Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1581158215831584158515861587158815891590(+10)В кінець >>
1589001
  Коваленко В. "... чогось той рай стає пеклом" = Проблема любові і шлюбу в творчості І. Нечуя-Левицького // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 3. – С. 234-278. – ISBN 978-966-493-818-8
1589002
  Мельник Я. "...Чого ще не згриз зуб часу": українські рукописні збірники в науковій спадщині Михайла Возняка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 220-227. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто історико-літературні й теоретичні аспекти студій М. Возняка українських рукописних збірок, а також текстологічні принципи вченого при публікації рукописних пам"яток, насамперед співаників
1589003
  Шалата М. "Читай, дитино, "Кобзаря"" : поезія // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 95. – С. 46-49


  "З моєї Шевченкіани".
1589004
  Жиленко І. "Читання" преподобного Нестора про святих Бориса і Гліба: джереда та вірогідність змісту // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 10/12 (218/220). – С. 20-29. – ISSN 0131-2685
1589005
  Баран В.Д. "Читати землю" : спогади Володимира Барана у записах Марини Гримич / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; [упоряд.: М. Гримич]. – Київ : НДІУ, 2017. – 155, [1] с. : іл.
1589006
  Хархун В. "Читати українську історію треба з бромом": Винниченків образ української революції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 1 (685), січень. – С. 27-35. – ISSN 0236-1477
1589007
  Загоруйко Наталья "Читать - это круто!" : украинский опыт отношения к чтению детей / Загоруйко Наталья, Дзюба Наталья // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 23-25. – ISSN 1727-4893


  Сегодня уже не вызывает сомнения то, что все средства массовой информации, включая телевидение, видео, компьютер, могут и должны использоваться в качестве помощников по привлечению детей к чтению.
1589008
  Бабійчук Т. "Читацька конференція "Захоплюючий світ детективу"
1589009
  Сабадаш С.Ю. "Читацька критика" Л. Виготського у культурному просторі XX сторіччя // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 98-103. – ISSN 2312-4679
1589010
  Герман С. "Читача слід поважати, а не підпихати йому готові концепції..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 8


  Розмова з С. Германом з приводу виходу його нового роману "Інге"
1589011
  Аношкіна Г. "Читачу! Поглянь, усміхнись: я твій, я не вмер, я живий!" М. Рильський
1589012
  Дзюба І. "Читаючи власне серце" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 39). – С. 11


  Поезія Миколи Рачука.
1589013
  Дзюба І. "Читаючи власне серце" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 28 вересня (№ 38). – С. 8-9


  Поезія Миколи Рачука.
1589014
  Кроп Т. "Читаючи Зерова, почуваєш себе людиною" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 28 травня (№ 22). – С. 16


  Про талант, місце письменника в українській культурі, його страдницьку долю говорили на відкритті виставки "Лицар культури", що відкрилася з нагоди 125-річчя від дня народження митця у Музеї книги і друкарства України. "... Микола Зеров стоїть у ряду ...
1589015
  Вергеліс О. "Чия ж то дівчина розпустила коси?" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 14


  "У листопаді виповнюється 100 років від дня народження української актриси Ольги Кусенко (1919-1997), однієї з найяскравіших зірок Театру імені Івана Франка у 60-70-80-х роках, дружини Юрія Тимошенка (Тарапуньки). У нинішній ювілейний сезон Київського ...
1589016
  Гопко Г. "Чітке визначення країни-агресора-окупанта" / Г. Гопко, М. Сірий, А. Сенченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17 листопада (№ 209). – С. 3


  Експерти "Дня" - про ухвалення ООН резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)", ініційованої Україною.
1589017
  Шаров Володимир "Чого ти друже так розхвилювався?" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 28-29. – ISSN 0130-5212
1589018
  Манович Л. "Чокнутые" : цикл рассказов // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 7/8. – С. 55-71. – ISSN 0131-8136
1589019
  Золотюк Л. "Чоловік - творчість - жінка" у прозі Володимира Винниченка // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 48-60
1589020
  Музичко О. "Чоловік великої і ніжної душі, глибокої прихильності і сміливих поривань": Олексій Олександрович Андрієвський : (до 165-річчя з дня народження) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 186-188. – ISBN 966-8126-27-0
1589021
  Журавська Н.В. "Чоловік із Руб-аль-Халі" - творчий портрет сучасного оманського поета Сейфа Ар-Рахбі // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 166-174. – ISSN 1608-0599
1589022
  Голобородько Я. "Чоловіча" проза Василя Шкляра // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 57-63. – ISSN 0372-6436
1589023
  Леньо Т.В. "Чоловіче" та "жіноче" у весільній обрядовості бойків Закарпаття. Гендерний аспект // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 54-62
1589024
  Тіховська Т. "Чому дзвенять цикади" : кіносценарій // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 3 (11)
1589025
  Касян Л. "Чому ж, друзі, вас так мало?" : Екстра- та інтралінгвальні фактори формування Б.Антоненка-Давидовича як мовної особистості
1589026
  Зубчик О.А. "Чому освітню політику важко обгрунтувати?": система державного управління вищою освітою в Україні // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – C. 189-198. – (Державне управління ; вип. 2 (5)). – ISSN 2414-5858
1589027
  Горицвіт В. "чому тобі болить той клоун..."; "в цьому домі ніколи не буде для мене ковдри"; "розріж моє горло і вирви із нього цей камінь..."; "що не сон - то розпач, ридання, молитва..."; "Поговоріть зі мною про щось..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 141-144
1589028
  Юзва Л.Л. "Чому українських ВНЗ немає у світових рейтингах?": відповідь сучасного студента-випускника // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2012. – № 4 (43). – С. 87-100. – ISSN 1681-116Х
1589029
  Малімон Н. "Чому хтось може жити й не бути рабом, а ми маємо бути рабами?" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 липня (№ 115/116)


  Історії волинських жінок - учасниць національного підпілля.
1589030
  Міщененко Т. "Чорна діра" для коштів на соціальний захист // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11 (118). – С. 46-47
1589031
  Коноваленко В. "Чорна неділя" для захисту авторського права і суміжних прав // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 вересня (№ 33). – С. 9


  " 22 липня 2018 року набув чинності Закон України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав", гарантувавши відтепер піратам у білих комірцях спокійний сон. Річ у тому, що, прийнявши цей ...
1589032
  Орлова Т.В. "Чорна п"ятниця" / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 414-415. – ISBN 966-642-073-2
1589033
  Король В. "Чорна піхота" - як все було // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 11/12. – С. 18-26


  Друга світова війна. Однією з трагічних і, водночас, героїчних сторінок війни є доля сотень тисяч юнаків, яких в ході визволення України від нацистських загарбників мобілізували так звані польові військомати і які, за задумом радянського командування, ...
1589034
  Лук"янчук Г. "Чорна Рада" - як грізне пророцтво подій в Україні 100 років тому і тепер // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-27 серпня (№ 31/32). – С. 6
1589035
  Лук"янчук Г. "Чорна Рада" - як грізне пророцтво подій в Україні 100 років тому і тепер // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 16 серпня (№ 31/33). – С. 12. – ISSN 2519-4429
1589036
  Газін В.В. "Чорна Рада" 1663 р.: її підгрунтя та наслідки для Української козацької держави // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 85-88. – ISBN 5-7702-0775-2
1589037
  Горобець В.М. "Чорна Рада" 1663 р.: подія та її соціополітичний контекст // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (511), липень - серпень. – С. 78-111. – ISSN 0130-5247
1589038
  Горобець В. "Чорна рада" 1663 року = "The Black Council " of 1663 : передумови, результати, наслідки / Віктор Горобець ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2013. – 199, [1] с. – Додатк. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 191-199 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6884-5
1589039
  Стребкова Ю. "Чорна рада" на гендерному тлі: хроніки 2010-2013 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 47-51. – (Українознавство ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817
1589040
  Гурдуз А.І. "Чорна рада" П. Куліша: роман як знакова система // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 15. – Бібліогр. в кінці ст.
1589041
  Гурдуз А "Чорна рада" П.Куліша: роман як знакова система
1589042
  Бенцал С. "Чорна рада" Пантелеймона Куліша - перший історичний роман в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8 (653). – С. 43-46. – ISSN 0130-5263
1589043
  Конончук М.М. "Чорна рада" Пантелеймона Куліша в радіопубліцистиці Юрія Лавріненка "Літературний світ" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (59). – C. 70-81. – ISSN 2520-6346


  Ідеться про заборонену в радянський час повість класика української літератури Пантелеймона Куліша "Чорна рада", якій була присвячена серія радіопередач Юрія Лавріненка у проєкті "Літературний світ" на радіо "Свобода" в Нью-Йорку в 60-ті рр. ХХ ...
1589044
  Конончук М.М. "Чорна рада" Пантелеймона Куліша у радіопубліцистиці Юрія Лавріненка "Літературний світ" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 237-245


  Йдеться про заборонену в радянський час повість класика української літератури П. Куліша "Чорна рада", про яку мовилося в кількох радіопередачах Ю. Лавріненка в проекті "Літературний світ" на радіо "Свобода" в Нью.Йорку в 60-ті роки XX століття
1589045
  Парахіна М. "Чорна Рада" розкол чи об"єднання: парадокси історичної долі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-47. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  Смерть Б. Хмельницького 27 червня 1657 р. змінила розклад політичних сил у відносинах між Гетьманщиною і Москвою, та підштовхнула останню до перегляду домовленостей по статусу України як васала Москви, а ніжинські події 1663 р., відомі на сьогодні під ...
1589046
  Невельська-Гордєєва "Чорна риторика" як маніпулятивна техніка / Невельська-Гордєєва, В.О. Нечитайло // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 81-92. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1589047
  Орлова Т.В. "Чорна смерть" / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 415. – ISBN 966-642-073-2
1589048
  Овсієнко Н. "Чорна сповідь моєї вітчизни..." : психологічне дослідження роману Василя Барки "Жовтий князь" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 9-14. – ISSN 0130-5263
1589049
  Овсієнко Наталія "Чорна сповідь моєї вітчизни..." : урок-психологічне дослідження роману Василя Барки "Жовтий князь" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1589050
  Кириченко Г. "Чорна сповідь моєї Вітчизни..." / Г. Кириченко, А. Соколова // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 38
1589051
  Полевіна О. "Чорне озеро" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (916), лютий. – С. 117-135. – ISSN 08-68-4790-1
1589052
  Шкляр В. "Чорний Ворон перелетів океан" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 30 січня (№ 19). – С. 8


  Твори В. Шкляра перекладено англійською, словацькою, болгарською, вірменською, португальською та іншими мовами.
1589053
  Шевнін О. "Чорний ворон" порушив мовчання
1589054
  Сірук М. "Чорний день" для Меркель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 березня (№ 44). – С. 3


  Про несподіванки на трьох земельних виборах у Німеччині.
1589055
  Боньковський О. "Чорний квадрат" : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 91-94. – ISSN 08-68-4790-1
1589056
  Вітович І. "Чорний континент" стрімко "жовтішає". Китай виділить 60 мільярдів доларів на проекти в Африці // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 19 вересня (№ 102). – С. 5


  "Очільник КНР Сі Цзіньпін нещодавно оголосив про виділення на проекти в Африці 60 мільярдів доларів у формі допомоги, інвестицій та позик. Про це він заявив на Форумі китайсько-африканської співпраці у Пекіні, в якому брали участь представники Китаю та ...
1589057
  Михайленко В. "Чорний корпус" за світлу справу національного відродження : документальна повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 5-21


  Розвиток революційних подій у Києві взимку 2013-2014 років.
1589058
  Барієв Е. "Чорний лебідь" для Росії вже десь летить..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 вересня (№ 171/172). – С. 4-5


  Голова правління Кримськотатарського ресурсного центру - про те, чому до повернення Криму слід готуватися сьогодні.
1589059
  Холод К. "Чорний пес" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 122-123
1589060
  Холод К. "Чорний пес" // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2021. – № 2020/вересень 2021р. – С. 22-25. – ISSN 0130-321Х


  Повість.
1589061
  Шаповал Н.В. "Чорний піар" при виборчому процесі // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 328-331. – ISBN 978-617-7069-57-6
1589062
  Кириченко К.В. "Чорний піар" як соціально-комунікативна технологія (на матеріалі виборчих кампаній у ЗМІ)" : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.06 / Кириченко К. В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 270с. + Додатки: л. 195-270. – Бібліогр.: л. 172-194
1589063
  Кириченко К.В. "Чорний піар" як соціально-комунікативна технологія (на матеріалі виборчих кампаній у ЗМІ)" : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Кириченко К.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
1589064
  Кириченко К.В. "Чорний піар": підходи до наукової кваліфікації явища // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 38-44


  Розглядається проблема наукового визначення "чорного піару" в системі сучасної масової комунікації, виділяються проблеми інституціоналізації поняття, пропонуються шляхи їх вирішення. На основі узагальнення сучасних поглядів на функціонування системи ...
1589065
  Липовецький С. "Чорний прапор з кривавою смугою" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 11-16 червня (№ 21). – С. 1, 15


  У 1956-му, 60 років тому, було реорганізовано систему сумно відомого ГУЛАГу. Того року на волю вийшли сотні тисяч в"язнів. "Якщо за три роки до "таємної доповіді" (Хрущова на ХХ З"їзді КПРС. — C.Л.) було реабілітовано трохи більше ніж 7,5 тис. в"язнів, ...
1589066
  Лиховид І. "Чорний четвер" для освіти й науки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 18-19 грудня (№ 240/241). – С. 2


  Незважаючи на критику громадськості, парламент призначив Сергія Шкарлета міністром.
1589067
  Brunner R.J. [Чому і навіщо вивчають латину? (про актуальність великої європейської традиції)] // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (1). – С. 79-89


  Дана розвідка присвячена розгляду питання значущості латинської мови та проблемі багатовимірності помирання мов. Автор висвітлює поняття койне, діалекту та аналізує сфери застосування латини. Данное исследование посвящено рассмотрению вопроса ...
1589068
  Ставнюк В. «Чому Академія?»: Біля витоків Академії Платона (До 100-річчя Національної Академії Наук України) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Петречко О.М., Попп Р.П., Андрєєв В.М. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – С. 278-294. – (Серія "Історія" ; вип. 40). – ISSN 2312-2595
1589069
  Токаленко П.О. «Чорна сотня». Діяльність монархічних організацій на півдні України в роки першої російської революції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 46-53. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505
1589070
   Читай-город.. – М., 1961. – 319с.
1589071
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 2. – 1966. – 168с.
1589072
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 4. – 1967. – 227с.
1589073
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 5. – 1968. – 192с.
1589074
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 9. – 1974. – 230 с.
1589075
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 12. – 1977. – 200 с.
1589076
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 13. – 1979. – 216 с.
1589077
  Косникова З.Г. Читай и говори по-французски / З.Г. Косникова. – М.
8. – 1975. – 176с.
1589078
  Лыско С.Д. Читай и говори по английски / С.Д. Лыско. – М.
3. – 1969. – 230с.
1589079
  Лыско С.Д. Читай и говори по английски / С.Д. Лыско. – Москва
4. – 1969. – 231с.
1589080
  Лыско С.Д. Читай и говори по английски / С.Д. Лыско. – Москва
Вып. 5. – 1970. – 224 с.
1589081
  Лыско С.Д. Читай и говори по английски / С.Д. Лыско. – М., 1971. – 256с.
1589082
  Євгененко Д.А. Читай і говори по-німецькому! / Д.А. Євгененко, Л.К. Рак. – К., 1973. – 176с.
1589083
  Лаврінець О.Я. Читай і знай! - 2 : довідник-практикум з фонетики, орфоепії, орфографії, лексикології, фразеології суч. укр. мови / О.Я. Лаврінець, К.С. Симонова, І.А. Ярошевич. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 205, [3] с. – Бібліогр.: с. 202-206. – ISBN 978-966-518-512-3
1589084
   Читай і знай! : довідник-практикум з граматики та стилістики сучасної української мови / Н.Я. Дзюбишин-Мельник, О.Я. Лаврінець, К.С. Симонова, Л.Ф. Ціпцюра. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 200с. – ISBN 978-966-518-407-2
1589085
  Кудрявцева О.Е. Читай по-немецки. / О.Е. Кудрявцева. – Л, 1967. – 107с.
1589086
  Кудрявцева О.Є. Читай по-німецьки / О.Є. Кудрявцева. – Київ : Радянська школа, 1970. – 103 с.
1589087
  Бедный Д. Читай Фома - набирайся ума / Д. Бедный. – Москва : ГИЗ, 1919. – 64с. – (Для юных грамотеев)
1589088
  Болдырева Л.М. Читай! Переводи! Говори! / Л.М. Болдырева. – Москва : Международные отношения, 1981. – 208с.
1589089
  Сорока В. Читай, думай, мрій! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 3 травня (№ 17)
1589090
   Читай, познавай, думай!. – Москва : Высшая школа, 1985. – 80 с.
1589091
  Тверда О. Читай, ти зможеш. В Україні створили перший шрифт для людей із дислексією // Україна молода. – Київ, 2019. – 9 жовтня (№ 113). – С. 12


  "У всьому світі на дислексію страждають близько 700 млн людей. Хоча визначити точну кількість складно через те, що у декого могли не діагностувати цей розлад, також дехто може приховувати свій діагноз. Дислексія - це достатньо нове «захворювання», яке ...
1589092
   Читай, учись и делай вместе с нами.. – М., 1990. – 95с.
1589093
  Ксьондзик Н. Читаймо Руденка ! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 вересня (№ 34). – С. 1, 3


  Про книжку спогадів дисидента, голови Української Гельсінської групи, колишнього в"язня Миколи Руденка "Найбільше диво - життя"
1589094
  Швець Г.Д. Читаймо українською : навч. посібник з української мови для іноземних студентів / Г.Д. Швець, Ю.О. Торчинська, А.О. Літвінчук ; [за ред. Г.Д. Швець]. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-962-0
Вип. 1. – 2012. – 112 с. : табл.
1589095
   Читаймо, аналізуймо, полемізуймо! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 2
1589096
   Читаймо, аналізуймо, полемізуймо! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 2
1589097
  Крупаткин Я.Б. Читайте английские научные тексты : Курс для начинающих / Я.Б. Крупаткин. – Москва : Высшая школа, 1991. – 158с. : ил.
1589098
  Гроссман Е.Я. Читайте больше дома / Е.Я. Гроссман. – М., 1985. – 96с.
1589099
  Лебедева Н.В. Читайте газету, слушайте радио : учебное пособие для студентов-иностранцев / Н.В. Лебедева. – Москва : Русский язык, 1989. – 167 [1] с.
1589100
  Сухоцкая Л.И. Читайте и говорите по-французски / Л.И. Сухоцкая, Н.М. Токаревич. – Минск, 1991. – 157 с.
1589101
   Читайте книги о нашей великой Родине.. – М., 1951. – 12с.
1589102
  Лившиц Р.С. Читайте о В.И. Ленине на иностранных языках / Р.С. Лившиц. – Х., 1976. – 26с.
1589103
  Лившиц Рита Самойловна Читайте о СССР на иностранных языках : Рекоменд. указ. новой лит. / Лившиц Рита Самойловна. – Харьков, 1980. – 51с.
1589104
  Рапопорт А.С. Читайте по-английски / А.С. Рапопорт. – Москва, 1984. – 87с.
1589105
  Волкова Т.Э. Читайте по-французски / Т.Э. Волкова. – Москва, 1987. – 110с.
1589106
  Погодина Н.Е. Читайте по-шведски / Н.Е. Погодина. – М., 1984. – 171с.
1589107
  Нодье Ш. Читайте старые книги : В 2-х кн. / Ш. Нодье. – Москва : Книга
Кн. 1. – 1989. – 271с.
1589108
  Нодье Ш. Читайте старые книги / Ш. Нодье. – М
Кн.2. – 1989. – 318с.
1589109
  Вилегжаніна Т. Читайте! І будьте здорові! // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (88). – С. 4-5


  Пандемія і оголошений карантин спонукали українські публічні бібліотеки до розвитку і переосмислення своєї роботи, вони залишаються зі своїми користувачами, продовжуючи активне спілкування в онлайн-форматі
1589110
   Читали "Кобзаря" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Відбулися читання Шевченкового "Кобзаря", присвячені 70-річчю присвоєння Київському університетові імені Тараса Шевченка.
1589111
  Лиховид І. Читальний ...підвал // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26-27 липня (№ 132/133). – С. 19


  Рік тому столична бібліотека імені Євгена Плужника відстояла своє приміщення. Але битва починається знову.
1589112
  Лавренюк В.В. Читальний зал електронної бібліотеки як інформаційний електронний центр Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / В.В. Лавренюк, О.В. Богачик // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 248-250. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1589113
  Доліновський В.І. Читальний зал Земського архіву у Львові у 1920–1933 роках: дослідники та теми студій // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 1 (306), січень - лютий. – С. 95-110. – ISSN 0320-9466
1589114
  Биковська В.Ф. Читальний зал історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історія та сьогодення // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 41-45. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1589115
  Сологуб Т.В. Читальний зал педагогічного факультету: традиції та інновації // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 184-189. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1589116
   Читальные залы естественно-научной литературы.. – М., 1964. – 4с.
1589117
   Читальный зал для детей и юношества.. – М., 1951. – 80с.
1589118
   Читальный зал для детей и юношества.. – М.
4. – 1961. – 124с.
1589119
   ЧИтальный зал для детей и юношества.. – М.
3. – 1957. – 75с.
1589120
   Читальня : Місячник для просвіти народу / Редагує видавнича комісія ; відп. ред. Теофіль Бриндзан. – Чернівці : Вид. тов. Руська Бесіда. – (Видання т-ва "Руська бесіда" в Чернівцях : За січень, лютий, март і цьвітень 1914 ; Ч. 251-254)
Р. 4, ч. 1-4. – 1914. – 64 с. – На тит. с. 2 надпис: Памяти великого борця за волю свого рідного краю Тараса Шевченка в столітню річницю єго уродженя присвячує "Русбка правда"
1589121
  Мітельман І. Читальня. Організація, методи роботи, устаткування / І. Мітельман, Л. Фішель. – К., 1939. – 55с.
1589122
  Смаль-Стоцький С. Читане Шевченкових поезій.. – Львів, 1914. – 17с.
1589123
  Теодосит Р. Читанка / Р. Теодосит, В. Турит. – Београд, 1946. – 205с.
1589124
  Войтиченко-Варнавська Читанка / Войтиченко-Варнавська, К.Я. Коваленко. – Вид. 7-е. – Київ, 1962. – 368с.
1589125
  Войтиченко-Варнавська Читанка / Войтиченко-Варнавська, К. Коваленко. – Вид. 13-е, змін. і доп. – Київ, 1968. – 343с.
1589126
  Скрипченко Н.Ф. та ін. Читанка / Н.Ф. та ін. Скрипченко. – Вид. 15-е. – К., 1986. – 241с.
1589127
  Білецька М.А. Читанка : Підручник для 3-го кл. / М.А. Білецька, В.В. Спасенко. – Київ, 1987. – 286с.
1589128
  Скрипченко Н.Ф. Читанка / Н.Ф. Скрипченко. – Київ : Радянська школа, 1988. – 241 с.
1589129
  Скрипченко Н.Ф. Читанка : Підручник для 3-го кл. чотирирічної почат.шк. / Н.Ф. Скрипченко, О.Я. Савченко. – К. : Радянська школа, 1988. – 336с.
1589130
  Скрипченко Н.Ф. Читанка : Підручник для 2-го кл.чотириріч. почат.шк. / Н.Ф. Скрипченко, О.Я. Савченко. – 2-ге вид. – К.
Ч. 1. – 1988. – 190с.
1589131
  Скрипченко Н.Ф. Читанка : Підручник для 2-го кл. чотирирічної почат.шк. / Н.Ф. Скрипченко, О.Я. Савченко. – 2-ге вид. – К. : Радянська школа
Ч. 2. – 1988. – 239с.
1589132
  Скрипченко Н.Ф. Читанка : Підруч. для 3-го кл. чотириріч. почат. шк. і 2-го кл. триріч. почат. шк. / Н.Ф. Скрипченко, О.Я. Савченко. – 5-те вид., перероб. – К. : Освіта, 1992. – 366с. – ISBN 5-330-01925-7
1589133
  Горбунцова Т. Читанка для 2-го класу / Т. Горбунцова, М. Пригара. – Вид. 6-е. – К, 1953. – 240с.
1589134
  Шашкевич М.С. Читанка для малих дітей до школьного и домашного употребления / сочинена Маркияном Шашкевичем. – Во Львове (Львів) : Тип. Ін-та Ставропигіянського, 1850. – 96 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Галицка Руска Матица ; Ч. 7)
1589135
   Читанка для середніх шкіл з польским язиком викладовим. – Львів, 1904. – 144с.
1589136
  Грищенко М.М. Читанка для четвертого класу допоміжних шкіл / М.М. Грищенко. – 4-е вид. – Київ : Радянська школа, 1958. – 200 с.


