Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1581158215831584158515861587158815891590(+10)В кінець >>
1587001
  Гнатовський М. "Чи працюють міжнародні організації під час всесвітнього карантину?" // Київський університет. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 5
1587002
  Мандзюк Д. "Чи то можна Січ і славне Запоріжжя москалеві віддати за спасибі? Цього ніколи, поки світить Сонце, не буде" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 31 (284), 13 серпня 2015. – С. 46-50


  240 років тому Катерина II ліквідувала Підпільненську Січ.
1587003
  Дзьобко Й. "Чиє то полечко не зоране?" й інші народні пісні / Й. Дзьобко. – Вінніпег : Бібліотека Піонера, 1956. – 125с. – Тит. аркуш паралельно укр. та англ. мовами. – (Бібліотека піонера ; ч. 1)
1587004
  Дьякова Л.В. "Чили не перестает удивлять" / Л.В. Дьякова, В.Е. Травкин // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 12. – С. 18-34. – ISSN 044-748Х


  Історія Чілі у ХХ і ХХІ столітті; президентський піар
1587005
  Самаренко В.П. "Чилим" -- первый астраханский сатирический журнал / В.П. Самаренко. – Астрахань, 1964. – 40с.
1587006
  Кобчінська О.І. "Чим день завдячує ночі": парадокси історії та любові в постколоніальному романі Ясміни Кадра // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 96-102
1587007
  Шпик І. "Чим жили, що думали, яким богам молилися..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-29 жовтня (№ 195-196)


  Болгарські джерела пізньосередньовічної української духовності. Григорій Цамблак - болгарський релігійний діяч XV ст., з ідеями якого тісно пов"язане духовне життя давньої України тієї доби.
1587008
  Перепелиця Г. "Чим запам"ятався 2017 рік?" // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (8). – С. 51-52


  Експрес-інтерв"ю журналу геополітичної аналітики "Бінтел".
1587009
  Єременко О. "Чим не служити Україні - добре...". Олексій Плющ. Літературний портрет. : Монографія / О. Єременко. – Київ : ІВЦ Деркомстату України, 2003. – 174с. – ISBN 966-7773-52-3
1587010
  Вежель Л.М. "Чим серце наповнене, те говорять уста його" (Роздуми над поетичною спадщиною Г. Костельника) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 118-123


  У статті на архівних документах розглядається поетична спадщина талановитого духовного лідера, філософа й поета Г.Костельника.
1587011
  Рильський М.Г. "Чимало зазнав я радостi, перебуваючи з ним у дорозi". До 100-річчя від дня народження Олекси Ющенка // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 1 серпня (№ 92). – С. 11
1587012
  Малаков Д. "Чинить добро, людей любити" // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 3 (35). – С.7-9
1587013
  Фрішко Владислав Чи повертаються самостійні туристи до туроператорів? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 1. – С. 50-52 : фото. – ISSN 1998-8044
1587014
  Каркач П. Чи повинен прокурор координувати діяльність щодо боротьби зі злочинністю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 73-79.
1587015
  Карр Д. Чи повинен репортер бути політично та ідеологічно нейтральним // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 10. – С. 43
1587016
  Кузьмінов С.В. Чи повинна політична економія бути складною наукою? // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (42). – С. 5-10. – ISSN 2074-5354
1587017
  Сухорукова Т. Чи повинні доходи у вигляді процентів за депозит включатись до бази оподаткування єдиним податком? // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2003. – № 3. – С.42-44
1587018
  Приступа А.Є. Чи повинні нести відповідальність за злочин близькі? (етико-правовий аспект) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 174-175
1587019
  Панкратова О.С. Чи подолали ми "шок майбутнього"? // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 160-163
1587020
   Чи позбудемось формалізму? Відкритий лист Міністру освіти і науки України п. С. Шкарлету // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 14-21 липня (№ 27/29). – С. 4-5
1587021
  Торба В. Чи покарають сепаратистів? / В. Торба, С. Іванов // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 вересня (№ 170). – С. 5
1587022
  Ахмедов А. Чи покриває страхування відповідальності видатки, пов"язані з виконанням страхувальника вимог закону // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 3 (47). – С. 52. – ISSN 1810-7923
1587023
  Ковалів І. Чи порадують бали в атестаті й сертифікаті? Майбутні вступники вже можуть знайти результати ЗНО і ДПА на власній інформаційній сторінці // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 27 травня (№ 99). – С. 3
1587024
  Шулікін Д. Чи порозуміються фізики і лірики? // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 листопада (№ 46). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Комітет з питань освіти, науки та інновацій провів засідання круглого столу на тему: "Щодо застосування критеріїв оцінки науково-педагогічної або наукової діяльності здобувачів вчених звань".
1587025
  Хортяні Я. Чи посварить мова Київ і Будапешт? / розмову вела Наталія Пушкарук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 вересня (№ 163/164). – С. 6-7


  Представник української національної меншини в угорському парламенті Ярослава Хортяні: "Угорці розуміють, що Україна зараз воює не тільки за себе, а й за них також".
1587026
  Куян Ірина Чи послаблює глобалізація суверенітет національних держав? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 12 (249). – С. 15-18
1587027
  Мухаммад Шахбаз Чи послаблює фінансова нестабільність взаємозв"язок між фінансами та економічним зростанням? (на прикладі Пакистану) : новини зарубіжної науки / Мухаммад Шахбаз, Насір Малік // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 389-401 : Табл., рис. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
1587028
  Малевска-Шалигін Чи постсоціалізм? Сучасні селянські уявлення про владу і державу : на прикладі досліджень на півдні Польщі // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 222-228. – ISSN 1028-5091
1587029
  Чередник Т.П. Чи поступиться книжка Інтернету? // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 12. – ISSN 0205-471Х
1587030
  Смирнова З.С. Чи потовщає Червона книга? / З.С. Смирнова. – Київ, 1989. – 47с.
1587031
  Васькович Й. Чи потребує спадкове законодавство подальшого удосконалення? / Й. Васькович, Ю. Тюрін // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 89-92.
1587032
  Маслак Н. Чи потребують змін положення КК щодо відповідальності за готування до злочину // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.119-121
1587033
  Мор Георг Чи потребують сучасні суспільства орієнтації і чи може їх надати філософія ? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 2 : Україна : вибір моделі суспільного розвитку. – С.68-83. – ISSN 0235-7941
1587034
   Чи потрібен "вузький" фахівець? / В. Бугров, І. Крутько, В. Різун, І. Совсун; сторінку підготувала Інна Ковалів // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 18 червня (№ 108). – С. 5


  Думки науковців щодо змін у Переліку наукових спеціальностей.
1587035
  Ясна І. Чи потрібен "ребрендинг" українській філософії ? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 6 : Філософські події - 2015. – С. 23-38. – ISSN 0235-7941
1587036
  Кордюк О.А. Чи потрібен Академії Академічний університет? // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 5. – C. 66-69. – ISSN 1027-3239
1587037
  Іванченко Н. Чи потрібен американський досвід українським музеям? // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 4-5
1587038
  Журавльова Л. Чи Потрібен Ахметову український Голлівуд? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 листопада (№ 42/43)


  Останній пленум правління Спілки кінематографістів України багатьма був сприйнятий як скандальний. Вітчизняні майстри екрану і молодь активно сперечалися - між собою і "взагалі". Зокрема, сперечалися про підходи до фінансування нових проектів; про ...
1587039
  Коротун О. Чи потрібен дисціплінарний суд у справах професійних суддів України? // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 109-111
1587040
  Середа Г. Чи потрібен нагляд за додержанням і застосуванням законів? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.23-29
1587041
  Згуровський М. Чи потрібен новий закон про вищу освіту // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (38). – С. 54-55. – ISSN 1819-7329
1587042
  Чух Г. Чи потрібен підлітку мобільний телефон? : Урок-практиум з теми "Використання односкладних речень у мовленні". 8 кл.
1587043
  Береза С.Л. Чи потрібен податкий облік? // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2004. – С. 35-41. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1587044
  Радчук В. Чи потрібен світочеві смолоскип? // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10 (774/775), вересень - жовтень. – С. 41-42


  До 80-річчя від дня народження мовознавця, проф. К. Тищенка.
1587045
  Горбань О. Чи потрібен слідству захист? / О. Горбань, А. Волков // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-18
1587046
   Чи потрібен Спілці спілчанський часопис? Березіль : відкритий лист до керівництва НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 19 квітня (№ 8). – С. 17
1587047
  Лесів О. Чи потрібен суд присяжних Україні? // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 180-182
1587048
  Шадура В. Чи потрібен Україні Академічний університет? / В. Шадура, А. Загородній, О. Кордюк // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 11-16 червня (№ 21). – С. 11


  КАУ може закласти підвалини одного зі шляхів реформування НАН України. Рішення про створення Державної наукової установи "Київський академічний університет" НАН України та МОН України було одностайно ухвалене 25 березня нинішнього року на спільному ...
1587049
  Лазепка В. Чи потрібен Україні банк реконструкції та розвитку? : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 2. – С. 37-39. – Бібліогр.: 3 назви
1587050
  Дубина М. Чи потрібен Україні ВАК? // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2008. – № 4 (8) : Діяльність Кваліфікаційної комісії сіддів господарських судів України у 2005 - 2008 р.р. – С. 27-33
1587051
  Мартинюк Р. Чи потрібен Україні двопалатний парламент? // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 99-102.
1587052
  Ковальчук Г. Чи потрібен Україні Державний реєстр книжкових пам"яток? // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 3-10. – ISSN 1029-7200
1587053
  Стефанюк І.Б. Чи потрібен Україні закон про фінансовий контроль? // Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 5-8
1587054
  Кушнір І. Чи потрібен Україні захист персональних даних? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 5-11 квітня (№ 14). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1587055
  Крупчан О. Чи потрібен Україні інвестиційний арбітраж? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 12 травня (№ 9). – С. 20-21
1587056
  Духовна О. Чи потрібен Україні медичний омбудсмен? (законопроект №5400) // Юридична газета. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 8). – С. 35
1587057
  Ольштинський С. Чи потрібен Україні референдум? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 62-66.
1587058
  Баганець О. Чи потрібен Україні спеціалізований антикорупційний суд? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня - 9 листопада (№ 43/44). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1587059
  Бутовченко К. Чи потрібен Україні судовий PR? "За" і "проти" інформаційного супроводження судових процесів // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 43/44)
1587060
  Гучек Т. Чи потрібен українцям канонізований образ Тараса Шевченка? // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ, 2017. – № 11 (175), листопад. – С. 44-45


  "То чи варто канонізувати Шевченка? Вірто. Він - не над нами. Він із нами. І нам, автор статті вважає, необхідно наблизити поета до себе, щоб чути його, розуміти, і навчитися дослухатися до нього".
1587061
  Пономарів А. Чи потрібен українцям український правопис?
1587062
  Лілік О. Чи потрібен школі екзистенціалізм?
1587063
  Папакін Г.В. Чи потрібна документознавча герменевтика, або про розширення наукового інструментарію документознавства // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 14-21
1587064
  Ріпенко А. Чи потрібна експертиза при придбанні землі? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-7 червня (№ 22)
1587065
  Шегута Михайло Андрійович Чи потрібна історія філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-14. – Бібліогр.: с. 3-14. – ISSN 0235-7941
1587066
  Нагорний Борис Чи потрібна Кассандра у ХХІ столітті ? ( деякі спірні роздуми стосовно соціального прогнозування ) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.202-209. – ISSN 1563-3713
1587067
  Романенко О. Чи потрібна конституція для науки? Який досвід може стати у пригоді нашим реформаторам. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 жовтня (№ 38). – С. 12


  "Ірина Дегтярьова - кандидат філологічних наук, доктор філософії з політичних наук та адміністрування. Активна діячка об"єднань молодих учених в Україні та Європі. Заступниця голови Ради молодих учених при МОН України, радниця Європейської ради ...
1587068
  Єрмоленко А. Чи потрібна конфронтація соціогуманітарних і природничих наук (відповідь на статтю Романа Черніги "До дискусії про опублікування результатів дисертацій") // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 липня (№ 121). – С. 14
1587069
  Захарін С. Чи потрібна поголовна вища освіта? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 26 квітня - 16 травня (№ 15). – С. 12


  У міжнар. рейтингах Україна посідає досить високі місця (від 40-го до 60-го) за рівнем оцінки роботи системи освіти та освіченості населення. Серед "рекордних" показників - величезна кількість ВНЗ, майже 90% випускників серед. шкіл продовжують навчання ...
1587070
  Шевченко С.Л. Чи потрібна соціологам професійна етика (досвід викладача ВНЗ) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 87-91. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 38). – ISSN 2227-6521
1587071
  Ібрагімов М.М. Чи потрібна спортсмену і його тренеру філософія? // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 159-167
1587072
  Піщенко Г. Чи потрібна стаття про хуліганство в КК України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.91-92. – ISSN 0132-1331
1587073
  Швець В. Чи потрібна Україні атомна бомба? // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (8). – С. 36-41
1587074
  Вакуленко О. Чи потрібна Україні Національна академія освіти? / О. Вакуленко, М. Вакуленко // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 21 -28 червня (№ 28). – С. 8


  До 80-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова.
1587075
  Вергунов В. Чи потрібна Україні національна пам"ять? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 червня (№ 22)


  "Ухвалюючи у квітні 2015 року Закон України "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років", українські парламентарі справедливо констатували: архіви є невід"ємним і незамінним елементом історичної ...
1587076
  Новицький Г. Чи потрібна Україні Стратегія забезпечення національної безпеки? // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 6. – С. 26-37.
1587077
  Хвалінський С.О. Чи потрібна фінансова лібералізація транзитивним економікам? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 172-175.
1587078
  Третяк Р. Чи потрібне ліцензування землевпорядних робіт? // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 4. – С. 25-28
1587079
  Київець О. Чи потрібне прокурору міжнародне право? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 33-37. – ISSN 1026-9932
1587080
  Нестеренко О. Чи потрібний такий закон? // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2010. – № 4. – С. 9-14
1587081
  Підопригора О.А. Чи потрібний Україні кодекс про інтелектуальну власність? // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 75-80. – (Право. Економіка. Управління)
1587082
  Кузнєцов Ю.М. Чи потрібні в Україні винаходи і винахідники? // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 1 (72) : січень-лютий. – С. 55-61
1587083
  Єрьоменко А. Чи потрібні європейцям українські підземні сховища газу? Аналіз потенційної потреби Євросоюзу в ПСГ України / А. Єрьоменко, Л. Уніговський, Є. Андріанов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 24-27 листопада (№ 44/45). – С. 9


  У червні 2014 р. уряд и парламент України погодилися з планом реформування "Нафтогазу України", який передбачав відокремлення функцій транзиту, розподілу та навіть зберігання газу. На базі підземних сховищ газу (ПСГ) передбачається, зокрема, створення ...
1587084
  Янковий О.Г. Чи потрібні знання математичних методів і моделей сучасним магістрам економіки? // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 9 (718). – Бібліогр.: 1 назв.
1587085
  Борчук Д.В. Чи потрібні зони Україні? // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 16-18. – ISBN 978-617-696-385-1
1587086
  Сучков О.І. Чи потрібні картельні утворення в Україні? // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 110-113
1587087
  Янушкявічене О.Л. Чи потрібні людині страждання? // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 31-33
1587088
  Гетьман Володимир Чи потрібні нам національні природні парки як еталони українського ландшафту? (зокрема проектований Нижньосульський національний природний парк) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 5 (130). – С. 20-22 : Рис.
1587089
  Онищенко О. Чи потрібні пільги при вступі? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 10 серпня (№ 28). – С. 1. 12
1587090
  Кралюк П. Чи потрібні рейтинги в освіті / П. Кралюк, І. Пасічник // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 28 червня-3 липня (№ 23). – С. 12


  Міністр освіти і науки України Сергій Квіт задекларував проведення низки реформ. Звісно, це не проста справа — особливо в нинішніх умовах, коли ведеться реальна війна між Україною та Росією. І все ж певні кроки тут робляться, передусім у сфері вищої ...
1587091
  Мазорє І. Чи потрібні сьогодні абетка і буквар ассирійцям? // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 7 червня (№ 23). – С. 10. – ISSN 2219-5793
1587092
  Стріха М. Чи потрібні сьогодні громадські академії? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 січня (№ 1). – С. 12


  Нові наукові асоціації, чимало яких гордо назвалися "академіями" (дуже часто - без належних на те підстав), масово з"являлися на межі 1980-1990-х років. Учені вірили: звільнившись від ідеологічного диктату, реформована й відкрита світові укр. наука ...
1587093
  Ковтанюк Ю. Чи потрібні такі зміни до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг": питання до обговорення // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 81-87. – ISSN 2306-4323
1587094
  Хавронюк М.І. Чи потрібні Україні мирові суди? / М.І. Хавронюк, С.Ф. Мироненко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 5 (105). – С. 35-41.
1587095
  Ткач Л. Чи потрібні Україні Міжнародний Кримінальний Суд і судова реформа по- японськи? // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 24-27. – ISSN 0868-8273
1587096
  Данильчук О.С. Чи потрібні Україні ПДВ-рахунки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 45-56
1587097
  Руснак Б. Чи потрібні Україні префекти та з яким статусом? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 31 січня - 6 лютого (№ 4). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1587098
  Андрощук Г. Чи потрібні Україні секретні винаходи? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 21-29
1587099
  Карп І. Чи потрібні фахівці логістики на регіональному рівні // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 136-139. – Бібліогр.: 4 пункта. – ISBN 966-654-173-4
1587100
  Екряч Т.Є. Чи потрібніодноразові шприци для cash injections, або де ростуть big bananas? (деякі аспекти відтворення метафори в термінології бізнесу / Т.Є. Екряч, Н.Ф. Міхненко // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 239-244. – ISBN 966-638-08406
1587101
  Запорожець Г.М. Чи потрібно боятися холери? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 6
1587102
  Ясинок М.М. Чи потрібно було виключати із окремого провадження справи про поновлення шлюбу після його розірвання? // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 43-47. – (Правознавство ; Вип. 435)
1587103
  Борейко В.І. Чи потрібно збільшувати пенсійний вік в Україні? // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 28-30. – ISSN 1729-7206
1587104
  Липець Л. Чи потрібно легалізувати в Україні одностатеве партнерство? // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 1. – С. 33-40.
1587105
  Гандзюк Ю. Чи потрібно платити за використання музики в закладах громадського харчування та закладах торгівлі? / Ю. Гандзюк, М. Лисенко // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 9. – С. 14-18. – ISSN 1608-6422
1587106
  Фукуяма Ф. Чи почалася історія знову? // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 478-487
1587107
  Клиновий Ю. Чи початок великого твору? // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 188, вересень : вересень. – С. 13-16


  Творчість українського письменника Павла Маляра в еміграції.
1587108
  Чак Є. Чи правильно ми говоримо? / Є. Чак. – Київ : Освіта, 1997. – 240с. – ISBN 966-04-0099-3
1587109
  Русанівський В.М. Чи правильно це написано? / В.М. Русанівський. – Київ, 1972. – 47с.
1587110
   Чи працює парний трейдинг на корейському ринку = Does pair trading work in the Korean market? / Юнг-Гі Хонг, , Су-Хун Кім, , Хоюнг-Гу Канг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 454-462 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1587111
  Каспрук В. Чи приведуть протести у Південній Кореї до "Паккинхегейту"? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 26 листопада - 3 грудня (№ 45). – С. 5


  "Сотні тисяч протестувальників, які зібралися у столиці Південної Кореї Сеулі, вже четвертий тиждень поспіль вимагають відставки президента Пак Кин Хе. Протестувальники скандують "Пак Кин Хе у відставку!" й налаштовані дуже рішуче. Нинішні ...
1587112
  Міхненко А. Чи приєднається Молдова до Митного союзу? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 листопада (№ 215). – С. 10-11


  Оцінки та прогнози напередодні парламентських виборів.
1587113
  Бондар В. Чи приживеться північноамериканська модель інклюзії в Україні ? / В. Бондар, В. Синьов, В. Тищенко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8/9 (992/993). – С. 20-27. – ISSN 0131-6788


  У статті аналізуються проблеми, пов"язані з упровадженням в Україні інклюзивної форми навчання дітей з психофізичними порушеннями, яка базується на принципі рівних прав і можливостей у сфері освіти. Автори обгрунтовують необхідність розроблення ...
1587114
  Литвин В. Чи прийде "українська весна" на Донбас? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 10 квітня (№ 65). – С. 4-5
1587115
  Семків Р. Чи прийде імператор з Півночі? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 40 (257). – С. 54-56. – ISSN 1996-1561


  Політика письма Умберто Еко
1587116
  Самойлов Юрій Чи прийдуть приватні вагони на українські рейки? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 4. – С. 66-69 : фото. – ISSN 1998-8044
1587117
  Перегрим М.М. Чи присутній Ornithogalum аrcuatum (Asparagaceae) у флорі України? // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2016. – Т. 73, № 1. – С. 46-50. – ISSN 0372-4123


  На підставі аналізу літератури та гербарних матеріалів дається стверджувальна відповідь на питання щодо присутності Ornithogalum arcuatum Steven у Криму. Також наведена інформація про нову флористичну знахідку цього виду на Донецькому кряжі: Луганська ...
1587118
  Граве Д.О. Чи прогресує математика? // Нариси з історії техніки і природознавства : респуб. міжвід. зб. / Акад. наук Української РСР ; [редкол.: В.Г. Бондарчук, І.Т. Швець, Й.З. Штокало, М.В. Пасічник]. – Київ, 1965. – Вип. 6. – С. 56-71
1587119
  Броварець О.О. Чи продукує 5-бромурацил та його аналоги точкові помилки реплікації ДНК? Результати квантово-механічного аналізу / О.О. Броварець, Д.М. Говорун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 239-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Вперше квантово-механічним дослідженням на рівні теорії МР2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p) досліджено вплив галоген-похідних урацилу (Ura) - 5 BrUra, 5 ClUra та 5 FUra - на виникнення помилок реплікації ДНК. Встановлено, що гапогенізація Ura, з ...
1587120
  Корсак Костянтин Чи проникнуть антинауки в нашу систу освіти? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 10-12
1587121
  Зайдлер Н. Чи простиш, моя ненько, Вкраїно життєві і творчі дороги Івана Овечка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 11 (913), листопад. – С. 158-170. – ISSN 08-68-4790-1
1587122
  Мельниченко Є. Чи прочитає "Інопланетну рашку" Президент? / розмову вів Богдан Стасенко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 10 серпня (№ 31). – С. 5


