Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>
1578001
   "Федорівський метод вивчення кристалооптичних властивостей мінералів" : методичні постанови до виконання лабораторного практикуму. – К., 1997. – 40 с.
1578002
  Классович С. "Федько-халамидник" Володимира Винниченка: щедрість головного героя на добро // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (657). – С. 15-17. – ISSN 0130-5263
1578003
  Годік К. "Федько-халамидник". Недитяче дитяче оповідання письменника Володимира Винниченка // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Січень - лютий (№ 1/2) : Фонетика, графіка й орфоепія української мови. – С. 110-117
1578004
  Різник Л. "Фейк чи симулякр" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 6 (920), червень. – С. 11-46. – ISSN 08-68-4790-1


  Повість .
1578005
  Буторина І. "Фейрі-тейл" педагогіка, або Мистецтво маленьких кроків Казкопедагогіка // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Лютий (№ 3/4). – С. 11-39
1578006
  Хаит В. "Фейсбучные истины". Из сетевого дневника литератора // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 7/8. – С. 132-155. – ISSN 0131-8136


  Щоденники 20 ст.
1578007
  Вертола С. "Феліція". "Блошка" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 46-54


  Твори членів журі конкурсу та учасників "Вільного мікрофона".
1578008
  Марценюк Т. "Феменізм - це про те, що жінка - теж людина" / розмову вела Олександра Іванюк // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 17 травня (№ 20). – С. 6-7. – ISSN 0027-8254


  Розмова з українською соціологінею Тамарою Марценюк щодо гендерної нерівності в сучасній Україні.
1578009
   "Феміда" - правопросвітницький простір // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 березня (№ 11/12)


  У Донецькому державному університеті внутрішніх справ, який знаходиться в Кропивницькому, відкрито освітній центр "Феміда".
1578010
  Задорожна О.С. "Феміністська" поетика творів Оксани Забужко // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 229-236


  У статті розглядаються особливості "феміністської поетики" у творах Оксани Забужко. Досліджено образ жінки та ознаки індивідуального стилю жіночого письма Оксани Забужко (на прикладі творів "Сестро, сестро", "Я, Мілена", "Польові дослідження з ...
1578011
   "Фенікс" - усе, що серце забажає : Угорщина / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 68 : Фото
1578012
  Чуйко В.Л. "Фенікс" як концептуальна метафора суб"єкта // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 25-30. – ISBN 966-7943-03-8
1578013
  Філіпович М.А. Федоренко П.К. Рудни Левобережной Украины XVII – XVIII вв. Москва: АН СССР, 1960. 264 с.: життя історика крізь призму однієї книги // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Н.М. Зубкова, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 24. – С. 183-202. – ISBN 978-966-02-9038-9. – ISSN 2222-4203
1578014
  Чуковский К.И. Федорино горе / К.И. Чуковский. – М, 1964. – 16с.
1578015
   Федорищак Роман-Мар"ян Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 280-281 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1578016
   Федорищак Роман-Мар"ян Петрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 290. – ISBN 978-966-439-961-3
1578017
   Федорищак Роман-Мар"ян Петрович (1944) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 165-166. – ISBN 966-95774-3-5
1578018
   Федорищак Роман Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 151-152.
1578019
   Федоров Алексей Федорович. Выставка произведений. – М., 1984. – 24с.
1578020
   Федоров Василь Федорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 321. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1578021
   Федоров Василь Федорович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 72-75. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1578022
   Федоров Василь Федорович (1802-1855) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 491. – ISBN 978-966-439-754-1
1578023
   Федоров Василь Федорович (1802-1855) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 174-175. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
1578024
  Гольденберг Л.А. Федоров Иванович Соймонов (1692-1780) / Л.А. Гольденберг. – Москва : Наука, 1966. – 264с : карти, фото. – (Научно -биографическая серия)
1578025
  Тригубенко В.В. Федоров Іван (?-1583) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 44-50. – ISBN 966-06-0367-3
1578026
   Федоров Панфилович Нестеров, 19877-1966 / Нестеров, Выставка, Москва. произведений., 1973. – М., 1973. – 22с.
1578027
   Федоров Панфилович Нестеров, 19877-1977 / Нестеров, Выставка, Москва. произведений., 1977. – М., 1977. – 13с.
1578028
   Федоров, Юрий Павлович. Выставка произведений. Москва. 1980. – М., 1980. – 12с.
1578029
  Сидоренко Федоровская научная сессия / Сидоренко, А.А. Ясинская. – С. 462-464
1578030
   Федоровские чтения. 1973. Сб. науч. тр.. – Москва, 1976. – 109с.
1578031
   Федоровские чтения. 1974. Сб. науч. тр.. – Москва, 1976. – 144с.
1578032
   Федоровские чтения. 1975. История рев. печати. Сб. науч. тр.. – Москва, 1977. – 165 с.
1578033
   Федоровские чтения. 1976: читатель и кн. Сб. науч. тр.. – Москва, 1978. – 160с.
1578034
   Федоровские чтения. 1979. – Москва, 1982
1578035
  Соболев В.С. Федоровский метод : Учебное пособие / В.С. Соболев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 263с.
1578036
  Саранчина Г.М. Федоровский метод / Г.М. Саранчина. – 2-е изд. – Ленинград : Ленинградского университета, 1963. – 154с.
1578037
  Соболев В.С. Федоровский метод / В.С. Соболев. – 2-е изд. – Москва : Госгеолтехиздат, 1964. – 264с.
1578038
  Саранчина Г.М. Федоровский метод : Определение минералов, микроструктурный анализ / Г.М. Саранчина, В.Н. Кожевников. – Ленинград : Недра, 1985. – 208с.
1578039
  Соболев Р.Н. Федоровский метод с основами кристаллооптики / Р.Н. Соболев. – М, 1981. – 161с.
1578040
  Колосова В. Федоровські читання - 1983 // Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки письменників України. – Київ : Наукова думка, 1984. – № 10 (286)
1578041
   Федорову Миколі Миколайовичу - 80 // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 126-128. – ISSN 2221-1055
1578042
   Федорус Олексій Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 393-394 : фото
1578043
   Федорченко Адольф Михайлович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 271
1578044
   Федорченко Адольф Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 322-323. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1578045
   Федорченко Адольф Михайлович (1931-1994) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 491-492. – ISBN 978-966-439-754-1
1578046
   Федорченко Микола Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 394 : фото
1578047
   Федорчук Людмила Петрівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 325. – ISBN 978-966-2726-03-9
1578048
  Петинова Е.Ф. Федос Щедрин / Е.Ф. Петинова. – Л, 1977. – 39с.
1578049
   Федоскино-Жостово. – М, 1984. – 64с.
1578050
  Соболевский Н.Д. Федоскино / Н.Д. Соболевский. – Москва, 1945. – 58с.
1578051
  Яловенко Г.В. Федоскино. / Г.В. Яловенко. – М., 1959. – 162с.
1578052
   Федоскинская ордена "Знак почета" фабрика миниатюрной живописи. – Федоскино, 1985. – 30с.
1578053
  Грязнов А.И. Федоскинские таланты / А.И. Грязнов. – М, 1970. – 128с.
1578054
  Славкович Д.Ф. Федоскины каникулы / Даир Славкович ;. – Москва, 1980. – 143 с.
1578055
   Федосов Віктор Михайлович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 64-65


  Член спецради попередніх каденцій.
1578056
   Федот Васильевич Сытников.. – Саранск, 1986. – 132с.
1578057
  Попова Э.Н. Федот Васильевич Сычков / Э.Н. Попова. – Саранск, 1970. – 188с.
1578058
   Федот Васильевич Сычков.. – М., 1954. – 90с.
1578059
   Федот Васильевич Сычков.. – Л., 1970. – 47с.
1578060
  Яковлева Н.А. Федот Иванович Шубин / Н.А. Яковлева. – Л., 1984. – 95с.
1578061
   Федот Иванович Шубин (1740-1805). Каталог юбилейной выставки произведений.. – М., 1955. – 16с.
1578062
  Лазарева О.П. Федот Иванович Шубин. / О.П. Лазарева. – Л., 1964. – 47с.
1578063
   Федот Иванович Шубин. Альбом.. – М., 1956. – 12с.
1578064
   Федот Иванович Шубин. выставка произведений. Каталог.. – М., 1955. – 48с.
1578065
   Федот Петрович Филин. – Москва : Наука, 1978. – 87с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. лит. и яз. ; Вып. 12)
1578066
  Исаков С.К. Федот Шубин / С.К. Исаков. – М, 1938. – 168с.
1578067
  Тольба В. Федот, да не тот // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 2-8 ноября (№ 44)


  В учебнике для 10-го класса "Художня культура" Л. Масол и др. (К.: Освіта, 2011. - С. 134) под портретом Петра Гулака-Артемовского подписано "Семен Гулак-Артемовський" и другие опечатки, неточности, ошибки в журналах и книгах.
1578068
  Шолохов М.А. Федотка / М.А. Шолохов. – М, 1980. – 16с.
1578069
   Федотов-Чеховський (Чехівський) Олександр Олексійович (1806-1892) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 492. – ISBN 978-966-439-754-1
1578070
  Гриценко І.С. Федотов-Чеховський Олександр Олексійович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 51. – ISBN 978-966-06-0557-2
1578071
   Федотов-Чеховський Олександр Олексійович (1800-1892) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 342. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
1578072
  Егоров И.М. Федотов / И.М. Егоров. – М., 1971. – 47с.
1578073
  Александров М.Н. Федотов Григорий / М.Н. Александров. – Москва, 1952
1578074
  Федотов П.А. Федотов: альбом репродукций / П.А. Федотов. – Москва, 1978. – 4с.
1578075
   Федотов: альбом.. – М., 1990. – 20с.
1578076
  Платон Федр:(Беседы с Сократом) / Платон. – Москва : Прогресс, 1989. – 130 с.
1578077
   Федченко Павло Максимович : [добірка матеріалів] // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 326-338. – ISBN 978-966-2726-03-9
1578078
   Федченко Павло Максимович (1920-2002) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 492. – ISBN 978-966-439-754-1
1578079
   Федюк Олексій Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 281-282 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1578080
  Афанасьєва В. Федюк Т. "Кіт на глині..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 207-208


  Переклад із Тараса Федюка ("Кіт на глині...") - на російську.
1578081
  Поженян Г.М. Федюнинские высоты / Г.М. Поженян. – Москва, 1978. – 123с.
1578082
  Сергеенко М.М. Федька Дынин / М.М. Сергеенко. – Москва, 1963. – 192с.
1578083
  Сергеенко М.М. Федька Дынин / М.М. Сергеенко. – 3-е изд. – Воронеж, 1967. – 165с.
1578084
  Журавлев Федькины угодья / Журавлев, -Печорский. – М., 1980. – 255с.
1578085
  Винниченко В.К. Федько- халамидник : Оповідання: Для мол. та сер. шк. віку / В.К. Винниченко. – Київ : Веселка, 1991. – 93с. – ISBN 5-301-01338-6
1578086
  Вахніна Л.М. Федько-партизан / Л.М. Вахніна. – Київ, 1966. – 132с.
1578087
  Винниченко В.К. Федько-халамидник / В.К. Винниченко. – 2-ге вид. – Київ; Харків : Дзвін, 1917. – 32с.
1578088
  Винниченко В.К. Федько-халамидник / В.К. Винниченко. – Черкаси : Допомога школі, 1920. – 25с.
1578089
  Винниченко В.К. Федько-халамидник : Для дитячих б-к / В.К. Винниченко. – Київ : Держвидав України, 1924. – 208с. – (Б-ка молодого ленінця)
1578090
  Баженова Л. Федько-Халамидник : п"єса на 4 розділи 9 одмін Відом. про відпов.: Л. Баженова ; сюжет за В. Винниченком / Л. Баженова. – 2-ге видання. – [Харків] : Книгоспіка, 1929. – 40 с.
1578091
  Гордієнко К. Федько / К. Гордієнко. – Харків, 1925. – 16 с.
1578092
  Баженова Л. Федько Халамидник : п"єса на 4 розділи 9 одмін / Л. Баженова ; сюжет за В. Винниченком. – [Харків] : Книгоспілка, 1928. – 40 с. – (Дитячий театр)
1578093
  Тичина П.Г. Федькович у повстанця Кобилиці / Павло Тичина. – Вид. 3-е. – Одеса : Дитвидав, 1940. – 18 с.
1578094
   Федькович Юрій. – Чернівці, 1984. – 252с.
1578095
  Ковалець Л. Федьковичезнавчий дискурс Олександра Огуя (до питання про творчий феномен ученого) // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 330-341. – ISSN 2306-2908


  "Статтю присвячено відомому в Україні та за її межами науковцеві-лінгвісту, докторові наук, професорові Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Олександрові Огую (1958–2014). Йдеться про людину широкої професійної та загальної ...
1578096
  Ковалець Л. Федьковичезнавчі мемуари: типологія та особливості авторських позицій // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С. 72-87. – ISSN 0236-1477
1578097
  Ковалець Лідія Федьковичезнавчі мемуари: типологія та особливості авторських позицій // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С. 72-87. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються перипетії майже вісімдесятилітнього процесу творення федьковичезнавчої мемуаристики, здійснено спроби з"ясувати вплив індивідуальної свідомості цих "других героїв" (В. Кардін) на мемуарний портрет видатного письменника й ...
1578098
  Гарцман А. Феерический Давид Янович // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 5/6. – С. 184-199. – ISSN 0131-8136


  Давид Янович Черкасский (1931-2018) - советский и украинский режиссер-мультипликатор, художник-мультипликатор, сценарист. Заслуженный деятель искусств Украины. Академик Академии телевидения (1997), член-корреспондент Национальной академии искусств ...
1578099
  Зорин Виталий Феерично! : Увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 40-45 : Фото
1578100
  Селин Л.-Ф. Феерия для другого раза 1. Феерия для другого раза 2 (Норманс). Бойня : Романы / Луи-Фердинанд Селин; Пер. с франц. – Харьков : Фолио, 2003. – 606с. – (Вершины. Коллекция). – ISBN 966-03-2332-8
1578101
  Усик Світлана Феєрверки та петарди - видовище чи небезпека? / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 38
1578102
  Мокренцова Анастасія Феєричні мандри в кримські печери : Україна / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 26-28 : Фото
1578103
  Шевченко Тарас Феєричні подорожі / Шевченко Тарас, Захаренко Ігор // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 64-65 : фото. – ISSN 1998-8044
1578104
  Стельмащук Г. Феєрія барв вбрання Еріки Комоні // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 74-77. – ISSN 0130-1799
1578105
  Євген Будько Феєрія ідей / Євген Будько, Захаренко Ігор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 16-20 : фото
1578106
   Феєрія мандрів або мовна практика в Польщі / Ю Берестовська, К Сорокопуд, В Іваницький, А Кватира, А. Коваль // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (історичний факультет та Інститут журналістики) заради мовної практики відвідалі Польшу.
1578107
  Косинська Ю. Феєрія пригод Тура Хейєрдала : белетризована біографія легендарного мандрівника : до 100-річчя від дня народження / Юлія Косинська, Олег Крук. – Київ : Мандри, 2013. – 238, [2] с. : фот., мапи. – Кн. містить автограф Тура Хейєрдала українцям. – ISBN 978-617-635-052-1
1578108
   Феи с алмазных гор. – М, 1991. – 383с.
1578109
  Будько Євген Феї та президенти // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 106-113 : фото
1578110
  Любутин К.Н. Фейербах: философская антропология. / К.Н. Любутин. – Свердловск, 1988. – 125с.
1578111
   Фейерверкер Демьян Яковлевич Рудниченко (награжденный Знаком отличия Военного ордена) // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 4 с. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
1578112
  Дедова Е.Б. Фейерверки в России елизаветинского времени // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 63-68. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена любопытной и малоизученной теме. Фейерверки XVIII в. являлись важнейшей частью общественной и культурной жизни страны, пропагандировали идеи государственного мифа и были, таким образом, искусством на службе государства. В статье ...
1578113
   Фейерверки и иллюминации в графике XVIII века : каталог выставки. – Ленинград, 1978. – 96 с.
1578114
   Фейєрабенд (Feuerabend) Пол // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 938-940. – ISBN 966-316-069-1
1578115
  Шафраньош О. Фейк-ньюз і новий простір для інформаційних маніпуляцій: центральноєвропейський контекст // Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав нац. меншин та пандемії COVID-19", м. Ужгород, 24 верес. 2021 р. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. ОДА, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Ф-т міжнар. екон. відносин [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 108--111. – ISBN 978-617-8046-15-6
1578116
  Прищепа Г.О. Фейк у лінгвістичному вимірі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін- т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 3 (70). – С. 68-80. – ISSN 2520-6397


  Технологізація сучасних комунікацій зумовила виникнення нових жанрів комунікації: медіамайданчики, соціальні мережі, форуми та блоги уособили свободу слова й незалежні думки, але у той же час стали полем використання психолінгвістичних технологій для ...
1578117
  Зозуля О. Фейк як інструмент інформаційної війни // Юридична газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 19). – С. 1, 18-19
1578118
  Саприкін О.А. Фейк як інструмент інформаційної війни проти України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – С. 87-94. – ISSN 2409-9805


  Статтю присвячено відносно новому інструменту у веденні інформаційної війни проти України - фейку. Проаналізовано наукові джерела про засоби ведення інформаційної війни, визначено поняття "фейк" та "фейковий ресурс", їхні ознаки та властивості, ...
1578119
  Черниш Р.Ф. Фейк як один із інструментів негативного впливу на національну безпеку України в умовах ведення гібридної війни // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 109-114. – ISSN 2219-5521
1578120
   Фейк, Fake News та дезінформація: до проблеми визначення понять // Фейки : пропаганда, дезінформація та виборчий процес: як нам захистити демократичні практики? : аналіт. доповідь / Д.В. Дубов, І.О. Корецька, А.В. Баровська, С.Л. Гнатюк, М.А. та ін. Ожеван. – Київ : Сталь, 2019. – С. 13-25. – ISBN 978-617-676-156-3
1578121
  Іщенко Н. Фейк, стій, раз-два! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 30-31 жовтня (№ 205/206). – С. 25, 28


  Зеленський створює "штаб протидії дезінформації".
1578122
   Фейки : пропаганда, дезінформація та виборчий процес: як нам захистити демократичні практики? : аналіт. доповідь / [Д.В. Дубов, І.О. Корецька, А.В. Баровська та ін.] ; Школа Політ. Аналітики НаУКМА ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : Сталь, 2019. – 249 с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-676-156-3
1578123
  Комісаренко С. Фейки про мізки мавп та невидиме тату для стеження // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 9 листопада (№ 44)


  Згадується КНУ імені Тараса Шевченка.
1578124
  Почепцов Г. Фейки та інші гібридні комунікації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 лютого (№ 5). – С. 11


  "Гібридні війни приходять одночасно з гібридними комунікаціями, оскільки базуються на них. Під гібридними комунікаціями ми розуміємо комунікації, де не ставиться завдання утримати вірогідність у процесах передачі смислів. Звісно, крім тих випадків, ...
1578125
  Курбан О.В. Фейки у сучасних медіа: ідентифікація та нейтралізація // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 96-103. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Представлене дослідження має на меті аналіз фейків як інноваційних інструментів управління інформаційними процесами у соціальних онлайн-мережах, що використовуються у сучасних гібридних війнах. Специфіка цих інструментів полягає у ...
1578126
  Андрушків Б.М. Фейки, чутки та плітки як засіб суспільної дезінформації і послаблення безпекової компоненти управління державою / Б.М. Андрушків, О.І. Вівчар, Н.Б. Кирич // Review of transport economics and management : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничого транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Л.С. Головкова, В.В. Бобиль, Л.О. Жилінська. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 21-32. – ISSN 2664-1259
1578127
  Миколаєнко А.Ю. Фейкова журналістика в Україні як елемент сучасної шоу-цивілізації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 3-8. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14). – ISSN 2078-2551
1578128
  Пригорницька О. Фейкова інформація в соціальних медіа: виявлення, оцінка, протидія // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 439-452. – ISSN 2224-9516
1578129
  Миколаєнко А. Фейкові новини в українському медіапросторі: технології експериментальних проектів // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 1 (74). – С. 29-37. – ISSN 2522-1272
1578130
  Борщевський С. Фейкові новини з фабрики тролів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 46). – С. 15
1578131
  Доскіч Л.С. Фейкові новини як новітній засіб маніпуляції та дезінформації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 4. – С. 72-77. – ISSN 2409-9805
1578132
  Кулініч О.О. Фейлетон на сторінках Луганської преси 60-80-х рр. XX ст. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 46-50. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
1578133
  Кобинець А. Фейлетон на шпальтах щоденника "Громадська думка" / "Рада" // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 69-76


  Розглянуто сатиричні публікації та їх соціальна спрямованість у київському щоденнику "Громадська думка"/ "Рада"(1905-1914). Satirical publications and their social connection in the Kyiv weekly "Gromadska Dumka"/ "Rada" (1905-1914) are considered in ...
1578134
  Гаєвська Н.М. Фейлетон Остапа Вишні (до постановки проблеми) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 26-33
1578135
  Герасимчук Н.Г. Фейлетон: жанр і метод (французький досвід) // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 45-48
1578136
  Герасимчук Н.Г. Фейлетони Сергія Єфремова на сторінках "Громадської думки" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 199-201


