Хорове музичне дійство // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 14 квітня (№ 15). – С. 16. – ISSN 2519-4429


  У Мистецькому салоні КНУ імені Тараса Шевченка відбулася прем"єра хорового музичного дійства "Купало". Захід в Україні пройшов у рамках хорового фестивалю Швейцарії 10th European Festival of Youth Choirs Basel.
1597796
  Заверуха О.Л. Хорове письмо в системі категорій музикології XXI ст. // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 407-412. – ISSN 2226-2180
1597797
  Заверуха О.Л. Хорове письмо як утілення художнього змісту музичного тексту // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 54-61. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 57). – ISSN 2410-5325


  "Розкрито поняття хорове письмо в аспекті втілення художнього змісту музичного тексту. З’ясовано, що хорове письмо як знакова категорія трансформується в художній зміст музичного тексту згідно з законами музичної комунікації: композиторська творчість - ...
1597798
  Големба А.И. Хороведение / А.И. Големба. – Москва, 1971. – 292 с.
1597799
  Ластовецька-Соланська Хоровий спів як бренд української музичної культури // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 122-128. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1597800
  Нескоромна А.О. Хоровий стиль В. Ходоша в контексті жанрово-стильових тенденцій сучасного хорового мистецтва / А.О. Нескоромна, І.І. Гулеско // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 95-96. – ISBN 978-966-8308-26-0
1597801
  Ластовецька Л. Хоровий цикл Миколи Ластовецького "Мелодії смутку і надій" на слова Лесі Українки // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 59-68. – ISSN 2224-0926
1597802
  Когут Т. Хорові епізоди опери "Діалоги кармеліток" Ф. Пуленка в контексті духовної творчості композитора // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 222-236. – ISSN 2310-0583
1597803
  Лісецький С.Й. Хорові концерти Степана Дегтяревського - яскравий зразок українського класицизму (пробема образності та стилю) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – C. 25-36. – ISSN 2226-2180
1597804
  Шкільник Б. Хорові обробки духовних пісень у вибраних друкованих авторських збірниках українських композиторів (кінця XIX - середини XX століть; питання джерелознавства та соціокультурного значення) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 127-137. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Акцентовано увагу на тому, що кращі українські духовні пісні епохи Бароко у ХІХ столітті й надалі не втрачали своєї актуальності. Їх популяризації сприяло те, що у добу Романтизму ці музично-поетичні тексти ввійшли до виконавських репертуарів лірників ...
1597805
  Кушнірук О. Хорові обробки Олександра Яковчука: на шляху оновлення жанру // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 202-210. – ISSN 2413-4767
1597806
  Яковчук О.М. Хорові обробки українських народних пісень Олександра Яковчука: рівень генетичної ментальності нації // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 288-295. – ISSN 2226-2180
1597807
  Фільц Б.М. Хорові обробки українських народних пісень. Творчі принципи опрацювання пісень радянськими композиторами / Б.М. Фільц. – К, 1965. – 135с.
1597808
  Юрченко М. Хорові обробки українських релігійних кантів на початку XX ст. // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 45-51. – ISSN 2224-0926
1597809
   Хоровод. – Киров, 1949. – 64с.
1597810
  Коваленко Р.М. Хоровод / Р.М. Коваленко. – М, 1983. – 335с.
1597811
