Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1581158215831584158515861587158815891590(+10)В кінець >>
1583001
  Батаєва К. "Фотознімки" думки Ж.Бодріяра // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 58-73. – ISSN 1563-3713
1583002
  Грицан Я. "Фрагменти закоханого" : поезія, новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 166-171. – ISSN 08-68-4790-1


  "Любовні пісні для Андре", "Птахолови", "Многосерце", "Сповідь поета замолоу або як написати книжку і вижити", "Митець повинен закохуватись у іншого Митця", "Коротко про мій експерієнс", "Розвінчуємо деякі міфи про сучасного митця".
1583003
   [Фоторепортаж] // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 3). – С. 1


  Церемонія покладання квітів до пам"ятника Т.Г. Шевченка.
1583004
   Фото-електричні властивості кремнієвих структур із нанокомпозитним епоксидно-полімерним шаром / В.І. Шмід, С.П. Назаров, А.О. Подолян, А.Б. Надточій, О.О. Коротченков // Журнал нано- та електронної фізики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Проценко І.Ю. – Суми, 2018. – Т. 10, № 2. – С. 02024-1-02024-6. – ISSN 2077-6772


  "Методами поверхневої фото-е.р.с., FTIR- спектроскопiї та вимірюванням частотних залежностей діелектричної проникності проведено дослідження структури типу "кремнієва підкладка/нанокомпозитний епоксидно-полімерний шар". Виявлено, що нанесення на ...
1583005
  Івченко А. Фото-карта України - спроба візулізації географічної та іншої інформації // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 59-61. – ISBN 978-617-7069-38-5
1583006
  Вдовинский З. Фото-приключения / З. Вдовинский. – Лодзь, 1968. – 146с.
1583007
  Пуськов В.В. Фото-увлеченье / В.В. Пуськов. – М., 1931. – 48с.
1583008
  Вентцель Ф. Фото-химическая промышленность / Ф. Вентцель. – Ленинград, 1930. – 363с.
1583009
  Рэнби Б. Фотодеструкция, фотоокисление, фотостабилизация полимеров / Б. Рэнби, Я. Рабек; Перевод с англ. В.Б. Иванова ; Под ред. Н.М. Эмануэля. – Москва : Мир, 1978. – 675 с.
1583010
  Файдиш О.М. Фотодимеризація в розчинах антрацену / О.М. Файдиш. – Київ, 1958. – [6] c. – Окр. відбиток : Вісник КУ, № 1, сер. фізики та хімії, вип. 1, 1958
1583011
  Радченко О.С. Фотодинамічна інактивація грампозитивних та грамнегативних бактерій in vitro з використаням фотосенсибілізатора метиленового синього / О.С. Радченко, Л.Г. Степура, М.Ф. Гамалія // Фотобіологія та фотомедицина : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Коробов А.М. ; редкол.: Азаров О.Д., Ануфрік С.С., Бабов К.Д. [та ін.]. – Харків, 2015. – Т. 12, № 1/2. – C. 29-33. – ISSN 2076-0612
1583012
  Туркулец В.И. Фотодиоды и фототриоды / В.И. Туркулец, Н.П. Удалов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 63 с.
1583013
  Мамілов С.О. Фотодисоціація оксигемоглобіну в артеріальній крові під дією лазера in vivo // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 202-204. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглянуто взаємодію низькоінтенсивного лазерного випромінювання з біологічною тканиною. Показано, що це випромінювання викликає фотодисоціацію оксигемоглобіну в артеріальній крові. Досліджено залежність величини зменшення відносної ...
1583014
  Акопян М.Е. Фотодиссоциация молекул : учеб. пособие / Акопян М.Е. ; МВ и ССО РСФСР, ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 106 с.
1583015
  Тюрин Александр Валентинович Фотодиэлектрические и диэлектрические исследования преобразований центров окраски в кристаллах KCl, KBr : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Тюрин Александр Валентинович; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1583016
  Скобельцына Н.А. Фотодиэлектрический эффект в ZnS--Ag и Cds--Ag фосфора : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.049 / Скобельцына Н.А. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1970. – 16 с.
1583017
  Агашкин О.В. Фотодиэлектрический эффект в цинксульфидных кристаллофосфорах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Агашкин О.В.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1957. – 11л.
1583018
  Ямпольський А.Л. Фотодіодний приймальний модуль з цифровим перемиканням діапазонів / А.Л. Ямпольський, О.В. Макаренко, А.І. Шарапа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 120-125. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1583019
  Любарська Л.В. Фотодобірка // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 2/3 (313/314), березень - червень. – С. 167-175. – ISSN 0320-9466


  До 100-річчя від дня народження О.Т. Гончара.
1583020
  Любарська Л.В. Фотодобірка. До 80-річчя від дня народження Анатолія Авдієвського // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (286). – C. 176-181. – ISSN 0320-9466
1583021
  Петрук В.І. Фотододаток [В.М. Глушков] // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 143-160. – ISBN 978-617-571-085-2
1583022
  Вакулишин С. Фотодокументи Святошинського сухопутного санаторію КВО // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 265-272. – ISBN 978-617-7399-06-2
1583023
  Косоногов Н.А. Фотодоменный эффект и фотопереключение в сегнетоэлектрике ВаТіОз и ферроэластике : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Косоногов Н. А.; МВиССО РСФСР, Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1983. – 24л.
1583024
  Находкін М.Г. Фотоелeктронна емісія катода Si-Gd-O / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 3
1583025
  Савченко С.В. Фотоелектричний ефект та його технічне застосовування / С.В. Савченко. – Київ, 1949. – 119 с.
1583026
  Козак О.О. Фотоелектричні властивості багатошарових гетероструктур на основі сполук InGaAs : дис. ... д-ра філософії : 104 ; 01.04.05 / Козак Олексій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 134 арк. – Бібліогр.: арк. 116-134
1583027
  Ніколенко А.С. Фотоелектричні властивості багатошарових напівпровідникових SiGe гетероструктур з наноострівцями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец.: 01.04.05 - оптика, лазерна фізика / Ніколенко А.С.; Ніколаенко А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1583028
  Ніколенко А.С. Фотоелектричні властивості багатошарових напівпровідникових SiGe гетероструктур з наноострівцями : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.05 - оптика, лазерна фізика / Ніколенко А.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 120л. – Бібліогр.: л.109-120
1583029
   Фотоелектричні властивості напівпровідникових структур Si з квантовими точками Ge / А.С. Ніколенко, Кондратенко, СВ, О.В. Вакуленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 555-561. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчено фотоелектричні властивості кремнієвих структур з квантовими точками Ge. Досліджено спектри фоточутливості і вольт-амперні характеристики при 90 та 293 К. Виявлено від "ємну фотопровідність в зразках в області 0.6 -1.1 еВ. Виміряно та ...
1583030
  Кондратенко Сергій Вікторович Фотоелектричні властивості неоднорідно деформованого та поруватого кремнію : Дис.... канд. фізико-математ.наук: 01.04.05 / Кондратенко Сергій Вікторович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 156 л. – Бібліогр.: л.147-156
1583031
  Кондратенко С.В. Фотоелектричні властивості неоднорідно деформованого та поруватого кремнію : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.04.05 / Кондратенко С.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16с. – Бібліогр.:с.12-13
1583032
  Гапончак А.О. Фотоелектричні властивості нових забарвлених фоточутливих олігомерних композицій / А.О. Гапончак, С.Л. Студзинський // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 178
1583033
  Яценко І.В. Фотоелектричні властивості нових полімерних композицій допованих органічними донорами та акцепторами електрону / І.В. Яценко, С.Л. Студзинський // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 197
1583034
  Храпатий С.В. Фотоелектричні властивості структур Ag/n-GaAs/n+-GaAs/In // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 225-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Виміряно темпові вольт-амперні характеристики структур Ag/n-GaAs/n+-GaAs/In з n-GaAs епітаксіапьним шаром легованим різними типами домішок. Отримані результати пояснено в моделі двох потенціальних бар"єрів. Спектри фотоЕРС структур з епітаксіальними ...
1583035
  Крапивко Г.І. Фотоелектричні перетворювачі сонячної енергії на основі кремнію рослинного походження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Крапивко Г.І. ; НАНУ, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1583036
  Іванов І.І. Фотоелектричні процеси в гетероструктурах на основі нанодисперсних Si I TiO2 : : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10. / Іванов І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 170 л. – Бібліогр.: л. 147-170
1583037
  Іванов І.І. Фотоелектричні процеси в гетероструктурах на основі нанодисперсних Si I TiO2 : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10.. / Іванов І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Ббібліогр.: 19 назв
1583038
  Гапончак А.О. Фотоелектричні та інформаційні властивості нових забарвлених фоточутливих олігомерних композитів / А.О. Гапончак, С.Л. Студзинський // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 142
1583039
  Савицька Є.В. Фотоелектричні та інформаційні властивості нових забарвлених фоточутливих полімерних композицій сенсибілізованих спіропірановими барвниками / Є.В. Савицька, Л С. Студзинський, А.Т. Синюгіна // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 157
1583040
  Давидюк Г.Є. Фотоелектричні явища у напівпровідниках : Методичні рекомендації / Г.Є. Давидюк, В.П. Литвак; Волинський держ. ун-тет ім. Л. України. Фізичний фак-тет. Кафедра фізики твердого тіла. – Луцьк : Вежа, 1999. – 37с.
1583041
  Ніколюк П.К. Фотоелектронне та рентгеноспектральне дослідження інтерметалідів LaCo2Si2 CeCo2Si2 // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 469-475. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено дослідження електронно-енергетичної структури ізоструктурних інтерметалідів LaCo[нижній індекс 2]Si[нижній індекс 2] CeCo[нижній індекс 2]Si[нижній індекс 2]. Отримані фотоелектронні та рентгенівські емісійні спектри. Виявлена природа ...
1583042
  Сминтина В.А. Фотоелектронні та фотоелектричні процеси у напівпровідниках : підручник для студентів ВНЗ / Валентин Сминтина ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2018. – 214, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 214-215. – ISBN 978-617-689-258-8
1583043
  Миселюк О.Г. Фотоелементи і їх застосування / О.Г. Миселюк. – Київ, 1953. – 32 с.
1583044
  Ковальова М.С. ФотоЕРС в p-i-n гетероструктурах InGaAs/GaAs з квантовими нитками / М.С. Ковальова, С.В. Кондратенко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 67-68
1583045
   Фотожурналист и время. – Москва, 1975. – 295с.
1583046
  Черняков Б.И. Фотожурналістика : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики" / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко.Фак.журналистики. – Київ, 1999
1583047
   Фотожурналістика : Навч. програма. – Київ, 2000. – 6с.
1583048
  Шаповал Ю.Г. Фотожурналістика : навчальний посібник / Ю.Г. Шаповал; МОНУ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. академіка Степана Дем"янчука. – Рівне, 2007. – 76с.
1583049
  Макарський О. Фотожурналістика : тенденції сьогодення // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 9. – С. 21-22


  Найпрестижнійший у світі конкурс фотографій для преси проводить створена в 1955 р. у Нідерландах незалежна некомерційна організація World Prezz Photo з штаб-квартирою в Амстердамі.
1583050
  Горевалов С.І. Фотожурналістика в системі засобів масової комунікації: єдність слова і зображення : навч. посібник / Горевалов С.І., Зикун Н.І., Стародуб С.А. ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ : Київський міжнародний університет, 2010. – 293, [3] с. : фотоіл., іл. – Бібліогр.: с. 252-262 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8299-59-9
1583051
  Горевалов С.І. Фотожурналістика силових структур України в системі масових комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 64-68. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1). – ISSN 2219-8741


  Бурхливий розвиток систем масової комунікації зумовлений потребою силових структур України в одержанні політично й соціально важливої інформації, збільшенням її ролі в процесі демократизації армії, міліції, спецслужб, прикордонних військ
1583052
   Фотозвіт фотосвіту // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 86-91 : фото
1583053
  Озолс А.О. Фотоизические процессы в неорганических материалах при записи гологами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Озолс А. О.; АН ЛатвССР, Ин-т физ. – Саласпилс, 1979. – 16л.
1583054
  Волчек Г.Ф. Фотоиллюстрация в советской периодике. / Г.Ф. Волчек. – Москва, 1962. – 191с.
1583055
  Грюнталь В.Т. Фотоиллюстрация светопись трансформация фотомонтаж / В.Т. Грюнталь. – Москва : Книга, 1966. – 277 с.
1583056
  Грюнталь В.Т. Фотоиллюстрация. Светопись. Трансформация. Фотомонтаж / В.Т. Грюнталь. – М., 1966. – 280с.
1583057
  Жданов В.Г. Фотоиндуцированная анизотропия в пленках халькогенидных стеклообразных полупроводников : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Жданов В. Г.; АН СССР, Сиб. от-ние, Ин-т автоматики и электрометрии. – Новосибирск, 1979. – 14л.
1583058
  Ахобадзе Виктор Викорович Фотоиндуцированнные препарация и активация дрожеввых клеток в условиях непрерывного и импульского освещения : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.02 / Ахобадзе Виктор Викорович ; МГУ. – Москва, 1974. – 26 с.
1583059
  Адыгезалов В.Ф. Фотоиндуцированные биоэлектрические потенциалы листьев высших растений / В.Ф. Адыгезалов ; АН АзССР, Сектор физ.-хим. биологии Ин-та физики. – Баку : Элм, 1987. – 71, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 63-72 (
1583060
  Микла Виктор Иванович Фотоиндуцированные изменения в светочувствительных халькогенидных стеклообразных полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Микла Виктор Иванович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 13л.
1583061
  Бобровский А.П. Фотоиндуцированные парамагнетизм модельных фотосинтетических систем : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.05 / Бобровский А. П.; Гос. орд. Ленина оптическ. ин-т им. Вавилова. – Л., 1973. – 18л.
1583062
  Косточка Л.М. Фотоиндуцированные реакции С-присоединения и циклоприсоединения к ацетиленовым системам : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Косточка Л. М.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1973. – 26л.
1583063
  Холмогоров В.Е. Фотоиндуцированные сигналы электронного парамагнитного резонанса в органических красителях в агрегированном состоянии : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Холмогоров В.Е.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1964. – 11л.
1583064
  Яковлев Владимир Борисович Фотоиндуцированные фазовые переходы мезозамещенных антрацена : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Яковлев Владимир Борисович ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Хим. фак. – Москва, 1980. – 22 с.
1583065
   Фотоиндуцированные явления в силленитах / В.К. Малиновский, О.А. Гудаев, В.А. Гусев, С.И. Деменко; Твердохлеб П.Е. – Новосибирск : Наука, 1990. – 157 с.
1583066
  Чайко А.К. Фотоинициированная полимиразция олигоуретанакрилатов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Чайко А.К.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соед. – К., 1979. – 16л.
1583067
  Андрианов Александр Кузьмич Фотоинициированная радикальная прививочная полимеризация виниловых мономеров на неорганических наполнителях : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.06 / Андрианов Александр Кузьмич ; МГУ. – Москва, 1984. – 19 с.
1583068
  Замотаев Павел Васильевич Фотоинициированное ароматическими кетонами и хинонами сшивание полиэтилена : Дис... канд. хим.наук: 02.00.06 / Замотаев Павел Васильевич; АН УССР. Отд. нефтехимии ин-т физ.-орган. химии и углехимии. – Киев, 1984. – 229л.
1583069
  Замотаев Павел Васильевич Фотоиницированное ароматическими кетонами и хинонами сшивание полиэтилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Замотаев Павел Васильевич; КГУ. – Киев, 1984. – 22л.
1583070
   Фотоинтеллект в массы : Фотоаппараты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 22-23
1583071
  Бенца В.М. Фотоионизация адсорбированных молекул красителей и полиаценов на полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Бенца В.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 16л.
1583072
  Тимошенко М.М. Фотоионизация высокотемпературных паров галогенидов щелочных металлов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Тимошенко М.М. ; ЛГУ. – Ленинград, 1973. – 12 с.
1583073
  Пржонский А.М. Фотоионизация и ионная конверсия в плазме и парах щелочных металлов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Пржонский А.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 20 с. – Бібліогр.:с.20
1583074
  Пржонский А.М. Фотоионизация и ионная коныверсия в плазме и парах щелочных металлов : Дис... канд.физ-мат.наук: / Пржонский А.М.; КГУ. – Киев, 1974. – 146л. – Бібліогр.:л.141-146
1583075
  Сухов Д.А. Фотоионизация молекул ароматических углеводородов растворенных в полимерных матрицах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Сухов Д.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 20л.
1583076
  Вилесов Ф.И. Фотоионизация органических молекул. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Вилесов Ф.И.; Ленингр. госю ун-т. – Л., 1966. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
1583077
   Фотоискусство СССР. – М., 1962. – 111с.
1583078
  Табінський Я. Фотоілюстрація як жанр публіцистики // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 75-80. – ISSN 2078-1911
1583079
  Булахова Г. Фотоімідж бібліотеки в інтерактивному просторі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 313-328. – ISSN 2224-9516


  Сербін О.О. (фото).
1583080
  Тичко Олександр Вікторович Фотоіндуковане перемагнічування магнітооптичних середовищ : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Тичко О.В.; Нац. акад. наук України; Ін-т фізики. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1583081
  Серденко Т.В. Фотоіндуковані зміни інтегральних показників структури реакційних центрів бактерій Rhodobacter sphaeroides при переносі електрона : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Серденко Таїсія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 21 с., вкл. обкл. – Бібліогр. : 30 назв
1583082
  Боровий М.О. Фотоіндуковані зміни параметрів елементарної комірки кристалів пруститу в діапазоні температур 100-300 К / М.О. Боровий, Ю.П. Гололобов, А.В. Сальнік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 325-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методом прецизійної рентгенівської дилатометрії досліджено температурні залежності параметрів [альфа](Т) та с(Т) елементарної комірки кристалів пруститу в інтервалі температур (100 - 300) К, як у темновому режимі, так і при лазерному опроміненні. ...
1583083
  Морозовська Ганна Миколаївна Фотоіндуковані процеси розсіювання світла та мікродоменоутворення в сегнетоелектриках : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05. / Морозовська Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 149л. – Бібліогр.: л. 120-130; Дод.: л. 131-149
1583084
  Морозовська Ганна Миколаївна Фотоіндуковані процеси розсіювання світла та мікродоменоутворення в сегнетоелектриках : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Морозовська Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1583085
  Строюк А.Л. Фотокаталитическое получение водорода под действием видимого света в системах на основе графитоподобного нитрида углерода / А.Л. Строюк, А.Е. Раевская, С.Я. Кучмий // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / НАН Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского ; редколл.: В.Д. Походенко, А.Л. Бучаченко, А.А. Ищенко [и др.]. – Киев, 2018. – Т. 54, № 1. – С. 3-32. – ISSN 0497-2627
1583086
   Фотокаталитическое преобразование солнечной энергии. – Новосибирск
Ч. 1. – 1985. – 194с.
1583087
   Фотокаталитическое преобразование солнечной энергии. – Новосибирск
Ч. 2. – 1985. – 246с.
1583088
   Фотокаталитическое преобразование солнечной энергии. Гетерогенные, гомогенные и молекулярные структурно-организованные системы. – Новосибирск, 1991. – 360с.
1583089
  Степанко В.И. Фотокаталическое окисление углеводородов на соединениях титана. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.15 / Степанко В.И.; АН УССР Ин-т физики и химии. – К, 1981. – 16л.
1583090
  Ніколенко А.М. Фотокаталітична деструкція органічих сполук на поверхні TiO2 / А.М. Ніколенко, Д.В. Лисогоря // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 39
1583091
  Козицький А.В. Фотокаталітичне фторування C(sp3)-H зв"язків за участю TiO2ТА g-C3N4 / А.В. Козицький, С.Я. Кучмій // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 152
1583092
   Фотокаталітичне фторування неактивних C (sp3)-Н-зв"язків у присутності діоксиду титану та графітоподібного нітриду вуглецю / А.В. Козицький, І.А. Колодєєв, В.В. Швалагін, С.Я. Кучмій // Теоретична та експериментальна хімія : науковий журнал / НАН України, Ін-т фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського ; редкол.: В.Д. Походенко (голов. ред.), А.Л. Бучаченко, О.О. Іщенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 56, № 6. – С. 366-372. – ISSN 0497-2627
1583093
   Фотокаталітичні та фотоелектрохімічні властивості наноструктурованих плівок ZnO та ZnO/CdS / А.В. Козицький, О.Л. Строюк, С.Я. Кучмій, А.М. Мішура // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 102
1583094
  Соловьева Н.М. Фотокиноаппаратура и ее эксплуатация / Н.М. Соловьева. – М., 1992. – 214с.
1583095
  Красный-Адмони Фотокиноматериалы и магнитные ленты / Красный-Адмони. – Л., 1991. – 238с.
1583096
   Фотокинотехника. – М., 1981. – 447с.
1583097
   Фотокінетика суміші СO2-N2-H2O атмосферних газів під дією ІК лазерного випромінювання: Узагальнена модель / А.В. Глушков, О.Ю. Хецеліус, Ю.Я. Бунякова, Г.П. Препеліца, О.М. Грушевський, В.В. Буяджи // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 194-197 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2311-0899
1583098
  Бессараб А.О. Фотокнига - затребуваний ексклюзив сьогодення / А.О. Бессараб, О.І. Шепелева // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – C. 117-123. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (39)). – ISSN 1813-341X


  Простежено історію формування фотовидань. Розглянуто видавництва, які друкують фотокниги, та сучасні технології їх виготовлення.
1583099
  Кристалева Л.Б. Фотоколориметрический метод определения некоторых ионов в природных водах. : Автореф... канд. хим.наук: / Кристалева Л.Б.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1952. – 11 с.
1583100
  Александров В.А. Фотоколориметрический метод определения родия в присутсвии платины : Автореф... канд. хим.наук: / Александров В. А.; МВО СССР, Уральск. полтехн. ин-т им. С.Кирова. – Свердловск, 1956. – 10л.
1583101
  Шергина Ю.П. Фотоколориметрическое определение микроколичеств меди, никеля и кобальта при гидрохимических поисках медно-никелевых сульфидных руд / Ю.П. Шергина, С.С. Шкорбатов, А.Б. Каминская. – Ленинград : ОНТИ, 1961. – 21с.
1583102
  Коваленко П.Н. Фотоколориметрическое определение сурьмы в цинковых электролитах и сплавах / П.Н. Коваленко, Н.П. Моричева
11. – 1959. – С. 322-327
1583103
  Дыко Л.П. Фотокомпозиция / Л.П. Дыко, А.Д. Головня. – 2-е изд., перераб.и доп. – Москва : Искусство, 1962. – 151с. : ил.,.,146 фото
1583104
   Фотоконкурс. Найкращі фото про туристичну Україну // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 62 : фото
1583105
  Горевалов С.І. Фотокореспонденти й документальна фотографія періоду Другої світової війни (до 70-річчя Великої Перемоги) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 192-195


