Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1571157215731574157515761577
1576001
  Леонов Сергей "Японский" зонтик : мировая вещь // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 28 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
1576002
  Жулинський М. "Японських поезій розгорнутий том..." Ірина Жиленко: Містичне просвітлення душі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 28 березня (№ 11/12). – С. 8-9
1576003
  Слабошпицький М. "ЯрВал" - "мільйонер"! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21березня (№ 12). – С. 1, 3


  Михайло Слабошпицький - директор видавництва "Ярославів Вал" про досягнення
1576004
  Солодар Іда "Ярденіт" притягає туристів та прочан // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 48-51 : фото. – ISSN 1998-8044
1576005
  Саєнко В. "Ярешківський одесит,або Мамай без коня": творчість Бориса Нечерди (критико-літературний дискурс) // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С.202-221. – ISSN 2075-1222
1576006
  Войчишин Ю. "Ярий крик і біль тужавий..." / Ю. Войчишин ; Канад. наук. т-во ім. Шевченка. – Київ : Либідь, 1993. – 157, [2] с.: іл., 8арк. іл. – Бібліогр.: с. 130-138. – ISBN 5-325-00303-8
1576007
  Слабошпицький М. "Ярославів Вал" - кандидат у мільйонери" / Розмову вів К. Васильченко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 12 вересня (№ 35). – С. 4


  "Ярославів Вал" - видавництво, у якому останнім часом з"явилося чи не найбільше книжок сучасних письменників. Про Львівський Форум видавців, видавництво "Ярославів Вал" його проблеми та перспективи розмова з його директором Михайлом Слабошпицьким
1576008
  Щербакова Т.В. "Ярь" Сергея Городецкого и "яр" Сергея Есенина (к истории взаимоотношений поэтов) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 62-72. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В статье исследуются взаимоотношения С.М. Городецкого и С.А. Есенина в 10-е годы 20 в. Автор проанализировал влияние Городецкого на творчество младшего современника, в частности, указав на сходство мотивной организации первого стихотворного сборника ...
1576009
  Амеліна О. "Ясир" та відповідні терміни в тюркському та українському мовному просторі // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 13. – С. 10-14. – ISSN 2519-2523
1576010
   "Яскрава агресивність" комп"ютерних технологій / Редакція // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 8
1576011
   "Ясная Поляна" : выходит ежемесячно. – Санкт-Петербург
№6. – 32 с.
1576012
   "Ясная Поляна" Гос. ордена Ленина музей и усадьба. – М., 1982. – 144с.
1576013
  Смирнов Н.А. "Ясная Поляна" Льва Толстого / Н.А. Смирнов. – Тула, 1991. – 205с.
1576014
   "Ясная Поляна", музей-усадьба Л.Н.Толстого. – М., 1960. – 58с.
1576015
   "Ясная Поляна", музей-усадьба Л.Н.Толстого. – Тула, 1974. – 216с.
1576016
   "Ясная Поляна", музей-усадьба Л.Н.Толстого. – Тула, 1975. – 69с.
1576017
   "Ясная Поляна", музей-усадьба Л.Н.Толстого. – М., 1982. – 159с.
1576018
  Сташенко Н. "Ясній пам"яті товариша...": Леся Українка в спогадах і оцінках Оксани та Івана Стешенків // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 197-204. – ISSN 2304-9383
1576019
  Флеров Н.Г. "Ясно вижу!..." : стихи / Н.Г. Флеров. – Москва : Советский писатель, 1978. – 87 с.
1576020
  Кокорев А.А. "Ястребы " не унимаются / А.А. Кокорев. – М, 1981. – 239с.
1576021
  Павлов А.И. "Ястребы" над Ливаном / А.И. Павлов. – М., 1990. – 174с.
1576022
  Білецький А.О. "Яфетичні зорі" академіка Марра // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 24-27


  Мовознавець Микола Якович Марр (1864-1934), видатний фахівець в галузі кавказознавства.
1576023
  Могилевский И. "Ячменный бунт Данте" // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 6 (114). – С. 16-17. – ISSN 1812-867Х
1576024
  Кехаїдіс Д. [Ярмарок. Обручка. Нарди : театральні п"єси / Димітріс Кехаїдіс. – Афіни : Кедрос, 1997. – 223 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-1321-5
1576025
  Міхно О. [Ярмаченко Микола Дмитрович] // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2018. – № 8 (257). – С. 24. – ISSN 2308-8095


  90 років від дня народження Миколи Ярмаченка (1928-2010), українського вченого-педагога, засновника і першого президента Національної академії педагогічних наук України.
1576026
   [Ярославна Миколаївна Шевченко] // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 400-401. – ISSN 1993-0909


  Привітання з ювілеєм.
1576027
   [Яроцький Віталій Леонідович] // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 316-317. – ISSN 1993-0909


  50 років від дня народження.
1576028
  Федяшин А. Я-президент, и точка! // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 11. – С.12. – ISSN 0234-1670


  [Лидер мадагаскарской оппозиции Марк Равалуманана. ]
1576029
  Блага К. Я-твой ученик, ты-мой учитель / К. Блага, М. Шебек. – М., 1991. – 140с.
1576030
  Мелибруда Е. Я-Ты-Мы / Е. Мелибруда. – М, 1986. – 254с.
1576031
  Першина К. Я-ты отношения в диалогической эстетике // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 41/42. – С. 12-16. – ISBN 966-72-77-79-8
1576032
  Целікова Ю. Я-фізичне і його роль у формуванні самооцінки особистості // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 287-289
1576033
  Маленков В. Японские храмы на южном Сахалине в 1945-1948 гг. (По материалам государственного архива Сахалинской области) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 37-38. – ISSN 1684-2626
1576034
   Японский агрессор будет разгромлен. – Ростов-на-Дону, 1945. – 24с.
1576035
  Гусева Е. Японский Валленберг // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 9. – С. 154-174. – ISSN 0130-9625


  Тіуне Сугіхара - японський дипломат, який служив на посаді віце-консула Японської імперії в Литовській Республіці . Незабаром після приєднання Литви до Радянському Союзу , допоміг більш ніж 6000 польських і литовських євреїв, які втекли від ...
1576036
   Японский детектив. – Владивосток : Уссури, 1992. – 560 с. – ISBN 5858320163
1576037
   Японский детектив. – Київ : Свенас, 1993. – 384с. – ISBN 5-85722-056-4
1576038
  Хаттори К. Японский иероглифический словарь / К. Хаттори. – Токио, 1939. – 1636с.
1576039
  Жуков Е.М. Японский империализм - враг совбодолюбивых народов / Е.М. Жуков. – М., 1945. – 32с.
1576040
  Ильина И.А. Японский капитал на азиатских рынках / И.А. Ильина. – М., 1966. – 116с.
1576041
  Терентьев Н Японский капитализм в Манчжурии / Н Терентьев. – М., 1932. – 71с.
1576042
  Воробьев М.В. Японский кодекс "Тайхо Еро ре" (VIII в.) и право раннего средневековья / М.В. Воробьев. – Москва : Наука, 1990. – 382,2с. – ISBN 5-02-016825-4
1576043
  Перминова В.А. Японский колониализм: особенности управления // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 7. – С. 129-135. – ISSN 0042-8779


  Рассматриваются отличительные особенности японского колониализма, дается сравнение японского управления на Тайване, в Корее, Маньчжурии.
1576044
   Японский лингвистический сборник. – М., 1959. – 290с.
1576045
  Соколов П.П. Японский массаж шиацу / П.П. Соколов. – Москва, 1991. – 62с.
1576046
  Мышкин Теодор Японский меч: душа самурая : Сферы // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 76-81 : Фото
1576047
   Японский милитаризм. – М., 1972. – 376с.
1576048
  Савин А.С. Японский милитаризм в период второй мировой войні 1939-1945 гг. / А.С. Савин. – М., 1979. – 239с.
1576049
  Симонова-Гудзенко Японский миф и его роль в древней истории Японии. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Симонова-Гудзенко Е.К.; МГУ. – М., 1979. – 21л.
1576050
   Японский опыт дефляции // Перспективы развития мировой экономики. – Washington, 2016. – Октябрь 2016 : Пониженный спрос. Симптомы и лечение. – С. 159-161. – (Обзоры мировой экономики и финансов). – ISBN 978-1-47555-083-2
1576051
  Мильнер Б.З. и др. Японский парадокс / Б.З. и др. Мильнер. – М., 1985. – 264с.
1576052
  Позднеев Д. Японский письмовник. / Д. Позднеев. – Йокохама, 1909. – 161с.
1576053
  Бондаренко К. Японский поэт Айрошянке // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 5 (174). – С. 60-62
1576054
  Петров А.Н. Японский пролетариат / А.Н. Петров. – Л : Прибой, 1927. – 182с.
1576055
  Арская Л.П. Японский пролетариат : экон. положение и классовое сознание / Арская Л.П. ; АН СССР, Ин-т междунар. рабочего движения. – Москва : Наука, 1989. – 222, [2] с. – Библиогр.: с. 215-221 (267 назв.)
1576056
  Лившиц Ю. Японский пролетариат и война в Китае / Ю. Лившиц. – М., 1940. – 138с.
1576057
   Японский разговорник и словарь. – 4-е изд., стер. – Москва : Живой язык ; Berlitz Publishing Company, 2012. – 224 с. – На обл.: Говорите без труда - путешествуйте с удовольствием. – (Berlitz). – ISBN 978-5-8033-0828-7
1576058
  Долин А.А. Японский романтизм и становление новой поэзии / А.А. Долин. – М., 1978. – 282с.
1576059
  Долин Александр Аркадьевич Японский романтизм и становление новой поэзии (1893-1903 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.06 / Долин Александр Аркадьевич; МГУ. Ин-т стран Азии и Африки. – Москва, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1576060
  Лебедева И.П. Японский рынок труда: национальные особенности // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2015. – № 1. – С. 97-109. – ISSN 0869-1908
1576061
  Симота С. Японский солдат / С. Симота. – М., 1975. – 189с.
1576062
   Японский театр. – 60с.
1576063
  Гундзи М. Японский театр Кабуки / М. Гундзи. – М., 1969. – 230с.
1576064
  Анарина И.Г. Японский театр Но / Анарина Н.Г. ; ВНИИ искусствознания. – Москва : Наука, 1984. – 213 с. : ил. – Библиогр.: с. 205-212 (246 назв.)
1576065
  Мацумото С. Японский триллер XX века : [сборник : пер. с яп.] / С. Мацумото, Э. Накадзоно; [сост. Канторович Я.Н.]. – Рига : Лайма, 1991. – 315, [3] c. : ил. – В изд. также: Свинец в пламени / Накадзоно Эйсукэ; Сеятели тьмы / Накадзоно Эйсукэ. – (Японский триллер XX века). – ISBN 5-87066-001-7


  Сеятели тьмы / Накадзоно Эйсукэ
1576066
  Мищеряков А.Н. Японский тэнно и русский царь // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 3. – С.140-154. – ISSN 0042-8744
1576067
  Гвоздевская Г.А. Японский феномен взаимодействия культуры и власти - от прошлого к настоящему // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 12. – С. 99-105. – ISSN 0235-1188
1576068
  Мухаммадиев Ф.А. Японский шелк : повести, рассказы, очерки / Фазлиддин Мухаммадиев ;. – Москва : Советский писатель, 1986. – 440 с.
1576069
  Хамадан Ал. Японский шпионаж. / Ал. Хамадан. – М., 1937. – 32с.
1576070
  Фельдман Н.И. Японский язык / Н.И. Фельдман. – М., 1960. – 96с.
1576071
   Японский язык. – М., 1963. – 180с.
1576072
  Кун О.Н. Японский язык : справочник по правописанию иероглифов : средний уровень / О.Н. Кун. – Москва : АСТ; Восток-Запад, 2007. – 347 с. – (Реальные самоучители иностранных). – ISBN 978-5-17-043993-5
1576073
  Мирча А.В. Японский язык в гендерном измерении: изменение стилей речи в условиях социокультурных трансформаций // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 289-294. – ISSN 1811-0916


  В статье описано содержание спецкурса, разработанного специально для студентов - востоковедов. Поставлен вопрос о гендерных особенностях языка и речи, внешних и внутренних факторах трансформации стилей мужской и женской речи, влиянии социокультурных ...
1576074
  Ким М. Японско-англо-русский физический словарь : около 24 000 терминов / М. Ким. – Москва : Русский язык, 1982. – 888 с.
1576075
  Тененбаум В.Э. Японско-русский и русско-японский авиационно-космический словарь / В.Э. Тененбаум, Л.В. Носачев. – М., 1989. – 773с.
1576076
  Лаврентьев Б.П. Японско-русский и русско-японский словарь : ок. 15 000 слов и словосочетаний в каждой части / Б.П. Лаврентьев, С.В. Неверов. – 8-е изд., стер. – Москва : Русский язык ; Медиа, 2007. – 863, [1] с. – Парал. тит. л. яп. – ISBN 978-5-9576-0318-4
1576077
  Лисовенко Л.А. Японско-русский и русско-японский словарь по рыбному хозяйству / Л.А. Лисовенко. – М., 1990. – 527с.
1576078
  Иванова Э.Г. Японско-русский и русско-японский словарь по системотехнике и робототехнике / Э.Г. Иванова. – Москва, 1979. – 271с.
1576079
   Японско-русский научно-технический иероглифический словарь. – Москва : Военное издательство
Том 1. – 1984. – 719с.
1576080
   Японско-русский научно-технический иероглифический словарь. – Москва : Военное издательство
Том 2. – 1984. – 607с.
1576081
   Японско-русский политехнический словарь. – М., 1976. – 495с.
1576082
   Японско-русский разговорник, 1968. – 488с.
1576083
  Неверов С.В. Японско-русский разговорник / С.В. Неверов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1982. – 356с.
1576084
  Неверов С.В. Японско-русский разговорник для туристов / С.В. Неверов. – Москва : Русский язык, 1979. – 344 с.
1576085
  Неверов С.В. Японско-русский разговорник. / С.В. Неверов. – 3-е изд., стер. – М., 1987. – 355с.
1576086
  Немзер Л.А. Японско-русский словарь : Около 34 000 слов / Л.А. Немзер, Н.А. Сыромятников; Под ред. Н.И.Фельдман. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Гос. изд-во иностранных и нацю словарей, 1951. – 888 с.
1576087
  Немзер Л.А. Японско-русский словарь : Около 34 000 слов / Л.А. Немзер, Н.А. Сыромятников; Под ред. Н.И.Фельдман. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Гос. изд-во иностранных и нацю словарей, 1960. – 888 с.
1576088
  Немзер Л.А. Японско-русский словарь : Около 34 000 слов / Л.А. Немзер, Н.А. Сыромятников; Под ред. Н.И.Фельдман. – Изд.3-е, репрод.фотомех.способом с изд. 1951 г. – М. : Советская энциклопедия, 1965. – 881с.
1576089
   Японско-русский словарь. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1984. – 695 с.
1576090
  Лаврентьев Б.П. Японско-русский словарь : Около 15 000 слов / Б.П. Лаврентьев. – Москва : Цитадель, 2000. – 576с. – ISBN 5-7657-0119-1
1576091
   Японско-русский словарь иероглифов : 2 300 иероглифов / Н.Д. Неверова, Р.Б. Ноздрева, Т.А. Розанова, Т.И. Тарасова; Н.Д. Неверова [и др.]. – 5-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 2000. – 416 с. – На японском и русс. языках. – ISBN 5-200-02821-3
1576092
  Азербаев Э.Г. Японско-русский словарь по радиоэлектронике : ок. 35000 терминов / Э.Г. Азербаев, М.И. Изуцкивер ; под ред. А.В. Хачояна. – Москва : Русский язык, 1981. – 783 с.
1576093
  Фельдман Н.И. Японско-русский учебный словарь иероглифов / Н.И. Фельдман. – М., 1956. – 1349с.
1576094
  Фельдман-Конрад Японско-русский учебный словарь иероглифов : Ок. 5000 иероглифов / Фельдман-Конрад. – Изд.2-е,перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1977. – 680с.
1576095
  Хачоян А.В. Японско-русский химико-технологический словарь / А.В. Хачоян. – М, 1986. – 668с.
1576096
   Японское искусство. – М., 1959. – 148с.
1576097
  Завадская Е.В. Японское искусство книги. / Е.В. Завадская. – М., 1986. – 221с.
1576098
  Нечаев М.Д. Японское искусство письма / М.Д. Нечаев. – Л., 1991. – 7с.
1576099
  Бродский В В. Японское классическое искусство / В В. Бродский, . – М, 1969. – 288с.
1576100
  Истошин Ю.В. Японское море / Ю.В. Истошин. – Москва, 1959. – 77с.
1576101
  Смуул Ю.Ю. Японское море, декабрь : очеркм / Юхан Смуул ;. – Москва, 1963. – С. 359-507
1576102
   Японское новоселье в Москве // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 3-20. – ISSN 0130-9625