   Хоровод вниз головой // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 32 : фото. – ISSN 1029-5828
1597812
  Приходько С.Н. Хоровод цветов / С.Н. Приходько. – К., 1985. – 118с.
1597813
  Аліксійчук О.С. Хороводні та ігрові пісні Поділля // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – C. 154-155
1597814
   Хороводные и игровые песни Сибири. – Новосибирск, 1985. – 239с.
1597815
   Хороводъ. – София, 1961. – 339с.
1597816
  Свешников А.В. Хоровое пение - искусство истинно народное / А.В. Свешников. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 32 с.
1597817
  Арикайнен Г.Л. Хоровое пение в Казахстане / Г.Л. Арикайнен ; О-во "Знание" КазСССР. – Алма-Ата : Казахстан, 1965. – 64 с. – (В помощь слушателям университета культуры / О-во "Знание" КазССР)
1597818
  Пономарьков И.В. Хоровое пение в школе / И.В. Пономарьков. – М.-Л., 1946. – 55с.
1597819
  Лебедева Л.С. Хоровое пение как средство воспитания школьника / Л.С. Лебедева. – М., 1948. – 67с.
1597820
  Гуменник А. Хоровое творчество народов СССР. / А. Гуменник, Д. Житомирский. – Вып.1. – М., 1936. – 253с.
1597821
   Хоровой коллектив. – М, 1976. – 56с.
1597822
  Локтев В.С. Хоровой коллектив в пионерском лагере / В.С. Локтев. – М., 1953. – 64с.
1597823
  Милославов П.М. Хоровой кружок / П.М. Милославов. – Москва, 1952. – 104с.
1597824
  Романовский Н.В. Хоровой словарь / Н.В. Романовский. – 3-е изд., доп. – Л., 1980. – 142с.
1597825
  Соколова О. Хоровые и вокально-симфонические произведения Рахманинова / О. Соколова. – Москва : Музгиз, 1963. – 152 с.
1597826
  Болтин Иван Хорография сарептских целительных вод. – Спб, 1782. – 131с.
1597827
  Козловская Н.В. и Парфенов В.И. Хорология флоры Белоруссии / Н.В. и Парфенов В.И. Козловская. – Минск, 1972. – 309с.
1597828
   Хорология флоры Латвийской ССР. – Рига, 1978. – 79с.
1597829
   Хорология флоры Латвийской ССР : перспективные для охраны виды растений. – Рига : Зинатне, 1986. – 107, [3]с. : ил. – Библиогр.: с. 66-68
1597830
   Хорология флоры Латвийской ССР. – Рига : Зинатне, 1989. – 101с.
1597831
   Хорология флоры Украины. – Киев, 1986. – 271с.
1597832
  Орлов О.О. Хорологія та охорона рідкісних видів папоротей скельних біотопів польської частини Житомирської області / О.О. Орлов, О.О. Безсмертна, Д.М. Якушенко // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2016. – Т. 73, № 4. – С. 343-354. – ISSN 0372-4123
1597833
  Кобытев Е.С. Хорольская Яма / Е.С. Кобытев. – Харьков, 1989. – 201с.
1597834
   Хорольський ботанічний сад зустрічає гостей // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 5 (111), вересень - жовтень. – С. 32 : фото
1597835
  Красовський В.В. Хорольський ботанічний сад: історія та сучасність // Хорольщина від давнини до сьогодення : зб. наук. праць та матеріалів конференції : до 100-річчя Хорольського районного краєзнавчого музею / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: О.Б. Супруненко (відп. ред.) та ін.]. – Київ ; Полтава : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 19-23. – ISBN 978-966-8999-80-3
1597836
  Еткіна І. Хорольський район Полтавщини у 1943 р. (за щоденником Дмитра Захаровича Браженка) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 128-180
1597837
   Хорольщина від давнини до сьогодення : зб. наук. праць та матеріалів конференції : до 100-річчя Хорольського районного краєзнавчого музею / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: О.Б. Супруненко (відп. ред.) та ін.]. – Київ ; Полтава : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – 159, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-80-3


