Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1591159215931594159515961597159815991600(+10)В кінець >>
1597001
  Ільїна В.М. "Школі безпеки" - 10 років // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 2-7
1597002
  Кухар А. "Шкутильгаючі" шлюби: проблеми правового регулювання у міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 482-483. – ISBN 978-966-301-169-1
1597003
  Ломакович С.В. "Шлем ужаса" В. Пелевина: от виртуальной реальности к мифу / С.В. Ломакович, Т.В. Надозирная // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 162-166. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  В статье исследуется проблема виртуальной реальности в романе В. Пелевина "Шлем ужаса". Используя привычную ситуацию пребывания человека в киберпространстве, писатель проводит параллели между иллюзорностью виртуальной действительности и комплексом ...
1597004
   "Шлю свої вітання полум"яні" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 7 лютого (№ 6). – С. 10, 11


  Листування Олекси Веретенченка та Уласа Самчука
1597005
  Хаас Р. "Шлюб без кохання" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22 серпня (№ 150). – С. 3


  "Ердоган розпочав пошуки нових друзів і союзників. США та Європа повинні пристосуватися до цієї реальності".
1597006
  Чадюк М. "Шлюб" технологій і мистецтва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 лютого (№ 33/34)


  Як роботи японської художниці Маюко Канадзава розвивають розум і почуття.
1597007
  Ленко В. "Шлюбна об"ява" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 102-108


  Оповідання.
1597008
  Мосенкіс Ю.Л. "Шлях богів" і "Шлях воїнів": проблеми співвідношення сакрального і військового чинників формування японської державності і права / Ю.Л. Мосенкіс, М.В. Якименко // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 30-36. – ISSN 1608-0599
1597009
  Кім Джим Ен "Шлях до викорінювання бідності" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8 жовтня (№ 181). – С. 6


  Президент групм Світового банку спеціально для "Дня".
1597010
  Литвинюк Л.В. "Шлях до професіоналізму": проект професійного зростання вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / Л.В. Литвинюк, В.О. Олійниченко // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 152-158. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Стаття присвячена проблемі проектного управління професійним вдосконаленням педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу. Містить опис проекту, що забезпечує тісний взаємозв"язок науково-методичної роботи школи та професійного ...
1597011
  Крикун Л. "Шлях до себе" як провокативна стратегія адаптації особистості в "дискордистському" світі (за романом Володимира Винниченка "Лепрозорій") // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 35-41. – ISSN 2307-2261
1597012
  Мацієвська Т. "Шлях до Шевченка..." // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 36-37.
1597013
  Каушлієв Г. "Шлях на користь": кримська подорож імператриці Катерини II в контексті вивчення краю // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 50-57
1597014
  Грабовський С. "Шлях накреслили правильний. Потрібно було на нього стати і рухатися" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 28 (531), 16 липня 2020. – С. 46-50
1597015
  Степаненко М. "Шлях, яким сьогодні йдемо, простуватиме далеко і впевнено в майбутнє" // Перший полтавський! : відзначення 100-літнього ювілею Полтавського нац. пед. ун-ту (1914-2014) / [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; уклад. Микола Степаненко]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – С. 10-24. – ISBN 978-966-2538-56-4


  Інтерв"ю ректора Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.
1597016
  Граб У. "Шляхетна донька пристрасно музикального народу" (рецензія на книгу про Любку Колессу) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 179-181. – ISSN 2224-0926
1597017
  Клер "Шляхетне походження зобов"язує"-2 / Клер, Марі-Франс; запитувала Марія Чадюк, переклад Олени Ящук-Коде // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 липня (№ 105/106). – С. 30-31


  "П"ять майорців для мого незнайомця" - книжка, у якій французька письменниця Марі-Франс Клер розповідає про своє українське коріння.
1597018
  Клер "Шляхетне походження зобов"язує" / Клер, Марі-Франс; запитувала Марія Чадюк, переклад Олени Ящук-Коде // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 16-17 липня (№ 103/104)


  "Шляхетне походження зобов"язує", - такі настанови французька письменниця, доцентка кафедри літератури в Ліоні Марі-Франс Клер чула від матері ще з дитинства. Онука офіцера армії Симона Петлюри й аристократки з роду польських землевласників, Марі-Франс ...
1597019
  Решетченко Д.В. "Шляхетний дар Батьківшині": створення архівного фонду українського громадсько-політичного діяча, публіциста, журналіста Павла Дорожинського в ЦДАЗУ // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 282-287. – ISSN 0320-9466


  Павло Миколайович Дорожинський — український політичний і громадський діяч, публіцист. Голова Центрального Проводу Об"єднання українських націоналістів (державників) — ОУН (д) 2005—2015 рр.
1597020
  Тарнашинськ Л. "Шляхетний Ідальго" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18 грудня (№ 233). – С. 6-7


  Микола Лукаш в інтер"єрі українського шістдесятництва.
1597021
  Прокопчук І. "Шляхетними шляхами..." // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 6 (920), червень. – С. 220-224. – ISSN 08-68-4790-1


  Про художника Юрія Ямаша.
1597022
  Наулко В. "Шляхетність торкається не лише походження, чи блакитної крови, але й фахівця. доброго фахівця якого будь фаху (про листи Марка Антоновича і трохи більше) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 131-148. – ISSN 0869-3595
1597023
  Шама О.І. "Шляхетське" розуміння держави і Люблінська унія 1569 р. // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 95-98. – ISBN 5-7702-0775-2
1597024
  Салига Т. ... Шлюб із полином... (Слово у 75-ту річницю Ірини Калинець) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 250-253. – ISSN 0130-528Х
1597025
  Салига Т. ...Шлюб із полином..., слово у 75-ту річницю від дня народження Ірини Калинець // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 12 (854). – С. 163-165. – ISSN 0868-4790
1597026
  Калас Н. [Шлях Нікіти Ранту / Ніколаос Калас ; передмова О. Елітіса. – Афіни : Ікарос, 1997. – 155 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7721-24-1
1597027
   Школа-коллоквиум XI X по теории вероятностей и математической статистике. – Тбилиси, 1985. – 68 с.
1597028
   Школа-коммуна Наркомпроса. – Москва, 1924. – 280 с.
1597029
   Школа-коммуна Наркомпроса. – Москва : Педагогика, 1990. – 286 с.
1597030
  Хайдарі Н.І. Школа-пансіон Рагбі (Rugby School) - заклад елітної приватної освіти у Великобританії // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 229-234. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1597031
   Школа-семинар по генетике и селекции животных. – Новосибирск, 1989. – 134с.
1597032
   Школа-семинар по теории случайных процессов / Школа-семинар по теории случайных процессов. – Вильнюс
Ч.1. – 1975. – 283с.
1597033
   Школа, земство и учитель. – Москва : Изд-во журн. "Нар. учитель", 1911. – 173 с.
1597034
   Школа, комсомол и мы. – М, 1967. – 159с.
1597035
  Крымский А. Школа, образов. и литерат. у российск. мусульман / А. Крымский. – Москва : Т-во Скоропеч. А.А. Левенсон, 1905. – 23 с.
1597036
   Школа, рожденная Октябрем. – М, 1987. – 206с.
1597037
  Колотовкина З.И. Школа, семья и общественность / З.И. Колотовкина. – Куйбышев, 1962. – 23с.
1597038
   Школа, семья и общественность. – М, 1963. – 80с.
1597039
   Школа, семья и общественность. – М, 1976. – 224с.
1597040
  Сурков Ю.В. Школа, семья и общественность. / Ю.В. Сурков. – Саратов, 1966. – 28с.
1597041
  Калечиц Т.Н. Школа, семья и общественность. Уч.-метод. пособие для студ.-заоч. пед. ин-тов / Т.Н. Калечиц, З.А. Кейлина. – М., 1968. – 62с.
1597042
  Павленков К.П. Школа, семья, общественность / К.П. Павленков, И.В. Гребенников. – Горький, 1967. – 88с.
1597043
  Дербенев П.Н. Школа, семья, общественность / П.Н. Дербенев. – Калинин, 1979. – 34с.
1597044
  Корчажинский Г.З. Школа, семья, общественность. / Г.З. Корчажинский. – М., 1967. – 64с.
1597045
  Шаповал М.М. Школа, сім"я і громадськість / М.М. Шаповал. – К., 1963. – 48с.
1597046
  Максютін С.Г. Школа, сім"я і громадськість у комуністичному вихованні дітей / С.Г. Максютін. – Київ, 1970. – 32с.
1597047
  Ящишин О.О. Школа, сім"я і професійна орієнтація учнів / О.О. Ящишин, Р.Й. Міттельман. – Київ : Радянська школа, 1976. – 80 с.
1597048
  Сорока В. Школа, у якій цікаво всім // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 квітня (№ 14). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
1597049
  Кобринец П.Н. Школа, учитель и учащиеся Белоруссии в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 001 / Кобринец П.Н.; Белорус. гос. ун-тет. – Минск, 1972. – 20л.
1597050
  Ніжинський М.П. Школа, учитель, педагогіка / М.П. Ніжинський. – К., 1978. – 120с.
1597051
  Гонтарева Т.Н. Школа, учительство и учащиеся Ставропольской губернии в период революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. пед.наук: / Гонтарева Т.Н.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 19л.
1597052
  Карнеева Н. Школа. / Н. Карнеева. – Новосибирск
Кн.1. – 1953. – 400с.
1597053
  Гайдар А.П. Школа. Военная тайна. Тимур и его команда / А.П. Гайдар. – Москва : Детская литература, 1977. – 590 с.
1597054
  Путилина Г.Н. Школа. Пособие по практике устрой речи для студентов пед. ин-тов. / Г.Н. Путилина, Т.И. Орловская. – Л., 1970. – 127с.
1597055
   Школа. Труд. Коммунизм. – Ставрополь, 1958. – 149с.
1597056
  Климов Е.А. Школа... а дальше? / Е.А. Климов. – Л., 1971. – 134с.
1597057
   Школа... Погляд у завтра. – К, 1988. – 92с.
1597058
  Колесников Л.Ф. Школа: время перемен. / Л.Ф. Колесников. – М., 1987. – 141с.
1597059
  Сергієнко В.І. Школа: основа творчих пошуків / В.І. Сергієнко. – К., 1990. – 14с.
1597060
  Шамардин В.Н. Школа: от конечного результата - к творческому поиску / В.Н. Шамардин. – Москва, 1991. – 160 с.
1597061
  Поляков С.Д. Школа: поиск в пути: кн. для уч-ля / С.Д. Поляков. – М., 1989. – 175с.
1597062
   Школам о безопасности движения на улицах и дорогах. – Свердловск, 1966. – 64с.
1597063
  Ким Роман Школата на призраците : Повест / Ким Роман. – София : Народная младеж, 1975. – 128с.
1597064
  Варфоломєєва Т.В. Школи відомих адвокатів в Академії адвокатури України // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.46-47.
1597065
  Дяченко Н.В. Школи з підготовки піонерських кадрів в Україні (20-30-ті роки XX століття) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 65-69. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
1597066
  Веремійчик О. Школи за проектом Опанаса Сластіона // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 9-23 серпня (№ 31/32). – С. 20
1597067
  Присяжнюк К.Ф. Школи і групи подовженого дня / К.Ф. Присяжнюк. – Київ, 1974. – 47с.
1597068
  Свенх Я. Школи й напрями в етнології та етнографічне музеєзнавство в Польщі / Я. Свенх, Р. Тубая // Народна творчість та етнографія : Спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 1 : Etnologia polsra - Польська етнологія. – С. 22-26. – ISSN 0130-6936
1597069
  Дмитренко С.С. Школи комуністичної праці / С.С. Дмитренко. – Київ, 1976. – 80с.
1597070
  Козлов А. Школи мислення й пам"яті в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 118-122
1597071
  Ієвлева В.П. Школи мистецтв у природному середовищі / В.П. Ієвлева, І.І. Шевчук // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – C. 261-271. – ISSN 2226-2180
1597072
  Михальчук М.С. Школи подовженого дня. (З досвіду організації роботи шкіл Миколаївської обл.). / М.С. Михальчук. – К., 1963. – 53с.
1597073
  Пономаренко Н. Школи професійної підготовки фахівців журналістики: закордонний досвід // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 56-66. – ISSN 2312-5993
1597074
  Дроб О.М. Школи стратегії як основа розробки усталеної парадигми стратегічного управління // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 148-158. – ISSN 0321-0499
1597075
  Завадська О.Я. Школи України в період перебудови системи народної освіти / О.Я. Завадська. – Київ, 1964. – 164с.
1597076
  Пісня І.М. Школи українознавства у Великій Британії як чинник збереження української ідентичності // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 59-60
1597077
  Кравченко О. Школи українознавства у світл діяльності українських громадських організацій Великобританії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 133-135
1597078
  Кравченко О.В. Школи українознавства: з минулого в сьогодення // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 439-444
1597079
  Круть М.В. Школи фітопатологів в Інституті захисту рослин НААН // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 135-139
1597080
   Школоведение. – М, 1952. – 596с.
1597081
   Школоведение. – Изд. 2-е, перераб. – М, 1955. – 519с.
1597082
  Светловкий Н.И. Школоведение / Н.И. Светловкий. – М., 1955. – 124с.
1597083
   Школството, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата : материјали од симпозиумот одржан во Титов Велес и Штип од 22 до 24, XII 1977. – Скопjе, 1979. – 717 с.
1597084
   Школы-интернаты. – Л, 1961. – 116с.
1597085
  Штерн С.Б. Школы-интернаты / С.Б. Штерн. – М, 1963. – 107с.
1597086
  Сосновская Г.П. Школы-коммуны и детские городки (учебно-воспитательные учреждения типа интерната) в РСФСР в 1918-1926 гг. : Автореф... канд. пед.наук: / Сосновская Г.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1964. – 20л.
1597087
  Мехти-заде М.М. Школы Азербайджана на путях перестройки / М.М. Мехти-заде. – Баку, 1960. – 68с.
1597088
  Салимова К.И. Школы арабских стран: обшее и особенное (на примере Саудовской Аравии и Сирии) // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 5. – С. 94-101. – ISSN 0869-561Х


  Дан экскурс в историю школ арабских стран, проведен сравнительный анализ состояния и развития образования в Саудовской Аравии и Сирии.
1597089
  Глассер У. Школы без неудачников / У. Глассер. – М., 1991. – 174с.
1597090
  Дюи Джон Школы будущего / Дюи Джон, Дюи Эвелин. – 2-е изд. – Берлин, 1922. – 179с.
1597091
  Клейман Г.М. Школы будущего : Компьютеры в процессе обучения / Г.М. Клейман. – Москва : Радио и связь, 1987. – 177с.
1597092
  Клейман Г.М. Школы будущего: компьютеры в процессе обучения / Г.М. Клейман. – М, 1987. – 175с.
1597093
   Школы в науке. – М, 1977. – 523с.
1597094
  Струков Н.Д. Школы для мастеровых и десятников строительного дела в России : Докл. архит. Н.Д. Струкова [2 Съезду зодчих в Москве 1895 г.] / Съезд зодчих в Москве. – Москва : "Русская" типо-лит., 1895. – 20 с. – Без тит. л.
1597095
   Школы и группы продленного дня. – К, 1986. – 531с.
1597096
  Храбрикова Т.Б. Школы Кировской области в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Храбрикова Т.Б. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1597097
  Бураков В.М. Школы коммунистического труда -- одна из форм политического воспитания. / В.М. Бураков. – Л., 1965. – 36с.
1597098
  Рябков В.И. Школы коммунистического труда / В.И. Рябков. – М., 1973. – 88с.
1597099
   Школы коммунистического труда. – М, 1984. – 10с.
1597100
   Школы Ленинграда и ПТУ Ленинграда и Ленинградской области 89. – Л, 1989. – 238с.
1597101
  Киструга В.И. Школы Молдавии на этапе обязательного среднего образования / В.И. Киструга. – Кишинев, 1979. – 219с.
1597102
   Школы молодого лектора в высших учебных заведениях. – Москва, 1975. – 80с.
1597103
   Школы молодых коммунистов - важное средство воспитания партийного пополнения. – М., 1985. – 112с.
1597104
   Школы молодых коммунистов. – М, 1983. – 288с.
1597105
  Шоен Х. Школы на открытом воздухе. / Х. Шоен. – 19с.
1597106
   Школы на трассе БАМа. – М., 1980. – 136с.
1597107
  Мальцев П.Н. Школы Пензенской области в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : Автореф... канд. пед.наук: / Мальцев П.Н.;. – Пенза, 1953. – 20л.
1597108
  Акименко А.М. Школы передового опыта / А.М. Акименко. – Москва, 1966. – с.
1597109
  Чичеров В.И. Школы сказителей Заонежья / В.И. Чичеров. – М., 1982. – 197с.
1597110
   Школы Ставрополя на новом этапе. – Ставрополь, 1959. – 354с.
1597111
  Минцберг Генри Школы стратегий : Стратегическое сафари:єкскурсия по дебрям стратегий менеджмента / Авт.:Г.Минцберг,Б.Альстрэнд,Дж.Лэмпел. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 336с. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-272-00210-5
1597112
  Билоус О. Школы украинской живописи // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. Максим Павленко. – Киев, 2006. – № 2, ноябрь - декабрь : Капитал нашего времени. – С. 28-31
1597113
  Степанов Н.С. Школы Чувашской АССР за 30 лет : Автореф... наук: / Степанов Н.С.; Ин-т теории и истории пед..Акад.ред.наук РСФСР. – Москва, 1950. – 20 с.
1597114
  Афанасьев В.Ф. Школы Якутии в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : / Афанасьев В.Ф.; АПН РСФСР. Научно-иссле. ин-т национальных школ. – Москва, 1953. – 19л.
1597115
  Аксельрод А.И. Школы. Архитектура и строительство / Аксельрод А.И. – Москва : Изд. акад. архитектуры СССР, 1948. – 36 с. – (Архитектура Страны Советов)
1597116
  Тесленко А. Школяр : проз. твори / А. Тесленко. – Київ : Веселка, 1989. – 288 с. – ISBN 5-301-00464-6
1597117
  Гребінка Є.П. Школяр Денис / Є.П. Гребінка. – К., 1961. – 40с.
1597118
  Гребінка Є.П. Школяр Денис / Є.П. Гребінка. – К., 1981. – 39с.
1597119
  Галата С. Школярам про плагіат // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 27 лютого (№7)
1597120
  Збанацький Ю.О. Школярі : Повісті: Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1983. – 533с.
1597121
   Школярі за "зелену" економіку // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 5


  У рамках V Міжнародної науково-практичної конференції "Зелений бізнес: життя заради майбутнього" на економічному факультеті пройшов конкурс наукових робіт серед школярів "Молодь Київщини за "зелену" економіку". Його ініціювала кафедра екологічного ...
1597122
   Школярі знайомляться з геологією // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 4 : фото


  "...На Малій арені Київського Палацу дітей та юнацтва відбулася геологічна вікторина "Чарівний світ мінералів", присвячена 130-річчю від дня народження видатного вченого-геолога, геохіміка, мінералога, письменника, громадського діяча Олександра ...
1597123
   Школярі знайомляться з геологією // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 22-29 січня (№ 4). – С. 4


  Про геологічну вікторину "Чарівний світ мінералів", присвячену 130-річчю від дня народження видатного вченого-геолога, геохіміка, мінералога, письменника, громадського діяча Олександра Євгеновича Ферсмана. Її організували науково-практичний центр ...
1597124
  Одинець Леся Школярі прокладали "місточок" між Сходом і Заходом України / Одинець Леся, Бук Павло, Тарабанова Світлана // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 58-59
1597125
  Журавльова О. Школярі ХХІ століття у бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (257). – С. 45-47. – ISSN 1029-7200


