Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1571157215731574157515761577
1571001
  Стрельцов Д.В. "Ядерная дилемма" во внешней политике Японии // Вестник МГИМО - Университета / Московский гос. ин-т международных отношений (университет) МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6 (15). – С. 56-64. – ISSN 20718160
1571002
  Синицин А. "Ядерная зима" палеолита // Наука и жизнь : Научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 1. – С.137-138. – ISSN 0028-1263


  [Археологические раскопки на территории России. ]
1571003
  Самойлов С. "Ядерная сделка" между США и Индией / С. Самойлов, И. Олсуфьев // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 6 (1625). – С. 17-30. – ISSN 0869-44435
1571004
  Соколов Б. "Ядерний кийок" - ознака сили чи безсилля? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 5-6 червня (№ 104/105). – С. 5


  Важко уявити, щоб Росія не наразилася на удар у відповідь з боку США в разі застосування нею відповідної зброї проти Латвії, Фінляндії чи України.
1571005
  Довбиш Н. "Ядерний містицизм" Сальвадора Далі як синтез науки і релігії на тлі епохи // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 403-406. – ISBN 978-966-171-793-9
1571006
   "Ядерний" проект // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12)


  Студент фізико-технічного факультету Харківського національного університету Олександр Бурлаєнко переміг у французькому конкурсі студентських проектів, представивши доповідь щодо ядерної фізики. Пріоритетними напрямами конкурсних робіт були ядерна ...
1571007
  Малишев Б.В. "Ядро правової системи": до питання про визначення поняття // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 33-38
1571008
  Амосов М. "Язавжди намагався бути чесним і добре ставився до людей" // Науковий журнал МОЗ України : медичне науково-практичне видання / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред.: Р.В. Богатирьова ; редкол.: С.Б. Арбузова, Р.М. Богачов, Г.В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (3). – С. 6-15. – ISSN 2308-8818
1571009
  Творун С. "Язичництво" чи "архаїчне православ"я"? // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 119-122


  Розглядається проблема висвітлення дохристиянських вірувань укр. народу в сучасній навчальній та науково-популярній літературі; аналізуються підходи до з’ясування поняття верховного Бога, його назв і місця в пантеоні давньоукраїнських божеств; ...
1571010
  Брэдбери Малькольм "Язык для своих": карманный справочник структуралиста // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 12. – С.238-255. – ISSN 1130-6545
1571011
  Набутовская М. Я-Женщина : Стихи / М. Набутовская. – Киев : Созвучие, 1998. – 112с
1571012
  Швая М. Я-зануда : повесть / Моника Швая; пер. с польского В.А. Голубьевского. – Харьков : Фолио, 2006. – 381с. – (Литература). – ISBN 966-03-3708-6
1571013
  Булавін Л.А. Ядерна фізика : Підручник / Л.А. Булавін, В.К. Тартаковський; КНУТШ; Фізичний факультет. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2005. – 439с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-020-2
1571014
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : Наукове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 2. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1571015
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 1. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1571016
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 2. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1571017
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 3. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1571018
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 4. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1571019
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 1 (23). – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1571020
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 2 (24). – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1571021
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 3 (25). – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1571022
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 10, № 1. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1571023
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 10, № 2. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1571024
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 10, № 3. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1571025
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 10, № 4. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1571026
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 11, № 1. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1571027
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331X
Т. 11, № 3. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1571028
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331X
Т. 11, № 4. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1571029
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331X
Т. 11, № 2. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1571030
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 12, № 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1571031
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 12, № 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1571032
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 13, № 3. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1571033
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Інститут ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ : Ін-т ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 13, № 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1571034
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 14, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1571035
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 14, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1571036
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 14, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1571037
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 14, № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1571038
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 15, № 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1571039
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 16, № 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1571040
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 16, № 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1571041
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 16, № 4. – 2015. – С. 321-432. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1571042
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 17, № 2. – 2016. – С. 103-210. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1571043
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень НАН України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 17, № 4. – 2016. – С. 333-442. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1571044
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 18, № 1. – 2017. – С. 1-120. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1571045
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : ЦЕНТРДРУК, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 19, № 4. – 2018. – 413, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1571046
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 20, № 1. – 2019. – 105, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1571047
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 20, № 2. – 2019. – 206, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1571048
  Бербидж Дж. Ядерная астрофизика : пер. с англ. / Дж. Бербидж. – Москва : Мир, 1964. – 128 с.
1571049
  Франк-Каменецкий Ядерная астрофизика / Франк-Каменецкий. – Москва : Знание, 1967. – 63 с.
1571050
  Хойл Ф. Ядерная астрофизика / Ф. Хойл, Е.М. Бербидж; Под ред. Ч. Барнса, Д. Клейтона, Д. Шрамма; пер. с англ.Д.К.Надежина. – Москва : Мир, 1986. – 519с.
1571051
   Ядерная астрофизика : сб. науч. трудов. – Санкт-Петербург : ФТИ, 1991. – 206 с.
1571052
  Алехин Евгений Ядерная весна : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 11 (1015). – С. 123-127. – ISSN 0130-7673
1571053
  Чазов Е.И. и др. Ядерная война: / Е.И. и др. Чазов. – М., 1984. – 262с.
1571054
  Чердынцева В.В. Ядерная вулканология / В.В. Чердынцева. – Москва : Наука, 1973. – 208с.
1571055
  Литвинов В.С. Ядерная гамма-резонансная спектроскопия сплавов / В.С. Литвинов. – М., 1982. – 143с.
1571056
   Ядерная геология. – Москва : Изд-во ИЛ, 1956. – 555с.
1571057
   Ядерная геология. – М, 1974. – 234с.
1571058
   Ядерная геология. – М, 1978. – 128с.
1571059
  Ларионов В.В. Ядерная геология и геофизика : Учебное пособие для вузов / В.В. Ларионов. – Москва : Гостоптехиздат, 1963. – 352с.
1571060
   Ядерная геофизика. – М, 1959. – 372с.
1571061
   Ядерная геофизика : Выпуск 1961 г. – М, 1962. – 230с.
1571062
   Ядерная геофизика. – М, 1963. – 248с.
1571063
   Ядерная геофизика. – М, 1964. – 560с.
1571064
   Ядерная геофизика : Труды. – Москва : Недра
Вып.1. – 1968. – 288с
1571065
   Ядерная геофизика. – М, 1972. – 279с.
1571066
  Филиппов Е.М. Ядерная геофизика / Е.М. Филиппов. – Новосибрск : Наука. – (Труды ин-та геологии и геофизики СО АН СССР ; Вып. 40)
[Т.] 1 : Радтометрия и радиоизотопная геофизика с альфа-, бета- и гамма-излучателями. – 1973. – 515 с.
1571067
  Филиппов Е.М. Ядерная геофизика / Е.М. Филиппов. – Новосибрск : Наука
[Т.] 2 : Нейтронометрия и комплексирование методов ядерной геофизики. – 1973. – 400 с.
1571068
  Ларионов В.В. Ядерная геофизика и радиометрическая разведка : Учебник для вузов / В.В. Ларионов, Р.А. Резванов. – 2-е изд. перераб. – Москва : Недра, 1976. – 301с.
1571069
  Ларионов В.В. Ядерная геофизика и радиометрическая разведка : Учебник для студ. вузов, обучающихся по специальности "Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых" / В.В. Ларионов, Р.А. Резванов. – 3-е изд., перераб. и допол. – Москва : Недра, 1988. – 325с. – ISBN 5-247-00025-0
1571070
   Ядерная геофизика при исследовании нефтяных месторождений. – Москва : Недра, 1978. – 360 с.
1571071
   Ядерная геофизика при поисках полезных ископаемых. – Москва, 1960. – 288 с.
1571072
  Старик И.Е. Ядерная геохронология. / И.Е. Старик. – М-Л, 1961. – 631с.
1571073
  Леше А. Ядерная индукция / А. Леше. – Москва, 1963. – 684 с.
1571074
  Воронцов А.В. Ядерная интрига Корейского полуострова / А.В. Воронцов, П. Агальцов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 10 (639). – С. 24-29. – ISSN 0321-5075
1571075
  Вашман А А. Ядерная магнитная релаксационная спектроскопия / А А. Вашман, И.С. Пронин. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 232 с.
1571076
  Чижик В.И. Ядерная магнитная релаксация / В.И. Чижик. – Ленинград : Ленинградский университет, 1991. – 253с.
1571077
  Шепилов Н.А. Ядерная магнитная релаксация в гидридах переходных металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Шепилов Н. А.; Дон.ГУ. – Донецк, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1571078
  Захарченко Т.А. Ядерная магнитная релаксация жидкостей в пористых средах / Т.А. Захарченко. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1984. – 72с.
1571079
  Вашман А А. Ядерная магнитная релаксация и ее применение в химической физике / А А. Вашман, И.С. Пронин. – Москва, 1979. – 235с.
1571080
  Абдрашитова Н.А. Ядерная магнитная релаксация и молекулярные движения в полиэтилене : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Абдрашитова Н.А. ; Казанский гос. ун-т. – Киев, 1980. – 15 с.
1571081
  Стыро Б.И. Ядерная метеорология. / Б.И. Стыро. – Л., 1965. – 140с.
1571082
  Зверков В.В. Ядерная паропроизводящая установка с ВВЭР-440 / В.В. Зверков, Е.И. Игнатенко. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 200 с. – (Библиотека эксплуатационника АЭС ; Вып. 23)
1571083
  Арбатов А.Г. Ядерная перегрузка и международная безопасность // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 3 (123). – С. 36-49. – ISSN 0321-2017
1571084
  Матинян Каринэ Степановна Ядерная полипептидсинтетазная система и ее радиочувствительность : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Матинян Каринэ Степановна; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1571085
  Заборский Виктор Леонидович Ядерная политика "пороговых" государств в международном режиме нераспространения ядерного оружия (на примере отдельных государств азиатско-тихоокеанского региона) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Заборский Виктор Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 171л. – Бібліогр.:л.157-171
1571086
  Митяев В.Г. Ядерная политика США в НАТО / В.Г. Митяев. – М., 1973. – 208с.
1571087
  Манжола В.А. Ядерная политика Франции (60-80-ые годы) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Манжола В.А.; Мин-во образования Украины. КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 41л.
1571088
  Манжола Владимир Андреевич Ядерная политика Франции (60-е - 80-е гг.) : Дис... доктора ист.наук: 07.00.03 / Манжола Владимир Андреевич; КУ им.Шевченко. – К., 1993. – 366л. – Бібліогр.:л.337-336
1571089
  Рябцев В.Н. Ядерная программа Ирана и Запад // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 3 : Европа и политические процессы на Ближнем и Среднем Востоке. – С. 106-162. – ISSN 0235-5620
1571090
  Кузарь В. Ядерная программа КНДР : реализация и последствия // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 84-94. – ISSN 0130-9625
1571091
  Дмитренко Я. Ядерная программа ОАЭ: потенциальные последствия для Ближнего Востока // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 10-16 марта (№ 10)


  "Объединенные Арабские Эмираты скоро станут первым арабским государством с собственной ядерной программой и первым — более чем за четверть века — новичком гражданского ядерного клуба планеты. Если все пойдет по плану, первый реактор страны введут в ...
1571092
  Цитович А.П. Ядерная радиоэлектроника : учеб. пособие / А.П. Цитович. – Москва : Наука
1. – 1964. – 264 с.
1571093
  Цитович А.П. Ядерная радиоэлектроника / А.П. Цитович. – Москва
2. – 1965. – 344с.
1571094
  Цитович А.П. Ядерная радиоэлектроника. : Учеб.пособие / А.П. Цитович. – Москва : Наука, 1967. – 536с.
1571095
  Филиппов Е.М. Ядерная разведка полевых ископаемых : Справочник / Е.М. Филиппов; АН УССР, Морской гидрофизич. ин-т. – Киев : Наукова думка, 1978. – 586 с.
1571096
  Вишневский Ю. Ядерная революция. Зачем Биллу Гейтсу строить в Китае атомные станции. С помощью своих ядерных реакторов основатель Microsoft надеется сбить мировые цены на электроэнергию // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 2 октября (№ 40). – С. 25


