Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>
1577001
  Черниченко К. "Ура! Взятки берут!" Студенты сетуют на увеличение мзды на 30%. Но находятся и довольные - не надо корпеть над учебниками // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2016. – 27 января - 2 февраля (№ 5). – С. 10


  Эксперты единодушны в оценке отечественного образования - средний вуз генерирует теневой оборот на 2 млн. дол. Прежде всего взятки дают "за то, чтобы не выгнали". Три четверти студентов хотя бы раз в жизни давали преподавателям деньги на зачётах и ...
1577002
  Таньшина А. "Ураган-3" - одна з найбільших у світі термоядерна установка (до 90-річчя з дня народження члена-кореспондента НАН України Володимира Толока) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 5 (67). – С. 46-52. – ISSN 1819-7329
1577003
  Мелкевік Б. "Уразливість" особистості та ефективність прав людини: потенційне питання? // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 3 (46). – С. 88-114. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1577004
   "Урал-2". – М., 1961. – 24с.
1577005
   "Урал-2". – М., 1961. – 32с.
1577006
   "Урал-2". – М., 1961. – 28с.
1577007
  Петренко-Лисак "Урбанавти" й "урбаноїди": два типи міської ідентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 164. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Популярна сьогодні урбаністична теза мовить, що місто - це не місце чи простір, де живуть люди, але це спосіб співіснування людей. За увесь час поступу і становлення урбаністичних студій аналітики, архтектори, суспільствознавці здійснювали спроби ...
1577008
  Науменко Н.В. "Уривки з листа" Лесі Українки: віршознавчі та перекладацькі аспекти // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 2 (61). – С. 90-100. – ISSN 2520-6346


  Розглянуто фоніку, семантику, образність, віршовий лад верлібрового архітвору Лесі Українки "Уривки з листа" в контексті можливості його перекладу англійською мовою. Визначено, що гекзаметричний принцип Лесиного верлібру спонукає перекладача звертатися ...
1577009
  Хохель Д.Ю. "Уріж та його духи" Галини Пагутяк у світлі ідей Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 249-253. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1577010
  Снопченко А. "Уроборос" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 21-22


  Твори літстудійців 1-го курсу. Поезія.
1577011
  Корніюк В. "Уроджені таланти з провінції" // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2013. – № 21 (354). – С. 58-59 : фото


  Спогади, випускника Київського університету ім. Т. Г. Шевченка, про професора та завідувача кафедри історії журналістики, теорії і практики радянської преси, літератури і журналістики - Бабишкіна Олега Кіндратовича.
1577012
  Базанов П. "Уродины" свирепые и зловредные, или Сказ о том, как эмигрантский журнал "Родина" на Москву атомную бомбу бросить предлагал и Юрия Гагарина расстрелять // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 10 : ГРУ :вехи истории. – С. 140-144. – ISSN 0235-7089


  В русском зарубежье среди огромного множества названий периодических изданий часто встречается в различных вариантах и слово "Родина". В то же время только два журнала связаны с деятельностью братьев Ивана и Бориса Солоневичей.
1577013
  Береза М. "Урок біля під"їзду" : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 62-70. – ISSN 08-68-4790-1
1577014
  Ім Йон Сан [Урок зі створення вікіпроекту на тему "Корея в Україні"] // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 40-61
1577015
  Фейнберг И.Л. Упущенный черновик Пушкина / И.Л. Фейнберг. – М : Правда, 1981. – 48 с.
1577016
  Масол В. Упущенный шанс : Небеспристрастные размышления экс-премьера Украины о том, что произошло в бывшем Советском Союзе / Виталий Масол. – Киев : Молодь, 1993. – 152с. – ISBN 5-7720-0859-5
1577017
  Солдатенко В.Ф. Упущенный шанс достижения мирного соглашения между УНР и РСФСР в начале 1919 года // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 137-155. – ISSN 0869-5687
1577018
  Шамайда Т. УПЦ МП не заборонили // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 листопада (№ 44/45). – С. 10. – ISSN 1992-9277


  Дивно та навіть такий беззубий урядовий законопроект "Слуги народу" із січня вперто відмовлялися вносити до сесійної зали Ради.
1577019
  Толстой А.К. Упырь / А.К. Толстой. – Москва, 1991. – 78с.
1577020
  Вулли Л. Ур халдеев = Excavations at Ur / Леонард Вулли ; [пер. с англ. Ф.Л. Мендельсона ; отв. ред. И.С. Кацнельсон] ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1961. – 253, [3] с. : ил. – (По следам исчезнувших культур Востока)
1577021
  Войскунский Е.Л. Ур, сын Шама / Е.Л. Войскунский, И.Б. Лукодьянов. – Москва, 1975. – 479с.
1577022
  Сикорская С.В. Ура, косметика! / С.В. Сикорская, Е.Н. Бельченко. – Москва, 1992. – 55с.
1577023
  Слоньовська Ольга Ура, товариші колгоспники! // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 73-83
1577024
  Иванов Г.А. Уравнение блеска в фотографических позиционных наблюдениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Иванов Г.А.; АН УССР. Глав. астроном. обсерватория. – К., 1980. – 17л.
1577025
   Уравнение блеска в фотографической астрометрии. – Киев : Наукова думка, 1988. – 89 с.
1577026
  Бондарчук В.Г. Уравнение в алгебре событий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бондарчук В. Г. ; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев, 1965. – 11с. – Бібліогр.:с.10-11
1577027
  Стремсский В.В. Уравнение в функциональных производных шредингеровского типа и связанные с ними континуальные интегралы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 002 / Стремсский В.В.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1970. – 12л.
1577028
  Адуков Виктор Михайлович Уравнение Винера-Хопфа на локально-компактной Абелевой группе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Адуков Виктор Михайлович ; КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1979. – 11 с.
1577029
  Ландис Е.М. Уравнение второго порядка эллиптического и параболического типов / Е.М. Ландис. – Москва : Наука, 1971. – 287 с.
1577030
  Джонсон К. Уравнение Гаммета / К. Джонсон. – Москва : Мир, 1977. – 240 с.
1577031
  Шуман В.Н. Уравнение генерации спонтанных электромагнитных сигналов в системе литосферных блоков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 1. – С. 42-48. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0203-3100
1577032
  Горбузов В.Н. Уравнение Дарбу и его аналоги / В.Н. Горбузов, А.А. Самодуров. – Гродно, 1985. – 94 с.
1577033
   Уравнение Дирака : метод.руководство. – Тарту : ТГУ, 1988. – 87с.
1577034
   Уравнение и диагностика. – Рига
Вып. 12. – 1980
1577035
  Стетюха Е.И. Уравнение корреляционных связей между физическими свойствами горных пород и глубиной их залегания. / Е.И. Стетюха. – М, 1964. – 135с.
1577036
  Лебедев Н.Н. Уравнение линейно-угловых сетей инженерно-геодезического обоснования / Н.Н. Лебедев, Д.П. Барков. – Москва : Недра, 1980. – 104 с.
1577037
  Чередниченко С. Уравнение Маканина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 5. – С. 274-279. – ISSN 0042-8795


  Роман В. Аканіна "Асан"
1577038
  Ржецкий Н.Н. Уравнение оценки для преподавательского и стандартизованного контроля знаний. Лекция / Н.Н. Ржецкий. – Киев, 1965. – 27 с.
1577039
  Вальфиш А.З. Уравнение Пелля / А.З. Вальфиш. – Тбилиси, 1952. – 92с.
1577040
  Шералиев Н. Уравнение первого порядка для мер и цепочек в бесконечномерном пространтсве : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Шералиев Н.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1980. – 15л.
1577041
  Барсуков А.Н. Уравнение первой степени в средней школе : пособ. для учителей / А.Н. Барсуков. – Москва : Учпедгиз, 1944. – 255 с. – Указание лит-ры в примеч. – Библиогр. "Литература" в примеч.: с. 252-255
1577042
  Шишковский Б.А. Уравнение политропной кривой / Б.А. Шишковский. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – 5 с.
1577043
  Добрынин Сергей Уравнение полов / Добрынин Сергей, Лигай Дмитрий // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 112-120 : фото
1577044
  Емцев Т М. Парнов Уравнение с Бледного Нептуна / Т М. Парнов Емцев. – М., 1964. – 256с.
1577045
  Невский И.А. Уравнение с двумя неизвестными / И.А. Невский. – Москва, 1970. – 48с.
1577046
  Черниченко Ю.Д. Уравнение с известными / Ю.Д. Черниченко. – М., 1974. – 96с.
1577047
  Сидоренко Ю.И. Уравнение с одним неизвестным / Ю.И. Сидоренко. – Саратов, 1982. – 112с.
1577048
  Каспаров Б.М. Уравнение с тремя нулями / Б.М. Каспаров. – Краснодар, 1968. – 255с.
1577049
  Платонов В.А. Уравнение с шестью неизвестными / В.А. Платонов. – М., 1983. – 239с.
1577050
  Барсегян А.Г. Уравнение свертки с ядром, представленным через гамма распределения // Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАН України ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Донецьк, 2014. – Т. 11, № 2. – C. 147-157. – ISSN 1810-3200
1577051
  Позняк Э.Г. Уравнение синус-гордона: геометрия и физика. / Э.Г. Позняк, А.Г. Попов. – Москва : Знание, 1991. – 48 с.
1577052
  Бицадзе А.В. Уравнение смешаного типа / А.В. Бицадзе ; АН СССР // Итоги науки. Физико-математические науки / АН СССР, Всес. ин-т научной информации. – Москва, 1959. – 2 : Уравнения смешанного типа / А.В. Бицадзе ; отв. ред. С.М. Никольский. – С. 5-164
1577053
  Фахретдинов И.А. Уравнение состояния бинарных смесей в метастабильных состояниях на основе метода интегральных уравнений // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 336-343. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Одержано систему інтегральних рівнянь для радіальних функцій розподілу бінарних сумішей шляхом використання твірного функціоналу скейлінгового типу. Відповідні рівняння стану дають вірний опис термодинамічних властивостей як в гладкої області зміни ...
1577054
  Чечеткин В.М. Уравнение состояния вещества для звезд на стадии предсверхновой : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Чечеткин В.М. ; Москов. физ.-техн. ин-т. Ин-т прикладной матем. АН СССР. – Москва, 1970. – 12 с.
1577055
  Гаврилов Сергей Дмитриевич Уравнение состояния гелия и водорода при умеренно высоких температурах и давлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Гаврилов Сергей Дмитриевич; МФТИ. – М., 1975. – 18л.
1577056
  Львов С.Н. Уравнение состояния и температурная зависимость упругих модулей ионной кубической решетки типа NaCl. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Львов С.Н.; Одес. гос.ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1950. – 25 с.
1577057
  Сысоев В.М. Уравнение состояния плотных газов и жидкостей. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.14, 01.04.02 / Сысоев В.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 33л.
1577058
  Сысоев Владимир Михайлович Уравнение состояния плотных газов и жидкостей. Молекулярная теория и приложения : Дис... доктора физ.-мат.наук: 01.04.14, 01.04.02 / Сысоев Владимир Михайлович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 295л. – Бібліогр.:л.266-295
1577059
  Вукалович М.П. Уравнение состояния реальных газов / М.П. Вукалович, И.И. Новиков. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1948. – 340 с.
1577060
  Голик А.З. Уравнение состояния реальных газов / А.З. Голик ; МВ и ССО УССР; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев : Киевский университет, 1961. – 45 с. – Библиогр.: Литература: с. 44 (5 назв.)
1577061
  Волошин А.И. Уравнение теплового баланса энергии при контроле герметичности по методу фиксированных объемов / А.И. Волошин, С.Н. Пономаренко, Д.И. Губенко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 26-37 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1607-4556
1577062
  Небеснов В.И. Уравнение установившегося движения двигателя внутренного сгорания и применение его у расчету маховика. / В.И. Небеснов, 1948. – 11с.
1577063
  Бондаренко Г.В. Уравнение Хилла и его применениев области технических колебаний / Г.В. Бондаренко ; АН СССР. – Москва ; Ленинград : Академия Наук СССР, 1936. – 51 с. – Библиогр.: с. 49. – (Серия Научно-техническая)
1577064
  Стрыгина С.О. Уравнение Чезари и приближенное решение дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 002 / Стрыгина С.О.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1972. – 13л.
1577065
  Березин Ф.А. Уравнение Шредингера / Ф.Б. Березин, М.А. Шубин. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 392 с. – Библиогр.: с. 386-391
1577066
  Джаиани Г.В. Уравнение Эйлера - Пуассона - Дарбу / Г.В. Джаиани. – Тбилиси, 1984. – 79 с.
1577067
  Потапов М.К. Уравнения / М.К. Потапов. – М., 1992. – 16с.
1577068
  Фущич В.И. Уравнения Баргмана-Вигнера на неоднородной группе де Ситтера. / В.И. Фущич, Л.П. Сокур. – К., 1969. – 38с.
1577069
  Баклан В.В. Уравнения в вариационных производных и марковские процессы в гильбертовом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Баклан В.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1964. – 10 c.
1577070
  Баклан В.В. Уравнения в вариационных производных и марковские процессы в гильбертовом пространстве : дис... канд. физ.-мат.наук / Баклан В.В. ; КГУ. – Киев, 1964. – 110 л. – Библиогр.: Л. 107-109
1577071
  Ермолаева В.Н. Уравнения в курсе алгебры 8 - 10 классов средней школы / В.Н. Ермолаева, З.Я. Квасникова. – Москва, 1959. – 152 с.
1577072
  Гохберг И.Ц. Уравнения в сверках и проекционные методы их решеня / И.Ц. Гохберг, И.А. Фельдман. – М, 1971. – 352с.
1577073
  Шахбагян Р.Л. Уравнения в свертках в полупространстве. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Шахбагян Р.Л.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1966. – 10л.
1577074
   Уравнения в частных производных и задачи со свободной границей. – К., 1983. – 135 с.
1577075
  Кошляков Н.С. и др. Уравнения в частных производных математической физики / Н.С. Кошляков и др. – Москва, 1970. – 712 с.
1577076
  Полонская Тамара Васильевна Уравнения в частных функциональных производных первого порядка и некоторые вопросы вариационного исчисления, связанные с ними : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Полонская Тамара Васильевна; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1577077
  Арутюнян А.А. Уравнения винера-хопфа и нелинейные функциональные уравнения : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.01 / Арутюнян А.А.;. – Ереван, 1979. – 14л.
1577078
  Бухгейм А.Л. Уравнения Волтерра и обратные задачи. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.01.02 / Бухгейм А.Л.; Ан СССР Сиб.отделение вычисл.центр. – Новосибирск, 1984. – 28л.
1577079
  Бухгейм А.Л. Уравнения Вольтерра и обратные задачи / А.Л. Бухгейм. – Новосибирск, 1983. – 207 с.
1577080
  Тарасов Александр Николаевич Уравнения гидродинамики и низкочастотная асимптотика функций Грина обобщенных нормальных и сверхтекучих систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Тарасов Александр Николаевич; АН УССР. Ин-т теорет. физики. – К., 1986. – 19л.
1577081
  Билимович А.Д. Уравнения движения для консервативных систем с линйными интегралами / Ан. Билимович. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – 21 с. – Без обл.
1577082
  Петров Э.Г. Уравнения движения для плотности магнитного момента ферродиэлектрика. Релаксация ядерных спинов ферромагнитной системы / Э.Г. Петров. – Киев : ИТФ, 1968. – 28 с.
1577083
  Рябушко А.П. Уравнения движения и движение вращающихся симетричных масс в общей теории относительности : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рябушко А. П.; МВО СССР, БГУ, Физ. мат. фак. – Минск, 1958. – 7л.
1577084
  Шапошников К. Уравнения движения Минковского и динамика Планка. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1912. – 9 с. – Отд. оттиск из : Ж.Р.Ф.Х. О. Физич. Отд., Т. 43, вып. 5, 1912 г.
1577085
  Ермаков В. Уравнения движения планеты около Солнца, 1901. – 2 с. – Отд.оттиск
1577086
  Воронец П.В. Уравнения движения твердого тела, катящегося без скольжения по неподвижной плоскости / П.В. Воронец // Преобразование уравнений динамики с помощью линейных интегралов движения : (с приложением к задаче об n телах) / П.В. Воронец. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1906. – III 152, XIII с.
1577087
  Воронец П.В. Уравнения движения твердого тела, катящегося без скольжения по неподвижной плоскости / П.В. Воронец. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – XIII, 152 с. – Отд. оттиск: Университетские известия - На обл. и тит. л. отпечатано: От автора