  У публікації висвітлюється досвід проведення пізнавально-оглядових екскурсій, які влаштовує бібліотека Каразінського університету для учнів середніх навчальних закладів Харкова, Харківської області та інших міст України. Розкрито можливості наукової ...
1597126
   Школьна Олена Дмитрівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 370. – ISBN 978-966-2726-03-9
1597127
  Орлова А. Школьная агрохимическая лаборатория / А. Орлова. – М., 1966. – 112с.
1597128
  Андрианов К Н. Школьная астрономическая обсерватория : пособие для учителей / Н.К. Андрианов, А.Д. Марленский. – Москва : Просвещение, 1977. – 176 с. : ил. – Список лит.: с. 173-174 (37 назв.)
1597129
   Школьная библиотека. – М, 1964. – 76с.
1597130
   Школьная бригада в колхозе. – М, 1956. – 71с.
1597131
  Коршунов М.П. Школьная вселенная / М.П. Коршунов. – М., 1980. – 287с.
1597132
  Душина И.В. Школьная география в период модернизации образования: успехи и просчеты : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 34-36. – ISSN 0016-7207
1597133
  Душина И.В. Школьная география в период модернизации образования: успехи и просчеты (окончание) : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 38-41. – ISSN 0016-7207
1597134
  Рыжаков М.В. Школьная география: современное состояние и перспективы развития : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С. 47-53 : Табл. – ISSN 0016-7207
1597135
  Флеров О.В. Школьная гигиена / О.В. Флеров. – 3-е изд. – М, 1955. – 192с.
1597136
   Школьная гигиена. – Изд. 5-е. – М, 1956. – 412с.
1597137
  Советов С.Е. Школьная гигиена / С.Е. Советов. – М, 1957. – 247с.
1597138
   Школьная гигиена. – М, 1967. – 256с.
1597139
  Белецкая В.И. Школьная гигиена : учеб. пособие для студ-в биол. спец. пед. ин-тов / В.И. Белецкая, З.П. Громова, Т.И. Егорова. – Москва : Просвещение, 1983. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 157
1597140
  Темкин Б.И. Школьная гигиена. / Б.И. Темкин. – М, 1966. – 108с.
1597141
  Дмитриева Н.А. Школьная драматическая работа на основе исследования детского драматического творчества. / Н.А. Дмитриева. – М.-Л., 1928. – 100с.
1597142
  Хьюз Томас Школьная жизнь Тома Брауна : рассказ б ученика : В 2 ч. : Пер. с англ. : С прил.: 1. Усть-Вара: Рассказ Н. Б-ва. 2. Один из наших старых знакомых: Очерк К.С.Б. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. А. Траншеля, 1874. – [6], 319 с.
1597143
  Мельников Н.Д. Школьная знаменитость / Н.Д. Мельников. – М., 1960. – 166с.
1597144
   Школьная и научная грамматика. – Воронеж, 1977. – 131с.
1597145
   Школьная и научная грамматика. – Воронеж, 1979. – 160с.
1597146
  Пешковский А.М. Школьная и научная грамматика. / А.М. Пешковский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1918. – 126с.
1597147
  Пешковский А.М. Школьная и научная грамматика. / А.М. Пешковский. – 3-е изд., испр. и доп. – Берлин, 1922. – 124с.
1597148
  Пешковский А.М. Школьная и научная грамматика. / А.М. Пешковский. – 5-е изд. – М., 1925. – 100с.
1597149
  Посадский И.В. Школьная колония - дача в Цехоцинке : (По отчету управлявшего Колонией в 1911 г. А.А. Туголесова) / И.В. Посадский. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1911. – 23 с.
1597150
  Рогожина М.Т. Школьная комсомольская организация помощник учителя в борьбе за высокое качество учебно-воспитательной работы в школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Рогожина М.Т. ; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 15 с.
1597151
  Берестов В.Д. Школьная лирика / В.Д. Берестов. – М, 1981. – 110с.
1597152
  Раковская Н.Е. Школьная парта / Н.Е. Раковская. – Москва, 1956. – 214с.
1597153
   Школьная партийная организация. – Куйбышев, 1971. – 69с.
1597154
  Пелымская О.Г. Школьная повесть в советской детской литературе послевоенного периода : Автореф... канд.филол.наук: / Пелымская О.Г.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1597155
  Черниенко Л.В. Школьная повесть в советской детской прозе 20-30-х годов (художественные возможности и пути развития). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Черниенко Л.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1981. – л.
1597156
  Константинов Н.А. Школьная политика в колониальных странах / Н.А. Константинов. – М., 1948. – 336с.
1597157
   Школьная политика и школа в странах капитализма. – М, 1976. – 160с.
1597158
   Школьная пора. – Москва, 1981. – 415 с.
1597159
   Школьная пора. – М, 1989. – 382с.
1597160
  Войтко В.И. Школьная психодиагностика: достижения и перспективы : методический материал / В. И. Войтко, Ю. З. Гильбух ; Общество "Знание" Украинской ССР. – Киев : Знание, 1980. – 48 с.
1597161
  Дубровина И.В. Школьная психологическая служба / И.В. Дубровина. – М, 1991. – 230с.
1597162
   Школьная реформа в Чехословакии. – Прага, 1948. – 53с.
1597163
  Гартвиг А.Ф. Школьная реформа снизу / А. Гартвиг. – Москва : Изд. т-во И.Д. Сытина, 1908. – IV, 5-201, [2] с.


  Автор: Дубовской, Александр Николаевич
1597164
  Шульц Г. Школьная реформа социал-демократии / Г. Шульц. – Птгр., 1918. – 227с.
1597165
  Скворцов С.А. Школьная статистика / С.А. Скворцов. – Москва, 1948. – 156 с.
1597166
   Школьная статистика за 1912-13 уч.г. : Основные таблицы // Доклады Ярославской Губернской Земской Управы Ярославскому Губернскому Земскому Собранию (49-й очередной сессии 1913 г.) : По народному образованию. – Ярославль, 1913. – 57 с.
1597167
   Школьная статистика за 1912-13 уч.год / По поручению Ярославской Губернской Управы составил заведующий отд.нар.обр. Б.П.Вологдин // Доклады Ярославской Губернской Земской Управы Ярославскому Губернскому Земскому Собранию (49-й очередной сессии 1913 г.) : По народному образованию. – Ярославль, 1913. – 51 с.
1597168
  Кривонос И.Ф. Школьная строительная бригада / И.Ф. Кривонос. – М., 1961. – 52с.
1597169
  Коврыженко П.П. Школьная техническая станция / П.П. Коврыженко. – М., 1960. – 62с.
1597170
  Сулейманов Р.Р. Школьная электронная газета // Информатика и образование : Научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С.75-78. – ISSN 0234-0453
1597171
  Бочарова В.Г. Школьник в микрорайоне. / В.Г. Бочарова, М.М. Плоткин. – М., 1986. – 79,1с.
1597172
  Стуль М.П. Школьник в театре / М.П. Стуль. – М, 1983. – 96с.
1597173
   Школьник и школа. – Кемерово, 1965. – 208 с.
1597174
  Айзерман Л.С. Школьник пишет сочинение / Л.С. Айзерман. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – Библиогр. в конце текста. – (Новое в жизни,науке, технике ; №4 ; Педагогика и психология)
1597175
  Макаренко В. Школьник, намотай на ус: вдруг ты не поступишь в вуз // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2017. – 13 сентября (№ 159). – С. 11. – ISSN 1997-1249


  "КП" в Украине" разобралась с предложениями, разработанными экспертами для будущих студентов.
1597176
  Столяров Ю.С. Школьникам -- современную технику / Ю.С. Столяров. – М., 1962. – 32с.
1597177
  Богданов Г.П. Школьникам - здоровый образ жизни / Г.П. Богданов. – М, 1989. – 189с.
1597178
  Козленко Н.А. Школьникам - привычку заниматься физкультурой / Н.А. Козленко. – К., 1985. – 119с.
1597179
   Школьникам и молодежи, выбирающим профессию. – Саратов, 1970. – 38с.
1597180
  Карпова Т.М. Школьникам о документальном кино: Кн. для учащихся ст. классов. / Т.М. Карпова. – М., 1986. – 110с.
1597181
  Ефимов Б.Е. Школьникам о карикатуре и карикатуристах : книга для учащихся / Б.Е. Ефимов. – Москва : Просвещение, 1976. – 192 с.
1597182
  Недилько С.А. Школьникам о керамике / С.А. Недилько. – К., 1990. – 141с.
1597183
  Лиман М.М. Школьникам о математике и математиках / М.М. Лиман. – М., 1981. – 80с.
1597184
  Москвин Д.Д. Школьникам о политической экономии / Д.Д. Москвин. – М, 1985. – 207с.
1597185
   Школьникам о современной физике. Акустика. Теория относительности. Биофизика. – Москва : Просвещение, 1990. – 173с.
1597186
   Школьникам о современной физике. Классическая физика. Ядерная физика. – Москва : Просвещение, 1974. – 158с.
1597187
   Школьникам о современной физике. Физика сложных систем. – Москва : Просвещение, 1978. – 192с.
1597188
   Школьникам о современной физике. Физика твердого тела. – Москва : Просвещение, 1975. – 157с.
1597189
  Ефимов Э.М. Школьникам о телевидении / Э.М. Ефимов. – М, 1986. – 157с.
1597190
   Школьникам об "экономной экономике". – М., 1982. – 24с.
1597191
  Сдобнов С.И. Школьникам об аграрной политике КПСС : пособие для уч-ся / С.И. Сдобнов. – 2-е изд, перераб. и доп. – М., 1984. – 80с.
1597192
  Сдобнов С.И. Школьникам об аграрной политике КПСС: пособие для уч-ся / С.И. Сдобнов. – М., 1980. – 65с.
1597193
  Нетопина С.А. Школьникам об учебе и отдыхе: Кн. для учащихся IV-VII кл. / С.А. Нетопина. – М., 1983. – 80с.
1597194
  Кривицкий К.Е. Школьникам об эстетике : книга для чтения / К.Е. Кривицкий. – Москва : Просвещение, 1975. – 156 с.
1597195
  Кривицкий К.Е. Школьникам об эстетике / К.Е. Кривицкий. – 2-е изд. – М., 1979. – 153с.
1597196
  Медведовская Э. Школьники / Э. Медведовская. – М, 1948. – 124с.
1597197
  Макрушенко П.И. Школьники / П.И. Макрушенко. – Москва, 1961. – 127 с.
1597198
  Никульников А.В. Школьники / А.В. Никульников. – Новосибирск, 1990. – 192с.
1597199
  Назарова М.Г. Школьники в музее Николая Островского / М.Г. Назарова. – М., 1958. – 36с.
1597200
  Вайсбург А.А. Школьники выбирают рабочие профессии / А.А. Вайсбург. – Москва, 1972. – 96 с.
1597201
   Школьники Дагестана в походах за полезными ископаемыми. – Махачкала, 1965. – 68с.
1597202
   Школьники на заводе. – М., 1959. – 64с.
1597203
  Буданова А.В. Школьники на колхозных полях. / А.В. Буданова. – Москва, 1943. – 31с.
1597204
  Стрезикозин В.П. Школьники приобретают профессию / В.П. Стрезикозин. – М., 1962. – 47с.
1597205
   Школьники с избыточным весом. – Москва, 1979. – 88с.
1597206
  Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку / Н.Л. Гродзенская. – М, 1969. – 77с.
1597207
  Резниченко Н.А. Школьники сочиняют хокку // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Изд. дом "Русское слово". – Киев, 2013. – № 1. – С. 44-46
1597208
  Фомин Школьнику а комплексной механизации и автоматизации производственных процессов / Фомин, Б.В. Зубков. – М, 1988. – 128с.
1597209
  Ягодинский В.Н. Школьнику о вреде никотина и алкоголя / В.Н. Ягодинский. – Москва : Просвещение, 1985. – 110 с.
1597210
  Ягодинский В.Н. Школьнику о вреде никотина и алкоголя : Кн. для учащихся / В.Н. Ягодинский. – Минск : Народная асвета, 1986. – 104с.
1597211
  Ягодинский В.Н. Школьнику о вреде никотина и алкоголя : Кн. для учащихся / В.Н. Ягодинский. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 96с. : Ил.
1597212
  Лодатко Е.А. Школьнику о вычислениях с микрокалькулятором / Е.А. Лодатко. – Москва, 1985. – 95с.
1597213
  Кохтев А.А. Школьнику о значении стандартов в современном производстве / А.А. Кохтев. – М., 1969. – 188с.
1597214
  Морозов Н.М. Школьнику о современной технике в животноводстве / Морозов Н.М. – Москва : Просвещение, 1980. – 56 с.
1597215
  Лютикас В.С. Школьнику о теории вероятностей / В.С. Лютикас. – М., 1976. – 112с.
1597216
  Лютикас В.С. Школьнику о теории вероятностей / В.С. Лютикас. – 2-е изд. доп. – М., 1983. – 128с.
1597217
  Кулюкин А.Н. Школьнику об агрохимии защищенного грунта : Пособие для уч-ся / А.Н. Кулюкин. – Москва, 1979. – 97с.
1597218
  Саксаганский Т.Д. Школьнику об организации производства / Т.Д. Саксаганский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1988. – 128 с.
1597219
  Коррвкин В.П. Школьнику об основах экономики сельскохозяйственного производства / В.П. Коррвкин, А.Г. Зельднер. – М, 1981. – 111с.
1597220
  Пересадько В. Школьно-краеведческий атлас Туркменистана - результат научного поиска иностранных студентов / В. Пересадько, З. Балтабаева // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 55-61 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
1597221
  Кособоков В.Н. Школьно-письменные и канцелярские товары / В.Н. Кособоков. – М., 1971. – 151с.
1597222
   Школьно-санитарное дело в РСФСР. – Москва, 1919. – 324 с.
1597223
  Молодкин П.Ф. Школьное географическое краеведение / П.Ф. Молодкин. – Ростов -на-Дону, 1977. – 94с.
1597224
  Малышева Г.А. Школьное географическое краеведение : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 4. – С. 73-77 : Схема. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0016-7207
1597225
   Школьное дело России : (вступительная заметка). – [Б. м.] : [Б. и.]. – 62-74 с. – Без обл. и тит. л.. - В конце текста автор Ф.Б.
1597226
  Бузескул В.П. Школьное дело у древних греков по новым данным / В. Бузескул. – Харьков : Изд. "Союз" ; Харьк. кредит. союз коопер., 1918. – 32 с. – (Культурно-историческая библиотека / под ред. Д.И. Багалея)
1597227
  Илюшина И.И. Школьное лесничество / И.И. Илюшина. – М., 1986. – 92с.
1597228
  Ионин Г.Н. Школьное литературоведение. / Г.Н. Ионин. – Л, 1986. – 72 с.
1597229
  Сидорчук А.С. Школьное математическое образование в Белоруссии (конец XIX - 70-е годы ХХ в.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сидорчук А.С. ; Мин. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Минск, 1975. – 24 с.
1597230
   Школьное оборудование и технические средства обучения. – Прага, 1977. – 419с.
1597231
  Шаргородская Е.И. Школьное образование / Е.И. Шаргородская. – 2-е изд., перераб. – Ленинград, 1975. – 159 с.
1597232
  Шаргородская Е.И. Школьное образование в Англии / Е.И. Шаргородская, М.А. Боровик. – Л., 1960. – 144с.
1597233
  Адулкадыков С.Г. Школьное образование в Дагестане в период развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Адулкадыков С.Г. ; Науч-иссл. ин-т общей педагогики АПН СССР. – Москва, 1977. – 18 с.
1597234
  Тапхаев А.Г. Школьное образование в Усть-Ордынском Бурят-Монгольском национальном округе (1917-1950 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Тапхаев А.Г.;. – Омск, 1951. – 20 с.
1597235
   Школьное обучение малолетних рабочих на фабриках и заводах // Труды Съезда русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в России / Имп. Рус. техн. о-во. – Санкт-Петербург, 1890. – 1 отд-ние. – 162 с.
1597236
  Заика Е.В. Школьное психологическое консультирование : пути оптимизации познавательной деятельности / Е.В. Заика, И.А. Зуев // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (120). – С.16-21
1597237
  Крупская Н. Школьное самоуправление и школьная община / Н. Крупская. – М, 1919. – 38с.
1597238
  Лавров Г. Школьные биологические экскурсии / Г. Лавров. – М.-Л., 1926. – 151с.
1597239
  Попов Н.И. Школьные будни. / Н.И. Попов. – Томск, 1958. – 74с.
1597240
  Воронцова Е.А. Школьные вальсы / Е.А. Воронцова. – Москва, 1988. – 253с.
1597241
  Закс С.Б. Школьные вечера на английском языке / С.Б. Закс. – Москва, 1981. – 127 с.
1597242
  Пичугин Б.В. Школьные геологические экскурсии / Б.В. Пичугин, О.П. Фисуненко. – Москва, 1981. – 127 с.
1597243
   Школьные годы. – Москва : Детская литература, 1974. – 160с.
1597244
   Школьные годы. – Москва, 1975. – 400с.
1597245
   Школьные годы. – Москва : Детская литература
Вып. 2. – 1988. – 638с.


  В этот выпуск вошли роман В. Киселева "Девочка и птицелет" и повести Ф. Искандера "Ночь и день Чика", Г. Левинзона "Прощание с Дербервилем, или Необъяснимые поступки" и С. Иванова "Его среди нас нет". Все они - о жизни подростка в школе и семье, о его ...
1597246
   Школьные годы. – Москва : Детская литература. – ISBN 5-08-001584-5
Вып. 3. – 1990. – 414с.


  В сборник входят повести современных писателей: В.Алексеева "Прекрасная второгодница", Е.Криштоф "Современная история, рассказанная Женей Камчадаловой", Л.Нечаева "Ожидание друга, или Признания подростка" и Э.Пашнева "Белая ворона". Эти повести о ...
1597247
   Школьные годы. – Москва : Детская литература. – ISBN 5-08-001585-3
Вып. 4. – 1990. – 679с.


