Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1581158215831584158515861587158815891590(+10)В кінець >>
1586001
  Тарасов К.Е. "Фрейдо-марксизм" о человеке / К.Е. Тарасов, М.С. Кельнер. – М., 1989. – 211с.
1586002
  Таранюк В. "Фріз" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 57-59
1586003
  Гаєвська Н. "Фронтові поезії" Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 33-36
1586004
  Коломиєць М. "Фулбрайт Україна": динамічна громада для розбудови сильної, успішної держави // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 грудня (№ 50). – С. 4. – ISSN 2519-4429
1586005
  Слюсаревський М. "Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій в Європі"-орієнтир при реформуванні законодавства України // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 31-36.
1586006
  Писарева Л.И. ФРГ: профессия учителя сегодня // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2008. – №10. – С. 90-96. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561X
1586007
  Сокольников Г.О. ФРГ: современные тенденции в экономике / Г.О. Сокольников. – Москва, 1971. – 208с.
1586008
  Федоров В.П. ФРГ: экономика и экономическая дипломатия / В.П. Федоров. – Москва, 1977. – 216с.
1586009
  Кремер И.С. ФРГ: этапы "восточной политики" / И.С. Кремер. – М., 1986. – 220с.
1586010
  Бестужев-Марлинский Фрегат "Надежда" / Бестужев-Марлинский. – Одесса : Маяк, 1983. – 248 с.
1586011
  Гончаров И.А. Фрегат "Паллада" / И.А. Гончаров. – Москва : Госиздательство географической литературы, 1949. – 712с.
1586012
  Гончаров И.А. Фрегат "Паллада" / И.А. Гончаров. – М, 1957. – 656с.
1586013
  Гончаров И.А. Фрегат "Паллада" / И.А. Гончаров. – Калининград
1. – 1984. – 399с.
1586014
  Гончаров И.А. Фрегат "Паллада" / И.А. Гончаров. – М
1. – 1985. – 686с.
1586015
  Гончаров И.А. Фрегат "Паллада" / И.А. Гончаров. – Волгоград, 1986. – 608с.
1586016
  Гончаров И.А. Фрегат "Паллада" / И.А. Гончаров. – Ленинград, 1986. – 879 с.
1586017
  Вьюнник Л.И. Фрегат "Свобода" / Л.И. Вьюнник. – Москва, 1979. – 111с.
1586018
  Гончаров И.А. Фрегата "Паллада" / Гончаров И.А. ; Преведе от руски Сидер Флорин. – Варна : Георги Бакалов. – (Б-ка морета, брегове и хора ; № 36)
Т. 1. – 1977. – 512 с.
1586019
   Фреге (Frege) Фрідріх Людвіг Готтлоб // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 953-955. – ISBN 966-316-069-1
1586020
  Зубчик О.А. Фреге та Гуссерль: боротьба з психологізмом у логіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С, 57-59. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості критики психологізму в логіці Готтлобом Фреге та взаємозв"язок. Автор звертає увагу на вплив поглядів Фреге на формування ідей Гуссерля.
1586021
  Продев С. Фред або весна / С. Продев. – К., 1965. – 311с.
1586022
  Продев С. Фред або весна / С. Продев. – К., 1970. – 283с.
1586023
  Резникова А.Г. Фредерик Бантинг и открытие инсулина (к 75-летию со дня трагической гибели) // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. – Київ, 2016. – № 5 (77). – С. 99-102. – ISSN 2224-0721
1586024
  Чорновол І. Фредерик Джексон Тернер і концепція фронтиру // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 77-100
1586025
  Грэхэм Ш. Фредерик Дуглас ("Жил-был раб...") / Ш. Грэхэм. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 399 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 20(286))
1586026
   Фредерик Жолио-Кюри - борец за мир и передовую науку. – М, 1951. – 26с.
1586027
  Кузнецов Б.Г. Фредерик Жолио-Кюри - ученый и борец за мир / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1952. – 80 с.
1586028
  Эренбург И.Г. Фредерик Жолио-Кюри / И.Г. Эренбург. – Москва : ГИПЛ, 1958. – 31 с.
1586029
  Шаскольская М.П. Фредерик Жолио-Кюри / М.П. Шаскольская. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 269 с.
1586030
  Кедров Ф.Б. Фредерик Жолио-Кюри / Ф.Б. Кедров. – Москва : Знание, 1960. – 48 с.
1586031
  Бикар П. Фредерик Жолио-Кюри и атомная энергия : пер. с франц. / П. Бикар. – Москва : Госатомиздат, 1962. – 221 с.
1586032
  Финкельштейн Е.Л. Фредерик Леметр / Е.Л. Финкельштейн. – Ленинград, 1968. – 256с.
1586033
  Кривомазов А.Н. Фредерик Содди (1877-1956) / А.Н. Кривомазов. – М., 1978. – 207с.
1586034
  Церковняк-Городецька Фредерик Шопен у творчості Лесі Українки // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 201-204. – ISBN 978-966-3888-379-3
1586035
  Русело Ж. Фредерик Шопен. Кн. для чтения на фр. яз. для 10-х кл. ср. шк. / Ж. Русело. – М., 1981. – 143с.
1586036
  Приходько Д. Фредерик Шопен: пророк фортепиано // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 11 (51). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
1586037
   Фредерико Гарсиа Лорка и его мир. – М., 1987. – 520с.
1586038
  Романов С. Фредерік Шопен - Леся Українка: діалог геніїв // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 820-835. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
1586039
  Кузьменко А.В. Фредерік Шопен - музикальний геній / А.В. Кузьменко, В.А. Чоботарьова // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 44-46. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1586040
  Неправська Наталія Фредерік Шопен покращує імідж України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 36-37 : фото. – ISSN 1998-8044
1586041
  Вайнкоп Ю.Я. Фредрик Шопен / Ю.Я. Вайнкоп. – Москва-Ленинград, 1950. – 55с.
1586042
  Завьялов Н.М. Фрезерный торф и его сжигание в котельных установках / Н.М. Завьялов. – М., 1932. – 56с.
1586043
  Варанкин Ю.В. Фрезерный торф и его сжигание. / Ю.В. Варанкин. – Минск, 1949. – 28с.
1586044
  Тира Ю.А. Фрейд vs українська символіка (дослідження сну у творчості Івана нечуй-Левицького на матеріалі повісті "Кайдашева сім"я" // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 43-45. – (Серія "Філологічні науки")
1586045
  Менжулін В. Фрейд би заплакав // Критика. – Київ, 2009. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 14-16
1586046
  Гловер Э. Фрейд или Юнг / Э. Гловер. – Санкт-Петербург : Академический проект, 1999. – 206с. – ISBN 5-7331-0138-5
1586047
  Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия / В.М. Лейбин. – Москва : Политиздат, 1990. – 397 с.
1586048
  Виттельс Ф. Фрейд. Его личность, учение и школа / Ф. Виттельс. – Ленинград, 1925. – 199с.
1586049
  Волошинов В.Н. Фрейдизм / В.Н. Волошинов. – Москва-Ленинград, 1927. – 164с.
1586050
  Ільчук Л.П. Фрейдизм в історичній ретроспективі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 17-23. – ISBN 966-628-197-5
1586051
  Афасижев М.Н. Фрейдизм и буржуазное искусство. / Афасижев М.Н. – Москва : Наука, 1971. – 128 с. – Список лит.: с. 122-127
1586052
  Майский В.И. Фрейдизм и религия / В.И. Майский. – М, 1930. – 87с.
1586053
  Попова М.А. Фрейдизм и религия / М.А. Попова. – Москва : Наука, 1985. – 200 с.
1586054
  Вырубова А.А. Фрейлина Ее Величества / А.А. Вырубова. – Москва, 1990. – 268с.
1586055
  Галицька О.Б. Фрейм " Metapher " у науковому тексті : На матеріалі лінгвістичної збірки "Metapher und innovation. Die Rolle der Metapher im Wandel von Sprache und Wissenshaft" // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 15-18. – ISSN 1729-360Х
1586056
  Карпенко Ульяна Алексеевна Фрейм "вооруженное противостояние" в русской культурно-языковой традиции : Дисс. ... канд. филолог. наук: 10.02.02 / Карпенко У. А.; КНУТШ. – Киев, 2005. – 233 л. – Библиогр.: л.199-233
1586057
  Карпенко-Иванова Фрейм "Вооруженное противостояние" в русской, английской, итальянской культурно-языковой традиции / Ульяна Карпенко-Иванова. – Киев : Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2006. – 231, [1] с. – Библиогр.: с. 210-229. – ISBN 966-8188-36-5
1586058
  Садовнікова Г.В. Фрейм автомобільної термінології в американському варіанті англійської мови // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 167-181. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
1586059
  Садовнікова Г.В. Фрейм автомобільної термінології у німецькій мові // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 120-134. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
1586060
  Мамедова М Э.С. Фрейм мужчина/муж - женщина/жена - arvad/kadin на базе фразеологических единиц русского и тюркских языков / М Э.С. Мамедова, Ч Н. Эски // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 111-120. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1586061
  Авраменко О.В. Фрейм підозра у концептуалізації і інтриги розкриття таємниці // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 444-450. – ISBN 978-966-581-958-5
1586062
  Котляревська Т.В. Фрейм поняття "соціальний концепт" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 145-148


  У статті висвітлюються різні точки зору науковців щодо понять концепту і фрейма, а також їхнього взаємозв"язку. Подається нова фреймова модель поняття "соціальний концепт". The article explains different scientific opinions of the notions of a concept ...
1586063
  Пєшкова Т.В. Фрейм та складові тематичної будови як когнітивна структура змісту (на матеріалі літературно-критичних статей преси Німеччини) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 247-253. – ISBN 966-638-08406
1586064
  Авраменко О.В. Фрейм як засіб когезії дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 418-420. – ISBN 978-966-171-013-8
1586065
  Нікуліна О. Фрейм як один зі способів представлення емоційного концепту JOIE // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 183-184. – ISBN 978-966-600-646-5
1586066
  Винниченко І. Фрейман Йоганн-Самуїл (Микола Оттонович) фон / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 361. – ISBN 978-966-7863-77-7
1586067
  Кусько К.Я. Фреймова вербалізація країнознавчого дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 117-121. – ISBN 966-581-295-5
1586068
  Бехта Т. Фреймова когезія детективного тексту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 93-99. – Бібліогр.: Літ.: С. 99; 12 поз. – (Германська філологія ; Вип. 551/552)
1586069
  Пасічник Г.П. Фреймова лексична група "Опис природи" в романі "Humphry Clinker" Т.Смоллета // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 76-83. – ISBN 966-7400-33-5
1586070
  Чумакова К.О. Фреймова модель концепту "Наземний транспортний засіб" (на матеріалі англійської мови) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 82-86
1586071
  Петрик Т. Фреймова модель концепту "релігія" в езотеричному дискурсі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 10-17. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
1586072
  Птуха В.А. Фреймова організація номінацій одягу в англійській та українській мовах // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 144-153. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
1586073
  Аладько Д.О. Фреймова організація номінацій посуду в англійській та українській мовах // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 9-15
1586074
  Смоляна А.Л. Фреймова організація рекламно-інформаційного колажу (на матеріалі суперобкладинок англомовної літератури) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 240-245. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  У статті розглядається мовленнєвий жанр рекламно-інформаційного колажу, наведеного на суперобкладинці англомовної літератури. Досліджено його семантичну структуру в контексті методики фреймового моделювання. Фреймова структура визначена як ...
1586075
  Голощук С.Л. Фреймова організація спонукального дискурсу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 62-66
1586076
  Розумна І.В. Фреймова репрезентація соціально-культурної події "Christmas" у творчості Вільяма Сідні Портера (О. Генрі) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 58-65
1586077
  Ржевська Д. Фреймова семантика в перекладі звукосимволізмів японської мови // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 299-305. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1586078
  Ржевська Д. Фреймова семантика як метод перекладу звукосимволізмів у романі Х. Муракамі "Хроніки заводного птаха" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 58. – С. 112-117


  У статті визначено роль фреймового підходу в аналізі та оцінці функціонування ономатопоетичної лексики і збереження її при перекладі, з метою створення позитивного/негативного ставлення до подій чи ситуацій та їхньої подальшої реалізації в тексті на ...
1586079
  Ягодзинська І.О. Фреймова семантика: аспекти застосування у музично-теоретичній науці // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 479-487
1586080
  Петрик Т. Фреймова структура концепту "людина" у ченнелінг-дискурсі крайона // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 37-41. – (Серія географічна ; Вип. 40, ч. 1). – ISSN 2078-6441
1586081
  Гайдученко Л.В. Фреймова структура концепту MACHT (влада) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 147-152
1586082
  Семенчук А. Фреймова структура концепту ТЕРОРИЗМ // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 195-200. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1586083
  Бірюченкова А.В. Фреймова структура назв рослин (на матеріалі англійської поезії XIX століття) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 191-192. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1586084
  Бовсунівська Т.В. Фреймова структура роману "АМ тм" Юрія Іздрика і особливості сучасного жанрового основлення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 5-11
1586085
  Баржанская А.М. Фреймовая репрезентация концепта FAMILY в персональном дискурсе королевы Виктории // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 32-39. – Bibliogr.: Літ.: с. 39; 9 п.


  В статье анализируется структура и средства вербализации концепта FAMILY в в коенцептосфере королевы Виктории на материале персонального дискурса. Концепт представлен в виде фрейма, состоящего из 5 слотов. Детально описывается каждый слот и его ...
1586086
  Котляревська Т.В. Фреймове відображення концепту Україна у політичних статтях франкомовними інтернет-джерелами (На прикладі "Ukraine: la perspective d"une nouvelle coalition gouvernementale s"eloigne" та "Echec d"une nouvelle coalition en Ukraine") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 21-24


  Аналізується проблема створення політичної коаліції в Україні. Різні думки політиків, їх представлення у статтях, оцінні коментарі, побудова статей є предметом даного дослідження. The article deals with the problem of political coalition formation in ...
1586087
  Іващенко В.Л. Фреймове і комунікативне термінознавство в зарубіжній лінгвістиці // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 51-58. – ISSN 0027-2833


  У статті окреслено проблематику фреймового та комунікативного термінознавства як провідних напрямів зарубіжного мовознавства. Проаналізовано засадним і праці відомих термінологів, які сьогодні активно працюють у цій сфері.
1586088
  Володина Т.С. Фреймове моделювання відмінникових префіксальних дієслів у сучасній німецькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С.85-95. – Бібліогр.: Літ.: с.95; 16 п. – ISBN 978-966-171-165-4
1586089
  Даценко Ю.П. Фреймове моделювання герундіальних конструкцій в італійській та українській мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 126-132


  У статті розкрито специфіку фреймового моделювання герундіальних конструкцій в італійській та українській мовах, виділено аспектуальні властивості герундія та дієприслівника у зіставлюваних мовах. Зіставно-типологічний аналіз вказаних категорій в ...
1586090
  Черненко Н.А. Фреймове моделювання концепту доброчесність: зіставний аспект (на матеріалі латинської, французької, англійської та української мов) / Н.А. Черненко, І.О. Голубовська // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 3-18. – ISSN 0027-2833
1586091
  Сєчіна С. Фреймове моделювання концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ (IDENTIDAD) у іспанській мові: предметно-центричний та ідентифікаційний фрейм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 33-36. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено фреймовому моделюванню номінацій концепту IDENTIDAD. Проаналізовано предметноцентричний та ідентифікаційний фрейми для представлення когнітивного простору концепту IDENTIDAD в іспансь- кій мові. Проведено логічний аналіз слотів ...
1586092
  Пилипенко Р.Є. Фреймове моделювання фахових й лінгвокультурних контекстів у німецькому економічному тексті // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 253-257. – ISBN 966-638-142-7
1586093
  Ділай І. Фреймовий аналіз когнітивних дієслів англійської мови // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 254-256. – ISBN 978-966-553-924-7
1586094
  Вострова С.В. Фреймовий аналіз концептуальної ситуації "перебіг хвороби" в англомовному медичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 90-102. – ISBN 966-581-388-9
1586095
  Жулінська М.О. Фреймовий аналіз неологізмів концепту "програми" // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 29-31
1586096
  Тацакович У.Т. Фреймовий підхід до перекладу алюзії // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (6). – С. 139-149. – ISSN 2617-8923
1586097
  Вербицька А.Е. Фреймові моделі емоційного концепту DISTRESS/дистрес // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2017. – Вип. 15. – С. 23-33. – ISBN 978-617-7132-80-5
1586098
  Кусько К.Я. Фреймові стратегії у різножанровому іноземномовному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 210-214. – ISBN 966-7890-03-1
1586099
  Кусько К.Я. Фреймові стратегії у різножанровому іноземномовному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: ЛІт.: С. 214; 11 назв
1586100
  Свистунов О.Ю. Фреймові технології в процесі викладання природничих дисциплін іноземним студентам / О.Ю. Свистунов, Т.А. Шмоніна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 133-138. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1586101
  Іванченко Н.О. Фреймово-онтологічне моделювання фінансової складової економічної безпеки підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 300-304 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1586102
  Вялкова В.І. Фреймово-продукційна модель подання знань // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – 164-169


  У статті розглянута фреймово-продукційна модель подання знань. Запропонована трьохшарова структура моделі подання знань, яка базується на змішаній моделі подання знань, де спільно використовуються правила-продукцй та система фреймів. Це дозволяє ...
1586103
  Репецький А.А. Фреймово-продукційна модель подання знань у інтелектуальному тренажері // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 115-121


  В даній роботі подано огляд основних підходів щодо побудови систем, основаних на знаннях. Докладніше розглядається фреймово-продукційна модель подання знань. Пропонується формальна математична модель подання знань і виведення рішень в інтелектуальному ...
1586104
  Минский Марвин Фреймы для представления знаний / Минский Марвин. – Москва : Энергия, 1979. – 152с.
1586105
  Гончаренко В.В. Фреймы для распознавания смысла текста / В.В. Гончаренко, Е.А. Шингарева. – Кишинев, 1984. – 200 с.
1586106
  Вахштайн В.С. Фреймы классичности. Ирвинг Гофман как "неудобный классик" социологии // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2011. – Т. 14, № 2 (55). – С. 59-84. – ISSN 1029-8053
1586107
  Сімонова А.В. Фрейя як маніфестація жіночих архетипів у скандинавській міфологіі // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 424-426
1586108
  Журавлев А.Ф. Фреквентарий мотивных элементов в мифологиях мира // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 39-62. – ISSN 0373-658Х
1586109
  Зіневич В.В. Френк О"Коннор - співак ірландського народу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 375-380


  У статті робиться спроба познайомити читача з постаттю видатного ірландського майстра оповідання Френка О’Коннора, розповісти про його життєвий шлях та творчість.
1586110
  Мельвиль М.Н. Френсис Бэкон / М.Н. Мельвиль. – Москва, 1961. – 48с.
1586111
   Френсис Бэкон // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 110. – С. 3-31.
1586112
  Михайленко Ю.П. Френсис Бэкон и его учение / Ю.П. Михайленко. – Москва : Наука, 1975. – 262с.
1586113
  Филипченко Ю.А. Френсис Гальтон и Грегор Мендель / Ю.А. Филипченко. – Москва : Госиздат ; Напеч. в Ленинграде, 1925. – 86 с. – (Биографическая библиотека)
1586114
  Канаев И.И. Френсис Гальтон. 1922-1911 / И.И. Канаев. – Ленинград : Наука, 1972. – 136 с.
1586115
  Чекотовський Е.В. Френсіс Гальтон: життя та внесок у розвиток статистичної науки / Е.В. Чекотовський, М.Ю. Потапова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 66-71


  Розглянуто життєвий шлях та наукова діяльність видатного англійського біолога і статистика-математика. Особливу увагу надано працям ученого, підкреслено їх значення для розвитку статистичної науки. Є фото.
1586116
  Дамянов Симеон Френската политика на Балканите / Дамянов Симеон. – София, 1977. – 324 с.
1586117
  Дамянов Симеон Френското икономическо проникване в България / Дамянов Симеон. – София, 1971. – 264 с.
1586118
  Кенигсберг А.К. Френц Лист / А.К. Кенигсберг. – Москва : Знание, 1961. – 32 с.
1586119
  Томановская В.Ф. Фреоні. Свойства и применение. / В.Ф. Томановская, Б.Е. Колотова. – Л., 1970. – 182с.
1586120
   Фреоны в реакции каталитического олефинирования. Синтез фторсодержащих соединений на их основе / Е.С. Баленкова, А.В. Шастин, В.М. Музалевский, В.Г. Ненайденко // Журнал органической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург, 2016. – Т. 52, вып. 8. – С. 1087-1107. – ISSN 0514-7492
1586121
  Томановская В.Ф. Фреоны. Свойства и применение. / В.Ф. Томановская, Б.Е. Колотова. – Л., 1970. – 182с.
1586122
  Фильштейн М.Я. Фреска / М.Я. Фильштейн. – Кишинев, 1968. – 68с.
1586123
  Сабо М. Фреска : Роман / М. Сабо. – Київ : Дніпро, 1971. – 160с.
1586124
  Сабо М. Фреска / М. Сабо. – М., 1978. – 527с.
1586125
  Білик Г. Фреска на пам"ятник майстрові // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 173-180. – ISSN 2075-1222


  Життєвий і творчий шлях українського поета Ігоря Римарука
1586126
  Горболіс Л. Фреска складної наративної картини українського письменства : [рецензія] // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 54-55
1586127
  Кемпе М. Фрескати : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 120-128. – ISSN 0321-1878
1586128
  Микава Н.М. Фрески : три новеллы / Николай Микава ;. – Москва : Правда, 1967. – 48 с.
1586129
  Кобилецький Ю.С. Фрески / Ю.С. Кобилецький. – К., 1979. – 215с.
1586130
  Дементьев В.В. Фрески / В.В. Дементьев. – Москва : Современник, 1985. – 495 с.
1586131
   Фрески Дмитриевского собора. Выдающийся памятник монумент живописи древнего Владимира. – Ленинград, 1974. – 13 с.
1586132
  Ван Шижу Фрески Дуньхуана і їх практичне застосування в сучасному графічному дизайні // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 18-21. – ISSN 0130-1799
1586133
  Александрович В. Фрески з портретом княжої родини у київській Софії // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2011. – № 3/4 (167/168). – С. 50-55. – ISSN 0131-2685
1586134
  Щербак Ю.М. Фрески і фотографії / Ю.М. Щербак. – Київ : Молодь, 1984. – 118 с.
1586135
  Чепурко Б. Фрески королівського лісу // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-22 листопада (№ 43/44). – С. 15
1586136
  Хоменко О. Фрески неполохливих споминів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 13 грудня (№ 25). – С. 7