  На обл. дарственная надпись Косоногову от автора. Экз. № 421737 без обл. и отсутств. с. 49-152
1577088
  Билимович А.Д. Уравнения движения тяжелого твердого тела около неподвижной точки / Ан. Д. Билимович. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – 51 с.
1577089
  Умов Н.А. Уравнения движения энергии в телах / [соч.] Николая Умова. – Одесса : В тип. Ульриха и Шульца, 1874. – [2], 56 с.
1577090
  Сокур Л.П. Уравнения движения, инвариантные относительно обобщенных групп Пуанкаре. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Сокур Л.П.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1974. – 15л.
1577091
  Репинская Р.П. Уравнения динамики атмосферы в координарной системе / Р.П. Репинская. – Л., 1982. – 50с.
1577092
  Камунтавичюс Уравнения для компонент волновых функций систем тождественных фермионов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Камунтавичюс Гинтаутас-Пранцишкус Пранович; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1989. – 26л.
1577093
  Петрина Д.Я. Уравнения для коэффициентных функций матрицы рассеяния / Д.Я. Петрина. – Москва : Наука, 1979. – 296с.
1577094
  Ребенко А.Л. Уравнения для коэффициентных функций рассеяния в квантовой электродинамике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Ребенко А.Л.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1972. – 16л.
1577095
  Гордеева И.А. Уравнения для поперечных мод лазерных лучей в открытом резонаторе, орграниченном эквидистантными поверхностями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Гордеева И. А.; Моск. ин-т электронного машиностроен. – М., 1974. – 8л.
1577096
  Башмаков М.И. Уравнения и неравенства / М.И. Башмаков. – 2-е, перераб. – М., 1976. – 96 с.
1577097
  Шарова Л.И. Уравнения и неравенства / Л.И. Шарова. – Киев : Вища школа, 1981. – 280с.
1577098
   Уравнения и неравенства. – Рига
1. – 1989. – 74 с.
1577099
   Уравнения и неравенства. – Рига
2. – 1989. – 38 с.
1577100
  Постоев В.И. Уравнения и неравенства первой степени / В.И. Постоев. – Москва, 1974. – 83 с.
1577101
  Потапов М.К. Уравнения и неравенства с параметрами / М.К. Потапов. – М., 1992. – 16с.
1577102
  Асанбаев В.Н. Уравнения и параметры электрической машины переменного тока с массивным ротором для области малых сколльжений / В.Н. Асанбаев ; АН УССР, Ин-т эелектродинамики. – Київ, 1982. – 52 с.
1577103
  Асанбаев В.Н. Уравнения и параметры электрической машины переменного тока с цилиндрическим массивным ротором для области малых скольжений / В.Н. Асанбаев ; АН УССР, Ин-т эелектродинамики. – Київ, 1982. – 55 с.
1577104
  Филиппов Б.В. Уравнения и постановка задач обтекания тел разреженным газом с учетом динамики адсорбционного слоя : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филиппов Б.В.; ЛГУ. Науч.-исслед. ин-т математики и механики. – Л., 1963. – 12л.
1577105
  Демиденко Г.В. Уравнения и системы, не разрешенные относительно старшей производной : к 90-летию академика Сергея Львовича Соболева / Г.В. Демиденко, С.В. Успенский ; [отв. ред. Кажихов А.В.]. – Новосибирск : Научная книга, 1998. – 438 с. : фотоил. – Библиогр.: с. 369-382. – ISBN 5-88119-018-1
1577106
  Сьярле Ф. Уравнения Кармана / Ф. Сьярле, П. Рабье. – Москва : Мир, 1983. – 172 с.
1577107
  Квинихидзе Александр Николаевич Уравнения квазипотенциального типа для релятивистской системы трех тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Квинихидзе Александр Николаевич; ОИЯИ. ЛТФ. 2-7048. – Дубна, 1973. – 13л.
1577108
  Параев Ю.И. Уравнения Ляпунова и Риккати / Ю.И. Параев. – Томск, 1989. – 166с.
1577109
   Уравнения Максвелла : метод.указания. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 1991. – 44с.
1577110
  Наумов А.И. Уравнения Максвелла в вакууме / А.И. Наумов. – Москва, 1979. – 127 с.
1577111
  Днепров А.П. Уравнения Максвелла. / А.П. Днепров. – М., 1960. – 126с.
1577112
  Соболев С.Л. Уравнения математической физики / С.Л. Соболев. – М., 1947. – 440 с.
1577113
  Тихонов Андрей Николаевич Уравнения математической физики / Тихонов Андрей Николаевич, Самарский Александр Андреевич. – 2е изд. – Москва; Ленинград : ГТТИ, 1951. – 660с.
1577114
  Тихонов Андрей Николаевич Уравнения математической физики / Тихонов Андрей Николаевич, Самарский Александр Андреевич. – 2е изд. – Москва : Наука, 1953. – 680с.
1577115
  Бердышев А.А. Уравнения математической физики : учеб. пособие / А.А. Бердышев ; Урал. гос. ун-. – Свердловск, 1962. – 248 с.
1577116
  Положий Г.Н. Уравнения математической физики : учеб. пособие для механ.-матем. и физ.-мат. фак. ун-тов / Г.Н. Положий. – Москва : Высшая школа, 1964. – 559с.
1577117
  Араманович И.Г. Уравнения математической физики : [учеб. пособие для втузов] / И.Г. Араманович, В.И. Левин. – Москва : Наука, 1964. – 287 с. – (Избранные главы высшей математики для инженеров и студентов втузов)
1577118
  Арсенин В.Я. Уравнения математической физики / В.Я. Арсенин. – Москва, 1964. – 150с.
1577119
  Соболев С.Л. Уравнения математической физики / С.Л. Соболев. – 4-е изд. – Москва : Наука, 1966. – 443 с.
1577120
  Тихонов Андрей Николаевич Уравнения математической физики / Тихонов Андрей Николаевич, Самарский Александр Андреевич. – 3-е изд. – Москва : Наука, 1966. – 724 с.
1577121
  Владимиров В.С. Уравнения математической физики / В.С. Владимиров. – Москва : Наука, 1967. – 436 с.
1577122
  Араманович И.Г. Уравнения математической физики : учеб. пособие для студентов высш. техн. учеб. заведений / И.Г. Араманович, В.И. Левин. – 2-е изд., стер. – Москва : Наука, 1969. – 288 с. – Библиогр.: с. 287. – (Избранные главы высшей математики для инженеров и студентов втузов)
1577123
  Рамазанов М.Д. Уравнения математической физики / М.Д. Рамазанов. – Новосибирск, 1970. – 116с.
1577124
  Владимиров В.С. Уравнения математической физики / В.С. Владимиров. – Москва : Наука, 1971. – 512 с.
1577125
  Годунов С.К. Уравнения математической физики / С.К. Годунов. – Москва : Наука, 1971. – 416 с.
1577126
  Тихонов Андрей Николаевич Уравнения математической физики / Тихонов Андрей Николаевич, Самарский Александр Андреевич. – 4е изд. – Москва : Наука, 1972. – 735с.
1577127
   Уравнения математической физики. – Воронеж, 1975. – 66с.
1577128
  Бицадзе А.В. Уравнения математической физики : [учеб. пособ. для мех.-мат. и физич. спец. вузов] / А.В. Бицадзе. – Москва : Наука, 1976. – 295 с. : ил.
1577129
  Тихонов А.Н. Уравнения математической физики : Учебное пособие для вузов / А.Н. Тихонов, А.А. Самарский. – 5-е, стереотипн. – Москва : Наука, 1977. – 735 с.
1577130
  Гусаров Л.А. Уравнения математической физики / Л.А. Гусаров. – Москва, 1978. – 25 с.
1577131
  Годунов С.К. Уравнения математической физики : Учеб.пособие / С.К. Годунов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1979. – 391 с.
1577132
  Владимиров В.С. Уравнения математической физики / В.С. Владимиров. – 4-е изд. – Москва : Наука, 1981. – 512 с.
1577133
  Бицадзе А.В. Уравнения математической физики : [учеб. для мех.-мат. и физич. спец. вузов] / А.В. Бицадзе. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1982. – 336 с. : ил.
1577134
  Зенкин О.В. Уравнения математической физики / О.В. Зенкин. – Днепропетровск, 1983. – 88 с.
1577135
  Ибрагимов В.А. Уравнения математической физики / В.А. Ибрагимов. – Минск
2. – 1983. – 67 с.
1577136
  Ибрагимов В.А. Уравнения математической физики / В.А. Ибрагимов. – Минск
3. – 1983. – 39 с.
1577137
  Владимиров В.С. Уравнения математической физики : Учебник / В.С. Владимиров. – 5-е изд., допол. – Москва : Наука, 1988. – 512с. – ISBN 5-02-013760-Х
1577138
  Владимиров В.С. Уравнения математической физики : Учебник для студ.высш.учеб.зав. / В.С. Владимиров, В.В. Жаринов. – Москва : Физматлит, 2000. – 400с. – ISBN 5-9221-0011-4
1577139
  Владимиров В.С. Уравнения математической физики : Учебник для вузов / В.С. Владимиров, В.В. Жаринов. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Физматлит, 2003. – 400с. – ISBN 5-9221-0310-5
1577140
  Емельянов В.М. Уравнения математической физики : практикум по решению задач : учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / В.М. Емельянов, Е.А. Рыбакина. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 224 с. : илл. – Библиогр.: с. 213. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0863-4
1577141
  Владимиров В.С. Уравнения математической физики. / В.С. Владимиров. – Москва : Наука, 1976. – 527 с.
1577142
  Николенко В.Н. Уравнения математической физики. / В.Н. Николенко. – М, 1981. – 391с.
1577143
  Николенко В.Н. Уравнения математической физики. / В.Н. Николенко. – 2-е изд. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 88 с.
1577144
  Мурзагалиев Гинаят Джумабаевич Уравнения мехонных полей в высшими производными : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Мурзагалиев Гинаят Джумабаевич; АН КазахССР. Ин-т ядерной физики. – Алма-Ата, 1981. – 13л.
1577145
   Уравнения на многообразиях. – Воронеж, 1982. – 139 с.
1577146
  Темам Р. Уравнения Навье-Стокса / Р. Темам. – М., 1981. – 408с.
1577147
  Рожков В.И. Уравнения нейтрального типа с малым запаздыванием : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рожков В. И.; Ун-т дружб. народ. – М., 1964. – 4л.
1577148
   Уравнения неклассического типа. – Новосибирск, 1986. – 200 с.
1577149
  Маслов В.П. Уравнения одномерного баротропного газа. / В.П. Маслов, П.П. Мосолов. – Москва : Наука, 1990. – 215 с.
1577150
   Уравнения первого порядка. – Гродно
Ч. 1. – 1982. – 65 с.
1577151
  Барсуков А.Н. Уравнения первой степени в средней школе : пособ. для учителей / А.Н. Барсуков. – 3-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 280 с.
1577152
  Гибш И.А. Уравнения первой степени в средней школе / И.А. Гибш. – Москва, 1956. – 52 с.
1577153
  Николаева Н.Н. Уравнения первой степени с одним неизвестным / Н.Н. Николаева. – Москва, 1955. – 69 с.
1577154
  Колесников Анатолий Федорович Уравнения переноса для частично понизованных смесей газов и их применение к некоторым задачам гетерозвукового вязкого обтекания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Колесников Анатолий Федорович; МГУ. – М., 1977. – 16л.
1577155
  Хисамутдинов А.И. Уравнения переноса и восстановления параметров среды по данным гамма-гамма-метода / А.И. Хисамутдинов, Ю.А. Пахотина // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 9. – С. 1723-1734 : рис. – Библиогр.: с. 1733-1734. – ISSN 0016-7886
1577156
  Сэмпсон Д. Уравнения переноса энергии и количества движения в газах с учетом излучения. : пер. с англ. / Д. Сэмпсон. – Москва : Мир, 1969. – 208с.
1577157
  Богородский А.Ф. Уравнения поля Эйнштейна и их применения в астрономии / А.Ф. Богородский. – Киев, 1962. – 196с.
1577158
  Векерик В.И. Уравнения равновесия участков бурильной колонны в скважине произвольно ориентированной в пространстве / В.И. Векерик, В.М. Мойсишин ; МОНУ ; Ивано-Франковский нац. технический ун-т нефти и газа. – Изд. 2-е, исправл. – Ивано-Франковск : Факел, 2007. – 138с. – ISBN 978-966-694-080-6
1577159
  Егоров А.И. Уравнения Риккати / А.И. Егоров. – Москва : Физматлит, 2001. – 320 с. – ISBN 5-9221-0159-5
1577160
  Карапетянц Н.К. Уравнения с инвалютными операторами и их приложения / Н.К. Карапетянц. – М, 1988. – 192с.
1577161
  Обуховский Валерий Владимирович Уравнения с многозначными операторами и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Обуховский Валерий Владимирович; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
1577162
   Уравнения с разрывными коэффициентами и их приложения. – Алма-Ата, 1985. – 179 с.
1577163
  Курант Рихард Уравнения с частными производными / Курант Рихард; Пер. с англ. Т.Д. Вентцель; Под ред. О.А. Олейник. – Москва : Мир, 1964. – 830с.
1577164
  Берс Л. Уравнения с частными производными / Л. Берс, Ф. Джон, М. Шехтер ; пер. с англ. Ю.В. Егорова ; под ред. О.А. Олейник. – Москва : Мир, 1966. – 351с. : черт. – Библиогр. в конце ст.
1577165
  Шабат А.Б. Уравнения с частными производными / А.Б. Шабат. – Новосибирск
ч. 1. – 1967. – 119 с.
1577166
  Шабат А.Б. Уравнения с частными производными / А.Б. Шабат. – Новосибирск
ч. 2. – 1968. – 85 с.
1577167
  Фарлоу С. Уравнения с частными производными для научных работников и инженеров / С. Фарлоу. – Москва : Мир, 1985. – 384с.
1577168
  Фридман А.А. Уравнения с частными производными параболического типа / А.А. Фридман. – Москва : Мир, 1968. – 428 с.
1577169
  Миранда Карло Уравнения с частными производными эллиптического типа. / Миранда Карло; Олейник О.А. – Москва, 1957. – 256с.
1577170
  Напалков В.В. Уравнения свёртки в многомерных пространствах / В.В. Напалков. – Москва, 1982. – 240 с.
1577171
  Смирнов М.М. Уравнения смешанного типа / М.М. Смирнов. – Москва, 1970. – 295с.
1577172
  Смирнов М.М. Уравнения смешанного типа / М.М. Смирнов. – Москва : Высшая школа, 1985. – 304 с.
1577173
   Уравнения смешанного типа и задачи со свободной границей. – Ташкент : ФАН, 1987. – 256с.
1577174
  Моисеев Е.И. Уравнения смешанного типа со спектральным параметром / Е.И. Моисеев. – М., 1988. – 149с.
1577175
   Уравнения состояния газов и жидкостей : К столетию уравнения Ван-дер-Ваальса. – Москва : Наука, 1975. – 260 с.
1577176
  Самарин Ю.П. Уравнения состояния материалов со сложнимы реологическими свойствами / Ю.П. Самарин. – Куйбышев, 1979. – 84с.
1577177
  Терещенко Е.Н. Уравнения состояния неполярных газов в экстремальных условиях (область высоких темератур и давлений) : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.14 / Терещенко Е. Н.; ОГУ. – Одесса, 1984. – 16л.
1577178
  Гадияк Г.В. Уравнения состояния среды : учеб. пособие / Г.В. Гадияк. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1980. – 78 с.
1577179
   Уравнения состояния форстерита, вадслеита, рингвудита, акимотоита, Mg2SiO4 при давлениях до 130 ГПа / П.И. Дорогокупец, А.М. Дымшиц, Т.С. Соколова, Б.С. Данилов, К.Д. Литасов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 224-246 : рис., табл. – Библиогр.: с. 240-246. – ISSN 0016-7886
1577180
  Старков Н.Г. Уравнения степени Р с линейной зависимостью корней.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Старков Н.Г.; Уральский гос.у н-т. – Свердловск, 1967. – 9л.
1577181
  Гахов Ф.Д. Уравнения типа свертки / Ф.Д. Гахов, Ю.И. Черский. – Москва : Наука, 1978. – 295 с.
1577182
  Лазаускас В.М. Уравнения Хартри-Фока для неортогональных радиальных орбиталей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лазаускас В.М.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1577183
  Салогуб Виктор Анатольевич Уравнения, инвариантные относительно группы Галилея : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Салогуб Виктор Анатольевич; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1977. – 15л.
1577184
  Дезин А.А. Уравнения,операторы,спектры / А.А. Дезин. – М., 1984. – 63 с.
1577185
  Дезин А.А. Уравнения,операторы,спектры / А.А. Дезин. – Москва, 1984. – 64с.
1577186
  Кушнир И. Уравнения. Задачи и решения / И. Кушнир. – Киев : Астарта, 1996. – 608с. – ISBN 5-7707-9130-6
1577187
  Финаревский И.И. Уравнивание аналитической фототриангуляции : монография / И.И. Финаревский. – Москва : Недра, 1976. – 121 с.
1577188
  Большаков В.Д. Уравнивание геодезических построений : справочное пособие / В.Д. Большаков, Ю.И. Маркузе, В.В. Голубев ; рец. Е.М. Рывина. – Москва : Недра, 1989. – 413 с. : ил. – Библиогр.: с. 403 (18 назв.). – ISBN 5-247-01172-4
1577189
  Машимов М.М. Уравнивание геодезических сетей / М.М. Машимов. – Москва : Недра, 1979. – 367 с.
1577190
  Машимов М.М. Уравнивание геодезических сетей / М.М. Машимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1989. – 280 с. – ISBN 5-247-00611-9
1577191
  Гайдаев П.А. Уравнивание геодезической сети 3 и 4 классов : (практическое пособие) / П.А. Гайдаев ; науч. ред. Б.С. Кузьмин. – Москва : Недра, 1965. – 163 с.
1577192
  Варламов А.С. Уравнивание гравиметрических наблюдений. / А.С. Варламов. – Москва, 1980. – 160с.
1577193
   Уравнивание заполняющей триангуляции приближениями : практическое руководство. – Москва : Недра, 1966. – 60с.
1577194
  Маркузе Ю.И. Уравнивание и оценка точности плановых геодезических сетей / Ю.И. Маркузе. – Москва : Недра, 1982. – 191 с.
1577195
  Ютанов М.Н. Уравнивание плановых координат точек заполняющих фотограмметрических сетей : монография / М.Н. Ютанов. – Москва : Недра, 1972. – 47 с.
1577196
  Герасименко М.Д. Уравнивание повторных геодезических измерений при наличии систематических ошибок / М.Д. Герасименко, В.М. Каморный // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 9. – С. 7-8. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
1577197
  Ютанов М.Н. Уравнивание пространственной фототриангуляции / М.Н. Ютанов. – Москва, 1961. – 71с.
1577198
  Маркузе Ю.И. Уравнивание пространственных наземных и спутниковых геодезических сетей / Ю.И. Маркузе, Нгок Ха Хоанг. – Москва : Недра, 1991. – 275 с. – ISBN 5-247-02329-3
1577199
  Петраш А.С. Уравнивание результатов геодезических измерений в свете теории линейных пространств : Автореф... канд. техн.наук: 500 / Петраш А.С.; Киевский инж.-строит. ин-т. – Киев, 1968. – 26л.
1577200
  Пятницкая М.П. Уравнивание результатов геодезических измерений способом необходимых неизвестных : учеб. пособ. / Министерство высш. и средн. спец. образования РСФСР ; Ленинградский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени горный ин-т им. Г.В. Плеханова ; М.П. Пятницкая. – Ленинград : ЛГИ, 1976. – 64 с.
1577201
  Коськов Б.И. Уравнивание сторон триангуляции, образованной из замыкающих полигонометрических ходов / Б.И. Коськов, К.И. Зимин; под ред. А.И. Мазмишвили. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 48 с.
1577202
  Гордеев А.В. Уравнивание типовых фигур триангуляции : практическое пособие / А.В. Гордеев, С.Г. Шарупин; ред. В.П. Рязанов. – Москва : Геодезиздат, 1953. – 81 с.
1577203
  Гордеев А.В. Уравнивание типовых фигур триангуляции / А.В. Гордеев, С.Г. Шарупич; ред. Ф.И. Хромченко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Геодезиздат, 1956. – 195 с.
1577204
  Гайдаев П.А. Уравнивание триангуляции 2 класса приближениями / П.А. Гайдаев, М.П. Фомин ; ред. Шурыгина А.И. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 36 с.
1577205
  Смолич Б.А. Уравнительные вычисления : учебник для учащихся топографических техникумов / Б.А. Смолич. – Москва : Недра, 1989. – 245 с. – ISBN 5-247-00469-8
1577206
  Шокин П.Ф. Уравнительные вычисления гравиметрических пунктов высших классов / П.Ф. Шокин. – Москва : Геодезиздат, 1949. – 178 с.
1577207
  Идельсон П. Уравнительные вычисления по способу наименьших квадратов / П. Идельсон. – Москва-Ленинград, 1927. – 192с.
1577208
  Орлов В.А. Уравнительные резервуары гидроэлектростанций / В.А. Орлов. – Москва, 1968. – 180 с.
1577209
  Львовский Ф.Г. Уравнительный сбор по правилам 4-го сентября 1925 г. / Ф.Г. Львовский, 1926. – 56 с.
1577210
  Джолдасбеков У.А. Уравновешивание вращающихся масс. / У.А. Джолдасбеков, Е.Р. Рахимов. – Алма-Ата, 1977. – 83с.
1577211
  Гордеев А.В. Уравновешивание геодезических сетей / А.В. Гордеев, С.Г. Шарупич; ред. А.В. Маслов. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 324 с.
1577212
   Уравновешивание и оценка точности сетей геодезического съемочного обоснования : сборник научных работ. – Минск : "Урожай", 1965. – 168 с.
1577213
   Уравновешивание нивелирных, теодолитных, полигонометрических и тригонометрических сетей на ЭЦВМ "Урал" / И.И. Купчинов, С.М. Лебедев, В.Р. Виленский, Д.В. Процко; Белорусский ин-т инженеров железнодорожного транспорта Мин-ва путей сообщения СССР ; И.И. Купчинов, С.М. Лебедев, В.Р. Виленский, Д.В. Процко ; под общ. ред. И.И. Купчинова. – Москва : Недра, 1965. – 188 с.
1577214
  Тамутис З.П. Уравновешивание нивелирования и полигонометрии : практическое руководство / З.П. Тамутис. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 143 с.
1577215
  Кудымов Б.Я. Уравновешивание опорных гравиметрических и магнитометрических сетей: уч. пособие / Б.Я. Кудымов. – М., 1984. – 36с.
1577216
  Александров Т.Ф. Уравновешивание по способу наименьших квадратов маркшейдерских и городских полигонометрических сетей : Автореф. дис. ... кадн. техн. наук / Александров Т. Ф.; Алексадров Т.Ф. ; Харьк. горн. ин-т МВО СССР. – Киев, 1951. – 19 с.
1577217
  Попов В.В. Уравновешивание полигонов / В.В. Попов. – 8-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1954. – 159 с.
1577218
  Антонюженко В.Ф. Уравновешивание полигонометрических сетей / В.Ф. Антонюженко; ред. Селиханович В.Г. – Москва : Из-во геодезической лит-ры, 1962. – 104 с. – Библиогр.: с. 101-102
1577219
  Григоренко Н.А. Уравновешивание роторов и определение приведенного момента трения. Учеб. пособие / Н.А. Григоренко. – Рига, 1977. – 40с.
1577220
  Купчинов И.И. Уравновешивание сетей триангуляции и полигонометрии : метод условных уравнений с неизмеряемыми неизвестными / И.И. Купчинов. – Москва : Геодезиздат, 1962. – 195 с.
1577221
  Баршай С.Е. Уравновешивание типовых фигур триангуляции по готовым формулам / С.Е. Баршай; Ред. Рязанов В.П. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 151с.
1577222
  Чжоу Ураган / Чжоу, Ли-Бо. – Москва, 1951. – 424с.
1577223
  Чжоу Ураган / Чжоу, Ли-Бо. – 2 езид. – Москва, 1952. – 460с.
1577224
  Чжоу Лі-бо Ураган / Чжоу Лі-бо. – К., 1953. – 440с.
1577225
  Драйзер Т. Ураган / Т. Драйзер. – Москва, 1955. – 36с.
1577226
  Шпанов Н.Н. Ураган / Н.Н. Шпанов. – Москва, 1961. – 349с.
1577227
  Стародубцев П.Т. Ураган / П.Т. Стародубцев. – Тула, 1966. – 151с.
1577228
  Абдуллаханов Д. Ураган : роман / Джонрид Абдуллаханов ; пер. с узб. Ю. Смирнова. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1972. – 254 с.
1577229
  Абдуллаханов Д. Ураган : роман / Джонрид Абдуллаханов ; пер. с узб. Ю. Смирнова. – Москва : Профиздат, 1975. – 256 с.
1577230
  Софронов А.В. Ураган / А.В. Софронов. – Москва, 1975. – 550с.
1577231
  Стрельбицкий И.С. Ураган / И.С. Стрельбицкий. – Москва, 1977. – 192с.
1577232
  Росоховатський І.М. Ураган / І.М. Росоховатський. – К., 1977. – 168с.
1577233
  Балаян З.Г. Ураган : повесть, роман и рассказы / З.Г. Балаян ; худож. П. Малаян. – Ереван : Советакан грох, 1977. – 328 с. : ил., 1 л портр.
1577234
  Сангаджиева Б. Ураган : повесть / Бося Сангаджиева ;. – Москва : Современник, 1980. – 317 с.
1577235
  Цвигун С.К. Ураган / С.К. Цвигун. – М., 1982. – 398с.
1577236
   Ураган. – М., 1984. – 207с.
1577237
  Росоховатский И.М. Ураган : повести и рассказ / И.М. Росоховатский. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 292 с.
1577238
  Балаев Н.П. Ураган "Homo sapiens" : [рассказы и повести] / Н. Балаев ; [вступ. ст. Э. Бессмертных ; худож. Е.Н. Флерова]. – Магадан : Кн. изд-во, 1987. – 237, [2] с. : ил.
1577239
  Вахов А.А. Ураган идет с юга / А.А. Вахов. – Магадан
1. – 1960. – 230с.
1577240
  Вахов А.А. Ураган идет с юга / А.А. Вахов. – Хабаровск, 1990. – 715с.
1577241
  Пестушко Валерий Ураган можно усыпить...подогревом : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 52 : Іл.
1577242
  Измайлов Иван Ураган по имени Лола : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 164-170 : Іл.
1577243
  Чупринка Г. Ураган. : Пролог Олекси Коваленка. – 2-ге вид. – Київ : Ранок, 1914. – 30с.
1577244
  Цао Юй. Ураган. / Юй. Цао. – К., 1959. – 178с.
1577245
  Усик Світлана Урагани (буревії, смерчі) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 30-31 : фото
1577246
  Тирон З.М. Ураганы / З.М. Тирон. – Л. : Гидрометеоиздат, 1964. – 238с.
1577247
  Наливкин Д.В. Ураганы, бури и смерчи = Географические особенности и геологическая деятельность / Д.В. Наливкин. – Ленинград : Наука, 1969. – 488с.
1577248
  Наливкин Д.В. Ураганы, бури и смерчи = Географические особенности и геологисекая деятельность / Д.В. Наливкин. – Ленинград : Наука, 1970. – 488с.
1577249
  Сидоренко М. Урагвайский аметист = (Amethyst von Uraguay) / Михаил Сидоренко // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – [18] c. : 1 табл.
1577250
   Уражайний ювілей / Президія НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Липень-серпень (№ 4). – С. 8


