Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>
157001
  Шония Марина "Архитектура должна быть аттракционом" - считает культовый немецкий архитектор Сергей Чобан // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 8. – С. 26-29


  Чобан Сергей Энве"рович (1962 г., Ленинград) - Российский архитектор, постройки которого расположены на территории России и Европы. Член Союза немецких архитекторов (BDA), обладатель архит. премий и участник многих архит. выставок, в том числе в архит. ...
157002
  Кулініч М. "Архівна система Канади: історія формування та основні етапи розвитку" // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 24-25
157003
   "Архівознавство. Археографія. Джерелознавство" (1999 - 2009, Вип.1-10). Систематичний покажчик змісту / упорядник Ростислав Романовський // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 1. – С. 113-132
157004
  Свентах А. "Архігуманізм" карикатури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 17, 21


  22 квітня художнику Анатолію Казанському минуло б 66 років.
157005
  Панченко Л. "Архітектура" ООП у сфері миробудівництва // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 164-167
157006
  Цибулькін В.В. "Асиметрична" або "гібридна" війна? (щодо нових змістів у концептах епохи постмодерну) // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 21-23. – ISBN 978-966-2439-41-0
157007
  Некряч Т. "Асиметрія" при перекладі фатичних реплік вітання у творах для театру (на матеріалі автоперекладів п"єс О. Вайлда, Б. Шоу та А. Крісті) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-23. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто засоби перекладу фатичних реплік у творах для театру. Введено термін експлікативна асиметрія при перекладі. Ця стратегія допомагає розкрити приховані мотиви та психологічні нюанси і стає елементом сценічності. The article focuses on the ...
157008
  Бартенев И.А. Архитектура / И.А. Бартенев. – Ленинград, 1960. – 63 с.
157009
  Черкасов Н.А. Архитектура / Н.А. Черкасов. – Киев, 1968. – 499 с.
157010
  Сербинович П.П. Архитектура : учебник / П.П. Сербинович, Б.Я. Орловский. – Москва, 1970. – 408 с.
157011
  Торстейнсон П. Архитектура .NET и программирование с помощью Visual C++ / П. Торстейнсон, Р.Дж. Оберг; Пер. англ. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 656с. – ISBN 5-8459-0379-3


  Практическое руководство по программированию на Visual C ++ для платформі . NET
157012
   Архитектура : обретение национального стиля // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 2. – С. 16-19


  Архітектура в Японії
157013
  Пале С.Е. Архитектура австралийско-французских отношений в Южнотихоокеанском регионе в XX - начале XXI в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Росс. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 62-71. – ISSN 0869-1908
157014
  Дадашев С.А. Архитектура Азербайджана / С.А. Дадашев. – Москва, 1948. – 96 с.
157015
  Саламадзе А.В. Архитектура Азербайджана XVI-XIX веков / А.В. Саламадзе. – Баку, 1964. – 254 с.
157016
  Безсонов С.В. Архитектура Андреевской церкви в Киеве / С.В. Безсонов. – Москва, 1951. – 23 с.
157017
  Логвин Г.Н. Архитектура Андреевской церкви в Киеве / Г.Н. Логвин. – Киев, 1959. – 14 с.
157018
  Зубов В.П. Архитектура античного мира / В.П. Зубов, Ф.А. Петровский. – Москва, 1940. – 520 с.
157019
  Буниатов Н.Г. Архитектура Армении / Н.Г. Буниатов, Ю.С. Яралов. – Москва, 1950. – 140 с.
157020
  Мнацаканян С.Х. Архитектура армянских притворов / С.Х. Мнацаканян. – Ереван, 1952. – 144 с.
157021
  Баландин С.Н. Архитектура Барнаула / С.Н. Баландин. – Барнаул, 1974. – 109 с.
157022
  Чантурия В.А. Архитектура Белоруссии конца ХVIII - начала Х1Х века / В.А. Чантурия. – Минск, 1962. – 168 с.
157023
  Ожегов С.С. Архитектура Бирмы / С.С. Ожегов. – Москва, 1970. – 200 с.
157024
  Цапенко М.П. Архитектура Болгарии / М.П. Цапенко. – Москва, 1953. – 280 с.
157025
  Хрипунов Ю.Д. Архитектура Большого театра / Ю.Д. Хрипунов. – Москва, 1955. – 247 с.
157026
  Польман Н. Архитектура брандмауэров для сетей предприятия = Firewall architecture for the Enterprise / Норберт Польман, Тим Кразерс; Пер. с англ. и ред. Н.В.Воронина. – Москва. Санкт-Петербург. Киев : Вильямс, издательский дом, 2003. – 432с. – ISBN 5-8459-0433-1
157027
   Архитектура в България след 9 септември 1944. – София : Българска Академия на науките, 1954. – 220 с. : ил.
157028
  Иванов С.Г. Архитектура в культуротворчестве тоталитаризма : Философско-эстетический анализ / С.Г. Иванов; Гос. научно-исследоват. ин-тут теории и истории архитектуры м градостроит. – Київ : Стилос, 2001. – 168с. – ISBN 966-7321-99-1
157029
  Порт М.Я. Архитектура в Советской Эстонии / М.Я. Порт. – Таллин, 1983. – 47с.
157030
  Яралов Ю.С. Архитектура Волго-Донского судоходного канала имени В.И.Ленина / Ю.С. Яралов. – Москва, 1955. – 96 с.
157031
  Жуков А.Ф. Архитектура Всесоюзной сельскохозяйственной выставки / А.Ф. Жуков. – Москва, 1955. – 200с.
157032
  Жуков А.Ф. Архитектура Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 года / А.Ф. Жуков. – Изд. 2-е испр. доп. – Москва, 1939. – 88 с.
157033
  Тербер К.Д. Архитектура высокопроизводительных вычислительных систем / К.Д. Тербер. – Москва : Наука, 1985. – 272с.
157034
  Байцер Б. Архитектура вычислительных комплексов / Б. Байцер. – Москва : Мир
Т. 1. – 1974. – 498с.
157035
  Байцер Б. Архитектура вычислительных комплексов / Б. Байцер. – Москва : Мир
Т. 2. – 1974. – 566с.
157036
  Якубайтис Э.А. Архитектура вычислительных сетей / Э.А. Якубайтис. – М., 1980. – 280с.
157037
  Смирнов А.Д. Архитектура вычислительных систем / А.Д. Смирнов. – Москва : Наука, 1990. – 318с.
157038
  Якубайтис Э.А. Архитектура вычислительных систем и сетей / Э.А. Якубайтис. – М., 1978. – 37с.
157039
  Черняк Н.Г. и др. Архитектура вычислительных систем и сетей / Н.Г. и др. Черняк. – 2-е, перераб. – Москва, 1986. – 320с.
157040
  Корнеев В.В. Архитектура вычислительных систем с программируемой структурой. / В.В. Корнеев. – Новосибирск, 1985. – 166с.
157041
  Иконников А.В. Архитектура города / А.В. Иконников. – Москва, 1972. – 215 с.
157042
  Бубнов Ю.Н. Архитектура города Горького / Ю.Н. Бубнов, О.В. Орельская. – Горький, 1986. – 189 с.
157043
  Курбатов В.В. Архитектура города Фрунзе / В.В. Курбатов, Е.Г. Писарский. – Фрунзе, 1978. – 108 с.
157044
  Авалов Архитектура города Шуши и проблемы сохранения его исторического облика / Авалов, Вели, оглы. – Баку, 1977. – 112 с.
157045
  Лиявкин А.Ф. Архитектура городских зданий и сооружений / А.Ф. Лиявкин, И.П. Савченко. – Москва, 1970. – 447 с.
157046
  Самойлова Н.А. Архитектура городских общественных центров в социалистических странах Европы / Н.А. Самойлова. – Москва, 1974. – 56 с.
157047
  Урбах А.и. Архитектура городских пешеходных пространств / А.и. Урбах, М.Т. Лин. – Москва, 1990. – 198 с.
157048
  Хмельницкий Д. Архитектура госбезопасности // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 11. – С. 195-206. – ISSN 0321-1878


  История советской архитектуры, составлявшаяся в советские времена, полна имен архитекторов, наименований проектов, построек и дат их возведения. Этого бы хватило для получения полноценной картины художественного процесса, будь советские архитекторы, ...
157049
  Степанов В.К. Архитектура гражданских и промышленных зданий / В.К. Степанов. – Москва, 1985. – 190 с.
157050
  Сираджов Б.Т. Архитектура графического процессора для персональной ЭВМ / Б.Т. Сираджов. – Москва, 1986. – 20 с.
157051
  Беридзе В.В. Архитектура Грузии / В.В. Беридзе. – Москва, 1948. – 96 с.
157052
  Джанберидзе Н.Ш. Архитектура Грузии от истоков до наших дней / Н.Ш. Джанберидзе. – Москва, 1976. – 230 с.
157053
  Кулагин А.Н. Архитектура дворцово-усадебных ансамблей Белоруссии / А.Н. Кулагин. – Минск, 1981. – 134 с.
157054
  Торопов С.А. Архитектура допетровской Москвы / С.А. Торопов. – Москва, 1954. – 40 с.
157055
  Медунов М. Архитектура Древнего Египта // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 6. – С. 2-19
157056
  Ахундов Д . Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана / Д . Ахундов. – Баку, 1986. – 309 с.
157057
  Асеев Ю.С. Архитектура древнего Киева / Ю.С. Асеев. – Киев : Будывельник, 1982. – 158 с.
157058
  Беляев Леонид Андреевич Архитектура Древней Руси (конец 10 - начало 13 вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Беляев Леонид Андреевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Кафедра археологии. – М., 1975. – 17с.
157059
  Гурьянов В.М. Архитектура ЕС ЭВМ / В.М. Гурьянов, В.В. Мозжилкин. – Саратов, 1985. – 110с.
157060
  Шасс Ю. Архитектура жилого дома / Ю. Шасс. – Москва, 1951. – 200 с.
157061
   Архитектура Запада. – Москва : Стройиздат
Кн. 3 : Противоречия и поиски 1960-70-х годов / Бернштейн Д. К., Воронов А. А., Глазычев В. Л. и др. – 1983. – 175 с.


  Третья книга из серии "Архитектура Запада" посвящена анализу новейших тенденций в архитектуре и архитектурной теории капиталистических и (в меньшей степени) развивающихся стран. Выявлено влияние на архитектурный процесс экономических и ...
157062
  Безсонов С.В. Архитектура Западной Украины / С.В. Безсонов. – Москва, 1946. – 94 с.
157063
  Дубинина О.А. Архитектура зданий библиотек на рубеже XX-XXI веков // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 56-59
157064
  Кулага В.Л. Архитектура здания Института Маркса-Энгельса-Ленина в Тбилиси / В.Л. Кулага. – Москва, 1951. – 172 с.
157065
  Кичев Г.Г. Архитектура и аппаратные средства мини-ЭВм СМ=1600 / Г.Г. Кичев, Л.П. Некрасов. – Москва : Машиностроение, 1988. – 439 с. – ISBN 5-217-00013-9
157066
  Лебедев Ю.С. Архитектура и бионика / Ю.С. Лебедев. – Москва, 1971. – 120 с.
157067
  Лебедев Ю.С. Архитектура и бионика / Ю.С. Лебедев. – Москва, 1977. – 221 с.
157068
  Хорхот А.Я. Архитектура и благоустройство промышленных предприятий / А.Я. Хорхот. – Киев, 1953. – 348 с.
157069
  Бархин М.Г. Архитектура и город / М.Г. Бархин. – Москва, 1979. – 223 с.
157070
  Полуй Б.М. Архитектура и градостроительство в суровом климате / Б.М. Полуй. – Ленинград, 1989. – 300 с.
157071
  Майдар Д. Архитектура и градостроительство Монголии / Д. Майдар. – Москва, 1971. – 244 с.
157072
  Аалто Алвар Архитектура и гуманизм : сб. ст. : пер. с фин., англ., фр., нем. / Аалто Алвар ; под ред. и с предисл. А.П. Гозака. – Москва : Прогресс, 1978. – 221 с. : ил. – Библиогр.: с. 219
157073
  Аронов В.Р. Архитектура и дизайн : (Обзор) / В.Р. Аронов. – Москва : ЦНТИ по гражд. стр-ву и архитектуре, 1975. – 39 с.
157074
  Ванеян С.С. Архитектура и иконография (проблемы классических методов истории искусства) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 92-104. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
157075
  Акчурина-Муфтиева Архитектура и искусство в период Крымского ханства (XV–XVIII вв.) // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 399-410. – ISSN 1992-5514
157076
  Вахрушев В.А. Архитектура и искусство глазами минералога / В.А. Вахрушев. – Новосибирск, 1988. – 78с.
157077
  Кулагин А.Н. Архитектура и искусство рококо в Белоруссии. / А.Н. Кулагин. – Минск, 1989. – 235с.
157078
  Сунягин Г.Ф. Архитектура и общество / Г.Ф. Сунягин. – Ленинград, 1973. – 32 с.
157079
  Нимейер Оскар Архитектура и общество / Нимейер Оскар. – Москва, 1975. – 191с.
157080
  Короев Ю.И. Архитектура и особенности зрительного восприятия / Ю.И. Короев, М.В. Федоров. – Москва, 1954. – 136 с.
157081
  Гладыш К.В. Архитектура и памятники Полтавщины / К.В. Гладыш. – Харьков, 1982. – 103 с.
157082
  Зельтен Н.А. Архитектура и планировка малых городов Белоруссии / Н.А. Зельтен. – Минск, 1968. – 122 с.
157083
  Григорьев В.Л. Архитектура и программирование арифметического сопроцессора / В.Л. Григорьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 205с. – ISBN 5-28301606-4
157084
  Уокерли Д.Ф. Архитектура и программирование микро-ЭВМ / Д.Ф. Уокерли. – Москва
1. – 1984. – 486 с.
157085
  Уокерли Д.Ф. Архитектура и программирование микро-ЭВМ / Д.Ф. Уокерли. – Москва : Мир
2. – 1984. – 359 с.
157086
  Смит Б.Э. Архитектура и программирование микропроцессора INTEL 80386 / Б.Э. Смит, М.Т. Джонсон; Под ред. Григорьева В.Л.; Пер. с англ. Карнаухова А.С. – Москва : Конкорд, 1992. – 334с. – ISBN 5-87737-004-9
157087
  Аладьев В.З. Архитектура и программное обеспечение персонального компьютера Искра 226 / В.З. Аладьев. – Таллин, 1986. – 77с.
157088
   Архитектура и програмное оснащение, 1984. – 126с.
157089
   Архитектура и проектирование вычислительных систем. Архитектура микропроцессорных систем. – Рига, 1988. – 133 с.
157090
  Давидсон Б.М. Архитектура и современность / Б.М. Давидсон. – Свердловск, 1963. – 80 с.
157091
  Пащенко Ф.Н. Архитектура и строительство библиотечных зданий / Ф.Н. Пащенко. – Москва, 1941. – 296 с.
157092
  Баранов Н.В. Архитектура и строительство Ленинграда / Н.В. Баранов. – Ленинград, 1948. – 92с.
157093
  Бархин М.Г. Архитектура и человек / М.Г. Бархин. – Москва : Наука, 1979. – 237 с.
157094
  Ерофалов-Пилипчак Архитектура имперского Киева / Борис Ерофалов-Пилипчак. – Киев : А.С.С.; НИИТИАГ, 2001. – 192с. : илл. – ISBN 966-7452-22-0
157095
  Короцкая А.А. Архитектура Индии раннего средневековья / А.А. Короцкая. – Москва : Стройиздат, 1964. – 244 с.
157096
  Окунева Т.И. Архитектура как книга: к столетию стиля модерн // Обсерватория культуры : Журнал-обозрение / Российская государственная библиотека. Информкультура. – Москва, 2006. – № 4. – С. 108-111. – ISSN 0206-5231
157097
  Дубинский В.П. Архитектура как коммуникация. Интерракционализм и символическое окружение / В.П. Дубинский, А.Ю. Белоусько // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 22-37. – ISSN 2077-3455