  У статті порушується проблема ролі документальної фотографії як важливої візуальної компоненти друкованої періодики періоду Другої світової війни. Досліджуються особливості діяльності воєнних фотоко-респондентів. Аналізуються творчі прийоми у ...
1583106
  Колли Н.Г. Фотокружок в клубе. / Н.Г. Колли. – М., 1954. – 124с.
1583107
  Руколь Х.С. Фотокружок в школе / Х.С. Руколь. – М., 1954. – 87с.
1583108
  Иофис Е.А. Фотокружок в школе. / Е.А. Иофис. – М., 1973. – 144с.
1583109
  Еремин Л.П. Фотолиз галогенидов свинца и фотографические процессы / Л.П. Еремин. – Томск, 1989. – 190с.
1583110
  Шалкаускас М. Фотолиз гипохлорита в щелочных растворах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шалкаускас М.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1964. – 16л.
1583111
  Пушкарева Т.М. Фотолиз и радиолиз твердых солей серебра и их водных растворов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Пушкарева Т.М.; МВ и ССО БССР.Белору.гос.ун-т. – Минск, 1973. – 34л.
1583112
  Корытцев К.З. Фотолиз изомеров азидов ряда нафталина и хинолина : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Корытцев К. З.; Гор.ГУ. – Горький, 1973. – 16л.
1583113
  Мейкляр П.В. Фотолиз кристаллов галоидного серебра и скрытое фотографическое изображение : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Мейкляр П.В.; Гос. ордена Ленина оптический институт им. С.И.Вавилова, 1951. – 20 с.
1583114
  Федоров В.Е. Фотолиз некоторых производных альфа-пиридилферроцена. : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Федоров В.Е.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1972. – 21л.
1583115
  Гак Юрий Викторович Фотолиз полиоксиметиленов : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.17 / Гак Юрий Викторович; АН СССР. Отд-ние Ин-та хим. физики. – Черноголовка, 1973. – 18л.
1583116
  Воробьева Т.Н. Фотолиз солей серебра и особенности физической бессеребряного проявления : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Воробьева Т.Н.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1973. – 24л.
1583117
  Пресс Ф.П. Фотолитографические методы в технологии полупроводниковых приборов и интегральных микросхем / Ф.П. Пресс. – Москва : Советское радио, 1978. – 96 с.
1583118
  Пресс Ф.П. Фотолитография в производстве полупроводниковых приборов / Ф.П. Пресс. – Москва : Энергия, 1968. – 200 с.
1583119
   Фотолитография и оптика. – Москва-Берлин : Советское радио; Техника, 1974. – 392 с.
1583120
  Гудзевата Марина Фотолітопис Альп : Озброєним оком / Гудзевата Марина, Пирогів Андрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 58-62 : Іл.
1583121
  Шалин В.М. Фотолэлектрогазовый усилитель и его применение в сельскохозяйственном производстве. : Автореф... Канд.техн.наук: / Шалин В.М.; МСХ РСФСР.Ленингр.с-х.ин-т. – Л-Пушкин., 1962. – 19л.
1583122
  Бычков П.И. Фотолюбителю о фоторепортаже / П.И. Бычков. – М, 1958. – 70с.
1583123
   Фотолюбитель-конструктор. – М., 1989. – 191с.
1583124
   Фотолюбитель-конструктор. – 2-е изд., стер. – М.
1. – 1991. – 191с.
1583125
   Фотолюбитель-конструктор. – М.
2. – 1992. – 159с.
1583126
  Левшин В.Л. Фотолюминесценция жидких и твердых веществ / В.Л. Левшин. – Москва : ГИТТЛ, 1951. – 456 с.
1583127
  Бригинец В.П. Фотолюминесценция и структура электронных центров окраски в кристаллах KCl KCl-Sr 2+. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Бригинец В.П.; КПИ им.50-летия Вел.Окт. соц.револ. – Киев, 1981. – 193л. – Бібліогр.:л.172-193
1583128
  Вайданич В.И. Фотолюминесценция кристаллов иодидов натрия и цезия, активированных таллием, при низких температурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Вайданич В.И.; Львовский гос.ун-т. – Львов, 1966. – 8л.
1583129
  Дражан Анатолий Владимирович Фотолюминесценция облученных ионами слоистых структур : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Дражан Анатолий Владимирович; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1980. – 16л.
1583130
  Паркер С.А. Фотолюминесценция растворов / С.А. Паркер. – Москва : Мир, 1972. – 510 с.
1583131
  Шалимова К.В. Фотолюминесценция сублимат-фосфоров : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Шалимова К.В.; Физическ.ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1583132
  Бабаев Ариф Азимович Фотолюминисценция в некристаллических полупроводниках : Автореф... докт. физ-матнаук: 01.04.07 / Бабаев Ариф Азимович; Кабардино-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1993. – 30л.
1583133
  Горбачева Н.А. Фотолюминофоры на основе фосфатов кадмия : Автореф... канд. хим.наук: / Горбачева Н. А.; АН СССР, Ин-т общей и неорган. хим. – М., 1958. – 10л.
1583134
  Карлаш Г.Ю. Фотолюмінесцентні властивості композитів нанокремнію з аерогелем кремнезему та наноструктурованого оксигідроксиду алюмінію : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Карлаш Ганна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1583135
  Карлаш Г.Ю. Фотолюмінесцентні властивості композитів нанокремнію з аерогелем кремнезему та наноструктурованого оксигідроксиду алюмінію : дис. ...канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Карлаш Ганна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2013. – 165 л. – Бібліогр.: л. 144-164
1583136
  Кисіль Д.В. Фотолюмінесцентні та структурні властивості піролітичних вуглецевих нанопреципітатів, диспергованих у пірогенному оксиді кремнію : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Кисіль Дмитро Вадимович ; Нац. акад. наук. України , Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1583137
  Кучеров І.Я. Фотолюмінесценція мішаних органічних кристалів / І.Я. Кучеров, 1959. – [12] c.
1583138
  Ведмідь А.О. Фотолюмінісцентні властивості нанокомпозитів ПЕПК-С60 / А.О. Ведмідь, О.П. Оласюк // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 37
1583139
  Гасан-Заде Салим Гюльрзаевич Фотомагнитные и гальваномагнитные явления в при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гасан-Заде Салим Гюльрзаевич; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1979. – 17л.
1583140
  Русин Б.А. Фотомагнитные эффекты в антрацене и тетрацене. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Русин Б.А.; Москов. физ.техн. ин-т. – М., 1969. – 22л.
1583141
  Виноградова Г.И. Фотомагнитный эффект bCdCr Se и родственных ему соединений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Виноградова Г.И.; АН СССР. Физический ин-т. – М., 1979. – 17л.
1583142
  Равич Ю.И. Фотомагнитный эффект в полупроводниках и его применение / Ю.И. Равич. – Москва, 1967. – 95с.
1583143
  Аронов Д.А. Фотомагнитный эффект и фотопроводимость в полупроводниках при высоких уровнях возбуждения / Аронов Д.А., Заитова В. ; АН УзССР, Физ.-техн. ин-т им. С.В. Стародубцева ; Ташкент. ин-т инженеров ж.-д. трансп. – Ташкент : Фан, 1987. – 241, [1] с. : граф.
1583144
  Артемов Е.А. Фотомастерство : курс лекций / Артемов Е.А. ; Моск. гос. ин-т культуы. – Москва : МГИК, 1989. – 38 с.
1583145
  Киселев А.Я. Фотоматериалы / А.Я. Киселев. – Л., 1986. – 157с.
1583146
  Бабко А.К. Фотометpический анализ. Методы опpеделения неметаллов / А.К. Бабко, А.Т. Пилипенко. – Москва : Химия
Т.2. – 1974. – 360с.


  В моногpафии подpобно изложены методы фотометpического опpеделения азота,боpа,кpемния,фосфоpа и дp. Пpиведены спектpы поглощения соединений, в виде котоpых пpоводят опpеделение. Описаны методы опpеделения неметаллов в pазличных матеpиалах.
1583147
  Богданович А.О. Фотометрическая двумерная классификация звезд и исследование межзвездного поглощения в районе скопления NGC 6871 : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.03.02 / Богданович А. О.; Вильнюс.ГУ. – Вильнюс, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1583148
  Зданавичюс К. Фотометрическая система для двумерной классификации звезд : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зданавичюс К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 8л.
1583149
   Фотометрические и поляриметрические исследования небесных тел : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 198 с.
1583150
  Мкртичян Д.Е. Фотометрические и спектральные проявления пульсационной активности звезд нижней части полосы нестабильности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Мкртичян Д.Е.; ОГУ. – Одесса, 1993. – 12л.
1583151
   Фотометрические измерения и их метрологическое обеспечение : Всесоюзная науч.-техн. конференция, 1-я. Москва. 1974. – Москва, 1974. – 294с.
1583152
  Георгиев Ц.Б. Фотометрические исследования билизких галактик. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Георгиев Ц.Б.; Спец.астрофиз.обсерватор.Росс.Акад.наук. – Нижний Архыз., 1997. – 36л.
1583153
   Фотометрические исследования красных звезд. – Рига : Зинатне, 1973. – 189 с.
1583154
  Бенюх Вера Владимировна Фотометрические исследования метеоров и плотность метеорных тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Бенюх Вера Владимировна; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Киев, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1583155
  Белякина Т.С. Фотометрические исследования симбиотических звезд : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Белякина Т.С. ; Моск. гос. ун-т. Гос. астрон. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1971. – 6 с. – Бібліогр.:с.6
1583156
   Фотометрические исследования углеродных звезд. – Рига : Зинатне, 1977. – 174 с.
1583157
  Куличенко С.А. Фотометрические методы определения поверхностно-активных веществ : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Куличенко С. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1985. – 231л. – Бібліогр.:л.210-231
1583158
  Рыбакова М.М. Фотометрические методы определения радкоземельных элементов и их распространение в минеральных водах районов Прибайкалья и Забайкалья. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Рыбакова М.М.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1583159
  Пархоменко Е.П. Фотометрические методы определения родия (III) и иридия (IV) в различных средах : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Пархоменко Е.П. ; АН УССР ; Ин-т коллоидной химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 1988. – 219 л. + Приложение: л. 218-219. – Библиогр.: л. 190-217
1583160
  Пархоменко Е.П. Фотометрические методы определения родия (III) и иридия (IV) в различных средах : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Пархоменко Е.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 20 с. – Библиогр.: 26 назв.
1583161
  Упор Э. Фотометрические методы определения следов неорганических соединений / Э. Упор. – М., 1985. – 360с.
1583162
  Лютый В.М. Фотометрические особенности сефертовских галактик и оптическая переменность их ядер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Лютый В.М. ; МГУ , Гос. астрон. ин-т им. П.К. Штернберга. – Минск, 1972. – 6 с. – Бібліогр.:с.6
1583163
  Видьмаченко А.П. Фотометрические свойства деталей диска Сатурна : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Видьмаченко А.П.; Главн. астроном. лаборотор. – Киев, 1983. – 18л.
1583164
  Гайдук Анатолий Романович Фотометрические характеристики деталей поверхности Марса в период великого противостояния 1971 г. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Гайдук Анатолий Романович; МГУ. Гос. Астрономич. ин-т. – Тернополь, 1973. – 12л.
1583165
  Гайдук А.Р. Фотометрические характеристики Марса по данным фотографических наблюдений в период великого противостояния 1971 г. / А.Р. Гайдук. – Киев : Наукова думка, 1975. – 128 с.
1583166
  Коваль И.К. Фотометрические характеристики Марса по наблюдениям в перод с 1954 по 1967 год. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 031 / Коваль И.К.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.19-22
1583167
  Какарас Г. Фотометрические эффекты двойных звезд : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 031 / Какарас Г.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 7л.
1583168
  Коренман И.М. Фотометрический анализ / И.М. Коренман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Химия, 1975. – 359 с.
1583169
  Псарев В.А. Фотометрический анализ лунной поверхности по материалам АМС "Зонд-6" и "Зонд-8" : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Псарев В.А.; АН УССР. Глав. астроном. обсерватория. – К., 1981. – 16л.
1583170
  Бобров М.С. Фотометрический анализ строения колец Сатурна : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бобров М. С.; МГУ, Гос. астрономический ин-т им. Штернберга. – Москва, 1950. – 7 л.
1583171
  Коренман И.М. Фотометрический анализ. Методы определения органических соединений / И.М. Коренман ; под ред. А.К. Бабко. – Москва : Химия, 1970. – 343 с.
1583172
  Бабко А.К. Фотометрический анализ. Общие сведения и аппаратура / А.К. Бабко, А.Т. Пилипенко. – Москва : Химия, 1968. – 388 с.
1583173
  Коростелев П.П. Фотометрический и комплексо-метрический анализ в металлургии / П.П. Коростелев. – Москва, 1984. – 272 с.
1583174
   Фотометрический и спектральный каталог ярких звезд. – Киев : Наукова думка, 1979. – 535 с.
1583175
  Йоу Д.Г. Фотометрический химический анализ (колориметрия и нефелометрия) / Д.Г. Йоу. – Москва : ОНТИ
1 : Колориметрия. – 1935. – 732 с.
1583176
  Йоу Д.Г. Фотометрический химический анализ (колориметрия и нефелометрия) / Д.Г. Йоу. – Москва : ОНТИ
2 : Нефелометрия. – 1936. – 264 с.
1583177
  Гарбузов Геннадий Александрович Фотометрическое и спектральное исследование группы пульсирующих звезд с короткими периодами изменения блеска : Автореф дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.02 / Гарбузов Геннадий Александрович ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 13 с.
1583178
  Каретников В.Г. Фотометрическое и спектральное исследование затменной двойной RZ щита : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Каретников В.Г. ; ОГУ. – Одесса, 1968. – 11 с.
1583179
  Зайцева Г.В. Фотометрическое и спектральное исследование неправильных звезд : Автореф. дис. ... физ.-мат. наук : 01.03.02 / Зайцева Г.В. ; МГУ , Гос. астроном. ин-т им. П.К. Штенберга. – Москва, 1974. – 11 с. – Бібліогр.: с. 10-11
1583180
  Тоточава А.Г. Фотометрическое исселедование звезд типа Р северной короны : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.02 / Тоточава А.Г. ; ОГУ. – Одесса, 1977. – 11 с.
1583181
  Колесник Л.Н. Фотометрическое исследование в площадке каптейна № 40 : Дис... канд. физ-матнаук: / Колесник Л.Н.; ИН УССР. Глав. асторономич. обсерватория. – Киев, 1960. – 232л. – Бібліогр.:л.218-225
1583182
  Халиуллин Х.Ф. Фотометрическое исследование затменно-двойных звезд типа Вольфа-Вайе V444Cyg и CQCep. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Халиуллин Х.Ф.; МГУ.Гос.астрон.ин-т. – М, 1973. – 12л.
1583183
  Синческул В.Н. Фотометрическое исследование звезд в области большой туманности ориона и ее окресности. : Автореф... канд.физл-мат.наук: 030 / Синческул В.Н.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1583184
  Ясевичус В.А. Фотометрическое исследование звезд и межзвездного вещества в районе рассеянных звездных скоплений NGCl46 и K 14 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ясевичус В.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1971. – 11с. – Бібліогр.:с.11
1583185
  Колесникова Лариса Петровна Фотометрическое исследование некоторых азопроизводных пиридоксина как реагентов на ртуть (II) : Автореф... канд. хим.наук: 002 / Колесникова Лариса Петровна; Ростовский-н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 24л.
1583186
  Лейко У.М. Фотометрическое исследование спектрограммы солнечной вспышки 15.VII 1981 г. / У.М. Лейко, В.А. Остапенко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 43-46. – (Астрономия ; вып. 27). – ISSN 0203-7319


  Выполнена фотометрия спектра вспышки балла 1 п 15.VII 1981 г. в бальмеровской серии HI и отдельных линиях Call, Fel, Fell, All, Mql.Crl, Nil.CH. Построены эмиссионные профили, приведены их полуширины, центральные интенсивности, эквивалентные ширины. ...
1583187
  Шупенко Г.С. Фотометрическое определение бериллия в бериллиевых бронзах. : Автореф... канд. хим.наук: / Шупенко Г.С.; МВО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1956. – 11л.
1583188
  Тураханова Н.Т. Фотометрическое определение бериллия и некоторых других элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Тураханова Н.Т.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1967. – 18л.
1583189
  Овчинникова Н.П. Фотометрическое определение компонентов основного мартеновского шлака без взятия навески : Автореф... канд. хим.наук: / Овчинникова Н. П.; Перм. ГУ. – Пермь, 1969. – 21л.
1583190
  Шкадаускас Юозас Стасио Фотометрическое определение малых количеств сурьмы с некоторыми органическими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Шкадаускас Юозас Стасио; Вильнюсский гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 24л.
1583191
  Патровски В. Фотометрическое определение ниобия и тантала с помощью бренцкатехина ои этилендиаминтетрауксусной кислоты / В. Патровски. – М., 1960. – 18с.
1583192
  Казачевский В.М. Фотометрическое определение отражательной способности земного шара : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Казачевский В.М.; АН Каз.ССР. Астрофизический ин-т. – Алма-Ата, 1953. – 8 с.
1583193
  Мушегян Л.Г. Фотометрическое определение рения некоторыми неорганическими реагентами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мушегян Л.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1583194
  Прейшеголавичене Д.Л. Фотометрическое определение титана (IV) некоторыми органическими реактивами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Прейшеголавичене Д.Л.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1583195
  Родионова З.М. Фотометрическое определение фурфурола, метилфурфурола и оксиметилфурфурола по реакциям с ароматическими аминами : Автореф... канд. хим.наук: / Родионова З. М.; Гор. ГУ. – Горький, 1966. – 17л.
1583196
  Марченко З. Фотометрическое определение элементов / З. Марченко. – Москва : Мир, 1971. – 503 с.
1583197
   Фотометричне визначення зіліза (III) з сульфіт-іонами і комплексоном III в мідних сплавах : хімія / В.І. Симоненко, Л.В. Нечипоренко, С.В. Шакурова, В.В. Сухан // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3-6 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
1583198
  Зайцев В. Фотометричне визначення йодату в йодованій кухонній солі / В. Зайцев, О. Трохименко, Н. Писарева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-57. – (Хімія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Методи визначення йодату, що грунтуються на його відновленні йодидом до елементного йоду та фотометруванні I3- при 288 нм та йод-крохмального комплексу при 590 нм, а також церій-арсенатний, використано для аналізу йодованої кухонної солі. Method ...
1583199
   Фотометричне визначення кремнію в припійних матеріалах / О.П. Рябушко, О.Н. Арендарюк, Л.О. Батковська, А.М. Згуровська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 34-37. – (Хімія ; Вип. 34)


  Вивчені фотометричні властивості та визначений склад асоціатів кремніймолібденової гетерополікислоти (ГПК) з неіоногенними поверхнево-активними речовинами (ОП-7, тритон Х-100, феноксол 8/10). Розроблена методика фотометричного визначення кремнію в ...
1583200
  Трохименко О.М. Фотометричне визначення ортофосфат-іонів у підземних водах // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 43
1583201
  Рябушко О.П. Фотометричне визначення паладію, срібла, нікелю та платини у паладіевих сплавах припійних матеріалів / О.П. Рябушко, Л.О. Батковська, В.О. Рябушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-62. – (Хімія ; вип. 36)


  Розроблено спектрофотометричні методики визначення Pd, Ag, Pt, Ni за допомогою хіноксалін-2,3-дитіолу, методики аналізу паладієвих сплавів та припійних матеріалів з мікронаважок.
1583202
   Фотометричне визначення титану та цирконію з гліцинкрезоловим червоним у природних та технічних матеріалах / Л.Л. Коломієць, Л.А. Пилипенко, Н.В. Дорошина, Л.І. Тищенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 43-47. – (Хімія ; Вип. 34)


  Досліджено комплексоутворення титану та цирконію з гліцинкрезоловим червоним (ГКЧ) і встановлено вибірковість дії реагенту в оцтовокислих розчинах у порівнянні з водними. Розроблено методики експресного фотометричного визначення титану та цирконію з ...
1583203
  Сухан В.В. Фотометричне визначення цинку в стічних водах гальванічного виробництва : хімія / В.В. Сухан, М.Ф. Тулюпа // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 3-5 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
1583204
  Трохименко О. Фотометричне окисно-відновне визначення йодату в столовій солі з використанням йодиду і барвника метиленового синього / О. Трохименко, В. Сухан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 38-41. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено фотометричну методику визначення йодату в столовій солі з використанням ампліфікаційного відновлення йодату йодидом до молекулярного йоду у середовищі ортофосфатної кислоти та наступного окиснення йодом барвника метиленового ...
1583205
  Трохименко О.М. Фотометричне та сорбційно-фотометричне визначення флавоноїдів у рослинній сировині за рутином та гіперозидом / О.М. Трохименко, В.В. Верба, А.Ю. Трохименко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 33. – ISBN 978-617-7824-30-4
1583206
   Фотометричні вимірювання світіння іоносфери при інжекції нейтрального газу / М.І. Дзюбенко, О.М. Євтушевський, В.О. Кравченко, В.П. Лапчук, Г.П. Міліневський, Ю.О. Романовський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 101-105. – (Астрономія ; вип. 33)


  Для досліджень хімічних реакцій, що визначають світіння іоносфери в області F, проведено експеримент з інжекцією молекулярного водню з борту ШСЗ. Просторово-часові зміни параметрів світіння вимірювались двоканальним фотометром в емісіях 557.7 і 630 нм ...
1583207
  Остапенко В.О. Фотометричні дослідження сонячного спалаху 15 липня 1981 р. I. Обладнання, методика, матеріал досліджень / В.О. Остапенко, Ю.А. Чеснок // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 48-55. – (Астрономія ; Вип. 34)


