Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>
157001
  Мамулия Л.И. "Ал-Идах" Абу Али Ал-Фариси : Автореф... канд. филол.наук: 10.676 / Мамулия Л.И.; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 21л.
157002
  Амшинская А.М. "Аленушка" : картина В.М. Васнецова / Амшинская А.М. ; Массовая б-ка. – Москва : Искусство, 1955. – 23 с.
157003
  Коротаевский Г.П. "Алиби для президента" / Г.П. Коротаевский. – Киев : Политиздат, 1987. – 150с.
157004
  Зубань В. "Аліна й Костомаров", "Романи Куліша" В. Петрова: поетика інтелектуальної гри // Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України / Інститут літератури ім. Т. Шевченка. НАНУ. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 98-102. – ISBN 966-02-2500-8
157005
  Савчук Б. "Алкогольний фактор " в українській історії // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С. 50-59. – ISSN 0869-3595
157006
  Лук"янчук Г. "Алла Горська. Презентація каталогу" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 жовтня (№ 41). – С. 15
157007
  Кремень В. "Алло, Кремень слухає..." // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 2 лютого (№ 5). – С. 1-2. – ISSN 2219-5793


  Розповідь-запис телефонного зв"язку міністра освіти і науки з викладачами та громадянами, яких хвилюють сьогоднішні проблеми освіти.
157008
  Каневский А.С. "Алло, я вас вижу!" / А.С. Каневский. – М : Искусство, 1985. – 175 с.
157009
  Наєнко М. "Алмаз мій чистий…": Тарас Шевченко про свою творчість // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 14 березня (№ 9/10). – С. 3


  Чому Тарас Шевченко на відміну, скажімо, від "безсмертного" Гомера залишається "живим"? Приблизно так висловився про нього академік Л. Білецький, вихованець філологічного семінару В. Перетца. В даній статті аналізується вірш Т.Г. Шевченка "Чи то ...
157010
  Мамалига А. "Алмази творчості блискучі" // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 137-142


  Присвячується визначному ювілеєві - 80-літтю від дня народження та 50-літ-тю педагогічної та наукової діяльності - доктора філологічних наук, академіка Академй наук вищої школи України, заслуженого професора Львівського національного університету імені ...
157011
  Эсеналиев Эркин "Алтын Эйр": VIP-сервис каждому клиенту : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 69 : Фото
157012
   [Алла Миколаївна Макарова] // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – №1 (79). – С. 40-41
157013
  Мухаммад Ал-Тазрих, ал-мансури / Мухаммад, Ал-Хамави. – М., 1960. – 25с.
157014
   ал-Фараби. – Москва, 1975. – 183с.
157015
  Гафуров Б.Г. Ал-Фараби в истории культуры / Б.Г. Гафуров. – Москва, 1975. – 181с.
157016
  Прозоров С.М. Ал-Хасан б.Муса ан-Наубахти "Шиитские секты". (Исследование, перевод, комментарии). : Автореф... канд. ист.наук: 07.573 / Прозоров С.М.; ЛГУ. – Л., 1970. – 20л.
157017
  Сираждинов С.Х. Ал-Хорезми - выдающийся математик и астроном средневековья / С.Х. Сираждинов, Г.П. Матвиевская. – М., 1983. – 79с.
157018
  Крюков В.Г. Ал-Хуварізмі про "Сарматію - землю бурджанів" та сусідні з нею "країни" : монографія / В.Г. Крюков ; МОН України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченко". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 540 с. – ISBN 978-966-617-213-9
157019
   Алексєєв Анатолій Арсенійович (1936-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 7. – ISBN 978-966-439-754-1
157020
  Короткий В. Алексєєв Михайло Петрович / В. Короткий, І.Д. Бажинов // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 365-366. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
157021
  Короткий В. Алексєєв Михайло Петрович (1896-1990) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 394-395. – ISBN 5-7707-1062-4
157022
   Алексєєв Петро Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 396. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
157023
   Алексєєв Петро Петрович (1840-1891) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 7. – ISBN 978-966-439-754-1
157024
   Алексєєв Петро Петрович (1840-1891) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 11. – ISBN 978-966-933-054-3
157025
  Комнина А. Алексиада / А. Комнина. – М. : Наука, 1965. – 687с.
157026
  Йылдырым А.С. Алексий ІІ: Диалог религий вместо "столкновения цивилизаций" // DA Diyalog Avrasya : ежеквартальный международный культурно-интеллектуальный журнал / Платформа Диалог Евразия. – Москва, 2008. – № 27, зима - весна. – С. 77-82. – ISSN 1302-5686
157027
  Малеванов Н.А. Алексин. / Н.А. Малеванов, А.Н. Ефимов. – Тула, 1960. – 160с.
157028
  Эйхталь Е. Алексис Токвиль и либеральная демократия : С портр. Токвилля / Е. д"Эйхталь ; Пер. М.Г. Васильевского ; Под ред. и с предисл. Н.И. Кареева. – Санкт-Петербург : Изд. т-во "XX век", 1902. – XVI, 141, [3] с., 1 л. портр.
157029
  Новиков Вл. Алексия : десять лет спустя // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 10. – С.142-152. – ISSN 0130-7673


  Автор рассматривает очень подробно и внима- тельно новую культурную ситуацию с начала 1990-х годов, когда, после читательского бума перестройки (1980-х), наступил спад интереса к словесности
157030
  Боровська Інна Алексієвець Л. Польща: утвердження незалежної держави 1918-1926. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. - 448 с. : [рецензія] // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 116-118
157031
   Алексієнко Людмила Антонівна // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 3-6. – ISSN 0320-3077


  Кафедра сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка вітає з 70-річчям Людмилу Антонівну Алексієнко
157032
   Алексюк Анатолій Миколайович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 7
157033
   Алексюк Анатолій Миколайович (1932-2014) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 7-8. – ISBN 978-966-439-754-1
157034
   Алексюк Анатолій Михайлович (1932-2014) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 11-12. – ISBN 978-966-933-054-3
157035
   Алексюк Ігор Анатолійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 44. – ISBN 978-966-439-757-2
157036
  Василенко И. Алеку Руссо / И. Василенко. – Кишинев, 1967. – 246 с.
157037
  Гурська О.В. Алелопатична активність видів роду Pyrethrum Zinn : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Гурська Оксана Вікторівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – 183, [54] арк. – Додатки: 54 арк. – Бібліогр.: арк. 156-183
157038
  Гурська О.В. Алелопатична активність видів роду Pyrethrum Zinn : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Гурська Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 29 назв
157039
  Сидоренко О.В. Алелопатична активність деяких тропічних видів за їх культивування в умовах захищеного грунту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-58. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень алелопатичної активності 24 видів тропічних рослин, що належать до різних груп за вмістом активних речовин. Results of researches allelopathischer activity of 24 kinds of tropical plants which belong to different groups ...
157040
  Сидоренко О. Алелопатична активність інтродукованих тропічних рослин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень динаміки накопичення алелопатично активних речовин тропічними рослинами в кмовах захишенного грунту Представлены результаты исследований динамики накопления аллелопатических активных веществ тропическими растениями в ...
157041
  Мебрахтом Месфін Кідане Алелопатична біостимуляція макро і мікросимбіонтів як спосіб поліпшення посівних якостей і урожайних властивостей насіння сої і їх прискоренного розмноження : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.05 / Мебрахтом Месфін Кідане; Ін-тут росл. ім. В.Я.Юр"єва УААН. – Харків, 1999. – 16л.
157042
  Пузік Володимир Кузьмич Алелопатична дія екзометаболітів культурних злаків у агрофітоценозах : Автореф. дис. ... доктора сільськогосп. наук: 03.00.16 / Пузік В.К.; Ін-тут агроеколог. та біотехн. укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2004. – 35с. – Бібліогр.: 30 назв.
157043
  Крижанівський А.Б. Алелопатична дія листя яблуні на ентомопатогенні штами Bacillus thuringiensis / А.Б. Крижанівський, Т.В. Пасічник // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 117-120 : табл. – бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
157044
  Павлова О.С. Алелопатичні властивості виділень проростаючого насіння роду Костриця (Festuca L.) / О.С. Павлова, Н.П. Дидик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 46. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Представлены результаты исследований аллелопатичесной активности выделений семян 9 видов овсяниц. Выявлено, что наиболее активные среди них есть F. rubra, F. heterophylla, F. cinerea. The results of investigation of allelopathic potentional of seeds ...
157045
  Павлюченко Н.А. Алелопатичні властивості цінних інтродуцентів - представників роду Syringa L. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 77-78. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено результати вивчення алелопатичної активності водорозчинних виділень деяких сортів бузку звичайного.
157046
  Юношева О.П. Алелопатичні особливості рослин видів роду Lavandula L. в умовах лісостепу України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Юношева Олена Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
157047
  Ахов Л.С. Алелопатично активні речовини з підземних частин рослини Allium nutans L. / Л.С. Ахов, Е.А. Головко, М.М. Мусієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Вивчено алелопатичну активність різних екстрактів підземних частин рослини Allium nutans. Показано, що найвищу активність мала сума стероїдних сапонінів та фенолкарбонових кислот.
157048
   Алелопатія та сучасна біологія : Матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 80-річчю з дня народження академіка Андрія Михайловича Гродзинського (1926-1988). – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 332с. – ISBN 966-306-115-Х
157049
  Межелайтис Э. Алелюмай : литовская сюита / Эдуардас Межелайтис ;. – Москва : Советский писатель, 1970. – 215 с.
157050
  Зідінова Е.Ю. Алельний поліморфізм гена ESR1 серед пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу / Е.Ю. Зідінова, А.М. Кучеренко, Л.А. Лівшиць // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 48
157051
  Мельник В.С. Алельний поліморфізм генів факторів II (20210 G/A) та V (Arg506Gln, 1691 G/A) зсідання крові у хворих з ішемічним інсультом / В.С. Мельник, Л.І. Соколова, О.М. Савчук // Український неврологічний журнал : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Л.І. Соколова ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (34). – C. 29-33. – ISSN 1998-4235
157052
  Авксентьєва О.О. Алельний стан і ефекти генів VRN пшениці м"якої у системі in vivo та in vitro / О.О. Авксентьєва, В.В. Шулік // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 222-229. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842
157053
  Канович Григорий Алельсиновый лес: Повести. / Канович Григорий, Фридберг Исаак. – Вильнюс, 1980. – 248 с.
157054
   Ален-Рене Лесаж. – Москва, 1973. – 37 с.
157055
  Ливанова М. Ален Бомбар: по своей воле // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 9/10 (118). – С. 48-65. – ISSN 1819-6268


  Ален Бомбар — французький лікар, біолог, мандрівник і політик.
157056
  Брагинский А. Ален Делон в любви и жизни / А. Брагинский. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 320с. – ISBN 5-222-00638-7
157057
  Водоватова Е. Ален Делон: Жизнь под софитами // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 8 (36). – С. 4-27. – ISSN 1819-6268


  Ален Фабьен Морис Марсель Делон (р.1935), более известный как Ален Делон - французский киноактёр, актёр театра, режиссёр, продюсер, сценарист. Кинозвезда и секс-символ 1960-х - 1980-х гг.
157058
   Ален Рене. – М., 1982. – 266с.
157059
  Скворцов К.В. Алена Арзамасская / К.В. Скворцов. – Челябинск, 1978. – 132с.
157060
  Петров М.Т. Алена Арзамасская: ист. роман / М.Т. Петров. – Саранск, 1991. – 350с.
157061
  Герасин В.И. Алена Большая / В.И. Герасин. – Воронеж, 1988. – 271с.
157062
  Яшин А.Я. Алена Фомина / А.Я. Яшин. – Вологда, 1950. – 160с.
157063
  Яшин А.Я. Алена Фомина / А.Я. Яшин. – Москва, 1950. – 132с.
157064
  Яшин А.Я. Алена Фомина / А.Я. Яшин. – Москва, 1950. – 207с.
157065
  Пиняев И.Д. Алена. / И.Д. Пиняев. – Саранск, 1959. – 56с.
157066
  Раковский Л.И. Аленка / Л.И. Раковский. – Ленинград, 1938. – 133с.
157067
  Антонов С.П. Аленка : повесть : для ст., шк. возраста / Сергей Антонов ; худож. М.З. Рудаков. – Москва : Советская Россия, 1975. – 79 с. : ил.
157068
  Антонов С.П. Аленка : повесть / С.П. Антонов. – Москва : Советская Россия, 1977. – 80 с.
157069
   Алёнка. – М, 1965. – 108с.
157070
  Лапин К.К. Аленка. Рассказ в письмам и телеграммах / К.К. Лапин. – Москва, 1959. – 32с.
157071
  Краснобрыжий И.Т. Аленкин клад / И.Т. Краснобрыжий. – Москва, 1971. – 344с.
157072
  Рождественский В.А. Аленушка / В.А. Рождественский. – М., 1971. – 126с.
157073
  Савицкий В.И. Аленушка из Долгих Нив: повести. / В.И. Савицкий. – Минск, 1989. – 334с.
157074
  Смеляков Я.В. Аленушка. / Я.В. Смеляков. – Москва, 1965. – 32с.
157075
  Фокина О.А. Аленушка. / О.А. Фокина. – М., 1967. – 79с.
157076
  Скворцов А.В. Аленушка. / А.В. Скворцов. – Алма-Ата, 1969. – 78с.
157077
  Федотова Л.В. Аленушка: стихи. / Л.В. Федотова. – М., 1981. – 46с.
157078
  Мамин-Сибиряк Д.Н. Аленушкины сказки / Д.Н. Мамин-Сибиряк ; худож. П. Багин. – Свердловск : Сред.-Уральск. кн. изд-во, 1977. – 64 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
157079
  Мамин-Сибиряк Аленушкины сказки / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1982. – 52с.
157080
  Мамин-Сибиряк Аленушкины сказки / Мамин-Сибиряк. – Львов, 1988. – 150с.
157081
  Аксаков С.Т. Аленький цветочек / Аксаков С.Т. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1945. – 48 с. – (Библиотека школьника)
157082
  Аксаков С.Т. Аленький цветочек : сказка ключницы Пелагеи / Аксаков С.Т. – Москва : Детская литератука, 1980. – 32 с.
157083
  Аксаков С.Т. Аленький цветочек : сказка ключницы Палагеи : для мл. шк. возраста / Аксаков С.Т. – Чебоксары : Совецкая Россия, 1982. – 32 с.
157084
  Аксаков С.Т. Аленький цветочек : сказки ключницы Пелагеи : для мл. шк.возроста / Аксаков С.Т. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд., 1990. – 38 с.
157085
  Василенко В. Алеппо стало зпручником Росії / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7 грудня (№ 223). – С. 3
157086
  Райхель Ю. Алеппо: Піррова перемога Москви і Дамаска // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 227). – С. 11


  Бойовики "Ісламської держави" повернули контроль над Пальмірою.
157087
  Шпонтак І.М. Алергенні кліщі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 28
157088
  Сидоренко О.М. Алергічні захворювання / О.М. Сидоренко. – Київ, 1974. – 20с.
157089
  Сафронова О.М. Алергічні хвороби у дітей / О.М. Сафронова. – Київ, 1984. – 55с.
157090
  Шиліна Ю.В. Алергія - знайома і незрозуміла / Ю.В. Шиліна, О.С. Моложава // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 7
157091
   Алергія : збірник праць конф. по алергії, скликан. в м. Києві з 1 по 4 лютого 1936 р. Ін-том клінічної фізіол. АН УРСР та Ін-том експеримент. біології і патології НКОЗ УРСР. – Київ : АН УРСР, 1937. – 520 с. – (Академія наук УРСР)
157092
  Сливінська Інна Алергія на весну // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 6 : фото
157093
  Усик Світлана Алергія на зиму / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 3
157094
  Богданович Лілія Алергія на зиму: і таке буває! / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 6 : фото
157095
  Усик Світлана Алергія на цвіль / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 5 : фото
157096
  Асеев В. Алесандр Евстафьевич Мартынов. 1816 - 1860 / В. Асеев. – Москва; Ленинград : Искусство, 1946. – 48 с.
157097
  Берков П.Н. Алесандр Иванович Куприн / П.Н. Берков. – Москва-Л, 1956. – 194 с.
157098
  Асафова Н.М. Алесандр Николаевич Заварницкий / Н.М. Асафова, О.В. Исакова ; вступ. ст. А. Г. Бетехтина ["Краткая характеристика науч. и пед. деятельности А. Н. Заварицкого", с. 5-19] ; библиогр. сост. Н. М. Асафовой и О. В. Исаковой. – Москва ; Ленинград : Изд-во и 2-я тип. Изд-ва Акад. наук СССР, 1946. – 40 с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия геологических наук : Акад. наук СССР ; вып. 7)
157099
  Ротач А.Л. Алесандровская колона / А.Л. Ротач. – Ленинград, 1966. – 80 с.
157100
   Алесіна Наталія Михайлівна (1931-2010) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 12. – ISBN 978-966-933-054-3
157101
  Мочульский К.В. Алескандр Блок, Андрей Белый, Валерий Брюсов / К.В. Мочульский. – Москва : Республика, 1997. – 479 с.
157102
  Алиева А.А. Алескер Шарифов / А. А. Г. Алиева. – Баку : Азернешр, 1974. – 72 с., [8] л. ил. : ил.
157103
  Дьяков Л.А. Алессандро Маньяско / Л.А. Дьяков. – М, 1978. – 80с.
157104
  Гдлян Н. Алессандро Скарлатти и неаполитанская оперная школа // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 6. – С. 2-11