  Ювілей дійсного члена НАПН України, професора Мирослава Жалдака.
1577251
  Яценко Г. Уражені вірусом імперськості / Г. Яценко, А. Яценко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10 жовтня (№ 189/190). – С. 12


  Іван Франко - про "сухий пень" на шляху українсько-російських порозумінь.
1577252
  Совінська Р. Ураженість рослин гладіолусів вірусом жовтої мозаїки квасолі, вірусом огіркової мозаїки та вірусом кільцевої плямистості тютюну на території деяких північних і центральних областей України / Р. Совінська, А. Дуніч, Л. Міщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 36-42. – (Біологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  Гладіолуси можуть уражуватися 15 видами вірусів, що завдають суттєвих економічних втрат як квітникарській галузі, так і сільському господарству. Найбільш поширеними і шкодочинними на гладіолусах є Bean yellow mosaic virus (BYMV) та Cucumber mosaic ...
1577253
  Бубало Н.М. Ураження гепатобіліарної системи, метаболічні порушення та обезогенні ефекти у хворих, що перенесли гострі та хрончні інтоксикації пестицидами : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.06 / Бубало Наталія Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т медицини праці ім. Ю.І. Кундієва Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1577254
  Рибалка І.О. Ураження насаджень омелою білою (Viscum album L.) як проблема екологічної безпеки в садово-парковому господарстві населених пунктів України / І.О. Рибалка, Ю.І. Вергелес // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 122-130 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1577255
  Ткаченко О.В. Ураження нервової системи при коронавірусній інфекції COVID-19 // Український неврологічний журнал : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. В.С. Мельник ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (54/55). – С. 5-12. – ISSN 1998-4235
1577256
  Гнатюк О.М. Ураження омелою білою (Viscum album L.) яблуні домашньої (Malus domestica) та інших плодових і ягідних культур // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 156-163 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2476626
1577257
  Прокопов В. Уразгали / В. Прокопов. – М, 1933. – 119с.
1577258
  Ольхин Б.Е. Уразумел... / Б.Е. Ольхин. – Иваново, 1963. – 16с.
1577259
  Брусніцина Марина Ураїна живе за новими правилами. Як працювати без порушень закону? // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 5/6, жовтень - грудень. – С. 20-21 : фото
1577260
  Кронгауз А.М. Урал- река / А.М. Кронгауз. – М, 1946. – 35с.
1577261
   Урал-Батыр. – Уфа, 1977. – 208 с.
1577262
   Урал-Батыр. – Уфа, 1981. – 160с.
1577263
   Урал-Батыр. – Уфа, 1986. – 158с.
1577264
   Урал-река : [песни, стихи : поэтич. антология / сост. и авт. предисл. М.М. Чумаков]. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1985. – 87 с. – Миниатюрное издание в футляре
1577265
   Урал - земля золотая. – Свердловск, 1952. – 228с.
1577266
  Ферсман А.Е. Урал - сокровищница Советского Союза / А.Е. Ферсман. – Москва, 1942. – 60с.
1577267
   Урал - фронту. – М., 1985. – 343с.
1577268
  Арский Р. Урал / Арский Р. – Москва : Государственное издательство, 1920. – 40 с. – (Речи и беседы пропагандиста ; 2)
1577269
   Урал : технико-экономический сборник. – Вып. 8. – Свердловск : Уралоблисполком
Ч. 1 : Уральский Север. – 1926. – 210 с.
1577270
  Ситников Г.Г. Урал / Г.Г. Ситников. – М., 1949. – 70с.
1577271
  Ситников Г.Г. Урал / Г.Г. Ситников. – Москва, 1951. – 100с.
1577272
  Степанов П.Н. Урал / П.Н. Степанов. – Москва, 1953. – 144с.
1577273
  Комар И.В. Урал = Экономико-географическая характеристика / И.В. Комар. – Москва : АН СССР, 1959. – 368с.
1577274
   Урал. – Свердловск, 1963. – 242с.
1577275
   Урал в гражданской войне. – Свердловск, 1989. – 326с.
1577276
  Бирюков В.П. Урал в его живом слове : дореволюционный фольклор / собрал и сост. В.П. Бирюков. – Свердловск : Свердловское книжное издательство, 1953. – 292 с. – ("Библиография уральского фольклора" с. 283-290)
1577277
   Урал в едином народнохозяйственном комплексе. – Свердловск, 1990. – 127с.
1577278
  Серебренников Н.Н. Урал в изобразительном искусстве. / Н.Н. Серебренников. – Пермь, 1959. – 256с.
1577279
  Тимошенко В.П. Урал в микрозозяйственных связях / В.П. Тимошенко. – Свердловск, 1991. – 148с.
1577280
   Урал в мініатюрі : (природні багатства Житомирщини, їх вивчення та перспективи використання). – Житомир, 1996. – 241с.
1577281
  Шагинян М.С. Урал в обороне / М.С. Шагинян. – Москва, 1944. – 192 с.
1577282
   Урал в огре революции. – Пермь, 1967. – 236с.
1577283
   Урал в Отечественной войне 1812 года. – Свердловск, 1945. – 227с.
1577284
   Урал в период Великой Октябрьской социалистической революции. иностранной военной интервенции и гражданской войны (март 1917- август 19191 гг.. – Свердловск
2. – 1969. – 186с.
1577285
   Урал в период Великой Октябрьской социалистической революции. иностранной военной интервенции и гражданской войны (март 1917- август 19191 гг.). – Свердловск
1. – 1965. – 128с.
1577286
   Урал в революции 1905-1907гг.. – Свердловск, 1985. – 180 с.
1577287
  Томсинский С.М. Урал в русской публицистике и законодательстве первых десятилетий ХУІІІ века. / С.М. Томсинский. – Пермь, 1959. – 116с.
1577288
   Урал грозный. – Челябинск, 1982. – 647с.
1577289
   Урал земля золотая. – Челябинск, 1959. – 242с.
1577290
  Коняев Ф.М. Урал и библия : Опыт историко-геологического исследования : С 20 рис. в тексте / Ф.М. Коняев, горн. инж. ; Предисловие: геолог М. И. Липовский, проф. П. К. Худяков, филолог проф. Ан. Александров. – Москва : Гос. технич. изд-во, 1927. – 40 с. : ил., черт., схем., карт., план. – (В. Серия 9 ; №13-3)
1577291
  Преображенский А.А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI - начале XVIII в. / А.А. Преображенский. – Москва, 1972. – 392с.
1577292
  Преображенский А.А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI - начале XVIII вв. (Очерки соц.-экон. истории). : Автореф... доктор ист.наук: / Преображенский А.А.; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1969. – 42л.
1577293
  Оленев А.М. Урал и Новая Земля : Очерк природы / А.М. Оленев. – М., 1965. – 215с.
1577294
   Урал и Приуралье. – Москва : Наука, 1968. – 464с. – (Природные условия и естественные ресурсы СССР)
1577295
   Урал и Южное Приуралье. – Л-М
1. – 1936. – 1-664с.
1577296
  Симонов И.И. Урал индустриальный / И.И. Симонов. – Москва, 1973. – 31с.
1577297
  Шувалов Е.Л. Урал индустриальный : кн. для учащихся / Е.Л. Шувалов ; [ред. А.А. Шибанова]. – Москва : Просвещение, 1974. – 191 с. – (Моя Советская Родина)
1577298
  Владимиров Ю.В. Урал индустриальный. / Ю.В. Владимиров. – Свердловск, 1957. – 138с.
1577299
  Шмаков Александр Алексеевич Урал литературный : Крат. библиогр. слов. / Шмаков Александр Алексеевич, Шмакова Татьяна Александровна. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд., 1988. – 366с. – ISBN 5-7688-0264-9
1577300
  Чесноков Н.Г. Урал Приполярный / Н.Г. Чесноков. – Москва, 1986
1577301
  Бирюков В.П. Урал Советский : нар. рассказы и устное поэтическое творчество / В.П. Бирюков. – Курган : Газета "Красный курган", 1958. – 195 с. : ил. – "Библиогр. нар. устного поэтического творчества на Урале советского времени", с. 187-190
1577302
   Урал социалистический. – Л., 1967. – 15с.
1577303
   Урал социалистический. Катало выставки. – Уфа, 1974. – 170с.
1577304
   Урал улыбается. – Челябинск, 1977. – 96с.
1577305
   Урал улыбается. – Челябинск, 1983. – 163с.
1577306
  Никулин Л.В. Урал Южный. / Л.В. Никулин. – Москва, 1943. – 95 с.
1577307
   Урал. Воспарить к духам : Природа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 22-25 : Фото. – ISSN 1029-5828
1577308
   Урал. Сибирь. Дальний Восток : по материалам ретроспективной выставки произведений произведений художников 1972 г. – Ленинград : Художник РСФСР, 1974. – 147, [1] с. : ил.
1577309
  Шувалов Е.Л. Урал. Экономико-географический очерк : пособие для учителей / Е.Л. Шувалов ; [ред.: Г.И. Терехина, Ф.А. Родионова]. – Москва : Просвещение, 1966. – 199 с. + карти
1577310
  Маймусов Д.Ф. Урал: природа, сокровища недр и человек : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С. 36-40 : Карта, фото. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7207
1577311
  Славин Л.И. Уралец / Л.И. Славин. – Москва-Л., 1945. – 31с.
1577312
  Ефимова Т.И. Уралмашевцы / Т.И. Ефимова. – Свердловск, 1982. – 304с.
1577313
   Урало-алтаистика. – Новосибирск, 1985. – 217с.
1577314
  Сагалаев А.М. Урало-алтайская мифология: Символ и архипит. / А.М. Сагалаев. – Новосибирск, 1991. – 152с.
1577315
  Губкин И.М. Урало-Волжская нефтеносная область / И.М. Губкин. – М-Л, 1940. – 118с.
1577316
  Подгорный М.Э. Урало-Кузбасс / М.Э. Подгорный. – М-Л, 1931. – 120с.
1577317
  Матушкин П.Г. Урало-Кузбасс. Борьба Коммунистической партии за создание второй угольно-металлургической базы СССР / П.Г. Матушкин. – Челябинск, 1966. – 424с.
1577318
  Федорович И.И. Урало-кузнецкая проблема. / И.И. Федорович. – М.-Л., 1926. – 96с.
1577319
   Урало-Кузнецкий комбинат. – Л., 1931. – 126с.
1577320
   Урало-Кузнецкий комбинат : сборник статей : Гос. соц.-экономическое изд-во, 1931. – 206 с.
1577321
  Хавін А.Ф. Урало-кузнецький комбінат / А.Ф. Хавін. – Х., 1932. – 27с.
1577322
  Трофимук А.А. Урало-Поволжье - новая нефтяная база СССР / А.А. Трофимук. – Москва, 1957. – 183 с.
1577323
  Петрушевский Б.А. Урало-Сибирская эпигерцинская платформа и Тянь-Шань : (история развития в мезозойское и кайнозойское время и вопросы сейсмичности) / Б.А. Петрушевский. – Москва : АН СССР, 1955. – 552с.
1577324
  Шаукенбаев Т.Ш. Урало-Эмбенский нефтегазоносный район : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Шаукенбаев Т.Ш. – Алма-Ата, 1961. – 52 с. – Бібліогр. : с. 51-52
1577325
  Епифанский А. Урало - Кузбасс / А. Епифанский. – Ленинград : Лен.обл.изд-во, 1931. – 68с.
1577326
  Митин М.Г. Уралплан, его роль в социалистическом строительстве : Автореф... канд. эконом.наук: / Митин М.Г.; Всес. заочный финансово-экономич. ин-т. – М., 1965. – 17л.
1577327
  Храмцов А.И. Уральская баллада. / А.И. Храмцов. – М., 1976. – 314с.
1577328
  Галин М. Уральская быль / М. Галин. – Москва-Л., 1928. – 230с.
1577329
   Уральская величальная : советский фольклор народов Урала / [сост. И. Зырянов, худож. М. Тарасова]. – Пермь : Кн. изд-во, 1972. – 207 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1577330
   Уральская весна. – Челябинск, 1958. – 80с.
1577331
  Чекмарев С. Уральская весна : стихи, письма, дневники / С. Чекмарев. – Уфа : Башкирское кн.изд., 1979. – 176 с.
1577332
  Латохин К. Уральская кочегарка / К. Латохин, С. Пуцилло. – Молотов, 1949. – 108с.
1577333
  Радкевич В.И. Уральская лирика / В.И. Радкевич. – Пермь, 1968. – 167с.
1577334
  Радкевич В.И. Уральская лирика / В.И. Радкевич. – Пермь, 1982. – 95с.
1577335
  Константинов О.А. Уральская область / О.А. Константинов; Экономическая география СССР по районам ; под ред. М.Б. Вольфа и Г.А. Мебуса. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 206 с. + 5 карт
1577336
   Уральская область и Башкирская АССР. – Москва ; Ленинград : Московский рабочий, 1928. – 160 с.
1577337
  Покровский В.В. Уральская организация ВКП(б) в борьбе за социалистическую индустриализацию страны (1926-1929 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Покровский В.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. Кафедра марксизма-ленинизма. – Свердловск, 1953. – 19 с.
1577338
  Чуфаров В.Г. Уральская партийная организация в борьбе за развитие народного образования в годы восстановления народного хозяйства (1920-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чуфаров В.Г.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1960. – 15л.
1577339
  Плотичкин В.А. Уральская партийная организация в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Плотичкин В.А.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1953. – 15 с.
1577340
  Пилипенко М.М. Уральская рябина / М.М. Пилипенко. – Х., 1969. – 63с.
1577341
  Пилипенко М.М. Уральская рябинушка / М.М. Пилипенко. – Свердловск, 1961. – 135с.
1577342
  Пилипенко М.М. Уральская рябинушка / М.М. Пилипенко. – Свердловск, 1966. – 139с.
1577343
  Пилипенко М.М. Уральская рябинушка / М.М. Пилипенко. – Свердловск, 1972. – 87с.
1577344
  Пантелеев А.В. Уральская симфония. Альбом / А.В. Пантелеев. – Москва, 1976. – 4с.
1577345
  Гарин С.С. Уральская скрипка / С.С. Гарин, 1963. – 76 с.
1577346
  Письменный А.Г. Уральская сторона / А.Г. Письменный. – Свердловск : Свердловское ОГИЗ, 1948. – 175 с.
1577347
  Перевалов В.В. Уральская школа теории государства и права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 127-137. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1577348
  Никитин А.Г. Уральская явка / А.Г. Никитин. – Пермь, 1976. – 156 с.
1577349
   Уральские "Бирюковские чтения". – Челябинск, 1974. – 102с.
1577350
  Евдокимов Л.А. Уральские большевики в борьбе за земельные комитеты и проведение первых аграрных преобразований. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Евдокимов Л.А.; Уральск.гос.ун-т. – Свердоловск, 1973. – 26л.
1577351
   Уральские большевистские организации в период подготовки и проведения Великой Октябрськой социалистической революции. – Челябинск, 1946. – 51с.
1577352
  Бажов П.П. Уральские были / П.П. Бажов. – Свердловск : Облгиз, 1951. – 248 с.
1577353
  Пермяк Е.А. Уральские записки / Е.А. Пермяк, 1943
1577354
  Гибалин Б. Уральские зори / Б. Гибалин. – Свердловск, 1957. – 24с.
1577355
  Тальская О.С. Уральские и сибирские монеты / О.С. Тальская. – Свердловск, 1959. – 44с.
1577356
  Яхнина Юлия Семеновна Уральские книжные памятники: каталогизация и библиографирование // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 21-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Важным направлением в деятельности Регионального центра по работе с книжными памятниками Челябинской области (РЦКП) является научно-исследовательская деятельность по выявлению, изучению и библиографированию книжных памятников в фонде редких книг.
1577357
  Яхнина Юлия Семеновна Уральские книжные памятники: каталогизация и библиографирование // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 21-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Важным направлением в деятельности Регионального центра по работе с книжными памятниками Челябинской области (РЦКП) является научно-исследовательская деятельность по выявлению, изучению и библиографированию книжных памятников в фонде редких книг.
1577358
  Трубицын В.А. Уральские мелодии. / В.А. Трубицын. – Уфа, 1964. – 111с.
1577359
  Зайцев С И. Уральские народные песни / С И. Зайцев, . – Челябинск, 1969. – 126с.
1577360
  Курочкин Ю.М. Уральские находки / Ю.М. Курочкин. – Свердловск, 1982. – 271с.
1577361
  Мордовская Л.Н. Уральские партийные организации в борьбе за осущестлвение ленинских идей электрификации (1921-1936 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Мордовская Л.Н.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1968. – 20л.
1577362
   Уральские парторганизации в борьбе за развитие прмоышленности. – Свердловск, 1978. – 152с.
1577363
  Домашников Б.Ф. Уральские пейзажи / Б.Ф. Домашников. – Москва, 1974. – 7с.
1577364
   Уральские песни. – Свердловск, 1981. – 144с.
1577365
  Копысова К.С. Уральские песни и предания. / К.С. Копысова. – 2-е изд., испр. и доп. – Свердловск, 1964. – 83с.
1577366
  Копысова К.С. Уральские песни и сказания. / К.С. Копысова. – Свердловск, 1947. – 52с.
1577367
  Лобанов Ю.Е. Уральские пещеры / Ю.Е. Лобанов. – Свердловск, 1979. – 174с.
1577368
  Федоров Е.А. Уральские повести / Е.А. Федоров. – Молотов, 1949. – 367с.
1577369
  Федоров Е.А. Уральские повести / Е.А. Федоров. – Л., 1954. – 439с.
1577370
  Мурзиди К.Г. Уральские подарки / К.Г. Мурзиди. – Свердловск, 1943. – 40с.
1577371
  Лазарев А.И. Уральские посиделки. / А.И. Лазарев. – Челябинск, 1977. – 158с.
1577372
   Уральские пословицы и поговорки / [сост. И. Зацев ; под. ред. А.И. Лазарева]. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1978. – 95 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1577373
  Рябинин Б.С. Уральские путешествия / Б.С. Рябинин. – Свердловск : Средне-Уральск. кн. изд., 1967. – 280с.
1577374
  Мамин-Сибиряк Уральские рассказы / Мамин-Сибиряк. – Рига, 1950. – 152с.
1577375
  Мамин-Сибиряк Уральские рассказы / Мамин-Сибиряк. – Свердловск
1. – 1983. – 428с.
1577376
  Мамин-Сибиряк Уральские рассказы / Мамин-Сибиряк. – Свердловск
2. – 1983. – 448с.
1577377
  Гайдар А.П. Уральские рассказы и повести / А.П. Гайдар. – Пермь, 1983. – 279с.
1577378
  Пермяк Е.А. Уральские романы / Е.А. Пермяк. – Свердловск, 1971. – 468с.
1577379
  Семенов В.Б. Уральские самоцветы / В.Б. Семенов, И.М. Шакинко. – 2-е изд. – Свердловск, 1982. – 285с.
1577380
  Бажов П.П. Уральские сказки / П.П. Бажов. – Москва ; Ленинград. : Детгиз, 1945. – 166 с. – (Школьная библиотека)
1577381
  Власова С.К. Уральские сказы / С.К. Власова. – Челябинск, 1958. – 36с.
1577382
  Бажов П.П. Уральские сказы : для восьмилетней школы / П.П. Бажов ; вступ. ст. Б. Полевого. – Москва : Детская литература, 1965. – 382 с. – ((Школьная библиотека))
1577383
  Бажов П.П. Уральские сказы : для восьмилетней школы / П.П. Бажов ; вступ. ст. Б. Полевого. – Изд. 5. – Москва : Детскя литература, 1970. – 384 с. – (Школьная библиотека)
1577384
  Бажов П.П. Уральские сказы : для детей / П.П. Бажов ; вступ. ст. Б. Полевого. – Челябинск : Южно-Урал. книжное изд-во, 1973. – 392 с.
1577385
  Бажов П.П. Уральские сказы : для сред. возраста / П.П. Бажов ; вступ. ст. В. Полевого. – Переизд. – Москва : Детская литература, 1980. – 382 с.
1577386
  Бажов П.П. Уральские сказы / П.П. Бажов ; послесл. В. Еремина. – Сыктывкар : Коми книжное издательство, 1980. – 439 с.
1577387
  Бажов П.П. Уральские сказы / П.П. Бажов. – Москва : Советская Россия, 1987. – 352 с.
1577388
  Бажов П.П. Уральские сказы / П.П. Бажов ; ил. Ю.К. Бажанова. – Москва, 1988. – 478с.
1577389
  Бажов П.П. Уральские сказы о немцах / П.П. Бажов. – Челябинск : Чеоябгиз, 1944. – 64 с.
1577390
   Уральские социологические чтения. – Уфа, 1984. – 294 с.
1577391
   Уральские социологические чтения. – Уфа, 1984. – 294с.
1577392
  Мурзиди К.Г. Уральские стихи / К.Г. Мурзиди. – Москва, 1974. – 207с.
1577393
  Шарц А.К. Уральские техники-изобретатели / А.К. Шарц. – Молотов, 1950. – 64с.
1577394
  Есипов Владимир Уральские ухабы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 134-135 : фото. – ISSN 1029-5828
1577395
   Уральские хороводы : хороводные песни о любви и о семейной жизни / записал и составил И.В. Зырянов ; худож. М.В. Тарасова. – Пермь : Кн. изд-во, 1980. – 254 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1577396
   Уральские частушки / [сост. П. Галкин и Н. Куштум]. – Свердловск : Кн. изд-во, 1963. – 108 с. : ил. – Миниатюрное издание
1577397
   Уральские частушки. – Свердловск, 1979. – 109с.
1577398
  Зырянов И.В. Уральские частушки о любви / И.В. Зырянов. – Пермь, 1966. – 192с.
1577399
  Зырянов И.В. Уральские частушки о любви / составитель И.В. Зырянов. – Пермь : Кн. изд-во, 1967. – 224 с. : ил. – На обл. сост. не указ. - Миниатюрное издание в суперобл.
1577400
  Хайду П. Уральские языки и народы / П. Хайду. – М., 1985. – 430с.
1577401
   Уральский библиофил. – Свердловск, 1984. – 191с.
1577402
   Уральский библиофил. – Пермь, 1987. – 200с.
1577403
   Уральский библиофил. – Челябинск, 1989. – 288с.
1577404
  Барадулин В.А. Уральский букет : нар. роспись горнозаводского Урала / В.А. Барадулин. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987. – 126 с., [40] л. ил. : ил. – Библиогр.: с.124-125
1577405
   Уральский вечер. – Челябинск, 1965. – 80с.
1577406
  Реутов И.Т. Уральский влкда. / И.Т. Реутов. – М., 1959. – 447с.
1577407
  Курочкин Ю.М. Уральский вояж поэта / Ю.М. Курочкин. – Челябинск, 1988. – 139 с.
1577408
  Пронин Л.А. Уральский геологический музей. / Л.А. Пронин. – Свердловск, 1985. – 282с.
1577409
   Уральский государственный университет. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1980. – 158, [1] с.
1577410
   Уральский индустриальный институт им.С.М.Кирова : Справ. для поступ-х. – Свердловск; Москва, 1947. – 190с.
1577411
  Семенов В.Б. Уральский камнерез / В.Б. Семенов. – Пермь, 1981. – 197с.
1577412
   Уральский месяцесов. – Челябинск, 1991. – 383с.
1577413
  Аношкин М.П. Уральский парень : повесть / М.П. Аношкин. – Челябинск : Книжное изд-во, 1960. – 158 с. : ил.
1577414
  Прямков А.В. Уральский писатель Григорий Белорецкий (Г.П. Ларионов) / А.В. Прямков. – Москва : [б. и.], 1957. – 60 с.
1577415
  Будрина А.Г. Уральский плакат времен гражданской войны. / А.Г. Будрина. – Пермь, 1968. – 96с.
1577416
   Уральский политехнический институт за 40 лет. – Свердловск, 1962. – 216с.
1577417
   Уральский политехнический институт им.С.М.Кирова, 1920-1970 : Истор. очерк. – Свердловск, 1970. – 404с.
1577418
   Уральский политехнический институт имени С.М Кирова. – Свердловск, 1961. – 32с.
1577419
   Уральский рабочий. 1907-1967. – Свердловск, 1967. – 98с.
1577420
   Уральский регион: проблемы и перспективы развития. – Москва : Наука, 1991. – 219с.
1577421
  Котов А.А. Уральский самоцвет / А.А. Котов. – М, 1980. – 271с.
1577422
  Коростелева В. Уральский самоцвет = К 135-летию со дня рождения П.П. Бажова // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2014. – № 1. – С. 263-266. – ISSN 0027-8238
1577423
  Котов А.А. Уральский самоцвет. / А.А. Котов. – М, 1977. – 480с.
1577424
   Уральский селенит [Електронний ресурс] : и более мягкой нежности. – Москва : Кордис & Медиа, 2007. – 1 DVD. – Продолжит. 56 мин. - Без возрастн. ограничений- Загл. с этикетки видеодиска. – (Народные промыслы России)