  Стаття присвячена публіцистичній діяльності С. Єфремова як фейлетоніста в київському щоденнику"Громадська думка" (1906). The article is devoted to journalistic activities of S. Yefremov as a feuilletonist in the Kiev daily "Gromadska dumka" (1906).
1578137
  Вишня Остап Фейлетони, гуморески, усмішки, щоденникові записи / Вишня Остап. – Київ : Наукова думка, 1984. – 558 с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1578138
  Калантаєвська Г.П. Фейлетонна спадщина О. Маковея // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 74-76. – ISBN 978-966-657-737-8
1578139
  Маттук Р. Фейнмановские диаграммы в проблеме многих тел : пер. с англ. / Р. Маттук. – Москва : Мир, 1969. – 367 с.
1578140
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман. – Москва : Мир
Вып. 2 : Пространство. Время. Движение. – 1965. – 168 с.
1578141
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман. – Москва : Мир
Вып. 3 : Излучение. Волны. Кванты. – 1965. – 238 с.
1578142
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман. – Москва : Мир
Вып. 4 : Кинетика. Теплота. Звук. – 1965. – 262 с.
1578143
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман. – Москва : Мир
Вып. 5 : Электричество и магнетизм. – 1966. – 296с.
1578144
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир
Вып. 6 : Электродинамика. – 1966. – 344 с.
1578145
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман. – Москва : Мир
Вып. 7 : Физика сплошных сред. – 1966. – 292 с.
1578146
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир
Вып. 8 : Квантовая механика. – 1966. – 271 с.
1578147
   Фейнмановские лекции по физике : Задачи и упражнения / пер. с англ. – Москва : Мир, 1967. – 206с.
1578148
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир
Вып. 1 : Современная наука о природе. Законы механики. – 1967. – 267с.
1578149
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир
Вып. 2 : Пространство. Время. Движение. – 1967. – 168с.
1578150
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике : пер. с англ. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир
Вып. 4 : Кинетика. Теплота. Звук. – 1967. – 261с.
1578151
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике : Пер. с англ. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – 3-е изд. – Москва : Мир
Вып. 1, 2 : Вып.1 Современная наука о природе. Законы механики. Вып. 2. Пространство. Время. Движение. – 1976. – 439с.
1578152
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – 3-е изд. – Москва : Мир
Вып. 3, 4 : Излучение. Волны. Кванты. Вып. 4. Кинетика. Теплота. Звук. – 1976. – 496 с.
1578153
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике : Пер.с англ. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – 2-е изд. – Москва : Мир
Вып. 5 : Электричество и магнетизм. – 1977. – 300 с.
1578154
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике : пер. с англ. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – 2-е изд. – Москва : Мир
Вып. 6 : Электродинамика. – 1977. – 347с.
1578155
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике : Пер. с англ. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – 2-е изд. – Москва : Мир
Вып. 7 : Физика сплошных сред. – 1977. – 288с.
1578156
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике : Пер. с англ. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – 2-е изд. – Москва : Мир
Вып. 8,9 : Квантовая механика. – 1978. – 524 с.
1578157
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lecturesоn physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ., сост. ответов и реешений Ю.В.Конобеева, Г.Я.Коренмана и др.; под ред. А.П. Леванюка. – изд. 4-е. – Москва : Едиториал УРСС. – ISBN 5-354-00697-X
Вып. 1-4 : Задачи и упражнения с ответами и решениями. – 2004. – 280 с.
1578158
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lectures on physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. А.В. Ефремова, Г.И. Копылова, О.А. Хрусталева ; под ред. Я.А. Смородинского. – 4-е изд., испр. – Москва : Едиториал УРСС. – ISBN 5-354-00699-6
Вып. 1-2 : Современная наука о природе. Законы механики. Пространство. Время. Движение. – 2004. – 440 с.
1578159
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lecturesоn physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. А.В. Ефремова, Г.И. Копылова и др.; под ред. Я.А. Смородинского. – изд. 4-е., испр. – Москва : Едиториал УРСС. – ISBN 5-354-00702-X
Вып. 4 : Кинетика. Теплота. Звук. – 2004. – 264 с.
1578160
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lecturesоn physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ., сост. ответов и реешений Ю.В.Конобеева, Г.Я.Коренмана и др.; под ред. А.П. Леванюка. – изд. 4-е. – Москва : Едиториал УРСС. – ISBN 5-354-00707-0
Вып. 5-9 : Задачи и упражнения с ответами и решениями. – 2004. – 272 с.
1578161
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lecturesоn physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. А.В. Ефремова, Ю.А. Симонова ; под ред. Я.А. Смородинского. – изд. 3-е. – Москва : Едиториал УРСС. – ISBN 5-354-00705-4
Вып. 7 : Физика сплошных сред. – 2004. – 288 с.
1578162
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lecturesоn physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. А.В. Ефремова, Г.И. Копылова и др.; под ред. Я.А. Смородинского. – изд. 5-е. – Москва : Изд-во ЛКИ. – ISBN 978-5-382-00826-4
Вып. 3 : Излучение. Волны. Кванты. – 2008. – 240 с.
1578163
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lecturesоn physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. Г.И. Копылова, Ю.А. Симонова ; под ред. Я.А. Смородинского. – изд. 4-е. – Москва : Изд-во ЛКИ. – ISBN 978-5-382-00625-3
Вып. 5 : Электричество и магнетизм. – 2008. – 304 с.
1578164
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lectures on physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. : А.В. Ефремова, Г.И. Копылова и др.; под ред. Я.А. Смородинского. – Изд. 4-е. – Москва : ЛКИ. – ISBN 978-5-382-00848-6
Вып. 6 : Электродинамика. – 2008. – 352с.
1578165
  Фейнман Р.Ф. Фейнмановские лекции по физике = The feynman lectures on physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. Г.И. Копылова ; под ред. Я.А. Смородинского. – Изд. 4-е. – Москва : ЛКИ. – ISBN 978-5-382-00756-4
Вып. 8, 9 : Квантовая механика. – 2008. – 528с.
1578166
   Фейнмановские лекции по физике. Задачи и упражнения с ответами и решениями. – Москва : Мир, 1969. – 624 с.
1578167
   Фейнмановские лекции по физике. Задачи и упражнения с ответами и решениями. – 3-е изд., перераб. – Москва : Мир, 1978. – 543с.
1578168
  Махний Н. Фейсбилдинг или кое-что о строительстве лица : Учебное пособие для самообразования и повышения квалификации в профессиональной жизни / Н. Махний. – Чернігів : РИО комитета по делам печати и информации, 1995. – 200с. – ISBN 5-7707-7824-5
1578169
  Чабаненко М.В. Фейсбук і агенційна журналістика в інтернеті (на прикладі новин сайта УНІАН) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 66, січень - березень


  У статті відображено вивчення журналістського досвіду у виробництві інтернет-новин з використанням інформації, зібраної в соціальних мережах. Порівняння новинних повідомлень, опублікованих на сайті УНІАН в 2015-2016 рр., дало змогу виявити типові ...
1578170
  Глоба Т. Фейсбук як активне місце діалогу Дніпропетровської ОУНБ ім. Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія з користувачами // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (89). – С. 20-23


  Карантин відкрив чимало можливостей для розвитку наявних ресурсів бібліотек: соціальні мережі стали активним місцем діалогу бібліотеки з користувачами (Досвід Дніпропетровської ОУНБ)
1578171
  Ковалькова Т. Фейсбук як метод популяризації книги / Т. Ковалькова, О. Гавенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 8-10. – ISSN 2518-7341
1578172
  Донцова Д. Фейсконтроль на главную роль : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 379, [1] с. – Сериал "Любительница частного сыска Даша Васильева". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-29457-2
1578173
  Королков Ю. Феликс - значи цастив / Ю. Королков. – София, 1976. – 509с.
1578174
  Корольков Ю.М. Феликс - значит счастливый... / Ю.М. Корольков. – Дзержинск, 1974. – 463с.
1578175
  Бух Ф. Феликс бух, Александр Корноухов, Александр Лазаревич / Ф. Бух. – М, 1979. – 25с.
1578176
   Феликс Бух, Александр Корноухов, Александр Лазаревич, Александра Миренская, Лев Табенкин : живопись, скульптура,графика,декоративно-прикладное и монументальное искусство. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1988. – 63 с.
1578177
  Щекатихин Н.Н. Феликс Валлотон : очерк / Н.Н. Щекатихин; вступ. ст.: А.А. Сидорова. – Москва : Альциона, 1918. – 112 с.
1578178
  Дубинянский М. Феликс Дзержинский: именем революции // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 4 (44). – С. 22-44. – ISSN 1819-6268
1578179
  Ворбс Г.Х. Феликс Мендельсон-Бартольди : жизнь и деятельность в свете собственных высказываний и сообщений современников / Г.Х. Ворбс. – Москва : Музыка, 1966. – 319 с.
1578180
  Мейлих Е.И. Феликс Мендельсон-Бартольди. 1809-1847 / Е.И. Мейлих. – Л., 1973. – 104с.
1578181
  Курцман А.С. Феликс Мендельсон / А.С. Курцман. – Москва : Музыка, 1967. – 208 с.
1578182
   Феликс Муратович Петуваш. Графика : каталог. – Москва : Советский художник, 1990. – [36] с.
1578183
   Феликс Надар: человек с бульвара Капуцинок, 35 // Личности. – Киев, 2010. – № 1 (23). – С. 108-133. – ISSN 1819-6268


  "Тициан фотографии", величайший фран. фотограф 19 в. Феликс Надар.
1578184
  Блауберг И.И. Феликс Равессон об искусстве и о языке видимого // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 118-123. – ISSN 0235-1188
1578185
  Борейко В.Е. Феликс Робертович Штильмарк (1931-2005) / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза // Классики концепции заповедности (пассивной охраны природы) / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза. – 2-е изд., доп. – Киев : Логос, 2017. – С. 52-63. – (Охрана дикой природы ; Вып. 78). – ISBN 978-617-7442-65-2
1578186
  Кон Ф.Я. Феликс Эдмундович Дзержинский : [жизнь и деятельность] / Ф. Кон. – [Москва] : Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 78, [2] с., 7 вкл. л. портр. – (Вожди пролетариата)
1578187
  Душутина А.А. Феликс Эдмундович Дзержинский : К 100-летию со дня рождения: Рек. указ. лит. / А.А. Душутина. – Москва, 1976. – 28с.
1578188
   Феликс Эдмундович Дзержинский : жизнь и деятельность в фот. и док. – 3-е изд. – Москва : Плакат, 1979. – 95 с.
1578189
   Феликс Эдмундович Дзержинский : биография. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1983. – 494 с.
1578190
   Феликс Эдмундович Дзержинский : биография. – 3-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1986. – 509 с.
1578191
   Феликс Эдмундович Дзержинский : Биография. – 3-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1987. – 511 с.
1578192
   Феликс Эдмундович Дзержинский. 1877-1926. – Москва, 1951. – 212с.
1578193
   Феликс Эдмундович Дзержинский. Биография. – Москва, 1977. – 494с.
1578194
   Феликс Эдмундович Дзержинский. Фотоальбом. – Москва, 1987. – 184с.
1578195
  Феденко О. Фелікс де Рібас та його "Короткі відомості про торгівлю Одеси" // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 13. – С. 100-106. – ISSN 2519-2523
1578196
  Мікоян А.І. Фелікс Дзержинський / А.І. Мікоян. – Київ, 1936. – 45с.
1578197
  Савченко С. Фелікс Едмундович Дзержинський / С. Савченко. – Київ, 1948. – 32с.
1578198
  Савченко С. Фелікс Едмундович Дзержинський / С. Савченко. – Київ, 1948. – 32с.
1578199
  Савченко С. Фелікс Едмундович Дзержинський / С. Савченко. – Київ, 1948. – 32с.
1578200
   Фелікс Едмундович Дзержинський. 1877-1926. – Одеса, 1951. – 30с.
1578201
  Нагорна Л.П. Фелікс Кон / Л.П. Нагорна. – Київ, 1963. – 147с.
1578202
  Поліщук В. Фелікс Михайлович Шабульдо // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 129. – ISSN 0869-3595
1578203
  Марочко В. Фелікс Якубовський: літературний критик і "штатний доцент Польського педагогічного інституту" / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 220-230. – ISBN 966-675-240-9
1578204
   Фелінський Георгій Станіславович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 394-395 : фото
1578205
   Фелінський Георгій Станіславович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 492-493. – ISBN 978-966-439-754-1
1578206
  аш-Шаркави Абд Феллах / аш-Шаркави Абд, ар-Рахман. – Москва, 1973. – 222с.
1578207
  Хусейн-заде М.Ш. Феллах в литературе Египта / М.Ш. Хусейн-заде. – Душанбе, 1973. – 164 с.
1578208
  Айру А. Феллахи Египта / А. Айру ; Пер. с фр. В.В. Волковой и Г.Д. Кулагина. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1954. – 180 с. : ил.
1578209
   Феллер Мартен Давидович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 339-340. – ISBN 978-966-2726-03-9
1578210
   Феллер Мартен Давидович (1933-2004) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 493. – ISBN 978-966-439-754-1
1578211
  Бачелис Т.И. Феллини / Т.И. Бачелис. – М, 1972. – 384с.
1578212
   Феллини о Феллини. – М., 1988. – 476с.
1578213
  Заозерский А.И. Фельдмаршал Б.П. Шереметев / А.И. Заозерский. – М, 1989. – 312с.
1578214
  Пиріг Р.Я. Фельдмаршал Герман Айхгорн: служба та смерть в Україні (квітень - липень 1918 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 24-45. – ISSN 0130-5247


  В очікуванні повернення делегатів М. Грушевський доповів, що опівночі у будівлі Центральної Ради його відвідав полковник Ф. Штольценберг, якому він висловив рішучий протест.
1578215
  Брагин М. Фельдмаршал Кутузов / М. Брагин. – Москва, 1942. – 175с.
1578216
   Фельдмаршал Кутузов. – М., 1947. – 331с.
1578217
  Пунин Л.Н. Фельдмаршал Кутузов / Л.Н. Пунин. – М, 1957. – 238с.
1578218
  Балязин В.Н. Фельдмаршал Михаил Богданович Барклай-де-Толли : жизнь и полководч. деятельность / В.Н. Балязин. – Киев : Воениздат : Киев. фил., 1990. – 301, [1] с. : ил., [10] л. ил. – Библиогр. в подстроч. прим. – ISBN 5-203-00698-9
1578219
  Жилин П.А. Фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов / П.А. Жилин. – 3-е изд., доп. – М, 1987. – 367с.
1578220
   Фельдмаршал Румянцев. – М., 1947. – 407с.
1578221
  Петелин В.В. Фельдмаршал Румянцев / В.В. Петелин. – Москва : Военное издательство, 1989. – 464с.
1578222
  Клокман Ю.Р. Фельдмаршал Румянцев в период русско-турецкой войны 1768-1774 гг. / Ю.Р. Клокман. – М., 1951. – 208с.
1578223
  Христофоров В. Фельдмаршал фон Клейст на Лубянке / В. Христофоров, В. Макаров, Б. Хавкин // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал . Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 5 : Великой Победе 65. Автограф на Рейхстаге. – С. 91-97. – ISSN 0235-7089
1578224
  Шишов А.В. Фельдмаршалы России / А.В. Шишов. – Москва : Вече, 2007. – 432с. – ISBN 5-9533-1750-6
1578225
  Жилин П.А. Фельдмаршар Михаил Илларионович Кутузов / П.А. Жилин. – М, 1988. – 368с.
1578226
  Быховский Б.Э. Фельдфебели в вольтерах / Б.Э. Быховский. – М, 1943. – 40с.
1578227
  Винниченко В.К. Фельдфебельщина = Мнімий господін / В.К. Винниченко. – Харків : ДВУ, 1926. – 40с.
1578228
  Павленко Б.О. Фельдшерсько-акушерські пункти в рамках медичної реформи / Б.О. Павленко, Л.Л. Кравченко, Ю.В. Гаруст // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 20-25. – ISSN 2519-2353
1578229
  Лазаренко В.Г. Фельдшпатоидные сиениты массива Лос. / В.Г. Лазаренко. – Л., 1975. – 147с.
1578230
   Фельдшпатоїди маліньїтів Покрово-Кириївського масиву (Приазов"я, Україна) / С.Г. Кривдік, В.В. Шаригін, В.О. Гаценко, Є.С. Луньов // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 2. – С. 82-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-3591
1578231
  Курляндская С.В. Фельетон - жанр сатирический. / С.В. Курляндская. – М., 1967. – 32с.
1578232
   Фельетон. – Л., 1927. – 94с.
1578233
  Заславский Д.И. Фельетон в газете / Д.И. Заславский. – Москва, 1952. – 28с.
1578234
  Михайлова Л.В. Фельетон в демократической печати 70-80-х годов XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10678 / Михайлова Л.В.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филолог. ф-тет. – Алма-Ата, 1970. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1578235
  Заславский Д.И. Фельетон в районной газете / Д.И. Заславский. – Москва, 1936. – 24с.
1578236
  Атаев К. Фельетон в туркменской советской литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Атаев К.; АН Туркм.ССР. – Ашхабад, 1967. – 19л.
1578237
  Дмитровский М.И. Фельетон как иструмент исследования общественной жизни и специфика действенности жанра. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дмитровский М.И.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
1578238
  Нариньяни С.Д. Фельетон о фельетоне / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1967. – 304с.
1578239
  Стрельцов Б.В. Фельетон: теория и практика жанра / Б.В. Стрельцов. – Минск, 1983. – 63с.
1578240
  Савельев П.С . Фельетонист-ориенталист / Ст. П.С. Савельева. – Москва : Тип. Александра Семена, 1857. – 43 с. – Из "Молвы" 1857, № 4, 10 и 12
1578241
  Перец И.-Л. Фельетоны : вельетоны / И.-Л. Перец. – Вильно, 1925. – 256 с.
1578242
  Заславский Д.И. Фельетоны / Д.И. Заславский. – Москва, 1949. – 372с.
1578243
  Колосов А.И. Фельетоны / А.И. Колосов. – М., 1951. – 63с.
1578244
  Нариньяни С.Д. Фельетоны / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1952. – 160с.
1578245
  Нариньяни С.Д. Фельетоны / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1953. – 224 с.
1578246
  Рябов И.А. Фельетоны / И.А. Рябов. – М., 1955. – 64с.
1578247
  Ланской М.З. Фельетоны / М.З. Ланской. – Л., 1960. – 235с.
1578248
  Воровский В.В. Фельетоны / В.В. Воровский. – Москва, 1960. – 376с.
1578249
   Фельетоны. – М, 1961. – 136с.
1578250
  Суконцев А.А. Фельетоны / А.А. Суконцев, И.М. Шатуновский. – Москва, 1962. – 216с.
1578251
  Пархомовский Э.Я. Фельетоны / Э.Я. Пархомовский. – М., 1988. – 175с.
1578252
  Аверченко А. Фельетоны // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 4. – С.126-131. – ISSN 0131-8136
1578253
  Масс В. Фельетоны в стихах. / В. Масс, М. Червинский. – Москва, 1949. – 47с.
1578254
  Московский А.П. Фельетоны В. Маяковского (проблема конфликта) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.641 / Московский А.П. ; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 29 с.
1578255
  Амиров С.Н. Фельетоны Джалила Мамедкулизаде (Моллы Насреддина) (1906-1917 годы) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Амиров С.Н. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 18 с.
1578256
  Константинов А. Фельетоны и очерки : пер. с болгарского ; / Алеко Константинов ; [Сост. Е. Ихнина ; Предисл. Алексея Собковича]. – Москва : Художественная литература, 1954. – 171 с.
1578257
  Кольцов М.Е. Фельетоны и очерки / М.Е. Кольцов. – Москва : Правда, 1956. – 448с.
1578258
  Кольцов М.Е. Фельетоны и очерки / М.Е. Кольцов. – Москва, 1961. – 406с.
1578259
  Ильф И.А. Фельетоны и рассказы / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Москва, 1957. – 271с.
1578260
  Ворыгин В.В. Фельетоны и рассказы / В.В. Ворыгин. – Краснодар, 1958. – 90с.
1578261
  Ворыгин В.В. Фельетоны и рассказы / В.В. Ворыгин. – Краснодар, 1962. – 154с.
1578262
  Кольцов М.Е. Фельетоны и рассказы / М.Е. Кольцов. – Пермь, 1987. – 443с.
1578263
  Нариньяни С.Д. Фельетоны разных лет / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1954. – 360с.
1578264
   Фельетоны, басни. – Симферополь, 1954. – 100с.
1578265
  Паначевный И.Д. Фельетоны. / И.Д. Паначевный. – Кишинев, 1960. – 167с.
1578266
  Лиходеев Л.И. Фельетоны. / Л.И. Лиходеев. – М., 1961. – 214с.
1578267
  Солянов Ф Фелька с бывшей Воздвиженки / Ф Солянов. – Москва, 1974. – 128 с.
1578268
  Спиллейн М. Фемида / М. Спиллейн. – М.
Т. 3. – 1991. – 540 с.
1578269
  Вороненков Д.Н. Фемида без повязки / [д-р юрид. наук, проф.] Денис Вороненков. – Москва : Типография Москва, 2013. – 287, [1] с.
1578270
  Продль Г. Фемида бессильна / Г. Продль. – Москва, 1974. – 480с.
1578271
  Проскурина М.М. Феминизация науки как социологическая проблема // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 3. – С.72-77. – ISSN 0132-1625
1578272
  Кивалова К.В. Феминизм в кривом зеркале цитирования: социальный концепт "феминистка" в антифеминистской концептосфере // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 152-160. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921


  В статье осуществляется анализ особенностей функционирования социального концепта "феминистка" в антифеминистском дискурсе. Материалом для исследования послужили цитаты феминистских авторов, приведенные на сайте "FeministQuotes". Образ феминистки ...
1578273
  Власова Т.И. Феминизм как маргинесс гендерного проекта постмодерна / Т.И. Власова, Ю.В. Галицкая // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 12. – С. 16-25. – ISSN 2077-1800
1578274
  Ласкова М.В. Феминизмы и маскулизмы в лексикографии // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 7. – С. 82-91. – (Серія : Філологія)