  В Астрономічній обсерваторії Київського університету введено в дію 40-канальний мікрофотометр МФ4А. Наведено основні параметри приладу. Обговорюється методика фотометричного дослідження активних утворень на Сонці на прикладі спектрів спалахів 20 липня ...
1583208
  Сімон А.О. Фотометричні прояви змінності карликових нових зір типу SU UMa : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Сімон Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 27 назв
1583209
  Бовчалюк В.П. Фотометричні та лідарні дослідження аерозолів в атмосфері над Україною : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 05.07.12 / Бовчалюк Валентин Павлович ; НАН України, Головна астроном. обсерваторія. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1583210
  Азаренок В.В. Фотометрия : учеб. пособие / В.В. Азаренок, С.Ф. Хритина, А.А. Эрасму ; Мордов. гос. ун-т им. Н.П. Огарева. – Саранск : МГУ, 1979. – 107 с. : ил. – Библиогр.: с. 105
1583211
  Рыков В.И. Фотометрия : учеб. пособие / В.И. Рыков, С.Ф. Хритина. – Саранск : Издательство Мордовского университета, 1985. – 76с.
1583212
  Гуревич М.М. Фотометрия (теория, методы и приборы) / М.М. Гуревич. – 2-е изд.,перераб. и доп. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1983. – 272 с.
1583213
  Новицкий Л.А. Фотометрия быстропротекающих процессов / Л.А. Новицкий, Б.М. Степанов. – Москва : Машиностроение, 1983. – 296 с.
1583214
   Фотометрия и ее метрологическое обеспечение. – Москва, 1986. – 303с.
1583215
   Фотометрия и ее метрологическое обеспечение. – Москва, 1988. – 312с.
1583216
  Мотрунич Янош Мигалевич Фотометрия исз и ее применение для решения некоторых задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Мотрунич Янош Мигалевич; МНО Тад.ССР. Таджинский гос. ун-т. – Душанбе, 1975. – 16л.
1583217
  Всехсвятский С.К. Фотометрия короны 19 июня 1936 г. / С.К. Всехсвятский, В.А. Домбровский, 1936. – [17] с.
1583218
  Бурриель-Марти Фотометрия пламени / Бурриель-Марти, Рамирес-Муньос. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 520с.
1583219
  Шевченко В.Г. Фотометрія астероідів: фазові залежності блиску, фотометрична модель : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.03.03 / Шевченко В. Г.; Голов. астрол. обсерват. АНУ. – К., 1997. – 16л.
1583220
  Козак Павло Миколайович Фотометрія і кінематика метеорів за телевізійними спостереженнями : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03 / Козак П.М.; НАН України. Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 54 назви
1583221
  Паламарюк В.О. Фотометрія і спектрофотометрія : навч. посібник / В.О. Паламарюк. – Чернівці : ЧДУ, 1981. – 108 с.
1583222
  Громакіна Т.А. Фотометрія та спектрофотометрія вибраних малих тіл зовнішньої області Сонячної системи : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03 / Громакіна Тетяна Андріївна ; НАН України, Головна астроном. обсерваторія. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 32 с.
1583223
   Фотомеханическая корректура в репродукционной технике. – М., 1956. – 79с.
1583224
  Хоуэлл Б.Ф. и др. Фотомеханический метод частотного анализа сейсмических волн / Б.Ф.Хоуэлл, А.Б.Эндрюс, Р.Э.Хубер;Гос. науч.-техн. ком. СМ СССР; Гос. н.-и. ин-т научн. и техн. информ. – Москва : ГОСИНТИ, 1960. – 17с. : Ил. – Библиогр.: с.17
1583225
  Кузьменко П.П. Фотомеханический эффект в сурьме / П.П. Кузьменко. – Москва-Ленинград
4. – 1962. – 4с.
1583226
  Кузьменко П.П. Фотомеханічний ефектв татані / П.П. Кузьменко. – Київ
8. – 1963. – 5с.
1583227
  Павлова Тетяна Володимирівна Фотомистецтво в художній культурі Харкова останньої третини 20 століття ( на матеріалі пейзажного жанру ) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства; 17. 00. 01 / Павлова Т.В.; Міністерство культури і туризму України ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – 21с. – Бібл.: 14 назв
1583228
  Пирожков Александр Николаевич Фотомонтаж в советской прессе (некоторые вопросы теории жанра и публицистического мастерства) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Пирожков Александр Николаевич; МГУ. – М., 1981. – 24л.
1583229
  Гулая Н.П. Фотоморфогенез растений при комбинированных программах световых воздействий. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.12 / Гулая Н.П.; АН УССР. – К, 1982. – 21л.
1583230
  Кефели В.И. Фотоморфогенез, фотосинтез и рост как основа продуктивности растений / В.И. Кефели. – Пущино, 1991. – 132с.
1583231
   Фотомундіаль : Україна на Чемпіонаті Світу 2006. – Київ : Економіка, 2007. – 80с. – ISBN 978-966-8527-39-5
1583232
  Фэн Г. Фотон-электронное взаимодействие в кристаллах в отстутствие внешних полей : пер. с англ. / Г. Фэн. – Москва : Мир, 1969. – 128с.
1583233
  Никольский К.В. Фотон / К.В. Никольский. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1934. – 164 с.
1583234
  Молин А.Я. Фотонабор / А.Я. Молин. – М., 1986. – 79с.
1583235
   Фотонаборные шрифты. – Москва, 1983. – 175с.
1583236
   Фотонаборные шрифты. Крупнокегельный набор. Фотонаборная машина Ф156К. – Москва
2. – 1985. – 287с.
1583237
   Фотонапівпровідникові середовища на основі карбазолілвмісного радіального чотирьохпроменевого олігомеру для голографічного запису оптичної інформації / І.В. Орлов, О.В. Мокринська, Ю.П. Гетьманчук, С.Л. Студзинський, Г М. Давиденко Чуприна // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 205
1583238
  Горячев А.М. Фотонейтронные реакции в области EI-резонанса в районах ядер с большой динамической и статической деформацией : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Горячев А. М.; Ин-т ядерн. исслед. АН СССР. – М., 1984. – 18л.
1583239
   Фотонейтронный метод определения бериллия. – Ленинград, 1961. – 88с.
1583240
  Межиборская Х.Б. Фотонейтронный метод определения бериллия / Х.Б. Межиборская. – Москва : Госатомиздат, 1961. – 52 с.
1583241
  Дунаєв Юрій Фотони / Дунаєв Юрій. – Київ, 2000. – 58с. – ISBN 966-7569-24-1
1583242
   Фотоника. – Москва : Мир, 1978. – 416 с.
1583243
  Векшин Н.Л. Фотоника биологических структур / Н.Л. Векшин. – Пущино, 1988. – 163 с.
1583244
  Мельников В.С. Фотоника металлоорганических и органических полимерных полупроводников : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.10 / Мельников В.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1978. – 12 с.
1583245
  Теренин А.Н. Фотоника молекул красителей и родственных органических средств / А.Н. Теренин. – Л., 1967. – 616с.
1583246
  Капинус Е.И. Фотоника молекулярных комплексов / Е.И. Капинус. – Киев : Наукова думка, 1988. – 255 с.
1583247
  Давиденко Н.А. Фотоника молекулярных полупроводниковых композитов на основе органических красителей / НАНУ; Ин-т органической химии; Н.А. Давиденко, А.А. Ищенко, Н.Г. Кувшинский. – Киев : Наукова думка, 2005. – 296с. – (Наукова книга). – ISBN 966-00-0496-6
1583248
  Янкович В.Н. Фотоника полициклических ароматических углеводородов, адсорбированных на поверхности кремнезема : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Янкович В.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 124 л. + Приложение: л. 123-124. – Библиогр.: л. 103-122
1583249
  Янкович В.Н. Фотоника полициклических ароматических углеводородов, адсорбированных на поверхности кремнезема : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Янкович В.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 16 с. – Библиогр.: 9 назв
1583250
  Кисіль О.О. Фотоніка ДНК/С60 супрамолекул в водних флюїдах для наномедицини / О.О. Кисіль, І.М. Спориш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 253-257. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Визначено оптичні характеристики межі розподілу в ДНК/С60 супрамолекулах, використовуючи розвинутий метод аналізу абсорбційних 200-800 нм та фотолюмінесцентних 430-780 нм спектрів цих супрамопекул та ДНК, С60 молекул у водних флюїдах. Запропоновано ...
1583251
  Ящук В.М. Фотоніка полімерів : Навчальний посібник для студ. фізичного факультету / КНУТШ; В.М. Ящук. – Київ : Київський університет, 2004. – 112 с. – ISBN 966-594-444-4
1583252
  Клапченко В.І. Фотонна теорія матерії. Столітньому ювілею фотона присвячується / В.І. Клапченко. – Київ, 2000. – 103с. – ISBN 5-8238-0720-1
1583253
  Солодовник К.М. Фотонні силові функції та їх застосування для усередненого опису електромагнітних переходів в атомних ядрах : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Солодовник Катерина Миколаївна ; НАН України, Ін-т ядер. досліджень. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 35 назв
1583254
  Маренков О.С. Фотонные коэффициенты взамодействия в рентгенорадиометрическом анализе : справочник / О.С. Маренков, Н.И. Комяк. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1988. – 224 с.
1583255
  Клышко Д.Н. Фотоны и нелинейная оптика / Д.Н. Клышко. – Москва : Наука, 1980. – 256с.
1583256
  Файн В.М. Фотоны и нелинейные среды // Квантовая радиофизика : в 2 т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Советское радио, 1972. – Т. 1 : Фотоны и нелинейные среды / В.М. Файн. – С. 1-472
1583257
  Китайгородский А.И. Фотоны и ядра / А.И. Китайгородский. – Москва, 1979. – 207с.
1583258
  Лукин Ю.Т. Фотоны сверхвысоких энергий в адронных взаимодействиях / Ю.Т. Лукин. – Алма-Ата : Наука, 1986. – 105 с.
1583259
  Кобылинский Н.А. Фотообразование нейтральных псевдоскалярных мезонов на нуклонах / Н.А. Кобылинский. – Киев, 1970. – 16 с.
1583260
  Корнешов Л.К. Фотообъектив обвиняет / Л.К. Корнешов. – М, 1986. – 223с.
1583261
  Корсуновский Г.А. Фотоокисление воды на полупроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Корсуновский Г. А.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1960. – 14л.
1583262
  Бригинец Валентин Петрович Фотоолюминесценция и структура электронных центров окраски в кристаллах KCl и KCl-Sr : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Бригинец Валентин Петрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 28 с.
1583263
  Юрко Отто Иванович Фотооптические исследования кристаллических (Ge, In4Se3) и некристаллических (Cu-Sb("AS)-S(Se)-J) полупроводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Юрко Отто Иванович; АН МССР, Ин-т приклад. физ. – Кишинев, 1982. – 16л.
1583264
  Мухин И.А. Фотоохота / И.А. Мухин. – 2-е изд., перераб. – М., 1985. – 288с.
1583265
  Горшков Сергей Фотоохота на медведя. Хозяин Камчатки // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 9. – С. 124-141 : фото
1583266
  Крюков А.И. Фотоперенос электрона в комплексных соединениях и инициирование фотохимических органических реакций. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.04 / Крюков А.И.; АН УССР. Ин-тут физич. химии им. Л.В.Писаржевского. – К., 1979. – 29л.
1583267
  Крюков А.И. Фотоперенос электрона и его прикладные аспекты / А.И. Крюков, В.П. Шерстюк, И.И. Дилунг. – Киев : Наукова думка, 1982. – 239 с.
1583268
  Егорова В.А. Фотопереносы электрона в системах, содержащих комплексы с переносом заряда : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Егорова В.А. ; АН УССР. – Киев, 1974. – 21 с.
1583269
  Краснова В.А. Фотопереносы электрона с участием хлорзамещенных бензохинонов и соответствующих ион-радикальных солей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Краснова В.А.; АН УССР. Ин-т физ. химии. – К., 1976. – 20л.
1583270
  Скрипчинский В.В. Фотопериодизм - его происхождение и эволюция / В.В. Скрипчинский. – Ленинград : Наука, 1975. – 299с.
1583271
  Максимов Н.А. Фотопериодизм (значение в жизни растения соотношения между продолжительностью дня и ночи) / Н.А. Максимов. – Л., 1925. – 69-90с.
1583272
  Хмелева Н.Н. др. Фотопериодизм водных беспозвоночных / Н.Н. др. Хмелева. – Минск, 1991. – 108с.
1583273
   Фотопериодизм животных и растений. – Л., 1976. – 212с.
1583274
  Баврина Т.В. Фотопериодизм и изменения пигменов в листьях растений : Автореф... канд биол.наук: / Баврина Т.В.; Ин-т физиологии растений им К.А.Тимирязева АН СССР. – М, 1965. – 21л.
1583275
  Данилевский А.С. Фотопериодизм и сезонное развитие насекомых / А.С. Данилевский. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1961. – 244с.
1583276
  Чейлахян М.Х. Фотопериодизм и способность растений к цеветению / М.Х. Чейлахян, 1948. – С. 1003-1006
1583277
  Чейлахян М.Х. Фотопериодизм растений / М.Х. Чейлахян. – М., 1956. – 40с.
1583278
  Мошков Б.С. Фотопериодизм растений / Б.С. Мошков. – Л.Москва, 1961. – 318с.
1583279
  Чейлахян М.Х. Фотопериодизм растений при диффенецированном световом режиме отдельных листьев / М.Х. Чейлахян, 1946. – С. 739-742
1583280
  Чайлахян М.Х. Фотопериодическая и гормаональная регуляция клубнеобразования у растений / М.Х. Чайлахян. – Москва : Наука, 1984. – 69с.
1583281
  Майко Фотопериодическая реакция некоторых южных древесных растений в умеренных широтах : Автореф... канд. биол.наук: / Майко Т. К; АН УССР, Ин-т физиол. раст. – К., 1967. – 21л.
1583282
  Пащенко В.Н. Фотопериодическая реакция растений Vicia faba L. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пащенко В.Н.; Всесоюзн.акад.с-х.наук . – Л, 1965. – 16л.
1583283
  Чередников А.В. Фотопериодическая регуляция сезонных явлений у медоносной пчелы (Apis mellifera L.) : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Чередников А.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 17л.
1583284
   Фотопериодические адаптации у насекомых и клещей. – Л., 1968. – 272с.
1583285
  Зеликман В.Л. Фотопластинки и пленки / В.Л. Зеликман. – Москва, 1939. – 104с.
1583286
  Коман Б.П. Фотопластический эффект в кристаллах халькогенидов ртути : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Коман Богдан Петрович ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франка. – Львов, 1980. – 25 с. – Библиогр.: 16 назв.
1583287
  Губкин С.И. и др. Фотопластичность / С.И. Губкин и др. – Минск, 1957. – 166 с.
1583288
  Воронцов В.К. Фотопластичность / В.К. Воронцов, П.И. Полухин. – Москва, 1969. – 400с.
1583289
  Міленіна М. Фотоповедінка і соціальні репрезентації // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 141-155
1583290
  Недорезов Владимир Георгиевич Фотопоглощение и деление ядер-актинидов при средних энергиях : Автореф... док. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Недорезов Владимир Георгиевич; Росс. АН. Ин-т ядерных исслед. – М., 1993. – 26л.
1583291
   Фотоподіл 238U гальмівним випромінюванням у широкому інтервалі значень граничної енергії / В.О. Желтоножський, А.М. Саврасов, В.А. Плюйко, О.М. Горбаченко, К.М. Солодовник // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 20, № 2. – С. 126-130. – ISSN 1818-331Х
1583292
  Бугаков И.И. Фотоползучесть / И.И. Бугаков. – Москва, 1991. – 164 с.
1583293
  Левинко В.Е. Фотополимеризующийся оптический клей : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.14 / Левинко В.Е.; Гос. опт. ин-т. – Ленинград, 1980. – 21л.
1583294
  Лазаренко Э.Т. Фотополимеры в газетном производстве. / Э.Т. Лазаренко, А.Р. Тищенко. – М., 1976. – 30с.
1583295
  Рычин А. и. Фотополупроводниковые свойства сернистого цинка, активированного марганцем : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рычин А. и.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1963. – 10л.
1583296
  Кикинеши Фотополяризация и локальные состояния в некоторых полупроводниках типа AvBvii3 и AvDviCvii : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кикинеши А.-Е.А.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1583297
  Левит Л. Фотопортрет в павильоне : [(философия процесса)] / Леонид Левит. – [Б. м.] : [б. и.], 1900. – 64 л.
1583298
  Корнієнко К. Фотопортрет як один із основних жанрів фотожурналістики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 189-197


  Стаття присвячена фотожурналістиці, зокрема одному з її провідних жанрів - фотопортрету, особливостям його розвитку та функціонування в друкованих ЗМІ. The article is devoted to a special form of journalism - photojournalism, particularly to one of ...
1583299
  Свечников С.В. Фотопотенциометры и функциональные фоторезисторы / С.В. Свечников, А.К. Смовж, Э.Б. Каганович. – Москва : Советское радио, 1978. – 184 с.
1583300
  Зюганов О.М. Фотопотенціометри / О.М. Зюганов, С.В. Свєчников. – Київ : Техніка, 1970. – 215 с.
1583301
  Бошнякович И.Д. Фотопрвязка аєрогеофизических маршрутов и анамалий / И.Д. Бошнякович, Ю.С. Глебовский. – М., 1963. – 172с.
1583302
  Бошнякович И.Д. Фотопривязка аэрогеофизических маршрутов и аномалий / И.Д. Бошнякович, Ю.С. Глебовский; Вед. ред. Шенгер И.А. – изд.2-е испр. и доп. – Ленинград : Недра, 1969. – 206с.
1583303
   Фотоприемники видимого и ИК диапазонов / Р.Дж. Киес, П.В. Крузе, Э.Г. Патли, Д. Лонг, Г.Р. и др. Цвиккер; Киес Р.Дж. – Москва : Радио и связь, 1985. – 326 с.
1583304
   Фотоприемники и фотопреобразователи. – Ленинград : Наука, 1986. – 296 с.
1583305
  Давиденко Микола Олександрович Фотопровідність аморфних молекулярних напівпровідників в області поглинання комплексів з переносом заряду і сполук з внутрішньомолекулярним переносом заряду : Автореф. дис.. канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Давиденко Микола Олександрович; НАНУ, І-нт фізики напівпровідників. – Київ, 1994. – 38с.
1583306
   Фотопровідність кремнію в умовах магнітного впливу / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, А.О. Подолян, А.М. Курилюк, Ю.Л. Кобзар, С.М. Науменко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10
1583307
  Вакуленко О.В. Фотопровідність кристалів ZnSe(Те):Сd / О.В. Вакуленко, О.І. Даценко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 270-279. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджувалися спектри фотопровідності (ФП) та фотоЕРС відпалених у вакуумі та парі Сd полікристалів ZnSe(Те) в області 0.8...3.2 еВ при кімнатній температурі та кінетика їх ФП. На спектрах в домішковій області виділено дві смуги: інтенсивна смуга з ...
1583308
   Фотопровідність плівкових полімерних композитів з часточками комплексів Cu(II)/Mo(VI) на основі аніона Страндберга / В. Кокозей, Г. Бувайло, В. Маханькова, С. Студзинський, М. Давиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 29-31. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Отримано нові фоточутливі полімерні плівкові композити на основі нефотопровідного полівінілбутиралю з часточками гетерометалічних сполук Cu(II)/Mo(VI) на основі аніона Страндберга. Досліджено фотопровідні властивості композитів при їх опроміненні в ...
1583309
   Фотопроводимость : Сб.статей / Пер. с англ. – Москва : Наука, 1967. – 155с.
1583310
  Ретивов Николай Алексеевич Фотопроводимость активированных висмутом пленок аморфного селена : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ретивов Николай Алексеевич; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1583311
  Тесленко Г.И. Фотопроводимость антимонида индия в скрещенных электрическом и магнитном аолях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.10 / Тесленко Г. И.; АН УССР, Ин-т полупров. АН УССР. – К., 1981. – 16л.
1583312
  Фоменко А.С. Фотопроводимость галоидных солей серебра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фоменко А.С.; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1950. – 7 с.
1583313
  Романов В.Г. Фотопроводимость гексагонального селена под воздействием рентгеновского и ультрафиолетового излучения при низких температурах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романов В. Г.; Льв.ГУ. – Львов, 1968. – 20л.
1583314
  Ходосевич П.К. Фотопроводимость гексагонального селена при низких температурах : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Ходосевич П.К.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1965. – 17л.
1583315
  Романов В.Г. Фотопроводимость гексального селена под воздействием рентгеновского и ультрафиолетового излучений при низких температурах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романов В. Г.; Льв.ГУ. – Львов, 1968. – 18л.
1583316
  Кузнецов А.И. Фотопроводимость германия и кремния легированных глубокими примесями, при энергиях квантов, меньших энерогииионизации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Кузнецов А.И.; МВ и ССО РСФСР. – М, 1979. – 14л.
1583317
  Бобыль В.Г. Фотопроводимость жидких органических систем (жидких ионных полупроводников) : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бобыль В. Г.; МВиССО УССР. Днепроп. инж.-стоит. ин-т, Каф. физ. – Днепропетровск, 1958. – 15л.
1583318
  Казиев Ф.И. Фотопроводимость и люминесценция монокристаллов InSe : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Казиев Ф.И.; АН Аз.ССР. Ин-т физики. – Баку, 1970. – 18л.
1583319
  Савченко Э.А. Фотопроводимость и люминесценция сегнетоэлектрических кристаллов АV BVI CVII : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Савченко Э. А.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.23-26
1583320
  Мохаммед Абдель Фаттах Собсих Фотопроводимость и люминесценция твердых растворов А3В6 и при высоких уровнях оптического возбуждениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Мохаммед Абдель Фаттах Собсих;. – Баку, 1978. – 19л.
1583321
  Слободяник В.В. Фотопроводимость и миграция энергии электронного возбуждения в чистых и примесных кристаллах антрацена : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Слободяник В.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 19 с.
1583322
  Урбялис А. Фотопроводимость и нестабильность фототока в сульфиде и селениде кадмия при комбинированном воздействии джоулевой теплоты и электрического поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Урбялис А.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 16л.
1583323
  Редько В.П. Фотопроводимость и спектры поглощения арсенида галлия, облученного протонами с энергией 5 Мэв : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Редько В.П.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1971. – 16л.
1583324
  Чаурский Н.И. Фотопроводимость и фотоэлектронная эмиссия с F-центров в KJ и RbJ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чаурский Н.И.; Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1955. – 12л.
1583325
  Гулямов К.Б. Фотопроводимость некоторых высокоомных кристаллов при высоких гидростатических давлениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гулямов К.Б.; АН УзССР. – Ташкент, 1967. – 15л.
1583326
  Мыльников В.С. Фотопроводимость полимеров / В.С. Мыльников. – Л., 1990. – 238с.
1583327
  Бьюб Р. Фотопроводимость твердых тел : Пер.с англ. / Р. Бьюб. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 558 с.
1583328
  Гросс Л.Г. Фотопроводимость фотографических слоев : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гросс Л.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1961. – 16л.
1583329
  Стыс Л.Е. Фотопроводимость халькогенидных стеклообразных полупроводников. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Стыс Л.Е.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1982. – 19л.
1583330
   Фотопроводники : межвуз.сб.науч.трудов. – Ленинград : ЛГПИ им.А.И. Герцена, 1983. – 125с.
1583331
  Цукерман Г В. Фотопроводники в дозиметрии рентеговского излучения / Г В. Цукерман, Э.К. Ванштейн. – Новосибирск, 1965. – 55 с.
1583332
  Извозчиков В.А. Фотопроводящие окислы свинца в электронике / В.А. Извозчиков, О.А. Тимофеев. – Ленинград, 1979. – 142 с.
1583333
   Фотопроводящие пленки : типа CdS. – Саратов : Издательство Саратовского университет, 1979. – 193 с.
1583334
   Фотопроводящие полимерные компоненты / Н.А. Давиденко, И.И. Давиденко, Е.В. Мокринская, С.Л. Студзинский, И.А. Савченко, Л.А. Вретик, В.А. Павлов, Л.Р. Куницкая, Н.Н. Куранда, Н.Г. Чуприна // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 7/8, июль - август. – С. 67-78. – ISSN 0041-6045
1583335
   Фотопроводящие свойства пленок композита поливинилбутираль/гетерополиоксометаллат / Н.А. Давиденко, В.Н. Кокозей, И.И. Давиденко, Г.И. Бувайло, В.Г. Маханькова, С.Л. Студзинский // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 2016. – Т. 52, № 1. – С. 9-13. – ISSN 0497-2627
1583336
  Бытев А.А. Фотопроекционный кружок в школе / А.А. Бытев. – Минск, 1968. – 112с.
1583337
  Павлович В.С. Фотопроцессы в биомолекулах, углеродных наночастицах и полимерных солнечных элементах : монография / В.С. Павлович, Вооруженные силы Респ. Беларусь, Воен. акад. Респ. Беларусь. – Минск : ВА РБ, 2016. – 318, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 303-318. – Библиогр.: с. 247-294. – ISBN 978-985-544-456-6
1583338
  Шаповал Ю.Г. Фотопубліцистика в періодичній пресі / Ю.Г. Шаповал. – Львів, 1977. – 96с.
1583339
  Червоненко В.С. Фоторадиационные процессы в ряде органических кислородсодержащих соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.09 / Червоненко В.С.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. – М., 1973. – 21л.
1583340
  Горбунов А.Н. Фоторасщепление гелия : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горбунов А. Н.; АН СССР, Физ. ин-т. – М., 1958. – 8л.
1583341
  Штарков Л.Н. Фоторасщепление дейтона при средних энергиях гамма-квантов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Штарков Л.Н.; ОИЯИ. Лабор. ядерных проблем. – Дубна, 1961. – 11л.
1583342
  Шевченко О.П. Фоторасщепление средних и тяжелых ядер в области гигантского резонанса : Автореф... канд. физ. мат.наук: 055 / Шевченко О. П.; МГУ, НИИ яд. физ. – М., 1970. – 20л.
1583343
  Сорокин Ю.И. Фоторасщепление тяжелых ядер в области гигантского дипольного и квадрупольного резонансов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Сорокин Ю.И.; МГУ. НИИ ядерной физики. – М., 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1583344
  Шубенко М.А. Фотореакции иодорганических соединений. : Автореф... канд. хим.наук: / Шубенко М.А.; МВО СССР. Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1951. – 12 л.
1583345
  Воскресенская Н.П. Фоторегуляторные аспекты метаболизма растений / Н.П. Воскресенская. – Москва : Наука, 1979. – 48с.
1583346
   Фоторегуляция метаболизма и морфогенеза растений. – Москва, 1975. – 254с.
1583347
  Ибрагимов В.Ю. Фоторезистивные свойства аморфных и поликристаллических плёнок широкозонных полупроводников / В.Ю. Ибрагимов, В.М. Рубинов. – Ташкент : Фан, 1991. – 138 с.
1583348
  Олеск А.О. Фоторезисторы / А.О. Олеск. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 129 с.
1583349
  Аксененко М.Д. Фоторезисторы / Аксененко М.Д., Красовский Е.А. – Москва : Совецкое радио, 1973. – 55 с.
1583350
  Богданов Э.О. Фоторезисторы и их применение / Э.О. Богданов. – Ленинград : Энергия, 1978. – 144 с.
1583351
   Фоторезисты-диффузанты в полупроводниковой технологии. – Ленинград : Наука, 1984. – 117 с.
1583352
  Гринштейн М.М. Фотореле в радиолюбительской практике / М.М. Гринштейн, Л.М. Кучикян. – М.-Л., 1964. – 72с.
1583353
  Литвак В.И. Фотореле в системах автоматики / В.И. Литвак. – 2-е изд. – М, 1979. – 102с.
1583354
   Фоторепортаж з 23-ї Української антарктичної експедиції // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (69), січень - березень. – С. 98-106. – ISSN 1684-2189


