Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>
1579001
  Калакура Я. "Український Історик" в обороні національних традицій української історіографії // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2005. – Рік42,№2/4(166/168). – С. 90–107. – ISSN 0041-6061
1579002
  Винар Л. "Український Історик" з перспективи 35 років (1963–1998) // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1998. – Рік 35, N 1/4 (136/139) : Тридцятип"ятиліття "Українського історика"/ ред. Л. Винар. – С. 7–25. – ISSN 0041-6061
1579003
  Мандебура Т. "Український Історик" і повоєнна історія Радянської України на його сторінках // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1994. – Рік 31, N 1/4 (120/123) : Тридцятиліття "Українського історика" / ред. Л. Винар. – С. 77–81. – ISSN 0041-6061
1579004
  Косик В. "Український Історик" про ОУН і УПА // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1994. – Рік 31, N 1/4 (120/123) : Тридцятиліття "Українського історика" / ред. Л. Винар. – С. 82–89. – ISSN 0041-6061
1579005
  Ременяка О. "Український парадокс": Спроба організації образотворчого матеріалу в концепцію виставки // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 237-249. – ISBN 978-966-8917-14-1
1579006
  Свистун В.І. "Український патріотизм" в Канаді - на словах і на ділі / В.І. Свистун. – Київ, 1959. – 259с.
1579007
   "Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики", наук.-практ. конф. : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 27 трав. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів ; [ред. група: І.Г. Бережнюк, Д.О. Бочаров, В.В. Варава та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022. – 164, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-328-187-2
1579008
  Нелюба А.М. "Український правопис" і тотальна фемінітивізація // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: К. Городенська, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3 (87). – С. 58-67. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано зміст пункту 4 § 32 «Іменникові суфікси» «Українського правопису » 2019 року. Зосереджено увагу на маніпуляціях щодо трактування правил цього пункту в контексті сучасної тотальної фемінітивізації української мови. Установлено, ...
1579009
  Новиков А. "Український театр - це я": Марко Кропивницький у контексті національної культури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (60). – С. 161-174. – ISSN 2520-6346


  Представлено загальний огляд акторської, режисерської і драматургічної діяльності засновника театру корифеїв Марка Кропивницького. Акцентується на тому, що у Товаристві акторів (офіційна назва театру корифеїв) Кропивницький виконував не лише обов"язки ...
1579010
  Дальний М. "Український тиждень" в Торонто // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 460, червень : червень. – С. 25


  Фестиваль українських фільмів.
1579011
  Балтажи М. Український "науковий десант" у Софії / розмову вела Наталія Пушкарук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20 червня (№ 108). – С. 3


  18 - 19 червня у Софії відбулася Міжнародна наукова конференція "Болгарія і Україна в історії Європи", що була присвячена 100-й річниці встановлення дипломатичних відносин між УНР і Болгарією.
1579012
  Сюндюков І. Український "чемпіон чемпіонів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 1 вересня (№ 155/156). – С. 20


  Іван Піддубний: сила, честь і трагедія.
1579013
  Філіпчук Г. Український "Щедрик": для Нас і для Світу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 30-31 грудня (№ 52)
1579014
   Український авангард (перша третина XX століття) : (метод. рекомендації до вивчення курсу) : для студентів іст. ф-ту / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шнвченка ; упорядник: канд. іст. наук Сморжевська Оксана Олександрівна. – Київ : Знання України, 2008. – 35, [1] с. – Бібліогр.: с. 3-4
1579015
  Овчаренко Е. Український авангард Олександра Богомазова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 червня (№ 23). – С. 14
1579016
  Зінькевич О. Український авангард у зигзагах історії // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Вересень - Жовтень (число 9/10). – С. 12-21
1579017
  Аккаш О. Український авангард. Еволюція крізь століття // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 72-78. – ISSN 2309-8813
1579018
   Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; в.о. голов. ред. І. Гончар ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгер А.С. [та ін.]. – Київ : ЗАТ ПрАТ"Юридична практика", 2006-. – ISSN 1991-5829
№ 8/9 (132/133), серпень-вересень 2017 року. – 2017. – 40 с.
1579019
   Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. Р. Колесник ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгер А.С. [та ін.]. – Київ : ЗАТ ПрАТ"Юридична практика", 2006-. – ISSN 1991-5829
№ 10 (134), жовтень 2017 року. – 2017. – 40 с.
1579020
   Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгерт А.С. [та ін.]. – Київ : Юридична практика, 2006-. – ISSN 1991-5829
№ 3 (151), березень 2019 року. – 2019. – 38, [2] с.
1579021
   Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгерт А.С. [та ін.]. – Київ : Юридична практика, 2006-. – ISSN 1991-5829
№ 4 (152), квітень 2019 року. – 2019. – 40 с.
1579022
   Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгерт А.С. [та ін.]. – Київ : Юридична практика, 2006-. – ISSN 1991-5829
№ 5 (153), травень 2019 року. – 2019. – 40 с.
1579023
   Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгерт А.С. [та ін.]. – Київ : Юридична практика, 2006-. – ISSN 1991-5829
№ 6 (154), червень 2019 року. – 2019. – 40 с.
1579024
   Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгерт А.С. [та ін.]. – Київ : Юридична практика, 2006-. – ISSN 1991-5829
№ 9 (157) 2019. – 2019. – 40 с.
1579025
   Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгерт А.С. [та ін.]. – Київ : Юридична практика, 2006-. – ISSN 1991-5829
№ 10 (158), жовтень 2019 року. – 2019. – 40 с.
1579026
   Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгерт А.С. [та ін.]. – Київ : Юридична практика, 2006-. – ISSN 1991-5829
№ 7/8 (167/168), липень - серпень 2020 року. – 2020. – 48 с.
1579027
   Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгерт А.С. [та ін.]. – Київ : Юридична практика, 2006-. – ISSN 1991-5829
№ 6 (178). – 2021. – 40 с.
1579028
   Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгерт А.С. [та ін.]. – Київ : Юридична практика, 2006-. – ISSN 1991-5829
№ 7/8 (179/180). – 2021. – 48 с.
1579029
   Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгерт А.С. [та ін.]. – Київ : Юридична практика, 2006-. – ISSN 1991-5829
№ 9 (181). – 2021
1579030
   Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгерт А.С. [та ін.]. – Київ : Юридична практика, 2006-. – ISSN 1991-5829
№ 11/12 (183/184). – 2021. – 48 с.
1579031
   Український акадємік з россійських богословів // Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / за ред. П.П. Толочка ; упоряд.: А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич. – Київ, 1995. – Вип. 2 (на 1996). – С. 188-189. – ISSN 0869-3595
1579032
   Український антарктичний журнал = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1727-7485
№ 15. – 2016. – 324 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579033
   Український антарктичний журнал = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання / Держ. установа Нац. антарктичний науковий центр М-ва освіти і науки України ; [та ін.] ; голов. ред.: В. Старостенко ; редкол.: В. Богилло, І. Городецька, К. Ласка [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1997-. – ISSN 1727-7485
№ 1 (18). – 2019. – 188, [6] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1579034
   Український антарктичний журнал = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання / Держ. установа Нац. антарктичний науковий центр М-ва освіти і науки України ; [та ін.] ; голов. ред.: В. Старостенко ; редкол.: В. Богилло, І. Городецька, К. Ласка [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1997-. – ISSN 1727-7485
№ 2. – 2020. – 101, [7] с. – Резюме укр., англ. мовами
1579035
   Український антарктичний журнал = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання / Держ. установа Нац. антарктичний науковий центр М-ва освіти і науки України ; [та ін.] ; голов. ред.: В. Старостенко ; редкол.: В. Богилло, І. Городецька, К. Ласка [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1997-. – ISSN 1727-7485
№ 1. – 2021. – 148, [8] с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1579036
   Український антарктичний журнал = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання / Держ. установа Нац. антарктичний науковий центр М-ва освіти і науки України ; [та ін.] ; голов. ред.: В. Старостенко ; редкол.: В. Богилло, І. Городецька, К. Ласка [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1997-. – ISSN 1727-7485
№ 2. – 2021. – 164, [8] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1579037
   Український антарктичний журнал = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання / Держ. установа Нац. антарктичний науковий центр М-ва освіти і науки України ; [та ін.] ; голов. ред.: В. Старостенко ; редкол.: В. Богилло, І. Городецька, К. Ласка [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1997-. – ISSN 1727-7485
№ 1 (24). – 2022. – 125, [7] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1579038
   Український антарктичний журнал = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання / Держ. установа Нац. антарктичний науковий центр М-ва освіти і науки України ; [та ін.] ; голов. ред.: В. Старостенко ; редкол.: В. Богилло, І. Городецька, К. Ласка [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1997-. – ISSN 1727-7485
№ 2 (25). – 2022. – 253, [7] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1579039
   Український антарктичний журнал = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання / Держ. установа Нац. антарктичний науковий центр М-ва освіти і науки України ; [та ін.] ; голов. ред.: В. Старостенко ; редкол.: В. Богилло, І. Городецька, К. Ласка [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1997-. – ISSN 1727-7485
Т. 21, № 1 (26). – 2023. – 107, [7] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1579040
   Український археографічний щорічник = Ukrainian archeographic year book : український археографічний збірник. – Київ : Наукова думка
Т. 4. – 1992. – 471, [1] с. – (Нова серія ; вип. 1)
1579041
   Український археографічний щорічник = Ukrainian archeographic year book : український археографічний збірник. – Київ
Т. 8/9. – 2001. – 383 с. – Видання засноване у 1926 р., відновлено у 1992 р. – (Нова серія ; вип. 5/6)
1579042
   Український археографічний щорічник = Ukrainian archeographic year book : український археографічний збірник. – Київ
Т. 11/12. – 2004. – 813 с. – Видання засноване у 1926 р., відновлено у 1992 р. – (Нова серія ; вип. 8/9)
1579043
   Український археографічний щорічник = Ukrainian archeographic year book : український археографічний збірник. – Київ
Т. 13/14. – 2006. – 885 с. – Видання засноване у 1926 р., відновлено у 1992 р. – (Нова серія ; вип. 10/11)
1579044
   Український археографічний щорічник = Ukrainian archeographic year book : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ : Український письменник
Т. 19/20. – 2012. – 777, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Видання засноване у 1926 р., відновлено у 1992 р. – (Нова серія ; вип. 16/17)
1579045
   Український археографічний щорічник = Ukrainian archeographic year book : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ : Український письменник
Т. 21. – 2013. – 850, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Видання засноване у 1926 р., відновлено у 1992 р. – (Нова серія ; вип. 18)
1579046
   Український археографічний щорічник = Ukrainian archeographic year book : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ : Українські Пропілеї
Т. 22/23. – 2016. – 665, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Видання засноване у 1926 р., відновлено у 1992 р. – (Нова серія ; вип. 19/20)
1579047
   Український археографічний щорічник = Ukrainian archeographic year book : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ : Українські Пропілеї
Т. 24/25. – 2018. – 986, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Видання засноване у 1926 р., відновлено у 1992 р. – (Нова серія ; вип. 21/22)
1579048
   Український архів / Наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто, 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1579049
   Український астроном зі світовим ім"ям. До 100-річчя від дня народження В.П. Цесевича // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, Л.А. Кухар [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4, 4 кв. – С. 45-51. – ISSN 0130-2043
1579050
  Дерій В. Український аудит та аудиторська діяльність: наука і практика у контексті сталого розвитку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8. – Бібліогр.: 14 назв
1579051
  Усатенко Г. Український бароковий вертеп - на перехресті часів і культур // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 205-221
1579052
   Український бібліотекар: минуле, сучасне, майбутнє : Постановка та дослідження проблеми: Матеріали наукової конференції. – Київ, 2000. – 80с. – ISBN 966-7547-08-6
1579053
  Пойта Ю.В. Український бізнес в китайських соціальних мережах // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, П. Ленський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (7), спец. вип. : 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. – С. 86-87
1579054
   Український біохімічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ
Т. 71, № 1. – 1999
1579055
   Український біохімічний журнал. – Київ
Т. 72, № 1. – 2000
1579056
   Український біохімічний журнал. – Київ
Т. 73, № 1. – 2001
1579057
  Демиденко А. Український богоголос // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 4 травня (№ 17/18). – С. 15


  Пам"яті українського співака Дмитра Гнатюка.
1579058
   Український ботанічний журнал. – Київ. – ISSN 0372-4123
Т. 52, № 2. – 1995
1579059
   Український ботанічний журнал. – Київ. – ISSN 0372-4123
Т. 53. № 1/2. – 1996
1579060
   Український ботанічний журнал. – Київ. – ISSN 0372-4123
Т. 54, № 1. – 1997
1579061
   Український ботанічний журнал. – Київ. – ISSN 0372-4123
Т. 55, № 1. – 1998
1579062
   Український ботанічний журнал. – Київ. – ISSN 0372-4123
Т. 56, № 1. – 1999
1579063
   Український ботанічний журнал. – Київ. – ISSN 0372-4123
Т. 57, № 1. – 2000
1579064
   Український ботанічний журнал. – Київ. – ISSN 0372-4123
Т. 58, № 1. – 2001
1579065
   Український ботанічний журнал = Ukrainian botanical journal / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 68, № 1. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1579066
   Український ботанічний журнал = Ukrainian botanical journal : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 74, № 1. – 2017. – 100 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579067
   Український ботанічний журнал = Ukrainian botanical journal : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 74, № 4. – 2017. – С. 302-407. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579068
   Український ботанічний журнал = Ukrainian botanical journal : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 74, № 3. – 2017. – С. 200-301. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579069
   Український ботанічний журнал = Ukrainian botanical journal : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 75, № 6. – 2018. – С. 508-601. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579070
   Український ботанічний журнал = Ukrainian botanical journal : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 75, № 4. – 2018. – С. 302-403. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579071
   Український ботанічний журнал = Ukrainian botanical journal : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 75, № 3. – 2018. – С. 212-303. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579072
   Український ботанічний журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 76, № 4. – 2019. – С. 281-376. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579073
   Український ботанічний журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 76, № 6. – 2019. – С. 473-572. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579074
   Український ботанічний журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 77, № 6. – 2020. – С.411-520. – Резюме укр., англ. мовами
1579075
   Український ботанічний журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 78, № 6. – 2021. – C. 370 - 453. – Резюме укр., англ. мовами
1579076
   Український ботанічний журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 78, № 3. – 2021. – C. 160 - 243. – Резюме укр., англ. мовами
1579077
   Український ботанічний журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 78, № 5. – 2021. – C. 317 - 369. – Резюме укр., англ. мовами
1579078
   Український ботанічний журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 78, № 4. – 2021. – C. 244 - 316. – Резюме укр., англ. мовами
1579079
   Український ботанічний журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 79, № 1. – 2022. – 70 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579080
   Український ботанічний журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 80, № 5. – 2023. – С. 378-435. – Резюме укр., англ. мовами
1579081
   Український ботанічний журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 80, № 4. – 2023. – С. 299-377. – Резюме укр., англ. мовами
1579082
   Український Боян. До 190-річчя від дня народження Ф.Ф. Холодного // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2004. – на 2004 рік. – С. 266-269
1579083
   Український будитель. До 190-річчя від дня народження П.О. Куліша // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.Ф. Ботушанська, В.О. Кононенко, В.В. Патока [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3. – С. 53-64. – ISSN 0130-2043
1579084
  Римаренко Ю.І. Український буржуазний націоналізм ворог інтернаціонального єднання трудящих / Ю.І. Римаренко. – К., 1970. – 160с.
1579085
  Поліщук О.О. Український буржуазний націоналізм і його "теорія" держави / О.О. Поліщук. – Київ, 1986. – 160 с.
1579086
  Шульга Т. Український вектор у зовнішній політиці Литовської Республіки у перші роки незалежності // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 32-35. – (Політичні науки)
1579087
  Футала В. Український визвольний рух 1920 - 1950-х рр. крізь призму української зарубіжної біографістики // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Петречко О.М., Попп Р.П., Андрєєв В.М. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – С. 107-121. – (Серія "Історія" ; вип. 38). – ISSN 2312-2595
1579088
  Ухач В. Український визвольний рух 1940-1950-х років: інституціалізація досліджень (вибрані аспекти) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 35-42. – ISSN 2524-0129
1579089
   Український вимір // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 вересня (№ 35). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Британське видання Times Higher Education представило рейтинг університетів з країн Євразійського регіону під час Саміту передових наукових досліджень. До рейтингу топ-50 університетів увійшов Київський національний університет імені Тараса Шевченка - ...
1579090
  Шевчук В.П. Український вимір Другої світової війни: науковий дискурс / В.П. Шевчук, І.І. Фурман, Р.І. Пилявець // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (36). – С. 8-36. – ISSN 2707-1383
1579091
  Артьомов І.В. Український вимір європейської та євроатлантичної інтеграції : навч. посібник : у 2 кн. / І.В. Артьомов ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т філософії та євроінтеграц. дослідж. – Ужгород : Ліра. – (Серія "Євроінтеграція: український вимір" ; вип. 11). – ISBN 978-966-2195-24-8
Кн. 1 : Україна - Європейський Союз. – 2008. – 472, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 347-356 та в підрядк. прим.
1579092
  Маланчук-Рибак Український вимір медієвістики. Якима Запаска // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 45-53. – ISSN 0236-4832


  У статті проаналізовано наукові роботи у сфері медієвістики Якима Запаска, зокрема ті, у яких досліджено історію української рукописної книги. Основну увагу звернено на проблему регіонального розмежування рукописних середньовічних пам’яток. Саме це ...
1579093
  Чухліб Т. Український відгомін битви європейської коаліції з Османами під Віднем 1683 р. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 197-215
1579094
  Щириця П. Український війномир: нація у військовій формі чи колоніальне середньовіччя? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 7 грудня (№ 45/46). – С. 1-2


  Нова книжка підсумків і пророцтв Юрія Щербака від "Ярославового Валу" спонукає думати про це.
1579095
   Український Вільний Університет // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2001. – на 2001 рік. – С. 30-33
1579096
  Потульницький В. Український вільний університет у Відні / В. Потульницький, Т. Сидорчук // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 3
1579097
  Мельник Я. Український Вільний Університет у Мюнхені: сьогодення та перспективи / розмову вів Микола Мегіц // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2013. – Лютий [№] 3. – С. 7-8
1579098
  Гундорова Т. Український вільний університет: місія і виклики // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 13


  "Український Вільний Університет (УВУ) - єдиний у світі україномовний університет поза межами України. Він має велику і славну історію. УВУ започаткований у 1921 році у Відні з ініціативи Олександра Колесси, Івана Горбачевського, Станіслава ...
1579099
  Бондаренко В. Український вільнокозацький рух у США і Канаді у 1960 - 1993 рр. // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 216-227. – ISSN 2521-1706
1579100
  Степанищева В. Український віночок - національний символ-оберіг // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (213), березень - квітень 2021. – С. 34-38
1579101
   Український вісник = Ukrainian herald : Громадський літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Балтимор - Торонто : Смолоскип
№ 7/8/9/10. – 1988. – іл. – Передрук самовидавного журналу з Украіни
1579102
   Український вісник медико-соціальної експертизи : науковий журнал / Держ. установа "Український держ. н.-д. ін-т медико-соціал. проблем інвалідності МОЗ України" ; голов. ред. Ю.І. Коробкін ; редкол.: Аліфанова Т.А., Гондуленко Н.О., Дроздова І.В. [та ін.]. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2011-. – ISSN 2224-0454
№ 2/3 (20/21), вересень. – 2016. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Спеціальний випуск, присвячений 90-річчю від дня заснування інституту
1579103
   Український вісник медико-соціальної експертизи : науковий журнал / Держ. установа "Український держ. н.-д. ін-т медико-соціал. проблем інвалідності МОЗ України" ; голов. ред. Ю.І. Коробкін ; редкол.: Аліфанова Т.А., Гондуленко Н.О., Дроздова І.В. [та ін.]. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2011-. – ISSN 2224-0454
№ 4 (22), грудень. – 2016. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579104
   Український вісник медико-соціальної експертизи : науковий журнал / Держ. установа "Український держ. н.-д. ін-т медико-соціал. проблем інвалідності МОЗ України" ; голов. ред. Ю.І. Коробкін ; редкол.: Аліфанова Т.А., Гондуленко Н.О., Дроздова І.В. [та ін.]. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2011-. – ISSN 2224-0454
№ 1 (23), березень. – 2017. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579105
   Український вісник медико-соціальної експертизи : науковий журнал / Держ. установа "Український держ. н.-д. ін-т медико-соціал. проблем інвалідності МОЗ України" ; голов. ред. Ю.І. Коробкін ; редкол.: Аліфанова Т.А., Гондуленко Н.О., Дроздова І.В. [та ін.]. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2011-. – ISSN 2224-0454
№ 2 (24), червень. – 2017. – 52 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579106
   Український вісник медико-соціальної експертизи : науковий журнал / Держ. установа "Український держ. н.-д. ін-т медико-соціал. проблем інвалідності МОЗ України" ; голов. ред. Ю.І. Коробкін ; редкол.: Аліфанова Т.А., Гондуленко Н.О., Дроздова І.В. [та ін.]. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2011-. – ISSN 2224-0454
№ 3/4 (25/26), грудень. – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579107
   Український вісник медико-соціальної експертизи : науковий журнал / Держ. установа "Український держ. н.-д. ін-т медико-соціал. проблем інвалідності МОЗ України" ; голов. ред. Ю.І. Коробкін ; редкол.: Аліфанова Т.А., Гондуленко Н.О., Косинський Т.А. [та ін.]. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2011-. – ISSN 2224-0454
№ 1 (27), березень. – 2018. – 62 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579108
   Український вісник медико-соціальної експертизи : науковий журнал / Держ. установа "Український держ. н.-д. ін-т медико-соціал. проблем інвалідності МОЗ України" ; голов. ред. Ю.І. Коробкін ; редкол.: Аліфанова Т.А., Гондуленко Н.О., Косинський Т.А. [та ін.]. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2011-. – ISSN 2224-0454
№ 2 (28), червень. – 2018. – 52 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579109
   Український вісник медико-соціальної експертизи : науковий журнал / Держ. установа "Український держ. н.-д. ін-т медико-соціал. проблем інвалідності МОЗ України" ; голов. ред. Ю.І. Коробкін ; редкол.: Аліфанова Т.А., Гондуленко Н.О., Гончар Ю.О. [та ін.]. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2224-0454
№ 1 (31), березень. – 2019. – 58 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579110
   Український вісник медико-соціальної експертизи : науковий журнал / Держ. установа "Український держ. н.-д. ін-т медико-соціал. проблем інвалідності МОЗ України" ; голов. ред. Ю.І. Коробкін ; редкол.: Аліфанова Т.А., Гондуленко Н.О., Гончар Ю.О. [та ін.]. – Дніпро : Роял Принт, 2011-. – ISSN 2224-0454
№ 2 (32), червень. – 2019. – 52 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579111
  Панькова О. Український волонтерський рух в умовах збройної російської агресії в контексті національних та глобальних викликів і можливостей післявоєнного відновлення країни / О. Панькова, О. Касперович // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Т. 21, № 3 (82), липень - вересень. – С. 277-294. – ISSN 2519-4070
1579112
   Український вчений світової слави : [М. Кравчук] // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 1. – С. 9. – ISBN 978-617-7021-57-4
1579113
  Федоренко Є. Український геноцид (75-ліття Голодомору в Україні) // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 2008. – Т.45, N 3/4 (179/180) : У 75-ліття голодомору : 1932-1933 / ред. Л. Винар. – С. 210-216. – ISSN 0041-6061
1579114
   Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 1. – 1996
1579115
   Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 1. – 1997
1579116
   Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 1. – 1998
1579117
   Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 2. – 1998
1579118
   Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 3. – 1998
1579119
   Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 4. – 1998
1579120
   Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 1. – 1999
1579121
   Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 1. – 2000
1579122
   Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 4. – 2000
1579123
   Український географічний журнал. – Київ. – ISSN 1561-4980
№ 1. – 2001
1579124
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 3 (75). – 2011
1579125
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 1 (97). – 2017. – Резюме: рос., англ. мовами
1579126
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 2 (98). – 2017. – 70 с. – Резюме: рос., англ. мовами
1579127
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 4 (100). – 2017. – 74 с. – Резюме: рос., англ. мовами
1579128
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 1 (101). – 2018. – Резюме: рос., англ. мовами
1579129
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 4 (104). – 2018. – 72 c. – Резюме: рос., англ. мовами
1579130
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 3 (107). – 2019. – Резюме: рос., англ. мовами
1579131
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 4 (108). – 2019. – Резюме: рос., англ. мовами
1579132
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 3 (115). – 2021. – Резюме: рос., англ. мовами
1579133
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 4 (116). – 2021. – Резюме: рос., англ. мовами
1579134
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 1 (117). – 2022. – 69 с. – Резюме: рос., англ. мовами
1579135
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 4 (120). – 2022. – 73 с. – Резюме: рос., англ. мовами
1579136
  Павлишин В.І. Український геологічний комітет і його ключові постаті (до 100-річчя Геологічної служби України) // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 1. – С. 3-15. – ISSN 2519-2396
1579137
  Овчаренко Е. Український герб - історія і сучасність // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 10-16 грудня (№ 50)


