Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1581158215831584158515861587158815891590(+10)В кінець >>
1584001
  Прохненко І.А. "Устремишася чересъ горы великия и почаша воевати на живущая ту словъни...": до питання про північний шлях переселення угрів за Карпати // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 3-35. – ISSN 2078-1849
1584002
  Каширин В. "Усусам" по сусалам, или взятие Маковки // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 72-77. – ISSN 0235-7089
1584003
  Буртовий А. "Усю мою творчість об"єднує історична тема" / спілкувався Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 1-7 липня (№ 26)


  Виставка, присвячена 60-річчю від дня народження та 40-літтю творчої діяльності заслуженого художника України Анатолія Буртового.
1584004
  Трапезнікова Д. "Усюди прекрасно, але в Шопроні найкраще!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20-21 липня (№ 127-128). – С. 16


  Чим угорське містечко приваблює гурманів, поціновувачів архітектури і меломанів.
1584005
  Рейснер М.Л. "Утверждение единобожия" (таухид) в персидской классической литературе: к поэтической теме // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : Выпуск посвящен истории религий стран Азии и Африки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-16. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена одному из ключевых религиозных концептов ислама - утверждению единобожия (таухид)
1584006
  Крупельницький В. "Утворення та правове регулювання земельного ринку України" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 102-105
1584007
  Мандрицька Н. "Утеча час утікати поки ліхтарі сіють колючки світла..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 317-320


  Твори випускників попередніх років. Вірші.
1584008
  Мукбиль А.А. "Утечка мозгов" - острая проблема Йемена // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 5. – С. 31-32. – ISSN 0321-5075
1584009
   "Утечка мозгов": причины и последствия / обзор. подгот. междунар. информ. агенством "Washington ProFile" (USA) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 38-43. – ISSN 0321-0383
1584010
   "Утечка мозгов": причины и последствия / обзор. подгот. междунар. информ. агенством "Washington ProFile" (USA) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 38-43. – ISSN 0321-0383
1584011
  Ермольева Э.Г. "Утечка умов": новый взгляд на "старую" тему // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 93-102. – ISSN 044-748Х


  В условиях оживления межрегиональной и межконтинентальной мобильности студенчества, университетской профессуры Латинской Америки автор пытается оценить последствия нового витка данной тенденции.
1584012
  Петренко М. "Утечу - ген до іншого виміру" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 11 (913), листопад. – С. 7-14. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезія.
1584013
  Тури Бронислава Самойловна Устно-народные речевые средства в сказках М.А.Шолохова, их состав и стилистические функции : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Тури Бронислава Самойловна; МВ и ССО УССР. Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1974. – 24л.
1584014
  Турасова О.И. Устно-поэтическое мышление как основа понимания,образованности и осознанности бытия // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 6 (июль). – С. 69-72. – ISSN 0321-0383


  Инновационный путь развития общества должен быть основан не на следовании очередному поколению формализуемых стандартов образования, но на накоплении у человека в процессе образования личностного знания, формировании установки на понимание и ...
1584015
  Ожегова М.Н. Устно-поэтическое творчество коми-пермяцкого народа / М.Н. Ожегова. – Кудымкар, 1961. – 116с.
1584016
  Бабушкин Н.Ф. Устно-поэтическое творчество народов в трудах В.И. Ленина / Н.Ф. Бабушкин. – Томск : Томское книжное изд-во, 1958. – 224 с.
1584017
  Сидельников В.М. Устное поэтическое творчество казахского народа : библиографический указатель 1771-1966 гг. / В.М. Сидельников АН КазССР, Ин-т литературы и искусства. – Алма-Ата : Наука, 1969. – 174 с.
1584018
  Вельтман С. Устное творчество народов СССР / С. Вельтман. – Москва, 1938. – 84 с.
1584019
  Бинкевич Е.Р. Устное творчество народов СССР : библиографический указатель / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина, Науч-библиогр. отд. ; составила Е.Р. Бинкевич ; под ред. Ю.М. Соколова. – Москва, 1940. – 84 с.
1584020
  Агафонов В.М. Устные контрольные работы по математике / В.М. Агафонов. – Москва, 1965. – 88 с.
1584021
  Агафонов В.М. Устные контрольные работы по математике / В.М. Агафонов. – Москва, 1965. – 88 с.
1584022
  Мишанич С.В. Устные народные рассказы: вопросы поэтики. : Автореф... доктор филолог.наук: 10.01.09 / Мишанич С.В.; МГУ. – М., 1988. – 33л.
1584023
  Ромм М.И. Устные рассказы / М.И. Ромм. – М, 1989. – 188с.
1584024
  Ромм М.И. Устные рассказы / М.И. Ромм. – М, 1991. – 188с.
1584025
  Гончарова А.В. Устные рассказы Великой Отечественной войны / А.В. Гончарова; Калининский государственный университет. – Калинин, 1974. – 174с.
1584026
   Устные темы для школьников 7-11 классов по немецкому языку.. – Харьков, 1996. – 111с.
1584027
  Барыкина А.Н. и др. Устные тренировочные упражнения / А.Н. Барыкина и др. – Москва : [б. и.], 1976. – 159 с.
1584028
  Барыкина А.Н. Устные тренировочные упражнения для первого года обучения / ред. А.Н. Барыкина. – Москва : [б. и.]
Ч. 2. – 1979. – 151 с.
1584029
  Юдина Лия Павловна Устные тренировочные упражнения по теме "Глаголы движения" : Пособие для работы с инстранными учащимися / Юдина Лия Павловна, Г.А. Битехнина. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 80с.
1584030
  Юдина Л.П. Устные тренировочные упражнения по теме "Глаголы движения" / Л.П. Юдина, Г.А. Битехтина. – Москва, 1978. – 111с.
1584031
  Гришина Г.И. Устные управжнения по созданию грамматических навыков / Г.И. Гришина. – М., 1976. – 48с.
1584032
  Лукин Р.Д. Устные упражнения по алгебре и началам анализа / Р.Д. Лукин. – Москва : Просвещение, 1989. – 95 с.
1584033
  Барлыбаева К.Х. Устные формы тренировочных работ по развитию русской речи учащихся старших классов казахской школы : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Барлыбаева К.Х.; Каз. гос. пед. ин-т. – Караганда, 1971. – 23л.
1584034
  Гуркина А.Н. Устный вводный курс испанского языка / А.Н. Гуркина, Е.Г. Орлова. – М., 1966. – 140с.
1584035
  Филиппова Ю.В. Устный журнал "Природные зоны России" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 54-57 : Табл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0016-7207
1584036
  Пальмер Г.Е. Устный метод обучения иностранным языкам / Г.Е. Пальмер. – М, 1959. – 165с.
1584037
  Алексеева И.С. Устный перевод. Немецкий язык : Курс для начинающих. Учебное пособие / И.С. Алексеева. – Санкт-Петербург : Союз, 2002. – 320с. – (Изучаем иностранные языки). – ISBN 5-94033-126-2
1584038
  Мирам Г.Е. Устный профессиональный перевод: подходы и методы подготовки / Г.Е. Мирам, С.В. Иванова, П.В. Амплеев // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 19-21.
1584039
  Бронникова А.Д. Устный счет по арифметике / А.Д. Бронникова. – Л., 1946. – 125 с.
1584040
  Брузгалов И. Устный счет художника Богданова-Бельского / Игорь Брузгалов // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып .8. – С. 40-53


  Богданов-Бельский Миколай Петрович - росыйський художник (1868-1945)
1584041
  Дмитриева Т.А. Устный текст как системно-структурное образование / Т.А. Дмитриева, С.С. Ельцова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 192-195


  В статье дан анализ научной литературы по вопросу членения устного и письменного текста, рассмотрены основные научные предпосылки и теоретические положения, дающие возможность сделать предварительную оценку информативных и структурных характеристик ...
1584042
  Сафаров Р.А. Усто и эмир / Р.А. Сафаров. – Ташкент, 1985. – 430с.
1584043
  Круковская С.М. Усто Мумии / С.М. Круковская. – Ташкент, 1973. – 129с.
1584044
  Айни С. Устод Рудаки : эпоха , жизнь , творчество / С. Айни ; [сост., прим. и ред. И.С. Брагинского]. – Москва : Издателство восточной литературы, 1959. – 119 с. – (АН СССР Институт востоковедения)
1584045
  Златовратский Н.Н. Устои / Н.Н. Златовратский. – М., 1951. – 542с.
1584046
  Серебряков Г.В. Устои / Г.В. Серебряков. – Москва : Советский писатель, 1973. – 111с.
1584047
  Шестинский О.Н. Устои / О.Н. Шестинский. – Москва, 1978. – 143с.
1584048
  Громыко А. Устоит ли новый Вавилон? (Проблемы межцивилизационной интеграции Европы) // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 1 (41). – С. 18-30. – ISSN 0201-7083
1584049
  Гаджиев Ф.М. Устойчивая прочность и динамика нефтяных вышек : Автореф... канд. техн.наук: / Гаджиев Ф.М.; Азербайдж. политехн. ин-т. – Баку, 1959. – 12л.
1584050
  Багров Н.В. Устойчиво-ноосферное развитие региона. Проблемы. Решения = Sustainable-noosphere development of the region. Problems. Solutions / Н.В. Багров. – Симферополь : Доля, 2010. – 206, [2]с. : ил.,табл., схемы. – На обл. назв. парал. рос., англ. - Аннот., содерж., введ., заключение парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 201-207 и в подстроч. примеч. – (Крым - XXI век). – ISBN 978-966-366-339-5
1584051
  Рамполла Д. Устойчивое использование и охрана воды — новое поле деятельности ОБСЕ в контексте укрепления безопасности и стабильности / Д. Рамполла, А. Карлсон // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед. проблем мира и политики безопасности,Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2003 год № 9. – С. 267-279. – ISBN 5-7712-0327-0
1584052
  Оболдуев Г.Н. Устойчивое неравновесие : стихи / Г.Н. Оболдуев. – М., 1991. – 316с.
1584053
  Назаров В.И. Устойчивое развитие - будущее человечества // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 20-27. – ISSN 0374-3896
1584054
  Ларионов Е. Устойчивое развитие Африки: применимость западного подхода и возможные альтернативы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 54-59
1584055
  Михайлов В.В. Устойчивое развитие газовой промышленности: условия и принципы // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 5 (57). – С. 22-26. – ISSN 1728-8878
1584056
   Устойчивое развитие горных территорий : международный научный журнал. – Владикавказ, 2009-. – ISSN 1998-4502
№ 1. – 2009
1584057
  Белостоцкий А.А. Устойчивое развитие государственных бюджетов России и Украины в условиях функционирования зоны свободной торговли // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2012. – Вип. 51 : Потенціал підприємництва в парадігмі сталого розвитку регіонів України. – С. 28-35
1584058
  Гладкевич Г.И. Устойчивое развитие и актуальные проблемы использования территории / Г.И. Гладкевич, О.А. Чуканова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 120-135 : рис.,табл. – Библиогр.: 10 назв.
1584059
   Устойчивое развитие и природные ресурсы прибрежной Азово-Черноморской зоны Крыма = Sustainable development and natural resources of Azov-Black sea coastal area of the Crimea : [монография] / Г.И. Рудько и др. ; Гос. комиссия Укр. по запасам полезных ископаемых ; Гос. экол. акад. последипломного образования и управления М-ва экологии и природ. ресурсов Укр. ; Керченский гос. морской технолог. ун-т. – Київ : АДЕФ-Україна, 2012. – 287, [1] с. : ил. – Парал. название на англ. яз. – Библиогр.: с. 277-280. – ISBN 978-966-187-156-3
1584060
  Зверев А.Т. Устойчивое развитие и экологическое образование : география. География и экология // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 11-12. – ISSN 0016-7207
1584061
  Кирюхин А. Устойчивое развитие образовательного пространства Украины (Взгляд из российско-украинского приграничья) // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 1/2. – С.6-9. – ISSN 1562-529Х
1584062
  Польшаков И.В. Устойчивое развитие проектно-ориентированных организаций // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 2 (54). – С. 77-82 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 2222-8810
1584063
  Скрынник Е. Устойчивое развитие сельских территорий - важнейшая цель государственной агропродовольственной политики Российской Федерации // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 11. – С. 3-17. – ISSN 0235-2443
1584064
  Пашкевич М.С. Устойчивое развитие территорий отработанных угольных шахт / М.С. Пашкевич, Е.В. Волкова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 61-65. – Библиогр.: 6 назв
1584065
  Байльдинов Е. Устойчивое развитие: проблема сущностного понимания // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 12. – С. 150-162. – ISSN 0207-3676


  Доминирующую в мировом общественном сознании єколого-єкономическую концепцию устойчивого развития автор считает неоправдвнно ограниченной для понимания єтого, безусловно, более сложного и многоаспектного феномена.
1584066
  Немец Л.Н. Устойчивое развитие: социально-географические аспекты (на примере Украины) : Монография / Л.Н. Немец. – Харьков : Факт, 2003. – 383с. – ISBN 966-637-152-9
1584067
  Аникин В.С. Устойчивое суммирование ортогональных рядов и их приложения : Автореф... канд. физ.-мат. наук: 05.13.03 / Аникин Владимир Семенович ; АН УзССР, Совет по упр., автоматике и вычислит. технике Отд-ния механики и процессов упр. – Ташкент, 1974. – 24 с. – Библиогр.: с. 23-24
1584068
  Михайлова С.Ю. Устойчивое экономическое развитие Арктики: проблемы и перспективы // Вестник Московского университета. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 100-116. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
1584069
   Устойчивое экономическое развитие в условиях глобализации и экономики знаний : концептуальные основы теории и практики управления / Д.Б. Берг, Б.Е. Большаков, С.Л. Гольдштейн, В.В. Попков, О.С. и др. Сухарев; Берг Д.Б., Большаков Б.Е., Гольдштейн С.Л., Попков В.В., Сухарев О.С. и др. ; Международный институт Александра Богданова ; [ под ред. В.В. Попкова ]. – Москва : Экономика, 2007. – 304 с. – ISBN 978-5-282-02694-8
1584070
  Морозов И.И. Устойчивост кипящих аппаратов / И.И. Морозов, В.А. Герлига. – М., 1969. – 280с.
1584071
  Балабин В.Н. Устойчивость : стихи / В.Н. Балабин. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1975. – 64 с.
1584072
  Хусанов Д.Х. Устойчивость автономного функционально-дифференциального уравнения // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 183-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В работе исследована задача об использовании знакопостоянного функционала в задаче об устойчивости нулевого решения автономного функционально-диференциального уравнения. Доказана теорема, обобщающие некоторые результаты Н.Н. Красовского [1].
1584073
  Софронов Е.Т. Устойчивость автономных систем дифференциальных уравнений / Е.Т. Софронов. – Иркутск, 1985. – 160с.
1584074
   Устойчивость адаптивных систем. – Москва : Мир, 1989. – 263с.
1584075
   Устойчивость азотфиксирующих бактерий карстовых полостей к экстремальным факторам / А.Б. Таширев, О.С. Суслова, П.В. Рокитко, А.А. Олексенко, К.М. Бондарь // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2014. – Vol. 7, № 5. – С. 43-49. – ISSN 1995-5537