  Киянка Єлизавета Мельниченко, яка колись судилася з печально відомим Бузиною, видала дебютний роман про підкилимні й підземні справи Кремля й тамтешнього диктатора "Інопланетна Рашка".
1587123
  Цірат Г. Чи ратифікувати Україні Конвенцію про міжнародні обтяження пересувного обладнання? // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 206-212. – ISSN 0132-1331
1587124
  Мирний М. Чи реалістичний документ? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 22-23 жовтня (№ 131/132)


  План дій Стратегії деокупації та реінтеграції Криму - на які заходи зобов"язалася влада.
1587125
  Самойлов Юрій Чи реальні оптимістичні прогнози МІУ? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 72-75 : фото. – ISSN 1998-8044
1587126
  Тетеря І. Чи реально інвесторам в Україні захиститись від будівельних афер? / І. Тетеря, К. Савінський // Юридична газета. – Київ, 2021. – 22 червня (№ 12)
1587127
  Павлюк І. Чи реально притягти до відповідальності за порушення захисту персональних даних в Україні? / І. Павлюк, В. Калічак // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 6)
1587128
  Гончарова О. Чи робимо ми добро? / О. Гончарова, В. Перехейда // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 140-146


  Про К.С. Серажим.
1587129
  Кокошинський Чи розділяє українців ставлення до НАТО і чи дійсно більшість з них проти: з анатомії міфу / Кокошинський, , Олег // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 42-44. – ISSN 1728-6220
1587130
  Соколов Б. Чи розіб"ється "Грузинська мрія" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20 листопада (№ 213). – С. 3


  У Тбілісі поновилися акції протесту, спричинені відмовою влади вносити поправки про перехід на вибори за партійними списками.
1587131
  Недзведський М. Чи розміняний талант?.. // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 182, березень : березень. – С. 15-21


  Український поет Козимо (Кузьма) Дмитрик.
1587132
  Вертійчук А. Чи рухнув комуністичний Карфаген? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 грудня (№ 229/230)


  Протягом усієї історії КПРС і КПУ діяли за подвійними стандартами та були ворожими і злочинними щодо України й українців.
1587133
  Гуцуляк М. Чи сказав правду вітер? Спомини, писані в Канаді понадвечір життя / М. Гуцуляк. – К., 1996. – 192с.
1587134
  Качмар О. Чи скасує Верховний Суд мораторій на продаж землі? / О. Качмар, О. Бортман // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 11). – С. 30-31
1587135
  Гузевата Н. Чи складно перекладати Бруно Шульца українською? // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 202-205. – ISBN 978-966-2705-45-4


  Будь-який авторський текст - це певний набір вербальних знаків, переданих за допомогою унікального ідіостилю. Ідіостиль Бруно Шульца заслуговує на особливу увагу. Не менш цікавими є українські переклади "Цинамонових крамниць" та "Санаторію під ...
1587136
  Лисенко С. Чи слід легалізувати крипту. Pros and cons // Юридична газета. – Київ, 2021. – 25 травня (№ 10)
1587137
  Стивено Джон Пол Чи слід унезаконювати мову ненависти // Критика. – Київ, 2012. – Червень, (число 6). – С. 7-9. – ISSN 1563-6461


  Книга "Шкода від мови ненависти" Джеремі Волдрона.
1587138
  Боронь О. Чи слушно портрет Сапожникових атрибутовано Шевченкові? // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М.Г. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (714). – С. 102-106. – ISSN 0236-1477


  У новому Повному зібранні творів Тараса Шевченка в 11-му томі ("Мистецька спадщина. Живопис і графіка: 1857-1861") під № 2 репродуковано непідписаний портрет Пелагеї та Ганни Сапожникових, що, як зазначено в коментарі, зберігається в Картинній галереї ...
1587139
  Голозубов О.В. Чи сміявся Христос: біблейський канон та апокриф в оцінці релігійного постмодернізму : стаття друкується мовою оригіналу: російською // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 235-248
1587140
  Чепак В. Чи спопеляли нашу Землю три Сонця відразу? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 лютого (№ 7). – С. 13


  "Вивчення міфології народів Європи, Америки, Африки, Азії дозволяє зіставити космогонічні погляди наших пращурів і знайти в них однакові позиції. Це дає можливість установити реальність описаних подій. Про те, що Сонце - подвійна зірка, зрідка говорять ...
1587141
  Ільницький М. Чи справді "без школи й спадкоємців"? // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М.Г. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (714). – С. 47-56. – ISSN 0236-1477


  Досліджується повернення імені Богдана Ігоря Антонича в літературу після кількох десятиліть замовчування й заборони в Україні тоталітарним режимом, інтерпретація творчості поета в українському та зарубіжному літературознавстві. Зосереджено увагу на ...
1587142
  Кочевих Олег Чи справді Бжезінський погрожував православ"ю? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 44-45. – ISSN 0130-5212
1587143
  Мирослав Ван Кардинал Любачівський Блаженніший Отець Чи справді було хрищення Росії 988 року? / Мирослав Ван Кардинал Любачівський Блаженніший Отець. – Рим-Мюнхен, 1986. – 88с.
1587144
  Поремчук Є. Чи справді ваші дані персональні? Чому в Україні недосконала політика захисту персональних даних та що з цим робити? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 5-11 лютого (№ 5). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1587145
  Задорожний М.П. Чи справді географія є попелюшкою? // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 12 (190). – С. 2-3
1587146
  Івус О.В. Чи справді ЄС сприяє підвищенню торговельного обороту? Вплив розширення ЄС на торговельну політику України // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004. – Вип. 14 : Економічні студії. – С. 90-96.
1587147
  Химич М. Чи справді Полтаві 800 років? // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 298, листопад : листопад. – С. 24-26
1587148
  Рибалка О.І. Чи справді пшениця є деструктивним харчовим продуктом? // Физиология растений и генетика : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун. – Киев, 2017. – Т. 49, № 3 (287), май - июнь. – C. 187-210. – ISSN 2308-7099
1587149
  Косянчук С.В. Чи справді риторика так потрібна старшокласникам? // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 34 (254). – С. 7-14
1587150
  Горняткевич А. Чи справді харківська бандура? // Конференція Дмитра Штогрина : зб. матеріалів / [відп. ред., передм. та упоряд.: С.М. Квіт]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – С. 19-22. – ISBN 978-966-518-773-8
1587151
  Фадзлан Суфіан Чи сприяє економічна свобода підвищенню ефективності роботи банків? Панельні дані щодо Китаю : новини зарубіжної науки / Фадзлан Суфіан, Музафар Шах Хабібулла // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 377-388 : Табл. – Бібліогр.: 34 назви. – ISSN 1993-6788
1587152
  Козирєва Т. Чи став Сандармох урочищем всеукраїнської скорботи? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5-6 жовтня (№ 179/180)


  Учасники ювілейної академії у "Львівській політехніці" з нагоди 75-х роковин розстрілів української інтелігенції наголосили на необхідності боротьби з історичним безпам"ятством.
1587153
  Андрєєва О. Чи стає система національної безпеки України більш ефективною // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 12. – С. 296-302. – ISBN 978-966-8878-08-04. – ISSN 1810-5270
1587154
  Зінченко С.Г. Чи стане баба дівкою або перевтілення Безрідного хутора / Сергій Зінченко. – [Вид. 2-ге, допов.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – 175, [3] с. – ISBN 978-966-493-555-2
1587155
  Скрипнюк О. Чи стане всеукраїнський референдум дієвим механізмом демократичної легітимації в умовах сучасного конституціоналізму? / О. Скрипнюк, В. Ковальчук // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 83-104. – ISSN 1026-9932
1587156
  Брюкнер Паскаль Чи стане Європа "Понтієм Пілатом" націй? / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10 жовтня (№ 189/190). – С. 23


  Французький інтелектуал Паскаль Брюкнер - про відповідальність демократій та переваги України в конфлікті з Росією.
1587157
  Ваверчак Н. Чи стане Забужко лауреаткою премії "Ангелус"? / Н. Ваверчак, О. Яремчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18-19 жовтня (№ 189/190). – С. 22


  Українську поетесу й письменницю номінували на літературну премію, яка має авторитет найпрестижнішої відзнаки серед 21 країни Центральної Європи.
1587158
  Каспрук В. Чи стане закінчення ери Кастро припиненням експериментів над Кубою? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 квітня -11 травня (№ 16). – С. 5


  "Не можна сказати, що, обійнявши президентську посаду, Діас-Канеля став повноцінною політичною фігурою. Обрання членами Національної асамблеї народної влади Куби головою Державної ради Мігеля Діас-Канеля не стало сенсацією. Ця зміна правління клану ...
1587159
  Каспрук В. Чи стане інсталяція замаху на Мадуро початком великих репресій у Венесуелі? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 серпня (№ 29). – С. 5


  "Невдалий замах на президента Венесуели Ніколаса Мадуро 4 серпня під час параду на честь святкування 81-ї річниці створення Боліваріанської національної гвардії, коли два керованих дрони не змогли уразити головну ціль, скидається на симуляцію атаки й ...
1587160
  Клаунінг Н. Чи стане Інтернет основним каналом комунікації майбутнього ? // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (999). – С. 36-41. – ISSN 0868-9644


  22 грудня 2011 року в Інституті Горшеніна пройшов круглий стіл на тему "Чи стане Інтернет основним каналом комунікації майбутнього ?". "УК" вирішила опублікувати виступи учасників, оскільки українські медійники спробували дати відповідь на ключове ...
1587161
  Кучеренко В.С. Чи стане Казахстан центральноазіатським "тигром"? // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 47
1587162
  Лук"янчук Г. Чи стане Китай захисником України від Росії? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 27 липня - 10 серпня (№ 29/30). – С. 7
1587163
  Перепелиця Г.М. Чи стане Китай третім вектором інтеграції для України? / Г.М. Перепелиця, О.П. Столяр // Зовнішня політика України - 2011. Стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / В.Я. Маштабей, В.М. Мовчан, Р.М. Німчинський, Г.М. Перепелиця, О.В. [та ін. } Потєхін. – Київ : Стилос, 2012. – С. 316-325. – ISBN 978-966-193-083-3
1587164
  Кухалейшвілі Г. Чи стане Маріуполь плацдармом для експансії Росії у 2015 році? // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 54-55. – (Політичні науки)
1587165
  Остролуцька Л. Чи стане математика "царицею наук" в українській школі? // Світ. – Київ, 2020. – Січень (№ 5/6). – С. 1, 2


  Про Всеукраїнську конференцію для вчителів математики від Global Innovative Online School "Впровадження змішаного навчання математики в українських школах - виклики та можливості". Щодо майбутнього математики в Україні виступили Богдан Рубльов - ...
1587166
  Макарський О. Чи стане наше телебачення дружнім до дитини ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 6. – С. 17-18
1587167
   Чи стане нова стипендія стимулом? // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 12 січня (№ 5). – С. 4
1587168
  Демський О. Чи стане прокуратура новою гілкою влади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 23 (308). – С. 32-34
1587169
  Сверба Ю. Чи стане професія адвоката недоступно? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 21
1587170
  Адоманіс М. Чи стане Росія наддержавою, якщо приєднає Україну? Ні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 грудня (№ 223). – С. 3
1587171
  Обяк Д. Чи стане Рух правлячою партією в Україні? // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 507, травень : травень. – С. 26-28
1587172
  Новикова Л.С. Чи стане син помічником? / Л.С. Новикова. – К., 1990. – 45с.
1587173
   Чи стане Трамп ефективним лідером світу? / М. Сірук, К. Грищенко, В. Пристайко, Г. Пірхнер, М. Вільямс // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 10 листопада (№ 204). – С. 3


  "Якщо Путін не буде виконувати домовленостей, то новообраний президент США буде жорстким", - експерт.
1587174
  Червак Б. Чи стане Україна правонаступницею УНР? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6-7 жовтня (№ 178/179). – С. 6
1587175
  Фалько Ярослав Чи стане Україна учасником франкофонії? // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 3. – С. 57-63
1587176
   Чи стане українська мова рідною для українців? : проекти законів, матеріали конференцій, статті / [упоряд. С. Фещенко]. – Київ : Просвіта, 2010. – 182, [2] с. – ISBN 978-966-2133-56-1
1587177
  Яремчук О. Чи стане Шевченківська премія більш відкритою до змін та модернізації? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 січня (№ 11). – С. 11


  Декілька пропозицій від експертів "Дня".
1587178
  Доброчинська А. Чи станеться апгрейд системи правосуддя? Огляд законодавчих ініціатив // Юридична газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 49). – С. 9, 15-16
1587179
  Дахно І. Чи стануть наші магістри майстрами? // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 93). – С. 3


  Увага чиновників у галузі освіти має бути прикута не лише до ЗНО для бакалаврів, які вступають у правничу магістратуру, а і до здорового глузду самої магістратури.
1587180
  Птахів Семен Чи стануть тимчасові переходи постійними? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 48-49 : фото. – ISSN 1998-8044
1587181
  Заровнядний М. Чи створено світ за шість день? / М. Заровнядний, 1927. – 40с.
1587182
  Рогаль П. Чи створимо єдину систему цивільного захисту?.. / П. Рогаль, В. Кондратюк // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 19-21
1587183
  Кикіш С. Чи страшний тендерам ревізор: роль та можливості системи DoZorro // Юридична газета. – Київ, 2018. – 26 грудня (№ 51/52). – С. 23
1587184
  Амінова О.В. Чи сумісна комунікативна етика з економічною теорією ? // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 3-4
1587185
  Грабовський С. Чи суперечить демократія інтересам нації? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 липня (№ 125/126). – С. 11


  Українська Головна Визвольна Рада. Кирило Осьмак.
1587186
  Овчаренко Е. Чи схвалив би П. Тутковський видання своїх праціь російською? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 листопада (№ 44)


  У Національному університеті "Києво-Могилянська академія" презентували книжку Павла Тутковського "Біля підніжжя Славечансько-Овруцького кряжу. Річка Убороть". Видання побачило світ у рамках проекту "Збереження національної наукової спадщини". Автор ...
1587187
  Буяджи Г. Чи така вже страшна ліквідація ГКУ, як її малюють, або те, що мертве, померти не може // Вісник Державної судової адміністрації України : офіційне науково-практичне видання / Державна судова адміністрація України. – Київ, 2019. – № 4. – С. 39-44
1587188
  Буяджи Г. Чи така страшна ліквідація ГКУ, як її малюють, або Те, що мертве, померти не може // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 1-23 січня (№ 1/2). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277
1587189
  Шульга О. Чи такий уже інакший Донбас? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18- 24 лютого (№ 6). – С. 11


  "Говорячи про Донбас, дуже часто навіть помірковані представники вітчизняної експертної спільноти вживають епітет "патерналістський". Мовляв, люди там звикли до сильної руки, потребують її і при цьому не відчувають відповідальності за те, що ...
1587190
  Печко Н. Чи такі ми вже різні: аналіз українсько-польських стереотипів // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 5. – С. 26-29. – ISSN 2306-028X
1587191
  Мокін Б.І. Чи те ми робимо? / Б.І. Мокін. – Вінниця : [Б. в.], 1994. – 199 с.
1587192
  Лагода В.К. Чи ти ба! : сатира та гумор / В.К. Лагода. – Киев : Радянський письменник, 1972. – 134 с.
1587193
  Як М. Чи ти в місті, чи ти в полі : поезії / Микола Як. – Київ : Український письменник, 2009. – 199 с. – ISBN 966-579-254-7
1587194
  Тичина П. Чи ти читав Тичину? : поезія: вірші // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 2. – С. 92-93. – ISSN 0130-321Х


  Павлу Тичині - 120
1587195
  Стріха М. Чи тотожні Kiev та Kyiv? // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 3-9 жовтня (№ 39). – С. 7


  Роздуми автора про тексти бортового часопису "Панорама", про назву столиці України англійською мовою.
1587196
  Аркушин Г.Л. Чи тотожні терміни "західнополіський" і "волинсько-поліський говір"? // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 55-62. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1587197
  Гарат Г.В. Чи треба виокремлювати уроки з розвитку зв"язного мовлення? // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 40
1587198
  Гарат Г.В. Чи треба виокремлювати уроки з розвитку зв"язного мовлення? // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 21
1587199
  Гарат Г.В. Чи треба відокремлювати уроки з розвитку зв"язного мовлення ? // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – C. 21.
1587200
  Дорохов М.С. Чи треба учням знати про війну в Афганістані? // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 299-304


  У статті висвітлюються події війни в Афганістані кінця 70 - 80-х pp. XX століття. Вносяться пропозиції щодо уточнення основних понять відносно подій цієї війни у підручники середніх загальноосвітніх навчальних закладів для старших класів. ...
1587201
  Трубка І.П. Чи у вас таких немає? / І.П. Трубка. – К., 1964. – 49с.
1587202
  Бондарчук А. Чи увійде в історію моральний подвиг західняків? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 220/221). – С. 20-21


  Як на Волині рятували голодуючих у 1946 - 1947 рр.
1587203
  Кост П. Чи Україна стала економічно незалежною від Росії? // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 13 серпня (№ 33). – С. 5. – ISSN 0027-8254
1587204
  Пономарів О. Чи українській мові потрібен український правопис? // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 2 (73) : березень- квітень. – С. 14-16
1587205
  Сергійчук В.І. Чи українці знають, кого вони мають // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 52-53. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 55-річчя від дня народження Віктора Ющенка.
1587206
  Слісаренко І. Чи уникне Ліван "арабського пекла"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 85)
1587207
  Бурда Л. Чи упокоїться душа І. Сірка після перепоховання? // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 217-219. – ISBN 966-95758-1-8
1587208
  Гальченко С.А. Чи усвідомлюємо значущість Григорія Сковороди в його 300-ліття? / С.А. Гальченко, О.А. Шокало // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 17-31 грудня (№ 51/52)
1587209
  Равлюк М. Чи усі лемки "лем-кали"? // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 7 липня (№ 27). – С. 8. – ISSN 0027-8254
1587210
  Дутчак Г.О. Чи Франція визнала Український уряд 1918 р.? // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 270-273
1587211
  Юсупович А. Чи ходив Володимир Великий на/до ляхів? // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 43-69. – ISSN 0130-5247


  Польсько-російські відносини наприкінці X - на початку XI ст.
1587212
  Васильченко Б. Чи хочуть москалі війни? За сім століть у результаті загарбницьких воєн територія Росії збільшилась у 105 разів // Україна молода. – Київ, 2021. – 15 червня (№ 59)


  У відомій колись пісні на слова Євгенія Євтушенка співалося, що «всє русскіє» ну ніяк не хочуть війни, а хочуть воювати інші, ті, що «за бугром». Але навіть незначний погляд на історію «русскіх» говорить дещо інше. За офіційною версією Російської ...
1587213
  Яремчук Андрій Чи цвістимуть мальви в сяйві золотому? // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 1. – ISSN 0868-9644
1587214
  Караванський С. Чи це українська церква? // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2016. – № 1/3
1587215
  Палинський В. Чи цей світ лагідний? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 5 квітня (№ 7). – С.16


  Низка окремих рефлексій з приводу книжки прози Ю. Коваля "Цей лагідний, лагідний світ" (2011)
1587216
  Палинський В. Чи цей світ лагідний?..
1587217
  Запатріна І. Чи чекати Україні інфраструктурного буму? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 17 серпня (№ 15)
1587218
   Чи шкідливе ГМО для організму людини? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 40
1587219
   Чи шкідливий WI-FI для здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 10
1587220
  Ліпська А. Чи шкідливі кімнатні рослини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 34-35 : фото
1587221
   Чи шкодить мультикультуралізм жінкам? = Is multiculturalism bad for women? / С.М. Окін, Д. Коен, В. Кімліка, М. Нуссбаум, Парех та ін. Бхіху; Сюзан Моллер Окін з учасниками дискусї ; за ред. Д. Коена, М. Говарда, М. Нуссбаум ; [ пер. з англ. О.В. Христенко, В.К. Горбатька ]. – Харків : Каравела, 2003. – 160с. – ISBN 966-586-116-6
1587222
   Чи я в лузі не калина була. – К., 1991. – 182с.
1587223
  Кісь О. Чи/якою потрібна Україні її жіноча історія? // Критика. – Київ, 2013. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 18-21. – ISSN 1563-6461
1587224
   Чиатурское местрождения марганца. – М., 1964. – 244с.
1587225
   Чибисов К.В. Материалы к биобиблиографии ученых. – М., 1984. – 87с.
1587226
  Шевченко Т.Г. Чигиpинский кобзаpь, на малоpоссийском наpечии : [та в пеp. на pос.] Таp[аса] Гpиг[оpовича] Шевченка : с поpтpетом автоpа, каpтинкою кобзаpя и двумя виньетками. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : [Изд. книгопpодавца И.Т. Лысенкова ; тип. П. Кулиша], 1867. – 98, [1] с. : 1 л. рис., 1 л. портр., ил. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. - Миниатюрное издание