  "Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) объявила о создании совместного предприятия для строительства реактора на бегущей волне в провинции Хэбэй на востоке страны. Эта провинция полукольцом охватывает столицу КНР Пекин (21,7 млн жителей) и ...
1571097
  Гопыч М П. Залюбовский Ядерная спектроскопия : Учеб.пособие / М П. Залюбовский Гопыч. – Харьков : Вища школа, 1980. – 384с.
1571098
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов 35-го совещания. – Ленинград : Наука, 1985. – 578 с.
1571099
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов 36-го совещания. – Ленинград : Наука
Ядерная спектроскопия в реакциях с заряженными частицами. – 1986. – 610с.
1571100
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов 38-го совещания. – Ленинград : Наука, 1988. – 640с.
1571101
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов 39-го совещания. – Ленинград : Наука
Электромагнитные переходы в атомных ядрах. – 1989. – 612с.
1571102
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов 40-го совещания. – Ленинград : Наука, 1990. – 540с.
1571103
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов междунар.совещания. – Ленинград : Наука, 1991. – 535с.
1571104
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов междунар.совещания. – Санкт-Петербург : Наука, 1992. – 486с.
1571105
   Ядерная спектроскопия и теория ядра : Тезисы докл. 12-го совещания по ядерной спектроскопии нейтронодефицитных изотопов и теории деформированных ядер, Дубна, 22-25 июня 1971 г. – Дубна, 1971. – 198 с.
1571106
  Крамаровский Я.М. Ядерная стабильность во Вселенной / Я.М. Крамаровский. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
1571107
  Лузин Н.П. Ядерная стратегия и здравый смысл. / Н.П. Лузин. – М., 1984. – 171с.
1571108
   Ядерная технология. – Москва : Атомиздат, 1979. – 336с.
1571109
  Коломиец В.М. Ядерная ферми-жидкость / В.М. Коломиец ; НАНУ, Ин-т ядерных исследований. – Киев : Наукова думка, 2009. – 416с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1015-Х
1571110
  Ферми Э. Ядерная физика : Пер. с англ. / Э. Ферми. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 344 с.
1571111
  Вальтер А.К. Ядерная физика / А.К. Вальтер, И.И. Залюбовский. – Харьков, 1963. – 368 с.
1571112
  Мухин К.Н. Ядерная физика / К.Н. Мухин. – Москва
3. – 1963. – 180 с.
1571113
  Нелепо Б.А. Ядерная физика / Б.А. Нелепо, И.Е. Тимченко. – М, 1970. – 224с.
1571114
  Ракобольская И.В. Ядерная физика : учеб. пособие / И.В. Ракобольская. – Москва : Издательство Московского университета, 1971. – 295с.
1571115
  Широков Ю.М. Ядерная физика : учеб.пособие / Ю.М. Широков, Н.П. Юдин. – Москва : Наука, 1972. – 671с.
1571116
  Вальтер А.К. Ядерная физика : учебник / А.К. Вальтер, И.И. Залюбовский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Вища школа, 1974. – 388 с.
1571117
  Вальтер Ядерная физика / Вальтер, И.И. Залюбовский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Вища школа, 1978. – 423 с.
1571118
  Ишханов Б.С. Ядерная физика : лекции / Б.С. Ишханов. – Москва, 1980. – 116 с.
1571119
  Широков Ю.М. Ядерная физика : Учеб.пособие / Ю.М. Широков, Н.П. Юдин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1980. – 727с.
1571120
  Ракобольская И.В. Ядерная физика : учебное пособие / И.В. Ракобольская. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 280 с.
1571121
  Ишханов Б.С. Ядерная физика / Б.С. Ишханов. – Москва
Ч. 2. – 1981. – 114с.
1571122
  Михайлов В.М. Ядерная физика : Учеб.пособие / В.М. Михайлов, О.Е. Крафт. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 328с. – ISBN 5-288-00295-9
1571123
  Вальтер А.К. Ядерная физика : Учебник / А.К. Вальтер, И.И. Залюбовский. – Изд.4-е, перераб. и доп. – Харьков : Основа, 1991. – 479с.
1571124
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 59, № 7. – 1996
1571125
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 59, № 8. – 1996
1571126
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 59, № 9. – 1996
1571127
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 59, № 10. – 1996
1571128
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 59, № 11. – 1996
1571129
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 59, № 12. – 1996
1571130
   Ядерная физика. – Москва. – ISSN 0044-0027
Т. 60, № 2. – 1997
1571131
   Ядерная физика. – Москва. – ISSN 0044-0027
Т. 60, № 3. – 1997
1571132
   Ядерная физика. – Москва. – ISSN 0044-0027
Т. 60, № 4. – 1997
1571133
   Ядерная физика. – Москва. – ISSN 0044-0027
Т. 60, № 5. – 1997
1571134
   Ядерная физика. – Москва. – ISSN 0044-0027
Т. 60, № 6. – 1997
1571135
   Ядерная физика. – Москва. – ISSN 0044-0027
Т. 60, № 1. – 1997
1571136
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 6. – 2001
1571137
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 7. – 2001
1571138
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 8. – 2001
1571139
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 9. – 2001
1571140
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 10. – 2001
1571141
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 11. – 2001
1571142
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 64, № 12. – 2001
1571143
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 64, № 1. – 2001
1571144
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 64, № 2. – 2001
1571145
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 3. – 2001
1571146
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 64, № 4. – 2001
1571147
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 64, № 5. – 2001
1571148
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 1. – 2002
1571149
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 2. – 2002
1571150
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 3. – 2002
1571151
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 4. – 2002
1571152
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 65, № 10. – 2002
1571153
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 11. – 2002
1571154
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 65, № 12. – 2002
1571155
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 5. – 2002
1571156
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 6. – 2002
1571157
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 7. – 2002
1571158
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 8. – 2002
1571159
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 65, № 9. – 2002
1571160
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 1. – 2003
1571161
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 2. – 2003
1571162
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 66, № 3. – 2003
1571163
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 4. – 2003
1571164
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 5. – 2003
1571165
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 66, № 6. – 2003
1571166
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 7. – 2003
1571167
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 66, № 8. – 2003
1571168
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 9. – 2003
1571169
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 10. – 2003
1571170
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 11 : Материалы международного семинара "Современные направления в классических подходах". посвященного 80-летию К.А. Тер-Мартиросяна. ИТЭФ Москва 30 сент.-1 окт. 2002 г. – 2003
1571171
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 66, № 12. – 2003
1571172
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 1. – 2004
1571173
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 67, № 2. – 2004
1571174
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 3. – 2004
1571175
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 67, № 4. – 2004
1571176
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 67, № 5. – 2004
1571177
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 6. – 2004
1571178
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 7. – 2004
1571179
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 8. – 2004
1571180
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 9. – 2004
1571181
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 67, № 10. – 2004
1571182
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 67, № 11. – 2004
1571183
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 12. – 2004
1571184
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 1. – 2005
1571185
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 2. – 2005
1571186
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 3. – 2005
1571187
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 4. – 2005
1571188
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 5. – 2005
1571189
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 6. – 2005
1571190
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 7. – 2005
1571191
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 8. – 2005
1571192
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 9. – 2005
1571193
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 10. – 2005
1571194
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 11. – 2005
1571195
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 12. – 2005
1571196
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 69, № 1. – 2006
1571197
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 69, № 2. – 2006
1571198
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 69, № 3. – 2006
1571199
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 69, № 4. – 2006
1571200
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 69, № 5. – 2006
1571201
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 69, № 6. – 2006
1571202
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 69, № 12. – 2006
1571203
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 69, № 7. – 2006
1571204
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 69, № 8. – 2006
1571205
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 69, № 9. – 2006
1571206
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 69, № 10. – 2006
1571207
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 69, № 11. – 2006
1571208
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 7. – 2007
1571209
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 1. – 2007
1571210
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 2. – 2007
1571211
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 3. – 2007
1571212
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 4. – 2007
1571213
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 5. – 2007
1571214
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 6. – 2007
1571215
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 8. – 2007
1571216
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 9. – 2007
1571217
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 10. – 2007
1571218
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 11. – 2007
1571219
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 12. – 2007
1571220
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 1. – 2008
1571221
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 2. – 2008
1571222
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 3. – 2008
1571223
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 4. – 2008
1571224
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 5. – 2008
1571225
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 6. – 2008
1571226
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 7. – 2008
1571227
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 8. – 2008
1571228
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 9. – 2008
1571229
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 10. – 2008
1571230
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 11. – 2008
1571231
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 12. – 2008
1571232
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 1. – 2009
1571233
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 2. – 2009
1571234
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 3. – 2009
1571235
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 4. – 2009
1571236
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 5. – 2009
1571237
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 6. – 2009
1571238
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 7. – 2009
1571239
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 8. – 2009
1571240
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 9. – 2009
1571241
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 10. – 2009
1571242
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 11. – 2009
1571243
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 12. – 2009
1571244
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 1. – 2010
1571245
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 2. – 2010
1571246
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 3. – 2010
1571247
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 4. – 2010
1571248
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 5. – 2010
1571249
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 6. – 2010
1571250
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 7. – 2010
1571251
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 8. – 2010
1571252
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 9. – 2010
1571253
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 10. – 2010
1571254
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 11. – 2010
1571255
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 12. – 2010
1571256
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 1. – 2011
1571257
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 2. – 2011
1571258
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 3. – 2011
1571259
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 4. – 2011
1571260
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 5. – 2011
1571261
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 6. – 2011
1571262
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 7. – 2011
1571263
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 8. – 2011
1571264
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 9. – 2011
1571265
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 10. – 2011
1571266
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 11. – 2011
1571267
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 12. – 2011
1571268
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 1. – 2012
1571269
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 2. – 2012
1571270
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 3. – 2012
1571271
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 4. – 2012
1571272
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 5. – 2012
1571273
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 6. – 2012
1571274
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 7. – 2012
1571275
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 8. – 2012
1571276
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 9. – 2012
1571277
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 10. – 2012
1571278
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 11. – 2012
1571279
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 12. – 2012
1571280
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 1. – 2013
1571281
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 2. – 2013
1571282
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 3. – 2013
1571283
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 9. – 2013
1571284
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 10. – 2013
1571285
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 11. – 2013
1571286
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 4. – 2013
1571287
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 5. – 2013
1571288
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 6. – 2013
1571289
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 7. – 2013
1571290
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 8. – 2013
1571291
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 9. – 2014
1571292
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 10. – 2014
1571293
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 11. – 2014
1571294
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 12. – 2014
1571295
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 5. – 2014
1571296
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 6. – 2014
1571297
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 7. – 2014
1571298
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 8. – 2014
1571299
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 2. – 2014
1571300
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 3. – 2014
1571301
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 4. – 2014
1571302
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 11. – 2015
1571303
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 12. – 2015
1571304
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 1/2. – 2015
1571305
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 3/4. – 2015
1571306
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 5. – 2015
1571307
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 6. – 2015
1571308
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 7/8. – 2015
1571309
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 9. – 2015
1571310
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 10. – 2015
1571311
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 79, № 1. – 2016
1571312
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 79, № 2. – 2016
1571313
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 79, № 3. – 2016
1571314
  Ильина Т.Д. Ядерная физика в науках о Земле : Исторический очерк / Т.Д. Ильина. – Москва : Наука, 1988. – 258с.
1571315
  Никитин Ю.П. Ядерная физика высоких энергий / Ю.П. Никитин, И.Л. Розенталь. – Москва : Атомиздат, 1980. – 232 с.
1571316
  Ленский Л.А. Ядерная физика и методы атомной техники в сельском хозяйстве / Л.А. Ленский. – М, 1970. – 200с.
1571317
   Ядерная физика и физика ядерных реакторов : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Физика". – Москва
№ 1. – 1996
1571318
   Ядерная физика и физика ядерных реакторов : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Физика". – Москва
№ 2. – 1996
1571319
   Ядерная физика и физика ядерных реакторов : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Физика". – Москва
№ 3. – 1996
1571320
   Ядерная физика и физика ядерных реакторов : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Физика". – Москва
№ 4. – 1996
1571321
   Ядерная физика и физика ядерных реакторов : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Физика". – Москва
№ 5. – 1996
1571322
   Ядерная физика и физика ядерных реакторов : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Физика". – Москва
№ 6. – 1996
1571323
  Михайлов В.А. Ядерная физика и ядерное оружие / В.А. Михайлов, И.А. Науменко. – Москва : Воениздат, 1966. – 223 с.
1571324
  Левин В.Е. Ядерная физика и ядерные реакторы : учебник для техникумов / В.Е. Левин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Атомиздат, 1969. – 280 с.
1571325
  Климов А.Н. Ядерная физика и ядерные реакторы : учеб. пособие / А.Н. Климов. – Москва : Атомиздат, 1971. – 384с.
1571326
  Левин В.Е. Ядерная физика и ядерные реакторы : Учебник для техникумов / В.Е. Левин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1975. – 284с.
1571327
  Левин В.Е. Ядерная физика и ядерные реакторы : Учебник для техникумов / В.Е. Левин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1979. – 288с.
1571328
  Климов А.Н. Ядерная физика и ядерные реакторы : Учебник / А.Н. Климов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 350с.
1571329
  Локк У. Ядерная физика частиц высоких энергий : пер. с англ. / У. Локк. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 232 с.
1571330
  Ишханов Б.С. Ядерная физика. Происхождение элементов : учеб. пособие / Б.С. Ишханов, И.М. Капитонов. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 118 с.
1571331
   Ядерная фотография : Труды 3-го междунар.совещания. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – 476с.
1571332
  Чоппин Г. Ядерная химия / Г. Чоппин, Я. Ридберг. – Москва, 1984. – 304с.
1571333
  Гайсинский М.Н. Ядерная химия и ее приложения / М.Н. Гайсинский. – М., 1961. – 747с.
1571334
  Фридлендер Г. и др. Ядерная химия и радиохимия / Г. и др. Фридлендер. – Москва, 1967. – 567 с.
1571335
  Царегородцев М.Н. Ядерная электроника / М.Н. Царегородцев. – М
2. – 1966. – 224с.
1571336
  Ковальский Е. Ядерная электроника : Пер.с англ. / Е. Ковальский. – Москва : Атомиздат, 1972. – 358 с.
1571337
  Дмитриева Н.Н. Ядерная электроника : [учеб. пособие для вузов по спец. "Физика"] / Н.Н. Дмитриева, А.С. Ковтюх, Б.Х. Кривицкий. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 238 с. – Библиогр.: с. 235-236
1571338
  Цитович А.П. Ядерная электроника : учеб. пособие / А.П. Цитович. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 407с.
1571339
  Соколов Ю. Ядерная энергетика - следующая четверть века // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 1/2. – С. 84-94. – ISSN 0130-9625
1571340
  Воскобойник Д.И. Ядерная энергетика / Д.И. Воскобойник. – Москва, 1956. – 168с.
1571341
   Ядерная энергетика. – М, 1959. – 180с.
1571342
  Сивинцев Ю.В. Ядерная энергетика / Ю.В. Сивинцев. – Москва : Знание, 1980. – 48 с.
1571343
  Петросьянц А.М. Ядерная энергетика / А.М. Петросьянц. – 2-е изд., перераб. доп. – Москва : Наука, 1981. – 272 с.
1571344
  Кесслер Г. Ядерная энергетика / Г. Кесслер. – М., 1986. – 261с.
1571345
   Ядерная энергетика : учеб. пособ. для студ. ст. курсов, аспирантов и науч. работников / [Азаренков Н.А. и др.] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 480 с., [8] л. фотоил. : ил., табл., фот. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 477-479. – ISBN 978-966-623-846-0
1571346
   Ядерная энергетика и внешняя среда. – М, 1977. – 64с.
1571347
  Красин А.К. Ядерная энергетика и пути её развития / А.К. Красин. – Минск, 1981. – 207с.
1571348
  Сивинцев Ю.В. Ядерная энергетика и экология / Ю.В. Сивинцев. – М, 1976. – 64с.
1571349
  Синельщикова И.Г. Ядерная энергетика и ядерные исследования в Латинской Америке: проблемы и перспективы развития. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Синельщикова И.Г.; АН СССР. Ин-т латин. Америки. – М., 1981. – 24л.
1571350
  Рогов А.Н. Ядерная энергетика США. / А.Н. Рогов. – М., 1972. – 44с.
1571351
  Штейн И.Э. Ядерная энергетика, человек и окружающая среда / И.Э. Штейн. – Одесса, 1983. – 32с.
1571352
   Ядерная энергетика, человек и окружающая среда. – Москва, 1984. – 311 с.
1571353
   Ядерная энергетика,человек и окружающая среда. – М, 1981. – 295с.
1571354
  Ораевский Н В. Ядерная энергетика. / Н В. Ораевский, . – К, 1978. – 215с.
1571355
  Маленченко А.Ф. Ядерная энергетика. Общество и природа / А.Ф. Маленченко. – Минск, 1990. – 222с.
1571356
   Ядерная энергетика: обращение с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами : Обзор по материалам зарубежной и отечественной печати / В.М. Ажажа, В.А. Белоус, С.В. Габелков, Е.А. и др. Джур; В.М. Ажажа, В.А. Белоус, С.В. Габелков, Е.А. Джур, Ю.А. Крикун и др.; Под ред. И.М. Неклюдова. – Киев : Наукова думка, 2006. – 256с. – Парал. тит. стр. англ. языком. – (Наукова книга). – ISBN 966-00-0498-2
1571357
  Алексахин Р.М. Ядерная энергия и биосфера / Р.М. Алексахин. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 215 с. : ил. – Библиогр.: с. 197-209
1571358
   Ядерная энергия и Мировой океан. – М, 1981. – 128с.
1571359
  Намиас М. Ядерная энергия. Освобождение и использование : пер. с фр. / М. Намиас. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 296 с.
1571360
   Ядерне законодавство : Збірник нормативно-правових актів (станом на 1 січня 1998 р.). – Київ : ІнЮре, 1998. – 608с. – ISBN 966-7183-12-2
1571361
   Ядерне законодавство : Збірник нормативно-правових актів (станом на 10 червня 1999 р.). У 2-х томах. – Вид.2-ге.перероб.та доп. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7183-64-5; 966-7183-65-3(Т.1)
Том 1. – 1999. – 648с.
1571362
   Ядерне законодавство : Збірник нормативно-правових актів (станом на 10 червня 1999 р.). У 2-х томах. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7183-64-5; 966-7183-66-1(Т.2)
Том 2. – 1999. – 440с.
1571363
  Людмила Глущук Ядерне законодавство України: ретроспективний розгляд // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 167-169
1571364
  Манжола В.А. Ядерне мислення в зовнішньополітичній думці Франції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 68-77. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
1571365
  Галака С.П. Ядерне нерозповсюдження у світовій політиці : Автореф. дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.04 / Галака С.П.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 38с. – Бібліогр.: 26 назв
1571366
  Галака С.П. Ядерне нерозповсюдження у світовій політиці : Дис. ... д-ра політ. наук. Спец. 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку / Галака С.П.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 478с. – Бібліогр.: л. 423-478
1571367
  Грицаєнко С. Ядерне питання: 18 років безхребетності // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 11/12 (193/194). – С. 37-42
1571368
  Ястремська І. Ядерне протистояння Індії та Пакистану // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 31-32.
1571369
  Сіновець П.А. Ядерне розповсюдження на Близькому Сході: основні тенденції, шляхи попередження і засоби подолання // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 141-146
1571370
  Сушик О. Ядерне страхування в країнах Європейського Союзу: правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-53. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті автором проаналізовано правове регулювання ядерного страхування країн Європейського Союзу. Розкрито діяльність Ядерних страхових пулів, охарактеризовано їх функції, визначено різні форми та види ядерного страхування, досліджено органи ...
1571371
  Сіновець П.А. Ядерне стримування в політичній думці США у постбіполярний період // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 267-282. – ISBN 978-617-689-160-4
1571372
  Капируля М.В. Ядерне стримування в постбіполярному світі : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Капируля Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1571373
  Капируля М.В. Ядерне стримування в постбіполярному світі : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Капируля Михайло Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – 199 л. – Бібліогр.: л. 179-199
1571374
   Ядерний "прорив" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 березня (№ 12). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Національному науковому центрі "Харківський фізико-технічний інститут" відбувся контрольний пуск підкритичної ядерної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується прискорювачем електронів".
1571375
  Якимчук Н. Ядерний арсенал США: сучасний стан та перспективи // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 63-68. – (Серія "Міжнародні відносини та країнознавство" ; вип. 1)
1571376
  Бутирська Н. Ядерний броманс. Північна Корея повернулася до погроз і шантажування США // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-26 грудня (№ 49). – С. 5


