Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1541154215431544154515461547154815491550(+10)В кінець >>
1549001
  Филиппов Александр Викторович "Три большие реформы" и процессы эволюции японского общества второй половины эпохи Эдо : Автореф. дисс. доктора исторических наук: 07.00.03 / Филиппов А.В.; Санкт-Петербург. госуд. ун-тет. – Санкт-Петербург, 2003. – 54 с. – Библиогр.: 15 названий
1549002
  Назар М. "Три вінки сонетів" на пошану Велетам Слова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2023. – 29 серпня (№ 17/18)


  «Три вінки сонетів» Марії Назар – словоквіття у царині літератури. У творчості Марії Назар поезія займає почесне місце. Про це свідчать її чисельні поетичні збірки. Нещодавно письменниця приємно вразила, адже взялася за надскладний в літературі жанр: ...
1549003
  Калюжина Е.В. "Три волны" истории социокультурного института высшего образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 145-152. – ISSN 1811-0916
1549004
  Бреусенко-Кузнецов "Три девицы под окном" : образы бессознательного в сказках А.С. Пушкина // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 128-147. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2307-3195
1549005
  Панина С. "Три дня из жизни Леонардо" : фантасмагория в 3-х действиях // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 7 (11), июль. – С. 77-97. – ISSN 1728-8568


  "Теплым майским утром Леонардо страдал. Его ждала работа, неоконченный шедевр, а голова была забита дуалистической теорией света, парадоксами квантовой физики и мечтой о полете. Ну как творить в таких условиях!".
1549006
  Калиничев Анатолий "Три дня на марше..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 11/12. – С. 56-60. – ISSN 0131-8136
1549007
  Тютюнник Г. "Три зозулі з поклоном" // Харківський університет і література : антологія творів випускників, викладачів і студентів / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; за заг. ред. В.С. Бакірова та Ю.М. Безхутрого ; [уклад.: П.М. Бабай, О.І. Борзенко, І.В. Бурлакова та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 433-435. – ISBN 978-966-285-507-4


  Проза 1976 року.
1549008
  Якубіна В.Л. "Три кити" теорії ідентичності Мануеля Кастельса - технології, досвід, влада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 93-96. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Проведено теоретичний аналіз поняття "ідентичність", історія його становлення та інтерпретація у наукових працях. Автор аналізує поняття-концепти "технології", "досвід" та "влада" як фундамент ідентичності у теорії Мануеля Кастельса. Також, у статті ...
1549009
  Любка А. "Три книжки, які раджу прочитати" / спілкувався Олег Коцарев // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18-19 грудня (№ 232/233). – С. 25, 31


  Презентаційний тур на честь виходу нового роману "Карбід".
1549010
  Тома Л. "Три лілії" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2024. – Січень (№ 1)


  Проза.
1549011
  Дериева Регина "Три месяца зимы..." : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 5. – С. 46-47. – ISSN 0321-1878
1549012
  Смирнов Д.А. "Три народных принципа" Сунь Ятсена как идейный источник теории "новой демократии" Мао Цзедуна // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3. – С. 44-54. – ISSN 0869-1908
1549013
  Филина О. "Три основы долгосрочного успеха в интернете" // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2, березень-квітень. – С. 51-57 : рис. – ISSN 1606-3732
1549014
   "Три песни о Ленине". – М., 1972. – 131с.
1549015
  Іщук-Пазуняк "Три розмови" Володимира Соловйова як результат його філософічних пошуків // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 437-469. – ISBN 978-966-355-044-2
1549016
  Высоцкая Л. "Три сестры" : стихи // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 55-56


  "Хоть как назови мой порыв оголтелый".
1549017
  Ермилов В.В. "Три сестры". Исследование / В.В. Ермилов. – Москва, 1948. – 171с.
1549018
  Політіс К. [Три жінки / Козмас Політіс. – Афіни : Іпсілон ; Вівліа, 1990. – 115 с. – Видання новогрецькою мовою
1549019
  Елітіс О. [Три поезії з щасливої нагоди / Одісей Елітіс. – Афіни : Ікарос, 1992. – 39, [2] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-13-1
1549020
  Батров А.М. Три бескозырки : новеллы : для сред. школьного возраста / Александр Батров ; худож. А.Б. Жуковский. – Киев : Веселка, 1976. – 240 с. : ил.
1549021
  Батров А.М. Три бескозырки : повесть и новеллы, для сред. школьного возраста / А.М. Батров. – Киев : Веселка, 1981. – 320 с.
1549022
  Даррелл Дж. Три билета до Эдвенчер / Дж. Даррелл. – Москва : Мысль, 1969. – 175с.
1549023
  Даррелл Дж. Три билета до Эдвенчер / Дж. Даррелл. – Москва : Мысль, 1974. – 327с.
1549024
  Даррелл Дж. Три билета до Эдвенчер / Дж. Даррелл. – Минск : Мысль, 1978. – 359с.
1549025
  Даррелл Дж. Три билета до Эдвенчер / Дж. Даррелл. – Москва : Мысль, 1980. – 360с.
1549026
  Ольден-Уард М. Три биографии: Томас Карлейн, Джон Рескин, Лев Толстой / М. Ольден-Уард ; пер. с англ. И.С. Дурново (May Alden-Ward: "The prophets of the XIX century"). – Москва : Изд. книгопрод. М.В. Клюкина, 1900. – [2], 160 с., 3 л. портр.
1549027
  Дорошко П.О. Три богатирі : шахтарська повість / П.О. Дорошко. – Київ : Молодь, 1959. – 88 с.
1549028
   Три богатыря. – М., 1967. – 128с.
1549029
   Три богатыря. – Москва : Художественная литература, 1969. – 128с.
1549030
  Антонов С.П. Три богатыря : рассказы и повести / С.П. Антонов ; ил. Т.И. Алексеева. – Москва : Советская Россия, 1973. – 411с. : ил.
1549031
   Три богатыря. – М., 1977. – 135с.
1549032
   Три богатыря. – Саратов, 1982. – 200с.
1549033
  Сельвинский И.Л. Три богатыря : Эпопея / И.Л. Сельвинский. – Москва : Советский писатель, 1990. – 252с.
1549034
  Медведкин Э.Ф. Три брата-акробата / Э.Ф. Медведкин. – Алма-Ата, 1973. – 80с.
1549035
  Гордон И.З. Три брата : повести и рассказы / Илья Гордон ; пер. с евр. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 463 с.
1549036
  Гордон И.З. Три брата : роман / Илья Гордон ; пер. с евр. В.Дивинской и Б.Лейтина. – Москва : Художественная литература, 1975. – 414 с.
1549037
  Ермаков Д. Три брата : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 9. – С. 9-40. – ISSN 0027-8238
1549038
  Самойлов И.И. Три Брата. / И.И. Самойлов. – Ю.-Сахалинск, 1963. – 191с.
1549039
   Три брати і Шах-дівиця. – К., 1976. – 16с.
1549040
  Юрків В. Три брати, або лемки, бойки та гуцули : етнографічна поема / Василь Юрків. – Стрий : Опришки, 2009. – 104 с.
1549041
   Три бриллианта от самурая : автодор // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 2. – С. 70-74 : Фото
1549042
  Фучик Ю. Три буквы из ящика радиста / Ю. Фучик, Б. Силова. – Л, 1962. – 20с.
1549043
  Лисак-Тивонюк Три букети зілля : збірка нарисів і оповідань / Леся Лисак-Тивонюк. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 299, [3] с. : іл. – ISBN 978-611-01-2096-8
1549044
  Тагиров Т. Три буранных дня : повести и рассказы / Тагир Тагиров ;. – Москва : Советская Россия, 1987. – 254 с.
1549045
  Голомолзин Евгений Три в одном : Нравы // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 22 : Швейцария. – С. 68-73 : Фото
1549046
  Савельев Владимир Три в одном: лыжи, шоу Ганнибала и термальные ванны : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 70 : Фото
1549047
  Кон И.С. Три в одном: сексуальная, гендерная и семейная революции // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2011. – Т. 14, № 1 (54). – С. 51-65. – ISSN 1029-8053
1549048
  Немирич С. Три в одному. Надаючи громадянство, Росія тестує Зеленського, зміцнює свої позиції в Донбасі і готує правові підстави для воєнного сценарію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня - 10 травня (№ 16). – С. 3


  "За три дні після президентських виборів в Україні відбулася подія, яка була очікуваною, бо про неї говорили вже досить давно. Президент РФ В. Путін 24 квітня 2019 року підписав "Указ про визначення в гуманітарних цілях категорій осіб, що мають право ...
1549049
  Божко С. Три вавилонські отроки в живописі Софійського собору в Києві // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 29-35. – (Історія і теорія культури ; т. 3). – ISSN 2617-8907
1549050
  Цибульський П.Д. Три вдовиці : оповідання / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати, 1960. – 136 с.
1549051
  Вілінов Ю. Три вежі на кордоні цивілізацій. З ненадрукованої книги "Запропалі віки України" / Ю. Вілінов, В. Ільїнський, С. Шишков // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 5-11квітня (№ 14). – С. 12-13
1549052
  Благой Д.Д. Три века : из истории русской поэзии 18, 19 и 20 вв. / Д.Д. Благой. – Москва : Советская литература, 1933. – 377 с.
1549053
   Три века : Россия от Смуты до нашего времени : ист. сб. : [в 6 т.]. – [Репринт. изд.]. – Москва : Патриот
[Т. 2]. – 1991. – 283, [2] с. : ил.
1549054
  Кириченко Е.И. Три века искусства Латинской Америки. Конец XV-- первая четверть XIX в. / Е.И. Кириченко. – Москва, 1972. – 143с.
1549055
  Белоус Н. Три века киевской геральдики. Из истории городских печатей и гербов конца XV - XVIII в. / Н. Белоус, О. Однороженко // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2012. – № 5 (63), май : Символика старинных вольностей. – С. 56-67
1549056
  Гринвальд Я.Б. Три века Московской сцены / Я.Б. Гринвальд. – М., 1949. – 356с.
1549057
  Душечкина Е. Три века русской елки // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 12


  Історія зеленої ялинки на новий рік
1549058
  Душечкина Е. Три века русской елки // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 1


  Історія ялинки в Росії
1549059
   Три века русской поэзии. – М., 1968. – 854с.
1549060
   Три века русской поэзии. – 2-е изд., доп. – Москва, 1979. – 863с.
1549061
   Три века русской поэзии. – 3-е изд. – М., 1986. – 750с.
1549062
  Моров А.Г. Три века русской сцены / А.Г. Моров. – Москва : Просвещение
Кн. 1 : От истоков до Великого Октября. – 1978. – 319 с.
1549063
  Моров А.Г. Три века русской сцены. / А.Г. Моров. – Москва : Просвещение
Кн.2. – 1984. – 336 с.
1549064
  Бельченко С.В. Три века юности / С.В. Бельченко ; сопров. текст и лит. композ. Е.И. Русаковой. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 189 с. – (Наедине с самим собой)
1549065
  Смоляницкий С.В. Три века Яна Амоса Коменского / С.В. Смоляницкий. – М., 1987. – 207с.
1549066
   Три века. Россия от Смуты до нашего времени : [В 6 т.]. – [Репринт. изд.]. – Москва : Патриот
[Т. 1] : XVII век. Первая половина. – 1991. – 283, [2] с. : ил.
1549067
   Три века: Россия от Смуты до нашего времени : исторический сборник под ред. [и с предисл.] В.В. Каллаша : [В 6 т.]. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
[Т. 4] : XVII век. Вторая половина. – 1913. – [4], 292 с., 28 л. ил., портр., факс. : ил : ил., портр., факс.


  Ред., авт. преисл.: Каллаш, Владимир Владимирович
1549068
   Три века: Россия от Смуты до нашего времени : исторический сборник под ред. [и с предисл.] В.В. Каллаша : [В 6 т.]. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
[Т. 45 : XIX век. Первая половина. – 1913. – 4], 296 с., 34 л. ил., портр., факс. : ил : ил., портр., факс.


  Ред., авт. преисл.: Каллаш, Владимир Владимирович
1549069
   Три великих венгерских поэта: Янош Арань. 1817-1882. - Эндре Ади. 1877-1919. - Аттила Йожеф. 1903-1937. – Будапешт, 1952. – 52 с.
1549070
  Корсунская В.М. Три великих жизни / В.М. Корсунская. – Ленинград : Детская литература, 1968. – 704 с.
1549071
   Три великих сказания древней Индии. – М., 1978. – 576с.
1549072
  Шнайдер А.П. Три Венеры / А.П. Шнайдер. – Одесса, 1971. – 160с.
1549073
  Хорунжий А.М. Три верби : повість / А.М. Хорунжий. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 89 с.
1549074
  Хорунжий А.М. Три верби : повісті / А.М. Хорунжий. – Київ : Дніпро, 1965. – 353 с.
1549075
  Хорунжий А.М. Три верби : повісті та оповідання / А.М. Хорунжий. – Киев : Дніпро, 1975. – 392 с.
1549076
  Хорунжий А.М. Три вербы : повести и рассказы ; авт. пер. с укр. / А.М. Хорунжий; Анатолий Хоружний. – Москва : Советский писатель, 1976. – 208 с.
1549077
  Атаров Н.С. Три версты березовой аллеи / Атаров Н.С. ; ил.: Ю. Васильев. – Москва : Известия, 1971. – 207 с. : ил.
1549078
  Козлов В.Ф. Три версты с гаком. Роман. -- Я спешу за счастьем. Повесть / В.Ф. Козлов. – Москва : Советская Россия, 1971. – 480 с. – (Романы, повести, рассказы)
1549079
  Ясень М. Три вершини Олеся Волі // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 4 (44). – С. 25-26
1549080
  Шведов С.М. Три весенних срока. / С.М. Шведов. – Минск, 1985. – 238с.
1549081
  Головков А.Л. Три весны / А.Л. Головков. – Москва, 1980. – 78с.
1549082
  Шуртаков С.И. Три весны в одном году. / С.И. Шуртаков. – М, 1968. – 220с.
1549083
  Чмыхало А.И. Три весны. / А.И. Чмыхало. – Красноярск, 1969. – 379с.
1549084
  Бубнова О.В. Три ветлы над прудом : рассказы / О.В. Бубнова. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1968. – 160 с.
1549085
  Ларионов С.С. Три ветра : роман / Сергей Ларионов; пер. с мокша-мордов. В.Авдеева. – Москва : Современник, 1973. – 329 с.
1549086
  Петров В.С. Три ветра / В.С. Петров. – Ростов -на-Дону, 1980. – 31с.
1549087
  Михалков С.В. Три ветра / С.В. Михалков. – Москва, 1985. – 125с.
1549088
  Левин Г.Д. Три взгляда на природу теоретического и эмпирического знания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 104-114. – ISSN 0042-8744
1549089
  Харкевич В. Три види живлення порових і тріщинних колекторів підземних вод Львівщини // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 125-136 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
1549090
  Саєнко Н. Три виміри Василя Кричевського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 серпня - 1 вересня (№ 34). – С. 12
1549091
  Бураковський І. Три виміри зовнішньоекономічної політики України в епоху глобалізації: інституційно-технологічні підходи // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-68.
1549092
  Меламед М. Три виміри національної економіки. Історичний портрет українського ВВП : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 24- 34 : Табл., рис.
1549093
  Коваленко О. Три виміри педагогіки життя Івана Прокопенка / О. Коваленко // Університет : Історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 3. – С. 87-92


  Ректор Харківського ун-ту
1549094
  Фортунатов А.Ф. Три вирши / А.Ф. Фортунатов. – Москва, 1914
1549095
   Три виші отримали керівників // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 23 січня (№ 4)


  Міністр МОНМС Дмитро Табачник підписав контракти з керівниками ВНЗ, кандидатури яких рекомендували трудові колективи: на посаду ректора"Харківський політехнічний інститут" обійме д.т.н., професор Леонід Товажнянський, Національний університет" ...
1549096
  Бенцони Ж. Три властелина ночи. Нравы дам высшего света / Ж. Бенцони. – Харьков : Прапор, 1994. – 336 с.
1549097
  Рюриков Ю.Б. Три влечения / Ю.Б. Рюриков. – Москва : Искусство, 1967. – 208 с.
1549098
  Рюриков Ю.Б. Три влечения / Ю.Б. Рюриков. – Москва : Искусство, 1968. – 240 с.
1549099
  Рюриков Ю.Б. Три влечения / Ю.Б. Рюриков. – Кемерово : Книжное издательство, 1984. – 256 с.
1549100
  Рюриков Ю.Б. Три влечения / Ю.Б. Рюриков. – К., 1986. – 270с.
1549101
  Рюриков Ю.Б. Три влечения : любовь,ее вчерф, сегодня и завтра / Рюриков Ю.Б. – Барнаул : Алтайское кн. изд-во, 1988. – 319 с. – (О тебе и обо мне : цикл книг о любви)
1549102
  Сикорский И.А. Три возраста [человеческой жизни] : (Психологический очерк, посвященный юношам и старцам) / И.А. Сикорский. – Киев : Тип. С.В. Кушнерев и К°, Киевск. отд-ние, 1901. – 19 с.
1549103
  Пикуль В.С. Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – М, 1984. – 385с.
1549104
  Пикуль В.С. Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – М, 1985. – 385с.
1549105
  Пикуль В.С. Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – Калининград, 1986. – 699с.
1549106
  Пикуль В.С. Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – Ашхабад, 1989. – 446с.
1549107
  Пикуль В.С. Три возраста Окини-сан / В.С. Пикуль. – М, 1992. – 396с.
1549108
  Жуков Борис Три возраста эволюции : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 52-58 : Фото
1549109
  Немировский А.И. Три войны / А.И. Немировский. – Л., 1961. – 143с.
1549110
  Немировский А.И. Три войны / исторический очерк // Куртизанка Сонника : роман : пер. с исп. / Бласко Ибаньес. – Москва : Octo print, 1994. – С. 419-520. – ISBN 5-85686-008-X
1549111
  Гордин Я.А. Три войны Бенито Хуареса / Я.А. Гордин. – М, 1984. – 366с.
1549112
  Лепша І. Три Володимири "Вєлікай Расєї". Володимир антихрист - (Ленін). Частина друга // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2015. – Ч. 1 (95). – С. 126-134. – ISBN 966-7109-34-8
1549113
  Лепша І. Три Володимири "Вєлікай Расєї". Володимир кривавий - Путін В.В. Частина третя // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2015. – Ч. 1 (95). – С. 135-142. – ISBN 966-7109-34-8
1549114
  Лепша І. Три Володимири "Вєлікай Расєї". Конспекти. Частина перша // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2015. – Ч. 1 (95). – С. 117-126. – ISBN 966-7109-34-8
1549115
  Мартынов Семен Три волхва и философский камень // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 1 (2940). – С. 24-25 : фото
1549116
  Богданова Светлана Три вопроса для лидеров. Блиц-интервью с "платиновыми" лауреатами преми "Лидеры туриндустрии-2004" : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 12-13 : Фото
1549117
   Три вопроса к посольству ФРГ // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 39 : фото
1549118
  Нотари Г. Три вора / Г. Нотари. – Москва ; Ленинград, 1925. – 121 с.
1549119
  Шевченко Т. Три ворони // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 654-659. – ISBN 978-966-500-300-7
1549120
  Бурмакин Э.В. Три воспоминания / Э.В. Бурмакин. – М., 1988. – 286с.
1549121
  Долматовский Е.А. Три времени года / Е.А. Долматовский. – М, 1940. – 62с.
1549122
  Малле-Жорис Три времени ночи / Малле-Жорис. – Москва, 1992. – 399 с.
1549123
  Охременко В.И. Три встречи / В.И. Охременко. – Харьков, 1934. – 143с.
1549124
  Жуков П.И. Три встречи / П.И. Жуков. – Пенза, 1959. – 24с.
1549125
  Иванов-Паймен Три встречи / Иванов-Паймен. – Куйбышев, 1961. – 51с.
1549126
  Грешнов М.Н. Три встречи / М.Н. Грешнов. – Ставрополь, 1962. – 110с.
1549127
  Борзунов С.М. Три встречи : рассказы о мужестве / С.М. Борзунов ; ил. О. Шамро. – Москва : Воениздат, 1964. – 48 с. : ил. – (Библиотечка журнала "Советский воин" / [Глав. полит. упр. Советской Армии и Воен.-Мор. Флота] ; № 7 (482))
1549128
  Исламов Денис Фатхиевич Три встречи : повесть и рассказы / Денис Исламов ; пер. с башк. И.Гизатулина. – Москва : Советский писатель, 1969. – 231 с.
1549129
  Рольникайте М.Г. Три встречи / М.Г. Рольникайте. – Ленинград, 1970. – 206с.
1549130
  КорсунскийМ.А Три встречи / КорсунскийМ.А. – Таллин, 1980. – 255с.
1549131
  Иванова Н.А. Три встречи / Н.А. Иванова. – ИМ, 1982. – 48с.
1549132
   Три встречи. – Саратов, 1984. – 55с.
1549133
  Некрасов В.П. Три встречи / В.П. Некрасов. – Москва, 1990. – 46с.
1549134
  Солнцев Н.В. Три встречи с Иммануилом Кантом // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 137-140. – ISSN 0042-8779
1549135
  Тургенев Иван Сергеевич Три встречи. Вешние воды / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1959. – 175с.
1549136
  Головацкий Я. Три вступительние преподавания, 1849
1549137
  Береговой Г.Т. Три высоты : лит. запись Г.А. Сомова / Г.Т. Береговой. – Москва : Воениздат, 1986. – 254, [2] с., [18] л. ил. : ил. – (Военные мемуары)
1549138
  Игнатьев О.К. Три выстрела в районе Миньер / О.К. Игнатьев. – Москва, 1974. – 48с.
1549139
  Игнатьев О. Три выстрела в районе Миньер / О. Игнатьев. – Москва, 1976. – 144 с.
1549140
  Маковей Осип Три галицькі граматики (Іван Могильницький, Йосиф Левицький і Йосиф Лозинський) / Hаписав Осип Маковей. – У Львові (Львів) : Накл. Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заряд. К. Беднарського, 1903. – 96 с. – Окр. відбиток із: Зап. НТШ. 1903, т. 51


