Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>
154001
  Гигаури Ц.В. "Аргонавтика" Валерия Флакка и сведения о древней Колхиде : Автореф... Канд.филол.наук: 10.644 / Гигаури Ц.В.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 26л.
154002
   "Ареал" Картографические материалы по истории флоры и растительности. – М.-Л., 1952. – 43с.
154003
  Чорногуз О.Ф. "Аристократ" із Вапнярки : роман / О.Ф. Чорногуз. – Київ, 1979. – 381 с.
154004
  Чорногуз О.Ф. "Аристократ" із Вапнярки : роман / О.Ф. Чорногуз. – Київ, 1983. – 407 с.
154005
  Чорногуз О.Ф. "Аристократ" із Вапнярки : роман / О.Ф. Чорногуз. – Київ : Дніпро, 1983. – 407 с.
154006
  Клековкін О. "Аристотелівський театр" : міф і реальність // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 52-56
154007
   "Арка свободи і процвітання" - розширення горизонтів зовнішньої політики Японії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 5-9. – ISSN 1608-0599


  Виступ міністра закордонних справ Таро Асо на семінарі Інституту міжнародних проблем Японії 30 листопада 2006 р.
154008
   "Арка" 1947 - 1948 : Журнал літератури, мистецтва і критики: Бібліографічний покажчик змісту. – Київ : КМ Академія, 2003. – 52с. – ISBN 966-518-252-8
154009
  Бауло А.В. "Арлекин" - остяцкий идол // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (39 ). – С. 111-118. – ISSN 1563-0102
154010
  Жантиев Д.Р. "Армия Махди" в Ираке: формирование и развитие // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 29-37. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
154011
  Соколинська О. "Армія захищає, наука просвіщає". У Харькові мітингували співробітники 12 організацій, що входять до НАН України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 30 березня (№ 55). – С. 2


  Вчені з Харківського радіоастрономічного Інституту НАН України б"ють на сполох щодо урізання фінансування витрат на науку на 31 відсоток від тієї суми, яка й так могла забезпечити лише мінімальні потреби дослідників.
154012
   [Аристотеліс Валаоритіс. – Афіни : б.в. – 303, [3] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 16])
154013
   [Аристотеліс Валаоритіс. – Афіни : Ікарос
Т.1 : Життя, листи та політичні статті / філолог. коментар Г. П. Саввідіса та Н. Лікургуса. – 1980. – 515 с. – Видання новогрецькою мовою
154014
  Ожешко Е. Аргонавти / Е. Ожешко. – Київ, 1966. – 239 с.
154015
  Владко В. Аргонавти всесвіту / В. Владко. – Харків ; Одеса, 1935. – 223 с.
154016
  Владко В.М. Аргонавти всесвіту / В.М. Владко. – Одеса, 1936. – 223 с.
154017
  Владко В.М. Аргонавти всесвіту / В.М. Владко. – Одеса, 1938. – 308 с.
154018
  Владко В.М. Аргонавти всесвіту / В.М. Владко. – Київ : Молодь, 1947. – 270 с.
154019
  Владко В.М. Аргонавти всесвіту / В.М. Владко. – Київ, 1952. – 503 с.
154020
  Владко В.М. Аргонавти всесвіту / В.М. Владко. – Київ, 1956. – 428 с.
154021
  Владко В.М. Аргонавти всесвіту / В.М. Владко. – Київ, 1961. – 741с.
154022
  Владко В.М. Аргонавти Всесвіту / В.М. Владко. – Київ, 1975. – 592 с.
154023
  Аполлоний Родосский Аргонавтика / Аполлоний Родосский. – Тбилиси, 1964. – 350с.
154024
  Синельников М.И. Аргонавтика / М.И. Синельников. – Тбилиси, 1980. – 301с.
154025
  Чистякова Н.А. Аргонавтика Аполлония Родосского. (Место Аполлония в литературной борьбе III в. до н.э. и образы главных героев его поэмы) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чистякова Н.А. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1950. – 12 с.
154026
   Аргонавты : литературно-художественные сборники / [Обл. по мотиву архаич. вазы работы худож. М.П. Денисова]. – Киев : Изд. И.И. Самйленко
Кн. 1. – 1914. – [4], 204 с.


  Авторы: Я. Барановский, В. Василенко, Г. Вышеславцев, Гарольд, П. Загоровский, Л. Бутовцев, Г. Владимирский, Ю. Зубовский, Е. Нарбут, Е. Смирнова и др.
154027
   Аргонавты : литературно-художественные сборники / [Обл. по мотиву архаич. вазы работы худож. М.П. Денисова]. – Киев : Изд. И.И. Самйленко
Кн. 2. – 1914. – 286 с.


  Авторы: А. Альвинг, Я. Барановский, Г. Березовский, В. Василенко, Г. Вышеславцев, Р. Брамс, А. Бутовцев, Ю. Жуковская, Ю. Зубовский, И. Райцис и др.
154028
  Ожешко Э. Аргонавты / Э. Ожешко. – Москва, 1959. – 247 с.
154029
  Владко В.Н. Аргонавты Вселенной / В.Н. Владко. – Москва, 1957. – 543 с.
154030
  Даркевич В.П. Аргонавты средневековья / В.П. Даркевич ; отв. ред. В.Т. Пашуто ; АН СССР ;. – Москва : Наука, 1976. – 200 с. : фотоилл., табл. – Библиогр.: с. 193-200. – (Серия "Из истории мировой литературы")
154031
  Абралов Махмуд Абралович Аргонодуговая сварка алюминиевых сплавов. / Абралов Махмуд Абралович, Абдурахманов; отв. ред. А.М. Болдырев; Ташк. политех. ин-т им. Абу Райхана Беруни. – Ташкент : Фан, 1989. – 231, [1] с.
154032
  Кравченко О.М. Аргоритм географічної прив"язки знімків супутника "Січ-2" / О.М. Кравченко, М.С. Лавренюк, Н.М. Куссуль // Наукові праці Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2013. – С. 71-75. – (Серія : "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка" ; № 2 (18)). – ISSN 1996-1588
154033
  Хорошко В.А. Аргоритм моделирования системы управления защитой объекта / В.А. Хорошко, Е.О. Тискина // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 215-222
154034
  Забулонов Ю.Л. Аргоритм оценки эффективности систем физической защиты экологически опасных объектов / Ю.Л. Забулонов, Ю.О. Медведев // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 68. – С. 54-60. – ISSN 2309-7655
154035
  Сингаївська Г.В. Арготизми як складова іспаномовного молодіжного жаргону / Г.В. Сингаївська, Д.І. Зволейко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 176-182


  У статті йдеться про особливості появи та функціонування іспаномовного молодіжного жаргону, особлива увага звертається на таку його складову як арготизми. В статье идет речь об особенностях возникновения и функционирования испаноязычного молодежного ...
154036
  Бондалетов В.Д. Арготизмы в словарях русского языка / В.Д. Бондалетов. – Рязань, 1987. – 86с.
154037
   Аргудан : Краткий очерк истории селения и ордена Ленина колхоза коммунистического труда имени В.И.Ленина. – Нальчик : Кабардино-Балкар. кн. изд-во, 1967. – 175 с. : илл.
154038
  Колотілова Н.А. Аргумент до авторитету в риториці та логіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто аргумент до авторитету в межах логічного і риторичного знання в історії та сучасності. Встановлено, що виділення логічного та прагматичного (риторичного) рівнів оцінки такого аргументу в сучасних концепціях веде до відмови від ...
154039
  Нагуманова Светлана Фарвазовна Аргумент знания в дискуссиях о природе сознания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 40-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
154040
  Комар О.В. Аргумент регресу до нескінченності у контексті визначення структури обґрунтування пропозиційних суджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 109-112. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  У статті встановлюється зв"язок між скептичними аргументами "трилеми Агріппи" і побудовою епістемічних теорій, які визначають структуру обґрунтування пропозиційних суджень. Умовою такої позиції визнається теза про незалежність структури обґрунтування ...
154041
  Комар О.В. Аргумент регресу до нескінченності у контексті визначення структури обґрунтування пропозиційних суджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 28-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті встановлюється зв"язок між скептичними аргументами "трилеми Агріппи" і побудовою епістемічних теорій, які визначають структуру обґрунтування пропозиційних суджень. Умовою такої позиції визнається теза про незалежність структури обґрунтування ...
154042
  Чорнобай О.Л. Аргументативна практика в юридичній діяльності: проблема й можливості її вирішення // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 15-19. – ISSN 2222-5374
154043
  Кондарина И.В. Аргументативная речь в деловом общении // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007. – N 1 : Тенденции развития современного русского языка. – С. 97-105. – (Filologia). – ISSN 1898-1577
154044
  Одарчук Н. Аргументативний потенціал прецедентних феноменів у політичному дискурсі / Н. Одарчук, Т. Мірончук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 111-115. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
154045
  Ковальчук Аргументативний потенціал текстів упаковки / Ковальчук, Ковальчук // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 187-192. – ISBN 966-581-231-9