  Содержание: "Думы мои, думы мои..."; Пеpебендя; Тополя; Думка; До Основяненка; Иван Пидкова; Таpасова нич; Катеpина
1587227
  Кравченко І.Є. Чигир-трава : есе / І.Є. Кравченко. – Київ, 1981. – 184 с.
1587228
  Мицик Ю. Чигирин - гетьманська столиця / о. Юрій Мицик; Національн. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ; Канадський ін-т українських студій при Альбертському університеті в Едмонтоні. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 392с. – ISBN 978-966-518-289-4
1587229
  Редінг Б. Чигирин / Барбара Редінг. – Вінниця : Простір Літератури, 2016. – 25, [2] с. – (Проект актуальних дискурсів "Простір Літератури" ; вип. 4)
1587230
  Логвин Г.Н. Чигирин, Суботів : архітектурно-історичний нарис / Г.Н. Логвин. – Київ, 1954. – 69 с.
1587231
  Гринберг А. Чигиринское дело. Из истории революционного крестьянского движения на Украине в 70-х годах ХІХ : Дис... наук: / Гринберг А.;. – К., 1945. – 177л. – Бібліогр.:л.171-175
1587232
  Шевченко Т.Г. Чигиринський Кобзар і Гайдамаки / Тарас Шевченко ; упоряд. С.А. Гальченко ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Факсиміл. відтворення вид. 1844 р. – Київ : КЛІО, 2014. – 270, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-7023-20-2
1587233
  Кононович Леонід Чигиринський сотник : Роман // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 12. – С. 18-138
1587234
  Горенко Л. Чигиринський Троїцький жіночий монастир: Історичний нарис // Родовід : наукові записки до історії культури України: дослідження, архівні документи, публіцистика / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – № 4. – С. 59-67
1587235
  Заруба В.М. Чигиринські походи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 27-28
1587236
  Заруба В.М. Чигиринські походи : хроніка подій російсько-турецької війни 1676-1681 рр. / Віктор Заруба. – Дніпропетровськ : Ліра, 2013. – 338, [2] с., [8] арк. іл. – Бібліогр.: с. 326-333. – ISBN 978-966-383-361-3
1587237
  Кукса Н. Чигиринські старожитності в подорожі Дмитра Дорошенка "По рідному краю" // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 148-. – ISSN 2078-0850
1587238
  Діденко Я. Чигиринщина II пол. XVIII ст. в "Щоденнику подорожі" (1773-1774) Й.А. Гільденштедта // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 342-349. – ISSN 2078-0850
1587239
   Чигирь в городском саду. – Ташкент, 1986. – 301с.
1587240
  Шевченко Т. Чигрине, Чигрине... : вірш // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 1. – С. 273-275. – ISBN 978-966-493-737-2
1587241
  Неправська Наталія Чиє громадянство найбажаніше // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
1587242
  Світличний К.К. Чиє ти, небо? : Між солов"ями: Повісті / К.К. Світличний. – Київ : Дніпро, 1974. – 247с.
1587243
   Чиж. Уход и содержание. – М., 1949. – 16с.
1587244
  Огородник І.В. Чижевський Дмитро Іванович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 290-294. – ISBN 5-325-00792-0
1587245
  Чудакова В.В. Чижик - птичка с характером / В.В. Чудакова. – Красноярск, 1973. – 439с.
1587246
  Соколов-Микитов Чижикова лавра / Соколов-Микитов. – 2-е изд. – Москва, 1928. – 208с.
1587247
  Макьюэн И. Чизил-Бич : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 3-67. – ISSN 1130-6545
1587248
  Олександров С. Чиї "морські котики" крутіші? // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 2013. – № 5 (152)


  Морський "спецназ": короткий огляд підводнодиверсійних сил різних країн світу.
1587249
  Павловський А. Чиї блага захищатиме новий Трудовий кодекс? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 6 квітня (№ 13). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1587250
  Пепа В. Чиї сини? Яких батьків? // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 10 липня (№ 75). – С. 12


  Чому справіку виживає рідна мова і мало знаємо історію.
1587251
  Веремійчик О. Чиї території Донбасу і півдня України? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-26 грудня (№ 47/48). – С. 9
1587252
  Гриценко В. Чиї уста глаголять істину? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 27 грудня (№ 26). – С. 4


  "Гайдамаки" Тараса Шевченка
1587253
  Юрченко Аркадія Чиї яйця? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 83. – ISSN 0130-5212
1587254
  Камінський Є.Є. Чиїм голосом горять зарубіжні радіодиверсанти / Є.Є. Камінський. – Одеса, 1984. – 144с.
1587255
  Шаповал Ю. Чиїми були "наші" в Кремлі? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 квітня (№ 73/74). – С. 20


  Про українців-членів Політбюро.
1587256
  Шаповал Ю. Чиїми були "наші" у Кремлі- 6? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 9-10 липня (№ 101/102)


  Про українців-членів Політбюро.
1587257
  Шаповал Ю. Чиїми були "наші" у Кремлі-10? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 серпня (№ 109/110). – С. 20


  Про українців-членів Політбюро.
1587258
  Шаповал Ю. Чиїми були "наші" у Кремлі-7? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 16-17 липня (№ 103/104)


  Про українців-членів Політбюро.
1587259
  Шаповал Ю. Чиїми були "наші" у Кремлі-8? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 липня (№ 105/106). – С. 20


  Про українців-членів Політбюро.
1587260
  Шаповал Ю. Чиїми були "наші" у Кремлі-9? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30-31 липня (№ 107/108)


  Про українців-членів Політбюро.
1587261
  Шаповал Ю. Чиїми були "наші" у Кремлі?-2 // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 9-10 квітня (№ 63/64). – С. 20


  "У 1925 році в Політбюро ЦК ВКП(б) з"явився майбутній політичний рекордсмен з України. Ним став Климент Ворошилов, який народився в селищі Верхнє Бахмутського району Катеринославської губернії (нині входить до міста Лисичанськ Луганської області). У ...
1587262
  Шаповал Ю. Чиїми були "наші" у Кремлі? - 5 // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 липня (№ 99/100)


  Про українців-членів Політбюро.
1587263
  Шаповал Ю. Чиїми були "наші" у Кремлі? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 16-17 квітня (№ 68/69). – С. 20


  Про українців-членів Політбюро.
1587264
  Шаповал Ю. Чиїми були "наші" у Кремлі? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 квітня (№ 58/59). – С. 20


  "Аксіоматичність сентенції "Без України не було б Радянського Союзу" яскраво проявилася в тому, що у Компартії України (створеної влітку 1918 року в Москві) було своє Політбюро. І це - на відміну від решти компартій "союзних республік", в яких керівний ...
1587265
  Вольвач П. Чий берег, того й вода // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 лютого (№ 5). – С. 6


  Іригаційне будівництво в Криму.
1587266
   Чий винахід - урізання та заморожування зарплат? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6-13 вересня (№ 36/37). – С. 6


  У відповідь на фінансову кризу 2008 року уряди Європи спрямували державні кошти на стабілізацію системи та порятунок банків від краху. Урізання або заморожування зарплат були запроваджені урядами і роботодавцями бюджетної сфери в 19 країнах ...
1587267
  Соколов Б. Чий же Крим? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26-27 квітня (№ 77/78). – С. 10


  Російські імперські міфи про "дарований" Хрущовим півострів і реальність історії.
1587268
  Миколюк О. Чий міф - того перемога // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 березня (№ 43/44). – С. 18


  Держава має піклуватися, "образи" якого майбутнього створюються у громадян. Думки медіаексперта, доктора філософії і психології, професора кафедри політичної психології та міжнародних відносин Національного педагогічного університету ім. М.П. ...
1587269
  Самойлов Юрій Чий паспорт "сильніший" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 40-42 : фото. – ISSN 1998-8044
1587270
  Птахів Семен Чий паспорт кращий? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
1587271
  Задорожний М.П. Чикаго - місто хмарочосів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 36-38 : фото
1587272
  Гудзевата Марина Чикаго. Батьківщина хмарочосів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 80-87 : фото
1587273
   Чикаленківські читання в Кононівці // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 52
1587274
  Піскун В. Чикаленко в еміграції // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 12 (182). – С. 24-28. – ISSN 0131-2685
1587275
  Музичко О. Чикаленко в Одесі // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 12 (182). – С. 44-49. – ISSN 0131-2685
1587276
  Слободчиков О.В. Чикинда / О.В. Слободчиков. – Алма-Ата, 1991. – 253с.
1587277
  Рожков В.П. Чикмазовы самоцветы / В.П. Рожков. – Омск, 1989. – 198с.
1587278
   Чиковани М.Г. Выставка произведений. – М., 1974. – 14с.
1587279
   Чиколіні Людмила Сергіїівна (1917-2003) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 522. – ISBN 978-966-439-754-1
1587280
  Смертин В.М. Чиленное моделирование перемещающихся ионогсферных возмущений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Смертин В.М.; АН СССР.Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М, 1980. – 14л.
1587281
  Мойко В.В. Чиленные методы решения обобшенной задачи приближения. / В.В. Мойко. – К, 1976. – 24с.
1587282
  Курганов А.Г. Чиленные эксперимент при моделировании ионно-имплантционных профилей в твердых телах : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.04.07 / Курганов А. Г.; Минвуз УССР, КГУ. – К., 1990. – 199л. – Бібліогр.:л.178-199
1587283
   Чили - в наших сердцах. – М., 1974. – 134с.
1587284
  Кармен Р.Л. Чили - время борьбы, время тревог / Р.Л. Кармен. – Москва : Искусство, 1975. – 142 с.
1587285
  Глазунов И.С. Чили - глазами художника : [подборка репродукций] / Илья Глазунов. – Москва : Изобразительное искусство, 1973. – 9 с., [50] л. ил.
1587286
  Ли Джейн Чили - лидер в деле защиты морской среды. Счастливые острова // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 155, август. – С. 42-43 : фото
1587287
  Волков А.В. Чили / А.В. Волков. – Москва : Географгиз, 1950. – 47с. – (У карты мира)
1587288
  Долинин А.А. Чили / А.А. Долинин. – М., 1952. – 288с.
1587289
  Никитин М.С. Чили / М.С. Никитин. – М, 1965. – 151с.
1587290
   Чили. – Москва, 1965. – 355с.
1587291
  Никитин М.С. Чили / М.С. Никитин. – М, 1972. – 141с.
1587292
  Королев Ю.Н. Чили / Ю.Н. Королев. – М, 1973. – 198с.
1587293
  Ефимова С Г. Чили в экономической стратегии США / С Г. Ефимова, Е.В. Тягуненко. – М, 1983. – 199с.
1587294
   Чили от диктатуры к демократии. – М., 1991. – 181с.
1587295
  Бурстин Э. Чили при Альенде / Э. Бурстин. – М., 1979. – 278с.
1587296
  Шрагин В.О. Чили, Корвалан, борьба / В.О. Шрагин. – М., 1975. – 176с.
1587297
  Шрагин В.О. Чили, Корвалан, борьба / В.О. Шрагин. – 2-е изд., доп. – М., 1977. – 207с.
1587298
  Лабарка Годдард Чили, раскаленное докрасна / Лабарка Годдард, Эдуардо. – Москва, 1973. – 272 с.
1587299
  Князева Елена Чили. Забытый суперфуд инков / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 66-68 : фото
1587300
  Абромайт Ларс Чили. Так глубоко и так близко / Абромайт Ларс, Цанкл Золвин // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 62-69 : фото. – ISSN 1029-5828
1587301
  Бурлуцкий Андрей Чили. Там где заканчивается земля // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 1. – С. 66-71 : фото
1587302
  Сергеев Ф.М. Чили: анатомия заговора / Ф.М. Сергеев. – М., 1986. – 189с.
1587303
  Кудачкин М.Ф. Чили: борьба за единство и победу левых сил. / М.Ф. Кудачкин. – М, 1973. – 214с.
1587304
  Тейтельбойм В. Чили: борьба продолжается. / В. Тейтельбойм. – М., 1979. – 151с.
1587305
  Сергеев Ф.М. Чили: заговор империалистов / Ф.М. Сергеев. – М., 1978. – 64с.
1587306
  Рыжанов К. Чили: картина завтрашнего дня // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 10-16 декабря (№ 43)


  Чили - одно из наиболее развитых государств Латинской Америки. И, так уж вышло, одно из наиболее знакомых для жителей постсоветского пространства. Определяющим для этого, безусловно, стал период чилийской истории с 1970-го по 1990 г.: сперва победа ...
1587307
  Королев Ю.Н. Чили: революция и контрреволюция / Ю.Н. Королев. – Москва : Международные отношения, 1976. – 176с.
1587308
  Дьякова Л.В. Чили:: на трудном пути демократии // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 52-61. – ISSN 0044-748Х
1587309
   Чилийская проблема. – М., 1973. – 16с.
1587310
  Королев Ю.Н. Чилийская революция / Ю.Н. Королев. – М, 1982. – 239с.
1587311
   Чилийская революция, фашистская диктатура, борьба за ее свержение и создание новой демократии. – М., 1978. – 296с.
1587312
  Кудачкин М.Ф. Чилийская революция: опыт и значение / М.Ф. Кудачкин, А.В. Борисов, В.Г. Ткаченко. – М : Политиздат, 1977. – 206с.
1587313
  Коларов Г. Чилийские коммунисты до и после военного переворота 1973 г. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 73-82. – ISSN 0044-748Х
1587314
   Чилийские рассказы. – Москва : Художественная литература, 1961. – 192 с.
1587315
  Косичев Л.А. Чилийские репортажи. / Л.А. Косичев. – М., 1977. – 134с.
1587316
  Жуков Ю.А. Чилийский дневник. / Ю.А. Жуков. – Москва, 1970. – 175с.
1587317
  Чеснокова О.С. Чилийский Север в романе Эрнана Риверы Летельера "Поезда следуют в чистилище" // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 87-95. – ISSN 044-748Х


  В статье интерпретируются реалии чилийского Севера в эстетической структуре романа современного чилийского писателя Эрнана Риверы Летельера "Поезда следуют в чистилище" ("Los trenes se van al purgatorio", 2000).
1587318
  Дергачова А. Чилі та США в роки Другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 23-25. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Стаття висвітлює відносини Чилі та США в роки Другої світової війни. В ній розкриті цілі, завдання та результати діяльності чилійського уряду. Особлива увага приділена співпраці Чилі з країнами "Осі" та діяльності американської дипломатії в цьому ...
1587319
  Птахів Семен Чилі: в очікуванні українців // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 58-59 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
1587320
  Каспрук В. Чилі: виверження вулкана народного невдоволення // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 6


  "Більше мільйона людей вийшли на вулиці чилійської столиці Сантьяго, вимагаючи провести політичні й соціальні зміни в країні. Чилі вибухнула вуличними протестами, що вилилися в жорстокі сутички влади з народом, обуреним великою економічною й соціальною ...
1587321
  Неліна Л.П. Чилі: від консолідації демократії до будівництва соціальної держави // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 142-145. – ISSN 2076-1554
1587322
  Пулатов У.П. Чильхуджра / У.П. Пулатов. – М, 1975. – 622с.
1587323
  Пулатов У.П. Чильхуджра / У.П. Пулатов. – М, 1975. – 622с.
1587324
  Пулатов У.П. Чильхуджра / У.П. Пулатов. – М, 1975. – 622с.
1587325
  Пулатов У.П. Чильхуджра / У.П. Пулатов. – М, 1975. – 622с.
1587326
  Пулатов У.П. Чильхуджра. (К истории культуры Уструшаны). : Автореф... канд. ист.наук: / Пулатов У.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет Каф. археологии. – М., 1968. – 23л.
1587327
  Ковальчук А. Чим "хохол" відрізняється від українця? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 13-19 листопада (№ 46). – С. 9


  До дня української писемності та мови.
1587328
   Чим багата земля наша або Довідкова книга жителя Старої Дарниці. – Київ, 2006. – 48с. – (Багатства Рідного Краю)
1587329
  Рингач Н. Чим багатший, тим здоровіший? Більшість українців вважають себе недостатньо здоровими // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-26 грудня (№ 49). – С. 12


  "Менталітет українців парадоксально поєднує бажання мати добре здоров"я і високі вимоги до всіх інституцій, що ним опікуються, зі слабкою установкою на власну відповідальність. Так, за результатами опитування "Динаміка оцінок медичної реформи", ...
1587330
  Григор"єва О. Чим більшовицькій системі не догодила літера Ґ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 26 січня-1 лютого (№ 3). – С. 13


  1933 р. Українські міста й села судомить у безхлібних муках голодомору. Але радянській імперії мало знекровити тіло України - вона прагне знівечити її душу, відредагувавши на свій великодержавний розсуд і культуру, і навіть мову своєї "меншої сестри". ...
1587331
  Віленський Ю. Чим Богомолець "не догодив" Сталіну, чи як розганяли генетиків у Києві // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15 серпня (№ 146). – С. 9
1587332
  Яровий В.С. Чим викликані зміни в Статуті КПРС / В.С. Яровий. – Київ, 1962. – 44с.
1587333
  Санов Л.С. Чим вимірюється людина. / Л.С. Санов. – К, 1976. – 163с.
1587334
  Булаховська Ю.Л. Чим відрізняється класичний англійський і французький детектив кінця ХІХ - початку ХХ ст. від сучасних його численних кінопереробок, доповнень і розгалужень? // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 133-136. – ISSN 2075-437X


  У статті Булаховської йдеться про принципову різницю у класичному англійському і французькому детективі XIX - початку XX століття і сучасних переробках з позитивною оцінкою саме класичного детективу як творів видатних письменників. В данной статье ...
1587335
  Стріха Я. Чим відрізняється навчання в Гарварді та Єлі від навчання в Україні? / спілкувався Леонід Фінберг // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 13 грудня (№ 49). – С. 5


  Доктор філософії, перекладачка та письменниця Ярослава Стріха розповіла про свій досвід навчання в найкращих унвіверситетах США, а також презентувала український переклад книги "Євреї і слова".
1587336
  Виноградова Н. Чим втішити акціонерів. Хто і як має компенсувати їм втрачені корпоративні права // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 23/24. – С. 23-24.
1587337
  Пестушко Валерій Чим глибше - тим багатше // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 21
1587338
  Кузьмін В. Чим грітися українцям, або Як стають актуальними альтернативні джерела // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 лютого (№ 4). – С. 9


  "Останнім часом реальні доходи українців не встигають за інфляцією. При цьому відповідно до постанови Кабміну від 21 лютого 2017 р. №90, коли поточні роздрібні ціни на газ відхиляються від розрахунків більш як на 10%, то їх переглядають, а якщо менш як ...
1587339
  Селютін А. Чим далі Крим, тим ближче санкції... / А. Селютін, М. Медвідь // Юридична газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 41). – С. 23
1587340
  Болюра Антоніна Володимирівна Чим довше гальмується процес приватизації, тим більше й серйозно втрачають держава, люди. Політику роздержавлення необхідно вести професійно : [інтерв"ю з народним депутатом України, членом Комітету Верховної Ради з питань бюджету А.В. Болюрою] / Болюра Антоніна Володимирівна, Писаренко Світлана; бесіду вела С. Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 6-7
1587341
  Болюра Антоніна Володимирівна Чим довше гальмується процес приватизації, тим більше й серйозно втрачають держава, люди. Політику роздержавлення необхідно вести професійно : [інтерв"ю з народним депутатом України, членом Комітету Верховної Ради з питань бюджету А.В. Болюрою] / Болюра Антоніна Володимирівна, Писаренко Світлана; бесіду вела С. Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 6-7
1587342
  Болюра Антоніна Володимирівна Чим довше гальмується процес приватизації, тим більше й серйозно втрачають держава, люди. Політику роздержавлення необхідно вести професійно : [інтерв"ю з народним депутатом України, членом Комітету Верховної Ради з питань бюджету А.В. Болюрою] / Болюра Антоніна Володимирівна, Писаренко Світлана; бесіду вела С. Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 6-7
1587343
  Овдієнко Д.В. Чим є ego декартової філософії: ego cogitan/ego existans // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 91-94
1587344
  Борканюк О.О. Чим є для нас Радянський Союз / Борканюк О.О. – Ужгород, 1976. – 340 с.
1587345
  Горбатюк Л. Чим є інвестиції для держави. Сьогодення // Юридична газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 22). – С. 9, 16-18
1587346
  Грабовський С. Чим же була УРСР у складі Союзу? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 30 травня (№ 91). – С. 5


  Колоніальна спадщина - значно складніша та небезпечніша для незалежної держави, ніж спадщина окупації.
1587347
  Щербаченко В Чим живе студентське самоврядування: досвід - луганський, проблеми - загальноукраїнські // Права людини : Громадянська освіта. Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 15. – С7-9
1587348
  Гончар О.Т. Чим живемо : на шляхах до українського Відродження / Олесь Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 381с. – ISBN 5-333-01111-7
1587349
  Гончар О.Т. Чим живемо : на шляхах до українського Відродження / Олесь Гончар. – Київ : Український письменник, 1992. – 399 с.
1587350
  Бушлов А.О. Чим живеш кооператив? / А.О. Бушлов, Є.Ф. Ростов. – К, 1989. – 30с.
1587351
  Сірук М. Чим завершуюиться військово-політичні загравання з Москвою, або Про що спілкуватимуться віч - на - віч президенти Білорусі й України / М. Сірук, В. Карбалевич, С. Солодкий // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20 липня (№ 124). – С. 3
1587352
  Панченко В. Чим завершуються утопії // Критика. – Київ, 1998. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 20-23


  Збірник документів про соловецьку трагедію "Остання адреса" побачив світ рівно через 150 років після появи "Маніфесту Комуністичної партії".
1587353
   Чим зайнятися в Егері // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 82-83 : фото
1587354
  Самойлов Юрій Чим замінити Хорватію? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 50-52 : фото. – ISSN 1998-8044
1587355
   Чим замінять фізкультуру в КПІ? // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 3. – ISSN 2219-5793
1587356
   Чим запам"ятався 2015-й? // Київський університет. – Київ, 2015. – Грудень (№ 16). – С. 6


  Минулий 2015 рік був багатим на резонансні події культурного життя Університету.
1587357
  Рафальська І. Чим запам"ятається 2017-й? Українська адвокатура: підсумки року // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 22-31 грудня (№ 51/52). – С. 2. – ISSN 1992-9277
1587358
  Коваль О. Чим заплатить Меркель за четвертий строк? Німецький канцлер не відмовиться від відповідальності за врегулювання найбільш серйозної кризи в Європі з часу Другої світової війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 лютого (№ 5)


  "Фіналом найтривалішого в новітній історії процесу формування правлячої коаліції у ФРН став компроміс, якого мало хто очікував за підсумками виборів майже п"ять місяців тому. 24 вересня минулого року німецькі соціал-демократи під керівництвом Мартіна ...
1587359
   Чим зацікавити Кембридж? // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 3


  "Унікальна монографія українських науковців вийшла друком у британському видавництві Cambridge Scholars Publising під редакцією професора ІМВ Антона Філіпенка. Її історія розпочалася з симпозіуму «Соціальна солідарна економіка – український вибір», ...
1587360
  Кралюк П. Чим зумовлена любов Лукашенка до України? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 29 липня (№ 137). – С. 7
1587361
  Онищенко В. Чим зустрічаємо ювілей Каменяра? // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 7/8. – С. 92-94. – ISSN 0042-9422
1587362
  Топачевський А. Чим і кому заважав Микола Лукаш // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 24-30 грудня (№ 51). – С. 10
1587363
  Тарнавський Г.С. Чим і кому шкодить самогоноваріння / Г.С. Тарнавський. – К., 1977. – 45с.
1587364
  Отич О. Чим керуватиметься післядипломна освіта // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6-13 грудня (№ 50/51). – С. 6


  В Українсько-американському гуманітарному інституті "Вісконсінський Міжнародний Університет в Україні" доктор Герт Рене з Австрії провів лекцію на тему "Розвідка, служби безпеки та боротьба з тероризмом".
1587365
  Вовдюк Людмила Чим корисна квашена капуста для організму? / Вовдюк Людмила, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 5
1587366
  Вовдюк Людмила Чим корисний березовий сік // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 2-3 : фото
1587367
  Полторацький О.І. Чим людина багата. Листи до молоді / О.І. Полторацький. – Київ, 1963. – 172с.
1587368
  Семена М. Чим небезпечний російський перепис населення в Криму // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 листопада (№ 139/140). – С. 6-7