  Целью работы было установление количественных показателей устойчивости исследованных бактерий к экстремальным факторам - токсичным металлам (Cu2+), органическим ксенобиотикам (п-нитрохлорбензол) и УФ-облучению. Протестированы шесть штаммов ...
1584076
  Семенюк Н.П. Устойчивость анизотропных трехслойных цилиндрических оболочек с учетом моментности доктрического состояния при неравномерном внешнем давлении : Автореф... канд.техн.наук: 204 / Семенюк Н.П.; АН УССР.Ин-т механики. – К, 1972. – 24л.
1584077
  Динник А.Н. Устойчивость арок / А.Н, Динник, акад. – Москва-Ленинград. : Гостехиздат ; [Москва : 16-я тип. треста "Полиграфкнига"], 1946. – 128 с.
1584078
  Шухман И.Г. Устойчивость бесстолкновительных сферических-симметричных гравитирующих систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Шухман И.Г.; ЛГУ. – Л., 1972. – 6л.
1584079
  Свирежев Ю.М. Устойчивость биологических сообществ / Ю.М. Свирежев, Д.О. Логофет. – Москва, 1978. – 352с.
1584080
  Бауэр Светлана Михайловна Устойчивость блиских к цилиндрическим оболочек вращения с учетом неправильностей их формы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Бауэр Светлана Михайловна ; ЛГУ. – Ленинград, 1980. – 11с.
1584081
  Сысенко В.А. Устойчивость брака / В.А. Сысенко. – М., 1981. – 199с.
1584082
  Безпалько Л.А. Устойчивость быстровращающихся валов : Автореф... канд. физ.-мат. наук / Безпалько Л.А. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1954. – 8 с.
1584083
  Добрынский В.А. Устойчивость в динамических системах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Добрынский В.А.; АН УССР. – К, 1974. – 10л.
1584084
  Алексеева Устойчивость в конечных структурах с малыми перетоками / Алексеева, В.М. Киржнер. – Москва, 1987. – 16с.
1584085
   Устойчивость в механике деформируемого твердого тела.. – Калинин, 1981. – 181с.
1584086
   Устойчивость в механике деформируемого твердого тела.. – Калинин, 1982. – 180с.
1584087
   Устойчивость в механике деформируемого твердого тела.. – Калинин, 1987. – 152с.
1584088
   Устойчивость в механике деформируемого тела.. – Калинин, 1986. – 152с.
1584089
  Водопьянов П.А. Устойчивость в развитии живой природы / И.А. Водопьянов ; Ин-т философ. и права при АН БССР ; Науч. ред. А.И. Фидюков. – Минск : Наука и Техника, 1974. – 160 с.
1584090
  Копылов А.П. Устойчивость в С-норме классов отображений. / А.П. Копылов. – Новосибирск, 1990. – 221с.
1584091
  Черникова Ольга Сергеевна Устойчивость в системах, подвергающихся импульсному воздействию : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Черникова Ольга Сергеевна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1983. – 113л.
1584092
  Черникова О.С. Устойчивость в системах, подвергшихся импульсному воздействию : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Черникова О.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 16 с.
1584093
  Орлов А.И. Устойчивость в социально-экономических моделях / А.И. Орлов. – Москва, 1979. – 296с.
1584094
  Зотов В.В. Устойчивость винограда к филлоксере и селекция на филлоксероустойчивость. : Автореф... доктор биол.наук: / Зотов В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 56л. – Бібліогр.:с.55-56
1584095
  Калныня В.А. Устойчивость вирусов к химиопрепаратам / В.А. Калныня, Р.Л. Фельдблюм, М.К. Индулен; Под ред. М.К. Индулен. – Рига : Зинатне, 1984. – 160 с.
1584096
  Рябушко Т.И. Устойчивость восстановления краевой задачи Штурмана-Луивилля по двум спектрам : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Рябушко Т. И.; МВССО УССР, ХГУ. – Харьков, 1987. – 10 с.
1584097
   Устойчивость вредителей к химическим средствам защиты растений. – Москва, 1979. – 136с.
1584098
  Непомнящий Александр Абович Устойчивость вторичных конвективных и волновых движений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Непомнящий Александр Абович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т теплофизики. – Новосибирск, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.14-15
1584099
  Королев В.В. Устойчивость втрехслойных оболочек при пластических деформациях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Королев В.В. ; МГУ. – Москва, 1974. – 9 с.
1584100
  Никифоров В.В. Устойчивость высокочастотных транзисторных генераторов с внешними возбуждением : Автореф... канд. тех.наук: / Никифоров В. В.; Моск. энергет. ин-т. – М., 1972. – 23л.
1584101
  Вельмисов П.А. Устойчивость вязкоупругих систем / П.А. Вельмисов. – Саратов, 1991. – 179с.
1584102
  Смольский Сергей Михайлович Устойчивость гармонических колебаний в автономных и синхронизированных высокочастотных транзисторных генераторах : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.05 / Смольский Сергей Михайлович; Моск. энерг. ин-т. – М., 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1584103
   Устойчивость геосистем. – Москва, 1983. – 88с.
1584104
   Устойчивость горения электрической дуги. – Новосибирск, 1973. – 192 с.
1584105
   Устойчивость горения электрической дуги. – Новосибирск : Наука, 1992. – 199 с. – (Низкотемпературная плазма ; T. 5). – ISBN 5-02-029694-5
1584106
  Ержанов Ж.С. Устойчивость горизонтальных выработок в наклонно-лоистом массиве / Ж.С. Ержанов. – Алма-Ата, 1971. – 160с.
1584107
  Баханьков Александр Артемьевич Устойчивость движений вращающихся тел в общей теории относительности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Баханьков Александр Артемьевич; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1981. – 16л.
1584108
  Джозеф Д. Устойчивость движений жидкости. / Д. Джозеф. – Москва : Мир, 1981. – 638с.
1584109
  Четаев Н.Г. Устойчивость движения / Н.Г. Четаев. – Москва-Ленинград : ОГИЗ, 1946. – 204 с.
1584110
  Четаев Н.Г. Устойчивость движения / Н.Г. Четаев. – 2-е испр. изд. – Москва, 1955. – 207 с.
1584111
  Четаев Н.Г. Устойчивость движения / Н.Г. Четаев. – Москва, 1962. – 535 с.
1584112
  Четаев Н.Г. Устойчивость движения / Н.Г. Четаев. – 3-е испр. изд. – Москва : Наука, 1965. – 207 с.
1584113
  Зубов В.И. Устойчивость движения / В.И. Зубов. – Москва : Высшая школа, 1973. – 271 с.
1584114
  Зубов В.И. Устойчивость движения / В.И. Зубов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1984. – 232с.
1584115
   Устойчивость движения. – Новосибирск, 1985. – 257 с.
1584116
  Четаев Н.Г. Устойчивость движения : Для студ. ун-тов и втузов / Н.Г. Четаев; С примеч.В.В. Румянцева. – 4-е изд., испр. – Москва : Наука, 1990. – 175 с.
1584117
  Африкян Р.М. Устойчивость движения и управляемость гесеничного тракторного агрегата при работе на террасах : Автореф... канд. техн.наук: 05.412 / Африкян Р.М.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1970. – 26л.
1584118
  Медведев А.П. Устойчивость движения некоторых гироскопических приборов на подвижном основании : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 020 / Медведев А.П.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1969. – 16л.
1584119
  Савченко А.Я. Устойчивость движения систем связанных твердых тел / А.Я. Савченко. – К., 1991. – 165 с.
1584120
  Мартынюк А.А. Устойчивость движения сложных систем. / А.А. Мартынюк. – К, 1975. – 352с.
1584121
   Устойчивость движения твердых тел и деформируемых систем. – К., 1989. – 121 с.
1584122
  Филоненко Н.Н. Устойчивость движения частиц и стационарных нелинейных волн вблизи сепаратрис : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0.41 / Филоненко Н.Н.; АН СССР. Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1969. – 10л.
1584123
  Фурасов В.Д. Устойчивость движения, оценки и стабилизация. / В.Д. Фурасов. – М., 1977. – 247с.
1584124
   Устойчивость движения. Аналитпическая механика. Управление движением.. – Москва, 1981. – 303 с.
1584125
  Мартынюк А.А. Устойчивость движения: метод инегральных неравенств. / А.А. Мартынюк. – К, 1989. – 270с.
1584126
  Мартынюк А.А. Устойчивость движения: метод предельных уравнений. / А.А. Мартынюк. – Киев : Наукова думка, 1990. – 255 с.
1584127
  Лакшмикантам В. Устойчивость движения: метод сравнения / В. Лакшмикантам, С. Лила, А.А. Мартынюк. – Киев : Наукова думка, 1991. – 248 с. – ISBN 5-12-002212-
1584128
  Скаченко А.В. Устойчивость девермирования слоистых композиционных материалов при неупругих деформациях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Скаченко А.В.; АН УССР.Ин-т механики. – К, 1979. – 12л.
1584129
  Савлук М.И. Устойчивость денег и механизм ее обеспечения при социализме / М.И. Савлук. – Киев : Вища школа, 1986. – 142 с.
1584130
  Тяпкина Ала Самуиловна Устойчивость дефинитивные афоризмы английского языка. (Функцион.-семант. аспект) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тяпкина Ала Самуиловна; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1975. – 29л.
1584131
  Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем / А.С. Вольмир. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Наука, 1967. – 984 с.
1584132
  Заварыкин В.М. Устойчивость динамических систем : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Заварыкин В.М.;. – Л, 1973. – 8л.
1584133
  Воротников В.И. Устойчивость динамических систем по отношению к части переменных / В.И. Воротников. – Москва, 1991. – 284с.
1584134
  Кореневский Д.Г. Устойчивость динамических систем при случайных возмущениях параметров / Д.Г. Кореневский. – Киев, 1989. – 207 с.
1584135
  Хэррис К. Устойчивость динамических систем с обратной связью / К. Хэррис, Ж. Валенка. – М, 1987. – 357с.
1584136
  Айсин К.Г. Устойчивость динамических систем с переменной структурой в частично скользящем режиме : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.003 / Айсин К.Г. ; АН КазССР , Объединенный ученый совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1972. – 16 с.
1584137
  Исаков Н.М. Устойчивость дискретных систем в критических случаях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Исаков Н.М.; Куйбышев. гос. пед. ин-тут. – Куйбышев, 1980. – 10л.
1584138
  Разжевайкин В.Н. Устойчивость диссипативных решений в моделях экосистем с подвижными и закрепленными в пространстве компонентами / В.Н. Разжевайкин. – М., 1986. – 45 с.
1584139
  Чшиева Татьяна Лазарбековна Устойчивость дифференциальных уравнений частотно-фазовых систем синхронизации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Чшиева Татьяна Лазарбековна; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1979. – 15л.
1584140
  Гаврилюк Александр Викторович Устойчивость доменной структуры тонких ферромагнитных пленок в ортогональных магнитных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Гаврилюк Александр Викторович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1584141
  Прудников В.В. Устойчивость жидкого слоя и твердых проводников в поле собственного тока. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Прудников В.В.; Москов. авиц. ин-т. – М., 1981. – 16л.
1584142
  Кутепов В.М. Устойчивость закарстованных территорий / Кутепов В.М., Кожевникова В.Н. ; отв. ред. П.Ф. Швецов ; АН СССР, Ин-т литосферы. – Москва : Наука, 1989. – 149, [2] с. – Библиогр.: с. 145-150
1584143
  Воблых В.А. Устойчивость замкнутых круговых цилиндрических оболочек и панелей с учетом начальных отклонений от проектной формы : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Воблых В.А. ; Харьк. инж.-строит. ин-т. – Харьков, 1965. – 15 с.
1584144
   Устойчивость земледелия - проблемы и пути решения.. – К., 1986. – 205с.
1584145
  Хуан Я.Х. Устойчивость земляных откосов / Я.Х. Хуан. – М, 1988. – 240с.
1584146
  Кривченко В.И. Устойчивость зерновых колосовых к возбудителям головневых болезней / В.И. Кривченко. – М., 1984. – 304с.
1584147
  Шаройко Е.С. Устойчивость золей металлов в полярных органических средах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шаройко Е.С.; Моск.хим.-технол.ин-т. – М, 1966. – 15л.
1584148
  Молдашева Г.Б. Устойчивость и автоколебания в модели международной торговли и валютного обмена / Г.Б. Молдашева. – Москва, 1984. – 52 с.
1584149
  Бромберг П.В. Устойчивость и автоколебания импульсных систем регулирования / П.В. Бромберг ; М-во авиац. пром-ти СССР. – Москва : Оборонгиз, 1953. – 224 с.
1584150
  Костин А.В. Устойчивость и асимптотика почти треугольных систем : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Костин А. В.; АН СССР, Ин-т матем. – К., 1962. – 16л.
1584151
  Бышко Е.В. Устойчивость и асимптотическое поведение решений систем разностных уравнений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Бышко Е.В.; Одесский гос.ун-т. – Одесса, 1986. – 16л.
1584152
  Давидко Наталья Владиславовна Устойчивость и вариативность лексической нормы в истории английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Давидко Наталья Владиславовна; Моск. гос. пед. ин-т иностран. языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – л.
1584153
  Жуков М.Ю. Устойчивость и ветвление равновесия тонких непологих урпугих оболочек вращения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Жуков М. Ю.; МВиССО РСФСР, Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1975. – 14л.
1584154
  Водопьянов П.А. Устойчивость и динамика биосферы / П.А. Водопьянов. – Минск, 1981. – 246с.
1584155
  Радченко Е.В. Устойчивость и динамичность категории падежа предметных фразеологизмов // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 79-88. – ISSN 0130-9730
1584156
  Сабаева Т.А. Устойчивость и диссипативность кусочно-линейных систем в разделяющими многообразиями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Сабаева Т. А.; Гор.ГУ. – Горький, 1978. – 15л.
1584157
  Новикова Ю.Г. Устойчивость и идиоматичность именных словосочетаний. (На матер. фр. обществ.-полит. текстов). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Новикова Ю.Г.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 16л.
1584158
   Устойчивость и изменчивость современного климата.. – Москва : Наука, 1989. – 149с.
1584159
  Михневич Г.В. Устойчивость и качество переходных процессов системы регулирования возбуждения многоагрегатной электростанции / Г.В. Михневич, Г.Ф. Козловский. – М., 1960. – 95с.
1584160
  Майгарин Б.Ж. Устойчивость и качество процессов нелинейных систем автоматического управления / Б.Ж. Майгарин. – Алма-Ата, 1980. – 315с.
1584161
  Веретенников В.Г. Устойчивость и колебания нелинейных систем. / В.Г. Веретенников. – Москва : Наука, 1984. – 320 с.
1584162
  Преображенский И.Н. Устойчивость и колебания пластинок и оболочек с отверстиями. / И.Н. Преображенский. – М., 1981. – 191с.
1584163
  Пановко Я.Г. Устойчивость и колебания упругих систем: современ. концепции, парадоксы и ошибки / Я.Г. Пановко, И.И. Губанова. – 4-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1987. – 352 с.
1584164
  Пановко Я.Г. Устойчивость и колебания упругих систем: Современ. концепции, парадоксы и ошибки / Я.Г. Пановко, И.И. Губанова. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1967. – 420 с.
1584165
  Пановко Я.Г. Устойчивость и колебания упругих систем: Современные концепции, парадоксы и ошибки / Я.Г. Пановко, И.И. Губанова. – 3-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1979. – 384 с.
1584166
   Устойчивость и нелинейные колебания. – Свердловск, 1980. – 110 с.
1584167
   Устойчивость и нелинейные колебания. – Свердловск, 1982. – 119с.
1584168
   Устойчивость и нелинейные колебания : Сб. науч. трудов. – Свердловск, 1984. – 110 с.
1584169
   Устойчивость и нелинейные колебания. – Свердловск, 1986. – 120 с.
1584170
   Устойчивость и нелинейные колебания. : сб.науч.трудов. – Свердловск : УралГУ, 1988. – 106с.
1584171
   Устойчивость и оптимальность управляемых систем. – Алма-Ата, 1986. – 112 с.
1584172
  Нарусберг В.Л. Устойчивость и оптимизация оболочек из композитов. / В.Л. Нарусберг, Г.А. Тетерс. – Рига, 1988. – 297с.
1584173
  Юткин Г.И. Устойчивость и осцилляционные свойства решений линейного дифференциального уравнения третьего порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Юткин Г.И.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1584174
  Колмановский В.Б. Устойчивость и периодические режимы регулируемых систем с последействием / В.Б. Колмановский, В.Р. Носов. – М., 1981. – 448с.
1584175
   Устойчивость и прочность элементов конструкций. – Днепропетровск, 1973. – 197 с.
1584176
   Устойчивость и прочность элементов конструкций. – Днепропетровск
Вып. 3. – 1979
1584177
   Устойчивость и прочность элементов конструкций. – Днепропетровск, 1985. – 86 с.
1584178
   Устойчивость и прочность элементов конструкций. – Днепропетровск, 1986. – 106 с.
1584179
   Устойчивость и прочность элементов конструкций. – Днепропетровск, 1988. – 99 с.
1584180
   Устойчивость и прочность элементов конструкций. – Днепропетровск, 1990. – 118с.
1584181
  Самсонов Виктор Иванович Устойчивость и рациональное проектирование цилиндрических оболочек из композиционных материалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Самсонов Виктор Иванович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1584182
  Гуревич Ю.Л. Устойчивость и регуляция размножения в микробных популяциях / Ю.Л. Гуревич. – Новосибирск : Наука, 1984. – 161 с. : табл., ил. – Библиогр.: 216 назв
1584183
  Румянцев В.В. Устойчивость и стабилизация движения по отношению к части переменных. / В.В. Румянцев, А.С. Озиранер. – Москва : Наука, 1987. – 253 с.
1584184
  Фурасов В.Д. Устойчивость и стабилизация дискретных процессов / В.Д. Фурасов. – Москва, 1982. – 192с.
1584185
  Клименко О.В. Устойчивость и стабильность рынка небанковских финансовых услуг Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 7 (660). – С. 49-63. – ISSN 0131-7741
1584186
   Устойчивость и структурообразование в дисперсных системах. – Ташкент : Фан, 1976. – 152 с. : граф.
1584187
   Устойчивость и турбулентность. – Новосибирск, 1985. – 148 с.
1584188
  Штерн В.Н. Устойчивость и турбулентность параллельных течений вязкой жидкости. : Автореф... док. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Штерн В.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т теплофизики. – Новосибирск, 1978. – 31л.
1584189
   Устойчивость и управление. – Казань, 1977
1584190
   Устойчивость и управление в механических системах. : сб.науч.трудов. – Киев : Институт математики, 1992. – 101с.
1584191
  Хацкевич В.П. Устойчивость и управление системами с распределенными праметрами. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.003 / Хацкевич В.П.; Ун-т дружбы народов. – М, 1972. – 15л.
1584192
   Устойчивость и фазовые переходы : пер. с англ. / Ф. Дайсон, Э. Монтролл, М. Кац, М. Фишер. – Москва : Мир, 1973. – 373с.
1584193
   Устойчивость изображений, получаемых в компьютерной томографии методом обратного проецирования / Л.А. Булавин, Ю.Ф. Забашта, А.В. Мотолыга, С.П. Сенчуров // Біофізичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Горбенко Г.П., Катрич В.О., Берест В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 38 (2). – С. 12-19. – ISSN 2075-3810
1584194
  Зубов В.И. Устойчивость инвариантных множеств динамических систем / В.И. Зубов. – Саранск, 1980. – 79 с.
1584195
  Перестюк М.О. Устойчивость интегральных множеств систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием // Всесоюз. науч. конф. "Дифференциальные уравнения и их приложения. Тезисы докладов
1584196
  Виноградова А.Н. Устойчивость к нагреванию некоторых мышечных белков в связи с температурой обитания видов пойкилотермных животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Виноградова А.Н. ; АН СССР , Ин-т физиологии. – Ленинград, 1965. – 18 с. – Бібліогр. : с. 17-18
1584197
   Устойчивость к окислению и модифицирование винилсиланами пористого кремния / Р.Н. Барабаш, С.А. Алексеев, В.Н. Зайцев, Д. Барбье // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 9/10. – С. 78-84. – ISSN 0041-6045
1584198
   Устойчивость к экстремальным температурам и температурные адаптации. – Харьков, 1971. – 84с.
1584199
  Панюков В.С. Устойчивость кадров в промышленности: Теория и методы социального управления / В.С. Панюков. – К., 1976. – 167с.
1584200
  Мухин О.Н. Устойчивость колебаний трубопроводов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мухин О.Н. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1966. – 8 с.
1584201
  Бареева Г.Н. Устойчивость кольцевых пластин при однородном и неоднородном полях напряжений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бареева Г.Н.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 13л.
1584202
  Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков : Как банкам избежать банкротства / Л.П. Белых. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1996. – 192с. – ISBN 5-85173-054-4
1584203
  Гершуни Г.З. Устойчивость конвективных течений / Г.З. Гершуни. – Москва : Наука, 1989. – 318 с.
1584204
  Мальцев В.П. Устойчивость конических оболочек при внешнем давлении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Мальцев В.П.; МГУ. Ин-т механики. – М., 1971. – 7л.
1584205
  Тен Е.С. Устойчивость конической оболочки при динамическом нагружении : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Тен Е. С.; АН СССР, Сиб. отд. – Новосибирск, 1975. – 22л.
1584206
  Овсянникова Евгения Степановна Устойчивость косточковых пород к сливовому трутовику : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Овсянникова Евгения Степановна; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1969. – 20л.
1584207
  Тараненко П.Х. Устойчивость красного (Quercus borealis Michx.) и черешчатого (Quercus robur L.) видов дуба к дереворазрушающему грибу Phellinus robustus (Karst. Bourd. et Galz./Fomes robustus Karst) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 540 / Тараненко П.Х. ; Укр. сельскохоз. академия. – Киев, 1970. – 20 с.
1584208
  Горелик Я.Б. Устойчивость кристалла в модельных представлениях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Горелик Я. Б.; Томск. ГУ. – Томск, 1975. – 12л.
1584209
  Хазин Л.Г. Устойчивость критических положений равновесия / Л.Г. Хазин, Э.Э. Шноль. – Пущино, 1985. – 214с.
1584210
  Андрианов А.В. Устойчивость критического состояния в ленточных сверхпроводниках и сверхпроводящих магнитных системах с индукцией магнитного поля до 16 Тл : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Андрианов Александр Васильевич ; АН УССР ин-т металлофизики. – Киев, 1988. – 20 с. – Библиогр.: 4 назв.
1584211
   Устойчивость круглых пластин с податливым включением.. – Ташкент, 1986. – 130 с.
1584212
  Коробейников С.Н. Устойчивость круговых цилиндрических оболочек при упруго-пластических деформациях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Коробейников С.Н.; АН СССР, Сиб. от-ние, Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1584213
  Тильш А.Л. Устойчивость круговых цилиндрических оболочек, ослобленных вырезами, при различных видах нагружения : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.02.04 / Тильш А. Л.; КазанГУ. – Казань, 1974. – 20л.
1584214
  Дымников Устойчивость крупномасштабных атмосферных процессов / Дымников, А.Н. Филатов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 236с.
1584215
  Груйич Л.Т. и др. Устойчивость крупномасштабных систем при структурных и сингулярных возмущениях / Л.Т. Груйич и др. – Киев, 1984. – 307 с.
1584216
  Ижевский С.С. Устойчивость культур сосны обыкновенной к сосновому шелкопряду и пути ее повышения : Автореф... канд. биол.наук: / Ижевский С.С.; Моск. лесотехн. ин-т. – М., 1967. – 23л.
1584217
  Иванов А.П. Устойчивость лагранжевых решений в проблеме трех тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Иванов А.П.; Москов. ав. ин-тут. – М., 1980. – 12л.
1584218
  Бычков А. Устойчивость линейных импульсных гибридных автоматов с нечетким циклическим переключением / А. Бычков, О. Павлюченко // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 62-63
1584219
  Шиманов С.Н. Устойчивость линейных систем с периодическим коэффициентами и запаздыванием. / С.Н. Шиманов. – Свердловск, 1983. – 64с.
1584220
  Симонов Петр Михайлович Устойчивость линейных функционально-дифференциальных уравнений с последействием : Дис... канд. физ.-мат .наук : 01.01.02 / Симонов Петр Михайлович ; МВ и ССО РСФСР. Пермский политех. ин-т. – Пермь, 1985. – 121 л. – Бібліогр.: л. 108-121
1584221
  Симонов П.М. Устойчивость линейных функционально-дифференциальных уравнений с последствием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Симонов П.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 10 с.
1584222
  Волчек В.Л. Устойчивость магнитных запоминающих устройств. / В.Л. Волчек. – Москва, 1978. – 95с.
1584223
  Герасимчук В.С. Устойчивость магнитных структур и их стабилизация переменных полями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Герасимчук В.С.; МВ и ССО УССР. – Донецк, 1979. – 22л.
1584224
  Дорохова Нонна Ионовна Устойчивость металл-хелатов азо- и азометиновых соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Дорохова Нонна Ионовна; МВ и ССО РСФСР. Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1975. – 25л.
1584225
  Довбыш Л.Н. Устойчивость метода Ритца для задач спектральной теории операторов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Довбыш Л.Н.; ЛГУ. – Л, 1966. – 8л.
1584226
  Деккер К. Устойчивость методов Рунге-Кутты для жестких нелинейных дифференциальных уравнений / К. Деккер, Я. Вервер. – Москва : Мир, 1988. – 332 с.
1584227
  Алдабергенов Абай Капанович Устойчивость многослойных оболочек с учетом моментности докритического состояния : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Алдабергенов Абай Капанович; Днепропетр. инж.-строит. ин-т. – Днепропетровск, 1976. – л.
1584228
  Изман М.С. Устойчивость множеств в дисперсных динамических системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Изман М.С.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1584229
  Жуков В.Г. Устойчивость моторики верхних конечностей человека в свете физиологических исследований : Автореф... канд. биол.наук: / Жуков В. Г.; Свердл. гос. мед. ин-т. – Свердловск, 1968. – 18л.
1584230
  Ильченко Александр Вадимович Устойчивость некоторых классов систем стохастических дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ильченко Александр Вадимович; КГУ. – Киев, 1988. – 13л.
1584231
  Ильченко Александр Вадимович Устойчивость некоторых классов систем стохастических дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ильченко Александр Вадимович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 13л.
1584232
  Ильченко Александр Вадимович Устойчивость некоторых классов систем стохастических дифференциальных уравнений. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ильченко Александр Вадимович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 134л. – Бібліогр.:л.130-134
1584233
  Мукумов Х.М. Устойчивость некоторых сортов бахчевых культур к египетской заразихе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мукумов Х.М. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1967. – 20 с.
1584234
  Файзиева С. Устойчивость некоторых сортов томатов и табака к заразихе египетской (Orobanche aeguptiaca Pers. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Файзиева С.; МВ и ССО Узб.ССР. Сармарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1975. – 28л.
1584235
   Устойчивость некоторых стационарных нелинейных крупномасштабных систем / Р.В. Муллажонов, Абдугаппарова, , , Мирзаахмедова, // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ : "Академперіодика" НАН України, 2017. – № 11
1584236
  Гуляев В.И. Устойчивость нелинейных механических систем / В.И. Гуляев. – Львов, 1982. – 254 с.
1584237
  Летов А.М. Устойчивость нелинейных регулируемых систем / А.М. Летов. – Москва, 1955. – 312 с.
1584238
  Летов А.М. Устойчивость нелинейных регулируемых систем / А.М. Летов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1962. – 483, [1] с. : ил., табл. – Указ.: с. 478-483
1584239
  Гульчук Г.Г. Устойчивость нелинейных регулируемых систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.008 / Гульчук Г.Г.; АН УССР. – К, 1972. – 10л.
1584240
  Куницын Андрей Леонидович Устойчивость нелинейных резонансных систем : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.02.01 / Куницын Андрей Леонидович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 29л.
1584241
  Лефшец С. Устойчивость нелинейных систем автоматического управления / С. Лефшец. – Москва, 1967. – 183с.
1584242
  Гелиг А.Х. Устойчивость нелинейных систем с неединственным состоянием равновесия / А.Х. Гелиг. – М., 1978. – 400 с.
1584243
  Гелиг А.Х. Устойчивость нелинейных систем с неединственным состоянием равновесия / А.Х. Гелиг. – М., 1978. – 400 с.
1584244
  Ержанов Ж.С. Устойчивость неоднородного деформирования нелинейных тел / Ж.С. Ержанов, А.К. Егоров. – Алма - Ата, 1987. – 277 с.
1584245
  Кабанов В.В. Устойчивость неоднородных цилиндрических оболочек / В.В. Кабанов. – М., 1982. – 253 с.
1584246
  Минакова Н.И. Устойчивость неполого сферического купола : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Минакова Н.И. ; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1968. – 9 с.
1584247
  Гапонов С.А. Устойчивость несжимаемого пограничного слоя над проницаемой поверхностью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Гапонов С.А.; АН СССР. Сиб. отд... – Новосибирск, 1971. – 14л.
1584248
  Карачаров К.А. Устойчивость неустановившегося движения на конечном отрезке времени / К.А. Карачаров, А.Г. Пилютик, 1958. – 182с.
1584249
  Карачаров К.А. Устойчивость неустановившегося движения на конечном отрезке времени / К.А. Карачаров, А.Г. Пилютик
Ч.2. – 1959. – 110с.
1584250
  Перестюк Н.А. Устойчивость нулевого решения импульсной системы в одном специальном случае / Н.А. Перестюк, О.А. Аширов // VIII Конференция "Качественная теория дифференциальных уравнений". Тезисы докладов
1584251
  Хусаинов Д.Я. Устойчивость нулевого решения системы с переключениями, состоящей из линейных подсистем / Д.Я. Хусаинов, А.С. Бычков, С А. Сиренко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (133). – С. 89-96. – ISSN 2706-9680