  "А підштовхує КНДР до провокаційних дій наближення "часу Х", яким Пхеньян означив однорічний строк, упродовж якого він утримуватиметься від ядерних випробувань та запуску міжконтинентальних балістичних ракет, сподіваючись у відповідь на поступки в ...
1571377
  Коваль Н. Ядерний варіант для Варшави. Чим закінчиться протистояння Польщі та ЄС // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47)


  "...Польська правоконсервативна партія "Право і справедливість" ("ПіС") прийшла до влади з планом реформ так званої "доброї зміни". Вона анонсувала виправлення помилок попередніх років незалежності, посилення польської держави та її ролі в ...
1571378
  Чебан О.Я. Ядерний вибір Ірану: аналіз сучасної наукової думки // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 283-303. – ISBN 978-617-689-160-4
1571379
  Чебан О.Я. Ядерний вибір Ірану: теоретичний та міжнародно-політичний аспекти : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Чебан Олександр Якович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1571380
  Чебан О.Я. Ядерний вибір Ірану: теоретичний та міжнародно-політичний аспекти : дис. ... канд. політ.наук : 23.00.04 / Чебан Олександр Якович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – 210 л. – Бібліогр.: л. 169-210
1571381
  Ястремська І.М. Ядерний вимір регіональної безпеки в Південній Азії : дис. ... канд. політ. наук : 21.03.03 / Ястремська Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 208 л. – Бібліогр.: л. 179-208
1571382
  Ястремська І.М. Ядерний вимір регіональної безпеки в Південній Азії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 21.03.03 / Ястремська Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр. : 10 назв
1571383
  Захарченко Н.В. Ядерний компонент концепту KAMPF (боротьба) у полемічному трактаті Мартіна Лютера // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 144-151


  У статті представлено результати дослідження концепту KAMPF у полемічному трактаті М. Лютера: визначено лексику, яка об"єктивує ядро концепту та зону, що примикає до нього, зазначено ситуативні контексти, у межах яких виявляє себе даний концепт. В ...
1571384
  Жак О. Ядерний кут для Росії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 березня (№ 9). – С. 5


  "Брязкання ядерною зброєю дало Росії деякі тактичні дивіденди. Однак у стратегічній перспективі така політика заганяє Росію в кут, для виходу з якого їй може банально забракувати грошей".
1571385
  Воловенко Ю.М. Ядерний магнітний резонанс : [підручник для студ. вищих навч. закладів] / Ю.М. Воловенко, О.В. Туров. – Київ; Ірпінь : Перун, 2007. – 476с. : іл. – 175-й річниці заснування Київського національного університету ім. Тараса Шевченка присвячується. – ISBN 978-966-569-246-1
1571386
   Ядерний магнітний резонанс у запитаннях і відповідях : Навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей вузів / М.Ю. Корнілов, О.В. Туров, Р. Борсдорф, Е. Клейнпетер. – Київ : Вища школа, 1995. – 287 с. – ISBN 5-11-004316-7
1571387
  Горбулін В. Ядерний синдром // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 30-31.
1571388
  Капируля М. Ядерний тероризм в сучасній міжнародній системі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 66-68.
1571389
  Луценко А.В. Ядерний тероризм як загроза режиму нерозповсюдження ядерної зброї // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 169-171
1571390
  Ястремська І.М. Ядерний фактор як інструмент забезпечення регіональної стабільності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 42-44
1571391
  Магєррамова Ю. Ядерний чинник у міжнародних відносинах регіону Перської затоки // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 24-27
1571392
   Ядерні військові спроможності Північної Кореї / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 325-327. – ISBN 978-966-7272-99-9
1571393
  Кайл Ш.Н. Ядерні військові спроможності Північної Кореї / Шеннон Н.Кайл, Філліп Паттон Шелл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 312-315. – ISBN 978-966-2050-07-3
1571394
  Чекаленко Л. Ядерні гарантії Україні: лише на папері // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 7 (363). – С. 28-29
1571395
  Черхава О.О. Ядерні критерії та інваріантно-варіантні параметри ідентифікації релігійно-популярного дискурсу // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 196-204. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті уточнено місце релігійно-популярного дискурсу у видовій диференціації релігійного дискурсу; запропоновано його робоче визначення; виявлено ядерні критерії ідентифікації релігійно-популярного дискурсу; скласифіковано тексти ...
1571396
   Ядерні міфи і розвиток ядерної енергетики України: міжнародний аспект // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 2 : Актуальні питання міжнародного співробітництва щодо зміцнення режиму неросповсюдження ядерної зброї. – С. 114-132.
1571397
   Ядерні новини України та світу : Повідомлення. Документи. Огляди. Архіви. – Київ
Вип. 7. – 2004. – до № 7 - назва Новини світової та української ядерної енергетики"
1571398
   Ядерні новини України та світу : Повідомлення. Документи. Огляди. Архіви. – Київ
Вип. 8. – 2004. – до № 7 - назва Новини світової та української ядерної енергетики"
1571399
  Байоль О.В. Ядерні номінації концепту самотність (на матеріалі драматургичного дискурсу Теннессі Вільямса) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 30-38. – Бібліогр.: 18 назв.
1571400
  Шевченко Ольга Ядерні програми Індії та Пакистану: порівняльна характеристика // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-69. – Бібліогр. в кінці ст.


  Індія та Пакистан здійснили свої ядерні випробування в травні 1998 року, довівши у такий спосіб наявність у них ядерної зброї й рішучість розвивати свої ядерні програми. Військове протистояння Делі й Ісламабада отримало ще одну важливу складову, коли ...
1571401
  Шевченко Ольга Ядерні програми Індії та Пакистану: порівняльна характеристика // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-69. – Бібліогр. в кінці ст.


  Індія та Пакистан здійснили свої ядерні випробування в травні 1998 року, довівши у такий спосіб наявність у них ядерної зброї й рішучість розвивати свої ядерні програми. Військове протистояння Делі й Ісламабада отримало ще одну важливу складову, коли ...
1571402
  Федоткін С.М. Ядерні процеси за участю атомної оболонки : автореф. ... д-ра фіз. - мат. наук : 01.04.16 / Федоткін С.М. ; НАН України; Ін-т ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр. : 32 назв.
1571403
  Дунаєв Ю. Ядерні реакції на землі і в космосі / Юрій Дунаєв. – Київ : Гнозис, 2005. – 8с. – ISBN 966-7569-91-8
1571404
   Ядерні сили Великої Британії / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 311-314. – ISBN 978-966-7272-99-9
1571405
   Ядерні сили Великої Британії / Кайл, Шеннон, , Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 291-293. – ISBN 978-966-2050-00-4
1571406
  Кайл Ш.Н. Ядерні сили Великої Британії / Шеннон Н.Кайл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 288-290. – ISBN 978-966-2050-07-3
1571407
   Ядерні сили Ізраїлю / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 324-325. – ISBN 978-966-7272-99-9
1571408
  Шелл Ф.П. Ядерні сили Ізраїлю / Філліп Паттон Шелл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 310-311. – ISBN 978-966-2050-07-3
1571409
   Ядерні сили Індії / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 318-322. – ISBN 978-966-7272-99-9
1571410
   Ядерні сили Індії / Кайл, Шеннон, , Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 300-303. – ISBN 978-966-2050-00-4
1571411
  Кейл Ш.Н. Ядерні сили Індії / Ш.Н. Кейл, Х.М. Крістенсен; Шеннон Н.Кайл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 299-304. – ISBN 978-966-2050-07-3
1571412
   Ядерні сили Китаю / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 316-318. – ISBN 978-966-7272-99-9
1571413
   Ядерні сили Китаю / Кайл, Шеннон, , Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 296-299. – ISBN 978-966-2050-00-4
1571414
  Шелл Ф.П. Ядерні сили Китаю / Філліп Паттон Шелл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 293-298. – ISBN 978-966-2050-07-3
1571415
   Ядерні сили Пакистану / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 322-324. – ISBN 978-966-7272-99-9
1571416
   Ядерні сили Пакистану / Кайл, Шеннон, , Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 304-307. – ISBN 978-966-2050-00-4
1571417
  Шелл Ф.П. Ядерні сили Пакистану / філліп Паттон Шелл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 305-309. – ISBN 978-966-2050-07-3
1571418
   Ядерні сили Росії / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 305-311. – ISBN 978-966-7272-99-9
1571419
   Ядерні сили Росії / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 285-290. – ISBN 978-966-2050-00-4
1571420
  Крістенсен Х.М. Ядерні сили Росії / Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 280-287. – ISBN 978-966-2050-07-3
1571421
   Ядерні сили США / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 298-305. – ISBN 978-966-7272-99-9
1571422
   Ядерні сили США / Кайл, Шеннон, , Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 279-284. – ISBN 978-966-2050-00-4
1571423
  Крістенсен Х.К. Ядерні сили США / Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 271-279. – ISBN 978-966-2050-07-3
1571424
   Ядерні сили Франції / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 315-316. – ISBN 978-966-7272-99-9
1571425
   Ядерні сили Франції / Кайл, Шеннон, , Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 294-295. – ISBN 978-966-2050-00-4
1571426
  Шелл Ф.П. Ядерні сили Франції / Філліп Паттон Шелл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 291-292. – ISBN 978-966-2050-07-3
1571427
   Ядерні та радіаційні технології : науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
Т. 1, № 1. – 2001
1571428
   Ядерні та радіаційні технології : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
Т. 2, № 1. – 2002
1571429
   Ядерні та радіаційні технології : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
Т. 3, № 1. – 2003
1571430
   Ядерні та радіаційні технології : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
Т. 3, № 3. – 2003
1571431
  Сарычева Л.И. Ядерно-активная компонента широких атмосферных ливней и ядерно-каскадный процесс : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Сарычева Л. И.; Физич. ин-т АН СССР. – Москва, 1953. – 8 с.
1571432
  Мурзина Е.А. Ядерно-активные частицы и сопровождающие их электронно-фотонные лавины из атмосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Мурзина Е.А.; МГУ. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1571433
  Арцыбашев В.А. Ядерно-геофизическая разведка : Учебное пособие / В.А. Арцыбашев. – Москва : Атомиздат, 1972. – 399с.
1571434
  Арцыбашев В.А. Ядерно-геофизическая разведка / В.А. Арцыбашев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1980. – 326с.
1571435
   Ядерно-геофизические и геоакустические методы при определении фильтрационно-емкостных свойств пород в залежах нефти и газа. – М, 1989. – 119с.
1571436
   Ядерно-геофизические и геотермические исследования. – Свердловск, 1987. – 85с.
1571437
   Ядерно-геофизические и геотермические исследования в рудной и региональной геофизике. – Свердловск, 1985. – 72с.
1571438
   Ядерно-геофизические и геохимические исследования. – М, 1970. – 254с.
1571439
   Ядерно-геофизические исследования. – Свердловск, 1975. – 131с.
1571440
   Ядерно-геофизические исследования. – Свердловск, 1990. – 75с.
1571441
   Ядерно-геофизические исследования. – Свердловск, 1991. – 91с.
1571442
   Ядерно-геофизические методы. – Новосибирск, 1972. – 384с.
1571443
  Хайдаров А.А. Ядерно-геофизические методы анализа горных пород и руд / А.А. Хайдаров. – Ташкент, 1969. – 212с.
1571444
   Ядерно-геофизические методы в геологии. – Новосибирск, 1975. – 174с.
1571445
   Ядерно-геофизические методы в гидрогеологии и инженерной геологии. – Москва : Недра, 1988. – 223 с. – Авторы указаны на обороте тит.листа. – ISBN 5-247-00087-0
1571446
   Ядерно-геофизические методы исследования газовых месторождений. – М, 1967. – 59с.
1571447
   Ядерно-геофизические методы опробования при добыче и переработке минерального сырья. – Ленинград : Наука, 1972. – 150с.
1571448
   Ядерно-геофизические методы при поисках и разведке и подсчете запасов твердых полезных ископаемых. – Л, 1986. – 63с.
1571449
   Ядерно-геофизические методы при поисках и разведке твердых полезных ископаемых Урала. – Свердловск, 1980. – 93с.
1571450
  Камышев Б.С. Ядерно-геофизические методы при поисках, разведке и разработке фторсодержащего сырья. / Б.С. Камышев. – М., 1985. – 193с.
1571451
   Ядерно-геофизические, геохимические и изотопные методы в геологии. – М, 1968. – 452с.
1571452
   Ядерно-геохимические методы. – Новосибирск, 1976. – 135с.
1571453
  Синицын А.Я. Ядерно-геохимические методы поисков месторождений твердых полезных ископаемых / А.Я. Синицын, Ю.О. Козында. – Ленинград : Недра, 1991. – 295с.
1571454
  Демьяненов А.И. Ядерно-каскадные процесс в плотном веществе : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.16 / Демьяненов А. И.; НИИ ядерн. физ. – М., 1975. – 19л.
1571455
  Вылов Цветан Ядерно-спектроскопические исследования бета-распада некотрых нуклидов вблизи замкнутых оболочек Z-82, N126 и в области лантаноидов (распад 209RN, 209At, 169Ln, 160Er, 134Ce) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Вылов Цветан; Объедин ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1972. – 16л.
1571456
  Джелепов Б.С. Ядерно-спектроскопические нормали / Б.С. Джелепов, А С. Шестопалова, . – Москва : Атомиздат, 1980. – 232 с.
1571457
  Столяревский А.Я. Ядерно-технологические комплексы на основе высокотемпературных реакторов / А.Я. Столяревский. – М, 1988. – 149с.
1571458
  Кочаров Г.Е. Ядерно-физические исследования Луны и планет / Г.Е. Кочаров. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 184 с.
1571459
  Гордеев И.В. Ядерно-физические константы : справочник / И.В. Гордеев, Д.А. Кардашев, А.В. Малышев. – Москва : Атомиздат, 1963. – 507 с.
1571460
   Ядерно-физические константы в прикладных задачах нейтронной физики : научные труды. – Москва : ВНИИОФИ, 1976. – 68с.
1571461
  Медведев Ю.А. Ядерно-физические константы взаимодействия нейтронов с элементами, входящими в состав атмосферы и земной коры : справочник / Ю.А. Медведев. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 303 с.
1571462
  Коньшин В.А. Ядерно-физические константы делящихся ядер : справочник / В.А. Коньшин. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 288с.
1571463
   Ядерно-физические методы анализа в контроле окружающей среды. – Л, 1980. – 247с.
1571464
   Ядерно-физические методы анализа в контроле окружающей среды. – Л, 1985. – 253с.
1571465
   Ядерно-физические методы анализа в контроле окружающей среды. – Л, 1987. – 171с.
1571466
  Тер-Сааков Ядерно-физические методы анализа в сельском хозяйстве / Тер-Сааков. – М., 1989. – 126с.
1571467
   Ядерно-физические методы в океанологических исследованиях. – Владивосток, 1990. – 154с.
1571468
  Ломакин С.С. Ядерно-физические методы диагностики и контролоя активых зон реакторов АЭС : учеб. пособие / С.С. Ломакин. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 119 с.
1571469
   Ядерно-физические методы исследования при разведке и эксплуатации месторождений цветных, редких и фторсодержащих полезных ископаемых. – М, 1972. – 214с.
1571470
  Плаксин И.Н. Ядерно-физические методы контроля вещественного состава / И.Н. Плаксин, И.П. Старчик. – М, 1966. – 204с.
1571471
  Фролов В.В. Ядерно-физические методы контроля делящихся веществ. / В.В. Фролов. – Москва : Атомиздат, 1976. – 129с.
1571472
  Фролов В.В. Ядерно-физические методы контроля делящихся веществ. / В.В. Фролов. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 183с.
1571473
  Хайдаров А.А. Ядерно-физические методы контроля качества алмазов / А.А. Хайдаров. – Ташкент, 1986. – 160с.
1571474
  Хайдаров А.А. Ядерно-физические методы контроля качества алмазов / А.А. Хайдаров. – Ташкент, 1986. – 160с.
1571475
   Ядерно-физические методы контроля полупроводниковых материалов и металлов. – Ташкент : Издательство "Фан" Узбекской ССР, 1984. – 136 с.
1571476
  Янковский А.В. Ядерно-физические методы определения висмута, тория и урана в рудах и горных породах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Янковский А.В.; Радиевый ин-т им. В.Г.Хлопина. – Л., 1968. – 29л.
1571477
   Ядерно-физическое датирование образования урановых руд месторождения Ханнешин (Афганистан) по минералу уикситу / А.А. Вальтер, Н.П. Дикий, А.Н. Довбня, Г.К. Еременко, Ю.В. Ляшко, В.Е. Сторижко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1571478
  Дегтярев А.Х. и др. Ядерно-физическое исследование в океанографии / А.Х. и др. Дегтярев. – Москва, 1991. – 278 с.
1571479
  Кириченко В.Г. Ядерно-физическое металловедение сплавов циркония : учеб. пособие для студ. старших курсов физ. и физ.-техн. специальностей, асп. и науч. работников / В.Г. Кириченко, Н.А. Азаренков ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 335, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 325-335 и в конце гл. – ISBN 978-966-623-900-9
1571480
  Федоришин Д.Д. Ядерно-фізичні методи при дослідженнях нафтогазових родовищ : навч. посібник / Д.Д. Федоришин, С.Д. Федоришин, С.О. Лизун ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 288 с. : рис., табл. – Назва обкл., корінця : Ядерно-фізичні методи дослідження свердловин. – Бібліогр.: с. 252-258. – ISBN 978-966-694-225-1
1571481
   Ядерно-химические явления в твердых телах. – Тбилиси, 1968. – 120с.
1571482
   Ядерно-химические явления в твердых телах. – Тбилиси : Мецниереба, 1973. – 124с.
1571483
  Юдин А.Л. Ядерно-цитоплазматические взаимоотношения и клеточная наследственность у амеб / А.Л. Юдин. – Л, 1982. – 200с.
1571484
  Маяковский М.С. Ядерно-энергетическая программа Японии / М.С. Маяковский. – Москва, 1977. – 92 с.
1571485
   Ядерно-энергетические программы зарубежных стран. – Москва
Вып. 1. – 1976. – 72с.
1571486
   Ядерно-энергетический топливный цикл за рубежом. – М
1. – 1976. – 165с.
1571487
   Ядерно-энергетический топливный цикл за рубежом. – М
2. – 1977. – 216с.
1571488
  Богданов Р.Г. Ядерное безумие в ранге государственной политики / Р.Г. Богданов. – М, 1984. – 240с.
1571489
  Александер П.А. Ядерное излучение и жизнь / Александер П. ; перев. с англ. Г.А. Авруниной ; под ред. О.В. Попова. – Москва : Атомиздат, 1959. – 255 с.
1571490
  Завадский М. Ядерное лето // Эксперт. Россия : спец. выпуск / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 30 (619) : Самые гнусные преступления 20 века. – С. 76-78. – ISSN 1812-1896