  На тит. арк. дарчий надпис: Науковій бібліотеці рідного Університету 27. X. 1970
1589137
  Мірза-Авакянц Читанка з історії України. / Мірза-Авакянц. – Харків
1. – 1922. – 218с.
1589138
   Читанка з історії філософії.. – К.
1. – 1992. – 207с.
1589139
   Читанка з історії філософії.. – Київ : Довіра
6. – 1993. – 237с.
1589140
   Читанка за 3 разред основне школе.. – Београд, 1946. – 207с.
1589141
  Чатеновит І. Читанка. / І. Чатеновит, Пеіовит Божидар. – Титоград, 1979. – 329 с.
1589142
  Оліфіренко В. Читанки для дітей і дорослих у Наддніпрянській Україні // Підручник з української літератури: історія і теорія / В.В. Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – С. 45-69. – ISBN 966-7804-58-5
1589143
  Дячишин Б. Читання - доторк до слова життя // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 12 (854). – С. 166-170. – ISSN 0868-4790
1589144
   Читання = зростання. Підвищення кваліфікації засобами фахової педагогічної преси // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Листопад - Грудень (№ 11/12) : Організація співпраці з батьками в закладі освіти. – С. 90-91
1589145
  Скрипченко Н.Ф. Читання в 2 класі чотирирічної початкової школи / Н.Ф. Скрипченко, О.Я. Савченко. – К., 1987. – 159с.
1589146
  Вавіна Л.С. Читання в 3 класі допоміжної школи / Л.С. Вавіна. – Київ, 1980. – 78с.
1589147
  Скрипченко Н.Ф. Читання в 3 класі чотирирічної початкової школи / Н.Ф. Скрипченко, О.Я. Савченко. – К., 1988. – 142с.
1589148
  Степченко Л. Читання в епоху розвитку електронних ресурсів: книга чи Інтернет? / Любов Степченко // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 1. – С. 76-86


  У статті розглядаються позиції друкованої, електронної літератури та Інтернету в сучасному суспільстві. Досліджуються та аналізуються переваги кожної з форм подачі інформації.
1589149
  Огар У.І. Читання в структурі сучасних культурних практик (за матеріалами всеукраїнського соціологічного опитування) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 35-39


  Аналізуються основні кількісні та якісні показники читання в сучасному українському суспільстві, а саме частотність, систематичність, пріоритетні об"єкти читання, рівень розвитку читацької навички тощо. Особливу увагу приділено ставленню українців до ...
1589150
  Курушина М.А. Читання в сучасній Україні: практика популяризації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 162-168. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 23). – ISSN 2227-6505
1589151
  Олянишен Т. Читання в сучасному суспільстві / Тетяна Олянишен, Олександр Мельников // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 6 (167). – С. 46-50. – ISSN 2076-9326


  Досліджується вплив матеріальних, освітніх, соціокультурних, психологічних, територіальних і вікових факторів на рівень читання, його індивідуальний обсяг.
1589152
   Читання в Україні : результати дослідж. читацьких звичок та ставлення до читання, провед. у 2013-2014 р. / [комент. до дослідж.: Е. Огар]. – [Б. м.] : [б. в.], 2015. – 32 с. – (Book Platform / Фундація Next Page (Болгарія) ; Вірмен. літ. фундація, Нац. асоц. видавців (Вірменія) ; Асоц. видавців Грузії ; ГО "Форум видавців" (Україна))
1589153
  Сорока В. Читання в цифрову добу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 9 жовтня (№ 39). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
1589154
  Кузій О.Б. Читання і аналіз автентичних текстів в процесі вивчення іноземної мови // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 81-84. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 180). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1589155
  Гольдин Ф.Л. Читання і розуміння прочитаного / Ф.Л. Гольдин. – К., 1949. – 24с.
1589156
  Пількевич О. Читання імені Похилевича зібрали київщинознавців // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 17 травня (№ 18/20). – С. 16. – ISSN 2519-4429
1589157
  Миронченко В. Читання інформаційних передач // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 170-190. – (Журналістика ; Вип. 4)
1589158
  Вержбицька В.А. Читання креслень / В.А. Вержбицька. – Київ, 1969. – 128с.
1589159
  Верхола А.П. Читання креслень у школі / А.П. Верхола. – Київ, 1987. – 118с.
1589160
  Радудік О. Читання розвиває критичне мислення // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 307-310
1589161
  Щербак С.І. Читання та літературні салони у дворянських родинах Харківської губернії в ХІХ ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – C. 179-187. – ISSN 2312-2587
1589162
  Улітенко Л.М. Читання тексту - практика в мовній діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 110-113. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1589163
  Скокова Л. Читання у структурі культурно-дозвіллєвих практик населення України // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 1 (47). – С. 14-21
1589164
  Вечерський П В. Читання художніх картин на уроках малювання / В.П. Вечерський. – Київ : Радянська школа, 1964. – 92 с.
1589165
  Кушлаба М. Читання художнього твору - один із способів формування всебічно розвиненої особистості : На матеріалі малої прози Валер"яна Підмогильного
1589166
  Ісаєва О. Читання художньої літератури в сучасному світі: реальність чи утопія? // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 9 (411). – С. 2-6
1589167
   Читання як життєва стратегія. Стратегія розвитку читання на 2021-2025 роки // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Липень - серпень (№ 7/8) : Панорама творчих уроків 2021: дистанційний виклик


  26 березня МКІП спільно з Українським інститутом книги презентували Стратегію розвитку читання на 2021 – 2025 роки “Читання як життєва стратегія”. Під читанням у Стратегії розвитку читання на 2021 - 2025 роки "Читання як життєва стратегія" (далі - ...
1589168
  Дорашкевич О.В. Читання як задоволення (Виховний захід) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 14-21 : фото
1589169
  Бійчук Галина Читання як інтерактивний рефлексивний процес : на прикладі постмодерністських текстів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 15-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1589170
  Шляхова Н. Читання як літературознавчий феномен // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 24-29. – ISBN 978-617-7442-48-5
1589171
  Афанасенко Олена Читання як об"єктивний чинник розвитку книжкового ринку України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 9-11. – Бібліогр. в кінці ст.


  Обгрунтовується взаємозалежність читання друкованої продукції і стану книжкового ринку. Проаналізовано вплив читання на функціонування книжкового ринку України у 1991-2007 роках та запропоновано шляхи підвищення читаності населення.
1589172
  Теремко В.І. Читання як стратегічний контекстотвірний чинник у видавничій справі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 10-16


  У статті розглянуто контекстотвірну роль читання у видавничій справі, проблеми дослідження його видавничого виміру. The article discusses the context-making role of reading in publishing business, the problem of investigation of publishing ...
1589173
  Терен Т. Читання як стратегія / розмовляла Любов Якимчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3 серпня (№ 134). – С. 7


  Директор Українського інституту книги Тетяна Терен: "Маємо працювати не лише з великими культурними центрами, а й передовсім із містами, куди письменники раніше не доїжджали".
1589174
  Богатирьова К. Читання, присвячені Т. Сковороді та М. Максимовичу


  6-8 жовтня 2011 р. на базі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди відбулися XV (ювілейні) всеукраїнські Сковородинівськи читання та ІІІ всеукраїнські Максимовичівські читання.
1589175
  Сенченко М. Читання, соціальна неравність, електронна книга // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 3-6. – ISSN 2076-9326
1589176
  Блюм А.В. Читатели и книжные работники в русской художественной литературе / А.В. Блюм. – Л, 1989. – 62с.
1589177
  Шартье Р. Читатели и чтение в эпоху электронных текстов // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 19-24. – ISSN 0130-1640


  Библиотеки должны стать инструментом, который поможет новым читателям найти свой путь в цифровом мире. Читателю грозит опасность потеряться среди текстовых архипелагов, блуждая по цифровой сфере без руля и ветрил.
1589178
   Читатели изданий Московской типографии в середине XVII века.. – Л., 1983. – 167 с.
1589179
  Стефановская Н.А. Читатели о чтении - мир субъективных представлений // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.110-118. – ISSN 0132-1625
1589180
   Читателю о библиотеке Академии наук СССР.. – Л., 1970. – 24с.
1589181
   Читателю о библиотеке КуАИ.. – Куйбышев, 1971. – 16с.
1589182
  Амбарцумян З.Н. Читателям о библиотечных каталогах / З.Н. Амбарцумян. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1962. – 47 с. : ил.
1589183
  Амбарцумян З.Н. Читателям о библиотечных каталогах / З.Н. Амбарцумян. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Книга, 1968. – 61 с.
1589184
  Езова Светлана Андреевна Читатель "массовый" или "штучный"? : в поисках библиотечных менеджеров и промоутеров / Езова Светлана Андреевна, Хамаганова Роза Иринчеевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 15-16. – ISSN 1727-4893


  Публичный библиотекарь - явление уникальное. Бесспорно, таковые есть не в каждой библиотеке, но там, где они есть, где проявляют себя в этом качестве, растет престиж библиотеки и библиотечной профессии.
1589185
  Езова Светлана Андреевна Читатель "массовый" или "штучный"? : в поисках библиотечных менеджеров и промоутеров / Езова Светлана Андреевна, Хамаганова Роза Иринчеевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 15-16. – ISSN 1727-4893


  Публичный библиотекарь - явление уникальное. Бесспорно, таковые есть не в каждой библиотеке, но там, где они есть, где проявляют себя в этом качестве, растет престиж библиотеки и библиотечной профессии.
1589186
  Амлинский Л.З. Читатель в научной библиотеке информационного общества // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 7. – С. 5-17. – ISSN 0130-9765
1589187
  Чернішева О.А. Читатель в романе А.С.Пушкина "Капитанская дочка" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 62-69. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті на матеріалі роману О.С.Пушкіна "Капітанська дочка" та нарису М.Цвєтаєвої "Пушкін і Пугачов" розглядається участь читача у події художнього твору.
1589188
  Москалев М.В. Читатель в романе И. Кальвино "Если однажды зимней ночью путник" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 79-85. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1589189
   Читатель в современном информационном пространстве // Библиотека в эпоху перемен: философско-культурологические и информационные аспекты : информационный сборник (дайджест) / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2008. – Вип. 3 (39). – С. 117-142.
1589190
   Читатель в творческом сознании русских писателей.. – Калинин, 1986. – 169с.
1589191
  Пирамидин В.А. Читатель и газета. / В.А. Пирамидин. – Свердловск, 1967. – 85с.
1589192
  Калитин Н.И. Читатель и книга / Н.И. Калитин. – М, 1962. – 48с.
1589193
   Читатель и книга.. – Х., 1925. – 99с.
1589194
  Прозоров В.В. Читатель и литературный процесс / В.В. Прозоров. – Саратов, 1975. – 212с.
1589195
  Семилет Н. Читатель изменился. А мы?! / Н. Семилет, Г. Гречко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 2 (32). – С. 17-20. – ISSN 1811-377X
1589196
  Пальгуева Г. Читатель или пользователь // Информация для жизни / Е. Кузьмин, 2010. – С. 38 - 39
1589197
  Раковская Н.М. Читатель как связующее звено между авторским миром и текстом // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 92-95. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1589198
  Игнатенко Николай Андреевич Читатель как участник литературного процесса : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Игнатенко Николай Андреевич; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1977. – 27л.
1589199
  Черняк Мария Александровна Читатель массовой литературы: мифы и реальность : О сужении диапазона культурных потребностей // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 6-10. – ISSN 1727-4893
1589200
  Черняк Мария Александровна Читатель массовой литературы: мифы и реальность : О сужении диапазона культурных потребностей // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 6-10. – ISSN 1727-4893
1589201
  Градов Р. Читатель поднимается на трибуну / Р. Градов, Т. Яковлев. – М, 1961. – 43с.
1589202
  Диксон К. Читатель предупрежден = The reader is warned : [роман] / Картер Диксон // Розанна : [роман] / М. Шевалл, П. Вале. – Киев : Общество книголюбов Украины : Ритм-II, 1992. – С. 192-383. – (Два зарубежных детектива). – ISBN 5-7707-1883-8
1589203
  Вороничева О.В. Читательская деятельность и культура чтения / Ольга Викторовна Вороничева // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 5. – С. 59-65. – ISSN 0869-608Х


  В статье дается теоретическое обоснование термина "читательская деятельность", описаны содержательные признаки этой деятельности. Приводятся характеристики квалифицированного читателя.
1589204
  Орлова О. Читательская рецепция в структуре литературного произведения: история вопроса // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 24-31. – ISSN 2075-1486
1589205
  Дорохина С.В. Читательские интересы современной молодежи: проблемы формирования и регулирования в информационном обществе // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 5 (49). – С. 194-197. – ISSN 1997-0803


  Статья рассматривает проблемы чтения современной молодежи и ставит задачу выработки актуальных для информационного общества инструментов формирования и регулирования читательских интересов. Исследуется понятие "качества чтения молодежи" с позиций ...
1589206
  Метелкин Н.М. Читательские конференции по сельскохозяйственным книгам. / Н.М. Метелкин. – М., 1954. – 24с.
1589207
   Читательский спрос в массовых библиотеках в 1977 г.. – М., 1978. – 83с.
1589208
  Демьянков В.З. Читательское замешательство: модульный подход к пониманию текста // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 2 (38). – С. 26--30. – ISSN 1562-1391
1589209
  Гордон О. Читати Львів за словником століть : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 2-6. – ISSN 0868-4790
1589210
  Бойко В. Читати! Читати! Читати! : штрих до портрета українських феміністок
1589211
  Степанищев А.Т. Читать можно быстрее. / А.Т. Степанищев. – М., 1988. – 201с.
1589212
  Ниренберг Джерард Читать человека - как книгу / Ниренберг Джерард, Калеро Генри. – М., 1990. – 47с.
1589213
  Колесникова Т. Читацька активність студентів технічного ВНЗ (читання літератури іноземними мовами) / Т. Колесникова, Н. Біла // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 2 (232). – C. 26-32. – ISSN 1029-7200


  Аналізуються результати анкетування студентів Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ), визначається рівень активності студентів у читанні літератури іноземними мовами, в т. ч. з ...
1589214
  Іванченко О. Читацька аудиторія як головний об’єкт у діяльності видавництва „Веселка” // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 147-181
1589215
  Бондаренко Н. Читацька грамотність українського учнівства: акценти PISA-2018 // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 95-103. – ISSN 2411-1317


  Розглянуто проблеми якості освіти в Україні й моніторингу – одного із сучасних механізмів її забезпечення – як ключових у реформуванні галузі й уконтекстненні її у світовий освітній простір. Увагу сфокусовано на одному з трьох напрямів міжнародного ...
1589216
  Фасоля А. Читацька компетентність: що формуємо, що і як перевіряємо й оцінюємо // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 9 (726), вересень. – С. 8-15. – ISSN 0130-5263
1589217
  Линецька Р.С. Читацька конференція "Твір Дж.К. Ролінг Гаррі Поттер і філософський камінь": "за" та "проти" : інтегрований урок // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 38
1589218
   Читацька конференція по обговоренню роботи бібліотеки.. – К., 1952. – 22с.
1589219
  Кириченко К.В. Читацькі зацікавлення у Великому князівстві Литовському на початку XVI ст. та рецепція прочитаного (на матеріалі Віленського списку Хронографа 1262 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 4-20. – ISSN 0130-5247
1589220
  Орлова О. Читацькі очікування як теоретична проблема // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 57-61. – ISSN 2075-1486
1589221
  Смілянська В. Читач-адресат поезії Шевченка


  У статті зроблено спробу висвітлити контактний характер Шевченкової поезії, її відкритість і зверненість до читача, спираючись на уявлення теоретичної поетики про читача-адресата як про закодованого в тексті співтворця естетичного феномену - поетичного ...
1589222
  Якуніна Н. Читач буде задоволений // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Автор розповідає про роботу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича : ії інформаційний ресурс, який поєднує бібліотечні документні фонди, інтегрований Електронний каталог, електронний фонд. Користувачі мають доступ не тільки до електронного каталогу ...
1589223
  Соловій Галина Романівна Читач в українському літературно-критичному дискурсі першої половини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Соловій Г.Р.; НАНУ. Ін-тут літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 3 назв.
1589224
  Ліненко Л.П. Читач веде розмову про книги / Л.П. Ліненко, Б.В. Сухоруков. – К., 1963. – 44с.
1589225
  Коваль Т. Читач наукової бібліотеки // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 4/5. – С. 48-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1682-2366
1589226
  Стародуб Н. Читач року. Як це було? // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 5


  "Наприкінці року в Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича відзначали найерудованіших читачів серед студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу та серед партнерів закладу, які активно поповнюють бібліотечні фонди. Церемонія «Читач року» ...
1589227
  Трипачук В. Читач чужих думок: сатира та гумор / В. Трипачук. – Львів : Каменяр, 1989. – 208 с.
1589228
  Пригоровська Л. Читач як об"єкт виховання в педагогічних поглядах О.П. Довженка // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 136-139
1589229
  Кохан Р.А. Читач як реципієнт радості у художньому світі Юстейна Гордера (повість "У дзеркалі, у загадці") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 65-72
1589230
  Ігнатенко М.А. Читач як учасник літературного процесу / М.А. Ігнатенко. – Київ, 1980. – 172с.
1589231
  Трачук Л.Ф. Читачеорієнтованість електронних каталогів обласних універсальних наукових бібліотек України в контексті концепції "Бібліотека 2.0" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С.67-78. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 48). – ISSN 2410-5333


  Обґрунтовується необхідність урахування розробниками бібліотечних інформаційно-пошукових систем і бібліотекарями-бібліографами такої властивості електронних каталогів, як читачеорієнтованість. Подані результати аналізу електронних каталогів обласних ...
1589232
  Гусєв В.А. Читачі масової та елітарної літератури в "епоху глядачів" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 31-40. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  Феномен читання належить до фундаментальних досягнень культури, його особлива роль у розвитку будь-якого розвиненого суспільства не ви- кликає сумніву. Однак тих, хто вміє читати, стає більше, а читачів художньої літ. - менше. Класичні автори, якщо ...
1589233
   Читачі про "Родинний альбом" Гуменної // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 278, березень : березень. – С. 25-26
1589234
  Тимошенко Ірина Володимирівна Читачі публічних бібліотек України: основні напрями вивчення (1900-1930 рр. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. історич. наук / Тимошенко Ірина Володимирівна; Тимошенкко І.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1589235
   Читачу про бібліографію : Рек. бібліогр. покажч. – Харків, 1989. – 32с.
1589236
  Шкляревский И.И. Читаю "Слово о полку Игореве" / И.И. Шкляревский. – М., 1991. – 76с.
1589237
  Тичина П.Г. Читаю, думаю, нотую : Статті, нотатки, рецензії, інтерв"ю / П.Г. Тичина; упор. С. Тельнюка. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 403 с.
1589238
  Караванський С. Читаючи "Роксолану" Загребельного. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 4. – С. 90-100. – ISSN 0042-9422
1589239
  Манько О. Читаючи Ващенка... // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 квітня - 18 квітня (№ 17/18)


  Історія педагогіки. 135 років від дня народження видатного українського педагога Григорія Ващенка - он був ідейним батьком Спілки української молоді,чиїм основним гаслом було " Бог і Україна
1589240
  Білоус П. Читаючи Дмитра Лихачова


  У статті переглядаються деякі концепції російського медієвіста Дмитра Лихачова (зокрема щодо походження літератури Київської Русі, стилю монументального історизму), позначених впливом імперського дискурсу у тлумаченні давнього письменства. Автор статті ...
1589241
  Стрельник Л. Читаючи Ігоря Павлюка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 140-141. – ISSN 0868-4790


  Творчий портрет письменника
1589242
  Соболь В. Читаючи Остапа Лапського


  У статті проаналізовано вибрані вірші українського поета з Польщі Остапа Лапського (7 липня 1926 - 20 жовтня 2012). Наголошено на впливі давньоруської поезії на творчість Остапа Лапського, який переклав польською твори Касіяна Саковича, Олександра ...
1589243
  Ващенко В.В. Читаючи професора В.В. Підгаєцького: деякі проблеми методології історичної науки // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 302-313. – ISBN 978-966-551-327-8
1589244
  Вортман Д.Я. Читаючи топонімічний довідник // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 261-325. – ISBN 978-966-651-543-1


  Книжка "Київ. Короткий топонімічний довідник" (ККТД), укладачами якої є Л. Пономаренко та О. Різник. В основу книжки покладено топонімічний словник, який є додатком до довідника "Вулиці Києва".
1589245
  Варганова Галина Читающая нация формируется с детства : система работы с детьми и подростками // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 5-8. – ISSN 1727-4893