  23 Українська антарктична експедиція.
1583355
  Якимчук М.А. Фоторепортаж про 80-ту конференцію та виставку EAGE // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (67), липень - вересень. – С. 78-83 : фото. – ISSN 1684-2189
1583356
   Фоторепортаж с премии "Лидеры туриндустрии - 2008" : Вперед, Россия! Вперед, туризм! // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 10-13
1583357
   Фоторепортаж с церемонии награждения : Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 24-31 : Фото
1583358
  Фомин А. Фоторепортер Аркадий Шишкин / А. Фомин. – М, 1969. – 184с.
1583359
   Фотореставрация архивных документов. – М., 1983. – 152с.
1583360
  Островский М.А. Фоторецепторные клетки / М.А. Островский. – Москва, 1978. – 64с.
1583361
  Микулин В.П. Фоторецептурный справочник. Для фотолюбителей. / В.П. Микулин. – М., 1958. – 223с.
1583362
  Микулин В.П. Фоторецептурный справочник. Для фотолюбителей. / В.П. Микулин. – 2-е изд., стереотип. – М., 1960. – 223с.
1583363
  Дудкин Г.Н. Фотородение h --мезонов на ядрах в области резонанса Sn и определение полных сечений hN --взаимодействия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Дудкин Г.Н.; Ереван.физ.ин-т. – Ереван, 1978. – 22л.
1583364
  Анохин Михаил Всеволодович Фоторождение вперед f-мезонов на ядрах Be, C, Al, Cu : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Анохин Михаил Всеволодович; Ереванск. физич. ин-т. – Ереван, 1977. – 16л.
1583365
  Адамович М.И. Фоторождение отрицательных пи-мезонов на дейтерии вблизи порога : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Адамович М.И. ; Физ. ин-т им. П.Н. Лебедева Акад. наук СССР). – Москва, 1958. – 8 с.
1583366
  Балдин Александр Михайлович Фоторождение П-мезонов в околопороговой области : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Балдин Александр Михайлович; Физ. ин-т. – Дубна, 1960. – 18л.
1583367
  Телегин Юрий Николаевич Фоторождение положительных пионов поляризованными фотонами на поляризованных протонах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Телегин Юрий Николаевич; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1981. – 21л.
1583368
  Ляшко Юлія Анатоліївна Фоторозміщення легких ядер з надлишком нейтронів / Ляшко Юлія Анатоліївна. – Київ, 2001. – 16 с.
1583369
  Лашко Ю.А. Фоторозщеплення легких ядер з надлишком нейтронів : Автореф...канд.фіз.мат.наук:01.04.02 / Лашко Ю.А.;НАНУ; Ін-т теорет.фізики ім.М.М.Боголюбова. – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.11-12
1583370
  Фридкин В.М. Фотосегнетоэлектрики / В.М. Фридкин. – Москва : Наука, 1979. – 264с.
1583371
  Родин А.И. Фотосегнетоэлектрические явления в SbSI : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Родин А. И.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11
1583372
  Ильясова В.Б. Фотосенвпбплпзпроукнне образование свободных радикалов в аминокислотах и пептидах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ильясова В.Б.; АН СССР. Ин-тут биол. физики. – Пущино, 1970. – 28л.
1583373
   Фотосенсибілізація наноструктурованих біоактивних молекулярних систем / Н.А. Гончаренко, О.Л. Павленко, А.І. Момот, О.П. Дмитренко, Л.А. Булавін, М.П. Куліш, В.В. Стрельчук, В.М. Насєка, О.Ф. Коломис, Е.М. Шпілевський // Анотований збірник проектів спільного конкурсу ДФФД - БРФФД / [Держ. фонд. фундамент. дослідж. ; відп. за вип. Б.Р. Кияк]. – Київ : Академперіодика, 2017. – С. 70-74. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-360-350-6
1583374
   Фотосенсибілізована полімеризація / Маслюк А.Ф. [та ін.] ; МОНУ ; КНУТШ ; Українська академія друкарства. – Львів : [Українська академія друкарства], 2009. – 396 с. – ISBN 978-966-322-142-7
1583375
  Нифонтова М.Г. Фотосинетз лишайников : Автореф... канд. биол.наук: / Нифонтова М. Г.; АН СССР Урал. филиал, Ин-т экологии раст. и жив. – Свердловск, 1968. – 25л.
1583376
  Рабинович Е. Фотосинтез / Е. Рабинович. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 648с.
1583377
  Рабинович Е. Фотосинтез / Е. Рабинович. – Москва
Т.2. – 1953. – 642с.
1583378
  Рабинович Е. Фотосинтез / Е. Рабинович. – Москва
2. – 1953. – 652 с.
1583379
  Рабинович Е. Фотосинтез / Е. Рабинович. – Москва
3. – 1959. – 936 с.
1583380
  Лебедев С.И. Фотосинтез / С.И. Лебедев. – Киев, 1961. – 160с.
1583381
  Арциховская Н.В. Фотосинтез : указатель отечественной и иностранной литературы / Н.В. Арциховская ; библиогр. ред. Е.С. Романовская ; МГУ, Кафедра научной информации. – Москва : Московский университет
Т. 2, Ч. 2 : 1958-1962. – 1968. – 415 с.
1583382
  Арциховская Н.В. Фотосинтез : указатель отечественной и иностранной литературы / Н.В. Арциховская ; библиогр. ред. Е.С. Романовская ; МГУ, Кафедра научной информации. – Москва : Московский университет
Т. 2, Ч. 1 : 1958-1962. – 1968. – 608 с.
1583383
  Овчинников Н.Н. Фотосинтез / Н.Н. Овчинников, Н.М. Шиханова. – Москва : Просвещение, 1972. – 160с.
1583384
  Хит О. Фотосинтез / О. Хит. – Москва : Мир, 1972. – 315с.
1583385
  Баславская С.С. Фотосинтез : избр. главы по физиологии и биохимии процесса / С.С. Баславская. – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 352 с. : ил. – Список лит.: с. 275-349
1583386
  Дереча Н.Г. Фотосинтез / Н.Г. Дереча. – К., 1976. – 21с.
1583387
  Холл Д. Фотосинтез / Д. Холл, К.В. Рао. – Москва : Мир, 1983. – 132с.
1583388
  Веденов А.А. Фотосинтез / А.А. Веденов. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Физика ; № 2)
1583389
  Клейтон Р. Фотосинтез : Физические механизмы и химические модели / Р. Клейтон. – Москва : Мир, 1984. – 350с.
1583390
   Фотосинтез. – Москва : Мир
1. – 1987. – 727с.
1583391
   Фотосинтез. – Москва : Мир
2. – 1987. – 469с.
1583392
  Мокроносов А.Т. Фотосинтез / А.Т. Мокроносов, В.Ф. Гавриленко. – Москва : Издательство Московского университета, 1992. – 319с.
1583393
  Мусієнко М.М. Фотосинтез : Навчальний посібник / М.М. Мусієнко. – Київ : Вища школа, 1995. – 247с. – ISBN 5-11-004398-1
1583394
  Кахнович Л.В. Фотосинтез : Курс лекций / Л.В. Кахнович. – Минск : БГУ, 2002. – 168с. – ISBN 985-445-630-7
1583395
  Сидоренко О.И. Фотосинтез гетерозисных гибридов озимой пшеницы / О.И. Сидоренко. – Алма-Ата, 1990. – 156с.
1583396
  Такайшвили Т.В. Фотосинтез двудомных растений : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Такайшвили Т.В.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 19л.
1583397
  Андреева Т.Ф. Фотосинтез и азотный обмен листьев / Т.Ф. Андреева. – Москва, 1969. – 200с.
1583398
  Нгуен Хыу Тхыок Фотосинтез и азотфиксация в симблиотической системе / Нгуен Хыу Тхыок. – Москва : Наука, 1988. – 152с.
1583399
   Фотосинтез и биопродуктивность: методы определения. – Москва, 1989. – 459с.
1583400
   Фотосинтез и вопросы продуктивности растений. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 159с.
1583401
  Насыров Ю.С. Фотосинтез и генетика хлоропластов / Ю.С. Насыров. – Москва : Наука, 1975. – 144с.
1583402
  Кислякова Т.Е. Фотосинтез и дыхание картофеля в условиях Крайнего Севера : Автореф... канд. биол.наук: / Кислякова Т.Е.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1962. – 24л.
1583403
  Тарчевский И.А. Фотосинтез и засуха / И.А. Тарчевский. – Казань, 1964. – 199с.
1583404
   Фотосинтез и использование солнечной энергии. – Ленинград : Наука, 1971. – 284с.
1583405
   Фотосинтез и использование энергии солнечной реакции : Библиографический указатель отечественных работ, изданых в 1967-1972 гг. – Ленинград, 1975. – 202с.
1583406
  Магомедов И.М. Фотосинтез и органические кислоты / И.М. Магомедов. – Ленинград, 1988. – 202с.
1583407
  Гусев М.В. Фотосинтез и отношение к кислороду некоторых синезеленых водорослей. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гусев М.В.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1962. – 21л.
1583408
   Фотосинтез и пигменты основных сельскохозяйственных растений Молдавии. – Кишинев, 1970. – 140с.
1583409
   Фотосинтез и питание растений. – Минск, 1969. – 172с.
1583410
  Беденко В.П. Фотосинтез и продуктивность пшеницы на юго-востоке Казахстана / В.П. Беденко. – Алма-Ата : Наука, 1980. – 223 с. – Библиогр.: с. 2020-222
1583411
   Фотосинтез и продуктивность растений. – Киев : Наукова думка, 1965. – 284с.
1583412
   Фотосинтез и продуктивность растений. – Калининград, 1987. – 93с.
1583413
  Швецова В.М. Фотосинтез и продуктивность сельскохозяйственных растений на Севере / В.М. Швецова. – Ленинград, 1987. – 95с.
1583414
  Слонов Л.Х. Фотосинтез и продуктивность южной конопли / Л.Х. Слонов. – Нальчик, 1976. – 62с.
1583415
   Фотосинтез и продукционный процесс. – Киев : Наукова думка, 1983. – 143с.
1583416
   Фотосинтез и продукционный процесс. – Москва : Наука, 1988. – 276с.
1583417
   Фотосинтез и продукционный процесс. – Свердловск, 1988. – 179с.
1583418
  Новицкий Ю.И. Фотосинтез и распределение меченого углерода у периллы и салата на разных фотопериодах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Новицкий Ю.И. ; МП РСФСР, Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева АН СССР. – Москва, 1962. – 22 с.
1583419
  Воскресенская Н.К. Фотосинтез и спектральный состав света / Н.К. Воскресенская. – Москва : Наука, 1965. – 312с.
1583420
  Иванченко В.М. Фотосинтез и структурное состояние хлоропластов / В.М. Иванченко. – Минск, 1974. – 160с.
1583421
  Ничипорович А.А. Фотосинтез и теория получения высоких урожаев. / А.А. Ничипорович. – Москва, 1956. – 94с.
1583422
  Чиков В.И. Фотосинтез и транспорт ассимилятов / В.И. Чиков. – Москва, 1987. – 185с.
1583423
  Оканенко А.С. Фотосинтез и урожай / А.С. Оканенко. – Киев, 1954. – 68с.
1583424
  Ничипорович А.А. Фотосинтез и урожай. / А.А. Ничипорович. – М., 1966. – 48с.
1583425
   Фотосинтез и фотобиотехнология. – Пущино, 1991. – 142с.
1583426
  Любименко В.Н. Фотосинтез и хемосинтез в растительном мире / В.Н. Любименко. – Москва-Л., 1935. – 322с.
1583427
  Бриллиант В.А. Фотосинтез как процесс жизнедеятельности растений / В.А. Бриллиант. – Л, 1949. – 160с.
1583428
  Бердыкулов Х.А. Фотосинтез микроводорослей, культивируемых под открытым небом / Х.А. Бердыкулов ; АН УзССР, Ин-т микробиологии. – Ташкент : Фан, 1979. – 88 с. – Библиогр.: с. 82-87
1583429
  Дорохов Б.Л. Фотосинтез озимой пшеницы при различном минеральном питании / Б.Л. Дорохов, И И. Баранина, . – Кишинёв, 1976. – 206с.
1583430
  Малкина И.С. Фотосинтез подроста и некоторых травянистых растений хвойно-широколиственных лесов Подмосковья : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Малкина И.С.; МГУ. – М., 1969. – 23л.
1583431
  Вознесенский В.Л. Фотосинтез пустынных растений : Юго-Восточные Каракумы / В.Л. Вознесенский; АН СССР; Ботанический ин-т; Отв. ред.: О.В.Зеленский. – Ленинград : Наука, 1977. – 256с.
1583432
   Фотосинтез растений. – М.
2. – 1949. – 56с.
1583433
   Фотосинтез растений. – М.
3. – 1950. – 88с.
1583434
  Эдвардс Д. Фотосинтез С3- и С4-растений: механизмы и регуляция. / Д. Эдвардс, Д. Уокер. – Москва : Мир, 1986. – 598с.
1583435
  Лещенко Е.В. Фотосинтез сахарной свеклы при различных уровнях питания и состояниях водного режима в ассимилирующих тканях листьев : Автореф... канд. биол.наук: / Лещенко Е.В.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т сахарной свеклы. – Киев, 1966. – 28л.
1583436
  Катапли Тека Фотосинтез у кактусов. Кактусы созданы холодом // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – сентябрь (№ 96). – С. 31 : фото
1583437
  Фаттахова Л.Т. Фотосинтез у красного клевера первого года жизни в связи с его урожайностью. : Автореф... канд. биол.наук: / Фаттахова Л.Т.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1955. – 19л.
1583438
   Фотосинтез, дыхание и органические кислоты. – Воронеж, 1980. – 164с.
1583439
   Фотосинтез, минеральное питание, световой режим. – Рига, 1970. – 115с.
1583440
   Фотосинтез, продукционный процесс и продуктивность растений. – Киев : Наукова думка, 1989. – 150 с.
1583441
   Фотосинтез, рост и устойчивость растений. – Киев, 1971. – 430с.
1583442
  Кузьмин Ю.И. Фотосинтез, транспорт, распределение и потребление 14 С-ассимилятов у сосны на торфяной почве с различным водным режимом. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.12 / Кузьмин Ю.И.; Ан СССР. – Минск, 1979. – 20л.
1583443
   Фотосинтез. Химические модели и механизмы. – Киев, 1989. – 227с.
1583444
  Чирков Ю.Г. Фотосинтез: два века спустя / Ю.Г. Чирков. – Москва, 1981. – 191с.
1583445
  Любименко В. Фотосинтеза і хемосинтеза нагромадження енергії рослиною / В. Любименко. – Харків-Київ : Держсільгоспвидав, 1933. – 202 с.
1583446
  Кондратьева Е.Н. Фотосинтезирующие бактерии / Е.Н. Кондратьева; АН СССР , Институт микробиологии. – Москва, 1963. – 316 с. : табл.
1583447
  Ходоренко Л.А. Фотосинтезирующий аппарат некоторых культурных растений в условиях различного светового режима : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Ходоренко Л.А.; МГУ. – М., 1968. – 26л.
1583448
  Воскресенская Н.П. Фотосинтетическая деятельность зеленого растения при различном спектальном составе света : Автореф... д-ра биол.наук: / Воскресенская Н.П.; Акад. наук СССР. Ин-т физиологии растений им. К.А.тимирязева. – М,, 1963. – 37л. – Бібліогр.:с.35-37
1583449
  Курганова Л.Н. Фотосинтетическая деятельность и некоторые стороны обмена веществ растений гречихи в связи с гамма-облучением семян и различными условиями корневого питания : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Курганова Л. Н.; Горьк. гос. ун-т им . Н. И. Лобачевкого . Кафедра физиологии и биохимии растений. – Горький, 1968. – 24л.
1583450
  Петров Э.Г. Фотосинтетическая деятельность и формирование урожая сельскохозяйственных культур в зависимости от удобрений и густоты посева : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Петров Э.Г.; Объедин. учен. совет ин-тов ботаники, микробиологии и вирусологии и почвоведения АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1968. – 24л.
1583451
  Фоменко А.А. Фотосинтетическая деятельность посевов сахарной свеклы при различных условиях минерального питания : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Фоменко А.А.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 22 с.
1583452
   Фотосинтетическая деятельность растений в посевах. – Москва, 1961. – 134с.
1583453
   Фотосинтетическая деятельность растений и влияние на нее минерального питания. – Кишинев, 1970. – 145с.
1583454
  Алиев Д.А. Фотосинтетическая деятельность, минеральное питание и продуктивность растений / Алиев Д.А. ; АН АзербССР. – Баку : Элм, 1975. – 336 с. – Библиогр.: с. 298-333
1583455
  Фоменко Л.С. Фотосинтетическая продуктивность винограда в зависимости от конструкции кутса : Автореф... канд. биол.наук: 03.101 / Фоменко Л.С.; Кубан. с.-х. ин-т. – Краснодар, 1970. – 17л.
1583456
  Воронцов В.Т. Фотосинтетическая продуктивность картофеля и кукурузы при различных условиях корневого питания и размещения растений на площади : Автореф... наук: 03.101 / Воронцов В.Т.; Укр. с.-х. академия. – К., 1970. – 24л.
1583457
   Фотосинтетическая продуктивность растительного покрова. – Тарту, 1969. – 199с.
1583458
  Мокроносов А.Т. Фотосинтетическая функция и целостность растительного организма. / А.Т. Мокроносов. – Москва : Наука, 1983. – 64с.
1583459
  Ананьев Геннадий Михайлович Фотосинтетические выделения кислорода клетками хлореллы при непрерывном импульсном освещении : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Ананьев Геннадий Михайлович; АН СССР. Ин-т биологической физики. – Пущино, 1979. – 25л.
1583460
  Каханович Л.В. Фотосинтетический аппарат и световой режим. / Л.В. Каханович. – Минск, 1980. – 144с.
1583461
   Фотосинтетический аппарат и селекция тритикале. – Минск, 1991. – 239 с.
1583462
   Фотосинтетический аппарат и факторы его регуляции. – Минск, 1983. – 159с.
1583463
  Горышина Т.К. Фотосинтетический аппарат растений и условия среды / Т.К. Горышина. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1989. – 202с.
1583464
  Глаголева Т.А. Фотосинтетический метаболизм и энергетика хлореллы: (Экол. аспекты). / Т.А. Глаголева; Отв.ред.А.К.Романова. – Ленинград : Наука, 1987. – 116с.
1583465
   Фотосинтетический метаболизм углерода. – Свердловск, 1983. – 143с.
1583466
  Дайзенхофер Й. Фотосинтетический реакционный центр пурпурной бактерии : нобелевские лекции (химия за рубежом) / Й. Дайзенхофер, Х. Михель. – Москва : Знание, 1990. – 29 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Химия ; № 2)
1583467
  Гадзовський Г.Л. Фотосинтетична діяльність посівів сої на дерново-підзолистих грунтах Західного Полісся // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Кравченко Ю.С., Мельник В.І., Піковська О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 1. – С. 5-12. – ISSN 2706-7688
1583468
  Господаренко Г.М. Фотосинтетична діяльність рослин рижію ярого залежно від удобрення в Правобережному Лісостепу / Г.М. Господаренко, І.Ю. Рассадіна // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 93-99 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1583469
  Бахмат М.І. Фотосинтетична продуктивність агроценозу кукурудзи залежно від впливу органічних добрив із збалансованим умістом тривалентного хрому в умовах Західного Лісостепу / М.І. Бахмат, О.М. Бунчак // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 9-16 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2410-1125
1583470
  Телекало Н.В. Фотосинтетична продуктивність гороху посівного залежно від впливу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 65-75 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2476626
1583471
  Грицаєнко З.М. Фотосинтетична продуктивність посівів гречки за дії біологічних препаратів / З.М. Грицаєнко, А.А. Даценко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 100-106 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2313-092X
1583472
  Бахмат М.І. Фотосинтетична продуктивність рослин ріпака озимого залежно від норм висіву та застосування регулятора росту "Вермийодіс" / М.І. Бахмат, І.В. Сендецький // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 3. – С. 51-60. – ISSN 2706-7688
1583473
  Польовий А.М. Фотосинтетична продуктивність ярого ячменю в умовах змін клімату / А.М. Польовий, Л.Ю. Божко, О.А. Барсукова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т ; голов. ред. С.М. Степаненко ; редкол.: В.С. Антоненко, М.А. Берлінський, О.В. Глушков [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 18. – С. 72-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0902
1583474
  Онойко О.Б. Фотосинтетичний контроль електронного транспорту в хлоропластах вищих рослин : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04- біохімія / Онойко О.Б.; НАУ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2005. – 123 л. – Бібліогр.: л. 104-123
1583475
  Онойко О.Б. Фотосинтетичний контроль електронного транспорту в хлоропластих вищих рослин : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.04 / Олена Борисівна Онойко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
1583476
  Миколайко В.П. Фотосинтетичний потенціал та інтенсивність квіткоутворення цикорію коренеплідного на насіння залежно від агротехнологічних прийомів // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 79-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
1583477
  Шамсутдінова А.В. Фотосинтетичні параметри посівів цукрових буряків залежно від позакорневого підживлення мікродобривами // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 76-80 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-9270
1583478
  Проценко Д.П. та ін. Фотосинтетичні процеси і морозостійкість рослин / Д.П. та ін. Проценко, 1961. – С. 16-27
1583479
   Фотоснимки статей из иностранных и отечественных физических журналов. – с.
1583480
  Коломиец Б.Т. Фотосопротивления / Б.Т. Коломиец. – Ленинград
Вып. 17. – 1956. – 36с.
1583481
  Коломиец Б.Т. Фотосопротивления в автоматике / Б.Т. Коломиец. – М., 1956. – 32с.
1583482
  Гринштейн М.М. Фотосопротивления в приборах промышленной автоматики / М.М. Гринштейн. – М.-Л., 1962. – 81с.
1583483
  Генералюк Л. Фотосправа в житті Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; ред. рада.: М. Жулинський, В. Брюховецький, І. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (683), листопад. – C. 3-11. – ISSN 0236-1477
1583484
  Вичутинская Е.В. Фотостарение алифатических поламидов в различных режимах фотоинициирования : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Вичутинская Е.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Москва, 1982. – 20 с.
1583485
   Фотостильоване перетворення реагентів у системі Au-триптофан в залежності від pH середовища / В.В. Порубльова, М.Л. Малишева, Ю.П. Муха, Н.П. Смірнова, Г.М. Єременко // Proceesings the 6th international conference on Carpatian euroregion ecology "Cereco-2017" : 30 March-1 April, 2017 / CERECO-2017, intern. conf. – Berehove : Transcarpathia, 2017. – С. 327-331. – ISBN 978-617-7404-28-5
1583486
  Литвиненко В.Ю. Фотостимулированная инжекция дырок в антрацен из электролитических контрактов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Литвиненко В.Ю.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1583487
  Джафаров Т.Д. Фотостимулированные атомные процессы в полупроводниках / Т.Д. Джафаров. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 134 с.
1583488
  Зингерман Я.П. Фотостимулированные процессы в газовых пленках, адсорбированных на поверхности вольфрама / Я.П. Зингерман. – Киев : ИФ АН УССР, 1978
1583489
  Эпштейн Э.М. Фотостимулированные процессы в полупроводниках / Э.М. Эпштейн. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 167с.
1583490
  Венгер Е.Ф. Фотостимулированные процессы в халькогенидных стеклообразных полупроводниках и их практическое применение / Е.Ф. Венгер, А.В. Мельничук, А.В. Стронский; НАНУ, Ин-т физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева. – Киев : Академпериодика, 2007. – 284с. – ISBN 978-966-360-079-6
1583491
  Вєтров О.П. Фотостимульовані процеси у модельних структурах біоорганічних систем з органічним напівпровідником / О.П. Вєтров, В.Л. Зима, І.В. Мельничук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 8-10. – (Біологія ; Вип. 29)


