Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1581158215831584158515861587158815891590(+10)В кінець >>
1585001
   "Честь Юрія Шевельова не потребує захисту. Відтепер захисту потребує честь Харкова" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 2-8 жовтня (№ 40). – С. 3


  Відомі інтелектуали закликали не миритися з правлінням агресивного хамства ані в Харкові, ані в усій державі.
1585002
   "Четверта колона". Свобода та залежність мас-медіа в Україні / УНЦПД; Уклад. В. Піховшек та ін.; Ред. О. Гриб. – Київ : Агенство "Україна", 1997. – 248с. – (Демократія в Україні). – ISBN 966-7078-10-8
1585003
  Рябчук М. "Четверта свобода": вільний рух людей між Україною та Європейським Союзом - проблеми і перспективи / Микола Рябчук. – Київ : К.І.С., 2006. – 84с. – ISBN 966-7048-50-0
1585004
  Лопух В. "Четверта хвиля" іміграції до США: причини і мотивації // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 44-53.
1585005
  Лукашук И.И. "Четвертая власть" и международное право // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2002. – № 4. – С.12-20. – ISSN 1812-3910
1585006
  Даниленко Василь "Четвертий поділ" Польщі і встановлення радянського тоталітарного режиму в Західній Україні // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 59-79
1585007
  Идрис Ю. "Четвертый пациент", и другие рассказы / Ю. Идрис. – М, 1960. – 136с.
1585008
  Головина Г.И. "Четырнадцатый" сообщает / Г.И. Головина. – М., 1975. – 128с.
1585009
  Рябокрис О. "Чехія пам"ятає Василя Макуха і шанує його..." // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 303-308. – ISBN 978-966-399-815-2


  Розповідає режисер-документаліст Олександр Рябокрис.
1585010
  Батицька Т. "Чеховський" театр Алли Бабенко // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 231-243. – ISSN 2413-4767
1585011
  Первенцев А.А. Честь смолоду / А.А. Первенцев. – Симферополь, 1941. – 352с.
1585012
  Первенцев А.А. Честь смолоду / А.А. Первенцев. – Москва : Военное издательство, 1949. – 460с.
1585013
  Первенцев А.А. Честь смолоду / А.А. Первенцев. – М, 1949. – 440с.
1585014
  Первенцев А.А. Честь смолоду / А.А. Первенцев. – Москва-Л, 1949. – 232с.
1585015
  Первенцев А.А. Честь смолоду / А.А. Первенцев. – М, 1962. – 487с.
1585016
   Честь смолоду. – Симферополь, 1963. – 56с.
1585017
  Первенцев А.А. Честь смолоду / А.А. Первенцев. – М, 1970. – 424с.
1585018
   Честь смолоду. – М, 1982. – 224с.
1585019
  Агатов Ю.П. Честь смолоду / Ю.П. Агатов. – Москва, 1986. – 60с.
1585020
  Первенцев А.А. Честь смолоду / А.А. Первенцев. – Краснодар, 1987. – 413с.
1585021
   Честь смолоду. – Москва, 1988. – 366с.
1585022
  Климченко Е.И. Честь смолоду беречь / Е.И. Климченко. – Минск, 1986. – 126с.
1585023
   Честь советского труженика. – М, 1962. – 63с.
1585024
   Честь советского труженика. – Киев, 1963. – 159с.
1585025
  Підгородинський В.М. Честь та гідність у кримінальному та кримінальному процесуальному законодавстві України // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 324-327. – ISBN 978-966-419-300-6
1585026
  Итигин А.С. Честь труду / А.С. Итигин. – Л., 1965. – 109с.
1585027
  Белебеха І.О. Честь України / Белебеха І.О. – Харків : Факт, 2001. – 296 с. – ISBN 966-637-037-9
1585028
   Честь флага. – М, 1958. – 64с.
1585029
   Честь флага. – М, 1979. – 79с.
1585030
  Кремер Себастьян Честь флага // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 16-17 : фото
1585031
  Колдунов С.А. Честь флага. / С.А. Колдунов. – Москва, 1943. – 64с.
1585032
  Філатов А. Честь чи нечисть? // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 8 (1016). – С. 70-71 : Фото. – ISSN 0868-9644


  Про халтурні пам"ятники Т.Г. Шевченку.
1585033
  Старченко Н. Честь як регулятор повсякдення / записала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 14-15


  Історик Наталя Старченко про правову культуру Речі Посполитої.
1585034
  Старченко Н.П. Честь як регулятор шляхетського повсякдення (Волинь останньої третини XVI - початку XVII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 25. – ISSN 0130-5247
1585035
  Круговых Н.П. Честь ярма не приемлет : роман / Н.П. Круговых. – Минск : Гос.изд-во БССР, 1962. – 588с.
1585036
  Круговых Н.П. Честь ярма не приемлет : роман / Н.П. Круговых. – Минск : Мастацкая літаратура, 1974. – 526 с.
1585037
  Штефан А. Честь, гідність і ділова репутація як об"єкти захисту в цивільному судочинстві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 2. – С.24-26
1585038
  Волошенюк О. Честь, гідність і ділова репутація: поняття і порядок захисту // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 78-85
1585039
  Блюмкин В.А. Честь, достоинство, гордость / В.А. Блюмкин. – Москва : Знание, 1963. – 32 с.
1585040
  Медынский Г.А. Честь. / Г.А. Медынский. – М, 1960. – 500с.
1585041
  Медынский Г.А. Честь. / Г.А. Медынский. – Петрозаводск, 1961. – 450с.
1585042
  Медынский Г.А. Честь. / Г.А. Медынский. – М, 1962. – 503с.
1585043
  Медынский Г.А. Честь. / Г.А. Медынский. – Алма-Ата, 1964. – 447с.
1585044
  Медынский А Г. Честь. / А Г. Медынский, . – М, 1978. – 447с.
1585045
  Медынский Г.А. Честь. / Г.А. Медынский. – Кишинев, 1989. – 420с.
1585046
  Могилянський М.М. Честь. Вбивство : вибране / Михайло Могилянський. – Київ : Академія, 2015. – 207, [1] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-460-4
1585047
  Лебедев А.А. Честь: Духов.судьба и жизн.участь И.Д.Якушкина / А.А. Лебедев. – Москва, 1989. – 398с.
1585048
   Чеська допомога: підсумки і перспективи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  У Міністерстві освіти і науки України відбулася спільна прес-конференція заступника міністра - керівника апарату МОН Романа Греби й заступника міністра закордонних справ Чеської Республіки Якуба Дюрра щодо підсумків співпраці в рамках програми допомоги ...
1585049
  Яровий О.С. Чеська ідея слов"янської літературної взаємності на українському грунті: концепція Я. Коллара в осмисленні Т. Шевченка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 94-106. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Погляди Т. Шевченка на ідею всеслов"янської літературної єдності ще недостатньо досліджені, - попри, здавалося б, цілковиту їх "простоту". Український поет і мислитель значно модифікує теорію Я. Коллара, роблячи наголос на пріоритети рідного слова, ...
1585050
  Клічак Г. Чеська література 1900-1960 років в контексті європейської екзистенціальної традиції // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 209-219


  У статті розглядаються екзистенціальні феномени в чеській літературі 1900-1960 років з естетичної і літературно-історичної точки зору. Виявлено їх схожість та відмінність з мотивами європейських екзистенціальних творів, проведено порівняння з ...
1585051
  Погребняк О. Чеська літературна україніка: традиційне осмислення і сучасні візії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (691), липень. – С. 3-10. – ISSN 0236-1477
1585052
  Даниленко Л.І. Чеська мова : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.І. Даниленко ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – 2-е вид. – Київ : Довіра, 2007. – 542, [2] c. : табл,. – Бібліогр.: с. 543. – ISBN 978-966-507-216-4
1585053
  Гасіл Ї. Чеська мова для українців : підручник для студ. вищих навч. закладів / Їржі Гасіл, Надія Лобур, Ольга Паламарчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – ISBN 978-617-501-040-2
Ч. 1. – 2011. – 296 с. : табл.
1585054
  Паламарчук О.Л. Чеська мова: крок за кроком : навчальний посібник / О.Л. Паламарчук, О.В. Антоненко, Ї. Гасіл ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 207 с. – ISBN 978-966-439-312-3
1585055
  Придибайло О.М. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті рр. XX ст. // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 61-64
1585056
  Даниленко Л.І. Чеська пареміологія в генетичному, лінгвокогнітивному і дискурсивному висвітленні : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.03 / Даниленко Людмила Іванівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 53 назви
1585057
  Даниленко Л.І. Чеська пареміологія від початків (XIV ст.) до сучасності // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 60-72. – Bibliogr.: Літ.: приміт.; С. 60-72; 31 поз. – ISSN 0027-2833
1585058
  Даниленко Л.І. Чеська пареміологія, її концептуальний простір і культурні домінанти // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 208-221. – ISSN 0027-2833
1585059
   Чеська поезія. – К, 1964. – 587с.
1585060
  Десятничук І. Чеська політика та імперія Габсбургів у 1914-1917 рр. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – С. 69-77. – (Історія ; № 1 (51)). – ISSN 2414-9012
1585061
   Чеська проза 60-х років 20 століття = Ceska proza 60. let 20. stoleti : навчальний посібник для студентів-славістів / МОНУ ; КНУТШ ; підготувала Оксана Палій ; ред. Ольга Паламарчук. – Київ : Освіта України, 2008. – 452 с. – Парал. тит. аркуш чеською мовою. – ISBN 978-966-8847-80-6
1585062
  Лутай М. Чеська Республіка - приклад демократії в Європі // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 74-77
1585063
  Буравський О. Чеська та німецька аграрна колонізація Волині ХІХ - початок ХХ ст. / О. Буравський, Я. Цецик // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 22-26. – ISSN 1998-4634
1585064
  Паламарчук О.Л. Чеська Шевченкіана в останні десятиліття / О.Л. Паламарчук, О.А. Погребняк, Б.П. Шелест // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 157-160. – ISBN 978-966-439-715-2
1585065
  Ковальський Л. Чеське населення Волині наприкінці XIX ст. та сусідство з ним // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 193-196. – ISBN 978-966-171-783-9
1585066
  Курінна М. Чеське селянство Північного Приазов"я: історична пам"ять 1920-х років // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 128-133. – ISSN 2313-8505
1585067
  Бардигола Я.К. Чеський iстоpичний pоман. Історична проза Владислава Ванчури / Я.К. Бардигола; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1971. – 82с.
1585068
  Плужник О. Чеський досвід підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах інклюзивної освіти / О. Плужник, О. Шапран // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 157-177. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
1585069
  Дрбал А. Чеський і австрійський астроном, математик, геодезист і педагог професор д-р Франтішек Кодеш з Троєнгорста (1761-1831) у Львові // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (35). – С. 32-39. – ISSN 1819-1339
1585070
  Дрбал А. Чеський і Австрійський математик і геодезист Ян Голфелд (1750-1814) в Галичині й у Львові // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 41-44 : фото. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1819-1339
1585071
  Бардигола Я.К. Чеський історичний роман / Я.К. Бардигола. – Київ, 1971. – 82с.
1585072
  Москаленко Леся Чеський Крумлов. Ведмеді з минулого : спецрепортаж.Чехія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 72-80 : Фото
1585073
  Пирогів Андрій Чеський Крумлов. Відродження Ренесансу : вояж-колекція / Пирогів Андрій, Сидоренко Віктор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 82-85 : Фото
1585074
  Даниленко Л.І. Чеський паремійний фонд: культурно-історичні джерела формування і тенденції розвитку // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 184-200. – ISSN 0027-2833


  Статтю присвячено аналізу античних і біблійних джерел чеського паремійного фонду і формою освоєння античної спадщини виділено три типи паремійних висловів, які грунтуються на принципі мотивування їх внутрішньої форми. Коротко схарактеризовано переклади ...
1585075
  Бабота Л. Чеський переклад творів Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 21-24. – ISBN 978-617-7009-24-4


  У студії аналізується значення та фаховий рівень першого перекладу творів Г. Сковороди чеською мовою в 1983 році
1585076
  Бартушка Вацлав Чеський погляд на питання європейської енергетичної безпеки // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 10. – ISSN 1728-6220
1585077
  Брилинська Н. Чеський поетизм у контексті літературного процесу в Чехословаччині першої половини XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 177-182. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
1585078
  Любащенко В. Чеський реформаційний рух і православ"я: сторінка з історії Київської митрополії // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 61. – C. 23-31. – ISSN 0203-9494


  У статті висвітлюється тема діалогу між православними і протестантами, зокрема на східних землях Речі Посполитої напр. 16-на поч. 17 ст. Показана роль у цьому діалозі гуситів і чеських братів, які вважали свою програму церковної реформи бл. до ...
1585079
  Шевчук В.І. Чеський сатиричний роман ХХ ст. / В.І. Шевчук. – К., 1978. – 275с.
1585080
  Кірсенко М.В. Чеські землі в міжнародних відносинах : Автореф... д-ра іст.наук: 07.00.02 / Кірсенко М.В.; НАН України. Ін-тут українськ. археограф. та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – К., 1998. – 36л.
1585081
   Чеські і словацькі прислів"я та приказки. – К, 1975. – 191с.
1585082
  Немцова Б. Чеські казки Божени Немцової / [упоряд. та пер. із чес. Микитенко О.О. ; худож. Сплавник Ю.М.]. – Київ : УкрНДІСВД, 2015. – 123, [5] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-7956-28-8
1585083
   Чеські курорти в містах України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 43 : фото
1585084
  Щепакін Василь Михайлович Чеські музиканти в музичній культурі України кінця 18 - початку 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. мистецтвозн. / Щепакін В.М.; Харків. держ. академ. культури. – Харків, 2001. – 20 с.
1585085
   Чеські народні казки. – Київ, 1980. – 160с.
1585086
   Чеські народні казки. – К, 1990. – 140с.
1585087
  Даниленко Л.І. Чеські провербіальні трансформи: від традиції до новації // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 131-135. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Розглянуто проблему варіювання у сфері пареміології і термінологічного позначення цього явища. Запропоновано термінологічну дефініцію «провербіальні трансформи» як таку, що є однозначною в межах свого термінологічного поля, вирізняється точністю ...
1585088
   Чеські та словацькі новели. – К, 1953. – 266с.
1585089
   Чеські тренди зимового сезону : тур-новини // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 122 : Фото
1585090
   Чеські, моравські та словацькі народні пісні. – Київ : Мистецтво, 1950. – 66 с. : нот.
1585091
  Андрейко В.І. Чесько-словацьке міждержавне співробітництво в контексті інтеграції до ЄС: досвід для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 82-89