  По данным тестирования PISA (Programme for International Student Assessment) именно финские школьники являются лучшими в мире по чтению, в чём, вне всяких сомнений, велика роль библиотек.
1589246
   Читающая семья на плакате : [Всероссийский конкурс плаката "Читающая семья"] // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 27. – ISSN 1727-4893
1589247
  Титова Галина Павловна Читающее Поморье : идеи и проекты Регионального Центра книги АОНБ // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 24-26. – ISSN 1727-4893
1589248
  Титова Галина Павловна Читающее Поморье : идеи и проекты Регионального Центра книги АОНБ // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 24-26. – ISSN 1727-4893
1589249
  Титова Галина Павловна Читающее Поморье : идеи и проекты Регионального Центра книги АОНБ // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 24-26. – ISSN 1727-4893
1589250
  Бирман Н.Я. Читающие автоматы / Н.Я. Бирман, Л.М. Синдилевич. – М., 1965. – 48с.
1589251
  Рахманов М.К. Читающие автоматы и их применение / М.К. Рахманов. – Ленинград, 1969. – 124 с.
1589252
   Читающие автоматы и распознавание образов.. – К., 1965. – 288с.
1589253
  Акопов В.Ф. Читая : книга о приключениях ума, воображения и чувства на страницах других книг (1994-1995 годы) / Валерий Акопов. – Киев : ДИА, 2006. – 263, [1] с. – ISBN 966-8311-20-5
1589254
  Рябов В. Читая военные мимуары... / В. Рябов. – М., 1988. – 48с.
1589255
  Белкин А.А. Читая Достоевского и Чехова / А.А. Белкин. – Москва, 1973. – 301с.
1589256
  Сухарев Д.А. Читая жизнь : Стихи / Д.А. Сухарев. – Москва : Советский писатель, 1984. – 143с.
1589257
  Гамарра П. Читая и перечитывая : пер. с фр. / Пьер Гамарра. – Москва : Радуга, 1985. – 222 с. : 1 л. портр.
1589258
  Ровенский Н.С. Читая и перечитывая... / Н.С. Ровенский. – Алма-Ата, 1976. – 200с.
1589259
  Соколова Н.В. Читая книги улиц. / Н.В. Соколова. – М., 1965. – 119с.
1589260
  Саидбаев Т. Читая Коран... / Т. Саидбаев. – Грозный, 1966. – 96с.
1589261
  Трушков В.В. Читая Ленина сегодня / В.В. Трушков. – М., 1988. – 142с.
1589262
  Нечкина М.В. Читая Маркса... / М.В. Нечкина. – Москва, 1984. – 150с.
1589263
   Читая Нарекаци.. – Ереван, 1974. – 99с.
1589264
  Мороз Д.П. Читая прошлого страницы / Д.П. Мороз. – Минск, 1989. – 286 с.
1589265
  Рождественский В.А. Читая Пушкина / В.А. Рождественский. – Ленинград : Детская литература, 1962. – 192 с.
1589266
  Рождественский В.А. Читая Пушкина / В.А. Рождественский. – Ленинград : Детская литература, 1966. – 192 с.
1589267
  Фейнберг И.Л. Читая теради Пушкина / И.Л. Фейнберг. – М. : Советский писатель, 1976. – 264 с.
1589268
  Фейнберг И.Л. Читая теради Пушкина / И.Л. Фейнберг. – 2-е. – М. : Советский писатель, 1981. – 431 с.
1589269
  Фейнберг И.Л. Читая теради Пушкина / И.Л. Фейнберг. – М. : Советский писатель, 1985. – 678 с.
1589270
  Альтман М.С. Читая Толстого / М.С. Альтман. – Тула, 1966. – 168с.
1589271
  Абросимова Е.А. Читая Фицджеральда : пособие по домашнему чтению / Е.А. Абросимова, И.А. Банникова ; Сарат. гос. ун-т им. Т.Г. Чернышевского. – Саратов, 1987. – 70 с.
1589272
  Беляева С. Читая, считайте. Доступ к электронным ресурсам позволяет оценить научную активность. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 ноября (№ 47)


  Поставленная президентом задача “увеличить к 2015 году долю публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных “Сеть науки” (WEB of Science), до 2,44 процента”. Так как же ее ...
1589273
  Дідьєлоран Ж.-П. Читець у ранковому експресі = Le liseur du 6 h 27 / Жан-Поль Дідьєлоран ; [пер. з фр. А. Біласа]. – Харків : Vivat, 2017. – 206, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : Le liseur du 6 h 27 / Jean-Paul Didierlaurent. Paris, 2014. – ISBN 978-617-690-802-9
1589274
  Василевский В.И. Читинская областная организация КПСС / Василевский В.И. – Чита, 1984. – 145 с.
1589275
  Кремнев А.И. Читинская область : краткий очерк природы, экономики и культуры / А.И. Кремнев. – 2-е изд., испр. и доп. – Чита : Читинское книжное из-во, 1959. – 160 с.
1589276
   Читинская область.. – Иркутск, 1978. – 126с.
1589277
   Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г. Чернышевского : Кратк. справка. – Чита, 1969. – 35с.
1589278
   Читинский областной комсомольской организации 50 лет.. – ЧИта, 1971. – 32с.
1589279
  Трухина В.С. Читинский острог / В.С. Трухина, И.С. Попков. – Иркутск, 1985. – 383с.
1589280
  Сатхе А. Читра / А. Сатхе. – М., 1959. – 104с.
1589281
  Зарницкий С.В. Чичерин / С.В. Зарницкий, А.Н. Сергеев. – Москва, 1966. – 256с.
1589282
  Зарницкий С.В. Чичерин / С.В. Зарницкий, А.Н. Сергеев. – Москва, 1975. – 288с.
1589283
  Зорькин В.Д. Чичерин / В.Д. Зорькин. – Москва, 1984. – 109с.
1589284
  Зархи А.Г. Чичерин / А.Г. Зархи. – М, 1989. – 100с.
1589285
  Куницын А.С. Чичерин Б.Н. как поборник идеи естественного права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 11. – С. 87-95. – ISSN 0132-0769
1589286
  Короткий В.А. Чичерін Борис Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 199. – ISBN 966-06-0393-2
1589287
  Симпсон К. Чичестер - вояж века / К. Симпсон, К. Ангелоглу. – Москва, 1969. – 96с.
1589288
   Чичирко Володимир Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 405 : фото
1589289
  Андонова Н. Чичо Стоян / Нина Андонова. – София : Отечество, 1982. – 119 с. – Библиогр.: с. 117. – (Български писатали за деца и юноши)
1589290
  Ковальчук А. Чию пшеницю жнуть українки? До 160-річчя написання вірша "Сон" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 липня - 6 серпня (№ 29/30). – С. 10-11
1589291
  Соколов В.Г. Чия віра краща. / В.Г. Соколов. – Харків, 1930. – 69с.
1589292
  Краглевич В. Чия земля, того і влада / В. Краглевич, А. Жовнерук // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 лютого (№ 4)
1589293
  Коваль С.В. Чия мова вторинна і пародійна / Сергій Коваль. – 5-те вид., доопр., доп. – Чернівці : Зелена Буковина, 2007. – 36 с. – ISBN 966-8410-68-3
1589294
  Вольвач П. Чия мова та освіта - того й держава: перші спроби українізації в Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 11 серпня (№ 32). – С. 3


  "...Влітку 1954 року започатковано обмін педагогічними кадрами між Кримською областю й ВНЗ України. У Кримському педагогічному університеті та обласному інституті післядипломної освіти упродовж 1954 року організували перепідготовку майже 1,5 тисячі ...
1589295
  Гирич І. Чия пам"ять у київських пам"ятниках?


  Монументальні символи незалежної України
1589296
  Кравченко Е. Чия це мета і як виправдовуються засоби: українська наука на службі агресора? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 12


  "Зараз РФ продовжує свій інформаційний вплив і Україні, зосередивши свою діяльність у тих сферах суспільства, які мають відносну автономію щодо контролю держави, - у культурі, науці і церкві. Діяльність російських культурних проєктів координується ...
1589297
  Сидоренко Віктор Чіанг-Май. Золоте на зеленому : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 48-54 : Фото
1589298
  Пазиніч С. Чікагська школа Джона Дьюї / С. Пазиніч, О. Пономарьов, М. Черемський // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 22-31. – ISSN 1562-529Х
1589299
  Казьмирчук Г.Д. Чіколіні Людмила Сергіївна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 309. – ISBN 96966-8060-04-0
1589300
  Лимар Ю.В. Чілі / Ю.В. Лимар. – К., 1961. – 39с.
1589301
  Бакуменко О. Чінгіз Айтматов : Кожний письменник приречений на те, аби щось не завершити : до 85-річчя від дня народження // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 2 грудня (№ 24). – С. 1, 2, 3
1589302
  Ян В.Г. Чінгізхан. / В.Г. Ян. – Київ, 1991. – 334с.
1589303
  Ян В.Г. Чінгісхан. / В.Г. Ян. – Київ, 1982. – 341 c.
1589304
  Бушанський Валентин Чіо-Чіо-Сан померла // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 36-39


  Дівчата з групи "неАнгели" схожі на двох гермафродитів. Ці грубі риси та вилиці, голоси, подібні до гудіння трансформатора, - прекрасні. Бентежать не їхні оголені тіла, увінчані пір"їстими капелюхами (цього добра навалом на будь-якому телевізійному ...
1589305
  Бушанський Валентин Чіо-Чіо-Сан померла // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 36-39


  Дівчата з групи "неАнгели" схожі на двох гермафродитів. Ці грубі риси та вилиці, голоси, подібні до гудіння трансформатора, - прекрасні. Бентежать не їхні оголені тіла, увінчані пір"їстими капелюхами (цього добра навалом на будь-якому телевізійному ...
1589306
  Мирний П. Чіпка / П. Мирний. – Київ : Дитвидав, 1962. – 44с.
1589307
  Мирний П. Чіпка : Уривки з роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні?": Для молодш. шк. віку / П. Мирний. – Київ : Веселка, 1984. – 40с.
1589308
  Ткаченко І. Чітке моделювання нечітких економічних систем : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 93-95. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1589309
  Тирпак Іван Васильович Чіткість трудового ритму / Тирпак Іван Васильович. – К. : Політвидав України, 1984. – 181с.
1589310
   Чіткість, прозорість, дотримання вимог // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 21-28 листопада (№ 50)


  21 листопада міністр МОНмолодьспорту Дмитро Табачник під час брифінгу у Кабінеті Міністрів України розповів про особливості вступної кампанії 2013 року та проінформував про підсумки проведення цьогорічної вступної кампанії. У КНУТШ конкурс на державне ...
1589311
   Чітко, по діловому // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 квітня - 18 квітня (№ 17/18)


  Президентом Національної академії педагогічних наук України одностайно обрано Василя Григоровича Кременя - діючого очільника вищої наукової педагогічної установи.
1589312
   Чічановський Анатолій Анатолійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 355-357. – ISBN 978-966-2726-03-9
1589313
   Чічановський Анатолій Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 523-524. – ISBN 978-966-439-754-1
1589314
  Черемшина Марко Чічка. / Черемшина Марко. – Київ, 1956. – 20с.
1589315
  Шаповал Ю. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні = CHEKA-GPU-NKVD in Ukraine : особи, факти, документи / Юрій Шаповал, Володимир Пристайко, Вадим Золотарьов ; НАН України [та ін.]. – Київ : Абрис, 1997. – 605, [3] с., [16] арк. фот. : іл., табл. – Парал. тит. арк., про авт. кн., зміст укр., англ. - Текст укр., рос. - Імен. покажчик: с. 589-602. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-531-017-8
1589316
  Дудко В.А. ЧК стало известно... / В.А. Дудко. – Владивосток, 1988. – 492с.
1589317
  Дудко В.А. ЧК стало известно... / В.А. Дудко. – М., 1991. – 495с.
1589318
  Бобров Н.В. Чкалов / Н.В. Бобров. – М, 1941. – 296с.
1589319
  Бобров Н.В. Чкалов / Н.В. Бобров. – М, 1941. – 296с.
1589320
  Бобров Н.В. Чкалов / Н.В. Бобров. – М, 1947. – 296с.
1589321
  Бобров Н.В. Чкалов / Н.В. Бобров. – Горький : Горьковское издательство, 1949. – 376 с.
1589322
  Бобров Н.В. Чкалов / Н.В. Бобров. – Москва : Советский писатель, 1952. – 580 с.
1589323
  Байдуков Г.Ф. Чкалов / Г.Ф. Байдуков. – Москва : Мол. гвардия,, 1975. – 335 с., 17 л. ил. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографическая ; вып. 9 (552))
1589324
  Байдуков Г.Ф. Чкалов / Г.Ф. Байдуков. – 2-е изд., доп. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 351 с., 17 л. ил., карт. – (Жизнь замечательных людей = ЖЗЛ ; вып. 1 (552) ; Библиотечная серия)
1589325
  Байдуков Г.Ф. Чкалов / Г.Ф. Байдуков. – 3-е изд. – Москва : Мол. гвардия, 1983. – 351 с. : 17 л. ил., карт.
1589326
  Байдуков Г.Ф. Чкалов : биогр. повесть / Г.Ф. Байдуков. – Минск : Юнацтва, 1984. – 335 с. : 16 л. ил., карт.
1589327
  Байдуков Г.Ф. Чкалов / Г.Ф. Байдуков. – 4-е. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 350, [1] с., [16] л. ил. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 16 (552))
1589328
  Байдуков Г.Ф. Чкалов / Г.Ф. Байдуков. – [5-е изд., доп.]. – Москва : Мол. гвардия, 1991. – 350,[1] с., [16] л. ил., карт. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; т. 9 : Избранное серии: в 10 т.)
1589329
   Чкаловск - родина экранопланов : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 80-81 : Фото
1589330
  Крылов В.В. Чкаловская область в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крылов В.В.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
1589331
   Чкаловские колхозники во Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И.Ленина.. – Чкалов, 1949. – 40с.
1589332
  Вергунов В.А. Член-кореспондент АН УРСР М.О. Тюленєв (1889-1969) - вчений, педагог та фундатор сільськогосподарської меліоративної дослідної справи в Україні : (до 130-річчя від дня народження) / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України [та ін.]. – Рівне ; Київ : НУВГП, 2019. – 122, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 110-122 та в підрядк. прим. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; кн. 108). – ISBN 978-966-327-428-7
1589333
   Член-кореспондент Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені В.І. Леніна Почерняєв Федір Кузьмич (1929-1987) : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1956-1988 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: В.А. Вергунов та ін. ; авт. вступ. ст. М.В. Зубець]. – Київ : Аграр. наука, 2010. – 88 с., [8] арк. іл., [1] арк. портр. – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; кн. 31)
1589334
   Член-кореспондент НАН України Вадим Іванович Лялько // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 206-207 : фото. – ISSN 0367-4290
1589335
   Член-кореспондент НАН України Вадим Іванович Лялько (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 139-140 : фото
1589336
   Член-кореспондент НАН України Олександр Дмитрович Федоровський (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 112-113 : фото
1589337
  Кушнір Р. Член-кореспондент НАНУ Роман Кушнір: "Реальної альтернативи академічній науці в Україні немає" : спілкувався Б. Залізняк // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 17/23 жовтня (№ 41). – С. 7


  Нещодавно минуло 35 р. від дня створення Інституту прикладних проблем механіки і математики (ІППММ) ім. Я. С. Підстригача НАНУ - провідної наук.-дослід. установи західного регіону України в галузі мат., мат. проблем механіки та мат. моделювання. Як ...
1589338
   Член-кореспондент Національної академії наук України Сергій Михайлович Рябченко : до 75-річчя від дня народження // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 12, № 3. – С. 53-55. – ISSN 1815-7459
1589339
   Член-кореспонденту НАМН України Г.Е. Тімену - 80 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 153-154. – ISSN 2413-7944
1589340
   Член-кореспонденту НАМН України М.І. Пилипенку - 80 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 151-153. – ISSN 2413-7944
1589341
   Член-корреспондент Академии художеств СССР, Народный художник РСФСР Борис Александрович Дехтерев : выставка произведений. Каталог. Графика. Живопись / Дехтерев, Выставка, Москва. произведений., 1985.; Ред.: М.П. Абсалямова. – Москва : Изобразительное искусство, 1985. – 64 с.
1589342
  Дехтерев Б.А. Член-корреспондент Академии художеств СССР, Народный художник РСФСР Борис Александрович Дехтерев : выставка произведений. Каталог. Графика. Живопись / Б.А. Дехтерев; Ред.: М.П. Абсалямова. – 2-е изд. – Москва : Изобразительное искусство, 1986. – 64 с.
1589343
   Член-корреспондент НАН Украины Николай Федорович Шульга. – Харьков : Квант, 2007. – 64с. – к 60-летию со дня рождения. – ISBN 966-96691-4-6
1589344
  Казанский Н.Н. Член-корреспондент РАН Александр Владимирович Бондарко (К 80-летию со дня рождения) / Н.Н. Казанский, И.Н. Смирнов, М.Д. Воейкова // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 67-70. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 1). – ISSN 0321-1711
1589345
  Демьянков В.З. Член-корреспондент РАН Виктор Алексеевич Виноградов = к 70-летию со дня рождения / В.З. Демьянков, В.Я. Порхомовский // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 74-77. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 2). – ISSN 0321-1711


  Директор Інституту мовознавства РАН, видатний мовознавець
1589346
  Никифоров К.В. Член-корреспондент РАН Владимир Константинович Волков (1930-2005) / К.В. Никифоров, А.Л. Шемякин // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 1. – С. 221-231. – ISSN 0130-3864
1589347
  Алпатов В.М. Член-корреспондент РАН Зинаида Владимировна Удальцова ( 1918-1987 ) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 6. – С. 185-196. – ISSN 0130-3864
1589348
  Баранов А.Н. Член-корреспондент РАН Юрий Николаевич Караулов. К 75-летию со дня рождения // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 64-65. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 6). – ISSN 0321-1711


  Имя Ю.Н. Караулова связано с тремя важнейшими областями современной русистики - разработкой словаря тезаурусного типа, авторской лексикографией и понятием "языковой личности"
1589349
  Миронов Г.М. Член Военного совета / Г.М. Миронов. – М., 1976. – 159с.
1589350
  Востриков Ю.А. Член партийного комитета / Ю.А. Востриков, Н.И. Федулов. – Москва, 1961. – 32с.
1589351
  Чернобривец Светлана Григорьевна Член предложения двойственной связи со значением состояния в русском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Чернобривец Светлана Григорьевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 230л. – Бібліогр.:л.175-200
1589352
  Спарк М. Член сім"ї : оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 140-148. – ISSN 0208-0710
1589353
  Галянтич М. Член сім"ї як суб"єкт житлових правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 60-63. – ISSN 0132-1331
1589354
   Член театрального общества : Избранное. Михаил Александрович Ульянов // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 146-149 : Фото


  Рудольфо Валентино
1589355
   Члена-кореспонденту НАН України, академіку НАПрН України О. Л. Копиленку - 50 років // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 289-290. – ISSN 0132-1331
1589356
  Порциг В. Членение индоевропейской языковой области / В. Порциг. – М., 1964. – 332с.
1589357
  Лепская Н.И. Членение слова по данным афазии. (К вопросу о слоге) : Автореф... канд. филол.наук: 681 / Лепская Н.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филол. фак. – М., 1968. – 11л.
1589358
  Бондаренко Людмила Петровна Членение спонтанной речи паузами колебания с синтагматическим членением : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Бондаренко Людмила Петровна; ЛГУ. – Л., 1978. – 17л.
1589359
   Члени-кореспонденти НАПрН України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 9. – С. 338-345 : фото. – ISSN 1026-9932
1589360
  Левченко І. Члени медичних товариств України другої половини XIX - початку XX ст. - засновники української терапевтичної школи // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 107-113. – ISSN 2518-7732


  У статті аналізується науково-практична діяльність членів природничих товариств України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у терапевтичній галузі. На основі аналізу законодавчих документів, архівних матеріалів, медичної періодики висвітлено роль ...
1589361
   Члени Національної академії правових наук // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 9. – С. 333-334 : фото. – ISSN 1026-9932
1589362
  Ісаюк О. Члени ОУН(б) в Аушвіці: тактика виживання та спротиву (за працями Б. Беттельгайма й В. Франкла) // Концтабір Аушвіц - український вимір : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей іст. України у Другій світовій війні, Меморіал. комплекс ; Ін-т істрії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л. Легасова, О. Білоус, М. Гон та ін. ; редкол.: В. Смолій та ін. ]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 67-82. – ISBN 978-617-635-148-1
1589363
  Винниченко І. Члени роду Бунге в науковому просторі країн оселення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-12. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється діяльність науковців - представників роду Бунге. Activities of Bunge family members is illustrated.
1589364
  Соколова Ирина Федоровна Членимость и производность английского глагола (опыт синхронно-диахронической характеристики префиксальных структур) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Соколова Ирина Федоровна; МВ и ССО СССР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1974. – 36л.
1589365
  Островерхова-Плотникова Членистоногие -- обитатели высших базидальных грибов некоторых районов Западной Сибири. : Автореф... Канд.биол.наук: / Островерхова-Плотникова Г.П.; Объедин.совет.по биол.и мед.наукам при Томском гос.ун-т. – Томск, 1964. – 20л.
1589366
  Крашкевич К.В. Членистоногие вредители запасов продовольствия и меры борьбы с ними / К.В. Крашкевич, М.А. Губергриц. – Москва, 1972. – 80с.
1589367
   Членистоногие и гельминты.. – Новосибирск, 1984. – 128с.
1589368
  Линдеман В.К. Членистоногие как распространители заразных болезней : лекции читанные в 1911 г. врачам-санитарам / В.К. Линдеман, проф. – Киев : Тип. Имп. Ун-та св. Владимира, Акц. о-ва Н.Т. Корчак-новицкого, 1911. – 71 с. : ил. – Приложение к 15 годовому отчету О-ва для борьбы с заразными болезнями
1589369
  Тарасов В.В. Членистоногие переносчики возбудителей болезней человека / В.В. Тарасов. – Москва, 1981. – 287 с.
1589370
   Членистоногие Сибири и Дальнего Востока.. – Иркутск, 1980. – 148с.
1589371
   Членистоногие Сибири и Дальнего Востока.. – Новосибирск, 1985. – 221с.
1589372
  Тагильцев А.А. Членистоногие убежищного комплекса в природных очагах арбовирусных инфекций. / А.А. Тагильцев, Л.Н. Тарасевич. – Новосибирск, 1982. – 231с.
1589373
  Задорожний К.М. Членистоногі. Розробка теми / К.М. Задорожний. – Харків : Основа, 2004. – 112с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.3(15)). – ISBN 966-333-002-3
1589374
  Рускова М.П. Членная форма в болгарском языке XVIII века: лингво-стат. анализ. / М.П. Рускова. – Л., 1989. – 74с.
1589375
  Вінк Марк Членство в ЄС та НАТО - це стабільність, процвітання і демократія: досвід Бельгії : інтерв"ю пана Марка Вінка, Посла Королівства Бельгія в Україні / Вінк Марк, Матвійчук-Соскіна Надія; інтерв"ю провела Н. Матвійчук-Соскіна // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 3-6. – ISSN 1728-6220
1589376
  Федоров И.Ф. Членство в КПК: Как строилась партия "идей Мао Цзэдуна" / И.Ф. Федоров, В.Г. Зубаков. – М., 1980. – 144с.
1589377
  Тюрин Д.И. Членство в КПСС. / Д.И. Тюрин. – М, 1962. – 80с.
1589378
  Горшенев Н.И. Членство в ленинской партии / Горшенев Н.И. – Челябинск, 1962. – 84 с.
1589379
  Мингазов Л.Х. Членство в организации объединенных наций и проблема признания новых государств : Автореф... канд. юрид.наук: 716 / Мингазов Л.Х.; МГУ. – М., 1972. – 26л.
1589380
  Єфремов С.О. Членство в організованому злочинному угрупованні: поняття, критерії визначення, типові прояви // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 43-46. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються ознаки, критерії визначення членства в організованому злочинному угрупованні, а також типові його прояви - злочинні діяння, що можуть здійснюватися особами, котрі входять до складу даного стійкого злочинного об"єднання, у межах його ...
1589381
  Слепов Л.А. Членство в партии / Л.А. Слепов. – Москва, 1947. – 51с.
1589382
  Слепов Л.А. Членство в партии / Л.А. Слепов. – Москва, 1953. – 40с.
1589383
  Бузинар Б. Членство в СОТ - уроки для України / Б. Бузинар, Н. Березніченко, М. Колодич // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 23-25
1589384
  Сталоверова Г.В. Членство Великобританії в Євросоюзі: дискусія в ЄС. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 127-132. – ISSN 2076-1554
1589385
  Ноговіцина Ю.О. Членство Румунії у ЄС як чинник українсько-румунських відносин у контексті врегулювання відкритих питань двостороннього співробітництва. Зовнішньополітична тактика України щодо Румунії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 61-66. – (Європейські дослідження)
1589386
  Олешко Олеся Членство с оговорками // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 47. – С. 40-42