  Проведено вимірювання характеристик фото стимульованих процесів у несиметричних шарових структурах з плівкою органічного напівпровідника з метою їх як модельних при вивченні процесів транспортування електронної складової заряду в біоорганічних ...
1583492
  Урум Галина Дмитрівна Фотоструктурні перетворення та деградаційні процеси у фоточутливих аморфних напівпровідниках : Автореф... кандид. техн.наук: 05.12.20 / Урум Галина Дмитрівна; Українська держ. Акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 1998. – 12л.
1583493
  Симонов А.Г. Фотосъемка / А.Г. Симонов. – Москва, 1965. – 160с.
1583494
  Симонов А.Г. Фотосъемка / А.Г. Симонов. – 2-е, стереотип. – Москва, 1969. – 145с.
1583495
  Симонов А.Г. Фотосъемка / А.Г. Симонов. – 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1977. – 145с.
1583496
  Морли Д. Фотосъемка движения / Д. Морли. – М., 1982. – 176с.
1583497
  Яштолд-Говорко Фотосъемка и обработка: Съемка, формулы, термины, рецепты / Яштолд-Говорко. – 4-е изд., сокр. – М., 1977. – 343с.
1583498
  Яштолд-Говорко Фотосъемка и обработка: съемка, формулы, термины, рецепты, химикаты : [справочное руководство для фотолюбителей..] / Яштолд-Говорко. – 3-е изд., испр. – Москва : Искусство, 1966. – 444 с.
1583499
  Рогов А.А. Фотосъемка под водой. / А.А. Рогов. – М., 1964. – 104с.
1583500
  Чудновский И.Я. Фотосъемка с лампой-вспышкой / И.Я. Чудновский. – К, 1987. – 56с.
1583501
   Фототворчество России. – М., 1990. – 396с.
1583502
  Трунин А.П. Фототеодолитная съемка в крупных масштабах : практическое руководство / Всесоюзный научно-исследовательский маркшейдерский ин-т ВНИМИ ; А.П. Трунин, И.И. Финаревский, С.В. Чистяков. – Ленинград : ВНИМИ, 1960. – 244 с.
1583503
  Трунин А.П. Фототеодолитная съемка в крупных масштабах / А.П. Трунин, И.И. Финаревский, С.В. Чистяков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Недра, 1978. – 205с.
1583504
  Забиров Р.Д. Фототеодолитная съемка ледников Тянь-Шаня в период МГГ : отв. ред. И.Р. Заитов / Р.Д. Забиров, Ю.Ф. Книжников; ред. Е.А. Ревина. – Фрунзе : АН Киргизской ССР, 1962. – 99 с.
1583505
  Гуревич С.Б. Фототермоакустика / С.Б. Гуревич, Л К. Муратиков. – Москва : Знание, 1990. – 61 с.
1583506
  Кузьмич Андрій Григорович Фототермоакустична та фотоелектрична мікроскопія напівпровідникових структур на основі кремнію : Дис...канд.фіз.-мат.наук:01.04.07 / Кузьмич Андрій Григорович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 168л. – Бібліогр.:л.149-169
1583507
  Кузьмич А.Г. Фототермоакустична та фотоелектрична мікроскопія напівпровідникових структур на основі кремнію : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Кузьмич Андрій Григорович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв.
1583508
  Кузьмич А. Фототермоакустичне зондування шаруватих структур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 84-87. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано процес термохвильового профілювання шаруватих структур. Розглянуто умови отримання термохвильового підповерхневого зображення за вимірами параметрів термопружного перетворення для випадку різної величини співвідношень між ...
1583509
   Фототермоакустичний ефект в п"єзоелектричній пластині / П.В. Бурлій, Є.Є. Мельничук, О.М. Жабітенко, В.В. Козаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 243-246. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Теоретично і експериментально досліджено фототермоакустичний ефект в п"єзоелектричній пластині з метою виявлення можливості визначення фізичних параметрів речовини п"єзоелектрика за допомогою фототермоакустичного методу і умов за яких це можливо. ...
1583510
  Волчанський О.В. Фототермоакустичний ефект в піроелектриках / О.В. Волчанський, А.Г. Кузьміч, І.Я. Кучеров // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 441-445. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Теоретично та експериментально досліджено фототермоакустичний ефект в піроелектриках. Показано, що в піроелектриках акустичні коливання можуть збуджуватись як за рахунок термопружного механізму, так і в наслідок виникнення піроелектричного поля. Вплив ...
1583511
  Козаченко В.В. Фототермоакустичний ефект в піроелектричній пластині / В.В. Козаченко, І.Я. Кучеров // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 408-411. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі теоретично і експериментально досліджено фототермоакустичний ефект в піроелектричній пластині. Знайдено вираз для різниці потенціалів між поверхнями пластини. Показано, що напруга на піроелектричній пластині обернено пропорційна до частоти ...
1583512
  Козаченко В.В. Фототермоакустичний ефект в структурі тверде тіло-п"єзоелектрик / В.В. Козаченко, І.Я. Кучеров // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 431-440. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі теоретично і експериментально досліджено фототермоакустичний ефект в структурі тверде тіло-п"єзоелектрик в вигляді напруги, що знімається з довільного шару п"єзодатчика, без обмежень на довжину теплової хвилі по відношенню до товщини зразка. ...
1583513
  Жабітенко О.М. Фототермоакустичний ефект в тонких плівках при двомікрофонній реєстрації / О.М. Жабітенко, П.В. Бурлій, В.В. Козаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 290-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропоновано новий метод реєстрації фототермоакустичного перетворення. Аналізується залежність відношення фототермоакустичних сигналів, які знімаються окремо з двох мікрофонів, від параметрів тонких плівок. Показано, що відношення частотних ...
1583514
  Бурлій П.В. Фототермоакустичний ефект в шаруватій структурі п"езоелектрик-тверде тіло / П.В. Бурлій, В В. Козаченко, І.Я. Кучеров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 434-439. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наводяться результати теоретичних і експериментальних досліджень фототермоакустичного ефекту в шаруватій пластині п"єзоелектрик-тверде тіло, в якій з метою усунення впливу оптичного опромінення на фізичні властивості досліджуваного твердого тіла, ...
1583515
  Козаченко Віктор Васильович Фототермоакустичний ефект в шаруватій структурі тверде тіло-п"єзоелектрик : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Козаченко В. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 143л. – Бібліогр.: л.141-143
1583516
  Козаченко Віктор Васильович Фототермоакустичний ефект в шаруватій структурі тверде тіло-п"єзоелектрик : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Козаченко В. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 15 назв
1583517
  Бурбело Фототермоакустичний ефект та фототермоакустична мікроскопія приповерхневого шару твердих тіл : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Бурбело М. Р. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 36л
1583518
  Андрусенко Д.А. Фототермоакустичний ефект у двошаровій системі / Д.А. Андрусенко, І.Я. Кучеров, В.В. Морозюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 333-343. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Теоретично та експериментально досліджено фототермоакустичний (ФА) ефект в двошаровій системі зразок-п"єзоперетворювач. Одержано аналітичні вирази для амплітуди та фази ФА сигналу. Зроблено експеримент, результати якого добре узгоджуються з ...
1583519
  Бурбело Р.М. Фототермоакустичний ефект: вплив нелінійних параметрів напруженого середовища // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 11 : Фізичний факультет. – С. 262-271
1583520
  Кувшинский Н.Г. Фототермопластическая и фототермополимеризационная запись информации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Кувшинский Н.Г. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 27 с. – Бібліогр.:с.23-24
1583521
  Мшенский В.А. Фототермопластический носитель на основе халькогенидов мышьяка As2S3 и As2Se3. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Мшенский В.А.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1974. – 14л.
1583522
   Фототипические снимки в натуральную величину полной рукописи и черновых листов драмы А.С.Пушкина "Русалка". – Москва. – 36с.
1583523
  Глоба Н. Фототипічні, факсимільні та репринтні видання творів Т. Шевченка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 41-43
1583524
  Полторапавлова Г.С. Фототиристоры / Г.С. Полторапавлова, Н.П. Удалов. – Москва : Энергия, 1971. – 104 с.
1583525
  Мірошниченко М.М. Фототоксичність міських грунтів в урболандшафтах міста Маріуполь / М.М. Мірошниченко, І.А. Кривицька // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 6-11 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0587-2596
1583526
  Коршиков И.И. Фототоксичность фенольных ингредиентов загрязнения окружающей среды : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Коршиков И. И.; Вил.ГУ. – Вильнюс, 1981. – 24л.
1583527
  Лобанов А.Н. Фототопография / Военно-инженерная краснознаменная академия им В.В. Куйбышева ; А.Н. Лобанов. – Москва : ВИА
Ч. 3 : наземная стереофотограмметрическая съемка. – 1947. – 171 с.
1583528
  Лобанов А.Н. Фототопография : воздушная стереофотограмметрическая съемка / Военно-инженерная краснознаменная академия им. В.В. Куйбышева ; А.Н. Лобанов. – Москва : ВИА, 1957. – 488 с.
1583529
  Лобанов А.Н. Фототопография : наземная стереофотограмметрическая съемка / А.Н. Лобанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 196 с.
1583530
  Лобанов А.Н. Фототопография : наземная стереофотограмметрическая съемка / А.Н. Лобанов. – 3-е изд., исправ. и доп. – Москва : Недра, 1968. – 268 с.
1583531
  Лобанов А.Н. Фототопография : Наземная стереофотограмметрическая съемка / А.Н. Лобанов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 224 с.
1583532
  Бордюков М.В. Фототрансформатор-1 / М.В. Бордюков. – М., 1946. – 27с.
1583533
  Гук А.П. Фототриангулирование в реальном времени с использованием микропроцессорных вычислительных систем : учеб. пособ. для студ. спец. 1303 / А.П. Гук, Т.А. Широкова, Е.Ю. Цветкова; отв. ред. Л.К. Трубина. – Новосибирск : НИИГАиК, 1987. – 80 с.
1583534
  Лобанов А.Н. Фототриангуляция с применением электронной вычислительной машины : учеб. руководство по курсу фототопографии и по факультативному курсу "Элетронные и электрические методы в фотограмметрии" / А.Н. Лобанов. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 144 с.
1583535
   Фототриангуляция с применением электронной цифровой вычислительной машины / [А.Н. Лобанов, Р.П. Овсянников, В.Б. Дубиновский и др.]. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Недра, 1967. – 292 с., [1] л. табл. : ил. – Библиогр.: с. 286-290
1583536
   Фототриангуляция с применением электронной цифровой вычислительной машины / [А.Н. Лобанов, Р.П. Овсянников, В.Б. Дубиновский и др.]. – 3-е изд, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1975. – 264 с.
1583537
   Фототрофные микроорганизмы : Сборник научных трудов. – Пущино, 1988. – 148с.
1583538
  Кондратьева Е.Н. Фототрофные микроорганизмы : учеб. пособие / Е.Н. Кондратьева, И.В. Максимова, В.Д. Самуилов. – Москва : Московский университет, 1989. – 374 с. : ил. – ISBN 5-211-00416-7
1583539
  Лисовский Генрих Михайлович Фототрофы как звено замкнутой экологической системы, включающей человека : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.12 / Лисовский Генрих Михайлович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1973. – 50л. – Бібліогр.:с.44-50
1583540
  Білоус А.В. Фототуризм як інноваційний вид туристичної діяльності // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 43-47


  Дається визначення фототуризму. Викладено особливості організації цього виду діяльності. Вказані переваги фототуризму в порівнянні зі звичайним туризмом і курсами фотографії. Зазначено потенційну аудиторію для такого виду туризму. Дается определение ...
1583541
  Матвеев В.В. Фотоумножители в сцинтилляционных счётчиках / В.В. Матвеев, А.Д. Соколов. – Москва : Госатомиздат, 1962. – 158 с.
1583542
  Нарасимхамурти Т.С. Фотоупругие и электрооптические свойства кристаллов : Пер. с англ. / Т.С. Нарасимхамурти. – Москва : Мир, 1984. – 623с.
1583543
  Сумин В.И. Фотоупругие свойства некоторых моно- и поликристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Сумин В.И.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1980. – 24л.
1583544
  Сумин В.И. Фотоупругие свойства некоторых моно- и поликристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Сумин В.И.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т. – Х., 1980. – 24л.
1583545
  Нетребко В.П. Фотоупругость анизотропных тел : учеб. пособие для студ. ун-тов обуч. по спец. "Механика" / В.П. Нетребко. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 116 с.
1583546
  Филатов Н.А. Фотоупругость в горной геомеханике / Н.А. Филатов. – Москва : Недра, 1975. – 184с.
1583547
  Фрохт М.М. Фотоупругость. Поляризационно-оптический метод исследования напряжений / М.М. Фрохт. – Москва-Ленинград
2. – 1950. – 488 с.
1583548
  Фрохт М.М. Фотоупругость. Поляризационно-оптический метод исследования напряжений. : Пер. с англ. / М.М. Фрохт. – Москва; Ленинград : ОГИЗ
Т. 1. – 1948. – 432с.
1583549
  Гиллет Дж. Фотофизика и фотохимия полимеров = Введение в изучение фотопроцессов в макромолекулах / Дж. Гиллет. – Москва : Мир, 1988. – 435 с.
1583550
   Фотофизика полимеров и электрофотография. – Прага. – 304с.
1583551
  Еременко С.М. Фотофизические и фотохимические процессы в спиртовых растворах антрахиноновых красителей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Еременко С.М. ; АН УССР , Ин-т физ. химии. – Киев, 1967. – 15 с.
1583552
  Давидекно Н.А. Фотофизические свойства пленочных композитов органических полимеров с гетерометаллическими комплексами переходных металлов (обзор) / Н.А. Давидекно, В.Н. Кокозей // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского ; редколл.: В.Д. Походенко, А.Л. Бучаченко, А.А. Ищенко [и др.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 2. – С. 69-87. – ISSN 0497-2627
1583553
  Меленевський Дмитро Олександрович Фотофізичні властивості інформаційних середовищ на основі полімерних композитів з мероціаніновими барвниками : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Меленевський Д.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 112л. – Бібліогр.: л.102-112
1583554
  Меленевський Д.О. Фотофізичні властивості інформаційних середовищ на основі полімерних композитів з мероціаніновими барвниками : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук. наук: Спец.:01.04.05 / Дмитро Олександрович Меленевський; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1583555
  Навозенко О.М. Фотофізичні властивості та розробка композитів на основі ціанінових барвників для малоенергозатратних джерел світла : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Навозенко Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 187 арк. – Додатки: арк. 187. – Бібліогр.: арк. 168-186
1583556
  Навозенко О.М. Фотофізичні властивості та розробка композитів на основі ціанінових барвників для малоенергозатратних джерел світла : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Навозенко Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1583557
  Зайцева Н.А. Фотохимическая активность хлоропластов при различном содержании и соотношении пигментов : Автореф... канд. биол.наук: / Зайцева Н.А.; АН УССР. – Киев, 1967. – 20л.
1583558
  Лаврищев В.П. Фотохимическая деструкция полиамидов : Автореф... канд. хим.наук: / Лаврищев В.П.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1961. – 11л.
1583559
  Паулаускас А.П. Фотохимическая деструкция шерсти. : Автореф... канд.хим.наук: / Паулаускас А.П.; М-во высш и сред.спец.образования СССР.Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1962. – 24л.
1583560
  Курган Н.П. Фотохимическая парофазная привитая полимеризация виниловых мономеров на полиамидных волокная : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Курган Н. П. ; АН УССР, ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1965. – 17 с.
1583561
  Багдасарьян Х.С. Фотохимическая полимеризация виниловых соединений : Автореф... докт. химнаук: / Багдасарьян Х.С.; Науч-исслед физ-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М, 1950. – 18л.
1583562
  Клигштейн М.С. Фотохимически инициированный синтез олигогликолей : Дис... канд. хим.наук: 02.00.06 / Клигштейн М.С.; АН УССР. Ин-т Химии высокомолекулярных соединений. – К, 1991. – 139л. – Бібліогр.:л.114-139
1583563
  Клигштейн М.С. Фотохимически инициированный синтез олигогликолей. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Клигштейн М.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 17л.
1583564
  Харченко В.И. Фотохимически катализированная катионная полимеризация некоторых оксидных мономеров и олигомеров : Автореф. дис. ...канд. хим. наук : 02.00.06 / Харченко В.И.; Ан УССР, Ин-т химии высоколмолекулярных соединений. – Киев, 1987. – 17 с.
1583565
  Княжанский М.И. Фотохимические и люминесцентные свойства азометинов и их комплексных соединений с металлами. : Автореф... канд. хим.наук: / Княжанский М.И.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1966. – 23л. – Бібліогр.:с.20-23
1583566
  Щипакина О.А. Фотохимические и люминесцентные свойства некоторых азометинов и их комплексов с металлами в полимерных матрицах. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Щипакина О.А.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 20л.
1583567
  Карабан Александр Александрович Фотохимические и радиационно-химические превращения в растворах комплексных соединений платины (IV) и платины (II) : Автореф... канд. хим.наук: 001 / Карабан Александр Александрович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1972. – 16л.
1583568
  Балашов С.П. Фотохимические превращения бактериородопсина / С.П. Балашов ; Ф.Ф. Литвин; под ред. А.А. Красновского. – Москва : Изд-во МГУ, 1985. – 168 с. – Библиогр.: с. 138-161
1583569
  Романенко П.Ф. Фотохимические превращения в системах халькогенидный полупроводник-металл и некотоые перспективы их практического применения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романенко П. Ф.; АН УССР, Ин-т полупроводников. – К., 1972. – 21л.
1583570
  Кричевский Г.Е. Фотохимические превращения красителей и светостабилизация окрашенных материалов / Г.Е. Кричевский. – М, 1986. – 247с.
1583571
  Фуки Валентина Константиновна Фотохимические превращения радикалов в поливинилацетате и его модельных соединениях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Фуки Валентина Константиновна; МГУ. – М., 1975. – 17л.
1583572
  Вальнев П.Е. Фотохимические процессы в адсорбированных на металлах слоях газа : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Вальнев П.Е.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1963. – 7л.
1583573
   Фотохимические процессы в слоях. – Л., 1978. – 232с.
1583574
   Фотохимические процессы земной атмосферы. – М., 1990. – 251с.
1583575
   Фотохимические процессы регистрации голограмм : сб.науч.трудов. – Ленинград : Физико-тех.ин-т им.А.Ф. Иоффе, 1983. – 171с.
1583576
  Правилов А.М. Фотохимические реакции атомарного кислорода в основном и первом возбужденном состояниях с простыми газами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.054 / Правилов А.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 12л.
1583577
  Немодрук А.А. Фотохимические реакции в аналитической химии / А.А. Немодрук, Е.В. Безрогова. – Москва : Химия, 1972. – 167 с.
1583578
  Кузьмин М.Г. Фотохимические реакции замещения и переноса электрона в ароматических соединениях. : Автореф... Доктора хим.наук: 073 / Кузьмин М.Г.; МГУ. – М, 1970. – 29л.
1583579
  Степанов И.П. Фотохимические реакции замещенных а-окисей. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Степанов И.П.; Ленингр.ун-т. – Ленинград, 1969. – 19л.
1583580
  Михеев Ю.А. Фотохимические реакции нуклеофильного замещения и восстановления ароматических углеводородов. : Автореф... канд. хим.наук: / Михеев Ю.А.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1966. – 16л.
1583581
  Дилунг И.И. Фотохимические свойства трифениллметановых красителей в связи с проблемой их фотовыцветания. : Автореф... Канд.хим.наук: / Дилунг И.И.; АН УССР. – К, 1954. – 8л.
1583582
  Назарова И.Г. Фотохимические свойства хлорофилла и его аналогов в гетерогенных условиях и водных средах. : Автореф... канд.биол.наук: / Назарова И.Г.; АН СССР.Ин-т биохимии. – М, 1966. – 21л.
1583583
  Оловяшникова Г.Д. Фотохимические свойства хлорофилла и его металлоаналогов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Оловяшникова Г. Д.; Моск. ин-т технол. – М., 1979. – 25л.
1583584
   Фотохимические системы хлоропластов. – Киев : Наукова думка, 1975. – 206с.
1583585
  Иванов В.Б. Фотохимический сольволиз производных арилметанов. : Автореф... канд. хим.наук: 02073 / Иванов В.Б.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1972. – 17л.
1583586
  Фролов А.И. Фотохимический способ изготовления печатных схем. / А.И. Фролов, Е.В. Клочкова. – Л, 1959. – 76с.
1583587
  Киреева Г.Н. Фотохимическое восстановление соединений уранила : Автореф... канд. хим.наук: 341 / Киреева Г.Н.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1972. – 23л.
1583588
  Деникеева М.Ф. Фотохимическое исследование змееголовника узловатого -- Dracocephalum nodulosum Rupr. : Автореф... Канд.фармацевт.наук: / Деникеева М.Ф.; Ленингр.хим.-фармацевт.ин-т. – Фрунзе, 1967. – 16л.
1583589
  Николаева А.Г. Фотохимическое исследование лоха узколистного : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Николаева А. Г.; Хар. гос. фармац. ин-т. – Х., 1971. – 24л.
1583590
  Фагараш М.Б. Фотохимическое исследование реакционной способности радикалов СF3. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Фагараш М.Б.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1583591
  Качан А.А. Фотохимическое модифицирование полиолефинов / А.А. Качан, П.В. Замотаев. – К., 1990. – 276с.
1583592
  Качан А.А. Фотохимическое модифицирование синтетических полимеров / А.А. Качан, В.А. Шрубович. – Киев : Наукова думка, 1973. – 159 с.
1583593
  Ткаченко З.А. Фотохимическое окисление углеводородов и спиртов, сенсибилизированное координационными соединениями переходных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Ткаченко З.А.; АН УССР. Ин-т физ. химии. – К., 1975. – 24л.
1583594
  Аскеров Д.Б. Фотохимическое поведение комплексов триптофана с пиримидиновыми компонентами нуклеиновых кислот в замороженных водных растворах : Автореф. дис. ... наук: 03.00.02 / Аскеров Д.Б. ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1973. – 19 с.
1583595
  Калверт Д. Фотохимия / Д. Калверт, Д. Питтс. – Москва : Мир, 1968. – 672с.
1583596
  Краснопольский В.А. Фотохимия атмосфер Марса и Венеры / В.А. Краснопольский. – Москва : Наука, 1982. – 294 с.
1583597
  Владимиров Ю.А. Фотохимия и люминесценция белков / Ю.А. Владимиров. – Москва : Наука, 1965. – 232 с.
1583598
  Свиридов В.В. Фотохимия и радиационная химия твердых неорганических веществ / В.В. Свиридов. – Минск : Высшая школа
Ч. 1. – 1964. – 391с.
1583599
  Данилов А.Д. Фотохимия ионизованных и возбужденных частиц в нижней ионосфере / А.Д. Данилов, М.Н. Власов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 190с.
1583600
  Крюков А.И. Фотохимия комплексов переходных металлов / А.И. Крюков, С.Я. Кучмий. – Киев : Наукова думка, 1989. – 237 с.
1583601
  Теренин А.Н. Фотохимия красителей и родственных органических соединений / А.Н. Теренин. – М.-Л., 1947. – 353с.
1583602
  Окабе Х. Фотохимия малых молекул / Х. Окабе. – Москва : Мир, 1981. – 500 с.
1583603
  Оришева Р.М. Фотохимия некоторых комплексных соединений кобальта (3), хрома (3) и платины (4). : Автореф... Канд.хим.наук: 02.070 / Оришева Р.М.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1583604
  Теренин А.Н. Фотохимия паров солей / А.Н. Теренин. – М.-Л., 1934. – 135с.
1583605
  Маслюк А.Ф. Фотохимия полимеризационноспособных олигомеров. / А.Ф. Маслюк, В.А. Храновский. – Киев, 1989. – 191с.
1583606
  Ванников А.В. Фотохимия полимерных донорно-акцепторных комплексов / А.В. Ванников, А.Д. Гришина. – Москва : Наука, 1984. – 261с.
1583607
  Ревинский Ю.В. Фотохимия спиропиранов 2-гетероинданового и бенздитиолового рядов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Ревинский Юрий Владимирович ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Ростовский-на-Дону гос. ун-т, НИИ физ. и орган. химии при РГУ. – Ростов-на-Дону, 1979. – 21 с., включ. обл. – Библиогр.: 5 назв.
1583608
  Теренин А.Н. Фотохимия хлорофила и фотосинтез / А.Н. Теренин. – М., 1951. – 24с.
1583609
  Кравчук П.О. Фотохімічна деструкція нанонеоднорідностей поверхні оптичних деталей ближньопольовими волоконними зондами : дис. ... д-ра філософії : 105 / Кравчук Петро Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 130 арк. – Додатки: арк. 128-130. – Бібліогр.: арк. 113-127
1583610
  Кондратенко П.О. Фотохімічна дія світла : навч. посібник / П.О. Кондратенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2005. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-594-696-X
1583611
  Линник Р.П. Фотохімічна пробопідготовка як важливий етап у дослідженні співіснуючих форм заліза (ІІІ) та кобальту (ІІ) у природних водах / Р.П. Линник, О.А. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-22. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив розчинених органічних речовин на результати хемілюмінесцентного визначення Fe(III) та Co(II) у природних водах. Встановлено, що комплексні сполуки досліджуваних металів з природними органічними лігандами є каталітично неактивними в ...
1583612
   Фотохімічне [2+2]-циклоприєднання N-бензилмалеїніміду в синтезі 3-азабіцикло [3.2.0] гептанів / Є.О. Скаленко, Т.В. Друженко, О.В. Денисенко, П.К. Михайлюк, С.О. Зозуля, О.В. Гордієнко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 111
1583613
   Фотохімічне одержання наночастинок срібла в присутності амінокислоти триптофану / О.Т. Федишин, М.Л. Малишева, Ю.П. Муха, Г.М. Єременко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 148
1583614
  Смалюх Г О. Процик Фотохімічні дослідження рослинної сировини для розробки складу та специфікації лікарського засобу холелесан у капсулах / Г О. Процик Смалюх, Ж.М. Кравчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 138-144 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
1583615
  Барачевский В.А. Фотохромизм и его применение / В.А. Барачевский, Г.И. Лашков, В.А. Цехомский. – Москва : Химия, 1977. – 280 с.
1583616
  Черняков Б.І. Фотохудожник України"90-95 : Щоквартальне видання Правління Спілки фотохуд.України.Покажчики змісту / Б.І. Черняков; Київський ун-т імені Тараса Шевченка.Ін-т журналістики. – Київ : Київський університет, 1998. – 27с.
1583617
  Фомин А.А. Фотохудожник Ю.П. Еремин / А.А. Фомин. – М, 1966. – 139с.
1583618
  Мельников М.М. Фоточувствительность pCu2S-nSi-гетероперехода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Мельников М.М.; Кишинев.лгсо.ун-т. – Кишинев, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1583619
  Алюшина Вера Иосифовна Фоточувствительность и неустойчивость тока в компенсированных глубокими примесями кристаллах IпP и их возможные практические применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Алюшина Вера Иосифовна; АН Молд.ССР. Ин-т прикл. физ. – Кишинев, 1979. – 12л.
1583620
  Ковтонюк Н.Ф. Фоточувствительные МДП-приборы для преобразования изображений / Н.Ф. Ковтонюк, Е.Н. Сальников. – Москва : Радио и связь, 1990. – 157с.
1583621
  Пароль Н.В. Фоточувствительные приборы и их применение / Н.В. Пароль, С Кайдалов. – Москва : Радио и связь, 1991. – 112 с.
1583622
  Пресс Ф.П. Фоточувствительные приборы с зарядовой связью / Ф.П. Пресс. – Москва : Радио и связь, 1991. – 261 с.
1583623
   Фоточувствительные структуры и солнечные элементы на основе арсенида галлия. – Ташкент, 1986. – 144с.
1583624
   Фоточувствительные структуры и солнечные элементы на основе арсенида галлия. – Ташкент : ФАН Узбекской ССР, 1986. – 143 с.
1583625
  Петров М.П. Фоточувствительные электрооптические среды в голографии и оптической обработке информации / М.П. Петров, С.И. Степанов, А.В. Хоменко. – Ленинград : Наука, 1983. – 269 с.
1583626
  Каганович Е.Б. Фоточутливі напівпровідникові сполуки А2 В4 у електрониці / Е.Б. Каганович. – Київ, 1975. – 64 с.
1583627
  Гетьманчук Ю.П. Фоточутливі полімерні та олігомерні композиції / Ю.П. Гетьманчук, М.О. Давиденко, М.Г. Кувшинський // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 14 : Хімічний факультет. – С. 224-249
1583628
  Кожевников Г.А. Фотоэклектор / [соч.] Г. Кожевникова // Компакт - 252306 / Г Кожевников. – 8 с.