  Серед рекламних текстів, що останнім часом все частіше стають об"єктом лінгвістичного та психолінгвістичного аналізу, окреме місце посідає текст упаковок.
154046
  Ковальчук І.В. Аргументативний потенціал текстів упаковки // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
154047
  Розмаріца І. Аргументативні прийоми в екологічній рекламі // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
154048
  Розмаріца І. Аргументативні прийоми в екологічній рекламі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 317-322. – ISBN 966-581-231-9
154049
  Булкіна А.В. Аргументативно-ритуальний діалогічний дискурс: мовленнєвий "пропозиція руки та серця" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 190-200


  Статтю присвячено розгляду характеристик мовленнєвого жанру "пропозиція руки та серця", що належить до діалогічного любовного дискурсу. Проаналізовано специфіку його ритуалізації, детально розглянуто формалізовані особливості цього жанру, побудовано ...
154050
  Кренев Ю.А. Аргументативные процедуры в преподавании философии // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 26-33. – ISSN 1811-0916
154051
  Евсеев А. Аргументационная техника Верховного Суда Великобритании // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 3 (106). – С. 55-68. – ISSN 1812-7126
154052
  Брутян Г.А. Аргументация / Г.А. Брутян. – Ереван, 1984. – 105с.
154053
  Брутян Г.А. Аргументация / Г.А. Брутян. – Ереван, 1984. – 105с.
154054
   Аргументация в публицистическим тексте: (жанрово-стилистический аспект) : Учеб. пособие по курсу "Журналистское мастерство". – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та, 1992. – 244с. – ISBN 5-7525-0288-8
154055
  Калачинский А.В. Аргументация публицистического текста / А.В. Калачинский. – Владивосток, 1989. – 119с.
154056
  Хоменко И.В. Аргументация у полемических произведениях острожских книжников с точки зрения прагма-диалектического подхода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 81-85. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматриваются аргументативные особенности полемических произведений острожских книжников с точки зрения прагмадиалектики. Обосновывается точка зрения, согласно которой философские взгляды острожских книжников предопределили их ...
154057
  Алексеев А.П. Аргументация. Познание.Общение / А.П. Алексеев. – Москва, 1991. – 149с.
154058
  Навроцький Володимир Аргументаційна семантика // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.92-101. – ISSN 0235-7941
154059
  Зернецький П.В. Аргументаційна структура британського політичного мовлення: аксіологічний аспект / П.В. Зернецький, Г.Л. Рябоконь // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
154060
  Павловська Н. Аргументаційна топіка української публіцистики кінця XVI - початку XVII ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 6 (90) листопад - грудень. – С. 44-47
154061
  Люшинська О.Х. Аргументаційний аналіз відеореклами / О.Х. Люшинська, О.В. Митяєва // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 132-134. – ISBN 966-581-295-5
154062
  Охріменко В.І. Аргументаційні прийоми в рекламі як засіб створення ексклюзивності об"єкта рекламування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 265-274. – ISBN 966-581-231-9
154063
  Охріменко В.І. Аргументаційні прийоми в рекламі як засіб створення ексклюзивності об"єкта рекламування // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
154064
  Скуратовська Т.А. Аргументація в американському судовому дискурсі ( на матеріалі справ за участю суду присяжних) : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Скуратовська Т.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 17 с.
154065
  Скуратовська Тетяна Анатоліївна Аргументація в американському судовому дискурсі (на матеріалі справ за участю суду присяжних) : Дис.канд.філолог.наук:10.02.04 / Скуратовська Тетяна Анатоліївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 196л. – Бібліогр.:л.194-196
154066
  Скуленко М. Аргументація в журналістиці // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – №10. – С. 28-32.
154067
  Кондратюк В.В. Аргументація в нормативних контекстах: проблеми риторичної концепції аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується риторична концепція аналізу юридичної аргументації, її специфіка та історичні передумови виникнення. Звертається увага на те, що вона бере свій початок від арістотелівського вчення про діалектичний силогізм. В статье ...
154068
  Соломеннік А.Д. Аргументація в політичному дискурсі Президента Франції Ніколя Саркозі (на матеріалі його телеінтерв"ю) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 260-264. – Бібліогр.: Літ.: С. 264; 10 поз.
154069
  Охріменко В.І. Аргументація в рекламному дискурсі : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / КНУТШ; В.І. Охріменко. – Київ : Київський університет, 2004. – 125с. – Шифр дубл.46Охрі( доп. ст.). – ISBN 966-594-447-9
154070
  Скуратовська Т.А. Аргументація в юридичному дискурсі: тактики та прийоми // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 205-210. – ISBN 966-581-295-5
154071
  Петруньок Н.І. Аргументація Пола К. Феєрабенда у дискусіях навколо проблеми неспівмірності // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 72-77. – ISSN 1996-5931
154072
  Хоменко І.В. Аргументація у контексті сучасного логічного знання // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 246-259. – ISBN 978-966-439-447-2
154073
  Пожидаєва О.А. Аргументація у сучасній іспанськомовній Інтернет - і прес-рекламі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 83-88. – Бібліогр.: Літ.: с. 88; 10 п. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
154074
  Петруньок Н.І. Аргументація як маніпуляція: анархо-дадаїзм Пола К. Феєрабенда // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 82-87. – ISSN 1996-5931
154075
  Гніздечко О.М. Аргументація як основний засіб обгрунтування наукового повідомлення : на матеріалі англомовних лінгвістичних статей // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 237-243. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
154076
  Політюк А.П. Аргументація як предмет неформальних досліджень (неформальна логіка та риторична аргументація) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Політюк Анастасія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
154077
  Політюк А.П. Аргументація як предмет неформальних досліджень: неформальна логіка та риторична аргументація : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Політюк Анастасія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 220 л. – Бібліогр.: л. 204-220
154078
  Галішевський В. Аргументи "незгодного" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20/21 липня (№ 125/126)


  Українсько-російські відносини в творчості Михайла Брайчевського.
154079
  Шевкун Е.В. Аргументи ad-hominem в когнітивних структурах дискурсу бюрократії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 100-103. – ISBN 966-581-476-1
154080
  Шевкун Е.В. Аргументи ad-hominem в когнітивних структурах дискурсу бюрократії // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 244-247. – ISBN 966-581-550-4
154081
  Панченко В. Аргументи стороннього свідка (Олександр Білецький як літературний критик 20-х років 20 століття) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 8. – С.45-48 : Фото
154082
   Аргументированно, наступательно, эффективно. – Москва, 1988. – 237с.
154083
  Павлик В.І. Аргументована оцінка жанрової форми "глоса" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 429-432. – Бібліогр.: Літ.: с. 432; 7 п. – ISSN 1729-360Х