  Посвящена особенностям лексикографического "портретирования" феминных и маскулинных образований в качестве особых маркеров социальных перемен сквозь призму семантико-стилистической эволюции. Особое внимание уделяется особенностям функционирования ...
1578275
  Калиберда Н.В. Феминистская критика о социокультурных истоках гендерного поворота в литературоведении // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури ; редкол.: Т.М. Потніцева, Л.І. Скуратовська, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 22. – С. 133-139-. – ISSN 2312-3036
1578276
  Суковатая В.А. Феминистская теология и гендерные исследования в религии: перспективы новой духовности // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.183-192. – ISSN 0869-0499
1578277
  Жаданов Ю.А. Феминистская утопическая литература: истоки жанра / Ю.А. Жаданов, Т.В. Жаданова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 133-137. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1578278
  Гайденко Виктория Александровна Феминистская эпистемология как постнеоклассический феномен : Дисс....канд.философских наук.: 09.00.02 / Гайденко Виктория Александровна; Сумский государственный педагог.ун-тет им.А.С.Макаренко. – Киев, 2000. – 165 л. – Библиогр.: л.: 149-165
1578279
  Оленева Е.А. Феминистские концепции безопасности в мировой политике // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 183-184
1578280
  Сидоренко А.В. Феминический опыт осмысления отношения супружества в современной культуре // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 167-169
1578281
  Зуйкова Е.М. Феминология и гендерная политика : учебник для студ. высших учебных заведений / Е.М. Зуйкова, Р.И. Ерусланова. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Дашков и К, 2007. – 300с. – ISBN 5-91131-151-8
1578282
   Феминология: словарь терминов. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2002. – 291с. – ISBN 966-623-124-7
1578283
  Майков В.И. Фемист и Иеронима : трагедия Василья Майкова // Агриопа : трагедия Василья Майкова / В.И. Майков. – 2-е изд. – Москва : В тип. Компании типографич., 1787. – 67 с.
1578284
   Феміда посміхається. – Чернівці : Наше правосуддя, 2005. – 239, [2] с., [1] арк. портр. : іл., портр.
1578285
  Шеремет А. Фемінативи в заголовках інтернет-новин // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: Навальна М.І., Скляренко О.Б., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 74-91. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 6). – ISSN 2518-7600
1578286
  Валюх З. Фемінативи у складі типової словотвірної парадигми найменувань осіб за професією // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – С. 33-40. – ISBN 978-966-2946-40-1
1578287
  Нваодух Е.О. Фемінізація бідності: порівняльне дослідження Нігерії та України : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Нваодух Ебере Олучі ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 193 арк. – Додатки: арк. 183-193. – Бібліогр.: арк. 10, 171-182 та в додатках: арк. 192
1578288
  Нваодух Е.О. Фемінізація бідності: порівняльне дослідження Нігерії та України : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Нваодух Ебере Олучі ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1578289
  Кісь О. Фемінізм - це про людей / бесіду вела І. Ведернікова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-6 березня (№ 8)


  "Наша розмова з докторкою історичних наук, львів"янкою, сильною жінкою, донькою, дружиною й мамою Оксаною Кісь, що не перший рік виступає як криголам на шляху України до гендерної свободи та рівності, заваленому штампами і стереотипами, виявилася ...
1578290
  Орлова Т.В. Фемінізм / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 385. – ISBN 966-642-073-2
1578291
  Павличко Соломія Фемінізм / Павличко Соломія; Упоряд.та передм. В.Агеєвої. – Київ : Основи, 2002. – 322с. – 8уПавл Шифр дубл. – ISBN 966-500-212-0
1578292
  Зінько С.Ю. Фемінізм в ісламі : історія і сучасніть // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 34-47. – ISSN 1682-671Х
1578293
  Самойленко А. Фемінізм в ісламі: зародження та перспективи розвитку // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 145-148. – ISBN 978-966-171-90295
1578294
  Орлова Тетяна Фемінізм в Україні: проблема та історіографія // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (46). – С. 47-58
1578295
  Скейлз Е. Фемінізм у праві : активізм, юридична практика і правова теорія / Енн Скейлз. – Київ : Видавництво нон-фікшену, 2019. – 214, [2] с. – Пер. за вид.: Legal feminism : activist, lawyering, and legal theory / Ann Scales. New York: University Press, 2006. – Бібліогр. в прим.: с. 170-215. – (Серія "нон-фікшену"). – ISBN 978-617-7818-01-3
1578296
  Біляєв М.О. Фемінізм як одна із головних умов формування гендерної демократії // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 86-87
1578297
  Гордєєва І.В. Фемінізм як суспільне явище. Сучасний розвиток феміністичної думки // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 41-43
1578298
  Дичковська Г.О. Фемінізм, маскулізм, патерналізм: узгодження понятійно-термінологічних смислів та світоглядних пріоритетів / Г.О. Дичковська, О.Б. Радченко // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 143-152
1578299
  Міньковська І. Фемінізуймо професії! // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Червень (№ 11/12). – С. 20-22


  Назви професій у галузі біології та медицини в аспекті гендерного аналізу.
1578300
  Архангельська А.М. Фемінінні інновації в новітньому українському назовництв // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 34-50. – ISSN 0027-2833


  У статті здійснено аналіз лексикографічної фіксації новітніх назв осіб жіночої статі в наявних словниках неологізмів початку XXI ст. та представлено результати вивчення автором громадської думки колективу мовців щодо явища фемінізації в актуальному ...
1578301
  Гаєвська О.В. Феміністична і жіноча проза в українській літературі кінця XIX - початку XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (56). – С. 33-38. – ISSN 2520-6346
1578302
  Галич О.А. Феміністична критика // Історія літературознавства : підручник для студ. ВНЗ / О.А. Галич. – Київ : Либідь, 2013. – С. 360-365. – ISBN 978-966-06-0644-9
1578303
  Бега М.І. Феміністична критика модерну (від патріархальної ідеології до "консерватизму повсякденності") : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Бега М.І. : КНУТШ. – Київ, 2010. – 180 л. – Бібліогр.: л.169-180
1578304
  Бега М.І. Феміністична критика модерну (від патріархатної ідеології до "консерватизму повсякденності") : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Бега М.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1578305
  Шалаєва К.В. Феміністична парадигма у формулюванні категорії "стиль життя" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-22. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто феміністичну парадигму, що виходить з визнання суб"єктності й ідентичності жінки-науковця. У цій парадигмі артикулюються нові імена, конструюються нові знаки, розвиваються нові значення, утверджуються нові символи, реалізуються альтернативні ...
1578306
  Сінявін В. Феміністична пенологія чи пенологічний фемінізм? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 231-232
1578307
  Варламова К.С. Феміністична перспектива у дослідженні міжнародних відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 346-352
1578308
  Гук О. Феміністична проблематика роману О. Забужко "Польові дослідження з українського сексу" // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 144-149
1578309
  Карпенко К.І. Феміністична релігійність у екологічній перспективі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 65-70. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1578310
  Авдєєва О.П. Феміністична спрямованість прози М. Лоуренс та М. Етвуд // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – C. 1-4. – ISBN 966-581-295-5
1578311
  Гайдук О.А. Феміністична тематика повістей Ольги Кобилянської "Людина" і "Царівна" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 173-175. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1578312
  Кордонець О. Феміністичний дискурс прози Богдана Лепкого // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 39-43. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)


  У статті розглядається проза Богдана Лепкого у контексті зацікавлення ним гендерною проблематикою, Аналіз творчої спадщини письменника дозволяє стверджувати, що Б. Лепкий чутливо реагівав на нові тенденції в мистецтві, а в його новелістиці на великій ...
1578313
  Гаєвська Н.М. Феміністичний дискурс у творчості Б. Грінченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 219-224


  В статті йдеться про феміністичний дискурс у творах Б. Грінченка. В статье речь идет о феминистическом дискурсе в произведениях Б. Гринченко. The article refers to the feminist discourse in the works of Borys Grinchenko.
1578314
  Щур О. Феміністичний дискурс української культури // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 3 (1011). – С. 62-65. – ISSN 0868-9644
1578315
  Пятковська Ю.В. Феміністичний погляд на феномен селфі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 212-214
1578316
  Мірошниченко Л.Я. Феміністичний скептицизм Доріс Лессінг // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 123-132


  У статті вводиться нове поняття "феміністичний скептицизм" у зв"язку з проблемою формування теоретичних засад літературного скептицизму у сучасному англійському романі. Феміністичний скептицизм Д. Лессінґ позначає інтелектуальну настанову британської ...
1578317
  Мірошниченко Л.Я. Феміністичний скептицизм Доріс Лессінг: проти стереотипу // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 241-266. – ISBN 978-966-11-0683-2
1578318
  Ніколаєнко О.О. Феміністичні виміри культурно-національної ідентичності (на матеріалі творів О. Забужко) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 106-109
1578319
  Ніколенко О. Феміністичні проблеми в європейській драматургії (Г. Ібсен, Б. Шоу, А. Чехов) / О. Ніколенко, Н. Шпаковська // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ, 2017. – № 9. – С. 8-14
1578320
  Зборовська Ніла Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків / Зборовська Ніла, Ільницька Марія. – Львів : Літопис, 1999. – 336 с. – ISBN 966-7007-33-7
1578321
  Зелінська Л.В. Феміністичні сліди в деконструкції (зіставний аналіз драм Ж. Ануя "Медея" і Ю. Тарнавського "Не Медея") // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 191-205. – ISBN 966-8474-34-1
1578322
  Шарпінська Т.С. Феміністичні тенденції в прозі сестер Бронте та Ольги Кобилянської: типологічні паралелі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 217-219. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1578323
  Хоптяр А. Феміністичні тенденції у перекладній та оригінальній спадщині Бориса Грінченка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 212-216. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1578324
  Кононович Леонід Феміністка : Роман / Кононович Леонід. – Львів : Кальварія, 2002. – 160с. – (Коронація слова). – ISBN 966-663-045-1; 966-663-034-6
1578325
  Панченко В. Феміністка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 12 (669). – С. 43-47. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто основні моменти біографії першої феміністки в українській літературі Наталі Кобринської, висвітлено її зв"язки з діячами української культури: П. Кулішем, І. Франком, І. Нечуєм-Левицьким, Оленою Пчілкою, О. Кобилянською...
1578326
  Дмитрієва Марія Феміністка перед телевізором : вимкнути не можна // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2009. – № 10 (68). – С. 26-29
1578327
  Гайденко Вікторія Олександрівна Феміністська епістемологія як постнекласичний феномен : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 09.00.02 / Гайденко В.О.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 18 с.
1578328
  Емірсуінова Г.І. Феміністська лінгвістика: досягнення та завдання // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 114-118. – ISBN 966-7890-03-1
1578329
  Кісь О. Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід / Оксана Кість // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 14-27. – ISSN 1028-5091
1578330
  Гор Дж. Феміністська педагогіка та педагогіка по-феміністськи // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 91-107
1578331
  Грабовська І. Феміністська теорія та практика, жіночі студії і гендеристика як складові цивілізаційного поступу України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 269-271


  Аналізується цивілізаційний поступ українства в гендерному аспекті та його відображення у феміністичних теоріях та практиках. Дається соціо-філософський зріз процесу становлення гендернозбалансованого суспільства в Україні.
1578332
  Заруцька О.А. Феміністське мистецтвознавство Грізельди Поллок як виклик мистецтву минулого // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 40-44. – ISSN 2521-6570
1578333
  Гайденко В. Феміністські інтервенції в епістемології: головні напрямки та підходи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С.56-80
1578334
  Дячук Л.С. Феміністські та антифеміністські мотиви в романі Поль Констан "Відвертість за відвертість" та проблеми їх відтворення в українському перекладі // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 559-564
1578335
  Нагорняк М. Фемінітиви в новинах першого каналу Cуспільного радіо // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2020. – Т. 1 (76). – С. 121-129. – ISSN 2522-1272
1578336
  Ладика І. Фемінітиви в українських медіа: "за" і "проти" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29-30 березня (№ 57/58). – С. 28-29


  Погляд науковців-філологів та гендерних експертів.
1578337
  Брус М.П. Фемінітиви в українській мові: генеза, еволюція, функціонування : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Брус Марія Петрівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
1578338
  Стежко Ю. Фемінітиви в українській мові: лінгвосоціальний контекст // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Таценко Н.В., Ткаченко О.Г., Бондаренко О.Є. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2020. – Т. 12, № 2. – С. 104-113. – ISSN 2077-804X
1578339
  Река Д.В. Фемінна філософічність лірики Віслави Шимборської : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.03 / Река Д.В. ; НАНУ, Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 186л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.173-186
1578340
  Река Д.В. Фемінна філософічність лірики Віслави Шимборської : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Река Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1578341
  Бажан О.М. Фемінна чи маскулінна слабкість? Людський вчинок як самодетермінація тотальності характеру (за матеріалами прози Ганни Барвінок і Марка Вовчка: "Вірна пара", "Половинщик", "Інститутка", "Викуп") // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 244-252. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджуються приховані риси еволюції всебічного розвитку статі за допомогою створення нових моделей характерів. Вивчення процесу розвитку особистісних стосунків з позицій вчинків допомагає розкрити внутрішній світ чоловіка й жінки, простежити ...
1578342
  Завгородня О. Фемінне та маскулінне у психології художньо обдарованої особистості: постановка проблеми // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 3. – С.33-43. – ISBN 966-654-025-8


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1578343
  Ковальчук О.Д. Фемінне у поезії українського високого бароко. Аспект ірраціонального
1578344
  Ковальчук О.Д. Фемінне у поезії українського високого бароко. Аспект ірраціонального // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – C. 294-301


  Стаття присвячена аналізу фемінних образів в поезії високого українського Бароко. На основі розгляду текстів першоджерел в синтезі з соціально-світоглядними чинниками, визначені основні особливості творення і функціонування образів та виокремлена одна ...
1578345
  Ткаченко Т.І. Фемінний дискурс другої половини 20-початку 21 століття : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Ткаченко Т.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 169с. – Бібліогр.: л. 155-169
1578346
  Ткаченко Т.І. Фемінний дискурс другої половини 20 - початку 21 століття : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Ткаченко Т.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1578347
  Моллаахмаді Дехагі Амірреза Фемінний дискурс іранської прози XX - початку XXI ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Моллаахмаді Дехагі Амірреза ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 224 арк. – Бібліогр.: арк. 205-224
1578348
  Моллаахмаді Дехагі Амірреза Фемінний дискурс іранської прози XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Моллаахмаді Дехагі Амірреза ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1578349
  Ткаченко Т.І. Фемінний дискурс малої прози Євгенії Бохенської та Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 329-339. – ISSN 2520-6346
1578350
  Ковалів Ю. Фемінний ідіолект Ольги Кобилянської в оточенні "патріархального" українського письменства // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 90-100
1578351
  Смольницька О.О. Фемінний образ смерті у девонширській баладі "Lady Howard": аналіз історичного прототипу // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 116-121. – ISBN 978-966-916-268-7
1578352
  Землякова Т.А. Фемінний та маскулінний компоненти у структурі функцій аналітичного ліду // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 21-24
1578353
  Гончар Ю. Фемінні й маскулінні архетипи у творчості Тараса Шевченка // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2010. – Вип. 9. – С. 69-74. – ISBN 978-966-493-187-5
1578354
  Єременко О. Фемінні моделі гендерної ідентифікації в романах Василя Слапчука / О. Єременко, Г. Кобилякова // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 2-5


  Стаття присвячена аналізові моделей конструювання гендерної ідентичності жінки за романами "Дикі квіти", "Жінкав зі снігу" та "Сліпий дощ" Василя Слапчука, одного з найяскравіших представників сучасної української прози
1578355
  Буряк Л. Фемінологічні сюжети в часописі "Киевская старина" (1882-1906) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 173-188
1578356
  Буряк Л. Фемінологія історична // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 495-503. – ISBN 978-966-06-0538-1
1578357
  Ставнюк Віктор Фемістокл і Афіни: діяльність Фемістокла в контексті еволюції афінського поліса / Ставнюк Віктор. – Київ : Прайм-М, 2004. – 248с. – ISBN 966-651-172-Х
1578358
  Чеканов В. Фемний лад у Візантії в історіографії: проблема "малодослідженості" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (343). – С. 83-90. – ISSN 0869-3595
1578359
  Зелынська Л. Фемыныстичні "Сліди" античного міфу в постмодерній драмі: проблема катарсису // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 130-135. – ISBN 966-8110-14-5
1578360
  Отрощенко І.В. Фен Юйсян і Монгольська політична еліта: дискусія щодо внутрішньої Монголії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 92-99
1578361
   Фенаазепам. – Киев, 1982. – 288с.
1578362
  Блох М.Ш. Фенантролины как реагенты для спектрофотометрического определения ванадия. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Блох М.Ш.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1578363
  Филоненко Б.А. Фенеменологическая интерпретация "Учения о цветке" И.В. Гете и ее контекст // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 147-152. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 54). – ISSN 2306-6687
1578364
  Яблоков А.В. Фенетика / А.В. Яблоков. – Москва, 1980. – 135с.
1578365
   Фенетика популяций / Яблоков А.В. – Москва, 1982. – 295с.
1578366
   Фенетика популяций / Ларин Н.И. Яблоков А.В. – Москва, 1985. – 284с.
1578367
   Фенетика природных популяций : Сборник научных трудов / Яблоков А.В. – Москва, 1988. – 207с.
1578368
   Фенетика природных популяций / Яблоков А.В. Баранов А.С. – Москва, 1990. – 327с.
1578369
  Пузій В.К. Фензини як феномен аматорської періодики (30 - 50-ті роки XX століття) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 73-76


  У статті проаналізовано феномен фензинів - аматорських журналів, присвячених творам фантастики в літературі, кіно та ін. Акцентується увага на важливості вивчення такого типу видань, використання їхнього досвіду в журналістиці та педагогіці.
1578370
  Джерманетто Д. Феникоттеро. / Д. Джерманетто. – М, 1935. – 190с.
1578371
   Феникс. – Москва : Костры
кн.1. – 1922. – 192с.
1578372
  Арбенов Э. Феникс / Э. Арбенов. – Ташкент, 1966. – 363с.
1578373
  Динере Ц.Р. Феникс : роман / Ц.Р. Динере. – Москва : Советский писатель, 1978. – 238 с.
1578374
  Ягупова С.В. Феникс / С.В. Ягупова. – Киев, 1988. – 229с.
1578375
  Дяченко М. Феникс / М. Дяченко, С. Дяченко // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 1. – С. 26-37. – ISSN 0131-8136
1578376
  Гайдадым Э.Л. Феникс или забытая статуя Галатеи? / Э.Л. Гайдадым. – Донецк, 1990. – 249с.
1578377
   Фенилантраниловая кислота. – М, 1970. – 23с.
1578378
  Колодкина И.И. Фенилборные эфиры рибонуклеозидов и их применение в синтезах нуклеозидфосфатов : Автореф... канд. хим.наук: / Колодкина И.И.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 15л.
1578379
  Есиков В.В. Фенилзамещенные диоолтионы как аналитические реагенты. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Есиков В.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 14л.
1578380
  Бирюлина В.Н. Фенилфосфонаты, -фенилвинилфосфонаты и -фенил -- гидроксиэтилфосфонаты редкоземельных элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Бирюлина В.Н.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1973. – 16л.
1578381
  Иванько С.С. Фенимор Купер / С.С. Иванько. – М, 1990. – 267с.
1578382
  Сергеев А.С. Фениты комплекса ультраосновных и щелочных пород / А.С. Сергеев. – Ленинград : Ленинградский университет, 1967. – 164с.
1578383
  Евдокимов М.Д. Фениты Турьинского щелочного комплекса Кольского полуострова / М.Д. Евдокимов. – Л., 1982. – 247с.
1578384
   Фенікс : [журнал молодих : неперіод. вид. Товариства української студіюючої молоді ім. М. Міхновського]. – Мюнхен ; Париж
Рік 2, зошит 4. – 1952. – С. 65-128
1578385
   Фенікс : [журнал молодих : неперіод. вид. Товариства української студіюючої молоді ім. М. Міхновського]. – Мюнхен ; Дітройт
Рік 4, зошит 6. – 1955. – 80 с.
1578386
  Шевчук В.А. Фенікс : роман / Василь Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 245 с.
1578387
   Фенікс : Матеріяли науково-теоретично конференці "Hаціоналізм: традиція,сучасність,перспективи". – Київ, 1998. – 56с. – (Б-ка журналу "Українські проблеми")
1578388
  Литвиненко В. Фенікс волі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 9 жовтня (№ 20). – С. 9


  Іванові Гайворонову - 80!
1578389
  Летуновська І.В. Фенікс і голуб в поезії Дж. Марстона, Б. Джонсона, Р. Честера: порівняльна типологія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 238-244. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена інтерпретації образів Фенікса і Голуба в поетичній збірці "Мученике любові". Образи у тексті оформлюються за вимогами, які задає суспільний досвід художника, доба. Функціонування символу Фенікса в творах художньо-естетичних систем ...
1578390
  Ляхоцький В.П. Фенікс Івана Огієнка (нововиявлені документи з фондів Центрального державного історичного архіву України в м. Львові) // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 68-78
1578391
  Шнюков С. Фенітові ореоли лінійних карбонатитових масивів: мінерало-геохімічні критерії ідентифікації та встановлення геологічної будови / С. Шнюков, І. Лазарєва, Ю. Никанорова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 26-31. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняння морфологічних особливостей ореолів фенітизації карбонатитових масивів двох контрастних структурно-морфологічних типів: лінійного - Чернігівський, Дубравинський, Пенченгінський (Український щит, Воронезький кристалічний масив, ...
1578392
  Семенов-Тян-Шанский Фенно-Скандия = Систематический научный каталог / Семенов-Тян-Шанский. – Ленинград, 1929. – 143с.
1578393
  Зяблицкая Е.Я. Феноанализ группы мутаций, популяций и видов арабидопсис. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Зяблицкая Е.Я.; Рост. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1973. – 24л.
1578394
  Бенашвили М.Г. Феновый эффект на температуры воздуха в Западной Грузии (На грузинск. яз.) : Автореф... канд. географ.наук: 11.698 / Бенашвили М.Г.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 28л.
1578395
   Феногенетическая изменчивость : Сборник. – Москва
1. – 1933. – 755с.
1578396
   Феногенетическая изменчивость. – Москва
Т. 2. – 1933. – 343 с.
1578397
   Феногенетическая изменчивость = Phanogenetische variabilitat : Сборник работ отделения фитоморфогенеза. – Москва : Изд-во Биологического института
Т. 2. – 1933. – 343c.
1578398
  Матвеев Л.О. Фенокислоты трифенилметанового ряда как аналитические реагенты на бериллий : Автореф... канд. хим.наук: / Матвеев Л.О.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
1578399
  Казаков Аман Феноксиацетилирование ароматических углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: 013 / Казаков Аман; АН Туркм.ССР. Совет по присуждению ученых степеней при Ин-те химии. – Ашхабад, 1972. – 26л.
1578400
  Походенко В.Д. Феноксильные радикалы / В.Д. Походенко. – Киев : Наукова думка, 1969. – 194 с.
1578401
  Ершов В.В. Фенол-диеноновые превращения при взаимодействии фенолов с электрофильными и радикльными реагентами : Автореф... д-ра хим.наук: / Ершов В.В.; АН СССР. Ин-т органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1965. – 28л.
1578402
  Дорощук В.А. Фенол-индуцированная мицеллярная экстракция алифатических карбоновых кислот фазами неионного ПАВ Triton Х-100 / В.А. Дорощук, Н.А. Гонта, С.А. Куличенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 7/8. – С. 41-46. – ISSN 0041-6045