  Посол Японії Ясуо Сайто дає інтерв"ю для журналу "Международная жизнь" після переїзду в новий будинок в Москві
1576103
  Суханова Н.А. Японское православие юрисдикции Московского патриархата (1947-1970 гг.) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 49-63. – ISSN 0869-1908
1576104
  Фельдман-Кондор Японское пролетарског литературное движение в документах / Фельдман-Кондор. – М., 1972. – 260с.
1576105
  Ксенофонтова Р.А. Японское традиционное гончарство XIX -- перовй половины ХХ в. / Р.А. Ксенофонтова. – М., 1980. – 192с.
1576106
   Японское языкознание. – М., 1979. – 151с.
1576107
  Рю Х. Японсная историография по истории Кореии раннего периода : Автореф... канд. ист.наук: / Рю Х.; МГУ. – М., 1969. – 26л.
1576108
  Забуранна О. Японська в темах : [підручник] / Ореста Забуранна, Йоко Тойофуку. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2006. – 172 с. : іл., табл. – Додатки: с. 147-172. - Парал. назва япон. мовою. – ISBN 966-8849-26-4
1576109
  Брожичек А.В. Японська ввічливість у сфері обслуговування / А.В. Брожичек, пошукач. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 95-98
1576110
  Денисенко А. Японська гравюра 18-19 ст. // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 114-115. – ISSN 0130-1799
1576111
  Удовик В. Японська допомога Україні в рамках проектів ДЖАЙКИ // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8. – С. 9-11. – (Історичні науки)
1576112
  Осадча Ю.В. Японська его-проза ватакуші-шьосецу: теорія, генеза, сучасний контекст = Ego-prose watakushi-shosetsu in Japan: theory, genesis, modern context / Юлія Осадча ; [Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 299, [4] с. : іл., фотогр. – Імен. покажч.: с. 279-294. - Темат. покажч.: с. 295-300. - Парал. тит. арк. англ., яп. - Зміст та резюме парал. укр., англ. – Бібліогр. в прим.: с. 267. – (Проект "Наукова книга" = Project scientific book ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1298-1
1576113
  Набока О. Японська експедиція на Тайвань 1874 р. та політика США // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 407-410. – ISBN 978-966-493-651-1
1576114
  Набока О.В. Японська експедиція на Тайвань 1874 року та політика США // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 110-122. – ISSN 1682-671Х
1576115
  Кандидов Б. Японська інтервенція в Сибіру і церква. / Б. Кандидов, 1933. – 72с.
1576116
   Японська класика українською // Київський університет. – Київ, 2018. – Грудень (№ 10). – С. 3


  "Премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського за 2017 рік вручив Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко аспірантці Інституту філології КНУ Ніні Баликовій. Вона здійснила перший український переклад шедевра світової класики – ...
1576117
   Японська класична поезія. – Харків : Фоліо, 2007. – 412, [4] с., [1] арк. фотоіл. – У змісті: Танка, Ренга, Хайку. - Сер. засн. у 2001 р. – Бібліогр.: с. 412-413. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Тамара Денисова (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-03-3971-2
1576118
   Японська класична поезія / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; переклад з японської І.П. Бондаренка ; [ гол. ред. Н.Є. Фоміна ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 416 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. серії : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба та ін.). – ISBN 978-966-03-4398-6
1576119
  Таран О.Г. Японська колоніальна політика щодо автохтонного населення Тайваню (кінець XIX - перша половина XX ст.) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 177-189. – ISSN 1682-671Х
1576120
   Японська література : хрестоматія : [в 3 т. : для студ.-філологів, які навчаються за фахом "японська мова та література"] / КНУТШ, Ін-т філології ; [ упорядник Бондаренко І.П., Осадча Ю.В. ]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-052-3
Т. 1 : (VII-XIII ст.). – 2010. – 562 с.
1576121
   Японська література : хрестоматія / КНУТШ, Ін-т філології ; [упоряд. І.П. Бондаренко]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-086-8
Т. 2 : (XIV-XIX ст.). – 2011. – 695, [1] с.


  До складу другого тому тритомної хрестоматії японської класичної літератури увійшли художні та літературознавчі твори XIV–XIX ст., перекладені українською мовою вітчизняними фахівцями-японістами. Серед них — поезія жанрів ренґа, хайку (хокку), танка, ...
1576122
   Японська література : хрестоматія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; [упоряд. І.П. Бондаренко, Ю.В. Осадча]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-116-2
Т. 3 : (XIX-XX ст.). – 2012. – 533, [2] с. – Додаток: Оригінальні японські твори: c. 468-533. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1576123
  Бондаренко І.П. Японська література : курс лекцій / [І.П. Бондаренко, Ю.В. Осадча] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-304-3
Ч. 1 : Давній і класичний періоди. – 2014. – 350, [2] с. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим.
1576124
  Бондаренко І.П. Японська література : курс лекцій / [І.П. Бондаренко, Ю.В. Осадча Феррейра] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-617-7349-19-7
Ч. 2 : Період шьогунатів. – 2015. – 438, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Вид. здійсн. за фін. сприяння Міцубісі Корпорейшн. – Бібліогр. в кінці лекцій
1576125
  Бондаренко І.П. Японська література : курс лекцій / [І.П. Бондаренко, Ю.В. Осадча Феррейра] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-361-6
Ч. 3 : Література новітнього періоду. – 2016. – 487, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Вид. здійсн. за фін. сприяння Міцубіші Корпорейшн. – Бібліогр. в кінці лекцій та в підрядк. прим.
1576126
  Аністратенко Л.С. Японська літературознавча термінологія: структурно-семантичні та текстуально-дискурсивні виміри : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Аністратенко Лідія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 224 арк. – Додатки: арк. 201-224. – Бібліогр.: арк. 174-200 та в підрядк. прим.
1576127
  Аністратенко Л.С. Японська літературознавча термінологія: структурно-семантичні та текстуально-дискурсивні виміри : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Аністратенко Лідія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1576128
  Тормишева Ю.О. Японська мініатюрна пластика (нецке) кінця XIX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Тормишева Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1576129
  Заморська Ю.В. Японська мова на тлі глобалізаційних процесів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 312-316
1576130
   Японська мова у ВНЗ України // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Про відкриття в Інституті філології КНУ ім. Тараса Шевченка Третьої міжнародної науково-практичної конференції "Удосконалення методики викладання японської мови та літератури в контексті входження України в Болонський процес". Серед учасників: ...
1576131
  Бондар О.І. Японська мова як наслідок взаємодії мов ностратичної і австро-тайсько-австронезійської макросімей // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 53-62. – ISSN 0027-2833
1576132
  Егава Х. Японська мова: гендерний аспект : навч. посібник для читання / Хіроюкі Агава ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 139, [1] с. : іл., табл. – Видання здійснюється за фінанс. сприяння Міцубіші Корпорейшн. – Бібліогр.: с. 139. – ISBN 978-966-489-431-6
1576133
  Кулініч М. Японська модель національної безпеки після "Фукусіми - 1" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 50-53. – (Історичні науки)
1576134
  Фісун А. Японська модель розвитку економіки // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 9 (574). – С. 79-87. – ISSN 0131-775Х
1576135
  Іванов Є. Японська модель соціального управління: спроба філософського осмислення // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 149-156. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "Статтю присвячено соціально-філософському аналізу японської моделі соціального управління. Розкрито інтеграційні механізми, обґрунтовано гіпотезу щодо домінування в японському суспільстві непрямого, неявного типу соціального управління. Вказано і ...
1576136
  Кобелянська О.І. Японська ономатопея у світлі європейської лінгвістичної традиції // Вісник Одеського національного університету : наук/ журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Т. 17, вип. 4. – С. 71-85. – (Філологія)


  Стаття присвячена аналізу низки принципових розбіжностей у питанні класифікації ономатопоетичної лексики в європейській та япон. лінгвістиці. Зокрема, однією з таксономічних особливостей япон. ономатопоетичної системи є безумовне віднесення япон. ...
1576137
  Бондаренко І. Японська поезія і синтоїзм
1576138
  Комаха О. Японська поезія нової форми "Сінтайсі" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 28. – ISSN 0320-8370
1576139
  Дяченко М.В. Японська поезія: філософські мотиви // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 66-79
1576140
   Японська поетика : хрестоматія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; [упоряд., авт. передм. та комент.: І.П. Бондаренко, Ю.В. Осадча]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 258, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 253-258. – ISBN 978-966-489-168-1


  Хрестоматія містить переклади поетологічних праць відомих японськиї літературознавців, письменників та поетів IX-XX ст.
1576141
  Бондарєва А. Японська поетична традиція в західній прозі (на матеріалі романів Юдіт Гот"є "Узурпатор" та "Принцеси кохання") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 195-200
1576142
  Климчук К. Японська пропаганда протягом Другої світової війни // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 256-261
1576143
  Осадча Феррейра Японська публіцистика другої половини ХІХ ст.: передумови формування модерного літературно-критичного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 56-64. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена початковому етапу розвитку японської публіцистики і формуванню масмедійного простору в другій половині ХІХ ст., що створило необхідні для становлення сучасної японської літературної критики умови. Після побіжного нарису з історії ...
1576144
  Шатило О.А. Японська система Кейретсу: досвід для удосконалення національної економічної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 128-130 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1576145
  Мозгова Т.А. Японська та Європейська версії екзистенціалізму: спроба компаративного аналізу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 91-98
1576146
  Ратко М.В. Японська традиційна естетика: до проблеми категоризації // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 40-46. – ISSN 2225-7586
1576147
  Рубель В.А. Японська цивiлiзацiя: традиційне суспільство і державність / В.А. Рубель. – Київ : Аквилон-Пресс, 1997. – 256 с. – ISBN 966-7209-05-9
1576148
  Бондаренко І.П. Японська шевченкіана // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 2 (6). – C. 15-26. – (Серія: Філологія)
1576149
  Осауленко Є.М. Японське зібрання музею Ханенків // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 146. – ISSN 1608-0599
1576150
  Смуул Ю.Ю. Японське море, грудень / Ю.Ю. Смуул. – К., 1966. – 197с.
1576151
  Бесєдіна Н.В. Японське просвітництво - важлива передумова реформ Мейдзі // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 146-154. – ISSN 2075-1451
1576152
  Рибалко С.Б. Японське традиційне вбрання в контексті весільної обрядодії // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 123-130
1576153
  Рибалко С.Б. Японське традиційне вбрання в контексті писемної культури // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 131-138. – ISSN 1608-0599
1576154
  Голубій І.Є. Японський досвід в контексті ринкових перетворень на Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 95-105
1576155
  Мостіпан О.М. Японський досвід розвитку громадянського суспільства для України // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 52-56
1576156
  Галяс Н. Японський досвід управління знаннями в системі місцевих органів публічного управління. // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 174-182. – ISSN 2414-4436
1576157
  Гамада Кадзукі Японський експеримент // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ. – Київ, 2013. – № 49 (317). – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Колишній парламентський заступник міністра закордонних справ Японії Кадзукі Гамада про амбітну програму реформ прем"єр-міністра Сіндзо Абе.
1576158
  Кобелянська О. Японський жіночий характер у дзеркалі національної літератури (поезія) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 114-128
1576159
  Капранов С.В. Японський погляд на місце Китаю у Східноазійській спільноті // Китай очима Азії : [колектив. монографія] / С.В. Капранов, В.О. Кіктенко, Д.Є. Марков, В.А. Мусійчук, І.В. Отрощенко. – Київ : Відродження, 2017. – С. 198-217. – ISBN 978-966-02-8237-7
1576160
  Рибалко С. Японський стрій доби Токугава в контексті розвитку образотворчого мистецтва // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 326-336. – ISSN 1992-5514
1576161
  Рибалко С.Б. Японський традиційний костюм в економічній моделі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 115-124
1576162
  Хоменко О.А. Японський шевченкознавець Комацу Кацуске


  Ідеться про творчість японського дослідника української літератури Комацу Кацуске, який у своїх працях (1948-1978) дає широкий аналіз спадщини Великого Кобзаря, стилістики його творів, мотивів їх написання. Особливу увагу приділено аналізу Кацуске ...
1576163
  Глебов Н. Японські агресори в Китаї / Н. Глебов. – К., 1938. – 27с.
1576164
  Комарницька Т. Японські власні назви як перекладацька проблема у художньому перекладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 8-16. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми, пов"язані з перекладом японських власних назв, зокрема, проблему омонімії японських імен, проблему відмінювання японських власних назв у перекладі, проблему перекладу промовистих назв тощо. Розгляд проблем супроводжують приклади з ...
1576165
  Габович Олександр Японські враження: освіта, наука, культура // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 66-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1576166
  Баликова Н. Японські вчені навчилися читати думки! // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 квітня (№ 79). – С. 5
1576167
  Бушаков В.А. Японські географічні назви Сікука на Південному Сахаліні // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2012. – № 57/58. – С. 3-8. – ISSN 1682-671Х
1576168
  Петриченко І. Японські друковані медіа: діахронічна характеристика на прикладі газет // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 273-277


  Статтю присвячено діахронічному аналізу японських друкованих засобів масового інформування, а особливо - газетам. The article gives diachronic characteristics of the Japanese printed media especially pointing on the newspapers
1576169
  Гончар О. Японські етюди / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 49с.
1576170
  Бондар О. Японські запозичення в українській мові: правила написання


  Через велику кількість запозичень з японської мови до української гостро постала проблема створення чітких правил їх транслітерації і правопису. У статті досліджено наявні на сьогодні транслітераційні системи і подано рекомендації щодо уточнення правил ...
1576171
  Батюк І. Японські міфологічні легенди префектур Тотторі та Кагошіма // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 98-106
1576172
   Японські народні прислів"я та приказки // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 42-44. – ISSN 0320 - 8370
1576173
  Хоменко О.А. Японські переклади творів Тараса Шевченка


  Розглядається хронологія знайомства японського читача з життям і творчістю Тараса Шевченка, історія перекладів та публікації його творів японською мовою. Аналізуються причини та тенденції, завдяки яким враження про поета становлення до його творів в ...
1576174
  Аністратенко Л.С. Японські поети : біографічний словник / Аністратенко Л.С., Бондаренко І.П. ; Ін-т філології КНУТШ ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 364, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 363-365. – ISBN 978-966-489-101-8


  Біографічний словник «Японські поети» містить біографії 300 найвідоміших японських поетів VII-XX ст., творчі здобутки яких принесли всесвітню славу й надзвичайну популярність японській класичній поезії. Адресований студентам, аспірантам та викладачам ...
1576175
  Болтівець Я.С. Японські політологічні школи та підходи до відносин зі Сполученими Штатами Америки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 266-272
1576176
  Квасниця О. Японські прес-клуби (кішя-клуби): від елітаризму до егалітаризму // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У статті проаналізувано систему японської журналістики, зокрема специфіку роботи прес-клубів (кішя-клубів). Автор робить спробу з"ясувати і пояснити особливості методу збору і подачі інформації крізь призму японської культури. The article attempts to ...
1576177
   Японські прислів"я та приказки. – Київ, 1989. – 188с.
1576178
  Градець О.О. Японські релігії як приклад сучасного синкретизму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 280-283. – ISSN 1728-3671
1576179
  Наумовська О. Японські та українські чарівні казки: образна парадигма у компаративному аспекті / О. Наумовська, Н Наумовська // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 193-199


  Статтю присвячено розглядові японської казки та зіставленню її з українською задля означення національних рис та їх типологізації з погляду мотивно-образної парадигми, етнічної картини світу у текстовому казковому просторі та специфіки жанрових ...
1576180
  Галан Н.І. Японські університети у "потрійній спіралі": приклад Тохоку // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2010. – Т. 6, № 3. – С. 55-65. – ISSN 1815-2066


  Досліджено еволюцію співробітництва між університетами, бізнесом та урядом у сфері продукування та комерціалізації інновації в Японії. Основну увагу приділено аналізу сучасного стану взаємовідносин між основними акторами регіональної інноваційної ...
1576181
  Драган П. Японсько-американський союз в умовах постбіполяриих реалій і проблема забезпечення національної безпеки Японії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 26-28. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано адаптацію японсько-американського союзу до нових реалій постбіполярного світу та подано оцінку їх переваг і недоліків для забезпечення національних інтересів Японії у галузі безпеки, а також узагальнено чинники, що зумовили цей ...
1576182
  Іжнін І Японсько-китайська війна 1894 - 1895 років / І Іжнін, С. Пик, К. Поліщук // Міжнародні конфлікти (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) : підручник / І.І. Іжнін, С.М. Пик, К.В. Поліщук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 37-55. – ISBN 978-617-10-0489-4
1576183
  Донець І. Японсько-китайський конфлікт за острови Сенкаку (Дяоюйдао) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 69-73
1576184
  Убійко Н. Японсько-німецькі відносини у 1939-1941 рр. // Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2008. – № 1/4 (3), січень - грудень. – С. 78-83. – ISSN 1998-4634
1576185
  Букрієнко А.О. Японсько-український переклад : практ. курс / А.О. Букрієнко, К.Ю. Комісаров ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-363-0
Т. 1. – 2016. – 241, [3] с. : табл. – Текст укр., яп. – Бібліогр.: с. 237-240
1576186
  Букрієнко А.О. Японсько-український переклад : практ. курс / А.О. Букрієнко, К.Ю. Комісаров ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-422-4
Т. 2. – 2017. – 209, [3] с. – Видання здійснюється за фінанс. сприяння Міцубісі Корпорейшн. – Бібліогр.: с. 206-209
1576187
   Японсько-український переклад : практ. курс / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-474-3
Т. 3 : / Н.С. Баликова, А.О. Букрієнко, К.Ю. Комісаров, В.О. Філонова. – 2019. – 144, [3] с. – Текст укр., яп. - Вид. здійсн. за фінанс. сприяння Міцубіші Корпорейшн. – Бібліогр.: с. 141-144
1576188
  Комісаров К. Японсько-український переклад у контексті глобалізації: когнітивний та дидактичний аспекти