  Атомні бомбардування Хіросіми і Нагасакі
1571491
  Ляпухов В.Е. Ядерное магнитное резонансное насыщение и спинрешеточная релаксация в молекулярных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 054 / Ляпухов В.Е. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1971. – 14 с.
1571492
   Ядерное нераспространение : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : ПИТ-Центр, 2000. – 504с. – (Биб-ка ПИР - Центра). – ISBN 5-94013-002-Х
1571493
  Ледник И. Ядерное нераспространение и деоккупация Крыма: прямая связь // Будапештский меморандум: гарантии и возможности для Украины : сб. науч.-практ. работ / Ю. Шулипа, И. Ледник, И. Белецкий, М. Багрова. – Киев : Информационное издание "Национальной политики", 2019. – С. 76-81. – ISBN 978-1-6921-2551-6
1571494
  Кулик Е. Ядерное оружие - методы сдерживания // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 102-104. – ISSN 1814-3385


  Імплементація норм міжнародного гуманітарного права.
1571495
   Ядерное оружие. – М, 1965. – 111с.
1571496
  Мищенко П.А. Ядерное оружие в стратегии США на Ближнем и Среднем Востоке // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 8-13. – (Международные отношения и международное право ; № 14)
1571497
  Манжола В.А. Ядерное оружие во внешней политике Франции (1958-1981 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : / Манжола В.А. ; МВ и ССО УССР КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
1571498
  Манжола Владимир Андреевич Ядерное оружие во внешней политике Франции. 1958-1981 гг. : Дис... канд.истр.наук: 07.00.05 / Манжола Владимир Андреевич; КУГ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 240л. – Бібліогр.:л.192-240
1571499
  Киссингер Г. Ядерное оружие и внешняя политика / Г. Киссингер. – М, 1959. – 508с.
1571500
  Власов И. Ядерное оружие и защита от него / И. Власов. – Москва, 1963. – 48с.
1571501
  Сингх Н. Ядерное оружие и международное право / Н. Сингх. – М., 1962. – 350с.
1571502
  Петрусь П.М. Ядерное оружие и развитие тактики. / П.М. Петрусь. – М., 1967. – 240с.
1571503
   Ядерное оружие после "холодной войны". – Москва : РОССПЭН, 2006. – 559с. – ISBN 5-8243-0777-6
1571504
  Мазинг В.А. Ядерное оружие США в Западной Европе // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 3 (31). – С. 99-117
1571505
  Манжола В.А. Ядерное оружие Франции и вопросы европейской безопасности / В.А. Манжола. – Киев, 1989. – 165с.
1571506
   Ядерное приборостроение. – Москва : Атомиздат
Вып.1. – 1964. – 174 с.
1571507
  Ефремов А.Е. Ядерное разоружение / А.Е. Ефремов. – М, 1976. – 302с.
1571508
  Савельев А. Ядерное сдерживание в период конфронтации // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – № 10. – С. 30-39. – ISSN 0131-2227


  В условиях глобализации абсолютный размер национальных экономик становится важной предпосылкой их лидерства в мировой хозяйственной системе. Межгосударственная конкуренция рассмотрена в статье с точки зрения лидерства по номинальному объему ВВП. ...
1571509
  Бочаров И.Ф. Ядерное сдерживание в региональных конфликтах // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 9. – С. 35-52. – ISSN 0321-2068
1571510
  Арбатов А. Ядерное соглашение с Ираном: феномен или прецедент? // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 3. – С. 5-15. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0131-2227
1571511
  Афанасьева Л.А. Ядерное страхование в капиталистических странах / Л.А. Афанасьева. – Москва, 1989. – 108с.
1571512
  Градосельский В В. Ядерное,химическое и бактериологическое оружие и защита от него / В В. Градосельский, . – М, 1970. – 111с.
1571513
  Шилин В.А. Ядерноспектроскопические исследования распада нечетных изотопов Cd, Sn, Te, Xe и Po : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Шилин В.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1571514
   Ядернофизические константы для нейтронного активационного анализа : Справочник / А.И. Алиев, В.И. Дрынкин, Д.И. Лейпунская, В.А. Касаткин; А.И. Алиев, В.И. Дрынкин, Д.И. Лейпунская, В.А. Касаткин. – Москва : Атомиздат, 1969. – 328 с.
1571515
   Ядернофизические методы анализа вещества. – М, 1971. – 496с.
1571516
  Муминов В.А. Ядернофизические методы анализа газов в конденсированных средах / В.А. Муминов, С. Мухаммедов. – Ташкент, 1977. – 206с.
1571517
   Ядернофизические методы анализа и контроля технологических процессов. – Ташкент, 1974. – 119с.
1571518
  Якубович А.Л. др. Ядернофизические методы анализа минерального сырья / А.Л. др. Якубович. – М, 1969. – 416с.
1571519
  Сатурин А.А. Ядернофизические методы определения калия / А.А. Сатурин. – М., 1975. – 95с.
1571520
   Ядернофизические методы опробывания скважин на месторождениях фосфоритов, аппатитов и плавикового шпата. – Алма-Ата, 1975. – 211с.
1571521
  Курчатов И.В. Ядерную энергию - на благо человечества / И.В. Курчатов. – Москва : Атомиздат, 1978. – 391с.
1571522
  Де Бенедетти Ядерные взаимодействия / Де Бенедетти; Пер. с англ. В.М. Голубчикова, А.П. Гришина, В.П. Канавца, Л.С. Новикова, И.И. Першина; Под ред. А.О. Вайсенберга. – Москва : Атомиздат, 1968. – 476 с.
1571523
   Ядерные взаимодействия в защите космических кораблей. – Москва, 1968. – 264 с.
1571524
   Ядерные взаимодействия при высоких энергиях. – Тбилиси : Мецниереба, 1966. – 131с.
1571525
   Ядерные взаимодействия при высоких энергиях. – Тбилиси : Мецниереба, 1976. – 148с.
1571526
   Ядерные взаимодействия частиц высоких и сверхвысоких энергий. – Алма-Ата : Наука, 1989. – 212 с.
1571527
   Ядерные данные для реакторов : Сборник переводов избранных докладов Второй конференции МАГАТЭ "Ядерные данные для реакторов", Хельсинки, 15-19 июня 1970 г. – Москва : Атомиздат
Вып. 3, ч. 2. – 1972. – 88 с. : ил., табл..
1571528
   Ядерные данные для реакторов : Сборник переводов избранных докладов Второй конференции МАГАТЭ "Ядерные данные для реакторов", Хельсинки, 15-19 июня 1970 г. – Москва : Атомиздат
Вып. 3, ч. 1. – 1972. – 80 с. : ил., табл..
1571529
   Ядерные данные для реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 4, ч. 2. – 1972. – 96 с. : ил., табл.. – Перевод с англ. материалов Конференции по ядерным данным , Хельсинки, 15-19 июня 1970 г.
1571530
   Ядерные данные для реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 5, ч. 1. – 1972. – 72 с. : ил., табл.. – Перевод с англ. материалов Конференции по ядерным данным , Хельсинки, 15-19 июня 1970 г.
1571531
   Ядерные данные для реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 5, ч. 2. – 1972. – 80 с. : табл.. – Библиогр.: с. 76-77
1571532
  Иванов А.И. Ядерные излучения атомного взрыва / А.И. Иванов. – М., 1956. – 214с.
1571533
  Барабой В.А. Ядерные излучения в биологии / В.А. Барабой, Б.Р. Киричинский. – К, 1963. – 132с.
1571534
  Барабой В.А. Ядерные излучения и жизнь / В.А. Барабой, Б.Р. Киричинский. – М, 1972. – 232с.
1571535
  Чарлзби А. Ядерные излучения и полимеры : пер. с англ. / А. Чарлзби. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 522 с.
1571536
  Федюшин Б.К. Ядерные излучения тел различной формы (основы теории) / Б.К. Федюшин. – Ленинград : Ленинградский университет, 1973. – 195с.
1571537
  Фененко А. Ядерные испытания в системе стратегической стабильности // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 69-91. – ISSN 0130-9625
1571538
  Партош Т.З. Ядерные исследования в ФРГ и Западном Берлине. / Т.З. Партош. – М., 1976. – 91с.
1571539
  Гречишкин В.С. Ядерные квадрупольные взаимодействия в твердых телах / В.С. Гречишкин. – Москва : Наука, 1973. – 263 с.
1571540
  Пич А. Ядерные локальные выпуклые / А. Пич. – Москва, 1967. – 266с.
1571541
  Скрипко А.Л. Ядерные магнитно-резонансные анализаторы / А.Л. Скрипко, А.В. Кудрявцев. – Фрунзе, 1983. – 102с.
1571542
   Ядерные магнитные методы исследования скважин. – Москва : Недра, 1976. – 127с.
1571543
  Мирзаян Г. Ядерные махинаторы // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 28. – С. 42-44