  In this paper, discusses the study of the stability of solutions of dynamic systems with switching. Sufficient conditions are obtained for the asymptotic stability of the zero solution of switching systems consisting of linear differential and ...
1584252
  Завалишин С.Т. Устойчивость обобщенных процессов : Автореф... канд-физ-мат.наук: / Завалишин С.Т.;. – Свердловск, 1967. – 11л.
1584253
  Григолюк Э.И. Устойчивость оболочек / Э.И. Григолюк, В.В. Кабанов. – Москва, 1978. – 359 с.
1584254
  Мишин В.Н. Устойчивость оболочек вращения двоякой кривизны. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Мишин В.Н.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1980. – 19л.
1584255
  Сагитова Н.Х. Устойчивость оболочек вращения с учетом моментности начального напряженного состояния : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Сагитова Н. Х.; Казан.ГУ. – Казань, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1584256
  Ванин Г.А. Устойчивость оболочек из армированных материалов / Г.А. Ванин. – Киев, 1978. – 212 с.
1584257
  Ванин Г.А. Устойчивость оболочек из композиционных материалов с несовершенствами / Г.А. Ванин, Н.П. Семенюк. – Киев : Наукова думка, 1987. – 199с.
1584258
  Хоанг Динь Зунг Устойчивость обратной краевой задачи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Хоанг Динь Зунг; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 5л.
1584259
  Плаксина О. Устойчивость общества в социально-философском учении Аристотеля // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 3. – C. 62-76. – ISSN 2077-1800
1584260
  Колесов Андрей Юрьевич Устойчивость однородного цикла в системах с диффузией : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Колесов Андрей Юрьевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1987. – 10л.
1584261
  Кузьмич В.И. Устойчивость однородной двухкомпонентной системы. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Кузьмич В.И.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1956. – 8л.
1584262
  Кружилин А.С. Устойчивость озимых растений к выпреванию / А.С. Кружилин, З.М. Шведская. – М, 1986. – 88с.
1584263
  Черников С.П. Устойчивость ортотропных цилиндрических оболочек, подкрепленных дискретно расположенными шпангоутами. : Автореф... канд. техн.наук: 025 / Черников С.П.; Москов. высш. технич. училище. – М., 1972. – 10л.
1584264
  Икрамова Сония Абдувалиевна Устойчивость особо плотных цементно-песчаных растворов в условиях сильно минерализованных магнезиально-сульфатных сред : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.11 / Икрамова Сония Абдувалиевна; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1974. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1584265
  Рсымбетов К.С. Устойчивость относительных равновесий гиростата на круговой орбите / К.С. Рсымбетов. – Москва : ВЦ АН СССР, 1989. – 47 с.
1584266
  Толшин В.И. Устойчивость параллельной работы дизель-генераторов / В.И. Толшин. – Ленинград : Машиностроение, 1970. – 199 с.
1584267
  Лебедев С.А. Устойчивость параллельной работы электрических систем : Учебное руководство для єнергетич. вузов / С.А. Лебедев, П.С. Жданов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград : ОНТИ НКТП ССР, 1934. – 387с.
1584268
  Вульф А.А. Устойчивость параллельной работы электрических станций : учебник для энергетических вузов / А.А. Вульф. – Москва-Ленинград : ГОНТИ НКТП СССР, 1938. – 160 с.
1584269
  Басс Т.М. Устойчивость патогенных стафилококков к макролидным антибиотикам: эритромицину, олеандомицину и секазину : Автореф... канд. мед.наук: / Басс Т.М.; Киевск. ин-т усовершенствований врачей. – К., 1966. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1584270
   Устойчивость периодических процессов в нелинейных механических системах. – Львов, 1983. – 287 с.
1584271
  Перестюк Н.А. Устойчивость периодических решений дифференциальных уравнений с импульсным воздействием на поверхностях / Н.А. Перестюк, М.У. Ахметов // Укр. матем. журн. ,, 1989. – №12
1584272
  Ганиев В.С. Устойчивость пластин и оболочек при нелинейном законе упругости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Ганиев В.С.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 9л.
1584273
  Штерн В.Н. Устойчивость плоского течения Куэтта : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Штерн В.Н.; АН СССР. Сибир. отд. – Новосибирск, 1970. – 16л.
1584274
  Чобанян К.С. Устойчивость плоской формы изгиба за пределами упругости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чобанян К.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ механики и математики. – Москва, 1951. – 4 с.
1584275
  Сагалаков А.М. Устойчивость плоскопараллельніх магнитогидродинмических течений в поперечном магнитом поле : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сагалаков А. М.; АН СССР, Сиб. от-ние Совет секц. техн. наук, Объед. уч. сов. по физ .мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1584276
  Семакин И.Г. Устойчивость плоскопараллельного ковективного течения нелинейновязкой жидкости. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Семакин И.Г.; МВ и ССО Казах.ССР.Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1980. – 24л.
1584277
  Романов В.А. Устойчивость плоскопараллельного течения Куэтта : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Романов В. А.; Моск. физ. техн. ин-т. – Долгопрудный, 1973. – 17л.
1584278
  Подильчук Виктор Денисович Устойчивость по Ляпунову и практическая устойчивость систем процессов по двум векторным мерам : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Подильчук Виктор Денисович; Ин-т механики АН УССР. – К., 1983. – 16л.
1584279
  Щербаков Б.А. Устойчивость по Пуассону движений динамических систем и решений дифференциальных уравнений / Б.А. Щербаков. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 147 с.
1584280
  Штефаницэ И.М. Устойчивость по Пуассону решений разностных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Штефаницэ И.М.; Мин. нар. образования Молд.ССР. Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1973. – 16л.
1584281
  Володин А.Г. Устойчивость пограничного слоя на скользящем крыле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Володин А.Г.; АН СССР. Сиб. отд.... – Новосибирск, 1971. – 20л.
1584282
  Петров Геннадий Владимирович Устойчивость пограничного слоя неравновесно диссоциирующего газа : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.02.05 / Петров Геннадий Владимирович; АН СССР, Сибирское отд-ние, Ин-т теоретич. и прикладной механики. – Новосибирск, 1980. – 16л.
1584283
  Соловьев А.С. Устойчивость пограничного слоя при наличии слабых периодических изменений основного потока. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Соловьев А.С.; АН СССР. Сибир. отд. – Новосибирск, 1975. – 17л.
1584284
  Морозов А.Ф. Устойчивость подготовительных выработок в условиях зональной дезинтеграции горных пород / А.Ф. Морозов, Л.С. Метлов, В.И. Мордасов. – Донецьк : Донеччина, 1999. – 176 c. – ISBN 966-556-032-8
1584285
   Устойчивость подкипающих аппаратов.. – М., 1983. – 96с.
1584286
  Павленко И.Д. Устойчивость подкрепленной цилиндрической оболочки при нагружении импульсом внешнего давления. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Павленко И.Д.; ДГУ. – Днепропетровск, 1974. – 17л.
1584287
  Сердюков В.В. Устойчивость подкрепленных цилиндрических оболочек, подверженных кручению или изгибу при одновременном действии внешнего давления. : Автореф... канд. техн.наук: / Сердюков В.В.; МВО СССР. Москов. авиац. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1959. – 9л.
1584288
  Андреев В.И. Устойчивость полимерных стержней при ползучести : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 076 / Андреев В.И. ; Учен. совет по механике и материаловедению полимеров при Науч.-исслед. физ.-хим. ин-те им. Л.Я.Карпова. – Москва, 1968. – 12 с.
1584289
  Шевченко А.В. Устойчивость политической системы : "человек коммуникативный" против "человека политического" // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 5 (113). – С.68-83. – ISSN 0321-2017
1584290
  Молодцов Д.А. Устойчивость принципов оптимальности / Д.А. Молодцов. – Москва : Наука, 1987. – 280 с. – (Оптимизация и исследование операций)
1584291
  Сопруненко И.П. Устойчивость пристеночных и свободных пограничных слоев. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сопруненко И.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1965. – 5л.
1584292
  Борисенко С.Д. Устойчивость процессов при непрерывных и дискретных возмущениях / С.Д. Борисенко, В.И. Косолапов, А.Ю. Оболенский. – Киев : Наукова думка, 1988. – 200 c. : ил.1. – Библ.: с.188-196 (177назв.). – ISBN 5-12-009294-2
1584293
  Луковников В.Ф. Устойчивость прямоугольной полосы и двутавровой балки при сложном поперечном и продольном нагружении. : Автореф... канд. тех.наук: / Луковников В.Ф.; Латв. гос. ун-тет. – Рига, 1955. – 10л.
1584294
   Устойчивость работы автоматизированных систем контроля и управления.. – М., 1976. – 328с.
1584295
  Терешина Татьяна Борисовна Устойчивость равновесия и движения свободных тел в системах с магнитным взаимодействием сверхпроводящих колец и магнитных диполей. : Дис... канд. технич.наук: 05.13.16 / Терешина Татьяна Борисовна; АН Украины, ин-т кибернетики им. Глушкова. – К., 1994. – 173л. – Бібліогр.:л.142-148
1584296
  Ташматов Номанжан Устойчивость радиомутантов хлопчатника и их исходных форм к водному дефициту : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.12 / Ташматов Номанжан; АН Узб.ССР. Объединенный учен. совет по ботан. профилю от-ния биологич. наук. – Ташкент, 1975. – 23л.
1584297
  Миронов И.Б. Устойчивость развития отраслей в РАПО / И.Б. Миронов. – Минск, 1987. – 95с.
1584298
  Самарский А.А. Устойчивость разностных схем / А.А. Самарский, А.В. Гулин. – Москва : Наука, 1973. – 415 с.
1584299
  Смирнова Елена Леонидовна Устойчивость разностных схем систем уравнений параболического типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Смирнова Елена Леонидовна; ЛГУ. – Л., 1981. – 10л.
1584300
   Устойчивость растений и ее регуляция. – Саранск, 1990. – 115с.
1584301
  Ван Устойчивость растений к болезням / Ван, Планк Я. дер; Под ред. Степановой К.М. – Москва : Колос, 1972. – 254с.
1584302
   Устойчивость растений к действию отрицательных температур. – Киев, 1984. – 124с.
1584303
  Генкель П.А. Устойчивость растений к засухе и пути ее повышения : Труды / П.А. Генкель. – Вып. 1. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Том 5. – 1946. – 238с.
1584304
  Пайнтер Р. Устойчивость растений к насекомым / Р. Пайнтер; Пер. с англ.: Ю.И.Лашкевича;Под ред.:Е.Н.Павловского. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 443с.
1584305
   Устойчивость растений к неблагоприятным температурным условиям среды.. – К., 1976. – 184с.
1584306
   Устойчивость растений к неблаприятным температурным условиям среды.. – К., 1976. – 184с.
1584307
   Устойчивость растений к низким положительным температурам и заморозкам и пути ее повышения.. – Москва, 1969. – 264с.
1584308
  Козюкина Ж.Т. Устойчивость растений к отрицательным фактам среды / Ж.Т. Козюкина. – Днепропетровск, 1980. – 104с.
1584309
   Устойчивость растений к переувлажнению почвы в условиях Дальнего Востока.. – Владивосток, 1976. – 102с.
1584310
   Устойчивость растительности к антропогенным факторам и биорекультивация в условиях Севера. – Сыктывкар : [б. и.]. – (Материалы всесоюзного совещания "Охрана растительного мира северных регионов" ; т. 2)
2. – 1984. – 117 с.
1584311
  Зубов С.В. Устойчивость расчетных движений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Зубов С.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1584312
   Устойчивость ребристых оболочек вращения.. – Киев : Наукова думка, 1987. – 160 с.
1584313
  Гавриленко Г.Д. Устойчивость ребристых цилиндрических оболочек при неоднородном напряженно-деформированном состоянии / Г.Д. Гавриленко. – Киев, 1989. – 174 с.
1584314
  Ларионова Т.В. Устойчивость региональных образовательных систем // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 1 (64). – С. 34-42. – ISSN 1811-0916


  Автор приходит к выводу, что реальные перспективы устойчивого глобальнорегионального мироустройства связаны с диалектическим подходом к современным международным процессам. Устойчивость регионов обеспечивается невозможностью сведения разнообразной ...
1584315
  Аронович Г.В. Устойчивость регулируемых гидроэнергетических динамических систем : Автореф... д-ра техн.наук: / Аронович Г.В.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Горький, 1960. – 14л.
1584316
  Кореневский Д.Г. Устойчивость решений детерминированных и стохастических дифференциально-разностных уравнений. / Д.Г. Кореневский. – Киев, 1992. – 145с.
1584317
  Перестюк М.О. Устойчивость решений дифференциальных уравнений с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, А.М. Самойленко // Дифференц. уравн., 1977. – №11
1584318
  Перестюк М.О. Устойчивость решений дифференциальных уравнений с импульсным воздействием // YIII Междунар. конф. по нелин. колеб. Тезисы докладов, 1977. – №11
1584319
  Перестюк Н.А. Устойчивость решений дифференциальных уравнений с импульсным воздействием : Тезисы докл. // V Всесоюзн. конф по качеств. теории диф. уравн.
1584320
  Перестюк Н.А. Устойчивость решений дифференциальных уравнений с импульсным воздействием / Н.А. Перестюк, А.М. Самойленко // 5-я Всесоюзн. конференция по качественной теории дифференциальных уравнений: Тезисы докладов
1584321
  Алиев Р.Г. Устойчивость решений дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом в гильбертовом пространстве : учеб. пособие / Р.Г. Алиев ; МВ и ССО РСФСР, ДГУ им. В.И. Ленина. – Махачкала : ДГУ, 1984. – 82 с. – Библиогр.: с. 81
1584322
   Устойчивость решений импульсных ЛЗ систем / Перестюк, О, ., О.С. Черникова // Укр. мат. журн. ,, 1997. – №1
1584323
  Шатских С.Я. Устойчивость решений линейных задач для стационарных случайных процессов. : Автореф... канд.физ=мат.наук: 01.01.05 / Шатских С.Я.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1584324
  Громова П.С. Устойчивость решений линейных и квазилинейных дифференциально-разностных уравнений нейтрального типа в особых критических случаях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Громова П.С.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1967. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1584325
  Алчеков Аширмамед Куреевич Устойчивость решений линейных систем со случайным импульсным воздействием : 01.01.05 ; Дис. ... канд. физ.-мат. наук / Алчеков Аширмамед Куреевич ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 105 л. – Бібліогр. : л. 100-105
1584326
  Алчеков А.К. Устойчивость решений линейных систем со случайным импульсным воздействием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Алчеков А. К.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 12 с.
1584327
  Уранцев Т.Д. Устойчивость решений некоторых счетных систем дифференциальных уравнений в пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Уранцев Т.Д.; МВ и ССО КазССР. Казахский гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Алма-Ата, 1975. – 21л.
1584328
  Евсеева С.А. Устойчивость решений повторяющихся игр / С.А. Евсеева. – Москва, 1990. – 18 с.
1584329
  Даннан Фоузи Мустафа Устойчивость решений систем дифференциальных уравнений второго порядка с периодическими коэффициентами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Даннан Фоузи Мустафа ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 14 с.
1584330
  Кореневский Д.Г. Устойчивость решений систем дифференциальных уравнений при возмущениях их коэффициентов белым и цветным шумами / Д.Г. Кореневский ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т математики. – Киев : Институт математики НАН Украины, 2013. – 221, [1] с. – Имен. указ.: с. 212-215. - Рез. и содерж. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 199-211 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-02-6875-3
1584331
  Гургула Степан Иванович Устойчивость решений систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гургула Степан Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1982. – 115л. – Бібліогр.:л.109-115
1584332
  Гургула С.И. Устойчивость решений систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Гургула С.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1982. – 15л.
1584333
  Егоров В.Г. Устойчивость решений систем уравнений в полных дифференциалах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Егоров В.Г.; М-во высш. образования СССР. – Свердловск, 1955. – 11л.
1584334
  Боже Д.А. Устойчивость решений системы дифференциальных уравнений в полных дифференциалах : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Боже Д. А.; ЛатвГУ. – Рига, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1584335
  Ясинский Владимир Кириллович Устойчивость решений стохастических дифференциальных уравнений с последействием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Ясинский Владимир Кириллович ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
1584336
  Солнцева И.О. Устойчивость розовых дрожжей к коротковолоновому ультрафиолетовому облучению. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Солнцева И.О.; МГУ. Биол. ф-тет. – М., 1973. – 33л.
1584337
   Устойчивость ромбического и моноклинного пироксенов, оливина и граната в кимберлитовой магме / А.И. Чепуров, Е.И. Жимулев, Л.В. Агафонов, В.М. Сонин, А.А. Чепуров, А.А. Томиленко // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 4. – С. 533-544 : рис., табл. – Библиогр.: с. 543-544. – ISSN 0016-7886
1584338
  Клейнер Г. Устойчивость российской экономики в зеркале системной эконмической теории : Часть 2 // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 1. – С. 117-138 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0042-8736
1584339
  Клейнер Г. Устойчивость российской экономики в зеркале системной экономической теории : ( Часть 1) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 12. – С. 107-123 : табл., рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0042-8736
1584340
  Гришанин К.В. Устойчивость русел рек и каналов / К.В. Гришанин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 144с.
1584341
   Устойчивость сельскохозяйственных растений к вредителям и проблемы защиты растений.. – Л., 1985. – 116с.
1584342
   Устойчивость сельскохозяйственных растений к засухе и экстремальным температурам.. – Кишинев, 1986. – 111с.
1584343
  Сиварамакришнан М.М. Устойчивость сжимаемого пограничного слоя на плоской пластине. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Сиварамакришнан М.М.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1973. – 8л.
1584344
  Маслов Анатолий Александрович Устойчивость сжимаемого пограничного слоя над охлаждаемой поверхностью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Маслов Анатолий Александрович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет Ин-та теорет. и прикл. механики. – Новосибирск, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1584345
  Молодожникова Р.Н. Устойчивость симметричных профилей и цилиндрических оболочек в сверхзвуковом потоке газа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Молодожникова Р.Н.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1584346
  Хасьминский Р.З. Устойчивость систем дифференциальных уравнений при случайных возмущениях их параметров / Р.З. Хасьминский. – Москва : Наука, 1969. – 367 с.
1584347
  Хрисанов Сергей Марксович Устойчивость систем линейных дифференциальных уравнений со случайными параметрами одного класса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Хрисанов Сергей Марксович; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1974. – 20л.
1584348
  Климушев А.И. Устойчивость систем разностных и дифференциальных уравнений с малым параметром. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Климушев А.И.; Уральский гос. ун-тет. – Свердловск, 1962. – 12л.
1584349
  Сиразетдинов Т.К. Устойчивость систем с распределенными параметрами / Т.К. Сиразетдинов. – Новосибирск, 1987. – 229с.
1584350
  Айзин Лев Борисович Устойчивость слабонеоднородных течений с малой быстроизменяещейся добавкой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Айзин Лев Борисович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т теорет. и прикладной механики. – Новосибирск, 1980. – 18л.
1584351
   Устойчивость совбодных внутренних гравитационных вольн в океана : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Савченко В. Г,; Савченко В. Г,; Аркт. и Антаркт. НИИ. – Л., 1970. – 12л.
1584352
  Барсукова О.Н. Устойчивость сортов и видов грушки к болезням в предгорьях Западного Кавказа : Автореф... канд. биол.наук: / Барсукова О.Н.; Всесоюз. акад. с.-х. наук. им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-иммлед. ин-т растениеводства. – Ленинград, 1965. – 20л.
1584353
  Коваль Н.Д. Устойчивость сортов и видов плодовых культур к монилиальным заболеваниям в условиях предгорий Северо-Западного Кавказа : Автореф... канд. биол. наук: / Коваль Н.Д.; Всесоюзн.акад.с-х.наук. – Л, 1967. – 23л.
1584354
  Вольвач П.В. Устойчивость сортов яблони к мучнистой росе в условиях Украины : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Вольвач П.В.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т растениеводства им. Н.И.Вавилова. – Л., 1968. – 29л. – Бібліогр.:с.27-29
1584355
  Лисейкина Татьяна Александровна Устойчивость спирального течения между соосными цилиндрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Лисейкина Татьяна Александровна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции технич. наук.... – Новосибирск, 1973. – 17л.
1584356
  Темирбаев М.К. Устойчивость спутниковых движений. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Темирбаев М. К.; Ун-т дружбы народов. – М., 1971. – 7л.
1584357
  Рсымбетов К.С. Устойчивость станционных вращений тяжелого твердого тела с тремя стержнями / К.С. Рсымбетов. – М, 1984. – 13с.
1584358
  Мырзабеков Т. Устойчивость стационарного орбитального корабля. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.01 / Мырзабеков Т.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1975. – 18л.
1584359
  Якимов Авенир Александрович Устойчивость стационарного плоско-параллельного конвективного движения, вызванного внутренними источниками тепла : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Якимов Авенир Александрович; МВ и ССО Казах. ССР. Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1980. – 17л.
1584360
  Се Си Устойчивость стационарного режима автогенераторов : Автореф... канд. техн.наук: / Се Си; Мсок. энергетич. ин-т. – М., 1956. – 15л.
1584361
  Догонадзе Д.А. Устойчивость стационарных гидравлических режимов ГЭС с напорной деривацией : Автореф... д-ра техн. наук: / Догонадзе Д.А.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 35л.
1584362
  Рубановский В.Н. Устойчивость стационарных движений в примерах и задачах / В.Н. Рубановский, В.А. Самсонов. – Москва : Наука, 1988. – 303 с.
1584363
  Чудненко Александр Николаевич Устойчивость стационарных движений гамильтоновых систем с приложением к динамике твердого тела : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Чудненко Александр Николаевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 21л.
1584364
  Дружинин Э.И. Устойчивость стационарных движений гиростатов в центральном поле тяготения : Автореф... канд. техн.наук: / Дружинин Э.И.; Казан. авиац. ин-т. – Казань, 1967. – 7л.
1584365
  Савченко А.Я. Устойчивость стационарных движений механических систем / А.Я. Савченко. – К., 1977. – 160с.
1584366
  Любимцев Я.К. Устойчивость стационарных режимов ГЭС с дифференциальным уравнительным резервуаром и с n цилиндрическими резервуарами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Любимцев Я.К.; Горьковский исслед. физ.-технич. ин-т. при Горьков. гос. ун-те. – Горький, 1958. – 4л.
1584367
  Климанов В.И. Устойчивость стержневых и тонкостенных систем / В.И. Климанов. – Свердловск, 1988. – 80 с.
1584368
  Кузнецов А.П. Устойчивость стержней и оболочек в условиях ползучести. : Автореф... Канд.техн.наук: / Кузнецов А.П.; Ан СССР. – Новосибирск, 1964. – 10л.
1584369
  Зубчанинов В.Г. Устойчивость стержней как элементов конструкций за пределом упругости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зубчанинов В.Г.; АН СССР. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1960. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
1584370
  Сафронов Ю.В. Устойчивость стержней на упругих опорах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сафронов Ю. В.; Рос.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1951. – 4 л.
1584371
  Тимошенко С.П. Устойчивость стержней пластин и оболочек / С.П. Тимошенко. – М, 1971. – 807с.
1584372
  Тимошенко С.П. Устойчивость стержней пластин и оболочек / С.П. Тимошенко. – М. : Наука, 1971. – 807с
1584373
  Ясинская Любовь Ивановна Устойчивость стохастических систем с последействием при наличии пуассоновских возмущений : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.01.02 / Ясинская Любовь Ивановна; Киев. гос. ун-т. – К., 1985. – 13л.
1584374
  Ясинская Любовь Ивановна Устойчивость стохастических систем с последствием при наличии пуассоновских возмущений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ясинская Любовь Ивановна; МВ и ССО УССР. ЧГУ. – Черновцы, 1984. – 99л. – Бібліогр.:л.92-99
1584375
   Устойчивость структуры и хаос в нелинейных сетях синхронизации / В.С. Афраймович, В.И. Некоркин, Г.В. Осипов, В.Д. Шалфеев; Гапонов-Грехов А.В., Рабинович М.И. – Горький, 1989. – 253 с.
1584376
  Зорин А.В. Устойчивость тандема систем обслуживания с бернуллиевским немгновенным перемещением требований // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 163-176. – ISSN 0868-6904