  Архитектура в статье рассмотрена как набор кодированной информации, осуществляющей коммуникацию между заказчиком архитектуры и ее потребителем.
157098
  Пюрвеев Д.Б. Архитектура Калмыкии / Д.Б. Пюрвеев. – Москва : Стройиздат, 1975. – 189 с.
157099
  Савицкий Ю.Ю. Архитектура капиталистических стран. Уч. пособие / Ю.Ю. Савицкий. – Москва, 1973. – 135с.
157100
  Иванов С.Г. Архитектура Киева: Идейные аспекты городской среды (окончание) / начало в № 4/5, 2008 // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 118-125
157101
  Нусов В.Е. Архитектура Киргизии с древнейших времен до наших дней / В.Е. Нусов. – Фрунзе, 1971. – 150 с.
157102
  Ащепков Е.А. Архитектура Китая / Е.А. Ащепков. – Москва, 1959. – 368с.
157103
  Лухманов Н. Архитектура клуба / Н. Лухманов. – Москва, 1930. – 103 с.
157104
  Цирес А.Г. Архитектура Колизея / А.Г. Цирес. – Киев, 1940. – 24 с.
157105
  Аль-Мараи Хайсан Архитектура комплексов зданий университетов стран Ближнего Востока (на примере Сирии) : Автореф. дис. ... канд. арх. наук : 18.00.02 / Аль-Мараи Хайсан ; Киевский инженерно-строит. ин-т. – Киев, 1992. – 18 с.
157106
  Коуги П. Архитектура конвейерных ЭВМ / П. Коуги. – М, 1985. – 357с.
157107
  Зоркий П.М. Архитектура кристаллов / П.М. Зоркий. – М., 1968. – 177с.
157108
  Посохин М.В. Архитектура крупнопанельных зданий / М.В. Посохин. – Москва, 1953. – 64 с.
157109
  Асеев Ю.С. Архитектура Крыма / Ю.С. Асеев, Г.А. Лебедев. – Киев, 1961. – 238 с.
157110
  Килессо С.К. Архитектура Крыма / С.К. Килессо. – Киев, 1983. – 94 с.
157111
  Цапенко М. Архитектура Левобережной Украины XVII-XVIII веков / М. Цапенко. – Москва, 1967. – 236 с.
157112
   Архитектура Ленинграда. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л, 1957. – 84с.
157113
  Наймарк И.И. Архитектура малоэтажного жилого дома усадебного типа / И.И. Наймарк. – Киев, 1954. – 119 с.
157114
  Липьят А. Архитектура малых вычислительных систем / А. Липьят. – Москва : Мир, 1981. – 187 с.
157115
  Михайлов Б.П. Архитектура металлических сооружений / Б.П. Михайлов. – Москва, 1938. – 168 с.
157116
  Морс С. Архитектура микро-процессора 80286 / С. Морс, Д. Алберт. – М., 1990. – 299с.
157117
  Костров Б.В. Архитектура микропроцессорных систем : учебное пособие / Б.В. Костров, В.Н. Ручкин. – Москва : Диалог-МИФИ, 2007. – 304 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 300. – ISBN 5-86404-214-5
157118
  Пшеничников Л.Е. Архитектура многопроцессорного вычислительного комплекса "Эльбрус" / Л.Е. Пшеничников, Ю.Х. Сахин. – М., 1977. – 39с.
157119
  Щепетильников Н.М. Архитектура Монголии / Н.М. Щепетильников. – Москва, 1960. – 246 с.
157120
  Ильин М.А. Архитектура Москвы в 18 веке / М.А. Ильин. – Москва, 1953. – 60 с.
157121
  Федоров-Давыдов Архитектура Москвы после Отечественной войны 1812 года / Федоров-Давыдов. – Москва, 1953. – 52 с.
157122
  Иконников А.В. Архитектура Москвы. XX век / А.В. Иконников. – Москва, 1984. – 222 с.
157123
  Кравец С.М. Архитектура Московского метрополитена им. Л.М.Кагановича / С.М. Кравец. – Москва, 1939. – 84 с.
157124
  Георгиев Димитр Архитектура на вестника / Георгиев Димитр. – 2-е перераб. и доп. – София, 1971. – 494с.
157125
  Меписашвили Р.С. Архитектура нагорной части исторической провинции Грузии Шида-Картли / Р.С. Меписашвили. – Тбилиси, 1975. – 198с.
157126
  Бубнов Ю.Н. Архитектура Нижнего Новгорода середины XIX начала XX века / Ю.Н. Бубнов. – Н.Новгород, 1991. – 174 с.
157127
  Кушнир И.И. Архитектура Новгорода / И.И. Кушнир. – Новгород, 1959. – 72 с.
157128
  Кушнир И.И. Архитектура Новгорода / И.И. Кушнир. – Ленинград, 1982. – 144 с.
157129
  Кушнир И.И. Архитектура Новгорода / И.И. Кушнир. – Ленинград, 1991. – 239 с.
157130
  Фомин Г.Н. Архитектура общества развитого социализма / Г.Н. Фомин. – Москва, 1986. – 106 с.
157131
  Котков И.И. Архитектура Одессы / И.И. Котков, А.Т. Ушаков. – Одесса, 1967. – 98 с.
157132
  Посохин М.В. Архитектура окружающей среды / М.В. Посохин. – Москва, 1989. – 246с.
157133
  Якубайтис Э.А. Архитектура открытых систем / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1979. – 59с.
157134
  Быков В.Е. Архитектура открытых театров / В.Е. Быков. – Москва, 1954. – 132 с.
157135
  Шпаковский Г.И. Архитектура параллельных ЭВМ / Г.И. Шпаковский. – Минск, 1989. – 190с.
157136
  Гримм Г.Г. Архитектура перекрытий русского классицизма / Г.Г. Гримм. – Ленинград, 1939. – 215 с.
157137
  Бартенев И.А. Архитектура Петербурга-Ленинграда / И.А. Бартенев. – Л., 1957. – 34с.
157138
  Гликин А.А. Архитектура Петербурга в 21 веке (анализ ситуации и предложения к исправлению) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 317-331. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
157139
  Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины ХІХ века / А.Л. Пунин. – Ленинград, 1990. – 349 с.
157140
  Пунин А.Л. Архитектура Петербурга, вторая половина ХІХ века / А.Л. Пунин. – Ленинград, 1981. – 255 с.
157141
  Тихомиров Николай Яковлевич Архитектура подмосковных усадьб / Тихомиров Николай Яковлевич. – Москва : Гос. изд.лит. по строительству и арх-ре, 1955. – 352с.
157142
  Ремпель Л.И. Архитектура послевоенной Италии / Л.И. Ремпель. – Москва, 1935. – 208 с.
157143
  Ларионов И.Н. Архитектура Пскова / И.Н. Ларионов. – Псков, 1958. – 88 с.
157144
  Овчинников В.В. Архитектура распределенных информационно-вычислительных микропроцессорных систем / В.В. Овчинников. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 127с.
157145
  Филиповская Н.М. Архитектура революционной Кубы / Н.М. Филиповская. – Москва, 1965. – 54 с.
157146
  Ионов Б.В. Архитектура речных вокзалов и павильонов / Б.В. Ионов. – Москва, 1951. – 102 с.
157147
  Еленський М.С. Архитектура речных пассажирских зданий / М.С. Еленський. – Киев, 1954. – 160 с.
157148
  Виппер Б.Р. Архитектура русского барокко / Б.Р. Виппер. – Москва, 1978. – 231с.
157149
  Виппер Б. Архитектура русского барокко / Б.Виппер ; [ вступ. статья и коммент. М. Андреева. – Москва : Б.С.Г.-Пресс, 2008. – 298с. – (Ars longa). – ISBN 978-5-93381-255-5
157150
  Кириллов В.В. Архитектура русского модерна: Опыт формол.анализа. / В.В. Кириллов. – Москва, 1979. – 213 с.
157151
  Маковецкий И.В. Архитектура русского народного жилища / И.В. Маковецкий. – Москва, 1962. – 339с.
157152
  Ткаченко В.А. Архитектура санатория / В.А. Ткаченко. – Киев, 1954. – 156 с.
157153
  Лежава Г.И. Архитектура Сванетии / Г.И. Лежава, М.И. Джандиери. – Москва, 1938. – 76 с.
157154
  Сипсер Р.Дж. Архитектура связи в распределенных системах / Р.Дж. Сипсер. – Москва : Мир
Кн.1. – 1981. – 435с.
157155
  Сипсер Р.Дж. Архитектура связи в распределенных системах / Р.Дж. Сипсер. – Москва : Мир
Кн.2. – 1981. – 742с.
157156
  Веникеев Е.В. Архитектура Севастополя / Е.В. Веникеев. – Симферополь, 1983. – 208 с.
157157
  Делеур Г.А. Архитектура села : : Планировка и застройка / Г.А. Делеур, Ю.Ф. Хохол. – Киев : Будівельник, 1979. – 199с.
157158
  Касьянов В.Н. Архитектура систем конкретизации / В.Н. Касьянов, И.В. Поттосин. – Новосибирск, 1983. – 24с.
157159
  Дадашев С.А. Архитектура Советского Азербайджана / С.А. Дадашев. – Москва, 1950. – 19 с.
157160
  Саламадзе Абду Вагаб Рагим оглы Архитектура Советского Азербайджана / Саламадзе Абду Вагаб Рагим оглы, Талаат Агасимбек оглы. Ханларов. – Москва, 1972. – 112 с.
157161
  Эфендизаде Р.М. Архитектура Советского Азербайджана / Р.М. Эфендизаде. – Москва, 1986. – 316 с.
157162
  Глаудинов Б. Архитектура Советского Казахстана / Б. Глаудинов. – Москва, 1974. – 133 с.
157163
  Глаудинов Б. Архитектура Советского Казахстана / Б. Глаудинов. – Москва, 1987. – 319 с.
157164
  Ерофалов-Пилипчак Архитектура советского Киева / Борис Ерофалов-Пилипчак. – Киев : Издательский дом А+С, 2010. – 640 с. ; [LII] с. илл. : илл. – Библиогр.: с. 618-637. – ISBN 978-966-8613-53-1
157165
  Веселовский В.Г. Архитектура Советского Таджикистана / В.Г. Веселовский, Д.Д. Гендлин. – Москва, 1972. – 109 с.
157166
  Кадырова Т.Ф. Архитектура Советского Узбекистана / Т.Ф. Кадырова. – Москва, 1972. – 133 с.
157167
  Кадырова Т.Ф. Архитектура Советского Узбекистана / Т.Ф. Кадырова. – Москва, 1987. – 319 с.
157168
  Арутюнян В.М. Архитектура Советской Армении / В.М. Арутюнян, К.Л. Оганесян. – Ереван, 1955. – 296 с.
157169
  Арутюнян В.М. Архитектура Советской Армении / В.М. Арутюнян. – Москва, 1972. – 159 с.
157170
  Долуханян Л.К. Архитектура Советской Армении / Л.К. Долуханян. – Ереван, 1980. – 85 с.
157171
  Григорян А.Г. Архитектура Советской Армении / А.Г. Григорян, М.Л. Товмасян. – Москва, 1986. – 318 с.
157172
   Архитектура Советской Белоруссии. – Москва, 1973. – 119 с.
157173
  Кинцурашвили С.Ш. Архитектура Советской Грузии / С.Ш. Кинцурашвили. – Москва, 1974. – 136 с.
157174
  Квирквелия Т.Р. Архитектура Советской Грузии / Т.Р. Квирквелия, Н.М. Мгалоблишвили. – Москва, 1986. – 317 с.
157175
  Курбатов В.В. Архитектура Советской Киргизии / В.В. Курбатов. – Москва, 1972. – 88 с.
157176
  Писарской Е.Г. Архитектура Советской Киргизии / Е.Г. Писарской, В.В. Курбатов. – Москва, 1986. – 317 с.
157177
   Архитектура Советской Латвии. – Москва, 1987. – 319 с.
157178
  Будрейка Э.С. Архитектура Советской Литвы / Э.С. Будрейка. – Ленинград, 1971. – 111 с.
157179
  Минкявичюс Йонас Архитектура Советской Литвы / Минкявичюс Йонас. – Москва, 1987. – 287 с.
157180
  Колотовкин А.В. и др. Архитектура Советской Молдавии / А.В. и др. Колотовкин. – Москва, 1973. – 88 с.
157181
  Колотовкин А.В. и др. Архитектура Советской Молдавии / А.В. и др. Колотовкин. – Москва, 1987. – 319 с.
157182
   Архитектура Советской России. – Москва, 1975. – 224 с.
157183
  Журавлев А.М. и др. Архитектура Советской России / А.М. и др. Журавлев. – Москва, 1987. – 447 с.
157184
  Кацнельсон Ю.И. Архитектура Советской Туркмении / Ю.И. Кацнельсон. – Москва, 1987. – 299 с.
157185
  Головко Г.В. Архитектура Советской Украины / Г.В. Головко. – Москва, 1973. – 158 с.
157186
   Архитектура Советской Украины. – Киев, 1986. – 157 с.
157187
   Архитектура Советской Украины. – Москва, 1987. – 303 с.
157188
  Волков Л.М. Архитектура Советской Эстонии / Л.М. Волков, Ю.Х. Круусимяги. – Москва, 1972. – 120 с.
157189
  Волков Л.М. Архитектура Советской Эстонии / Л.М. Волков. – Москва, 1987. – 317 с.
157190
  Аркин Д.Е. Архитектура современного запада / Д.Е. Аркин. – Москва, 1932. – 187 с.
157191
  Тангыров И.С. Архитектура современной Болгарии / И.С. Тангыров. – София, 1972. – 282с.
157192
  Майерс Г.Д. Архитектура современных ЭВМ / Г.Д. Майерс. – Москва : Мир
1. – 1985. – 364с.
157193
  Майерс Г. Архитектура современных ЭВМ / Г. Майерс. – Москва : Мир
2. – 1985. – 312с.
157194
  Джаши И. Архитектура социалистического Тбилиси / И. Джаши. – Тбилиси, 1963. – 167с.
157195
   Архитектура социалистической Болгарии. – Москва, 1970. – 392 с.
157196
  Кожин Н.А. Архитектура средневековья / Н.А. Кожин, А.А. Сидоров. – Москва, 1940. – 166 с.
157197
  Засыпкин Б.Н. Архитектура Средней Азии / Б.Н. Засыпкин. – Москва, 1948. – 159 с.
157198
   Архитектура среды для разработки приложений. – Киев : Крещатик, 1992. – 240 с. – (Новые технологии в области прогр. обеспечения)
157199
   Архитектура среды для разработки приложений. – Київ : Крещатик, 1992. – 240с. – ISBN 5-7707-0322-9
157200
  Целлар К. Архитектура страны фараонов: жилище живых, усопших и богов / К. Целлар; под ред. В.Л. Глазычева; перевод с венгер. А.Д. Рагимбекова. – Москва : Стройиздат, 1990. – 160 с. – (Научно-популярная биб-ка школьника)
157201
  Слєпцов О.С. Архитектура сучасної школи: гімназія новітніх біотехнологій : навчальний посібник для студентів архітектурних вузів / Олег Слєпцов ; [Укр. акад. архіт. ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; Наук.-проект. архітектур. бюро ЛІЦЕНЗіАРХ]. – Київ : А+С, 2011. – 123, [1] с. : іл. – Резюме рос. та англ. мовами. – (Наука. Практика. Творчість ; кн. 3). – ISBN 978-966-8613-44-9
157202
  Ильина М.И. Архитектура Тбилиси / М.И. Ильина. – Москва, 1940. – 122 с.
157203
  Джанберидзе Н.Ш. Архитектура Тбилиси / Н.Ш. Джанберидзе. – Тбилиси, 1967. – 175 с.
157204
  Квирквелия Т.Р. Архитектура Тбилиси / Т.Р. Квирквелия. – Москва, 1985. – 310 с.
157205
  Бархин Г.В. Архитектура театра / Г.В. Бархин. – Москва, 1947. – 248 с.
157206
   Архитектура Украинской ССР. – Киев
2. – 1951. – 130 с.
157207
   Архитектура Украины на современном этапе. – Киев, 1984. – 151с.
157208
  Булгакова Е.Ю. Архитектура французских замков рубежа XVI-XVII вв. - первой трети XVII в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 70-82. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
157209
  Сурикова К. Архитектура художественного музея. Основнные тенденции : вопросы теории и методика // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 7 (275). – С. 10-12. – ISSN 0869-8171
157210
  Ле Корбюзье Архитектура ХХ века / Ле Корбюзье. – Москва, 1970. – 304 с.
157211
  Ле Корбюзье Архитектура ХХ века / Ле Корбюзье. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 303 с.
157212
  Король Э.Н. Архитектура центра IBM PC / Э.Н. Король. – Х, 1997. – 205с.
157213
  Карцев М.А. Архитектура цифровых вычислительных машин. / М.А. Карцев. – М., 1978. – 296с.
157214
  Маца И.Л. Архитектура Чехословакии : исторический очерк / И.Л. Маца. – Москва, 1959. – 304 с.
157215
  Алешин П.Ф. Архитектура школьных зданий / П.Ф. Алешин. – Киев, 1952. – 100 с.
157216
  Платонов Г.Д. Архитектура школьных зданий Ленинграда / Г.Д. Платонов. – Ленинград ; Москва, 1954. – 183 с.
157217
   Архитектура ЭВМ. – М., 1980. – 64с.
157218
  Жмакин А.П. Архитектура ЭВМ : учебное пособие по спец. "Математическое обеспечение и администрирование информац. систем" / А.П. Жмакин. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006. – 320с. + CD-ROM. – ISBN 5-94157-719-2
157219
  Асонов А.А. Архитектура ЭВМ и основы операционных систем / А.А. Асонов, О.И. Косолапов. – Москва, 1988. – 71с.
157220
  Ярошенко Б.М. Архитектура эпохи Возрождения / Б.М. Ярошенко. – Куйбышев, 1978. – 59 с.
157221
  Крикун Е.В. Архитектура Южнобережья / Е.В. Крикун. – Симферополь, 1970. – 96 с.
157222
  Шипицына А. Архитектура Японии // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып .9. – С. 64-77


  Сліди найдавніших поселень Японії сягають в Х тисячоліття до н.е. З історії японської архітектури
157223
  Михайлов Петр Архитектура Японии // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 11. – С. 2-17
157224
  Танге К. Архитектура Японии: традиция и современность / К. Танге. – Москва, 1976. – 239 с.
157225
  Тиц Алексей Алексеевич Архитектура, стандарт, красота / Тиц Алексей Алексеевич. – Киев : Будівельник, 1972. – 131с.
157226
   Архитектура, схемотехника и математическое обеспечение микропроцессорных систем управления. – М., 1986. – 245с.
157227
  Ревзин Григорий Архитектура: город для одинаковых // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 148-151 : фото
157228
   Архитектура: минка // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 3. – С. 4-8.


  Особливості національної японської архітектури минка
157229
  Бодрийяр Ж. Архитектура: правда или радикальность? // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 5 (325 ). – С. 114-122. – ISSN 0132-1625
157230
  Седак А. Архитектура:символика стилей на изломе тысячелетий // Цивилизация. Прошлое. Настоящее. Будущее : Международный журнал. – Київ, 2002. – № 4-5. – С.26-29 : С.27, 29


  Архитектурные стили от Древнего Египта до современного постфункционализма. Архитектура рационализма,логики и разума (Др.Египет, Греция, романская, Ренессанс, классицизм, авангардизм, конструктивизм, функционализм, постфункционализм) ...
157231
  Миятев К. Архитектурата в средновековна България / К. Миятев ; Българска Академия на Науките, Археолог. ин-т. – София : Из-во на Българската Академия на Науките, 1965. – 252, [1] с. : илл.
157232
   Архитектурата на почвата на Македониjа : прилози истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониjа. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2000. – 237 c. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; книга 9)
157233
   Архитектурата на почвата на Македониjа : прилози истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониjа. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2000. – 181 c. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; книга 10)
157234
   Архитектурата на почвата на Македониjа : од средината на 19 до краjoт на 20 век : прилози за истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониja. – Скопjе : МАНУ, 2006. – 232, [ 1 ] с. : сл. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; книга 14). – ISBN 9989-101-71-Х
157235
  Касапова Е. Архитектурата на црквата Успение на Богородица - Трескавец = Architecture of the church of the Dormition of the Holy Mother of God - Treskavec / Елизабета Касапова ; Македонска акад. на науките и уметностите, Фондациjа Трифун Костовски. – Скопjе, 2009. – 22, 243, [ 1 ] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: c. 235-243. – ISBN 978-608-209-030-2
157236
  Кнудсен В.О. Архитектурная акустика / В.О. Кнудсен. – Харьков ; Киев, 1936. – 525 с.
157237
   Архитектурная графика России. – Ленинград, 1981. – 170с.
157238
  Гражданкина Н.С. Архитектурная керамика Узбекистана / Н.С. Гражданкина. – Ташкент, 1968. – 157 с.
157239
  Владимирский А. Архитектурная книга за 15 лет / А. Владимирский. – Москва, 1949. – 434с.
157240
  Араухо Игнасио Архитектурная композиция / Араухо Игнасио. – Москва, 1982. – 208 с.
157241
   Архитектурная композиция садов и парков. – Москва, 1980. – 254 с.
157242
  Ремизова Е.И. Архитектурная память и формы ее существования // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 296-302. – ISSN 2077-3455


  Рассматриваются различные формы проявления архитектурной памяти, такие как теоретические труды по истории архитектуры, канон, диалог с ушедшей эпохой, фантазия, историческая ассоциация, каталог, музей, архив и др. Подымается проблема утраты ...
157243
  Лукин Я.Н. Архитектурная практика и архитектурная школа : учеб.-метод. пособие / Я.Н. Лукин. – Ленинград, 1989. – 70 с.
157244
  Дебиров П.М. Архитектурная резьба Дагестана. / П.М. Дебиров. – М., 1966. – 96с.
157245
  Фролова Н. Архитектурная сокровищница // Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2007. – № 5. – С. 75-82. – ISSN 0869-7078


