Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1581158215831584158515861587158815891590(+10)В кінець >>
1581001
  Шевченко Ж. "Чеберяйчики" Павла Загребельного // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (628/629). – С. 70-71. – ISSN 0130-5263
1581002
  Кєба О.В. "Чевенгур" А. Платонова и "Игра в бисер" Г. Гессе к проблеме жанровой специфики // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 3-7. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
1581003
  Стеллиферовский П.А. "Чего изволите" или Похождения литературного негодяя / П.А. Стеллиферовский. – М., 1991. – 95с.
1581004
  Куйбышев Л. "Чего нет в Интернете - того не существует" : цифровая библиотека Europeana / Леонид Куйбышев, Надежда Браккер // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 22 (112). – С. 23-27. – ISSN 1727-4893
1581005
  Андрусишин Б. "Чекаємо тих, хто хоче будувати правову державу". Яких фахівців готує факультет політології і права "драгоманівського" університету / бесіду вела А. Карнаух // Україна молода. – Київ, 2020. – 12 серпня (№ 74). – С. 9


  «Україна молода» продовжує знайомити читачів iз педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, якому виповнилось 185 років. Сьогодні про факультет політології і права розповідає його декан, доктор історичних наук, професор, академік Української ...
1581006
  Ємчук О. "Чекаю на ваш суд-правий, милостивий..." (із епістолярної спадщини Сергія Маслова) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 202-211
1581007
  Лескинен М. "Человек бесконечно веселый..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 1. – С. 86-89. – ISSN 0235-7089
1581008
  Эберс Г. "Человек бо есмь" (Homo sum) / Г. Эберс. – Москва : Изд. книгопрод. М.В. Клюкина, 1900. – 400 с. – Пер. также под загл.: Человек есмь
1581009
  Педиконе П. "Человек забыл, зачем пришел в этот мир..." Мистика в жизни Андрея Тарковского / П. Педиконе, А. Лаврин // Вестник Европы : журнал европейской культуры. – Москва, 2007. – Т. 21. – С. 228-233. – ISSN 1609-5359
1581010
   [Чекмишев Олександр Вікторович - заступник директора з наукової роботи] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 7
1581011
  Бээкман Эмэ Чащоба : роман / Эмэ Бээкман; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1983. – 335 с.
1581012
  Глаузер Ф.Ч. Чаювання трьох літніх дам : женев. детект. роман / Ф. Глаузер ; [пер. з нім. П.В. Таращука]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 221, [3] с. – Пер. вид.: Der Tee der drei alten Damen / Friedrich Glauser. Zurich, 2005. – ISBN 978-617-7013-28-9
1581013
  Мыльников А.С. Чаяния и ожидания народные: свободомыслие нар. культуры / А.С. Мыльников. – Л., 1988. – 32с.
1581014
   Чаянов и Восток.. – М., 1991. – 196с.
1581015
  Венжинович Н. Чверть віку Белградської академічної україністики / Н. Венжинович, Л. Попович // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – C. 289-313. – ISSN 2522-9834
1581016
  Панок В. Чверть віку на варті психологічного здоров"я // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 16-23 березня (№ 11/12). – С. 9


  Історія розвитку психологічної служби системи освіти.
1581017
  Пальцун В.А. Чверть години на всіх / В.А. Пальцун. – Львів, 1985. – 89с.
1581018
   Чверть століття в Антарктиді // Київський університет. – Київ, 2021. – Лютий (№ 2). – С. 5


  25 років тому, 6 лютого 1996 р., над Антарктидою замайорів український прапор. До його появи та постійної присутності України на шостому континенті великою мірою причетні науковці КНУ. Від першої Української антарктичної експедиції університетські ...
1581019
  Кривда М. Чверть століття в далекій Антарктиді майорить український прапор // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 6 лютого (№ 22). – С. 1, 12
1581020
  Корнєєв Віктор Чверть століття за кермом школи : наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 25 : Фото
1581021
  Левицький О. Чверть століття на владичому престолі // Віра й культура : місячник української богословської думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1965. – Рік 28, число 12 (144), жовтень. – С. 18-20


  25-ліття Архиєрейського Служіння Митрополита Іларіона.
1581022
  Когуська Наталка Чверть століття на громадській ниві = Twenty five years of the Ukrainian women"s Association of Canada/Kohuska Natalka L. : 1926-1951:Історія Союзу Українок Канади / Когуська Наталка. – Вінніпег : Trident Press, 1952. – 540с. : іл.
1581023
  Тарасевич В.М. Чверть століття незалежності України: актуальні контексти та імперативи соціально-економічних реформ // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 3-21. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0131-775Х
1581024
  Тарасевич В.М. Чверть століття незалежності України: актуальні контексти та імперативи соціально-економічних реформ // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 8 (669). – С. 14-28 : табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 0131-775Х
1581025
  Стегній О. Чверть століття після Чорнобиля: досвід соціологічного спостереження // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 113-137. – ISSN 1563-3713
1581026
   Чверть століття українського чину : Міжнародні українознавчі конференції в Іллінойському університеті в Урбана-Шампейні (США) 1982-2006. – Київ : ПП Сергійчук М.І., 2006. – 278с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-2911-03-0
1581027
   Чвертьхвильові резонатори на поверхневій хвилі / Г.А. Мелков, Ю.В. Єгоров, О.М. Іванюта, В.Ю. Малишев // Вісник Київського університету. Серія Фізико - математичні науки, 1999. – №2
1581028
   Чвертьхвильові резонатори на поверхневій хвилі / Г.А. Мелков, Ю.В. Єгоров, О.М. Іванюта, В.Ю. Малишев // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 395-398. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглянуто новий клас чвертьхвильових резонаторів НВЧ на основі поверхневої хвилі. Розраховані та виміряні резонансні частоти даного класу резонаторів в 8-мм діапазоні довжин хвиль. Показано можливість використання таких резонаторів для створення ...
1581029
  Мазур Андрій Че Гевара - герой без перемог / Мазур Андрій, Ільченко Володимир, Біленко Василь // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 108-112 : фото
1581030
  Сулейманян А.Г. Че Гевара: взгляд через 45 лет, или Жизнь после смерти // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 1. – С. 66-73. – ISSN 0044-748Х
1581031
   Че: "Мои мечты не знают границ" / Гросс, , Хорст-Эккарт, Вольф, , Клаус-Петер. – М., 1984. – 262с.
1581032
  Короткий В.А. Чебишев Пафнутій Львович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 118-119. – ISBN 966-06-0393-2
1581033
  Градов П. Чебоксарская пристань / П. Градов. – Чебоксары, 1966. – 56с.
1581034
  Михайлов А. Чебоксары - промышленный центр республики / А. Михайлов. – Чебоксары, 1953. – 64с.
1581035
  Чичикин П.А. Чебоксары / П.А. Чичикин. – Чебоксары, 1960. – 103с.
1581036
  Озерянко Д. Чеботару Алексей Николаевич // Художники Украины / ООО "Никитин и партнёры". – Киев, 2007. – № 4 : Алексей Чеботару. Андрей Чеботару. – С. 3-30.
1581037
   Чеботарьов Микола Григорович (1894-1947) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 516-517. – ISBN 978-966-439-754-1
1581038
  Комаристый Н.Е. Чебрец-трава. / Н.Е. Комаристый. – Донецк, 1982. – 144с.
1581039
  Зоненко И.Т. Чебрец / И.Т. Зоненко. – Краснодар, 1979. – 63с.
1581040
  Грипас В.В. Чебрецева павідь : поезії / В.В. Грипас. – Київ : Молодь, 1973. – 40 с.
1581041
  Возняк О.Г. Чебрецевий квіт / О.Г. Возняк. – Глибока, 1994. – 47с.
1581042
  Моруга В.В. Чебрецеві острови : поезії / В.В. Моруга. – Київ, 1984. – 182 с.
1581043
  Романович-Ткаченко Чебрець-зілля / Романович-Ткаченко. – К., 1927. – 230с.
1581044
  Масенко Т.Г. Чебрець : поезії / Т.Г. Масенко. – Київ, 1965. – 147 с.
1581045
  Вихрущ В.П. Чебрець : поезії / В.П. Вихрущ. – Львів : Каменяр, 1977. – 64 с.
1581046
  Щербак М. Чебрець : Поезії / Микола Щербак. – 2-е вид., доп. – Київ : Задруга, 2004. – 212 с. – ISBN 966-82-82-50-7
1581047
  Сняданко Н.В. Чебрець в молоцi / Наталка Сняданко. – Харків : Фоліо, 2008. – 224 с. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-4482-2
1581048
  Сняданко Н.В. Чебрець в молоцi / Наталка Сняданко ; [худож.-оформлювач Н.В. Осіпов]. – Харків : Фоліо, 2013. – 218, [2] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-4482-2
1581049
  Олексенко М.А. Чебрець у спадщину / М.А. Олексенко. – Львів, 1981. – 160с.
1581050
  Власов Л.П. Чебышевские множества и их обобщения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Власов Л.П.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.8-11
1581051
  Карлин С. Чебышевские системы и их применение в анализе и статистике / С. Карлин. – Москва, 1976. – 568с.
1581052
  Замятин Валерий Николаевич Чебышевские центры в банаховых пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Замятин Валерий Николаевич; ХГУ. – Х., 1974. – 8л.
1581053
  Платонов А.П. Чевенгур / А.П. Платонов. – Москва, 1988. – 413с.
1581054
  Платонов А.П. Чевенгур / А.П. Платонов. – Москва, 1989. – 380с.
1581055
  Платонов А.П. Чевенгур : Роман и повести / А.П. Платонов. – Москва : Советский писатель, 1989. – 653с.
1581056
  Платонов А.П. Чевенгур / А.П. Платонов. – Куйбышев, 1990. – 632с.
1581057
  Платонов А.П. Чевенгур / А.П. Платонов. – Хабаровск, 1990. – 560с.
1581058
  Платонов А.П. Чевенгур / А.П. Платонов; сост., вступ. ст. и коммент. Е.А. Яблокова. – Москва : Высшая школа, 1991. – 654 с. – (Библиотека студента-словесника). – ISBN 5-06-001842-3
1581059
  Платонов А.П. Чевенгур : роман / Андрей Платонов. – Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2006. – 416 с. – (Книга на все времена). – ISBN 5-17-032286-0
1581060
  Короткий В.А. Чевкін Костянтин Володимирович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 133. – ISBN 966-06-0393-2
1581061
   Чевнюк Леонід Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 404 : фото
1581062
  Кузнецов М.А. Чего боятся студенты? Виды и структурно-динамические особенности студенческих страхов / М.А. Кузнецов, В.С. Шаповалова // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 216-225. – ISSN 1727-1584
1581063
  Мирошникова А. Чего ждать от ВНО в 2015-м? // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 22 мая (№ 109). – С. 13. – ISSN 1997-1249


  Основное нововведение, которого можно ожидать в следующем году, - появление теста общей учебной компетентности, а проще говоря - проверка способности обучаться, умение находить и анализировать информацию.
1581064
  Ибаньес де Иберо Карлос Чего ждет Германия от войны : Беседы с германскими общественными деятелями: Либкнехтом, К., Бернштейном, Э., Листом, Фр., [Сост. из ст. исп. журналиста г. Ibero, напеч. впервые в париж. газ. "Echo de Paris"] / Пер. З. Венгеровой и Н.М. Лагова ; Ред., примеч. и предисл. Р. Стрельцова. – [Петроград] : Кн. "Прометей" Н.Н. Михайлова, 1915. – 159 с. – Авт. указан в предисл.
1581065
  Енеш В. Чего им не хватает? : сатир. рассказы, юморески.,шутки-смешинки / Виталий Енеш ; пер. с чуваш. А.Финько. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1982. – 208 с.
1581066
  Кейко Ирина Чего может не хватать россиянину?.. : Серебряная корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 100 : Фото
1581067
   Чего море не терпит.. – Одесса, 1986. – 96с.
1581068
  Ганушова И. Чего не знала Венера Вестоницкая / И. Ганушова, П. Шмолик. – М, 1984. – 113с.
1581069
  Дрейфус Х. Чего не могут вычислительные машины / Х. Дрейфус. – Москва, 1978. – 334с.
1581070
  Ляликов А.П. Чего не может ЭВМ? / А.П. Ляликов, В.А. Саруханов. – Ленинград : Машиностроение, 1989. – 174с.
1581071
  Холлош Э. Чего они добивались? / Э. Холлош. – М., 1969. – 288с.
1581072
  Ярославский Е. Чего партия требует от каждого коммуниста / Е. Ярославский. – К, 1934. – 60с.
1581073
  Ярославский Е. Чего партия требует от коммуниста / Е. Ярославский. – М, 1935. – 111с.
1581074
  Ярославский Е. Чего партия требует от коммуниста / Е. Ярославский. – М, 1935. – 105с.
1581075
  Ярославский Е. Чего партия требует от коммуниста / Ем. Ярославский. – Москва : Партиздат, 1935. – 109, [2] с.
1581076
   Чего стоит хлеб.. – М., 1968. – 120с.
1581077
   Чего стоят крылья. : сборник фантастических произведений современных зарубежных писателей. – Москва : Советская Россия, 1989. – 524с. – (Художественная и публицистическая библиотека атеиста). – ISBN 5-268-00279-1
1581078
  Ярославский Е. Чего требует партия от коммунистов в дни Отечественной войны / Е. Ярославский. – М, 1943. – 42с.
1581079
  Ярославский Е. Чего требует партия от коммунистов в дни Отечественной войны / Е. Ярославский. – Л, 1945. – 40с.
1581080
   Чего хотят от своего министра студенты // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 25 февраля (№ 42). – С. 11. – ISSN 1997-1249


  Среди задач - повышение стипендий до прожиточного минимума и признание ВНО единственной формой выпускных и вступительных испытаний.
1581081
  Гед Ж. Чего хотят социалдемократы? / Ж. Гед. – 31с.
1581082
  Полякова Т. Чего хочет женщина / Т. Полякова. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 352с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-000502-4
1581083
  Олешко Олеся Чего хочет женщина Востока? // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 49. – С. 44-47
1581084
  Земцова Юлия Чего хочет женщина за рулем : авто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 150-151 : Фото. – ISSN 1029-5828
1581085
  Томчин Александр Чего хочет фрау? : Нравы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 64-69 : Фото
1581086
  Кобринский А. Чегорокаромио = Chegorokaromio : поэзия / Александр Кобринский. – Иерусалим ; Москва : Монограмма, 2008. – 159 с. – ISBN 978-965-90667-4-2
1581087
  Панов М. Чезаре Беккаріа і його славнозвісний тактат "Про злочини та покарання" : до 250-річчя опублікування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 226-244. – ISSN 1026-9932
1581088
  Дубинская Я. Чезаре Борджиа: Aut nihil // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 8 (137). – С. 94-109. – ISSN 1819-6268