  Членство Болгарії в Європейському Союзі.
1589387
  Джусов А. Членство Украины в НАТО: экономический аспект // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2005. – № 9/10. – С. 28-30. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISSN 1728-6220
1589388
  Макогон Ю.В. Членство Украины во Всемирной торговой организации: вызовы современности / Ю.В. Макогон, И.В. Хаджинов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 3-8


  У статті розглянуті наслідки від членства Україною в СОТ. Розглянуто можливі наслідки для України від членства в митному союзі Російської Федерації, Білорусі з одного боку, і в зоні вільної торгівлі з ЄС з іншого боку.
1589389
  Артемишин М.Б. Членство України в НАТО як передумова та чинник наближення нашої держави до вступу до Євросоюзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 67-72. – (Європейські дослідження)
1589390
  Яценко В.В. Членство України в ООН // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 207-209. – (Серія "Суспільні науки")
1589391
  Федорова А.Л. Членство України у Раді Європи: нові перспективи співробітництва // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 148-152. – ISSN 0132-1331
1589392
  Заярна Н.М. Членство України у Світовій організації торгівлі: переваги та недоліки / Н.М. Заярна, С.М. Олексин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.18. – С. 187-192. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1589393
  Атаманенко А. Членство Українського історичного товариства (1965-1991): структура та склад // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 344-354. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-62-1
1589394
   Члену-кореспонденту НАМН України В.Й. Кресюну - 75 // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 459-461. – ISSN 2413-7944


  "30 листопада 2016 р. виповнилося 75 років від дня народження завідуючого кафедрою загальної та клінічної фармакології Одеського Національного медичного університету, керівника Південого наукового центру НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки ...
1589395
   Члену-кореспонденту НАМН України В.М. Лісовому - 60 // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 455-457. – ISSN 2413-7944


  "2 жовтня 2016 р. виповнилося 60 років ректору Харківського національного медичного університету, керівнику Обласного клінічного центру урології і нефрології ім. В.І. Шаповала, Заслуженому лікарю України, лауреату Державної премії України в галузі ...
1589396
   Члену-кореспонденту НАМН України В.Ф. Саєнку - 75 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2. – C. 275-276. – ISSN 2413-7944


  "11 травня 2016 р. виповнилося 75 років від дня народження видатного вченого-хірурга, лауреата Державних премій СРСР та України в галузі науки і техніки, Заслуженого діяча науки й техніки України, чл.-кор. НАН і НАМН України, доктора медичних наук, ...
1589397
   Члену-кореспонденту НАМН України І.С. Чекману - 80 // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 457-458. – ISSN 2413-7944


  "4 жовтня 2016 р. виповнилося 80 років професору кафедри фармакології, патофізіології, клінічної фармакології, фармації та технології ліків Київського медичного університету Української асоціації народної медицини, члену-кореспонденту НАН і НАМН ...
1589398
   Члену-кореспонденту НАМН України Л.Б. Маркіну - 70 // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 458-459. – ISSN 2413-7944


  "1 листопада 2016 р. виповнилося 70 років завідувачу кафедри акушерства та гінекології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Заслуженому діячеві науки і техніки України, Заслуженому професору Львівського національного ...
1589399
   Члену-кореспонденту НАМН України М.І. Лісяному - 70 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2. – C. 274-275. – ISSN 2413-7944


  "6 квітня 2016 р виповнилось 70 років від дня народження, керівника експериментально-лабораторного сектора ДУ "Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМН України", начальника відділу нейроімунології лауреата премії ім. акад. О. О. Богомольця, ...
1589400
   Члену-кореспонденту НАМН України Н.М. Гулій - 80 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2. – C. 276-277. – ISSN 2413-7944


  "12 червня 2016 р. виповнилося 80 років від дня народження завідуючої відділом біохімії ліпідів Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки та техніки, чл.-кор. НАН та НАМН України, доктора ...
1589401
   Члену-кореспонденту НАМН України Ю.І. Губському - 70 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 429-430. – ISSN 2413-7944


  "1 жовтня 2015 р. виповнилося 70 років від дня народження завідувача кафедри паліативної та хоспісної медицини НМАПО ім. П. Л. Шупика, начальника науково-координаційного управління Президії НАМН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, ...
1589402
   Члену-кореспонденту НАМН України, професору Юрію Івановичу Караченцеву - 60 років // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. В.І. Паньків ; редкол.: Авраменко Т.В., Бобирьова Л.Є., Боднар П.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 5. – С. 101-102. – ISSN 2224-0721


  17 серпня 2017 року виповнилося 60 років із дня народження члена-кореспондента НАМН україни, професора, доктора медечних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, кавалера орденів "За заслуги" Юрія Івановича Караченцева.
1589403
   Члену-кореспонденту НАН України В"ячеславу Андрійовичу Даниленку - 60 років // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 167-168. – ISSN 0203-3100
1589404
  Дегтярев О.В. Члену-кореспонденту НАН України Володимиру Йосиповичу Драновському 80 років // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 1 (86). – С. 68-90. – ISSN 1561-8889
1589405
   Члену-кореспонденту НАН України Мікловді Василю Петровичу - 70 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 175-176 : фото. – ISSN 1562-0905
1589406
   Члену-кореспонденту НАПрН України Володимиру Дмитровичу Гончаренку - 65 років // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 337. – ISSN 0132-1331
1589407
   Члену-кореспонденту НАПрН України Олександру Васильовичу Дзері - 65 років // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 347. – ISSN 0132-1331


  Редакційна колегія та колектив редакції журналу "Право України" вітають Олександра Васильовича з 65-річним ювілеєм.
1589408
   Члену-кореспонденту НАПрН України Олександру Назаровичу Ярмишу - 60 років // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 407-408. – ISSN 0132-1331


  Біографія О.Н. Ярмиша. Редакційна колегія та колектив редакції журналу "Право України" вітає О.Н. Ярмиша з 60-річним ювілеєм.
1589409
  Качура А.В. Членування та паузація як фактори комунікативного впливу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 176-180. – ISBN 966-8188-07-1
1589410
  Непийвода Н. Членування тексту як один із способів організації змісту повідомлення
1589411
  Боиович М.М. Члены Государственной Думы (портреты и биографии) : Первый созыв 1906-1911 г. ; Сессия продолжалась с 27 апреля по 9 июля 1906 г. / М.М. Боиович. – Москва : Т-во И.Д.Сытина, 1906. – 512 с.
1589412
  Боиович М.М. Члены Государственной Думы (портреты и биографии) : Второй созыв 1907-1912 г. / М.М. Боиович. – Москва : Т-во И.Д.Сытина, 1907. – 520 с.
1589413
  Боиович М.М. Члены Государственной Думы (портреты и биографии) : Третий созыв 1907-1912 г. / М.М. Боиович. – Москва : Т-во И.Д.Сытина, 1908. – 456 с.
1589414
   Члены предложения в английском, немецком и французском языках. – Грозный, 1979. – 183с.
1589415
  Мураталиев М. Члены предложения в киргизском языке / М. Мураталиев, А. Турсунов. – Фрунзе, 1961. – 148с.
1589416
  Кротевич Е.В. Члены предложения в современном русском языке / Кротевич Е.В., 1954. – 38 с. – Библиогр. в подстр. прим.
1589417
   Члены предложения в языках различных типов.. – Ленинград : Наука, 1972. – 131 с.
1589418
  Лущай В.В. Члены предложения и виды синтаксической связи. / В.В. Лущай. – Киев, 1989. – 45с.
1589419
   Члены предложения и классы слов в романских и германских языках.. – Ленинград, 1983. – 137с.
1589420
  Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи / И.И. Мещанинов. – Москва-Ленинград, 1945. – 321с.
1589421
  Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи / И.И. Мещанинов. – Л, 1978. – 388с.
1589422
  Чиковани З.В. Члены предложения русского языка и их изучение в грузинской средней школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Чиковани З.В.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1963. – 17л.
1589423
  Моисеев Н.Н. Чловек и ноосфера / Н.Н. Моисеев. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 351с.
1589424
  Кантор Л.Я. ЧМ приемник с обратной связью по частоте. / Л.Я. Кантор. – М., 1958. – 40с.
1589425
  Королів-Старий Чмелик : роман для юнацтва з ілюстраціями / В. Королів-Старий. – 2-ге вид. – Монреаль : Видавництво Ігоря Федіва, 1955. – 419, [3] с. – (Довкола світу)


  В пр. №1520076 напис: На спомин для Юрка! Вуйко - Петрушевич Роман. Монреаль 1вересня 1956.-
1589426
  Паламарчук О.Л. Чмир Олена Романівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 237. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1979) Київського університету. З 1996 р. - викладач, з 2006 р. - доцент кафедри слов"янської філології Інституту філології Київського університету ім.Т. Шевченка
1589427
  Паламарчук О.Л. Чмир Олена Романівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 225. – ISSN 2075-437X
1589428
  Дука М.В. Чмихов Микола Олександрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 310. – ISBN 96966-8060-04-0
1589429
   Чмихов Микола Олександрович (1953-1994) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 524. – ISBN 978-966-439-754-1
1589430
  Аспиз М.Е. Чмпионы по плавания / М.Е. Аспиз. – Москва, 1979. – 44с.
1589431
  Ткаченко Л.В. Чмур : гуморески та рибальські оповідання / Л.В. Ткаченко, С.Г. Нікіташенко. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 183 с.
1589432
  Череватенко И. Чоpномоpець : Водевиль у двох діях, чотыpех каpтынах / Скомпуновав И. Чеpеватенко. – Київ : Вид. кныгаpни С.И. Гомолинського ; Тип. Г.Л. Фpонцкевича, 1891. – 62, [2] с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1589433
  Гроха Л.П. Чобіт лиха наробив : комедія / Л.П. Гроха. – Київ, 1946. – 27 с.
1589434
  Гроха Л.П. Чобіт лиха наробив : комедія / Л.П. Гроха. – Київ, 1977. – 168 с.
1589435
  Jанковичь С. Човjек од магле : роман / Слободан Jанковичь. – Баньа Лука ; Београд : Задужбина Петар Кочичь, 1997. – 337, [2] с. – (Библиотека Мргуда / директор и гл. и одговор. уред. Н. Вуколичь). – ISBN 85-7250-010-5
1589436
  Овчаров Д. Човек и добре да вивее умира / Д. Овчаров. – София, 1992. – 164с.
1589437
  Барух А. Човекът в литературата на сцената и екрана / Арманд Барух. – София : Български писател, 1958. – 224 с.
1589438
   Човекът вярност. – София : Партиздат, 1983. – 288 с.
1589439
  Каракашев В. Човекът на новото човечество / В. Каракашев. – София, 1979. – 240с.
1589440
  Анчев П. Човекьт в словато : критически размишления / Анчев Панко. – София : Бьлгарски писатель, 1986. – 126 с.
1589441
  Воробйов М.П. Човен : поезії / Микола Воробйов. – Київ : Український письменник, 1999. – 79, [1] с. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-049-8
1589442
  Задорожний В.У. Човен літа / В.У. Задорожний. – Київ, 1975. – 29с.
1589443
  Положій В.І. Човен у тумані : роман, повісті, оповідання / В.І. Положій. – К., 1986. – 348с.
1589444
  Галан Я.О. Човен хитається / Я.О. Галан. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1953. – 91с.
1589445
  Кюранов Чавдар Човешките общности. / Кюранов Чавдар. – София, 1982. – 236 с.
1589446
  Сікора В. Човни і хвилі, або Національна держава в епоху глобалізації


  Національна мова у національній незалежній державі: Світовий досвід. На прикладі Фінляндії, Данії, Франції, Ізраїля, США та інш.
1589447
  Щаслива Л.А. Чого бракує українцям, щоб стати щасливими / Л.А. Щаслива, А.Я. Щасливий, А.П. Пашков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 23-28 : табл. – Бібліогр.: 25 назв.
1589448
  Палій О. Чого варта пасивність влади у вирішальний момент // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 15). – С. 4


  До 95-річчя бою під Крутами.
1589449
  Оркін М. Чого вартий безкоштовний кредит у казино? / М. Оркін, Р. Какігі // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 61-67. – ISSN 1029-4171
1589450
  Ярославький Є. Чого вимагає партія від комуністів / Єм. Ярославький. – Київ ; Харків : Держвидав, 1944. – 42 с.
1589451
  Шпонтак І.М. Чого воліє дитяча природа? (Головний пріоритет - саморозвиток дитини) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 10. – С. 17-20. – Бібліогр.: 3 назв.
1589452
  Романіка П.Т. Чого вчить досвід лекторів з Кагарлика / П.Т. Романіка. – Київ, 1964. – 32 с.
1589453
  Співаковський О. Чого вчить нас вступна кампанія 2018 року? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 18 вересня (№ 174). – С. 1, 4
1589454
  Крисаченко В. Чого вчить наша історія, або Нотатки про московські порядки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 1 грудня (№ 46). – С. 15


  "То під якого пана ви хочете!?" - Ні, не просто запитував, а достукувався, докрикувався на Переяславській раді до серця кожного козака, кожного українця гетьман Богдан Хмельницький, жадаючи зовсім протилежної відповіді. І отримав її. "Годі, досить ...
1589455
  Нойфельд В. Чого вчить українців сьогодні "Слово о полку Ігореві" або осмислення сучасної кризової ситуації України на основі психологічно-літературного аналізу архетипів української ментальності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 151-170. – (Консультативна психологія та психотерапія ; т. 3, вип. 11). – ISSN 2072-4772
1589456
  Лосєв І. Чого історик Россолінський - Лібе може навчитися в офіцера КДБ? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16-17 березня (№ 46/47)


  Лекція аспіранта Гамбурзького університету Г. Россолінського-Лібе про український національно-визвольний рух, прочитана в найкращих традиціях радянського АГІТПРОМУ часів Сталіна.
1589457
  Івшина Л. Чого мене навчили американські президенти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 грудня (№ 220). – С. 10
1589458
  Олійник Б. Чого ми варті в цьому світі грішнім: Поезія // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2001. – № 7/8. – С.2-5. – ISSN 0130-321Х
1589459
  Славутич Я. Чого Микола Гоголь писав російською мовою? // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 2000. – 2000. – С. 187-191. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 83)
1589460
  Кравчук М. Чого може навчитися Україна з досвіду реформування освіти у Фінляндії? // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 9/10). – С. 2
1589461
  Омецинський Д. Чого навчав Сергій Капіца // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 1лютого - 8 лютого (№ 4). – С. 11


  У день закоханих, 14 лютого, виповнюється 85 років від дня народження видатного вченого та популяризатора науки Сергія Петровича Капіци. Рівно півроку йому не судилося дожити до свого ювілею. До останнього дня він був сповнений енергії, зберіг юнацьку ...
1589462
  Дарманський П.Ф. Чого навчають "заповіді божі" / П.Ф. Дарманський. – Київ, 1988. – 46 с.
1589463
  Белов А.В. Чого навчають адвентисти / А.В. Белов. – К., 1966. – 74с.
1589464
  Стріха М. Чого навчила нас "дискусія про Волинь"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 червня (№ 109). – С. 5
1589465
  Мун М. Чого насправді боїться Путін? / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24 липня (№ 130). – С. 4-5


  Президент Парламнентської асамблеї НАТО Мадлен Мун: "Найкраще це - побудувати сильну й успішну Україну".
1589466
  Самчук У.О. Чого не гоїть вогонь : роман / У.О. Самчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 287, [1] с. – ISBN 978-617-673-623-3
1589467
  Самчук У. Чого не гоїть огонь : [роман] / Улас Самчук ; [упоряд., передм. Г. Александрової]. – Київ : Персонал, 2008. – 311, [1] с. : іл. – (Бібліотека української героїки ; вип. 5). – ISBN 978-966-608-776-1
1589468
  Письменна Л.М. Чого не знав Ерудит / Л.М. Письменна. – Київ, 1989. – 198с.
1589469
  Панченко В. Чого не зрозумів Янукович // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 грудня (№ 221). – С. 5


  Те, чого найбільше боявся Янукович, сталося: він отримав Майдан. І це означає, що він нічого не зрозумів.
1589470
   Чого не помітила країна // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 14-15. – ISSN 0130-5212
1589471
  Михайловська С. Чого очікувати бізнесу від 2021 року: прогнози Європейської Бізнес Асоціації // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 лютого (№ 3). – С. 37
1589472
   Чого очікують від медичного юриста // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 7


  При Навчально-науковому центрі медичного права юридичного факультету працює гурток із медичного й фармацевтичного права. Студенти та аспіранти мають змогу регулярно брати участь у майстер-класах, тренінгах, експертних дискусіях під керівництвом ...
1589473
  Тітаренко Т. Чого хоче бізнес? Як зрозуміти свого клієнта: поради юриста // Юридична газета. – Київ, 2021. – 20 липня (№ 14). – С. 52
1589474
  Рухані Хасан Чого хоче досягти Іран 2014 року? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 січня (№ 4). – С. 8
1589475
  Амбадзоглу П. Чого хоче пані Фріман / Петрос Амбадзоглу. – 4-е вид. – Афіни : Кедрос, 1993. – 102 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0015-6
1589476
  Данилович Северин Чого хочуть радикали : поясненє програми українсько-руської радикальної партії / Северин Данилович. – Львів : Накл. Павла Волосенки, 1907. – 38 с. – (Бiблiотека "Громадського голосу" ; Ч. 2/3)
1589477
  Бєляєва М. Чого цьогоріч чекати вступникам і приймальним комісіям? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 3 червня (№ 22). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1589478
  Третяк О.В. Чого чекаємо від фахівця? // Освіта, 1998. – № 50
1589479
  Сищук Олексій Чого чекати від бюджету-2009? / підгот. О. Сищук // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 3-5


  У вересні традиційно відбувається урядова презентація проекту держбюджету на наступний рік. Протягом осінніх місяців Кабінет Міністрів, Верховна Рада і Президент скрупульозно мали б працювати над узгодженням головного фінансового документа.
1589480
  Фуєр В. Чого чекати від Додона? / В. Фуєр, М. Сиркелі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 лютого (№ 27). – С. 5


  "Якщо відбудеться федералізація Молдови, то політична і військова присутність Росії біля південно-західних кордонів України посилиться", - експерт.
1589481
  Дитюк Ю. Чого чекати від нової редакції закону "Про лікарські засоби" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 46-47
1589482
  Федоренко Т. Чого чекати платникам податків у 2021 році // Юридична газета. – Київ, 2021. – 19 січня (№ 1)
1589483
  Карпов Е.В. Чограйские зори. / Е.В. Карпов. – Ставрополь, 1967. – 96 с.
1589484
  Червінська Т. Чодороу Ненсі // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 407-408. – ISBN 978-966-418-286-4
1589485
  Короткевич В. Чозения : повесть / В. Короткевич. – Москва, 1969. – 203 с.
1589486
  Короткевич В.С. Чозения // Тартак / И.Н. Пташников. – Москва, 1973. – С. 197-302
1589487
  Короткевич В.С. Чозенія : повість / В.С. Короткевич. – Київ, 1972. – 164 с.
1589488
  Сулейменов Р.Б. Чокан Валиханов - востоковед / Р.Б. Сулейменов. – Алма-Ата, 1985. – 112с.
1589489
  Бегалин С.И. Чокан Валиханов : повесть / Бегалин С.И. – Москва : Детская литература, 1976. – 174 с.
1589490
  Сатпаева Ш.К. Чокан Валиханов и русская литература / Ш.К. Сатпаева. – Алма-Ата, 1987. – 181с.
1589491
   Чокан Валиханов и современность.. – Алма-Ата, 1988. – 320с.
1589492
  Хасанов К. Чокан Валиханов как уйгоровед / К. Хасанов. – Алма-Ата, 1963. – 64с.
1589493
   Чокан Велиханов в воспоминаниях современников. – Алма-Ата, 1964. – 223с.
1589494
  Куліда С. Чоколов і Чоколівка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 30 січня (№ 1/2). – С. 19


  Купець Микола Чоколов мріяв перетворити Київ на місто-сад.
1589495
  Добрянський П.К. Чоколядовий капелюх : гумор / П.К. Добрянський. – Ужгород : Карпати, 1989. – 294 с.
1589496
  Рамишвили Д.И. Чола Ломтатидзе. : Автореф... Доктора филол.наук: / Рамишвили Д.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 34л.
1589497
  Цицишвили Г.Ш. Чола Ломтатидзе. / Г.Ш. Цицишвили. – Тбилиси, 1972. – 360 с.
1589498
  Соколов В.Н. Чолгар: повести и рассказы / В.Н. Соколов. – Ташкент, 1982. – 133с.
1589499
  Тен Б. Чоло : поезії, переклади / Борис Тен. – Київ : Гранослов, 1997. – 88с.
1589500
  Семенюк М Чоло зерна. / М Семенюк. – Дніпропетровськ, 1988. – 38с.
1589501
  Потапенко С. Чолобитні - джерело з історії козацької старшини Слобідської України // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 284-293
1589502
  Сенатович О.П. Чоловік з трояндою / О.П. Сенатович. – К., 1988. – 99с.
1589503
  Джаган М. Чоловік і життя : [оповідання]. – Львів : Загальна друк., 1907. – 102 с.