  A tandem of two queueing systems with cyclic algorithm for control of independent conflict input flows is considered. Customers served in the first queueing system make transition to the second system with random speed. A cybernetic approach was used ...
1584377
  Предтеченский А.А. Устойчивость тепловой конвекции в прослойках жидкости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Предтеченский А.А.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т теплофизики. – Новосибирск, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1584378
  Архипов В.Н. Устойчивость течения жидкости и образование колебаний в следе за обтекаемым телом. : Автореф... наук: / Архипов В.Н.; Моск. ордена Ленина и орд. Труд. Крас. знам. гос. унив. им,М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – Москва, 1958. – 7л.
1584379
  Глазнев В.Н. Устойчивость течения за ударной волной, расположенной в канаде переменного сечения. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.24 / Глазнев В.Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1974. – 20л.
1584380
  Колоща О.И. и др. Устойчивость томатов к низким температурам: Физиологические и биологические аспекты повышения криустойчивости томатов / О.И. Колоща и др. – К., 1993. – 135 с.
1584381
  Мельник Р.В. Устойчивость трансверсально-изотропных пластин и оболочек, связанных с упругим мягким телом : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.03 / Мельник Р.В.; Львов.политехн.ин-т. – Львов, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1584382
  Ефимов И.А. Устойчивость трехслойных цилиндрических оболочек с заполнителем из гофра при комбинированных нагрузках : Автореф... канд. техн.наук: / Ефимов И.А.; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – М., 1962. – 10л.
1584383
  Михайличенко А.М. Устойчивость управляемых систем со случайными параметрами / А.М. Михайличенко. – К., 1981. – 160с.
1584384
  Тимошенко С.П. Устойчивость упругих систем / С.П. Тимошенко. – Москва-Ленинград, 1946. – 532 с.
1584385
  Динник А.Н. Устойчивость упругих систем / А.Н. Динник, акад. – Москва-Ленинград : [Изд. и 2-я тип. Изд-ва Акад. наук СССР, (Москва)], 1950. – 135 с. – (Итоги и проблемы современной науки / Академия наук СССР)
1584386
  Тимошенко С.П. Устойчивость упругих систем / С.П. Тимошенко. – 2-е изд. – Москва : Гостехиздат, 1955. – 568 с
1584387
  Гузь А.Н. Устойчивость упругих тел при всестороннем сжатии / А.Н. Гузь. – К., 1979. – 143 с.
1584388
  Гузь А.Н. Устойчивость упругих тел при конечных деформациях / А.Н. Гузь. – К., 1973. – 270 с.
1584389
  Гудрамович В.С. Устойчивость упруго-пластических оболочек / В.С. Гудрамович. – К., 1987. – 215 с.
1584390
  Лепик Ю.Р. Устойчивость упруго-пластических пластинок с учетом сжимаемости материала : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Лепик Ю.Р.; Тартуский гос. университет. Кафедра теоретической механики. – Тарту, 1952. – 8 с.
1584391
  Клюшников В.Д. Устойчивость упруго-пластических систем / В.Д. Клюшников. – Москва, 1980. – 240 с.
1584392
  Шевелев Н.А. Устойчивость упруговязких систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Шевелев Н. А. ; Моск. ин-т электрон. маш. строен. – Москва, 1978. – 19 с.
1584393
   Устойчивость фаз в металлах и сплавах : пер. с англ. – Москва : Мир, 1970. – 406с.
1584394
   Устойчивость фильтрующих откосов.. – Минск, 1969. – 264с.
1584395
  Янушкявичюс Р. Устойчивость характеризаций вероятностных распределений : Монография / Р. Янушкявичюс; Литов. АH. Ин-т математики и информатики. – Вильнюс : Мокслас, 1991. – 248 с. – ISBN 5-420-00890-4
1584396
  Перлмуттер Д. Устойчивость химических реактивов / Д. Перлмуттер. – Л., 1976. – 256с.
1584397
  Лебедева Т.Т. Устойчивость целочисленной задачи поиска Парето-оптимальных решений / Т.Т. Лебедева, Т.И. Сергиенко // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 123-123
1584398
  Будник А.П. Устойчивость цилиндрических оболочек переменной толщины : Автореф... канд. техн.наук: / Будник А. П.; МВиССО РСФСР, Ворон. полит. ин-т. – Воронеж, 1972. – 15л.
1584399
  Конох В.И. Устойчивость цилиндрических оболочек при комбинированном нагружении : Автореф... канд. техн.наук: 212 / Конох В.И.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединиения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1584400
  Феденко В.И. Устойчивость цилиндрических оболочек при сложном нагуржении. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Феденко В.И.; АН УССР. Львов. филиал мат. физики. ин-та математики. – Львов, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1584401
  Прохоров С.В. Устойчивость цилиндрической оболочки при неравномерном обжатии. : Автореф... канд. техн.наук: / Прохоров С.В.; МВ и ССО РСФСР. Казан. авиац. ин-т. – Казань, 1959. – 12л.
1584402
  Лазер И.М. Устойчивость цифровых микроэлектронных устройств / И.М. Лазер, В.А. Шубарев. – М., 1983. – 215с.
1584403
   Устойчивость членистоногих к инсектицидам.. – Москва, 1960. – 256с.
1584404
  Колодяжный А.П. Устойчивость эксцентрично подкрепленных цилиндрических оболочек при изгибе : Автореф... канд. технич.наук: 01.023 / Колодяжный А.П.; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1972. – 12л.
1584405
  Розанов М.Н. Устойчивость электрических систем / М.Н. Розанов. – Москва
Вып. 1. – 1963. – 102 с.
1584406
  Розанов М.Н. Устойчивость электрических систем / М.Н. Розанов. – Москва
Вып. 2. – 1963. – 100 с.
1584407
  Резник С.Н. Устойчивость энергетического баланса термоядерной плазмы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Резник С.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 16 с.
1584408
  Резник Святослав Николаевич Устойчивость энергетического баланса термоядерной плазмы : Дис... канд. физ-матнаук: 01.04.08 / Резник Святослав Николаевич; Ин-т ядерных исследований. – Киев, 1978. – 109л. – Бібліогр.:л.102-109
1584409
   Устойчивость энергосистем и противоаварийное управление. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 133 с.
1584410
  Габович Ю.Р. Устойчивость эффектов характеризации нормального распределения независимостью статистик : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Габович Ю.Р.; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1974. – 12л.
1584411
   Устойчивость, неравномерная по запаздыванию, одной слаболинейной системы с последействием / Д.Я. Хусанов, Й. Диблик, Я. Баштинец, А.С. Сиренко // Труды Института прикладной математики и механики : научное издание / Институт прикладной математики и механики. – Славянск, 2015. – Т. 29. – С. 129-146. – ISSN 1683-4720


  Рассматривается система дифференциальных уравнений с асимптотически устойчивой диагональной частью и нелинейностью, представляющей сумму нелинейных функций одного аргумента, удовлетворяющих условиям Липшица. Система имеет положение равновесия в первом ...
1584412
  Воронов А.А. Устойчивость, управляемость, наблюдаемость / А.А. Воронов. – Москва, 1979. – 335с.
1584413
  Смелянец В.П. Устойчивоть сосен крымской и обыкновенной к вередным насекомым на юге Украины. : Автореф... канд.биол.наук: / Смелянец В.П.; Укр.с-х.акад. – К, 1967. – 22л.
1584414
  Макаров Б.П. Устойчивтость недеальных оболочек : Автореф... док. техн.наук: / Макаров Б. П.; Моск. энергет. ин-т. – М., 1969. – 17л.
1584415
  Корнильев Э.А. Устойчивые алгоритмы в автоматизированных системах обработки информации / Э.А. Корнильев. – К, 1989. – 223с.
1584416
  Титова А.И. Устойчивые ассоциации лексам в некоторых славянских языках : Автореф... уканд. филол.наук: 10.02.03 / Титова А. И.; БГУ. – Минск, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1584417
  Буянова Н.Д. Устойчивые варианты некоторых фитопатогенных бактерий к актиномецетам-антагонистам и антибиотикам. : Автореф... Канд.биол.наук: / Буянова Н.Д.; Моск.ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1963. – 20л.
1584418
  Григораш А.М. Устойчивые выражения библейского происхождения в поэтическом творчестве А.А. Блока // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2010. – № 5. – С. 28-34. – Библиогр.: 11 назв.
1584419
  Дерибас В.М. Устойчивые глагольно-именные словосочетания русского языка / В.М. Дерибас. – М., 1975. – 240с.
1584420
  Дерибас В.М. Устойчивые глагольно-именные словосочетания русского языка / В.М. Дерибас. – 2-е изд. – М., 1979. – 254с.
1584421
  Дерибас В.М. Устойчивые глагольно-именные словосочетания русского языка / В.М. Дерибас. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1983. – 256с.
1584422
  Кохтев Н.Н. Устойчивые глагольно-именные сочетания в языке газеты : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Кохтев Н.Н.; МГУ. – М., 1969. – 16л.
1584423
  Жулинская Л.К. Устойчивые глагольно-именные сочетания, обозначающие процессы речи, в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Жулинская Л. К.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1975. – 24л.
1584424
  Пустыльников Л.Д. Устойчивые и осциллирующие движения в некоторых неавтономных динамических системах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Пустыльников Л.Д.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1971. – 11л.
1584425
  Абальянц С.Х. Устойчивые и переходные режимы в искусственных руслах / С.Х. Абальянц. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 240 с. : ил. – Библиогр.: с. 232-238
1584426
  Гончаренко Александр Александрович Устойчивые к случайным возмущениям решения одного класса обратных задач распространения и дифракции электромагнитных волн : Автореф... канд. физико-матем.наук: 01.04.03 / Гончаренко Александр Александрович; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 22л.
1584427
  Прохорова Н.М. Устойчивые компаративы английского языка (семантико-функциональный аспект) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Прохорова Н.М.; МП РСФСР. Москов. обл. пед .ин-т. – М., 1974. – 32л.
1584428
  Смоляк С.А. Устойчивые методы оценивания / С.А. Смоляк, Б.П. Титаренко. – М., 1980. – 208с.
1584429
  Алиев Б. Устойчивые методы решения некоторых задач математической физики на спектре : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук 008 / Алиев Б. ; Моск. гос. ун-т, Мех.-мат. фак. – Москва, 1970. – 13 с. – Библиогр.: с. 12-13
1584430
  Ритман А. Устойчивые минеральные ассоциации изверженных пород : Метод пересчета / А. Ритман. – Москва : Мир, 1975. – 288с.
1584431
  Постников М.М. Устойчивые многочлены. / М.М. Постников. – М., 1981. – 176с.
1584432
  Бутарева Л.А. Устойчивые оловесные комплексы типа "дать + имя существительное (с предлогом и без предлога)" в русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Бутарева Л.А.; Самарканд.гос.ун-т. – Самарканд, 1974. – 28л.
1584433
  Голубицкий М. Устойчивые отображения и их особенности / М. Голубицкий. – Москва : Мир, 1977. – 290 с.
1584434
  Осипова В.А. Устойчивые под любым ветром / В.А. Осипова, М. Полозова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Изд. дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – апрель. – С. 72-74. – ISSN 1726-6726


  В рубрике Российской ассоциации электронных библиотек публикуются материалы разного жанра: и интервью, и аналитические статьи, и результаты проведённых исследований, и обзоры конференций, выставок, семинаров. В апрельском номере – своеобразная ...
1584435
  Ямушкина Ираида Васильевна Устойчивые предложно-именные сочетания фразеологического и нефразеологического типа с адвербиальным значением в современном испанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Ямушкина Ираида Васильевна ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1972. – 23 с.
1584436
  Денисова В.В. Устойчивые разговорные сочетания свов с необходимым значением в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Денисова В. В.; ОГУ. – 19л.
1584437
  Джумаев С. Устойчивые разностные методы решения некоторых некорректных задач математической физики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Джумаев С.; АН СССР. – Новосибирск, 1973. – 12л.
1584438
  Стерлингов С.Г. Устойчивые символические единецы современного немецкого языка. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Стерлингов С.Г.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1981. – 24л.
1584439
  Караулова Т.К. Устойчивые словесные комплексы в научном тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Караулова Т. К.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 24л.
1584440
  Малиновский Е.А. Устойчивые словесные комплексы в произведениях С.А.Есенина. (К изучению эволюции языка и слога поэта) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Малиновский Е.А.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1971. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1584441
  Рахманова Наталья Игоревна Устойчивые словесные комплексы в средневерхненемецкой прозе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Рахманова Наталья Игоревна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 24л.
1584442
  Дьякова Н.А. Устойчивые словесные комплексы древнеанглийской орегинальной прозы. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дьякова Н.А.; Ленингр.орд.Ин-та языкознания. – Л, 1977. – л.
1584443
  Ломов А.Г. Устойчивые словесные комплексы древнейших русских летописей : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Ломов А.Г. ; Самарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1969. – 33 с. – Бібліогр.:с.32-39
1584444
  Касенова Б.А. Устойчивые словесные комплексы номинативно-характеризующего типа в русской газетно-публицистической речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Касенова Б.А.; КГУ. – К, 1992. – 17л.
1584445
  Касенова Баглан Алтынбековна Устойчивые словесные комплексы номинативно-характеризующего типа в русской газетно-публицистической речи : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Касенова Баглан Алтынбековна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 165л. – Бібліогр.:л.145-165
1584446
  Вартапетова С.С. Устойчивые словосочетания аппозтивного типа в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Вартапетова С.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Курпской. – М., 1968. – 21л.
1584447
  Шестакова Е.Н. Устойчивые словосочетания в говорах Воронежской области (на матер. говоров Аннинского района). : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Шестакова Е.Н.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 23л.
1584448
  Смирнов В.Л. Устойчивые словосочетания в древнерусском языке (на материале Сибирских летописей) : Автореф... канд. филол.наук: / Смирнов В.Л.; Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск, 1966. – 18л.
1584449
  Сайфуллин Ч.Г. Устойчивые словосочетания в современном уйгурском языке : Автореф... канд. филологич.наук: / Сайфуллин Ч.Г.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 22л.
1584450
  Быкова С.А. Устойчивые словосочетания в современном японском языке / Быкова С.А. – Москва : МГУ, 1985. – 64 с.
1584451
  Муратов С.Н. Устойчивые словосочетания в тюркских языках / С.Н. Муратов. – Москва, 1961. – 130с.
1584452
  Кульчицкая П.М. Устойчивые словосочетания в функции сказуемого в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кульчицкая П.М. ; Акад. наук УкрССР , Отд-ние обществ. наук. – Киев, 1954. – 15 с.
1584453
  Базыленко А.М. Устойчивые словосочетания в языке Якуба Коласа : Автореф... канд.филол.наук: / Базыленко А.М.; АН БССР Ин-т языкознания. – Минск, 1952. – 19л.
1584454
  Алексеев А.А. Устойчивые словосочетания глагольносубстантивной структуры в английском языке (функционирование и развитие до новоанглийского периода) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алексеев А.А. ; Лен. гос. пед ин-т. – Ленинград, 1972. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
1584455
  Регинина К.В. Устойчивые словосочетания русского языка / К.В. Регинина. – Москва : Русский язык, 1976. – 296 с.
1584456
  Регинина К.В. Устойчивые словосочетания русского языка / К.В. Регинина. – М., 1978. – 296с.
1584457
  Регинина К.В. Устойчивые словосочетания русского языка / К.В. Регинина. – 2-е изд. – М., 1980. – 296с.
1584458
  Регинина К.В. Устойчивые словосочетания русского языка / К.В. Регинина. – 3-е изд. – М., 1983. – 300с.
1584459
  Регинина К.В. Устойчивые словосочетания русского языка (для говорящих на польском языке) / К.В. Регинина. – Москва-Варшава : Ведза Повшехна-Русский язык, 1980. – 302с.
1584460
   Устойчивые словосочетания с глагольным стержнем в современном турецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рожанский А. А,; Рожанский А. А,; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 17л.
1584461
  Перевезенцева Нина Николаевна Устойчивые словосочетания с каузативными глаголами в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 12.02.01 / Перевезенцева Нина Николаевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 21л.
1584462
  Петлеванный Г.П. Устойчивые словосочетания с компонентами machen, tun и их роль в обогащении фразеологического фонда и лексического состава современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Петлеванный Г.П.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1970. – 21л.
1584463
  Козырев И.С. Устойчивые словосочетания с местоименными словами в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козырев И.С.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1953. – 21 с.
1584464
  Красильников П.В. Устойчивые соединения углерода в почвах: происхождение и функции // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 1131-1144 : схема. – Библиогр.: 129 назв. – ISSN 0032-180Х
1584465
  Меншутина О.И. Устойчивые сочетания / О.И. Меншутина, А.В. Фролкина. – М., 1978. – 38с.
1584466
  Гладких Е.Н. Устойчивые сочетания в языке английской газетной публицистики 1900-1950 гг. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гладких Е.Н.; Ленингр.пед.ин-т. – Л, 1975. – 23л.
1584467
  Бектурганов Е. Устойчивые сочетания слов в романе-эпопее Мухтара Ауэзова "Путь Абая" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бектурганов Е. ; Каз. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1967. – 24 с.
1584468
  Огольцев В.М. Устойчивые сравнения в системе фразеологии / В.М. Огольцев. – Л., 1978. – 159с.
1584469
  Огольцев В.М. Устойчивые сравнения русского языка / В.М. Огольцев. – М., 1984. – 173с.
1584470
   Устойчивые статистические методы оценки данных : пер. с англ. – Москва : Машиностроение, 1984. – 231 с.
1584471
  Журбина Е.И. Устойчивые темы / Е.И. Журбина. – Москва : Советская Россия, 1974. – 208 с.
1584472
  Пирагас К.А. Устойчивые траектории динамики и уравнения квантовой теории. / К.А. Пирагас, А.Н. Александров. – К., 1972. – 16с.
1584473
  Архангельский В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке : основы теории устойчивых фразз и проблемы общей фразеологии / Архангельский В.Л. ; Ростов-на-Дону гос. пед. ин-т. – Ростов-на-Дону : Ростовский-на-Дону университет, 1964. – 316 с.
1584474
  Козырева Л.Ф. Устойчивые фразы и контекст / Л.Ф. Козырева. – Ростов -на-Дону, 1983. – 120с.
1584475
  Старостенко В.И. Устойчивые численные методы в задачах гравиметрии / В.И. Старостенко. – Киев : Наукова думка, 1978. – 227с.
1584476
   Устойчивый рост Донецкого региона // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 8-9 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
1584477
  Татарченко В.А. Устойчивый рост кристаллов / В.А. Татарченко. – Москва : Наука, 1988. – 240 с. – ISBN 5-02-013828-2
1584478
  Бурганская Л.И. Устойчисвость в целом решении некоторых систем нелинейных дифференциальных уравнений высших порядков : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бурганская Л. И.; АН БССР, Отд-ние физ-мат. наук. – Минск, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1584479
  Низамеев Х.Р. Устойчисвость роторов в пошипниках скольжения с внешним нагнетанием смазки через щель и со спиральными канаваками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Низамеев Х. Р.; Томск. ГУ. – Томск, 1995. – 19 с.
1584480
  Разумихин Б.С. Устойчнивость эредитарных систем / Б.С. Разумихин. – Москва : Наука, 1988. – 106 с.
1584481
  Эмирова М А. Усточивые предложно-именные обороты современного русского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Эмирова А.М. ; Самаркан. гос. ун-т. – Самаркан, 1969. – 27 с. – Бібліогр.:с.25-27
1584482
  Гольдин А.С. Устранение вибраций турбоагрегатов на тепловых электростанциях / А.С. Гольдин. – Москва, 1980. – 95 с.
1584483
  Кудрявцев Н.Т. Устранение водородной хрупкости сталей при электролитическом цинковании. / Н.Т. Кудрявцев, И.И. Мороз. – М, 1957. – 16с.
1584484
  Шорин В.П. Устранение колебаний в авиационных трубопроводах / В.П. Шорин. – М, 1980. – 157с.
1584485
  Зиновьев Э.В. Устранение конфликтных ситуаций при управлении доступом процессов к информационным ресурсам / Э.В. Зиновьев. – Рига, 1983. – 69 с.
1584486
  Кашулин С.А. Устранение негативных последствий использования возможностей, предоставляемых офшорными зонами // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 10. – С. 41-46. – ISSN 0132-0831
1584487
   Устранение недостатков в нормировании труда и организации заработной платы рабочих. – Москва, 1957. – 24с.
1584488
  Городилова В.И. Устранение недостатков произношения при ринолалии : пособие для учителей-логопедов / В.И. Городилова, Н.И. Кузьмина. – Москва : Гос. учебно-педагогическое изд. Мин-ва просвещения РСФСР, 1961. – 214с.
1584489
  Гукин Д. Устранение неисправностей в ПК для "чайников" / Дэн Гукин. – Москва : Диалектика, 2004. – 304с. – Парал. тит. англ. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0550-8
1584490
  Ельяшкевич С.А. Устранение неисправностей в телевизоре / С.А. Ельяшкевич. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1962. – 208 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 387)
1584491
  Газаров А. Устранение неисправностей и ремонт ПК своими руками на 100% / Артур Газаров. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2011. – 320 с. : илл. – Библиогр.: с. 314. – ISBN 978-5-459-00423-6
1584492
  Кинг Г.Д. Устранение неисправностей транзисторных устройств / Г.Д. Кинг. – Москва, 1973. – 110 с.
1584493
  Каверина В.В. Устранение омофонии в истории русского письма // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 40-65. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1584494
  Новиков А.В. Устранение потерь рабочего времени на предприятии. / А.В. Новиков. – М., 1974. – 64с.
1584495
  Зайцев И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе / И.М. Зайцев. – Саратов, 1985. – 135 с.
1584496
  Нефедьев Е.А. Устранение судей в гражданском процессе / Е.А. Нефедьев. – Казань : Тип. Имп. унив.
Вып. 1. – 1885. – 173 с. – Библиогр. в примеч.
1584497
  Нефедьев Е.А. Устранение судей в гражданском процессе / Е.А. Нефедьев. – 2-е изд. – Казань : Тип. Имп. унив.
Вып. 1. – 1887. – 173 с. – Библиогр. в примеч.
1584498
  Губарь Татьяна Николаевна Устранение судом недостатков в вынесенном им решении : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Губарь Татьяна Николаевна; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1974. – 19л.
1584499
  Абаренков В.П. Устранение ядерной угрозы - веление времени / В. П. Абаренков. – Москва : Междунар. отношения, 1981. – 80 с. – Библиогр.: с. 77-79. – (Библиотечка международника)
1584500
  Эванс Гарет Устранение ядерных угроз : практическая программа для творцов мировой политики // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 2 (40). – С. 53-57
1584501
  Чудновский И.Я. Устранения неисправностей в усилителях / И.Я. Чудновский. – М, 1965. – 299с.
1584502
  Трохимчук Ю.Ю. Устранимые особенности аналитических фукнций. / Ю.Ю. Трохимчук. – К., 1992. – 222с.
1584503
  Скобельцын А.Е. Устраняется-ли гражданский иск из уголовного процесса в случае оправдательного приговора? / А.Е. Скобельцын. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. Н.К. Мартынова ; Тип. М.М. Стасюлевича, 1892. – 48
1584504
  Артамонов Владимир Устрашение Гетманщины // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 7 : Полтавской баталии 300. – С. 29-33. – ISSN 0235-7089