  Борджиа Чезаре (Цезарь) (1474?-1507) - политический деятель эпохи Возрождения из испанского рода Борха (Борджиа). Предпринял неудачную попытку создания в центральной Италии собственного государства под эгидой Святого Престола, который занимал его отец ...
1581089
  Данченко В.Т. Чезаре Павезе. / В.Т. Данченко. – М., 1975. – 93с.
1581090
  Волкодаев П.И. Чей мальчишка? / П.И. Волкодаев. – Минск, 1964. – 288с.
1581091
  Васильев С.А. Чей огонь жарче горит / С.А. Васильев. – Москва, 1965. – 204с.
1581092
  Цветков Алексей Чей океан шире? : чтение / Цветков Алексей, Уткин Александр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 96-100 : Фото
1581093
  Леонов А.Д. Чей совет дороже? / А.Д. Леонов. – Л, 1985. – 173с.
1581094
  Кавана Джастин Чей туфля? : археология // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – февраль (№ 89). – С. 32 : Фото
1581095
  Котенкова Е.В. Чей хвост лучше? / Е.В. Котенкова. – М, 1988. – 64с.
1581096
  Грэхем Л. Чей это город? / Лоренц Грэхем // Долгая ночь. Счастливый случай / Д. Мейфилд. – Москва : Прогресс, 1973. – С. 175-302
1581097
  Козлов К.И. Чейне и Карабаш. / К.И. Козлов. – Барнаул, 1967. – 30с.
1581098
  Совсун І. Чек-лист реформи. Що змінюється у вищій освіті // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 29 лютого (№ 7/8). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Перший заступник міністра освіти і науки України Інна Совсун розповіла про те, що вдалося зробити новому керівництву Міністерства освіти і науки України, над чим триває робота і яким є бачення майбутнього галузі.
1581099
  Ландкоф Н С. Чек и жироприказ / Н С. Ландкоф, . – Х.-К., 1931. – 120с.
1581100
   Чек Сеный Чен. Квонджи тан ( Повесть о Чек Сеные. В одной тетради ) : из корейских ксилографов Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН: факсимиле ксилографа. – Санкт-Петербург : Центр "Петербургское Востоковедение", 1996. – 232 с. – (Памятники культуры Востока : Санкт-Петербургская научная серия / редкол. : Ю.А. Петросян, О.Ф. Акимушкин, И.А. Алимов и др. ; 3). – ISBN 5-85803-054-8
1581101
  Губерський Л. Чекаємо на нове покоління // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Звернення до абітурієнтів Л. Губерського, ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1581102
   Чекаємо на талановиту молодь // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Січень (№ 1) : ННІ "Інститут геології". – С. 1


  "ННІ «Інститут геології» КНУ – один із провідних центрів підготовки геологів найвищого рівня кваліфікації, які готові до роботи в геологорозвідувальній галузі, нафтогазовидобувних корпораціях, сервісних геофізичних компаніях, науково-дослідних ...
1581103
  Завальний М.Я. Чекай / М.Я. Завальний. – Одеса, 1990. – 103 с.
1581104
  Виноградський В.М. Чекай мене на світанку : Повість / В.М. Виноградський. – Київ : Молодь, 1973. – 159 с.
1581105
  Барабашов М.П. Чекай нас, Місяцю! : [основні відомості про Місяць та перспективи його освітлення] / М.П. Барабашов. – Київ : [б. в.], 1967. – 47 с. : іл. – (Т-во "Знання" УРСР. Серія 9. Для вдумливого, допитливого ; № 11)
1581106
  Медведєв К. Чекайте нас на телеекранах! // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Команда КВН ІМВ "izКИМОsы" з маловідомим ім"ям на рівні Інституту, але великими амбіціями на рівні Університету, продовжують боротися за Кубок Ректора.
1581107
  Сєрова Тетяна Чекайте сюрпризів : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 62-63 : Фото
1581108
  Садовяну М. Чекан / М. Садовяну. – Москва, 1983. – 128с.
1581109
  Садовяну М. Чекан // Войка / Г. Сталь. – Москва : Художественная литература, 1988. – С. 221-335. – (Румынская повесть 20-30-х годов). – ISBN 5-280-00286-0
1581110
  Липатов А.Л. Чекан души / А.Л. Липатов. – Москва, 1972. – 224 с.
1581111
  Хворостов А.С. Чеканка / А.С. Хворостов. – Москва, 1977. – 145 с.
1581112
  Кения Р.И. Чеканка Хахульского триптиха : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук / Кения Р.И. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1961. – 21 с.
1581113
  Лысенко Т.Д. Чеканка хлопчатника / Т.Д. Лысенко, А.А. Авакян. – Москва
12. – 1937. – 21с.
1581114
  Федотов Г.Я. Чеканка, басма, насечка... / Г.Я. Федотов. – Москва, 1989. – 32с.
1581115
  Гиленков Г.Г. Чеканные листья истории / Г.Г. Гиленков. – Горький, 1980. – 104 с.
1581116
  Винниченко В.К. Чекання / В.К. Винниченко. – Харків : Український робітник, 1929. – 32с.
1581117
  Винниченко В.К. Чекання : Для дітей старшого віку / В.К. Винниченко. – Харків : Український робітник, 1930. – 32с.
1581118
  Скирда Л.М. Чекання : поезії / Л.М. Скирда. – Київ : Молодь, 1965. – 80 с.
1581119
  Соколов В.В. Чекання : поезії / В.В. Соколов. – Київ, 1984. – 199 с.
1581120
  Керита Х.В. Чекання дива / Х.В. Керита. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 79 с.
1581121
  Підсуха О.М. Чекання зустрічі / О.М. Підсуха. – Київ, 1980. – 80 с.
1581122
  Петренко М.Є. Чекання райдуги : оповідання, новели, етюди / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1974. – 184 с.
1581123
  Низовий І.Д. Чекання ранку / І.Д. Низовий. – Донецьк, 1986. – 71с.
1581124
  Степанюк Б.П. Чекаючи весілля / Б.П. Степанюк. – Київ, 1960. – 128 с.
1581125
  Беккет С. Чекаючи на Годо // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 10 (130), жовтень. – С. 9-44
1581126
  Дроздовський Д.І. Чекаючи на Синдбада... Подорожні нотатки про літературний Маскат // Меридіан розуміння / Д.І. Дроздовський. – Київ : Пульсари, 2011. – С. 145-151. – ISBN 978-966-2171-97-6


  "Східна (зокрема, арабська) література в нашій культурній традиції завжди поставала особливою, себто — «казковою». Ми з дитинства знаємо про Алібабу і сорок розбійників, про чарівну лампу Аладіна, віримо в загадкового Джина, здатного виконувати три ...
1581127
  Рябченко П. Чеки...багаторазового використання : нумізматика і боністика // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 56-65. – Бібліогр.: 4 назви
1581128
  Цессарский А.В. Чекист / А.В. Цессарский. – Москва, 1960. – 317с.
1581129
  Лапина Е.С. Чекист Семен Штыб : докум. повесть / Лапина Е.С., Прищепенко Г.Я. – Орджоникидзе : Ир, 1978. – 143 с. – (Серия "С кого делать жизнь")
1581130
  Цессарский А.В. Чекист. / А.В. Цессарский. – М, 1963. – 318с.
1581131
  Резник Я.Л. Чекист. / Я.Л. Резник. – Свердловск, 1968. – 174с.
1581132
  Ткаченко Т. Чекистка и Поэт: А.Дункан и С.Есенин // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2002. – № 10. – С.146-150
1581133
  Федичкин Д.Г. Чекистские будни / Д.Г. Федичкин. – М, 1984. – 254с.
1581134
  Василевский Л.П. Чекистские были / Л.П. Василевский. – Москва, 1978. – 127с.
1581135
   Чекисты. – Калининград
1. – 1963. – 206с.
1581136
   Чекисты. – Калининград
2. – 1963. – 350с.
1581137
  Головченко И.Х. Чекисты / И.Х. Головченко. – К., 1965. – 416с.
1581138
   Чекисты. – Калининград
3. – 1965. – 207с.
1581139
   Чекисты. – Л, 1970. – 456с.
1581140
   Чекисты : Сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 399 с.
1581141
   Чекисты. – Ленинград, 1977. – 470с.
1581142
   Чекисты. – Горький, 1982. – 383с.
1581143
   Чекисты. – Л, 1982. – 510с.
1581144
   Чекисты. – М, 1987. – 413с.
1581145
   Чекисты Азербайджана. – Баку, 1981. – 293с.
1581146
   Чекисты Красноярья. – Красноярск, 1991. – 428с.
1581147
   Чекисты на защите столицы. – М, 1982. – 320с.
1581148
   Чекисты о своем труде. – М, 1965. – 128с.
1581149
   Чекисты Петрограда. – Л, 1987. – 454с.
1581150
   Чекисты Петрограда. – Л
1. – 1989. – 220с.
1581151
   Чекисты Петрограда. – Л
2. – 1989. – 236с.
1581152
  Лапина Е.С. Чекисты Приуралья / Е.С. Лапина. – Алма-Ата, 1989. – 134с.
1581153
   Чекисты рассказывают.... – М
4. – 1979. – 301с.
1581154
   Чекисты рассказывают.... – М
6. – 1985. – 271с.
1581155
   Чекисты рассказывают.... – М
7. – 1987. – 314с.
1581156
   Чекисты рассказывают.... – М
8. – 1991. – 350с.
1581157
  Куманев Г.А. Чекисты стояли насмерть / Г.А. Куманев, А.С. Чайковский. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев, 1989. – 238с.
1581158
   Чекисты Татарии. – Казань, 1990. – 124с.
1581159
  Бударин М.Е. Чекисты. / М.Е. Бударин. – Омск, 1987. – 284с.
1581160
  Таутовичь Р. Чекичь : естетички огледи и скице / Радоjица Таутовичь. – Београд : Нолит, 1971. – 334, [3] c.
1581161
  Цесарский А.В. Чекіст. / А.В. Цесарский. – Київ, 1961. – 331с.
1581162
  Білокінь С. Чекісти і справа-формуляр Михайла Грушевського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 серпня (№ 31). – С. 4-5


  "Михайло Грушевський відразу після повернення з еміграції в Україну з березня 1924 року потрапив під тотальний нагляд чекістів і на нього було заведено справу-формуляр. Згодом більшовицька спецслужба прагнула зробити його лідером підпільної організації ...
1581163
  Білокінь С. Чекісти і справа-формуляр Михайла Грушевського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 серпня (№ 32). – С. 4-5
1581164
   Чекістське досьє окупованої України : [зб. док. : у 3 т.] / [Київ. міська орг. т-ва "Меморіал" ім. В. Стуса, Громад. ін-т іст. пам"яті ; авт. та керівник проекту Роман Круцик]. – Київ : Преса України. – ISBN 978-966-472-175-9
Т. 1 : [упоряд. Роман Круцик, Сергій Жовтий ; авт. текстів Роман Круцик]. – 2014. – 1046, [1] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 1020-1028. - Геогр. покажч.: с. 1029-1045
1581165
   Чекістське досьє окупованої України : [зб. док. : у 3 т.] / [Київ. міська орг. т-ва "Меморіал" ім. В. Стуса, Громад. ін-т іст. пам"яті ; авт. та керівник проекту Роман Круцик]. – Київ : Преса України. – ISBN 978-966-472-178-0
Т. 2 : [упоряд. Роман Круцик, Сергій Жовтий] ; авт. текстів Роман Круцик. – 2015. – 991, [1] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 959-966. - Геогр. покажч.: с. 967-987
1581166
   Чекістське досьє окупованої України : [зб. док. : у 3 т.] / [Київ. міська орг. т-ва "Меморіал" ім. В. Стуса, Громад. ін-т іст. пам"яті ; авт. та керівник проекту Роман Круцик]. – Київ : Преса України. – ISBN 978-966-472-179-7
Т. 3 : [упоряд. Роман Круцик, Сергій Жовтий ; авт. текстів Роман Круцик]. – 2015. – 1210, [2] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 1181-1210
1581167
   Чекменев Николай Симонович : Библиографическая памятка. – Фрунзе, 1957. – 14 с.
1581168
   Чекмишев Олександр Вікторович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 348. – ISBN 978-966-2726-03-9
1581169
   Чекмишев Олександр Вікторович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 517. – ISBN 978-966-439-754-1
1581170
  Бабий П.М. Чековая система взаиморасчетов. Из опыта колхозов Одесской области / П.М. Бабий. – Москва : Колос, 1978. – 96 с. – (За єкономию и бережливость. Б-ка специалиста сельського хоз-ва)
1581171
  Уланчук В.С. Чековая форма контроля затрат / В.С. Уланчук. – К., 1988. – 46с.
1581172
  Русин Н.М. Чековая форма контроля затрат: в чем ее преимущества. / Н.М. Русин. – М., 1989. – 84с.
1581173
  Калачева Е.А. Чековая форма контроля производственных затрат: опыт эфффектив. хозяйствования / Е.А. Калачева, Е.М. Невмывайченко. – М., 1986. – 94с.
1581174
  Кашина Н.В. Челвоек в творчестве Ф.М.Достоевского / Н.В. Кашина. – М. : Художественная литература, 1986. – 316 с.
1581175
  Кашина Н.В. Челвоек в творчестве Ф.М.Достоевского / Н.В. Кашина. – 2-е изд. испр. доп. – М. : Художественная литература, 1989. – 286 с.
1581176
  Ребан Р.К. Челез поле, широкое поле / Р.К. Ребан. – М., 1968. – 72с.
1581177
  Клычев А. Челекен. / А. Клычев. – Ашхабад, 1964. – 138с.
1581178
  Лебедев Л.М. Челекенская рудообразующая система. / Л.М. Лебедев, И.Б. Никитина. – М., 1983. – 240с.
1581179
  Горький М. Челкаш / М. Горький. – Київ; Харків, 1934. – 39с.
1581180
  Горький М. Челкаш / М. Горький. – Иркутск, 1936. – 58с.
1581181
  Горький М. Челкаш / М. Горький. – Кострома, 1950. – 48с.
1581182
  Горький М. Челкаш / М. Горький ; [ил. худож. А. Тарана]. – Москва : Художественная литература, 1968. – 63 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1581183
  Горький М. Челкаш / М. Горький. – Саранск, 1970. – 88с.
1581184
  Горький М. Челкаш / М. Горький. – Ленинград, 1972. – 240с.
1581185
  Горький М. Челкаш / М. Горький. – Воронеж, 1977. – 255с.
1581186
  Горький М. Челкаш / М. Горький. – Москва, 1978. – 47с.
1581187
  Горький М. Челкаш. - Старуха Изергиль / М. Горький. – Ленинград, 1947. – 94с.
1581188
  Горький М. Челкаш. Двадцать шесть и одна. Рождение человека / М. Горький. – Москва, 1947. – 79с.
1581189
  Перетц В.Н. Челобитная о благословении на Киевскую и всея Руси митрополию архиеп. полоцкого Ионы Глезны // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – 6 с.
1581190
  Смирнов П.П. Челобитные дворян и детей боярских всех городов в первой половине XVII века : [исслед. и тексты] / Павел Смирнов. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Синод. тип., 1915. – 70 с.