  В этот выпуск вошли роман В. Киселева "Девочка и птицелет" и повести Ф. Искандера "Ночь и день Чика", Г. Левинзона "Прощание с Дербервилем, или Необъяснимые поступки" и С. Иванова "Его среди нас нет". Все они - о жизни подростка в школе и семье, о его ...
1597248
  Дружинин И.А. Школьные годы чудесные... / И.А. Дружинин. – Л, 1986. – 191с.
1597249
  Заровный М Г. Школьные заказники : пособие для учителей / М Г. Заровный. – Москва : Просвещение, 1983. – 112 с.
1597250
  Тихомиров Л.С. Школьные интернаты / Л.С. Тихомиров. – Москва : Учпедгиз, 1953. – 88с.
1597251
   Школьные истории. – М., 1985. – 112с.
1597252
   Школьные истории, веселые и грустные. – М., 1989. – 205с.
1597253
  Элькин Г.Ю. Школьные музеи / Г.Ю. Элькин, З.А. Огризко. – М, 1972. – 112с.
1597254
   Школьные музеи. – 102. – М., 1977. – 143с.
1597255
  Яковлева О.С. Школьные опыты и лабораторные занятия по курсу анатомии и физиологии человека / О.С. Яковлева. – 2-е. – Москва, 1961. – 168с.
1597256
  Яковлева О.С. Школьные опыты и практические занятия по курсу анатомии и физиологии человека / О.С. Яковлева. – Л.-Москва, 1951. – 184с.
1597257
   Школьные опыты по физиологии растений. – Москва : Изд. Моск. музея нагл. пос. по естествознанию ; Тип. Имп. Моск. ун-та, 1910. – 16 с.
1597258
  Папорков М.А. Школьные походы в природу / М.А. Папорков. – Москва : Просвещение, 1968. – 280с.
1597259
  Антимонов Н.А. Школьные походы по изучению рек, озёр и болот родного края / Н.А. Антимонов. – Москва, 1963. – 134с.
1597260
   Школьные праздники. – 2-е изд. – М., 1979. – 192с.
1597261
  Малахов Б.П. Школьные работы по химической технологии органических веществ / Б.П. Малахов. – М.-Л., 1928. – 128с.
1597262
   Школьные спортивные площадки. – Красноярск, 1944. – 24с.
1597263
  Новоселов А.А. Школьные теплицы и парники. Для учителя / А.А. Новоселов. – М., 1958. – 119с.
1597264
  Широков И.Н. Школьные традиции и их воспитывающее значение. / И.Н. Широков. – Горький, 1959. – 16с.
1597265
  Терехова М.Ф. Школьные традиции и их значение в коммунистическом воспитании детей : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Терехова М. Ф. ; КГУ. – Киев, 1956. – 20 с.
1597266
  Терехова М.Ф. Школьные традиции и их значение в коммунистическом воспитании детей. : Дис... канд. пед.наук: / Терехова М.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1955. – 298л. – Бібліогр.:л.290-296
1597267
  Лосанова Л.А. Школьные традиции и их роль в укреплении связи школы с жизнью. : Автореф... Канд.пед.наук: / Лосанова Л.А.; Киргиз.гос.ун-т. – Фрунзе, 1964. – 30л.
1597268
  Цукерман Г.А. Школьные трудности благополучных детей / Г.А. Цукерман. – Москва : Знание, 1989. – 188 с. – В изд. также: Таня, Сережа, Люда, Антон - младшие школьники / Л.Р. Мадорский, А.З. Зак. – (Народный университет ; Педагогический факультет ; 1989/3). – ISBN 5-07-00487-5
1597269
   Школьные туристские слеты. – Витебск, 1968. – 12с.
1597270
  Акири И. Школьные учебники в Республике Молдова: тенденции и перспективы // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 16-20. – ISBN 978-966-544-404-5
1597271
  Шиголев А. Школьные фенологические наблюдения на службе сельского хозяйства / А. Шиголев. – Москва, 1927. – 63с.
1597272
  Баженов Н.М. Школьные экскурсии : справочная книжка для организаторов и руководителей ученических экскурсий / Н. Баженов. – Харьков : Тип.-лит."Художественный Труд", 1914. – 38 с.
1597273
   Школьные экскурсии. – Вологда, 1956. – 100ёс.
1597274
  Морозов Г.Ф. Школьные экскурсии в лес / Г.Ф. Морозов. – Москва-Л., 1928. – 43с.
1597275
  Козлова О.Т. Школьные экскурсии в музей по исторической экспозиции / О.Т. Козлова. – М., 1940. – 32с.
1597276
  Боч Г.Н., Бойко А.Н., Беклемишев Н.Н. Школьные экскурсии, их значение и организация : Прил.: Отчет С.-Петербургского восьмиклассного коммерч. училища в Лесном за 1907-1908 и 1908-1909 учеб. годы / Сб. ст. под ред. Б.Е. Райкова ; Авт.: Г.Н. Боч, А.Н. Бойко, Н.Н. Беклемишев [и др.]. – Санкт-Петербург : Тип. Б.М. Вольфа, 1910. – VI, 333, 262 с., 13 л. ил., карт. : ил. – Библиогр.: с. 292-317. – (Педагогический ежегодник, изд. при Санкт-Петербургском коммерческом училище ; Т. 2)
1597277
   Школьные экскурсии, их значение и организация. – Пб., 1921. – 416с.
1597278
   Школьный аквариум и террариум : (для преподавателей начальной школы) / Составлено Школьной комиссией при Московском Обществе любителей аквариумов и комнатных растений. – Москва : Тип. Русского Т-ва, 1912. – 28 с.
1597279
   Школьный аквариум и террариум / Составлено г. г. чл. Школьной комиссии при Московском Обществе любителей аквариумов и комнатных растений ; [Моск. о-ве любителей аквариума и комнат. растений]. – Москва : Изд. Моск. О-ва люб. аквар. и комн. раст. ; [Типо-лит.. Т-го Д-ма А.И. Коркин , А.В. Бейдеман и К*], 1912. – 46 с. : черт.
1597280
  Дубровин И М. Школьный англо-русский словарь / И М. Дубровин, . – М, 1985. – 303с.
1597281
  Баранов А.И. Школьный астрономический городок и упрощенные приборы по космографии / А.И. Баранов ; просмотрел и доп. Д.А. Александров. – 2-е изд., просмотр. и доп. – Ленинград : Госизад, 1925. – XII, 137 с. : рис. – Библиогр.: с. 132-137. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы)
1597282
  Дагаев М.М. Школьный астрономический календарь : книга для учащихся / М.М. Дагаев. – Москва : Просвещение, 1988. – 80 с.
1597283
   Школьный астрономический календарь на 1940 / 41 учебный год. – Ленинград : ГУПИ, 1940. – 88 с.
1597284
   Школьный астрономический календарь на 1951 год. – Москва : Учпедгиз, 1951. – 79 с.
1597285
   Школьный астрономический календарь на 1952 год. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 79 с.
1597286
   Школьный астрономический календарь на 1953 год. – Москва : Учпедгиз
Вып. 3. – 1953. – 64 с.
1597287
   Школьный астрономический календарь на 1954 год. – Москва : Учпедгиз
Вып. 4. – 1953. – 71 с.
1597288
   Школьный астрономический календарь на 1955 год. – Москва : Учпедгиз
Вып. 5. – 1954. – 80 с.
1597289
   Школьный астрономический календарь на 1956 год. – Москва : Учпедгиз
Вып. 6. – 1955. – 100 с.
1597290
   Школьный астрономический календарь на 1957 год. – Москва : Учпедгиз
Вып. 7. – 1956. – 100 с.
1597291
   Школьный астрономический календарь на 1958 год. – Москва : Учпедгиз
Вып. 8. – 1958. – 121 с.
1597292
   Школьный астрономический календарь на 1959 год. – Москва : Учпедгиз
Вып. 9. – 1959. – 101 с.
1597293
   Школьный астрономический календарь на 1960 год. – Москва : Учпедгиз
Вып. 10. – 1959. – 120 с.
1597294
   Школьный астрономический календарь на 1961 год. – Москва : Учпедгиз
Вып. 11. – 1960. – 96 с.
1597295
   Школьный астрономический календарь на 1962 год. – Москва : Учпедгиз
Вып. 12. – 1961. – 88 с.
1597296
   Школьный астрономический календарь на 1963 год. – Москва : Учпедгиз
Вып. 13. – 1962. – 76 с.
1597297
   Школьный астрономический календарь на 1964 год. – Москва : Учпедгиз
Вып. 14. – 1963. – 72 с.
1597298
   Школьный астрономический календарь на 1965 год. – Москва : Просвещение
Вып. 15. – 1964. – 71 с.
1597299
   Школьный астрономический календарь на 1966 год. – Москва : Просвещение
Вып. 16. – 1965. – 86 с.
1597300
   Школьный астрономический календарь на 1967 год. – Москва : Просвещение
Вып. 17. – 1967. – 76 с.
1597301
   Школьный астрономический календарь на 1968 год. – Москва : Просвещение
Вып. 18. – 1967. – 80 с.
1597302
   Школьный астрономический календарь на 1969 год. – Москва : Просвещение
Вып. 19. – 1968. – 80 с.
1597303
   Школьный астрономический календарь на 1970 год. – Москва : Просвещение
Вып. 20. – 1969. – 96 с.
1597304
   Школьный астрономический календарь на 1971 год. – Москва : Просвещение
Вып. 21. – 1970. – 111 с.
1597305
   Школьный астрономический календарь на 1972 год. – Москва : Просвещение
Вып. 22. – 1971. – 96 с.
1597306
   Школьный астрономический календарь на 1973-74 учебный год / Дагаев М.М. – Москва : Просвещение
Вып. 24. – 1973. – 103 с.
1597307
   Школьный астрономический календарь на 1973 год. – Москва : Просвещение
Вып. 23. – 1972. – 104 с.
1597308
   Школьный астрономический календарь на 1974-75 учебный год / Дагаев М.М. – Москва : Просвещение
Вып. 25. – 1974. – 104 с.
1597309
   Школьный астрономический календарь на 1975-76 учебный год / Дагаев М.М. – Москва : Просвещение
Вып. 26. – 1975. – 96 с.
1597310
   Школьный астрономический календарь на 1976-77 учебный год / Дагаев М.М. – Москва : Просвещение
Вып. 27. – 1976. – 104 с.
1597311
   Школьный астрономический календарь на 1977-78 учебный год / Дагаев М.М. – Москва : Просвещение
Вып. 28. – 1977. – 103 с.
1597312
   Школьный астрономический календарь на 1978-79 учебный год / Дагаев М.М. – Москва : Просвещение
Вып. 29. – 1978. – 103 с.
1597313
   Школьный астрономический календарь на 1979-80 учебный год : пособие для учащихся / Дагаев М.М. – Москва : Просвещение
Вып. 30. – 1979. – 104 с.
1597314
   Школьный астрономический календарь на 1980-81 учебный год : пособие для учащихся / Дагаев М.М. – Москва : Просвещение
Вып. 31. – 1980. – 112 с.
1597315
   Школьный астрономический календарь на 1981-82 учебный год : пособие для учащихся / Дагаев М.М. – Москва : Просвещение
Вып. 32. – 1981. – 96 с.
1597316
   Школьный астрономический календарь на 1982-83 учебный год : пособие для учащихся / Дагаев М.М. – Москва : Просвещение
Вып. 33. – 1982. – 97 с.
1597317
   Школьный астрономический календарь на 1983-84 учебный год. – Москва, 1983
1597318
   Школьный астрономический календарь на 1985-86 учебный год : книга для учащихся / сост. М.М. Дагаев. – Москва : Просвещение
Вып. 36. – 1985. – 79 с.
1597319
   Школьный астрономический календарь на 1986-87 учебный год : книга для учащихся / Дагаев М.М. – Москва : Просвещение
Вып. 37. – 1986. – 77 с.
1597320
  Козлов М.А. Школьный атлас-определитель беспозвоночных / М.А. Козлов, И.М. Олигер. – Москва, 1991. – 206с.
1597321
  Новиков В.С. Школьный атлас-определитель высших растений. / В.С. Новиков, И.А. Губанов. – Москва : Просвещение, 1985. – 239с.
1597322
  Новиков В.С. Школьный атлас-определитель высших растений. / В.С. Новиков, И.А. Губанов. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1991. – 238с.
1597323
  Мамаев Б.М. Школьный атлас-определитель насекомых / Б.М. Мамаев. – М., 1985. – 160с.
1597324
  Храбрый В.М. Школьный атлас-определитель птиц: кн. для уч-ся. / В.М. Храбрый. – М., 1988. – 223с.
1597325
  Корнелио М.П. Школьный атлас -- определитель бабочек / М.П. Корнелио. – М., 1986. – 255с.
1597326
  Асеева Т.В. Школьный ботанический атлас. Дикорастущие травянистые цветковые растения средней полосы Европейской части СССР : пособие для учащихся / Т.В. Асеева, В.Н. Тихомиров. – Москва : Просвещение, 1964. – 295 с. – Библиогр.: с. 189-190
1597327
  Бельченко Наталья Школьный вопрос : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 11 (1015). – С. 97-99. – ISSN 0130-7673
1597328
  Цеткина К. Школьный ворос и рабочий класс. / К. Цеткина. – Пб., 1918. – 20с.
1597329
  Брендючков К.Г. Школьный выдумщик / К.Г. Брендючков. – Ярославль, 1972. – 111с.
1597330
  Розанов Л.П. Школьный геоэкологический проект: рекомендации по выполнению : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 39-42. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0016-7207
1597331
  Ильин М.П. Школьный гербарий / М.П. Ильин. – Москва, 1971. – 96с.
1597332
  Захаров М.Г. Школьный год / М.Г. Захаров. – Курган, 1970. – 160с.
1597333
  Панов Б.Т. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. / Б.Т. Панов, ТЕкучев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 288с.
1597334
  Панов Б.Т. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. / Б.Т. Панов, ТЕкучев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 287с.
1597335
  Ивченко С.И. Школьный дендрарий / С.И. Ивченко. – Москва, 1960. – 236с.
1597336
  Селиванова Н.Л. Школьный класс / Н.Л. Селиванова. – 2-е испр., доп. – Москва : Знание, 1988. – 79 с.
1597337
  Коршунова С.А. Школьный клуб интернациональной дружбы / С.А. Коршунова. – Москва, 1984. – 143 с.
1597338
  Гоголь Л.Ф. Школьный клуб интернациональной дружбы / Л.Ф. Гоголь, В.С. Заслуженюк. – Киев : Радянська школа, 1986. – 79 с.
1597339
   Школьный комитет. – М., 1963. – 64с.
1597340
  Завадская Ж.Е. Школьный комсомол - организатор общественного мнения учащихся. / Ж.Е. Завадская. – Минск, 1975. – 128с.
1597341
  Вульфов Б.З. Школьный комсомол / Б.З. Вульфов. – Москва, 1961. – 31с.
1597342
   Школьный краеведческий музей. – Челябинск, 1962. – 14с.
1597343
   Школьный краеведческий музей. – Калинин, 1965. – 22с.
1597344
  Кругликов П. Школьный краеведческий музей и его работа / П. Кругликов. – М., 1927. – 44 с.
1597345
  Герд С.В. Школьный кружок любителей природы, как его организовать и как вести его работу / С.В. Герд. – Л, 1925. – 215с.
1597346
  Меншутин Н.Ф. Школьный кружок по изготовлению физических приборов / Н.Ф. Меншутин. – Москва, 1953. – 56с.
1597347
  Максимов П.П. Школьный кружок юных пчеловодов / П.П. Максимов. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1955. – 104 с.
1597348
  Богуславский С.Р. Школьный литературный музей-клуб / С.Р. Богуславский. – М., 1989. – 156с.
1597349
  Воднев В.Г. Школьный математический словарь / В.Г. Воднев. – Минск, 1991. – 112 с.
1597350
  Маяковский В. Школьный Маяковский. / В. Маяковский. – 2-е изд. – Москва-Л., 1931. – 104с.
1597351
  Хитьков Н.А. Школьный музей : Его значение и орг. : С прил. списков нагляд. учеб. пособий, призн. Комис. Киев. учеб. окр. заслуживающими внимания при оборудовании каб. сред.-учеб. заведений / Н.А. Хитьков. – Киев : Изд. склада нагляд. учеб. пособий И.Г. Василенко, 1913. – 308, VI с.
1597352
  Игембердиева Любовь Шариповна Школьный музей боевой славы - особая форма и наиболее действенное средство военно-патриотического воспитания учащихся. (На материалах школ Кирг.ССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Игембердиева Любовь Шариповна; Киргизский научно-исслед. ин-т педагогики. – Фрунзе, 1980. – 27л.
1597353
  Заирова М.Г. Школьный музей как особая форма организации воспитательной работы с учащимися : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Заирова М.Г. ; Казах. пед. ин-т им. Абая. – Алмата, 1977. – 27 с.
1597354
  Жуковский А.С. Школьный музей революционной и боевой славы. / А.С. Жуковский. – 2-е изд., доп. – Минск, 1973. – 136с.
1597355
  Халиков С. Школьный определитель наиболее широко распространенных растений Узбекистана. : Автореф... Канд.биол.наук: / Халиков С.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1967. – 15л.
1597356
  Цвелых П.Н. Школьный определитель позвоночных животных / П.Н. Цвелых. – Москва, 1983. – 256 с.
1597357
  Грушников П.А. Школьный орфографический словарь в прошлом и настоящем и методика работы с ним в средней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Грушников П.А. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Москва, 1958. – 20 с.
1597358
   Школьный праздник. – М., 1970. – 205с.
1597359
   Школьный праздник в память столетнего юбилея со дня рождения писателя Н.В. Гоголя : [Сборник] / Школьное изд. под ред. [и с предисл.] М.Г. Липовецкого. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1909. – 79 с. ил., портр. – Загл. обл.: Памяти Николая Васильевича Гоголя. 1809-1909
1597360
   Школьный русско-чешский словарь. – 4-е изд. – Прага, 1968. – 1135с.
1597361
  Щербакова И.Г. Школьный семинар как средство развития творческих сил старшеклассиников : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Щербакова И.Г.; НИИ общей педагогики Акад.пед.наук СССР,. – Москва, 1980. – 17л.
1597362
  Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка / М.Р. Львов. – М., 1980. – 272с.
1597363
  Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка / М.Р. Львов. – М., 1987. – 239с.
1597364
   Школьный словарь иностранных слов. – М., 1983. – 207с.
1597365
   Школьный словарь иностранных слов. – 2-е изд., переработ. – Москва : Просвещение, 1990. – 256с.
1597366
  Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка: для уч-ля. / З.А. Потиха. – М., 1987. – 317с.
1597367
  Тихонов Александр Николаевич Школьный словообразовательный словарь русского языка / Тихонов Александр Николаевич. – Москва : Просвещение, 1978. – 728с.
1597368
  Тихонов Александр Николаевич Школьный словообразовательный словарь русского языка / Тихонов Александр Николаевич. – Москва : Просвещение
2-е изд., перераб. – 1991. – 576 с.
1597369
  Потиха З.А. Школьный словообразовательный словарь. Ок. 25000 слов. / З.А. Потиха. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1964. – 391с.
1597370
   Школьный театр. – Москва, 1988. – 159 с.
1597371
  Начапкин Ф.Л. Школьный теодолит и измерительные работы с ним на местности / Ф.Л. Начапкин; Академия педагогических наук РСФСР ; Ин-т методов обучения. – Москва : Академия педагогических наук РСФСР, 1957. – 64 с. – (Педагогические чтения)
1597372
  Лапатухин М.Сю. Школьный толковый словарь русского языка / М.Сю. Лапатухин. – М, 1981. – 463с.
1597373
  Поспелов Е.М. Школьный топонимический словарь : Пособие для учащихся / Е.М. Поспелов. – Москва : Просвещение, 1988. – 224с.
1597374
  Станишевская Ж.Ф. Школьный травматизм и его профилактика : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.22 / Станишевская Ж.Ф.; Киев. НИИ ортопедии. – Киев, 1976. – 12 с.
1597375
  Тючкалов В.Ф. Школьный туризм как средство всестороннего развития учащихся / В.Ф. Тючкалов. – Саратов, 1965. – 88с.
1597376
  Зуев Д.Д. Школьный учебник / Зуев Д.Д. – Москва : Педагогика, 1983. – 240 с. – Библиогр.: с. 231-239
1597377
  Куракин А.Т. Школьный ученический коллектив: Проблемы управления. / А.Т. Куракин, Л.И. Новикова. – М., 1982. – 96с.
1597378
   Школьный учитель. – М., 1951. – 284с.
1597379
   Школьный учитель : Образ учителя в советской многонациональной литературе: Библиогр. указ. – Нежин, 1981. – 54с.
1597380
  Гумилевская Е.Б. Школьный учитель / Е.Б. Гумилевская. – М., 1984. – 119с.
1597381
  Головин П.П. Школьный физико-технический кружок : книга для учителя: Из опыта работы / П.П. Головин. – Москва : Просвещение, 1991. – 157 с.
1597382
  Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка / В.П. Жуков. – М., 1980. – 429с.
1597383
  Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка / В.П. Жуков, А.В. Жуков. – Изд. 2-5 перераб. – Москва, 1989. – 381с.
1597384
  Гуцало Е. Школьный хлеб : повести ; автор. пер. с укр. / Евген Гуцало. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 334 с.
1597385
  Сыромятников А.А. Школьный эксперимент по механическому движению с использованием электрической дуги : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сыромятников А.А. ; МП УССР, Киев. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1963. – 8 с.
1597386
  Полосин В.С. Школьный эксперимент по неорганической химии. / В.С. Полосин. – М., 1959. – 303с.
1597387
   Школьный этимологический словарь. – Калинин, 1955. – 193с.
1597388
  Неверов А.С. Шкрабы / А.С. Неверов, 1925. – 32с.
1597389
  Ромм С. Шкуна в океані : Вітрильником "Вега" навколо Европи / С. Ромм. – Одеса. – 253с.
1597390
  Гюнтер В.Г. Шкура битого медведя / В.Г. Гюнтер. – Кемерово, 1966. – 68с.
1597391
  Величко І. Шкуринський Віктор Миколайович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 16 : Віктор Шкуринський. – С. 2-15.
1597392
  Травина Ирина Шкурный интерес : варианты // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 90-97 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
1597393
   Шкурупій Гео (Георгій) Данилович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 333-340
1597394
  Лазарев Е.В. Шла весна... / Е.В. Лазарев. – Куйбышев, 1964. – 104с.
1597395
   Шла война. – Л., 1975. – 470с.
1597396
   Шла война народная. – Самара, 1991. – 416 с.
1597397
  Иншаков П.К. Шла война народная. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1977. – 254с.
1597398
  Струтинский Н.В. Шла война народная... / Н.В. Струтинский. – Львов, 1967. – 560с.
1597399
  Куликов А.П. Шла война: Рассказы. Очерки. Из фронтовой тетр. / А.П. Куликов. – Новосибирск, 1983. – 158с.
1597400
  Суслов В.Н. Шла гражданская война / В.Н. Суслов. – Ленинград, 1987. – 237с.
1597401
  Иванов К.В. Шла дивизия на запад. / К.В. Иванов. – 2-е изд., испр. и доп. – Пермь, 1986. – 246с.
1597402
  Решетников Л.В. Шла рота с песней. / Л.В. Решетников. – М., 1959. – 48с.
1597403
  Мельник Д. Шлагбаум нелегальній міграції // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 61-66
1597404
  Лазурин С. Шлак / С. Лазурин. – Х., 1925. – 113с.
1597405
  Жмойдин Г.И. Шлаки для рафинирования металла / Г.И. Жмойдин, А.К. Чаттерджи. – М, 1986. – 296с.
1597406
  Будніков П.П. Шлаки доменних печей і цементи з них. / П.П. Будніков. – К, 1939. – 161с.
1597407
  Автономов И.В. Шлакощелочной резистивный материал / И.В. Автономов, В.П. Горелов, Г.А. Пугачев; Сиб. отд. Ан СССР;Ин-т теплофизики/Отв. ред. В.Е.Накоряков. – Новосибирск, 1989. – 109с.
1597408
  Атабаев К.К. Шлакощелочный акустический газобетон : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05 / Атабаев К.К. ; Киев. гос. ун-т.строит. и архитектуры. – Киев, 1994. – 23 с.
1597409
  Тичина Л.О. Шлапак Дмитро Якович // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 299. – ISBN 978-966-372-083-8
1597410
  Шлапак Я. Шлапак Дмитро Якович : [спогади] / Ярослав Шлапак // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 370-375. – ISBN 978-966-2726-03-9
1597411
  Кацир И. Шлаф штунде : проза : повесть // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 44-69. – ISSN 1130-6545
1597412
  Прокопов Д.Є. Шлегель (Schlegel) Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 525-528. – ISBN 966-316-069-1
1597413
  Рустамов С. Шлезвиг-голштинская война и франкфуртский парламент (1848) : Автореф... канд. ист.наук: / Рустамов С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. новой истории. – Москва, 1950. – 12 с.
1597414
  Вознесенская Анна Шлейф судьбы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 1 (2916). – С. 86-87 : фото
1597415
   Шлем сотрудника патрульно-постовой службы или tit-hats : Трофей // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 108 : Іл.
1597416
  Леонов Сергей Шлепанцы-вьетнамки : мировая вещь / Леонов Сергей, Гребер Райдан // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 38 : Фото
1597417
   Шлепянов Илья. – М., 1969. – 272с.
1597418
   Шлєпаков Микола Степаноич (1898-1968) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 542. – ISBN 978-966-439-754-1
1597419
  Зайонц Ю. Шли бои / Ю. Зайонц. – Москва, 1968. – 192с.
1597420
  Стрехнин Ю.Ф. Шли в атаку матросы / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1975. – 190с.
1597421
  Шамшурин Ю.И. Шли двое по тундре / Ю.И. Шамшурин. – М., 1972. – 172с.
1597422
  Костенко А.Г. Шли девушки дорогой фронтовой. / А.Г. Костенко. – Краснодар, 1978. – 192с.
1597423
  Скорик Л.Т. Шли дожди / Л.Т. Скорик. – Кемерово, 1980. – 175с.
1597424
  Карев Г.А. Шли мальчишки в огонь / Г.А. Карев. – Одесса, 1982. – 214с.
1597425
   Шли мы вместе. – К., 1985. – 294с.
1597426
   Шли мы вместе. – К., 1989. – 422с.
1597427
  Винокуров В.И. Шли на битву партизаны / В.И. Винокуров. – Ленинград, 1985. – 144с.
1597428
  Алексеенко Г.Д. Шли на битву партизаны / Г.Д. Алексеенко. – Ужгород, 1987. – 230с.
1597429
   Шли полки Карпатами. – Ужгород, 1985. – 311с.
1597430
  Наволочкин Н.Д. Шли радисты. / Н.Д. Наволочкин. – Хабаровск, 1964. – 104с.
1597431
  Савицкий В.И. Шли солдаты. / В.И. Савицкий. – М., 1961. – 79с.
1597432
  Мейерович М. Шлиман / М. Мейерович. – Москва : Молодая гвардия. – (Жизнь Замечательных Людей)
Вып. 19-20 (139-140). – 1938. – 232 с.
1597433
  Штоль Г.А. Шлиман / Г.А. Штоль. – М, 1965. – 431с.
1597434
  Мейерович М.Л. Шлиман / М.Л. Мейерович. – М., 1966. – 191с.
1597435
  Белов А.А. Шлионский - переводчик "Евгения Онегина" // Мастерство перевода. – Москва, 1965. – за 1964 г. – С. 304-326
1597436
   Шлиссельбургская крепость. – Л., 1986. – 95с.
1597437
  Ашенбреннер М.Ю. Шлиссельбургская тюрьма за 20 лет от 1884 по 1904 : (воспоминания) / М. Ашенбреннер. – Берлин : Изд. Гуго Штейница, 1906. – 110 с. – На обл. загл. на рус., нем. и фр. яз. – (Собрание лучших русских произведений ; Ч. 129)
1597438
  Якубович П.Ф. Шлиссельбургские мученики / П.Ф. Якубович (Л. Мельшин). – Санкт-Петербург : Тип. А.А. Гольдберга, 1906. – [2], 32 с. – (Библиотека освободительной борьбы ; № 1)
1597439
  Вересов А.И. Шлиссельбургские повести / А.И. Вересов. – Ленинград : Лениздат, 1965. – 334 с.
1597440
  Фигнер В. Шлиссельбургские узники 1884-1905 гг. / В. Фигнер. – Москва, 1920. – 253с.
1597441
  Смирнов В.Г. Шлиссельбургский Робинзон / В.Г. Смирнов. – Л., 1990. – 149с.
1597442
  Круковская Л.Я. Шлиссельбургский узник Валериан Лукасиньский / Л.Я. Круковская. – Петербург[Санкт-Петербург], 1920. – 71 с.
1597443
   Шлиссельбуржец Л.Ф. Янович. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1907. – [2], XXVIII, 116 с., 1 л. портр. : ил. – (Библиотека "Общественной пользы" ; Сер. 2)