  Окреслено головні проблемні моменти у процесі розвитку перекладу в епоху глобалізації. Визначена роль іншомовних запозичень. Охарактеризовано пов"язані з глобалізацією зрушення у концептосфері японців. Проаналізовано найпомітніші зміни в ідіоматиці. ...
1576189
   Японсько-український словник : [понад 15 000 ключ. япон. найуживаніших сл. і словосполучень] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; уклад.: І. Бондаренко, Ю. Бондар, А. Букрієнко [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 461, [2] с. – . - Вид. здійсн. за фін. сприяння Міцубісі Корпорейшн. – ISBN 978-966-489-139-1
1576190
   Японсько-український словник ономатопеїчної лексики : [майже 400 ключових і понад 2000 похідних синоніміч. слів] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [уклад.: Кобелянська О., Егава Хіроюкі]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 317, [3] с. : іл., табл. – На обкл. укладачі зазнач. як автори. - Вид. здійсн. за фін. сприяння Міцубісі Корпорейшн. – Бібліогр.: с. 316-317. – ISBN 978-966-489-139-1
1576191
   Японсько-український тематичний словник ономатопеїчної лексики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології; уклад.: Егава Хіроюкі, Кобелянська Оксана. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 416, [3] с. : табл. – На обкл. уклад. зазнач. як авт. - Назва парал. укр та яп. – Бібліогр.: с. 415-416. – ISBN 978-966-489-139-1
1576192
  Білоусова Л.Г. Японці в Одесі // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 283-288
1576193
  Шлапак Я. Японці починають старіти у 76 років, а ми? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 29 березня (№ 13). – С. 14


  "У середньому у світі зниження рівня здоров’я населення починається у 65 років. Однак при цьому японці не відчувають проблем, поки їм не виповниться 76 років, тим часом у Папуа-Новій Гвінеї збої починаються вже в 46. Такий 30-річний розрив розділяє ...
1576194
  Михайлов Н.Н. Японцы / Н.Н. Михайлов, З.В. Косенко. – Москва, 1963. – 313с.
1576195
  Михайлов Н.Н. Японцы / Н.Н. Михайлов, З.В. Косенко. – 2-е изд. – Москва, 1965. – 307с.
1576196
  Пронников В.А. Японцы / В.А. Пронников, И.Д. Ладанов. – Москва, 1983. – 270с.
1576197
  Дунаев В.И. Японцы "на рубежах" / В.И. Дунаев. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 158с.
1576198
  Дунаев В.И. Японцы в Японии / В.И. Дунаев. – М., 1977. – 144с.
1576199
  Накамура С. Японцы и русские / С. Накамура. – Москва, 1983. – 303с.
1576200
  Кин Д. Японцы открывают Европу / Д. Кин. – Москва : Наука, 1972. – 207 с.
1576201
  Метелкин Николай Японцы поднимут "Диану" со дна : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 5
1576202
  Пронников В.А. Японцы: этнопсихологические очерки / В.А. Пронников, И.Д. Ладанов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 348с.
1576203
  Боков В.Ф. Яр-хмель / В.Ф. Боков. – Москва, 1958. – 208с.
1576204
  Білик І.І. Яр : роман / Іван Білик ; [ передмова : А. Шпиталя ]. – Київ : Грамота, 2008. – 784 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : П.А. Загребельний, І.М. Дзюба, Р.М. Лубківський та ін.). – ISBN 978-966-379-142-4
1576205
  Славутич В. Яр Славутич в Україні // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 497/498, липень/серпень : липень/серпень. – С. 31-32
1576206
  Погребенник В.Ф. Яр Славутич як дослідник літератури // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 278-282. – ISSN 2520-2103
1576207
  Погребенник В. Яр Славутич: визначний український поет з Канади // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 2000. – 2000. – С. 193-199. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 83)
1576208
  Кулжинский С.П. Яра вика / С.П. Кулжинский. – Х., 1930. – 55с.
1576209
  Тужаров Г. Яранский говор марийского языка. (Морфол. характеристика) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тужаров Г. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1966. – 19 с.
1576210
  Пермяк Е.А. Яргород : Роман / Е.А. Пермяк. – Москва : Советский писатель, 1973. – 351с.
1576211
  Пермяк Е.А. Яргород / Е.А. Пермяк. – Москва, 1975. – 367с.
1576212
  Коломієць В.Р. Яре вино. Потрійне коло : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ, 1988. – 245 с. – ISBN 5-333-00124-3
1576213
  Федорів Р.М. Яре зерно : книга мандрівок / Роман Федорів. – Львів : Каменяр, 1974. – 208 с.
1576214
  Виноградов Г.М. Ярема Вишневецький vs. Богдан Хмельницький: дві семіологічні моделі поведінкових стратегій // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 134-143
1576215
  Рибалкін В. Ярема Євгенович Полотнюк (1935-2012) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 819-828. – (Нова серія ; вип. 18)


  Ярема Євгенович Полотнюк — український сходознавець, перекладач.
1576216
  Сенченко І.Ю. Ярема Кавун та інші оповідання / Сенченко І.Ю. – Полтава-Харків : Молодий робітник, 1923. – 37 с. – З творів Спілки селянських письменників "Плуг". – (Книгозбірня "Червоного юнака")
1576217
   Ярема Степан Якимович. – Львів, 1997. – 70с.
1576218
  Захарчук О. Ярема Якубяк про втілення Шевченкового слова в музиці Лисенка // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 20-25. – ISSN 2224-0926
1576219
   Яременко Василь Васильович : [добірка матеріалів] // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 390-393. – ISBN 978-966-2726-03-9
1576220
  Степаненко М. Яременко Василь Васильович // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 309-310. – ISBN 978-617-7016-11-2
1576221
   Яремча-Ворохта. – Ужгород, 1970. – 80с.
1576222
   Яремча - Ворохта. – Київ : Мистецтво, 1980. – 94с.
1576223
  Красий Р.П. Яремча / Р.П. Красий. – Ужгород, 1976. – 64с.
1576224
  Красий Р.П. Яремча / Р.П. Красий, Я.Ю. Дацюк. – Ужгород, 1981. – 119с.
1576225
  Политов В.В. Яренск / В.В. Политов. – Л., 1978. – 112с.
1576226
   Яресько Тарас Віталійович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 82-83. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
1576227
  Чиж О.П. Яри в антропогенних лісових ландшафтах / О.П. Чиж, Г.І. Денисик // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 217-218. – ISSN 2306-5680
1576228
  Різниченко В. Яри низового Приросся на Канівщині і геологічні підстави їх меліорації / В. Різниченко. – Київ, 1926. – 210-223с. – Відбитки
1576229
  Чхан М.А. Ярило / М.А. Чхан. – К, 1970. – 71с.
1576230
  Устинов В.А. Ярило. / В.А. Устинов. – М., 1980. – 254с.
1576231
  Долгош І.І. Ярина : роман / І.І. Долгош. – Ужгород : Карпати, 1972. – 200 с.
1576232
  Караванський С. Ярина з городу Хоми Черешні = Khoma Chereshnya" vegetable patch / Святослав Караванський. – Торонто : Накладом і друком видавництва "Гомін України, 1981. – 187 с. : іл. – Дод. тит. арк. англ. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 54)
1576233
  Минко В.П. Ярина Черкас. / В.П. Минко. – К., 1936. – 264с.
1576234
  Пригара М.А. Яринка / М.А. Пригара. – Київ ; Харків, 1944. – 24 с.
1576235
  Козаченко В.П. Яринка Калиновська : Повість. (З циклу "Повістей про "Блискавку") / В.П. Козаченко. – Київ : Молодь, 1969. – 171с.
1576236
  Яса М.І. Яріє серце / Марія Яса ; [передмова В. Осипчука]. – Київ : Логос, 2012. – 88 с., [1] л. іл. : іл. – ISBN 978-966-171-483-9
1576237
  Ярош Я.Є. Ярінь / Я.Є. Ярош. – Ужгород, 1978. – 96с.
1576238
  Кащук Н.О. Ярінь : поезії / Н.О. Кащук. – Київ, 1987. – 221 с.
1576239
   Яркие впечатления от "Мира экскурсий" : Спецвыпуск - Лидеры - 2005 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 28 : Фото
1576240
  Ньюман Кэти Яркие краски ночи. Темные алеи / Ньюман Кэти, Кук Диана, Дженшел Лен // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 82-99 : фото
1576241
  Петров В.О. Яркий авангардист в музыке:(о стиле Джоржа Крама) // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 2 (542). – С. 97-111. – ISSN 0321-2068


  Основные стилевые закономерности творчества американского композитора-авангардиста Джоржа Крама.
1576242
  Иванов И.И. Яркий и самобытный талант. / И.И. Иванов, 1973. – 198 с.
1576243
  Грибов Ю.Т. Яркий огонек в окне // Что человек может / Г.Н. Бочаров. – Москва : Правда, 1983. – С. 191-381
1576244
  Ласков М.Р. Яркий свет / М.Р. Ласков. – Днепропетровск, 1981. – 176 с.
1576245
  Эмблер Э. Яркий свет дня / Э. Эмблер. – М, 1991. – 191с.
1576246
  Глушаков Б.Е. Ярко светят огоньки / Б.Е. Глушаков. – Владивосток, 1961. – 48с.
1576247
  Слепенко К.М. Ярко, красиво, празднично. / К.М. Слепенко. – Фрунзе, 1968. – 36с.
1576248
  Шевченко В.В. Яркостные характеристики инфракрасного и видимого излучения лунной поверхности / В.В. Шевченко. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 183 с.
1576249
   Яркость дневного безоблачного неба. – Ленинград, 1971. – 164с.
1576250
   Яркость и поляризация безоблачной атмосферы. – Алма-Ата, 1979. – 201с.
1576251
  Всехсвятский С.К. Яркость комет 1880-1900 гг. и некоторые особенности распределения абсолютных величин комет. / С.К. Всехсвятский, 1948. – [6] с.
1576252
  Пасечник М.Н. Яркость рассеянного света Солнца в различных длинах волн для Киева // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 46-48. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  По наблюдениям, проведенным на дифракционном спектрографе Астрономической обсерватории Киевского госуниверситета, получена зависимость интенсивности рассеянного солнечного света от длины волны в участке спектра 3700-6500 А.
1576253
  Наєнко М. Ярлик і донос як жанри паралітературознавства
1576254
  Конча С. Ярлик Тохтамиша та українські землі в останній чверті XIV ст. // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 83-97. – ISBN 966-7317-93-5
1576255
  Гусєв В.І. Ярлики ханські / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 426. – ISBN 966-642-073-2
1576256
  Егоров И.Я. Ярлычок / И.Я. Егоров. – Сталинград, 1956. – 159с.
1576257
  Білик Н.Л. Ярмак Вероніка Іванівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 239-240. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1983) Київського державного університету ім.Т.Г. Шевченка. З 1990- по 1993 р. - асистент кафедри слов"янської філології Київського державного університету ім.Т.Г. Шевченка.
1576258
  Білик Н.Л. Ярмак Вероніка Іванівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 227-228. – ISSN 2075-437X
1576259
  Такшеева З.В. Ярмарка-емчанка: стихи о любви. / З.В. Такшеева. – Л., 1989. – 88с.
1576260
  Вишня Остап Ярмарка : Юмористические рассказы / Вишня Остап. – Ленинград : Мысль. – 144с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1576261
  Незнанский Ф.Е. Ярмарка в Сокольниках / Ф.Е. Незнанский. – Л., 1991. – 330с.
1576262
  Гурков Г.И. Ярмарка идолов / Г.И. Гурков. – М., 1980. – 64с.
1576263
  Гусейнов Рафаэль Джагид оглы Ярмарка клеветы / Гусейнов Рафаэль Джагид оглы. – М, 1984. – 176с.
1576264
  Кривцов Н. Ярмарка под звуки тимпле // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 7. – С.10-15. – ISSN 0321-0669


  Один из Канарских островов.
1576265
  Бегун В.Я. Ярмарка предателей / В.Я. Бегун. – Минск, 1983. – 80с.
1576266
  Емцев Т М. Парнов Ярмарка теней / Т М. Парнов Емцев. – М., 1968. – 287с.
1576267
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Москва; Ленинград
1. – 1947. – 479с.
1576268
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия : Роман без героя / Вильям Мейкпис Теккерей ; пер. с англ. ; [Послесл. Е. Корниловой. Примеч. М. Черневич. Илл.: Д. Дубинский]. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1953. – 476 с.
1576269
  Теккерей В.М. Ярмарка тщеславия : роман без героя / Вильям Мейкпис Теккерей ; [пер. с анг. Р.М. Гальпериной и М.Ф. Лорие]. – Минск : Государственное издательство БССР
Т. 1. – 1956. – 475 с. : ил.
1576270
  Теккерей В.М. Ярмарка тщеславия : роман без героя / Вильям Мейкпис Теккерей ; [пер. с анг. Р.М. Гальпериной и М.Ф. Лорие]. – Минск : Государственное издательство БССР
Т. 2. – 1956. – 476 с. : ил.
1576271
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Москва
Т. 1. – 1960
1576272
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Москва
Т. 2. – 1960. – 464 с.
1576273
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / В.М. Теккерей ; пер. с англ. М. Дьяконова, [вступ. статья А. Елистратовой, коммент. М. Черневич. ; ил. Д. Дубинского. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1961. – 463 с., 1 л. ил.
1576274
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Москва
1. – 1982. – 496с.
1576275
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Москва
2. – 1982. – 479с.
1576276
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Москва, 1983. – 734с.
1576277
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Москва
1. – 1984. – 480с.
1576278
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Москва
2. – 1984. – 479с.
1576279
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия : роман без героя / У.М. Теккерей. – Кишинев : Литература артистикэ, 1986. – 671с.
1576280
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Минск
1. – 1986. – 365с.
1576281
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Москва
1. – 1986. – 615с.
1576282
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Москва
2. – 1986. – 607с.
1576283
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Минск
2. – 1986. – 349с.
1576284
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия / У.М. Теккерей. – Алма-Ата, 1987. – 510с.
1576285
  Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия : роман без героя / У.М. Теккерей. – Москва : Правда
Ч.1. – 1990. – 432 с
1576286
  Теккерей У. Ярмарка тщеславия : роман без героя / У. Теккерей. – Москва : Правда
Ч.2. – 1990. – 416с.
1576287
  Белинский Я.Л. Ярмарка чудес / Я.Л. Белинский. – Москва, 1975. – 224с.
1576288
  Калінцев Ю.О. Ярмарки / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 427. – ISBN 966-642-073-2
1576289
  Москалюк Микола Ярмаркова і базарна торгівля в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 101-110
1576290
  Семенова О. Ярмаркова торгівля як фактор розвитку шкіряного кустарного промислу українців Середньої Наддніпрянщини наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (374), липень - серпень. – С. 68-74. – ISSN 0130-6936
1576291
  Юрченко В. Ярмарковий репертуар кобзарів і лірників Поділля (друга половина XIX – початок XX століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 105-109
1576292
  Самченко В. Ярмаркуємо з Хвильовим // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 17-18 листопада (№ 138). – С. 14


  Остання спроба представників Розстріляного Відродження протистояти комуністичній ідеології.
1576293
  Макарейчук Т. Ярмарок бібліотечних послуг "Це цікаво місцевій громаді" / Т. Макарейчук, А. Лупан // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 28-32. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено досвід проведення обласного ярмарку бібліотечних послуг "Це цікаво місцевій громаді", зініційованого Чернівецькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. М. Івасюка, розкрито окремі новітні бібліотечні послуги: "Сучасна мобільна ...
1576294
  Юрченко В.О. Ярмарок в системі традиційної культури українців (друга половина 19 - початок 20 ст.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Юрченко В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр. : 8 назв
1576295
  Юрченко В.О. Ярмарок в системі традиційної культури українців (друга половина 19 - початок 20 ст.) : дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Юрченко В.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 239 л. – Бібліогр.: л. 211-239
1576296
  Заболотна Т. Ярмарок вакансій - 2010 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 5)


  В стінах радіофізичного факультету КНУТШ відбувся ярмарок вакансій "Імпульс - 2010", організатори якого вирішили суттєво допомогти випускникам університету у пошуках роботи, зорієнтуватиі в нинішньому неспокійному й вимогливому ринку праці.
1576297
   Ярмарок вакансій "Імпульс" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  На базі нашого унверситету відбувся Ярмарок вакансій «Імпульс-2012». Під час цьогорічного ярмарку понад 20 роботодавців пропонували студентам та випускникам вакансії в різних сферах - від геології до юриспруденції.
1576298
  Черняк А. Ярмарок вакансій відбувся! // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 4


  Центр працевлаштування студентів та випускників нашого університету провів ярмарку вакансій "Імпульс-2013".
1576299
  Коломієць В.Р. Ярмарок див : вірші для дітей / В.Р. Коломієць. – Київ, 1983. – 47 с.
1576300
  Семчишина Г. Ярмарок ідей на Південному Заході // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 2 : фото
1576301
  Малахов В. Ярмарок кар"єри університету як ефективний засіб сприяння у працевлаштуванні випускників / В. Малахов, Ю. Ямпольський, О. Павлов // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 40-46 : рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-2366
1576302
  Теккерей У.М. Ярмарок суєти : роман без героя / У.М. Теккерей; З англ. перекл. Ольга Сенюк. – Київ : Вища школа, 1983. – 622 с.
1576303
  Теккерей В. Ярмарок суєти : Роман без героя / Вільям Теккерей; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з англ. О.Сенюк. – Харків : Фоліо, 2003. – 397с. – Шифр дубл.809тТекк9 доп ст.). – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2122-8