  На тит. л. дарственная надпись автора Василенко и на с. 1 печать Василенко
1581191
  Честертон Г.К. Челове, который был Четвергом : роман / Г.К. Честертон. – Москва : Известия, 1989. – 192с.
1581192
  Фролов И.Т. Человек -- наука -- гуманизм. / И.Т. Фролов. – М, 1982. – 63с.
1581193
  Друцэ И.П. Человек -- твое первое имя : рассказы / И.П. Друцэ; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1959. – 266 с.
1581194
  Тартаковский М.С. Человек - венец эволюции? / М.С. Тартаковский. – Москва, 1990. – 44с.
1581195
  Горелов А.А. Человек - гармония - природа / А.А. Горелов. – Москва, 1990. – 186с.
1581196
  Звездаева В.А. Человек - для людей / В.А. Звездаева. – Смоленск, 1960. – 293с.
1581197
  Звездаева В.А. Человек - для людей / В.А. Звездаева. – М., 1970. – 496с.
1581198
  Владиславский В. Человек - живая крепость / В. Владиславский. – Минск, 1974. – 143с.
1581199
  Хомич И.И. Человек - живая система: естественнонауч. и филос. анализ. / И.И. Хомич. – Минск, 1989. – 269с.
1581200
  Кутькова А.С. Человек - компьютер - будущее : пособие по англ. яз. (для втузов). / Кутькова А.С. – Москва : Высшая школа, 1987. – 126 с.
1581201
  Долинина Н.Г. Человек - людям / Н.Г. Долинина. – М., 1961. – 56с.
1581202
  Любутин К.Н. Человек - мир - философия / К.Н. Любутин, П.П. Чупин. – Свердловск, 1972. – 151с.
1581203
   Человек - Наука - Техника : (Опыт марксистского анализа научно-технической революции). – Москва : Политиздат, 1973. – 366 с.
1581204
  Ануфриев Е.А. Человек - обществу, общество - человеку / Ануфриев Е.А. – Москва : Политиздат, 1975. – 80 с. – (Серия "Развитой социализм")
1581205
  Кочегин П.З. Человек - огонь / П.З. Кочегин. – Душанбе, 1969. – 267с.
1581206
  Кочегин П.З. Человек - огонь / П.З. Кочегин. – Челябинск, 1973. – 366с.
1581207
  Осетров Е.И. Человек - песня / Е.И. Осетров. – М : Советский писатель, 1979. – 256 с.
1581208
  Толстой М.П. Человек - преобразователь природы. / М.П. Толстой. – Москва : Недра, 1975. – 78с.
1581209
  Толстой М.П. Человек - преобразователь природы. / М.П. Толстой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1984. – 88с.
1581210
   Человек - природа - общество : теория и практика безопасности, жизнедеятельности, экологии и валеологии / М-во образования, науки и молодежи Республики Крым ; Респ. высш. учеб. заведение "Крым. инженерно-пед. ун-т" ; Ин-т биохимической физики Н.М. Эммануэля Рос. акад. наук. – Симферополь : НИЦ КИПУ
Вып. 7. – 2014. – К 70-летию со дня депортации крымскотатарского народа
1581211
  Шведов В.Е. Человек - работа - закон. / В.Е. Шведов. – Вологда, 1975. – 96с.
1581212
   Человек - решающая сила ускорения. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 180 с.
1581213
  Смирнов Б.А. Человек - труд - техника / Б.А. Смирнов, Н.М. Самошкина. – Харьков, 1975. – 206 с.
1581214
  Суперанская А. Человек - фамилия - национальность // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 7
1581215
  Воробьев Г.Г. Человек - человек / Г.Г. Воробьев. – Москва, 1975. – 192с.
1581216
  Воробьев Г.Г. Человек - человек / Г.Г. Воробьев. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 191с. – (Эврика)
1581217
   Человек - человеку. – Л, 1963. – 158с.
1581218
  Полевой Б.Н. Человек - человеку / Б.Н. Полевой. – Москва, 1971. – 351с.
1581219
  Замесов В.Ф. Человек - человеку / В.Ф. Замесов. – Харьков, 1974. – 47с.
1581220
  Кононенко Е.В. Человек - человеку... / Е.В. Кононенко. – Москва, 1962. – 63с.
1581221
  Буков Е.Н. Человек - человеку... : поэма / Е.Н. Буков; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1964. – 338 с.
1581222
  Ранке И. Человек / И. Ранке. – 2-е, стереотип. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 2 : Современная и доисторическіе человеческие расі. – 1902. – 758 с.
1581223
  Ранке И. Человек / И. Ранке. – 3-е, стереотип. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 1 : Развитие, строение и жизнь. – 1903. – 683
1581224
  Межелайтис Э. Человек : стихи / Эдуардас Межелайтис ;. – Москва : Гослитизд, 1962. – 123 с.
1581225
  Межелайтис Э.Б. Человек : стихи / Эдуардас Межелайтис ;. – Вильнюс : Vaga, 1962. – 122 с.
1581226
  Губарев В.С. Человек / В.С. Губарев. – М, 1965. – 223с.
1581227
  Губарев В.С. Человек / В.С. Губарев. – М, 1969. – 216с.
1581228
  Цузмер А.М. Человек : анатомия, физиология, гигиена / А.М. Цузмер, О.Л. Петришина; Под ред. В.В. Парина. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1970. – 256с.
1581229
  Межелайтис Э. Человек : стихи / Эдуардас Межелайтис ;. – Москва : Художественная литература, 1971. – 94 с.
1581230
  Межелайтис Э. Человек : стихи / Эдуардас Межелайтис ;. – Вильнюс : Vaga, 1975. – 114 с.
1581231
   Человек. – М, 1977. – 496с.
1581232
   Человек. – Тарту, 1979. – 245с.
1581233
   Человек. – М, 1982. – 59с.
1581234
   Человек. – Москва, 1987. – 223с.
1581235
   Человек. – К, 1988. – 245с.
1581236
  Бессонов Б.Н. Человек / Б.Н. Бессонов. – М., 1988. – 301с.
1581237
  Коган В.З. Человек / В.З. Коган, В.А. Уханов. – Томск, 1991. – 191с.
1581238
   Человек : Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир - эпоха Просвещения. – Москва : Политиздат, 1991. – 463с. – ISBN 5-250-00317-6
1581239
  Кузнецов Н.С. Человек / Н.С. Кузнецов. – Свердловск, 1992. – 145с.
1581240
   Человек. – М, 1995. – 528с.
1581241
   Человек. – Москва, 1990-
№ 1. – 1995
1581242
   Человек. – Москва, 1990-
№ 2. – 1995
1581243
   Человек. – Москва, 1990-
№ 3. – 1995
1581244
   Человек. – Москва, 1990-
№ 4. – 1995
1581245
   Человек. – Москва, 1990-
№ 5. – 1995
1581246
   Человек. – Москва, 1990-
№ 6. – 1995
1581247
   Человек. – Москва, 1990-
№ 1. – 1996
1581248
   Человек. – Москва, 1990-
№ 2. – 1996
1581249
   Человек. – Москва, 1990-
№ 3. – 1996
1581250
   Человек. – Москва, 1990-
№ 4. – 1996
1581251
   Человек. – Москва, 1990-
№ 5. – 1996
1581252
   Человек. – Москва, 1990-
№ 6. – 1996
1581253
   Человек. – Москва
№ 1. – 1997
1581254
   Человек. – Москва
№ 2. – 1997
1581255
   Человек. – Москва
№ 3. – 1997
1581256
   Человек. – Москва
№ 4. – 1997
1581257
   Человек. – Москва
№ 5. – 1997
1581258
   Человек. – Москва
№ 6. – 1997
1581259
   Человек : Иллюстрированнный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 4. – 2004
1581260
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 5. – 2004
1581261
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 6. – 2004
1581262
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 1. – 2005
1581263
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 2. – 2005
1581264
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 3. – 2005
1581265
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 1. – 2006
1581266
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 2. – 2006
1581267
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 3. – 2006
1581268
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 4. – 2006
1581269
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 5. – 2006
1581270
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 6. – 2006
1581271
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 1. – 2007
1581272
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 2. – 2007
1581273
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 3. – 2007
1581274
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 4. – 2007
1581275
   Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 5. – 2007
1581276
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 6. – 2007
1581277
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 1. – 2008
1581278
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 2. – 2008
1581279
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 3. – 2008
1581280
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 4. – 2008
1581281
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 5. – 2008
1581282
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 6. – 2008
1581283
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 1 (январь-февраль). – 2009
1581284
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 2 (март-апрель). – 2009
1581285
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 3 (май-июнь). – 2009
1581286
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 4 (июль-август). – 2009
1581287
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 5 (сентябрь-октябрь). – 2009
1581288
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 6 (ноябрь-декабрь). – 2009
1581289
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 1 (январь-февраль). – 2010
1581290
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 2 (март-апрель). – 2010
1581291
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 3 (май - июнь). – 2010
1581292
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 4 (июль-август). – 2010
1581293
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 5 (сентябрь - октябрь). – 2010
1581294
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 6 (ноябрь - декабрь). – 2010
1581295
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 1 (январь - февраль). – 2011
1581296
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 2 (март - апрель). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1581297
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 3 (май - июнь). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1581298
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 4 ( июль - август). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1581299
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 5 ( сентябрь-октябрь). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1581300
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская акад. наук, Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 6 (ноябрь - декабрь). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1581301
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 1 (январь - февраль). – 2012
1581302
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 2 (март - апрель). – 2012
1581303
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 3 (май - июнь). – 2012
1581304
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 4 (июль - август). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1581305
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 5 (сентябрь - октябрь). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1581306
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 6 (ноябрь - декабрь). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1581307
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 1, январь - февраль. – 2013
1581308
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 2, март - апрель. – 2013
1581309
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Росс. акад. наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 3, май - июнь. – 2013
1581310
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 4, июль - август. – 2013
1581311
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 5, сентябрь-октябрь. – 2013
1581312
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук, Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 6, ноябрь - декабрь. – 2013
1581313
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 2, март - апрель. – 2014
1581314
   Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук, Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
№ 3, (май - июнь). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1581315
  Алексеев В.П. Человек : эволюция и таксономия : некоторые теорет. вопр. / В.П. Алексеев ; АН СССР, Отд-ние истории. – Москва : Наука, 1985. – 286 с., 1 л. схем. : ил., схем. – Библиогр. в примеч.
1581316
  Дедюлина М.А. Человек H+ и мир hi-tech: философский смысл // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 105-107
1581317
  Кондрашов В.Н. Человек № 21001 / В.Н. Кондрашов. – Кострома, 1957. – 185с.
1581318
  Тлостанова М.В. Человек альтермодерна и человек трансмодерна - возможен ли диалог? // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 4 (75/76). – С. 72-83. – ISSN 1606-951Х
1581319
  Меньшикова Мария Человек амфибия. 9 мифов о Жак-Иве Кусто // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 5 (2944). – С. 104-109 : фото
1581320
  Туинов Е.В. Человек бегущий. / Е.В. Туинов. – М., 1989. – 364с.
1581321
   Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство. – Москва, 2005-
№ 1. – 2005. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581322
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство. – Москва, 2005-
№ 1. – 2006. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581323
   Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство. – Москва, 2005-
№ 2. – 2006. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581324
   Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство. – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 3. – 2006. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581325
   Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство. – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 4. – 2006. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581326
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство. – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 5. – 2006. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581327
   Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство. – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 6. – 2006. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581328
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство. – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 7. – 2006. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581329
   Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство. – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 8. – 2006. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581330
   Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство. Спецвып. – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 9 : "Новый Акрополь": 20 лет философского приключения. Е.П.Б. загадка сфинкса. – 2006. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581331
   Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство. – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 10. – 2006. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581332
   Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство. – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 11. – 2006. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581333
   Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство. – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 12. – 2006. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581334
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство. – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 1. – 2007. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581335
   Человек без границ : философия, психология, история. наука, искусство. – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 2. – 2007. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581336
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство. – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 3. – 2007. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581337
   Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство. – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 4. – 2007. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581338
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство. – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 5. – 2007. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581339
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство. – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 6. – 2007. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581340
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство. – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 7. – 2007. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581341
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство. – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 8. – 2007. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581342
   Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство. – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 9. – 2007. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581343
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство. – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 10. – 2007. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581344
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство. – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 11. – 2007. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581345
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство. – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 12. – 2007. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581346
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 1. – 2008. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581347
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 2. – 2008. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581348
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 3. – 2008. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581349
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 4. – 2008. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581350
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 5. – 2008. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581351
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 6. – 2008. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581352
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 7. – 2008. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581353
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 8. – 2008. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581354
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 9. – 2008. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581355
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 10. – 2008. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581356
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 11. – 2008. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581357
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 12. – 2008. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581358
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 1. – 2009. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581359
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 2. – 2009. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581360
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 3. – 2009. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581361
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 4. – 2009. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581362
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 5. – 2009. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581363
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 6. – 2009. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581364
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 7. – 2009. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581365
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 8. – 2009. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581366
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 9. – 2009. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581367
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 10. – 2009. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581368
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 11. – 2009. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581369
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 12. – 2009. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581370
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 4. – 2010. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581371
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 5. – 2010. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581372
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 6. – 2010. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581373
   Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2005-. – ISSN 1818-2968
№ 7 (56) : Наука между добром и злом. – 2010. – до 2006 див. "Новый Акрополь"
1581374
  Алимжанов А.Т. Человек без друга беден : ст., очерки, воспоминания и выступления / Ануар Алимжанов ; предисл. Н. Ровенского. – Алма-Ата : Жазушы, 1986. – 430, [1] с., [6] л. ил. : ил.
1581375
  Боголюбов К.В. Человек без имени / К.В. Боголюбов. – Свердловск, 1962. – 170с.
1581376
  Кэбирли И. Человек без имени : поэма / И. Кэбирли. – Москва : Советский писатель, 1969. – 96 с.
1581377
  Веревочкин Н. Человек без имени : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 11. – С. 6-53. – ISSN 0012-6756
1581378
  Кривенок Я.И. Человек без имени. Повесть. / Я.И. Кривенок. – Ростов н/Д, 1969. – 278с.
1581379
  Бестер Альфред Человек без лица / Пер. с англ. Е.Коротковой // Романы : [пер. с англ.] / Бестер Альфред, Гаррисон Гарри. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – С. 161-398. – (Библиотека современной фантастики ; Том 24)
1581380
  Мельник С.Л. Человек без лица // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 8. – С. 112-114. – ISSN 0132-0831
1581381
  Бестер А. Человек без лица. Рассказы / Альфред Бестер. – Москва : Все для вас, 1992. – 330, [2] с. – (Американская фантастика : в 14 т. ; Т. 9). – ISBN 5-86564-010-0
1581382
  Кузнецов В.И. Человек без паспорта. Сценарий / В.И. Кузнецов. – Москва, 1967. – 103с.
1581383
  Богардт Дик Человек без правил // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 162-174.
1581384
  Гангнус А.А. Человек без привычек / А.А. Гангнус. – Москва, 1982. – 376 с.
1581385
  Лукьянова И. Человек без прошлого // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. май. – С. 42-49