  Исследовано влияние алифатических монокарбоновых кислот на параметры фазообразования в традиционной и фенол-индуцированной мицеллярно-экстракционных системах на основе неионного поверхностно-активного вещества (ПАВ) Triton Х-100. Изучено влияние ...
1578403
  Гонта Н.А. Фенол-індуковані міцелярні фази неіонної ПАР Triton X-100 для аналітичного концентрування ряду серцево-судинних лікарських речовин : автореф. ... дис. канд. хім. наук : 02.00.02. / Гонта Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 17 назв
1578404
  Гонта Н.А. Фенол - індуковані міцелярні фази неіонної ПАР Triton X-100 для аналітичного концентрування ряду серцево-судинних лікарських речовин : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Гонта Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 166 л. – Бібліогр. : л. 144-166
1578405
  Шуберт Т.А. Фенолазная система и ее роль в дыхании и ферментация чая : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шуберт Т.А. ; Ин-т биохимии им. А.Н. Баха АН СССР. – Москва, 1951. – 20 с.
1578406
  Кашковская Е.А. Фенолкарбоновые кислоты трифенилметанового ряда как аналитические реактивы : Автореф... канд. хим.наук: / Кашковская Е.А.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1958. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1578407
  Куса К.А. Феноловий червоний для кольорометричного визначення альбуміну в організованих середовищах ПАР / К.А. Куса, С.А. Куліченко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 21
1578408
   Фенологическая индикация и фенопрогнозирование. – Ленинград, 1984. – 133с.
1578409
  Скворцов П.М. Фенологическая работа в школе : география. Методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 21-28 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7207
1578410
  Юркевич И.Д. Фенологические исследования древесных и травянистых растений / И.Д. Юркевич. – Минск : Наука и техника, 1980. – 87с.
1578411
   Фенологические исследования природы Белоруссии / Юркевич И.Д. – Минск, 1986. – 175с.
1578412
  Шульц Г.Э. и Шамраевский В.Б. Фенологические наблюдения / Г.Э. и Шамраевский В.Б. Шульц. – Ленинград, 1941. – 88с.
1578413
   Фенологические наблюдения : (организация, проведение, обработка): Унифицированное руководство для добровольной фенологической сети. – Ленинград : Наука, 1982. – 224с.
1578414
  Попов Н.В. Фенологические наблюдения в школе. / Н.В. Попов. – 2-е изд., испр. – М., 1953. – 216с.
1578415
  Попов Н.В. Фенологические наблюдения в школе. Для уч-ля. / Н.В. Попов. – М., 1950. – 204с.
1578416
  Аксенова Н.А. Фенологические наблюдения в школьных лесничествах / Н.А. Аксенова, Г.А. Ремизова, А.Т. Ромашова. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 95 с. : табл., ил.
1578417
   Фенологические наблюдения за плодовоягодными растениями в школьном саду. – Минск, 1970. – 16с.
1578418
  Скворцов П.М. Фенологические наблюдения осенью : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 8. – С. 23-30 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
1578419
   Фенологические явления в Приморье. – Владивосток, 1984. – 139с.
1578420
  Чугунин В Я. Фенологический календарь по защите плодового сада от вредителей и болезней / Я.В. Чугунин, О.Н. Юганова. – 2-е изд. – Симферополь, 1946. – 272 с.
1578421
  Подольский А.С. Фенологический прогноз / А.С. Подольский. – Москва : Колос, 1974. – 232с.
1578422
  Репецкая А. Фенологическое развитие низкорослых сортов ириса гибридного (Iris hybrida Hort.) в условиях предгорного Крыма / А. Репецкая, Л. Кирпичева, Э. Нурмамбетова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-24. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано хід фенологичного розвитку низькорослих сортів Iris hybrida Hort. в умовах Передгірського Криму. Сорти розподілено по групах залежно від термінів та тривалості цвітіння. Виявлено вплив освітленості на фенологію карликових ірисів. The ...
1578423
  Святский Д.О. Фенология в краеведческой работе. / Д.О. Святский. – Ленинград, 1926. – 106с.
1578424
  Зайцев Г.Н. Фенология древесных растений / Г.Н. Зайцев. – Москва, 1981. – 120с.
1578425
  Филипьев И.Н. Фенология и вредители / И.Н. Филипьев. – Л, 1928. – 456с.
1578426
  Модель Х.М. Фенология малярийного комара Anopheles maculipennis meig в Белорусской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Модель Х.М.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1959. – 15л.
1578427
  Киясов А.Я. Фенология малярийного комара Anopheles maculipennis Meig. в Алазань-Автаранской предгорной долине южного склона Большого Кавказа в рационализации противомалярийных мероприятий. : Автореф... канд. биол.наук: / Киясов А.Я.; НИИ мед. паразитологии и тропич. мед. им. С.М.Кирова М-ва здравоохран. АзССР. – Баку, 1962. – 18л.
1578428
  Добровольский Б.В. Фенология насекомых / Б.В. Добровольский. – Москва : Высшая школа, 1969. – 232с.
1578429
  Добровольский Б.В. Фенология насекомых вредителей сельского хозяйства / Б.В. Добровольский. – изд. 2-е. – Москва : Высшая школа, 1961. – 123 с.
1578430
  Сема А.М. Фенология перелетов птиц в Казахстане / А.М. Сема. – Алма-Ата, 1989. – 149с.
1578431
  Шнелле Ф. Фенология растений / Ф. Шнелле. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 260с.
1578432
  Зайцев Г.Н. Фенология травянистых многолетников / Г.Н. Зайцев. – М., 1978. – 145с.
1578433
  Трохимець В.М. Фенологічні особливості пінгвінів Джінту (Pygoscelis papua Forster, 1781) регіону поблизу УАС "Академік Вернадський" у 2007-2008 рр. / В.М. Трохимець, В.А. Тимофєєв // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – С. 165-166
1578434
  Скрипка Г. Фенологічні особливості розвитку рослин середньорослих сортів Iris hybrida Hort. в умовах Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 37-39. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано фенологічний розвиток середньорослих сортів Iris hybrida hort. в умовах Лісостепу України. Показано залежність настання фенологічних фаз від cуми активних температур. Виявлено сорти з різними термінами та тривалістю цвітіння. За ...
1578435
  Кравчук Г.Л. Фенологічні спостереження як метод вивчення сезонної динаміки ландшафтів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 44-49 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1578436
  Кучеренко Н.В. Фенологія деяких рідкісних та зникаючих видів родини Ranunculaceae Juzz. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 46-47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Наводяться дані про фенологію Adonis vernalis L., Anemone sylvestris L., Pulsatilla grandis Wend., Pulsatilla pratensis (L.) Mill. у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна.
1578437
  Хома Ю. Фенологія розкривання бруньок у різних клонів тополь та верб / Ю. Хома, Н. Куцоконь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 79-84. – (Біологія ; вип. 3 (79)). – ISSN 1728-3817


  Швидкорослі дерева тополя і верба є цінними енергетичними рослинами. В умовах глобальних змін клімату дослідження фенології розкривання та закривання бруньок у дерев необхідні для визначення тривалості вегетаційного сезону рослин, оптимального періоду ...
1578438
   Фенологія та морфо-біологічні особливості Notothenia corriceps у районі архіпелагу Аргентинські острови / А.В. Зіньковський, О.В. Куриленко, Карпець, Л.-А.М, В.М. Трохимець // VIII Міжнародна Антарктична конференція, присячена 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : присвяч. 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : VIII МАК 2017 : м. Київ, Україна, 16-18 трав. 2017 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 59-60
1578439
  Давидюк М. Фенолого-ландшафтознавчі дослідження станів природи // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 19-21. – ISBN 978-617-7069-36-1
1578440
  Грищенко Віталій Миколайович Фенолоічні закономірності осінньої міграції птахів на території України : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.08 / Грищенко Віталій Миколайович; Нац. АН України. Ін-т зоології. – К., 1994. – 23л.
1578441
  Розум Л.В. Фенолокарбоновые кислоты растений пшеницы при поражении стеблевой ржавчиной : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.11 / Розум Л. В.; ВНИИ фитопатологии. – М., 1977. – 16л.
1578442
  Лисенко Н.Ф. Фенолокислоты трифенилметанового ряда в аналитической химии алюминия и железа : Автореф... канд. хим.наук: / Лисенко Н.Ф.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 28л.
1578443
  Харлампович Г.Д. Фенолы / Г.Д. Харлампович, Ю.В. Чуркин. – М, 1974. – 376с.
1578444
  Осипова І.Ю. Фенольні сполуки опаду і коренів малопоширених та інтродукованих плодових рослин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 76-77. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наводяться дані про якісний та кількісний склад фенольних сполук в опаді й коренях деяких малопоширених та інтродукованих плодових рослин.
1578445
  Войцехівська О.В. Фенольні сполуки: різноманіття, біологічна активність, перспективи застосування / О.В. Войцехівська, О.В. Ситар, Н.Ю. Таран // Вісник Харківського національного аграрного університету / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 104-119. – (Серія "Біологія" ; вип. 1 (34)). – ISSN 1992-4917


  Узагальнено сучасні відомості про особливості хімічної будови, класифікації, розповсюдження, біологічне значення та перспективи застосування найбільш поширених вторинних метаболітів рослин - фенольних сполук. Проаналізовано три найважливіші групи ...
1578446
  Антонюк Т.М. Фенольні та ліпідні компоненти різних за акліматизаційною здатністю видів роду Rhododendron L. : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Антонюк Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 161 л., фото + Додаток: л. 155-161. – Бібліогр.: л. 127-154
1578447
  Антонюк Т.М. Фенольні та ліпідні компоненти різних за акліматизаційною здатністю видів роду RHODODENDRON L. : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / Антонюк Т.М. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 17 назв.
1578448
  Рогинский В.А. Фенольные антиоксиданты. Реакционная способность и эффективность / В.А. Рогинский. – Москва : Наука, 1988. – 246 с.
1578449
  Кноп А. Фенольные смолы и материалы на их основе / А. Кноп, В. Шейб. – Москва : Химия, 1983. – 280 с.
1578450
   Фенольные соединения и их биологические функции. – Москва, 1968. – 424с.
1578451
   Фенольные соединения и их физиологические своейства. – Алма-Ата : Наука, 1973. – 238с.
1578452
  Клышев Л.К. Фенольные соединения полыней Казахстана / Л.К. Клышев. – Алма-Ата, 1983. – 159с.
1578453
  Блажей А. Фенольные соединения растительного происхождения / А. Блажей, Л. Шутый ; пер. со словац. А.П. Сергеева. – Москва : Мир, 1977. – 239 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1578454
  Зайцев В.Г. Фенольные соединения рябинника рябинолистного : Автореф... канд. фармац.наук: / Зайцев В.Г.;. – Х, 1970. – 13л.
1578455
  Сенников Г.А. Фенольные соединения таволги Бумальда. : Автореф... Канд.фармацевт.наук: 15.791 / Сенников Г.А.; Харьк.фармацевт.ин-т. – Харьков, 1970. – 22л.
1578456
  Мийдла Х.И. Фенольные соединиения и лигнификация побегов яблони в связи с минеральным питанием и водным режимом : Автореф. дис. ... доктора биол. наук : 03.101 / Мийдла Х.И. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 39 с. – Бібліогр.:с.37-39
1578457
  Джужа О.М. Феномен - організована злочинність // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.15-25. – Бібліогр.: 13 н. – ISSN 1609-0462
1578458
  Безорудько В.Г. Феномен : юмористические рассказы / Виктор Безорудько. – Москва : Советский писатель, 1961. – 215 с.
1578459
   Феномен // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 940. – ISBN 966-316-069-1
1578460
  Тишкевич Є. Феномен "garden path" як доказ безвідкладності синтаксичного аналізу японського речення // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 133-139
1578461
  Бортникова А. Феномен "genius loci" у природному й культурному ландшафті малої батьківщини // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 9-13. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6
1578462
  Пересецький Р. Феномен "Автографії" в екранній культурі // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 284-288. – ISBN 978-966-2374-12-4
1578463
  Пашков В.В. Феномен "Академії": соціоосвітній контекст (еволюція поглядів) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 34-38. – ISSN 2077-1800
1578464
  Рибалко Л. Феномен "акме" як найвищий ступінь розвитку людини // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 4 (53). – С. 33-39. – ISSN 1562-529Х


  Акме расскрывается как феномен зрелости, творчества, профессионализма человека.
1578465
  Работкіна С. Феномен "багатовір"я" сучасної України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 550 : Філософські науки. – С. 108-113. – ISSN 0321-0499
1578466
  Полісюк М.С. Феномен "базовості" в проекті реформацької епістмології Алвіна Плантінги // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 46-48
1578467
  Кліщ О. Феномен "Братів Гадюкіних" // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 84-96. – ISSN 2310-0583
1578468
  Фесенко Т.В. Феномен "бульбашкового фільтра" у мережевих соціальних комунікаціях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 194-198


  У статті розглянуто феноменологічне явище "бульбашкового фільтра", яке характеризується підлаштовуванням пошукових запитів під інформаційні потреби кожного конкретного користувача. Зазначено його негативні наслідки, як-от: створення обмежень для ...
1578469
  Михайлов О.В. Феномен "ВАКовские журналы" в системе аттестации кадров высшей квалификации РФ // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 6. – С. 94-101. – ISSN 0869-3617


  Представлена и обсуждена такая важная проблема в системе аттестации кадров высшей квалификации, как установленная ВАК РФ обязательная публикация материалов диссертационных работ в журналах, входящих в «Перечень рецензируемых научных журналов, в которых ...
1578470
  Карпенко В.О. Феномен "Вечірнього Києва" наприкінці 80-х — на початку 90-х років (Нотатки головного редактора) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 64-81
1578471
  Еннан Р. Феномен "віртуальної власності" у кіберпросторі // Інтелектуальна власність : метод. рек. до написання курсової роботи для студентів спец. 051 "Економіка", освітньої програми "Економіка та економічна політика", освітнього рівня "Бакалавр" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. екон. теорії, макро- і мікроекон. ; [упоряд.: Вірченко В.В., Вітренко А.О., Лозова Г.М., Савчук Н.В.]. – Київ, 2018. – С. 25-31
1578472
  Еннан Р. Феномен "віртуальної власності" у кіберпросторі // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12. – С. 18-26. – ISSN 1608-6422
1578473
  Еннан Р. Феномен "віртуальної власності" у кіберпросторі // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11. – Бібліогр.: 14 назв
1578474
  Чеснокова О.Б. Феномен "воображаемого партнера" в детском возрасте / О.Б. Чеснокова, М.В. Яремчук // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 2. – С.14-27. – ISSN 0042-8841
1578475
  Новіков Д.О. Феномен "гнучкості" трудового права в соціальній філософії / Д.О. Новіков, А.І. Жукова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 194-202. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1578476
  Вільховий Ю. Феномен "громадянська релігія" у верифікації української і світової наукової думки // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 284-293
1578477
   Феномен "Д" и другие. – Москва : Политическая литература, 1991. – 335 с. – ISBN 5-250-01221-3
1578478
  Бакум З. Феномен "духовність" і мовна освіта // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж.В., Білоконенко Л.А., Білоусенко П.І. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2018. – Вип. 18. – С. 128-140. – ISSN 2305-3852
1578479
  Кузьменко Ю. Феномен "економічного дива" та японська література 1960-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 58-65. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817
1578480
  Рева Н.О. Феномен "етаторе" чи лихого ока // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 177-179
1578481
  Павлов Ю.В. Феномен "етичної безвідповідальності" в постнекласичній світоглядній парадигмі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 190-193
1578482
  Мінгазутдінов І.О. Феномен "етнічної мобілізації" та його наслідки для Західної Європи / І.О. Мінгазутдінов, О.Ю. Полтораков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 4-8. – (Міжнародні відносини ; Вип. 10)


  Розглянуто феномен так званої "етнічної мобілізації" в країнах Заходу в останній чверті XX ст., вплив націоналістичних тенденцій у суспільстві на внутрішню та зовнішню безпеку поліетнічних країн Західної Європи. The article describes a phenomenon of ...
1578483
  Чорній П. Феномен "етнічності" в сучасному науковому дискурсі: введення в проблематику // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 6 (126), листопад - грудень. – С. 1331-1338. – ISSN 1028-5091
1578484
  Мартич Р. Феномен "живого" у контексті сучасного східнохристиянського віровчення // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 204-214
1578485
  Федоренко В. Феномен "життєвої" прози : Погляд на поезію Василя Слапчука // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал " Київ". – Київ, 2013. – № 1. – С. 134-143. – ISSN 0208-0710
1578486
  Медведська Л.Є. Феномен "жіночого століття" в російській історіографії : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Медведська Л.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 226 л. – Бібліогр.: л. 199-226
1578487
  Медведська Л.Є. Феномен "жіночого століття" в російській історіографії : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Медведська Л.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв.
1578488
  Карамушка Л.М. Феномен "здоров"я" як актуальний напрям досліджень в організаційній психології / Л.М. Карамушка, Т.М. Дзюба // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2019. – № 1 (16). – С. 22-33. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 2411-3190
1578489
  Прокопов Д.Є. Феномен "зловживання словами" та його інтерпретації в "нових дослідах" Г.В.Ляйбниця // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 32-35
1578490
  Хайтун С.Д. Феномен "избыточности" мозга, генома и других развитых органических и социальных структур // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 3. – С.85-97. – ISSN 0042-8744
1578491
  Лутак Т.В. Феномен "інформація" у дискурсі кримінально-правової науки // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 61-66
1578492
  Яненко Я.В. Феномен "контрманіпуляції"у сучасному інформаційному суспільстві // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуті особливості споживання інформації індивідом у сучасному інформаційному суспіль- стві. Проаналізовано феномен "контрманіпуляції" як можливість індивіда обирати найбільш важливу інформацію та свідомо обмежувати власний інформаційний ...
1578493
  Безсмертний-Анізіміров Феномен "кримнашизму", або Розумом Росію не збагнути // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 5
1578494
  Олійник Олександра Феномен "культурні індустрії" : походження та соціокультурний зміст // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 67-73
1578495
  Григор"єв В.О. Феномен "людини-маси", як прояв людської деструктивності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 144-152
1578496
  Сенченко М. Феномен "м"якої сили" і формування "ноополітики" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 4 (261), квітень. – С. 3-4. – ISSN 2076-9326
1578497
  Бевз Т.А. Феномен "Майдану" як маркер формування політичної ідентифікації міської громади Одеси // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 184-220
1578498
  Чала Ю.О. Феномен "майдану" як механізм сутнісних змін у державі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 67-69
1578499
  Карнаухов К.Л. Феномен "наукового креаціонізму" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1578500
  Бабушка Л.Д. Феномен "не любові": етико-естетичні колізії (на прикладі роману "Парфюмер" Патріка Зюскінда) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 59-61
1578501
  Козак Б.В. Феномен "недомислення" як ознака метафізики // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 23-25


  "... Завжди було й буде важливим питання про мислення. Саме в цьому слові коріниться сутність розуміння людини і всього, до чого торкається людина. Для нас важливо проаналізувати структуру мислення, для чого ми й запроваджуємо слово недомислення ...
1578502
  Коренева І.М. Феномен "Освіта для сталого розвитку": сутність та сучасні особливості концепту // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 113-123. – ISSN 2411-1317
1578503
  Давидов П.Г. Феномен "освіта": лексико-семантичний та онтологічний аналіз // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 109-115
1578504
  Москалик Г. Феномен "освіти" у педагогічному дискурсі на межі століть // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 38-44. – ISSN 2078-1016
1578505
  Кабка Г.М. Феномен "особистість - автор - творець" в українському музично-виконавському мистецтві другої половини ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 191-197
1578506
  Худавердян В.Ц. Феномен "параллельных культур" за рубежом: социально-философское осмысление // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 4 (88). – С. 77-81. – ISSN 1812-8696
1578507
  Китаев С.В. Феномен "партии власти" в российской социально-политической системе // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 1 (43). – С. 4-7. – ISSN 1812-8696
1578508
  Краснова М.І. Феномен "партія влади" у пострадянських політичних порядках. Українська специфіка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 66-71. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
1578509
  Бутенко Л.Л. Феномен "педагогічна дійсність" у змісті загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2019. – № 3 (172). – С. 3-9. – ISSN 2227-2747
1578510
  Еровенко-Риттер Феномен "Пигмалиона" в социологии современного языка математики // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 6. – С.26-31. – ISSN 0321-0383
1578511
  Федоренко О. Феномен "Помаранчевої революції" // Молода нація : альманах: спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2011. – № 52 : Україна і Світ на перетині епох. Матеріали круглих столів "Україна у пошуках ідентичності : проблеми і перспективи"; "Постпомеранчева Україна: ідеології, технології, утопії". – С. 144-147. – ISBN 966-7332-13-6
1578512
  Рублевська Р. Феномен "причетності" Ганни Криволап // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. О. Федорук ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 62-64. – ISSN 0130-1799