  Народные промыслы России. Секреты мастерства. Свидетельства патриархов. Династии. Лучшие изделия. История промысла. Русское камнерезное искусство славится мновековой историей, а со второй половины 19 в. на Урале возник новый промысел - художественная ...
1577425
  Водопьянов М.В. Уральский сокол / М.В. Водопьянов. – Москва, 1964. – 95с.
1577426
  Богословский П.С. Уральский список "Горя от ума" 1829-1831 гг. / П.С. Богословский. – Пермь : [б. и.], 1929. – 24 с.
1577427
  Путилов Б.А. Уральский триптих: Худож.-докум. повести. / Б.А. Путилов. – Свердловск, 1986. – 490с.
1577428
   Уральский учебно-опытный есхоз. – Свердловск, 1950. – 88с.
1577429
  Китайник М.Г. Уральский фольклор / М.Г. Китайник. – Свердловск, 1949. – с.
1577430
  Рыбинцев И.В. Уральский художественный очерк / И.В. Рыбинцев. – Челябинск, 1968. – 64с.
1577431
  Свисткова А.М. Уральский экономический район : курс лекций / МВиССО РСФСР ; Пермский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А.М. Горького ; А.М. Свисткова, М.Н. Степанов, М.Д. Шарыгин ; [отв. ред. Г.Г. Макарова]. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1976. – 83 с.
1577432
  Мальковский Ф.С. Уральский ярус на территории Татарской АССР : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мальковский Ф.С.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1577433
  Юшкин Н.П. Уральскими маршрутами / Н.П. Юшкин. – Сыктывкар, 1985. – 134с.
1577434
  Юшкин Н.П. Уральско-Новоземельская флюоритоносная провинция / Н.П. Юшкин. – Л., 1982. – 220с.
1577435
   Уральское краеведение. – Свердловск, 1928. – 250с.
1577436
  Мурзиди К.Г. Уральское солнце / К.Г. Мурзиди. – Ленинград, 1946. – 104с.
1577437
   Уральскому топографо-маркшейдерскому предприятию - 40 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 2-4 : фото. – ISSN 0016-7126
1577438
   Уральскому университету - 70 лет. – Свердловск, 1990. – 219с.
1577439
   Уральскские частушки. – Челябинск, 1954. – 24с.
1577440
  Чесноков Н.Г. Уральску 350 лет / Н.Г. Чесноков. – Алма-Ата, 1963. – 166с.
1577441
   Уральцы. – Свердловск, 1951. – 191с.
1577442
  Первенцев А.А. Уральцы / А.А. Первенцев. – М, 1971. – 96с.
1577443
  Матвеев Л.В. Уран-232 и его влияние на радиационную обстановку в ядерном топливном цикле / Л.В. Матвеев, Э.М. Центер. – М., 1985. – 72с.
1577444
  Чердынцев В.В. Уран-234 / В.В. Чердынцев. – Москва : Атомиздат, 1969. – 308с.
1577445
   Уран-свинцева геохронологія порід калій-уранової формації Інгульського мегаблоку Українського щита / Л.М. Степанюк, Т.І. Довбуш, С.М. Бондарено, В.О. Сьомка, О.В. Грінченко, С.Є. Скуратівський // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 55-63. – ISSN 0204-3548
1577446
   Уран-свинцева ізотопна геохронологія гранітоїдів Бердичівського типу Побужжя (Український щит) / Л.М. Степанюк, О.М. Пономаренко, К.В. Петриченко, С.І. Курило, Т.І. Довбуш, С.А. Сергеєв, М.В. Родіонов // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 3. – С. 51-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0204-3548
1577447
   Уран-свинцевий вік за монацитом гранітоїдів нижньої течії р. Ятрань (Ятраньський блок Дністерсько-Бузького мегаблоку Українського щита) / Л.М. Степанюк, О.Б. Гінтов, С.Б. Мичак, С.І. Курило, Т.І. Довбуш // Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету / М-во освіти і науки України ; Криворізький нац. ун-т ; редкол.: В.Д. Євтєхов, С.В. Тіхлівець, В.І. Альохін [та ін.]. – Кривий Ріг, 2018. – № 1/2 (39/40). – С. 5-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-5443
1577448
   Уран-свинцевий вік монацитів біотитових гнейсів Середнього Побужжя Українського щита / Л.М. Степанюк, Т.І. Довбуш, С.І. Курило, О.В. Зюльцле, Т.Б. Яськевич // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 46-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2519-2396
1577449
   Уран-свинцевий ізотопний вік за цирконом Капітанського масиву (Середнє Побужжя, Український щит) / Л.М. Степанюк, О.Б. Бобров, С.І. Курило, С.А. Сергєєв, О.М. Ларіонов // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 3. – С. 27-31 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-721X
1577450
  Бибикова Е.В. Уран-свинцовая геохронология ранних этапов развития древних щитов / Е.В. Бибикова ; отв. ред. Ю.А. Щуколюков, АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1989. – 177, [2] с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 168-178 (234 назв.). – ISBN 5-02-002643-3
1577451
  Черносвитов Ю.Л. Уран / Ю.Л. Черносвитов. – М, 1959. – 67с.
1577452
  Зарудний М.Я. Уран : роман / М.Я. Зарудний. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 361 с.
1577453
  Зарудный М.Я. Уран / М.Я. Зарудный. – Москва, 1974. – 343с.
1577454
  Кравченко С.М. Уран в базальтах и долеритах по данным f-радиографии / С.М. Кравченко, И.Г. Берзина. – М., 1975. – 119с.
1577455
   Уран в древниг конгломератах. – М., 1963. – 188с.
1577456
  Батурин Г.Н. Уран в современном морском осадкообразовании / Г.Н. Батурин. – Москва : Атомиздат, 1975. – 152 с. : черт. – Библиогр.: с. 136-150 (350 назв.)
1577457
   Уран и бериллий. Проблема выведения из оргавнизма. – Москва : Атомиздат, 1976. – 216с.
1577458
  Неручев С.Г. Уран и жизнь в истории Земли. / С.Г. Неручев. – Л., 1982. – 208с.
1577459
  Тейфель В.Г. Уран и Нептун - далекие планеты-гиганты / В.Г. Тейфель. – Москва : Знание, 1982. – 64 с.
1577460
  Смыслов А.А. Уран и торий в земной коре / А.А. Смыслов. – Ленинград : Недра, 1974. – 231с.
1577461
  Савинова И.Б. Уран и торий в минералах гранитодидов Среднего Казахстана : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.02 / Савинова И. Б.; МВССО РСФСР, ЛГУ. – Л., 1974. – 26л.
1577462
  Митропольский А.С. Уран и торий в эволюции земной коры южной части Алтае-Саянской складчатой области / А.С. Митропольский. – Москва : Наука, 1979. – 220с.
1577463
  Пеньков В.Ф. Уран и углеводороды. / В.Ф. Пеньков. – М, 1989. – 143с.
1577464
  Михальченко І.І. Уран і торій в альбітитах Новоолексіївського рудопрояву, Український щит // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 85-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
1577465
  Михальченко І.І. Уран і торій у рудних альбітитах глибоких горизонтів Ватутінського родовища (Український щит) / І.І. Михальченко, Б.Н. Іванов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 3. – С. 31-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0367-4290
1577466
  Михальченко І.І. Уран і торій у Русько-Полянських рідкіснометалевих гранітах (Корсунь-Новомиргородський плутон, Український щит) / І.І. Михальченко, О.В. Заяць, О.В. Андреєв // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 35-46. – ISSN 2224-6487
1577467
   Уран методы его определения. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Атомихдат, 1964. – 503 с. : ил.
1577468
  Маскалевич І. Уран проміжного поділу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 9


  "Уран - елемент, який ділиться, що дуже близько серцю українського бізнесмена. Але за процесом "поділу" не слід забувати - для його видобутку потрібні не схеми, а інвестиції. Бажано, реальні. Про нарощування видобутку урану говорили всі без винятку ...
1577469
   Уран, методы его определения / В.К. Марков, А.В. Виноградов, С.В. Елинсон, А.Е. Клыгин, И.В. Моисеев; Марков В.К. – Москва : Атомиздат, 1960. – 263 с.
1577470
  Купцов В.М. Уран, торий и продукты их распада в вулканических процессах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Купцов В.М.; Радиевый ин-т им. В.Г.Хлопина. – М., 1969. – 22л.
1577471
  Березникова И.А. Уранаты кальция, стронция и бария. : Автореф... Канд.хим.наук: / Березникова И.А.; Моск.гос. ун-т. – М, 1965. – 8л.
1577472
  Липилина И.И. Уранил и его соединения / И.И. Липилина. – Москва : АН СССР, 1959. – 316 с.
1577473
  Володько Л.В. Ураниловые соединения: Спектры, строение / Л.В. Володько. – Минск : Издательство Белорусского университета
Т. 1. – 1981. – 431 с.
1577474
   Урания.Тютчевский альманах.1803-1928. – Ленинград : ПРИБОЙ, 1928. – 314 с.
1577475
  Сидорчук В. Уранова мінералізація в пегматитах Регібатського щита (терейн Тазіаст-Тіджіріт), Мавританія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 64-68. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  Мавританія стає одним із головних стратегічних об"єктів Західної Африки для пошуків нових родовищ корисних копалин. На даний час на території країни за участі іноземних компаній ведеться активна розвідка таких корисних копалин, як залізо, мідь, золото, ...
1577476
  Сидорчук В.С. Уранова мінералізація в пегматитах та гранітоїдах терейну Тазіаст-Тіджіріт, Регібатський щит (Західна Африка) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Сидорчук Віталій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1577477
  Сидорчук В.С. Уранова мінералізація в пегматитах та гранітоїдах терейну Тазіаст-Тіджіріт, Регібатський щит (Західна Африка) : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Сидорчук Віталій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 140 арк. – Додатки: арк. 139-140. – Бібліогр.: арк. 129-138
1577478
  Дымков Ю.М. Урановая минерализация рудных гор / Ю.М. Дымков. – М, 1960. – 100с.
1577479
   Уранові руди України. Геологія. використання, поводження з відходами виробництва / НАНУ, М-во Укр. з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи, Ін-т геохімії навкол. середовища ; Г.В. Лисиченко [та ін.] ; за ред. Г.В. Лисиченка. – Київ : Наукова думка, 2010. – 223 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0908-9
1577480
   Урановое рудообразование в истории формирования Украинского щита / А.В. Кузьмин, В.А. Анисимов, Т.П. Михницкая, В.А. Рябенко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 68-74 : схема. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
1577481
   Урановые месторождения в вулкано-тектонических структурах и перспективы их обнаружения в пределах Украинского щита / А.В. Кузьмин, В.А. Анисимов, Т.П. Михницкая, В.А. Рябенко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-51 : табл., схема. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1577482
  Тишкин А.И. Урановые месторождения древних щитов / А.И. Тишкин, А.В. Тарханов и др. – Москва : Недра, 1990. – 43 с.
1577483
   Урановые месторождения Чехословакии. – Москва : Недра, 1984. – 445с.
1577484
  Кулиш Е.А. Урановые руды мира = Woorld"s uranium ores : геология, ресурсы, экономика / Е.А. Кулиш, В.А. Михайлов; НАНУ; КНУТШ. – Киев, 2004. – 277с. – ISBN 966-02-3418-X
1577485
  Письменна О.Б. Уранодобувна галузь: перспективи в умовах воєнного стану / О.Б. Письменна, І.В. Мірошниченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 18, вересень. – С. 103-110. – ISSN 2306-6814
1577486
   Уранодобывающая промышленность Канады. – М., 1957. – 157с.
1577487
  Чесноков Н.И. и др. Уранодобывающая промышленность капиталистических стран / Н.И. и др. Чесноков. – М., 1979. – 145с.
1577488
  Новицкий Г.Г. Ураноловые соединения / Г.Г. Новицкий. – Минск
2. – 1981. – 216с.
1577489
  Дьяконов И.М. Урартские письмена и документы / И.М. Дьяконов. – М-Л, 1963. – 144с.
1577490
  Джаукян Г.Б. Урартский и индоевропейские языки / Г.Б. Джаукян ; АН АрмССР, Ин-т языка. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1963. – 156 с. – Парал. тит. л. на арм. яз.
1577491
  Меликишвили Г.А. Урартский язык / Меликишвили Г.А. ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1964. – 75с. – (Языки народов Азии и Африки)
1577492
  Пиотровский Б.Б. Урарту. Древнейшее государство Закавказья / Пиотровский Б.Б. – Ленинград, 1939. – 58 с.
1577493
  Клименко О.С. Урахування в перекладі стилістичного аспекта фонової семантики слова / О.С. Клименко, Д.Ю. Усков // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 165-174. – Бібліогр.: Літ.: с. 174; 11 назв
1577494
  Бобрицька Г. Урахування вікових особливостей дорослих людей під час підготовки до складання ЗНО з математики / Г. Бобрицька, І. Клімова, О. Пташний // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 179-189. – ISSN 2312-5993
1577495
  Міщук Є.В. Урахування впливу стратегічних заходів розвитку підприємства на його економічну безпеку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 162-167 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1577496
  Ковнатський М.П. Урахування вроджених властивостей організму важкоатлета як основи методики тренування // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 64-67. – (Біологія ; Вип. 27)


  Розроблено нову методику визначення індивідуального критерію властивості центральної нервової системи (ЦНС), внаслідок використання якої визначено новий індивідуальний критерій визначення властивості центральної нервової системи на базі простої та ...
1577497
  Бабич-Вепрєва Урахування демографічних реалій при реалізації реформи у сфері освіти // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 3 (31). – С. 55-58. – ISSN 1681-6277
1577498
  Майданюк С.І. Урахування екологічних складових при оцінці ефективності інвестицій / С.І. Майданюк, Н.В. Привалова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 101-107. – ISSN 2222-4459
1577499
  Харченко І. Урахування елементів невизначеності при розв"язуванні задачі дискретної оптимізації / І. Харченко, Є. Квицинський // XXVI international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : August 24-28, 2015 : abstracts : Odessa, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 148. – ISBN 978-966-8725-10-4
1577500
  Колісник А.В. Урахування ефекту сумації забруднювальних речовин при оцінці якості річкових вод // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 30-34. – ISSN 0868-6939


  Обґрунтована необхідність врахування ефекту сумації забруднювальних речовин при оцінці якості річкових вод. В результаті порівняння різних методик виділені такі, які дозволяють врахувати цей ефект. На основі методики оцінки якості води за інтегральним ...
1577501
  Старостіна А. Урахування зовнішньоекономічних ризиків під час оцінювання привбливості міжнародних товарних ринків / А. Старостіна, В. Кравченко, О. Пригара // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 40-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1606-3732
1577502
  Цистан І.В. Урахування інвестиційного потенціалу банків у процесі розвитку економіки України // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2015. – № 3 (24). – C. 64-69. – ISSN 2221-755X
1577503
  Осідак В.В. Урахування індивідуально-психологічних особливостей майбутніх філологів при організації контролю рівня сформованості англомовної граматичної компетенції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 37-40
1577504
  Ціцей Р.М. Урахування індивідуальної варіабельності реакцій постраждалого на стресогенність факторів надзвичайної ситуації як детермінанта ефективності встановлення з ним психологічного контакту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається індивідуальна варіабельність реакцій на стрес-фактори надзвичайної ситуації на основі психофізіологічної, психологічної та поведінкової особливостей особистості. В статье индивидуальная вариабельность реакций на стресс-факторы ...
1577505
  Корінєв В.Л. Урахування інноваційної концепції підприємства в процесі стратегічного ціноутворення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 89-94. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1577506
  Партин Г.О. Урахування інтересів стейкхолдерів у процесі формування інтегрованої звітності підприємства / Г.О. Партин, А.Г. Загородній // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 204-210. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1577507
  Копил Г.О. Урахування інтерференцій усного та письмового мовлення в процесі викладання іноземних мов / Г.О. Копил, І Струтинська // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ, 2016. – № 53. – С. 52-57. – ISSN 2411-5983
1577508
  Горновська О. Урахування комунікативних та лінгвістичних особливостей японського діалогічного мовлення при навчанні студентів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Розглянуто комунікативні особливості спілкування японців, їх зв"язок з деякими культурними, соціальними та психологічними традиціями японського мовного суспільства. Проаналізовано їх вплив на вибір лінгвістичних та невербальних засобів в процесі ...
1577509
  Корінєв В.Л. Урахування конкурентоспроможності продукції в процесі ціноутворення // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 85-88. – ISSN 1729-7206
1577510
  Корінєв В.Л. Урахування конкурентоспроможності продукції при обгрунтуванні напряму маркетингової діяльності підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 94-97 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1577511
  Карабан В.І. Урахування мовленнєвих норм та традицій у перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 131-143


  У статті наголошується на важливості врахування норм та традицій мовлення цільовою мовою для досягнення адекватного перекладу. Аналізуються переклади, виконані з урахуванням таких мов і традицій, а також відтворення пов"язаних із ними прагматичних ...
1577512
  Дерба С.М. Урахування мовного менталітету й національного характеру студентів в організації національно орієнтованого викладання української мови як іноземної // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 402-407


  У статті розглянуто доречність урахування мовних особливостей і національного характеру студентів при вивченні української мови. Проаналізовано важливість дотри- мання норм і формул мовного етикету іноземними студентами. Вони повинні володіти навичками ...
1577513
  Осідак В.В. Урахування мотивації у формуванні мовної автономії студентів // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (1-2017). – C. 25-30. – ISBN 978-617-7507-84-9