  В статті автор розглядає основні моменти та етапи співробітництва Чеської і Словацької Республік у рамках регіонального співробітництва, взаємною міждержавною політикою, яка була спрямована на інтеграцію до ЄС, проаналізовано стан і перспективи ...
1585092
  Андрейко В. Чесько-словацький досвід розвитку транскордонного співробітництва і сучасні інтеграційні процеси в Карпатському регіоні // Історія, що об"єднує : нариси новіт. транскордон. співробітництва у Карпат. регіоні : монографія / В.І. Андрейко, І.В. Артьомов, О.Ф. Бенчак, О.П. Білак, В. [та ін.] Вежбінец. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2017. – С. 330-350. – ISBN 978-617-7333-48-6
1585093
  Кузьмин Р. Чесько-словацький корпус в подіях української національної революції (1917-1918 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 29-32. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто виникнення і військову діяльність Чесько-словацького корпусу на теренах України в 1917-1918 роках. Здійснено спробу виділення головних напрямів діяльності чесько-словацьких військових формувань та їх співпрацю з органами влади Центральної ...
1585094
  Боровець І.І. Чесько-словацькі суперечності у міжвоєнній Чехословаччині (1918 - 1938 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 10-12
1585095
   Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / Чеська нац. рада України ; Нац. авіац. ун-т, Каф. історії та культурології НАУ. – Київ : НАУ, 2014. – 77, [2] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1585096
  Дурова Я. Чесько-український і зворотний переклад поетичного тексту в літературній критиці // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 431-435. – ISBN 966-8188-10-1
1585097
   Чесько-український словник. – К
Т. 1. – 1988. – 481с.
1585098
   Чесько-український словник. – К
Т. 2. – 1989. – 711с.
1585099
   Чесько-український словник лінгвістичної термінології = Cesko-ukrajinsky slovnik lingvistickych terminu : (понад 7000 термінів) / О. Антоненко [та ін.] ; М-во освіти України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – 2-ге вид., розшир. і допов. – Київ : Освіта України, 2015. – 241, [1] с. – Текст укр., чес. – ISBN 978-617-7241-53-8
1585100
  Даниленко Л.І. Чесько-український словник. Сучасна ділова мова = Cesko-ukrajinsky slovnik. Dnesni uredni jazyk / Л.І. Даниленко; КНУТШ. – Київ, 2000. – 166с. – ISBN 966-02-1473-1
1585101
  Миронова Г. Чесько-український юридичний словник / Галина Миронова, Оксана Газдошова. – Брно : Університет імені Масарика, 2009. – 374 с. – (Spisy Masarykovy univerzity v Brne, Filozoficka fakulta ; N 378). – ISBN 978-80-210-4816-4
1585102
  Рахманов Л.Н. Чет-нечет : повести, рассказы, пьесы, воспоминания, листки календаря / Л.Н. Рахманов. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 702с. – ISBN 5-265-00268-5
1585103
  Стрелкова И.И. Чет и нечет / И.И. Стрелкова. – М., 1977. – 190с.
1585104
  Леенсон И.А. Чет или нечет? / И.А. Леенсон. – М., 1987. – 174с.
1585105
  Генова Л. [и др.] Четата на Хаджи Димитїр и Стефан Караджа : чуждестранни документи / Л.Д. Генова [и др.]. – София : "Д-р Петїр Берон", 1988. – 328 с. – На обкл. : Доклади, донесения, инструкции, разпореждания, телеграми, писма и записки на европейски дипломати и на висши служители в Османската империя
1585106
   Четата на Христо Ботев : Сборник изследования. – Съставител и редактор Николай Жечев. – София : Наука и изкуство, 1985. – 396 с.
1585107
  Бондарчук В.Г. Четвеpтиннi озеpнi поклади с. Денешiв на Волинi / В.Г. Бондарчук. – Київ, 1931. – 3с. – Окр.відб.з: ВУАН. Труди природничо-технічного відділу. 1931, №14 "Четвертинний період". Вип. 3
1585108
  Бондарчук В.Г. Четвеpтиннi озеpовi вапняки як агpоpудна база Волинi / В.Г. Бондарчук. – 12с. – Окр.відбиток з: Корисні копалини України: Збірник
1585109
  Бондарчук В.Г. Четвеpтиннi поклaди Пiвнiчної Пpиазiвщини / В.Г. Бондарчук. – Київ. – 7с. – Окpемий вiдбиток
1585110
  Бондарчук В.Г. Четвеpтиннi поклади Пiвнiчної частини УРСР. / В.Г. Бондарчук. – Київ. – 36с. – Окр.відб.з: УАН, "Четвертиний період". Вип.9
1585111
  Бондарчук В.Г. Четвеpтинна фавна мч. Багачки на Полтавщинi / В.Г. Бондарчук, 1931. – 6с. – Окр.відб.з: ВУАН. Труди Природничо-Технічного відділу. 1931р., №14, "Четвертинний період", Вип.3
1585112
  Бондарчук В.Г. Четвеpтинна фауна з теpас пониззя p. Псла / В.Г. Бондарчук. – 14с. – Окpемий вiдбиток
1585113
   Четвер : часопис текстів і візії. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1989-
№ 8 : Просто "The Best of 90-96" і не тільки. – 1999. – 140 с.
1585114
   Четвер : часопис текстів і візії. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1989-
№ 9 : Проект "Wherever". – 2000. – 192 с.
1585115
   Четвер : часопис текстів і візії. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1989-
№ 10. – 2000. – 220 с.
1585116
   Четвер : часопис текстів і візії. – Львів : Кальварія, 1989-
Випуск спеціальний, святковий. – 2001. – 64 с.
1585117
   Четвер : часопис текстів і візії. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1989-
№ 12 : Проект "Mtv". – 2001. – 120 с.
1585118
   Четверг и новые дни. – М, 1985. – 223с.
1585119
  Ширяев П.А. Четверг наташиной жизни. / П.А. Ширяев. – Москва, 1931. – 208с.
1585120
   Четвериков Сергей Сергеевич : Биобиблиографический указатель. – Горький, 1987. – 23с.
1585121
  Наглер Л.Г. Четверитичная структура ксантиноксидазы из молока : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.10 / Наглер Л.Г. ; МГУ. – Москва, 1976. – 12 с.
1585122
  Харман Г. Четверица Хайдеггера // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН ; НАН Беларуси ; НАН Украины. – Москва, 2013. – Т. 15, вып. 2 (78). – С. 56-65. – ISSN 1606-951Х
1585123
  Ремез О.Я. Четверка в четверти / О.Я. Ремез. – М, 1971. – 144с.
1585124
  Мостков И.И. Четверка по поведению / И.И. Мостков. – Минск, 1970. – 112 с.
1585125
  Вартбаронов О.Р. Четверная взаимная система из хроматов, метаборатов и тетраборатов калия : Автореф... канд. хим.наук: / Вартбаронов О.Р.; Ростовский-на-Дону ин-т инженеров ж/д транспорта. Кафедра обществ. химии. – Ростов -на-Дону, 1953. – 12 с.
1585126
   Четверная Всесоюзная конференция балтистов. – Рига, 1980. – 213с.
1585127
   Четверная Одесская городская конференция по химии молодых ученых и производственников. – Одесса, 1970. – 126с.
1585128
  Петров Д.А. Четверные системы / Д.А. Петров. – Москва, 1991. – 281с.
1585129
  Сырова М.А. Четверный пассажир / М.А. Сырова. – Новосибирск, 1960. – 72с.
1585130
  Палло Н.П. Четверо / Н.П. Палло. – Куйбышев, 1962. – 102с.
1585131
  Фекен К. Четверо берлинских школьников / К. Фекен. – М., 1970. – 142с.
1585132
  Еловских В.И. Четверо в дороге / В.И. Еловских. – Челябинск, 1978. – 239с.
1585133
  Еловских В.И. Четверо в дороге. (Внештатный инспектор. -- В чайной). / В.И. Еловских. – Тюмень, 1963. – 43с.
1585134
  Павлова Н.И. Четверо в пути / Н.И. Павлова. – М. : Детская литература, 1984. – 128 с.
1585135
  Мороз А.Т. Четверо в пути : роман / А.Т. Мороз. – Москва : Советский писатель, 1984. – 303 с.
1585136
  Литвинова Л.А. Четверо в шлюпке. / Л.А. Литвинова. – Симферополь, 1967. – 182с.
1585137
  Путрамент Є. Четверо в яхті. / Є. Путрамент. – К., 1960. – 400с.
1585138
  Опанасюк О.Є. Четверо вийшли в дорогу / О.Є. Опанасюк. – Київ : Веселка, 1979. – 128 с.
1585139
  Семенова И.Е. Четверо из "Народной воли". / И.Е. Семенова. – Чебоксары, 1973. – 104с.
1585140
  Попов Л.И. Четверо из космической семьи / Л.И. Попов. – М., 1991. – 141с.
1585141
  Клепов В.С. Четверо из России. / В.С. Клепов. – М, 1973. – 384с.
1585142
  Владимиров А. Четверо легендарных. / А. Владимиров. – Москва, 1969. – 208с.
1585143
  Пасенюк Л.М. Четверо на голом острове / Л.М. Пасенюк. – Краснодар, 1966. – 302с.
1585144
  Тхоржевский С.С. Четверо на Нижней Тунгуске / С.С. Тхоржевский. – Л., 1961. – 171с.
1585145
  Мороз А.Т. Четверо на шляху : роман / А.Т. Мороз. – Київ, 1981. – 288 с.
1585146
  Мороз А.Т. Четверо на шляху : роман / А.Т. Мороз. – Київ, 1981. – 239 с.
1585147
  Чванов М.А. Четверо наедине с горами. / М.А. Чванов. – Уфа, 1977. – 125с.
1585148
  Імаїл М. Четверо нас було : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 184. – ISSN 0320-8370
1585149
  Сузюмов Е.М. Четверо отважных : Покорение Северного полюса / Е.М. Сузюмов. – Москва : Просвещение, 1991. – 144с.
1585150
  Смирнова М.А. Четверо под одной крышей / М.А. Смирнова, М.И. Крайндель. – Москва : Искусство, 1960. – 103 с.
1585151
   Четверо под одной обложкой. – М, 1966. – 182с.
1585152
  Реут Н.С. Четверо с матросской слободки. / Н.С. Реут, М.Е. Скрябин. – Симферополь, 1965. – 287с.
1585153
  Голосовский И.М. Четверо с улицы Марты / И.М. Голосовский. – М., 1970. – 512с.
1585154
  Драбкин Я.С. Четверо стойких / Я.С. Драбкин. – М, 1985. – 367с.
1585155
  Малинский А.М. Четверо суток / А.М. Малинский. – Ставрополь, 1963. – 143с.
1585156
  Малыгина Н.П. Четверо суток и вся жизнь. Повести и рассказы. / Н.П. Малыгина. – М., 1971. – 189с.
1585157
  Пшимановский Я. Четверо танкистов. / Я. Пшимановский. – М., 1967. – 368с.
1585158
  Боровський О. Четверо, що перескочили бар"єр. Парламентські вибори в Киргизстані відбулися // Україна молода. – Київ, 2020. – 6 жовтня (№ 95). – С. 5


  Остаточні результати парламентських виборів, які відбулися в Киргизстані минулої неділі, оголосять упродовж кількох наступних днів. А в понеділок, 5 жовтня, оприлюднено попередні підсумки. Вже стало відомо, що свої голоси за різних кандидатів віддали ...
1585159
  Кідрук І. Четверо. Ніч. Мішок грошей : проза: іронічний детектив // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 30-45. – ISSN 0130-321Х
1585160
  Толстой Л.Н. Четвероевангелие. Соединение и перевод четырех Евангелий : соединение и пер. четырех Евангелий / Лев Толстой ; [послесл. протоиерея Александра Меня]. – Москва : Эксмо, 2007. – 762, [5] с. : портр. – Сер. осн. в 1997 г. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-699-18594-8
1585161
  Харди Фрэнк Четвероногая лотерея. / Харди Фрэнк. – Москва, 1959. – 244с.
1585162
  Лункевич В.В. Четвероногие и пернатые хищники / В.В. Лункевич. – 6-е изд. – Птгр., 1923. – 64с.
1585163
  Висенс Елена Четвероногий королевский балет : один кадр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 44-46 : Фото
1585164
  Харрис Брайан Четвероногий охотник на духов : Собаки. Тибет // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 100-104 : Фото. – ISSN 1029-5828
1585165
  Бо Цзюй-и Четверостишия / Бо Цзюй-и. – М, 1949. – 224с.
1585166
  Бо Цзюй-и Четверостишия / Бо Цзюй-и. – Москва, 1951. – 239 с.
1585167
  Омар Хайам Четверостишия : избранное / Омар Хайям ; [пер. О. Румера ; вступ. очерк С.Б. Морочника ; сост. и ред. М. Явич]. – [Сталинабад] : Таджикгосиздат, 1954. – 155 с. – (Классики таджикской литературы)
1585168
  Туманян О. Четверостишия / Ованес Туманян; пер. с арм. Наума Гребнева. – Ереван : Айастан, 1968. – 60 с.
1585169
   Четверостишья. – Сталинабад, 1957. – 130с.
1585170
   Четверта академія пам"яті професора Володимира Антоновича, 26-27 березня 1998 року : доповіді та повідомлення / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний ф-т, кафедра давньої і нової історії України. – Київ, 1999. – 294 c. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – ISBN 966-02-0784-0
1585171
  Ільїна О.Я. Четверта висота / О.Я. Ільїна. – К., 1962. – 227с.
1585172
  Ільїна О.Я. Четверта висота / О.Я. Ільїна. – Изд. 2-е. – К., 1974. – 231с.
1585173
  Ліщинська О.С. Четверта всесвітня конференція зі становища жінок : на шляху в XXI століття // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 59-63. – ISSN 1728-3671
1585174
   Четверта всеукраїнська науково-практична конференція з питань саморганізації населення: "Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення" : зб. матеріалів / Одес. сусп. ін-т соц. техн., Всеукр. громад. орг. "Асоц. сприяння самооорганізації населення" ; [під ред. О.С. Орловського, В.І. Брудного, А.С. Крупника]. – Одеса : Хоббіт Плюс, 2009. – 108 с.
1585175
  Проценко Т. Четверта Всеукраїнська школа методиста // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 4 (62). – С. 25-26


  : З 4 по 8 листопада 2013 р. НПБУ в партнерстві з програмою "Бібліоміст" провела IV Всеукраїнську школу методиста. ЇЇ тема - "Роль регіональних методичних служб в організації бібліотечного обслуговування населення"
1585176
  Зінченко О. Четверта зона // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 4 (272). – С. 62-64. – ISSN 1996-1561


  Як живе нетуристичний Лондон.
1585177
  Бонь О. Четверта конференція "Київ і кияни" у Київському університеті імені Бориса Грінченка / О. Бонь, Є. Ковальов // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 187-189. – ISSN 2222-5250
1585178
   Четверта конференція Комуністичної партії (більшовиків) України 17-23 березня 1920 р. : стенограма: (публікується вперше). – Київ : Альтернативи, 2003. – 528с. – ISBN 966-7217-86-8
1585179
  Бородін О.А. Четверта конференція КП(б)У - визначна подія в житті Радянської України. /Стенограма лекції/ / О.А. Бородін; Т-во для поширення полытичних та наукових знань УРСР. – Київ, 1951. – 24с.
1585180
  Юрченко О.Т. Четверта конференція КП(б)У. / О. Юрченко. – Київ : Держполітвидав, 1961. – 184 с. – (З"їзди і конференції Комуністичної партії України)
1585181
   Четверта конференція молодих вчених Київського відділу товариства фізіологів та фармакологів і товатиства біохіміків. – Київ, 1960. – 64с.
1585182
  Гальперін М.Ю. Четверта конференція РСДРП / М.Ю. Гальперін. – Київ, 1956. – 32 с.
1585183
   Четверта Міжнародна конференція "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення" // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 16, № 1/4. – С. 62-63. – ISSN 1729-7192


  Серед учасників - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
1585184
   Четверта міжнародна науково-практична конференція "Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування" (присвячена 100-річчю Геологічної служби України та 25-річчю Державної комісії України по запасах корисних копалин) / М. Павлунь, О. Матковський, П. Волошин, Ю. Крупський // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – C. 237-240. – (Серія геологічна ; вип. 31). – ISSN 2078-6425


  На пленарних засіданнях з доповіддю виступили В.А. Михайлов та М.М. Курило.
1585185
   Четверта наукова конференція "Драгоманівські студії" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 76


  30 вересня 2009 р., в день народження видатного українського вченого Михайла Драгоманова, Українська недільна школа в Софії спільно з фундацією "Мати Україна", Посольством України та за участю Софійського університету провели Четверту наукову ...
1585186
   Четверта наукова конференція аспірантів : Тези доповідей. – Київ, 1965. – 86с.
1585187
   Четверта наукова конференція аспірантів, 1966. – с.
1585188
   Четверта наукова конференція молодих математиків України. – К, 1968. – 335с.
1585189
   Четверта наукова сесія : Тези доп. – Київ, 1941. – 164с.
1585190
   Четверта наукова сесія. 17-24 травня 1947 р. Програма. – Київ, 1947. – 11 с.
1585191
   Четверта наукова сесія. Тези доповідей. Геологія і географія. – Київ, 1947. – 24 с.
1585192
  Мельник О.П. Четверта не загине : повість, оповідання / О.П. Мельник. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 240 с.
1585193
  Харишин М. Четверта осінь. Інтерв"ю / Михайло Харишин. – Кишинів : "Elan INC" SRL, 2011. – 55, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-9975-66-241-3
1585194
  Смолич Ю.К. Четверта причина : Науково-фантастичний роман / Ю.К. Смолич. – Харків; Київ : Лім, 1932. – 119с. – (Техно-мистецька група)
1585195
  Осипов В.Д. Четверта проблема / В.Д. Осипов. – Киев, 1977. – 100с.
1585196
  Прушківська Е.В. Четверта промислова революція та модифікація зайнятості в Україні / Е.В. Прушківська, А.М. Ткачук // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5/6 (84). – С. 13-18. – ISSN 2309-1533
1585197
  Рябошлик В. Четверта промислова революція: небачені можливості і передбачувані виклики // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (368), червень. – С. 1-28. – ISSN 1810-3944
1585198
  Черкасов Д.О. Четверта промислова революція: нові виклики перед відповідальністю за шкоду, завдану внаслідок дефекту у продукції // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 325-328
1585199
  Солодько П. Четверта революція // Молода Україна : Літературно-мистецький часопис. – Київ, 2003. – № 2. – С.83-137
1585200
  Швець В. Четверта російсько-українська війна // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 25 червня - 1 липня (№ 26). – С. 4-5
1585201
  Сенченко М.І. Четверта світова. Інформаційно-психологічна війна / М.І. Сенченко; МАУП. – Київ : МАУП, 2006. – 64с. – (Б-ка журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-540-2
1585202
   Четверта сесія Верховної Ради УРСР 25-28 травня 1940 р. : стенографічний звіт. – Київ : Видання Верховної Ради УРСР, 1940. – 198 с.
1585203
   Четверта хвиля еміграції: регіональні особливості. – Київ, 2002. – 40с. – ISBN 966-7863-23-9
1585204
  Семенцова А.К. Четвертая взаимная система из хлоридов, сульфатов и карбонатов натрия и калия. : Автореф... канд.хим.наук: / Семенцова А.К.; Рост гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1958. – 16л.
1585205
  Ковалевский А К. Четвертая Виницкая / А К. Ковалевский, И.А. Фридлянд. – М, 1963. – 47с.
1585206
  Вершинин К Четвёртая воздушная / К Вершинин. – Москва, 1975. – 348с.
1585207
   Четвертая Всеоюзная конференция по аналитической химии органических соединений. – М, 1979. – 300с.
1585208
   Четвертая Всеоюзная конференция по коллоидной химии. – М, 1958. – 287с.
1585209
   Четвертая Всеоюзная конференция по кристаллохимии интерметаллических соединений. – Львов, 1983. – 253с.
1585210
   Четвертая Всеоюзная конференция по математической логике. – Кишинев, 1976. – 172с.
1585211
   Четвертая Всеоюзная конференция по химической связи в полупроводниках и полуметаллах. – Минск, 1970. – 120с.
1585212
   Четвертая всероссийская конференция по краеведению. – Москва, 1930. – 72с.
1585213
   Четвертая всесоюзная выставка эстампа : Выставка посвящается 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Москва : Советский художник, 1971. – 20 с.
1585214
   Четвертая Всесоюзная конференция "Тройные полупроводники и их применение" : тезисы докладов (6-8 июня 1983 г.). – Кишинев : Кишинев.политех.ин-т, 1983. – 311с.
1585215
   Четвертая Всесоюзная конференция Министерства высшего и середнего специального образования СССР по радиоэлектронике : тезисы докладов и сообщений. – Харьков, 1960. – 132 с.
1585216
  Чередниченко В.И. Четвертая всесоюзная конференция по изучению комет как индикаторов солнечной активности и условий в межпланетном пространстве. / В.И. Чередниченко, С.К. Всехсвятский. – М., 1968. – 11с.
1585217
   Четвертая Всесоюзная конференция по физике низкотемперетурной плазмы : аннотации докладов. – Киев : Киевский университет
Ч. 2. – 1975. – 151с.
1585218
   Четвертая Всесоюзная конференция по физическим основам передачи информации лазерным излучением. – Киев, 1976. – 220 с.
1585219
   Четвертая Всесоюзная конфференция "Использование вычислительных машин в спектроскопии молекул". – Новосибирск, 1977. – 258с.
1585220
   Четвертая Всесоюзная школа молодых ученых и специалистов по оптической обработке информации. – Ч.1. – Минск
Ч. 1. – 1982. – 198 с.
1585221
  Сазонов М.М. Четвертая встреча / М.М. Сазонов. – Ленинград, 1957. – 116с.
1585222
  Сазонов М.Л. Четвертая встреча / М.Л. Сазонов. – Л., 1957. – 116с.
1585223
   Четвертая встреча. – Ярославль, 1974. – 192с.
1585224
  Ильина Е.Я. Четвертая высота / Е.Я. Ильина. – М.-Л., 1946. – 246с.
1585225
  Ильина Е.Я. Четвертая высота / Е.Я. Ильина. – Омск : Омское областное госуд. изд-во, 1952. – 296с.
1585226
  Ильина Е.Я. Четвертая высота / Е.Я. Ильина. – М., 1954. – 208с.
1585227
  Ильина Е.Я. Четвертая высота / Е.Я. Ильина. – М., 1960. – 271с.
1585228
  Ильина Е.Я. Четвертая высота / Е.Я. Ильина. – М., 1972. – 271с.
1585229
  Ильина Е.Я. Четвертая высота / [Послесл. Ю.Яковлева] // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1972. – Т. 2. – С. 371-615. – (Б-ка пионера)
1585230
  Ильина Е.Н. Четвертая высота / Е.Н. Ильина. – М., 1989. – 334с.
1585231
   Четвертая выставка "Реставрация и консервация произведений искусства". – М, 1963. – 62с.
1585232
   Четвертая выставка произведений действительных членов и членов-корреспондентов Академии художеств СССР. – Москва, 1957. – 48с.
1585233
   Четвертая геологическая конфференция "Степановские чтения". – Артемовск, 1970. – 152с.
1585234
  Кузнецова А.А. Четвёртая гора / А.А. Кузнецова. – Иркутск, 1955. – 32с.
1585235
  Россия. Государственная Дума Четвертая Государственная дума. – Санкт-Петербург : Т-во Екатерингоф. печ. дело
[Сессия 1] : Фракция народной свободы в период 15 ноября 1912 - 25 июня 1913 г. ; Ч. 1 Отчет фракции; [Ч. 2. Речи членов фракции в первой сессии четвертой Думы; Ч. 3. Законодательные предложения, внесенные фракцией в 1 сессию]. – 1913. – 80, 207, 65 с.