  Содерж.: Биография. Из воспоминаний Яновича. Переписка Яновича. Приговор
1597444
  Попов С.А. Шлифовальные работы / С.А. Попов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 383 с.
1597445
  Смирнова М.А. Шлифовальщикам и маршрутным рабочим геологопоисковых и геологосъемочных экспедиций и партий / М.А. Смирнова, Е.Ю. Тарчевская. – Москва, 1971. – 12 с.
1597446
  Костерин А.В. Шлихо-минералогический и шлихо-геохимический методы поисков рудных меторождений / А.В. Костерин. – Новосибирск : Наука, 1972. – 124с.
1597447
  Озеров И.М. Шлиховая съемка и анализ шлихов / И.М. Озеров. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1959. – 378с.
1597448
  Ициксон М.И. Шлиховое опробование при геологической съемке и обзорных поисках / М.И. Ициксон. – М., 1953. – 60с.
1597449
  Осовецкий Б.М. Шлиховой метод / Б.М. Осовецкий. – Пермь, 1985. – 88с.
1597450
  Захарова Е.М. Шлиховой метод поисков полезных ископаемых / Е.М. Захарова. – Москва : Недра, 1989. – 157с.
1597451
  Захарова Е.М. Шлиховые поиски и анализ шлихов / Е.М. Захарова. – Москва : Московский университет, 1960. – 168с.
1597452
  Захарова Е.М. Шлиховые поиски и анализ шлихов / Е.М. Захарова. – Москва : Недра, 1974. – 158с.
1597453
  Чемерис Валентин Шліссельбург. В"язень каземату № 11 = герої ненашого часу : есе // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 1/2. – С. 10-56. – ISSN 0130-1608
1597454
  Роотс Л.К. Шлозвиг-гольштейнский вопрос и европейские державы в 1863-1864 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Роотс Л.К..; МГУ. – [Москва], 1951. – 13 с.
1597455
   Шлункове шунтування як ключова ланка в комплексному лікуванні коморбідних станів у хворих на морбідне ожиріння / О.Ю. Іоффе, Ю.П. Цюра, М.С. Кривопустов, Т.В. Тарасюк, О.Я. Парагуз // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 62-66. – ISSN 1605-7295
1597456
  Парамонов С.Я. Шлункові оводи і боротьба з ними / С.Я. Парамонов. – К.-Львів, 1940. – 128с.
1597457
  Телешун С. Шлюб з розрахунку: український бізнес і політика // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-15.
1597458
  Матюшенко С.П. Шлюб і розлука на Радянській україні / С.П. Матюшенко. – К., 1924. – 32с.
1597459
  Казанцев А.О. Шлюб і сім"я в апокрифічних діяннях апостолів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 45-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Майже для всіх апокрифічних діянь характерний сюжет навернення дружини у християнство завдяки проповіді апостола. Це призводить до певних змін у розумінні шлюбу та сім"ї тогочасною людиною, що, у свою чергу, стає основою для створення нової, ...
1597460
  Петренко І. Шлюб і сім"я в середовищі православного населення Гетьманщини другої половини XVIII ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1/2 (89/90). – С. 206-217. – ISSN 0869-3595
1597461
  Галько Оксана Юріївна Шлюб і сім"я у бойків Карпат наприкінці 19 ст. - до 1939 р. : Дис. ... канд. історичних наук: 07.00.05. / Галько О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 212л. – Бібліогр: л. 192-212
1597462
  Галько Оксана Юріївна Шлюб і сім"я у бойків Карпат наприкінці 19 ст. - до 1939 р. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.05 / Галько О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 4 назв.
1597463
  Дмитренко В. Шлюб і сім"я у середовищі парафіяльного духовенства другої половини XVIII століття: спроба аналізу за матеріалами сповідних розписів // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 181-187
1597464
  Галаджій Олена Шлюб на острові Афродити // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 92-97 : фото
1597465
  Мольєр Ж.Б. Шлюб с примусу = (Le mariage force) фр. : комедія на одну дію / Мольєр ; Пеpеклав з фpанцузської мови Володимиp Самійленко. – [Одеса] : Дніпро ; Дніпpо. [Дpук. "Поpядок" С. Цесаpського], 1915. – 24 с.
1597466
  Радченко Л.І. Шлюб та шлюбоподібні союзи у праві окремих країн ЄС // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 241-250. – ISBN 978-966-316-449-6
1597467
  Давидюк В. Шлюб у казках: форми і норми // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 103-118
1597468
  Дутко А. Шлюб як юридична конструкція: реалії та перспективи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 398-403. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1597469
  Ганчев О.І. Шлюб, його форми та особливості дошлюбного спілкування болгар Одещини в радянську добу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 33-40. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 29). – ISSN 2227-6505
1597470
   Шлюб, сім"я та дітородні орієнтації в Україні / Аксьонова С.Ю., Балакірєва О.М., Бялковська В.Г., Коломієць О.О., Крімер Б.О. та ін.; Ін-т демографії та соціальних досліджень НАНУ; Український центр соціальних реформ. – Київ : АДЕФ-Україна, 2008. – 256с. – ISBN 978-966-02-4912-7
1597471
  Катанео А. Шлюб: дар і служіння : як підготуватися до шлюбу і зберегти його молодість / Артуро Катанео за участи Володимира Зелінського та Наталії Костомарової ; [пер. з рос. М.Чайки ; худож. оформ. У. Кривдик]. – Львів : Свічадо, 2007. – 183, [1] с. : іл. – Пер. за вид.: Брак: дар и служение / Артуро Каттанео. Рига, 2001. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Любов. Подружжя. Сім"я). – ISBN 978-966-395-074-7
1597472
  Почекутова А. Шлюбна карта // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2018. – № 5 (185), травень. – С. 16-17. – ISSN 1726-3077


  Щодо регулювання шлюбних відносин.
1597473
  Старченко Н. Шлюбна стратегія вдів і кілька проблем навколо неї (шляхетська Волинь кінця ХVІ ст.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 1. – С.42-62. – ISSN 0869-3595
1597474
  Гриценко А.Л. Шлюбна угода // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Кривий Ріг, 2006. – Т. 10. – С. 70-75. – ISBN 966-594-102-2
1597475
  Іваненко А.О. Шлюбне законодавство Рейхскомісаріату "Україна": аналіз нормативної бази (1941-1944 рр.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 331-333. – ISSN 2218-4805
1597476
  Малютіна І. Шлюбний вибір та шлюбний договір як гендерна соціалізація молоді у звичаєвому праві // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 68-75. – ISSN 0130-6936
1597477
  Маломуж О. Шлюбний договір // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 73-75. – ISSN 0132-1331
1597478
  Бартошко О. Шлюбний договір // Вісник Пенсійного фонду України : Загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 34-35
1597479
  Федорченко А. Шлюбний договір // Юридична газета. – Київ, 2013. – 3 вересня (№ 35/36). – С. 25-26


  У статті розглядається перехід від пострадянського бачення до сучасного.
1597480
  Кішон Е. Шлюбний договір : комедія у двох діях // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (1081/1082). – С. 168-203. – ISSN 0320-8370
1597481
  Липець Л.В. Шлюбний договір в Україні і в світі: порівняльні аспекти шлюбного і трудового договорів, а також шлюбних договорів в Україні і в США // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 27-41. – ISSN 2222-5374
1597482
  Шевчук Л.В. Шлюбний договір в Україні, як стримуючий важіль подружжя при розлученні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 74-79. – (Серія "Право" ; вип. 9 (21)). – ISSN 2078-6670
1597483
  Сорока М. Шлюбний договір в Україні: працюючий механізм чи інструмент тиску // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 вересня (№ 17). – С. 13, 22-23
1597484
  Єна С. Шлюбний договір знову у тренді: перспективи та ризики // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 18-19
1597485
  Кушнір А. Шлюбний договір по-українськи // Юридична газета. – Київ, 2021. – 6 липня (№ 13)
1597486
  Кравченко І. Шлюбний договір та оскарження його в суді // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 49-51
1597487
  Ульяненко Олена Олександрівна Шлюбний договір у сімейному праві України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ульяненко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1597488
  Ульяненко Олена Олександрівна Шлюбний договір у сімейному праві України : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03. / Ульяненко Олена Олександрівна; Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2003. – 185 л. + Додатки: л. 182-185. – Бібліогр.: л. 165-181
1597489
  Малиновська В. Шлюбний договір через призму судової практики: що можна в ньому прописувати / В. Малиновська, Є. Кострікова // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 вересня (№ 17). – С. 40-41
1597490
  Бажанов В.О. Шлюбний договір як підстава встановлення договірного режиму права власності подружжя у країнах ЄС / В.О. Бажанов, В.О. Бажанова // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – C. 230-233. – ISBN 978-966-316-449-6
1597491
  Зуєва Н.В. Шлюбний договір як регулятор сімейних відносин // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 182-187
1597492
  Поцелуйко А.І. Шлюбний договір як цивільно-правовий інструмент сімейно-правового регулювання подружніх майнових відносин // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 4. – С. 135-144
1597493
  Простибоженко О. Шлюбний договір: практичні поради у світлі практики Верховного Суду // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (114), грудень 2020 р. – С. 143-150
1597494
  Циверенко Г.П. Шлюбний договір: українська сучасність / Г.П. Циверенко, О.О. Трикоз // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 63-68. – (Юридичні науки ; № 1 (4)). – ISSN 2226-2873
1597495
  Рудник І. Шлюбний контакт // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2016. – № 9 (165). – С. 14-15. – ISSN 1726-3077
1597496
  Фурса С. Шлюбний контракт в нотаріальному процесі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.55-63. – ISSN 0132-1331
1597497
  Дячук Л. Шлюбні "табу" у візантійській правовій культурі // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 216-237.


  В статті з"ясовуються причини і правовий зміст нормативних заборон візантійського права при вступі у шлюб відповідно до християнської ціннісно-правової парадигми. In the article the reasons and legal maintenance of normative prohibitions of ...
1597498
  Дячук Л.В. Шлюбні заборони у візантійській правовій культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 14-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті з"ясовуються причини і правовий зміст нормативних заборон візантійського права при вступі у шлюб відповідно до християнської ціннісно-правової парадигми. В статье определяются причины и правовое содержание нормативных запретов византийского ...
1597499
  Кокотюха А. Шлюбні ігрища жаб : (кримінальні повісті та оповідання) / Андрій Кокотюха ; вступ. слово Соломії Павличко ; післямова Олега Чорногуза. – Київ : Смолоскип, 1996. – 183, [4] с. : портр. – В змісті також: Лють жіноча (Маленька повість з криміналом) ; Жінка з кошиком винограду (Кримінальне оповідання). – ISBN 0-914834-08-8
1597500
  Кондратюк Ю.С. Шлюбні обшуки Волинської єпархії кінця XVIII - початку XX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 71-76. – ISSN 2076-1554
1597501
  Рудакова Ю.К. Шлюбні панегірики у фондах національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: особливості примірників // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 94-116. – ISSN 2222-4203
1597502
  Дудкін Іван Шлюбні пристрасті світу, або Сповідь весільного гостя : спосіб життя // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 86-91 : Фото
1597503
  Бялковська В.Г. Шлюбні та дітородні орієнтації студентів вищих навчальних закладів м. Києва // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (13). – С. 158-166. – ISSN 2072-9480
1597504
  Орлова Т.В. Шлюбні та родинні відносини у Європі ХVІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-41. – (Історія ; вип. 49)


  Висвітлюються деякі аспекти культури побуту населення Європи, насамперед ті, що пов"язані зі становищем жінок та дітей.
1597505
  Пуківський Ю. Шлюбно-любовні мотиви у великодніх традиціях бойків // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 6 (334). – С. 99-106. – ISSN 0130-6936
1597506
  Білоножко Є.П. Шлюбно-родинні взаємини як об"єкт філософського осмислення : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Білоножко Є.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 206л. + Додаток : л.202-206. – Бібліогр. : л.184-201
1597507
  Білоножко Є.П. Шлюбно-родинні взаємини як об"єкт філософського осмислення : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Білоножко Є.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17 с. – Бібліогр. : 9 назв
1597508
  Петренко І. Шлюбно-сімейні відносини в контексті православної повсякденної культури Росії (XVIII ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 97-103
1597509
  Петренко І.М. Шлюбно-сімейні відносини в повсякденному житті мирян Російської держави XVIII ст. : монографія : в 2-х ч. / І.М. Петренко ; Вищий навч. закл. Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Полтава : РВВ ПУЕТ. – ISBN 978-966-184-107-8
Ч. 1. – 2010. – 277 с.
1597510
  Петренко І.М. Шлюбно-сімейні відносини в повсякденному житті мирян Російської держави XVIII ст. : монографія : в 2-х ч. / І.М. Петренко ; Вищий навч. закл. Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Полтава : РВВ ПУЕТ. – ISBN 978-966-184-107-8
Ч. 2. – 2010. – 581с. : іл., табл. + Додаток: с. 566-581. – Бібліогр.: с. 532-565
1597511
  Петренко І.М. Шлюбно-сімейні відносини в православній повсякденній культурі Росії XVIII ст. : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Петренко І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 453 л. + Додатки: л. 375-392. – Бібліогр.: л. 393-453
1597512
  Петренко І.М. Шлюбно-сімейні відносини в православній повсякденній культурі Росії XVIII ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Петренко Ірина Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 34 с. – Бібліогр.: 54 назви
1597513
  Лахач Т. Шлюбно-сімейні відносини і формування нової особистості в контексті взаємовідносин церкви і держави 1920-х рр.. // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 96-100. – ISSN 1728-3671


  У пропонованій статті піднімаються питання про існування негативних тенденцій в сучасному укр. суспільстві, причини яких вбачаються не в останніх роках розвитку країни й новітній ідеології суспільства, а в площині 1920-х років
1597514
  Цвєткова Ю.В. Шлюбно-сімейні відносини мирського населення Київської Русі (за правовими нормами Єфремівської Кормчої книги) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 177-179. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Пропонується аналіз правових норм Єфремівської Кормчої, які регулюють шлюбно-сімейні відносини мирян Київської Русі. The article deals with the analysis of legal norms from the Efrem" Pilot"s Book regulating marriage and family relations of secular ...
1597515
  Петренко Ірина Шлюбно-сімейні відносини населення Гетьманщини (XVIII ст.) на сторінках часопису "Киевская старина" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-20. – Бібліогр. в кінці ст.
1597516
  Петренко І. Шлюбно-сімейні відносини православних мирян у працях Івана Огієнка // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 466-472. – ISBN 966-7379-70-1


  У статті йдеться про таку важливу сферу людського життя, як шлюбно-сімейні відносини в українських православних родинах. На сторінках своїх праць Іван Огієнко (Митрополита Іларіона) звернув особливу увагу на статус жінки в українській родині.
1597517
  Петренко І.М. Шлюбно-сімейні відносини православного населення гетьманщини у ІІ половині XVIII ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 65-72. – ISSN 1728-3671