  Знищення Батурина.
1584505
  Лиддел Г. Устрашение или оборона? / Г. Лиддел, Г. Базиль. – М., 1962. – 192с.
1584506
  Гамильтон Д. Устрашители. Мстители : романы / Дональд Гамильтон. – Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 1995. – 538, [6] с. – (Отряд особого назначения). – ISBN 5-88475-031-5
1584507
  Сидоров В.М. Устремление / В.М. Сидоров. – Москва, 1986. – 31с.
1584508
  Луковец А.И. Устремление в будущее / А.И. Луковец. – Москва, 1964. – 48с.
1584509
  Ганичев В.Н. Устремление вперед / В.Н. Ганичев. – Москва, 1981. – 432 с.
1584510
  Крыльцов Е.С. Устремленность / Е.С. Крыльцов. – М, 1967. – 63с.
1584511
  Цырендоржиев С.С. Устремленность : повести / Сергей Цырендоржиев ;. – Москва : Советская Россия, 1979. – 175 с.
1584512
  Гордеев С. Устремленность / С. Гордеев. – К, 1991. – 94с.
1584513
  Кудрейко А.А. Устремленность. / А.А. Кудрейко. – М., 1972. – 175с.
1584514
  Бондарева Светлана Устремленные в завтра, или Через партнерство - к развитию // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С.34. – ISSN 1727-4893


  Сегодня о Фонде "Пушкинская библиотека" знают в любой сельской библиотеке. В сохранение и развитие библиотек Брянщины "Пушкинская библиотека" также внесла свой весомый вклад.
1584515
  Бондарева Светлана Устремленные в завтра, или Через партнерство - к развитию // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С.34. – ISSN 1727-4893


  Сегодня о Фонде "Пушкинская библиотека" знают в любой сельской библиотеке. В сохранение и развитие библиотек Брянщины "Пушкинская библиотека" также внесла свой весомый вклад.
1584516
  Бондарева Светлана Устремленные в завтра, или Через партнерство - к развитию // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С.34. – ISSN 1727-4893


  Сегодня о Фонде "Пушкинская библиотека" знают в любой сельской библиотеке. В сохранение и развитие библиотек Брянщины "Пушкинская библиотека" также внесла свой весомый вклад.
1584517
  Щербаков А.А. Устремленные к звездам / А.А. Щербаков. – Москва, 1986. – 141с.
1584518
  Костюкевич С.В. Устремленные к сближению и сохранившие разнообразие: противоречия Болонского процесса (реферат статьи дж. витте "устремленные к конвергенции и влюбленные в разнообразие: связь с противоречиями Болонского процесса") // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 11 (декабрь). – С. 56-60. – ISSN 0321-0383


  Окончание. Начало № 10, 2010. B статье анализируется понятие «конвергенция» в документах Болонского процесса и оценивается степень конвергенции, достигнутая между системами высшего образования Германии, Голландии, Франции и Англии за период 1998-2004 ...
1584519
  Костюкевич С.В. Устремленные к сближению и сохранившие разнообразие: противоречия Болонского процесса (реферат статьи Дж. Витте "Устремленные к конвергенции и влюбленные в разнообразие: связь с противоречиями Болонского процесса") // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 10 (ноябрь). – С. 59-62. – ISSN 0321-0383


  Дж. Витте работает в Баварском государственном институте планирования и исследования высшего образования в Германии (The Bavarian State Institute for Higher Education Research and Planning, Germany). B статье анализируется понятие конвергенции в ...
1584520
  Сенів Д. Устремління до єдності й усамостійнення Української християнської церкви // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 99-101
1584521
  Робски О. Устрицы под дождем / Оксана Робски. – Москва : Астрель, 2008. – 320с. – ISBN 978-5-17-045053-4
1584522
  Питер М. Устрій і завдання вищого навчального закладу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 114–118. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1584523
  Гурбик А. Устроєві засади громадського судочинства й народна підсвідомість на українських землях у складі Великого князівства Литовського // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 102-123
1584524
  Бриман М.С. Устроители жизни : очерки и рассказы : [для ст. возраста] / М.С. Бриман. – Москва : Детская литература, 1976. – 127 с. : ил.
1584525
   Устройства автоматики и телемеханики.. – Чебоксары, 1971. – 118с.
1584526
  Еремеев И.С. Устройства автоматики на магнитных элементах / И.С. Еремеев, Л.С. Панасюк. – К., 1963. – 108с.
1584527
  Скаржепа В.А. Устройства автоматики на тиристорах. / В.А. Скаржепа, А.А. Морозов. – К., 1974. – 224с.
1584528
  Харазов К.И. Устройства автоматики с магнитоуправляемыми контактами / К.И. Харазов. – М., 1990. – 255с.
1584529
  Смирнов Б.С. Устройства автоматической смены масштабов для АВМ. / Б.С. Смирнов, Е.И. Баду. – Л., 1978. – 96с.
1584530
  Боровских Ю.И. Устройства автомобилей : учебник для средних проф.-технических училищ / Ю.И. Боровских, В.М. Кленников, А.А. Сабинин. – Москва : Высшая школа, 1978. – 166 с. : ил. – Библиогр.: с. 162. – (Профтехобразование. Автомобильный транспорт)
1584531
  Чернов В.Г. Устройства ввода-вывода аналоговой информации для цифровых систем сбора и обработки данных / В.Г. Чернов. – М., 1988. – 183с.
1584532
  Ярославский Л.П. Устройства ввода-вывода изображений для цифровых вычислительных машин / Л.П. Ярославский. – М, 1968. – 86с.
1584533
  Романенко Ю.М. Устройства ввода-вывода ЭВМ / Ю.М. Романенко. – М., 1979. – 64с.
1584534
   Устройства ввода и вывода графической информации в ЭЦВМ.. – Москва, 1967. – 96с.
1584535
  Ваганов А.И. Устройства виброакустической диагностики и системы управления объектами с экстремальными условиями измерений. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.13.05.,05.13.07 / Ваганов А.И.; ОПУ. – Одесса, 1993. – 34л.
1584536
  Иванов А.П. Устройства вывода визуальной информаци ЭВМ Устройства регистрации / А.П. Иванов. – Горький, 1981. – 94с.
1584537
  Грачев А.Г. Устройства вывода информации из искровых камер с ферриторвыми сердечниками с прямоугольной петлей гистерезиса : Автореф... канд. техн.наук: / Грачев А. Г.; Объед. ин-т ядерных исслед. 13-6082 Лаб. высоких энергий. – Дубна, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1584538
   Устройства вывода информации из многоканальных анализаторов.. – М., 1964. – 16с.
1584539
   Устройства выделения локационных сигналов из помех. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 230 с.
1584540
  Острейко Г.Н. Устройства высокочастотного питания комплекса установок встречных электрон-электронных и позитрон-электронных пучков Института ядерной физики СО АН СССР. : Автореф... Канд.техн.наук: / Острейко Г.Н.; Ан СССР.Сиб.отдел. – Новосибирск, 1967. – 17л.
1584541
  Макаров С.Б. Устройства дискретной обработки радиосигналов / С.Б. Макаров, И.А. Цикин. – Ленинград, 1984. – 71 с.
1584542
   Устройства для контроля параметров полупроводниковых приборов.. – М., 1964. – 16с.
1584543
  Шиянов А.И. Устройства для настройки магнитофонов / А.И. Шиянов. – Москва : Радио и связь, 1988. – 86 с.
1584544
  Штамбергер Г.А. Устройства для создания слабых постоянных магнитных полей / Г.А. Штамбергер; АН СССР; Институт автоматики и электрометрии; Карандеев К.Б. – Новосибирск : Наука, 1972. – 176 с.
1584545
  Самойлов Л.К. Устройства задержки информации в дискретной технике / Л.К. Самойлов. – Москва : Советское радио, 1973. – 255 с.
1584546
  Догановский С.А. Устройства запаздывания и их применение в автоматических системах / С.А. Догановский, В.А. Иванов. – М., 1966. – 280с.
1584547
  Глудкин О.П. Устройства и методы фотометрического контроля в технологии производства ИС / О.П. Глудкин, А.Е. Густов. – Москва : Радио и связь, 1981. – 112 с. – (Массовая библиотека инженера ; Электроника)
1584548
   Устройства и системы контроля и управления технологическими процессами и технологическим оборудованием при производстве ИЭТ. – Москва, 1989. – 192 с.
1584549
   Устройства и элементы систем автоматизации научных экспериментов.. – Новосибирск, 1970. – 584с.
1584550
   Устройства и элементы систем автоматического регулирования и управления.. – М.
1. – 1973. – 680с.
1584551
   Устройства и элементы систем автоматического регулирования и управления.. – М.
2. – 1975. – 687с.
1584552
   Устройства и элементы систем автоматического регулирования и управленя.. – М.
3. – 1976. – 735с.
1584553
   Устройства и элементы теории автоматики и телемеханики.. – М., 1952. – 248с.
1584554
   Устройства машинной памяти. – М., 1986. – 62с.
1584555
  Абакумов В.Г. Устройства на видиконе для ввода графиков в электронные вычислительные машины / В.Г. Абакумов, А.И. Петренко. – Москва : Энергия, 1967. – 96 с. – Библиогр.: с. 94-95
1584556
  Козловский В.В. Устройства на неоднородных линиях / В.В. Козловский, В.И. Сошников. – Киев, 1987. – 191 с.
1584557
  Глузман П.Л. Устройства на основе управляемых магнитных элементов / П.Л. Глузман, В.П. Миловзоров, В.В. Юдин. – Москва, 1986. – 160 с.
1584558
  Гвоздева Ирина Маратовна Устройства нелинейной пространственной фильтрации в системах ситуационного управления : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Гвоздева Ирина Маратовна; Мин-во образ. Украины. Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1993. – 16л.
1584559
  Рогачев В.И. Устройства обработки сигналов на акустических волноводах / В.И. Рогачев. – Ленинград : Ленинградский университет, 1979. – 169 с.
1584560
  Койбла Х. Устройства обработки частотно-фазовых сигналов на основе параметрических генераторов в системах управления. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.05 / Койбла Х.; КПИ. – К, 1987. – 13л.
1584561
  Грошев А.А. Устройства отображения информации на основе жидких кристаллов / А.А. Грошев. – Л, 1977. – 80с.
1584562
  Лямичев И.Я. Устройства отображения информации с плоскими экранами / И.Я. Лямичев. – Москва, 1983. – 207 с.
1584563
  Гуральник А.К. Устройства памяти современных и перспективных ЦВМ: (Конструкции и технология). / А.К. Гуральник. – М., 1976. – 344с.
1584564
  Лобов Г.Д. Устройства первичной обработки микроволновых сигналов : Физические принципы. Анализ и синтез. Применения / Г.Д. Лобов. – Москва : МЭИ, 1990. – 254 с.
1584565
  Лучук А.М. Устройства передачи дискретной информации. / А.М. Лучук. – К., 1978. – 260с.
1584566
  Анисимов Б.В. Устройства подготовки данных для ЭВМ / Анисимов Б.В., Хомяков К.С. – Москва : Машиностроение, 1972. – 120 с. : ил. – Библиогр.: с. 119. – (Вычислительная техника)
1584567
  Шустов Э.И. Устройства последовательного спектрального анализа / Э.И. Шустов, Л.В. Хабарова. – Москва : Связь, 1978. – 109 с.
1584568
  Савинов А.М. Устройства преобразования информации в системах числового программного управления: лекция. / А.М. Савинов. – М.
ч. 2. – 1978. – 48с.
1584569
  Данилов Б.С. Устройства преобразования сигналов для передачи цифровых данных / Б.С. Данилов. – М, 1971. – 42с.
1584570
  Колосовский Е.А. Устройства приема и обработки сигналов : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 200700 - "Радиотехника" направления подготовки дипломированных специалистов 654200 - "Радиотехника" / Е.А. Колосовский. – Москва : Горячая линия - Телеком, 2007. – 455 , [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 452-453. – (Учебное пособие для высших учебных заведений . Специальность). – ISBN 5-93517-264-X
1584571
  Лапий В.Ю. Устройства ранговой обработки информации. / В.Ю. Лапий. – К., 1986. – 121с.
1584572
  Богомолов В.Н. Устройства с датчиками Холла и датчиками магнитосопротивления / В.Н. Богомолов. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1961. – 168 с. : ил. – Библиогр.: с. 162-168. – (Библиотека по автоматике ; вып. 42)
1584573
  Вуль В.А. Устройства сверхбыстродействующей памяти на туннельных диодах / В.А. Вуль, Б.Г. Трайто. – Ленинград, 1969. – 156с.
1584574
  Альтман Дж.Л. Устройства сверхвысоких частот / Дж.Л. Альтман. – Москва : Мир, 1968. – 488 с.
1584575
  Сазонов Д.М. Устройства СВЧ : учеб. пособие / Д.М. Сазонов, А.Н. Гридин, Б.А. Мишустин. – Москва : Высшая школа, 1981. – 295 с.
1584576
  Максимов В.М. Устройства СВЧ : основы теории и элементы тракта: Учебное пособ. для студ.вузов, обуч-ся по направлению подготовки диплом. специалистов "Радиотехника" / В.М. Максимов; Ред.совет: Бакулев П.А., Воскресенский Д.И., Карташев В.Г. и др. – Москва : Сайнс-Пресс, 2002. – 72с. – ("Конспекты лекций по радиотехническим дисциплинам" ; вып. 3). – ISBN 5-94818-005-0
1584577
  Еремеев И.С. Устройства сжатия информации / И.С. Еремеев. – Москва, 1980. – 161с.
1584578
   Устройства сложения и распределения мощностей высокочастотных колебаний. – Москва : Советское радио, 1980. – 295 с.
1584579
  Барыкова Н.Г. Устройства теплотехнических измерений и автоматического управления электростанций / Н.Г. Барыкова. – 2-е изд., перераб. – Москва : [б. и.], 1985. – 200 с.
1584580
  Ножников Г.Е. Устройства управления ЦВМ / Г.Е. Ножников. – М, 1971. – 48с.
1584581
  Рычина Т.А. Устройства функциональной электроники и электрорадиоэлементы : Учебник для вузов / Т.А. Рычина, А.В. Зеленский. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1989. – 352с.
1584582
  Крайзмер Л.П. Устройства хранения дискретной информации / Л.П. Крайзмер. – Москва-Л., 1961. – 360с.
1584583
  Крайзмер Л.П. Устройства хранения дискретной информации / Л.П. Крайзмер. – 2-е изд. перераб. доп. – Л., 1969. – 312с.
1584584
  Бутусов И.В. Устройства цифровой индикации и регистрации информации / И.В. Бутусов. – К., 1966. – 68с.
1584585
  Розоринов Г.Н. Устройства цифровой магнитной звукозаписи / Г.Н. Розоринов, В.Д. Свяченый. – Киев : Тэхника, 1991. – 155 с.
1584586
  Махнанов В.Д. Устройства частотного и время-импульсного преобразования. / В.Д. Махнанов, Н.Т. Милохин. – М., 1970. – 128с.
1584587
  Кудрин И.Г. Устройства шумоподавления в звукозаписи / И.Г. Кудрин. – Москва, 1977. – 88 с.
1584588
  Грубов В.И. Устройства электронной вычислительной техники / В.И. Грубов, В.С. Кирдан. – К, 1974. – 599с.
1584589
  Грубов В.И. Устройства электронной вычислительной техники : справочник / В.И. Грубов, В.С. Кирдан. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Вища школа, 1980. – 560с.
1584590
   Устройства электропитания и электропривода малой мощности. – Москва : Энергия
Т. 1. – 1969. – 360 с.
1584591
   Устройства электропитания мощных радиосистем. – Москва : Энергия, 1972. – 168 с.
1584592
   Устройства электропитания электронной аппаратуры. – Киев : Техніка, 1980. – 239 с.
1584593
  Овчинников В.В. Устройство автоматического объема информации / В.В. Овчинников. – Москва, 1971. – 199с.
1584594
   Устройство ввода-вывода ЭВМ.. – Л.
1. – 1975. – 22с.
1584595
  Савета Н.Н. Устройство ввода и вывода информации универсальных электронных цифровых вычислительных машин. / Н.Н. Савета. – М., 1971. – 296с.
1584596
  Марчук О.Н. Устройство двигателя внутреннего сгорания как система знаний / О.Н. Марчук. – К., 1975. – 56с.
1584597
  Бычков Ю.А. Устройство для автоматического просмотра ядерных фотоэмульсий. : Автореф... Канд.техн.наук: / Бычков Ю.А.; Объедин.ин-т.ядерных исследований. – Дубна, 1964. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1584598
  Щербина С.В. Устройство для калибровки и метрологической поверки цифровых сейсмических регистраторов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 161-171 : рис., табл. – Библиогр.: с. 169-171. – ISSN 0203-3100
1584599
  Бурачек В.Г. Устройство для количественного (спектрального) дешифрирования фотографических аэро- и космических снимков / В.Г. Бурачек, А.О. Кравченко // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 2. – С. 51-53 : Рис.
1584600
  Красовский И.С. Устройство для определения силы удара при динамических испытаниях конструкций // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 198-204 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
1584601
  Боженов В.Ф. Устройство для сборки транзисторных приемников / В.Ф. Боженов. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1964. – 17 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 498)
1584602
  Григорьев Анатолий Николаевич Устройство для снижения погрешности дозирования сыпучих материалов на базе итерационных алгоритмов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Григорьев Анатолий Николаевич; Одесский политехн. ин-т. – Одесса, 1985. – 16 с.
1584603
  Григорьев Анатолий Николаевич Устройство для снижения погрешности дозирования сыпучих материалов на базе итерационных алгоритмов : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Григорьев Анатолий Николаевич; Одес. Политех. ин-т. – Одесса, 1985. – 16л.
1584604
   Устройство для учета твердого и жидкого стока при ливневой эрозии / Ю.В. Егоров, А.В. Бобков, Е.Н. Есафова, А.Д. Флесс // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 239-243 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0032-180Х
1584605
  Исаев В.Н. Устройство и монтаж санитарно-технических систем зданий / В.Н. Исаев. – М, 1984. – 296с.
1584606
  Шибаев В.И. Устройство и монтаж скрытых электропроводок в крупнопанельных жилых домах / В.И. Шибаев. – Москва : Высшая школа, 1984. – 48 с.
1584607
  Любченко Ю.Д. Устройство и оборудование селекционных лабораторий для отбора свекловичных высадок. / Ю.Д. Любченко. – К., 1922. – 20с.
1584608
  Новорусский М.В. Устройство и оборудование школы / М. Новорусский. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Безобразова, 1912. – 77, [2] с., [4] л. ил. : ил.
1584609
   Устройство и оборудование школы по данным выставки 1912 года и другим позднейшим материалам / Имп. Рус. техн. о-во ; Под ред. Ф.М. Левшина и при участии проф. Л.П. Шишко, проф. Г.В. Хлопина, М. Новорусского [и др.]. – Санкт-Петербург : Тип. Р.Г. Шредера, 1914. – V, 298 с. : ил.
1584610
  Лезнов С.И. Устройство и обслуживание вторичных цепей электроустановок / С.И. Лезнов, А.Л. Фаерман. – Москва, 1979. – 135 с.
1584611
  Лысогорский Б.Я. Устройство и обслуживание современных торговых автоматов / Б.Я. Лысогорский, М А. Грановский. – К., 1980. – 232с.
1584612
  Орлов Б.В. Устройство и проектирование стволов артиллерийских орудий / Б.В. Орлов. – М., 1976. – 431с.
1584613
  Василевский П.Ф. Устройство и расчет литниковых систем стальных отливок при заливке форм из стопорных ковшей : Автореф... канд.техн.наук: / Василевский П.Ф.; Уральский политехн. ин-т. – Свердловск, 1954. – 14л.
1584614
  Семенов Д.Д. Устройство и ремонт велосипеда. / Д.Д. Семенов. – Москва, 1954. – 168с.
1584615
  Майзенберг И.С. Устройство и ремонт фотоаппаратов / И.С. Майзенберг. – 2-е стереотип. изд. – К, 1962. – 319с.
1584616
  Майзенберг И.С. Устройство и ремонт фотоаппаратов / И.С. Майзенберг. – 3-е переработ. и доп. – К, 1963. – 440с.
1584617
  Ельяшкевич С.А. Устройство и ремонт цветных телевизоров / С.А. Ельяшкевич, А.Е. Пескин. – Москва, 1987. – 302 с.
1584618
   Устройство и ремонт цветных телевизоров. – Киев : Техніка, 1987. – 93 с.
1584619
  Ельяшкевич С.А. Устройство и ремонт цветных телевизоров / С.А. Ельяшкевич, А.Е. Пескин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1991. – 430 с.
1584620
  Атабеков В.Б. Устройство и ремонт электрооборудования городских подстанций / Атабеков В.Б. – Москва : Стройиздат, 1968. – 347 с. : ил. – Библиогр.: с. 345
1584621
  Иевский Н.К. Устройство и техническое обслуживание легкового автомобиля / Н.К. Иевский. – М, 1977. – 96с.
1584622
  Константиновский А.Г. Устройство и техническое обслуживание современных телевизоров / А.Г. Константиновский. – К., 1969. – 234с.
1584623
  Константиновский А.Г. Устройство и техническое обслуживание современных телевизоров / А.Г. Константиновский. – изд. 2-е, стереотип. – Киев, 1970. – 234 с.
1584624
  Константиновский А.Г. Устройство и техническое обслуживание телевизоров / А.Г. Константиновский. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Киев : Техніка, 1975. – 255 с.
1584625
  Константиновский А.Г. Устройство и техническое обслуживание телевизоров / А.Г. Константиновский. – изд. 4-е. – Киев, 1976. – 192 с.
1584626
  Дитятин И.И. Устройство и управление городов России : в 2 т. / [соч.] И. Дитятина. – Санкт-Петербург : Тип. И.И. Меркулова
Т. 1 : Введение; города Росии в XVIII столетии. – 1875. – [4], 508, III с.
1584627
  Дитятин И. Устройство и управление городов России / И. Дитятин. – 1875-1877. – Ярослав : Тип. Г.В.Фалька
Т. 2 : Городское самоуправление в настоящем столетии : Городское самоуправление в России: Введение; Кн. 1: Городское самоуправление до издания городового положения 1870 года; Кн. 2: Новое городовое положение (1846 года) для Петербурга и прим. его к Москве. – 1877. – [4], IV, 565 с.
1584628
  Демиховский С.Ф. Устройство и эксплуатация автомобилей "Жигули" и "Москвич" / С.Ф. Демиховский. – М, 1985. – 215с.
1584629
  Демиховский С.Ф. Устройство и эксплуатация автомобилей "Жигули" и "Москвич" / С.Ф. Демиховский. – М, 1986. – 215с.
1584630
  Демиховский С.Ф. Устройство и эксплуатация автомобилей "Жигули" и "Москвич" / С.Ф. Демиховский. – М, 1987. – 222с.
1584631
  Медведков В.И. Устройство и эксплуатация бронетранспортеров БТР-60ПБ, БТР-70 и автомобилей ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 / В.И. Медведков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1984. – 1984с.
1584632
  Овчинников В.Ф. Устройство и эксплуатация донного трала / В.Ф. Овчинников. – М., 1955. – 46с.
1584633
  Молдованов А.И. Устройство и эксплуатация колхозных прудов и водоёмов на юго-востоке Украины / А.И. Молдованов. – К., 1951. – 63с.
1584634
  Атабеков В.Б. Устройство и эксплуатация передвижных электростанций : [учебник для проф.-техн. учеб. заведений и подготовка рабочих на производстве] / Атабеков В.Б., Михайловский Ю.В., Подковыров М.И. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1971. – 400 с. : ил. – Библиогр.: с. 400
1584635
  Аврух А.Я. Устройство и эксплуатация щеточных узлов современных турбогенераторов и турбовозбудителей / А.Я. Аврух, В.Г. Зайчиков, В.А. Шелепов. – Москва : Энергия, 1974. – 137 с. : ил. – Библиогр.: с. 136
1584636
  Чирахов Ф.Х. Устройство кабельных линий слабого и сильного тока / Ф.Х. Чирахов. – Москва : НКПС Трансжелдориздат, 1934. – 176 с.
1584637
  Петрова Е.П. Устройство обмена информацией оператора с процессором / Е.П. Петрова, М.С. Саплин. – М., 1976. – 104с.
1584638
  Каринский С.С. Устройство обработки сигналов на ультразвуковых поверхностных волнах / С.С. Каринский. – Москва : Советское радио, 1975. – 176 с.
1584639
  Роуз С. Устройство памяти от молекул к сознанию. / С. Роуз. – Москва, 1995. – 379с.
1584640
  Жумабекова Н.К. Устройство поверхности Таласской долины и их влияние на формирование ландшафтов / Н.К. Жумабекова, Т.Н. Кулматов // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 279-283
1584641
  Себровская Т.П. Устройство подготовки данных для ЭВМ: уч. пособие / Т.П. Себровская. – Минск, 1983. – 111с.
1584642
   Устройство промышленных роботов.. – Л., 1980. – 333с.
1584643
  Абрамов И.Б. Устройство противофильтрационных экранов на полигонах твердых бытовых отходов (ТБО) и целесообразность строительства полигонов ТБО // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 4. – С. 57-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
1584644
  Спижевский И.И. Устройство сетей для деревенских трансляционных узлов / И.И. Спижевский. – Москва : Издательство НКПТ, 1929. – 23 с.
1584645
  Побежимов И.Ф. Устройство Советской Армии / И.Ф. Побежимов. – Москва, 1954. – 144с.
1584646
  Винокур И.Ф. Устройство современных дирижаблей / И.Ф. Винокур. – Ленинград, 1934. – 160с.
1584647
  Юхимчук Д.Ф. Устройство цветников. / Д.Ф. Юхимчук, Э.П. Шарапова. – К., 1968. – 78с.
1584648
  Дубровский А.Х. Устройство электрической части систем автоматизации / А.Х. Дубровский. – Москва, 1984. – 272 с.
1584649
  Лурье М.Г. Устройство, монтаж и эксплуатация осветительных установок. / М.Г. Лурье. – М., 1976. – 263с.
1584650
  Лурье М.Г. Устройство, монтаж и экспулатация осветительных установок / М.Г. Лурье, Л.А. Райцельский, Л.А. Циперман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1976. – 264 с.
1584651
  Егоров Г.П. Устройство, монтаж, эксплуатация и ремонт промышленных электроустановок / Г.П. Егоров, А.И. Коварский. – Москва, 1962. – 527 с.
1584652
   Устройство, наладка, ремонт и эксплуатация гравиметрической аппаратуры.. – М., 1964. – 224с.
1584653
  Прищеп Л.Г. Устройство, эксплуатация и защита силовых электроустановок / Л.Г. Прищеп. – Москва : Колос, 1971. – 176 с.
1584654
  Вольмир А.С. Устройчивость упругих систем / А.С. Вольмир. – Москва, 1963. – 879с.
1584655
  Пальмер Г.Е. Устрый метод обучения иностранным языкам / Г.Е. Пальмер. – Москва, 1961. – 165с.
1584656
  Кару К. Уступительные конструкции в эстонском и русском языках / Катрин Кару. – Tartu : Tartu university press, 2006. – 249 с. – (Dissertationes philologiae Slavicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0809 ; 17). – ISBN 9949-11-505-1
1584657
  Юрик В.А. Уступительные конструкции с формами сослагательного наклонения глаголов в латышском и русском языках в сопоставительном плане / В.А. Юрик. – Даугавпилсс, 1963. – [14 с.]. – Отд. оттиск из : "Ученые записки Даугавпилсского пед.ин-та", сер.филологическая, т. 8, вып. 5, 1963 г., с.95-108
1584658
  Эстрина Л.С. Уступительные конструкции, формируемых местоименными словами с частицей НИ, в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.660 / Эстрина Л.С.; Казанский гос.ун-т. – 20л.
1584659
  Пушай В.І. Уступка вимоги і переведення боргу в цивільних правовідновинах (на матеріалах судової практики) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Пушай В.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1584660
  Пушай В.І. Уступка вимоги і переведення боргу в цивільних правовідносинах ( на матеріалах судової практики) : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Пушай В.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 199л. – Бібліогр.: л. 187-199
1584661
  Северин О Уступка вимоги і перевід боргу у сфері ЗЕД: принципова правомірність і питання валютного контролю // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.46-50
1584662
  Рыбаков А.А. Устюжна / А.А. Рыбаков. – Москва, 1981. – 213 с.
1584663
   Устюжский летописный свод.. – М.-Л., 1950. – 128с.
1584664
  Сербина К.Н. Устюжское летописание XVI-XVIII вв. / К.Н. Сербина. – Л., 1985. – 135с.
1584665
  Игумнова Т.С. Устюшка и я / Т.С. Игумнова. – Москва, 1957. – 247с.
1584666
  Харитонов А.И. Усть-Илимск. / А.И. Харитонов. – Иркутск, 1989. – 269с.
1584667
   Усть-Илимское водохранилище.. – Новосибирск, 1975. – 218с.
1584668
  Алексеенко Н.В. Усть-Каменогорск / Н.В. Алексеенко. – Алма-Ата, 1970. – 102с.
1584669
  Алексеенко Н.В. Усть-Каменогорск / Н.В. Алексеенко. – Алма-Ата, 1970. – 102с.
1584670
  Чистяков М. Усть-Камень / М. Чистяков. – Алма-Ата, 1969. – 88с.
1584671
  Григоренко И.Н. Усть-Лабинск / И.Н. Григоренко. – Краснодар, 1979. – 79с.
1584672
  Эртюков В.Ни. Усть-Мильская культура эпохи бронзы Якутии / В.Ни. Эртюков. – М, 1990. – 149с.
1584673
  Эртюков В.И. Усть-мильская культура эпохи бронзы Якутии. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.06 / Эртюков В.И.; МВ и ССО РСФСР,Кемеровский гос.ун-т. – Якутск, 1989. – 18л.
1584674
   Усть-Урт Кара-Калпакский, его природа и хозяйство : итоги Усть-Уртской комплексной экспедиции (1944-1945 гг.). – Ташкент : АН УзССР, 1949. – 232 с.
1584675
  Солдатенко Л.В. Устье Тисо-Дунайского бассейна. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Солдатенко Л.В.; АН СССР. Ин-т археологии. – Л., 1982. – 24л.
1584676
   Устье.. – Л., 1981. – 221с.
1584677
  Шульга В.Г. и Бухаленко Е.И. Устьевое оборудование нефтяных и газовых скважин / В.Г. и Бухаленко Е.И. Шульга. – М., 1978. – 236с.
1584678
  Берлинский Н.А. Устьевые области как особый географический объект // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (24). – С. 41-55 : табл. – Библиогр.: 16 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1584679
  Нечай И.Я. Устьевые области рек Нямус и Преголи : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Нечай И.Я. ; МВССО СССР, Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1961. – 13 с.
1584680
  Залогин Б.С. Устьевые области рек СССР / Б.С. Залогин, Н.А. Родионов. – Москва : Мысль, 1969. – 312с.
1584681
  Чистякова Г.А. Устьинский мост. / Г.А. Чистякова. – М., 1980. – 95с.
1584682
  Журавский А.В. Устьцылемская Зоологическая станция, находящаяся под подкровительством Императорской Академии наук // Научные организации. Компакт - 252239. – 4 с.
1584683
  Самойлов И.В. Устья рек / И.В. Самойлов. – Москва : Географгиз, 1952. – 527с.
1584684
  Олиферов А.Н. Устья рек / А.Н. Олиферов. – Симферополь, 1985. – 73с.
1584685
  Шань М.О. Усувні особливості розв"язків анізотропних параболічних рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Шань Марія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1584686
  Бонайн Д. Усунення бар"єрів та забезпечення стимулювання обстоювання екологічних законів громадянами // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2007. – № 2/3 (32-33). – С. 29-42.
1584687
  Крючкова І.В. Усунення викривлень в інституційній структурі ВНД України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 4. – С. 20-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1605-7988
1584688
  Рябоконь Є.О. Усунення від права на спадкування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 71-74. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розгляду та аналізу чинного спадкового законодавства, яке регулює підстави та порядок усунення спадкоємця від права на спадкування. This article is devoted to examination and analysis of current inheritance legislature concerning grounds ...
1584689
   Усунення від права на спадкування // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 110-111.
1584690
  Бондарєва М. Усунення від права на спадкування: проблеми теорії і практики / М. Бондарєва, С. Рабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 5-9. – (Юридичні науки ; вип. 3 (114)). – ISSN 1728-3817
1584691
  Голян В.А. Усунення господарських дисбалансів і диспропорцій як важлива передумова відновлення економічного зростання в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: В. Бардась, Т. Богдан, С. Бойнец [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 7-20
1584692
  Бугаков О.В. Усунення граматичної омонімії прийменників в українському тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 50-53. – ISBN 966-8188-07-1
1584693
  Прокоп Т.І. Усунення К. Розумовського від гетьманської влади та призначення П. Румянцева-Задунайського генерал-губернатором Малоросії // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 256-267. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1584694
  Волков А. Усунення колізій в регулюванні процедур банкрутства та виконавчого провадження // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 71-75.
1584695
  Снідевич О.С. Усунення недоліків нотаріального акта: питання теорії і практики // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 13-16
1584696
  Мудрак Н.В. Усунення неоднозначності багатошкальних фазових вимірювань у випадку цілочисельних масштабних коефіцієнтів / Н.В. Мудрак, Ю.Д. Попов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 223-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Виведено зручні для програмування формули усунення багатозначності фазових вимірювань у випадку цілих значень мастабних коефіцієнтів з використанням методу декодування за похилими дискретами. Ймовірність правильного усунення неоднозначності можна ...
1584697
  Мекуш О.Г. Усунення неоднозначності декодування криптографічної схеми Рабіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 180-184. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обґрунтована модель кодування по криптографічній схемі Рабіна з усуненням неоднозначності декодування з допомогою додавання надмірності до оригінального послання перед кодуванням.
1584698
  Белз О.Г. Усунення нестаціонарності часових рядів під час статистичного моделювання соціально-економічних процесів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 163-171 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1584699
  Ластовецький А. Усунення перешкод і правовий захист у сфері підприємництва // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.8-12
1584700
  Розгон О. Усунення подвійного оподаткування: національний та міжнародний рівні // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 28-35
1584701
  Іванський А.Й. Усунення правових колізій при застосуванні фінансової відповідальності до платників податків в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 111-117. – (Правознавство ; Вип. 365)
1584702
  Кісіль З.Р. Усунення причин і умов вчинення правопорушень посадовими особами системи МВС України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 2. – С. 28-32.
1584703
  Васильєв О.М. Усунення сингулярностей кореляційних функцій багатокомпонентної суміші / О.М. Васильєв, О.В. Чалий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 40-43. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему усунення сингулярностей у виразах для парних кореляційних функцій багатокомпонентної рідкої системи, що мають місце в рамках наближення Орнштейна-Церніке. Проаналізовано кілька підходів, які можуть використовуватися для вирішення ...
1584704
  Паламар Л. Усунення умов, що сприяють учиненню злочинів, пов"язаних із незаконним отриманням банківських кредитів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 106-109
1584705
  Болдуева О.В. Усунення цінового монополізму інститутів інфраструктури ринку цінних паперів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 58-61. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1584706
  Коваленко Т. Усунення юридичних прогалин як спосіб мінімізації дефектів земельно-правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-39. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі філологічного тлумачення та аналізу наукових публікацій запропоновано використовувати в земельно-правовій науці України термін "заповнення прогалин" як більш загальний, що включає як усунення прогалин, так і їх подолання; ...
1584707
  Снідевич О.С. Усуненя недоліків нотаріального акта: питання теорії та практики // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 412-416. – ISBN 978-617-566-402-5
1584708
  Семенов В.А. Усуни на севере Центральной Азии // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (43). – С. 99-110. – ISSN 1563-0102
1584709
  Дунаєвська Л. Усунути недоліки організації і проведення судово-медичних експертиз у справах про професійні правопорушення медичних працівників // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2000. – № 9. – С. 76-77. – ISSN 0132-1331
1584710
  Сергійчук В.І. Усупереч волі українців-автохтонів // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 194-205. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 70-річчя передачі Берестейщини до Білорусі.
1584711
  Сергійчук В. Усупереч інтересам СРСР і деяких "демократів" Заходу // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2021 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – С. 154-158. – ISBN 978-617-7837-11-3