  У пр. № 1714585 напис: До Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого. Відп. ред. Підпис. 18.05.17.
1597838
  Пересунько Тіна Хором по світу, або Міжнародний тріумф "Щедрика" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 5/6 (154), листопад - грудень. – С. 70-73 : фото
1597839
  Селенский Ю.В. Хороша в золе картошка / Ю.В. Селенский. – Волгоград, 1972. – 128с.
1597840
  Карпенко Ф.А. Хорошанські бувальщини : оповідки старожилів / Ф.А. Карпенко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1968. – 94 с.
1597841
  Викулов С.В. Хорошая будет погода / С.В. Викулов. – Москва, 1961. – 148с.
1597842
  Смеляков Я.В. Хорошая девочка Лида. / Я.В. Смеляков. – Москва, 1963. – 104с.
1597843
  Анзимиров Г.Л. Хорошая должность / Анзимиров Г.Л., Родионов Ф.Н. ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва, 1963. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике. 10 серия. Молодежная ; № 7)
1597844
  Черепанова Н. Хорошая передача. / Н. Черепанова. – Чебоксары, 1970. – 120с.
1597845
  Когоут П. Хорошая песня : лир. комедия в стихах в 3-х действиях, 9-ти картинах / Павел Когоут ; [Пер. с чеш. Л. Друскина и др.]. – Москва : Искусство, 1957. – 174 с. : ил.
1597846
  Шкавро Л.Г. Хорошая примета / Л.Г. Шкавро. – М, 1957. – 122с.
1597847
  Терехин Л.С. Хорошая примета / Л.С. Терехин. – М., 1978. – 79с.
1597848
  О"Коннор Хорошего человека найти не легко / О"Коннор. – М, 1974. – 285с.
1597849
  О"Коннор Хорошего человека найти не легко : Рассказы / О"Коннор. – Москва : Прогресс, 1974. – 283с.
1597850
  Свирский А.И. Хорошее время. Рассказы. / А.И. Свирский. – Москва, 1927. – 68с.
1597851
  Успенский Н.В. Хорошее житье : Рассказы, повести. / Н.В. Успенский. – Красноярск, 1987. – 349с.
1597852
  Кажлаев К.М. Хорошее имя Жаннет / К.М. Кажлаев. – М, 1980. – 16с.
1597853
  Киселев В.Л. Хорошее настроение / В.Л. Киселев. – К., 1958. – 204с.
1597854
  Ласкин Б.С. Хорошее настроение / Б.С. Ласкин. – Москва : Советский писатель, 1959. – 258с.
1597855
  Икрам М. Хорошее настроение : стихи / Мавлчн Икрам; пер. с узбек. – Ташкент : Изд-во"Ташкент", 1965. – 80 с.
1597856
  Донченко Вл. Хорошее настроение / Вл. Донченко. – Элиста, 1966. – 48с.
1597857
  Измайлов Л.М. Хорошее настроение / Л.М. Измайлов. – Москва, 1984. – 216с.
1597858
  Плющ А. Хорошее настроение. / А. Плющ. – М., 1960. – 80с.
1597859
  Гафуров А. Хорошее слово : стихи и поэма / А. Гафуров; пер. с лакск. – Москва : Советский писатель, 1960. – 72 с.
1597860
  Шошин М.Д. Хорошее чувство / М.Д. Шошин. – Иваново, 1953. – 212с.
1597861
   Хорошему научат. Вузы помогут привить школьникам интерес к наукам и творчеству. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 12 октября (№ 41)
1597862
   Хороши на Дону вечера. – Ростов -на-Дону, 1972. – 215с.
1597863
  Коваленков А.А. Хорошие / А.А. Коваленков. – Москва, 1962. – 124 с.
1597864
  Чепуров А.Н. Хорошие вести / А.Н. Чепуров. – Л, 1964. – 78с.
1597865
  Чепуров А.Н. Хорошие вести / А.Н. Чепуров. – Л, 1964. – 78с.
1597866
  Эрхардт У. Хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие - куда захотят, или Почему послушание не приносит счастья = Gute Madchen kommen in den Himmel, bose uberall hin / Уте Эрхардт ; пер. с нем. Елены Файгель. – Москва : Класс, 2006. – ISBN 5-86375-038-3. – (Библиотека психологии и психотерапии)
1597867
  Кривогуз А. Хорошие дети плохих родителей : повесть / Анастасия Кривогуз. – Днепр : Лира, 2017. – 127, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-383-792-5
1597868
  Авдонин А.Н. Хорошие знакомые / А.Н. Авдонин. – Калуга : Знамя, 1958. – 40 с.
1597869
  Дальцева З М. Хорошие знакомые / З М. Дальцева. – М, 1976. – 432с.
1597870
  Чачин В.М. Хорошие люди - рядом с тобой. / В.М. Чачин. – Москва : Профиздат, 1960. – 110 с.
1597871
  Озеров Б. Хорошие люди / Б. Озеров. – Новгород, 1949. – 50с.
1597872
   Хорошие люди. – Ставрополь, 1960. – 176с.
1597873
  Ткаченко А.С. Хорошие люди / А.С. Ткаченко. – Хабаровск, 1961. – 88с.
1597874
  Касьянов В.В. Хорошие люди / В.В. Касьянов. – М., 1970. – 39с.
1597875
  Коваленко Р.М. Хорошие люди / Р.М. Коваленко. – М, 1987. – 414с.
1597876
  Чебалин П.Л. Хорошие люди. / П.Л. Чебалин. – Сталино, 1958. – 86с.
1597877
  Гольдникова А. Хорошие манеры в рисунках и примерах / А. Гольдникова. – Москва, 1979. – 190с.
1597878
  Гольдникова А. Хорошие манеры в рисунках и примерах / А. Гольдникова. – 3-е изд. – М., 1987. – 150с.
1597879
  Романов П. Хорошие места / П. Романов. – Москва, 1927. – 174с.
1597880
  Алексеев М Хорошие мои люди... / М Алексеев, н. – Москва, 1967. – 48 с.
1597881
  Рэйд М. Хорошие мужчины на дороге не валяются : [повесть] / Мэриэнн Рэйд // Сладкий поцелуй : [повести : сборник] / Р. Люк. – Харьков ; Белгород : Книжный Клуб Семейного Досуга, 2008. – С. 97-170 : ил. – (Грешные желания). – ISBN 978-966-343-746-0
1597882
  Коваленков А.А. Хорошие, разные...Лит. портреты / А.А. Коваленков. – М : Московский рабочий, 1966. – 191 с.
1597883
  Стуруа М. Хороший бен Ладен - мертвый бен Ладен // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 18 (1183). – С. 2-4. – ISSN 0234-1670