  Спогади про українського письменника Сергія Петровича Плачинду.
1586137
  Махінчук М.Г. Фрески осіннього неба / М.Г. Махінчук. – К., 1987. – 205с.
1586138
  Георгиевский В.Т. Фрески Панселина монастыря в протать на Афон : Альбом с 32 таблицами фототипий и 3 цветными снимками по способу Люмбера / Георгиевский В.Т. – [Санкт-Петербург] : Изд. Императорского Русского Археологического Общества, 1914. – 9, [2] с., 35 л. ил. : ил., портр. – Загл. на 1 с. текста: Мануил Панселин и его фрески в Протате на Афоне


  Остроухов, Илья Семенович
1586139
  Ликова Н.М. Фрески середньовічної Тавріки як феномен християнської культури : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ликова Н.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1586140
  Мордвінцев В.М. Фрески Софії Київської як джерело по вивченню святкової культури Києва та Київської землі / В.М. Мордвінцев, В.А. Старков // Четверта Українська республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Київ, 1989
1586141
  Коренюк Юрій Олександрович Фрески Софійського собору в Києві : Автореф... канд. мистецтвознавстванаук: 17.00.04 / Коренюк Юрій Олександрович; НАН України, Ін-тут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського. – К., 1995. – 19л.
1586142
  Домбровский О.И. Фрески средневекового Крыма / О.И. Домбровский. – К., 1966. – 112с.
1586143
  Вздорнов Г.И. Фрески Феофана Грека в церкви Спаса Преображения в Новгороде / Г.И. Вздорнов. – Москва, 1976. – 290с.
1586144
   Фрески Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия в копиях художника Н.В.Гусева. – М., 1987. – 39с.
1586145
  Георгиевский В.Т. Фрески Ферапонтова монастыря / Издание Высочайше учрежденного комитета попечительства о русской иконописи. – Санкт-Петербург : Т-во Р.Голике и А.Вильборг, 1911. – 121, 23, [47 л.] с. + с 42 рисунками в тексте, 7 цветных таблиц и 40 таблиц фототипий
1586146
   Фрески Ферапонтова монастыря (Дионисия Ферапонтовского). – Москва, 1970. – 60с.
1586147
  Греков А.П. Фрески церкви Спаса Преображения на Ковалеве / А.П. Греков. – М., 1987. – 93с.
1586148
   Фрески церкви Успения на Волотовом поле. – Москва, 1977. – 220с.
1586149
  Брюсова В.Г. Фрески Ярославля XVII - начала XVIII века / В.Г. Брюсова. – Москва, 1969. – 147с.
1586150
  Брюсова В.Г. Фрески Ярославля XVII - начала XVIII века / В.Г. Брюсова. – Москва, 1983. – 147с.
1586151
  Щербак Ю.Н. Фрески, письма и фотографии / Ю.Н. Щербак. – Москва : Советский писатель, 1991. – 92 с. – ISBN 5-265-02042-Х
1586152
  Коренюк Ю. Фрескова композиція "Сорок мучеників севастійських" Софійського собору в Києві // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2005. – Ч. 3 : Архітектура,образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С.25-41. – ISSN 1728-6875
1586153
  Лордкинанидзе И.Г. Фресковая роспись из селения Набахтеви. : Автореф... Канд.искусствовед.наук: 17.8231 / Лордкинанидзе И.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 18л.
1586154
  Смирнов Н. Фресковые изображения по лестницам на хоры Киево-Софийского собора / Н. Смирнов. – 554-591с.
1586155
  Митревски Н. Фрескоживописот во Пелагониjа = The fresco painting in Pelagonia from the middle of the 15th to the end 17th centuries : од средината на 15 до краjот на 17 век / Никола Митревски ; Македонска академиjа на науките и уметностите ; Фондациjа Трифун Костовски ; [ гл. уред.: Ц. Грозданов ; фотогр.: Н. Митревски ; прев.: З. Теофилова ]. – Скопjе : МАНУ, 2009. – 358, [ 1 ] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 978-608-209-021-0
1586156
  Семенов Г.В. Фригийские васильки / Г.В. Семенов. – Москва, 1980. – 368с.
1586157
  Фрэзер И.Г. Фригийский культ Аттиса и христианство / И.Г. Фрэзер. – Москва : Новая Москва, 1924. – 109 с.
1586158
  Мартынов Семен Фрида Кало гений автопортретов. На разрыв аорты // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 3 (2942). – С. 32-33 : фото
1586159
  Ээлмяэ А. Фридеберг Туглас / А. Ээлмяэ. – Таллин, 1986. – 53 с.
1586160
   Фридерик Шопен. – М, 1952. – 62с.
1586161
  Соловцов А.А. Фридерик Шопен / А.А. Соловцов. – Изд. 2-е, переработ. – М., 1953. – 32с.
1586162
  Соловцов А.А. Фридерик Шопен / А.А. Соловцов. – 2-е изд., расшир. и пересмотр. – М., 1960. – 467с.
1586163
  Кремлев Ю.А. Фридерик Шопен : Очерк жизни и творчества / Ю.А. Кремлев. – 2-е изд. – Москва, 1960. – 704с.
1586164
   Фридерик Шопен. – М, 1960. – 412с.
1586165
  Бэлза И.Ф. Фридерик Шопен / И.Ф. Бэлза. – М, 1991. – 137с.
1586166
  Соловцов А.А. Фридерик Шопен. Жизнь и творчество / А.А. Соловцов. – М., 1956. – 324с.
1586167
  Кремлев Ю.А. Фридерик Шопен. Очерк жизни и творчества. / Ю.А. Кремлев. – 3-е изд. – М., 1971. – 608с.
1586168
  Лебовски Х. Фридерик Шопен: в ловушке // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2008. – № 3. – С. 313-325. – ISSN 1726-6084
1586169
  Ганзбург Г.І. Фридерік Шопен (1810-1849) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 1 (76)
1586170
   Фридман и Хайек о свободе. – Репринт. изд. – Минск, 1990. – 125с.
1586171
   Фридман, Карл Шоломович. Выставка живописи. Москва. 1983. – Москва, 1983. – 32с.
1586172
  Мествиришвили М.А. Фридмановская модель эволюции Вселенной в релятивистской теории гравитации / М.А. Мествиришвили, Ю.В. Чугреев. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 15с.
1586173
  Шницлер А. Фридолин / А. Шницлер. – Москва, 1926. – 102 с.
1586174
  Бобылева С.И. Фридрих II Великий - штрихи к портрету / С.И. Бобылева, Т.Л. Петрова // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун. им. Олеся Гончара. – Днепропетровск, 2011. – [Вып. 37]. – С. 223-229. – ISBN 978-966-551-322-3


  Фрідріх II, або Фрідріх Великий, відомий також як Старий Фрітц — з 1740 «король в Пруссії» і з 1772 король Пруссії з династії Гогенцоллернів. Один з найзначніших правителів Німеччини.
1586175
  Боровков Д. Фридрих III Гогенцоллерн-император на 99 дней // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 12 (84 ). – С. 48-61. – ISSN 1812-867Х
1586176
  Салахутдинов Г.М. Фридрих Артурович Цандер. / Г.М. Салахутдинов. – М., 1987. – 62с.
1586177
   Фридрих Артурович Цандер. Библиография.. – Рига, 1972. – 28с.
1586178
  Пако М. Фридрих Барбаросса / М. Пако; пер.с фр.Т.H.Редичкиной. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 320 с. – (Сер."След в истории"). – ISBN 5222003663
1586179
  Кони Ф. Фридрих Великий. / Ф. Кони. – Ростов н/Д, 1997. – 544с.
1586180
  Дубинянский М. Фридрих Великий: прусский дух // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 4 (56). – С. 66-86. – ISSN 1819-6268
1586181
  Лавринович К.К. Фридрих Вильгельм Бессель. 1784-1846 / К.К. Лавринович. – Москва : Наука, 1989. – 320 с.
1586182
   Фридрих Вольф. – М., 1956. – 24с.
1586183
  Шелингер Н.А. Фридрих Вольф : критико-библиогр. очерк / Н.А. Шелингер. – Москва : Высшая школа, 1966. – 96 с. – (Современная зарубежная литаратура)
1586184
  Девекин Валентин Николаевич Фридрих Вольф и проблемы развития немецкой литератцры социалистического реализма : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.05 / Девекин Валентин Николаевич; МГУ. – М., 1974. – 38л.
1586185
  Павлова Н.С. Фридрих Дюрренматт / Н.С. Павлова. – Москва, 1967. – 76с.
1586186
  Седельник В. Фридрих Дюрренматт и швейцарская литература ХХ века // Вікно в світ : зарубіжна література:наукові дослідження,історія, методика викладання. / аукових досліджень зарубіжної літератури в Україні ; ред. рада: С. Аверінцев, М. Анастасьєв, Ю. Борєв [та ін.] ; редкол.: Є. Волощук, І. Красуцька, Б. Бігун [та ін.]. – Київ, 2002. – № 2 (17) : Нариси історії зарубіжних літератур ХХ століття. Німецькомовні літератури. – С. 96-103
1586187
  Румянцева Н.С. Фридрих Зорге - человек упрямой справедливости / Н.С. Румянцева. – Москва, 1966. – 176с.
1586188
  Ивонин Ю.Е. Фридрих ІІ и сражение при Кунерсдорфе // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 6. – С. 155-168. – ISSN 0130-3864
1586189
  Синельникова И.М. Фридрих Лесснер / И.М. Синельникова. – М., 1975. – 156с.
1586190
  Полякова Н.Б. Фридрих Людвиг Шредер: нем. актер, режиссер и театр. деятель / Н.Б. Полякова. – М., 1987. – 269с.
1586191
  Риль А. Фридрих Ницше, как художник и мыслитель, 1898
1586192
  Адлер Б.Ф. Фридрих Ратцель. Его жизнь, научная деятельность и личные воспоминания о нём, 1904. – 42-64с.
1586193
  Оггер Г. Фридрих Флик мультимиллионер / Г. Оггер. – Москва, 1976. – 397с.
1586194
  Масаев М.В. Фридрих фон Хайек: свобода, демократия, капитализм (философско-исторический анализ) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 169-172. – ISSN 2076-1554
1586195
  Зильманович Д.Я. Фридрих Цендер.Детство.Юность.Первые исследования. / Д.Я. Зильманович. – Рига, 1967. – 204с.
1586196
  Шиллер Ф.П. Фридрих Шиллер : Жизнь и творчество / Ф.П. Шиллер. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1955. – 430 с. : 1 л. портр.
1586197
  Чечельницкая Г. Фридрих Шиллер : (1759-1805) / Г. Чечельницкая. – Ленинград-Москва : Искусство, 1959. – 196 с. : портр. – (Классики зарубежная драматургия : научно-популярные очерки)
1586198
  Лозинская Л.Я. Фридрих Шиллер / Л. Лозинская. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 334 с. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып. 7 (297))
1586199
   Фридрих Шиллер : Статьи и материалы. – Москва : Наука, 1966. – 424 с.
1586200
  Либинзон З.Е. Фридрих Шиллер / З.Е. Либинзон. – Москва : Просвещение, 1990. – 172 с. – (Биография писателя)
1586201
  Волошина О.А. Фридрих Шлегель и Франц Бопп (флексия и агглютинация как две тенденции развития индоевропейского слова) // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 33-47. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
1586202
  Дмитриева К.А. Фридрих Шуленбург - библиофил и коллекционер // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2010. – № 4 (369). – С. 125-132. – ISSN 0869-6020
1586203
   Фридрих Энгельс - великий мыслитель и революционер.. – Ленинград, 1972. – 192с.
1586204
   Фридрих Энгельс - великий мыслитель и революционер.. – М., 1972. – 256с.
1586205
  Тартаковский Б.Г. Фридрих Энгельс - друг и соратник Карла Маркса / Б.Г. Тартаковский. – Москва, 1970. – 32с.
1586206
   Фридрих Энгельс - мыслитель и революционер.. – Прага, 1970. – 208с.
1586207
  Маркс Э. Фридрих Энгельс // Основные вехи истории I Интернационала., 1934. – 11-23 с.
1586208
  Франкфурт Л. Фридрих Энгельс / Л. Франкфурт, Е. Спокойная. – Л, 1941. – 44с.
1586209
  Ленин В.И. Фридрих Энгельс / В.И. Ленин. – Ленинград, 1952. – 16с.
1586210
  Кедров Б.М. Фридрих Энгельс / Б.М. Кедров. – Москва, 1970. – 159с.
1586211
   Фридрих Энгельс : Биография. – Москва, 1970. – 627 с.
1586212
  Степанова Е.А. Фридрих Энгельс / Е.А. Степанова. – Москва, 1980. – 240с.
1586213
  Степанова Е.А. Фридрих Энгельс / Е.А. Степанова. – Москва, 1985. – 238с.
1586214
   Фридрих Энгельс и вопросы литературы.. – М., 1973. – 142с.
1586215
   Фридрих Энгельс и его время. – Москва, 1990. – 526с.
1586216
   Фридрих Энгельс и проблемы истории древних обществ. – Киев, 1984. – 256с.
1586217
   Фридрих Энгельс и современная биология.. – Кемерово, 1986. – 51с.
1586218
   Фридрих Энгельс и экономическая наука.. – Минск, 1971. – 139с.
1586219
   Фридрих Энгельс о диалектике естествознания : Хрестоматийное издание. – Москва : Наука, 1973. – 576с.
1586220
  Шатонов Б.Ш. Фридрих Энгельс о структуре естественно-научного знания / Б.Ш. Шатонов. – Улан-Удэ, 1971. – 44с.
1586221
   Фридрих Энгельс.. – Кишинев, 1970. – 17с.
1586222
  Грин Ц.И. Фридрих Энгельс. / Ц.И. Грин. – Москва, 1970. – 32с.
1586223
   Фридрих Энгельс: Биография.. – М., 1972. – 575с.
1586224
   Фридрих Энгельс: Биография.. – 2-е изд. – М., 1977. – 610с.
1586225
  Дубинянский М. Фридрих Энгельс: номер второй // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 4 (32). – С. 44-64. – ISSN 1819-6268
1586226
  Черченко Г.Л. Фридрих Энгельс: человек и ученый : К 170-летию со дня рождения / Г.Л. Черченко. – Киев : Знание, 1990. – 47с.
1586227
  Миронов Г.Е. Фридрих Энегельс / Г.Е. Миронов. – М., 1985. – 64с.
1586228
  Самойлов А. Фридрих Эрмлер / А. Самойлов. – Л, 1970. – 65с.
1586229
  Жлуктенко Ю.А. Фризский язык : Монография / Ю.А. Жлуктенко, А.В. Двухжилов; АНУ ССР. Ин-т языковедения им. А.А. Потебни. – Киев : Наукова думка, 1984. – 200с.
1586230
  Гончарова О.О. Фризька мова у комунікативному просторі Нідерландів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 274-281


  У зв"язку із широкою розповсюдженістю англійської мови та її впливу на інші мови, одним із актуальних напрямів досліджень сучасної лінгвістики є питання збереження мов меншин. У цій статті подається огляд місця фризької мови в комунікативному просторі ...
1586231
  Крагельский И.В. Фрикционные автоколебания / И.В. Крагельский, Н.В. Гитис. – Москва, 1987. – 181 с.
1586232
  Елькин А.И. Фрикционные свойства высокоэластичных полимеров при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Елькин А.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 11л.
1586233
  Николаев В.Н. Фрикционные свойства полимеров в различных физических состояниях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николаев В. Н.; Уч. сов. по мех. и материаловед. полимеров при науч. исслед. физ. хим. ин-т. – М., 1968. – 18л.
1586234
  Титов В.И. Фрикционные свойства полимеров в стеклообразном состоянии и в переходной области в высокоэластическое состояние : Автореф. Дис. ... канд. физ.-мат. наук : 02.076 / Титов В. И. ; Совет по механике и материаловедению полимеров при НИФХИ. – Москва, 1971. – 18 с.
1586235
  Куценко О.Г. Фрикційне перетворення коливань пружних тіл в просторовий рух : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Куценко О. Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 123л. – Бібліогр.:л.112-123
1586236
  Клімчук Т.В. Фрикційний контакт двох півнескінченних штампів і пружної смуги / Т.В. Клімчук, В.І. Острик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглянуто контактну задачу для пружної смуги, нижня грань якої жорстко закріплена, а у верхню грань під дією рівномірно розподілених нормального та дотичного навантажень вдавлюються два півнескінченних штампи з прямолінійними основами. В області ...
1586237
  Улітко А.Ф. Фрикційний контакт жорсткого конуса з пружним півпростором / А.Ф. Улітко, В.І. Острик // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2012. – Т. 55, № 4. – С.106-116. – ISSN 0130-9420


  Розглянуто осесиметричну задачу про контактну взаємодію жорсткого конуса та пружного півпростору з урахуванням тертя і часткового зчеплення в області контакту. Узагальненим методом Вінера - Гопфа отримано аналітичний розв"язок задачі.
1586238
  Острик В.І. Фрикційний контакт пружного конуса з жорсткою обоймою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 138-145. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто задачу про фрикційний контакт пружного конуса з жорсткою конічною обоймою. Побудоване однорідне інтегральне рівняння на скінченному інтервалі з різницевим ядром розв"язано в замкненому вигляді шляхом зведення його до системи функціональних ...
1586239
  Жирнов Б.М. Фрикційні автоколивання другого роду в механічній системі Ван-дер-Поля з урахуванням енерговитрат у квазіпружньому ланцюзі з"єднання // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 234-243. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За умови поліноміальної апроксимації нелінійної сили тертя ковзання скінченним числом членів ряда Тейлора з урахуванням розсіювання енергії за гіпотезою Г.С. Писаренко, у рамках першого асимптотичного поліпшеного наближення запропоновано методику ...
1586240
  Стребков Д.О. Фрилансеры на российском рынке труда / Д.О. Стребков, А.В. Шевчук // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С.45-55. – ISSN 0132-1625
1586241
  Фаллада Х. Фриодолин, нахальный барсучок и другие истории / Х. Фаллада. – М, 1987. – 223с.
1586242
  Вороніна Л. Фрипулья починає і...виграє? // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 510, вересень : вересень. – С. 17-19


  Творчість українського художника Володимира Євтушевського.
1586243
  Сидоренко Віктор Фристайл Вашої зими: гірськолижні Австрія - Андорра - Польща - Словаччина - Словенія - Туреччина - Фінляндія - Україна : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 42-51
1586244
  Яковлев Егор Фритьоф и его чувство снега : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 20 : Скандинавия. – С. 42-51 : Фото
1586245
  Добровольский А.Д. Фритьоф Нансен - выдающийся полярный исследователь / А.Д. Добровольский. – Москва, 1956. – 31с.
1586246
  Шеклтон Э. Фритьоф Нансен - исследователь / Э. Шеклтон; пер. с англ. Воробьевой О.К. – Москва, 1986. – 205с.
1586247
  Бать Л. Фритьоф Нансен (жизнь и путешествия) / Бать Л., Дейч Л. – Москва : Учпедгиз, 1936. – 149 с. – (Библиотека по географии для средней школы)
1586248
  Пасецкий В.М. Фритьоф Нансен, 1861-1930 / В.М. Пасецкий. – Москва, 1986. – 335с.
1586249
  Мюклебуст К.А. Фритьоф Нансен, Рауль Амундсен и Русский Север (1890-1930 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 1. – С. 205-215. – ISSN 0130-3864
1586250
  Тегнер Э. Фритьофе, скандинавский витязь : Поэма Тегнера : С прил. перевода первоначальной саги / с швед. пер. Яков Грот. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : [Тип. Мин. путей сообщения ; Вісч. утв. т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1898. – VIII, 165 с.
1586251
  Красновская Н.А. Фриулы / Н.А. Красновская. – М., 1971. – 185с.
1586252
  Воронов Н.В. Фрих-Хар / Н.В. Воронов. – Москва, 1975. – 152с.
1586253
  Ямпольский И.М. Фриц Крейслер / И.М. Ямпольский. – Москва : Музыка, 1975. – 160 с.
1586254
  Стародубова В.В. Фриц Кремер / В.В. Стародубова. – М, 1986. – 173с.
1586255
  Полякова Н.И. Фриц Кремер. / Н.И. Полякова. – М., 1972. – 207с.
1586256
   Фриц Кремер. Каталог. Скульптура. Графика.. – М., 1965. – 15с.
1586257
   Фриц Кремер. Творческий путь немецкого скульптора.. – М., 1960. – 150с.
1586258
  Свенцицкая О.В. Фриц Платен - пламенный революционер (1883-1942) / О.В. Свенцицкая. – М, 1974. – 184с.
1586259
  Иванов А.Е. Фриц Платтен : (Швейцарский коммунист-революционер. 1883-1942). / А. Иванов. – Москва : Госполитиздат, 1963. – 79 с.
1586260
  Корсунский М.А. Фриц с улицы Дружбы / М.А. Корсунский. – Таллин, 1981. – 151с.
1586261
  Бонвеч Б. Фриц Теодор Эпштейн - ученый и учитель // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 320-330. – ISBN 978-966-623-661-9
1586262
  Гладков Т.К. Фриц Шменкель - враг фюрера и рейха / Т.К. Гладков. – М., 1980. – 118с.
1586263
   Фрицький Ігор Олегович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 500. – ISBN 978-966-439-754-1
1586264
   Фрицький Олег Федорович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 44-45. – ISBN 966-7024-23-1
1586265
   Фрицький Олег Федорович // Адміністративно-правова освіта XX століття у персоналіях : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Київ : Ін Юре, 2016. – С. 226-227. – ISBN 978-966-313-531-1
1586266
   Фрицький Олег Федорович (1929-2019) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 500-501. – ISBN 978-966-439-754-1
1586267
  Вергелес Т. Фрідріх Август фон Хайєк - теоретик індивідуалізму і свободи // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 163-168. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
1586268
  Громозова О.М. Фрідріх Артурович Цандер // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (132). – С. 40-41. – ISSN 2518-7104


  Фрідріх Артурович Цандер — радянський піонер ракетної техніки і космонавтики. Син німецьких іммігрантів, що переселилися в Радянську Росію.
1586269
  Прокопіч І. Фрідріх Боденштедт // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 244-246
1586270
  Кравченко О. Фрідріх Вільгельм Райффайзен - засновник кооперативного руху в середині ХІХ ст. // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (200), квітень 2018. – С. 30-31


