Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>
1574001
   "Учителі - це творці змін, а не відтворювачі готових схем" / шпальти підготувала Дарина Матат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 10. – ISSN 2219-5793
1574002
  Урись Т. "Учителі історії мають особливу місію у вихованні дитини". Як готують педагогів, чиї уроки мають значний вплив на формування світогляду людини і суспільства // Україна молода. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 9). – С. 9


  "Продовжуючи серію статей про факультети одного з найстаріших і найпотужніших закладів вищої педагогічної освіти України - Національного педуніверситету імені М.П. Драгоманова, якому виповнюється 185 років, сьогодні розповідаємо про історичний ...
1574003
  Рубан В. "Учителі малювання" Київського університету // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1984. – Вип. 18. – С. 342-352. – ISSN 0206-8001
1574004
  Гільберг Т.Г. "Учитель доти залишається вчителем, доки вчиться сам" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 11 (189). – С. 30 : фото
1574005
  Таран Л. "Учитель і вічний учень" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11/12. – С. 92-98. – ISSN 0208-0710


  Спогади.
1574006
   "Учитель" пишется с заглавной буквы.. – М., 1985. – 47с.
1574007
  Киселев А.Ф. "Учитель, перед именем твоим..." // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 36-39. – ISSN 1726-667Х
1574008
   "Учитель, перед именем твоим...". Сб.. – 2-е изд. – М., 1986. – 221с.
1574009
  Мякишев В. "Учитель, перед имененм твоим..." Прозвища школьных преподавателей как объект лингвистического анализа // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 77-84. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
1574010
  Кузьміна С.Л. "Учити мислити самостійно" : київські академісти початку XX ст. про філософію у школі // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 2. – С. 14-26. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716


  У статті розкрито сучасну актуальність поглядів київських академічних філософів початку XX ст.: Г. Челпанова, О. Гілярова, П. Ліницького, П. Кудрявцева, О. Селіхановича, О. Гіляровича і Г. Челпанова, які у 1897 р. добились відкриття при Університеті ...
1574011
  Посохов И.С. "Учиться или жениться?": проблемы студенческих браков в Российской империи во второй половине 19- начале 20 вв. / И.С. Посохов. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць / МОУ. Харківський держ. ун-тет ім.В.Н.Каразіна;Ред.кол.:С.І.Посохов,С.Б.Сорочан та ін. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 226- 230. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 966-623-336-3
1574012
  Нагайко Т. "Учітеся, читайте, і чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь": освітянська фабула громадівського руху другої половини XIX ст. у вітчизняному історичному дискурсі // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 62-72. – ISSN 2522-4611
1574013
  Шалиганова А. "Учредительницы и хранительницы" першої громадської бібліотеки Харкова: з історії Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 60-63. – ISSN 2518-7341


  У статті розкривається роль жінок-просвітників у становленні та розвитку першої громадської бібліотеки Харкова
1574014
  Павлова-Сильванская "Учреждение о губерниях" 1775 г. и его классовая сущность. : Автореф... канд. ист.наук: / Павлова-Сильванская М.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. источниковед. истории СССР. – М., 1964. – 19л.
1574015
  Белей Л. "Учуйте русинов!", або Сепаратизм по-закарпатськи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 49 (421) 11-17 .12.2015. – С. 22-24. – ISSN 1996-1561


  Як і для чого формувалося сучасне неорусинство.
1574016
  Мірошниченко Л.Я. "Ущелина" Доріс Лессінг // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 266-284. – ISBN 978-966-11-0683-2
1574017
  Зинченко В.Г. "Ф.Л.Век" А.Ирасека и чешский исторический роман конца XIX начала ХХ столетия : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.04 / Зинченко В.Г.; Ин-т литературы АН УССР. им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 27л.
1574018
  Маслійчук В. Училищна реформа та перші училища в Харківському намісництві (Слобідсько-Українській губернії) у 1788-1798 роках // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 282-304. – (Нова серія ; вип. 19/20)
1574019
  Маслійчук В. Училищна реформа у Київському намісництві та Київське Головне народне училище (1788-1796 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 26-31. – ISSN 1998-4634
1574020
  Львова М. Училка / Марина Львова. – Санкт-Петербург : Азбука : Книжный клуб "Терра", 1997. – 382, [2] с. – (Народный роман). – ISBN 5-7684-0038-9
1574021
   Учим английский. В 3-х ч.. – М.
ч. 2. – 1991. – 254с.
1574022
   Учим английский. В 4-х ч.. – М.
ч. 4. – 1992. – 253с.
1574023
   Учим буквы и цифры [Електронний ресурс] : сборник игр, обучающих навыкам чтения и счета, возраст 4 - 7 лет. – Москва : Compedia, 2004. – 1 CD + буклет (4 с.), регистрационная карточка. – Системн. требования: Microsoft, Windows 98SE/Me/2000/XP, процессор Pentium II 200 МГц, 32 МБ опер. памяти, разреш экрана 800х600 с глубиной цвета 16 бит, 8-скор. уст-во для чтения комп.-дисков или DVD, звук. уст-во.- Загл. с этикетки диска. – (Несерьезные уроки)


  Висвітлено процес формування громадянського суспільства та місце і роль у цьому процесі соціальної роботи. Визначаються елементи формування українського громадянського суспільства засобами соціальної роботи. Розкрито особливості соціальної роботи як ...
1574024
  Шатилов С.Ф. Учим говорить по-немецки / С.Ф. Шатилов. – М., 1964. – 78с.
1574025
  Святелик З.И. Учим детей вязать: альбом. / З.И. Святелик. – Київ, 1986. – 80с.
1574026
  Гиглавый А.В. Учим работать с ЭВМ / А.В. Гиглавый. – М., 1984. – 47с.
1574027
  Волков И.П. Учим творчеству / И.П. Волков. – Москва, 1988. – 96с.
1574028
  Акишина А.А. Учим читать быстро и эффективно = Путь к педагогическому мастерству : путь к педагогическому мастерству : учеб. пособ. / А.А. Акишина, В.И. Шляхов. – Москва : Русский язык, 1991. – 135 с. – ISBN 5-200-00462-4
1574029
   Учим японские иероглифы: 1850 основных иероглифов.. – Санкт-Петербург, 1997. – 416с.
1574030
  Бородина В.А. Учим...читать / В.А. Бородина, С.М. Бородин. – Л., 1985. – 192с.
1574031
  Нетребенко А. Учимо та навчаємося самі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 29 : фото
1574032
  Войчишена Л.В. Учимося змалечку // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 47-48
1574033
  Гушинець Олена Учимося творчості : урок поетичного перевтілення (5 клас) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-18


  Відомо, що кожна дитина має свої, тільки їй властиві риси характеру, образ мислення, сприйняття світу. Тому перед учителем-словесником постає складне завдання:впізнати найперші прояви незвичайних здібностей учня й організувати навчання так, щоб дати ...
1574034
  Леве Г. Учимся всю жизнь / Г. Леве. – Москва : Прогресс, 1983. – 127 с.
1574035
   Учимся выступать публично [Електронний ресурс] : практический курс. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 CD-ROM. – Систем. требования : MS Windows 98SE и выше, процессор Intel Celeron / Pentium III не менее 600 МГц, 256 Мб ОЗУ, видеоадаптер - память 32 МБ, поддержка разрешения 1024х786 пикс., 16 бит, 24-скоростн. CD-ROM, 150 Мб своб. пр-ва .-Загл. с этик. диска. – (Школа развития личности Кирилла и Мефодия)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % Практический курс поможет Вам освоить приемы речевого воздействия на аудиторию, научиться четко, уверенно, доходчиво и убедительно излагать свою точку зрения и грамотно строить свои выступления. Речь - это ...
1574036
   Учимся вязать.. – Саранск, 1991. – 110 с.
1574037
  Шах-Назарова Учимся говорить по-английски: сб. текстов и упражнений. / Шах-Назарова. – М., 1996. – 376с.
1574038
  Шах-Назарова и др. Учимся говорить по английски : Сборник текстов и упражнений / и др. Шах-Назарова. – Москва : Светотон, 1995. – 336с. – ISBN 5-7419-0009-7
1574039
   Учимся думать [Електронний ресурс] : сборник занимательных игр, развивающих навыки мышления, возраст 5-9 лет. – Москва : Compedia, 2004. – 1 CD + буклет (4 с.), регистрационная карточка. – Системн. требования: Microsoft, Windows 98SE/Me/2000/XP, процессор Pentium II 200 МГц, 32 МБ опер. памяти, разреш экрана 800х600 с глубиной цвета 16 бит, 8-скор. уст-во для чтения комп.- дисков или DVD, звук. уст-во.- Загл. с этикетки диска. – (Несерьезные уроки)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % -Лабиринты и ребусы, мозаики и головоломки -Шесть увлекательных игр -Несколько уровней сложности -Красочное оформление
1574040
   Учимся запоминать [Електронний ресурс] : cборник игр, развивающих память и смекалку; возраст 3-6 лет. – Москва : Compedia, 2004. – 1 CD + буклет (4 с.), регистрационная карточка. – Системн. требования: Microsoft, Windows 98SE/Me/2000/XP, процессор Pentium II 200 МГц, 32 МБ опер. памяти, разреш экрана 800х600 с глубиной цвета 16 бит, 8-скор. уст-во для чтения комп.-дисков или DVD, звук. уст-во.- Загл. с этикетки диска. – (Несерьезные уроки)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % Головоломки, загадки, лабиринты Несколько уровней сложности 8 увлекательных игр Задания на рисование и раскрашивание
1574041
  Василевский Р.Г. Учимся играть в шашки / Р.Г. Василевский. – Київ, 1985. – 86с.
1574042
   Учимся коммунизму - строим коммунизм. Сб. ст.. – Москва, 1960. – 238с.
1574043
  Курмакаева Н.П. Учимся комплексно анализировать осложняющие компоненты предложения // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 22-25


  З метою найбільш повного і осмисленого розуміння різноманітного і багатоаспектного феномена ускладнюються компонентів пропозиції необхідно розібратися в цілому комплексі їх ознак і властивостей. У статті пропонується досвід аналізу компонентів у ...
1574044
  Гордиенко Г. Учимся логично мыслить, или Тестовая форма проверки знаний / Галина Гордиенко // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 39-41. – ISSN 0869-4915


  Рассказывается о том, каким образом проводят измерение знаний учащихся с помощью разнообразных заданий в тестовой форме.
1574045
   Учимся мыслить логически [Електронний ресурс] : сборник занимательных игр на сообразительность, возраст 4 - 7 лет. – Москва : Compedia, 2004. – 1 CD + буклет (4 с.), регистрационная карточка. – Системн. требования: Microsoft, Windows 98SE/Me/2000/XP, процессор Pentium II 200 МГц, 32 МБ опер. памяти, разреш экрана 800х600 с глубиной цвета 16 бит, 8-скор. уст-во для чтения комп.-дисков или DVD, звук. уст-во.- Загл. с этикетки диска. – (Несерьезные уроки)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % Этот сборник развивающих игр включает задания на сообразительность, память и координацию движений. Яркое и красочное оформление программы, необычная постановка задач надолго привлекут внимание ребенка, а ...
1574046
  Корсаков В.А. Учимся мыслить публично : (Обучение школьников ораторским выступлениям) // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2011. – № 4. – С. 21-24
1574047
  Ряполова М. Учимся онлайн // Сегодня. – Киев, 2014. – 12 августа (№ 176). – С. 12-13


  Про онлайн-образование в Украине. КНУ имени Тараса Шевченко запустил первый в Украине проект по онлайн-обучению студентов. Курс стартовал 16 сентября 2013 года.
1574048
  Морозова Н.П. Учимся писать сочиенине / Н.П. Морозова. – М., 1987. – 126с.
1574049
   Учимся понимать живопись [Електронний ресурс] : практический курс. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 98SE и выше, процессор Intel Celeron / Pentium III не менее 600 МГц, 256 Мб ОЗУ, видеоадаптер - память 32 МБ, поддержка разрешения 1024х786 пикс., 16 бит, 24-скоростн. CD-ROM, 150 Мб своб. пр-ва .-Загл. с этик. диска. – (Школа развития личности Кирилла и Мефодия)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % Практический курс поможет : - приобщиться к миру изобразительного искусства ; - научиться ориентироваться в жанрах и свободно говорить о живописи ; - познакомиться с художественными средствами и приемами ...
1574050
   Учимся понимать музыку [Електронний ресурс] : практический курс. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 98SE и выше, процессор Intel Celeron / Pentium III не менее 600 МГц, 256 Мб ОЗУ, видеоадаптер - память 32 МБ, поддержка разрешения 1024х786 пикс., 16 бит, 24-скоростн. CD-ROM, 150 Мб своб. пр-ва .-Загл. с этик. диска. – (Школа развития личности Кирилла и Мефодия)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % Практический курс поможет вам : -приобщиться к мировой музыкальной культуре ; -развить музыкальный слух и чувство ритма ; -научиться уверенно говорить о узыке ; -различать десятки музыкальных жанров, ...
1574051
  Смайли Д. Учимся программировать на С++ вместе с Джоном Смайли / Джон Смайли; Пер. с англ. – Москва; Санкт-Петербург : ДиаСофтЮП, 2003. – 560с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 5-93772-089-Х
1574052
  Гусева А.И. Учимся программировать: Pascal 7.0 : Задачи и методы их решения. Учебн. пособие для студ.вузов. / А.И. Гусева. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Диалог-Мифи, 1999. – 256с. – ISBN 5-86404-107-6
1574053
  Гусева А.И. Учимся программировать: PASCAL 7.0 : Задачи и методы их решений. Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / Гусева А.И. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Диалог-МИФИ, 2003. – 256с. – ISBN 5-86404-107-6
1574054
  Хачатурян Евгения Учимся работать без штрафов! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 11 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1574055
  Вейзел Лиз Гуалтерие ван Учимся работать профессионально в стационарных учреждениях / Лиз Гуалтерие ван Вейзел, Кейс Ваалдейк ; пер. Ю. Чихачевой. – Київ : Абрис, 2004. – 102 с. – ISBN 966-531-164-6
1574056
  Никольская И.Л. Учимся рассуждать и доказывать. / И.Л. Никольская, Е.Е. Семенов. – М, 1989. – 190с.
1574057
  Попов А. Учимся рекламной политике публичной библиотеки / Александр Попов, Валерия Суворова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2012. – № 4. – С. 4-10
1574058
  Грузин А.И. Учимся решать задачи. Геометрия. 7-й класс : Учебное пособие / А.И. Грузин. – Харків : Мир детства, 1998. – 160с. – ISBN 966-544-180-9
1574059
   Учимся слушать [Електронний ресурс] : практический курс. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 98SE и выше, процессор Intel Celeron / Pentium III не менее 600 МГц, 256 Мб ОЗУ, видеоадаптер - память 32 МБ, поддержка разрешения 1024х786 пикс., 16 бит, 24-скоростн. CD-ROM, 150 Мб своб. пр-ва .-Загл. с этик. диска. – (Школа развития личности Кирилла и Мефодия)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % Практический курс содержит : -17 практических занятий -34 интерактивных упражнения и тренажера -64 медиаиллюстрации -109 анимаций -33 видеофрагмента Слуховое восприятие человека - индивидуально, а голос - ...
1574060
   Учимся считать [Електронний ресурс] : сборник игр, развивающих математические навыки; возраст 5-8 лет. – Москва : Compedia, 2004. – 1CD + буклет (4 с.); регистрационная карточка. – Системн. требования: Microsoft, Windows 98SE/Me/2000/XP, процессор Pentium II 200 МГц, 32 МБ опер. памяти, разреш экрана 800х600 с глубиной цвета 16 бит, 8-скор. уст-во для чтения комп.-дисков или DVD, звук. уст-во.- Загл. с этикетки диска. – (Несерьезные уроки)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % Этот сборник занимательных игр - отличный способ для ребенка весело и с пользой провести время! Красочные аркады, замысловатые лабиринты и сказочные герои помогут ему потренировать основные математические ...
1574061
   Учимся считать: ст. об экономике.. – Донецк, 1989. – 111с.
1574062
  Аллен П. Учимся торговать / П. Аллен. – Минск : Амалфея, 1997. – 214с. – (Стратегия успеха). – ISBN 985-6015-15-4
1574063
  Елина Е.Г. Учимся у мастеров слова / Е.Г. Елина. – М., 1988. – 64с.
1574064
  Бармина Л.А. Учимся употреблять артикли : учеб. пособ. для ин-тов и фак. иностр. яз. / Л.А. Бармина, И.П. Верховская. – Москва : Высшая школа, 1989. – 190, [1] с. – ISBN 5-06-000205-5
1574065
  Красинская Л.Ф. Учимся учить по-новому, или о неиспользованных возможностях лекции // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 98-103. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается технология проведения инновационной лекции, позволяющей формировать познавательные компетенции студентов, дается характеристика педагогических приемов, развивающих мышление. This article reviews a technology of giving an ...
1574066
   Учимся учиться.. – Л., 1990. – 205с.
1574067
  Волгин А.Г. Учимся фотографировать / А.Г. Волгин. – Москва, 1992. – 93с.
1574068
  Вавилова М.Г. Учимся читать быстрее / М.Г. Вавилова. – Москва, 1984. – 103с.
1574069
   Учимся читать быстрее [Електронний ресурс] : практический курс. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 98SE и выше, процессор Intel Celeron / Pentium III не менее 600 МГц, 256 Мб ОЗУ, видеоадаптер - память 32 МБ, поддержка разрешения 1024х786 пикс., 16 бит, 24-скоростн. CD-ROM, 150 Мб своб. пр-ва .-Загл. с этик. диска. – (Школа развития личности Кирилла и Мефодия)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % Практический курс содержимт : -16 практических занят ий -100 интерактивных упражнений и тренажеров -100 медиаиллюстраций 36 виждеофрагментов -более 50 энциклопедических и словарных статей -хрестоматия ...
1574070
   Учимся читать советские газеты. – Вып. 1. – Харків : [б. и.], 1973. – 67 с.
1574071
   Учимся читать советские газеты. – вып. 2. – Харків, 1974. – 76с.
1574072
   Учимся читать советские газеты. – вып. 2(3). – Харків, 1974. – 52с.
1574073
  Климина Л.М. Учимся читать техническую литературу : пособие для студентов-иностранцев / Л.М. Климина, Н.А. Шульц ; М-во высшего и среднего специального образавания РСФСР ; Ленинградский политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – [Ленинград] : Лаборатория полиграфических машин Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина, 1973. – 30, [2] с.
1574074
   Учимся читать техническую литературу.. – Л., 1968. – 28с.
1574075
  Сысоева И.А. Учимся шить / И.А. Сысоева. – Минск, 1988. – 94с.
1574076
  Таміла К. Учинок. Любов дочки : проза // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 124-130
1574077
   Учись бегать на коньках.. – М., 1948. – 44с.
1574078
  Пейсин И. Учись бегу. / И. Пейсин. – Л, 1926. – 40с.
1574079
  Котюк Ю.Р. Учись быстро бегать / Ю.Р. Котюк, А.П. Фролов. – Л, 1962. – 78с.
1574080
   Учись быть здоровым.. – Минск, 1991. – 173с.
1574081
  Казимирская И.И. Учись быть культурным / И.И. Казимирская. – Минск : Нар. асвета, 1982. – 24 с.
1574082
   Учись выжигать. – Москва, 1957. – 110с.
1574083
   Учись выпиливать.. – М., 1955. – 75с.
1574084
  Сорокина Л.М. Учись вышивать / Л.М. Сорокина. – Киев : Радянська школа, 1989. – 78 с.
1574085
   Учись говорить на немецком языке по своей специальности. Геология.. – Москва : Наука, 1969. – 72с.
1574086
   Учись говорить на немецком языке по своей специальности. Химия.. – Москва : Наука, 1971. – 64 с.
1574087
   Учись говорить по-английски. – Москва, 1972. – 304 с.
1574088
  Шишков В.В. Учись говорить по-испански : Учебное пособие для учащихся старших классов гимназий и школ с углубленным изучением испанского языка / В.В. Шишков. – Одеса : Инновационно-ипотечный центр, 1999. – 302с. – (Учебное пособие по разговорному испанскому языку). – ISBN 966-95569-0-2
1574089
  Маркова А.Н. Учись говорить по-немецки : пособие для студ. гум. ф-тов пед ин-тов / А.Н. Маркова, Д Л. Китайцева Акулова. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1964. – 171с.
1574090
  Маркова А.Н. Учись говорить по-немецки / А.Н. Маркова. – М, 1973. – 167с.
1574091
  Козырева Л.Ф. Учись говорить по немецки / Л.Ф. Козырева. – Ростов -на-Дону, 1974. – 86 с.
1574092
  Новгородов А.А. Учись действовать в бою. / А.А. Новгородов. – М., 1970. – 160с.
1574093
  Левина А.М. Учись ездить верхом / А.М. Левина. – М, 1952. – 52с.
1574094
  Котенко В.М. Учись жить, килька! / В.М. Котенко. – Воронеж, 1982. – 144с.
1574095
  Макогонов А.В. Учись играть в волейбол / А.В. Макогонов. – М, 1964. – 67с.
1574096
  Барчукова Г.В. Учись играть в настольный теннис / Г.В. Барчукова. – Москва : Советский спорт, 1989. – 48 с. – (Физкультурная библиотека школьника)
1574097
  Городецкий В.Б. Учись играть в шашки / В.Б. Городецкий. – М., 1956. – 211с.
1574098
  Константинов А. Учись игратьв шахматы / А. Константинов. – Краснодар, 1951. – 74с.
1574099
   Учись конспектировать : Метод. рекоменд. – Белая Церковь, 1990. – 16с.
1574100
  Жеглов В.А. и др. Учись летать на дельтаплане / В.А. и др. Жеглов. – 2-е перераб. и доп. – М, 1983. – 223с.
1574101
  Сапожников Е.В. Учись летать на планере / Е.В. Сапожников. – Изд. 3-е, доп. и переработ. – М., 1961. – 198с.
1574102
   Учись переводить: нем. яз. Уч. пособие. – М., 1985. – 135с.
1574103
  Дорошенко И.В. Учись плавать / И.В. Дорошенко. – М, 1989. – 62с.
1574104
  Мазуров Г.Г. Учись плавать, прыгать в воду и играть в водное поло / Г.Г. Мазуров. – М, 1957. – 80с.
1574105
  Россихина В.П. Учись понимать музыку / В.П. Россихина. – Москва : Советская Россия, 1960. – 60 с.
1574106
  Генинг М.Г. Учись правильного говорить / М.Г. Генинг. – 3-е изд. – М
4. – 1944. – 80с.
1574107
  Генинг М.Г. Учись правильного говорить. / М.Г. Генинг. – 3-е изд. – М
2. – 1945. – 103с.
1574108
  Константиновский В.С. Учись прекрасному / В.С. Константиновский. – М., 1973. – 176с.
1574109
  Романов В.И. Учись пременять закон / В.И. Романов. – М., 1989. – 188с.
1574110
  Пухначев Ю.В. Учись применять математику : Математика без формул / Ю.В. Пухначев. – Вып.1. – Москва, 1977. – 144 с.
1574111
  Зорин В.С. Учись работать / В.С. Зорин. – Москва, 1960. – 40с.
1574112
   Учись работать с книгой. Сб.. – М., 1961. – 126с.
1574113
  Виноградов Л.Н. Учись ремонтировать свой телевизор / Л.Н. Виноградов. – 2-е изд. – Москва, 1964. – 222с.
1574114
  Колягин Ю.М. Учись решать задачи / Ю.М. Колягин, В.А. Оганесян. – Москва, 1980. – 96 с.
1574115
  Магдесиева Н.Н. Учись решать задачи по химии / Н.Н. Магдесиева, Н.Е. Кузьменко. – М., 1986. – 158с.
1574116
  Грюнберг Г.Ю. Учись сам делать географические карты и планы / Г.Ю. Грюнберг; ред. Т.В. Фищева. – Москва : Просвещение, 1965. – 128 с. – (библиотека школьника)
1574117
  Уйгун Учись у молнии : стихотворения и поэмы / Уйгун; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1972. – 167 с.
1574118
  Королев К. Учись умело использовать местность / К. Королев. – М, 1955. – 72с.
1574119
  Куличенко Н. Учись управлять: цели, средства, подходы : формула успеха руководителя / Наталья Куличенко // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2014. – № 1. – С. 20-22. – ISSN 0869-4915
1574120
  Наумченко И.Л. Учись учиться / И.Л. Наумченко. – Саранск, 1974. – 70с.
1574121
   Учись учиться. – Ростов -на-Дону, 1974. – 92с.
1574122
  Ермолаева Б.А. Учись учиться / Б.А. Ермолаева. – М., 1988. – 93с.
1574123
  Головатый Н.Ф. Учись учиться : Учебно-метод. разработка / Н.Ф. Головатый; МАУП. – Київ : МАУП, 2000. – 76с. – ISBN 966-608-021-4
1574124
  Каганов Л.Л. Учись учиться, учись трудиться / Л.Л. Каганов. – 2-е перераб. и доп. – Минск, 1978. – 127с.
1574125
  Яковлев М.Ф. Учись фотографировать / М.Ф. Яковлев. – М, 1977. – 222с.
1574126
  Вартанов А.С. Учись фотографировать / А.С. Вартанов, Д.А. Луговьер. – Москва, 1988. – 224с.
1574127
  Постников Учись фотографировать: для детей. / Постников, в.В. – 2-е изд. – М., 1981. – 111с.
1574128
  Преображенский В.С. Учись ходить на лыжах / В.С. Преображенский. – М., 1989. – 39с.
1574129
  Калашников В.Г. Учись ходить на лыжах. (Лыж. спорт) / В.Г. Калашников, И.Ф. Мокропуло. – М, 1956. – 94с.
1574130
  Аглов Ф.Б. Учись хозяйствовать / Ф.Б. Аглов. – Краснодар : Краснодарское книжное издание, 1960. – 47 с.
1574131
  Попова А.А. Учись хозяйствовать. / А.А. Попова. – Пермь, 1961. – 35с.
1574132
  Бартновський О.Л. Учись читати електро- і радіосхеми : [для 7-10-х класів] / О.Л. Бартновський. – Київ : Радянська школа, 1969. – 127 с. – Бібліогр.: с. 126 (5 назв.)
1574133
  Розов О.А. Учись читать без словаря / О.А. Розов. – Москва, 1966. – 100 с.
1574134
  Узунова Л.М. Учись читать газету на английском языке : сб. упражнений / Л.М. Узунова. – Москва : Просвещение, 1988. – 76 с.
1574135
  Кузнецова Н.И. Учись читать литературу по специальности (немецкий язык) : Учеб. пос. / Н.И. Кузнецова. – Москва, 1985. – 128с.
1574136
  Судовцев В.А. Учись читать литературу по специальности. / В.А. Судовцев. – М., 1985. – 112с.
1574137
  Егорова Р.И. Учись шить / Р.И. Егорова, В.П. Монастырная. – М., 1987. – 158с.
1574138
   Учись, брат : еженедельник / "Изд-во Фокус" // Фокус : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2011. – № 42 (254). – С. 34-36. – ISSN 2075-7093