  Перший в світі музей архітектури: державний науково-дослідницький музей архітектури ім. А.В.Щусева
157246
  Ремешило-Рыбчинская Ореста Игоревна Архитектурная среда как среда обитания и фактор формирования социальных качеств социалистической личности (философско-социологический анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ремешило-Рыбчинская Ореста Игоревна; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1987. – 15л.
157247
   Архитектурная среда обитания инвалидов и престарелых. – М., 1989. – 601с.
157248
  Гоголицын Ю.М. Архитектурная старина / Ю.М. Гоголицын. – Ленинград, 1971. – 144 с.
157249
  Гоголицын Ю.М. Архитектурная старина / Ю.М. Гоголицын. – 2-е изд. – Ленинград, 1979. – 152 с.
157250
  Евсина Н.А. Архитектурная теория в России второй половины XVIII - начала XIX века / Н.А. Евсина. – Москва, 1985. – 256 с.
157251
  Евсина Н.А. Архитектурная теория в России ХVIII веке / Н.А. Евсина. – Москва, 1975. – 262 с.
157252
  Филиппов А.К. Архитектурная терракота / А.К. Филиппов. – М, 1941. – 228с.
157253
   Архитектурно-археологические исследования в Крыму. – Киев, 1988. – 162с.
157254
  Пруцын О.И. Архитектурно-историческая среда / О.И. Пруцын. – Москва, 1990. – 408 с.
157255
  Слукин В.М. Архитектурно-исторические подземные сооружения: Типология, функция, генезис / В.М. Слукин. – Свердловск, 1991. – 235с.
157256
  Абдурахманов А.А. Архитектурно-историческое наследие и реконструкция городов Узбекистана / А.А. Абдурахманов. – Ташкент, 1977. – 159 с.
157257
  Сычева А.В. Архитектурно-ландшафтная среда / А.В. Сычева. – Минск, 1982. – 158 с.
157258
  Людмирская Р.Г. Архитектурно-планировочна организация университетских комплексов и их размещение в структуре города. : Автореф... канд. архит.наук: / Людмирская Р.Г.; Лен. инж.-строит. ин-т. – Л,, 1967. – 22л.
157259
   Архитектурно-планировочная организация жилища в условиях Узбекистана. – Ташкент, 1976. – 88 с.
157260
  Гаврилова И.Н. Архитектурно-планировочная организация жилых домов повышенной этажности : Автореф... канд. архитектурынаук: / Гаврилова И.Н.; Киевский инженерно-строительный ин-т. – К., 1968. – 22л.
157261
  Пивкин В.М. Архитектурно-планировочная организация застройки в условиях Сибири. / В.М. Пивкин. – М., 1967. – 99с.
157262
  Бондарь Ю.А. Архитектурно-планировочная организация промышленных районов малых городов УССР. (На примере городов, развивающихся преимущественно на базе предприятий машиностроения) : Автореф... канд. архитектурынаук: 841 / Бондарь Ю.А.; Белорусский политехн. ин-т. – К., 1968. – 18л.
157263
  Лагидзе Н.И. Архитектурно-планировочная структура жилой застройки в горных районах / Н.И. Лагидзе, Т.Г. Махарашвили. – Москва, 1976. – 55 с.
157264
  Кохновер Ф.Г. Архитектурно-планировочное проектирование городских набарежных / Ф.Г. Кохновер, О.С. Расторгуев. – Москва, 1978. – 50 с.
157265
  Родионов А.В. Архитектурно-планировочные приемы решений компактных жилых домов : Автореф... канд. архит.наук: / Родионов А. В.; МВССПО БССР, Белорс. политехн. ин-т. – Минск, 1961. – 22л.
157266
  Криштоп Б.Г. Архитектурно-планировочные решения бань малой и средней вместимости. : Автореф... канд. архит.наук: 840 / Криштоп Б.Г.; Киев. инж.-строит. ин-тут. – К., 1968. – 16л.
157267
  Каракис И.И. Архитектурно-планировочные решения и новые виды оборудования гардеробов в различных типах школных зданий : Автореф... канд. прхитектурынаук: / Каракис И. И.; КИСИ. – К., 1968. – 20л.
157268
   Архитектурно-пространственная организация селитебных территорий городов. – Киев, 1975. – 112 с.
157269
  Беляева Е.Л. Архитектурно-пространственная среда города как объект зрительного восприятия / Е.Л. Беляева. – Москва, 1977. – 126 с.
157270
  Труфешев Н. Архитектурно-скулптурният паметник в България : художественный образ, критерии, оценка, теория, практика. / Н. Труфешев. – София, 1981. – 364с.
157271
  Предтеченский В.М. Архитектурно-строительное образование и научные основы проектирования / В.М. Предтеченский. – Москва, 1983. – 194 с.
157272
   Архитектурно-строительное проектирование. – М., 1986. – 237с.
157273
  Кулаков А.Ф. Архитектурно-строительные решения предприятий химических реактивов и высокочистых веществ : Автореф... канд. архитектурынаук: 18.840 / Кулаков А.Ф.; Харьк. инженерно-строит. ин-т. – Х., 1969. – 22л.
157274
  Акиль Мухамед Али Архитектурно-типологические основы проектирования предприятий связи массового строительства в региональных условиях стран Аль-Шам : Автореф. дис. ... канд. архитект. наук : 18.00.02 / Акиль Мухамед Али ; Киевский инженерно-строит. институт. – Киев, 1992. – 23 с.
157275
  Ковальский Л.Н. Архитектурно-художественное оформление школы / Л.Н. Ковальский. – Киев, 1984. – 104 с.
157276
  Чугунова А.В. Архитектурно-художественный и социокультурный образы музея: определение и соотношение понятий // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 9. – С. 10-14. – ISSN 2073-9702


  Представлена попытка теоретического осмысления феномена музейной архитектуры и способа ее формообразования с позиций междисциплинарного подхода, объединившего музееведческий, культурологический, психологический и системный виды анализа.
157277
  Вайтенс М.Е. Архитектурно-художественный облик северных городов / М.Е. Вайтенс. – Ленинград, 1978. – 56 с.
157278
  Клюшин В.А. Архитектурно планировочная организация национальных парков / В.А. Клюшин, И.Ф. Михайлова. – Москва, 1976. – 57 с.
157279
   Архитектурное бюро "Ю. Серегин" : [альбом-каталог] / под ред. Б.Л. Ерофалова ; [фото : А.С. Власенко, О.М. Демьяненко, Б.Л. Ерофалов и др.]. – Киев : А+С, 2011. – 300 с. : илл. – Библиогр.: с. 284-285. – ISBN 978-966-8613-46-3
157280
  Ушаков Ю.С. Архитектурное наследие - в строй современности / Ю.С. Ушаков. – Ленинград, 1980. – 36 с.
157281
   Архитектурное наследие конца ХІХ - начала ХХ века и его роль в современном градостроительстве. – Таллин, 1985. – 178 с.
157282
   Архитектурное наследие Ленинградской земли. – Ленинград, 1983. – 287 с.
157283
   Архитектурное наследие Узбекистана. – Ташкент, 1960. – 248 с.
157284
  Тосунова М.И. Архитектурное проектирование / М.И. Тосунова. – Москва, 1968. – 365 с.
157285
   Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений. – Москва, 1970. – 303 с.
157286
  Зоколей С.В. Архитектурное проектирование, эксплуатация объектов, их связь с окружающей средой / С.В. Зоколей ; Пер. с англ. М. В. Никольского. – Москва : Стройиздат, 1984. – 672 с.
157287
  Бухараев В. Архитектурное пространство в историческом времени // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 10. – С.68-79. – ISSN 0869-3617


  До 200-річчя Казанського ун-ту
157288
   Архитектурное творчество. – Киев, 1953. – 168 с.
157289
   Архитектурное творчество Микеланджело. – Москва, 1936. – 134 с.
157290
   Архитектурное черчение. – Киев, 1980. – 127 с.
157291
  Бернаскони Е. Архитектурные автографы Ле Корбюзье // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 8. – С. 36-39. – ISSN 0234-1670
157292
  Халпахчьян Оганес Хачатурович Архитектурные ансамбли Армении / Халпахчьян Оганес Хачатурович. – Москва, 1980. – 479 с.
157293
  Гримм Г.Г. Архитектурные ансамбли Ленинграда / Г.Г. Гримм. – Москва ; Ленинград, 1946. – 64 с.
157294
  Пилявский В.И. Архитектурные ансамбли Ленинграда / В.И. Пилявский. – Москва, 1946. – 131 с.
157295
  Рзянин М.И. Архитектурные ансамбли Москвы и Подмосковья XIV-XIX века. / М.И. Рзянин. – М., 1950. – 232с.
157296
   Архитектурные детали из бетона. – Киев, 1952. – 56 с.
157297
  Дзугаев В.А. Архитектурные детали. Дверные и оконные приборы / В.А. Дзугаев. – Київ, 1955. – 111с.
157298
  Раппопорт П.А. Архитектурные достопримечательности Смоленска / П.А. Раппопорт. – Москва, 1976. – 96 с.
157299
  Михайлова М.Б. Архитектурные зарсовки кватроченто с античных памятников. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Михайлова М.Б.; МГУ. Ист. ф-тет. – М., 1972. – 16л.
157300
  Асратян М.М. Архитектурные комплексы Сюника (Армения) XVII-XVIII вв. : Автореф... канд. архитект.наук: 840 / Асратян М.М.; АН АССР ин-т кискусств. – Ереван, 1969. – 24л.
157301
  Бартонь Н.Э. Архитектурные конструкции / Н.Э. Бартонь, И.Е. Чернов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1974. – 320 с.
157302
   Архитектурные конструкции. – М., 1989. – 342с.
157303
  Мардасов Н.Д. Архитектурные макеты : пособие по изготовлению / Н.Д. Мардасов. – Ленинград ; Москва, 1965. – 176 с.
157304
  Федоров С.И. Архитектурные очерки Курского края / С.И. Федоров. – Воронеж, 1982. – 112 с.
157305
  Чубинашвили Г.Н. Архитектурные памятники VIII и IX века в Ксанском ущелье / Г.Н. Чубинашвили. – Тбилиси, 1942. – 30 с.
157306
  Адзинба И.Е. Архитектурные памятники Абхазии / И.Е. Адзинба. – Сухуми, 1958. – 155 с.
157307
  Дадашев С.А. Архитектурные памятники Баку / С.А. Дадашев. – Москва, 1946. – 110 с.
157308
  Калимуллин Б. Архитектурные памятники Башкирии / Б. Калимуллин. – Уфа, 1956. – 36 с.
157309
  Басенко Т.К. Архитектурные памятники в районе Сам / Т.К. Басенко. – Алма-Ата, 1947. – 51 с.
157310
  Назарова М.П. Архитектурные памятники в структуре культурно-исторического наследия // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 6. – С. 60-64. – ISSN 2073-9702


  В рамках данной статьи архитектурный памятник рассматривается как социокультурный феномен, выполняющий роль транслятора социально значимой информации. Архитектурные памятники являются важным компонентом смыслового поля культуры, влияющим на ...
157311
  Малков Б.В. Архитектурные памятники Вологодской области / Б.В. Малков. – Вологда, 1969. – с.
157312
  Кепп Е.Е. Архитектурные памятники Выбрга XIII-XX век / Е.Е. Кепп. – Ленинград, 1977. – 216 с.
157313
  Чантурия В.А. Архитектурные памятники Гродно / В.А. Чантурия. – Минск, 1983. – 31 с.
157314
  Бакланов И.Б. Архитектурные памятники Дагестана / И.Б. Бакланов. – Ленинград, 1935. – 49 с.
157315
  Бакланов И.Б. Архитектурные памятники Дагестана / И.Б. Бакланов. – Ленинград
1. – 1935. – 49 с.
157316
  Сова П.П. Архитектурные памятники Закарпатья / П.П. Сова. – Ужгород, 1961. – 47 с.
157317
  Новожилов Г.Н. Архитектурные памятники Казахстана / Г.Н. Новожилов. – Алма-Ата, 1968. – 95 с.
157318
  Гольдштейн А.Ф. Архитектурные памятники Кайтага / А.Ф. Гольдштейн. – Махачкала, 1969. – 30 с.
157319
  Маньковская Л.Ю. Архитектурные памятники Кашкадарьи / Л.Ю. Маньковская. – Ташкент, 1971. – 56 с.
157320
  Маньковская Л.Ю. Архитектурные памятники Кашкадарьи : путеводитель / Л.Ю. Маньковская. – Ташкент, 1979. – 110 с.
157321
  Крикун Е.В. Архитектурные памятники Крыма / Е.В. Крикун. – Симферополь, 1977. – 56 с.
157322
  Бартенев И.А. Архитектурные памятники русского Севера / И.А. Бартенев, Б.Н. Федоров. – Ленинград-Москва, 1968. – 259 с.
157323
  Шавхелишвили А.И. Архитектурные памятники средневековья и исторические места, связанные с гражданской войной в Чечено-Ингушетии / А.И. Шавхелишвили. – Грозный, 1966. – 52 с.
157324
  Шавхелишвили А.И. Архитектурные памятники средневековья и исторические места, связанные с гражданской войной в Чечено-Ингушетии / А.И. Шавхелишвили. – Грозный, 1966. – 52 с.
157325
   Архитектурные памятники Средней Азии. – Ленинград, 1969. – 39 с.
157326
  Умняков И.И. Архитектурные памятники Средней Азии. Исслед. Ремонт. Реставрация. 1920-1928 гг. / И.И. Умняков. – Ташкент, 1929. – 40 с.
157327
  Азимов И. Архитектурные памятники Ферганской долины / И. Азимов. – Ташкент, 1982. – 72 с.
157328
  Раам В.В. Архитектурные памятники Эстонии / В.В. Раам. – Ленинград, 1974. – 280 с.
157329
  Арутюнян В.М. Архитектурные памятники Эчмиадзина / В.М. Арутюнян. – Ереван, 1968. – 33 с.
157330
   Архитектурные проекты и рисунки Джакомо Кваренги из музеев и хранилищ СССР. – Ленинград, 1967. – 69 с.
157331
  Кириченко Е.И. Архитектурные теории XIX века в России / Е.И. Кириченко. – Москва, 1986. – 344 с.
157332
   Архитектурные фонды в житийных циклах преподобного Сергия Радонежского XV - XVI вв. как идеальный образ православной обители // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 89-100. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
157333
  Михайловский И.Б. Архитектурные формы античности / И.Б. Михайловский. – 4-е изд. – Москва, 1949. – 248 с.
157334
  Глезер Е.Н. Архитектурный ансамбль английского парка / Е.Н. Глезер. – Ленинград, 1979. – 127 с.
157335
  Кривоносов В.Т. Архитектурный ансамбль Борисоглебского монастыря / В.Т. Кривоносов, Б.А. Макаров. – Москва, 1987. – 200 с.
157336
  Меписашвили Р.С. Архитектурный ансамбль Гелати / Р.С. Меписашвили. – Тбилиси, 1966. – 172с.
157337
  Воронов М.Г. Архитектурный ансамбль Камерона в Пушкине / М.Г. Воронов. – Ленинград, 1982. – 102 с.
157338
  Семенникова Н.В. Архитектурный ансамбль Смольного / Н.В. Семенникова. – Ленинград, 1980. – 136 с.
157339
  Самойленко О.Г. Архитектурный ансамбль Софийского собора, его градостроительное прошлое и настоящее // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні : Матер.Всеукр.наук.-прак.конф.(на базі Держ іст.-арх.заповід.м.СвятогірськДонец. обл.) 25-27 травня 2005 р.: Секція 1. Культ. спад. Укр. Питання збереж., дослід., викор.т.: Сек.2. Археол., іст. муз. / Мін. культури і туриз. України, МНО Укр. Держ. нац. ун.; Гол. ред. Добров П.В. – Слов"янськ : Печатный двор, 2005. – С.130-132
157340
  Бунин М.С. Архитектурный ансамбль стрелки Васильевского острова и Университетской набережной / М.С. Бунин. – Ленинград, 1973. – 54 с.
157341
  Балдин В.И. Архитектурный ансамбль Троице Сергиевой лавры / В.И. Балдин. – Москва : Искусство, 1976. – 143 с.
157342
  Носкова Людмила Михайловна Архитектурный декор золотоординских городов Нижнего и Среднего Поволжья : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Носкова Людмила Михайловна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1973. – 16л.
157343
  Нильсен В.А. Архитектурный декор памятников Узбекистана = Узбекистон едгорликларининг меъморий безаги / В.А. Нильсен, В.Н. Манакова ; под ред. В.И. Пилявского ; О-во охраны памятников истории и культуры Узбекистана ; Ташкент. политехн. ин-т им. Абу Райхона Беруни, Каф. истории и теории архитектуры. – Ленинград : Стройиздат, Ленинградское отделение, 1974. – 272 с. : ил.
157344
  Андгуладзе Н.И. Архитектурный комплекс Тири. Очерк из истории грузинской архитектуры : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 07.580 / Андгуладзе Н.И.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 23л.
157345
  Медерский Л.А. Архитектурный облик пушкинского Петербурга / Л.А. Медерский. – Л, 1949. – 37с.
157346
  Лагутин К.К. Архитектурный образ советских общественных зданий / К.К. Лагутин. – Москва : Искусство, 1953. – 236 с.
157347
  Аскерова Н.С. Архитектурный орнамент Азербайджана / Н.С. Аскерова. – Баку, 1961. – 65 с.
157348
  Кадеишвили Н.И. Архитектурный памятник в Жалети : Автореф... кандидата искусствоведениянаук: / Кадеишвили Н.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 18л.
157349
  Кация А.К. Архитектурный памятник в Илори : Автореф... канд. искусствовед.наук: 580 / Кация А.К.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 19л.
157350
  Двали М.К. Архитектурный памятник в Манглиси : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Двали М.К.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 17л.
157351
   Архитектурный путеводитель по Ленинграду. – Ленинград, 1971. – 294 с.
157352
  Рессин Г.К. Архитертура и машины / Г.К. Рессин. – Москва, 1977. – 112 с.
157353
  Кулініч О.О. Архитипи в іміджі сучасних українських політиків (на прикладі Президента України) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті розглядається специфіка міфів як ефективного засобу впливу на масову свідомість, їх взаємозв"язок з архетипами, окреслено специфіку архетипів в українській ментальності та їх відображення в іміджі політиків, зокрема Президента України.
157354
  Бутич І.Л. Архів-літопис народу / І.Л. Бутич. – К., 1970. – 20с.
157355
  Грабовський С. Архів братів Стругацьких перевезено на планету Саракш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20 травня (№ 85). – С. 4
157356
   Архів Запорізької Січі. – К., 1931. – 169с.
157357
  Зубкова Н.М. Архів і бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б.Д. Грінченка : (з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) / Н.М. Зубкова ; НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2008. – 177 с. – 90-річчю академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського присвячується. – ISBN 978-966-02-4886-1
157358
  Трофименко Т.М. Архів Івана Дніпровського: до питання реконструкції, збереження та публікації // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 110-115
157359
  Ясь О.В. Архів Івана Крип"якевича: Інвентарний опис / Упор. Я. Федорук; наук. ред. І. Бутич, Я. Дашкевич, О. Купчинський. - К.; Л., 2005. - ХХХ, 252 с. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 221-223. – ISSN 0130-5247


  Рецензія
157360
  Сварник Г. Архів Івана Франка в Інституті літкратури ім. Т.Г. Шевченка НАН УКраїни // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 409-432. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
157361
  Матеєва Ваня Архів Інституту фольклору Болгарської Академії Наук - досягнення, проблеми, перспективи / пер. Е. Стоянової // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 59-64. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
157362
  Оглоблін О.П. Архів Києво-Межигірської фабрики / Олександер Оглоблін. – [Київ], 1926. – С. 332-342. – Автор вказан у кінці тексту. - Окр. відбиток з: Записки Історико-Філологічного відділу. Всеукраїнська Академія наук. 1926, т. 9, с. 332-342