  Художниця Ганна Криволап увійшла в історію українського новітнього мистецтва як майстриня фігуративної абстракції, що активно формує обличчя вітчизняного безпредметного мистецтва за кордоном. широку популярність здобула ще в 1990-х, і з тих пір з ...
1578513
  Мельник Н. Феномен "професійна компетентність" в українській та європейській педагогічній теорії // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 33-39. – ISSN 2078-1687
1578514
  Горбунов В.С. Феномен "профессионального выгорания" в деятельности социальных работников мегаполиса / В.С. Горбунов, Л.Г. Наумова // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 8. – С. 62-71. – ISSN 1561-2465
1578515
  Бевз Т.А. Феномен "революції" у дискурсах мислителів, політиків, науковців : монографія / Тетяна Бевз ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 175, [1] с. – ISBN 978-966-02-6655-1
1578516
  Супрун А. Феномен "релятивістського" наближення у динаміці квазічастинок / А. Супрун, Л. Шмельова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-32. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  У роботі проаналізовані основні принципи побудови динамік класичного типу для квазічастинок у збуджених середовищах з дucnepciєю у вигляді залежностей [елементи]- діелектрична проникність середовища (плазми). Результати аналізу були продемонстровані на ...
1578517
  Сухоніс Н.С. Феномен "розриву" в археологічному аналізі М. Фуко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 98-102. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу змісту та фундаментальних передумов виникнення ідеї "розриву" у філософії постмодернізму, розкриття особливостей осмислення цієї ідеї у творчості М. Фуко та інших представників сучасної філософії. Clause is devoted to the ...
1578518
  Петасюк О. Феномен "розстріляного відродження" (до 80 роковин розстрілів в урочищі Сандармох) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 39-42. – (Історія ; вип. 1 (132)). – ISSN 1728-3817


  У статті увазі читачів представлено історично-культурологічний портрет діячів "розстріляного відродження". З"ясовується, в чому полягала феноменальність даного явища, його багатоплановість та виміри: національне відродження 1920-тих років представлене ...
1578519
  Рог Г.В. Феномен "Роману 12 березня" у контексті розвитку сучасної турецької прози // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 342-346. – ISBN 966-8188-10-1
1578520
  Рудницька У.Б. Феномен "самогубців-терористів" як наслідок граничного усвідомлення людиною меж своєї екзистенції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 129. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1578521
  Савош В.О. Феномен "самоосвіта: суть, етапи, рівні, структура, джерела та особливості здійснення // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 51-57. – ISSN 2519-2361
1578522
  Нахманович В. Феномен "Свободи". Виборці радикальних націоналістів у дзеркалі соціолоії / Віталій Нахманович ; Київ. міжнар. ін-т соціології, Асоц. євр. орг. і общин (Ваад) України. – Київ : КМІС, 2016. – 223, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-2578-86-7
1578523
  Манакін В. Феномен "свого" і "чужого" в різних мовах та інформаційному просторі / В. Манакін, Н. Манакіна // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 104-111


  Статтю присвячено феномену свого-чужого, який має довготривалу та складну історію. Розглядаються чинники цього явища, його відбиток у паремійних корпусах різних мов світу, й ширше – у мовному, інформаційному, мас-медійному та міжкультурному ...
1578524
  Богомолова М.Ю. Феномен "соціальне виховання" в історії педагогіки й освіти України (20-30-ті роки XX століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Богомолова Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
1578525
  Зырянов А.Е. Феномен "страха" в философии Томаса Гоббса // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 63-64
1578526
  Евин И.А. Феномен "тесного мира" в искусстве и культуре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 3. – С. 75-78. – ISSN 2073-9702


  Нові напрями в культурології і теорії мистецтва
1578527
  Рашидова Т. Феномен "толпы одиноких" в современной молодежной среде // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 19-21. – Бібліогр.: с. 19-21. – ISSN 0321-0383
1578528
  Рашидова Т. Феномен "толпы одиноких" в современной молодежной среде // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 19-21. – Бібліогр.: с. 19-21. – ISSN 0321-0383
1578529
  Павлов И. Феномен "уклонения от двусмысленности" в теории рационального выбора // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 16-34. – ISSN 0042-8736
1578530
  Руденко В.Ю. Феномен "українського питання" в Російській та Австро-Угорській імперіях в роки Першої світової війни // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 240-241
1578531
  Стоколос Н.Г. Феномен "упорствующих" уніатів Холмщини і Південного Підляшшя як вияв поразки етноконфесійної політики російського самодержавства в регіоні (остання чверть XIX - початок XX ст.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 84-101. – (Серія "Релігієзнавство" ; вип. 2 (14)). – ISSN 2522-9672
1578532
  Чорний Г.М. Феномен "управління" в теорії аграрної економіки / Г.М. Чорний, І.А. Міщенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 231. – С. 100-106. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1578533
  Alyona P. Феномен "фантомності" у сприйманні комерційної реклами // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 102
1578534
  Нікітюк О. Феномен "хорова капела": динаміка поняття // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 1 (61) : Театр. Музика. Кіно. – С. 22-29. – ISSN 1728-6875
1578535
  Когут А. Феномен "цивільного заручництва" в депортаційних практиках радянських спецслужб на Західній Україні в 1944–1952 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 25-30. – (Історія ; вип. 1 (144)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто використання принципів заручництва в депортаційних практиках на території Західної України у 1944-1952 рр. на основі аналізу нововиявлених нормативних актів радянських спецслужб зазначеного періоду. Здійсне- но аналіз застосування ...
1578536
  Бойко О.С. Феномен "человек": природность или социальность // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 7-9
1578537
   Феномен "чтение": новые смыслы понятий и терминов // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 211-212
1578538
  Галеев Б.И. Феномен "чуда" и новые виды искусства эпохи НТР // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2006. – № 1. – С. 70-80. – ISSN 0235-1188
1578539
  Овчарук О.В. Феномен "шістдесятництва" в українській культурі: шлях від тоталітаризму до незалежності // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 21-28. – ISSN 2226-0285
1578540
  Донець І.В. Феномен "Я" у східних філософських концепціях // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 68-73. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1578541
  Нурутдинова А.Р. Феномен "японского чуда": преемственность традиций // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 91-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1578542
  Нехаева И.Н. Феномен «понимания» в сфере музыкальной культуры: reductio ad absurdum познавательного подхода к искусству // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 7. – С. 80-84. – ISSN 2073-9702
1578543
  Клименко Р.В. Феномен NBIC-конвергенцii // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 31. – С. 32-46


  Здійснено філософський аналіз феномену NBIC-конвергенції як ключової тенденції сучасності у сфері технологій, яка безумовно вплине на побут та соціальне становище суспільства. Розроблено концепцію штучного розвитку людини завдяки розвитку технологій ...
1578544
  Лой А. Феномен Sittlichkeit у контексті подолання суб"єктивізму // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.94-114. – ISSN 0235-7941
1578545
  Носова Б. Феномен А.Міхніка як публіциста - автора постійної дискусії про Польщу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 222-229. – (Серія журналістика ; Вип. 35)


  У статті розглядаються публіцистичні праці А.Міхненка, що справляють медіавплив на сучасне польське суспільство, на формування сучасної історії великої європейської держави - сусіда України. У контексті цих медіавпливів на суспільну інтеграцію подано ...
1578546
  Заяць Н. Феномен абсентеїзму в умовах становлення демократичного суспільства в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 4-8.
1578547
  Іващенко О. Феномен абсентеїзму: в пошуках соціологічних інтерпретацій // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 23-25. – ISSN 1563-3713
1578548
  Вовкун В.В. Феномен авангарду : досвід термінологічного відпрацювання // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 49-52
1578549
  Поліщук Т. Феномен Авдієвського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 3
1578550
  Руссу Д.Е. Феномен автомобільності в соціологічному дискурсі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2019. – С. 61-66. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (44)). – ISSN 2308-5053
1578551
  Гнатюк М. Феномен автора у генетичній текстології // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 73-85. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті розкривається специфіка трактування категорій "автор", "авторський текст" у генетичній текстології та інших науково-теоретичних проекціях.
1578552
  Дубравська З.Р. Феномен авторського "я": сутність "зовнішніх вторгнень" у постмодерністському тексті (на матеріалі творчості Мартіна Еміса) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 160-162. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 1)
1578553
  Івановська О. Феномен авторської модифікації традиційних смислів у творчості Тараса Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 85-92
1578554
  Марчук О.Т. Феномен агіотерапії: підхід до осягнення // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 445-446
1578555
  Лефтеров В.А. Феномен агрессивной конгруэнтности в контексте самоосуществления личности // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 177-181. – ISBN 978-617-689-193-2
1578556
  Коломієць Л.І. Феномен адаптації першокласників до умов систематичного навчання в школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 56-59. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми психолого-педагогічного проектування навчально-виховного процесу в першому класі. Визначено важливість початкового етапу вступу дитини до школи. Проаналізовано сучасні підходи до тлумачення феномена адаптації першокласників. ...
1578557
  Коломієць Л.І. Феномен адаптації першокласників у практиці шкільного психолога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-43. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано модель адаптації як провідного процесу розвитку особистості. Розкрито її суть у п"яти провідних аспектах: онтогенетичному, психофізіологічному, психологічному, соціальному та суспільному (або етнічному). Узагальнено інформацію про ...
1578558
  Безейко А. Феномен адвокаційної журналістики крізь призму світових правозахисних кампаній / А. Безейко, Н. Дзьомба // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві" : 26 трав. 2022 р. / "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 14-16. – ISBN 978-966-941-731-2
1578559
  Коломоєць Т.О. Феномен адміністративного затримання як заходу адміністративного припинення : монографія / Коломоєць Т.О., Столітній А.В. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 216 с. – Бібліогр.: с. 194-215. – ISBN 978-966-599-392-6
1578560
  Солдатська Т.І. Феномен азіатського кіно // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 111-113
1578561
  Коробко М.І. Феномен Айн Ренд у сучвсній соціально-етичній проблематиці // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 65-71. – ISSN 2077-1800
1578562
  Матійчак А.А. Феномен Айріс Мердок в аспекті рецептивного потенціалу світоглядно-філософського роману : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.04 / Матійчак А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв.
1578563
  Матійчак А.А. Феномен Айріс Мердок в аспекті рецептивного потенціалу світоглядно-філософського роману : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Матійчак А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 214л. – Бібліогр.:л.188-214
1578564
  Матійчак А.А. Феномен Айріс Мердок в аспекті рецептивного потенціалу світоглядно-філософського роману : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Матійчак А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1578565
  Ефремов А.В. Феномен академика Г.В. Мухаметзяновой // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 121-122. – ISSN 0869-561Х
1578566
  Свириденко Д.Б. Феномен академічної мобільності в дискурсі евристичності особистості // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 285-288. – ISSN 2076-1554
1578567
  Дробот Ю.В. Феномен Акутагавы Рюноске в мире Ингрид Дж. Паркер // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 64-65. – ISBN 978-966-8308-26-0
1578568
  Родигін К. Феномен алхімії : час, хаос і порядок // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С.113-116. – ISSN 1728-9343
1578569
  Гісем О. Феномен алхімії в Середні віки // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 56-59
1578570
  Фельдман О.Б. Феномен альтруїзму у світлі чоловічого та жіночого (гендерний підхід) // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 120-133. – (Філософія ; вип. 45, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1578571
  Поліщук Т. Феномен Анатолія Авдієвського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29 березня (№ 54). – С. 2


  Пам"яті художнього керівника та головного диригента Національного хору ім. Г. Верьовки А. Авдієвського.
1578572
  Лучук Т. Феномен англо-української літературної двомовності в контексті українського літературного процесу 2-ої половини ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 52-55. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1578573
  Гугушвілі Т. Феномен Андрія Наконечного // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2 липня (№ 114). – С. 12


  Андрій Михайлович Наконечний — український живописець, творив у жанрі візантійського іконопису.
1578574
  Тарасюк Л.С. Феномен андрогинной культуры // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4. – C. 26-34. – ISSN 2073-803X
1578575
  Степанов В. Феномен антиресурсу в системі суспільного розвитку в умовах конфліктів і криз : виклики часу / В. Степанов, К. Шурда // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 11-13. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1578576
  Єрьомін В.Ю. Феномен античної філософії у теорії культури інтегрального традиціоналізму // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 4. – С. 83-88. – ISSN 2226-3209
1578577
  Кучерук И.В. Феномен ассиметрии в диалоге цивилизаций и культур // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 132-136. – ISSN 1811-0916
1578578
  Пригожин А.И. Феномен Ахиезера // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С.99-104. – ISSN 0869-0499
1578579
  Рубель В.А. Феномен багатопартійності в політичній еволюції Південної Кореї доби військових диктатур // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 150-161. – ISSN 1608-0599
1578580
  Габдрафиков И.М. Феномен Башкортостана: от "трагической демографии" к "закономерной реконфигурации численности" // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 116-124. – ISSN 0869-5415
1578581
  Кремінська І.М. Феномен бездомності в художньому світі п"єси Миколи Куліша "Вічний бунт" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 333-338
1578582
  Мидько А.А. Феномен безнадежности у суицидентов как типологическая личностная категория: возрастной аспект // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 145-157
1578583
  Павлов М.О. Феномен Бернарда Шоу, або "Пігмаліон" по-українськи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-75. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Розглядається відтворення ідіолектів дійових осіб у сценічному діалозі та переклад стилістично маркованого мовлення. Автор порівнює два російські переклади п"єси "Пігмаліон" із власним перекладом - першою українською версією твору. "Пігмаліон", чи не ...
1578584
  Амалбекова М.Б. Феномен билингвальной личности в этноязыковом ландшафте Казахстана / М.Б. Амалбекова ; Бельгер Герольд Кардлович, про нього. – Астана : [ б.и. ], 2009. – 122 с. – ISBN 978-601-7163-01-3
1578585
  Амалбекова М.Б. Феномен билингвальной личности публициста (лингвокогнитивный и сопоставительный аспекты) : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.02.20 / Амалбекова М.Б. ; Євразійський нац. ун-т ім. Л.Н.Гумілєва. – Астана, 2010. – 46 с. – Бібліогр.: 48 назв.
1578586
  Сабадаш Ю.С. Феномен бібліотек у сучасному світі / Ю.С. Сабадаш, С.В. Янковський // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 134-136. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 20). – ISSN 2226-2849
1578587
  Жукова В.П. Феномен бібліотечно-інформаційного сервісу // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 130-132
1578588
  Чупріна Н.М. Феномен бідермаєра у фортепіанній музиці XIX сторіччя // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 68-77. – ISSN 2226-2180
1578589
  Поплавська О. Феномен бідності працюючого населення: причини, наслідки, шляхи подолання / О. Поплавська, О. Шевчук // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 4 (65). – С. 50-59. – ISSN 2409-8892
1578590
  Наєнко М.К. Феномен Білецьких і 50-річчя університетської теорії літератури: дискурсивні стратегії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 99-106


  Автор аналізує наукову діяльність видатних українських філологів ХХ століття Білецьких (Андрія, Леоніда, Олександра) у зв"язках із розвитком теорії літератури в Київському університеті. Речь идёт о научной деятельности выдающихся украинских филологов ...
1578591
  Дербеньова Л.В. Феномен білінгвізму в сучасній мовній ситуації // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 3-9. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1578592
  Гула Р. Феномен більшовизму ранньорадянської доби: доктрина, політична практика, еволюційні зв"язки / Р. Гула, І. Передерій // Гуманітарні студії: історія та педагогіка : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т, Соціально-гуманітар. ф-т ; голов. ред. Гомотюк О.Є. ; редкол.: Біловус Л.І., Дацків І.Б., Кліш А.Б. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (01). – С. 26-37
1578593
  Кисельов М. Феномен біополітики: стан таперспективи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – Вип. 82


  Analyzed heuristic possibilities, limits of competence and subject field of biopolitics study are an important fragment of a new complex scientific direction of biophilosophy. The position about its socio-natural character is argued: the integration of ...
1578594
  Райковський Б. Феномен біцефалізму виконавчої влади в процесі конституційного розвитку України // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-61.
1578595
  Сидорина Т.Ю. Феномен благотворительности и моральное самосознание // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 44-56. – ISSN 0042-8744
1578596
  Вінтонів Ю. Феномен богопокинутості як антропологічна проблема: філософсько-богословський аналіз / Ю. Вінтонів, Г. Пастушук // Наукові записки Українського католицького університету / редкол.: В. Ададуров, О. Гірник, М. Горяча [та ін.]. – Львів, 2020. – С. 193-212. – (Богослов"я ; вип. 7). – ISSN 2075-4817
1578597
  Теодоропулос И. Феномен боли и нестабильные формы воспитания (экзистенциально-социологический анализ) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.170-176. – ISSN 0042-8744
1578598
  Макульський К. Феномен братів Кличків // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.184-189 : Фото. – ISSN 1607-6451
1578599
  Шиковець С.О. Феномен братовбивчої війни: вплив на переосмислення народом свого історичного шляху // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 192-194
1578600
  Юревич М.В. Феномен брехні та його інтерпретація у сучасних лінгвістичних дослідженнях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 493-501


  У статті розглядається поняття "брехня" та його дослідження у лінгвістичному аспекті. Аналізуються механізми виникнення, функціонування, особливості категоризації та визначення цього явища у сучасній лінгвістиці. В статье рассматривается понятие ...
1578601
  Зварич Р.Є. Феномен БРІКС в крнтексті участі України в глобальній економічній інтеграції / Р.Є. Зварич, І.Я. Зварич // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 152-155
1578602
  Мазніченко О. Феномен будинку Верховної Ради у проектній діяльності Н.Б. Чмутіної та культурі України ХХ століття // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 159-172. – ISSN 1992-5557
1578603
  Асаул А. Феномен будівельного комплексу в сучасних економічних умовах // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки Україн; , Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 9. – С. 46-50. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1578604
  Кузовкина Т. Феномен Булгарина: проблема литературной тактики / Татьяна Кузовкина. – Tartu : Tartu Ulikooli Kirjastus, 2007. – 160 с., [4] с. – Библиогр.: с. 133-144. – (Dissertationes philologiae Slavicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0809 ; 20). – ISBN 978-9949-11-621-8; 978-9949-11-622-5
1578605
  Пугач В.Г. Феномен бюрократії в трансформаційному суспільстві : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02- політичні інститути та процеси / Пугач В.Г.; КНТЕУ. – Київ, 2006. – 174 л. – Бібліогр.: л. 155-174
1578606
  Пугач В.Г. Феномен бюрократії в трансформаційному суспільстві : Автореф. дис. ...канд. пооліт. наук: Спец. 23.00.02 / Вікторія Геннадіївна Пугач; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1578607
  Рудницька Н.О. Феномен бюрократії: розвиток основних концепцій в істоії політичної думки // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 1148-154
1578608
  Бойко А. Феномен В.О.Сухомлинського в контексті національної та світової культури // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.5-14. – (Педагогічні науки)
1578609
  Шкрабалюк Ю.О. Феномен валютного заміщення та джерела доларизації фінансової системи // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 120-121. – ISBN 78-966-1555-47-09
1578610
  Масляник О. Феномен Василя Базіва // Пам"ять століть відтворена у слові / Ред. кол.: А.В.Денисенко, М.П.Присяжний, В.П.Прокопенко та ін. – Київ : ІВЦ "Планета", 2004. – С. 66-71. – ISBN 966-7522-02-4
1578611
  Матвіюк К. Феномен Василя Стуса в контексті цивілізаційного поступу українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 244-248


  У статті увага зосереджується на проблемі сприймання поезії В. Стуса, враховуючи її синергетичну природу, екзистенційні начала, іманентно закладені й підсилені трагічними умовами існування українців, що акцентувало жертовний характер української ...
1578612
  Морозова І.І. Феномен ввічлевості як прояв прагматичного рівня мовної особистості // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1578613
  Морозова І.І. Феномен ввічливості як прояв прагматичного рівня мовної особистості // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 304; 8 поз.
1578614
  Морозова І.І. Феномен ввічливості як прояв прагматичного рівня мовної особистості // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 301-304. – ISBN 966-7890-03-1
1578615
  Баглай М.Р. Феномен великої брехні як основний механізм пропаганди РФ / М.Р. Баглай, Н.О. Войтович // Матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції "Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки" : м. Вінниця. Україна, 8 квіт. 2022 р. / "Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – Т. 2. – С. 27-29. – ISBN 978-617-8037-66-6
1578616
  Зинов"єва А. Феномен вербальної агресії в англійській художній прозі // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 63-65
1578617
  Колчинский Э.И. Феномен Вернадского // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 6 (ноябрь-декабрь). – С.39-51. – ISSN 0236-2007
1578618
  Колчинский Є.И. Феномен Вернадского // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С. 99-113. – ISSN 0236-2007
1578619
  Лишаев С.А. Феномен ветхого (опыт эзистенциального анализа). // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 9. – С.71-81. – ISSN 0042-8744
1578620
  Гуйван П.Д. Феномен взаємних перебігів набувальної та позовної давностей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 155-160. – ISSN 2219-5521
1578621
  Холох О.І. Феномен взаємності: філософсько-антропологічне осмислення // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 101-103
1578622
  Бортнікова О.Г. Феномен взаємодії релігії та політики в науковому дискурсі // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 2 (4). – C. 11-16