  На основі документів фонду Пирятинського духовного правління держ. архіву Полтавської обл.
1597518
  Петренко І.М. Шлюбно-сімейні відносини українців у другій половині 18 ст. : монографія / І.М. Петренко ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра культурології та історії. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 119 с. – ISBN 978-966-184-044-6
1597519
  Семанов Н.Ф. Шлюзованные водные пути СССР / Н.Ф. Семанов. – Л., 1953. – 43с.
1597520
  Ступников И.В. Шлюпка в открытом море, и другие рассказы. / И.В. Ступников. – М., 1974. – 142с.
1597521
  Крейн Стівен Шлюпка у відкритому морі та інші оповідання = The open boat and other stories / Стівен Крейн ; пер. з англ. Ігоря Андрущенка. – Київ : Знання, 2014. – 198, [1] с. – Сер. засн. у 2014 р. - Назва на обкл.: Шлюпка у відкритому морі. – (English Library ) ( Скарби ; № 5). – ISBN 978-617-07-0178-7
1597522
  Євселевський Л.І. Шлюпки пливуть по Пслу, Путівник / Л.І. Євселевський, Г.М. Терещенко. – Харків : Прапор, 1973. – 111с. – (Шляхами туристськими)
1597523
  Крикуненко В. Шляжи та перехрестя Івана Дорожнього // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 9 квітня (№ 7). – С. 14-15
1597524
  Прокопов Д.Є. Шляйєрмахер (Schleiermacher) Фрідріх Ернст Даніель // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 528-531. – ISBN 966-316-069-1
1597525
  Науменко І.В. Шляпа в шляпі / І.В. Науменко. – К, 1960. – 60с.
1597526
  Русу Н. Шляпа для дедушки : рассказы и повести / Н. Русу; пер. с молд. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 222 с.
1597527
  Маламуд Б. Шляпа Рембрандта / Б. Маламуд. – Москва, 1990. – 186с.
1597528
  Черникова Анна Шляпа Тролля // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 82-87 : фото
1597529
  Кравченко Є.С. Шляпи / Є.С. Кравченко. – Київ, 1953. – 44 с.
1597530
  Блок Ханна Шляпы с Пасхи : археология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C.46 : Фото
1597531
  Бугай С.М. Шлях -- інтенсифікація. / С.М. Бугай, М.К. Павленко. – К., 1970. – 32с.
1597532
   Шлях : Вісник літератури, мистецтва та громадського життя. – Москва : Московське видавництво
№ 4, червень. – 1917. – 78, [2] с.
1597533
  Луків М.В. Шлях : поезії / М.В. Луків. – Київ, 1976. – 87 с.
1597534
  Олійник Б.І. Шлях : вірші та поеми / Борис Олійник ; [уклад. М.В. Луків]. – Київ : Наукова думка, 1995. – 425, [6] с. : портр. – ISBN 5-12-004625-8
1597535
  Блер Т. Шлях : [автобіогр. спомини] / Тоні Блер ; [пер. з англ.: П. Таращук]. – Київ : Темпора, 2011. – 762, [1] с., [16] арк. фот. – Пер. вид.: Tony Blair. A journej. London: Hutchinson : Random House, 2010. - На обкл. авт. та назва не зазнач. - Покажчик: с. 735-762. – ISBN 978-617-569-036-9
1597536
  Герасименко І.І. Шлях / Іван Герасименко. – Київ : Гамазин, 2013. – 209, [3] с. – ISBN 978-966-279-001-6
1597537
  Секундант С. Шлях "філософії здорового глузду"-2 / спілкувався Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19-20 січня (№ 8/9). – С. 15


  Розмова із завідувачем кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання Одеського національного університету імені і.І. Мечникова, д-ром філос. наук, доц. Сергієм Секундантом про менталітет українського суспільства, про відмінність реальних ...
1597538
  Ауезов М. Шлях Абая : роман / Мухтар Ауезов. – Київ : ДЛВ, 1955. – 352 с.
1597539
  Ауэзов М.О. Шлях Абая / М.О. Ауэзов. – Київ, 1955. – 352 с.
1597540
  Ауезов М. Шлях Абая : роман / Мухтар Ауезов. – Київ : ДЛВ
Кн. 2. – 1959. – 300 с.
1597541
  Ауезов М.О. Шлях Абая : роман / М.О. Ауезов ; з каз. ; [пер. Дмитро Гринько ; Автобіогр.: с. 635-639] ; іл. Р.М. Багаутдінов. – Київ : Дніпро, 1972. – 640 с. : іл. – (Джерела дружби)
1597542
  Ауезов М.О. Шлях Абая : роман / М.О. Ауезов ; з каз. [пер. Д. Гринько ; передм. О. Гончара ; худож. О.І. Хорунжий]. – 2-ге вид. перекладу. – Київ : Дніпро, 1985. – 639 с. : іл. – (Вершини світового письменства)
1597543
  Канигін Ю. Шлях аріїв : Україна в духовній історії людства: Роман-есе / Ю. Канигін. – 5-те вид-ня зі змінами і доп. – Київ : Україна, 2002. – 448с. – 8утКани Шифр дубл. – ISBN 966-524-122-2
1597544
  Канигін Ю.М. Шлях аріїв : Україна в духовній історії людства: Роман-есе / Юрій Канигін. – 5-те вид., доповн. – Київ : А.С.К., 2003. – 528с. – ISBN 966-539-431-2
1597545
  Гарбар Р. Шлях Африки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15 травня (№ 82). – С. 8-9


  За рік до 60-річчя Організації Африканської Єдності - про економіку, політику та реформи на другому за площею і населенням материку світу.
1597546
  Харчук Б.М. Шлях без зупинок : повісті / Борис Харчук. – Київ : Дніпро, 1982. – 160 с. – (Серія "Романи й повісті" ; 1982, № 9)
1597547
  Сохань М.Д. Шлях бійця / М.Д. Сохань. – Сімферополь, 1967. – 64с.
1597548
  Стельмах В.М. Шлях білоруського театру / В.М. Стельмах. – К., 1964. – 170с.
1597549
  Орджонікідзе З.Г. Шлях більшовика / З.Г. Орджонікідзе. – Київ, 1939. – 160с.
1597550
   Шлях біосинтезу серотоніну в головному мозку за умов експериментального ожиріння викликаного довготривалим уведенням прогестерону / А. Александров, В. Конопельнюк, І. Компанець, Л. Остапченко. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 59-62. – (Біологія ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-3817


  Ожиріння - найрозповсюдженіша комплексна проблема зі здоров"ям. Cеротонінергічна cиcтема мозку бере участь у нейроендокринній регуляції, а також у регуляції ряду поведінкових функції організму. Cеротонін є медіатором амінної природи, який одночасно ...
1597551
  Єшкілєв В. Шлях Богомола. Імператор повені : романи / Володимир Єшкілєв ; [худож.-оформлювач О.М. Іванова]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 408, [6] с. : іл. – ISBN 978-617-7013-23-4
1597552
  Проданик Д. Шлях боротьби Василя Сенчака - "Ворона" / Дмитро Проданик // Літопис Української Повстанської Армії / [відпов. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2011. – С. 1-113. – (Події і люди ; кн. 15). – ISBN 978-966-2105-29-2(Ukr.) ; 978-1-897431-30-6(Can.)
1597553
  Махоцький Е. Шлях боротьби і перемог. Відгомін Великого Жовтня на Люблінщині (1917-1970). / Е. Махоцький. – Львів, 1971. – 106с.
1597554
  Воробець М. Шлях в серце : поезіії / Марія Воробець. – Івано-Франківськ : Соляник Г.О., 2010. – 112 с. – ISBN 978-966-96659-2-8
1597555
  Сюндюков І. Шлях веде до вогню // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 467-472. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Подвиг Олекси Гірника й сьогодення: у переддень 60-ї річниці проголошення самостійності України Центральною Радою (22 січня 1918) вчинив акт самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації України.
1597556
  Отрощенко І.В. Шлях вибору пан-монгольської ідеї (Буряти між Петербургом і Лхасою) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 2. – С. 59-67. – ISSN 1608-0599
1597557
  Александров В. Шлях використання сучасних освітніх it-технологій у становленні страхової справи в Україні / В. Александров, С. Недбаєва, О. Філонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – C. 68-69. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та запропоновано нові шляхи використання сучасних освітніх технологій для подальшого розвитку страхового ринку. New ways of modern educational technologies use for further development of the insurance market are examine and offered.
1597558
  Ямпольский Б.С. Шлях випробувань / Б.С. Ямпольский. – Київ, 1956. – 231с.
1597559
  Кузьменко Ю. Шлях від автора-початківця до успішного письменника // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 11 жовтня (№ 20). – С. 15


  30 вересня в Інститут філології на запрошення Тетяни Белімової завітали письменниця-фантаст Світлана Тараторіна та Олена Одинока, керівник відділу маркетингу та PR "Видавничої групи КМ-Букс" та мережі книгарень "Буква", менеджер літературних подій та ...
1597560
  Бескровна Л.М. Шлях від аналітичного читання до аналітичного письма = A way from analytical reading to analytical writing : навч. посібник : у 2 кн. / Л.М. Бескровна. – Київ : Ленвіт. – ISBN 978-966-8995-41-5
Кн. 2 : Доповнення. – 2010. – 362, [1] с. – На обкл. авт. та назва англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1597561
  Теплюк М. Шлях від доктрини до державотворення (до 75-річчя від дня народження Павла Євграфова) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 292-294. – ISSN 1026-9932
1597562
  Берзін П.С. Шлях від професорського стипендіата до радянського професора (Микола Гнатович Сикорський) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 1008-1020. – ISBN 978-617-7020-05-8
1597563
  Дмитрюк В.В. Шлях від світлопису до фотографії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих. – Київ, 2019. – № 2/3 (135). – С. 45-48. – ISSN 2518-7104
1597564
  Браун Я. Шлях від троянців до козаків // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 1 червня (№ 11)


  "Роздуми щодо нового видання поеми І. Котляревського "Енеїда" у художньому оформленні О. Тернавської."
1597565
  Пономаренко О.М. Шлях від фізики твердого тіла до біомінералогії та прикладної мінералогії (до 75-річчя члена-кореспондента НАН України О. Б. Брика) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 4. – C. 102-108. – ISSN 1027-3239
1597566
  Бутусов Ю. Шлях війни. Про єдиний варіант Перемоги у війні для України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 6


  "Росія у 2020 р. примушуватиме Україну визнати існування окупованих територій за сценарієм Придністров"я. РФ захопила Крим і Донбас не для того, щоб в Україні настав мир, а щоб відкусити шматок і піти далі. Приклад Молдови показує - формальний мир не ...
1597567
   Шлях віри, або 5 найбільших святинь Болгарії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 3 (147), червень - липень. – С. 38-41 : фото
1597568
  Курись О. Шлях вітру. Південна віхола : іст.-пригод. роман / Олександр Курись. – Київ : Фенікс, 2018. – 367, [1] с. – (18+). – ISBN 978-966-136-577-2
1597569
  Комберянов С. Шлях воїна : оповідання // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 1. – С. 116-139. – ISSN 0130-321Х
1597570
  Автухов К. Шлях впровадження та подальші перспективи інституту оцінки ризиків вчинення повторного правопорушення в Україні / К. Автухов, І. Яковець // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 7. – С. 152-162. – ISSN 1026-9932
1597571
  Романюк Микола Шлях Гедиміновичів- до співпраці й порозуміння! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 12--13 : фото. – ISSN 1998-8044
1597572
  Брагін М.Г. Шлях генерала / М.Г. Брагін. – Київ, 1954. – 380с.
1597573
  Шалагінов Б.Б. Шлях Гете : Життя. Філософія. Творчість / Б.Б. Шалагінов. – Харків : Ранок, 2003. – 288 с. – (Библиотека вчителя зарубіжної літератури). – ISBN 966-314-244-8
1597574
   Шлях глави держави до арбітра нації. – К, 1997. – 15с.
1597575
   Шлях горіння : спогади ветеранів ОУН і УПА про національно-визвольну боротьбу в 1930-1950-х рр. / [упоряд.: М. Галів, В. Ільницький]. – Дрогобич : Посвіт, 2008. – 519, [1] с. : табл.
1597576
  Адамовіч А.М. Шлях да майстєрства / А.М. Адамовіч. – Мінськ : АН БССР, 1958. – 180 с. : іл.
1597577
  Шестаков Андрій. Шлях двох кольорів - синього і жовтого // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1597578
  Байбак Т. Шлях діячки ОУН Олени Теліги: від Петербурга до України // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків, 2019. – № 1/2 (533/534), січень 2019 р. – С. 55-57
1597579
  Остролуцька Л. Шлях до "відкритої науки" лежить через Національний репозитарій академічних текстів // Світ. – Київ, 2019. – Березень (№ 11/12). – С. 1, 2
1597580
  Гуменюк В. Шлях до "Одержимої". Творче становлення Лесі Українки - драматурга : Монографія / В. Гуменюк. – Сімферополь : Таврія, 2002. – 232с. – ISBN 966-95494-7-7
1597581
  Атаманчук А. Шлях до "солодкої мрії", або Як Україна стала центром цукрового бізнесу // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т Держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [и др.]. – Київ, 2013. – № 11 (94). – С. 62-63
1597582
  Агеєва В. Шлях до Абсолюту. Філософські та літературні пошуки Віктора Домонтовича // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 42 (622),18-24.10.2019. – С. 54-58. – ISSN 1996-1561
1597583
  Слюсаренко А. Шлях до автокефалії Української православної церкви у 1918 р. (крізь призму документів другої сесії Всеукраїнського православного церковного собору) / А. Слюсаренко, Т. Пшеничний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 37-42. – (Історія ; вип. 3 (142)). – ISSN 1728-3817


  Представлено один із фрагментів змагань української церковної й політичної еліти в умовах Української революції 1917-1921 рр. за автокефалію православної церкви в Україні. Автори наголошують, що революційні події створили сприятливі умови для її ...
1597584
  Славік Ю. Шлях до Аушвіцу: Голокост на Закарпатті / Юрій Славік. – Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума" ("Відродження"), 2017. – 155, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 112-123 та в підрядк. прим. – (Українська бібліотека Голокосту). – ISBN 978-966-383-983-7
1597585
  Білик О. Шлях до бібліотек рівних можливостей // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – С. 16-20


  Досвід зарубіжних країн у сфері бібліотечного обслуговування осіб із вадами зору.
1597586
  Грубінко А. Шлях до брексіту: суспільно-політичний вимір участі Великобританії у процесах європейської інтеграці // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (549), листопад - грудень. – С. 126-141. – ISSN 0130-5247
1597587
  Триліський В. Шлях до Великої ріки // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 76-81


  Еквадор
1597588
  Лісова К. Шлях до вершин (про київського художника-графіка Лева Призанта) // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 28-31. – ISSN 0130-1799
1597589
  Плахов-Модестов Шлях до вершини = Синопсис літературного сценарію науково-пізнавального відеофільм : проза: сценарій // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 2 (100). – С. 58-60. – ISSN 1562-3238
1597590
  Пулері Марко Шлях до визначення ідентичності / розмову вів Микита Григоров // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 лютого (№ 18/19). – С. 31


  Сучасний український літпроцес очима італійського дослідника Марко Пулері.
1597591
  Абдуліна І. Шлях до відкритої науки // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 26-32
1597592
  Циганкова Е.Г. Шлях до відродження // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 4. – С. 60-71. – ISSN 1608-0599


  Сходознавство в Радянській Україні у післявоєнні роки
1597593
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-966-97406-3-2
Т. 1 : За Україну, за її волю... Сповідь у камері смертника. Вірую в Бога і в Україну. Нобелівські мрії. Листи. – 2014. – 534, [2] с., [12] арк. фотоіл. : фотоіл. – Від кер. Фонду "Україна Інкогніта"
1597594
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-966-97406-4-9
Т. 2 : Не дам загинуть Україні!. – 2014. – 614, [2] с., [12] арк. фотоіл. : іл. – Зміст: Перший герць ; Перепочинок ; Другий герць ; Заслання ; В Україні ; Додатки. - Від кер. Фонду "Україна Інкогніта"
1597595
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-966-97406-5-6
Т. 3 : На землі Кленового Листка: спогади й роздуми посла. – 2014. – 590, [2] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл. – Від кер. Фонду "Україна Інкогніта"
1597596
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-966-97406-7-0
Т. 5 : З часів неволі: Соснівка-7. – 2014. – 511, [1] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл. – Від кер. Фонду "Україна Інкогніта"
1597597
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-966-97406-8-7
Т. 6 : З часів неволі ; кн. 2. – 2014. – 445, [1] с. : іл. – Від кер. Фонду "Україна Інкогніта"
1597598
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-966-97406-9-4
Т. 7 : З часів неволі: спогади і роздуми. – 2014. – 447, [1] с. : іл. – Від кер. Фонду "Україна Інкогніта"
1597599
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-617-7221-00-4
Т. 8 : З часів неволі: країна Моксель. – 2014. – 519, [1] с. : іл. – Покажч. імен.: с. 503-519. - Від кер. Фонду "Україна Інкогніта"
1597600
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-617-7221-01-1
Т. 9 : З часів неволі. Одержимі. – 2014. – 647, [1] с., [12] арк. фотоіл. : фотоіл. – Від кер. Фонду "Україна Інкогніта". – Бібліогр. в підрядк. прим.
1597601
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-617-7221-02-8
Т. 10 : Тут мій дух. – 2014. – 687, [1] с., [16] арк. фотоіл. : іл. – Від кер. Фонду "Україна Інкогніта"
1597602
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-966-97406-6-3
Т. 4. – 2015. – 559, [1] с., [16] арк. фотоіл. : фотоіл. – Зміст: Де добрий шлях?; Іван Васильович Коляска; Маршал Жуков і укрїнці у Другій світовій війні; Незнищенність; Народження нової ери. - Від кер. Фонду "Україна Інкогніта". – Бібліогр. у підрядк. прим.
1597603
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-617-7221-03-5
Т. 11 : До історії Української Гельсінської спілки. Хто такі Республіканці? Статті. – 2015. – 639, [1] с., [12] арк. фотоіл. : іл. – Від кер. Фонду "Україна Інкогніта"
1597604
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-617-7221-04-2
Т. 12 : Національна ідея і національна воля. Де ти, доле України?. – 2015. – 550, [2] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл. – Від кер. Фонду "Україна Інкогніта"
1597605
  Лук"яненко Л.Г. Шлях до відродження : [зібрання творів : в 13 т.] / Левко Лук"яненко. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка". – ISBN 978-617-7221-05-9
Т. 13 : Злочинна суть КПРС - КПУ, Нюрберг-2. Придністров"я. Від хохла до українця. Телепередачі. Статті. – 2015. – 447, [1] с., [16] арк. фотоіл. : іл. – Від кер. Фонду "Україна Інкогніта"
1597606
  Крініцин О. Шлях до вільного потоку послуг в межах економічного співтовариства АСЕАН // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 28-30
1597607
  Корнаї Янош Шлях до вільної економіки / Корнаї Янош. – К., 1991. – 138с.
1597608
  Кошова І. Шлях до вічних істин : (Тема любові і дітей у романі "Записки кирпатого Мефістофеля" Володимира ) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 76-82. – (Філологічні науки)
1597609
  Сухобокова О.О. Шлях до волі: Никифор Григоріїв (1883-1953) = Way to the will: Nykyfor Hryhoriyv (1883-1953) / Ольга Сухобокова ; [відп. ред. В.М. Даниленко]. – Київ ; Вінниця : ТВОРИ, 2019. – 607, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк., резюме англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7742-66-0


  У пр. № 1727201 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка від автора. 3.10.2019., Київ. Підпис
1597610
  Антонов В.М. Шлях до гібридної бібліотеки / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 87-92
1597611
  Онищук В.О. Шлях до глибоких знань / В.О. Онищук. – Київ, 1969. – 48с.
1597612
  Сидор М. Шлях до Городельської Унії = The way to the unity of Horodlo : (в світлі польсько-литовсько-українських противорічностей ) / Др. Микола Сидор. – Мюнхен ; Ню Йорк : Виданням Автора, 1951. – 155, [ 1 ] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1597613
  Коваль Р. Шлях до держави // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2021. – Вересень (число 9). – С. 3


  Книга Ігоря Гирича "Українська історія: через ідентичність до держави".
1597614
  Гончаренко В.В. Шлях до джерела : поезії / В.В. Гончаренко. – Київ, 1986. – 54 с.
1597615
  Солончак В. Шлях до диплома із тризубом / В. Солончак, О. Герасимчук // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 31 липня (№ 146). – С. 3


  Особливості вступної кампанії для випускників із тимчасово окупованих територій.
1597616
  Алєксєєва С.О. Шлях до досконалості : програма гуртка англ. мови / С.О. Алєксєєва. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 6 (114)). – ISBN 978-617-00-1367-5
Ч. 1. – 2012. – 80 с. : іл., табл.
1597617
  Ніколаенко І.С. Шлях до досконалості (за романом О. Хакслі "Острів") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 211-213. – ISBN 966-581-102-9
1597618
   Шлях до достатку. – К, 1966. – 50с.
1597619
  Танчер В.К. Шлях до духовної свободи / В.К. Танчер. – К, 1970. – 92с.
1597620
  Краснощок В. Шлях до духовної суверенності: творчі постаті Г. Чупринки, М. Бажана, Ю, Яновського в есеїстиці Є. Маланюка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 310-318
1597621
  Безвершенко Ю. Шлях до економіки знань. Про реформу науково-технологічної сфери // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 15


  " Науково-технологічна сфера України існує не у вакуумі. Її розвиток неможливий без наявності необхідних умов (від правових до політичних), інфраструктури (від дослідницької до виробничої), фахівців (від науковців до тих, хто забезпечує комунікацію між ...
1597622
  Кладкова О. Шлях до енергетичної незалежності України на прикладі ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 131-135
1597623
  Ярковий Д.М. Шлях до ефективного симбіозу бізнесу та інформаційних технологій // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 47-57.
1597624
  Нуріпур О. Шлях до європейського саморозуміння // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 16 (700), 23.04- 29.04.2021. – С. 56-57. – ISSN 1996-1561
1597625
  Оболенський О. Шлях до Європи, проторований музикою / О. Оболенський, Г. Поштаренко // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 5