  Газетно-публіцистичний жанр "глоса" - це жартівливе або іронічне, емоційне аргументування суспільно-релевантних проблем і висловлення гострої, дотепної кінцевої думки з приводу них.
154084
   Аргументы. – Москва
за 1983 год. – 1983
154085
  Винокуров Е.М. Аргументы / Е.М. Винокуров. – Москва, 1984. – 271с.
154086
  Андрюшин С. Аргументы в пользу управления обменным курсом рубля // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 12. – С. 51-68 : табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0042-8736
154087
   Аргументы и факты в Украине : общественно-информационная газета. – Киев. – ISSN 2075-7050
6 - 12 августа (№ 32). – 2014. – 24 с.
154088
   Аргументы и факты. Украина. – Київ, 2000
154089
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 4. – 2000
154090
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 1. – 2001
154091
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 2. – 2001
154092
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 3. – 2001
154093
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 4. – 2001
154094
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 5. – 2001
154095
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 6. – 2001
154096
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 7. – 2001
154097
   Аргументы против религии. – Москва, 1973. – 173 с.
154098
  Бабченко А. Аргун : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 9. – С.61-85. – ISSN 0130-7673
154099
  Балябина В.Г. Аргунеи / В.Г. Балябина. – Иркутск, 1988. – 124с.
154100
  Якубовский А.П. Аргус-12 / А.П. Якубовский. – Новосибирск, 1972. – 191с.
154101
  Захаркина А.Е. Ардатов / А.Е. Захаркина. – Саранск, 1966. – 151с.
154102
  Конта Р.М. Ардашев Павло Миколайович / Р.М. Конта, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 151. – ISBN 96966-8060-04-0
154103
  Клименко І.В. Ардашев Павло Миколайович (1865-1922) - історик // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 22-24. – ISBN 966-02-2569-5
154104
  Алавердян С.А. Ардвинский диалект : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Алавердян С.А.; Ин-т языка. АН Арм. ССР. – Ереван, 1970. – 19л.
154105
  Славин Л.И. Арденнские страсти / Л.И. Славин. – Москва, 1977. – 240с.
154106
  Славин Л.И. Арденнские страсти : Роман, портреты, записки / Л.И. Славин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 557с.
154107
  Зангиев Х.М. Ардонская семинария / Х.М. Зангиев. – Орджоникидзе, 1965. – 80с.
154108
  Дика Л. Ареал поширення ойконімів на -івці, -инці на території Східного Поділля протягом XIV-XX ст. // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 94-100. – ISBN 978-966-2763-81-2
154109
  Соколов В. Ареал человечества: взгляд гуманитария-методолога : [рецензия] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 113-123. – Бібліогр.: с. 120-122. – ISSN 0131-2227
154110
  Пеліна Г. Ареали поширення колядок базової структури 5+5+3 в історичних межах Мараморощини // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 76-80. – (Слов"янська мелогеографія ; кн. 4)
154111
   Ареална лингвистика : теории и методи : материjали од научната конференциjа по повод петгодишнината од смртта на Божидар Видоески. – Скопje : МАНУ, 2005. – 385 с. : портр. – ISBN 9989-101-53-1
154112
  Кристя К.А. Ареалы андалузской и романской терминологической лексики (лингвогеографический этюд) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Кристя К. А.; МВССО УССР, Одесск. гов. ун-т им. И. Мечникова. – Одесса, 1981. – 209л. – Бібліогр.:л.189-209
154113
  Кристя К.А. Ареалы андалузской и романской терминологической лексики. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Кристя К.А.; КГУ. – К., 1983. – 20л.
154114
   Ареалы деревьев и кустарников СССР. – Ленинград
1. – 1977. – 164 с.
154115
   Ареалы деревьев и кустарников СССР. – Ленинград
2. – 1980. – 142 с.
154116
   Ареалы деревьев и кустарников СССР. – Ленинград
3. – 1986. – 179с.
154117
  Плотникова Л.С. Ареалы интродуцированных древесных растений флоры СССР. / Л.С. Плотникова. – М., 1983. – 256с.
154118
   Ареалы лекарственных и родственных им растений СССР. – Л, 1983. – 208с.
154119
   Ареалы лекарственных и родственных им растений СССР : Атлас. – Изд. 2-е, испрп. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1990. – 224с.
154120
   Ареалы насекомых европейской части СССР. – Л, 1984. – 60с.
154121
   Ареалы насекомых Европейской части СССР. – Л, 1982. – 56с.
154122
   Ареалы насекомых Европейской части СССР. Вып.1. – Ленинград, 1978. – 22с.
154123
   Ареалы насекомых Европейской части СССР. Вып.2. – Ленинград, 1980. – 57с.
154124
   Ареалы насекомых Европейской части СССР. Вып.3.. – Ленинград, 1981. – 58с.
154125
   Ареалы растений флоры СССР. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1965. – 191 с.
154126
   Ареалы растений флоры СССР. – Ленинград : Ленинградский университет
Вып. 2. – 1969. – 248с.
154127
   Ареалы растений флоры СССР Вып. 3. – Л, 1976. – 175с.
154128
  Смирницкая С.В. Ареальная специфика рейнско-мозельского региона / С.В. Смирницкая. – Ленинград, 1988. – 189с.
154129
  Гриценко П.Ю. Ареальне варіювання лексики / П.Ю. Гриценко. – К, 1990. – 268с.
154130
  Пономар Л. Ареальне дослідження народного одягу Полісся // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 3 (337) травень - червень. – С. 50-56. – ISSN 0130-6936
154131
  Непокупный П А. Ареальные аспекты балто-славянских языков отношений. / П А. Непокупный. – К., 1964. – 168с.
154132
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии. – Л, 1975. – 113с.
154133
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии. – Л, 1977. – 263с.
154134
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии. – Л, 1978. – 120с.
154135
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии. – Л, 1983. – 250с.
154136
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии. – Уфа, 1985. – 202с.
154137
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии (тезисы докладов и сообщений). – Л, 1971. – 136с.
154138
  Ермушкин Г.И. Ареальные исследования по восточным финно-угорским языкам / Г.И. Ермушкин. – М., 1984. – 141с.
154139
  Халын Н.В. Ареальный аспект исследования шотландской фразеологии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Халын Н.В. ; Моск. гос. пед.ин-т иностр. яз. – Москва, 1985. – 24 с.
154140
  Кондырев Л.Н. Арена / Л.Н. Кондырев. – Москва, 1953. – 38с.
154141
  Кондырев Л.Н. Арена / Л.Н. Кондырев. – М, 1953. – 38с.
154142
  Ткач Д.В. Арена : Роман / Д.В. Ткач. – Київ : Молодь, 1960. – 244 с.
154143
  Ткач Д.В. Арена : Роман, повість, оповідання / Д.В. Ткач. – Київ : Молодь, 1962. – 154 с.
154144
  Ткач Д.В. Арена : Роман / Д.В. Ткач; Авториз. пер. с укр. Н. Николенко. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 285 с.
154145
  Ткач Д.В. Арена : Роман / Д.В. Ткач. – Київ : Дніпро, 1965. – 240 с.
154146
  Дурова Н.Ю. Арена / Н.Ю. Дурова. – М., 1965. – 238с.
154147
  Струк А.Д. Арена / А.Д. Струк. – Киев, 1968. – 63 с.
154148
  Дурова Н.Ю. Арена / Н.Ю. Дурова. – Казань, 1969. – 295с.
154149
  Козловский Я.А. Арена / Я.А. Козловский. – Москва, 1972. – 96с.
154150
  Муразов М.М. Арена / М.М. Муразов. – Москва, 1978. – 111 с.
154151
  Озерова И.Н. Арена / И.Н. Озерова. – М., 1985. – 95с.
154152
  Фридберг И. Арена / И. Фридберг. – Вильнюс, 1985. – 327с.
154153
  Войтенко В. Арена : поезії / Володимир Войтенко. – Киев : Феникс, 2010. – 106 с.
154154
  Абидов Т.Х. Арена Акрама Юсупова. : творческий портрет / Т.Х. Абидов. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1976. – 83с.
154155
   Арена биологической революции : сборник. – Москва : Знание, 1986. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология)
154156
  Косухин Н.Д. Арена борьбы идей - Африка / Н.Д. Косухин. – Москва, 1985. – 208с.
154157
  Святишенко Б.І. Арена гострої боротьби. / Б.І. Святишенко. – К., 1981. – 48с.
154158
  Кузнецов Е.М. Арена и люди советского цирка / Е.М. Кузнецов. – Л.-М., 1947. – 228с.
154159
  Валье-Инклан дель Арена иберийского цирка. / Валье-Инклан дель. – Москва
1. – 1936. – 323с.
154160
  Кривенко Н.В. Арена, как солнечный диск. Заметки о сов. цирке / Н.В. Кривенко. – Москва, 1970. – 56с.
154161
  Кривенко Н.В. Арена, как солнечный диск. Заметки о сов. цирке / Н.В. Кривенко. – 2-е изд. – Москва, 1972. – 56с.
154162
  Премчанд Арена. / Премчанд. – Л., 1967. – 624с.
154163
   Арена: Политический детектив Вып. 3. – М, 1989. – 440с.
154164
   Арена: Политический детектив Вып.4. – М, 1990. – 509с.
154165
   Арена: Политический детектив Выпуск 5. – М, 1991. – 448с.
154166
   Арена: Политический роман Вып. 2. – М, 1988. – 490с.
154167
   Аренда - архимедов рычаг. – М, 1988. – 157с.
154168
   Аренда - третья модель хозрасчета. – Кемерово, 1990. – 197с.
154169
  Клейман Б.Е. Аренда в промышленности: формы, методы, перспективы / Б.Е. Клейман, Г.К. Копейкин. – Ленинград, 1990. – 143с.
154170
  Ковалев Е.Ф. Аренда и арендные отношения в Китае / Е.Ф. Ковалев. – Москва, 1947. – 110с.
154171
   Аренда и арендные отношения в СССР. – М, 1990. – 239с.
154172
   Аренда и арендные отношения на предприятиях АПК. – М, 1989. – 77с.
154173
  Часова О.В. Аренда и арендный подряд на промышленных предприятиях / О.В. Часова. – М., 1991. – 142с.
154174
   Аренда и кооперация - новые формы хозяйствования. – М, 1989. – 62с.
154175
  Ивашина Анна Николаевна Аренда как экономическая форма реализации собственности : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Ивашина Анна Николаевна; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1993. – 154л. – Бібліогр.:л.142-154
154176
   Аренда предприятий. – М, 1990. – 155с.
154177
  Рутгайзер В.М. Аренда предприятия / В.М. Рутгайзер. – Москва : Знание, 1989. – 64 с.
154178
   Аренда техники непосредственно от производителя // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 54-58 : фото
154179
  Галин Б. Аренда торговых (нежилых) помещений / Б. Галин. – М., 1930. – 103с.
154180
  Комаров В.Ф. Аренда. Лизинг. Фирменный сервис / В.Ф. Комаров, Е.В. Колуга, А.Т. Юсупаова. – Новосибирск : Наука, 1991. – 129с.
154181
   Аренда: сущность и практика : Учебное пособие для экономического всеобуча трудящихся. – Москва : Профиздат, 1989. – 207с.
154182
   Арендарюк Олена Нестерівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 5-6
154183
  Погожев В.П. Арендное землепользование / В.П. Погожев. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 96 с.
154184
  Кибак Г.А. Арендное право : Учебное пособие для студентов юридического факультета / Г.А.Кибак; Молд. гос.унив., юрид. фак. – Кишинев, 2001. – 80с. – ISBN 9975-70-037-5
154185
  Бажаев В. Арендное хозяйство / В. Бажаев. – [4] с. – Отд.отт.
154186
  Краснощеков Н.В. Арендные коллективы интенсивного труда: (На прим. хоз-в Сибири) / Н.В. Краснощеков. – Москва, 1989. – 47с.
154187
  Еременко Г.А. Арендные отношения в научных организациях / Г.А. Еременко. – М., 1991. – 97с.
154188
  Шевченко И.В. Арендные отношения в рыночной экономике / И.В. Шевченко. – СПб, 1992. – 124с.
154189
  Тушканов М.П. и др. Арендные отношения в сельском хозяйстве / М.П. и др. Тушканов. – М., 1989. – 62с.
154190
  Тройно Ф.П. Арендные отношения у горцев Северного Кавказа / Ф.П. Тройно. – Ростов -на-Дону, 1984. – 92с.
154191
   Арендный и коллективный подряд на машиностроительном предприятии. – Киев, 1991. – 168с.
154192
   Арендный подряд - кратчайший путь к продовольственному достатку. – М, 1988. – 48с.
154193
  Кизилова В.В. Арендный подряд / В.В. Кизилова. – Киев : Тэхника, 1990. – 111с.
154194
   Арендный подряд в промышленности. – М, 1990. – 77с.
154195
   Арендный подряд в строительстве. – М, 1989. – 229с.
154196
   Арендный подряд на промышленном предприятии. – Свердловск, 1989. – 29с.
154197
  Лапуста М.Г. Арендный подряд: Справ. пособие. / М.Г. Лапуста, В.А. Масленников. – М., 1991. – 236с.
154198
   Арендт (Arendt) Ганна // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 677-678. – ISBN 966-316-069-1
154199
  Коптюг В.А. Аренониевые ионы / В.А. Коптюг. – Новосибирск, 1983. – 271с.
154200
  Москаленко Анна Ивановна Аренсульфониламидирование a.W-диарилполиметиленов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Москаленко Анна Ивановна; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1984. – 16л.
154201
  Бойко С.А. Аренсульфониламидирование арилметанов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бойко С. А.; Днепр. хим. техн. ин-т. – Днепропетровск, 1975. – 30л.
154202
  Гуцалюк В.Г. Аренфенолальдегидные олигомеры / В.Г. Гуцалюк. – Алма-Ата, 1986. – 229с.
154203
  Барвинский В.В. Арены спорта вчера, сегодня, завтра / В.В. Барвинский, С.Н. Вилинский. – М., 1982. – 64с.
154204
  Воронцов П.А. Ареологические исследования пограничного слоя атмосферы / П.А. Воронцов. – Ленинград, 1960. – 452с.
154205
  Мильтон Джон Ареопагитика : Речь о свободе печати, обращенная к английскому парламенту. (1644 г.) / Мильтон ; [С предисл. прив.-доц. Казан. ун-та Мих. Мих. Хвостова]. – Казань : Тип. Д.М. Гран, 1905. – [2], IV, 3-45 с. – Пер. также под загл.: Ареопагитика, О свободе печати, О свободе слова
154206
  Мільтон Д. Ареопагітика // Невичерпність демократії : Видатні діячи минулого і сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини / Упор. О.І. Терех та ін. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 22-30.
154207
   Арест и ссылка В. Комаровича / публ., вступ. ст. и примеч. Ольги Богдановой // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 6. – С. 342-352. – ISSN 0042-8795
154208
  Брехова Н.А. Арест морских судов в современном международном и национальном праве // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 1. – С.100-108
154209
  Антоненко Л. Арест морского судна: проблемы законодательного регулирования и пути разрешения // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.12-15
154210
  Антонович М. Арест Н. Г. Чернышевского // 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад) / В.Я. Богучарский. – [Санкт-Петербург], 1906. – С. 90-94
154211
  Зильберштейн И.С. Арест припогандиста / И.С. Зильберштейн. – М, 1951. – 44с.
154212
   Арестант пятой камеры : [О А.В. Колчаке]. – Москва : Политиздат, 1990. – 478,[1] с., [8] л. ил. – В изд. также: Допрос в Иркутске / Ю. Кларов. – ISBN 5-250-01405-4
154213
  Сульянов А.К. Арестовать в Кремле: О жизни и смерти маршала Берия / А.К. Сульянов. – Минск, 1991. – 366с.
154214
  Гаэмпанах Г.Г. Ареф Казвини - гражданский поэт Ирана / Г.Г. Гаэмпанах. – М., 1971. – 140с.
154215
   Арешт графів Булгарі. (Документи Державного архіву Одеської області) / Підготували до друку Григорій Казьмирчук, Юрій Латиш // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали / В. Балахніна, П. Бєлоглазов, Л. Бондаренко, О. Васильева, С. [та ін.] Гвоздков. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – Т. 7. – С. 15-39. – (Декабристські читання). – ISBN 978-966-2531-18-3
154216
  Чабан Арешт майна боржника / Чабан, с. // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.28-30