  Статтю присвячено розгляду основних теоретичних проблем взаємодії релігії та політики. Проблеми, що є предметом дослідження, стосуються функціонування релігії в соціумі у координатах релігійно-філософського та політологічного дискурсу. Зосереджено ...
1578623
  Малютіна І.П. Феномен взаємозв"язку права, релігії і політики на тлі державотворчих процесів XVII-XVIII ст.: спроба реконструкції // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 7-12. – ISSN 2222-5374
1578624
  Куценко Є.В. Феномен виборчих аксіотехнологій: сутність і практики застосування в електоральних кампаніях в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 287-305
1578625
  Свідерська І.С. Феномен визнання як проблема соціально-філософського дослідження // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 19-22
1578626
  Кожем"якіна О.М. Феномен визнання як ціннісне підгрунтя довіри // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 48-53
1578627
  Стовба О. Феномен вини як екзистенційна засада правосуддя // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 307-311. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1578628
  Черных С.И. Феномен виртуальной личности в современной философии // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 72-78. – ISSN 1811-0916
1578629
  Фесенко М. Феномен Вишеградської групи в європейському політичному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 13-18. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано політичну взаємодію країн Вишеградської групи з ЄС. Доведено, що після першого десятиліття членства в ЄС позиції країн Вишеградської групи в ЄС реально посилилися. Вони не тільки зміцнили власний регіональний союз, але також стали ...
1578630
  Пилаєва Т.В. Феномен відкритого університету в сучасному світі / Т.В. Пилаєва, В.В. Яценко // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – С. 42-47. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  У статті розглянуто еволюцію розвитку університетів дистанційного навчання від кореспондентських шкіл до сучасних дистанційних університетів. Підкреслено домінуючу роль уряду в процесі виникнення відкритих університетів. Подано визначення поняття ...
1578631
  Колесник І. Феномен відсталості з перспективи глобальної історії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (554), вересень - жовтень. – С. 147-158. – ISSN 0130-5247
1578632
  Радчук Г. Феномен відчуження як проблема сучасної освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 65-68. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемі теоретичного осмислення феномену відчуження, який характерний для сучасної освіти. Обгрунтовано, що на теоретичному рівні відбулося різке звуження смислового поля науково-педагогічної рефлексії: увага звертається на ...
1578633
  Починок Л.І. Феномен візійної обсервації життя у поезії Тараса Шевченка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 113-114
1578634
  Гудков С. Феномен війни в сучасному суспільстві // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2000. – Вип. 14. – С. 29-37
1578635
  Волинка Г. Феномен Віктора Андрущенка // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 226-233. – ISSN 0869-3595
1578636
  Коломієць О.Л. Феномен віри в бутті сучасного українця // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 33-34
1578637
  Фрідман О.В. Феномен віри в квантовій психології // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 95
1578638
  Новаченко Т.В. Феномен влади і авторитету в теологічній філософії середньовіччя // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 31-34. – ISSN 2077-1800
1578639
  Михайленко Роман Володимирович Феномен власності як об"єкт філософського дослідження за ранніми творами К.Маркса : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Михайленко Р.В.; Нац. техн. ун-тет Україна. "КПІ". – Київ, 2002. – 165с. – Бібліогр.: л. 157-165
1578640
  Михайленко Роман Володимирович Феномен власності як об"єкт філософського дослідження за ранніми творами К.Маркса : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Михайленко Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
1578641
  Кушнерьова Т.В. Феномен вождизму: від досвіду минулих років до сьогодення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 32-35. – (Серія "Питання політології" ; вип. 33). – ISSN 2220-8089
1578642
  Соловьев А.В. Феномен войны и мира в творчестве Жюльена Френда // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С.67-70. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1578643
  Федорченко Н. Феномен Володимира Мельниченка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 лютого (№ 6). – С. 11
1578644
  Поліщук О. Феномен Володимира Свідзінського: перші підсумки. // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С.89-96. – ISSN 0236-1477
1578645
  Тесленко Т. Феномен волонтерства в історії та культурі України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 108-112. – ISSN 2520-2626


  "Сьогодні феномен волонтерства в сучасній Україні перебуває в полі соціополітичного дискурсугромадянського суспільства, викликаючи науковий інтерес до нових напрямів досліджень української науки. Він є об’єктом досліджень не тільки філософів, ...
1578646
  Кутуза Н.В. Феномен впливу в природничих науках: теоретичний огляд // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (18). – С. 75-86. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1578647
  Макарчук Феномен вправ Ізидора Філіппа в світовій культурі фортепіанного виконавства : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Макарчук Ф.-Д. Е-А.; КНУ культури і мистецтв. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1578648
  Чебан М. Феномен Всеукраїнської екологічної ліги // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 6 (106), листопад-грудень. – С. 5-10 : фото
1578649
   Феномен газовых шлейфов острова Беннетта / Ю.П. Масуренков, А.Л. Собисевич, В.В. Петрова, Ю.Б. Слезин, Р.А. Шувалов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 27-45 : рис., табл. – Библиогр.: с. 44-45. – ISSN 0203-3100
1578650
  Волкогонов Д.А. Феномен героизма / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1985. – 263с.
1578651
  Кротюк В.А. Феномен героїзму в контексті патріотичного виховання // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 4 (47). – С. 58-71. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1578652
  Штрик Вадим Феномен Гиппенрейтера : фотомастер. Вадим Гиппенрейтер // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 56-64 : Фото
1578653
  Полян Павел Феномен Гитлера. Триумф лузера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 6 (183), июнь. – С. 138-139 : фото. – ISSN 1029-5828
1578654
  Бусол О.Ю. Феномен гібридних загроз в національній безпеці // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (208). – С. 6-15. – ISSN 2308-9636
1578655
  Продан Т.П. Феномен гідності у соціально-правовому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Продан Тетяна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1578656
  Продан Т.П. Феномен гідності у соціально-правовому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Продан Тетяна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1578657
  Нестеренко П. Феномен Гладкого // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 16 квітня (№ 7). – С. 13. – ISSN 2519-4429


  Ярослав Гладкий – майстер різьблення на дереві.
1578658
  Стрільчук В.А. Феномен глобалізації в національній правовій доктрині // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 354-363. – ISSN 2307-3427
1578659
  Пайда Ю. Феномен глобалізації у концепціях сучасної православної богословсько-культурологічної думки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 37-44. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
1578660
  Іващенко О.А. Феномен глобального надлишку заощаджень в контексті платіжних дисбалансів: детермінанти впливу та корекції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 82-89


  В статті теоретично обгрунтована сутність платіжних дисбалансів в контексті феномену глобального надлишку заощаджень. Дискутується роль потоків капіталу у загостренні ситуації розбалансованості на світових фінансових ринках. Розглянуто канали ...
1578661
  Локтіонова Т.О. Феномен глупости: підходи та візії ХХ ст. // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 174-176
1578662
  Стулова Г.В. Феномен гомосексуальності на сторінках української преси : звіт із результатів контент-аналітичного дослідження / Ганна Стулова, Максим Касянчук, Євген Лещинський. – Донецьк : Цифрова типографія, 2010. – 72 с.
1578663
  Кондратик Л.Й. Феномен господарства в соціологічній спадщині Михайла Тугана-Барановського // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С. 110-115. – ISSN 1729-360Х
1578664
  Кудря І.Г. Феномен господарства: соціально-філософська концептуалізація : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Кудря Ігор Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 418 л. – Бібліогр.: л. 384-418
1578665
  Кудря І.Г. Феномен господарства: соціально-філософська концептуалізація : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.03 / Кудря Ігор Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 30 с. – Бібліогр.: 8 назв
1578666
  Поплавська А.В. Феномен гостинності у соціокультурному просторі: від витоків до сучасності : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Поплавська Аліна Вячеславівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1578667
  Хлебников Б. Феномен Грасса // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С, 243-259. – ISSN 1130-6545
1578668
  Суворов О.В. Феномен графомании как результат "восстания масс" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 160-165. – Бібліогр.: с. 160-162. – ISSN 0042-8744
1578669
  Матійчак А.А. Феномен гри у творчості А.Мердок // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.35-45. – ISBN 966-568-658-5
1578670
  Жигун С. Феномен гри: аспекти дослідження // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 170-177
1578671
  Вечерський Віктор Феномен Григорія Логвина. До сторіччя з дня народження // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 5 (142). – С. 6-7 : Фото


  200 років тому на Поділлі існувала незалежна Миньковецька держава.
1578672
  Лімонченко В.В. Феномен гріха і сучасний світ // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 102-109


  У статті розглядається факт неприйняття сучасною думкою проблематики гріха як ситуації сучасної людини. Існують принаймні два варіанти: юридичне розуміння гріха як провини і онтологічне розуміння гріха як смертності. Смертність, на відміну від смерті, ...
1578673
  Корнієвський О.А. Феномен громадської самоорганізації в інтерпретаціях зарубіжних дослідників: ретроспективний аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 392-402
1578674
  Калініченко М.М. Феномен громадської цензури та американська сенсаційна література XIX сторіччя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 406-411. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1578675
  Строган А.Ю. Феномен громадянського суспільства та його сучасне бачення в умовах побудови правової демократичної держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-63. – Бібліогр.: 19 назв
1578676
  Струк Т.В. Феномен громадянської журналістики в працях зарубіжних дослідників // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 59-67. – ISBN 978-966-406055-1


  Розглядається явище громадянської журналістики, його науковий аналіз у працях дослідників з Польщі, Великобританії та США.
1578677
  Батракіна Є.Є. Феномен громадянської непокори // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 85-87
1578678
  Федоренко Л.В. Феномен гротеска в современной лингвистике (на материале произведения Ф. Дюрренматта "Физики") // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 184-187. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
1578679
  Гончаров В.В. Феномен грошей в контексті соціально-філософського дискурсу : монографія / В.В. Гончаров ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2014. – 202, [1] с. – Бібліогр.: с. 192-202. – ISBN 978-966-377-190-8
1578680
  Бойко І.І. Феномен грошей у філософському вимірі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 133-134
1578681
  Кривошеїн В. Феномен групового мислення як чинник ризику прийняття політичних рішень // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 129-133
1578682
  Платонов В. Феномен Губанова / В. Платонов, В. Задонцев // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 6 (56). – С. 37-43. – ISSN 1819-7329


  Борис Іванович Губанов - видатний діяч ракетно-космічної галузі. Учень і соратник Михайла Янгеля.
1578683
  Злотник-Шагіна Феномен давньої української літератури XVI-XVIII століть в літературознавчих студіях Івана Франка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Злотник-Шагіна Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1578684
  Злотник-Шагіна Феномен давньої української літератури XVI-XVIII століть в літературознавчих студіях Івана Франка : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Злотник-Шагіна Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 164 л. – Бібліогр.: л. 151-164
1578685
  Дзюбинская В.С. Феномен Данте в восприятии русских художников слова // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2004. – № 13. – С. 137-144. – ISBN 966-587-057
1578686
  Лебідь Є. Феномен двійництва у поемах Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С.57-63


  У статті досліджується мотив двійництва та типологізуються різні варіанти образу двійника у поемах Т. Шевченка. Також аналізується інтерпретація поетом теми дуалізму української душі, що представлена як іманентна модель роздвоєності соціуму у ...
1578687
  Заїнчківська І.П. Феномен двовір"я у творчій спадщині І. Огієнка // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 40. – С. 60-77. – ISSN 2075-1443
1578688
  Біляніна Т. Феномен двомовності у творчості Кьоко Морі: лінгвостилістичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 101-107
1578689
  Гуревич П.С. Феномен деантропологизации человека // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.19-31. – ISSN 0042-8744
1578690
  Никифоров А.М. Феномен декоративного мистецтва в історії художньої освіти України XIX - початку XX століття : монографія / Никифоров Андрій Михайлович ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – 499, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 365-379. – Бібліогр.: с. 380-499. – ISBN 978-966-698-306-3
1578691
  Іщук Н.М. Феномен демасифікації у структурі масової комунікації // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 39-41
1578692
  Ковальчук Н. Феномен демократії в контексті кордонної цивілізації України та США // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 77-84
1578693
  Волошин В.С. Феномен денег / В.С. Волошин, Н.Г. Белопольский. – Киев : Освита Украины, 2018. – 460, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с.449-460. – ISBN 978-617-7625-12-3
1578694
  Гончаров В.В. Феномен денег в контексте социально-философского анализа: проблемы методологии и возможные варианты решения // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 35-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Рассмотрены методологические подходы в определении денег в контексте современных отечественных исследователей в различных областях гуманитарного знания. А также рассмотренные подходы соотнесены с наследием и идеями Г. Зиммеля. Сделана попытка ...
1578695
  Верховин В.И. Феномен денег в социологии Г. Зиммеля // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 2 (71/72). – С. 137-143. – ISSN 1606-951Х
1578696
  Верховин Феномен денег в социологии Г. Зиммеля / Верховин, в.И. // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 150-157. – ISSN 1606-951Х
1578697
  Ірванець Олександр Феномен Дереша // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 98. – ISSN 0130-5212
1578698
  Мороз С.П. Феномен держави у політико-правовій думці України XI – XII ст // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 31-34. – ISBN 978-966-2456-11-0
1578699
  Скаліцкі М. Феномен детектива : До питання про своєрідність детективної оповіді // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 250/251. – С. 396-420
1578700
  Гасникова С.Ю. Феномен диалога и его социокультурные функции в контексте исторического развития // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 10. – С.8-11. – ISSN 2073-9702
1578701
  Голубенко О.В. Феномен дигресії: екзистенціально-феноменологічна аналітика та соціокультурна контекстуалізація : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Голубенко Олександр Васильович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1578702
  Чистякова І.А. Феномен дистрибутивного лідерства в умовах вищої освіти // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 145-151. – ISSN 2411-1317
1578703
  Карпенко О. Феномен дитячого сирітства у Польщі як педагогічна проблема // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 43-47. – ISSN 2308-4634
1578704
  Занько Г. Феномен дитячої лексики та її основні ознаки // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 185-188. – ISBN 978-2-919320-35-6
1578705
  Занько Г.П. Феномен дитячої лексики та її характерні особливості // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 1 (155). – С. 33-37
1578706
  Радченко Н. Феномен діалогу в освітньому процесі // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 287-294
1578707
  Башманівський В.І. Феномен діалогу культур у рецепції М. Зерова // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 2. – C. 155-163. – ISSN 2518-7600
1578708
  Туренко В.Е. Феномен діотіми: щодо питання про історичність давньогрецької філософині // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 59-61
1578709
  Лазарович Н.В. Феномен діяльнісної особистості в умовах техногенного суспільства // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 50-51
1578710
  Базилевич В. Феномен Дмитра Черваньова : люди твої, університете // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Січень (№ 1)


  8 січня 2008 р. наукова й освітянська громадськість щиро вітала Черваньова Дмитра Миколайовича, видатного вченого-економіста з 70-літнім євілеєм.
1578711
  Стус В. Феномен доби / В. Стус. – Київ : Знання, 1993. – 92 с. – ISBN 5-7770-0812-7
1578712
  Стус В.С. Феномен доби : (сходження на Голгофу слави) : [про П. Тичину] / Василь Стус. – Київ : КЛІО, 2015. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 103 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-25-7
1578713
  Загородня З. Феномен доби. До 85-ліття Галини Яблонської // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 30 травня - 5 червня (№ 21). – С. 14


  Галина Яблонська - яскраве і неповторне явище українського театру. Тому не дивно, що привітати її на ювілейний вечір, що відбувся в Нац. академ. драмат. театрі ім. І. Франка, зібралося багато відомих митців, політиків, представників громадськості, ...
1578714
  Ворона П. Феномен добровольчого руху в Україні як реакція громадянського суспільства на загрозу безпеці держави з боку Російської Федерації // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 13-19
1578715
  Кожем"якіна О. Феномен довіри в перспективі викликів глобалізації та глокалізації // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 174-183
1578716
  Шеремет О.С. Феномен довіри як підстава формування соціального зв"язку в суспільстві у запобіганні злочинам // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 60-63. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
1578717
   Феномен долгожительства. – Москва : Наука, 1982. – 240с.
1578718
  Ткаченко С.Л. Феномен долларизации и глобальная валютная система // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 20-30. – ISSN 044-748Х
1578719
  Дробашенко С.В. Феномен достоверности / С.В. Дробашенко. – М., 1972. – 184с.
1578720
  Малютіна Н. Феномен драматичної поеми Юрія Липи в контексті західноєвропейської ліричної драми (до проблеми театру поета) // Історико-літературний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В. Полтавчук, О. Александров, Л. Грицик [та ін.]. – Одеса, 2008. – № 15. – С. 22-32
1578721
  Туренко В.Е. Феномен дружньої вірності: філософсько-етичні горизонти осмислення // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 77-79
1578722
  Якубовская Н.А. Феномен дуализма норм в современном международном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 1 (82). – С. 16-20. – ISSN 1812-3910
1578723
  Визгин В.П. Феномен Дурылина // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 6. – С.51-59. – ISSN 0235-1188
1578724
  Харитон І.М. Феномен духовної музики в українській православній традиції : Автореф. ... дис. канд. філософ. наук: Спец. 09.00.11 / Харитон І.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1578725
  Харитон І.М. Феномен духовної музики в українській православній традиції : Дис. ... канд.філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Харитон І.М.; Житомирський державний університет ім. Івана Франка. – Житомир, 2006. – 189л. – Бібліогр.: л. 171 - 189
1578726
  Северенчук Тетяна Іванівна Феномен духовної творчості: Сутність, особливості, умови оптимізації (соціально-філософський аналіз) : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.11 / Северенчук Тетяна Іванівна; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 143л. – Бібліогр.:л.131-143
1578727
  Ямчук П.М. Феномен духовної філософії й буття митрополита Василя Липківського у світовому христоцентричному контексті // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 59-64
1578728
  Пірен М.І. Феномен духовності в культурі публічного врядування у територіальних громадах: соціо-психологічний аналіз : навч. посібник-практикум / М.І. Пірен ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 271, [1] с. : іл. – Тезаурус: с. 177-192. – Бібліогр.: с. 193-206. – ISBN 978-617-7611-24-9
1578729
  Загарницька І.І. Феномен духовності: сутність та структура // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 224-232
1578730
  Амбарцумян А.С. Феномен евразийства в политико-правовом наследии Н.Н. Алексеева // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2013. – № 6 (69). – С. 161-168. – ISSN 1684-2618
1578731
  Космеда Т. Феномен его-текстів Тараса Шевченка: моделювання ігрового дискурсу // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 122-135. – ISBN 978-966-02-7585-0
1578732
  Космеда Т. Феномен егоцентризму запозичень у поетичному дискурсі (на матеріалі співомовок Степана Руданського) // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 62-70. – ISSN 2413-0923
1578733
  Діденко Л.В. Феномен екзистенції: тілесність, емпатійність, помежів"я // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 17-19
1578734
  Пастух Б. Феномен екокритики в романі Миколи Руденка "Орлова балка" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 347-352. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1578735
  Турлова Ю.А. Феномен екологічної злочинності: питання кримінологічної дефініції // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 237-246. – ISSN 1563-3349
1578736
  Акопян В. Феномен екологічної свідомості в царині сучасного наукового дискурсу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 27-31. – ISSN 2078-1016
1578737
  Дзвінка Р.В. Феномен економічного зростання в США: чи відбулося прискорення завдяки інформаційнр-комунікаційним технологіям? // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
1578738
  Кисельов Олег Сергійович Феномен екуменізму в сучасному християнстві: філософсько-релігієзнавчий аналіз : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 11 / Кисельов О. С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1578739
  Кисельов О.С. Феномен екуменізму в сучасному християнстві: філософсько-релігієзнавчий аналіз : Дис. ...канд. філос наук: Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / О.С. Кисельов; КНУТШ. – Київ, 2007. – 182л. – Бібліогрю: л.163-182
1578740
  Богдановський І.В. Феномен екуменізму і РПЦ: аспекти взаємодії / І.В. Богдановський, О.Г. Льовкіна // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  РПЦ приєдналась до екуменічного руху лише в 1961 р. Підключення РПЦ до екуменічного діалогу було викликано як щирим прагненням її керівництва до подолання внутрішньо християнських розбіжностей, так і бажанням радянської держави використати РПЦ на ...
1578741
  Поліщук І.О. Феномен електоральної культури у транзитивних суспільствах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2018. – Вип. 80


  The purpose of the paper is to show in a holistic form the scientific category "electoral culture" and its place in the scientific apparatus of political science. Applied a complex of general scientific and specific methods of scientific research, ...
1578742
  Пасевич Д. Феномен електронних платіжних систем в українському банківництві // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (148). – С. 94-101 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1578743
  Ракітянська Л.М. Феномен емоційного інтелекту у дискурсі наукового пізнання // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 178. – С. 153-157. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1578744
  Запорожець В.А. Феномен епідемії у богословському і релігієзнавчому дискурсах: спроба порівняльного аналізу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 68-69. – ISSN 2521-6570
1578745
  Андрущенко Т.І. Феномен естетичного у філософії і культурі просвітництва // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 68. – С. 3-11
1578746
  Андрущенко Тетяна Іванівна Феномен естетичного: базові підвалини його сучасного пізнання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 112-117


  У статті аналізуються історичні підходи до розгляду естетичного як соціального феномена; досліджується його локалізація в полотні культури як в історичному контексті, так і в сьогоденному культурному середовищі; розглядається співвідношення естетичного ...
1578747
  Піченікова С. Феномен естетичної антропології в контексті розвитку українського поетичного кіно // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 142-145. – ISSN 1728-9343
1578748
  Ланіна Т.О. Феномен естрадного вокального ансамблю в сучасному культуропросторі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 64-69. – ISSN 2226-2180
1578749
  Мазницький Б.Ю. Феномен есхатології: релігійний та культурно-історичний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Мазницький Б.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1578750
  Мазницький Б.Ю. Феномен есхатології: релігійний та культурно - історичний аспекти : Дис. ... канд. філософ. наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Мазницький Б.Ю.; Нац. педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 195л. – Бібліогр.: л.180-195
1578751
  Потоцька Ю.І. Феномен етнічного ренесвнсу в контексті глобалізації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 39-44. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
1578752
  Євтух В. Феномен етнічності у зарубіжному науковому дискурсі: філософське осмислення / Володимир Євтух, Максим Колесніченко. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 237, [1] с. – Бібліогр.: с. 140-155. – ISBN 978-617-696-543-5
1578753
  Ємельянова Н.М. Феномен європейського нігілізму: традиції і новації / Н.М. Ємельянова. – Донецьк : Лебідь, 2002. – 252с. – ISBN 966-508-118-7
1578754
  Мазоха Д. Феномен європейської інтеграції педагогічної освіти // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 82-87
1578755
  Чекаленко Л.Д. Феномен ЄС як інтеграційний процес континенту // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 167-174. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1578756
  М"яловська А.В. Феномен жертвопринесення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 10