  З історії нашої філології — три галицькі граматики (Іван Могильницький, Йосиф Левицький і Йосиф Лозинський) // ЗНТШ.— 1903.— Т. 51.— С. 45. Записки Наукового Товариства імени Шевченка / Виходять у Львові що два місяцї під редакциєю Михайла ...
1549141
  Джамал С. Три гвоздики : роман / С. Джамал. – Ташкент : Еш гвардия, 1967. – 436 с.
1549142
  Брюховецька Л. Три героїні Зінаїди Пігулович // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 22 травня (№ 10). – С. 18-19


  Зінаїда Олександрівна Пігулович — українська актриса театру і кіно, театральний діяч, режисер. Організатор всеукраїнської мережі професійних лялькових театрів (1934—1937). Учениця Леся Курбаса. Працювала в театрі "Березіль" з 1922 до 1930. Дружина ...
1549143
  Коркия Родион Три героя : пер. с груз. / Коркия Родион. – Тбилисси : Заря Востока, 1942
1549144
  Топчій А. Три гілки одного дерева роду // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13 лютого - 26 лютого (№ 7/8)


  Мистецька династія Саєнків.
1549145
  Вартанов Г.І. Три гілки спогадів // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 42-45
1549146
   Три года. – Омск, 1959. – 132с.
1549147
  Ханзадян С. Три года 291 день : повести, рассказы / С. Ханзадян. – Москва : Советский писатель, 1979. – 520 с.
1549148
  Ханзадян С. Три года 291 день : фронтовой дневник / С. Ханзадян. – Москва : Детская литература, 1984. – 302 с.
1549149
  Минасян С. Три года без войны // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 9 (1627). – С. 19-32. – ISSN 0869-44435


  Послевоенная нестабильность, или Новый status в регионе Южного Кавказа?
1549150
  Погребецкий М.Т. Три года борьбы за Хан-Тенгри / М.Т. Погребецкий. – Харьков, 1935. – 123с.
1549151
  Грили А. Три года в Арктике / А. Грили. – Пер. с англ. – Ленинград, 1935. – 340 с.
1549152
  Трубников В.Ф. Три года в Кувейте / В.Ф. Трубников. – Москва, 1975. – 288с.
1549153
  Белов А.Н. Три года в лагерях смерти : повесть : [лит. запись В.Н. Новикова] / А.Н. Белов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Тула : Кн. изд-во, 1963. – 167 с. : ил.
1549154
  Ольминский М. Три года в одиночной тюрьме / М. Ольминский. – 2-е изд. – М.-Птгр., 1923. – 191с.
1549155
  Семенов Г.Г. Три года в Пекине : Записки военного советника / Г.Г. Семенов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1980. – 424с.
1549156
  Семенов Г.Г. Три года в Пекине: Записки воен. советника / Г.Г. Семенов. – Москва, 1978. – 296с.
1549157
  Богодистый И.К. Три года в тылу врага / И.К. Богодистый, В.И. Боянский. – Рига : Авотс, 1982. – 136 с.
1549158
  Александров Г.Ф. Три года войны в Европе / Александров Г. – Киров : ОГИЗ, 1942. – 16 с.
1549159
  Ферсман А.Е. Три года за полярным кругом / А.Е. Ферсман. – Москва-Пг., 1924. – 80с.
1549160
  Крицман Л.Н. Три года новой экономической политики пролетариата СССР / Д. Крицман. – Москва : Изд. Коммунист. ун-та им. Я. Свердлова ; [Тип. Общего отд. Уисполкома, Ржев], 1924. – 42 с.
1549161
  Голанд В.Я. Три года одной жизни / В.Я. Голанд, В.И. Желтов. – Москва, 1972. – 184с.
1549162
   Три года Отечественной войны Советского Союза : (военные и политические итоги). – Москва : Госполитиздат, 1944. – 16 с.
1549163
  Козлов П.К. Три года по Монголии и мертвый город Хара-Хото / П.К. Козлов. – МоскваЛ., 1927. – 62с.
1549164
  Полетаева О.В. Три года преподавания естествознания и географии / О.В. Полетаева. – Москва, 1922. – 192 с.
1549165
  Хелемский Яков. Три года разницы: Документальная повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 10. – С.99-142. – ISSN 0131-8136


  Российский писатель Я.А.Хелемский в своей документальной повести рассказывает о друге своей юности В.П.Некрасове
1549166
  Мастеренко В.А. Три года. / В.А. Мастеренко. – Новосибирск, 1954. – 255с.
1549167
  Грабовецький В. Три години з кобзарем-лірником Василем Нечепою : про зустріч у козацькій Січі Переясловського музею під відкритим небом в дні роботи 1 Міжнар. Конгресу укр. у Києві / Володимир Грабовецький ; Івано-Франк. іст.-мемор. музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 44 с.
1549168
  Солдатенко В.Ф. Три Голгофи : політична доля Володимира Винниченка / В.Ф. Солдатенко. – Київ : Світогляд, 2005. – 349, [1] с., [8] арк. фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8837-02-9
1549169
  Тарнопольський О.Б. Три головних парадигми у викладанні іноземних мов у ХХІ сторіччі: пролегомени до створення єдиного підходу до їх навчання // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (98). – С. 3-9. – ISSN 1817-8510
1549170
   Три голоди - 15, 5 млн знищених українців. Встановити кримінальну відповідальність за заперечення Голодоморугеноциду та розпочати досудові розслідування за фактом масових штучних голодів у 1921-1923 та 1946-1947 роках пропонують юристи і науковці // Україна молода. – Київ, 2021. – 1 жовтня (№ 102). – С. 4


  Міжнародний форум «Масові штучні голоди: пам’ятаємо, вшановуємо» відбувся у Будинку профспілок 7 вересня 2021 року. Сьогодні оголосили уточнені цифри кількості жертв терору голодом. Геноциду української нації: 1921-1923 - 3,5 млн, 1932-1933 - 10,5 млн, ...
1549171
  Шуляк Г. Три голодомори // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 34-38


  Голод 20-х років, 1932-1933 років, 1946-1947 років на Україні
1549172
   Три голодомори в Україні в ХХ ст.: погляд із сьогодення : Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Київ : Українська видавнича спілка, 2003. – 312с. – ISBN 966-7060-55-Х
1549173
  Джохадзе И.Д. Три голоса американского прагматизма: Рорти, Патнэм, Брэндом // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 153-156
1549174
   Три голубя. – Казань, 1990. – 446с.
1549175
  Малашенко А.В. Три города на севере Африки / А.В. Малашенко. – М., 1986. – 103с.
1549176
   Три готелі й Мед-Палас // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 116-117 : фото
1549177
  Гринберг И.Л. Три грани лирики. / И.Л. Гринберг. – М. : Советский писатель, 1975. – 408 с.
1549178
  Гринберг И.Л. Три грани лирики. / И.Л. Гринберг. – М. : Советский писатель, 1985. – 397 с.
1549179
  Люта О. Три грані життєдіяльності Марії-Іванни Лютої: книгознавча, бібліографічна та громадська // Інформаційне, інтелектуальне та духовне життя суспільства крізь призму біографічних досліджень діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи : матеріали IV наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 15-16 листоп. 2022 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавництво Олександра Гаркуші, 2022. – С. 91-96. – ISBN 978-617-531-253-7
1549180
  Базів В.А. Три грані подвигу : нариси / В.А. Базів. – Львів : Каменяр, 1988. – 117 с.
1549181
  Можейко І. Три грані таланту Івана Лисенка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 вересня (№ 36). – С. 15. – ISSN 2519-4429
1549182
  Федоров В.Ф. Три дара Родине / В.Ф. Федоров. – М., 1952. – 144с.
1549183
  Петрушевская Л.С. Три девушки в голубом: сб. пьес / Л.С. Петрушевская. – М., 1989. – 397с.
1549184
  Рклицкий С.В. Три дела "о рядовом Линейного Оренбургского № 1 баталиона Тарасе Шевченке" : (Свод материалов для его биографии). С портретом / составил М.К. Чалый. – Киев : Тип. Императ. Ун-та Св. Владимира, Акцю Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – [2], 8 с. – Отд. оттис из: Киевская Старина. 1899, март
1549185
  Шмидт Б.А. Три дерева / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1968. – 143с.
1549186
  Нечаїв С. Три дерматологічні поняття та їх різноманітне відображення в українській медичній термінології // Українська наукова термінологія : зб. матеріалів / НАН України, Наук.-виробн. підприємство "Вид-во "Наукова думка" НАН України" ; [худож. ред. Р.І. Калиш]. – Київ : Наукова думка, 2012. – № 4 : Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Природничі науки" : [м. Київ, 2 листоп. 2012 р.]. – С. 40-56. – ISBN 978-966-00-1327-8
1549187
  Животовская И.Г. Три десятилетия реформ образования в Европе: Особенности модернизации образовательной системы // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 2. – С. 13-49. – ISSN 0235-5620


  В статье рассматриваются проблемы образования в европейских странах в условиях глобализации и экономики знаний
1549188
  Писана Н. Три десятиліття співпраці дали вагомий результат // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 4 лютого (№ 22)


  "Україна й Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі".
1549189
  Будзинська Н. Три десятинні церкви // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 189-191
1549190
  Беручашвили Н.Л. Три дипломата грузинского царя Теймураза I // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 24-37. – ISSN 0869-1908
1549191
  Крумов Г. Три дни и още много / Г. Крумов. – София, 1975. – 186 с.
1549192
  Ярош Вікторія Три дні божевілля, або За лаштунками карнавалу : Від свята до свята / Ярош Вікторія, Діаш Родриго // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 74-83 : Фото
1549193
  Міщерська Н. Три дні в Астані // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  В Євразійському національному університеті імені Л.Гумильова тривали Дні КНУ імені Тараса Шевченка. Участь у них взяла делегація , яку очолював перший проректор О.К. Закусило. За підсумками поїздки було підписано Протокол про наміри, як основу для ...
1549194
  Вейсберг Михайло Три дні в Гавані : Куба. Спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 60-64 : Фото
1549195
  Сердюк Ігор Три дні в Римі : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (44), червень. – С. 62-66
1549196
  Діденко Світлана Три дні кримської весни : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 108-109 : Фото
1549197
  Долинна Олена Три дні на Північному полюсі / Долинна Олена, Шроль Олександр // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 72-73 : фото
1549198
  Дубинянська Я. Три дні у сиренополі. Проза / Я. Дубинянська; Передмова Р.Семкова. – Київ : Смолоскип, 1999. – 188с. – ISBN 966-7332-27-6
1549199
  Наковски А. Три дня / А. Наковски. – Москва, 1962. – 144с.
1549200
  Дементьев А.Д. Три дня / А.Д. Дементьев. – Москва, 1987. – 30с.
1549201
  Чернов В.М. Три дня бессмертия: Роман; Поющий утес / В.М. Чернов. – Воронеж, 1984. – 303с.
1549202
  Бубнис В. Три дня в августе : роман / В. Бубнис; Витаутас Витаутас ; пер. с лит. В. Чепайтиса ; [ил. Э. Жяуберис]. – Москва : Советский писатель, 1974. – 278 с. : ил.
1549203
  Есенков В.Н. Три дня в августе / В.Н. Есенков. – М, 1989. – 320с.
1549204
  Иловайский С. Три дня в Гаграх или страничка из "Тысячи и одной ночи" / С. Иловайский. – Одесса : Типо-Литография А.Ф. Соколовского, 1902. – 29 с.
1549205
  Реутский П.И. Три дня в гостях у Аллы : [повесть : для детей ] / [П.И. Реутский ; ил.: В.В. Шичков]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1968. – 108 с.
1549206
  Кленов А.И. Три дня в Москве / А.И. Кленов. – М, 1961. – 214с.
1549207
   Три дня выставочного форума, посвященные актуальным вопросам развития морской и транспортной отрасли // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 6 (43). – С. 13-17 : фото
1549208
  Курганов О.И. Три дня и три ночи / О.И. Курганов. – Москва, 1963. – 64с.
1549209
  Колбергс Андрис Три дня на размышление : романы, повести / Колбергс Андрис; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1983. – 512 с.
1549210
  Ковалева Л.Е. Три дня на размышления / Л.Е. Ковалева. – М, 1965. – 68с.
1549211
  Зиборов Е.А. Три дня одного лета / Е.А. Зиборов. – Калининград, 1980. – 256с.
1549212
  Турсун С. Три дня одной весны : роман, повести, рассказы ; / Саттор Турсун ; пер. с таджикског (фарси). – Москва : Известия, 1990. – 543 с. – (библиотека "Дружбы народов")
1549213
  Розанова Л.С. Три дня отпуска / Л.С. Розанова. – М, 1973. – 445с.
1549214
  Алехин В.С. Три дня памяти : роман / Василий Алехин ; худож. Ли Клим. – Воронеж : Центрально-Черноземное кн. издательство, 1985. – 319 с. : ил.
1549215
  Уяр Хведер Три дня, три ночи : повести и рассказы : авториз. пер. с чуваш. / Хведер Уяр ;. – Москва : Советский писатель, 1967. – 251 с.
1549216
  Віленський Ю. Три доби в операційній під крижаним душем... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 листопада (№ 200/201). – С. 15