  Північна Корея і США в питаннях про ядерну безпеку
1571544
   Ядерные методы и "зеленая революция". – Вена, 1971. – 36с.
1571545
  Телдеши Ю. Ядерные методы химического анализа окружающей среды / Ю. Телдеши, Э. Клер. – М., 1991. – 186с.
1571546
  Хайд Э. Ядерные модели и тяжелые ядра: Дважды магические ядра / Э. Хайд. – Москва
[Вып. 3]. – 1968. – 301 с.
1571547
  Копферман Г. Ядерные моменты / Г. Копферман. – Москва, 1960. – 486 с.
1571548
  Манцыгин Ю.А. Ядерные повреждения и выживаемость клеток млекопитающих : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 103 / Манцыгин Ю.А. ; МГУ. – Минск, 1969. – 20 с.
1571549
  Субит Гомес Хуана Роза Ядерные подгруппы и р-силовское строение групп автоморфизмов конечных абелевых р-групп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Субит Гомес Хуана Роза; МВ и ССО СССР, КГУ. – Киев, 1987. – 108л. – Бібліогр.:л.106-108
1571550
  Субит Гомес Хуана Роза Ядерные подгруппы и р-силовское строение групп автоморфизмов конечных абелевых р-групп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Субит Гомес Хуана Роза; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 11 с.
1571551
  Кужевский Б.М. Ядерные процессы в атмосфере Солнца и солнечное космическое излучение / Б.М. Кужевский. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 89 с.
1571552
   Ядерные процессы в звездах : сб. докладов/ пер. с англ., фр. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 423 с.
1571553
  Зеленский В.Ф. Ядерные процессы в системах дейтерий/природный водород-металл : препринт / [В.Ф. Зеленский ; отв. за вып. Т.В. Ситнянская ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2012. – 82, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 76-82
1571554
  Кукулин В.И. Ядерные процессы во Вселенной / В.И. Кукулин. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
1571555
  Харченко В.Ф. Ядерные процессы с участием трех частиц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Харченко В.Ф. ; Объед. учен. совет. ин-тов физики, металлофизики и полупроводников АН УССР. – Киев, 1963. – 13 с. – Бібліогр.:с.12-13
1571556
  Филиппов Е.М. Ядерные разведчики земных и космических объектов / Е.М. Филиппов; АН СССР, СО, Ин-т геологии и геофизики. – Новосибрск : Наука, 1974. – 123 с.
1571557
  Фролова К.А. Ядерные реакторы - науке и технике / К.А. Фролова. – Москва, 1975. – 14с.
1571558
  Балабанов Е.М. Ядерные реакторы / Е.М. Балабанов. – Москва, 1955. – 40с.
1571559
   Ядерные реакторы. – М
1. – 1956. – 411с.
1571560
  Левин В.Е. Ядерные реакторы / В.Е. Левин. – Москва, 1963. – 304с.
1571561
  Ибрагимов М.Х.-Г. Ядерные реакторы / М.Х.-Г. Ибрагимов. – М., 1978. – 32с.
1571562
  Камерон И. Ядерные реакторы : пер. с англ. / И. Камерон. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 318с.
1571563
   Ядерные реакторы для исследовательских целей. – М, 1956. – 458с.
1571564
  Рудик А.П. Ядерные реакторы и принцип максимума Пантрягина. / А.П. Рудик. – М., 1971. – 208с.
1571565
  Кузнецов В.А. Ядерные реакторы космических энергетических установок / В.А. Кузнецов. – М., 1977. – 240с.
1571566
  Дорощук В.Е. Ядерные реакторы на электростанциях / В.Е. Дорощук. – Москва, 1977. – 208 с.
1571567
   Ядерные реакции. – Москва
1. – 1962. – 480 с.
1571568
   Ядерные реакции : пер.с англ. – Москва : Атомиздат
Т. 2. – 1964. – 264с.
1571569
  Немец О.Ф. Ядерные реакции : Учеб.пособие / О.Ф. Немец, К.О. Теренецкий. – Киев : Вища школа, 1977. – 243с.
1571570
  Кужевский Б.М. Ядерные реакции в атмосфере солнца и солнечные космические лучи : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Кужевский Б.М.; МГУ. – М, 1980. – 19л.
1571571
  Лаврухина А.К. Ядерные реакции в космических телах / А.К. Лаврухина. – Москва : Наука, 1972. – 254 с.
1571572
  Волков В.В. Ядерные реакции глубоконеупругих передач / В.В. Волков. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 182 с.
1571573
  Гольданский В.И. Ядерные реакции и методы их осуществления / В.И. Гольданский. – Москва, 1955. – 40 с.
1571574
   Ядерные реакции на легких ядрах. – Москва : Атомиздат, 1957. – 99с.
1571575
  Кочаров Г.Е. Ядерные реакции на Солнце / Г.Е. Кочаров. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
1571576
  Перфилов Н.А. и др. Ядерные реакции под действием частиц высоких энергий / Н.А. и др. Перфилов. – Москва ; Ленинград, 1962. – 251 с.
1571577
  Титов Ю.И. Ядерные реакции под едствием дейтонов малых энергий на ядрах углевода и азота : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Титов Ю. И.; ХГУ. – Х., 1966. – 14л.
1571578
   Ядерные реакции при больших энергиях. – Москва
1. – 1953. – 229 с.
1571579
   Ядерные реакции при больших энергиях. – Москва
2. – 1953. – 292 с.
1571580
  Денисов Ф.П. Ядерные реакции при высоких энергиях / Ф.П. Денисов, В.Н. Мехедов. – Москва : Атомиздат, 1972. – 232с.
1571581
   Ядерные реакции при малых и средних энергиях. – Москва, 1958. – 615 с.
1571582
   Ядерные реакции при малых и средних энергиях : Труды 2-й всесоюзн. конференции. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – 659 с.
1571583
  Васильев С.С. Ядерные реакции при низких и средних энергиях / С.С. Васильев. – Москва : Просвещение, 1970. – 168 с.
1571584
  Мележик Владимир Степанович Ядерные реакции синтеза в мезомолекулах тяжелых изотопов водорода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мележик Владимир Степанович; Объед. ин-т ядер. исслед. 4-81-463. – Дубна, 1981. – 9л. – Бібліогр.:с.6-9
1571585
  Батлер С. Ядерные реакции срыва / С. Батлер. – Москва, 1960. – 173 с.
1571586
  Авксентьева Е.А. Ядерные реакции, вызванные дейтронами, тритонами и ядрами He3 на различных ядрах при небольших энергиях / Е.А. Авксентьева ; М-во высш. и сред. спец. образ. УССР, Харьк. ордена Труд. Красного Знамени гос. ун-т им. А.М. Горького, Центр. науч. б-ка. – Харьков : б. и., 1970. – 347 с.
1571587
  Хайд Э. Ядерные свойства тяжелых элементов : В 5 вып. / Э. Хайд, И. Перлман, Г. Сиборг ; Пер. с англ. В.А. Друина и др. ; Под ред. чл.-кор. АН СССР Г.Н. Флерова. – Москва : Атомиздат
Вып. 1 : Трансурановые элементы. – 1967. – 264 с. : черт.
1571588
  Хайд Э. Ядерные свойства тяжелых элементов : В 5 вып. / Э. Хайд, И. Перлман, Г. Сиборг ; Пер. В.И. Кузнецова и Ю.В. Лобанова ; Под ред. чл.-кор. АН СССР Г.Н. Флерова. – Москва : Атомиздат
Вып. 2 : Методы синтеза тяжелых ядер. – 1968. – 136 с. : черт.
1571589
  Хайд Э. Ядерные свойства тяжелых элементов : В 5 вып. / Э. Хайд, И. Перлман, Г. Сиборг ; Под ред. чл.-кор. АН СССР Г.Н. Флерова. – Москва : Атомиздат
Вып. 3 : Ядерные модели и тяжелые ядра. – 1968. – 302 с. : черт.
1571590
  Хайд Э. Ядерные свойства тяжелых элементов = The nuclear properties of the heavy elements : Естественная и искуственная радиоактивность / Э. Хайд, И. Перлман, Г. Сиборг; Пер. с англ. под ред. Г.Н. Флерова. – Москва : Атомиздат
Вып. 4 : Изотопы тория, протактиния и урана. – 1969. – 264 с.
1571591
  Хайд Э. Ядерные свойства тяжелых элементов : В 5 вып. / Э. Хайд, И. Перлман, Г. Сиборг ; Под ред. чл.-кор. АН СССР Г.Н. Флерова. – Москва : Атомиздат
Вып. 5 : Деление ядер. – 1969. – 360 с. : черт.
1571592
  Митяев В.Г. Ядерные силы НАТО - угроза миру / В.Г. Митяев. – Москва, 1965. – 32с.
1571593
  Парфенов В.Н. Ядерные структуры в позднем оогенезе лягушек. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.17 / Парфенов В.Н.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1975. – 24л.
1571594
   Ядерные суда. – М, 1989. – 176с.
1571595
   Ядерные эмульсии. – Москва, 1961. – 64 с.
1571596
  Дементьев Б.А. Ядерные энергетические реакторы : учебник / Б.А. Дементьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 280 с.
1571597
  Дементьев Б.А. Ядерные энергетические реакторы / Б.А. Дементьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 352с.
1571598
  Широков С.В. Ядерные энергетические реакторы : (Учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по специальности "Атомные электростанции и установки") / С.В. Широков. – Киев : НТУУ "КПІ", 1997. – 280с. – ISBN 5-7763-8430-3
1571599
  Петров П.А. Ядерные энергетические установки / П.А. Петров. – Москва-Ленинград, 1958. – 526с.
1571600
   Ядерные энергетические установки / Б.Г. Ганчев, Л.Л. Калишевский, Р.С. Демешев, Ю.В. Журавский; Доллежаль Н.А. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 504 с.
1571601
  Нигматулин И.Н. Ядерные энергетические установки / И.Н. Нигматулин, Б.И. Нигматулин. – М., 1986. – 166с.
1571602
  Кащеев В.П. Ядерные энергетические установки : учеб. пособие / В.П. Кащеев. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 223 с.
1571603
   Ядерные энергетические установки / Б.Г. Ганчев, Л.Л. Калишевский, Р.С. Демешев, Е.Б. Копосов; Доллежаль Н.А. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 627 с.
1571604
  Токарев Ю.И. Ядерные энергетические установки с органическим теплоносителем / Ю.И. Токарев. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 223 с.
1571605
  Кессель А.Р. Ядерный акустический резонанс / А.Р. Кессель. – Москва : Наука, 1969. – 216с.
1571606
  Винникова Н.В. Ядерный аппарат инфузории Dileptus anser /Gymnostomatida/ и его реорганизация при делении и конъюгации. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Винникова Н.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1571607
  Митрофанов П.И. Ядерный аппарат парамеций / Печатано по определению Совета Имп. Варшавского университета. – Варшава : Тип. Варшавского учебного корпуса, 1903. – 48 с. : рис. – Отд. оттиск
1571608
   Ядерный век и война. – М, 1964. – 159с.
1571609
   Ядерный взрыв в космосе, на земле и под землей. – М, 1974. – 235с.
1571610
  Калядин А. Ядерный вызов Ирана в ракурсе Совета безопасности ООН // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 12. – С. 51-57. – ISSN 0131-2227
1571611
  Сачков И.Н. Ядерный гамма-резонанс в монокристаллическом дигерманиде железа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Сачков И. Н.;. – Свердловск, 1980. – 23л.
1571612
  Вейц Е.Н. Ядерный гамма-резонанс в ряде алмазоподобных полупроводников и стеклообразных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Вейц Е.Н.; АН ЛатвССР. – Рига, 1969. – 21л.
1571613
  Фалеев Д.С. Ядерный гамма-резонанс в сплавах олова с магнием, кальцием, стронцием и барием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Фалеев Д.С.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1971. – 20л.
1571614
  Каипов Д.К. Ядерный гамма-резонанс и атомные столкновения / Д.К. Каипов, Ю.Г. Косяк. – Алма-Ата, 1973. – 136с.
1571615
  Каипов Д.К. Ядерный гамма-резонанс и сопутствующие ему процессы / Д.К. Каипов. – Алма-Ата : Наука, 1976. – 172 с.
1571616
   Ядерный графит. – Москва : Атомиздат, 1967. – 280 с.
1571617
  Медведев Г.У. Ядерный загар / Г.У. Медведев. – М, 1990. – 413с.
1571618
  Богатырев Е.Е. Ядерный измеритель напряженности магнитного поля высокой точности : Автореф... канд. техн.наук: / Богатырев Е. Е.; Гос. ком. станд. мер и измерит. приборов СССР, ВНИИ метрологии им. Менделеева. – Л., 1963. – 19л.
1571619
  Сафин И.А. Ядерный квадрупольный резонанс в соединениях азота / И.А. Сафин. – М., 1977. – 256с.
1571620
  Волков А.Ф. Ядерный квадрупольный резонанс и расчеты градиентов внутрикристаллических электрических полей в некоторых соединениях со структурой перовскита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Волков А.Ф.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1969. – 23л.
1571621
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 10, № 1. – 2004
1571622
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Том 10, № 3. – 2004
1571623
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 10, № 2. – 2004
1571624
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Том 11, № 3. – 2005
1571625
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Том 11, № 4. – 2005
1571626
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Том 11, № 1. – 2005
1571627
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Том 11, № 2. – 2005
1571628
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 12, № 1. – 2006
1571629
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 12, № 3. – 2006
1571630
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 12, № 2. – 2006
1571631
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 12, № 4. – 2006
1571632
   Ядерный контроль : журнал ПИР - Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 13, № 1. – 2007
1571633
   Ядерный контроль : журнал ПИР - Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 13, № 2. – 2007
1571634
   Ядерный контроль : журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 14, № 1. – 2008
1571635
  Абрагам А. Ядерный магнетизм / А. Абрагам ; под ред. Г.В. Скроцкого. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. – 551 с. : ил. – Библиогр.: с. 540-546
1571636
  Абрагам А. Ядерный магнетизм: порядок и беспорядок : в 2 т. / А. Абрагам, М. Гольдман ; под ред. Г.В. Скроцкого. – Москва : Мир
Т. 1. – 1984. – 300 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1571637
  Абрагам А. Ядерный магнетизм: порядок и беспорядок. : в 2 т. / А. Абрагам, М. Гольдман ; пер. с англ. Г.В. Скроцкого. – Москва : Мир
Т. 2. – 1984. – 360 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1571638
  Эндрю Э.Р. Ядерный магнитный резонанс : Пер.с англ. / Э.Р. Эндрю. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 299 с.
1571639
  Робертс Д. Ядерный магнитный резонанс / Д. Робертс. – Москва, 1961. – 137с.
1571640
   Ядерный магнитный резонанс. – Ленинград : Ленинградский университет
Вып. 2. – 1968. – 207 с.
1571641
   Ядерный магнитный резонанс. – Ленинград : Ленинградский университет
Вып. 4. – 1971. – 152 с.
1571642
   Ядерный магнитный резонанс : Учеб.пособие. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 344с.
1571643
  Буслаев Ю.А. Ядерный магнитный резонанс / Ю.А. Буслаев, Ю.В. Кокунов. – М., 1985. – 32с.
1571644
  Пименов Г.Г. Ядерный магнитный резонанс в жесткоцепных полимерах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Пименов Г.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 16л.
1571645
   Ядерный магнитный резонанс в земном поле. – Ленинград : Ленинградского университета, 1967. – 232с.
1571646
  Габуда С.П. Ядерный магнитный резонанс в комплексных соединениях / С.П. Габуда, С.В. Земсков. – Новосибирск, 1976. – 86с.
1571647
  Габуда С.П. Ядерный магнитный резонанс в кристаллогидратах и гидратированных белках / С.П. Габуда, А.Ф. Ржавин. – Новосибирск, 1978. – 159с.
1571648
  Щеголев И.Ф. Ядерный магнитный резонанс в металлическом олове и таллии : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Щеголев И.Ф.; М-во высш. и сред.спед.образования РСФСР.Ленингр.гос.ун-т. – Москва, 1961. – 8л.
1571649
  Габуда С.П. Ядерный магнитный резонанс в неорганической химии / С.П. Габуда. – М., 1988. – 213с.
1571650
  Аксельрод С.М. Ядерный магнитный резонанс в нефтегазовой геологии и геофизике / Аксельрод С.М., Неретин В.Д. – Москва : Недра, 1990. – 191 с.
1571651
  Кольцов А.И. Ядерный магнитный резонанс в органической химии / А.И. Кольцов, Б.А. Ершов. – Ленинград, 1968. – 128с.
1571652
  Жунке А. Ядерный магнитный резонанс в органической химии : Пер. с нем. / А. Жунке. – Москва : Мир, 1974. – 176с.
1571653
   Ядерный магнитный резонанс в органической химии : Межвузовский сборник. – Ленинград : Ленинградский государственный университет
Вып. 1. – 1974. – 154 с.
1571654
  Жерновой А.И. Ядерный магнитный резонанс в проточной жидкости / А.И. Жерновой, Г.Д. Латышев. – Москва : Атомиздат, 1964. – 252с.
1571655
  Сысоева Н.А. Ядерный магнитный резонанс в радикалах и их парамагнитных комплексах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Сысоева Н.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1571656
  Федотов М.А. Ядерный магнитный резонанс в растворах неорганических веществ / М.А. Федотов. – Новосибирск, 1986. – 196с.
1571657
  Мельников А.А. Ядерный магнитный резонанс в слоистых силикатах и алюмосиликатах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Мельников А.А.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1985. – 18л.
1571658
  Маслов Валерий Петрович Ядерный магнитный резонанс в соединениях А3В5, легированных переходными элементами группы железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Маслов Валерий Петрович; Ленингр. политехн. ин-т. – Л., 1980. – 13л.
1571659
  Жуков В.В. Ядерный магнитный резонанс в сплавах кадмия : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Жуков В. В.; АН УССР, Физ. техн. ин-т низких темпер. – Х., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1571660
  Хандожко А.Г. Ядерный магнитный резонанс в узкощелевых полупроводниках типа А4 В6. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Хандожко А.Г.; МВ и ССО УССР.Чернов.гос.ун-т. – Черновцы, 1980. – 20л.
1571661
  Туров Е.А. Ядерный магнитный резонанс в ферро- и антиферромагнетиках / Е.А. Туров, М.П. Петров. – Москва : Наука, 1969. – 260с.
1571662
  Сериков В.В. Ядерный магнитный резонанс в ферромагнитнетиках и доменная структура. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Сериков В.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 12л.
1571663
  Корнилов М.Ю. Ядерный магнитный резонанс в химии / М.Ю. Корнилов, Кутров, П. – Киев : Вища школа, 1985. – 200с.
1571664
  Мороз Н.К. Ядерный магнитный резонанс и водородная связь в кристаллах / Н.К. Мороз, Ю.Г. Кригер. – Новосибирск : Наука, 1982. – 105 с.
1571665
  Слынько Е.И. Ядерный магнитный резонанс и магнитная восприимчивость некоторых бинарных. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Слынько Е.И.; УССР.МВ и ССО Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1973. – 30л.
1571666
  Валеев И.И. Ядерный магнитный резонанс и реплаксация в этилсульфатах редких земель. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Валеев И.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 14л.
1571667
  Виноградова И.С. Ядерный магнитный резонанс и фазовые переходы в семействе квасцов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Виноградова И.С.; АН СССР. Ин-т физики. – Красноярск, 1970. – 28л.
1571668
  Панич А.М. Ядерный магнитный резонанс спиновых кластеров в поликристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Панич А.М.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1980. – 18л.
1571669
  Лундин А.Г. Ядерный магнитный резонанс. Основы и применения / А.Г. Лундин, Э.И. Федин. – Новосибирск : Наука, 1980. – 192с.
1571670
  Олиферук Н.Л. Ядерный магниторезонансный измеритель изотопной конценртации В 10 и В 11 в комплексе (СН3)2О. BF3 : Автореф... канд. техн.наук: / Олиферук Н. Л.; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Л., 1966. – 1л.
1571671
  Хохлов И. Ядерный Пакистан - дихтомия силы и слабости // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 8. – С. 15-24. – ISSN 0131-2227
1571672
  Хохлов И. Ядерный Пакистан - дихтомия силы и слабости // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 9. – С. 31-40. – ISSN 0131-2227
1571673
  Симонова Э.Ж. Ядерный полиэдроз горностаевых молей. : Автореф... канд. биол.наук: 095 / Симонова Э.Ж.; АН ЛатвССР. Отд. хим и биол. наук. – Рига, 1969. – 19л.
1571674
  Дикусар М.К. Ядерный полиэдрооз кольчатого шелкопряда и американской бабочки в условиях Молдавии. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.095 / Дикусар М.К.; Ан УССР. – К, 1971. – 19л.
1571675
  Манжола В.А. Ядерный потенциал Франции // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 49-54. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 27). – ISSN 0203-7319
1571676
   Ядерный практикум : метод.указания. – Якутск : ЯГУ, 1989. – 88с.
1571677
  Бузник В.М. Ядерный резонанс в ионных кристаллах / В.М. Бузник; Под ред. С. П. Габуда. – Новосибирск : Наука, 1981. – 225 с.
1571678
  Высоцкий В.И. Ядерный синтез и трансмутация изотопов в биологических системах / В.И. Высоцкий, А.А. Корнилова. – Москва : Мир, 2003. – 304с. – На тит. листе и обложке название на англ. и русс. языке. – ISBN 5-03-003647-4
1571679
   Ядерный след. – М, 1990. – 103с.
1571680
  Анферов В.П. Ядерный спиновый резонанс: Новые методы / В.П. Анферов, В.С. Гречишкин, Н.Я. Синявский ; Калинингр. гос. ун-т. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1990. – 158, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 150-159 (174 назв.). – ISBN 5-288-00268-1
1571681
  Магда А. Ядерный терроризм как угроза международной безопасности // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 477-479. – ISBN 978-966-301-169-1
1571682
  Боруля В.Л. Ядерный штурм / В.Л. Боруля. – М., 1980. – 192с.
1571683
  Грешилов А.А. Ядерный щит / А.А. Грешилов, Н.Д. Егупов, А.М. Матущенко. – Москва : Логос, 2008. – 424с. – ISBN 978-5-98704-272-0
1571684
  Паламарчук П.Г. Ядерный экспорт / П.Г. Паламарчук. – Москва, 1988. – 124с.
1571685
  Слоним И.Я. Ядерных магнитнвй резонанс в полимерах / И.Я. Слоним, А.Н. Любимов. – М, 1966. – 339с.
1571686
  Власов И. Ядерое оружие и защита от него / И. Власов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1966. – 48с.
1571687
  Кобринська Н.І. Ядзя і Катруся та инші оповідання / Наталія Кобринська. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ;[З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського], 1904. – [1], 156, [4] с.