  Алессандро Скарлатти (1660-1725) - итал. композитор эпохи барокко, известный своими операми и камерными кантатами. Он считается основателем Неаполитанской оперной школы.
157105
  Федаренко А. Алеся : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 80-88. – ISSN 0027-8238
157106
  Качуровський І. Алесь Славей, яким я його пам"ятаю // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1983. – Рік 34, ч. 1 (395), січень : січень. – С. 21-23
157107
  Падалка Ю.М. Алетична модальність та засоби ії вираження в іспанській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 128-134
157108
  Зубкова З.Н. Алеутские острова : Физико-географический очерк / З.Н. Зубкова. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 288с.
157109
  Ляпунова Р.Г. Алеуты: Очерки этнической истории. / Р.Г. Ляпунова. – Л., 1987. – 228с.
157110
  Борхес Х.Л. Алеф : прозові твори : пер. з ісп. / Хорхе Луїс Борхес ; передм. В.Г. Наріжної ; прим. С.Ю. Борщевського ; Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2009. – 571, [3] с., [1] арк. портр. – В кн. також: Всесвітня історія підлоти ; Історія вічності ; Вигадані історії ; Нові розслідування ; Творець .- Сер. засн. 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / [редкол.: Т. Денисова та ін.]). – ISBN 978-966-03-4421-1
157111
  Борхес Х.Л. Алеф : прозові твори / Хорхе Луїс Борхес ; передм. В.Г. Наріжної ; прим. С.Ю. Борщевського ; Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2010. – 571, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – В кн. також: Всесвітня історія підлоти. Історія вічності. Вигадані історії. Нові розслідування. Творець - Сер. засн. 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / [редкол.: Т. Денисова та ін.]). – ISBN 978-966-03-4422-8
157112
  Коэльо П. Алеф / Пауло Коэльо ; [пер. с португ. Е. Матерновской ; отв. ред. А. Иванов]. – Москва : Астрель, 2012. – 317, [3] с. – ISBN 978-5-271-39667-0
157113
  Зюкова С Н. Алехо Карпентьер / С Н. Зюкова, . – Л., 1982. – 167с.
157114
   Алехо Карпентьер , 1904-1980 : Кубин. писатель, искусствовед и теоретик лит.: Библиогр. указ. и метод. рекоменд. – Москва, 1987. – 35с.
157115
  Стеклач Войтех Алеш и его друзья. / Стеклач Войтех. – Москва, 1990. – 237с.
157116
  Зедгинидзе Э.К. Алеша Джапаридзе / Э.К. Зедгинидзе. – М, 1974. – 127с.
157117
  Гусейнов Адиль Алекпер оглы Алеша Джапаридзе / Гусейнов Адиль Алекпер оглы. – Баку, 1984. – 186с.
157118
  Павлов Н.А. Алёша Карпов / Н.А. Павлов. – Челябинск, 1977. – 238с.
157119
  Голохвастов П.Д. Алеша Попович : представление в 5 д., сочинение по старинным русским былинам Павлом Дмитриевичем Голохвастовым. – Москва : Тип. Гречева и К*, 1869. – 255 с.
157120
   Алеша Попович и Тугарин Змеевич. Былина. – Москва, 1975. – 23с.
157121
  Панин И.М. Алеша собирает пословицы и поговорки. / И.М. Панин. – М., 1989. – 112с.
157122
  Кузнецов О.А. Алёшина юность : Повести / О.А. Кузнецов. – Москва : Современник, 1983. – 240с.
157123
  Нехай Г.О. Алешка-атаман : повести / Григорий Нехай ;. – Минск : Беларусь, 1968. – 304 с.
157124
  Эркай Никул Алешка : повесть / Никул Эркай ; пер. с мордов.-эрзя. – Саранск : Мордовское кн. изд-во, 1988. – 195 с.
157125
  Андроников Я. Алешка : проза: роман / окончание. Началоа в № 10, 2012 // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 11. – С. 46-103. – ISSN 0321-1878
157126
  Тардов М.С. Алешка Богунец. / М.С. Тардов. – К., 1937. – 163с.
157127
  Пантелеев И.И. Алешка с Агула: Рассказы и повести. / И.И. Пантелеев. – М., 1983. – 206с.
157128
  Метальников Б.А. Алешкина любовь. - Простая история. / Б.А. Метальников. – М., 1960. – 183с.
157129
  Демидов В.И. Алешкино лето / В.И. Демидов. – Донецк, 1975. – 96с.
157130
  Жильцова Е. Алешкино озеро / Е. Жильцова. – Ташкент, 1980. – 29с.
157131
  Шолохов М.А. Алешкино сердце / М.А. Шолохов. – Москва, 1984. – 62с.
157132
   Алєксандрова Олександра Василівна // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 13-15
157133
   Алєксандрова Олександра Василівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 8. – ISBN 978-966-439-754-1
157134
   Алєксандрова Олександра Василівна (1951) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 12. – ISBN 978-966-933-054-3
157135
  Потемкин Ю.В. Алжир - проблемы развития / Ю.В. Потемкин. – Москва : Наука, 1978. – 214 с.
157136
  Поспелова Н.Г. Алжир / Н.Г. Поспелова. – Москва : Соцэкгиз, 1959. – 106 с.
157137
  Косолапов Б.Е. Алжир / Б.Е. Косолапов. – М., 1959. – 80с.
157138
   Алжир : карта : 1:3 500 000. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 15 с. : ил., карт.
157139
   Алжир : (справочник). – Москва : Наука, 1977. – 352 с.
157140
  Шевелев В.Н. Алжир / В.Н. Шевелев. – Ростов-на-Дону, 1986. – 125с.
157141
  Пристер Е. Алжир в борьбе. / Е. Пристер. – М., 1961. – 288с.
157142
  Жансон К. Алжир вне закона / К. Жансон, Ф. Жансон; Рубинин Е. – М., 1957. – 358с.
157143
  Кирей Н.И. Алжир и Франция / Н.И. Кирей. – М., 1973. – 238с.
157144
  Малов В.Н. Алжир и Франция в ХVІ веке: новый документ о Янычарском мятеже 1557 года // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 2. – С.72-81. – ISSN 0130-3864
157145
  Ланда Р.Г. Алжир сбрасывает оковы / Ланда Роберт Григорьевич. – Москва : Соцэкгиз, 1961. – 155 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 154
157146
  Светлов В.С. Алжир сегодня / В.С. Светлов. – Москва : Наука, 1981. – 221с.
157147
  Мартинов А. Алжир уник "арабської весни" // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 19 квітня (№ 16). – С. 4


  "У 2011 році президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка обрав правильний курс маневрування між «революційними настроями» і «політичною стабільністю». Це дало можливість уникнути радикальної дестабілізації, але не вирішило всіх суспільно-політичних проблем ...
157148
  Ланда Р. Алжир четверть века спустя // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 9. – С. 18-25. – ISSN 0321-5075


  Враження російського сходознавця про місто Алжир
157149
  Смирнов И.К. Алжир: индустриализация и социально-экономический прогресс / И.К. Смирнов; Отв. ред. А.Я.Эльянов. – Москва : Наука, 1981. – 168 с.
157150
  Волянский В.Ф. Алжир: от национального освобождения к социальному / В.Ф. Волянский. – Москва, 1976. – 152с.
157151
  Кухарев А.Н. Алжир: Соврем. сред. гор. слои. / А.Н. Кухарев. – М., 1983. – 176с.
157152
  Горнунг М.Б. Алжирия : Физико-географическая характеристика / М.Б. Горнунг. – Москва : Географгиз, 1958. – 288 с.
157153
  Руа Ж. Алжирская война. / Ж. Руа. – М, 1961. – 130с.
157154
  Новоженова И.С. Алжирская диаспора во Франции // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 4 : Диаспоры в Европе : новая роль в обществе. – С. 77-100. – ISSN 0235-5620
157155
   Алжирская коммунистическая партия в войне за национальную независимость. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 46 с.
157156
  Комиренко И.Д. Алжирская Народная Демократическая Республика на пути укрепления соей независимости // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1975. – С. 108-111. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 1)
157157
  Скоробогатов В.С. Алжирская народная поэзия / В.С. Скоробогатов. – Москва, 1987. – 188 с.
157158
  Микульский Д.В. Алжирская народная поэма Хизиййа - основное содержание и среда функционирования // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 129-133. – ISSN 0869-1908
157159
   Алжирская Народная Республика : конституция и законодательные акты. – Москва : Прогресс, 1983. – 414 с.
157160
  Эгрето М. Алжирская нация существует. / М. Эгрето. – М., 1958. – 189с.
157161
  Глухарев Л.И. Алжирская проблема / Л.И. Глухарев. – Москва, 1961. – 31с.
157162
  Злобин А.А. Алжирская проблема в политике Франции (1958-1962) : Автореф... канд. ист.наук: / Злобин А.А.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1965. – 19л.
157163
  Комиренко Иван Данилович Алжирская трудовая эмиграция во Франции в период после второй мировой войны (1946-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Комиренко Иван Данилович; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1975. – 23л.
157164
  Мишкуров Э.Н. Алжирский диалект арабского языка. / Э.Н. Мишкуров. – М., 1982. – 131с.
157165
  Потемкин Ю.В. Алжирский народ в борьбе за независимость. / Ю.В. Потемкин. – М., 1962. – 95с.
157166
   Алжирский народ победит : пер. с фр. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 84 с.
157167
  Выгодская Э. Алжирский пленник / Э. Выгодская. – Москва-Ленинград, 1936. – 166с.
157168
  Джугашвили Г.Я. Алжирский франкоязычный роман / Г.Я. Джугашвили. – М., 1976. – 141с.
157169
  Фиш Г.С. Алжирское дело / Г.С. Фиш. – Л, 1930. – 95с.
157170
  Фролкин Н.М. Алжирское крестьянство в национально-освободительной революции (1954-1962) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Фролкин Н.М. ; АН УССР. Отд-ние экономики, истории, философии и права. – Киев, 1965. – 17 с.
157171
  Литвиненко О.В. Алжирська національно-визвольна війна: стратегічні уроки та висновки для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 193-197. – ISSN 2306-5664
157172
  Коміренко І.Д. Алжирська трудова імміграція у Франції в національній війні 1954-1962 рр. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 44-52. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Статья посвящена борьбе алжирской трудовой иммиграции во Франции в период национально-освободительной войны 1954-1962 гг. В ней дается анализ деятельности Фронта национального освобождения, направленной на организационное и идейное объединение ...
157173
  Хоміцька О.Г. Алжирський арабомовний роман: етапи становлення та еволюції // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 139-143. – ISSN 1608-0599
157174
  Бортняк Я.М. Алжір / Я.М. Бортняк. – К., 1960. – 58с.
157175
  Краузе Г. Али-баба и Куриная Фея / Г. Краузе. – Москва, 1958. – 288с.
157176
   Али-Баба и сорок разбойников : араб. сказка : для мл. шк. возраста. – Москва : Детская литература, 1988. – 30, [2] с. : ил.
157177
  Азирбаев К. Али-батыр / К. Азирбаев. – Алма-Ата : ГИХЛ, 1951. – 40 с. : ил.
157178
  Юсупова Ч. Али-Гаджи из Инхо / Ч. Юсупова. – Махачкала, 1977. – 72 с.
157179
  Либединский Ю.Н. Али Асхадович Шегенцуков / Ю.Н. Либединский, 1949. – с.
157180
  Расулбеков И. Али Байрамов / И. Расулбеков. – Баку, 1963. – 74с.
157181
  Азед О.Н. Али Джусупов / О.Н. Азед, Р.Р. Юлдашев. – Алма-Ата : Казахстан, 1971. – 44 с. : ил.
157182
  Сафунов С.Г. Али Карнай (жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: / Сафунов С. Г.; Казан.ГУ. – Казань, 1961. – 23л.
157183
  Гусейнзаде Л.Т. Али Кули Гамгюсар. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусейнзаде Л.Т.; Акад.наук Азерб.ССР. – Баку, 1950. – 8 с.
157184
  Мухамедов Н. Али Сардар Джафри и его поэзия / Н. Мухамедов. – Ташкент, 1969. – 138с.
157185
  Мухамедов Н.Р. Али Сардар Джафри и его поэзия. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мухамедов Н.Р.; АН УзССР.Ин-т востоковедения. – Ташкент, 1965. – 26л.
157186
  Теунов Х. Али Шогенцуков / Х. Теунов. – Нальчик, 1950. – 100 с.
157187
  Байгишиев И. Алибег Багатыров : повесть / И. Байгишиев ; пер. с даг. Р. Каниевой. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1975. – 51 с.
157188
  Дюморье Д. Алиби : рассказы / Дафна Дюморье // Вычеркнутый из жизни : роман / А. Кронин. – Киев : МП "Муза", 1992. – С. 234-330. – ISBN 5-7707-1381-X
157189
   Алиби Джангильдин.. – Алма-Ата, 1961. – 235с.
157190
  Бекс Р. Алиби дляубийцы / Р. Бекс. – Москва, 1991. – 192с.
157191
  Абрамов З.Б. оглы Алиби не будет / З.Б. оглы Абрамов. – Баку : Гянджлик, 1978. – 382 с. : портр.
157192
   Алиев Г.А. : библиогр. – Баку : АН АзССР, 1968. – 92 с.
157193
   Алиев Г.А. : библиография. – Баку : Элм, 1989. – 205 с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
157194
   Алиев Тарбиз Насиб оглы // Наука, технології, інновації : науковий журнал / ДНУ "Укр. ін-т науково-техн. експертизи та інформації ; ДУ "Ін-т дослід. науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т" МОН України ; голов. ред. Пархоменко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (2). – С. 78. – ISSN 2520-6524
157195
  Єрлихман Вадим Алиенора - мятежница на троне : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 148-156 : Іл.
157196
  Чиняков М. Алиенора Аквитанская: "Золотая орлица" в плену легенд // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 9 (69). – С. 26-49. – ISSN 1812-867Х


  Елеонора Аквітанська (Алієнор) (1122—1204) — дочка герцога Аквітанського Гійома де Пуатьє, онучка першого трубадура Провансу Гійома IX Аквітанського, королева Франції, дружина французького короля Людовіка VII (1137-1152).
157197
  Чиняков М. Алиенора Аквитанская: "Золотая орлица" в плену у легенд // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 10 (70). – С. 4-25. – ISSN 1812-867Х
157198
  Винниченко Т. Алиенора Аквитанская: Другая королева // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 12 (88). – С. 70-87. – ISSN 1819-6268
157199
  Погорелов А. Аликаев камень : [Рассказ] / А. Погорелов [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. Вятского Т-ва Народная библиотека ; Тип. Н.Н. Клобукова, 1906. – 95 с. – (Народная библиотека ; № 54)
157200
  Берская Екатерина Аликанте. Город с приятным послевкусием // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 4. – С. 28-30 : фото
157201
  Полетаев С.Е. Алики-малики / С.Е. Полетаев. – М, 1973. – 158с.
157202
   Алим Абдул-Амидович Эннан : биобиблиогр. указ. трудов / М-во образования и науки Украины, Нац. акад. наук Украины, Физ.-хим. ин-т защиты окружающей среды и человека ; [сост. Р.Е. Хома ; авт. вступ. ст. Т.Л. Ракитская ; перевод: В.Я. Волкова]. – Одесса : Астропринт, 2016. – 223, [4] с. : табл. – Сер. основана в 2002 г. – Библиогр.: с. 217-219. – (Библиография ученых института / НАН Украины, Физ.-хим. ин-т защиты окружающей среды и человека ; вып. 4). – ISBN 978-966-927-213-3
157203
   Алим Виханский. – М, 1991. – 12с.
157204
  Фельдман Я.С. Алим Ходжаев / Я.С. Фельдман. – Ташкент, 1963. – 176с.
157205
   Алиментарная дистрофия в блокированном Ленинграде : сборник статей. – Ленинград : Медгиз, 1947. – 368 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
157206
  Смолянский Б.Л. Алиментарные заболевания (болезни недостаточного и избыточного питания) / Б.Л. Смолянский. – Ленинград, 1979. – 263с. – (Библиотека среднего медработника)
157207
  Косова О.Ю. Алиментирование по семейному праву / О.Ю. Косова. – Иркутск, 1992. – 84с.
157208
  Ершова Н.М. Алиментные обязанности членов семьи / Н.М. Ершова. – Москва, 1976. – 64с.
157209
  Маркова О.В. Алиментные обязательства в международном частном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 3 (60). – С. 24-29. – ISSN 1812-3910
157210
  Пергамент А.И. Алиментные обязательства по советскому праву / А.И. Пергамент. – М, 1951. – 168с.
157211
  Рогович Л.Н. Алиментные правоотношения супругов. Уч. пособие. / Л.Н. Рогович. – Владивосток, 1974. – 24с.
157212
  Рабец А.М. Алиментовое обязательство между супругами / А.М. Рабец. – Томск, 1974. – 50с.
157213
  Косаренко Л. Алименты // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2006. – № 4. – С. 78-84.
157214
  Никитина В.П. Алименты по советскому семейному праву / В.П. Никитина. – Саратов, 1967. – 136с.
157215
  Нушин Алимурад-хан и другие. / Нушин, Абд-оль-Хосейн. – М., 1962. – 179с.
157216
  Родичев Н.И. Алимушкины полушубки / Н.И. Родичев. – М., 1964. – 48с.
157217
  Орлов В.В. Алимы Марокко и модернизация: идеологические реакции и этические оценки (вторая половина XIX в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 20-28. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
157218
  Голяховская А. Алина Голяховская : каталог выставки. Книжная графика акварели / А. Голяховская; Сост.: Г. Маревичева; отв. ред.: Л. Кейдан. – Москва : Советский художник, 1978. – 28 с.
157219
   Алиса Акимовна Дроздовская (К 70-летию со дня рождения) // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 148-149 : фото
157220
  Смаллиан Р.М. Алиса в Стране Смекалки. / Р.М. Смаллиан. – Москва : Мир, 1987. – 181 с.
157221
  Кэролл Л. Алиса в стране чудес / Л. Кэролл. – Москва : Детская литература, 1958. – 142 с.
157222
  Кэрролл Л. Алиса в стране чудес / Л. Кэрролл. – Москва : Детская литература, 1988. – 142с. – (Библиотечная серия)
157223
   Алиса Порет : выставка произведений, живопись. графика. – Москва : Министерство культуры СССР, 1979. – [20] с.
157224
   Алиса Фрейндлих - народная артистка СССР. – Москва, 1981. – 34с.
157225
  Калмановский Е.С. Алиса Фрейндлих / Е.С. Калмановский. – Л., 1989. – 221с.
157226
  Семушкин Т. Алитет уходит в горы : роман / Т. Семушкин. – Москва : Художественная литература, 1965. – 510 с.
157227
  Семушкин Т. Алитет уходит в горы! / Т. Семушкин. – Хабаровск, 1949. – 414 с.
157228
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1947. – 263с.
157229
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1948. – 258с.
157230
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – Рига, 1948. – 247с.
157231
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1950. – 519с.
157232
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1966. – 526с.
157233
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1972. – 528с.
157234
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – Магадан, 1984. – 478с.
157235
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1988. – 476с.
157236
  Рябов В.Р. Алитирование стали / В.Р. Рябов. – М, 1973. – 236с.
157237
  Дьяконов И.А. Алифатические диазосоединения / И.А. Дьяконов. – Л, 1958. – 140с.
157238
   Алифатические диазосоединения в органическом синтезе. – Л, 1985. – 174с.
157239
   Алифатические диазосоединения в органическом синтезе : межвуз. сборник. – Ленинград, 1985. – 174 с.
157240
  Кабульдинов З. Алихан Букейхан - лидер национально-демократического движения казахов начала XX века // Материалы Международной научно-практической конференции "Алихан Букейхан и исторические основы независимого Казахстан", посвященной 150-летию со дня рождения Алихана Букейхана / "Алихан Букейхан и исторические основы независимого Казахстан", междунар. науч.-практ. конф. – Караганды : Тенгри, 2016. – С. 57-60. – ISBN 978-601-7814-55-7
157241
  Христофоров В.С. Алихан Букейханов: "Советскую власть не люблю..." (по материалам ЦА ФСБ России) // Материалы Международной научно-практической конференции "Алихан Букейхан и исторические основы независимого Казахстан", посвященной 150-летию со дня рождения Алихана Букейхана / "Алихан Букейхан и исторические основы независимого Казахстан", междунар. науч.-практ. конф. – Караганды : Тенгри, 2016. – С. 26-35. – ISBN 978-601-7814-55-7
157242
  Касьян Л.И. Алициклические эпоксидные соединения. Методы синтеза : монография / Л.И. Касьян, М.Ф. Сеферова, С.И. Оковитый; МОНУ; Днепропетровский нац. ун-т. – 2-е изд., стер. – Днепропетровск : Изд-во Днепропетровского ун-та, 2003. – 208 с. : илл. – ISBN 5-86400-334-4
157243
   Алициклические эпоксидные соединения. Реакционная способность / Л.И. Касьян, А.О. Касьян, С.И. Оковитый, И.Н. Тарабара; МОНУ; Днепропетровский нац. ун-т. – Днепропетровск : Днепропетровский университет, 2003. – 516с. – 85-летию Днепропетровского нац. ун-та посвящается. – ISBN 966-551-121-1
157244
  Ганиходжаева Назира Алишер Навои - новеллист. (По материалам "Хамсы") : Автореф... канд. филол.наук: / Ганиходжаева Назира; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1967. – 26л.
157245
  Скосырев П.Г. Алишер Навои / П.Г. Скосырев. – Москва, 1945. – 21 с.
157246
   Алишер Навои : Сб. статей. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 236 с.
157247
  Шарафиддинов А. Алишер Навои / А. Шарафиддинов. – Ташкент, 1948. – 193с.
157248
  Айбек Алишер Навои : критико-биогр. очерк / Айбек, А.И. Дейч. – Ташкент : Издательство худ. литературы, 1968. – 200 с.
157249
  Караева Г. Алишер Навои // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 6. – С. 12-20
157250
  Маллаев Натан Муратович Алишер Навои и народное творчество : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Маллаев Натан Муратович; АН Уз.ССР. Ин-т яз. и лит. – Ташкент, 1978. – 47л.
157251
  Свидина Е.Д. Алишер Навои. Биобиблиография (1917-1966 гг.) К 525-летию со дня рождения / Е.Д. Свидина. – Ташкент, 1968. – 108с.
157252
   Алия : документы, воспоминания, ст., очерки и др. докум. материалы о Герое Сов. Союза А. Моддагуловой : для ст. шк. возраста. – Алма-Ата : Жалын, 1985. – 118 с.
157253
  Куликівна Софія Алі-Баба і сорок розбійників : (З казок 1001 ночі). / Куликівна Софія. – Львів : Світ дитини, 1922. – 24 с. : мал. – (Діточа бібліотека ; Книжечка 18)
157254
  Логвин Ю.Г. Алі-мореплавець / Ю.Г. Логвин. – Київ, 1982. – 23 с.
157255
  Ханчерліоглу Орхан Алі. / Ханчерліоглу Орхан. – К., 1960. – 88с.
157256
   Алібеков Гаджі Алібекович // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  Колектив механіко-математичного факультету з глибоким сумом сповіщає, що на 78 році пішов з життя відомий математик, доцент кафедри математичного аналізу Алібеков Гаджі Алібекович.
157257
  Кузьмічов В.С. Алібі у розкритті злочинів : Навчальний посібник / В.С. Кузьмічов, В.В. Юсупов. – Київ : КНТ, 2007. – 264с. – ISBN 966-373-155-9
157258
  Губерський Л.В. Алієв Гейдар // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 35-36. – ISBN 966-316-039-X
157259
  Губерський Л.В. Алієв Ільхам (Гейдар Огли) // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 36. – ISBN 966-316-039-X
157260
  Туранли Ф.Г. Алієв Талят Мусеїб Оглу (- азербайджанський дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 609. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
157261
   Алієва Елеонора Аліївна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 45. – ISBN 978-966-439-757-2
157262
  Іскорко-Гнатенко Алієва Заміна Керім кизи // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 10. – ISBN 978-617-7442-69-0
157263
   Алізаринкомплексон для твердофазно-спектрофотометричного та візуального тест-визначення флуориду / В.В. Наконечна, А.С. Паустовська, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 230
157264
   Алілацетоацетатні комплекси Nd(III), Er(III), Yb(III) як прекурсори люмінесцентних матеріалів / Н.Б. Іваха, О.С. Бережницька, О.К. Трунова, І.О. Савченко, С.С. Смола, Л.І. Железнова // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 3-12. – ISSN 0041-6045
157265
  Татарнікова А.А. Алілуйно-славослівний базис європейської культури і музики : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Татарнікова Анжелика Анатоліївна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2021. – 37 с. – Бібліогр.: 36 назв
157266
  Старовойтова Д. Аліменти — це не соромно, але як у боротьбі за них не нашкодити власній дитині // Юридична газета. – Київ, 2021. – 6 липня (№ 13)
157267
   Аліменти : Законодавство. Коментар. Судова практика / [уклад.: О.В. Дзера, О.С. Захарова, З.З. Русанюк]. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 397, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-667-769-6
157268
  Замченко А. Аліменти на неповнолітніх дітей // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 5 (83). – С. 103-107
157269
  Драган Я. Аліменти по-новому // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-15 лютого (№ 6)