  Несмотря на сложности с получением виз, зарубежных студентов в Украине становится больше. Правда, на смену китайцам и африканцам приходят туркмены и азербайджанцы
1574139
  Моисеева К.М. Учись, Сингамиль! / К.М. Моисеева. – М, 1988. – 173с.
1574140
  Головко О. Учись, студент или советы бывалого // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 53. – ISSN 0321-0383
1574141
  Головко О. Учись, студент или советы бывалого // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 53. – ISSN 0321-0383
1574142
  Кіт Л. Учись, студенте! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Листопад (№ 9)


  Роздуми про фінансові проблеми студентства та можливості їх вирішення.
1574143
   Учите английский (британский вариант) [Електронний ресурс] : уровень для продолжающих обучение. – Москва : EuroTalk Interactive, 2004. – 1 CD-ROM + буклет (2с.), регистрационная карточка. – Системн. требов.: операц. сист. MicrosoftWindows 98/Me/2000/XP, проц. Pentium 100МГц, 16 МБ оп. пам., разреш. экрана 800х600 с глубин. цвета 8 бит, звук. устр-во с Sound Blaster, 4-скор. устр-во для чтения CD, микроф.-Интерн.-Загл. с этикетки диска. – (EuroTalkinteractive)


  Висвітлено процес формування громадянського суспільства та місце і роль у цьому процесі соціальної роботи. Визначаються елементи формування українського громадянського суспільства засобами соціальної роботи. Розкрито особливості соціальної роботи як ...
1574144
   Учите английский (британский вариант) [Електронний ресурс] : уровень для начинающих. – Москва : EuroTalk Interactive, 2004. – 1 CD - ROM + руководство пользователя (4с.). – Системн. треб.: операц. система MicrosoftWindows 98/Me/2000/XP, проц. Pentium 100МГц, 16 МБ оп. пам., разреш. экрана 800х600 с глубин. цвета 8 бит, звук. устр-во с Sound Blaster, 4-скор. устр. для чтения CD, микроф., Интернет.- Загл. с этикетки диска. – (EuroTalkinteractive)


  Начните говорить прямо сейчас! Программа разработана для всех, кому необходимо овладеть основами языка в кратчайшие сроки без систематических занятий. Базовая лексика. Отработка произношения. Иллюстрированный словарь. Контроль за успеваемостью ...
1574145
   Учите английский [Электронный ресурс] : британский вариант. – б.г. : Eurotalkinteractive. – 1 CD. – Миним. требования к компьют.: IBM-совместный компьютер: 486 процессор, Windows 3-х /95 в режиме 256 цветов, 8Mб ОЗУ, CD-ROM дисковод, SoundBlaster-совместимая звук. плата, микрофон


  1.Начните говорить прямо сейчас! 2.Широкая аудитория пользователей. 3.Исчерпывающая лексика. 4.Отработка произношения. 5.Самоконтроль. 6.Мониторинг прогресса. 7.Система помощи. 8.Словарь в картинках.
1574146
   Учите английский язык при помощи чтения : сборник научно-популярных текстов. – Москва : Высшая школа, 1964. – 100 с.
1574147
  Кленицкая И.Я. Учите любить книгу. / И.Я. Кленицкая, Л.Е. Ковалева. – М, 1963. – 64с.
1574148
  Ермаков И.М. Учите меня, кузнецы / И.М. Ермаков. – Свердловск, 1984. – 395с.
1574149
   Учите слова [Електронний ресурс] : Немецкий. – Москва : EuroTalk Limited, 2003. – 1 CD. – Системн. требования: Apple+Windows CD-ROM.- Загл. с этикетки диска.


  Обучающая программа "Учите слова" позволит в простой и занимательной форме освоить базовый набор иностранных слов и словосочетаний, а также поможет в развитии первоначального навыка понимания на слух и произношения. Особенности ...
1574150
   Учите французский [Електронний ресурс] : уровень для продолжающих обучение. – Москва : EuroTalk Interactive, 2004. – 1 CD + буклет (4 с.). – Системн. требования: операц. сит. Microsoft Windows 98/Me/2000/XP, процессор Pentium 100 МГц 32 Мб операт. памяти, звук. уст-во, совместим. с Sound Blaster, 4-х скростн. дисковод. - Загл. с этикетки диска. – (EuroTalk Interactive)


  Улучшите разговорные навыки! Курс разработан специально для тех, кто хочет усовершенствовать навыки разговорной речи и понимание на слух, отработать произношение и расширить словарный запас. Игровые задания В основе программы 10 игровых упражнений ...
1574151
  Кубышкин В.И. Учите школьников плавать / В.И. Кубышкин. – М., 1988. – 112с.
1574152
  Кислашко О. Учителеві про Біблію // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 34-37.
1574153
  Медяник А.Г. Учителеві про шкільний курс геометрії / А.Г. Медяник. – К, 1988. – 158с.
1574154
  Кузь В. Учителем школа стоїть, а школою - держава // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 13 - 20 грудня (№ 59). – С. 1-2


  Уманському державному педагогічному університету - 70 років.
1574155
   Учителі-методисти радять і пропонують: посіб. для вчителя.. – К., 1990. – 142с.
1574156
  Запольська В. Учителі видатних // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 4 липня (№ 71). – С. 11


  У внутрішньому дворику КНУ імені Тараса Шевченка встановлено погруддя багатьом українським діячам науки і культури, серед яких є погруддя і А. Кримському.
1574157
  Лікарчук І. Учителів багато, а вчити нікому = Для більшості педагогів-учасників експерименту тести ЗНО виявилися непосильними // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 34). – С. 1, 10


  Цікавий і повчальний експеримент провів один із регіональних центрів оцінювання якості освіти спільно з департаментом освіти облдержадміністрації. Учителям було запропоновано скласти тести, укомплектовані завданнями, що використовувалися у 2008–2012 ...
1574158
   Учителю-активисту атеистического фронта.. – Ярославль, 1965. – 56с.
1574159
  Сермяжко Е.И. Учителю-стажеру / Е.И. Сермяжко, Р.Н. Овчинников. – Минск, 1980. – 127с.
1574160
  Сермяжко Е.И. Учителю-стажеру / Е.И. Сермяжко, Р.Н. Овчинников. – 2-е изд., доп., с изм. – Минск, 1985. – 128с.
1574161
   Учителю - о Герцене.. – М., 1963. – 135с.
1574162
  Сафарян С. Учителю - про лінгвопоетичний аналіз тексту : На матеріалі повісті Миколи Гоголя "Невський проспект" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (347). – С. 55-59
1574163
  Козубовська І.В. Учителю - про психологічне забезпечення навчально-виховного процесу / І.В. Козубовська, І.В. Сагарда. – Ужгород, 1992. – 108с.
1574164
   Учителю - современные знания и опыт. – Горловка, 1995. – 220с.
1574165
  Григорьев В.М. Учителю географии о геологии и минеральных ресурсах СССР : Книга для учителя / В.М. Григорьев, Г.И. Немков. – Москва : Просвещение, 1984. – 142с.
1574166
  Столяров Г.П. Учителю географии о морском судоходстве : Пособие для учителя / Г.П. Столяров. – Київ : Радянська школа, 1989. – 142с.
1574167
  Валишин Ю.И. Учителю географии о преодолении школьных страхов : методика и опыт. Консультация психолога // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 53. – ISSN 0016-7207
1574168
   Учителю о внеклассной работе по химии. – Москва : Просвещение, 1981. – 112 с.
1574169
  Шилова М.И. Учителю о воспитанности школьников / М.И. Шилова. – М., 1990. – 142с.
1574170
   Учителю о воспитательной работе.. – Пятигорск, 1967. – 152с.
1574171
  Захарина Д.М. Учителю о географии сферы обслуживания : Пособие для учителей / Д.М. Захарина, М.К. Ковалевская, А.С. Эпштейн; Под ред. Эпштейна А.С. – Москва : Просвещение, 1980. – 80 с.
1574172
  Голобокая А.И. Учителю о географии экономических связей СССР с капиталистическими и развивающимися странами / А.И. Голобокая, Г.И. Спижанкова. – Москва : Просвещение, 1984. – 80 с.
1574173
  Боскис Р.М. Учителю о детях и нарушениях слуха / Р.М. Боскис. – М., 1988. – 128с.
1574174
  Власова Т.А. Учителю о детях с отклонениями в развитии / Т.А. Власова, М.С. Певзнер. – Москва, 1967. – 207 с.
1574175
  Каган В.М. Учителю о новой технике в машиностроении / В.М. Каган. – 2-е перераб. и доп. – М, 1977. – 128с.
1574176
   Учителю о педагогической технике.. – М., 1987. – 160с.
1574177
  Кан-Калик Учителю о педагогическом общении / Кан-Калик. – М, 1987. – 190с.
1574178
  Морозова Н.Г. Учителю о познавательном интересе / Н.Г. Морозова. – М., 1979. – 47с.
1574179
   Учителю о производстве.. – М., 1991. – 254с.
1574180
  Колесов Д.В. Учителю о психологии и физиологии подростка. / Д.В. Колесов, И.Ф. Мягкв. – М., 1986. – 80с.
1574181
  Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. / А.А. Люблинская. – Москва, 1977. – 224 с.
1574182
  Аникеева Н.П. Учителю о психологическом климате в коллективе / Н.П. Аникеева. – Москва : Просвещение, 1983. – 94 с. – (Психологическая наука - школе)
1574183
   Учителю о революционных песнях.. – вып. 1. – М., 1967. – 55с.
1574184
  Кафедра Учителю о формировании умений и компетенций : методика и опыт. Точка зрения / Кафедра, методики преподавания географии // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 42-44. – ISSN 0016-7207
1574185
  Эпштейн Д.А. Учителю о химической технологии / Д.А. Эпштейн. – М
1. – 1961. – 344с.
1574186
  Костьев А.Н. Учителю о шахматах : пособие для учителя / А.Н. Костьев. – М., 1986. – 109с.
1574187
  Медяник А.И. Учителю о школьном курсе геометрии. / А.И. Медяник. – М, 1984. – 95с.
1574188
  Кирилло А.А. Учителю об изобразительных материалах / А.А. Кирилло. – Москва : Просвещение, 1971. – 32 с.
1574189
  Эпштейн Д.А. Учителю об основах химической технологии / Д.А. Эпштейн. – М, 1975. – 270с.
1574190
  Шпак О.Т. Учителю про економічне виховання учнів: питання генезису і компетентності : Навч. посібн. / О.Т. Шпак, О.С. Падалка, В.П. Шепотько; МОУ. Навч. пед. ун-тет ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Четверта хвиля, 1998. – 224c. – ISBN 966-529-061-4
1574191
   Учителю химии. – Воронеж, 1964. – 136с.
1574192
   Учителю, не стомлюйся навчатися! // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 6


  "В закладах післядипломної педагогічної освіти створено близько 200 авторських творчих майстерень".
1574193
   Учителя - герои Великой Отечественной войны. Сб.. – М., 1974. – 272с.
1574194
   Учителя английского языка о своей работе. Сб. ст.. – М., 1959. – 52с.
1574195
   Учителя английского языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 2. – М., 1960. – 100с.
1574196
   Учителя английского языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 3. – М., 1962. – 104с.
1574197
   Учителя английского языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 4. – М., 1963. – 84с.
1574198
   Учителя английского языка о своей работе. СБ. ст.. – М., 1964. – 112с.
1574199
   Учителя географии о методах обучения и воспитания школьников : Сборние статей по материалам шестых всесоюзных педчтений. – Москва : Просвещение, 1985. – 126с.
1574200
  Ангеловски К. Учителя и инновации : кн. для учителя / Ангеловски К. ; пер. с макед. В.П. Диденко. – Москва : Просвещение, 1991. – 156, [2] с.
1574201
  Ричмонд У. Учителя и машины / У. Ричмонд. – М, 1968. – 278с.
1574202
  Сенько В.Г. Учителя и родители: кн. для учителя. / В.Г. Сенько. – Минск, 1988. – 109с.
1574203
  Шугаев В.М. Учителя и сверстники: лит. портреты и размышления. / В.М. Шугаев. – М., 1980. – 239с.
1574204
  Завадский Ю.А. Учителя и ученики / Ю.А. Завадский. – Москва, 1975. – 335с.
1574205
   Учителя немецкого языка о своей работе. Сб. ст.. – М., 1958. – 160с.
1574206
   Учителя немецкого языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 2. – М., 1959. – 100с.
1574207
   Учителя немецкого языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 3. – М., 1960. – 111с.
1574208
   Учителя немецкого языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 4. – М., 1962. – 128с.
1574209
   Учителя немецкого языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 5. – М., 1963. – 64с.
1574210
   Учителя немецкого языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 6. – М., 1963. – 116с.
1574211
   Учителя немецкого языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 7. – М., 1964. – 92с.
1574212
  Осетрова Н.В. Учителя о правах женщин и равенстве полов // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.50-59. – ISSN 0132-1625
1574213
  Романенко В.П. Учителя растит школа / В.П. Романенко. – Киев, 1988. – 32с.
1574214
  Пивоваров Валерий Маратович Учителя США как социально-профессиональная группа и их борьба за демократизацию школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Пивоваров Валерий Маратович; Науч.-исслед. ин-т общей педагогики Акад. Пед. Наук СССР. – М., 1975. – 29л.
1574215
   Учителя французского языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 2. – М., 1961. – 88с.
1574216
   Учителя французского языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 3. – М., 1962. – 48с.
1574217
   Учителя французского языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 4. – М., 1964. – 164с.
1574218
   Учителя химии о своем опыте. Сб. ст.. – М., 1962. – 136с.
1574219
  Бочаров М.К. Учителям географии об управлении. / М.К. Бочаров. – М., 1978. – 128с.
1574220
   Учителям и родителям о психологии подростка.. – М., 1990. – 303с.
1574221
   Учителям и родителям. Сб. Ст.. – Воронеж, 1960. – 76с.
1574222
  Младенова М. Учителят и книжовникът Нестор Марков // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история. – София, 2017. – Г. 24 (63), 1. – С. 52-62. – ISSN 0861-847Х
1574223
  Руфина О.Н. Учитель-воспитатель. : Автореф... канд. пед.наук: / Руфина О.Н.;. – М., 1950. – 23л.
1574224
  Чечейбаев С. Учитель-надежный помощник партии в воспитании нового человека / С. Чечейбаев. – Фрунзе, 1969. – 76с.
1574225
  Рева Н.М. Учитель-словесник і шкільна бібліотека. / Н.М. Рева. – К., 1969. – 104с.
1574226
  Любашенко О. Учитель-філолог у міжнародних проектах = Language teacher in international projects : проектна діяльність, мовний тренінг, дидактична майстерність : навч. посібник / Олеся Любашенко, Тамара Кавицька, Олена Сухенко ; [за заг. ред. О. Любашенко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 191, [1] с. : іл., табл. – Дані обкл. та тит. арк., а також післямова парал. укр., англ. – ISBN 978-966-439-972-9
1574227
  Петрова В.И. Учитель-энтузиаст / В.И. Петрова. – М., 1959. – 166с.
1574228
  Юсуфбеков Р.Ю. Учитель - главная фигура в школе / Р.Ю. Юсуфбеков. – Душанбе, 1968. – 72с.
1574229
   Учитель - майстер // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 11 (165). – С. 29
1574230
  Карпюк И.А. Учитель - стажер в школе / И.А. Карпюк. – Минск, 1987. – 94с.
1574231
  Короденко М. Учитель - у кожному з нас // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 вересня (№ 34). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
1574232
  Мальковская Т.Н. Учитель - ученик / Т.Н. Мальковская. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
1574233
  Кондратьева С.В. Учитель - ученик / С.В. Кондратьева. – Москва, 1984. – 80с.
1574234
  Гільберт Т.Г. Учитель - це завжди творець // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 28 : фото
1574235
   Учитель - це його учні // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Жовтень (№ 8)