  У статті розглядається самостійна робота, як запорука підготовки майбутнього фахівця; аналізуються види мотивів, які впливають на готовність студентів брати відповідальність за процес навчання;а також визначаються можливі шляхи регуляції мотиваційної ...
1577514
  Креденцер П Б. Урахування неповноти контролю при оцінці надійності резервованих систем / П Б. Креденцер, О.С. Корняков, Ю.В. Чинніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-13. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Ідеться про урахування різних видів контролю при оцінці надійності технічних систем, в яких використовується структурне і часове резервування, отримані формули для показників надійності, що враховують неповноту контролю елементів.
1577515
  Харитонов О. Урахування обмеженості тяги при оптимізації міжпланетних перельотів з комбінуванням ділянок великої та малої тяги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 7-12. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  На прикладі задачі про виконанні перельоту типу Гомана досліджено вплив обмеженості тяги на оптимальну траєкторію та оптимальні параметри рушійної системи космічного апарату з дворежимною ядерною енергосиловою установкою, здатною працювати в режимах ...
1577516
  Лемешко Ю. Урахування обставин, які обтяжують покарання, у судовій практиці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 63-68
1577517
  Книженко О. Урахування обставин, які пом"якшують та обтяжують покарання при встановленні кримінально-правових санкцій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 80-84
1577518
  Лінкова А.М. Урахування ослаблення сигналів при відновленні інтенсивності дощу за допомогою двочастотного зондування // Радіофізика та електроніка : науковий журнал / НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова ; голов. ред. Яковенко В.М. ; редкол.: Аверков Ю.О., Безрук В.М., Білецький М.М. [та ін.]. – Харків, 2021. – Т. 26, № 3. – С. 3-10. – ISSN 1028-821Х
1577519
   Урахування особливостей сторін взаємовідносин "Фізичний терапевт - пацієнт" як фактор підвищення якості послуг / С. Федоренко, О. Лазарєва, В. Вітомський, М. Вітомська // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 80-87. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1992-7894
1577520
  Ніколаєнко Ю. Урахування податку на додану вартість у публічних закупівлях // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 55-62. – ISSN 2663-5313
1577521
  Розгон О. Урахування прав та інтересів дитини при укладанні іпотечного договору // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2016. – № 4 (88). – С. 70-79
1577522
  Завгородній В.А. Урахування практики Європейського суду з прав людини при застосуванні норм кримінального права // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Івано-Франківськ, 2023. – Вип. 1 (101). – С. 90-101. – ISSN 2524-0323
1577523
  Пасенюк О. Урахування практики Європейського суду з прав людини у публічному адмініструванні та судочинстві: від ідеї до втілення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 80-82. – ISSN 0132-1331


  Виступ на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у правовій системі України", яка відбулася 1 липня 2011 р. у м. Києві за ініціативою журналу "Право України". Тема секції: "Проблеми застосування ...
1577524
  Диба М.І. Урахування принципів ESG при формуванні системи міжнародних рейтингів / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (314). – Бібліотгр.: 22 назв
1577525
  Чорний С.Г. Урахування природно-кліматичних факторів у моделях розвитку підприємств регіону : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Чорний С.Г. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1577526
  Веклич О. Урахування природного капіталу як базового компонента економічного розвитку України / О. Веклич, Т. Яхеєва // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 73-80. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0131-775Х
1577527
  Веклич О.О. Урахування пріоритетності екологічної безпеки при формуванні державної економічної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 146-149
1577528
  Лисичарова Г.О. Урахування процесу декомунізації у підготовці студентів-географів / Г.О. Лисичарова, Т.В. Ніколаєва // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – C. 36-40. – ISSN 2075-1893
1577529
  Пиріг Д.З. Урахування ризиків в оцінці економічної ефективності інноваційних проектів малих підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 144-152. – ISSN 1993-6788
1577530
  Кругляк Ю.О. Урахування розсіяння електронів в узагальненій моделі Ландауера-Датта-Лундстрома / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [ та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 4. – С. 5-18. – ISSN 1815-7459
1577531
  Машков А.Д. Урахування синергетичних шляхів у моделюванні державно-правових процесів у межах синергетичного підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-18. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Розглянуто основні аспекти та принципи моделювання державно-правових феноменів у межах синергетичного підходу. In the article main (major) directions and modelling principles of the law and state phenomenon"s, limited by synergetic approach, are ...
1577532
  Терехова Д.І. Урахування соціолінгвістичних чинників у психолінгвістичному дослідженні // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 399-411. – Бібліогр.: Літ.: с. 411; 16 п.


  Висвітлено аспекти зв"язку психолінгвістичних досліджень з деякими проблемами соціолінгвістики, а саме: з питань мовної ситуації, білінгвізмом, мовною політикою тощо. Отображены аспекты взаимосвязи психолингвистических исследований с некоторыми ...
1577533
  Даниленко О.А. Урахування стадії "життєвого циклу" розвитку організації в системі управління персоналом // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 118-123. – ISSN 1993-6788


  Визначено найбільш типові проблеми для кожної стадії життєвого циклу у розвитку організації та найбільш актуальні завдання управління персоналом на них.
1577534
  Різнічук О. Урахування стажу роботи для виплати надбавки за вислугу років // Праця та зарплата. – Київ, 2020. – 23 грудня (№ 48). – С. 8-9
1577535
  Кравченко А. Урахування типологій особистості у процесі виховання курсантів військового навчального закладу. - // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 61/62. – C. 115-120. – ISSN 2075-1478
1577536
  Гера О.В. Урахування топографічних особливостей рельєфу для оцінки складності лижних трас : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Гера Оксана Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1577537
  Єрмошенко М.М. Урахування цінової чутливості споживачів при формуванні цінової політики підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 41-45. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті основну увагу приділено дослідженню закономірностей та особливостей формування цінової політики вітчизняних підприємств з урахуванням поведінки споживачів. Обґрунтовано класифікацію основних чинників цінової чутливості споживачів до товару та ...
1577538
  Креденцер Б.П. Урахування часової надмірності та неповної інформації щодо безвідмовності техніки тривалого зберігання під час розрахунку періодичності технічного обслуговування / Б.П. Креденцер, В.І. Кривцун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-26. – Бібліогр.: С. 26. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Запропонована стаття "Врахування почасової надмірності та неповної інформації щодо безвідмовності техніки три-валого зберігання під час розрахунку періодичності технічного обслуговування", присвячена визначенню оптимальної пері-одичності проведення ...
1577539
  Вербицька Урахування чинників ризику під час реалізації інвестиційного проекту / Вербицька, ГЛ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
1577540
  Скіп Б.В. Урахування якості повітря та сезонності при оцінці їх сумарного впливу на людський організм // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 87-91 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1577541
  Апостолова-Сосса Урбан-аналіз як методологія комплексного дослідження території // Просторовий розвиток : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; голов. ред. Куліков П.М. ; редкол.: Андреєв С.О., Анненков А.О., Бєлєнкова О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1. – C. 3-14. – ISSN 2786-7269
1577542
  Левицкая А.Г. Урбанизация / А.Г. Левицкая. – М, 1983. – 63с.
1577543
   Урбанизация в капиталистических странах. – М., 1991. – 129с.
1577544
  Пивоваров Ю.Л. Урбанизация в современном мире : особенности пространственного развития / Ю.Л. Пивоваров. – Москва : Знание, 1982. – 48с.
1577545
  Харитонов В.М. Урбанизация в США / В.М. Харитонов. – Москва : Московский университет, 1983. – 200с.
1577546
   Урбанизация в условиях капитализма. – Ленинград : Наука, 1988. – 190 с.
1577547
  Джаошвили В.Ш. Урбанизация Грузии = Urbanization of Georgia : генезис, процессы, пробл / В.Ш. Джаошвили ; АН ГССР, Ин-т географии им. Вахушти. – Тбилиси : Мецниереба, 1978. – 265 с. – Загл. также груз. – Библиогр.: с. 252-261
1577548
  Сапрыкин В.А. Урбанизация и атеистическое воспитание / В.А. Сапрыкин. – К., 1985. – 175с.
1577549
  Левицкая А.Г. Урбанизация и воспитание / А.Г. Левицкая. – Воронеж, 1989. – 159с.
1577550
   Урбанизация и демографические процессы. – Москва, 1982. – 231с.
1577551
  Развина Л.Т. Урбанизация и ее проявление в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос, наук : 09.00.01 / Развина Л.Т. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1980. – 23 с.
1577552
  Сырадоев В.И. Урбанизация и ее роль в интернационализации общественной жизни при социализме.. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сырадоев В.И.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1577553
  Шепелин О.П. Урбанизация и здоровье / О.П. Шепелин. – Москва : Знание, 1991. – 60с.
1577554
  Иванов М Ю. Урбанизация и особенности формирования городского пролетариата в развиващихся странах. / М Ю. Иванов, . – М, 1985. – 192с.
1577555
  Разумихин Н.В. Урбанизация и охрана окружающей среды в СССР / Н.В. Разумихин. – Л, 1977. – 40с.
1577556
  Гринин Л.Е. Урбанизация и политическая нестабильность : к разработке математических моделей политических процессов / Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 4 (112). – С.34-52. – ISSN 0321-2017
1577557
  Брославский Л.И. Урбанизация и правовая охрана качества вод в США // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 8-15. – ISSN 1991-3222
1577558
   Урбанизация и развитие городов в ССР. – Л., 1985. – 256с.
1577559
   Урбанизация и развитие регионов областного уровня. – Л., 1990. – 212с.
1577560
   Урбанизация и расселение. – М., 1975. – 127с.
1577561
  Филист Г.М. Урбанизация и сектантство / Г.М. Филист. – Минск, 1986. – 126с.
1577562
  Бочарова Л.С. Урбанизация и социально-экономическое развитие Сирии в 60-80-е годы / Л.С. Бочарова ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. – Москва : Издательство МГУ, 1989. – 181, [2] с. – Библиогр.: с. 173-181 (227 назв.). – ISBN 5-211-00247-4
1577563
  Яницкий О.Н. Урбанизация и социальные противоречия капитализма. / О.Н. Яницкий. – М., 1975. – 333с.
1577564
   Урбанизация и строителство в США. – М., 1990. – 33с.
1577565
  Оганова А.С. Урбанизация и формирование городского рабочего класса Западной Африки / А.С. Оганова. – Москва : Наука, 1977. – 191 с.
1577566
   Урбанизация и экология : Международный сборник научных трудов. – Ленинград, 1990. – 140с.
1577567
  Сердюк П.П. Урбанизация как коррелят преступности // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 229-233. – ISSN 2219-5521
1577568
   Урбанизация как мировой процесси его география. – М., 1974. – 120с.
1577569
  Харитонова Л.Н. Урбанизация Мексики. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.17 / Харитонова Л.Н.; Ин-т Латин.Америки АН СССР. – М, 1974. – 24л.
1577570
  Загородная Е.М. Урбанизация Молдавской ССР: регион. особенности, экон. пробл. / Е.М. Загородная. – Кишинев, 1980. – 132с.
1577571
  Пивоваров Ю.Л. Урбанизация России в XX веке : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 16-26 : Фото, схеми, табл.
1577572
   Урбанизация советской Сибири. – Новосибирск, 1987. – 222с.
1577573
   Урбанизация, НТР и рабочий класс. – М., 1972. – 268с.
1577574
  Дженкинс Марк Урбанизированные коалы. В осаде / Дженкинс Марк, Сартури Джоул // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 84-99 : фото
1577575
  Босенко Е. Урбанизм и живопись // Образ міста в контексті історії, філософії, культури : києвознавчі читання / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди, НАНУ ; [редкол. : В. Горський, М. Громов, В. Кізіма, С. Кримський ; за ред. М.°Поповича [та ін.]]. – Київ : Парапан, 2005. – С.187-191. – ISBN 966-8210-33-6
1577576
  Лавриненко-Омецинская Урбанистические уроки финского зодчества // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2017. – № 1/2 (100), январь - февраль : Украина - Финляндия. Код Независимости. – С. 31-42. – ISSN 2222-436X
1577577
  Заяць А.Є. Урбанізаційний процес на Волині в XVI - першій половині XVII століття / МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка; Андрій Заяць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 206 с. – (Монографії). – ISBN 966-7964-13-2
1577578
  Алфьоров М.А. Урбанізаційні процеси в Україні в 1945-1991 рр. : монографія / М.А. Алфьоров ; Донец. від-ня наук. т-ва ім. Шевченка. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. – 549, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 504-539. – ISBN 978-966-317-144-9
1577579
  Гирич Я.М. Урбанізаційні процеси в Українській РСР ( 1945-1970 роки ) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гирич Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 263 л. + Додатки : л. 194-224. – Бібліогр. : л. 225-263
1577580
  Гирич Я.М. Урбанізаційні процеси в Українській РСР (1945-1970 роки) : автореф. ... дис. канд. іст. наук : 07.00.01. / Гирич Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
1577581
  Черевичний Г.С. Урбанізація / Г. Черевичний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 377-378. – ISBN 966-642-073-2
1577582
  Гула Є.П. Урбанізація в дизайні / Є.П. Гула, В.Н. Бистрякова, А.М. Осадча // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 127-134. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про еволюцію дизайну в його співвіднесенні з урбанізацією. Виявлене місце дизайну в урбанізованому світі ХХІ століття. Запропоноване визначення дизайну в епоху постмодернізму й динамічної ...
1577583
  Козюра І. Урбанізація в Канаді (за матеріалами перепису населення 2001 р.) // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.373-378. – ISBN 966-73-53-51-Х
1577584
  Пересєкін В.М. Урбанізація в контексті соціальної географії // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 60-63. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 0201-8683
1577585
  Назаренко В.А. Урбанізація в сучасних умовах: економічний аспект на прикладі міста Києва // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 69-80. – ISSN 2306-1677
1577586
  Олійник Я.Б. Урбанізація Волинської області: історичний аналіз та сучасні особливості з погляду життєдіяльності населення / Я.Б. Олійник, Г.С. Голуб // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 214-221 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1577587
  Бармашина Л.М. Урбанізація і "третій вік" / Л.М. Бармашина, Н.В. Вержиківська. – Киев : Будівельник, 1990. – 112 с.
1577588
  Шакун В.І. Урбанізація і злочинність : Монографія / В.І. Шакун; МВС Укра ни;Укра нська Академія внутрішніх справ. – Київ, 1996. – 255с.
1577589
  Гукалова Урбанізація пустелі чи "опустелювання" міста: у пошуках балансу розвитку (досвід міста Дубай і висновки для українських міст) // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 17-23. – (Серія "Збалансований розвиток" ; № 12, грудень)
1577590
  Гукалова Ірина Урбанізація пустелі чи "опустелювання" міста: у пошуках балансу розвитку (досвід міста Дубай і висновки для українських міст) // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (112), листопад - грудень. – С. 9-12 : фото. – Бібліогр.: 11 назв.
1577591
  Богдан Діма Урбанізація та демократія у контексті теорії модернізації: нові емпіричні дані / Богдан Діма, Нуно Карлос Леітао, Стефана Діма // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 390-398 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
1577592
  Дмитрук О.Ю. Урбанізація та екологічний туризм: теорія і практика конструктивно-географічного дослідження / О.Ю. Дмитрук; КНУТШ; Географічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 76с. – ISBN 966-594-329-4
1577593
  Колтун В.С. Урбанізація та ії вплив на розвиток публічного управління: понятійно-категорійний аналіз // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 18, вересень. – С. 59-64. – ISSN 2306-6814
1577594
  Шелудько Л.В. Урбанізація як виклик продовольчій безпеці країни // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 39. – C. 121-128. – ISSN 2306-546X
1577595
  Ганич Н.М. Урбанізація як головна детермінанта територіальної організації готельного господарства Львівської області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 107-112. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 43). – ISSN 2410-7360
1577596
  Бойко В.В. Урбанізація як об"єкт кримінологічного дослідження // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 236-241. – ISSN 2224-9281
1577597
  Гирич Я. Урбанізація як складова розвитку міст УРСР в 1950-х - на початку 1960-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 16-19. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються прояви важливого соціального явища - урбанізації в міському середовищі України впродовж 1950-х - початку 1960-х років. The article deals with the analysis of important social phenomen - urbanization in urban sphere in the ...
1577598
  Константінова В.М. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861-1904 роки) = Urbanization: Southern Ukrainian Measuring (1861-1904 years) : [монографія] / Вікторія Константінова ; [наук. ред. Бойко А.В.] ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ - Запорізьке від-ня ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького. – Запоріжжя : АА Тандем, 2010. – 596с. – Паралел. тит. арк. на укр. та англ. мовах. – ISBN 978-966-488-066-1
1577599
  Кочегарова С. Урбанізм у творчості Казимєжа Вєжинського: між реальністю і сном // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 264-274.
1577600
  Співак Д.П. Урбанізм як новітня постнекласична ідеологія // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 3-13. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1577601
  Дмитрук О.Ю. Урбанізовані ландшафти: теоретичні та методичні основи конструктивно-географічного дослідження / О.Ю. Дмитрук; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2004. – 240 с. – ISBN 966-95774-3-8
1577602
   Урбаністика : Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.092103 "Міське будівництво і господарство". – Киев : Оріяни, 2005. – 98 с. – ISBN 966-8305-31-0
1577603
  Крамаренко Р.М. Урбаністика: пріоритети та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 183-186
1577604
  Дмитрук О.Ю. Урбаністична географія з основами урбогеоекології (Ландшафтознавчий аспект) : Навчальний посібник / О.Ю. Дмитрук; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 140с. – ISBN 966-594-218-2
1577605
  Дмитрук О.Ю. Урбаністична географія. Ландшафтний підхід : Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій / О.Ю. Дмитрук. – Київ : Київський університет, 1998. – 139с. – ISBN 966-594-048-1
1577606
  Дмитрук О.Ю. Урбаністична географія. Ландшафтознавчий підхід : Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій / О.Ю. Дмитрук; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 1998. – 140с.
1577607
  Зеленський В. Урбаністична дитяча поезія Григорія Фальковича // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 2. – С. 179-180. – ISSN 0208-0710
1577608
  Габрель М.М. Урбаністична діяльність та управління містом як системою-процесом // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 57-67. – ISSN 2076-815X
1577609
  Радзієвська Т.В. Урбаністична номінація в контексті сучасних мовних процесів: функціонально-семантичний і лінгвокультурологічний аспекти // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 3-16. – ISSN 0027-2803
1577610
  Бодасюк О.Ю. Урбаністична поезія Анатолія Дністрового // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті подано всебічний аналіз урбаністичної поезії Анатолія Дністрового в контексті українського міського дискурсу. Розглянуто текстологічні та художньо-стильові особливості збірки Дністрового "Покинуті міста". В статье представлен всесторонний ...
1577611
  Міщенко О. Урбаністична поезія Миколи Бажана: стиль і пафос // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-18. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про урбаністичний триптих М. Бажана "Будівлі", стильові особливості творів письменника; специфіку втілення урбаністичних концепцій та елементи загальних тенденцій реалізації урбаністичної тематики в поезії 20-х років ХХ ст. The article deals ...
1577612
  Фєдотова Н.М. Урбаністична публіцистика Юрія Макарова (на матеріалі авторської колонки журналу "Український тиждень") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 179-182