  Творчість Михайла Булгакова
1581386
  Зыбковец В.Ф. Человек без религии / В.Ф. Зыбковец. – Москва, 1967. – 240с.
1581387
  Дарьялов А.П. Человек без Родины / А.П. Дарьялов. – Калининград, 1964. – 81с.
1581388
  Музиль Р. Человек без свойств / Р. Музиль. – М
1. – 1984. – 751с.
1581389
  Музиль Р. Человек без свойств / Р. Музиль. – М
2. – 1984. – 502с.
1581390
  Покровская Л.А. Человек без улыбки : сатирические рассказы / Л.А. Покровская. – Чита : Читинское кн. изд., 1956. – 96 с.
1581391
  Дворцов Н.Г. Человек большого сердца. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1989. – 344с.
1581392
  Мишкевич Г.И. Человек большой судьбы : докум. повесть о жизни и рев. деятельности Ивана Васильевича Бабушкина / Г.И. Мишкевич. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1984. – 224 с. : ил.
1581393
  Мишкевич Г.И. Человек большой судьбы : Докум повесть о жизни и рев. деятельности И.В.Бабушкина / Г.И. Мишкевич. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1989. – 250 с. : ил., портр. – Сибирская историко-революционная библиотека
1581394
  Касумов Человек бросает якорь : сборник пьес / Касумов, , Имран Ашум оглы. – Москва : Советский писатель, 1969. – 223 с.
1581395
  Баттан Л.Д. Человек будет изменять погоду / Л.Д. Баттан. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 112 с.
1581396
  Гуревич С П. Человек будущего / С П. Гуревич, . – Москва, 1979. – 157с.
1581397
  Боровский М.И. Человек будущего воспитывается сегодня / М.И. Боровский. – Минск, 1977. – 143с.
1581398
   Человек будущего рождается сегодня. – М, 1962. – 245с.
1581399
   Человек будущего рождается сегодня. – М, 1964. – 245с.
1581400
   Человек будущего рождается сегодня. – М, 1964. – 245с.
1581401
  Этинген Л.Е. Человек будущего: облик, структура, форма / Л.Е. Этинген. – М, 1976. – 173с.
1581402
  Шичанина Ю.В. Человек будущего: образ, сущность, стратегии развития // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 128-130
1581403
  Беляков С. Человек бунтующий, или Марина в Зазеркалье : Марина Палей // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 159-175. – ISSN 0042-8795
1581404
  Крылов А.А. Человек в автоматизированных системах управления. / А.А. Крылов. – Л., 1972. – 192с.
1581405
   Человек в аграрной сфере. – К, 1991. – 243с.
1581406
   Человек в активном возрасте. – М, 1984. – 245с.
1581407
  Деряпа Н.Р. Человек в Антарктиде / Н.Р. Деряпа, А.Л. Матусов, И.Ф. Рябинин. – Ленинград : Медицина, 1975. – 184с.
1581408
  Топуридзе Е.И. Человек в античной трагедии / Е.И. Топуридзе. – Тбилиси, 1984. – 120с.
1581409
  Тернбул К.М. Человек в Африке / К.М. Тернбул. – М, 1981. – 252с.
1581410
  Мазин А.А. Человек в беде / А.А. Мазин. – Липецк, 1963. – 154с.
1581411
   Человек в биосфере: ученые Украинской ССР в реализации программы ЮНЕСКО : Сборник научных трудов. – Москва, 1989. – 132с.
1581412
  Елхова О.И. Человек в виртуальной среде // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 14-17
1581413
  Мельник Леонид Ефимович Человек в вистеме социалистического производства: политэкономический аспект исследования : Дис... д-ра эконом.наук: 08.00.01 / Мельник Леонид Ефимович; Днепропетровский сельхоз.ин-т. – Днепропетровск, 1987. – 327л. – Бібліогр.:л.312-327
1581414
  Ерашов В.П. Человек в гимнастерке / В.П. Ерашов. – Калининград, 1961. – 239с.
1581415
  Гулиа Д.И. Человек в горах / Д.И. Гулиа. – Москва, 1964. – 63 с.
1581416
  Асатиани В.С. Человек в горах / В.С. Асатиани. – Москва : Знание, 1964. – 39 с. – (Новое в жизни, науке, технике. 8 серия. Биология и медицина ; вып 5)
1581417
  Дышловой В.Д. Человек в городе : {обэкологических проблемах современного градостроительства} / В.Д. Дышловой, В.Н. Плехов. – Москва : Знание, 1978. – 128 с. : ил.
1581418
  Матяш С.В. Человек в городе: социологические очерки / С.В. Матяш. – Киев : Политиздат, 1990. – 223 с.
1581419
  Ревякина Нина Викторовна Человек в гуманизме итальянского возрождения (XIV - первая половина XV в.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Ревякина Нина Викторовна; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1979. – 38л.
1581420
  Хансен Рик Человек в движении / Хансен Рик, Тейлор Джим. – Москва, 1991. – 270с.
1581421
  Морозов А. Человек в джунглях / А. Морозов. – М., 1951. – 128с.
1581422
   Человек в длительном космическом полете. – М, 1974. – 132с.
1581423
  Кириллов С. Человек в дороге.Стихи. / С. Кириллов. – Горький, 1962. – 48с.
1581424
  Гиндилис Н.Л. Человек в европейском средневековом знании // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 4. – С.78-92
1581425
  Гиндилис Н.Л. Человек в европейском средневековом знании (окончание) // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 5. – С.44-58
1581426
  Батенин С.С. Человек в его истории / С.С. Батенин ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. – 295 с.
1581427
   Человек в его прошлом и настоящем : в 3-х т. / сост. : Г. Обермайер, Ф. Биркнер, В. Шмидт и др. – [1913]-[1914]. – Ленинград : Изд. Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека естествознания : Отдел биологических наук / Под ред. проф. М.А. Мензбира)
Т. 1 : Доисторический человек : ; с 39 табл., 4 картами и 404 рис. в тексте / Сост. проф. Г. Обермайера, проф. Междунар. Париж. ин-та изуч. доист. человека; С предисл. проф. Д.Н. Анучина; Пер. с нем. прив.-доц. С.-Петербургского ун-та П.Ю. Шмидта. – 1913. – XXIV, 687 с., 43 л. ил., карт. : ил., портр.
1581428
  Арно-Валанс Человек в зеленом капюшоне = L"homme au chaperon vert : пособие для студ. пед. ин-тов : [на франц. языке] / Арно-Валанс С. ; обраб. текста и коммент. М.А. Цирельсон. – Ленинград : Просвещение, 1971. – 128 с.
1581429
   Человек в зеркале наук. – Ленинград, 1991. – 125 с.
1581430
  Каримов Э. Человек в изображении Льва Толстого / Э. Каримов. – Ташкент, 1967. – 188с.
1581431
  Колин К.К. Человек в информационном обществе : новые задачи для образования, науки и культуры // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2007. – № 5. – С. 40-46.
1581432
  Самохвалова В.И. Человек в искусстве / В.И. Самохвалова. – М, 1987. – 61с.
1581433
  Гиндилис Н.Л. Человек в истории развития знания: античность // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2002. – № 6. – С.100-111
1581434
  Гиндилис Н.Л. Человек в истории развития знания: античность (окончание) // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 1. – С.89-100
1581435
  Орлов И.Б. Человек в историческом пространстве и времени: антропологизация истории и/или историзация антропологии // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна ; Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Вип. 9. – С. 86-94. – ISBN 978-966-8558-75-7
1581436
  Зайко Ж. Человек в камышах / Ж. Зайко. – М., 1986. – 300с.
1581437
  Шифрин Б.Ф. Человек в капсуле (благоприятные условия как проблема культуры) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 12. – С. 14-17. – ISSN 2073-9702


  Концепт герметической оболочки – привычка мысли, поддерживаемая стилем современных технологических практик. Человек в капсуле стал действующим лицом этих практик под влиянием тех способов абстрагирования, которые ввела галилеевская физика (методология ...
1581438
   Человек в кожаной тужурке. – М, 1969. – 591с.
1581439
  Прохорова В.П. Человек в коллективе / В.П. Прохорова. – М., 1973. – 48с.
1581440
   Человек в коллективе. – М, 1983. – 591с.
1581441
   Человек в контексте глобальных проблем. – Москва, 1989. – 138 с.
1581442
  Оруджева Залха Этибар кызы Человек в контексте общественной среды в творчестве Гусейнбала Мираламова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 78-85


  Выдвижение на центральный план действительных картины эпохи, выявление бессилия и беспомощности человека перед общественной средой всегда были показательными в творчестве писателя Г. Мираламова. В статье вниманию читателя предлагаются представленные в ...
1581443
  Вербицкий А.А. Человек в контексте речи: формы и методы актив. обучения / А.А. Вербицкий. – Москва, 1990. – 63с.
1581444
  Кристи А. Человек в коричневом костюме / А. Кристи. – М, 1990. – 224с.
1581445
  Пашнев Э.И. Человек в коротких штанишках / Э.И. Пашнев. – Воронеж, 1974. – 304с.
1581446
   Человек в космосе. – М, 1963. – 32с.
1581447
   Человек в космосе. – М, 1967. – 32с.
1581448
  Вейнберг И.П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока / И.П. Вейнберг. – Москва, 1986. – 206с.
1581449
  Кирилюк А.А. Человек в культурно-онтологическом измерении: проблема бессознательного // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 20-25. – ISSN 2077-1800
1581450
  Резник Ю.М. Человек в лабиринтах познания: уровни постижения // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 56-76. – ISSN 1606-951Х
1581451
  Труфанова Е.О. Человек в лабиринте идентичностей // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С.13-22. – ISSN 0042-8744
1581452
  Пасынков Л. Человек в лесу / Л. Пасынков. – Москва-Л., 1932. – 288с.
1581453
  Жулинский Н.Г. Человек в литературе / Н.Г. Жулинский. – К., 1983. – 304с.
1581454
  Лихачев Д.С. Человек в литературе древней Руси / Д.С. Лихачев. – Москва : Наука, 1970. – 180 с.
1581455
  Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси / Д.С. Лихачев. – Москва-Ленинград, 1958. – 187 с.
1581456
  Кургинян М.С. Человек в литературе ХХ века. / М.С. Кургинян. – М., 1989. – 243с.
1581457
  Холодов Ю.А. Человек в магнитной паутине / Ю.А. Холодов. – М., 1972. – 144с.
1581458
  Утевский Б.С. Человек в масках. / Б.С. Утевский. – Саратов, 1990. – 158с.
1581459
  Ежиков И.Г. Человек в мастерской природы / И.Г. Ежиков. – М, 1988. – 138с.
1581460
  Бейлин М.В. Человек в матрице мира техники и технологий // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 52-58
1581461
  Газнюк Л.М. Человек в мегаполисе: социально-экзистенциальное бытие / Л.М. Газнюк, Я.О. Дьяченко // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (50). – С. 53-57
1581462
  Ушкалов И.Г. Человек в международном сотрудничестве: тенденции 80-х годов / И.Г. Ушкалов. – Москва : Наука, 1990. – 78с.
1581463
  Алиева С.У. Человек в меняющемся мире : лит.-критич. заметки и размышления о новой азерб. прозе / С.У. Алиева. – Баку : Язычы, 1980. – 240 с.
1581464
  Карим Х. Человек в мешке / Х. Карим. – Сталинабад, 1959. – 162 с.
1581465
  Карим Х. Человек в мешке / Х. Карим. – Душанбе, 1966. – 187 с.
1581466
  Пришивалко А.П. Человек в мире аэрозолей / А.П. Пришивалко, Л.Г. Астафьева. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 156с.
1581467
  Мирошников Л.Д. Человек в мире геологических стихий / Л.Д. Мирошников. – Ленинград : Недра, 1989. – 190с.
1581468
   Человек в мире интеллектуальных систем. – Новосибирск, 1991. – 209с.
1581469
  Сухина В.Ф. Человек в мире информатики / В.Ф. Сухина. – М., 1992. – 112с.
1581470
   Человек в мире культуры. – М, 1989. – 112с.
1581471
  Серебрянный Л.Р. Человек в мире льда / Л.Р. Серебрянный, А.В. Орлов. – М, 1988. – 46с.
1581472
  Денисов В.Г. Человек в мире машин / В.Г. Денисов, А.В. Скрипец. – К., 1983. – 216с.
1581473
  Длугач Т.Б. Человек в мире техники и техника в мире человека / Т.Б. Длугач. – М., 1978. – 112с.
1581474
  Поляков В.Г. Человек в мире управления / В.Г. Поляков. – Новосибирск, 1992. – 191с.
1581475
   Человек в мире художественной культуры. – Москва, 1982. – 333 с.
1581476
  Панфилова Т.В. Человек в мировоззрении Востока / Т.В. Панфилова. – М., 1991. – 63с.
1581477
  Лохвицкий М.Ю. Человек в море / М.Ю. Лохвицкий. – Тула, 1966. – 348с.
1581478
  Холличер В. Человек в научной картине мира / В. Холличер. – М., 1971. – 432с.
1581479
  Юдин Б.Г. Человек в обществе знаний // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 65-83. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
1581480
  Шедяков В.Е. Человек в обществе отчужденного труда / В.Е. Шедяков. – Харків, 1991. – 157с.
1581481
  Сундетов М. Человек в огне : повесть и рассказы / Магзом Сундетов ;. – Москва : Детская литература, 1978. – 80 с.
1581482
   Человек в окружающей среде. – М, 1978. – 88с.
1581483
  Софронов А.В. Человек в отставке / А.В. Софронов. – Москва, 1959. – 103с.
1581484
  Кувшинов С.В. Человек в оцифрованном мире / С.В. Кувшинов, Е.И. Ярославцева // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 6. – С.120-138. – ISSN 0235-1188
1581485
  Ракитов А.И. Человек в оцифрованном мире // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 6. – С. 32-46. – ISSN 0235-1188