  На заголовком відбитки Дарчий надпис: Вмсокопаважаємому Володимиру Варламович Міяковському на р... щирої подяки. Автор /12 1926 Київ
157363
  Іваненко А. Архів Київського університету імені Тараса Шевченка // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 20-23. – ISBN 966-625-009-8
157364
   Архів клінічної та експериментальної медицини = Архив клинической и экспериментальной медицины=Archives of clinical and experimental medicine : науково-практичний журнал / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 1992-. – ISSN 1605-9360
Т. 21, № 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157365
   Архів клінічної та експериментальної медицини = Архив клинической и экспериментальной медицины=Archives of clinical and experimental medicine : науково-практичний журнал. – Донецьк, 1992-. – ISSN 1605-9360
Т. 21, № 2 : Матеріали V з"їзду медичних генетиків України з міжнародною участю. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157366
   Архів Коша Нової Запорозької Січі : Опис справ 1713-1776. – 2-е вид,, доповнене і виправлене. – Київ : Наукова думка, 1994. – 232с. – ISBN 5-12-002674-5
157367
  Осередчук О.А. Архів Львівського університету у другій половині XIX - першій половині XX ст.: історія формування та функціонування : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Осередчук Ольга Анатоліївна ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
157368
  Марченко А. Архів М.Л. Кропивницького в колекції музею театрального, музичного та кіномистецтва України // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 278-283. – ISSN 1997-4264
157369
  Бодак О.П. Архів Михайла Брайчевського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Каталог / Ольга Бодак; НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису; Редкол.: Л.А. Дубровіна, Л.М. Яременко, Н.М. Зубкова та ін. – Київ : НБУВ, 2007. – 410с. – ISBN 978-966-02-4262-3
157370
  Верба І. Архів Михайла Рубача як джерело до вивчення його біографії // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 91-95. – ISBN 966-625-009-8
157371
  Філіпович М.А. Архів Олени Станіславівни Компан (1916–1986): огляд фонду // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 142-144. – ISBN 978-966-02-7337-5
157372
  Тригуб Віктор Архів П. Калнишевського та І. Мазепи в Гатчині! // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С. 2-3
157373
   Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український наук.-досл. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. – Київ, 1995-
Т. 19, № 2 (73). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157374
   Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український наук.-досл. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. – Київ, 1995-
Т. 19, № 3 (74). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157375
   Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український наук.-досл. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. – Київ, 1995-
Т. 19, № 4 (75). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157376
   Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український наук.-досл. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. – Київ, 1995-
Т. 20, № 1 (76). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157377
   Архів психіатрії = Архив психиатрии = Archives of psychiatry : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 1995-
Т. 20, № 4 (79). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157378
   Архів психіатрії = Архив психиатрии = Archives of psychiatry : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 1995-
Т. 20, № 2 (77). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157379
   Архів психіатрії = Архив психиатрии = Archives of psychiatry : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 1995-. – ISSN 2410-7484
Т. 21, № 1 (80). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157380
   Архів психіатрії = Архив психиатрии = Archives of psychiatry : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 1995-. – ISSN 2410-7484
Т. 21, № 2 (81). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157381
   Архів психіатрії = Архив психиатрии = Archives of psychiatry : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 1995-. – ISSN 2410-7484
Т. 21, № 3/4 (82/83). – 2015. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157382
   Архів психіатрії = Архив психиатрии = Archives of psychiatry : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 1995-. – ISSN 2410-7484
Т. 22, № 1 (84). – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157383
   Архів психіатрії = Архив психиатрии = Archives of psychiatry : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 1995-. – ISSN 2410-7484
Т. 22, № 2 (85). – 2016. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157384
   Архів Радянської України : історично-архівознавчий журнал : Партвидав "Пролетар"
№ 1/2, січень - квітень. – 1932
157385
   Архів Радянської України : історично-архівознавчий журнал : Партвидав "Пролетар"
№ 3, травень - червень. – 1932
157386
   Архів Радянської України : історично-архівознавчий журнал : Партвидав "Пролетар"
№ 4/5, липень - жовтень. – 1932
157387
   Архів Радянської України : історично-архівознавчий журнал : Партвидав "Пролетар"
№ 6, листопад - грудень. – 1932
157388
   Архів Радянської України : історично-архівознавчий журнал : Партвидав ЦК КП(б)У
№ 7/8, січень - квітень. – 1933
157389
  Сищук Олексій Архів СБУ. Таємниці очікують на запити небайдужих // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 75-77
157390
  Сищук Олексій Архів СБУ. Таємниці очікують на запити небайдужих // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 75-77
157391
  Береговська Х. Архів Святослава Гординського - відтепер в Україні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 березня (№ 12). – С. 2
157392
  Папакін Г.В. Архів Скоропадських: Фамільні архіви української еліти другої половини 17 - 20 ст. та архівна спадщина роду Скоропадських / Георгій Папакін; Держ. ком-т архівів України; Центр. держ. іст. архів України, м. Київ; НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2004. – 420с. – ISBN 966-8225-12-0
157393
   Архів українських філологів А.О. Білецького і Т.М. Чернишової у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог / Євген Чернухін, Тимур Горбач, Олексій Купченко-Гринчук, Валентина Лось ; [редкол.: Л.А. Дубровіна (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2014. – 303, [1] с. : фотоіл. – Назва обкл.: Архів Андрія Білецького і Тетяни Чернишової. Каталог. - Покажч.: с. 286-302. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966027470-9
157394
  Боряк Г. Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: попередній огляд фондів / Г. Боряк, Л. Дубровіна // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2004. – № 4/6. – С. 84-93. – ISSN 0320-9466
157395
  Кириленко О. Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: структура, зміст матеріалів, опрацювання особових фондів / О. Кириленко, О. Яценко // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2004. – № 4/6. – С. 93-122. – ISSN 0320-9466


  Увагу приділено опрацюванню особих архівів видатних українських істориків Н. Полонської-Василенко, П. Курінного, О. Оглоблина, І. Мірчука (філософ, історик, культоролог, ректор УВУ).
157396
  Фотій Н. Архів українського фольклору імені Богдана Медвідського Центру українського та канадського фольклору імені Петра і Дорис Кулів при університеті Альберти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 253-258. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 10)
157397
   Архів Української Церкви. Сер. 1. Дослідження : збірник статей / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Львів : Свічадо. – ISBN 978-966-395-510-0
  вип. 1. – 2011. – 296 с. – Назва вип. серії: Історії Унії на Київщині, 1596-1839 рр.
157398
   Архів Української Церкви. Серія 2. Джерела : збірник статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луцьк : Терези. – ISBN 978-617-7216-01-7
  вип. 1. – 2014. – 687 с. – Назва вип. серії: Історія Луцького братства та братського монастиря 1617-1833 років
157399
  Наливайко Ю.В. Архів як осередок історико-документознавчих досліджень // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 44-51. – ISSN 2409-9805
157400
  Самсін Н. Архів Ярослава Ісаєвича в контексті історіографічної думки й культури Галичини // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 13/14. – С. 538-548. – ISSN 2078-6077
157401
   Архіви - наука - суспільство: шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., 21-22 трав. 2015 р. : [збірник тез доп.] / Держ. архів. служба України, Укр. НДІ арх. справи та документознавства, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки, Спілка архівістів України ; [редкол.: Г.І. Калінічева (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015. – 193, [1] с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8225-55-0
157402
  Левченко Л.Л. Архіви і архівна справа Сполучених Штатів Америки: історія та організація : монографія / Лариса Левченко ; [наук. ред. Матяш І.Б.]. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 1203, [1] с. : іл., портр. – Покажчики: с. 1039-1068. – Бібліогр.: с. 1069-1170 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-534-206-0
157403
   Архіви і документальна спадщина Полтавщини: минуле, сучасне, перспективи (1903-2003) : Архівний збірник на посвяту 100-річчя Полтавської вченої архівної комісії. – Полтава : АСМІ, 2003. – 452с. – ISBN 966-7653-10-8
157404
   Архіви окупації 1941-1944. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 872с. – (Більше не таємно ; Т.1). – ISBN 966-518-351-6(Т.1)
157405
  Дутчак Г. Архіви розповідають: Державна політика в Україні в галузі театрального мистецтва (на матеріалах засідань Політбюро ЦК та Секретаріату ЦК Компартії України 1960-1970-х років) // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2002. – № 3. – С.14. – ISSN 0868-9644
157406
   Архіви та архівна справа в Україні // Історія України. – Київ, 2012. – липень (№ 25/26)


  Про підсумки Всеукраїнського конкурсу, присвяченого пам"яті В.М. Волковинського.
157407
  В"ятрович В. Архіви та влада // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28-29 вересня (№ 174/175)


  Про розкриття секретів тоталітарної системи.
157408
  Забілий Р. Архіви у бідонах з-під молока. Сім знахідок останніх літ // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 36-45. – ISSN 0131-2685


  Про героїв УПА.
157409
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 5 (73), вересень - жовтень. – 1965
157410
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 6 (74), листопад - грудень. – 1965
157411
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 1 (75), січень - лютий. – 1966
157412
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 2 (76), березень - квітень. – 1966
157413
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 3 (77), травень - червень. – 1966
157414
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 4 (78), липень - серпень. – 1966
157415
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 5 (79), вересень - жовтень. – 1966
157416
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 6 (80), листопад - грудень. – 1966
157417
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 1 (81), січень - лютий. – 1967
157418
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 2 (82), березень - квітень. – 1967
157419
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 3 (83), травень - червень. – 1967
157420
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 4 (84), липень - серпень. – 1967
157421
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 5 (85), вересень - жовтень : Присвячується 50-річчю Великого жовтня. – 1967
157422
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ
№ 6 (86), листопад - грудень. – 1967
157423
   Архіви України : орган Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Київська правда
№ 4 (132), липень - серпень. – 1975
157424
   Архіви України : орган Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Київська правда
№ 3 (137), травень - червень. – 1976
157425
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Київська правда, 1947-
№ 1 (165), січень - лютий. – 1981
157426
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Київська правда, 1947-
№ 2 (166), березень - квітень. – 1981
157427
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Київська правда, 1947-
№ 3 (167), травень - червень. – 1981
157428
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Київська правда, 1947-
№ 4 (168), липень - серпень. – 1981
157429
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Київська правда, 1947-
№ 5 (169), вересень - жовтень. – 1981
157430
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Київська правда, 1947-
№ 6 (170), листопад - грудень. – 1981
157431
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-
№ 1 (171), січень - лютий. – 1982
157432
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-
№ 2 (172), березень - квітень : До 1500-річчя Києва. – 1982
157433
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (173), травень - червень. – 1982
157434
   Архіви України. – Київ
№ 3. – 1982
157435
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (174), липень - серпень. – 1982
157436
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5 (175), вересень - жовтень. – 1982
157437
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6 (176), листопад - грудень : 60 - СРСР. – 1982
157438
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (177), січень - лютий. – 1983
157439
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (178), березень - квітень. – 1983
157440
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (179), травень - червень. – 1983
157441
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (180), липень - серпень. – 1983
157442
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5 (181), вересень - жовтень. – 1983
157443
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6 (182), листопад - грудень. – 1983
157444
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (183), січень - лютий. – 1984
157445
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (184), березень - квітень. – 1984
157446
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (185), травень - червень. – 1984
157447
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (186), липень - серпень. – 1984
157448
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5 (187), вересень - жовтень. – 1984
157449
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6 (188), листопад - грудень. – 1984
157450
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (189), січень - лютий. – 1985
157451
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (190), березень - квітень. – 1985
157452
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (191), травень - червень. – 1985
157453
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (192), липень - серпень. – 1985
157454
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5 (193), вересень - жовтень. – 1985
157455
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6 (194), листопад - грудень. – 1985
157456
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (195), січень - лютий. – 1986
157457
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (196), березень - квітень. – 1986
157458
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (197), травень - червень. – 1986
157459
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (198), липень - серпень. – 1986
157460
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5 (199), вересень - жовтень. – 1986
157461
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6 (200), листопад - грудень. – 1986
157462
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (201), січень - лютий. – 1987
157463
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (202), березень - квітень. – 1987
157464
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (203), травень - червень. – 1987
157465
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (204), липень - серпень. – 1987
157466
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5 (205), вересень - жовтень. – 1987
157467
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6 (206), листопад - грудень. – 1987
157468
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (207), січень - лютий. – 1988
157469
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (208), березень - квітень. – 1988
157470
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (209), травень - червень. – 1988
157471
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (210), липень - серпень. – 1988
157472
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5 (211), вересень - жовтень. – 1988
157473
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ : Поліграфкнига, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6 (212), листопад - грудень. – 1988
157474
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (213), січень - лютий. – 1989
157475
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (214), березень - квітень. – 1989
157476
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (215), травень - червень. – 1989
157477
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (216), липень - серпень. – 1989
157478
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5 (217), вересень - жовтень. – 1989
157479
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6 (218), листопад - грудень. – 1989
157480
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (219), січень - лютий. – 1990
157481
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (220), березень - квітень. – 1990
157482
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (221), травень - червень. – 1990
157483
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (222), липень - серпень. – 1990
157484
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5 (223), вересень - жовтень. – 1990
157485
   Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6 (224), листопад - грудень. – 1990
157486
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (225), січень - лютий. – 1991
157487
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (226), березень - квітень. – 1991
157488
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (227), травень - червень. – 1991
157489
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (228), липень - серпень. – 1991
157490
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5/6 (229), вересень - грудень. – 1991
157491
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1/3 (233), січень - червень. – 1992
157492
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (231), липень - серпень. – 1992
157493
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5/6 (232), вересень - грудень. – 1992
157494
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1947-
№ 1/3 (233), січень - червень. – 1993
157495
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1947-
№ 4/6 (234), липень - грудень. – 1993
157496
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1/6 (234), січень - грудень. – 1994
157497
   Архіви України. – Київ
№ 1. – 1995
157498
   Архіви України. – Київ
№ 2. – 1995
157499
   Архіви України. – Київ
№ 3. – 1995
157500
   Архіви України. – Київ
№ 4. – 1995
157501
   Архіви України. – Київ
№ 5. – 1995
157502
   Архіви України. – Київ
№ 6. – 1995
157503
   Архіви України. – Київ
№ 1. – 1996
157504
   Архіви України. – Київ
№ 2. – 1996
157505
   Архіви України. – Київ
№ 3. – 1996
157506
   Архіви України. – Київ
№ 4. – 1996
157507
   Архіви України. – Київ
№ 5. – 1996
157508
   Архіви України. – Київ
№ 6. – 1996
157509
   Архіви України. – Київ
№ 1. – 1997
157510
   Архіви України. – Київ
№ 2. – 1997
157511
   Архіви України. – Київ
№ 3. – 1997
157512
   Архіви України. – Київ
№ 4. – 1997
157513
   Архіви України. – Київ
№ 5. – 1997
157514
   Архіви України. – Київ
№ 6. – 1997
157515
   Архіви України. – Київ
№ 1. – 1998
157516
   Архіви України. – Київ
№ 2. – 1998
157517
   Архіви України. – Київ
№ 3. – 1998
157518
   Архіви України. – Київ
№ 4. – 1998
157519
   Архіви України. – Київ
№ 5. – 1998
157520
   Архіви України. – Київ
№ 6. – 1998
157521
   Архіви України : науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-
№ 1. – 2000. – 150 с.
157522
   Архіви України : науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-
№ 2. – 2000. – 150 с.
157523
   Архіви України : науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-
№ 3. – 2000. – 150 с.
157524
   Архіви України : науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-
№ 4. – 2000. – 150 с.
157525
   Архіви України : науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-
№ 5. – 2000. – 150 с.
157526
   Архіви України : науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-
№ 6. – 2000. – 150 с.
157527
   Архіви України : науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1/2. – 2001. – 150 с.
157528
   Архіви України : науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3. – 2001. – 150 с.
157529
   Архіви України : науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4/5. – 2001. – 150 с.
157530
   Архіви України : науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6. – 2001. – 150 с.
157531
   Архіви України : науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1/3. – 2002. – 150с.
157532
   Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4/6. – 2002
157533
   Архіви України : Науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1/3. – 2003. – 150с.
157534
   Архіви України : Науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4/6. – 2003. – 150с.
157535
   Архіви України : Науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1/2. – 2004. – 150с.
157536
   Архіви України : Науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3. – 2004. – 150с.
157537
   Архіви України : Науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4/6. – 2004. – 150с.
157538
   Архіви України : Науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1/3. – 2005. – 150с.
157539
   Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – 2005. – 150с.
157540
   Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5/6 : Автограф української історії: 9-21 ст. Матер. до каталогу документальної виставки. – 2005. – 150с.
157541
   Архіви України : путівник. – Київ : Горобець, 2007. – 184 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8508-15-8


  У путівнику, підготовленому на відзначення 90-ліття заснування державного органу управління в галузі архівної справи в Україні, вміщено відомості про склад і зміст фондів центральних, місцевих та галузевих державних архівів, час роботи читального залу, ...
157542
   Архіви України : Науково-практичний ж-л. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1/3. – 2007. – 150с.
157543
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1/2. – 2008. – 150с.
157544
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1/2. – 2009. – 150с.
157545
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3/4. – 2009. – 299 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
157546
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5. – 2009. – 250 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
157547
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6. – 2009. – 345 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
157548
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1. – 2010. – 254 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
157549
   Архіви України : науково-практичний ж-л ; спецвипуск / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 : До 65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. – 2010. – 233 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
157550
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3/4. – 2010. – 372 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
157551
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5. – 2010. – 320 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
157552
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1. – 2011. – 240 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
157553
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2/3. – 2011. – 300 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
157554
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4. – 2011. – 242 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
157555
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5. – 2011. – 247 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
157556
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6. – 2011. – 237 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
157557
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1. – 2012. – 251 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
157558
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2. – 2012. – 256 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
157559
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3. – 2012. – 181 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
157560
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4. – 2012. – 219 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
157561
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5. – 2012. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157562
   Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6. – 2012. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157563
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (283). – 2013. – 253 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157564
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (284). – 2013. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157565
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (285). – 2013. – 238 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157566
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (286). – 2013. – 261 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157567
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 5 (287). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157568
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 6 (294). – 2014. – 252 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157569
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 1 (295), січень - лютий. – 2015. – 285 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157570
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 2 (296), березень - квітень. – 2015. – 236 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157571
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 3 (297), травень - червень. – 2015. – 236 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157572
   Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
№ 4 (298), липень - серпень. – 2015. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157573
  Бухало О. Архіви ЦРУ: Як Червона армія шукала криївки УПА // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-28 лютого (№ 8). – С. 5
157574
  Матяш І.Б. Архіви як установи пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 61-69
157575
  Наленч Д. Архівіст - зберігач кіберпростору // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 20-32. – ISSN 0320-9466


  Сучасна архівістика в Польщі.
157576
  Палієнко М. Архівіст інформаційного суспільства: проблеми модернізації системи професійної освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті проаналізовано проблеми підготовки професійних архівістів в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні та світі. Відзначено, що потужні зміни суспільно-політичного, культурного та інформаційно-комунікаційного середовища на межі ХХ і ...
157577
  Пасічник Л. Архівіст, названий ворогом народу // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 79-81. – ISSN 2306-4323


  На основі архівних документів досліджено репресії радянської влади щодо директора Кіровського державного історичного архіву І.М. Родіонова наприкінці 1930-х років.
157578
   Архівістика : Термінологічний словник. – Київ, 1998. – 106с. – ISBN 96672500204
157579
  Матяш І. Архівна аспірантура: віхи становлення // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 24-35. – ISBN 966-625-009-8
157580
  Бугаєва О.В. Архівна біографістика діячів музичної культури в особових фондах інституту рукопису НБУВ // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 239-274
157581
  Верба І.В. Архівна діяльність Олександра Оглобліна в Україні // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 191-195
157582
  Тищенко О. Архівна картотека як лексико-ілюстративна база "Російсько-українського словника" за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова I. Лексична картотека: історія створення та репресій // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 44-71. – ISSN 1682-3540
157583
  Тищенко О. Архівна картотека як лексико-ілюстративна база "Російсько-українського словника" за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова. IІ. Мікро- і макроструктура архівної картотеки // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 57-78. – ISSN 1682-3540
157584
  Матяш Ірина Борисівна Архівна наука і освіта в Україні 1917-го-1930-х-років : Дис....докт.істор.наук: 07.00.06 / Матяш Ірина Борисівна; Держ.ком. архівів України; Укр.держ.науково-дослід.ін-тут архівної справи та документознавства. – Київ, 2001. – 522л. – Додатки: л.400-515. – Бібл.: л.400-522
157585
  Матяш Ірина Борисівна Архівна наука і освіта в Україні 1917-го-1930-х років : Автореф. дис. ... докт. істор. наук: 07.00.06 / Матяш І.Б.; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 32 с.
157586
  Матяш І. Архівна наука і освіта в Україні 1920-1930-х років / І. Матяш; Держ комітет архівів України.Укр.державний науково-дослід.ін-тут.Архівної справи та документознав. – Київ, 2000. – 592с. – ISBN 966-625-024-1
157587
  Апеннікова М. Архівна освіта в Польщі 1989-2014 рр.: проекти та реалії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 453-457. – ISBN 978-966-171-795-3
157588
   Архівна освіта в Україні очима керівника університетської кафедри. На запитання редакції відповідає Ярослав Калакура // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 133-143. – ISSN 0320-9466
157589
  Нецька Л. Архівна пам"ять. До сторіччя початку Першої світової війни // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2013. – Річник 14, ч. 1/2 (25/26). – С. 94-101
157590
  Чікалін В. Архівна пам"ять: від Першої світової до бойових дій на Донбасі, Або що цікавить відвідувачів Галузевого державного архіву Міністерства оборони України // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 22 грудня (№ 50). – С. 14
157591
  Левченко Л.Л. Архівна періодика США: "Голос професії" // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 141-172. – ISSN 0320-9466
157592
  Яременко Л. Архівна спадщина в інформаційному просторі : традиції, інновації, перспективи : / Л. Яременко, В. Горєва, О. Степченко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С.41-42. – ISSN 1029-7200