  На тит. л. подпись: Ник. Василенко
1585236
  Государственная Дума Четвертая Государственная Дума : Фракция народной свободы "военные" сессии 26 июля 1914 года - 3 сентября 1916 года. – Петроград : Тип. Т-ва "Екатерингофское Печатное дело"
Ч. 1. Отчет Фракции ; Ч. 2 Речи членов фракции в четвертой сессии четвертой Думы. – 1916. – 80, 133 с.
1585237
  Государственная Дума Четвертая Государственная Дума : Сессия 2-я : Фракция народной свободы Е.Д. с 15 октября 1912 г. по 24 июня 1914 г. – Петроград : Тип. Т-ва "Екатерингофское Печатное дело"
Отчет о деятельности Фракции ; Ч. 2. Речи членов фракции во второй сессии четвертой Думы. – 1916. – 123, 256 с.
1585238
  Штюрмер Ю.А. Четвертая грань туризма / Ю.А. Штюрмер. – М, 1984. – 168с.
1585239
  Савельев И.К. Четвертая дорога / И.К. Савельев. – Москва, 1978. – 142с.
1585240
  Муравьев В. Четвертая Дума и наше великодержавное будущее / В. Муравьев. – С.-Петербург : Тип.А.С.Суворина, 1912. – 31с.
1585241
  Дубровин Б.С. Четвертая жизнь / Б.С. Дубровин. – М, 1965. – 48с.
1585242
  Варненская М. Четвертая зона. / М. Варненская. – Москва, 1970. – 368с.
1585243
  Островский Я.И. Четвертая история / Я.И. Островский. – Москва, 1971. – 144с.
1585244
  Чумандрин Ю.М. Четвертая категория трудности. / Ю.М. Чумандрин. – Москва-Л., 1963. – 210с.
1585245
   Четвертая континентальная молодых научных работников. – Л, 1956. – 58с.
1585246
   Четвертая континентальная экспедиция 1958-60 гг. : Материалы наблюдений. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 203с.
1585247
   Четвертая конференция по классической филологии. – Тбилиси, 1969. – 16с.
1585248
  Гальперин М.Ю. Четвертая конференция РСДРП / М.Ю. Гальперин. – Москва, 1956. – 32с.
1585249
  Пантелеев М. Четвертая конференция РСДРП ("Третья общероссийская"). / М. Пантелеев. – М., 1951. – 80с.
1585250
   Четвертая Красноярская краевая геологическая конференция. – Красноярск, 1966. – 135с.
1585251
   Четвертая Межвузовская студенческая научная филологическая конференция. – Л, 1971. – 108с.
1585252
   Четвертая Международная вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Вильнюс, 24-29 июня 1985 : тезисы докладов / Международная вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике; АН СССР ; АН ЛитССР ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс
Т. 1 : (А - И). – 1985. – 297 с. – Тит. л. и обл. парал. на англ. яз.
1585253
   Четвертая Международная вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Вильнюс, 24-29 июня 1985 : тезисы докладов / Международная вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике; АН СССР ; АН ЛитССР ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс
Т. 2 : (К - О). – 1985. – 292 с. – Тит. л. и обл. парал. на англ. яз.
1585254
   Четвертая Международная вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Вильнюс, 24-29 июня 1985 : тезисы докладов / Международная вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике; АН СССР ; АН ЛитССР ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс
Т. 3 : (П - Я). – 1985. – 362 с. – Тит. л. и обл. парал. на англ. яз.
1585255
   Четвертая Международная вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Вильнюс, 24-29 июня 1985 : тезисы докладов / Международная вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике; АН СССР ; АН ЛитССР ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс
Т. 4 : (A - Z). – 1985. – 374 с. – Тит. л. и обл. парал. на англ. яз.
1585256
   Четвертая международная научно-практическая конференция по проблемам развития транспортной логистики " Интер-ТРАНСЛОГ 2012" // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 6 (43). – С. 18-19 : фото
1585257
  Пионтковский А. Четвертая мировая "гибридная" война (2014-2016 гг.). Взлет и падение "русского мира" // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова ; ген. директор Анатолій Рачок, ред. Алла Чернова [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (167/168). – С. 64-67
1585258
  Петухов Ю.Д. Четвертая Мировая война. Вторжение : хроника оккупации Восточного Полушария / Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2004. – 416с. – (Imperia Russia : История ; 4.2004 г.). – ISBN 5-85141-060-4
1585259
   Четвертая научная конференция Новосибирского филиала научно-исследовательского института аэроклиматологии. – Новосибирск, 1967. – 126с.
1585260
   Четвертая научная конференция по аналитической химии Прибалтийских респрублик, Белорусской ССР и Калининградскойа области : Тезисы докладов. – Таллин
Ч. 1. – 1982. – 150с.
1585261
   Четвертая научная конференция по аналитической химии Прибалтийских респрублик, Белорусской ССР и Калининградскойа области : Тезисы докладов. – Таллин
Ч. 2. – 1982. – 326с.
1585262
   Четвертая научная конференция профессорско-преподавательского состава по итогам научной работы за 1956 год : Сокращенные тексты докл.: На правах рукописи. – Свердловск, 1957. – 90с.
1585263
   Четвертая научная сессия по германскому языкознанию. – М, 1964. – 31с.
1585264
   Четвертая научно-методическая конференция студентов и преподавателей заочного отделения, посвящается 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции : Тезисы, планы докл. и сообщ. – Одесса, 1957. – 38с.
1585265
   Четвертая научно-практическая конференция, посвященная перестройке преподавания иностранных языков в Совете Министров СССР об улучшении изучения иностранных языков. – Харьков, 1963. – 76с.
1585266
   Четвертая научно-техническая конференция по тематической картографии (г. Москва, 2-4 февраля 1971 г.) : тезисы докладов и сообщений. – Москва : ЛИК МГУ
Оценочное картографирование природы, населения и хозяйства. – 1971. – 178 с.
1585267
   Четвертая научно-техническая конференция,. – Грозный, 1958. – 124с.
1585268
  Киреев Р.Т. Четвертая осень: Повести и рассказы. / Р.Т. Киреев. – Москва, 1989. – 333с.
1585269
  Сафронов В.Н. Четвертая полоса / В.Н. Сафронов. – Саратов, 1983. – 167с.
1585270
  Осипов В.Д. Четвертая проблема / В.Д. Осипов. – М, 1974. – 112с.
1585271
  Погорелов А.В. Четвертая проблема Гильберта / А.В. Погорелов. – Москва, 1974. – 79с.
1585272
  Мандельштам О.Э. Четвертая проза / О.Э. Мандельштам. – М, 1991. – 237с.
1585273
  Мандельштам О.Э. Четвертая проза / О.Э. Мандельштам. – М, 1991. – 46с.
1585274
  Молчанов Н.Н. Четвертая республика / Н.Н. Молчанов. – Москва, 1963. – 608с.
1585275
   Четвертая Республиканская конференция по вопросам теории и методики преподавания иностранных языков. – Ташкент, 1978. – 262с.
1585276
   Четвертая республиканская художественная выставка "Советская Россия". – М, 1970. – 175с.
1585277
   Четвертая республиканская художественная выставка Советская Россия 27 февраля - 30 марта 1970 года : каталог. – Москва : Реклама, 1970. – 383 с.
1585278
   Четвертая сессия. – М, 1950. – 248с.
1585279
   Четвертая сессия Верховного Совета Армянской ССР (девятый созыв), 3-4 декабря 1981 г. : стенографический отчет / Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 10-й. Сессия 4-я; Четвертая сессия ВС АрмССР (девятый созыв), (3-4 декабря 1981 г.). – Ереван : Изд-во ВС АрмССР, 1981. – 331 с.
1585280
   Четвертая сессия Верховного Совета Союза......, 1953
1585281
   Четвертая сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (4 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 1 : 10-17 сентября 1990 г. – 1990. – 244, [1]с.
1585282
   Четвертая сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (4 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР
Ч. 2 : 18 - 24 сентября 1990 г. – 1991. – 272 с.
1585283
   Четвертая сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (4 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР
Ч. 3 : 25 сентября - 1 октября 1990 г. – 1991. – 272 с.
1585284
   Четвертая сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (4 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР
Ч. 4 : 2-8 октября 1990 г. – 1991. – 302, [1] с.
1585285
   Четвертая сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет. – Москва : Верховный Совет СССР
Ч.10 : 27 ноября - 5 декабря 1990 г. – 1991. – 266, [1] с.
1585286
   Четвертая сессия Верховного Совета Украинской Советской Социалистической Республики первого созыва. – Киев : Издание Верховного Совета УССР
Бюллетени №№ 1-6. – 1940. – с.
1585287
   Четвертая сессия Верховного Совета Украинской Советской Социалистической Республики первого созыва. – Киев : Издание Верховного Совета УССР
Бюллетень № 2. – 1940. – 48 с.
1585288
   Четвертая сессия Верховного Совета УССР 25-28 мая 1940 г. : стенографический отчет. – Киев : Издание Верховного Совета УССР, 1940. – 314 с.
1585289
  Шольп А.Н. Четвертая симфония Бетховена / А.Н. Шольп. – 2-е изд. – Ленинград : Ленинградская филармония, 1946. – 27 с.
1585290
  Ткаченко А.С. Четвертая скорость / А.С. Ткаченко. – М., 1979. – 384с.
1585291
  Новиков Н.М. Четвертая скорость / Н.М. Новиков. – М., 1985. – 64с.
1585292
   Четвертая смена. – Ростов на Дону, 1977. – 79с.
1585293
  Лангман М.В. Четвёртая строка в анкете / Лангман М.В. – Москва, 1965. – 120 с.
1585294
  Дриз О.О. Четвертая струна : стихи / Овсей Дриз; пер. с евр. – Москва : Художественная литература, 1975. – 267 с.
1585295
  Хелемский Я.А. Четвертая ступень / Я.А. Хелемский. – М, 1977. – 135с.
1585296
  Данилов М.А. Четвертая учебная четверть в школе / М.А. Данилов. – М, 1955. – 64с.
1585297
  Ященко Н.Т. Четвертая ферма / Н.Т. Ященко. – Чита, 1953. – 36с.
1585298
  Аврамова О. Четверте покоління прав людини: постановка проблеми // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 101-107. – ISSN 0132-1331
1585299
   Четвертий антифашистський мітинг представників українського народу. – Київ-Харків : Українське державне видавництво, 1944. – 37 с.
1585300
   Четвертий Великий Збір Організації Українських Націоналістів (ОУН) : Постанови : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів. – (Бібліотека українського підпільника ; Ч. 9)
Т. 1. – 1969. – 246 с.
1585301
   Четвертий Великий Збір Організації Українських Націоналістів (ОУН) / Організація Українських Націоналістів (ОУН). Великий Збір. – [ Б. м. ] : Видання Організації Українських Націоналістів. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 10)
Т. 2 : Доповіді й статті. – 1972. – 320 с.
1585302
  Горлач Л.Н. Четвертий вимір : поезії / Л.Н. Горлач. – Київ, 1977. – 71 с.
1585303
  Канюка М.С. Четвертий вимір : повісті про чекістів / М.С. Канюка. – Київ : Молодь, 1982. – 303 с.
1585304
  Іваничук Р.І. Четвертий вимір : роман / Р.І. Іваничук. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 207 с.
1585305
  Гринів О. Четвертий вимір як моральний імператив // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 20 червня (№ 12). – С. 14-15


  До 90-ліття від народження Романа Іваничука.
1585306
  Іваничук Р.І. Четвертий вимір. Шрами на скалі : романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2007. – 448с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3885-2


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
1585307
  Іваничук Р.І. Четвертий вимір. Шрами на скалі : романи / Роман Іваничук ; [худож.-ілюстратор С.В. Кривенченко]. – Харків : Орбіта, 2016. – 445, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-7466-07-8
1585308
  Веремійчик О. Четвертий Голова Проводу Українських Націоналістів Денис Квітковський // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 11-24 липня (№ 27/28). – С. 5
1585309
  Михайленко А.Г. Четвертий день шторму : повісті, оповідання / А.Г. Михайленко. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 224 с.
1585310
  Колотило О. Четвертий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року: перспективи імплементації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 28-36
1585311
  Кузьо Т. Четвертий елемент перехідного періоду // Критика. – Київ, 2001. – Березень, (число 3). – С. 9-13


  "Студії з націоналізму, геополітики та проблем перехідного періоду в Україні й колишній радянській імперії збагатилися за останній час кількома змістовними й цікавими книжками".
1585312
  Нахлік Є. Четвертий етап (1908 - 28 травня 1906 р.) // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 89-112. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
1585313
  Владимиров В. Четвертий етап інформаційної революції: ймовірні риси, неймовірні можливості // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2020. – Т. 1 (76). – С. 11-24. – ISSN 2522-1272
1585314
  Доній О. Четвертий етап української національної ідеї // Трансформація української національної ідеї : [збірка] / [Нац. Форум трансформації України, Центр дослідж. політ. цінностей] ; упоряд. Олесь Доній. – Київ : Наш формат, 2019. – С. 55-106. – ISBN 978-617-7730-77-3
1585315
   Четвертий з"їзд Спілки Письменників СРСР // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 210/211, липень/серпень : липень/серпень. – С. 22-23
1585316
  Бойко Н. Четвертий із "Руської трійці". Штрихи до літературного портрета Миколи Устияновича // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (767), лютий. – С. 47-54
1585317
   Четвертий міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1999 p. Літературознавство : Доповіді та повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; НАНУ, Ін-т літератури; відпов. ред. О. Мишанич. – Київ : Обереги. – ISBN 966-513-170-2
Кн. 1. – 2000. – 592с.
1585318
  Борисенко В. Четвертий Міжнародний конкурс старшокласників з Українознавства // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 160-161
1585319
  Екезлі Амір Четвертий рай. Дамаск : Камо-грядеши? / Екезлі Амір, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-39 : Фото
1585320
  Кучерук М.С. Четвертий ректор Одеського політехнічного інститут - М.Ф. Розенфельд (1928 - 1931): зник безвісти? // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 210-220. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1585321
  Трипачук Валерій Четвертий Рим : Роман-гротекс / Трипачук Валерій; Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника.НАН України. – Львів : Палітра друку, 1999. – 292с. – ISBN 966-02-1248-8
1585322
  Потятиник Б. Четвертий різновид журналістики // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 128-133. – ISSN 2078-1911
1585323
   Четвертий світовий конгрес вільних українців 1983 = The fourth world congress of free ukrainians 1983 : Матеріяли. – Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон : Видання Світового Конгресу Вільних Українців, 1991. – 445 с. : фотоіл. – Парал. тит. англ., частина дан. парал. англ., фр., ісп., нім. - На тит. арк. частина дан. парал. укр., фр., ісп., нім.
1585324
  Панькова С. Четвертий том "Історії України-Руси" Михайла Грушевського: між двома "українськими крилами в могутнім національнім леті" // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 1. – С. 59-100. – ISBN 978-966-02-8731-0
1585325
  Трощинський В. Четвертий том Енциклопедії української діаспори як модель для підготовки її наступних томів // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1996. – Число 9
1585326
  Рум"янцев В. Четвертий Універсал Центральної Ради – спроба здобуття незалежності (до 90-річчя прийняття Четвертого Універсалу) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 98-110. – ISSN 1993-0909
1585327
  Захарченко В. Четвертий цикл індустріального розвитку (1951-1990 рр.) і формування промислових територіальних систем // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 44-51. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
1585328
  Гожик П.Ф. Четвертинна геологія : підручник / П.Ф. Гожик, Н.П. Герасименко, С.Ю. Бортник ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-262. – ISBN 978-966-933-032-1
1585329
   Четвертинний період. – Київ : Вид-во Всеукраїнської Академії Наук
Вип. 1-2 : Крокос В.І.Стратиграфія горішнього палеоліту с. Довгиничі на Овруччині (попереднє повідомлення). – 1930. – 27-35с. – На тит. л. назва парал. укр. та німецьк. мовами
1585330
   Четвертинний період. – Київ : Вид-во Всеукраїнської Академії Наук
Вип. 1-2 : Крокос В.І.Стратиграфія горішнього палеоліту с. Довгиничі на Овруччині (попереднє повідомлення). – 1930. – 27-35с. – На тит. л. назва парал. укр. та німецьк. мовами
1585331
   Четвертинний період. – Київ : Вид-во Всеукраїнської Академії Наук
Вип. 1-2 : Крокос В.І.Четвертинні поклади Вінниччини. – 1930. – 43-62с. – На тит. л. назва парал. укр. та німецьк. мовами
1585332
   Четвертинний період. – Київ : Вид-во Всеукраїнської Академії Наук
Вип. 5 : Крокос В.І.Екскурсії 2-ої Міжнародної конференції АВЧПЕ на Україні. – 1933. – 84 с. – На тит. л. назва парал. укр. та німецьк. мовами
1585333
   Четвертинний період. – Київ : Вид-во Всеукраїнської Академії Наук
Вип. 7 : Крокос В.І. Четвертинна серія Чернігівського району. – 1934. – 31с. – На тит. л. назва парал. укр. та німецьк. мовами
1585334
   Четвертинний період. – Київ : Вид-во Всеукраїнської Академії Наук
Вип.8 : Крокос В.І. Четвертинна серія Полтавського району. – 1934. – 27 с. – На тит. л. назва парал. укр. та німецьк. мовами
1585335
   Четвертинний період. – Київ : Вид-во Всеукраїнської Академії Наук
Вип. 8. – 1935. – 140с. – На тит. л. назва парал. укр. та німецьк. мовами
1585336
  Барщевська Н.М. Четвертинний покрив та палеогеографічні умови формування відкладів території басейну річки Інгул / Н.М. Барщевська, М.Є. Барщевський // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 20-26 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1585337
  Грубрін Ю.Л. Четвертинні (антропогенові) відкладення басейну р. Либеді // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 8-15 : Карта. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 27)
1585338
  Дмітрієв М.І. Четвертинні відклади Дніпровської западини в межах УРСР / М.І. Дмітрієв. – Х., 1939. – 229-263с.
1585339
  Веклич М.Ф. Четвертинні відклади правобережжя Середнього Дніпра / М.Ф. Веклич. – Київ : АН УРСР, 1958. – 200с.
1585340
  Дорошкевич С.П. Четвертинні відклади Середнього Побужжя : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 256-266 : Рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0868-6939
1585341
  Заморій П.К. Четвертинні відклади Українського Полісся / П.К. Заморій, 1955. – С. 45-90. – Окр. відбиток
1585342
  Заморій П.К. Четвертинні відклади Української РСР / П.К. Заморій. – Київ
Ч. 1. – 1961. – 550с.
1585343
  Александровський Т.Б. Четвертинні континентальні відклади Керченського півострова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 120-125. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
1585344
  Дикань Н.І. Четвертинні остракоди України: стратиграфія і палеогеографія плейстоцену // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 91-95 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1585345
  Крокос В.І. Четвертинні поклади деяких місць Правобережної України / В.І. Крокос. – Київ, 1928. – [23] с.
1585346
  Біленко Д.К. Четвертинні поклади західної частини Донецької області і прилеглих районів областей Харківської і Дніпропетровської / Д.К. Біленко. – С. 29-59. – Окр. відбиток
1585347
  Крокос В.І. Четвертинні поклади Лубенщини / В.І. Крокос. – Київ, 1930. – 18 с.
1585348
  Крокос В.І. Четвертинні поклади Одеського района / В.І. Крокос. – Київ, 1924. – 35 с. 1 л. карт. – Окр. відбиток: Українські Геологічні Вісти. Бюлетень Геологічної Секції Всеукраїнської Академії Наук. Травень 1924 року. Ч. 2. Редакційна колегія: Л. Красівський, в. Опоков, В. Різниченкоі П. Тутковський. К. 1924