  Події романа відбуваються у 10-і -30-і роки XX століття не тільки на Британскьих островах, а й на континенті
1576304
  Теккерей В.М. Ярмарок Суєти : роман без героя / Вільям Мейкпінс Теккерей ; перекл. з англ. О. Сенюк. – Київ : Дніпро. – (Вершини світового письменства ; Т. 29)
Кн. 1. – 1979. – 405 с.
1576305
  Теккерей В.М. Ярмарок Суєти : роман без героя / Вільям Мейкпінс Теккерей ; перекл. з англ. О. Сенюк. – Київ : Дніпро. – (Вершиини світового письменства)
Кн. 2. – 1979. – 382 с.
1576306
  Горький Максим Ярмарок у Голтві / Горький М. – Київ : ДЛВ, 1952. – 44 с.
1576307
  Хорунжий Ю.М. Ярмарок у Дрогобичі : повість і оповідання / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Молодь, 1984. – 208 с.
1576308
  Жиленко І.В. Ярмарок чудес : вірші, поеми / І.В. Жиленко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 112 с.
1576309
   Ярмиш О.Н. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 312-314. – ISSN 1993-0909


  Президія Національної академії правових наук України і редакційна колегія "Вісника Академії правових наук України" щиро вітають Олександра Назаровича Ярмиша з ювілеєм.
1576310
  Забіяка І. Ярмиш Юрій Феодосійович : [спогади] / Іван Забіяка // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 394-395. – ISBN 978-966-2726-03-9
1576311
  Мідянка П. Ярмінок : збірка поезій / Петро Мідянка. – Київ : Факт, 2008. – 128 с. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-359-272-5
1576312
   Ярмо Мякиля: Живопись. Каталог выставки.. – М., 1981. – 5с.
1576313
  Тургенєв І.С. Ярмолай і мельничиха. Малинова вода / І.С. Тургенєв. – Харків, 1935. – 32с.
1576314
   Ярмоленко Павел Андреевич : Библиогр. указ.: К 60-летию со дня рождения. – Харьков, 1987. – 11с.
1576315
   Ярмоленко Тетяна Савівна : [добірка матеріалів] // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 396-398. – ISBN 978-966-2726-03-9
1576316
  Абрамян Р.А. Ярмяно-индийские взаимоотношения и армянские переселенческие очаги в Индии. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.02 / Абрамян Р.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 43л.
1576317
  Дзюба-Погребняк Ярова Інга Миколаївна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 228-229. – ISSN 2075-437X
1576318
  Кулжинский С.П. Яровая вика по данным опытам с 1912 г.-1918 г. / С.П. Кулжинский. – Нежин, 1919. – 24с.
1576319
  Иванов П.К. Яровая пшеница / П.К. Иванов. – 2-е изд. – М, 1954. – 384с.
1576320
   Яровая пшеница. – Минск, 1954. – 16с.
1576321
  Кияк Г.С. Яровая пшеница / Г.С. Кияк. – Киев : Издательство АН УССР, 1957. – 183с.
1576322
  Гребенников С.Л. Яровая пшеница в Сибири / С.Л. Гребенников. – Новосибирск : Новосибгиз, 1949. – 374 с.
1576323
  Смирнов П.С. Яровизация вегетирующих растений и покоящихся почек двухлетних культур : Автореф... кандидата биол.наук: / Смирнов П.С.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т растениеводства. – Л., 1966. – 11л.
1576324
  Федоров А.К. Яровизация и ее загадка / А.К. Федоров, Л.П. Чельцова. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 174с. – ISBN 5-376-00821-5
1576325
   Яровизация кукурузы, проса, суданки, сорго и сои. – Одесса, 1932. – 24с.
1576326
  Васильев И.М. Яровизация людина, вики и чечевицы. / И.М. Васильев. – Москва, 1938. – 23с.
1576327
  Миролюбов К. Яровизация льна / К. Миролюбов. – Калинин, 1940. – 49с.
1576328
  Лысенко Т.Д. Яровизация сельскохозяйственных растений : С инструкцией по яровизации пшеницы, ячменя и овса / Т.Д. Лысенко, Ф.С. Степаненко. – Москва : Сельхозгиз, 1935. – 63с.
1576329
  Лысенко Т.Д. Яровизация сельскохозяйственных растений : С инструкцией по яровизации пшеницы, ячменя и овса / Т.Д. Лысенко. – 5-е, доп. изд. – Москва : Сельхозгиз, 1937. – 63с.
1576330
  Даскалюк А.П. Яровизация: итоги, проблемы, перспективы / А.П. Даскалюк; Морару К.В. – Кишинев : Штиинца, 1993. – 154 с.
1576331
  Сакало В.Д. Яровизація насіння. / В.Д. Сакало. – К., 1947. – 20с.
1576332
  Казьмирчук Г.Д. Яровий Валерій Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 321. – ISBN 96966-8060-04-0
1576333
   Яровий Валерій Іванович : Бібліографічний покажчик. – Київ, 2006. – 50с. – На тит. арк.: (До 60-річчя від народження). – ISBN 967-9487-34-9
1576334
  Стусенко О. Яровий іще живий // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 13 грудня (№ 25). – С. 18


  Роздуми над новою книжкою О. Ярового "Небесна твердь".
1576335
  Черниченко Ю.Д. Яровой клин / Ю.Д. Черниченко. – М., 1975. – 328с.
1576336
  Берг Л.С. Яровые и озимые расы у проходных рыб / Л.С. Берг, 1934. – 732с.
1576337
  Тельнюк С.В. Яром - долиною / С.В. Тельнюк. – К., 1991. – 400с.
1576338
  Седова М.В. Ярополч Залесский / М.В. Седова. – М, 1978. – 158с.
1576339
  Колибенко О. Ярослав-Федір Всеволодович - князь Переяславля Руського / О. Колибенко, О. Колибенко // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 5-13. – ISSN 2415-3567
1576340
  Вартанов Г.И. Ярослав Александрович Галан. / Г.И. Вартанов. – Москва, 1979. – 104с.
1576341
  Лысенко В.Ф. Ярослав Александрович Галан. Литературно-критический очерк : Автореф... канд. филолог.наук: / Лысенко В.Ф.; АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1952. – 16 с.
1576342
  Якутенко Ирина Ярослав Ашихмин: "Организм делает как лучше и убивает себя" // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 116-121 : фото
1576343
  Іщук О. Ярослав Богдан - "Всеволод Рамзенко" / Олександр Іщук, Наталія Ніколаєва // Літопис Української Повстанської Армії / [відпов. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2011. – С. 1-113 : іл., портр., табл. – (Події і люди ; кн. 14). – ISBN 978-966-2105-28-5(Ukr.) ; 978-1-897431-29-0(Can.)
1576344
  Ніколаєва Н. Ярослав Богдан - "Всеволод Рамзенко": підпільник та публіцист ОУН // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історія та наслідки : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 25-26 берез. 2011 р.) / Т-во відродження Укр. Нації, Львів. нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2013. – С. 371-380. – ISBN 978-966-1594-12-7
1576345
  Грабовський В. Ярослав Бодак // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 149-151. – ISSN 2224-0926
1576346
  Середа О. Ярослав Бохенський: публіцистична і редакторська діяльність // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 382-390. – ISSN 2524-0331
1576347
  Фіголь М.П. Ярослав Васильовч Пстрак / М.П. Фіголь. – К., 1966. – 68с.
1576348
  Степович А.И. Ярослав Врхлицкий и русская литература. – [Киев], 1926. – С. 174-184. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск из: Сборник статей в честь академика Алексея Ивановича Соболевского, изд. Акад. наук СССР, Л., 1928 (Сб. отд. Рус. яз. и словесности АН СССР, т. 101, № 3)


  На с. 1 дарчий надпис Миколі Василенко від автора
1576349
  Нестеренко А.Н. Ярослав Всеволодович // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 11. – С. 31-47. – ISSN 0042-8779


  Ярослав Всеволодович — син князя Всеволода Велике Гніздо, князь Переяславський, князь Новгородський, князь Владимиро-Суздальський, Великий князь КиївськийЯросла?в Все?володович (*8 лютого 1191 — †30 вересня 1246) — син князя Всеволода Велике Гніздо, ...
1576350
  Толочко П.П. Ярослав Всеволодович // Киев и Новгород в X-XIII вв. : ист. очерки / П.П. Толочко. – Киев : Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2018. – С. 222-239. – ISBN 978-617-7349-68-5
1576351
  Коцарев О. Ярослав Гадзінський: ірраціональні відблиски аналітичного методу // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 325-326
1576352
  Малий П.Д. Ярослав Галан-памфлетист / П.Д. Малий. – Київ, 1969. – 292с.
1576353
  Млинченко К.М. Ярослав Галан / К.М. Млинченко. – Сімферополь, 1957. – 132с.
1576354
  Беляев В.П. Ярослав Галан / В.П. Беляев, А.С. Елкин. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 239с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 9(497))
1576355
  Трофимук С. Ярослав Галан // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 213-216
1576356
  Беляев В.П. Ярослав Галан / В.П. Беляев, А.С. Елкин. – М., 1973. – 239с.
1576357
  Бєляєв В.П. Ярослав Галан / В.П. Бєляєв, А.С. Йолкін. – К., 1974. – 287с.
1576358
   Ярослав Галан (1902-1949 гг) : До 80-річчя з дня народження: Бібліогр. покажч. – Львів, 1982. – 355с.
1576359
   Ярослав Галан (1902-1949 гг). : Рекомендаційний покажчик літератури. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1952. – 28с.
1576360
   Ярослав Галан в Саратове.. – Саратов, 1981. – 72с.
1576361
  Дашківська Л.А. Ярослав Галан і театр. / Л.А. Дашківська. – Київ, 1978. – 295с.
1576362
   Ярослав Галан у фотографіях.. – Львів, 1977. – 16с.
1576363
   Ярослав Галан.. – Львів, 1956. – 84с.
1576364
   Ярослав Галан.. – Львів, 1965. – 224с.
1576365
  Вартанов Г.И. Ярослав Галан. / Г.И. Вартанов. – Львов, 1985. – 107с.
1576366
  Кулінич Г.Г. Ярослав Галан. Життя і творчість / Г.Г. Кулінич. – Київ : Дніпро, 1977. – 200 с.
1576367
  Кулінич Г.Г. Ярослав Галан. Літ. портрет / Г.Г. Кулінич. – К., 1965. – 146с.
1576368
  Елкин А.С. Ярослав Галан. Очерк жизни и творчества / А.С. Елкин. – Москва, 1955. – 270с.
1576369
  Антонов С.И. Ярослав Гашек- публицист советской печати : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Антонов С.И. ; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1969. – 23 с.
1576370
  Горжени З. Ярослав Гашек - журналист / З. Горжени. – М, 1983. – 296с.
1576371
   Ярослав Гашек : био-библиографический указатель. – Москва : Всесоюзная Книжная Палата, 1959. – 86 с., 1 л. портр. – (Писатели зарубежных стран / Всесоюз. гос. б-ка иностр. литературы)
1576372
  Востокова С.И. Ярослав Гашек / С.И. Востокова. – Москва, 1964. – 183с.
1576373
  Шевчук В.І. Ярослав Гашек / В.І. Шевчук. – Киев : Наукова думка, 1965. – 236с.
1576374
  Трофимкин И.И. Ярослав Гашек : биография писателя : пособие для уч-ся / И.И. Трофимкин. – Ленинград : Просвещение, 1973. – 127с.
1576375
  Токсина Инна Васильевна Ярослав Гашек : Библиогр. указ. рус. пер. и критич. лит. на рус. яз. / Токсина Инна Васильевна. – Москва, 1983. – 157с.
1576376
  Волков А.Р. Ярослав Гашек (1883-1923) / А.Р. Волков. – Черновцы, 1957. – 28с.
1576377
  Антонов С.И. Ярослав Гашек в Башкирии / С.И. Антонов. – Уфа : Башкнигоиздат, 1960. – 79 с. : ил.
1576378
  Санжиев Б.С. Ярослав Гашек в Восточной Сибири. / Б.С. Санжиев. – Иркутск, 1961. – 64с.
1576379
  Еланский Н.П. Ярослав Гашек в революционной России / Н.П. Еланский. – М, 1960. – 215с.
1576380
  Еланский Н.П. Ярослав Гашек. : пос. для учителей / Н.П. Еланский. – Москва : Просвещение, 1980. – 111 с.
1576381
  Добрянський І. Ярослав Грицковян: учений, культурно-освітній діяч / І. Добрянський, М. Зимомря, І. Зимомря // Життя у світлі освіти : studia in honorem : наук. збірник на пошану Ярослава Грицковяна / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки ; за ред.: проф. Ігор Добрянський, проф. Микола Зимомря]. – Кіровоград ; Кошалін ; Торонто ; Дрогобич : ПОСВІТ, 2011. – С. 6-13. – ISBN 978-966-2248-71-5
1576382
  Кочубей Ю.М. Ярослав Дашкевич і питання національних меншин в Україні // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 18-22. – ISSN 1608-0599
1576383
   Ярослав Дашкевич і Ярослав Ісаєвич: два обличчя величі історика // Історії істориків : обличчя й образи української історіографії ХХ століття / А. Портнов. – Київ : Критика, 2011. – С. 201-223. – ISBN 978-966-8978-46-3
1576384
  Гирич І. Ярослав Дашкевич: історик, що вчив неложними устами // Лицар духу : меморіал. зб., присвяч. проф. Ярославові Дашкевичу / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня ; упоряд.: І. Гирич та ін.]. – Львів : ІУАД, 2011. – С. 26-38
1576385
  Шевчук В. Ярослав Дзира (1931-2009) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 14-18. – ISBN 978-966-06-0729-3
1576386
   Ярослав Дмитрович Ісаєвич // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (343). – С. 147-149. – ISSN 0869-3595
1576387
  Пришляк В. Ярослав Дмитрович Ісаєвич (1936-2010) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 740-753. – (Нова серія ; вип. 15)


  Ярослав Дмитрович Ісаєвич - український історик, громадський діяч, академік НАН України, президент Міжнародної асоціації україністів, директор Інституту українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України.
1576388
  Гранин Д. Ярослав Домбровский / Д. Гранин, 1951. – 184с.
1576389
  Гранин Д.А. Ярослав Домбровский / Д.А. Гранин. – Ленинград : Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1955. – 220с.
1576390
  Дьяков В.А. Ярослав Домбровский / В.А. Дьяков. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 240 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 3(464))
1576391
  Дутчак Я. Ярослав Дутчак : Бібліографія вчених університету / Я. Дутчак. – Львів : Світ, 1995. – 56 с.
1576392
  Путята Т.В. Ярослав Иванович Грдина. 1871-1931. / Т.В. Путята, Б.Н. Фрадлин. – Москва : Наука, 1970. – 112 с.
1576393
  Вервес Г.Д. Ярослав Ивашкевич / Г.Д. Вервес. – Москва, 1985. – 254с.
1576394
  Мальков М.П. Ярослав Ивашкевич и Александр Блок: Опыт сопоставительно-топол. исслед. / М.П. Мальков. – Л., 1988. – 156с.
1576395
   Ярослав Игоревич Крестовский. – Москва, 1986. – 16с.
1576396
  Серебрянная В.И. Ярослав Ироревич Крестовский. / В.И. Серебрянная. – Л, 1987. – 144с.
1576397
  Вервес Г.Д. Ярослав Івашкевич / Г.Д. Вервес. – Київ, 1978. – 240с.
1576398
  Стріха М. Ярослав Івашкевич: нове повернення в Україну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6-7 жовтня (№ 178/179). – С. 31


  Дмитро Павличко представив книжку перекладів віршів видатного письменника.
1576399
   Ярослав Ісаєвич : Біобібліографія 1999-2005. – Київ, 2006. – 40с. – ISBN 966-02-3929-7
1576400
  Фігурний Ю. Ярослав Калакура - визначний український історик і вчений-українознавець / Ю. Фігурний, О. Ярошинський // Світочі українознавства : монографія / Ю.С. Фігурний, О.Б. Ярошинський. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 77-92


  Пропонується бібліографічний покажчик українознавчих праць Я.С. Калакури.
1576401
  Білинська М. Ярослав Лопатинський // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 191-193
1576402
  Василик С. Ярослав Лопатинський: реконструкція біографії на архівних джерелах // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 1 (45) : Театр. Музика. Кіно. – С. 122-127. – ISSN 1728-6875


  Ярослав Йосипович Лопатинський — український композитор, лікар. Закінчив Віденський медичний університет (1898). У 1915–1923 роках працював у Києві.
1576403
  Степовичка Л. Ярослав Мотика - глина і камінь / Спілкувалася Леся Степовичка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 22-28 серпня (№ 33). – С. 10-11