  Зміст: Буpевістник; Супеpечка; Скеля; Хвиля; Тополі; Моpське сеpце; Дві птиці; Дівчина чайка; Маpа; Обpаз великого; Стpумочок; Всякому своє; Певний пpитулок; Дивний ткач; Снище; Плавні гоpять; Гаpмонія; Білий чоpт; Собака; Таємниця; За душу; Кобза; ...
1589504
  Осіпова Т.Ф. Чоловік і жінка: стратегії й тактики невербальної комунікації // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 16/18 (416/418). – С. 87-91
1589505
  Слабошпицький М Чоловік із козацьким прізвищем [Полковенко Віктор Васильович] // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 15 серпня (№ 31). – С. 1, 4


  Вітальне слово до Віктора Васильовича Полковенка з нагоди 80-ліття , викладача факультету журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка
1589506
  Слабошпицький М. Чоловік не з нашого часу (Микола Лукаш) // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2015. – № 9/10. – С. 176-185. – ISSN 0208-0710
1589507
  Качур К.Л. Чоловік та жінка у світі, що змінюється: новий погляд на формування сім"ї // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 115-117
1589508
  Скуїнь З. Чоловік у розквіті літ / Зигмунд Скуїнь. – Київ, 1982. – 277 с.
1589509
  Кулик Н. Чоловік чесного характеру // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 18 травня (№ 20). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  180 років від дня народження Омеляна Партицького - українського педагога і вченого-мовознавця, етнографа, історика, письменника та громадського діяча.
1589510
  Дікова-Фаворська Чоловік як об"єкт насильства в сучасній сім"ї // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 225-232. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1589511
  Слабошпицький М. Чоловік, що мав діагноз на вісім смертей, - Анатолій Лупиніс // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 січня (№ 4). – С. 8-9
1589512
  Слабошпицький М. Чоловік, що мав діагнозів на вісім смертей // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 26 січня (№ 3/4). – С. 8-9


  Пам"яті Анатолія Лупиноса.
1589513
  Слабошпицький М. Чоловік, що мав діагнозів на вісім смертей (Анатолій Лупиніс) // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 2-39. – ISSN 0130-1608
1589514
  Ренд А. Чоловік, якого я купила : з ранніх творів / Айн Ренд ; [пер. з англ. В.К. Горбатька ; худож.-оформ. Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2016. – 473, [3] с. : іл. – Сер. заснована у 2010 р. - Пер. за вид. : The Early Ayn Rand / Ayn Rand, 1984. – (Карта світу. США). – ISBN 978-966-03-7581-9
1589515
  Ліла Ролдан Васкес де Муан Чоловіки-дипломати - справжні "кабальєро" // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 37 (138). – С. 4-7


  Світське інтерв"ю Посла Аргентини в Україні.
1589516
  Полачек К. Чоловіки в офсайді : ( З життя клубних уболівальників) / К. Полачек. – Пер. з чеської. – Київ : Молодь, 1972. – 184с.
1589517
  Сукач Н. Чоловіки Лесі Українки: секрети особистого життя великої жінки // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 лютого (№ 4). – С. 5
1589518
  Лупій О.В. Чоловіки не відчувають болю : роман, кіноповість / О.В. Лупій. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 246 с.
1589519
  Шульгіна Лілія Чоловіки світу очима простої українки : чоловіки світу / Шульгіна Лілія, Лук"янченко Ігор // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 32-34 : Мал.
1589520
  Кушнір С. Чоловіки та чоловіча тема — чи домінують вони у ЗМІ? // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 70-72
1589521
  Гавришко М.І. Чоловіки, жінки й насильство в ОУН та УПА в1940-1950-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С. 89-107. – ISSN 0130-5247
1589522
  Абрамян Н.Д. Чоловіча й жіноча групи як різновид гомогенного колективу // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Горностай П.П., Данилюк І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (11). – С. 5-22. – ISSN 2522-4093
1589523
  Косиченко Л. Чоловіча пісня / Л. Косиченко. – Київ : Молодь, 1973. – 115 с.
1589524
  Кіт Л. Чоловіча справа – захищати // Київський університет. – Київ, 2016. – Жовтень (№ 9). – С. 4


  У серпні 2014 року в фойє Головного корпусу Університету з’явився плакат із зображеннями перших добровольців – вихованців КНУ, які боронять країну на Сході. Серед них – Олександр Приходін, нині співробітник групи технічних засобів НМЦ організації ...
1589525
   Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина = Мужское здоровье, гендекная и психосоматическая медицина=Men"s health, gender and psichosomatic medicine : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДКС-центр". – ISSN 2413-8843
№ 1 (03). – 2016. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1589526
   Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина = Мужское здоровье, гендекная и психосоматическая медицина=Men"s health, gender and psichosomatic medicine : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДКС-центр". – ISSN 2413-8843
№ 2 (04). – 2016. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1589527
  Гопкало О.В. Чоловіче та жіноче черняхівське вбрання // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 17-34. – ISSN 0235-3490
1589528
   Чоловіче чтиво: комедія з елементами драми : комедія з елементами драми / авт.-упоряд. Олексій Кононенко ;[ худож.: В. Кононенко]. – Київ ; Харків : Криниця ; Фоліо, 2013. – 286, [2] с. : іл. – На обкл. назва сер.: Антологія українського анекдота. - Розгорнутий тит. л. – (Серія "Антологія українського анекдота "Українська веселка" : у 7 кн. ; [кн. 4]). – ISBN 978-966-2434-12-5
1589529
  Антонов О.В. Чоловічий та жіночий комунікативні стилі персонажного мовлення (на матеріалі сучасної американської драми) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 100-106


  Стаття присвячена аналізу гендерного аспекту комунікативного стилю у персонажному мовленні американських драматичних творів. Аналізується поняття комунікативного стилю, розглядаються його особливості, функції та специфічні риси.
1589530
  Карандєєва О.І. Чоловічий танець у балетному театрі України середини XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Карандєєва Олена Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
1589531
  Чубик Ю. Чоловічий шляхетський одяг як невід"ємний елемент матеріального життя волинської шляхти XVI - XVII століть // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 83-97
1589532
  Рульова Н. Чоловічі імена та їх структурно-словотвірні варіанти в основі прізвищ Західного Поділля // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 333-345
1589533
  Ільченко І. Чоловічі імена як засіб створення хронотопу в романі Р. Іванченко "Гнів Перуна" / І. Ільченко, Д. Бабич // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 47-53. – ISSN 2413-0923
1589534
  Фінн В.В. Чоловічі клітини скритонасінньових рослин / В.В. Фінн. – Київ, 1928. – 11с.
1589535
  Карацуба М. Чоловічі образи в народній баладі південних слов"ян: смислове й емоційне навантаження // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 : До 12 міжнародного з"їзду славістів (Париж 2023 р.). – С. 71-97. – ISSN 2522-9834
1589536
  Грушецька В.О. Чоловічі смушеві шапки у побуті тюркського та тюркомовного населення Криму XIX – першої третини XX ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 31-36. – ISSN 2076-1554


  Був зроблений системний та комплексний порівняльно–типологічний аналіз невисоких смушевих шапок «калпак» як невід’ємної частини традиційного чоловічого костюма кримських татар і циган, кримських караїмів та кримчаків, які широко використовувалися на ...
1589537
  Єзерська І.В. Чоловічі та жіночі імена за матеріалами хрещень Катедрального костелу Львова ( XVII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 202-214. – ISSN 0130-5247
1589538
  Брежньов Г. Чолом тобі, земле / Г. Брежньов. – Харків, 1948. – 110с.
1589539
  Летюк Є.М. Чолом тобі, світе! : лірика / Є.М. Летюк. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 107 с.
1589540
   Чолом тобі, Славутичу.. – Дніпропетровськ, 1972. – 118с.
1589541
   Чолом тобі, Славутичу.. – 2-е вид. – Дніпропетровськ, 1977. – 136с.
1589542
  Іщенко М.Г. Чолом тобі, юність : оповідання / М.Г. Іщенко. – Київ : Молодь, 1963. – 194 с.
1589543
   Чолом тобі.. – Дніпропетровськ, 1982. – 352с.
1589544
  Самохин Ф.И. Чолпонбай. / Ф.И. Самохин. – 2-е издание. – Фрунзе, 1982. – 125с.
1589545
  Малицька К. Чом, чом, земле моя / Костянтина Малицька ; [упоряд., прим., наук. ред.: О.М. Івасюк, В.Є. Бузинська]. – Чернівці : Букрек, 2015. – 510, [2] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 469-506. – ISBN 978-966-399-670-7


  Поезія, проза, драматургія, публіцистика, спогади і листування Костянтини Малицької
1589546
  Прохненко І. Чомський археологічний комплекс // Історичні студії / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Каф. історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2007. – Вип. 1 : Проблеми давньої і середньовічної історії та етнології. – С. 46-64
1589547
  Євгеньєва А. Чому "Європа" має значення: європеїзація законодавчого процесу та парламентських практик в Україні : [аналітичний звіт] : переклад з англ. мови / Анжела Євгеньєва, Денис Ковриженко ; Лабораторія законодавчих ініціатив ; [Центр Європейських реформ ; Фундація міжнар. відносин та зовнішнього діалогу]. – Київ : [ФОП Жорін Р.В.], 2010. – 74 с. – ISBN 978-966-8875-68-7
1589548
  Ісаєв І. Чому "записи Качинського" важливі для українців для у Польщі // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2019. – 17 лютого (№ 7)
1589549
  Алєксандров В. Чому "операція BERS" є сприятливою для зовнішньоекономічної діяльності / В. Алєксандров, С. Костицька // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 22-23
1589550
  Данильчук Д. Чому "пан" "мужчине" не товариш // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10 (117). – С. 60-62
1589551
  Бойко Т. Чому "Роттердам+" тріщить по швах. На сьогодні відсутній ринок вугілля, який може забезпечити справедливу ціну, оскільки немає конкуренції / Т. Бойко, А. Герус // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 лютого (№ 5)


  "28 грудня 2017 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), збільшила на 2018 р. ціну на вугілля в тарифах теплової генерації майже на 30%. Тепер ціна за методикою "Роттердам+" зросла до ...
1589552
  Доній О. Чому "студентська революція" так і лишилася "на граніті"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 липня (№ 132)


  На старті виборчої кампанії та напередодні до 21-ї річниці з Дня Незалежності Олесь ДОНІЙ розповідає про одну з найбільш знакових подій початку 90-х та розмірковує про українські втрачені шанси.
1589553
  Соколов Б. Чому "Супутник V" не люблять у Європі // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 березня (№ 53/54). – С. 7


  А також чому не варто вірити Всесвітній організації охорони здоров"я. "З огляду на те, що Всесвітня організація перебуває під сильним китайським впливом і значною мірою фінансується Китаєм, можна зрозуміти, що ВООЗ кровно зацікавлена в тому, щоб не ...
1589554
  Шевчук Ю. Чому "українські" олігархи мали б, але ніяк не полюбляють українську мову // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 8-9
1589555
  Шульга О. Чому "феноменологічна соціологія" неможлива // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 1, січень - березень. – С. 46-58. – ISSN 1563-3713


  Статтю присвячено аналізу аргументації противників терміна "феноменологічна соціологія". Розглянуто праці Альфреда Шюца, Пітера Бергера, Томаса Лукмана та інш. представників феноменологічної течі в соціальних науках.
1589556
  Перепелиця Г. Чому 20 років Великого договору не врятували Україну від російської воєнної агресії? // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 641-655. – ISBN 978-617-7446-57-5
1589557
   Чому автор роману "Бабин Яр" був проти його публікації / lenta.ua // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 9 жовтня (№ 20). – С. 17


  Анатолій Кузнєцов у 1966 почав готувати до публікації свої спогади про життя в окупованому Києві. Крім автобіографічних записів, письменник включив до роману "Бабин Яр" свідчення людей, які пережили масові розстріли в Бабиному яру. Попри численні ...
1589558
  Панарін С. Чому аграрні академіки замість науки землею промишляють. Скрута з фінансування аграрної науки призводить до того, що вчені, замість займатися науковою роботою, дослідницьку землю в оренду здають // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" [та ін.] ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (167), грудень. – С. 26-33
1589559
  Микаелян А. Чому агрострахування в Росії не працює навіть при держпідтримці сільгоспвиробників // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 4. – С. 42-43 : рис. – ISSN 1810-7923
1589560
  Стадвелл Д. Чому Азії вдалося = How Asia works : успіхи і невдачі найдавнішого регіону світу / Джо Стадвелл ; пер. з англ. О. Цехановська. – Київ : Наш формат, 2017. – 446, [2] с. – Парал. тит. арк. ориг. - Вих. дан. ориг.: London: Profile books, 2013. – Бібліогр.: с. 355-370 та в прим.: с. 371-447. – ISBN 978-617-7279-71-5


  У пр. №1718622 відбиток: Книжковий клуб "Нова Україна"
1589561
  Міліневський Г.П. Чому антарктичний криль? / Г.П. Міліневський, І.Ю. Микитюк // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 4
1589562
  Власюк К. Чому б не застрахувати шлюб? / підготувала Анна Трішичева // Юридична газета. – Київ, 2021. – 6 липня (№ 13)
1589563
  Герасимчук Д.К. Чому біжить останній : повість / Д.К. Герасимчук. – Львів : Каменяр, 1981. – 224 с.
1589564
  Люкс Л. Чому більшовики прийшли до влади? // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 2-13


  До століття жовтневого перевороту.
1589565
  Люкс Л. Чому більшовики прийшли до влади? До століття жовтневого перевороту // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 26-34
1589566
  Кузін Ю. Чому Бог дивиться фільми Андрія Тарковського щовечора? // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 295-301. – ISSN 0320-8370
1589567
  Семеняк В. Чому Бог посилає на Землю поетів? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 3-9 червня (№ 22). – С. 6
1589568
  Кабанець Є. Чому був зруйнований Успенський собор Києво-Печерської лаври // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28-29 вересня (№ 174/175)
1589569
  Кульчицький С. Чому був створений колгоспний лад? // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 47-48
1589570
  Соллогуб В.Б. Чому бувають землетруси / В.Б. Соллогуб, Т.С. Лебедєв. – Київ : "BGW", 1958. – 37с.
1589571
  Гаврилов І.В. Чому бувають сонячні та місячні затемнення / І.В. Гаврилов. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1957. – 28с.
1589572
  Клименко-Мудрий Чому була усунута від влади українська Центральна Рада // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 289-299. – ISBN 5-7702-0821-X
1589573
  Кульчицький С. Чому в Кремлі замовчували голод 1921 року в Україні? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 26 (502), 30.06-06.07.2017 р. – С. 36-39. – ISSN 1996-1561
1589574
  Тригуб Віктор Чому в Музеї Полтавської битви відсутній Іван Мазепа? // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 12-13
1589575
  Одотюк І. Чому в нас не прискорюється інноваційний розвиток? // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 20 січня (№ 11). – С. 4


  Наука та інноваційний розвиток в Україні.
1589576
  Мацієвський Ю. Чому в нас немає політичної науки // Критика. – Київ, 2012. – Червень, (число 6). – С. 10-12. – ISSN 1563-6461
1589577
  Шушарін Д. Чому в Росії ненавидять українців? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6-7 червня (№ 102/103). – С. 4


  Кремль і опозиція спільними зусиллями готуються до ... великої війни.
1589578
  Козлов С. Чому в Україні досі "не люблять" гонорар успіху адвоката: коментарі // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 березня (№ 6). – С. 8-11
1589579
  Крісткова В. Чому в Україні жертви злочинів страждають двічі / В. Крісткова, В. Човган // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 26 квітня - 2 травня (№ 17). – С. 6. – ISSN 1992-9277
1589580
  Гаврилюк Р. Чому в Україні не відбулась Оголошена Революція у сфері прав людини? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 35-43. – ISSN 1026-9932
1589581
  Бортун М. Чому в Україні не діє закон? (Роздуми викладача права) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 13 вересня (№ 35/36). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1589582
  Кульчицький С. Чому в Україні перемогла радянська влада? // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 101-110. – ISBN 978-617-7062-20-1
1589583
  Зборовська Н. Чому в українській літературі немає любовних романів // Критика. – Київ, 1999. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 27-31


  Роман "Вільхова кров" Миколи Бабака.
1589584
  Треніна А.С. Чому в холодну пору року ми хворіємо більше? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 6 : фото
1589585
  Ісмагілов С. Чому важко на Донбасі бути патріотом України // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 18 (221). – С. 38-41


  Розповідає муфтій Саїд Ісмагілов із Донецька.
1589586
  Ахмедов А. Чому важливий інститут warranty для страхової компанії // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 4 (48). – С. 58-59. – ISSN 1810-7923
1589587
  Шутяк Софія Чому важливі щорічні зустрічі юристів громадського інтересу з цілого світу // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 55-56 : фото
1589588
  Кук Н. Чому важливо не припиняти вчитись // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 1 (23). – С. 25-26. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено досвід діяльності Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького м. Миколаєва та її бібліотек-філій як центрів неформальної освіти дорослих. Зокрема, зосереджено увагу на навчанні користувачів бібліотек медіа-, цифровій ...
1589589
  Терно С. Чому важливо розвивати критичне мислення учнів ? // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 10 (122). – С. 30-34
1589590
  Буркут І. Чому варіант із "городничими" небезпечний? / розмрву вела Юлія Лучик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 березня (№ 45). – С. 4


  Розмова студентки КНУТШ Юлії Лучик з чернівецьким політологом, канд іст. наук Ігорем Беркутом: "Українці все - таки мали у своїй історії століття самоврядування у вигляді магдебурзького права."
1589591
   Чому варто їхати до Фінляндії? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 6. – С. 54-55 : фото. – ISSN 1998-8044
1589592
  Якунов А.В. Чому варто навчатися на фізика // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)
1589593
  Козак О. Чому варто спілкуватися українською мовою? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 листопада (№ 46). – С. 12
1589594
  Голованова Юлія Чому ваш сад гірше, ніж у сусіда? // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 56-57 : фото
1589595
  Крігер М. Чому верховенство права є надто важливим, щоб лишити його юристам // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 323-349. – ISSN 2227-7153
1589596
  Гнатюк Л. Чому вивчення мови Григорія Сковороди актуальне для українців у XXI столітті // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 5 (674), травень. – С. 53-62. – ISSN 0130-5263


  У статті показано, що дослідження мови найвидатнішого укр. філософа 18 ст. Григорія Сковороди проливає світло на специфіку мовної свідомості тогочасного українця, яка істотно відрізняється від сучасної мови свідомості українськомовної людини. Чимало ...
1589597
  Кіслова В.М. Чому виникає бронхіальна астма і як її лікують // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 2
1589598
  Василенко П. Чому виникають трудові конфлікти? // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 1. – С. 15-17
1589599
  Дурманенко Олександр Чому віримо : особливості формування та підтримки почуття онтологічної безпеки особистості в контексті сучасної релігійної ситуації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 13-15. – Бібліогр. в кінці ст.


  Нинішня релігійна ситуація в усіх своїх інституціональних проявах, звичайно, є цілковитою протилежністю тим традиційним формам, які були їй притаманні ще кілька десятків років тому. Ці процесуальні зміни, до того ж не завжди еволюційні та позитивно ...
1589600
  Дурманенко Олександр Чому віримо : особливості формування та підтримки почуття онтологічної безпеки особистості в контексті сучасної релігійної ситуації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 13-15. – Бібліогр. в кінці ст.


  Нинішня релігійна ситуація в усіх своїх інституціональних проявах, звичайно, є цілковитою протилежністю тим традиційним формам, які були їй притаманні ще кілька десятків років тому. Ці процесуальні зміни, до того ж не завжди еволюційні та позитивно ...
1589601
  Бутусов Ю. Чому воїни звільняються? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 1, 3


  "Війна в Україні наочно показала, що найефективніша зброя у XXI ст. - це не танки й не "Джавеліни", це люди. У 2014 р. в десятків тисяч людей спалахнула мотивація захищати країну, і вони стали армією, здатною зупинити російську агресію. Нині напруга ...
1589602
  Матущак Ю. Чому вони досі бояться Стуса? / інтерв"ю взяла Катерина Яковенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 грудня (№ 232)


  Розмова з громадським активістом Юрком Марущаком про розвиток ситуації навколо музею Стуса в Донецьку.
1589603
  Корсун Л. Чому вони стали військовими добровольцями? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 березня (№ 11). – С. 1, 12-13


  Узагальнений портрет у фільмі Лариси Артюгіної "Babylon 13".
1589604
  Савелій С. Чому впровадження інтернет-голосування в Україні Ще зарано? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 14-27 травня (№ 18/19). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1589605
  Лук"янчук Г. Чому вчать щоденники Євгена Чикаленка... // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 27 січня - 2 лютого (№ 4). – С. 10
1589606
   Чому вчить історія ВКП(б).. – Київ, 1951. – 172с.
1589607
  Бубенко П. Чому гальмуються інноваційні процеси в Україні? / П. Бубенко, В. Гусєв // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (571). – С. 30-38. – ISSN 0131-775Х
1589608
  Тіхомірова О. Чому Гоголь вважав постановку "Ревізора" провалом? // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (438), лютий 2018. – С. 30
1589609
  Барабаш Ю. Чому Гоголь писав російською? // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 2014. – № 4 (396). – С. 57-61
1589610
  Мейс Д. Чому Голодомор був геноцидом? // Свічка у вікні / Д. Мейс. – Вид. 2-ге. – Київ, 2014. – С. 36-41. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ;Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-58-0
1589611
  Швець В. Чому голодомор став можливим? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 26 листопада - 2 грудня (№ 47). – С. 2-3
1589612
  Швець В. Чому Голодомор став можливим? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 26 листопада (№ 45). – С. 1, 10
1589613
  Онищенко О. Чому держава надає фіктивні гарантії щодо виконання судових рішень // Юридична газета. – Київ, 2020. – 27 жовтня (№ 20). – С. 28-29
1589614
  Йогансон О. Чому дитина стаэ забобонна. / О. Йогансон. – Х-К, 1930. – 20 с.
1589615
  Маркусь В. Чому діаспора: спроба ідентифікації поняття // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 1
1589616
  Калениченко П. Чому діячі мистецтва не люблять Міністерство економіки? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 10
1589617
  Семенуха Р. Чому домінують "старі схеми"? / розмову вів Іван Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 червня (№ 100). – С. 4-5


  "Ми досі не можемо вибратися з постколоніального синдрому, бо російська метрополія довго і систематично випалювала українські гени".
1589618
  Швець В. Чому Дональд Трамп? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 лютого (№ 5). – С. 10-11
1589619
  Швець В. Чому Дональд Трамп? // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (5). – С. 48-55
1589620
  Зеленський С.Є. Чому досі не сфотографований електрон? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 13-15


  Данило Кирилович Заболотний - мікробіолог, епідеміолог, Президент Всеукраїнської академії наук (1928-1929 роки). В 1895-1897 рр. працював на кафедре загальної паталогії медичного факультету Університету Св. Володимира.
1589621
  Кочубей Л. Чому еліта безвідповідальна? // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 26-28.
1589622
  Кострицька І. Чому емітенти й досі залишаються у складному становищі? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 31 січня (№ 5)


  "... Порядок збільшення та зменшення статутного капіталу акціонерних товариств приведено у відповідність із Законом "Про акціонерні товариства"".
1589623
  Мельник Ю. Чому Європа не знає про українську трагедію? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 листопада (№ 214/215)


  Голодомор. Погляд президента Італійської асоціації українознавчих студій Джованни Броджі.
1589624
  Птахів Семен Чому Єгипет... лижі обвалив // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 54-57 : фото. – ISSN 1998-8044
1589625
  Лук"яненко О.П. Чому загинули бангути / О.П. Лук"яненко. – Київ, 1984. – 144 с.
1589626
  Кушинська Л. Чому закони "сплять"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22 лютого (№ 31). – С. 7


  Про мовне питання, національну ідентичність та непрості уроки вітчиняної історії.
1589627
  Лапаєв Ю. Чому замерзла "русская весна" / Ю. Лапаєв, Р. Малко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 8 (484), 24.02-2.03.2017 р. – С. 25-27. – ISSN 1996-1561


  Що завадило кремлівським кураторам реалізувати кримський сценарій у більшості регіонів українського Південного Сходу.
1589628
   Чому запізнився другий фронт? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48
1589629
   Чому запізнився другий фронт? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48
1589630
  Лосєв І. Чому Захід боїться розпаду Російської Федерації? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 12 (384), 27.03-2.04.2015 р. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561


  Нині кремлівська пропаганда відчайдушно залякує Захід "жахливими наслідками" розпаду Росії. На багатьох західних лідерів ці страшні казки таки вливають.
1589631
  Морис Я. Чому Захід панує – натепер = Why the West rules-for now : оповіді з історії та що з них випливає щодо майбутнього / Ян Морис ; з англ. пер. Ольга Кочерга. – Київ : Кліо, 2018. – 781, [3] с. : іл., карти. – Показник: с. 744-782. – Бібліогр.: с. 688-743. – ISBN 978-617-7023-09-7
1589632
  Баганець О. Чому злочинність постійно хочуть приховати, а не побороти? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 22-31 грудня (№ 51/52). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277


  "...Я чітко усвідомлюю, що нинішня влада вперто не звертає увагу на стан криміногенної обстановки в державі, яка погіршується з року в рік, починаючи із 2014 року. Спочатку вищі посадові особи України пояснювали це війною на Донбасі, потім почали ...
1589633
  Лизанчук В. Чому ЗМІ активно виробляють в українців особливу форму російської свідомості ?! // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3. – С. 28-31
1589634
  Кучеренко Валентина Чому змінюється клімат? : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 15
1589635
  Шаргородська О. Чому зникає українська книга? // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управ. комплексного забезпечення" ; Ун-т держ. фіскальної Служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; Держ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т" ; голов. ред. В.Г. Чорний. – Київ, 2018. – № 2 (145), лютий. – C. 7-9
1589636
  Геєць В.М. Чому знову настав час починати спочатку? // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 5/6 (666/667). – С. 31-38. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1589637
  Чухно А.А. Чому зростання продуктивності праці має випереджати зростання заробітної плати? // Комуніст України, 1958. – №9
1589638
   Чому Зубець, а не Марченко / І. Капсамун, Ю. Щербак, П. Олещук, А. Плахонін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 189). – С. 5