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
154217
  Мирошниченко Н. Арешт майна нерезидента при виконанні рішень іноземних судів та арбітражів в Україні / Н. Мирошниченко, О. Пташенчук // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 16). – С. 18-19
154218
  Комарницька О. Арешт на тимчасово вилучене майно під час досудового розслідування через повноваження прокурора / О. Комарницька, І. Дем"янчук // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 65-77
154219
  Верба І. Арешт Олександра Оглоблина // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 2. – С. 51-55
154220
  Іщук О. Арешт Осипа Дякова 1940 р. у світлі документів Державного архіву Служби Безпеки України / О. Іщук, Н. Ніколаєва // Український визвольний рух : Науковий збірник / Ін-т укр-ва ім. І.Крип"якевича НАНУ; Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2006. – № 6. – С. 30-76. – ISBN 966-8461-23-1
154221
  Брильов О.А. Арешт суден по забезпеченню морських вимог за законодавством України / О.А. Брильов. – Миколаїв : Атол, 2002. – 242с. – ISBN 966-7726-54-1
154222
  Овдієнко А. Арешт у виконавчому провадженні // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 16). – С. 13, 16-17
154223
  Новицький М. Арешт Шевченка в 1859 р. // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2015. – Вип. 8. – С. 3-19. – ISBN 978-966-920-044-0
154224
  Коновалова А.Ю. Арешт як вид покарання неповнолітніх осіб // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 227-234
154225
  Журавльов О. Арешти, обшуки, суди... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4 лютого (№ 17). – С. 5