  У Національному художньому музеї України розпочав свою роботу виставковий проєкт "Знак Соборності. Великий герб України: від Нарбута до Якутовича".
1579138
  Веліканов В.Я. Український гіпостратотип вендської ситеми // Геологічний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т геологічних наук НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 42-49 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0367-4290
1579139
   Український голокост 1932-1933 : свідчення тих, хто вижив / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України ; Укр.-канад. дослідчо-док. центр (Торонто). – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-454-6
Т. 6 : / [упоряд.: о. Юрій Мицик]. – 2008. – 690, [2] с. : іл., табл. – Пам"яті жертв Голодомору. 1932-1933. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1579140
  Мойсієнко А. Український голокост 1932-1933 років у лінгвонаративному висвітленні // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 1 (53). – С. 197-200. – ISSN 0320-3077


  Дослідження наративу як “гнучкої моделі мислення і комунікативної поведінки, за допомогою якої людина конструює себе в навколишньому світі", у працях професора Ф. Бацсвича отримало досить розгорнуту канву аналізу розгляданої проблематики. Такі ...
1579141
   Український голос. – Вінніпег
10 квітня (ч. 07/08). – 2017. – 20 с.
1579142
   Український голос. – Вінніпег
12 червня (ч. 10/11). – 2017. – 16 с.
1579143
   Український голос. – Вінніпег
13 березня (ч. 5/6). – 2017. – 16 с.
1579144
   Український голос. – Вінніпег
15 травня (ч. 09/10). – 2017. – 16 с.
1579145
   Український голос. – Вінніпег
20 лютого (ч. 3/4). – 2017. – 16 с.
1579146
   Український голос. – Вінніпег
17 вересня (ч. 7/8). – 2018. – 20 с.
1579147
   Український голос. – Вінніпег
19 березня (ч. 5/6). – 2018. – 16 с.
1579148
  Конашевич С. Український голос Криму. Незалежність (1980-2000 рр.) // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 9. – С. 6
1579149
  Конашевич С. Український голос Криму. Незалежність (1980-2000 рр.) // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 8. – С. 6-7
1579150
  Конашевич С. Український голос Криму. Революція Гідності та російська окупація // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 11
1579151
  Конашевич С. Український голос Криму. Революція Гідності та російська окупація // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 10. – С. 6-7
1579152
  Конашевич С. Український голос Криму. Революція Гідності та російська окупація // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 9. – С. 7
1579153
   Український гомеопатичний щорічник = Украинский гомеопатический ежегодник = Ukrainian homeopathic annual / Науково-медичне гомеопатичне т-во Одеської обл. ; голов. ред. О.П. Іванів ; редкол.: В.І. Бєлобловський, І.Ф.А. Варда, Р. Галассі [та ін.]. – Одеса : Екологія. – ISBN 978-617-7046-60-7
Т. 15 (2018). – 2018. – 232, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579154
  Омельчук А.А. Український графік Г.І. Нарбут - творець державного герба Української Народної Республіки (УНР) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 306-309. – ISBN 978-966-452-103-8
1579155
  Слободянюк О. Український графік і живописець Михайло Гордійович Дерегус // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6/7 (149). – С. 50-52. – ISSN 2518-7104
1579156
  Зайцева З. Український гуманітарний дискурс у Чернівецькому університеті імені Франца Йосифа // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 26-35. – (Історія ; вип. 2 (44)). – ISSN 2414-9012
1579157
  Головай І. Український гуманітарний ліцей - ровесник незалежної України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 2/3. – С. 81-85


  Український гуманітарний ліцей КНУТШ.
1579158
  Гриценко І.В. Український Державний Флот в 1917-1919 рр. : історія його становлення, військово-політичної боротьби та занепаду / І.В. Гриценко. – Київ : Олег Філюк, 2018. – 226, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 159–164, в кінці розд. у прим. та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-090-9
1579159
  Кицак Л.В. Український детектив: витоки, інтерпретація, жанр : монографія / Людмила Кицак. – Житомир : О.О. Євенок, 2017. – 182, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 167-183. – ISBN 978-617-7483-49-5
1579160
  Матяш І.Б. Український дипломатичний архів як джерело дослідження історії консульської служби // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 252-266. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
1579161
  Лісовий В. Український дисидентський рух // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 310-314. – ISBN 978-966-439-357-4


  Матеріали Круглого столу "Український визвольний рух, політичні репресії та проблеми націєтворення".
1579162
  Бубін А. Український дитячий садок Софії Русової та реалії сучасного дошкілля: порівняльний аспект / А. Бубін, С. Боярчук // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 59-62. – ISBN 978-617-7932-12-2
1579163
  Довженок Г.В. Український дитячий фольклор / Г.В. Довженок. – Київ, 1981. – 172с.
1579164
  Кобиринка Г.С. Український діалектний наголос: прийоми опису // Студії з діалектології. Матеріали і дослідження : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2017. – Вип. 1 : / [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.), М.М. Ткачук, Н.С. Вербич та ін.]. – С. 38-43. – ISBN 978-966-1673-30-3
1579165
  Жаборюк А.А. Український дожовтневий живопис / А.А. Жаборюк. – Одеса, 1968. – 64с.
1579166
  Жаборюк А.А. Український дожовтневий живопис / А.А. Жаборюк. – Одеса, 1970. – 69с.
1579167
  Власенко В.О. Український дожовтневий роман / В.О. Власенко. – Київ : Дніпро, 1983. – 150 с.
1579168
   Український дольник : колективна монографія / [В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна та ін.] ; за ред. проф. Н.В. Костенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії літ., компаративістики і літ. творчості. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 431, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. - Імен. покажчик: с. 421-431. – Бібліогр. в кінці підрозд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-191-9
1579169
  Кулик Н. Український Дон Кіхот [до 160 річниці з дня народження Євгена Чикаленка] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 27 грудня (№ 50)
1579170
  Лук"янчук Г. Український Дон Кіхот з якостями президента // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 27 квітня - 3 травня (№ 17). – С. 7


  Євген Чикаленко - яскравий представник вітчизняної еліти, яка, попри утиски самодержавно-поліцейської влади, намагалася зберегти національну традицію, показати світові самобутність українців.
1579171
  Студенна-Скруква Український Донбас = Ukrainski Donbas : обличчя регіон. ідентичності / Марта Студенна-Скруква. – Київ : Лабораторія законодавчих ініціатив, 2014. – 409, [1] с., [2] арк. карт : карти. – Парал. тит. арк. пол. – Бібліогр.: с. 373-402 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7157-10-5
1579172
  Шумак Л.В. Український досвід економічного розвитку проектних та будівельних підприємств у довоєний, військовий та післявоєний періоди / Л.В. Шумак, О.В. Філіппов // Просторовий розвиток : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; голов. ред. Куліков П.М. ; редкол.: Андреєв С.О., Анненков А.О., Бєлєнкова О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1. – C. 165-182. – ISSN 2786-7269
1579173
  Довбищенко М. Український досвід єдності християнства: історія та виклики сучасності // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 152-156


  У статті висвітлено питання пошуків моделі християнської єдності представниками духовної та світської еліти України від часів Київської Русі до сьогодення. Приділено увагу проектам А.Шептицького та Л.Гузара щодо створення помісної Київської Церкви, яка ...
1579174
  Галькевич Т.А. Український друкований плакат 1950-1992 років з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог : у 3 вип. / Тетяна Галькевич, Олена Донець ; [відп. ред. Г.М. Юхимець] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-7979-7
Вип. 2 : Український друкований плакат 1965-1985 років з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – 2016. – 920, [1] с. : іл. – Покажчики.: с. 743-826. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1579175
  Донець О.М. Український друкованний плакат другої половини 1980 - початку 1990 років як хроніка соціокультурних зрушень періоду // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 92-105. – ISSN 2222-4203
1579176
  Качкан В. Український дух скріплювали поети! // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2003. – Вип. 9 (на 2003). – С. 419-423. – ISBN 966-7522-09-1


  Лев Лепкий.
1579177
  Положенцева К.В. Український експорт: структурні зміни та географічні можливості // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 16-22. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (99)). – ISSN 1814-1161
1579178
   Український електромобіль // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 3 травня (№ 17)