  У статті проаналізовано тексти урбаністичної тематики в авторських колонках Юрія Макарова, опублікованих у журналі "Український тиждень", визначено особливості урбаністичної публіцистики, окреслено ознаки прояву особистості міського жителя в ...
1577613
   Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / [К. Мезенцев та ін.] ; за ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Фенікс, 2017. – 437, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
1577614
   Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 78. – C. 70. – ISSN 2413-7154
1577615
  Водотика Т. Урбаністичне середовище та підприємництво: парадигми співіснування та взаємодії в підросійській Україні в добу імперських модернізаційних перетворень // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 12. – С. 141-156. – ISSN 2519-2760
1577616
  Міщенко О. Урбаністичний дискурс в українській дитячій літературі // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 161-165
1577617
  Телеуця В. Урбаністичний контекст функціонування сучасного фольклору // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 141-147. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті названо основні чинники збереження фольклорної традиції в умовах сучасного міста та села. У розвитку народної традиції увага акцентується на нових функціональних контекстах, передусім урбаністичному. Місто визначається акмулюючим осередком, що ...
1577618
  Вікирчак І. Урбаністичний образ Нью-Йорка в англомовній поезії Рози Ауслендер // Питання літературознавства : науковий журнал / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2016. – Вип. 94. – C. 82-90. – ISSN 2306-2908
1577619
  Терещенко О. Урбаністичний пейзаж у творах Гоголя та Булгакова: спільні і відмінні прийоми поетичного // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 103-106. – (Філологічні науки)
1577620
  Мельник К. Урбаністичний простір Волинської губернії періоду романтизму у "Записках" Миколи Мамаєва // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 34-38. – ISSN 2307-2261
1577621
  Свобода Д.Г. Урбаністичний простір міст - основа формування трудових локацій міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 274-280 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1577622
  Гончаренко А.С. Урбаністичний простір Нью-Йорка в категоріях американського образу світу (на матеріалі новелістики О"Генрі) // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 12-17
1577623
  Севрук О. Урбаністичний простір у романах Юрія Андруховича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3 (591). – С. 70-80. – ISSN 0236-1477
1577624
  Бабенко А. Урбаністичний простір як деконструкція людяності у книзі Сергія Жадана "Месопотамія" // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 20-26. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1577625
  Веретейченко І. Урбаністичний роман першої половини ХХ століття (роман В. Підмогильного "Місто") // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 362-367. – ISSN 1728-9572
1577626
  Цікавий С. Урбаністичний топос у прозі Василя Стуса // Стусознавчі зошити : [наук. альманах] / [співред.: О. Соловей, О. Пуніна]. – Вінниця : Простір Літератури, 2016. – Зошит 1. – С. 106-117. – (Проект актуальних дискурсів "Простір Літератури" ; вип. 6)
1577627
  Мусієнко О. Урбаністичні візії в прозі М. Гоголя і кінематограф // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 318-334. – ISSN 1997-4264
1577628
  Міщенко О.І. Урбаністичні візії Володимира Винниченка та неподолана традиція у творчості шістдесятників // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті йдеться про традиції інтерпретації образу міста у творчості Володимира Винниченка, урбаністичну тематику в творчості поетів-шістдесятників, урбаністичні художні моделі в українській поезії ІІ половини ХХ століття. The article evolves issues ...
1577629
  Фоменко В. Урбаністичні домінанти прози Івана Франка та Павла Загребельного: суспільно-історичний аспект // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 273-277.
1577630
  Кроха Г.В. Урбаністичні етюди: романістика Гі де Мопассана і В. Підмогильного // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 208-213. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1577631
  Міщенко О. Урбаністичні колізії прози Івана Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 74-80
1577632
  Міщенко О. Урбаністичні концепції в європейській літературі: міфологізація образу міста // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 230-239
1577633
  Міщенко О.І. Урбаністичні концепції Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 118-121. – ISBN 978-966-171-251-4
1577634
  Кузьма О. Урбаністичні мотиви в ліриці С. Черкасенка (цикл "Усміх міста") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 82-85. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1577635
  Міщенко О. Урбаністичні мотиви в українській поезії перших десятиліть XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 14-17. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про актуальні проблеми розвитку української поезії першої половини XX ст., зокрема про її урбаністичний дискурс. Розглядається також питання генезис урбаністичного мотиву в українській літературі XX ст. The article devoted to the essential ...
1577636
  Мусієнко О.С. Урбаністичні мотиви у французькому кіно // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 75-85
1577637
  Гулей Т.В. Урбаністичні номінативні одиниці в сучасній англійській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гулей Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 280 л. – Додатки: л. 236-280. – Бібліогр.: л. 188-235
1577638
  Гулей Т.В. Урбаністичні номінативні одиниці в сучасній англійській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гулей Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1577639
  Ободовська М.С. Урбаністичні процеси в Україні наприкінці XIX - XX ст. // Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25 квіт. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. від-ня Міжнар. Акад. наук соц. технологій та місц. самоврядування [та ін. ; відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2014. – С. 76-80. – ISBN 978-966-8841-93-4
1577640
  Борисенко М. Урбаністичні процеси в українській літературі 20-х років // Етнічна історія народів Європи : збірник наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка ; ред. Валентина Кирилівна Борисенко. – Київ : Київський університет, 1999. – Секц. 1 : Теоретичні проблеми етнології. – C. 3-5
1577641
   Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25 квіт. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. від-ня Міжнар. Акад. наук соц. технологій та місц. самоврядування [та ін. ; відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2014. – 172 с. : іл., табл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8841-93-4
1577642
   Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку : Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – 176 с. : табл., іл. – 25 річчю каф. соціології ДНУ присвяч. - Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7351-11-4
1577643
  Біляєва С.О. Урбаністичні тенденції давньоруського часу у Північному Причорномор"ї // Слов"яни і Русь: археологія та історія : зб. праць на пошану дійс. члена НАН України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред.: Г.Ю. Івакін]. – Київ : Стародавній Світ, 2013. – С. 35-40. – ISBN 978-966-2608-12-0
1577644
  Гусаков В.В. Урбаністичні тенденції еллінізму (за матеріалами центральноазійських досліджень) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 87-91. – ISSN 1608-0599
1577645
  Хамедова О. Урбаністичні топоси у творах Б. Антоненка-Давидовича : на шляху від Охтирки до Києва // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 232-243. – ISSN 1728-9572
1577646
  Диба Ю. Урбаністично-адміністративні реформи княгині Ольги // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 4 (36). – С. 20-28. – ISSN 1728-6875


  Статтю присвячено дослідженню фрагмента літописної статті 947 року про встановлення київською княгинею Ольгою погостів у Новгородській землі. Автор доводить, що первісний текст є штучно прив’язаним до північної Новгородщини. Натомість його слід ...
1577647
  Дьомін Н.Н. Урбаністично-комунікаційні взаємозв"язки у вирішенні транспортних проблем великих міст / Н.Н. Дьомін, М.М. Габрель // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 103-122 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2076-815X
1577648
  Гоблик К.М. Урбаногенна трансформація угруповань колембол Закарпатської низовини / К.М. Гоблик, І.Я. Капрусь // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 163-171 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2227-3220
1577649
  Мезенко А.М. Урбанонимия Белорусии / А.М. Мезенко. – Минск, 1991. – 165с.
1577650
  Гнатюк О. Урбаноніми міст України як маркет територіальної ідентичності населення // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 15 (2). – С. 144-147. – ISSN 2076-1333


  Запропоновано методику використання урбанонімів міст у якості маркерів територіальної ідентичності населення, зокрема шляхи виявлення характеристичних урбанонімів на загальнонаціональному, макрорегіональному, регіональному та локальному рівнях в межах ...
1577651
  Гнатюк О.М. Урбаноніми та назви підприємств як маркеры регіональної ідентичності населення України // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 168-171
1577652
  Павленко І.Я. Урбаноніми як засіб формування історичної пам"яті // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 58-66. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1577653
  Малес Л.В. Урбанонімія й державна ідеологія: особливості взаємодії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 21-23. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  У статті аналізується урбанонімія м. Києва в різні історичні періоди. Зроблено спробу виявити закономірності перейменувань улиць у залежності від соціально-політичної ситуації в державі, здатність урбанонімії відображати основні політичні ідеї.
1577654
  Найпавер К.С. Урбариальная реформа Марии Терезии в Закарпатье : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Найпавер К.С. ; АН СССР , Ин-т славяноведения и балканистики. – Москва, 1974. – 27 с.
1577655
  Дэже Л. Урбариальные записи с Мараморошской Верховины / Л. Дэже. – Будапешт, 1957. – 260 с.
1577656
  Мальченко А.А. Урбогеоекологія як напрям містобудівної науки // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 52-55
1577657
  Ємельянов В.О. Урбогеоекосистема та її місце в організації біосфери / В.О. Ємельянов, Л.А. Прохорова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 12-18 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1726-5428
1577658
  Кучерявий В. Урбоекологічний аналіз міста Львова // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 72-77 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1577659
  Кучерявий В.П. Урбоекологія / В.П. Кучерявий. – Львів : Світ, 1999. – 360с. – ISBN 5-7773-0907-0
1577660
  Кучерявий В.П. Урбоекологія : підручник / В.П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2001. – 439, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 437-439. – Бібліогр.: с. 436. – ISBN 5-7773-0907-0


  Висвітлюється процес урбанізації природного сере-довища і його негативні наслідки. Урбоекологія як наука про міські біоценози розглядає міські еко-системи та методи моніторингу міських екосистем. Підручник для студентів природничих і ...
1577661
  Кучерявий В.П. Урбоекологія : підручник / В.П. Кучерявий ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 459, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 452-454. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-7519-54-5
1577662
  Кучерявий В.П. Урбоекологія : підручник / В.П. Кучерявий ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 459, [1] с. – Покажчики: с. 427-446. – Бібліогр.: с. 452-454. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-7519-54-5
1577663
  Сніжко С.І. Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря великого міста / С.І. Сніжко, О.Г. Шевченко ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2011. – 297 с., [3] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2278-06-4
1577664
  Шевченко О.Г. Урбометеорологія - як інтегруючий напрямок погодно-кліматичних та екологічних досліджень міст і основа міських екологічних сервісів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 168-170. – ISSN 2306-5680
1577665
  Шевченко О. Урбометеорологія по-німецькому // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 7


  Асистентка кафедри метеорології та кліматології географічного факультету ділиться враженнями про наукове стажування в Інституті метеорології Фрайбурзького університету ім. Альберта Людвіга.
1577666
  Кучерявый В.А. Урбоэкологические основы фитомелиорации / В.А. Кучерявый. – Москва : НПО "Информация"
Часть 1 : Урбоэкология. – 1991. – 375с.
1577667
  Кучерявый В.А. Урбоэкологические основы фитомелиорации / В.А. Кучерявый. – Москва : НПО "Информация"
Часть 2 : Фитомелиорация. – 1991. – 287с.
1577668
   Урбоэкология. – Москва : Наука, 1990. – 239с.
1577669
  Хальтер Эрнст Урвиль. / Хальтер Эрнст. – М., 1979. – 281с.
1577670
  Отрощенко І.В. Урга та тувинські нойони ( 1911-1915 ) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 37. – С. 92-105. – ISSN 1682-671Х


  Нойон (монг. ноєн — пан, князь) — світський феодал в Монголії в період починаючи з середніх століть і кінчаючи першою третю XX століття
1577671
  Хайруллин Х. Ургал : роман / Хаким Хайруллин; авториз. пер. с татар. Н.Ершова. – Москва : Современник, 1981. – 271 с.
1577672
  Дзюб Г.К. Ургентна психіатрія : (клініка, психодіагностика, терапія невідкладних станів) : навчальний посібник для лікарів-інтернів психіатрів, курсантів закладів післядипломної освіти та медичних психологів / Г.К. Дзюб, В.М. Кузнецов, В.Н. Нестерчук ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупіка ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 190 с. : табл. – Бібліогр.: с. 184-190. – ISBN 978-966-391-092-5
1577673
  Юринець О.В. Ургентні інструменти антикризового управління: фінансово-економічні та управлінські аспекти в умовах євроатлантичної інтеграції : монографія / Юринець О.В. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2021. – 345, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 302-345. – ISBN 978-617-7809-92-9
1577674
  Васкес Абанто Ургентные и неотложные состояния в практике врача / Васкес Абанто, Васкес Абанто, Арельяно Васкес // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 55-71. – ISSN 2312-7104
1577675
  Москвичев В.Г. Ургентные состояния при опийной наркомании // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 4 (83). – С. 110-114. – ISSN 2224-0586
1577676
  Пилявский В.И. Ургенч и Миздахкан / В.И. Пилявский. – Москва, 1948. – 51 с.
1577677
   Ургонские отложения Советских Карпат. – Москва : Наука, 1980. – 29с.
1577678
  Атанасова Делчева Ургонский комплекс. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Атанасова Делчева М.; Акад.наук Груз.СССР. – Тбилиси, 1963. – 21л.
1577679
   Урду-русский разговорник. – М., 1960. – 344с.
1577680
  Бескровный В.М. Урду-русский словарь / В.М. Бескровный, В.Е. Краснодембский ; под ред. акад. А.П. Баранникова ; Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1951. – 844 с.
1577681
   Урду-русский словарь : 30 000 слов. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 892 с.
1577682
  Младенович М. Урегулирование этнополитических конфликтов: балканский опыт / М. Младенович, Е. Пономарева // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 5 май. – С. 117-132. – ISSN 0130-9625
1577683
  Галай В.О. Урегулювання доступу до публічної інформації в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 48-54. – ISSN 2227-796X


  У статті здійснено класифікацію нормативно-правових актів, які стосуються доступу до публічної інформації в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні, проаналізовано окремі проблеми їх застосування та запропоновано шляхи ...
1577684
  Пайтра Н. Урегулювання економічних процесів засобами монетарної політики / Н. Пайтра, Ю. Кудляк // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 55-61. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто особливості реалізації грошово-кредитного реґулювання центральними банками в період розгортання світової фінансової кризи. Проаналізовано зміни у використанні окремих інструментів монетарної політики, а також сучасні тенденції ...
1577685
  Токар-Остапенко Урегулювання конфлікту інтересів на державній службі: можливості застосування європейського досвіду в Україні : аналіт. доповідь / О.В. Токар-Остапенко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 46, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Політика" ; вип. 3). – ISBN 978-966-554-201-8
1577686
  Виговський О. Урегулювання нових інститутів міжнародного приватного права в оновленій цивільно-правовій кодифікації України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6. – С. 82-94. – ISSN 1026-9932
1577687
  Долгоновська Л. Урегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту в контексті близькосхідного мирного процесу // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 34-37
1577688
  Лотюк О.С. Урегулювання питань громадянства в міжнародно-правових актах і в Конституції України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-30. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Розглядається питання імплементації міжнародно-правових норм, які регулюють питання громадянства у внутрішнє законодавство України. Наша держава зробила значні кроки в даному напрямку після вступу до Ради Європи і прийняття нової Конституції України.
1577689
   Урегульовано порядок проведення соціальних виплат для переселенців Криму і Донбасу // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (108). – С. 11
1577690
  Марзойты С.Т. Уредонская быль : роман, рассказ / Сергей Марзойты ;. – Орджоникидзе, 1988. – 355 с.
1577691
  Рожен А. Урезанный мизер. Финансирование украинской науки сокращается на треть // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 14 февраля (№ 7). – С. 21


  По просьбе “Поиска” автор попробовал расспросить ученых о том, как им работается сегодня, каким они представляют будущее украинской науки. Собеседники отвечали крайне неохотно и не хотели, чтобы я называл их фамилии.
1577692
  Голованов С.И. Урёма / С.И. Голованов. – Воронеж, 1969. – 54с.
1577693
  Печериця Т. Уречевлений образ України й українця у баченні Павла Рябкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 51-54. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Розглянута українознавча діяльність вченого-етнографа кінця ХІХ - першої чверті ХХ ст. П. Рябкова та його внесок у справу збереження етнокультурної спадщини українського народу. The ukrainology activity of the scientific ethnographer of the end XIX - ...
1577694
  Федорів М. Уречевлені метафори українства // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 4-10 травня (№ 18). – С. 11


  Всесвітньовідомий англійський поет і культуролог Метью Арнольд зазначав: "Культура - це прагнення до милозвучності і світла, головне ж - до того, щоб і милозвучність, і світло переважали". Товариство "Просвіта" 155 років працює в Україні.
1577695
  Зайченко Н.Я. УРЖ "Джерело" в інформаційному забезпеченні наукових досліджень // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 247-249. – ISBN 978-966-02-7337-5
1577696
  Харченко Ксеня Уривки : розповіді (уривки) // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 244/245. – С. 175-185
1577697
  Служинська О. Уривки думок про Тараса Шевченка і братів Симиренків // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2014. – Т. 38 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 136-138. – (Нова серія ; т. 25). – ISSN 1563-3950
1577698
  Гнатенко Л.А. Уривки з кириличних кодексів ХІІ-ХІІІ ст. з книгосховищ України, Росії, Болгарії у фондах Інституту рукопису НБУВ: історія виявлення та атрибуція // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 126-142. – ISSN 2222-4203
1577699
  Бьоме Я. Уривки з однієї розмови між небесною дівою Софією і душею // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: А. Бауменко, О. Гьофе, Д. Декот [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Т. 38, № 2. – С. 51-58. – ISSN 2075-6461


  Текст є частиною твору Бьоме «Христософія, або Шлях до Христа» (Christosophia, oder der Weg zu Christo).
1577700
  Мицик Ю. Уривки з опису Ніжинського полку у головному творі О. Лазаревського / Ю. Мицик, І. Тарасенко // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 196-224
1577701
  Чикаленко Л. Уривки зі спогадів з років 1919-1920 / Л.Чикаленко. – Нью-Йорк : Наша батьківщина, 1963. – 166 с.
1577702
  Коцур А. Уривки зі щоденника // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 25-38


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1577703
  Шульгин О. Уривки із спогадів // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 405. – ISBN 966-7272-00-1
1577704
  Авсеєнко В. Уривки із спогадів про університет кінця 50 - початку 60-х років XIX ст. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 254-269. – ISBN 5-7707-1061-6
1577705
  Копиленко О. Уривки лірики / Олександр Копиленко // Штурма. – Харків : Гарт, 1923. – С. 29-34
1577706
  Лепак М. Уривки споминів // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 2/3 (36/37), квітень-червень. – С. 34-36
1577707
  Мицик Ю. Уривок з опису Ніжинського полку у головному творі О. Лазаревського / Ю. Мицик, І. Тарасенко // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 196-224


  Олександр Матвійович Лазаревський (1834–1902) є класиком укр. історіографії, авт. понад 400 наук. праць, переважно з історії Гетьманщини. Вінцем його творчої діяльності став фундаментальний твір «Опис Старої Малоросії» («Описание Старой Малороссии»). ...
1577708
  Дияк Я. Уривок із ненаписаної оповіді // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 137-141
1577709
  Науменко В. Уривок із поеми невідомого автора про Кочубея (1828-го року) // Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ, 1928. – Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – С. 1-9
1577710
  Гординський Я. Уривок Псалтири XIII-XIV в. : [Розвідка] / Ярослав Гординський. – У Львові (Львів) : З друкарні Наукового Товариства ім. Т. Шевченка, 1912. – 97 c. – Окр. відбиток із: Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка, т. 106, 1911. - В кн. також урив. з Псалтиря (церковнослов. мовою)
1577711
  Гнатенко Л.А. Уривок Стихирара мінейного нотованого ХІІ ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ: археографічне та палеографічне дослідження й опис // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 305-315. – ISSN 2222-4203
1577712
  Преображенская Н.Н. Уридилил-(P--N)-финилаланины. : Автореф... канд. хим.наук: / Преображенская Н.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1966. – 20л.
1577713
  Гуцков К. Уриель Акоста : тр. в 5 д. ; [пер. с нем.] / Карл Гуцков. – Москва : Искусство, 1955. – 108 с.
1577714
  Гуцков Кароль Уриєль Акоста : трагедия в 5 актах з нїмецкого пеpеклав віpшом Лев Лопатинський / Кароль Гуцков. – Львів : Hакладом "Видавн. Спілки" ; З дpук. В.А. Шийковського, 1900. – 106 с. – Прим. № 55357 дефектний, без обкл. – (Літературно.-наукова бібліотека Українсько-Руської Видавної Спілки ; Серія 1, ч. 19)
1577715
  Гуцков К. Уриэль Акоста / К. Гуцков. – Москва, 1930. – 104с.
1577716
  Васільєва В. Урівноважені розбиття деяких нескінченних дерев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що для всіх натуральних r, m існує r-розфарбування m-однорідного зліченного дерева, урівноваженого відносно покривної послідовності куль. Для множини вершин зліченного графа доведено існування r-розфарбування малого індексу в частковому ...
1577717
  Третяк К.З. Урівноваження диференційним методом ГНСС-мереж з обмеженим доступом до супутникових сигналів / К.З. Третяк, К.Б. Смолій // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 25-45 : рис., табл. – Бібліогр.: с.42-43. – ISSN 0130-1039
1577718
  Вінніков О. Урізна свобода, або наслідки прийняття закону "Про громадські об"єднання" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 2-8 червня (№ 22)
1577719
  Малиновська О.А. Урізноманітнення складу населення України під впливом міжнародної міграції: виклики та шляхи реагування : аналіт. доповідь / [Малиновська О.А. ; літ. ред. І.В. Куницина ; відп. за вип. В.М. Сизонтов] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 51, [5] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-171-4
1577720
  Пагутяк Г.В. Урізька готика : роман / Галина Пагутяк. – Київ : Дуліби, 2012. – 346, [4] с. : іл. – Сер. засн. в 2009 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Склянка крові з льодом). – ISBN 978-966-8910-29-6
1577721
  Микитенко И.К. Уркаганы : Повести и рассказы. / И.К. Микитенко; Пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель, 1957. – 259с.
1577722
  Микитенко И.К. Уркаганы : Повести и рассказы / И.К. Микитенко; Пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель, 1961. – 294с.
1577723
  Микитенко И.К. Уркаганы : Повести: Для сред. и ст. шк. возраста / И.К. Микитенко; Пер. с укр. К. Трофимова. – Киев : Веселка, 1987. – 238с.
1577724
  Панов И.С. Урман / И.С. Панов. – Свердловск
1. – 1937. – 357с.
1577725
  Асеева Л.П. Урман : повесть / Л.П. Асеева. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1967. – 136 с.
1577726
  Панов И.С. Урман. / И.С. Панов. – Свердловск, 1965. – 431с.
1577727
  Сич О. Уроборос // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 220/221. – С. 115-169.
1577728
  Сич О. Уроборос // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 110-158.
1577729
   Уровенный и гидрохимический режимы на осушительной системе "Верховье р.Стоход" / В.И. Пелешенко, Д.В. Закревский, В.К. Хильчевский, М.И. Довгич, Т.Ф. Лобановская // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 74-80 : Рис., табл.
1577730
  Загребин Д.В. Уровенный трехосный эллипсоид и сила тяжести на его поверхности / Д.В. Загребин. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 112 с.
1577731
  Борушко О.М. Уровень жизни : стихотворения / О.М. Борушко. – Киев : Молодь, 1991. – 24 с. – (Первая книга поэта)
1577732
  Юркин Виктор Васильевич Уровень жизни и особенности его повышения на этапе развитого социализма (социально-экономический аспект) : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Юркин Виктор Васильевич; КГУ. – Киев, 1986. – 193л. – Бібліогр.:л.I-XIX
1577733
  Юркин Виктор Васильевич Уровень жизни и особенности его повышения на этапе совершенствования социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Юркин Виктор Васильевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1577734
  Хайленко А.А. Уровень жизни народа и его региональные различия на современном этапе. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Хайленко А.А.; АН Каз.ССР.Учен.совет.по экон.наукам при отдел.оществ.наук. – Алма-Ата, 1971. – 20л.
1577735
  Орипов А. Уровень жизни населения / А. Орипов. – Душенбе, 1987. – 273с.
1577736
  Алирзаев А.Г. Уровень жизни населения Азербайджанской Республики / А.Г. Алирзаев, Э.А. Алирзаев // Народонаселение : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 2012. – № 2 (56). – С. 58-61. – ISSN 1561-7785
1577737
  Нефедов С.А. Уровень жизни населения в дореволюционной России // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 127-136. – ISSN 0042-8779
1577738
   Уровень жизни населения и трудовые ресурсы крупного экономческого района. – Свердовск, 1976. – 180с.
1577739
  Тансыкбаева Гакку Уровень жизни населения как критерий оценки эффективности социально-экономической политики государства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 482-487. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1577740
  Ревайкин А.С. Уровень жизни населения: методол. и проблемы регион. исслед. / А.С. Ревайкин. – М., 1989. – 143с.
1577741
  Майер В.Ф. Уровень жизни трудящихся / В.Ф. Майер. – М, 1971. – 64с.
1577742
  Лоладзе Г.М. Уровень знаний метеорологии и климатологии в древней Грузии по некоторым литературным памятникам. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Лоладзе Г.М.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 56л. – Бібліогр.:с.55
1577743
  Виникявичюс С. Уровень знаний о труде у учеников начальных классов и их усовершенствование. : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Виникявичюс С.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 27л.
1577744
  Беляева Л.А. Уровень и качество жизни. Проблемы измерения и интерпретации // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.33-43. – ISSN 0132-1625
1577745
   Уровень и перспективы развития кинотехники в СССР и за рубежом. – М.
1. – 1966. – 148с.
1577746
   Уровень и перспективы развития кинотехники в СССР и за рубежом. – М., 1967. – 120с.
1577747
   Уровень и перспективы развития кинотехники в СССР и за рубежом. – М., 1967. – 34с.
1577748
   Уровень и перспективы развития кинотехники в СССР и за рубежом. – М.
3. – 1967. – 125с.
1577749
  Сазонова И.Е. Уровень и продолжительность жизни населения Санкт-Петербурга : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 28-31 : Схеми. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
1577750
  Шлимович П.Б. Уровень иммунореактивного инсулина в плазме крови у больных сахарным диабетом и его изменение в процессе компенсации нарушений метаболизма : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 752 / Шлимович П.Б. ; АН СССР, Ин-т физиологии. – Ленинград, 1970. – 20 с.
1577751
  Яковенко А.А. Уровень интеллектуального развития и тип информационного метаболизма / А.А. Яковенко, С.П. Пушкарева // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 9/10 (189/190). – С. 5-9. – ISSN 2226-7514
1577752
  Пищ П. Уровень информированности и отношение к вопросам трансплантологии среди студентов высшей государственной школы имени папы Иоанна-Павла II в Бялой Подляске / П. Пищ, А. Шлифирчик, М. Коваленко // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 114-121. – ISSN 1681-276Х