  Хорова капела "Дніпро" Київського національного університету імені Тараса Шевченка на чолі з його художнім керівником Іриною Душейко протягом 2011 року здійснив дві гастрольні поїздки до країн Європи.
1597626
  Завгородня О. Шлях до Європи: світоглядне річище : (філософські тексти й сучасні контексти) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 99-110. – ISSN 1682-2366
1597627
   Шлях до Європи? до якості! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 квітня (№ 17/18). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про Міжнародну науково-практичну конференцію "Ефективні технології навчання та виховання в контексті Болонського процесу". На конференції обговорили перспективи впровадження стандартів європейської освіти і збереження національних традицій вищої школи.
1597628
  Остролуцька Л. Шлях до Європи… З "латинкою"? // Світ. – Київ, 2021. – Вересень (№ 35/36)


  Про доцільність переведення системи письма в українській мові з кирилиці на латиницю; з коментарями директора Інституту української мови НАН України доктора філологічних наук Павла Гриценка і директора Головної астрономічної обсерваторії НАН України, ...
1597629
   Шлях до зірок Головного конструктора починався в Україні // Світ. – Київ, 2017. – Січень (№ 3/4). – С. 1, 3


  У Національному технічному університеті Україна "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського відзначили 110-ліття від дня народження Сергія Павловича Корольова.
1597630
  Грабовський С. Шлях до зірок. Україна. ХХ століття // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 8. – С. 78-109. – ISSN 0585-8365
1597631
  Нагорний П.Д. Шлях до змін: трансформація Національного банку України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 85-94. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
1597632
  Рожіцин В. Шлях до знання / В. Рожіцин. – Харків : Пролетар, 1931. – 72 с.
1597633
   Шлях до знань пролягатиме непростий // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 15 травня (№ 89). – С. 2


  Цьогоріч ЗНО для вступу в магістратуру за певними спеціальностями матиме три основні новації.
1597634
  Згуровський М.З. Шлях до інформаційного суспільства - від Женеви до Тунісу // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 141-156. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
1597635
  Уйомов А.І. Шлях до істини / А.І. Уйомов. – Київ, 1971. – 71с.
1597636
  Поденщикова Н. Шлях до Істини : зб. оповідань та есе / Надія Поденщикова. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – 438 с. – ISBN 978-966-920-037-2
1597637
  Єлісюченко Є. Шлях до істини у працях Г.С. Сковороди // Філософія і право : тези доп. ХІ Всеукр. студент. наук. конф., (16 грудня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 38-40
1597638
  Самолевська О. Шлях до квітів Катерини // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 1-7 липня (№ 26)


  Пам"яті Катерини Білокур.
1597639
  Матат Д. Шлях до консенсусу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У МОН обговорили проблеми віднесення спеціальностей "Міжнародне право" та "Правоохоронна діяльність" до юридичної освіти.
1597640
   Шлях до лідерства в інноваціях // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 29 травня (№ 21)


  "...Зміна системи фінансування науки та підтримки вчених дасть змогу Україні суттєво покращити свої позиції у Глобальному інноваційному індексі, а також перевести економіку на інноваційний шлях розвитку. Про це сказв Прем"єр-міністр України Володимир ...
1597641
  Скринченко В. Шлях до моря або доля українського вченого // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 209-211. – ISSN 0320-8370


  Пам"яті засновників вітчизняної гідроакустики. На згадку про творчу співдружність вчених І.Л. Обозненка та Ю.З. Шліпченка.
1597642
  Фея О. Шлях до мрії завдовжки 40 років // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 41 (517), 13-19.10.2017 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Нобелівську премію з фізики за 2017 рік присудили Райнерові Вайссу, Кіпові Торну та Баррі Берішу за "вирішальний внесок у детектор LIGO та відкриття гравітаційних хвиль".
1597643
  Патриляк І. Шлях до народження // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Історія Київського університета імені Тараса Шевченка з 1801-1833 рр.
1597644
  Смульсон Л. Шлях до народності / Л. Смульсон. – Київ, 1938. – 104с.
1597645
   Шлях до НАТО : Вимір безпеки. Лідери думок - про євроатлантичну інтеграцію України / В. Бадрак, С. Згурець, М. Самусь, О. Набоченко; Валентин Бадрак, Сергій Згурець, Михайло Самусь, Ольга Набоченко. – Київ, 2006. – 222с.
1597646
  Тимошенко Ю. Шлях до НАТО лежить через Тузлу: Конфлікт, що об"єднав українську націю // Вечір. Київ. – 2003. -4 листоп.


  [Прес-конференція лідера БЮТ з приводу конфлікту навколо о. Коса Тузла]
1597647
   Шлях до науки [Василь Петрович Єрмаков] // Україна. Наука і культура / НАН України, Т-во "Знання" України. – Київ, 2009. – Вип. 35. – С. 128-134. – ISSN 0206-8001
1597648
   Шлях до незалежності - крок за кроком. За повідомленнями тогочасної української та зарубіжної преси // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 5/6/7/8. – С. 9-14. – ISSN 0868-8117
1597649
  Даниленко В.М. Шлях до незалежності: громадські рухи й суспільні настрої в УРСР другої половини 1980-х рр. / В.М. Даниленко, М.К. Смольніцька // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 4-22. – ISSN 0130-5247


  Аналізуються проблеми, які хвилювали українське суспільство в другій половині 1980-з рр., напередодні проголошення незалежності.
1597650
  Булгакова О. Шлях до незалежності: до 25-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 4-5


  22 вересня 2015 року в Інституті історії України НАН України відбувся круглий стіл "Шлях до незалежності: до 25-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України". У ньому взяли участь понад 20 представників різних державних, наукових та ...
1597651
  Сербін І. Шлях до незалежності: п"ять завдань НААКУ на 2021 рік // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 лютого (№ 3). – С. 14-15
1597652
  Шевченко Віктор Шлях до нового світу (До 555-річчя з дня народження та 500-річчя з дня смерті Христофора Колумба) : Закінчення. Див. початок у №2 за 2006 р. // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 47-51. – Бібліогр. 2 назви
1597653
  Шевченко Віктор Шлях до нового світу (До 555-річчя з дня народження та 500-річчя з дня смерті Христофора Колумба) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 53-56. – Бібліогр. 12 назв
1597654
  Мойсеєнко В. Шлях до нової віри // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 132-144. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Хрещення Русі: міфи й реальність.
1597655
  Мойсеєнко В. Шлях до нової віри. Хрещення Русі: міфи і реальність // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 51-63. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
1597656
   Шлях до перемоги. – К, 1993. – 221с.
1597657
  Чухліб Т.В. Шлях до Полтави: Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи / Тарас Чухліб. – Київ : Наш час, 2008. – 263 с. : іл. – Бібліогр.: с. 252-262. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-11-8
1597658
  Ціпко А. Шлях до попередників, що проліг занедбаною та забутою брамою // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 82-88. – ISBN 966-7060-98-5


  "Великий льох" Т.Г. Шевченка.
1597659
  Круглій М. Шлях до порятунку родини Гельмерів за твором Г. Ібсена "Ляльковий дім" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень 2021. – С. 12-13
1597660
  ГаєкФрідріх фон Шлях до рабства : [в малюнках] / Фрідріх фон Гаєк ; [пер. і упоряд. В. Галунько] ; НДІ публ. права. – Київ ; Херсон : Грінь Д.С., 2017. – 32 с. : іл. – Бібліогр.: с. 31
1597661
  Панкіна Вікторія Шлях до самовдосконалення Ольги Максименко : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 14-15 : Фото
1597662
  Степула Н. Шлях до самого себе (Григорій Штонь) // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 36-40. – ISBN 966-7379-16-7
1597663
  Олещук І.А. Шлях до світанку : спогади, документи, статті / Ігор Олещук. – Тернопіль : Джура, 2001. – 172с. : іл. – ISBN 966-7497-83-6
1597664
  Жаров В. Шлях до Світової організації торгівлі: чи готова Україна виконувати зобов"язання у сфері охорони інтелектуальної власності / В. Жаров, Т. Шевелева // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 8. – С.3-5. – ISSN 1608-6422
1597665
  Андрусяк Т.Г. Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини) / Т.Г. Андрусяк ; Фонд сприяння розвитку укр. правової думки та пропаганди держ. традицій "Право для України". – Львів : Світ, 1998. – 192 с. : іл. – Бібліогр.: с. 110-119. – ISBN 5-7773-0901-1
1597666
   Шлях до себе - шлях до людей : привітання, спогади, враження від співпраці та зустрічей : до 70-річчя В.Г. Кременя / [упоряд.: С.О. Сисоєва ; голов. ред. і наук. ред. В.І. Кушерець]. – Київ : Знання України, 2017. – 391, [1] с. : портр., фотоіл. – Бібліогр.: с. 383-387. – ISBN 978-966-316-412-0
1597667
  Обушний М.І. Шлях до себе / Микола Обушний. – Київ : Техніка, 2011. – 159, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 100-132 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-575-203-5


  У пр. № 1739189 напис: Шановному Володимиру Анатолійовичу. Зажди щиро і з великою повагою до Вас Микола Обушний. Підпис. 19.12.2011
1597668
  Пилипенко М. Шлях до себе = Путь к себе = Path to Self / Міртала Пилипенко ; [укр. пер. А. Гумецька ; англ. пер. Sylvia Juran і Мирослава Стефанюк]. – Відред. і допов. вид. – Київ : Київ-Париж-Дакар, 2017. – 242, [10] с. – Трьохмов. вид. - укр., англ. та рос. мовами. - .— На обкл. та тит. арк. назва парал. укр., рос., англ. – ISBN 978-966-97236-9-7
1597669
  Пилипенко М. Шлях до себе : [зб. поезій] / Міртала Пилипенко ; пер. Ася Гумецька. – Відред. і допов. вид. – Київ : Київ-Париж-Дакар, 2018. – 118 с. : іл. – ISBN 978-966-97620-4-7
1597670
  Пилипенко М. Шлях до себе = Droga do siebie = Path to Self = Путь к себе / Міртала Пилипенко ; [укр. пер. Ася Гумецька ; пол. пер. Тадей Карабович ; англ. пер. Sylvia Juran і Мирослава Стефанюк]. – Відред. і допов. 2-ге вид. – Київ : Київ-Париж-Дакар, 2018. – 335, [1] с. : іл. – Чотирьохмов. вид. - укр., пол., англ. та рос. мовами. – ISBN 978-966-97620-2-3
1597671
  Сорока П. Шлях до себе справжнього або Марафонський забіг Бориса Тимошенка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 12 вересня (№ 35). – С.14


  Роздуми над книжкою Бориса Тимошенка "Потала" - роман-епопея, роман-спогад у семи книгах
1597672
   Шлях до себе... = The path to the self.. : [книга-фотоальбом] / [під заг. ред. Г.А. Тимонюк ; авт. фот. Г.Г. Півняк]. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2015. – 246, [1] с. : фот. кольор. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 244-245. – ISBN 978-966-348-369-6
1597673
  Щербак Ю.М. Шлях до серця : кіносценарій / Ю. Щербак. – Київ : Мистецтво, 1972. – 62 с.
1597674
  Дичев С. Шлях до Софії : роман / С. Дичев. – Київ : Дніпро, 1973. – 447с.
1597675
  Дичев С. Шлях до Софії : Роман / С. Дичев. – Київ : Вища школа, 1985. – 454с.
1597676
  Кривов В. Шлях до сталого землекористування складний, але його необхідно пройти // Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2007. – № 2. – С. 37-39.
1597677
  Скомороха Л. Шлях до суддівського крісла // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 32-40.
1597678
  Скомороха Л. Шлях до суддівського крісла // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 69-75. – ISSN 0132-1331
1597679
  Згуровський М.З. Шлях до суспыльства, заснованого на знаннях // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 7-9. – ISBN 978-966-622-589-7
1597680
  Гавриленко В.О. Шлях до сфрагістики / Віталій Гавриленко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львів. від-ня [та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 2014. – 327, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 315-327. – Бібліогр.: с. 302-314, в кінці розд. та в підряд. прим. – ISBN 978-966-02-7306-1


  У пр. № 1727034 напис: Приязній Наталії Вікторівні, з щирою повагою від автора. Підпис. 4.05.2016
1597681
   Шлях до творчості : (методика та освіта) : зб. наук.-метод. праць / М-во культури України, Одес. серед. спеціаліз. муз. шк.-інтернат ім. проф. П.С. Столярського ; [редкол.: Є.Л. Лисюк та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 97, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-219-5
1597682
   Шлях до творчості : освіта, методика, інновації : зб. наук.-метод. праць / М-во культури України, Одес. серед. спеціаліз. муз. шк.-інтернат ім. проф. П.С. Столярського ; [редкол.: В.В. Молдаванов та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – 135, [1] с. : іл., нот. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-555-4
1597683
  Рижков В. Шлях до тиранії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 20


  Іван Грозний - українець на московському престолі?
1597684
  Рижов В. Шлях до тиранії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 20


  Іван Грозний - українець на московському престолі?
1597685
  Лук"яненко Л. Шлях до українства... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 квітня (№ 74). – С. 5


  Видатний політичний діяч, патріот, дисидент і державотворець - розказав про вихід українців із комуністичного рабства, національну свідомість, громадську активність, ворогів України, зворотній рух до автентичної духовності та напружену боротьбу, що ...
1597686
  Хабібуллін В. Шлях до успіху і правничого майбутнього = Путь к успеху и юридическому будущему : Радянський Союз / Незалежна Україна / Вадим Хабібуллін. – Київ : Юстініан, 2008. – 208с. – ISBN 978-966-8257-41-4
1597687
  Миколайко В. Шлях до успішної кар"єри // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 22 травня (№ 97). – С. 4


  В Уманському педагогічному університеті дбають про можливості професійного зростання майбутніх випускників у європейському просторі.
1597688
  Гришина А. Шлях до читача / А. Гришина, В. Вишнякова, Т. Філіппова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Співробітники Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича представили читачам процес наукової обробки літератури, яка надходить до бібліотеки та різних її підрозділів; розповіли про електронний каталог, який містить на цей час близько 1.190.000 записів ...
1597689
  Маланюк Є. Шлях до Шевченка / Євген Маланюк ; Ужгородський нац. ун-т ; Науково-дослідний ін-т україністики ім. М. Мольнара ; [ наук. ред. Л. Белей ]. – Ужгород : Гражда, 2008. – 48с. : іл. – (Ucrainica: ad fontes ; Кн. 2). – ISBN 978-966-8924-55-2
1597690
  Маланюк Є. Шлях до Шевченка // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 10 (123). – С. 50-51. – ISSN 1996-1561
1597691
  Маланюк Є. Шлях до Шевченка // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 8-23. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
1597692
  Мертенс В.П. Шлях до щедрого поля. / В.П. Мертенс, А.М. Стельмащук. – Київ, 1984. – 96с.
1597693
  Шинкарук В. Шлях до якісної вищої освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23лютого - 1 березня (№ 7). – С. 12


  У 2000 р. Україна приєдналася до глобально визнаних "Цілей Розвитку Тисячоліття" і взяла на себе політичні зобов"язання щодо їх досягнення та реалізації до 2015 р.. Серед восьми визначених цілей другою названо забезпечення якісної освіти впродовж ...
1597694
  Кулик О. Шлях до якісної наукової публікації // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 22 червня (№ 25). – С. 1, 6. – ISSN 2219-5793


  "Багатьох науковців цікавить, як саме відбувається процес публікації у журналі зі списку Scopus. Професор кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Олександр Кулик, спираючись на власний досвід, розповідає, що цей ...
1597695
  Короденко М. Шлях до якісної освіти, реформування державної служби в міністерстві й нові університетські стандарти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 30 квітня (№ 17). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Згадується директор науково-методичного центру організації навчального процесу КНУ імені Тараса Шевченка Андрій Гожик.
1597696
   Шлях довжиною в 135 років. (від Волинської школи фельдшерів до інституту медсестринства) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 108-112. – ISSN 1682-2366


  Житомирський інститут медсестринства.
1597697
  Сиротенко С.А. Шлях довжиною в 70 років (до ювілею Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ) // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (88). – С. 39-45 : фото. – ISSN 2311-9780
1597698
   Шлях довжиною у п"ятнадцать років. До ювілею журнала "Вісник Книжкової палати" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 9 (182). – С. 8-12. – ISSN 2076-9326


  Тісні контакти поєднують журнал с бібліотекою КНУТШ.
1597699
  Бєсов Л.М. Шлях довжиною у сто років [до сторіччя Національної академії наук України] / Л.М. Бєсов, Г.Л. Звонкова // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (45). – С. 3-14. – ISSN 2077-9496
1597700
  Крижевич Є.Д. Шлях додому / Є.Д. Крижевич. – К., 1983. – 86с.
1597701
  Килимник Ю. Шлях додому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 29-30 травня (№ 99/100). – С. 13


  Як друзі реалізували заповіт Тараса Шевченка.
1597702
  Виноградов Віктор Шлях дощу : Поезії 1987-1995 років / Виноградов Віктор. – Київ : Смолоскип, 1996. – 94 с. – ISBN 0-914834-95-9
1597703
  Виноградов В. Шлях Дощу / В. Виноградов. – Київ, 1996. – 94с.
1597704
  Серпілін Л. Шлях дружби. / Л. Серпілін. – К, 1949. – 148с.
1597705
  Гуменюк О. Шлях емігранта: від воїна до студента // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 14 лютого (N 7). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Поразка національно-визвольних змагань у 1917 - 1921 рр. та нові політичні обставини на українській території призвели до масового виїзду. Серед емігрантів значну частину становили студенти, які змінили методи і напрями діяльності українських осередків ...
1597706
  Буренко Н.М. Шлях європейської інтеграції, що його застосовують до країн - кандидатів з Центральної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.19-27
1597707
  Балабко О. Шлях Єлизавети Милорадович // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-9 січня (№ 1/2). – С. 8


  Монографія Ірини Петренко "Єлизавета Милорадович (1832-1890) в українському суспільно-політичному русі" присвячена українській громадській діячці, меценатці, тітці гетьмана П. Скоропадського.
1597708
  Садовий М.А. Шлях життя селянина-революціонера. / М.А. Садовий. – Х., 1928. – 32с.
1597709
  Лешан Ю. Шлях жінок до звання лікаря // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 43-45, 57
1597710
  Кіктенко В. Шлях з Києва до Пекіну. До 300-річчя заснування православної місії в Китаї // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – С. 54-61
1597711
  Сторчак К. Шлях за гору. / К. Сторчак. – Полтава, 1934. – 107с.
1597712
   Шлях звитяг і звершень = Путь побед и свершений : фотолітопис ленінського комсомолу : [фотоальбом] / [упор.: А.М. Арутюнян, Ю.Н. Єльченко, Г.Д. Максименко]. – Київ : Новий друк, 2009. – 264 с. : фотоіл. – Кн. укр. і рос. мовами. – ISBN 966-7126-19-6
1597713
  Піскун В. Шлях золотої середини // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]


  Україна та культурно-цивілізаційний простір.
1597714
   Шлях зоолога (до 80-річчя члена-кореспондента НАН України І.А. Акімова) / Л.О. Колодочка, М.Ф. Ковтун, В.О. Харченко, В.А. Іванова // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 7. – C. 103-107. – ISSN 1027-3239


  Згадуються відомі українські зоологи - академік О.П. Маркевич, О.П. Кришталь, Б.М. Мазурмович.
1597715
  Собко В. Шлях зорі : Роман / В. Собко. – Львів : Радянський письменник
Кн. 1-3. – 1948. – 642с.
1597716
  Собко В. Шлях зорі : Трилогія / В. Собко. – Київ : ДЛВ, 1956. – 688с. – (Б-ка укр. роману та повісті)
1597717
  Мазанько А.С. Шлях зради і шпигунства / А.С. Мазанько. – Ужгород, 1976. – 79с.
1597718
  Козельский Б.В. Шлях зрадництва и авантур : (Петлюрівське повстанство) / Б.В. Козельский; Б.В. Козельський. – Харьків : Держвидав України, 1927. – 148 с.
1597719
  Чирук С. Шлях із варягів ...у турки // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т, Ин-т укр.-немецких исследов. – Дніпропетровськ, 2007. – [Вып. 33]. – С. 312-317. – ISBN 978-966-525-872-8


  У статті йдеться про шведських військовополонених в Катеринославській губернії під час російсько-шведської війни 1788-1790 рр. та російсько-турецької війни 1787-1791 рр.
1597720
  Москаленко В. Шлях інтеграції Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у загальноєвропейський простір вищої освіти // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-15. – ISSN 1682-2366
1597721
  Зибіна Г.Г. Шлях Іраку до незалежності / Г.Г. Зибіна. – Київ, 1969. – 152с.
1597722
  Микитин А. Шлях Київської братської школи до академії // Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев, 2015. – № 2 (17) : 400 років святості. – С. 40-42
1597723
  Зегерс А. Шлях крізь лютий / А. Зегерс. – Київ, 1938. – 260с.
1597724
  Буник Вікторія Шлях лідера. Доріг багато. Яку обираєте вит? // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 1, лютий. – С. 68-72 : фото
1597725
  Джемілєв М. Шлях лідера. Мустафа Джемілєв : статті, виступи, листи / [упоряд. О. Бондаренко ; біогр. нарис та заг. ред. Г. Бекірової]. – Київ : Стилос, 2018. – 239, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-193-121-2
1597726
  Семенець О.О. Шлях медіасфери через хаос та біфуркації: моральні цінності як параметр порядку в самоорганізації мас-медіа // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 31-34
1597727
  Ткаченко Орест Шлях мовного самоствердження: (До політичних передумов подальшого розвитку української мови) // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2002. – № 9/10. – С.91-95. – ISSN 0130-321Х
1597728
  Перевертень Н. Шлях морального переродження: герої Є. Гребінки та Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 105-110