  У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля презентували макет електромобіля на ім"я Єва.
1579179
   Український ентомологічний журнал = Украинский энтомологический журнал = Ukrainian entomological journal : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України ; редкол.: Пучков О.В., Федоренко В.П., Акімов І.А. [та ін.]. – Київ : Наука-Сервіс, 2010-. – ISSN 2226-4272
№ 2 (15). – 2018. – 84, [4] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579180
   Український ентомологічний журнал = Ukrainian entomological journal / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України ; редкол.: Пучков О.В., Федоренко В.П., Акімов І.А. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2226-4272
№ 1 (16). – 2019. – 52, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579181
  Пукшин І. Український етномагнетизм: бойки і Бойківщина // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 15 червня (№ 24). – С. 8-9
1579182
  Гетьман В.І. Український етнос як просторово-еволюційний процес : монографія / В.І. Гетьман. – Вид. 3-тє, перероб. й допов. – Київ : Талком, 2023. – 403, [1] с. : іл., портр., карти. – Бібліогр.: с. 377-403. – ISBN 978-617-8016-70-8
1579183
  Терлюк І. Український європоцентризм: перші спроби цивілізаційного підходу в обгрунтуванні ідеї національної державності (середина ХІХ - початок ХХ століть // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 79-86. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
1579184
  Жолтовський П.М. Український живопис XVII-XVIII ст. / П.М. Жолтовський. – К, 1978. – 327с.
1579185
  Жаборюк А.А. Український живопис доби середньовіччя / А.А. Жаборюк. – Київ; Одеса, 1978. – 199с.
1579186
  Жаборюк А.А. Український живопис останньої третини 19 - початку 20 століття / А.А. Жаборюк. – Київ, 1990. – 307с.
1579187
  Анікіна М.А. Український живописний портрет / Анікіна М.А., Уманцев Ф. – Київ : Т-во культурних зв"язків з українцями за кордоном, 1970. – 80 с.
1579188
   Український журнал дерматології, венерології, косметології : науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Українс. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів ; голов. ред. В.І. Степаненко. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1727-5741
№ 1 (68). – 2018. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579189
   Український журнал дерматології, венерології, косметології : науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Укр. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів ; голов. ред. В.І. Степаненко. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1727-5741
№ 2 (69). – 2018. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579190
   Український журнал дерматології, венерології, косметології : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Укр. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів ; голов. ред. В.І. Степаненко. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1727-5741
№ 2 (73). – 2019. – 112 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579191
   Український журнал дерматології, венерології, косметології : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Укр. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів ; голов. ред. В.І. Степаненко ; редкол.: Айзятулов Р.Ф., Андрашко Ю.В., Батпєнова Г.Р. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1727-5741
№ 3 (74). – 2019. – 126 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579192
   Український журнал дерматології, венерології, косметології : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Укр. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів ; голов. ред. Степаненко В.І. ; редкол.: Айзятулов Р.Ф., Александрук О.Д., Андрашко Ю.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1727-5741
№ 1/2 (84/85). – 2022. – 2. – DOI: 10.30978/UJDVK - Резюме укр., англ. мовами
1579193
   Український журнал дитячої ендокринології = Ukrainian journal of pediatric endocrinology / ДУ "Ін-т охорони здоров"я дітей та підлітків НАМН України" ; Всеукраїнська громад. орг. "Асоціація дитячих ендокринологів України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. О.А. Будрейко. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2010-. – ISSN 2304-005X
№ 1 (21). – 2017. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579194
   Український журнал дитячої ендокринології = Ukrainian journal of pediatric endocrinology : науково-практичне видання / ДУ "Ін-т охорони здоров"я дітей та підлітків НАМН України" ; Всеукраїнська громад. орг. "Асоціація дитячих ендокринологів України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. О.А. Будрейко. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2010-. – ISSN 2304-005X
№ 1 (25). – 2018. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579195
   Український журнал дитячої ендокринології = Ukrainian journal of pediatric endocrinology : науково-практичне видання / ДУ "Ін-т охорони здоров"я дітей та підлітків НАМН України" ; Всеукраїнська громад. орг. "Асоціація дитячих ендокринологів України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. О.А. Будрейко. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2010-. – ISSN 2304-005X
№ 2 (26). – 2018. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579196
   Український журнал дитячої ендокринології = Ukrainian journal of pediatric endocrinology : рецензоване науково-практичне видання / ДУ "Ін-т охорони здоров"я дітей та підлітків НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоціація дитячих ендокринологів України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. О.А. Будрейко. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2304-005X
№ 3/4 (27/28). – 2018. – 78 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579197
   Український журнал дитячої ендокринології = Ukrainian journal of pediatric endocrinology : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / ДУ "Ін-т охорони здоров"я дітей та підлітків НАМН України" ; Всеукраїнська громад. орг. "Асоціація дитячих ендокринологів України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Н.Б. Зелінська ; редкол.: Багацька Н.В., Большова О.В., Глоба Є.В. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2304-005X
№ 1 (29). – 2019. – 90 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579198
   Український журнал дитячої ендокринології = Ukrainian journal of pediatric endocrinology : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / ДУ "Ін-т охорони здоров"я дітей та підлітків НАМН України" ; Всеукраїнська громад. орг. "Асоціація дитячих ендокринологів України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Н.Б. Зелінська ; редкол.: Багацька Н.В., Базарбакова Р.Б., Большова О.В. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2304-005X
№ 3 (31). – 2019. – 60 с. – DOI: http://doi.org/10.30978/UJPE - Резюме укр., рос., англ. мовами
1579199
   Український журнал дитячої ендокринології = Ukrainian journal of pediatric endocrinology : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / ДУ "Ін-т охорони здоров"я дітей та підлітків НАМН України" ; Всеукраїнська громад. орг. "Асоціація дитячих ендокринологів України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Н.Б. Зелінська ; редкол.: Багацька Н.В., Базарбекова Р.Б., Большова О.В. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2304-005X
№ 3 (35). – 2020. – 50 с. – DOI: http://doi.org/10.30978/UJPE - Резюме укр., рос., англ. мовами
1579200
   Український журнал дитячої ендокринології = Ukrainian journal of pediatric endocrinology : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / ДУ "Ін-т охорони здоров"я дітей та підлітків НАМН України" ; Всеукраїнська громад. орг. "Асоціація дитячих ендокринологів України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Н.Б. Зелінська ; редкол.: Багацька Н.В., Базарбакова Р.Б., Большова О.В. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2304-005X
№ 4 (40). – 2021. – 60 с. – DOI: http://doi.org/10.30978/UJPE - Резюме укр., рос., англ. мовами
1579201
   Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; редкол.: Клименко Л.П., Хвисюк О.М., Стратонов В.М. [та ін.]. – Миколаїв, 2016-. – ISSN 2415-3060
№ 1 (3). – 2017. – 234 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579202
   Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2016-. – ISSN 2415-3060
№ 2 (4). – 2017. – 261 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579203
   Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2016-. – ISSN 2415-3060
№ 6 (8). – 2017. – 195 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579204
   Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; редкол.: Чернозуб А.А., Хвисюк О.М., Приступа Є.Н. [та ін.]. – Миколаїв, 2016-. – ISSN 2415-3060
Т. 3, № 5 (14). – 2018. – 332 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579205
   Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; редкол.: Чернозуб А.А., Хвисюк О.М., Приступа Є.Н. [та ін.]. – Миколаїв, 2016-. – ISSN 2415-3060
Т. 3, № 3 (12). – 2018. – 264 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579206
   Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т [та ін.] ; редкол.: Чернозуб А.А., Хвисюк О.М., Павлов С.Б. [та ін.]. – Миколаїв : Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 2016-. – ISSN 2415-3060
Т. 4, № 3 (19). – 2019. – 91, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1579207
   Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т [та ін.] ; редкол.: Чернозуб А.А., Хвисюк О.М., Павлов С.Б. [та ін.]. – Миколаїв : Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 2016-. – ISSN 2415-3060
Т. 4, № 6 (22). – 2019. – 417 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579208
   Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т [та ін.] ; редкол.: Чернозуб А.А., Хвисюк О.М., Павлов С.Б. [та ін.]. – Миколаїв : Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 2016-. – ISSN 2415-3060
Т. 4, № 5 (21). – 2019. – 402 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579209
   Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Чернозуб А.А. – Миколаїв : Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 2016-. – ISSN 2415-3060
Т. 4, № 1 (17). – 2019. – 324 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579210
   Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Чернозуб А.А. – Миколаїв : Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 2016-. – ISSN 2415-3060
Т. 4, № 2 (18). – 2019. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579211
   Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т [та ін.] ; редкол.: Чернозуб А.А., Хвисюк О.М., Павлов С.Б. [та ін.]. – Миколаїв : Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 2016-. – ISSN 2415-3060
Т. 6, № 4 (32). – 2021. – 244 с., включ. обкл. – DOI:10.26693/jmbs06.04 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1579212
   Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т [та ін.] ; редкол.: Чернозуб А.А., Хвисюк О.М., Павлов С.Б. [та ін.]. – Миколаїв : Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 2016-. – ISSN 2415-3060
Т. 6, № 3 (31). – 2021. – 380 с. – DOI:10.26693/jmbs06.03 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1579213
   Український журнал нефрології та діалізу : науково-практичний, медичний журнал / Держ. установа "Ін-т нефрології Нац. акад. мед. наук України", Нац. нирковий фонд України ; голов. ред. М.О. Колесник [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2304-0238
№ 4 (52). – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579214
   Український журнал нефрології та діалізу : науково-практичний, медичний журнал / Держ. установа "Ін-т нефрології Нац. акад. мед. наук України", Нац. нирковий фонд України ; голов. ред. М.О. Колесник [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2304-0238
№ 1 (53). – 2017. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579215
   Український журнал нефрології та діалізу : науково-практичний, медичний журнал / Держ. установа "Ін-т нефрології Нац. акад. мед. наук України", Нац. нирковий фонд України ; голов. ред. М.О. Колесник [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2304-0238
№ 2 (54). – 2017. – 74 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579216
   Український журнал нефрології та діалізу : науково-практичний, медичний журнал / Держ. установа "Ін-т нефрології Нац. акад. мед. наук України", Нац. нирковий фонд України ; голов. ред. М.О. Колесник [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2304-0238
№ 3 (55). – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579217
   Український журнал нефрології та діалізу : науково-практичний, медичний журнал / Держ. установа "Ін-т нефрології Нац. акад. мед. наук України", Нац. нирковий фонд України ; голов. ред. М.О. Колесник [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2304-0238
№ 4 (56). – 2017. – 70 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579218
   Український журнал нефрології та діалізу : науково-практичний, медичний журнал / Держ. установа "Ін-т нефрології Нац. акад. мед. наук України", Нац. нирковий фонд України ; голов. ред. М.О. Колесник [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2304-0238
№ 1 (57). – 2018. – 66 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579219
   Український журнал нефрології та діалізу : науково-практичний, медичний журнал / Держ. установа "Ін-т нефрології Нац. акад. мед. наук України", Нац. нирковий фонд України ; голов. ред. М.О. Колесник [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2304-0238
№ 2 (58). – 2018. – 66 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579220
   Український журнал нефрології та діалізу : науково-практичний, медичний журнал / Держ. установа "Ін-т нефрології Нац. акад. мед. наук України", Нац. нирковий фонд України ; голов. ред. М.О. Колесник. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2304-0238
№ 1 (61). – 2019. – 62 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579221
   Український журнал нефрології та діалізу : науково-практичний, медичний журнал / Держ. установа "Ін-т нефрології Нац. акад. мед. наук України", Нац. нирковий фонд України ; голов. ред. Колесник М.О. ; редкол.: Гуревич К.Я., Драннік Г.М., Дріянська В.Є. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2304-0238
№ 2 (62). – 2019. – 72 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579222
   Український журнал нефрології та діалізу : науково-практичний, медичний журнал / Держ. установа "Ін-т нефрології Нац. акад. мед. наук України", Нац. нирковий фонд України ; голов. ред. Колесник М.О. ; редкол.: Гуревич К.Я., Драннік Г.М., Дріянська В.Є. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2304-0238
№ 3 (63). – 2019. – 78 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579223
   Український журнал нефрології та діалізу = Ukrainian Journall of Nephrology and Dialysis : науково-практичний, медичний журнал / Держ. установа "Ін-т нефрології Нац. акад. мед. наук України", Нац. нирковий фонд України ; голов. ред. Колесник М.О. ; редкол.: Гуревич К.Я., Драннік Г.М., Дріянська В.Є. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2304-0238
№ 4 (68). – 2020. – 84 с. – doi: 10.31450/ukrjnd.4(68).2020.01 - Резюме укр., англ. мовами та мовою статті
1579224
   Український журнал нефрології та діалізу = Ukrainian Journall of Nephrology and Dialysis : науково-практичний, медичний журнал / Держ. установа "Ін-т нефрології Нац. акад. мед. наук України", Нац. нирковий фонд України ; голов. ред. Колесник М.О. ; редкол.: Гуревич К.Я., Драннік Г.М., Дріянська В.Є. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2304-0238
№ 1 (69). – 2021. – 84 c. – doi: 10.31450/ukrjnd.1(69).2021.01 - Резюме укр., англ. мовами та мовою статті
1579225
   Український журнал нефрології та діалізу = Ukrainian Journall of Nephrology and Dialysis : науково-практичний, медичний журнал / Держ. установа "Ін-т нефрології Нац. акад. мед. наук України", Нац. нирковий фонд України ; голов. ред. Колесник М.О. ; редкол.: Гуревич К.Я., Дріянська В.Є., Дудар І.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2304-0238
№ 3 (71). – 2021. – 100 с. – doi: 10.31450/ukrjnd.3(71).2021.01 - Резюме укр., англ. мовами та мовою статті
1579226
   Український журнал нефрології та діалізу = Ukrainian Journall of Nephrology and Dialysis : науково-практичний, медичний журнал / Держ. установа "Ін-т нефрології Нац. акад. мед. наук України", Нац. нирковий фонд України ; голов. ред. Колесник М.О. ; редкол.: Деміхова Н.В., Дріянська В.Є., Дудар І.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2304-0238
№ 2 (74). – 2022. – 92 с. – doi: 10.31450/ukrjnd.2(74).2022 - Резюме укр., англ. мовами
1579227
   Український журнал нефрології та діалізу = Ukrainian Journall of Nephrology and Dialysis : науково-практичний, медичний журнал / Держ. установа "Ін-т нефрології Нац. акад. мед. наук України", Нац. нирковий фонд України ; голов. ред. Колесник М.О. ; редкол.: Деміхова Н.В., Дріянська В.Є., Дудар І.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2304-0238
№ 3 (75). – 2022. – 88 с. – doi: 10.31450/ukrjnd.3(75).2022 - Резюме укр., англ. мовами
1579228
   Український журнал нефрології та діалізу = Ukrainian Journall of Nephrology and Dialysis : науково-практичний, медичний журнал / Держ. установа "Ін-т нефрології Нац. акад. мед. наук України", Нац. нирковий фонд України ; голов. ред. Колесник М.О. ; редкол.: Деміхова Н.В., Дріянська В.Є., Дудар І.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2304-0238
№ 1 (77). – 2023. – 86 с. – doi: 10.31450/ukrjnd.1(77).2023 - Резюме укр., англ. мовами
1579229
   Український журнал нефрології та діалізу = Ukrainian Journall of Nephrology and Dialysis : науково-практичний, медичний журнал / Держ. установа "Ін-т нефрології Нац. акад. мед. наук України", Нац. нирковий фонд України ; голов. ред. Колесник М.О. ; редкол.: Деміхова Н.В., Дріянська В.Є., Дудар І.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2304-0238
№ 2 (78). – 2023. – 110 с. – doi: 10.31450/ukrjnd.2(78).2023 - Резюме укр., англ. мовами
1579230
   Український журнал нефрології та діалізу = Ukrainian Journall of Nephrology and Dialysis : науково-практичний, медичний журнал / Держ. установа "Ін-т нефрології Нац. акад. мед. наук України", Нац. нирковий фонд України ; голов. ред. Колесник М.О. ; редкол.: Деміхова Н.В., Дріянська В.Є., Дудар І.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2304-0238
№ 3 (79). – 2023. – 100 с. – doi: 10.31450/ukrjnd.3(79).2023 - Резюме укр., англ. мовами
1579231
   Український журнал нефрології та діалізу = Ukrainian Journall of Nephrology and Dialysis : науково-практичний, медичний журнал / Держ. установа "Ін-т нефрології Нац. акад. мед. наук України", Нац. нирковий фонд України ; голов. ред. Колесник М.О. ; редкол.: Деміхова Н.В., Дріянська В.Є., Дудар І.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2304-0238
№ 4 (80). – 2023. – 94 с. – doi: 10.31450/ukrjnd.4(80).2023 - Резюме укр., англ. мовами
1579232
   Український журнал Перинатологія та педіатрія = Украинский журнал Перинатология и педиатрия = Ukrainian journal of Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" НАМН України" Бахтиярова Д.О. ; голов. ред.: Антипкін Ю.Г., Давидова Ю.В. ; редкол.: Березенко В.С., Булавенко О.В., Волоха А.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Група компаній медексперт", 1999-. – ISSN 2706-8757
№ 3 (79). – 2019. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До № 3, 2019 р. зміна назви "Перинатологія і педіатрія"
1579233
   Український журнал Перинатологія та педіатрія = Украинский журнал Перинатология и педиатрия = Ukrainian journal of Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" Бахтіярова Д.О. ; голов. ред.: Антипкін Ю.Г., Давидова Ю.В. ; редкол.: Березенко В.С., Булавенко О.В., Волоха А.П. [та ін.]. – Київ : Група компаній Медексперт, 1999-. – ISSN 2706-8757
№ 3 (83). – 2020. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До № 3, 2019 р. зміна назви "Перинатологія і педіатрія"
1579234
   Український журнал Перинатологія та педіатрія = Украинский журнал Перинатология и педиатрия = Ukrainian journal of Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" Бахтіярова Д.О. ; голов. ред.: Антипкін Ю.Г., Давидова Ю.В. ; редкол.: Березенко В.С., Булавенко О.В., Волоха А.П. [та ін.]. – Київ : Група компаній Медексперт, 1999-. – ISSN 2706-8757
№ 4 (84). – 2020. – 84 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До № 3, 2019 р. зміна назви "Перинатологія і педіатрія"
1579235
   Український журнал Перинатологія та педіатрія = Украинский журнал Перинатология и педиатрия = Ukrainian journal of Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" Бахтіярова Д.О. ; голов. ред.: Антипкін Ю.Г., Давидова Ю.В. ; редкол.: Березенко В.С., Булавенко О.В., Волоха А.П. [та ін.]. – Київ : Група компаній Медексперт, 1999-. – ISSN 2706-8757
№ 1 (85). – 2021. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До № 3, 2019 р. зміна назви "Перинатологія і педіатрія"
1579236
   Український журнал Перинатологія та педіатрія = Украинский журнал Перинатология и педиатрия = Ukrainian journal of Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової НАМН України" Бахтіярова Д.О. ; голов. ред.: Антипкін Ю.Г., Давидова Ю.В. ; редкол.: Березенко В.С., Булавенко О.В., Волоха А.П. [та ін.]. – Київ : Група компаній Медексперт, 1999-. – ISSN 2706-8757
№ 2 (86). – 2021. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До № 3, 2019 р. зміна назви "Перинатологія і педіатрія"
1579237
   Український журнал прикладної економіки = Ukrainian journal of applied economics : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Язлюк Б.О. ; редкол.: Андрушків Б.М., Акуліч І.Л., Благун І.С. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2016-. – ISSN 2415-8453
Т. 3, № 2. – 2018. – 265 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579238
   Український журнал прикладної економіки = Ukrainian journal of applied economics : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Язлюк Б.О. ; редкол.: Андрушків Б.М., Акуліч І.Л., Благун І.С. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2016-. – ISSN 2415-8453
Т. 3, № 3. – 2018. – 277, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1579239
   Український журнал прикладної економіки = Ukrainian journal of applied economics : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Язлюк Б.О. ; редкол.: Андрушків Б.М., Акуліч І.Л., Благун І.С. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2016-. – ISSN 2415-8453
Т. 3, № 4. – 2018. – 356, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1579240
   Український журнал прикладної економіки = Ukrainian journal of applied economics : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Язлюк Б.О. ; редкол.: Абуселидзе Г., Близнюк Т.П., Горська Є. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2016-. – ISSN 2415-8453
Т. 5, № 1. – 2020. – 414, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1579241
   Український журнал прикладної економіки = Ukrainian journal of applied economics : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Язлюк Б.О. ; редкол.: Абуселидзе Г., Близнюк Т.П., Горська Є. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2016-. – ISSN 2415-8453
Т. 5, № 2. – 2020. – 424, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1579242
   Український журнал прикладної економіки = Ukrainian journal of applied economics : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Язлюк Б.О. ; редкол.: Абуселидзе Г., Близнюк Т.П., Горська Є. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2016-. – ISSN 2415-8453
Т. 5, № 3. – 2020. – 422, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1579243
   Український журнал прикладної економіки = Ukrainian journal of applied economics : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Язлюк Б.О. ; редкол.: Абуселидзе Г., Близнюк Т.П., Горська Є. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2016-. – ISSN 2415-8453
Т. 5, № 4. – 2020. – 422, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1579244
   Український журнал серцево-судинної хірургії = Ukrainian journal of cardiovascular surgery : наукове видання / Асоц. "Серцево-судинних хірургів України" ; Держ. установа "Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. В.В. Лазоришинець. – Київ : Професійні видання Східна Європа. – ISSN 2313-0830
№ 2 (вип. 35). – 2019. – До № 2(35) 2019 назва журналу "Вісник серцево-судинної хірургії". - Резюме укр., англ. мовами
1579245
   Український журнал серцево-судинної хірургії = Ukrainian journal of cardiovascular surgery : наукове видання / Асоц. "Серцево-судинних хірургів України" ; Держ. установа "Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. В.В. Лазоришинець. – Київ : Професійні видання Східна Європа. – ISSN 2313-0830
№ 3 (вип. 36). – 2019. – 109, [3] с. – До № 2(35) 2019 назва журналу "Вісник серцево-судинної хірургії". - Резюме укр., англ. мовами
1579246
   Український журнал серцево-судинної хірургії = Ukrainian journal of cardiovascular surgery : наукове видання / Асоц. "Серцево-судинних хірургів України" ; Держ. установа "Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. В.В. Лазоришинець. – Київ : Професійні видання Східна Європа. – ISSN 2313-0830
№ 4 (вип. 37). – 2019. – 78, [2 ]с. – До № 2(35) 2019 назва журналу "Вісник серцево-судинної хірургії". - Резюме укр., англ. мовами
1579247
   Український журнал серцево-судинної хірургії = Ukrainian journal of cardiovascular surgery : наукове видання / Асоц. "Серцево-судинних хірургів України" ; Держ. установа "Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. В.В. Лазоришинець. – Київ : Професійні видання Східна Європа. – ISSN 2664-5963
№ 1 (вип. 42). – 2021. – 92 c. – До № 2(35) 2019 назва журналу "Вісник серцево-судинної хірургії". - Резюме укр., англ. мовами
1579248
   Український журнал серцево-судинної хірургії = Ukrainian journal of cardiovascular surgery : наукове видання / Асоц. "Серцево-судинних хірургів України" ; Держ. установа "Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. В.В. Лазоришинець. – Київ : Професійні видання Східна Європа. – ISSN 2664-5963
№ 2 (вип. 43). – 2021. – 97, [3] c. – До № 2(35) 2019 назва журналу "Вісник серцево-судинної хірургії". - Резюме укр., англ. мовами
1579249
   Український журнал серцево-судинної хірургії = Ukrainian journal of cardiovascular surgery : наукове видання / Асоц. "Серцево-судинних хірургів України" ; Держ. установа "Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. В.В. Лазоришинець. – Київ : Професійні видання Східна Європа. – ISSN 2664-5963
№ 3 (вип. 44). – 2021. – 92 с. – До № 2(35) 2019 назва журналу "Вісник серцево-судинної хірургії". - Резюме укр., англ. мовами
1579250
   Український журнал серцево-судинної хірургії = Ukrainian journal of cardiovascular surgery : наукове видання / Асоц. "Серцево-судинних хірургів України" ; Держ. установа "Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. В.В. Лазоришинець. – Київ : Професійні видання Східна Європа. – ISSN 2664-5963
№ 4 (вип. 45). – 2021. – 108 с. – До № 2(35) 2019 назва журналу "Вісник серцево-судинної хірургії". - Резюме укр., англ. мовами
1579251
   Український журнал серцево-судинної хірургії = Ukrainian journal of cardiovascular surgery : наукове видання / Асоц. "Серцево-судинних хірургів України" ; Держ. установа "Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. В.В. Лазоришинець. – Київ : Професійні видання Східна Європа. – ISSN 2664-5963
Т. 30, № 1. – 2022. – 109, [1] c. – До № 2(35) 2019 назва журналу "Вісник серцево-судинної хірургії". - Резюме укр., англ. мовами
1579252
   Український журнал серцево-судинної хірургії = Ukrainian journal of cardiovascular surgery : наукове видання / Асоц. "Серцево-судинних хірургів України" ; Держ. установа "Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. В.В. Лазоришинець. – Київ : Професійні видання Східна Європа. – ISSN 2664-5963
Т. 30, № 2. – 2022. – 112 с. – До № 2(35) 2019 назва журналу "Вісник серцево-судинної хірургії". - Резюме укр., англ. мовами
1579253
   Український журнал хірургії = Украинский Журнал Хирургии = Ukrainian Journal of Surgery : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Асоц. хірургів Донец. обл. ; голов. ред. Кондратенко П.Г. – Донецьк : Издательский Дом "Заславский", 2008-. – ISSN 1997-2938
№ 3 (22). – 2013. – 222 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579254
   Український Жюль Верн. До 100-річчя від дня народження В.М. Владка // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2001. – на 2001 рік. – С. 23-25
1579255
  Петров М.І. Український збірник XVII-XVIII ст. / подав М.Ів. Петров; [Переклав Іван Огієнко]. – [Київ], 1908. – 12 с. – Окр. відбиток із: Зап. Укр. Наук. Т-ва в Київі. 1908, кн. 2. - В кн. також урив. зі зб. (церковнослов.). - Без тит. арк. та обкл.
1579256
  Хороб С. Український і польський драматургічно-сценічний модернізм зламу ХІХ – ХХ століть в інтерпретації Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 503-516
1579257
  Кобильник Р. Український і польський націоналізм 20 – 30-х рр. ХХ ст.: початок протистояння // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2017. – № 29/30. – C. 36-43. – ISSN 2312-1165
1579258
  Андрух В. Український І.І. Мечников - велика людина світу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 171-181. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790
1579259
  Філіпчук Г. Український ідеал: невирвані сторінки історії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 8-14 вересня (№ 31). – С. 1-2
1579260
  Пиріг Л. Український іконопис у дзеркалі філателії // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 167-173. – ISSN 1992-5514
1579261
  Оляніна С.В. Український іконостас: від функціональної конструкції до архітектурної рами // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 374-379. – ISSN 2226-3209
1579262
  Стельмашевска О. Український імпресіонізм: нормандський формат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 червня (№ 22)


  "Українські художники взяли участь у міжнародному пленері "Імпресіонізм: українська версія". На перший погляд, ідея не нова, але, як з"ясувалося, далеко не проста. Спочатку, за словами куратора арт-проекту Оксани Шевченко, це був кураторський ...
1579263
  Романів О. Український інститут Америки // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 3


  Український Інститут Америки, (англ. Ukrainian Institute of America, UIA) — культурна установа українців у США, заснована 1948 українським винахідником, бізнесменом і філантропом Володимиром Джусом, від 1955 міститься у купленому ним у Нью-Йорку палаці ...
1579264
  Іванченко Т. Український інститут книги: на варті власних інтересів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 25 грудня (№ 25/26)
1579265
   Український інститут лінгвістики і менеджменту // Кращі науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів України / Авт.-упор.: В.Болгов. – Київ : Український видавничий консорціум, 2004. – Вип. 1 : 2004 рік. – С. 99-101. – ISBN 966-8411-13-7
1579266
  Світленко С. Український інтелектуал Трохим Зіньківський та збереження історичної пам"яті про Тараса Шевченка // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 17. – C. 71-78. – ISSN 2519-2523
1579267
   Український інформаційний простір = Ukrainian information space : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. Поплавський М.М. ; редкол.: Балаклицький М., Банкаускайте-Серейкєне Габія, Галич В. [та ін.]. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2018-. – ISSN 2616-7948
Число 2 (6). – 2020. – 197, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1579268
  Бажан О.В. Український історик-архівіст Анатолій Кентій // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 196-203. – ISSN 0320-9466


  До 80-річчя від дня народження.
1579269
   Український історик = The Ukrainian historian : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.] : Українське Іст. Т-во. – ISSN 0041-6061
Рік 36, N 1 (140) : Покажчик змісту за роки 1963-1997. – 1999
1579270
   Український історик європейського рівня. До 170-річчя від дня народження В.Б. Антоновича // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2004. – на 2004 рік. – С. 28-34
1579271
  Ситник О. Український історик Іван Каманін // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1991. – Рік 28, N 1/2 (108/109) : У 125-річчя народження Михайла Грушевського: 1866-1991. Століття поселення українців у Канаді: 1891 - 1991 / ред.: Л. Винар. – С. 115-132. – ISSN 0041-6061
1579272
  Караіванов Н. Український історик та викладач Софійського університету. До 140-річчя академіка Михайла Попруженко // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 96-98. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1579273
  Коляда І. Український історик та імперський сановник: до історії взаємин М. Костомарова та київського цивільного губернатора І. Фундуклея // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 31-39. – ISSN 1998-4634