  Підсумки недостовірні, але політики Росії використовують їх для виправдання та закріплення окупації...
1587369
  Григор"єва В.Л. Чим небезпечний тополиний пух? / В.Л. Григор"єва, Д.О. Смірнов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 3 : фото
1587370
  Треніна А.С. Чим небезпечні весняні вітаміни? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 7 : фото
1587371
  Шушарін Д. Чим нео-тоталітаризм небезпечніший... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 листопада (№ 211). – С. 4


  у Росії модернізації не буде, поки не зміниться не лише політична еліта, а й парадигма національного розвитку.
1587372
  Остапченко О. Чим парабелум відрізняється від браунінга? / спілкувалася Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  Розмова з старшим викладачем кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка О. Остапченко щодо своєї книги "Українська мова в грі".
1587373
  Рафаловський Євген Чим пахне мармарис // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 56-60 : фото
1587374
  Лавнікевич Д. Чим переформатування білорусько-російських відносин відгукнеться Україні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-31 серпня (№ 31). – С. 6


  "Температура у відносинах між Білоруссю та Росією за останні кілька місяців опустилася значно нижче нуля. Москва припинила підтримувати Мінськ економічно, і вже стало очевидно: або незабаром у білоруській столиці вперше за 24 роки зміниться влада, або ...
1587375
  Талан А.Г. Чим пишаємося, що цінуємо. / А.Г. Талан. – К., 1986. – 47с.
1587376
  Франко І.Я. Чим пісня жива? / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1978. – 160 с.
1587377
   Чим Польща приваблює українських вчених? / Ю. Чаїнський, І. Полець, А. Богдан, О. Колесник, О. Ісаюк; розмову вела ОльгаТкаченко // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 21 січня (№ 3). – С. 6-7. – ISSN 0027-8254


  "Чому до Польщі прибуває щораз більше не тільки студентів з України, а й тих, хто замахнувся на титул доктора наук (PhD)? Які відкриття і вклад у науку вони могли б зробити, якби були в Україні? Що втрачає Україна, відпускаючи за кордон інтелектуальну ...
1587378
  Бейдик О.О. Чим приваблює Мексика / О.О. Бейдик, О.М. Гнатюк, Ю.О. Бейдик // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 2 (192). – С. 37-40 : фото
1587379
  Малєй Антоніна Чим пригощають скандинави? : кухня // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 88 : Фото
1587380
  Кореньков О. Чим Україна притягує джихадистів. "Транзитна держава" в схемах міжнародного тероризму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 47 (627), 22-28.11.2019. – С. 10-12. – ISSN 1966-1561
1587381
  Різників О. Чим українська мова багатша за інші? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 20 жовтня (№ 40). – С. 9


  Українська мова - спадщина тисячоліть.
1587382
  Різників О. Чим українська мова багатша за інші? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 22 вересня (№ 36). – С. 5
1587383
   Чим хата багата. – К., 1991. – 250с.
1587384
  Морозовський П. Чим цікава іграшкова тематика? / розмову вела Тетяна Козирєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 8


  Павло Морозовський - про унікальну колекцію львівського музею.
1587385
   Чим цікавий досвід Нідерландів для України // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 34-35
1587386
  Красицький Д.Ф. Чим шкідливі релігійні свята і обряди / Д.Ф. Красицький. – Київ, 1954. – 31с.
1587387
  Нагорний С. Чимало демократичних і гуманістичних норм ісламу визначили появу аналогічних у європейському праві/ С. Нагорний ; / інтерв"ю підготувала А. Родюк // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 8-11
1587388
  Скринченко В. Чимало є, Гораціо, у світі... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 січня (№ 4). – С. 11


  Вільям Шекспір - дивовижний митець ренесансної доби.
1587389
  Скринченко В. Чимало є, Гораціо, у світі... // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 30 квітня (№ 8)


  Ще з XVIII століття йде безперервна суперечка про Шекспіра, сумніви у творчих можливостях людини зі Стратфорда висловлювали багато видатних митців англосаксонського світу, серед яких — Чарльз Діккенс, Марк Твен і Волт Вітмен.
1587390
  Благовещенский А.В. Чимганская Ботаническая станция / А.В. Благовещенский. – 35-44с.
1587391
  Благовещенский А.В. Чимганская Горная ботаническая станция в летний период 1924 года / А.В. Благовещенский. – 7с.
1587392
  Устименко Алексей Чимкентская линия : публіцистика // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 160-174. – ISSN 0012-6756
1587393
  Дзюбишина-Мельник Чин "Європейської хартії регіональних або міноритарних мов" та українські реалії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 14-21. – Бібліогр.: Літ.: с. 20-21; 11 п. – ISSN 1729-360Х
1587394
  Нессен Ірина Чин дядя у весільному ритуалі українсько-білоруського пограниччя // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (384). – С. 49-58. – ISSN 0869-3595
1587395
  Чепурко Б. Чин і постать отамана Гаврилка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 1 (819). – С. 106-117. – ISSN 0868-4790


  Михайло Гаврилко - яскрава постать могутнього характеру й чину, виразник цілої епохи, герой, у долі якого переплелися найдраматичніші й найхарактерніші моменти Української революції. В історію М. Гаврилко увійшов не тільки як митець, а і як організатор ...
1587396
  Липовецький С. Чин молодих // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 31 (663), 31.07.-6.08.2020. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Якими шляхами могла піти ОУН і чому вирішальне слово залишилося за радикальною молоддю Галичини.
1587397
   Чин освящения храма от архиереа творимаго. – [Москва] : Печатано в Московской типографии, 1832. – 40 л.
1587398
  Сулаев М.А. Чинар на скале : стихи / Магомет Сулаев ;. – Москва : Советский писатель, 1975. – 134 с.
1587399
  Махмудов Л. Чинара : рассказы / Латиф Махмудов; пер. К.Хакимова. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1963. – 56 с.
1587400
  Мухтар А. Чинара : роман в легендах, рассказах и повестях / Аскад Мухтар ; авториз. пер. с узб. Б.Балтера. – Москва : Советский писатель, 1972. – 304 с.
1587401
  Мухтар А. Чинара : роман в легендах, рассказах и повестях / Аскад Мухтар ; Аскад Мухтар ; авториз. пер. с узб. Б.Балтера. – Москва : Советский писатель, 1977. – 310 с.
1587402
  Мухтар А. Чинара : роман в легендах, рассказах и повестях / Аскад Мухтар ; авториз. пер. с узб. Б.Балтера. – Ташкент : Изд. лит. и ис-ва, 1983. – 301 с.
1587403
  Дарчиев Д. Чинара Дзараха : стихи и поэмы / Давид Дарчиев; авториз. пер. с осет. М.Максимова. – Москва : Советский писатель, 1972. – 110 с.
1587404
  Алиярбейли К Ф.Г. Чинара над крышей / Фарида Алиярбейли ; авториз. пер. с азерб. М. Тарасовой. – Москва : Советский писатель, 1977. – 77 с. : ил.
1587405
  Ян В.Г. Чингиз-хан / В.Г. Ян. – Москва, 1939. – 346с.
1587406
  Ян В.Г. Чингиз-хан / В.Г. Ян. – Москва, 1942. – 280с.
1587407
  Ян В.Г. Чингиз-хан / В.Г. Ян. – Москва, 1948. – 476с.
1587408
  Ян В.Г. Чингиз-хан : роман / В. Ян. – Москва : Военное издательство, 1949. – 388 с.
1587409
  Ян В.Г. Чингиз-хан / В.Г. Ян. – Москва, 1952. – 359с.
1587410
  Ян В.Г. Чингиз-хан / В.Г. Ян. – Барнаул, 1959. – 352с.
1587411
  Ян В.Г. Чингиз-хан / В.Г. Ян. – Куйбышев, 1961. – 339с.
1587412
  Ян В. Чингиз-хан. / В. Ян. – Минск, 1982. – 303с.
1587413
  Воронов В.И. Чингиз Айматов / В.И. Воронов. – Москва, 1976. – 231 с.
1587414
  Левченко В.Г. Чингиз Айматов : проблемы поэтики, жанра, стиля / В.Г. Левченко. – Москва : Советский писатель, 1983. – 231 с.
1587415
  Глинкин П.Е. Чингиз Айтматов / П.Е. Глинкин. – Ленинград, 1968. – 112 с.
1587416
   Чингиз Айтматов : (статьи и рецензии о его творчестве). – Фрунзе : Кыргызстан, 1975. – 321 с.
1587417
  Гачев Г.Д. Чингиз Айтматов / Г.Д. Гачев. – Фрунзе, 1989. – 483 с.
1587418
  Акматалиев А.А. Чингиз Айтматов = Chingiz Aitmatov : жизнь и творчество : крат. очерк. / Акматалиев А.А. – Бишкек : Мектеп, 1991. – 239 с.
1587419
   Чингиз Айтматов в Германии : исслед., ст., рец. о творчестве. – Бишкек : Илим, 1991. – 142, [1] с. – Библиогр. : с. 139-141. – ISBN 5-8355-0337-7
1587420
  Акматалиев А.А. Чингиз Айтматов и взаимосвязи литератур / Акматалиев А.А. – Бишкек : Адабият, 1991. – 182 с.
1587421
  Винниченко Т. Чингиз Айтматов: дольше века // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 1 (101). – С. 66-87. – ISSN 1819-6268
1587422
  Катебли М. Чингиз Ильдрым / М. Катебли. – Баку, 1964. – 108с.
1587423
  Ян В.Г. Чингизхан / Ян В.Г. – Омск, 1988. – 336 с.
1587424
  Ян В.Г. Чингизхан. / В.Г. Ян. – Фрунзе, 1981. – 352с.
1587425
  Ян В. Чингизхан. / В. Ян. – Москва, 1985. – 351с.
1587426
  Ян В.Г. Чингизхан. / В.Г. Ян. – Кишинев, 1986. – 638с.
1587427
  Ян В.Г. Чингизхан. / В.Г. Ян. – Воронеж, 1987. – 384с.
1587428
  Ян В. Чингизхан. / В. Ян. – Воронеж, 1987. – 382с.
1587429
  Ян В. Чингизхан. / В. Ян. – Киев, 1989. – 317с.
1587430
  Ян В. Чингизхан. / В. Ян. – Москва, 1989. – 765с.
1587431
  Сарсекеев М. Чингисская быль : повести и рассказы / Медеу Сарсекеев ;. – Алма-Ата : Жалын, 1981. – 152 с.
1587432
  Басовская Наталия Чингисхан - завоеватель:океан зла // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 12. – С. 57-62. – ISSN 0130-1640
1587433
  Скляренко В.М. Чингисхан / В. Скляренко. – Харьков : Фолио, 2010. – 120, [2] с. – Авт. на обл. не указан. - Сер. осн. в 2010 г. – (Знаменитые люди планеты). – ISBN 978-966-03-5063-2
1587434
  Уэзерфорд Д. Чингисхан и рождение современного мира / Джек Уэзерфорд ; [пер. с англ. Ефрема Лихтенштейна]. – Москва : АСТ, 2006. – 493, [2] с. – Сер. осн. в 2001 г. – Библиогр.: с. 480-494. – (Историческая библиотека). – ISBN 5-17-031548-1
1587435
  Хара-Даван Чингисхан. Великий завоеватель / Эренжен Хара-Даван ; [авт. вступ. ст. Е.С. Лазарев]. – Москва : Вече, 2008. – 374, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 373-374 и в подстроч. примеч. – (Terra Historica). – ISBN 978-5-9533-2627-8
1587436
  Федоров Николай Чингисхан. Миллион потомков великого воина. Потрясатель Вселенной. 9 мифов о Чингисхане // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 5 (2932). – С. 98-102 : фото
1587437
  Евлоев Р. Чингисхан: основатель и завоеватель // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 10 (74). – С. 84-105. – ISSN 1819-6268
1587438
  Елоев Р. Чингисхан: основатель и завоеватель // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев, 2020. – № 9/10 (138). – С. 76-93. – ISSN 1819-6268


  След, оставленный Чингисханом в истории, и влияние его решений на развитие человеческой цивилизации сопоставимы лишь с деятельностью великих религиозных пророков. Личность такого масштаба просто не могла не породить новую мифологию. Китайцы привычно ...
1587439
  Ян В.Г. Чингіз-хан. / В.Г. Ян. – Київ, 1954. – 347с.
1587440
  Шевченко Л.І. Чингіз Айтматов / Л.І. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1991. – 211 с.
1587441
  Дроздовський Д. Чингіз Айтматов: "Я сприймаю світ як щось трагічне, Але з життєствердним фіналом" // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2 (961/962). – С. 192-195. – ISSN 0320 - 8370
1587442
  Моjсиева-Гушева Чинговата апартна поетика / Jасмина Моjсиева-Гушева. – Скопjе : Институт за македонска литература, 2001. – 312 с..
1587443
  Марусин Мирослав Чини святительських служб в Київському Евхологіоні з початку XVI ст. = Ordinum Pontificalium in Euchologio Kioviensi saec. XVI exspositio / Марусин Мирослав. – Рим : Укр. катол. унів., 1966. – 208с. – (Видання Українського католицького університет ім. св. Климентія Папи ; Т.27 ; Праці Греко-Католицької богословської академії (богословського відділу))
1587444
  Диков Н.Н. Чинийский могильник : (к истории морских зверобоев Берингова пролива) / Н.Н. Диков. – Новосибирск : Наука, 1974. – 166, [2] с.
1587445
  Онишко Сергій Чинкве -Терре. Морські шедеври // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 46-52 : фото
1587446
  Василевский М. Чинне земельне законодавство / М. Василевский. – Харків, 1928. – 738с.
1587447
  Степаненко С. Чинний закон не відповідає вимогам сьогодення // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 11 лютого (№ 6). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні висловлює свю думку голова Ради ректорів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації Одеської обл., ректор Одеського держ. екологічного ун-ту С. Степаненко.
1587448
  Кисельова О. Чинний порядок оподаткування доходів, отриманих страховиками від здійснення операцій з технічними резервами // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 9. – С. 36-49
1587449
  Кириченко І.О. Чинник "м"якої сили" у стратегіях національної інформаційної безпеки США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 209-218


  Стаття присвячена дослідженню концептуальних і прикладних аспектів використання чинника "м"якої сили" в політиці національної безпеки США. Аналізуються теоретичні розбіжності в наукових колах і політичній практиці щодо використання чинника ...
1587450
  Стадник В.В. Чинник гетерогенності персоналу в нарощуванні інтелектуального капіталу інноваційно-активного підприємства / В.В. Стадник, Л.О. Гризовська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 197-204 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-0712
1587451
  Нальотов А. Чинник ЗМІ в удосконаленні місцевого самоврядування (литовський досвід) // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 53-54.
1587452
  Тараненко Г.Г. Чинник криз у трансформації посттоталітарних суспільств // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 368-375


  У статті розглядається сутність кризових явищ, їхня рольова функція у трансформації посттоталітарних суспільств. Ключові слова: криза, пострадянський простір, Україна, Росія, Білорусь. Рассматривается суть кризисных явлений, их ролевая функция в ...
1587453
  Тараненко Г.Г. Чинник міжнародних структур у врегулюванні конфліктів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 25-27
1587454
  Шагала Л. Чинник рідної мови у педагогічній концепції Ярослава Грицковяна // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 95-99. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
1587455
  Шинкарук К. Чинник Росії як "значущого іншого" у формуванні зовнішньополітичної ідентичності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 137-138
1587456
  Легановська М. Чинник Російської Федерації в українсько-азербайджанських відносинах // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 57-60
1587457
  Балюн О.О. Чинник страху як інструмент збільшення продажів // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 1 (71). – С. 238-247. – ISSN 0554-4866
1587458
  Бут С.А. Чинник США в російсько-китайських відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 74-86. – ISSN 2308-6912


  Перебалансування сил на міжнародній арені внаслідок закічення біполярної епохи зумовили кардинальні зрушення у російсько-китайських взаєминах. Перетворення США на єдину глобальну надпотугу на початку останнього десятиліття XX століття та прагнення цієї ...
1587459
  Тішкіна О.М. Чинник темпоральності у текстовій парадигмі прози Л. Яновської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 413-417
1587460
  Рудницький С.В. Чинник українсько-польської співпраці у процесі реалізації інтересів польської національної меншини в сучасній Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 371-382
1587461
  Масний В. Чинник ядерної зброї у військовій співпраці США з європейськими союзниками середина 1940-х- кінець 1950-х рр. // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 30-38


  У статті розглядається роль та місце чинника ядерної зброї у доктринальних, стратегічних та технологічно-прикладних аспектах військової співпраці між Сполученими Штатами Америки та їх європейськими союзниками в період із середини 1940-х до кінця 1950-х ...
1587462
  Сушик О.В. Чинник ядерної та радіаційної безпеки в ціні Української державності: правові аспекти // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 53-60. – ISSN 2413-7189


  Стаття присвячена розвитку правового регулювання забезпечення ядерної та радіаційної безпеки після Чорнобильської катастрофи. Проаналізоване вітчизняне ядерне законодавство, що на сьогодні не становить єдиної узгодженої системи. Зроблений висновок, що ...
1587463
  Момотенко Т. Чинник, що становлять загрозу національній безпеці України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 400-402. – ISBN 978-617-7069-15-6
1587464
  Резнік В. Чинники автономії працівника за умов глобальної інформатизації : теоретичні уявлення та українські реалії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 2 квітень - червень. – С.9-34. – ISSN 1563-3713
1587465
  Булатевич Н. Чинники адаптації дитини до дитячого дошкільного закладу // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 2 (32). – С. 321-324
1587466
  Єфремов Олександр Чинники активізації інноваційної діяльності підприємства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 41-43. – Бібліогр. в кінці ст.


  Однією з найактуальніших проблем вітчизняної економіки є підвищення конкурентоспроможності промисловості на основі її технологічного переоснащення й розвитку наукоємних галузей виробництва. Тому виникає гостра потреба в одержанні підприємствами доступу ...
1587467
  Єфремов Олександр Чинники активізації інноваційної діяльності підприємства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 41-43. – Бібліогр. в кінці ст.


  Однією з найактуальніших проблем вітчизняної економіки є підвищення конкурентоспроможності промисловості на основі її технологічного переоснащення й розвитку наукоємних галузей виробництва. Тому виникає гостра потреба в одержанні підприємствами доступу ...
1587468
  Єфремов Олександр Чинники активізації інноваційної діяльності підприємства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 41-43. – Бібліогр. в кінці ст.


  Однією з найактуальніших проблем вітчизняної економіки є підвищення конкурентоспроможності промисловості на основі її технологічного переоснащення й розвитку наукоємних галузей виробництва. Тому виникає гостра потреба в одержанні підприємствами доступу ...
1587469
  Колосова В.П. та ін. Чинники активізації співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 4 (65). – С. 3-9
1587470
  Нікіфорова П.О. Чинники активізації транскордонного співробітництва в регіоні / П.О. Нікіфорова, Н.А. Чемісова // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 35-41. – ISSN 1562-0905
1587471
  Бойко О.Б. Чинники активізації цілеспрямованої інноваційної діяльності машинобудівних підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 134-140. – ISSN 2309-1533
1587472
  Шевченко О. Чинники актуалізації глобальної зміни клімату // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 35/36. – С. 269-282. – ISSN 2519-4518
1587473
  Мислива-Бунько Чинники актуалізації складних слів у сучасному українському медіа-дискурсі // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 235-241
1587474
  Клетьонкін В.Г. Чинники антропічного впливу на природні комплекси різних функціональних зон Національного природного парку "Дворічанський" / В.Г. Клетьонкін, А.І. Тупіков // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 19-21 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
1587475
  Наєнко Г. Чинники варіантності граматичної системи української мови XVII століття // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (47). – С. 27-35. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 0320-3077


  Розглянуто різновиди варіантності у графічній, фонетико-фонологічній і граматичній системах, які слід враховувати при укладанні історичного граматичного словника, граматичного анотування історичних текстів. Динамічні процеси, що її зумовлюють, автор ...
1587476
  Пустовійт Р. Чинники вдосконалення вітчизняної монетарної політики в умовах зовнішніх та внутрішніх загроз // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8 (585). – С. 63-76. – ISSN 0131-775Х
1587477
  Маланчій М. Чинники вдосконалення управління персоналом Державної прикордонної служби України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 93-99. – ISSN 2414-4436
1587478
  Мосьпан Н. Чинники взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 328-334. – (Педагогічні науки ; вип. 1 (52), лютий). – ISSN 2078-2128


  Ринкові відносини у вищій освіті спрямовані на зміну характеру та ролі вищих навчальних закладів у суспільстві. У статті визначено та проаналізовано чинники взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі.
1587479
  Ходакевич О.Г. Чинники використання студентами різних видів діяльності для заробляння грошей // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 296-301. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1587480
  Бєлкіна-Ковальчук Чинники виникнення важковиховуваності підлітків // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 8-12. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті автор розкриває чинники, які впливають на появу важковиховуваних підлітків, аналізує поведінку у дітей з відхиленнями, а також їхні моральні та психічні особливості.
1587481
  Улько Н.М. Чинники виникнення психотравми в дорослому віці // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 92-96. – (Серія "Психологія" ; вип. 10). – ISSN 2415-7384
1587482
  Джулай В.О. Чинники виникнення системних банківських криз у контексті фінансової глобалізації // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 158-165
1587483
  Кендюхов О. Чинники випереджаючого економічного розвитку / О. Кендюхов, К. Ягельська // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 47-51. – ISSN 1729-7206
1587484
  Коржнєв М.М. Чинники впливу антропогенних змін геологічного середовища України на біорізноманіття і людину / М.М. Коржнєв, Шеляг-Сосонко, Є.О. Яковлєв // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 59-69 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1587485
  Осаволюк С. Чинники впливу глобалізації на стабільність міжнародного фінансового ринку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С. 15-18 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1587486
  Драган-Іванець Чинники впливу інтернет-видань на реципієнтів (за результатами соціологічного дослідження) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 247-250