  Студенти-першокурсники КНУ імені Тараса Шевченка, які стали переможцями міжнародних олімпіад 2021 року, та їхні наставники взяли участь у зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі голова держави привітав педагогів із Днем ...
1574236
  Франко І.Я. Учитель : Комедія в 3-х діях / Іван Франко. – 2-е вид. – Київ : Друк. 1-ї Київ. друкар. спілки, 1911. – 76 с.
1574237
  Франко І.Я. Учитель : Комедія в 3-х діях / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1924. – 60с. – (Театральна б-ка ; Ч. 18-а)
1574238
  Франко І.Я. Учитель : Комедія в 3-х діях / І.Я. Франко. – 3-е вид. – Львів : Друк. наук. тов-ва ім. Т. Шевченка, 1926. – 60с. – (Український театр ; Ч. 24-25)
1574239
  Финн К.Я. Учитель / К.Я. Финн. – М, 1950. – 23с.
1574240
  Сказбуш Н.И. Учитель / Н.И. Сказбуш. – Х, 1950. – 128с.
1574241
  Турсун П. Учитель : роман / Парда Турсун ;. – Москва : Советский писатель, 1951. – 396 с.
1574242
  Турсун П. Учитель : роман / Парда Турсун ;. – Київ, 1952. – 360 с.
1574243
  Меттер И.М. Учитель / И.М. Меттер. – Л., 1954. – 307с.
1574244
  Е Шэн-тао Учитель / Шэн-тао Е. – Москва, 1956. – 327с.
1574245
  Загребельний П.А. Учитель : Оповідання / Павло Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 107с. – (Бібліотека українського оповідання)
1574246
  Гамарра П"єр Учитель / Гамарра П"єр. – Київ, 1958. – 310с.
1574247
  Дудин М.А. Учитель / М.А. Дудин. – Л., 1959. – 24с.
1574248
  Малакшинов П.И. Учитель : роман / Платон Малакшинов ; пер. с бурят. М.Демидовой и М.Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1959. – 552 с.
1574249
  Мошкин А.С. Учитель / А.С. Мошкин. – МУрманск, 1960. – 384с.
1574250
  Загребельний П.А. Учитель : Оповідання / Павло Загребельний. – Київ : ДЛВ, 1961. – 36с.
1574251
  Турсун П. Учитель : роман / Парда Турсун ;. – Москва : Советский писатель, 1967. – 384 с.
1574252
  Де Олександр Учитель / Де Олександр. – Лондон : Чайка, 1971. – 106с.
1574253
  Златогорская Р.Л. Учитель / Р.Л. Златогорская. – Л., 1976. – 151с.
1574254
  Турсун П. Учитель : роман / Парда Турсун ;. – Ташкент, 1986. – 335 с.
1574255
   Учитель. – Київ
№ 1. – 1998
1574256
   Учитель. – Київ
№ 2. – 1998
1574257
   Учитель. – Київ
№ 3. – 1998
1574258
   Учитель. – Київ
№ 4. – 1998
1574259
   Учитель. – Київ
№ 5. – 1998
1574260
   Учитель. – Київ
№ 6. – 1998
1574261
   Учитель. – Київ
№ 7. – 1998
1574262
   Учитель. – Київ
№ 8. – 1998
1574263
   Учитель. – Київ
№ 9. – 1998
1574264
   Учитель. – Київ
№ 10. – 1998
1574265
   Учитель. – Київ
№ 11. – 1998
1574266
   Учитель. – Київ
№ 12. – 1998
1574267
   Учитель. – Київ
№ 1/2. – 1999
1574268
   Учитель. – Київ
№ 3/4. – 1999
1574269
   Учитель. – Київ
№ 5/6. – 1999
1574270
   Учитель. – Київ
№ 7/8. – 1999
1574271
   Учитель. – Київ
№ 9/10. – 1999
1574272
   Учитель. – Київ
№ 11/12. – 1999
1574273
   Учитель. – Київ
№ 1/3. – 2000
1574274
   Учитель. – Київ
№ 4/6. – 2000
1574275
  Усатенко Г. Учитель // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 28-31.
1574276
  Бронте Ш. Учитель : роман / Шарлотта Бронте ; [пер. с англ. Н. Флейшман]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 316, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01556-2


  "Грозовой Перевал" Эмили Бронте - не просто золотая классика мировой литературы, но роман, перевернувший в свое время представления о романтической прозе. Проходят годы и десятилетия, но история бурной, страстной, трагической любви Хитклифа и Кэти ...
1574277
  Пилипенко А.Т. Учитель // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: С.А. Куліченко, О.Ю. Тананайко ; заг. ред.: О.Ю. Запорожець]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 93-99


  Анатолий Кириллович Бабко.
1574278
  Мага І.М. Учитель // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 274-276. – ISSN 0320-9466


  До 80-річчя від дня народження Ярослава Степановича Калакури.
1574279
  Усатенко Г. Учитель [Лідія Дунаєвська] // Україна. Наука і культура / НАН України, Т-во "Знання" України. – Київ, 2009. – Вип. 35. – С. 251-252. – ISSN 0206-8001
1574280
  Сорока В. Учитель 2.0 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 листопада (№ 47). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
1574281
  Дмитриева В.Т. Учитель XXI века: эколого-краеведческая подготовка студентов педагогических вузов (Межвузовская конференция на геофаке МГПУ) : Информируем читателя. Научная жизнь. Столичное образование // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 87-90
1574282
  Крипякевич І. Учитель Богдана Хмельницького (Андрій Гонцель Мокрський) / І. Крипякевич. – [12] с. – Окр. відбиток
1574283
  Млынек А.Г. Учитель в моей жизни / А.Г. Млынек. – Москва, 1966. – 190 с.
1574284
  Анин Б.И. Учитель в моей жизни : кн. интервью / Б.И. Анин. – Москва : Советская Россия, 1987. – 222, [2] с.
1574285
  Трояновский В.А. Учитель в художественной литературе : уч. пособие / В.А. Трояновский. – Красноярск, 1984. – 122с.
1574286
  Павлов Олег Учитель входит в класс... : оповідання // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 84-91. – ISSN 0130-7673
1574287
  Марченко Н. Учитель вчителів // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 12-19 квітня (№ 15/16)


  Про відомого педагога XX-XXI ст. Віталія Лукича Омельяненка, професора, Заслуженого працівника народної освіти, автора понад 100 наукових робіт.
1574288
  Годунова Л.П. Учитель географии Вера Федоровна Гнатюк : Поздравляем с юбилеем! // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 76-77. – ISSN 0016-7207
1574289
  Скавронський П.С. Учитель географії, який упевнено крокує в науку // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 2 (228). – С. 9-12 : фото. – Бібліогр.: 23 назв.
1574290
  Манн Г. Учитель Гнус. В маленьком городе. Серьезная жизнь : Романы / Г. Манн. – Москва : Правда, 1990. – 750с.
1574291
  Манн Г. Учитель Гнус. Верноподданный. Новеллы / Г. Манн. – Москва : Художественная литература, 1971. – 703с. – (Библиотека всемирной литературы)
1574292
  Кашуба М. Учитель Григорія Сковороди - Георгій Кониський // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – C. 187-193. – ISBN 978-617-640-323-4
1574293
  Радчик Р. Учитель для всіх поколінь // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 191-192. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004), доктор філологічних наук (1989), професор (1991). 1964-1971 - доцент факультету журналістики, Київський університет ім. Т.Шевченка.
1574294
  Глотов В.В. Учитель для сына / В.В. Глотов. – М, 1985. – 144с.
1574295
  Бровко Л.А. Учитель жизни. Куинджи и его школа // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 3 (37). – С. 118-159
1574296
   Учитель життя. Сковорода як гасло часу : нариси, дослідження, інтерв"ю, світлини / авт.-упоряд. Володимир Стадниченко ; переднє сл. М.М. Сулими. – Київ : Успіх і кар"єра, 2016. – 593, [3] с., [32] арк. фот. : іл., фот. – На обкл. упоряд. зазнач. як автор. - 295-та річниця народження Григорія Сковороди (1722-1794). - На авантит. також. зазнач.: 2-ге вид. на шляху до нац. і світового ювілею - 300-річчя від дня народж. (3 груд. 2022 р.) Г.С. Сковорди. – ISBN 978-966-2082-17-3
1574297
  Шитова Л. Учитель з божої ласки // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 24-25.
1574298
   Учитель з великої літери : Ювілеї // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 51 : Табл.
1574299
  Анісімов І. Учитель з великої літери // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  У жовтні 2011 року виповнилось 85 років С. М. Левитському - професорові радіофізичного факультету університету.
1574300
  Задорожний М.П. Учитель з великої літери. До 100-річчя з дня народження Олександра Мефодійовича Маринича // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 7/8 (221/222). – С. 2-5 : фото
1574301
  Кіслова Вікторія Учитель за покликом душі (інтерв"ю з учителькою початкових класів Антоніною Іванченко) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 3132 : фото
1574302
  Моносзон Э.И. Учитель и всестороннее развитие личности школьника / Э.И. Моносзон. – М., 1986. – 78с.
1574303
  Березовин Н.А. Учитель и детский коллектив : психол. -пед. исследование / Н.А. Березовин, Я.Л. Коломинский. – Минск : БГУ, 1975. – 160 с. – Библиогр.: с. 154-159
1574304
  Стасова Е.Д. Учитель и друг / Е.Д. Стасова. – 4-е изд. – Москва : Политиздат, 1985. – 32 с.
1574305
  Соколовская Р.Ю. Учитель и комсомольская организация класса / Р.Ю. Соколовская, С.Е. Хозе. – М., 1960. – 95с.
1574306
  Кропачева М.В. Учитель и комсомольская организация школы / М.В. Кропачева. – М, 1953. – 168с.
1574307
   Учитель и музыка.. – М., 1967. – 76с.
1574308
   Учитель и пионерская организация. Сб .ст.. – М., 1960. – 128с.
1574309
  Казанская Г.С. Учитель и пионерский отряд / Г.С. Казанская. – М, 1976. – 175с.
1574310
   Учитель и пионеры.. – М., 1962. – 135с.
1574311
   Учитель и пионеры.. – М., 1966. – 148с.
1574312
  Синяев В.М. Учитель и родители / В.М. Синяев. – М., 1956. – 112с.
1574313
  Куприн М.Я. Учитель и руководитель / М.Я. Куприн. – Челябинск, 1973. – 234 с.
1574314
  Воликова Т.В. Учитель и семья / Т.В. Воликова. – Москва, 1979. – 127 с.
1574315
  Воликова Т.В. Учитель и семья / Т.В. Воликова. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1980. – 112 с.
1574316
  Гаврилова Т.П. Учитель и семья школьника / Т.П. Гаврилова. – М., 1988. – 80с.
1574317
  Мыльцева Н.А. Учитель и ученик:равноправное партнерство? / Н.А. Мыльцева, Е.И. Пояганова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 49-51. – ISSN 1726-667Х
1574318
  Лукинова Т.Б. Учитель и Учёный // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 34-38
1574319
  Лукинова Т.Б. Учитель и Учёный // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 34-38
1574320
   Учитель и школьная реформа на Среднем Урале: обществ. мнение. – Свердловск, 1991. – 93с.
1574321
  Полянкер Г.И. Учитель из Меджибожа : роман / Г.И. Полянкер. – Киев : Радянський письменник, 1977. – 328 с.
1574322
  Полянкер Г.И. Учитель из Меджибожа : роман, рассказы / Г.И. Полянкер. – Киев : Дніпро, 1981. – 520 с.
1574323
  Сурин Л. Учитель из Юрюзани / Л. Сурин. – Челябинск, 1951. – 164с.
1574324
  Орловский Г.И. Учитель изобразительного искусства и его работа : некоторые размышления о профессии / Г.И. Орловский. – Москва : Просвещение, 1972. – 80 с.
1574325
  Исаев Сергей Учитель императора : Персона // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 22 : Швейцария. – С. 42-49 : Фото
1574326
  Ющенко К. Учитель і вожатий. / К. Ющенко. – К., 1953. – 76с.
1574327
  Стасова О.Д. Учитель і друг / О.Д. Стасова. – Київ : Держполітвидав, 1960. – 16 с.
1574328
  Підласий І.П. Учитель і комп"ютер / І.П. Підласий. – К, 1988. – 47с.
1574329
  Кривошея О. Учитель і комсомольска організація / О. Кривошея. – К., 1953. – 83с.
1574330
  Пасинок В.Г. Учитель і слово: технології мовленнєвої підготовки майбутнього педагога : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Пасинок В.Г. ; МОН України ; Харьківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків : Константа, 2004. – 208 с. – ISBN 966-342-030-8
1574331
  Ходацька О. Учитель і учень: розвиток духовного потенціалу // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)
1574332
   Учитель і час... Згадуючи Тараса Григоровича Беня / [упоряд., авт. передм. та комент. А.Б. Педько]. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – 323, [1] с., [22] арк. фот. : портр., фот., табл. – Бібліогр.: с. 235-270. – ISBN 978-966-383-643-0
1574333
  Міщанин В. Учитель Іван Савович Каша - син регента церковного хору // Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії Православної Церкви України / Полтавська єпархія Православної Церкви України ; голов. ред . архиєпископ Полтавський і Кременчуцький ФЕДІР. – Полтава, 2020. – Число 15/16 (за 2019-2020 рр.). – С. 104-113
1574334
  Тимошенко Л. Учитель Івана Франка, бургомістр Дрогобича Ксенофонт Охримович // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 732-737. – ISSN 2223-1196


  В цій статті зроблено перший крок на шляху до детальної реконструкції життя та діяльності Ксенофонта Охримовича. Заслуговують окремої уваги його депутатська діяльність.
1574335
  Первомайський Л.С. Учитель історії / Л.С. Первомайський. – Москва : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1943. – 12 с.
1574336
  Баханов К. Учитель історії та особистісно орієнтоване навчання // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 8-11.
1574337
  Баханов Костянтин Олексійович Учитель історії та особистісно орієнтоване навчання // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 19-20. – Бібліогр. в кінці ст.
1574338
  Баханов Костянтин Олексійович Учитель історії та особистісно орієнтоване навчання // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 8-11
1574339
  Загвязинский В.И. Учитель как исследователь / В.И. Загвязинский. – Москва : Знание, 1980. – 96 с. – Библиогр.: с. 96. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 4 : Серия "Педагогика и психология")
1574340
  Мусатов С.А. Учитель как субъект педагогической коммуникации // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.153-
1574341
  Бондаренко К. Учитель Коперника // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 15 (184). – С. 60-62


  О Юрие Михайловиче Дрогобыче - одном из средневековых астрологов и астрономов, человеке с огромными познаниями в разных сферах жизни
1574342
  Иванов А.Н. Учитель Лермантова А.З.Зиновьев и его педагогическая деятельность в Ярославле. / А.Н. Иванов. – Ярославль, 1966. – 136с.
1574343
  Никулина В. Учитель литературы В.Т.Литвиненко. / В. Никулина. – Таганрог, 1962. – 18 с.
1574344
  Шуляр Василь Учитель літератури й учень-читач старшої школи в новому освітньому просторі: проблеми і перспективи // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 3-7. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1574345
  Кедров К. Учитель машин // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 10 (1217). – С. 32-35. – ISSN 0234-1670


  18 марта 1964 года в Стокгольме скончплся гениальный математик и философ Норберт Винер. Его детище, кибернетика, - наука об упраелнии и связях в машинах и живых организмах, возникло из сплава прежде не пересекавшихся математики, Биологии, социологии и ...
1574346
   Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності : монографія / [І.А. Зязюн та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Бердян. держ. пед. ун-т. – Київ ; Бердянськ : Ткачук О.В., 2013. – 333, [1] с. – Бібліогр.: с. 319-333 та в підрядк. прим.
1574347
  Дамдинов Н.Г. Учитель мой - Ленин : поэма / Н.Г. Дамдинов; пер. с буррят. О. Дмитриева. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд., 1970. – 43 с.
1574348
  Махрин Ю.Ф. Учитель на всю жизнь. (Докум. повесть о пред. колхоза "Родина" Сов. р-на В.М.Репринцеве). / Ю.Ф. Махрин. – М., 1975. – 224с.
1574349
  Іванишин П. Учитель нації // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 19 червня (№ 12). – С. 4-5


  Іван Франко.
1574350
  Аксаков М.Г. Учитель пения : рассказы : для сред. и старш. школьного возраста / Аксаков М.Г. – Фрунзе : Киргизучпедгиз, 1958. – 91с.
1574351
   Учитель перед именем твоим... : Из сокровищницы педагогического опыта г. Харькова. – Харків. – ISBN 966-7557-22-7
Вып.2. – 2000. – 288с.
1574352
   Учитель по имени Труд. – Москва : Политиздат, 1986. – 223с.
1574353
  Черепаха В.М. Учитель предмету "Захист вітчизни" - надійний "тил" у питаннях захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 15-16
1574354
   Учитель равен солдату-герою!. – М., 1965. – 127с.
1574355
  Ніколенко Д.Ф. Учитель радянськї школи. / Д.Ф. Ніколенко. – К, 1979. – 47с.
1574356
  Струбицький В.В. Учитель радянської школи / В.В. Струбицький, О.В. Бондар. – Львів, 1987. – 204с.
1574357
  Погорельская В.П. Учитель рассказал нам / В.П. Погорельская, Р.В. Симоняк. – М., 1967. – 63с.
1574358
   Учитель року - 2004. Біологія. Розробки переможців. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.7(19)). – ISBN 966-333-056-2
В.1. – 2004. – 128с.
1574359
   Учитель року - 2004. Біологія. Розробки переможців : Методичний посібник. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.9 (21)). – ISBN 966-333-087-2
Вип. 2. – 2004. – 128с.
1574360
   Учитель року - 2005. Досвід кращих. – Харків : Основа, 2005. – 256с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 12(24)). – ISBN 966-333-236-0
1574361
  Гладкий Ю.Н. Учитель с большой буквы // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 38-39. – ISSN 0016-7207
1574362
  Лисенко С. Учитель Силенко. Його pодовід, життя, i Віpа в Дажбога / С. Лисенко; Лисєнко С. – Київ : Обеpеги, 1996. – 544 с. – ISBN 9665130307
1574363
  Гулий А.В. Учитель Симон Серме / А.В. Гулий. – Москва, 1982. – 95с.
1574364
  Біленко В. Учитель слова / Володимир Біленко // Слово - зброя? / Національна спілка журналістів України ; [ упоряд. : Ю.В. Бондар, С.В. Шевченко, В.Л. Фатько ; редкол. : О.М. Бриж, О.Є. Бухтатий, Г.О. Головченко та ін. ]. – Київ : ЕксОб, 2009. – С. 320-322. – ISBN 966-7769-79-6
1574365
  Дангулов С.А. Учитель словесности / С.А. Дангулов. – М, 1974. – 352с.
1574366
  Улин И.И. Учитель словесности / И.И. Улин. – М, 1980. – 80с.
1574367
  Чехов А.П. Учитель словесности / А.П. Чехов. – М, 1987. – 189с.
1574368
  Шилина З.М. Учитель советской школы / З.М. Шилина. – Ростов-на-Дону, 1966. – 35с.
1574369
  Жильцов П.А. Учитель советской школы / П.А. Жильцов, Л.М. Гапова. – М.
2. – 1974. – 59с.
1574370
  Жильцов П.А. Учитель советской школы / П.А. Жильцов, В.М. Величкина. – Москва, 1985. – 160с.
1574371
   Учитель советской школы : Рек. библиогр. указ. – Москва : Педагогика, 1989. – 45с. – ISBN 5-7155-0093-1
1574372
  Бродэлэ А.Ю. Учитель Страуме : пьеса в 3-х д. / А.Ю. Бродэлэ; Анна Броделе; пер. с латыш. А.Крона. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1949. – 112 с.
1574373
  Бродэлэ А.Ю. Учитель Страуме : пьеса в 3-х д. / А.Ю. Бродэлэ; Анна Броделе; пер. с латыш. А.Крона. – Рига : Латгосиздат, 1950. – 88 с.
1574374
  Лопе Учитель танцев / Лопе, де Вега Феликс. – Москва-Ленинград, 1948. – 155с.
1574375
  Манн Г. Учитель Уерат или конец одного тирана / Г. Манн. – Москва, 1937. – 260с.
1574376
  Кулик Н. Учитель учителів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 28 вересня (№ 38). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  120 років із дня народження видатного українського педагога і науковця проф. М.М. Грищенка - "учителя учителів", як називали його ще за життя.
1574377
  Лопушинський І. Учитель учнями живе: біографічний нарис про двох великих сходознавців - Агатангела Кримського та Омеляна Пріцака / І. Лопушинський, Е. Топалова // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 198-205. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
1574378
  Дюма А.(отец) Учитель фехтования : исторический роман из времен декабристов / А.(отец) Дюма; пер. с франц. Г.И. Гордона. – Ленинград : Время, 1925. – 226 с. – Изд. без тит. л., описано по интернет-поиску. – (Библиотека приключений ; Т. 3)
1574379
  Дюма А.(отец) Учитель фехтования / А.(отец) Дюма. – Москва : Правда, 1981. – 606с.
1574380
  Дюма А.(отец) Учитель фехтования / А.(отец) Дюма. – Казань, 1988. – 319,1с.
1574381
  Дюма А.(отец) Учитель фехтования / А.(отец) Дюма. – Москва, 1991. – 367,1с.
1574382
  Резников Л.И. Учитель физики : из опыта учеб.-восп. работы ; И.И. Бабушкин , о нем / Л.И. Резников. – Москва : АПИ РСФСР, 1950. – 168 с.
1574383
  Зверев С.М. Учитель физкультуры (Опыт работы преподавателя Криулянской школы Молдавской ССР Е.Л. Новика) / С.М. Зверев, Г.Б. Мейксон. – Москва, 1979. – 63с.
1574384
  Губайловский В. Учитель цинизма : проза: роман / окончание. Начало в № 7, 2012 // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 8 (1048). – С. 44-100. – ISSN 0130-7673
1574385
  Малышева Л.В. Учитель Цори и другие рассказы = Der Lehrer Zori und andere erzahlungen : Кн. для чтен. на нем. яз. для учащихся 10 класса средней школы / Л.В. Малышева, А.Г. Нибергаль. – Москва : Просвещение, 1964. – 103с.
1574386
  Малишева Л.В. Учитель Цорі та інші оповідання. / Л.В. Малишева, А.Г. Нібергаль. – К., 1966. – 104с.
1574387
  Тинченко Я. Учитель чорношличників // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 13 (282). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  Історія маловідомого творця легендарного кінного полку Чорних запорожців сотника Федора Божка та його підпільної боротьби проти більшовиків в Україні.
1574388
  Дроботенко М.О. Учитель як освітній філософ // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 328-331. – ISSN 2076-1554
1574389
  Костриця М.Ю. Учитель, вихователь, наставник. / М.Ю. Костриця. – К., 1980. – 69с.
1574390
  Волинський К. Учитель, вчений літературознавець (до 110-ї річниці від дня народження Петра Волинського) / К. Волинський, Костишина, (Волинська) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 215-216. – ISBN 966-530-115-2
1574391
  Філончук З.В. Учитель, до думки якого варто дослухатися // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 1/2 (203/204). – С. 36-37 : фото
1574392
  Голобородько Я.Ю. Учитель, журналіст, письменник. : До 110-річчя від дня народження заслуженого вчителя України К.Й. Голобородька // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 36 (220). – С. 30-32
1574393
   Учитель, которого ждут: из опыта работы. – М., 1988. – 151с.
1574394
   Учитель, методист, учений : До 70-річчя В.М. Герасимчука // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 43
1574395
   Учитель, наставник // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 78-84