  Зміст: 1. В. Р. З діяльности Геологічної Секції ІІ-го " Відділу Української Академії Наук, 2. В. К р о к о с. Четвертинні поклади Одеського района, 3. М. Світальеьий. Роботи Геологічного Комітету в Криворізькому залізно-рудному районі, 4. Л. ...
1585349
  Заморій П.К. Четвертинні поклади південносхідної часитни УРСР / П.К. Заморій. – 51с. – Окр. відбиток
1585350
  Заморій П.К. Четвертинні поклади та грунти Карлівського академічного заповідника / П.К. Заморій. – 29с. – Окр. відбиток
1585351
  Верста О.М. Четвертинні солі -- 3,4-диметилхінолінію і барвники на їх основі : Дис... канд. хім.наук: 02.00.03 / Верста О. М.; Мін-во освіти Укр. Івано-Франківський держ. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997. – 187л. – Бібліогр.:л.168-187
1585352
  Верста О.М. Четвертинні солі 3,4-диметилхінолінію і барвники на іх основі. : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.03 / Верста О.М.; КУ. – К., 1997. – 18л.
1585353
  Герасимов И.П. Четвертичная геология = (Палеогеография четвертичного периода) : Пособие для вузов / И.П. Герасимов, К.К. Марков. – Москва, 1939. – 363с.
1585354
  Боуэн Д. Четвертичная геология : Стратиграфическая основа междисциплинарных исследований / Д. Боуэн. – Москва : Мир, 1981. – 272с.
1585355
   Четвертичная геология и геоморфология. – М, 1962. – 32с.
1585356
   Четвертичная геология и геоморфология. Дистационное зондирование : Доклады советских геологов. – Москва : Наука, 1980. – 167с.
1585357
  Лаврова М.А. Четвертичная геология Кольского полуострова / М.А. Лаврова. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1960. – 234 с.
1585358
  Алексеев М.Н. Четвертичная геология материковых окраин / М.Н. Алексеев, А.А. Чистяков, Ф.А. Щербаков. – Москва : Недра, 1986. – 241с.
1585359
  Савинов Ю.А. Четвертичная геология севера Русскйо равнины. / Ю.А. Савинов. – Л., 1971. – 192с.
1585360
  Щербакова Е.М. Четвертичная геология СССР : (избранные лекции) / Е.М. Щербакова. – Москва : Московский университет, 1968. – 156с.
1585361
  Козий Г.В. Четвертичная история восточно-карпатских лесов : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Козий Г.В. ; АН УССР. – Львов, 1950. – 30 с.
1585362
  Козий Г.В. Четвертичная история Восточно-Карпатских лесов / Г.В. Козий. – Львов, 1950. – 30с.
1585363
  Лавров В.В. Четвертичная история и морфология Северо-Тургайской равнины / В.В. Лавров. – Алма-Ата, 1948. – 126с.
1585364
  Пашкевич Г.А. Четвертичная история растительности Житомирского Полесья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Пашкевич Г.А. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1965. – 18 с.
1585365
  Бараш М.С. Четвертичная палеоокеанология Атлантического океана / М.С. Бараш ; отв. ред. А.П. Лисицын ; АН СССР, Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова. – Москва : Наука, 1988. – 270, [2] с., [4] л. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 254-269
1585366
   Четвертичная палеоэкология и геология морей Северной Европы. – Апатиты : Кольский научный центр АН СССР, 1989. – 114с.
1585367
   Четвертичная палеоэкология и палеогеография северных морей. – М, 1988. – 231с.
1585368
  Гиббард Ф.Л. Четвертичная система (период) и ее основные подразделения // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 4. – С. 873-875 : рис. – Библиогр.: с. 875. – ISSN 0016-7886
1585369
  Расулов Ахат Султанович Четвертичная структура и физико-химические свойства глутаминсинтетазы хлореллы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Расулов Ахат Султанович; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1977. – 26л.
1585370
  Джамалов Д.Б. Четвертичная тектоника зоны сочленения Срединного и Южного Тянь-Шаня / Д.Б. Джамалов. – Ташкент, 1986. – 192с.
1585371
   Четвертичная тектоника Памира и Тянь-Шаня. – Москва : Наука, 1979. – 115с.
1585372
  Абдрахматов К.Е. Четвертичная тектоника Чуйской впадины / К.Е. Абдрахматов ; АН КиргССР, Ин-т сейсмологии. – Илим : Илим, 1988. – 117, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 107-118
1585373
  Джафаров Р.Д. Четвертичная фауна Бинагадов / Р.Д. Джафаров. – Баку, 1961. – 27с.
1585374
  Дмітрієв М.І. Четвертичні відклади області українського кристалічного масиву / М.І. Дмітрієв, 1937. – 183-205с. – Окремий відбиток з книги "Учені записки" №10 Харківського держ. ун-ту ім. О.М. Горького за 1937 рік
1585375
   Четвертичное оледенение Земли : Современные представления, теория,методы исследования. – Москва : Мир, 1974. – 280с.
1585376
   Четвертичное осадконакопление и формирование рельефа Кубы : Отв. ред. И.П. Карташов. – Москва : Наука, 1976. – 148с.
1585377
  Свальнов В.М. Четвертичное осадкообразование в восточной части Индийского океана / В.М. Свальнов. – Москва : Наука, 1983. – 192с.
1585378
  Бронштейн Б.Е. Четвертичные (антропогенные) суглинки Донбасса и изменение их свойств в результате деформации земной поверхности над горными выработками : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: / Бронштейн Б.Е.; МГУ. – М., 1964. – 15л.
1585379
  Кулаков А.П. Четвертичные береговые линии Охотского и Японского морей. / А.П. Кулаков. – Новосибирск : Наука, 1973. – 188с.
1585380
   Четвертичные и неогеновые фауны и флоры Молдавской ССР : сборник. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 108с.
1585381
   Четвертичные оледенения на территории СССР : К 12 Конгресу ИНКВА (Канада, 1987). – Москва : Наука, 1987. – 126с.
1585382
   Четвертичные оледенения северного полушария. – Минск, 1987. – 50,58с.
1585383
   Четвертичные оледенения Средней Сибири. – М, 1986. – 119с.
1585384
   Четвертичные отложения , рельеф и неотектоника Нижнего Поволжья. – Ч.2. – Саратов, 1978. – 184с.
1585385
  Кригер Н.И. Четвертичные отложения Африки и Передней Азии / Н.И. Кригер. – М., 1962. – 144с.
1585386
  Заморий П.К. Четвертичные отложения Бессарабии / П.К. Заморий. – Київ, 1946. – 62с.
1585387
  Костенко Н.П. Четвертичные отложения горных стран / Н.П. Костенко. – Москва : Недра, 1975. – 213с.
1585388
  Попов В.Е. Четвертичные отложения долины р. Катуни в Центральном Алтае : Автореф. дис... канд. геол.-минерал. наук: / Попов В.Е.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1954. – 12 с.
1585389
  Верховская Н.Б. Четвертичные отложения западного побережья Берингова пролива / Н.Б. Верховская, А.С. Кундышев; Отв. ред. Красилов В.А. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1987. – 115с.
1585390
  Бискэ Г.С. Четвертичные отложения и геоморфология Карелии : Науч. ред. Слодкевич В.С. / Г.С. Бискэ. – Петрозаводск : АН СССР, 1959. – 308с. + Карты
1585391
   Четвертичные отложения и грунтовые воды Кольского полуострова. – Ч.2. – М-Л, 1964. – 148с.
1585392
  Майсурадзе Г.М. Четвертичные отложения и история развития рельефа Ахалцикской котловины : Автореф... канд. геогр.наук: / Майсурадзе Г. М.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1970. – 28л.
1585393
  Базаров Д.Б. Четвертичные отложения и основные этапы развития рельефа Селенгинского среднегорья / Д.Б. Базаров ; АН СССР, Бурят. фил., Бурят. ин-т естествен. наук. – Улан-Удэ : Бурятское книжное идательство, 1968. – 167 с. – Библиогр.: с. 157-164
1585394
  Троицкий С.Л. Четвертичные отложения и рельеф равнинных побережий Енисейского залива и прилегающей части гор Бырранга / С.Л. Троицкий. – М, 1966. – 208с.
1585395
  Костенко Н.Н. Четвертичные отложения Казахстана и прилежащих территорий союзных республик. (Объяснит. записка к карте масштаба 1:150000 / Н.Н. Костенко. – Алма-Ата, 1978. – 159с.
1585396
   Четвертичные отложения Киева и его окрестностей / Ю.Л. Грубрин, Г Б. Еськов, А.В. Матошко, Э.Б. Савронь; АН УССР. Сектор географии; МВССО. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : АН УССР, 1982. – 55с. – Препринт
1585397
  Даниланс И.Я. Четвертичные отложения Латвии / И.Я. Даниланс. – Рига, 1973. – 312с.
1585398
  Негадаев-Никонов Четвертичные отложения Молдавской ССР. / Негадаев-Никонов, П.В. Яновский. – Кишиев, 1969. – 92с.
1585399
  Волкова В.С. Четвертичные отложения низовьев Иртыша и их биостратиграфическая характеристика / В.С. Волкова. – Новосибирск, 1966. – 175с.
1585400
  Свиточ А.А. Четвертичные отложения побережий Каспийского моря / А.А. Свиточ, Т.А. Янина; МГУ им. М.В.Ломаносова.Географический фак-тет. – Москва, 1997. – 268с.
1585401
  Веклич М.Ф. Четвертичные отложения правобережья Среднего Днепра : Автореф. дис... д-ра геол.-минерал. наук / Веклич М.Ф.; ЛГУ. – Ленинград, 1961. – 33 с., 1л. табл. – Список работ авт.: с.31-33 (29 назв.)
1585402
  Львова Е.В. Четвертичные отложения северной части степного Крыма : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Львова Е.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1958. – 15 с.
1585403
  Львова Е.В. Четвертичные отложения северной части Степного Крыма : Дис... канд. геол.-минер.наук: / Львова Е. В.; Укр. акад. с.х. наук, Укр. НИИ гидротехн. и мелиорации. – К., 1958. – 192л. – Бібліогр.:л.180-192
1585404
  Заморий П.К. Четвертичные отложения Украинской ССР / П.К. Заморий. – Киев, 1954. – 476 с.
1585405
  Лидер В.А. Четвертичные отложения Урала / В.А. Лидер. – М., 1976. – 144с.
1585406
  Мавлянов Г.А. и Нурматов А.Н. Четвертичные отложения Центральной Ферганы / Г.А. и Нурматов А.Н. Мавлянов. – Ташкент, 1972. – 111с.
1585407
  Лаврушин Ю.А. Четвертичные отложения Шпицбергена. / Ю.А. Лаврушин. – М, 1969. – 178с.
1585408
   Четвертичные отложения, геоморфология и новейшая тектоника Среднего и Нижнего Поволжья. – Саратов
Ч. 1. – 1982. – 127с.
1585409
   Четвертичные отложения, геоморфология и новейшая тектоника Среднего и Нижнего Поволжья. – Саратов
Ч. 2. – 1982. – 162с.
1585410
  Благовидов Н.Л. Четвертичные отложения, климат и почвы бассейна реки Тюнг (Якутская АССР) / Н.Л. Благовидов; АН СССР. – Ленинград-Москва, 1935. – 128с. – (Труды совета по изучению природных ресурсов (СОПС). Серия Якутская ; Вып. 18)
1585411
  Ревин В.В. Четвертичные пески и песчано-гравийные отложения. / В.В. Ревин. – М., 1977. – 185с.
1585412
  Туляганов Четвертичные россыпи Узбекистана. / Туляганов, Л.З. Палей. – Ташкент, 1981. – 140с.
1585413
  Ковтуненко В.А. Четвертичные соли S- триазолов и пироло-S-триазолы из них : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Ковтуненко В.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 с.
1585414
  Ковтуненко В.А. Четвертичные соли S-триазолов и пирроло-S-триазолы из них : Дис... канд.хим.наук: 02.00.03 / Ковтуненко В.А.; МВ и ССО УССР КГУ. – К, 1973. – 127л. – Бібліогр.:л.1-11
1585415
   Четвертичный вулканизм некоторых районов СССР. – Москва : Наука, 1965. – 153с. – Библиогр. к каждой ст.
1585416
  Марков К.К. Четвертичный период : (Ледниковый период - антропогенный период) / К.К. Марков, Г.И. Лазуков, В.А. Николаев. – Москва : Московский университет
Т. 1 : Территория СССР. – 1965. – 372с.
1585417
  Марков К.К. Четвертичный период : (Ледниковый период - антропогенный период) / К.К. Марков, Г.И. Лазуков, В.А. Николаев. – Москва : Московский университет
Т. 2 : Территория СССР. – 1965. – 436с.
1585418
  Марков К.К. Четвертичный период / К.К. Марков. – Москва : Московский университет
Т. 3. – 1967. – 440с.
1585419
   Четвертичный период : Палеонтология и археология; К 28 Международному геологическому конгрессу (Вашингтон, 1989); сборник. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 238с.
1585420
  Архипов С.А. Четвертичный период в Западной Сибири / С.А. Архипов. – Новосибирск, 1971. – 332с.
1585421
  Архипов С.А. Четвертичный период в Западной Сибири / С.А. Архипов ; отв. ред. В.Н. Сакс ; АН СССР, Сибирское отделение, Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск : Наука, 1971. – 332 с. – Библиогр.: с. 310-329
1585422
  Линдберг Г.У. Четвертичный период в свете биогеографических данных / Г.У. Линдберг. – М.-Л. : АН СССР, 1955. – 335с.
1585423
   Четвертичный период в США. – Москва : Мир
1. – 1968. – 696с.
1585424
   Четвертичный период в США. – Москва : Мир
2. – 1969. – 380с.
1585425
   Четвертичный период и его история. – Москва : Наука, 1965. – 224с.
1585426
   Четвертичный период Сибири. – Москва : Наука, 1966. – 515с.
1585427
   Четвертичный период, Стратиграфия. – М, 1989. – 223с.
1585428
   Четвертичный период. Палеография и литология : К 28 Международному геологическому конгрессу (Вашингтон,1989). – Кишинев : Штиинца, 1989. – 252с.
1585429
   Четвертичный покров Балтийского щита. – Л, 1987. – 151с.
1585430
   Четверті Зарембівські читання : матеріали Четвертих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 150-річчю від дня народж. акад. В.І. Вернадського, м. Київ, 17 квіт. 2013 р. / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упорядкув. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. – 254, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-54-3
1585431
  Калакура Олег Четверті Курасівські читання "Політичні конфлікти в сучасній Україні: сутність, витоки, шляхи подолання" / Калакура Олег, Макаренко Наталія // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 120-123
1585432
  Микитенко О. Четверті міжнародні шевченківські читання в Каневе // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (354), березень - квітень. – С. 118-119. – ISSN 0130-6936
1585433
   Четверті текстологічні читання, присвячені пам"яті Миколи Сиваченка / Г.Б. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 1 (685), січень. – С. 122-123. – ISSN 0236-1477


  "...22 листопада 2017 р. в Інституті літератури відбулися четверті текстологічні читання, присвячені пам"яті видатного історика літератури, фольклориста, джерелознавця й текстолога, члена-кореспондента НАН України Миколи Єфремовича Сиваченка ...
1585434
  Благовещенский Н.А. Четвертное право / Н.А. Благовещенский. – Москва : Типо-литография товарищества И. Н. Кушнерев и К, 1899. – VI, 538 с.
1585435
  Гижа Олександр Четвертований храм : роман / Закінчення. Поч. у № 7-8, 9, 10, 2009 // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 22-105. – ISSN 0208-0710
1585436
   Четвертое Всесоюзное Совещание по электронной микроскопии : Тезисы докл. – Сумы, 1963. – 134с.
1585437
  Кукаркин Четвертое дополнение к первому изданию общего каталога переменных звезд, содержащее сведения о 105 переменных звезд, / Кукаркин, П.П. и др. Паренаго. – Москва : Издательство АН СССР, 1952. – 88 с.
1585438
  Бианки В.Л. Четвертое и последнее дополнение к "Списку птиц С.-Петербургской губернии" 1907 года и новые данные о более редких видах : (Представлено Академии 21 октября 1918 г.) / В. Бианки [З. М.] // Компакт - 259133 / В. Бианки. – С. 124-139
1585439
  Бианки В.Л. Четвертое и последнее дополнение к "Списку птиц С.-Петербургской губернии" 1907 года и новые данные о более редких видах : (Представлено Академии 21 октября 1918 г.) / В. Бианки [З. М.] // Компакт - 259132 / В. Бианки. – С. 124-139
1585440
  Антокольский П.Г. Четвертое измерение : стихи, 1962-1963 / П.Г. Антокольский. – Москва : Советский писатель, 1964. – 133 с. : ил.
1585441
  Кутузов Е.В. Четвертое измерение / Е.В. Кутузов. – Л., 1965. – 272с.
1585442
  Каспаров С.Д. Четвертое измерение : роман / С.Д. Каспаров. – Москва : Советский писатель, 1965. – 335с.
1585443
  Кольман Э.Я. Четвертое измерение / Э.Я. Кольман. – Москва, 1970. – 94с.
1585444
  Рицос Я. Четвертое измерение / Я. Рицос. – М, 1980. – 255с.
1585445
  Юрский С.С. Четвертое измерение / Сергей Юрский. – Москва : АСТ; Зебра Е, 2007. – 416с. – (Актерская книга). – ISBN 5-17-042095-1
1585446
  Келин В.Н. Четвертое измерение внешней политики империализма. Использ. империал. государствами средств массовой информации и пропаг. во внешней политике : Автореф... канд. ист.наук: / Келин В.Н.; Моск. гос. ун-т. Фак-т журналистики. Кафедра зарубежной печати и лит-ры. – М., 1967. – 22л.
1585447
  Пушкаш Й. Четвертое измерение: Повести, рассказы. / Й. Пушкаш. – М., 1983. – 272с.
1585448
  Колтунов И.Г. Четвертое лето. / И.Г. Колтунов. – Л., 1945. – 39с.
1585449
  Магид А.С. Четвертое поколение / А.С. Магид. – М., 1958. – 344с.
1585450
   Четвертое совещание по проблемам астрогеологии : тезисы докладов. – Ленинград : Географ. общество СССР при АН СССР, 1962. – 164 с.
1585451
  Карлышева К. Четвертое украинское республиканское совещание по неорганической химии / К. Карлышева, И. Шека // Украинский химический журнал. – Киев, 1962. – Т. 28, вып. 1. – С. 125-129
1585452
   Четвертчики смутного времени (1604-1617) / Материалы, собранные членом-соревнователем Л.М.Сухотиным ; Издание Императорского Общества Истории и Древностей Российских при Московском Университете. – Москва : Синодальная типография, 1912. – XXVII,398, [3] с.
1585453
  Зверь А. Четвертые выборы Лукашенко // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 17 (135). – С. 40-42
1585454
  Симонов К.М. Четвертый : Драма / К.М. Симонов. – Москва : Искусство, 1962. – 70с.
1585455
   Четвертый (объединительный) съезд РСДРП : Апр. (апр.-май) 1906 г. : Протоколы. – Москва : Госполитиздат, 1959. – LXV, 713 с., 1 л. ил. – (Протоколы и стенографические отчеты съездов и конференций Коммунистической партии Советского Союза / Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС)
1585456
   Четвертый антифашистский женский митинг 20.08. 1944 г. Москва. – Москва, 1944. – 72с.
1585457
  Корсаков Д.А. Четвертый археологический съезд в Казани / Д.А. Корсаков
1585458
  Громов И.И. Четвертый воздушно-десантный / И.И. Громов, В.Н. Пигунов. – М., 1990. – 271с.
1585459
   Четвертый Всесоюзный симпозиум "Экзоэлектронная эмиссия и ее применение" : Тезисы докл., 11-13 сентября 1985 г. – Тбилиси, 1985. – 248 с.
1585460
  Чертов Ю Четвертый директор / Ю Чертов. – М., 1974. – 312с.
1585461
  Черкасов Н.К. Четвертый Дон Кихот / Н.К. Черкасов. – Л, 1958. – 155с.
1585462
  Нежинский С.Т. Четвертый закон / С.Т. Нежинский. – Волгоград, 1964. – 55с.
1585463
  Абэ Кобо Четвертый ледниковый период. Тоталоскоп : повесть : рассказ / Абэ Кобо ; [пер. с яп. С. Бережкова]. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 238 с. – (Фантастика. Приключения. Путешествия : Библиотека современной фантастики : в 15-ти тт. ; Т. 2)
1585464
  Богат Е.М. Четвертый лист пергамента / Е.М. Богат. – М, 1983. – 335с.
1585465
  Шилин А.Е. Четвертый патрон / А.Е. Шилин. – Воронеж
1. – 1970. – 383с.
1585466
  Андрианов С.В. Четвертый поединок : рассказы / Сергей Андрианов ; [худож. Г.Д. Человечков]. – Москва : Воениздат, 1975. – 152 с. : ил.
1585467
  Ларни М. Четвертый позвонок / М. Ларни. – Кишинев, 1980. – 670с.
1585468
  Ларни М. Четвертый позвонок / М. Ларни. – Москва : Правда, 1986. – 528с.
1585469
  Ларни М. Четвертый позвонок, или мошенник поневоле : роман / М. Ларни. – Москва, 1992. – 270 с.
1585470
  Ларни М. Четвертый позвонок, или Мошенник поневоле : роман / Мартти Ларни ; пер. с фин. В. Богачева. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1959. – 319 с. : іл.
1585471
  Ларни М. Четвертый позвонок, или Мошенник поневоле / М. Ларни. – Минск, 1983. – 255с.
1585472
  Прокопенко Л.Я. Четвертый президент Республики Замбия // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1 (642). – С. 39-41. – ISSN 0321-5075
1585473
  Форсайт Ф. Четвертый протокол : [ пер. с англ. ] / Фредерик Форсайт. – [ Москва ] : НП МАДПР, 1992. – 352 с. – ISBN 5-87887-002-9
1585474
  Михаленко К.Ф. Четвертый разворот / К.Ф. Михаленко. – Магадан, 1968. – 200с.
1585475
  Лебеденко П.В. Четвертый разворот / П.В. Лебеденко. – Ростов-на-Дону, 1972. – 282с.
1585476
  Лебеденко П.В. Четвертый разворот / П.В. Лебеденко. – 2-е изд. – Ростов=на-Дону, 1977. – 268с.
1585477
  Михаленко К.Ф. Четвертый разворот / К.Ф. Михаленко. – Магадан, 1986. – 364с.
1585478
  Кириченко П.В. Четвертый разворот / П.В. Кириченко. – Москва, 1987. – 350с.
1585479
  Обойщиков К.А. Четвертый разворот: Стихи. / К.А. Обойщиков. – Краснодар, 1976. – 95с.
1585480
  Шоцикас А.С. Четвертый раунд / А.С. Шоцикас. – М., 1974. – 222с.
1585481
  Бабанина Н. Четвертый рейс непотопляемого Бацьки // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 49 (286). – С. 32-34