  Про суспільно-політичні й особистісні чинники взаємин між молодим вченим-істориком М. Костомаровим і київським цивільним губернатором І. ...
1579274
   Український історичний журнал : систематичний покажчик 1967-1976 рр. – Київ : Наукова думка, 1982
1579275
   Український історичний журнал : систематичний покажчик 1977-1986 рр. – Київ : Наукова думка, 1987
1579276
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 1. – 1991
1579277
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 2. – 1991
1579278
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 3. – 1991
1579279
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 4. – 1991
1579280
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 5. – 1991
1579281
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 6. – 1991
1579282
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 7. – 1991
1579283
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 8. – 1991
1579284
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 9. – 1991
1579285
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 10. – 1991
1579286
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 11. – 1991
1579287
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 12. – 1991
1579288
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 1. – 1992
1579289
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 2. – 1992
1579290
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 3. – 1992
1579291
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 4. – 1992
1579292
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 5. – 1992
1579293
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 6. – 1992
1579294
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 7/8. – 1992
1579295
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 9. – 1992
1579296
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 10/11. – 1992
1579297
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 12. – 1992
1579298
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 1. – 1993
1579299
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 2/3. – 1993
1579300
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 4/6. – 1993
1579301
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 7/8. – 1993
1579302
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 9. – 1993
1579303
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 10. – 1993
1579304
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 11/12. – 1993
1579305
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 1. – 1994
1579306
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 2/3. – 1994
1579307
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 4. – 1994
1579308
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 5. – 1994
1579309
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 6. – 1994
1579310
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 1. – 1995
1579311
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 1. – 1996
1579312
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 1. – 1997
1579313
   Український історичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 1. – 1998
1579314
   Український історичний журнал : науковий журнал. – Київ. – ISSN 0130-5247
№ 1. – 1999
1579315
   Український історичний журнал : науковий журнал. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 1. – 2000
1579316
   Український історичний журнал : науковий журнал. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 2. – 2001
1579317
   Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 5 (500). – 2011
1579318
   Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 2 (533), березень - квітень. – 2017. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579319
   Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 3 (534), травень - червень. – 2017. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579320
   Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 4 (535), липень - серпень. – 2017. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579321
   Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ : [б. в.], 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 1 (538), січень - лютий. – 2018. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579322
   Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ : [б. в.], 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 3 (540), травень - червень. – 2018. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579323
   Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 6 (543), листопад - грудень. – 2018. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579324
   Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ : [б. в.], 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 1 (544), січень - лютий. – 2019. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579325
   Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 4 (547), липень - серпень. – 2019. – 239, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1579326
   Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 5 (548), вересень - жовтень. – 2019. – 239, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1579327
   Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 5 (554), вересень - жовтень. – 2020. – 239, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1579328
   Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 6 (555), листопад - грудень. – 2020. – 239, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1579329
   Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 1 (556), січень - лютий. – 2021. – 239, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1579330
   Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 5 (560), вересень - жовтень. – 2021. – 239, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1579331
  Ричка. В.М. Український Історичний Журнал і Український Історик: питання співпраці // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1994. – Рік 31, N 1/4 (120/123) : Тридцятиліття "Українського історика" / ред. Л. Винар. – С. 355–356. – ISSN 0041-6061
1579332
   Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця. – Київ. – ISSN 0869-3595
Вип. 2 (на 1996). – 1995. – 391, [1] с. – до 1998р назва"Український історичний календарь"
1579333
   Український календар. – Варшава : Українське суспільно-культурне товариство
1969. – 1969
1579334
   Український календар. – Варшава : Українське суспільно-культурне товариство
1970. – 1969
1579335
   Український календар. – Варшава : Українське суспільно-культурне товариство в Польщі
1971. – 1971
1579336
   Український календар. – Варшава : Українське суспільно-культурне товариство
1972. – 1972
1579337
   Український календар. – Варшава : Українське суспільно-культурне товариство у Варшаві
1973. – 1973
1579338
   Український календар. – Варшава : Українське суспільно-культурне товариство, 1986. – ISSN 0501-0551
1579339
   Український календар Визвольної боротьби / Б-ка іст. клубу "Холодний Яр" ; [упоряд.-ред. Роман Коваль]. – Київ : Історичний клуб "Холодний Яр" ; Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2017. – 196, [2] с. – (Серія "Видатні українці" ; кн. 7). – ISBN 978-966-1513-40-1
1579340
   Український календар. 1975. – Варшава, 1975. – 240 с.
1579341
  Гутник Л.М. Український кіноплакат 1947-1994 років : з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : наук. каталог / Людмила Гутник ; [ред.-бібліогр.: Л.С. Новосьолова ; відп. ред.: Г.М. Юхимець ; авт. вступ. статей: С.В. Тримбач, Л.М. Гутник ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського]. – Київ : Академперіодика, 2018. – 573, [3] c., [50] арк. кольор. іл. : іл. – Імен. покажчик: с. 453-527. - Покажч. імен художників кіноплакатів: с. 529-538. - Покажч. назв фільмів: с. 539-565. – Бібліогр.: с. 27-452. – ISBN 978-966-360-357-5
1579342
   Український клуб і перебування М.С. Грушевського в Полтаві // Будинок Українського клубу в Полтаві: пам"ятка історії доби національного відродження та Української революції : [наук.-попул. нарис] / В.О. Мокляк, Т.П. Пустовіт, О.Б. Супруненко. – Полтава, 2016. – С. 5-20. – ISBN 978-966-182-437-8
1579343
  Тронько П. Український комітет краєзнавства: історія становлення й наслідки діяльності / П. Тронько, В. Прокопчук // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 76-96
1579344
  Галушко Кирило Юрійович Український консерватизм В"ячеслава Липинського в історії європейської суспільно-політичної думки (1920-ті роки) : Дис....кандид.історичних наук / Галушко Кирило Юрійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 182л. – Бібліогр.:с. 169-182
1579345
   Український конституціоналізм: історія становлення та перспективи розвитку : монографія / [Л.Т. Рябовал та ін.] ; за заг. ред. В.Л. Скрипника ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Харків : Право, 2023. – 159, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - DOI: https://doi.org/10.31359/9789669985255. – Бібліогр.: с. 144-157 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-998-525-5
1579346
  Роляк А.О. Український контекст європейського виміру компетентнісно-орієнтованої педагогічної освіти // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 3. – С. 208-212. – ISSN 2521-6449
1579347
  Міненко О.В. Український контекст інтерпретації трагедії "Король Лір" Вільяма Шекспіра (на прикладі перекладу М. Рильського) / О.В. Міненко, О.О. Дядюшенко // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 95-101. – ISSN 2313-500Х
1579348
  Младенова Т. Український контекст розвитку музичної культури Криму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 20-30. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 19). – ISSN 2078-6794
1579349
  Віктор І.В. Український контекст традиції: адаптивні механізми комунікативних практик // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 144-150. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
1579350
  Кирпичов Ю. Український космос і Вернер Рюрикович фон Браун // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 16 квітня (№ 7). – С. 16. – ISSN 2519-4429
1579351
  Кульчицький С. Український Крим // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 10/11 (470/471), квітень 2017 р. – С. 8-18
1579352
  Гонашевич С. Український Крим у кінохроніках радянського часу // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 18
1579353
  Гримич М. Український культурний ландшафт Нового світу очима Джона Лера // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 181-193. – ISSN 2413-7065
1579354
  Даценко Л. Український лев : [поезії] / Леонід Даценко. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2009. – 81, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-493-214-8
1579355
  Зайко М.А. Український лексикон : естетичні, мистецькі, лінгвістичні таблиці співзвучних слів: різного значення і змісту, усіх частин мови, різних відмінків і дієвідмін у всіх особах, різних форм і акцентів / Мирослава Зайко. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 443, [1] с. : табл. – Розвиткові, вдосконаленню та утвердженню усної української мови присвячую. – ISBN 978-966-457-145-3
1579356
  Осташ І. Український Ліван / Ігор Осташ ; пер. тексту араб. мовою Імадеддіна Раефа. – Київ : Дуліби, 2019. – 367, [1] с. : кольор. іл. – Книга араб. мовою. - Кн. в суперобкл. - В б-ці є аналог. видання укр. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7310-34-0
1579357
  Осташ І. Український Ліван / Ігор Осташ. – Київ : Дуліби, 2019. – 367, [1] с. : кольор. іл. – Книга в суперобкл. - В б-ці є аналог. видання араб. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7310-33-3
1579358
  Булаховський Л.А. Український літературний наголос : [характеристика норми] / Л.А. Булаховський ; АН УРСР, Ін-т мови і літ-ри. – Уфа : АН УРСР, 1943. – 44 с.
1579359
  Булаховський Л.А. Український літературний наголос : [характеристика норми] : посібник для філолог. фак-тів ун-тів і фак-тів мови та літератури пед. ін-тів / Л.А. Булаховський. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1947. – 56 с.
1579360
   Український літопис = Ukrainian litopys : зб. наук. праць / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Молоткіна В.К., Коцур В.П., Хмельницька Л.В. [та ін.]. – Переяслав : Домбровська Я.М. – ISSN 2786-8575
Вип. 1. – 2023. – 115, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.31470/2786-8583-2023-1 - Резюме укр., англ. мовами
1579361
   Український літопис = Ukrainian litopys : зб. наук. праць / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Молоткіна В.К., Коцур В.П., Хмельницька Л.В. [та ін.]. – Переяслав : Домбровська Я.М. – ISSN 2786-8575
Вип. 2. – 2023. – 121, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.31470/2786-8583-2023-2 - Резюме укр., англ. мовами
1579362
  Смолій Ю. Український мальований рушник: термінологія, генезис (за матеріалами Євгенії Берченко, Євгенії Спаської, Євгенії Прибильської та музейних збірок України) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 230-236. – ISSN 2313-8505
1579363
   Український Маріуполь - безпечний і фестивальний // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 49 : фото. – ISSN 1998-8044
1579364
   Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАНУ ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Донецьк, 2002-. – ISSN 1810-3200
Т. 11, № 4. – 2014. – С. 445-601. – Резюме мовою статті
1579365
   Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАНУ ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Слов"янськ, 2002-. – ISSN 1810-3200
Т. 12, № 1. – 2015. – С. 1-148. – Резюме мовою статті
1579366
   Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАНУ ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Слов"янськ, 2002-. – ISSN 1810-3200
Т. 12, № 2. – 2015. – С. 149-292. – Резюме мовою статті
1579367
   Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАНУ ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Слов"янськ, 2002-. – ISSN 1810-3200
Т. 12, № 3. – 2015. – С. 293-430. – Резюме мовою статті
1579368
   Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАНУ ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Слов"янськ, 2002-. – ISSN 1810-3200
Т. 12, № 4. – 2015. – С. 431-578. – Резюме мовою статті
1579369
   Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАНУ ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко. – Слов"янськ, 2002-. – ISSN 1810-3200
Т. 13, № 2. – 2016. – С. 148-292. – Резюме мовою статті
1579370
   Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАНУ ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Слов"янськ, 2002-. – ISSN 1810-3200
Т. 13, № 3. – 2016. – С. 296-451. – Резюме мовою статті
1579371
   Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАНУ ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Слов"янськ, 2002-. – ISSN 1810-3200
Т. 13, № 4. – 2016. – С. 452-607. – Резюме мовою статті
1579372
   Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАН України ; Україн. математичне т-во ; голов. ред. Самойленко ; редкол.: Абдуллаєв Ф., Березанський Ю.М., Гутлянський В.Я. [та ін.]. – Слов"янськ : [б. в.], 2004-. – ISSN 1810-3200
Т. 17, № 1. – 2020. – 148, [2] с. – Резюме мовою статті
1579373
   Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАН України ; Україн. математичне т-во ; голов. ред. Самойленко ; редкол.: Абдуллаєв Ф., Березанський Ю.М., Гутлянський В.Я. [та ін.]. – Слов"янськ : [б. в.], 2004-. – ISSN 1810-3200
Т. 17, № 2. – 2020. – С. 153-297, [3] с. – Резюме мовою статті
1579374
   Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАН України ; Україн. математичне т-во ; голов. ред. Самойленко ; редкол.: Абдуллаєв Ф., Березанський Ю.М., Гутлянський В.Я. [та ін.]. – Слов"янськ : [б. в.], 2004-. – ISSN 1810-3200
Т. 17, № 3. – 2020. – С. 302-451, [2] с. – Резюме мовою статті
1579375
   Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАН України ; Україн. математичне т-во ; голов. ред. Самойленко ; редкол.: Абдуллаєв Ф., Березанський Ю.М., Гутлянський В.Я. [та ін.]. – Слов"янськ : [б. в.], 2004-. – ISSN 1810-3200
Т. 17, № 4. – 2020. – С. 456-603, [2] с. – Резюме мовою статті
1579376
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 69, № 11. – 2017. – С. 1441-1586. – Резюме укр., англ. мовами
1579377
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 69, № 9. – 2017. – С. 1153-1298. – Резюме укр., англ. мовами
1579378
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 69, № 10. – 2017. – С. 1299-1440. – Резюме укр., англ. мовами
1579379
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 69, № 4. – 2017. – С. 433-578. – Резюме укр., англ. мовами
1579380
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 69, № 5. – 2017. – С. 579-718. – Резюме укр., англ. мовами
1579381
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 69, № 3. – 2017. – С. 291-432. – Резюме укр., англ. мовами
1579382
   Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 70, № 3. – 2018. – С. 299-444. – Резюме укр., англ. мовами
1579383
   Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 70, № 4. – 2018. – С. 447-584. – Резюме укр., англ. мовами
1579384
   Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 70, № 6. – 2018. – С. 727-866. – Резюме укр., англ. мовами
1579385
   Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 70, № 7. – 2018. – С. 867-1008. – Резюме укр., англ. мовами
1579386
   Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 70, № 9. – 2018. – С. 1153-1296, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1579387
   Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 70, № 12. – 2018. – С. 1585-1728. – Резюме укр., англ. мовами
1579388
   Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 70, № 8. – 2018. – С. 1009-1152. – Резюме укр., англ. мовами
1579389
   Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 71, № 1. – 2019. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579390
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Василик В.Б., Дороговцев А.А. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 71, № 9. – 2019. – С. 1159-1296. – Резюме укр., англ. мовами
1579391
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 71, № 7. – 2019. – С. 867-1008. – Резюме укр., англ. мовами
1579392
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 71, № 5. – 2019. – С. 581-720. – Резюме укр., англ. мовами
1579393
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 71, № 6. – 2019. – С. 723-864. – Резюме укр., англ. мовами
1579394
   Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Василик В.Б., Дороговцев А.А. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 71, № 10. – 2019. – С. 1297-1440. – Резюме укр., англ. мовами
1579395
   Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 72, № 11. – 2020. – С. 1453-1592. – Резюме укр., англ. мовами
1579396
   Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Дрозд Ю.А. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 73, № 1. – 2021. – 148 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579397
   Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Дрозд Ю.А. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 73, № 2. – 2021. – С. 149-288. – Резюме укр., англ. мовами
1579398
   Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Дрозд Ю.А. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 73, № 5. – 2021. – С. 577-720. – Резюме укр., англ. мовами
1579399
   Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Дрозд Ю.А. ; редкол.: Бойчук О.А., Василик В.Б., Вязовська М.С. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 73, № 6. – 2021. – С. 721-864. – Резюме укр., англ. мовами
1579400
   Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Дрозд Ю.А. ; редкол.: Бойчук О.А., Василик В.Б., Вязовська М.С. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 73, № 10. – 2021. – С. 1297-1440. – Резюме укр., англ. мовами
1579401
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики ; голов. ред. Тимоха О.М. ; редкол.: Дрозд Ю.А., Некрашевич В.В., Сисак Я.П. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 74, № 9. – 2022. – С. 1154-1296. – Резюме укр., англ. мовами
1579402
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики ; голов. ред. Тимоха О.М. ; редкол.: Дрозд Ю.А., Некрашевич В.В., Сисак Я.П. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 74, № 6. – 2022. – С. 729-868. – Резюме укр., англ. мовами
1579403
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики ; голов. ред. Тимоха О.М. ; редкол.: Дрозд Ю.А., Некрашевич В.В., Сисак Я.П. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 74, № 2. – 2022. – С. 145-288. – Резюме укр., англ. мовами
1579404
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики ; голов. ред. Тимоха О.М. ; редкол.: Дрозд Ю.А., Некрашевич В.В., Сисак Я.П. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 75, № 1. – 2023. – 152 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579405
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики ; голов. ред. Тимоха О.М. ; редкол.: Дрозд Ю.А., Некрашевич В.В., Сисак Я.П. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 75, № 2. – 2023. – С. 153-292. – Резюме укр., англ. мовами
1579406
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики ; голов. ред. Тимоха О.М. ; редкол.: Дрозд Ю.А., Варбанець П.Д., Сисак Я.П. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 75, № 12. – 2023. – С. 1585-1728. – DOI: 10.3842/umzh.v75i8 - Резюме укр., англ. мовами
1579407
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики ; голов. ред. Тимоха О.М. ; редкол.: Дрозд Ю.А., Варбанець П.Д., Сисак Я.П. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 75, № 11. – 2023. – С. 1441-1584. – DOI: 10.3842/umzh.v75i8 - Резюме укр., англ. мовами
1579408
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики ; голов. ред. Тимоха О.М. ; редкол.: Дрозд Ю.А., Варбанець П.Д., Сисак Я.П. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 75, № 8. – 2023. – С. 1013-1152. – Резюме укр., англ. мовами
1579409
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики ; голов. ред. Тимоха О.М. ; редкол.: Дрозд Ю.А., Некрашевич В.В., Сисак Я.П. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 75, № 3. – 2023. – С. 293-432. – Резюме укр., англ. мовами
1579410
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики ; голов. ред. Тимоха О.М. ; редкол.: Дрозд Ю.А., Некрашевич В.В., Сисак Я.П. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 75, № 4. – 2023. – С. 433-576. – Резюме укр., англ. мовами
1579411
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики ; голов. ред. Тимоха О.М. ; редкол.: Дрозд Ю.А., Варбанець П.Д., Сисак Я.П. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 75, № 7. – 2023. – С. 869-1012. – Резюме укр., англ. мовами
1579412
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики ; голов. ред. Тимоха О.М. ; редкол.: Дрозд Ю.А., Некрашевич В.В., Сисак Я.П. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 75, № 5. – 2023. – С. 577-720. – Резюме укр., англ. мовами
1579413
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики ; голов. ред. Тимоха О.М. ; редкол.: Дрозд Ю.А., Некрашевич В.В., Сисак Я.П. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 76, № 1. – 2024. – 156 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579414
   Український медичний часопис = Украинский медицинский журнал = Ukrainian Medical Journal : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ : МОРІОН, 1997-. – ISSN 1562-1146
№ 6 (122). – 2017. – 144 с. – Резюме укр. мовою
1579415
   Український медичний часопис = Украинский медицинский журнал = Ukrainian Medical Journal : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ : МОРІОН, 1997-. – ISSN 1562-1146
№ 2 (124), т. 1. – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579416
   Український медичний часопис = Украинский медицинский журнал = Ukrainian Medical Journal : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ : МОРІОН, 1997-. – ISSN 1562-1146
№ 2 (124), т. 2. – 2018. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579417
   Український медичний часопис = Украинский медицинский журнал = Ukrainian Medical Journal : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ : МОРІОН, 1997-. – ISSN 1562-1146
№ 3 (125), т. 1. – 2018. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579418
   Український медичний часопис = Украинский медицинский журнал = Ukrainian Medical Journal : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ : МОРІОН, 1997-. – ISSN 1562-1146
№ 5 (127), т. 1. – 2018. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579419
   Український медичний часопис = Украинский медицинский журнал = Ukrainian Medical Journal : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ : МОРІОН, 1997-. – ISSN 1562-1146
№ 6 (128), т. 1. – 2018. – 95 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579420
   Український медичний часопис = Украинский медицинский журнал = Ukrainian Medical Journal : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ : МОРІОН, 1997-. – ISSN 1562-1146
№ 6 (128), т. 2. – 2018. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579421
   Український медичний часопис = Украинский медицинский журнал = Ukrainian medical journal : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ : МОРІОН, 1997-. – ISSN 1562-1146
№ 2 (130), т. 1. – 2019. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579422
   Український медичний часопис = Украинский медицинский журнал = Ukrainian medical journal : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ : МОРІОН, 1997-. – ISSN 1562-1146
№ 2 (130), т. 2. – 2019. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579423
   Український медичний часопис = Украинский медицинский журнал = Ukrainian medical journal : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ : МОРІОН, 1997-. – ISSN 1562-1146
№ 3 (131), т. 1. – 2019. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579424
   Український медичний часопис = Украинский медицинский журнал = Ukrainian Medical Journal : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Д.А. Базика, В.В. Бережний, О.Є. Березін [та ін.]. – Київ : МОРІОН, 1997-. – ISSN 1562-1146
№ 5 (133), т. 1. – 2019. – 72 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579425
   Український медичний часопис = Украинский медицинский журнал = Ukrainian Medical Journal : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; редкол.: Зозуля І.С. (голов. ред.), Базика О.Є., Валіпур А. [та ін.]. – Київ : МОРІОН, 1997-. – ISSN 1562-1146
№ 6 (134), т. 2. – 2019. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579426
   Український медичний часопис = Украинский медицинский журнал = Ukrainian medical journal : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; редкол.: Зозуля І.С. (голов. ред.), Березін О.Є., Валіпур А. [та ін.]. – Київ : МОРІОН, 1997-. – ISSN 1562-1146
№ 5 (139), т. 1. – 2020. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579427
   Український медичний часопис = Ukrainian medical journal : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика ; редкол.: Зозуля І.С., Березін О.Є., Валіпур А. [та ін.]. – Київ : МОРІОН, 1997-. – ISSN 1562-1146
№ 4 (144). – 2021. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579428
   Український медичний часопис = Ukrainian medical journal : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика ; редкол.: Зозуля І.С., Березін О.Є., Валіпур А. [та ін.]. – Київ : МОРІОН, 1997-. – ISSN 1562-1146
№ 5 (145). – 2021. – 103 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579429
   Український медичний часопис = Ukrainian medical journal : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика ; редкол.: Зозуля І.С., Березін О.Є., Валіпур А. [та ін.]. – Київ : МОРІОН, 1997-. – ISSN 1562-1146
№ 6 (146). – 2021. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579430
   Український медичний часопис = Ukrainian medical journal : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика ; редкол.: Зозуля І.С., Березін О.Є., Валіпур А. [та ін.]. – Київ : МОРІОН, 1997-. – ISSN 1562-1146
№ 1/2 (147/148). – 2022. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579431
   Український медичний часопис = Ukrainian medical journal : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика ; редкол.: Зозуля І.С., Березін О.Є., Валіпур А. [та ін.]. – Київ : МОРІОН, 1997-. – ISSN 1562-1146
№ 3 (149). – 2022. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579432
   Український медичний часопис = Ukrainian medical journal : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика ; редкол.: Зозуля І.С., Березін О.Є., Валіпур А. [та ін.]. – Київ : МОРІОН, 1997-. – ISSN 1562-1146
№ 1 (153), т. 1. – 2023. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579433
   Український медичний часопис = Ukrainian medical journal : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика ; редкол.: Зозуля І.С., Березін О.Є., Валіпур А. [та ін.]. – Київ : МОРІОН, 1997-. – ISSN 1562-1146
№ 1 (153), т. 2, спецвип. – 2023. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579434
   Український медичний часопис = Ukrainian medical journal : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика ; редкол.: Зозуля І.С., Березін О.Є., Валіпур А. [та ін.]. – Київ : МОРІОН, 1997-. – ISSN 1562-1146
№ 2 (154). – 2023. – 112 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579435
   Український медичний часопис = Ukrainian medical journal : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика ; редкол.: Зозуля І.С., Березін О.Є., Валіпур А. [та ін.]. – Київ : МОРІОН, 1997-. – ISSN 1562-1146
№ 3 (155). – 2023. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579436
   Український медичний часопис = Ukrainian medical journal : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика ; редкол.: Зозуля І.С., Березін О.Є., Валіпур А. [та ін.]. – Київ : МОРІОН, 1997-. – ISSN 1562-1146
№ 5 (157). – 2023. – Резюме укр., англ. мовами
1579437
   Український медичний часопис = Ukrainian medical journal : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика ; редкол.: Зозуля І.С., Березін О.Є., Валіпур А. [та ін.]. – Київ : МОРІОН, 1997-. – ISSN 1562-1146
№ 6 (158). – 2023. – 108 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1579438
  Пасічник І.Д. Український месіанізм : монографія / Пасічник І.Д., Кралюк П.М. – Київ : КНТ, 2019. – 217, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-774-4
1579439
   Український метрологічний журнал. – Київ
№ 2. – 1997
1579440
   Український метрологічний журнал. – Київ
№ 3. – 1998
1579441
   Український метрологічний журнал. – Київ
№ 1. – 1999
1579442
   Український метрологічний журнал. – Київ
№ 1. – 2000
1579443
   Український метрологічний журнал. – Київ
№ 1. – 2001
1579444
   Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О.М. Величко, М.М. Горобець, О.В. Дзисюк [та ін.]. – Харків, 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 1. – 2017. – 64 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1579445
   Український метрологічний журнал = Ukrainian metrological journal : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О. Боднар, О.М. Величко, М.М. Горобець [та ін.]. – Харків : ННЦ "Ін-т метрології", 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 1. – 2018. – 68 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1579446
   Український метрологічний журнал = Ukrainian metrological journal : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О. Боднар, О.М. Величко, М.М. Горобець [та ін.]. – Харків : ННЦ "Ін-т метрології", 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 3. – 2018. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579447
   Український метрологічний журнал = Ukrainian metrological journal : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О. Боднар, О.М. Величко, М.М. Горобець [та ін.]. – Харків : ННЦ "Ін-т метрології", 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 4. – 2018. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579448
   Український метрологічний журнал = Ukrainian metrological journal : науково-технічне видання / Нац. наук. центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О. Боднар, О.М. Величко, М.М. Горобець [та ін.]. – Харків : ННЦ "Ін-т метрології", 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 1. – 2019. – 72 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579449
   Український метрологічний журнал = Ukrainian metrological journal : науково-технічне видання / Нац. наук. центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О. Боднар, О.М. Величко, М.М. Горобець [та ін.]. – Харків : ННЦ "Ін-т метрології", 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 3. – 2019. – 72 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579450
   Український метрологічний журнал = Ukrainian metrological journal : науково-технічне видання / Нац. наук. центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О. Боднар, О.М. Величко, М.М. Горобець [та ін.]. – Харків : ННЦ "Ін-т метрології", 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 3. – 2020. – 74 с. – DOI: 10.24027/2306-7039 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1579451
   Український метрологічний журнал = Ukrainian metrological journal : науково-технічне видання / Нац. наук. центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О. Боднар, О.М. Величко, М.М. Горобець [та ін.]. – Харків : ННЦ "Ін-т метрології", 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 3. – 2021. – 68 с. – DOI: 10.24027/2306-7039 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1579452
   Український метрологічний журнал = Ukrainian metrological journal : науково-технічне видання / Нац. наук. центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О. Боднар, О.М. Величко, О.В. Дзисюк [та ін.]. – Харків : ННЦ "Ін-т метрології", 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 4. – 2021. – 68 c. – DOI: 10.24027/2306-7039 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1579453
   Український метрологічний журнал = Ukrainian metrological journal : науково-технічне видання / Нац. наук. центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О. Боднар, О.М. Величко, О.В. Дзисюк [та ін.]. – Харків : ННЦ "Ін-т метрології", 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 2. – 2022. – 64 с, включ. обкл. – DOI: 10.24027/2306-7039 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1579454
   Український метрологічний журнал = Ukrainian metrological journal : науково-технічне видання / Нац. наук. центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О. Боднар, О.М. Величко, О.В. Дзисюк [та ін.]. – Харків : ННЦ "Ін-т метрології", 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 4. – 2022. – 60 с. – DOI: 10.24027/2306-7039 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1579455
   Український метрологічний журнал = Ukrainian metrological journal : науково-технічне видання / Нац. наук. центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О. Боднар, О.М. Величко, О.В. Дзисюк [та ін.]. – Харків : ННЦ "Ін-т метрології", 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 1. – 2023. – 72 с. – DOI: 10.24027/2306-7039 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1579456
   Український метрологічний журнал = Ukrainian metrological journal : науково-технічне видання / Нац. наук. центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О. Боднар, О.М. Величко, О.В. Дзисюк [та ін.]. – Харків : ННЦ "Ін-т метрології", 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 2. – 2023. – 60 с. – DOI: 10.24027/2306-7039 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1579457
   Український метрологічний журнал = Ukrainian metrological journal : науково-технічне видання / Нац. наук. центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О. Боднар, О.М. Величко, О.В. Дзисюк [та ін.]. – Харків : ННЦ "Ін-т метрології", 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 3. – 2023. – 60 с., включ. обкл. – DOI: 10.24027/2306-7039 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1579458
  Буцикіна Є. Український міський вернакулярний сад: переосмислення в умовах повномасштабної війни // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Кетуракіс, Р. Пучетайте [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (11). – С. 8-12. – ISSN 2616-9967