  Досліджено чинники впливу інтернет-видань на київських та львівських студентів-журналістів. Під час соціологічного дослідження (у формі анкетування) дано відповіді на такі запитання: Які види медіа студенти читають? Які саме інтернет-видання? Як ...
1587487
  Черноватий Л.М. Чинники впливу на вибір способу перекладу англомовної термінології / Л.М. Черноватий, М.А. Баглаєнко // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 178-185. – ISBN 978-966-285-684-2
1587488
  Габа М.І. Чинники впливу на діяльність підприємств сільського зеленого туризму Карпатського регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 88-92. – ISSN 1993-6788
1587489
  Крахмальова Н.А. Чинники впливу на діяльність суб"єктів вітчизняного виставкового ринку : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 77-78. – Бібліогр.: 7 назв
1587490
  Панасенко І.В. Чинники впливу на економічне зростання у сфері освіті: статистичний аспект // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 116-121. – ISSN 2222-4459
1587491
  Коляда Ю.О. Чинники впливу на здійснення контрольних повноважень Рахункової палати України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 84-90. – (Серія "Економічна" ; вип. 95). – ISSN 2311-2379
1587492
  Бєлєйченко О.Г. Чинники впливу на конкурентоспроможність економіки : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 33-35 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1587493
  Захаревич В.В. Чинники впливу на механізм ціноутворення на автотранспортні послуги : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 109-113 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1587494
  Вернудіна Г.В. Чинники впливу на прийняття цінових рішень в умовах конкурентного ринку / Г.В. Вернудіна, С.П. Санжак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 87-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1587495
  Мартинюк В.П. Чинники впливу на прогнозовані обсяги надходжень до державного бюджету від митних платежів : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 29-37 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
1587496
  Крилова І.Г. Чинники впливу на продуктивність праці з позиції забезпечення можливостей людського розвитку / І.Г. Крилова, Г.В. Коваленко, І.С. Поточилова // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв, 2019. – Вип. 1 (101). – С. 24-30. – ISSN 2313-092X
1587497
  Красняков Є. Чинники впливу на процеси формування та здійснення державної політики в галузі освіти України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 2 (287). – С. 21-26
1587498
  Якименко О.О. Чинники впливу на реалізацію організаційно-правового механізму державного регулювання трансформації вищої освіти в Україні // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – C. 141-151. – (Державне управління ; вип. 2 (5)). – ISSN 2414-5858
1587499
  Кіт Л.З. Чинники впливу на розвиток мережевих аптечних підприємницьких структур // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 110-120. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1562-0905
1587500
  Райко Д.В. Чинники впливу на розвиток промислового підприємства / Д.В. Райко, Л.М. Цейтлін // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 149-159. – ISSN 2218-4511
1587501
  Бусленко В.В. Чинники впливу на стан та перспективи демократії // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 348-360. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1587502
  Бараник З.П. Чинники впливу на стан та розвиток трудового потенціалу України: статистичний аспект / З.П. Бараник, О.В. Карабанова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (72). – C. 42-49
1587503
  Лазановський П.П. Чинники впливу на сучасний вітчизняний видавничий бізнес / П.П. Лазановський, О.Р. Данилик, М.В. Волощак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (2). – С. 65-67. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1587504
  Бедюк Н. Чинники впливу на формування внутрішнього переконання судді // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 359-361. – ISBN 978-617-7069-17-0
1587505
  Ковальчук В. Чинники впливу на формування конкурентноспроможності сучасного регіону / В. Ковальчук, С. Запотоцький // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 52-64


  Охарактеризовано підходи до визначення чинників формування регіональної конкурентоспроможності. Визначено ієрархічність формування конкурентного середовища. Запропоновано систему чинників впливу на формування конкурентоспроможності сучасного ...
1587506
  Бурдак І.Г. Чинники впливу на якість підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах / І.Г. Бурдак, Н.П. Погорєлова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 49-51. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
1587507
  Лісогор Л.С. Чинники впливу на якість трудового життя в умовах економічної кризи // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 79-85. – ISSN 2072-9480
1587508
  Бєлицький С.В. Чинники впливу фіскально-бюджетних та грошово-кредитних важелів на макроекономічні показники // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 158-160. – ISBN 978-966-188-219-4
1587509
  Когатько Ю.Л. Чинники геоконфесійної ситуації у Чернігівській області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 265-275. – Бібліогр.: 4 назви
1587510
  Позняк С.П. Чинники грунтотворення : [навчальний посібник для студентів природничих спец. вищих навч. закладів] / С.П. Позняк, Є.Н. Красєха; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 400с. : іл. – ISBN 966-613-472-1
1587511
  Лапшова Н.С. Чинники групової згуртованості студентських груп гуманітарного і технічного профілю // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 4 (36). – С. 150-158. – ISSN 2414-0023
1587512
  Захарова Т.М. Чинники демократичного розвитку політичного класу в сучасній Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 178-181. – ISSN 2077-1800
1587513
  Котовенко М.А. Чинники державного регулювання агропродовольчого ринку : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 79-81. – Бібліогр.: 6 назв
1587514
  Узунов В.В. Чинники державного управління інноваційним розвитком регіональної економічної системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 116-119. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6806
1587515
  Кузнєцова А.С. Чинники деструктивних впливів у міжнародних відносинах : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Кузнєцова Анастасія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 202 л. – Бібліогр.: л. 182-202
1587516
  Кузнєцова А.С. Чинники деструктивних впливів у міжнародних відносинах : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Кузнєцова Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1587517
  Шнирков О. Чинники диверсифікації експорту України за умов економічної дезінтеграції з РФ // Перспективи виходу України на ринки висхідних країн : аналіт. доп. / К. Маркевич, В. Сіденко, В. Юрчишин. – Київ : Заповіт, 2015. – С. 100-102. – (Бібліотека Центру Разумкова ;Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-7272-88-3
1587518
  Гуменюк Ю.П. Чинники динамізації процесу міжнародної міграції робочої сили // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 244-252. – (Економіка ; Вип. 30)
1587519
  Шкурупій О.В. Чинники динаміки економіки України та національної конкурентоспроможності / О.В. Шкурупій, Н.Г. Базавлук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 89-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
1587520
  Гоч Р. Чинники довіри до державних регуляторів економічних відносин у сучасному українському суспільстві // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3, липень - вересень. – С. 16-56. – ISSN 1563-3713
1587521
  Гоч Р. Чинники довіри: концептуалізації та гіпотези // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 3, липень - вересень. – С. 45-73. – ISSN 1563-3713
1587522
  Дідур С.В. Чинники досягнення макроекономічної рівноваги // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 30-32. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1587523
  Кононенко А.В. Чинники еколого-гідрогеологічної еволюції хімічного складу підземних вод мергельно-крейдяного водоносного горизонту Дніпровсько-Донецької западини : автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 21.06.01 / Кононенко Аліна Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України". – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
1587524
  Панасенко І.В. Чинники економічного росту в освіті // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем" : 16-17 квіт. 2018 р., м. Дніпро : [збірник] / "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 194-195. – ISBN 978-966-981-013-7


  Освіта є одним з головних факторів економічного зростання та розвитку країни.
1587525
  Журавель Ю. Чинники економічної кризи: методика дослідження та її прикладне застосування // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 97-102. – ISSN 1818-2682
1587526
  Гродзинська О. Чинники естетичної привабливості ландшафтів / Ольга Гродзинська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 227-234. – (Серія географічна ; вип. 48). – ISSN 2078-6441
1587527
  Пачева М. Чинники етнокультурного розвитку болгарської національної меншини Північного Приазов"я у 1943-91р.р // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – C. 180-189. – ISSN 1998-4634
1587528
  Горбатенко В.П. Чинники етнополітичної безпеки в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 435-443
1587529
  Шемшученко Ю.С. Чинники етнополітичної дезінтеграції розвинених демократій / Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 51-60. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
1587530
  Кулик Є.В. Чинники ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у практиці бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 101-108. – ISSN 2409-9805
1587531
  Хринюк О.С. Чинники ефективної політики енергозбереження та енергоефективності промислового підприємства / О.С. Хринюк, І.В. Ковальська // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 147-152. – ISSN 2310-5534
1587532
  Соловей Ю.О. Чинники ефективної управлінської діяльності директора закладу дошкільної освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 265-269. – Бібліогр.: с. 267-268. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1587533
  Пономарьова Л. Чинники ефективності мовленнєвої діяльності адвоката в судовому процесі
1587534
  Головко Л.О. Чинники ефективності судової системи // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 13-15. – ISBN 978-617-7096-97-8
1587535
  Іванько А.В. Чинники з формування організаційних структур управління в сільськогосподарських підприємствах / А.В. Іванько, М.М. Ксенофонтов // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 2. – С. 229-236. – ISSN 2313-8246
1587536
  Малецька О.О. Чинники забезпечення фінансової стійкості пенсійного фонду України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 82-84 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1587537
  Кузьмін О.Є. Чинники забезпечення якості державного управління освітянською діяльністю ВНЗ / О.Є. Кузьмін, М.Я. Яструбський // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 31-38. – ISSN 1562-0905
1587538
  Ватаманюк О. Чинники заощаджень домогосподарств у ринковій економіці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 239-247. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1587539
  Синицька О.І. Чинники запровадження та сталості корпоративної культури // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 196-199
1587540
  Ігнатуша О.М. Чинники зміни єпархіальної мережі Української синодальної церкви (20-30-ті роки XX століття) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 123-131. – ISSN 2075-1451
1587541
  Явкін В.Г. Чинники зміни параметрів максимального стоку (на прикладі басейну Дністра) / В.Г. Явкін, А.А. Мельник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 67-75


  Проблема дослідження впливу господарської діяльності на різні характеристики річкового стоку набуває в останні роки все більше значення. Велика увага приділяється оцінці випадкових і систематичних похибок. Здійснюються розрахунки максимального дощового ...
1587542
  Пелех О.Б. Чинники зміни структури сучасної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – C. 28-34. – ISSN 2222-4459
1587543
  Якубовський С.О. Чинники зовнішніх дисбалансів країн ЄС: досвід для України / С.О. Якубовський, Т.А. Родіонова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 224-230
1587544
  Кваша Т.К. Чинники зростання сукупної факторної продуктивності // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (85). – С. 12-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2519-1853
1587545
  Савельєв Ю. Чинники і взаємозв"язок політичної, громадянської та соціальної участі в європейських суспільствах // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3, липень - вересень. – С. 56-73. – ISSN 1563-3713


  У статті визначено три групи в структурі чинників участі соціальних акторів, що охоплюють: 1) культурні особливості поведінки, когнітивні структури і ціннісні орієнтації; 2) ресурси і можливості збільшення доступу до них соціальних акторів; 3) ...
1587546
  Седих К.В. Чинники і механізм змін в процесі психотерапії // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 158-170. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
1587547
  Качайло М. Чинники і напрямки трансформації системи розселення регіону у сучасних умовах (на прикладі Закарпатської області) / М. Качайло, М. Влах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 40-45 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1587548
  Медвєдєва Ю.Ю. Чинники і особливості релігійної модернізації в Тайвані: соціально-історична ретроспектива (частина 1) // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Венгер Н.В., Висоцький О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 1 (141). – С. 37-41. – ISSN 2077-1800
1587549
  Медвєдєва Ю.Ю. Чинники і особливості релігійної модернізації в Тайвані: соціально-історична ретроспектива (частина 2) // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 4 (144). – C. 30-34. – ISSN 2077-1800
1587550
  Гриценко А. Чинники і особливості сучасної інфляційної динаміки / А. Гриценко, О. Бандура // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 1. – С. 77-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1811-3141
1587551
  Тимошенков І.В. Чинники і перешкоди інституційного розвитку освітньої системи України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 15-24. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404


  Обгрунтовано висновок про те, що найбільш продуктивним напрямом дослідження інститутів освіти в економічній науці є нова інституційна економіка - НІЕ, яка дозволяє досліджувати систему освіти у всій складності і різноманітті її функцій, напрямів і ...
1587552
  Луговий В.І. Чинники і умови забезпечення якості вищої освіти в Україні в процесі євроінтеграції / В.І. Луговий, Ж.В. Таланова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 98-103. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються стан і проблеми, чинники і умови забезпечення якості вищої освіти в Україні в умовах євроінтеграції з урахуванням кращого світового досвіду. Аргументується, що шлях до повноцінної вищої освіти пролягає через визначення її правильних ...
1587553
  Усков І.В. Чинники і умови, що впливають на міжбюджетні відносини у регіонах України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2009. – № 1 (2). – С. 60-65
1587554
  Яровенко Т.С. Чинники інвестиційного розвитку сфери освіти України // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 236-242. – (Економічні науки ; № 1 (18)). – ISSN 2074-5362


  Обгрунтовано необхідність виявлення і систематизації чинників інвестиційного розвитку сфери освіти.
1587555
  Матвієнко В.М. Чинники індикативного планування людської діяльності сільського адміністративного району / В.М. Матвієнко, Н.М. Матвієнко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 217-224
1587556
  Дідик Т.В. Чинники інноваційного розвитку підприємства // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 64-66. – ISBN 978-617-645-233-1
1587557
  Сичевський М.П. Чинники інноваційної конкурентоспроможності харчової промисловості в контексті глобалізації / М.П. Сичевський, О.В. Коваленко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 60-67. – ISSN 2221-1055
1587558
  Стойко О.М. Чинники інституційного вибору постсоціалістичних країн // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 139-141.
1587559
  Лутаєва Т.В. Чинники інтенсифікації громадсько-просвітницької діяльності фундаторів вітчизняної медичної й фармацевтичної освіти наприкінці XIX – на початку ХХ ст. // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 159-176. – ISSN 2074-8167
1587560
  Климентова О.В. Чинники інформаційно-комунікативної оптимальності молитовного тексту // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 245. – C. 32-38. – (Серія "Філологічні науки")
1587561
  Громова Н.М. Чинники іншомовної тривожності у студентів та способи її подолання // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 50-55. – (Серія "Психологія" ; вип. 11). – ISSN 2415-7384
1587562
  Коцупатрий М. Чинники конкурентноспроможності фахівців з агробізнесу на ринку праці в АПК України / М. Коцупатрий, С. Дем"яненко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 53-59. – ISSN 1682-2366
1587563
  Колотій В.О. Чинники конкурентоспроможності і сталість роздрібних підприємств торгівлі будматеріалами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 131-135 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1587564
  Шевченко Т. Чинники консолідації українства в політичних програмах дисидентів (кінець 1950-х - початок 1960-х років) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 152-156. – ISSN 2520-2626


  "Стаття розглядає питання єдності українського народу та чинники його консолідації в програмних документах Української робітничо-селянської спілки (УРСС) на чолі з Левком Лук‘яненком. Автор проаналізував програмні засади та цілі УРСС, пов’язані з ...
1587565
  Авер"янова Н. Чинники консолідації українства в постколоніальну добу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 8-12. – ISSN 2520-2626


  "Аналізується проблема консолідації українства в сучасних умовах. Показано, що українство для своєї консолідації має чітко уявляти кінцеву мету, якої прагне і мобілізувати свої зусилля для її досягнення. Консолідація українства залежить від багатьох ...
1587566
  Кагамлик С. Чинники консолідації української церковної еліти: паралелі між ранньомодерною і сучасною добою // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 54-57. – ISSN 2520-2626


  "У статті зроблено спробу з’ясувати чинники, які сприяли чи негативно впливали на процес консолідації церковної еліти ранньомодерного часу, і встановити паралелі з цими процесами в нашій сучасності. Зазначено, що сучасна українська дійсність вимагає ...
1587567
  Сірий С. Чинники конфліктності в міжнародних соціально-економічних і політичних процесах // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (41). – C. 128-138
1587568
  Тихонюк С.А. Чинники конфліктності в умовах здійснення політико-адміністративного реформування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 272-283
1587569
  Ларченко М.О. Чинники криміналізації сімейно-побутових відносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 434-439. – ISSN 1563-3349
1587570
  Береславська О. Чинники курсової нестабільності в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 8-14
1587571
  Латиш І.В. Чинники людського розвитку регіону // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 73-84. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 966-521-126-9
1587572
  Пріб К.А. Чинники міжнародних міграційних процесів / К.А. Пріб, С.О. Гуткевич // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 2 (47). – С. 12-17
1587573
  Фесенко М.В. Чинники міжнародної безпеки в зовнішній політиці адміністрації американського президента Б.Обами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.67-74. – Бібліогр. в кінці ст.
1587574
  Коваленко О.Г. Чинники міжособистісної атракції політичного лідера // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 78-86. – ISBN 978-966-8063-90-16
1587575
  Мегела К.І. Чинники множинності відтворення дискурсивних маркерів (на матеріалі українських перекладів твору Р.Л. Стівенсона "Острів скарбів") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 55-62


  У статті виділено основні фактори, що впливають на множинність відтворення дискурсивних маркерів, відібраних з роману Р.Л. Стівенсона "Острів скарбів". Було проаналізовано три переклади твору, здійснених у різні часові періоди. Виявлено, що перекладна ...
1587576
  Коломієць А.І. Чинники мовно-національної єдності у творчості вітчизняних мислителів кінця XIX - перших десятиліть XX століття // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 23-25
1587577
  Поліщук О.П. Чинники мотивації наукової діяльності у студентів 4 року навчання НаУКМА / О.П. Поліщук, Д.Ю. Баталова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 187 : Соціологічні науки. – C. 76-81. – ISSN 1996-5931
1587578
  Шестаковський О. Чинники намірів трудової міграції за кордон серед економічно активного населення України // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 136-141. – ISBN 978-966-651-861-9


  Проаналізовано чинники, що можуть бути пов"язані з намірами економічно активного населення тимчасово мігрувати за кордон на заробітки.
1587579
  Цапко О.М. Чинники національного традиціоналізму у зовнішній політиці сучасного Туркменістану // Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору : зб. наук. праць / А.Г. Бульвінський, О.Ф. Деменко, А.Б. Добровольська, О.В. Кириченко, О.О. та ін. Кордун. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2020. – С. 22-32. – ISBN 978-966-02-9365-6
1587580
  Пономарів О. Чинники національної ідентичності // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 лютого (№ 8). – С. 4-5
1587581
  Масуд О. Чинники неблагополучного кредитування: порівняльний аналіз : наукове життя за рубіжем / О. Масуд, Б. Актан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 251-263 : Табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1993-6788
1587582
  Бойко В. Чинники негативного впливу на судову владу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 323-327. – ISSN 2663-5313
1587583
  Черниш І.В. Чинники німецького колоністського руху в Північно-Західній Україні в складі Російської імперії (поч. XX ст.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 38-43. – ISSN 2077-1800
1587584
  Рудська М.І. Чинники особистісної зрілості в старшому підлітковому віці // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 292-293
1587585
  Петренко Я.В. Чинники ощадної активності домогосподарств у довгостроковому періоді // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 45-52.
1587586
  Фролова І. Чинники перекладу реалій у художніх творах детективного жанру / І. Фролова, К. Бугай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 40-45. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено способи перекладу реалій англомовних літературних творів детективного жанру українською і російською мовами та виявлено варіювання цих способів під впливом таких чинників, як: (1) тематична група, до якої належить реалія; (2) особистість ...
1587587
  Малиш Л.О. Чинники першої класової належності українців // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 148 : Соціологічні науки. – С. 15-23. – ISSN 1996-5931
1587588
  Берегуля О. Чинники підвищення конкурентноспроможності банку на ринку іпотечного кредитування : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 42-44. – Бібліогр.: 5 назв
1587589
  Довбенко В.І. Чинники підвищення конкурентоспрможності вітчизняних підприємств за умов глобалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 15-21.
1587590
  Лазер-Паньків Чинники підвищення навчальної мотивації у процесі формування лінгвосоціокультурної компетентності з давньогрецької мови // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 121-135. – ISSN 2312-5993
1587591
  Грицюк П.М. Чинники підвищення цін на зерно в Україні / П.М. Грицюк, Л.Д. Бачишина // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 54-61. – ISSN 2221-1055
1587592
  Вілков В.Ю. Чинники плюралізму понять-дефініцій нації / В.Ю. Вілков, О.О. Суховій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 257-268


  У статті запропоновано аналіз основних ідейно-теоретичних чинників суттєвих розбіжностей сенсів значень поняття "нація". Ключові слова: конструктивізм, плюралізм, поняття "нація", нація, націоналізм, ідеологія. В статье представлен анализ основных ...
1587593
  Кучмій О.П. Чинники побудови корпоративного брендидгу_в умовах глобалізації / О.П. Кучмій, О. Андрійченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 141-146
1587594
  Васюта П. Чинники пожежонебезпечності весняно-літнього періоду // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 28-29 : фото
1587595
  Московчук Н. Чинники позитивної адаптації студентів-іноземців в україномовному освітньому просторі України // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 18-24. – (Педагогічні науки ; № 6 (125)). – ISSN 2414-5076
1587596
  Карпенко Н.В. Чинники політичної міфологізації України у просторі відносин "ЄС-Росія-Китай" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 142-152


  Стаття присвячена винайденню стратегії політичної міфологізації місії України у відродженні стратегічного діалогу на осі "ЄС – Росія-Китай" в контексті існуючих геополітичних реалій та цивілізаційних викликів сьогодення, зокрема, з урахуванням ...
1587597
  Кресіна І.О. Чинники посилення політико-правового статусу міст / І.О. Кресіна, О.М. Стойко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 221-229. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1587598
  Баженова О.В. Чинники поточного рахунку в Україні: емпіричні докази // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2018. – Т. 3, вип. 1 : Економічні науки. – С. 3-7. – (Економічні науки ; т. 3, вип. 1). – ISSN 2519-4739
1587599
  Ільницька Н.М. Чинники поширення електронних грошей // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 209-215. – (Економіка ; Вип. 30)
1587600
  Комар Є Чинники поширення соціальних аномалій серед населення УСРР у 1921-1925 рр. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 49-53. – ISSN 2076-1554


  Метою статті є комплексний аналіз праць сучасних науковців, присвячених вивченню чинників і рівня поширення злочинності, алкоголізму й проституції як найбільш масштабних видів соціальних аномалій у повсякденному житті населення УСРР в 1921-1925 рр. У ...
1587601
  Цогла О.О. Чинники прийняття рішення щодо впровадження стратегії диверсифікації діяльності підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 20-24. – ISSN 0321-0499
1587602
  Пендерецький О.В. Чинники промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 122-128


  Дана оцінка чинників промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району. З погляду структурної перебудови господарського комплексу краю встановлені прерогативи промислового туризму як визначального в структурі перспективної моделі ...
1587603
  Карабин В.В. Чинники просідання та підтоплення територій вуглевидобутку Червоноградського гірничопромислового району // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 32-36 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-721Х
1587604
  Клапчук В. Чинники просторового розвитку торговельних мереж у Львівській області // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 78. – C. 26-34. – ISSN 2413-7154
1587605
  Барановський М. Чинники просторової диференціації злочинності в Україні // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – С. 32-36. – ISSN 2076-1333