  У 2018 р. виповнюється 200 років від дня народження Фрідріха Вільгельма Райффайзена, людини, яка перетворила банківську справу на громадський кооперативний ру.
1586271
  Кобзар О.І. Фрідріх Геббель: після "веймарської класики" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)


  Розглянуто творчість видатного німецького письменника Фрідріха Геббеля як новий етап в історії національної літератури.
1586272
  Ленін В.І. Фрідріх Енгельс / В. Ульянов (Ленін). – Київ : Політвидав України, 1970. – 50 с.
1586273
  Ленін В.І. Фрідріх Енгельс / В.І. Ленін. – Київ, 1986. – 21с.
1586274
  Бречкевич М.В. Фрідріх Енгельс і історія первісного суспільства // Четверта наукова сесія : Тези доп. / Київський держ. пед. ін-т. – Київ, 1941. – С. 66-68
1586275
  Лещенко М.Н. Фрідріх Енгельс і революційний рух на Україні / М.Н. Лещенко. – Київ, 1970. – 96с.
1586276
  Шморгун П.М. Фрідріх Енгельс і Україна // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 162-164
1586277
  Гуржій І.А. Фрідріх Енгельс про Україну / І.А. Гуржій. – Київ : Політична література, 1970. – 156с.
1586278
   Фрідріх Енгельс.. – К., 1970. – 55с.
1586279
   Фрідріх Енгельс: Біографія.. – Москва, 1972. – 582с.
1586280
   Фрідріх Кляйнвехтер : праці вченого та література про нього з фондів Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Наук. б-ка, Екон. ф-т ; [уклад.: Загородна Н.М., Дячук М.П. ; наук. ред.: Нікіфіров П.О., Сторощук Б.Д.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – 118, [2] с. : іл., портр. – (Серія "Вчені Чернівецького університету")
1586281
  Кузовова Н.М. Фрідріх Фальц-Фейн. "Гоголь: устрій Запорозької Січі" // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Запорозькі Кам"янська й Олешківська Січі та Кримське Ханство в культурно-історичній спадщині України" : 18-19 квіт. 2019 р. / "Запорозькі Кам"янська й Олешківська Січі та Кримське Ханство в культурно-історичній спадщині України", всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 50-55. – ISBN 978-966-916-789-7
1586282
  Гейдор А.П. Фріланс-ресурси в системі бізнес-процесів підприємства / А.П. Гейдор, А.Ю. Кураченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 251-258. – ISSN 2222-4459
1586283
  Скиба Т.В. Фріланс як сучасна форма реалізації трудового потенціалу // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей: спецвипуск / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (33). – С. 24-28
1586284
  Тертичний О.О. Фріланс як сучасний вид трудових відносин // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 55. – С. 172-177. – ISSN 2075-4892
1586285
  Анісімова А.В. Фріланс як феномен сучасного ринку праці // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 193. – ISBN 978-966-419-279-5
1586286
  Грішнова О.А. Фріланс: нові можливості і проблеми реалізації трудового потенціалу / О.А. Грішнова, О.О. Савченко // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 1 (46). – С. 8-12
1586287
  Лихий Саша Фріпірії. Комедія для молоді / Лихий Саша. – Пряшів, 1964. – 76с.
1586288
  Покась Лілія Фрітьйоф Нансен - норвезький полярний дослідник та громадський діяч : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 43-47 : Фото, мал.
1586289
  Міллер В.О. Фріціс Розінь (1870-1919: Один із засновників КП Латвії). / В.О. Міллер, Е.Я. Стумбіна. – Київ, 1987. – 103с.
1586290
  Хімяк О. ФРН у міжнародній системі: динаміка зміни зовнішньої політики (друга половина XX - початок XXI ст.) // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 159-165
1586291
  Майор О. ФРН: новий вимір толерантності // Толерантність на кордонах Європи: вимір для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" (Україна) ; Мюнхен. ун-т Людвіга Максиміліана (Німеччина) ; [упоряд. І. Вегеш, М. Колодій]. – Ужгород : Наумченко Н.В., 2019. – С. 112-115
1586292
  Болбут Лада Фрод-туризм: необходима осторожность : практикум // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 60-62 : Фото. – ISSN 1998-8044
1586293
  Науменко Фрозина Грицюк: "Коли після смерті Івана до Чорториї злетілися лебеді, ми подумали, що це Іванова душа" / Науменко, Олексій-Нестор // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 40-42. – ISSN 1562-3238
1586294
   Фройд (Freud) Зигмунд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 955-957. – ISBN 966-316-069-1
1586295
  Карпа І. Фройд би плакав / Ірина Карпа. – Харків : Фоліо, 2006. – 238с. – (Графіті). – ISBN 966-03-3525-3
1586296
  Яковенко С. Фройдизм до Фройда (Психоаналіз у польській літературній критиці раннього модернізму) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 2. – С.58-64. – ISSN 0236-1477
1586297
  Завьялов М.С. Фрол Курганов : повесть / М.С. Завьялов. – Смоленск : Смоленское книжное издательство, 1958. – 199с.
1586298
  Фридегор Я. Фром и Хорд / Я. Фридегор. – М., 1958. – 86с.
1586299
   Фромм (Fromm) Еріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 957-959. – ISBN 966-316-069-1
1586300
  Доде А. Фромон младший и Рислер старший : Парижские нравы / Альфонс Доде ; пер. с фр. П.С. Нейман. – Москва : Государственное издательство Художественной литературы, 1958. – 271 с.
1586301
  Романовский Н.В. Фронезис в концепции Бента Фливберга // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 1 (333). – С. 17-26. – ISSN 0132-1625
1586302
  Корнійчук О.Є. Фронт / О.Є. Корнійчук. – Москва : Воениздат, 1942. – 86с. – Книга без окончания
1586303
  Корнійчук О.Є. Фронт : Пьеса / О.Є. Корнійчук; Пер. с укр. – Москва : ГИХЛ, 1942. – 80с.
1586304
  Тардов М.С. Фронт / М.С. Тардов. – Киев, 1958. – 536с.
1586305
  Офин Э.М. Фронт : Повесть и рассказы / Э.М. Офин. – Ленинград : Советский писатель, 1958. – 231 с.
1586306
  Симонов К.М. Фронт : Очерки и рассказы. 1941-1945 / К.М. Симонов. – Москва : Воениздат, 1960. – 407с.
1586307
  Офин Э.М. Фронт : Повести и рассказы / Э.М. Офин. – Ленинград : Детская литература, 1965. – 415 с.
1586308
  Офин Э.М. Фронт : Повести и рассказы / Э.М. Офин. – Ленинград : Детская литература, 1971. – 447 с.
1586309
   Фронт без линии фронта. Сб.. – М., 1965. – 259с.
1586310
  Дойчинов Д. Фронт без огнева линия / Д. Дойчинов. – Пловдив, 1981. – 163с.
1586311
  Ардашев М.А. Фронт без окопов : рассказы / М.А. Ардашев. – Киров : Волго-Вят. кн. изд-во. Киров. отд-ние, 1966. – 103 с.
1586312
  Муртазаев Ш. Фронт без оружия : повесть / Ш. Муртазаев. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 120 с.
1586313
  Паркин П.И. Фронт без переднего края : Документальная повесть / П.И. Паркин. – Москва : ДОСААФ, 1973. – 175с.
1586314
   Фронт без перемир"я. – Х., 1986. – 173с.
1586315
  Матоуш М. Фронт без перемирия / М. Матоуш. – Москва, 1977. – 263с.
1586316
  Афанасьев Н.И. Фронт без тыла : записки партиз. командира / [Лит. обраб. А.Н. Афанасьева]. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 300 с. – Библиогр. в примеч.: с. 295-297. – (БМР. Библиотека молодого рабочего)
1586317
  Коробов Л.А. Фронт без флангов / Л.А. Коробов. – Москва, 1971. – 128с.
1586318
  Мартынов М.М. Фронт в тылу / М.М. Мартынов. – Тула, 1981. – 256с.
1586319
  Асмолов А.Н. Фронт в тылу вермахта : лит. записть Ж.В. Таратуты / А.Н. Асмолов ; предисл. С. Бельченко. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1983. – 302 с.
1586320
  Минаков В.И. Фронт до самого неба / В.И. Минаков. – М., 1977. – 208с.
1586321
  Михалевич А.В. Фронт души / А.В. Михалевич. – Киев, 1970. – 391с.
1586322
  Лук"янов В. Фронт за лінією фронту // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 26 травня (№ 117). – С. 16


  Благодійна організація "Українці в Женеві" об"єднує гуманітарні зусилля волонтерів і жителів Швейцарії для допомоги українцям під час російсько-української війни.
1586323
   Фронт за фронтом.. – Вологда, 1971. – 142с.
1586324
  Еникеев И.Ф. Фронт за фронтом. Записки партизана. / И.Ф. Еникеев. – Уфа, 1974. – 102с.
1586325
  Антипенко Н.А. Фронт и тыл : (краткий обзор) / Н.А. Антипенко ; Всесоюз. о-во "Знание", Науч.-метод. совет по пропаганде воен. знаний. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (В помощь лектору)
1586326
  Арлазоров М.С. Фронт идет через КБ : жизнь авиац. конструктора С.А. Лавочкина, рассказ его друзьями, коллегами, сотрудниками / М.С. Арлазоров. – Москва : Знание, 1969. – 16 с.
1586327
  Арлазоров М.С. Фронт идет через КБ : жизнь авиац. конструктора С.А. Лавочкина, рассказ его друзьями, коллегами, сотрудниками / М.С. Арлазоров. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Знание, 1975. – 224 с.
1586328
   Фронт мира.. – М.-Л., 1951. – 536с.
1586329
  Войцехович В.О. Фронт на Поліссі / В.О. Войцехович. – Київ, 1975. – 431с.
1586330
  Автомонов П.Ф. Фронт не позначено : повість-портрет / Павло Автомонов. – Київ : Вид-во політичної літератури України, 1987. – 219, [5] с.
1586331
   Фронт смеется.. – Москва, 1945. – 59с.
1586332
  Дереза М.М. Фронт у ворожому тилу / М.М. Дереза, Литовчук, F/Є. – К., 1966. – 156с.
1586333
   Фронт у кожному серці. – К, 1966. – 296с.
1586334
  Приваленко М.Е. Фронт уходит на запад / М.Е. Приваленко. – Курск, 1961. – 262с.
1586335
  Дорохов П.Н. Фронт учительницы Перепелкиной : повесть / П.Н. Дорохов. – [Москва] : Моск. т-во писателей ; [1-я тип. Тулпечати в Туле], 1926. – 196 с.
1586336
  Сиченко П.П. Фронт через серце / П.П. Сиченко. – Київ, 1984. – 255 с.
1586337
  Степичев М.И. Фронт, где нет передышек / М.И. Степичев. – М., 1983. – 48с.
1586338
  Тардов М.С. Фронт. / М.С. Тардов. – К., 1949. – 468с.
1586339
  Гайдучок Г.М. Фронтальний експеримент з фізики в 7-11 класах середньої школи : посібник для вчителя / Г.М. Гайдучок, В.Г. Нижник. – Київ : Радянська школа, 1989. – 175 с.
1586340
  Кулєшов В.С. Фронтальний експеримент з фізики у 6 і 7 класах / В.С. Кулєшов. – К., 1975. – 103с.
1586341
  Покровский О.А. Фронтальні лабораторні заняття з фізики в середній школі / О.А. Покровский. – Київ, 1954. – 184с.
1586342
  Елькин Г.Э. Фронтально-вытеснительная хроматография на ионитах и ее применение для очистки лекарственных веществ : Автореф... канд. хим.наук: / Елькин Г.Э.; Акад. наук СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1961. – 11л.
1586343
   Фронтальные зоны юго-восточной части Тихого океана: биология, физика, химия. – Москва : Наука, 1984. – 332с.
1586344
   Фронтальные лабораторные занятия по физике в восьмилетней школе. : пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1969. – 168с.
1586345
  Покровский О.А. Фронтальные лабораторные занятия по физике в средней школе / О.А. Покровский, Б.С. Зворырин. – Москва, 1951. – 172 с.
1586346
  Покровский О.А. Фронтальные лабораторные занятия по физике в средней школе : руководство для учителей / О.А. Покровский, Б.С. Зворыкин. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Учпедгиз, 1956. – 200 с.
1586347
   Фронтальные лабораторные занятия по физике в средней школе : Пособ. для учит. / В.А. Буров, Б.С. Зворыкин, А.А. Покровский, И.М. Румянцев; Ин-т содержания и методов обучения АН пед. наук СССР ; под ред. А.А. Покровского. – Москва : Просвещение, 1970. – 216 с.
1586348
  Свиридов В.И. Фронтальные опыты в преподавании физики (6-8 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Свиридов В. И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1965. – 16л.
1586349
  Буров В.А. Фронтальные опыты по физике : 8 класс / В.А. Буров, И А. Иванов, В.И. Свиридов. – Москва : Просвещеие, 1985. – 64с.
1586350
  Буров В.А. Фронтальные экспериментальные задания по физике : пособие для учителей / В.А. Буров. – Москва : Просвещение, 1986. – 47 с.
1586351
  Буров В.А. Фронтальные экспериментальные задания по физике в 6-7 классах средней школы : пособие для учителей / В.А. Буров. – Москва : Просвещение, 1981. – 112 с.
1586352
  Буров В.А. Фронтальные экспериментальные задания по физике: 10 класс : дидакт. материал: пособие для учителя / В.А. Буров. – Москва : Просвещение, 1987. – 48 с.
1586353
  Еркес Б. Фронти / Б. Еркес, 1932. – 226 с.
1586354
  Морозова Е. Фронтир сетевого общества / Е. Морозова, И. Мирошниченко, Н. Рябченко // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 2. – С. 83-97. – Библиогр.: 62 назв. – ISSN 0131-2227
1586355
  Чорновол І. Фронтири Росії // Критика. – Київ, 2007. – Червень, (число 6). – С. 17-21
1586356
  Поліщук Я. Фронтирна ідентичність: Одеса XX століття / Ярослав Поліщук. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 208 с., [4] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 193-204 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-706-0
1586357
  Пригодій С.М. Фронтирний неоромантизм у літературі США : Різночитання : монографія / Пригодій С.М. ; КНУТШ. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2010. – 231 с. – ISBN 978-966-388-345-6
1586358
  Яровий О.С. Фронтова поезія Олеся Гончара: мотиви і домінанти // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 132-140
1586359
  Мінгазутдінов А.Ф. Фронтова преса як джерело дослідження битви за визволення України від німецько-фашистських загарбників (1943-1944 pp.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 46-48. – (Історія ; вип. 41)


  На основі газетних матеріалів розкривається роль військової преси у вихованні воїнів, мобілізації їх на героїчну боротьбу під час визволення України від фашистських окупантів у 1943-1944 рр.
1586360
  Раковский Л.И. Фронтовая азбука. / Л.И. Раковский. – Л, 1968. – 119с.
1586361
   Фронтовая бригада.. – Москва, 1943. – 48с.
1586362
  Петров Е.А. Фронтовая бывальщина / Е.А. Петров. – М., 1987. – 270с.
1586363
   Фронтовая лирика. 1941-1945.. – М., 1975. – 182с.
1586364
  Михалков С.В. Фронтовая муза / С.В. Михалков. – Москва, 1976. – 303с.
1586365
  Покровский Ю.А. Фронтовая навигация. / Ю.А. Покровский. – Нижний Новгород, 1991. – 142с.
1586366
  Жуков С.И. Фронтовая печать в годы Великой Отечественной войны / С.И. Жуков. – Москва, 1968. – 148с.
1586367
  Луценко Д. Фронтовая поезия Дмитрия Луценко / Дмитрий Луценко; Государственная историческая библиотека Украины; [Составители: Т.И. Луценко, Н. А. Москаленко]. – Киев, 2005. – 28с. – 60-летию Победы над фашистскими захватчиками посвящается
1586368
  Левитин М.Е. Фронтовая сатира / М.Е. Левитин. – Л, 1944. – 72с.
1586369
  Вахер Луиза Фронтовая сестра : роман / Вахер Луиза; пер. с эст. О.Наэль. – Таллин : Ээсти раамат, 1989. – 287 с.
1586370
  Жернаков Н.К. Фронтовая страда / Н.К. Жернаков. – М, 1987. – 506с.
1586371
  Алатырцев В.И. Фронтовая тетрадь / В.И. Алатырцев. – Чебоксары, 1944. – 36 с.
1586372
  Безыменский А.И. Фронтовая тетрадь : стихи / Безыменский А.И. – Ленинград : Советский писатель, 1946. – 116 с.
1586373
  Давыдов В.Т. Фронтовая тетрадь : записки солдата. Рисунки / В.Т. Давыдов. – Москва : Советский художник, 1965. – 143 с.
1586374
  Горюнов И.Г. Фронтовая тетрадь / И.Г. Горюнов. – Куйбышев, 1969. – 126с.
1586375
  Горюнов И.Г. Фронтовая тетрадь / И.Г. Горюнов. – Куйбышев, 1975. – 271с.
1586376
  Филиппов Н.Н. Фронтовая тетрадь / Н.Н. Филиппов. – Горький, 1975. – 40 с.
1586377
  Ванюшин В.Ф. Фронтовая тетрадь / В.Ф. Ванюшин. – Алма-Ата, 1988. – 493с.
1586378
  Твардовский А.Т. Фронтовая хроника / А.Т. Твардовский. – Москва, 1945. – 65с.
1586379
  Шмелев М.Г. Фронтовая юность / М.Г. Шмелев. – Москва, 1962. – 191с.
1586380
  Шмелев М.Г. Фронтовая юность / М.Г. Шмелев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1975. – 224с.
1586381
   Фронтове записи: сб. очерков грузинских писателей.. – Тбилиси, 1944. – 115с.
1586382
  Клименко О.П. Фронтовий альбом = Frontline album / Олександр Клименко. – Київ : АВІАЗ, 2016. – 239, [1] с. : фотоіл. – Текст парал. укр. англ. – ISBN 966-7024-99-7


  Пр. №1707065 надійшов з пошкодж. арк.: с. 143-144
1586383
  Овчаренко Е. Фронтовий літопис Марини Соченко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 13-19 серпня (№ 33). – С. 12


  Виставка живопису і графіки Марини Соченко "Зродились ми великої години".
1586384
  Педенко М.П. Фронтовий щоденник. / М.П. Педенко. – К, 1979. – 120с.
1586385
  Кривошея Г.М. Фронтовик, полковник авіації, Герой України, академік П.Т. Тронько на святкуванні Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років 9 травня у Київському університеті / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 196-207 : фото. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)


  Фотографії мітингу на честь 65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.
1586386
  Магдеев М.С. Фронтовики : роман / Мухаммет Магдеев ; пер. с татар. Е.Леваковской. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1983. – 303 с.
1586387
  Еременко В.Н. Фронтовики / В.Н. Еременко. – Москва, 1986. – 398с.
1586388
  Комский Б.Г. Фронтовики / Б.Г. Комский. – Ужгород, 1988. – 196с.
1586389
   Фронтовики вспоминают... Сб.. – Краснодар, 1983. – 304с.
1586390
  Шудрик І.О. Фронтовики та їхні діти : (спогади дитини війни про фронтовиків своєї родини, про воєнне, повоєнне та подальше життя дітей війни) / І.О. Шудрик. – Харків : Майдан, 2016. – 257, [3] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-372-570-3


  в пр. №1702986 напис: Читачам наукової бібліотеки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від автора - випускника історичного відділення історико-філософського ф-ту КДУ 1961 року.(Підпис) 10.II.2016 р. Див. сайт 4Тиво.юа.Ігор Шудрик ...
1586391
   Фронтовики: сб.. – Москва, 1984. – 287с.
1586392
  Баграмян І.Х. Фронтовими дорогами : [спогади про перші місяці Великої Вітчизн. війни на Україні] / І.Х. Баграмян. – Київ : Молодь, 1971. – 196 с. : іл.
1586393
  Людний Ф.П. Фронтовими дорогами війни / Ф.П. Людний. – Київ : Україна, 2012. – 422, [2] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 419. – ISBN 978-966-524-407-3
1586394
  Мелентьев В.Г. Фронтовичка / В.Г. Мелентьев. – Иваново, 1959. – 303с.
1586395
  Мелентьев В.Г. Фронтовичка / В.Г. Мелентьев. – М, 1964. – 308с.
1586396
  Олієвський О. Фронтові будні доби "Великої війни" (на прикладі російської армії) // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 171-179. – ISSN 2522-4050