  Переслідуваннями кримських татар окупаційна влада прагне вигнати їх із Криму.
154226
  Грязнов М.П. Аржан: Царский курган раннескифского времени / М. П. Грязнов ; АН СССР, Ин-т археологии. – Ленинград : Наука Ленингр. отд-ние, 1980. – 62 с.
154227
  Петров С. Аржентина / С. Петров. – София : Наука и изкуство, 1961. – 191с. : Ил. – Библиогр.: с. 190. – (Библиотека при българското географско дружество)
154228
   Арзамас и арзамасские протоколы.. – Л, 1933. – 302с.
154229
   Арзамас.Путеводитель. – 2-е изд. испр. и доп. – Горький : Волго-Вятское книжное изд-во, 1978. – 112с.
154230
   Арзамас: "сей прекраснейший город..." : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 78-81 : Фото
154231
  Корнилов П.Е. Арзамаска школа живописи первой половины XIX века / П.Е. Корнилов. – М.-Л., 1947. – 215с.
154232
  Еремеев П.В. Арзамасская муза / П.В. Еремеев. – Горький, 1987. – 319с.
154233
  Еремеев П.В. Арзамасские мастера / П.В. Еремеев. – Нижний Новгород, 1992. – 254с.
154234
  Прищепа В.И. Ари Штернфельд - пионер коспонавтики. 1905-1980 / В.И. Прищепа, Г.П. Дронова. – М., 1987. – 192с.
154235
  Губарев В.С. Ариабата / В.С. Губарев. – М, 1975. – 103с.
154236
  Володарский А.И. Ариабхата / А.И. Володарский. – Москва, 1977. – 112с.
154237
   Ариадна Ардент: Скульптура. Графика. – М, 1991. – 16с.
154238
  Котелина Н.С. Ариадна Ариадна Николаевна / Н.С. Котелина. – Сыктывкар, 1993. – 23с.
154239
   Ариадна Шенгелая.. – М., 1965. – 8с.
154240
   Ариадна Шенгелая.. – М., 1979. – 42с.
154241
  Коновалов В.В. Ариаднина нить / В.В. Коновалов. – Вильнюс, 1988. – 428с.
154242
  Хлиманов В.И. Ариднина нить / В.И. Хлиманов. – Минск, 1972. – 102с.
154243
  Агаханянц О.Е. Аридные горы СССР : природа и географические модели флоропенеза / О.Е. Агаханянц. – Москва : Мысль, 1981. – 270с.
154244
   Аридные почвы, их генезис, геохимия, использование. – Москва : Наука, 1977. – 267с.
154245
  Хасанов А.С. Аридный гидрогеолого-мелиоративный процесс на примере бассейна Сырдарьи / А.С. Хасанов, Л.З. Шерфединов; М-во геол. УзССР; Произв. об-ние "Узбекгидрогеология"; Ин-т гидрогеол. и инж. геол. – Ташкент : Фан, 1987. – 151с. : Ил. – Библиогр.: с.140-151
154246
  Оксенич И.Г. Аридный климат Туркменистана и воздействие его на человека / И.Г. Оксенич. – Ашхабад, 1981. – 163с.
154247
  Дмитренко Е.М. Ариевые сомы Аравского моря. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.10 / Дмитренко Е.М.; Ан УССР. – Севастополь, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
154248
  Чайлд Г. Арийцы. Основатели европейской цивилизации = The aryans / Гордон Чайлд ; [пер. с англ. И.А. Емеца]. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 269, [3] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – (Загадки древних цивилизаций). – ISBN 5-9524-2408-2
154249
  Мохомон Камара Майга Сарата Арил (аралкил) пиридины и 2-азофлуорены в синтезах пиридинийилидов и индолизинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мохомон Камара Майга Сарата; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра орган. химии. – И., 1975. – 18л.
154250
  Степонавичюс Ю.Ю. Арилвинилкетоны. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Степонавичюс Ю.Ю.; Вильнюс гос.ун-т. – Вильнюс, 1971. – 20л.
154251
  Седова Л.Н. Арилдифтореметиловые эфиры, арилдифторметилсульфиды, сульфоксидыит сулфоны. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Седова Л.Н.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1970. – 24л.
154252
  Маннафов Т.Г. Арилселенилгалогениды в реакциях присоединения и перегруппировке Арбузова : Автореф... канд. хим.наук: / Маннафов Т.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1967. – 17л.
154253
  Калинина Нина Николаевна Арилсульфенилгалогениды как реагенты в функциональном органическом анализе : Автореф... канд. хим.наук: 003 / Калинина Нина Николаевна; МГУ. Химич. фак-т. Кафедра органической химии. – М., 1972. – 17л.
154254
  Волощук В.Г. Арилтрифторметилселениды, арилтрифторметилселеноксиды, прилтрифторметилселеноны : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Волощук В.Г. ; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1968. – 20 с.
154255
  Жеромский Стефан Ариман мстит / Жеромский Стефан. – Москва. – 32с. – Беспл. прилож. к журнналу "За 7 дней" № 116
154256
  Кокышев Л.В. Арина : роман / Л.В. Кокышев. – Новосибирск, 1968. – 327 с.
154257
  Андреев В.С. Арина : роман, повести / В.С. Андреев. – Москва, 1982. – 400 с.
154258
  Кокышев Л.В. Арина : роман / Л.В. Кокышев; пер. с алт. А.Китайника. – Москва : Советская Россия, 1985. – 224 с.
154259
  Ким А.А. Арина : роман-сказка для чтения вслух... / Анатолий Ким. – Москва : Октопус, 2006. – 224с. : илл. – ISBN 5-94887-027-8
154260
  Филин М.Д. Арина Родионовна / Михаил Филин. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 224с., [ 16л. илл. ]. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1310 (1110)). – ISBN 978-5-235-03110-4
154261
  Гроссман В.А. Арион / В.А. Гроссман. – М., 1966. – 474с.
154262
   Аристарх Васильевич Лентулов. – М, 1968. – 52с.
154263
   Аристарх Лентулов, 1882 - 1943. – Москва, 1987. – 115с.
154264
   Аристарх Лентулов: путь художника. Художник и время.. – М., 1990. – 272с.
154265
  Апчинская В Н. Аристид Майоль / В Н. Апчинская, . – Москва, 1981. – 64с.
154266
  Петрочук О.К. Аристид Майоль, 1861-1944 / О.К. Петрочук. – М., 1977. – 151с.
154267
  Нарежный В.Т. Аристион, или Перевоспитание : Справедливая повесть / Сочинение Василия Нарежного. – Санкт-Петербург : В типографии В. Плавильщикова
Ч. 1, 2. – 1822. – [8], 155, [4], 186 с. – Каждая часть имеет собственную паг.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, шкіра Нарежный,
154268
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
154269
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
154270
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
154271
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004
154272
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004
154273
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004
154274
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 7. – 2004
154275
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005
154276
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005
154277
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
154278
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 4/5. – 2005
154279
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 6/7. – 2005
154280
  Чорногуз О.Ф. Аристократ из Вапнярки : сатирический роман / Олег Чорногуз ; авт. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Советский писатель, 1985. – 400 с.
154281
  Моисеева Надежда Аристократ из рабов : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 164-172 : Фото
154282
  Чорногуз О.Ф. Аристократ із Вапнярки : Сатиричний роман / О.Ф. Чорногуз. – Київ : ВУС, 1996. – 398с. – ISBN 5770797886
154283
  Ворс С. Аристократ у Матриці // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 5 (170). – С. 10-13. – ISSN 1996-1561