  В селі Чишки Пустомитівського району на Львівщині встановлено пам"ятник Тарасові Шевченку. Автор пам"ятника український скульптор - Ярослав Мотика.
1576404
  Демиденко Г.Г. Ярослав Мудрий - великий князь Русі : наук.-попул. нарис / Г.Г. Демиденко. – Харків : Право, 2013. – 351, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 346-350 та в прим.: с. 325-345. – ISBN 978-966-458-443-9
1576405
  Кочерга І. Ярослав Мудрий / І. Кочерга. – Х, 1947. – 133с.
1576406
  Кочерга І. Ярослав Мудрий / І. Кочерга. – К, 1981. – 149с.
1576407
  Кочерга І. Ярослав Мудрий / І. Кочерга. – Київ : Дніпро, 1982. – 140 с.
1576408
  Толочко Петро Ярослав Мудрий / Толочко Петро. – Київ : Альтернативи, 2002. – 272с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-7217-74-4
1576409
  Ричка Володимир Ярослав Мудрий // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 56-58. – ISSN 0130-7037
1576410
  Чйон Г. Ярослав Мудрий // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 69-72. – ISBN 978-966-432-087-7
1576411
   Ярослав Мудрий // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 14-19. – ISBN 978-966-8137-97-6
1576412
   Ярослав Мудрий // У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України / С.П. Сегеда. – Київ : Наш час ; Вид. дім "Києво-Могилнська академія", 2013. – С. 344-357. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-80-4


  Антропологічні дослідження.
1576413
  Духопельников В.М. Ярослав Мудрий / В. Духопельников ; [худож.-оформлювач І.М. Алексеєва]. – Харків : Час читати, 2016. – 119, [5] с. : іл. – Бібліогр.: с. 119-120. – ISBN 978-617-7176-11-3
1576414
  Половинська В.В. Ярослав Мудрий очима скандинавів // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 14. – С. 204-219. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1576415
  Сюндюков І. Ярослав Мудрий та Візантія: відповідь на виклики історії // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 48-67. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
1576416
  Касьянова О. Ярослав Мудрий як креативний та освічений стратег / О. Касьянова, В. Попова, Ю. Кузьменко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 квітня (№ 15). – С. 4


  4 квітня у рамках традиційних III Всеукраїнських наукових читань за участю молодих учених "Філологія початку XXI сторіччя: традиції та новаторство" відбувся круглий стіл "1000-ліття вокняжіння Ярослава Мудрого на Великому Київському Столі та розвиток ...
1576417
  Кочерга І. Ярослав Мудрий.Свіччине весілля / І. Кочерга. – К, 1951. – 338с.
1576418
  Кочерга І. Ярослав Мудрий.Свіччине весілля / І. Кочерга. – К, 1963. – 360с.
1576419
  Кочерга І. Ярослав Мудрий.Свіччине весілля / І. Кочерга. – К, 1987. – 324с.
1576420
  Сюндюков І. Ярослав Мудрий: урок послання через 1000 років // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26-27 грудня (№ 244/245). – С. 8


  Чому "героєм" "Дня" 2015 року стане саме цей видатний державний діяч?
1576421
  Демиденко Г. Ярослав Мудрий: факти і домисли його біографії // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 70-84. – ISSN 1993-0909
1576422
  Толочко П.П. Ярослав Мудрый / П.П. Толочко ; НАН Украины ; Ин-т археологии. – Киев : АДЕФ-Украина, 2011. – 264 с. : илл. – ISBN 978-966-187-090-0
1576423
  Шумилов Е.Н. Ярослав Мудрый и Ирина: семейно-государственная драма // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 11. – С. 145-152. – ISSN 0042-8779
1576424
  Табачник Д. Ярослав Мудрый как государственный деятель // Право Украины : юридический журнал : научно-практическое издание / Нац. акад. правовых наук Украины ; Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины ; Нац. ун-т "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого" [и др.]. – Киев, 2013. – № 1. – С. 166-180. – ISSN 2227-295X
1576425
  Неврлий М. Ярослав Неврлий у спогадах своїх учнів // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2001. – Рік вид. 49, № 2. – С. 61-66


  Сторінка з відродження Закарпаття і Пряшівщини.
1576426
  Ганіткевич Я. Ярослав Окуневський / Я. Ганіткевич, М. Солоненко, В. Шендеровський // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 58-63. – ISSN 1819-7329
1576427
   Ярослав Олійник: Перетворення нашої держави з централізованої на децентралізовану підвищило роль території і, відповідно, - регіонального, географічного й територіального підходу у вирішенні різних проблем суспільного розвитку / розмову вела Людмила Медведська // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 25 березня (№ 12). – С. 4-5 : фото. – ISSN 2219-5793


  Розмова з деканом географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Ярославом Олійником про факультет, який в останню суботу березня святкує 80 років із дня заснування. У статті згадуються імена представників географічної науки: П. Шищенко, С. ...
1576428
  Горбенко С.О. Ярослав Осмомисл -- реконструкція антропологічна та історична : Автореф... канд. мед..наук: 14.03.01 / Горбенко С. О.; Мін. охор. здоров"я України, Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 1996. – 28л.
1576429
  Грушевський М.С. Ярослав Осмомисл : історичні образи / Мих. Грушевський. – Київ : Друк. Т-ва "Петро Барський", 1917. – 79 с.
1576430
  Горбенко С.О. Ярослав Осмомисл : реконструкція антропологічна та історична / С.О. Горбенко ; Центр антропол. дослідж. м. Полтава. – Львів ; Винники : Історико-краєзнавчий музей м. Винники, 1996. – 217, [4] с. : іл., генеал. табл. та карта. – Бібліогр.: с. 137-152 та в підрядк. прим. – ISBN 966-95065-0-6
1576431
   Ярослав Осмомисл // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 26-29. – ISBN 978-966-8137-97-6
1576432
   Ярослав Осмомисл // У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України / С.П. Сегеда. – Київ : Наш час ; Вид. дім "Києво-Могилнська академія", 2013. – С. 358-366. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-80-4


  Антропологічні дослідження.
1576433
  Костик М. Ярослав Осмомисл / Марія Костик ; [редкол.: О. Береговський та ін.] ; Нац. заповідник "Давній Галич". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. – 111, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 104-110. – ISBN 978-966-668-307-9
1576434
   Ярослав Остапович Довгий (1933–2017) // Журнал фізичних досліджень / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. І. Вакарчук ; редкол.: І. Андронов, О.Бакай, М. Ваврух [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 21, № 3. – C. 3998-3-3998-4. – ISSN 1027-4642
1576435
  Потапенко Р. Ярослав Потапенко: історія у постатях (підходи, оцінки, інтерпретації) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 130-136. – ISSN 2415-3567
1576436
  Степула Н. Ярослав Резнік // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 291-292. – ISBN 966-7379-16-7
1576437
  Білокінь С. Ярослав Романович Дашкевич (1926-2010) / С. Білокінь, І. Скочиляс // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 723-740. – (Нова серія ; вип. 15)


  Ярослав Романович Дашкевич — український історик, археограф. Автор понад 1700 наукових та публіцистичних праць.
1576438
   Ярослав Романович Дашкевич (1926-2010) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 5-10. – ISBN 978-966-7379-86-5
1576439
  Дементьев Валерий Ярослав Смеляков = Сильный как терн / Дементьев Валерий. – Москва : Советская Россия, 1967. – 159 с.
1576440
  Рассадин С.Б. Ярослав Смеляков. / С.Б. Рассадин. – М., 1971. – 128с.
1576441
  Юрій М. Ярослав Степанович Калакура - вчений, новатор, учитель // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 7-12
1576442
  Коломієць Н.А. Ярослав Степанович Калакура - орач історичної ниви: ювілейний контекст // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 164-165. – ISSN 2227-183Х


  До ювілею відомого українського історика, джерелознавця, історіографа, українознвця, заслуженого працівника вищої школи УРСР, академіка Академії наук вищої школи України, докт. істор. наук, проф. каф. архівознавства та спеціальних галузей істор. науки ...
1576443
   Ярослав Степанович Калакура : до 75-річчя від дня народж. та 50-річчя наук. діяльності : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. В.Ф. Колесник ; упоряд.: Войцехівська І.Н. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – 159, [1] с., [8] арк. фотоіл. – ISBN 978-966-439-555-4
1576444
   Ярослав Степанович Подстригач. – Киев : Наукова думка, 1988. – 74 с.
1576445
  Железняк М.Г. Ярослав Степанович Яцків: наукові висоти, державна й громадська діяльність (з нагоди 75-річчя видатного українця) // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 72-73 : фото. – ISSN 2311-9780
1576446
  Олещук І. Ярослав Стецько - мужній борець за волю України // Зона : громадський та літературний часопис всеукраїнського товариства в"язнів і репресованих. – Одеса, 2011. – Вип. 27. – С. 240-243. – ISBN 978-966-2601-32-9
1576447
  Журавльов Д.В. Ярослав Стецько // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 382-385. – ISBN 978-966-14-1182-0
1576448
  Рій Г. Ярослав Стецько: незламний син свого народу (до 100 річчя від дня народження) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 45-46
1576449
  Набок Світлана Ярослав Стешенко: життєвий шлях і творчий доробок // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 95-103. – Бібліогр. в кінці ст.
1576450
  Самохвалова Л. Ярослав та Ярослава. Доля і кохання головної української націоналістки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 20-26 травня (№ 20). – С. 8-9
1576451
   Ярослав Федорук : біобібліогр. покажчик / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: І. Гирич, В. Кавунник, К. Козелецька та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – 66, [2] с. : портр. – Покажчик імен: с. 62-66. – Бібліогр.: с. 21-61 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8967-3
1576452
  Кожик Ф. Ярослав Чермак / Ф. Кожик. – М., 1985. – 305с.
1576453
  Зорин И.Г. Ярослав Чиж - новатор свиноводства / И.Г. Зорин. – К., 1960. – 36с.
1576454
   Ярослав Яцків: полюси життя та праці / НАН України, Голов. астроном. обсерваторія ; [відп. ред. В.С. Кислюк ; упоряд.: В.С. Кислюк, Р.Р. Кондратюк]. – Київ : ВАІТЕ, 2011. – 161, [2] с., [13] арк. фотогр. : фот., іл. – ISBN 978-966-2310-05-4


  Вельмишановному і дорогому Леоніду Васильовичу Губерському на добрий почин і вдячністю за співпрацю. 25.10.2011 р. Підпис.
1576455
  Гаврилюк Ю. Ярослав, який випрямив "хребет нації" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 21 січня (№ 3). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Археологічні розкопки Ярослава Пастернака та віднайдення крилоських історичних реліквій.
1576456
   Ярослава Олійника з ювілеєм ! // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 17 грудня (№ 51)


  Спіробітники МОНмолоді спорту, колеги по роботі вітають доктора економічних наук, декана географічного факультету Ярослава Олійника з з 60-річним ювілеєм.
1576457
  Герасименко Н. Ярослава Павличко. Мистецтво мовчання і немовчання // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 87-92. – ISSN 0236-1477
1576458
  Швец В.С. Ярослава Троян. / В.С. Швец. – М, 1962. – 83с.
1576459
   Ярославия. – Москва, 1989. – 234с.
1576460
   Ярославия. – Москва : Современник, 1990. – 527с. – (Сердце России)
1576461
  Дмитриева Елена Ярославль - город храмов и звонов : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 62-64
1576462
  Щенев В.А. Ярославль - город, вошедший во Всемирное культурное наследие : География. Города России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 3-8 : Фото. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0016-7207
1576463
   Ярославль - хранитель культурного наследия : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 68-69 : Фото
1576464
  Дружинин П. Ярославль / П. Дружинин, М. Морозова, С. Рейпольский. – Ярославль, 1950. – 115с.
1576465
  Чуковский Н.К. Ярославль / Н.К. Чуковский. – 2-е изд. – М, 1954. – 221с.
1576466
   Ярославль. – Ярославль, 1956. – 208с.
1576467
  Чуковский Н.К. Ярославль / Н.К. Чуковский. – 3-е изд. – М, 1957. – 214с.
1576468
   Ярославль. – Ярославль, 1960. – 72с.
1576469
   Ярославль. – 2-е изд. – Ярославль, 1960. – 268с.
1576470
  Суслов А.И. Ярославль / А.И. Суслов, С.С. Чураков. – Москва, 1960. – 279 с.
1576471
  Добровольская Э.Д. Ярославль / Э.Д. Добровольская. – Москва, 1968. – 223 с.
1576472
   Ярославль. – Ярославль, 1968. – 96 с.
1576473
  Храпек Г.В. Ярославль / Г.В. Храпек. – Москва, 1968. – 18с.
1576474
   Ярославль. – Москва, 1970. – 17 с.
1576475
   Ярославль. – Ярославль, 1971. – 80с.
1576476
  Козлов П.И. Ярославль / П.И. Козлов. – Ярославль, 1971. – 256с.
1576477
  Воейкова И.Н. Ярославль / И.Н. Воейкова, В.П. Митрофанов. – Ленинград : Аврора, 1973. – 164 с., [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 166. – (Серия "Города-музеи")
1576478
   Ярославль. – Москва, 1977. – 135 с.
1576479
  Козлов П.И. Ярославль / П.И. Козлов. – Ярославль, 1980. – 206с.
1576480
   Ярославль : История города в документах и материалах от первых упоминаний до 1917 г. – Ярославль, 1990. – 430с.
1576481
  Хуторянский Б.Л. Ярославль в ближайшем будущем / Б.Л. Хуторянский. – Ярославль, 1959. – 40с.
1576482
   Ярославль в цифрах. – Ярославль, 1985. – 70с.
1576483
  Савельев Владимир Ярославль готовится к 1000-летнему юбилею. Навстречу тысячелетию : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 78-79 : Фото
1576484
   Ярославль готовится к празднованию своего тысячелетнего юбилея : В Ярославле памятники тысячной банкноты лицезреть можно воочию. Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 62-63 : Фото
1576485
  Богданова Светлана Ярославль готовится к тысячелетию : Заблаговременно и серьезно... Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 69 : Фото
1576486
  Сопотова Людмила Ярославль на пороге перемен : Золотая корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 62-63 : Фото
1576487
   Ярославль социалистический. – Ярославль, 1960. – 366с.
1576488
   Ярославль.. – Ярославль, 1962. – 112с.
1576489
   Ярославль. Под знаком 1000-летия : Древний город, устремленный в будущее. Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 68-69 : Фото
1576490
  Шамурин Ю.И. Ярославль. Романов-Борисоглебск. Углич / Юрий Шамурин. – Москва : Т-во "Образование", 1912. – 91 с., 30 л. ил. – (Культурные сокровища России ; Вып. 1)
1576491
  Добровольская Э.Д. Ярославль. Тутаев / Э.Д. Добровольская, Б.В. Гнедовский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Искусство, 1971. – 239 с.
1576492
  Добровольская Э.Д. Ярославль. Тутаев / Э.Д. Добровольская, Б.В. Гнедовский. – Москва : Искусство, 1981. – 311 с.
1576493
  Богданова Светлана Ярославль: 1000-летие не за горами : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 76-77 : Фото
1576494
  Савельев Владимир Ярославль: древний город, устремленный в будущее // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 72-73 : Фото
1576495
  Арапов Е.В. Ярославль: Путеводитель / Е.В. Арапов; Под ред.М.Г.Мейеровича. – Москва : Советская Россия, 1976. – 271с.
1576496
  Ермаков Дмитрий Ярославль: три года до тысячелетия : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 80 : Фото
1576497
  Волков П.М. Ярославльская организация КПСС в период строительства коммунизма / П.М. Волков. – Ярославль, 1970. – 132с.
1576498
   Ярославна. – Ярославль, 1963. – 100с.
1576499
  Киселев И.М. Ярославна / И.М. Киселев. – Кемерово, 1968. – 103с.
1576500
  Коваленко Л.М. Ярославна / Л.М. Коваленко. – Дніпропетровськ, 1969. – 158с.
1576501
  Жолоб С.К. Ярославна / С.К. Жолоб. – К, 1969. – 48с.
1576502
  Крикуненко Лариса Ярославна конца ХХ века / Крикуненко Лариса. – Никополь, 2001. – 92с.
1576503
  Журавльов Д.В. Ярославни // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 37-42. – ISBN 978-966-14-1182-0