  У статті здійснено культурологічний аналіз вернакулярного саду як феномену популярної міської культури, а також трансформації (політизації) його ролі та сприйняття в умовах воєнного стану. Сад проаналізовано на різних рівнях: індивідуальному ...
1579459
  Діяконович І.М. Український мовний важіль Івана Огієнка у палітрі філософів мови // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 35-39. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1579460
  Миронюк О. Український мовний етикет козацької доби // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 173-177. – ISBN 966-95758-1-8
1579461
  Шевченко Л.І. Український мовознавець Флорій Сергійович Бацевич: пошанування з нагоди ювілею // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 3-5
1579462
  Шумило Н. Український модернізм початку XX ст.: питання поетики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 26-38. – ISSN 0236-1477
1579463
  Ковалів Ю. Український модернізм як літературознавча проблема // Вісник Міжнародного інституту лінгвістики і права (Літературознавчі студії) / Міжнародний інститут лінгвістики і права. – Київ, 2000. – Вип. 2. – С. 11-18. – ISBN 5-7763-2385-1
1579464
  Огнєва Т.К. Український модернізм: варіативність світоглядних концепцій = Ukrainian Modernism: Variability in worldview concepts : 185-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка присвячується / Тетяна Огнєва. – Київ : Vadex, 2019. – 423, [1] с. : портр., іл., кольор. іл,. – Тит. арк., зміст та рез. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 419-423 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-9725-53-0


  У пр. № 1729155 напис: Глибокошановному Леоніду Васильовичу від автора із щирою вдячністю та найкращими побажаннями. Т. Огнєва
1579465
   Український музей. – Репр. перевид. 1927 р. – Київ : Фенікс. – (Пам"ятки історії. XX століття). – ISBN 978-966-651-498-4
Збірник 1 : / [ред. рада: В.М. Колпакова та ін. ; вступ. ст. та уклад. словника укр. музейників 1920-х рр. С.І. Білоконя ; підгот. тексту 1927 р., макет обкл. Л.Є. Демірської]. – 2007. – [431] с. розд. паг., [57] арк. фотоіл. : іл., табл. – Вих. дані репринт. вид.: Український музей. Збірник перший / Упр. Наук. Установами У.С.Р.Р. ; [за ред. П. Курінного та ін. ; голов. ред. П. Курінний]. Київ: Держтрест "Київ - Друк". - Ориг. тит. арк. парал. англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. та в кінці ст.
1579466
   Український музей у Празі = Ukrajinske muzeum v Praze : (1659) 1925-1948 : опис фонду. – Київ ; Прага : [б. в.], 1996. – 295, [1] с. – Парал. тит. арк., зміст укр. та чес. - Текст укр., чес. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науково-довідкові видання з історії України = Vedeckoinformacni edice z dejin Ukrajiny ; вип. 41). – ISBN 5-7702-0824-4
1579467
  Ян І.М. Український музично-драматичний театр у системі соціокультурних зв"язків останньої третини XIX - початку XX століття : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Ян Ірина Миколаївна ; М-во культури та інформ. політики України, НАц. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 35 с. – Бібліогр.: 41 назва
1579468
  Опря І. Український напрям церковного руху в російській православній церкві на початку XX ст. // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 2 : / [уклад.: В.А. Дубінський, В.С. Степанков ; відп. ред. В.С. Степанков]. – С. 103-108
1579469
  Білецький Л. Український нарід і його побут, вдача і віра // Історія української літератури / Л. Білецький. – Авгсбург : [б. в.], 1947. – Т. 1 : Народня поезія. – С. 32-35
1579470
  Ковальчук А. Український народ завжди пам"ятатиме своїх героїв (світлої пам"яті Левка Лук"яненка) // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 липня - 6 серпня (№ 29/30). – С. 14-15
1579471
  Абаліхін Б.С. Український народ у Вітчизняній війні 1812 р. / Б.С. Абаліхін. – Київ : Держполітвидав, 1962. – 63 с. – Бібліогр. в підряд. прим.
1579472
   Український народ у Другій Світовій війні : Навч. посібник. – Київ : Школяр, 1998. – 237с. – ISBN 966-7201-15-5
1579473
  Булашев Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях / Г.О. Булашев. – Київ, 1993. – 405 с.
1579474
  Матейко К.І. Український народний одяг / К.І. Матейко. – К., 1996. – 194с.
1579475
   Український народний одяг XVII - початку XIX ст. в акварелях Ю.Глоговського. – Київ : Наукова думка, 1988. – 272 с.
1579476
  Прохода В. Український Народний Театр у Словаччині // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 195, квітень : квітень. – С. 10-14
1579477
  Світленко С. Український народолюбець Олександр Тищинський // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 2. – С. 54-66. – ISSN 2617-1929
1579478
  Світленко С.І. Український народолюбець та українознавець Петро Єфименко: формування світогляду // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Т. 30, № 1. – С. 95-103. – ISSN 2617-1929
1579479
  Лагідна М. Український науковець отримав європейське визнання // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 5 липня (№ 122). – С. 16


  Європейська науково-промислова палата EUROCHABERS (ЄНПП) нагородила дипломом якості і золотою медаллю заслуженого працівника освіти України, доцента кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М. П.Момотенка, професора Нац ун-ту ...
1579480
   Український науковий гігант (його історія, традиції і сучасність) // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 10-12. – ISSN 0868-8117
1579481
  Козак С. Український Науковий Інститут у Варшаві (1930-1939) // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 59-68
1579482
  Астаф"єв О. Український науковий інститут у Варшаві: сторінки шевченкознавчих студій // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – C. 3-18


  Наслідком складної взаємодії таких чинників, як посилення радянської пропаганди серед українців Польщі, усвідомлення частиною польських еліт необхідності відповіді на цей виклик, а також поглиблення польсько-українських наукових контактів стало ...
1579483
   Український науково-медичний молодіжний журнал = Ukrainian scientific medical youth journal : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. Кучин Ю.Л. ; редкол.: Гичка С.Г., Гололобова К.О., Гринзовський А.М. [та ін.]. – Київ : Август Трейд. – ISSN 2311-6951
№ 2 (110). – 2019. – 52 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579484
   Український науково-медичний молодіжний журнал = Ukrainian scientific medical youth journal : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. Кучин Ю.Л. ; редкол.: Благая А.В., Бурлака Є.А., Гичка С.Г. [та ін.]. – Київ : Август Трейд. – ISSN 2311-6951
№ 3 (111). – 2019. – 53, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1579485
   Український науково-медичний молодіжний журнал = Ukrainian scientific medical youth journal : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. Кучин Ю.Л. ; редкол.: Благая А.В., Бурлака Є.А., Гичка С.Г. [та ін.]. – Київ : Август Трейд. – ISSN 2311-6951
№ 4 (112). – 2019. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579486
   Український науково-медичний молодіжний журнал = Ukrainian scientific medical youth journal : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. Кучин Ю.Л. ; редкол.: Благая А.В., Бурлака Є.А., Гичка С.Г. [та ін.]. – Київ : Август Трейд. – ISSN 2311-6951
№ 1 (113), спец. вип. : X міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених "Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань лор-органів, краніофаціальної ділянки та органу зору" (14-15 березня 2018 року). – 2020. – 60 с.
1579487
   Український науково-медичний молодіжний журнал = Ukrainian scientific medical youth journal : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. Кучин Ю.Л. ; редкол.: Благая А.В., Бурлака Є.А., Гичка С.Г. [та ін.]. – Київ : Август Трейд. – ISSN 2311-6951
№ 2 (114), спец. вип. : "Annual young medical scientists conference 2019", (November 22-23, 2019, Kyiv, Ukraine). – 2020. – 119, [1] c.
1579488
   Український науково-медичний молодіжний журнал = Ukrainian scientific medical youth journal : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. Кучин Ю.Л. ; редкол.: Благая А.В., Бурлака Є.А., Гичка С.Г. [та ін.]. – Київ : Август Трейд. – ISSN 2311-6951
№ 3 (117). – 2020. – 67, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579489
   Український науково-медичний молодіжний журнал = Ukrainian scientific medical youth journal : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. Кучин Ю.Л. ; редкол.: Благая А.В., Бурлака Є.А., Гичка С.Г. [та ін.]. – Київ : Август Трейд. – ISSN 2311-6951
№ 4 (119). – 2020. – 67, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579490
   Український науково-медичний молодіжний журнал = Ukrainian scientific medical youth journal : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця М-ва охорони здоров"я України ; редкол.: Ю. Качин, С. Земсков, П. Чернишов [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2311-6951
№ 1 (128). – 2022. – 112 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579491
  Стріха М. Український науково-технологічний центр як інструмент підтримки безпеки та розвитку української науки / М. Стріха, Д. Чеберкус // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. Т.В. Сидорук. – Київ, 2020. – № 7/8. – С. 45-47. – ISSN 2663-2675
1579492
  Гаврилів І. Український націоналізм - російський шовінізм: причини та наслідки протиборства // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Борщевич В.Т., Вагнер Марек, Вегеш М.М. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спец. вип. 2. – С. 155-165. – ISSN 2519-058X
1579493
  Ленкавський С. Український націоналізм : твори / Степан Ленкавський ; Ін-т наук. студій націоналізму. – Вид. 2-ге, змін. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 978-966-668-600-1
Т. 2 : Ідеологія. Філософія / за ред. Олександра Сича. – 2022. – 479, [1] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1579494
   Український націоналізм : основи ідеології / ред.-упоряд., [передм.]: Олег Однороженко ; [фот. М.Ю. Мельник]. – Київ : Видавництво Марка Мельника, 2023. – 255, [1] с. : іл., портр. – Видано за сприяння артилерії 67-ї окремої механізованої бригади "Добровольчий Український Корпус" Збройних Сил України. – (Бібліотека Історичного клубу "Холодний Яр". Серія "Українська думка" ; кн. 3). – ISBN 978-617-7838-49-3
1579495
  Ленкавський С. Український націоналізм : твори / Степан Ленкавський ; Ін-т наук. студій націоналізму. – Вид. 2-ге, змінене. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 978-966-668-598-1
Т. 4 : Міжнародна політика / за ред. Олександра Сича. – 2023. – 559, [1] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1579496
  Іллєнко А. Український націоналізм на сучасному етапі // I і II Бандерівські читання : матеріали перших та других Бандерівських читань, 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р. / Бандерівські читання. – Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 108-109. – ISBN 978-966-428-398-1
1579497
  Цибра М.Ф. Український націоналізм: еволюція змісту та форми // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 3 (65). – С. 139-151. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  "В статті досліджується феномен українського націоналізму, його основні види в історико-філософському вимірі: проаналізована еволюція змісту і форм."
1579498
  Таранюк В. Український націоналіст (досьє на Івана Миколайчука) // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (168). – С. 41-42. – ISSN 1562-3238
1579499
  Сергійчук В. Український націоналіст і творець американсього "Трайдента" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2023 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2022. – С. 232. – ISBN 978-617-7837-24-3


  До 25-річчя від дня серті Богдана-Тараса Гнатюка.
1579500
  Вернік О.Л. Український національний біографічний архів як інструмент і матеріал в етнопсихологічному дослідженні / О.Л. Вернік, Ю.В. Вернік // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 4. – С. 17-24. – ISSN 2409-9805
1579501
  Белей Л. Український національний іменник пострадянської доби у лещатах глобалізації // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 164-170. – ISBN 978-966-489-161-2
1579502
  Задорожний М.П. Український національний музей у Чикаго // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 3 (181). – С. 46-48 : фото
1579503
  Катренко А.М. Український національний рух XIX століття : навч. посібник для студ. іст. ф-ту / А.М. Катренко; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 9665940635
Ч. 1 : Перша половина XIX ст. – 1998. – 88 с.
1579504
  Бажан О.Г. Український національний рух: основні тенденції і етапи розвитку (кінець 1950-х - 1980-ті рр.) / Бажан О., Данилюк Ю. ; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ : Рідний край, 2000. – 23 с. – ISBN 966-02-1531-2
1579505
  Гнатенко П.І. Український національний характер / П.І. Гнатенко. – Київ, 1997. – 116с. – ISBN 9669500664
1579506
  Щербак Н. Український національно-визвольний рух в оцінці представників місцевих державних установ (початок XX ст.) // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 95-103. – ISBN 966-7060-54-1
1579507
  Борчук С. Український національно-визвольний рух у роки Другої світової війни в енциклопедичних виданнях (на прикладі ОУН та УПА) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2017. – № 29/30. – C. 210-216. – ISSN 2312-1165
1579508
   Український неврологічний журнал = Ukrainian neurological journal : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Л.І. Соколова ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2006-. – ISSN 1998-4235
№ 1 (34). – 2015. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579509
   Український неврологічний журнал = Ukrainian neurological journal : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Л.І. Соколова ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2006-. – ISSN 1998-4235
№ 2 (35). – 2015. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579510
   Український неврологічний журнал = Ukrainian neurological journal : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Л.І. Соколова ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2006-. – ISSN 1998-4235
№ 3 (36). – 2015. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579511
   Український неврологічний журнал = Ukrainian neurological journal : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Л.І. Соколова ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2006-. – ISSN 1998-4235
№ 4 (37). – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579512
   Український неврологічний журнал = Ukrainian neurological journal : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Л.І. Соколова ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2006-. – ISSN 1998-4235
№ 2 (39). – 2016. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579513
   Український неврологічний журнал = Ukrainian neurological journal : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Л.І. Соколова ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2006-. – ISSN 1998-4235
№ 3 (40). – 2016. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579514
   Український неврологічний журнал = Ukrainian neurological journal : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Л.І. Соколова ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2006-. – ISSN 1998-4235
№ 4 (41). – 2016. – 74 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579515
   Український неврологічний журнал = Ukrainian neurological journal : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Л.І. Соколова ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2006-. – ISSN 1998-4235
№ 1 (42). – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579516
   Український неврологічний журнал = Ukrainian neurological journal : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Л.І. Соколова ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2006-. – ISSN 1998-4235
№ 2 (43). – 2017. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579517
   Український неврологічний журнал = Ukrainian neurological journal : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Л.І. Соколова ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2006-. – ISSN 1998-4235
№ 3 (44). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579518
   Український неврологічний журнал = Ukrainian neurological journal : науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Л.І. Соколова ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2006-. – ISSN 1998-4235
№ 4 (45). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579519
   Український неврологічний журнал = Ukrainian neurological journal : науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Л.І. Соколова ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2006-. – ISSN 1998-4235
№ 1 (46). – 2018. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579520
   Український неврологічний журнал = Ukrainian neurological journal : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Л.І. Соколова ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2006-. – ISSN 1998-4235
№ 3/4 (48/49). – 2018. – 83, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579521
   Український неврологічний журнал = Ukrainian neurological journal : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Л.І. Соколова ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2006-. – ISSN 1998-4235
№ 1 (50). – 2019. – 83, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1579522
   Український неврологічний журнал = Ukrainian neurological journal : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Л.І. Соколова ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2006-. – ISSN 1998-4235
№ 2/3 (51/52). – 2019. – 81, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1579523
   Український неврологічний журнал = Ukrainian neurological journal : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. В.С. Мельник ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2006-. – ISSN 1998-4235
№ 1/2 (62/63). – 2022. – 63, [1] c. – DOI: http://doi.org/10.30978/UNJ - Резюме укр., англ. мовами
1579524
   Український нейрохірургічний журнал = Ukrainian Neurosurgical Journal : науково-практичний журнал (спеціалиізоване видання для лікарів); / Нац. акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Українська Асоц. Нейрохірургів ; голов. ред. Зозуля Ю.П. – Київ : Задруга, 1999-. – ISSN 1810-3154
№ 4 (80). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579525
   Український нейрохірургічний журнал = Ukrainian Neurosurgical Journal : науково-практичний журнал (спеціалиізоване видання для лікарів); / Нац. акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Українська Асоц. Нейрохірургів ; голов. ред. Зозуля Ю.П. – Київ : Задруга, 1999-. – ISSN 1810-3154
№ 1 (81). – 2018. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579526
   Український нейрохірургічний журнал = Ukrainian Neurosurgical Journal : науково-практичний журнал (спеціалізоване видання для лікарів) / Нац. акад. мед. наук України ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України ; Укр. Асоц. Нейрохірургів ; голов. ред. Педаченко Є.Г. ; редкол.: Арраез М.А., Вукич М., Газіоглу Н. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Задруга", 1999-. – ISSN 1810-3154
№ 4 (84). – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579527
  Петришина Л. Український образ світу в культурно-просвітницькій діяльності жінок України на початку ХХ ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 149-152. – ISBN 978-966-439-147-1
1579528
  Щербак Н. Український образ світу очима цензорів Російської імперії початку XX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 96-98. – ISBN 978-966-439-147-1
1579529
  Бойко С. Український образ світу як підґрунтя для формування національної самосвідомості // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 15-18. – ISBN 978-966-439-147-1
1579530
  Бацевич Ф.С. Український одивнений художній текст: лінгвістичні виміри : монографія / Флорій Бацевич ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 335, [1] с. – Імен. покажч.: с. 333-335. – Бібліогр.: с. 314-332. – ISBN 978-617-10-0464-1
1579531
  Гундорова Т. Український окциденталізм: бути чи не бути Римом? // Критика. – Київ, 2006. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 31-36
1579532
  Лях-Приходько Український Олімпійський рух опору // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 27 квітня (№ 17). – С. 16. – ISSN 2519-4429
1579533
  Покровська І. Український осередок у Туреччині // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4). – С. 1, 2


  26-27 березня 2018 року за участі Міністрів освіти України і Туреччини Лілії Гриневич та Ісмета Йилмаза, ректора КНУ Леоніда Губерського, проректора Петра Беха відбулися урочистості, присвячені першому в Туреччині відкриттю спеціальності "Українська ...
1579534
   Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – 454, [2] с. – Бібліогр.: с. 389-451 та в кінці ст. – ISBN 978-966-611-826-7
1579535
   Український парламентизм: минуле і сучасне. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 368с. – ISBN 966-611-009-1
1579536
  Павличко Д. Український патріотизм Юліуша Словацького // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 217/218). – С. 14-15


  Лекція прочитана у Варшавськогму університеті при врученні авторові "Honoris Causa".
1579537
  Даниленко С. Український педагог Володимир Дурдуківський і його школа (1920-ті рр.) // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 326-334. – ISSN 2300-1062
1579538
   Український педагогічний журнал = Ukrainian educational journal : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-1317
№ 1. – 2017. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579539
   Український педагогічний журнал = Ukrainian educational journal : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2015-. – ISSN 2411-1317
№ 2. – 2018. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579540
   Український педагогічний журнал = Ukrainian educational journal : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2015-. – ISSN 2411-1317
№ 1. – 2019. – 157, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579541
   Український педагогічний журнал = Ukrainian educational journal : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2015-. – ISSN 2411-1317
№ 3. – 2019. – 145, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579542
   Український педагогічний журнал = Ukrainian educational journal : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2015-. – ISSN 2411-1317
№ 2. – 2021. – 151, [1] c. – https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1579543
   Український педагогічний журнал = Ukrainian educational journal : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2015-. – ISSN 2411-1317
№ 2. – 2022. – 139, [1] c. – https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2 - Резюме укр., англ. мовами
1579544
   Український педагогічний журнал = Ukrainian educational journal : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2015-. – ISSN 2411-1317
№ 1. – 2023. – 151, [1] c. – https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1 - Резюме укр., англ. мовами
1579545
   Український педагогічний журнал = Ukrainian educational journal : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-1317
№ 2. – 2023. – 169, [1] c. – https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2 - Резюме укр., англ. мовами
1579546
   Український педагогічний журнал = Ukrainian educational journal : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-1317
№ 3. – 2023. – 245, [1] c. – https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3 - Резюме укр., англ. мовами
1579547
  Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 376с. Обл.-вид.аpк.34. – ISBN 966-06-0002-Х
1579548
  Кіраль С.С. Український письменник Іван Корсак - випускник університету: життя і творчість // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 132-134
1579549
  Ковбасюк А.М. Український пісенно-фольклорний вимір професійних традицій у музичному житті Львова кінця XIX - XX століть // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Бучківська Г.В., Михаськова М.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 49-54. – ISSN 2413-5402
1579550
  Сич О. Український Пласт та молодіжні громадянські рухи у помаранчевій революції 2004 р. // Конференція Дмитра Штогрина : зб. матеріалів / [відп. ред., передм. та упоряд.: С.М. Квіт]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – С. 283-294. – ISBN 978-966-518-773-8
1579551
  Ковальчук О.Г. Український повоєнний роман : проблеми жанрового розвитку : навч. посібник / О.Г. Ковальчук. – Київ : Вища школа, 1992. – 172 с. – ISBN 5-11-003714-0
1579552
  Сварог В. Український поет і індіяни // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 239, грудень : грудень. – С. 15


  Петро Карпенко-Криниця. Індіанські балянди. Нью-Йорк.
1579553
  Нудьга Г.А. Український поетичний епос / Г.А. Нудьга. – Київ, 1971. – 48с.
1579554
  Кондратенко Н.В. Український політичний дискурс початку XXI ст. // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 284-289. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
1579555
  Харитонова Д.Д. Український політичний дискурс: когнітивно-семантичні та прагмакомунікативні виміри : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Харитонова Дар"я Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 212 арк. – Додатки: арк. 211-212. – Бібліогр.: арк. 179-210
1579556
  Овсянніков В.Г. Український поп-рок у контексті розвитку популярної музичної культури кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Овсянніков Вячеслав Георгійович ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1579557
  Рубан В.В. Український портретний живопис другої половини ХІХ - початку ХХ століття / В.В. Рубан. – К., 1986. – 224с.
1579558
  Рубан В.В. Український портретний живопис першої половини ХІХ століття / В.В. Рубан ; [відп. ред. Д.В. Степовик ; Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського]. – Київ : Наукова думка, 1984. – 369, [3] с. : іл. – Покажч. імен : с. 366-370. Рез.: рос., укр., фр., нім. мовами. – Бібліогр. в прим.: с. 333-361
1579559
  Грунський М. Український правопис / М. Грунський, проф. та Мих. Мироненко. – Харків-Київ : Держвидав України, 1929. – 148 с.
1579560
  Рудницький Я.Б. Український правопис = Ukrainian orthography / Д-р Ярослав Б. Рудницький. – 3-тє вид. – Вінніпег : Комітет українців Канади, 1949. – 64, [1] с., включ. обкл. – З кол. dr. T. Olesijuk
1579561
   Український правопис : схвалено Каб. Міністрів України (Постанова № 437 від 22 трав. 2019 р.) спільним рішенням Президії НАН України (протокол № 22/10 від 24 жовт. 2018 р.) і Колегії М-ва освіти і науки України (протокол № 10/4-13 від 24 жовт. 2018 р.) / [Укр. нац. коміс. з питань правопису ; голов. ред. О.В. Красовицький ; худож.-оформлювач О.А. Гугалова-Мєшкова]. – Харків : Фоліо, 2020. – 346, [3] с. – Покажчик: с. 245-339. – ISBN 978-966-03-8873-4


  Затверджено Укр. нац. коміс. з питань правопису (протокол № 5 від 22 жовт. 2018 р.).
1579562
  Нагорняк О. Український правопис в епоху тоталітаризму // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 136-137. – ISBN 978-617-7196-23-4
1579563
  Данильчук Д.В. Український правопис: роздоріжжя і дороговкази / Дмитро Данильчук. – Київ : Либідь, 2013. – 222, [2] с. – Бібліогр.: с. 200-208. – ISBN 978-966-06-0648-7
1579564
  Руденко В.П. Український природно-ресурсний потенціал : Серія оцінкових картосхем : навч. посіб. для студ. геогр., економ. та екол. спец. вищ. навч. закладів України / МОУ ; ІЗМН ; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; В.П. Руденко. – Київ : "ВІПОЛ". – ISBN 5-7763-8997-6
Ч. 1. – 1997. – 176 с.
1579565
   Український промисловець. – Київ
№ 4. – 1998
1579566
   Український промисловець. – Київ
№ 1. – 1999
1579567
  Меншун В.І. Український професор В.Д. Розуменко зробив те, що не вдалось жодному нейрохірургу в світі // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 10. – ISSN 0868-8117