  Обгрунтовано необхідність активізації вивчення чинників просторової диференціації злочинності на основі використання сучасних економіко-статистичних методів дослідження, визначено загальний алгоритм та етапи дослідження чинників, що визначають ...
1587606
  Сербін-Жердецька Інна Анатоліївна Чинники професійного вибору в структурі стратегій життєвих виборів працівників Національної поліції України // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 39-45 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1587607
  Ковровський Ю.Г. Чинники професійного вигорання персоналу Оперативно-рятувальної служби МНС України // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 262-265. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1587608
  Рутина Ю.В. Чинники професійної самоактуалізації державних службовців // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 17-21. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
1587609
   Чинники процесу міграції радіонуклідів у грунті / Є.Я. Чапля, Г.Т. Лянце, О.Ю. Чернуха, В.С. Гончарук // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 7-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2411-4049
1587610
  Ягіяєв І.І. Чинники психологічного благополуччя особистості атеїста : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Ягіяєв Ілля Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1587611
  Ягіяєв І.І. Чинники психологічного благополуччя особистості атеїста : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Ягіяєв Ілля Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 260 арк. – Додатки: арк. 201-260. – Бібліогр.: арк. 176-200
1587612
   Чинники регіональної диференціації розвитку туристичної галузі / О.О. Меліх, І.С. Калмикова, Ф.А. Трішин, Т.Г. Меліх // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Лісовський С.А. ; редкол.: Антонюк Н.В., Бучко Ж.І., Гукалова І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 11-19. – ISSN 2308-135X


  Метою роботи є виявлення основних факторів розбіжності розміру та інтенсивності туристичних потоків в Україні по областях. Для цього пропонується використання економіко-математичних моделей та методів. Методика. Розвиток туристичної галузі в будь-якій ...
1587613
  Антонов А.Л. Чинники регулювання екологічно збалансованого розвитку курортно-оздоровчих територій : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 89-91. – Бібліогр.: 6 назв
1587614
  Гулич О. Чинники регулювання екологічнозбалансованого розвитку курортно-оздоровчих територій : Економічні проблеми природокористування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 78-82 : Табл.1. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 0131-775Х
1587615
  Чеканов В. Чинники репрезентації історичної інформації в науковій медієвістиці // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 51-58


  У статті розглядається питання про залежність репрезентації історичного простору і часу в наукових медієвістичних працях від приналежності їх авторів до різних націй, історичних шкіл та світоглядних традицій.
1587616
  Матвієнко В.М. Чинники ризиків для туристів / В.М. Матвієнко, МАтвієнко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 79-86
1587617
  Маріам Б.А. Чинники ризику та наслідки вагітності в жінок із прееклампсією / Б.А. Маріам, О.П. Гнатко, Н.Р. Кучма // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 2 (8). – С. 24-28. – ISSN 2413-550Х
1587618
  Момот В.Є. Чинники ринкової невизначеності у поведінці підприємств / Момот В.Є. ; [за наук. ред. А.О. Задої] ; Дніпропетр. ун-т економіки та права. – Дніпропетровськ : ДУЕП, 2002. – 228 с. : табл. – Бібліогр.: с. 224-227. – ISBN 966-7479-43-9
1587619
  Довганчина Р.Г. Чинники розбіжностей у перекладі художньої прози (на матеріалі оповідання Е. Гемінгвея "Не в сезон") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 42-46


  У статті аналізуються чинники розбіжностей у процесі відтворення семантики дієслів на прикладі перекладів оповідання Е.Гемінгвея "Не в сезон". Одним із найсуттєвіших чинників розбіжностей є асиметрія семантичних полів лексичних одиниць у різних мовах. ...
1587620
  Абизов В.А. Чинники розвитку дизайну сучасних меблів в житловому та громадському середовищі / В.А. Абизов, В.Ф. Стрілець // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 3-14. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-929-439-5
1587621
  Наумович Т.В. Чинники розвитку значення слова "zeit"у німецькій мові: культуролого-етимологічний аналіз // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 139-143. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
1587622
  Суходубова І. Чинники розвитку і зміцнення системи законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 93-98.
1587623
  Матвієнко В.М. Чинники розвитку і розміщення рекреаційного комплексу Подільського району / В.М. Матвієнко, Н.М. Матвієнко, Н.М. Хилевич // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 128-135


  Розкрито значення рекреаційного комплексу, розглянуто основні групи чинників, їх склад та ступінь впливу на розвиток і розміщення рекреаційного комплексу Подільського району України. The value of recreational complex is exposed, the basic groups of ...
1587624
  Євдокименко В. Чинники розвитку інвестиційно-кредитної діяльності // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 51-59
1587625
  Липовська К. Чинники розвитку інтелектуального потенціалу територіальної громади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 142-148. – ISSN 2414-4436
1587626
  Лаврухін В.В. Чинники розвитку комплексного механізму соціального захисту населення // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (17). – С. 57-63. – ISSN 2311-6420
1587627
  Рак Ю.А. Чинники розвитку конкуренції на ринках досліджуваних благ (на прикладі ринку квітів України) // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 16-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1587628
  Шевченко О. Чинники розвитку особистісної компетентності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 56-58. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано підходи до розуміння особливостей, механізмів, чинників розвитку компетентності у сучасній психологічній літературі а також наявний досвід у формуванні особистісної компетентності. The paper explores the approaches to ...
1587629
  Грубі Т.В. Чинники розвитку професійної автономності науково-педагогічного персоналу вищої школи // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 37-38. – ISBN 978-966-629-858-7
1587630
  Власова О.І. Чинники розвитку соціального потенціалу дітей молодшого шкільного віку // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 83-90
1587631
  Бейдик О.О. Чинники розвитку та особливості подієвого туризму / О.О. Бейдик, Н.О. Новосад, О.І. Топалова // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 125-131
1587632
  Гаврилюк В.Я. Чинники розвитку та умови оцінювання вітчизняних вищих навчальних закладів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 40-49. – ISSN 0321-0499
1587633
  Ігнатова О.І. Чинники розвитку та функціонування українсько-французьких паралелей // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 78-82. – ISBN 966-594-420-7
1587634
  Матвієнко Н. Чинники розвитку туризму в Хорватії / Н. Матвієнко, В. Матвієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 81-88. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Міжнародний туризм набуває все більшого впливу на підвищення конкурентоспроможності країни на світових ринках. Розглянуто систему чинників, які стали передумовою розвитку туристичної галузі у Хорватії. Досліджено основні природно-географічні чинники - ...
1587635
  Дудка Н.О. Чинники розвитку українського телебачення // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 127-133. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1587636
  Ковернінська Ю.В. Чинники розміщення фінансових ресурсів фінансовими посередниками в економіці України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 165-169. – ISSN 2222-4459
1587637
  Ергемлідзе М. Чинники самоідентифікації національних меншин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-53. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі чинники самоідентифікації національних меншин в Україні, які відображають рівень адаптованості цих меншин в суспільство та ставлення українців до представників інших націй, що проживають в країні. Головна увага приділена ...
1587638
  Гуменюк В.В. Чинники сезонності в управлінні фінансовим забезпеченням туристичних підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 74-81. – Бібліогр.: с. 75, 80


  Досліджено проблематику фінансового забезпечення суб"єктів господарювання туристичної галузі у зв"язку з сезонним характером їх операційної діяльності.
1587639
  Бурлай Т.В. Чинники соціально-економічної дивергенції України та Європейського Союзу // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (69). – C. 61-83. – ISSN 1681-116Х
1587640
  Ніколенко В.В. Чинники соціально-економічної модернізації суспільства: макросоціологічний підхід // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 45-48. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
1587641
  Шапран О. Чинники сталого розвитку світового ринку нафтопродуктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 61-65. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто наукові підходи до визначення сталого розвитку світового галузевого ринку. Виокремлено та згруповано чинники, які впливають на розвиток світового ринку нафтопереробки. Проаналізовано чинники сталого розвитку світового ринку ...
1587642
  Остапенко М.А. Чинники становлення політичного плюралізму в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 192-202
1587643
  Яців О. Чинники становлення світогляду молодих людей у творчій спадщині М. Шлемкевича // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 41-45. – ISSN 2308-4634
1587644
  Смірнов В С. Чинники створення мультиплікативного ефекту у професійному становленні майбутніх магістрів-філологів / В С. Смірнов, Т.М. Ялонська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 105-108. – (Педагогічні науки ; № 4 (117)). – ISSN 2414-5076
1587645
  Баженова О. Чинники стійкого економічного зростання: реалії України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 41. – C. 22-29. – ISSN 2078-5860
1587646
  Мудренко І.Г. Чинники суїцидальної поведінки хворих із деменцією // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 12, № 3 (47). – С. 53-57. – ISSN 2308-6300
1587647
  Симчук С. Чинники сучасних тенденцій трансформації української сім"ї // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 61-64. – ISBN 978-966-171-811-0
1587648
  Падалко О. Чинники сучасної банківської конкуренції та їх особливості в Україні : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 2. – С. 60-64. – ISSN 1605-2005
1587649
  Тригуб К. Чинники схильності молоді до реалізації права на державну службу в Україні // Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2008. – № 1/4 (3), січень - грудень. – С. 121-126. – ISSN 1998-4634
1587650
  Тищенко О. Чинники сюрреалістичної техніки письма / О. Тищенко, А. Лапенкова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 259-263. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1587651
  Зазуляк Чинники та джерела формування капіталу підприємствами / Зазуляк, ЛЛ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 35-39. – ISSN 0321-0499
1587652
  Шуміло О.С. Чинники та загрози економічній безпеці торговельних підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 240-245. – ISSN 2222-4459
1587653
  Безуглий П.Г. Чинники та наслідки міграційного руху в Україні // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 3. – C. 4-9. – ISSN 2519-2949
1587654
  Костецька М. Чинники та передумови розвитку вищої єврропейської освіти: проблеми і перспективи // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 48-52. – (Педагогічні науки ; № 2 (115)). – ISSN 2414-5076
1587655
  Бейдик О.О. Чинники та перспективи розвитку адаптивного туризму в національних природних парках України / О.О. Бейдик, А.Л. Мельничук, О.І. Топалова // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40. – С. 97-110. – ISSN 2308-135X
1587656
  Погорільська Н.І. Чинники та показники психологічної адаптованості матерів дітей юнацького віку з обмеженими можливостями : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04. / Погорільська Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 15с. – Бібліогр.: 9 назв
1587657
  Погорільська Н.І. Чинники та показники психологічної адаптованості матерів дітей юнацького віку з обмеженими можливостями : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.04 / Погорільська Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 212л. + Додатки : л.170-193. – Дисертація. – Бібліогр. : л.194-212
1587658
  Качурець Ч.І. Чинники та прогнози української трудової міграції до країн СНД та Балтії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 106-108.
1587659
  Філоненко О.Ю. Чинники та стадії поширення нових релігійних напрямків в регіонах України (на прикладі поширення громад харизматичних конфесій) // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 221-224
1587660
  Новак Н.П. Чинники та умови розвитку органічного виробництва молока в аграрних підприємствах України / Н.П. Новак, М.М. Ігнатенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 18-21. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1587661
  Мальчик М.В. Чинники та фактори інвестиційної привабливості туристичних об"єктів / М.В. Мальчик, О.П. Коротун // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 179-186


  У статті висвітлено ключові чинники інвестиційної привабливості туристичних об"єктів, проблеми і перешкоди у справі заохочення інвестицій в інфраструктуру туризму та окреслені заходи щодо підвищення інвестеційної привабливості та інвестиційної ...
1587662
  Матвійчук В.В. Чинники територіальної організації господарства аграрно-індустріального регіону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Розглянуто методологічні підходи для проведення наукового дослідження територіальної організації господарства аграрно-індустріального регіону України. Рассмотрены методологические подходы для проведения научного исследования территориальной ...
1587663
  Дорошук В.А. Чинники територіальної організації ієрархічних рівнів агропромислових зв"язків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 177-181. – (Географія ; Вип. 41)


  Показані основні властивості агропромислових зв"язків і розглянуто вплив чинників економічного, соціального, політичного і природничого характеру на їх формування. Проаналізовані особливості дії чинників на територіальну організацію зв"язків місцевого, ...
1587664
  Фінклер Ю.Е. Чинники тиску влади на місцеву пресу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 107-110


  У статті проаналізовано зміни у структурі сучасних українських друкованих мас-медіа, основною рисою яких стала руйнація так званої піраміди в організації побудови медіа-потоків. Розглянуто кілька можливих чинників владного тиску на мас-медіа і ...
1587665
  Фокін С.Б. Чинники трансформації аналітичної форми пасиву в синтетичну при перекладі з іспанської // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – C. 506-511. – ISBN 966-581-388-9
1587666
  Голуб Ю.М. Чинники трансформаційних змін господарства міст // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 82-87. – ISBN 978-966-285-399-5
1587667
  Ціпко А. Чинники українського культуропредставлення та культурозбереження у світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-28. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто процес українського культуротворення як "спільний голос" українців з усіх культурних епох, що є головним чинником українського культурозбереження та культуропредставлення. The process of Ukrainian cultural creation as the "common ...
1587668
  Гилка У.Л. Чинники успіху малого підприємства на початкових етапах життєвого циклу // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/2. – С. 46-51. – ISSN 2409-1944
1587669
  Мілютіна К.Л. Чинники успішності взаємодії власників тварин із своїми улюбленцями // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2014. – № 1 (5). – С. 84-89. – ISSN 2310-4368
1587670
  Петраускас О.О. Чинники успішності Кондолізи Райс як першої афроамериканки на посаді державного секретаря США. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 140-144. – ISSN 2076-1554
1587671
  Куценко Л.В. Чинники успішності краудфандингу у видавничій справі: світовий та вітчизняний досвід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 64-71. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (40)). – ISSN 2219-8741
1587672
  Мартіросян Ш.С. Чинники формування "духу народу" в політичній концепції Шарля Монтеск"є // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 86-88
1587673
  Моторнюк У.І. Чинники формування валютного курсу в Україні / У.І. Моторнюк, У.Л. Гуцуляк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 431-439. – ISSN 0321-0499


  Запропоновано шляхи удосконалення формування курсової політики в Україні.
1587674
  Полінкевич О.М. Чинники формування випереджального розвитку підприємств в умовах глобальної світової кризи // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 156 (1-2). – С. 59-62. – ISSN 1728-6220
1587675
  Чернобай Л.І. Чинники формування витрат на експортну діяльність: загальна характеристика та класифікація / Л.І. Чернобай, Н.О. Вацик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 315-327. – ISSN 0321-0499


  Запропонова типологію чинників формування витрат на експортну діяльність.
1587676
  Шинкаренко Т.І. Чинники формування гендерної політики в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 57-59
1587677
  Подольська Є.А. Чинники формування громадської культури молоді в умовах вищої школи // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / В.С. Бакіров. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 225-231. – ISSN 2073-9591
1587678
  Ковальська К. Чинники формування дивідендної політики акціонерного товариства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 87-89. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено основні чинники формування дивідендної політики корпорації. Сформовано рекомендації щодо упорядкування виплат дивідендів у вітчизняних корпораціях. The main factors that influence on corporation"s policy"s formation are researched. ...
1587679
  Макаренко Н.Ю. Чинники формування Донбасу як етнополітичного регіону України: історична ретроспектива // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 52-58. – ISBN 978-617-7107-30-8


  В статті проаналізований політико-правовий дискурс, щодо визначення поняття "етнополітичний регіон". Розглянуто витоки засад регіоналізму, вплив на цей процес різних чинників (особливо - соціально-економічного), які детермінували формування ...
1587680
  Ротар Н.Ю. Чинники формування електоральної моделі політичної участі громадян України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 579-586. – ISSN 1563-3349
1587681
  Романова А.С. Чинники формування естетичної культури юриста // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 4 (82). – С. 59-65
1587682
  Грицюта Н.М. Чинники формування етики рекламної комунікації: національний та міжнародний досвід // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 30-36


  У статті проаналізовано суспільні чинники функціонування реклами, зокрема вплив державного регулювання та саморегулювання на її етичні принципи і моральність. У країнах, де вже давно усталилася практика етично коректної реклами, законодавство та ...
1587683
  Кляпець О.Я. Чинники формування життєвих завдань особистості, пов"язаних із шлюбом та сім"єю // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С. 123-132. – ISBN 978-966-8063-80-2
1587684
  Воднік В.Д. Чинники формування злочинної поведінки неповнолітніх у великому місті / В.Д. Воднік, М.М. Карпенко // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 175-184. – ISSN 0201-7245
1587685
  Микитенко Н. Чинники формування змісту навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спрямування" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 93-103. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1587686
  Іваночко С.С. Чинники формування інвестиційного клімату в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 143-150. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1587687
  Соболь Т.В. Чинники формування інноваційної культури сучасного суспільства з позиції філософської теорії символічного інтеракціонізму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 74-82
1587688
  Канцулова О.О. Чинники формування інституціональної моделі бухгалтерського обліку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 289-291. – ISSN 2309-1533
1587689
  Самсонова Я. Чинники формування інтелектуальних зв"язків університетів Наддніпрянщини і Східної Галичини протягом XIX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 33-36. – ISBN 978-966-171-783-9
1587690
  Нич Т.В. Чинники формування інтелектуального потенціалу регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 222-226. – Бібліогр.: 8 назв.
1587691
  Зеліско Н. Чинники формування конкурентних переваг АПК України в контексті інтеграції у світовий економічний простір / Н. Зеліско, В. Крупа // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 49-54 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1587692
  Дворак М.С. Чинники формування конкурентного середовища на ринку страхових послуг України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 120-127
1587693
  Романко О.П. Чинники формування конкурентоспроможності машинобудівного підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 113-125 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1587694
  Згурська О.М. Чинники формування конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 89-91 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1587695
  Кузьмін О.Є. Чинники формування конкурентоспроможності підприємств на ринку озброєння / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Д.А. Панасенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 172-181 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1587696
  Руснак А.В. Чинники формування конкурентоспроможності та сталого розвитку морських портів України / А.В. Руснак, І.І. Надточій, Д.А. Ломоносов // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 24-28. – ISSN 2306-6806
1587697
   Чинники формування ландшафтної структури верхів"я басейну річки Лазещина в межах Чорногори / М.М. Карабінюк, Л.Я. Костів, А.В. Мельник, Д.В. Сеничак, Б.В. Яськів // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 47-67. – ISSN 0868-6939
1587698
  Пасечник Т.Д. Чинники формування методичної компетентності майбутніх філологів у викладанні перекладу // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (97). – С. 41-46. – ISSN 1817-8510
1587699
  Пахомов С.Ю. Чинники формування міжнародної конкурентоспроможності та проблеми їх розвитку в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 40-46. – (Серія: Економіка ; вип. 10). – ISSN 2226-2822
1587700
  Шуліченко Т.С. Чинники формування мовної особистості жінок і чоловіків: діахронічний аспект // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 291-301. – ISSN 2313-4437
1587701
  Чечель О.М. Чинники формування моделі державного регулювання економічної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 102-105
1587702
  Ганець С.В. Чинники формування нового функційного призначення постпромислових територій // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 293-299 : ілюст. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
1587703
  ШинкаренкоТ.І Чинники формування нової моделі євроінтеграційної стратегії України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 25-32


  В статті висвітлюються передумови формування нової євроінтеграцій-ної стратегії України в контексті внутрішньополітичних та зовнішньополітичних змін, зокрема з огляду на реалізацію ініціативи Східного партнерства. This article highlights ...
1587704
  Власова Н.О. Чинники формування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі / Н.О. Власова, М.В. Чорна, О.В. Михайлова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 156-163 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1587705
  Осмоловська А.О. Чинники формування образу країни на міжнародній арені // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 80-85. – ISSN 2519-2949
1587706
  Гацька Л.П. Чинники формування податкової політики України в умовах глобалізації / Л.П. Гацька, В.Л. Журавський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 40-41. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються прискорення глобалізації бізнесу, податкова конкуренція, кон"юнктура світових ринків та інші зовнішні чинники, які впливають на формування національної податкової політики України в умовах глобалізації. In the article have been ...
1587707
  Ковальчук Н.В. Чинники формування політики Європейського Союзу стосовно України // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 15 : На пошану професора, чл.-кор. НАН України В.Д. Барана. – С. 473-480.
1587708
  Петровська М. Чинники формування потенціалу здоров"я дитячого населення Львівської області / М. Петровська, В. Пантилей, О. Артеменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 44-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
1587709
  Матвієнко В.М. Чинники формування продовольчої безпеки в Україні / В.М. Матвієнко, О.В. Тхоревська // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 295-304


  Проаналізовано значення продовольчої безпеки країни як на регіональному, такі на загальнодержавному рівнях. Визначено та висвітлено основні чинники, що впливають на формування продовольчої безпеки. Розглянуто ступінь впливу кожного з них на її ...
1587710
  Зозуляк-Случик Чинники формування професійної етики майбутніх соціальних працівників університетів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 19-22. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1587711
  Прокопенко Т.М. Чинники формування ринку реклами туристських послуг в Україні // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 257-258. – ISBN 978-617-7069-75-8
1587712
  Горбаль М. Чинники формування різдвяної обрядовості Лемківщини / Марія Горбаль // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 2 (98), березень - квітень. – C. 236-244. – ISSN 1028-5091
1587713
  Асланян Т.С. Чинники формування симптомокомплексу “емоційного холоду” // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 3-12