  Архівна спадщина в інформаційному просторі : традиції, інновації, перспективи : семінар в рамках міжнародної конференці, 6 жовтня 2016 р., м.Київ
157593
  Шаповал А. Архівна спадщина видатних вчених-зоологів // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 202-211. – ISSN 2306-4250


  Розглянуто документальний склад особових фондів учених НАН України О.П. Маркевича, В. Г. Доліна, М. М. Щербака, М. П. Савчука, які є джерельною базою досліджень з історії розвитку зоології в Україні. У 1939 р. О.П. Маркевич був запрошений в КДУ імені ...
157594
  Закусило О.М. Архівна спадщина видатного академіка Юрія Сергійовича Ліпатова. (Особовий архівний фонд академіка Юрія Сергійовича Ліпатова: історія формування, структура та документальний склад фонду) / О.М. Закусило, В.М. Гришко // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 217-219. – ISSN 1818-1724
157595
  Валявко І. Архівна спадщина Дмитра Чижевського як одне з джерел написання його написання його інтелектуальної біографії: методологічні проблеми та завдання // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2009. – Т. 17. – С. 68-73
157596
  Боряк О. Архівна спадщина етнографа Василя Кравченка з родильної обрядовості українців // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 234-240


  Стаття присвячена науковій діяльності видатного українського етнолога Василя Григоровича Кравченко. Залучення матеріалів із особового архіву вченого дало можливість виявити раритетні відомості про родильну обрядовість, зафіксовані дослідником та його ...
157597
  Вовченко В.Б. Архівна спадщина кооператора, державного і громадського діяча М.В. Левитського (1859-1936): історія, реконструкція, зміст : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07. 00. 10 / Вовченко Віктороія Борисівна; НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2007. – 16с.
157598
  Сніжко І.А. Архівна спадщина М.В. Сібільова // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2009. – Вып. 8. – С. 286-291. – ISBN 978-966-86-03-89-1
157599
  Степченко О.П. Архівна спадщина П.Я. Стебницького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / О.П. Степченко ; [редкол.: Л.А. Дубровіна (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2014. – 461, [1] с. : фот. – Загол. обкл.: Архівна спадщина Петра Стебницького. - Імен. покажч.: с. 443-461. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7109-8
157600
  Сергєєва І.А. Архівна спадщина Семена Ан-ського у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Ірина Сергєєва; НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; Центр досліджень історії і к-ри східноєвропейського єврейства; Редкол.: О. Онищенко, І. Шевченко, Г. Боряк, Р. Процик та ін. – Київ : Дух і Літера, 2006. – 544с. – ISBN 978-966-02-4265-4
157601
  Лагодзьки Я.П. Архівна спарава про надання коштів гетьманом Іваном Мазепою Києво-Печерській лаврі на будівництво Великої Лаврської дзвіниці // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.95-97
157602
   Архівна справа : видання Укрцентрархіва. – Харків
Кн. 1. – 1925
157603
   Архівна справа : видання Центрального архівного управління УСРР. – Харків
Кн. 5/6. – 1928
157604
   Архівна справа : видання Центрального архівного управління УСРР. – Харків : Пролетарий
Кн. 7. – 1928
157605
   Архівна справа : видання Центрального архівного управління УСРР. – Харків : Пролетарий
Кн. 8. – 1928
157606
   Архівна справа : видання Центрального архівного управління УСРР. – Харків : Пролетарий
Кн. 9/10. – 1929
157607
   Архівна справа : видання Центрального архівного управління УСРР. – Харків
Кн. 11. – 1929
157608
   Архівна справа : видання Центрального архівного управління УСРР. – Харків
Кн. 1 (12), січеь - березень. – 1930
157609
   Архівна справа : видання Центрального архівного управління УСРР. – Харків
Кн. 2 (13), квітень - червень. – 1930
157610
   Архівна справа : видання Центрального архівного управління УСРР. – Харків
Кн. 3 (14), липень - серпень. – 1930
157611
   Архівна справа : видання Центрального архівного управління УСРР. – Харків : Комуніст
Кн. 4 (15). – 1931. – З Кн. 1 (16) 1931р. див. назву "Радянський архів"
157612
  Щербатюк В.М. Архівна справа "Про боротьбу з бандою Туза" як джерело з вивчення історії селянського повстанського руху в Українській революції 1917-1921 років // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 188-196
157613
   Архівна справа і діловодство в Національній академії наук України : Збірник законодавчих актів, нормативних і методичних документів з архівної справи і діловодства. – Київ : НБУВ, 2002. – 168 с. – ISBN 966-02-2397-8
157614
  Шило А. Архівна справа на Буковині: джерела дослідження // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 546-548. – ISBN 978-966-171-783-0
157615
   Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.). – К., 1998. – 275с.
157616
  Дідун Н.В. Архівна та едиційна діяльність М.Д. Іванішева : (до 185-річчя від дня народження) // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 264-267
157617
  Матяш І.Б. Архівна україніка в Канаді: історіографія, типологія, зміст / Ірина Матяш ; Держ комітет архівів України ; Український наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Канадський ін-т укр. студій при Альбертському ун-ті. – Київ : Горобець, 2008. – 152 с. : іл. – ISBN 978-966-625-053-0
157618
  Матяш І.Б. Архівна україніка в Канаді: історіографія, типологія. склад // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 153-175. – ISSN 0130-5247
157619
  Потульницький В. Архівна україніка в Японії // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 137-141


  Джерела і література про Україну засереджені в Японії у двох визначних університетських центрах - ун-ті Хоккайдо у місті Саппоро і у Токійському ун-ті.
157620
  Боряк Т. Архівна україніка як продукт діяльності української еміграції: два десятиліття досліджень (1990-2010) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 224-226
157621
  Матяш І.Б. Архівна україніка: зміст поняття та відображення в канадській і українській історіографії // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна ; Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Вип. 9. – С. 62-74. – ISBN 978-966-8558-75-7
157622
  Кулініч М.Ю. Архівна україніка: історія повернення, типологія, джерельно-інформаційне значення (1991-2014 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Кулініч Марія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 371 арк. – Додатки: арк. 250-371. – Бібліогр.: арк. 208-249
157623
  Кулініч М.Ю. Архівна україніка: історія повернення, типологія, джерельно-інформаційне значення (1991-2014 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Кулініч Марія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
157624
  Страшко В. Архівне відродження також розстрілювали // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 67-74. – ISSN 2306-4250
157625
  Надольська В.В. Архівне законодавство Білорусі та України: порівняльний аналіз // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 215-224. – ISSN 0320-9466
157626
  Нікітін М. Архівне законодавство в СРСР / М. Нікітін. – Харків. – 23с.
157627
   Архівний збірник на посвяту 90-річчю Полтавської Вченої Архівної Комісії. – Полтава : Полтава, 1993. – 254с.
157628
  Кравцова О.А. Архівний портал ЮНЕСКО: засади створення, структура, інформаційний ресурс : автореф. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Кравцова О.А. ; М-во культури і туризму України; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
157629
  Сукало А.М. Архівний фонд Інституту археології НАН України як складова документальних ресурсів суспільства (за документами сайту Наукового архіву Інституту археології) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 141-143. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Подано огляд сайту Наукового архіву Інституту археології НАН України. In the article is given the review of a site of Scientific archive of Institute archaeology NAS of Ukraine.
157630
  Даниленко О.В. Архівні джерела дослідження історії міжнародних зв"язків УСРР у 1920-ті роки // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2014. – № 22. – С. 5-12. – ISSN 2227-183Х
157631
  Скрипка Л. Архівні джерела з історії академічної біологічної науки в Україні (1918-1941 р.р.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2005. – № 7 : Архівна наука та наука в архівах. – С. 120-131. – ISBN 966-625-046-2
157632
  Щербань О. Архівні джерела з історії Опішнянської керамічної промислової школи (1927-19330 // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (343). – С. 127-135. – ISSN 0869-3595
157633
  Сергієнко Т.С. Архівні джерела з історії становлення дипломатичних відносин між Україною і Словаччиною (початок 90-х років XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 184-190. – (Історія ; Вип. 28)
157634
  Цепенда І.Є. Архівні джерела з історії українсько-польських етнополітичних відносин 40-50-х років XX століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 309-315. – (Історія ; Вип. 25)
157635
  Гілязетдінов Р. Архівні джерела про життя та діяльність М. М. Вольфа – видатного організатора аграрної науки // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 170-174. – ISSN 2306-4323
157636
  Бєлая О. Архівні джерела про монетні скарби Києва // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 189-194. – ISSN 2306-4250
157637
  Бєлая О. Архівні джерела про монетні скарби Києва // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 17-21
157638
  Красножон Н.Г. Архівні джерела про становище загальноосвітньої школи України в умовах голоду 1946-1947 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 72-74. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Аналізуються архівні джерела, що дозволяють дослідити становище загальноосвітньої школи України в умовах голоду 1946-1947 рр.
157639
  Журавель О.А. Архівні документи військових судів як джерело з історії Другої світової війни / О.А. Журавель, О.В. Нечаєва // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 6-14
157640
  Туранли Ф. Архівні документи до історії України: проблема методології дослідження // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 55-65. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534


  Рогглянуто необхідність розроблення відповідної методології з метою ретельного опрацювання архівних документів, зокрема османсько-тюркською мовою. Адекватний переклад документів на українську мову та їх тлумачення є важливим свідченням об"єктивного ...
157641
  Матяш І. Архівні документи доби Директорії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 61
157642
  Матяш І. Архівні документи доби Директорії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 9. – С. 57-59
157643
  Матяш І. Архівні документи доби Директорії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 58-59
157644
  Матяш І. Архівні документи доби Директорії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 57-59
157645
  Грінберг А.І. Архівні документи і матеріали про вплив першоої російської революції на Німеччину. / А.І. Грінберг, 1955. – [9] с.
157646
  Примак А.Ф. Архівні документи про діяльність М.Ф.Біляшівського у складі уряду Української Центральної Ради // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 191-200. – ISBN 966-531-142-5
157647
  Коломієць М. Архівні документи про діяльність П. Шелеста - першого секретаря ЦК КПУ (1963-1972 рр.) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 155-162. – ISSN 2306-4250
157648
  Шепелюк В.М. Архівні документи про композитора Миколу Лисенка (з фондів ЦДАМЛМ України) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 88-91. – ISSN 0320-9466
157649
  Станиціна Галина Олександрівна Архівні документи про повернення церковних цінностей музейного значення у 1923 р. // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Стаття вводить у науковий обіг унікальні архівні матеріали, що відбивають зусилля Всеукраїнської академії наук у 1923 р., спрямовані на повернення речей музейного значення з числа вилучених у 1922 р. із церковних та монастирських ризниць України ...
157650
   Архівні документи про Тараса Шевченка опублікують в Інтернеті // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 лютого (№ 3). – С. 7


  Національний музей Тараса Шевченка презентував проект "Віртуальний архів Тараса Шевченка". Вже навесні цього року оцифрований архів документів про зжиття і творчість українського поета і художника буде представлено широкому загалу
157651
  Кузьміна С.Л. Архівні документи у реконструкції історії академічної педагогіки XIX - початок XX ст. // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 395-401. – ISSN 2309-9127


  Щорічні звіти Університету Св. Володимира допомагають скласти уявлення про те, за якими програмами велось викладання педагогіки та про те, як воно було організоване. Згадується каф. педагогіки проф. С.С. Гогоцького.
157652
  Малиновська Н.Л. Архівні документи як джерело вивчення української книги другої половини XIX - першої чверті XX ст. на Півдні України // Гілея: філософія, історія, політологія : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія наук. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 113-121
157653
  Тарапон О.А. Архівні документи як джерело вивчення ціннісних трансформацій в Радянській Україні 1920-1930-х рр. // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 112-125. – ISBN 978-617-7009-44-3
157654
  Качковська Л. Архівні документи як джерело з вивчення діяльності Київського товариства охорони пам"яток старовини й мистецтва // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 146-152. – (Серія: Історичні науки ; № 5 (306)). – ISSN 1729-360Х
157655
  Казьмирчук Г.Д. Архівні документи, замовте слово за вчителя Кальницького однорічного міністерського сільського училища Григорія Добржанського // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 357-359. – ISSN 2218-4805


  Нововиявлені архівні й опубліковані документи розкривають життєвий і суспільний шлях вчителя Кальницького сільського Міністерського училища, висвітлюють його педагогічну діяльність.
157656
  Приморац Я. Архівні матеріали відділення етнології Хорватської академії наук і мистецтв // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 5 (333) : Хорватська етнологія. – С. 28-33. – ISSN 0130-6936
157657
  Герасименко Ф. Архівні матеріали на службу соціалістичного будівніцтва / Ф. Герасименко. – Х, 1931. – 16с.
157658
  Кондрашов В. Архівні матеріали про ніжинський період життя А. Г. Єршова // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 15 (18). – С. 143-147. – (Серія " Ніжинознавчі студії" ; № 10). – ISSN 2078-063X


  Про історика, джерелознавеця, архівознавця Пилипа Васильовича Клименко (1887 - 1955). "...Протягом 1908-1912 років навчався на історичному відділенні історико-філологічного факультету Київського університету Св. Володимира. <...> У 1914 р. його було ...
157659
  Ступак Ф.Я. Архівні матеріали про фінансову діяльність приказів громадської опіки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 139-141. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено фінансову діяльність державної установи з соціальними функціями - Приказів громадської опіки в українських губерніях Російської імперії. Theme of article - financial activity of official establishment with social functions in the Ukrainian ...
157660
  Негодченко О. Архівні матеріали ХVII-ХVІІІ століть в археографічній едиції журналу "Киевская старина" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 12-15. – (Українознавство ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  У статті подається детальний огляд й аналіз актових джерел та епістолярію з історії України XVII-XVIII ст., оприлюднених у часописі "Киевская старина". The review of details of the act"s books and apistolarium of Ukraine history published on the pages ...
157661
  Борисенко М.В. Архівні матеріали як джерело до вивчення літературного життя України в 20-х pp. XX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 43-46. – (Історія ; Вип. 41)


  Присвячено аналізу історичних джерел, котрі описують політику в галузі літератури радянського уряду в 1920-ті рр. Використано архівні матеріали з Центральних державних архівів України.
157662
  Казьмирчук М.Г. Архівні справи ЦДАВО України як джерело вивчення біографій викладачів Київського державного університету (1933-1941 рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 28-32. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
157663
   Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки. – Київ. – ISBN 966-625-041-1
Вип. 12 : Україна в міжнародно-правовій охороні культурних цінностей та проблеми спільної арх. спадщини. – 2006
157664
   Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки : бібліографічний покажчик. – Київ. – ISBN 978-966-625-047-9
Вип. 13 : Видання державних архівних установ України 1991-2006. – 2007
157665
  Матяш І.Б. Архівні установи Києва // Київ у національній пам"яті / Л.І. Буряк, Л.А. Ведмідь, І.Б. Гирич, А.М. Киридон, Б.А. [та ін.] Короленко. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 320-342. – ISBN 978-966-8809-89-7
157666
   Архівні установи України : Довідник / Держ. комітет архівів України; Український науково-дослідний ін-т архівної справи та документознавства; Упоряд.: Л. Андрієвська, І. Мага, І. Матяш та ін. – 2-е вид., доп. – Київ. – (Архівні зібрання України ; Спеціальні довідники). – ISBN 966-625-029-2
Т.1 : Державні архіви. – 2005. – 691с.
157667
   Архівні фонди установ Національної Академії наук України : путівник / НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [ авт.-упоряд. : Л.М. Яременко, О.В. Березовська, О.В. Січова, Л.С. Воловник, Л.С. Герасименко та ін. ; редкол.: О. С. Онишенко (відп. ред) та ін. ]. – Київ : НБУВ, 2008. – 448 с. – ISBN 978-966-02-4772-7
157668
  Сорокіна О. Архівні фонди як джерела діяльності українських емігрантів ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 55-59. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті звернено увагу на архівні фонди, які є ключовими в розгляді джерел діяльності українських емігрантів ХХ століття. У роботі узагальнено наукові підходи до висвітлення актуальних питань архівних фондів України, ближнього та далекого зарубіжжя. ...
157669
  Палієнко М. Архівні центри української діаспори: проблеми збереження та використання / М. Палієнко, М. Щербак // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2005. – Мат. міжн. наук. конф. "Українська діаспора: проблеми дослідження" (23-24 вересня 2004 р.). – С. 121-136. – (Іісторичні науки ; №5). – ISBN 966-7631-62-1
157670
  Палієнко М.Г. Архівні центри української еміграції в Європі у 1920-х - 1940-х рр. ( створення, функціонування, доля документальних колекцій ) : Автореф. дис. ... д-ра істор. наук : 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Палієнко Марина Геннадієвна ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 31с. + Додатки : л.348-381. – Бібліогр.: 40 назв
157671
  Палієнко М.Г. Архівні центри української еміграції в Європі у 1920-х - 1940-х рр. (створення, функціонування, доля документальних колекцій ) : Дис. ... д-ра істор. наук : Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Палієнко М.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 468 л. – Додатки : л. 348-381. – Бібліогр. : л.3 82-468
157672
  Шийко А.А. Архівно-археографічна діяльність Д.І. Багалія : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Шийко Альона Анатоліївна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 210 л. – Бібліогр.: л. 187-210
157673
  Шийко А.А. Архівно-археографічна діяльність Д.І. Багалія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Шийко Альона Анатоліївна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
157674
  Вєдєнєєв Д.В. Архівно-документальні джерела з дослідження структур розвідки й безпеки руху ОУН та УПА // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 62-69. – ISSN 2409-9805
157675
  Сліпецький О.С. Архівно-музейна практика // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 63-73. – (Історія ; Вип. 25)
157676
   Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти використання : Збірник наукових праць. – Київ, 1998. – 161с. – ISBN 966-7250-11-3
157677
  Петровський Едуард Петрович Архівно-слідчі справи як джерело вивчення історії репресій в Україні у 1937-1938 роках : Автореф. дис. ... канд. історичних наук; 07. 00. 06 / Петровський Е.П.; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
157678
   Архівознавство. – Харків
1. – 1932. – 228с.
157679
   Архівознавство : [підруч. для студ. іст. фак-тів вищ. навч. закладів. – Київ : Укр. держ. НДІ арх. справи та документознавства, 1998. – 316с. – Авт. зазнач. на зв. тит. арк. – Бібліогр. : с. 304-311 та в кінці розд. – ISBN 966-7250-12-1
157680
  Калакура Я.С. Архівознавство / Я. Калакура, М. Щербак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 24. – ISBN 966-642-073-2
157681
   Архівознавство : Підручник для студ. істор. фак-тів. вищ.навч.закл. / Держ. комітет архівів України; За заг. ред. Я.С.Калакури, І.Б.Матяш; Авт.кол.: Г.В.Боряк, Л.А.Дубровіна, Я.С.Калакура. – Вид-ня 2-ге ,виправлене і доповнене. – Київ : КМ Академія, 2002. – 356с. – ISBN 966-625-031-4; 966-518-170-Х;
157682
  Трач Ю.В. Архівознавство : навч. посіб. для дистанц. навчання / Ю.В. Трач; Ю.В. Ткач ; [за наук. ред. С.Д. Безклубенко] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 361, [1] с. – Бібліогр.: с. 319-335. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-004-X
157683
  Матяш І. Архівознавство // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 37-46. – ISBN 978-966-06-0538-1
157684
  Зозуля С. Архівознавство та суміжні наукові галузі: проблема взаємозв"язку терміносистем // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 46-60