  Анастасія, Єлизавета й Анна.
1576504
  Гормин В.В. Ярославово дворище и древний торг / В.В. Гормин. – Ленинград : Лениздат, 1968. – 48 с.
1576505
  Гормин В.В. Ярославово дворище и древний торг : Путеводитель / В.В. Гормин. – 2-е. – Ленинград : Лениздат, 1972. – 50 с.
1576506
  Семенов А.И. Ярославово Дворище и Торг / А.И. Семенов. – Новгород, 1958. – 46с.
1576507
  Шевяков С.П. Ярославская деревня в период перехода к новой экономической политике : Автореф... канд. ист.наук: / Шевяков С. П.; Моск. гор. пед. ин-т. – Ярославль, 1959. – 23л.
1576508
  Масленицын С.И. Ярославская иконопись (Альбом) / С.И. Масленицын. – Москва, 1973. – 41с.
1576509
  Масленицын С.И. Ярославская иконопись = Jaroslavian icon painting / С.И. Масленицын. – 2-е изд., доп. – Москва, 1983. – 40с.
1576510
  Север Н.М. Ярославская Мельпомена / Н.М. Север. – Ярославль, 1969. – 269с.
1576511
   Ярославская область. – Ярославль : Ярославское областное изд-во, 1939. – 215 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
1576512
   Ярославская область. – Ярославль, 1957. – 95с.
1576513
   Ярославская область в одиннадцатой пятилетке. – Ярославль, 1986. – 136с.
1576514
   Ярославская область глазами туристов : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 75
1576515
   Ярославская область за 50 лет, 1936-1986. – Ярославль, 1986. – 324с.
1576516
   Ярославская область за 60 лет. – Ярославль, 1977. – 159с.
1576517
   Ярославская область. В Ярославской области число туристов превысило миллион : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 52 : Фото
1576518
   Ярославские портреты XVIII-XIX веков. – М, 1980. – 40с.
1576519
   Ярославские портреты XVIII-XIX веков. – Москва, 1984. – 26с.
1576520
  Федорова И.Н. Ярославские портреты XVIII-XIX веков: альбом / И.Н. Федорова, С.В. Ямщиков. – 2-е изд. – Москва, 1986
1576521
  Баженов Г.В. Ярославские страдания / Г.В. Баженов. – М., 1986. – 436с.
1576522
   Ярославский альманах. – ЯрославльЯрославское Ярославль : Ярославское областное государственное издательство
№3. – 1949. – 276 с.
1576523
   Ярославский архив дворян Викентьевых XVII века. – Ярославль, 1989. – 94с.
1576524
   Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник : Путеводитель по отделениям музея г. Ярославля. – Ярославль, 1978. – 80с.
1576525
   Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник. – М, 1980. – 79с.
1576526
  Генкин Л.Б. Ярославский край и разгром польской интервенции в Московском государстве в начале XVII века. / Л.Б. Генкин. – Ярославль, 1939. – 175с.
1576527
   Ярославский медицинский институт. – Ярославль, 1971. – 20с.
1576528
   Ярославский областной словарь. – Ярославль, 1981. – 65с.
1576529
   Ярославский областной словарь. – Ярославль, 1982. – 57с.
1576530
   Ярославский областной словарь. – Ярославль, 1984. – 133с.
1576531
   Ярославский областной словарь. – Ярославль, 1985. – 146с.
1576532
   Ярославский областной словарь. – Ярославль, 1986. – 131с.
1576533
   Ярославский областной словарь. – Ярославль, 1987. – 154с.
1576534
   Ярославский областной словарь. – Ярославль
7. – 1988. – 108с.
1576535
   Ярославский областной словарь. – Ярославль, 1989. – 145с.
1576536
   Ярославский планетарий : проспект лекций и библиограф. указатель. – Ярославль : Знание, 1968. – 26 с.
1576537
   Ярославский худжожественный музей. – Ярославль, 1982. – 125с.
1576538
   Ярославский худжожественный музей. – М, 1983. – 20с.
1576539
   Ярославский худжожественный музей. – Ярославль, 1987. – 126с.
1576540
  Степанов К.А. Ярославское ополчение в Отечественной войне 1812 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 146-150. – ISSN 0042-8779
1576541
  Журавлев Андрей Ярославское побоище : Ярославская трагедия // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 144-155 : Фото
1576542
   Ярославское Поволжье X-XI вв. : по материалам Тимеревского, Михайловского и Петровского могильников. – Москва : [б.и.], 1963. – 144 с. : ил., табл. + прил.: сводные табл.
1576543
   Ярославська область оценила итоги и перспективы : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 26 : Фото
1576544
   Ярославу Богдановичу Олійнику - 60 років // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 1 (66) : 80-річчю кафедри економічної та соціальної географії присвячується. – С. 120


  Про кафедру економічної та соціальної географії географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
1576545
   Ярославу Богдановичу Олійнику - 60! / колектив географічного факультету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Про творчий шлях ювіляра - декана географічного факультету, зав. кафедри економічної та соціальної географії Я.Б. Олійника. Коротка біографічна довідка. Лауреат премій: імені Тараса Шевченка КНУТШ, імені В. Вернадського Української Екологічної ...
1576546
   Ярославу Олійнику - 50 ! // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 295-297. – ISBN 966-95774-3-8
1576547
  Мусабеков Ю.С. Ярославцы -- ученые химики / Ю.С. Мусабеков. – Ярославль, 1950. – 64с.
1576548
   Ярославцы на берегах Невы. – Ярославль, 1966. – 71с.
1576549
  Татаренко Л.С. Яростный колокол / Л.С. Татаренко. – Киев, 1979. – 86с.
1576550
  Лопес М. Яростный ливень / М. Лопес. – М, 1972. – 179с.
1576551
  Поперечный А.Г. Ярость - жизнь / А.Г. Поперечный. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 94 с.
1576552
  Яновский Е.Г. Ярость / Е.Г. Яновский. – Москва, 1958. – 122 с.
1576553
  Вылев Д. Ярость / Д. Вылев. – София, 1971. – 188с.
1576554
  Чепижный А.К. Ярость : Роман / А.К. Чепижный. – Донецк : Донбас, 1973. – 264с.
1576555
  Чепижный А.К. Ярость / А.К. Чепижный. – К, 1985. – 254с.
1576556
  Чепижный А.К. Ярость / А.К. Чепижный. – К, 1985. – 254с.
1576557
   Ярость благородная. Антифашистская поэзия Европы (1933-1945). – М, 1970. – 436с.
1576558
   Ярость благородная. Сборник воспоминаний партизан. – М, 1963. – 240с.
1576559
   Ярость благородная. Сборнки воспоминаний партизан. – М, 1963. – 240с.
1576560
  Кандауров И.М. Ярость благородства. / И.М. Кандауров. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1986. – 318 с.
1576561
  Маркандайя К. Ярость в сердце. / К. Маркандайя. – М., 1971. – 214с.
1576562
  Куликов Б.Н. Ярость жизни: Очерки, повести, рассказы. / Б.Н. Куликов. – Ростов н/Д, 1980. – 272с.
1576563
  Коренев А.К. Ярость.. / А.К. Коренев. – М., 1964. – 215с.
1576564
  Левінець Р.П. Яроцький Василь Якович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 322. – ISBN 96966-8060-04-0
1576565
  Паламарчук О.Л. Яроцький Василь Якович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 241. – ISSN 2075-437X


  З 1846 р. -ад"юнкт по кафедрі історії літератури і слов"янських мов, з 1856 р. - виконувач обов"язків екстраординарного професора, у1864-1875 рр. - виконувач обов"язків секретаря історико-філологічного факультету Київського університету, 1875 за ...
1576566
  Паламарчук О.Л. Яроцький Василь Якович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 229. – ISSN 2075-437X
1576567
   Яроцький Василь Якович (1824-1897) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 102. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
1576568
  Маковей О.С. Ярошенко : Істоpична повість / Осип Маковей. – У Львові (Львів) : Hакладом С. Гоpука ; З дpук. В.А. Шийковського, 1905. – 324 с.
1576569
  Маковей О.С. Ярошенко / О.С. Маковей. – Львів, 1926. – 259с.
1576570
  Маковей О.С. Ярошенко / О.С. Маковей. – Київ, 1928. – 246с.
1576571
  Маковей О.С. Ярошенко / О.С. Маковей. – Київ : Дніпро, 1967. – 278с.
1576572
  Маковей Осип Ярошенко : Історична повість / Маковей Осип; Передм. О.Є. Засенка. – Київ : Дніпро, 1985. – 269с. – (Дніпро : Бібліотека украінської класики)
1576573
  Маковей О.С. Ярошенко : історична повість, нариси / О.С. Маковей. – Львів : Каменяр, 1989. – 260с. – ISBN 5-7745-0038-1
1576574
   Ярошенко Анна Ефимовна, Попов Алексей Алексеевич. Выставка "Ювелирное искусство". Москва 1979. – Москва, 1979. – 17с.
1576575
  Поленова И.В. Ярошенко в Петербурге / И.В. Поленова. – Ленинград, 1983. – 221с.
1576576
  Гром В.М. Ярошинський О.Б. Волинь у роки Української національної революції середини XVII ст. - К.: Видавничий дім "Стилос", 2005. - 460 с. / В.М. Гром, В.І. Цибульський // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 217-221. – ISSN 0130-5247


  Рецензія
1576577
   Ярошовець Володимир Іванович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 11-13
1576578
  Ширнин Л.Н. Яруга. / Л.Н. Ширнин. – М., 1981. – 64с.
1576579
   Яружна система Канівського регіону / С. Бортник, Е. Палієнко, Н. Погорільчук, О. Ковтонюк // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 155-164. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
1576580
  Корнус А.О. Яружно балочні парагенетичні геоморфосистеми півночі Сумсько-Богодухівської рівнини : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 250-256 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
1576581
  Вашека О.В. Ярусна мінливість анатомічних ознак вай деяких папоротей-інтродуцентів / О.В. Вашека, О.В. Брайон // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 66-67. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Встановлено закономірність зміни деяких ксероморфних ознак вай папоротей в акропетальному напрямку, що відповідає "Закону Заленського".
1576582
  Таранюк Т.А. Ярусність рельєфу малого міста як індикатор еколого-геоморфологічних умов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-58. – (Географія ; Вип. 45)


  Дано коротку характеристику природних умов малого волинського міста Ізяслава, а також морфологічних ярусів рельєфу цього міста, які обумовлюють сучасне формування природно-антропогенної морфоскульптури, контролюють умови міграції осадових відкладів та ...
1576583
   Ярусное расчленение нижнего девона Тихоокеанской области на территории СССР. – Москва : Недра, 1978. – 155 с. : ил.
1576584
   Ярусное расчленение нижнего кембрия. Стратиграфия. – Москва : Наука, 1984. – 184с.
1576585
   Ярусные и зональные шкалы бореального мезозоя СССР : Труды. – Вып. 722. – Москва : Наука, 1989. – 223с. – Труды, основанные в 1960 г. – ISBN 5-02-004600-0
1576586
  Колганов Т.П. Ярусный подход к оценке функционирования ЭВМ в условиях ИВЦ / Т.П. Колганов. – Киев, 1977. – 12 с.
1576587
  Родин Н.А. Ярусы. Роман / Н.А. Родин. – М., 1973. – 376с.
1576588
  Иванов П.А. Ярче легенды / П.А. Иванов, С.М. Флигельман. – Москва, 1969. – 64с.
1576589
  Иванов П.А. Ярче легенды. / П.А. Иванов, С.М. Флигельман. – Калинин, 1983. – 127с.
1576590
  Семчук О.Н. Ярче пламени. / О.Н. Семчук. – М., 1989. – 140с.
1576591
  Юнг Р. Ярче тысячи солнц. Повествование об ученых-атомниках : Пер.с англ. / Р. Юнг. – Москва : Гос.изд-во лит-ры в области атомн.науки и техники, 1960. – 280 с.
1576592
  Селифонов А. Ярый лог / А. Селифонов. – Л, 1932. – 208с.
1576593
  Козырь Л.И. Ярь / Л.И. Козырь. – М, 1972. – 128с.
1576594
  Геращенко А.И. Ярь : роман / А.И. Геращенко. – Ростов -на-Дону, 1984. – 464с.
1576595
  Геращенко А.И. Ярь: роман / А.И. Геращенко. – Ростов -на-Дону, 1979. – 368с.
1576596
  Геращенко А.И. Ярь: роман / А.И. Геращенко. – М, 1981. – 400с.
1576597
  Геращенко А.И. Ярь: роман / А.И. Геращенко. – Ростов -на-Дону
2. – 1982. – 207с.
1576598
  Бажан М. Яса / М. Бажан. – Київ : ДЛВ, 1960. – 164с.
1576599
  Сидоренко В. Яса : поезії / В. Сидоренко. – Київ : Молодь, 1972. – 56 с.
1576600
  Мушкетик Ю.М. Яса : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 596с.
1576601
  Мушкетик Ю.М. Яса : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1990. – 831с. – (Б-ка іст. прози)
1576602
  Самійленко М.О. Яса / М.О. Самійленко. – Київ : Український письменник, 1995. – 344 с.
1576603
  Мушкетик Ю.М. Яса / Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо. – (Українська література). – ISBN 966-03-3540-7
Розділи 1-17. – 2006. – 415 с.
1576604
  Мушкетик Ю.М. Яса / Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо. – (Українська література). – ISBN 966-03-3541-5
Розділи 18-33. – 2006. – 416с.
1576605
  Гурунц Л. Ясаман-обидчивое дерево / Л. Гурунц. – М., 1971. – 144с.
1576606
  Дамешек Л.М. Ясачная политика царизма в Сибири в XIX - начале XX века / Л.М. Дамешек. – Иркутск, 1983. – 135с.
1576607
  Армен М. Ясва : повесть / Мкртич Армен ; пер. с арм. автора и А. Дмитриевой. – Москва : Советский писатель, 1954. – 339 с.
1576608
  Горбатюк В.І. Ясен-дерево / В.І. Горбатюк. – Київ, 1983. – 190 с.
1576609
  Йогансен М. Ясен / М. Йогансен. – Х., 1930. – 64с.
1576610
  Крищенко В.Д. Ясен день : поезії / В.Д. Крищенко. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 104 с.
1576611
  Васильев Н.Г. Ясеневые и ильмовые формации советского Дальнего Востока : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.05 / Васильев Н.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Центр. сиб.ботсад. – М, 1980. – 48л.
1576612
  Василашко В.Ф. Ясенець / В.Ф. Василашко. – Київ, 1988. – 114с.
1576613
  Яневський Славко Ясени / Яневський Славко. – К., 1974. – 191с.
1576614
  Яневський Славко Ясени / Яневський Славко. – К., 1975. – 192с.
1576615
  Яневський Славко Ясени / Яневський Славко. – К., 1982. – 195с.
1576616
  Шаповал М.Т. Ясени : поезії / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1982. – 75 с.
1576617
  Бондарчук П.Ф. Ясени опівночі / П.Ф. Бондарчук. – Донецк, 1971. – 160с.
1576618
  Гдаль Г.І. Ясени при дорозі. / Г.І. Гдаль. – К., 1986. – 71с.
1576619
  Герасименко Ю.Г. Ясениця : поезії / Ю.Г. Герасименко. – Київ, 1964. – 84 с.
1576620
  Гусєв В.І. Ясенізм / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 426. – ISBN 966-642-073-2
1576621
  Пеник І.Г. Ясеновий мольберт. / І.Г. Пеник. – Львів, 1990. – 59с.
1576622
  Александров И.В. Ясень : стихи / Александров И.В. – Тула : Кн. изд-во, 1969. – 72 с.
1576623
  Спринчан Б.П. Ясень / Б.П. Спринчан. – Минск, 1973. – 126с.
1576624
  Поликарпов С.И. Ясень / С.И. Поликарпов. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 95 с.
1576625
  Бурылов Б.Н. Ясень : стихи / Б.Н. Бурылов. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1976. – 78 с.
1576626
  Алатырцев В.И. Ясень / В.И. Алатырцев. – Рига : Лиесма, 1976. – 139 с.
1576627
  Быстров Б.Н. Ясень шумит.- Маринка / Б.Н. Быстров. – Саратов, 1960. – 99с.
1576628
  Сухов Ф.Г. Ясень. / Ф.Г. Сухов. – М, 1979. – 160с.
1576629
  Лаптева Л.П. Ясинский Михаил Никитич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 384-385
1576630
  Дмитрієв В.С. Ясинський Антон Микитич / В.С. Дмитрієв, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 323. – ISBN 96966-8060-04-0
1576631
  Степченко О.П. Ясинський Михайло Ілліч, завідуючий відділом україніки ВБУ в 1923-1933 рр. // Українські вчені - фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-1934) / О.П. Степченко. – Київ : НБУВ, 2008. – С. 153-165. – ISBN 978-966-02-4885-4


  Бібліограф і бібліотекознавець, закінчив історико-філологічний факультет Університету Св. Володимира (1914), у 1946 р. - завідуючий бібліографічним відділом, головний бібліограф в Науковій бібліотеці Київського університету.
1576632
  Гриценко І.С. Ясинський Михайло Микитович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 178. – ISBN 978-966-06-0557-2
1576633
  Степовий О. Ясир / Олекса Степовий ; Худ. оформл. Мирослава Григор"єва. – [ Б. м. ] : На чужині, 1947. – 56 с., [8 с. іл.]
1576634
   Ясир : листи, оповідання і народна творчість у німецькій неволі : у двадцятиліття звільнення, 1945-1965. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1966. – 68 с. : іл.
1576635
  Концельман Г. Ясир Арафат : от террориста к человеку мира / Герхард Концельман ; [пер. с нем.: О.Е. Рывкиной, И.И. Жаровой]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 477, [2] с. – Загл. обл.: Арафат. – (Серия "След в истории"). – ISBN 5-222-00404-X
1576636
  Дашкевич Я.Р. Ясир з України (XV - перша половина XVII ст.) як історико-демографічна проблема // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 40-47. – (Нова серія ; вип. 2)
1576637
  Кагамлик С.Р. Яскрава духовна особистість // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 103-105


  "Яскрава духовна особистість 18 ст. митрополит Тимофій Щербацький".
1576638
  Тереверко О. Яскрава зірка Буковини // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 18 жовтня (№ 42). – С. 21


  18 жовтня минає 150 років від дня народження Євгенії Ярошинської, що ввійшла до української культури як талановита письменниця, активна громадська діячка, педагог, перекладачка, фольклористка, етнограф.
1576639
  Білан А. Яскрава зірка Лариси Хоролець // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 2 с. обкл. – ISSN 0868-9644
1576640
  Неврлий М. Яскрава зірка української поезії