  У статті досліджуються особливості феномену жертвопринесення, як однієї з форм ритуально-обрядового комплексу. Також зазначаються різні наукові погляди на значення даного феномену та описуються його види. В статье исследуются особенности феномена ...
1578757
  М"яловська А.В. Феномен жертвопринесення як найважливіший акт становлення особистості у творчості К.Г. Юнга // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 182-183
1578758
  Корогодин В.И. Феномен жизни : избранные труды : в 2 т. / В.И. Корогодин ; [отв. ред.: С.Г. Инге-Вечтомов, А.Ф. Цыб ; сост. Корогодина В.Л. ; Объединенный ин-т ядерн. исследований ; Медицинский радиолог. науч. центр РАМН]. – Москва : Наука. – ISBN 978-5-02-036705-0
Т. 1. – 2010. – 433, [5] с., [8] с. ил. : ил., табл. – Текст кн. на рус. и англ. яз. – Библиогр. в конце глав
1578759
  Корогодин В.И. Феномен жизни : избранные труды : в 2 т. / В.И. Корогодин ; [отв. ред.: С.Г. Инге-Вечтомов, А.Ф. Цыб ; сост. Корогодина В.Л. ; Объединенный ин-т ядерн. исследований ; Медицинский радиолог. науч. центр РАМН]. – Москва : Наука. – ISBN 978-5-02-037960
Т. 2. – 2012. – 399, [1] с. : ил., табл. – Текст кн. на рус. и англ. яз. – Библиогр. в конце глав
1578760
  Яручик А.І. Феномен життєвої мудрості у світоглядно-гуманістичній концепції Мішеля Монтеня // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 228-233. – ISSN 2076-1554
1578761
  Кисельов М.М. Феномен життя в контексті соціоприродного підходу // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 134-143. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті феномен життя розглядається як наскрізний вимір природних та соціальних утворень з позицій сучасної біоетики та біофілософії. In the article the phenomenon of life is examined as through measuring of natural and social educations from ...
1578762
  Мацап"як О.І. Феномен жінки у філософії Артура Шопенгауера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 93-95
1578763
  Гапеєва О.Л. Феномен жіночих авіаційних частин у роки німецько-радянської війни: джерелознавчий аспект // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 40-46. – ISSN 2313-5603
1578764
  Демченко В.Д. Феномен жіночого глянцевого часопису: особливості читацького сприйняття // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 9-13
1578765
  Томчук Л.В. Феномен жіночого письменства в українській літературі кінця XIX та початку XX століть : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 ; 10.01.06 / Томчук Л.В. ; МОНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 402 л. – Бібліогр.: л. 352-402
1578766
  Томчук Л.В. Феномен жіночого письменства в українській літературі кінця XIX та початку XX століть : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Томчук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр. : 29 назв.
1578767
  Колосок Т. Феномен жіночої релігійності з погляду соціології релігії // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (6). – С. 22-28. – ISSN 2306-3974
1578768
  Свитич Л.Г. Феномен журнализма / Л.Г. Свитич; Под ред. Я.Н. Засурского. – Москва : МГУ, 2000. – 252с. – ISBN 5-776-0018-2
1578769
  Астапцева Х.А. Феномен журналістики моди у дискурсі львівської преси : дис. ... д-ра філософії у галузі науки : 061 ; 06 / Астапцева Христина Андріївна ; Укр. акад. друкарства, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 316, [2], 296 арк. – Додатки: арк. 312-318, 1-296. - Додаток є окремою одиницею з самостійною пагінацією. – Бібліогр.: арк.266-311
1578770
  Шаповал Ю.Г. Феномен журналістики: проблеми теорії / Ю.Г. Шаповал. – Рівне : РОСА, 2005. – 248с. – ISBN 966-613-097-1
1578771
  Балаклицький М.А. Феномен журналу "Христианство" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 83-86


  На прикладі історії провадженого протестантами міжконфесійного журналу проаналізовано стан українського ринку церковної преси. The article gives the analysis of condition of the Ukrainian denominational press market, basing on the history of ...
1578772
  Бородіна Н. Феномен забуття як основний фактор побудови наукових міфів // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 2 (28) : Пам"ять та забуття. – C. 45-55. – ISSN 2410-2601
1578773
  Мовчан В. Феномен заміщення валют у випадку, коли національна валюта є єдиним платіжним засобом у країні (анг.) / В. Мовчан, В. Шпортюк // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1578774
  Хряпінський П.В. Феномен заохочення в кримінальному праві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 65-70. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1578775
  Епанешникова М.А. Феномен запаха в культуре: к проблеме экологии человеческого тела // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – С. 155-158. – ISSN 1680-2721


  Проблема отношений природы и культуры есть одной из основных в культурологии
1578776
  Вацеба Оксана Феномен зарубіжної української спортивної періодики (до 45-річчя випуску журналу "Наш Спорт" (США) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 9 (134). – С. 22-25 : Фото
1578777
  Ачкіназі Б. Феномен західного суспільства в історичному вимірі раннього Нового часу ( XV-XVII ст.) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 11/12 (124). – С. 47-51
1578778
  Пашков К.В. Феномен західної постсекулярної культурології: Чарльз Тейлор, Джон Макклюр, Майк Кінг // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 90-97
1578779
  Кость С. Феномен західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.395-400. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1578780
  Маркуш М. Феномен змагальності та конституційно-правова модель змагальності у кримінальному процесі України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 63-69. – ISSN 2220-1394
1578781
  Лихолай Г.Л. Феномен знання як міждисциплінарний концепт // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 315-321. – ISBN 966-581-388-9
1578782
  Суслов М.Д. Феномен империалистического утопизма 1880-1914 // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.18-29. – ISSN 0042-8744
1578783
  Суслов М.Д. Феномен империалистического утопизма, 1880-1914 // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 18-29. – ISSN 0042-8744


  Суб-жанр імперіалістичної утопії
1578784
  Цой Н.А. Феномен интернет-зависимости в интерпретации теории функционализма // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 7 (85). – С. 45-55. – ISSN 1812-8696
1578785
  Цой Н.А. Феномен интернет-зависимости и одиночество // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 12 (332). – С. 98-107. – ISSN 0132-1625
1578786
  Доброродний Д.Г. Феномен интерпретации в психоанализе: проблема статуса и перспектив // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 105-106. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1578787
  Симанская Е.С. Феномен информационной культуры и образование // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 63-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1578788
  Богданова Е.М. Феномен инфотейнмента в развитии культуры постмодернизма // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 6. – С. 76-80. – ISSN 2073-9702


  Инфотейнмент представляет собой современный формат подачи информации, при котором журналистика, передающая и анализирующая сообщения о серьезных и волнующих общество вопросах, принимает развлекательную форму. В статье анализируется феномен ...
1578789
  Какабадзе З.М. Феномен искусства / З.М. Какабадзе. – Тбилиси, 1980. – 136с.
1578790
  Бестер А. Феномен исчезновения : научно-фантастические рассказы и роман / пер.с англ. / Альфред Бестер ; [ил. А.С. Зайца]. – Пер.с англ. – Киев : СП "Свенас", 1991. – 265, [1] с. : ил. – (Детектив. Приключения. Фантастика). – ISBN 5-85722-001-7
1578791
  Норенков А.О. Феномен итальянского неореализма // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 164-166
1578792
  Копаниця Л. Феномен і механізми ліричної пісні. Міф і ритуал як творчий принцип // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 44-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено перспективні лінії жанрової інтерпретації генези й еволюції усної лірики та міфо-ритуальні принципи аналізу пісенного тексту. The article highlights promising lines of genre interpretation of the genesis and evolution of ...
1578793
  Девтеров І.В. Феномен і особливості прояву кіберкультури в інформаційному суспільстві // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 20-24
1578794
   Феномен Івана Дзюби : матеріали круглого столу, 17 листопада 2006 р. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 176с. – ISBN 966-518-404-0
1578795
  Мельниченко В. Феномен Івана Мазепи в історичних судженнях Тараса Шевченка і Михайла Грушевського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 11 листопада (№ 22). – С. 6-7
1578796
  Мельниченко В. Феномен Івана Мазепи в історичних судженнях Тараса Шевченка і Михайла Грушевського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 28 жовтня (№ 21). – С. 4-5
1578797
  Лавриненко Н. Феномен Івана Огієнка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 9 грудня (№ 24). – С. 13


  15 січня 2017 року виповнилося 135 років від дня народження Івану Огієнку - видатному українському державному, громадському та культурному діячу, мислителю, просвітнику, педагогу.
1578798
  Ярмусь С. Феномен Івана Огієнка ( Митрополита Іларіона ) / С. Ярмусь. – Київ-Вінніпег, 1998. – 26с.
1578799
  Павко А.І. Феномен Івана Франка в контексті історії та сучасності (матеріали круглого столу) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 189-191
1578800
  Роздольська І. Феномен Івана Франка у меморіальному дискурсі Січового Стрілецтва // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 139-157
1578801
  Конверський А.Є. Феномен Ігоря Бичка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 5. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  До 80-річчя доктора філософських наук, професора, Заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ігоря Валентиновича Бичка.
1578802
  Гнатенко П.І. Феномен ідентичності / Петро Гнатенко. – Вінниця : Твори, 2022. – 193, [1] с. – Бібліогр.: с. 191. – ISBN 978-617-552-099-4
1578803
  Карповець М. Феномен ідентичності у філософії Мартіна Бубера // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали 3-ої міжнар. наук. конф., 22-23 трав. 2007 р. : [зб. статей] / Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур, міжнар. наук. конф. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька Академія", 2007. – С. 141-143
1578804
  Зорич О. Феномен ідентичності: конфлікт інтерпретацій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (67), вересень - жовтень. – С. 4-12
1578805
  Печиборщ В.Ю. Феномен ідеології "духовної оборони" Швейцарії та її значення для збереження суверенітету країни напередодні та на початковому етапі Другої світової війни // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 427-431. – ISSN 2076-1554
1578806
  Кондратьєва І.В. Феномен іконошанування в традиційній культурі України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 111-113
1578807
  Старостенко Т.М. Феномен імені у романі Дж.Р.Р. Мартіна "Гра престолів" за циклом "Пісня льоду і полум"я" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 128-138. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Мета даної публікації - аналіз онімного простору роману Дж.Р.Р. Мартіна «Гра престолів», схарактеризування системи поетонімів у зв’язку з образною системою твору та історичними витоками; також спроба виявлення підтекстового елементу, що міститься у ...
1578808
  Туренко В.Е. Феномен інноватики в контексті філософсько-антропологічного дискурсу // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 57-59
1578809
  Григоренко І.В. Феномен інтелекту особистості у дискурсі філософського пізнання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 117-124
1578810
  Косенко В.Д. Феномен інтелігентності крізь призму творчої спадщини Аристотеля // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1578811
  Косенко В.Д. Феномен інтелігентності: проблеми філософської інтерпретації // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 34. – C. 49-56. – ISSN 2075-1443
1578812
  Шморгун О.О. Феномен інтелігенції в українській філософській традиції: міфи та реальність // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 63-65
1578813
  Косенко В.Д. Феномен інтелігенції: історичні етапи становлення. // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 35-39. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (30))
1578814
  Самарський А.Ю. Феномен інтернаціоналізму в українсько-кубинських відносинах на прикладі програми "Діти Чорнобиля" / А.Ю. Самарський, Д.І. Чорноморденко // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 140-141
1578815
  Смук О.Т. Феномен інтернет-адикції як головна детермінанта патологічної культури у глобалізаційному просторі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 381-383. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1578816
  Цирфа Г.О. Феномен Інтернет і "феноменологія духу", або шляхи соціалізації і кіберсоціалізації // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 15-21
1578817
  Половая Н.О. Феномен інтернету як модус інформаційних технологій: соціологічний аналіз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 82-86. – ISSN 2077-1800
1578818
  Колесник О.С. Феномен інтерпретації в художній культурі : монографія / О.С. Колесник ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 264, [1] с. – Бібліогр.: с. 229-264. – ISBN 978-966-452-155-7
1578819
  Шульгіна В.І. Феномен інформативності в когнітивно-комунікативному висвітленні / В.І. Шульгіна ; МОНУ ; Черкаський держ. технол. ун-т ; НАН України ; Укр. мовно-інформ. фонд. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – 204 с. – ISBN 978-966-402-039-5
1578820
  Пилипчук В.Г. Феномен інформації: історико-правові та філософські аспекти / В.Г. Пилипчук, О.П. Дзьобань // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 5-14
1578821
  Ягодзінський С.М. Феномен інформаційних мереж: соціокультурний вимір // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 98-106
1578822
  Зіменко О.Є. Феномен інформаційного впливу у науковому середовищі: теорії, дефініції // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 1. – С. 90-97. – ISSN 2409-9805
1578823
  Подоляка А.М. Феномен інформаційного суспільства в контексті загальноцивілізаційного розвитку людства // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 4 (39). – С. 5-8
1578824
  Гроссу Н.В. Феномен інформаційної комунікації як чинник формування освітнього простору // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Фролов М.О., Лепський М.А., Васильчук Г.М. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 41. Т. 1. – С. 58-64. – ISSN 2413-2284
1578825
  Гудошник О.В. Феномен іншого в історії становлення англійської журналістики // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 30-35. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
1578826
  Кузик В.В. Феномен Іржавця: поезія Тараса Шевченка у формуванні творчих особистостей братів Ревуцьких // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – C. 40-50
1578827
  Цвілюк С.А. Феномен історизму поезії геніального Кобзаря // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 62-69. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1578828
  Кашаба О.Ю. Феномен історичного краєзнавства в контексті розвитку історичної науки // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 31-34
1578829
  Корж Г. Феномен історичної пам"яті в контексті структуралістського конструктивізму П. Бурдйо // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 167-172
1578830
  Бойко О. Феномен історичної пам"яті в сучасному українському контексті: характерні риси та особливості // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 21-29. – ISBN 978-966-355-019-0
1578831
  Сухомлинов О. Феномен історичної пам"яті у творах-спогадах Анджея Хцюка та Ромуальда Верніка // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 138-146. – ISSN 0203-9494


  У статті зроблена спроба зіставити тенденції творення художніх етнокультурних моделей Кресів, представлених у прозі А. Хцюка та Р. Верніка, з реальним часопростором багатонаціональної міжвоєнної Польщі, у контексті поняття "історична пам"ять". Такі ...
1578832
  Ларін Д.І. Феномен історичної свідомості в контексті соціально-філософсько-психологічного аналізу // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 102-106. – ISBN 978-613-8-33760-7
1578833
  Вашкевич В.М. Феномен історичної свідомості: соціально-філософський аналіз // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 153-160
1578834
  Анучина Л.В. Феномен К. Малевича (культурологічний погляд) / Л.В. Анучина, В.Г. Грицаненко // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 139-149. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
1578835
  Куца А. Феномен Каббали // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 96-98
1578836
  Гончаренко О. Феномен Казимира Твардовського в історії польської вищої школи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 113-125. – ISSN 1682-2366
1578837
  Полканов А.А. Феномен камерного співу: від естетичних настанов до музично-мовних властивостей : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Полканов Андрій Андрійович ; М-во культури та інформ. політики України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1578838
  Повзун Л.І. Феномен камерності в системі інструментально-ансамблевих жанрів / Л.І. Повзун ; М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса : Астропринт, 2016. – 277, [3] с. – Імен. покажч.: с. 274-277. – Бібліогр.: с. 248-273. – ISBN 978-966-927-175-4
1578839
   Феномен каратэ-до. – М, 1989. – 148с.
1578840
  Концур-Карабінович Феномен Кардинала Йосифа Сліпого // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 69-72. – ISSN 2076-1554
1578841
  Ворона В.А. Феномен карнізму як умова моральної легальності спесишизму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 150-152
1578842
  Демина Е.В. Феномен качественных различий языковых способностей человека : философский анализ // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.131-136. – ISSN 1811-0916
1578843
  Каневский И.А. Феномен квазидемократии в контексте парадигмы постмодерна // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 338-350
1578844
  Ювсечко Я. Феномен квазі- та псевдорелігій: проблема дефініції та релігієзнавчого дослідження // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 542-551
1578845
  Павко А.І. Феномен квазінауки / А.І. Павко, Курило, Ф // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 50-52
1578846
  Белов А.М. Феномен квантитативной ритмики в современных фонологических теориях // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2010. – № 5 сентябрь -октябрь. – С. 25-43. – Библиогр.: Лит.: с.42-43. – ISSN 0373-658Х


  Критический анализ нескольких современных теорий, тау или иначе связанных с латинской и древнегреческой просодией и метрикой и направленных, главным образом, на формализацию проблемы квантитативного ритма. Все рассматриваемые теории (А. Местера, Дж. ...
1578847
  Левицький В.А. Феномен київського тексту ХХ ст. як проблема теоретичного пізнання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 167-169
1578848
  Коберник Н. Феномен Кирила і Мефодія в католицькій традиції // Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2013. – № 66. – С. 108-114. – (Серія "Україна і Ватикан" ; вип. 5). – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
1578849
  Лешукова П.И. Феномен клубов элит // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 9 (305). – С.33-41. – ISSN 0132-1625
1578850
  Руднев К. Феномен князя. Шелковые чулки для императрицы // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38/1. – С. 4


  Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический прославился не только на политическом поприще, но и стяжал себе славу как многолетний любовник императрицы Екатерины II... Светлейший князь (c 1776 года) Потемкин-Таврический Григорий ...
1578851
  Павленко Л.О. Феномен кобзарського мистецтва в українській народній культурі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 240-248. – ISSN 2225-7586


  У статті розглядається кобзарське мистецтво як самобутнє явище української народної культури. Увага акцентується на музичній творчості кобзарів 16-17 ст. як носіїв національної епічної традиції, християнської моралі та своєрідних ретрансляторів ...
1578852
  Єсипович К.П. Феномен когнітивного картування в сучасній лінгвістичній парадигмі // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – C. 254-257


  Статтю присвячено дослідженню основних когнітивних процесів, які слугують для інтерпретації та впорядкування отриманої інформації, розкриттю змісту процесу когнітивного картування як прикладної аналітичної методики вивчення особливостей індивідуального ...
1578853
  Брахман Г.О. Феномен когнітивної тенденційності у сфері консолідації інформації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 48-52


  У статті пропонується дослідження феномену індивідуальної когнітивної тенденційності на основі використання принципів діалектики та методології соціальної когнітології. The present essay represents an architectonic model of emotion elements, the ...
1578854
  Кондратьєва Д. Феномен козацтва в рецесії Пантелеймона Куліша // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 250-255. – ISSN 2078-0850
1578855
  Мушкетик Л.Г. Феномен козацької етики та його фольклорні рецепції // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 164-170. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1578856
  Марфенин Н.Н. Феномен колониальности. / Н.Н. Марфенин. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 237с.
1578857
  Трофімюк М.Г. Феномен кольору в українському та італійському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 321-327


  У статті досліджується відтворення фразеологізмів, складовою частиною яких є кольороназва, а також аналізується, наскільки значення колороніма може впливати на загальне значення фразеологічної одиниці. В статье исследуются способы перевода ...
1578858
  Харченко О.В. Феномен комічного у комунікативному просторі США : монографія / Олег Харченко ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Київ : МП Леся, 2014. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 408-463. – ISBN 978-966-8126-89-6
1578859
  Бущан Б. Феномен компетентності у сучасному філософсько-освітньому дискурсі / Б. Бущан, С. Куцепал // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 199-201. – ISSN 2076-1554
1578860
  Бондаренко В.В. Феномен комунікативного лідерства у педагогічній діяльності інженера-педагога // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 112-116
1578861
  Колесніченко С.С. Феномен комунікативної влади: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Колесніченко Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
1578862
  Матюшина А.В. Феномен комунікації в міждисциплінних зв"язках // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 10-13
1578863
  Товмаш Д.А. Феномен комунікації в політиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 104. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1578864
  Рогова А. Феномен комунікації та дискурсу у перспективі XXI століття // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 98-103. – ISBN 978-966-423-670-3
1578865
  Балаклицький М.А. Феномен комунікації: релігійний контекст // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 105-109


  У статті розкрито особливості й роль богословських концепцій у формуваннні протестантських ЗМК України. The article describes the peculiarities and role of theological concepts in formation of Protestant mass media of Ukraine. Статья раскрывает ...
1578866
  Шаповал В. Феномен конституції у контексті вітчизняної політико-правової "міфології" // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-19.
1578867
  Шаповал В.М. Феномен конституційного права : монографія / Володимир Шаповал ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – 422, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7530-13-7
1578868
  Чумак М. Феномен конструктів числового ряду у педагогічній практиці ХVІ-ХХ ст. // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 124-125. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
1578869
  Тиха О.В. Феномен контамінації у європейській художній культурі XVI - початку XVII століття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 46-49
1578870
  Астаф"єв А.О. Феномен континуїтивності нації в українському історико-філософському вимірі : Дис... канд. філос.наук: 09.00.05 / Астаф"єв А.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 2000. – 165л. – Бібліогр.:л.155-165
1578871
  Астафьев А.О. Феномен континуїтивності нації в українському історико-філософському вимірі : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Астафьев А.О.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1578872
  Лосєв І. Феномен контрабандистської держави // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 35 (407), 4-10.09.2015 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  У деяких не вельми успішних країнах нелегальна транскордонна торгівля стає частиною національної економіки.
1578873
  Нікуліна О.Л. Феномен контркультури у концепції постіндустріалізму Белла // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 23-25
1578874
  Козак О.І. Феномен конфлікту в симфонічній драматургії: мистецько-культурологічні виміри : автореф. ...д-ра мистецтвознавста :26.00.01 / Козак О.І. ; Харк. держ. акад. культ. – Харків, 2010. – 37 с. – Бібліогр.: 31 назв.
1578875
  Безгодов Д.Н. Феномен концептуального заявления в контексте вузовской организационной культуры / Д.Н. Безгодов, О.И. Беляева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 70-73. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются функции и структурно-смысловые особенности концептуального заявления как PR-текста в контексте организационной культуры современного российского вуза. Показывается значение жанра в системе воспитательного процесса.
1578876
  Куций А.М. Феномен кооперативного навчання як засада ефективної соціальної комунікації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 67-70. – ISSN 2077-1800
1578877
  Хавкіна Л.М. Феномен корпоративних медіа в сучасному медіапросторі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 96-99. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 7/8). – ISSN 2078-2551
1578878
  Безклубий І.А. Феномен корпоративного управління : офіційне видання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 142-144.
1578879
  Тумгоева З.И. Феномен корпоративной культуры в контексте эффективного управления организацией: культурологический аспект // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С. 67-70. – ISSN 2073-9702
1578880
  Глинкина С.П. Феномен коррупции: взгляд экономиста // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 4. – С. 3-17. – ISSN 0130-3864
1578881
  Басс В.О. Феномен корупції в Україні та світі: історія і сучасність // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 7-9. – ISBN 978-617-7220-89-2
1578882
  Івашків Г. Феномен косівської кераміки // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 10/12 (254/256). – С. 12-22. – ISSN 0131-2685
1578883
  Саракун Л.П. Феномен космополітизму в контексті сучасності / Л.П. Саракун, В.П. Драпогуз // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 119-121
1578884
  Юречко О.П. Феномен кохання у контексті психоаналітичного аспекту характеротворення (на матеріалі оповідань В. Підмогильного) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 233-242. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1578885
  Черняк Ю.А. Феномен кохання: екзистенційно-феноменологічний підхід Жан-Поля Сартра // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11