  Оцифрованный мир несет в себе для человека как плюсы, так и минусы. Облегчается передача и обработка гигантских массивов информации. Вместе с тем развивается хакерство, компьютерная преступность. Использование цифровых устройств в военных целях несет ...
1581486
  Битов А.Г. Человек в пейзаже / А.Г. Битов. – Москва : Советский писатель, 1988. – 464с.
1581487
  Ситников В.И. Человек в перестройке / В.И. Ситников. – М., 1989. – 125с.
1581488
  Даган Д. Человек в подводном мире / Д. Даган. – Москва : Мысль, 1965. – 431с. – (Рассказы о природе)
1581489
  Бурова О.К. Человек в поисках идентичности: от потери - к обретению // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 147-157
1581490
  Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл; Общ. ред. Л.Я.Гозмана и Д.А.Леонтьева. – Москва : Прогресс, 1990. – 368с. – (Библиотека зарубежной психологии). – ISBN 5-01-001606-0
1581491
  Петриковська Е.С. Человек в политкультурном пространстве. Дисскусии вокруг мультикультурализма // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 201-210. – ISBN 978-617-689-193-2
1581492
  Коган В.З. Человек в потоке информации / В.З. Коган. – Новосибирск, 1981. – 177с.
1581493
  Шталь И.В. Человек в поэзии Гая Валерия Катулла. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шталь И.В.; Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького. АН СССР. – М., 1963. – 18л.
1581494
  Бигун В.С. Человек в праве: кинематографический образ прав человека : (философско-правовой очерк и фильмография) : учеб. пособие для чтения и просмотра фильмов : материал для дискурса / Бигун Вячеслав Степанович ; Всеукраинская неделя права ; Координационный совет молодых юристов Украины при Министерстве юстиции Украины. – Страсбург ; Киев : [Європейський університет], 2011. – 40 с. : фото. – (Серия "Подарок - юристу")
1581495
  Гребеньков Г.В. Человек в правовом бытии : введение в правовую персонологию : монография / Гребеньков Г.В. ; М-во внутр. дел Украины, Донец. юрид. ин-т. – Донецк : Донец. юрид. ин-т МВС Украины, 2013. – 539, [1] с. – Библиогр.: с. 517-539. – ISBN 978-966-8950-70-4
1581496
  Таранов Е.В. Человек в производственной организации. / Е.В. Таранов. – Курган, 1981. – 94с.
1581497
  Хачатурян В.М. Человек в пространстве неоархаики // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 2 (март - апрель). – С. 83-96. – ISSN 0236-2007
1581498
  Резник Ю.М. Человек в пространстве трансперсного взаимодействия // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 4 (75/76). – С. 83-101. – ISSN 1606-951Х
1581499
   Человек в прошлом, настоящем и будущем. – Москва : Знание, 1981. – 62, [2] с.
1581500
  Стюфляева М.И. Человек в публицистике. / М.И. Стюфляева. – Воронеж, 1989. – 143с.
1581501
  Маркович В.М. Человек в романах Тургенева / В.М. Маркович. – Л, 1975. – 142с.
1581502
  Федоров Ф.П. Человек в романтической литературе / Ф.П. Федоров. – Рига, 1987. – 118с.
1581503
  Степанян К.А. Человек в свете "реализма в высшем смысле" (Достоевский, Шекспир, Сервантес, Бальзак, Маканин) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 98-103. – ISSN 0042-8744
1581504
  Мискевич А.Б. Человек в свободное время / А.Б. Мискевич. – Минск, 1989. – 51с.
1581505
  Кайдаков С.В. Человек в своей метафизической сущности // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 2 (март-апрель). – С.48-61. – ISSN 0236-2007
1581506
  Ницше Фридрих Человек в своих отношениях с другими людьми / Ницше Фридрих. – Москва, 1991. – 32с.
1581507
  Лукьянова Н.А. Человек в семиотическом лабиринте коммуникативного пространства // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 191-197. – ISSN 1606-951Х
1581508
  Малеженков В.В. Человек в системах связи / В.В. Малеженков. – М., 1989. – 60с.
1581509
  Веллер М. Человек в системе : кн. о том, что одиночества не существует, любовь и ненависть неразрывны, свобода каждого питает рабство толпы, и ты отвечаешь за все / М. Веллер. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 572, [4] с. – ISBN 978-5-17-068640-7
1581510
  Андрущенко В.П. Человек в системе духовной культуры развитого социализма : методолого-социологические аспекты проблемы / В.П. Андрущенко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1984. – 168с.
1581511
   Человек в системе наук. – Москва : Наука, 1989. – 504с.
1581512
  Шувалов Б.А. Человек в системе национальных отношений (филос.-социол. аспекты проблемы). : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.02 / Шувалов Б.А.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1980. – 56л.
1581513
   Человек в системе социалистических общественных отношеий. – Свердловс, 1986. – 144 с.
1581514
   Человек в системе социалистических общественных отношеий. – Киев, 1989. – 236 с.
1581515
   Человек в системе социалистических отношеий. – К, 1989. – 509с.
1581516
  Мельник Л.Е. Человек в системе социалистического производства: политэкономический аспектд исследования : Автореф... Доктора экон.наук: 08.00.01 / Мельник Л.Е.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 37л.
1581517
   Человек в системе социалистическом и буржуазном обществе. – М, 1966. – 234с.
1581518
   Человек в системе социалистическом и буржуазном обществе. – М, 1966. – 346с.
1581519
   Человек в системе социалистическом и буржуазном обществе. – М
Вып.1. – 1966. – 220с.
1581520
   Человек в системе социалистическом и буржуазном обществе. – М
Вып. 2. – 1966. – 220с.
1581521
  Меньшов А.И. Человек в системе управления летательными аппаратами (эргономика). / А.И. Меньшов, Г.И. Рыльский. – Москва, 1976. – 192с.
1581522
  Перкин Н.С. Человек в советском романе. / Н.С. Перкин. – Минск, 1975. – 303с.
1581523
  Средин Г.В. Человек в современной войне / Г.В. Средин. – М, 1981. – 254с.
1581524
  Маркова Т.Б. Человек в современной коммуникационной среде / Татьяна Борисовна Маркова // Медиатека и мир : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2015. – № 3. – С.28-31


  Теория М.Маклюэна:идея "глобальной деревни".
1581525
  Парсонс Г.Л. Человек в современном мире / Г.Л. Парсонс. – М., 1985. – 428с.
1581526
  Григорьев С.И. Человек в современном мире. Сохранение жизненных сил, безопасность индивидуального и социального бытия // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 11 (307). – с.14-20. – ISSN 0132-1625
1581527
  Литовченко Б.В. Человек в современных экономических концепциях запада. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Литовченко Б.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 18л.
1581528
  Литовченко Б.В. Человек в современных экономических концепциях Запада. : Дис... Канд. эконом. наук: 08.00.01 / Литовченко Б.В.; КГУ. – К, 1991. – 174л. – Бібліогр.:л.160-174
1581529
  Ламсер З. Человек в социалистическом сельском хозяйстве / З. Ламсер, И. Сура. – М., 1982. – 316с.
1581530
  Маркова Л.А. Человек в социальной системе науки // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 2 (март - апрель). – С. 41-52. – ISSN 0236-2007
1581531
  Фоменко В.Д. Человек в степи / В.Д. Фоменко. – Ростов-на-Дону, 1949. – 169 с.
1581532
  Гончар О. Человек в степи : Рассказы / О. Гончар. – Москва : Правда, 1966. – 47с.
1581533
  Фоменко В.Д. Человек в степи / В.Д. Фоменко. – М, 1981. – 319с.
1581534
  Оляндэр Л.К. Человек в творчестве А.С. Пушкина как повод к диалогу с писателям и XX - начала XXI веков // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 86-111. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1581535
  Подмарков В.Г. Человек в трудовом коллективе / В.Г. Подмарков. – М, 1982. – 175с.
1581536
  Скороходов М.Е. Человек в тундре / М.Е. Скороходов. – Архангельск, 1958. – 135с.
1581537
  Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом / В.Г. Афанасьев. – Москва : Политиздат, 1977. – 382 с.
1581538
  Рогов И.М. Человек в условиях научно-технической революции. / И.М. Рогов. – Л., 1978. – 183с.
1581539
  Бартон А. Человек в условиях холода : физиол. и патол. явления, возникающие при действии низких температур / А. Бартон, О. Эдхолм ; пер. с англ. Н.А. Краскиной ; под ред. и с предисл. И.С. Кандрова. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1957. – 333 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1581540
  Фоменко Л.Н. Человек в философской прозе А. Платонова / Л.Н. Фоменко. – Калинин, 1985. – 72 с.
1581541
  Чехов А.П. Человек в футляре / А.П. Чехов. – Ростов -на-Дону, 1935. – 43с.
1581542
  Чехов А.П. Человек в футляре / А.П. Чехов. – М, 1936. – 32с.
1581543
  Чехов А.П. Человек в футляре / А.П. Чехов, 1947. – 64с.
1581544
  Чехов А.П. Человек в футляре / А.П. Чехов. – М, 1957. – 31с.
1581545
  Решетников Павел Человек в футляре : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 22-24 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1581546
  Чехов А.П. Человек в футляре и другие рассказы / А.П. Чехов. – М, 1946. – 32с.
1581547
  Чехов А.П. Человек в футляре. Крыжовник. О любви / А. П. Чехов ; [вступ. ст. (с. 5-54), примеч., библиогр. списки В.Б. Катаева ; худож. Н.В. Родионов]. – Москва : Книга, 1985. – 191с. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
1581548
  Строганов М.В. Человек в художественном мире Пушкина / М.В. Строганов. – Тверь, 1990. – 84 с.
1581549
   Человек в экстремальной производственной ситуации. – К, 1990. – 465с.
1581550
   Человек в экстремальной производственной ситуации : опыт социол. исслед. ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС / [Е.И. Головаха и др.] ; под ред. Е.И. Головахи ; Ин-т социологии Нац. акад. наук Украины, Социол. центр им. Н.В. Паниной. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Київ : Спадщина, 2011. – 148, [4] с. : табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 148-150. – ISBN 978-966-2685-05-3
1581551
  Тагдиси Д.Г. Человек в экстремальных ситуациях. / Д.Г. Тагдиси, Я.Д. Мамедов. – М., 1991. – 62с.
1581552
  Волович В.Г. Человек в экстремальных условиях природной среды / В.Г. Волович. – Москва, 1980. – 190с.
1581553
  Волович В.Г. Человек в экстремальных условиях природной среды / В.Г. Волович. – Москва, 1983. – 223с.
1581554
  Пошатаев В.В. Человек в эпоху НТР / В.В. Пошатаев. – М., 1987. – 126с.
1581555
  Цирульников А. Человек вверх тормашками из деревни Караульной. Неоконченное жизнеописание сибирской школы // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 11. – С. 158-190. – ISSN 0012-6756
1581556
  Пухначев В.М. Человек везде хозяин. / В.М. Пухначев. – Иркутск, 1953. – 83с.
1581557
  Козлов И.Б. Человек великого завтра. / И.Б. Козлов. – Москва, 1963. – 39с.
1581558
  Щербаков Р.Н. Человек величайшей ясности мысли. К 125-летию со дня рождения Нильса Бора // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 12. – С. 1099-1103. – ISSN 0869-5873
1581559
  Кретова О.К. Человек виден весь / О.К. Кретова. – Воронеж, 1964. – 374с.
1581560
  Бадьева Э.А. Человек влюблен : расссказы / Э.А. Бадьева. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1960. – 214 с.
1581561
  Грин Г. Человек внутри / Грэм Грин // Зеленый человек / К. Эмис. – Санкт-Петербург : Акад. проект, 1995. – С.
1581562
  Никонов А.А. Человек воздействует на земную кору / А.А. Никонов. – Москва : Знание, 1980. – 48с.
1581563
  Шахнович М.И. Человек восстает против бога / М.И. Шахнович. – 2-е изд., доп. – Л, 1986. – 173с.
1581564
  Наумов П.А. Человек восстает против войны / П.А. Наумов. – М, 1982. – 70с.
1581565
  Щербинский П.У. Человек вступает в жизнь. / П.У. Щербинский. – Харьков, 1980. – 80с.
1581566
  Чижов В.С. Человек вступил в партию / В.С. Чижов. – М., 1961. – 63с.
1581567
  Салиев А.А. Человек входит в мир. / А.А. Салиев. – Фрунзе, 1983. – 271с.
1581568
  Переведенцев В.И. Человек выбирает профессию / В.И. Переведенцев. – М, 1980. – 94с.
1581569
  Николюкин А Человек выстоит : реализм Фолкнера / Александр Николюкин. – Москва : Художественная литература, 1988. – 300 с. : 1 л. портр.
1581570
  Лохвицкий М.Ю. Человек выходит в море / М.Ю. Лохвицкий. – Тбилиси, 1960. – 199с.
1581571
  Орешкин Ф.Н. Человек выходит на простор / Ф.Н. Орешкин. – М., 1960. – 46с.
1581572
  Липин С.А. Человек глазами природы / С.А. Липин. – М., 1985. – 232с.
1581573
  Киачели Л. Человек гор : роман / Лео Киачели ; пер. с груз.Э. Ананиашвили. – Москва : Советский писатель, 1949. – 187 с.
1581574
  Киачели Л. Человек Гор : [роман] / Л. Киачели; пер. с груз. Э. Ананиашвили. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 208 с. : 1 л. портр.
1581575
  Маковеев М.С. Человек готовится к подвигу / М.С. Маковеев. – М., 1962. – 132с.
1581576
  Краснопевцев В.П. Человек дарует имя / В.П. Краснопевцев. – М., 1988. – 128с.
1581577
   Человек делом славится. – Днепропетровск, 1984. – 30с.
1581578
  Шапиро Й. Человек демократии. Памяти Роберта Даля // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2014. – № 3 (141). – С. 172-173. – ISSN 0321-2017
1581579
  Бровман Г.А. Человек для людей / Г.А. Бровман. – М., 1978. – 206с.
1581580
  Бровман Г.А. Человек для людей / Г.А. Бровман. – М., 1983. – 238с.
1581581
  Демченко А. Человек для особых поручений : [фантастический роман] / Антон Демченко. – Санкт-Петербург : Ленинград, 2013. – 365, [1] с. – Сер. осн. в 2012 г. – (Современный фантастический боевик ; вып. 10). – ISBN 978-5-516-00028-7
1581582
  Фромм Эрих Человек для себя / Фромм Эрих. – Минск : Коллегиум, 1992. – 253с. – ISBN 5-88388-002-9
1581583
  Фромм Э. Человек для себя: исслед. психологических проблем этики. / Э. Фромм. – Минск, 1992. – 253с.
1581584
  Савченко А.Э. Человек для экономики или экономика для человека? : (философско-полемические размышления о взаимодействии производительных сил и производственных отношений) / А.Э. Савченко. – Москва : Знание, 1989. – 63 с.
1581585
  Брегова Д.Д. Человек добр / Д.Д. Брегова. – М., 1966. – 311с.
1581586
  Кондратьев Н.Д. Человек долга / Н.Д. Кондратьев. – М, 1966. – 112с.
1581587
  Рябинин Б.С. Человек должен быть добрым / Б.С. Рябинин. – Москва : Знание, 1965. – 63 с.
1581588
  Лучосин В.И. Человек должен жить. / В.И. Лучосин. – М., 1962. – 255с.
1581589
  Осборн Г.Ф. Человек древнего каменного века / Г.Ф. Осборн. – Ленинград, 1924. – 527 с.
1581590
  Серикова В. Человек жалок // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2008. – № 3 (29). – С. 117-121.