  Статтю присвячено аналізу причин формування симптомокомплексу “емо-ційного холоду”, який ускладнює встановлення психологічної інтимності в партнерських стосунках. Серед основних чинників розглянуто наявність базо-вого та структурного дефекту, ранні ...
1587714
  Станасюк Н.С. Чинники формування сприятливого інноваційного середовища для розвитку промислового потенціалу України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 356-364. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1587715
  Шпак М.М. Чинники формування стратегічної стійкості сільськогосподарських підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 122-128. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено необхідність застосування керівництвом аграрних підприємств комплексу заходів, спрямованих на забезпечення стійкої позиції підприємства на ринку. Здійснено класифікацію заходів щодо забезпечення стратегічної стійкості аграрних ...
1587716
  Шпак Михайло Михайлович Чинники формування стратегічної стійкості сільськогосподарських підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 122-128. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено необхідність застосування керівництвом аграрних підприємств комплексу заходів, спрямованих на забезпечення стійкої позиції підприємства на ринку. Здійснено класифікацію заходів щодо забезпечення стратегічної стійкості аграрних ...
1587717
  Шевченко О.Л. Чинники формування та алгоритми розрахунку техніко-економічних показників експлуатації родовищ підземних вод // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 2. – С. 37-42. – ISSN 1682-721X
1587718
  Черничко Т.В. Чинники формування та стабілізації кредитних відносин в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 22-25 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1587719
  Журило В.В. Чинники формування технологічної культури споживання в Україні у глобалізованому ринковому середовищі // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 190-193. – ISBN 978-617-696-384-4
1587720
  Мазурець Р. Чинники фукціонування й розвитку туризму в сучасних умовах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 65-69. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
1587721
  Пирч М. Чинники циклічних коливань в економіці України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 18-25. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Здійснено аналіз коливань ділової активності в Україні. Виділено цикли зростання у вітчизняній економіці та проаналізовано їхні чинники. Виявлено вплив зовнішніх та внутрішніх економічних чинників високої амплітуди економічних коливань в Україні.
1587722
  Мудрак Р. Чинники цінової динаміки на ринку м"яса та м"ясопродуктів : питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 9 (574). – С. 67-78 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1587723
  Мамедова С. Чинники що визначають Азербайджано-Ізраїльські відносини // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 127-129. – ISSN 2076-1554
1587724
  Хромов М.І. Чинники якості розвитку людського капіталу // Економіка та право : наук. журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т", М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2013. – № 1 (35). – С. 78-84. – ISSN 1681-6277
1587725
  Кошкіна О.В. Чинники, параметри та сучасні тенденції максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Десна : дис. ... канд. геогр. наук : 103 / Кошкіна Ольга Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Укр. гідрометеоролог. ін-т, Держ. служба України з надзв. ситуацій, НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 236 арк. – Додатки: арк. 204-236. – Бібліогр.: арк. 188-203
1587726
  Кошкіна О.В. Чинники, параметри та сучасні тенденції максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Десна : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Кошкіна Ольга Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1587727
   Чинники, складові і результати запровадження і реалізації антикризової політики в окремих країнах світу та Україні. Прогноз соціально-економічного розвитку України у 2021 р. = Factors and results of the implementation of anti-crisis policy in selected countries. Forecast of Ukraine"s economic development in 2021 / Центр Разумкова ; [Представництво "Фонду Фрідріха Науманна за свободу" в Україні ; ред.: Г. Пашкова, Г. Баланович ; наук. ред. В. Юрчишин]. – Київ : Заповіт : Центр Разумкова, 2021. – 200 с. : іл., табл. – Назва обкл., тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова ; Серія "Дискурс про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-7272-93-7
1587728
  Горбачова Людмила Олександрівна Чинники, структура і динаміка виносу розчиненого цезію-137 з водним стоком у басейні Прип"яті : Дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Горбачова Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 185л. + Додатки: л.169-185. – Бібліогр.: л.149-168
1587729
  Горбачова Людмила Олександрівна Чинники, структура і динаміка виносу розчиненого цезію-137 з водним стоком у басейні Прип"яті : Автореферат дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Горбачова Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1587730
  Сухова С.М. Чинники, що асоціюються з відновленням функції правого шлуночка за даними 2D-спекл-трекінг-ехокардіографії, у хворих на гостру тромбоемболію легеневих артерій // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 6 (85). – С. 90-97. – ISSN 2224-0586
1587731
  Кордунова Н.О. Чинники, що визначають професійні уявлення і компетентність студентів-психологів / Н.О. Кордунова, А.С. Денисюк // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 150-160. – ISSN 2227-1376
1587732
  Кононенко О.Ю. Чинники, що визначають стан регіональної екологічної безпеки України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 196-201
1587733
  Кузьмін О.Є. Чинники, що визначають стимули і мотиви інноваційної діяльності підприємства / О.Є. Кузьмін, М.М. Вороновська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
1587734
  Гондюл В.П. Чинники, що визначають умови та причини виникнення й ескалації міжнародних політичних конфліктів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С.26-34.
1587735
   Чинники, що впливають на вміст та функціональні властивості тромбоцитів у плазмі, збагаченій факторами росту (PRGF Endoret) / В.А. Рибак, Л.В. Натрус, А.В. Копчак, Т.О. Павличук, П.А. Черновол // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 159-167. – ISSN 2224-0586
1587736
  Мічурін Є. Чинники, що впливають на встановлення обмежень майнових прав фізичних осіб // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 116-120. – ISSN 0132-1331
1587737
  Дахова І.І. Чинники, що впливають на конституційно-правовий статус уряду в зарубіжних країнах // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 9-14. – ISSN 0201-7245
1587738
  Чернявська Я.І. Чинники, що впливають на оподаткування в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 6. – С. 20-22
1587739
   Чинники, що впливають на розвиток освітніх систем / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 322-325. – ISBN 978-966-2748-97-0
1587740
  Черкас М.Є. Чинники, що впливають на формування правосвідомості в Україні // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 172-182. – ISSN 1993-0909
1587741
  Куравський В.Г. Чинники, що обумовили створення Повітряних сил Збройних сил України // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 431-436
1587742
  Єщенко П.С. Чинники, що сприятимуть випереджаючому розвитку України // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 59-71
1587743
  Кузьмін О.Є. Чинники, які визначають побудову систем індикаторів на підприємствах / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 105-113.
1587744
  Кучма О. Чинники, які впливають на пенсійне забезпечення: загальна характеристика та класифікація / О. Кучма, Л. Сіньова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 51-54. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються юридичні факти, які впливають на право пенсійного забезпечення, проведено класифікацію чинників, які є загальними для всіх видів пенсійного забезпечення, та тих, набір яких унікальний для кожного виду пенсії. Анализируются юридические ...
1587745
  Модіна Х.С. Чинники, які впливають на розвиток зовнішньої торгівлі нових індустріальних країн Південно-Східної Азії // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харківський нац.ун.внутрішніх справ; Київський нац. екон. ун. ім. В. Гетьмана; Київський міжнародний ун.; МАУП; Мін. закорд. справ України; Дип. ак. України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 202-205
1587746
  Криволапов Б.М. Чинні обмеження на рух капіталів в українському законодавстві та їх відповідність європейським стандартам // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 134-141
1587747
  Рабінович С.П. Чинність і дієвість конституції: нормативізм versus соціологія права // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 5-10
1587748
  Пономаренко Ю.А. Чинність і дія кримінального закону в часі : Монографія / Ю.А. Пономаренко. – Київ : Атіка, 2005. – 288с. – ISBN 966-326-099-8
1587749
  Теплюк М. Чинність і дія норм права в теорії "чистого правознавства" Г. Кельзена // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 4-8
1587750
  Володарський В. Чинність кримінального законодавчства України у просторі: деякі теоретичні та практичні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.91-92. – ISSN 0132-1331
1587751
  Василаш В.И. Чинність кримінального закону України в часі : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.08 / Василаш В. И.; Львівський держ. ун-т ім. І. Я. Франка. – Львів, 1995. – 161л. – Бібліогр.:л.151-161
1587752
  Василаш В.М. Чинність кримінального закону України в часі : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Василаш В.М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – К, 1995. – 25л.
1587753
  Безклубий І.А. Чинність правочину // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 27-33.
1587754
  Мандюк О.О. Чинність та дія індивідуальних адміністративних актів: розмежування понять // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 119-123. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1587755
  Мальгин Тимофей Чиновник российских государей. – С-Пб, 1792. – 124с.
1587756
   Чиновник: от служения государству к обслуживанию общества // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.12-30. – ISSN 0869-0499
1587757
  Фрішко Владислав Чиновники реформують галузь. Турбізнес - проти // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 4. – С. 48-50 : фото. – ISSN 1998-8044
1587758
  Володько В.В. Чиновники системи управління та судочинства Київського намісництва (80-ті - перша половина 90-х рр. 18 ст.): соціо-професійний портрет : Дис. ... канд. іст. наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Володько В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 258л. + Додатки: л. 228-258. – Бібліогр.: Дідліогр.: л. 198-227
1587759
  Володько В.В. Чиновники системи управління та судочинства Київського намісництва (80-ті - перша половина 90-х рр. 18 ст.): соціо-професійний портрет : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01 - іст. України / Володько В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 23с. – бібліогр.: 7 назв
1587760
  Стайновь П. Чиновническо право. / П. Стайновь. – София
1. – 1932. – 506с.
1587761
  Стайновь П. Чиновническо право. / П. Стайновь. – София
2. – 1934. – 266с.
1587762
  Волков С.В. Чиновничество и аристократия в ранней истории Кореи / С.В. Волков. – Москва, 1987. – 287с.
1587763
  Вольпе М.Л. Чинуа Ачебе. / М.Л. Вольпе. – Москва, 1984. – 168с.
1587764
  Гедин Б. Чинуша на груше / Б. Гедин. – М, 1980. – 128с.
1587765
  Преображенская Л.Н. Чиншевая реформа 1886 г. в Белоруссии. : Автореф... канд. ист.наук: / Преображенская Л.Н.; Москов. гос. историко-архивный ин-т МВО СССР. – Минск, 1951. – 16 с.
1587766
  Котелянський Л. Чиншовики. Картинки із українського життя : повість / підготовка тексту та примітки А. Шацької // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 353-407. – ISBN 978-966-2449-92-1
1587767
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 2. – 1996
1587768
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 3. – 1996
1587769
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 4. – 1996
1587770
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 5/6. – 1996
1587771
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 7. – 1996
1587772
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 8. – 1996
1587773
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 9/10. – 1996
1587774
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 8. – 1997
1587775
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 1. – 1997
1587776
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 2. – 1997
1587777
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 3. – 1997
1587778
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 4. – 1997
1587779
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 5. – 1997
1587780
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 6. – 1997
1587781
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 7/8. – 1997
1587782
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 9. – 1997
1587783
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 10. – 1997
1587784
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 11. – 1997
1587785
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 12. – 1997
1587786
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 1. – 1998
1587787
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 2. – 1998
1587788
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 3. – 1998
1587789
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 4. – 1998
1587790
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 5. – 1998
1587791
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 6. – 1998
1587792
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 7. – 1998
1587793
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 8. – 1998
1587794
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 9. – 1998
1587795
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 10. – 1998
1587796
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 11. – 1998
1587797
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 12. – 1998
1587798
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 1. – 1999
1587799
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 2. – 1999
1587800
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 3. – 1999
1587801
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 4. – 1999
1587802
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 5. – 1999
1587803
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 6. – 1999
1587804
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 7. – 1999
1587805
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 8. – 1999
1587806
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 9. – 1999. – + CD
1587807
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 10. – 1999
1587808
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 11. – 1999
1587809
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 12. – 1999
1587810
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 1. – 2000
1587811
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 2. – 2000
1587812
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 3. – 2000
1587813
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 4. – 2000. – + CD
1587814
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 5. – 2000. – + CD
1587815
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 6. – 2000. – + CD
1587816
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 7. – 2000. – + CD
1587817
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 8. – 2000. – + CD
1587818
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 9. – 2000. – + CD
1587819
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 10. – 2000. – + CD
1587820
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 11. – 2000. – + CD
1587821
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 12. – 2000. – + CD
1587822
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 1. – 2001. – + CD
1587823
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 2. – 2001. – + CD
1587824
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 3. – 2001. – + CD
1587825
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 4. – 2001. – + CD
1587826
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 5. – 2001. – + CD
1587827
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 6. – 2001. – + CD
1587828
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 7. – 2001. – + CD
1587829
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 8. – 2001. – + CD
1587830
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 9. – 2001. – + CD
1587831
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 10. – 2001. – + CD
1587832
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 11. – 2001. – + CD
1587833
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 12. – 2001. – + CD
1587834
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев
№ 1. – 2002. – + 2CD
1587835
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 2. – 2002. – + 2CD
1587836
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 3. – 2002. – + 2CD
1587837
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 4. – 2002. – + CD
1587838
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 5. – 2002. – + CD
1587839
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 6. – 2002. – + 2CD
1587840
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 7. – 2002. – + CD
1587841
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 8. – 2002. – + CD
1587842
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 9. – 2002. – + CD
1587843
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 10. – 2002. – + CD
1587844
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 11. – 2002. – + CD
1587845
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 12. – 2002. – + CD
1587846
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 1. – 2003. – + CD
1587847
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 2. – 2003. – + CD
1587848
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 3. – 2003. – + CD
1587849
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 4. – 2003. – + CD
1587850
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 5. – 2003. – + CD
1587851
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 6. – 2003. – + CD
1587852
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 7. – 2003. – + CD
1587853
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 8. – 2003. – + CD
1587854
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 9. – 2003. – + CD
1587855
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 10. – 2003. – + CD
1587856
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 11. – 2003. – + CD
1587857
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 12. – 2003. – + CD
1587858
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 1. – 2004. – + CD
1587859
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 2. – 2004. – + CD
1587860
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 3. – 2004. – + CD
1587861
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 4. – 2004. – + CD
1587862
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 5. – 2004. – + CD
1587863
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 6. – 2004. – + CD
1587864
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 7. – 2004. – + CD
1587865
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 8. – 2004. – + CD
1587866
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 9. – 2004. – + CD
1587867
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 10. – 2004. – + CD
1587868
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 11. – 2004. – + CD
1587869
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 12. – 2004. – + CD
1587870
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 1. – 2005. – + CD
1587871
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 2. – 2005. – + CD
1587872
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 3. – 2005. – + CD
1587873
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 4. – 2005. – + CD
1587874
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 5. – 2005. – + CD
1587875
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 6. – 2005. – + CD
1587876
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 7. – 2005. – + CD
1587877
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 8. – 2005. – + CD
1587878
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 9. – 2005. – + CD
1587879
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 10. – 2005. – + CD
1587880
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 11. – 2005. – + CD
1587881
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 12. – 2005. – + CD
1587882
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 1. – 2006. – + CD
1587883
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 2. – 2006. – + CD
1587884
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 3. – 2006. – + CD
1587885
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 4. – 2006. – + CD
1587886
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 5. – 2006. – + CD
1587887
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 6. – 2006. – + CD
1587888
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 7. – 2006. – + CD
1587889
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 8. – 2006. – + CD
1587890
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 9. – 2006. – + CD. – с октября 2006г. см. назв. "hi - Tech"
1587891
   Чипи штучного інтелекту, приватні 5G-мережі та роботи // Юридична газета. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 10). – С. 26-27
1587892
  Середюк О. Чипотрібне українцям статеве свято? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 лютого - 13 березня (№ 9/10). – С. 6-8