  "...Эта статья полностью посвящена теме донорства органов, тканей и клеток. Такой терапевтический подход, признан во всем мире, часто дает шанс на выздоровление и значительно улучшает качество жизни, позволяя работать и выполнять повседневные ...
1577753
  Ионин М.Л. Уровень йода, связанного с белками, и йода, экстрагируемого бутанолом, в сыворотке крови у больных диффузным токсическим зобом и узловатым эутиреоидным зобом в результате дооперационной подготовки и : Автореф... канд. мед.наук: / Ионин М.Л.; АН СССР. Ин-тут физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1967. – 22л.
1577754
  Романчук Л.Р. Уровень Каспийского моря и солнечная активность // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 51-53. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Проведено исследование флуктуации уровня моря и 11-летних циклов солнечной активности. Показано, что имеет место резонансный характер влияния циклов на уровень моря. Определены параметры процесса, характеризующие колебания мантии Земли. Сделано ...
1577755
  Бенашвили И.А. Уровень Каспийского моря, его прошлое, настоящее и будущее / И.А. Бенашвили. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1948. – 23 с.
1577756
  Минин Б.А. Уровень качества : Соц.-экон. вопр. оценки качества и защита потребителя. / Б.А. Минин. – М., 1989. – 182с.
1577757
  Зайков Г.И. Уровень качества и стоимость продукции / Г.И. Зайков, Р.Г. Романов. – Москва, 1970. – 120с.
1577758
  Гюльмамедова Ч.В. Уровень маркеров репродукции у женщин с бесплодием (по данным гормонального скрининга) // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 1 (57). – C. 77-83. – ISSN 2077-1096
1577759
  Пестушко Валерий Уровень моря меняется - пустыни растут : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 35-36
1577760
  Михайлик Ю.Н. Уровень моря. / Ю.Н. Михайлик. – Одесса, 1974. – 71с.
1577761
  Томин В.П. Уровень образования населения СССР / В.П. Томин. – Москва, 1981. – 192 с.
1577762
   Уровень образования населения СССР. – М., 1990. – 59с.
1577763
   Уровень образования, национальный состав, возрастная структура и рамещение населения СССР по республикам, краям и областям. – М., 1960. – 38с.
1577764
  Клиге Р.К. Уровень океана в геологическом прошлом / Р.К. Клиге. – Москва : Наука, 1980. – 112с.
1577765
  Бочанова Н.С. Уровень организации и эффективность производства (на материалах мясной промышленности Казахстана) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Бочанова Н.С.; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам при Отд-нии обществ. наук. – Алма-Ата, 1972. – 25л.
1577766
  Калачева Ж.В. Уровень организации труда основных рабочих промышленных предприятий и экономическая эффективность мероприятий по его повышению : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Калачева Ж.В.; АН Казахской ССР. Ученый Совет по эконом. наукам при отд-и обществ. наук АН Казахской ССР. – Алма-Ата, 1974. – 25л.
1577767
  Нефедов С.А. Уровень потребления в России начала XX века и причины русской революции // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 126-137. – ISSN 0869-0499
1577768
  Аминов Д.М. Уровень прогестерона в плазме периферической крови овец и его применение в комплексе с другими гормонами : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Аминов Д.М.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 19л.
1577769
  Васильева Т.С. Уровень профиссиональной подготовки студентов естественно-географического факультета НГПИ : Методика и опыт. Высшая школа / Т.С. Васильева, Л.В. Вдовина // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 70-73 : Схеми. – Бібліогр.: 7 назви
1577770
   Уровень развития и отраслевая структура территориально-производственных комплексов. – Алма-Ата, 1987. – 238с.
1577771
  Адамьянц Т.З. Уровень развития коммуникативных навыков как индикатор в процессах самоопределения и самоорганизации личности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 3 (63). – С. 253-260
1577772
  Лобанова Л.С. Уровень развития системы подготовки научных кадров как индикатор государственной научно-технической политики / Л.С. Лобанова, А.Ю. Гуменюк // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 43-54. – ISSN 0374-3896
1577773
   Уровень самооценки и уверенности в себе в образовательной компетентности учителей / Романовска-Толлочко Анна, , Новак Агата, Гнитецка Иоланта // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С. 67-70 : табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1577774
  Нехорошева И.В. Уровень счастья людей с положительной нравственной направленостью // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 15-21. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
1577775
  Нехорошева И.В. Уровень счастья людей с различной нравственной направленностью // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 3. – С. 22-32. – ISSN 0042-8841
1577776
  Колова С.Н. Уровень творческого развития студентов как педагогическая проблема // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 3. – С. 19-23.
1577777
  Ермолаева Я.С. Уровень тревожности, как один из критериев эффективности эмоциональной устойчивости в спортивных танцах // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 22-25 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1577778
  Заколодкина В.И. Уровень устойчивости комнатных мух (Musca domestica L.) ДДТ, ГХЦГ и хлорофосу и действие этих инсектицидов на морфологию и гистохимию тканей : Автореф... канд. биол.наук: / Заколодкина В.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Биол.-почв. фак. – Москва, 1964. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1577779
  Таможанская А.В. Уровень школьной тревожности девочек 12-13 лет с различными видами осанок // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 68-72 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1577780
   Уровень, берега и дно океана. – Москва, 1978. – 191с.
1577781
  Иванова Ираида Степановна Уровень, резервы и перспективы развития межзаводской централизации и специализации ремонтного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Иванова Ираида Степановна; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1577782
  Саркисян Г.С. Уровень, темпы и пропорции роста реальных доходов при социализме / Г.С. Саркисян. – М., 1972. – 215с.
1577783
  Попова Л.В. Уровневая реализация программ высшего экологического образования / Л.В. Попова, Н.Н. Марфенин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 4. – С. 97-99. – ISSN 1726-667Х
1577784
  Клюев В.К. Уровневая система высшего профессионального образования в области библиотечно-информационной деятельности: организационно-нормативный аспект // Библиотека и закон : юридический словарь - справочник / Библ. информ.-изд. центр "Либерея-Библиоформ". – Москва, 2012. – Вып. 32 (1). – С. 306-311. – ISSN 1560-7976
1577785
  Бровченко Т.А. Уровневая структура устного текста и его просодический анализ // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 31-39. – Бібліогр.: Лит.: С. 39 ; 24 поз.
1577786
  Дегтярев Б.И. Уровневые задания по физике для 9 и 10 классов : пособие для учителя / Б.И. Дегтярев, И.Б. Дегтярева. – Киев : Радянська школа, 1988. – 171 с.
1577787
  Медведева А.В. Уровневые задания при проверке знаний : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 6. – С. 62-68 : Табл. – ISSN 0016-7207
1577788
  Оденбах И.А. Уровневые показатели реализации мобильности образования студентов // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С. 158-161. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1577789
   Уровневые системы управления экономией живого и овеществленного труда. – Ярославль, 1988. – 131с.
1577790
  Яковлев Л.Г. Уровнемеры / Л.Г. Яковлев. – М, 1964. – 191с.
1577791
  Мельникова О.Т. Уровни анализа данных качественного исследования / О.Т. Мельникова, Д.А. Хорошилова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 3. – С.12-19. – ISSN 0042-8841
1577792
  Богин Г.И. Уровни и компоненты речвой способности человека : учеб. пособие / Г.И. Богин ; МВ и ССО, Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1975. – 107 с.
1577793
  Храпаль Л.Р. Уровни и критерии оценки модернизационных изменений высшего профессионального экологического образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 8. – С. 42-45. – ISSN 1726-667Х


  Раскрывается диагностический инструментарий измерения уровня модернизационных изменений высшего профессионального экологического образования в системе управления вуза
1577794
  Бычков О.Д. Уровни и микронивелиры и их применение для геодезической выверки конструкций / О.Д. Бычков; Ред. Афанасьев В.А. – Москва : Недра, 1973. – 112с.
1577795
   Уровни и тенденции развития главных капиталистических стран. – М., 1977. – 274с.
1577796
   Уровни изоляции и внтуренние перенапряжения в электрических системах : переводы докладов Международной конференции по электирчсеким ситемам (CIGRE). – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 176 с.
1577797
  Сапожников А.В. Уровни изоляции электрооборудования высокого напряжения / А.В. Сапожников. – Москва : Энергия, 1969. – 296 с.
1577798
   Уровни китайского языка. – Пекин, 1992. – 362с.
1577799
  Петров Ю.А. Уровни компетентности: модель, классификация, иерархия / Ю.А. Петров, Г.И. Петрова // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 4. – С. 65-70


  Модель уровней компетентности на основе матричного анализа. Иерархия специалистов по уровню их компетентности.
1577800
  Валуев Ю.Б. Уровни компетенции собственника и наемного персонала в системе управления предприятием : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 3-12. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1577801
  Чучалин А.И. Уровни компетенций выпускников инженерных программ // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 3-14. – ISSN 0869-3617


  В связи с введением в действие Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВПО), ориентирующего вузы на компетентностный подход к разработке и реализации двухуровневых основных образовательных программ, в том числе в области техники ...
1577802
   Уровни культурно-исторического анализа в клинической психологии / Бурлакова, , , В.И. Олешкевич // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 35-45. – ISSN 0042-8841


  Представлено исследование различных уровней культурно-исторического анализа в клинической психологии, начиная от критики натуралистического исследования и кончая культурно-историческим анализом современной психологической клиники. Показана ...
1577803
   Уровни лингвистического анализа в синхронии и диахронии : межвузовский сборник научных трудов. – Ленинград, 1986. – 163 с.
1577804
  Борисов В.Н. Уровни логического процесса и основные направления их исследования / В.Н. Борисов ; отв. ред. М.А. Розов ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : Наука : Сибирское отделение, 1967. – 212 с. – Библиогр.: с. 208-211 (90 назв.)
1577805
  Лебедев С.А. Уровни научного знания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.62-75. – ISSN 0042-8744
1577806
   Уровни организации биологических систем. – Москва : Наука, 1980. – 104с.
1577807
   Уровни организации процессов у растений. – Киев : Наукова думка, 1981. – 195с.
1577808
  Яблоков А.В. Уровни охраны живой природы. / А.В. Яблоков, С.А. Остроумов. – М., 1985. – 175с.
1577809
   Уровни подготовки специалистов в развиваюдщихся странах. – Москва, 1979. – 44с.
1577810
  Козин Н.Г. Уровни познания и историческая наука. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Козин Н.Г.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1976. – 30л.
1577811
  Смирнова Людмила Петровна Уровни понимания иноязычных речевых сообщений на слух и способы контроля их сформированности. (Языковой и неязыковой вузы) : Автореф... канд. пед.наук: / Смирнова Людмила Петровна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1982. – 24л.
1577812
  Леви Т.С. Уровни построения движения по Н.А. Бернштейну и телесная психотерапия // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 6. – С. 62-67. – ISSN 0042-8841
1577813
  Френкин А.А. Уровни правого сознания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 9. – 25-35. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1577814
  Халецкий А.М. Уровни психической деятельности в норме и патологии / А.М. Халецкий. – Москва : Медицина, 1970. – 159с.
1577815
  Смирнов С.Д. Уровни регуляции следящих движений глаз в связи с характером зрительной работы : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 960 / Смирнов С.Д. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1971. – 23 с.
1577816
  Ивашкин В.Т. Уровни регуляции функциональной активности органов тканей / В.Т. Ивашкин, В.Ю. Васильев, Е.С. Северин. – Ленинград : Наука, 1987. – 272 с. : ил., табл. – Библиогр.: 500 назв.
1577817
  Матюшкина А.А. Уровни решения проблемного задания как отражение глубины мышления // Вестник Московского университета. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 93-107. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1577818
  Москалев Ю.И. Уровни риска при различных условиях лучевого воздействия. / Ю.И. Москалев, В.Ф. Журавлев. – Москва, 1983. – 108с.
1577819
   Уровни русского языка. – Ташкент, 1982. – 97с.
1577820
  Лебединцев В.Б. Уровни структурной организации обучения // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 6. – С. 45-54. – ISSN 0869-561Х


  Обучение раскрывается как системное, многоуровневое явление. Выделяются четыре уровня структурной организации обучения: масштаб деятельности субъектов, учебного коллектива, институциональной системы, общественно-исторической формации. Обсуждаются ...
1577821
  Мурашкин М.Г. Уровни угроз, или Письмо 2016 / Михаил Мурашкин. – Днепр : Акцент, 2018. – 223, [3] с. – ISBN 978-966-921-206-1
1577822
  Смирнова О.В. Уровни формирования инновационных зданий в городской среде с учетом синергетического подхода // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 21-26 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1577823
  Телепко Л.Н. Уровни экономического развития районов СССР : (вопросы их измерения и сближения) / Ин-т экономики АН СССР ; Л.Н. Телепко. – Москва : Экономика, 1971. – 206 с.
1577824
  Белозерова В.А. Уровни экономического развития районов Украинской ССР и тенденции их сближения : Дис ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / В.А. Белозерова ; АН УССР, Сектор географии АН УССР. – Киев : [б. и.], 1972. – 216 л. + 9 л. прилож. – Бібліогр.: л. 202-216
1577825
  Белозерова В.А. Уровни экономического развития районов Украинской ССР и тенденции их сближения : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Белозерова В.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Київ, 1972. – 19с.
1577826
   Уровни энергии и вероятности перехода в атомах и ионах. – Москва : АН СССР, 1983. – 299с.
1577827
  Юрков Г.Н. Уровни энергии и термодинамические функции двухатомных молекул в мультиплетных электронных состояниях : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Юрков Г.Н. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Хим. фак. – Москва, 1971. – 14 с.
1577828
   Уровни энергии легких ядер. – Москва, 1952. – 228 с.
1577829
  Копанец Е.Г. Уровни ядер Al27 и K37 : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Копанец Е.Г.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1965. – 10л.
1577830
   Уровни языка в речевой деятельности. – Л., 1986. – 260с.
1577831
   Уровни языка и их анализ. – М., 1976. – 184с.
1577832
   Уровни языка и их взаимодействие : Тезисы научной конференции (4-7 апреля 1967 г.). – Москва, 1967. – 183 с.
1577833
  Марковский Я.Э. Уровни языка фотографии / Я.Э. Марковский. – М., 1988. – 35с.
1577834
  Кошевая И.Г. Уровни языкового абстрагирования / И.Г. Кошевая. – Киев : Киевский университет, 1973. – 210 с.
1577835
  Мицик Ю. Уродженці батуринської і борзенської сотень - студенти Києво-Могилянської Академії / Ю. Мицик, І. Тарасенко // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 91-94
1577836
  Григоренко О.П. Уродженці міста Летичева Н. Моргуліс і В. Ройзман - видатні представники вітчизняної технічної науки // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 7. – С. 128-134


  Н.Д. Моргуліс народився в місті Летичев 4 травня 1904 року. Після закінчення Київського університету він залишився в Києві на все життя. Починав молодий випускник університету з вивчення явищ термоелектричної хімії. Уже в 1928 році продовжував ...
1577837
  Букет Є. Уродженці Переяславщини Матвій Ляшенко та Іван Подоляка - учасники гайдамацького повстання 1750 року // Людина в історії краю: Переяславщина : матеріали круглого столу "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті", 13 жовт. 2021 р., м. Переяслав / Нац. іст.-етногр. заповідник "Переяслав" [та ін. ; упоряд.: Т. Нагайко, О. Горбовий ; редкол.: С.М. Вовкодав, О.А. Горбовий, О.В. Колибенко та ін.]. – Переяслав ; Кам"янець-Подільський : Рута, 2021. – С. 19-22. – (Краєзнавча бібліотека Переяславщини ; вип. 20). – ISBN 978-617-8021-72-6
1577838
  Квят І. Уродженці України на єврейських грошах // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (58). – С. 26-30. – ISSN 1811-542X
1577839
   Уродинамическое исследование у больных инвазивным раком шейки матки / Т.В. Дерменжи, В.С. Свинцицкий, С.В. Неспрядько, Э.А. Стаховский, А.И. Яцина, А.В. Кабанов // Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2015. – № 4 (20). – С. 19-22. – ISSN 2410-2792
1577840
  Тарнани И.К. Уродливые карпы из оз. Иссык-Куль / И.К. Тирнани, проф. // Компакт - 252325 / И.К. Тарнани. – 89-99 с.


  Очерки фауны Туркестана на основании матеиала, собранного Д.Д. Педашенко
1577841
  Тарнани К И. Уродства животных : 1, 2, 3. Шестикрылая моль (Gelechia distinctella Z.). Аномалия в жилковании крыла шмеля (Bombus lapidarius L.). К морфологии двойных уродств : (Предвар. сообщ.) / К И. Тарнани. – Санкт-Петербург : тип. И.Н. Скороходова,, 1906. – 31 с.
1577842
  Шимкевич В.М. Уродства и происхождение видов : с 47 рис. / [соч.] В.М. Шимкевича, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург-Москва : Изд. и [тип.] Т-ва О. Вольф., 1909. – [4], 106, [1] с. : ил. – (Свободное знание : Собрание Общедоступных очерков, статей и лекций русских ученых под редакцией профессора Э. Д. Гримма, профессора Н. А. Котляревского... и др.)
1577843
  Фортунатов А.Ф. Урожаи ржи в Европейской Росии / [соч.] Алексея Фортунатова. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1893. – [2], II, IV, 254, [1] с. – Без ориг. обл., тсутств. 3 л. карт. – Библиогр.: с. IV