  Что означает избрание Александра Лукашенко президентом в четвертый раз для международной политиким
1585482
  Рудич В.И. Четвертый сборник стихов / [соч.] Веры Рудич. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва А.С. Суворина "Новое время", 1912. – [4], 61 с.
1585483
   Четвертый сезон. Премия Бабеля // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 7/8. – С. 3-5. – ISSN 0131-8136


  В этом году (в связи с карантином) вместо торжественной церемонии награждения победителей в Золотом зале Одесского литературного музея состоялось оглашение результатов сезона из Всемирного клуба одесситов, которое транслировалось через интернет. ...
1585484
  Шишкан А.О. Четвертый семестр / А.О. Шишкан. – М, 1987. – 270с.
1585485
  Георгадзе М.П. Четвертый созыв / М.П. Георгадзе. – М, 1958. – 64с.
1585486
   Четвертый съезд археологический в Казане : 31 июля 1877 года. – Москва : В Синодальной Типографии, 1876. – 25 с.
1585487
  СССР Съезд Четвертый съезд народных депутатов СССР 17-27 декабря 1990 г. / СССР Съезд, епутатов (4 ; 1990 ; Москва) народных. – Стенографический отчет. – М
Т. 1. – 1991. – с.
1585488
  СССР Съезд Четвертый съезд народных депутатов СССР 17-27 декабря 1990 г. / СССР Съезд, епутатов (4 ; 1990 ; Москва) народных. – Стенографический отчет. – М
Т. 2. – 1991. – 543с.
1585489
  СССР Съезд Четвертый съезд народных депутатов СССР 17-27 декабря 1990 г. / СССР Съезд, депутатов (4 ; 1990 ; Москва) народных. – Стенографический отчет. – Москва
Т. 3. – 1991. – 399с.
1585490
   Четвертый съезд народных депутатов СССР 17-27 декабря 1990 г.. – Стенографический отчет. – Москва
Т. 4. – 1991. – с.
1585491
  СССР Съезд Четвертый Съезд народных депутатов СССР 17-27 декабря 1990 г. / СССР Съезд, депутатов (4 ; 1990 ; Москва) народных. – Стенографический отчет. – М
1. – 1991. – 615с.
1585492
  Маркова Р.И. Четвертый съезд РСДРП / Р.И. Маркова. – М, 1949. – 103с.
1585493
  Маркова Р.И. Четвертый съезд РСДРП / Р.И. Маркова. – М, 1950. – 103с.
1585494
  Маркова Р.И. Четвертый съезд РСДРП / Р.И. Маркова. – М, 1955. – 96с.
1585495
  Маркова Р.И. Четвертый съезд РСДРП / Р.И. Маркова. – К, 1956. – 84с.
1585496
   Четвертый създ Всесоюзного энтомологического общества. – Л.-М., 1959. – 276с.
1585497
  Тираспольский Четвертый Тираспольский симпозиум по общей топологии и ее приложениям, 20-21 авг.1979г. / Тираспольский, по общей топологии и ее приложениям симпоз., 1978 4-й. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 182с.
1585498
   Четвертый Уральский.... – Свердловск, 1967. – 160с.
1585499
  Хруцкий Э.А. Четвертый эшелон / Э.А. Хруцкий. – М, 1978. – 536с.
1585500
  Хруцкий Э.А. Четвертый эшелон / Э.А. Хруцкий. – М, 1987. – 590с.
1585501
  Хруцкий Э.А. Четвертый эшелон / Э.А. Хруцкий. – М, 1992. – 670с.
1585502
  Хруцкий Э.А. Четвертый эшелон / Э.А. Хруцкий. – Екатеринбург, 1994. – 560с.
1585503
  Медведева Е. Четвертый, самый волшебный // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 12. – С. 102-117. – ISSN 1728-8568
1585504
  Васильев С.А. Четверть века / С.А. Васильев. – Москва, 1957. – 368с.
1585505
  Леонтьев Л.П. Четверть века / Л.П. Леонтьев. – Владивосток, 1967. – 51с.
1585506
  Малашкин С.И. Четверть века / С.И. Малашкин. – Москва, 1970. – 255с.
1585507
  Балясная Р.Н. Четверть века / Р.Н. Балясная; Рива Балясна ;. – Москва, 1973. – 120 с.
1585508
  Алигер М.И. Четверть века : кн. лирики / Маргарита Алигер. – Москва : Советский писатель, 1981. – 368 с.
1585509
  Вертинский А.Н. Четверть века без родины : страницы минувшего / А.Н. Вертинский. – Київ : Музична Україна, 1989. – 139с.
1585510
  Иванов В.В. Четверть века в Институте славяноведения // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 4. – С. 102-116. – ISSN 0132-1366
1585511
  Левик С.Ю. Четверть века в опере / С.Ю. Левик. – Москва : Искусство, 1970. – 536 с.
1585512
  Умбрейт П. Четверть века германского профдвижения. (1890-1915 гг.) / П. Умбрейт. – Х., 1925. – 120с.
1585513
  Казарьян А.В. Четверть века на танках. / А.В. Казарьян. – 2-е изд. – Ереван, 1972. – 238с.
1585514
   Четверть века Народной Болгарии. – М., 1969. – 216с.
1585515
  Тарасевич В.Н. Четверть века независимости Украины: актуальные контексты и императивы социально-экономических реформ // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 7 (660). – С. 3-21. – ISSN 0131-7741
1585516
  Тарасевич В.Н. Четверть века независимости Украины: актуальные контексты и императивы социально-экономических реформ // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 8 (661). – C. 14-28. – ISSN 0131-7741
1585517
  Костиков П.К. Четверть века по пути социализма / П.К. Костиков. – Москва, 1969. – 48с.
1585518
   Четверть века победы над фашистской Германией. – Минск, 1970. – 34с.
1585519
  Михайлов И.К. Четверть века подпольщика / И.К. Михайлов. – М.Л., 1928. – 72с.
1585520
  Михайлов И.К. Четверть века подпольщика / И.К. Михайлов. – М, 1957. – 272с.
1585521
  Коровицына Н. Четверть века после "бархатной революции": как живете, словаки? // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 2. – С. 77-84. – ISSN 0131-2227
1585522
  Толстой А.Н. Четверть века советской литературы : доклад на юбилейной сессии АН СССР 18 ноября 1942 г. / А.Н. Толстой. – Москва : Советский писатель, 1943. – 39 с.
1585523
   Четверть века совместной борьбы за дело мира, социализма и коммунизма. – М., 1980. – 63с.
1585524
   Четверть века социалистической революции в Болгарии. – М., 1969. – 22с.
1585525
  Бенюк М. Четверть века спустя / М. Бенюк. – Бухарест, 1967. – 46с.
1585526
  Соколов В.Н. Четверть века. / В.Н. Соколов. – М., 1975. – 255с.
1585527
  Наровчатов С.С. Четверть века. Стихи / С.С. Наровчатов. – Москва, 1965. – 168с.
1585528
  Подольный Р.Г. Четверть гения / Р.Г. Подольный. – М, 1970. – 28с.
1585529
  Успенский Г. Четверть лошадки. / Г. Успенский. – М-л, 1932. – 62с.
1585530
   Четвірки замало: з наступного року стипендії платимуть по-новому і лише половині студентів-бюджетників // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 2 грудня (№ 230). – С. 12
1585531
  Илина Е. Четвъртата височина / Е. Илина. – София : Отечество, 1976. – 364 с.
1585532
   Четиридесет години социалистическо музейно дело в НР България : (Научна сесия - 15 ноември 1984). – София, 1985. – 129 с.
1585533
  Марголіна І.Є. Четії Мінеї Димитрія Ростовського та стінопис Кирилівської церкви Києва // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, М.Ю. Брайчевський, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2002. – 2001 рік : Літературна і видавнича діяльність Києво-Печерської лаври XI-XX ст. – С. 123-127. – ISBN 966-7671-23-2
1585534
  Ахматова А.А. Четки : стихи / Анна Ахматова. – репринт. изд. – Москва : СП Интерпринт, 1990. – 111, [1] с.
1585535
  Гамзатов Р. Четки лет : стихи / Р. Гамзатов; пер. с авар. – 2-е доп. изд. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 479 с.
1585536
  Гамзатов Р. Четки лет : лирика / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Художественная литература, 1986. – 399 с.
1585537
  Мемед-Кули-Заде Четки хана : повесть и рассказы / Джалил Мемед-Кули-Заде ; пер. с азерб. А.Шарифа. – Москва : Художественная литература, 1966. – 256 с.
1585538
  Бражникова С. Чётко выверенная стратегия. Научно-методическая работа / Светлана Бражникова // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 16 (250). – С. 22-27. – ISSN 1727-4893


  В статье освещены различные направления деятельности методической службы Белгородской государственной универсальной научной библиотеки (Россия).
1585539
  Воронов Н.П. Четловек-эхо / Н.П. Воронов. – Тула, 1968. – 175с.
1585540
   Четрвертая Всесоюзная студенческая этнографическая конференция 26-28 апреля 1965 г.. – Махачкала, 1965. – 108с.
1585541
  Стивенсон Р.Л. Четрная стрела / Р.Л. Стивенсон. – Челябинск, 1987. – 239 с.
1585542
  Яблоков А.А. Четроги вечные снегов / А.А. Яблоков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 152с.
1585543
  Пальман В.И. Четры знакомого лица / В.И. Пальман. – Краснодар, 1971. – 190с.
1585544
  Елисеева Т. Четыре "И", три "К", или Методическая служба non-stop : Субъективные заметки об объективно значимой работе // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 11 (125). – С. 24-26. – ISSN 1727-4893
1585545
  Даниленко В.П. Четыре "революции" в истории европейского языкознания // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 55-63. – ISSN 0130-9730
1585546
  Дольский А.А. Четыре ангела / А.А. Дольский. – Х, 1991. – 325с.
1585547
  Татаренко Л.С. Четыре Анны / Л.С. Татаренко. – Киев, 1986. – 110с.
1585548
  Крылов И.А. Четыре басни И. Крылова : с неизданными рисунками А. Орловского. – Санкт-Петербург : Кружок люителей рус. изящ. изд., 1907. – [20] с. ил.


  На кн. нап. надпись: Наст. изд. отп. в кол. 500 нумер. экз.: № 364 Все рис. воспр. с ориг. А. Орловского из коллекции Е.Г. Швартца
1585549
  Плитченко А.И. Четыре белых коня / А.И. Плитченко. – Новосибирск, 1970. – 95с.
1585550
  Стельмах М.О. Четыре брода / М.О. Стельмах. – Москва, 1981. – 512с.
1585551
  Стельмах М. Четыре брода / М. Стельмах. – Москва, 1983. – 493с.
1585552
  Стельмах М. Четыре брода / М. Стельмах. – Москва, 1983. – 495с.
1585553
  Толстой А.Н. Четыре века / А.Н. Толстой. – Москва, 1980. – 511с.
1585554
   Четыре века. – Саратов, 1991. – 206с.
1585555
   Четыре века Вильнюсскому университету. – Вильнюс, 1979. – 20с.
1585556
  Виппер Р.Ю. Четыре века европейской истории / Р.Ю. Виппер. – Москва, 1924. – 256с.
1585557
  Джрбашян Э.М. Четыре вершины: Туманян, Исаакян, Терьян, Черенц / Э.М. Джрбашян. – М., 1990. – 317с.
1585558
  Емельянова Н.А. Четыре весны / Н.А. Емельянова. – М., 1947. – 48с.
1585559
  Емельянова Н.А. Четыре весны / Н.А. Емельянова. – М., 1947. – 283с.
1585560
  Флеров Н.Г. Четыре ветра / Н.Г. Флеров. – М, 1960. – 96с.
1585561
  Гарновский В.В. Четыре ветра / В.В. Гарновский. – Вологда, 1963. – 239с.
1585562
   Четыре ветра. – Пермь, 1970. – 154с.
1585563
   Четыре ветра. – М., 1976. – 80с.
1585564
   Четыре вечера с Владимиром Высоцким. – Москва, 1989. – 268с.
1585565
  Алабина П. Четыре войны. Походные записки в 1849, 1853,1854-56,1877-78 годах / П. Алабина; Алабин П. – Самара : Типография И.П. Новикова, 1888. – 160, XLVIII, V с. – (Истор. комиссия Учебн. отд. Общ. распростр. технич. знаний)
1585566
  Аббасзаде Г. Четыре воскресенья : повести и рассказы / Гусейн Аббасзаде ; пер. с азерб. Е. Войскунского. – Москва : Сов. писатель, 1975. – 286 с.


  Содерж.: Повести: Четыре воскресенья ; Гость издалека ; Откуда вы родом, месье Абель? ; Рассказы: Гора с горой сходится... ; Доктор Амина ; Имя человека ; Отчий дом ; Рекомендация ; Беспокойный отпуск ; Новый директор ; Отрада ; Студент вечернего ...
1585567
   Четыре времени года. – 268с.
1585568
   Четыре времени года. – Москва-Ленинград, 1946. – 151 с.
1585569
  Дорош Е.Я. Четыре времени года / Е.Я. Дорош. – Москва, 1962. – 195 с.
1585570
  Оленич-Гнененко Четыре времени года / Оленич-Гнененко. – Ростов -на-Дону, 1963. – 307с.
1585571
  Кешоков А.П. Четыре времени года : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Правда, 1975. – 32 с.
1585572
  Лидин Вл. Четыре времени года / Вл. Лидин. – Москва, 1991. – 315с.
1585573
  Акопов В.Ф. Четыре времени года : Книга трехстиший : [стихи в стиле хокку (1987-1988 гг.)] / Валерий Акопов. – Киев : ДИА, 2006. – 87, [1] с. – ISBN 966-8311-25-6
1585574
  Парфентьев В.И. Четыре времени жизни. Стихи / В.И. Парфентьев. – М., 1965. – 117с.
1585575
  Гусаров М.И. Четыре времени любви : стихи и поэмы / М.И. Гусаров. – Москва : Советский писатель, 1979. – 103с.
1585576
  Карим М. Четыре времени любви : : стихи / М. Карим; переводы. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1980. – 223 с.
1585577
  Арыков Т. Четыре времени сердца : стихотворения / пер. с кирг. / Ташмат Арыков. – Фрунзе : Кыргызстан, 1979. – 76 с. : ил., портр.


  Циклы: Быть человеком; Из сельской тетради; Миниатюры; Дом раздвигает стены.
1585578
  Неруда П. Четыре времени сердца. / П. Неруда. – Москва, 1968. – 294 с.
1585579
  Шапоренко Т.П. Четыре встречи / Т.П. Шапоренко. – М., 1962. – 136с.
1585580
   Четыре выстрела поутру. – М., 1966. – 244с.
1585581
  Сейфуллина Л.Н. Четыре главы : повести и рассказы / Лидия Сейфуллина. – Москва : Современник, 1989. – 333 с. – (Сыновья века. Серия книг о коммунистах)
1585582
  Шенгелая Д.К. Четыре года / Д.К. Шенгелая. – Тбилиси : Заря Востока, 1952. – 119 с.
1585583
  Базильбаев А. Четыре года в хаосе / А. Базильбаев. – Алма-Ата, 1978. – 144с.
1585584
  Уранова С.С. Четыре года в шинели / С.С. Уранова. – М., 1967. – 134с.
1585585
  Лямин М.А. Четыре года в шинелях : повесть о родной дивизии. / Михаил Лямин; авториз. пер. с удмурт.А.Никитина. – Ижевск : Удмуртия, 1965. – 295 с.
1585586
  Галанов Б.Е. Четыре года и вся жизнь / Б.Е. Галанов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 478с.
1585587
  Зайцев Анатолий Четыре года на громыкинских коврах // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 92-101. – ISSN 0130-9625
1585588
  Стивенсон Ф. Четыре года на Самоа / Ф. Стивенсон, Р.Л. Стивенсон. – М., 1989. – 221с.
1585589
   Четыре года преподавания в начальной школе. – М., 1918. – 207с.
1585590
  Лаказ Л. Четыре года разведывательной работы / Л. Лаказ. – Москва, 1939. – 111с.
1585591
  Малявская И.Б. Четыре года. / И.Б. Малявская. – Днепропетровск, 1961. – 235с.
1585592
  Листенгартен В.С. Четыре грани деятельности академика В.А. Садовничего. (Взгляд из провинции) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 71-77. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385
1585593
  Стрехнин Ю.Ф. Четыре границы / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1989. – 315с.
1585594
  Сапронов Л.Л. Четыре дня / Л.Л. Сапронов. – Донецк, 1962. – 33с.
1585595
  Сапронов Л.Л. Четыре дня / Л.Л. Сапронов. – Киев, 1963. – 134с.
1585596
  Занин Н.И. Четыре дня / Н.И. Занин. – Хабаровск, 1973. – 133с.
1585597
  Коренко Я. Четыре дня и четыре ночи : [повесть] / Ян Коренко ; [Пер. со слов. Аросевой Н.А.]. – Москва : Военное издательство, 1967. – 159 с.
1585598
  Тунгал Л. Четыре дня Маарьи : повесть / Л. Тунгал. – Москва : Детская литература, 1986. – с.
1585599
  Баныкин В. Четыре дня на "Соколе" / В. Баныкин. – М, 1959. – 174с.
1585600
  Короленко В.А. Четыре дня разлуки / В.А. Короленко. – Одесса, 1973. – 100с.
1585601
  Орешкин Б.С. Четыре дня с Ильей Муромцем / Б.С. Орешкин. – М., 1992. – 253с.
1585602
  Френкель П.Л. Четыре добрых пера : литературные портреты зарубежных детских писателей / П.Л. Френкель. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; №10 : сер. литература)
1585603
  Киселев И.М. Четыре дождя / И.М. Киселев. – Кемерово, 1971. – 127с.
1585604
  Дгебуадзе О. Четыре жизни : детективные повести / О. Дгебуадзе. – Тбилиси, 1962. – 298 с.
1585605
  Борин Ю.Б. Четыре жизни / Ю.Б. Борин, Н.С. Сергеев. – М., 1981. – 303с.
1585606
  Алентьева Т.В. Четыре жизни Сэмюэля Морзе // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 5. – С. 110-128. – ISSN 0130-3864
1585607
  Тагор Р. Четыре жизни. / Р. Тагор. – Москва, 1962. – 80с.
1585608
  Левин Л.И. Четыре жизни: хроника трудов и дней П.Антокольского / Л.И. Левин. – М. : Советский писатель, 1969. – 308 с.
1585609
  Левин Л.И. Четыре жизни: хроника трудов и дней П.Антокольского / Л.И. Левин. – 2-е изд., доп. – М. : Советский писатель, 1978. – 352 с.
1585610
  Алиева Ф.Г. Четыре знака : стихи : пер. с авар. / Фазу Алиева ; худож. Н. Фадеева. – Москва : Советский писатель, 1985. – 176 с. : ил.
1585611
  Беручашвили Н.Л. Четыре измерения ландшафта / Н.Л. Беручашвили. – Москва : Мысль, 1986. – 180с.
1585612
  Ким А.А. Четыре исповеди / А.А. Ким. – М., 1978. – 440с.
1585613
  Флеров Н.Г. Четыре книги жизни / Н.Г. Флеров. – М, 1978. – 254с.
1585614
  Палладио А. Четыре книги об архитектуре Андреа Палладо в коих, после краткого трактата о пяти ордерах и наставлений наиболее необходимых для строительства, трактуется о частных домах, дорогах мостах, площадях, ксистах и храмах : в 2 т. / А. Палладио; в переводе академика архитектуры И.В. Жолтовского. – Москва : Изд. Всесоюн. Академии архитектуры. – (Классики теории архитектуры / под общей ред. А.Г. Габрического)
Т. 1 : Текст трактата. – 1936. – [348] с. разд. паг.