  Письменник Володимир Сорокін
1581591
  Грива Ж. Человек ждет рассвета : рассказы / Ж. Грива; пер. с латыш. В.Волковской. – Москва : Советский писатель, 1970. – 328 с.
1581592
  Истомина Л.П. Человек жив, пока его помнят / Л.П. Истомина // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2006. – № 3. – С. 46-56.


  Памяти выпускника Харьковского университета проф. А.Н. Истомина
1581593
  Шовкопляс Ю. Человек живет дважды : роман / Ю. Шовкопляс. – Москва, 1961. – 586 с.
1581594
  Шовкопляс Ю.Ю. Человек живет дважды : роман / Юрий Шовкопляс ; авт. пер. с укр. А. Кравченко. – Москва : Советский писатель, 1977. – 542 с.
1581595
  Ерашов В.П. Человек живет на земле / В.П. Ерашов. – Смоленск, 1961. – 191с.
1581596
  Боровиков П.А. Человек живет под водой / П.А. Боровиков, В.П. Бровко. – Л, 1968. – 204с.
1581597
  Боровиков П.А. Человек живет под водой / П.А. Боровиков, В.П. Бровко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л, 1974. – 334с.
1581598
  Станюкович К.М. Человек за бортом / К.М. Станюкович. – Краснодар, 1954. – 28с.
1581599
  Аникеев В.В. Человек за бортом : док. повесть / В.В. Аникеев ; ил.: Л.Я. Павлов. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1973. – 157 с. : ил.
1581600
  Пассов Е.И. Человек за бортом. Пьеса / Е.И. Пассов. – Минск, 1962. – 140с.
1581601
  Гинзбург Л.Я. Человек за письменным столом / Л.Я. Гинзбург. – Л., 1989. – 605с.
1581602
  Карцев Г.О. Человек за пределами системы коммуникаций:анализ концепции Н.Лумана // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 294-299. – ISSN 1606-951Х
1581603
  Кучер Г.И. Человек за рулем. / Г.И. Кучер. – М., 1980. – 144с.
1581604
  Вильде Э.Ю. Человек закона : роман / Э.Ю. Вильде; пер. с эстон. – Москва : Детгиз, 1954. – 180 с.
1581605
  Зубов А.А. Человек заселяет свою планету / А.А. Зубов. – Москва, 1963. – 175с.
1581606
  Проханов А. Человек звезды : проза: роман // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 7. – С. 10-141. – ISSN 0027-8238
1581607
   Человек земля хлеб. – Москва, 1964. – 184с.
1581608
  Павличенко Е.С. Человек земной - феномен космический. / Е.С. Павличенко. – К., 1993. – 79с.
1581609
  Рабинович В. Человек зимы : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 6. – С. 107-109. – ISSN 0012-6756
1581610
  Летов О.В. Человек и " сверхчеловек " : этические аспекты трансгуманизма // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 1 (январь-февраль). – С.19-25. – ISSN 0236-2007
1581611
  Пушкин В.Н. Человек и автомат / В.Н. Пушкин, В.С. Згурский. – М, 1963. – 32с.
1581612
  Зубков В.А. Человек и агропромышленная интеграция / В.А. Зубков. – Саратов, 1991. – 184с.
1581613
  Муравьева К.А. Человек и атмосфера / К.А. Муравьева. – Л., 1974. – 48с.
1581614
  Сиборг Гленн Человек и атом : / Сиборг Гленн, Корлисс Уильям. – М., 1973. – 366с.
1581615
  Волков В.М. Человек и бег / В.М. Волков, Е.Г. Мильнер. – Москва, 1987. – 143с.
1581616
   Человек и биосфера. – М, 1973. – 243с.
1581617
   Человек и биосфера. – М, 1973. – 243с.
1581618
  Митрюшкин К.П. Человек и биосфера / К.П. Митрюшкин, Л.К. Шапошников. – Москва, 1974. – 44с.
1581619
  Лукашев К.И. Человек и биосфера / К.И. Лукашев, И.К. Вадковская. – Минск : Наука и Техника, 1976. – 200 с. : ил.
1581620
   Человек и биосфера. – М, 1976. – 243с.
1581621
   Человек и биосфера : Под ред. В.Д. Федорова Частина: Вып.2 Назва частини: Устойчивость экологических систем. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Ч. 2. – 1978. – 243с.
1581622
   Человек и биосфера. – М
3. – 1978. – 243с.
1581623
  Моисеев Н.Н. Человек и биосфера : Опыт системного анализа и эксперементы с моделями / Н.Н. Моисеев, В.В. Александров, А.М. Тарко. – Москва : Наука, 1985. – 272с.
1581624
  Агаджанян Н.А. Человек и биосфера : Медико-биологические аспекты / Н.А. Агаджанян. – Москва : Знание, 1987. – 95с. – (Знание, Народный университет ; Естественнонаучный факультет)
1581625
   Человек и биосфера. Охрана окружающей среды : Руб. алф.-предм. указ. к сист. кат. Гос. б-ки СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Гос. б-ка СССР, 1984. – 45 с.
1581626
   Человек и биосфера: ученые Украинской ССР в реализации программы ЮНЕСКО : Ученые Украинской ССР в реализации программы ЮНЕСКО: Сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1983. – 168с.
1581627
  Колосницын В.И. Человек и бог / В.И. Колосницын. – Свердловск, 1968. – 128с.
1581628
  Телиженко Л.В. Человек и бытие как целое: тоталогическая концептуализация антропологической перспективы // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 151-171. – ISSN 2077-8309
1581629
   Человек и вино. – К, 1963. – 243с.
1581630
  Бисвас А.К. Человек и вода : Из истории гидрологии / А.К. Бисвас. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 288с.
1581631
  Беличенко Ю.П. Человек и вода / Ю.П. Беличенко, М.М. Швецов. – Москва : Колос, 1979. – 142с.
1581632
   Человек и водные ресурсы. – М, 1986. – 98с.
1581633
   Человек и водные ресурсы. – М, 1988. – 243с.
1581634
  Львович М.И. Человек и воды : Преобразование водного баланса и речного стока / М.И. Львович. – Москва, 1963. – 568с.
1581635
  Кузнецов Н.М. Человек и война в творчестве Э.Г.Казакевича. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузнецов Н.М.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1968. – 14л.
1581636
  Янковский Ю.З. Человек и война в творчество Л. Н. Толстого / Ю.З. Янковский. – К., 1978. – с.
1581637
  Бочаров А.Г. Человек и война. / А.Г. Бочаров. – М., 1973. – 456с.
1581638
  Бочаров А.Г. Человек и война. / А.Г. Бочаров. – 2-е изд. доп. – М., 1978. – 478с.
1581639
  Шагинян Человек и время / Шагинян, С. – М., 1980. – 717с.
1581640
  Бородин О.Р. Человек и время / О.Р. Бородин. – М., 1991. – 63с.
1581641
  Джебраилова С.А. Человек и время / С.А. Джебраилова. – Баку, 1991. – 171с.
1581642
  Никольская Л.Н. Человек и время в художественной концепции В. Маяковского / Л.Н. Никольская. – Львов : Вища школа, 1983. – 151 с.
1581643
  Левитан Е.П. Человек и Вселенная / Е.П. Левитан. – Москва : Знание, 1973. – 56 с.
1581644
  Леонов А.А. Человек и Вселенная / А.А. Леонов. – Москва, 1976. – 169с.
1581645
  Леонов А.А. Человек и Вселенная / А.А. Леонов, В.И. Лебедев. – Москва, 1984. – 222 с.
1581646
   Человек и вулканы. – Москва : Знание, 1980. – 96с.
1581647
  Каменский Е.Г. Человек и вызовы "современности" : постановка вопросов, поиск ответов, моделирование перспектив / Е.Г. Каменский, О.А. Губарева // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 12. – С.32-35. – ISSN 2073-9702


  Предпринимается попытка постановки проблем существования человека в условиях "современности", обозначаются теоретико-методологические трудности их решения, моделируются возможные направления научной концептуализации и практического применения ...
1581648
   Человек и вычислительная техника. – Киев : Наукова думка, 1971. – 295 с.
1581649
  Калесник С.В. Человек и географическая среда / С.В. Калесник. – 2-е доп. изд. – Ленинград, 1950. – 40с.
1581650
  Сергеев Е.М. Человек и геологическая среда / Е.М. Сергеев, В.А. Друянов. – Москва : Советская Россия, 1986. – 76с.
1581651
  Федосеев И.А. Человек и гидросфера : Краткая история взаимодействия / И.А. Федосеев, А.Ф. Плахотник. – Москва : Наука, 1985. – 165с.
1581652
  Лаврентьев В.В. Человек и глобус / В.В. Лаврентьев. – Новосибирск, 1971. – 296с.
1581653
  Лаврентьев В.В. Человек и глобус / В.В. Лаврентьев. – М., 1974. – 624с.
1581654
  Белкина М.О. Человек и гора / М.О. Белкина. – Москва, 1965. – 263с.
1581655
  Просуленко А.А. Человек и город / А.А. Просуленко. – Донецк, 1990. – 86с.
1581656
  Гусев В.А. Человек и город в русской литературе второй половины ХІХ- начала ХХ веков // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 177-185. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
1581657
  Медведков Ю.В. Человек и городская среда / Ю.В. Медведков. – Москва : Наука, 1978. – 214с.
1581658
   Человек и городская среда : Город как среда обитания / Литовка О.П. – Москва : Знание, 1982. – 48 с. – (Науки о Земле ; № 12 ; Новое в жизни, науке, технике)
1581659
   Человек и горы. – Москва : Знание, 1985. – 87с.
1581660
  Оболонский А.В. Человек и государственное управление / А.В. Оболонский. – Москва, 1987. – 252с.
1581661
  Лилли Д. Человек и дельфин / Д. Лилли. – М., 1965. – 160с.
1581662
  Романов Г.М. Человек и дисплей / Г.М. Романов. – Л., 1986. – 255с.
1581663
  Нагибин Ю.М. Человек и дорога. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1958. – 252с.
1581664
   Человек и другие миры. – Москва : Знание, 1990. – 87с.
1581665
   Человек и духовность. – Рига, 1990. – 87с.
1581666
   Человек и его бытие как проблема современной философии. – М, 1978. – 87с.
1581667
   Человек и его бытие как проблема современной философии : Критический анализ некоторых буржуазных концепций. – Москва : Наука, 1978. – 278с.
1581668
   Человек и его время. – М, 1991. – 87с.
1581669
  Дризин В.П. Человек и его дела / В.П. Дризин. – Москва, 1962. – 31с.
1581670
  Крутько Е.В. Человек и его деятельность в условиях научно-технической революции при социализме. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Крутько Е.В.; КГУ. – К., 1974. – 20л.
1581671
   Человек и его животные. – М, 1988. – 87с.
1581672
   Человек и его животные. – М, 1989. – 87с.
1581673
  Карпинская Р.С. Человек и его жизнедеятельность / Р.С. Карпинская. – М., 1988. – 63с.
1581674
  Климова В.И. Человек и его здоровье / В.И. Климова. – Москва : Знание, 1986. – 189с. – (Наука и прогресс)
1581675
  Климова В.И. Человек и его здоровье / В.И. Климова. – 2-е изд., доп. – Москва, 1990. – 221с.
1581676
   Человек и его земля. – М, 1985. – 87с.
1581677
  Зегерс А. Человек и его имя / А. Зегерс. – Москва; Ленинград, 1965. – 331с.
1581678
  Вислова Анна Человек и его место в современном театре // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 1 (1596). – С. 117-128. – ISSN 0869-44435