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1574396
  Марченко М.Н. Учитель, отдавший науке жизнь (к 100-летию со дня рождения С.С.Остроумова) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 43-60. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1574397
   Учитель, перед именем твоим... : Из сокровищницы педагогического опыта г. Харькова. – Харьков : НУА. – ISBN 966-8558-21-9
Вып.4. – 2004. – 204 с.
1574398
   Учитель, перед именем твоим...: Из сокровищницы педагогического опыта г. Харькова : Учеб. пособие. – Харків, 1999. – 262с. – ISBN 966-7557-18-9
1574399
  Чорногуз Я. Учитель, старший друг і подвижник на ниві культури і літератури // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 9 лютого (№ 3)


  Спогади про Петра Осадчука.
1574400
  Граник Г.Г. Учитель, учебник и школьники / Г.Г. Граник. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
1574401
   Учитель, Ученый ... / [Болтинова О.В. и др.] ; под ред. Н.П. Кучерявенко. – Харьков : Право, 2011. – 340, [1] с., [12] л. фот. : фот. – Авт. указаны на с. 3. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-458-282-4
1574402
   Учитель, що вміє радіти життю // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 1/2 (203/204). – С. 63 : фото
1574403
   Учитель. Зб. оповідань.. – К., 1973. – 159с.
1574404
  Балега Ю.І. Учитель.(До 100-річчя з дня народження професора П. Пономарьова) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 149-151. – (Філологія ; Вип. 15)


  У 1933-1937 роках закінчив філологічний фак-т Київського ун-ту, у 1937-1940 роках - аспірантуру й залишився працювати викладачем української літ-ри в КУ та Київськом педінституті.
1574405
  Мудрик А.В. Учитель: мастерство и вдохновение / А.В. Мудрик. – М., 1986. – 160с.
1574406
   Учитель: статьи, документы, пед. поиск, воспом., страницы лит.. – М., 1991. – 349с.
1574407
  Дудіч Г.В. Учителька на мільон / розмову вела Дарина Матат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Вчителька гімназії імені Тараса Шевченка з Кропивницького Ганна Дудич потрапила у топ-50 викладачів світу і може виграти один мільйон доларів. Про це повідомили на сайті нагороди Global Teacher Prize. Пані Дудич пройшла відбір, тому що у її підхід у ...
1574408
  Новицька Л.В. Учителька, що випромінює радість від успіжів своїх учнів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 4 (218). – С. 8 : фото
1574409
  Васільчук В.Г. Учителька, яка перебуває в авангарді змін // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 6 (232). – С. 16-18 : фото
1574410
  Новицька Л.В. Учителька, яка прагне до самовдосконалення // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 3 (229). – С. 11-13 : фото
1574411
  Короденко М. Учителька, яка робить життя теплішим // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Цього року 50 кращих педагогів, які представили 37 країн, змагалися за звання найкращого вчителя у світі та один мільйон доларів у конкурсі Global Teacher Prize, що ще називають "Нобелівською премією" для педагогів". Українка Ганна Дудіч, викладач ...
1574412
  Макулов Л.Ф. Учительница : повесть / Леонид Макулов ; пер. с мордов.-мокша. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1960. – 204 с.
1574413
  Макулов Л.Ф. Учительница : повесть / Леонид Макулов ; пер. с мордов.-мокша. – 4-е. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1977. – 208 с.
1574414
  Дружинин И.А. Учительница первая моя. / И.А. Дружинин. – Л, 1965. – 112с.
1574415
  Амичис Э. де Учительница рабочих : повесть / Эдмондо де Амичис ; пер. с 8-го итал. изд. Н.И. Бронштейна. – Москва : Польза : В. Антик и К* ; Типография лит. Русского Т-ва, 1907. – 107 с. – (Универсальная библиотека ; № 20)
1574416
  Кириллов П.С. Учительница. : драма в 4-х д.. 6-ти карт. / Петр Кириллов; пер. мордов. – Москва : Искусство, 1956. – 102 с.
1574417
  Хозе С.Е. Учительская комсомольская организация / С.Е. Хозе. – Москва, 1983. – 191с.
1574418
  Кузьмин Н.Н. Учительские институты в России / Н.Н. Кузьмин. – Челябинск, 1975. – 38с.
1574419
  Фальборк Г. А., Чарнолуский В. И. Учительские общества, кассы, курсы и съезды : Систематич. свод законов, распоряжений, правил, инструкций и справочных сведений / Сост. Г. Фальборком и В. Чарнолуским ; Ред. Г. Фальборка и В. Чарнолуского. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва "Знание" : Типо-лит. Б.М. Вольфа, 1901. – [2], 50 с.
1574420
  Вежлев А.М. Учительские съезды и курсы во второй половине 19 века : Автореф... канд. пед.наук: / Вежлев А.М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1958. – 17л.
1574421
  Глузман А.В. Учительский институт в Феодосии / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 301-309. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
1574422
   Учительский календарь-справочник : Для преподавателей гор., двухклас. сел. уч-щ и второклас. школ на 1911-1912 учебн. год / Под ред. Вс. А. Флерова и М.Л. Цитрона. – Петербург ; Киев : Сотрудник. – (Для преподавателей низшей школы повышенного типа)
Ч. 2. – 1911. – 706 с., разд. паг.
1574423
  Карелин Н.К. Учительский коллектив / Н.К. Карелин. – Ярославль, 1965. – 119с.
1574424
   Учительский справочник для преподавателей городских, двухклассных училищ и второклассных школ / Под ред. Вс. А. Флерова и М.Л. Цитрона. – Петербург ; Киев : Сотрудник, 1912. – VIII, 216, 340, 87 с.
1574425
  Царьова Л.А. Учительское созвездие : Методика и опыт. Учитель года России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 48-49 : Фото. – ISSN 0016-7207
1574426
  Митрофанов К.Г. Учительское ученичество / К.Г. Митрофанов. – М., 1991. – 79с.
1574427
  Капустянський І.Н. Учительство в українській літературі / Іван Капустянський ; з передм. Ол. Попова. – [Харків] : Держвидав України, 1925. – 48 с. – (Бібліотека журнала Путь Просвещения ; № 20)
1574428
  Сысоев М.И. Учительство в условиях развитого социализма / М.И. Сысоев. – Л., 1975. – 159с.
1574429
  Паначин Ф.Г. Учительство и революционное движение в России (XIX- нач.XX в.). / Ф.Г. Паначин. – Москва : Педагогика, 1986. – 212 с.
1574430
  Шейко В.М. Учительство й українська революція (1917-1921 рр.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 8-42. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Проаналізовано на основі фундаментальних, переважно архівних, ма- теріалів проблему трансформації політичних, професійних, моральних і побутових поглядів учительства України під час Української революції 1917–1921 рр. Основну увагу приділено ...
1574431
  Неустроев В.Ф. Учительство как социально-профессиональная группа социалистического общества : Автореф... канд. филол.наук: 09.00.01 / Неустроев В.Ф.; МВССО РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1973. – 22л.
1574432
  Горбатюк О.О. Учительство Києва й Київщини в умовах десталінізації (1953 - 1958 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 64-78. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Подано характеристику формування кадрового корпусу вчительства Києва й Київщини в умовах десталінізації.
1574433
  Томассон Э.Э. Учительство общеобразовательных школ Эстонской ССР в период строительства социализма (1940-1950 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Томассон Э.Э. ; АН ЭССР , Отд. обществ. наук. – Таллин, 1968. – 27 с.
1574434
  Лаврут О.О. Учительство УРСР першого повоєнного десятиліття: деякі аспекти антропологічного виміру // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 66-70. – ISSN 2076-1554
1574435
  Клицаков И.А. Учительство: трудная судьба (1917-1937) / И.А. Клицаков; Мин.образования Украины.Горловск.гос.пед.ин-т иностр.языков. – Луганск, 1993. – 187с
1574436
  Сорока В. Учительська Одісея // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 8 серпня (№ 30/31). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Аліна Давиденко - вчителька англійської мови з Рубіжного. У рідному місті вона спочатку навчалася, потім - учителювала понад 20 років. Допоки на цю частину Луганської області не зазіхнув "русскій мір". У березні в Рубіжному не стало світла, води і ...
1574437
  Петринка Л.В. Учительська стежина, яку обрало серце // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 3 (205). – С. 18-19 : фото
1574438
   Учительський Алманах на рік 1910.. – Коломия : Наклад вид.спілки українського учительства, тов. зареєстр.з обмеж. відп., 1910. – 216с.
1574439
  Янчук М. Учительський корпус церковнопарафіяльних шкіл у фонді Київської Єпархіальної училищної ради // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 1. – С. 41-46. – ISSN 1998-4634
1574440
  Герцюк Дмитро Дмитрович Учительський рух на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ -- початок ХХ ст.) : Дис... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Герцюк Дмитро Дмитрович; Мін-во освіти України. Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1995. – 188л. – Бібліогр.:л.193
1574441
  Герцюк Д.Д. Учительський рух на західноукраїнських землях. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Герцюк Д.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 24л.
1574442
  Осипчук Н. Учительським шляхом // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14-21 жовтня (№ 42). – С. 6-7
1574443
  Денисовець П.М. Учительській інститут у Полтаві // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1999. – № 1/2. – С.173-180. – ISBN 966-7653-2-Х
1574444
  Андреев О.А. Учитесь быстро читать : кн. для учащихся старших классов / Андреев О.А., Хромов Л.Н. – Москва : Просвещение, 1991. – 159, [1] с. : ил.
1574445
  Николаева Л.А. Учитесь быть читателем / Л.А. Николаева. – М., 1978. – 159с.
1574446
  Николаева Л.А. Учитесь быть читателем / Л.А. Николаева. – 2-е, изм. и доп. – М., 1982. – 192с.
1574447
  Осташкевич М. Учитесь видеть прекрасное / М. Осташкевич. – М., 1960. – 39с.
1574448
  Бардин С.М. Учитесь властвовать собой / С.М. Бардин. – Москва : Советская Россия, 1976. – 192 с.
1574449
  Телешевская М.Э. Учитесь властвовать собой / М.Э. Телешевская. – 3-е изд., перераб. и доп. – К., 1990. – 91с.
1574450
  Сорокина Л.М. Учитесь вышивать / Л.М. Сорокина. – Киев : Радянська школа, 1984. – 79 с.
1574451
  Сорокина Л.М. Учитесь вышивать / Л.М. Сорокина. – Киев : Радянська школа, 1988. – 78 с.
1574452
  Кара-Васильева Учитесь вышивать / Кара-Васильева, А.А. Заволокина. – К., 1988. – 95с.
1574453
  Ханащевич Д.Р. Учитесь вязать крючком / Д.Р. Ханащевич. – Москва, 1987. – 96с.
1574454
  Ханашевич Д.Р. Учитесь вязать крючком. / Д.Р. Ханашевич. – М., 1986. – 96с.
1574455
  Загребаева А.А. Учитесь вязать на ручной машине / А.А. Загребаева. – Москва, 1977. – 216с.
1574456
  Лебедев В.Б. Учитесь говорить кратко и точно / В.Б. Лебедев. – М., 1986. – 176с.
1574457
  Толстой С.С. Учитесь говорить по-английски! / С.С. Толстой, Е.И. Хакина. – Москва, 1958. – 175с.
1574458
  Толстой С.С. Учитесь говорить по-английски! / С.С. Толстой, Е.И. Хакина. – 5-е изд., стер. – Москва, 1960. – 175с.
1574459
  Толстой С.С. Учитесь говорить по-английски! / С.С. Толстой, Е.И. Хакина. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Международные отношения, 1964. – 214с.
1574460
  Великопольская Н.А. Учитесь говорить по-испански / Н.А. Великопольская. – Москва, 1962. – 242с.
1574461
  Великопольская Н.А. Учитесь говорить по-испански / Н.А. Великопольская. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1967. – 310с.
1574462
  Коток В.А. Учитесь говорить по-итальянски : Учебное пособие для вузов / В.А. Коток. – Москва : Высшая школа, 1989. – 86с.
1574463
  Гринева И.П. Учитесь говорить по-немецки! / И.П. Гринева, Э.М. Лава. – М., 1957. – 115с.
1574464
  Гринева И.П. Учитесь говорить по-немецки! / И.П. Гринева, Э.М. Лава. – 2-е изд. доп. перераб. – М., 1959. – 184с.
1574465
  Кузнецова Г.П. Учитесь говорить по-французски / Г.П. Кузнецова, С.А. Никитина. – М., 1986. – 198с.
1574466
  Яковлева Е.Ф. Учитесь говорить по-французски! / Е.Ф. Яковлева. – М., 1960. – 127с.
1574467
  Лебедева Ю.Г. Учитесь говорить правильно / Ю.Г. Лебедева. – М., 1986. – 110с.
1574468
  Миловская С.М. Учитесь делать сами / С.М. Миловская. – Горький, 1962. – 288с.
1574469
  Понарина Е. Учитесь и учите! Религиозные деятели вместе со светской профессурой намерены задействовать ресурсы Интернета во благо духовного просвещения // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 января (№ 3)


  Два дня участники форума “Проблемы духовного просвещения в изменяющемся мире: опыт межцивилизационного диалога на пространстве СНГ” обсуждали проблемы и возможности влияния культуры на воспитание молодого поколения.
1574470
  Бондаревский И.З. Учитесь играть в шахматы / И.З. Бондаревский. – Ленинград : Лениздат, 1966. – 80 с. : ил.
1574471
  Щукин Н.И. Учитесь играть в шашки и шахматы / Н.И. Щукин. – М - Л, 1920. – 79с.
1574472
  Красникова-Аксенова Я Л. Учитесь красиво одеваться / Я Л. Красникова-Аксенова, . – М., 1990. – 122с.
1574473
  Ильенков Э.В. Учитесь мыслить смолоду. / Э.В. Ильенков. – Москва, 1977. – 64с.
1574474
  Никифоров Ю.Б. Учитесь наслаждаться движением / Ю.Б. Никифоров. – М., 1989. – 44с.
1574475
  Читалина Н.А. Учитесь переводить. / Н.А. Читалина. – М., 1975. – 80с.
1574476
  Бутович Н.А. Учитесь плавать / Н.А. Бутович. – М., 1952. – 40с.
1574477
  Булгакова Н.Ж. Учитесь плавать / Н.Ж. Булгакова. – Москва, 1955. – 62с.
1574478
  Соболев Н.А. Учитесь плавать дельфином / Н.А. Соболев. – М, 1966. – 36с.
1574479
  Герман Б.Г. Учитесь правильному произношению на немецком языке / Б.Г. Герман. – Ашхабад, 1974. – 94с.
1574480
  Вивюрский В.Я. Учитесь приобретать и применять знания по химии / В.Я. Вивюрский. – Москва : Просвещение, 1987. – 94с.
1574481
  Джонстон Г. Учитесь программировать / Г. Джонстон. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 367с.
1574482
  Виноградов Л.Н. Учитесь ремонтировать свой телевизор / Л.Н. Виноградов. – Москва, 1962. – 222 с.
1574483
  Виноградов Л.Н. Учитесь ремонтировать свой телевизор / Л.Н. Виноградов. – 3-е изд. – Москва, 1967. – 216 с.
1574484
  Виноградов Л.Н. Учитесь ремонтировать свой телевизор / Л.Н. Виноградов. – 4-е изд. – Москва, 1970. – 223 с.
1574485
  Виноградов Л.Н. Учитесь ремонтировать свой телевизор / Л.Н. Виноградов. – 5-е изд. – Москва, 1972. – 222 с.
1574486
  Дейнека А.А. Учитесь рисовать : беседы с изучающими рисование / А.А. Дейнека. – Москва : Академия художеств СССР, 1961. – 222, [2] с.
1574487
  Кириченко Н.А. Учитесь рисовать : альбом для учеников 1 класса / Н.А. Кириченко. – 2-е изд. – Киев : Радянська школа, 1979. – 112 с.
1574488
  Соломяный Н.Ф. Учитесь рисовать : альбом для учащихся 6 класса / Н.Ф. Соломяный. – Киев : Радянська школа, 1984. – 63 с.
1574489
  Клятис Г.Я. Учитесь сами делать мебель / Г.Я. Клятис. – М., 1989. – 32с.
1574490
  Орловский Г.И. Учитесь смотреть и видеть / Г.И. Орловский. – М., 1969. – 120с.
1574491
  Губская Е.К. Учитесь стенографировать / Е.К. Губская. – Ростов н/Д, 1989. – 45с.
1574492
   Учитесь считать, экономить, хозяйствовать. Указ. лит-ры.. – М., 1962. – 40с.
1574493
   Учитесь у мудрого Ленина жить (рекоменд. указ. лит-ры). – Омск, 1969. – 11с.
1574494
   Учитесь управлять. – М., 1974. – 192с.
1574495
  Горбунов Г.Д. Учитесь управлять собой / канд. психол. наук Г.Д. Горбунов ; О-во "Знание" РСФСР, Ленингр. организация. – Ленинград : О-во "Знание" РСФСР, Ленингр. организация, 1976. – 32 с.
1574496
  Юдина Г.Г. Учитесь устному переводу. / Г.Г. Юдина. – М, 1962. – 215с.
1574497
  Фридман Л.М. Учитесь учиться математике / Л.М. Фридман. – Москва, 1985. – 113 с.
1574498
  Гайс И.А. Учитесь ходить быстро / И.А. Гайс. – М., 1986. – 108с.
1574499
  Ярнатовская В.Е. Учитесь читать газету / В.Е. Ярнатовская, Г.Н. Червакова. – М., 1986. – 115с.
1574500
  Гак В.Г. Учитесь читать газету на французском языке / В.Г. Гак. – Москва, 1963. – 152с.
1574501
  Королькова В.А. Учитесь читать газеты / В.А. Королькова. – Москва, 1981. – 128с.
1574502
  Королькова В.А. Учитесь читать газеты / В.А. Королькова. – Москва, 1989. – 175с.
1574503
  Волкова Л.В. Учитесь читать литературу по специальности / Л.В. Волкова, Е.В. Мусницкая. – Москва : Высшая школа, 1985. – 120с.
1574504
  Всеволодова М.В. Учитесь читать литературу по специальности / М.В. Всеволодова, В.М. Завьялова. – Москва, 1987. – 366с.
1574505
  Астрова Л.И. Учитесь читать литературу по специальности : пособие по обучению чтению на нем. яз. для вузов искусств / Астрова Л.И. – Москва : Высшая школа, 1987. – 159, [1] с. : ил.
1574506
  Дубнова-Ковальская Учитесь читать литературу по специальности / Дубнова-Ковальская, И Р. Котова, . – Москва, 1991. – 126с.
1574507
  Беляева А.С. Учитесь читать литературу по специальности на английском языке : [учеб. пособ. для машиностроит. спец. вузов] / А.С. Беляева. – Москва : Высшая школа, 1987. – 135, [1] с. : ил.
1574508
  Пыхова Н.Н. Учитесь читать литературу по специальности на испанском языке / Н.Н. Пыхова. – Москва : Высшая школа, 1989. – 128с.
1574509
   Учитесь читать литературу по специальности: учеб. пособие на нем. яз. для авиа. вузов.. – М., 1986. – 111с.
1574510
  Тимошина А.А. Учитесь читать литературу по экономике на английском языке : Учеб. пособие / А.А. Тимошина, С Л. Мишка. – Москва : Высшая школа, 1989. – 136с. – ISBN 5-06-000208-Х
1574511
  Лапидус Б.А. Учитесь читать по-английски / Б.А. Лапидус. – Москва, 1969. – 224с.
1574512
  Гак В.Г. Учитесь читать по-французски / В.Г. Гак. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1984. – 200с.
1574513
  Бартновский А.Л. Учитесь читать радиоэлектронные схемы : буклет / А.Л. Бартновский. – 2-е изд., перераб. – Киев : Вища школа
Вып. 2 : Простейшие транзисторные схемы. – 1977. – с.
1574514
  Бойко А.П. Учитесь шить сами / А.П. Бойко, Л.А. Маслова. – Киев : Реклама, 1984. – 152 с., [8] л. ил. : ил.
1574515
  Бойко А.П. Учитесь шить сами / А.П. Бойко, Л.А. Маслова. – 2-е изд. – Киев : Реклама, 1986. – 144 с. : ил.
1574516
  Скотт Джини Грехем Учитесь эффективно продавать и управлять сбытом / Скотт Джини Грехем. – К., 1992. – 176с.
1574517
   Учити не можна викинути. Література північно-східних сусідів поза шкільною програмою // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2022. – Березень - квітень (№ 3/4) : Українознавчий аспект на уроках зарубіжної літератури. – С. 16-35
1574518
  Крижанівська Ніка Учитися в Київ, до Щеглова // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1574519
  Новицька Л.В. Учитися в учителя // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 4 (230). – С. 24-25 : фото
1574520
  Осипчук Н. Учитися працювати. Чому важлива дуальна освіта // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 23 січня (№ 8). – С. 12