  "Досліджуються деякі аспекти фронтового повсякденного життя під час Першої світової війни, характерні для солдатів російської армії. На основі архівних матеріалів з Росії та України, законодавчих актів «Кодексу військового регулювання», мемуарів ...
1586397
  Бендер В. Фронтові дороги / Віталій Бендер. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 278, [1] с. – ISBN 978-611-01-2095-1
1586398
  Ніколаєнко А.В. Фронтові епістолярії 1941 - 1945 рр. крізь призму гуманістичних цінностей // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 274-285. – ISSN 2077-7280
1586399
  Даценко С. Фронтові листи 1941 року: музейний аспект / С. Даценко, Т. Погоріла // Непрочитані листи 1941-го.. : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 р." ; [редкол.: В.М. Литвин та ін. ; авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін.]. – Київ : Аеростат, 2012. – С. 24-33. – ISBN 978-966-97201-4-6
1586400
   Фронтові трикутники: розповіді про листи учасників Великої Вітчизн. війни.. – Київ, 1983. – 294с.
1586401
  Смирнов Е.И. Фронтовое милосердие / Е.И. Смирнов. – М., 1991. – 427с.
1586402
  Прачик И.А. Фронтовое небо / И.А. Прачик. – М., 1984. – 125с.
1586403
  Троицкая Т.Н. Фронтовое свидание / Т.Н. Троицкая. – М, 1981. – 48с.
1586404
  Зинкэ Х. Фронтовой дневник / Х. Зинкэ. – М, 1964. – 156с.
1586405
  Педенко М.П. Фронтовой дневник / М.П. Педенко. – Москва : Воениздат, 1965. – 64 с., [1] л. портр. : ил. – (Библиотека солдата и матроса)
1586406
   Фронтовой кинорепортаж: науч.-исслед. ин-т теорий и истории кино Госкино СССР.. – М., 1977. – 168с.
1586407
  Радин В.И. Фронтовой мастеровой / В.И. Радин. – Саранск, 1979. – 96с.
1586408
   Фронтовой рисунок. – Москва : Наука, 1974. – 128 с.
1586409
  Пушкарева Л.Н. Фронтовой фольклор - важный источник для изучения менталитета солдат Великой Отечественной войны // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 157-167. – ISSN 0869-5415
1586410
   Фронтовой юмор.. – М., 1942. – 40с.
1586411
   Фронтовой юмор. Сб.. – М., 1970. – 256с.
1586412
  Бульба В. Фронтовые байки / Владимир Бульба. – Киев : Саммит-книга, 2019. – 125, [3] с. : ил. – На обл. также: Спецвидання російською. – (САММИТ-КНИГА : с книгой - по жизни !). – ISBN 978-966-986-026-2
1586413
  Кригер Е.Г. Фронтовые блокноты / Е.Г. Кригер. – М., 1985. – 48с.
1586414
  Ошеверов Г.М. Фронтовые бригады / Г.М. Ошеверов. – М, 1941. – 40с.
1586415
   Фронтовые будни., 1944. – 100с.
1586416
  Борзенко С.А. Фронтовые были / С.А. Борзенко. – Москва, 1959. – 48 с.
1586417
  Курчавов И.Ф. Фронтовые были / И.Ф. Курчавов. – Москва, 1965. – 212с.
1586418
  Курчавов И.Ф. Фронтовые были / И.Ф. Курчавов. – М, 1970. – 64с.
1586419
   Фронтовые вахты. Очерки. Воспоминания. Статьи. Документы.. – Донецк, 1971. – 199с.
1586420
  Фибих Даниил Владимирович Фронтовые дневники 1942 - 1943 гг. = Предисловие и подготовка текста М.Ю. Дремач // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 5 (1021 ). – С. 8-79. – ISSN 0130-7673
1586421
  Кузнецов А.А. Фронтовые дневники, рассказы / А.А. Кузнецов. – Ярославль, 1963. – 208с.
1586422
  Котович В. Фронтовые дороги : повесть / В. Котович; Пер. с польского. – Москва : Военное издательство, 1976. – 223 с. – (Библиотека Победы)
1586423
  Новикова Е. Фронтовые записки / Е. Новикова. – Москва, 1942. – 32с.
1586424
  Касум-Заде Фронтовые записки / Касум-Заде. – Баку, 1947. – 67с.
1586425
  Бачурин А.П. Фронтовые записки политработника / А.П. Бачурин. – М, 1962. – 112с.
1586426
  Якупов Х. Фронтовые зарисовки. / Х. Якупов. – Казань, 1981. – 160с.
1586427
   Фронтовые очерки о великой Отечественной войне : Сб. – М.
Т. 2. – 1957. – 694с.
1586428
   Фронтовые очерки о великой Отечественной войне. Сб.. – Москва
Т. 1. – 1957. – 710 с.
1586429
   Фронтовые очерки о великой Отечественной войне. Сб.. – Москва
Т. 3. – 1958. – 648 с.
1586430
  Лебедев Фронтовые песни и стихи / Лебедев, -Кумач. – Львов, 1939. – 32с.
1586431
  Шарипов А.Ш. Фронтовые повести / А.Ш. Шарипов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1982. – 424 с.
1586432
  Ортенберг Д.И. Фронтовые поездки / Д.И. Ортенберг. – М, 1983. – 238с.
1586433
  Некрасов Г.М. Фронтовые рассветы / Г.М. Некрасов. – М., 1979. – 208с.
1586434
  Савчук А.Ф. Фронтовые рассказы / А.Ф. Савчук. – Свердловск, 1952. – 120с.
1586435
  Бойко Б.Л. Фронтовые реалии в языковой картине мира принимающей культуры (на материале немецкого перевода романа Д. Гранина "Мой лейтенант") // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 85-100. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1586436
   Фронтовые сатира и юмор: сб. газ. фельетонов.. – Ростов н/Д, 1991. – 254с.
1586437
  Твардовский А.Т. Фронтовые стихи / А.Т. Твардовский. – М-Л, 1941. – 47с.
1586438
  Симонов К.М. Фронтовые стихи / К.М. Симонов. – Москва : Правда, 1943. – 21с.
1586439
  Симонов К.М. Фронтовые стихи : Из фронтовой жизни / К.М. Симонов. – Москва : Правда, 1945. – 23с.
1586440
  Луконин М.К. Фронтовые стихи / М.К. Луконин. – Москва, 1974. – 224с.
1586441
  Луконин М.К. Фронтовые стихи / М.К. Луконин. – Москва, 1981. – 224с.
1586442
  Быков В. Фронтовые страницы / В. Быков. – Минск, 1966. – 456 с.
1586443
   Фронтовые строки.. – Горький, 1975. – 159с.
1586444
  Вайнруб М.Г. Фронтовые судьбы / М.Г. Вайнруб. – Київ, 1980. – 248с.
1586445
  Александров В.И. Фронтовые тетради / В.И. Александров. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1975. – 89 с.
1586446
  Ландер О. Фронтовыми дорогами / О. Ландер. – М., 1986. – 80с.
1586447
  Свердлов Ф.Д. Фронтовыми дорогами Литвы / Ф.Д. Свердлов. – М, 1985. – 187с.
1586448
   Фронты наступали: по опыту ВОВ: крат. ист.-теорет. очерк.. – М,, 1987. – 253с.
1586449
  Анисимова А.П. Фрося : роман / А.П. Анисимова. – Пенза
Кн. 1. – 1954. – 107 с. : ил.
1586450
  Кременецький М Г. Фроф-метод динамічної кластеризації спеціалізованих oбчислювальних мереж, що зростають // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 74-80. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  У статтi запропоновано метод розширення зони мiнiмальної взаємодiї у поверхневому шарi з поступовою кластеризацiєю – froth-метод. Метод розглянуто у мережах, що зростають, якi використовують алгоритми клiткових структур та нейронного газу, що зростають.
1586451
  Якобсен Й.П. Фру Мария Груббе / Й.П. Якобсен. – М - Л, 1962. – 255с.
1586452
  Крутикова В.М. Фрукто-глюкоза как консерват крови. : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Крутикова В.М. – Иваново, 1950. – 9 с.
1586453
  Севрюкова М.В. Фруктовая полосатая моль и обоснование приемов борьбы с ней в Ростовской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Севрюкова М.В.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 24л.
1586454
  Родендорф Б.Б. Фруктовые мухи их распространение и значение, как карантинных вредителей. / Б.Б. Родендорф. – Сухуми, 1936. – 46с.
1586455
  Родендорф Б.Б. Фруктовые мухи их распространение и значение, как карантинных вредителей. / Б.Б. Родендорф. – Сухуми, 1936. – 44с.
1586456
  Журубицэ Ж. Фруктовые соки и прохладительные напитки домашнего приготовления / Ж. Журубицэ. – Бухарест, 1989. – 158с.
1586457
  Роминський І.Р. Фруктоза і інулін / І.Р. Роминський. – Київ, 1959. – 152с.
1586458
  Полтавский Иван Леонтьевич Фруктолиз и оплодотворяющая способность спермиев барана : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Полтавский Иван Леонтьевич; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1969. – 20л.
1586459
  Рески Петра Фрукты из истории : Любовь к отеческим плодам. Открытие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 1. – С. 96-115 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
1586460
  Косолапова Г.Я. Фрукты: заготовка впрок / Г.Я. Косолапова, Н.В. Кузнецова. – 2-е изд. перераб. и доп. – Алма-Ата, 1989. – 414с.
1586461
  Рязанцев С.Н. Фрунзе - столица Киргизской ССР / С.Н. Рязанцев. – Москва, 1950. – 48с.
1586462
  Усубалиев Т.У. Фрунзе - столица Советского Киргизстана : (краткий ист. очерк) / Усубалиев Т.У. – Москва : Мысль, 1971. – 246 с., [1] л. ил.
1586463
  Борисов С.П. Фрунзе / С.П. Борисов. – Москва, 1940. – 311с.
1586464
  Лебедев В.А. Фрунзе / В.А. Лебедев, К.В. Ананьев. – 2-е изд. испр. доп. – Москва, 1960. – 334с.
1586465
  Архангельский В.В. Фрунзе / Архангельский В.В. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 509 с., [17] л. ил. – Библиогр.: с. 507-508. – (Жизнь замечательных людей. Серия биография ; вып. 4 (480))
1586466
   Фрунзе Мкртчян. – М, 1968. – 14 с.
1586467
  Хрустов Ф.Д. Фрунзе о воинском воспитании / Ф.Д. Хрустов. – М, 1946. – 64с.
1586468
   Фрунзе: энциклопедия.. – Фрунзе, 1984. – 287с.
1586469
   Фрунзенская Коммуна.. – М., 1969. – 176с.
1586470
  Картавов М.М. Фрунзенская область (краткий экон.-геогр. очерк) / М.М. Картавов. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1956. – 160с.
1586471
   Фрунзенский политехнический институт. – Фрунзе, 1965. – 40с.
1586472
  Чормонов Б.Ш. Фрунзенский промышленный узел и проблемы его развития. : Автореф... канд. географ.наук: / Чормонов Б.Ш.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1965. – 23л.
1586473
  Ангаладян Р. Фрунзик Мкртчян: вогонь усередині незахищеності // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 260-263. – ISSN 0320 - 8370
1586474
  Рыкалов В.С. Фрунцузская историография советско-французских отношений (1917-1945) : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Рыкалов В.С.; АН СССР. Ин-т истории СССР. – Москва, 1971. – 32л.
1586475
  Абдряхімов Р.А. Фрустраційні реакції в учасників бойових дій з травмою очей та частковою втратою зору // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – С. 72-77 : табл., фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-5675
1586476
  Дурус А. Фрэд Эллис / А. Дурус. – Москва-Ленинград : Искусство, 1937. – 43 с.
1586477
  Гловер Э. Фрэйд или Юнг / Э. Гловер. – СПб, 1999. – 206с.
1586478
  Лазарева Н.М. Фрэнк Бренгвин. / Н.М. Лазарева. – М., 1978. – 142с.
1586479
  Субботин А.Л. Фрэнсис Бэкон / А.Л. Субботин. – Москва : Мысль, 1974. – 175с. – (Мыслители прошлого)
1586480
  Лукоянов В.В. Фрэнсис Бэкон и идеологические предпосылки английской буржуазной революции. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Лукоянов В.В.; Горьков. гос. ун-тет им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1981. – 24л.
1586481
  Ливанова М. Фрэнсис Бэкон: знания и сила // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 5 (45). – С. 106-121. – ISSN 1819-6268


  Английский философ, историк, политический деятель, основоположник эмпиризма. В 1584 г. в возрасте 23 лет был избран в парламент. С 1617 г. лорд-хранитель печати, затем- лорд-канцлер; барон Веруламский и виконт Сент-Олбанский. В 1621 г. привлечён к суду ...
1586482
  Рац С.В. ФСБ в системе национальной безопасности и разрешении кофликтов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 142-147. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
1586483
  Гуревич Д.А. Фталевый ангидрид / Д.А. Гуревич. – М., 1968. – 232с.
1586484
   Фталексоны. – Саратов, 1970. – 212с.
1586485
  Колядин Анатолий Борисович Фталоцианиновые комплексы тория и урана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.14 / Колядин Анатолий Борисович; Радиевый ин-т. – Л., 1975. – 22л.
1586486
  Кузнецова З.М. Фтор -- и оксифторпроизводные молибдена, вольфрама и урана в тройных системах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кузнецова З.М.; Ан СССР. – Новосибирск, 1969. – 19л.
1586487
  Когарко Л.Н. Фтор в силикатных расплавах и магмах / Л.Н. Когарко, Л.Д. Кригман. – М., 1981. – 126с.
1586488
  Надененко Н.В. Фтор и его соединения / Н.В. Надененко. – Ленинград : ОНТИ Химтеорет, 1935. – 54 с.
1586489
   Фтор и его соединения. – Москва
Т. 1. – 1953. – 510с.
1586490
   Фтор и его соединения. – Москва
Т. 2. – 1956. – 495с.
1586491
   Фтор и фториды. – Женева : Всемирная организация здравоохранения, 1989. – 114с. : Ил. – Библиогр.: с.94-114. – (Гигиенические критерии состояния окружающей среды ; 36)
1586492
  Тригуб В.І. Фтор у системі "грунт-рослини": екологічні аспекти // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 77-88 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1586493
  Исикаве Нобуо Фтор. / Исикаве Нобуо, Кобаяси Есиро. – М, 1982. – 276с.
1586494
  Полищук В.Р. Фторалифатические производные некоторых непереходных металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 077 / Полищук В.Р. ; АН СССР, Ин-т элементоорган. соединений. – Москва, 1970. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
1586495
  Власов В.М. Фторароматические сульфо- и карбоновые кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Власов В.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1966. – 19л.
1586496
  Каменєва Тетяна Михайлівна Фторвмісні бісфеноли та поліарилати на їх основі : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.06 / Каменєва Тетяна Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 20л.
1586497
  Якобсон Г.Г. Фторид-ион в органической химии. / Г.Г. Якобсон, В.В. Бардин. – Новосибирск, 1986. – 312с.
1586498
  Земсков С.В. Фториды благородных металлов : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.01 / Земсков Станислав Валерианович ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т неорган. химии. – Новосибирск, 1977. – 43 с. – Библиогр.: 40 назв.
1586499
  Никитин И.В. Фториды и оксифториды галогенов / И.В. Никитин. – М, 1989. – 116с.
1586500
  Фокин А.В. Фториды фосфора и фторолефины. / А.В. Фокин, М.А. Ландау. – М., 1989. – 267с.
1586501
  Протопопов П.А. Фторирование целлюлозы четырехфтористой серой. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Протопопов П.А.; АН КиргССР. Объед. совет по хим. наукам. – Фрунзе, 1971. – 22л.
1586502
  Корюшин А. ПР Фтористые соединения урана в среде расплава NaCl-KCl-NaF : Автореф... канд. хим.наук: / Корюшин А. ПР.; Урал .политехн. ин-т, Урал. филиал АНСССР, Ин-т электрохим. – Свердловск, 1966. – 19л.
1586503
  Ткаченко А.М. Фторовмісні конформаційно обмежені аналоги природних амінокислот як мітки для твердотільної 19F ЯМР спектроскопії : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Ткаченко Антон Миколайович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 151 л. – Бібліогр.: л. 141-151
1586504
  Ткаченко А.М. Фторовмісні конформаційно обмежені аналоги природних амінокислот як мітки для твердотільної 19F ЯМР спектроскопії : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Ткаченко Антон Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1586505
  Назаров А.П. Фторокомплексы фосфора (5) и сурьмы (5) со смешанными лигандами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Назаров А.П.; АН СССР.Ин-т общей и неог.химии. – М, 1980. – 24л.
1586506
  Федоренко Я.Д. Фторометрическая съемка при поисках месторождений плавикового щита в условиях Восточного Забайкалья. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Федоренко Я.Д.; Лен. горный ин-т. – Л., 1965. – 22л.
1586507
  Жовинский Э.Я. Фторометрические методы поисков / Э.Я. Жовинский. – Киев : Наукова думка, 1985. – 161с.
1586508
  Чегодаев Д.Д. Фторопласты. / Д.Д. Чегодаев. – Л., 1956. – 86с.
1586509
  Чегодаев Д.Д. Фторопласты. / Д.Д. Чегодаев. – Л., 1960. – 192с.
1586510
  Лазар М. Фторопласты. / М. Лазар. – М.-Л., 1965. – 304с.
1586511
  Ягупольская Л.М. Фторопроизводные бензтиазола и цианиновые красители, содержащие фтор : Дис... канд. химич.наук: / Ягупольская Л.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1951. – 156л. – Бібліогр.:л.146-156
1586512
   Фторорганические изоляционные материалы. – М - Л, 1957. – 64с.
1586513
   Фторполимеры. – М, 1975. – 448с.
1586514
   Фторпохідні органічних сполук як флуоресцентні мітки для біохімічних досліджень / А І. Литвин, В.С. Старова, П.К. Михайлюк, О.А. Запорожець // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 223
1586515
  Сорочинский А.Е. Фторпроизводные адамантана. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Сорочинский А.Е.; АН УССР. Ин-т органич. химии. – К., 1981. – 22л.
1586516
  Ягупольский Л.М. Фторпроизводные бензтиазола и цианиновые красители, содержащие фтор : Автореф... кандид. химич.наук: / Ягупольский Л.М.; МВО СССР. Киевский гос. университет им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 8 с.
1586517
  Зарубинский Г.М. Фторпроизводные многоатомных спиртов и их ангидридов : Автореф... канд. хим.наук: / Зарубинский Г.М.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Ленинград, 1966. – 18л.
1586518
  Сокольский Г.А. Фторсодержащие b-сультоны : Автореф... доктора хим.наук: / Сокольский Г.А.; Воен. акад. хим. защиты. – М., 1965. – 33л.
1586519
  Каменева Татьяна Михайловна Фторсодержащие бисфенолы и полиарилаты на их основе. : Дис... канд. химич.наук: 02.00.06 / Каменева Татьяна Михайловна; АН Украины, ин-т биоорганической химии и нефтехимии. – К., 1994. – 162л. – Бібліогр.:л.143-161
1586520
  Пономаренко В.А. Фторсодержащие гетероцепные полимеры / В.А. Пономаренко, С.П. Круковский, А.Ю. Алыбина. – Москва : Наука, 1973. – 304 с.
1586521
  Гребенкина В.И. Фторсодержащие карбональные соединения в реакции Кневенагеля : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Гребенкина В.И. ; ЛГУ , Хим. фак. – Ленинград, 1968. – 18 с.
1586522
  Маличенко Б.Ф. Фторсодержащие полиамиды и полиуретаны / Б.Ф. Маличенко. – Киев : Наукова думка, 1977. – 232 с.
1586523
  Чебурков Ю.А. Фторсодержащие р-лактоны. : Автореф... канд. хим.наук: / Чебурков Ю.А.; Военная академия хим. зищаты. – М., 1962. – 16л.
1586524
   Фторування активованого вугілля та його фізико-хімічні властивості / І.О. Ніколенко, Л.М. Гріщенко, О.М. Задерко, В.Є. Діюк // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 114
1586525
   Фторфлогопит и материалы на его основе. – М, 1984. – 117с.
1586526
   Фуад Гасан оглы Абдурахманов. – Москва : Советский художник, 1955. – 72 с. : ил.
1586527
   Фуат Файзрахманович Султанов. – Ашхабад, 1990. – 100с.
1586528
  Праут Э. Фуга / соч. и предисл. Э. Праута, проф. ; Под ред. Г.Э. Конюса ; пер. с англ. А.Г. Тимашевой-Беринг ; с предисл. С.И. Танеева. – Москва : П. Юргенсон, 1900. – 238 с.
1586529
  Щербаков В.Н. Фуга. / В.Н. Щербаков. – Москва, 1990. – 269с.
1586530
  Тамахина И. Фуги Баха делают человека умнее // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / Журн. "Библиотека". – Москва, 2010. – № 10. – С. 51-53. – ISSN 0869-4915
1586531
  Немченко В. Фугу - национальная одежда Ганы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 9 (638). – С. 61. – ISSN 0321-5075


  Фугу - свободная верхняя рубаха, украшенная сборками или буфами, - наиболее характерная одежда на севере Ганы. Это одеяние известно давно и по-прежнему популярно среди большинства жителей страны. На юге Ганы ее называют "батакари". Похожую носят и в ...
1586532
   Фуджерон Андре. – М, 1968. – 66с.
1586533
  Артемов Станислав Фудзи в шляпке набекрень // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 160 : фото
1586534
  Рубан Н.І. Фудит ефективності бюджетних коштів : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 138-143
1586535
  Лопе Фуенте Овехуна / Лопе, де Вега Фелекс. – Москва-Л, 1951. – 160с.
1586536
  Гутів Б.І. Фуеро Сепульведи (1300 р.) - визначна пам"ятка права Середньовічної Іспанії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 49-53. – ISSN 2219-5521
1586537
  Калитина Н.Н. Фужерон / Н.Н. Калитина. – Л.-М, 1962. – 51с.
1586538
  Билай В.И. Фузарии : Биология и систематика / В.И. Билай. – Киев : Издательство АН УССР, 1955. – 320с.
1586539
  Билай В.И. Фузарии / В.И. Билай. – 2-е изд.доп. – Киев : Наукова думка, 1977. – 442с.
1586540
  Корнейчук Н.С. Фузариоз люпина и меры борьбы с ним в условиях Полесья Украины : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Корнейчук Н.С.; Укр. сельскохоз. академия. – К., 1968. – 21л.
1586541
  Надводнюк Ю.Н. Фузариозная сухая гниль клубней картофеляы и обоснование мер борьбы с ней : Автореф... Канд.с-х.наук: 540 / Надводнюк Ю.Н.; Укр.с-х.акад. – Киев, 1967. – 32л.
1586542
  Надводнюк Фузариозная, сухая гниль клубней картофеля и обоснование мер борьбы с ней : Автореф... Канд.с-х.наук: / Надводнюк; Укр.с-х.акад. – Киев, 1967. – 32л.
1586543
  Степанова М.Ю. Фузариозные заболевания однолетних бобовых культур. : Автореф... Канд.биол.наук: / Степанова М.Ю.; Всес.акад.с-х.наук. – Л, 1967. – 15л.
1586544
  Караджова Л.В. Фузариозы полевых культур / Л.В. Караджова. – Кишинев, 1989. – 253с.
1586545
  Жовнир Я.М. Фузионизм в системе преподавания геометрии в средней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Жовнир Я.М. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1970. – 20 с.
1586546
  Бенш Ф.Р. Фузулинидовые зоны и ярусное расчленение верхнего карбона и нижней перми Средней Азии : монография / Ф.Р. Бенш ; под. ред. В.И. Попова ; АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева. – Ташкент : Фан, 1982. – 271 с., [4] л. ил. : граф. – Библиогр.: с. 238-271
1586547
  Михайлова З.П. Фузулиниды верхнего карбона Печорского Приуралья / З.П. Михайлова; Отв. ред. Раузер-Черноусова Д.М. – Ленинград : Наука, 1974. – 119с.
1586548
  Левен Э.Я. Фузулиниды и стратиграфия ассельского яруса Дарваза : монография / Э.Я. Левен, С.Ф. Щербович; Отв. ред. Раузер-Черноусова Д.М. – Москва : Наука, 1978. – 164с.
1586549
  Мищенко Ф.Г. Фукидид и его сочинение / [соч.] Ф.Г. Мищенка. – Перепечатано из предисловия к т. 1 Фукидида ; 1887-1888. – Москва : Типография п/ф "Т. Рис"
Вып. 1. – 1887. – [2], CXXXII с. – Библиогр.: с. CXXX-CXXXI
1586550
  Дубинянская Я. Фукидид: "Если когда-нибудь повторится" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 4/5 (135). – С. 42-59. – ISSN 1819-6268