  Метою дослідження є аналіз феномену кохання у концепції Ж.-П. Сартра. Також поставлено задачу висвітлити взаємозв"язки між онтологією та проблемою кохання у філософії Ж.-П. Сартра. Цель исследования - анализ феномена любви в концепции Ж.-П. Сартра. ...
1578886
  Посадский А.В. Феномен красных партизан. 1920-е - 1930-е годы // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 78-91. – ISSN 0042-8779
1578887
  Лук"яненко Д.Г. Феномен креативізації глобальної економіки і менеджменту / Д.Г. Лук"яненко, Т.О. Галахова // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 12-21. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
1578888
  Гнатко М. Феномен креативності як психологічна проблема // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.88-96
1578889
   Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання : колектив. монографія / [А.С. Борисюк та ін. ; відп. ред. М.П. Тимофієва] ; М-во освіти і науки України ; М-во охорони здоров"я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці : Технодрук, 2020. – 227, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 206–223. – ISBN 978-617-7611-78-2
1578890
  Фролов Э.Д. Феномен кризиса в социально-политической и духовной жизни античного мира (к постановке проблемы) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 9-19. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
1578891
   Феномен культури у гуманітарному дискурсі : монографія / [О.Є. Бродецький та ін.] ; за заг. наук. ред. проф., чл.-кор. НАПН України В.О. Балуха ; [редкол.: В.О. Балух та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2020. – 351, [1] : іл. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-423-601-7
1578892
  Макаренко Л.О. Феномен культури у філософському дискурсі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1578893
  Мацибок-Стародуб Феномен культури: модерне прочитання (на матеріалі публіцистичних виступів М. Хвильового та М. Зерова) // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 188-192. – (Бібліотека Інституту філології)
1578894
  Пилипів В.В. Феномен культурного розмаїття у сфері готельного бізнесу в контексті теорії культурних вимірів Г. Хофстеде // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 41-48. – ISSN 2225-7586


  " Наукова новизна роботи полягає в концептуалізації феномену культурного розмаїття у сфері сучасного готельного бізнесу як мультикультурного середовища. Формуючи загальну практику організації із сильною кроснаціональною культурою готельного бізнесу, ...
1578895
  Безугла Р.І. Феномен культурної еліти в період Радянського Союзу та пострадянської України (ХХ століття): історіографія проблеми // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 46-51
1578896
  Шелухин Ю.Н. Феномен культуры // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.93-107
1578897
  Качмарский О. Феномен Куркова: маркетинг вместо литературы // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 7-13 сентября (№ 36)


  Автор совершил обзор современного литпроцесса о писателе Куркове Андрее (Андрей Юрьевич Курков (23 апр. 1961) - украинский писатель, преподаватель, кинематографист).
1578898
  Кудрявцев Л. Феномен Левітана. Потужність його голосу дорівнювала цілій дивізії // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 5 (119) : 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні присвячується. – С. 42-43
1578899
  Кузьменко Т.В. Феномен легітимності: проблема визначення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 174-184
1578900
  Даринский А.В. Феномен Ленинградской области : Региональная география // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 27-31
1578901
  Быстрицкий Е.К. Феномен личности: мировоззрение, культура бытие / Е.К. Быстрицкий. – К, 1991. – 195с.
1578902
  Гедікова Н.П. Феномен лібералізму у фокусі сучасних наукових досліджень // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 205-214


  Здійснено комплексний огляд сучасних наукових джерел, присвячених тематиці ліберального феномену. Ключові слова: лібералізм, сучасні наукові дослідження, зарубіжні та вітчизняні вчені. Осуществлен комплексный обзор современных научных источников, ...
1578903
  Ященко І.В. Феномен лідера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 142-145. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Розглядається специфіка формування особистості лідера. Аналізується сукупність потреб, що здійснюють домінуючий вплив на спосіб прийняття рішень та вибір власної лінії дій.
1578904
  Столяр Н.М. Феномен лідерства в контексті проблеми визначення еліти суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1578905
  Вергун Д.В. Феномен лідерства в контексті соціально-філософського дискурсу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 81-91
1578906
  Грищенко І.М. Феномен лідерства в системі місцевого самоврядування: теорія, методологія, практика = Phenomenon leadership system of local government: theory, methodology, practice : монографія / І.М. Грищенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2016. – 319, [1] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 300-319. – ISBN 978-966-619-347-9
1578907
  Тітова О. Феномен лідерства глобальних корпорацій // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 57-59 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1578908
  Марценківський В.Т. Феномен лідерства та особливості його прояву у сфері воєнно-соціального управління: шляхи формування елітних якостей / В.Т. Марценківський, М.В. Цюрупа // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 147-154
1578909
  Рудська А.І. Феномен лідерства у спільноті // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 238-244
1578910
  Михальчук Ю.О. Феномен лідерства: теоретико-практичний аспект вивчення // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Власюк А.П. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 99-106. – ISBN 978-966-7359-77-5
1578911
  Кузьмінський А. Феномен лідерського таланту академіка Зязюна І.А. // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 74-82. – ISSN 2616-3241
1578912
  Клепка П.С. Феномен лідируючих позицій фондового ринку Китаю у групі країн БРІК // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 11-14. – ISSN 1728-6220
1578913
  Сліпушко О. Феномен літератури українського Середньовіччя // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 176-
1578914
  Миленко В.О. Феномен літературного гурту в українському письменстві 90-х років ХХ ст. : збірник наукових статей // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 89-91. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-249-Х
1578915
  Кузіна Н. Феномен літературної спадщини періоду національно-демократичної революції на сторінках "Літературно-науковий вісник" (1917 - 1919 рр.) // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 82-85. – ISBN 978-617-7399-06-2


  "Матеріали ЛНВ є цінним джерелом вивчення процесу формування поглядів літературних критиків в період 1917-1919 років. Незважаючі на загальний хаос революційної доби, українська літературна продукція, на думку М. Зерова, стоїть безмірно вище рівня 1917 ...
1578916
  Буцикіна Є.О. Феномен літературної творчості Жоржа Батая: досвід взаємодії теоретичного та практичного // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 67-69
1578917
  Скоморович І.Г. Феномен локальних грошових систем // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2015. – Вип. 4 (114). – С. 52-56. – ISSN 2071-4653
1578918
  Вершина В.А. Феномен любви в философии Ивана Ильина // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 3-6
1578919
  Кузьма О. Феномен любові в екзистенційній інтерпретації Лесі Українки (драматичний діалог "Айша та Мохаммед") // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 209-213. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1578920
  Тітомир Є. Феномен любові в містичній спадщині Франциска Ассизького // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 102-106. – ISSN 1728-9343
1578921
  Левченко Т.Г. Феномен любові в філософії античності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 129-131
1578922
  Туренко В. Феномен любові між філософією та природничими науками: pro et contra // Філософія: між природничими та гуманітарними науками : тези 11-ої міжнар. наук. конф. "Філософія: нове покоління", Київ, НаУКМА, 24-25 берез. 2016 р. / Філософія: між природничими та гуманітарними науками, міжнар. наук. конф. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 58-60
1578923
  Туренко В.Е. Феномен любові у ранніх давньогрецьких філософів: від міфу до логосу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 93-100


  У статті на основі збережених фрагментів представників досократичних шкіл робиться реконструкція їх погляду на сенс любові. Автор доводить, що для ранніх давньогрецьких мислителів, любов була фундаментально значуща не лише як першооснова світу, але й ...
1578924
  Соколова О.В. Феномен любові: історико-філософський аналіз // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 266-271. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 21 (34))
1578925
  Харченко А.С. Феномен любові: філософсько-психологічний аналіз // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (44). – С. 240-245
1578926
  Тейяр Феномен людини / Тейяр, Шарден П. де // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 223-225. – ISBN 978-966-668-480-9
1578927
  Кисельов М. Феномен людини в дзеркалі сучасної антропології // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 115-128. – ISBN 978-966-8009-72-3
1578928
  Ампілогова Д.Р. Феномен людства у творах Юнуса Емре // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 25-30
1578929
  Ситніченко Л.А. Феномен людської гідності в сучасній політичній антропології // Людина. Діалог. Цифрова культура : зб. матеріалів круглих столів та конф. 2021 р. : (у 3 ч.) / [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва НАМ України ; редкол.: Г.П. Чміль та ін. ; упоряд.: І.Б. Зубавіна, І.В. Кузнєцова]. – Київ : ІК НАМ України, 2021. – С. 63-66. – ISBN 978-966-2241-65-5
1578930
  Ісак Н.Ю. Феномен людської самотності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 138-140. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У даній статті автор піднімає проблему становлення, розвитку та формування феномену самості. Проаналізовано основні концепції самості у сучасній філософській думці. In this article the author raises a problem of becoming, development and formation of ...
1578931
  Мыслинский В. Феномен Льва Федотова // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 20. – С. 14


  Федотов Лев Федорович (1923-1943) - радянський школяр, який став відомим завдяки зробленим ним в своєму щоденнику прогнозами політичних і військових подій. Прообраз Антона Овчиннікова з роману Ю. Трифонова "Будинок на набережній" (1976).
1578932
  Возняк Т. Феномен Львова: зміни туристичних потенціалів та стратегій під час і після пандемії COVID-19 // Культура діалогу : нац. круглий стіл : в єдності сила / Центр дослідж. політ. цінностей ; [М-во культури та інформ. політики України ; упоряд.: О.С. Доній]. – Харків : Фоліо, 2021. – С. 323-333. – ISBN 978-966-03-9876-4
1578933
  Київець О.В. Феномен м"якої норми міжнародного права у діяльності міжнародних інституцій // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 134-137. – ISSN 2220-1394
1578934
  Якуша П.О. Феномен магізму в історії релігій О. Меня // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1578935
  Квасниця О. Феномен Майдану та дисфункціональність політичної еліти у світлі ЗМІ: синергетичний підхід // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 27-38. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 2). – ISSN 2078-7324
1578936
  Кравченко Леся Феномен майстерності Стуса-перекладача : на матеріалі поезій Р.М. Рільке // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-58. – Бібліогр.: с. 53-56, 58. – ISSN 0130-5263
1578937
  Кравченко Л. Феномен майстерності Стуса-перекладача : На матеріалі поезій Р.М.Рільке // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-58. – ISSN 0130-5263
1578938
  Дем"яненко Б.Л. Феномен малоросійства у вітчизняному інтелектуальному дискурсі / Б.Л. Дем"яненко, В.М. Дем"яненко // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 45. – С. 104-114. – ISSN 2415-3567


  "У статті здійснено спробу усистемнити погляди вітчизняних дослідників щодо причин появи психотипу "малороса", об"єктивних умов формування, сутності та особливостей політичного й соціокультурного феномену малоросійства, його ролі в подальшому розвитку ...
1578939
  Грабовський С. Феномен малоросійства, або Ще раз про "ворогів" української незалежності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16-17 травня (№ 87/88). – С. 4
1578940
  Щегловитов А.Е. Феномен манипулирования и информационное влияние в политическом управлении // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 123-127. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
1578941
  Соломянюк Н.М. Феномен маніпулятивного впливу реклами / Н.М. Соломянюк, Л.В. Опульська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (205). – С. 53-58
1578942
  Грушко Е.А. Феномен маргінальності в західноєвропейській культурі : автореф. дис. ... канд. культурології: 26.00.01 / Грушко Елла Анатоліївна ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1578943
  Шаргородська А. Феномен маргінальності в художній системі п"єси "Потомків запорожців" Олександра Довженка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 238-247. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1578944
  Муляр В.І. Феномен маргінальності: ставлення, сутність, причини // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 252-255. – ISSN 2076-1554
1578945
  Мартинова С.П. Феномен маргінезу як чинник трансформацій сучасних форм у культуротворчому бутті : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Мартинова Світлана Петрівна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1578946
  Корнійчук В. Феномен Марії Заньковецької // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 9 квітня (№ 7). – С. 4
1578947
  Сохацька Є. Феномен Марка Вовчка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 12 (681), грудень. – С. 45-51. – ISSN 0130-5263
1578948
  Лазарєв С.Г. Феномен масової культури в наукових теоріях та практиці культурного життя // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 36-42
1578949
  Пальм Н.Д. Феномен массовой культуры в XXI веке: генезис, специфика, основные тенденции развития // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 221-226. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1578950
  Грабовський С. Феномен Мацієвича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24-25 червня (№ 110/111). – С. 21


  Левко Мацієвич - один із піонерів авіаційної справи у Російській імперії, відчайдушно смілива людина і український патріот.
1578951
  Чужиков А.В. Феномен медіаіндустрії в глобальній економіці : монографія / А.В. Чужиков ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2020. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-926-319-3
1578952
  Зражевська Н.І. Феномен медіакультури у сфері соціальних комунікацій : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Зражевська Ніна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Київ, 2012. – 425 л. – Бібліогр.: л. 369-425
1578953
  Зражевська Н.І. Феномен медіакультури у сфері соціальних комунікацій : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Зражевська Ніна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 44 назви
1578954
  Зленко Н.М. Феномен медіальної культури в сучасному світі // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 4. – С. 34-38. – ISSN 2226-3209
1578955
  Навіцкая Т. Феномен медыятызацыі ў сучасных сацыяльных даследваннях // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 39-42
1578956
  Яременко С.О. Феномен ментального забруднення у сучасному інформаційному середовищі: необхідність кримінально-правового захисту // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 64-75
1578957
  Лук М. Феномен ментальності народу в історіософских концепціах українських романтиків (М. Костомаров і П. Куліш) : [продовження] // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 3/4. – С. 180-186
1578958
  Лук М. Феномен ментальності народу в історіософських концепціях українських романтиків (М. Костомаров і П. Куліш) / М. Лук // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 2. – С. 99-120
1578959
  Рижко В.А. Феномен мереж і комунікативні процеси в науці: раціональне та ірраціональне // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України ; Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 27. – С. 7-15. – ISSN 2077-8309
1578960
  Данильян О.Г. Феномен мережевих війн: до проблеми філософського осмислення / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 3 (50). – С. 11-27. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1578961
  Скловський І.3. Феномен метафізики економіки в динаміці надії етносоціальних змін // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 254-262. – (Економічні науки ; вип. 28)
1578962
  Ігор Феномен метафізики етносоціальних змін в аспекті динаміки політичної модернізації / Ігор, 3.С. // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 115-122. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
1578963
  Рачук С. Феномен методологічного плюралізму як визнання розвитку історичної науки // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 2 (30). – С. 9-13. – ISSN 2311-9896
1578964
  Козубцов І.М. Феномен методологічної компетентності ад"юнктів у системи вищої військової освіти // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 103-111


  У статті автор обгрунтовує феномен методологічної компетентності ад"юнктів в системі вищої військової освіти, яку вперше введено в науковий обіг. Відсутність опису аналогічної структури методологічної компетентності ад"юнктів у системі вищої ...
1578965
  Оржехівська І.Г. Феномен метро як випробування для християнина на прикладі київського метрополітену // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 50-51
1578966
  Мосенкіс Ю. Феномен милозвузності як матеріал спецкурсу "Живомовні джерела української мови" // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 45-49. – ISSN 0320-3077
1578967
  Кушнірук О. Феномен Мирослава Скорика // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 17/23 жовтня (№ 41). – С. 9


  У столиці з ініціативи Нац. порталу академічної музики "Music-Review Ukraine" відбулася яскрава мистецька імпреза - міжнар. фестиваль "Дні музики Мирослава Скорика", присв. 75-річному ювілеєві від дня народження видатного укр. композитора сучасності, ...
1578968
  Коменда О.І. Феномен Мирослава Скорика в світлі ідей творчого універсалізму // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 342-346. – ISSN 2226-3209
1578969
  Скрипаль Г. Феномен мислителів Київського кола // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 82-84. – ISBN 978-966-439-147-1
1578970
  Турган О. Феномен мистецтва і творчості в системі естетичних поглядів Євгена Маланюка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 211-218. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1578971
  Безаров О. Феномен міжетнічної толерантності на Буковині (1861-1914 рр.): випадок із євреями // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 67-75. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012
1578972
  Герлах К.Ю. Феномен міжмодальної синестезії у невербальних мистецтвах : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Герлах Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1578973
  Синковець Н.І. Феномен міжнародної міграції: поняття та наслідки.. // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 83-87. – ISBN 978-617-696-384-4
1578974
  Кийков О.Ю. Феномен міжнародної освіти в сучасну епоху глобалізації та інформаційної революції // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 332-335. – ISSN 2076-1554
1578975
  Рихліцька О.Д. Феномен міста: соціокультурні виміри // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – С. 26-31. – ISSN 2616-9967


  У статті здійснюється теоретичний та практичний аналіз сучасних підходів до вивчення міста та міської культури. Місто в дослідженні розуміється як особливий феномен, що онтологічно зумовлює форму і зміст культур в різноманітних проявах соціокультурної ...
1578976
  Менжуліна Л.Н. Феномен міфічного у структурах філософування : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Менжуліна Л.Н.; КГУ ім.Т араса Шевченко. – Київ, 1998. – 16 с.
1578977
  Менжуліна Лариса Наумівна Феномен міфічного у структурах філософування : Дис... канд.філософ.наук: 09.00.01 / Менжуліна Лариса Наумівна; Укр.держ.ун-тет харчових технологій. – К., 1998. – 145л. – Бібліогр.:л.145-150
1578978
  Ярмоленко Н. Феномен міфу в творчій інтерпретації І. С. Нечуя-Левицького // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 784-789. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1578979
  Павлюк А.Б. Феномен множинності перекладу в контексті питань сучасного мовознавства // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 190-197


  Стаття присвячена аналізу існуючих точок зору провідних науковців у галузі перекладознавства, які стосуються явища множинності перекладу, виділення постулатів і типів, які характеризують феномен множинності. Статья посвящена анализу ...
1578980
  Капанайко І.Я. Феномен мови крізь призму публікацій І. Франка в польській періодиці // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 138-148
1578981
  Петькун С. Феномен мови як інтегратор соціокультурного простору в умовах глобалізації // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 56-59
1578982
  Алексєєва В.В. Феномен мови як середовище становлення українознавчого світогляду // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 290-296. – Бібліогр.: в приміт.; С. 290-295;


  Проблема феномена мови і її роль у становленні світогляду, прослідковано динаміку поглядів авторитетних філософів та філологів у різні епохи на сутність та світоглядне значення мови.
1578983
  Чинталова І.С. Феномен мови: досвід минулого та здобутки сьогодення // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 66-68
1578984
  Єнчева Г. Феномен мовної аномалії: авторська/перекладацька креативність чи відхилення від норми? / Г. Єнчева, Г. Струк // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 69-81. – ISSN 2413-3094


  Пропонована розвідка містить інформацію стосовно різних тлумачень поняття аномалії у лінгвістиці та перекладознавстві та різних підходів до їхньої класифікації, релевантних з погляду перекладу. Розглядається доцільність використання мовних аномалій на ...
1578985
  Щербина О. Феномен мовчання в юридичній аргументації // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 160-174. – ISSN 2227-7153


  У статті визначено специфіку феномену мовчання в юридичній аргументації. Зроблено аналіз проблеми застосування мовчання як аргументу в юридичній аргументації.
1578986
  Шемякин Я.Г. Феномен модернизации: цивилизационное измерение. Статья 1. Межцивилизационное взаимодействие: предпосылка, условие и историческое содержание процесса модернизации // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 58-72. – ISSN 0869-0499


  Феномен модернизации в статье рассмотрен в контексте цивилизационного подхода. Автор подчеркивает необходимость преодоления европоцентристской интерпретации модернизации, обосновывает понимание ее как процесса межцивилизационного взаимодействия. ...
1578987
  Федоренко Ю.О. Феномен моди як форма нормативної поведінки особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 100-102. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Міститься аналіз підходів щодо особливостей нормативного регулювання поведінки модою. Охарактеризована природа моральних норм та модних стереотипів. Визначено особливості впливу моральних норм на поведінку особистості та прагнення слідувати моді. The ...
1578988
  Корнієнко О.В. Феномен моди: державна політика та повсякденне життя в Українській РСР (1956-1985 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Корнієнко Ольга Вікторівна ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1578989
  Гуцол С.Ю. Феномен моды в зеркале семиотического подхода // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 125-130. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (24))


  Виявлено основні принципи функціонування модних знаків у сучасному суспільстві
1578990
  Ушакова Ю.А. Феномен моды и его интерпретации в современной гуманитаристике // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 3 (65). – С. 126-131. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  "Статья посвящена осмыслению основных подходов в определении феномена моды в области гуманитаристики. Автор рассматривает историческое, эстетико-искусствоведческое, социологическое и социально-психологическое направления и сосредоточивает внимание на ...
1578991
  Латышева Т.В. Феномен молодежной субкультуры : сущность, типы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6 (314). – С. 93-101. – ISSN 0132-1625
1578992
  Шиманська О. Феномен Моріса Алле // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 151-156. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1578993
  Гусева Г. Феномен музикальності з позиції одного з ключових компонентів музичного таланту // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 77-90


  "...Розглянуто питання про виявлення музикальності в комплексі музичної обдарованості. У зв’язку з цим досліджено концепції Б. Теплова і Д. Кірнарської. Проаналізовані окремі музичні здібності, такі як: музична пам’ять, відчуття ладу, а також ...
1578994
  Завгородняя Г. Феномен музыкального пространства в аспекте традиций: восток - запад // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 188-197
1578995
  Головатий М.Ф. Феномен мультикультуралізму як засіб досягнення міжнаціональної єдності народів і країн // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 1 (40). – С. 12-19
1578996
  Горбунова Л. Феномен навчання у світлі комунікативної філософії Ю. Габермаса // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 88-118
1578997
  Білецький І.П. Феномен науки в контексті парадигм філософування // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 80-84. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687
1578998
  Басенко І.Ю. Феномен наукового мистецтва: витоки, сутність, термінологія // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 95-96
1578999
  Григорчак І.М. Феномен нації в українському та російському політико-правовому полі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 13, липень. – C. 69-73. – ISSN 2306-6814
1579000
  Іванишин П. Феномен національного ордену: націоналістична інтерпретація // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 14-21
<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,