  На с. 1 дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову на память от автора
1583629
   Фотоэкспедиция в Марокко: океан, пустыня, горы и города - четыре стихии Королевства // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 40-41 : фото
1583630
  Корндорф С.Ф. Фотоэлекртические измерительные устройства в машиностроении. / С.Ф. Корндорф. – М., 1965. – 196с.
1583631
  Воробьев Ю.В. Фотоэлектические и оптические свойства некоторых полупроводников, обусловленные дефектами кристаллической структуры : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Воробьев Ю. В.; КГУ, Каф-ра физики полупроводн. – К., 1966. – 171л. – Бібліогр.:л.I-VII
1583632
  Маринчик В.К. Фотоэлектретное и термоэлектретное состояние монокристаллов галогенидов серебра и фотографических эмульсий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Маринчик В.К.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1972. – 20л.
1583633
  Ковальский П.Н. Фотоэлектретный эффект в полупроводниках / П.Н. Ковальский, А.Д. Шнейдер. – Львов : Вища школа, 1977. – 150 с.
1583634
  Ковальский П.Н. Фотоэлектретный эффект в полупроводниках типа А2 В6. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 049 / Ковальский П.Н.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1971. – 14л.
1583635
  Фридкин В.М. Фотоэлектреты и электрофотографический процесс / В.М. Фридкин, И.С. Желудев. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – 208 с.
1583636
  Шевелева А.С. Фотоэлектричесеие исследования термо-фотоструктурных превращений в материалах системы Аs-S : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Шевелева А. С.; ОГУ. – Одесса, 1983. – 19л.
1583637
  Вафиади В.Г. Фотоэлектрическая автоматика / В.Г. Вафиади. – Минск : Высшая школа, 1966. – 207 с.
1583638
  Волькенштейн А.А. Фотоэлектрическая импульсная фотометрия (теория, методы и приборы) / А.А. Волькенштейн, Э.В. Кувалдин. – Ленинград : Машиностроение, 1975. – 192 с.
1583639
  Мендаков М.Н. Фотоэлектрическая память монокристаллов окиси цинка, выращенных методом гидротермального синтеза : атореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.10 / Мендаков Мурат Нураевич ; М-во высш. и сред. образования СССР, Моск. ин-т стали и сплавов. – Москва, 1979. – 15 с. – Библиогр.: 11 назв.
1583640
  Гаплевская Светлана Павловна Фотоэлектрическая память полупроводников : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.04.03 / Гаплевская Светлана Павловна; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-тет. – Харьков, 1984. – 17л.
1583641
  Мицук В.Е. Фотоэлектрическая сканирующая приставка к спектрографу. / В.Е. Мицук, В.К. Рубцов. – Москва, 1959. – 39-44с.
1583642
  Размадзе Н.А. Фотоэлектрическая фотометрия ярких планетарных и диффузных газвых туманностей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Размадзе Н.А.; М-во высш.образования СССР.Ереван.гос.ун-т. – Тбилиси, 1957. – 6л.
1583643
  Литвак В.И. Фотоэлектрические датчики в системах контроля , управления и регулирования / В.И. Литвак. – М, 1966. – 410с.
1583644
  Мушинский В.П. Фотоэлектрические и люминесцентные свойства халькогенидов галлия и индия / В.П. Мушинский, М.И. Караман. – Кишинев : Штиинца, 1975. – 79 с.
1583645
  Барщевский Б.У. Фотоэлектрические и оптические свойства галогенидов серебра / Б.У. Барщевский. – Москва : [б. и.], 1967. – 190 с. / Всес. заоч. ин-т инж. железно-дорожного транспорта
1583646
  Чепур Д.В. Фотоэлектрические и оптические свойства двуиодистой ртути : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чепур Д.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1958. – 12 с.
1583647
  Чепур Л.В. Фотоэлектрические и оптические свойства двуйодистой ртути : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Чепур Л.В.; Киевск. и Ужгородский го. ун-т. – К.-Ужгород, 1951. – 185л. – Бібліогр.:л.180-183
1583648
  Бандривчак И.В. Фотоэлектрические и оптические свойства монокристаллов В : автореф... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / Бандривчак Игорь Владимирович ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1978. – 21с.
1583649
  Воробьев Ю.В. Фотоэлектрические и оптические свойства некоторых полупроводников, обусловленные дефектами кристаллической структуры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воробьев Ю.В.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1966. – 8с.
1583650
  Данияров О. Фотоэлектрические и оптические свойства смешанных монокристаллов CdGe, Te... : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Данияров О.; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1974. – 15л.
1583651
  Зуев В.А. Фотоэлектрические и оптические явления в слоистых структурах. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.10 / Зуев В.А.; АН УССР. Ин-тут полупроводников. – К., 1979. – 35л.
1583652
  Валов П.М. Фотоэлектрические и оптические явления при лазерном возбуждении полпроводников, связанные с передачей импульса и энергии света носителям заряда. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Валов П.М.; АН Физико-техническ.ин-т. – Л, 1979. – 26л.
1583653
  Мейлихов Е.З. Фотоэлектрические и поляризационные явления в полупроводниках на сверхвысоких частотах : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Мейлихов Е.З.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1965. – 10л.
1583654
   Фотоэлектрические и сканирующие пирометры. – М., 1963. – 40с.
1583655
  Гусейнов Э.К. Фотоэлектрические и фотомагнитные свойства антимонида индия в условиях разогрева электронов излученимем. : Автореф... Канд.физл-мат.наук: 01.049 / Гусейнов Э.К.; АН Азерб.ССР. – Баку, 1970. – 14л.
1583656
  Абакумов В.Н. Фотоэлектрические и фотомагнитные явления в полупроводниках при разогреве электронов светом : автореф. дис. ... канд. физ.- мат. наук: 046 / Абакумов В.Н. ; АН СССР. Ин-т пролупроводников. – Ленинград, 1969. – 16 с.
1583657
  Глущенко Николай Иванович Фотоэлектрические и элктрооптические свойства ZnSe и твердых растворов на его основе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Глущенко Николай Иванович; АН МССР. Ин-т прикл. физики. – Кишинев, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1583658
  Мироненко А.в. Фотоэлектрические измерительные системы / А.в. Мироненко. – М., 1967. – 360с.
1583659
  Ковальчук Г.У. Фотоэлектрические исследования неправильных переменных с непериодическими ослаблениями блеска в созвездии Ориона. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Ковальчук Г.У.; Гос.Одесский ун-т. – Одесса, 1987. – 11л.
1583660
  Гринштейн М.М. Фотоэлектрические концентратомеры для автоматического контроля и регулирования / М.М. Гринштейн, Л.М. Кучикян. – М., 1966. – 172с.
1583661
  Зуев В.А. Фотоэлектрические МДП-приборы / В.А. Зуев, В.Г. Попов. – Москва, 1983. – 160 с.
1583662
  Войцеховский А.В. Фотоэлектрические МДП-структуры из узкозонных полупроводников / А.В. Войцеховский, В.Н. Давыдов. – Томск : Радио и связь, 1990. – 327 с.
1583663
  Давыдов А.Л. Фотоэлектрические методы анализа черных, цветных металлов и руд / А.Л. Давыдов, З.М. Вайсберг : Издательство АН УССР, 1946. – 30 с.
1583664
   Фотоэлектрические методы спектрального анализа. – Москва, 1961. – 96с.
1583665
  Буравлев Ю.М. Фотоэлектрические методы спектрального анализа металлов и сплавов / Ю.М. Буравлев. – Москва, 1984. – 143 с.
1583666
  Мухитдинов М.М. Фотоэлектрические многопаметровые методы измерения / М.М. Мухитдинов. – Ташкент, 1979. – 108с.
1583667
  Чугайнов П.Ф. Фотоэлектрические наблюдения звезд типа UV Ceti. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чугайнов П.Ф.; Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. Крымская астрофиз. обсерватория АН СССР. – М., 1965. – 5л.
1583668
  Прокофьева-Михайлоская Фотоэлектрические наблюдения переменных звезд в инфракрасной области спектра : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Прокофьева-Михайлоская В.В. ; Гос. астроном. ин-т им. Штернберга. Крымская астрофиз. обсерватория АН СССР. – Москва, 1962. – 5 с.
1583669
  Капков В.Б. Фотоэлектрические наблюдения покрытий звезд Луной, выполненные в 1982-1986 гг. на Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта / В.Б. Капков, Р.Р. Шаймухачетов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 87-89. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Представлены результаты 33 фотоэлектрических наблюдений покрытий звезд Луной, выполненные в 1982-1986 гг.
1583670
  Пилипович В.А. Фотоэлектрические преобразователи в системах оптической обработки информации / В.А. Пилипович, А.К. Есман, А.А. Визнер; АН БССР. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 215 с.
1583671
   Фотоэлектрические преобразователи информации. – М., 1974. – 376с.
1583672
  Сердюк В.В. Фотоэлектрические процессы в полупроводниках : Учеб.пособие / В.В. Сердюк, Г.Г. Чемересюк, М. Терек. – Киев; Одесса : Вища школа, 1982. – 151с.
1583673
  Курмашев Ш.Д. Фотоэлектрические свойства Cu2O-CdS, CdSe - гетеропереходов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Курмашев Ш.Д.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1583674
  Гасымов Р.Б. Фотоэлектрические свойства в Р-П переходе на базе селена высокой частоты : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Гасымов Р.Б.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 11л.
1583675
  Тяпкина Н.Д. Фотоэлектрические свойства германия с примесью бериллия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тяпкина Н.Д.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
1583676
   Фотоэлектрические свойства гетеропереходов. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 182с.
1583677
  Колников О.В. Фотоэлектрические свойства и структура некоторых внутрикомплексных соединений металлов и комплексов с переносом заряда : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Колников О.В.; Научно-исслед. физ.-хим. ин-т. – М., 1969. – 20л.
1583678
  Баев Иван Александрович Фотоэлектрические свойства и явление электрической неустойчивости в высокоатомном антимониде индия : Автореф... канд. физ.-мат. наук: 010410 / Баев Иван Александрович; МГУ. – Москва, 1975. – 28 с. – Библиогр.: с. 27-28
1583679
  Горанова Е.А. Фотоэлектрические свойства карбида кремния : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Горанова Е. А.; Лен. электротенхн. ин-т. – Л., 1975. – 13л.
1583680
  Ткачев В.Д. Фотоэлектрические свойства монокристаллов кремния, облученного быстрыми электронами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ткачев В.Д. ; МВ, ССПО БССР. БГУ им. В.И. Ленина. – Минск, 1963. – 11 с.
1583681
  Бирчак И. Фотоэлектрические свойства монокристаллов селенида цинка и их связь с электрическими неоднородностями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Бирчак И.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1975. – 23л.
1583682
  Валацка К.К. Фотоэлектрические свойства некоторых тонкослойных полупроводниковых систем : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Валацка К.К. ; М-во высш. и сред. спец. образования ССР. – Вильнюс, 1963. – 22 с.
1583683
   Фотоэлектрические свойства пленочных композитов на основе поли-N-эпоксипропилкарбазола и цвиттер-ионных красителей / Н.А. Давиденко, И.И. Давиденко, А.А. Ищенко, И.В. Курдюкова, Е.В. Мокринская, Л.С. Тонкопиева, Н.Г. Чуприна // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / НАН Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского ; редколл.: В.Д. Походенко, А.Л. Бучаченко, А.А. Ищенко [и др.]. – Киев, 2019. – Т. 55, № 2. – С. 95-100. – ISSN 0497-2627
1583684
  Любин В.М. Фотоэлектрические свойства слоев халькогенидов сурьмы и мышьяка и их использование в телевизионных передающих трубках : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Любин В.М. ; АН СССР, Лен. физ.-техн. ин-т. Гос. ком. Сов. Мин. СССР по радиоэлектронике. – Ленинград, 1960. – 11с.
1583685
  Мейланов И.С. Фотоэлектрические свойства слоев хлорофиллов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.091 / Мейланов И.С. ; АН СССР , Ин-т биол. физики. – Пущино, 1970. – 21 с.
1583686
  Зимогорова Н.С. Фотоэлектрические свойства эпитаксиальных структур с гомо- и гетеропереходами в системах GaP-GaAs и AlAs-GaAs : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Зимогорова Н.С.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1583687
  Абакумов В.Г. Фотоэлектрические сканирующие устройства преобразования информации (с непрерывным сканированием) / В.Г. Абакумов. – Киев : Вища школа, 1979. – 168 с. – Библиогр,: с. 166-167
1583688
  Абуладзе О.П. Фотоэлектрические стандарты в изобранных площадках Каптейна 1-43. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Абуладзе О.П.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1985. – 13л.
1583689
  Блохин И.К. Фотоэлектрические характеристики компенсированных полупроводников при их инжекционном пробое. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Блохин И.К.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1981. – 22л.
1583690
  Пулеметов Д.А. Фотоэлектрические эффекты в длинных диодных струкутурах на основе варизонных полупроводников : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.01 / Пулеметов Дмитрий Алексеевич ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1988. – 12 с. – Библиогр.: 12 назв.
1583691
  Юз А.Л. Фотоэлектрические явления / А.Л. Юз, Л.А. Дюбридж; Пер. с англ. С.Ю. Лукьянова и др. – Ленинград; Москва : ОНТИ, 1936. – 495 с.
1583692
  Аут И. Фотоэлектрические явления : Пер.с нем. / И. Аут, Д. Генцов, К. Герман ; пер.с нем. А.Н. Темчина ; под ред. В.Л. Бонч-Бруевича. – Москва : Мир, 1980. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 199-206
1583693
  Бумялене С.Б. Фотоэлектрические явления в компенсированном глубокими многозарядными рпимесями германии в сильных электрических полях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Бумялене С. Б.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1980. – 18л.
1583694
  Рывкин С.М. Фотоэлектрические явления в полупроводниках / С.М. Рывкин. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1963. – 495 с.
1583695
   Фотоэлектрические явления в полупроводниках : тезисы докладов респуб.конференции. – Киев : Наукова думка, 1979. – 246с.
1583696
  Роках А.Г. Фотоэлектрические явления в полупроводниках и диэлектриках : учеб. пособие / А.Г. Роках. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1984. – 158с.
1583697
   Фотоэлектрические явления в полупроводниках и оптоэлектроника. – Ташкент : Фан Узбекской ССР, 1972. – 344 с.
1583698
  Кяэмбре Х.Ф. Фотоэлектрические явления и рекомбинационная люминесценция в ионных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кяэмбре Х.Ф.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1964. – 14л.
1583699
  Коршунов Л.И. Фотоэлектрические явления на границе металл-элетролит : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Коршунов Л. И.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – М.(Черноголовка), 1969. – 25л.
1583700
  Болотинский Е.А. Фотоэлектрический метод определения насыщения крови кислородом : Автореф... канд. техн.наук: / Болотинский Е. А.; Гос. оптич. ин-т им. Вивилова. – Л., 1958. – 12л.
1583701
  Савченко С.В. Фотоэлектрический эффект и его технические применения / С.В. Савченко. – Москва, 1956. – 116 с.
1583702
  Козак П.П. Фотоэлектрическое изучение эффекта линий и полос в фраунгоферовом спектре Солнца : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: / Козак П.П.; МГУ. – Москва, 1965. – 12с. – Бібліогр.:с.11-12
1583703
  Андреев В.М. Фотоэлектрическое преобразование концентрированного солнечного излучения / В.М. Андреев, В.А. Грилихес, В.Д. Румянцев ; отв. ред. Ж.И. Алферов ; АН СССР, Отд-ние общ. физики и астрономии ; Физ.-техн. ин-т им. А.Ф. Иоффе. – Ленинград : Наука, 1989. – 308, [1] с. : ил.
1583704
  Берковский Ф.М. Фотоэлектродвижущие силы в полупроводниках в области примесного возбуждения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Берковский Ф.М.; Физ-техн.ин-т. – Л, 1964. – 11л.
1583705
   Фотоэлектрокаталитическая деградация аминоазокрасителей диоксидом титана с поверхностными состояниями Ti3+ / Г.В. Сокольский, М.Н. Загорный, Т.Ф. Лобунец, Н.И. Тищенко, А.В. Широков, А.В. Рагуля, С.В. Иванов, Н.В. Гаюк, В.Э. Сокольский, Л.В. Зудина // Journal of chemistry and technologies : scientific journal / Ministry of education and science of Ukraine ; Oles Honchar Dnipro National University ; ed.-in-chief S.I. Okovytyy ; ed. board: V.F. Vargalyuk, A.B. Vishnikin, O.V. Harchenko [et al.]. – Dnipro, 2019. – Vol. 27, iss. 2. – С. 130-139. – ISSN 2663-2934
1583706
  Лазарев С.Д. Фотоэлектромагнитные и радиационно-магнитные эффекты в полупроводниках : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Лазарев С.Д.; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1980. – 26л.
1583707
   Фотоэлектроника : Межведомственный научный сборник. – Одесса : Астропринт, 1986-. – ISSN 0235-2435
Вып.11. – 2002
1583708
   Фотоэлектроника : Межведомственный научный сборник. – Одесса : Астропринт, 1986-. – ISSN 0235-2435
Вып.12. – 2003
1583709
  Сизов Ф.Ф. Фотоэлектроника для систем видения в "невидимых" участках спектра / Ф.Ф. Сизов; НАНУ; Ин-т физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева. – Киев : Академпериодика, 2008. – 460с. – ISBN 978-966-360-089-5
1583710
  Карлсон Т.А. Фотоэлектронная и Оже-спектроскопия / Т.А. Карлсон. – Ленинград : Машиностроение, 1981. – 431с.
1583711
  Бейкер А. Фотоэлектронная спектроскопия : пер. с англ. / А. Бейкер, Д. Беттеридж ; пер. с англ. М.М. Каханы ; пор ред. В.С. Урусова. – Москва : Мир, 1975. – 200 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1583712
  Миначев Х.М. и др. Фотоэлектронная спектроскопия и ее применение в катализе / Х.М. и др. Миначев. – Москва : Наука, 1981. – 213 с.
1583713
  Бут З.П. Фотоэлектронная эмиссия германия и состояние его поверхности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бут З.П.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1962. – 18л.
1583714
  Сорокин О.М. Фотоэлектронная эмиссия с селенида и теллурида ртути : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Сорокин О.М.; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 14 с.
1583715
  Нестеренко Фотоэлектронное состояние в монокристаллах сернистого кадмия : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нестеренко п. С.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1966. – 8л.
1583716
  Майоров С.В. Фотоэлектронные и термоэлектронные приборы и их применение / С.В. Майоров. – Москва, 1973. – 159 с.
1583717
  Гаврилов С.Н. Фотоэлектронные и электроннолучевые приборы / С.Н. Гаврилов, 1955. – 62 с.
1583718
  Рейхель Т. Фотоэлектронные катоды / Т. Рейхель, М. Иедличка; Пер. с чешск. В.Н.Пшениснова. – Москва : Энергия, 1968. – 160 с.
1583719
  Соболева Н.А. Фотоэлектронные приборы / Н.А.Соболева, А.Г.Берковский, Н.О.Чечик,Р.Е.Елисеев;Под ред.Д.В.Зернова. – Москва : Наука, 1965. – 592 с. – (Физико-матемаическая библиотека инженера)
1583720
  Извозчиков Б.В. Фотоэлектронные приборы / Б.В. Извозчиков, Б Л. Красильщиков. – Ленинград, 1970. – 56 с.
1583721
  Соболева Н.А. Фотоэлектронные приборы : учеб. пособие / Н.А. Соболева, А.Е. Меламид. – Москва : Высшая школа, 1974. – 376с.
1583722
  Спиров Е.В. Фотоэлектронные приборы / Е.В. Спиров, Л.И. Бельская. – Ленинград, 1979. – 60 с.
1583723
  Вайнер Ш.А. Фотоэлектронные системы управления / Ш.А. Вайнер, С.А. Вайнер. – Москва, 1980. – 207с.
1583724
  Гартманн В. Фотоэлектронные умножители / В. Гартманн, Ф. Бернгард. – Москва-Ленинград, 1961. – 208 с.
1583725
  Анисимова И.И. Фотоэлектронные умножители / И.И. Анисимова, Б.М. Глуховский. – Москва : Советское радио, 1974. – 64 с.
1583726
  Петрухин Г.Д. Фотоэлектронные умножители в режиме радиогетеродинирования / Г.Д. Петрухин. – Москва, 1983. – 87 с.
1583727
   Фотоэлектрохимические свойства наногетероструктур диоксида титана с низкоразмерными частицами селенида кадмия / А.Е. Раевская, В.В. Алонцева, А.В. Козицкий, А.Л. Строюк, В.Н. Джаган, Т Д.Р. Цан // Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 2016. – Т. 52, № 3. – С. 152-161. – ISSN 0497-2627
1583728
  Плесков Ю.В. Фотоэлектрохимическое преобразование солнечной энергии / Ю.В. Плесков. – М., 1990. – 174с.
1583729
  Гуревич Ю.Я. Фотоэлектрохимия полупроводников / Ю.Я. Гуревич, Ю.В. Плесков. – М., 1983. – 312с.
1583730
  Борзяк П.Г. Фотоэлементы / П.Г. Борзяк. – Харьков-Киев, 1936. – 112 с.
1583731
  Лукьянов С.Ю. Фотоэлементы / С.Ю. Лукьянов. – Москва-Ленинград, 1948. – 371 с.
1583732
   Фотоэлементы : каталог. – Москва : БТИ, 1952. – 36 с.
1583733
  Хрущев А.А. Фотоэлементы / А.А. Хрущев. – М, 1955. – 144с.
1583734
  Саммер В. Фотоэлементы в промышленности / В. Саммер. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1961. – 568 с.
1583735
  Симон Г. Фотоэлементы и их применение / Г. Симон, Р. Зурман. – Москва-Ленинград : Объединенное научно-техническое издательство НКТП СССР, 1936. – 311 с.
1583736
  Чечик Н.О. Фотоэлементы и их применение / Н.О. Чечик. – М.Л,, 1955. – 112с.
1583737
  Герлих П. Фотоэлементы, их изготовление и свойства / П. Герлих. – Москва-Ленинград, 1948. – 256 с.
1583738
  Москвин А.В. Фотоэлеметны / А.В. Москвин. – Москва-Ленинград, 1934. – 140 с.
1583739
  Загрубский А.А. Фотоэмиссионное исследование органических полупроводников : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Загрубский А.А.;. – Л, 1971. – 18л.
1583740
  Спесивых А.А. Фотоэмиссионные исследования электронных спектров некоторых тройных халькогенидов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Спесивых А.А.; АН СССР. Ин-т общей физики. – М., 1986. – 16л.
1583741
  Соммер А. Фотоэмиссионные материалы / А. Соммер; перевод с англ. А.Л. Мусатова. – Москва : Энергия, 1973. – 177 с. – Библиогр.: с. 169-175
1583742
  Бендерский В.А. Фотоэмиссия из металлов в растворы электролитов / В.А. Бендерский, А.М. Бродский ; АН СССР, Ин-т хим. физики. – Москва : Наука, 1977. – 303 с. : ил.
1583743
  Ван Бао-кунь Фотоэмиссия с арсенида галлия и других интерметаллических соединений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ван Б.-к.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1961. – 14л.
1583744
  Страковская С.Е. Фотоэмиссия тонких металлических слоев на диэлектрической подложке. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Страковская С.Е.; Ленингр.политехн.ин-т., 1973. – 16л.
1583745
  Дауговиш С.Н. Фотоэстетика и журналистика : метод. разраб. / Дауговиш С.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования ЛатвССР, Латв. гос. ун-т им. П. Стучки, Каф. журналистики. – Рига : ЛГУ, 1988. – 34 с. – Библиогр.: с. 32-34
1583746
  Зинец Фотоэффект в полупроводниках / Зинец, Стрижаввский
1583747
  Клементьев С.Д. Фотоэффект и его технические применения / С.Д. Клементьев. – Москва, 1955. – 126 с.
1583748
  Саченко А.В. Фотоэффекты в приповерхностных слоях полупроводников / А.В. Саченко, О.В. Снитко. – Киев : Наукова думка, 1984. – 232 с.
1583749
   Фотоядерные данные, 1976-1980. – Москва, 1982. – 263с.
1583750
  Левинджер Дж. Фотоядерные реакции : пер. с англ. / Дж. Левинджер. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 260 с.
1583751
   Фотоядерные реакции на ядрах 118Sn и 121Sb с вылетом заряженных частиц / И.Н. Вишневский, В.А. Желтоножский, В.М. Мазур, Е.В. Кулич, А.Н. Саврасов, Н.В. Стрильчук // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 56-60. – ISSN 1818-331Х
1583752
  Бурмистенко Ю.Н. Фотоядерный анализ состава вещества / Ю.Н. Бурмистенко. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 199 с.
1583753
  Шушарин М.И. Фотькина любовь / М.И. Шушарин. – Челябинск, 1980. – 158с.
1583754
  Шерешевский А.И. Фофатное сырье. / А.И. Шерешевский. – М.-Л., 1946. – с.
1583755
  Риль А. Фр. Ницше, как художник и мыслитель / Алоис Риль ; Пер. с 5 нем. изд. И.В. Постмана; Со вступ. ст. ["Фридрих Ницше как философ культуры"] Г.Я. Полонского // У врат царства : драма в 4-х д. / Гамсун Кнут. – Санкт-Петербург : Тип. А. Улыбина ; Кн. скл. "Нива золотая", 1909. – 125 с. – ([Сочинения русских и иностранных писателей] ; [Кн. 1])