  Кн. 1 - 78 с., Кн. 2 - 81 с., Кн. 3 - 48 с, Кн. - 134 с., [2] с.
1585615
  Карпенко-Карый (Тобилевич) Четыре комедии / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый) ; пер. с укр. Б. Турганова ; ред. и вступ. ст. Ю.С. Калашникова. – Киев : ОГИЗ, 1946. – 383 с.
1585616
  Мартынов Семен Четыре комнаты // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 8 (2947). – С. 24-25 : фото
1585617
  Молчанов Ю.Б. Четыре концепции вермени в философии и физике / Ю.Б. Молчанов ; АН СССР, Ин-т филос. – Москва : Наука, 1977. – 192 с.
1585618
  Шмидт О.Ю. Четыре лекции о теории происхождения Земли / О.Ю. Шмидт. – 2-е изд., доп. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1949. – 95с.
1585619
  Шмидт О.Ю. Четыре лекции о теории происхождения Земли / О.Ю. Шмидт. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1949. – 72 с.
1585620
  Шмидт О.Ю. Четыре лекции о теории происхождения Земли / О.Ю. Шмидт. – 2-е изд., доп. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1950. – 95 с.
1585621
  Шредингер Е. Четыре лекции по волновой механике / Е. Шредингер. – Харьков; Киев : ОНТИ, 1936. – 40 с.
1585622
  Боровиков В.А. Четыре лекции по геометрической теории дифракции / В.А. Боровиков, Б.Е. Кинбер. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1972. – 144 с.
1585623
  Вайнштейн Л.А. Четыре лекции по квазиоптике / Л.А. Вайнштейн, Н.И. Лесик. – Ленинград, 1972. – 79 с.
1585624
  Каценеленбаум Б.З. Четыре лекции по курсу "Нерегулярные линии передач" / Б.З. Каценеленбаум. – Ленинград, 1972. – 34с.
1585625
  Шмидт О.Ю. Четыре лекции по теории происхождения Земли / О.Ю. Шмидт. – 3-е изд., доп. – Москва : Издательство АН СССР, 1957. – 140 с.
1585626
  Макаров Г.И. Четыре лекции по теории распространения радиоволн / Г.И. Макаров, В.В. Новиков. – Ленинград, 1972. – 138 с.
1585627
   Четыре лекции по ядерной энергетике. – М., 1957. – 229с.
1585628
  Иванова Т.А. Четыре лета / Т.А. Иванова. – М : Детская литература, 1959. – 93 с.
1585629
  Гончаренко С.Ф. Четыре лета в году / С.Ф. Гончаренко. – М., 1980. – 108с.
1585630
  Хелемский Я.А. Четыре мастера / Я.А. Хелемский. – Минск, 1984. – 415с.
1585631
  Эткинд Е. Четыре мастера (Ахматова, Цветаева, Самойлов, Мартынов) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1970. – № 7 : 1970. – С. 29-68
1585632
  Дильман В.М. Четыре модели медицины / В.М. Дильман. – Л., 1987. – 288с.
1585633
  Измайлов Л.М. Четыре мушкетёра / Л.М. Измайлов, В.В. Чебуров. – М., 1989. – 235с.
1585634
  Дамдинов Н.Г. Четыре неба : стихотворения и поэмы / Н.Г. Дамдинов; пер. с буррят. О.Дмитриева. – Москва : Советский писатель, 1971. – 143 с.
1585635
  Дамдинов Н.Г. Четыре неба : стихи и поэмы / Н.Г. Дамдинов; пер. с буррят. – Москва : Советская Россия, 1977. – 191 с.
1585636
  Петров В.В. Четыре недели в Южном полушарии: (впечатления ботаника) / В.В. Петров. – Москва : Мысль, 1981. – 128с.
1585637
  Шутова Наталья Четыре НО прошедшего сезона : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 32-33 : Фото
1585638
  Толмачев Г.И. Четыре ночи тревоги / Г.И. Толмачев. – Алма-Ата, 1974. – 294с.
1585639
  Дышаленкова Р.А. Четыре окна / Р.А. Дышаленкова. – М, 1978. – 63с.
1585640
  Кладт А.П. Четыре ордена / А.П. Кладт, Г.А. Фавстов. – М, 1958. – 56с.
1585641
  Стародомский Д.Л. Четыре основные тенденции мирового развития в сфере НИОКР / Д.Л. Стародомский, Малышев // Наука та інновації : Український оглядовий журнал майбутнього / НАН України. – Київ, 2007. – Т. 3, № 6. – С. 87-92. – ISSN 1815-2066
1585642
  Миняйло М.А. Четыре оттенка счастья : [сборник рассказов] / Мария Миняйло. – Киев : Самміт-Книга, 2016. – 206, [2] с. : ил. – (САММІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7350-46-9
1585643
  Топорков В.О. Четыре очерка о К.С.Станиславском / В.О. Топорков. – М, 1963. – 47с.
1585644
  Великанов В.М. Четыре парадокса и основания мышления и культуры / В.М. Великанов. – Київ, 1999. – 36с.
1585645
  Смирнов Д.А. Четыре песни Земли / Д.А. Смирнов. – Москва, 1978. – 205с.
1585646
   Четыре письма А.Ф. Шафонского к А.С. Сулим о порядках обучения в Галльской "педагогии" (1794-1797 г.г.) / [Афанасий Шафонский]. – [Б. м.] : [Б. и.]. – 14 с. – Без тит. л. и обл.. - Автор в конце письма
1585647
  Чернов С.Н. Четыре письма неизвестного к декабристу И.Д.Якушкину / С.Н. Чернов. – Саратов, 1927. – 25с.
1585648
  Дейч Л.Г. Четыре побега / Лев Дейч. – 2-е изд. испр. и доп., [изд. ГИЗа 1-е]. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1926. – XIV, [2], 160с.
1585649
  Мериме П. Четыре повести / П. Мериме. – Москва, 1919. – 163 с.
1585650
  Панкратов С.А. Четыре повести / С.А. Панкратов. – Петрозаводск, 1975. – 384с.
1585651
   Четыре повести. – Челябинск, 1981. – 526с.
1585652
  Нилин П.Ф. Четыре повести. / П.Ф. Нилин. – Москва, 1970. – 542с.
1585653
  Распутин В.Г. Четыре повести. / В.Г. Распутин. – Л., 1982. – 654с.
1585654
  Попов А.А. Четыре подковы // Стихи новгородских поэтов. – Ленинград : Лениздат, 1980. – 32 с.
1585655
  Лацис В.Т. Четыре поездки : расссказы / В.Т. Лацис. – Рига : Латгостиздат, 1950. – 68 с.
1585656
  Баландин Л.А. Четыре портрета / Л.А. Баландин. – Новосибирск, 1962. – 160с.
1585657
  Соляник А.Н. Четыре похода в Антарктику / А.Н. Соляник. – Москва, 1950. – 32с.
1585658
  Ергалиев Х. Четыре поэмы : поэмы / Хамид Ергалиев; апер. с каз. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 230 с.
1585659
  Ряховский Б.П. Четыре предания / Б.П. Ряховский. – Алма-Ата, 1987. – 267с.
1585660
  Дозорцев В.Л. Четыре происшествия / В.Л. Дозорцев. – Рига, 1990. – 427с.
1585661
  Ульрих К. Четыре процента за тяжеловеса Брэддока: факты и размышления на тему "Спорт и нажива" / К. Ульрих. – М., 1977. – 87с.
1585662
  Коновалова М.А. Четыре психологических измерения свободы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 131-143. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 0132-4624
1585663
  Гаков В. Четыре путешествия на машине времени (Научная фантастика и ее предвидения) / В. Гаков. – М., 1983. – 192с.
1585664
   Четыре пятилетки российского туризма // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 6-7 : фото
1585665
  Бабаевский С.П. Четыре Раисы : рассказы / Бабаевский С.П. – Москва : Профиздат, 1959. – 233 с. – (Массовая б-ка рабочего)
1585666
  Клдиашвили С.Д. Четыре рассказа / С.Д. Клдиашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1942. – 40 с.
1585667
  Дымшиц А.Л. Четыре рассказа о писателях / А.Л. Дымшиц. – М : Правда, 1964. – 48 с.
1585668
   Четыре реформы : от концепции до реализации / Ц. Влодарчик, З. Гиловска, С. Голиновска, М. Гура, М. и др. Жуковски; [Ц. Влодарчик, З. Гиловска, С. Голиновска и др.] ; под ред. Лены Колярской-Бобиньской ; пер. Лена Клюбиньска ; Inst. Spraw Publicznych. – Варшава : Oficyna Naukowa, 2000. – 392, [4] с. : табл. – Авт. указ. на с. 387-392. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Polish know-how foundation). – ISBN 83-88164-18-Х
1585669
  Чапек Карел Четыре романа в письмах Карела Чапека : роман в письмах // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 4. – С. 128-159. – ISSN 0321-1878
1585670
  Сапожников Л.А. Четыре самозванца / Л.А. Сапожников. – Киев, 1990. – 254с.
1585671
  Тарновский Е.Н. Четыре свободы / Е. Тарновский. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон, 1906. – 77 с. – (Библиотека самообразования / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; (Книжки политического и общественного содержания / Под ред. проф. И.И. Иванюкова); Вып. 16)
1585672
   Четыре сезона Кореи // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 42-45 : фото
1585673
  Чэнь Б.-д. Четыре семейства Китая / Б.-д. Чэнь. – М, 1948. – 222с.
1585674
  Гуцко Д. Четыре семьсот пятьдесят : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 5. – С. 88-97. – ISSN 0012-6756
1585675
  Аббас Ходжа Ахмад Четыре сердца -- четыре дороги. : повесть : пер. с урду. / Аббас Ходжа Ахмад. – Москва : Изд. иностр. лит., 1963. – 107 с. : ил.
1585676
  Поттер Беатрикс Четыре сказки // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С.198-212. – ISSN 1130-6545
1585677
  Андрей Аникин Четыре слоя Барселоны : Citi-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 76-84 : Фото
1585678
  Прокопович Ф. Четыре сочинений Феофана Прокоповича архиепископа Великого Новгорода и Великих Лук. – Москва, 1773. – 284 с.
1585679
  Достоевский Ф.М. Четыре статьи 1847 г. : Из неизданных произведений / Ф.М. Достоевский; С предисл.В.С.Нечаевой. – СПб, 1922. – 76с.
1585680
  Петков С. Четыре столицы Древней Руси / Сергей Петков. – Киев : Скиф, 2016. – 79, [1] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 73-78. – ISBN 978-966-8894-67-1
1585681
  Шошин В.А. Четыре стороны света / В.А. Шошин. – Л., 1965. – 135с.
1585682
  Решетников Л.В. Четыре стороны света. / Л.В. Решетников. – Москва, 1974. – 326с.
1585683
  Радов Г.Г. Четыре строчки / Г.Г. Радов. – Москва, 1956. – 200 с.
1585684
  Филипов В.М. Четыре ступени интернационализации: управление процессами интернационализации высшего образования на глобальном,региональном,национальном и институциональном уровнях // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 4-8. – ISSN 1726-667Х
1585685
  Корпачев Э.М. Четыре судьбы / Э.М. Корпачев. – М., 1979. – 48с.
1585686
  Шпира Д. Четыре судьбы / Д. Шпира. – М., 1986. – 147с.
1585687
  Пшимановский Я. Четыре танкиста и собака : Повесть / Я. Пшимановский. – Москва : Воениздат
Кн. 1. – 1970. – 440с.
1585688
  Пшимановский Я. Четыре танкиста и собака : Повесть / Я. Пшимановский. – Москва : Воениздат
Кн. 2. – 1971. – 416с.
1585689
  Пшимановский Я. Четыре танкиста и собака : повесть / Я. Пшимановский. – М., 1985. – 647с.
1585690
  Пшимановский Я. Четыре танкиста и собака : повесть / Я. Пшимановский. – Варшава
Кн.. 1. – 1985. – 439 с.
1585691
  Пшимановский Я. Четыре танкиста и собака : повесть / Я. Пшимановский. – Варшава
Кн. 2. – 1985. – 415с.
1585692
  Пшимановский Я. Четыре танкиста и собака. Повесть / Я. Пшимановский. – М., 1970. – 223с.
1585693
  Шипуля Л.Г. Четыре тарана в небе. / Л.Г. Шипуля. – Минск, 1982. – 127с.
1585694
  Сапаров А.В. Четыре тетради / А.В. Сапаров. – Л, 1962. – 407с.
1585695
  Ивантер Б.А. Четыре товарища / Б.А. Ивантер. – М, 1956. – 300с.
1585696
  Давыдов М. Четыре тополя : повесть / М. Давыдов; пер. с лакск. И.Минутко. – Москва : Детская литература, 1973. – 95 с.
1585697
  Кокшаров А. Четыре тощих года впереди / А. Кокшаров, Г. Мирзаян // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 11. – С. 68-70. – ISSN 1812-1896


  Парламентські вибори в Іспанії
1585698
  Пархоменко Вадим Степанович Четыре тревожных года : Повесть / Пархоменко Вадим Степанович. – Ленинград : Лениздат, 1976. – 215 с. : ил.
1585699
  Эренбург И.Г. Четыре трубки / И.Г. Эренбург. – М, 1936. – 97с.
1585700
  Мельниченко И.М. Четыре тысячи бурь / И.М. Мельниченко. – Донецк, 1963. – 48с.
1585701
  Дьяконов М.А. Четыре тысячи миль на "Сибирякове" / М.А. Дьяконов. – Ленинград, 1934. – 64с.
1585702
  Топорков В.Ф. Четыре угла счастья / В.Ф. Топорков. – Воронеж, 1985. – 240с.
1585703
   Четыре украинских вуза попали в список 800 лучших в мире // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2013. – 17 septembrie (№ 37)


  Компания OS опубликовала список 800 лучших университетов мира. Выше других в рейтинге стоит КНУ имени Тараса Шевченка: он разделил с десятью другими заведениями 441-450 место (QS присваивает отдельные места лишь первым 400 университетам, а остальные ...
1585704
  Шагинян М.С. Четыре урока у Ленина / М.С. Шагинян. – М., 1970. – 93с.
1585705
  Шагинян М.С. Четыре урока у Ленина / М.С. Шагинян. – М., 1972. – 285с.
1585706
  Шагинян М.С. Четыре урока у Ленина / М.С. Шагинян. – М., 1981. – 240с.
1585707
  Шагинян М.С. Четыре урока у Ленина / М.С. Шагинян. – Л., 1984. – 224с.
1585708
  Шагинян М.С. Четыре урока у Ленина / М.С. Шагинян. – К., 1986. – 244с.
1585709
  Шагинян М.С. Четыре урока у Ленина / М.С. Шагинян. – Москва, 1987. – 191 с.
1585710
  Шагинян М.С. Четыре урока у Ленина / М.С. Шагинян. – Москва, 1989. – 860 с. – В изд. также: Точка опоры / А . Коптелов
1585711
  Ларин Б.А. Четыре характеристики Славки Карасева / Б.А. Ларин. – Москва, 1965. – 112с.
1585712
  Горбач В.Ф. Четыре цвета ночи / В.Ф. Горбач. – Махачкала, 1959. – 223с.
1585713
  Зискинд Л. Четыре человека ищут революцию : на еврейском языке / Л. Зискинд. – Москва, 1933. – 172 c.
1585714
  Викторов В.Я. Четыре чемпиона. / В.Я. Викторов. – Москва, 1963. – 47с.
1585715
  Габрилович Е.И. Четыре четверти / Е.И. Габрилович. – Москва, 1975. – 318с.
1585716
  Бейлина Н.В. Четыре четверти года : повесть / Н.В. Бейлина. – Москва : Советский писатель, 1961. – 215 с. : ил.
1585717
  Высоцкий В.С. Четыре четверти пути / В.С. Высоцкий. – Москва, 1988. – 285с.
1585718
  Стуколкина Н.М. Четыре экзерсиса / Н.М. Стуколкина. – М, 1972. – 399с.
1585719
  Берлин И. Четыре эссе о свободе / И. Берлин. – London, 1992. – 394с.
1585720
  Вершинина И.Я. Четыре этажа музыки / И.Я. Вершинина. – Москва, 1966. – 48с.
1585721
  Салагаева З.М. Четыре этюда об осетинской прозе. / З.М. Салагаева. – Орджоникидзе, 1970. – 244с.
1585722
  Жорницкая М.Я. Четыре якутских танца / М.Я. Жорницкая. – Якутск, 1960. – 96с.
1585723
  Палерма С. Четырежды в бегах / С. Палерма. – Ленинград, 1935. – 172 с.
1585724
  Лазаренка В.Г. Четырежды Герой Советского Союза, Герой Монгольской Народной Республики, Маршал Советского Союза Жуков Георгий Константинович // Наградовед : изд. Русской Геральдической Коллегией : науч.-попул. ист. альманах : прилож. к журн. "Гербовед" / [гл. ред. В.Г. Лазаренко ; общ. ред. совет: А.Б. Деревщиков (пред.) и др.]. – Москва ; Киев : [б. и.], 2003. – С. 11-20
1585725
  Руднев К. Четырежды президент. Как жизненные принципы Франклина Делано Рузвельта помогли ему сделать США великой державой // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 15. – С. 10-11