  Досліджується проблема дотичності архівознавства із суміжними науками, аналізується взаємовплив на їх терміносистеми; вказується на взаємодоповнення та взаємопроникнення термінологічних систем наукових галузей, що на належному рівні забезпечує ...
157685
  Войцехівська І. Архівознавство у науковій спадщині Володимира Іконникова // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 139-149. – ISSN 0320-9466
157686
  Калакура Я. Архівознавство у шевченківському університеті // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архівне упр. України; Укр. держ. н-д. ін-т архівної справи та документозн-ва. – Київ, 1999. – Т. 4. – С. 58-61
157687
   Архівознавство. Археографія. Джерелознавство = Archival studies. Archeography. Source studies : міжвідомчий науковий збірник. – Київ. – ISBN 966-625-009-8
№ 1. – 1999
157688
   Архівознавство. Археографія. Джерелознавство = Archival studies. Archeography. Source studies : міжвідомчий науковий збірник. – Київ. – ISBN 966-625-009-8
№ 2. – 2000
157689
   Архівознавство. Археографія. Джерелознавство = Archival studies. Archeography. Source studies : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ
№ 3 : Джерелознавчі дисципліни. – 2001
157690
   Архівознавство. Археографія. Джерелознавство = Archival studies. Archeography. Source studies : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ
№ 4 : Студії на пошану Руслана Пирога. – 2001
157691
   Архівознавство. Археографія. Джерелознавство = Archival studies. Archeography. Source studies : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-625-054-3
№ 5 : Архіви - складова інформаційних ресурсів суспільства. – 2002
157692
   Архівознавство. Археографія. Джерелознавство = Archival studies. Archeography. Source studies : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-625-046-2
№ 6. – 2003
157693
   Архівознавство. Археографія. Джерелознавство = Archival studies. Archeography. Source studies : Міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-625-046-2
№ 7 : Архівна наука та наука в архівах. – 2005
157694
   Архівознавство. Археографія. Джерелознавство = Archival studies. Archeography. Source studies : Міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-625-035-7
№ 8. – 2006
157695
   Архівознавство. Археографія. Джерелознавство = Archival studies. Archeography. Source studies : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ
№ 9. – 2007
157696
   Архівознавство. Археографія. Джерелознавство = Archival studies. Archeography. Source studies : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ
№ 10. – 2009. – 383 с.
157697
  Матяш І.Б. Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Ірина Матяш ; НАН України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 515, [1] с. – Додатки: с. 475-515. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-592-5
157698
   Архівознавчий збірник. – К., 1938. – 100с.
157699
   Архівознавчий науково-інформаційний збірник. – Київ, 1937. – 59с.
157700
  Калакура Я. Архівознавчий осередок Шевченкового університету // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 158-169. – ISSN 0320-9466
157701
  Самохіна Н. Архівування інформаційних ресурсів у системі формування електронної бібліотеки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 27-31. – ISSN 1029-7200
157702
  Костюк Н. Архієпископ Бєлгородський і Курський Феоктист (Мочульський): діяльність у сфері богослужбово-музичної культури впродовж останньої третини XVIII - перших десятиліть XIX століття // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 58-65. – ISSN 1728-6875
157703
  Рожко В.Є. Архієпископ Варлаам Шишацький: шлях до автокєфалії / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2014. – 174, [2] с. : фот., портр. – Бібліогр.: с. 165-173. – ISBN 978-966-361-771-8


  У пр. № 1689698 напис: Автор. Підпис. 16.08.2014 р.
157704
  Мусієнко О. Архієпископ Ігнатій Головінський та його роль у житті Римокатолицької Церкви в Російській імперії у XIX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 331-333. – ISBN 978-966-171-783-0
157705
  Баханов А. Архієпископ Інокентій (Борисов): релігійно-філософські погляди : монографія / Андрій Баханов ; КНУТШ ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 224 с. – ISBN 978-617-579-056-4
157706
  Прокопчук В.С. Архієпископ Іоаникій - фундатор православ"я на приєднаному до Російської імперії Поділлі (1795 - 1817) // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 7. – С. 67-71
157707
  Попов О.Г. Архієпископ, хірург, філософ божою милістю / О.Г. Попов, В.В. Десятський, О.Л. Кошельник // Інтегративна антропологія : Міжнародний медико-філософський журнал / Одеський державний медичний університет. – Одеса, 2006. – № 1. – С.51-56
157708
  Кулик Н. Архіпелаг Бойчук. "Так мало споминів, замало, щоб забути..." // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 20 лютого (№ 6). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  10 лютого не стало Богдана Бойчука - видатного українського поета-модерніста, прозаїка, драматурга, літературного критика та перекладача та літературного критика, члена Нью-Йоркської групи - неформальної спільноти українських поетів-емігрантів.
157709
  Верн Ж. Архіпелаг в огні / Ж. Верн. – Харків; Київ, 1930. – 119с.
157710
  Шибик М.О. Архістратиги метеликів не ловлять / М.О. Шибик. – К., 1986. – 363с.
157711
  Табакова Г.І. Архітектоніка і композиція ліричної прози : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Табакова Ганна Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 182 л. – Бібліогр.: л. 166-182
157712
  Табакова Г.І. Архітектоніка і композиція ліричної прози : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Табакова Ганна Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
157713
  Корчинський І. Архітектоніка інфраструктури аграрної сфери України // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 96-100. – Бібліогр.: 10 назв.
157714
  Зайдлер Н.В. Архітектоніка історичних образів у творчості В. Чередниченко // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 37-43. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-171-Х
157715
  Брахман Г.О. Архітектоніка ітеративності медіапланування // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 39-44


  У статті проаналізовано перспективи використання методології соціальної інформатики в організації інтеративності процесів медіапланування. Із настанням ери знання-орієнтовної економіки використання методології інтелектуалізаційного аналізу, технологій ...
157716
  Ніконова В.Г. Архітектоніка концептуальної мережі трагічного в поетиці Шекспіра // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 285-293. – ISBN 978-966-581-958-5
157717
  Ложкін Г.В. Архітектоніка копінг-поведінки майбутніх психологів / Г.В. Ложкін, Т.П. Рисинець // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (184). – С. 1-7
157718
  Зелінський М.Ю. Архітектоніка культурного простору сучасної України // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 152-153
157719
  Степула Н. Архітектоніка пам"яті // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 9. – С. 108-113.
157720
  Галицька Є.А. Архітектоніка парфумерно-косметичного неймінгу: соціальний ракурс // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 53-65. – ISSN 2413-5593
157721
  Харламова О.В. Архітектоніка Приміток до МСФЗ-звітності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 188-193. – ISSN 2222-4459
157722
  Артемова Л. Архітектоніка публіцистичної аналітичної статті (на матеріалі іспанськомовних видань "El Pais", "El Mundo", "ABC") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 26-30. – Bibliogr.: Літ.: С. 30; 15 поз;. – ISBN 966-7825-79-5
157723
  Колупаєва О. Архітектоніка сонетного циклу в англомовній та україномовній поезії кінця XIX - початку XX ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 11 (611). – С. 90-97. – ISSN 0236-1477
157724
  Кочубейник О.М. Архітектоніка соціального діалогу: проекція в дискурсивний вимір // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 13-24
157725
  Грицай С. Архітектоніка сучасного медіапростору / Світлана Грицай // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 5 (190). – С. 26-29. – ISSN 2076-9326


  У статті автор звертається до проблеми структуризації медіапростору. Визначає його структуру як складну суб"єктивно-об"єктивну систему, що знаходиться під впливом соціальної дійсності.
157726
  Полисаєв О.П. Архітектоніка сучасного міфу : монографія / Полисаєв О.П.; Національний авіаційний ун-т. – Тернопіль : Астон, 2008. – 336с. – ISBN 978-966-308-245-5
157727
  Кощій Ю.П. Архітектоніка сучасного невіршованого драматичного тексту (на матеріалі сучасних іспанських п"єс XX-XXI ст.) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 141-151. – ISSN 2413-5593
157728
  Бавико О.Є. Архітектоніка сучасного регіонального економічного простору // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 18-21 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
157729
  Шевченко Вікторія Едуардівна Архітектоніка сучасного українського газетного видання (системна організація та закономірності розподілу елементів) : Дис...канд.філолог.наук: 10.01.08 / Шевченко Вікторія Едуардівна; КНУТШ; Ін-тут журналістики. – Київ, 2002. – 289л. + Додатки: л.219-289. – Бібліогр.:л.191-218
157730
  Шевченко Вікторія Едуардівна Архітектоніка сучасного українського газетного видання (системна організація та закономірності розподілу елементів) : Автореф. дис. ...канд. філолог. наук: 10.01.08 / Шевченко В.Е.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
157731
  Саракун Л.П. Архітектоніка та динамізм соціокультурного простору України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 33-35
157732
  Мандибура В.О. Архітектоніка та особливості розвитку сучасного капіталу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 43-51.
157733
  Хорошева О.О. Архітектоніка українських есеїстичних текстів початку XXI століття // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 378-384


  У статті визначено найбільш продуктивні архітектонічні моделі українських есеїстичних текстів початку ХХІ століття. В статье определены наиболее продуктивные архитектонические модели украинских эссеистических текстов начала ХХІ века. The most ...
157734
  Глушко А. Архітектоніка українських революцій (1917-1920, 22.11.2004 - 4.8.2006 р.): психоінформаційний аспект // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 27-28
157735
  Полисаєв О.П. Архітектоніка української міфології як корелят творчості Миколи Гоголя та Михайла Булгакова // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 24-32. – ISBN 966-628-197-5
157736
  Горпенко В.Г. Архітектоніка фільму: режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : Автореф. дис... доктора мистецтвознавства: 17.00.01.; 17.00.04. / Національна музична акад. України; Горпенко В.Г. – Київ, 2000. – 34 с. – Бібліогр.: 44 назв.
157737
  Коломієць О. Архітектонічна організація газетних синоптичних текстів в англійській та українській мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 247-251. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
157738
  Теслюк Г.С. Архітектонічна структура французьких авторських казок XVII ст. // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 416-427


  У статті здійснено аналіз архітектонічної структури творів жанру французької авторської казки XVII ст., а саме таких її елементів як заголовка, підзаголовка, основної частини твору та природи і функцій мораліте. В статье сделан анализ ...
157739
  Красненко О.М. Архітектонічна структура французького наукового тексту з міжнародних відносин // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 338-343
157740
  Красненко О.М. Архітектонічна структура французького наукового тексту з міжнародних відносин // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 163-168. – (Бібліотека Інституту філології)
157741
  Брахман Г.О. Архітектонічне моделювання елементів ітеративності консолідації інформації : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.07 / Брахман Гідеон Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 200 л. – Додаток: л. 189-200. – Бібліогр.: л. 162-188
157742
  Брахман Г.О. Архітектонічне моделювання елементів ітеративності консолідації інформації : автореф. дис. ... канд. наук із соціальн. комунікацій : 27.00.07 / Брахман Гідеон Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
157743
  Волковинський Олександр Архітектонічне оздоблення офітських мотивів у поетичному тексті // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – №12 (576). – С. 66-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються основні архітектонічні засоби, задіяні в поетичному тексті з метою посилення офітських мотивів. Досліджується специфіка взаємин між предметно-формальними елементами літературного твору та його смисловим наповненням. ...
157744
  Барчишина І.В. Архітектонічні модифікації епітетних структур: проблема класифікації // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 4-5
157745
  Назаркевич Є.П. Архітектонічні особливості видань зі стереоілюстраціями різних за соціально-функціональним призначенням // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 154-166. – ISSN 2415-8151
157746
   Архітектор В.Г. Заболотний: Бібліографічний портрет (1898-1962) : Бібліографічний покажчик. До 100-річчя від дня народження. – Київ : Укрархбудінформ, 1998. – 46с.
157747
  Грачова Л.М. Архітектор В.Г.Заболотний / Л.М. Грачова. – Київ, 1967. – 44 с.
157748
  Макушенко П.І. Архітектор Валеріан Микитович Риков / П.І. Макушенко. – Київ, 1967. – 43 с.
157749
  Малаков Д. Архітектор Василь Осьмак // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – № 1. – С. 28-31. – ISSN 1029-7200


  Наприкінці 1908 р. у зв"язку з виходом у відставку архітектора Ун-ту Св. Володимира Ф. Ессена, на вакантне місце подав заяву В. Осьмак і був обраний на цю посаду 23 січня 1909 р. У 1910 р. університет доручив В. Осьмаку проектування бібліотеки ...
157750
  Скруха С. Архітектор Володимир Григорович Леонтович - будівничий Козацьких могил під Берестечком // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 277-283. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
157751
  Малаков Д.В. Архітектор Григор"єв. Київський спадок / Дмитро Малаков. – Київ : Кий, 2010. – 187, [5] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 183-188. - На авантит. зазнач.: Повертаємо із забуття. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека музею історії міста Києва). – ISBN 978-966-8825-64-4
157752
  Іваницька Наталя Архітектор з химерами : Україна чудес / Іваницька Наталя, Бусленко Юрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 94-98 : Фото
157753
  Задорожний Микола Архітектор клімату - професія майбутнього : проекти ХХІ століття // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 47
157754
  Марковський А.І. Архітектор Лангбард: варіанти вирішення Урядового кварталу у м. Києві 1935 року // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2014. – Вип. 51. – С. 337-347. – ISSN 2076-815X


  Варіанти архітектурного вирішення ключових споруд (РНК та ЦК КП(б)У) в ансамблі Урядового кварталу у Києві в рамках конкурсу 1935 року архітектором Лангбардом Йосипом Григоровичем. Містобудівні та стильові аспекти.
157755
  Качкан В. Архітектор народного досвіду // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 44-55. – ISBN 5-87322-078-0


  Володимир Навроцький - український економіст, статистик і публіцист.
157756
  Ігнатов О.Н. Архітектор О.Л. Красносельський / О.Н. Ігнатов. – Київ : Будівельник, 1966. – 56 с.
157757
  Малаков Д.В. Архітектор Осьмак : нездолана шляхетність / Дмитро Малаков. – Київ : Кий, 2012. – 181, [3] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 173-180. - На авантит. зазнач.: Повертаємо із забуття. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8825-71-2
157758
  Мокроусова О. Архітектор Павло Альошин: відбудова університету // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 336-340. – ISBN 978-966-95419-8-7
157759
  Малаков Д. Архітектор Шехонін: український погляд // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 1-7 жовтня (№ 39). – С. 14-15
157760
  Соколов Б. Архітектори агресії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 вересня (№ 176). – С. 5


  Хто радить Путіну щодо України?
157761
  Новікова К. Архітектори Міжмор"я / К. Новікова, В. Трибус // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 36 (460), 9-15.09.2016 р. – С. 27-30. – ISSN 1996-1561


  Як протягом останніх 100 років визначилися геополітичні інтереси Польщі.
157762
  Ізарова І. Архітектура - сфера захисту авторського права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 129-134. – ISSN 0132-1331
157763
  Сорока В. Архітектура "Таємної опори". Психолог, педагог і публіцист Людмила Петрановська - популяризатор "теорії прихильності" // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 14. – ISSN 2219-5793
157764
   Архітектура віртуального інноваційного простору для ІТ-студентів / П.І. Жежнич, Т.І. Завалій, В.С. Яковина, П. Сердюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 90-94. – ISSN 0321-0499


  Побудовано компоненту та програмну архітектуру Віртуального інноваційного простору як спеціалізованої Веб-спільноти для ІТ-студентів. Обгрунтовано необхідність ведення високорівневої розробки VIS за допомогою системи керування контентом Drupal. Для ...
157765
  Вечерський В.В. Архітектура Гетьманщини у творчості Тараса Шевченка // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – C. 6-12. – ISSN 2218-4805
157766
  Харлан О. Архітектура дерев"яних церков Катеринославщини: до історіографії питання // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 217-227


  Вивчення дерев"яної нар. архітектури Катеринославщини у XVIII-XX ст.
157767
  Цирульник С.М. Архітектура динамічних оптичних оперативних запам"ятовувальних пристроїв на волоконно-оптичних лініях : монографія / С.М. Цирульник, В.П. Кожем"яко, Г.Л. Лисенко ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 187 с. – ISBN 978-966-641-328-7
157768
  Ворожбит О. Архітектура для людей // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 29 (349). – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Поряд із середньовічними на тлі засніжених альпійських вершин швейцарці створюють шедеври сучасної архітектури або ж перетворюють старі об"єкти на зручний для сучасної людини простір.
157769
  Шевцов О. Архітектура електронних комунікацій органів Державної податкової служби // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 108-116
157770
  Клименко І.В. Архітектура електронного врядування: зарубіжний досвід та перспективи для України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 104-109
157771
  Котелевець Д. Архітектура електронної взаємодії органів публічної влади: міжнародний досвід // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 121-128
157772
  Полторацький О.С. Архітектура європейської безпеки в контексті формування сучасного трансатлантичного безпекового простору // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 28-31. – ISSN 1728-6220
157773
  Толстов С.В. Архітектура європейської безпеки: нові ознаки та очікування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 137-140
157774
  Покулита І.К. Архітектура жанрів української музики // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2000. – Вип. 14. – С. 109-116.
157775
  Пиріг Л. Архітектура Західної України на марках і конвертах // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 11 (181). – С. 58-63. – ISSN 0131-2685
157776
  Мірошниченко Л.Я. Архітектура і література у романі В. Голдінга "Шпиль" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 293-300


  У статті запропоновано інтермедіальний підхід до тлумачення роману В. Голдінга "Шпиль". Виявлено варіативність значень як наслідок контракту архітертури та літератури
157777
  Скуратівський В. Архітектура історичних міражів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2 жовтня (№ 37/38). – С. 1, 6-7


  Із нотаток до трилогії Юрія Щербака.
157778
  Оксіюк О.Г. Архітектура й перспективи застосування інтелектуальних навчальних систем / О.Г. Оксіюк, В.І. Вялкова, О.В. Барабаш // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 221-226