  Библиотека "Ясной поляны"; № 3)
1583756
  Стоян С.П. Фр. Шлегель: культурологічний аспект символізму в образотворчому мистецтві // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 8-12. – ISSN 2226-3209
1583757
  Давыдова Л.К. Фр. Шопен, его жизнь и музыкальная деятельность : биографический очерк Л.К. Давыдовой : С портр. Шопена и муз. прил., состоящим из выбора его произведений для фортепиано. – Санкт-Петербург : Тип. С.Н. Худекова, 1892. – 76 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
1583758
  Бутакова Е. Фра Филиппо Липпи: "Дивная прелесть кисти моей" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12 (139). – С. 60-75. – ISSN 1819-6268


  Среди живописцев Раннего Ренессанса, эпохи Кватроченто, фигура фра Филиппо Липпи - одна из самых заметных. Вместе со своими учениками, Сандро Боттичелли и Франческо ди Пезелли он "внес драгоценный вклад новых форм более возвышенного порядка, много ...
1583759
   Фрагмент "Денних записок генерального підскарбія Якова Марковича" за копією В. Модзалевського // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 157-170. – ISSN 0130-5247
1583760
  Наєнко М. Фрагмент високого модернізму: "замість сонетів і октав" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 254-258. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1583761
  Русяєва А.С. Фрагмент графіто з новими іменами в Ольвії // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (18) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття. – С. 58-62. – ISSN 2227-4952
1583762
   Фрагмент докладу "Заработная плата в мире в 2008-2009 гг." // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 14-15
1583763
  Циганок О. Фрагмент епітафії Болеславу Хороброму в київській поетиці "Парнас" (1719-1720) // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 347-350. – ISBN 978-966-2705-45-4


  Творець курсу поетики "Парнас" у 1719-1720 академічному році рекомендував студентам Києво-Могилянської академії епітафію Болеславу Хороброму як взірцеву. З великою долею ймовірності київський книжник дізнався про цей текст із "Права Польського ...
1583764
  Войцехівська І. Фрагмент з дипломатичних студій Віталія Ейнгорна // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2003. – Вип. 3 : за 2002 рік. – С. 543-550. – ISBN 966-7522-07-5
1583765
  Костюк В. Фрагмент і пастиш // Критика. – Київ, 1998. – Лютий, (число 2). – С. 30-31


  Книга Ю.Іздрика "Воццек".
1583766
  Стех М.Р. Фрагмент картини в дзеркалі незавершеного роману // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 262/263. – С. 214-218
1583767
  Фомин А.В. Фрагмент лекции "Мхи" // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 261-263. – ISBN 978-617-7397-32-7
1583768
  Пивовар А.В. Фрагмент подорожніх записок В. Зуєва 1781 року з описом губернського міста Кременчука, правобережних повітів Новоросійської губернії та подорожі до Херсона // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 292-310
1583769
  Кагарлицька А.І. Фрагмент практичного заняття з іспанської мови з формування в студентів другого курсу компетентності в аудіюванні з використанням автентичного відеоматеріалу // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ, 2018. – № 1 (93). – С. 53-55. – ISSN 1817-8510


  У цій публікації представлено фрагмент практичного заняття з іспанської мови з формування в студентів другого курсу компетентності в аудіюванні з використанням автентичного відеоматеріалу за темою "Diez sitios que tienes que visitar en Madrid".
1583770
  Головієнко І.О. Фрагмент практичного заняття з угорської мови з розвитку в студентів другого курсу вмінь монологічного мовлення з використанням соціокультурного колажу // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ, 2018. – № 2 (94). – С. 52-53. – ISSN 1817-8510


  "Представлено фрагмент практичного заняття з угорської мови, розроблений з метою розвитку в студентів другого курсу умінь монологічного мовлення з використанням колажу на соціокультурну тематику. Студентів поетапно навчають продукувати ...
1583771
  Шульгач В.П. Фрагмент праслов"янського антропонімного фонду (лексико-словотвірна мікросистема з коренем *Тиг-) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 51-65. – ISSN 0027-2833


  Статтю присвячено реконструкції фрагмента праслов"янського антропонімного фонду - лексико-словотвірної мікросистеми з коренем *Тиг-. На основі доступних джерел автору вдалося відновити понад 130 потенційних праантропонімів.
1583772
  Білоус П. Фрагмент про жінок у "Молінні" Данила Заточника / П. Білоус, О. Щербак // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (649). – С. 83-86. – ISSN 0236-1477


  У статті з історичного та феноменологічного погляду аналізується фрагмент із "Моління" Данила Заточника про жінок. Висловлюється припущення, що його поява у творі зумовлена особистими причинами автора або вставлена пізніше новими редакторами пам"ятки. ...
1583773
  Дяченко М. Фрагмент романа "Медний король" / М. Дяченко, С. Дяченко // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 10. – С. 156-168. – ISSN 1728-8568
1583774
  Тарасенко М.О. Фрагмент саркофага Мутемуї з колекції Музею східних цивілізацій у Золочівському замку // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 1. – С. 37-46. – ISSN 1608-0599
1583775
  Барабаш Ю. Фрагмент світової історії у форматі особистої долі: Кілька причинків до "Щоденника" Аркадія Любченка // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 3. – С.99-116. – ISSN 0585-8365
1583776
  Klymenko N. Фрагмент словника діалектної лексики східностепових українських говірок // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Київ ; Вінниця, 2015. – Вип. 30. – С. 78-83. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1583777
  Фурса Е.И. Фрагмент современной философии о демократии // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 2. – С. 38-47
1583778
  Орищенко Галина Фрагмент уроку на тему "Подорож до Єгипту" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-37
1583779
  Челецька М. Фрагмент як ключ до розуміння Франкового ідіостилю (на прикладі поеми "Нове життя") // "Дивлячись на цей гірський світ" : літературознавчий збірник / НАН України, Ін-т Івана Франка ; Наук. т-во ім. Шевченка ; [редкол.: Є. Нахлік (голова) та ін. ; відп. ред. А. Швець]. – Львів : [б. в.], 2018. – С. 158-168. – ISBN 978-966-02-8572-9
1583780
  Рудик В.О. Фрагментальний пiдхiд до розв"язання задачi прогнозування третинної структури молекули протеїну // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (118). – С. 57-62. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботi запропоновано популяцiйний алгоритм для розв"язання задачi прогнозування третинної структури протеїнiв. Специфiкою алгоритму є фрагментарний пiдхiд до побудови структур молекул, що дозволяє проводити пошук в просторi допустимих розв"язкiв ...
1583781
  Корж С.А. Фрагментарна політична культура: витоки, сутність, спроби подолання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 225-236
1583782
  Блідченко-Найко Фрагментарна природа циклу "Розгублені листочки" Уляни Кравченко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 103-109


  У статті розглянуто цикл «Розгублені листочки» Уляни Кравченко, який з’явився друком майже через сорок років від часу їх написання, пояснено мотиви пізньої публікації, проаналізовано відповідні поезії в прозі письменниці. В статье рассмотрен цикл ...
1583783
  Матвєєва Т.С. Фрагментарна проза в творчості О. Кобилянської: специфіка художнього моделювання світу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 73-78. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
1583784
  Мельник М. Фрагментарні зміни не врятують українське правосуддя // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 17-23 листопада (№ 46)


  "... Деякі зауваження та пропозиції щодо проекту Закону України "Про внесення змін і доповнень до Конституції України щодо посилання гарантій незалежності суддів", підготовленого Адміністрацією Президента України".
1583785
  Мельник М. Фрагментарні зміни не врятують українське правосуддя // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 24-30 листопада (№ 47)


  "... Деякі зауваження та пропозиції щодо проекту Закону України "Про внесення змін і доповнень до Конституції України щодо посилання гарантій незалежності суддів", підготовленого Адміністрацією Президента України".
1583786
  Мельник М. Фрагментарні зміни не врятують українське правосуддя // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 1-7 грудня (№ 48)


  "... Деякі зауваження та пропозиції щодо проекту Закону України "Про внесення змін і доповнень до Конституції України щодо посилання гарантій незалежності суддів", підготовленого Адміністрацією Президента України".
1583787
  Маєвський О. Фрагментарність пізнання і адаптивна раціональність // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 3 : Аналітична філософія : український досвід. – С. 86-93. – ISSN 0235-7941
1583788
  Горлач М. Фрагментарність як головний спосіб творення форми та художніх образів роману Доріс Лессінг "Золотий записник" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 102-109. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Окреслено головні особливості розвитку сучасної художньої літератури, проаналізовано роман Доріс Лессінг "Золотий записник" як перший постмодерністичний роман в англ. літ. з чітко артикульованою феміністичною проблематикою. Досліджено поетичні ...
1583789
  Козин И.В. Фрагментарные структуры в задачах дискретной оптимизации / И.В. Козин, Н.К. Максишко, В.А. Перепелица // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 6. – C. 125-131. – ISSN 0023-1274
1583790
  Аладашвили Бикенти Сосоевич Фрагментация дейтрона, взаимодействие нуклонов в конечном состоянии и ихобарные эффекты в -столкновених при импульсе 3,3 Гэв/с : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Аладашвили Бикенти Сосоевич; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 15л.
1583791
  Якубайтис Э.А. Фрагментация знаний // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2002. – № 5. – С.76-79.
1583792
  Лисаускайте В.В. Фрагментация и формирование новых элементов системы международного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 6 (93). – С. 3-6. – ISSN 1812-3910
1583793
  Джалилов А. Фрагментация международного производства транснациональных корпораций : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.02 / Джалилов Азар ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Київ, 2016. – 231 л. – Приложения: л. 209-231. – Библиогр.: л. 186-208
1583794
  Тищенко О.М. Фрагментація ДНК при старінні листків цукрового буряку (beta vulgaris L.) / О.М. Тищенко, Н.М. Топчій, С.В. Демідов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-23. – (Біологія ; Вип. 33)


  Досліджено фрагментації днк у старіючих листках цукрового буряка (beta vulgaris l), показано, що у міру старіння здійснюється поступова деградація сумарної і ядерної днк, причому рівень деградації першої вищий, ніж другої. Характер фрагментації ...
1583795
  Джалілов А. Фрагментація міжнародного виробництва транснаціональних корпорацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Джалілов Азар ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1583796
  Костицька С.В. Фрагментація міжнародного права і конфлікт правових режимів міжнародних договорів у контексті захисту навколишнього природного середовища // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 104-106. – ISSN 2413-7189
1583797
  Антонюк Л.Л. Фрагментація та мережевізація - ключові чинники лідерства Китаю у глобальній торгівлі / Л.Л. Антонюк, Н.І. Черкас // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 62-68. – ISSN 2409-904X
1583798
  Голубець М.В. Фрагменти : (поезії) / Микола Голубець. – Львів : Накладом авт ; [Черенками Загальної Друк], 1909. – 47 с.
1583799
  Семків Р. Фрагменти : есеї / Р. Семків. – Київ : Смолоскип, 2001. – 112с. – ISBN 966-7332-49-7
1583800
  Сидоренко Н. Фрагменти // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 32-36
1583801
  Гнатенко Л. Фрагменти давніх кириличних рукописних кодексів: до проблеми атрибуції її описування (за фондами Інституту рукопису НБУВ) // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 20
1583802
   Фрагменти дискусії // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 285-288
1583803
  По Е. Фрагменти епістолярію // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 7/8 (1039/1040). – С. 256-275. – ISSN 0320 - 8370
1583804
  Діденко Я. Фрагменти жіночого костюма XVII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – C. 40-43. – ISBN 966-650-037-X
1583805
  Овечко І. Фрагменти з автобіографії : моїм дітям, внукам і правнукам / Іван Овечко. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 103, [1] с. – ISBN 978-611-01-2100-2
1583806
   Фрагменти з діяльності українського соціологічного інституту у Відні (за матеріалами родинного фонду Грушевських) // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 1. – С. 98-109
1583807
  Ковалів Ю. Фрагменти з історії української літератури ХХ століття // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 33-56
1583808
   Фрагменти з книжки Володимира Костенка "Анатолій Пашкевич" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 4-10 лютого (№ 5)


  Композитор Анатолій Пашкевич.
1583809
  Боровий В. Фрагменти з листів Дмитра Нитченка // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 3. – С.115-126. – ISSN 0208-0710


  Про Андріївський узвіз як осередок мистецтв в місті Києві
1583810
  Колесник К. Фрагменти з наукової та творчої частин магістерської роботи // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 208-215


  Фрагменти з наукової та творчої частин магістерської роботи: І. Способи відтворення етномовного компонента сучасних літературних казок.
1583811
  Ващенко В.С. Фрагменти з українського мовознавства / В.С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1989. – 80с.
1583812
  Шевчук В.О. Фрагменти із сувою мойр : [в 3 ч.] / Валерій Шевчук ; [голов. ред. С. Головко ; худож. оформлення: Н. Михайличенко]. – Київ : Либідь. – ISBN 978-966-06-0665-4
[1] : Кросворд : роман. – 2015. – 263, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Кросворд. - Зміст: Кросворд ; Театр прози ; Милий кохання тягар
1583813
  Шевчук В.О. Фрагменти із сувою мойр : [в 3 ч.] / Валерій Шевчук ; [голов. ред. С. Головко ; худож. оформ. Н. Михайличенко]. – Київ : Либідь. – ISBN 978-966-06-0666-1
[2] : Театр прози : роман. – 2015. – 213, [3] с. : іл. – Назва обкл.: Театр прози. - Зміст: Театр прози ; Милий кохання тягар ; Кросворд
1583814
  Шевчук В.О. Фрагменти із сувою мойр : [в 3 ч.] : роман / Валерій Шевчук ; [голов. ред. С. Головко ; худож. оформ. Н. Михайличенко]. – Київ : Либідь. – ISBN 978-966-06-0667-8
[3] : Милий кохання тягар. – 2015. – 214, [2] с. : іл. – Назва обкл.: Милий кохання тягар. - Зміст: Милий кохання тягар ; Кросворд ; Театр прози
1583815
  Ковалів Ю. Фрагменти історії української літератури ХХ ст. "Празька школа" // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 133159
1583816
   Фрагменти незакінченої статті О.В. Фоміна про ботанічні сади Росії та світу (описание, отчет о деятельности). Автограф / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 165-173. – ISBN 978-617-7397-32-7
1583817
  Вознічук С.А. Фрагменти посібника "Синтез різних видів мистецтва на уроках зарубіжної літератури" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-30
1583818
  Вознічук С.А. Фрагменти посібника "Синтез різних видів мистецтва на уроках зарубіжної літератури" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 2-6
1583819
  Медвідський Б. Фрагменти прозового фольклору в Канаді // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 5 : Етнологія США та Канади. – С. 81-83. – ISSN 0130-6936
1583820
  Василько В.С. Фрагменти режисури / В.С. Василько. – Київ, 1967. – 380с.
1583821
  Михайлів Ю. Фрагменти спогадів про Г.І. Нарбута // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 132, січень : січень. – С. 10-12
1583822
  Бондар Н. Фрагменти стародруків XVI - XVII ст. як джерело атрибуції та дослідження контрафактного друку // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 28
1583823
  Волощенко С. Фрагменти стародруків у рукописних книгах як джерело при атрибуції оправ (за матеріалами кодексів Єрусалимського Уставу та Мінеї служебної з колекції Інститу рукопису НБУВ) // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 24
1583824
  Бургомістренко Т. Фрагменти стародруків у складі кириличних рукописних книг XVII ст. Інституту рукопису НБУВ: питання атрибуції та включення до електронного ресурсу // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 14
1583825
  Лукін Д. Фрагменти стародрукованих видань у якості форзаців (на прикладі примірників НБ ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка) // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 16
1583826
  Коренюк Ю. Фрагменти фресок ХІ століття Спасо-Преображенського собору в Чернігові / Ю. Коренюк, Н. Світлична // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 4 (32) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 55-71. – ISSN 1728-6875


  Спасо-Преображенський (Спаський) собор у Чернігові, одна з найстаріших збережених монументальних кам"яних будов України, головна споруда Чернігівського князівства; закладений у 1036 p. князем Мстиславом Володимировичем, закінчений за князя Святослава ...
1583827
  Сакало Є.С. Фрагментна обробка зображень на основі штучних нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Сакало Є.С. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 10 назв
1583828
  Полонов Владимир Михайлович Фрагментный анализ угле- и нефтепродуктов методом спектроскопии ЯМР С : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Полонов Владимир Михайлович; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1986. – 22л.
1583829
  Скиртач В. Фрагментований суб"єкт Ю. Кристевої // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 148-152. – ISSN 1728-9343
1583830
  Козаков М.М. Фрагменты / М.М. Козаков. – Москва : Искусство, 1989. – 349 с.
1583831
  Гуднова Е.В. и др. Фрагменты из сборника текстов по истории средних веков / Е.В. и др. Гуднова. – Рига, 1970. – 58с.
1583832
   Фрагменты кодекса короля Альфреда (предисловие, перевод и комментарии С.В. Санникова) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 20. – С. 2-7. – ISSN 1812-3805


  Представленный перевод является первым переводом указанных фрагментов Кодекса короля Альфреда на русский язык. Предисловие, перевод и комментарии подготовлены заместителем начальника экспертного управления - начальником отдела внешней экспертизы мэрии ...
1583833
   Фрагменты переписки Зигмунда Фрейда и Альберта Эйнштейна // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології" ; голов. ред. Уварова С.Г. – Київ, 2017. – № 1 (20), спецвип. : Родина. Что это значит для нас сегодня?. – С. 17-21. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 2307-3195
1583834
   Фрагменты по римскому обязательному праву / Перев. Комис. из студ. 5-го семестра Юрид. фак., Ун-та Св. Владимира ; Изд. студ. Л. Мун-на. – Изд. в пользу недостаточных студ. ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип. Г.Л. Фронцкевича, 1888. – [2], 59 с. – Текст парал. на рус. и лат. яз.


  Надпись на обл.: М.Н. Мелько и и тит. стр.: А. Чес.... 1912
1583835
   Фрагменты ранних греческих философов. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-008030-6
Ч. 1 : От эпических еокосмогоний до возникновения атомистики. – 1989. – 576с.
1583836
   Фрагменты ранних стоиков. – Москва : Греко-латинский кабинет Ю.А.Шичалина. – ISBN 5-87245-034-6
Т. 1 : Зенон и его ученики. – 1998. – 234 с.
1583837
   Фрагменты ранних стоиков. – Москва : Греко-латинский кабинет Ю.А.Шичалина. – ISBN 5-87245-054-0
Том 2, ч.1 : Логические и физические фрагменты. Фрг.1-521/Хрисипп из Сол. – 1999. – 280 с.
1583838
  Еременко Е.Е. Фрагменты родословной З.А.Крутиховской // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 5. – С. 9-12 : фото. – ISSN 0203-3100
1583839
  Пыжова О.В. Фрагменты театральной судьбы: история МХАТа им. А.М.Горького / О.В. Пыжова. – М., 1986. – 331с.
1583840
   Фрагменты уйгурской версии биографии Сюань-цзана. – Москва, 1980. – 175с.
1583841
  Корочанцев В.А. Фрагменты южно-африканской сифонии / В.А. Корочанцев, А.А. Осипов. – М., 1989. – 252с.
1583842
  Золотов Ю.К. Фрагонар / Ю.К. Золотов. – М., 1959. – 35с.
1583843
  Фрагонар Фрагонар / Фрагонар, , Жан-Оноре. – М., 1982. – 13с.
1583844
   Фрадкин Григорий Семенович (к 85-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 7. – С. 964 : фото. – ISSN 0016-7886
1583845
   Фраза [Електронний ресурс] : обучающая программа-тренажер по русскому языку - 4000 заданий. – Москва : Гуру Софт, 2001. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 95/98/2000, Pentium 120 МГц или выше, 16 Мб оперативн. пам., разреш. экр. 640х480 с глубин. цвета 16 бит.- Заглавие с этикетки


  Обучающая программа-тренажер по русскому языку - 4000 заданий Вся школьная программа с 1 по 9 класс + подготовка в ВУЗ - все правила русской орфографии и пунктуации - около 4000 заданий - тщательно подобранный и систематьизированный материал с ...
1583846
  Введенский Н.Е. Фраза рефракторная и фаза экзальтационная : с добавлениемнекоторых замечаний на диссертацию д-ра Юдина / [соч.] Н. Введенского // Компакт - 252354 / Н.Е. Введенский. – С. 133-144
1583847
  Півторак М.Д. Фразелогізми-біблеїзми з власними іменами в іспанській та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 358-364


  У статті розглядаються фразеологічні одиниці біблійного походження з компонентом "власне ім"я". Окреслено і проаналізовано спільні та відмінні риси цього класу ФО в іспанській та українській мовах. В статье рассматриваются фразеологические единицы ...
1583848
  Сліпченко О. Фразелогічна одиниця чен"юй у функціональних стилях китайської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 97-109