  Українофобія як діагноз: невроз одного окремо взятого політика, бізнесмена й колекціонера. Дмитро Табачник
154284
  Голобородько Я. Аристократ філологічної думки: 150 років від дня народження Дмитра Овсянико-Куликовського // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2003. – № 1. – С.47-54. – ISSN 0372-6436
154285
  Нестеренко Петро Аристократ чорного штриха // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 142-147. – ISSN 0869-3595
154286
  Нестеренко Петро Аристократ чорного штриха // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48. – ISSN 0868-9644
154287
   Аристократам лиж. Санкт-Мориц (Швейцарія) : катання з ухилом. Топ-10 гірськолижних курортів "за інтересами" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 15 : фото
154288
  Погодін М.Ф. Аристократи / М.Ф. Погодін. – Київ, 1936. – 119с.
154289
  Рафаловський Євген Аристократи бушу : Спосіб життя // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 102-108 : Фото
154290
  Міщенко О. Аристократизм і шляхетність як ознаки індивідуального стилю О. Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 155-160
154291
  Бесєдіна Н.В. Аристократична культура Японії епохи Хейан // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 33. – С. 107-115. – ISSN 2075-1451
154292
  Лазуркевич І. Аристократична свобода Чернігівщини / І. Лазуркевич, О. Твердь // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 липня (№ 122). – С. 12


  Учасники XI Літньої школи журналістики та частина редакційної команди мандрували інтелектуальними центрами України. Цього разу - маршрут через Качанівку та Соколиний хутір.
154293
  Гусєв В.І. Аристократія / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 20. – ISBN 966-642-073-2
154294
  Вільчинський Ю. Аристократія і духівництво як живі символи часу і простору в культурологічній концепції О. Шпенглера // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2013. – № 2. – С. 5-28. – ISSN 2227-1503
154295
  Кобилянська О. Аристократка : Оповідання, повісті / О. Кобилянська. – Київ : Основи, 2001. – 699с. – (Аристократи духу). – ISBN 966-500-117-5
154296
  Зощенко М.М. Аристократка : рассказы / М. Зощенко. – Москва : АСТ, 2007. – 336 с. – ISBN 978-5-17-019857-3
154297
   Аристократка // Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 2013. – № 7, липень. – С. 10-11. – ISSN 0131-6753


  Феномен української письменниці Ольги Кобилянської
154298
   Аристократка за духом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 10


  85-річчя Лариси Крушельницької - археолога, бібліотекознавця, доктора історичних наку, професора, дійсного члена Наукового товариства ім. Т. Шевченка, літератора-публіциста, директора Львівської наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника, гідного ...
154299
  Куделко С.М. Аристократы в Харьковском университете // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 4. – С. 83.
154300
  Семаго Л.Л. Аристократы неба / Л.Л. Семаго. – Воронеж, 1981. – 222с.
154301
  Костюков И.В. Аристократы. Рассказ / И.В. Костюков. – М., 1957. – 55с.
154302
  Езерский М.В. Аристоник / М.В. Езерский. – Москва; Ленинград, 1937. – 239с.
154303
  Езерский М.В. Аристоник / Милий Езерский. – Москва : Уникум, 1995. – 877 с. – В изд. также: Приключения мальчика с собакой : повесть / Н. Бромлей, Н. Острменецкая. Спартак / Р. Джованьоли. – (Библиотека исторической прозі для детей и юношества ; Т. 26 ; Древний мир). – ISBN 5-86697-013-9 ; 5-86697-003-1
154304
  Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики. / Я. Лукасевич. – М., 1959. – 311с.
154305
  Плюта Е.О. Аристотелизм как феномен ренессансной духовной культуры Беларуси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 126-128. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
154306
  Сарапін О.В. Аристотелівське сприйняття питань релігії та його історичні метаморфози // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті пропонується аналіз відношення Аристотеля до питань релігії та особливостей сприйняття її ідентифікацій. Також прослідковуються витоки консервативної та радикальної установок в осмисленні релігіологічної спадщини Стагірита. В статье ...
154307
  Ігнатьєв В.А. Аристотелізм в контексті змін релігійно-філософських парадигм // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
154308
  Бардин М.Я. Аристотелізм в поглядах П"єтро Помпонацці: вчення про смертність душі // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
154309
  Михалкович М.І. Аристотелізм між класичною і некласичною метафізикою // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
154310
  Оленинець О.О. Аристотелізм та середньовічна схоластика як важлива складова у формуванні специфіки західнохристиянської культурної традиції // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
154311
  Дубровіна А.І. Аристотелізм у сучасній філософії моралі: концепція А. Макінтайра // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
154312
  Александров Г.Ф. Аристотель : (философские и социально-политические взгляды) / Г. Александров ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Гос. соц.-экон. изд., 1940. – 273 с.
154313
  Зубов В.П. Аристотель / В.П. Зубов. – Москва : Академия наук СССР, 1963. – 366с.
154314
  Чанышев А.Н. Аристотель / А.Н. Чанышев. – М, 1981. – 200с.
154315
  Лосев А.Ф. Аристотель : жизнь и смысл / А.Ф. Лосев, Тахо-Годи. – Москва : Детская литература, 1982. – 286 с. – (Люди. Время. Идеи)
154316
  Чанышев А.Н. Аристотель / А.Н. Чанышев. – 2-е доп. – М, 1987. – 220с.
154317
  Марцинковская Т.Д. Аристотель (384 г. до н. э. - 322 г. до н. э.) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : Учебн. пособие / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 10-13. – ISBN 5-87977-030-3
154318
  Яновский Ю.Л. Аристотель двадцатого века. / Ю.Л. Яновский. – Ростов -на-Дону, 1965. – 192с.
154319
   Аристотель и античная литература. – М, 1978. – 230с.
154320
  Абдуллаев М.С. Аристотель и аристотелизм в истории анатомии / М.С. Абдуллаев. – Баку, 1988. – 292с.
154321
  Драч Г.В. Аристотель и досократовская философия // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 33-34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
154322
  Карпенко А.С. Аристотель и Лукасевич о законе противоречия: contra et pro. (К публикации книги Яна Лукасевича "О принципе противоречия у Аристотеля. Критическое исследование") // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 154-165. – ISSN 0042-8744
154323
  Федяев А.П. Аристотель и наука будущего: метатеоретический анализ // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 4 (67). – С. 3-15. – ISSN 1560-7488
154324
  Бочаров В.А. Аристотель и традиционная логика. / В.А. Бочаров. – М., 1984. – 133с.
154325
  Дубинянский М. Аристотель Онассис: погоня за триумфом // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 8 (36). – С. 48-67. – ISSN 1819-6268
154326
  Тітов С.М. Аристотель про перші грецькі культи // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
154327
  Меленко С.Г. Аристотель про соціальні основи держави // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 56-61. – ISSN 1563-3349
154328
  Карасьов М. Аристотель проти Забужко // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 181-184. – ISSN 0208-0710
154329
  Земцов С.М. Аристотель Фиораванти / С.М. Земцов, В.Л. Глазычев. – Москва, 1985. – 182 с.
154330
  Снегирев В.Л. Аристотель Фиораванти и перестройка Московского Кремля / В.Л. Снегирев. – Москва, 1935. – 128 с.
154331
  Асадуллаев И.К. Аристотель, Авиценна (Ибн Сина) и Гегель у истоков новых категорий невосполненности и восполнения // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 7 (73). – С. 74-79. – ISSN 1812-8696
154332
  Литвинова Е.В. Аристотель, его жизнь, научная и философская деятельность : биографический очерк Е.Ф. Литвиновой : с портр. Аристотеля, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. И.Г. Салова, 1892. – 78 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: "Источники" с. 4. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)