  Франклин Делано Рузвельт США также известен под инициалами - ФДР (1882-1945) - 32-й президент США, одна из центральных фигур мировых событий первой половины XX века, возглавлял США во время мирового экономического кризиса и Второй мировой войны. ...
1585726
   Четырежды рожденный. – М., 1979. – 201с.
1585727
  Балцан И.Л. Четыреста соловьев / И.Л. Балцан. – Кишинев, 1962. – 148 с.
1585728
  Добряков В.Л. Четырехволновое параметрическое смешание в парах щелочных металлов в условиях двухфотонного резонанса и релаксации : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Добряков В.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1993. – 18л.
1585729
  Добряков В.Л. Четырехволновое параметрическое смешение в парах щелочных металлов в условиях двухфотонного резонанса и релаксации : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Добряков В.Л.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 124л. – Бібліогр.:л.118-124
1585730
  Кметь А.Б. Четырехзначная логика. / А.Б. Кметь. – М., 1991. – 95с.
1585731
  Брадис В. Четырехзначные математические таблицы / В. Брадис. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград, 1930. – 43 с.
1585732
  Брадис В. Четырехзначные математические таблицы / В. Брадис. – 5-е изд. – Москва, 1932. – 46 с.
1585733
  Брадис В. Четырехзначные математические таблицы / В. Брадис. – 7-е изд. – Харьков, 1934. – 48 с.
1585734
  Милн-Томсон Четырехзначные математические таблицы / Милн-Томсон, Л.Д. Комри. – Москва, 1961. – 245 с.
1585735
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы / В.М. Брадис. – 45-е изд. – Москва, 1974. – 95 с.
1585736
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы : для средней школы / В.М. Брадис. – 47-е изд. – Москва : Просвещение, 1976. – 95 с.
1585737
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы / В.М. Брадис. – 48-е изд. – Москва, 1977. – 95 с.
1585738
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы / В.М. Брадис. – 51-е изд. – Москва, 1980. – 96 с.
1585739
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы / В.М. Брадис. – 54-е изд. – Москва : Просвещение, 1984. – 95с.
1585740
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы / В.М. Брадис. – 55-е изд. – Москва, 1986. – 93 с.
1585741
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы / В.М. Брадис. – 56-е изд. – Москва, 1988. – 95 с.
1585742
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы / В.М. Брадис. – 57-е изд. – Москва, 1990. – 93 с.
1585743
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы / В.М. Брадис. – 58-е изд. – Москва, 1992. – 93 с.
1585744
  Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы. / В.М. Брадис. – 50-е изд. – Москва : Просвещение, 1979. – 95с.
1585745
  Михель В.М. Четырехзначные таблицы логарифмов / В.М. Михель. – Москва-Ленинград, 1947. – 30 с.
1585746
  Козлов И.А. Четырехканальное усилительно-коммутационное устройство / И.А. Козлов. – Москва, 1980. – 71с.
1585747
  Козлов И.А. Четырехканальное усилительно-коммутационное устройство / И.А. Козлов. – Москва, 1980. – 72 с.
1585748
  Халифман И.А. Четырехколесные корсары. / И.А. Халифман. – М., 1982. – 319с.
1585749
  Литке Ф.П. Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан на военном бриге "Новая Земля" в 1821-1824 годах. / Ф.П. Литке. – Москва, 1948. – 334с.
1585750
  Дагларджа Ф.Х. Четырехкрылая птица / Ф.Х. Дагларджа. – Москва : Радуга, 1984. – 207 с.
1585751
  Халифман И.А. Четырехкрылые корсары. / И.А. Халифман. – Москва, 1978. – 319с.
1585752
   Четырехламповый приемник с полным питанием от сети переменного тока 110-120-220 вольт. – Харьков. – 16 с.
1585753
  Ерина Майя Васильевна Четырехлучевые кораллы пограничных отложений силура и девона Узбекистана : Автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.09 / Ерина Майя Васильевна ; Ленингр. горный ин-т. – Ленинград, 1977. – 28 с.
1585754
  Спасский Н.Я. Четырехлучевые кораллы СССР : учебн. пособ. / Н.Я. Спасский. – Ленинград, 1964. – 46с.
1585755
   Четырехмерная риманова геометрия. – Москва : Мир, 1985. – 334 с.
1585756
  Мандельбаум Р. Четырехмерная топология / Р. Мандельбаум. – Москва : Мир, 1981. – 286 с.
1585757
  Мостепаненко А.М. Четырехмерность пространства и времени / А.М. Мостепаненко, М.В. Мостепаненко. – Москва-Л, 1966. – 190с.
1585758
  Иванов А.Д. Четырехмерные три-ткани Боля и их интерпретации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Иванов А.Д.; МГУ им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 14л.
1585759
  Гандин Л.С. Четырёхмерный анализ метеорологических полей / Л.С. Гандин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 62с.
1585760
  Сазанов А.А. Четырехмерный мир Минковского / А.А. Сазанов. – Москва : Наука, 1988. – 224 с.
1585761
  Милн-Томсон Четырехначные математические таблицы / Милн-Томсон, Л.Д. Комри. – 2-е изд. – Москва, 1964. – 245 с.
1585762
  Гаврилюк М.А. Четырехплечие мосты переменного тока / М.А. Гаврилюк, Е.П. Соголовский. – Львов, 1975. – 175 с.
1585763
  Романих Б.Я. Четырехполюсники / Б.Я. Романих. – Минск, 1965. – 68с.
1585764
  Жуховицкий Б.Я. Четырехполюсники, длинные линии, нелинейные цепи / Б.Я. Жуховицкий, И.Б. Негневицкий
2. – 1-240с.
1585765
  Козин В.Р. Четырехрогий баран : рассказы / В.Р. Козин. – Москва : Советский писатель, 1968. – 488с.
1585766
   Четырехслойные палетки электрического зондирования ГП и палетки НК и ГВК. – М., 1957. – 100с.
1585767
  Кузьмин В.А. Четырехслойные полупроводниковые приборы / В.А. Кузьмин, К.Я. Сенаторов. – М, 1967. – 184с.
1585768
   Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину и его реализация. – М., 1977. – 359с.
1585769
  Лучинский Г.П. Четыреххлористый титан / Г.П. Лучинский. – М.-Л., 1939. – 92с.
1585770
  Кветкаускас Вальдемарас Ионо Четырехцветная морфография - новый метод морфографического картографирования рельефа : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.04 / Кветкаускас Вальдемарас Ионо; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 24л.
1585771
  Остапенко С.В. Четырехчастные рассказы : [рассказы] / Сергей Остапенко. – Одесса : Астропринт, 2018. – 93, [3] с. – ISBN 978-966-927-359-8
1585772
  Щукин И.С. Четырехъязычный энциклопедический словарь терминов по физической географии / И.С. Щукин; Под ред. Спиридонова А.И. – Москва : Советская энциклопедия, 1980. – 703с.
1585773
  Граубин Г.Р. Четырехэтажная тайга / Г.Р. Граубин. – Иркутск, 1984. – 495с.
1585774
   Четырехязычный терминологический словарь по дистанционному зондированию земли. – Баку, 1986. – 206с.
1585775
   Четырнадцатая выставка московских художников книги : Каталог. – Москва : Советский художник, 1980. – 86 с.
1585776
   Четырнадцатая конференция Российской Коммунистической партии (большевиков) : Стенографический отчет. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1925. – 332 с.
1585777
  Лебедев Е.Б. Четырнадцатая международная конференция "Физико-химические и петрофизические исследования в науках о Земле" / Е.Б. Лебедев, А.В. Жариков, Р.М. Насимов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 196-200. – ISSN 0016-7525
1585778
   Четырнадцатая научная конференция : С 23 по 28 февраля 1959 г.: Рефераты докл. – Рига
Вып. 1. – 1959. – 116с.
1585779
  Гусева Н.В. Четырнадцатая сессия Международного симпозиума по взаимодействию вод с горными породами, Авиньон, Франция, 9-14 июня 2013 г. / Н.В. Гусева, Б.Н. Рыженко, С.Л. Шварцев // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 954-957. – ISSN 0016-7525
1585780
  Мережковский Д.С. Четырнадцатое декабря / Д.С. Мережковский. – Москва : АРМАДА, 1994. – 715, [5] с. : портр. – Загол. обл.: Романовы. Династия в романах. Николай I. - На корешке: Николай I. - В кн. также: К.А. Большаков. Царь и поручик ; Р.Б. Гуль. Скиф в Европе ; В.А. Соснора. Николай. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-051-9
1585781
  Роллан Р. Четырнадцатое июля. Дантон. Робеспьер : [пер. с фр.] / Ромен Роллан. – Москва : Искусство, 1989. – 415 с.
1585782
  Ильин Владимир Михайлович Четырнадцатое нисана (пятница) реконструкция по Матфею // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2009. – № 1 (44). – С. 134-140
1585783
  Нармаев М.Б. Четырнадцать богатырей : стихи и поэмы / Морхаджи Нармаев ;. – Элиста : Калмыцкое книжное издательство, 1978. – 93 с.
1585784
  Соловьева И.Н. Четырнадцать сеансов / И.Н. Соловьева, В.В. Шитова. – Москва : Искусство, 1981. – 222 с.
1585785
  Фуджа А. Четырнадцать сотен каури : (сказки йоруба) / А. Фуджа; Собраны Абайоми Фуджей ; Пер. с англ. Е. А. Бурошко и М. Л. Вира. – Москва, 1969. – 128 с.
1585786
  Грин А.С. Четырнадцать футов / А.С. Грин. – Кемерово, 1978. – 192с.
1585787
  Латышев В.В. Четьи-Минея Иоанна Ксифилина : (предварительное сообщение) / В.В. Латышев. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1913. – [10] с. – Отд. оттиск: Изв. Имп. Акад. Наук. 1913, стр. 231-240
1585788
  Воронич Г. Четья-Мінея 1489 року - перша спроба зближення церковнослов"янської з народнорозмовною українською мовою // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – C. 153-165. – ISBN 966-95452-3-8


  Уже найдавніші наші книги презентують взаємодію системи конфесійної старослов"янської мови з давньоруською літ. й живим мовленням східних слов"ян, а до кінця 11 ст. цілком сформувалася її давньокиївська редакція. Очевидно, церковнослов"янська мова ...
1585789
  Німчук В. Четья 1489 року в контексті сучасної україністики


  Четья-Мінея 1489 р. - найдавніший збережений і точно датований переклад конфесійних текстів укр. мовою, тому вона унікальна в історії української культури. У статті висловлено нові думки про обставини створення цієї книги, про перекладача, докладно ...
1585790
  Воронич Г. Четья Мінея 1489 р. і кирило-мефодіївська традиція


  Експлікацією на давньоукраїнських землях кирило-мефодіївської традиції, започаткованої серед слов"янських народів чехами ще в останній чверті 14 ст., є рукописна пам"ятка Четья Мінея 1489 р. - один із перших перекладів конфесійного тексту народною ...
1585791
  Діденко О.В. Четья Мінея 1489 року в культурологічному полі староукраїнської літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 277-281


  Стаття присвячена дослідженню Четьї Мінеї 1489 року в культурологічному полі староукраїнської мови та формуванню середнього функціонального стилю староукраїнської літературної мови XІV – XVI ст. На матеріалі текстів "Чтеніе о житіи и о погубленіи ...
1585792
  Воронич Ганна Василівна Четья Мінея 1489 року: українсько-білоруська мовна дискусія


  Попри те, що пам"ятка докладно локалізована - її текст містить дату й місце переписування пам"ятки - Воинь, а також у ній названо автора (переписувача), в історії її вивчення актуальною є українсько-білоруська дискусія про право спадщини на неї. У ...
1585793
  Вацулик Я. Чех из Волыни в эпоху Первой мировой войны // Российские и славянские исследования : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 11. – C. 9-17. – ISSN 1995-5634
1585794
  Боровський О. Чехам набридло! Масова демонстрація у Празі з вимогами відставки чинного прем"єра та міністра юстиції // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 7-8 червня (№ 63). – С. 13


  "У чехів урвався терпець: у Празі тривають найбільші з часів падіння комунізму протести. За словами організаторів акції з об’єднання «Мільйон миттєвостей на підтримку демократії», в акції спротиву взяли участь приблизно 120 тисяч людей. Вацлавська ...
1585795
  Алексин А.Г. Чехарда : повести : для сред. и ст. возраста / Анатолий Алексин. – Доп. переизд. – Москва : Детская литература, 1990. – 413, [2] с.


  Содерж.: "Безумная Евдокия"; Раздел имущества; Дневник жениха; Третий в пятом ряду; А тем временем где-то...; Игрушка: Воспоминание о детстве, которого не было; Поздний ребенок; Добрый гений; Чехарда: (Позавчера и послезавтра); Сердечная недостаточность
1585796
  Кальницкий М. Чехарда с конституцией // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 26 июня (№ 138). – С. 14 : фото. – ISSN 1997-1249


  "...День Конституции отмечают согласно дате принятия действующего Основного закона. <...> Впервые в Киеве официальное обсуждение и принятие конституционного документа состоялось в апреле 1918 года. <...>, 29 апреля, состоялся государственный переворот, ...
1585797
   Чехатаурский краеведческий музей. – Батуми, 1964. – 40с.
1585798
  Топінка Є. Чехи в історії Західно-Української Народної Республіки // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С. 328-329. – ISBN 966-02-2208-4
1585799
  Плотникова Л. Чехи в Києві наприкінці XIX - початку XX ст. // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 201-204. – ISBN 978-966-95419-8-7
1585800
  Урба Э. Чехи и българи / Э. Урба. – София, 1981. – 227 с.
1585801
  Ровда К.И. Чехи и русские в их литературных взаимосвязах. 50-60-е годы ХІХ века. / К.И. Ровда. – Л., 1968. – 248с.
1585802
  Веселы И. Чехи и словаки в революционной России 1917-1920 гг. / И. Веселы. – Москва, 1965. – 182с.
1585803
  Гофман Їржі Чехи на Волині : Основні відомості / Гофман Їржі; Пер. з чес. Я.Орнcт. – Прага : Українська ініціатива в Чеській республіці, 1998. – 32с. : іл. – ISBN 80-238-1936-4
1585804
  Пушкаревич К.А. Чехи. Историко-этнографический очерк. / К.А. Пушкаревич. – М.-Л., 1942. – 72с.
1585805
  Бирковская Анна Чехия - Донбасс: взаимная заинтересованность : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 70-72 : Фото
1585806
  Вишневский Мариан Чехия - направление визовое, но массовое / Вишневский Мариан, Шагинянова Ани // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 38-43 : Фото. – ISSN 1998-8044
1585807
  Дурова Яна Чехия - страна активного отдыха : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 68-71 : Фото
1585808
  Содомов А.И. Чехия / А.И. Содомов. – Москва : И.Н. Кушнарев и К., 1915. – 37 с.
1585809
  Кратохвил О. Чехия на пути инновационного развития // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 9. – С. 64-76.
1585810
   Чехия отправилась в турне по российским регионам : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 34
1585811
   Чехия с бокалом в руках // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 84-88 : фото
1585812
  Сенина Наталья Чехия сохраняет свой бизнес : конгрессный туризм глазами экспертов: Германия, Дубаи, Англия, Чехия, Хорватия, Швейцария, Тайланд, Албена, Тунис. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 73
1585813
  Крюков Н.А. Чехия, Моравия, Силезия, Буковина и Венгрия / Н.А. Крюков. – с.
1585814
  Курпас Алексей Чехия. Из окурки на закуску // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 60-63 : фото
1585815
  Телевной Игорь Чехия. Карловы Вары // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 56-59 : фото
1585816
   Чехия. Почта доставляет: 7 отделений связи // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 2 (2953). – С. 32-37 : фото
1585817
  Ярощук Юлия Чехия. Прага: Где отдохнуть? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 70-71 : фото
1585818
  Ярощук Юлия Чехия. Прага: Что посмотреть? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 68-69 : фото
1585819
  Самойлов Юрий Чехия... на вкус // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 40-41 : фото. – ISSN 1998-8044
1585820
  Телевной Игорь Чехия: KRTECEK // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 88-89 : фото
1585821
  Чичкина Светлана Чехия: времена меняются, волшебство остается : Destination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 71 : Фото
1585822
   Чехия: избирательный рост потоков // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
1585823
  Самойлов Юрий Чехия: курортные возможности страны // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 28-34 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
1585824
  Самойлов Юрий Чехия: необъятные возможности небольшой страны // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 34-36 : фото. – ISSN 1998-8044
1585825
  Самойлов Юрий Чехия: необъятные возможности небольшой страны // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 34-36 : фото. – ISSN 1998-8044
1585826
  Бирковская Анна Чехия: перспективы стабильные и устойчивые // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 60-61 : фото. – ISSN 1998-8044
1585827
  Могильний Л. Чехівський Володимир: історичний портрет на тлі епохи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 62-66. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано життєвий шлях і суспільно-політичну діяльність Володимира Чехівського, відомого діяча українського національного руху, представника УСДРП, першого керівника уряду Директорії УНР, відомого релігійного діяча УАПЦ. Досліджено причини і ...
1585828
  Коваль О. Чехія - Україна: новий старт відносин // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 7


  "Україну не так часто відвідують глави урядів європейських країн. На цю особливість звернув увагу в Києві прем"єр-міністр Чехії Андрій Бабіш. Він став першим головою чеського уряду, який відвідав Україну після перерви в 11 років. Його супроводжувала ...
1585829
  Бабак А.О. Чехія в нових умовах розширеного ЄС: уроки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 148-151. – (Європейські дослідження)
1585830
  Лігостова Оксана Чехія з пивом, або Королівство чотирьохсот пивоварів : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 42-46 : Фото
1585831
  Мотрук Світлана Чехія на шляху євроінтеграції // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 82-93. – Бібліогр. в кінці ст.
1585832
   Чехія публікує онлайн 300 тисяч документів комуністичних спецслужб, Україна готується зробити те саме // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 5
1585833
  Стаховський Дмитро Чехія. Богемне Різдво : спецрепортаж. Чехія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 56-62 : Фото
1585834
  Сидоренко Віктор Чехія. Велнес на всяк вік // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 46-49 : фото
1585835
  Короп Михайло Чехія. Вітражі й віражі : Вояж-колекція / Короп Михайло, Пирогів Андрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 73-78 : Іл.
1585836
  Іващенко Микола Чехія. Вода врятує світ : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 66-71 : Фото
1585837
  Власенко Анастасія Чехія. Забута мелодія для серця : камо грядеши? // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 36-40 : Фото
1585838
  Мотлік Ян Чехія. Здоров"я класу Superior // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 50-55 : фото
1585839
  Мотлік Ян Чехія. Здоров"я класу Superior // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 90-95 : фото
1585840
   Чехія. Коропи в ставках і тісті : хіти сезону: Туніс, Ізраїль, Чехія, Австрія, Румунія, круїзи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 82-83
1585841
  Кравченко В. Чехія. Крихка твердість Града // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 46). – С. 5