  "Легендариний хірург і уролог Андроник Чайка та Київський військовий госпіталь".
1549217
  Снегова И.А. Три дождя / И.А. Снегова. – М., 1971. – 158с.
1549218
  Квливидзе М. Три дождя : стихи / М. Квливидзе. – Москва : Детская литература, 1976. – 96 с.
1549219
  Башунов В.М. Три дождя : стихи / В.М. Башунов. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1979. – 111 с.
1549220
  Сергійчук В.І. Три документи вічної ганьби, або Як тепер подають булочку / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2023. – 58, [2] с. – ISBN 978-617-7837-31-1
1549221
  Беленький Г. Три долгих дня : драма в 2-х действиях / Беленький Г. – Москва : Искусство, 1965. – 71 с.
1549222
  Крыщук Н. Три доли : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 8-72. – ISSN 0321-1878
1549223
  Вовчок Марко Три долі : Повість / Вовчок Марко. – Київ : Сяйво, 1927. – 131с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1549224
  Чуча О.Г. Три долі / О.Г. Чуча. – Х, 1967. – 135с.
1549225
  Вовчок Марко Три долі : Повісті та оповідання / Марко Вовчок. – Харків : Фоліо, 2005. – 354с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3140-1
1549226
  Вовчок Марко Три долі : Повісті та оповідання / Марко Вовчок. – Харків : Фоліо, 2006. – 350с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3418-4
1549227
  Вовчок Марко Три долі : повісті та оповідання / Марко Вовчок. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4326-9
1549228
  Вовчок М. Три долі : повісті, оповідання, казки / Марко Вовчок ; [післімова Т.М. Панасенко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 407, [3] с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5613-9
1549229
   Три долі: Марко Вовчок в українській, російській та французькій літературі. – Київ : Факт, 2002. – 368с. – 8у(Вовчок) Шифр дубл. – (Літературний проект " Текст + контекст " : Текст+контекст / Текст+контекст). – ISBN 966-664-039-2
1549230
  Шаховский Б.М. Три дороги / Б.М. Шаховский. – Астрахань, 1956. – 116с.
1549231
  Яхнин З.Я. Три дороги / З.Я. Яхнин. – М, 1971. – 188с.
1549232
  Берестов В.Д. Три дороги : стихи / Валентин Берестов ; худож. А. Коноплев. – Москва : Советский писатель, 1980. – 142 с. : ил.
1549233
  Бахман Ингеборг Три дороги к озеру : повесть и рассказы / Бахман Ингеборг; Ингеборг Бахмен ; пер. с нем. А. Исаевой [и др.] ; предисл. Д. Затонского. – Москва : Прогресс, 1976. – 304 с.
1549234
  Яхнин З.Я. Три дороги. / З.Я. Яхнин. – Красноярск, 1971. – 160с.
1549235
  Гурвич А. Три драматурга / А. Гурвич. – М. : Художественная литература, 1936. – 180 с.
1549236
  Барабан Л.І. Три драматурги : В.К. Винниченко, О.Ф. Коломієць, Я.М. Стельмах / Л.І. Барабан; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Біла Церква : Дельфін, 2007. – 88 с.
1549237
  Новацкі А. Три драми в житті післяреволюційного українського села в новелах Григорія Косинки // Warszawskie zeszyty ukrainoznawscze : spotkania polsko-ukrainskie : Studia Ucrainica / Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego ; Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze ; Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki ; pod red. S. Kozaka. – Warszawa : Tyrsa, 2001. – 11-12. – С. 440-447. – ISBN 83-903449-6-3
1549238
  Шток И.В. Три драмы и две комедии / И.В. Шток. – М, 1965. – 390с.
1549239
  Керашев Тембот Три друга : отрывок из романа / Тембот Керашев; пер. с адыг. авт. – Майкоп : Адыгнациздат, 1941. – 55 с.
1549240
  Кинцис М.А. Три друга. / М.А. Кинцис, В.И. Ядин. – М., 1956. – 256с.
1549241
  Модрових Й. Три Дуба. / Й. Модрових. – М, 1972. – 293с.
1549242
  Каптор К.М. Три духовных потенции // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.50-55. – ISSN 0042-8744
1549243
  Шевченко Т. Три душі // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 649-654. – ISBN 978-966-500-300-7
1549244
  Моруа Андре Три Дюма / Моруа Андре. – Москва : Молодая гвардия. – (ЖЗЛ. Серия биографий)
Вып.17. – 1962. – 544с.
1549245
  Моруа А. Три Дюма / А. Моруа. – Москва, 1965. – 544с.
1549246
  Моруа А. Три Дюма : литературные портреты / А. Моруа. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1974. – 735с.
1549247
  Моруа А. Три Дюма / А. Моруа. – Минск, 1982. – 448с.
1549248
  Моруа А. Три Дюма / А. Моруа. – Минск, 1983
1549249
  Моруа А. Три Дюма. Литературные портреты / А. Моруа. – Кишинев, 1976. – 735с.
1549250
  Моруа А. Три Дюма. Литературные портреты / Андре Моруа. – Москва : Правда, 1986. – 669 с.
1549251
  Моруа А. Три Дюма. Литературные портреты / А. Моруа. – Київ : Вища школа, 1988. – 551 с. : ил. – ISBN 5-11-000-383-1
1549252
  Колодочкина Е. Три Дюма: отцы и дети по-французски // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – с. 82-96. – ISSN 1812-867Х
1549253
  Моруа А. Три Дюма: романизированная биография / А. Моруа. – Ростов -на-Дону, 1997. – 576с.
1549254
  Брехт Б. Три епічні драми = Drei epische Dramen : [п"єси] / Бертольд Брехт ; за наук. ред. О.С. Чиркова ; [пер. з нім.: М. Ліпісівіцький, С. Соколовська, В. Прищепа ; керівник проекту П.Ю. Саух]. – Житомир : Полісся, 2010. – 293, [3] с. : портр. – Дані тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр. в комент.: с. 283-293. – ISBN 978-966-655-545-1
1549255
  Васковський Р.Ю. Три епохи за один рік (Катеринослав за доби Гетьманату Скоропадського, Директорії УНР і радянської влади) // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип.3. – С. 37-51. – ISBN 966-551-159-9
1549256
  Аннинский Л.А. Три еретика : об А.Ф. Писемском, П.И. Мельникове-Печерском, Н.С. Лескове / Л.А. Аннинский ; вступ. ст. С. Чупринина. – Москва : Книга, 1988. – 350, [2] с. : ил. – (Писатели о писателях). – ISBN 5-212-00024-6
1549257
  Луценко С. Три есеї про Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8-9 травня (№ 82/83). – С. 13
1549258
  Марковський А.І. Три етапи переходу від "сталінського ампіру" до модернізму на прикладі Києва // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 75. – С. 249-261. – ISSN 2076-815X
1549259
  Наєнко М. Три етапи розвитку українського модернізму (слов"янський контекст) // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 254-261. – ISBN 978-966-439-809-8
1549260
  Михалевич А.В. Три жажды / А.В. Михалевич. – Киев, 1985. – 296с.
1549261
  Немцов В.И. Три желания / В.И. Немцов. – М., 1948. – 280с.
1549262
  Немцов В.И. Три желания / В.И. Немцов. – М., 1967. – 590с.
1549263
  Хинчин А.Я. Три жемчужины теории чисел / А.Я. Хинчин. – Москва-Ленинград, 1947. – 72 с.
1549264
  Хинчин А.Я. Три жемчужины теории чисел / А.Я. Хинчин. – 2-е, перераб. – Москва-Ленинград, 1948. – 64 с.
1549265
  Шугаев В.М. Три женщины : рассказы / В.М. Шугаев. – М., 1987. – 64с.
1549266
  Стрелкова И.И. Три женщины в осеннем саду / И.И. Стрелкова. – М,, 1983. – 351с.
1549267
  Жадаев Ф. Три жизни "Волгаря-добровольца" / Ф. Жадаев, Г.И. Федоров. – Горький, 1972. – 79с.
1549268
  Сагалов З. Три жизни Айседоры Дункан : Пьесы / З. Сагалов. – Харьков : Калейдоскоп, 1998. – 279с. – ISBN 9667226050
1549269
  Никитин А. Три жизни Бояршинова, банкира и художника : Повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 9. – С. 5-48. – ISSN 0131-8136
1549270
  Андреев К.К. Три жизни Жюля Верна / Андреев К.К. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 312 с., 1 портр. – Библиогр.: с. 307-309. – (Жизнь замечательных людей)
1549271
  Андреев К.К. Три жизни Жюля Верна / Андреев К.К. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 311 с. – (Жизнь замечательных людей)
1549272
  Андреев К. Три жизни Жюля Верна / К. Андреев. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 303 с.
1549273
  Гуляшки А. Три жизни Иосифа Димова. / А. Гуляшки. – София, 1982. – 278с.
1549274
  Осетров Е.И. Три жизни Карамзина / Е.И. Осетров. – М : Современник, 1985. – 302 с.
1549275
  Осетров Е.И. Три жизни Карамзина / Е.И. Осетров. – М, 1989. – 286с.
1549276
  Могилевский Б.Л. Три жизни Красина / Б.Л. Могилевский, В.А. Прокофьев. – М, 1968. – 336с.
1549277
  КорсунскийМ.А Три жизни кузнеца Леэса / КорсунскийМ.А. – Таллин, 1989. – 142с.
1549278
  Квин Л.И. Три жизни Николая Струкова. / Л.И. Квин. – М., 1977. – 128с.
1549279
  Арсентьев И.А. Три жизни Юрия Байды : роман / Иван Арсентьев ; худож. В. Иванов. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 329 с. : ил.
1549280
  Арсентьев И.А. Три жизни Юрия Байды : роман / Иван Арсентьев. – 2-е изд., дораб. – Куйбышев : Куйбыш. кн. изд-во, 1980. – 319 с. : ил.
1549281
  Юровских В.И. Три жизни. / В.И. Юровских. – Челябинск, 1990. – 284с.
1549282
  Минутко И. Три жизни: Истор. повесть. / И. Минутко. – М., 1986. – 239с.
1549283
  Федорук О. Три життєві константи Дмітруха [Дмітрух Микола Антонович] // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній всеукраїнський часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2022. – Ч. 3/4 (125-126). – С. 232-236. – ISBN 966-7109-34-8


  Дмітрух Микола Антонович (н. 1954) - український графік, художник-майстер декоративного мистецтва. Член Національної спілки художників України (1990) та Асоціації карикатуристів всеукраїнського об"єднання шаржистів (2007).
1549284
  Голубець М.А. Три життєдайні чинники для мене від академіка Д.К. Зерова // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 6. – С. 624. – ISSN 0372-4123
1549285
  Піхорович В. Три життя Миколи Амосова - хірурга-новатора, письменника-мислителя, біокібернетика-філософа / В. Піхорович, В. Бігдан, Т. Малашок // Маленькі розповіді про великих учених : ювілейн. збірник вибраних публікацій М. Амосова, С. Лебедєва, В. Глушкова та спогадів сучасників / [авт.-уклад.: Малиновський Б., Піхорович В., Бігдан В., Малашок Т.] ; за ред. Б.М. Малиновського. – Київ : Гурович В.Г., 2022. – С. 11-139. – ISBN 978-617-8256-00-5
1549286
  Плат С. Три жінки : Поема на три голоси // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 107-115. – ISSN 0320 - 8370
1549287
  Вороніна О. Три жіночі портрети // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 85-87


  Три жінки - Софія Симиренко, Любов Шульгіна, Ольга Горошко, яких об"єднала одна, свята любов до своєї землі, одна національна ідея, якій вони присвятили своє життя.
1549288
  Грінченко Б. Три жіночі постаті : [в дpамах Ф. Шіллеpа] / написав Борис Грінченко. – [У Київі (Київ)] : Вид. М. Грінченко ; [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1913. – 32 с. – Hа обкл. поpтp. Насті Грінченко. – (Книжки пам"яті Насті Грінченко ; № 10)


  [Передм. П.Є. [П.О. Єфремов]]
1549289
  Ковалів Ю.І. Три жмутки любовних відвертостей І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 495-503. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті висвітлено специфіку любовної лірики І. Франка
1549290
  Брюховецька Л. Три заборонені вистави Леся Танюка. Майже детективні сюжети // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (168). – С. 20-25. – ISSN 1562-3238
1549291
  Ушкалов Л. Три завваги про українськість Г. Сковороди // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.108-128
1549292
  Бессонов В.С. Три завета : [стихи] / Виктор Бессонов. – Ставрополь : Книжное изд-во, 1983. – 31 с. : портр.
1549293
  Шпаро Д.И. Три загадки Арктики / Д.И. Шпаро, А.В. Шумилов. – Москва : Мысль, 1982. – 142с.
1549294
  Афонин С.Г. Три задания / С.Г. Афонин. – Саранск, 1962. – 136с.
1549295
  АфонинС.Г Три задания : записки партизана / АфонинС.Г; Афонин С.Г. ; ред. и лит. обработка А.А. Кременского. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1962. – 136 с. : ил.
1549296
  Эйдлин В.Л. Три задачи алгебраической аналитической статистики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 005 / Эйдлин В.Л.; АН СССР.Матем.ин-т. – Л, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1549297
  Азимов А. Три закона роботехники : сборник науч.-фантаст. рассказов / А. Азимов ; пер. с англ., предисл. А.В. Шилейко. – Москва : Мир, 1979. – 400 с. – (Зарубежная фантастика)
1549298
  Бойко В. Три закони від Гетьмана... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7 червня (№ 99). – С. 4


  "Павло Скоропадський вважав побудову професійної державної служби одним із своїх основних завдань, завдяки чому сьогодні ми відзначаємо її 100-річчя."
1549299
  Капелюшний В.П. Три замальовки до характеристики В.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 67-68


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
1549300
  Карасев Л. Три заметки о Гоголе // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 293-318. – ISSN 0042-8795
1549301
   Три замечательных рекорда стахановца-орденоносца, депутата Верховного Совета СССР тов. И.И.Гудова. – М., 1938. – 35с.
1549302
  Богучарский В.Я. Три западника сороковых годов (П.Я. Чаадаев, В.Г. Белинский и А.И. Герцен) : историко-литературный очерк / В.Я. Богучарский. – Петербург : Книгоиздат Антей
Ч. 2 : Виссарион Григорьевич Белинский. – 1919. – 54 с.
1549303
   Три запитання випускникам / М. В"язовська, Б. Кауерс, Б. Токарський, О. Мась, Н. Яковлєва // Київський університет. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 8). – С. 8


  Випускники КНУ імені Тараса Шевченка відповідали на запитання: 1. Яке значення для Вашої кар"єри має освіта у КНУ; 2. Що саме Вам найчастіше згадується зі студентських років?; 3. Кому з викладачів Ви завдячуєте своїми успіхами?
1549304
  Ковалів І. Три збірки = Three collections : Прелюдії. Екзильне Інтермеццо. Акорди і Дискорди : поезії / Іван Ковалів. – Едмонтон ; Торонто : Слово, 1986. – 164 с. : іл.
1549305
  Турелик Г.З. Три зернини / Г.З. Турелик. – К., 1972. – 68с.
1549306
  Бадигин К.С. Три зимовки во льдах Арктики : записки капитана о 27-месячном дрейфе лекольного парохода "Георгий Седов" в Северном Ледовитом океане. (1937-1940 гг.) / Константин Бадигин ; ред. Н.Н. Зубова. – Москва : Молодая гвардия, 1950. – 543 с.
1549307
  Капович К. Три зимы под копирку // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 4. – С. 7-36. – ISSN 0321-1878
1549308
  Короденко М. Три знакових ВНЗ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 18 березня (№ 11). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Університет взяв участь у міжнародній онлайн-конференції, присвяченій 150-річчю з дня народження видатного вченого академіка В. І. Вернадського. Телеміст об"єднав науковців і студентів трьох ВНЗ: КНУ ім. Т. Шевченка, МДУ ім. М. Ломоносова, Таврійського ...
1549309
  Кіраль С. Три зозулі з поклоном для Григорія Гусейнова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 жовтня (№ 41). – С. 6


  Роздуми над новою книжкою Г.Гусейнова "Між часом і морем. Колекція невигаданих історій"
1549310
   Три золоті малюки; Сусіди; Чарівна амфора (Грецькі народні казки) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 342-350
1549311
   Три золоті медалі - у наших математиків // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Троє студентів механіко-математичного факульту КНУ ім. Тараса Шевченка: першокурсники Богдан Веклич, Максим Чорний та другокурсник Віталій Сенін посіли перші місця, виборовши 3 з 11 золотих медалей у п"ятій Міжнародній Південно-Східній Європейській ...
1549312
  Королович В.В. Три золоті слова / В.В. Королович; Загал. ред. Г.Г.Ігнатовича. – Ужгород : Карпати, 1968. – 240с.
1549313
   Три золоті, шість срібних і сім бронзових медалей здобули молоді українські інтелектуали на міжнародних учнівських олімпіадах-2000 // Світ. – Київ, 2000. – листопад (№ 41/42). – С. 1
1549314
  Писаренко Світлана Три зупинки сорому, або 63 роки після війни // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 2
1549315
  Писаренко Світлана Три зупинки сорому, або 63 роки після війни // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 2
1549316
  Будько М.В. Три зустрічі-гостини Демокрита Абдерського // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (47). – С. 202-207
1549317
  Ярославський Є. Три зустрічі / Є. Ярославський. – К, 1940. – 16с.
1549318
  Пиріг Л. Три зустрічі Тараса Шевченка з Україною очима філателіста // Шевченківський краєзнавчий альманах 2013-2014 : науково-популярне видання / Всеукр. культурно-науковий фонд Т. Шевченка ; голов. ред. Л. Красицька ; редкол.: В. Бабич, В. Бугрим, П. Засенко [та ін.]. – Київ, 2013. – 2013-2014. – С. 36-40


  У статті представлено вшанування нам ’яті про Тараса Шевченка засобами філателії (поштові марки, конверти, пам "яткові, календарні поштові штемпелі): автопортрети, портрети Поета різних художників; музеї, навчальні заклади, населені пункти, що носять ...
1549319
  Петраковская Н.В. Три Ивановны / Н.В. Петраковская. – К, 1986. – 176с.
1549320
  Хохлов С. Три имени : Стихотворения / Хохлов С. – Москва, 1988. – 156 с.
1549321
  Эссен А. Три Интернационала / А. Эссен. – Москва-Л., 1926. – 252с.
1549322
  Арманд Н.А. Три ипостаси исследователя : радиофизик, инженер, организатор науки. К 100-летию со дня рождения академика В.А. Котельникова // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 8. – С. 742-747. – ISSN 0869-5873
1549323
   Три испанские комедии. – Москва; Ленинград : Искусство, 1951. – 456с.
1549324
  Бурмакин Э.В. Три испытания. / Э.В. Бурмакин. – Новосибирск, 1977. – 304с.
1549325
  Сорокин Н. Три исследования по теории чисел / Н. Сорокин. – с.
1549326
  Сорокин Н. Три исследования по теории чисел // О преподавании алгебры / В. Ермаков. – Санкт-Петербург, 1892. – 49с.
1549327
  Подшивайлова А.М. Три исследовательских направления школы профессора В.И. Шаховского: коллективная монография "Человек в коммуникации: мотивы, стратегии и тактики" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 2 (38). – С. 53-57
1549328
  Дыховичный В.А. Три истории о любви / В.А. Дыховичный, М.Р. Слободской. – М, 1962. – 95с.
1549329
  Шинкарук С. Три истории с одинаковым финалом: "Казнь Египетская", "Уинстон", "Жестокое требование" // Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2022. – № 5/6. – С. 76-80. – ISBN 978-966-2724-10-3


  Всего на пяти страницах уместился цикл из трех рассказов Сергея Шинкарука - "Казнь Египетская", "Уинстон", "Жестокое требование", но столько в них неожиданных, необыкновенных, радостных для нас событий! Хочется верить, автора ждет за этот маленький ...
1549330
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 12с.
1549331
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Ленинград, 1949. – 16с.
1549332
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Ленинград : Политиздат, 1950. – 16 с.
1549333
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Ленинград, 1951. – 16с.
1549334
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1952. – 16с.
1549335
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1953. – 16с.
1549336
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1958. – 14с.
1549337
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1960. – 8с.
1549338
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1962. – 15с.
1549339
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1963. – 16с.
1549340
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва, 1965. – 15с.
1549341
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1968. – 15 с.
1549342
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1969. – 15 с.
1549343
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1975. – 64 с.
1549344
  Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма / В.И. Ленин. – Киев, 1987. – 21с.
1549345
  Юревич Три источника и три составные части поддержания нравственности в обществе / Юревич, // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 20-35. – ISSN 0042-8841


  Автор выделяет три основных элемента поддержания нравственности в обществе: 1) распространение новых видов морали, 2) их перевод с социального уровня на уровень индивидуальной нравственности, 3) понуждение к соблюдению нравственных норм. В современном ...
1549346
  Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1983. – 63 с. : 8 портр., ил. – Миниатюрное издание
1549347
  Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма / В.И. Ленин. – Москва : Книга, 1988. – 126 с. : 1 портр. – Миниатюрное издание
1549348
  Пешков И.В. Три июля в беседах о речевом общении / И.В. Пешков. – М., 1989. – 61с.
1549349
   Три Івани : документи і матеріали / Благодійний фонд "Іст. спадщина" ; [упоряд.: М.І. Бушин, О.М. Филь]. – Черкаси : Гордієнко Є.І., 2018. – 478, [2] с. : портр., іл., табл. – ISBN 978-966-9730-48-2
1549350
  Деснянський І. Три ідилії : Цигани 1920-23 р. ; Полісся 1940-43 р. ; Амазонки 1950 р. / І. Деснянський. – Англія : [б.в.], 1951. – 38 с.
1549351
  Романчук Васіле Три імені, без яких не уявити поетичний канон Молдови. "Васильок" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт"; голов. ред.Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2023. – № 9/12 (1137/1140). – С. 31-32. – ISSN 0320-8370


  Поет із Молдавії Василе Романчук відзначає 70-річчя з дня народження.
1549352
  Вієру Грігоре Три імені, без яких не уявити поетичний канон Молдови. "З життям, із тугою-журбою" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт"; голов. ред.Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2023. – № 9/12 (1137/1140). – С. 26-27. – ISSN 0320-8370


  Григорій Павлович Вієру ( Grigore Vieru; 1935, Перерита-2009, Кишинів) — молдовський поет, класик молдовської літератури.
1549353
  Сучевяну Аркадіє Три імені, без яких не уявити поетичний канон Молдови. "І все ж..." // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт"; голов. ред.Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2023. – № 9/12 (1137/1140). – С. 28-30. – ISSN 0320-8370


  Аркадіє-Василє Сучевяну (молд./рум. Arcadie-Vasile Suceveanu; н. 1952) — молдовський поет, публіцист, перекладач, журналіст.
1549354
  Лузік Е.В. Три іпостасі вищої технічної освіти в інформатизації майбутнього суспільства // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – С. 4-8. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1)


  Актуальність даного дослідження пов"язана з формуванням сучасної парадигми технічної освіти, розв"язком питання: яким повинен бути технічний університет майбутнього століття?
1549355
  Петросаняк Г. Три іпостасі Галини Петросаняк / розмову вела Людмила Таран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 вересня (№ 171/172). – С. 31
1549356
  Луначарский А.В. Три кадета : Памфлет / А. Луначарский. – Санкт-Петербург : Изд. Шиповник, 1907. – 162 с.
1549357
   Три казахские поэмы. – Алма-Ата, 1957. – 224с.
1549358
  Нємцова Б. Три казки / Б. Нємцова. – Київ, 1958. – 48 с.
1549359
  Калита П. Три камертони ділової культури сучасного світу для України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23 лютого - 1 березня (№ 7). – С. 6


  "Все, чого потребує Україна для свого відродження, вже зроблено і апробовано в розвинених країнах. У світі накопичено величезний досвід, який у сконцентрованому вигляді відображено у діловій культурі. І необхідно лише розплющити очі і розгледіти, чим ...
1549360
  Скороходов М.А. Три капитана / М.А. Скороходов. – Москва, 1973. – 96с.
1549361
   Три каравеллы на горизонте. – М., 1991. – 203с.
1549362
  Емцев Т М. Парнов Три кварка / Т М. Парнов Емцев. – Москва, 1969. – 253с.
1549363
  Пугач О. Три кварки для містера Марка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 30 серпня (№ 34/35). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  Про американського вченого Маррі Гелл-Мана (1929 - 2019), лауреата Нобелівської премії з фізики.
1549364
  Зюзиков А. Три кейса продаж с помощью Facebook // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 6 (93), листопад-грудень. – С. 51-55 : рис. – ISSN 1606-3732
1549365
  Гравишкис В. Три кило золота / В. Гравишкис. – М, 1964. – 111с.
1549366
   Три кинокомедии, занятые, веселые, очень смешные: "Звонят, откройте дверь!", "Айболит-66", "Кавказская пленница". – М., 1969. – 160с.
1549367
  Слабошпицький М. Три Кисельових : Леонтійович // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 лютого (№ 9)