  Нова театральна критика; європейський театр
1581679
   Человек и его образ жизни. – Вильнюс, 1987. – 178с.
1581680
  Мальцев В.А. Человек и его отношение к труду / В.А. Мальцев. – М, 1988. – 62с.
1581681
  Медведев М.В. Человек и его отражение в релингии / М.В. Медведев. – Минск, 1983. – 166с.
1581682
  Нестурх М.Ф. Человек и его предки. / М.Ф. Нестурх. – М., 1934. – 438с.
1581683
  Крофорд Человек и его прошлое / Крофорд. – Ленинград : Начатки знаний, 1924. – 187с.
1581684
   Человек и его работа. – М, 1967. – 178с.
1581685
   Человек и его растения. – М, 1989. – 178с.
1581686
   Человек и его символы : Пер с нем. / К.Г. Юнг, Франц, М.-Л.фон, Дж.Л. Хендерсон, И. Якоби, А. Яффе; Карл Густав Юнг, М.-Л. фон Франц, Дж.Л. Хендерсон, И. Якоби, А. Яффе. – Москва : Серебряные нити, 1998. – 368с. – (Классики зарубежной психологии). – ISBN 5-89163-003-6
1581687
  Коган Л.Н. Человек и его судьба / Л.Н. Коган. – Москва : Мысль, 1988. – 283с.
1581688
   Человек и его тень. – М, 1983. – 178с.
1581689
  Павлухина О.В. Человек и его тень: о философских аспектах сказки Г.Х. Андерсена // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 3. – С. 34-38. – ISSN 2073-9702
1581690
   Человек и его ценности. – Москва
Т. 1. – 1988. – 139 с.
1581691
   Человек и его ценности. – Москва
Т. 2. – 1988. – 145 с.
1581692
  Будагов Р.А. Человек и его язык / Р.А. Будагов. – 2-е изд., расшир. – Москва, 1976. – 431с.
1581693
  Будагов Р.А. Человек и его язык. / Р.А. Будагов. – Москва, 1974. – 262с.
1581694
  Павловская А.В. Человек и еда: к истории зарождения традиций питания // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 72-82. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
1581695
  Райков Б.Е. Человек и животное / Б.Е. Райков. – Пг.-К, 1918. – 131с.
1581696
   Человек и животные. – М, 1988. – 178с.
1581697
   Человек и животный мир. – М, 1984. – 98с.
1581698
   Человек и животный мир. – М, 1987. – 98с.
1581699
  Шейнин Л.Р. Человек и закон / Л.Р. Шейнин. – М, 1960. – 96с.
1581700
  Безуглов А.А. Человек и закон / А.А. Безуглов. – М, 1974. – 112с.
1581701
   Человек и закон. – Москва, 1971-
№ 1. – 1995
1581702
   Человек и закон. – Москва, 1971-
№ 2. – 1995
1581703
   Человек и закон. – Москва, 1971-
№ 3. – 1995
1581704
   Человек и закон. – Москва, 1971-
№ 4. – 1995
1581705
   Человек и закон. – Москва, 1971-
№ 5. – 1995
1581706
   Человек и закон. – Москва, 1971-
№ 6. – 1995
1581707
   Человек и закон. – Москва, 1971-
№ 7. – 1995
1581708
   Человек и закон. – Москва, 1971-
№ 8. – 1995
1581709
   Человек и закон. – Москва, 1971-
№ 9. – 1995
1581710
   Человек и закон. – Москва, 1971-
№ 10. – 1995
1581711
   Человек и закон. – Москва, 1971-
№ 11. – 1995
1581712
   Человек и закон. – Москва, 1971-
№ 12. – 1995
1581713
   Человек и закон. – Москва, 1971-
№ 1. – 1996
1581714
   Человек и закон. – Москва, 1971-
№ 2. – 1996
1581715
   Человек и закон. – Москва, 1971-
№ 3. – 1996
1581716
   Человек и закон. – Москва, 1971-
№ 4. – 1996
1581717
   Человек и закон. – Москва, 1971-
№ 5. – 1996
1581718
   Человек и закон. – Москва, 1971-
№ 6. – 1996
1581719
   Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев
№ 7. – 2000
1581720
   Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев
№ 8 (9). – 2000
1581721
   Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев
№ 12. – 2000
1581722
   Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев
№ 1. – 2001
1581723
   Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев
№ 7. – 2001
1581724
   Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев
№ 9/10. – 2001
1581725
   Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 1999-
№ 11/12. – 2001
1581726
   Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 1999-
№ 1/2. – 2002
1581727
   Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 1999-
№ 3/4. – 2002
1581728
   Человек и закон : научно-популярный журнал; спецвыпуск. – Киев, 1999-
№ 7/8 : Львовщина: золотая подкова Украины. – 2002
1581729
   Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 1999-
№ 9/10. – 2002
1581730
   Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 1999-
№ 3. – 2003
1581731
   Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 1999-
№ 4. – 2003
1581732
   Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 1999-
№ 5. – 2003
1581733
   Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 1999-
№ 10. – 2003
1581734
   Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 1999-
№ 12. – 2003
1581735
   Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 1999-
№ 2. – 2004
1581736
   Человек и закон. – Москва, 1971-
№ 2. – 2004
1581737
   Человек и закон. – Москва, 1971-
№ 3. – 2004
1581738
   Человек и закон. – Москва, 1971-
№ 4. – 2004
1581739
   Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 1999-
№ 4. – 2004
1581740
   Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 1999-
№ 5. – 2004
1581741
   Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 1999-
№ 6. – 2004
1581742
   Человек и закон. – Москва, 1971-
№ 8. – 2004
1581743
   Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 1999-
№ 8/9. – 2004
1581744
   Человек и закон. – Москва, 1971-
№ 9. – 2004
1581745
   Человек и закон. – Москва, 1971-
№ 10. – 2004
1581746
   Человек и закон. – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 1. – 2005
1581747
   Человек и закон. – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 4. – 2005
1581748
   Человек и закон. – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 7. – 2005
1581749
   Человек и закон. – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 8. – 2005
1581750
   Человек и закон. – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 9. – 2005
1581751
   Человек и закон. – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 10. – 2005
1581752
   Человек и закон. – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 11. – 2005
1581753
   Человек и закон : Юбилейный выпуск. – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 12 : Нам 35 лет. – 2005
1581754
   Человек и закон. – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 4. – 2006
1581755
   Человек и закон. – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 5. – 2006
1581756
   Человек и закон. – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 6. – 2006
1581757
   Человек и закон. – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 7. – 2006
1581758
   Человек и закон. – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 10. – 2006
1581759
   Человек и закон. – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 11. – 2006
1581760
   Человек и закон. – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 12. – 2006
1581761
   Человек и закон. – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 2. – 2007
1581762
   Человек и закон. – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 6. – 2007
1581763
   Человек и закон. – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 8. – 2007
1581764
   Человек и закон. – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 10. – 2007
1581765
   Человек и закон. – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 11. – 2007
1581766
   Человек и закон. – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 12. – 2007
1581767
   Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 1. – 2008
1581768
   Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 2. – 2008
1581769
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 9. – 2008
1581770
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 10. – 2008
1581771
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 11. – 2008
1581772
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 12. – 2008
1581773
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 7. – 2009
1581774
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 11. – 2009
1581775
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 4. – 2010
1581776
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 5. – 2010
1581777
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 6. – 2010
1581778
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 7. – 2010
1581779
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 8. – 2010
1581780
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 9. – 2010
1581781
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 10. – 2010
1581782
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 11. – 2010
1581783
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
№ 2. – 2011
1581784
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1970-. – ISSN 0132-0831
№ 7 (июль). – 2012
1581785
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М-во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1970-. – ISSN 0132-0831
№ 8, август. – 2012
1581786
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1970-. – ISSN 0132-0831
№ 9 (сентябрь). – 2012
1581787
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1970-. – ISSN 0132-0831
№ 11( ноябрь). – 2012
1581788
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М-во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1970-. – ISSN 0132-0831
№ 12 (декабрь). – 2012
1581789
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М-во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1970-. – ISSN 0132-0831
№ 1, январь. – 2013
1581790
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1970-. – ISSN 0132-0831
№ 2, февраль. – 2013
1581791
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М-во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1970-. – ISSN 0132-0831
№ 3, март. – 2013
1581792
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М--во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1970-. – ISSN 0132-0831
№ 7, июль. – 2013
1581793
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М--во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1970-. – ISSN 0132-0831
№ 8, август. – 2013
1581794
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М--во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1970-. – ISSN 0132-0831
№ 9, сентябрь. – 2013
1581795
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М--во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1970-. – ISSN 0132-0831
№ 11, ноябрь. – 2013
1581796
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М--во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1970-. – ISSN 0132-0831
№ 12, декабрь. – 2013
1581797
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М-во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1970-. – ISSN 0132-0831
№ 2, февраль. – 2014
1581798
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М-во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1970-. – ISSN 0132-0831
№ 3, март. – 2014
1581799
   Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М-во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1970-. – ISSN 0132-0831
№ 4, апрель. – 2014
1581800
   Человек и закон. Библиографический указатель. – Кишинев
Вып. 26 : Советское исправительно-трудовое право. – 1985
1581801
   Человек и законы. – Алма-Ата, 1973. – 98с.
1581802
   Человек и законы. – Алма-Ата, 1973. – 98с.
1581803
  Радов Г.Г. Человек и земля / Г.Г. Радов. – Москва, 1969. – 128 с.
1581804
   Человек и земля. – М, 1988. – 98с.
1581805
  Лапченко А.Ф. Человек и земля в русской социально-философской прозе 70-х годов: / А.Ф. Лапченко. – Л., 1985. – 137 с.
1581806
  Полторацкий В.В. Человек и земля. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1973. – 78с.
1581807
  Реклю Элизе Человек и Земля. / Реклю Элизе. – С-Пб. – 106с.
1581808
  Реклю Элизе Человек и Земля. / Реклю Элизе. – С-Пб.
1. – 480с.
1581809
  Реклю Элизе Человек и Земля. / Реклю Элизе
2. – 481-1016с.
1581810
  Верфель Ф. Человек и зеркала = Franz Werfel : [драма] / Франц Верфель ; Пер. В. А. Зоргенфрай, пред. А. Гвоздева. – Петербург ; Москва : Госиздат, 1922. – 225 с. – (Всемирная литература)
1581811
  Глотова Г.А. Человек и знак / Г.А. Глотова. – Свердловск, 1990. – 253 с.
1581812
  Сальникова Екатерина Викторовна Человек и зрелищная культура. Линии взаимного притяжения // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 5. – С. 160-170. – ISSN 1818-2968
1581813
  Черри К. Человек и информация / К. Черри. – М., 1972. – 368с.
1581814
  Вахеместа А.Л. Человек и искусство / А.Л. Вахеместа, С.Н. Плотников. – Москва, 1968. – 198с.
1581815
  Хотякова В.А. Человек и история / В.А. Хотякова. – М, 1970. – 160с.
1581816
  Крутова О.Н. Человек и история : (Проблема человека в социальной философии марксизма) / О.Н. Крутова. – Москва : Политиздат, 1982. – 207, [1] с. – (Актуальніе проблемі исторического материализма)
1581817
   Человек и камень. – М, 1989. – 98с.
1581818
   Человек и климат. – М, 1984. – 87с.
1581819
   Человек и климат. – М, 1987. – 87с.
1581820
  Муравьева К.А. Человек и климат большого города / К.А. Муравьева. – Л., 1979. – 20с.
1581821
   Человек и компьютер. – Москва, 1972. – 87 с.
1581822
  Смолян Г.Л. Человек и компьютер / Г.Л. Смолян. – Москва, 1981. – 192 с.
1581823
  Рахматуллин К. Человек и космос / К. Рахматуллин. – Москва, 1977. – 64 с.
1581824
  Гришина Г.И. Человек и космос : Рек.указ.литературы для молодежи / Г.И. Гришина; Гос.б-ка им.В.И.Ленина. – Москва : Книга, 1977. – 96с.
1581825
   Человек и космос. – Москва : Знание, 1986. – 94, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 77. – (Народный университет . Факультет "Человек и природа" ; 11/86)
1581826
  Потапов Владимир Человек и кошка // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 3 : Фото. – ISSN 1029-5828
1581827
  Кикнадзе А.В. Человек и кристалл / А.В. Кикнадзе. – Баку, 1963. – 105с.
1581828
  Кикнадзе А.В. Человек и кристалл / А.В. Кикнадзе. – Баку, 1963. – 105с.
1581829
   Человек и культура. – Москва, 1990. – 240 с.
1581830
   Человек и культура в социалистическом обществе. – М, 1987. – 199с.
1581831
  Колесов М.С. Человек и культура: Филос.размышления. / М.С. Колесов. – К., 1991. – 47с.
1581832
   Человек и культурно-историческая традиция. – Тверь, 1991. – 117с.
1581833
  Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты : Очерки антропогенного ландшафтоведения / Ф.Н. Мильков. – Москва : Мысль, 1973. – 224с.
1581834
   Человек и лес. – М, 1988. – 93с.
1581835
   Человек и лес. – М, 1990. – 94с.
1581836
  Новиков Э.А. Человек и литосфера / Э.А. Новиков. – Ленинград : Недра, 1976. – 159с.
1581837
   Человек и машина. – М, 1972. – 126с.
1581838
  Кротов А.А. Человек и машина / А.А. Кротов. – Л, 1988. – 45с.
1581839
  Денисов В.Г. Человек и машина в системе управления / В.Г. Денисов. – М., 1973. – 64с.
1581840
  Сейтлиев К. Человек и мир : стихи и поэмы / ара Сейтлиев; авториз. пер. с туркм. А.Кронгауза. – Москва : Советский писатель, 1971. – 112 с.
1581841
  Пылдроос Э.Й. Человек и мир / Э.Й. Пылдроос. – Москва, 1976. – 3с.
1581842