  До 30-річчя проголошення незалежності України.
1584712
  Чухно А.А. Усуспільнення та відособлення: необхідність нових підходів в теорії та практиці / А.А. Чухно, В. Новиков // Екон. Рад. України, 1990. – №10
1584713
  Коева С. Усъвършенствуване работата на творческите объединения на класните ръководители / С. Коева. – София, 1980. – 78с.
1584714
  Карикаш Ф. Усы / Ф. Карикаш. – Москва, 1970. – 192с.
1584715
   Усы, лапы, хвост : Язык кошек // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 84-85 : Фото. – ISSN 1029-5828
1584716
   Усыновление (удочерение) в странах Европы: влияние "альтернативных форм симейной жизни" и практика Европейского Суда по правам человека // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 10. – С. 77-85. – ISSN 0132-0831
1584717
  Кравцова Т. Усыновление в Украине / Т. Кравцова, Ю. Некляев // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 13)


  "... Законодательное регулирование важного шага ".
1584718
  Соколов И.И. Усыновление и его отношение к браку в Византии и на современном греческом востоке : Историко-правовой очерк / И.И. Соколов. – Санкт-Петербург : Синодальная тип., 1910. – 128 с.
1584719
  Татаринцева Е.А. Усыновление по английскому праву // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 85-92. – ISSN 0132-0769
1584720
  Свердлов Г.М. Усыновление по советскому праву / Г.М. Свердлов. – М, 1951. – 299с.
1584721
  Коэткина И.А. Усыновление по советскому праву : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук: / Коэткина И.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. юридич. фак. – Москва, 1953. – 15 c.
1584722
  Клячко М.М. Усыновление по советскому семейному праву. / М.М. Клячко. – М., 1963. – 53с.
1584723
  Кузьмичева Л.А. Усыновление по советскому семейному праву. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Кузьмичева Л.А.; Харьк.юрид.ин-т. – Харьков, 1976. – 18л.
1584724
  Шахматов В.П. Усыновление, опека и попечительство / В.П. Шахматов. – Красноярск, 1979. – 59с.
1584725
  Паульсен Сузана Усыпальница кембрийского периода / Паульсен Сузана, Хуцлер Тобиас // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 35-43 : фото. – ISSN 1029-5828
1584726
  Дюма А. Усыпальница Людовика Святого : избранное // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 90-92 : Фото
1584727
  Красицкий Д.Ф. Усыпальница Юрия Долгорукого / Д.Ф. Красицкий, П.К. Федоренко. – Москва ; Ленинград, 1948. – 36 с.
1584728
  Частухин В.Я. Усыхание дуба в Воронежской области и причины этого явления / В.Я. Частухин. – с.
1584729
  Науменко И.М. Усыхание дуба в Воронежском заповеднике и лесхозах Воронежской области, его причины и практические мероприятия, с ним связанные / И.М. Науменко, 1949. – 33 с. – Отд. оттиск
1584730
  Ярошенко Г.Д. Усыхание дубов и некоторых других пород в Апаранском районе / Г.Д. Ярошенко. – Ереван, 1951. – 869-871с.
1584731
  Илюшин И.Р. Усыхание хвойных лесов от задымления / И.Р. Илюшин. – М.-Л., 1953. – 40с.
1584732
  Боровський О. Уся канцелярська рать. Укомплектовано повний склад нового уряду Німеччини // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 13 березня (№ 28). – С. 5


  "Через п"ять місяців після виборів до Бундестагу в Німеччині сформовано уряд".
1584733
   Уся Київщина на 1928 рік : довідна книга : рік видання третій. – Київ : Пролетарська правда, 1928. – XVI, 605, XVII-XXIV с.
1584734
  Соколов Б. Уся надія на вакцинацію // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 5


  Світові втрати від короновірусу вже можна порівняти з людськими втратами під час Другої світової війни.
1584735
  Іршад Улла Хан Уся потуга цього світу: з книжки "Ці діти прийдешнього" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 32. – ISSN 0320-8370
1584736
  Сергійчук Володимир Уся правда про єврейські погроми : Мовою невідомих документів і матеріалів / Сергійчук Володимир; Інститут дослідження модерної історії України; Фундація ім.С. Петлюри; Філадельфія -США. – Київ : Козаки, 1996. – 128с. – ISBN 9665140086
1584737
  Ткачик Н. Уся рівновага всесвіту : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 8 (802). – С. 27-29. – ISSN 0868-4790
1584738
  Воротнюк Г.Ф. Усьому голова / Г.Ф. Воротнюк. – Київ, 1983. – 135с.
1584739
  Бронвен Латімер Усьому початок: насіння - історія кохання / Бронвен Латімер, Тьеррі Ардуен // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: М.І. Григорчук, Б.В. Гриньов, І.І. Гук [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 17, № 5 (97), вересень - жовтень. – С. 53-55. – ISSN 1819-7329
1584740
  Ган Е.А. Утбалла : повесть / Елена Ган. – Элиста : Калм. кн. изд-во, 1990. – 281 с. – ISBN 5-7539-0010-0
1584741
  Каменская Н.В. Утварэнне Беларускай Совецкай Соцыялістычнай дзяржавы / Н.В. Каменская. – Минск, 1948. – 22с.
1584742
  Каменская Н.В. Утварэнне Беларускай Совецкай Соцыялістычнай Рэспублікі / Н.В. Каменская. – Минск, 1946. – 169с.
1584743
  Чепелєв В.І. Утверджене життям / В.І. Чепелєв. – К, 1968. – 46с.
1584744
  Осетинський А. Утвердження авторитету суду у контексті судової реформи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 0132-1331
1584745
  Глушко О.К. Утвердження активної соціальної дії / О.К. Глушко. – Київ, 1980. – 48с.
1584746
  Муквич Г.А. Утвердження атеїзму радянської людини / Г.А. Муквич. – Київ, 1973. – 231с.
1584747
  Гречило А. Утвердження герба Української Народної Республіки в 1917-1918 роках // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 140-153. – (Нова серія ; вип. 19/20)
1584748
  Мисник П.Д. Утвердження гуманізму / П.Д. Мисник. – К., 1962. – 108с.
1584749
  Сорос Дж. Утвердження демократії / Дж. Сорос. – Київ : Основи, 1994. – 224с. – ISBN 5-7707-5625-Х
1584750
  Скрипнюк О. Утвердження демократії у правовому контексті європейської інтеграції України // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 133-138
1584751
  Сенич Ю.В. Утвердження династії Люксембургів на чеському троні (початок XIV ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 49-53. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1584752
  Бодрухин В. Утвердження династії Святославичів у Чернігові // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С.35-37
1584753
  Автушенко І.Б. Утвердження етики лівого радикалізму в культурному житті України (20-30 роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 46-49. – (Історія ; вип. 42)


  Досліджується процес утвердження в українській культурній творчості екстремістської політики більшовицького уряду
1584754
  Крусян А.Р. Утвердження європейських цінностей на шляху євроінтеграції України та їх захист в умовах війни: конституційно-аксіологічний аспект // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 34. – С. 264-277. – ISSN 0869-2491
1584755
   Утвердження європейської моделі судочинства і верховенства права - пріоритети судової реформи та відновлення суспільної довіри до судів в Україні". Інтерв"ю учасників форуму - журналу "Право України" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 74-135. – ISSN 1026-9932


  На питання про реформування судової системи в Україні сьогодні дали відповідіь науковці: В. Тацій, Ю. Шемшученко, Н. Кузнєцова, О. Святоцький, Я. Романюк, В. Маляренко, А. Селіванов, Д. Притика, О. Ющик, В. Кононенко, В. Гуменюк, Б. Гулько, Б. Львов, ...
1584756
   Утвердження життя. – К., 1979. – 262с.
1584757
  Скрипнюк О.О. Утвердження засад демократичного, політичного режиму в конституційному процесі сучасної України // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 317-323. – ISSN 2524-017X
1584758
   Утвердження зв"язку багатьох поколінь нашого народу. Указ Президента України № 423/2021 Про День Української Державності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 28 липня (№ 154)
1584759
  Демиденко Володимир Олексійович Утвердження і забезпечення конституційних прав та свобод людини й громадянина в діяльності міліції : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.02 / Демиденко В.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 16 с.
1584760
  Кулага Е. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.92-96
1584761
  Борець А. Утвердження ідеї державної незалежності України на сторіках журналу "Книгар" (1917-1921) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 162-169