  Родина Кисельових. "Разом із Віктором Некрасовим та українською інтелігенцією Кисельов підписував протестні листи, коли розпочалися арешти в Україні, стояв в обороні кримських татар."
1549368
  Слабошпицький М. Три Кисельових // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 8). – С. 8-9
1549369
  Андреев Ю.А. Три кита здоровья / Андреев Ю.А. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – 335, [1] с. : ил.
1549370
  Сергеева Елена Три кита ребрендинга авиакомпании "Сибирь" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 43 : Фото
1549371
  Исакина Юлия Три кита самостоятельных путешествий // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 14-15 : фото
1549372
  Фишман О.Л. Три китайских новеллиста XVII-XVIII вв : Пу Суньлин , Цзи Юнь, Юань Мэй / О.Л. Фишман. – М, 1980. – 430с.
1549373
  Доброхлоп Єгор Три кити Миколаївщини // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 20-23 : фото
1549374
  Лучук І. Три кити, на яких розмістилася поезія (один із варіантів) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 331-340


  У статті розглянуто три складові поетичного дискурсу: мова, слово, твір. Увагу звернуто на особливості цих трьох елементів. Усі вони певним чином висвітлюють деякі аспекти осмислення сутності поезії.
1549375
  Суховецький М.М. Три кілометри від станції. / М.М. Суховецький. – Одеса, 1977. – 119с.
1549376
  ТолстойИ.И Три клада русских денех ХУ и начала ХУ1 века / ТолстойИ.И. – 20с.
1549377
   Три клена. – М., 1969. – 32с.
1549378
  Рерих Е.И. Три Ключа : [посвящается 130-летию со дня рождения Елены Ивановны Рерих] / Е.И. Рерих. – Москва ; Київ : Междунар. Центр Рерихов ; Междунар. обществ. организация "Укр. Рериховское о-во" ; Майстерня кн., 2009. – 47, [1] с. : портр. – Текст парал. на укр. и рус. языках. – (Жива Етика українською мовою). – ISBN 978-966-2260-16-8
1549379
  Согрин В.В. Три ключевые проблемы в исследовании истории нового курса Ф.Д.Рузвельта // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 5. – С. 3-24. – ISSN 0130-3864
1549380
  Качалов И. Три ключевых параметра развития и кризисов компаний // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2010. – № 2. – С. 16-20
1549381
  Ушаков Н.Н. Три книги : Стихи и переводы / Н.Н. Ушаков. – Киев : Дніпро, 1974. – 207с.
1549382
  Воронин С.А. Три книги / С.А. Воронин. – Ленинград, 1978. – 541с.
1549383
  Третяк М. Три книги із серії "Розстріляне Відродження": від Поліщука до Куліша // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 листопада (№ 43). – С. 12


  Круглий стіл і презентація трьох видань "Смолоскипа" - вибраних творів Валер"яна Поліщука і Миколи Куліша, а також антології "Українська авангардна поезія (1910-1930-ті рр.)
1549384
  Хокинг С. Три книги о пространстве и времени : [науч.-популярные бестселлеры] / Стивен Хокинг ; [пер. с англ.: И.И. Иванов, М.В. Кононов, Н.Я. Смородинская]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2014. – 366, [2] с. : ил. – Пер. изд. : A Brief History of Time / Stephen Hawking, 1988. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Вселенная Стивена Хокинга). – ISBN 978-5-367-02790-7


  Содержание: Краткая история времени ; Черные дыры и молодые Вселенные ; Теория всего.
1549385
  Стрілько-Тютюн Три кола пекла : (Голодомори 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 років на Бориспільщині) / Валентина Стрілько-Тютюн. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Правда Ярославичів, 2019. – 603, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 592-597. – ISBN 978-617-7626-89-2
1549386
  Ратна Галина Три кола українських див // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 3 (990). – С. 40-41. – ISSN 0868-9644


  Акція "Сім чудес України"
1549387
  Коротецкая Л.М. Три колесницы Будды : разные пути к Пробуждению // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 123-128. – ISSN 0869-1908
1549388
  Грабар Сергій Три кольори спокуси : Повість // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 12. – С. 144-152
1549389
  Грабар С. Три кольори спокуси : новели, етюди / Сергій Грабар. – Київ : Ярославів Вал, 2013. – 168, [3] с. : іл. – (Persona grata). – ISBN 978-617-605-037-7


  У пр. № 1743491 напис: Дорогому побратиму Дмитру на щастя пізнавати світ. Автор. Підпис. 05.11.2013 р.
1549390
  Виноградов А.К. Три кольори часу / А.К. Виноградов. – Київ, 1956. – 580с.
1549391
   Три комедии : Пожертвование собою, драма в трех действиях. Ненависть к людям и раскаяние, комедия в пяти действиях, г. Коцебу. Дочь любви, семейная картина в четырех действиях , г-на Цен. Григория Глинки. – В Санктпетербурге, 1801. – розд.пагин. – Книга без титул. арк. Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XІХ ст.- картон, корінець зі шкіри
1549392
  Софронов А.В. Три комедии. Стряпуха. Стряпуха замужем. Павлина / А.В. Софронов. – Москва : Искусство, 1967. – 289 с.
1549393
   Три компонента безопасности : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 50-53
1549394
  Куликов Дмитрий Три компонента безопасности. Часть 1. Страх отпуска, или Фобии туристов : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 32-35 : Фото
1549395
   Три компонента майстерності // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 10. – ISSN 2219-5793
1549396
  Гордієнко К. Три комунарки / К. Гордієнко. – Харків, 1931. – 29 с.
1549397
  Ганковский Ю.В. Три конституции Пакистана / Ю.В. Ганковский, В.Н. Москаленко. – М, 1975. – 125с.
1549398
  Мамин-Сибиряк Д.Н. Три конца : Уральская летопись / Д.Н. Мамин-Сибиряк. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1909. – [2], 625 с. – Без тит. л.
1549399
  Мамин-Сибиряк Три конца / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1982. – 415с.
1549400
  Гудима О.В. Три концепти франкового дискурсу: скала, робітник, Мойсей // Альманах "Франкіана" : матеріали Наук.-практ. конф. "Іван Франко у XXI ст.: виклики та перспективи", присвяч. 165-тій річниці від дня народж. Івана Франка та 105-ти річчю зі дня його смерті : Київ, 25 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Міжнар. фонд ім. Івана Франка, Центр вивч. творчої спадщини Івана Франка ; [за заг. ред. М. Мозер]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 41-46


  На прикладі творів “Борислав сміється”, “Захар Беркут”, “Каменярі”, “Вічний революціонер”.
1549401
  Кадыров П. Три корня : роман / Примкул Кадыров; пер. с узбек. В.Чукреева. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 365 с.
1549402
  Винниченко Т. Три короны Марии Стюарт // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 10 (50). – С. 32-49. – ISSN 1819-6268
1549403
  Гнида П. Три крапки і дефіс Наталі Пасічник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 27 березня (№ 6). – С. 15


  Збірка "Кирилиця" видана у 2016 році й містить, як зазначається в анотації, вірші, написані впродовж 2014-2015 років.
1549404
  Фабиан З. Три крика / З. Фабиан. – М, 1970. – 160с.
1549405
  Уманець О.Я. Три криниці: повісті. / О.Я. Уманець. – К., 1989. – 455с.
1549406
  Митру А. Три Криша / А. Митру. – Бухарест, 1973. – 48 с.
1549407
  Воронько П.Н. Три кроки : Поеми / П.Н. Воронько. – Київ : Дитвидав, 1953. – 56с.
1549408
  Нескромнюк Леся Три кроки до мандрів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 90-91 : фото
1549409
  Комісаренко С. Три кроки до мРНК-вакцини у світі / розпитувала Лариса Остролуцька // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Листопад (№ 43/44). – С. 4-5


  Іінтерв"ю академіка-секретаря Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, директора Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України академіка Сергія Комісаренка Ларисі Остролуцькій "Три кроки до мРНК-вакцини у світі" - про ...
1549410
  Ревенко А. Три кроки назад. Україна знову погіршила позиції в Індексі людського розвитку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 7


  "30 березня Представництво Програми розвитку ООН в Україні презентувало чергову, уже 27-му за ліком, Доповідь про людський розвиток. Крім координатора системи ООН, постійного представника цієї організації в Україні Ніла Вокера, в обговоренні ...
1549411
  Дудин М.А. Три круга : Книга новых стихотворений / М.А. Дудин. – Москва : Современник, 1984. – 124с.
1549412
  Колосов М.М. Три круга войны : повесть / М.М. Колосов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 464с.
1549413
  Колосов М.М. Три круга войны / М.М. Колосов. – Москва, 1984. – 464с.
1549414
  Колосов М.М. Три круга войны / М.М. Колосов. – Москва, 1986. – 429с.
1549415
  Колосов М.М. Три круга войны / М.М. Колосов. – Москва, 1986. – 444с.
1549416
  Колосов М.М. Три круга войны / М.М. Колосов. – Москва, 1988. – 448с.
1549417
  Кудрявцев Ю.Г. Три круга Достоевского : Событийное. Социальное. Философское / Ю.Г. Кудрявцев. – Москва, 1979. – 343 с.
1549418
  Кудрявцев Ю.Г. Три круга Достоевского / Ю.Г. Кудрявцев. – М : МГУ, 1991. – 400 с.
1549419
  Соколов А.В. Три кругосветных плавания М.П.Лазарева / А.В. Соколов, Е.Г. Кушнарев. – Москва, 1951. – 208с.
1549420
  Колосов М.М. Три куля черных сухарей / М.М. Колосов. – Москва, 1979. – 608с.
1549421
  Яновський С. Три лабораторії в одному університеті [Херсонському державному університеті] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 грудня (№ 245). – С. 7


  Це дві лабораторії робототехніки, а також лабораторія молекулярної біології.
1549422
  Шупта Д. Три ластівки орієнталістики // Науковий світ : Дод. до жур. " Бюлетень ВАК України" Щомісячний журнар-ревю наукових новин / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2002. – № 11. – С.17


  Рецензія на кн.: Бондаренко І.П.,Хіно Такао. "Кишеньковий японсько-український словник".- Одеса: Астропринт,2002. - 330с.
1549423
  Лемко І. Три легенди про кохання / Ілько Лемко. – Львів : Апріорі, 2010. – 110, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2154-45-0
1549424
  Горобець Ірина Три легенди Стокгольма : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 56-61
1549425
  Уметалиев Т.У. Три легенды / Т.У. Уметалиев. – Фрунзе : Киргизучпедгиз, 1958. – 67 с.
1549426
   Три легенды за четыре моря : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 6. – С. 46-51 : Фото
1549427
   Три легких удара в дверь. – Ставрополь, 1977. – 230с.
1549428
  Федорюк М.В. Три лекции по элементарным асимптотическим методам / М.В. Федорюк. – Л., 1972. – 50 с.
1549429
   Три лесных стрелка. – Л., 1972. – 159с.
1549430
  Ульяновский Р.А. Три лидера великого индийского народа / Р.А. Ульяновский. – Москва : Политиздат, 1986. – 231 с.
1549431
  Валеев Д.Н. Три лика / Д.Н. Валеев. – Москва, 1990. – 269с.
1549432
   Три лика Гоби. Гурван Сайхан, Монголия : источник бесконечного вдохновения // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 84 : фото
1549433
  Волков Г. Три лика культуры / Г. Волков. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 336 с.
1549434
  Лубянская Г.И. Три лика лирики / Г.И. Лубянская. – Тула, 1987. – 214 с.
1549435
   Три листи Володимира Антоновича до Антонія Мйодушевського // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 136-139. – ISBN 966-7272-00-1
1549436
  Шевчук В.О. Три листки за вікном : роман-триптих / В.О. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 587 с.
1549437
  Федорак Н. Три листки одного аркуша (герої та оповідачі роману Валерія Шевчука "Три листки за вікном") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 99-101. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1549438
  Гагарин С С. Три лица Януса / С С. Гагарин, . – Орджоникидзе, 1988. – 262с.
1549439
  Шевченко Т. Три лірники // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 659-664. – ISBN 978-966-500-300-7
1549440
  Козаченко В. Три літа : Оповідання / В. Козаченко. – Київ, 1945. – 120с.
1549441
  Шевченко Тарас Три літа : Автографи поезій 1843-1845 років / Шевченко Тарас. – Київ : Наукова думка, 1966. – Тит. л., 107, [12] л. з іл.; XIV, I
1549442
  Нечай М.В. Три літа / М.В. Нечай. – Львів, 1972. – 175с.
1549443
  Шевченко Т.Г. Три літа : Вибране: Поезії. Драми. Повісти. Листування / Т.Г. Шевченко. – Київ : Посредник, 1994. – 413с. – (Бібліотека ліцеїста). – ISBN 5-7101-0275-Х
1549444
  Шевченко Т.Г. Три літа / Т.Г. Шевченко. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 228 с. – ISBN 966-7053-00-9
1549445
  Шевченко Т. Три літа // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 677-679. – ISBN 978-966-500-300-7
1549446
  Шевченко Т.Г. Три літа / Тарас Шевченко ; [упорядкув., прим. Сергія Гальченка ; вступ. ст. Миколи Жулинського]. – Київ : Либідь, 2013. – 375, [1] с. : іл. – За оригіналом рукопис. зб. "Три літа", що зберігається у від. рукопис. фондів та текстології Ін-ту л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. - На авантитулі: Т. Шевченко - 200. – Бібліогр.: Ббліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0657-9
1549447
  Денисенко А. Три літа в нємирові [Марко Вовчок] // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 338-340. – ISBN 966-7522-09-1
1549448
  Качкан В. Три літературні есеї // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 131-137. – ISSN 0868-4790


  Подано три літературні есеї В. Качкана "Така бездонна туга і печаль" (про Неонілу Стефурак і її поезію), "Тривкий "разовий хліб Євгена Барана" (творчий портрет ), "Осягнення парадигми зрілості" (про поета Ярослава Ткачівського)
1549449
   Три лучших предприятия радиотехнической промышленности США. – Москва, 1962. – 27с.
1549450
  Урусов В.Г. Три любви - три степени свободы : стихотворения / В.Г. Урусов. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 159с. – ISBN 5-235-01277-1
1549451
  Слоним М. Три любви Достоевского / М. Слоним. – Москва : Советский писатель, 1991. – 304 с. – ISBN 5-265--02270-8
1549452
  Слоним М.Л. Три любви Достоевского / М.Л. Слоним. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 320с. – ISBN 5-222-00465-1
1549453
  Павлинов В.К. Три любви: Стихи / В.К. Павлинов. – М., 1979. – 191с.
1549454
  Христенко І.М. Три любові / І.М. Христенко. – К, 1989. – 76с.
1549455
  Зубицька Н.П. Три любові : Вірші та роздуми / Н.П. Зубицька. – Київ : Академія, 2000. – 160с. – ISBN 966-580-093-0
1549456
  Горак Р. Три любові Ірини Вільде // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – Березень (№ 5/6). – С. 19


  До 115-ї річниці з дня народження.
1549457
  Горак Р. Три любові Ірини Вільде // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – Квітень (№ 7/8). – С. 18-19


  До 115-ї річниці з дня народження.
1549458
  Горак Р. Три любові Ірини Вільде // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – Травень (№ 9/10). – С. 14-15


  До 115-ї річниці з дня народження.
1549459
  Грабовський С. Три любові масона Єфремова // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 3. – С. 80-83. – ISSN 1812--514Х
1549460
  Фастівець Г.Ф. Три любові Петра Однолюба : повість / Григорій Фастівець. – Вид. 2-ге. – Суми : Мрія-1, 2017. – 212 с., [1] арк. портр. – ISBN 978-966-566-684-4
1549461
  Яковлев Ю.Я. Три любящих мамы / Ю.Я. Яковлев. – М., 1964. – 46с.
1549462
  Онишко Сергій Три М в Альпах // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 72-79 : фото
1549463
  Сантаї Я. Три малоймовірні оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 178-188. – ISSN 0320 - 8370
1549464
  Кычаков И.С. Три мандарина. / И.С. Кычаков. – М., 1975. – 223с.
1549465
   Три маралухи. – М., 1986. – 244с.
1549466
  Гандон Ив. Три Маргариты / Ив. Гандон. – М., 1980. – 80с.
1549467
  Цвейг С. Три мастера. Триумф и трагедия Єразма Роттердамского : пер. с нем. / С. Цвейг. – Москва : Республика, 1992. – 286 с.
1549468
  Гюйгенс Х. Три мемуара по механике : перевод / Х. Гюйгенс. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1951. – 379 с. – (Классики науки)
1549469
  Васильев Г.Н. Три месяца в чужом городе / Г.Н. Васильев. – Таллин, 1965. – 301с.
1549470
  Любопытнов Ю.Н. Три месяца лета : рассказы / Ю.Н. Любопытнов. – Москва, 1988. – 269 с.
1549471
  Нижегородов А.И. Три метра по фронту / А.И. Нижегородов. – Днепропетровск, 1978. – 183с.
1549472
  Каганов В.И. Три мечтателя-энтузиаста // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 10 (114). – С. 7-12


  Циалковский К.Э., Герман Оберт, Роберт Годдард
1549473
   Три миллиметра от смерти. – М., 1965. – 31с.
1549474
  Матюшин Г.Н. Три миллиона лет до нашей эры / Г.Н. Матюшин. – М., 1986. – 155с.
1549475
  Сахнин А.Я. Три минути до катастрофы / А.Я. Сахнин. – Москва, 1962. – 176с.
1549476
  Сахнин А.Я. Три минути молчания / А.Я. Сахнин. – М., 1967. – 64с.
1549477
  Сабов А.Д. Три минуты истории / А.Д. Сабов. – М., 1986. – 316с.
1549478
  Владимов Г.Н. Три минуты молчания : роман / Георгий Владимов. – Москва : Современник, 1976. – 382 с. – (Новинки "Современника")
1549479
  Владимов Г.Н. Три минуты молчания. / Г.Н. Владимов. – Москва, 1976. – 382с.
1549480
  Шулькина И.З. Три минуты счастья / И.З. Шулькина. – Рига, 1968. – 174с.
1549481
  Эрлихман В. Три мира - три Гайдара // Личности. – Киев, 2006. – № 3. – С. 42-49. – ISSN 1819-6268
1549482
  Ламанский В.И. Три мира Азийско-Европейского материка / [Соч.] В. Ламанского ; Под ред. и с предисл. Г.М. Князева. – Посмерт. (2-е) изд. учеников авт., с портр. его. – Петроград : Тип. Т-ва А.С. Суворина "Новое время", 1916. – XX, 152 с., 1 л. портр.