  "У серпні 2017 року, застосувавши під час операції три складові водночас: комп"ютерну навігацію, ендоскопію і лазерну хірургію Володимир Данилович за чотири години видалив пухлину, обійшовши зону, відповідальну за мову, зір, рух і завдяки цьому не лише ...
1579568
  Тимошик М. Український професор з ярликом буржуазного націоналіста // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 225-231. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004), доктор філологічних наук (1989), професор (1991). 1964-1971 - доцент факультету журналістики, Київський університет ім. Т.Шевченка.
1579569
   Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016-
№ 1. – 2016. – 132 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579570
   Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016-
№ 2. – 2016. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579571
   Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016-. – ISSN 2520-6265
№ 1 (3). – 2017. – 214 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579572
   Український психологічний журнал = Ukrainian psychological journal : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2016-. – ISSN 2520-6265
№ 2 (4). – 2017. – 204, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1579573
   Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016-. – ISSN 2520-6265
№ 3 (5). – 2017. – 196 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579574
   Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016-. – ISSN 2520-6265
№ 4 (6). – 2017. – 168 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579575
   Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016-. – ISSN 2520-6265
№ 1 (7). – 2018. – 200 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579576
   Український психологічний журнал = Ukrainian psychological journal : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2016-. – ISSN 2520-6265
№ 2 (8). – 2018. – 179, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1579577
   Український радіологічний журнал. – Харків, 1993-. – ISSN 1027-3204
№ 1. – 1995
1579578
   Український радіологічний журнал. – Харків. – ISSN 1027-3204
№ 3. – 1996
1579579
   Український радіологічний журнал. – Харків. – ISSN 1027-3204
№ 1. – 1997
1579580
   Український радіологічний журнал. – Харків. – ISSN 1027-3204
Т. 6, № 1. – 1998
1579581
   Український радіологічний журнал. – Харків. – ISSN 1027-3204
№ 1. – 1999
1579582
   Український радіологічний журнал. – Харків. – ISSN 1027-3204
Т. 8, № 1. – 2000
1579583
   Український радіологічний журнал. – Харків. – ISSN 1027-3204
Т. 9, № 1. – 2001
1579584
   Український радіологічний журнал = Ukrainian journal of radiology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України" ; голов. ред. М.В. Красносельський ; редкол.: Абдуллаєв Р.Я., Бойко В.В., Васильєв Л.Я. [та ін.]. – Харків, 1993-. – ISSN 1027-3204
Т. 25, вип. 1. – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579585
   Український радіологічний журнал = Ukrainian journal of radiology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України" ; голов. ред. М.В. Красносельський ; редкол.: Абдуллаєв Р.Я., Бойко В.В., Васильєв Л.Я. [та ін.]. – Харків, 1993-. – ISSN 1027-3204
Т. 25, вип. 4. – 2017. – С. 253-327. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579586
   Український радіологічний журнал = Ukrainian journal of radiology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України" ; голов. ред. М.В. Красносельський ; редкол.: Абдуллаєв Р.Я., Бойко В.В., Васильєв Л.Я. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 1993-. – ISSN 1027-3204
Т. 27, вип. 1. – 2019. – 79 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579587
   Український радіологічний журнал = Ukrainian journal of radiology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України" ; голов. ред. М.В. Красносельський ; редкол.: Абдуллаєв Р.Я., Бойко В.В., Васильєв Л.Я. [та ін.]. – Харків : ДУ "Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України", 1993-. – ISSN 1027-3204
Т. 27, вип. 3. – 2019. – 225, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579588
   Український радіологічний та онкологічний журнал = Ukrainian journal of radiology : щоквартальне науково-практичне видання / Держ. установа "Ін-т медичної радіології та онкології їм. С.П. Григор"єва Нац. акад. мед. наук України" ; голов. ред. Красносельський М.В. ; редкол.: Абдуллаєв Р.Я., Бойко В.В., Васильєв Л.Я. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 1993-. – ISSN 2708-7166
Т. 28, вип. 3. – 2020. – C. 190-327, [1] c. – Попередні номери див. " Український радіологічний журнал" - DOI 10.46879 - Резюме укр., англ. мовами
1579589
   Український радіологічний та онкологічний журнал = Ukrainian journal of radiology : щоквартальне науково-практичне видання / Держ. установа "Ін-т медичної радіології та онкології їм. С.П. Григор"єва Нац. акад. мед. наук України" ; голов. ред. Красносельський М.В. ; редкол.: Абдуллаєв Р.Я., Бойко В.В., Васильєв Л.Я. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 1993-. – ISSN 2708-7166
Т. 28, вип. 4. – 2020. – C. 329-424. – Попередні номери див. " Український радіологічний журнал" - DOI 10.46879 - Резюме укр., англ. мовами
1579590
   Український радіологічний та онкологічний журнал = Ukrainian journal of radiology : науково-практичне видання / Держ. установа "Ін-т медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор"єва ; голов. ред. М.В. Красносельський ; редкол.: Красносельський М.В., Вінніков В.А., Кулініч Г.В. [та ін.]. – Харків : ДУ "Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України", 1993-. – ISSN 1027-3204
Т. 29, вип. 1. – 2021. – 155, [1] c. – Наступні номери див. "Український радіологічний та онкологічний журнал" - Резюме укр., рос., англ. мовами
1579591
   Український радіологічний та онкологічний журнал = Ukrainian journal of radiology : щоквартальне науково-практичне видання / Держ. установа "Ін-т медичної радіології та онкології їм. С.П. Григор"єва Нац. акад. мед. наук України" ; редкол.: Красносельський М.В., Вінніков В.А., Кулініч Г.В.[та ін.]. – Харків : [б. в.], 1993-. – ISSN 2708-7166
Т. 29, вип. 2. – 2021. – 170, [1] c. – Попередні номери див. " Український радіологічний журнал" - DOI 10.46879 - Резюме укр., англ. мовами
1579592
   Український радіологічний та онкологічний журнал = Ukrainian journal of radiology : щоквартальне науково-практичне видання / Держ. установа "Ін-т медичної радіології та онкології їм. С.П. Григор"єва Нац. акад. мед. наук України" ; редкол.: Красносельський М.В., Вінніков В.А., Кулініч Г.В.[та ін.]. – Харків : [б. в.], 1993-. – ISSN 2708-7166
Т. 29, вип. 3. – 2021. – 142, [1] c. – Попередні номери див. " Український радіологічний журнал" - DOI 10.46879 - Резюме укр., англ. мовами
1579593
   Український радіологічний та онкологічний журнал = Ukrainian journal of radiology : щоквартальне науково-практичне видання / Держ. установа "Ін-т медичної радіології та онкології їм. С.П. Григор"єва Нац. акад. мед. наук України" ; редкол.: Красносельський М.В., Кулініч Г.В., Гладких Ф.В. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 1993-. – ISSN 2708-7166
Т. 29, вип. 4. – 2021. – 136, [1] c. – Попередні номери див. " Український радіологічний журнал" - DOI 10.46879 - Резюме укр., англ. мовами
1579594
   Український радіологічний та онкологічний журнал = Ukrainian journal of radiology : щоквартальне науково-практичне видання / Держ. установа "Ін-т медичної радіології та онкології їм. С.П. Григор"єва Нац. акад. мед. наук України" ; редкол.: Красносельський М.В., Кулініч Г.В., Гладких Ф.В. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 1993-. – ISSN 2708-7166
Т. 30, вип. 1. – 2022. – 104, [1] c. – Попередні номери див. " Український радіологічний журнал" - DOI 10.46879 - Резюме укр., англ. мовами
1579595
   Український радіологічний та онкологічний журнал = Ukrainian journal of radiology and oncology : щоквартальне науково-практичне видання / Держ. установа "Ін-т медичної радіології та онкології їм. С.П. Григор"єва Нац. акад. мед. наук України" ; редкол.: Красносельський М.В., Сухіна О.М., Гладких Ф.В. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 1993-. – ISSN 2708-7166
Т. 31, вип. 4. – 2023. – 476, [1] c. – Попередні номери (до № 2, 2020р.) див. "Український радіологічний журнал" - DOI 10.46879 - Резюме укр., англ. мовами
1579596
   Український радіологічний та онкологічний журнал = Ukrainian journal of radiology and oncology : щоквартальне науково-практичне видання / Держ. установа "Ін-т медичної радіології та онкології їм. С.П. Григор"єва Нац. акад. мед. наук України" ; редкол.: Красносельський М.В., Кулініч Г.В., Гладких Ф.В. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 1993-. – ISSN 2708-7166
Т. 31, вип. 2. – 2023. – C. 131-252, [1] c. – Попередні номери див. " Український радіологічний журнал" - DOI 10.46879 - Резюме укр., англ. мовами
1579597
   Український радіологічний та онкологічний журнал = Ukrainian journal of radiology and oncology : щоквартальне науково-практичне видання / Держ. установа "Ін-т медичної радіології та онкології їм. С.П. Григор"єва Нац. акад. мед. наук України" ; редкол.: Красносельський М.В., Кулініч Г.В., Гладких Ф.В. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 1993-. – ISSN 2708-7166
Т. 31, вип. 1. – 2023. – 137, [1] c. – Попередні номери див. " Український радіологічний журнал" - DOI 10.46879 - Резюме укр., англ. мовами
1579598
  Афанасьєв В.А. Український радянський живопис / В.А. Афанасьєв. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1962. – 63 с. : і,л. – (Вчені України / Вид-во АН УРСР ; Університетам культури)
1579599
  Боровик М.К. Український радянський камерно-інструментальний ансамбль / М.К. Боровик. – Київ : Музична Україна, 1968. – 102 с. : з нот. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
1579600
  Найдюк О. Український радянський кіч імені Верьовки // Критика. – Київ, 2013. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 29-30. – ISSN 1563-6461
1579601
  Московченко В.М. Український радянський побутовий живопис / В.М. Московченко. – К, 1972. – 111с.
1579602
  Рубан В.В. Український радянський портретний живопис / В.В. Рубан. – К., 1977. – 144с.
1579603
  Новиченко Л.М. Український радянський роман / Л.М. Новиченко. – Київ, 1976. – 132с.
1579604
  Дончик В.Г. Український радянський роман : рух ідей і форм / В.Г. Дончик. – Київ : Дніпро, 1987. – 429 с.
1579605
  Голубєва З.С. Український радянський роман 20-х років / З.С. Голубєва. – Харків, 1967. – 216 с.
1579606
  Фільц Б.М. Український радянський романс / Б.М. Фільц. – К, 1970. – 124с.
1579607
  Білецька Л.К. Український радянський театр сьогодні / Л.К. Білецька ; Т-во для поширення політ. і наук. знань. – Київ, 1965. – 40 с. – Бібліогр.: с. 40. – (Серія 4 / Т-во "Знання" УРСР ; 11)
1579608
   Український рахунок // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 листопада (№ 45). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Щодо участі України у програмі "України.
1579609
   Український рахунок // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 27 грудня (№ 50)


  Оприлюднено щорічний список кращих університетів країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються, на 2022 рік (QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022), до якого увійшли 450 кращих закладів вищої освіти, зокрема 41 з України. ...
1579610
   Український рахунок // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 березня (№ 9). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Рейтинги найкращих українських вишів за спеціальностями: КНУ імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Національний університет "Львівська політехніка", Національний технічний університет України "Київський ...
1579611
   Український ревматологічний журнал = Украинский ревматологический журнал = Ukrainian journal of rheumatology : науково-практичний журнал / ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України ; ТОВ "МОРІОН" ; голов. ред. В.М. Коваленко [та ін.]. – Київ : Фенікс, 2000-. – ISSN 1607-2669
№ 2 (56). – 2014. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579612
   Український ревматологічний журнал = Украинский ревматологический журнал = Ukrainian journal of rheumatology : науково-практичний журнал / ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України ; ТОВ "МОРІОН" ; голов. ред. В.М. Коваленко [та ін.]. – Київ : Софія, 2000-. – ISSN 1607-2669
№ 2 (64). – 2016. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579613
   Український ревматологічний журнал = Украинский ревматологический журнал = Ukrainian journal of rheumatology : науково-практичний журнал / ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України ; ТОВ "МОРІОН" ; голов. ред. В.М. Коваленко [та ін.]. – Київ : Софія, 2000-. – ISSN 1607-2669
№ 4 (66). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579614
   Український ревматологічний журнал = Украинский ревматологический журнал = Ukrainian journal of rheumatology : науково-практичний журнал / ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України ; ТОВ "МОРІОН" ; голов. ред. В.М. Коваленко [та ін.]. – Київ : Софія, 2000-. – ISSN 1607-2669
№ 1 (67). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579615
   Український ревматологічний журнал : науково-практичний журнал / ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України ; ТОВ "МОРІОН" ; голов. ред. В.М. Коваленко [та ін.]. – Київ : Софія, 2000-. – ISSN 1607-2669
№ 2 (68). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579616
   Український ревматологічний журнал = Украинский ревматологический журнал = Ukrainian journal of rheumatology : науково-практичний журнал / ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України ; ТОВ "МОРІОН" ; голов. ред. В.М. Коваленко [та ін.]. – Київ : Софія, 2000-. – ISSN 1607-2669
№ 3 (69). – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579617
   Український ревматологічний журнал = Украинский ревматологический журнал = Ukrainian journal of rheumatology : науково-практичний журнал / ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України ; ТОВ "МОРІОН" ; голов. ред. В.М. Коваленко [та ін.]. – Київ : Софія, 2000-. – ISSN 1607-2669
№ 4 (70). – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579618
   Український ревматологічний журнал = Украинский ревматологический журнал = Ukrainian journal of rheumatology : науково-практичний журнал / ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України ; ТОВ "МОРІОН" ; голов. ред. В.М. Коваленко [та ін.]. – Київ : Софія, 2000-. – ISSN 1607-2669
№ 2 (72). – 2018. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579619
   Український ревматологічний журнал = Украинский ревматологический журнал = Ukrainian journal of rheumatology : науково-практичний журнал / ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України ; ТОВ "МОРІОН" ; голов. ред. В.М. Коваленко. – Київ : Софія, 2000-. – ISSN 1607-2669
№ 4 (74). – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579620
   Український ревматологічний журнал = Украинский ревматологический журнал = Ukrainian journal of rheumatology : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; М-во охорони здоров"я України ; ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України ; голов. ред. В.М. Коваленко. – Київ : Софія, 2000-. – ISSN 1607-2669
№ 1 (75). – 2019. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579621
   Український ревматологічний журнал = Украинский ревматологический журнал = Ukrainian journal of rheumatology : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; М-во охорони здоров"я України ; ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України ; голов. ред. В.М. Коваленко. – Київ : МОРІОН, 2000-. – ISSN 1607-2669
№ 2 (76). – 2019. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579622
   Український ревматологічний журнал = Украинский ревматологический журнал = Ukrainian journal of rheumatology : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, М-во охорони здоров"я України, ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України [та ін.] ; голов. ред. Коваленко В.М. – Київ : МОРІОН, 2000-. – ISSN 1607-2669
№ 3 (81). – 2020. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579623
   Український ревматологічний журнал = Украинский ревматологический журнал = Ukrainian journal of rheumatology : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, М-во охорони здоров"я України, ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України [та ін.] ; голов. ред. Коваленко В.М. – Київ : МОРІОН, 2000-. – ISSN 1607-2669
№ 2 (84). – 2021. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579624
   Український ревматологічний журнал = Украинский ревматологический журнал = Ukrainian journal of rheumatology : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, М-во охорони здоров"я України, ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України [та ін.] ; голов. ред. Коваленко В.М. – Київ : МОРІОН, 2000-. – ISSN 1607-2669
№ 3 (85). – 2021. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579625
   Український ревматологічний журнал = Украинский ревматологический журнал = Ukrainian journal of rheumatology : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, М-во охорони здоров"я України, ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України [та ін.] ; голов. ред. Коваленко В.М. – Київ : МОРІОН, 2000-. – ISSN 1607-2669
№ 4 (86). – 2021. – 88 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579626
  Кулеша Н. Український редактор і журналіст Іван Світ: діяльність на Далекому Сході // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 438-447. – ISSN 2524-0331
1579627
  Бригадир Я.О. Український ретродетектив початку XXI століття: генеза і жанрові особливості : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бригадир Ярослава Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1579628
  Голян В. Український ринок нафтопродуктів: чому держава спостерігає збоку? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47)


  "Ціни на нафтопродукти разом із позахмарними комунальними тарифами тягнуть економіку України на дно, звужуючи споживчий попит населення. У 2017 р. порівняно з 2008-м середня зарплата українських громадян у доларовому еквіваленті зменшилася у 1,25 рази ...
1579629
  Нога Г. Український різдвяний та великодній бурлеский сміх 17-18 ст. / Геннадій Нога. – Київ : Видавництво АН України, 1996. – 36 с.
1579630
  Килимник Степан Український рік у народних звичаях в історичному освітленні / Степан Килимник. – Вінніпег. – (Праці інституту дослідів Волині)
Т. 2. – 1959. – 251,[3]с. : ил.
1579631
  Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні / Степан Килимник. – Київ : Обереги. – ISBN 5-8104-0048-5
Кн. 1 : Т. 1 : Зимовий цикл ; Т. 2 : Весняний цикл. – 1994. – 377 с.
1579632
  Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні / Степан Килимник. – Київ : Обереги. – ISBN 5-8104-0046-9
Кн. 2 : Т. 3 : Весняний цикл ; Т. 4 : Літній цикл. – 1994. – 525 с.
1579633
  Чуб Д. Український Робін Гуд // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 265, лютий : лютий. – С. 20-21


  Книга В. Гжицького "Опришки. Кармалюк".
1579634
  Сюндюков І. Український розлам // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 вересня (№ 158/159). – С. 20


  Про картину Миколи Самокиша, про Максима Кривоноса, Ярему Вишневецького та сучасний контекст їхньої боротьби.
1579635
  Сюндюков І. Український розлам // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1-2 вересня (№ 153/154). – С. 21


  Про картину Миколи Самокиша, про Максима Кривоноса, Ярему Вишневецького та сучасний контекст їхньої боротьби.
1579636
  Богданова І.Є. Український романтик Михайло Петренко: "Дивлюсь я на небо...". (Мовний образ простору в поезії митця) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 34/36 (470/472), грудень. – С. 81-86
1579637
  Чегусова З. Український рукотворний килим: історичне минуле та перспективи // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 111-122. – ISSN 2413-4767
1579638
  Колесник В.Ф. Український рух в Австро-Угорщині (кінець ХІХ - початокХХ ст.) / В.Ф. Колесник; О.О. Рафальський. – Київ : Стилос, 1998. – 36 с.
1579639
  Феденко П. Український рух у 20 столітті / Панас Феденко. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 267, [2] с. – ISBN 978-611-01-1580-3
1579640
   Український самородок. До 130-річчя від дня народження Г.М. Хоткевича // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, Л.А. Кухар [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4, 4 кв. – С. 112-119. – ISSN 0130-2043
1579641
  Патриляк І. Український самостійницький рух на завершальному етапі війни // Україна. Хроніка визволення : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Легасова Л.В. та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2014. – С. 85-100. – ISBN 978-617-7158-04-1
1579642
   Український селянин 2000-2010 рр. : бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка [та ін.] ; [уклад.: Л.І. Синявська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – 279, [1] с. – (Серія: Історична)
1579643
  Харьковщенко Є.А. Український селянин в пошуках євангельських правд / Є.А. Харьковщенко, А.І. Рома // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 60-63


  Україна - багатоконфесійна країна на теренах якої набули розвитку усі християнські конфесії. В середині ХІХ ст. в українських селах вперше в імперії з"являється протестантизм. Крім класичних причин появи цієї конфесії, описаних в науковій літературі, ...
1579644
  Кресін О.В. Український сепаратистський рух першої половини XVIII ст. у народницькій історіографії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 67-74. – (Історія ; вип. 48)


  Розглядається розвиток дослідження "мазепинства" в українській наддніпрянській історіографії 1860-х - 1900-х рр., а також археографія та джерелознавство цього руху
1579645
  Солодько Ю.В. Український середній клас у контексті замкненого кола соціальної нерівності і корупції // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 15-26. – (Соціологія ; т. 3). – ISSN 2617-9067
1579646
  Захаров Б. Український силует Міхаіла Хейфеца // Критика. – Київ, 2009. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 20
1579647
  Моторин Р.М. Український слід на шляху розвитку Міжнародного статистичного інституту / Р.М. Моторин, Т.М. Моторина // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (100). – C. 174-186. – ISSN 2519-1853
1579648
   Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2006-. – ISSN 2313-4437
2017. – 2017. – 302 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579649
   Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2006-. – ISSN 2313-4437
2018. – 2018. – 316 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 100-річчя Дніпровського нац. ун-ту ім. О. Гончара
1579650
  Ріпецький Н. Український соловей із канадського Саскачевану // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 101, червень : червень. – С. 27-28


  Леся Зюбрак - співачка (сопрано), композитор, музично-громадська діячка. З походження українка. Лауреатка низки вокал. конкурсів у Канаді, зокрема "Зірки завтрашнього дня", "Наші майбутні зірки" (обидва – 1955). Навч. у Саскачеван. ун-ті, закін. ...
1579651
  Шлапак Я. Український соловейко // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 10 серпня (№ 32). – С. 13


  "Їі називали українським соловейком! Примадонною київської опери! Вона стала єдиною за всю радянську історію культури співачкою, яка отримала звання Народної артистки СРСР у 27 років! Це наша Бела Руденко! Українка, яка вразила своїм співом Японію, ...
1579652
   Український соловейко. До 150-річчя від дня народження М.К. Садовської-Барілотті // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, Т.М. Заморіна, К.В. Камінська [та ін.]. – Київ, 2005. – 2 кв. – С. 37-40. – ISSN 0130-2043
1579653
  Власенко В.О. Український соціальний роман 70-80-х років XIX ст / В.О. Власенко. – Дніпропетровськ, 1977. – 84с.
1579654
   Український соціологічний журнал = Украинский социологический журнал = Ukrainian Sociological Journal : наукове, інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008-. – ISSN 2077-5105
№ 1/2 (вип. 11/12). – 2014. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579655
   Український соціологічний журнал = Украинский социологический журнал = Ukrainian Sociological Journal : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008-. – ISSN 2077-5105
№ 1/2 (вип. 13/14). – 2015. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579656
   Український соціологічний журнал = Украинский социологический журнал = Ukrainian Sociological Journal : наукове та інформаційне видання / Соціол. асоц. України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Балакірєва О.М. ; редкол.: Бакіров В.С., Батаєва К.В., Воннер К. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2008-. – ISSN 2077-5105
Вип. 25. – 2021. – 69, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579657
   Український соціологічний журнал = Украинский социологический журнал = Ukrainian Sociological Journal : наукове та інформаційне видання / Соціол. асоц. України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Балакірєва О.М. ; редкол.: Бакіров В.С., Батаєва К.В., Воннер К. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2008-. – ISSN 2077-5105
Вип. 26. – 2021. – 84, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579658
  Трощинський В. Український соціологічний інститу у Празі: організація і наукова праця (1924 - 1932 рр.) // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 2
1579659
   Український соціум = Ukrainian society : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 1681-116Х
№ 1 (60). – 2017. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579660
   Український соціум = Ukrainian society : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1681-116Х
№ 2 (65). – 2018. – 210 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579661
   Український соціум = Ukrainian society : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1681-116Х
№ 3 (66). – 2018. – 168 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579662
   Український соціум = Ukrainian society : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1681-116Х
№ 4 (67). – 2018. – 200 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579663
   Український соціум = Ukrainian society : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1681-116Х
№ 1 (68). – 2019. – 167, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1579664
   Український соціум = Ukrainian society : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1681-116Х
№ 2 (77). – 2021. – 249, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.15407/socium2021.02 - Резюме укр., англ. мовами
1579665
   Український соціум = Ukrainian society : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1681-116Х
№ 3 (78). – 2021. – 183, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.15407/socium2021.03 - Резюме укр., англ. мовами
1579666
   Український соціум = Ukrainian society : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бандурка О.М., Бондар Т.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1681-116Х
№ 2 (81). – 2022. – 209 c. – DOI: https://doi.org/10.15407/socium2022.0121 - Резюме укр., англ. мовами
1579667
   Український соціум = Ukrainian society : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бандурка О.М., Бондар Т.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1681-116Х
№ 1 (84). – 2023. – 193, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.15407/socium2023.01 - Резюме укр., англ. мовами
1579668
   Український соціум = Ukrainian society : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бандурка О.М., Бондар Т.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1681-116Х
№ 2 (85). – 2023. – 243, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.15407/socium2023.02 - Резюме укр., англ. мовами
1579669
   Український соціум = Ukrainian society : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бандурка О.М., Бондар Т.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1681-116Х
№ 3 (86). – 2023. – 175, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.15407/socium2023.03 - Резюме укр., англ. мовами
1579670
   Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього : зб. тез XII Всеукр. студент. наук.-практ. конф., 25 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Харків. асоц. політологів ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", 2013. – 427 с. – На обкл. у надзаг. дані: Міністерство освіти і науки України
1579671
  Перетц В.М. Український список "Сказания про індійське царство" / Перетц Володимир Миколайович. – Санкт-Петербург, 1906. – 8 с. – Окр. відб. з: Записки Українського наукового товариства в Києві, кн. 9, 1912, Київ (с. 7-10)


  Новітнє видання «Повісті про Індейське царство»: Білецький. Хрестоматія... С. 713. Це передрук уривка тексту українського списку XVIII ст., який був повністю виданий у праці: Перетц В. М. Український список «Сказанія про Індійське царство» // Записки ...
1579672
  Нестеренко П. Український суперкслібрис XVI - XVIII ст. // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : В. Борисенко, О. Федорук, Л. Лихач [та ін.]. – Київ, 1999. – Число 1 (17). – С. 54-63
1579673
  Мельничук А.Л. Український суспільний географ Микола Данилович Пістун : життєвий та творчий шлях : монографія / А.Л. Мельничук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 151, [1] с. : портр., іл. – Бібліогр. в кінці підрозд.