  Для чехів характерне доброзичливе ставлення до Росії й до росіян. Але про радянську інтервенцію 1968 р. вони ніколи не забувають. Тому в травні 2014 р. у чеських містах було вивішено українські прапори на підтримку нашої країни, а восени 2015-го ...
1585842
  Малей Антоніна Чехія. Ліки з-під Землі : спецрепортаж. Чехія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 62-66 : Фото
1585843
  Будько Євген Чехія. Міст між Прагами : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 42-48
1585844
  Сидоренко Віктор Чехія. Міцний горішок : Вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 68-72 : Іл.
1585845
  Малей Антоніна Чехія. На кушетці у Фрейда : Чехія / Малей Антоніна, Антонюк Ігор // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 40-41 : Фото
1585846
  Малєй Антоніна Чехія. Наступна зупинка - Прага / Малєй Антоніна, Крамський Влад // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 64-70
1585847
   Чехія. Основні моменти під час оформлення об"єктів нерухомості у приватну власність // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 12. – С. 50-53
1585848
  Пирогів Андрій Чехія. Під знаком безкінечності : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-34 : Фото
1585849
  Сидоренко Віктор ЧЕХІЯ. Подорожі чеського Ясона : Вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Гробець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 60-64 : Іл.
1585850
   Чехія. Празький торт з абсентом // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 88-95
1585851
  Пирогів Андрій Чехія. Різдвяний пряник Чехії : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 36-40
1585852
  Сидоренко Віктор Чехія. Романтикам і прагматикам : Вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 98-100 : Фото
1585853
  Мамонтов Ігор Чехія. Храм пива // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 58-60 : фото
1585854
  Сидоренко Віктор Чехія. Цілющі пиво-води : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 64-66 : Фото
1585855
  Москаленко Леся Чехія: з веслом і клюшкою : чехія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 67 : Фото
1585856
  Калинова О. Чехія: портрет країни // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С.48-54
1585857
  Бірковська Анна Чехія: турпотоки зростають, імідж оновлюється // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 30-32 : фото. – ISSN 1998-8044
1585858
  Кожанчиков И.В. Чехлоносы-мешечницы / И.В. Кожанчиков. – М.-Л., 1956. – 1-517с.
1585859
  Доде Звездана Чехлы на сапоги из ткани для алтаря. Алтарный покров на сапоги кочевников // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 48 : фото
1585860
  Каржанский Н. (Качанов) Чехо-словаки в России : По неизданным официальным документам / Н. Каржанский (Качанов), бывш. воен. кор. "Русских ведомостей". – Москва : Книгоиздат. "Змий", 1918. – 95 с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
1585861
  Пауль Е. Чехо-Словакия / Е. Пауль. – М.-Л., 1927. – 59с.
1585862
  Попов Ф. Чехо-словацкий мятеж и самарская учредилка. / Ф. Попов. – М.-Самара, 1932. – 232с.
1585863
  Попов Ф. Чехо-словацкий мятеж и самарская учредилка. / Ф. Попов. – 4-е изд., доп. – Куйбышев, 1937. – 260с.
1585864
  Пугач Є.П. Чехо-Словацька федерація як можливість встановлення рівних прав словаків і чехів в єдиній державі (спроба реалізації та її доля) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1087. – С. 212-234. – (Серія "Історія" ; вип. 47). – ISSN 2220-7929
1585865
  Козо Ф. Чехо-Словаччина / Ф. Козо. – Київ, 1939. – 48 с.
1585866
  Піддубний Г. Чехо-Словаччина. Чехія. Словаччина.Закарпатська Україна / Г. Піддубний. – Х, 1931. – 231с.
1585867
  Бердников Г.П. Чехов-драматур. Традиции и нваторство в драматургии А.П.Чехова / Г.П. Бердников. – Изд. 2-е, доработ. – М, 1972. – 318с.
1585868
  Балухатый С.Д. Чехов-драматург / С.Д. Балухатый. – Ленинград, 1936. – 319с.
1585869
  Бердников Г.П. Чехов-драматург: Традиции и новаторство в драматургии А.П.Чехова / Г.П. Бердников. – 3-е изд.. дораб. и доп. – М, 1981. – 356 с.
1585870
  Семанова М.Л. Чехов -- художник / М.Л. Семанова. – Москва, 1976. – 224с.
1585871
  Гринишина М. Чехов - XXI: Театрознавчі нотатки до ювілею // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 154-164. – ISBN 978-966-8917-14-1
1585872
  Бердников Г.П. Чехов - драматург. Традиции и новаторство в драматургии Чехова / Г.П. Бердников. – Л.-М., 1957. – 246с.
1585873
  Есин Б.И. Чехов - журналист / Б.И. Есин. – М, 1977. – 104с.
1585874
  Соболевська Г.І. Чехов - оповідач і драматург. Попередники та наслідувачі : [наук. збірник] / Галина Соболевська ; [М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Житомир : Полісся, 2013. – 239, [1] с. : іл. – Загол. обкл.: Чехов - оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. - Парал. тит. арк. портр. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-655-680-9
1585875
  Зубарева В. Чехов - основатель комедии нового типа // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 4 июль-август. – С. 92-123. – ISSN 0042-8795
1585876
  Бушканец Л.Е. Чехов - писатель русского Апокалипсиса? // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 162-172. – ISSN 0869-0499
1585877
  Соболев Ю.В. Чехов / Ю.В. Соболев. – М, 1930. – 347с.
1585878
  Соболев Ю.В. Чехов / Ю.В. Соболев. – Москва : Журнально-газетное объединение, 1934. – 336с.
1585879
  Чуковский К.И. Чехов / К.И. Чуковский. – М, 1958. – 93с.
1585880
  Роскин А.И. Чехов / А.И. Роскин. – М., 1959. – 175с.
1585881
  Бердников Г.П. Чехов / Г.П. Бердников. – М, 1974. – 512с.
1585882
  Бердников Г.П. Чехов / Г.П. Бердников. – Изд. 2-е. – М, 1978. – 512с.
1585883
  Быков Д. Чехов // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 4 (429), квітень. – С. 53-57


  Антон Павлович Чехов (1860-1904) - русский писатель, прозаик, драматург. Классик мировой литературы.
1585884
  Измайлов А.А. Чехов 1860-1904 : Биографический набросок : [Жизнь. Личность. Творчество]. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1916. – VIII, 592 с. – Библиогр.: с. VIII
1585885
  Хализев В.Е. Чехов в XX веке: contra et pro // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – C. 34-39. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 4). – ISSN 0321-1711
1585886
  Якименко О.А. Чехов в венгерской театральной культуре. История и современность // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 6. – С. 63-70. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 0132-1366
1585887
  Сысоев Н.А. Чехов в Крыму / Н.А. Сысоев. – Симферополь, 1950. – 87с.
1585888
  Сысоев Н.А. Чехов в Крыму / Н.А. Сысоев. – 3-е изд., испр. и доп. – Симферополь, 1954. – 152с.
1585889
  Виноградова К.М. Чехов в Мелихове / К.М. Виноградова. – Москва, 1956. – 78с.
1585890
  Виноградова К.М. Чехов в Мелихове / К.М. Виноградова. – Москва, 1959. – 152с.
1585891
  Чудаков А.П. Чехов в Таганроге / А.П. Чудаков. – М, 1987. – 46с.
1585892
  Рыльский М.Т. Чехов в украинском переводе // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1970. – № 7 : 1970. – С. 407-428
1585893
  Семанова М. Чехов в школе / М. Семанова. – Ленинград, 1949. – 196 с.
1585894
  Семанова М. Чехов в школе / М. Семанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1954. – 283с.
1585895
   Чехов в школе. – Ростов -на-Дону, 1968. – 90с.
1585896
  Айвазян М.К. Чехов и армянская культура / М.К. Айвазян ; Ерев. гос. ун-т. – Ереван : Изд-во Ерев. ун-та, 1981. – 184 с., 1 л. портр. : ил., портр. – Библиогр.: с. 168-183
1585897
  Боров Тодор Чехов и България / Боров Тодор. – София : Наука и изкуство, 1955. – 257 с.
1585898
  Николаева С.Ю. Чехов и Достоевский / С.Ю. Николаева. – Тверь, 1991. – 84с.
1585899
  Фрадкина С.Я. Чехов и его влияние на современную английскую литературу : Автореф... канд. филол.наук: / Фрадкина С.Я.;. – К., 1946. – 360л. – Бібліогр.:с.349-359
1585900
   Чехов и его время. – Москва : Наука, 1977. – 359с.
1585901
   Чехов и его среда. – Ленинград : Academia, 1930. – 466с.
1585902
  Джонсон И. Чехов и его творческий путь. – Киев, 1910. – 130 с.
1585903
  Шах-Азизова Чехов и западно-европейская драма его времени. / Шах-Азизова. – М., 1966. – 152с.
1585904
  Теодорович Чехов и крестьянство / Теодорович. – М., 1934. – 56с.
1585905
   Чехов и Лев Толстой. – Москва : Наука, 1980. – 328 с.
1585906
   Чехов и Лев Толстой. – Москва : Наука, 1980. – 328 с.
1585907
  Гейзер И.М. Чехов и медицина / И.М. Гейзер. – М., 1954. – 140с.
1585908
  Гейзер И.М. Чехов и медицина / И.М. Гейзер. – М., 1960. – 134с.
1585909
  Романенко В.Т. Чехов и наука / В.Т. Романенко. – Х., 1962. – 208с.
1585910
  Фортунатов Н.М. Чехов и нижегородцы / Н.М. Фортунатов. – Горький, 1982. – 160с.
1585911
  Бялый Г.А. Чехов и русский реализм / Г.А. Бялый. – Л, 1981. – 400с.
1585912
  Бусловская Л.А. Чехов и Сахалин // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 4/5 (101). – С. 51-55
1585913
  Семанова М.Л. Чехов и советская литература. 1917-1935 / М.Л. Семанова. – М.-Л., 1966. – 311с.
1585914
  Майборода Д.В.А.П. Чехов и Т.Г. Шевченко: исторические и фольклорно-мифологические связи // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 57-62. – ISSN 2077-804X
1585915
   Чехов и театр. Письма. Фельетоны. Современники о Чехове - драматурге. – Москва : Искусство, 1961. – 503с.
1585916
  Грачева И.В. Чехов и художественные искания его эпохи / И.В. Грачева. – Рязань, 1991. – 88с.
1585917
  Строева М.Н. Чехов и Художественный театр / М.Н. Строева. – М., 1955. – 314с.
1585918
  Балабанович Е.З. Чехов и Чайковский / Е.З. Балабанович. – Москва : Музгиз, 1962. – 53 с., 4 л. ил. : 4 л. ил.
1585919
  Балабанович Е.З. Чехов и Чайковский / Е.З. Балабанович. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 184 с., 16 л. ил. : 16 л. ил.
1585920
  Балабанович Е.З. Чехов и Чайковский / Е.З. Балабанович. – 2-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 182 с., 16 л. ил. : 16 л. ил.
1585921
  Балабанович Е.З. Чехов и Чайковский / Е.З. Балабанович. – 3-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 184 с., 16 л. ил. : 16 л. ил.
1585922
  Булгаков С.Н. Чехов как мыслитель / С.Н. Булгаков, проф. – Киев : Изд. кн. маг. С.И. Иванов и К°, 1905. – 32 с. – (Избранная библиотека ; № 3)
1585923
  Булгаков С.Н. Чехов как мыслитель / С.Н. Булгаков, проф. – Москва : Лит. кружок им. А. Чехова ; Тип. А.Л. Будо, 1910. – 47 с. – Экз. дефектный, отсутс. с. 47. – (Избранная библиотека ; № 3)
1585924
  Левченко М.О. Чехов у зв"язках з Україною / М.О. Левченко. – Київ : Художня література, 1960. – 136 с.
1585925
  Никулин И.А. Чехов, Бунин, Куприн / И.А. Никулин. – Москва : Советский писатель, 1960. – 327 с.
1585926
  Герман Надежда Чехов, секс-символ летучих голландок : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 5 (1009). – С. 97-102. – ISSN 0130-7673
1585927
  Киреев Р. Чехов. Посещение Бога // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2005. – № 11. – С. 39-44. – ISSN 0130-7045


  Окончание очерка о Чехове. Начало цикла "Семь великих смертей" в № 6, 2005.
1585928
  Ермилов В.В. Чехов.. / В.В. Ермилов. – Москва, 1946. – 446с.
1585929
  Карасев Л. Чехов: начало и конец текста // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 240-257. – ISSN 0042-8795
1585930
  Малюгин Л.А. Чехов: Повесть-хроника. / Л.А. Малюгин, И.Е. Гитович. – Москва, 1983. – 576 с.
1585931
  Масанов И.Ф. Чеховиана / И.Ф. Масанов. – Москва
1. – 1929. – 119 с.
1585932
   Чеховиана. – М, 1992. – 277с.
1585933
  Хромова И.А. Чеховская драматургия в современном китайском театре: проблема рецепции / И.А. Хромова, Г.В. Токарева // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 125-138. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385


  "Предмет исследования в статье - сценическая рецепция чеховских пьес в начале XXI в. в КНР, проблема адекватного восприятия инокультурного текста с учетом ментального дискурса. Стремление китайских режиссеров раскрыть психологию русского человека через ...
1585934
   Чеховская конференция в Пушкинском доме / ВЯЗ // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 6. – С. 78-79
1585935
  Корзов Ю.И. Чеховская тема в современной русской и западной драматургии // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 140-154. – (Бібліотека Інституту філології)
1585936
  Вычков Ю. Чеховские корни // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 7
1585937
   Чеховские места в Подмосковье. – М, 1954. – 80с.
1585938
   Чеховские места в Таганроге. – Ростов -на-Дону, 1954. – 95с.
1585939
   Чеховские места в Таганроге. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону, 1959. – 159с.
1585940
   Чеховские чтения в Ялте. – Москва : Книга, 1973. – 189 с.
1585941
   Чеховские чтения в Ялте. – М, 1978. – 167с.
1585942
   Чеховские чтения в Ялте . Чехов и театр. – М, 1976. – 216с.
1585943
   Чеховские чтения в Ялте 1954. Статьи. – М, 1955. – 172с.
1585944
   Чеховские чтения. в Ялте . Чехов сегодня. – М, 1987. – 172с.
1585945
   Чеховские чтения. в Ялте : взгляд из 1980- х. – М, 1990. – 191с.
1585946
   Чеховские чтения. Таганрог-1972. – Ростов -на-Дону, 1974. – 179с.
1585947
   Чеховский сборник. – Ставрополь, 1960. – 80с.
1585948
  Беляева Н.В. Чеховский текст в прозе В. Пелевина // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2010. – Вып. 14. – С. 34-55. – ISBN 978-966-171-280-4
1585949
   Чеховское Мелихово. – М, 1982. – 16с.
1585950
  Тюпа В.И. Чеховское повествование и современная нарратология // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 22-27. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 4). – ISSN 0321-1711
1585951
  Поп И.И. Чехословакия - Советский Союз 1941-1947 гг. / И.И. Поп; Акад. наук СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; отв. ред. В.К. Волков. – Москва : Наука, 1990. – 280, [8] с.
1585952
  Мораван Г. Чехословакия / Г. Мораван. – Москва, 1937. – 120с.
1585953
  Козо Ф. Чехословакия / Ф. Козо. – Москва, 1938. – 47 с.
1585954
  Маергойз И.М. Чехословакия / И.М. Маергойз. – М, 1954. – 312с.
1585955
   Чехословакия, 1960. – 41с.
1585956
  Недосекин Д.В. Чехословакия / Д.В. Недосекин. – М., 1963. – 48с.
1585957
  Зернов Б.П. Чехословакия / Б.П. Зернов, О.Е. Лушников. – Москва : Мысль, 1982. – 140с.
1585958
   Чехословакия : Рек. библиогр. справ. – Москва : Книга, 1985. – 97с. – (Страны и народы мира)
1585959
  Демидович Ю.А. Чехословакия (Физ. георг. характеристика) : Автореф... канд. георг.наук: / Демидович Ю. А.; АН СССР, Ин-т георграфии. – М., 1954. – 16л.
1585960
   Чехословакия : 1945. – М, 1985. – 335с.
1585961
  Резонов П.И. Чехословакия в 1918-1938 годах. / П.И. Резонов. – М., 1951. – 32с.
1585962
  Резонов П.И. Чехословакия в 1918-1950 годах / П.И. Резонов. – Москва, 1951. – 39 с.
1585963
  Резонов П.И. Чехословакия в 1918-1951 годах. / П.И. Резонов. – Москва, 1952. – 53с.
1585964
  Резонов П.И. Чехословакия в 1939-1950 годах. / П.И. Резонов. – Москва, 1951. – с.
1585965
  Прасолов С.И. Чехословакия в европейской политике, 1935-1938 гг. / С.И. Прасолов. – М., 1989. – 229с.
1585966
  Кирсенко М.В. Чехословакия в международных отношениях стран социалистического содружества // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 69-74. – (Международные отношения и международное право ; Вип. 11)
1585967
  Янин А А. Чехословакия в период завершения строительства социализма. / А А. Янин, . – М., 1960. – 40с.
1585968
  Гранчак И.М. Чехословакия в социалистическом содружестве / И.М. Гранчак, А.Ф. Кизченко. – Киев : Вища школа, 1984. – 176 с.
1585969
   Чехословакия как она есть. – Прага, 1958. – 88с.
1585970
  Антипов А.И. Чехословакия на новом пути : стенограмма публичной лекции / А.И. Антипов ; Всесоюз. о-во по распростр. полит. и науч. знаний. – Москва : Правда, 1948. – 30 с.
1585971
  Монин Д.Д. Чехословакия на новом пути. / Д.Д. Монин. – М., 1946. – 24с.
1585972
   Чехословакия наших дней. – Прага, 1967. – 197с.
1585973
   Чехословакия под угрозой фашистской агрессии. – Л, 1938. – 95с.
1585974
  Дворжачек Я. Чехословакия сегодня / Я. Дворжачек. – 2-е изд., доп. – Прага, 1957. – 46с.
1585975
   Чехословакия сегодня. – Прага, 1975. – 43с.
1585976
   Чехословакия социалистическая 1945-1965. – М, 1965. – 302с.
1585977
  Алексеев А. Чехословакия, 40 лет назад // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 48-56. – ISSN 0130-9625


  Чеська криза 1968 р.
1585978
  Павлов А.П. Чехословакия, август 1968 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 7. – С. 17-19. – ISSN 0321-0626


  Про службу в Групі радянських військ в Німеччині в 1966-1972 рр.
1585979
  Кавка Ф. Чехословакия. / Ф. Кавка. – Прага, 1968. – 234с.
1585980
   Чехословакия.. – Прага, 1970. – 157с.
1585981
   Чехословакия.. – Прага, 1972. – 164с.
1585982
   Чехословакия.. – Прага, 1973. – 169с.
1585983
   Чехословакия.. – Прага, 1975. – 158с.
1585984
   Чехословакия.. – Прага, 1976. – 157с.
1585985
   Чехословакия.. – Прага, 1977. – 159с.
1585986
  Марьина В.В. Чехословакия. 1937 год: новые материалы по истории вызревания мюнхенского кризиса // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 3. – С. 42-60. – ISSN 0130-3864
1585987
   Чехословакия. Актуальные общественно-политические и социально-экономические проблемы. – М, 1978. – 219с.
1585988
   Чехословакия. Актуальные общественного развития. – М
Вип. 2. – 1980. – 190с.
1585989
   Чехословакия. Актуальные общественного развития. – М
3. – 1980. – 176с.
1585990
  Бирюков И.Д. Чехословакия: люди и годы / И.Д. Бирюков. – М., 1986. – 269с.
1585991
  Рапош П. Чехословакия: путь к социализму / П. Рапош. – Москва, 1988. – 182с.
1585992
  Макогон С.О. Чехословатчина на шляху до соціалізму / С.О. Макогон. – Київ, 1957
1585993
  Шагинян М.С. Чехословацкие письма / М.С. Шагинян. – М., 1960. – 163с.
1585994
  Фисанов Владимир Петрович Чехословацкий вопрос в политике Великобритании в годы первой мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Фисанов Владимир Петрович; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 23л.
1585995
  Ефименко А.Р. Чехословацкий корпус в составе русской армии и революционные события 1917 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 6 (602). – С. 17-22. – ISSN 0321-0626
1585996
  Петерс И.А. Чехословацко-советские отношения 1918-1938 гг. : Дис... Канд. ист. наук: / Петерс И.А.; АН УССР. – К, 1967. – 416л.
1585997
  Петерс И.А. Чехословацко-советские отношения 1918-1938 гг. : Дис... Канд.ист. наук: / Петерс И.А.;. – Киев, 1967. – 417-762л. – Бібліогр.:л.746-762
1585998
  Гайдай М.М. Чехословацко-украинские фольклористические взаимосвязи (19 - первая половина 20 ст.) : Автореф. дис. .. канд. филол. наук / Гайдай М.М. ; АН УССР , Отд-ние литературы , языка и искусствоведения. – Киев, 1965. – 24с.
1585999
  Московский П.В. Чехословацкое кино в борьбе за искусство социалистического реализма : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Московский П.В.; Акад. общ. нау при ЦК КПСС. Кафедра теории лит-ры и искусства. – М., 1959. – 16л. – Бібліогр.:с.15-18
1586000
  Гайдай М.М. Чехословацько-українські взаємини в сучасній фолькльористиці / М.М. Гайдай. – К., 1963. – 88с.
<< На початок(–10)1581158215831584158515861587158815891590(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,