  У статті розглядаються повісті "Сила Кондратьєв" Є. Гребінки і "Варнак" Т. Шевченка. Обидва письменники у своїх творах порушують глибокі морально-етичні проблеми, показуючи на прикладі життя героїв, їхній шлях морального переродження: від гріха до ...
1597729
  Скляренко С.Д. Шлях на Київ : Роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Держвидав художньої літератури, 1937. – 331с.
1597730
  Скляренко С.Д. Шлях на Київ : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Держвидав художньої літератури
Перша і друга книга. – 1947. – 430 с.
1597731
  Скляренко С.Д. Шлях на Київ : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : ДЛВ, 1949. – 340 с.
1597732
  Скляренко С.Д. Шлях на Київ : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 507 с.
1597733
  Скляренко С.Д. Шлях на Київ : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : ДЛВ, 1955. – 640 с. – (Б-ка укр. романа та повісті)
1597734
  Скляренко С.Д. Шлях на Київ : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Дніпро, 1967. – 559 с. – (Б-ка укр. рад. прози)
1597735
  Плоткін Г.Д. Шлях на Схід : книга подорожей / Г.Д. Плоткін. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 290 с.
1597736
  Ковалко Н. Шлях науки і просвітництва: розвиток капіталістичного оподаткування / Н. Ковалко, В. Мельник // Навіщо нам податки : держава як спільний бізнес / О.О. Белов, Ю.П. Гаврильченко, К.Є. Іщейкін, О.Б. Келлер, Ф.М. та ін. Кирилюк. – Київ : Столична правова фундація, 2019. – С. 182-189. – ISBN 978-617-7544-31-8
1597737
  Хонін В.М. Шлях наукового пошуку (Шлях єдинорога.Система міжнародно-правового регулювання. Досвід перспективного планування - порядок денний 2035 року) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 3-9
1597738
  Бойко Ю. Шлях нації / Ю. Бойко. – Париж-К.-Львів : Українське слово, 1992. – 127с.
1597739
  Гетьманчук М.П. Шлях Нестора Махна в еміграції: через Румунію і Польщу у 1921-1925 рр. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 107-113. – ISSN 0321-0499
1597740
  Гаспарян А. Шлях нормалізації основних проблем вірменсько-турецьких політичних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 73-75
1597741
  Петльований В. Шлях олімпійського чемпіона / В. Петльований. – К, 1952. – 44с.
1597742
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 1996
1597743
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 1996
1597744
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 1997
1597745
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 1997
1597746
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 1997
1597747
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 1997
1597748
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 1998
1597749
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 1998
1597750
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 1998
1597751
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 1998
1597752
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 1999
1597753
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 1999
1597754
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 1999
1597755
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 1999
1597756
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 2000
1597757
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 2000
1597758
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 2000
1597759
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 2000
1597760
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 2001
1597761
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ
№ 2. – 2001
1597762
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ
№ 3. – 2001
1597763
   Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки. – Київ
№ 4. – 2001
1597764
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2002
1597765
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2002
1597766
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2002
1597767
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2002
1597768
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2003
1597769
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2003
1597770
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2003
1597771
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2003
1597772
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1. – 2004
1597773
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2. – 2004
1597774
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 3. – 2004
1597775
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4. – 2004
1597776
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1. – 2005
1597777
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2. – 2005
1597778
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 3. – 2005
1597779
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4. – 2005
1597780
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1. – 2006
1597781
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2. – 2006
1597782
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 3. – 2006
1597783
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4. – 2006
1597784
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1. – 2007
1597785
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2. – 2007
1597786
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 3. – 2007
1597787
   Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4. – 2007
1597788
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1. – 2008
1597789
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2. – 2008
1597790
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 3. – 2008
1597791
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4. – 2008
1597792
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1 (51). – 2009
1597793
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2 (52). – 2009
1597794
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 3 (53). – 2009
1597795
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4 (54). – 2009
1597796
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1 (55). – 2010
1597797
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2 (56). – 2010
1597798
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 3 (57). – 2010
1597799
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4 (58). – 2010
1597800
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1 (59). – 2011
1597801
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2 ( 60). – 2011
1597802
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 3 (61). – 2011
1597803
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4 (62). – 2011
1597804
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1 (63). – 2012
1597805
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2 (64). – 2012
1597806
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№3 (65). – 2012
1597807
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 4 (65). – 2012
1597808
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 1 (66). – 2013
1597809
   Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
№ 2 (67). – 2013
1597810
  Бич В.В. Шлях освіти Бережанщини. 1944-2010 рр. / В.В. Бич ; Від. освіти Бережан. райдержадмін., Район. метод. каб. – Тернопіль : Новий колір, 2010. – 107, [1] с. : фот. – Бібліогр.: с. 106. – ISBN 978-966-2061-22-2
1597811
   Шлях педагога і науковця / шпальти підготувала Наталія Кулик // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 16 листопада (№ 45). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
1597812
  Процев"ят Т. Шлях перемоги Ярослава Стецька і надзавдання сучасності // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7/9, липень - вересень. – С. 46-82
1597813
  Пагутяк Галина Шлях півонії : есе // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 5/6. – С. 2-9. – ISSN 0130-1608
1597814
  Кремінь Д.Д. Шлях по зорях : вірші / Д.Д. Кремінь. – Київ : Молодь, 1990. – 96 с.
1597815
  Бочаров С.В. Шлях Польщі до Європейського Союзу : монографія / С.В. Бочаров ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т, Іст. ф-т. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 270, [1] с. – Бібліогр. в посиланнях: с. 216-255. – ISBN 978-966-639-502-6


  Шановному Валерію Володимировичу з повагою і вдячністю Підпис
1597816
  Талалай Р. Шлях прокладається в мені // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 27 січня (№ 2). – С. 1, 4-5


  Роковини смерті Миколи Біденка.
1597817
  Кодацька Н.О. Шлях професійної самоідентифікації: гендерні особливості // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Венгер Н.В., Висоцький О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 1 (141). – С. 21-26. – ISSN 2077-1800
1597818
  Вознюк Є. Шлях Республіки Польща до ЄС як досвід для України / Є. Вознюк, І. Гич // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – C. 65-73. – ISSN 2306-028X
1597819
  Демещук А. Шлях Республіки Хорватія до міжнародного визнання // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 89–95. – ISSN 2309-9356
1597820
  Біленкін Д.О. Шлях розуму / Д.О. Біленкін. – Київ, 1987. – 235с.
1597821
  Мельничук Л.Н. Шлях Румунії до Європейського Союзу: досвід для України // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академия України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 206-214. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія ; № 4 (14)). – ISSN 2075-7190
1597822
  Юхименко Н. Шлях самопізнання Івана Стогнія // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 258-262
1597823
  Фаст Г. Шлях свободи. / Г. Фаст. – К, 1949. – 228с.
1597824
  Багрій Р. Шлях сера Вальтера Скотта на Україну : ("Тарас Бульба" М. Гоголя і "Чорна рада" П. Куліша в світлі історичної романістики Вальтера Скотта) / Роман Багрій. – Київ : Всесвіт, 1993. – 296 с.
1597825
  Гуро І. Шлях сибірський дальній / І. Гуро. – К., 1963. – 304с.
1597826
  Дзяк Г.В. Шлях слави та пошани // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 21, № 3. – С. 4-14. – ISSN 2307-0404


  "...Стаття присвячена Дніпропетровської медичної академії, 2016 рік - рік 100-річного ювілею від заснування."
1597827
  Сидорчук О.В. Шлях становлення особистості та проблема самоідентифікації у романі "Метроленд" Дж. Барнса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – C. 478-482. – (Б-ка Ін-ту філології)
1597828
  Корсун Ю.О. Шлях становлення та принципи діяльності Національного університету дистанційної освіти Іспанії // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Євтух М.Б., Михайличенко О.В. , Плахотнік О.В. [та ін.]. – Київ, 2008. – № 37. – С. 61-64
1597829
  Кудлач В. Шлях творення: Одеська бібліотека стала національною / Володимир Кудлач // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 9 (158). – С. 33-35
1597830
  Гетманцев Д. Шлях у 1000 лі. Цивілізований шлях взаємної довіри держава і платник податків мають почати вже зараз // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 16-22 червня (№ 23). – С. 9


  "Революція стала історією, забравши в минуле революціонерів. Суперечки, бійки у ФБ до крові, істерики до ригачки навколо тем, ще вчора актуальних, - сьогодні нудні й цікаві тільки сперечальникам. Міст між суспільством і державою, прокладений ...
1597831
  Прохорова В.Г. Шлях у 110 років відділу технічної літератури Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка (1901-2012 рр.) // Збірник наукових праць / Харківська, наукова бібліотека ім. Короленка В.Г. державна. – Харків, 2012. – Вип. 7. – С. 38-64


  Розглядається історія відділу, повідомляється про його засновників; йдеться про роботу з пропаганди книги: надання консаультацій, організацію пересувних виставок, про читачів-активістів, які надавали допомогу відділу, проведення "круглих столів", школу ...
1597832
  Черкашина-Губаренко Шлях у безсмертя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 лютого (№ 30). – С. 11


  У Національній музичній академії України ім. П.Чайковського з успіхом відбулася міжнародна науково-практична конференція «Оперні реформи минулого і сучасності». Конференцію присвячено визначним ювілейним датам 2013 року. Розмову музикознавці ...
1597833
  Гончарук П.С. Шлях у безсмертя // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 190-191. – ISBN 978-966-452-148-9
1597834
  Тарасишин Л.О. Шлях у вірусологію / Л.О. Тарасишин. – К., 1991. – 47с.
1597835
  Романов С. Шлях у вічність. Леся Українка і Михайло Коцюбинський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 липня (№ 28). – С. 1, 4-5


  Життєвий і творчий шлях Л.Українки і М. Коцюбинського
1597836
  Сліпченко О. Шлях у Європу: пам"ятники чи право? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 16-22 червня (№ 23). – С. 15


  "Неподалік від Парижа, у містечку Санліс на порталі заснованої Анною церкви можна побачити її скульптурне зображення, під яким так і написано: "Anne de Kiev, Reine de France". Зміст зрозумілий і без перекладу. Однак у путінському викладі вкотре стався ...
1597837
  Верховський В. Шлях у Крим через три моря // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 6 липня (№ 27). – С. 8


  Афанасій Нікітін та його " Хожение за три моря ".
1597838
  Половка С.Г. Шлях у морі та на суші (до 75-ої річниці з дня народження О.Ю. Митропольського) / С.Г. Половка, С.М. Довбиш // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (31). – С. 187-197. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914


  У статті подано історичний зріз наукових напрацювань у галузі геології океанів і морів, педагогічної та громадської діяльності доктора геолого-мінералогічних наук, член-кореспондента НАН України, професора Олексія Юрійовича Митропольського (КУ).
1597839
   Шлях у науці А.О. Сапєгіна – видатного випускника Новоросійського (Одеського національного імені І.І. Мечникова) університету : (до 100-річчя національної академії наук України) / С.Г. Коваленко, О.Ю. Бондаренко, Т.В. Васильєва, В.В. Немерцалов // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (42). – C. 111-121. – (Серія : Біологія). – ISSN 2077-1746
1597840
  Померанцев Ю.М. Шлях у Нептунію / Ю.М. Померанцев. – К., 1967. – 135с.
1597841
  Роготченко О. Шлях у прірву чи позасвідомість нездійснених ілюзій // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 64-71. – ISBN 966-7021-96-3
1597842
  Бриль М.Н. Шлях у світ чудес : (Путівник книголюба) / М.Н. Бриль. – Харків, 1972. – 120с.
1597843
   Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – 291, [1] с. – Текст англ., пол., укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2410-77-8
1597844
  Павловський М.А. Шлях України : Шлях вліво, шлях вправо - хибний шлях... / М.А. Павловський. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Техніка, 1997. – 152с. – ISBN 9665751603
1597845
  Павловський М.А. Шлях України : шлях вліво, шлях вправо - хибний шлях... / М.А. Павловський. – Київ : Техніка, 1996. – 150 с. – ISBN 966-575-120
1597846
  Мітряєва С. Шлях України до безвізової Європи // Історія, що об"єднує : нариси новіт. транскордон. співробітництва у Карпат. регіоні : монографія / В.І. Андрейко, І.В. Артьомов, О.Ф. Бенчак, О.П. Білак, В. [та ін.] Вежбінец. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2017. – С. 249-259. – ISBN 978-617-7333-48-6
1597847
  Костецька Л.М. Шлях України до Європейського Союзу: політична складова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 151-158
1597848
  Марусик Я. Шлях України до європейської інтеграції // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 27-31
1597849
  Галака С.П. Шлях України до набуття без"ядерного статусу та його наслідки для режиму ядерного нерозповсюдження = Ukrainian path towards acquiring nuclear-free status and its implications for the nuclear non-proliferation regime : спец. випуск / [С.П. Галака, Г.М. Перепелиця] ; Foreign Policy Research Inst., Stral sakerhets myndigheten, Swedish radiation safety authority. – Київ : Фоліант, 2015. – 79, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Дод. тит. арк., післямова англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8474-88-0
1597850
   Шлях України до НАТО: крок за кроком : у Луцьку відкрито Волинський центр євроатлантичної інтеграції // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 47-50. – ISSN 1728-6220


  7 травня 2008 року в Луцьку урочисто відкрито Волинський центр євроатлантичної інтеграції та проведено семінар-тренінг для його активістів. Центр утворено Інститутом трансформації суспільства на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної ...
1597851
  Горбулін В. Шлях України до НАТО: марафонську дистанцію легше долати вдвох // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.26-28


  Україна - НАТО
1597852
  Ільченко М.Ю. Шлях України до об"єднаної Європи має торувати талановита молодь // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 180-184. – ISBN 978-966-622-690-0


  12 грудня ц.р. проректор з наукової роботи, заслужений діяч науки і техніки України, тричі лауреат Державних премій у галузі науки і техніки СРСР, УРСР і України академік НАН України М.Ю. Ільченко зустрівся на розширеному засіданні з членами Ради ...
1597853
  Пирожков С. Шлях України у майбутнє через євроатлантичний вибір // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 90-91. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1597854
  Кулик Н. Шлях учителя // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 лютого (№ 5). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  140 років із дня народження Степана Васильченка - українського письменника, журналіста і педагога.
1597855
  Рьод В. Шлях філософії = Der Weg der Philosophie: 17. bis 19. Jahrhundert : з XVII по XIX століття : [посібник з філос. дисциплін] / Вольфганг Рьод ; пер. з нім. В.М. Тарлецького, О.І. Вєдрова. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 386, [2] с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека / редкол.: С.В. Пролеєв (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-378-127-3
1597856
  Іллеш Б. Шлях Франца Новака / Б. Іллеш. – Харків, 1934. – 30 с.
1597857
  Багдай А. Шлях через гори : повість : для серед. шкільн. віку / Адам Багдай. – Київ : Веселка, 1979. – 280 с.
1597858
  Константинова К. Шлях через Майдан: арт-відображення різних епох // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 14


  "В Інституті проблем сучасного мистецтва до 8 лютого триватиме арт-проект "Переведіть мене через Майдан" (фото, графіка, відео, об"єкт). Концептуальний проект охоплює чималий історичний період: масові радянські паради середини ХХ ст. на Хрещатику; ...
1597859
  Затонський Д.В. Шлях через ХХ століття : статті про німецькомовні литератури / Д. Затонський. – Київ, 1978. – 304 с.
1597860
  Замлинський В.О. Шлях чорної зради / В.О. Замлинський. – Львів, 1969. – 168с.
1597861
  Сидоренко Віктор Шлях шоколаду // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 86-91 : фото
1597862
  Стеценко М. Шлях юриста: стратегії професійного розвитку // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 лютого (№ 4)
1597863
  Сачин М. Шлях, який веде до мети // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 2. – С. 60-64.


  Євген Іванович Гладишевський - док. хімічних наук, проф. неорганічної хімії Львівського нац. ун-ту ім. І.Франка, один із засновників Львівської кристалохімічної школи
1597864
  Карпенко В. Шлях, яким хотілося б йти і йти
1597865
  Купала Я. Шляхам жыцьця / Я. Купала. – Пецярбург : Друкарня Ю.Н. Эрліх, 1913. – 264 с.
1597866
   Шляхами "Жовтого автобуса" // Київський університет. – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 5


  Про проблеми вимушених переселенців та жителів прифронтових територій України йшлося на тематичній презентації для учнів столичної школи № 53 та школярів німецького Мюнстера, яка відбулася в Головному корпусі КНУ за підтримки Центру комунікацій. ...
1597867
  Юхименко І. Шляхами Австралії / І. Юхименко. – Київ : Політвидав України, 1966. – 71 с. : іл., карт.
1597868
  Буличова А. Шляхами батьків / А. Буличова, П. Дегтярьов. – Львів, 1958. – 56с.
1597869
   Шляхами батьків. – К, 1975. – 127с.
1597870
  Шашло Т.М. Шляхами бойової слави. / Т.М. Шашло. – К., 1965. – 39с.
1597871
  Охріменко П.П. Шляхами братання : (про укр.-білорус. театр.-драматургіч. зв"язки) / Охріменко П.П. – Київ : Мистецтво, 1968. – 146 с. : іл. – Бібліогр.: с. 143-145
1597872
  Афанасьєв В.А. Шляхами братерства і єднання / В.А. Афанасьєв. – Київ : Знання, 1978. – 48 с. – Бібліогр. посилання в підрядк. приміт. – (Література і мистецтво / Т-во "Знання" УРСР ; Серія № 5 ; № 4)
1597873
  Тарновський М.Ю. Шляхами братів : роман / М.Ю. Тарновський. – Ужгород
Ч. 1. – 1950. – 347 с.
1597874
  Микитась В. Шляхами велелюдними. Перші гуманісти // Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – С. 31-48. – ISBN 978-611-01-1768-5


  Найвищий злет давньокиївської культури «візантійсько-», або «православно-слов’янської» спільності припадає на історичний період між XII і XIII століттями. У другій чверті XIII ст. колись славна і могутня Київська Русь зазнала страшної катастрофи - на ...
1597875
   Шляхами великого Кобзаря. – Київ : Молодь, 1964. – 255с.
1597876
   Шляхами Великого Кобзаря : атлас / [авт. текстів: Білоконь О.В. та ін. ; упоряд.: Л.М. Веклич, Н.О. Крижова ; відп. ред. Н.О. Крижова]. – Київ : Картографія, 2013. – 87, [1] с. : іл. – До 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка. – Бібліогр.: с. 87. – ISBN 978-617-670-367-9
1597877
  Сосса Р. Шляхами Великого Кобзаря // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 839-848. – ISBN 966-7522-07-5
1597878
  Сосса Р.І. Шляхами Великого Кобзаря // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 29 : фото
1597879
  Чабанівський М.І. Шляхами великої долі / М.І. Чабанівський. – Київ, 1961. – 140 с.
1597880
  Большаков Л.Н. Шляхами великої долі : Науково-художня книжка / Л.Н. Большаков. – Київ : Веселка, 1984. – 175 с.
1597881
  Каріков С.А. Шляхами відкриттів, полями битв, залами переговорів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 304-308. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
1597882
  Котляр М. Шляхами віків : довідник з історії України / М. Котляр, С. Кульчицький. – Київ : Україна, 1993. – 380 с. – ISBN 5-319-00713-2
1597883
  Федчун Н. Шляхами Григорія Сковороди // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 21-26. – ISSN 0130-5263
1597884
  Федчун Наталя Шляхами Григорія Сковороди : музей одного дня // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 21-25. – ISSN 0130-5263
1597885
  Бублик В.В. Шляхами дистанційної освіти та електронного навчання // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – Т. 1 : Комп"ютерні науки. – C. 4-9. – (Комп"ютерні науки ; т. 1). – ISSN 2617-3808