  У статті запропоновано архітектуру та принципи застосування інтелектуальних навчальних систем (ІНС). Усі підсистеми в складі ІНС тісно взаємодіють, тобто ІНС можна вважати сукупністю інтелектуальних систем, що підтримують різні аспекти процесу ...
157779
  Бачинська О. Архітектура караїмського кенаса у м. Києві // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 16 (19). – С. 19-23. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 5). – ISSN 2078-063X
157780
  Марковський А.І. Архітектура Києва 1920-1930-х років у світовому контексті : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Марковський Андрій Ігорович ; М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
157781
  Бєломєсяцев А. Архітектура Києва кінця ХІХ - початку ХХ століття: теоретико-методологічні передумови та реалії архітектурної практики // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2012. – Вип. 8. – C. 7-244. – ISSN 1992-5557
157782
  Ширяєв Т.В. Архітектура київських готелів підвищенного комфорту другої половини XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Ширяєв Тарас Вікторович ; М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв.
157783
  Асєєв Ю.С. Архітектура Київської Русі / Ю.С. Асєєв. – Київ, 1969. – 191с.
157784
  Валуєнко Б.В. Архітектура книги. / Б.В. Валуєнко. – Київ, 1976. – 211с.
157785
  Матвієнко М.П. Архітектура комп"ютера : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Матвієнко М.П., Розен В.П., Закладний О.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 261-263. – ISBN 978-966-2609-25-7
157786
  Кавун С.В. Архітектура комп"ютерів. Особливості використання комп"ютерів в IC : навчальний посібник / Кавун С.В., Сорбат І.В. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 255, [1] с. : іл., табл. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 251-254. – ISBN 978-966-676-414-3
157787
  Асєєв Г. Архітектура корпоративного сховища даних // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 10 (171). – С. 20-25. – ISSN 2076-9326
157788
   Архітектура майбутнього в Грузії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 54-55 : фото
157789
  Романюк С.І. Архітектура мережних засобів дистанційного навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 138-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В статті описуються архітектурні рішення інтеграції локальної комп"ютерної мережі гуртожитку в загально університетську мережу з метою створення умов для дистанційного навчання студентів університету. The article describes architecture solutions for ...
157790
  Сабітова К.О. Архітектура модерну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 130. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
157791
  Коваленко О.Є. Архітектура модульних систем дистанційного навчання : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С.172-176 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
157792
  Чень Л.Я. Архітектура монастирів чину Святого Василія Великого в Україні та їх місце в розвику української архітектури 17 - 20 століття : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Чень Л.Я.; Нац. ун-т "Лівівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
157793
  Бойко О.Г. Архітектура мурованих синагог Правобережної України 16 - 20 ст. : автореф. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Бойко О.Г. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
157794
  Лобанова Л. Архітектура наукових ступенів: міжнародна практика і вітчизняні традиції // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 42-55. – ISSN 0372-6436


  Подано грунтовий аналіз архітектури наукових ступенів вітчизняної та зарубіжної систем освіти й науки від моменту їхньої появи до сучасного стану.
157795
  Лобанов Л.С. Архітектура наукових ступенів: міжнародна практика і вітчизняні традиції // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2009. – № 10 (120). – С. 2-13


  Запровадження наукового ступеня "доктор філософії" замість "кандидат наук"; присудження наукового ступеня "доктор наук" за сукупність опублікованих наукових робот; поява нової класифікації для спеціалізованих учених рад із присудження наукових ступенів ...
157796
  Демида Б.А. Архітектура паралельної пам"яті систем керування та цифрової обробки сигналів : Автореф... канд. техн. наук: 05.13.03 / Демида Б. А.; Держ. ун-т "Львівська політехн". – Львів, 1999. – 20л.
157797
   Архітектура педомагнітної бази даних. Постановка задачі / О.І. Меньшов, А.В. Сухорада, Р.В. Хоменко, О.В. Круглов // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 118-125


  Розглянуто передумови магнітної бази даних для грунтового покриву України, проаналізовано стан досліджень щодо побудови подібних баз даних у світі.
157798
  Мітюра А.В. Архітектура Південнобережжя / А.В. Мітюра. – Сімферополь, 1981. – 92 с.
157799
  Холод Д.В. Архітектура програмної моделі системи автоматизації навчального процесу / Д.В. Холод, В.П. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 202-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено програмні моделі систем автоматизації навчального процесу для вирішення задач керування навчальними програмами, фундаментальної підтримки компонентів на рівні прикладного інтерфейсу та середовища функціонування. Ключові слова: ...
157800
  Потічний Петро Архітектура резистансу: криївки і бункри УПА в радянських документах = Architecture of resistance: hideouts and bunkers of the UPA in Soviet documents/Petro J.Potichnyj // Літопис Української Повстанської Армії. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2002. – Том 38 : Архітектура резистансу: криївки і бункри УПА в радянських документах /П.Й. Потічний. – с. 1-427 : іл. – ISBN 966-7861-03-1
157801
   Архітектура системи віртуальних електронних сховищ "відкритого доступу" ВНЗ / В. Тимофєєв, Ю. Тимошин, В. Ярченко, ШемседіновТ // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. Спецвип. / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 7 : Спеціальний випуск присвячений науковим результатам виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" у 2006-2010 роках. – С. 179-184. – ISSN 1998-6939


  У статті приведені результати розробленої системи віртуальних електронних сховищ з відкритим доступом в середовищі корпоративної мережі НТУУ "КПІ", яка може виступити як компоннт системи електронного уряду України. Система є частиною інформаційних ...
157802
   Архітектура службових документів (ОDA) та обмінний формат. Інформаційні технології. Електронний документообіг. ДСТУ 3719-1-98 (ISO 8613-1:1989). – Київ : Держстандарт України
Ч. 1 : Вступ і загальні принципи. – 1999. – 30 с.
157803
   Архітектура службових документів (ОDA) та обмінний формат. Інформаційні технології. Електронний документообіг. ДСТУ 3719-4-98 (ISO 8613-4:1989). – Київ : Держстандарт України
Ч. 4 : Профіль документа. – 1999. – 17 с.
157804
  Бенедюк П.О. Архітектура станційних комплексів Північно-Донецької та Кубанської залізниць у творчому доробку С.П. Тимошенка // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 47-58. – ISSN 2077-3455


  У статті розглянуто архітектуру, стилістичні особливості та морфологічну структуру будівель станційних комплексі Північно-Донецької та Кубанської залізниць, збудованих на поч. XX ст. за проектами інженера-архітектора С.П. Тимошенка.
157805
  Горбик О.О. Архітектура Стародавньої Греції: стильові риси, їх змістовність та актуальність // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 31-35. – ISSN 2077-3455
157806
  Лященко А.А. Архітектура сучасних ГІС на основі баз геопросторових даних : геоінформатика і кадастр / А.А. Лященко, А.Г. Черін // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 45-50 : Мал. – Бібліогр.: 21 назва
157807
  Кабчінська О.І. Архітектура східного міста в мультикультурній прозі Тагара Бен Джеллуна // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 186-191


  Стаття присвячена архітектурному інтертексту романної дилогії Тагара Бен Джеллуна (твори "Дитя піску" (1985) та "Священна ніч" (1987). Розглядаються особливості урбаністичної поетики мультикультурного східного міста, зокрема функціональна семантика ...
157808
  Злобін Г.Г. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ : Навчальний посібник для студентів вузів / Г.Г. Злобін, Р.Є. Рикалюк. – Київ : Каравела, 2006. – 304с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-41-5
157809
  Жукова В.П. Архітектура та дизайн бібліотек: історія і сучасність // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 43. – С. 181-189


  Проаналізовано архітектуру та дизайн бібліотек, їхню комфортність для користувачів. Розглянуто організацію бібліотечно-інформаційного середовища для людей з обмеженими фізичними можливостями. Ключові слова: бібліотека, архітектура бібліотеки, дизайн ...
157810
  Калінович О. Архітектура та іконопис Острійської Покровської церкви / О. Калінович, Ю. Копнюх // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 37-43


  Козацька церква 1606 р., освячена в ім"я Покрови Пресвятої Богородиці
157811
  Асєєв Ю.С. Архітектура та її стилі / Ю.С. Асєєв. – Київ, 1967. – 96 с.
157812
  Мохаммад Салім Альмхаіді Аль Хабабсак Архітектура та методи проектування спеціалізованих процесорів на основі пам"яті з впорядкованим доступом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Мохаммад Салім Альмхаіді Аль Хабабсак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
157813
  Щербаковський В. Архітектура у різних народів і на Україні / В. Щербаковський. – Львів; Київ, 1910. – 248с.
157814
   Архітектура України. – Київ : Будівельник, 1967. – 143 с.
157815
  Головко Г.В. Архітектура України на новому етапі (1954-1964 рр.) / Г.В. Головко. – Київ, 1964. – 150 с.
157816
  Борисенко М. Архітектура українських міст 20–30-х років ХХ ст. у вітчизняній історіографії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 32-38
157817
  Оконченко О.М. Архітектура фортифікацій замків Західної України середини XVI - кінця XVII століть : автореф. ... дис. канд. архітектури : 18.00.01 / Оконченко Ольга Михайлівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 20 назв
157818
  Адруг А.К. Архітектура Чернігова другої половини XVII - початку XVIII століть / Анатолій Адруг; [відп. ред. О.Б. Коваленко]. – Чернігів : Вид-во Черніг. ЦНТЕІ, 2008. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-201. – ISBN 978-966-1605-05-2
157819
  Пивоваренко О.В. Архітектура шкільних комплексів в забудові історичного Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 180-184. – ISSN 2077-3455
157820
  Вечерський В. Архітектура як сакральне явище // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 2/3 (1022/1023). – С. 60-65
157821
  Сидоренко В. Архітектура, дизайн, образотворче та кіномистецтво сьогодні і завтра // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 44-48. – ISBN 966-7170-47-0


  Співдоповідь віце-президента АМУ (Академії мистецтв України), акад. В. Д. Сидоренка на VIII сесії Загальних зборів АМУ
157822
  Шевцова І.Р. Архітектура, як складова туристської привабливості міста (на прикладі садиб Харківської області) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 96-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
157823
  Грищенко О.В. Архітектурна візія Києва в романі "Місто з химерами" О. Ільченка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 55-61. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
157824
  Казанцева Тетяна Архітектурна майоліка Львівської сецесії. Аналіз типології, стилістики та композиції на базі натурних досліджень // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 3 (27) : Архітектура. Образотворче мистецтво та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 70-92. – ISSN 1728-6875
157825
  Смолінська О.Е. Архітектурна морфологія дерев"яних церков Волині XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Смолінська Ольга Едвардівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
157826
  Катернога М.Т. Архітектурна пам"ятка туриста по Україні / М.Т. Катернога. – Київ, 1965. – 276с.
157827
  Акмен І.Р. Архітектурна просвіта та модернізація української традиції в архітектурі 20-30-х рр. ХХ ст. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 16-27. – ISSN 2077-3455


  У статті піднято c узбіччя повсякденних реалій радянського минулого питання архітектури часів політики "коренізації" 20-30-х рр., що демонструють становлення в українській архітектурі нових форм модерністської спрямованості, які стали наслідком ...
157828
  Прибєга Л.В. Архітектурна реставрація: погляд через сутність пам"ятки // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 26-37. – ISBN 966-531-142-5
157829
   Архітектурна спадшина України. – Київ, 1996. – 269 с.
157830
  Вечерський В. Архітектурна спадщина Полтащини // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 6 (1026). – С. 26-31
157831
  Бадурович М. Архітектурна схема "модель - вид - контролер" в мобільних веб-додатках // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 305-309. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
157832
  Третяк К.О. Архітектурне вирішення забудови міст України в кінці ХІХ - на початку ХХ століть // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 47-57. – (Історія ; Вип. 35)


  Робиться спроба дослідити розвиток української архітектури та містобудування зазначеного періоду, порівняти цей процес у різних місцевостях дореволюційної України, що входила до складу Російської імперії, з"ясувати характерні риси будівельного ...
157833
  Гудченко З. Архітектурне обличчя українського села за сучасних умов // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 56-62. – ISSN 0130-6936
157834
  Борисенко М. Архітектурне середовище в системі трансформації міської культури України в часи сталінізму // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 71-76
157835
  Матвієнко М.Г. Архітектурний ансамбль Києво-Печерського заповідника / М.Г. Матвієнко. – Київ, 1981. – 120 с.
157836
  Київський Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник. – Київ, 2013-. – ISBN 978-617-7185-03-0
Вип. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157837
   Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник. – Київ, 2013-
Вип. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157838
   Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник. – Київ, 2013-
Вип. 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157839
   Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник. – Київ, 2013-
Вип. 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157840
  Київський Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник. – Київ, 2013-
Вип. 5. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157841
  Київський Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник. – Київ, 2013-
Вип. 6. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
157842
  Ус В.Ф. Архітектурний компонент православних сакральних пам"ятників // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 219-226. – ISSN 2415-8151
157843
  Борисенко М. Архітектурний ландшафт міст Радянської України (1920–1939 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 7-13


  У статті розглядається міське середовище та його вплив на формування міської культури в Українській Радянській Республіці. В статье рассматривается городская среда и ее влияние на формирование городской культуры в Украинской Советской Республике. The ...
157844
  Ничкало Світлана Архітектурний образ Києва : на перехресті епох і проблем // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 165-172
157845
  Білінська О.Б. Архітектурний ордер у забудові Львова 16-17 ст. (принципи застосування і методи реставрації) : Автореферат дис. ...канд. архітектури: Спец.: 18.00.01 / Білінська О.Б.; Оксана Богданівна Белінська; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
157846
  Гусєв М.О. Архітектурний простір міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 124-128. – ISSN 2077-3455
157847
  Дида О. Архітектурні засоби підвищення атрактивності малих міст Західної України // Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали IV Міжнар. конф. молодих вчених (GAC-2011), 24-26 листоп., 2011, Україна, Львів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", 3-ій міжнар. молодіж. фест. науки "Litteris et artibus". – Львів : Львівська політехніка, 2011. – С. 28-31. – ISBN 978-617-607-159-4
157848
  Кочерга С. Архітектурні знаки в культурософських текстах Лесі Українки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 109-122. – ISSN 1728-9572
157849
  Коротун І.В. Архітектурні об"єкти Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні: проблеми, задачі та тенденції організації збереження і управління // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 103-107. – ISSN 2077-3455
157850
  Гудченко З. Архітектурні образи у творчості Тараса Шевченка // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (345), вересень - жовтень. – С. 17-26. – ISSN 0130-6936
157851
  Дейнека А.І. Архітектурні пам""ятки Сумщини / А.І. Дейнека, П.А. Сапухін. – Харків, 1971. – 99 с.
157852
  Винниченко І. Архітектурні пам"ятки Києва, створені німцями = Rchitektonische denkmaler in Kyjiw, Erbaut von deutschen / І. Винниченко. – Київ : ВІК, 2004. – 23 с.
157853
  Асєєв Ю.С. Архітектурні пам"ятки України / Ю.С. Асєєв. – Київ, 1970. – 88 с.
157854
   Архітектурні пам"ятки України. Кам"яна архітектура XI-XII ст. : Комплект листівок. – Київ : Мистецтво, 1967. – с.
157855
   Архітектурні пам"ятки Харківщини. – Харків, 1967. – 43 с.
157856
  Вечерський В. Архітектурні пам"ятки, пов"язані з діяльністю в Україні Св. Дмитрія Ростовського // Народне мистецтво : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 3/4 (51/52), квартальник, 3 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 18-22


  Димитрій Ростовський (в миру Данило Савич Туптало;1651-1709) - святий Руської православної церкви, митрополит Ростовський і Ярославський, церковний діяч, вчений, письменник і проповідник, богослов
157857
   Архітектурні пам"ятники. – Київ, 1950. – 119 с.
157858
  Сова П.П. Архітектурні пам"ятники Закарпаття / П.П. Сова. – Ужгород, 1958. – 104 с.
157859
  Шліпченко Світлана Архітектурні принципи постмодернізму / Шліпченко Світлана. – Київ : Всесвіт, 2000. – 240с. – ISBN 966-95607-6-4
157860
  Зайцев П. Архітектурні проєкти Шевченка // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 58-64. – ISSN 1992-5557
157861
  Диба Ю. Архітектурні прототипи іконописних зображень "кумирниць" XV - XVII ст. // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 3 : Архитектура. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 51-61. – ISSN 1728-6875
157862
  Ковальчик Єжи Архітектурні трактати в Польщі нового часу // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 3 (23) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Театр. Музика. Кіно. – С. 34-43. – ISSN 1728-6875
157863
   Архітектурно-археологічні дослідження Десятинної церкви 2008-2009 рр. / Г.Ю. Івакін, О.М. Іоаннісян, Д.Д. Йолшин, Ю.В. Лукомський // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історіі / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 1 : Проблеми давньоруської та середньовічної археологіі. – С. 388-394. – ISBN 978-966-02-5651-4
157864
  Івакін Г.Ю. Архітектурно-археологічні дослідження церкви Богородиці Десятинної в Києві у 2008 - 2011 рр. / Г.Ю. Івакін, О.М. Іоаннісян, Д.Д. Йолшин // Слов"яни і Русь: археологія та історія : зб. праць на пошану дійс. члена НАН України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред.: Г.Ю. Івакін]. – Київ : Стародавній Світ, 2013. – С. 77-84. – ISBN 978-966-2608-12-0
157865
  Кінаш Р.І. Архітектурно-будівальне кліматичне районування території Закарпатської області для будівництва / Р.І. Кінаш, Я.С. Гук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 156-161 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
157866
  Войцехівська Г. Архітектурно-будівельне краєзнавство на прикладі реалізації соціально-бібліотечного проекту "Історія малих міст України" / Г. Войцехівська, О. Жидецька // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 27-29. – ISSN 2222-5250
157867
  Бейдик О.О. Архітектурно-історичні рекреаційно-туристські ресурси (на прикладі некрополів України) / О.О. Бейдик, Н.В. Майборода // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 97-104 : Карти. – Бібліогр.: 12 назв
157868
  Ричков П.А. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких / П.А. Ричков, В.Д. Луц. – Київ : Техніка, 2002. – 168с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-035-6
157869
  Ковпаненко Н.Г. Архітектурно-мистецька спадщина України в працях визначних учених другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ,Іін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2005. – № 6. – С. 112-128. – ISSN 0130-5247
157870
  Костюк Д.В. Архітектурно-мистецькі комплекси маєтків XVIII-XIX століть на території Хмельницької області (типологічні, конструктивні, стильові особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Костюк Денис Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
157871
  Гончарик Р.П. Архітектурно-містобудівні перетворення Івано-Франківська 1956-1975 років // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 90-104. – ISSN 2076-815X
157872
  Каплінська М.В. Архітектурно-містобудівні принципи регенерації ринкових площ історичних міст Західного регіону України : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Каплінська Мар"яна Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
157873
  Веркалець І.М. Архітектурно-планувальна організація рекреаційних ландшафтів з використанням методів оцінки їх естетичних властивостей (на прикладі Івано-Франківської обл.) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Веркалець Ірина Михайлівна ; Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
157874
  Олійник О.П. Архітектурно-планувальна структура внутрішнього простору київського прибуткового житла / О.П. Олійник, О.І. Яків"юк // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 167-176. – ISSN 2415-8151
157875
  Макухін М.О. Архітектурно-планувальні тенденції і принципи формування багатофункціональних мостових споруд : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Макухін Микита Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
157876
  Борисенко М. Архітектурно-просторова організація приватного будинку в містах України в 20-х роках ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 25. – С. 144-149.
157877
  Косаревська Р.О. Архітектурно-семіотична змістовність фасаду історичного прибуткового будинку по вул. Гоголівській, 23 м. Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 125-138. – ISSN 2077-3455
157878
  Стоцька Р.З. Архітектурно-типологічні особливості будівель Одеської духовної семінарії // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 391-397. – ISSN 2077-3455
157879
  Катернога М.Т. Архтитектура музейных и выставочных зданий / М.Т. Катернога. – Киев, 1952. – 124 с.
157880
  Малыхин С.Г. Архыз - жемчужина Кавказа. / С.Г. Малыхин. – Черкесск, 1959. – 96с.
157881
  Бондарев Н.Д. Архыз. Путеводитель / Н.Д. Бондарев, Л. Вегенер, савельева. – Ставрополь, 1972. – 207с.
157882
   Архыз: место, подаренное самой природой : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 72 : Фото
157883
   Арча. – М., 1969. – 32с.
157884
  Буларкиева М. Арча : стихи / М. Буларкиева; авториз. пер. с кирг. М.Еремина. – Москва : Советский писатель, 1980. – 96 с.
157885
  Кармышева Н.Х. Арчевники Аксу-Джабаглинского государственного заповедника и их типология : Автореф... канд. биол.наук: / Кармышева Н. Х.; МВО СССР, Среденазиат.ГУ. – Ташкент, 1955. – 14л.
157886
  Никитинский Ю.И. Арчевники Наукатского лесничества / Ю.И. Никитинский. – Фрунзе, 1960. – 167с.
157887
  Никитский Ю.И. Арчевники Наукатского лесничества (Бассейны рек Кирги-Ата и Чиле-Сай) : Автореф... канд. биол.наук: / Никитский Ю. И.; Среднеазиат.ГУ. – Ташкент, 1960. – 21л.
157888
  Мухамедшин К.Д. Арчевники Тянь-Шаня и их лесохозяйственное значение / К.Д. Мухамедшин. – Фрунзе, 1977. – 186с.
157889
   Арчибальд Джозеф Кронин : методические материалы к вечеру, посвященному 75-летию со дня рождения. – Москва : [Б.и.], 1971. – 31 с. – (В помощь работника библиотек)
157890
  Микаилов К.Ш. Арчинский язык. (Грамматический очерк с текстом и словарем). / К.Ш. Микаилов. – Махачкала, 1967. – 216с.
157891
  Сергеева Г.А. Арчинцы / Г.А. Сергеева. – М., 1967. – 192с.
157892
  Абакиров Б. Арчовая колыбель : стихи и поэмы : пер. с кирг. / Б. Абакиров. – Москва : Сов. писатель, 1985. – 80 с.
157893
  Возовикова Т. Аршином не измеришь. Ученые достойны фундаментальной оценки своего труда // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 1 ноября (№ 44). – С. 12-13