  На тит. л. печать-фамилия: Петр Павлович Кудрявцев
154333
  Вайс Бертрам Аристотель. Школа ученого // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 106-114 : фото. – ISSN 1029-5828
154334
  Ливанова М. Аристотель: цена истины // Личности. – Киев, 2010. – № 2 (24). – С. 46-61. – ISSN 1819-6268
154335
  Аристофан Аристофан : [криический очерк и сочинения]. – Санкт-Петербург : Изд. В.В. Чуйко, 1882. – [4], 135, [21] с. – (Европейские писатели и мыслители ; [Вып.] 10)
154336
  Ярхо В.Н. Аристофан / В.Н. Ярхо. – М., 1954. – 135с.
154337
  Головня В.В. Аристофан / В.В. Головня. – Москва, 1955. – 184с.
154338
   Аристофан : сборник статей. – Москва : Изд-во МГУ, 1956. – 197с.
154339
  Гусейнов Г.Ч. Аристофан / Гусейнов Г.Ч. – Москва, 1988. – 272 с.
154340
  Бабенко А.И. Аристофан "Ахарняне".Идейно-художественный анализ. : Дис... канд. филол.наук: / Бабенко А.И.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1966. – 276л. – Бібліогр.:л.264-276
154341
  Бабенко А.И. Аристофан "Ахрняне".Идейно-художественный анализ : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бабенко А.И. ; КГУ. – Киев, 1967. – 19 с.
154342
  Соболевский С.И. Аристофан и его время / С.И. Соболевский. – Москва, 1957. – 420 с.
154343
  Вишневський Я.Л. Аритмія почуттів = Arytmia uczuc / Януш Леон Вишневський, Дорота Веллман ; [пер. з пол. Т. Чужа]. – Київ : Махаон-Україна, 2010. – 221, [3] с. – На обкл.: Нова книжка від автора бестселера "С@амотність у мережі". – ISBN 978-617-526-267-2


  Dla Biblioteki :) Підпис автора Вишневського 24/5/2013
154344
  Осадчук П. Аритмія сучасних ритмів // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 14-23. – ISSN 0208-0710
154345
  Станишевский О.Б. Аритмология : (введение в онтологию) : бесконечность и рефлексивная сущность Бытия / О.Б. Станишевский. – Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2003. – 593 с. – ISBN 5-8327-0128-3
154346
  Араслы Н.Г. Ариф Ардебили и его поэма "Фархаднаме" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Араслы Н.Г. ; АН АзССР , Ин-т литературы и языков. – Баку, 1969. – 27 c.
154347
  Киселев Арифметика / Киселев. – 252 с.
154348
  Фербер К. Арифметика / К. Фербер. – Ленинград ; Москва, 1925. – 415 с.
154349
  Шрейдер С. Арифметика / С. Шрейдер. – Москва, 1928. – 110 с.
154350
  Циммерман М.М. Арифметика / М.М. Циммерман. – Москва, 1933. – 88 с.
154351
  Анцыферов С.С. Арифметика / С.С. Анцыферов. – Москва; Ленінград, 1947. – 288 с.
154352
  Гребенча М.К. Арифметика / М.К. Гребенча, С.Е. Ляпин. – 2-е изд. перераб. – Москва, 1952. – 280 с.
154353
  Погребиський Й.Б. Арифметика : Учебное пособие / Й.Б. Погребиський. – Киев, 1953. – 284 с.
154354
  Андронов И.К. Арифметика / И.К. Андронов. – Москва, 1957. – 303 с.
154355
  Шевченко І.М. Арифметика / І.М. Шевченко. – Вид. 2. – Київ, 1958. – 231 с.
154356
  Андронов И.К. Арифметика / И.К. Андронов. – Москва, 1959. – 360 с.
154357
  Пономарев С.А. Арифметика / С.А. Пономарев. – Москва, 1968. – 379 с.
154358
  Принцев Н.А. Арифметика : учеб. пособие для 5-6-го кл. вечерней (сменной) сред. общеобразовательной школы. – 7-е изд. – Москва, 1968. – 240 с.
154359
  Шевченко І.М. Арифметика / І.М. Шевченко. – Вид. 14. – Київ, 1970. – 248 с.
154360
   Арифметика / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – Москва, 1988. – 383 с.
154361
  Степанов С.А. Арифметика алгебраических кривых / С.А. Степанов. – Москва, 1991. – 365 с.
154362
  Кононенко Н. Арифметика бережливости. / Н. Кононенко. – Ростов н/Д, 1970. – 208с.
154363
  Дьяченко Н. Арифметика в картинках / Н. Дьяченко. – Москва, 1923. – 16 с.
154364
   Арифметика в школах малограмотних. – Харків, 1935. – 80 с.
154365
   Арифметика в школах малограмотних. – 2-е вид. – Харків, 1936. – 71 с.
154366
  Фельдман Г.М. Арифметика вероятностных распределений и характеризационные задачи на абелевых группах / Г.М. Фельдман. – Киев : Наукова думка, 1990. – 166 с.
154367
  Поснов Н.Н. Арифметика вычислительных машин в упражнениях и задачах / Н.Н. Поснов. – Минск : Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 1984. – 221 с.
154368
  Мельниченко В. Арифметика державотворення: парламентаризм без парламенту=Україна без парламентаризму // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 29-33. – ISSN 1812--514Х
154369
  Анцыферов С.С. Арифметика для обучения неграмотных / С.С. Анцыферов. – Москва, 1949. – 192 с.
154370
  Андронов И.К. Арифметика дробных чисел и основных величин / И.К. Андронов. – Москва, 1955. – 344 с.
154371
  Выгодский М.Я. Арифметика и алгебра в древнем мире / М.Я. Выгодский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1967. – 367 с.
154372
   Арифметика и алгебраические преобразования. – Рига, 1987. – 65с.
154373
   Арифметика и геометрия многообразий. – Куйбышев, 1988. – 113 с.
154374
   Арифметика и геометрия многообразий. – Куйбышев, 1989. – 148 с.
154375
  Диофант Арифметика и книга о многоугольных числах / Диофант. – М., 1974. – 327с.
154376
  Шугаев В.М. Арифметика кохання. / В.М. Шугаев. – К., 1982. – 262с.
154377
  Магницкий Л. Арифметика Л. Магницкого, сиречь наука числительная, с разных диалектов на словенский язык переведенная и во едино собрана и на две книги разделена. – Москва, 1703. – с.
154378
  Шугаев В.М. Арифметика любви: повести и рассказы. / В.М. Шугаев. – М., 1979. – 365с.
154379
  Андронов И.К. Арифметика натуральных чисел / И.К. Андронов. – Москва, 1954. – 192 с.
154380
  Андронов И.К. Арифметика натуральных чисел / И.К. Андронов. – Москва, 1954. – 192 с.
154381
  Трухина Ирина Петровна Арифметика некоторых функциональных полугрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Трухина Ирина Петровна; Харьков. гос. университет им. А.М.Горького. – Харьков, 1980. – 12л.
154382
  Андронов И.К. Арифметика рациональных чисел / И.К. Андронов. – Москва : Просвещение, 1971. – 399 с.
154383
  Солнцев Ю.К. и др. Арифметика рациональных чисел / Ю.К. и др. Солнцев. – Изд. 3-е, перераб. – Москва, 1971. – 160 с.
154384
  Шатров С.М. Арифметика старого Абдуллы. / С.М. Шатров. – М,, 1952. – 64с.
154385
  Карцев М.А. Арифметика цифровых машин. / М.А. Карцев. – М., 1969. – 576с.
154386
  Дородницына А.А. Арифметика чисел произвольной длины и произвольного диапазона и ее применение к вычислению элементарных функций (на примере машин серии "Мир") : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Дородницына А.А.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1970. – 18л.
154387
  Курчанов Павел Федорович Арифметика эллиптических кривых над облевыми расширениями мнимых квадратных полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Курчанов Павел Федорович; МГУ. – Москва, 1977. – 7л.
154388
  Завало С.Т. Арифметика, алгебра і елементи аналізу / С.Т. Завало. – Київ, 1969. – 504 с.
154389
   Арифметика, принципы организации, диагностика и формализованное проектирование вычислительных структур. – К, 1989. – 343с.
154390
  Гашков С.Б. Арифметика. Алгоритмы. Сложность вычислений : Учеб. пособие для вузов / С.Б. Гашков, В.Н. Чубариков; Под. ред. В.А. Садовничего. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 2000. – 320 с. – ISBN 5-06-003613-8
154391
  Принцев Н.А. Арифметика. Учеб. пособие для 5-6-х кл. вечерней (сменной) сред. общеобразовательной шк. / Н.А. Принцев. – Минск, 1962. – 240 с.
154392
  Принцев Н.А. Арифметика. Учеб. пособие для 5-6-х кл. вечерней (сменной) сред. общеобразовательной шк. / Н.А. Принцев. – 2-е изд. – Москва, 1963. – 240 с.
154393
  Принцев Н.А. Арифметика. Учеб. пособие для 5-6-х кл. вечерней (сменной) сред. общеобразовательной школы. / Н.А. Принцев. – 6-е изд. – М., 1967. – 240с.
154394
  Принцев Н.А. Арифметика. Учеб. пособие для 5-6-х кл. сред. шк. / Н.А. Принцев, М.И. Ягодовский. – Москва, 1966. – 448 с.
154395
  Киселев А.П. Арифметика. Учебник для 5-го и 6-го классов семилетней и средней школы / А.П. Киселев. – 10-е изд. – Москва, 1948. – 167 с.
154396
  Киселев А.П. Арифметика. Учебник для 5-го и 6-го классов семилетней и средней школы / А.П. Киселев. – 11-е изд. – Москва, 1949. – 168 с.
154397
  Самофалов К.Г. Арифметико-логические и управляющие устройства ЦВМ / К.Г. Самофалов. – Киев, 1974. – 121с.
154398
  Бубнов Н.М. Арифметическая самостоятельность европейской культуры : Культурно-исторический очерк. – Киев : Тип. С.В. Кульженко
Т. 1 : Исследования по истории науки в Европе. – 1908. – 405 с. – Кн.нап.:.рус.яз. стар. орф