  Авт. предисл., ред.: Князев, Гавриил Михайлович
1549483
  Бервальд Джули Три мира японских морей : подводный мир / Бервальд Джули, Скерри Брайан // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 124-143 : Фото
1549484
  Герасимчук В. Три мисливці...за словом! // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 11 жовтня (№ 20). – С. 18-19


  Світлій пам"яті Івана Драча і Миколи Кравчука.
1549485
  Сидоренко Віктор Три мистецтва Бунраку : Технологія дива / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 116-117 : Іл.
1549486
  Кобзар В.М. Три місяці в Атлантиді / В.М. Кобзар. – К., 1966. – 39с.
1549487
  Франко І.Я. Три міхи хитрощів : Казка / І.Я. Франко. – Київ : Дитвидав, 1961. – 16с.
1549488
  Корюненко М. Три мови як мінімум повинен знати наш випускник. Тільки в цьому майбутнє і дитини, і країни // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 31 травня (№ 22). – С. 3. – ISSN 2219-5793
1549489
  Дятлов Н. Три модели жизненных циклов и развития организации // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 11. – С. 11-15
1549490
  Карпов А.О. Три модели обучения // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 8. – С. 14-26. – ISSN 0869-561Х


  Рассмотрены обобщенные формы обучения : дискурсивно-аргументивная, эмоцийно-суггетивная и исследовательская, характерная как для классической педагогической позиции, так и для современной электичной.
1549491
  Свиридов С.В. Три модели описания авторской песенности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 61-68. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1549492
  Романенко В.А. Три моделі міжінституційних відносин держави і церкви: соціологічний аспект // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 3. – C. 96-101. – ISSN 2077-1800
1549493
  Веретюк О. Три моделі постмодернізму: Анжела Картер, Мануеля, Гретковська, Юрій Андрухович // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1549494
  Дем"яненко Б.Л. Три моделі тоталітаризму : Порівняльний аналіз фашизму, більшовизму та націонал-соціалізму / Б.Л. Дем"яненко. – Київ : Нелень, 2000. – 288с. – ISBN 966-7114-49-X
1549495
   Три мрії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 3/4 (153), вересень - жовтень. – С. 22-25 : фото
1549496
  Дробчак Г. Три музеї одного села / Г. Дробчак. – Одесса, 1970. – 68с.
1549497
  Дюма А. (отец) Три мушкетера : исторический роман / сщчинение А. Дюма ; перевел М. Руммель. – Москва : Манухин
Ч. 1-2. – 1866. – 274, 245 с. – Тит. л. 1 ч. утрачен, описано по тит. л. 2 ч., переплетеной с 1-й
1549498
  Дюма А. Три мушкетера : Роман / А. Дюма. – Каунас : Спиндулис, 1950. – 688с.
1549499
  Дюма А. Три мушкетера : Роман / А. Дюма. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1952. – 708с.
1549500
  Дюма А. Три мушкетера / А. Дюма. – М., 1956. – 675с.
1549501
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Москва, 1975. – 668с.
1549502
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Москва, 1976. – 576с.
1549503
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Москва, 1978. – 623с.
1549504
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Грозный, 1978. – 702с.
1549505
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Якутск, 1979. – 703с.
1549506
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Иркутск, 1980. – 703с.
1549507
  Дюма А. Три мушкетера / А. Дюма. – Ашхабад, 1985. – 568с.
1549508
  Дюма А. Три мушкетера : роман / Александр Дюма. – Москва : Машиностроение, 1985. – 720 с. – (Библиотека приключений)
1549509
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Москва, 1985. – 719с.
1549510
  Дюма А.(отец) Три мушкетера : В 20-ти томах Роман / А.(отец) Дюма. – Москва : Машиностроение
Т. 19. – 1985. – 720с.
1549511
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – 2-е изд. – Фрунзе, 1986. – 653,1с.
1549512
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Москва, 1990. – 718с.
1549513
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Ярославль, 1991. – 653,1с.
1549514
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Владимир, 1992. – 669,3с.
1549515
  Дюма А. Три мушкетера : роман / Александр Дюма ; [пер. с фр. В.С. Вальдман и др.]. – Харьков : Основа, 1992. – 636, [4] с. : ил. – ISBN 5-7768-0085-4
1549516
  Дюма А.(отец) Три мушкетера / А.(отец) Дюма. – Москва
5. – 1992. – 511с.
1549517
  Дюма А. Три мушкетера : роман / Александр Дюма ; [пер. с фр. ; послесл. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 668 с., [2] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5696-2
1549518
  Безорудько В.Г. Три мушкетера из Сухих Млинцев : юмористические повести и рассказы / Виктор Безорудько ; авториз. пер. с укр. А. Семенова и В. Доронина. – Москва : Советский писатель, 1966. – 343 с.
1549519
  Дюма О.(батько) Три мушкетери / О.(батько) Дюма, 1929. – 404с.
1549520
  Дюма О. Три мушкетери / О. Дюма. – Львів
2. – 1938. – 207с.
1549521
  Дюма А.(отец) Три мушкетери / А.(отец) Дюма. – Душанбе, 1981. – 639 с.
1549522
  Дюма А.(отец) Три мушкетери / А.(отец) Дюма. – К., 1982. – 614с.
1549523
  Дюма А.(батько). Три мушкетери / А.(батько). Дюма. – К., 1992. – 621,1с.
1549524
  Безорудько В.Г. Три мушкетери з Сухих Млинців : гумористична повість / Віктор Безорудько. – Київ : Молодь, 1965. – 118 с.
1549525
  Безорудько В.Г. Три мушкетери з Сухих Млинців. Перше побачення. Рятуйся, хто зможе! : гумористичні повісті / Віктор Безорудько ; вступ. ст. О. Ковынька. – Київ : Дніпро, 1969. – 325 с.
1549526
  Грифцов Б.А. Три мыслителя: В. Розанов, Д. Мережковский, Л. Шестов / Б. Грифцов. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1911. – [2], 189, [2] с.;
1549527
   Три нагороди за гостинність / літературне опрацювання Василя Туркевича // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 46-47. – ISSN 0869-3587
1549528
  Андрощук Г. Три найбільші кіберзагрози у 2021 році // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 23
1549529
  Сепетий Д.П. Три найвпливовіші аргументи проти матеріалізму у сучасній філософії свідомості // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 4 (56). – С. 75-82. – ISSN 1728-3671
1549530
  Дімаров А.А. Три наречені для нашого тата : Містечкові історії / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1982. – 182 с.
1549531
  Фройд Зигмунд Три нариси з теорії сексуальності / пер. на укр. мову з вид.: Freud S. Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. - Leipzing und Wienn, 1905. - 84 p.; пер.: Ю. Кузнєцов, А.В. Фурман // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 45-91. – ISSN 1810-2131
1549532
  Савицька О. Три народження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15 травня (№ 82). – С. 7


  15 травня літературно-меморіальний музей Михаїла Булгакова відсвятковує 128-річчя письменника, 130-річчя його будинку і 30-річчя його музею.
1549533
  Гелитович М. Три народні маляри кінця ХVІ - початку ХVІІ століття // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 2 (66) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 23-37. – ISSN 1728-6875
1549534
  Антонович В.Б. Три національні типи народні // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 171-190. – ISSN 0130-5247


  Представлено типологічні характеристики українців, росіян і поляків у світлі соціогуманітарних знань та етнокультурних уявлень кінця XIX ст.
1549535
  Харламов В.Б. Три начала / В.Б. Харламов. – М, 1979. – 191с.
1549536
  Корнієнко В. Три начерки про Анатолія Перепадю // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 242/243. – С. 237-257
1549537
  Торба В. Три невикористаних шанси // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2 березня (№ 37)


  "Історія останніх українських революцій - це історія змов на тлі громадського обурення", - експерт.
1549538
  Прилежаева М.П. Три невыдуманных рассказа / М.П. Прилежаева. – М, 1965. – 112с.
1549539
  Прилежаева М.П. Три невыдуманных рассказа / М.П. Прилежаева. – М, 1965. – 112с.
1549540
  Давыдов И. Три недели / И. Давыдов. – Свердловск, 1987. – 461с.
1549541
  Искендеров Мамед Абдул оглы Три недели в Соединенных Штатах Америки / Искендеров Мамед Абдул оглы. – Баку, 1962. – 116с.
1549542
  Тельман И.Г. Три недели декабря : Повесть-хроника, очерки / И.Г. Тельман. – Киев : Радянський письменник, 1975. – 243с.
1549543
  Антонович М. Три недруковані листи С. В. Петлюри // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1994. – Рік 31, N 1/4 (120/123) : Тридцятиліття "Українського історика" / ред. Л. Винар. – С. 286-290. – ISSN 0041-6061
1549544
  Волгина В. Три недуга русского языка / Валентина Волгина // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 10. – С. 2-7. – ISSN 0869-4915


  Одним из важнейших элементов культуры являются правила речевого этикета. Представление о человеке, его образ во многом зависят от того, как он разговаривает. Автор статьи рассматривает основные причины засорения литературной речи жаргонами и ...
1549545
  Гарди Т. Три незнакомца : [рассказ] / Томас Гарди ; пер. с англ. М.И. Клягтной-Кондратьевой. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 32 с. – (Массовая серия)
1549546
  Гарди Т. Три незнакомца. Мэр Кестербриджа / Т. Гарди. – М, 1948. – 400с.
1549547
  Шумовский Т.А. Три неизвестные (стихотворные) лоции Ахмада ибн Маджида, арабского лоцмана Васко да-Гамы, в уникальной рукописи Института востоковедения АН СССР / Т.А. Шумовский. – М.-Л., 1957. – 195с.
1549548
  Шоу Бернард Три неприємні п"єси / Шоу Бернард. – Київ : Література і мистецтво, 1932. – 184 с.
1549549
  Сірук М. Три несподіванки польських виборів / М. Сірук, М. Кобоско Сівець, Л. Зашкільняк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27 жовтня (№ 194). – С. 3


  Чого очікувати Україні від приходу до влади консервативної партії Ярослава Качинського.
1549550
  Сірук М. Три несподівнки на виборах у Німеччині / М. Сірук, А. Гетьманчук, А. Умланд // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26 версеня (№ 170). – С. 10-11
1549551
  Гусев П.Л. Три Новгородские уничтоженные церкви / Петр Гусев. – С.-Петербург : Синодальная Типография, 1914. – 19 с. : ил. – Отд. оттиск: Вестник [истории и] археологии, издаваемый Археологическим институтом в Санкт-Петербурге. Вып. 22
1549552
  Гончар О. Три новели / О. Гончар. – Львов : Каменяр, 1966. – 75с.
1549553
  Тарасюк Г. Три новели // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 99-114. – ISSN 0208-0710
1549554
  Слапчук В. Три новели // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 1/2. – С. 25-51. – ISSN 0130-1608
1549555
  Тютюнник Микола Три новели : новели // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 89-98. – ISSN 0208-0710
1549556
  Вайно М. Три новели // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 64-74. – ISSN 0130-321Х
1549557
  Ламбер Мішель Три новели : Новели : "Гавкун", "День зникнення неба", "Мажор" // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 11. – С. 139-159
1549558
  Таран Л. Три новели : проза: новели // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 182-205


  Опубліковано три новели: "Свіжина", "Утаємничена", "Люся".
1549559
  Горбатюк В. Три новели : проза: новели // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 9/10. – С. 13-27. – ISSN 0130-1608


  Опубліковано три новели: "Ягоди-черешні", "Голубці"; "Алжир".
1549560
  Иноуэ Я. Три новеллы / Я. Иноуэ. – М, 1982. – 142с.
1549561
  Баровский В.В. Три новых вида Lithophilus Frhl. из Азиатской России (Coleoptera, Coccinellidae) / В. Баровский (С.-Петербург) // Жуки - 1. [Компакт - 252365]. – 4 с.
1549562
  Баровский В.В. Три новых вида Lithophilus Frhl. из Азиатской России (Coleoptera, Coccinellidae) / В. Баровский // [Компакт. 3, № 259134] / В.В. Баровский. – 4 с.
1549563
  Баровский В.В. Три новых вида Lithophilus Frhl. из Азиатской России (Coleoptera, Coccinellidae) / В. Баровский // [Компакт. 4, № 259135] / В.В. Баровский. – 4 с.


  На обл. дарств. надпись: Дорогому Алексею Георгиевичу Якобсону от искренне преданного ему автора 21/9. 1909 СПб.
1549564
  Баровский В.В. Три новых вида Lithophilus Frnl из азиатской России (Coleoptera, Coccinellidae) / В.В. Баровский
1549565
  Баровский В.В. Три новых вида Lithophilus Frnl из азиатской России (Coleoptera, Coccinellidae) / В.В. Баровский
1549566
  Совинский В.В. Три новых кавказких разновидности чешуекрылых / [соч.] Вадима Совинского // Новая филогенетически интересная форма Euchloe cardamines L. (Lepidoptera, Pierididae) и некоторые замечания о var. phoenissa Kalchberg того же вида / В.В. Совинский, 1905. – С. 108-110
1549567
  Нестеров П.В. Три новых хвостатых амфибии из Курдистана / П.В. Нестеров. – 1916с.
1549568
  Боронь О. Три нотатки про Шевченків щоденник // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (713). – С. 114-119. – ISSN 0236-1477
1549569
  Вишневский Д.К. Три ночи / Д.К. Вишневский. – Москва, 1971. – 463с.
1549570
  Вишневський Д.К. Три ночі / Д.К. Вишневський. – Харьков, 1971. – 384с.
1549571
  Вишневський Д.К. Три ночі. / Д.К. Вишневський. – Харьков, 1987. – 382с.
1549572
  Єрмоленко В. Три обличчя відкритости // Критика. – Київ, 2005. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 20-22
1549573
  Рибак В. Три обличчя федералізму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 42 (414), 23-29.10.2015 р. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Як організована система регіональної влади в Німеччині, США та Великій Британії.
1549574
  Фролкова А.А. Три образ Діви Марії в Одеському музеї західного і східного мистецтва // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (146). – С. 44-47. – ISSN 2518-7104


  Музей західного і східного мистецтва - муніципальний музей в Одесі, один із найкращих художніх музеїв сучасної України.
1549575
  Зубарева Анна Три образа для одного сада // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 5. – С. 68-73 : фото
1549576
  Калакура Я.С. Три образи Гетьманату П. Скоропадського в українській історіографії // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 7, спецвип. : Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – С. 56-66
1549577
  Щербакова О.А. Три образи святих Єлен (мучениці, цариці і княгині) як "три пресвітлі промені" у житійних книгах Святителя Димитрія Ростовського (Туптала) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 362-372
1549578
  Дубровский Сергей Три обряда вне очереди : Обрядный отсчет. Тема // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 17. – С. 22-35 : Фото
1549579
  Фокина О.А. Три огонька / О.А. Фокина. – М., 1983. – 111с.
1549580
  Мариин Н. Три океана / Н. Мариин. – Симферополь, 1979. – 53 с.
1549581
  Сбитнев Ю.Н. Три оленьих перехода / Ю.Н. Сбитнев. – М., 1968. – 48с.
1549582
  Мамин-Сібіряк Д. Три оповідання / Д. Мамин-Сібіpяк ; З малюнками художників Погpібняка й Магалевського. – Відень ; Катеринослав : Укp. Вид-во в Катеpинославі. Дpук. Мехітаpистів, 1919. – 45, [2] с.: мал.


  Зміст: Стаpий Гоpобець / З pосійської мови пеpеклав Г. Чеpняхівський; Пpигоди статечної миші / Пеpеклад учнів IV класи Пеpшої Укpаїнської Катеpинославської Гімназії; Поганий день Василя Івановича / Пеpеклав Є. Виpовий.
1549583
  Міщенко Д. Три оповідання // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 37-59. – ISSN 0131-2561
1549584
  Бондар В. Три оповідання // Бахмутський шлях : Літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2005. – № 1/2. – С.46-67
1549585
  Рудюк Р. Три оповідання // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 214/215. – С. 106-126.
1549586
  Захарченко І. Три оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 86-103. – ISSN 0130-321Х
1549587
  Ткаченко Н. Три оповідання : проза: оповідання ("...як та хмарка"; "Полонез Огінського"; "Чорноморець, матінко, чорноморець") // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 85-102. – ISSN 0208-0710
1549588
  Борхерт Вольфганг Три оповідання : оповідання : "Тут і там"; "Дрова на завтра"; "Ворони ввечері летять додому" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 244/245. – С. 143-153
1549589
  Шевчук В. Три оповідання із різночасся // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 99-126. – ISSN 0208-0710
1549590
  Андрєєв Л.М. Три оповідання: (Валя; Пропасть; Сміх) / Лєонїд Андреєв. – Коломия : Галицька накладня Я. Оренштайна. [З друк. А.В. Кисілевського і Ски], 1910. – 56 с. – Рік вид. встановлено за жуpн.: Літературно-науковий вісник, 1910, т. 50, кн. 6. – (Загальна бібліотека ; [№] 48)
1549591
  Николаев Г.Ф. Три опоры / Г.Ф. Николаев. – Москва, 1974. – 191с.
1549592
  Николаев Г.Ф. Три опоры / Г.Ф. Николаев. – Ленинград, 1987. – 443с.
1549593
  Рашковский Е.Б. Три оправдания: стержневые темы философии Вл. Соловьева 1890-х годов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 6. – С.94-104,342-52.-31. – ISSN 0042-8744


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1549594
  Миколюк В. Три ордени / В. Миколюк. – Х., 1932. – 44с.
1549595
  Лобин А. Три осады Смоленска // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 9 : Смоленску 1150 лет. – С. 23-25. – ISSN 0235-7089
1549596
  Петрук О. Три осередки астрономії в довоєнному Львові // Україна. Наука і культура / НАН України ; Т-во "Знання" України ; Мала акад. наук України ; ред. рада: А. Загородній, С. Довгий, В. Кремень [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 236-247. – ISSN 0206-8001
1549597
  Бзаров Р.С. Три осетинских общества в середине 19 века / Р.С. Бзаров. – Орджоникидзе : Ир, 1988. – 151, [1] с. – Библиогр.: 144-152 (292 назв.). – ISBN 5-7534-0065-5
1549598
  Островитянов К.В. Три основные исторические стадии развития капитализма в промышленности / К.В. Островитянов. – Москва, 1936. – 64 с.
1549599
  Третяк Наталія Три особистості - у трьох іпостасях // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 6. – ISSN 0868-9644
1549600
  Нестеренко Марина Три остановки по Дороге романтики : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 146-147 : Фото
1549601
   Три отеля для Афродиты // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 28-29 : фото
1549602
  Мейсак Н.А. Три открытия Сибири / Н.А. Мейсак. – Новосибирск, 1970. – 320с.
1549603
  Ламонова О. Три офорти Павла Макова // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 27 березня (№ 6). – С. 15. – ISSN 2519-4429
1549604
  Машбаш И.Ш. Три охотника : стихи для детей / Исхак Машбаш ; пер. с адыг. И.Курлата. – Майкоп : Адыг. кн. изд-во, 1958. – 32 с.
1549605
  Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе : Умозрение в красках. Два мира в древне-русской иконописи. Россия в ееиконе / князь Евгений Трубецкой. – Москва : Иинфо-Арт, 1991. – 112 с. – ISBN 5-250-01707-Х
1549606
  Храмович Г.А. Три партизанских года. / Г.А. Храмович. – Минск, 1981. – 286с.
1549607
  Цвейг С. Три певца своей жизни : Казанова, Стендаль, Толстой / С. Цвейг. – Москва : Республика, 1992. – 367с.
1549608
  Цвейг С. Три певца своей жизни : Казанова. Стендаль. Толстой / С. Цвейг. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 352с. – (Исторические силуэты). – ISBN 5-222-0020-12
1549609
  Цвейг С. Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой : пер. с нем. / Стефан Цвейг. – Киев : Україна, 1991. – 269 с. – ISBN 5-319-00955-0
1549610
  Антонич Б.І. Три перстені / Богдан-Ігор Антонич ; [передм. : М. Ільницький ; упоряд., підгот. текстів, наук. та літ. редагування : Д. Ільницький]. – Львів : Літопис, 2008. – 128 с. : іл. – ISBN 978-966-7007-66-9


  «Три перстені» – друга прижиттєва поетична збірка Богдана Ігоря Антонича. Вона побачила світ у Львові 1934-го року після попередніх публікацій окремих творів у періодиці. Збірку передруковували у всіх пізніших зібраннях творів Б. І. Антонича, однак ...
1549611
  Сото В. Три песеты прошлого / В. Сото. – М., 1986. – 301с.
1549612
  Эмин Г. Три песни / Г. Эмин. – М, 1957. – 234с.
1549613
  Асатиани Л. Три песни : стихи : пер. с груз. / Л. Асатиани, М. Геловани, А. Саджая. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 120 с.
1549614
  Бушекан Т. Три песни / Т. Бушекан. – Бухарест, 1968. – 48с.
1549615
  Деляну Л. Три песни века / Л. Деляну. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1967. – 138 с.
1549616
  Московіс В. Три печалі на узбережжі : оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 56-64. – ISSN 0320 - 8370
1549617
  Усова Г.С. Три пиалы / Г.С. Усова. – Алма-Ата, 1990. – 109с.
1549618
  Копейко В.И. Три письма на Север. / В.И. Копейко. – Днепропетровск, 1985. – 158с.
1549619
  Герасимов С. Три письма об электроантигравитации // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 2 (176). – С. 54-57


  Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прекратило объявлять конкурс на разработку нереактивного способа движения в космическом пространстве. Проекты, основанные на так называемом эффекте Подклетного, ...
1549620
  Грінченко Б.Д. Три питання нашого правопису : з додатком ["Чи справді важко вивчити правопис з "ї"] професора А.Е. Кримського / Б. Грінченко. – Київ : Електр. друк. К.Н. Мелевського і Ко, 1908. – 38, [2] с. – Відбиток з "Рідного Краю"