  Зміст: Ядзя і Катpуся; Жидівська дитина; Пеpша учителька; Янова; Liebesahnung.
1571688
  Измайлов Иван Ядовитая эволюция : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 150-168 : Іл.
1571689
  Чоттопаддхай Бонкимчондро Ядовитое дерево. / Чоттопаддхай Бонкимчондро. – М., 1962. – 431с.
1571690
  Далекий Н. Ядовитое жало / Н. Далекий. – Львов : Каменяр, 1977. – 174 с.
1571691
  Лубан Л.Л. Ядовитое семя / Л.Л. Лубан. – М., 1966. – 95с.
1571692
  Орлов Б.Н. Ядовитые беспозвоночные животные и их яды / Б.Н. Орлов. – Горький, 1981. – 90с.
1571693
  Билай В.И. Ядовитые грибы на зерне хлебных злаков / В.И. Билай. – Киев, 1953. – 95с.
1571694
  Пигулевский С.В. Ядовитые животные / С.В. Пигулевский. – Л., 1966. – 386с.
1571695
  Пигулевский С.В. Ядовитые животные / С.В. Пигулевский. – Л., 1975. – 375с.
1571696
  Павловский Е.Н. Ядовитые животные и их значение для человека / Е.Н. Павловский. – Берлин, 1923. – 96с.
1571697
  Орлов Б.Н. Ядовитые животные и растения СССР / Б.Н. Орлов. – Москва, 1990. – 271с.
1571698
  Павловский Е.Н. Ядовитые животные Средней Азии / Е.Н. Павловский. – Сталинабад, 1950. – 109с.
1571699
  Павловский Е.Н. Ядовитые животные СССР / Е.Н. Павловский. – М.Л., 1931. – 202с.
1571700
  Бабаянц Г.А. Ядовитые животные Туркменистана / Г.А. Бабаянц. – Ашхабад, 1982. – 54с.
1571701
  Баркаган З.С. Ядовитые змеи и их яды / З.С. Баркаган, П.П. Перфильев. – Барнаул, 1967. – 76 с.
1571702
  Пигулевский С.В. Ядовитые змеи и первая помощь при их укусах / С.В. Пигулевский. – Л., 1961. – 76с.
1571703
  Смирновский Б.Н. Ядовитые змеи Казахстана / Б.Н. Смирновский. – Алма-Ата, 1963. – 64с.
1571704
  Просвиров Е.С. Ядовитые и опасные рыбы. / Е.С. Просвиров. – Калининград, 1963. – 82с.
1571705
  Мариковский П.И. Ядовитые пауки тарантул -- Lycosa singoriensis (Laxmann) 1770 и каракурт -- Latrodectus tredecimguttatus (rossi), 1790 : Автореф... д-ра биол.наук: / Мариковский П.И.; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Алма-Ата, 1950. – 11 с.
1571706
  Бауэр В.Э. Ядовитые растения : Какой вред они причиняют скоту и людям, как их уничтожать, и какую пользу можно из них извлечь / В.Э. Бауэр. – Ленинград : Мысль, 1925. – 76с.
1571707
  Смирнова А.Д. Ядовитые растения / А.Д. Смирнова. – Горький, 1968. – 48с.
1571708
  Гончарова А.А. Ядовитые растения восточной Сибири в борьбе экзопаразитами человека / А.А. Гончарова, Г.М. Максимов. – Иркутск, 1945. – 19с.
1571709
   Ядовитые растения лугов и пастбищ. – М - Л, 1950. – 527с.
1571710
  Андреев В.Н. Ядовитые растения Молдавии / Андреев В.Н. ; Молдав. науч.-исслед. база Акад. наук СССР. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1949. – 80 с.
1571711
  Сутягин В. Ядовитые растения Одесской области / В. Сутягин. – Одесса, 1959. – 68 с.
1571712
  Скляревский Л.Я. Ядовитые растения. / Л.Я. Скляревский. – М, 1964. – 48с.
1571713
  Скляревский Л.Я. Ядовитые растения. / Л.Я. Скляревский. – 2-е изд. – М, 1967. – 48с.
1571714
  Фруентов Н.К. Ядовитые растения. / Н.К. Фруентов, Г.Н. Кадаев. – Хабаровск, 1971. – 256с.
1571715
  Рудаков И.Ф. Ядовитые свойства некоторых видов растений из рода Clematis L. : Автореф... канд. биол.наук: / Рудаков И.Ф.; Орловский гос. пед. ин-т Каф. ботаники. – Орел, 1951. – 16 с.
1571716
   Ядовитый туман. – Фрунзе, 1985. – 65с.
1571717
   Ядохимикаты и фауна. – М, 1967. – 80с.
1571718
  Гангрский Ю.П. Ядра в лучах лазера / Ю.П. Гангрский, Б.Н. Марков. – Москва : Знание, 1984. – 63 с.
1571719
   Ядра и радиационная стойкость конструкционных материалов. – Киев : Наукова думка, 1978. – 312 с.
1571720
  Шульман Л.М. Ядра комет / Л.М. Шульман. – Москва : Наука, 1987. – 229с.
1571721
  Шимелис Чесловас Пранович Ядра композиций игр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Шимелис Чесловас Пранович; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11
1571722
  Данилов Леонид Иванович Ядра Коши и Пауссона для трубчатых областей над острыми конусами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Данилов Леонид Иванович; АН СССР. Математиче. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1990. – 14л.
1571723
  Филиппов Е.М. Ядра, излучение, геология / Е.М. Филиппов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 158 с. – (Научно-популярная литература)
1571724
  Карнаухов В.Г. Ядра, удаленные от линии бета-стабильности / В.Г. Карнаухов, Л.А. Петров. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 199 с.
1571725
  Блан Д. Ядра, частицы, ядерные реакторы : Пер.с фр. / Д. Блан. – Москва : Мир, 1989. – 335с.
1571726
   Ядран. – К, 1986. – 142с.
1571727
   Ядренко Михайло Йосипович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 271. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1571728
  Чашечникова О.С. Ядренко Михайло Йосипович (16.04.1932-28.09.2004) // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 8-9. – ISSN 2519-2361


  "У цьому році виповнилося б 85 років видатному українському математику, професору, доктору фізико-математичних наук, члену-кореспонденту Національної академії наук України М.Й. Ядренко."
1571729
  Александров И.В. Ядринка : стихи / Иван Александрович. – Москва : Современник, 1976. – 95 с. – (Новинки "Современник")
1571730
  Поперечный А.Г. Ядро / А.Г. Поперечный. – М., 1975. – 79с.
1571731
  Грудев И.Т. Ядро / И.Т. Грудев. – Москва, 1984. – 126с.
1571732
  Сикорский В.В. Ядро / В.В. Сикорский. – М., 1985. – 126с.
1571733
  Максвелл Скотт Ядро Linux в комментариях / Максвелл Скотт; Пер.с англ. – Київ : ДиаСофт, 2000. – 488с. – CD-ROM. – ISBN 966-7393-46-1
1571734
  Лооне Л.Р. Ядро в локальновыпуклом топологическом векторном пространстве. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Лооне Л.Р.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1972. – 17л.
1571735
  Ситникова Е.В. Ядро внутреннего лексикона человека: возможности экспериментального исследования // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 138-153


  У статті викладаються основні теоретичні положення сучасних лінгвістів стосовно структури внутрішнього лексикону людини. Спираючись на отримані дані, автор статті намічає перспективи майбутнього вільного асоціативного експерименту. В статье излагаются ...
1571736
  Чертков В.П. Ядро диалектики / В.П. Чертков. – М., 1963. – 152с.
1571737
  Орлова Д.В. Ядро емоційного інтелекту в контексті прикладного значення // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 147-152. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1571738
  Гильденбранд В. Ядро и равновесие в большой экономике / В. Гильденбранд. – Москва : Наука, 1986. – 197 с.
1571739
  Харрис Г. Ядро и цитоплазма / Г. Харрис. – Москва, 1973. – 190с.
1571740
   Ядро истории Петра Великого, первого императора Всероссийского с присовокуплением описания монумента, воздвигнутогов память ему сему отцу отечества Екатериною 11, 1795. – 447с.
1571741
  Булкин А.П. Ядро маоистской "социологии" / А.П. Булкин. – Москва, 1980. – 141с.
1571742
  Аннинский Л.А. Ядро ореха : критические очерки / Л.А. Аннинский. – Москва : Советский писатель, 1965. – 224 с.
1571743
  Ахунов Г. Ядро ореха : роман, повести / Г. Ахунов; пер. с татар. – Москва : Известия, 1982. – 510 с.
1571744
  Трифонов Ю.В. Ядро правды / Ю.В. Трифонов. – М, 1987. – 62с.
1571745
  Райков И.Б. Ядро простейших / И.Б. Райков. – Л, 1978. – 327с.
1571746
  Хилков Андрей Яковлевич Ядро российской истории, сочиненное ближним стольником и бывш. в Швеции резидентом князь Андреем Яковлевичем Хилковым. – Москва, 1791. – 434с.
1571747
  Паламарчук Л.Б. Ядро соціокультурних знань у шкільних курсах географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 28-32 : схема. – Бібліогр.: 6 назв
1571748
  Гловацька О.Л. Ядро функціонально-семантичного поля негативності в староукраїнській мові // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 21-26. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
1571749
  Голицын А.П. Ядро хронологическое истории всемирной, от начала света до кончины Екатерины II : Содержащее хронологию истории священной и гражданской; основание и перемену государств и их владетелей; Вселенские и частные соборы, когда они существовали, кто на них присутствовал, и повод их созыва... : собранное из разных достоверных летописей. – Москва : В вольной типографии Гария и компании
Ч. 1. – 1804. – XI, [3], 408 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням
1571750
  Федосеев Семен Ядро, шрапнель снаряда : арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 146-155 : Фото, карта
1571751
  Обушний М.І. Ядути: село і люди / Микола Обушний. – Київ : Техніка, 2011. – 207, [1] с. : іл., фот., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-575-200-4
1571752
  Гадаскина И.Д. Яды - вчера и сегодня / И.Д. Гадаскина, Н.А. Толоконцев. – Л., 1988. – 204с.
1571753
  Бороздин М. Яды : кто их отведал, получил сполна... (из истории отравлений) // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 12 (60). – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
1571754
  Эйхлер В. Яды в нашей пище = Gift in unserer nahrung / В. Эйхлер; Пер. с нем. Г.И. Дойдиной и В.А. Турчаниновой. – Москва : Мир, 1985. – 202с.
1571755
  Эйхлер В. Яды в нашей пище / В. Эйхлер. – Москва : Мир, 1986. – 202с.
1571756
   Яды и аппараты для борьбы с вредителями и болезнями с/х растений. – М - Л, 1931. – 96с.
1571757
  Оксенгендлер Г.И. Яды и организм / Г.И. Оксенгендлер. – Санкт-Петербург, 1991. – 319с.
1571758
  Бороздин Михаил Яды: кто их отведал, получил сполна...( из истории отравлений ) // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 11 (59). – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
1571759
  Савельев М.П. Яереммуховые холода / М.П. Савельев. – М, 1971. – 95с.
1571760
  Соловей Д. Яєчна торгівля України / Д. Соловей, І. Лебединський. – Х., 1928. – 128с.
1571761
  Осадча Ю.В. Яєчні кури: історія приручення, породоутворювальний процес, спеціалізація // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 190. – С. 286-294. – (Серія "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8578
1571762
  Стернин И. Язак и национальное сознание // Логос : Журнал по философии и прагматике культуры / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2005. – № 4. – С. 140-155. – ISSN 0869-5377
1571763
  Гарсия А.Г. Язвительные, возмутительные и беспристрастные раздумья бунтаря : повесть / А.Г. Гарсия. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 240с. – ISBN 5-235-00187-7
1571764
  Андреев М.С. Язгулемский язык.Таблицы глаголов. (1904 г.) / Андреев М.С. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1930. – 20 с.
1571765
  Моногарова Л.Ф. Язгулемцы (опыт монографического описания). : Автореф... канд.наук: / Моногарова Л.Ф.; Ин-т этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая АН СССР. – Москва, 1951. – 20 с.
1571766
  Эдельман Д.И. Язгулямский язык. / Д.И. Эдельман. – М., 1966. – 220с.
1571767
  Эдельман Д.И. Язгулямско-русский словарь. / Д.И. Эдельман. – М., 1971. – 355с.
1571768
  Макаревич В.С. Язеп Юрьевич Лесик // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 162-170. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Автор одной из первых белорусских грамматик. Профессор БГУ, академик БАН.
1571769
  Макаревич В.С. Язеп Юрьевич Лесик // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 162-170. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Автор одной из первых белорусских грамматик. Професор БГУ, академик БАН.
1571770
  Гудименко О Язик до Кембриджа доведе / вела розмову Валентина Сорока // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793


  Вчителька англійської мови з Кропивницького Олеся Гудименко перемогла на міжнародному конкурсі Cambridge English Schools competition 2017.
1571771
  Сандфельд-Єнсен К. Язикознавство / Кр. Сандфельд-Єнсен ; В пеpекладі з німецького Е. Тимченка. – Камянець на Поділлю (Кам"янець-Подільський) : Укp. Вид. в Катеpинославі ; Пpавобеpеж. філія ; Дpук. Когена і Дунаєвецького, 1920. – 111 с. : табл.
1571772
  Кальчук Галина Язичник сибірський у НПП "Дермансько-Острозький" / Кальчук Галина, Столяр Наталія // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (116), липень - серпень. – С. 20 : фото, табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1571773
  Мельник Л.Г. Язичництво / Л. Мельник // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 424-425. – ISBN 966-642-073-2
1571774
  Пилипчук Я.В. Язичництво у кипчаків // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 2. – С. 49-55. – ISSN 1608-0599
1571775
  Башук Н. Язичництво як складова української національної ідентичності в романі Раїси Іванченко "Отрута для княгині" // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 139-145


  У статті проаналізовано особливості репрезентації елементів язичницької релігійності як однієї зі складових української національної ідентичності в романі Р. Іванченко "Отрута для княгині"
1571776
  Кралюк П. Язичницька Аркона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 вересня (№ 159/160)


  Подорож до чи не найбільшого духовного центру стародавніх слов"ян у сучасній Німеччині.
1571777
  Кралюк П. Язичницька Аркона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 серпня (№ 149/150)


  Подорож до чи не найбільшого духовного центру стародавніх слов"ян у сучасній Німеччині.
1571778
  Лесюк М. Язичницька реакція при Юліані Відступнику (331 - 363) // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 333-336
1571779
  Фещук В. Язичницька символіка у поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті вперше в українському літературознавстві досліджується давньоукраїнська язичницька символіка поеми Т.Г. Шевченка "Гайдамаки", аналізується містицизм твору та його вплив на історико-героїчний пафос поеми. На основі такої методології формується ...
1571780
  Задорожна Л. Язичницьке буйство і християнське смирення у поведінці героїв поетичних творів Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 26-43