  З якими труднощами зіткнулися українські ЗВО, запроваджуючи дуальну освіту (чи її елементи) на практиці?
1574521
   Учитися так, щоб бути першим // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 4


  На базі Фізичного факультету з ініціативи кафедри оптики проходить Міжнародна конференція молодих учених "Оптика і матеріалознавство високих технологій - SPO". Цього року до нас завітали учасники з Росії, Білорусії, Латвії, Фінляндії, Німеччини, ...
1574522
  Стативка В.И. Учитываем уровень подготовленности. Организация самостоятельной деятельности учащихся в процессе рассредоточенной подготовки к сочинению-описанию. // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2007. – № 3. – С.9-15.
1574523
  Воловик Н.И. Учитывать сходное, избегать повторов. (О проблеме взаимосвязи обучения украинскому и русскому языкам в лингводидактическом наследии В.И.Масальского) // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2009. – № 5. – С. 44-45
1574524
  Кульчицкая Е.И. Учить детей бережливости. / Е.И. Кульчицкая. – К., 1989. – 106с.
1574525
   Учить и воспитывать молодежь на уроках литературы. СБ. Ст.. – М., 1962. – 120с.
1574526
  Щербицкий В.В. Учить и воспитывать молодых строителей коммунизма. / В.В. Щербицкий. – Киев, 1977. – 31с.
1574527
   Учить и воспитывать. Сб. мат.. – Кишинев, 1965. – 95с.
1574528
  Фоминева Н.В. Учить конспектировать / Н.В. Фоминева. – Тюмень, 1965. – 16с.
1574529
  Лук А.Н. Учить мыслить / А.Н. Лук. – Москва : Знание, 1975. – 96 с.
1574530
  Карнацевич Л.С. Учить мыслить / Л.С. Карнацевич, В.П. Щербинина. – К., 1982. – 96с.
1574531
  Гагаев П.А. Учить оставаться в речи индивидуально-неповторимой личностью : (О задачах филологического образования в современной школе) // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 4. – С. 2-4
1574532
  Гара Н.Н. Учить творчеству / Н.Н. Гара. – М., 1991. – 64с.
1574533
  Худякова Светлана Учить творчеству жизни : новые подходы к детскому чтению // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
1574534
  Епишева О.Б. Учить школьников учиться математике / О.Б. Епишева, В.И. Крупич. – М., 1990. – 127с.
1574535
  Доброхотов В.Я. Учить, воспитывать, убеждать / В.Я. Доброхотов. – М, 1968. – 63с.
1574536
  Насырова А. Учиться - всегда пригодится! // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2014. – № 2. – С. 57-58. – ISSN 0869-4915
1574537
  Третяк О.В. Учиться "на бюджене" или по контракту? Все равно платить?: Інтерв`ю з першим проректором університету // Правда Украины, 2003
1574538
   Учиться бережливости: сб.. – М., 1984. – 128с.
1574539
  Скульский Р.П. Учиться быть учителем / Р.П. Скульский. – Москва : Педагогика, 1986. – 143с.
1574540
  Муза Л. Учиться быть человеком. Василий Сухомлинский (1918-1970) // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2014. – № 4 (29). – С. 6-14
1574541
   Учиться во сне : GEOскоп. Нейробиология // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 262 : Фото. – ISSN 1029-5828
1574542
  Федотова В.Г. Учиться выходить из кризиса идентичности // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 6. – С.5-9
1574543
  Иванов Р. Учиться даром // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 8 (649), 27 февраля 2015. – С. 30-31. – ISSN 2305-3364


  В условиях жесткой экономии бесплатные онлайн-курсы становятся альтернативой вузам - украинцы получают западное высшее образование, экономя десятки тысяч гривен. "С недавних пор в системе общедоступного онлайн-образования появились и украинские вузы - ...
1574544
  Родионова И.А. Учиться должно быть интересно! // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 58-60. – ISSN 0016-7207
1574545
   Учиться жить по-коммунистически.. – Минск, 1980. – 272 с.
1574546
   Учиться жить по Любви / Всеукр. народ. ун-т им. Г.С. Сковороды ; [под ред. Д.Г. Сидорука]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2012. – 131, [1] с. : ил., портр., табл.
1574547
   Учиться и накапливать опыт.. – Элиста, 1963. – 76с.
1574548
   Учиться искусству жить в мире.. – М., 1987. – 56с.
1574549
   Учиться искусству контроля: сб.. – Днепропетровск, 1987. – 108с.
1574550
   Учиться искусству пропаганды.. – Красноярск, 1964. – 48с.
1574551
  Питов В.И. Учиться коммунизму / В.И. Питов, В.Н. Попов. – Киев, 1965. – 262с.
1574552
   Учиться коммунизму. – Москва, 1974. – 335с.
1574553
   Учиться коммунизму : [Сборник : В 2 кн.]. – Москва : Политиздат
Кн. 1 : В.И. Ленин, КПСС о партийном руководстве комсомолом. – 1982. – 462 с.
1574554
  Брежнев Л.И. Учиться коммунизму : [Сборник : В 2 кн.] / Л.И. Брежнев. – Москва : Политиздат
Кн. 2 : Молодым строить коммунизм / Л.И. Брежнев. – 1982. – 400 с.
1574555
  Алиев Г.А. Учиться коммунизму: Речь на встрече партийного и советского актива республики с представителями студенчества бакинских вузов,с посланцами Азейбарджана, обучающимися в вузах Москвы, Ленинграда и др. / Г.А. Алиев. – Баку, 1977. – 44с.
1574556
   Учиться любить / Всеукр. народ. ун-т им. Г.С. Сковороды ; [под ред. Д.Г. Сидорука]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2013. – 302, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 295-301
1574557
   Учиться надо уметь. – Москва, 1962. – 114с.
1574558
  Шамина М. Учиться никогда не поздно : из опыта зарубежных коллег / Марина Шамина // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 30-36. – ISSN 0869-4915


  Об организации библиотечного дела в Швеции.
1574559
  Чернова Т. Учиться по жизни. Онлайн-образование завоевывает мир // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 24 октября (№ 43). – С.


  Недавно в Москве прошло официальное открытие международного форума “Глобальное будущее образования” (Global Education Futures Forum - GEFF), который продлится год. Организаторами его выступили Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) и Томский ...
1574560
  Белоусов Р.А. Учиться работать и хозяйствовать по-новому : беседы об управлении / Р.А. Белоусов, А.А. Модин. – Москва : Экономика, 1988. – 174, [2] с. – ISBN 5-282-00541-7
1574561
  Гецов Г.Г. Учиться работать с политической литературой. / Г.Г. Гецов. – М., 1979. – 119с.
1574562
  Плунгян Е.М. Учиться работать самостоятельно. / Е.М. Плунгян. – М., 1965. – 119с.
1574563
  Неделина А. Учиться равно остаться. Почему украинцы выбирают польские вузы и школы // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 24 сентября (№ 39). – С. 17


  Чаще всего украинцы выбирают польские университеты.
1574564
   Учиться разумно хозяйствовать.. – М., 1979. – 192с.
1574565
  Плеханов В.Ф. Учиться Родине служить / В.Ф. Плеханов. – Одесса, 1988. – 197с.
1574566
  Плеханов В.Ф. Учиться Родине служить / В.Ф. Плеханов. – 2-е изд., переработ. и доп. – Одесса, 1989. – 238с.
1574567
  Черняк А.В. Учиться у Ленина / А.В. Черняк. – М, 1983. – 173с.
1574568
  Черняк А.В. Учиться у Ленина деловитости, принципиальности, гуманизму / А.В. Черняк. – М, 1990. – 333с.
1574569
   Учиться у Ленина.. – М., 1971. – 407с.
1574570
  Езова С. Учиться уважать права Другого : Этические проблемы и пути их решения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (119). – С. 20 - 21. – ISSN 1727-4893
1574571
  Парамонов И.В. Учиться управлять / И.В. Парамонов. – М., 1967. – 166с.
1574572
  Парамонов И.В. Учиться управлять / И.В. Парамонов. – 2-е изд. доп. – М., 1970. – 183с.
1574573
  Парамонов И.В. Учиться управлять / И.В. Парамонов. – 3-е изд. доп. – Москва, 1977. – 254с.
1574574
  Соболев П.А. Учиться управлять / П.А. Соболев. – Ужгород : Карпати, 1980. – 142 с. : ил., табл.
1574575
  Парамонов И.В. Учиться управлять / И.В. Парамонов. – 4-е изд. – М., 1983. – 168с.
1574576
  Смирнов В.Л. Учиться хозяйствовать. / В.Л. Смирнов. – Москва, 1989. – 239с.
1574577
  Тяжельников Е.М. Учиться, работать и бороться по Ленину : Отчетный докл. ЦК ВЛКСМ XVII съезду ВЛКСМ. Заключит. слово. Речь на Торжеств. заседании, посвящ. 50-летию присвоения комсомолу имени В.И. Ленина / Е.М. Тяжельников ; XVII съезд ВЛКСМ. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 93 с.
1574578
  Сорока В. Учімо мову порозуміння! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 30 квітня (№ 17). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  "Праці Гінотта, що сприяли "революційним змінам" у стосунках дорослих (батьків, педагогів) і дітей".
1574579
  Жиленко М. Учіння як складова діяльності студента в сучасній системі освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 29-33. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль і місце учіння, як складової методології навчальної діяльності студента, її врахування для оптимізації підготовки фахівців в умовах переходу сучасного суспільства до проектно-технологічного типу організаційної культури. Проаналізовано ...
1574580
  Щербак Ю. Учіться в Гондурасу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 1, 3


  Сьогодення українського футболу
1574581
   Учіться висловлюватися.. – К., 1990. – 124с.
1574582
  Бачинська К. Учіться дітки. Київ потрапив до списку найкращих студентських міст світу // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 17-18 лютого (№ 21). – С. 3


  Українська столиця зайняла 97 місце зі 100 в Міжнародному рейтингу найкращих міст для студентів. Рейтинг компанії QS Best Student Cities 2017 (Великобританія), опублікований 15 лютого.
1574583
  Андрієнко А. Учні - вчителю: торжество хорової школи Павла Муравського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 жовтня (№ 42). – С. 14
1574584
   Учні і педагоги МАН України стажуватимуться у найкращих лабораторіях США // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 24 грудня (№ 52)


  Одним із результатів зібрання стала домовленість про співпрацю Малой академії наук України з Аргонською національною лабораторією - однією з найбільших національних мультидисциплінарних лабораторій при Департаменті енергетики США.
1574585
  Кравченко Я. Учні Михайла Бойчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 листопада (№ 199)


  Софія Налепінська та Микола Касперович починали творити в Парижі, привнесли інноваційні техніки в українське мистецтво, а завершили свій шлях у в’язниці НКВС разом зі своїм Учителем.
1574586
  Внукова Н.М. Учні О.Г. Лібермана: професор С.У. Олійник як послідовник теорії О.Г. Лібермана : (до 90-річчя С.У. Олійника) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 16-17 листоп. 2017 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 13-16. – ISBN 978-966-8177-81-1
1574587
   Учні Семчика Віталія Івановича // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 28-32. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
1574588
  Катренко А.М. Учні середніх навчальних закладів України в революційно-демократичному русі 80-х років XIX століття // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 13-20. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 3). – ISSN 0868-5096


  На основі архівних документів подані нові узагальнюючі дані й конкретні відомості про участь передової учнівської молоді у революційно-демократичному русі на Україні у 80-х роках XIX століття, а також вказано на велику роль її у суспільно-політичному ...
1574589
   Учні УФМЛ знову переможці! // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 6


  Команда Українського фізико-математичного ліцею успішно виступила на ХХІІ Всеукраїнській комплексній олімпіаді з математики, фізики та інформатики "Турнір Чемпіонів", який відбувся у Вінниці.
1574590
  Коваль Л. Учнів з особливими навчальними потребами підтримує держава. Для розвитку інклюзивної освіти цього року в дербюджеті вперше передбачено 210 мільйонів гривень // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 листопада (№ 225). – С. 3
1574591
   Учнівська молодь - майбутнє Української держави : збірник аналітичних досліджень, документів Міжнародних конкурсів з українознавства та наукових праць переможців і учасників 2 МКУ / за заг. ред. П.П. Кононенка ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ авт.-упоряд., відп. ред. Ю.С. Фігурний ]. – Київ : НДІ українознавства, 2009. – 336 с.
1574592
  Лутак Н.Г. Учнівська молодь повинна знати правила безпеки праці та безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 17 : фото
1574593
  Помінчук С.Г. Учнівська молодь як перспективний сегмент ринку праці // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 4 (45). – С. 28-32
1574594
  Гладковський Роман Учнівська олімпіада в Причорноморському краї : турніри, олімпіади, конкурси / Гладковський Роман, Задорожний Микола // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 2-6 : Фото
1574595
  Гладковський Р.В. Учнівська олімпіада з географії в Рівному / Р.В. Гладковський, Я.Б. Олійник, Т.В. Уманська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (147). – С. 2-5 : фото
1574596
  Олійник Я.Б. Учнівська олімпіада з географії у Білій Церкві / Я.Б. Олійник, Т.Б. Уманська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 5 (159). – С. 13-17 : фото
1574597
  Гладковський Р.В. Учнівська олімпіада з географії у Кропивницькому / Р.В. Гладковський, Я.Б. Олійник, Т.В. Уманська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 5 (183). – С. 10-17 : фото
1574598
  Гладковський Р.В. Учнівська олімпіада з географії у Тернополі / Р.В. Гладковський, Я.Б. Олійник, Т.В. Уманська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 5 (195). – С. 4-13 : фото
1574599
   Учнівська олімпіада з економіки в Житомирі / О.М. Бурлака, Н.І. Гражевська, Ю.В. Бицюра, Л.В. Засядько, В.І. Щербань // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 9-14 : фото, табл.
1574600
   Учнівська олімпіада з економіки в Луцьку / О.М. Бурлака, Н.І. Гражевська, Т.С. Гребенюк, С.Г. Мойсеєва // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (148). – С. 2-6 : фото
1574601
  Гражевська Н.І. Учнівська олімпіада з економіки в Тернополі / Н.І. Гражевська, І.М. Вітенко, О.М. Бурлака // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 31-35
1574602
  Бицюра Юрій Учнівська олімпіада з економіки на Хмельниччині : турніри, олімпіади, конкурси / Бицюра Юрій, Гражевська Надія, Литвиненко Ольга // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 2-3
1574603
  Гражевська Надія Учнівська олімпіада з економіки у Вінниці : турніри, олімпіади, конкурси / Гражевська Надія, Задорожний Микола, Литвиненко Ольга // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 22-24 : Фото
1574604
  Лучинкіна А.І. Учнівська психологічна служба: погляд психолога // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 78-85. – Бібліогр. в кінці ст.


  Предложена авторская модель ученической психологической службы как метода профилактики девиантного поведения школьников на всех возрастных этапах.
1574605
  Чугаєвський В.Г. Учнівське самоврядування в національній школі : Навчальний посібник / В.Г. Чугаєвський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 127 с. – ISBN 966-594-569-6
1574606
  Стахів Б.О. Учнівський договір як одна із форм професійного навчання молоді в Україні // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 22 груд. 2015 р. / Укр. центр соц.-прав. дослідж., Каф. труд., аграр. та екол. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 128-132
1574607
  Киричук О.І. Учнівський колектив: шляхи формування і розвитку / О.І. Киричук, Р.І. Солопова. – К., 1981. – 48с.
1574608
  Цимбалюк Василь Учнівський твір у середній школі : Книга для вчителя / Цимбалюк Василь. – Київ : Освіта, 1997. – 207с. – ISBN 966-04-0021-7
1574609
   Учнівський турнір в Ужгороді : турніри, олімпіади, конкурси / Бєскова Наталія, Глюдзик Галина, Задорожний Микола, Слюсар Ольга // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 37-40 : Фото
1574610
  Бурлака О.М. Учнівський турнір з економіки у Миколаєві / О.М. Бурлака, О.І. Слюсар, С.Г. Мойсеєва // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (143). – С. 22-25 : фото
1574611
  Бетлій О.В. Учнівські екскурсії по Києву в роки Першої світової війни // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 35-42. – ISSN 1996-5931


  У статті проаналізовано, що відбувається з учнівськими екскурсіями, початок яких сягає 1890-х років, у Києві в дореволюційні роки Першої світової війни. Розглянуто плани і типи екскурсій, маршрути й образи Києва, які конструювалися під час прогулянок ...
1574612
  Денисенко М.В. Учнівські компетентності під час вивчення української мови, літератури та народознавства // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 30 (286). – С. 2-7
1574613
   Учнівські навчально-виробничі бригади : матеріали першої конференції керівників учнівських виробничих бригад. – Київ : Радянська школа, 1962. – 88 с.
1574614
   Учням і батькам про зміст і форми роботи спеціалізованої школи-інтернату фізико-математичного профілю при Київському ордена Леніна державному університеті ім. Т.Г.Шевченка.. – К., 1967. – 8с.
1574615
   Учням і батькам про зміст і форми роботи Спеціалізованої школи-інтернату фізико-математичного профілю при Київському ордена Леніна державному університеті ім. Т.Г.Шевченка.. – К., 1968. – 7с.
1574616
  Кожевников Є.М. Учням про 25 з"їзд КПРС / Кожевников Є.М. – Київ, 1976. – 48 с.
1574617
  Лубченко І.Ф. Учням про XXIV з"їзд КПРС / І.Ф. Лубченко, А.Ф. Мельниченко. – Київ, 1972. – 144с.
1574618
  Люрин І.Б. Учням про біоніку / І.Б. Люрин, М.Г. Павленко. – К., 1976. – 136с.
1574619
  Галай І.Я. Учням про видатних математиків / І.Я. Галай, Г.Д. Гриневич. – Київ, 1976. – 158 с.
1574620
  Кордун Г.Г. Учням про видатних фізиків / Г.Г. Кордун. – Київ : Радянська школа, 1979. – 134 с.
1574621
  Бородін О.А. Учням про програму КПРС / О.А. Бородін. – Київ : Радянська школа, 1964. – 135с.
1574622
  Стеля Б.І. Учням про ХХІІ з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. / Б.І. Стеля. – Київ, 1963. – 143с.
1574623
   Учням про ХХІІІ з"їзд КПРС.. – Київ, 1967. – 243с.
1574624
  Гончаренко С.У. Учням про цифрову електроніку / С.У. Гончаренко, І.І. Хаїмзон. – Київ, 1991. – 173с.
1574625
  Ягодинський В.М. Учням про шкідливість нікотину і алкоголю. / В.М. Ягодинський. – К., 1986. – 105с.
1574626
  Кальницький І Я. Учора / І Я. Кальницький. – Одеса, 1926. – 52 с.
1574627
  Мірошниченко М. Учора зустрінемося знову; Приречені на нескінченність : проза // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 224-256
1574628
  Губерначук С.Г. Учорашнє : [збірка поезій] / Сергій Губерначук. – Київ : ArtHuss, 2019. – 109, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7778-32-4
1574629
  Кокошкин Ф.Ф. Учредительное собрание / Ф.Ф. Кокошкин. – Издание партии "Народной Свободы". – Петроград : Издание партии "Народной Свободы" ; Суподальная тип., 1917. – 22 с. – Кн.нап.: рос. стар. орф
1574630
  Медушевский А. Учредительное собраниеи конституционные альтернативы России в 1917 годы // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 4-23. – ISSN 1812-7126
1574631
  Цейтлин С.Я. Учредительные и законодательные собрания в конституционных государствах / С.Я. Цейтлин. – С-Пб. – 203с.
1574632
  Рабочая Учредительный съезд Рабочей партии Эфиопии : Аддис-Абеба, 6-10 сент. 1984 года. / Рабочая, партия Эфиопии. – Москва : Политиздат, 1987. – 256 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
1574633
  Кричевский Б.Ю. Учреждение Госбанка в борьбе за ускорение оборачиваемости оборотных средств / Б.Ю. Кричевский. – М, 1950. – 48с.
1574634
  Швечкова О.А. Учреждение Государственной Думы Российской империи (к столетию учреждения Государственной Думы) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 33-35. – ISSN 1812-3805
1574635
   Учреждение Дирекций народных училищ в Ю.-З. крае / [Директор Департамента Народного просвещения Петров]. – [Б. м.] : [Б. и.], 1866. – 71 с. – Без тит. л. и обл.
1574636
  Шаклеин Н.И. Учреждение и Наказ Государственной Думы как нормативно-правовая основа деятельности российского парламента 1906-1917 годов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 19. – С. 14-20. – ISSN 1812-3805
1574637
  Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций / Ш. Боржо ; пер. П. Высоцкой, под ред. Ф.Ф. Кокошкина. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых
Вып. 1. – 1905. – 112 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  На тит. л. № 116876 надпись-печать: Из книг Романовича-Славатинского
1574638
  Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций в Европе и Америке : соч., удостоен. премии Париж. юрид. фак. ; в 2 вып. / [соч.] [Шарля] Боржо (Charles Borgeaud) ; пер. с фр. с доп. по новейшему законодательству С.Я. Цейтлина. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-во и [тип.] "Просвещение". – (Библиотека "Просвещения")
Вып. 1. – 1905. – X, 165, [9] с.