  Збільшення засобів примусу до виконання рішення.
157270
  Простибоженко О. Аліменти у виконавчому провадженні // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 23 квітня (№ 78). – С. 5
157271
  Скрипник В. Аліменти як об"єкти цивільних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 60-65. – ISSN 2663-5313
157272
  Дерій О.О. Аліментні зобов"язання у цивілістичному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дерій Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
157273
  Дерій О.О. Аліментні зобов"язання у цивілістичному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дерій Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 206 л. – Біблііогр.: л. 188-206
157274
  Борисова В.І. Аліментні зобов"язання членів сім"ї в сімейному праві України: проблемні питання теорії та практики / В.І. Борисова, Л.В. Красицька // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 3. – С. 33-59. – ISSN 1993-0909
157275
  Франкова А. Аліментні зобов"язання як перешкода виїзду платника аліментів за кордон // Юридична газета. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 2/3). – С. 9, 16-17
157276
  Ромовська З.В. Аліментні зобов"язвання / З.В. Ромовська. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1973. – 60 с.
157277
  Волохов О.С. Аліментні обов"язки інших членів сім"ї та родичів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 412-417. – ISSN 1563-3349
157278
  Афанасьєва Л.В. Аліментні правовідносини в Україні : Монографія / Л.В. Афанасьєва; Мін-во внутрішніх справ України; Луганськ. держ. ун-т внутрішніх справ. – Луганск, 2006. – 224с. – ISBN 966-8129-89-Х
157279
   Алімпій Іконописець // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 23. – ISBN 978-966-8137-97-6
157280
  Нушин А. Алімурад-хан та інші. / А. Нушин. – К., 1964. – 181с.
157281
  Джонсон Джейсон Аліна : роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2 (961/962). – С. 3-115. – ISSN 0320 - 8370
157282
  Петров Віктор Аліна і Костомаров / Петров Віктор. – Харків : Рух, 1929. – 192 с.
157283
  Керролл Л. Аліса в Дивокраї : [для мол. і серед. шк. віку] / Льюїс Керролл ; [пер. з англ. та прим. В.Г. Наріжної ; худож. Ю.Ю. Романіка]. – Харків : Фоліо, 2015. – 121, [6] с., [8] арк. кольор. іл. – Пер. вид.: Alice"s adventures in Wonderland / Lewis Carroll. London, 1994. – ISBN 978-617-7012-10-7
157284
  Керролл Л. Аліса в Країні Чудес / Л. Керролл. – К., 1976. – 143с.
157285
  Керролл Л. Аліса в Країні Чудес : [казкова повість : для серед. шк. віку] / Льюїс Керролл ; передм., [пер. з англ.] і прим. Володимира Панченко ; іл. В"ячеслава Смирнова. – Київ : Махаон-Україна, 2010. – 156, [4] с. : іл. – (Казкові повісті). – ISBN 966-605-703-4
157286
  Слухай А.С. Алітераційне римування як засіб сугестивного впливу в давньоанглійських текстах: методологія дослідження // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 132-139
157287
  Сьомушкін Т. Алітет іде в гори. / Т. Сьомушкін. – К., 1949. – 360с.
157288
  Хиля О.В. Аліфатичні аміни та амінування : Посібник для студ. хімічного та біологічного факультетів / О. В. Хиля, Ю. М. Воловенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 44с.
157289
  Скосирев П.Г. Алішер Навої - поет-гуманіст XV століття / П.Г. Скосирев. – К., 1947. – 5-23с.
157290
  Ребмани Л. АЛКА - зона свободной торговли в Америке // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 1. – С. 77-83. – ISSN 0131-2227
157291
  Гусейнов И.А. Алкадар : стихи / И.А. Гусейнов; пер. с лезгин. – Москва : Советский писатель, 1971. – 136 с.
157292
  Куліченко С.А. Алкаліметричне визначення n-ацетамінофенолу (парацетамолу) у водно-міцелярних середовищах поверхнево-активних речовин / С.А. Куліченко, С.О. Фесенко, О.Г. Максимюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-46. – (Хімія ; Вип. 37)


  Розроблено методику рН-метричного визначення парацетамолу із застосуванням водно-міцелярних середовищ поверхнево-активних речовин. Показано можливість визначення парацетамолу в індивідуальних препаратах та у складі багатокомпонентних лікарських форм.
157293
  Куліченко С.А. Алкаліметричне визначення гідрофобних органічних кислот з використанням емульсій типу "масло у воді", стабілізованих неіонною ПАР / С.А. Куліченко, Г.М. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-20. – (Хімія ; Вип. 38)


  Вивчено розчинність та протонодонорні властивості довго ланцюгових карбованих кислот жирного ряду в емульсійних середовищах на основі нейонної поверхнево-активної речовини синтанолу АЛМ-10. Показано, що М/В емульсії можуть бути використані для ...
157294
  Исмаилов Нуреддин Муса оглы Алкалоидоносные растения Азербайджанской ССР / Исмаилов Нуреддин Муса оглы. – Баку
2. – 1985. – 182с.
157295
  Холодков С.Т. Алкалоидоносные растения долины Сусамыр Киргизской ССР : Автореф... кандидата биол.наук: / Холодков С.Т.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по биол. наукам Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Фрунзе, 1965. – 28л.
157296
   Алкалоидоносные растения Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1960. – 68 с.
157297
  Соколов В.С. Алкалоидоносные растения СССР / В.С. Соколов. – М.-Л., 1952. – 380с.
157298
  Проценко Д.Ф. Алкалоиды / Д.Ф. Проценко. – Киев, 1955. – 19с.
157299
  Ескаиров М. Алкалоиды Hoplophyllum foliosum Vved. Строение дубинидина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ескаиров М. ; Акад. наук УзбССР , Ин-т химии растит. веществ. – Ташкент, 1958. – 7 с.
157300
  Трозян А.А. Алкалоиды Merendra raddeana RgI. и их биосинтез. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Трозян А.А.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 21л.
157301
  Юлдашев П.Х. Алкалоиды Vinca : Автореф... доктора хим.наук: / Юлдашев П.Х.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по хим. наукам Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1965. – 33л.
157302
  Филитис Л.Н. Алкалоиды безвременника и их производные в экспериментальной химиотерапии опухолей : Автореф... канд. биол.наук: / Филитис Л.Н.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевтич. ин-т им. С.Орджоникидзе ВНИХФИ. – М., 1956. – 14л.
157303
   Алкалоиды и их производные как инструмент для изучения холинергической системы. – Ташкент : Фан, 1984. – 288с.
157304
  Лазурьевский Г.В. Алкалоиды и растения / Г.В. Лазурьевский. – Кишинёв, 1975. – 150с.
157305
  Абдусаматов А. Алкалоиды растений Ungernia Victoris vved Ungernia Tadshicorum vved : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Абдусаматов А. ; Акад. наук УзССР. – Ташкент, 1963. – 20 с.
157306
  Садыков А.С. Алкалоиды хинолизидинового ряда: Химия, Стереохимия. Биогенез / А.С. Садыков. – М., 1975. – 290с.
157307
  Сидякин Г.П. Алкалоиды цельнолистника. : Автореф... канд. хим.наук: / Сидякин Г.П.; АН УзССР. Ин-т химии. – Ташкент, 1955. – 8л.
157308
  Юнусов С.Ю. Алкалоиды. / С.Ю. Юнусов. – Ташкент, 1968. – 200с.
157309
  Юнусов С.Ю. Алкалоиды. / С.Ю. Юнусов. – Ташкент, 1974. – 318с.
157310
  Юнусов С.Ю. Алкалоиды. / С.Ю. Юнусов. – Ташкент, 1981. – 418с.
157311
  Говоров А.А. Алкамен-театральный мальчик / А.А. Говоров. – М, 1964. – 206с.
157312
  Говоров А.А. Алкамен-театральный мальчик / А.А. Говоров. – М, 1987. – 206с.
157313
  Шимунович Динко Алкар. / Шимунович Динко. – Москва, 1962. – 312с.
157314
  Сребродольская И.И. Алкенидирование алкилфениловых эфиров диеновыми углеводородами. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Сребродольская И.И.; МВ и ССО УССР. КПИ. – К., 1969. – 19л.
157315
  Федоров Е.И. Алкенилирование 2-окси- и 2-аминопиридинов и их некоторых галоидных производных. : Автореф... канд. хим.наук: / Федоров Е.И.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1966. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
157316
  Петросян П.А. Алкенилирование ароматических углеводородов диенами с сопряженными двойными связями и некоторые превращения синтезированных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Петросян П.А.; АН АзССР. Совет секции "Нефтехим. синтез и технология нефтеперерабат. и нефтехим. процессов" Объедин. сов. – Баку, 1969. – 21л.
157317
  Старостина И. Алкеста как ренессансный идеал личности у Дж. Чосера (по поэме "Легенда о хороших женщинах") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-53. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Статья посвящена выявлению ренессансной составляющей характеристики одного из главных персонажей слабоизученной в русскоязычной историографии поэмы английского поэта XIV века Джеффри Чосера. The article is devoted to the revelation of the personal ...
157318
  Мутафчиева В. Алкивиад малый / В. Мутафчиева. – София, 1979. – 251с.
157319
  Гельфер Ц.М. Алкил-кислородное расщепление эфиров карбоновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гельфер Ц.М.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1955. – 14л.
157320
  Мушкало Н.Н. Алкил-метилен-хлорэтилкетоны и некоторые их химические превращения : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.072 / Мушкало Н.Н. ; Киев. политех. ин-т. – Киев, 1969. – 21 с.
157321
  Филатова И.М. Алкил (арил) хлорфосфазенфосфонилы; синтез, конденсация в полифосфазены и другие превращения : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Филатова И.М.; Физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1969. – 24л.
157322
  Дембинскене И.А. Алкиламиноалкиловые эфиры 5- и 6- оксибензодиоксанов -1,4 : Автореф... канд. хим.наук: / Дембинскене И. А.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 14л.
157323
  Джуарян Э.В. Алкилзамещенные пирокатехины. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Джуарян Э.В.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.21
157324
  Красовский В.А. Алкилирование 2-аминотиазолов спиртами и простыми эфирами в растворах серной кислоты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Красовский В.А. ; Днепропетр. хим.-технол. ин-тут им. Ф.Э. Дзержинского. – Днепропетровск, 1965. – 19 с.
157325
  Казарян Акоп Цолакович Алкилирование аминов и иминов ненасыщенными углеводородами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Казарян Акоп Цолакович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 16л.
157326
  Рожкова Н.К. Алкилирование ароматических соединений в присутствии металлических катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: / Рожкова Н. К.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. геол. хим. наук. – Ташкент, 1961. – 10л.
157327
  Клейн А.Г. Алкилирование ароматических соединений в присутствии полифосфорной кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: / Клейн А.Г.; АН БССР. Отд. хим. наук. – Минск, 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
157328
  Яничкин Лев Петрович Алкилирование ароматических соединений гидрохлоридами диеновых углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: / Яничкин Лев Петрович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1967. – 20л.
157329
  Юлдашев К. Алкилирование ароматических соединений гомологами ацетилена : Автореф... кандидата хим.наук: / Юлдашев К.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 17л.
157330
  Нохрин Геннадий Иванович Алкилирование ароматических соединений олефинами в присутствии полифосфорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Нохрин Геннадий Иванович; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.17
157331
  Липович В.Г. Алкилирование ароматических углеводородов / В.Г. Липович, М.Ф. Полубенцева. – Москва : Химия, 1985. – 271с. – Библиогр.: с. 265-271 (254 назв.)
157332
  Люшин М.М. Алкилирование ароматических углеводородов низкомолекулярными полимерами пропилена и изобутилена. : Автореф... канд. хим.наук: / Люшин М.М.; Совет Азерб. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присужю учен. степ. – Баку, 1966. – 21л.
157333
  Руденко Н.В. Алкилирование бензола и его замещенных спиртами в присутствии алюмосиликатного катализатора при атмосферном давлении : Автореф... канд. хим.наук: / Руденко Н.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1959. – 9л.
157334
  Черкасов А.С. Алкилирование бензола некоторыми спиртами и галогенпроизводными жирного ряда над алюмосиликатными катализаторами. : Автореф... канд. хим.наук: / Черкасов А.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 10 с.
157335
  Султанов С.А. Алкилирование бензола олефинами в кипящем слое катализатора. : Автореф... канд. хим.наук: / Султанов С.А.; Азерб. науч.-исслед. ин-т нефтеперераб. промышленности им. В.В.Куйбышева. – Баку, 1958. – 20л.
157336
  Рзаев Н.К. оглы Алкилирование бензола, толуола, ксилолов и хлоркеросиновой фракцией, хлорпарафинами и -олефиновой фракцией в присутствии синтетических алюмосиликатов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.013 / Рзаев Н. К. оглы; АН АзССр, Сов. секц. "Хим. и технол.. орган. синтеза и нефтехим. процессов", Объед. сов по присужд. уч. – Баку, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
157337
  Бабаханов Р.А. Алкилирование галоидпроизводных циклических углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: / Бабаханов Р.А.; Акад. наук. Азербайдж. ССР. Ин-т нефти. – Баку, 1957. – 16л.
157338
  Тураева М. Алкилирование изомерных хлорфенолов и хлоранизолов галоидными алкилами в присутствии малых количеств катализаторов. Синтезы на основе алкилхлорфенолов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Алиева (Тураева) Муайе ; Ташкент. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент, 1981. – 21 с. – Библиогр.: 9 назв.
157339
  Стан В.В. Алкилирование металлических производных алкинов- 1 окиси -, алкокиси и алкилгалогинидами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Стан В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 24л.
157340
  Тыщук Г.Х. Алкилирование мочевины алкилгалогенидами, диметилсульфатом, спиртами и изобутиленом : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Тыщук Г.Х.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1969. – 19л.
157341
  Патриляк К.И. Алкилирование на цеолитах / К.И. Патриляк, Ю.Н. Сидоренко, В.А. Бортышевский ; АН УССР, Ин-т биоорган. химии и нефтехимии. – Киев : Наук. думка, 1991. – 174 с. : ил,. – Библиогр.: с. 163-175
157342
  Молчанова Г.К. Алкилирование нафтеновых углеводородов олефинами в присутствии хлоридов алюминия и железа в растворе нитрометана : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Молчанова Г.К.; ЛГУ. – Л., 1972. – 28л.
157343
  Джанджулян Ж.Л. Алкилирование некоторых СН - и Н-кислот в пресутствии основных агентов : Автореф... канд. хим.наук: / Джанджулян Ж. Л.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1981. – 18л.
157344
  Асатрян Э.М. Алкилирование некоторых сульфонов и сульфамидов в присутствии основных агентов : Автореф. дис. ... наук: 02.00.03 / Асатрян Э.М. ; МВ и ССО АССР, Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 19 с.
157345
  Романихин А.М. Алкилирование некоторых фенолов и эфиров фенолов пипериленом и его гидрохлоридом : Автореф... канд. хим.наук: / Романихин А. М.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1970. – 22л.
157346
  Ахмедов Ш.Т. Алкилирование нефталина непредельными углеводородами : Автореф... канд. хим.наук: / Ахмедов Ш.Т.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1954. – 12л.
157347
  Беликова А.М. Алкилирование нуклеозидов и тРНК хлорэтиламинобензальдегидом и хлорэтиламинобензилиденнуклеозидами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Беликова А.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объединенный ученый совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1971. – 26л.
157348
  Мишиев Д.Е. Алкилирование окси и алкоксизамещенных циклических соединений олефинами. : Автореф... канд. хим.наук: / Мишиев Д.Е.; АН АзССР. Ин-т нефти. – Баку, 1958. – 16л.
157349
  Гасанов Д.Г. Алкилирование фенола различными непредельными углеводородами в присутствии твердых катализаторов : Автореф... канд. техн.наук: / Гасанов Д.Г.; АН АзССР. Ин-т химии присадок. – Баку, 1966. – 26л.
157350
  Гаврилова Татьяна Федоровна Алкилирование фенола фенхенами в присутствии кислотных катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Гаврилова Татьяна Федоровна; МГУ. – М., 1976. – 19л.
157351
  Вардапетян С.К. Алкилирование фенолов винилацетиленовыми спиртами и продуктами их превращений : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Вардапетян С.К.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.17
157352
  Тарнопольский Ю.И. Алкилирование фурановых соединений хлорпроизводными : Автореф... кандидата хим.наук: / Тарнопольский Ю.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1965. – 16л.
157353
  Пормале М.Я. Алкилирование целлюлозы диазоалканами, изучение свойств простых и их уксуснокислых эфиров для модификации целлюлозных волокон. : Автореф... канд. хим.наук: / Пормале М.Я.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1966. – 13л.
157354
  Мамедова А З. Алкилирование циклопарафинов олефинами : Автореф... канд. хим.наук: / Мамедова З.А; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1955. – 12л.
157355
  Афлятунова Р.Г. Алкилирование, ацилирование бензоксазалинов, бензоксазалинтионов и физиологическая активность полученных соединений : Автореф... канд.хим.наукнаук: / Афлятунова Р.Г.; АН УзССР. Ин-т химии растительных веществ. – Ташкент, 1978. – 24л.
157356
  Гринева Нина Ивановна Алкилирующие производные компонентов нуклеиновых кислот : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.10 / Гринева Нина Ивановна; АН СССР. Ин-т биоорган. химии им. М.М.Шемякина. – М., 1975. – 52л. – Бібліогр.:с.52
157357
  Ломакина Т.С. Алкилирующие производные фосфамидов нуклеозидов и олигонуклеоитидов, как реагенты для модификации нуклеиновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Ломакина Т.С.; АН СССР.Сиб.отд-ние. – Новосибирск, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.22
157358
  Логинов В.Н. Алкино море / В.Н. Логинов. – М., 1960. – 142с.
157359
  Иванов А.С. Алкины песни / А.С. Иванов. – Новосибирск, 1956. – 136с.
157360
  Иванов А.С. Алкины песни / А.С. Иванов. – Томск, 1958. – 82с.
157361
  Иванов А.С. Алкины песни / А.С. Иванов. – Москва, 1972. – 192с.
157362
   Алкион белый дьявол. – М, 1969. – 304с.
157363
   Алкілювання 2-(4-оксо-3,4-дигідро-2-хіназолініл)ацетонітрилів / О.В. Хиля, Т.А. Воловненко, О.В. Туров, Ю.М. Воловенко // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 11/12. – С. 108-114. – ISSN 0041-6045
157364
  Аникин Андрей Алко-секреты большого Закарпатья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 74-81 : фото
157365
  Кузнєцов Дмитро Алко-тур: джерело прибутків та культури // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
157366
  Болотова З.Н. Алкоголизм - общественное зло / З.Н. Болотова, А.Ф. Артемчук. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1982. – 77с.
157367
   Алкоголизм - путь к преступлению. – М, 1966. – 156с.
157368
  Злотников А.Г. Алкоголизм - социальная патология / А.Г. Злотников. – Минск, 1988. – 63с.
157369
   Алкоголизм. – М, 1983. – 432с.
157370
  Лисицын Алкоголизм : соц.-гигиен. аспекты / Ю.П. Лисицын, Н.Я. Копыт ; [авт. предисл. Э.А. Бабаян]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1983. – 263 с. : ил.
157371
  Бородкин Ю.С. Алкоголизм / Ю.С. Бородкин, Т.И. Грекова. – Л., 1987. – 157с.
157372
  Иванец Н.Н. Алкоголизм / Н.Н. Иванец, Ю.В. Валентик. – Москва, 1988. – 175с.
157373
  Газизова Л. Алкоголизм женского рода // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 12. – С. 195-201. – ISSN 0012-6756
157374
   Алкоголизм и борьба с ним в ПНР : обзор. – Москва : ИНИОН, 1988. – 22 с. – Библиогр.: с. 20-21. – (Специализированная информация)
157375
  Иванов Л.Н. Алкоголизм и механизм его развития. / Л.Н. Иванов. – Чебоксары, 1987. – 63с.
157376
  Махова Т.А. Алкоголизм и познавательная деятельность. / Т.А. Махова. – Пущино, 1989. – 65с.
157377
  Кругликов Р.И. Алкоголизм и потомство / Р.И. Кругликов, М.Я. Майзелис. – М, 1987. – 124с.
157378
   Алкоголизм и правонарушение : сборник статей. – Ашхабад : Ылым, 1975. – 119 с.
157379
  Бахрах Д.Н. Алкоголизм и правонарушения / Д.Н. Бахрах, А.С. Телегин. – Пермь, 1987. – 83с.
157380
  Мендельсон Г.А. Алкоголизм и преступность / Г.А. Мендельсон, Ю.М. Ткачевский. – 2-е перераб. и доп. – М., 1959. – 136с.
157381
  Каганович И.П. Алкоголизм и преступность / И.П. Каганович, М.И. Ходышев. – Тула, 1978. – 71с.
157382
  Гузиков Б.М. Алкоголизм у женщин / Б.М. Гузиков, А.А. Мейроян. – Л, 1988. – 223с.
157383
  Артемчук А.Ф. Алкоголизм у лиц молодого возраста / А.Ф. Артемчук. – Киев : Здоров"я, 1985. – 128 с.
157384
  Дроздов Э.С. Алкоголизм. / Э.С. Дроздов, Е.И. Зенченко. – Москва, 1986. – 140с.
157385
  Дроздов Э.С. Алкоголизм. : 100 вопросов и ответов / Э.С. Дроздов, Е.И. Зенченко. – 2-е изд., доп. – Москва : Советская Россия, 1988. – 155с.
157386
  Бейсенов Б.С. Алкоголизм: уголовно-правовые и криминологические проблемы / Б.С. Бейсенов. – М, 1981. – 199с.
157387
  Комар В.В. Алкоголізм, сім"я і спадковість / В.В. Комар. – Київ, 1978. – 24с.
157388
  Черник Ярослава Ивановна Алкоголь-, малат-, лактатдегидрогеназы, -амилаза, аспартат- и аланинаминотрансферазы при старении Drosophila melanogaster : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.04 / Черник Ярослава Ивановна; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1985. – 153л. – Бібліогр.:л.120-153
157389
  Черник Я.И. Алкоголь-, малат,-лактатдегидрогеназы, а-амилаза, аспарат-и аланинаминотрансферазы при старении Drosophila Melanogaster. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Черник Я.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 18л.
157390
  Фогел П.И. Алкоголь - враг материнства / П.И. Фогел. – Львов, 1989. – 86с.
157391
  Бартельс В.И. Алкоголь - спутник аварий / В.И. Бартельс. – Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1987. – 29, [3] с.
157392
  Культепина О.С. Алкоголь и дети / О.С. Культепина, И.Б. Полежаева. – Москва, 1976. – 56с.
157393
  Борисов Е.В. Алкоголь и дети / Е.В. Борисов, Л.П. Василевская. – 2-е изд., стер. – Москва, 1983. – 61с.
157394
  Галина И.В. Алкоголь и дети / И.В. Галина. – Москва, 1985. – 95с.
157395
  Бородий Н.К. Алкоголь и здоровье / Н.К. Бородий. – Киев : Здоров"я, 1986. – 42 с.
157396
  Кудрин А.Н. Алкоголь и лекарство / А.Н. Кудрин. – Москва, 1987. – 64 с.
157397
  Сусков И.И. Алкоголь и наследственность / И.И. Сусков. – Москва, 1988. – 62с.
157398
  Примаченок А.А. Алкоголь и несовершеннолетние / А.А. Примаченок. – Минск, 1987. – 70с.
157399
  Логинов А.С. Алкоголь и печень = Лекции о влиянии алкоголя на организм человека / А.С. Логинов, Ю.Е. Блок, К.Д. Джалалов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 94с.
157400
  Стрельчук И.В. Алкоголь и потомство / И.В. Стрельчук, С.З. Пащенко. – Москва, 1976. – 93с.
157401
   Алкоголь и потомство / В.А. Таболин, С.А. Жданова, И.Н. Пятницкая, Г.А. Урывчиков; В.А. Таболин, С.А. Жданова, И.Н. Пятницкая, Г.А. Урывчиков. – Москва : Высшая школа, 1988. – 108, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 107. – (Лекции о влиянии алкоголя на организм человека. Библиографическая серия)
157402
  Ястребов А.В. Алкоголь и правонарушения / А.В. Ястребов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 94с.
157403
  Зальцман Г.Г. Алкоголь и психика / Г.Г. Зальцман. – Алма-Ата, 1981. – 78с.
157404
  Федотов Д.Д. Алкоголь и психическое здоровье. / Д.Д. Федотов. – Москва, 1974. – 96с.
157405
  Гонопольский М.Х. Алкоголь и разрушение личности / М.Х. Гонопольский. – Алма-Ата, 1987. – 158с.
157406
  Гуслицер Л.Н. Алкоголь и рак / Л.Н. Гуслицер. – Киев : Наукова думка, 1987. – 64с.
157407
  Лебедев Б.А. Алкоголь и семья / Б.А. Лебедев, В.В. Дунаевский. – 2-е изд., испр. и переработ. – Ленинград : Медицина, 1986. – 126с.
157408
  Зеренин А.Г. Алкоголь и труд - несовместимы / А.Г. Зеренин. – Москва, 1984. – 92с.
157409
  Рудик Б.І. Алкоголь і захворювання внутрішніх органів. / Б.І. Рудик. – Вид. стереотип. – Київ, 1975. – 30с.
157410
  Шаповал Антон Алкоголь і наркотики як чинники демографічної кризи в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 8 (269). – С.24-29
157411
  Безбородько Б.М. Алкоголь і серцево-судинна система / Б.М. Безбородько. – 3-є вид. – К, 1976. – 48с.
157412
  Чепелев А.Д. Алкоголь разрушает личность / А.Д. Чепелев. – Москва, 1972. – 47 с.
157413
  Скворцова Е.С. Алкоголь, женщины, подростки. / Е.С. Скворцова. – М, 1988. – 39с.
157414
  Гарницкий С.П. Алкоголь, табак, наркотики и здоровье подростков / С.П. Гарницкий. – Киев, 1988. – 30с.
157415
  Ураков И.Г. Алкоголь: личность и здоровье / И.Г. Ураков. – Москва, 1986. – 79с.
157416
  Данилюк М. Алкогольна залежність: як не потрапити на гачок // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 7
157417
  Латиш Ю. Алкогольна ситуація в СРСР та причини антиалкогольної кампанії другої половини 1980-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-37. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається алкогольна ситуація в СРСР напередодні горбачовської антиалкогольної кампанії. The article deals with alcohol situation in USRR before the M. Gorbachov"s anti-alcohol campaign.
157418
  Коппе Р. Алкогольная хилость и недолговечность современного человечества / Р. Коппе. – Москва : Типография Э Лисснера и Ю. Романа, 1894. – 48 с.
157419
  Джужа А.О. Алкогольне сп"яніння як віктимогенний фактор, що сприяє вчиненню сексуальних злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
157420
  Якель Р. Алкогольний делірій "Укрспирту" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 листопада (№ 42). – С. 9