  «Ловушка Фукидида» – так назвал свою книгу ученый-политолог с мировым именем, гарвардский профессор Грэм Аллисон. Его издатель сомневался, будет ли такое название коммерческим, но сомнения оказались напрасны: книга стала бестселлером. Античный историк ...
1586551
  Барабаш Д.А. Фукіанська влада невидимих сил або як бартівський автор створює альянси слів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 106-109
1586552
  Коваль Н. Фукідід у колгоспі тварин: грецький підхід до українсько-російського конфлікту // Інтерпретації російсько-українського конфлікту в західних наукових і експертно-аналітичних працях / В. Кулик, М. Рябчук, К. Зарембо, М. Фахурдінова, Н. та ін. Коваль. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. – С. 198-229. – ISBN 978-966-02-9220-8
1586553
  Нестеренко Э.Н. Фукнционалное состояние и некоторые аспекты регуляции системы гипоталамус-гипофиз-кора надпочесников в динамике ожегового шока : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Нестеренко Э. Н. ; Рост. гос. мед. ин-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 15 с.
1586554
  Цвид Ф.А. Фукнциональная зависимость велечин в школьном курсе математики в связи с задачами политехнического обучения в общеобразовательной школе (на матер. алгебры старш. кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Цвид Ф. А.; Мос. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 11л.
1586555
  Шкільняк С.С. Фукнціонально-екваційні неокласичні логіки: числення секвенційного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 302-309. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуються аксіоматичні системи секвенційного типу для неокласичних логік функціонально-екваційного рівня. Доводиться теорема повноти, розглядаються її наслідки.
1586556
  Гавриленко С.М. Фуко - скептический мыслитель (о книге Пола Вена "Фуко: его мысль и характер") // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 30-44. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1586557
   Фуко (Foucault) Мішель Поль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 959-960. – ISBN 966-316-069-1
1586558
  Казаков М. Фуко і Латур: два нариси соціальної теорії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 : Революція : принцип надії. – С. 73-89. – ISSN 0235-7941
1586559
  Тарасов А.С. Фукудзава Юкіті: рецепція ліберальних ідей в добу мейдзі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 226-229
1586560
  Щербак Ю. Фукусіма - японська тінь Чорнобиля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 грудня (№ 234/235)
1586561
  Знаменська Т.К. Фукціональний запор у дітей раннього віку: сучасний стан проблеми на підставі доказів / Т.К. Знаменська, О.В. Воробйова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 101-107. – ISSN 2226-1230
1586562
  Соколовська Ю.С. Фукціонування метафоричних конструкцій у прозі Ірен Роздобудько // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 3. – С. 95-99. – ISSN 2077-804X
1586563
  Зубко Г.В. Фула-русско-французский словарь : Около 25 000 слов / Г.В. Зубко. – Москва : Русский язык, 1980. – 600с.
1586564
  Гундорова Т. Фулбрайтер - науковець самостійний і мислячий // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 грудня (№ 50). – С. 10. – ISSN 2519-4429


  Про стипендію Фулбрайта, стажування в Колумбійському університеті в Нью-Йорку та розширення стосунків з Гарвардом, що виявилося у наданні автору почесного статусу асоційованого співробітника Гарвардського Українського Наукового інституту.
1586565
  Хаврюченко О.В. Фулеренвмісні композити високодисперсних матеріалів на основі сполук силіцію з люмінесцентними властивостями : Дис. ... канд. хімичних наук. Спец. 02.00.01- неорганічна хімія / Хаврюченко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 156 л. + Додатки: л. 152-156. – Бібліогр.: л. 137-152
1586566
  Хаврюченко О.В. Фулеренвмісні композити високодисперсних матеріалів на основі сполук силіцію з люмінесцентними властивостями : Автореф. дис. ...канд. хім. наук: Спец. 02.00.01 / Олексій Володимирович Хаврюченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1586567
  Матишевська О.П. Фулерени C60 - біологічно активні молекули 1. Фізико-хімічні властивості та біодоступність / О.П. Матишевська, С.В. Прилуцька, І.І. Гринюк // Біотехнологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2010. – Т. 3, № 1. – С. 18-26. – ISSN 1995-5537


  Здійснено аналіз даних літератури щодо особливостей будови представників нового класу наносполук - фулеренів С60, їхніх фізичних та хімічних властивостей, способів уведення в біологічні системи, токсичності та перспектив використання як біологічно ...
1586568
  Любчук Т.В. Фулерени та інші ароматичні поверхні : (структура, стабільність, шляхи утворення) / Т.В. Любчук; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 322с. – ISBN 966-594-685-4
1586569
  Михайленко Олексій Володимирович Фулерени, нанотрубки і нанокільця: стереохімія та спосіб кодування (номенклатура). Комплекси фулеренів з каліксаренами : Дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Михайленко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 133л. – Додатки: л. 116-134. – Бібліогр.: л.104-134
1586570
  Михайленко Олексій Володимирович Фулерени, нанотрубки і нанокільця: стереохімія та спосіб кодування (номенклатура). Комплекси фулеренів з каліксаренами : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Михайленко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв.
1586571
  Піжук А.В. Фуллерени. Їх роль у сучасній медицині / А.В. Піжук, О.Я. Попадюк // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 2 (2), квітень - червень 2017 року. – C. 73-76. – ISSN 2521-1455
1586572
   Фуллерены - основа материалов будущего / В.И. Трефилов, Д.В. Щур, Б.П. Тарасов, Ю.М. и др. Шульга; НАНУ; Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича. РАН. Ин-т проблем химической физики. – Киев : АДЕФ-Украина, 2001. – 148с. – ISBN 966-02-2011-1
1586573
   Фуллерены : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений, обуч. по спец. "Химия" и специализирующихся в области неорганической, органической и физ. химии / Л.Н. Сидоров, М.А. Юровская, А.Я. Борщевский, И.В. Трушков, И.Н. Иоффе; Сидоров Л.Н., Юровская М.А., Борщевский А.Я., Трушков И.В., Иоффе И.Н.; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Экзамен, 2005. – 688 с. : илл. – (Учебное пособие для вузов). – ISBN 5-472-00294-
1586574
  Шпак А.П. Фуллерены, нанотрубки и нанокольца - новые замкнутые ароматические поверхности / А.П. Шпак, А.В. Михайленко, Ю.А. Куницкий; КНУТШ. – Киев, 2004. – 98с. – ISBN 966-8002-80-6
1586575
  Козлов С.Я. Фульбе Фута-Джаллона / С.Я. Козлов. – Москва, 1976. – 216с.
1586576
  Андієвська Е. Фульгурити = Fulgurites : сонети / Емма Андієвська. – Київ : Всесвіт, 2008. – 232 с. – ISBN 978-966-8439-09-4
1586577
  Никольский В. Фультон / В. Никольский. – Москва, 1937. – 284с.
1586578
  Максимова Р.А. Фумагиллин и условия его образования : Автореф... канд. биол.наук: / Максимова Р. А.; МГУ. – М., 1960. – 16л.
1586579
  Шолом-Алейхем Фун ярид / Шолом-Алейхем. – Москва
Кн. 2. – 1927. – 158 с.
1586580
   Фунгициды. – Ташкент, 1980. – 154с.
1586581
  Голышени Н.М. Фунгициды в сельском хозяйстве / Н.М. Голышени. – Москва : Колос, 1970. – 184 с.
1586582
  Голышин Н.М. Фунгициды в сельском хозяйстве / Н.М. Голышин. – изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : Колос, 1982. – 271 с.
1586583
  Пытляковский Е. Фундамент : роман / Е. Пытляковский. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 260с.
1586584
  Агиш С. Фундамент : роман / Сагит Агиш; авториз. перев. с башкирского И. Юзовского. – Москва : Совецкий писатель, 1952. – 312 с.
1586585
  Агиш Сагит Фундамент : роман / Сагит Агиш ; авториз. пер. с башк. И.Юзовского. – Уфа : Башккнигоиздат, 1955. – 316 с.
1586586
  Агиш Сагит Фундамент : роман / Сагит Агиш; авториз. пер. с башк. И.Юзовского. – Уфа : Башкирское книжное издание, 1978. – 416 с. – (Библиотека башкирского романа "Агидель")
1586587
  Талвир А.Ф. Фундамент : роман / Алексей Талвир;. пер. с чуваш. – Москва : Советская Россия, 1978. – 651 с.
1586588
  Сергеев Александр Фундамент всех координат / Сергеев Александр, Закиров Эльдар, Викторов Семен // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 86-92 : ил.
1586589
  Герцінгер Р. Фундамент демократії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 39 (671), 25.09.-1.10.2020. – С. 29. – ISSN 1996-1561
1586590
  Партико З. Фундамент державницької нації. Політико-правові нотатки на полях проекту Конституції Президента України Віктора Ющенка // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 1/2 (195/196). – С. 21-24
1586591
  Звєрєв Є. Фундамент державності / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 24-25 липня (№ 137/138). – С. 31


  Вийшла друком книжка Олексія Курінного "Імплементація права на політичне самовизначення до сучасної правової системи України (XX - очаток XXI ст.)"
1586592
   Фундамент для карьеры // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ТОВ Корреспондент. – Киев, 2012. – № 13 (501). – С. 38-39


  Топ-10 вузов Украины. Сводный рейтинг лидеров высшего образования, составленный на основе оценок лучших работодателей страны..
1586593
  Корольов Ю. Фундамент для управлінських рішень / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 4). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Розмова з керівником комунального некомерційного підприємства "Освітня агенція міста Києва" (донедавна ця установа називалася "Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу") Ю. Корольовим щодо діяльності агенства.
1586594
  Сурков В.С. Фундамент и развитие платформенного чехла Западно-Сибирской плиты / В.С. Сурков, О.Г. Жеро. – Москва : Недра, 1981. – 143с. : Ил. + 5л. карт. – Библиогр.: с.141-142
1586595
  Бузуев В.М. Фундамент коммунизма. / В.М. Бузуев. – Москва, 1964. – 63с.
1586596
  Шестакова Р.К. Фундамент культурной среды // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 61-66. – ISSN 1560-7968


  Об особенностях каталогизации (в традиционной и электронной формах) редких и ценных изданий рассказывает заведующая отделом научной и технической обработки библиотеки Новосибирского государственного педагогического университета (Россия).
1586597
  Летавин А.И. Фундамент молодой платформы юга СССР / А.И. Летавин. – Москва : Наука, 1980. – 152с.
1586598
  Сергійчук В. Фундамент національного відродження // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 17-24 липня (№ 28/29). – С. 6-7
1586599
  Бобров Л.В. Фундамент оптимизма / Л.В. Бобров. – М, 1976. – 208с.
1586600
  Госина Людмила Игоревна Фундамент отечественной науки : Библиотеки Академии наук в свете реформ // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 27-31. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  В этом году академические библиотеки отмечают две даты: 35 лет со дня образования Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук (БЕН РАН) в Москве и 50-летие ГПНТБ СО РАН в Новосибирске.
1586601
  Госина Людмила Игоревна Фундамент отечественной науки : Библиотеки Академии наук в свете реформ // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 27-31. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  В этом году академические библиотеки отмечают две даты: 35 лет со дня образования Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук (БЕН РАН) в Москве и 50-летие ГПНТБ СО РАН в Новосибирске.
1586602
  Локтєв В. Фундамент природознавства (Сторінки історії Відділення фізики і астрономії НАН України) / В. Локтєв, Л. Пономаренко // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 24-29. – ISSN 0372-6436


  Згадуються професора Київського ун-ту : Й. Косоногов, П. Тутковський, В. Лашкарьов, М. Находкін.
1586603
  Лебедько Г.И. Фундамент Северного Кавказа / Г.И. Лебедько. – Ростов н/Д, 1980. – 123с.
1586604
  Богатова Г.П. Фундамент сельскохозяйственного производства / Г.П. Богатова. – М, 1973. – 72с.
1586605
  Галецький Л.С. Фундамент Східно-Європейської платформи: основні риси геологічної будови та проблеми кореляції / Л.С. Галецький, В.П. Кирилюк, В.А. Колосовська // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 48-67 : табл., схема. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
1586606
  Ревуцька Л.О. Фундамент твоїх ідей // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 3 (85)
1586607
   Фундамент технического прогресса. – Киев, 1975. – 183с.
1586608
  Шульдинер В.И. Фундамент тихоокеанических активных окраин / В.И. Шульдинер. – М., 1987. – 206с.
1586609
  Смердов Игорь Фундамент учебного процесса : Университет Джайин в городе Мэйчжоу // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 13-14. – ISSN 1727-4893
1586610
   Фундамент, основные разломы Туранской плиты в связи с ее нефтегазоносностью. – Москва : Недра, 1970. – 247с.
1586611
  Котляров И.В. Фундаментализация инженерного образования в России и Беларуси: вызов технологическому развитию / И.В. Котляров, С.В. Костюкевич, Н.И. Яковлева // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 9, сентябрь. – C. 15-27. – ISSN 1026-955X


  На основе исторического анализа развития советской инженерной школы проанализирована проблема баланса фундаментальной и прикладной подготовки в технических вузах. Показано, что в советской инженерной школе в силу исторических особенностей ее ...
1586612
  Егорченко И.В. Фундаментализация математического образования: научные подходы, опыт, аспекты реализации // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 12. – С. 78-80. – ISSN 1726-667Х


  Раскрываются основные направления фундаментализации образования: интеграция науки и образования; универсализация знаний, навыков и умений; формирование общекультурных основ в процессе обучения. Выявлены важнейшие аспекты осуществления фундаментализации ...
1586613
  Оноприенко В.И. Фундаментализация научного поиска в технических науках / В.И. Оноприенко. – Киев, 1988. – 48 с.
1586614
  Сорокин В.В. Фундаментализация обучения химии в вузе / В.В. Сорокин. – Москва, 1991. – 91с.
1586615
  Двуличанская Н.Н. Фундаментализация профессионального образования на основе непрерывной естественнонаучной подготовки // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 7. – С. 36-39. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются актуальные аспекты фундаментализации профессионального образования, его роль в становлении компетентности будущего специалиста. Обоснованы и конкретизированы принципы формирования ключевых компетенций в процессе непрерывной ...
1586616
  Краснощекова Галина Алексеевна Фундаментализация языкового образования в техническом вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 58-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1586617
  Краснощекова А. Фундаментализация языкового образования в техническом вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 58-60. – ISSN 1726-667Х
1586618
  Дерри Д. Фундаментализм и антифундаментализм // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 6. – С.89-95. – ISSN 0042-8744
1586619
  Осецький В.Л. Фундаменталізація - головний вектор модернізації університету в умовах інформаційного суспільства // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 35
1586620
  Хорошун Б.І. Фундаменталізація - один із пріоритетних напрямів інноваційного розвитку вищої освіти // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 102-115. – ISSN 2218-5348
1586621
  Генкал С. Фундаменталізація біологічної профільної освіти шляхом удосконалення змісту історико-науковими знаннями // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 198-209. – ISSN 2312-5993
1586622
   Фундаменталізація вищої технічної освіти - необхідна умова випуску конкурентоспроможних фахівців : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 11-13 квітня 2001 року. – Харків, 2001. – 354с. – ISBN 966-7902-09-9
1586623
  Барановська О. Фундаменталізація змісту гуманітарних предметів у профільній школі в умовах гуманітаризації навчання // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 8 (102). – С. 47-50


  Статтю присвячено аналізу можливостей фундаменталізації та гуманітаризації навчання у профільній школі.
1586624
  Зінонос Н.О. Фундаменталізація змісту природничо-математичної підготовки іноземних студентів // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2016. – № 7/8. – С. 26-30. – ISSN 2519-2361
1586625
  Вінтюк Ю.В. Фундаменталізація змісту професійної підготовки майбутніх психологів // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 141-150. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1586626
  Дутка Г.Я. Фундаменталізація математичної підготовки майбутніх фахівців: методологічний та морально-етичний компоненти // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 239-244. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Математична підготовка студентів розглянута в ракурсі її впливу на формування ментальних та морально-психологічних якостей особистості. Відзначено, що фундаменталізація математичної підготовки сприяє перетворенню певної сукупності математичних знань ...
1586627
  Стаднійчук Р. Фундаменталізація наукового напрямку цілеспрямованого органічного синтезу на на кафедрі загальної хімії (період 1953-1979 рр.) / Р. Стаднійчук, М. Братенко, О. Перепелиця // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 2 (18). – С. 33-36. – ISSN 2311-9896


  "Мета дослідження: ознайомити медичну спільноту з етапами становлення кафедри загальної хімії за період 1953-1976 рр. та розкрити значення впливу особистості А.І. Лопушанського на фундаменталізацію наукового напрямку кафедри в області органічної хімії ...
1586628
  Гончаренко С. Фундаменталізація освіти як дидактичний принцип // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2-6.
1586629
  Поліщук В. Фундаменталізація професійної підготовки соціальних працівників у контексті глобалізаційних процесів // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – С. 182-196. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729
1586630
  Сидоренко В. Фундаменталізація професійної підготовки як один із пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти в Україні / В. Сидоренко, Н. Білевич // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С.35-41.
1586631
  Колот А.М. Фундаменталізація та індвідуалізація економічної освіти як провідні тенденції її розвитку // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 94-107. – ISSN 1811-3141
1586632
  Колот А. Фундаменталізація та індивідуалізація економічної освіти як провідні тенденції її розвитку // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 1. – С. 59-71 : табл. – ISSN 1682-2366
1586633
  Матяш Н.Ю. Фундаменталізація шкільної біологічної освіти – основа формування предметної компетентності учня // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 54-60. – ISSN 2411-1317
1586634
  Ісаєва О. Фундаменталізація як важлива складова вищої технічної освіти / О. Ісаєва, Б. Кушка // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 4 (190), квітень. – С. 35-39. – ISSN 2308-4634
1586635
  Шатковська Г. Фундаменталізація як стратегічний напрям модернізації змісту освіти у вищій школі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 108, ч. 2. – С. 154-159. – (Педагогічні науки). – ISBN 978-966-7406-57-8


  Розглянуто розроблення ідеї фундаменталізації освіти як найважливішого компонента нової освітньої парадигми, що викликана необхідністю формування нової моделі системи освіти в технічному університеті, яка грунтується на переосмисленні взаємозв"язку ...
1586636
  Карпінський Б.А. Фундаменталізм прояву політичної непередбачуваності у фінансовому кліматі регіонів України / Б.А. Карпінський, В.А. Григоренко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 11/12. – С. 61-64. – ISSN 1728-6220


  Обгрунтовано значущість фактору політичної непередбачуваності у формуванні та підтриманні фінансового клімату територій. Із використанням методу блокового (кластерного) ранжування проведено ранжування регіонів України за блоками політичної ...
1586637
  Лихолат А.О. Фундаментальна академічна наука України у 80-х роках 20 ст. : Дис... Канд. іст. наук: 07.00.02 / Лихолат А.О.; Укр. держ.пед. уні-т ім. П.Драгоманова. – 201л. – Бібліогр.:л.180-201
1586638
  Лихолат А.О. Фундаментальна академічна наука України у 80-х роках 20 століття. : Дис... Канд. іст. наук: 07.00.02 / Лихолат А.О.; Укр. держ. пед. уні-тет ім. П.Драгоманова. – К, 1995. – 201л. – Бібліогр.:л.180-201
1586639
  Лихолат А.О. Фундаментальна академічна наука України у 80-х роках 20 століття. : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.02 / Лихолат А.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 24л.
1586640
   Фундаментальна бібліотека Кам"янець-Подільського державного українського університету в листуванні його ректора Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 306-352. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1586641
   Фундаментальна бібліотека Кам"янець-Подільського державного українського університету у спогадах її творців // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 297-305. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1586642
  Мяскова Т. Фундаментальна бібліотека Київського університету св. Володимира // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 16-23. – ISBN 978-966-02-9315-1
1586643
  Сищенко С. Фундаментальна біобібліографія вченого // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 6-8. – ISSN 2076-9326


  Рец.: Шейко Василь Миколайович : (до 70-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С.В. Євсеєнко, О.М. Левченко, О.С. Хижна, Т.О. Шикаленко; наук. ред. Н.М. Кушнаренко]. - Х. ...
1586644
  Орел Є.Ф. Фундаментальна вища освіта як основа професійної підготовки майбутнього фахівця / Є.Ф. Орел, П.І. Лоцман // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 123-124
1586645
  Тревого І.С. Фундаментальна геодезична мережа як основа метрологічного забезпечення сучасних супутникових технологій / І.С. Тревого, І.М. Цюпак // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 5-7 : мал., табл. – ISSN 2311-9780
1586646
  Сімонов І.М. Фундаментальна екологія в контексті зміни наукових парадигм / І.М. Сімонов, В.В. Трофімович // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 1 (25). – С. 77-93 : рис., табл. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2411-4049
1586647
  Коцюба М.П. Фундаментальна етико-антропологічна ситуація: досвід Еманюеля Левінаса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 24-28. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється спроба прояснення концепту Інший, що є ключовим для розуміння сутності етико-антропологічної ситуації. Наводяться ключові настанови етичної феноменології Е. Левінаса та проводиться їх філософсько-антропологічне прояснення. В ...
1586648
  Шаблінський І. Фундаментальна загроза національній безпеці // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 124-132.
1586649
  Лосєв І. Фундаментальна зміна геополітичних декорацій // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 46 (678), 13-19.11.2020. – С. 10. – ISSN 1996-1561
1586650
  Передерієв Є. Фундаментальна категорія "правовідносини" у системах права // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 118-119. – ISSN 0132-1331
1586651
  Коломієць А. Фундаментальна математична підготовка майбутніх бакалаврів галузі електроніки і телекомунікації на засадах випереджувального навчання // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 81-86. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1586652
  Базилевич В.Д. Фундаментальна монографія з економічної теорії, її наукове і практичне значення : наукове життя // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 93-104. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1811-3141
1586653
  Добронравова І. Фундаментальна наука - фундаментальна освіта // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2006. – № 3 (5). – С. 134-144
1586654
  Галата С. Фундаментальна наука і прикладні проблеми / С. Галата, Л. Остролуцька // Світ. – Київ, 2021. – Травень (№ 19/20)
1586655
  Локтєв В. Фундаментальна наука і суспільний розвиток // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 6-13. – ISSN 0372-6436
1586656
  Лихолат О.В. Фундаментальна наука України - основа економічної стабільності держави / О.В. Лихолат, А.О. Лихолат // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2004. – Вип. 20. – С. 109-116.
1586657
  Габович О. Фундаментальна наука як механізм продукування нового знання / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 103-112. – ISBN 978-966-518-698-4
1586658
  Колещук О.Я. Фундаментальна наукова основа формування інноваційності підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 59-65. – ISSN 2222-4459
1586659
  Кухта І. Фундаментальна онтологія М. Гайдеггера як пошук альтернативи науковому методологізму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.123-131. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1586660
  БабенкоД.В Фундаментальна освіта - основа екології людини / БабенкоД.В, В.М. Давиденко // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 85-86
1586661
  Третяк О.В. Фундаментальна освіта - перспектива розвитку класичних університетів // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 11-12
1586662
  Третяк О.В. Фундаментальна освіта - перспектива розвитку класичних університетів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 15-17.