  Пока в некоторых городах Пакистана местные жители не скрывали своей скорби по убитому бен Ладену... на другой стороне Земли, в американской столице, люди ликовали по тому же поводу
1597884
  Кузьмин В.Л. Хороший день / В.Л. Кузьмин. – Горький, 1978. – 208с.
1597885
  Борисов В.И. Хороший день / В.И. Борисов. – Свердловск, 1984. – 284с.
1597886
  Десятерик Д. Хороший жарт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 23


  До 65-річчя рок-н-ролу.
1597887
  Франко И.Я. Хороший зароботок / И.Я. Франко. – Ростов -на-Дону : Донская речь, 1903. – 8с. – Перепл с кн.: Немирович-Данченко В.И. "Старый замок"
1597888
  Франко И.Я. Хороший зароботок : рассказ И. Франка / пер. с укр. Л[еся] У[краинка] // Старый замок : (из сказок действительности) / Немирович-Данченко. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1904. – 8 с.
1597889
  Ремизова М. Хороший индеец - мертвый индеец = О Моррисоне // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 5 (1033 ). – С. 158-176. – ISSN 0130-7673


  Джим Моррисон (1943-1971) - американ. певец, поэт, автор песен, лидер и вокалист группы The Doors. Считается одним из самых харизматичных фронтменов в истории рок-музыки. Моррисон известен как своим характерным голосом, так и своеобразностью ...
1597890
  Лыкова И. Хороший немец : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 5. – С. 113-119
1597891
  Киселев В.В. Хороший обычай / В.В. Киселев. – Иркутск, 1958. – 120с.
1597892
  Пархомов М.Н. Хороший парень. / М.Н. Пархомов. – М., 1959. – 158с.
1597893
  Пархомов М.Н. Хороший парень. / М.Н. Пархомов. – М., 1961. – 125с.
1597894
  Каменский Юрий Хороший Санта /Санта-Барбара : Города // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 14 : Австралия. – С. 10-21 : Фото
1597895
  Фокін Руслан Хороший сон про Херсон : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 122-123 : Фото
1597896
  Єрофеєв Віктор Хороший Сталін : (уривки) / пер. О. Бойченка // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1597897
  Ярошенко О. Хороший фахівець - це не про вузівський диплом. Коледжі готуватимуть молодших бакалаврів // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 11 червня (№ 64). – С. 9


  "У 2020 році українські коледжі та технікуми почнуть надавати фахову передвищу освіту. Відповідні норми містить Закон «Про фахову передвищу освіту», ухвалений парламентом 6 червня. Після набуття ним чинності коледжі та технікуми здійснюватимуть ...
1597898
  Ковьяров И.С. Хороший человек / И.С. Ковьяров. – Харьков, 1957. – 152с.
1597899
  Железников В.К. Хорошим людям - доброе утро / В.К. Железников. – М, 1961. – 144с.
1597900
   Хорошо быть кисою : Спецпредмет. Питомцы // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 97-99 : Іл.
1597901
   Хорошо быть маленькой страной // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.16-17. – ISSN 0234-1670