  Пер. Цейтлин Соломон Яковлевич (1876-1913)
1574639
  Капелюш Я.С. Учреждение культуры в небольшом городе и население / Я.С. Капелюш. – М., 1985. – 157с.
1574640
  Яковенко Д.Т. Учреждение прокуратуры, ее организация и деятельность в 1922-1925 гг. : Дис... канд. юрид.наук: / Яковенко Д.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф-ра гос. и админ. права. – Киев, 1956. – 299л.
1574641
  Кашпровский Е.И. Учреждение Смоленской епископии : ист.-крит. заметка / [соч.] Е.И. Кашпровского // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – [2], 64 с.


  На тит. л. надпись: Глубокоуважаемому Митрофану Викторовичу Довнар-Запольскому от автора 1896, VIII, 15
1574642
  Карташкин В.А. Учреждение совета по правам человека и реформирование конвенционных органов // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 2 (34). – С. 5-13. – ISSN 1560-2893
1574643
  Россия. Законы и постановления Учреждение судебных установлений : Издание 1883 года, со вкл. статей по продолжению 1886 года. – Санкт-Петербург
[Кн. 1-2]. – 1886. – 160 с. – Экз. деф., без обл.
1574644
  Шрейбер Н. Учреждение судебных установлений / сост. Н. Шрейберг. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1910. – [4], IV, 755 с.


  На кн. печать-Экслибрис: ELIBRIS Konrada Berezowskiego
1574645
  Змирлов К.П. Учреждение судебных установлений, измененное и дополненное Законом о преобразовании местного суда : (Собр. узак., 1912 г., № 118), с законодательными мотивами, разъяснениями Сената и алфавитным предметным указателем / Сост. К.П. Змирлов, сенатор Гражд. кассац. деп. Правительствующего сената. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. скл. "Право",, 1913. – [2], VIII, 485 с.
1574646
  Джорбенадзе С.М. Учреждения Академии наук Союза ССР и Тбилисский университет : документы и факты / С.М. Джорбенадзе. – Тбилиси : Издательство Тбилисского университета, 1974. – 238 с.
1574647
  Мотревич В.П. Учреждения для иностранных военнопленных и интернированных в Днепропетровской области в 1944-1951 гг.: численность и дислокация // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. дослідж. ; редкол.: В.В. Іваненко, Н.В. Венгер, О.Ю. Висоцький [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 140 (12). – C. 88-92. – ISSN 2077-1800
1574648
   Учреждения Западной Украины до воссоединения ее в едином Украинском Советском социалистическом государстве. Справочник.. – Львов, 1955. – 180 с.
1574649
   Учреждения и уставы, касающиеся до воспитания и обучения в России юношества обоего пола, во удовольствие общества собраны и новым тиснением изданы. – Спб
1. – 1774. – 176 с.
1574650
  Петровская Л. Учреждения как субъекты гражданского права // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.34-36
1574651
   Учреждения культуры - пропагандисты решений ХХІ съезда КПСС.. – М., 1959. – 48с.
1574652
   Учреждения культуры в борьбе за выполнение решений ХХ съезда КПСС.. – Тюмень, 1956. – 36с.
1574653
  Ерошенков И.Н. Учреждения культуры и коммунистическое воспитание трудящихся / И.Н. Ерошенков. – М., 1982. – 112с.
1574654
  Колпакова О.В. Учреждения культуры и коммунистическое воспитание трудящихся на современном этапе / О.В. Колпакова. – Киев, 1989. – 83с.
1574655
   Учреждения культуры Московской области за 40 лет.. – М., 1957. – 106с.
1574656
   Учреждения культуры на рубежах семилетки.. – М., 1960. – 23с.
1574657
   Учреждения культуры профсоюзов: новые условия хозяйствования. Сб. докум.. – М., 1991. – 141с.
1574658
  Смирнова О.В. Учреждения обслуживания и общественные центры городов / О.В. Смирнова, В.Я. Хромов. – Москва, 1973. – 111 с.
1574659
  Семенова И.И. Учусь быть здоровым, или Как стать Неболейкой. / И.И. Семенова. – Москва, 1989. – 172с.
1574660
   Учусь говорить по-русски, 1966
1574661
  Остапенко В.И. Учусь говорить по-русски / В.И. Остапенко. – Москва, 1977. – 172с.
1574662
  Бледных Л.А. Учусь любить : стихи / Л.А. Бледных. – Орджоникидзе : Ир, 1982. – 21 с.
1574663
  Гордон Р. Учусь на доктора / Р. Гордон. – М, 1985. – 64с.
1574664
  Климович Л.М. Учусь на человека / Л.М. Климович. – Москва, 1980. – 173с.
1574665
  Соколова Е.Н. Учусь писать по-русски / Е.Н. Соколова. – М., 1976. – 48с.
1574666
  Соколова Е.Н. Учусь писать по-русски / Е.Н. Соколова. – М., 1979. – 79с.
1574667
  Соколова Е.Н. Учусь писать по-русски / Е.Н. Соколова. – 2-е изд. – М., 1987. – 79с.
1574668
  Соколова Е.Н. Учусь писать по-русски / Е.Н. Соколова. – Москва, 1990. – 40с.
1574669
   Учусь читать, размышлять, выступать.. – Москва, 1980. – 208с.
1574670
  Ганичев В.Н. Ушаков / В.Н. Ганичев. – Москва, 1990. – 462с.
1574671
  Жадько В. Ушаков Микола Миколайович (- поет, перекладач, шевченкознавець) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 1080. – ISBN 978-966-8567-14-8
1574672
  Мушинка М. Ушанування 200-річчя Т. Шевченка у Пряшеві // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 6 (642). – С. 123-125. – ISSN 0236-1477


  14 березня 2014 р. в Центрі української культури у м. Пряшеві (Словаччина) відбулася міжнародна наукова конференція "Тарас Шевченко і Пряшівщина", присвячена 200-літтю з дня народження поета.
1574673
  Бабець П. Ушанування Миколи Чернявського : до 145-піччя письменника // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 8). – С. 5
1574674
  Бабець П. Ушанування Миколи Чернявського : до 145-річчя письменника // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 8). – С. 5
1574675
  Білий Д. Ушанування пам"яті Т.Г. Шевченка українцями Кубані та Галичини в другій половині XIX - на початку XX століття / Д. Білий, В. Футулуйчук // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 82-84. – ISSN 1728-9343
1574676
  Бажан О. Ушанування пам"яті Тараса Шевченка в Києві 1960-1970-х рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією", Відділ по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ ; редкол.: О. Рубльов, С. Кокін, О. Бажан [та ін.]. – Київ ; Харків, 2013. – № 1 (38) за 2012 р. – С. 45-68. – ISBN 978-617-587-103-4


  За матеріалами Галузевого державного архіву Служби безпеки України.
1574677
  Гриценко Л. Ушанування пам"яті Тараса Шевченка через століття і кордони // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Квітень (№ 8). – С. 25-28


  Позакласний захід. Історія України. 9-й клас.
1574678
  Дідун Л. Ушанування пам"яті українського лексиколога, лексикографа, професора Л.С. Паламарчука (09.08.1922-26.08.1995) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: К. Городенська, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (84). – С. 144-147. – ISSN 1682-3540
1574679
  Копилов С. Ушанування шістдесятирічного ювілею М. Грушевського в Кам"янець-Подільському: між історією і політикою // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 2 : / [уклад.: В.А. Дубінський, В.С. Степанков ; відп. ред. В.С. Степанков]. – С. 134-141


  "Вшанування видатного українського історика і громадського діяча виявило його прихильників та опонентів. <...> Наприклад, С. Єфремов та А. Кримський, які в середині 1926 р. повернулися до Києва з відпусток, вважали, що відзначення ювілею М. ...
1574680
  Сергійчук В. Ушанувати всіх невинно убієнних // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 16 травня (№ 88). – С. 4-5
1574681
  Мужчинкин В.Ф. Ушастые тюлени / В.Ф. Мужчинкин. – Москва : Знание, 1987. – 63с.
1574682
  Тарасенко М. Ушебті в зібранні Музею східного мистецтва в Золочівському замку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 74-82. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Опубліковано огляд невеликої колекції із шести давньоєгипетських статуеток-ушебті із зібрання Музею східного мистецтва в Золочівському замку. Два із цих ушебті зберегли ім"я власника. 1. Ушебті Псаметиха, пізній період, інв. № 5879. 2. Ушебті ...
1574683
  Тарасенко М. Ушебті з тайника Баб ель-Гусус в колекції Одеського археологічного музею НАН України // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 121
1574684
   Ушедшая Москва. – М, 1964. – 432с.
1574685
  Рябинин Б.С. Ушедшее - живущее / Б.С. Рябинин. – М., 1985. – 432с.
1574686
  Смирнов Н.Г. Ушедшие в бессмертие : Очерк истории Бакин. коммуны / Н.Г. Смирнов. – Москва : Юрид. лит., 1986. – 205, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.
1574687
  Игумнов Дмитрий Ушедшие в небо : рассказ // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 5 (640). – С. 16-20. – ISSN 0132-2036


  Пам"ять про війну
1574688
  Югов В.Т. Ушедшие в сорок пятом / В.Т. Югов. – Киев, 1984. – 286с.
1574689
  Чарный М.Б. Ушедшие годы. / М.Б. Чарный. – М., 1967. – 355с.
1574690
  Чарный М.Б. Ушедшие годы. / М.Б. Чарный. – 2-е изд. – М., 1970. – 415с.
1574691
  Лукьянова И. Ушедший из преисподней // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. январь. – С. 52-57


  Достоевский - первый настоящий трагик в русской литературе, первый писатель, кто открыл дверь в потемки человеческой души. Даже слова в названиях его сочинений выстраиваются в жуткий ряд: униженные и оскорбленные, мертвый дом, бесы, преступление и ...
1574692
  Миколенко О.І. Ушел из жизни Анатолий Семенович Васильев // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 355-358. – ISSN 2306-9082
1574693
   Ушел из жизни астроном Чурюмов // Аргументы недели. – Киев, 2016. – 18- 24 октября (№ 42)


  15 октября 2016 г.
1574694
  Кондратьев Федор Ушел... А что дальше? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 2 (179), февраль. – С. 122-123 : фото. – ISSN 1029-5828
1574695
  Стейнбек Джон Уши Джонни Медведя. / Стейнбек Джон. – Москва, 1963. – 48с.
1574696
   Уши машут ослом. Современное социальное программирование : современное соц. программирование / Д. Гусев, О. Матвейчев, Р. Хазеев, С. Чернаков. – [2-е изд., перераб.]. – Пермь : ЗеБРА, 2008. – 192 с. – ISBN 5-88187-152-9
1574697
  Матвейчев О.А. Уши машут ослом. Сумма политтехнологий / Олег Матвейчев ; [оформ. худож. А.Ю. Новикова]. – Москва : Алгоритм, 2008. – 637, [2] с. – На обл. кн.: Вся правда об "административном ресурсе", "черном пиаре" и "промывка мозгов". - На обороте тит. л. указ. авт. коллектив: О. Матвейчев, Д. Гусев, В. Новиков, Р. Хазеев, С. Чернаков и др. – Библиогр.: с. 601-610. – (Политический бестселлер). – ISBN 978-5-699-30118-8
1574698
  Зажурило В.К. Ушинский в Петербурге / В.К. Зажурило. – Л., 1979. – 191с.
1574699
   Ушинський К.Д. - провідник ідей національного виховання / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 218-237. – ISBN 978-617-7480-55-5
1574700
  Курас І. Ушинський Костянтин Дмитрович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 577. – ISBN 966-642-207-7
1574701
  Березівська Л.Д. Ушинський Костянтин Дмитрович (1823/1824-1870) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 284-292. – ISBN 966-06-0367-3
1574702
  Чернявская И.А. Уширение линии рассеяния в спиртах и родственных гомологических рядах и его связь с дисперсией электромагнитных волн. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чернявская И.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 13л.
1574703
  Луизова Л.А. Уширение линий инертных газов в положительном столбе разряда при средних давлениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 044 / Луизова Л.А.; Петродзавод.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1969. – 12л.
1574704
  Кантор Павел Яковлевич Уширение спектральных линий атомов калия и рубидия при столкновениях с атомами инертных и собственного газов и потенциалы межатомного взаимодействия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Кантор Павел Яковлевич; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1985. – 17л.
1574705
  Грим Г. Уширение спектральных линий в плазме : пер. с англ. / Г. Грим. – Москва : Мир, 1978. – 491 с.
1574706
  Ламакин В.В. Ушканьи острова и проблема происхождения Байкала / В.В. Ламакин; Под ред.Н.Н.Сукачева. – Москва, 1952. – 200с.
1574707
  Соколов Микита Володимирович Ушкодження ДНК у радіаційному старінні насіння : Дис...канд.біолог. наук: 03.00.01 / Соколов Микита Володимирович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 190л. + Додатки:л.188-190. – Бібліогр.:л.165-187
1574708
  Соколов Микита Володимирович Ушкодження ДНК у радіаційному старінні насіння : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.01 / Соколов М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1574709
  Прилежаева-Барская Ушкуйники / Прилежаева-Барская. – Л, 1962. – 96с.
1574710
  Туфанов А. Ушкуйники / А. Туфанов, 1991. – 197с.
1574711
  Глебов М.П. Ушла девчонка на фронт / М.П. Глебов. – Саранск, 1973. – 88с.
1574712
  Новикова Т. Ушла из жизни Е.Е. Федотова : [некролог] // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 126. – ISSN 0869-561Х
1574713
  Светов Ф.Г. Ушла ли романтика? / Ф.Г. Светов. – М., 1963. – 222с.
1574714
  Зиммель И. Ушли клоуны, пришли слезы / И. Зиммель. – Москва, 1993. – 464 с.
1574715
  Щербина Александр Ушли под дерн : общее дело // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 143-147 : Фото
1574716
  Хан И.В. Уштобинская долина (природа, население и хозяйство) : Автореф... канд.географ.наук / Хан И.В. – Москва, 1953. – 16 с.
1574717
  Красулин И.А. Ушу - путь к победе // "Буря в пустыне" : [война в зоне Персид. залива, 1990-1991 гг.] / И.М. Попов. – Москва : Знание, 1992. – С. – (Новое в жизни, науке, технике ;Подписная научно-популярная серия "Под знаком Марса" ; 4-5,92). – ISBN 5-07-002527-9
1574718
  Бурлай В.З. Ущелина синіх туманів / В.З. Бурлай, Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ, 1969. – 101с.
1574719
  Розенфельд М.К. Ущелье алмазов / М.К. Розенфельд. – М, 1936. – 124с.
1574720
  Розенфельд М.К. Ущелье алмазов / М.К. Розенфельд. – М, 1955. – 88с.
1574721
  Розенфельд М.К. Ущелье алмазов / М.К. Розенфельд. – Москва, 1962. – 88 с.
1574722
  Новиков В.А. Ущелье белых духов : (Приключ. повесть). / В.А. Новиков. – Алма-Ата, 1967. – 152с.
1574723
  Новиков В.А. Ущелье белых духов : Повести. / В.А. Новиков. – Москва, 1978. – 271с.
1574724
  Новиков В.А. Ущелье белых духов : Повести. / В.А. Новиков. – Москва, 1988. – 396с.
1574725
  Дюма А.(отец) Ущелье дьявола / А.(отец) Дюма. – Москва, 1991. – 445,2с.
1574726
   Ущелье кондара : (опыт биологической монорафии). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. – 421с.
1574727
   Ущелье Кондара. – Душанбе
2. – 1968. – 219с.
1574728
  Скворцов К.В. Ущелье крылатых коней. - Отечество мы не меняем. / К.В. Скворцов. – Челябинск, 1975. – 187с.
1574729
  Ло Дань Ущелье летающих лисиц : рассказы : [для детей] / Ло Дань ; пер. с кит. А.Г. Гатова. – Чита : Кн. изд-во, 1955. – 92 с.
1574730
  Абромайт Ларс Ущелье приключений / Абромайт Ларс, Петер Карстен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 52-59 : фото. – ISSN 1029-5828
1574731
  Чачибая А.Е. Ущелье темных скал : рассказы / Арчил Чачибая; пер. с груз. – Тбилиси : Литераткра да хеловнеба, 1965. – 161 с.
1574732
  Трунов Д. Ущелья сокровищ : 4 путешествия по Северному Кавказу / Д. Трунов. – Москва : Советская Россия, 1963. – 381с.
1574733
  Пиджаков А.Ю. Ущерб культурным ценностям СССР в годы второй мировой войны / А.Ю. Пиджаков, Е.Е. Степанова // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 10. – С. 32-34. – ISSN 1812-3805


  В годы Второй мировой войны, дабы совершенно сломить дух и волю захватываемых стран, было приказано вывозить либо уничтожать все культурные ценности. Автор рассматривает данное психологическое воздействие в представляемой статье. During the Second ...
1574734
  Бандиопадхия С. Ущерб от терроризма / С. Бандиопадхия, Т. Сандлер, Д. Юнас // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2015. – Вып. 52, № 2 : Можно ли жить на 1,25 доллара в день?. – С. 26-28. – ISSN 1020-8151
1574735
  Поліщук У.В. Ущільнення даних на основі нейроподібних структур автоасоціативного типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Поліщук У.В. ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
1574736
  Роднянская И.Б. Уэбб Дж. Оккультизм как общественное явление // Рациональное и иррациональное в современном буржуазном сознании : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т философии [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1979. – Вып. 2. – С. 173-232. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1574737
  Гретцки У. Уэйн Гретцки / У. Гретцки, Д. Тейлор. – М., 1989. – 158с.
1574738
  Гретцки У. Уэйн Гретцки / У. Гретцки, Д. Тейлор. – М., 1989. – 160с.
1574739
  Уэллс О. Уэллс об Уэллсе : статьи, интервью, сценарии, Мистер Аркадин (роман) / О. Уэллс. – Москва : Радуга, 1990. – 447 с. – ISBN 5-05-002579-6
1574740
  Джалагония В. Уэллс, препарирующий самого себя : (Странности любви) // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 3. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
1574741
  Морозов Н. Уэльбек снова в центре литературного скандала / Н. Морозов, Е. Бернаскони // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2005. – № 37. – С. 45-47. – ISSN 0234-1670


  О новый романе Мишеля Уэльбека "Возможность острова"
1574742
  Гурьева Галина Семеновна Уют "домашнего очага" : служба, как призвание // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 14. – С. 32-33. – ISSN 1727-4893
1574743
  Девочкин К.А. Уют руками создают / К.А. Девочкин. – Москва, 1988. – 93с.
1574744
   Уют своими руками. – Свердловск, 1991. – 216с.
1574745
  Кузнецов Станислав Уютный дом. Волшебный сад // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 5. – С. 54-61 : фото
1574746
  Куфлинская Ольга Уютный сад в "рамках" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 46-49 : фото
1574747
  Балацька Л.К. Уява в житті дитини / Л.К. Балацька. – Київ, 1974. – 46с.
1574748
  Балацька Л.К. Уява в житті дитини // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С, 241-253. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
1574749
  Корчовий П.О. Уява в контексті добудови образу естетичного бачення // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 78-80
1574750
  Котик-Чубінська Уява в об"єктиві: про фотографію у творчості Юрія Тарнавського // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 60-67. – ISSN 0236-1477
1574751
  Ярема Я.Я. Уява Шевченка : З нагоди столїтного ювилею уродин поета / Яким Ярема. – Тернопіль : Накладом авт. ; [Жовква: Печатня оо. Василиян], 1914. – 31 с.
1574752
  Живоглядова І.В. Уява як засіб творення музичної почуттєвості // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 3-6


  Cтаття присвячена аналізу досвіду чуттєвого самоствердження, яке людина отримує в процесі уяви. На основі аналізу продуктивності уяви в роботі над музичним твором досліджуються її можливості в загальному процесі естетизації світу.
1574753
  Павлова Олена Юріївна Уява як філософсько-антропологічна категорія : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.04 / Павлова Олена Юріївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 189 л. – Бібліогр.: л. 176 - 189
1574754
  Павлова Олена Юріївна Уява як філософсько-антропологічна категорія : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.04 / Павлова О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назв
1574755
  Грабович Г. Уявімо собі на мить... // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 29-32


  Роман Олександра Ірванця "Харків - 1938".
1574756
  Бушанський В.В. Уявлений Севастополь: естетика російського соліпсизму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 340-361
1574757
  Андерсон Б. Уявлені спільноти : міркування щодо походження й поширення націоналізму / Б. Андерсон ; пер. з агл. В. Морозова. – 2-е вид., перероб. – Київ : Критика, 2001. – 272 с. – ISBN 966-7679-16-0
1574758
  Решетник М.Д. Уявлення // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 649. – ISBN 966-316-069-1
1574759
  Галушко К. Уявлення В.Липинського про природу нації в контексті європейської правої політичної думки (1920-ті рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 89-94
1574760
  Мельник О.А. Уявлення вчених про механізми розвитку психіки людини у філософсько-психологічній традиції кінця XIX - початку XX ст. // Становлення розуміння психічного та розвитку людської психіки в українській філософсько-психологічній традиції : монографія / О.А. Мельник. – Київ : Альфа Реклама, 2020. – С. 547-608. – ISBN 978-966-288-289-6
1574761
  Колесник А.С. Уявлення Генрі Мора про душу в контексті критики картезіанського дуалізму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 79-82
1574762
  Гаук А. Уявлення давніх слов"ян про сакральний простір // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 165-168
1574763
  Константиненко К. Уявлення італійців про Русь і руські землі: від витоків до кінця XV століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 8 (620). – С. 28-40. – ISSN 0236-1477