  "Спиртова промисловість України явно наближається до краху. Але між розумінням, що так далі жити не можна, і баченням, як найбільш ефективно реформувати галузь, - прірва. Інтереси держмонополії та самої держави настільки різняться, що одна лише ...
157421
  Трохименко А.В. Алкогольні сюжети в українському фольклорі // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 86-92. – ISBN 978-617-689-216-8
157422
  Мареев Ю.М. Алкокси- и алкоксихлопроизводные сурьмы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Мареев Ю.М.; Каз. гос. ун-т. – Казань, 1978. – 25л.
157423
  Кушмурадов Ю.К. Алколоиды Sophora pahycarpa С.А.М. Строение изософорамина : Автореф... канд. хим.наук: / Кушмурадов Ю.К.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1963. – 15л.
157424
  Птушкина И.Г. Алксандр Иванович Герцен / И.Г. Птушкина. – М., 1987. – 63с.
157425
  Алєксандрова О.В. Алкуїн // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 188-189. – ISBN 966-316-069-1
157426
   Алкучанский Говин : опыт стационарного изучения степного ландшафта. – Москва ; Ленинград : Наука ; [Ленингр. отд-ние], 1964. – 167 с., 1 л. ил. : ил., черт., карт. – Библиогр.: с. 159-163
157427
  Симоненко Л.О. Алла В"ячеславівна Крижанівська (Лагутіна)
157428
   Алла Вікторівна Старостюк // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 120-121. – ISBN 978-966-924-219-8
157429
   Алла Горська : червона тінь калини : листи, спогади, статті. – Київ : Спалах, 1996. – 237, [3] с., , [12] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 237-238. – ISBN 966-512-035-2
157430
  Молчанова Алла Горська в дослідах Людмили Огнєвої / Молчанова, рина // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 15. – ISSN 0868-9644
157431
  Севрук Г. Алла Горська перед слідчим закидала ногу на ногу й запалювала цигарку. Дим пускала йому в обличчя / текст: Світлана Корженко // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 42 (395), 2 листопада 2017. – С. 45-47
157432
  Зарецький О. Алла Горська під ковпаком КДБ. Антиукраїнська спрямованість спец операцій // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 54-58
157433
  Зарецький О. Алла Горська під ковпаком КДБ. Антиукраїнська спрямованість спецоперацій // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 127-133
157434
  Лук"янчук Г. Алла Горська. Презентація каталогу // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 жовтня (№ 42). – С. 5. – ISSN 2519-4429
157435
   Алла Горська. Спалах перед світанком : [фотоальбом до 90-річчя від дня народження] / Музей шістдесятництва ; упоряд. Олена Лодзинська. – Київ : Кліо, 2019. – 133, [3] с. : іл., фотоіл. – Бібліогр. на боковиках. – ISBN 978-617-7755-00-4
157436
  Кравченко Я. Алла Горська: "Аби душа не сивіла..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 вересня (№ 164/165). – С. 24
157437
  Кравченко Я. Алла Горська: "Аби душа не сивіла..." 18 вересня видатній художниці, одному з лідерів "шестидесятників" минуло б 85 років // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 24-30 вересня (№ 39). – С. 5 : фото


  "...П"ятдесят років тому, 1964 року, Алла Горська разом із художниками Людмилою Семикіною, Опанасом Заливахою та Галиною Севрук <...> створили монументальний вітраж для вестибюлю червоного корпусу Київського університету. На ньому зображено гнівного ...
157438
  Журавльова Марина Алла Грорбунова. "Соняшник" від "Душі" : Профі-тур // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 136-137 : Фото
157439
  Чибирак С. Алла Дмитренко - педагог, етнолог, краєзнавець, музейник-експозиціонер (до 60-річчя від дня народження) / С. Чибирак, Мірошниченко-Гусак // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6 (387/388), жовтень - грудень. – С. 113-119. – ISSN 2664-4282
157440
  Алла Дудова Алла Дудова, Борис Петров: Керамика, декор. скульптура, живопись, графика: Кат. выст. / Алла Дудова, Борис Петров; Изюмская Н.Н. – Москва, 1990. – 63с.
157441
  Суржик Л. Алла Ємець: "Максимальна відкритість і прозорість - основні принципи діяльності Національного фонду досліджень України" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 липня- 10 серпня (№ 28)


  На науковому полі нашої держави з"явився новий гравець - Національний фонд досліджень України (НФДУ). Передбачається, що вже з 2019 року він почне надавати гранти на підтримку наукових досліджень і розробок. 4 липня ц.р. Кабінет міністрів України ...
157442
  Комарніцька Л.М. Алла Іванівна Буданцева: штрихи до портрета професіонала // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 234-236. – ISBN 978-966-654-490-5
157443
   Алла Йосипівна Капська // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24-31 березня (№ 9/10). – С. 7
157444
   Алла Константиновна Тарасова. – М., 1978. – 445с.
157445
  Путинцев Н. Алла Константиновна Тарасова. / Н. Путинцев. – М.-Л., 1948. – 60с.
157446
   Алла Ларионова. – 16 с.
157447
  Полухина Л. Алла Ларионова. Николай Рыбников / Лиана Полухина. – Москва : Алгоритм, 2007. – 288с., [ 24 ] л. илл. – (Кинофестиваль). – ISBN 978-5-9265-0391-0
157448
   Алла Михайлівна Богуш - академік АПН України : біобібліографічний покажчик / АПН України; Держ. науково-пед. бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського ; [ упорядники: Пономаренко Л.О., Айвазова Л.М. ; наук. ред. Розова П.І. ]. – 2-ге вид., доп. та переробл. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 118 с. – (Академики АПН України. ; 18)
157449
   Алла Михайлівна Богуш - учений-педагог, академік НАПН України : біобіліограф. покажчик / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: Доркену А.М., Лога Т.В., Щочкіна І.М ; наук. ред. П.І. Рогова ; бібліогр. ред. Доркену А.М.]. – 3-тє вид., допов. та перероб. – Одеса : Фенікс, 2014. – 317, [3] с., [10] арк. іл. : іл., портр. – Алф. покажч. назв праць А.М. Богуш : с. 291-317. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Академіки НАПН України" ; вип. 23). – ISBN 978-966-438-825-9
157450
   Алла Михайлівна Богуш : біобібліографічний покажчик. – Київ : [ Б.в. ], 2005. – 99 с. – (Академики АПН України. Вип. 4). – ISBN 966-8835-02-6
157451
   Алла Олександрівна Жиденко : біобібліографічний покажчик / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наукова б-ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Л.А. Іполітова ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 32 с.
157452
  Зозулина Н.Н. Алла Осипенко / Н.Н. Зозулина. – Л. : Искусство, 1987. – 220 с.
157453
  Стародубец Анатолий Алла Пугачева : Теперь мое амплуа - комическая старуха // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 10 (1081). – С. 49-50. – ISSN 0234-1670


  Про персону співачки Алли Борисівни Пугачової
157454
   Алла Пугачева глазами друзей и недругов : Сборник статей в 2-х книгах. – Москва : Центрполиграф. – ISBN 5-218-00522-3
Кн.1. – 1997. – 424с.
157455
  Старостіна А. Алла Старостіна: Сучасні технології підготовки маркетологів в Україні / Інтерв"ю підготував О. Кравченко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 5. – С. 68-70 : Фото. – ISSN 1606-3732


  [Інтерв"ю з Аллою Старостіною, доктором економічних наук, професором, зав. кафедрою міжнародної економіки, подано короткую біографію]
157456
  Львов-Анохин Алла Шелест / Львов-Анохин. – М., 1964. – 99с.
157457
  Пугачева А. Алла: сборник песен / А. Пугачева. – Москва, 1990. – 18с.
157458
  Морозов Н.А. Аллавердское месторождение медных руд в Закавказье, его породы и генезис // Террасы Судака / Н.И. Андрусов. – Киев : Имп. Ун-т Св.Владимира, 1912. – С.111-194, 347-351 : 3 л. ил.,2 л. карт
157459
  Лемонье Камилл Аллали / Лемонье Камилл. – Москва, 1930. – 111 с.
157460
  Левашвілі О. АллатРа: нове вбрання короля // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 квітня (№ 12). – С. 12