  Га тит. стор. дарчий надпис: Камянец-Подільській "Просвіті на гніздом", від Олени Пчілки. Київ 1909 р.
1549621
  Хейфец В.Л. Три пишем, двенадцать - в уме : Размышления о мексиканской электоральной математике / В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 4-19. – ISSN 044-748Х
1549622
  Новік Г.В. Три підходи до формотворення металевих конструкцій як засобів виразності інтер"єра в період з кінця XVIII - до початку XIX ст. // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 102-110. – ISSN 2415-8151
1549623
  Цао Хе Три пісні про розлуку в спадку Шан Деї: жанрові ознаки прихованого вокального циклу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 223-232. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 61). – ISSN 2410-5325
1549624
  Солонин М. Три плана товарища Сталина // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 18 (1183). – С. 20-23. – ISSN 0234-1670


  22 июня - день страшной катастрофы. Она длилась не один месяц, но началась именно утром. Огромная армия огромной страны рухнула по первого же удара агрессора, имея многократное превосходство в вооружении, воюя на своей территории. Это была не только ...
1549625
  Солонин М. Три плана товарища Сталина // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 20 (1185). – С. 22-25. – ISSN 0234-1670
1549626
  Солонин М. Три плана товарища Сталина // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 19 (1184). – С. 28-31. – ISSN 0234-1670
1549627
  Солонин М. Три плана товарища Сталина // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2012. – № 4 (1212). – С. 10-19. – ISSN 0234-1670


  Начало Великой Отечественной войны.
1549628
  Осипов К. Три победы / К. Осипов. – М, 1961. – 411с.
1549629
  Осипов К. Три победы / К. Осипов. – М, 1966. – 327с.
1549630
  Козаков М. Три повести / М. Козаков. – Ленинград, 1934. – 299 с.
1549631
  Георгиевская С.М. Три повести / С.М. Георгиевская. – М, 1957. – 568с.
1549632
  Павлов Н.Ф. Три повести / Н.Ф. Павлов. – М, 1958. – 94с.
1549633
  Бакланов Г.Я. Три повести / Г.Я. Бакланов. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 382 с. : ил.
1549634
  Неклюдова О.С. Три повести / О.С. Неклюдова. – М., 1964. – 452с.
1549635
  Лидин Вл. Три повести / Вл. Лидин. – Москва, 1967. – 560с.
1549636
  Ходза Н.А. Три повести / Н.А. Ходза. – Л., 1971. – 343с.
1549637
  Антонов С.П. Три повести / С.П. Антонов ; ил. Л. Гритчин. – Москва : Известия, 1973. – 511 с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
1549638
  Дубов Н.И. Три повести / Н.И. Дубов. – К, 1977. – 296с.
1549639
  Железников В.К. Три повести / В.К. Железников. – Москва, 1978. – 304с.
1549640
  Бондарев Ю.В. Три повести / Юрий Бондарев. – Москва : Военное издательство, 1980. – 487 с. : 1 л. портр.
1549641
  Гулиа Г.Д. Три повести / Г.Д. Гулиа. – Сухуми, 1981. – 336с.
1549642
  Гордин Я.А. Три повести / Я.А. Гордин. – Л, 1983. – 431с.
1549643
  Громович И.И. Три повести : повести / И.И. Громович. – Минск, 1983. – 478 с.
1549644
  Близнец В.С. Три повести : [для сред. и ст. шк. возраста] / пер. с укр. Виктор Близнец ; [вступ. ст. В. Кавы] ; рис. В. Мешкова. – Москва : Детская литература, 1985. – 367 с. : ил.
1549645
  Адамович А.М. Три повести / Алесь Адамович ; [худож. И. А. Нечаев]. – Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1988. – 554 с. : ил.
1549646
  Бондарев Ю.В. Три повести / Юрий Бондарев ; [худож. В.С. Комаров]. – Москва : Воениздат, 1989. – 446, [2] с. : ил. – ISBN 5-203-00302-5
1549647
  Киктенко В. Три повести // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 11/12. – С.20-23. – ISSN 0132-2036
1549648
  Малюгин Л.А. Три повести для театра / Л.А. Малюгин. – Москва : Советский писатель, 1968. – 247с.
1549649
  Гусаров Д.Я. Три повести из жизни Петра Анохина / Д.Я. Гусаров. – Москва : Художественная литература, 1970. – 368 с.
1549650
  Гусаров Д.Я. Три повести из жизни Петра Анохина / Д.Я. Гусаров. – Петрозаводск : Карелия, 1974. – 382 с.
1549651
   Три повести о войне. – М., 1985. – 237с.
1549652
  Липкович Я.С. Три повести о любви : Повести / Я.С. Липкович. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 523с.
1549653
  Тургенев Иван Три повести о любви (Ася. Первая любовь) / Тургенев Иван. – На языке малаялам. – Москва, 1987. – 464с.
1549654
  Розен А.Г. Три повести. / А.Г. Розен. – Л, 1945. – 127с.
1549655
  Друц И.М. Три повести. / И.М. Друц. – Л, 1957. – 318с.
1549656
  Никулин М.А. Три повести. / М.А. Никулин. – Москва : Советский писатель, 1958. – 536с.
1549657
  Никонов Н.Г. Три повести. / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1969. – 316с.
1549658
  Рыжаков В.С. Три повести. / В.С. Рыжаков. – Горький, 1976. – 296с.
1549659
  Тургенев Иван Сергеевич Три повести. Ася. Первая любовь. Вешние воды / Тургенев Иван Сергеевич. – Сталинград, 1954. – 256с.
1549660
  Буланов И.И. Три повести. Хорезмийка. Повилика. Живая легенда / И.И. Буланов. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1976. – 448 с. : 1 портр.
1549661
  Тургенев Иван Сергеевич Три повести: Ася. Первая любовь. Вешние воды / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1987. – с.
1549662
  Ткач Д.В. Три повісті : Для середн. шк. віку / Д.В. Ткач. – Київ : Веселка, 1972. – 359с.
1549663
   Три погляди на одну проблему : (фото) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 3. – С. 23-32


  Круглий стіл в НСЖУ "Проблеми професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації журналістів" зібрав багато поважних учасників - представників освіти, міністерських високопосадовців, керівників регіональних організацій спілки, редакторів ...
1549664
   Три подарка. – М., 1967. – 144с.
1549665
  Коротеев Н.И. Три подвига / Н.И. Коротеев. – М., 1966. – 30с.
1549666
  Авдеенко С.И. Три подвига Василия Петрова : повесть / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2017. – 204 с. : фотоил. – ISBN 978-966-197-470-7
1549667
  Кудрявцева Г. Три подвига Владимира Комарова / Г. Кудрявцева. – Москва : Политиздат, 1969. – 120 с.
1549668
  Ялунер Я.И. Три подруги. / Я.И. Ялунер. – Москва, 1960. – 21с.
1549669
   Три поездки Ильи Муромца: Илья Муромец и Соловей-разбойник. – Киев, 1982. – 32с.
1549670
  Клочек Г. Три поезії Бориса Олійника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 12 (600). – С. 19-23. – ISSN 0236-1477


  Дещо про магію Олійникового слова.
1549671
  Бородін В.С. Три поеми Т.Г. Шевченка "Сова", "Сліпий", "Наймичка" / В.С. Бородін ; АН УРСР, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1964. – 132 с. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
1549672
  Федюк Т. Три поети // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 19 квітня (№ 8). – С. 14-15


  Творчі портрети: Людмили Дядченко, Наталії Пасічни та Юлі Нестерової
1549673
  Ярошева Г. Три поетичні дні... Вірші стали мостом порозуміння між українцями і шведами на Meridian Poltava // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 14-15 червня (№ 66). – С. 13


  "Три дні в Полтаві тривав ІІ Міжнародний українсько-шведський поетичний фестиваль Meridian Poltava. Він покликаний налагодити співпрацю, культурний обмін між Україною та Швецією, відкрити як сучасну українську, так і шведську літературу. У зв"язку з ...
1549674
  Лєцкін М. Три поетичні моменти, дотичні до Ліни Костенко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 3 грудня (№ 24)
1549675
  Бареш Г. Три поєдинки Яна Зіки : [про революціонера-підпільника, керівника ЦК Ком. партії Чехословаччини і роки фашистської окупації] : спогади / Г. Бареш ; [з чес. пер. Воліна Пасічна] ; [з чес. пер. Воліна Пасічна]. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 343 с. : ил.
1549676
   Три покликання Миколи Величка // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 14-15


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
1549677
  Буланова-Трубникова Три поколения / О.К. Буланова-Трубникова. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1928. – 215 с. : с портретами в тексте
1549678
  Пермитин Е.Н. Три поколения / Е.Н. Пермитин. – Москва, 1965. – 759с.
1549679
  Пермитин Е.Н. Три поколения / Е.Н. Пермитин. – Москва, 1972. – 759с.
1549680
   Три поколения борцов за свободу.. – Москва, 1969. – 320 с.
1549681
   Три поколения борцов за свободу.. – М., 1969. – 320 с.
1549682
  Калмыкова М.М. Три поколения Стевенов (к истории реконструкции семейной библиотеки) // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 133-144. – ISBN 978-617-689-046-1
1549683
  Лян Б. Три поколения. / Б. Лян. – М., 1960. – 450с.
1549684
  Мелешко Ф. Три покоління : повість / Фотій Мелешко. – Краків ; Львів : Українське вид-во, 1943. – 195 с.
1549685
  Воронько П.Н. Три покоління : Вірші для дітей / П.Н. Воронько. – Київ : Молодь, 1950. – 195с.
1549686
  Мартиновський Д. Три покоління прав людини: від понять до міжнародних стандартів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 1 (115). – С. 61-66
1549687
  Малиш Л. Три покоління українців у стратифікаційних ієрархіях: порівняльна перспектива // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 21-36. – ISSN 1563-3713
1549688
  Сизов А.А. Три покосева / А.А. Сизов. – М., 1983. – 319с. – В кн. также : Побег / В.В. Курносенко
1549689
  Сопельняк Б.Н. Три покушения на Ленина : Трижды он был на волосок от смерти, и трижды его спасло чудо... / Борис Сопельняк. – Москва : Молодая гвардия, 2005. – 345 с. : фот. – (Дело №). – ISBN 5-235-02852-Х
1549690
  Молоков В.С. Три полёта / В.С. Молоков. – Ленинград, 1939. – 231с.
1549691
  Литвина И.И. Три пользы / И.И. Литвина. – Москва, 1989. – 206с.
1549692
  Стрелкова А. Три поняття буддійської філософії: "мислення", "розум", "свідомість" (до проблеми перекладу) // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Т. 40, № 2. – С. 30-45. – ISSN 2075-6461
1549693
  Шама О. Три попытки Чемберлена // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 36 (212), 4 октября 2018. – С. 62-65


  "80 лет назад британский премьер Невилл Чемберлен трижды встречался с Адольфом Гитлером, пытаясь уберечь Европу от войны."
1549694
  Грод П. Три поради від діаспори / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 28 травня (№ 91). – С. 10-11


  Президент Світового конгресу українців (СКУ) Павло Град: "Важливо, щоб Президент набрав людей, які працюватимуть у євроатлантичному векторі та будувати сильну українську ідентичність".
1549695
  Муратова В. Три пори життя генія // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 13 жовтня (№ 41). – С. 10. – ISSN 2519-4429


  До 75-річчя композитора Євгена Станковича.
1549696
  Зеров М. Три пори українського романтизму // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 73-75. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1549697
  Михалков С.В. Три поросенка / С.В. Михалков. – Киев, 1989. – 22с.
1549698
  Алиева Ф.Г. Три портрета : стихи и поэма : пер. с авар. / Фазу Алиева ; ил. А. Ляшенко. – Москва : Современник, 1972. – 111 с. : ил.
1549699
  Ершов Л.Ф. Три портрета / Л.Ф. Ершов. – М : Правда, 1985. – 48с.
1549700
  Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой французской революции: (О Руссо, Мирабо, Робеспьере) / А.З. Манфред. – Москва : Мысль, 1978. – 440с.
1549701
  Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой французской революции: (О Руссо, Мирабо, Робеспьере) / А.З. Манфред. – Москва, 1979. – 440с.
1549702
  Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой французской революции: (О Руссо, Мирабо, Робеспьере) / А.З. Манфред. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 430с.
1549703
  Бибиков В. Три портрета: Стендаль. Флобер. Бодлер / В. Бибиков ; [Соч.] Виктора Бибикова. – Санкт-Петербург : Тип. Л. Бермана и Г. Рабиновича, 1890. – [4], IV, [4], 241 с.


  Рік вид. встановлено за кн.: Білоус М., Теpлак З. Василь Сімович. 1880-1944: Життєпис.-бібліогp. наpис. - Львів, 1995
1549704
  Канубриков А Три портрета: Стихи. / А Канубриков. – Одесса, 1980. – 55с.
1549705
  Богданович А.В. Три последних самодержца : :Дневник А. В. Богданович / Предисл.: Е. Вавилов. – Москва ; Ленинград : Изд. Л. Д. Френкель, 1924. – 504, LIX с.
1549706
  Богданович А.В. Три последних самодержца : дневаник / А.В. Богданович ; предисл. А. Боханова. – Москва : Новости, 1990. – 604, 2 с., 16 л. ил. : ил. – (Голоса истории)
1549707
  Соколенко Н. Три постаті сучасного європейського театру крізь призму Міжнародного театрального фестивалю "Діалог–Вроцлав"’09 // Курбасівські читання : науковий вісник / Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. – Київ, 2010. – № 5 : Театральна режисура XXI ст.: метаморфози професії. – С. 164-182. – ISSN 1997-8642
1549708
  Троицкий М.В. Три поэмы / М.В. Троицкий. – Л, 1934. – 60с.
1549709
  Каменский В.В. Три поэмы / В.В. Каменский. – Ленинград : Художественная литература, 1935. – 330 с.
1549710
  Кулешов А.А. Три поэмы : поэмы / А.А. Кулешов. – Москва, 1946. – 120 с.
1549711
  Цадаса Г. Три поэмы / Гамзат Цадаса ; пер. с авар. С.Липкина. – Дагестан : Даггиз, 1950. – 110 с.
1549712
  Яшин А.Я. Три поэмы / А.Я. Яшин. – Москва, 1955. – 244с.
1549713
  Казин В.В. Три поэмы / В.В. Казин. – Москва : Современник, 1974. – 76 с.
1549714
  Журавлев Три поэмы / Журавлев, В.(В.А.). – Москва, 1988. – 112с.
1549715
   Три поэмы о В.И.Ленине. – Уфа, 1982. – 128с.
1549716
  Чаренц Е. Три поэмы о Ленине / Чаренц Егише; пер. с арм. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 32 с.
1549717
   Три поэта-воина. – Казань, 1979. – 80с.
1549718
  Эвентов И.С. Три поэта / И.С. Эвентов. – Л, 1980. – 424с.
1549719
  Эвентов И.С. Три поэта / И.С. Эвентов. – 2-е изд., доп. – Л, 1984. – 463с.
1549720
   Три поэта из Хиросимы: Тамики Хара, Санкити Тогэ, Мунэтоси Фукагава. – М., 1970. – 139с.
1549721
  Шніцер І.О. Три Празькі угоди як спроби вирішення словацького питання в Чехословацькій республіці (1945-1946 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 85-89. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1549722
  Карпенко В. Три президенти, яких я знав особисто // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 1/2 (207/208). – С. 44-50


  Третій сюжет з книжки відомого публіциста і науковця, Заслуженого журналіста України Віталія Карпенка "Уроки пройдених доріг". Віктор Ющенко: плюси і мінуси
1549723
  Самохин Н.Я. Три прекрасных витязя. / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1972. – 208с.
1549724
  Самохин Н.Я. Три прекрасных витязя. / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1972. – 208с.
1549725
  Долинский Д.М. Три признания / Д.М. Долинский. – Москва, 1966. – 127с.
1549726
  Воронцовы Н. и Три призыва / Н. и Воронцовы. – Ленинград, 1938. – 48с.
1549727
  Михайловский А.В. Три принципа "политической теологии" в круге Штефана Георге // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 149-160. – ISSN 0042-8744
1549728
  Мишин Г.И. Три причины стресса / Г.И. Мишин. – Ленинград, 1990. – 159с.
1549729
  Бєлоцерковські Елі Три пріоритети ізраїльського посла // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4 листопада (№ 206). – С. 8


  Розмова з послом Держави Ізраїль в Україні Елі Бєлоцерковські.
1549730
  Ядренко М.Я. Три проблеми з теорії геометричних побудов // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 43. – ISSN 1029-4171
1549731
  Нєнов Д. Три проблеми кримінальної юстиції: як можна покращити роботу слідства та судів? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-21 січня (№ 1/2)
1549732
  Лагунов П.А. Три проекції класичної бінарної логіки: філософія, математика, музична теорія // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 35-42. – ISSN 2226-2180
1549733
  Шмерлинг С.Б. Три пуда соли / С.Б. Шмерлинг. – Пермь, 1964. – 87с.
1549734
  Залыгин С.П. Три пункта бытия / С.П. Залыгин. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 604с.
1549735
  Мусий В. Три путешествия Вильгельма Кюхельбекера // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 2 (8). – С. 33-47. – (Серія: Філологія)
1549736
  Хват Л.Б. Три путешествия к Берингову проливу / Л.Б. Хват. – М,Л., 1949. – 280с.
1549737
  Дикарев А.Д. Три путешествия по Китаю / А.Д. Дикарев, А.В. Лукин. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 238 с.
1549738
  Поляков И.С. Три путешествия по Олонецкой губернии / И.С. Поляков. – Петрозаводск, 1991. – 213с.
1549739
  Викторов В.Я. Три пятерки. / В.Я. Викторов. – Москва, 1957. – 61с.
1549740
  Брехт Б. Три пьесы / Бертольд Брехт ; [пер. с нем. С. Апта ; послесл. М. Туровской ; худож. А. Евдокимов]. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 240 с. : ил. – (Школьная библиотека)
1549741
  Белов В.И. Три пьесы / Василий Белов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 192 с. : ил.
1549742
  Погодин Три пьесы о В.И.Ленине / Погодин, н.Ф. – М., 1982. – 223с.
1549743
   Три пьесы о колхозной деревне. – М., 1947. – 111с.
1549744
  Погодин Н.Ф. Три пьесы о Ленине / Н.Ф. Погодин. – Ростов-на-Дону, 1988. – 191с.
1549745
  Дарасели В. Три пьесы. / В. Дарасели. – Тбилиси, 1963. – 226с.
1549746
  Горчивкин М.Ст. Три радости / М.Ст. Горчивкин. – София, 1961. – 167с.
1549747
  Зайцев А.С. Три радуги / А.С. Зайцев. – М., 1981. – 62с.
1549748
  Беркли Д. Три разговора между Гиласом и Филонусом / Д. Беркли. – Москва : Соцэкгиз, 1937. – 127 с. : портр.
1549749
  Соловьев В.С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории / В.С. Соловьев. – Москва : Знание, 1991. – 63с. – (Новое в жизни, науке и технике. Сер. "Наука убеждать. Риторика" ; №11). – ISBN 5-07-001701-2
1549750
  Соловьев В.С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об Антихристе и с приложениями / В.С. Соловьев. – Москва : Фирма "Пик" ; Товарищество "А.Н. Сытин и К", 1991. – 192 с.
1549751
  Соловьев В.С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об Антихристе. Разговор второй / В.С. Соловьев. – Москва, 1991. – 64с. – (Новое в жизни, науке и технике. Сер. "Наука убеждать. Риторика" ; №12)
1549752
  Соловьев В.С. Три разговораТри о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повестки об антихристе и с приложениями / Владимир Соловьев. – Санкт-Петербург : Тип. Спб Т-ва "Труд", 1900. – XXIV, 279 с.
1549753
  Гарт Брет Три рассказа : книга для чтения на анг. яз. в 7 классе средней школы / Гарт Брет. – Изд. 2-е. – Москва : Просвещение, 1969. – 64 с.
1549754
  Гарт Ф.Б. Три рассказа / Ф.Б. Гарт. – Москва, 1983. – 64 с.
1549755
  Пьецух В. Три рассказа // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 9. – С. 88-104. – ISSN 0130-7673
1549756
  Гончарова Марианна Три рассказа : рассказы // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 9. – С. 3-23. – ISSN 0131-8136
1549757
  Фриджери Оливер Три рассказа : Рассказы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 12. – С. 123-135. – ISSN 0321-1878
1549758
  Ермакова А. Три рассказа : проза: три рассказа // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 8. – С. 3-16. – ISSN 0131-8136