  У статті досліджуєюься аспекти християнства та язичництва у поетичних творах Т. Шевченка
1571781
  Малєєв Ю.М. Язичницьке капище на березі Роставиці // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 76-80. – (Серія історії ; № 17)
1571782
  Пахомова С. Язичницьке табу на ім"я як причина розвитку слов"янської антропосистеми // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 58-62. – (Філологія ; Вип. 16)
1571783
  Кожоляко Г. Язичницький і християнський характер поховальних обрядів українців // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 54-68. – ISSN 2523-4234
1571784
  Сморжевська О. Язичницький простір Києва: сучасні інтерпретації історико-культурного спадку // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 468-471. – ISBN 978-617-7399-06-2
1571785
  Жила С. Язичницький світ за дилогією Семена Скляренко "Святослав" і "Володимир"
1571786
  Мозговий І.П. Язичницькі витоки психічної антропології в ранньому християнстві // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 8-14. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048
1571787
  Тупик О. Язичницькі мотиви в українських народних казках про тварин // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 90-93
1571788
  Семенчук С.О. Язичницькі наскально-ритуальні об"єкти лівобережжя Середньої Подністрянщини // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 88-97. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1571789
  Тупик Оксана Олександрівна Язичницькі традиції в духовній культурі українців (90-ті рр. 20 ст.) : Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Тупик Оксана Олександрівна ; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 253л. – Бібліогр.: л. 213-253
1571790
  Тупик О.О. Язичницькі традиції в духовній культурі українців (90-ті рр. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Тупик Оксана Олександрівна ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1571791
  Корнійчук Т. Язичницько-християнські аспекти моделювання потойбіччя в "Енеїді" І. Котляревського // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 66-70. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
1571792
   Язобретения и технические усовершенствования в разведочном бурении. – М.-Л.
1. – 1941. – 80с.
1571793
  Григорян Л.Т. Язык -- к знанию ключ / Л.Т. Григорян. – Москва, 1968. – 200с.
1571794
  Белик Е.В. Язык - вербальный культурный код нации // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 174-180. – (Гуманитарные науки ; № 6). – ISSN 2076-4685
1571795
  Горбачевич К.С. Язык - памятник культуры / К.С. Горбачевич. – Л., 1965. – 35с.
1571796
  Будагов Р.А. Язык - реальность - язык. / Р.А. Будагов. – Москва, 1983. – 262с.
1571797
  Формановская Н.И. Язык - речь - общение: единство и раздельность // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2007. – № 2 (201). – С. 35-40. – ISSN 0131-615X
1571798
  Журавлев В.К. Язык - языкознание - языковеды / В.К. Журавлев. – М., 1991. – 205с.
1571799
  Блумфилд Л. Язык / Л. Блумфилд. – Москва : Прогресс, 1968. – 608 с.
1571800
  Норман Б.Ю. Язык / Б.Ю. Норман. – Минск, 1987. – 220с.
1571801
  Орловская М.Н. Язык "Алтан тобчи" / М.Н. Орловская. – М., 1984. – 235с.
1571802
  Сидорова И.М. Язык "анналов" Тацита (лексические особенности). : Автореф... канд. филолог.наук: / Сидорова И.М.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1954. – 16л.
1571803
  Мирзашвили М.В. Язык "Жития Григория Хандзтийского". (Граммат. обзор и словарь) : Автореф... канд. филол.наук: / Мирзашвили М.В.; АН Груз.ССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1966. – 46л.
1571804
  Свашенко А.А. Язык "Королевской ратушной книги" второй половины XVII -- первой половины XVIIIст (фонетика, морфология) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Свашенко А. А. ; ХГУ. – Харьков, 1968. – 19 с.
1571805
  Цинцадзе М.К. Язык "Лествицы" Иоанна Синаита в грузинском переводе Евфимия Афонского (Текст с исслед. и словарем) : Автореф... канд. филол.наук: / Цинцадзе М. К.; Ин-т языкознан. АН ГССР. – Тбилиси, 1966. – 27л.
1571806
  Молодид Т.К. Язык "Палинодии" З. Копыстенского. (Общая характеристика лексики и словообразования) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Молодид Т.К. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1963. – 16 с.
1571807
  Молодид Т.К. Язык "Палинодии" З.Копыстенского (общая характеристика лексики и словообразования). : Автореф... канд. филолог.наук: / Молодид Т.К.; КГУ. – К., 1963. – 16л.
1571808
  Смирнова Лидия Павловна Язык "Та"рихи-и Систан" (Грамматика, лексика) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Смирнова Лидия Павловна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Вост. фак. – Ленинград, 1965. – 35 с.
1571809
  Савитч У. Язык C++. Курс объектно-ориентированного программирования = Problem solving with C++. The object of programming / Уолтер Савитч ; [пер. с англ. И.В. Красикова, В.Н. Романова, А.В. Скилягина]. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2001. – 696, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. англ.- Предм. указ.: с. 693-696. – ISBN 5-8459-0213-4
1571810
  Канатников А.Н. Язык Ca-Clipper 5.2 и библиотека Ca-Clipper Tools 3.0 : описание языковых средств и возможностей библиотеки для прикладных прграммистов / А.Н. Канатников, С.Б. Ткачев. – Москва : Финансы и статистика, 1995. – 416 с. – ISBN 5-279-01544-X
1571811
  Савитч Уолтер Язык Java = Java. An introduction to computer science and programming : Курс программирования / Савитч Уолтер; Пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 928с. – ISBN 5-8459-0277-0
1571812
  Архангельский А.Я. Язык Pascal и основы программирования в Delphi : Учебное пособие для студ. высш. учеб.заведений, обуч. по направл. 654600 "Информатика и вычислительная техника" / А.Я. Архангельский. – Москва : Бином, 2004. – 496с. – ISBN 5-9518-0091-9
1571813
  Соколов С.Н. Язык Авесты / С.Н. Соколов. – Л., 1964. – 415с.
1571814
  Джехани Н. Язык Ада / Н. Джехани. – Москва : Мир, 1988. – 549 с.
1571815
  Бар Р.Дж. Язык Ада в проектировании систем / Р.Дж. Бар. – Москва : Мир, 1988. – 320с.
1571816
  Кумахов М.А. Язык адыгского фольклора: Нартский эпос / М.А. Кумахов, З.Ю. Кумахова. – Москва, 1985. – 223 с.
1571817
  Бакаев Ч.Х. Язык азербайджанских курдов / Ч.Х. Бакаев. – М, 1965. – 284с.
1571818
  Халилов Ш.Х. Язык азербайджанского письменного памятника 15 века "Асрарнамэ". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.06 / Халилов Ш.Х.; АН АзССР.Ин-т языкознания. – Баку, 1974. – 52л.
1571819
  Садыхов А.М. Язык азербайджанского письменного памятника XVI века - тезкире "Шейх Сефи" (лексика) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Садыхов А.М.; АН Азерб.ССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1972. – 31л.
1571820
  Васильев В.А. Язык АЛГОЛ-68 / В.А. Васильев. – Москва : Наука, 1972. – 128с.
1571821
  Бруаз П. Язык Алгол и его применение к задачам исследования операций / П. Бруаз. – Москва, 1967. – 95с.
1571822
  Осипов Л.А. Язык аналитик и его сравнение с языками алгол и фортран / Л.А. Осипов. – Москва : Наука, 1982. – 160с.
1571823
  Жарков Ю А. Язык аналитических вычислений reduce / А.Ю Жарков. – Саратов
1. – 1990. – 81 с.
1571824
  Еднерал Ф В. Язык аналитических вычислений REDUCE. / Ф В. Еднерал. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 176с.
1571825
  Белкин В.М. Язык арабской прессы / В.М. Белкин. – М., 1986. – 169с.
1571826
  Белкин В.М. Язык арабской прессы. / В.М. Белкин. – М., 1988. – 215с.
1571827
  Абель П. Язык Ассемблера для IBM PC и программирования / Питер Абель ; Пер. с англ. Ю. В. Сальникова. – Москва : Высшая школа, 1992. – 444 с.
1571828
  Нортон П. Язык ассемблера для ІВМ РС / П. Нортон, Д. Соухэ; Пер. с англ. – Москва : Компьютер, 1993. – 352 с. – ISBN 0-13-661901; 5-88201-008-Х
1571829
  Шнайдер А. Язык ассемблера для персонального компьютера фирмы IBM : перевод с англ. / А. Шнайдер ; Под ред. Е.К. Масловского, В.М. Рабиновича. – Москва : Мир, 1988. – 406 с. : ил. – ISBN 5-03-000394-0
1571830
  Морер У. Язык ассемблера для персонального компьютера ЭПЛ / У. Морер. – Москва, 1987. – 430с.
1571831
  Ирвин К.Р. Язык ассемблера для процессоров Intel = Assembly language for Intel-Based computers / Кип Р. Ирвин; [пер. с англ., ред. С.Г. Тригуб]. – 4-е изд. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2005. – 912с. + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0779-9
1571832
  Ирвин Кип Язык ассемблера для процессоров INTEL = Assembly language for INTEL- based computers / Ирвин Кип; Пер. с англ. – 3-е изд. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 616с. + +CD. – ISBN 5-8459-0332-7
1571833
  Ефимов В.А. Язык афганских хазара / В.А. Ефимов. – М, 1965. – 99с.
1571834
  Миронов С.А. Язык африкаанс / С.А. Миронов. – М., 1969. – 152с.
1571835
  Дмитриева Л.В. Язык барабинских татар (материалы и исследования) / Л.В. Дмитриева. – Л., 1981. – 225с.
1571836
  Кенигсберг А.И. Язык басен Крылова : Автореф... канд. филол.наук: / Кенигсберг А.И.;. – Б.м., 1941. – 24л. – Бібліогр.:с.1-24
1571837
  Кенигсберг А.И. Язык басен Крылова : Автореф... канд. филол.наук: / Кенигсберг А.И.;. – Б.м., 1941. – 360л.
1571838
   Язык бачатских телеутов.. – Кемерово, 1976. – 133с.
1571839
  Тепляшина Т.И. Язык бесермян / Т.И. Тепляшина. – М., 1970. – 288с.
1571840
  Жгенти Язык Бесики : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Жгенти Д. Г; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1976. – 24л.
1571841
  Сем Л.И. Язык бикинских (уссурийских ) нанайцев. : Автореф... канд.филол.наук: / Сем Л.И.; Акад.наук СССР.Ин-т языкознания. – Л, 1961. – 22л.
1571842
  Нармаев М.Б. Язык братьев : стихи / М.Б. Нармаев. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 24 с.
1571843
  Андронов М.С. Язык брауи / Андронов М.С. ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1971. – 152 с. – (Языки народов Азии и Африки / серия основана на проф. Г.П. Сердюченко)
1571844
  Климов Г.А. Язык бурушаски / Г.А. Климов, Д.И. Эдельман. – М., 1970. – 116с.
1571845
  Никольский Л.Б. Язык в политике и идеологии стран зарубежного Востока. / Л.Б. Никольский. – М, 1986. – 194с.
1571846
  Гольд О.Ф. Язык в понимании социально-культурной категории: философский анализ // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 42-46. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  В статье рассмотрена проблема государственного языка. На примере таких государств как: Израиль, США, Украина и Франции проанализировано использование языков как средства общения и как официального применения в современном обществе.
1571847
  Мартынов В.В. Язык в пространстве и времени / В.В. Мартынов. – М, 1983. – 108с.
1571848
   Язык в развитом социалистическом обществе: социолингвист. пробл. функционир. системы массовой коммуникации в СССР.. – М., 1983. – 257с.
1571849
   Язык в развитом социалистическом обществе: яз. проблемы развития системы массовой коммуникации в СССР.. – М., 1982. – 253с.
1571850
  Львова С.И. Язык в речевом общении / С.И. Львова. – М., 1991. – 128с.
1571851
  Крысин Л.П. Язык в современном обществе / Л.П. Крысин. – М, 1977. – 191с.
1571852
  Иванов В.В. Язык в сопоставлении с другими средствами передачи и хранения инфомрации / В.В. Иванов. – М., 1961. – 44с.
1571853
  Бездидько А.В. Язык в формировании исторически определенного социокультурного пространства - времени // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.139-146
1571854
  Мещанинов И.И. Язык ванских клинописных надписей на основе яфеситческого языкознания / И.И. Мещанинов. – Л, 1932. – 144с.
1571855
  Мещанинов И.И. Язык ванской клинописи / И.И. Мещанинов. – Л, 1935. – 351с.
1571856
   Язык великого братсва народов.. – Ашхабад, 1987. – 233с.
1571857
  Иванов В.В. Язык великого братства / В.В. Иванов. – М., 1986. – 158с.
1571858
  Никифорова Л.А. Язык волоф / Л.А. Никифорова. – М., 1981. – 96с.
1571859
  Жарких Т.В. Язык воронежских грамот 17 века : Автореф. дис... канд. филол. наук: / Жарких Т.В.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1953. – 19с.
1571860
   Язык вражды против общества : [сб. статей]. – Москва : Апрель, 2007. – 259 с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-98418-008-1
1571861
  Былинский К.И. Язык газеты : Избранные работы / К.И. Былинский; Сост. К.М.Hакорякова. – Москва : МГУ, 1996. – 304 с. – ISBN 5211034686
1571862
  Абилхасимов Б. Язык газеты "Дала Уалаяты". : Автореф... канд.филол.наук: / Абилхасимов Б.; АН КазССР. – Алма-Ата, 1964. – 24л.
1571863
  Алиев Т.З. оглы Язык газеты "Кяшкюль" (XIX в.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Алиев Т. З. оглы; АН АзССР, Ин-т языкознания. – Баку, 1973. – 26л.
1571864
  Журавлева Е.А. Язык газеты в лексико-функциональном ракурсе : [учеб. пособ. для студ. ф-тов филологии и журналистики] / Е.А. Журавлева. – Алматы, 2003. – 82 с. – ISBN 9965-497-52-4
1571865
  Стам И.С. Язык газеты. / И.С. Стам. – М., 1992. – 72с.
1571866
  Лысакова И.П. Язык газеты: социолингвистический аспект. / И.П. Лысакова. – Л., 1981. – 103с.
1571867
  Яковлева И.П. Язык ганда / И.П. Яковлева. – М., 1961. – 63с.
1571868
  Тетерин Г.Н. Язык геодезии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 1. – С. 53-58 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
1571869
  Колесов В.В. Язык города / В.В. Колесов. – М., 1991. – 190с.
1571870
  Лежава Л.Г. Язык грузинских пословиц : Автореф... канд. филол.наук: / Лежава Л. Г.; АН ГССР, Ин-т языкознан. – Тбилиси, 1954. – 17л.
1571871
  Савельева Л.В. Язык гуджарати. / Л.В. Савельева. – М., 1965. – 72с.
1571872
  Джиджелава В.Е. Язык Д.С. Клдиашвили : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Джиджелава В. Е. ; Тбил. гос. пед. ин-т, Каф. груз. языка. – Тбилиси, 1963. – 28 с.
1571873
  Мехтиева С.Г. Язык дастана "Шахрияр". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.06 / Мехтиева С.Г.; АН АзССР.Ин-т языкознания. – Баку, 1974. – 34л.
1571874
  Мазо С.Э. Язык деловых документов XVII века г. Томск (фонетика, морфология) : Автореф... канд. филол.наук: / Мазо С. Э.; Том.ГУ. – Томск, 1970. – 19л.
1571875
  Ткач Ф.Е. Язык деловых документов канцелярии Богдана Хмельницкого. (Лексика и фразеология). : Автореф... канд. филолог.наук: / Ткач Ф.Е.; МВО СССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1954. – 16л.
1571876
  Попова Н.Е. Язык деловых документов Красноярского острога XVII - начала XVIII вв. (Фонетика и морфология) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Попова Н.Е. ; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1961. – 25 с.
1571877
  Педанов И.Е. Язык для описания геометрических обектов и его реализация. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.10 / Педанов И.Е.; АН СССР.Вычислит.центр. – М, 1974. – 30л.
1571878
  Нечаева И. Язык для удовольствия // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 2. – С. 40-41