  Сьогодні українське суспільство змусив говорити про себе феномен "АллатРа". Вже тривалий час у великих містах проходить добре фінансована рекламна кампанія однойменної книжки. З фасадів будинків, білбордів, сітілайтів, оголошень у громадському ...
157461
   Аллегория в искусстве // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2013. – Вып. 7. – С. 8-23
157462
  Малле-Жорис Аллегра / Малле-Жорис. – Москва : Радуга, 1990. – 398с.
157463
  Мороз П.А. Аллелопатическая роль опавших листьев и корневых остатков яблони и персика : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Мороз П.А. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1968. – 24 с.
157464
  Жамба Г.Е. Аллелопатические активные вещества катрана сердцелистого и борщевика соснового : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Жамба Г.Е. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1969. – 24 с.
157465
  Кирпенко Н.И. Аллелопатическое взаимовлияние пресноводных водорослей = Allelopathic interaction between freshwater algae / Н.И. Кирпенко ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии]. – Киев : Наукова думка, 2013. – 252, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 217-249. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1318-6
157466
   Аллелопатическое почвоутомление. – Киев : Наукова думка, 1979. – 248 с. : ил. – Библиогр.: с. 231-246
157467
  Райс Э.Л. Аллелопатия / Э.Л. Райс. – Москва : Мир, 1978. – 392с.
157468
  Гродзинский Андрей Михайлович Аллелопатия в жизни растений и их сообществ : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Гродзинский Андрей Михайлович ; АН УССР , Объедин. совет биол. наук. – Киев, 1965. – 21 с. – Бібліогр. : с. 20-21
157469
  Гродзинский А.М. Аллелопатия в жизни растений и их сообществ / А.М. Гродзинский. – Киев : Наукова думка, 1965. – 200 с.
157470
   Аллелопатия и продуктивность растений : сб. науч. трудов. – Харьков, 1988. – 129 с.
157471
   Аллелопатия и продуктивность растений : сб. науч. трудов / АН УССР, Центр. респ. ботан. сад ; редкол. А.М. Гродзинский (отв. ред.) и др. – Киев : Наукова думка, 1990. – 146, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
157472
  Гродзинский А.М. Аллелопатия растений и почвоутомление / А.М. Гродзинский. – Киев : Наукова думка, 1991. – 429 с.
157473
  Андрущенко Т.А. Аллельный полиморфизм генов репарации ДНК и вероятность развития бронхолегочной патологии у шахтеров и работников асбестоцементных заводов Украины // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 15-18 : табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
157474
  Табер А.М. Аллен / А.М. Табер. – М, 1975. – 125с.
157475
  Моргунов И.Н. Аллергенные свойства бактерийных экзотоксинов и анатоксинов : Автореф... д-ра биол.наук: / Моргунов И.Н.; Акад. наук УССР. Отд-ние биол. наук. – К., 1959. – 16л.
157476
  Скепьян Н.А. Аллергические болезни: дифференциальный диагноз, лечение : Справочное издание / Н.А. Скепьян. – Минск : Беларусь, 2000. – 286с. – ISBN 985-01-0277-2
157477
  Пыцкий В.И. Аллергические заболевания / В.И. Пыцкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1991. – 366с.
157478
  Протасов А.И. Аллергические реакции при туберкулезе крупного рогатого скота в зависимости от состояния организма и активности процесса. : Автореф... доктор вет.наук: / Протасов А.И.; Мин. сел. хоз. РСФСР. Лен. вет. ин-т. – Л., 1960. – 35л.
157479
  Адо В.А. Аллергия / В.А. Адо, Л.А. Горячкина, Д.Н. Маянский ; АН СССР, Сиб. отд-ние. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд., 1981. – 113 с. : ил. – Библиогр. в конце кн. – (Научно-популярная серия)
157480
  Адо В.А. Аллергия / В.А. Адо ; Нар. ун-т, Естественнонауч. фак. – Москва : Знание, 1984. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 159
157481
  Горячкина Л.А. Аллергия / Л.А. Горячкина. – М, 1984. – 96с.
157482
  Бахревский В.А. Аллергия / В.А. Бахревский. – М, 1985. – 296с.
157483
   Аллергия и имуннопатология в клинике и эксперименте : сб. науч. трудов. – Москва : МОЛГМИ, 1988. – 183 с. : ил. – Библиогр. : с. 167-179
157484
  Клемпарская Н.Н. Аллергия и радиация. / Н.Н. Клемпарская. – М, 1968. – 200с.
157485
   Аллергия к лекарственным веществам. – Москва : Иноиздат, 1962. – 344 с.
157486
  Беклемишев Н.Д. Аллергия к микробам в клинике и эксперименте / Н.Д. Беклемишев, Г.С. Сухолоева. – Москва, 1979. – 264 с.
157487
  Позднякова Юлия Аллергия на погоду. Реальна ли метеозависимость? Ветром голову надуло // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 11 (2926). – С. 82-89 : фото
157488
   Аллергология : словарь-справочник / Н.М. Бережная, И.А. Петровская, Л.П. Бобкова, И.А. Петровская, С.И. Ялкут; [Бережная Н.М. и др.] ; АН УССР, Ин-т пробл. онкологии им. Р.Е. Кавецкого. – Киев : Наукова думка, 1986. – 445, [2] с. : ил., схем. – Библиогр.: с. 427-437
157489
  Чернух Г.Г. Аллея Героев. / Г.Г. Чернух. – Л, 1961. – 68с.
157490
  Котляров Б.И. Аллея: Записная тетрадь. / Б.И. Котляров. – Харьков, 1979. – 143с.
157491
  Никифорова И.С. Аллилирование двухатомных фенолов и их эфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Никифорова И. С.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. и хим.технологии. – Ташкент, 1966. – 20л.
157492
  Луценко В.В. Аллильное бромирование соединений -циклогексенового ряда : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Луценко В.В. ; МВ и ССО СССР, Вильнюс. гос. ун-тет им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1960. – 14 с.
157493
  Никитина В.И. Аллильные перегруппировки в реакциях с изомерными метокси- и бутоксихлорпоитенами : Автореф... канд. хим.наук: / Никитина В. И.; Казан, ГУ, Каф. орган. хим. – Казань, 1950. – 7 с.
157494
  Гудзий Н. Аллитерация и ассонанс у Тютчева / Н. Гудзий. – М, 1923. – [14] с.
157495
  Самойлов Юрий Алло, вас слушают! : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 90-98 : Фото
157496
  Крымова С. Алло, интересанты! Интеллектуальной собственности нужны хозяева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 21 декабря (№ 51)


  Ход подготовки долгосрочной стратегии государства в области интеллектуальной собственности обсуждался в Совете Федерации.
157497
  Щекочихин Ю.П. Алло, мы вас слышим... / Ю.П. Щекочихин. – Москва, 1987. – 284 с.
157498
  Кондратов А.М. Алло, робот! / А.М. Кондратов. – М, 1965. – 158с.
157499
  Швачко С.А. Алломорфизм единиц языка и речи: контрастивные аспекты // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 54-62. – (Серія: Філологія ; вип. 6)
157500
  Розанов А.Я. Аллостерические пути регуляции биокатализа / А.Я. Розанов. – Одеса, 1977. – 57с.
157501
  Курганов Б.И. Аллостерические ферменты / Б.И. Курганов. – Москва : Наука, 1978. – 248 с. : табл., ил. – Список лит.: 762 назв.
157502
  Бойко Ю.Я. Аллотрасплантация кожи в условиях применения антилимфоцитарной сыворотки и сесибилизации тренспалнтационными антигенами : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.16 / Бойко Ю. Я.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1973. – 21л.
157503
  Эддисон У. Аллотропия химических элементов. / У. Эддисон. – М., 1966. – 207с.
157504
  Булгак В.И. Аллофоническая вариативность консонасосов и их составляющих в английской речи (на материале финальных четырехчленных сочетаний) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Булгак В. И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 23л.
157505
  Ким С.Н. Аллофоническое варьирование консонантизма в немецкой речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.0 / Ким С.Н.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 23л.
157506
  Казанцева Т.Т. Аллохтонные структуры и формирование земной коры Урала. / Т.Т. Казанцева. – М., 1987. – 156с.
157507
  Горецкий Г.И. Аллювиальная летопись великого Пра-Днепра / Г.И. Горецкий. – Москва : Наука, 1970. – 492с.
157508
  Яцкевич С.В. Аллювиально-дельтовые отложения среднего и верхнего девона Нижнего Поволжья в связи с их нефтегазоносностью : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук: 04.00.09 / Яцкевич Станислав Викторович ; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1975. – 22 с. – Библиогр.: с. 21-22
157509
   Аллювиально-дельтовые системы палеозоя Нижнего Поволжья / [В.А. Бабадаглы, С.В. Яцкевич, М.Г. Шебалдина, Л.П. Съестнова] ; под ред.: В.А. Бабадаглы и А.К. Замаренова ; М-во геологии СССР, Нижне-Волж. НИИ геологии и геофизики. – Саратов : Саратовский университет, 1982. – 154 с. : ил. – Библиогр.: с. 147-153
157510
   Аллювиальные и озерно-аллювиальные кайнозойские отложения Среднего Поволжья. – Новосибирск : Наука, 1971. – 210 с.
157511
   Аллювиальные и озерно-аллювиальные кайнозойские отложения Среднего Поволжья. – Новосибирск, 1971. – 210 с.
157512
  Кузнецов В.А. Аллювиальные комплексы отложений земной коры Белоруссии и их металлоносность / В.А. Кузнецов, Л.И. Матрунчик. – Минск, 1978. – 185с.
157513
  Кузнецов В.А. Аллювиальные отложения Белоруссии / В.А. Кузнецов. – Минск, 1979. – 113с.
157514
  Розовский Л.Б. Аллювиальные потоки речных долин (Материалы к гидрофизической характеристике) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Розовский Л. Б.; ОГУ. – Одесса, 1950. – 11 с.
157515
  Кузнецов Валерий Алексеевич Аллювиальный литогенез : Библиогр. указ. литературы / Кузнецов Валерий Алексеевич; АН БССР; Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и Техника, 1975. – 235с.
157516
  Кузнецов В.А. Аллювиальный седиментогенез и породообразование : Библиогр. указатель литературы / В.А. Кузнецов; АН БССР; Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 238с.
157517
   Аллювий : межвуз. сборник науч. трудов. – Пермь : Пермский университет, 1976. – 162 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр. в конце ст.
157518
   Аллювий. – Пермь : Пермский ун-т, 1983
157519
  Горецкий Г.И. Аллювий великих антропогеновых прарек Русской равнины / Г.И. Горецкий. – Москва : Наука, 1964. – 416с.
157520
  Чистяков А.А. Аллювий горных иподгорноравнинных рек (закономерности формирования и фации на примере рек Кавказа, Средней и Южной Азии). : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 04.00.01 / Чистяков А.А.; МГУ. Геол. ф-тет. Каф. динамич. геологии. – М., 1975. – 55л.
157521
   Аллювий. Научные и практические аспекты изучения : Библиогр. указатель. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 228с. – ISBN 5-343-00181-5
157522
  Савченко Н.Н. Аллюзия как речевой способ реализации категории интертекстуаль-ности в тексте англоязычной пародии / Н.Н. Савченко, А.В. Котова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 77-80. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
157523
   Алма-Ата - столица Казахской ССР. – Алма-Ата : Казгиз, 1960. – 308 с. : ил.
157524
  Пронченков И.М. Алма-Ата - столица Советского Казахстана / И.М. Пронченков. – Алма-Ата, 1953. – 100 с.
157525
  Прнченков И.П. Алма-Ата - столица Советского Казахстана / И.П. Прнченков. – Алма-ата, 1955. – 100 с.
157526
  Барагин Д.Д. Алма-Ата / Д.Д. Барагин, И.И. Белоцерковский. – Москва : Госиздат архитектуры и градостроительства, 1950. – 60 с. : рис.
157527
  Джусупбеков С. Алма-Ата / С. Джусупбеков, Т. Айтиев. – Алма-Ата, 1958. – 54 с.
157528
  Дуйсенов Е.Д. Алма-Ата / Е.Д. Дуйсенов. – Алма-Ата : Казахстан, 1968. – 114 с.
157529
   Алма-Ата : 1986. Декабрь : книга-хроника : сборник. – Алма-Ата : Аударма ; Алтын орда, 1991. – 173, [1] с. : ил.
157530
   Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны. – Алма-Ата, 1949. – 412с.
157531
   Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917-1920 гг.) : (летопись событий). – Алма-Ата : ОГИЗ, 1949. – XII, 412 с., [3] л. портр. : ил., портр., карт.
157532
   Алма-Ата и ее окрестности. – Москва : Профиздат, 1954. – 11с. : илл.
157533
  Дуйсенов Е.Д. Алма-Ата сегодня и завтра / Е.Д. Дуйсенов. – Алма-Ата, 1963. – 176 с.
157534
  Берггрин А.П. Алма-атинские "кругосветки" / А.П. Берггрин. – Алма-Ата, 1956. – 20с.
157535
  Клепикова Елена Алма-Атинские быльки = Странички из истории нашего Города, или Маленькие рассказы о любви : проза : расказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 7. – С. 123-136. – ISSN 0012-6756
157536
  Зайцев А.С. Алма-Атинский высокогорный каток / А.С. Зайцев, В Ф. Сергиев, . – Алма-Ата, 1955. – 56с.
157537
  Зайцев А.С. Алма-Атинский высокогорный каток / А.С. Зайцев, Ф.В. Сергиев. – Алма-Ата, 1956. – 68с.
157538
  Зверев М.Д. Алма-Атинский заповедник / М.Д. Зверев, М.А. Проскуряков. – Алма-Ата, 1979. – 95с.
157539
   Алма-Атинский заповедник : фотоальбом / спец. съемка А. Лыскина ; сост. В. Жиряков, Л. Лыскина ; авт. текста В. Жиряков ; зарисовки о природе М. Зверева ; вступ. ст. П. Мариковского. – Москва : Планета, 1989. – 177, [2] с. : ил. – (Заповедники СССР)
157540
  Валаев Р.Г. Алмаз - камень хрупкий / Р.Г. Валаев. – 3-е доп. изд. – Киев, 1973. – 255с.
157541
  Валаев Р.Г. Алмаз - камень хрупкий / Р.Г. Валаев. – 4-е. – Киев : Радянський письменник, 1977. – 255с.
157542
  Чабанівський М.І. Алмаз / М.І. Чабанівський. – Київ : Молодь, 1953. – 76 с.
157543
   Алмаз : справочник. – Киев : Наукова думка, 1981. – 78 с.
157544
  Скоп Ю.С. Алмаз "Мария" / Ю.С. Скоп. – Москва, 1972. – 301с.
157545
  Ахметов С.Ф. Алмаз "Шах" : [повести и рассказы] / Спартак Ахметов ; предисл. А. Казанцева ; худож. В. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 239 с. : ил. – (Б-ка современной фантастики)
157546
  Быков М. Алмаз в серебре : А.А. Блок // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . ноябрь. – С. 48-51
157547
   Алмаз в электронной технике : сб. статей. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 245, [3] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
157548
  Любарева Е.П. Алмаз горит издалека.... : Блоковские традиции в советской поэзии / Е.П. Любарева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 237 с.
157549
  Якутский Н.Г. Алмаз и любовь : роман / Николай Якутский ; пер. с якут. Э.Эделя. – Москва : Советский писатель, 1971. – 175 с.
157550
  Волгин Игорь Алмаз королевы / Волгин Игорь. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 448с. – (Бандитский роман). – ISBN 5-04-008360-2
157551
  Лубківський Роман Алмаз Шевченківської душі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – ISSN 0869-3595
157552
  Лубківський Р. Алмаз Шевченкової душі // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 198-199. – ISSN 0130-321Х
157553
  Милашев В.А. Алмаз: Легенды и действительность / В.А. Милашев. – Ленинград : Недра, 1976. – 113с.
157554
  Милашев В.А. Алмаз: Легенды и действительность / В.А. Милашев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1981. – 161с.
157555
  Милашев В.А. Алмаз: Легенды и действительность / В.А. Милашев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1989. – 159 с.
157556
  Шашло Т.М. Алмази шліфують. / Т.М. Шашло. – К., 1961. – 183с.
157557
  Бакуль В.М. Алмази. Їх минуле і сучасне / В.М. Бакуль. – Київ : [б. в.], 1971. – 63 с. : іл. – (Т-во "Знання" УРСР. Сер. 10 ; № 12)
157558
  Даен Л.А. Алмазна грань / Л.А. Даен. – К, 1960. – 136с.
157559
  Клименко М.Д. Алмазна грань : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Молодь, 1973. – 74 с.
157560
  Державин Г.Р. Алмазна сыплется гора / Г.Р. Державин. – М., 1972. – 238с.
157561
  Єфремов І.А. Алмазна труба / І.А. Єфремов. – Київ, 1954. – 52с.
157562
  Осин Д.Д. Алмазная грань / Д.Д. Осин. – М, 1957. – 435с.
157563
  Садовский В.Л. Алмазная грань / В.Л. Садовский. – Москва, 1969. – 287с.
157564
  Когинов Ю.И. Алмазная грань / Ю.И. Когинов. – Москва, 1977. – 190с.
157565
  Кириленко Ю.П. Алмазная грань : Повесть / Ю.П. Кириленко. – Москва, 1988. – 202с.
157566
  Захаренко И.П. Алмазная заточка твердосплавного инструмента совместно со стальной державской / И.П. Захаренко, А.А. Шепелев. – Киев, 1976. – 220 с.
157567
  Юзмухаметов Р.Н. Алмазная корона России // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 45-48. – ISSN 1684-2618
157568
  Маркарян Ж.А. Алмазная промышленность Африки: Проблемы и перспективы развития / Ж.А. Маркарян. – Москва : Наука, 1989. – 118с.
157569
   Алмазная прорва // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 136 : Фото
157570
  Ефремов А И. Алмазная труба / А И. Ефремов, . – Москва : Правда, 1946. – 48 с.
157571
  Ефремов А И. Алмазная труба / А И. Ефремов, . – М, 1954. – 207с.
157572
  Вишнепольский Е.В. Алмазне вигладжування деталей з некомпактних сплавів на основі алюмінидів титану / Е.В. Вишнепольский, Д.В. Павленко // Авіаційно-космічна техніка і технологія : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. С.В. Єпіфанов ; редкол.: С.М. Фірсов, Л.О. Базима, О.О. Баранов [та ін.]. – Харків, 2020. – 3 (163), травень - червень. – С. 43-52. – ISSN 1727-7337


  Приведені результати досліджень параметрів залишкової пористості поверхневого шару зразків із сплаву Ti - 45Al-3Nb - Y2O3 (OX45 - 3ODS) на основі алюмінидів титану, отриманих селективним лазерним спіканням, з точки зору впливу на параметри залишкової ...
157573
  Квасниця В.М. Алмазне вікно у нижню мантію Землі (відгук на книгу Ф.В. Камінського "Нижня мантія Землі. Склад і будова") // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 1. – С. 93-98. – ISSN 2519-2396


  "У 2017 р. У видавництві Springer Geology вийшла в світ книга всесвітньо відомого мінералога і геохіміка Фелікса Вітольдовича Камінського «нижня мантія Землі. Склад і будова» (Felix V. Kaminsky. The Earth’s Lower Mantle. Composition and Structure. ...
157574
  Кочерга І. Алмазне жорно : п"єса / І. Кочерга. – Харків, 1930. – 96 с.
157575
  Лавріненко В.І. Алмазно-абразивна обробка : як подолати усталені міфи / В.І. Лавріненко ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України. – Київ : Академперіодика, 2021. – 363, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 349-360. – ISBN 978-966-360-427-5
157576
  Потоцкая Т.И. Алмазно-бриллиантовый комплекс мира : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 22-29 : Табл., фото, карти, схеми. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0016-7207
157577
   Алмазное бурение. – Москва : Гостоптехиздат, 1961. – 172 с.
157578
  Пилипченко Ф.И. Алмазное бурение геологоразведочных скважин в Украинской ССР / Ф.И. Пилипченко. – К., 1966. – 20с.
157579
   Алмазное бурение глубоких скважин на Украине. – Киев, 1966. – 20 с. – (Нефтяная и газовая промышленность)
157580
  Марамзин А.В. Алмазное бурение на твердые полезные ископаемые / А.В. Марамзин. – Л., 1977. – 248с.
157581
   Алмазное бурение направленных и многозабойных скважин / В.Г. Вартыкян, А.М. Курмашев, Ю.Т. Морозов, В.В. Шитихин; [Вартыкян В.Г. и др.]. – Ленинград : Недра, 1969. – 94 с. – (Библиотека мастера алмазного бурения)
157582
  Кувыкин С.И. Алмазное бурение нефтяных скважин. / С.И. Кувыкин, Н.Ф. Кагарманов. – Уфа, 1962. – 104с.
157583
   Алмазное бурение скважин на угольных месторождениях : метод. рекомендации. – Ленинград : ОНТИ ВИТР, 1976. – 51с. : ил.
157584
  Алексеев И.Г. Алмазное сердце России / И.Г. Алексеев. – Москва, 1974. – 109с.
157585
  Адалло Алмазное стремя : стихотворения и поэмы : авториз. пер. с авар / Адалло ; худож. В. Комаров. – Москва : Современник, 1983. – 183 с. : ил.
157586
  Хаткевич Василий Алмазной шлифовке камня - 4500 лет : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 2
157587
  Івченко Володимир Алмазною стежкою // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 2-5 : фото
157588
  Бобриевич А.П. и др. Алмазные месторождения Якутии / [Бобриевич А.П., Бондаренко М.Н., Гневушев М.А. и др.] ; науч. ред. Соболев В.С. ; М-во геологии и охраны недр СССР. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 527 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 515-525
157589
  Прокопчук Б.И. Алмазные россыпи и методика их прогнозирования и поисков. / Б.И. Прокопчук. – М, 1979. – 248с.
157590
  Денисов А. Алмазный дым донбасских шахт : где мы живем // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 9-15 марта (№ 10)