  У статті розглянуто відображення на сторінках часопису "Книгар" процесу утвердження ідеї державної незалежності України серед української громадськості. Зазначено, що головною причиною відмови від ідей федералізму та автономії на користь незалежності ...
1584762
  Мельник Л. Утвердження ідеї окремішності і самобутності українського народу (М. Костомаров і П. Куліш) // Утвердження ідеї українського національного самовизначення : (кінець XVIII-початок XX ст.) / Л. Мельник. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Сергійчук М.І., 2012. – С. 26-37. – ISBN 978-966-2911-50-3
1584763
  Мельник Л. Утвердження ідеї українського національного самовизначення : (кінець XVIII-початок XX ст.) / Леонід Мельник. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Сергійчук М.І., 2012. – 103 с. : портр. – Бібліогр.: с. 97-101 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2911-50-3
1584764
  Мельник Л.Г. Утвердження ідеї українського національного самовизначення (кінець XVIII-початок ХХ ст.) : Консп.лекцій / Л.Г. Мельник; МОУ, HМК ВО, КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1992. – 84 с.
1584765
  Геник М. Утвердження ідеї української державності в політичних концепціях польської опозиції // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 99-107. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
1584766
  Брехаря С.Г. Утвердження інноваційно-технологічної моделі сучасної економіки і масштаби впливу фінансово-промислових груп // Україна у пошуку стратегій суспільно-політичного розвитку (1991-2018 рр.) : зб. наук. праць / Р.В. Балабан, С.Г. Брехаря, Г.І. Зеленько, Н.В. Кононенко, Л.О. та ін. Кочубей. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 151-189. – ISBN 978-966-02-9032-7
1584767
  Киридон А. Утвердження комуністичного побуту в суспільстві радянської України 1920-х років: онтологічний та аксіологічний аспекти // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 5-9
1584768
  Нестерович В. Утвердження конституційного ладу України в контексті сучасних конституційних цінностей // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 319-322
1584769
   Утвердження ленінських ідей про державу і право на Україні.. – Львів, 1972. – 299с.
1584770
  Дорошко М. Утвердження міжнародної правосуб"єктності УСРР у 1919-1922 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 9-12. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Використавши широку джерельну базу, автор досліджує процес становлення зовнішньополітичного відомства радянської України і стверджує, що упродовж 1919-1922 рр. УСРР перетворилася на суб"єкт міжнародного права. Использовав значительное количество ...
1584771
  Працьовитий В. Утвердження морально-етичних ідеалів українців у драмі "Наталка Полтавка" Івана Котляревського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 169-177. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1584772
  Просалова В. Утвердження національних цінностей у поезії Ю. Липи // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2001. – Т. 1. – С. 37-43. – ISBN 966-7517-08-X
1584773
  Нестеренко П. Утвердження національного характеру - основа художньої сутності українського книжкового знаку // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 5 (883), травень. – С. 163-168. – ISSN 0868-4790
1584774
  Коваль М. Утвердження національної ідентичності і проблема історичної пам"яті в романі В. Абіша "Наскільки це по-німецьки" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 131-134
1584775
  Стишов О. Утвердження національної ідентичності у словотворенні // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 3 (131), березень. – С. 16-19
1584776
  Кульчицький С.В. Утвердження незалежної України: перше десятиліття // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 4. – С.3-41. – ISSN 0130-5247
1584777
  Кульчицький С.В. Утвердження незалежної України: перше десятиліття // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 2. – С.3-22. – ISSN 0130-5247
1584778
  Барвінська П.І. Утвердження нової концепції східноєвропейської історії в Австрії після Другої світової війни (1945-1955 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 21-27. – ISSN 2076-1554
1584779
  Кердівар Н.І. Утвердження позитивного начала в образній структурі прози М. Трублаїні // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 104-108. – (Філологічні науки ; № 2)
1584780
  Щербак В.О. Утвердження політичного статусу Гетьманщини // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 130 : Історичні науки
1584781
  Олійник У.М. Утвердження права на свободу думки, совісті та релігії в філософії права епохи Просвітництва // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 3 (63). – C. 336-346. – ISSN 2078-9165
1584782
  Казьмирчук Г.Д. Утвердження православної віри в Київській Русі / Г.Д. Казьмирчук, В.Д. Холодьон // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 36-39. – (Історія ; вип. 39)


  Висвітлюється проблема утвердження православної віри в Київській Русі, дається аналіз характерних рис цього складного явища, підкреслюються спільні риси православ"я з давніми релігіями світу.
1584783
  Соколова І. Утвердження принципів поширення наукових матеріалів на умовах відкритого доступу в нормативно-правових документах України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 55 : Наукова бібліотека: трансформаційні виклики в умовах розвитку цифрових технологій. – С. 117-136. – ISSN 2224-9516
1584784
  Авер"янов В.Б. Утвердження принципу верховенства права у новій доктрині українського адміністративного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 57-70
1584785
  Чехович Т.В. Утвердження принципу поділу влади в конституційній історії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 205-208. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Присвячено питанням становлення принципу розподілу влади в конституційній історії України, його значенню і втіленню в законодавчих актах. The issues of the development of the principle of separation of powers in the constitutional history of Ukraine, ...
1584786
  Myshanych Yaroslav Утвердження просвітницької естетики у щоденнику Петра Апостола // Studia polsko-ukrainskie / Wydzial Lingwistyki Stasowanej, Pracownia Dziejow Polsko-Ukrainskow Stosunkow Literackich. – Warszawa, 2021. – 8. – S. 100-114. – ISSN 2353-5644
1584787
  Федоренко В. Утвердження процесуального конституційного права як запорука дієвості принципу верховенства права в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 89-97. – ISSN 0132-1331
1584788
  Щербатюк В.М. Утвердження радянської тоталітарної влади в Україні 1917-1933 рр. та її наслідки (за матеріалами архівів України, преси, споминів очевидців та наукових досліджень) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 157-164. – ISBN 966-614-021-7
1584789
  Черняков Б. Утвердження репортажних засад фотожурналістики піонерської доби / Борис Черняков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 95-108. – (Журналістика ; Вип. 3)
1584790
  Магновський І.Й. Утвердження референдної демократії в Україні в контексті європейських стандартів // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 138-141. – ISBN 978-617-7069-57-6
1584791
  Ляпіна О.В. Утвердження Росії на Кавказі (середина 16 - перша третина 19 ст.) : навчальний посібник / Олена Ляпіна ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-171-213-2
1584792
  Гайдуцький П.І. Утвердження соціально-ринкової моделі економіки в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-8
1584793
  Огородник І.В. Утвердження соціального безсмертя / І.В. Огородник. – К., 1987. – 47с.
1584794
  Кудряченко А.І. Утвердження сучасної України та завдання розвитку краєзнавства // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 18-22
1584795
  Демиденко Володимир Олексійович Утвердження та забезпечення конституційних прав і свобод людини й громадянина в діяльності міліції : Дис.... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Демиденко Володимир Олексійович; МВС України. Нац.акад.внутрішніх справ України. – Київ, 2002. – 222л. + Додатки: л.212-222. – Бібліогр.:л.168-212
1584796
  Білоскурська О. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини - головний обов"язок держави // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 169-174. – ISSN 0132-1331
1584797
  Гурська Л.І. Утвердження та розвиток української мови як основи національної ідентичності в Україні (кінець XVI - перша пол. XVII ст.) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 12-14
1584798
  Северінова О.Б. Утвердження толерантності в мультикультурному суспільстві: порівняльно-політологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.05 / Северінова Олександра Борисівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1584799
  Свєженцева О.І. Утвердження тоталітарного режиму в Чехословаччині на рубежі 40-50-х років: зовнішньополітичний фактор // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 87-93. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1584800
  Піляр І.В. Утвердження транспарентного статусу органів публічного обвинувачення як невід"ємна засада існування та розвитку демократичного суспільства // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 94-100. – ISSN 2413-6433
1584801
  Оленич А. Утвердження України як правової держави: проблеми та перспективи // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 266-269. – ISBN 978-966-2075-20-5
1584802
  Гречило А. Утвердження українських національно-державних символів у 1917-1920 рр. // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2013. – Річник 14, ч. 1/2 (25/26). – С. 47-61
1584803
   Утвердження християнства ( I-II ст. н. е.): античні писемні джерела : навч. посібник для самостійної роботи з поглибленого вивчення дисциплін "Релігієзнавство", "Філософія", "Культурологія" / Держ. вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи Нац. банку України" ; [уклад. І.П. Мозговий]. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 373 с. : іл., карти. – Бібліогр.: с. 347-356. – ISBN 978-966-8958-80-9
1584804
  Кравченко О. Утвердження християнства зя Ярослава Мдрого // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1999. – Вип. 6 (на 2000). – С. 274-275. – ISSN 0869-3587
1584805
  Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі / М.Ю. Брайчевський ; АН УРСР, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 1988. – 259, [2] с. – Бібліогр.: с. 229-255 (903 назви)
1584806
  Клименко Л.В. Утвердження юридичного статусу французької мови // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
1584807
  Клименко Л.В. Утвердження юридичного статусу французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 169-175. – ISBN 966-581-231-9
1584808
  Черненко К.У. Утверджувати правду життя, високі ідеали соціалізму / К.У. Черненко. – К., 1984. – 16 с.
1584809
  Сергійчук В. Утверджувати правду, а не догоджати сусідові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 липня (№ 118). – С. 4


  Волинська трагедія: Певні кола Польщі, з огляду на відсутність політичної волі в Україні, зуміли нав"язати свої правила гри.
1584810
  Симоненко П.М. Утверджувати реальний народний суверенітет // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 86-91.
1584811
  Вихрущ В.П. Утверджую день : поезії / В.П. Вихрущ. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 55 с.
1584812
  Демко Л. Утверджуючи вільну, соборну, багату Україну // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 371-376
1584813
  Дмитрук К.Є. Утверджуючи ідеологію соціалістичного інтернаціоналізму / К.Є. Дмитрук. – Київ, 1987. – 291 с.
1584814
   Утверджуючи моральні цінності.. – Київ, 1984. – 140с.
1584815
  Черненко К.У. Утверждать ленинский стиль в партийной работе / К.У. Черненко. – М., 1983. – 574с.
1584816
  Черненко К.У. Утверждать правду жизни и высокие идеалы социализма : речь на юбилейном пленуме правления Союза писателей 25 сентября 1984 г. / К.У. Черненко. – Москва, 1984. – 16с.
1584817
   Утверждать творческий настрой, деловитость, высокую требовательность.. – Л., 1986. – 461с.
1584818
  Гиляжев Х. Утверждая жизнь : стихи / Х. Гиляжев. – Москва : Советский писатель, 1959. – 80 с.
1584819
  Мысниченко В.П. Утверждая новаторский подход / Мысниченко В.П. – Киев, 1988. – 48 с.
1584820
  Спицнадель В.Н. Утверждая приоритет / В.Н. Спицнадель. – Л, 1988. – 144с.
1584821
  Бабенко-Пивторадни Утверждая ценности нового мира / Бабенко-Пивторадни. – К, 1979. – 137с.
1584822
  Левчук Л.Т. Утверждая человека / Л.Т. Левчук. – Киев, 1984. – 67 с.
1584823
   Утвержден план вакцинации населения от COVID-19 // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 24, декабрь. – С. 4
1584824
  Торин В.Е. Утверждение / В.Е. Торин. – Киев; Харьков, 1935. – 259с.
1584825
  Кравцов А.Ф. Утверждение / А.Ф. Кравцов. – Харьков, 1970. – 96с.
1584826
   Утверждение. – М., 1974. – 206с.
1584827
  Леонов Б.А. Утверждение / Б.А. Леонов. – М : Художественная литература, 1988. – 381 с.
1584828
  Маламберидзе Т.А. Утверждение жанра трагедии в героической драмы в грузинском советском театре 20-х - начала 30-х годов : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.01 / Маламберидзе Т.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 32л.
1584829
  Семенихин Г.А. Утверждение жизни / Г.А. Семенихин. – Москва, 1970. – 48с.
1584830
  Мелих Ю.Б. Утверждение и осуждение индивидуализма у Фридриха Ницше и Владимира Соловьева // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.97-101. – ISSN 0042-8744
1584831
  Рачук Игорь Антонович Утверждение и развитие социалистического реализма в творчестве А.П. Довженко : Автореф. дис. ... докт. искусствоведения наук / Рачук Игорь Антонович ; АН УССР. Отд-ние лит-ры, языка и искусствоведения. – Киев, 1965. – 29 с. – Бібліогр.:с.28-29
1584832
  Симакин А.Я. Утверждение и развитие социальной однородности национальностей Северного Кавказа. : Автореф... канд. филос.наук: / Симакин А.Я.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1966. – 20л.
1584833
  Рындзюнский П.Г. Утверждение капитализма в России 1850-1880 гг. / П.Г. Рындзюнский. – М, 1978. – 295с.
1584834
   Утверждение коммунистических идеалов и идейно-художественное обогащение социалистических литератур.. – М., 1987. – 382с.
1584835
  Балтанов Р.Г. Утверждение коммунистической нравственности и борьба с пережитками морали ислама. : Автореф... канд. филос.наук: / Балтанов Р.Г.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Казань, 1963. – 20л.
1584836
  Цурикова Г.М. Утверждение личности. / Г.М. Цурикова, И.С. Кузьмичев. – Л., 1975. – 331с.
1584837
  Огородник И.В. Утверждение материализма в Киевском университете (дооктябрский период) // Проблемы философии : республиканский междуведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 56 : Из истории развития философской мысли на Украине
1584838
  Крившенко С.Ф. Утверждение мужества / С.Ф. Крившенко. – Хабаровск, 1974. – 221 с.
1584839
  Сильвестров Ю. Утверждение новых традиций / Ю. Сильвестров. – Кострома, 1966. – 28с.
1584840
  Павленко Ю.В. Утверждение понятия об украинской национальной идентичности в "Истории Русов" и творчестве М.А. Максимовича // Народы. Цивилизации. Человечество : проблема идентичности / Ю.В. Павленко. – Киев : Феникс, 2012. – С. 141-147. – ISBN 978-966-136-032-6
1584841
  Адерихин В.Г. Утверждение правды : лит.-критич. статьи / Адерихин В.Г. – Алма-Ата : Жазущы, 1974. – 156 с.
1584842
  Клименко В. Утверждение Православия в Древней Руси на языческих местах / протоиерей Валерий Клименко. – Київ : Університет "Україна", 2012. – 231, [1] с. : цв. ил. – Издается при содействии Обществ. Объединения "Фонд Экол. Новые Технологии" - Имен. указатель: с. 192-201. – Библиогр.: с. 201-210. – ISBN 978-966-388-425-7
1584843
  Боровик Ф.В. Утверждение принципов социальной справедливости / Ф.В. Боровик. – Минск : Беларусь, 1986. – 62, [3] с. – Библиогр. в примеч.: с. 64. – (Решения 27 съезда КПСС - боевая программа партиии и народа)
1584844
  Шерлаимова С.А. Утверждение реального гуманизма / С.А. Шерлаимова. – М, 1980. – 44с.
1584845
  Богданова И.А. Утверждение романтизма в словацкой поэзии и творчество Янко Краля : Автореф... канд. филол.наук: / Богданова И. А.; АН СССР, Ин-т славяновед. – М., 1967. – 16л.
1584846
  Шапошников В.Н. Утверждение самобытности / В.Н. Шапошников. – Новосибирск, 1987. – 205с.
1584847
  Вакуленко В.Я. Утверждение социалистического гуманизма в русской советсткой литературе 20-х годов / В.Я. Вакуленко. – Фрунзе, 1972. – 90 с.
1584848
  Смоляков Л.Я. Утверждение социальной однородности советского общества / Л.Я. Смоляков. – К., 1975. – 31с.
1584849
  Здравомыслов А.Г. Утверждение социальной справедливости - важнейшая задача перестройки. / А.Г. Здравомыслов. – М., 1987. – 64с.
1584850
  Новаков А.С. Утверждение социальной справедливости в трудовой деятельности работников сельского хозяйства (На матер. УССР) : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Новаков А. С.; КГУ. – Киев, 1989. – 23л.
1584851
  Новаков Александр Сергеевич Утверждение социальной справедливости в трудовой деятельности работников сельского хозяйства: (На материалах Украинской ССР) : Дис... канд. ист.наук: 09.00.02 / Новаков Александр Сергеевич; Украинская сельскохоз. академия. – К., 1989. – 234л. – Бібліогр.:л.204-234
1584852
  Омрали Ж.О. Утверждение судебной власти в системе разделения властей // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 10. – С. 93-96. – ISSN 0132-0769
1584853
  Кугель А.Р. Утверждение театра. / А.Р. Кугель. – М. – 208с.
1584854
  Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси : [Перевод] / М.Ю. Брайчевский; АН УССР, Институт археологии. – Киев : Наукова думка, 1989. – 296с. – Библиогр.: с.270-293. – ISBN 5-12-001172-1
1584855
  Поздняев К.И. Утверждение. / К.И. Поздняев. – М, 1971. – 273-292с.
1584856
  Поздняев К.И. Утверждение. / К.И. Поздняев. – Москва : Современник, 1973. – 224 с.
1584857
  Кедров К.А. Утверждения отрицания : Стихи / К.А. Кедров. – Москва, 1991. – 62с. – ISBN 5-70120078-7
1584858
  Белокуров С.А. Утвержденная грамота об избрании на Московское государство Михаила Федоровича Романова : с предисловием С.А. Белокурова. – 2-е изд. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и древн. Рос.Тип. О-ва распространения полез. книг, арендуемая В.И. Вороновым, 1906. – 110 с., 1 л. факс.
1584859
   Утвержденные программа и бюджет на 1967-1968 гг.. – Париж, 1967. – 670с.
1584860
  Федоровська Л.К. Утверждення правди: літ.-крит. статті. / Л.К. Федоровська. – К., 1978. – 184с.
1584861
  Подолян М.П. Утверження : поезії / М.П. Подолян. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 124 с.
1584862
  Келембетова В.Ю. Утверження атеїзму в побуті трудящих України / В.Ю. Келембетова. – Київ, 1967. – 164с.
1584863
  Білан Ю.Я. Утвоpення СРСР : Спецкуpс по iстоpiї СРСР / Ю.Я. Білан; МВ і ССО УРСР ; Науково-методичний кабінет по заочній освіті при КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1960. – 144 с.
1584864
  Лозинський М. Утвореннє українського коронного краю в Австрії / Михайло Лозинський. – [Відень] : Hакладом вид-ва "Полїтична б-ка", 1915. – [2], 75, [2] с. – (Полїтична б-ка / [Під pед. М. Залізняка])
1584865
  Сирота Я. Утворення "брудних" грошей // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 4. – С.13-16
1584866
  Кондрашюк К. Утворення Австро-Угорщини: причини та умови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 85-92. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1584867
  Бугера О.І. Утворення агрегатів метоксифлавонолів з АТФ / О.І. Бугера, В.Г. Пивоваренко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 121128. – ISSN 0041-6045
1584868
  Мищишин О.Л. Утворення агропромислового кластеру як спосіб зниження ризикованості господарської діяльності його учасників / О.Л. Мищишин, О.Ю. Ємельянов, Т.О. Петрушка // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 77-84. – ISSN 2306-6792
1584869
  Дзіковський М. Утворення адміністративного трибуналу в Австрії // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 2. – С. 56-58
1584870
  Юревич Ю. Утворення Адміністративного Трибуналу в Польщі // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 104-106
1584871
  Алієва М. Утворення азербайджанської національної меншини в Україні та діяльність її національно-культурних товариств // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 18. – С. 115-119


  The process of Azerbaijan Diaspora creation in the world and in the Ukraine in particular is presented in the paper based on the Ukrainian and Azerbaijan literature. The policy of contemporary Ukrainian State concerning to national minorities living in ...
1584872
  Кальний В.І. Утворення Алжирської національної держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 97-98. – (Серія права ; № 7)
1584873
  Чумак Л.М. Утворення англомовних одиниць за допомогою комбінування механізмів скорочення та суфіксації // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 431-437


  Стаття присвячена дослідженню англомовних одиниць, утворених за допомогою комбінування механізмів скорочення та суфіксації. Розглядаються, зокрема, закінчення -ie, -y, -o, -er, -ers та визначається їх місце у процесах деривації нових форм. Статья ...
1584874
  Мусієнко М.М. Утворення АЦК, етилену і етану у хвойних голках ялини європейської та ялини срібної під впливом біорегуляторів / М.М. Мусієнко, Б.О. Курчій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 21-23. – (Біологія ; Вип. 34)


  Досліджено утворення етилену, етану і вміст 1-аміноциклопропан-1-карбонової кислоти (АЦК) у хвойних голках відмінних за темпами росту швидко ростучої ялини європейської (Picea pungens Engelm). Встановлено, що у хвойних голках ялини європейської ...
1584875
  Моренець І.М. Утворення біактантних дієслів з суфіксом -E-(A)-B іспанської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 342-348. – ISBN 978-966-171-092-3
1584876
  Ткаченко К.С. Утворення біоплівки PSEUDOMONAS AERUGINOSA з клінічними штамами бактерій / К.С. Ткаченко, І.В. Домбровська // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 94
1584877
  Гандзюк В.І. Утворення високоомної області при проходженні струму крізь КСДІ структуру / В.І. Гандзюк, С.П. Павлюк // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 91-94
1584878
   Утворення вишу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 5 квітня (№ 13). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Кабінет Міністрів ухвалив рішення створити Український державний університет науки і технологій з подальшим приєднанням до нього Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та Національної металургійної ...
1584879
  Кісліцина І. Утворення вищого суду з питань інтелектуальної власності в Україні: дискусійні питання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (293). – С. 383-388. – ISSN 2663-5313
1584880
  Іванова І.М. Утворення відходів у парі нитка - ниткопровідник і можливості їх мінімізації // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 78-84 : Рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1726-5428
1584881
  Божко О.І. Утворення військової контррозвідки Українського фронту 1919 р. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 66-67. – (Історія ; вип. 48)