  [Из путевых заметок о Лихтенштейне.]
1597902
  Гусев Б. Хорошо быть молодым! / Б. Гусев. – Владимир : Владимирское книжное издательство, 1959. – 44 с.
1597903
  Магомедов М. Хорошо быть удачником! : повесть / Муса Магомедов ;. – Москва : Детская литература, 1971. – 174 с.
1597904
  Курпас Алексей Хорошо едим! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 38-41 : фото
1597905
  Красавин Ю.В. Хорошо живу : повесть и рассказы / Ю.В. Красавин. – Москва : Советский писатель, 1982. – 280с.
1597906
  Лозовский Александр Хорошо забытое новое : роман / Окончание. Нач. в № 1, 2009 г. // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 2. – С. 3-64. – ISSN 0131-8136
1597907
  Во Ивлин Хорошо информированные круги... и как в них попасть // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 275-278. – ISSN 1130-6545
1597908
  Незнамов П.В. Хорошо на улице / П.В. Незнамов. – Иркутск, 1973. – 32с.
1597909
  Вальгиргин М.В. Хорошо родиться на этой земле : стихи из неоконч. тетради / М.В. Вальгиргин; пер. с чук. Л.Пчелкина. – Магадан, 1981. – 52 с.
1597910
  Любомиров П.П. Хорошо служить в пехоте: Рассказы. / П.П. Любомиров. – Ижевск, 1979. – 113с.
1597911
  Краснопольский А.Б. Хорошо суворовцы идут / А.Б. Краснопольский. – К., 1954. – 55с.
1597912
  Маяковский В.В. Хорошо! : Октябрьская поэма / Вл. Маяковский ; [худож. Л. Склютовский]. – Москва : Художественная литература, 1969. – 173 с. : ил. – На обл. авт. не указан
1597913
  Маяковский В.В. Хорошо! : Октябрьская поэма / Вл. Маяковский ; [худож. Л. Склютовский]. – Москва : Художественная литература, 1969. – 173 с. : ил. – На обл. авт. не указан. - Миниатюрное издание в суперобл.
1597914
  Маяковский В.В. Хорошо! : Октябрьская поэма / В. Маяковский ; [худож. И. И. Желиостов]. – Омск : Кн. изд-во, 1987. – 157 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1597915
  Маяковский В.В. Хорошо! : Октябрьская поэма / Вл. Маяковский ; [худож. Л. Дурасов]. – Пермь : Кн. изд-во, 1987. – 156, [1] с. : ил. + 1 л. ил. – Прил. 1 вклад. л. ил. - Миниатюрное издание
1597916
  Маяковский В.В. Хорошо! Октябрьская поэмы / В.В. Маяковский. – Москва-Л., 1928. – 104с.
1597917
  Маяковский В.В. Хорошо! Октябрьская поэмы / В.В. Маяковский. – Москва, 1937. – 107с.
1597918
  Маяковский В.В. Хорошо! Октябрьская поэмы / В.В. Маяковский. – Москва, 1938. – 95с.
1597919
  Маяковский В.В. Хорошо! Октябрьская поэмы / В.В. Маяковский. – Воронеж, 1947. – 79с.
1597920
  Маяковский В.В. Хорошо! Октябрьская поэмы / В.В. Маяковский. – Москва, 1977. – 95с.
1597921
  Маяковский В.В. Хорошо! Поэмы и стихотворения / В.В. Маяковский. – Киев : Веселка, 1976. – 375 с.
1597922
  Маяковский В.В. Хорошо! Стихотворения и поэмы. / В.В. Маяковский. – К., 1984. – 373с.
1597923
  Коклюшкин В.М. Хорошо, когда светит солнце / В.М. Коклюшкин. – М., 1988. – 139с.
1597924
  Денисов Н.Н. Хорошо, хорошо, Гагарин! / Н.Н. Денисов. – М., 1963. – 312с.
1597925
  Граубин Г.Р. Хорошо, что хорошо / Г.Р. Граубин. – Иркутск, 1987. – 111с.
1597926
  Єрьоменко Е.А. Хортинг - національний вид спорту України : метод. посібник / Е.А. Єрьоменко ; Каб. Міністрів України, М-во освіти і науки України, М-во молоді та спорту [та ін.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – 1062, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 1037-1040. – ISBN 978-966-437-395-8