  Україна має 459 міст. Розпочато інформацію про міста України: Авдєєвка, Алмазная, Алупка, Алушта, Алчевськ, Амвросієвка, Ананьєв.
157591
  Унгарсынова Ф. Алмазный клинок : стихотворения и поэмы / Фариза Унгарсынова ;. – Москва : Художественная литература, 1985. – 259 с.
157592
  Попов Л.А. Алмазный край : стихи / Леонид Попов; авториз. пер. с якут. – Москва : Советская Россия, 1958. – 125 с.
157593
  Скалов Г. Алмазный край. / Г. Скалов. – Москва, 1967. – 80с.
157594
  Катаев В.П. Алмазный мой венец / В.П. Катаев. – Москва, 1979. – 222с.
157595
  Катаев В.П. Алмазный мой венец / В.П. Катаев. – Москва : Советский писатель, 1981. – 528 с.
157596
  Катаев В.П. Алмазный мой венец; Святой колодец; Трава забвенья / В.П. Катаев. – Кишинев, 1986. – 478 с.
157597
  Кадыров П. Алмазный пояс : ташк. гор. роман / Примкул Кадыров; пер. с узбек. Ю.Суровцева. – Москва : Советский писатель, 1984. – 270 с.
157598
  Байкалов А.К. Алмазный правящий инструмент на гальванической связке / Байкалов, Анатолий Кузьмич ; АН УССР, Ин-т сверхтвердых материалов. – Киев : Наук. думка, 1976. – 204 с.
157599
  Максвелл Э. Алмазный тигр / Э. Максвелл. – М, 1997. – 480с.
157600
  Баулин Н.Я., Уваров В.А., Долгов В.И., Смирнов В.И. Алмазный фонд СССР / Н. Баулин, В. Уваров, В. Долгов, В. Смирнов. – [3-е изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 191 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание. – ISBN 5-239-00051-4
157601
  Баулин Н.Я., Уваров В.А., Долгов В.И., Смирнов В.И. Алмазный фонд СССР / Н. Баулин, В. Уваров, В. Долгов, В. Смирнов. – [3-е изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 191 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание
157602
  Баулин Н.Я., Уваров В.А., Долгов В.И., Смирнов В.И. Алмазный фонд СССР / Н. Баулин, В. Уваров, В. Долгов, В. Смирнов. – [3-е изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 188 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание. – ISBN 5-239-00051-4
157603
  Ульяненко Н.М. Алмазовмісні одношарові інструменти на склозв"язці. : Автореф... канд техн.наук: 05.02.01 / Ульяненко Н.М.; АУ України, Ін-т надтвердих матеріалів ім В. Бакуля. – К., 1994. – 17л.
157604
   Алмазоносность Европейского Севера России : труды XI геолог. конф. Коми АССР. – Сыктывкар, 1993. – 152 с.
157605
  Каминский Ф.В. Алмазоносность некимберлитовых изверженных пород / Ф.В. Каминский. – М., 1984. – 171с.
157606
   Алмазоносность юго-западной окраины Русской платформы. – Киев : Наукова думка, 1970. – 120 с. : ил. – Библиогр.: с. 114-119
157607
   Алмазоносные архейские породы Олондинского зеленокаменного пояса : (западная часть Алдано-Станового щита) / А.П. Смелов, В.С. Шацкий, А.Л. Рагозин, В.Н. Реутский, А.Е. Молотков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 10. – С. 1322-1334 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1332-1334. – ISSN 0016-7886
157608
   Алмазоносные россыпи западной Якутии. – Москва, 1967. – 280с.
157609
  Рожков И.С. Алмазоносные россыпи Мало-Ботуобинского района западной Якутии / [Рожков И.С., Михалев Г.П., Зарецкий Л.М. и др.] ; АН СССР, Якут. филиал Сиб. отд-ния, Ин-т геологии. – Москва : Академия Наук СССР, 1963. – 280 с., IX л. табл. : ил., табл. – Библиогр.: с. 273-278
157610
   Алмазосодержащие материалы и их применение : сборник науч. трудов. – Киев, 1985. – 144 с.
157611
  Шафрановский И.И. Алмазы / И.И. Шафрановский. – Москва- Ленинград : Изд-во АН СССР, 1953. – 155с.
157612
   Алмазы : библиогр. указатель лит. за 1967-1969 гг. – Москва : ЦНИИТЭИ-приборостроения, 1970. – 68 с. – (Библиографическая информация)
157613
  Возный А.Ф. Алмазы : пособие для работников аппаратов БХСС и следователей / доц. А.Ф. Возный ; М-во внутр. дел УССР. – Киев : Редакционно-издательский отдел МВД УССР, 1972. – 72, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 72-73 и в подстроч. примеч.
157614
  Вдовыкин Г.П. Алмазы в метеоритах / Г.П. Вдовыкин. – Москва : Наука, 1970. – 128 с.
157615
  Вермуш Г. Алмазы в мировой истории и истории об алмазах / Вермуш Г. – Москва : Международные отношения, 1988. – 288 с.
157616
  Безсалько П. Алмазы Востока / П. Безсалько. – Пг., 1919. – 85с.
157617
  Дерягин Б.В. Алмазы делают химики / Б.В. Дерягин, Д.В. Федосеев. – М, 1980. – 128с.
157618
  Рожков И.С. Алмазы на службе человека / И.С. Рожков, А.П. Моров. – Москва : Недра, 1967. – 191с.
157619
  Юрк Ю.Ю. и др. Алмазы песчаных отложений Украины / [Кашкаров И.Ф., Полканов Ю.А., Юрк Ю.Ю. и др.] ; отв. ред. Ю.Ю. Юрк ; М-во геологии УССР, Ин-т минер. ресурсов. – Киев : Наукова думка, 1973. – 167 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 157-165
157620
  Леонов Б.Н. Алмазы Приленской области / Б.Н. Леонов. – М, 1966. – 280с.
157621
   Алмазы Сибири : сост. кол. геологов Амакинской экспедиции Главуралсибгеологии. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 159 с., [11] л. ил., [1] отд. л. карт. : ил., карт. – Библиогр.: с. 157-158
157622
  Васильев Л.А. Алмазы, их свойства и применение / Л.А. Васильев, З.П. Белых. – Москва : Недра, 1983. – 101с.
157623
  Шафрановский И.И. Алмазы. / И.И. Шафрановский. – М.-Л., 1964. – 174с.
157624
  Андреев В.В. Алмазы. Рынок капиталистических стран / Андреев В.В. – Москва : Внешторгиздат, 1958. – 151 с. – Библиогр.: с. 148-149
157625
   Алмалык : материалы к плану второй пятилетки. – Ташкент, 1933. – 324 с. – (Промышленная серия / под ред. Рахман И.З.)
157626
   Алманах de inbъцътуръ ші Петречере, 1851. – 114, II с.
157627
  Пинько О.П. Алмгебраїчна інтерпретація пропозиційних секвенійних обчислень : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.08 / Пинько О.П.; КНУТШ. – К., 2000. – 16л. – Бібліогр.:с.13-14
157628
  Лященко Н.Я. Алмир / Н.Я. Лященко, А.С. Козин. – К., 1979. – 95с.
157629
  Звонська Л.Л. Алогенні синтаксичні конструкції в грецькому тексті Нового Завіту // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 172-179
157630
  Орлов Денис Алогичный "Порше" : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 114 : Іл.
157631
  Кеба Д.О. Алогічне і гротескне в художній структурі романів Ф. Кафки // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 6-7
157632
  Мэрдок А. Алое и зеленое / А. Мэрдок. – Москва, 1968. – 288с.
157633
  Пальчиков В.А. Алое и синее / В.А. Пальчиков. – Новосибирск, 1964. – 71с.
157634
  Камалов Х.Н. Алое утро : стихи / Х.Н. Камалов; пер. с татар. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 55 с.
157635
   Алое утро : узб. рассказы : пер. с узб. – Москва : Художественная литература, 1985. – 383 с.
157636
  Гайдаржи М.М. Алое, гастерія, гавортія: інтродукція, біологія, екологія : Монографія / М.М. Гайдаржи; КНУТШ; Ботанічний сад. – Київ : Київський університет, 2003. – 174с. – ISBN 966-594-379-0
157637
   Алоис Ирасек : био-библиографический указатель. – Москва, 1955. – 26 с. – (Писатели стран народной демократии)
157638
  Матюшко Б.К. Алоїз Ріль і Володимир Лесевич про спільність між емпіріокритицизмом та імпресіонізмом // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 196-203. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 22 (35))
157639
   Алоїза Савицька - фундатор вітчизняних досліджень проблем медичного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 375-377. – ISSN 0132-1331
157640
  Рибак Н.С. Алоїс Ірасек // Песиголовці : історичний роман / А. Ірасек. – Київ : Радянський письменник, 1949. – С. 3-13. – (Бібліотека слов"янської літератури)
157641
  Помірко Р.С. Аломорфні властивості іспанського демінутивного словотворення


  Розглянуто аломорфні словотвірні властивості іспанської демінутивної лексики, досліджено, зокрема, варіативні процеси у творенні інтерфікс них похідних, проаналізовано принципи, за якими створюються можливості появи бінарних, тернарних суфіксальних ...
157642
  Фісун В. Аломотив жертвоприношення людини над скарбом у прозових жанрах фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 36-41. – Бібліогр.: С. 40-41
157643
  Тьери Р. Алона, дочь Красного Волка / Р. Тьери. – Ленинград, 1971. – 88с.
157644
  Матвиенко Марина Алоха! Строгий закон гавайцев. Люди слова // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 30-35 : фото
157645
   Алпамыш-Батыр. – Алма-Ата : Изд-во Акад. наук КазССР, 1961. – 566 с.


  В прил.: О казахских версиях "Алпамыса" / Н. Смирнова и Т. Сыдыков. О музыкальном воплощении "Алпамыса" в исполнении Рахмета Мазходжаева и Келимбета Сергазиева / (Подгот. Б. Ерзакович). Великан Алпамыс: (Из публикации А.А. Диваева). Публикация ...
157646
   Алпамыш : Узбек. нар. эпос : по варианту Фазила Юлдаша. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 176 с. : ил.
157647
   Алпамыш : Узбек. эпос : по варианту нар. певца Фазила Юлдаша. – Ташкент : Госиздат, 1949. – XIV, 340 с. : ил.
157648
   Алпамыш. – Москва, 1958. – 222 с.
157649
   Алпамыш : Узб. нар. эпос : [по варианту сказителя Ф. Юлдаш оглы]. – Ленинград : Советский писатель ; Ленингр. отд-ние, 1982. – 379 с. – (Библиотека поэта : осн. М. Горьким 2-е изд. Большая серия / редкол.: Ф.Я. Прийма (гл. ред.) и др.)
157650
   Алпамыш. Узбекский народный эпос. – Москва : ГИХЛ, 1958. – 356 с.
157651
   Алпамыш. Узбекский народный эпос : Узб. нар. эпос : сказитель Фазил Юлдаш оглы. – 3-е изд. – Ташкент : АН УзССР, 1958. – 292 с. : ил.
157652
  Зорин Л.Г. Алпатов / Л.Г. Зорин. – М., 1957. – 79с.
157653
   Алтае-Саянская горная область : История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1969. – 411 с., [5] л. ил. : ил. – Библиогр. : с. 377-411. – (История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока)
157654
  Рерих Н. Алтай-Гималаи // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 9. – С.96-101
157655
  Рерих Н.К. Алтай - Гималаи / Н.К. Рерих. – Москва : Мысль, 1974. – 350с.
157656
  Рерих Н. Алтай - Гималаи : путевой дневник / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1992. – 336 с. – ISBN 5-85745-028-4
157657
  Ларин Евгений Алтай - и никуда более! // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 62 : фото
157658
  Лантух А.М. Алтай - крейсер "Свердлов" / А.М. Лантух. – Барнаул, 1963. – 38с.
157659
  Савельев Н. Алтай - родина выдающихся изобретений / Н. Савельев. – Барнаул, 1951. – 117с.
157660
  Мухачев И.А. Алтай / И.А. Мухачев. – М., 1957. – 192с.
157661
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1 (87). – 1979
157662
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2 (88). – 1979
157663
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3 (89). – 1979
157664
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4 (90). – 1979
157665
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1 (91). – 1980
157666
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2 (92). – 1980
157667
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3 (93). – 1980
157668
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4 (94). – 1980
157669
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1981
157670
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1981
157671
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1981
157672
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1981
157673
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1982
157674
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1982
157675
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1982
157676
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1982
157677
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1983
157678
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1983
157679
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1983
157680
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1983
157681
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1984
157682
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1984
157683
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1984
157684
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1984
157685
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1985
157686
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1985
157687
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1985
157688
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-085X
№ 4. – 1985
157689
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-085X
№ 1. – 1986
157690
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1986
157691
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1986
157692
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1986
157693
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1987
157694
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1987
157695
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1987
157696
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1987
157697
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1988
157698
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1988
157699
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1988
157700
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1988
157701
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1989
157702
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1989
157703
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1989
157704
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1989
157705
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1990
157706
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1990
157707
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1990
157708
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1990
157709
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1991
157710
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1991
157711
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1991
157712
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1991
157713
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 5. – 1991
157714
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 6. – 1991
157715
  Литвинцев Данил Алтай : Однажды на диком Востоке. Репортаж // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 170-184 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
157716
   Алтай в восстановительный период : сборник документов. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1960. – 463 с. : ил. – Библиогр.: с. 454-461
157717
   Алтай в годы Великой Отечественной войны. – Барнаул, 1965. – 455с.
157718
  Сагалаев А.М. Алтай в зеркале мифа / А.М. Сагалаев. – Новосибирск, 1992. – 175с.
157719
   Алтай в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.). – Барнаул, 1961. – 332с.
157720
   Алтай в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : ист. очерк. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1961. – 332 с.
157721
   Алтай в прошлом и настоящем : 50 лет Алт. края : тез. докл. к науч.-практ. конф. – Барнаул, 1987. – 254, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце докл.
157722
   Алтай в художественной литературе : [лит.-худож. сборник]. – Барнаул : Алтайкрайгиз, 1951. – 384 с.
157723
  Глаз Е.Г. Алтай в художественной литературе : Рекоменд. указ. / Е.Г. Глаз, А.В. Меркурьева. – Барнаул : Алтай. кн. изд., 1980. – 60с.
157724
   Алтай в эпоху камня и раннего металла : межвуз. сборник. – Барнаул : АГУ, 1985. – 207 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
157725
   Алтай в эпоху камня и раннего металла. – Барнаул, 1985. – 207с.
157726
   Алтай в эпоху капитализма. – Барнаул : АГУ, 1986. – 271 с. : ил. – Библиогр.: с. 244-269
157727
   Алтай Гаджиев. – Баку : Ишыг, 1974. – [72] с.
157728
  Богданова Светлана Алтай повышает свою состоятельность : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 75 : Фото
157729
   Алтай Рудный. – Алма-Ата, 1962. – 124с.
157730
  Чистяков М.И. Алтай. / М.И. Чистяков. – Алма-Ата, 1978. – 158с.
157731
   Алтай. Хантенгри. Истоки. Зеравшана : сборник статей. – Москва ; Ленинград : Ред.-изд. отд. ЦУЕГМС ; ЛОЦТ им. К. Ворошилова Тип. арт. "Советский печатник", 1936. – 192 с., [2] вкл. л. ил. : ил. – Библиогр. в конце ст. – (Труды ледниковых экспедиций / Ком. СССР по проведению 2 Междунар. полярного года при Центр. упр. ЕГМС ; вып. 6)


  Содерж.: Тюменцев К.Г. Отчет о работах Алтайской ледниковой экспедиции 1933 года; Он же. Отчет геолого-гляциологической части Алтайской ледниковой экспедиции 1933 года; Тронов Б.В. Отчет о работе географо-гляциологической части Алтайской ледниковой ...
157732
  Азовец Вячеслав Иванович Алтайская краевая партийная организация в борьбе за технический прогресс в промышленности в 1959 - 1965 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.01 / Азовец Вячеслав Иванович ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1974. – 22 с.
157733
   Алтайская литература : лит.-худож. сборник. – Горно-Алтайск : Книжное издательство, 1955. – 347 с., [5] л. ил. : ил.
157734
  Егоров А.И. Алтайская одиссея / А.И. Егоров. – Алма-Ата, 1984. – 268с.
157735
  Воронкова Любовь Алтайская повесть // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1973. – Т. 5. – С. 5-194. – (Б-ка пионера)
157736
  Воронкова Л.Ф. Алтайская повесть / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1984. – 223с.
157737
  Старостин С.А. Алтайская проблема и происхождение японского языка / С.А. Старостин. – Москва : Наука, 1991. – 296 с. – ISBN 5-02-016813-0
157738
  Баскаков Н.А. Алтайская семья языков и ее изучение / Н.А. Баскаков ; АН СССР, ИН-т языкознания. – Москва : Наука, 1981. – 135 с. – Библиогр.: с. 126-133
157739
  Нехорошев В.П. Алтайские Reteporinae тарханской свиты / В.П. Нехорошев. – Отд. отт. из Известий геол. ком. 1925 г., т. ХIV, № 8. – [Ленинград] : [Изд. Геолог. Комитета], 1925. – С. 785-803, 1 л. табл. : ил. – Библиогр. в примеч.
157740
  Маковкин Д.Д. Алтайские большевики в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства в годы перовй сталинской пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Маковкин Д. Д.; ЛГУ, ИПКП маркс. лен. – Ленинград, 1950. – 16 с.
157741
  Кузнецов С.О. Алтайские были / С.О. Кузнецов. – М., 1961. – 48с.
157742
   Алтайские героические сказания. – Москва : Современник, 1983. – 288 с. : ил.
157743
  Романова Н.П. Алтайские заимствования в русском говоре Онгудайского района Горно-Алтайской авт. обл. : Автореф... канд. филол.наук: / Романова Н. П.; НовосибГУ. – Новосибирск, 1966. – 26л.
157744
  Вербицкий В.И. Алтайские инородцы / В.И. Вербицкий. – Москва : Политехнический музей, 1893. – 221 с.
157745
   Алтайские курганы. Выставка "Культура и искусство древнего населения Сибири" : краткий путеводитель. – Ленинград : Аврора, 1973. – 21, [7] с.
157746
  Казанцев И. Алтайские писатели о современнике / И. Казанцев, А. Ореховский. – Барнаул, 1961. – 172 с.
157747
  Степанов В.А. Алтайские тетради / В.А. Степанов. – Москва, 1987. – 448с.
157748
   Алтайские этимологии : сб. науч. трудов. – Ленинград : Наука, 1984. – 225 с. – Библиогр.: с. 219-221
157749
  Суразаков С.С. Алтайский героический эпос / С.С. Суразаков. – М., 1985. – 255с.
157750
  Суразаков С.С. Алтайский героический эпос. : Автореф... канд. филолог.наук: / Суразаков С.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 17 с.
157751
  Ирисов Э.А. Алтайский госудадрственный заповедник / Э.А. Ирисов. – Барнаул, 1979. – 63с.
157752
   Алтайский государственный заповедник : (науч.-попул. очерк) / В.В. Дмитриев, М.В. Золотовский, С.С. Фолитарек, М.С. Хомутова, П.В. Юргенсон; В.В. Дмитриев, М.В. Золотовский, С. С. Фолитарек, М.С. Хомутова, П.В. Юргенсон ; Комитет по заповедникам при Президиуме ВЦИК. – Москва : Полиграфкнига, 1937. – 104 с., [1] вкл. л. карт. : : ил., карт.
157753
  Шапошников Ф.Д. Алтайский дикий северный олень. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шапошников Ф.Д.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1949. – 7 с.
157754
   Алтайский заповедник. – М., 1977. – 184 с.
157755
   Алтайский краевой агротехнический съезд : январь 1948 г. : сборник материалов. – Барнаул : Алткрайиздат ; Тип. изд-ва "Алт. правда", 1948. – 219, [4] с. : ил.
157756
   Алтайский край. – Барнаул, 1957. – 128с.
157757
  Ирисов Э.А. Алтайский улар / Э.А. Ирисов, Н.Л. Ирисова. – Новосибирск, 1991. – 90с.
157758
  Кондаков Г.В. Алтайский фольклор в произведениях русских советских писателей. (Худож. проза) : Автореф... канд. филол.наук: / Кондаков Г.В.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Кафедра советской литературы. – Томск, 1966. – 23л.
157759
  Крушинский С.К. Алтайский хлеб / С.К. Крушинский. – М., 1948. – 77с.
157760
   Алтайский шаман : Детали // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 48 : Фото. – ISSN 1029-5828
157761
  Потапов Л.П. Алтайский шаманизм / Л.П. Потапов. – Л., 1991. – 319с.
157762
  Баскаков Н.А. Алтайский язык : введение в изучение алтайского языка и его диалектов / Н.А. Баскаков ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 116 с.
157763
   Алтайский язык на современном этапе его развития : сб. науч. статей. – Горно-Алтайск, 1984. – 168 с. : ил.
157764
  Исаев В.В. Алтайское казачество XVIII - начала XX века // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (41). – С. 91-94. – ISSN 1563-0102
157765
  Бутаков А.Т. Алтайскому книжному издательству - 40 лет / А.Т. Бутаков. – Барнаул, 1988. – 32с.
157766
  Воронкова Л.Ф. Алтайська повість / Л.Ф. Воронкова. – Київ : Молодь, 1954. – 176 с.
157767
   Алтайські народні казки : зб. казок : для мол. шк. віку. – Київ : Веселка, 1986. – 186 с., [5] арк. іл. : іл. – (Казки народів СРСР)