  Чому це стало можливим і як уникнути подальших помилок. Йдеться про нагородження судді Г. Зубця орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, "який свого часу за СРСР засудив дисидента Валерія Марченка (і, ігноруючи хворобу останнього, прирік його на ...
1589639
  Фаріон І. Чому і досі пишемо по-сталінському? З нагоди 90-ліття правописної конференції у Харкові // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 червня (№ 23). – С. 5
1589640
  Тихолаз Б. Чому і навіщо Шевченко? (неювілейні роздуми) // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11-12 березня (№ 42/43). – С. 13
1589641
  Літошенко О.Я. Чому і як ми старіємо?. / О.Я. Літошенко. – К., 1990. – 47с.
1589642
  Сидоренко М. Чому і як необхідно підвищувати професійність підготовки юристів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 12-14.
1589643
  Злотіна М.Л. Чому і як розвиваються явища дійсності / М.Л. Злотіна. – Київ, 1961. – 48с.
1589644
  Аржевітін С. Чому і як слід реформувати систему гарантування вкладів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 11 (177). – С. 3-7
1589645
  Новак А. Чому і як Україна повинна відкрити себе для Європейського Союзу / А. Новак, А. Умланд // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 листопада (№ 45). – С. 4
1589646
  Коновал О. (США) Чому Іван Багряний не хотів повертатися до СРСР? // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 4 (40). – С. 40-41


  Іван Багряний, відомий український письменник, що жив після Другої світової війни в діаспорі, усі свої значні прозові твори, за винятком "Тигроловів", написав за межами України, на еміграції, у Німеччині. Одна з його праць - брошура "Чому я не хочу ...
1589647
  Еделмен Дж. Чому ідея про остаточний занепад світу така небезпечна // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 15-17
1589648
   Чому Ізраїлю вдалося, а Україні - поки ні? / І. Капсамун, М. Сірук, Ю. Щербак, Е. Бєдлцерковські // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9-10 грудня (№ 225/226). – С. 4


  "Вони формувалися як винятково ідеологічна держава, ми ж тільки зараз підходимо до цього питання. Наш шлях болісніший і довший", - Юрій Щербак.
1589649
  Косовець О. Чому імені Богдана Хмельницького, а не Нестора Махна? Кожному університету - свого героя // Україна молода. – Київ, 2021. – 13-14 липня (№ 69/70)


  Про присвоєння імен українським університетам своїми роздумами ділиться директор Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського Олександр Косовець. Він пише і про ім"я імені Тараса Шевченка. "І тому з упевненістю заявляю - нинішній ...
1589650
  Ксу Жонг Чому інвестиційні банки настільки ризикують? Теоретичний аналіз причин кризи субстандартного кредитування = why did investment banks take more risk than optimal? A theoretical analysis of reasons for subprime crisis / Ксу Жонг, Жао Ксі Юнь, Жень Жіганг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 373-380 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1589651
  Грищенко А. Чому інвестор тікає з України? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 20). – С. 30-31
1589652
  Мелкевік Б. Чому індивідуальна свобода та автономія права існують і зникають разом / Б. Мелкевік, А. Мелкевік // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. акад. правових наук України ; голов. ред. С.І. Максимов ; редкол.: С.П. Погребняк, Л.О. Макаренко, В.С. Бігун [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 155-161. – ISSN 2227-7153
1589653
  Кореньков О. Чому Ірак не може перемогти "Ісламську державу"? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 18 -22 серпня (№ 30). – С. 5


  "Ірак переживає черговий сплеск нестабільності. Країною прокотилася хвиля соціальних протестів проти чинної влади. Серед демонстрантів є вбиті й поранені. Паралельно не вщухає скандал навколо результатів травневих виборів до парламенту країни. На тлі ...
1589654
  Семена М. Чому історію потрібно переписувати і переосмислювати? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 листопада (№ 135/136). – С. 17


  Бібліотека газети "День" формує колекитивний імунітет проти імперськиї "вірусів".
1589655
  Каганець Ігор Чому Іуда зрадив Ісуса? // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-39. – ISSN 0868-9644


  Це одне з ключових питань Євангелія, тобто Доброї Новини. Вона є посланням сучасному кризовому людству, тому історія з Іудою може нести для нас дуже важливий сенс.
1589656
  Васюк М. Чому Караваєві Дачі? // Столиця. – Київ, 2000. – 11 січня (№ 2). – С. 12


  Чому Караваєві Дачі Названі на честь професора Київського університету В.О. Караваєва.
1589657
  Пріцак О. Чому катедри українознавства в Гарварді? = Why endowed chairs in Ukrainian studies at Harvard? : вибір ст. на теми нашої культур. політики (1967-1973) / Омелян Пріцак. – Кембрідж ; Ню Йорк : Фонд катедр українознавства, 1973. – XXXVI, 188 с. : іл. – Бібліогр.: с. XXII-XXXII та с. 173-175
1589658
  Охріменко Ю.М. Чому католицизм модернізує обрядовість / Ю.М. Охріменко, В.М. Шевченко. – К, 1973. – 119с.
1589659
  Семенюта Н. Чому керівництво українського вишу публічно підтримує та пропагує країну-агресора? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 18 червня (№ 12). – С. 2


  Факти, що свідчачать про ідеологічно неприпустиму позицію керівництва Херсонської академії неперервної освіти, яке на думкку автора статті,"фактично підтримує, піарить і пропагує країну-агресора та співробітництво з нею."
1589660
  Люта Г. Чому кияни змушені платити за вдвічі більшу кількість тепла?! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 березня (№ 8). – С. 8


  "У "Київенерго" не можуть аргументовано пояснити, чому при порівняно однакових середньомісячних температурах кількість тепла в платіжках жителів столиці в опалювальному сезоні 2016/2017 рр. збільшилася у два й більше разів порівняно з попереднім. Чому ...
1589661
  Сіренко В.Ф. Чому комуністи затребувані часом і народом? / В.Ф. Сіренко. – Київ : Оріяни, 2003. – 20с. – (Бібліотека освідченої людини). – ISBN 966-8305-09-4
1589662
   Чому конкурс не став святом? / Редакція // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 6-7
1589663
  Гісем О. Чому Констянстин Пятс не став естонським Маннергеймом? // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 24-29
1589664
  Усач Г.Д. Чому краб ходить боком : казки: для дошк. і мол. шк. віку / Г.Д. Усач. – Одеса : Маяк, 1983. – 22 с.
1589665
  Машовець К. Чому Кремль зупинився, або що приховує Путін... // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 22 березня (№ 12). – С. 14


  Як свідчать російські документи, через загрозу різкого зростання втрат серед власних кадрових військовиків улітку - восени 2014 року путінський режим був вимушений обмежити свою агресію на Донбасі.
1589666
  Кравченко Е. Чому Крим називають Тавридою? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 1)
1589667
  Петкявічус В. Чому курличуть журавлі / В. Петкявічус. – Київ, 1977. – 158 с.
1589668
  Попович М.М. Чому латинський займенник ILLE став французьким артиклем LE? (гіпотетичні міркування) // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 372-378. – ISBN 966-7890-03-1
1589669
  Дуб В.Є. Чому люди не одружуються. / В.Є. Дуб. – К., 1987. – 156с.
1589670
  Кругла Л.В. Чому людина, народжена бути Тарасом Бульбою, стає Іваном Никифоровичем? : урок-дослідження з вивчення творів М. Гоголя. 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 48-50. – Бібліогр. в кінці ст.
1589671
  Потєхін О.В. Чому людству потрібне нове мислення. / О.В. Потєхін, В.М. Щітка. – К., 1991. – 44с.
1589672
  Матушек О.Ю. Чому М.Ф. Сумцов не став доктором словесності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 16-20. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1589673
  Доній О. Чому Майдан не запропонував альтернативу? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23 вересня (№ 172). – С. 4


  Розмова з депутатом VI та VII скликань Олесем Донієм.
1589674
  Козак Г. Чому мала померти Катя Гандзюк? // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 18 листопада (№ 46). – С. 5. – ISSN 0027-8254
1589675
  Кухалейшвілі Г. Чому Маріуполь проголосував за уламки "Партії регіонів"? // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 6-7. – (Історичні науки)
1589676
  Соколов Б. Чому Мединський - не Ейнштейн // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 25). – С. 5


  "...У Росії науковий ступінь потрібен, щоб обійняти чимало високих посад, відповідено, поки буде попит на липові дисертації - буде й пропозиція".
1589677
  Кострікова Є. Чому медіатор ніколи не є суддею // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
1589678
  Палійчук Ю. Чому ми - слов"яни? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 10. – С. 18-20


  З історії відомо, що територію України населяли кімеріійці, скіфи, сармати, готи. Чому ми себе ідентифікуємое як слов"яни?
1589679
  Кремень В. Чому ми бідні, якщо такі освічені? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 21-27 лютого (№ 6). – С. 13


  Про методологічні проблеми освіти в Україні.
1589680
  Дяків О. Чому ми в нашій боротьбі ставимо на власні сили українського народу? // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 309-318. – ISBN 978-966-1513-01-2
1589681
  Яблонський В. Чому ми досі не маємо Силіконової долини? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14 березня (№ 44)


  В ЗМІ як відгук на започаткування в Росії проекту "Сколково" з"явилося закономірне запитання: чи можлива в Україні Кремнієва долина чи аналог Сколково? До того ж вони посилаються на висловлювання В. М. Литвина, що Київський національний університет ім. ...
1589682
  Чорновол Г.В. Чому ми не друкуємо гороскопи // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: Л.І. Ващенко, Н.О. Кисиленко, О.Ю. Крепель [та ін.]. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 4-5
1589683
  Остролуцька Л. Чому ми не знаємо переможців інтелектуальних олімпіад так, як знаємо видатних спортсменів чи співаків? // Світ. – Київ, 2021. – Вересень (№ 33/34)


  Про лист академіка-секретаря Відділення фізики і астрономії НАН України академіка Вадима Локтєва до Президента України Володимира Зеленського та Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка щодо важливості широкого ...
1589684
  Чавушоглу Мевлют Чому ми повинні рішучо боротися проти FETO // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 16-17 липня (№ 103/104)


  Не можна йти ні на які компроміси з тими, хто вчиняє терористичні акти. Настав час зламати стереотипи, переглянувши наші усталені припущення, коли перед нами постає нова загроза тероризму. У цьому зв"язку, яскравим прикладом є новий тип терористичної ...
1589685
  Танчер В.К. Чому ми пропагуємо атеїзм / В. Танчер. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 32 с.
1589686
  Амосов Н. Чому ми проти пасхи / Н. Амосов. – Київ : Партвидав ЦК КП(б) У, 1938. – 32 с.
1589687
  Осипов П.І. Чому ми так говоримо : науково-етимологічний довідник / П.І. Осипов; МОНУ. – Київ : Ін Юре, 2008. – 248с. – ISBN 978-966-313-366-9
1589688
  Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України. / С. Рудницький. – Львів, 1994. – 410с.
1589689
  Хоменко В. Чому Михайло Грушевський приєднався до Української партії соціалістів-революціонерів у 1917 році? // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 86-90. – ISBN 978-617-7399-06-2


  "І. Верба та Ю. Шаповал вважали, що М. Грушевський приєднався до есерів зважаючи на їх селянську орієнтацію <...>".
1589690
  Косенко О. Чому мова - питання державної ваги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 листопада (№ 200/201). – С. 13
1589691
  Мотиль О. Чому можливий бар "КГБ"? // Критика. – Київ, 2008. – Червень, (число 6). – С. 10-15


  "Бар "КГБ" став у Нью-Йорку чимось на кшалт літературного закладу".
1589692
  Лучик Ю. Чому молодь стоїть на Євромайдані? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29-30 листопада (№ 219/220). – С. 6
1589693
  Корж Віталій Чому молодь тікає з села // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 222-225
1589694
  Сюндюков І. Чому Мономах? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28-29 грудня (№ 239/240)


  2013 року минає 900 років сходження на Київський великокняжий стіл князя Володимира Мономаха.
1589695
  Куйбіда В. Чому Москва боїться надання Томосу? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 - 28 липня (№ 132/133)
1589696
  Герден Б. Чому на вакцину Biontech покладають такі надії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 47 (679), 20-26.11.2020. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561
1589697
   Чому на Полтавщину? // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 5 (157), жовтень - грудень. – С. 87 : фото
1589698
  Стріха М. Чому навчає приклад академіка Комісаренка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 липня (№ 115/116). – С. 14


  Сергій Васильович Комісаренко (1943), український науковець, державний та політичний діяч, дипломат. Академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України. Директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. ...
1589699
  Стріха М. Чому навчає приклад академіка Комісаренка // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 7/8 (237/238). – С. 49-51
1589700
  Капська А. Чому навчати дітей і молодь?...Роздуми педагога // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 100-102
1589701
  Сумирний І. Чому навчають автори Клубу Поезії // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2019. – № 1/6. – С. 5-16. – ISSN 0130-321Х
1589702
  Куц С. Чому нам потрібен новий закон про благодійну діяльність // Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (9). – С. 20-25.
1589703
  Виханський Б. Чому нам судилось лише виправдовуватись? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-28 лютого (№ 8). – С. 6-7


  До 70-річчя операції "Вісла".
1589704
  Гусейнова Р. Чому народні депутати не бояться адмінпротоколів про корупцію? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 15 січня (№ 1). – С. 25
1589705
  Аджемоглу Д. Чому нації занепадають = Why nations fail : походження влади, багатства та бідності / Дарон Аджемоглу, Джеймс Робінсон ; пер. з англ. Олександр Дем"янчук. – 3-тє вид. – Київ : Наш Формат, 2018. – 435, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. вид.: Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty / Daron Acemoglu and James A. Robinson. New York: Crown business, 2012. – Бібліогр.: с. 420-435. – (Бестселер New York Times та Wall Street Journal). – ISBN 978-617-7279-33-3
1589706
  Гейман Н. Чому наше майбутнє залежить від бібліотек, читання і фантазії : лекція Ніла Геймана // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 7/8 (432), липень - серпень. – С. 57-59


  "Скільки книжок на рік ви читаєте? Як часто заходити в бібліотеку? Можливо, інтернет замінив вам книжки і походи в книгарні та книгозбірні? Англійський письменник-фантаст прочитав цікаву лекцію про користь читання. Це не просто пристрасна апологія, це ...
1589707
  Водолажський В.П. Чому наше село зветься Білка : історичний роман / В.П. Водолажський. – Харків : Майдан, 2001. – 584с. – ISBN 966-7903-05-2
1589708
  Орел С. Чому наші революції "ходять задом наперед"? -3 / С. Орел, Т. Літковець, Т. Букрєєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 лютого (№ 20). – С. 11


  "Суспільство як рушійна сила Євромайдану не підготувалося до домінуючої ролі після повалення режиму Януковича", - експерт.
1589709
  Марценюк Т. Чому не варто боятися фемінізму / Тамара Марценюк. – Київ : Комора, 2018. – 325, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7286-34-8
1589710
  Гирич І. Чому не вдалося польсько-українське порозуміння у XIX - на початку XX ст.? // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (171), листопад. – С. 14-16
1589711
  Друзенко Г. Чому не їде український конституційний "Запорожець" // Юридична газета. – Київ, 2021. – 22 червня (№ 12)
1589712
  Калітенко О. Чому не можна забувати про конфлікт інтересів // Юридична газета. – Київ, 2019. – 10 грудня (№ 50). – С. 15
1589713
  Дудка Т.М. Чому не можна залишати мобільний телефон на ніч біля ліжка / Т.М. Дудка, Ю.М. Волков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 30 : фото
1589714
  Бусол О. Чому не можна подалати корупцію в Україні? / спілкувався Максим Іллюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 13 вересня (№ 35/36). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1589715
  Малиновська В. Чому не працює адвокатський запит // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
1589716
  Хевцуріані А. Чому не працюють "мадридські принципи". Кілька пропозицій щодо виходу з карабаського глухого кута // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-15 березня (№ 9). – С. 5


  "Ось уже майже 30 років міжнародне співтовариство намагається допомогти врегулювати карабаський конфлікт. Наприкінці лютого співголови Мінської групи знову відвідали Єреван і Баку й зустрілися з очільниками Вірменії і Азербайджану. Ще в січні ...
1589717
  Березін С. Чому не професура в Одесі? (Архівні документи до біографії Міністра Г.О. Афанасьєва) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 46-48. – (Політичні науки)


  "Відзначення ювілею Української Революції об"єктивно потребує всебічного вивчення процесу державотворення, однією з найважливіших складових якого, безперечно, є формування системи дипломатичної служби. В цьому сенсі актуальним завданням є пошук ...
1589718
  Прокопчук І. Чому не спрацьовує інструментарій ОБСЄ? / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20 червня (№ 104)


  "Потрібен політико-адміністративний тиск, щоб змусити Російську Федерацію виконати взяті нею зобов"язання".
1589719
  Сірук М. Чому не спрацьовує стримання і сильна оборона НАТО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 грудня (№ 220). – С. 3


  На зустрічі міністрів закордонних справ союзників та партнерів Альянсу обговорюватимуть як протистояти агресивній політиці Росії.
1589720
  Міщенко Д.О. Чому не сходяться дороги : Роман / Д.О. Міщенко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 312с.
1589721
  Міщенко Д.О. Чому не сходяться дороги : Роман / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро, 1967. – 312 с.
1589722
  Прокопенко О. Чому не треба зважати на моду на фах? // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 23 грудня (№ 243). – С. 1,4
1589723
  Григор"єв В.Л. Чому небезпечні їжаки? / В.Л. Григор"єв, С.Г. Жилко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 34 : фото
1589724
  Ющук І. Чому небезпечно зрікатися рідної мови? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 10
1589725
  Соколов Б. Чому неможливо ввести миротворців на Донбас // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2 жовтня (№ 179). – С. 5


  Українська сторона має врахувати суворі реалії, яким би сильним не було бажання нинішнього українського Президента стати "президентом світу".
1589726
  Кінан Е. Чому неможливо збагнути російську історію, не збагнувши історії руської // Критика. – Київ, 2008. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 23-26
1589727
  Ченовет Е. Чому ненасильницький спротив ефективний = Why civil resistance works : cтратегічна логіка громадянського конфлікту / Еріка Ченовет, Марія Дж. Стефан ; пер. з англ. Сергія Гіріка. – Київ : Кліо, 2014. – 303, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчик: с. 297-303. – Бібліогр.: с. 280-296. – ISBN 978-617-7023-14-1


  На основі докладного аналізу чотирьох прикладів мирних революцій (вдалого масового виступу на Філіппінах, частково успішних кампаній у Ірані та Палестині та невдалої спроби демократизації Бірми) зроблено висновки про умови, в яких ненасильницькі ...
1589728
  Міллер Є. Чому необхідна реформа системи охорони здорпов"я? // Українські реформи після Революції Гідності : що зроблено, чому не більше та що робити далі / SAGSUR ; ред.: Іван Міклош, Павло Кухта ; пер. Марина Новохацька. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 159-170
1589729
  Гирич І. Чому необхідно переосмислювати минуле? / Ігор Гирич, Юрій Шаповал ; [Фонд Конрада Аденауера]. – Київ : [Б.в.], 2010. – 44 с. – (Політична освіта = Kas policy paper)
1589730
  Остролуцька Л. Чому нестійка українська економіка? // Світ. – Київ, 2017. – Вересень (№ 35/36). – С. 1, 2-3


  І коли презентуватиме уряд проект бюджету на президії Національної академії наук України?
1589731
  Шинкаренко Т. Чому ніяковіє пан полковник і коли мадам - не мадам
1589732
  Шевельов Ю.В. Чому общерусский язык, а не вібчоруська мова? З проблем східнослов"янської глотогонії // Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 177-194. – ISBN 978-966-439-859-3


  "Дві статті з проблем східнослов"янської глотогонії — це погляд відомого мовознавця Юрія Шевельова, представника української діаспори у США, на постання української мови на тлі інших слов"янських мов, головне східнослов"янських." Різнотрактування ...
1589733
  Висоцька Н. Чому оглянувся Орфей? Гендерне рецентрування міфологічного сюжету у п"єсі Сейри Рул "Евридіка" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 24-30
1589734
  Макеєва О. Чому одні платять податки, а інші ні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 11-17 грудня (№ 49)
1589735
  Александрова В.П. Чому партія надає великого значення переважному розвиткові важкої промисловості / В.П. Александрова. – Київ : Держполітвидав, 1956. – 64 с. – (На допомогу економічній освіті)
1589736
  Радзієвський Ю. Чому перезапуск ДБР - не найкраща ідея // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 6-12 грудня (№ 49). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1589737
  Агеєва В. Чому перекладач "Декамерона" просився в радянську тюрму? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 17 січня (№ 1). – С. 7


  З нагоди 100-річчя Миколи Лукаша.
1589738
  Соколов Б. Чому переміг Азербайджан і програла Вірменія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 13-14 листопада (№ 215/216). – С. 7


  Україні слід негайно перебудувати свої Збройні Сили за американським, ізраїльським і турецьким зразком.
1589739
   Чому переміг Трамп: "наукове" пояснення / Дубовик-Рохова, Е. Райнерт, В. Панченко, Юваль Ноах Харарі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11-12 листопада (№ 205/206)


  Економісти - про світову кризу неолібералізму, "марний" клас та які висновки має зробити з усього цього Україна.
1589740
  Волошина Л. Чому Петро Порошенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 квітня (№ 60). – С. 5


  Він для мене не лідер. Він той, якому я і такі як я, будемо висувати вимоги заблокувати замирення з агресором.
1589741
  Шкраб"юк П. Чому плакав Джон Стейнбек // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 лютого - 1 березня (№ 37/38). – С. 11


  Тарас Шевченко та закордонні діячі культури: епізоди шани та любові.
1589742
  Швачка В. Чому позичали віру. / Партія Український Соціалістів-Революціонерів ; Швачка В. – 2-ге вид., 1915. – 17, [3] с.
1589743
  Пушкарук Н. Чому пом"якшилась риторика Пхеньяна? / Н. Пушкарук, А. Гончарук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 58)


  Лідер КНДР веде переговори з Китаєм, прагне участі в Оліипіадах і готується до зустрічі з Дональдом Трампом.
1589744
  Корнійчук О.Є. Чому посміхалися зорі : Комедія : на 3 дії / Корнійчук О.Є. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1958. – 100 с., [6] л. іл.
1589745
  Неживий О. Чому потрібна нова публікація оповідання Григора Тютюнника "Деревій" // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 141-143. – ISSN 0208-0710
1589746
  Кондратюк С. Чому потрібна патентна реформа щодо лікарських засобів в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 4. – Бібліогр.: 13 назв
1589747
  Корсунський С. Чому потрібна реформа Дипломатичної академії України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 6


  "Дипломатична академія при Міністерстві закордонних справ України проіснувала понад 20 років, і тому багатьох, необізнаних із нинішнім станом речей, новина про її реформування здивувала, якщо не сказати — обурила. Тим часом про необхідність ...
1589748
  Погребняк О.А. Чому потрібна славістика сьогодні? (про перспективи славістики у вітчизняній вищій школі) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 130-136. – ISSN 2075-437X