  коротка біографія українською та англійською мовою
1586663
  Сухенко О.А. Фундаментальна оцінка ринкової вартості компанії, зважена на циклічний фактор // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 81-92
1586664
  Малига В.А. Фундаментальна підготовка юристів: напрямки та зміст / В.А. Малига, В.Л. Станкевич // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 61-65
1586665
  Голіков А.П. Фундаментальна праця з міжнародних економічних відносин // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 80-81. – (Економічні науки ; Т. 12, № 2). – ISSN 1562-9961
1586666
  Селіванов А. Фундаментальна праця з податкового права : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 128-130. – ISSN 0132-1331
1586667
  Дротянко Л.Г. Фундаментальна та прикладна наука у контексті постнекласики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 19-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Розглянуто проблему співвідношення фундаментального та прикладного знання у добу постнекласичної науки.
1586668
   Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики : 9 Всеукраїнська наукова конференція. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – 126с. – ISBN 966-660-160-5
1586669
  Подобед В.В. Фундаментальная астрометрия : учебник / В.В. Подобед. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 340 с.
1586670
  Подобед В.В. Фундаментальная астрометрия : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Подобед В.В.; МГУ. – М., 1970. – 13л.
1586671
  Нефедьева А.И. Фундаментальная астрометрия : учеб. пособие / А.И. Нефедьева, В.В. Подобед. – Казань : Издательство Казанского университета, 1989. – 140 с.
1586672
  Подобед В.В. Фундаментальная астрометрия. Установление фундаментальной системы небесных координат : учебник / В.В. Подобед. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1968. – 452 с.
1586673
   Фундаментальная библиотека Академии наук Латвийской ССР. – Рига, 1960. – 68 с.
1586674
   Фундаментальная библиотека общественных наук. – М, 1960. – 318с.
1586675
   Фундаментальная и прикладная гидрогеотермия. – Алма-Ата, 1990. – 151с.
1586676
  Мельник Д.Ф. Фундаментальная матрица линейных эллиптических систем дифференциальных уравнений для неограниченного пространства. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мельник Д.Ф.; М-во высш образования УССР.Львов.гос.ун-т. – Львов, 1959. – 6л.
1586677
  Кондратов В.Т. Фундаментальная метрология. Магнитополевая теория измерений с использованием явления переноса энергии и информации сквозь материал или вещество : часть 1. Философские аспекты теории // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – С. 222-232. – (Технічні науки ; № 4 (263)). – ISSN 2307-5732
1586678
  Ньюком С. Фундаментальная наука в Америке, 1776—1876 : (предисловие О. Шейнина и Л. Шейнина) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 42-66. – ISSN 0042-8736


  В статье известного ученого – астронома, физика и экономиста – С. Ньюкома (1835—1909) представлена панорама развития американской науки в XIX в. Автор анализирует причины неудовлетворительного состояния науки в США, сравнивает институциональные аспекты ...
1586679
  Левин В.И. Фундаментальная наука в России: есть ли у нее будущее? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 11 (декабрь). – С. 79-84. – ISSN 0321-0383


  Сейчас состояние науки в России характеризуется почти полным прекращением фундаментальных научных исследований, проводимых на международно признанном уровне. Такое положение объясняется тем, что государство и общество до сих пор не осознали ...
1586680
  Мамчур Е.А. Фундаментальная наука и современные технологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 80-89. – ISSN 0042-8744
1586681
  Стребков Д.С. Фундаментальная наука и технологическое развитие // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 14-22 : табл. – Библиогр.: 15 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1586682
  Мачулін В. Фундаментальная наука і суспільний поступ / В. Мачулін, П. Баранський // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-52. – ISSN 0372-6436
1586683
  Коршенинников А.А. Фундаментальная наука как образ жизни / подготовил В. Фридман // В мире науки : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 2, февраль. – С. 44-49. – ISSN 0208-0621


  Курчатовский институт во все времена задавал тон фундаментальным исследованиям как в нашей стране, так и за ее пределами. Сегодня он не только не сдает своих позиций, но и стал движущей силой многих международных проектов, воплощая в жизнь идеи и мечты ...
1586684
  Никифоров Александр Леонидович Фундаментальная наука умирает? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 58-61. – Бібліогр.: с. 58. – ISSN 0042-8744
1586685
  Гребенев И.В. Фундаментальная научная подготовка учителя как основа его профессиональной компетентности / И.В. Гребенев, Е.В. Чупрунов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 8. – С. 65-69. – ISSN 0869-561Х
1586686
  Пугач Б.Я. Фундаментальная парадигма науки Леонардо да Винчи = Paradigma fondamentale della scienza Leonardo da Vinci / Б.Я. Пугач ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : [б. в.], 2019. – 227, [2] с., [2] л. ил. : ил. – Вступ. ст. укр., итал. - Назв. обл. парал. рус., итал.: Paradigma fondamentale della scienza Leonardo da Vinci / B.Y. Pougach. – Библиогр.: с. 206-227. – ISBN 978-966-285-579-1
1586687
  Журавлев А.Л. Фундаментальная психология и практика: проблемы и тенденции взаимодействия / А.Л. Журавлев, Д.В. Ушаков // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 3. – С. 5-16. – ISSN 0205-9592
1586688
   Фундаментальная структура материи : пер. с англ. / Д. Уилкинсон, Р. Пайерлс, Льюэллин-Смит, Д. Перкинс, А. Салам; Под ред.Дж. Малви. – Москва : Мир, 1984. – 312 с.
1586689
  Хайтун С.Д. Фундаментальная сущность эволюции // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 2. – С.152-166. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1586690
  Акинин А.А. Фундаментальная трансформация экономической теории и перспективы модернизации в России / А.А. Акинин, А.А. Шевелев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 12-24. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
1586691
  Коробов А.И. Фундаментальная химия в современном обществе: quid prodest " // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 4. – С. 18-39.
1586692
  Тарасевич В. Фундаментальная экономическая наука ХХЫ века: ориентиры и векторы перемен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 67-69. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  Рассмотрены особенности объекта фундаментальной экономической науки в универсумном контексте. Определены возможные изменения ее статуса, а также субъекта, предметного пространства и методического инструментария во взаимосвязи с приоритетами развития ...
1586693
  Попик В.И. Фундаментальная электронная библиотека "Украиника" в национальном гуманитарном информационном пространстве // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 19-29. – ISSN 2224-1825


  Рассмотрены исторические предпосылки, современные задачи и проблемы формирования на базе Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского фундаментальной электронной библиотеки "Украиника", которая должна объединить компьютерные базы национальной ...
1586694
  Скрипнюк О.В. Фундаментальне академічне дослідження проблем правової політології // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 580-582. – ISSN 0869-2491
1586695
  Мельниченко В. Фундаментальне видання, достойне пам"яті про Тараса Шевченка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 жовтня (№ 41). – С. 10
1586696
   Фундаментальне докторське дослідження О. І. Виговського на тему "Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві" // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 324-326
1586697
  Невмержицький Є. Фундаментальне дослідження : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 166-168. – ISSN 0132-1331
1586698
  Павко А. Фундаментальне дослідження в царині міжнародно-правової науки [Рецензія] / А. Павко, І. Гриценко // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 22 (402). – С. 24-25. – ISSN 2313-559X
1586699
  Дудоров О. Фундаментальне дослідження Київської школи кримінального права / О. Дудоров, Ю. Старовойтова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 19-21. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується монографічне дослідження, присвячене становленню і розвитку Київської школи кримінального права у період з 1834 р по 1960 р. Своєрідність праці вбачається у поглибленому вивченні персоналій вчених, належних до вказаної школи, ...
1586700
  Каракаш І.І. Фундаментальне дослідження права власності на землю Українського народу / І.І. Каракаш, В.К. Гуревський, О.М. Пащенко // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 71-75.


  [Рецензія на працю: Носика В.В. Право власності на землю Українського народу. - К., 2006. - 544 с. ]
1586701
  Мяловицька Н.А. Фундаментальне дослідження правових проблем бюджетної системи України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 453-454. – ISSN 2227-796X
1586702
  Загаєцька О. Фундаментальне дослідження про школу Марії Раєвської-Іванової // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 158-159. – ISSN 0130-1799


  Монографія є першим фундаментальним науковим дослідженням подвижницької діяльності художниці Марії Раєвської-Іванової, яка у 1869 році відкрила в Харкові художньо-промислову школу – першу в Україні. Система навчання в ній закладалася з орієнтацією на ...
1586703
  Шнирков О. Фундаментальне дослідження проблем теорії та практики управління конкурентоспроможністю : [рецензія] // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 91-92. – ISSN 0131-775Х
1586704
  Тимошенко В.І. Фундаментальне дослідження судової влади [Рецензія] // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 84-89
1586705
  Співак Я. Фундаментальне значення формування соціально-комунікативної культури майбутніх соціальних працівників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 54-57. – (Соціальна робота ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано підходи вчених до розуміння сутності поняття "культура", "культура спілкування", "соціальнокомунікативна культура", "соціально-комунікативна культура соціального працівника". Акцентовано взаємозв"язок між особливостями соціальної роботи ...
1586706
  Пащенко В.М. Фундаментальне картографічне видання : рецензії, огляди // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 64-65. – ISSN 1561-4980
1586707
  Костицький М. Фундаментальне наукове дослідження функціонального призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі : [рецензія] / М. Костицький, В. Іщенко, С. Стахівський // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 142-147. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1586708
  Мойсеєнко В. Фундаментальне сорго, або Яка наука потрібна Україні? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 13-19 грудня (№ 47). – С. 1, 12


  Про те, що українська наука гине, знають усі, причому більшість переконана, що причиною є недостатнє бюджетне фінансування. Але це тільки частина правди, причому не головна. В українській науці до сьогодні використовується кастова система організації ...
1586709
  Дротянко Л.Г. Фундаментальне та прикладне знання як соціокультурна і праксеологічна проблема : Монографія / Л.Г. Дротянко; Центр гуманіт.освіти HАH Укра ни.Кіровогр.держ.пед.ун-т. – Київ : Четверта хвиля, 1998. – 174с. – ISBN 9665290762
1586710
  Шапран Н. Фундаментальний аналіз акцій в Україні: оцінка впливу мікроекономічних факторів на формування ринкової вартості акцій // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 53-57. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISSN 1810-3944
1586711
  Беженар І.М. Фундаментальний внесок у теорію і практику формування соціального капіталу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 97-98. – ISSN 2221-1055
1586712
  Колотило В.В. Фундаментальний і оперативний виміри ідеології в процесі соціокультурних змін // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 188-190
1586713
  Дмитриченко Л. Фундаментальний курс політичної економії на новій концептуальній основі // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 93-95. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1586714
  Тарасевич В. Фундаментальний підручник з історії економіки та економічної думки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (174). – С. 81-89. – ISSN 1682-2366
1586715
  Науменкова С.В. Фундаментальний підручник з історії економічних учень / 0.0. Васильєва, С.Ф. Горбань, В.О. Толок. // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 184-185. – ISSN 1818-5797


  [Рецензія на книгу: Історія економічних учень / За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2004. - 1300 с. ]
1586716
  Чухно А. Фундаментальний підручник з перехідної економіки / А. Чухно, Т. Артьомова // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 1117-119. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1811-3141
1586717
  Черниненко Г.О. Фундаментальний підручник нового покоління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-62. – (Економіка ; Вип. 63)
1586718
  Сидоренко С.І. Фундаментальний підручник як віддзеркалення світової глобалізації // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 294-297. – ISSN 2522-493X


  Pецензія на цикл підручників з англійської мови для вищої школи за загальною редакцією проф. В.І. Карабана, авторський колектив: Возна М.О., Гапонів О.Б., Акулова О.О., Антонюк Н.М., Васильченко О.Ю., Гуль В.С., Пермінова А.В., Поворознюк Р.В., Хоменко ...
1586719
  Мозговий О.М. Фундаментальний погляд на глобальну фінансову нестабільність і монетарну владу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 4 (677). – С. 86-89. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2522-9303
1586720
  Манцуров І.І. Фундаментальний погляд на проблеми національного фондового ринку // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (701). – Бібліогр.: 1 назв.
1586721
  Ковальчук Т. Фундаментальний університетський підручник зі страхової справи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 111-115. – ISSN 1682-2366
1586722
  Ожеван М. Фундаментальний характер випадковості та антропні принципи самоорганізації "суспільства ризиків" // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.126-134
1586723
  Герасименко С.С. Фундаментальний характер статистики в ефективному управлінні економікою // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 26-28. – Бібліогр.: 8 назв
1586724
  Єрмакова С.С. Фундаментальні аспекти впровадження ощадливого виробництва у навчальний процес вищого технічного навчального закладу // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 1 (142) : Педагоггіка. – С. 62-66. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1586725
  Бережний Ю.А. Фундаментальні взаємодії та фізична картина світу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 2-5
1586726
  Гавриленко О.П. Фундаментальні геоекологічні проблеми в географічній освіті України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 58-63. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
1586727
  Марігодов В.К. Фундаментальні дисципліни як база для вивчення спеціальних дисциплін / В.К. Марігодов, Ю.М. Кравченко // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 80-83. – ISBN 966-8847-12-1
1586728
  Черваньов Д.М. Фундаментальні дослідження - місія класичних університетів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-28. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Присвячено обґрунтуванню ролі фундаментальних досліджень у забезпеченні розвитку сучасного суспільства; вияв-ленню загальнонаціональних тенденцій розвитку вітчизняної наукової сфери та зміни ролі вищих закладів освіти у прове-денні фундаментальних ...
1586729
   Фундаментальні дослідження взаємодії когерентного світла з плівками аморфних молекулярних напівпровідників та розробка фізичних принципів реєстрації модуляції електромагнітного випромінювання : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 110 с. : 3 таб., 29 рис. – Бібліогр.: с. 110 (77 джерел)


  Об"єкт дослідження - плівки аморфних молекулярних напівпровідників. Мета роботи - дослідити основні закономірності фотофізичних властивостей допованих плівок аморфних молекулярних напівпровідників при їх взаємодії з когерентним світлом і розробити ...
1586730
   Фундаментальні дослідження впливу зовнішніх полів на теплофізичні та кінетичні властивості широкого класу рідинних (включаючи медико-бюлогічні) і полімерних систем та фазових переходів в них : Звіт про НДР (Закл.). – Київ, 2005. – 523 с. : 240 рис., 23 таб. – Бібліогр.: 565 дж.


  Об"єкти досліджень - теплофізичні та кінетичні властивості рідинних (включаючи медико-біологічні) і полімерних систем та фазові переходи в них. Мета роботи - встановлення фізичних механізмів, що визначають вплив зовнішніх полів (температура, тиск, ...
1586731
  Масляк П. Фундаментальні дослідження гуманітарних, ресурсних та природничих проблем національної безпеки України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (189). – С. 72-80. – ISSN 1682-2366
1586732
  Чередник А.О. Фундаментальні засади залучення інновацій у розвиток промислових підприємств. // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 78-84. – ISSN 2413-9610
1586733
  Твердохліб О. Фундаментальні засади стратегування державної політики в умовах новітніх загроз і викликів для інформаційного простору України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2021. – № 1. – С. 113-120. – ISSN 2664-3618
1586734
  Дем"янишин В. Фундаментальні засади фінансів домогосподарств // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 224-228. – ISSN 1818-5754
1586735
  Корнєєв Ю. Фундаментальні засади функціонування екологічного права в контексті наукових досліджень вітчизняних учених / Ю. Корнєєв, В. Мельник // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 78-82. – ISSN 2663-5313


  У статті розглянуто наукові дослідження щодо функціонування екологічного права та його фун- даментальних засад, на основі яких функціонує екологічне право. Також систематизовано та про- аналізовано тенденції екологічної правової науки в сучасному ...
1586736
  Кучер Ю.А. Фундаментальні інноваційні процеси у розвитку освіти й економіки Ірландії // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 87-92. – ISBN 966-8847-12-1
1586737
   Фундаментальні коливання та конформація молекулярних центрів N02- в іонних кристалах / Г.І. Гайдідей, С.Г. Неділько, В.П. Сакун, О.В. Чукова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-12. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  При низьких температурах (2-13 К) вивчено кореляцію між частотами фундаментальних коливань і параметрами рівноважної ядерної конфігурації молекулярного аніона NO2- в іонних кристалах. At low temperatures (2-13 К) correlation has been studied between ...
1586738
  Унковська Т.Є. Фундаментальні короткострокові цикли в динаміці банківської ліквідності // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 1. – С. 82-94 : рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
1586739
  Наумовець А. Фундаментальні науки та виклики сьогодення // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 10-24. – ISSN 0372-6436


  Про нинішні здобутки українських учених і вплив наукової спадщини.
1586740
  Віват Г.І. Фундаментальні наукові концепції в поезії Миколи Руденка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 4-8. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1586741
  Моргачов І.В. Фундаментальні недоліки страхових компаній у комплементарному пенсійному забезпеченні в Україні / І.В. Моргачов, О.В. Маслош // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 114-118. – ISSN 2306-6814
1586742
  Константінеску Н. Фундаментальні орієнтири в румунській фольклористиці // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 2 (330) : Румунська етнологія - Romanian ethnology. – С. 18-22. – ISSN 0130-6936
1586743
   Фундаментальні основи плазмових явищ : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 321с. : 104 рис., 9 таб. – Бібліогр.: 487 дж.


  Об"єкт дослідження - фізичні властивості комплексної та нерівноважної плазми, включаючи плазму з пиловими частинками, що можуть істотно впливати на її властивості. Мета роботи - отримати нові фундаментальні закономірності, що описують фізичні явища в ...
1586744
   Фундаментальні основи процесів формування поверхневих нанорозмірних структур та методів досліджень перспективних матеріалів для потреб енергокомплексу : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 172с. : 101 рис., 14 таб. – 1 додаток. – Біблігор.: 207 дж.


  Об"єкт дослідження - атомно-чисті та модифіковані шляхом створення наноструктур, зниженої розмірності, іонного та електронного зондів поверхні перспективних матеріалів електронної техніки. Мета роботи - Отримання на атомному рівні фундаментальних ...
1586745
  Городенко Л. Фундаментальні парадигми розвитку мережевої комунікації: свобода слова // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 2 (32). – С. 111-116
1586746
  Хвесик М. Фундаментальні передумови вдосконалення інституціонального забезпечення природокористування в сучасних умовах // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 8 (286). – С. 5-9. – ISSN 1810-3944
1586747
  Рабінович П. Фундаментальні поняття кримінального права: інтерпретація Страсбургського суду // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 4-7
1586748
  Назаришин Р. Фундаментальні поняття мотиватики як науки про мотивацію праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 38-42 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
1586749
  Дмитрук Ю.М. Фундаментальні принципи грунтознавства для географічних досліджень // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 38-43. – ISSN 0868-6939
1586750
   Фундаментальні проблеми водневої енергетики = Fundamental problems of hydrogen energetics / [Андрійчук І.Л. та ін.] ; за ред. В.Д. Походенка, В.В. Скорохода, Ю.М. Солоніна ; НАН України. – Київ : КІМ, 2010. – 495, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк.- Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-1547-58-1
1586751
  Моргачов І.В. Фундаментальні проблеми інвестиційних фондів в Україні з погляду комплектарного пенсійного забезпечення громадян // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 57-62. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
1586752
  Левада В Фундаментальні розв"язки двовииірних задач теорії пружності для анізотропніх та неоднорідних середовищ : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.07 / Левада В, С.; Заор. ДТУ. – Запоріжжя, 1997. – 14л.
1586753
  Мединський І.П. Фундаментальні розв"язки задачі Коші для вироджених параболічних рівнянь : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 ; 111 / Мединський Ігор Павлович ; М-во освіти і наук України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 50 с. – Бібліогр.: 65 назв
1586754
  Згурська О.М. Фундаментальні тренди розвитку світової біржової торгівлі / О.М. Згурська, Т.В. Сьомкіна, І.В. Гужавіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 5-9. – ISSN 2306-6814
1586755
  Башко В.Й. Фундаментальні фактори валютного курсу в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (274). – С. 25-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1586756
  Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми : Конспективний виклад курсу лекцій для студентів негуманітарних факультетів:Навчальний посібник / О.Г. Охріменко; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : ПАРАПАН, 2002. – 112с. – ISBN 966-95933-8-7
1586757
  Денисюк В.П. Фундаментальні функції та тригонометричні сплайни : монографія / В.П. Денисюк. – Київ : Віпол, 2015. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 291-292. – ISBN 978-966-646-143-1
1586758
  Шаркова І.М. Фундаментальні цінності в античній освітянській традиції: "європеїзація" юридичної освіти в Україні // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – С. 243-253. – ISSN 2412-8465
1586759
  Регейло І. Фундаментальні цінності європейського простору вищої освіти (2010-2018 рр.): пріоритетні орієнтири діяльності науково-педагогічних працівників // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 4 (63) : Педагогіка. – C. 7-17. – ISSN 2078-1687
1586760
  Лазор О.Я. Фундаментальні цінності професійної підготовки публічних службовців у сучасних умовах // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 65-71. – ISBN 978-617-7814-17-6


  "Метою сучасних реформувань є виведення держави на шлях цивілізованого сталого розвитку. Дедалі це стає актуальнішим, тим більше у час глобальних змін. Чимало проблем, із якими зіткнулася Україна й які списуються на світову кризу, можна було б вирішити ...
1586761
  Онищук Л.А. Фундаментальність - категорія якості освіти та освіченості сучасної людини // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 2 ( 60). – С. 15-19