  Зміст: "Діти звіра Маани", "Добра кедрівка", "Як миша перемогла верблюда", "Чому в кажана ноги всохли", "Павичева дружина", "Син Алтин-Кана", "Ай-Толай", "Алип-Манаш і Кюмюжек-Ару", "Як хлопчики перемогли алмисів", "Сартакпай", "Танзаган - батько ...
157768
  Лубсан Д. Алтан тобчи / Д. Лубсан. – М., 1973. – 439с.
157769
   Алтан Шагай : героич. сказание в двадцати восьми песнях о чудесах и приключениях, о доблести и коварстве, о чудовищах и героях, о вражде и дружбе, о живой воде, о старине, о битвах и подвигах богатырей Алтан Шагая и его сына Албат Мэргэна. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1983. – 112 с. : ил.
157770
  Белов Г.Д. Алтарь Зевса в Пергаме / Г.Д. Белов. – Л., 1958. – 46с.
157771
  Белов Г.Д. Алтарь Зевса в Пергаме / Г.Д. Белов. – Ленинград, 1959. – 95с.
157772
  Брюсов В.Я. Алтарь победы / В.Я. Брюсов. – М., 1992. – 400с.
157773
  Юнкман Э. Алтаюшка / Э. Юнкман. – Барнаул, 1972. – 88с.
157774
  Даваев Г. Алтма / Г. Даваев. – Элиста, 1964. – 87с.
157775
  Самойлов Юрій АЛТУ рятує українських туристів... // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
157776
  Колесников М.С. Алтунин принимает решение. / М.С. Колесников. – Москва, 1976. – 79с.
157777
  Колесников М.С. Алтунин принимает решение. / М.С. Колесников. – Москва, 1977. – 504с.
157778
  Новиков А.А. Алтуховское хозяйство Ф.Е. Арбузова в Белевском уезде Тульской губернии / А.А. Новиков, Ф.Е. Арбузов // Современные вопросы русского сельского хозяйства : К 50-летнему Юбилею И.А. Стебута. – Санкт-Петербург : Изд. почиталей и учеников И.А. Стебута, 1904. – С. 516-560...
157779
   Алтын - Тууди : Алт. героич. эпос. – Новосибирск : Новосибоблгиз ; Тип. № 1 Полиграфиздата, 1950. – 108 с., [1] л. ил. : ил.
157780
  Шатуновский И.М. Алтын за щекой / И.М. Шатуновский. – Москва, 1972. – 328с.
157781
  Умер Н. Алтын урлукъ = Altin urluq = Золоте зернятко : шиирлер ве масал : [вірші та казки) / Нузет Умер ; [рес. Э. Сеит-Аметова]. – Акъмесджит : Акъмесджит ; Доля, 2000. – 35, [1] с. : іл. – Текст кримтат. мовою. – ISBN 966-7637-29-8
157782
  Умер Н. Алтын урлукъ = Altin urluq = Золоте зернятко : шиирлер ве масаллар / Нузет Умер. – Сімферополь : Доля, 2006. – 109, [3] с. : іл. – Текст кримськотатар. – ISBN 966-366-064-3
157783
  Кофман Р.Г. Алунитсодержащие метосоматиты Дашкесанского рудного района и условиях их формирования : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.14 / Кофман Р.Г.; АН Груз. ССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1975. – 30л.
157784
  Куцевол М.Л. Алунитсодержащие минеральные ассоциации рудного горизонта Никопольского марганцевого месторождения и их генетическое значение / М.Л. Куцевол, Л.И. Куцевол // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 1, вип. 1. – С. 43-50 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 2415-7848
157785
   Алуниты Закарпатья. – Москва : Недра, 1971. – 176 с. : ил., карт. – Библиогр. : с. 170-175
157786
   Алуниты Закарпатья. – Москва : Недра, 1974. – 176с.
157787
  Кашкай М.А. Алуниты, их генезис и использование / М.А. Кашкай; Под ред. А.В. Сидоренко. – Москва : Недра
Т. 1. – 1970. – 400 с.
157788
  Кашкай М.А. Алуниты, их генезис и использование / М.А. Кашкай; под ред. А.В. Сидоренко. – Москва : Недра
Т. 2. – 1970. – 318 с.
157789
  Матковський О. Алуніт у геологічних утвореннях України // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 31-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2078-6220
157790
  Макаров М.Н. Алупка - Симеиз / М.Н. Макаров. – Симферополь, 1954. – 179с.
157791
  Ширяев С.Д. Алупка / С.Д. Ширяев. – Симферополь, 1927. – 123 с.
157792
  Деминов Н. Алупка : Краткий очерк / Н. Деминов. – Симферополь : Крымгиз, 1939. – 73с.
157793
  Полканов А.И. Алупка / А.И. Полканов. – Симферополь, 1957. – 51с.
157794
  Полканов О.І. Алупка / О.І. Полканов. – Сімферополь, 1957. – 52с.
157795
  Пальчикова А.П. Алупка : Очерк-путеводитель / А.П. Пальчикова. – Симферополь : Крым, 1967. – 87с.
157796
  Пальчикова А.П. Алупка / А.П. Пальчикова. – Симферополь, 1970. – 104с.
157797
  Пальчикова А.П. Алупка / А.П. Пальчикова. – Симферополь, 1975. – 103с.
157798
  Пальчикова А.П. Алупка / А.П. Пальчикова. – Симферополь : Таврія, 1979. – 104с.
157799
  Тимофеев Л.И. Алупка : Путеводитель / Л.И. Тимофеев, А.П. Царин. – Симферополь : Таврія, 1985. – 92с.
157800
   Алупкинский дворец-музей : фотоальбом. – Киев : Мистецтво, 1964. – 24 с. : ил.
157801
   Алупкинский дворец-музей : фотоальбом. – Киев : Мистецтво, 1971. – 48 с. : ил.
157802
   Алупкинский дворец-музей : фотоальбом. – Киев : Мистецтво, 1972. – [94] с. : ил.
157803
  Галиченко А.А. Алупкинский дворец-музей / А.А. Галиченко, А.П. Пальчикова. – Симферополь, 1989. – 75с.
157804
  Волошин М.П. Алупкинский парк в Крыму / М.П. Волошин. – Киев, 1961. – 39 с.
157805
   Алупкинський палац-музей : путівник. – Київ : Мистецтво, 1966. – 24 с. : іл.
157806
   Алупкинський палац-музей = Алупкинский дворей-музей. The Alupka palas-museum : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1976. – 46 с. : ил.
157807
   Алупкинський палац-музей = Алупкинский дворец-музей. The Alupka palace-museum : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1982. – 96 с. : іл.
157808
  Когонашвили К.К. Алустон и Фуна / К.К. Когонашвили, О.А. Махнева. – Симферополь, 1971. – 93с.
157809
  Джугели Н.Д. Алучаткемали : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Джугели Н.Д.;. – Тбилиси, 1977. – 26л.
157810
  Сергеева Г.С. Алушта - Судак / Г.С. Сергеева. – Симферополь, 1970. – 88с.
157811
  Тарасюк Д. Алушта : Историко-краеведческий очерк / Д. Тарасюк. – Симферополь : Крымиздат, 1954. – 104 с.
157812
  Тарсюк Д.А. Алушта : Историко-краеведческий очерк / Д.А. Тарсюк. – 2-е изд., доп. – Симферополь, 1957. – 126с.
157813
   Алушта. – Киев : Мистецтво, 1963. – 22 с. : ил. – На русск. и англ. яз.
157814
  Юргенсон Е.И. Алушта / Е.И. Юргенсон. – Симферополь, 1967. – 95 с.
157815
  Криштоф Е.Г. Алушта / Е.Г. Криштоф. – Симферополь, 1970. – 96с.
157816
   Алушта. – Киев : Мистецтво, 1971. – 24 с. – (Курорти України)
157817
   Алушта : [фотоальбом]. – Киев : Мистецтво, 1972. – 48 с. : ил. – (Курорты Украины)
157818
  Гиргенс Г.Г. Алушта : путеводитель / Г.Г. Гиргенс. – Симферополь : Таврия, 1979. – 95 с.
157819
  Талышев В.П. Алушта : Путеводитель / В.П. Талышев. – Симферополь : Таврия, 1984. – 93с.
157820
   Алушта : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 80-85 : Фото. – ISSN 1998-8044
157821
   Алушта и Алуштинский регион с древнейших времен до наших дней : [сборник] / А.И. Айбабин, Н.В. Губская, С.М. Зеленко, В.П. Кирилко, Н.Н. и др. Колесникова; М-во культуры Автоном. Респ. Крым, Алуштин. филиал Крым. респ. краевед. музея [и др. ; сост.: В.Г. Рудницкая, И.Б. Тесленко ; редкол.: В.Л. Мыц и др.]. – Київ : Стилос, 2002. – 243, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 243. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 996-7321-46-0
157822
  Штекер А.О. Алушта и ее экскурсионный район / А.О. Штекер. – Симферополь, 1927. – 68с.
157823
   Алуштинский государственный литературно-мемориальный музей С.Н. Сергеева-Ценского. – Симферополь : Крым, 1965. – 22 с. : ил.
157824
  Глушчевит З. Алфа и омега / З. Глушчевит. – Београд, 1975. – 367с.
157825
  Дирингер Д. Алфавит / Д. Дирингер. – Москва, 1963. – 656с.
157826
  Пьецух В.А. Алфавит / В.А. Пьецух. – М., 1983. – 232с.
157827
   Алфавит духовный. – Киев : В Лавре Печерской Киевской, 1710. – розд.паг. : 33 грав.


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.XVIII ст.- дошкі у шкірі
157828
   Алфавит к списку Санкт-Петербургских городских избирателей, составленному к выборам в гласные Городской Думы на четырехлетие 1881-1884 годов. – Санкт-Петербург : Типография товарищества "Общественная польза", 1881. – 88 с.
157829
  Доброленский Н.К. Алфавит полицейских законов / сост. по позднейшим изд. со включением продолжения 1893 г., М. И. Доброленский. – Санкт-Петербург : Изд. юр. кн. маг. Н.К. Мартынова ; Тип. Контрагентства железных дорог, 1894. – [2], IX, 388 с.


  В РГБ есть электр. ресурс
157830
  Горчаков А.Е. Алфавит: когнитивная версия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-24. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
157831
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 9. – С.107-118. – ISSN 0130-7673
157832
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 8. – С.91-108. – ISSN 0130-7673
157833
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 10. – С. 98-124. – ISSN 0130-7673
157834
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 11. – С. 86-109. – ISSN 0130-7673
157835
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 12. – С. 67-91. – ISSN 0130-7673
157836
  Лебедев А.В. Алфавитная аналогия в греческой философии: Гераклит, Демокрит, Платон // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 64-70. – ISSN 0042-8744
157837
  Сикорский К.П. Алфавитно-предметный и географический указатель к основной литературе по пятилетнему плану народнохозяйственного строительства СССР 1928/29-1932/33 / К.П. Сикорский, А.С. Яновский. – Москва ; Ленинград, 1931. – 164 с.
157838
   Алфавитно-предметный и хронологический указатели : систематическое собрание законов РСФСР, указов Президиума Верховного Совета РСФСР и решений Правительства РСФСР к тт. I-XIV. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 608 с.
157839
   Алфавитно-предметный и хронологический указатели к "Систематическому собранию законов РСФСР, Указов Президиума Верховного Совета РСФСР и решении Правительства РСФСР". – М, 1970. – 608с.
157840
   Алфавитно-предметный указатель. – Москва, 1969. – 168 с.
157841
   Алфавитно-предметный указатель. – Москва : Машиностроение, 1978. – 180 с.
157842
  Поливановский С.Е. Алфавитно-предметный указатель к "Единой схеме классификации литературы в книготорговой сети" / С.Е. Поливановский, А.Т. Каменецкий. – М, 1968. – 367с.
157843
   Алфавитно-предметный указатель к сборнику "Уголовное законодательство Союзу ССР и союзных республик". – М, 1963. – с.
157844
   Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу : пособие для библиотекарей. – Москва : Книга, 1981. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 154-155
157845
   Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу нотных изданий : метод. рекомендации. – Москва : ГБЛ, 1982. – 67 с.
157846
  Зверев В.И. и др. Алфавитно-цифровые дисплеи ЕС-7920 в диалоговых системах / В.И. и др. Зверев. – Москва : Наука, 1986. – 240с.
157847
  Гамкрелидзе Т.В. Алфавитное письмо и древнегрузинская письменность / Т.В. Гамкрелидзе. – Тбилиси, 1989. – 350с.
157848
  Шамурин Е.И. Алфавитный каталог / Е.И. Шамурин. – М., 1932. – 382 с.
157849
  Белов А.М. Алфавитный каталог и аннотация / А.М. Белов. – Л., 1925. – 25с.
157850
  Шамурин Е.И. Алфавитный каталог и его организация / Е.И. Шамурин. – Изд. 2-е, испр. и дополн. – М., 1938. – 158с.
157851
   Алфавитный перечень станций железнодорожной сети Союза ССР с распределением по республикам, областям (краям) и округам : по данным на 1 янв. 1930 г. – Изд. 4-е. – Москва : Планхозгиз, 1930. – 59 с.
157852
   Алфавитный перечень станций железнодорожной сети Союза ССР с распределением по республикам, областям (краям) и округам. – 4. – М., 1930. – 59 с.
157853
  Волков Я. Алфавитный сборник русских неправильных глаголов / Я. Волков. – Санкт-Петербург : Книжный склад "Российской библиографии", 1881. – 26 с.
157854
   Алфавитный словарь занятий : пособие для разработки материалов Всесоюз. переписи населения 1939 г. – Москва : ЦУНХУ Госплана СССР В/О Союзоргучет, 1939. – XII, 245 с.
157855
  Миллер де Моссандро Алфавитный словарь к руководству для изучения итальянского языка. – Москва ; Одесса : КНигоиздат "Родное слово", 1913. – 294с.
157856
   Алфавитный служебный каталог русских дореволюционных газет (1703-1916). – Л, 1958. – 280с.
157857
   Алфавитный служебный каталог русских дореволюционных газет (1703-1916). – Ленинград, 1958. – 280 с.
157858
   Алфавитный список почтовых предприятий Союза ССР. – Москва : Связьтехиздат
Ч. 1. – 1935. – 752 с.
157859
   Алфавитный список почтовых предприятий Союза ССР. – М
1. – 1935. – 752с.
157860
   Алфавитный список почтовых предприятий Союза ССР. – М
2. – 1935. – 480с.
157861
   Алфавитный список почтовых предприятий Союза ССР. – Москва : Связьтехиздат
Ч. 2. – 1935. – 480 с.
157862
   Алфавитный список предприятий связи и остановочных железнодорожных пунктов Большой Москвы, лесопарковой зоны и Московской области с указанием плана направления почты : по состоянию на 10 июля 1961 г. – Москва, 1961. – 76 с.
157863
   Алфавитный список предприятий связи и остановочных железнодорожных пунктов Большой Москвы, лесопарковой зоны и Московской области с указанием плана направления почты по состоянию на 10 июля 1961 год. – М, 1961. – 76с.
157864
  Быков К.В. Алфавитный список станций, включенных в Объединенный сборник тарифных расстояний жел. дор. СССР / К.В. Быков. – М., 1924. – 108с.
157865
  Брук В.Н. Алфавитный справочник устаревших изданий : Библиографическое пособие для организаций и предприятий книжной торговли / В.Н. Брук. – Москва : Вздательство Всесоюзной Книжной палаты, 1960. – 344 с.
157866
  Волович М.А. Алфавитный табулятор ТА80-1 / М.А. Волович. – Москва, 1971. – 488с.
157867
  Москальский П.П. Алфавитный указатель вопросов гражданского права и судопроизводства, разрешенных Гражданским кассационным департаментом Правительствующего сената / Сост. пом. юрисконсульта М-ва гос. имуществ П.П. Москальский. – 2-е изд, доп. извлеч. из реш., нап. после 1-го изд. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. А.Е. Ландау, 1879. – [4], 32 стб., LXVI, 1624 с.