  "Серед роботодавців незмінним показником якості освіти залишається диплом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Попри зростаючу конкуренцію на українському ринку надання освітніх послуг, стабільно високим залишаються міжнародні ...
1589749
  Андріанов Є. Чому потрібно переходити на енергетичні показники в обліку газу? / Є. Андріанов, Л. Уніговський // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 9


  "Головною причиною колосальних неплатежів населення за газ та інші комунальні послуги (55 млрд грн на початок лютого) є бідність. Україна - найбідніша країна в Європі. І нехай вас не вводять в оману суцільні "мерседеси" і "порше" на вулицях Києва. ...
1589750
  Баган О. Чому почалася Перша світова війна? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 1-7 жовтня (№ 40). – С. 1, 14


  Геополітичне значення Галичини в оцінках українських істориків початку XX ст.
1589751
   Чому почалася Перша світова війна? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 жовтня (№ 41). – С. 14
1589752
  Баган О. Чому почалася Перша світова війна? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 22-28 жовтня (№ 43). – С. 12
1589753
  Каганов В.І. Чому поширюються електромагнітні хвилі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 4-9. – ISSN 2518-7104
1589754
  Каганов В.І. Чому поширюються електромагнітні хвилі Ч.2 // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (132). – С. 14-20. – ISSN 2518-7104
1589755
  Босенко В.О. Чому природознавство, що пізнає форми руху, не може розвиватися далі без філософії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
1589756
  Турченко Г.Ф. Чому проект "Новоросія" - не птиця-фенікс, або Про історію мертвонародженого задуму / інтерв"ю підготував Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 21


  Розмова з доктором історичних наук, професором Запорізького національного університету Турченко Галиною Федорівною.
1589757
  Ходаківська О. Чому протестують аграрії, або Двадцять два кроки земельної реформи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 15-21 листопада (№ 46). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1589758
  Захарін С. Чому професор ВНЗ не займається наукою? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 липня (№ 25). – С. 12
1589759
  Нантой Оазу Чому Путін втрачає Придністров"я? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 2 квітня (№ 59). – С. 3


  Програмний директор Інституту суспільної політики( Кишинів) Оазу Нантой: Якби не Україна, Молдова давно була б у складі російської губернії.
1589760
  Петрів П. Чому Путін захищає Мадуро? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 8 лютого (№ 6). – С. 5
1589761
  Ткач І. Чому Равлик Милорада Павича "скляний"? // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень 2019. – С. 53-61
1589762
  Сидорчук О. Чому ректору КНЕУ закон - не указ? Продовження освітянського детективу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 47). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1589763
  Халіков Р.Х. Чому релігійні ідеології такі успішні в ХХІ столітті // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 85
1589764
  Гарбар Р. Чому референдум для Донбасу не спрацює // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 липня (№ 131)


  Кілька фактів про мало кому відому країну в Західній Африці: Сахарську Арабську Демократичну Республіку (САДР). "Отже, референдум в умовах полярних позицій двох конфліктуючих сторін, не може бути реальним інструментом розв"язання проблеми. При ...
1589765
  Шахін Ю.В. Чому розпалась Югославія? Версії української історіографії // Записки історичного факультету : наук.-істор. видання / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Вип. 23. – С. 364-377. – ISBN 978-617-689-047-8
1589766
  Акименко І.В. Чому роса червона : [повість] / І.В. Акименко. – Львів : Каменяр, 1965. – 275 с.
1589767
  Райхель Ю. Чому російський математик Григорій Перельман відмовився прийняти премію в 1 млн. доларів? // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 252-261. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
1589768
  Кралюк П. Чому російські мас-медіа компроментують Острозьку академію? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 жовтня (№ 194/195). – С. 21
1589769
  Сурнін В.Б. Чому Росія втратила Аляску? Повернення до старої теми у світлі нових фактів і документів // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 92-99. – (Серія: Історія ; вип. 2 (37))
1589770
  Петренко Є. Чому Росія надсилає в Сирію свої найсучасніші літаки? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 березня (№ 12). – С. 5
1589771
  Огризко В. Чому Росія така? // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 482-494. – ISBN 978-617-7631-10-0
1589772
  Кузьо Т. Чому Росія щодо України поводиться саме так // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 36 (339), 22 вересня 2016. – С. 22-24


  Російську національну ідентичність визначають імперіалізм і націоналізм.
1589773
  Лук"янчук Г. Чому РПЦ не є божою церквою // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 14-27 вересня (№ 35/36). – С. 12, 14


  До візиту Вселенського Патріарха Варфоломія в Україну.
1589774
  Гарбар Р. Чому Руанда? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 лютого (№ 33/34)


  Чим Руанда зацікавила Президента США Д. Трампа.
1589775
  Тамаш Ю. Чому русини/руснаки Бачки частина українського народу // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику. – Братислава ; Пряшев, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 228-240. – ISBN 978-80-89755-32-5
1589776
  Лук"янова Л. Чому саме тепер? // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Вересень - жовтень (№ 5)
1589777
  Жулинський М. Чому свобода з острахом зазирає в скриньку пандори? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 3/4 (197/198). – С. 4-12
1589778
  Лиховид І. Чому скасували заняття? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 січня (№ 7). – С. 2


  Соцмережі бурхливо обговорюють дистанційне навчання в КНУ імені Шевченка.
1589779
   Чому слід обрати наш факультет? // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Факультет соціології. – С. 1


  Йдеться про те, що факультет соціології дає глибокі знання із соціальних технологій, які надає однойменна освітня програма факультету. Вона створює можливості успішно працювати у галузях менеджменту, маркетингу, політичної аналітики та масової ...
1589780
  Абліцов В. Чому слов"янські з"їзди зігнорували претензії Москви на європейське лідерство // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 травня (№ 18). – С. 3


  Нотатки на теми призабутих сторінок історії та маніакального нав"язування світу путінським Кремлем міфів про месіанську роль Росії. Якби не Й. Броз Тіто, то замість ОВД (мілітарної Організації Варшавського договору - 1955 - 1991) та РЕВ (Ради ...
1589781
  Абліцов В. Чому слов"янські з"їзди зігнорували претензії Москви на європейське лідерство // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 травня (№ 19). – С. 6


  Нотатки на теми призабутих сторінок історії та маніакального нав"язування світу путінським Кремлем міфів про месіанську роль Росії.
1589782
  Кириленко Т. Чому слюсар вартісніше юриста? Нестача робітничих кадрів обчислюється сотнями тисяч, випускники ж вишів потерпають від безробіття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 40). – С. 9


  "В Україні ринок праці складний, непрогнозований і досить проблемний. На ньому чимало безробітних (на кінець літа - 275 тис. осіб) і водночас бракує необхідних кадрів, особливо робітничих професій. За оцінками Мінекономрозвитку, потреба у фахівцях та ...
1589783
  Ткаченко А. Чому соваємось без руху? Мова - гарант поступу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 березня (№ 12). – С. 4


  Про чистоту української мови.
1589784
  Ленін В.І. Чому соціал-демократія повинна оголосити рішучу і нещадну війну соціалістам-революціонерам? / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1954. – 32 с.
1589785
  Ленін В.І. Чому соціал-демократія повинна оголосити рішучу і нещадну війну соціалістам-революціонерам? / В.І. Ленін. – Київ, 1983. – 34с.
1589786
  Мартин А. Чому старт ринку з продажу державної землі приречений на невдачу? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 12-18 липня (№ 28). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1589787
  Лучик Ю. Чому стать досі впливовіша за особистісний потенціал? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 4


  Стаття студентки КНУТШ про жінок в політиці. Яка ситуація в Україні порівняно зі світом?
1589788
  Демиденко Г. Чому стратили Сократа? (Деякі уроки кризи реальної демократії) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 94-104. – ISSN 1993-0909
1589789
  Ніколаєнко С. Чому студентам необхідний стадіон? / спілкувався Микола Моторний // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-25 грудня (№ 50/52). – С. 7


  Розмова з ректором Національного університету біоресурсів і природокористування України С. Ніколаєнко.
1589790
  Онищенко О. Чому студенти списують // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 22-26 червня (№ 24). – С. 11


  "Щойно завершився навчальний рік, відгриміли студентські сесії. Хтось їх здавав чесно, а хтось майстерно списував. Теоретично всі знають, що списувати - не комільфо. Навіть у законі "Про освіту" є спеціальна стаття про академічну доброчесність, де ...
1589791
  Прісняков В.Ф. Чому суспільство з плановою економікою не має майбутнього (до питання про стійкість риноковї та планової економік) // Економічна кібернетика : міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1/2. – С. 4-19. – ISSN 2077-8031
1589792
  Баганець О. Чому суспільство і влада не реагують на відвертий непрофесіоналізм правоохоронців? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 31 січня - 6 лютого (№ 4). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1589793
  Баганець О. Чому суспільство і влада не реагують на відвертий непрофесіоналізм правоохоронців? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 24-30 січня (№ 3). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1589794
  Михайленко Н. Чому сучасні українські дівчата не поспішають заміж // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 15


  "Їй до двадцяти п"яти років. Вона розумна, приваблива, незалежна. Має освіту, вміє заробляти гроші, забезпечує свої потреби. В анамнезі кілька стосунків, можливо, один чи два "цивільні" шлюби. Але офіційного заміжжя поки що не планує."
1589795
  Віднянський С.В. Чому та як Українська РСР стала однією з країн-засновниць ООН? // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 174-194. – ISSN 0130-5247


  До 70-річчя Організації Об"єднаних Націй і членства в ній України.
1589796
  Віднянський С.В. Чому та як Українська РСР стала однією з країн-засновниць ООН? (до 70-річчя Організації Об"єднаних Націй і членства в ній України) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 172-185. – ISSN 0130-5247
1589797
  Котюк І. Чому таке слово "свобода" в Україні продовжує бути гірким? Актуальний урок американського конституціоналізму // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 18-31 жовтня (№ 42/43). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1589798
  Король В. Чому таку дорогу, неоплатиму ціну ми заплатили за перемогу над фашизмом у 1939-1945 рр.? // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 3. – С. 21-26
1589799
  Глаглєв С.М. Чому тварини не всміхаються? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
1589800
  Денисенко А.В. Чому теологія визвольного руху використовує марксистські ідеї ? // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – С. 182-193
1589801
  Слабошпицький М. Чому Толстой і Достоєвський не захотіли познайомитися? // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 70-77. – ISSN 0208-0710
1589802
  Демиденко І. Чому треба видавати твори Михайла Драгоманова // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 455, січень : січень. – С. 29
1589803
  Готліб Н.Б. Чому треба читати Кларісу Ліспектор? // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 1/2 (1033/1034). – С. 219-221. – ISSN 0320 - 8370
1589804
  Андрусів П. Чому у нас нема історичного малярства? // Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. / Вид-во ім. Олени Теліги. – Київ, 2006. – № 1/6. – С. 65-73.
1589805
  Лукашенко А. Чому убили Гапона? // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 1 (41). – С. 41-44
1589806
  Рябошлик В. Чому Україна - експортер газу? // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 9. – С. 20-21. – ISSN 1810-3944
1589807
  Фрейзер Дерек Чому Україна важлива для Канади // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 29 січня (№ 15). – С. 3
1589808
  Павлюк І. Чому Україна досі не має нобелівського лауреата // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 2. – С. 155-157. – ISSN 0130-321Х
1589809
  Каспрук Віктор Чому Україна не захищає свої інтереси в Україні? // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 268-279
1589810
  Дементьєв В. Чому Україна не інноваційна держава: інституційний аналіз / В. Дементьєв, В. Вишневський // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 3. – С. 5-20. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1811-3141
1589811
  Косенко О. Чому Україна не лідер Східного партнерства? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 10/11). – С. 8
1589812
  Громенко С. Чому Україна програє сусідам війни за історію // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 35 ( 355 ). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561
1589813
  Яровий А. Чому Україні потрібна нова реформа Нацполіції, і якою вона повина бути? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 13-19 листопада (№ 45)
1589814
  Токар Л. Чому українознавство необхідно розвивати як цілісну науку? // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 50-55
1589815
  Сюндюков І. Чому українська свобода необхідна світові? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 травня (№ 89). – С. 9


  Учасники Міжнародної конференції "Мислити з Україною", інтелектуали європейського рівня, були солідарні з нашим народом.
1589816
  Москаленко Леся Чому українським туристам невигідно прикидатися москалями // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 119
1589817
  Левчук П. Чому українській мові як іноземній потрібна сертифікаційна програма. Порівняльний аналіз з польською мовою як іноземною // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 193-195. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Висвітлюється історія створення та впровадження сертифікування польської мови як іноземної починаючи від 80-тих років ХХ століття до сьогодення, описана історія створення Краківської школи порівняльної дидактики іноземних мов, котру очолив Владислав ...
1589818
  Грицак Я. Чому українців не було в "таблиці народів" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 23 (276), 11 червня 2015. – С. 30-32
1589819
  Гарбар Р. Чому українцям слід перечитати Мальтуса? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 168). – С. 8-9


  Доки земля буде звичайним товаром, то перевага в його купівлі буде в того, хто матиме більше грошей.
1589820
  Мельничук Я. Чому урок "Захист Вітчизни" несправедливо вважають другорядним // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 6). – С. 20
1589821
  Кайліц Штефан Чому фашисти захопили Райхсканцелярію, але не взяли Кремля: зіставлення Ваймарської Німеччини і постсовєтської Росії / Кайліц Штефан, Умланд Андреас // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 2-14
1589822
  Скрипник О. Чому фельдшер наказав довго жити // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 листопада - 1 грудня (№ 45). – С. 13


  "... По всій Україні цього тижня стартувала акція під гаслом "Не дай знищити "Швидку"!" Рівно опівдні карети швидкої допомоги, які мчать на виклики у великих і малих містах, вмикають проблискові маячки та звукові сирени. Всього на 5 хвилин. Так медики ...
1589823
  Баумейстер А. Чому філософію необхідно вивчати в школі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 листопада (№ 210/211). – С. 30


  Точка зору доктора філософських наук, доцента філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка. "...Школа й університет повинні формувати такі важливі у найближчому майбутньому компетенції, як аналітичне і творче мислення, уміння аргументувати і ...
1589824
  Бутова В.О. Чому фінські школярі найрозумніші, або особливості системи освіти Фінляндії. // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 2. – С. 124-131.
1589825
  Солодько А. Чому французьким університетам вигідно бути прозорими? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 23-29 травня (№ 18). – С. 12


  "...Новий закон про вищу освіту передбачає, що діяльність ВНЗ має бути прозорою. Однак виші не поспішають виконувати цю норму закону. Міністерству освіти довелося звертатися до керівників ВНЗ зі спеціальним листом-нагадуванням, що на сайті вишу мають ...
1589826
  Потапенко С. Чому Харків український? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 39 (359), 26 вересня - 2 жовтня. – С. 30-33. – ISSN 1996-1561


  Росія вперто намагається накинути свій понад двохсотрічної давності міф про те, що Харків не є частиною України. Місто пережило кілька хвиль русифікації, але від того не стало російським, як цього хотілося б кремлівським політтехнологам.
1589827
   Чому Харків український? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 жовтня (№ 41). – С. 4-5
1589828
  Левченко О. Чому Хорватії все вдалося? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1589829
   Чому Хорватії все вдалося? Як країна повернула власні території після років окупації та гібрідної війни // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 25-31серпня (№ 34). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1589830
  Літвінко Катерина Чому Хорватія? : спецрепортаж. Хорватія / Літвінко Катерина, Крамський Влад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 54-61 : Фото
1589831
  Нойгауз Норберт Чому християнин повинен ангажувати себе у суспільстві та політиці? // Християнин і світ : журнал для християн, фахівців своєї справи. – Львів, 2010. – № 2. – С. 55-58
1589832
  Баган О. Чому художня література стає непотрібною? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 8 травня (№ 9). – С. 14


  Міністерство освіти і науки України оприлюднило проект Держстандарту середньої освіти, за яким "урізається" вивчення в школі предметів "українська література" і "зарубіжна література". Загалом художню літературу пропонується вивчати як "ілюстрації" до ...
1589833
  Пахаренко В. Чому Шевченко - геній // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 12-29. – ISBN 978-966-493-489-0


  Іменувати Тараса Шевченка генієм (як і пророком, апостолом, кобзарем, батьком укр. нації тощо) стало загальноприйнятою традицією і в науці, і в публіцистиці, в освіті. Усі ці ознаки слушні, але зазвичай вживаються в суто ритуально-компліментарному ...
1589834
  Сліпушко О. Чому Шевченко? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 16


  "Слово Тараса Шевченка завжди на сторожі України. Немає сили, здатної його заглушити чи вбити. Що більше такі спроби продукуються, то сильнішим стає опір Кобзаря. Роздуми про Тараса Шевченка й українські революції - збурення свідомості й етапи ...
1589835
  Архипенко О. Чому я виготовив погруддя Тараса Шевченка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1964. – Рік 15, ч. 171, квітень : квітень. – С. 29
1589836
  Сусленський Я. Чому я захищав Івана Стебельського і не захищаю Івана Дем"янюка // Нові дні : український універсальний журнал. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 468, лютий : лютий. – С. 15-18
1589837
  Стріха М. Чому я не культуролог // Критика. – Київ, 2002. – Грудень, (число 12). – С. 27
1589838
  Мир-Могамаді Чому я не нон-когнітивіст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-61. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  Чи живемо ми в світі, якому не притаманні об"єктивні цінності? Нон-когнітивісти є тими, хто вважає, що ми живемо в світі, якому не притаманні об"єктивні цінності. Джерело цінності тоді - в нас самих; кожен з нас робить свій власний вибір. Насправді, ...
1589839
  Ковінька О.І. Чому я не сокіл, чому не літаю? / О.І. Ковінька. – К., 1961. – 133с.
1589840
  Багряний І. Чому я не хочу вертатись до СРСР? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 8 жовтня (№ 38). – С. 14
1589841
  Толмачова Т. Чому я не хочу повернення СРСР // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2016. – № 7/9. – С. 2-26. – ISSN 0130-1608
1589842
  Лавриш Ю. Чому я не хочу повертатися до СРСР? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20 грудня (№ 233)


  Студенти Львівського національного університету ім. І. Франка підсумували рік, що минає, памфлетом Івана Багряного із серії "Бронебійна публіцистика".
1589843
  Багряний Іван Чому я не хочу повертатися до СССР? / Багряний Іван; Український суходоловий інститут. – Відень, 1946. – 16с. – На правах рукопису. – (Видання Українського суходолового інституту ; ч.7)
1589844
  Дулуман Є.К. Чому я перестав вірити в бога / Є.К. Дулуман. – Київ, 1957. – 40с.
1589845
  Кіт Л. Чому я пішов у лайфгарди? // Київський університет : дайджест. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 8). – С. 6


  "23 життя врятували впродовж літа студенти нашого Університету. Під час канікул вони працювали в команді «Пляжний патруль», де складали основний актив лайфгардів. А нещодавно строката команда рятувальників на чолі зі своїм керівником Артемом Гальчуком ...
1589846
   Чому я тут? / Е. Матросова, М. Ковальчук, ЯручикЮ, А. Романдаш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13-14 липня (№ 120/121)


  Стаття студентки КНУТШ Е. Матросової про учасників акції на захист рідної мови, які поділилися з "Днем" особистими історіями про те, що їх вело під Український дім.
1589847
  Сліпушко Оксана Чому Ярослав Мудрий став лідером нації на початку ХХІ століття // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 4-5. – ISSN 0868-9644


  Під час урочистостей з нагоди 900-ліття Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря та 1020-ліття хрещення Київської Руси-України здійснено чин канонізації великого князя Ярослава Мудрого, благовірного князя Костянтина Острозького, святителя Іова ...
1589848
  Бача Юрій Чому, коли і як? : Запитання й відповіді з історії і культури русинів-українців Чехо-Словаччини / Бача Юрій, А. Ковач, М. Штець. – Прашів-К., 1992. – 84с.
1589849
  Нікольчева М. Чому, щоб думати, треба стати "мертвим", або Як вислухати думку опонента і поставити правильні запитання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 12


  "Щоб могти зрозуміти людину, її думки та ідеї, треба бути чесним у намірах, ясно мислити, вміти ставити точні й лаконічні запитання, коректно інтерпретувати відповіді співрозмовника. Чому, щоб думати, треба стати "мертвим", або Як вислухати думку ...
1589850
  Беспалікова О. Чому, як і для чого українці вчать польську? / О. Беспалікова, Є. Сінченко // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 5. – C. 5-7. – ISSN 2306-028X
1589851
  Зуб Д.І. Чонгар / Д.І. Зуб. – Одеса, 1968. – 243с.
1589852
  Розумієнко О. Чонгарці / О. Розумієнко. – Харків-Київ, 1933. – 134 с.
1589853
  Кривошеин С.М. Чонгарцы / С.М. Кривошеин. – Москва, 1975. – 272с.
1589854
  Кашкадамова Екатерина Чонге-чон - говорящий ручей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 86-90 : фото
1589855
  Верешмарти М. Чонгор и Тюнде / М. Верешмарти. – Москва, 1955. – 167с.
1589856
  Верешмарти М. Чонгор и Тюнде / М. Верешмарти. – Москва, 1984. – 211с.
1589857
  Со Енхи Чондон: место, где родились и разбились мечты о современном государстве // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – С. 4-13. – ISSN 1738-8252
1589858
  Тищенко Алла Чонобиль не має минулого часу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 2 : фото
1589859
  Ярошенко В.И. Чоновцы / В.И. Ярошенко. – К., 1960. – 296с.
1589860
  Ярошенко В.И. Чоновцы / В.И. Ярошенко. – К., 1973. – 164с.
1589861
  Кротов В.Л. Чоновцы / В.Л. Кротов. – М, 1974. – 128с.
1589862
  Долин В. Чоновцы на Осколе : повесть / В. Долин. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 128 с.
1589863
  Долин В.А. Чоновцы на Осколе / В.А. Долин. – М., 1966. – 128с.
1589864
   Чоп - місто зустрічі друзів. – Ужгород, 1963. – 15с.
1589865
  Макар Ю.В. Чоп / Ю.В. Макар. – Ужгород, 1980. – 47с.
1589866
   Чопик Володимир Іванович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 285
1589867
  Огаркова Т. Чоран/Соран: одна людина, два життя // Критика. – Київ, 2012. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 14-17
1589868
  Стеценко С. Чорна Акула в червоній воді : Роман / С. Стеценко. – Черкаси : Асоціація підтримки української популярної літератури, 1999. – 344с. – ("Український бестселер"). – ISBN 966-7686-00-0
1589869
  Сенченко І.Ю. Чорна брама / Сенченко І.Ю. – Харків : ДЛВ, 1936. – 158 с.
1589870
  Михайлов В.С. Чорна брама / В.С. Михайлов. – К, 1962. – 128с.
1589871
  Мокрієв Ю.О. Чорна буря : роман / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 276 с.
1589872
  Саєнко Ю. Чорна влада із "чорного золота" // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 5/6 (199/200). – С. 3-6
1589873
  Утевський А. Чорна вода. / А. Утевський, 1929. – 143с.
1589874
  Веретенченко О. Чорна долина : поема // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 1. – С. 170-187