  Рассказы : "Мамаиха", "Не в такт", "Две жизни грома"
1549759
  Ирин Е. Три рассказа : расказы // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 9/10. – С. 131-141. – ISSN 0131-8136


  Рассказы: "Городской сумасшедий"; "Пятьдесят копеек"; "Цадик-скрипач".
1549760
  Александрова Н.А. Три рассказа в один вечер / Н.А. Александрова. – Москва : Известия, 1971. – 256 с.
1549761
  Марков Е. Три рассказа и фуга : проза: рассказы // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 12. – С. 126-147. – ISSN 0131-2332
1549762
  Богомолов В.О. Три рассказа о войне : сборник / В.О. Богомолов. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1977. – 144 с.
1549763
  Сольский В. Три рассказа о посторонних / В. Сольский. – М, 1927. – 45с.
1549764
  Бузулукский А. Три рассказа одного цикла // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 83-98. – ISSN 0321-1878
1549765
  Тредиаковский Василий Три рассуждения о трех главнейших древностях российских, а именно: о первенстве словянского языка перед тевтоническими, О первоначалии россов. О варягах руссах словенского звания, рода и языка. – С-Пб, 1773. – 275с.
1549766
  Пушкин В.В. Три раунда / В.В. Пушкин. – М, 1956. – 183с.
1549767
  Ленин Н. Три революции / Н. Ленин. – Москва-Ленинград : Государственное издательство иностранных и национальных словарей
Вып. 2. – 1926. – 370 с.
1549768
  Стасова Е.Д. Три революции : VI конгресс Коминтерна, V конгресс КИМа пленум Исполкома МОПР (август 1928 г.) / Е. Стасова. – Москва : Изд-во ЦК МОПР СССР, 1928. – 32 с.
1549769
  Зародов К.И. Три революции в Росси и наше время / К.И. Зародов. – Москва, 1975. – 605с.
1549770
  Зародов К.И. Три революции в Росси и наше время / К.И. Зародов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Мысль, 1977. – 636 с.
1549771
  Зародов К.И. Три революции в Росси и наше время / К.И. Зародов. – 3-е изд. – М., 1983. – 640с.
1549772
  Марушкин Б.И. Три революции в России и буржуазная историография. / Б.И. Марушкин. – М, 1977. – 279с.
1549773
  Кузнецов П. Три революции: 1789, 1917, 1991 = Послесловие к Жозефу де Местру и Александру Солженицыну // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 12. – С.181-194. – Библиогр.: Лит.: с. 194; 19 примеч. – ISSN 0321-1878
1549774
  Соколов А. Три революции: очерк истории революционного движения в России в ХХ веке. : Очерк истории революционного движения в России в XX веке / А. Соколов. – Екатеринбург : Изд. Уралкнига, 1924. – 208 с.
1549775
  Бенвенуто С. Три регистра. Реальное // Лакан сегодня / С. Бенвенуто, А. Луччи. – Київ : ПВУЗ МИГП, 2017. – С. 131-171. – ISBN 978-966-97479-3-8


  "Сам Лакан считал базовой для своего учения схему «воображаемое» — «символическое» — «реальное», которую он начал разрабатывать с 1953 года и подробно изложил на своём самом знаменитом семинаре (1974—1975). Эту схему он обычно представлял в виде ...
1549776
  Ванчура В. Три реки / В. Ванчура. – Москва, 1969. – 288 с.
1549777
  Скляренко С. Три республіки / С. Скляренко. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – 218с.
1549778
  Топелиус З. Три ржавых колоса / З. Топелиус. – Ленинград, 1980. – 16 с.
1549779
  Балакаев А.Г. Три рисунка : маленькая повесть / А.Г. Балакаев ; авториз. пер. с калмыц. А. Исбаха. – Элиста : Калмиздат, 1964. – 55 с. : ил.
1549780
  Федотова І.О. Три рівні митних правовідносин за участю митних посередників // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 140-146. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу митних правовідносин за участю митних посередників. Автор визначає особливості митних правовідносин за участю митних посередників, класифікує їх, пропонує власну точку зору на суб"єктний склад і структуру у вигляді трьох ...
1549781
  Шергін С. Три різних країни однієї Азії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 16-21


  Країни АСЕАН у фокусі уваги України.
1549782
  Трибой О. Три різні чоловічі серця на тлі образу Есмеральди : Урок поглибленої роботи з текстом роману В.Гюго "Собор Паризької Богоматері" на проектно-діяльнісній основі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (343). – С. 19-21.
1549783
  Ванчура В. Три ріки / В. Ванчура. – Пряшів, 1962. – 297с.
1549784
  Книш І. Три ровесниці. 1860-1960 = Three Ukrainian contemporaries (1860-1960) : до 100-річчя народин Уляни Кравченко, Марії Башкірцев, Марії Заньковецької / Ірена Книш. – Winnipeg : National publishers, 1960. – 320 с. : портр. – Назва корінця: Три ровесниці. – Бібліогр. в підрядк. прим. і в кінці розд.
1549785
  Апросимов Д.Н. Три родника : стихотворения / Дмитрий Апросимов ; пер. с якут. Б. Романоав, Б. Сиротина. – Москва : Современник, 1981. – 79 с. – (Новинки "Современника")
1549786
   Три розмови про Україну / Патріарх Філарет [та ін. ; авт. ідеї В. Кирилюк]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 285, [3] с., [12] арк. фотоіл. : фотоіл. – ISBN 978-617-12-5115-1
1549787
  Ханзадян С.М. Три роки 291 день / С.М. Ханзадян. – Київ, 1984. – 284 с.
1549788
   Три роки Вітчизняної війни Радянського Союзу. : (Воєнні і політичні підсумки) : Українське державне видавництво. – 4 с.
1549789
  Дягілєва О. Три роки державній допомозі в Україні // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 28
1549790
  Блавацький В. Три роки Львівського Оперного Театру // Київ : журнал літератури і мистецтва / Літературно-мистецьке т-во в Філадельфії ; ред. Б. Романенчук. – Philadelphia, 1950. – 3, листопад-грудень. – С. 152-157
1549791
  Лоза П. Три роки після Майдану // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 27 листопада (№ 48). – С. 4. – ISSN 0027-8254
1549792
  Курінний П. Три роки праці реставраційної майстерні Лаврського музеюкультів та побуту над консервацією та реставрацією музейних збірок (1924-1927) / П. Курінний. – Київ : Київ-Друк, 1-ша фото-літо-друкарня, 1927. – 10 с. – Відбиток зі збірника Український музей в. I, видання Укрнауки У.С.С.Р.
1549793
   Три роки українсько-німецькій кафедрі екологічного менеджменту й підприємництва // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Ректор Л. Губерський прийняв німецьку делегацію на чолі з Надзвичайним та Повноважним Послом Німеччини в Україні докт. Кристофом Вайлєм з нагоди третьої річниці з дня створення українсько-німецької кафедри на економічному факультеті.
1549794
   Три роки українсько-німецькій кафедрі екологічного менеджменту й підприємництва // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 2


  У рамках відзначення третьої річниці з дня створення на економічному факультеті українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва університет відвідала делегація з Німеччини, у складі якої був Почесний професор Київського нац. ...
1549795
  Клименко І.В. Три роки членства у СОТ: тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий період : аналітична доповідь / Клименко І.В., Федірко О.А., Ус І.В. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 120 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-554-140-0
1549796
  Яхнин А.Р. Три роли Эммы Поповой. / А.Р. Яхнин. – Л. : Искусство, 1984. – 63 с.
1549797
  Комаров Л.С. Три ролика магнитной ленты / Л.С. Комаров. – Москва : Современник, 1976. – 189с.
1549798
  Сениця П. Три романси для середнього голосу з фортепіано / П. Сениця. – К., 1960. – 16с.
1549799
  Заславський І.Я. Три російські переклади з української поезії // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 91-100
1549800
  Устинова В.А. Три рубашки счастья. / В.А. Устинова. – М., 1966. – 359с.
1549801
  Воздвиженский М.В. Три с половиной / М.В. Воздвиженский. – Москва, 1991. – 263с.
1549802
  Райнов Б. Три самітники / Б. Райнов. – Львів, 1988. – 270с.
1549803
  Казимировский С.Н. Три свидания. / С.Н. Казимировский. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 381с.
1549804
  Кононенко Є. Три світи : Вибрані новели / Євгенія Кононенко. – Львів : Піраміда, 2006. – 152с. – (Праватна колекція). – ISBN 966-8522-68-0
1549805
  Ермичев А.А. Три свободы Николая Бердяева / А.А. Ермичев. – М., 1990. – 63с.
1549806
  Коцур Г. Три святині, даровані кошовим отаманом Петром Калнишевським // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 51-56


  У статті проаналізовано благодійність Петра Калнишевського, зокрема його участь у виготовленні трьох Євангелій, які ввійшли до списку світових шедеврів мистецтва. В статье рассматривается благотворительность Петра Калнышевского, в частности его ...
1549807
  Франко І.Я. Три святі грішниці : старохристиянські легенди / І.Я. Франко; перекл. з передм. Івана Франка. – Львів : Накл. автора, 1910. – 56 с. – (Універсальна бібліотека ; № 9)
1549808
  Чех-Кукгоф Три священные обезьнки / Чех-Кукгоф. – М, 1959. – 82с.
1549809
  Чемерис В. Три секунди на вибір / В. Чемерис. – Дніпропетровськ : Промінь, 1987. – 263 с.
1549810
  Смирнов С. Три сердца, две сабли = Баснословные мемуары : проза: роман / окончание. Начало в № 8, 2012 // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 9. – С. 116-170. – ISSN 0131-2332
1549811
  Халтурин Ф.Н. Три сердца. / Ф.Н. Халтурин. – Москва, 1984. – 207с.
1549812
  Чехов А.П. Три сестры / А.П. Чехов. – МоскваЛ., 1950. – 111с.
1549813
  Чехов А.П. Три сестры / А.П. Чехов. – К, 1953. – 95с.
1549814
  Первенцев А.А. Три сестры / А.А. Первенцев. – М, 1971. – 56с.
1549815
  Чехов А.П. Три сестры / А.П. Чехов. – М, 1985. – 80с.
1549816
  Чехов А.П. Три сестры. Вишневый сад // Гамлет, принц Датский. Король Лир : пьесы : для 9-го класса / В. Шекспир. – Москва : Искусство, 1986. – С. 391-506. – (Школьная библиотека)
1549817
  Москалець В. Три сили для людини: від "Великого інквізітора" до канонічної психології Володимира Роменця // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 2 (48). – С.6-14. – ISSN 1810-2131
1549818
  Білецький Л. Три сильветки : Марко Вовчок - Ольга Кобилянська - Леся Українка / Леонід Білецький. – Винипег ; Манітоба : накладом Союзу Українок Канади, 1951. – 127 с. : фот.
1549819
  Анак Ш.Г. Три синих холма : стихи / Анак Ш.Г. ; пер. с татарск. С. Куняев. – Москва : Совецкий писатель, 1971. – 112 с.
1549820
  То Хоай Три сказки / То Хоай. – М, 1963. – 136с.
1549821
  Гульянц Е.И. Три сказки / Е.И. Гульянц. – М., 1977. – 176с.
1549822
  Михалков С.В. Три сказки / С.В. Михалков. – Москва, 1983. – 63с.
1549823
  Каверин В.А. Три сказки и еще одна. / В.А. Каверин. – Москва, 1963. – 158с.
1549824
  Каверин В.А. Три сказки. / В.А. Каверин. – Москва : Детгиз, 1960. – 144 с.
1549825
  Грица С. Три складові фольклорної проекції в поезії Тараса Шевченка // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (343), травень - червень. – С. 34-39. – ISSN 0130-6936
1549826
   Три скорости Валерия Харламова : [ Сборник ]. – 2-е изд.. перераб. и доп. – Москва : Воениздат, 1988. – 157 с. : [16] л. илл. – ISBN 5-203-00564-8
1549827
  Невмержицький О. Три слова - суть буття людського : афоризми про виховання ( власні та почуті від людей ) / Олександр Невмержицький. – Київ : ЩеК, 2005. – 70 с. – ISBN 5-8459-01701-7
1549828
  Гончаров В.М. Три слова / В.М. Гончаров. – Краснодар, 1951. – 51с.
1549829
  Мельников А.П. Три слова / А.П. Мельников. – Минск, 1980. – 37с.
1549830
  Детков В.П. Три слова / В.П. Детков. – Воронеж, 1981. – 117с.
1549831
  Наровчатов С.С. Три слова. (О Некрасове, Блоке, Туманяне). / С.С. Наровчатов. – Москва, 1972. – 48с.
1549832
  Стремядин В.В. Три слоя времени или Парадокс Эббингауза / Валентин Стремядин. – Киев : Новий друк, 2010. – 279, [1] с. : фотоил. – ISBN 978-966-8527-83-8
1549833
  Шекли Р. Три смерти Бена Бакстера / Р. Шекли. – Нижний Новгород, 1991. – 237с.
1549834
  Толстой Л.Н. Три смерти. Холстомер / Л.Н. Толстой. – Москва, 1947. – 64с.
1549835
  Толстой Л.Н. Три смерти. Холстомер / Л.Н. Толстой. – Москва, 1949. – 56с.
1549836
  Мейзерська Т. Три сни Нимидори: оніричний простір повісті І.С. Нечуя-Левицького "Микола Джеря" // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 91-97. – ISBN 966-638-152-4
1549837
  Масляк П. Три сни українця : фантаст. роман : [кіносценарій для Голівуду] / Петро Масляк. – Київ : Книгодрук, 2003. – 207, [1] с. : іл. – На обкл. також. зазнач.: Фантастичний роман. Претендент на звання Український бестселер ХХІ століття. – ISBN 966-847-01-4
1549838
  Северцев С.Л. Три сокровища / С.Л. Северцев. – Ташкент, 1965. – 274с.
1549839
  Егоров Ю. Три солдата / Ю. Егоров, Ю Победоносцев, . – М., 1950. – 80с.
1549840
  Рижинашвили У.И. Три солнца / У.И. Рижинашвили. – Х, 1964. – 52с.
1549841
  Каменная Г.А. Три солнца / Г.А. Каменная. – Москва : Советский писатель, 1967. – 87 с.
1549842
  Яхьяев М.-С.Я. Три солнца : повесть об У.Буйнакском / Магомед Султан Яхьяев; пер. с кумык. Б.Сарнова. – Москва : Политиздат, 1985. – 426 с.
1549843
  Добричанин Д. Три соловья / Д. Добричанин. – Л.-М., 1957. – 79с.
1549844
  Тельнюк С.В. Три сонця на одному небі / С.В. Тельнюк. – К., 1988. – 293с.
1549845
  Заурих А. Три сосны / А. Заурих. – Москва : Советский писатель, 1970. – 96 с.
1549846
  Разумов В.И. Три составляющие в логике научного исследования и их синтез / В.И. Разумов, В.П. Сизиков // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 1 (40). – С.28-40. – ISSN 1560-7488
1549847
  Бондарев Е.М. Три составляющие стандартов профессиональной деятельности адвокатов // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 1( 51). – С. 45-48. – ISSN 1680-2721
1549848
   Три составляющих качественного отдыха // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 8-9 : Фото
1549849
  Рассохин Олег Три составляющих успеха в вопросах и ответах : Спецвыпуск-Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 46-49
1549850
  Ричка В. Три Софії Всеслава Полоцького // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 5-6 червня (№ 96/97). – С. 11


  Доля середньовічного відчайдуха і авнтюриста. Саме з нащадками Ярослава Мудрого вів тривалу боротьбу Всеслав Полоцький.
1549851
  Лобачевский Н.И. Три сочинения по геометрии. Геометрия. Геометрические исследования по теории параллельных линий. Пангеометрия / Н.И. Лобачевский ; вступит. статья А.П. Нордена ; прмеч. В.Ф. Кагана. – Москва : Гостехиздат, 1956. – 415 с., [4] л. ил. : черт. – (Классики естествознания. Математика. Механика. Физика. Астрономия)
1549852
  Мартыненко П. Три способа анализа художественного произведения // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 152-155. – ISSN 2307-3195
1549853
  Балацкий Е.В. Три способа познания // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 130-144. – ISSN 0869-0499


  В статье рассматриваются три способа познания, лежащие в основе естественно-научного, социального и интуитивного знаний. Дана характеристика методологической основы каждого из них - формальной, диалектической и холистической логики. Раскрыты и ...
1549854
  Некрасов Андрій Три способи відпочити в Туреччині : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-68 : Фото
1549855
  Фахурдінова М. Три способи врятувати ООН, або Як позбавити рф права вето у Раді Безпеки? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 17-30 червня (№ 24/25). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1549856
  Кожедуб И.Н. Три сражения / И.Н. Кожедуб. – Москва : Военное издательство, 1945. – 39 с.
1549857
  Прохорова А. Три срібні нагороди // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  М. А. Вирлєєва, стариший викладач кафедри фізичного виховання та спорту виборола три срібні нагороди на дистанціях 500, 1500 та за сумою балів у багатоборстві у Москві, де відбувся 4-й міжнародний меморіал ім. Є. Гришина.
1549858
  Ширинский И.Д. Три стадии развития капитализма в промышленности. / И.Д. Ширинский. – М., 1956. – 32с.
1549859
  Качинская Л.Я. Три станции / Л.Я. Качинская. – Саратов, 1982. – 48с.
1549860
  Бондарин С.А. Три старика. Картины Балкарии / С. Бондарин. – Москва : ГИХЛ, 1937. – 83 с., [1] ил.
1549861
   Три старинных романа. – М.
1. – 1990. – 623с.
1549862
   Три старинных романа. – М.
2. – 1990. – 573с.
1549863
  Возняк М.С. Три статейки з полемічного письменства (з додатком недрукованих листів Потія) / Подав Михайло Возняк. – [У Львові] : [З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1930. – 50 с. – Окр. відб.: . Записки Hаукового Товаpиства імени Шевченка. 1930, т. 99 - Ювілейний збірник на пошану Кирила Студинського. Праці філологічні, ч. 1
1549864
  Усиевич Е. Три статьи / Е. Усиевич. – Москва, 1934. – 48 с.
1549865
  Бор Н. Три статьи о спектрах и строении атомов : с 8 рис. в тексте / Н. Бор ; пер. с немец. С.И. Вавилова. – Москва ; Петербург : Госиздат, 1923. – 156 с. – (Современные проблемы естествознания / под общ. ред. А.Д. Архангельского, Н.К. Кольцова [и др.] ; Кн. 2)
1549866
  Маркс К. Три статьи против анархизма / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва, 1934. – 40с.
1549867
  Колесник С.П. Три стежки Степана Колесника : Штрихи до літературного портрета лауреата Шевченківської премії / Розмову вів Михайло Каменюк // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 2-15. – ISSN 0208-0710


  Літературний портрет, письменника, журналіста, доцента кафедри журналістики Київського державного університету ім. Т. Шевченка (1984-1999) Степана Павловича Колесника.
1549868
  Еремин А.А. Три степени доверия / А.А. Еремин. – Горький, 1970. – 400с.
1549869
  Мицик Ю. Три стихії // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 23-24


  Про рід Аркасів., Миколу Аркаса.
1549870
  Сильверстейн Ш. Три стихотворения : поэзия: стихи (новые переводы) // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 10 (1026). – С. 127-128. – ISSN 0130-7673
1549871
  Литвиненко О. Три стовпи політики з РФ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 7


  "Пострадянський період у відносинах з РФ завершився. Пил війни спадатиме ще довго, але нова картина поступово вже вимальовується. Захоплення Криму дозволило РФ контролювати Чорне море і відкрити шлях на Близький Схід. Здійснивши збройну агресію у ...
1549872
  Ткач В. Три стовпи популізму як новітньої зброї XXI століття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 13