  У пр. №1707097 напис: Моєму шановному Вчителю з історії України в КНУ ім. Т. Шевченка Сергійчуку Володимиру Івановичу із щирою вдячністю за навчання та наставництво! З повагою, автор книги, засновник хортингу. Підпис. Едуард Єрьоменко 30. 10. 2014 р. ...
1597927
  Лойко О.М. Хортинг у системі фізичної підготовки ВВНЗ МО України / О.М. Лойко, Я.А. Панькевич // Військово-технічний збірник / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: В.М. Корольов, Ю.В. Шабатура, Лучук Е.В. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 18. – С. 60-62. – ISSN 2312-4458


  "Реформа військової освіти вимагає пошуку принципово нових теоретичних рішень, розробки психолого-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу фізичного виховання військовослужбовців, систематизації змісту, розвитку методів і засобів навчання ...
1597928
  Киценко Н.П. Хортица : фоторассказ о государственном историко-культурном заповеднике советской Украины острове Хортице / Н.П.Киценко, В.Ф.Пешанов. – Київ : Мистецтво, 1970. – 45 с.
1597929
  Киценко Н.П. і Пешанов В.Ф. Хортиця : Фоторозповідь про державний історико-культурний заповідник радянської України острів Хортицю / Н.П.Киценко, В.Ф.Пешанов. – Київ : Мистецтво, 1970. – 25с.
1597930
   Хортиця. – Київ : Мистецтво, 1979. – 51с.
1597931
   Хортиця. – Київ : Мистецтво, 1979. – 46с.
1597932
  Петренко М. Хортиця : поезії // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 111-115. – ISSN 0130-1608
1597933
  Киценко М.П. Хортиця в героїці і легендах / М.П. Киценко. – Дніпропетровськ, 1967. – 83с.
1597934
  Киценко М.П. Хортиця в героїці і легендах / М.П. Киценко. – Дніпропетровськ, 1991. – 148с.
1597935
  Сокульський А.Л. Хортиця як дзеркало національної розрухи (спроба культурологічного аналізу) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 413-423
1597936
  Лиходід М.Х. Хортиця. Поезії. / М.Х. Лиходід. – Дніпропетровськ, 1967. – 42с.
1597937
   Хоруми. – Свердловск, 1947. – 10с.
1597938
  Варела А. Хорхе Кальво. Путь к безсмертию / А. Варела. – Москва, 1974. – 88с.
1597939
  Приходько Д. Хорхе Луис Борхес: Одиночество книжка // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 5 (93). – С. 52-69. – ISSN 1819-6268


  24 августа 1899 года родился Хорхе Франсиско Исидоро Луис Борхес Асеведо. Умер 14 июня 1986 году.
1597940
  Арутюнян Н.В. Хорхорская летопись Аргишти : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Арутюнян Н.В. ;. – Ленинград, 1951. – 20 с.
1597941
  Тургенєв І.С. Хорь і Калинич / І.С. Тургенєв. – К., 1953. – 68с.
1597942
  Ауров О.В. Хосе-Мария Кома Форт и его вклад в изучение истории римского права / О.В. Ауров, А.В. Марей // Вестник древней истории / Росс. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2015. – № 3 (294), июль - август - сентябрь. – С. 217-226. – ISSN 0321-0391
1597943
   Хосе Инхеньерос - мыслитель, наставник, провозвестник новых времен.. – М., 1980. – 68с.
1597944
  Маринельо Х. Хосе Марти -- испаноамериканский писатель. (Марти и модернизм). / Х. Маринельо. – М., 1964. – 336с.
1597945
   Хосе Марти. – М, 1955. – 32с.
1597946
  Визель Л.И. Хосе Марти / Л.И. Визель. – Москва, 1964. – 304с.
1597947
   Хосе Марти. – М, 1965. – 19с.
1597948
  Терновой О.С. Хосе Марти / О.С. Терновой. – М, 1966. – 208с.
1597949
  Григулевич И.Р. Хосе Марти / И.Р. Григулевич. – Москва, 1979. – 285с.
1597950
  Тененбаум В.О. Хосе Марти / В.О. Тененбаум. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 103с.
1597951
  Баркова К.С. Хосе Ортега-и-Гассет о принципах исторического исследования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 69-82. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385