  Поема "Чорна долина" (1953).
1589875
  Снайдер Т. Чорна земля = Black earth : Голокост як історія і застереження / Тімоті Снайдер ; [наук. ред. В. Склокін ; з англ. пер. П. Білак, О. Камишникова, Т. Родіонова]. – Київ : Медуза, 2017. – 394, [1] с. : карти. – Пер. вид.: Black eart: the Holocaust as history and warning / Timothy Snyder. New York: Tim Duggan books, 2015. - Парал. тит. арк. ориг. - Покажчик: с. 383-394. – Бібліогр. в прим.: с. 300-343, 346-382 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7242-25-2
1589876
  Вахек Еміл Чорна зоря / Вахек Еміл. – Київ, 1969. – 188с.
1589877
  Ордівський С. Чорна Ігуменя / С. Ордівський. – Львів, 1994. – 410с.
1589878
  Шевчук В. Чорна кішка, яка шукала батька : Повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 37-67. – ISSN 0208-0710
1589879
  Памук О. Чорна книга : роман / Орхан Памук ; [пер. з турец. О.Б. Кульчинського]. – Харків : Фоліо, 2012. – 668, [4] с. – Пер. вид. : Kara Kitap / Orhan Pamuk. Istanbul, 1994. - Лауреат Нобелів. премії з л-ри 2006. – ISBN 978-966-03-5920-8
1589880
   Чорна книга = Черная книга : про злочинне повсюдне знищення євреїв нім.-фашист. загарбниками в тимчасово окупов. районах Рад. Союзу та таборах знищення в Польщі під час війни 1941-1945 рр. : [збірка свідчень і док.] / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр європ. гуманіт досліджень, Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства] ; уклад. за ред. Василя Гроссмана, Іллі Еренбурга ; пер. з рос. Мирослава Лаюка]. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 519, [1] с. – Парал. тит. арк. рос. мовою. - Імен. покажч.: с. 493-509 . - Географ. покажч.: с. 510-519. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Проект "Вчимося пам"ятати"). – ISBN 978-966-378-761-9
1589881
   Чорна книга комунізму = Le livre noir du communisme : crimes, terreur et repression : злочини, терор і репресії / Стефан Куртуа, Ніколя Верт, Жан-Луї Панне, Анджей Пачковський, Карел Бартошек, Жан-Луї Марголен у співпраці з Ремі Коффером, П"єром Рігульо, Паскалем Фонтена, Івом Сантамарія та Сільвеном Булюком ; [пер. з фр. Я. Кравця]. – Львів : Афіша, 2008. – 712 с., [ 32 ] с. іл. : фотогр. – ISBN 978-966-325-087-8
1589882
  Верт Н. Чорна книга комунізму : Частина перша Держава проти свого народу // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 18-28


  З німецької переклала студентка Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Оксана Павлюк. Автор та науковий керівник проекту завідуючий кафедрою теорії і практики перекладу з німецької мови, професор Тарас Кияк.
1589883
  Верт Н. Чорна книга комунізму : Частина перша Держава проти свого народу // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 19-34


  З німецької переклала студентка Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Людмила Москалець. Автор та науковий керівник проекту завідуючий кафедрою теорії і практики перекладу з німецької мови, професор Тарас ...
1589884
  Шаповал Ю. Чорна книга ображеного бібліографа // Критика. – Київ, 2000. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 28-30


  Полемічні нотатки з приводу рецензії історика Ярослава Грицака, в якій він проаналізував кілька праць, присвячених репресіям в СРСР.
1589885
   Чорна книга України : Збірник документів,архівних матеріалів,листів,доповідей,статей,досліджень,есе. – Київ : Просвіта, 1998. – 783 с. – ISBN 5-7707-8340-0
1589886
  Усик Світлана Чорна королева лісу / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 2 : фото
1589887
  Сінькевич Ю. Чорна куля / розмову вів Дмитро Десятерик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 листопада (№ 217). – С. 6


  Спроба проведення конкурсу на посаду голови Держкіна обернулася гучним скандалом.
1589888
  Трачук О.В. Чорна металургія в соціально-економічному житті східних слов"ян на території України (друга половина V-X ст.) / О.В. Трачук ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький : Олег Філюк ; Центр учбової літератури, 2017. – 307, [1] с. : іл., табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 274-299. – ISBN 978-611-01-0904-8
1589889
  Шевченко А.Ю. Чорна металургія України / А.Ю. Шевченко. – К, 1947. – с.
1589890
  Середенко М.М. Чорна металургія України. 1917 - 1957. / М.М. Середенко. – Київ : Державне видавництво технічної літератури УРСР, 1957. – 168 с.
1589891
   Чорна металургія УРСР у 9-й п"ятирічці. – К., 1972. – 52с.
1589892
  Павличко Д. Чорна нитка : поезії / Д.В. Павличко. – Київ, 1958. – 35 с.
1589893
  Костакова Л. Чорна ніч // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 23-28.
1589894
  Просяник І.Г. Чорна паморозь. / І.Г. Просяник. – К., 1990. – 204с.
1589895
  Винниченко В.К. Чорна пантера і білий медвідь / В.К. Винниченко. – Київ : Дзвін, 1918. – 57с.
1589896
  Винниченко В.К. Чорна Пантера і Білий Медвідь : драми / Володимир Винниченко. – Київ : Знання, 2014. – 253, [1] с. – В кн. також: Гріх ; Брехня ; Між двох сил. - Сер. засн. в 2009 р. – (Класна література : передплатна серія ; № 5). – ISBN 978-617-07-0166-4
1589897
  Харитонова Р. Чорна перлина : [збірка поезій] / Раїса Харитонова. – Київ : Факт, 2008. – 108, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-359-287-9
1589898
  Куліш П.О. Чорна рада / П.О. Куліш. – Київ, 1925. – 216с.
1589899
  Куліш П.О. Чорна рада / П.О. Куліш. – Київ; Харків, 1929. – 248с.
1589900
  Куліш П.О. Чорна рада / П.О. Куліш. – Київ, 1939. – 195с.
1589901
  Куліш П.О. Чорна рада / П.О. Куліш. – Київ-Харків, 1944. – 164с.
1589902
  Куліш П.О. Чорна рада : Хроніка 1663 року та оповідання / П.О. Куліш. – Київ : Веселка, 1990. – 256с.
1589903
  Куліш П.О. Чорна рада / П.О. Куліш. – Харків, 1990. – 272с.
1589904
  Куліш П.О. Чорна рада / П.О. Куліш. – Київ, 1991. – 166с.
1589905
  Куліш П.О. Чорна рада : роман, оповідання, вірші / Пантелеймон Куліш. – Харків : Фоліо, 2008. – 288с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4028-2
1589906
  Куліш П.О. Чорна рада : для серед. та ст. шк. віку / Пантелеймон Куліш ; [передм., підгот. комент., прим. та навч.-метод. матеріалів: І. Андрусяк]. – Київ : Школа, 2008. – 351, [1] с. – У змісті: Проза : Чорна рада. Хроніка 1633 року ; Циган ; Гордовита пара ; Орися ; Січові гості. Поезія : Зі збірки "Досвітки" ; Зі збірки "Хуторна поезія" ; Зі збірки "Дзвін" ; Із поезій, що не увійшли до збірок [та ін.]. - Сер. засн. 2002 р. – (Шкільна хрестоматія). – ISBN 966-661-658-0
1589907
  Куліш П. Чорна рада : для старшого шкільного віку / Пантелеймон Куліш ; [передм., коментарі, прим. та навч.-метод. матеріали І.М. Андрусяка]. – Київ : Національний книжковий проект, 2010. – 352 с. – (Бібліотека шкільної класики. Обов"язкова програма. 9 клас). – ISBN 978-966-339-881-5
1589908
  Куліш П.О. Чорна рада / Пантелеймон Куліш. – Харків : Vivat, 2019. – 191, [1] с. : портр., іл. – Сер. засн. 2017 р. – (Серія "Шкільна бібліотека"). – ISBN 978-966-942-809-7
1589909
  Єрмоленко В. Чорна рада / розмову вів Дмитро Шурхало // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2020. – № 7/9 (575/577), березень 2020 р. – С. 15-18
1589910
  Кулиш П. Чорна Рада, 1857
1589911
  Куліш П.О. Чорна Рада : Хpоника 1663 pоку / напысав П. Кулиш. – вид. 2-ге. – Одесса : Тип. Е.И. Фесенко, 1901. – 252 с. : 15 аpк. іл.: поpтp. – Слова из "Чоpнои Рады", котоpи нє всяке чувало, або читало [слов. тлумач.]: с. 250-251.- Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографі. - Прим. № 34733 дефектний, без обкл. та відсутні 15 арк. іл.


  Зміст: Оpыся; Сичови гости; Гоpдовыта паpа; Дивоче сеpце; Сиpа кобыла; Пивпивныка; Цыган; Лысты с хутоpа. Конволют з 2-х книжок: Про злодія у сели Гакивныци [Про злодія у селі Гаківниці] : Оповидання / П.О. Куліш; П.О. Кулиш // Оповидання ...
1589912
  Куліш П. Чорна Рада // Пантелеймон Куліш : Літературний портрет / М. Жулінський. – Київ : Бібліотека українця, 2000. – с.38 -226. – (Бібліотека українця)
1589913
  Куліш П. Чорна Рада : Хроніка 1663 року: Оповідання / П. Куліш. – Харків : Євроекспрес; ТАСТ-М, 2000. – 384 с. – (Історія України в романах). – ISBN 966-7297-44-6
1589914
  Куліш П. Чорна Рада : Роман, оповідання, вірші / Пантелеймон Куліш. – Харків : Фоліо, 2006. – 287с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3379-X
1589915
  Куліш П. Чорна Рада : Історичний роман / Пантелеймон Куліш. – Київ : Велес, 2007. – 192с. – (Класика української літератури). – ISBN 966-7263-30-8
1589916
  Маслак В. Чорна рада 1663 p. в сучасній російській історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 42-45. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу доробку сучасних російських істориків в ділянці дослідження проблематики Чорної ради 1663 р. Досліджуються їхні концептуальні підходи та їх місце в історіографічній ситуації. Статья посвящена анализу разработки современными ...
1589917
  Кралюк П. Чорна рада 1663 року та її наслідки: історія й паралелі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29-30 березня (№ 57/58). – С. 21
1589918
  Кралюк П. Чорна рада 1663 року та її наслідки: Історія й паралелі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 20
1589919
  Кралюк П. Чорна рада 1663 року та її наслідки: Історія та паралелі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 21
1589920
  Куліш П. Чорна рада, хроніка 1663 року / Написав П. Кулиш. – Санктпетербургъ (Санкт-Петербург) : В типографии Александра Якобсона, 1857. – 428 с.
1589921
  Куліш П. Чорна рада, хроніка 1663 року. – Санкт-Петербург, 1857. – 428 с.
1589922
  Куліш П.О. Чорна рада. Михайло Чарнишенко : [іст. романи] / Пантелеймон Куліш ; [упоряд. та передм. А. Яцько]. – Київ : Персонал, 2008. – 450, [2] с. : іл. – Сер. засн. 2008 р. – (Бібліотека української героїки ; вип. 1). – ISBN 978-966-608-864-5
1589923
  Яриш П.О. Чорна райдуга : повісті, оповідання, новели, замальовки, вірші, гумор / Петро Яриш. – Київ : [б. в.], 2018. – 305, [1] с. – На тит. арк. екслібрис: Україна. Бібліотека Володимира Сергійчука. – ISBN 978-966-8797-19-1


  У пр. № 1738461 напис: Успіхів, добра, здоров"я на все майбуття. Підпис. 7.09.2019 р.
1589924
  Андрушків Б.М. Чорна скрижаль України / Б.М. Андрушків. – Тернопіль : Джура, 2001. – 276 с. – (Молоді про історію рідного краю). – ISBN 966-7497-49-6
1589925
  Скрипник О. Чорна смуга в Інституті Шалімова / О. Скрипник, О. Сова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 19-25 січня (№ 2). – С. 1, 12


  Скандал в Інституті імені Шалімова. Винятком із правил стало багатосторінкове звернення, підписане докторами та кандидатами медичних наук, завідувачами відділень, провідними науковими працівниками, яке не тільки опинилося в центрі уваги Академії ...
1589926
  Горєлов М.Є. Чорна сотня антикомунізму / М.Є. Горєлов, Є.Є. Камінський. – Харків, 1983. – 120с.
1589927
   Чорна сторінка української історії // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2021. – № 4, 2021, 4 квартал. – С. 68-75. – ISSN 0130-2043


  До 145-річчя від дня народження М.С. Крушельницької (1876-1935).
1589928
  Стівенсон Р.Л. Чорна стріла / Р.Л. Стівенсон. – К., 1958. – 224с.
1589929
  Горбуров К. Чорна таємниця сталінського режиму: "третій голод" в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 березня (№ 39/40). – С. 14
1589930
   Чорна тінь голодомору 1932-1933 рр. над Тернопіллям : Книга пам"яті. – Тернопіль : Джура, 2003. – 292с. : іл. – ISBN 966-8017-66-8
1589931
  Асанга А. Чорна хвиля : роман / Афім Асанга ; з нім. пер. П. Довгопіл. – Харьков : ДВУ, 1929. – 196 с.
1589932
  Хмельковський Л. Чорна хмара над Україною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 квітня (№ 75/76)


  До 75-річчя Великого терору 1937-1938 -го рр.
1589933
  Роговцева А. Чорна, біла, червона // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 3/4. – С. 80-98. – ISSN 0130-1608
1589934
  Петренко М. Чорне горнятко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 листопада (№ 46). – С. 13


  Пам"яті Лариси Крушельницької.
1589935
  Ластовський В.В. Чорне духовенство Переяславсько-Бориспільської єпархії як соціально-політичне та економічне явище в історії України XVIII століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 136-141. – (Історія ; вип. 36)


  На основі архівних документів та опублікованих джерел розглядається роль і місце чорного духовенства в українському суспільстві XVIII ст.
1589936
  Кідрук Максим Чорне золото Мексики : хуліганське оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 4. – С. 16-50. – ISSN 0130-321Х
1589937
  Джордано П. Чорне і сріблясте : роман / Паоло Джордано ; з іт. пер. А. Маслюх. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 124, [4] с. – Пер. за вид. : Il nero e l"argento / Paolo Giordano, 2014. – ISBN 978-617-679-328-1
1589938
  Ковалевська О. Чорне море в геополітичних візіях українців // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 42 (466), 21-27.10.2016 р. – С. 28-30. – ISSN 1996-1561
1589939
   Чорне море об"єднує Туреччину й Україну // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 11. – С. 62


  У рамках українсько-турецької літературної зустрічі "Сила письменницького слова", організованої Платформою "Діалог Євразії", у Національній спілці письменників України відбулася презентація перекладу нової книги знаного турецького педагога, журналіста ...
1589940
  Панч П. Чорне небо : Повість / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 222с.
1589941
  Гжицький В.З. Чорне озеро / В.З. Гжицький. – Х., 1929. – 405с.
1589942
  Гжицький В. Чорне озеро : роман / Володимир Гжицький. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 307, [1] с. – ISBN 978-611-01-1442-4
1589943
  Гжицький В.З. Чорне озеро (Кара-кол) : Екзотичний роман / В.З. Гжицький. – Регенсбург : Українське слово, 1948. – 405с.
1589944
  Гжицький В.З. Чорне озеро (Кара-Кол) : роман / В.З. Гжицький. – Київ : Художня література, 1957. – 303 с.
1589945
  Гжицький В.З. Чорне озеро (Кара-Кол) : роман / Володимир Гжицький ; передм. Сніжани Жигун. – Київ : Академія, 2015. – 350, [2] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-468-0
1589946
  Симоненко Р.Г. Чорне перо фальсифікаторів / Р.Г. Симоненко. – К., 1968. – 62с.
1589947
  Ришковський П. Чорне провалля / П. Ришковський. – Х., 1929. – 32 с.
1589948
  Ткач Д.В. Чорне сальто : Повість: Для серед. шк. віку / Д.В. Ткач. – Київ : Дитвидав, 1962. – 128с.
1589949
  Ткач Д. Чорне сальто : Повість / Д. Ткач. – Київ : Веселка, 1970. – 128с.
1589950
  Ткач Д.В. Чорне сальто : Повісті: Для дітей / Д.В. Ткач. – Київ : Радянська школа, 1986. – 287с.
1589951
  Головченко І. Чорне сонце : роман / І. Головченко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 459 с.
1589952
  Гудима А.Д. Чорне сонце : лірика / А.Д. Гудима. – Київ, 1993. – 103 с.
1589953
  Драч І. Чорне сонце безжальне : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4/5. – С. 8-19. – ISSN 0208-0710
1589954
  Сюндюков І. Чорне сонце над Україною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 220/221). – С. 21


  Видавництво "Кліо" випустило великий збірник усних свідчень жертв, що неспростовно доводять геноцидну природу Голодомору 1932 - 1933 років.
1589955
  Ярункова К. Чорне сонцестояння / К. Ярункова. – Львів, 1985. – 274с.
1589956
  Калініченко М. Чорне та біле на тлі демократії: расова ідентичність у романі Г. Мелвілла "Мобі Дік" // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 117-126
1589957
  Венгер А.Г. Чорне та Біле: громадянин і науковець М. Бречкевич про початок "Великої європейської війни" // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 279-291. – ISSN 2313-1993


  Проаналізовано погляди відомого вченого-славіста початку XX ст. М. Бречкевича на причини Першої світової війни. Професор М. Беркевич з 1944 р. до 1950 року очолював кафедру історії середніх віків Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
1589958
  Процюк С. Чорне яблуко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 11 січня (№ 1). – С. 12-13


  З роману про українського письменника Архипа Тесленка
1589959
  Процюк С.В. Чорне яблуко : роман про Архипа Тесленка / Степан Процюк. – Київ : Академвидав, 2013. – 191, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р. – (Автографи часу). – ISBN 978-617-572-053-0
1589960
  Слісаренко О.А. Чорний ангел / О.А. Слісаренко. – К., 1990. – 557с.
1589961
   Чорний Арнольд Володимирович (1933-2003) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 525. – ISBN 978-966-439-754-1
1589962
  Фурзікова О. Чорний біль України // Історія України. – Київ, 2013. – квітень (№ 7). – С. 18-20


  26 квітня - Міжнародний день пам"яті Чорнобиля.
1589963
  Кустенко О.М. Чорний блиск / О.М. Кустенко. – К., 1985. – 335с.
1589964
  Фольварочний В. Чорний бумер : роман // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 24-80. – ISSN 0208-0710
1589965
  Малик В. Чорний вершник : Роман / В. Малик. – Київ : Молодь, 1976. – 320с.
1589966
  Мушкетик Ю.М. Чорний вершник : Поезії / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Український письменник, 1992. – 126с.
1589967
  Прилуцький М. Чорний вік причистої берези : Поліська повість / М. Прилуцький. – Київ : Зелений Світ, 1994. – 222с. – ISBN 5-7707-5247-5
1589968
  Фабіан К. Чорний вовк / К. Фабіан. – К, 1967. – 220с.
1589969
  Шкляр В. Чорний ворон : фрагменти з роману "Залишенець" // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 8. – С. 84-116.
1589970
  Шкляр В. Чорний ворон : фрагменти роману // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 150-159.
1589971
  Шкляр В. Чорний ворон / Василь Шкляр. – Львів : Ярославів Вал, 2009. – 356 с. – ISBN 978-966-2151-25-1
1589972
  Шкляр Василь Чорний ворон : роман / Закінчення. Поч. у № 9, 2009 // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 11. – С. 18-134
1589973
  Шкляр В. Чорний Ворон. Залишенець : роман / Василь Шкляр. – Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2014. – 425, [3] с. – (Національний бестселер). – ISBN 978-966-14-7839-7
1589974
  Боженко А.О. Чорний гумор по-харківськи: сприйняття технічних інновацій мешканцями міста на початку XX ст. (на матеріалах преси) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 44. – С. 51-57. – ISSN 2307-5244


  "Статтю присвячено впливу нових технологій на уявлення харків’ян у післяреформену добу Російської імперії. Проаналізовано такі періодичні видання Харкова, як «Утро», «Южный край» та «Жало». З’ясовано, що поява та інкорпорація транспорту, зокрема ...
1589975
  Герасименко Л.І. Чорний гумор у дитячих творах Роальда Дала / Л.І. Герасименко, О.І. Романова // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 32-36. – ISBN 978-966-921-000-5
1589976
  Райхель Ю. Чорний день в історії країн Балтії // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 18-19 червня (№ 95/96)


  Напередодні вторгнення Німеччини відбулася депортація литовців, латишів і естонців.
1589977
  Малик В.К. Чорний екватор : роман / В.К. Малик. – Київ, 1960. – 171 с.
1589978
  Латишев М.С. Чорний жбир / М.С. Латишев. – К, 1963. – 63с.
1589979
  Короткевич В.С. Чорний замок Ольшанський : роман / Володимир Короткевич; авториз. пер. з білорус. Карла Скрипченко. – Київ : Дніпро, 1984. – 486 с. – У виданні також: Дике полювання короля Стаха : повість / Володимир Короткевич
1589980
  Гайдамака Наталка Чорний кіт у весняних сутінках. Фантастичне оповідання // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 20-21 : Фото
1589981
  По Е. Чорний кіт: Оповідання : Оповідання ; Пер. з англ. / Е. По. – Київ : Дніпро, 2001. – 368с. – (Скарбниця). – ISBN 966-578-026-3
1589982
  Юань Ц. Чорний Коник / Ц. Юань. – Киев, 1961. – 155 с.
1589983
  Сичевський В.П. Чорний лабіринт / В.П. Сичевський. – К, 1963. – 395с.
1589984
  Сичевський В.П. Чорний лабіринт / В.П. Сичевський. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К, 1986. – 382с.
1589985
  Сичевський В.П. Чорний лабіринт / В.П. Сичевський. – Київ : Молодь, 1987. – 272 с.
1589986
  Сичевський В.П. Чорний лабіринт / В.П. Сичевський. – К, 1991. – 284с.
1589987
  Бедзик Ю.Д. Чорний лабіринт або Довгий шлях в Альпи : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Воєнвидав, 1991. – 319с.
1589988
  Шафета П.Г. Чорний легіон. / П.Г. Шафета. – К., 1988. – 188с.
1589989
  Омелянчук В.К. Чорний лелека / В.К. Омелянчук. – Киев, 1990. – 86с.
1589990
  Грен І. Чорний месник / І. Грен. – К., 1929. – 130с.
1589991
  Ремарк Е.М. Чорний обеліск / Е.М. Ремарк. – Київ, 1961. – 368с.
1589992
  Васильченко С.В. Чорний орел : Осетинська казка / С. Васильченко. – Київ : Криниця, 1917. – 27 с.
1589993
  Круковець О.В. Чорний павіан / О.В. Круковець. – Львів : Каменяр, 1978. – 206 с.
1589994
  Могучий Н. Чорний похід / Н. Могучий. – Х-К, 1931. – 264с.
1589995
  Сухолотюк Ігор Чорний пояс для Криму : розвідка боєм / Сухолотюк Ігор, Пузанов Вадим // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 122-125 : Фото
1589996
  Дзюба І.М. Чорний романтик Сергій Жадан / Іван Дзюба ; [худож. Максим Паленко]. – Київ : Либідь, 2017. – 110, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-06-0749-1
1589997
   Чорний Сергій Данилович (1874-1956) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 525. – ISBN 978-966-439-754-1
1589998
  Мушкетик Ю.М. Чорний хліб : Повість / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Молодь, 1960. – 196с.
1589999
  Ліпатов В.В. Чорний Яр / В.В. Ліпатов. – К., 1968. – 343с.
1590000
  Каменюк М.Ф. Чорнило для Геродота : поезії / М.Ф. Каменюк. – Київ : Молодь, 1985. – 88 с.
<< На початок(–10)1581158215831584158515861587158815891590(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,