   Человек и мир в японской культуре. – М, 1985. – 281с.
1581843
   Человек и мир в японской культуре : Сборник статей. – Москва : Наука, 1985. – 280с.
1581844
   Человек и мир профессий. – Свердловск, 1990. – 190с.
1581845
   Человек и мир растений. – Мё, 1982. – 303с.
1581846
   Человек и мир человека. – Киев, 1977. – 342с.
1581847
  Науменко Л.К. Человек и мир человека / Л.К. Науменко. – Москва, 1989. – 47с.
1581848
  Капралов Г.А. Человек и миф / Г.А. Капралов. – М., 1984. – 397с.
1581849
  Крутова О.Н. Человек и мораль / О.Н. Крутова. – М., 1970. – 223с.
1581850
   Человек и насекомые. – М, 1989. – 94с.
1581851
  Гордиенко А.А. Человек и наука в региональной общности / А.А. Гордиенко. – Новосибирск, 1992. – 143с.
1581852
  Васильев И.В. Человек и научно-техническая революция / И.В. Васильев. – Днепропетровск, 1971. – 96с.
1581853
  Волков Г.Н. Человек и научно-техническая революция / Г.Н. Волков. – Москва, 1972. – 128с.
1581854
   Человек и научно-техническая революция. – Воронеж, 1974. – 198с.
1581855
  Обухова Л.Е. Человек и научно-технический прогресс / Л.Е. Обухова. – М., 1977. – 167с.
1581856
   Человек и научно-технический прогресс. – Л, 1980. – 152с.
1581857
  Малахов А.Н. Человек и научно-технический прогресс / А.Н. Малахов. – Л., 1987. – 31с.
1581858
   Человек и недра. – М, 1989. – 94с.
1581859
  Андреев Н. Человек и нечистая сила : культурно-исторический очерк / Андреев Н. – Москва : Ред Лайн Москва, 1990. – 48 с. : ил.
1581860
   Человек и нравственность в условиях перестройки. – Минск, 1988. – 350с.
1581861
  Дроздов А.В. Человек и общественные отношения. / А.В. Дроздов. – Л., 1966. – 124с.
1581862
  Манхейм К. Человек и общество в век преобразования / К. Манхейм. – М., 1991. – 219с.
1581863
  Габитова Р.М. Человек и общество в немецком экзистенциализме / Р.М. Габитова. – Москва, 1972. – 222с.
1581864
  Чегодарь Н.И. Человек и общество в послевоенной литературе Японии / Н.И. Чегодарь. – М., 1985. – 189с.
1581865
  Пухликов В.К. Человек и общество: К пробл. гуманизации социально-филос. мышления. / В.К. Пухликов. – М., 1990. – 139с.
1581866
   Человек и общество: на рубеже тысячелетий : Международный сборник научных трудов. – Воронеж. – ISBN 5-88519-203-0
Вып. 1. – 2000. – 68с.
1581867
   Человек и общество: на рубеже тысячелетий : международный сборник научных трудов. – Воронеж. – ISBN 5-88519-239-1
№ 3. – 2000
1581868
   Человек и общество: на рубеже тысячелетий : международный сборник научных трудов. – Воронеж. – ISBN 5-88519-239-1
№ 4. – 2000
1581869
   Человек и общество: на рубеже тысячелетий : международный сборник научных трудов. – Воронеж. – ISBN 5-88519-239-1
№ 5. – 2001
1581870
   Человек и общество: на рубеже тысячелетий : Международный сборник научных трудов. – Воронеж. – ISBN 5-88519-240-5
№ 12. – 2002
1581871
   Человек и общество: на рубеже тысячелетий : Международный сборник научных трудов. – Воронеж. – ISBN 5-88519-132-8
№ 20. – 2003
1581872
   Человек и общество: на рубеже тысячелетий : Международный сборник научных трудов. – Воронеж. – ISBN 5-88519-132-8
№ 23. – 2003
1581873
   Человек и общество: на рубеже тысячелетий : Международный сборник научных трудов. – Воронеж. – ISBN 5-88519-164-6
№ 25. – 2004
1581874
   Человек и океан. – Москва, 1967. – 9с.
1581875
  Аксенов А.А. Человек и океан : для среднего и старшего возраста / Аксенов А.А., Чернов А.А. – Москва : Детская литература, 1979. – 127 с. – (Международная библиотека : Научно-популярная литература)
1581876
   Человек и океан. – М, 1985. – 95с.
1581877
   Человек и окружающая его среда. – Тбилиси, 1984. – 138с.
1581878
   Человек и окружающая среда. – Л, 1975. – 146с.
1581879
   Человек и окружающая среда. – Л, 1977. – 162с.
1581880
   Человек и окружающая среда в древности и средневековье. – М, 1985. – 162с.
1581881
   Человек и окружающая среда на этапе первоочередного развития КАТЭКа. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд-ние, 1988. – 224 с. – ISBN 5-02-028889-6
1581882
  Плетнева Г.В. Человек и окружающий мир в современной советской живописи / Г.В. Плетнева. – М., 1982. – 86с.
1581883
  Ермакова А.В. Человек и организация труда в условиях современного капитализма / А.В. Ермакова. – М., 1988. – 135с.
1581884
  Гончар О. Человек и оружие : Роман / О. Гончар. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 341с.
1581885
  Гончар О. Человек и оружие : Роман / О. Гончар. – Москва : Гослитиздат
Гл. 1-31. – 1960. – 64с.
1581886
  Гончар О. Человек и оружие : Роман / О. Гончар. – Москва : Гослитиздат
Окончание. Гл. 32-55. – 1960. – 56с.
1581887
  Гончар О. Человек и оружие : Роман / О. Гончар. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 367с.
1581888
  Гончар О. Человек и оружие / О. Гончар. – Москва, 1966. – 767с.
1581889
  Грицанов А.А. Человек и отчуждение / А.А. Грицанов, В.И. Овчаренко. – Минск, 1991. – 126,2с.
1581890
   Человек и перестройка. – К, 1989. – 211с.
1581891
  Цветков С.А. Человек и перестройка / С.А. Цветков. – Л., 1989. – 94с.
1581892
  Бабосов Е.М. Человек и перестройка : социологический анализ / [Е.М. Бабосов, Л.Е. Крштапович, А.С. Круковский и др.] ; под ред. Е.М. Бабосова ; АН БССР, Ин-т философии и права. – Минск : Навука і Тэхніка, 1990. – 233, [2] с. – Библиогр: с. 233-234 (38 назв.). – ISBN 5-343-00007-Х
1581893
  Киракосян Л.М. Человек и подвиг: Героич.пафос арм.прозы о войне. / Л.М. Киракосян. – Ереван, 1975. – 175с.
1581894
  Вэсьер Р. Человек и подводный мир / Р. Вэсьер. – Ленинград, 1971. – 251с.
1581895
  Мшвениерадзе В.В. Человек и политика : (два мира - две политики) / В.В. Мшвениерадзе. – М., 1984. – 64с.
1581896
   Человек и Полярный край. – Калинин, 1967. – 8с.
1581897
  Маноха И.П. Человек и потенциал его бытия : Опыт синтезирования онтологических и психологических познавательных техник / И.П. Маноха. – Київ : Стимул, 1995. – 256с. – ISBN 5-7707-1027-6
1581898
  Митрюшкин К.П. Человек и природа / К.П. Митрюшкин. – Москва : Знание, 1977. – 144с.
1581899
  Лось В.А. Человек и природа : Социально-философские аспекты экологических проблем / В.А. Лось. – Москва, 1978. – 224с.
1581900
   Человек и природа. – Кишинев, 1979. – 140с.
1581901
   Человек и природа. – Москва : Наука, 1980. – 256с.
1581902
   Человек и природа. – Москва
3 : Человек, общество, природа. – 1981. – 96с.
1581903
   Человек и природа. – Москва
5 : Человек и океан. – 1983. – 95с.
1581904
   Человек и природа. – Орджоникидзе, 1984. – 139с.
1581905
   Человек и природа. – Москва
10 : Человек и общие проблемы природопользования. – 1987. – 92с.
1581906
   Человек и природа. – Москва
4 : Человек и общие проблемы природопользования. – 1989. – 95с.
1581907
   Человек и природа. – Москва
3 : Человек и природопользование. – 1990. – 93с.
1581908
   Человек и природа. – Москва
12 : Человек и экология. – 1990. – 94с.
1581909
   Человек и природа. – Москва
3 : Человек и экология. – 1991. – 96с.
1581910
   Человек и природа. – Москва
8 : Человек, эстетика и природа. – 1991. – 96с.
1581911
   Человек и природа. – Москва
9 : Человек культура и природа. – 1991. – 96с.
1581912
   Человек и природа. – Москва
10 : Человек и экология. – 1991. – 96с.
1581913
   Человек и природа. – Москва
11 : Человек и экология. – 1991. – 94с.
1581914
  Лукашев К.И. Человек и природа (Геохимические и экологич. аспекты рацион. природопользования) / К.И. Лукашев, К.И. Лукашев, И.К. Вадковская. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – 296с.
1581915
  Кулемзин В.М. Человек и природа в верованиях хантов. / В.М. Кулемзин. – Томск, 1984. – 192с.
1581916
   Человек и природа в географической науке. – Тбилиси, 1981. – 194с.
1581917
   Человек и природа в зоне БАМ. – Иркутск, 1984. – 156с.
1581918
  Кульпин Э.С. Человек и природа в Китае / Э.С. Кульпин ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1990. – 247 с. : ил. – Библиогр.: с. 224-232. – ISBN 5-02-016834-3
1581919
  Давтян Щорс Багратович Человек и природа в поэзии Амо Сагияна : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Давтян Щорс Багратович; АН СССР, Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1980. – 23л.
1581920
  Лапченко А.Ф. Человек и природа в советской художественной прозе 70-80-х годов. / А.Ф. Лапченко. – Л., 1989. – 16с.
1581921
  Шаталова Л.М. Человек и природа в современной советской прозе / Л.М. Шаталова. – Кишинев, 1980. – 84с.
1581922
  Зотов И.А. Человек и природа в творчестве М. Пришвина: пособие для учителей. / И.А. Зотов. – М. : Просвещение, 1982. – 80 с.
1581923
   Человек и природа в художественной прозе. – Сыктывкар, 1981. – 161с.
1581924
  Рюмин В.В. Человек и природа в Шушенском районе / В.В. Рюмин. – Иркутск, 1989. – 66 с.
1581925
  Кириков С.В. Человек и природа восточно-европейской лесостепи в Х - начале XIX в. / С.В. Кириков. – Москва : Наука, 1979. – 183 с. : карта
1581926
   Человек и природа Москвы. – М, 1991. – 95с.
1581927
  Кириков С.В. Человек и природа степной зоны. Конец Х - середина ХІХ в. / С.В. Кириков. – Москва : Наука, 1983. – 128 с. : ил.
1581928
  Раскин А.П. Человек и природа. / А.П. Раскин. – Москва, 1978. – 15с.
1581929
  Васильева С.А. Человек и природа. Стихотворение А.С. Пушкина "Зимнее утро" : урок литературы в 6 классе // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 1. – С. 59-63
1581930
  Мурманцев В.С. Человек и природа: гармония или конфликт? / В.С. Мурманцев, Н.В. Юшкина. – М., 1982. – 176с.
1581931
   Человек и проблемы природопользования. – М, 1991. – 96с.
1581932
   Человек и проблемы рыбных ресурсов. – М, 1987. – 94с.
1581933
  Марков Н.В. Человек и производство / Н.В. Марков. – М, 1964. – 160с.
1581934
   Человек и профессия. – Л, 1975. – 159с.
1581935
   Человек и профессия. – Ленинград
2. – 1977. – 157 с.
1581936
   Человек и профессия. – Л
4. – 1979. – 152с.
1581937
   Человек и профессия. – Л
5. – 1980. – 159с.
1581938
   Человек и профессия. – Л
6. – 1981. – 190с.
1581939
  Яковлев А. Человек и пустыня / А. Яковлев. – Москва, 1970. – 496с.
1581940
   Человек и пустыня. – М, 1978. – 95с.
1581941
  Яковлев А. Человек и пустыня / А. Яковлев. – Москва, 1986. – 527с.
1581942
   Человек и пустыня. – Москва : Знание, 1988. – 94с.
1581943
   Человек и ракета. – М, 1961. – 32с.
1581944
  Станков С.С. Человек и растение / С.С. Станков. – М., 1965. – 207с.
1581945
   Человек и растения. – М, 1985. – 95с.
1581946
   Человек и растения. – М, 1988. – 91с.
1581947
   Человек и рациональное природопользование. – М, 1988. – 96с.
1581948
  Платонов К.К. Человек и религия / К.К. Платонов. – Минск, 1984. – 143с.
1581949
   Человек и свет. – Саранск, 1982. – 131с.
1581950
  Синицына И.Е. Человек и семья в Африке / И.Е. Синицына. – М., 1989. – 310с.
1581951
  Росс Л. Человек и ситуация : Уроки социальной психологии / Л. Росс, Р. Нисбетт; Науч.ред.перевода Е.Н.Емельянов, В.С.Магун. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 429с. – ISBN 5-7567-0234-2
1581952
  Браженас П. Человек и слово в прозе / П. Браженас. – Москва, 1981. – 247с.
1581953
  Кривицкий А.Ю. Человек и событие / А.Ю. Кривицкий. – Москва, 1972. – 655с.
1581954
  Явич Л.С. Человек и советский закон. / Л.С. Явич. – Л., 1972. – 88с.
1581955
   Человек и современный клуб. – Пермь, 1989. – 278с.
1581956
   Человек и социальное развитие. – М, 1989. – 319с.
1581957
   Человек и социокультурная среда. – М, 1989. – 50с.
1581958
   Человек и социокультурная среда. – М
1. – 1991. – 261с.
1581959
   Человек и среда. – Л, 1975. – 212с.
1581960
   Человек и среда. – Свердловск, 1975. – 252с.
1581961
   Человек и среда обитания. – Ленинград, 1974. – 249с.
1581962
   Человек и среда обитания : [сборник]. – Москва : Знание, 1991. – 96 с. – На обл. только загл. сер. – (Народный университет : О-во "Знание" ; Факультет " Человек и природа" ; 7/91). – ISBN 5-07-001966-X
1581963
  Ильин М. Человек и стихия / М. Ильин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1947. – 255с.
1581964
  Ильин М. Человек и стихия / М. Ильин. – 4-е изд. – Москва, 1954. – 336с.
1581965
   Человек и стихия. – Ленинград, 1962. – 231с.
1581966
   Человек и стихия. – Москва, 1963. – 155с.
1581967
   Человек и стихия. – Москва, 1964. – 172с.
1581968
   Человек и стихия. – Ленинград, 1965. – 163с.
1581969
   Человек и стихия. – Ленинград, 1966. – 184с.
1581970
   Человек и стихия. – Ленинград, 1968. – 200с.
1581971
   Человек и стихия. – Ленинград, 1968. – 160с.
1581972
  Ильин М. Человек и стихия. / М. Ильин. – 2-е изд. – Л., 1948. – 256с.
1581973
   Человек и стихия. 1982. – Ленинград, 1981
1581974
  Александров Э.Л. Человек и стратосферный озон / Александров Э.Л., Седунов Ю.С. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 104 с., ил. – Библиогр.: С. 89 - 103
1581975
  Комаров В.Н. Человек и тайны Вселенной / В.Н. Комаров. – Москва : Мысль, 1966. – 208 с.
1581976
   Человек и творчество : (методологические проблемы теории творчества) сборник трудов. – Москва, 1973. – 170 с.
1581977
  Мучник Б.С. Человек и текст / Б.С. Мучник. – Москва, 1985. – 252с.
1581978
  Леонов Г.Н. Человек и тень / Г.Н. Леонов. – Х, 1968. – 96с.
1581979
  Ломов Б.Ф. Человек и техника / Б.Ф. Ломов. – Л., 1963. – 266с.
1581980
   Человек и техника. – К, 1964. – 48с.
1581981
   Человек и техника. – К, 1965. – 48с.
1581982
  Зинченко В.П. Человек и техника / В.П. Зинченко, Г.Л. Смолян. – М, 1965. – 48с.
1581983
  Ломов Б.Ф. Человек и техника / Б.Ф. Ломов. – М., 1966. – 464с.
1581984
   Человек и техника. – К, 1966. – 52с.
1581985
   Человек и техника. – К, 1968. – 67с.
1581986
   Человек и техника. – К, 1969. – 76с.
1581987
  Новокшонов Ю.И. Человек и техника в освоении космоса / Ю.И. Новокшонов. – Москва, 1972. – 32с.
1581988
  Князев В.Н. Человек и технология / В.Н. Князев. – Киев, 1990. – 173с.
1581989
   Человек и труд. – Москва, 1976. – 43с.
1581990
  Мариненко Д.И. Человек и труд. О путях преодоления существенных различий между умственным и физ. трудом. / Д.И. Мариненко. – Х., 1968. – 82с.
1581991
  Сиземская И.Н. Человек и труд: условия гармонии и развития / И.Н. Сиземская. – Москва, 1981. – 125с.
1581992
  Красильников Г.Д. Человек и хлеб : очерк / Геннадий Красильников;. – Ижевск : Удмурт. кн. изд-во, 1961. – 30 с.
1581993
  Салий А.В. Человек и церковь Василия Экземплярского // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 42-43
1581994
  Забелин И.М. Человек и человечество. / И.М. Забелин. – М., 1970. – 264с.
1581995
   Человек и ЭВМ. – М, 1973. – 183с.
1581996
   Человек и ЭВМ : Рек.указ.лит. в помощь лектору. – Москва : Знание, 1989. – 16с.
1581997
  Льюис Д. Человек и эволюция / Д. Льюис. – Москва, 1964. – 156с.
1581998
   Человек и экстремальная среда. – М, 1987. – 94с.
1581999
   Человек и эпоха. – М, 1964. – 259с.
1582000
   Человек и этические проблемы природопользования. – М, 1988. – 94с.
<< На початок(–10)1581158215831584158515861587158815891590(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,