  Стаття є розширеним викладом доповіді, яку автор прочитав на 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018) у Києві 4 травня 2018 р. Запропоновано стислий історичний огляд питань дистанційної освіти та електронного ...
1597886
  Новосад Н. Шляхами долі Лесі Українки // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 3 (365). – С. 12-15
1597887
  Уфімцев Б.П. Шляхами дружби / Б.П. Уфімцев. – К, 1963. – 48с.
1597888
  Микитенко О.І. Шляхами дружби : літ.-критич. ст. / О.І. Микитенко. – К., 1985. – 253с.
1597889
   Шляхами дружби і братерства. – Одеса, 1972. – 227с.
1597890
  Крутікова Н.Є. Шляхами дружби і єднання / Н.Є. Крутікова. – Київ, 1972. – 279 с.
1597891
  Капельгородська Н.М. Шляхами єднання / Н.М. Капельгородська. – К., 1972. – 215с.
1597892
  Шабліовський Є.С. Шляхами єднання. / Є.С. Шабліовський. – Київ, 1965. – 368с.
1597893
  Завірюха С.В. Шляхами життя / С.В. Завірюха. – Київ, 1963. – 288с.
1597894
   Шляхами зростання. – К, 1970. – 200с.
1597895
  Будянський І.О. Шляхами зростання. / І.О. Будянський. – Харьков, 1959. – 63с.
1597896
  Мороз О.Н. Шляхами Івана Франка / О.Н. Мороз, А.М. Халімончук. – Львів, 1966. – 103с.
1597897
   Шляхами Івана Франка на Україні = Дорогами Ивана Франко на Украине = Along the roads of Ivan Franko in the Ukraine : путівник = путеводитель = guidt-book / [упорядник М.О. Мороз ; наук. ред. Ю.Г. Гошко]. – Львів : Каменяр, 1982. – 127 с. : іл.
1597898
  Антоняк С. Шляхами Івана Франка у Львові
1597899
  Темний В.Ф. Шляхами інтенсифікації. / В.Ф. Темний. – Одеса, 1976. – 127с.
1597900
  Лізов Б. Шляхами інтерзенцій / Б. Лізов. – Х., 1932. – 178с.
1597901
  Батушан Д О. Шляхами Київщини : путівник-довідник / О.Д. Батушан, М.І. Сікорський. – Київ : Політвидав України, 1968. – 104 с. : іл.
1597902
  Розум В.Г. Шляхами Кобзаря / В.Г. Розум. – К, 1963. – 142 с.
1597903
  Пиріг Л. Шляхами козаччини із поштовою маркою // Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Сєриков, А. Васюк [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10/12 (1042/1044). – С. 34-37
1597904
  Шапошникова Н.М. Шляхами комсомольської слави / Н.М. Шапошникова. – Київ, 1968. – 472с.
1597905
   Шляхами комсомольської слави. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К, 1978. – 464с.
1597906
   Шляхами комсомольської слави. – К, 1979. – с.
1597907
  Борець Ю. Шляхами лицарів ідеі і чину / Ю. Борець, 1995. – 294с.
1597908
   Шляхами математики : Хрестоматія для учнів 5-9 класів. – Київ : Педагогічна преса, 1999. – 196 с. – ISBN 966-7320-01-4
1597909
  Стебельський І. Шляхами молодості й боротьби : Спогади. Статті. Листування / Іван Стебельський. – Київ : Смолоскип, 1999. – 368с. – ISBN 966-7332-25-Х
1597910
  Братківський Ю. Шляхами націоналізму, опортунізму та зради / Ю. Братківський. – [Харків] : держвидав України, 1928. – 111 с. – (Бібліотека "Більшовик України" ; № 8)
1597911
  Павлик Г.У. Шляхами незвіданими / Г.У. Павлик. – Київ, 1968. – 84 с.
1597912
  Волощук Є. Шляхами німецької літератури ХХ століття // Вікно в світ : зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання / НАН України ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні ; ред. рада: С. Аверінцев, М. Анастасьєв, Ю. Борєв [та ін.] ; редкол.: Є. Волощук, І. Красуцька, Б. Бігун [та ін.]. – Київ, 2002. – № 3 (18) : Нариси історії зарубіжних літератур ХХ століття. Німецькомовні літератури. – С. 149-150
1597913
   Шляхами пам"яті : антологія поетичних творів, присвячених пам"яті митців Розстріляного Відродження / М-во культури і туризму України ; Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Н. Єфімова ; [ред. І.С. Шелестович ; відп. за вип. О.Ф. Ботушанська]. – Одеса : ОДНБ ім. М. Горького, 2011. – 220 с.
1597914
  Березюк Н. Шляхами пам"яті: перший крок до професії // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 2 (20). – С. 28-31. – ISSN 2518-7341


  Стаття-спомин - це спроба повернути з непам’яті сторінку історії одного зі старіших середніх культурно-освітніх навчальних закладів України - Харківського технікуму підготовки культосвітніх працівників.
1597915
  Ніжинський М.П. Шляхами педагогічної творчості / М.П. Ніжинський, Т.П. Комарницький. – К., 1966. – 136с.
1597916
  Ходченко П. Шляхами перемог : оповідання, нариси / П. Ходченко. – Харків : ДВОУ : Література і мистецтво, 1934. – 88 с.
1597917
   Шляхами Перемоги : Фотоальбом. – Київ : Спалах, 1995. – 312с. – ISBN 5-7707-7763-Х
1597918
  Шкурка М. Шляхами першої туристичної Шевченкіани на Полтавщині : 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка присвячується // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 109-120. – ISSN 2075-1222
1597919
  Макаренко Д.Г. Шляхами подвигів / Д.Г. Макаренко, Л.П. Олійник. – Харків, 1970. – 175с.
1597920
  Ющко В. Шляхами полтавськими (три подорожі Т. Шевченка) // Шевченківський краєзнавчий альманах : Науково-популярне видання. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка / Всеукраїнський культурно-науковий фонд Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 2006. – С. 17-33
1597921
   Шляхами розквіту, 1957. – [8] с. – Окр. відбиток
1597922
  Черняков Б.І. Шляхами синтезу друкованого слова і зображення : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 16с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип.3 : Розвиток форм ілюстрування книжкової періодики першої половини 19 ст. Тексти лекцій)
1597923
  Супруненко Володимир Шляхами Сковороди : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 130-132 : Фото
1597924
  Вольський В. Шляхами соціялізму / В. Вольський В. і Б. Борфін. – Харків : Держвидав України, 1930. – 126, [2] с. : іл
1597925
  Полюга Л. Шляхами спогадів 1944-1956 / Любомир Полюга; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Львів-Київ : Піраміда, 2003. – 171 с. – ISBN 966-7482-03-2


  У словнику подано близько 40 000 слів з різних галузей знань, поділених на морфеми. Описано майже всі відомі в українській мові префіксальні, суфіксальні та кореневі морфеми, наведено приклади слів.
1597926
  Віннік А. Шляхами спраглої душі : лірика, поетична проза (1967-2009) / Анатолій Віннік. – Дніпропетровськ : Пороги, 2009. – 140 с. – ISBN 978-611-518-009-7
1597927
  Шпильовий П. Шляхами Тараса // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 31-35 : фото. – ISSN 1819-7329


  Графічні замальовки Пилипа Шпильового з його серії - шевченкіани "Шляхами Тараса". Фахівці вважають, що його роботи можуть стати прекрасним матеріалом для вивчення історії, а, особливо, українознавства.
1597928
  Цурканюк Оля Шляхами Тараса Шевченка : подорож науковців Національного музею Тараса Шевченка до Чигиринського історико-культурного заповідника / записала О. Цурканюк // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 41-43. – ISSN 0868-9644
1597929
   Шляхами Тараса Шевченка. Чернігівщина : путівник / [авт. тексту: С.Л. Лаєвський та ін. ; редкол.: С.Л. Лаєвський та ін.]. – Київ : Богдана, 2012. – 273, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-425-016-7
1597930
  Відейко М.Ю. Шляхами трипільського світу / Відейко М.Ю. – Київ : Наш час, 2007. – 296с. – (Невідома Україна). – ISBN 966-8174-14-3
1597931
  Відейко М.Ю. Шляхами трипільського світу / Відейко М.Ю. – Київ : Наш час, 2008. – 296 с. : іл. – На обкл.: Трипілля - східний форпост цивілізації старої Європи. – (Невідома Україна). – ISBN 966-8174-14-3
1597932
  Колодницький С. Шляхами Українських січових стрільців на Підгаєччині / С. Колодницький, Б. Мельничук // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 1 (20). – С. 30-46
1597933
  Полєк В. Шляхами української бібліографії // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 289-294
1597934
   Шляхами чекістської долі. – К, 1988. – 269с.
1597935
  Брязгунов Ю. Шляхетна витонченість у твердій оправі // Молодь України. – Київ, 2015. – 10 липня (№ 27/28). – С. 6 : фото Валентини Брязгунової


  Про декана факультету журналістики, професора КДУ ім. Т.Г. Шевченка Дмитра Михайловича Прилюка.
1597936
  Войтко О. Шляхетна кухня. У ХХI столітті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 17


  Про кулінарні смаки й вподобання князів Острозьких.
1597937
  Лащенко С. Шляхетна місія краєзнавця // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 листопада (№ 47). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  Педагог зі Слов"янська Валерій Романько будує місток в Галичину.
1597938
  Масенко Л. Шляхетна природа людини // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 1 (670), січень. – С. 59-63. – ISSN 0130-5263


  7 січня виповнюється друга річниця відходу у вічність Михайлини Коцюбинської - український філолог та літературознавець, активна учасниця руху шістдесятників. Племінниця класика укр. літератури Михайла Коцюбинського (дочка його молодшого брата Хоми).
1597939
  Коцур А. Шляхетний інтелігент // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 10-11


  До 50-річчя з дня народження кандидата історичних наук,доцента Олександра Юрійовича Комаренка.
1597940
   Шляхетний красень : зб. автор. поезії студентів юрид. ф-ту, присвяч. 180-річчю юрид. ф-ту / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [передм. Ксенії Лотош]. – Київ : [б. в.], 2014. – 47, [1] с. – Кн. вид. за підтримки акад. НАН України, ректора Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича
1597941
  Іванов О. Шляхетний подарунок із Констанца // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 6


  Про партнерські зв"язки між КНУ імені Тараса Шевченка та університетом м. Констанц, що на півдні Німеччини на березі Боденського озера (впродовж останніх 10 років виборює у відкритому конкурсі та підтримує звання одного з небагатьох елітних ...
1597942
  Марченко Н. Шляхетний творець звитяжних героїв: до 100-річчя від дня народження Володимира Малика // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 26 березня (№ 6). – С. 14-15
1597943
  Гнатенко М. Шляхетні мури // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 2 (167). – С. 62-66. – ISSN 1996-1561


  Із сотні більш-менш вцілілих замків України третина стоїть на Тернопіллі.
1597944
  Панченко П. Шляхетні пориви // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 41-43
1597945
  Марусенко П. Шляхетні постаті історії на тлі буремної епохи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 15


  "Побутує думка: політика й політики ледь не обов"язково рано чи пізно стають брудними. Ця сентенція дуже поширена. Але ж історія дає чимало прикладів, які її спростовують. Досить згадати Вінстона Черчилля, Томаша Гарріга Масарика, В"ячеслава ...
1597946
   Шляхетність і подвижництво // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 2 с. обкл.
1597947
   Шляхетність і подвижництво // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 2 с. обкл.
1597948
  Липовецький С. Шляхетність і сила // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 41 (154). – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Січові стрільці - перша українська армія модерного типу.
1597949
  Белінська Л. Шляхетство Івана Франка як вияв родинної традиції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 37-44. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1597950
  Довбищенко М. Шляхетська родина Єловицьких у громадському та релігійному житті Волині середини XVI - першої половини XVII ст. // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 79-94. – ISBN 978-966-8846-19-9
1597951
  Кулішенко О. Шляхетське землеволодіння в Гетьманщині (на прикладі любецької шляхти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 115-118. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  На прикладі любецької шляхти розглянуто процес та економічні причини входження шляхти до лав козацтва, окреслено її участь у розбудові козацької держави та проаналізовано документи XVII-XVIII ст. на підставі яких відчужувались та надавались шляхті ...
1597952
  Блануца А.В. Шляхетське землеволодіння у Великому князівстві Литовському: джерела дослідження // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 194-207. – ISSN 0130-5247
1597953
  Блануца А. Шляхетські наїзди в ранньомодерній Україні як складова причин Української національної революції середини XVII ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 236-244
1597954
  Блануца А.В. Шляхетські наїзди у Великому князівстві Литовському за матеріалами Литовської метрики I третини XVI ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет. – Кам"янець-Подільський, 2008. – На пошану професора В.С. Степанкова. – С. 76-84. – (Історичні науки ; Т. 18). – ISBN 978-966-2187-02-1
1597955
  Суходольськи В.О. Шляхи - дороги / В.О. Суходольськи. – К, 1982. – 128с.
1597956
  Горбатюк В. Шляхи - дороги Лещенків-Ліщенків // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 306-312. – ISBN 978-617-7034-13-0
1597957
  Донець Г.П. Шляхи : вірші та поема / Г.П. Донець. – Київ : Дніпро, 1973. – 247 с.
1597958
  Білецький О.І. Шляхи pозвитку pосiйсько-укpаїнського лiтеpатуpного єднання / О.І. Білецький. – Київ : Радянська Укpаїна, 1955. – 48с. – (Т-во для поширення політичних та наукових знань УРСР ; 4 ; 1,2)
1597959
  Карюк В.І. Шляхи активації інноваційної діяльності персоналу в сучасних умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 289-294


  Визначено важливість людського фактору в розвитку інноваційної діяльності, побудована регресивна модель ефективності управління персоналом на підприємстві, на основі якої встановлено найбільш значимі фактори впливу на ефективність інноваційної ...
1597960
  Сидоренко В.А. Шляхи активізації банківського інвестиційного кредитування реального сектору економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2020. – Т. 30, № 1. – С. 104-108. – ISSN 1994-7836
1597961
  Горбенко Ніна Шляхи активізації видавничої діяльності бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 10 (255). – С.23-26. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто аспекти активізації витдавничої діяльності бібліотек за допомогою підготовки та випуску електронних видань. Представлено досвід Державної науково-педагогічної бібліотеки України
1597962
  Марушій О. Шляхи активізації військово-патріотичного виховання в школі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 5. – С.22-24. – ISSN 0131-6788
1597963
  Курносенко В.Г. Шляхи активізації впровадження інновацій в практику сільськогосподарського виробництва / В.Г. Курносенко, Г.Л. Дідур // Аграрний вісник Причорномор"я : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський держ. аграрний ун-т. – Одеса, 2015. – С. 89-100. – (Економічні науки ; вип. 78-2). – ISBN 966-8149-53-X
1597964
  Воротнюк М.О. Шляхи активізації діяльності України у Міжнародному Чорноморському Клубі (МЧК) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 2 (3). – С. 45-50
1597965
  Судак Д.В. Шляхи активізації інвестиційного процесу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 78-79. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Визначено основні проблеми, які стримують інвестиційну діяльність в Україні, та наведено можливі шляхи їх розв"язання.
1597966
  Осадча Н. Шляхи активізації інноваційної діяльності в Україні // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 4). – С. 367-387. – ISSN 1684-906Х
1597967
  Шарадкіна Є.А. Шляхи активізації інноваційної діяльності на підприємствах України / Є.А. Шарадкіна, Я.В. Шабліна // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 100-104.
1597968
  Осецький В.Л. Шляхи активізації лізингової діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-33. – (Економіка ; Вип. 46)


  Статтю присвячено дослідженню проблем становлення і розвитку лізингової діяльності в Україні у контексті розвитку через призму банківської системи та формування чинників, що впливають на інвестиційний клімат.
1597969
  Бобрицька Г.С. Шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студента під час вивчення дисципліни дистанційно // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 7-8
1597970
  Салтикова А.І. Шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів на спеціальному практикумі з фізики мікросвіту / А.І. Салтикова, О.М. Завражна, В.М. Стома // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 116-121. – ISSN 2413-1571
1597971
  Дульська І.В. Шляхи активізації регіональних механізмів сприяння розвитку високотехнологічних виробництв (на прикладі міста Києва) // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 240-248
1597972
  Осадець С. Шляхи активізації ролі фахової науки і освіти у розвитку страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються питання, що постали перед страховою індустрією при розбудові ринкової економіки України. Розглядається роль фахової науки і освіти у розвитку страхування, визначаються шляхи її активізації. Main issues of the insurance industry ...
1597973
  Шумський О. Шляхи активізації самостійної роботи студентів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 180-183. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1597974
  Божко С.О. Шляхи активізації співробітництва України з країнами регіону Балтійського моря // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 20-23. – (Європейські дослідження)
1597975
  Тайпс Ю.М. Шляхи активізації співробітництва України та СОТ / Ю.М. Тайпс, Є.А. Ерфан // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 276-281. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 2). – ISSN 0869-0782
1597976
  Пальчук В. Шляхи активізації участі сучасних бібліотек в інформаційному супроводі реалізації концепції електронного урядування в Україні // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 122-137. – ISSN 2224-9516


  Стаття при свячена розкриттю значення діяльності вітчизняних бібліотек у розвитку інформаційної інфраструктури електронного урядування в Україні, формуванні оптимальних обсягів інформаційно-інтелектуального ресурсу для суб"єктів, що беруть участь у ...
1597977
  Клименко В.В. Шляхи активізації факторингової діяльності фінансових компаній в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 7 (212). – С. 91-104 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв
1597978
  Степанов С.С. Шляхи асиміляції C1-2 одноатомних спиртів клітинами Chlamydomonas reinhardtii : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Степанов Сергій Степанович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – 135 л. – Бібліогр.: л. 120-135
1597979
  Степанов С.С. Шляхи асиміляції C1-2 одноатомних спиртів клітинами Chlamydomonas reinhardtii : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.04 / Степанов Сергій Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1597980
  Пальті О.М. Шляхи атомної гіпотези // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 5-10. – ISSN 2518-7104


  Стара класична фізика.
1597981
  Ющенко О.Я. Шляхи близькі, шляхи далекі / О.Я. Ющенко. – Київ, 1963. – 156 с.
1597982
  Хінкулов Л.Ф. Шляхи боротьби за радянську літературу на Україні / Л.Ф. Хінкулов. – К, 1948. – 60с.
1597983
  Хворост Л.В. Шляхи в невідоме. Харківська університетська ботаніка і ботаніки в роки Другої світової: як це було // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2010. – № 4 (43). – С. 42-56
1597984
  Коліжук О.О. Шляхи вдосконалення державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 108-111. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1597985
  Берлач Н. Шляхи вдосконалення державної політики в лізингових відносинах АПК України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 219-221
1597986
  Цибін О.С. Шляхи вдосконалення державної політики доходів домашніх господарств в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 186-191. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1597987
  Козлюк Л. Шляхи вдосконалення запобігання статевим злочинам щодо неповнолітніх // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 54-57
1597988
  Брильов С.І. Шляхи вдосконалення збалансованої системи показників дяльності підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ", 2008
1597989
  Андрющенко М.Ю. Шляхи вдосконалення іміджу українських телеканалів у 2000-2004 рр. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 84-89.


  Зроблено спробу дослідити шляхи поліпшення іміджу українських телеканалів щодо їхньої соціальної заангажованості за сучасних умов глобальної трасформації суспільства. The attempt to find the ways of improving the image of Ukrainian channels in ...
1597990
  Бухаріна Л.М. Шляхи вдосконалення механізімів державного регулювання туризму в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 33-39. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1597991
  Божко О Я. Шляхи вдосконалення механізмів державного регулювання зайнятості інвалідів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 148-152. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1597992
  Черняга П.Г. Шляхи вдосконалення нормативно-методичного забезпечення землеустрою водогосподарських систем : геоінформатика і кадастр / П.Г. Черняга, В.М. Корбутяк, А.М. Лагоднюк // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36-40 : Мал. – Бібліогр.: 13 назв
1597993
  Корнієць А.В. Шляхи вдосконалення нормативно-правового регулювання обігу зброї та вибухових речовин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 73-77. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1597994
  Пісьмаченко Л.М. Шляхи вдосконалення обліку фінансових результатів та їх відображення у фінансовій звітності підприємства / Л.М. Пісьмаченко, О.М. Гнезділова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 195-199. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1597995
  Мельниченко О.В. Шляхи вдосконалення парламентської виборчої системи України (1993-2008 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 85-89.
1597996
  Халупенко Д. Шляхи вдосконалення протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, у сфері грального бізнесу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 12-15
1597997
  Брич В. Шляхи вдосконалення регулювання зовнішньої трудової міграції населення / В. Брич, П. Шушпанов // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 28-30
1597998
  Вишневський В. Шляхи вдосконалення системи податкової амортизації : фінанси. податки. кредит / В. Вишневський, О. Вієцька // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (591). – С. 49-59 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 0131-775Х
1597999
  Дунас Т. Шляхи вдосконалення цивільного процесуального законодавства щодо представництва прокурором інтересів громадянина або  держави в суді // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-65.
1598000
  Здреник В.С. Шляхи вдосконалення чинної законодавчої бази щодо бухгалтерського обліку деривативів // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 109-119. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
<< На початок(–10)1591159215931594159515961597159815991600(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,