  Супероснови "хочу"-"можу"-"маю" в царині популізму втрачають свою органічну координацію, відтак, шуканий "затишок" як симфонія супероснов стає недосяжним. Чому ми ніяк не можемо зрозуміти, що таке радість, щастя, втіха? Тому що це дуже прості, атомарні ...
1549873
   Три столетия французского плаката : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1977. – 26 с.
1549874
  Шульгин В.В. Три столицы / В.В. Шульгин. – Москва, 1991. – 495 с.
1549875
  Аникин Андрей Три столицы за окном // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 108-112 : фото
1549876
   Три столицы. Три большие разницы: Сеул, Пекин, Куала Лумпур : Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 56-63 : Іл.
1549877
   Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету : Збірник матеріалів Ювілейної наукової конференції, присвяченої 300-річчю Чернігівського колегіуму і 85-річчю Чернігівського держ. педагогічного ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів : Сіверянська думка, 2001. – 125с. – ISBN 966-7743-14-4
1549878
  Саричев В. Три століття козацького флоту = Three centuries of the kozak fleet / В"ячеслав Саричев ; Нац. заповідник "Хортиця", Благод. фонд "Хортиця". – Запоріжжя : Кераміст, 2015. – 136 с. : іл., портр., карти. – Тит. арк., дані обкл. та текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 134-135. – ISBN 978-966-653-390-9
1549879
  Колибенко О.В. Три століття неперервного освітнього процесу на Переяславщині / О.В. Колибенко, Л.М. Набок, В.В. Нікітіна // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 232-240. – ISBN 5-7763-1258-2
1549880
  Дикий А. Три сторінки / Антон Дикий ; обкл. та рис. худ. М. Глущенка. – 2-е вид. – Харків ; Одеса : Держвидав України, 1930. – 72 с.
1549881
  Юдовский М. Три стороны медали : проза: повесть в рассказах // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 2. – С. 4-72. – ISSN 0131-8136
1549882
  Белянинов А.С. Три стороны света : кн. рассказов / А.С. Белянинов. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 176 с.
1549883
  Буравкин Г. Три страницы из легенды : сокращен. пер. с белорус. Э. Корпачева / Г. Буравкин. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 63 с. : ил.
1549884
  Буравкин Г.Н. Три страницы из легенды : [документальная повесть о Н.А. Богдановой : для детей] / Г. Буравкин ; сокр. пер. с белорус. Э. Корпачева ; [худож. Е. Лесничая]. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 64 с. : ил. – (Юные герои)
1549885
  Артемов Станислав Три страны одного города // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 68-75 : рис., фото
1549886
  Некрасов Н.А. Три страны света / Н.А. Некрасов. – Саранск, 1959. – 830с.
1549887
  Некрасов Н.А. Три страны света / Н.А. Некрасов. – Курск, 1960. – 830с.
1549888
  Некрасов Н.А. Три страны света / Н.А. Некрасов. – Москва, 1990. – 765с.
1549889
  Кассиль Л.А. Три страны, которых нет на карте / Л.А. Кассиль. – Москва, 1978. – 178с.
1549890
  Павличко Д. Три строфи // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 4-22. – ISSN 0208-0710
1549891
  Павличко Д. Три строфи : Поезії / Дмитро Павличко. – Київ : Основи, 2007. – 127с. – ISBN 966-500-275-9


  У пр. №1628602 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
1549892
  Степовичка Л. Три строфи в німецькому свічаді // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 26 липня - 1 серпня (№ 30)


  Дмитро Павличко. "Три строфи". Вірші українською та німецькою. Видавництво Українського вільного університету, Мюнхен. 2018. - 288 с. Переклад: Ірена Качанюк-Сп"єх та Йозеф Сп"єх.
1549893
  Бондарчук П.Ф. Три струни : поезії / П.Ф. Бондарчук. – Донецк : Донбас, 1980. – 128 с.
1549894
  Логинов В.Н. Три студенных дня / В.Н. Логинов. – Воронеж, 1968. – 255с.
1549895
  Филиппенко И.Ф. Три студеных месяца / И.Ф. Филиппенко, Г.В. Тепляков. – 2-е изд., доп. – Донецк, 1990. – 358с.
1549896
  Якубов Э. Три ступени вверх : Библиотечные проекты по развитию толерантности // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 12 (126). – С. 30. – ISSN 1727-4893
1549897
  Пасічник І. Три ступені відприкметникової вербалізації (на матеріалі роману М. Вінграновського "Северин Наливайко") // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 301-311
1549898
   Три ступені ракети. – К., 1967. – 16с.
1549899
  Панкратов С.А. Три ступеньки в траве. / С.А. Панкратов. – М., 1970. – 208с.
1549900
  Янушите Л. Три субботы : одноактная комедия в 3-х карт. / Люция Янушите ;. – Москва : Искусство, 1958. – 24 с.
1549901
  Кравець Я. Три судження Олексія Чичеріна про Еміля Вергарна // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 169-174. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
1549902
  Ливанова А.М. Три судьбы / А.М. Ливанова. – Москва, 1959. – 173с.
1549903
  Ливанова А.М. Три судьбы / А.М. Ливанова. – 3-е изд. доп. – М., 1975. – 224с.
1549904
  Горелов А.Е. Три судьбы / А.Е. Горелов. – Ленинград : Советский писатель, 1978. – 623 с.
1549905
  Горелов А.Е. Три судьбы / А.Е. Горелов. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 624 с.
1549906
  Ливанова А.М. Три судьбы. Постижение мира / А.М. Ливанова. – Москва : Знание, 1969. – 352с. – (Жизнь замечательных идей ; Выпуск 2)
1549907
  Карліна О. Три суспільні стани і проблема міста в середні віки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-32. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Внаслідок поглиблення поділу праці як на локальному, так і на міжнародному рівні та розвитку міських центрів у класичному середньовіччі появився четвертий рівень суспільної діяльності. Зроблено висновок, що механізм переходу від тричленного до ...
1549908
  Езова С. Три сущности "К" // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 32 - 34. – ISSN 0869-4915
1549909
  Бареш Г. Три схватки Яна Зики / Г. Бареш ; пер. с чешского ; [предисл., с. 5-29, и коммент. С. Прасолова]. – Москва : Прогресс, 1965. – 351 с. : ил., 1 л. портр.
1549910
  Добревський Д. Три сходинки до трону : роман / Димитр Добревський ; Пер. с болг. – Київ : Молодь, 1985. – 294 с. – В одній кн.: Танго / Георгій Караславов, с. 190-292
1549911
  Кипоренко О.Я. Три сходинки творчості: репродукція - трансформація - твореність // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 15-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Досліджуються філософські та психологічні сторони творчості.
1549912
  Деревянко А.П. Три сценария перехода от среднего к верхнему палеолиту : Сценарий первый: переход к верхнему палеолиту на территории Северной Азии // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (43). – С. 2-32. – ISSN 1563-0102
1549913
  Деревянко А.П. Три сценария перехода от среднего к верхнему палеолиту. Сценарий третий: переход от среднего к верхнему палеолиту в Африке и проблема заселения Евразии человеком современного антропологического типа // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение Росийской акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2011. – № 2 (46). – С. 2-29. – ISSN 1563-0102
1549914
  Бутакова Я.С. Три сценария экономического развития современной России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (35). – С. 19-20. – ISSN 1728-8878
1549915
  Райхель Ю. Три сценарії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 вересня (№ 174/175). – С. 5


  Про особливий правовий статус Донбасу.
1549916
  Костенко Анастасія Три сценарії взаємин віри і розуму в середньовічному християнстві // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.55-67. – ISSN 1728-9572
1549917
  Юзич М. Три сценарії розвитку українського експорту від учених // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 101). – С. 7


  Стаття студентки КНУТШ про сценарії розвитку українського експорту у разі членства в Митному союзі, вступу до зони вільної торгівлі з ЄС і, нарешті, безпосереднього членства в ЄС.
1549918
  Юзич М. Три сценарії розвитку української ІТ-галузі, або Як державна політика може стимулювати зростання одного з найбагатших секторів економіки / М. Юзич, В. Валєєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 6 жовтня (№ 180). – С. 9
1549919
  Осеева В.А. Три сына / В.А. Осеева. – М, 1975. – 32 с.
1549920
  Ласкин Б.С. Три танкиста / Б.С. Ласкин. – М, 1956. – 48с.
1549921
   Три танских поэта. - Ли Бо, Ван Вэй, Ду Фу. – М., 1960. – 495с.
1549922
  Семенов В.В. Три теореми про напівнеперервні зверху опуклі функціонали // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 195-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Описано задані в локально опуклих просторах спеціального типу опуклі функціонали, що досягають максимуму на довільній опуклій, замкненій та обмеженій множині. Одержано узагальнення теореми Вайнберга про слабку неперервність, доведено критерій двоїстого ...
1549923
  Яценко І.С. Три теорії поділеної влади. Генеза теорії поділу влади за Ричардом Малайним // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 152-160. – ISSN 2227-796X
1549924
  Сурков А.А. Три тетради / А.А. Сурков. – Москва, 1943. – 127с.
1549925
  Симонов К.М. Три тетради : Стихи, поэмы / К.М. Симонов. – Москва : Воениздат, 1964. – 591с.
1549926
  Прилежаєва М.П. Три тижні спокою / М.П. Прилежаєва. – К, 1980. – 208с.
1549927
  Осипов Е. Три типа профдвижения и их эволюция / Е. Осипов. – 115с.
1549928
  Щеглов Д.А. Три тире / Д.А. Щеглов. – Москва, 1963. – 352с.
1549929
  Щеглов Д.А. Три тире / Д.А. Щеглов. – Москва, 1967. – 584с.
1549930
  Винниченко В. Три тисячі шукачів // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 82 : Невідомий Винниченко. – С. 261-263. – ISBN 978-966-579-271-0
1549931
  Захидов В.Ю. Три титана (Абу Наер Фараби, Абу Райхал Беруни, Абу Али ибн Сина) / В.Ю. Захидов. – Ташкент, 1973. – 86с.
1549932
  Ремарк Е.М. Три товариші / Е.М. Ремарк. – Київ : Молодь, 1959. – 416с.
1549933
  Ремарк Е.М. Три товариші : роман / Еріх Марія Ремарк ; пер. Д. Радієнко. – Харків : Фоліо, 2008. – 432 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 978-966-03-4121-0
1549934
  Ремарк Э.М. Три товарища / Э.М. Ремарк. – Минск : Вышэйшая школа, 1980. – 411с.
1549935
  Ремарк Э.М. Три товарища : роман / Э.М. Ремарк. – Ташкент : Мехнат, 1990. – 368 с. – ISBN 582440738X
1549936
  Ремарк Э.М. Три товарища / Э.М. Ремарк. – Тула, 1990. – 333 с.
1549937
  Ремарк Эрих Мария Три товарища : Роман / Ремарк Эрих Мария; Пер. с нем. – Москва, Харьков : АСТ, Фолио, 1998. – 496с. – ISBN 5-237-01483-6
1549938
  Ремарк Э.М. Три товарища = Drei kameraden / Пер. И.Шрайбера, Т.Яковенко; Эрих Мария Ремарк. – Москва : Вагриус, 2002. – 448с. – ISBN 5-264-00583-4
1549939
  Муратханов Вадим Три товарища : триптих // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 9 (1013). – С. 43-55. – ISSN 0130-7673
1549940
  Ремарк Э.М. Три товарища. Жизнь взаймы / Э.М. Ремарк. – Барнаул, 1988. – 592 с.
1549941
  Ремарк Э.М. Три товарища. Черный обелиск / Э.М. Ремарк. – Ленинград : Лениздат, 1981. – 768 с.
1549942
  Олеша Ю.К. Три товстуни / Ю.К. Олеша. – К., 1983. – 166с.
1549943
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – Книга без тит. л. – 189 с.
1549944
   Три толстяка, 1935. – 32с.
1549945
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – Москва, 1979. – 156с.
1549946
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – Ленинград, 1986. – 154с.
1549947
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – 2-е изд., стер. – Одесса, 1987. – 165с.
1549948
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – Москва, 1988. – 176с.
1549949
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – Баку, 1988. – 139с.
1549950
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – Москва, 1989. – 160с.
1549951
  Олеша Ю.К. Три толстяка / Ю.К. Олеша. – Нижний Новгород, 1991. – 189с.
1549952
  Комия М. Три толстяка в романе "Зависть": система персонажей в романах Ю. Олеши // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 140-147. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В настоящей статье анализируется роман "Зависть" Ю.К. Олеши в кон- тексте сказки-романа "Три Толстяка". Особое внимание уделяется сходству системы образов обоих романов, а также преломлению различных обстоятельств лит. жизни 1920-х гг. в романе ...
1549953
  Стрельбицький М.П. Три тополі : поезії / М.П. Стрельбицький. – Одеса : Маяк, 1981. – 64 с.
1549954
  Нанкевич А Три тополі на вітрі / А Нанкевич. – К., 1985. – 183с.
1549955
  Борщаговский А.М. Три тополя : роман и рассказы / А.М. Борщаговский ; [ил. Е.А. Борщаговская, В.У. Интойо]. – Москва : Советский писатель, 1974. – 575 с. : ил.
1549956
  Борщаговский А.М. Три тополя : рассказы, повесть / Александр Борщаговский ; [послесл. Ю. Болдырева ; худож. Е. Борщаговская, В. Интойо]. – Москва : Известия, 1986. – 539, [2] с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
1549957
  Іванович В.І. Три торби сміху людям на втіху : гумор, сатира / В.І. Іванович. – Київ : Дніпро, 1967. – 174 с.
1549958
  Боков В.Ф. Три травы / В.Ф. Боков ; [ил. Д.С. Мухин]. – Минск : Советский писатель, 1975. – 302 с. : ил. – (Новая книга стихов)
1549959
  Знаков В.В. Три традиции психологических исследований - три типа понимания // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 4. – С.24-32. – ISSN 0042-8841
1549960
  Цицерон Марк Туллий Три трактата об ораторском искусстве / Цицерон Марк Туллий; Под ред. М.Л. Гаспарова. – Москва : Наука, 1972. – 471с.
1549961
  Вейн А.М. Три трети жизни / А.М. Вейн. – Москва : Знание, 1979. – 143с.
1549962
  Вейн А.М. Три трети жизни / А.М. Вейн. – 2-е изд., доп. – Москва : Знание, 1991. – 236с.
1549963
  Руттен М.Я. Три триады и шесть невидимок / М.Я. Руттен. – Москва : Просвещение, 1976. – 142 с.
1549964
   Три трудных шага. – М., 1977. – 80с.
1549965
  Никитин Дмитрий Три тысячи меж нами долгих ли : Лабиринты истории // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 52-59 : Фото


  Сеул
1549966
   Три тысячи советов. – Краснодар, 1990. – 415с.
1549967
  Степаненко В.И. Три удара Пеле / В.И. Степаненко. – М., 1971. – 159с.
1549968
  Пурэв Ж. Три узла / Ж. Пурэв. – Москва : Художественная литература, 1978. – 416 с.
1549969
  Шведов И. Три украинских портрета. Мазепа, Вертинский, Кондратюк : Репертуар Киевского государственного тетра исторического портрета / Игорь Шведов; Упор.: Л.С.Томашевська. – Киев, 2002. – 228 с.
1549970
  Шейхзаде М. Три улыбки : стихи / М. Шейхзаде. – Ташкент : Гослитиздат Уз ССР, 1961. – 103 с.
1549971
  Широкий В.А. Три улыбки в дождливое утро / В.А. Широкий. – Кишинев, 1968. – 331с.
1549972
  Андрущенко В. Три університети Михайла Драгоманова // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 269-275. – ISSN 0869-3595
1549973
  Андрущенко В.П. Три університети Михайла Драгоманова // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів пед. університетів Європи ; редкол.: В.П. Андрущенко, А. Гайжутіс, Й. Гінек [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 1/2. – C. 187-193
1549974
  Наєнко М.К. Три уроки шістдесятництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-8. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Ідеться про художні відкриття письменників-шістдесятників, про їхнє соціальне й естетичне обличчя, про зв"язки з традиціями класики і новаторськими пошуками світової літератури.
1549975
  Кульчицький С. Три фази комунізму. Як радянські лідери планували настання "світлого майбутнього" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 1/2 (633/634), 11-16.01.2020. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561
1549976
   Три фарса об адвокате Пателене. – Москва, 1951. – 164с.
1549977
  Кирилюк О.С. Три фатальні історичні помилки України. Четвертої не буде = With Russia forever! There fatal historical erroneous decisions of Ukraine. There will be no fourth / Олександр Кирилюк ; НАН України, Центр гуманіт. освіти, Одеська філія, Каф. філології [та ін.]. – Київ : Знання, 2022. – 55, [1] с. – Рез. англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 54-55. – ISBN 978-617-14-0005-4
1549978
  Колодич О.Б. Три форми мови як спосіб мовленнєвої компенетності // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2004. – С. 20-27. – (Серія 12 : Психологія ; вип. 1 (25))
1549979
  Симонов П.В. Три фрази в реакциях организма на возрастающий стимул / П.В. Симонов. – Москва, 1962. – 244с.
1549980
   Три французские повести. – Москва, 1982. – 392с.
1549981
  Базунов Б.А. Три фута под килем / Базунов Б.А., Гантман В.Б. – Москва : Мысль, 1965. – 216 с., 8 л. ил. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
1549982
  Петруньок Н.. Три хвилі рецепції епістемологічного анархізму П. Феєрабенда від філософії науки до міждисциплінарності // Філософія: між природничими та гуманітарними науками : тези 11-ої міжнар. наук. конф. "Філософія: нове покоління", Київ, НаУКМА, 24-25 берез. 2016 р. / Філософія: між природничими та гуманітарними науками, міжнар. наук. конф. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 44-47
1549983
  Завальнюк Л.А. Три холостяка / Л.А. Завальнюк. – Москва, 1970. – 207с.
1549984
  Степовик Д. Три храми перед Лицем Господнім // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15-16 травня (№ 82/83). – С. 11


  Єрусалимський храм - Софія Константинопольська - Софія Київська: спільне й відмінне.
1549985
  Муратов П.Д. Три художника / П.Д. Муратов. – Новосибирск : Омская правда, 1969. – 103, [17] с.
1549986
  Агєєва Н.Є. Три художника, три пори життя у жанрі автопортрету // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 54-55. – ISSN 2518-7104
1549987
  Навроцька Зоя Три художники - три шляхи... // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644


  Волинські художники Луцька : Наталя Кумановська, Кость Борисюк, Петро Архипчук
1549988
  Наєнко М. Три художні Роксолани: стамбульська, львівсько-київська і Загребельна // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 21 грудня (№ 47/48). – С. 18-19
1549989
  Наєнко М. Три художніх Роксолани: стамбульська, львівсько-київська і Загребельна // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 135-147. – ISBN 978-617-7993-01-7
1549990
  Наєнко М.К. Три художніх Роксолани: стамбульська, львівсько-київська і Загребельного // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 24. – С. 79-88. – ISSN 2313-1802
1549991
   Три царства - медное, серебряное и золотое. – Москва, 1987. – 18с.
1549992
   Три царства природы / Баньковский Л. – Пермь : Пермск. кн. из-во, 1988. – 446с.
1549993
  Павлов С.Ф. Три цвета / С.Ф. Павлов. – Ярославль, 1966. – 64с.
1549994
  Виноградов А.К. Три цвета времени / А.К. Виноградов. – Москва, 1945. – 512с.
1549995
  Виноградов А.К. Три цвета времени : Роман в четырех частях / А.К. Виноградов. – Москва : Художественная литература, 1956. – 639с.
1549996
  Виноградов А.К. Три цвета времени / А.К. Виноградов. – Москва, 1957. – 623с.
1549997
  Виноградов А.К. Три цвета времени / А.К. Виноградов. – Москва, 1958
1549998
  Виноградов А.К. Три цвета времени / А.К. Виноградов. – Куйбышев, 1967. – 623с.
1549999
  Виноградов А.К. Три цвета времени / А.К. Виноградов. – Москва, 1978. – 621с.
1550000
  Виноградов А.К. Три цвета времени / А.К. Виноградов. – Москва, 1979. – 621с.
<< На початок(–10)1541154215431544154515461547154815491550(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,