  У пр. № 1727884 напис: Дорогому Олегу Калениковичу - строгому і справедливому та доброзичливому керівнику КНУ ім. Т. Шевченка щиросердечна подяка за вихід у світ цієї книжки. М. Пістун м. Київ, 22.Х.19
1579674
  Радзієвська В. Український сюрреалізм: за і проти французької традиції (компаративний аспект) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 271-276
1579675
   Український табір ДП в Авгсбурзі : спомини, документи, світлини / [упоряд., вступ. ст., заг. ред.: В. Сергійчук ; упоряд.: Д. Шторгин, В. Петрів ]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – 401, [1] с. : іл., табл., фот. – Імен. покажч.: с. 383-396. – (Творча спадщина української діаспори). – ISBN 978-617-7837-06-9
1579676
  Савенко Т. Український таємний університет // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 72-74. – ISBN 966-8653-41-6
1579677
  Морозов А.І. Український танець "гопак" - обробка фольклорного першоджерела чи стилізація? // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 360-367. – ISSN 2225-7586


  "Наукова новизна полягає у виявленні особливостей взаємозв’язку народно-сценічних версій танцю гопак з фольклорними першоджерелами, а саме – створенні гопаків на основі загального лексичного фонду чоловічого танцю Центральної України та елементів ...
1579678
  Кисіль О.Г. Український театр : популярний нарис історії українського театру / Ол. Кисіль. – [Київ] : Книгоспілка, 1925. – 179 с. : іл., портр
1579679
  Кисіль О.Г. Український театр / О.Г. Кисіль. – Київ, 1968. – 259с.
1579680
   Український театр. – Київ. – ISSN 0207-7159
№ 1. – 1995
1579681
   Український театр. – Київ. – ISSN 0207-7159
№ 1. – 1996
1579682
   Український театр. – Київ. – ISSN 0207-7159
№ 1. – 1997
1579683
   Український театр. – Київ. – ISSN 0207-7159
№ 1. – 1998
1579684
   Український театр : науково-популярний ж-л з питань театрального мистецтва. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
№ 1/2. – 2000
1579685
   Український театр : науково-популярний ж-л з питань театрального мистецтва. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
№ 3. – 2001
1579686
   Український театр : науково-популярний ж-л з питань театрального мистецтва. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
№ 4/5. – 2001
1579687
   Український театр : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
№ 1/3. – 2011
1579688
   Український театр : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
№ 4/5. – 2011
1579689
   Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України ; ред. А. Гайшенець. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
№ 1. – 2017. – 48 с.
1579690
   Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України ; ред. А. Гайшенець. – Київ : ДП"Національне газетно-журнальне видавництво", 1936-. – ISSN 0207-7159
№ 2/3. – 2017. – 88 с.
1579691
   Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України ; ред. А. Гайшенець. – Київ : ДП"Національне газетно-журнальне видавництво", 1936-. – ISSN 0207-7159
№ 5/6. – 2017. – 96 с.
1579692
  Васильєв С. Український театр від Союзу до Майдану // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 50-57. – ISSN 2309-8813
1579693
  Попович К.Ф. Український театр на Кишинівській сцені / К.Ф. Попович. – Кишинів : Штіінца, 1995. – 206 с. – ISBN 5-376-01962-4
1579694
  Чубрей А.В. Український театр у медіапросторі міжвоєнної Галичини: проблеми видавничого супроводу : автореф. дис. ... канд. із соц. комунікацій : 27.00.05 / Чубрей Анастасія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1579695
  Романицький Б Український театр у минулому і тепер / Б Романицький. – Київ, 1950. – 62 с.
1579696
  Веселовська Г. Український театр у пошуках порозуміння // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 28-30
1579697
  Нирко О. Український театр у Севастополі: XIX - поч. XX ст. // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 12 січня (№ 2). – С. 6
1579698
  Нитченко А. Український телетижневик у період карантину: жанрові та форматні ознаки // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2022. – Т. 1 (80). – С. 70-83. – ISSN 2522-1272


  The main objective of the study is to determine whether the quarantine restrictions imposed because of the COVID-19 pandemic affected the genre and format features of Ukrainian television weekly program as the variety of analytical genre. For this ...
1579699
   Український тенор. До 140-річчя від дня народження М.О. Менцинського // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 2, 2 квартал. – С. 54-61. – ISSN 0130-2043
1579700
   Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 1998-. – ISSN 1605-7295
№ 1. – 2015. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579701
   Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 1998-. – ISSN 1605-7295
№ 2. – 2015. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579702
   Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 1998-. – ISSN 1605-7295
№ 3. – 2015. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579703
   Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 1998-. – ISSN 1605-7295
№ 4. – 2015. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579704
   Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 1998-. – ISSN 1605-7295
№ 3. – 2016. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579705
   Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 1998-. – ISSN 1605-7295
№ 4. – 2016. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579706
   Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 1998-. – ISSN 1605-7295
№ 1. – 2017. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579707
   Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 1998-. – ISSN 1605-7295
№ 2. – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579708
   Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 1998-. – ISSN 1605-7295
№ 3. – 2017. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579709
   Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 1998-. – ISSN 1605-7295
№ 4. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579710
   Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ : ПП "ІНПОЛ ЛТМ", 1998-. – ISSN 1605-7295
№ 1. – 2018. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579711
   Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 1998-. – ISSN 1605-7295
№ 2. – 2018. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579712
   Український терапевтичний журнал : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 1998-. – ISSN 1605-7295
№ 1. – 2019. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1579713
   Український терапевтичний журнал : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко ; редкол.: Абрагамович О.О., Бабак О.Я., Біловол О.М. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 1998-. – ISSN 1605-7295
№ 2. – 2021. – 80 с. – DOI: 10.30978/UTJ. - Резюме укр., рос., англ. мовами
1579714
   Український терапевтичний журнал : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко ; редкол.: Абрагамович О.О., Бабак О.Я., Біловол О.М. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 1998-. – ISSN 1605-7295
№ 1/2. – 2022. – 94 с. – DOI: 10.30978/UTJ. - Резюме укр., англ. мовами
1579715
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 34 (199). – 2011
1579716
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 35 (200). – 2011
1579717
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 38 (203). – 2011
1579718
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 40 (205). – 2011
1579719
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 41 (206). – 2011
1579720
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 42 (207). – 2011. – + 1CD:Тарас Прохасько і Сергій Жадан читають Чеслава Мілоша
1579721
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 47 (212). – 2011
1579722
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 49 (214). – 2011
1579723
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 16 (492), 21-27.04.2017 р. – 2017. – 50 с.
1579724
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 17 (493), 28.04-4.05.2017 р. – 2017. – 50 с.
1579725
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 18 (494), 5-11.05.2017 р. – 2017. – 50 с.
1579726
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 19 (495), 12-18.05.2017 р. – 2017. – 50 с.
1579727
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 20 (496), 19-25.05.2017 р. – 2017. – 50 с.
1579728
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 21 (497), 26.05-1.06.2017 р. – 2017. – 50 с.
1579729
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 22 (498), 2-8.06.2017 р. – 2017. – 50 с.
1579730
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 23 (499), 9-15.06.2017 р. – 2017. – 50 с.
1579731
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ"Український тиждень", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 24 (500), 16-22.06.2017 р. – 2017. – 45 с.
1579732
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ"Український тиждень", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 25 (501), 23-29.06.2017 р. – 2017. – 66 с.
1579733
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ"Український тиждень", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 26 (502), 30.06-06.07.2017 р. – 2017. – 50 с.
1579734
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 27 (503), 7-13.07.2017 р. – 2017. – 50 с.
1579735
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 28 (504), 14-20.07.2017 р. – 2017. – 50 с.
1579736
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ"Український тиждень", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 32 (508), 11-17.08.2017 р. – 2017. – 50 с.
1579737
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 35 (511), 7.09.2017 р. – 2017. – 50 с.
1579738
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 37 (513), 15-21.09.2017 р. – 2017. – 50 с.
1579739
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 40 (516), 6-12.10.2017 р. – 2017. – 50 с.
1579740
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 41 (517), 13-19.10.2017 р. – 2017. – 50 с.
1579741
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 42 (518), 20-26.10.2017 р. – 2017. – 50 с.
1579742
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 43 (519), 27.10 - 2.11.2017 р. – 2017. – 50 с.
1579743
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 44 (520), 3-9.11.2017 р. – 2017. – 50 с.
1579744
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 47 (523), 24-30.11.2017 р. – 2017. – 50 с.
1579745
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 48 (524), 1-7.12.2017 р. – 2017. – 50 с.
1579746
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 49 (525), 8-14.12.2017 р. – 2017. – 50 с.
1579747
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 50 (526), 15-21.12.2017 р. – 2017. – 50 с.
1579748
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 51 (527), 22-27.12.2017 р. – 2017. – 50 с.
1579749
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 1/2 (529/530), 12-18.01.2018. – 2018. – 50 с.
1579750
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 5 (533), 2-8.02.2018. – 2018. – 50 с.
1579751
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 9/10 (537/538), 2-15.03.2018. – 2018. – 66 с.
1579752
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 11 (539), 16-22.03.2018. – 2018. – 50 с.
1579753
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 12 (540), 23-29.03.2018. – 2018. – 50 с.
1579754
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 13 (541), 30.03 - 5.04.2018. – 2018. – 50 с.
1579755
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 14 (542), 6-12.04.2018. – 2018. – 50 с.
1579756
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 15 (543) 13-19.04.2018. – 2018. – 50 с.
1579757
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 19 (547), 11-17.05.2018. – 2018. – 50 с.
1579758
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 20 (548), 18-24.05.2018. – 2018. – 50 с.
1579759
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 23 (551), 8-14.06.2018. – 2018. – 66 с.
1579760
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 24 (552), 15-21.06.2018. – 2018. – 66 с.
1579761
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 27 (555), 6-12.07.2018. – 2018. – 66 с.
1579762
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 31 (559), 3-9.08.2018. – 2018. – 66 с.
1579763
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 32 (560), 10-16.08.2018. – 2018. – 66 с.
1579764
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – 1. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 33 (561), 17-23.08.2018. – 2018. – 66 с.
1579765
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 36 (564), 7-13.09.2018. – 2018. – 66 с.
1579766
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 37 (565), 14-20.09.2018. – 2018. – 66 с.
1579767
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 38 (566), 21-27.09.2018. – 2018. – 66 с.
1579768
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : Новий Друк, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 46 (574), 16-22.11.2018. – 2018. – 66 с.
1579769
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : Новий Друк, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 47 (575), 23-29.11.2018. – 2018. – 66 с.
1579770
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : Новий Друк, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 48 (576), 30.11 - 6.12.2018. – 2018. – 66 с.
1579771
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : Новий Друк, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 49 (577), 7-13.12.2018. – 2018. – 66 с.
1579772
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : Український тиждень, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 50 (578), 14-20.12.2018. – 2018. – 65, [1] с.
1579773
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : Український тиждень, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 51(579), 21- 27.12.2018. – 2018. – 65, [1] с.
1579774
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : Український тиждень, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 52 (580), 28.12.2018-10.01.2019. – 2018. – 64, [2] c., [1] арк. кольор. фот.
1579775
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : [б. в.], 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 1/2 (581/582), 11-16.01.2019. – 2019. – 64, [2] c., [1] арк. кольор. фот.
1579776
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : [б. в.], 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 3 (583), 18-24.01.2019. – 2019. – 66, [1] c., [1] арк. кольор. фот.
1579777
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : [б. в.], 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 4 (584), 25-31.01.2019. – 2019. – 64, [2] c., [1] арк. кольор. фот.
1579778
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : [б. в.], 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 6 (586), 8-14.02.2019. – 2019. – 66 с.
1579779
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : [б. в.], 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 7 (587), 15-21.02.2019. – 2019. – 66 с.
1579780
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : [б. в.], 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 9 (589), 1-6.03.2019. – 2019. – 66 с.
1579781
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : [б. в.], 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 11 (591), 15-21.03.2019. – 2019. – 66 с.
1579782
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : [б. в.], 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 12 (592), 22-28.03.2019. – 2019. – 66 с.
1579783
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : [б. в.], 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 14 (594), 5-11.04.2019. – 2019. – 66 с.
1579784
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : [б. в.], 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 16 (596), 19-25.04.2019. – 2019. – 64, [2] с.
1579785
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : [б. в.], 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 17/18 (597/598), 26.04 - 7.05.2019. – 2019. – 64, [2] с.
1579786
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : [б. в.], 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 19 (599), 8-16.05.2019. – 2019. – 65, [1] с.
1579787
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Український тиждень", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 21 (601), 24 - 30.05.2019. – 2019. – 64, [2] с.
1579788
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Український тиждень", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 22 (602), 31.05 - 6.06.2019. – 2019. – 64, [2] с.
1579789
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Український тиждень", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 24 (604), 14-20.06.2019. – 2019. – 66 с.
1579790
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Український тиждень", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 25 (605), 21-26.06.2019. – 2019. – 66 с.
1579791
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Український тиждень", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 26 (606), 27.06 - 4.07.2019. – 2019. – 66 с.
1579792
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Український тиждень", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 28 (608), 12-18.07.2019. – 2019. – 66 с.
1579793
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Український тиждень", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 29 (609), 19-25.07.2019. – 2019. – 66 с.
1579794
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Український тиждень", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 36 (616), 6-12.09.2019. – 2019. – 66 с.
1579795
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Український тиждень", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 37 (617), 13 - 19.09.2019. – 2019. – 66 с.
1579796
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Український тиждень", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 38 (618), 20-26.09.2019. – 2019. – 66 с.
1579797
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Український тиждень", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 39 (619), 27.09 - 3.10.2019. – 2019. – 66 с.
1579798
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Український тиждень", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 40 (620), 4-10.10.2019. – 2019. – 66 с.
1579799
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Український тиждень", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 41 (621), 11-17.10.2019. – 2019. – 66 с.
1579800
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Український тиждень", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 42 (622),18-24.10.2019. – 2019. – 66 с.
1579801
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Український тиждень", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 43 (623), 25-31.10.2019. – 2019. – 64, [2] c.
1579802
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Український тиждень", 2007-. – ISSN 1966-1561
№ 46 (626), 15-21.11.2019. – 2019. – 64, [2] c.
1579803
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Український тиждень", 2007-. – ISSN 1966-1561
№ 47 (627), 22-28.11.2019. – 2019. – 64, [2] c.
1579804
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : [б. в.], 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 49 (629), 6-12.12.2019. – 2019. – 66 с.
1579805
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : [б. в.], 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 50 (630), 13-19.12.2019. – 2019. – 66 с.
1579806
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : [б. в.], 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 51 (631), 20-26.12.2019. – 2019. – 66 с.
1579807
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : [б. в.], 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 52 (632), 27.12 - 11.01.2019. – 2019. – 66 с.
1579808
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : [б. в.], 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 1/2 (633/634), 11-16.01.2020. – 2020. – 66 с.
1579809
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 1/3 (685/687), 22-28.01.2021. – 2021. – 66 с.
1579810
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 4 (688), 29.01.-4.02.2021. – 2021. – 50 с.
1579811
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 5 (689), 5-11.02.2021. – 2021. – 50 с.
1579812
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 6 (690), 12-18.02.2021. – 2021. – 50 с.
1579813
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 7 (691), 19-25.02.2021. – 2021. – 50 с.
1579814
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 8 (692), 26.02.-4.03.2021. – 2021. – 66 с.
1579815
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 9 (693), 5.03- 11.03.2021. – 2021. – 50 с.
1579816
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 10 (694), 12.03- 18.03.2021. – 2021. – 50 с.
1579817
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 11 (695), 19.03- 25.03.2021. – 2021. – 50 с.
1579818
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 12 (696), 23.03- 1.04.2021. – 2021. – 50 с.
1579819
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 13 (697), 2.04- 8.04.2021. – 2021. – 50 с.
1579820
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 14 (698), 9.04- 15.04.2021. – 2021. – 49, [1] с.
1579821
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 15 (699), 16.04- 22.04.2021. – 2021. – 49, [1] с.
1579822
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 16 (700), 23.04- 29.04.2021. – 2021. – 65, [1] с.
1579823
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 17 (701), 30.04- 6.05.2021. – 2021. – 48, [2] с.
1579824
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 18 (702), 7.05- 13.05.2021. – 2021. – 49, [1] с.
1579825
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 19 (703), 14.05- 20.05.2021. – 2021. – 49, [1] с.
1579826
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 20 (704), 21.05- 27.05.2021. – 2021. – 49, [1] с.
1579827
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 21 (705), 28.05- 3.06.2021. – 2021. – 49, [1] с.
1579828
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 22 (706), 4.06- 10.06.2021. – 2021. – 48, [2] с.
1579829
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 23 (707), 11.06- 17.06.2021. – 2021. – 49, [1] с.
1579830
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 24 (708), 18.06- 24.06.2021. – 2021. – 48, [1] с.
1579831
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 25 (709), 25.06- 1.07.2021. – 2021. – 66 с.
1579832
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 27 (711), 9.07- 15.07.2021. – 2021. – 50 с.
1579833
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 31 (715), 06.08- 12.08.2021. – 2021. – 47, [1] с.
1579834
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 32 (716), 13.08- 19.08.2021. – 2021. – 49, [1] с.
1579835
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 33/34 (717/718), 20.08 - 02.09.2021. – 2021. – 95, [1] c. – На обкл. зазначено : Спец. проект До 30-річчя відновлення незалежності
1579836
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 40 (724) , 08-14.10.2021. – 2021. – 50 c.
1579837
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 41 (725) , 14-21.10.2021. – 2021. – 50 c.
1579838
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Ю. Лапаєв. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 42 (726) , 22- 28.10.2021. – 2021. – 50 c.
1579839
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Ю. Лапаєв. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 43 (727) , 29.10- 4.11.2021. – 2021. – 50 c.
1579840
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Ю. Лапаєв. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 44 (728) , 5.11- 11.11.2021. – 2021. – 50 c.
1579841
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Ю. Лапаєв. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 46 (730) , 19.11-25.11.2021. – 2021. – 50 c.
1579842
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Ю. Лапаєв. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 47 (731) , 26.11-2.12.2021. – 2021. – 50 c.
1579843
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Ю. Лапаєв. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 48 (732) , 3.12-19.12.2021. – 2021. – 50 c.
1579844
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Ю. Лапаєв. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 50 (734) , 17.12-23.12.2021. – 2021. – 50 c.
1579845
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Ю. Лапаєв. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 1 (737), 5-13.01.2022. – 2022. – 50 с.
1579846
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Ю. Лапаєв. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 3 (739), 21-27.01.2022. – 2022. – 50 с.
1579847
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 6 (742), 11 -17.02.2022. – 2022. – 50 с.
1579848
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ : ТОВ "Новий друк", 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 7 (743), 18 -24.02.2022. – 2022. – 50 с.
1579849
  Вітченко Д.М. Український традиційний контекст в архітектурному доробку С.П. Тимошенка харківського періоду творчості // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 30-42. – ISSN 2077-3455
1579850
  Костенко Н. Український триіктовий дольник. Метрика і ритміка // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 25-50. – ISBN 978-966-489-191-9
1579851
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 3, травень - червень. – 2017. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1579852
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 5, вересень - жовтень. – 2017. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1579853
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 7, спецвыпуск. – 2017. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1579854
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 1. – 2018. – с. 133. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1579855
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 2. – 2018. – с. 139. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1579856
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 6. – 2018. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1579857
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 1. – 2019. – 75 с.
1579858
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 2. – 2019. – 75 с.
1579859
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 5. – 2019
1579860
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 6. – 2019
1579861
   Український університет у Полтаві // Будинок Українського клубу в Полтаві: пам"ятка історії доби національного відродження та Української революції : [наук.-попул. нарис] / В.О. Мокляк, Т.П. Пустовіт, О.Б. Супруненко. – Полтава, 2016. – С. 26-36. – ISBN 978-966-182-437-8