  В 1931 г. Джон Рональд Руэл Толкиен, профессор англосаксонского и английского языков в Оксфорде, прочел лекцию. Посвящена она была созданию вымышленных языков. Толкиен автор квенья - древнего языка высоких эльфов.
1571879
  Кириченко А.Г. Язык документов, связанных с восстанием С.Разина : Дис... наук: / Кириченко А.Г.;. – К, 1945. – 198л. – Бібліогр.:л.195-197
1571880
  Заханевич В.Н. Язык драматических поэм Леси Украинки. (Лексика и словоупотребление) : Автореф... канд. филол.наук: / Заханевич В.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1964. – 28л.
1571881
  Кязимов Г.Ш. Язык драматургии А. Ахвердиева (по пьесе "Разоренное гнездо") : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кязимов Г.Ш. ; Азербайдж. гос. пед. ин-т. – Баку, 1966. – 35 с.
1571882
  Холодов Е.Г. Язык драмы / Е.Г. Холодов. – Москва : Искусство, 1978. – 240 с.
1571883
  Гринбаум Н.С. Язык древнегреческой хоровой лирики. / Н.С. Гринбаум. – Кишинев, 1973. – 282с.
1571884
  Гринбаум Н.С. Язык древнегреческой хоровой лирики. / Н.С. Гринбаум. – Тбилиси, 1986. – 162,2с.
1571885
  Гиндин Л.А. Язык древнейшего населения юга Балканского полуострова. Фрагмент индоевропейской ономастики. / Л.А. Гиндин. – М., 1967. – 200с.
1571886
  Калыгин В.П. Язык древнейшей ирландской поэзии / В.П. Калыгин. – М., 1986. – 126с.
1571887
  Макаев Э.А. Язык древнейших рунических надписей : лингвистический и историко-филологический анализ / Э.А. Макаев. – Москва : Наука, 1965. – 156 с.
1571888
  Кононенко В.И. Язык дружбы и братсва: рус. яз. как средство межнац. общения и единения народов СССР / В.И. Кононенко. – Киев, 1979. – 48 с.
1571889
  Рашидов Ш.Р. Язык дружбы и братства / Ш.Р. Рашидов. – Ташкент, 1977. – 63 с.
1571890
  Москалев А.А. Язык дуаньских яо: Язык ну / А.А. Москалев. – М., 1978. – 134с.
1571891
  Москалев А.А. Язык дуаньских яо: Язык ну / А.А. Москалев. – М., 1978. – 134с.
1571892
  Назаревский А.А. Язык Евангелия 1581 года в переводе В. Негалевского / А.А. Назаревский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и издат. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – [2], IV, 138 с.
1571893
  Батманов И.А. Язык енисейских памятников древнетюрский письменности. / И.А. Батманов. – Фрунзе, 1959. – 219с.
1571894
   Язык жанров русского фольклора : межвузовский научный сборник. – Петрозаводск. – ISSN 0201-9701
Вып. 3. – 1983. – 168 с.
1571895
   Язык жанров русского фольклора: межвуз. науч. сб.. – Петрозаводск, 1977. – 128с.
1571896
   Язык жанров русского фольклора: межвуз. науч. сб.. – Петрозаводск, 1979. – 160с.
1571897
  Тенишев Э.Р. Язык желтых уйгуров / Э.Р. Тенишев, Б.Х. Тодаева. – М., 1966. – 32с.
1571898
  Малов С.Е. Язык желтых уйгуров. Словарь и грамматика. / С.Е. Малов. – Алма-Ата, 1957. – 197с.
1571899
  Малов С.Е. Язык желтых уйгуров. Тексты, переводы. / С.Е. Малов. – М., 1967. – 220с.
1571900
  Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения / Л.Ф. Жегин. – М, 1970. – 125с.
1571901
  Хаксли Д. Язык животны-х / Д. Хаксли, Л. Кох. – М., 1968. – 48с.
1571902
   Язык закона.. – М., 1990. – 189с.
1571903
  Тумашева Д.Г. Язык западносибирских татар : Грамматический очерк и словарь / Д.Г. Тумашева. – Казань : Казанский университет, 1961. – 239с.
1571904
  Воробьева И.А. Язык Земли / И.А. Воробьева. – Новосибирск, 1973. – 152с.
1571905
  Охотина Н.В. Язык зулу / Н.В. Охотина. – М., 1961. – 72с.
1571906
  Светлов Р.В. Язык и "неделимость" в философии Платона // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 128-137. – ISSN 0042-8744
1571907
  Сеидов Г.С. Язык и абсрактное мышление. : Автореф... канд.филос.наук: / Сеидов Г.С.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1961. – 17л.
1571908
  Колтунова М.В. Язык и деловое общение : Нормы. Риторика. Этика / М.В. Колтунова. – Москва : Экономика, 2000. – 271с. – ISBN 5-282-02006-8
1571909
  Негневицкая Е.И. Язык и дети / Е.И. Негневицкая, А.М. Шахнарович. – Москва : Наука, 1981. – 111с.
1571910
  Грязнов А.Ф. Язык и деятельность / А.Ф. Грязнов. – М, 1991. – 142с.
1571911
  Всеволодова М.В. Язык и его место в мироздании. К вопросу об актуальной грамматике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 7-35. – Библиогр.: Лит.: с. 32-35;. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1571912
  Черданцева Т.З. Язык и его образы / Т.З. Черданцева. – М., 1977. – 167с.
1571913
  Якубинский Л.П. Язык и его функционирование / Л.П. Якубинский. – М, 1986. – 208с.
1571914
  Фортье А.-М. Язык и идентичность квебекцев итальянского происхождения // Логос : Журнал по философии и прагматике культуры / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2005. – № 4. – С. 173-184. – ISSN 0869-5377
1571915
  Белодед И.К. Язык и идеологическая борьба / И.К. Белодед. – Киев : Наукова думка, 1974. – 87 с.
1571916
   Язык и идеология : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1987. – 243, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Теория и история языкознания")
1571917
   Язык и идеология: критика идеалистич. концепций функционирования и развития языка.. – К., 1981. – 243с.
1571918
  Овсянико-Куликовский Д. Язык и искусство / Овсянико-Куликовский Д. – С.-Петербург : Тип.-Литогр. А. Рабиновича и Ц. Крайза, 1895. – 71 с. – (Русская библиотека ; № 8)
1571919
  Дюпрон А. Язык и история. / А. Дюпрон. – М., 1970. – 71с.
1571920
  Иванова Л.П. Язык и история. Развитие языка // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 230-242. – ISBN 978-966-188-123-4
1571921
   Язык и история. Сб. 1. – Л., 1936. – 240с.
1571922
   Язык и композиция газетного текста: теория и практика : сборник статей. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та, 1987. – 191, [3] c.
1571923
   Язык и композиция художественного текста: рус. яз. Межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1986. – 100с.
1571924
   Язык и композиция художественного текста: Рус. яз. Межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1984. – 96с.
1571925
   Язык и конгитивная деятельность: сб. ст.. – М., 1989. – 142с.
1571926
   Язык и копозиция художесвтенного текста: рус. яз.. – М., 1983. – 124с.
1571927
  Верещагин Е.М. Язык и культура / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – Москва, 1973. – 233с.
1571928
  Верещагин Е.М. Язык и культура / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – 2-е изд., прераб. и доп. – Москва, 1976. – 248с.
1571929
  Тарланов З.К. Язык и культура / З.К. Тарланов. – Петрозаводск, 1984. – 104с.
1571930
   Язык и культура : научный периодический журнал / Гос. образовательное учреждение высшего проф. обр. "Томский гос. ун-т". – Томск, 2007-
№ 1. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
1571931
  Лурье С.Я. Язык и культура Микенской Греции. / С.Я. Лурье. – М.Л., 1957. – 402с.
1571932
   Язык и культура: : Новое в японской филологии: Сб. статей. – Москва : Изд-во МГУ, 1987. – 146с.
1571933
   Язык и культура: : Сборник обзоров. – Москва : ИНИОН, 1987. – 208с. – (Теория и история языкознания / АН СССР; ИНИОН)
1571934
  Орешкина М.В. Язык и культура: лексика языков народов России и ближнего зарубежья в словарях русского языка // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 2 (38). – С. 82-90. – Библиогр.: Лит.: С. 89-90; 29 поз. – ISSN 1562-1391
1571935
  Верещагин Е.М. Язык и культура: Лингво-страноведение в преподавании русского языка как иностранного / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1983. – 269с.
1571936
  Верещагин Е.М. Язык и культура: Лингво-страноведение в преподавании русского языка как иностранного : методическое руководство / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1990. – 246 с. – (Библиотека преподавателя русского языка как иностранного). – ISBN 5-200-01076-4
1571937
  Звегинцев В.А. Язык и лингвистическая теория / В.А. Звегинцев. – М., 1973. – 248с.
1571938
   Язык и литература. – вып. 2. – Л.
Т. 2, вып. 2. – 1927. – 138 с.
1571939
   Язык и литература. – Л.
Т. 5. – 1930. – 348 с.
1571940
  Турнянски Х. Язык и литература / Хава Турнянски, Аврахам Новерштерн ; [пер. с иврита: Д. Баумель, В. Меникер, И. Лурье ; ред. Г. Гарт] // Главы из истории и культуры евреев Восточной Европы / Открытый университет, Израиль ; Джойнт. – Тель-Авив : Открытый университет, 1995. – Ч. 5-6. – С. 3-175. – ISBN 965-06-0229-1
1571941
   Язык и литература : вопросі к писателям и критикам русскоязычной литературы в Украине // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 1. – С. 174-175. – ISSN 0131-8136
1571942
   Язык и литература.. – вып. 1-2. – Л.
1. – 1926. – 408с.
1571943
   Язык и литература.. – вып. 1. – Л.
2. – 1927. – 197с.
1571944
   Язык и литература.. – Л.
3. – 1929. – 332с.
1571945
   Язык и литература.. – Л.
4. – 1929. – 171с.
1571946
   Язык и литература.. – Л.
6. – 1930. – 120с.
1571947
   Язык и литература.. – Л.
7. – 1931. – 242с.
1571948
   Язык и литература.. – Л.
78. – 1932. – 272с.
1571949
  Ейгер Г.В. Язык и личность. / Г.В. Ейгер, И.А. Рапопорт. – Харьков, 1991. – 79с.
1571950
  Павиленис Р.Й. Язык и логика / Р.Й. Павиленис. – Вильнюс, 1975. – 166с.
1571951
   Язык и массовая коммуникация: социолингвист. исслед.. – М., 1984. – 277с.
1571952
  Тер-Минасова Язык и межкультурная коммуникация : Учеб. пособ. для студ. и аспирантов высш. учеб. завед. / С.Г. Тер-Минасова; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., дораб. – Москва : Из-во МГУ, 2004. – 352с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-211-04869-5
1571953
  Киселевский А.И. Язык и метаязыки энциклопедий и толковых словарей / А.И. Киселевский. – Минск, 1977. – 173с.
1571954
   Язык и метод. Сб. ст. по вопросам языкознания и методике обуч. ин. яз.. – Куйбышев, 1972. – 83с.
1571955
   Язык и моделирование социального взаимодействия: сб. ст.. – М., 1987. – 462с.
1571956
   Язык и мышление. – Ленинград
Вып. 2. – 1934. – 175 с.
1571957
   Язык и мышление. – Москва-Л.
Вып. 3-4. – 1935. – 343 с.
1571958
   Язык и мышление. – Москва-Л.
Вып. 6-7. – 1936. – 345 с.
1571959
   Язык и мышление. – Москва-Л.
Вып. 9. – 1940. – 186 с.
1571960
  Иванова Л.П. Язык и мышление // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 205-219. – ISBN 978-966-188-123-4
1571961
  Прохоров В. Язык и мышление в современной парадигме лингвистики // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Чернівці, 2016. – Вип. 11/12 (ч. 2). – С. 169-173
1571962
  Романенко Е.К. Язык и мышление в философско-лингвистических учениях В. фон Гумбольта и Х. Штайнталя // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 8. – С. 108-121. – ISSN 0235-1188
1571963
  Шалютин С.М. Язык и мышление. / С.М. Шалютин. – М., 1980. – 64с.
1571964
   Язык и мышление. 1. – Л., 1933. – 173с.
1571965
   Язык и мышление. 11. – М.-Л., 1948. – 423с.
1571966
   Язык и мышление. 5. – М.-Л., 1935. – 160с.
1571967
   Язык и мышление. Сб. ст.. – М., 1967. – 312с.
1571968
  Антошин Н.С. Язык и народнобытовая лексика и фразеология в рассказах Н.С.Лескова. : Дис... канд. филол.наук: / Антошин Н.С.;, 1947. – 279л. – Бібліогр.:л.273-278
1571969
  Джозеф Дж. Язык и национальная идентичность // Логос : Журнал по философии и прагматике культуры / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2005. – № 4. – С. 4-32. – ISSN 0869-5377
1571970
  Базиев А.Т. Язык и нация / А.Т. Базиев, М.И. Исаев. – М., 1973. – 247с.
1571971
  Кизима В.В. Язык и неязыковое общение:pg-подход // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 7-88. – ISSN 2077-8309
1571972
  Шор Р. Язык и общество / Р. Шор. – Москва : Работник просвещения, 1926. – 152 с. – (Педагогические курсы на дому)
1571973
   Язык и общество. – Саратов : Саратовский университет
Вып. 2. – 1970. – 231 с.
1571974
   Язык и общество : межвузовский научный сборник. – Саратов : Саратовский университет
Вып. 3. – 1974. – 196 с.
1571975
   Язык и общество : межвузовский научный сборник. – Саратов : Саратовский университет
Вып. 4. – 1977. – 164 с.
1571976
   Язык и общество. – Саратов : Саратовский университет
Вып. 5. – 1978. – 175 с.
1571977
   Язык и общество : межвузовский научный сборник. – Саратов : Саратовский университет
Вып. 6. – 1982. – 164 с.
1571978
   Язык и общество : межвузовский научный сборник. – Саратов : Саратовский университет
Вып. 8. – 1989. – 136 с.
1571979
  Чередниченко А.И. Язык и общество в развивающихся странах Африки. / А.И. Чередниченко. – К., 1983. – 166с.
1571980
   Язык и общество.. – Саратов, 1967. – 287с.
1571981
   Язык и общество.. – М., 1968. – 256с.
1571982
   Язык и общество. Отражение социальных процессов в лексике. – Саратов, 1986. – 156с.
1571983
   Язык и общество. Тез. науч. сообщений.. – Саратов, 1964. – 68с.
1571984
  Бархударов Л.С. Язык и перевод / Л.С. Бархударов. – М., 1975. – 239с.
1571985
  Панищев А.Л. Язык и письменность как феномены культуры и как основа государства; их правовая защита в демократическом обществе // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 88-95. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена вопросу роли языка и письменности в генезисе и развитии государства. Отмечается, что в основе государства, как формы бытия человека, лежат духовные ценности. Письменность, как атрибут государства, также основана на нормах духовного ...
1571986
   Язык и письменность среднеболгарского периода.. – М., 1982. – 287с.
1571987
   Язык и письмо: межвуз. сб. науч. тр.. – Волгоград, 1988. – 131с.
1571988
   Язык и письмо: межвуз. сб. науч. тр.. – Волгоград, 1991. – 150с.
1571989
  Беляев Е.И. Язык и познание / Е.И. Беляев. – Саратов, 1976. – 45с.
1571990
  Исмаилов Б. Язык и познание мира. / Б. Исмаилов. – Ташкент, 1969. – 148с.
1571991
  Скиннер К. Язык и политические изменения // Логос : Философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2005. – № 3. – С. 143-152. – ISSN 0869-5377
1571992
  Байтеева М.В. Язык и право = Language and law / М.В. Батеева. – Казань : Отечество, 2013. – 252, [1] с. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 236-252 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9222-0621-1
1571993
  Федорова А.Д. Язык и практика (нем. яз. для физиков). / А.Д. Федорова. – Иркутск, 1985. – 78с.
1571994
  Черноскутов Ю.Ю. Язык и предмет логики в Британской логической традиции XIX века // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 3-15. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1995-0055
1571995
   Язык и природа.. – М., 1989. – 95с.
1571996
   Язык и пространство: проблемы онтологии и эпистемологии : монография / [Л.И. Белехова, С.Ю. Богданова, А. Глаз и др.] ; Нежин. гос. ун-т им. Николая Гоголя. – Нежин : Издательство НГУ имени Николая Гоголя, 2011. – 483, [1] с. : ил. – Авт. указаны на с. 483. – Библиогр. указ. в конце частей. – ISBN 978-617-527-023-3


  В экз. № 1727293 надпись: Уважаемой Елене Степановне от авторского коллектива с благодарностью. Подпись. 10.ХІ.2011
1571997
  Леонтьев А.А. Язык и разум человека / А.А. Леонтьев. – М, 1965. – 128с.
1571998
  Лафарг П. Язык и революция. Французский язык до и после революции. Очерки происхождения современной буржуазии / П. Лафарг; пер. Т. Фалькович и Е. Шишмаревой, под ред. и со вступ. ст. В. Гоффеншефера, обл. по рис. А. Лео. – Москва ; Л : Academia, 1930. – 100 с.
1571999
  Мечковская Н.Б. Язык и религия : лекции по филологии и истории религий:Учеб. пособие / Н.Б. Мечковская. – Москва : Фаир, 1998. – 352 с. – ISBN 5-88641-097-Х
1572000
  Иванова Л.П. Язык и речь // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 196-204. – ISBN 978-966-188-123-4
<< На початок(–10)1571157215731574157515761577

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,