  У статті уточнено дату утворення військової контррозвідки Українського фронту 1919 р.
1584882
  Кукурудза А.Р. Утворення Володимирського Духовного Правління: юрисдикційний конфлікт у контексті демократизації церкви 1919-1920 років // Історична пам"ять : Науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 148-155.
1584883
   Утворення Галицько-Волинського князівства в 1199 році // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 147-150
1584884
  Загребельна Ніна Утворення Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича / Загребельна Ніна, Камбалова Яніна // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 10. – С. 32-35
1584885
  Жаріков А.Є. Утворення галузевих об"єднань як механізм формування вітчизняних транснаціональних компаній // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 103-110. – ISSN 1993-6788
1584886
  Бєлоусов В.В. Утворення гір і материків : стенограма публічної лекції / В.В. Бєлоусов ; Т-во для пошир. політ. та наук. знань Укр. РСФСР. – Київ : [б. в.], 1953. – 24 с.
1584887
  Сенчуров Сергій Павлович Утворення граничного шару в композитних волокнах при старінні : Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14. / Сенчуров Сергій Павлович; Мін-во освіти і науки України; КНУТШ. – Київ, 2002. – 169 л. + Додаток: л. 123-169. – Бібліогр.: л. 115-122
1584888
  Сенчуров Сергій Павлович Утворення граничного шару в композитних волокнах при старінні : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Сенчуров С.П.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1584889
  Підгайло М. Утворення грецького осередку у Північному Приазов"ї // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 171-179. – ISSN 0869-3595
1584890
  Магда Є.В. Утворення ГУАМ в контексті трансформації пострадянського простору / Є.В. Магда, В.М. Лободаєв // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 636-642. – ISSN 2076-1554
1584891
  Поліщук І. Утворення гуманітарно-маргінальних територій як наслідок зовнішнього втручання в систему ціннісних орієнтацій європейського етносу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 125-129
1584892
  Котляр М.Ф. Утворення Давньоруської держави / М.Ф. Котляр. – Київ, 1993. – 44с.
1584893
  Шевчук В.О. Утворення давньоруської держави і правогенеза в дослідженнях М.Ю. Брайчевського // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 4. – С. 5-7
1584894
  Верес М. Утворення державних органів праці та їх правовідносини з професійними спілками в Україні (1917-1920 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 78-81. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізована діяльність державних органів України у сфері трудових правовідносин у період 1917-1920 рр. Автор розглядає їх правовий статус та співпрацю з професійними спілками в залежності від політичної ситуації в державі. Розглянуті ...
1584895
  Бушак С. Утворення державної професійної геологічної служби України - Українського Геологічного комітету (1918 р.) // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 209-220. – ISBN 966-7060-54-1
1584896
  Поздняков О.В. Утворення детермінативних композит у німецькому молодіжному сленгу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 272-281.
1584897
  Весна Г. Утворення дислокацій в алмазах з металевими покриттями / Г. Весна, М. Мельниченко, В. Ткач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 48-52. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  В алмазах при кімнатній температурі одержано дислокації великого діаметру. Проаналізовано механізми гальмування дислокацій та встановлено, що утворення дислокацій у пластичному покритті під дією високих зовнішніх напруг призводить до збудження ...
1584898
  Моренець І.М. Утворення дієслів за допомогою суфікса -IFIC-(A)- в сучасній іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 202-207. – ISBN 978-966-171-013-8
1584899
  Іваненко В.В. Утворення Донецько-Криворізької радянської республіки: ілюзія прагматики чи сила риторики? / В.В. Іваненко, О.О. Поплавський // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип.3. – С. 171-179. – ISBN 966-551-159-9
1584900
  Шабельніков В. Утворення Донецької області та її адміністративно-територіальний устрій (1932 - червень 1941 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 296-301. – ISSN 2222-5250
1584901
  Введенський Д.А. Утворення єдиної Руської національної держави / Д.А. Введенський. – Київ, 1941. – 32с.
1584902
  Ніфталієв І. Утворення Закавказької Радянської Федерації як складова розв"язання національного питання на Південному Кавказі (1921-1922) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 40-45. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Після проголошення у Грузії радянської влади наприкінці лютого 1921 р. Москва ініціювала створення федерації трьох кавказьких республік. Сама ідея не була новою. Перша спроба утворення такої Федерації сталася весною 1918 р. Унаслідок першого невдалого ...
1584903
  Бойко І.Й. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки як важливий етап на шляху до державної незалежності України // Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення) : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., 1 листоп. 2018 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політ.-прав. учень, Міжнар. асоц. істориків права. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – Вип. 2 : / [редкол.: І.Й. Бойко (голова), І.Б. Усенко, М.М. Кобилецький та ін.]. – С. 13-23
1584904
  Бойко І.Й. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки як знакова подія у тисячолітній історії національного державотворення // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 14-25. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
1584905
  Шандала О. Утворення ЗУНР та законодавче регулювання громадянства (1918-1919 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 210-216. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1584906
  Литвин О.К. Утворення і діяльність місцевих Рад на Україні (грудень 1917 - березень 1918 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 45-51. – (Серія історії ; № 12)
1584907
  Комар В. Утворення і діяльність Східного інституту (1926-1939 рр.) // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Кононенко В.І., Комар В.Л., Бунчук Б.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 14/15 за (2017-2018) р. – С. 5-11. – ISSN 2222-5242
1584908
  Тупиця М. Утворення і початки функціонування Сяноцького гродського уряду та інтеграція Сяноцької землі до складу Польского королівства в XIV-XV ст. // Аннали юридичної історії : міждисциплінарний науковий журнал / Міжнар. центр громад. політології при Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка ; Львів медієвістичний клуб при Львів. нац. нац. ун-ті ім. І. Франка ; голов. ред. В.М. Мельник ; редкол.: М.Р. Арпентьєва, О.А. Бакалець, О.О. Белов [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 3, № 1/2, січень - червень. – С. 105-115. – ISSN 2520-2553
1584909
  Хоптяр Ю.А. Утворення і розвиток кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін історичного факультету КПНУ імені Івана Огієнка за радянської доби // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 57-59
1584910
  Хоптяр Ю.А. Утворення і розвиток кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Національного університету імені Івана Огієнка (30-ті рр. XX ст. - початок XXI ст.) // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля ; голов. ред. Л.В. Баженов ; редкол.: С.А. Копилов, В.С. Прокопчук, І.О. Старенький [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 12. – С. 40-50
1584911
  Яковенко Д.Т. Утворення і розвиток радянської прокуратури в Українській РСР (1922-1925) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 89-100. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  В статье дано краткое освещение вопроса процесса создания и развития органов прокуратуры в УССР. Составными вопросами статьи являются: анализ дискуссии, развернувшейся по вопросу о создании советской прокуратуры на первом Всеукраинском и IV ...
1584912
  Браславський Й.М. Утворення і розвиток світової економічної системи соціализму / Й.М. Браславський. – Київ, 1957. – 48 с.
1584913
  Рокитко А.І. Утворення і розвиток світової економічної системи соціалізму / А.І. Рокитко. – Київ, 1957. – 40с.
1584914
  Миронець Н.І. Утворення і розвиток Союзу РСР - торжество ленінської національної політики / Н.І. Миронець. – Київ, 1972. – 17 с.
1584915
  Шостак Л. Утворення і розподіл квазіренти у світовому геополітичному просторі : Проблеми економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.52-58 : Рис. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1584916
  Шостак М. Утворення Києво-Руської Держави в працях співробітників Науково-дослідного Інституту українознавства МОН України // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 169-173
1584917
   Утворення Китайської народної республіки.. – Київ, 1950. – 104с.
1584918
  Стецюк К.І. Утворення класів і держави у східних слов"ян / К.І. Стецюк. – Київ, 1948. – 43с.
1584919
  Гольнєв М.С. Утворення Комуністичної партії України : (До 40-річчя і з"їзду КП України) / М.С. Гольнєв; Т-во для поширення політичних і на3укових знань УРСР. – Київ, 1958. – 44с.
1584920
  Скляренко Є.М. Утворення Комуністичної партії України та її керівництво боротьбою трудящих проти Австро-Німецьких окупантів у 1918 р. / Є.М. Скляренко. – Київ : АН УРСР, 1958. – 87 с.
1584921
  Бондарчук В.Г. Утворення материків / В.Г. Бондарчук. – Київ : Знання, 1972. – 48 с. – (Для вдумливого, допитливого)
1584922
  Шупова Т. Утворення міської популяції припутня (Сolumba рalumbus L.) в Києві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 36-39. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Стартовими ділянками для утворення міських популяцій припутня (Сolumba palumbus L.) є території, які включають як змінені, так і природні біотопи з деревними насадженнями. В Києві такою ділянкою є парк "Феофанія", де при путні завжди гніздились на ...
1584923
  Бабюх Ю. Утворення Молдавської АСРР: геополітичні та етнічні аспекти // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 123-134
1584924
  Дорошенко Ю.О. Утворення нанодисперсної конденсованої фази у ламінарних пилових полум"ях частинок металів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.17 / Дорошенко Ю.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назв.
1584925
   Утворення нестехіометричних оксидів у системі Nd-Ni-O / С.А. Неділько, О.Г. Дзязько, В.А. Куліченко, В.А. Голубцов, І.В. Фесич, Л.М. Абарбарчук // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2014. – Т. 6, № 5/6. – С. 46-49. – ISSN 2078-9912


  Методом сумісного осадження компонентів одержано композиції складу Nd2-xNiO4-3x/2+[хімічна формула] з x = 0; 0,1…0,5. Показано, що при різному мольному співвідно шенні в умовах експерименту утворюється орторомбічний нікелат Nd2NiO4 (перий представник ...
1584926
  Солодовнік І.Л. Утворення нової системи адміністративного поділу та місцевого самоврядування Японії другої половини ХІХ ст. // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 13. – С.72-75. – ISSN 1563-3349
1584927
  Чорногор Я.О. Утворення Партії зелених у ФРН (кінець 1970-х - 1980-і роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено політизацію екологічного руху ФРН на кінець 1970-х - 1980-і рр. Німецькі екологісти в цей період змогли створити низку політичних організацій та виборчих списків, які в січні 1980 р. об"єдналися в загальнонімецьку Партію "зелених". Протягом ...
1584928
  Заперклянний М.М. Утворення пилу на підприємствах галузі хлібопродуктів і зменшення пиловиділення // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.А. Андронов, В.В. Вамболь [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 3 (1/2018). – С. 16-20 : табл. – Бібліогр.:11 назв. – ISSN 2522-1892
1584929
  Борисенко В. Утворення праукраїнської держави // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – C. 8-13. – ISSN 0869-3587
1584930
  Головчук О.В. Утворення провладних медіахолдингів у регіонах (на основі проведеного опитування керівників українських телекомпаній). // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 82-88.
1584931
  Борисенок С.Г. Утворення професійної адвокатури в Литовсько-Руській державі / Степан Борисенок ; Українська АН. – У Київі (Київ) : [Б. в.], 1927. – 67 с. – Окр. відб.: Праці Комісії для вивчення історії західноруського і українського права. К., 1927, вип.3, 83-149
1584932
  Дудка Л. Утворення радянської обрядовості в умовах політики державного атеїзму в Україні 1920-1930-х років // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 600-607. – ISBN 966-7379-70-1
1584933
  Семчук Л. Утворення резистентних мутантів PSEUDOMONAS FLUORESCENS та змінених бактеріофагів 8573 SM у процесі коеволюції / Л. Семчук, А. Бурхан, С. Ромашев // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 72-73
1584934
  Пелешко А.В. Утворення Республіки Семи З"єднаних островів та прийняття її конституції (1797-1807 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 92-99. – (Історія ; Вип. 20)
1584935
  Бикова Т. Утворення Республіки Тавриди // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Квітень (№ 17/18). – С. 6-7
1584936
  Дацків І. Утворення системи дипломатичних представництв і місій Української Народної Республіки // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 22-25


  Розглянуто процес становлення, діяльність, завдання дипломатичних представництв Української Народної Республіки. Проаналізовано процес створення нормативно-правової бази для впровадження системи консульських представництв. Зазначено, що дипломатичні ...
1584937
  Лещенко М.Н. Утворення союза робітничого класу і селянства в роки першої російської революції / М.Н. Лещенко. – К., 1975. – 48с.
1584938
  Стоян П.К. Утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. / П.К. Стоян. – Київ, 1963. – 107с.
1584939
  Суярко Л. Утворення Союзу РСР велика перемога ленінсько-сталінської національної політики / Л. Суярко. – К., 1954. – 4с.
1584940
  Бабій Б. Утворення Союзу РСР і роль України в його організації // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 28-32
1584941
  Юрченко О. Утворення Союзу Совєтських Соціялістичних Республік і політично-правовий стан України в ньому // Монографії / Український вільний університет. – Мюнхен, 1971. – Ч. 19 : Українсько-російські стосунки після 1917 р. в правовому аспекті (з приводу десятиріччя смерти О. Юрченка) / О. Юрченко. – С. 337-363
1584942
  Гелич А. Утворення спільних комунальних підприємств, установ та організацій як форма співробітництва територіальних громад // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 67-71. – ISSN 2308-9636
1584943
  Тітов Ю.О. Утворення сполук [хімічна формула] з гетероблочною шаруватою пероаськітоподібною структурою [хімічна формула] / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, Чумак // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2015. – Т. 81, № 1/2, январь - февраль. – С. 17-20. – ISSN 0041-6045
1584944
  Потарикіна Л.Л. Утворення СРСР - продовження справи Великого Жовтня // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 3-9. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье рассматривается роль В.И. Ленина в теоретической разработке и практическом осуществлении идей создания союзного многонационального государства, основные этапы становления Советского Союза в свете постановления ЦК КПСС "О 60-й годовщине ...
1584945
  Брицький П.П. Утворення СРСР : радянський стереотип та історико-правова дійсність / П.П. Брицький, Є.П. Юрійчук ; Товариство "Знання" України, Чернівецька обласна організація. – Чернівці : Знання, 2002. – 48 с.
1584946
  Молованюк В. Утворення та державне будівництво США // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 120-127.
1584947
  Надольська В. Утворення та діяльність архівів президента в пострадянських країнах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 143-149. – (Серія: Історичні науки" ; № 21 (269)). – ISSN 1729-360Х
1584948
  Кобилецький М.М. Утворення та діяльність Інституту дослідження магдебурзького права (1940-1945 роки) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 119-129. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168


  Висвітлено діяльність науковців Інституту дослідження магдебурзького права, спрямовану на збір джерел магдебурзького права, які зберігалися у бібліотеках та архівах Європи. У 1940 р. з ініціативи історика права Ф. Маркмана було утворено Інститут ...
1584949
  Кахнич В. Утворення та діяльність кафедри канонічного права на юридичному факультеті Львівського університету у 1784-1864 рр. // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 13-17. – ISSN 2409-4544
1584950
  Крикніцький О.П. Утворення та діяльність Київського Особливого військового округу в травні 1935 - червні 1941 рр. : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Крикніцький О.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 260л. + Додатки: л.165-218. – Бібліогр.: л.219-260
1584951
  Крикніцький О.П. Утворення та діяльність Київського Особливого військового округу в травні 1935 - червні 1941 рр. : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.01- історія України / Крикніцький О.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 14с. – Бібліогр.: 6 назв
1584952
  Трубенко Л.Б. Утворення та діяльність українських громад у другій половині XIX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-14. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Розкривається процес формування українських Громад, висвітлюються основні напрямки та ідеологічні засади їх діяльності.
1584953
  Єфремова О.Г. Утворення та діяльність Української республіканської капели (1919–1921 рр.) в архівних документах // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 122-148. – ISSN 0320-9466
1584954
   Утворення та ліквідація підрозділів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 31 серпня (№ 33/34). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  МОН підготовлено до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про особливості утворення, реорганізації та ліквідації територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти".
1584955
  Демерлій Т.Ю. Утворення та організація діяльності перших ювенальних судів: зарубіжний та вітчизняний досвід (XIX - поч. XX ст.) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 25-27. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
1584956
  Попович Т.М. Утворення та перебування чехословацьких військових формувань на території Підкарпатської Русі (1919–1921 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 148-154. – (Серія: Історія ; вип. 2 (43)). – ISSN 2523-4498
1584957
  Лабудяк Я. Утворення та розвиток "Другої" Чехо-словацької республіки // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 615-617. – ISBN 978-966-171-90295
1584958
  Котляр О.І. Утворення та розвиток міжнародних організацій у наданні допомоги біженцям // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2013. – № 2 (149). – С. 21-25
1584959
  Левченко Л. Утворення та розвиток регіональних архівів США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 37-38. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес утворення і розвитку регіональних архівів США з 1717 року до сьогодення, встановлено його періодизацію, охарактеризовано особливості кожного періоду. Исследован процесс создания и развития регіональних архивов США с 1717 года до ...
1584960
  Бурксер Є.С. Утворення та руйнування хімічних елементів у космосі / Є.С. Бурксер. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1956. – 60 с.
1584961
  Кривошей В. Утворення та становлення добровольчого батальйону "Фенікс" у складі 79 окремої аєромобільної бригади // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 89-92
1584962
  Герегова С. Утворення та становлення Українського вільного університету // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 65-72. – ISBN 966-8653-41-6


  Згадується М. Грушевський.
1584963
  Дзіковський М. Утворення та функціонування державного трибуналу Австрії (1867 - 1918 років) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 36-43. – (Серія юридична ; вип. 73). – ISSN 0136-8168
1584964
  Чаленко Ю.А. Утворення та функціонування неологізмів у французькій мові початку XXI ст. (на матеріалі преси та словникових видань) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 246-251


  У статті досліджуються актуальні способи утворення неологізмів, запозичення, акроніми, такі явища як "бельгіцизми", "квебеканізми". Аналізуються закономірності їх виникнення та вживання у французькій пресі. Розглянуто динаміку розширення словникового ...
1584965
  Васильківська І. Утворення Української Автокефальної Православної Церкви 1918 року: проблема юридичної легітимації // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 52-54
1584966
  Рум"янцев В.О. Утворення Української Народної Республіки (до 100-річчя Третього Універсалу) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 3 (90). – C. 51-60. – ISSN 1993-0909
1584967
  Гончаренко В. Утворення Української Народної Республіки як важливий етап на шляху до незалежності України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 32-39. – ISSN 1026-9932
1584968
  Григорович Л. Утворення Української Помісної Православної Церкви: проблеми і перспективи // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна Академія наук України. – Київ, 2000. – С. 263-270. – (Політологія і етнологія ; Вип. 12). – ISBN 966-02-1643-0
1584969
  Гриценко Утворення Української Центральної Ради й піднесення руху за національне відродження серед українців поза межами України // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 174-184. – ISBN 966-02-0276-8
1584970
  Рум"янцев В. Утворення Української Центральної Ради та формування ії представницького складу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – C. 11-19. – ISSN 1026-9932
1584971
  Рум"янцев В.О. Утворення Української Центральної Ради як віха в українському національно-державному відродженні // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 260-264. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1584972
  Турченко Ф. Утворення Української Центральної Ради: джерела та їх інтерпретації // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 63-77. – ISSN 0130-5247
1584973
   Утворення фосфато-молібдатів у розплавах псевдопотрібної системи К6P4O13 - K2Mo2O7 - Bi2O3 / І.В. Затовський, К.В. Теребіленко, М.С. Слободяник, В.М. Баумер // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 12
1584974
  Купрій Т.Г. Утворення християнсько-демократичного союзу і його участь у державотворчому процесі Німеччини (1945-1950 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Срец. 07.00.02 - всесвітня історія / КНУТШ; Купрій Т.Г. – Київ, 2007. – 225л. + Додатки: л.214-225. – Бібліогр.: л.186-213
1584975
  Купрій Т.Г. Утворення християнсько-демократичного союзу і його участь у державотворчому процесі Німеччини (1945-1950 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.02 / Купрій Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 4 назви
1584976
  Попель П.П. Утворення хроматів магнію та лужноземельних металів у нітратних розплавах : хімія / П.П. Попель, А.Д. Громик, І.М. Неділько // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3-6 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
1584977
  Папакін А. Утворення частин польської армії у Росії під час Першої світової війни / А. Папакін, В. Яровий // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 103-111. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1584978
  Коротяєв С. Утворення Черкаської області та розвиток промисловості у перше десятиріччя новоутвореної адміністративної одиниці / С. Коротяєв, О. Спіркіна, Т. Чубіна // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 190-199. – ISSN 1998-4634
1584979
  Павлишин Л. Утворення Чеської Республіки та визначення основної мети та напрямків її зовнішньої політики // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київ. славістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (50). – С. 98-110
1584980
  Лакійчук М.С. Утворення, розвиток та правові засади діяльності виправно-трудових установ для неповнолітніх: історию-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 153-157. – ISSN 1563-3349
1584981
  Трепак Л. Утворення, структура та повноваження німецької окупаційної влади у дистрикті Галичина (1941-1944 роки) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 125-131. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
1584982
   Утворено Раду з питань розвитку вищої освіти в Україні // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Травень - червень (№ 3). – С. 2
1584983
  Мигев В. Утвърдждаване на монархо-фашистката диктатура в България 1934-1936 / В. Мигев. – София, 1977. – 187с.
1584984
   Утевська Паола Володимирівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 376. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1584985
  Соболева Елена Утекающая как вода : Бельгия / Соболева Елена, Ван Каннейт Ниле // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 4 (157). – С. 102-111 : Фото. – ISSN 1029-5828
1584986
  Лиховид І. Утекли через тиск на дітей // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 8-9 жовтня (№ 127/128)


  Українські правозахисники закликають владу сприяти реабілітації родин політичних мігрантів із Білорусі.
1584987
  Журавлев Андрей Утепленные мамонты : палеонтология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 38 : Фото
1584988
  Шольтишик Н. Утеплення будинку: комфорт і економія / [Ніколь Шольтишик, Марк Глас, Сіріл Ярний]. – Київ ; Рівне : [б. в.], 2014. – 58 с. : іл., табл. – Без тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті обкл.


  Ця брошура підготовлена в рамках проекту "Увімкни сонце - живи комфортно" за фінансової підтримки Європейського Союзу. Друк публікації здійснено в рамках проекту "Точка тепла" за фінансової підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля.
1584989
  Вакуров И.Д. Утерянное письмо / И.Д. Вакуров. – Москва, 1960. – 49с.
1584990
  Морев Александр Утерянные купальни Карафуто : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 9. – С. 124-145. – ISSN 0012-6756
1584991
  Манштейн Э. Утерянные победы / Э. Манштейн. – Смоленск : Русич, 1999. – 672с. – (Мир в войнах). – ISBN 5-8138-0006-9
1584992
   Утес : [сб. стихов] / [сост.: А.И. Красильников ; ил. В.В. Иванов]. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1969. – 191 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1584993
   Утес : [стихи сов. и зарубеж. поэтов, посвящ. городу-герою Волгограду] / [ил.: В.В. Иванов и И.Д. Лепнухов]. – [2-е изд., доп.]. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1972. – 222 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.


  Авт.: А. Сурков, В. Лебедев-Кумач, Б. Палийчук, В. Занадворов, Джамбул, А. Жаров, В. Чайка, И. Сельвинский, М. Упеник, М. Бажан и др.
1584994
  Хлебников В. Утес из будущего / В. Хлебников. – Москва, 1988. – 269с.
1584995
  Золя Э. Утеха жизни : роман Эмиля Золя. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Наблюдатель", 1884. – 119 с. – Без тит. л. - Прил. для подписчиков "Отечественных записок"
1584996
  Сєрошевський В. Утеча. / В. Сєрошевський. – Х-К, 1931. – 287 с.
1584997
  Бойко А. Утечі селян старої Гетьманщини на Південь України наприкінці ХVIII століття // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.131-133
1584998
  Кожевников В.Л. Утечки рудничных контактных сетей, их измерение и компенсация в системах защиты. : Автореф... Канд.техн.наук: / Кожевников В.Л.; Днепропетр.гор.ин-т. – Днепропетровск, 1965. – 21л.
1584999
  Касум-Заде Утешение : стихи и поэмы / Касум-Заде, Касум; пер. с азерб. – Баку : Азернешр, 1968. – 140 с.
1585000
  Зобин Григорий Утешение : стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 8. – С. 34-38. – ISSN 0131-8136
<< На початок(–10)1581158215831584158515861587158815891590(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,