  Комплектуючи бібліотеку при Українському університеті в Полтаві, В.Щербаківський придбав у професора Київського університету П.Голубовського 25 000 томів книг.
1579862
  Перкун В. Український університет: бути чи не бути // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 26-30
1579863
  Батанов О. Український унітаризм як конституційна цінність // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 49-54
1579864
  Ярмоленко Н.М. Український усний героїчний епос: динаміка структурної парадигми : дис. ... д-ра філолог. наук : 0.01.07 / Ярмоленко Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 364 л. – Бібліогр.: л. 320-364
1579865
  Репецький Н. Український успіх // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 236, вересень : вересень. – С. 10-13


  Любослав Михайлович Гуцалюк — український художник-експресіоніст.
1579866
   Український учений одержав престижну премію [Володимир Дрінфельд й Александер Бейлінсон] / за інформацією Відділення математики НАН України // Світ. – Київ, 2018. – Лютий (№ 7/8). – С. 3


  Премію Вольфа у галузі математичних наук за 2018 р. присуджено член-кор. НАН України В. Дрінфельду й А. Бейлінсону, які працюють в Університеті м. Чикаго (США).
1579867
  Кремень В. Український учитель - відкритий до творчості / спілкувався М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 26 червня (№ 25). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793
1579868
  Верговська М. Український фарфоровий та фаянсовий посуд в колекції Літературно-меморіального музею-квартири П. Г. Тичини // Наукові читання. До 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди : зб. наук. праць : (за матеріалами наук. читань 30 листопада 2022 р.) / Департамент культури виконавчого органу Київ. міськради (Київ. міськ. держадмін.) [та ін. ; редкол.: Ю.І. Онопрієнко (голова) та ін.]. – Київ ; Рівне : Олег Зень, 2023. – С. 53-62. – ISBN 978-617-601-458-4
1579869
  Козак Г. Український фемінізм: дати, події, імена // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 11 лютого (№ 6). – С. 7. – ISSN 0027-8254
1579870
  Браїловська Ю.С. Український фестивальний рух на ім"я геніального Леонтовича // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 110-111. – ISBN 978-966-8308-26-0


  "2017 рік - рік викликів і конкретних справ: Активний розвиток фестивального руху на Вінниччині та відзначення 140-річчя з дня народження М. Леонтовича".
1579871
   Український фізичний журнал. – Київ. – ISSN 0503-1265
Т. 40, № 1/2. – 1995
1579872
   Український фізичний журнал. – Київ. – ISSN 0503-1265
Т. 42, № 1. – 1997
1579873
   Український фізичний журнал. – Київ. – ISSN 0503-1265
Т. 42, № 8. – 1997
1579874
   Український фізичний журнал. – Київ. – ISSN 0503-1265
Т. 43, № 1. – 1998
1579875
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics. – Київ, 1956-. – ISSN 0503-1265
Т. 44, № 1/2. – 1999
1579876
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics. – Київ, 1956-. – ISSN 0503-1265
Т. 45, № 1. – 2000
1579877
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics. – Київ, 1956-. – ISSN 0503-1265
Т. 46, № 1. – 2001
1579878
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 62, № 4. – 2017. – С. 278-360. – Резюме рос., англ. мовами
1579879
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 62, № 5. – 2017. – С. 361-453. – Резюме рос., англ. мовами
1579880
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 62, № 3. – 2017. – С. 191-277. – Резюме рос., англ. мовами
1579881
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 62, № 9. – 2017. – С. 735-825. – Резюме рос., англ. мовами
1579882
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 62, № 8. – 2017. – С. 643-734. – Резюме рос., англ. мовами
1579883
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 63, № 1. – 2018. – С. 1-90. – Резюме рос., англ. мовами
1579884
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 63, № 8. – 2018. – С. 669-764. – Резюме рос., англ. мовами
1579885
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 63, № 6. – 2018. – С. 477-574. – Резюме рос., англ. мовами
1579886
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 63, № 7. – 2018. – С. 575-668. – Резюме рос., англ. мовами
1579887
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 63, № 4. – 2018. – С. 283-376. – Резюме рос., англ. мовами
1579888
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 63, № 10. – 2018. – С. 859-951. – Резюме рос., англ. мовами
1579889
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 63, № 11. – 2018. – С. 955-1040. – Резюме рос., англ. мовами
1579890
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 64, № 2. – 2019. – С. 91-175. – Резюме рос., англ. мовами
1579891
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 64, № 9. – 2019. – С. 778-870. – Резюме рос., англ. мовами
1579892
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 64, № 5. – 2019. – С. 356-443. – Резюме рос., англ. мовами
1579893
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 64, № 8. – 2019. – С. 654-777. – Резюме рос., англ. мовами
1579894
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 64, № 3. – 2019. – С. 176 - 263. – Резюме рос., англ. мовами
1579895
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 66, № 2. – 2021. – С. 93-181. – Резюме рос., англ. мовами
1579896
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 66, № 12. – 2021. – С.1008-1081. – Резюме рос., англ. мовами
1579897
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 66, № 11. – 2021. – С.916-1007. – Резюме рос., англ. мовами
1579898
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 66, № 9. – 2021. – С.735-870. – Резюме рос., англ. мовами
1579899
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 66, № 10. – 2021. – С.871-915. – Резюме рос., англ. мовами
1579900
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 66, № 4. – 2021. – С. 273-363. – Резюме рос., англ. мовами
1579901
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 66, № 5. – 2021. – С. 364-456. – Резюме рос., англ. мовами
1579902
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 67, № 2. – 2022. – С. 92-147. – Резюме рос., англ. мовами
1579903
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 67, № 4. – 2022. – С.225-298. – Резюме рос., англ. мовами
1579904
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 67, № 12. – 2022. – С.819-879. – Резюме рос., англ. мовами
1579905
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 67, № 12. – 2022. – С.760-818. – Резюме рос., англ. мовами
1579906
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 68, № 10. – 2023. – С.647-716. – Резюме рос., англ. мовами
1579907
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 68, № 7. – 2023. – С.435-506. – Резюме рос., англ. мовами
1579908
   Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ : Академперіодика, 1956-. – ISSN 0372-400Х
Т. 68, № 5. – 2023. – С.295-364. – Резюме рос., англ. мовами
1579909
  Ільїн Володимир Васильович Український філософський гуманізм: контамінація раціонального та ірраціонального : Дис. ...доктора філософських наук:09.00.05 / Ільїн Володимир Васильович; Мін-во освіти і науки України.Київський нац.торговельно-економічний ун-тет. – Київ, 2000. – 422л. – Бібліогр.:л.399-422
1579910
  Поліщук Ф.М. Український фольклор / Ф.М. Поліщук. – Київ : Вища школа, 1991. – 188с.
1579911
  Головатюк В. Український фольклор в етнографічному доробку Станіслава Двораковського // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 96-100. – ISSN 2313-8505
1579912
  Яровий В.М. Український фольклор і сучасний глобалізаційний світ // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівськогого. "Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 259-267. – ISBN 978-966-452-035-2
1579913
  Кейда Ф.Ф. Український фольклор про Гайдамаччину / Федір Кейда ; [відп. ред. С.В. Мишанич]. – Київ : Вирій, 1999. – 238, [2] с. – ISBN 966-7295-13-3
1579914
  Закальська Я.А. Український фольклор спротиву: традиція і модифікація, трансмісійні механізми : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Закальська Ярина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. + Додаток. – Бібліогр.: 13 назв
1579915
  Дем"янко Н. Український фольклор у мистецькій і науково-педагогічній діяльності Василя Верховинця / Н. Дем"янко, Н. Тарасова // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2001. – № 1 (4). – С. 111-115. – ISBN 966-7576-18-3
1579916
  Кирчів Р.Ф. Український фольклор у польській літературі (період романтизму) / Р.Ф. Кирчів. – Київ : Наукова думка, 1971. – 275 с.
1579917
  Бондаренко О. Український фольклор як джерело дослідження інфраструктури простого речення // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 32-37
1579918
  Піщанська В.М. Український фольклор як етнокультурне джерело козацького бароко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 46-54. – ISSN 2225-7586
1579919
  Івановська О. Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів : підручник для студентів фольклорист. та філол. спеціальностей ВНЗ / Олена Івановська. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – 335, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 317-335. – ISBN 978-966-2530-39-1
1579920
  Федас Й.Ю. Український фольклорний театр: термінологія, класифікація // Вісник Київського міжнародного університету / Київський міжнародний університет. – Київ, 2004. – С. 408-414. – (Літературознавчі студії ; вип. 6). – ISBN 966-8299-19-1
1579921
  Годний А. Український фонд культури: саджання саду // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 32 (508), 11-17.08.2017 р. – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  "Створення Українського культурного фонду (УКФ) - подія, на яку чекають віддавна. Нещодавно ухвалений Верховною Радою закон пропонує можливості почати цей процес, але, чекаючи на конкретні кроки, варто подумати, що означає поява Українського ...
1579922
  Іванов М. Український формат Павла Мовчана // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 22 червня (№ 23/24). – С. 17, 23


  Книга П. Мовчана "Український формат".
1579923
   Український форум. – Київ, 2000
1579924
   Український форум. – Київ, 2001
1579925
  Рега Д. Український футуризм у національному літературознавстві: від генези до сьогодення // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 220-223


  У статті розглядається історія досліджень українського футуризму від його початку (1914 р.) до наших днів. Аналізується сучасний стан досліджень, а також прогнозуються перспективи розвитку розвідок стосовно українського футуризму
1579926
  Сологуб В.П. Український характер : дивовижні бувальщини / Василь Сологуб. – Київ : Пульсари, 2003. – 203, [5] с., включ. обкл. : портр. – Зміст: Вожді-вождики ; "Чи я болітиму Вкраїні коли умру?" ; Приорілля - гніздо моє ; "Безоглядна філософська сміливість..." . - На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 966-7671-54-2


  У пр. № 1725985 напис: Патріарху української літератури письменнику з істинно українським характером Дмитрові Олексійовичу Міщенку - з найкращою повагою сімдесятип"ятилітній. Василь Сологуб. 14.VII.2003 р. Київ. Підпис.
1579927
   Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ : Лино, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 84, № 11/12, листопад - грудень. – 2018. – 108 с.
1579928
   Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ : Лино, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 85, № 3/4, березень - квітень. – 2019. – 113 с.
1579929
   Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ : Лино, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 85, № 9/10, вересень - жовтень. – 2019. – 115 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579930
   Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ : Лино, 1925-. – ISSN 0041-6045
Т. 85, № 7-8, липень - серпень. – 2019. – 112 с.
1579931
   Український хімічний журнал = Ukrainian chemistry journal : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Лино, 1925-. – ISSN 2708-1281
Т. 86, № 9/10, вересень - жовтень. – 2020. – 131 с. – doi: 10.33609/2708-129X.86.9.2020
1579932
   Український хімічний журнал = Ukrainian chemistry journal : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б, Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ : Лино, 1925-. – ISSN 2708-1281
Т. 87, № 1/2, січень - лютий. – 2021. – 116 с. – doi: 10.33609/2708-129X.87.01.2021.3-12
1579933
   Український хімічний журнал = Ukrainian chemistry journal : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б, Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ : Лино, 1925-. – ISSN 2708-129X
Т. 87, № 5/6. – 2021. – 120 c. – Резюме мовою статті
1579934
   Український хімічний журнал = Ukrainian chemistry journal : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: Р.Є. Гладишевський, Г.Я. Колбасов, К.Д. Першина [та ін.]. – Київ : Лино, 1925-. – ISSN 2708-129X
Т. 87, № 9/10. – 2021. – 115, [1] c. – Резюме мовою статті
1579935
   Український хімічний журнал = Ukrainian chemistry journal : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: Р.Є. Гладишевський, Г.Я. Колбасов, К.Д. Першина [та ін.]. – Київ : Лино, 1925-. – ISSN 2708-129X
Т. 87, № 11/12. – 2021. – 147, [1] c. – Резюме мовою статті
1579936
   Український хімічний журнал = Ukrainian chemistry journal : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б, Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ : Лино, 1925-. – ISSN 2708-129X
Т. 88, № 3/4. – 2022. – 122 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579937
   Український хімічний журнал = Ukrainian chemistry journal : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: В.І. Пехньо, Р.Є. Гладишевський, Г.Я. Колбасов [та ін.]. – Київ : Лино, 1925-. – ISSN 2708-129X
Т. 88, № 11/12. – 2022. – 202 c. – Резюме укр., англ. мовами
1579938
   Український хімічний журнал = Ukrainian chemistry journal : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: В.І. Пехньо, Р.Є. Гладишевський, Г.Я. Колбасов [та ін.]. – Київ : Лино, 1925-. – ISSN 2708-129X
Т. 89, № 5/6. – 2023. – 110 с. – doi: 10.33609/2708-129X.89.05.2023 - Резюме укр., англ. мовами
1579939
   Український хімічний журнал = Ukrainian chemistry journal : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: В.І. Пехньо, Р.Є. Гладишевський, Г.Я. Колбасов [та ін.]. – Київ : Лино, 1925-. – ISSN 2708-129X
Т. 89, № 1/2. – 2023. – 124 с. – doi: 10.33609/2708-129X.89.01.2023 - Резюме укр., англ. мовами
1579940
   Український хімічний журнал = Ukrainian chemistry journal : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: В.І. Пехньо, Р.Є. Гладишевський, Г.Я. Колбасов [та ін.]. – Київ : Лино, 1925-. – ISSN 2708-129X
Т. 89, № 3/4. – 2023. – 123 с. – doi: 10.33609/2708-129X.89.03.2023 - Резюме укр., англ. мовами
1579941
   Український хімічний журнал = Ukrainian chemistry journal : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: В.І. Пехньо, Р.Є. Гладишевський, Г.Я. Колбасов [та ін.]. – Київ : Лино, 1925-. – ISSN 2708-129X
Т. 89, № 7/8. – 2023. – 126 с. – doi: 10.33609/2708-129X.89.07.2023 - Резюме укр., англ. мовами
1579942
  Передерій І.Г. Український хліборобський рух в умовах суспільно-політичних процесів 1917-1918 рр. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 189-191. – ISBN 966-7686-12-8
1579943
  Худицький В. Український художник малює вогнем Джоконду і Трампа // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 19 серпня (№ 30/31). – С. 16


  "Художник Богдан Пилипів розповів DT.UA, що його приваблює в політиці Дональда Трампа і чому портрет американського президента вартий вогняного пензля. Пірографія — малюнок вогнем. Ця техніка широко застосовується в декоративно-прикладному мистецтві та ...
1579944
   Український художній авангард : маніфести - публіцистика - бесіди - спогади - листи / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр європ. гуманітар. дослідж., Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства ; упоряд. Дмитро Горбачов за участі Сергія та Олени Папети. – Вид. 2-ге. – Київ : Дух і літера, 2023. – 637, [2] с., [16] арк. кольор. іл. : кольор. іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8262-03-7
1579945
   Український церковно-історичний календар - 2001. – Київ
На 2001 рік. – 2001
1579946
   Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців. – Київ, 1992-
№ 1 (1). – 1992. – 160 с. – резюме рос., англ мовами
1579947
   Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців. – Київ, 1992-
№ 1 (2). – 1993. – 175 с. – резюме рос., англ мовами
1579948
   Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців. – Київ, 1992-
№ 1. – 1994. – 197 с. – резюме рос., англ мовами
1579949
   Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців. – Київ, 1992-
№ 1. – 1995. – 160 с. – резюме укр., рос., англ мовами
1579950
   Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал. – Київ, 1992-
№ 1 (14). – 2001. – 160 с. – резюме укр., англ. мовами
1579951
   Український часопис міжнародного права = Украинский журнал международного права = Ukrainian journal of international law : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – Київ, 1992-
№ 1. – 2002. – 131 с. – резюме укр., англ. мовами
1579952
   Український часопис міжнародного права = Украинский журнал международного права = Ukrainian journal of international law : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – Київ, 1992-
№ 2. – 2002. – 144 с. – резюме укр., англ. мовами
1579953
   Український часопис міжнародного права = Украинский журнал международного права = Ukrainian journal of international law : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – Київ, 1992-
№ 3. – 2002. – 147 с. – резюме укр., англ. мовами
1579954
   Український часопис міжнародного права = Украинский журнал международного права = Ukrainian journal of international law : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – Київ, 1992-
№ 4. – 2002. – 128 с. – резюме укр., англ. мовами
1579955
   Український часопис міжнародного права = Украинский журнал международного права = Ukrainian journal of international law : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – Київ, 1992-
№ 1. – 2003. – 122 с. – резюме укр., англ. мовами
1579956
   Український часопис міжнародного права = Украинский журнал международного права = Ukrainian journal of international law : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – Київ, 1992-
№ 2. – 2003. – 107 с. – резюме укр., англ. мовами
1579957
   Український часопис міжнародного права = Украинский журнал международного права = Ukrainian journal of international law : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – Київ, 1992-
№ 3. – 2003. – 107 с. – резюме укр., англ. мовами
1579958
   Український часопис міжнародного права = Украинский журнал международного права = Ukrainian journal of international law : науково-практичний журнал; спецвипуск. – Київ, 1992-
№ 4 : Міжнародний кримінальний суд. – 2003. – 113 с.
1579959
   Український часопис міжнародного права = Украинский журнал международного права = Ukrainian journal of international law : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – Київ, 1992-
№ 1. – 2004. – 109 с. – резюме укр., англ. мовами
1579960
   Український часопис міжнародного права = Украинский журнал международного права = Ukrainian journal of international law : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – Київ, 1992-. – ISSN 1814-3385
№ 4. – 2004. – 102 с. – резюме укр., англ. мовами
1579961
   Український часопис міжнародного права = Украинский журнал международного права = Ukrainian journal of international law : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – Київ, 1992-. – ISSN 1814-3385
№ 1. – 2005. – 120 с. – резюме укр., англ. мовами
1579962
   Український часопис міжнародного права = Украинский журнал международного права = Ukrainian journal of international law : науково-практичний журнал; спецвипуск. – Київ, 1992-. – ISSN 1814-3385
№ 2 : Міжнародне гуманітарне право. – 2005. – 160 с.
1579963
   Український часопис міжнародного права = Украинский журнал международного права = Ukrainian journal of international law : науково-практичний журнал; спецвипуск. – Київ, 1992-. – ISSN 1814-3385
№ 2 : Міжнародне гуманітарне право. – 2006. – 128 с. – резюме укр., англ. мовами
1579964
   Український часопис міжнародного права = Ukrainian journal of international law : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 1992-. – ISSN 1814-3385
Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – 2017. – 124 с. – Резюме англ. мовою
1579965
   Український часопис міжнародного права = Ukrainian journal of international law : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 1992-. – ISSN 1814-3385
№ 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – 2017. – 114 с. – Резюме укр., англ. мовами
1579966
  Галущак І. Український Че Гевара // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2012. – 1-21.8.2012 (ч. 22/24). – С. 12-13


  "Армія без держави - це те ж, що і держава без армії. В одному й другому випадку, особливо на етапі становлення, одна існуюча сама по собі структура, як і друга, приречена на неуспіх". Тарас Бульба-Боровець.
1579967
  Сухарський Р. Український чинник в позакордонному просторі науки / розмовляла Анастасія Канарська // Наше слово. – Варшава, 2012. – 18 листопада (№ 47). – С. 4. – ISSN 0027-8254


  Розмова з професором Варшавського університету Робертом А. Сухарським.
1579968
  Костенко Н. Український чотириактовий дольник. Меторика і ритміка // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 135-141. – ISBN 978-966-489-191-9
1579969
  Довгий С.О. Український шлях до демократії й майбутнього інноваційного розвитку : монографія / С.О. Довгий, В.Б. Дунець, В.В. Лісничий ; за заг. ред. акад. НАН України С.О. Довгого ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ : Юстон, 2019. – 283, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7854-12-7
1579970
   Український юрист : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 7/8 (103/104). – 2011
1579971
   Український юрист : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 9 (105). – 2011
1579972
   Український юрист : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 10 (106). – 2011
1579973
   Український юрист : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 11 (107). – 2011
1579974
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 1/2 (169-170), січень-лютий. – 2017. – 88 с.
1579975
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 4 (172), квітень. – 2017. – 60 с.
1579976
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 5 (173), травень. – 2017. – 60 с.
1579977
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко ; ред.: Х. Пошелюжна, М. Сисоєнко, Є. Руженцева [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 6 (174), червень. – 2017. – 60 с.
1579978
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко ; ред.: Х. Пошелюжна, М. Сисоєнко, Є. Руженцева [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 7/8 (175/176), липень - серпень. – 2017. – 88 с.
1579979
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко ; ред.: Х. Пошелюжна, М. Сисоєнко, Є. Руженцева [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 10 (178), жовтень. – 2017. – 60 с.
1579980
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко ; ред.: Х. Пошелюжна, М. Сисоєнко, С. Вовк [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 11 (179), листопад. – 2017. – 60 с.
1579981
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ : Юридична практика, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 6 (186), червень. – 2018. – 60 с.
1579982
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ : Юридична практика, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 9 (189), вересень. – 2018. – 60 с.
1579983
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ : Юридична практика, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 11 (190), листопад. – 2018. – 60 с.
1579984
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ : Юридична практика, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 5 (197), травень. – 2019. – 60 с.
1579985
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ : Юридична практика, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 6 (198), червень. – 2019. – 60 с.
1579986
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ : Юридична практика, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 7/8 (199/200), липень - серпень 2019. – 2019. – 80 с.
1579987
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ : Юридична практика, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 9 (201), вересень 2019. – 2019
1579988
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ : Юридична практика, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 11 (203), листопад 2019. – 2019. – 60 с.
1579989
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ : Юридична практика, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 11 (215), листопад. – 2020. – 60 с.
1579990
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ : Юридична практика, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 12 (216), грудень. – 2020. – 60 с.
1579991
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ : Юридична практика, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 4 (220), квітень. – 2021. – 60 с.
1579992
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ : Юридична практика, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 5 (221), травень. – 2021. – 60 с.
1579993
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ : Юридична практика, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 6 (222), червень. – 2021. – 60 с.
1579994
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ : Юридична практика, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 7/8 (223/224), липень - серпень. – 2021. – 60 с.
1579995
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ : Юридична практика, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 9 (225), вересень. – 2021. – 60 с.
1579996
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ : Юридична практика, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 10 (226), жовтень. – 2021. – 60 с.
1579997
  Німчинов К. Український язик у минулому й тепер / К. Німчинов. – 2-е вид. – Київ : Держвидав України, 1926. – 87 с.
1579998
  Вишневська С. Українським остарбайтерам платили в 5 разів менше, ніж польським // Факти та коментарі. – Київ, 2022. – 10 - 16 лютого (№ 5)


  Восени 1941 року Німеччина зіткунулась із кризою кваліфікованих працівників, значна частина яких була мобілізована в армію. Щоб вирішити це питання, за ініціативою Германа Герінга була розроблена програма перевезення людей із захоплених Німеччиною ...
1579999
  Рижков В. Українським ракетам - мексиканську прописку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 травня (№ 79/80). – С. 2


  Між Україною та Мексикою поглиблюється співпраця у високотехнологічних сферах.
1580000
  Несенюк М. Українських чемпіонів буде мало, зате вони стануть справжніми. Держава має фінансувати фізичну культуру // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 28 (381), 20 липня 2017. – С. 20-21
<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,