  Іспанський філософ Хосе Ортега-и-Гассет (1864—1936)
1597952
  Сепетий Д. Хосе Ортега-і-Гасет і Карл Поппер про демократію, лібералізм і віру в закон прогресу // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 536-542. – ISBN 978-966-423-392-4
1597953
   Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія = Jose Ortega y Gasset: vida, razon historica y democracia liberal : монографія / [Аревало Беніто Е. та ін. ; заг. ред.: М. Марчук, Х. Боладо] ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – 823, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-423-392-4
1597954
  Боладо Херардо Хосе Ортега -і- Гасет і реформа гуманітарних наук // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 376-388. – ISBN 978-966-423-392-4
1597955
  Радзиняк Т. Хосе Ортега -і- Гасет про роль і місце науки в сучасній цивілізації // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 422-434. – ISBN 978-966-423-392-4
1597956
  Губер А. Хосе Ризаль / А. Губер, О. Рыковская. – Москва : Изд., тип. и цинк. Журн.-газ. объединения, 1937. – 225, [2] с., 1 с. объявл., 6 вкл. л. ил., портр. : портр. – Библиогр.: "Библиография" с. 225-26. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 15 (111))
1597957
  ПодберезскийИ.В Хосе Рисаль / ПодберезскийИ.В. – М., 1985. – 319с.
1597958
  Незами Хосров и Ширин : отрывок из поэмы / Незами : Academia, 1935. – 72 с.
1597959
  Низами Гянджеви Хосров и Ширин : поэма / Низами Гянджеви ;. – Баку : Изд. АН АзССР, 1947. – 270 с.
1597960
  Низами Г. Хосров и Ширин / Г. Низами. – Москва : Полиграф-книга, 1948. – 470 с.
1597961
  Низами Гянджеви Хосров и Ширин : поэма / Низами Гянджеви ;. – Москва : Гослитизд, 1955. – 548 с.
1597962
   Хостинская тисо-самшитовая роща. – Краснодар, 1967. – 24с.
1597963
   Хостинская тисо-самшитовая роща. – Краснодар, 1971. – 24с.
1597964
  Герценберг Л.Г. Хотаносакский язык / Л.Г. Герценберг. – М., 1965. – 156с.
1597965
  Дьяконова Н.В. Хотанские древности / Н.В. Дьяконова, С.С. Сорокин. – Л, 1960. – 129с.
1597966
  Коновалов Вячеслав Хотели, как лучше... : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 38-41 : Фото
1597967
  Пашин В.В. Хотеть - значит мочь / В.В. Пашин. – Пермь, 1967. – 47с.
1597968
  Деркачук Д.А. Хотин : путеводитель / Д.А. Деркачук, Б.А. Тимощук. – Ужгород : Карпати, 1977. – 79с.
1597969
  Тимощук Б.А. Хотин : Путеводитель / Б.А. Тимощук, Г.К. Чайковский. – Ужгород : Карпати, 1986. – 63 с.
1597970
  Галелюка Оксана Хотин // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 1-3. – ISSN 1819-7329
1597971
  Сорока Ю.В. Хотин : роман / Юрій Сорока. – Київ : Гетьман, 2013. – 474, [5] с. – ISBN 978-966-2506-06-8
1597972
  Коцур Г. Хотин // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 48-49


  З історії міст і містечок України.
1597973
  Алекберли М.А. Хотинская война (1621 г.) / Алекберли М.А. ; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1957. – 124 с.
1597974
  Тамполар Н.М. Хотинский историко-краеведческий музей. Путеводитель. / Н.М. Тамполар. – Ужгород, 1974. – 56с.
1597975
   Хотинское восстание. – Кишинев, 1976. – 444с.
1597976
  Юрченко А. Хотинское восстание. / А. Юрченко. – К., 1948. – 142с.
1597977
  Юрченко А.Т. Хотинское восстание. (К истории борьбы крестьян северной Бессарабии против австро-венгерских и румынских оккупантов в1918-1919 гг.) : Дис... наук: / Юрченко А.Т.;. – К., 1944. – 214л. – Бібліогр.:л.209-213
1597978
  Сас П. Хотинська битва 1621 – битва за Центральну Європу / Петро Сас, Генуте Кіркене ; [післямова А. Бумблаускас ; відп. ред. Ю. Ференцева ; фотозйомка : М. Бумблаускаса, Ю. Бусленка, А. Дибовського та ін.]. – Київ : Балтія-Друк, 2011. – 216 с. : фотоіл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 212-215. – (Історія ранньомодерної доби України, Польщі та Литви). – ISBN 978-966-8137-83-9
1597979
  Мойсей А. Хотинська битва 1621 року. Ігнороване джерело в українській історіографії / А. Мойсей, А. Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 2 (30). – С. 44-48. – ISSN 2311-9896