  Про історію 8-го березня.
1587893
  Станков Д. Чипровски килими / Д. Станков. – София, 1960. – 380с.
1587894
   Чипровското въстание 1688-1988 : Исторически, методически и библиографски материали за подпомагане работата на библиотеките при ознаменуване 300-годишнината от чипровското въстание. – София, 1988. – 80 с.
1587895
  Дормидонтов А.С. Чир - Coregonus nasus (PALLAS) Восточной Сибири : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Дормидонтов А.С.; МГУ. – М., 1971. – 37л.
1587896
  Моложавенко В.С. Чир - казачья река : приглашение к путешшествию по шолоховской земле / В.С. Моложавенко. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 142 с. – ISBN 5-235-00115-X
1587897
   Чир"єв Сергій Іванович (1850-1919) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 523. – ISBN 978-966-439-754-1
1587898
   Чираг. – Махачкала, 1974. – 87с.
1587899
   Чиракман - Карвуна- Каварна. – София, 1982. – 144с.
1587900
  Оноприенко В.И. Чирвинские / В.И. Оноприенко, М.В. Онопиренко ; отв. ред. чл.-кор. НАН Украины А.Ю. Митропольский ; [Рос. акад. наук.]. – Москва : Наука, 2008. – 301, [3] с., [22] л. фот. – Сер. осн. в 1959 г. - Указ. имен.: с. 297-302. – Библиогр.: с. 255-296 и в подстроч. примеч. – (Серия "Научно-биографическая литература "Российской академии наук" / редкол.: акад. Н.П. Лаверов (председатель) [и др.]). – ISBN 978-5-02-036031-0
1587901
   Чирвинський Володимир Миколайович (1883-1942) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 523. – ISBN 978-966-439-754-1
1587902
  Короткий В. Чирвинський Петро Миколайович (1880-1955) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 448. – ISBN 5-7707-1062-4
1587903
   Чирвинський Петро Миколайович (1880-1955) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 523. – ISBN 978-966-439-754-1
1587904
   Чирвінський Володимир Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 112-113. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1587905
   Чирвінський Петро Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 114-115. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1587906
  Казиев Г.К. Чиркей. / Г.К. Казиев. – Махачкала : Даг.кн.изд-во., 1976. – 128с.
1587907
  Коцур Г.Г. Чирко Богдан Володимирович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 97 : фото
1587908
   Чирков (Чірков) Василь Васильович (1845 - після 1904) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 523. – ISBN 978-966-439-754-1
1587909
   Чирков С.И. Выставка произведений. – М., 1979. – 13с.
1587910
  Якубов Чирчик / Якубов, Т. Салимов. – Ташкент : Узбекистан, 1970. – 56с.
1587911
  Ляшко І.І. Чисельна реалізація методу розв"язування задачі безнапірної фільтрації / І.І. Ляшко, К.О. Пришляк, М.Й. Чорний // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 192-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  За допомогою метода скінченних елементів отримано скінченномірну модель вихідної задачі. Приведені формули, які дають можливість реалізувати чисельний метод на ЕОМ. Одержано дві системи лінійних нерівностей, що мають добре обумовлені матриці. Для ...
1587912
   Чисельне вивчення вимушених коливань тривалого демпфера з фізично нелінійних матеріалів при гармонічному навантаженні з урахуванням внутрішніх втрат / Я. Жук, В. Січко, Л. Васільєва, І. Умрихін // Геометричне моделювання та інформаційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; редкол.: В. Будак, С. Устенко, В. Мельник [ та ін.]. – Миколаїв, 2017. – № 1 (3), квітень. – С. 48-52. – ISSN 2520-2820
1587913
  Базима Леонід Олексійович Чисельне дослідження взаємодії струменів рідини і газу із зустрічним надвзуковим набігаючим потоком : Автореф... канд.техн.наук: 051407 / Базима Леонід Олексійович; МО України Хар. авіац. ін-т ім М.Є.Жуковського. – Харків, 1997. – 19л.
1587914
  Коломенська Валентина Володимирівна Чисельне дослідження електроімпульсних джерел рідинних струменів : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.02.05 / Коломенська Валентина Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1994. – 20л.
1587915
  Войцеховський С.О. Чисельне дослідження еліптичних задач в областях довільної форми // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 7 : Факультет кібернетики. – С. 37-42
1587916
  Гладкий А.В. Чисельне дослідження задачі керування хвильовими полями / А.В. Гладкий, В.В. Скопецький, Д.А. Гладка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-39. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Розглянуто задачу оптимального керування для параболічного хвильового рівняння типу Шредінгера з комплексним не самоспряженим оператором. Сформульовано критерій оптимальності. Запропоновано чисельний метод розв"язання оптимізаційної задачі та ...
1587917
  Вабіщевич М.О. Чисельне дослідження напружено-деформованого стану грунтового склепіння підземної церкви Свято-Успенської Києво-Печерської лаври // Опір матеріалів і теорія споруд : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 96. – C. 116-122. – ISSN 2410-2547
1587918
  Власюк А.П. Чисельне дослідження одновимірної задачі масопереносу сольових розчинів у грунтових масивах / А.П. Власюк, О.П. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 228-237. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Побудовано математичну модель задачі масопереносу сольових розчинів в грунтових масивах при залежності параметрів фільтрації та масопереносу від концентрації солей. Числовий розв"язок відповідної одновимірної крайової задачі отримано методом скінченних ...
1587919
  Совіт Юрій Петрович Чисельне дослідження процесів гідродинаміки і тепломасообміну в пучках стрижнів і волокон : Автореф... канд. фізико-математ.наук: 01.02.05 / Совіт Юрій Петрович; Дніпропетровський державний ун-тет. – Дніпропетровськ, 1997. – 16л.
1587920
  Бубнов В.В. Чисельне дослідження псевдогіперболічних моделей / В.В. Бубнов, С.І. Ляшко, В.В. Семенов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-10. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  Запропоновано аналог методу Фаедо-Гальоркіна для знаходження наближених розв"язків початково-крайових задач типу Ньютона для псевдогіперболічних рівнянь та доведено їх збіжність до узагальнених розв"язків.
1587921
  Креневич А.П. Чисельне інтегрування диференціальних рівнянь не розв"язаних відносно похідної // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 101-102. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для системи диференціальних рівнянь вигляду d(x - g(t,x)) = f{t,x)dt запропоновано чисельний метод знаходження її розв"язків. We proposes the numerical method of finding of the solutions of the nonlinear differential system d(x - g(t,x)) = f(t,x)dt.
1587922
  Таірова М.С. Чисельне інтегрування, диференціювання та розв"язання задачі Коші : метод. вказівки та варіанти завдань для контрольних і самостійних робіт / М.С. Таірова, З.Ю. Журавльова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки і механіки. – Одеса : ОНУ, 2018. – 43, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 43
1587923
   Чисельне моделювання варізонних напівпровідникових приладів / В.Л. Бурківська, І.П. Гаврилюк, В.Л. Макаров, М.М. Москальков, В.К. Россохатий, Н.О. Россохата // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 141-150. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  В даній роботі розглядається дифузійно-дрейфова модель напівпровідникових структур, що базуються на твердих розчинах змінного складу. Для знаходження наближеного розв"язку побудована неявна абсолютно стійка, повністю консервативна різницева схема. ...
1587924
  Воропаєв Г.О. Чисельне моделювання взаємодії одиночного вихору з пластиною / Г.О. Воропаєв, Н.В. Розумнюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 53-58. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Наведено результати вивчення взаємодії ізольованого вихору в потоку в"язкої рідини з примежовим шаром пластини скінченної довжини. Вихор має початковий розмір порядку товщини примежового шару. Чисельне моделювання виконується на основі розв"язку ...
1587925
  Дмитрієв Г.Л. Чисельне моделювання взаємодії просторових конструкцій з вітром : Автореф... Канд.техн.наук: 05.23.17 / Дмитрієв Г.Л.; Київ держ.техн.ун-т. – К, 1996. – 16л.
1587926
  Марцафей А.С. Чисельне моделювання гідродинамічних процесів з використанням багатопроцесорних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Марцафей Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1587927
  Марцафей А.С. Чисельне моделювання гідродинамічних процесів з використанням багатопроцесорних систем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Марцафей Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 138 арк. – Додатки: арк. 138. – Бібліогр.: арк. 121-137
1587928
  Шинкаренко Георгій Андрійович Чисельне моделювання динаміки взаємодії фізико-механічних полів : Автореф... докт. фіз.-матем.наук: 01.01.07 / Шинкаренко Георгій Андрійович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 34л.
1587929
  Крицький В.Б. Чисельне моделювання динаміки захисних оболонок атомних електростанцій при короткочасних навантаженнях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Крицький Володимир Борисович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С.П. Тимошенка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
1587930
  Потапенко Л.І. Чисельне моделювання динамічних процесів в морських водоймах / Л.І. Потапенко, Г.М. Стешенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 184-189. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1587931
  Штанцель Сергій Едуардович Чисельне моделювання динамічної поведінки тришарових оболонок обертання з врахуванням дискретності наповнювача при нестаціонарних навантаженнях : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.02.04 / Штанцель С.Е.; Ін-тут механіки ім. С.П.Тимошенка. НАНУ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1587932
  Сеник Тарас Дмитрович Чисельне моделювання дифракційної взаємодії електромагнітних хвиль з періодичними структурами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Сеник Т.Д.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 18с. – Бібліогр: 14 назв
1587933
  Грищенко Олександр Юхимович Чисельне моделювання і оптимізація динамічних і релаксаційних процесів : Дис...доктора фіз.-мат. наук:01.05.02 / Грищенко Олександр Юхимович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 319 л. – Бібліогр.:л.297-319
1587934
  Грищенко Олександр Юхимович Чисельне моделювання і оптимізація динамічних і релаксаційних процесів : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук: 01.05.02 / Грищенко О.Ю.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 41 назва
1587935
  Раков М.В. Чисельне моделювання квантових багаточастинкових систем з використанням тензорних мереж : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Раков Михайло Володимирович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1587936
  Мукоєд А.П. Чисельне моделювання коливань циліндричної оболонки при вибуховому навантаженні / А.П. Мукоєд, В.П. Мукоїд, Ф.М. Красюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 234-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В рамках зв"язаної задачі аеропружності розглядається поведінка циліндричної оболонки при дії внутрішнього вибухового навантаження. Для описання нестаціонарних рухів повітря і продуктів детонації використовується система рівнянь газової динаміки. ...
1587937
  Дубініна О.М. Чисельне моделювання магнітного поля і вихрових струмів у кінцевих частинах турбогенератора з метою підвищення його надійності : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.01 / Дубініна О.М.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1587938
  Стеля О.Б. Чисельне моделювання піродинамічних процесів на основі комп"ютерної моделі внутрішньої балістики / О.Б. Стеля, Л.І. Потапенко, І.П. Сіренко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю.; члени редкол.: Бутвін Б.Л., Воробйов Г.П., Гавлічек П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (28). – С. 53-57. – ISSN 2311-7249
1587939
  Приходько О.А. Чисельне моделювання процесів аерогідродинаміки та тепломасообміну на основі методу розщеплення із застосусванням пакету програм розв"язання рівнянь Ейлера та Нав"є-Стокса. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 05.13.16 / Приходько О.А.; АН України. Ін-т кібернетики. – К., 1993. – 35л.
1587940
  Алексєєнко С.В. Чисельне моделювання процесів гідроаеродинаміки та тепломасопереносу в областях з вільними границями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Алексєєнко Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1587941
   Чисельне моделювання процесів кінетики абсорбції з багатокомпонентних розчинів / О.Ю. Грищенко, О.Г. Кочулова, В.І. Ляшко, В.С. Федорова // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 49
1587942
  Бразинський Вадим Іванович Чисельне Моделювання процесів масопереносу навколо тіл, які рухаються в верхніх шарах атмосфери : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.02.05 / Бразинський Вадим Іванович; Мін-во освіти України. Дніпропетр. держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1996. – 16л.
1587943
  Грищенко О.Ю. Чисельне моделювання процесів релаксаційної газової динаміки : Навчальний посібник / О.Ю. Грищенко, С.І. Ляшко, О.І. Молодцов; МОУ; ІЗМН; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 1997. – 224 с. – ISBN 5-7763-9027-3
1587944
  Черняк В.Я. Чисельне моделювання процесів формування функції розподілу електронів за енергіями у несамостійному розряді / В.Я. Черняк, В.В. Бучнев // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 278-284. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Надані результати чисельного моделювання та експериментального дослідження зондовою методикою функції розподілу електронів по енергії (ФРЕЕ) у дейтерієвій плазмі несамостійного розряду, стимульованого плазмовим потоком. Для знаходження функції ...
1587945
  Власюк А.П. Чисельне моделювання процесу переносу сольових розчинів в основах гідротехнічних об"єктів / А.П. Власюк, В.О. Самсонюк, П.М. Зінько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. З0-35. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Сформульовано математичну модель двовимірної задачі масопереносу розчинених у фільтраційному потоці солей з врахуванням залежності параметрів фільтрації від концентрації сольового розчину та знайдено її чисельний розв"язок. Результати отримано для ...
1587946
  Гаврилюк Володимир Петрович Чисельне моделювання процесу світлозбирання в сцинтиляційних детекторах складної форми : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.01 / Гаврилюк Володимир Петрович; НАН Украіни. Ін-тут монокристалів. – Харків, 1999. – 19л.
1587947
  Мищенко В.В. Чисельне моделювання процесу шунтирування у плазмі / В.В. Мищенко, Г.В. Сандраков, Д.І. Черній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 235-239. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Modelling of the process of metallic body motion in a macrobodies accelerator is discussed. The process is described by the gas dynamic system of equations that is coupled with body motion and magnetic field equations. For a numerical solution of the ...
1587948
  Руснак І.О. Чисельне моделювання рівнянь Нав"є-Стокса з дробовими похідними // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 43-44
1587949
  Ткаченко Л.В. Чисельне моделювання розвитку вихорів Тейлора-Гертлера в нестаціонарній течії Куетта : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Ткаченко Людмила Володимирівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1587950
  Шевельов О.Г. Чисельне моделювання розповсюдження ударних хвиль у сполучених та розгалуджених каналах на підставі квазімонотонної різницевої схеми : Автореф... канд. фіз. матнаук: 01.02.05 / Шевельов О. Г.; КУ. – К., 1994. – 21л.
1587951
  Кузьмін А.В. Чисельне моделювання розповсюдження хвиль на поверхні ідеальної рідини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 150-156. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для моделювання процесу виникнення і розповсюдження хвилі на поверхні водойма запропонований чисельний метод знаходження наближеного розв"язку. Нестаціонарна гранична задача з вільною поверхнею за допомогою використання теорії потенціалів зводиться до ...
1587952
  Степанченко О.М. Чисельне моделювання розчинення пласта солі з врахуванням осмосу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 221-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульовано математичну модель нелінійної задачі дифузійного розчинення, з врахуванням осмосу, сольового пласта, перекритого зверху шаром грунту скінченної товщини, в рамках задачі типу Стефана. Числовий розв"язок отримано методом скінченних різниць. ...
1587953
  Степанченко О.М. Чисельне моделювання розчинення пласта солі з врахуванням осмосу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 363-371. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульовано математичну модель нелінійної задачі дифузійного розчинення, з врахуванням осмосу, сольового пласта, перекритого зверху шаром грунту скінченної товщини, в рамках задачі типу Стефана. Числовий розв"язок отримано методом скінченних різниць. ...
1587954
  Шкриль О.О. Чисельне моделювання руйнування призматичних тіл на основі напіваналітичного методу скінчених елементів : Автореф.дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Шкриль О.О.; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
1587955
  Пашко А.О. Чисельне моделювання субгауссових випадкових полів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 35-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто алгоритм побудови моделі випадкових полів, що зображуються у вигляді стохастичних інтегралів. Наведені основні означення, здобуте оцінки точності моделювання в метриках різних функціональних просторів. Всі результати мають місце для ...
1587956
  Клюшин Д.А. Чисельне моделювання тривимірного вологоперенесення при мікрозрошенні / Д.А. Клюшин, Оноцький, Н.І. Ляшко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (121). – С. 54-64. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  In the paper an efficient method of numerical simulation of water transport using of two-step simmetrizable difference algorithm (DS-algorithm) in combination with the Newton method for the non-linear equations is described. Results of simulation of ...
1587957
  Ходневич Я.В. Чисельне моделювання умов інтенсифікації місцевого розмиву русла ріки за донною перешкодою, що відхиляється від берега вниз за течією / Я.В. Ходневич, Д.В. Стефанишин // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 111-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
1587958
  Дрозд А.О. Чисельне моделювання ціноутворення банку за умови випадкового запізнення при поверненні кредитів / А.О. Дрозд, В.О. Капустян // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 104-115. – ISSN 2306-6806
1587959
  Попов О.В. Чисельне розв"язання деяких спектральних задач методом скінчених елементів : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.07 / Попов О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 15л.
1587960
  Зражевська В.Ф. Чисельне розв"язання деякої нестаціонарної нелінійної задачі термопружності для порожнинного циліндру / В.Ф. Зражевська, Г.М. Зражевський, О.Г. Куценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С.53-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано ефективну напіваналітичну процедуру для розв"язання нестаціонарної нелінійної задачі термопружності для областей, що мають осесиметричну форму з неосесиметричними граничними умовами. Нестаціонарна нелінійна задача теплопровідності ...
1587961
  Федорченко І.С. Чисельне розв"язання задач оптимального керування гіперболічними системами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 160-170. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі запропоновано підхід до знаходження наближених розв"язків задач оптимального керування гіперболічними системами при квадратичній функції вартості, розподіленому керуванні та спостереженні за граничних умов Діріхле та Неймана.
1587962
  Власюк А.П. Чисельне розв"язання задачі фільтраційної консолідації тіла ґрунтової греблі врахуванням масопереносу солей / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 197-204. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульована математична модель двовимірної задачі фільтраційної консолідації тіла грунтової греблі з врахуванням масопереносу солей та отримано її чисельний розв"язок методом скінченних елементів. На основі проведених чисельних експериментів показано ...
1587963
  Мартинюк П.М. Чисельне розв"язання задачі фільтраційної консолідації шаруватих грунтів з урахуванням впливу переносу солей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 240-246. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульована математична модель задачі фільтраційної консолідації шаруватого ґрунту з урахуванням впливу переносу солей. Для чисельного розв"язування відповідної одновимірної крайової задачі запропоновано використати метод скінченних елементів. ...
1587964
  Бомба А.Я. Чисельне розв"язання нелінійних модельних крайових задач на квазіконформні відображення в умовах взаємовпливу градієнтів потенціалу та характеристик середовища / А.Я. Бомба, Д.О. Пригорницький, В.В. Скопецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 126-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено новий алгоритм чисельного розв"язання обернених нелінійних крайових задач на квазіконформні відображення у двозв"язних неоднорідних анізотропних деформівних середовищах.
1587965
  Бомба А.Я. Чисельне розв"язання обернених нелінійних крайових задач на конформні та квазіконформні відображення в двозв"язних областях / А.Я. Бомба, Д.О. Пригорницький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 188-195. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено новий алгоритм чисельного розв"язання обернених нелінійних крайових задач на конформні та квазіконформні відображення у двозв"язних областях, обмежених еквіпотенціальними лініями.
1587966
  Власюк А.П. Чисельне розв"язання однієї двомірної задачі фільтраційної консолідації грунтового масиву з врахуванням солепереносу / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 193-199. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Сформульована математична модель двовимірної задачі фільтраційної консолідації шару глинистого грунту під впливом прикладеного смугового навантаження інтенсивністю q(t) та знайдено її чисельний розв"язок чисельними методами скінченних різниць та ...
1587967
  Власюк А.П. Чисельне розв"язання однієї задачі укріплення основи гідротехнічного (енергетичного) об"єкта / А.П. Власюк, М.Б. Демчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 158-166. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута задача укріплення основи гідротехнічного (енергетичного) об"єкта методом ін"єкції в"яжучої рідини. Сформульована математична модель даної задачі і розв"язана методом скінчених різниць з використанням чисельних конформних відображень. Задача ...
1587968
  Венгерський П.С. Чисельне розв"язування варіаційних задач поверхневого стоку / П.С. Венгерський, В.М. Трушевський, Г.А. Шинкаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 26-30. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Розв"язано задачу стоку мілкої води з поверхні водозбору методом скінченних елементів. В основі теорії лежать два основних фактори - переважання горизонтальних масштабів руху над вертикальними та гідростатичними та гідростатичний закон для тиску. ...
1587969
  Шабасюк Р.М. Чисельне розв"язування задачі Діріхле для диференціального рівняння Лапласа // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 46-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-0431
1587970
  Борачок І.В. Чисельне розв"язування задачі Коші для рівняння Лапласа в тривимірних двозв"язних областях : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.07 / Борачок Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 5 назв
1587971
  Вакал Є.С. Чисельне розв"язування задачі перерозподілу радіонуклідів у біомасі рослин / Є.С. Вакал, В.В. Попов, О.С. Тригуб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 66-68. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто математичну модель міграції радіонуклідів, яка враховує процеси поглинання і накопичення забруднень у біомасі рослин. Розроблено економічний чисельний алгоритм розв"язання сформульованих крайових задач, який базується на методі ...
1587972
  Степаненко О.І. Чисельне розв"язування змішаної крайової задачі для рівняння теплопровідності // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 36-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-0431
1587973
  Куца Н.В. Чисельне розв"язування крайової задачі з нахиленою похідною / Н.В. Куца, В.В. Попов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 71-72. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі розглядається побудова чисельного розв"язку крайової задачі з нахиленою похідною за допомогою методу граничних інтегральних рівнянь. Ключові слова: гармонічна функція, крайова задача, метод граничних інтегральних рівнянь. In the paper ...
1587974
  Власюк А.П. Чисельне розв"язування однієї нелінійної задачі розчинення пласта солі / А.П. Власюк, О.М. Степанченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 164-172. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Побудовано математичну модель задачі дифузійного розчинення сольового пласта, перекритого зверху шаром ґрунту скінченної товщини, в рамках задачі типу Стефана. Розроблено обчислювальний алгоритм розв"язок відповідної крайової задачі. Чисельний ...
1587975
  Власюк А.П. Чисельне розв"язування однієї нелінійної задачі розчинення пласта солі / А.П. Власюк, О.М. Степанченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 142-150. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано математичну модель задачі дифузійного розчинення сольового пласта, перекритого зверху шаром ґрунту скінченної товщини, в рамках задачі типу Стефана. Розроблено обчислювальний алгоритм розв"язок відповідної крайової задачі. Чисельний ...
1587976
  Бомба А.Я. Чисельне розв"язування одного класу обернених крайових задач на конформні відображення для тризв"язних областей з потенціалом керування / А.Я. Бомба, Д.О. Пригорницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 155-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено новий алгоритм чисельного розв"язування обернених нелінійних крайових задач на конформні відображення з потенціалом керування для тризв"язних областей, обмежених еквіпотенціальними лініями, за умови максимуму перетоку від внутрішнього ...
1587977
  Бешлей А.В. Чисельне розв"язування плоских задач для еліптичного рівняння зі змінними коефіцієнтами методом інтегральних рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.07 / Бешлей Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1587978
  Оноцький В.В. Чисельне та комп"ютерне моделювання процесів переносу з використанням двокрокових симетризованих алгоритмів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Оноцький В"ячеслав Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 145 л. – Бібліогр.: л. 127-145
1587979
  Оноцький В.В. Чисельне та комп"ютерне моделювання процесів переносу з використанням двокрокових симетризованих алгоритмів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Оноцький В"ячеслав Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1587980
  Григоренко О.Я. Чисельний аналіз вільних коливань незамкнутих циліндричних оболонок з еліптичним поперечним перерізом / О.Я. Григоренко, М.Ю. Борисенко, О.В. Бойчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 52-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1587981
  Горошко О.О. Чисельний аналіз динаміки нового гасителя вимушених коливань / О.О. Горошко, В.П. Легеза // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 107-111. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті досліджується рух двомасової віброзахисної системи твердих тіл "важка однорідна куля в масивній сферичній виїмці" під дією зовнішнього гармонічного збудження. Сформульовано рівняння руху важкої однорідної кулі в сферичній виїмці без ковзання ...
1587982
  Ніколаєнко Т.Ю. Чисельний аналіз динамічних систем у медичній фізиці : посібник для студентів фіз. ф-ту / Т.Ю. Ніколаєнко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 47, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 46
1587983
  Горошко О.О. Чисельний аналіз динамічної поведінки однієї транспортної віброзахисної системи / О.О. Горошко, В.П. Легеза // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 100-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті досліджується рух 4-масової системи твердих тіл "довгомірний вантаж - вітрозахисні вузли маятникового типу - зчеп з двох транспортних екіпажів" після удару в загальмований екіпаж-бойок. Побудовано диференціальні рівняння руху системи та ...
1587984
  Михайловський Д.В. Чисельний аналіз напружень в елементах монолітно-каркасних будинків з врахуванням взаємного впливу суміжних секцій / Д.В. Михайловський, А.Г. Чубарев // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 130-139 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-617-7202-87-4
1587985
   Чисельний метод абераційного розрахунку монохроматорів. Ч. II. / В.М. Ващенко, Є.А. Лоза, Ж.І. Патлашенко, О.О. Банніков, О.Є. Черниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 338-344. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядаються результати застосування удосконаленої абераційної теорії на прикладі схеми одинарного монохроматора на базі сферичної дифракційної гратки. Викладається чисельний метод мінімізації аберацій і побудови абераційних спектральних ...
1587986
   Чисельний метод абераційного розрахунку монохроматорів. Ч.1 / В.М. Ващенко, Є.А. Лоза, Ж.І. Патлашенко, О.О. Банніков, О.Є. Черниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 430-440. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропоновано більш точний та універсальний, порівняно з класичним, метод чисельного абераційного розрахунку дифракційних монохроматорів на прикладі схеми одинарного монохроматора. Метод дозволяє будувати більш точне абераційне спектральне ...
1587987
  Глебена І М. Чисельний метод відшукання абсолютного екстремуму негладких і розривних функцій двох дійсних змінних / І М. Глебена, Г.Г. Цегелик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 115-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано чисельний метод відшукання абсолютного екстремуму довільних функцій двох дійсних змінних. В основі цього методу лежить ідея проектування поверхні, яка досліджується на координатні площини. Ключові слова: методи оптимізації ...
1587988
  Бичков О.С. Чисельний метод дослiдження стiйкостi лiнiйного гiбридного Автомату / О.С. Бичков, М.Г. Меркур"єв, О.Г. Павлюченко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (108). – С. 66-74. – (Серія "Прикладна математика". Cерія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В статтi пропонується для дослiдження стiйкостi лiнiйних гiбридних автоматiв використовувати оптимiзацiйний пiдхiд. Побудовано оптимiзацiйну задачу, яка випливає з теорем про стiйкiсть розв"язкiв гiбридного автомату. Доведено теореми про iснування ...
1587989
  Овечко В.С. Чисельний метод корекції накладання дифракційних порядків спектрального приладу / В.С. Овечко, А.М. Дмитрук, В.М. Безручко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 60-62. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  Запропоновано метод корекції накладання дифракційних порядків спектрального приладу. Отримано формули для практичного застосування. Методика успішно перевірена експериментально.
1587990
  Прусов В.А. Чисельний метод підвищеної точності розв"язання рівнянь моделі циркуляції атмосфери / В.А. Прусов, Б. Безнощенко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 120-124. – ISSN 0868-6939


  У статті пропонується нові чисельні методи для розв"язку системи рівнянь загальної циркуляції атмосфери, а саме метод підвищеної точності апроксимації похідних першого та другого порядку і багатошаговий одностадійний метод розв"язання рівнянь моделі ...
1587991
  Супрун О.М. Чисельний метод розв"язання нечітких диференціальних рівнянь / О.М. Супрун, О.С. Бичков // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 45-46
1587992
  Акіменко В.В. Чисельний метод розв"язку задачі оптимального керування для системи локально-одновимірних інтегро-диференційних параболічних рівнянь / В.В. Акіменко, О.Ю. Трофимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 121-124. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для системи локально-одновимірних інтегро - диференційних рівнянь параболічного типу з виродженням побудовано стійкий чисельний алгоритм оптимального керування на класі кусково-гладких функцій. Ключові слова: система інтегро- диференційних рівнянь, ...
1587993
  Акіменко В.В. Чисельний метод розв"язку системи інтегро-дифференційних рівнянь параболічного типу з вигодженням / В.В. Акіменко, О.Г. Наконечний, О.Ю. Трофімчук // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 40
1587994
  Тригуб О.С. Чисельний розв"язок деяких задач міграції забруднень в грунтах : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 05.13.16 / Тригуб О.С.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 12 с.
1587995
  Клюшин Д.А. Чисельний розв"язок задач тепломасопереносу в грунті при мікрозрошуванні. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 05.13.16 / Клюшин Д.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 13л.
1587996
  Гап"як І. Чисельний розв"язок кінетичного рівняння типу Больцмана для гранульованих газів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 25-30. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Для систем частинок із дисипативною взаємодією розглянуто кінетичне рівняння типу Больцмана для гранульо- ваних газів, яке є узагальненням класичного рівняння Больцмана. Побудовано чисельний розв"язок задачі Коші для та- кого кінетичного рівняння та ...
1587997
  Довгий В. Чисельний розв"язок крайової задачі для параболічного рівняння з несамоспряженим оператором і зв"язаними крайовими умовами / В. Довгий, Л. Вакал, Є. Вакал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 7-11. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто крайову задачу для параболічного рівняння другого порядку з несамоспряженим оператором. Подібні задачі є математичною моделлю ряду задач, що описують процеси конвективно-дифузійного перенесення речовини, механізми виникнення у плазмі пробою ...
1587998
  Вітавецька Л.А. Чисельний розрахунок спектральних характеристик випромінювання плазми важких багатозарядних іонів, що створюються ультракоротким лазерним імпульсом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 434-438. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Проведено аналіз експериментів по дослідженню випромінювання плазми багатозарядних іонів Th, U, Pb і Bi, що належать ізоелектронним послідовностям Cu, Zn [1]. На основі розрахунку в рамках різних алгоритмів квантової електродинамічної теорії збурень ...
1587999
  Перетятко Ю.В. Чисельний розрахунок тривимірних електричних полів в полімерній ізоляції самоутримних ізольованих проводів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.05 / Перетятко Ю.В.; Національн. технічний ун-т України " Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1588000
  Повалінська І.О. Чисельний синтез управління для лінійного диференціального рівняння з випадковим коефіцієнтом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 264-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  На основі вивчених літературних джерел в статті розглянуто чисельний синтез оптимального управління для одного диференціального рівняння з випадковим марківським коефіцієнтом на прикладі одного рівняння з двома станами.
<< На початок(–10)1581158215831584158515861587158815891590(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,