  У статті аналізується походження деяких типових складових гетерообразу України та її мешканців у європейській, зокрема італійській, літературі
1574764
  Талах В. Уявлення класичних майя про потойбічне буття за написами із "Храму написів" у поселеннях Паленке, Чіапас, Мехіко (Мексиканські Сполучені Штати) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 71-74. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі інтерпретації зображень та перекладу написів мовою майя, що знаходяться у "Храмі Написів" - місці поховання К"ініч Ханааб Пакаля, правителя Паленке в VII ст. Здійснено авторський переклад зазначених написів із мови майя українською ...
1574765
  Дзюба В.В. Уявлення людини про смерть (на матеріалі голосінь) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-75. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Стисло викладено саме поняття - голосіння, його специфіка та роль у житті людини.
1574766
  Середа О.М. Уявлення майбутніх перекладачів про професію та вимоги ринку // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 65


  В статті представлені результати емпіричного дослідження, в якому використано метод напівструктурованого інтерв"ю з майбутніми перекладачами-практикантами. Проаналізовані фактори, які впливають на якість практики з погляду студентів. Особлива увага ...
1574767
  Шалашна Н.М. Уявлення Мелетія Смотрицького про державу в контексті процесу формування ранньомодерної української нації // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 7 (147). – C. 32-38. – ISSN 2077-1800
1574768
  Сіверс З.Ф. Уявлення молоді про власні права як показник очікувань інституціональної справедливості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 175-186
1574769
  Баранова С.В. Уявлення молоді про вміння та навички політичної участі / С.В. Баранова, О.М. Васильченко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 209-220
1574770
  Вінков В.Ю. Уявлення молоді про життєвий успіх : структурно-змістовий аспект дослідження // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 7 (21). – С. 161-173 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 172. – ISSN 2411-1449
1574771
  Воропаєва Т. Уявлення населення західного регіону України про сучасну українську ідею / Т. Воропаєва, Т. Кириленко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 73-77
1574772
  Гончарук В. Уявлення наших предків про небесні світила - основа української міфології (за працею І. Нечуя-Левицького "Світогляд українського народу") // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 395-400. – ISBN 978-966-793-136-3
1574773
  Бєлавіна Т.І. Уявлення осіб з різним економічним статусом щодо правових та етичних норм // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 45-54
1574774
  Мазуренко В.В. Уявлення П.Є. Казанського про основні категорії та систему міжнародного права // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (34). – С. 23-31. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1574775
  Перехрест А. Уявлення перших хрестоносців про арабів-мусульман на прикладі автора "Діяння франків" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 53-55. – (Історія ; вип. 4 (147)). – ISSN 1728-3817
1574776
  Скляр О.Г. Уявлення підлітків про норми сексуальної культури // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 245-252
1574777
  Миронов М.С. Уявлення про "творчість" у рекламі: cередньовічна філософія та постмодерн // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 189-197. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто сучасні та класичні філософські, культурологічні дослідження, присвячені проблемі тлумачення поняття "творчість", у середньовічній філософії, а також періоду постмодерну. Значну увагу приділено антропоцентричним аспектам. Визначено ...
1574778
  Богата Л.М. Уявлення про багатовимірне мислення, його прийоми та процедури : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.02 / Богата Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 25 назв
1574779
  Богата Л.М. Уявлення про багатовимірне мислення, його прийоми та процедури : дис. ... докт. філософ. наук : 09.00.02 / Богата Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 411 с. – Бібліогр.: л. 364-411
1574780
  Лобнер Н. Уявлення про бідність в картині світу молоді України, Австрії та Сальвадору: порівняльний соціологічний аналіз // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 133-136. – ISBN 978-966-439-147-1
1574781
  Ящук О. Уявлення про верховну владу в білорусько-литовських літописах крізь призму титулатури правителя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 76-80. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі уявлень про верховну владу в пам"ятках білорусько-литовського літописання крізь призму вживаних авторами титулів правителя. Проаналізовано білорусько-литовські літописи першого зводу, що містять "Літописець великих князів ...
1574782
  Ящук О. Уявлення про верховну владу в другому зводі білорусько-литовського літописання // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 195-225. – (Нова серія ; вип. 19/20)


  На прикладі "Хроніки Великого князівства Литовського".
1574783
  Ящук О. Уявлення про верховну владу в першому зводі білорусько-литовського літописання // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 175-195. – (Нова серія ; вип. 18)


  На прикладі "Літописця великих князів литовських".
1574784
  Ящук О. Уявлення про верховну владу в третьому зводі білорусько-литовського літописання (на прикладі Хроніки Биховця) // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 145-147. – ISBN 978-966-171-783-9
1574785
  Ящук О. Уявлення про верховну владу у "Хрониці Великого князівства Литовського" (другій звід білорусько-литовського літописання) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 213-217. – ISBN 978-966-171-90295
1574786
  Ящук О. Уявлення про верховну владу у першому зводі білорусько-литовського літописання через призму сприйняття титулатури правителя // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 141-145. – ISBN 978-966-171-795-3


  На прикладі "Літописця великих князів литовських".
1574787
  Духневич В.М. Уявлення про владу як основа для розгортання політико-правової активності молоді. // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39 (42). – C. 51-59. – ISSN 2309-8287
1574788
  Мушкетик Л. Уявлення про гріх та гріховність в українському фольклорі // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 19. – С. 98-130. – ISSN 2522-9834
1574789
  Чапля М. Уявлення про державотворення в націоналістичному світогляді ОУН // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 47-48. – ISBN 978-617-7069-15-6
1574790
  Корсак Ю.К. Уявлення про духовність людини у наносуспільстві і вища освіта // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 215-220
1574791
  Юзвак Ж. Уявлення про духовність у хронотопах філософсько-психологічної думки // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.90-107
1574792
  Колесник А.С. Уявлення про душу, розум та свідомість у Кембриджському платонізмі XVII століття : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Колесник Артем Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – 179 л. – Бібліогр.: л. 167-179
1574793
  Колесник А.С. Уявлення про душу, розум та свідомість у Кембриджському платонізмі XVII століття : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Колесник Артем Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1574794
  Захарченко Г. Уявлення про душу, смерть та потойбічний світ в світогляді слов"ян (за матеріалами експедицій на Одещині) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України ; редкол.: Курас І.Ф., Слюсаренко А.Г., Гладких М.І. [та ін.]. – Київ, 1999. – [Вип. 1] : Традиційна етнічна культура слов"ян. – С. 40-44
1574795
  Захарченко Г. Уявлення про душу, смерть та потойбічний світ в світогляді слов"ян (за матеріалами експедицій на Одещині) // Етнічна історія народів Європи : Традиційна етнічна культура слов"ян. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 2]. – C. 40-44. – ISBN 966-7321-42-8
1574796
  Фомічова В.М. Уявлення про етнічну ідентифікацію в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-29. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу визначити підгрунтя збереження та розвитку існуючих націй, а також чинники формування етнічної ідентичності в сучасних умовах. The article attempts to define the background for preserving and development of existing nations as well as ...
1574797
  Стадник М.М. Уявлення про живе як складова східнохристиянських вчень // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 143-145
1574798
  Черняк Д. Уявлення про життя та щастя очима сучасних дітей // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 49-53.
1574799
  Павленок М.В. Уявлення про загробне життя у скандинавів епохи вікінгів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 51-53
1574800
  Завгородній Юрій Уявлення про Земний рай у Давній Русі (на прикладі "Съказания отца нашего Агапия") // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 264-271. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізується "Скъзание отца нашего Агапия" - давньоруська пам"ятка, яка зображує релігійну мандрівку до Земного раю - найзначущого сакрального топосу середньовічної картини світу.
1574801
  Ковтун Л. Уявлення про золотий центр у релігійному світогляді українського народу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 94-99
1574802
  Галецька І. Уявлення про ідеального викладача в студентів з різною мотивацією до навчання / І. Галецька, О. Гунько // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 12-20. – (Серія психологічні науки ; вип. 1)
1574803
  Фролов П.Д. Уявлення про інновації у молодіжному середовищі // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 180-191. – ISBN 978-966-8063-90-16
1574804
  Шумило С. Уявлення про Київ як "другий Єрусалим" у церковно-суспільній думці Русі-України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 218-223


  У статті аналізується історія уявлень про Київ як «другий Єрусалим» та їх репрезентації у церковно-суспільній думці Русі-України. Автор підкреслює, що попри трагічну долю Києва, його часте завоювання і руйнування внаслідок монголо-татарської навали, в ...
1574805
  Багро С.О. Уявлення про козацьку вітчизну в сучасній історіографії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 48-54. – ISSN 1996-5931
1574806
  Айдачич Д. Уявлення про кохання майбутнього у слов"янській фантастичній літературі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 196-203
1574807
  Довга Л. Уявлення про людину в українській культурі XVII ст. // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 156-176. – ISBN 978-966-2241-22-8
1574808
  Слабогуз В. Уявлення про мову як феномен "народження" людини / В. Слабогуз, Т. Лєсна // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 38-44. – ISSN 2411-6548
1574809
  Маліков В. Уявлення про наймитування та наймитську долю в українських народних казках // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 6 (334). – С. 87-92. – ISSN 0130-6936


  У статті проаналізовано українські народні казки та показано їхнє значення для звичаєво-правових ирадицій наймитування. Це дослідження покликане розкрити селянські уявлення щодо найманої праці, а також наймита, відображений у казках другої половини ХІХ ...
1574810
  Чувашова Д. Уявлення про нечисту силу в православ"і і католицизмі // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 319-323


  В публікації розкривається феномен уявлень про нечисту силу в православ"ї та католицизмі. Аргументована необхідність розгляду явища як міждисциплінарний синтез робіт з релігієзнавства, філософії, теології, міфології, культурології, історії та ...
1574811
  Чувашова Д.Д. Уявлення про нечисту силу в українській традиції // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 62-65
1574812
  Шумський В.В. Уявлення про норми за О. Вайнбергером // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 161-162
1574813
  Яворовська Л.М. Уявлення про поняття "кохання" молодих жінок і чоловіків / Л.М. Яворовська, А.Р. Баліцька // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2020. – С. 48-54. – (Серія "Психологія" ; вип. 69). – ISSN 2225-7756
1574814
  Осіпян О. Уявлення про прибуття вірмен на Русь за даними звіту католицького місіонера Клементе Галано від 20 червня 1664 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-39. – (Історія ; вип. 2 (125)). – ISSN 1728-3817


  Повноцінне розуміння соціокультурних процесів неможливе без вивчення уявлень про віддалене минуле. В цій статті розглянуто питання, як соціальні конфлікти та аспірації впливали на формування історичних уявлень у міщанському середовищі Львова. 1630 р. ...
1574815
  Громцева О.В. Уявлення про професійне вигорання медичних працівників та дослідження його феноменології // European journal of management issues : academic journal / ed. board: T. Grynko, Y. Bogodistov, I. Privarnikova [et al.]. – Dnipro, 2019. – Vol. 27 (3/4). – С. 63-72. – ISSN 2519-8564
1574816
  Шалак О. Уявлення про рахманів і Рахманський Великдень: генеза, динаміка, традиції // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 19. – С. 82-97. – ISSN 2522-9834
1574817
  Шуляк С. Уявлення про світобудову в персоніфікованих текстах українських замовлянь / Світлана Шуляк // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 338-342. – ISSN 0320-3077
1574818
  Богомолов О.В. Уявлення про себе/інших у кримськотатарському політичному дискурсі: ідентичність та ідеологія / О.В. Богомолов, І.М. Семиволос // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 52-64. – ISSN 1608-0599
1574819
  Заремба Г.Р. Уявлення про справедливість в сучасних глобалізаційних умовах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 97-104. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
1574820
  Гошко Т. Уявлення про старість у містах річпосполитського простору на межі Середньовіччя та ранньомодерної доби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 18-27. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  У філософських трактатах від найдавніших часів людське життя поділялося на окремі періоди. Крайніми з них були дитинство і старість. Якщо перший із цих етапів відносно добре представлений як у правовій літературі, так і в актових джерелах, то другому ...
1574821
  Співак В.В. Уявлення про фортуну у філософській складовій спадщини Антонія Радивиловського. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 233-236. – ISSN 2076-1554
1574822
  Дічек Н. Уявлення про щастя людини Г. Сковороди і сучасного українського студентства: суголосність, перегук і відмінності / Н. Дічек, О. Кравченко // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4. – С. 131-147. – ISSN 2411-1317
1574823
  Александрова О.Г. Уявлення студентів-першокурсників про професію психолог // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 3-12


  У статті розглядаються особливості уявлень студентів першого курсу спе-ціальності «Психологія» про майбутню професію та професійно значущі якості психолога-практика.
1574824
  Никоненко Л.В. Уявлення студентів про політико-правову ситуацію в Україні. // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39 (42). – C. 93-103. – ISSN 2309-8287
1574825
  Рафіков О.Р. Уявлення студентів про соціальний оптимізм // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1 : Психологія. – С. 65-68. – ISSN 2078-1687
1574826
  Ткаченко М. Уявлення студентської аудиторії про Болонський процес: соціологічне дослідження // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 238-241


  Соціологічний аналіз результатів анкетування українських студентів щодо Болонського процесу. Описано уявлення студентської аудиторії про сутність, мету Болонського процесу. Здійснено порівняння відповідей студентів за віковими категоріями I–II та ...
1574827
  Лісневська А.О. Уявлення студентської молоді про провідні політичні партії України // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 252-261
1574828
  Міщенко А. Уявлення українців про Світове дерево у порівняльному контексті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 47-54


  У статті досліджуються особливості зображення Світового дерева як універсального символу у різних народів світу, зокрема українців. Проводяться паралелі у визначенні основних елементів орнаменту, а також дається детальна характеристика кожного з ...
1574829
  Ададуров В. Уявлення французького уряду стосовно Лівобережної України початку XIX ст. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 167-186. – ISBN 978-966-02-4344-6
1574830
  Ящук О. Уявлення щодо набуття та позбавлення верховної влади в білорусько-литовських літописах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Присвячено проблемі уявлень про верховну владу в пам"ятках білорусько-литовського літописання крізь призму звісток про набуття та позбавлення влади володарем. Проаналізовано білорусько-литовські літописи першого зводу, що містять "Літописець великих ...
1574831
  Крицький О.В. Уявлення як процес входження в образ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснений аналіз процесу уявлення, а також його роль в процесі формування образу. Аналізується генеза розуміння понять "образ", "ейдос", "ідея", "творчість" та "креативність". В статье осуществлен анализ процесса воображения, а также ...
1574832
  Горізонтов Л. Уявлювані історіографії // Критика. – Київ, 2006. – Квітень, (число 4). – С. 26-27


  Розроблення проблематики етноісторіографічних стереотипів і мітологем дає можливість говорити про феномен уявлюваних історіографій.
1574833
  Багро С.О. Уявляючи козацьку вітчизну: територіальний аспект поняття (друга половина XVII – початок XVIII ст.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 4-9. – ISSN 1996-5931
1574834
  Плохій С. Уявляючи ранньомодерну Україну // Критика. – Київ, 2005. – Вересень, (число 9). – С. 27-30


  Історичні дослідження Наталії Яковенко — історика (доктор історичних наук), професора кафедри історії НаУКМА
1574835
  Дорошенко О. Уявна іконографія Михайла Дорошенка (1991-2021) / О. Дорошенко, О. Ковалевська // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 16. – С. 104-112. – ISSN 2519-2523


  Стаття є спробою систематизувати та проаналізувати більшість наявних зображень гетьмана Михайла Дорошенка, створених упродовж 1991-2021 років. Прижиттєвого портрета козацького ватажка не виявлено. Імовірність наявності такого портрета дуже низька через ...
1574836
  Птащенко Д.С. Уявна оборона в кримінальному праві зарубіжних держав: особливості регламентації загальними положеннями кримінального права та загальними нормами про помилку // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 81-86
1574837
  Птащенко Д. Уявна оборона в кримінальному праві України: деякі особливості кримінально-правової кваліфікації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 420-421. – ISBN 978-617-7069-15-6
1574838
  Птащенко Д.С. Уявна оборона за кримінальним правом України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Птащенко Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 242 л. – Бібліогр.: л. 223-242
1574839
  Птащенко Д.С. Уявна оборона за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Птащенко Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1574840
  Котинська К. Уявна пам"ять паралельних світів // Критика. – Київ, 2003. – Березень, (число 3). – С. 26-27


  Есей "Місто-корабель" Юрія Андруховича.
1574841
   Уявна подорож "Літературною У-країною" відбулась за ініціативи Чеської асоціації україністів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 28червня (№ 13). – С. 3


  За ініціативи Чеської асоціації україністів в Чеському центрі Прага пройшла подорож "Літературною У-країною". Імпреза була присвячена перекладам сучасної української літератури чеською мовою впродовж двадцятиріччя після 1989 року
1574842
  Монолатій І.С. Уявне українське місто в умовах Другої світової війни: містифікація чи альтернатива сучасної літератури? // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 235-250. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1574843
  Токмань Г.Л. Уявні діалоги : слово про науковців / Ганна Токмань. – Ніжин : Лисенко М.М., 2017. – 268, [4] с. – Імен. покажчик: с. 154-268. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-640-337-1
1574844
  Гриценко Г. Уявні й реальні картини в структурі творів інтимної лірики Ліни Костенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 85-88. – (Серія : Педагогічні науки)
1574845
  Рафальський О. Уявні образи національного минулого та майбутнього // Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О.О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – С. 343-363. – ISBN 978-966-02-8820-1
1574846
  Радей А.С. Уявні спільноти в концепціях Б. Андерсона та Е. Хобсбаума // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 115-122
1574847
  Терещенко Ю.І. Уявні цінності релігійної моралі / Ю.І. Терещенко. – К., 1985. – 156с.
1574848
  Хейердал Т. Уязвимое море / Т. Хейердал. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 15с.
1574849
  Малахов В. Уязвимость любви // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.231-237. – ISSN 0042-8744
1574850
  Малахов В.А. Уязвимость любви / Виктор Малахов ; [Нац. ун-т "Киево-Могилян. акад", Центр европ. гуманит. исследований]. – Киев : Дух і Літера, 2005. – 539, [21] с. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 966-7888-93-2
1574851
  Шевельов Юрій Уярмлена мова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 31-32. – ISSN 0130-5263
1574852
  Сюндюков І. Уярмлення грошима // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 серпня (№ 147/148). – С. 31


  Видавництво "Кліо" випустило у світ дуже актуальне дослідження про економічну політику Петра I щодо України. "Економічна політика російського правительства супроти України в 1710 - 1730 роках" ("Літературно-науковий вісник, 1912 р.) Івана Джиджори.
1574853
  Мертенс А. Ф"ючерси на ринку строкових контрактів // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень ; спецвипуск / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 7/8 (57/58) : Стратегія розвитку фінансового сектору. Регулювання та нагляд на фінансовому ринку. – С. 45-50
1574854
  Собко В.В. Ф"ючерсна торгівля як одна з умов формування організованого ринку сільськогосподарської продукції // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.298-303. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1574855
  Слободяник А.М. Ф"ючерсна торгівля як спосіб вирішення цінової проблеми на товарних ринках України / А.М. Слободяник, А.К. Авраменко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 37-44 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1574856
  Шкварчук Л.О. Ф"ючерсні контракти в системі управління грошовими потоками підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 221-228. – ISSN 1993-6788
1574857
  Сохацька О.М. Ф"ючерсні ринки як інструмент макроекономічного регулювання майбутньої економічної кон"юнктури // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 25-36. – Бібліогр.: на 21 пункт. – ISBN 966-566-281-3
1574858
  Назаров В. Ф. Армбрустер, Р. Гастилл, Г. Кан, У. Пфафф, Э. Стиллмен. Можем ли мы победить во Вьетнаме? // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 16-30
1574859
  Гура Н.П. Ф. Браун "Іфігенія на свободі": зруйнований діалог // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 26-31. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1574860
  Кулаковский Ю.А. Ф. Браун Разыскания в области гото-славянских отношений. I. Готы и их соседи до V века. Период первый: Готы на висле. СПб. 1899. XX+392 [Рецензия] / [Юлиан Кулаковский] // К истории готской епархии (в Крыму) в VIII веке / Ю.А. Кулаковский, 1898. – С. 500-527
1574861
  Субботник С. Ф. Бэкон : [краткий очерк жизни и учения] / С. Субботник. – Москва : Соцэкгиз, 1937. – 193 с. : 1 портр.
1574862
  Михаленко Ю.П. Ф. Бэкон и его учение / Ю.П. Михаленко. – Москва, 1975. – 264с.
1574863
   Ф. Гладков. Воспоминания современников. – Москва : Советский писатель, 1965. – 271 с.
1574864
  Кувакин В.А. Ф. Достоевсикй: "Если Бога нет, то..." // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 28-39. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385


  "Если Бога нет, все позволено" ("Если Бога нет, все дозволено") - крылатое выражение, приписываемое Ф. М. Достоевскому, которое обычно связывают с романом Достоевского "Братья Карамазовы". Представляет собой краткое изложение взглядов Ивана Карамазова. ...
1574865
  Соловьев Е.А. Ф. Достоевский, его жизнь и литературная деятельность : Биографический очерк Е. Соловьева : С портретом Достоевского, гравированным в Лейпциге Геданом // Эдисон и Морзе, их жизнь и научно-практическая деятельность : Два биографических очерка А.В. Каменского : С портретами Эдисона и Морзе гравированнымив Лей1пциге Геданом / В А. Каменский. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1891. – 96 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: "Главные пособия" (с. 4). – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 196)


  Павленков, Флорентий Федорович (1839-1900)
1574866
  Соловьев Е.А. Ф. Достоевский, его жизнь и литературная деятельность : Биографический очерк Е. Соловьева : С портретом Достоевского, гравированным в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1891. – 96 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: "Главные пособия" (с. 4). – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова)