  Про українського поета і науковця львів"янина Олександра Гордона.
1576641
  Машевський О.П. Яскрава особистість // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 111


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1576642
  Третяк К. Яскрава особистість Любомир-Володимир Баран // Наше слово. – Варшава, 2009. – 24 травня (№ 21). – С. 11. – ISSN 0027-8254
1576643
  Матяш І. Яскрава постать української науки: Сергій Маслов і архівна справа / Ірина Матяш // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 247-267. – Бібліог.: с. 265-267. – ISBN 966-02-2554-7
1576644
  Малишева Ірина Яскрава Сирія : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 64-71 : Фото
1576645
  Сергієнко Г.Я. Яскрава сторінка визвольного руху / Г.Я. Сергієнко. – Київ, 1971. – 48с.
1576646
  Мельничайко В. Яскравий вияв громадянської мужності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 45-55. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6


  У статті розглянуто памфлет Лесі Українки "Голос однієї російської ув"язненої". У ньому висловлено різкий осуд французьких поетів та артистів, які захоплено вітали візит царя Миколи II до Парижа, здійснено змістовний, структурний, мово-стилістичний ...
1576647
  Мельничайко В. Яскравий вияв громадянської мужності / В. Мельничайко, М. Криськів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 86-93. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1


  "Розглянуто памфлет Лесі Українки «Голос однієї російської ув’язненої». У ньому висловлено різкий осуд французьких поетів та артистів, які захоплено вітали візит царя Миколи ІІ до Парижа, здійснено змістовний, структурний, мово-стилістичний аналіз ...
1576648
  Нагірняк З. Яскравий пролог української державності // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 16 березня (№ 49/50). – С. 15


  Проголошення Карпатської України 1938-1939 років.
1576649
  Ковальчук А. Яскравий символ епохи. Світлої пам"яті Левка Лук"яненка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 23-29 серпня (№ 34). – С. 5
1576650
  Мірошниченко М. Яскраві будні університетської бібліотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 43-44


  Науково-технічна бібліотека НТУ "Київський політехнічний інститут" ім. Г.І. Денисенка.
1576651
  Червінський В. Яскраві грані національної історії: відродження традицій українського меценатства // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2000. – Вип. 14. – С. 153-160.
1576652
   Яскраві грані таланту вченого (до 60-річчя від дня народження професора О. Чередниченка) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-57. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817
1576653
  Гнатюк А.Д. Яскраві грані таланту вченого (До 60-річчя від дня народження професора О.І. Чередниченка) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : Науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2007. – Том 4 № 2 (11). – С. 113-119.
1576654
  Борисова А.М. Яскраві сторінки життя і творчості Пала Глазового // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 7 (263). – С. 23-29
1576655
  Лещенко М.Н. Яскраві сторінки спільної боротьби / М.Н. Лещенко. – Київ, 1963. – 40с.
1576656
   Ясли в колхозе. – Воронеж, 1936. – 49с.
1576657
  Степанюк Б.П. Ясна далечінь / Б.П. Степанюк. – Київ, 1956. – 215 с.
1576658
  Рильський М.Т. Ясна зброя : Статті / М.Т. Рильський. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 285с.
1576659
  Хоменко Б.В. Ясна зоря української літератури / Б.В. Хоменко. – К., 1983. – 47с.
1576660
  Сакстон А. Ясна павутинка в темряві / А. Сакстон. – Київ, 1966. – 339с.
1576661
  Ступин Г.Л. Ясная моя судьба: стихи / Г.Л. Ступин. – М., 1987. – 140с.
1576662
  Шишаев Б.М. Ясная осень / Б.М. Шишаев. – М, 1977. – 393с.
1576663
   Ясная поляна : Литературно-художественный и публицистический журнал. – Тула, 1990-. – ISSN 0868-5150
№ 1. – 1990
1576664
  Толстая-Есенина Ясная Поляна / Толстая-Есенина. – М., 1942. – 231с.
1576665
   Ясная Поляна. – Тула, 1950. – 96с.
1576666
   Ясная Поляна. – Тула, 1952. – 178с.
1576667
  Поповкин А.И. Ясная Поляна / А.И. Поповкин. – М., 1956. – 95с.
1576668
  Толстой Л.Н. Ясная Поляна / Л.Н. Толстой. – Москва, 1961. – 120с.
1576669
  Мищенко А.И. Ясная Поляна / А.И. Мищенко. – Москва, 1963. – 47 с.
1576670
   Ясная Поляна. – Тула, 1963. – 160с.
1576671
  Щербаков Б.В. Ясная Поляна / Б.В. Щербаков. – Москва, 1970. – 30с.
1576672
   Ясная Поляна. – Л., 1973. – 48с.
1576673
   Ясная Поляна. – Москва, 1978. – 312с.
1576674
   Ясная Поляна. – Тула, 1980. – 48с.
1576675
  Никитина Н. Ясная Поляна : Путеводитель по заповеднику / Н. Никитина, В. Никитин. – Тула, 1982. – 159 с.
1576676
   Ясная Поляна. – Тула, 1985. – 157с.
1576677
  Никитина Н.А. Ясная Поляна / Н.А. Никитина, В.П. Никитин. – Тула, 1989. – 157с.
1576678
   Ясная Поляна : российский литературно-художественный и публицистический журнал : Приокское книжное издательство Министерства печати и массовой информации РСФСР. – ISSN 0868-5150
№1. – 1991. – 208 с.
1576679
   Ясная Поляна : российский литературно-художественный и публицистический журнал : Приокское книжное издательство Министерства печати и массовой информации РСФСР. – ISSN 0868-5150
№2. – 1991. – 176 с.
1576680
  Архангельская Т.Н. Ясная Поляна в годы войны / Т.Н. Архангельская. – Тула, 1985. – 94с.
1576681
  Щербаков Б.В. Ясная Поляна Л.Н.Толстого : Пейзажи художника Б.В.Щербакова. Альбом роепродукций / Б.В. Щербаков. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 35с. – Для наукч.фонда расст.: СФ/567707
1576682
  Ксенофонтов А.И. и Улыбышев В.И. Ясная Поляна сегодня / А.И. и Улыбышев В.И. Ксенофонтов. – Тула, 1960. – 39с.
1576683
  Ксенофонтов А.И. Ясная Поляна сегодня / А.И. Ксенофонтов, В.И. Улыбышев. – 2-е, доп. – Тула, 1961. – 40с.
1576684
  Ксенофонтов А.И. Ясная Поляна сегодня / А.И. Ксенофонтов. – Тула, 1971. – 55с.
1576685
  Москаленко А. Ясная Поляна: альбом репродукций / А. Москаленко. – Тула, 1978. – 110с.
1576686
   Ясная Поляна: Дом-музей Л.Н. Толстого. – М., 1986. – 155с.
1576687
  Макуха М. Ясне бездоріжжя : Вірші / М. Макуха. – Київ : Поезія, 2000. – 70с. – ISBN 966-7116-53-0
1576688
  Стефаунсон Т. Ясне майбутнє, / Т. Стефаунсон. – К, 1990. – 142с.
1576689
  Селянський Любомир [Петришин І.] Ясне Сонїчко Руси-України : Історична повістка [про князя Володимира Святославича] / Написав Любомир Селянський [псевд.]. – Коломия : Накл. Видавн. Спілки укр. учительства ; З дpук. М. Білоуса, 1903. – 44, [3] с.: іл. – (Народны читанки ; Ч. 9-10)


  На тит. арк. екслібрис-печатка Галини Сидоренко
1576690
  Панова В. Ясний берег. : повесть / В. Панова. – Иваново, 1950. – 198 с.
1576691
  Панова В.Ф. Ясний берег. / В.Ф. Панова. – Киев, 1950. – 160с.
1576692
  Упеник М. Ясний виднокруг / М. Упеник. – К., 1955. – 95с.
1576693
  Гонтарь А. Ясний день : поезії / А. Гонтарь; пер. с евр. – Київ : Молодий більшовик, 1940. – 94 с.
1576694
  Марусик Т. Ясний і чистий образ борця // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 жовтня (№ 42). – С. 11


  Пам"яті українського літературознавця Володимира Панченка.
1576695
   Ясний Каганець України : збірник матеріалів та творів про Марка Каганця, присвячений 100-річчю з дня його загибелі / [ матеріал зібрав В. Максимів ; упоряд. : О. Полянський, В. Максимів ; наук. ред. Л. Сеник ]. – Львів : ПАІС, 2008. – 76 с. – ISBN 978-966-7651-87-9
1576696
  Соволь К. Ясний місяць : [ лірика ] / Кім Соволь ; [ пер. І. Бондаренка ]. – Київ : Грані-Т, 2008. – 368 с. – ISBN 978-966-465-195-7
1576697
  Шаповал М.Т. Ясний хліб : повісті, мініатюри / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1969. – 304 с.
1576698
  Андрєєв О.Д. Ясні далі : повість / Андрєєв О.Д. – Київ : Молодь, 1953. – 187, [5] с. : іл.
1576699
  Грінченко Б.Д. Ясні зорі : п"єса / Б.Д. Грінченко. – Харків ; Київ, 1927. – 101с.
1576700
  Минко В.П. Ясні зорі. / В.П. Минко. – К., 1951. – 256с.
1576701
   Ясні усмішки. – Х., 1970. – 85с.
1576702
  Сєцінський О. Ясніє і зове велика мета = Great purpose shines and beckons : спомини, доп., ст., промови та ін. / інж. Осип Сєцінський ; зібрала дружина, Марія Сєцінська ; вступ. сл. інж. Михайла Цибульського ; Т-во укр. інженерів у Канад. – Торонто : Євшан-зілля, 1978. – 244 с. : іл., портр. – Б-ка Мирона і Марти Барабаш. - Текст укр., англ. – Бібліогр. у підрядк. прим.
1576703
  Стешенко О.М. Ясній пам"яті товариша : (Матеріали до біографії Лесі Українки) / О.М. Стешенко. – Б. м. : б. в., 1937. – [15] с. : 1л. портр. – Окр. відб.: с. 101-115
1576704
  Плоткін Г.Д. Ясно бачу : поезії / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1960. – 156 с.
1576705
  Плоткин Г.Д. Ясно вижу / Г.Д. Плоткин. – М., 1962. – 83с.
1576706
  Чуев Ф.И. Ясно солнышко / Ф.И. Чуев. – М, 1970. – 119с.
1576707
  Ладижець В.І. Ясновид : поезії / В.І. Ладижець. – Ужгород : Карпати, 1974. – 223 с.
1576708
  Тарасенко А. Ясновидющі очі Андрія Антонюка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.118-121. – ISSN 0130-1799


  Художник Андрій Антонюк
1576709
  Сотник Ю.В. Ясновидящая, или Эта ужасная "улица" / Ю.В. Сотник. – М., 1990. – 239с.
1576710
  Чечулин А.И. Ясногорье / А.И. Чечулин. – Свердловск, 1982. – 64с.
1576711
  Фихте И.Г. Ясное , как солнце, сообщение широкой публике о подлинной сущности новейшей философии. Попытка принудить читателей к пониманию / И.Г. Фихте. – М, 1937. – 108с.
1576712
  Фихте И.Г. Ясное как солнце сообщение широкой публике о подлинной сущности новейшей философии / И.Г. Фихте. – Москва : Полиграфкнига, 1937. – 107с.
1576713
  Мавлянов Ж. Ясное небо : роман / Жунай Мавлянов ;. – Москва : Советский писатель
кн.2. – 1988. – 202 с.
1576714
  Цао Юй. Ясное небо. / Юй. Цао. – М., 1958. – 179с.
1576715
  Пермяк Е.А. Ясное солнышко / Е.А. Пермяк. – Москва, 1955. – 88с.
1576716
  Юшков Г.А. Ясное эхо тайги : книга стихов / Геннадій Юшков ; переводы с коми В.Павлинова и И.Старшинова. – Сыктывкар : Коми книжное издательство, 1970. – 128 с.
1576717
  Позельская А. Яснополянская библиотека : о личной библиотеке Л.Н. Толстого / Александра Позельская // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2008. – № 3. – С. 39-42
1576718
  Маковецкий Д.П. Яснополянские записки / Д.П. Маковецкий. – М., 1923. – 84с.
1576719
  Вдовенко Е.Ф. Яснополянские мелодии / Е.Ф. Вдовенко. – Тула, 1977. – 220с.
1576720
   Яснополянский сборник. – Тула, 1955. – 335с.
1576721
   Яснополянский сборник. – Тула, 1960. – 224с.
1576722
   Яснополянский сборник. – Тула, 1960. – 230 с.
1576723
   Яснополянский сборник. – Тула, 1962. – 208с.
1576724
   Яснополянский сборник. – Тула, 1965. – 228с.
1576725
   Яснополянский сборник : Статьи, материалы, публикации. – Тула : Приокское книжное издательство, 1968. – 256с.
1576726
   Яснополянский сборник. – Тула, 1970. – 238с.
1576727
   Яснополянский сборник : Статьи. Материалы. Публикации. – Тула : Приокское книжное издательство
Вып. 10. – 1974. – 248 с.
1576728
   Яснополянский сборник : Статьи. Материалы. Публикации. – Тула : Приокское книжное издательство
1976. – 1976. – 230 с.
1576729
   Яснополянский сборник : Статьи. Материалы. Публикации. – Тула : Приокское книжное издательство
1980. – 1981. – 253 с.
1576730
   Яснополянский сборник : Статьи. Материалы. Публикации. – Тула : Приокское книжное издательство
1982. – 1984. – 240 с.
1576731
   Яснополянский сборник : Статьи. Материалы. Публикации. – Тула : Приокское книжное издательство
1984. – 1984. – 271 с.
1576732
   Яснополянский сборник : Статьи. Материалы. Публикации. – Тула : Приокское книжное издательство
1986. – 1986. – 270 с.
1576733
   Яснополянский сборник. 1978. – Тула, 1978. – 319с.
1576734
  Щелоков Ю.М. Яснополянский сенокос / Ю.М. Щелоков. – Москва, 1975. – 103с.
1576735
  Кондратик Л.Й. Яснопольський Леонід Миколайович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 104-105. – ISBN 5776391970
1576736
   Яснопольський Леонід Миколайович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 256-257. – ISBN 966-02-0537-6
1576737
   Яснопольський Леонід Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 136. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1576738
  Гриценко І.С. Яснопольський Леонід Миколайович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 213. – ISBN 978-966-06-0557-2
1576739
  Короткий В.А. Яснопольський Леонід Миколайович (1873-1957) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 642. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
1576740
   Яснопольський Микола Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 136. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1576741
  Башмашников И. Ясность / И. Башмашников. – М, 1936. – 71с.
1576742
  Барбюс Анри Ясность / Барбюс Анри. – Москва, 1960. – 255с.
1576743
  Дроботов В.Н. Ясность / В.Н. Дроботов. – Волгоград : Кн. изд-во, 1963. – 92 с.
1576744
  Егоров К.Я. Ясность / К.Я. Егоров. – Львов, 1965. – 27с.
1576745
  Крученюк П. Ясность : десятистишия / Петря Крученюк; пер. с молд. Е.Елисеева. – Москва : Советский писатель, 1971. – 174 с.
1576746
  Шведов Я.З. Ясность : избранные стихи / Яков Шведов. – Москва : Художественная литература, 1977. – 190 с. – Миниатюрное издание
1576747
  Иванникова Е.В. Ясность / Е.В. Иванникова. – Волгоград, 1982. – 96с.
1576748
  Абрамов Г.М. Ясность : стихотворения / Герман Абрамов ; [худож. И. Гусева]. – Москва : Советский писатель, 1988. – 125, [1] с. : ил.
1576749
  Хвиля А. Ясною дорогою / А. Хвиля. – Х, 1927. – 246с.
1576750
  Андреев А.Д. Ясные дали : повесть / Андреев А.Д. – Москва : Трудрезервиздат, 1950. – 231 с.
1576751
  Садовский Е. Ясные дали / Е. Садовский. – Минск, 1951. – 136с.
1576752
  Андреев А.Д. Ясные дали : повесть / Андреев А.Д. – 2-е изд. – Москва : Трудрезервиздат, 1952. – 200 с.
1576753
  Андреев А.Д. Ясные дали : повесть / Андреев А.Д. – Москва : Трудрезервиздат
Ч. 2. – 1955. – 276 с.
1576754
  Меркулов А.П. Ясные дали / А.П. Меркулов. – Сталинград, 1959. – 126с.
1576755
   Ясные дали. – Черкесск, 1959. – 260с.
1576756
   Ясные дали. – М., 1959. – 143с.
1576757
   Ясные дали. – Калининград, 1962. – 80с.
1576758
  Красавин Ю.В. Ясные дали : рассказы и повести / Ю.В. Красавин. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 271с.
1576759
   Ясные дали. – Саранск, 1973. – 195с.
1576760
  Садовский Е.И. Ясные дали. / Е.И. Садовский. – Минск, 1951. – 136с.
1576761
  Андреев А.Д. Ясные дали. Широкое течение : повесть, роман / Андреев А.Д. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 416 с. : ил.
1576762
  Красавин Ю.В. Ясные дни / Ю.В. Красавин. – М., 1985. – 399с.
1576763
  Самунин М.Н. Ясные зори / М.Н. Самунин. – Владивосток, 1962. – 224с.
1576764
  Самунин М.Н. Ясные зори / М.Н. Самунин. – Владивосток, 1962. – 224с.
1576765
  Харари Кейт Ясные сны = The creative sleep program : Осознанные сновидения за 30 дней / Харари Кейт, Памела. Вейнтрауб. – Киев : София, 1995. – 160с. – На обкл.: 30-дневный курс осознанного сновидения. – ISBN 5-7101-0053-6
1576766
  Панова В.Ф. Ясный берег. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1949. – 220с.
1576767
  Панова В.Ф. Ясный берег. / В.Ф. Панова. – Москва, 1950. – 214с.
1576768
  Коваленков А.А. Ясный день / А.А. Коваленков. – М, 1946. – 184с.
1576769
  Коваленков А.А. Ясный день / А.А. Коваленков. – М, 1958. – 240с.
1576770
  Пашков И.Г. Ясный колодец души : стихи / Иван Пашков. – Харьков : Майдан, 2008. – 124 с. – (Поэзия Слобожанщины). – ISBN 978-966-372-236-8
1576771
  Глушаков Е.Б. Ясный огонь / Е.Б. Глушаков. – М, 1985. – 79с.
1576772
  Майский П.Н. Ясный полдень / П.Н. Майский. – М, 1988. – 127с.
1576773
  Глозус М.Ю. Ясный путь / М.Ю. Глозус. – Красноярск, 1953. – 172с.
1576774
  Белеков А. Ясный путь / А. Белеков. – Фрунзе, 1958. – 114 с.
1576775
  Бычко В.В. Ясный свет / В.В. Бычко. – М.-Л., 1966. – 79с.
1576776
  Боровиков С.Г. Ясный талант / С.Г. Боровиков. – Саратов, 1986. – 229с.
1576777
  Астафьев В.П. Ясным ли днем / В.П. Астафьев. – Вологда, 1972. – 256с.
1576778
  Астафьев В.П. Ясным ли днем / В.П. Астафьев. – Москва, 1989. – 668с.
1576779
  Сомов Н.А. Ясным утром / Н.А. Сомов. – Воронеж, 1981. – 174с.
1576780
   Ясперс (Jaspers) Карл // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 970. – ISBN 966-316-069-1
1576781
  Бычков В.П. Ясская математическая школа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бычков В.П.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1963. – 15л.
1576782
   Ясско-Кишиневские Канны. – М., 1964. – 280с.
1576783
   Яссы. – Бухарест, 1962. – 10с.
1576784
  Леон А. Яссы / А. Леон. – Бухарест, 1965. – 71с.
1576785
  Каррьер Ж. Ястреб из Мае / Ж. Каррьер. – Москва, 1980. – 254 с.
1576786
  Сулейманов А.Б. Ястреб мой : стихи / А.Б. Сулейманов. – Москва : Современник, 1983. – 78 с.
1576787
  Зигмонте Д.А. Ястреб над бором : романы / Д.А. Зигмонте. – Москва : Советский писатель, 1988. – 479 с.
1576788
  Королев С.А. Ястребиное необ / С.А. Королев. – Ростов н/Д, 1978. – 46с.
1576789
  Воскресенская З.И. Ястребки / З.И. Воскресенская. – Москва, 1982. – 96с.
1576790
  Обухов М. Ястребови / М. Обухов. – К., 1959. – 396с.
1576791
  Обухов М.М. Ястребовы / М.М. Обухов. – Воронеж, 1980. – 311с.
1576792
  Иванян Э.А. Ястребы войны / Э.А. Иванян. – М, 1984. – 160с.
1576793
  Александрович Г.С. Ястребы и саламандры : об ультраправой опасности в США / Г.С. Александрович. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 431 с. : ил.
1576794
  Стивен К. Ястребы мира // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2007. – № 27. – С. 18-21. – ISSN 0131-0097