  Международная конференция, посвященная проблемам современной наукометрии, состоялась в Российской академии наук. Организатором встречи ученых и экспертов в области библиометрии стал Институт проблем развития науки РАН (ИПРАН РАН). Анализ почти 142 ...
157894
   Ары-Мас. – Л., 1978. – 190с.
157895
   Ары-Мас природные условия,флора и растительность. – Ленинград : Наука, 1978. – 190с.
157896
   Арыктай Каюпович Каюпов. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 66с. – (Материалы к библиографии ученых Казахстана)
157897
   Арямов Андрій Анатолійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 18. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор.
157898
  Магакьян И.Г. Асавердский тип оруденения и его руда / И.Г. Магакьян. – Ереван, 1947. – 101с.
157899
  Тешабаев Д. Асад Исматов / Д. Тешабаев. – Ташкент, 1968. – 85с.
157900
  Байтанаев А. Асан : повесть / А. Байтанаев; пер. с каз. В.Черкасова. – Москва : Детгиз, 1962. – 96 с.
157901
  Лапченко Б.С. Асановский поворот : повести и рассказы / Б.С. Лапченко. – М.; Калинин, 1986. – 254с.
157902
  Лапченко Б.С. Асановский поворот: Повесть. / Б.С. Лапченко. – М., 1979. – 238с.
157903
   Асаф Джафаров. – Москва : Советский художник, 1965. – 8 с. : илл.
157904
  Габибов Н.Д. оглы Асаф Джафаров / Н.Д. оглы Габибов. – Москва, 1981. – 72с.
157905
  Сыромятников В.Ф. Асбест / В.Ф. Сыромятников. – Вып.5. – М.-Л., 1946. – с.
157906
  Рыскин М.В. Асбест в мировой экономике. / М.В. Рыскин. – М, 1969. – 256с.
157907
  Соболев Н.Д. Асбест, его свойства, происхождение, месторождения и применение / Н.Д. Соболев. – М-Л, 1931. – 71с.
157908
   Асбест. Материалы особого совещания по асбестовой промышленности. – Москва, 1930. – 252с.
157909
  Щербаков В.И. Асгард - город богов / В.И. Щербаков. – Москва, 1991. – 253с.
157910
   АСГС: Теория и практика. – М., 1983. – 336с.
157911
  Миракян Э.Г. АСЕАН - ЕЭС : начало диалога (1971-1984) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С. 134-139. – ISSN 0869-1908


  Асоціація держав Південно-Східної Азії – політична, економічна и культурна регіональна міжурядова организація країн, розташованих в Південно-Східній Азії. АСЕАН була утворена 9 серпня 1967 р. в Бангкоку. ЄЕС - Європейська Економічна співдружність, ...
157912
  Жулев И. АСЕАН - КНР: торгово-экономические связи // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1985. – № 1 (234). – C. 5-241
157913
  Самойленко В.В. АСЕАН / В.В. Самойленко. – М, 1982. – 192с.
157914
  Халдин М.А. АСЕАН без иллюзий / М.А. Халдин. – М, 1983. – 176с.
157915
  Шинкаренко В.І. АСЕАН в оточенні азіатських сусідів: від конфронтації до партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 62-75. – ISSN 2308-6912


  В статті аналізуються основні етапи розвитку відносин між Асоціацією держав Південно-Східної Азії та провідними регіональними державами Східної й Південної Азії; окремої уваги надано з’ясуванню впливу цих взаємин на формування системи безпеки в ...
157916
  Швед Ю. АСЕАН і глобальна фінансово-економічна криза: формування стратегії подолання // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 6/7. – С. 27-29
157917
  Кравчук О.А. АСЕАН і держави Східної Азії: налагодження діалогового партнерства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – С. 419-424. – ISSN 2076-1554
157918
  Рогожин А. АСЕАН на пути к экономическому сообществу // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 10. – С. 56-63. – ISSN 0130-9625
157919
  Ключник Р.М. АСЕАН та міжнародна співпраця в Азійсько-Тихоокеанському регіоні // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 423-426. – ISSN 2076-1554
157920
  Городня Н.Д. АСЕАН як модель регіональної взаємодії держав Південно–Східній Азії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 109-113. – ISSN 2076-1554
157921
  Воронин А.С. АСЕАН.Испытание на прочность // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 8 (625). – С. 9-14. – ISSN 0321-5075
157922
  Воронин А.С. АСЕАН: ответ на вызовы глобализации // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5 (622). – С. 22-26. – ISSN 0321-5075
157923
  Городня Н. АСЕАН: створення й етапи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Стаття аналізує причини утворення й етапи розвитку Асоціації країн Південно-Східної Азії, її місце в сучасних інтеграційних процесах в Східній Азії. The paper analyses the reasons of the Association of Southeast Asian Nations foundation, its ...
157924
  Стаматов Л. Асен Разцветников. / Л. Стаматов. – София, 1982. – 118с.
157925
  Дихан М.Д. Асен Христєв / М.Д. Дихан. – Одесса, 1969. – 131с.
157926
  Цончев Дим Асеновата крепост. / Цончев Дим, Ст. Стоилов. – Пловдив, 1960. – 60с.
157927
   Асеновград. – София : Септември, 1986. – 83с. – Текст парал.болгарською, російською та англійською мовами
157928
  Доценко О.Л. Асертиви у комунікативно-прагматичній структурі мовлення суддів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 140-146. – Бібліогр.: Літ.: с. 146; 5 п.
157929
  Оразклычев А Асиметрическое оценивпние параметров рекуррентных процессов полумарковского типа : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.01.05 / Оразклычев А А.; КУ. – Киев, 1993. – 16л.
157930
  Капітоненко М.Г. Асиметричний конфлікт у постбіполярній системі міжнародних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 252-257. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Висунуто й обґрунтовано тезу про індуктивний зв"язок структури міжнародної системи і ймовірністю виникнення асиметричних конфліктів та їх інтенсивністю. Наведено класифікацію асиметрії в сучасній міжнародній системі.
157931
  Макаренко Т.Є. Асиметричний розвиток інтеграційних об"єднань в умовах глобальних трансформацій // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (37). – С. 190-194. – ISSN 2074-5354
157932
  Макаренко Т.Є. Асиметричний розвиток інтеграційних об"єднань умовах глобальних трансформацій // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 16-18. – ISSN 1728-6220
157933
  Спинка Л.А. Асиметричний характер світової системи в умовах глобалізації // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 68. – С. 133-140
157934
  Макаренко Є. Асиметричність економічноїі політичної кризи в ЄС: поточний аналіз // Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 323-334. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
157935
  Балюк Т.В. Асиметричність інформації при трансферному ціноутворенні в ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 214-218
157936
  Корягін М. Асиметричність облікової інформації про вартість підприємства: напрями уникнення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 8. – С. 27-33 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
157937
  Вергун В.А. Асиметричність рівнів та векторів зовнішньоторговельної політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 2. – С. 86-91.
157938
  Москальов Д.П. Асиметричність ствердження/заперечення в японській мові // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 89-96. – ISSN 1682-671Х
157939
  Терпугова Н.С. Асиметричные самообращенные спектральные линии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Терпугова Н. С.; Том.ГУ. – Томск, 1967. – 11л.
157940
  Деменко И.М. Асиметрия лунного профиля, наклонность лунной орбиты и либрационные эффекты Луны : Автореф... канд физ. мат.наук: / Деменко И. М.; МВиССО РСФСР, Казан.ГУ. – Казань, 1963. – 11л.
157941
  Колот А.М. Асиметрії розвитку соціально-трудової сфери: прояви, причини, передумови подолання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 205-211. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
157942
  Чернінський А. Асиметрія активації головного мозку людини при гедонічному сприйнятті одорантів / А. Чернінський, Н. Піскорська, І. Зима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 28-29. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Очікували, що позитивно емоційне сприйняття олфактивних подразників буде супроводжуватися зростанням рівня активації лівої фронтальної області, тоді як негативно емоційне - правої фронтальної області. Отримані дані не підтвердили це припущення, що ...
157943
  Матюша В.І. Асиметрія в перекладі особового займенника "you" як засіб збереження природності драматичного діалогу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 206-210.
157944
  Матюша В.І. Асиметрія в українських перекладах сучасної англомовної драми : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук:10.02.16 - перекладознавство / Матюша В.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 8 назв
157945
  Матюша В.І. Асиметрія в українських перекладах сучасної англомовної драми : Дис. ... канд. філол. наук : Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Матюша В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 232 л. – Бібліогр.: л.190-232
157946
  Носова Б. Асиметрія відносин Україна - НАТО як прояв нового балансу сил у геополітиці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 206-212. – (Серія журналістика ; Вип. 29)
157947
  Якіна Олена Олександрівна Асиметрія гемостазу в парних органах у людей та тварин : Автореф. дис. ... канд. медичних наук: 14.03.03 / Якіна О.О.; Мін-во охорони здоров"я України; Львівськ. нац. медичний ун-т ім. Д. Галицького. – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
157948
  Осташ Н. Асиметрія двосторонніх міждержавних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 11-12
157949
  Грабажей І. Асиметрія європейської багатомовності як чинник конфліктогеності регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 102-104
157950
  Вергун Л.І. Асиметрія і переклад англійської та української термінології лексико-семантичниої групи "учасники навчального процесу у ВЗО" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 292-296. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1729-360Х
157951
  Іванісік А.І. Асиметрія індикатриси вимушеного комбінаційного розсіяння світла в органічних рідинах / А.І. Іванісік, В.В. Багінський // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 372-380. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Систематизовані існуючі погляди на природу асиметрії індикатриси вимушеного комбінаційного розсіяння. Наведені результати експериментальних досліджень проявів асиметрії з часовою роздільністю та в залежності від рівня перевищення порогу розсіяння.
157952
  Огієнко В.І. Асиметрія інформації в інвестиційних процесах / В.І. Огієнко, О.В. Луняков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 320-334 : табл., рис. – Бібліогр.: 49 назв. – ISSN 1993-6788
157953
  Кривцун І.М. Асиметрія інформації та її вплив на формування конкурентного середовища на страховому ринку України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 130-136
157954
  Мазуренко В.І. Асиметрія інформації як метод аналізу стійкості банківського сектору в умовах світових фінансових криз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-44. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам, пов"язаним з методологічними підходами до аналізу кризових явищ у банківському секторі, які ґрунтуються на положеннях теорії асиметрії інформації. Розглянуто переваги та недоліки теорії асиметрії інформації, у тому числі на ...
157955
  Осташ Н. Асиметрія канадсько-американських відносин у гуманітарній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 54
157956
  Осташ Н.І. Асиметрія канадсько-американських відносин у постбіполярному світі : дис. ... канд. політичних наук : 23.00.04 / Осташ Н.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – 207 л. – Бібліогр.: л. 176-207
157957
  Осташ Н.І. Асиметрія канадсько-американських відносин у постбіполярному світі : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Осташ Н.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
157958
  Ущина В.А. Асиметрія комунікамтивних відносин в електронному спілкуванні (на матеріалі англійської мови) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 460-463. – Бібліогр.: Літ.: с. 463; 10 назв. – ISSN 1729-360Х
157959
  Кулінський В.Л. Асиметрія критичної поведінки рідинних систем : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Кулінський В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 39 с. – Бібліогр.: 36 назв
157960
   Асиметрія міжнародних відносин. – Київ : Стилос, 2005. – 555с. – ISBN 966-8518-36-5
157961
  Манжола В.А. Асиметрія міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 2. – С. 16-18.
157962
  Дерев"янко І.П. Асиметрія міжнародних відносин: теоретичний вимір // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 122-127. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
157963
  Колот А. Асиметрія розвитку соціально-трудової сфери: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 3-11
157964
  Загородній А. Асиметрія та оцінки вартості інформації : нові банківські технології / А. Загородній, І. Кривцун // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 28-31 : Мал. – Бібліогр.: 3 назви
157965
  Луцишин З. Асиметрія фінансової глобалізації // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформацій суспільства. – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 21-25. – ISSN 1728-6220
157966
  Айдачич Д. Асиметрія цінностей у фразеології // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 15-18


  Автор розглядає теоретичні питання дослідження цінностей людей у фразеології, якості людини, які фразеологічно описуються. Подаються приклади з української та сербської фразеологій. Автор рассматривает теоретические вопросы исследования ценностей в ...
157967
  Гончаренко Б. Асиміляції євреїв у творчості польських та українських позитивістів кінця XiX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 149-156


  Порушується проблематика єврейської асиміляції в тогочасному сус- пільстві та її вираження в польській та українській літературах кінця ХІХ ст. на прикладі творчості І.Крашевського, Б.Пруса, Е.Ожешко, Томаша Єжа, І. Франка. Затрагивается ...
157968
   Асиміляційна здатність повітряного басейну м. Чернівці / Б. Скіп, В. Гожда, О. Сташкевич, Г. Тарасенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 43-47 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
157969
  Яковлєв Є.О. Асиміляційний потенціал геологічного середовища гірничодобувних регіонів України як провідний показник екологічних проблем надрокористування // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 4. – С. 37-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1682-721Х
157970
  Сіреджук П. Асиміляційні процеси в середовищі німців східної Галичини (ХІХ ст. - 30-ті рокм ХХ ст.) // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 170-177
157971
  Губарев М. Асиміляційні процеси в сучасній українській літературній мові та відтвореннях їхніх результатів в орфоепічних словниках / М. Губарев, Л. Хоменко // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 29-39. – Бібліогр.: Літ.: с.38-39; 14 п.
157972
  Плахотнікова О.Ю. Асиміляційні процеси в українському мовленні (на матеріалі виступів депутатів Верховної Ради України) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 191-195


  У статті описано асиміляційні процеси в консонантних сполуках сучасного українського спонтанного мовлення. Експериментально-фонетичне дослідження проводилося на матеріалі виступів народних депутатів Верховної Ради України. Викладені результати ...
157973
  Савченко Г.П. Асиміляція / Г. Савченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 24-25. – ISBN 966-642-073-2
157974
  Ковалевич В.В. Асиміляція геліоцентризму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 27-35. – ISBN 966-628-117-1
157975
  Борейчук О.А. Асиміляція за способом та місцем творення в сучасній українській мові (артикуляційний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 95-100


  Стаття присвячена асиміляції за способом та місцем творення у сполуках приголосних "зімкнено-проривний + щілинний або африката", яка неоднозначно трактується в науковій та навчальній літературі. У статті подано результати власного дослідження ...
157976
  Завальнюк Л.В. Асиміляція приголосних у німецькій розмовній мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 134-144
157977
  Черечукіна Л. Асиміляція результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному судочинстві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 66-68. – ISSN 0132-1331
157978
  Роздобудько І. Асиміляція через кров // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 липня (№ 135/136). – С. 15


  Розстріляне Відродження на Донщині.
157979
  Кадоркина Гульнара Константиновна Асимметрические азиридины : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кадоркина Гульнара Константиновна; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
157980
  Клабуновский Е.И. Асимметрический катализ. Гидрогенизация на металлах / Е.И. Клабуновский, А.А. Веденяпин. – Москва : Наука, 1980. – 201 с.
157981
  Бусыгина И. Асимметричная интеграция в Евросоюзе // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2007. – Т. 5, № 3. – С. 18-27. – ISSN 1728-2756
157982
  Юревич Андрей Владиславович Асимметричное будущее // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 76-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
157983
  Чернейко Л.О. Асимметричный языковой знак речи: к вопросу о взаимодействии смыслов в разных условиях их реализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 7-40. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
157984
  Межелайтис Э. Асимметрия : лирика, сатира.поэмы / Э. Межелайтис. – Вильнюс : Vaga, 1985. – 221с.
157985
  Назаров А.И. Асимметрия абстрактно-конкретных взаимодействий // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 1. – С.103-114. – ISSN 0042-8841
157986
  Галактионов С.Г. Асимметрия биологических молекул. / С.Г. Галактионов. – Минск, 1978. – 175с.
157987
  Зиганшина Ч.Р. Асимметрия в структуре концептов ШКОЛА и SCHOOL и их номинаций в русском и английском языках : автореф. дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.20 / Зиганшина Ч.Р. ; Татарский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. – Казань, 2011. – 19 с. – Библиогр.: 6 назв.
157988
  Ваганов П.А. Асимметрия в упругом и неупругом рассеянии поляризованных протонов с энергией 20 Мэв на ядрах Mg24, Mg25, Mg26, Al27 и Si28. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 055 / Ваганов П.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.15
157989
  Кустанович К.В. Асимметрия во взаимном восприятии Америки россиянами и России американцами // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 10 (538). – С. 81-90. – ISSN 0321-2068
157990
  Майгурова А.С. Асимметрия гендерной идентичности / А.С. Майгурова, Е.В. Улыбина // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 229-240. – ISSN 2073-8528
157991
  Захаров В.М. Асимметрия животных / В.М. Захаров. – М., 1987. – 215с.
157992
  Савина Н.П. Асимметрия и поляризация географии углеводородных ресурсов // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 3 : Современное государство в борьбе за экономическую безопасность. – С. 45-51. – ISSN 2074-6040
157993
  Кулинский В.Л. Асимметрия критического поведения жидких систем : дисс. ... доктора физ.-мат. наук : 01.04.14 / Кулинский В.Л. ; КНУТШ. – Киев, 2011. – 339 л. – Библиогр.: л. 302-339
157994
  Сергеев Б.Ф. Асимметрия мозга / Б.Ф. Сергеев. – М., 1981. – 64с.
157995
  Бианки В.Л. Асимметрия мозга животных. / В.Л. Бианки. – Л., 1985. – 295с.
157996
   Асимметрия мозга и поведение человека : Материалы Международной украино-российской научной конференции. – Київ : МАУП, 2005. – 136с. – ISBN 966-608-382-5
157997
  Бабанов Ю.В. Асимметрия пельефа / Ю.В. Бабанов. – Казань, 1979. – 97с.
157998
  Гаузе Г.Ф. Асимметрия протоплазмы / Г.Ф. Гаузе. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1940. – 128 с.
157999
  Бабанов Ю.В. Асимметрия рельефа: причины и следствия : (пособие к спецкурсу) / Ю.В. Бабанов. – Казань, 1979. – 97с.
158000
  Кондрашова Н.Н. Асимметрия фраунгоферовых линий по наблюдениям во время вспышек // Вестник Киевского университета / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 27-33. – (Астрономия ; вып. 29)


  Приведены бисекторы двенадцати фраунгоферовых линий активной области Mc math15 526 перед и во время двух вспышек балла SF и 1n. Показано, что асимметрия линий меняется на разных стадиях развития активной области, причем ее наибольшие изменения связаны ...
<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,