  У статті розглядаються загальні проблеми фундаменталізації освіти, зокрема: розкрито сутність поняття "фундаментальність" та визначено головні завдання фундаментальної освіти; здійснено аналіз сучасних концепцій змісту освіти, які мають важливе ...
1586762
  Губерський Л.В. Фундаментальність гуманітарних цінностей в освітньому процесі // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 4-8. – ISBN 966-7943-03-8
1586763
  Стрілкова Т. Фундаментальність і сучасність - девіз університету! // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 4-6. – ISSN 1562-529Х
1586764
  Мацюк В. Фундаментальність імовірнісних закономірностей і можливості їх вивчення за допомогою нових інформаційних технологій / В. Мацюк, І. Лашкевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 186-190. – (Педагогіка ; № 1)


  На основі виокремлення методологічних проблем сучасної фізики обгрунтовано фундаментальність статистичних закономірностей дослідження еволюції основних фізичних теорій. Розкрито можливості використання комп"ютерних технологій для дослідження і вивчення ...
1586765
  Приятельчук А.О. Фундаментальність філософії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 67-68
1586766
  Приятельчук А. Фундаментальність філософської освіти в контексті сучасних соціальних викликів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8 (110). – С. 56-69. – ISSN 1682-2366
1586767
  Шевчук Н.В. Фундаментально-вартісний підхід до оцінювання ефективності функціонування національних промислових підприємств / Н.В. Шевчук, С.М. Клименко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 104-111. – ISSN 2309-1533
1586768
  Турбовской Я.С. Фундаментально-исходные основы профессионального образования в условиях глобализации // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 6 (57). – С. 29-43. – ISSN 1811-0916


  В условиях глобализации «образовательная среда» как фактор, оказывающий решающее воздействие на формирование и развитие личности, объективно превращается в критериальную основу оценки качества и эффективности профессионального образования. В условиях ...
1586769
   Фундаментальное докторское исследование А. И. Выговского на тему "Институт ценных бумаг в международном частном праве" // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 348-351
1586770
  Марченко И.П. Фундаментальное и опережающее образование - основа профессиональной компетентности магистров // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 11. – С. 54-60. – ISSN 1609-4646


  В статье обосновывается необходимость перехода от практикующегося экстенсивного пути формирования профессионализма в современной двухуровневой системе высшего профессионального образования к интенсивной форме воспроизводства профессиональной ...
1586771
  Тавастшерна К.Н. Фундаментальное определение разности долгот АО ЛГУ - ВНИИМ фото-электрическим методом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Тавастшерна К.Н. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1953. – 12 с.
1586772
  Колесниченко Михаил Фундаментальное открытие: Идеальная экономика рынка = Fundamental breakthrough:Ideal market economy / Колесниченко Михаил; Паралельн.пер.на англ. А.Войтовича. – Київ, 2001. – 36с.
1586773
   Фундаментальное университетское образование для химиков: бакалавриат и магистратура или специалитет? / В.В. Лунин, В.Ф. Шевельков, Н.Е. Кузьменко, О.Н. Рыжова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 14-23. – (Педагогическое образование ; № 4)
1586774
  Прокофьев А.В. Фундаментальное этическое равенство и проблемы социальной этики // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 2. – С.67-78. – ISSN 0869-0499
1586775
  Яременко О.Л. Фундаментальное, актуальное и конъюнктурное в рисках развития образовательных систем // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 5-8. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1586776
  Остапченко Л.І. Фундаментальну медицину - біологам : Інтерв"ю / Людмила Іванівна Остапченко, Василь Федорович Чехун ;[ інтерв"ю підготувала] Анастасія Фурса // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Інтерв"ю з директором Інституту експериментальної паталогії, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького доктором медичних наук, академіком НАН України Василем Федоровичем Чехуном і директором Інституту біології доктором біологічних наук, професором ...
1586777
  Бакнелл Д.М. Фундаментальные алгоритмы и структуры данных в Delphi = The Tomes of Delphi Algorithms ahd Data Structures : пер. с англ. / Джулиан М. Бакнелл. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : ДиаСофт, 2003. – 560 с. – ISBN 5-93772-087-3
1586778
  Седжвик Р. Фундаментальные алгоритмы на JAVA = Algorithms in JAVA : [пер. с англ.] / Роберт Седжвик ; [Принстонский ун-т]. – 3-я ред. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : DiaSoft. – ISBN 966-7992-22-5
Ч. 1-4 : Анализ структуры данных. Сортировка. Поиск. – 2003. – 680, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд.: Algorithms in Java, parts 1-4, 3rd / Sedgewick R. Boston etc.: Addison Wesley, 2003. - Предм. указ.: с. 676-680. – Библиогр.: с. 671-672
1586779
  Мальцев Э.В. Фундаментальные аспекты развития и лечения диабетической ретинопатии : монография / Э.В. Мальцев, А.В. Зборовская, А.Э. Дорохова ; под ред. чл.-кор. НАМН Украины проф., д-ра мед. наук Н.В. Пасечниковой. – Одесса : Астропринт, 2018. – 216, [3] с., [14] цв. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 171-215. – ISBN 978-966-927-417-5
1586780
  Аракелян Г.Б. Фундаментальные безразмерные величины : (их роль и значение для методологии науки) / Г.Б. Аракелян ; АН АрмССР, Ин-т философии и права. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1981. – 158 с. – Библиогр.: с. 152-157
1586781
  Бондаренко В.П. Фундаментальные библиотеки высших учебных заведений в СССР и за рубежом / В.П. Бондаренко. – М, 1975. – 67с.
1586782
  Блин-Стойл Фундаментальные взаимодействия и атомное ядро : пер. с англ. / Блин-Стойл. – Москва : Мир, 1976. – 359 с.
1586783
   Фундаментальные взаимодействия. Физика : межвуз.сборник. – Москва : Московский пед.ин-т, 1984. – 211с.
1586784
   Фундаментальные вопросы ионной имплантации : материалы 3-й Всесоюзн.школы (17-23 июня 1985 г.). – Алма-Ата : Наука, 1987. – 234с.
1586785
  Параев В.В. Фундаментальные задачи геологии в свете общефилософских проблем единства мира / В.В. Параев, Э.А. Еганов // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (46). – С. 113-138. – ISSN 1560-7488
1586786
   Фундаментальные задачи фундаментальной науки // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2012. – № 1. – С. 4-12. – ISSN 0208-0621


  Последние несколько десятков лет происходит мощное вторжение методов физики в различные области медицины в русле нового научно-технологического уклада, базирующихся на объединении и взаимопроникновении (convergence) различных научных дисциплин и ...
1586787
  Московкин В. Фундаментальные знания в современном мире // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 1/2. – С.22-27. – ISSN 1562-529Х


  6-ая Рамочная программа
1586788
  Сычев А.Я. Фундаментальные и прикладные аспекты гомогенного катализа металлокомплексами : Оксидные и пероксидные системы; Монография / А.Я. Сычев, Г.Г. Дука; МГУ. – Кишинев : ИЦМГ. – ISBN 9975-70-109-4
Ч.1. – 2002. – 442 с.
1586789
  Сычев А.Я. Фундаментальные и прикладные аспекты гомогенного катализа металлокомплексами : Оксидные и пероксидные системы; Монография / А.Я. Сычев, Г.Г. Дука; Молдавский гос. ун-тет. – Кишинев : ИЦМГ. – ISBN 9975-70-168-Х
Ч.2. – 2002. – 336 с.
1586790
   Фундаментальные и прикладные аспекты распыления твердых тел : сб. статей/ пер. с англ. – Москва : Мир, 1989. – 346 с.
1586791
   Фундаментальные и прикладные исследования в условиях НТР. – Новосибирск, 1978. – 352с.
1586792
   Фундаментальные и прикладные социальные исследования : Методологические проблемі взаимодействия. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 119 с.
1586793
   Фундаментальные исследования : Биологические науки. – Новосибирск, 1977. – 157с.
1586794
   Фундаментальные исследования. – Новосибирск, 1977. – 213с.
1586795
   Фундаментальные исследования. – Новосибирск : Наука, 1977. – 352 с.
1586796
   Фундаментальные исследования : Химические науки. – Новосибирск : Наука, 1977. – 214 с.
1586797
  Богданов В.Л. Фундаментальные исследования и вопросы национальной безопасности страны / В.Л. Богданов, О.А. Грачев // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва. – Київ, 2014. – № 4 (86) : Спец. вип., присвячений XXVI Київському міжнародному симпозіуму з наукознавства та історії науки "Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки". – С. 9-15. – ISSN 0374-3896


  На основании исторического опыта и современных достижений Национальной академии наук Украины раскрывается роль фундаментальных исследований в обеспечении национальной безопасности.
1586798
   Фундаментальные исследования и практика. – М
1. – 1987. – 62с.
1586799
   Фундаментальные исследования и технический прогресс. – Новосибирск, 1985. – 284с.
1586800
   Фундаментальные исследования по атомной энергии в США за 1970 г.. – Москва : Атомиздат
Ч.3 : Вопросы окружающей среды. – 1972. – 28 с. : ил., табл.. – Сокр. перевод с англ. приложения к ежегодному отчету КАЭ США Конгрессу за 1970 г.
1586801
   Фундаментальные исследования по атомной энергии в США за 1970 г.. – Москва : Атомиздат
Ч.4. : Медико-биологические исследования. – 1972. – 32 с. : ил., табл.. – Сокр. перевод с англ. приложения к ежегодному отчету КАЭ США Конгрессу за 1970 г.
1586802
  Крупчицкий П.А. Фундаментальные исследования с поляризованными медленными нейтронами / П.А. Крупчицкий. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 127с.
1586803
   Фундаментальные исследования современных губок и кишечнополостных. – Л, 1989. – 129с.
1586804
  Петровский А.Б. Фундаментальные исследования, ориентированные на практический результат: подходы к оценке эффективности / А.Б. Петровский, И.П. Тихонов // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 11. – С.1006-1011. – ISSN 0869-5873


  Оценка результативности научных исследований. Авторы знакомят с опытом работы Российского фонда фундаментальных исследований.
1586805
  Бакулин П.И. Фундаментальные каталоги звезд / П.И. Бакулин. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1949. – 236 с. – Библиогр.: с. 231-236
1586806
  Бакулин П.И. Фундаментальные каталоги звезд / П.И. Бакулин ; под ред. и с доп. А.П. Гуляева. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1980. – 336 с. : ил. – Библиогр.: с. 248-254 (122 назв.), с. 327-328 (29 назв.)
1586807
  Смыслов Виктор Владимирович Фундаментальные качества русского национального характера на основе произведений древнерусской литературы XI–XII вв. // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С. 69-72. – ISSN 2073-9702
1586808
  Тейлор Б. Фундаментальные константы и квантовая электродинамика / Б. Тейлор, В. Паркер, Д. Лангенберг. – Москва : Атомиздат, 1972. – 327 с.
1586809
   Фундаментальные науки - народному хозяйству. – М, 1990. – 725с.
1586810
  Костюкевич Д.Я. Фундаментальные опыты по физике в школьном демонстрационном эксперименте : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Костюкевич Д. Я.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1973. – 16л.
1586811
  Шатровский А.Г. Фундаментальные основы маркетинга: системное естествознание и экология : Учебное пособие для студентов экономических специальностей вузов / А.Г. Шатровский; Мин-во образования и науки Украины. Харьковский национальный университет им.В.Н. Каразина.Экономический факультет. – Харьков : Каравелла, 2003. – 188с. – ISBN 966-586-119-0
1586812
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 9. – 1978. – 160с
1586813
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 10. – 1979
1586814
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 11. – 1980
1586815
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 12. – 1981
1586816
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 13. – 1982
1586817
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 14. – 1983
1586818
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 15. – 1984
1586819
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 16. – 1985
1586820
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 17. – 1986
1586821
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 18. – 1987
1586822
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 19. – 1988
1586823
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 20. – 1989
1586824
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 21. – 1990
1586825
   Фундаментальные основы оптической памяти и среды. – Киев : Вища школа
Вып. 22. – 1991
1586826
  Кузьмин Д. Фундаментальные основы плавающих валютных курсов // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 8. – С. 14-21. – ISSN 2074-6040


  Данная статья посвящена анализу фундаментальных предпосылок золотодевизного стандарта, существовавшего в мировой валютной системе с начала 1970-х гг. (от Ямайских валютных соглашений) до конца 1980-х - начала 1990-х гг. Given article is devoted the ...
1586827
  Мельник Л.Г. Фундаментальные основы развития = Fundamental bases of development / K.Г.Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2003. – 288с. – ISBN 966-680-062-4
1586828
  Могилевский Михаил Григорьевич Фундаментальные порядки на симметрических полугруппах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Могилевский Михаил Григорьевич; ВГПИ им. Т.Г.Шевченко. – Ворошиловград, 1982. – 96л. – Бібліогр.:л.94-96
1586829
  Куликов К.А. Фундаментальные постоянные астрономии / К.А. Куликов. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 340 с.
1586830
   Фундаментальные постоянные астрономии : пер. с фр. – Москва : Мир, 1967. – 382 с.
1586831
  Ситько С.П. Фундаментальные проблемы биологии с позиций квантовой физики живого // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 2. – С. 5-17. – ISSN 1023-2427
1586832
   Фундаментальные проблемы гастроэнтерологии. – Киев, 1981. – 324с.
1586833
  Пугач Б.Я. Фундаментальные проблемы истории и философии науки : Учебное пособие для студентов высш. учеб. зав. / Б.Я. Пугач; МОиНУ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н.Каразина. – Харьков : Факт, 2004. – 536с. – ISBN 966-637-154-5
1586834
   Фундаментальные проблемы концепции формирования советского правового государства. – Харьков, 1990. – 173с.
1586835
   Фундаментальные проблемы морских электромагнитных исследований. – М, 1986. – 176с.
1586836
   Фундаментальные проблемы создания новых веществ и материалов химического производства : [результаты науч. исслед. и науч.-техн. разраб., выполн. ин-тами НАН Украины] / Нац. акад. наук Украины. – Киев : Академпериодика, 2016. – 310, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-360-320-9
1586837
   Фундаментальные проблемы старения. – Свердловск, 1989. – 134с.
1586838
   Фундаментальные проблемы физики ударных волн. – Черноголовка
1. – 1987. – 168с.
1586839
   Фундаментальные проблемы физики ударных волн. – Черноголовка
2. – 1987. – 336 с.
1586840
  Багрий И.Д. Фундаментальные разработки новых концепций и высокоэффективных поисковых технологий (подземные воды, углеводороды) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 1. – С. 67-90 : рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0367-4290
1586841
  Иванова Н.А. Фундаментальные решения линейных дифференциальных уравнений с малым параметром : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванова Н.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 8л.
1586842
  Александров Ю.А. Фундаментальные свойства нейтрона / Александров Ю.А. – Москва : Атомиздат, 1976. – 176 с.
1586843
  Александров Ю.А. Фундаментальные свойства нейтрона / Александров Ю.А. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 165 с.
1586844
  Рехтина И.В. Фундаментальные труды дореволюционных ученых как основа современных исследований в области гражданского процессуального права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2. – С. 23-26. – ISSN 1812-3805
1586845
  Хуторской А.В. Фундаментальные физические постоянные : книга для учителя / А.В. Хуторской. – Минск : Народная асвета, 1988. – 95с.
1586846
  Спиридонов О.П. Фундаментальные физические постоянные : Учеб.пособие / О.П. Спиридонов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 236с.
1586847
  Алексидзе М.А. Фундаментальные функции в приближении решения граничных задач / М.А. Алексидзе. – Москва : Наука, 1991. – 351 с. : ил. – Библиогр.: с. 340-348. – (СМБ: Справочная математическая библиотека)
1586848
  Лапин Н.И. Фундаментальные ценности цивилизационного выбора в XXI столетии. Часть 2. Аксиологические предпосылки цивилизационного выбора России // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 3-17. – ISSN 0042-8744


  В начале XXI в. ослабла роль фундаментальных ценностей человеческой цивилизации, которая оказалась в кризисе и утрачивает способность обеспечивать устойчивое существование вида homo sapiens. В части 1 статьи показано, что человечество находится перед ...
1586849
  Лапин Н.И. Фундаментальные ценности цивилизационного выбора в XXI столетии. Часть I. Человеческая цивилизация перед выбором конфигурации фундаментальных ценностей // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 3-15. – ISSN 0042-8744


  В ХХI в. обострились конфликты, перерастающие в военные, за овладение ресурсами различных регионов евразийского континента. Ослабла роль фундаментальных ценностей человеческой цивилизации, которая оказалась в кризисе и утрачивает способность ...
1586850
  Нишиджима К. Фундаментальные частицы : пер. с англ. / К. Нишиджима. – Москва : Мир, 1965. – 462 с.
1586851
  Ковальчук Д.С. Фундаментальные частоты, силовые постоянные и термодинамические функции тетраэдрических гидридов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ковальчук Д.С. ; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1965. – 14 с. – Бібліогр. : с. 12-14
1586852
  Дмитриевский А.Н. Фундаментальный базис инновационного развития нефтяной и газовой промышленности в России // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 1. – С. 10-20. – ISSN 0869-5873
1586853
  Оффман П.Е. Фундаментальный и сопутствующие процессы формирования земной коры / П.Е. Оффман, Э.А. Буш. – М., 1983. – 188с.
1586854
  Тимурзиев А.И. Фундаментная нефть осадочных бассейнов - альтернатива "сланцевого" сценария развития мирового ТЭК (на примере Западной Сибири) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 3. – С. 46-77 : рис., табл. – Библиогр.: с. 71-73. – ISSN 0203-3100
1586855
  Гагарин П.А. Фундаментные балки промышленных зданий : Автореф... канд. техн.наук: / Гагарин П.А.; Днепроетро. ин-т инженеров железнодорожного транспорта. – Днепропетровск, 1959. – 18л.
1586856
   Фундаменты опор линий электропередачи. – М- Л, 1961. – 184с.
1586857
  Онопрієнко В.І. Фундатор Академії наук України :рецензія // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 132-134. – ISSN 0374-3896


  Рецензія на книгу: Ситник К.М., Шмигельська В.В. Володимир Вернадський і Академія. Серія "Президент Академії наук України". - Київ: Наук. думка, 2006. - 311 с.
1586858
  Шейко В. Фундатор вищої бібліотечно-інформаційної та культурологічно-мистецької освіти України [Харківська державна академія культури] / В. Шейко, Н. Кушнаренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (277), серпень. – С. 37-42. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено 90-річну історію та сьогодення Харківської державної академії культури (ХДАК) — фундатора і лідера вітчизняної вищої бібліотечно-інформаційної та культурологічно-мистецької освіти України
1586859
   Фундатор вітчизняного конституціоналізму // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 26 січня (№ 17). – С. 5
1586860
  Загородній А. Фундатор вітчизняної академічної науки. До 150-річчя від дня народження академіка Володимира Вернадського / А. Загородній, О. Онищенко, Л. Дубровіна // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 5 (338). – С. 14-17


  Про внесок акад. В.І. Вернадського в розвиток науки і вищої школи в Україні. В статті згадуються науковці київського університету: М. Василенко, М. Грушевський, М.Драгоманов, С. Єфремов, Є. Ківлицький, М. Костомаров, А. Кримський, Л.М. Яснопольський та ...
1586861
   Фундатор вітчизняної ендокринології. З нагоди 100-річчя від дня народження академіка В.П. Комісаренка (1907-1993) // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 2. – С.81-85. – ISSN 0372-6436
1586862
  Кльосова О. Фундатор знань про Україну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19-20 липня (№ 127/128). – С. 21


  Як Гійом де Боплан відкрив Європі "країну козаків".
1586863
  Шевченко Віктор Фундатор зоогеографії Альфред Уоллес : ювілеї // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 46-49 : Фото
1586864
  Шлапак Я. Фундатор і відтворець церкви національної // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 6 квітня (№ 14). – С. 13


  120 років від дня народження Степана Скрипника (Мстислава), Патріарха Київського і всієї Руси-України.
1586865
   Фундатор Інституту фізики в Україні. До 125-річчя від дня народження О. Г. Гольдмана (1884-1971) // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 2, 2 квартал. – С. 43-49. – Бібліогр. : 20 назв. – ISSN 0130-2043


  Закінчив фізико-математичний факультет Університета Св. Володимира (1901) і згодом спеціалізується з фізики під керівництвом проф. Й. Косоногова. О. Гольдман багато зробив для перебудови фізичного факультету й організації навчальних лабораторій ...
1586866
   Фундатор кафедри релігієзнавства в Київському університеті професор Ю.А. Калінін: вчений і особистість / матеріал підготували: Є.А. Харьковщенко, В.М. Козленко // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (7). – С. 6-8


  Світлій пам"яті професора Юрія Анатолійовича Калініна (1946 - 1996).
1586867
  Шлапак Я. Фундатор київської вокальної школи. 4 травня - 130 років від дня народження Марії Едуардівни Донець-Тессейр (1889-1974), української співачки // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня (№ 17). – С. 13
1586868
  Матвійчук О. Фундатор Київської новітньої філософської школи / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 115-116. – ISSN 0869-3595


  Копнін Павло Васильович - фундатор сучасної київської філософської школи, доктор філософських наук, професор, 1958 році очолив кафедру філософії київського університету
1586869
  Ткаченко Г. Фундатор Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 105-110. – ISSN 2222-5250
1586870
  Шлапак Я. Фундатор наукової школи, ботанічних установ та періодичних видань. 14 травня - 150 років від дня народження Олександра Васильовича Фоміна (1869-1935), українського ботаніка // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 11 травня (№ 18/19). – С. 13
1586871
  Ковальчук В. Фундатор неоінституційної економікс: до 100-річчя від дня народження Рональда Коуза / В. Ковальчук, М. Фариін // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 157-160. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
1586872
  Третяк Наталія Фундатор нового рівня духовності / підгот. Н. Третяк // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 8-11. – ISSN 0868-9644
1586873
  Шевченко Віктор Фундатор нової географії П.П. Семенов-Тян-Шанський : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-44 : Фото
1586874
  Грициняк І.І. Фундатор рибогосподарської науки. До 110-ї річниці від дня народження Мовчана Василя Архиповича / І.І. Грициняк, О.О. Олексієнко // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2013. – № 1 (23). – С. 109-112. – ISSN 2075-1508


  В 1945–1955 роках — професор, завідувач кафедрою іхтиології і гідробіології Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.
1586875
   Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – 200 с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1586876
  Кулик Н. Фундатор українознавства: від колиски до могили // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 6 травня (№ 18). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
1586877
  Бакуменко О. Фундатор українського сходознавства // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 27 лютого (№ 4). – С. 7


  До 150-річчя від дня народження Агатангела Кримського.
1586878
  Шлапак Я. Фундатор українського театру // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 5 січня (№ 1). – С. 12