  Павленков, Флорентий Федорович (1839-1900)
1574867
  Стаханова А.М. Ф. Достоєвський і Б. Акунін: монопастиш "Ф.М." / А.М. Стаханова, Т.І. Тверітінова // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 84-87.
1574868
  Наєнко М. Ф. Достоєвський і Д. Чижевський // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 220-224. – ISBN 978-617-7993-01-7
1574869
  Базилян А.А. Ф. Достоєвський і польські писменники кінця XIX - першої половини XX століть: вплив чи діалог? // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 99-102. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1729-360Х
1574870
  Уманский П.Б. Ф. Дуглас и аболиционистское движение в США в 30-50 гг. XIX в. (Из истории борьбы негритянского народа США за свободу) : Автореф... канд. ист.наук: / Уманский П.Б.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Л., 1962. – 18л.
1574871
  Пясковський Б.В. Ф. Енгельс і деякі філософські питання сучасної математики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
1574872
  Петрусенко А.М. Ф. Енгельс і ідея матеріальності в квантовій механіці / А.М. Петрусенко, С.С. Теслюк // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
1574873
  Пясковський Б.В. Ф. Енгельс і математика // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
1574874
  Іванова Н.Я. Ф. Енгельс і проблема науки як продуктивної сили суспільства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
1574875
  Жмудський О.В. Ф. Енгельс і сучасне природознавство / О.В. Жмудський. – Київ, 1970. – 20с.
1574876
  Вільницький М.Б. Ф. Енгельс про простір і час та сучасні визначення категорій "простір" і "час" // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
1574877
  Пигарев К.В. Ф. И. Тютчев и его время / К.В. Пигарев. – М., 1978. – 333с.
1574878
  Пигарев К.В. Ф. И. Тютчев и проблемы внешней политики царской России / К.В. Пигарев. – М., 1935. – [80] с.
1574879
  Бочко М. Ф. Коваль - популяризатор творчості Тараса Шевченка на Заході // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 50-55. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1574880
  Бернштейн Э. Ф. Лассаль : биогр. очерк / Э. Бернштейн. – [б. и.] : Государственное издательство Украины, 1923. – 125 с. – (Борцы за освобождение труда)
1574881
  Мильштейн Я.И. Ф. Лист / Я.И. Мильштейн. – Москва : Музгиз
Ч. 1. – 1956. – 540 с.
1574882
  Мильштейн Я.И. Ф. Лист / Я.И. Мильштейн. – Москва : Музгиз
Ч. 2. – 1956. – 336 с.
1574883
  Козловский И.П. Ф. М. Ртищев / И.П. Козловский. – 1-132, 155-20с.
1574884
  Веремйова М.М. Ф. Мендельсон-Бартольді – універсальний геній романтичної доби // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 263-269
1574885
  Маклаков В.А. Ф. Н. Плевако : Лекция, прочитанная в мае 1909 г. в Петербурге в Обществе любителей ораторского искусства / В. Маклаков. – Москва : Тип. В.М. Саблина, 1910. – 61 с.
1574886
  Варакина Г. Ф. Ницше и критика "серебряного века" // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2007. – № 12. – С. 42-47. – ISSN 2073-9702
1574887
  Ковалева А. Ф. Ницше: гуманист или имморалист? // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 50-51
1574888
  Ющенко Ю.П. Ф. Ніцше і медицина // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 48-55. – ISSN 2075-1443
1574889
  Ніколаєв Б.І. Ф. Ніцше як інтерпретатор античності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 105-110


  Дана розвідка є продовженням роботи автора "Літературознавча типологія у працях Ф. Ніцше, Д. Чижевського, Л. Віттенштайна, М. Бахтіна". Звернення до цієї проблематики актуалізовано виходом українською мовою 1-г0 тому "Повного зхібрання творів" ...
1574890
  ПіскунК.С Ф. Ніцше. Аналіз надлюдини, творчого та життєвого шляху філософа // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 219-228
1574891
  Никр Э И Ф. Р. Крейцвальд в борьбе за создание эктонской национальной литературы в реанний период своей деятельности : Автореф... канд. филол.наук: / Никр Э И; АН ЭССР Ин-т языка и лит. – Таллин, 1959. – 19л.
1574892
  Кошкин М.Н. Ф. Рузвельт и социальное законодательство США // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 152-154. – ISSN 0042-8779
1574893
  Виноградов Л.К. Ф. Самойлов / Л.К. Виноградов. – Москва, 1961. – 72с.
1574894
  Шереметьєва В. Ф. Сідні та В. Шекспір: специфіка авторської самоідентифікації в єлизаветинських сонетних циклах // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 14/15. – С. 40-49
1574895
  Лещенко А.. Ф. Фокуяма о проблеме прав человека // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 65-67
1574896
   Ф. Шиллер и герой его драм. – Санкт-Петербург. – 132с.
1574897
  Ремізов А.П. Ф. Шміттер як один із представників транзитології // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1574898
  Лист Ф. Ф. Шопен / Ф. Лист. – 2-е перераб. – М., 1956. – 428с.
1574899
  Розова С.Н. Ф. Шопен / С.Н. Розова. – Ленинград, 1960. – 96 с.
1574900
  Любаров Г.М. Ф. Э. Дзержинский / Любаров Г.М. – Москва, 1950. – 40 с.
1574901
  Любаров Г.М. Ф. Э. Дзержинский / Любаров Г.М. – Минск, 1951. – 79 с.
1574902
  Любаров Г.М. Ф. Э. Дзержинский / Любаров Г.М. – 2-е доп. вид. – Киев, 1951. – 44 с.
1574903
  Бабин А.И. Ф. Энгельс - выдающийся военный теоретик рабочего класса / А.И. Бабин ; Ин-т военной истории М-ва Обороны СССР. – Москва : Воениздат, 1970. – 320 с.
1574904
  Мейдер В.А. Ф. Энгельс и методологические проблемы математики / В.А. Мейдер. – Саратов, 1985. – 111с.
1574905
   Ф. Энгельс и методологические проблемы современной науки. – Москва, 1970. – 203 с.
1574906
  Лисицына О.О. Ф. Энгельс и некоторые аспекты современных представлений о пространстве и времени // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1574907
  Змеев Ю.Н. Ф. Энгельс и некоторые вопросы естественнонаучного обоснования атеизма // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1574908
  Малыш А.И. Ф. Энгельс и пролетарская политэкономия. / А.И. Малыш. – М., 1970. – 159 с.
1574909
  Пономаренко Ю.Г. Ф. Энгельс и развитие пространственно-временных представлений в химии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
1574910
   Ф. Энгельс и современное естествознание. – Киев : Наукова думка, 1979. – 356 с.
1574911
   Ф. Энгельс и современные проблемы философии марксизма. – Москва, 1971. – 568 с.
1574912
  Мороз С.А. Ф. Энгельс и философские проблемы гелогической науки / С.А. Мороз, В.И. Оноприенко. – Киев-Одесса : Вища школа, 1983. – 184с.
1574913
  Плотов Ю.А. Ф. Энгельс и экономическая теория марксизма. / Ю.А. Плотов. – Омск, 1970. – 28 с.
1574914
   Ф. Энгельс о государстве и праве. – Москва, 1970. – 247 с.
1574915
  Лутай В.С. Ф. Энгельс о диалектическом выведении знаний и развитие современной науки / В.С. Лутай, О.Г. Охрименко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
1574916
  Карамышева Н.В. Ф. Энгельс о практическом применении диалектики как метода познания и преобразования мира // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1574917
  Стоскова Н.Н. Ф. Энгельс о роли техники в развитии обшщества. / Н.Н. Стоскова. – М., 1970. – 80 с.
1574918
  Алексева К Л. Ф. Энгельс о субъективном факторе исторического процесса : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Алексева Л.К. ; МГУ, фило. фак. – Москва, 1972. – 23 с.
1574919
  Семенов В.Г. Ф. Энгельс об этике Гегеля в работе "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1574920
  Мелих Ю.Б. Ф.А. Степун - кантианец и мистик // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 102-113. – ISSN 0042-8744
1574921
   Ф.А. Цандер и современная космонавтика. – Москва : Наука, 1976. – 207 с.
1574922
  Магеррамов А.Б. Ф.А.Меликов / А.Б. Магеррамов. – Баку, 1973. – 70с.
1574923
  Халаминский Ю.Я. Ф.А.Рубо. 1856-1929 / Ю.Я. Халаминский. – Москва, 1952. – 40с.
1574924
  Кривуц Ю.Н. Ф.Бастиа в защиту доктрины свободной торговли // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 60-68. – (Економічні науки ; Т. 12, № 2). – ISSN 1562-9961
1574925
  Филиппова Е.В. Ф.В. Гладков / Е.В. Филиппова. – М, 1955. – 44с.
1574926
  Синенко Г.Д. Ф.В. Гладков / Г.Д. Синенко. – Минск, 1982. – 208 с.
1574927
  Василько В. Ф.В. Левицький / В. Василько. – Київ, 1958. – 116 с.
1574928
  Рузский М.Д. Ф.В.Геблер (1782-1850) / М.Д. Рузский. – Москва, 1940. – 12с.
1574929
  Брайнина Б.Я. Ф.В.Гладков / Б.Я. Брайнина. – Москва, 1958. – 32с.
1574930
  Стоян С.П. Ф.В.Й. Шеллінг: категорії "символ" та "символізм" у структурі філософії мистецтва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 43-50. – ISSN 2225-7586
1574931
  Муравьев А.М. Ф.В.Ленгник / А.М. Муравьев. – Л., 1966. – 33с.
1574932
  Коган М. Ф.Г. Волков / М. Коган. – М.-Л., 1938. – 96с.
1574933
  Ромм А.Г. Ф.Г. Гордеев. 1744-1810 / А.Г. Ромм. – М, 1948. – 32с.
1574934
  Вайсборд М.А. Ф.Г. Лорка- музыкант / М.А. Вайсборд. – Москва, 1970. – 71с.
1574935
  Петрук В. Ф.Г. Міщенко - засновник геродотознавства і скіфології в Київському університеті Св. Володимира // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 196-199. – ISBN 966-628-104-X
1574936
   Ф.Г.Волков и русский театр его времени. – М., 1953. – 256с.
1574937
  Зиневич А Н. Ф.Г.Толль (1823-1867) / А Н. Зиневич, . – М, 1964. – 56с.
1574938
  Липкань А.Є. Ф.Г.Яновський. (1860-1928. Терапевт, акад. Ан УРСР) / А.Є. Липкань. – Київ, 1974. – 54с.
1574939
  Коцур Г. Ф.Д. Ніколайчик про кошового отамана Петра Калнишевського // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 56-62


  Вперше подано основні віхи біографії Ф.Д. Ніколайчика та проаналізовано дослідження ним життя та діяльності П.І. Калнишевського.
1574940
  Согрин В.В. Ф.Д. Рузвельт и СССР. 1933-1945 // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 11 (527). – С. 67-86. – ISSN 0321-2068


  К 80-летию устанвления дипломатических отношений между СССР и США.
1574941
  Бистрова О.О. Ф.Достоєвський в рецепції Д.Чижевського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 58-62
1574942
  Редин Е.К. Ф.И. Буслаев : Обзор тр. его по истории и археологии искусства / Е.К. Редин. – Харьков : Тип. Губ. правл., 1898. – [2], 39 с. – Отт. из "Сборника Харьковск. Историко-филол. о-ва". 1899, т. 11
1574943
  Чурмаева Н.В. Ф.И. Буслаев / Н.В. Чурмаева. – М, 1984. – 112с.
1574944
  Ланков А.В. Ф.И. Буссе // К истории развития передовых идей / А.В. Ланков. – М, 1951. – С. 29-30
1574945
  Архангельский Г.В. Ф.И. Иноземцев и его значение в развитии русской медицины / Архангельский Г.В. – Москва : Медгиз, 1959. – 268 с., [1] портр. – Библиогр.: с. 261-267
1574946
  Стонут А.С. Ф.И. Панферов / А.С. Стонут. – 2-е изд. – К, 1966. – 146с.
1574947
  Стогнут А.С. Ф.И. Панферов / А.С. Стогнут. – 2-е изд. – К, 1969. – 148 с.
1574948
  Гончаров В.Г. Ф.И. Соймонов - первый русский гидрограф / В.Г. Гончаров; Под ред. Н.Н. Зубова. – Москва : Географгиз, 1954. – 32 с. : карта
1574949
  Петухов Е.В. Ф.И. Тютчев : Жизнь и творчество : (28 ноября 1803 - 15 июля 1873) / Е.В. Петухов. – Юрьев : Тип. Э. Бергмана, 1906. – 24 с. – Библиогр. в примеч.
1574950
  Королева И.А. Ф.И. Тютчев : Библиогр. указ. произв. и лит. о жизни и деятельности, 1818-1873 гг. / И.А. Королева, А.А. Николаев. – Москва : Книга, 1978. – 263с.
1574951
  Чагин Г.В. Ф.И. Тютчев и Л.Н. Толстой. Два гения / Чагин Г.В., Ремизов В.Б., Козьмина М.А. – 2-е изд. – Москва : Русское слово, 2006. – 304 с., [ 32 ] с. илл. – Книга подготовлена к 200-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева и 175-летию со дня рождения Л.Н. Толстого. – ISBN 5-94853-619-X
1574952
  Задорожнюк Э.Г. Ф.И. Тютчев и Ф. Энгельс о судьбах славянства // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 41-54. – ISSN 0042-8779
1574953
  Янковский М.О. Ф.И. Шаляпин / М.О. Янковский. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 128 с.
1574954
   Ф.И. Шаляпин. – Москва : Искусство, 1986. – 192 с. – (Человек. События. Время)
1574955
  Брискман М.А. Ф.И.Тютчев в комитете цензуры иностранной / М.А. Брискман. – Отд. отт из Литературного наследства
19-21. – 1935. – 565-602с.
1574956
  Коллар В.А. Ф.И.Шаляпин на Волге. / В.А. Коллар. – Горький, 1982. – 191с.
1574957
  Тригуб О.О. Ф.Й. Туманський і цензура в Російській імперії наприкінці XVIII - на початку XIX ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 154-157. – ISSN 2218-4805


  Федір Йосипович Туманський - один з найвизначніших діячів української культури кінця XVIII - початку XIX - ст.
1574958
  Толочко Д.В. Ф.К. Вовк та його науковоа школа в сучасній українській історіографії // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 310-314. – ISSN 2227-4952
1574959
  Тихонов И.Л. Ф.К. Волков в Санкт-Петербурге // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 302-309. – ISSN 2227-4952
1574960
  Швирикас А.И. Ф.К.Салманов. / А.И. Швирикас. – Свердловск, 1982. – 109с.
1574961
  Акунин Б. Ф.М. : [роман] / Борис Акунин. – Москва : Олма Медиа Групп. – ISBN 978-5-373-00696-5 (Т.1)
Т. 1. – 2007. – 351 с.
1574962
  Акунин Б. Ф.М. : [роман] / Борис Акунин. – Москва : Олма Медиа Групп. – ISBN 978-5-373-00697-2 (Т.2)
Т. 2. – 2007. – 287 с.
1574963
  Ибрагимова С.О. Ф.М. Багир-заде : [геохимик, геолог]: библиография / Азерб. гос. ун-т им. С.М. Кирова, Науч. б-ка, АН АзССР, Центр. науч. б-ка ; [сост.: С.О. Ибрагимова, З.М. Гасанова; вступ. ст. Я.Д. Малидова]. – Баку : Элм, 1986. – 53, [3] с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
1574964
  Слонимский А. Ф.М. Достоевский : [Творчество и религия] : Очерк Александра Слонимского. – Петроград : Тип. А. Бенке, 1915. – 24 с.
1574965
   Ф.М. Достоевский. – М, 1922. – 79с.
1574966
   Ф.М. Достоевский. – Пб., 1922. – 517 с.
1574967
   Ф.М. Достоевский. – М-Л, 1924. – 590 с.
1574968
  Переверзев В.Ф. Ф.М. Достоевский / В.Ф. Переверзев. – Москва-Л, 1925. – 135 с.
1574969
  Кирпотин В.Я. Ф.М. Достоевский / В.Я. Кирпотин. – Ленинград : Советский писатель, 1947. – 79 с.
1574970
  Заславский Д.И. Ф.М. Достоевский / Д.И. Заславский. – Москва : Художественная литература, 1956. – 79 с.
1574971
  Ермилов В.В. Ф.М. Достоевский / В.В. Ермилов. – Москва : Художественная литература, 1956. – 280 с.
1574972
  Белкин А.А. Ф.М. Достоевский : (к 75-летию со дня смерти) / А.А. Белкин. – Москва : Знание, 1956. – 39 с. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Серия 6 ; № 1)
1574973
  Хмелюк Д Н. Ф.М. Достоевский / Д Н. Хмелюк. – К, 1959. – 39с.
1574974
  Билинкис Я.С. Ф.М. Достоевский / Я.С. Билинкис ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР, Ленингр. отд.-ние. – Ленинград, 1960. – 56 с.
1574975
  Кирпотин В.Я. Ф.М. Достоевский / В.Я. Кирпотин. – Москва : Художественная литература, 1960. – 607 с.
1574976
   Ф.М. Достоевский : быблиография произведений Ф.М. Достоевского и лытературы о нем, 1917-1965. – Москва : Книга, 1968. – 407 с.
1574977
  Румянцева Э.М. Ф.М. Достоевский / Э.М. Румянцева. – Л., 1971. – 40 с.
1574978
  Шеншин В.К. Ф.М. Достоевский / В.К. Шеншин. – Пермь, 1984. – 85 с.
1574979
   Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. – М
1. – 1964. – 439с.
1574980
   Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. – М
2. – 1964. – 520с.
1574981
   Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников : в 2-х томах. – Москва : Художественная литература. – (Серия литературных мемуаров). – ISBN 5-280-01023-5
Т. 1. – 1990. – 622 с.
1574982
   Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников : в 2-х томах. – Москва : Художественная литература. – (Серия литературных мемуаров)
Т. 2. – 1990. – 622 с.
1574983
  Чешихин-Ветринский Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников и его письмах / В.Е. Чешихин-Ветринский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд. "В.В. Думнов, насл. бр. Салаевых". – (Историко-литературная библиотека / Под ред. Н.Л. Бродского, А.Е. Грузинского, Н. М. Мендельсона, Н.П. Сидорова ; Вып. 5)
Ч. 2 : Хронологическая канва ; Письма ; Библиография. – 1923. – 159, VIII с.
1574984
  Познякова Н. Ф.М. Достоевский в жизни и творчестве А.В. Чичерина // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 23-29. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1574985
  Зайдман М.Б. Ф.М. Достоевский в западной литературе : (Характеристика творчества и личности писателя в западной критической и научной литературе) / М. Зайдман. – Одесса : Тип. Кульберг и Каплан, 1911. – 127 с. – Библиогр.: с. 125-126
1574986
  Зайдман М.Б. Ф.М. Достоевский в западной литературе : характеристика творчества и личности писателя в западной критической и научной литературе / М. Зайдман. – 2-е изд. – Одесса : Книгоиздат А. Ивасенко, 1915. – 127 с. – Библиогр.: с. 125-127


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Андрею Митрофановичу Лободе от автора
1574987
   Ф.М. Достоевский в зарубежных литературах. – Л, 1978. – 240с.
1574988
  Сарыкулова В.Д. Ф.М. Достоевский в критике компаративистов США : Автореф... канд. филол.наук: / Сарыкулова В. Д.; МГУ, Фак. журн., Каф. ист. русск. лит. и журнал. – М., 1968. – 20л.
1574989
  Дудкин В.В. Ф.М. Достоевский в немецкой критике : Автореф... канд. филол.наук: / Дудкин В.В.; Ленингр. гос. ун-т. – Л, 1972. – 16л.
1574990
   Ф.М. Достоевский в русской критике : Сборник статей. – Москва : Художественная литература, 1956. – 471 с.
1574991
   Ф.М. Достоевский в Старой Руссе : Альбом. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 61 с.
1574992
  Алексеев М.П. Ф.М. Достоевский и книга Де-Квинси "Confessions of an english Opium-Eater" / М.П. Алексеев. – Одесса. – [6] с. – Отд. оттиск из : Учен. Запис. Высшей Школы , (Отдел гуманитарно-обществ. наук), посвященного проф. Б.М. Ляпунову, т.2
1574993
  Березкина С.В. Ф.М. Достоевский и М.Н. Катков. (Из истории романа "Преступление и наказание") // Известия Российской академии наук / Российская, академия наук (РАН). – Москва, 2013. – С. 16-25. – (Серия литературы и языка ; Т. 72, № 5). – ISSN 0321-1711
1574994
  Белов Сергей Владимирович Ф.М. Достоевский и театр. 1946-1977 : библиогр. указ. / сост. С.В. Белов. – Ленинград : ЛГИТМИК, 1980. – 179 с., [1] л. портр.
1574995
  Терлецкий А.Д. Ф.М. Достоевский и философская критика рубежа ХІХ-ХХ вв. / А.Д. Терлецкий. – Симферополь, 1994. – 94 с.
1574996
  Поссе Т.В. Ф.М. Достоевский, великий русский писатель / Т.В. Поссе. – Алма-Ата, 1956. – 40 с.
1574997
   Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов. – Л, 1974. – 267с.
1574998
  Сазанович Е. Ф.М. Достоевский. Бесы // Юность : литературно-худож. и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2013. – № 10 (693). – С. 43-45. – ISSN 0132-2036
1574999
  Дзик Р. Ф.М. Достоєвський у романі Ф. Бегбеде "Простіть і відпустить" : інтертекстуальний текст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 103-109. – Бібліогр.: Літ.: С. 108; 13 поз. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1575000
  Барлова Ю.Е. Ф.М. Иден и его труд "Положение бедных" (1797 г.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 162-170. – ISSN 0042-8779
<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,