  У статті досліджується нова тенденція у сучасній китайській мові-активізація вживання фразеологічної одиниці чен"юй у публіцистичному та розмовному стилях. На основі мовного матеріалу виділено ряд міжстильових чен"юїв. В статье исследуется ...
1583849
  Івашина С.В. Фразема-2004: формування фразеологічних єдностей // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 132-135
1583850
  Коваленко Н. Фраземи на позначення понять "голодний", "голодувати" в діалектному мовленні // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 40-45. – ISSN 2415-8828
1583851
  Галас А. Фраземи та паремії з компонентами "Бог", "Божий" у закарпатських говірках // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 18-23
1583852
  Шишков В.В. Фраземи та фразеоми як одиниці мови та мовлення (на матеріалі іспанської та англійської мов) / В.В. Шишков, Я.Т. Мудрицька // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 366-372. – ISBN 966-638-08406
1583853
  Івашина С.В. Фраземи у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 110-114
1583854
  Мацюк З. Фраземіка в контексті епістолярію Лесі Українки / З. Мацюк, М. Фенко // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 146-153. – ISSN 2413-0923
1583855
  Коваленко Н.Д. Фраземіка південно-західного наріччя: лексикографічний досвід // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 221-224. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
1583856
  Глуховцева І. Фраземікон твору Панаса Мирного та Івана Білика "Хіба ревуть воли, як ясла повні?": етнолінгвістичний аспект // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 10-20. – ISSN 2415-8828
1583857
  Алефиренко Н.Ф. Фраземообразующее взаимодействие языковых уровней (На материале украинского и русского языков) : автореф. дис. ... докт. филол. наук : 10.02.02, 10.02.01 / Алефиренко Н. Ф. ; АН УССР, Ин-т языковед. им. Потебни. – Киев, 1989. – 38 с.
1583858
  Руденко С.А. Фразео-лексическая глагольная синонимия в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Руденко С.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1981. – 24л.
1583859
  Стасевський С. Фразеовідповіді як один із засобів гумористичного дискурсу : (на матеріалі творів Є. Гуцала та О. Ільченка) / С. Стасевський, Г. Ковальова // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 126-136. – ISBN 966-7773-70-1
1583860
   Фразеография в Машинном фонде русского языка. – М., 1990. – 205с.
1583861
  Пілько О. Фразеографічна розробка наукової спадщини І. Франка / О. Пілько, М. Яким // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 376-380. – ISBN 966-594-298-0
1583862
  Юдкін-Ріпун Фразеолгія прислів"їв та афоризмів у аспекті діахронії // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 850-868. – ISBN 978-966-02-4860-1
1583863
  Каплуненко Валентина Васильевна Фразеологизация сверхсловных терминов (на мат. английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / каплуненко Валентина Васильевна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1979. – 24л.
1583864
  Вовк Вера Николаевна Фразеологизирование единицы со значением неопределенного множества в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Вовк Вера Николаевна; КГУ. – К., 1976. – 22л.
1583865
  Вовк В.Н. Фразеологизированные единицы со значением неопределенного множества в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Вовк В. Н.; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1975. – 187л. – Бібліогр.:л.149-167
1583866
  Вовк Вера Николаевна Фразеологизированные единицы со значением неопределенного множества в современном английском языке (В сопоставлении с укр. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Вовк Вера Николаевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 22 с.
1583867
   Фразеологизм и его лексикографическая разработка. – Минск, 1987. – 146с.
1583868
   Фразеологизм и слово в русском языке. – Ростов -на-Дону, 1983. – 115с.
1583869
  Голованова Е.И. Фразеологизм как особый тип терминологической номинации // Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 2 (1). – С. 56-66. – ISSN 2221-8807
1583870
  Чваркова Т.П. Фразеологизмы в произведении М.А. Шолохова "Поднятая целина" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 307-309. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1583871
  Постнова Е Т. Фразеологизмы в современной печатной рекламе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.100-103. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 1). – ISSN 0201-7385
1583872
  Данилова Надежда Николаевна Фразеологизмы в художественной коммуникации (на материале худож. прозы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Данилова Надежда Николаевна; Моск. гос. ин-т иностран. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1988. – 22л.
1583873
  Брызгалова Г.Ф. Фразеологизмы в художественной прозе С. Н. Сергеева-ЦКнского : Автореф... канд. филол.наук: / Брызгалова Г. Ф.; Ун-т дружбы народов. – М., 1975. – 22л.
1583874
  Бодрова Т.М. Фразеологизмы в художественных произведениях А. П. Чехова : Автореф... канд. филол.наук: / Бодрова Т. М.; Моск. обл. пед. ин-т. – Душанбе, 1968. – 17л.
1583875
  Сафина Г.М. Фразеологизмы с компонентами-космонимами в русском, татарском, английском и турецком языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.20 / Сафина Г. М.; Казан.ГУ. – Казань, 1998. – 18л.
1583876
  Малоха М. Фразеологизмы с концептом " дерево " в зеркале народной культуры ( на материале восточнославянских и польского языков ) / М. Малоха. – Минск : Тэхнология, 1998. – 141с. – ISBN 985-6234-52-2
1583877
  Рафикова Р.В. Фразеологизмы с начальным глаголом to be в современном английском языке : Автореф... канд. филологич.наук: 10.663 / Рафикова Р.В.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1972. – 39л.
1583878
  Лебедь Ю.А. Фразеологизмы, характеризующие сферу деятельности человека, в русскоязычных произведениях Т.Г. Шевченко / Ю.А. Лебедь, Т.С. Пристайко // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 174-177. – ISBN 978-617-7109-99-9
1583879
  Лыскова Н.Н. Фразеологическая абстракция и ее виды. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Лыскова Н.Н.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1985. – 22л.
1583880
  Новикова Л.В. Фразеологическая активность прилагательного в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Новикова Л.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. М.Тореза. – М., 1987. – 23л.
1583881
  Медведева Татьяна Владимировна Фразеологическая активность существительного в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Медведева Татьяна Владимировна; Московский гос. ин-т иностр. языков, Специализир. совет К-053.17.01. – М., 1990. – 22л.
1583882
   Фразеологическая антонимия в современном английском языке. – Челябинск, 1968. – 44с.
1583883
  Керимзаде Неджат Манна Герасимовна Фразеологическая деривация (англ. язык) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Керимзаде Неджат Манна Герасимовна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1984. – 24л.
1583884
  Белоусова Татьяна Павловна Фразеологическая деривация в современном русском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Белоусова Татьяна Павловна; АН Украины. Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – К., 1992. – 17л.
1583885
  Курилакова Н.М. Фразеологическая номинация явлений внутренней жизни человека (на материале современного англ. языка) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Курилакова Н. М.; КГУ. – К., 1985. – 226л. – Бібліогр.:л.190-226
1583886
  Курникалова Наталия Михайловна Фразеологическая номинация явлений внутренней жизни человека. (На материале современного англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Курникалова Наталия Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 24л.
1583887
   Фразеологическая номинация: Особенности семантики фразеологизмов. – Ростов-на-Дону, 1989. – 89с.
1583888
   Фразеологическая система английского языка. – Челябинск, 1985. – 107с.
1583889
   Фразеологическая система немецкого и английского языков. – Челябинск, 1979. – 157 с.
1583890
   Фразеологическая система языка. – Челябинск, 1976. – 175с.
1583891
  Волкотруб Г.И. Фразеологические антонимико-синонимические парадигмы современного русск. языка : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Волкотруб Г. И.; КГУ. – К., 1991. – 210л. – Бібліогр.:л.167-179
1583892
  Волкотруб Галина Иосифовна Фразеологические антонимико-синонимические парадигмы современного русского языка : Автореф... канд.филологич.наук: 10.02.01 / Волкотруб Галина Иосифовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 20л.
1583893
  Краморенко Г.И. Фразеологические варианты в идиоматике современного немецкого языка / Г.И. Краморенко. – Смоленск, 1961. – 56с.
1583894
  Бахтадзе Дали Павловна Фразеологические варианты в немецком языке в сопоставлении с грузинским языком : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бахтадзе Дали Павловна; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1976. – 34л.
1583895
  Бурлака А.И. Фразеологические единиці с компонентами -- прилагательными, выражающими основные понятия цвета в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бурлака А. И.; Моск. пог. пед. ин-т. – М., 1955. – 16л.
1583896
  Гейнце Ирина Викторовна Фразеологические единицы в английском детском фольклоре : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Гейнце Ирина Викторовна; Мосгос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 26л.
1583897
  Федотова В.П. Фразеологические единицы в карельском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.07 / Федотова В.П.; Тартуский гос.у н-т. – Тарту, 1977. – 23л.
1583898
  Ничик Нелли Никитична Фразеологические единицы в системе поэтического словоупотребления В.В.Маяковского. (на материале поэм 1914-1924) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Ничик Нелли Никитична; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 203л. – Бібліогр.:л.181-203
1583899
  Мамедова Рима Мамед Ганифа кызы Фразеологические единицы в современном русском языке, имеющие терминологическую и профессиональную основу : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Мамедова Рима Мамед Ганифа кызы; Тбилисск. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1981. – 21л.
1583900
  Павлова Н.А. Фразеологические единицы в учебной лексикографии и фразеолографии (на матер. англ. яз.) : Автореф... канд. истор..наук: 10.02.04 / Павлова Н.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 24л.
1583901
  Баканова Н.Г. Фразеологические единицы и их стилистическое использование в публицистических производениях В.И.Ленина ( дооктябрьский период) : Автореф... канд. филол.наук: / Баканова Н.Г.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 18л.
1583902
   Фразеологические единицы и контекст. – Иркутск, 1990. – 139с.
1583903
  Зиновьев В.Г. Фразеологические единицы как средства сатиры в работах В.И.Ленина : Автореф... канд. филол.наук: / Зиновьев В.Г.; МГУ им. М.В.Ломоноова. Фак. журналистики. – Москва, 1967. – 21л.
1583904
  Божеева З.А. Фразеологические единицы предикативного типа с семантикой сравнения в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Божеева З. А.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 24л.
1583905
  Григорьева Галина Степановна Фразеологические единицы с зоонимами в аспекте теории номинации (на материале современного анг. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Григорьева Галина Степановна; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 16л.
1583906
  Белозерова Фаина Михайловна Фразеологические единицы с компонентом - наименованием лица по социально-профессиональному признаку в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04, 10.02.01 / Белозерова Фаина Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 16л.
1583907
  Савицкая С.Н. Фразеологические единицы с модальным значеним в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Савицкая С. Н.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. – М., 1963. – 16л.
1583908
  Бессонова О.Л. Фразеологические единицы с национально-культурным компонентом в британском и американском вариантах английского языка: семантика и структура / О.Л. Бессонова, А.А. Гайдаш // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 67-73. – ISSN 2077-804X
1583909
  Мухина Т.П. Фразеологические единицы с номинативной направленностью в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мухина Т.П.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1983. – 25л.
1583910
  Фадеева И.В. Фразеологические единицы с положительной оценкой в современном английском языке (структурно-семантич. и функциональные особенности). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Фадеева И.В.; Москов. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1989. – 21л.
1583911
  Хмелева В.Н. Фразеологические единицы с сочинительными союзами : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Хмелева В.Н.; МП РСФСР. Моск. пед. ин-т. – М., 1973. – 21л.
1583912
  Голицина Наталья Леонидовна Фразеологические единицы со значением качественной характеристики лица в русском языке в сопоставлении с английским : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Голицина Наталья Леонидовна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1979. – 22л.
1583913
  Покровская Эдит Николаевна Фразеологические единицы со значением психического состояния человека в русском языке. (В сопоставлении с укр.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Покровская Эдит Николаевна; Ин-т языковедения им. А.А.Потебни АН УССР. – Киев, 1977. – 21л.
1583914
  Худавердиева Рена Зульфиевна Фразеологические единицы со структурой "предлог + имя" в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Худавердиева Рена Зульфиевна; МВ и ССО Азербайджанск. ССР. Азербайджанский гос. ун-т. – Баку, 1975. – 29л.
1583915
  Хатунцева Е.Б. Фразеологические единицы типа "прилагательное+существительное" в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 660 / Хатунцева Е.Б.; Сарат.гос.ун-т. – Баку, 1969. – 16л.
1583916
  Вавилина А.С. Фразеологические единицы, выступающие в функции обстоятельств в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 664 / Вавилина А.С. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 28 с.
1583917
  Смирнова Валентина Ивановна Фразеологические единицы, образованные членами лексико-семантической группы с общим значением атмосферных явлений природы : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Смирнова Валентина Ивановна; Московский гос. пед. ин-т иностран. языков им. Мориса Тореза. – М., 1980. – 25л.
1583918
  Шевченко Г.И. Фразеологические кальки с греческого и латинского в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 01.02.01 / Шевченко Г. И.; БГУ. – Минск, 1986. – 15л.
1583919
  Осветимская Н.М. Фразеологические конфигурации в газетном тексте : Автореф... Канд.филол.наук: 01.02.04 / Осветимская Н.М.; Пед.ин-т ин.яз. – Москва, 1985. – 25с.
1583920
  Чыонг Донг Сан Фразеологические обороты в русском языке и способы их передачи на вьетнамский язык : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Чыонг Донг Сан; МГУ. – М., 1972. – 26л.
1583921
   Фразеологические обороты модели "прилагательно+существительное" в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Али Абу Эль-Футох Ибрагим Эль-Шаих; Али Абу Эль-Футох Ибрагим Эль-Шаих ; МГУ. – Москва, 1971. – 24 с.
1583922
  Шанский Н.М. Фразеологические обороты русского языка / Н.М. Шанский. – М., 1988. – 389с.
1583923
  Нестерова С.В. Фразеологические образования современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Нестерова С. В.; Моск.гос. пед. ин-т. – М., 1987. – 26л.
1583924
  Зыкова И.В. Фразеологические образы и их национальная обусловленность // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 80-88. – Библиогр.: Літ.: в приміт.: 4 поз.; спмсок літ.: 88; 5 поз. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
1583925
  Зыкова И.В. Фразеологические образы языка как танца в речевом общении (лингвокультурологический аспект) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 2 (41). – С. 6-14. – ISSN 1562-1391
1583926
  Ураксин З.Г. Фразеологические синонимы в современном башкирском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Ураксин З.Г.; Башкирский гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1966. – 18л.
1583927
  Липшицене-Зибуцайте Фразеологические синонимы французского языка / Липшицене-Зибуцайте. – Л., 1971. – 296с.
1583928
  Можейко Н.С. Фразеологические словосочетания в языке романов М.А.Шолохова "Тихий Дон" и "Поднятая целина". : Автореф... канд. филолог.наук: / Можейко Н.С.; АН БССР. Ин-т языкознания им. Я.Коласа. – Минск, 1961. – 18л.
1583929
  Гвоздарев Ю.А. Фразеологические сочетания современного русского языка. / Ю.А. Гвоздарев. – Ростов -на-Дону : Изд. Рост. ун-та, 1973. – 103 с.
1583930
  Виноградов В.С. Фразеологические сочетания типа *прямопереходный глагол+предлог+ существительное* в испанском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Виноградов В.С.; Первый Ленингр. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Л., 1956. – 13л.
1583931
  Лазарева Б.Т. Фразеологические сращивания в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Лазарева Б.Т.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1955. – 15л.
1583932
  Свинцицкий Игорь Яковлевич Фразеологические средства субъективной оценки личности в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Свинцицкий Игорь Яковлевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 237л.
1583933
  Свинцицкий И.Я. Фразеологические средства субъективной оценки личности в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Свинцицкий И. Я.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 21 с.
1583934
  Соколова И.Н. Фразеологический словарь / И.Н. Соколова. – М., 1968. – 287с.
1583935
   Фразеологический словарь русских говоров Сибири. – Новосибирск, 1983. – 232с.
1583936
   Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVIII-XX в.: Ок. 7000 слов. – Новосибирск
1. – 1991. – 337с.
1583937
   Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVIII-XX в.: Ок. 7000 слов. – Новосибирск
2. – 1991. – 271с.
1583938
   Фразеологический словарь русского языка. – Москва : Издательский дом Диалог, 2002. – 544с. – ISBN 5-85980-098-3
1583939
  Булыко А.Н. Фразеологический словарь русского языка : около 7000 фразеологизмов / А.Н. Булыко. – Минск : Попурри, 2008. – 448 с. – ISBN 978-985-15-0525-4
1583940
   Фразеологический словарь русского языка. Свыше 4000 словар. ст.. – Москва, 1967. – 543с.
1583941
   Фразеологический словарь русского языка: Ок. 4000 слов. – 4-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1986. – 543с.
1583942
   Фразеологический словарь русского языка: Ок. 4000 слов. – 4-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1987. – 543 с.
1583943
   Фразеологический словарь русского языка: Свыше 4000 словар. ст.. – 2-е изд., стер. – Москва, 1968. – 544 с.
1583944
   Фразеологический словарь русского языка: Свыше 4000 словар. ст.. – 3-е изд., стер. – Москва, 1978. – 543с.
1583945
   Фразеологический словарь старословянского языка : свыше 500 единиц / Шулежкова С.Г. [и др.] ; МОН РФ ; ГОУ ВПО "Магнитогор. гос. ун-т" ; [отв. ред.: С.Г. Шулежкова, М.А. Коротенко [и др.]]. – Москва : Флинта ; Наука, 2011. – 424 с. – ISBN 978-5-9765-0883-5; 978-5-02-037312-9
1583946
  Умаров Э.А. Фразеологический словарь. "Хазойин-улмаоний" Алишера Навои. / Э.А. Умаров. – Ташкент, 1971. – 140с.
1583947
  Красильникова О.А. Фразеологический состав поэмы Н.В.Гоголя "Мертвые души" : Автореф. дис. ... канд. филолог.наук: / Красильникова О.А.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1953. – 16 с.
1583948
  Маркосянц А.О. Фразеологический состав социально-политической и философской прозы декабристов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Маркосянц А.О. ; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1963. – 23 с.
1583949
   Фразеологическое значение в языке и речи. – Челябинск, 1988. – 119с.
1583950
  Белоноженко Вера Максимовна Фразеологическое значение и способы его разработки в словаре : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Белоноженко Вера Максимовна; Ин-т языковедения АН УССР. – К., 1984. – 24л.
1583951
  Кучкартаев И. Фразеологическое новаторство Абдуллы Каххара : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кучкартаев И. ; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1965. – 23 с.
1583952
  Архангельский В.Л. Фразеология "поучения" Владимира Мономаха в связи с общими вопросами фразеологии русского языка : Автореф... наук: / Архангельский В.Л.; Моск. гос.пед. инст. им.В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 16 с.
1583953
  Семашко А.П. Фразеология "Сказок", "Повестей" и "Воспоминаний детства" И.Крянгэ. : Автореф... Канд.филол.наук: / Семашко А.П.; Ленингр.гос.ордена.Ленина ун-т. – Л, 1958. – 19л.
1583954
  Ураксин З.Г. Фразеология башкирского языка / З.Г. Ураксин. – М., 1975. – 192с.
1583955
  Олехнович Н.Н. Фразеология белорусского литературного языка XIX -- начао ХХ вв. : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Олехнович Н. Н. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1983. – 19 с.
1583956
  Томашевич Ф.И. Фразеология белорусского языка XVI-XVII вв. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Томашевич Ф.И.; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1980. – 22л.
1583957
  Йоникайте З. Фразеология в "Словаре литовского языка" АН Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Йоникайте З. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1963. – 19 с.
1583958
  Баран Я.А. Фразеология в произведениях Бертольда Бронта : Автореф... канд. филол.наук: 10668 / Баран Я.А.; Пед. ин-т. – Ленинград, 1971. – 16л.
1583959
  Щербань Н.П. Фразеология в произведениях Вилли Бределя : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Щербань Н.П.; Киев.гос.пед.ин-т иностр.яз. – Киев, 1975. – 21л.
1583960
  Шаранда Г.И. Фразеология в произведениях Г. Фаллады : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шаранда Г.И. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1966. – 25 с.
1583961
  Лепешев Иван Яковлевич Фразеология в произведениях К.Крапивы : Автореф... канд. филол.наук: 202 / Лепешев Иван Яковлевич; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1972. – 23л.
1583962
  Хание М.Х. Фразеология в произведениях русскоязычных писателей Беларуси. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Хание М.Х.; БГУ. – Минск, 1994. – 23л.
1583963
  Бердник Сергей Константинович Фразеология в произведениях Якуба Коласа : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Бердник Сергей Константинович; АН БССР, ин-т языкознания. – Минск, 1985. – 22л.
1583964
  Кадыров Владимир Холмирзаевич Фразеология в русско-узбекских словарях : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Кадыров Владимир Холмирзаевич; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1583965
  Дядечко Л.П. Фразеология до и после Виноградова: диалектика интерпретации // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : Научно-методический журнал / УАПРЯЛ. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2005. – № 1 : К 170-летию КНУ им.Т.Шевченко и 200-летию М.Максимовича - его первого ректора. – С. 30-34


  К 110-летию со дня рождения В.В. Виноградова.
1583966
  Зернова Любовь Георгиевна Фразеология и ее стилистические функции в языке произведений Бенито Переса Гальдоса : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Зернова Любовь Георгиевна; М-во просвещ. УССР. Киевск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – К., 1979. – 227л.
1583967
  Зернова Л.Г. Фразеология и ее стилистические функции в языке произведений Бенито Преса Гальдоса : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Зернова Л.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 24л.
1583968
   Фразеология и контекст. – Куйбышево
Т. 265. – 1982
1583969
   Фразеология и синтаксис. – Казань, 1982. – 104с.
1583970
  Данилевич А.И. Фразеология как смысловая и образно-символическая среда национально-культурной ментальности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 7. – С. 12-17. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается феномен ментальности, обнаруживающийся в смысловом пространстве национального языка. Концентрированным средством выражения национально-культурной ментальности выступает фразеология как символически-образная основа языкового ...
1583971
  Алексеенко М.А. Фразеология ленинской речи и способы ее перевода / М.А. Алексеенко. – Львов, 1989. – 204с.
1583972
  Грачева Фразеология марийского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.07 / Грачева Ф. Т; Тарт.ГУ. – Тарту, 1977. – 16л.
1583973
  Селиванов Г.А. Фразеология новгородских договорных грамот 13-14 веков : Автореф... канд. филол. наук / Селиванов Г.А. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1953. – 21 с.
1583974
  Зоривчак Р.П. Фразеология писателя как проблема перевода. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Зоривчак Р.П.; КГУ. – К., 1976. – л.
1583975
  Вирясова Л.С. Фразеология произведений М.А. Шолохова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.000 и 10.660 / Вирясова Л.С. ; Самарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1969. – 31 с. – Бібліогр.:с.29-31
1583976
  Ужченко В.Д. Фразеология произведений Остапа Вишни : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Ужченко В.Д. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1973. – 28 с.
1583977
  Аннамамедов А. Фразеология романа Х.Дерьяева "Судьба" : Автореф... кандидата филол.наук: / Аннамамедов А.; АН Туркм. ССР. Отд-ние обществ. наук. – Ашхабад, 1965. – 19л.
1583978
  Шукурова А.Д. Фразеология романов П.И.Мельникова-Печерского "в лесах" и "на горах". : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Шукурова А.Д.; Тбилис. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1980. – 30л.
1583979
  Гаврин С.Г. Фразеология русского языка / С.Г. Гаврин. – М., 1967. – 72с.
1583980
  Элсберг И.Я. Фразеология русского языка / И.Я. Элсберг. – Рига, 1978. – 55с.
1583981
  Чернышева И.И. Фразеология современного немецкого языка. / И.И. Чернышева. – Москва, 1970. – 200 с.
1583982
  Чернышева И.И. Фразеология современного немецкого языка. (Фразеология как система и ее связь с системой лексики) : Автореф. дис... д-ра филол. наук: / Чернышева И.И.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – Москва, 1964. – 27 с.
1583983
  Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка / Н.М. Шанский. – Москва, 1963. – 156с.
1583984
  Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка / Н.М. Шанский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1969. – 232с.
1583985
  Гаврин С.Г. Фразеология современного русского языка / С.Г. Гаврин. – Пермь, 1974. – 269с.
1583986
  Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка / Н.М. Шанский. – Москва : Высшая школа, 1985. – 160с.
1583987
  Фомина Н.Д. Фразеология современного русского языка / Н.Д. Фомина. – Москва, 1985. – 64 с.
1583988
  Григораш А.М. Фразеология современного русского языка // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2009. – № 6. – С. 32-34
1583989
  Григораш А.М. Фразеология современного русского языка // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2009. – № 6. – С. 35-37
1583990
  Хертек Я.Ш. Фразеология современного тувинского языка / Я.Ш. Хертек. – Кызыл, 1978. – 99с.
1583991
  Фролова О.П. Фразеология современного японского языка / О.П. Фролова. – Новосибирск, 1979. – 87 с.
1583992
  Цыденжапов Ш.-Н.Р. Фразеология старописьменного монгольского языка (на матер. дидакт. произв.) : Автореф... канд. филол.наук: 675 / Цыденжапов Ш.-Н. Р.; Ин-т обществ. наук Бурят филиал. СО АН СССР. – Улан-Удэ, 1971. – 19л.
1583993
  Яковлевская А.В. Фразеология стихотворного языка Маяковского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Яковлевская А.В. ; Московский гос. педагогический институт имени В.И. Ленина. – Минск, 1950. – 16 с.
1583994
  Савченко А.В. Фразеология сферы спорта как пример языковой игры // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 221-227. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921


  Статья посвящена рассмотрению механизма языковой игры в спортивной сфере. Материалом для рассмотрения послужили единицы так называемой "спортивной фразеологии": выражения, источником которых в основном является профессиональная сфера «людей спорта», а ...
1583995
  Кирсанова Н.А. Фразеология трилогии Ф.В.Гладкова : Автореф... канд. филол.наук: / Кирсанова Н.А.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Саратов, 1961. – 31л.
1583996
  Коломиец Лидия Ивановна Фразеология украинского языка второй половины XVI - первой половины XVII вв (Генезис и стилист. использование) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Коломиец Лидия Ивановна ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1978. – 48 с. – Бібліогр. : с. 45-48
1583997
  Скрипник Л.Г. Фразеология украинского языка. : Автореф... доктора филолог. наук: 10.02.02 / Скрипник Л.Г.; АН УССР. Отд. литературы, языка и искусствовед. – Киев, 1974. – 80с.
1583998
  Богдан Н.М. Фразеология художественных произведений М. М. Коцюбинского : Автореф... канд. филол.наук: / Богдан Н. М.; КГПИ им. Горького. – К., 1956. – 14л.
1583999
  Авксентьев Л.Г. Фразеология языка прозаических произведений Михаила Стельмаха : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Авксентьев Л.Г. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1969. – 26 с.
1584000
  Добржанская Л.И. Фразеология языка Шевченко : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Добржанская Л.И. ; М-во просвещения УССР. – Киев, 1952. – 17 с.
<< На початок(–10)1581158215831584158515861587158815891590(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,