  130 років від дня народження Гната Петровича Юри, українського актора, режисера, педагога.
1586879
  Мостяєв О. Фундатор української географічної науки (до 125-річчя від дня народження Степана Рудницького) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1586880
  Рубльов О. Фундатор української географічної науки: Степан Рудницький - людина й учений // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 12. – С. 207-304. – ISSN 2519-2760
1586881
  Шлапак Я. Фундатор української державності // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 17 травня (№ 20). – С. 13


  22 травня - 140 років від дня народження Симона Васильовича Петлюри (1879-1926), голови директорії української народної республіки, державного, військового та політичного діяча, журналіста, літературного і театрального критика. Народився Симон Петлюра ...
1586882
  Іванов В. Фундатор української історико-правової науки [Василенко М.П.] // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 37-38. – ISSN 0868-8117


  "Монографії Костомарова, Запискипро Південну Русь Куліша, збірники Максимовича...остаточно визначили напрямок інтересів і планів М.С. Грушевського". С. 38.
1586883
  Тереверко О. Фундатор української опери // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 15 лютого (№ 7). – С. 21


  205 років від дня народження Семена Гулака-Артемовського - творця першої української опери.
1586884
  Стадниченко Володимир Фундатор університету // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 194. – ISSN 0869-3595
1586885
  Войтович Л. Фундатор Успенського собору у Володимирі князь Мстислав Ізяславич // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 85-97
1586886
  Бенера В.Є. Фундаторам альма-матер – від вдячних нащадків // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 183-185. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075


  Урочистості з нагоди 210-ліття заснування Волинської гімназії в Кременці та 250-річчя від дня народження її фундатора Тадеуша Чацького були підготовлені з участю науково-педагогічних працівників Кременецької гуманітарно-педагогічної акадкмії ім. Т. ...
1586887
  Сафонова В.В. Фундатори вітчизняної бібліотечної науки у Харківській громадській // Бібліотека в історичному просторі трьох епох : до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка : нариси / [відп. за вип.: В.Д. Ракитянська ; відп. ред. С.М. Миценко ; пер. англ. мовою: Г.М. Герасимова та ін.]. – Харків : ІРІС, 2011. – C. 20-29. – ISBN 978-966-95223-4-4


  У середині 80-х років XIX - на початку XX ст. Харківська громадська бібліотека стала для багатьох учених міста справжньою школою громадської справи. Перші дослідження стану бібліотек, їх історії і визначення ролі у житті суспільства з"явилися завдяки ...
1586888
  Новальська Т. Фундатори київської бібліотечної науково-освітньої школи // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 215-218
1586889
  Аніщенко В. Фундатори Ніжинської вищої школи / В. Аніщенко, О. Аніщенко, М. Супруненко // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.102-104
1586890
  Щербань Т.О. Фундатори українського наукового товариства / Т.О. Щербань. – Київ, 1992. – 48с.
1586891
  Бадяк В.П. Фундатори. Львівська національна академія мистецтв 1946-1953 рр. / Володимир Бадяк.; [під ред. А. Бокотея]. – Львів : ЛНАМ, 2007. – 188с. – (Імена академії). – ISBN 966-8734-09-2
1586892
  Качор А. Фундація ім. Тараса Шевченка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 202, листопад : листопад. – С. 6-8
1586893
   Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів = Штрихи до історії Фундації. Виступи і лекції лавреатів нагород Антоновичів (1982-1998). – Київ-Вашінгтон, 1999. – 200с. – ISBN 966-95225-5-2
1586894
  Романенко Г.О. Фундація та діяльність Спілки селянських письменників "Плуг" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2001. – Вип. 7. – С. 31-36. – ISBN 966-7352-49-8
1586895
   Фундація Українознавчих студій в Австралії : Заради правди варто жити. – Київ : Аделаїда, 2001. – 264 с. – ISBN 966-581-271-8
1586896
   Фундація Українознавчих Студій в Австралії : Добре ім"я - найкраще багатство. – Київ : Аделаїда, 2000. – 266 с. – ISBN 966-7087-20-4
1586897
   Фундація Українознавчих Студій в Австралії : Брехнею світ пройдеш - назад не повернешся. – Київ : Аделаїда, 2004. – 264 с. – ISBN 966-581-271-8
1586898
   Фундація Українознавчих Студій в Австрії : Добре ім"я - найкраще багатство. – Аделаїда -Київ : Рада, 2000. – 268с. – ISBN 966-7308-89-8
1586899
  Косенко І.С. Фундук: прикладна генетика, селекція, технологія розмноження і виробництва : навч. посібник для студ. внз / І.С. Косенко, А.І. Опалко, О.А. Опалко ; за ред. І.С. Косенка ; НАН України ; Нац. дендрологічний парк "Софіївка". – Київ : Наукова думка, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-00-0774-1
1586900
   Фундуки та топіари Власових // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 64-65 : фото
1586901
  Короткий В. Фундуклей Іван Іванович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 278-279. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
1586902
  Короткий В.А. Фундуклей Іван Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 73. – ISBN 966-06-0393-2
1586903
  Циганок О.М. Фунеральне письменство в українських поетиках та риториках XVII-XVIII ст.: теорія та взірці : монографія / Ольга Циганок ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вінниця : Едельвейс i К, 2014. – 361, [1] с. – Алф. покажч. імен: с. 326-332. – Бібліогр.: с. 333-361. – ISBN 978-966-2462-53-1
1586904
  Штолько М. Фунеральні жанри у творчості шістдесятників (І. Жиленко, М. Вінграновський, В. Симоненко та ін.) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28. – С. 226-239. – ISSN 2312-6809
1586905
  Крокіс А.М. Функіонально-стилістичні і прагматичні виміри ранньохристиянської гомілії : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Крокіс А.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 212 л. + Додаток: л. 180-186. – Бібліогр.: л. 187-212
1586906
  Романський М.М. Функтори і асимптотичні властивості метричних просторів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.04 / Романський Михайло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 26 назв
1586907
  Берман Г.Х. Функторы в категории ядерных (F)-пространств. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Берман Г.Х.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 8л.
1586908
  Кашу А.И. Функторы и кручения в категориях модулей / А.И. Кашу ; под ред. И.М. Гаян ; АН Республики Молдова, Ин-т математики. – Кишинев, 1997. – 268 с.
1586909
   Функцiоналiзацiя вуглецевих нанотрубок за допомогою молекул бiологiчного походження рiзної природи / О.М. Бурлака, Я.В. Пірко, П.С. Смертенко, О.Ф. Коломис, В.О. Глазунова, // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
1586910
  Борисюк А.О. Функцiя Грiна конвективного хвильового рiвняння для нескiнченної прямої жорсткостiнної труби прямокутного поперечного перерiзу // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1586911
  Виленкин Н.Я. Функци в природе и технике / Н.Я. Виленкин. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Просвещение, 1985. – 192 с.
1586912
  Кирвалидзе Н.Г. Функции абсолютных конструкций в сематической структуре предложения английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кирвалидзе Н.Г.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 24л.
1586913
  Яблонский С.В. Функции алгебры логики и классы Поста / С.В. Яблонский. – Москва, 1966. – 119 с.
1586914
  Уемов А.И. Функции аналогии в процессе познания // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1969. – Вып. 14
1586915
  Страусов В.Н. Функции аспектральной структуры текста. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Страусов В.Н.; МВ ССО СССР.Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1985. – 21л.
1586916
  Серова З.Я. Функции белков в фитопатогенезе / З.Я. Серова. – Минск, 1992. – 269 с.
1586917
  Жвирблис М.В. Функции Бесселя / М.В. Жвирблис. – Рига, 1966. – 40 с.
1586918
  Грей Э. Функции Бесселя и их приложения к физике и механике / Э. Грей, Г.Б. Мэтьюз. – Москва, 1949. – 387 с.
1586919
  Грей Э. Функции Бесселя и их приложения к физике и механике / Э. Грей, Г.Б. Мэтью. – 2-е. – Москва, 1953. – 372 с.
1586920
  Соколов А.В. Функции библиосферы // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 1. – С. 7-25. – ISSN 0130-9765


  Представлены теоретическая, технологическая и социологическая интерпретации общенаучной категории "функция". Рассмотрен функциональный подход в библиотековедении, библиографической науке, книговедении. Выявлена общность родовых сущностных функций ...
1586921
  Соколов А.В. Функции библиосферы // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 2. – C. 5-24. – ISSN 0130-9765


  Предложено научное определение понятия "библиосфера". Рассмотрены сущностные, технологические и прикладные функции библиосферы. Сделан вывод о её гуманистическом общественном назначении и целесообразности формирования научной теории библиосферы
1586922
  Самсонова М.А. Функции блоковских отражений в драматургии русского постмодернизма 1980-90-х годов // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2003. – Вып. 3. – С. 104-108. – ISBN 966-594-547-5
1586923
  Митюшов М.И. Функции больших полушарий головного мозга и уровень сахара крови / М.И. Митюшов. – Москва-Л., 1964. – 212с.
1586924
  Герасимов И.А. Функции Вейерштрасса и их приложения в механике и астрономии / И.А. Герасимов. – Москва, 1990. – 150 с.
1586925
  Кульчицкий В.А. Функции вентральных отделов продолговатого мозга / В.А. Кульчицкий. – Минск, 1993. – 174с.
1586926
  Литвинова Н.Б. Функции визуальной информации в подготовке будущего инженера // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 5 (74). – С. 59-61. – ISSN 1998-1740
1586927
  Борисенко Анатолий Функции внутрипартийных фракций в структуре Либерально-демократической партии Японии // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – Вип.10. – С. 56-66
1586928
  Юнусов А.Ю. Функции водно-солевых депо в различных температурных условиях. / А.Ю. Юнусов, М.Г. Мирзакаримова. – Ташкент, 1971. – 164с.
1586929
  Скакун Е.А. Функции возбуждения (р,n) - и (р,2n) -реакций на ядрах в областях массовых чисел А.+110 : 20 и изомерные отношения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Скакун Е.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1586930
  Кишко С.М. Функции возбуждения полос двуатомных молекул в видимой области спектра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кишко С.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ужгород, 1960. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1586931
  Смилтена Мудите Эдуардовна Функции вопросительного предложения в структуре художественного текста немецкого языка (на материале авторской речи) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Смилтена Мудите Эдуардовна; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1985. – 24л.
1586932
  Хабибуллин Р.Д. Функции ганглиозных клеток сетчатки в монокулярном анализе глубины зрительного пространства : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.15 / Хабибуллин Р.Д. ; МГУ. – Москва, 1977. – 12 с.
1586933
  Тимченко Е.К Функции генитива в южнорусской языковой области / Е.К. Тимченко. – Варшава : Тип. Варш. Учебного Округа, 1913. – VIII, 276 с.
1586934
  Самохвалова Е.И. Функции глагольных приставок в Лаврентьевской летописи : Автореф... канд. филологич.наук: / Самохвалова Е.И.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 22 с.
1586935
  Левашева Н.А. Функции глагольных приставок в языке 17 века (на матер. сов. повест.) : Автореф. дис ... канд. филол. наук / Левашева Н. А. ; ОГУ. – Одесса, 1964. – 17 с.
1586936
  Клепикова Г.П. Функции глагольных приставок славянского происхождения в истрорумынском диалекте румынского языка. : Автореф. дис... канд. филол. наук: / Клепикова Г.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1961. – 18с.
1586937
   Функции государства в независимых странах Африки. – М, 1972. – 324с.
1586938
  Горощеня А.Б. Функции Грина / А.Б. Горощеня, Р.П. Старовойтова. – Омск, 1975. – 98 с.
1586939
  Левитов Л.С. Функции Грина : задачи и решения / Л.С. Левитов, А.В. Шитов. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 385, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-5-9221-0098-4
1586940
  Левитов Л.С. Функции Грина : задачи и решения : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Прикладная математика и физика", а также по другим математическим и естественнонаучным направлениям и специальностям в области техники и технологий / Л.С. Левитов, А.В. Шитов. – Новое изд. – Москва : Издательство МЦНМО, 2016. – 400 с. – Предм. указ.: с. 399-400. – Библиогр.: с. 398. – ISBN 978-5-4439-0264-7
1586941
  Красников В.А. Функции Грина в гидродинамическом приближении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Красников В.А.; Ин-т матем. АН УССР. – К., 1967. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1586942
  Барьяхтар В.Г. Функции Грина в теории магнетизма / В.Г. Барьяхтар, В.Н. Криворучко, Д.А. Яблонский ; [предисл. Н.Н. Боголюбова] ; АН УССР, Ин-т теорет. физики, Донец. физ.-техн. ин-т. – Киев : Наукова думка, 1984. – 336 с. : ил. – Библиогр.: с. 333-336 (91 назв.)
1586943
  Дудкин С.И. Функции Грина в теории поглощения света кристаллами / С.И. Дудкин. – Киев : Наукова думка, 1983. – 176 с.
1586944
  Мельникв В.Н. Функции Грина для кулоновских систем с учетом столкновений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Мельникв В.Н. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1968. – 9 с. – Бібліогр.:с.9
1586945
  Векуа И. Функции Грина для сферического слоя / И. Векуа, 1942. – 228с.
1586946
  Чертков И.Я. Функции Грина и интерполяционные свойства фундаментальных функций линейной дифференциальной системы 2-го порядка с полилокальными краевыми условиями : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Чертков И.Я.; МВО СССР. Николаевский кораблестроительный ин-т, 1947. – 69л. – Бібліогр.:л.68
1586947
  Садовников Б.И. Функции Грина и кинетические уравления в статистической механике : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Садовников Б. И.; АН СССР, Матем. ин-т. – М., 1966. – 8л.
1586948
  Батуев А.С. Функции двигательного анализатора / А.С. Батуев ; ЛГУ им. А.А. Жданова, Физиоогический ин-т. – Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1970. – 224 с.
1586949
   Функции двигательного аппарата человека и животных. – Казань, 1986. – 193с.
1586950
  Сазонов Л.И. Функции двух односторонне обратимых операторов и их приложения к двумерным уравнениям типа свертки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Сазонов Л.И.; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1974. – 10л.
1586951
  Коиава Н. Функции денег в рабовладельческом обществе / Н. Коиава ; Груз. филиал Акад. наук СССР. – Тбилиси : [Б. и.], 1940. – 210-221 с. – Отд. отт. из: "Известия ИЯИМК" 1940, V-VI
1586952
  Каллю Ж. Функции денег в римском обществе в период Империи / Ж. Каллю. – М., 1970. – 26с.
1586953
  Паламарчук Г.Т. Функции диалектического материализма и математика // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
1586954
  Чумаков С.А. Функции дискретного и полудискретного комплексного аргумента : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Чумаков С.А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1586955
  Волошин В.Г. Функции диссипации трбулентной энергии в приземном слое атмосферы / В.Г. Волошин, В.Ю. Курышина // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 67-75 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 2311-0902
1586956
  Довгопол Н.В. Функции закона распределения по труду на современном этапе совершенствования социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Довгопол Н.В.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1986. – 22л.
1586957
  Макаров В.Л. Функции знаний в современной экономике (часть вторая) / В.Л. Макаров, Г.Б. Клейнер // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 9. – С. 13-35. – ISSN 1561-2465
1586958
  Хазова И О. Функции и грамматическое оформление чужой речи в произведениях Лиона Фейхтвангера. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хазова О.И,; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1967. – 20л.
1586959
  Гельфанд И.М. Функции и графики / И.М. Гельфанд. – Москва, 1965. – 95 с.
1586960
  Гельфанд И.М. Функции и графики / И.М. Гельфанд. – 2-е, испр. и доп. – Москва, 1966. – 103 с.
1586961
  Гельфанд И.М. Функции и графики / И.М. Гельфанд. – Изд. 4-е, испр. – Москва, 1971. – 95 с.
1586962
  Гельфанд И.М. Функции и графики / И.М. Гельфанд. – Изд. 5-е, стереотип. – Москва : Наука, 1973. – 95 с.
1586963
  Литинский Г.И. Функции и графики / Г.И. Литинский. – 2-е изд. – Москва : Аслан, 1996. – 208 с. – ISBN 5-85499-055-5
1586964
  Астрова Л.И. Функции и значения некоторых первообразных предлогов в современном немецком языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Астрова Л.И.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1954. – 16л.
1586965
  Евневич М.С. Функции и значения предлогов на, у, з, за в современном белорусском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Евневич М.С.; АН Белорусс.ССР. – Минск, 1956. – 21л.
1586966
  Тугарин Анатолий Валентинович Функции и информационное обеспечение управления массовой физической культурой в деятельности спорткомитета республики (На примере УССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Тугарин Анатолий Валентинович; Киевский гос. ин-т физической культуры. – К., 1986. – 22л.
1586967
  Матвеев И.В. Функции и их графики / И.В. Матвеев. – Москва, 1970. – 104с.
1586968
  Лихолетов И.И. Функции и их графики. / И.И. Лихолетов. – Минск, 1970. – 152с.
1586969
  Гольдберг А.Г. Функции и их исследование / А.Г. Гольдберг. – Ленинград, 1957. – 68с.
1586970
  Володарская И.А. Функции и компетентности преподавателя высшей школы / И.А. Володарская, С.Д. Смирнов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 27-43. – (Педагогическое образование ; № 2)
1586971
  Мельников Ю.А. Функции и матрицы Грина уравнений и систем эллиптического типа / Ю.А. Мельников. – Днепропетровск, 1991. – 145с.
1586972
  Брызгалова С.И. Функции и место проблемного изложения и эвистической беседы в обучении старшкласников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Брызгалова С. И.; НИИ общей педаг. АПН СССР. – М., 1976. – 31л.
1586973
  Мелентьева Ю.П. Функции и модификации чтения // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2013. – № 1 (384). – С. 35-42. – ISSN 0869-6020


  В статье рассматриваются основные функции чтения, а также особенности сформировавшихся на их основе наиболее распространенных сегодня модификаций чтения - учебного и развлекательного.
1586974
  Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управления / В.Б. Аверьянов ; АН УССР, Ин-т гос. и права. – Киев : Наукова думка, 1979. – 150 с.
1586975
  Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управления: связь и взаимодействие : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Аверьянов В.Б. ; Ан УССР. – Киев, 1978. – 22 с.
1586976
  Гурский И.П. Функции и построение графиков / И.П. Гурский. – Москва, 1961. – 216 с.
1586977
  Гурский И.П. Функции и построение графиков / И.П. Гурский. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1968. – 216 с.
1586978
   Функции и пределы / Г.М. Гусак, Е Гусак, А, , . – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 206с.
1586979
  Мацкин М.С. Функции и пределы. Производная. / М.С. Мацкин, Р.Ю. Мацкина. – Москва : Просвещение, 1968. – 182 с.
1586980
  Филиппов А.В. Функции и разряды глаголов-связок и связочных слов именного сказуемого в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Филиппов А.В.; Филлипов А.В. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 22 с.
1586981
  Онищенко М.Н. Функции и решение тригонометрических уравнений : Автореф... канд. пед.наук: / Онищенко М. Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – Горький, 1950. – 11 л.
1586982
   Функции и семантика языковых единиц в тексте. – М, 1982. – 80с.
1586983
  Никулихин Ю.Я. Функции и синонимы кондинционалиса в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Никулихин Ю.Я. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1965. – 23 с.
1586984
  Филиппов В.В. Функции и синтез биотина в живом организме / В.В. Филиппов. – Москва, 1985. – 215 с.
1586985
  Каск Л.И. Функции и структура государства / Л.И. Каск. – Л., 1969. – 65с.
1586986
   Функции и структура органов управления, их совершенствование. – М, 1973. – 255с.
1586987
   Функции и условия употребления связующих средств в современном русском языке. – Тюмень, 1987. – 112с.
1586988
  Асвад Хайсам Функции и формы морса на многообразиях. : Автореф... наук: 01.01.02,01.01.04 / Асвад Хайсам; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.ШЕвченко. – К., 1990. – 5л.
1586989
  Хайсам Асвад Функции и формы Морса на многообразиях. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02, 01.01.04 / Хайсам Асвад; МВ и ССО УССР. КГУ им Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 94л. – Бібліогр.:л.92-94
1586990
  Сулимова М.Г. Функции идиоматики в художественном тексте (на примере произведений Э. Кестнера) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 187-196. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1586991
  Кормишина Г.М. Функции имиджевых коммуникаций библиотек // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2010. – № 6. – С. 190-193. – ISSN 1997-0803


  Представлен сущностный анализ понятия и явления «имиджевые коммуникации». Выявлены общие черты, присущие всем явлениям коммуникации, раскрыты функции имиджевых коммуникаций библиотек, их принципиальная уникальность и отличия от других социальных систем ...
1586992
   Функции инвариантного и вариативного компонентов содержания образования в различных дидактических подходах // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 2. – С. 4-19. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматриваются инвариантный и вариативный компоненты содержания образования: даются определения, выявляются функции в зависимости от реализуемых в процессе обучения дидактических подходов. Раскрывается понятие «предметность обучения». ...
1586993
  Колбина Татьяна Васильевна Функции интерпозитивного авторского ввода в синтаксической конструкции прямой речи в современном немецком языке : Автореф... наук: 10.02.04 / Колбина Татьяна Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
1586994
  Колбина Татьяна Васильевна Функции интерпозитовного авторского ввода в синтаксической конструкции прямой речи в современном немецком языке : Дис... канд.филологнаук: 10.02.04 / Колбина Татьяна Васильевна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 197л. – Бібліогр.:л.183-197
1586995
  Шеховцова Т.А. Функции интертекстуальности в повести А. Гаврилова "Вопль впередсмотрящего" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 318-325. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864
1586996
  Лукшик Л. Функции интертекстуальных включений в немецких рекламных текстах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – C. 112-117. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1586997
  Бережная Эльвира Петровна Функции информационных потоков в обеспечении педагогических исследований : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Бережная Эльвира Петровна; НИИ общей педагогики Академии педагог. наук СССР. – М., 1981. – 17л.
1586998
  Бабаев Мариф Аскер оглы Функции исторического познания : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Бабаев Мариф Аскер оглы; МВ и ССО Аз ССР Аз. гос. ун-т им С.М.Кирова. – Баку, 1985. – 18л.
1586999
  Карнаухов В.Н. Функции каротиноидов в клетках животных. / В.Н. Карнаухов. – Москва : Наука, 1973. – 104с.
1587000
   Функции кишечной микрофлоры организма в норме и при патологии / О.С. Моложавая, Т.В. Ивахнюк, А.Н. Макаренко, Р.В. Брозь // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 1. – С. 332-339. – ISSN 2077-1096
<< На початок(–10)1581158215831584158515861587158815891590(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,