  У статті пропонується історіографічний огляд опису Хотинської війни 1621 року з акцентом на історичні цінності "Літопису Землі Молдовської" М. Костіна в ракурсі висвітленні подій. Актуальність дослідження диктується 400-річним ювілеєм битви. Метою ...
1597980
  Василенко Г.А. Хотинська війна / Г.А. Василенко. – Київ, 1960. – 100с.
1597981
  Грабянка Г. Хотинська війна 1621 / Г. Грабянка. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 238, [2] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 233-238 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1489-9
1597982
  Страшко В.В. Хотинська війна 1621 р. за актовими книгами ЦДІАК УКраїни / В.В. Страшко, Л.А. Сухих // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 4-15. – ISSN 0130-5247


  З нагоди 390-ї річниці битви поблизу Хотина автори статті, історики-архівісти, пропонують увазі дослідників комплекс документів, виявлених в актових книгах ЦДІАК України, які стосуються українських воєводств Речі Посполитої, передусім Волині, участі ...
1597983
   Хотинська війна 1621 року. – К, 1991. – 233с.
1597984
  Чичкань І.В. Хотинська війна 1621 року / І.В. Чичкань, Л.В. Кошелєва // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 2 (84)
1597985
  Кирик Л. Хотинська війна 1621 року в контексті українського державотворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-13. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується державотворчий аспект військового-політичної діяльності гетьмана П. Сагайдачного і перемоги козацького війська у Хотинській війні 1621 р. The article is devoted to the analysis of military-political activities of hetman P. ...
1597986
  Шумлянський В. Хотинська фортеця // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 6 (44). – С. 70-75. – ISSN 1819-7329
1597987
  Курило В.М. Хотинське повстання: Із історії боротьби бессараб. і буков.труд.за встановлення влади. / В.М. Курило. – К., 1989. – 115с.
1597988
  Тамполар М.М. Хотинський історико-краєзнавчий музей : путівник / М.М. Тамполар. – Ужгород : Карпати, 1974. – 56 с.
1597989
  Петльований В. Хотинці / В. Петльований. – К, 1949. – 335с.
1597990
  Петльований Віталій Хотинці / Петльований Віталій. – Львів, 1949. – 234 с.
1597991
  Петльований В. Хотинці / В. Петльований. – К, 1956. – 335с.
1597992
  Петльованый В. Хотинцы / В. Петльованый. – Москва, 1982. – 279с.
1597993
  Дубіцька Т. Хотинщина у воєнних діях 1914-1915 рр. // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 76-82
1597994
  Добржанський Олександр Хотинщина. Історичний нарис / Добржанський Олександр, Макар Юрій, Масан Олександр. – Чернівці : Молодий буковинець, 2002. – 464с. – ISBN 966-7109-26-7
1597995
  Петров И. Хотите в RABство? // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 19-25 мая (№ 20). – С. В 5


  "Четверть из почти сотни законодательных документов, регулирующих отечественный розничный рынок электроэнергии, либо незаконны, либо устарели до степени неадекватности и неактуальности. Неудивительно, что в условиях социального кризиса это поле ...
1597996
   Хотите верьте.... – Хабаровск, 1981. – 109с.
1597997
  Марчук А. Хотите оставаться молодым? Поменьше стрессов! : Путешествия. Открытия. Приключения // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 6 : Іл.
1597998
  Соболевский А.Г. Хотите стать радиолюбителем? / А.Г. Соболевский. – Москва : Связь, 1967. – 204 с.
1597999
  Савояров Никита Хотите увидеть Германию - отправляйтесь в Баварию! : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 30-31 : Фото
1598000
  Трушкин А.А. Хотите, верьте... : монологи / А.А. Трушкин. – Москва : Искусство, 1989. – 157 с. – ISBN 5-210-00361-2
<< На початок(–10)1591159215931594159515961597159815991600(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,