  Відносини між Росією і США. Нова холодна війна?
1576795
  Костылев В.А. Ястребята: повесть в рассказах / В.А. Костылев. – Тула, 1985. – 144с.
1576796
   Ястремський Іван Олександрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 417
1576797
   Ястремський Іван Станіславович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 85. – ISBN 966-8352-11-4
1576798
  Ковтун І. Яструби : роман / І. Ковтун. – Харків : Книгоспілка, 1929. – 107 с.
1576799
  Бубенок О.Б. Ясы и бродники в степях Восточной Европы ( 6 - начало 13 вв ) / О.Б. Бубенок; НАНУ, Ин-тут востоковедения им.А.Е.Крымского; Осет.нац.-культ. об. "Ирыстон"; Отв.ред.О.И.Прицак. – Киев : Логос, 1997. – 244с. – ISBN 966-581-018-9
1576800
  Цыбин В.Д. Ясь / В.Д. Цыбин. – М., 1982. – 142с.
1576801
   Ясько Анатолій Олександрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 417
1576802
  Боярчук К. Ясько Чернецький / К. Боярчук. – Харків, 1929. – 44с.
1576803
  Стъпов П. Ятакът. / П. Стъпов. – София, 1966. – 226с.
1576804
  Катинас В. Ятарь и янтареносные отложения Южной Прибалтики. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Катинас В.; Вильнюсский гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Втльнюс, 1968. – 29л.
1576805
  Трънски С Ятачки / С Трънски. – София : Партиздат, 1983. – 247 с.
1576806
  Базилевський В.О. Ятрань : поезії / В.О. Базилевський. – Київ, 1968. – 46 с.
1576807
  Логвиненко В.А. Ятрань / В.А. Логвиненко. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 504 с.
1576808
   Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України. – Київ : [б. в.], 2002-
№ 4. – 2004. – 159, [1] с.
1576809
   Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко. – Київ ; Харків ; Тернопіль
№ 8. – 2008
1576810
   Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко. – Київ ; Харків ; Тернопіль
№ 9. – 2009
1576811
  Уразовська О.С. Ятрогенна патологія і її медико-правова значимість // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 93-95
1576812
  Даньшин М. Ятрогенні злочини: поняття та криміналістична характеристика // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 207-216. – ISSN 1993-0909
1576813
   Яурэйска-беларускі слоунічак.. – Менск, 1932. – 218с.
1576814
  Струве В.В. Яфетидологическое письмо и египетский алфавит // Яфетический сборник / Институт, и мышления Академии Наук СССР языка. – Ленинград, 1932. – Вып. 7. – С. 111-114
1576815
  Петрова Е.Н. Яфетидология лицом к школе // Яфетический сборник / Институт, и мышления Академии Наук СССР языка. – Ленинград, 1932. – Вып. 7. – С. 9-17
1576816
  Марр Н.Я. Яфетический Кавказ и третий этический элемент в создании средиземноморской культуры / Н.Я. Марр. – Лейпциг, 1920. – 54с.
1576817
   Яфетический сборник. – Петроград
Вып. 2. – 1923. – 167 с.
1576818
   Яфетический сборник. – Москва-Ленинград : Государственное издательство
Вып. 3. – 1925. – 177 с.
1576819
   Яфетический сборник. – Ленинград
Вып. 4. – 1926. – 207 с.
1576820
   Яфетический сборник. – Ленинград : Издательство Академии наук СССР
Вып. 5. – 1927. – 179 с.
1576821
   Яфетический сборник. – Ленинград : Издательство Академии наук СССР
Вып. 6. – 1930. – 179 с.
1576822
   Яфетический сборник. – Ленинград : Издательство Академии наук СССР
Вып. 7. – 1932. – 227 с.
1576823
   Яфетический сборник. – Ленинград : Издательство Академии наук СССР
Вып. 7. – 1932. – 227 с.
1576824
  Институт Яфетический сборник = Recueil Japhetique / Институт, и мышления Академии Наук СССР языка; Акад. Наук СССР ; Ин-т языка и мышления ; ред. Н.Я. Марр. – Ленинград : Изд-во Акад. Наук СССР
Вып. 7. – 1932. – 227 с.
1576825
  Чиныбаева А.Д. Яхзык науки и развитие точного знания / А.Д. Чиныбаева. – Фрунзе, 1984. – 74с.
1576826
   Яхимов ждет украинских гостей : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 44-46 : Фото. – ISSN 1998-8044
1576827
  Дніпровський І. Яхта "Софія". / І. Дніпровський. – Х.-Одесса, 1930. – 75с.
1576828
  Біленко Василь Яхтинг по-дорослому : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 58-69 : Фото
1576829
  Біленко Василь Яхтинг. Із турків у греки і назад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (83). – С. 30-35 : фото
1576830
  Митина Н. Яхты российских императоров // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 7 (91). – С. 56-83. – ISSN 1812-867Х
1576831
  Митина Н. Яхты русских императоров // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 8 (92). – С. 50-87. – ISSN 1812-867Х
1576832
  Лунин Б.В. Яхья Гулямович Гулямов / Б.В. Лунин. – Ташкент : Фан, 1979. – 24с.
1576833
   Яцеленко Борис Вікторович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 256. – ISBN 978-617-573-038-6
1576834
   Яценко Борис Павлович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 170-171
1576835
   Яценко Борис Павлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 315-317 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1576836
   Яценко Борис Павлович (1942) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 185-186. – ISBN 966-95774-3-5
1576837
  Лой А. Яценко О.І. – наставник із Снєжного // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (57). – C. 176-179


  Яценко Олександр Іванович у 1980–1984 роки — завідувач кафедри філософії Інституту підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при Київському університеті. Згадується філософський факультет КНУ ім. Т. Шевченка, викладачі - В.І. Шинкарук, А. Горак.
1576838
   Яценко Ольга Юріївна // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 281


  Про життя і творчість співробітниці кафедри геодезії та картографії КНУ імені Тараса Шевченка.
1576839
   Яценко Ольга Юріївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 317 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1576840
   Яценко Ольга Юріївна (1973) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 187. – ISBN 966-95774-3-5
1576841
   Яценко Станіслав Сергійович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 36-37
1576842
   Яценко Станіслав Сергійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 274. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1576843
   Яценку Борису Павловичу - 65! // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 153.


  1991-2006 рр. - засновник та завідувач каф. країнознавства та туризму КНУТШ.
1576844
   Яценку Борису Павловичу - 70! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-54. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817
1576845
   Яценку Борису Павловичу - 75! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 189-190. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  1 січня 2017 р. виповнилося 75 років від дня народження Яценка Бориса Павловича - економіко-географа, країнознавця, доктора географічних наук, професора та засновника кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса ...
1576846
  Коваль П. Яценюк: "український Бальцерович" чи новий "князь" Львов? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 45). – С. 3
1576847
  Павленко О. Яцик, який відмовився бути духовно бідним // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 26 квітня (№ 16). – С.1,5


  "Ярославів Вал" представив сьоме видання бестселера М. Слабошпицького про мецената П. Яцика.
1576848
   Яцимирский Александр Иванович : Биобиблиогр. справ. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 112с.
1576849
   Яцимирський Віталій Костянтинович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 305
1576850
   Яцимирський Віталій Костянтинович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 86. – ISBN 966-8352-11-4
1576851
   Яцимирський Костянтин Борисович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 421. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1576852
  Журавльов Д.В. Яцко Бородавка, Яків Неродич (? - 1621) // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 105-107. – ISBN 978-966-14-1182-0
1576853
  Франко І.Я. Яць Зелепуга : Бориславське оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1926. – 66с.
1576854
  Медведевских Юрий Григорьевич Ячеечные модели в катализе и адсорбции : Автореф... доктора химич.наук: 02.00.04 / Медведевских Юрий Григорьевич; МВ и ССО УССР. Львовский политехнический ин-т. – Львов, 1990. – 36л.
1576855
  Лариков Л.Н. Ячеистый распад пересыщенных твердых растворов / Л.Н. Лариков, О.А. Шматко. – Киев : Наукова думка, 1976. – 223 с.
1576856
  Горбатов Б.Л. Ячейка / Б.Л. Горбатов. – 4-е изд. – Москва, 1929. – 191с.
1576857
  Чернышев А.С. Ячейка. / А.С. Чернышев. – Саратов, 1958. – 78с.
1576858
  Чернышев А.С. Ячейка. / А.С. Чернышев. – Ярославль, 1967. – 100с.
1576859
  Лин И. Ячейкина дочь / И. Лин. – Москва-Л., 1925. – 80с.
1576860
  Власов А.А. Ячменный дым / А.А. Власов. – Свердловск, 1979. – 268с.
1576861
  Чухрай Г.Е. Ячмень / Г.Е. Чухрай. – Владимир, 1951. – 16с.
1576862
   Ячмень. – Архангельск, 1952. – 14 с.
1576863
   Ячмень и овес. – Москва, 1959. – 304 с.
1576864
  Мушкетик Юрій Ячні пампушки : оповідання // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 298-300
1576865
  Шпорт К.С. Яшар Кемаль і його роман "Легенда гори Арарат" до питання ідентифікації культури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 259-264
1576866
  Абдусаматов Х.Ш. Яшен -- драматург : очерк жизни и творчества : [пер. с узб.] / Х.Ш. Абдусаматов, М. Саматов; Х.Ш. Абдусамитов, М. Саматов. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1971. – 256 с. : портр.
1576867
  Поліщук Б.М. Яшка з претензією : Гуморески, усмышки, жартывливы сценки / Б.М. Поліщук. – Київ : Молодь, 1975. – 119с.
1576868
  Колосов М.М. Яшкина одиссея : повесть / М.М. Колосов. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 176с.
1576869
  Колосов М.М. Яшкина одиссея / М.М. Колосов. – Москва, 1979. – 328с.
1576870
  Шевченко І. Яшко / І. Шевченко. – Полтава, 1923. – 41с.
1576871
  Пронько М.Г. Яшко з Решетняків : повість / М.Г. Пронько. – Львів : Каменяр, 1985. – 72 с.
1576872
  Семенов В.Б. Яшма / В.Б. Семенов. – Свердловск, 1979. – 355с.
1576873
   Яшмовая нить : Антология японской классической литературы. – Москва : Восточная литература, 1998. – 399с. – (Классическая литература Востока). – ISBN 5-02-017912-4
1576874
   Яшмовые ступени. – М., 1989. – 349с.
1576875
  Матюшин Г.Н. Яшмовый пояс Урала / Г.Н. Матюшин. – М., 1977. – 175с.
1576876
  Смолин А.П. Яшмы Урала и Алтая / А.П. Смолин. – Москва : Недра, 1968. – 30с.
1576877
  Татьянин Д.Н. Яшумовский перегон / Д.Н. Татьянин. – Воронеж, 1957. – 78с.
1576878
   Ященку Виктору Романовичу - 80 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 63-64 : фото. – ISSN 0016-7126
1576879
  Кампош Эберт Бруну Ящер с крыльями. Крылатые и Арарипе / Кампош Эберт Бруну, Красовский Сергей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – август, № 119. – С. 122-133 : фото
1576880
  Кружков Г. Ящерица : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 12 (1028). – С. 3-9. – ISSN 0130-7673
1576881
  Галимов Р.З. Ящерица на камне / Р.З. Галимов. – Ташкент, 1957. – 176с.
1576882
  Бердиев Руслан Ящерицы : Животные // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 34-48 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1576883
  Царевский С.Ф. Ящерицы из рода Phrynocephalus / С.Ф. Царевский. – 303-306с.
1576884
  Бадмаева Валентина Ивановна Ящерицы Калмыкии : Автореф... Канд. биологнаук: 03.00.08 / Бадмаева Валентина Ивановна; Ин-т зоологии им И.И.Шмальгаузена. – К, 1983. – 24л.
1576885
  Окштейн Игорь Ящерицы куруглоголовки / Окштейн Игорь, Шинкаренко Станислав // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Август. – С. 78-89 : фото
1576886
   Ящерицы с островов черепах // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 176 : Фото
1576887
  Шинкаренко Станислав Ящерка без ног // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 155, август. – С. 42 : фото
1576888
  Алифанов Владимир Ящеры из Кулинды. Юрские обитатели Забайкалья / Алифанов Владимир, Савельев Сергей // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – ноябрь (№ 98). – С. 70 : фото
1576889
  Нелихов Антон Ящеры из Чебоксар. Синие кости // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 74 : фото
1576890
  Герасимов С. Ящик // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2007. – № 6. – С. 109-120. – ISSN 1728-8568
1576891
  Павловский Е.Н. Ящик для собирания и перевозки живых животных / Е.Н. Павловский. – Петроград : Изд. "Печатное дело", 1915. – С. 147-152 : ил. – Без. тит. л. - Отд. оттиск: Труды Имп Петроградского О-ва естествоиспытателей. 1915, т. XLVI, в. 1, № 4


  Над Обл. надпись от руки: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от преданного от автора
1576892
  Рыбак Н.С. Ящик Пандоры : Рассказ о позднем прозрении / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Правда, 1964. – 47с.
1576893
  Юденич М. Ящик Пандоры / М.Юденич. – Москва : ООО Издательство АСТ, 2000. – 368с. – (Русская проза : 3 тысячелетие). – ISBN 5-17-003050-9
1576894
  Долгополова С. Ящик Пандоры сэра Гордона Брауна // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 17/18. – С. 53-55
1576895
   Ящук Василь Павлович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 72
1576896
  Щербак Н.Н. Ящурки Палеарктики / Н.Н. Щербак. – Киев, 1974. – 296с.
<< На початок(–10)1571157215731574157515761577

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,