  Авт. пред.: Гольмстен, Адольф Христианович (1848-1920) Ред.: Вицин, Александр Иванович
157868
  Трахтенберг Г.И. Алфавитный указатель вопросов разрешенных уголовным кассационным и общим собранием кассационных департаментов Правительствующего Сената 1866-1876 / сост. Г.И. Трахтенберг. – Санкт-Петербург : Тип. Ф.С. Сущинского, 1878. – [4], LVI, XXXVI, 892 с.
157869
  Двигубский Н.П. Алфавитный указатель географических имен, помещенных на картах Дальняго Востока / Н.П. Двигубский. – С.-Петербург : Военная Типография (в здании Главного Штаба)
Вып. 1 : Корея. – 1904. – 23 с.
157870
  Бородовский Л. Алфавитный указатель географических имен, помещенных на карте Маньчжурии / Л. Бородовский. – С.-Петербург : Типография В. Киршбаума, 1901. – 33 с.
157871
  Калашников С.В. Алфавитный указатель действующих и руководственных канонических постановлений , указов, определений и распоряжений Святейшаго правительствующаго синода (1721-1895 г. включительно) и гражданских законов ... : ... относящихся к Духовному ведомству православнаго исповедания / сост. С. В. Калашников. – Харьков : Тип. А. Дарре, 1896. – XXX, [2], 368 с.
157872
   Алфавитный указатель и перечень журналов и надписей Артиллерийского комитета за 1912 г. с их кратким содержанием. – Петроград : Тип."Артиллерийский журн.", 1917. – XII, 456 с.
157873
  Овсянико-Куликовский К.Н., Лужинский И.С., Болотов П.П. Алфавитный указатель и систематический сборник циркуляров Главного интендантского управления и приказов по Интендантскому ведомству с 1881-1898 гг / Сост.: шт.-ротм. Овсянико-Куликовский и шт.-кап. Лужинский и Болотов. – Санкт-Петербург : Т-во "Нар. польза", 1898. – [2], 2, 144, 837 с.
157874
   Алфавитный указатель к журналам Совета Министров за 1914 год : справочное издание / II отд. канцелярии Совета Министров. – Петроград : Государственная типография, 1916. – 133 с.
157875
  Гриневич А. Алфавитный указатель к периодическим изданиям императорскаго общества истории и древностей / А. Гриневич. – Москва, 1862. – 75 с.
157876
   Алфавитный указатель к сборникам научных трудов серии "Библиотеки АН СССР и АН союзных республик за 1974-1977 гг". – Москва, 1978. – 35 с.
157877
   Алфавитный указатель к сборникам научных трудов серии "Библиотеки АН СССР и АН союзных республик за 1978-1982 г.г.. – Москва, 1983
157878
   Алфавитный указатель к сборникам научных трудов серии "Библиотеки АН СССР и АН союзных республик" за 1983-1986 гг. : За 1983-1986 гг. – Москва : БЕН, 1989. – 30 с.
157879
   Алфавитный указатель книг и рукописей, поступивших в Библиотеку С-Пб. духовной академии в 1896 и 1898 гг.. – Санкт-Петербург : Тип. Акинфиева и Леонтьева, 1898. – 180 с.
157880
   Алфавитный указатель книг и рукописей, поступивших в Библиотеку С-Пб. духовной академии в 1898 году / сост. б. А. Р. – Санкт-Петербург : Тип. Акинфиева и Леонтьева, 1899. – 121 с.
157881
   Алфавитный указатель книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1869 году. – Киев : В унив. тип., 1870. – 122 с.
157882
   Алфавитный указатель книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1870 году. – Киев : В унив. тип., 1871. – 69 с.
157883
   Алфавитный указатель книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1871 году. – Киев : В унив. тип., 1872. – 66 с.
157884
   Алфавитный указатель книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1872 году. – Киев : В унив. тип., 1873. – 95 с.
157885
   Алфавитный указатель книг, поступивших в библиотеку Университета Св. Владимира с 1872 году. – Киев : Университетская тип., 1873. – 95 с.
157886
  Ригана Н.А. Алфавитный указатель наиболее употребительных персидских имен собственных, титулов и прозвищ. – Санкт-Петербург : Тип. Государственного Банка, 1909. – 18 с.
157887
  Ленин В.И. Алфавитный указатель произведений В.И. Ленина, вошедших в 4-е издание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1969. – 312с.
157888
   Алфавитный указатель произведений, вошедших в Полное собрание сочинений В.И. Ленина. – Москва : Политиздат, 1966. – 757 с.
157889
   Алфавитный указзатель к постановлениям относящимся до Великого княжества Финляндского : в 3 т. / сост. Н.Н. Корево. – 1907-1909. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 2 : К - П. – 1907. – [4], XV-XX, 491-1065, [4] с.
157890
  Мусаев К.М. Алфавиты языков народов СССР. / К.М. Мусаев. – М., 1965. – 87с.
157891
   Алфавітний покажчик 21-го тому журналу "Нелінійні коливання" // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 21, № 4. – C. 574-576. – ISSN 1562-3076
157892
   Алфавітний покажчик 70-го тому "Українського математичного журналу" // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 70, № 12. – C. 1723-1728. – ISSN 1027-3190
157893
   Алфавітний покажчик до повного зібрання творів В.І. Леніна. – Київ : Політвидав, 1978. – 518 с.
157894
   Алфавітний покажчик матеріалів, надрукованих у журналі в 2008 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 236-239. – ISSN 0130-5247
157895
   Алфавітний покажчик матеріалів, надрукованих у журналі у 2020 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 236-239. – ISSN 0130-5247
157896
   Алфавітний покажчик праць В.І. Леніна, що увійшли до 4-го видання творів. – Київ : Політвидав, 1952. – 138 с.
157897
   Алфавітний покажчик прізвищ авторів статей, опублікованих у журналі "Статистика України" у 2008 році // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 123
157898
   Алфавітний покажчик рубрик "Культури слова (1967-2017) / укладач А.Ю. Ганжа // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 87. – С. 263-265. – ISSN 0201-419
157899
  Єфименко В.А. Алфавітний принцип побудови твору (на матеріалі повісті В. Абіша "Алфавітна Африка") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 112-115
157900
  Дерба С. Алфавітно-гніздовий словник українських термінів з комп"ютерної лінгвістики // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 21-24.
157901
   Алфавітно-предметний покажчик до Кримінального процесуального кодексу України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 289-323. – ISSN 1026-9932
157902
  Подошовка Н.В. Алфавітно-предметний покажчик до систематичного каталогу / Н.В. Подошовка, М.М. Чегринець // Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій : матеріали наук.-практ. семінарів / М-во культури України, Держ. закл. "Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка" ; [уклад.: Н.В. Подошовка, М.М. Чегринець]. – Харків : [б. в.], 2011. – С. 49-76
157903
  Головін А. Алфавітно-предметний покажчик рішень і висновків Конституційного Суду України (1997-2011) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 70-109
157904
  Лобузіна К. Алфавітно-предметний покажчик як лінгвістичний засіб бібліотечно-інформаційних технологій / К. Лобузіна, С. Галицька // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (251). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  У статті розглянуто питання формування словника алфавітно-предметного покажчика (АПП) в електронному каталозі наукової бібліотеки, обґрунтовується доцільність його використання у тематичному пошуку за класифікаційною ієрархією. З’ясовано, що ...
157905
  Москаленко В.Ф. Алфер"єв Сергій Петрович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 11-15 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Лікар-терапевт, доктор медицини(1843), екстраординарний професор(1846), ординарний професор (1847), засновник та перший завідувач кафедри спеціальної патології і терапії з госпітальною клінікою (1849-1857), завідувач кафедри терапевтичної клініки з ...
157906
   Алфер"єв Сергій Петрович (1816-1884) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 8. – ISBN 978-966-439-754-1
157907
   Алфер"єв Сергій Петрович (1816-1884) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 302. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
157908
   Алфер"єв Сергій Петрович (1816-1884) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 12. – ISBN 978-966-933-054-3
157909
  Бабченко А. Алхан-Юрт: Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 2. – С.12-50. – ISSN 0130-7673
157910
  Коэльо П. Алхимик = O Alquimista / Пауло Коэльо ; [пер. с португ.: А. Богдановский]. – Киев : София, 2002. – 221, [3] с. : ил. – Парал. тит. л. португ. – ISBN 966-7319-63-6
157911
  Коэльо П. Алхимик / Пауло Коэльо; Пер. с португ. А.Богдановского. – Київ : Софія, 2003. – 224 с. – ISBN 5-220-00326-7; 5-344-00003-0


  Любимая книга сильных мира сего и простых людей в 117 странах мира. "Добиться воплощения своей судьбы - это единственная подлинная обязанность человека..."
157912
  Коэльо П Алхимик : O Alquimista / Пауло Коэльо ; [ пер. с порт. А. Богдановский ]. – Киев : София, 2004. – 208 с. – ISBN 966-7319-84-9
157913
  Добровенский Р.Г. Алхимик, или Жизнь композитора Александра Бородина / Р.Г. Добровенский. – Рига, 1984. – 489с.
157914
  Яшанина Екатерина Алхимические превращения образа // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 24-27 : Фото
157915
  Гельман З.Е. Алхимия Гарсиа Маркеса // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 84-91. – ISSN 044-748Х
157916
  Володкевич Н.Н. Алхимия и алхимики : (Страничка из истории науки) / Н.Н. Володкевич. – Б.м : Б.и. – 25с. – Отд. оттиск из: "Мир Божий", N8-9 август-сентябрь
157917
  Кин Ц.И. Алхимия и реальность / Ц.И. Кин. – М, 1984. – 399с.
157918
  Канонников И.И. Алхимия и современная наука : речь произнесенная ординарным профессором И.И. Канонниковым // Сборник статей по химии. – [Б.гб]. – [2], 30 с.
157919
  Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры / В.Л. Рабинович. – Москва : Наука, 1979. – 391с.
157920
  Макуренкова С. Алхимия поэзии. Шекспир и Боттичелли = L"alchimia della poesia. Alchemy of poetry. Shakespeare & Botticelli / Светлана Макуренкова. – Москва : Река времен ; Галерея Уффици, 2015. – 59, [1] с., [4] л. ил. : ил. – Загол. обл.: Открытие Боттичелли. - Текст парал. рус., исп., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-85319-027-6
157921
  Парандовский Я. Алхимия слова. / Я. Парандовский. – М., 1972. – 335с.
157922
  Парандовский Я. Алхимия слова. / Я. Парандовский. – М., 1982. – 528с.
157923
  Парандовский Я. Алхимия слова. Петрарка. Король жизни : [пер. с пол.] / Ян Парандовский ; [сост. и вст. ст. С. Бэлзы]. – Москва : Правда, 1990. – 651 с. : 1 л. портр.
157924
  Юнг К.Г. Алхимия снов : Четыре архетипа: Мать. Дух. Трикстер. Перерождение / Пер. с англ. и послесловие Семиры; Карл Густав Юнг. – Санкт-Петербург : Timothy, 1997. – 352c. – (Момент истины). – ISBN 5-88801-020
157925
  Коельо Пауло Алхімік / Коельо Пауло; Переклад з португальської В.Морозова. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. – 127с. – ISBN 966-7493-13-X
157926
  Тіхомірова О. Алхімія життя, або чому не збуваються мрії?: роман Пауло Куельо "Алхімік" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (446), листопад 2018. – С. 47
157927
  Кононенко Є. Алхімія перекладу, або Чорне Створіння під вишитими ковдрами // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 24. – ISSN 1563-6461


  "...проблема перекладу українською, який був би кращий за російський, сьогодні в Україні є дуже актуальною. Видавництво "Пульсари" в рамках програм французького та бельгійського фондів підтримки випустило в світ "Твори" Марґерит Юрсенар. Перекладачем, ...
157928
  Бондаренко Олена Алхімія пригод : Польща // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 70-75 : Фото
157929
  Бердник Громовиця Алхімія простоти : мистецтво // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 184-187. – ISSN 0208-0710


  Про житомирського митця, засл. художника України Юрія Камишного
157930
   Алхімія слова живого : Французький роман 1945-2000 рр.: Навч. посіб. – Київ : Промінь, 2005. – 384 с. – ISBN 966-8512-23-5
157931
  Белімова Т. Алхімія слова: вимір сучасного українського бестселера. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; ред. рада.: М. Жулинський, В. Брюховецький, І. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (683), листопад. – C. 22-31. – ISSN 0236-1477
157932
  Матевосян Г. Алхо / Г. Матевосян. – Ереван : Айастан, 1969. – 82 с.
157933
  Коровина Е. Алчео Доссена: живущий не в свое время // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 4. – С. 241-249. – ISSN 1726-6084
157934
  Маркандайя К. Алчность. / К. Маркандайя. – М., 1970. – 223с.
157935
   Алшар светско природно наследство = Allchar a world natural heritage : светско природно наследство / Глигор Јовановски, Блажо Боев, Трајче Стафилов, Петре Макрески, Владо Матевски, Иван Боев ; [фот.: Р. Jанкулоски та ін.]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2018. – III, 238, [7] с. : іл., фот. – Текст парал. макед., англ. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-608-203-238-2
157936
  Кораблинов В.А. Алые всадники. / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1969. – 224с.
157937
   Алые звезды на майках. – Москва, 1987. – 156 с.
157938
  Шутов И.Н. Алые зори. / И.Н. Шутов. – Харьков, 1956. – 235с.
157939
  Рогов А.П. Алые кони: повесть. / А.П. Рогов. – М., 1978. – 48с.
157940
  Шарипова Г. Алые крылья / Г. Шарипова. – Алма-Ата, 1964. – 157с.
157941
  Машковцев В.И. Алые лебеди / В.И. Машковцев. – Челябинск, 1976. – 66с.
157942
  Наниев А.И. Алые маки / А.И. Наниев. – Кишинёв, 1974. – 211с.
157943
   Алые маки. – Куйбышев, 1980. – 208с.
157944
  Мачульский Н.В. Алые маки : роман / Николай Мачульский. – Сумы : Мрия, 1992. – 272 с. – ISBN 5-7707-2847-7
157945
  Гюмреци А.Ф. Алые маки на серых скалах / А.Ф. Гюмреци. – М., 1984. – 320с.
157946
  Мернова Л.К. Алые облака / Л.К. Мернова. – Волгоград, 1967. – 20с.
157947
  Гацунаев Н.К. Алые облака / Н.К. Гацунаев. – Ташкент, 1972. – 70с.
157948
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Москва-Л., 1944. – 120с.
157949
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Барнаул, 1958. – 431с.
157950
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Ростов-на-Дону, 1959. – 623с.
157951
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Москва, 1965. – 431с.
157952
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Иркутск, 1975. – 271с.
157953
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Л., 1975. – 640с.
157954
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – И, 1976. – 431с.
157955
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Челябинск, 1980. – 461с.
157956
  Грин А.С. Алые паруса : Феерия / А.С. Грин. – Киев : Веселка, 1981. – 64с.
157957
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Якутск, 1985. – 355с.
157958
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – К., 1985. – 445с.
157959
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – М. : Художественная литература, 1986. – 510с.
157960
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Москва, 1988. – 428с.
157961
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Минск, 1988. – 288с.
157962
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Москва, 1989. – 430с.
157963
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – К., 1989. – 364с.
157964
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Новосибирск, 1991. – 428с.
157965
  Грин А. Алые паруса / Александр Грин ; [послесл. : Т.В. Надозирной ; худ.-оформ. : Ю.Ю. Романика]. – Харьков : Фолио, 2012. – 410 с., [4] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5726-6
157966
  Грин А.С. Алые паруса. Бегущая по волнам. Золотая цепь / А.С. Грин. – Москва : Детская литература, 1965. – 430 с.
157967
  Крапивин С.П. Алые перья стрел / С.П. Крапивин, В.П. Крапивин. – Свердловск, 1984. – 367с.
157968
  Гмырев А.М. Алые песни.Стихи,письма,воспоминания / А.М. Гмырев. – М, 1968. – 318с.
157969
  Изюмский Б.В. Алые погоны / Б.В. Изюмский, 1950. – 224с.
157970
  Изюмский Б.В. Алые погоны / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону
2. – 1950. – 180с.
157971
  Изюмский Б.В. Алые погоны : Роман / Б.В. Изюмский. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 703с.
157972
   Алые поля. – Челябинск, 1973. – 59с.
157973
  Родичев Н.И. Алые росы / Н.И. Родичев. – Донецк, 1963. – 384с.
157974
  Плебейский О.Л. Алые створы / О.Л. Плебейский. – Волгоград, 1980. – 144с.
157975
  Шишков В.Я. Алые сугробы / В.Я. Шишков. – Л, 1987. – 512с.
157976
  Шишков В.Я. Алые сугробы : Повести и рассказы / В.Я. Шишков. – Ленинград : Художественная литература, 1990. – 512с. – (Классики и современники. Советская литература)
157977
  Шишков В.Я. Алые сугробы и другие рассказы / В.Я. Шишков. – Ленинград : Государственное издательство художественной литературы, 1954. – 249 с.
157978
  Шишков В.Я. Алые сугробы и другие рассказы / В.Я. Шишков. – Москва : Художественная литература, 1954. – 240 с.
157979
  Толгуров З. Алые травы : повести / Зейтун Толгуров; авториз. пер. с балкар. А.Богданова. – Москва : Современник, 1975. – 272 с.
157980
  Крейн С. Алый знак доблести : (роман); пер. с английского / Стивен Крейн. – Москва : Художня література, 1989. – 670 с. – Переплетено с: Спрут / Ф. Норрис (с. 151-669). – (Библиотека литературы США). – ISBN 5-280-00671-8
157981
  Крейн С. Алый знак доблести. Рассказы : пер. с англ. / Стивен Крейн. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1962. – 292 с.
157982
  Крейн С. Алый знак доблести: роман / С. Крейн. – Москва, 1935. – 264 с.
157983
  Дмитриев Алексей Алый ковер на песке Сахары : народное кино / Дмитриев Алексей, Хедберг Каспер // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 58-63 : Фото
157984
  Стальной П.Д. Алый лебедь. / П.Д. Стальной. – Рига, 1957. – 402с.
157985
  Сологуб Ф.К. Алый мак : книга стихов / Федор Сологуб [псевд.]. – Москва : Московское книгоиздательство, 1917. – 230, III с.
157986
  Гиппиус З.Н. Алый меч : рассказы / З.Н. Гиппиус. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова ; [Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина]
Кн. 4. – 1906. – [4], 480 с.
157987
   Алый парус. – М, 1966. – 191с.
157988
   Алый парус. – М, 1966. – 191с.
157989
  Славин К.Л. Алый парус Парижа / К.Л. Славин. – Москва : Искусство, 1977. – 135 с.
157990
  Дедов П.П. Алый свет зари / П.П. Дедов. – Новосибирск, 1986. – 188 с.
157991
  Пырков В.И. Алый снег / В.И. Пырков. – Саратов, 1966. – 64с.
157992
  Родичев Н.И. Алый снег / Н.И. Родичев. – М., 1986. – 270с.
157993
  Подольный Е.А. Алый талисман / Е.А. Подольный. – Москва, 1979. – 142 с.
157994
  Амиров Х.А. Алый тюльпан : стихи, поэмы, изречения / Хусаинбек Амиров ; пер. с каз. В. Смирнова. – Алма-Ата : Жалын, 1979. – 47 с.
157995
  Солдак А.Г. Алювіальні води річкових долин деяких районів північної частини Акмолінської області та перспективи їх використання для водопостачання цілинних радгоспів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 64-69. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
157996
  Пашняк Т. Алюзивна інтертекстуальність у східних поемах Дж.Г. Байрона // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 327-332. – ISBN 966-8188-10-1
157997
  Волковинський О.С. Алюзивний заголовок фейлетонів Остапа Вишні як запрошення до комунікативної гри автора з реципієнтом // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 132-135


  Стаття присвячена теоретичному осмисленню проблеми комунікативної гри автора з реципієнтом завдяки алюзивному заголовку фейлетону. Історично визначеним ілюстративним матеріалом обрано фейлетони Остапа Вишні, які вважаються еталонними в цьому жанрі. ...
157998
  Бігун О. Алюзивний код поезії у прозі Шарля Бодлера // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Бібліогр.: Літ.: С. 87-88, 15 поз. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
157999
  Коломієць Л.В. Алюзивні фрази Грегорі Корсо та їх "друге життя" як назв і цитат з погляду перекладу // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2012. – Т. 4, № 2. – С. 35-44
158000
  Павлюк Н. Алюзії в історичній прозі Юрія Мушкетика // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 177-185. – ISSN 2312-6809
<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,