  На с. [1] Дарственная надпись: Многоуважаемому Сергею Гавриловичу Навашину от автора
1577844
   Урожай - сила, урожай - доблесть. – К., 1950. – 127с.
1577845
  Турчинська А.Ф. Урожай / А.Ф. Турчинська. – Харків, 1939. – 60 с.
1577846
  Рильський М.Т. Урожай : поезії / М.Т. Рильський. – Київ, 1950. – 146 с.
1577847
   Урожай зерновых хлебов и подсолнуха по районам, межрайонам и областям СССР в 1934 г.. – М., 1935. – 327с.
1577848
  Дука Л.В. Урожай и качество картофеля при разных условиях питания на серой оподзоленной почве Западной лесостепи Украины. : Автореф... Канд.с-х.наук: 533 / Дука Л.В.; Львов.с-х.ин-т. – Львов, 1970. – 22л.
1577849
  Ужанский С.Г. Урожай и народное хозяйство СССР / С.Г. Ужанский. – М.-Л., 1929. – 140с.
1577850
  Кудло К.К. Урожай и химический состав картофеля и сахарной свеклы, выращенных на дерново-подзолистой и торфяно-болотной почвах. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кудло К.К.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1966. – 29л.
1577851
  Бугуцький О.А. Урожай і економіка / О.А. Бугуцький. – Київ, 1974. – 256с.
1577852
   Урожай медалей // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 24 липня (№ 28). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Українська команда виборода чотири медалі під час 49-ї Міжнародної хімічної олімпіади в Таїланді. У скарбниці наших учасниуів три "срібла" та "бронза". Змагання об"єднали 300 учасників із 78 країн світу. Українську команду супроводжував науковий ...
1577853
  Жабина Т.М. Урожай моркови и его качество в зависимости от приемов осенней обработки почвы в условиях центральной части Лесостепи УССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Жабина Т.М.; Белоцерков. с.-х. ин-т. – Белая Церковь, 1968. – 24л.
1577854
   Урожай на грядке. – Москва : Знание, 1983. – 49с. – (Знание, Народный университет ; Твоя профессия, №6, 1983)
1577855
  Козлов В.И. Урожай некоторых культурных растений и сорняков в чистых и смешанных посевах / В.И. Козлов. – Л., 1930. – 27с.
1577856
  Куценко В.С. Урожай сахарной свеклы и его качество в зависимости от различных уровнений вносимых удобрений при разноглубинной обработке почвы в севообороте : Автореф... канд. с.-х.наук: 538 / Куценко В.С.; Белоцерковский с.-х. ин-т. – Белая Церковь, 1968. – 14л.
1577857
  Гиренко Л.Т. Урожай сои и гороха в северной Лесостепи УССР с связи многокуляцией. : Автореф... Канд.сельскохоз.наук: 538 / Гиренко Л.Т.; Белоцерков.с-х.ин-т. – Белая Церковь, 1968. – 19л.
1577858
  Коренев Г.В. Урожай, посевные, продуктивные и технологические качества зерна озимой пшеницы и ржи в связи со сроками и способами уборки : Автореф... доктора с.-х.наук: / Коренев Г.В.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 42л. – Бібліогр.:с.41-42
1577859
  Певнев Ф.П. Урожай. / Ф.П. Певнев. – М, 1954. – 216с.
1577860
   Урожайність багаторічних травостоїв на осушуваних органогенних грунтах лісостепу / І.Т. Слюсар, В.О. Сербенюк, О.М. Гера, О.П. Соляник, О.А. Тарасенко // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 92-97 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0372-8498
1577861
  Костогриз П.В. Урожайність гороху, пшениці озимої та буряку цукрового на фоні різних заходів основного обробітку грунту / П.В. Костогриз, В.Г. Крижанівський // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 91-98 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1577862
  Постоловський Д.О. Урожайність дикорослих плодовоягідних чагарників Прикарпаття та шляхи її підвищення. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.00.20 / Постоловський Д.О.; Укр. держ. лісотехн. ун-тет. – Львів, 1995. – 25л.
1577863
  Рожков А.О. Урожайність зерна пшениці м"якої озимої залежно від впливу строків сівби та норм висіву / А.О. Рожков, М.А. Бобро, Т.В. Рижик // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 69-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2313-092X
1577864
  Гангур В.В. Урожайність і якість зерна гороху залежно від попередників та насиченості різноротаційних сівозмін в умовах лівобережного Лісостепу України // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 129-133 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-6609
1577865
  Полторецький С.П. Урожайність і якість зерна проса від попередника та умов удобрення / С.П. Полторецький, Н.М. Полторецька // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 73-82 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
1577866
   Урожайність і якість насіння сільськогосподарських культур за дії регуляторів росту рослин / М.Г. Василенко, А.П. Стадник, П.М. Душко, М.В. Драга, О.О. Кічігіна, Ю.О. Зацірінна // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 96-101 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
1577867
  Безвіконний П.В. Урожайність коренеплодів буряка столового залежно від застосування мікродобрив в умовах Лісостепу Західного / П.В. Безвіконний, В.А. Тарасюк // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 17-24 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
1577868
  Ображій С.В. Урожайність культур за різних систем основного обробітку грунту та рівнів удобрення в зернопросапній сівозміні Центрального Лісостепу України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 131-142 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
1577869
  Ратошнюк В.І. Урожайність люпину вузьколистого залежно від елементів технології його вирощування в Поліссі // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 88-99 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1577870
  Пророченко С.С. Урожайність люцерно-злакових травостоїв залежно від рівня удобрення і технологій вирощування в Лісостепу Правобережному // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 121-126 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1577871
  Сало Л.В. Урожайність насіння льону олійного за різних способів застосування мікродобрив / Л.В. Сало, Д.А. Доброван // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 54-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0587-2596
1577872
  Разуменко Ю.Л. Урожайність сої, уміст сирого протеїну та жиру в її насінні // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 127-132 : табл. – Бібліогр.: с. 132. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1577873
   Урожайність соняшнику залежно від агрометеорологічних умов Південного Степу України / О.А. Єременко, С.М. Каленська, В.В. Калитка, В.М. Малкіна // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 123-130 : рис., табл. – Біблоігр.: 14 назв. – ISSN 2310-9270
1577874
  Мазур Б.М. Урожайність суниці за використання тимчасового накриття рослин // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 3. – С. 115-122. – ISSN 2706-7688
1577875
  Шамсутдінова А.В. Урожайність та технологічна якість коренеплодів буряків цукрових залежно від строків позакореневого підживлення мікродобривами // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 80-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1577876
  Кнігніцька Л.П. Урожайність та якість льонопродукції залежно від способів основного обробітку грунту і удобрення в умовах Передкарпаття // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 26-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1577877
  Грабовська Т.О. Урожайність та якість сортів пшениці озимої за органічного виробництва / Т.О. Грабовська, М.Б. Грабовський, Г.Г. Мельник // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 38-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2310-9270
1577878
  Гудзенко В.М. Урожайність ячменю ярого залежно від гідротермічних умов вегетаційного періоду у Центральному Лісостепу України / В.М. Гудзенко, С.П. Васильківський // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 11-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-9270
1577879
  Кирилюк В.П. Урожайність ячменю ярого залежно від системи основного обробітку грунту та удобрення // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 3-12 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1577880
  Дедышин Ярослав Иванович Урожайность и качество зерна гречихи при разных сроках, способах посева и нормах высева в западной Лесостепи УССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Дедышин Ярослав Иванович; Львовск. с.-х. ин-т. – Львов, 1965. – 24л.
1577881
  Байкова С.Н. Урожайность и качество огурцов и томатов в зависимости от используемых субстратов и питательных растворов при выращивании их методо гидропоники : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 532 / Байкова С.Н. ; МГУ. – Москва, 1971. – 29 с.
1577882
  Обухов В.М. Урожайность и метеорологические факторы / В.М. Обухов. – М., 1949. – 318с.
1577883
  Кореева Н.П. Урожайность сахарной свеклы и направление физико-химических и биологических процессов на обыкновенном черноземе при разных способах воздействия на структуры почвы / Н.П. Кореева, В.Д. Татунько
вырезка. – с.
1577884
  Дапина С.Я. Урожайные качества семян яровой пшеницы и способы их повышения : Автореф... канд. биол.наук: / Дапина С.Я.; Воронежский гос. ун-т. Кафедра дарвинизма и физиологии растений. – Воронеж, 1956. – 18л.
1577885
   Урожайный сад. – К., 1993. – 96с.
1577886
  Коновалов Н. Урожаям нет предела / Н. Коновалов. – М., 1954. – 48с.
1577887
  Дибка Л. Урок - гендерне дослідження // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 12-17. – ISSN 0130-5263
1577888
  Дейнека Інна Урок - гра з економіки "Найрозумніший" : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 28-29
1577889
  Васильченко Ольга Урок - гра на тему "Америка... яка вона?" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 25-27
1577890
  Єгорова С.Г. Урок - ділова гра "Харчові домішки: користь чи шкода від них", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 2 (180). – С. 12-15, 48 : табл.
1577891
  Пасішник Любов Урок - інсценізація на тему "Подорожі Х. Колумба і Ф. Магеллана", 6 клас : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 22-24 : Фото
1577892
  Кривокульська Мирослава Урок - інтелектуальна гра "найрозумніший" (6 клас) : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 12-16 : Мал. – Бібліогр. 5 назв
1577893
  Новикова Валерія Урок - конференція в курсі "Економічної і соціальної географії світу" в 10 класі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 28-30
1577894
  Матус Олена Урок - конференція на тему "Трудові ресурси й зайнятість населення", 9 клас // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 31-32
1577895
  Локтіонов В.В. Урок - монологічна лекція на тему "Етапи і засоби економічного дослідження. Методи економічних досліджень", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 32-35 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1577896
  Сергієнко Д.Л. Урок - навчання і комуністичне виховання учнів / Д.Л. Сергієнко. – К., 1977. – 48с.
1577897
  Сорока В. Урок - не ролик на youtube: подивився і пішов // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 21 грудня (№ 49). – C. 10-11. – ISSN 2219-5793
1577898
  Андриянов А.П. Урок - обзор "Полупустыни и пустыни России" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 51-53 : Фото. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 0016-7207
1577899
  Кривицька Галина Урок - прес-конференція "Зміни клімату в часі", 11 клас. Профільний рівень : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 13-15 : Фото
1577900
  Петринка Людмила Урок - прес - конференція "Проблеми та перспективи розвитку енергетики в Україні" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 28-31
1577901
  Єгорова Світлана Урок - прес - конференція на тему "Ми пізнаємо Італію" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 9-13
1577902
  Криворотова О.В. Урок - проект "Глобальні проблеми людства", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 12-18 : табл.
1577903
  Беленчук С. Урок - психологічне дослідження за п"єсою І. Карпенка-Карого "Хазяїн". 10 клас // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 26. – С. 27-29.
1577904
  Жданова В. Урок - психологічне дослідження за романом М. Хвильового "Я (Романтика)".11 клас // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 26. – С. 13-15.
1577905
  Бондаренко С.М. Урок - творчество учителя / С.М. Бондаренко. – Москва : Знание, 1974. – 64 с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Педагогика и психология" ; 3)
1577906
  Харченко Лідія Урок - творчий звіт: Повсякденне життя Західної Європи (8 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 45-48
1577907
  Рихлик Тамара Урок - театралізоване дійство "З історії великих географічних відкриттів" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 12-16
1577908
  Сорочинська С.К. Урок - усний журнал "Який чудовий, повний світла..." світ лірики поетів-символістів. Володимир Свідзинський та Олександр Блок // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 1. – С. 19-20.
1577909
  Сорока В. Урок - це дарування світла // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 листопада (№ 43)
1577910
  Богат Е.М. Урок : очерки / Е.М. Богат. – Москва : Советский писатель, 1982. – 472 с.
1577911
  Битюков В.Н. Урок : роман / Владимир Битюков. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1983. – 400 с.
1577912
  Чаликов М.П. Урок / М.П. Чаликов. – Хабаровск, 1989. – 160с.
1577913
  Верховень Володимир Урок = Незгасима свічка : вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 108-112. – ISSN 0130-1608
1577914
  Боднарчук Г. Урок "Зарубіжної літератури" у 4 класі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 11
1577915
  Ефименко Н.Е. Урок "Путешествие по южным материкам" (VІІ класс) : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 47-48. – ISSN 0016-7207
1577916
  Покась Лілія Урок 1. "Стародавня епоха пізнання землі" : Вивчення теми "Географічне пізнання Землі" з курсу "загальна географія", 6 клас. Методика, практика, досвід / Покась Лілія, Кубасова Ганна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 27-30. – Бібліогр.: 7 назв
1577917
  Покась Лілія Урок 2. "Епоха великих географічних відкриттів" : Вивчення теми "Географічне пізнання Землі" з курсу "загальна географія", 6 клас. Методика, практика, досвід / Покась Лілія, Микитюк Ольга // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 31-33
1577918
  Постова Катерина Урок 3. "Географія нового часу" : Вивчення теми "Географічне пізнання Землі" з курсу "загальна географія", 6 клас. Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 34-35
1577919
  Кошелюк Володимир Урок 4. "Географія нового часу" : Вивчення теми "Географічне пізнання Землі" з курсу "загальна географія", 6 клас. Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 36-38
1577920
  Тихолоз Сергій Урок без дзвінка на перерву... : роздуми, враження, замальовки, силуети // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 106-112
1577921
  Тихолоз Сергій Урок без дзвінка на перерву... : роздуми, враження, замальовки, силуети // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 104-117
1577922
  Селдушева Урок в 5-м классе по теме "Текст, признаки текста" / Селдушева, // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 4. – С. 42-44
1577923
   Урок в восьмилетней школе. – М., 1966. – 247с.
1577924
  Орловский Б.И. Урок в двухкомплектной школе / Б.И. Орловский. – М., 1941. – 104с.
1577925
  Кулабухова М.А. Урок в музее по теме "Открытия русских землепроходцев и мореплавателей" : туризм и краеведение // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 48-52 : Фото. – ISSN 0016-7207
1577926
  Есипов Б.П. Урок в начальной школе (Элементарная дидактика) / Б.П. Есипов. – М, 1944. – 80с.
1577927
  Некрасов И.Б. Урок в осеннем лесу : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 7. – С. 50-51. – ISSN 0016-7207
1577928
  Казанцев И.Н. Урок в советской школе. / И.Н. Казанцев. – М., 1951. – 288с.
1577929
  Казанцев И.Н. Урок в советской школе. / И.Н. Казанцев. – 2-е изд. испр. доп. – М., 1956. – 351с.
1577930
  Онищук В.О. Урок в современной школе / В.О. Онищук. – М, 1981. – 191с.
1577931
  Онищук В.О. Урок в современной школе / В.О. Онищук. – М, 1986. – 158с.
1577932
  Кадин Г.Б. Урок в техникуме / Г.Б. Кадин. – Минск, 1970. – 108с.
1577933
  Каждан М.В. Урок ведет тренер / М.В. Каждан, И.М. Ботвинник. – Минск, 1992. – 271с.
1577934
  Шуляр В. Урок вивчення життєпису письменника ( за матеріалами Миколи Вінграновського) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 30-35


  У статті автор представив модель вивчення біографії письменника, використовуючи матеріали про життя Миколи Вінграновського
1577935
  Петренко О. Урок виживання - нервова сила за Полем Бреггом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 13
1577936
  Чемерис В. Урок виховання / В. Чемерис. – К, 1964. – 188с.
1577937
  Доцук Е.В. Урок вне расприсания / Е.В. Доцук. – Алма-Ата, 1990. – 132с.
1577938
  Докучаев Ю.А. Урок Гагарина / Ю.А. Докучаев. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 144с.
1577939
  Щенев В.А. Урок географии в системе личностно ориентированного обучения : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 37-46 : Фото, табл. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 0016-7207
1577940
  Студенцов Н.Н. Урок географии в средней школе / Н.Н. Студенцов. – М, 1958. – 158с.
1577941
  Даринский А.В. Урок географии в средней школе / А.В. Даринский. – Москва : Просвещение, 1984. – 144 с.
1577942
  Студенцов Н.Н. Урок географии в школе : Пособие для учителей / Н.Н. Студенцов. – изд. 2-е. – Москва, 1961. – 160с.
1577943
  Корнеєв Віктор Урок географії: загальні вимоги, типи і структура : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 2-5. – Бібліогр.: 5 назв
1577944
  Корнеєв Віктор Урок географії: місце й роль у навчальному процесі та критерії оцінювання // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 2-5. – Бібліогр.: 7 назв
1577945
   Урок дает история. – Москва : Политиздат, 1989. – 413с. – ISBN 5-250-00682-5
1577946
  Новикова М. Урок двох майстрів // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 7. – С.20-25


  Проблеми перекладу віршів Роберта Бернса на російську мову С.Маршаком та на українську Г.Лукашем
1577947
  Кабаненко І Урок державотворення / І Кабаненко, І. Смешко, Є. Марчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 4-6


  "Вперше в історії Літньої школи журналістики студенти зустрілися одразу з трьома суперкомпетентними людьми - Ігорем Кабаненком, Ігорем Смешком та Євгеном Марчуком".
1577948
  Семеняка В.П. Урок для інших / В.П. Семеняка. – К., 1983. – 102с.
1577949
  Гузь О.О. Урок додаткового читання за новелою Гі де Мопассана "Місячне світло" : 10 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 41-43
1577950
  Крылов И.А. Урок дочкам / И.А. Крылов. – Москва, 1953. – 32с.
1577951
  Лубчак В. Урок Євгена Грицяка / В. Лубчак, М. Ткачук, М. Гош // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 травня (№ 80). – С. 1, 4


  Він кинув виклик сталінізму. І переміг.
1577952
  Абашидзе Г.Г. Урок жестокости : рассказы и роман : пер. с груз. / Григол Абашидзе. – Тбилиси : Мерани, 1971. – 335 с.
1577953
  Хроменко І.А. Урок з вивчення театру Еллади та трагедії Есхіла "Прометей закутий" : ( 8 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 32-33.
1577954
  Юнчик Н.Б. Урок з використанням ІКТ на тему "Австралія" : 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 23-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв
1577955
  Глущенко С.Г. Урок з використанням ОІС на тему "Води суходолу. Річки, їх елементи, живлення та режим річок, їх робота", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 35-38 : схеми
1577956
  Шемет Р.М. Урок з екології та української літератури на тему "Від екології природи до екології душі" / Р.М. Шемет, Н.О. Скатова // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 9 (139). – С. 24-30
1577957
  Хмура О.О. Урок з математики в середній школі / О.О. Хмура. – Київ, 1965. – 259 с.
1577958
  Богодущенко О.О. Урок з ОБЖ на тему: "Пожежна безпека" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 40-42 : фото
1577959
  Назаренко Т.Г. Урок з теми "Природні умови і ресурси Америки. Населення регіону", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 6 (220). – С. 4-7 : фото, табл.
1577960
   Урок з усіх предметів. – К., 1981. – 118с.
1577961
  Чупринін О. Урок за повістю М. Коцюбинського "Дорогою ціною". 8 клас // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 27. – С. 10-11.
1577962
  Климюк Г. Урок за твором Е.Т.А. Гофмана "Золотий горнець" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень 2021. – С. 52
1577963
  Гашек Я. Урок закона божьего / Я. Гашек. – Москва, 1963. – 56с.
1577964
   Урок захватчикам., 1941. – 8 с.
1577965
  Ольчедаєвська В.М. Урок здоров"я : методичні рекомендації для вчителів основ здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 3. – С. 25-29
1577966
   Урок и подготовка домашних заданий в школах-интернатах. – Москва, 1962. – 214 с.
1577967
  Монакова Г.Г. Урок из раздела <<Природа Белгородской области>> : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 60-62 : Табл.
1577968
  Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. / Е.И. Пассов. – 2-е изд., дораб. – Москва, 1988. – 222с.
1577969
  Калініна Л. Урок іноземної мови: спостереження і рекомендації : (За підсумками конкурсу фахової майстерності "Вчитель року - 2009") // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 4 (38). – С. 13-16
1577970
  Нежива Л. Урок іронічного осмислення // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 9 (161), вересень. – С. 26-30
1577971
  Божко О. Урок історії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 12 вересня (№ 18). – С. 16


  Про "Історію Хотинської війни" Говганнеса Каменаці, яка була перекладена з грабару - давньовірменської мови - на українську.
1577972
  Мисан Віктор Олександрович Урок історії: план-конспект : (як скласти план-конспект та проаналізувати проведений урок історії) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 29-34. – Бібліогр. в кінці ст.
1577973
  Желіба О. Урок історії: спроба відповіді на виклики сьогодення // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (164), квітень. – С. 15-18
1577974
  Пшенишна В.М. Урок компаративного аналізу повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" та творів українського епосу // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 27-29
1577975
  Павлюк Наталя Урок контролю знань за темами "Вступ", "Політична карта світу", "Населення світу" (10 клас) : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 26-27. – Бібліогр.: 5 назв
1577976
  Буга Тетяна Урок конференція " Подорож до Великобританії", 10 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 32-33 : Фото
1577977
  Плахтін І.О. Урок кохання : зб. п’єс / І.О. Плахтін. – Київ : Мистецтво, 1982. – 197 с.
1577978
   Урок литературы. – Краснодар, 1964. – 156с.
1577979
   Урок литературы. – М., 1983. – 160с.
1577980
  Коряушкина В.А. Урок литературы в средней школе / В.А. Коряушкина. – Минск, 1985. – 153 с.
1577981
   Урок литературы в школе. – Л., 1974. – 151с.
1577982
   Урок литературы как средство нравственного воспитания. – Куйбышев, 1979. – 88с.
1577983
   Урок литературы как средство нравственного воспитания. – Куйбышев, 1980. – 92с.
1577984
  Богдан Н.В. Урок літератури за романом Ю. Яновського "Вершники" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 22/24 (242/244). – С. 11-13
1577985
  Сіденко Світлана Урок літератури і музика : цікавинки про письменників та композиторів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Головне завдання вчителя літератури - допомогти учням зрозуміти художній твір, глибоко осягнути його мистецьку сутність. Та як цього домогтися? Одним зі шляхів реалізації такого завдання є використання фонового матеріалу, зокрема музичного. Він насичує ...
1577986
  Царлова Ірина Урок літератури і формування критичного мислення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 16-18
1577987
  Лаврусевич Н.О. Урок літератури рідного краю за творчістю В. Горбатюка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 98-99
1577988
  Решетников Л.В. Урок любви: Сб. / Л.В. Решетников. – Москва, 1980. – 96с.
1577989
  Богданович М.В. Урок математики в начальной школе : пособие для учителей : пер. с укр. / М.В. Богданович. – Киев : Радянська школа, 1991. – 207, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 207. – (Библиотека учителя начальных классов. Математика)
1577990
   Урок математики в школі. – Київ, 1977. – 109 с.
1577991
  Мовчан А.Т. Урок математики с использованием технических средств оперативной обработной связи. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Мовчан А.Т.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 19л.
1577992
  Алешина Т.Н. Урок математики: применение дидактических материалов с профессиональной направленностью : метод. пособие / Т.Н. Алешина. – Москва : Высшая школа, 1991. – 63, [1] с. : ил. – (В помощь преподавателю ПТУ. Математика)
1577993
  Дудницын Ю.П. и др. Урок математики: применение наглядных пособий и технических средств обучения (в средних ПТУ) / Ю.П. и др. Дудницын. – М., 1987. – 127с.
1577994
  Доломан Є.М. Урок мужності : повість / Є.М. Доломан. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 206 с.
1577995
  Парамонов П.Л. Урок музыки / П.Л. Парамонов. – М., 1986. – 189с.
1577996
  Воронцова Е.А. Урок на свободную тему / Е.А. Воронцова. – Москва, 1981. – 158с.
1577997
  Лук"яненко О.Л. Урок на тему "Загальні риси клімату України. Сонячна радіація", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 1/2 (203/204). – С. 49-50. – Бібліогр.: 5 назв
1577998
  Джураєва О.В. Урок на тему "Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції". Практична робота 11. "Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України", клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 11 (213). – С. 18-22 : табл.
1577999
  Філатлва С.Ю. Урок на тему "Корисні копалини України. Класифікація за використанням, географія, закономірності поширення. Паливні корисні копалини", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 4 (230). – С. 21-23 : табл.
1578000
  Панасюк Н.В. Урок на тему "Основні річкові системи України". 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 11 (213). – С. 16-17 : табл.
<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,