  На кн. подпись: Дорогой спутнице жизни, жене моей Людмиле Викторовне ур. Носковой с благодарностью и любовью посвящаю труд мой
154399
  Граве Д.А. Арифметическая теория алгебраических величин. / Д.А. Граве. – Киев
т.1 : Квадратичная область. 1909-1910 акад.год. – 1910. – 372с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф. .Гекторафированное изд.
154400
  Хамфри Джеймс Арифметические группы / Дж. Хамфри ; пер. англ. В.Л. Попова. – Москва : Мир, 1983. – 207 с.
154401
   Арифметические группы и автоморфные функции : Сб. статей. – Москва : Мир, 1969. – 224 с. – Библиогр. с. 221-223. – (Б-ка сборн. "Математикка")
154402
  Никулин В.В. Арифметические группы, порожденные отражениями, в пространствах добаческого и их приложение в алгебраической геометрии : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.01.06 / Никулин В. В.; Матем. ин-т. – Москва, 1984. – 27л.
154403
  Тальянова Е.Н. Арифметические задачи, составленные по материалам контрольных цифр развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы / Е.Н. Тальянова. – Великие Луки, 1959. – 15с.
154404
  Улановский А.М. Арифметические и аналитические свойства безгранично делимых элементов некоторых функциональных подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Улановский А.М.; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1982. – 14л.
154405
  Лысиков Б.Г. Арифметические и логические оснвоы ЭЦВМ / Б.Г. Лысиков. – Минск, 1974. – 264с.
154406
  Симаков А.Л. Арифметические и логические основы цифровой техники / А.Л. Симаков. – Чебоксары, 1984. – 80с.
154407
  Лысиков Б.Г. Арифметические и логические основы цифровых автмотов / Б.Г. Лысиков. – Минск, 1980. – 335с.
154408
  Савельев А.Я. Арифметические и логические основы цифровых автоматов / А.Я. Савельев. – М., 1980. – 255с.
154409
  Сопильник А.В. Арифметические и логические основы цифровых автоматов / А.В. Сопильник. – Днепропетровск, 1982. – 74с.
154410
  Архаров В.И. Арифметические и логические основы цифровых вычислительных машин / В.И. Архаров. – Ленинград, 1974. – 167с.
154411
  Степанян А.А. Арифметические и логические основы электронных цифровых вычислительных машин / А.А. Степанян. – Куйбышев, 1972. – 30с.
154412
  Трубников Н.В. Арифметические и логические основы электронных цифровых вычислительных машин. / Н.В. Трубников. – М.
ч. 1. – 1974. – 105с.
154413
  Дадаев Ю.Г. Арифметические коды, исправляющие ошибки / Ю.Г. Дадаев. – М, 1969. – 168с.
154414
  Фомин Анатолий Сергеевич Арифметические методы получения локальных предельных теорем теории вероятностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Фомин Анатолий Сергеевич; МВиССо РСФСР. Петрозаводск. гос. ун-т. – Петрозаводстк, 1980. – 13л.
154415
  Григорьян Ю.Г. Арифметические методы решения логических задач и некоторые вопросы синтеза специализированных цифровых автоматов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Григорьян Ю.Г.; Объедин. учен. совет ин-тов математики, кибернетики и Глав. астрон. обсерватории АН УССР. – К., 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
154416
  Шатилло В.В. Арифметические модули для построения специализированных процессоров параллельной обработки данных. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.05 / Шатилло В.В.; Харьк.политехн.ин-т. – Харьков, 1985. – 19л.
154417
  Куртяков С.У. Арифметические ортонормированные системы и их применение к теории чисел : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Куртяков С.У.; Узбекский гос. университет имени Алишера Навои. – Самарканд, 1950. – 10л.
154418
  Шпарлинский И.Е. Арифметические свойства рекуррентных последовательностей и их некоторые приложения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Шпарлинский И.Е. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1980. – 8 с.
154419
  Чирский Владимир Григорьевич Арифметические свойства рядов некоторых классов в полях с неархимедовыми нормированиями : Автореф. дис. ... канд. мат. наук:01.01.06 / Чирский Владимир Григорьевич; Чирський В.Г.; РАН. – Москва, 2000. – 23 с.
154420
  Гаврилов Ю.В. Арифметические устройства быстродействующих ЭЦВМ / Ю.В. Гаврилов, А.Н. Пучко. – М., 1970. – 280с.
154421
  Ножников Г.Е. Арифметические устройства ЦММ / Г.Е. Ножников. – М, 1968. – 76с.
154422
  Соловьев Г.Н. Арифметические устройства ЭВМ / Г.Н. Соловьев. – М., 1978. – 177с.
154423
  Чандрасекхаран К Арифметические функции / К Чандрасекхаран. – М, 1975. – 272с.
154424
  Барбан М.Б. Арифметические функции на *редких* множествах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Барбан М.Б.; Вильнюс. гос.ун-т. – Вильнюс, 1961. – 8л.
154425
  Барбан М.Б. Арифметические функции на *редких* множествах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Барбан М.Б.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1961. – 8л.
154426
   Арифметический задачник. – Изд. 6-е. – Москва, 1938. – 88 с.
154427
   Арифметический задачник для школ грамоты. – Москва, 1933. – 96 с.
154428
   Арифметическое и подгрупповое строение конечных групп. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 215 с.
154429
  Усманов Худояр Хайруллаевич Арифметическое моделирование случайных процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Усманов Худояр Хайруллаевич; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 22л.
154430
   Арифметична задача. – Київ, 1941. – 148 с.
154431
   Арифметична задача : Методичний посібник. – Київ : Радянська школа, 1941. – 148 с.
154432
   Арифметичний задачник. – 4-е вид. – Київ, 1940. – 80 с.
154433
   Арифметичний задачник для шкіл грамоти. – Харків, 1933. – 116 с.
154434
  Завадський І.О. Арифметичні операції над n-розрядними числами з використанням булевих функцій від n змінних // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 172-184. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  У роботі запропоновано нові алгоритми додавання та множення. Базовими операціями є булеві функції від двох змінних і логічне "або" від усіх змінних. Час додавання - сталий, множення - логарифмічний.
154435
  Величко І.М. Арифметичні функції над кільцями матриць : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Величко І.М.; Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – 142 л. – Бібліогр.: л. 134-142
154436
  Величко І.М. Арифметичні функції над кільцями матриць : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Величко Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
154437
  Асатиани Л.Г. Арифмотаблицы. / Л.Г. Асатиани. – Москва, 1961. – 1078с.
154438
  Оганесян К.Л. Арихитектура Эребуни : по материалам раскопок 1950-1959гг / Оганесян К.Л. // Археологические раскопки в Армении : по материалам раскопок 1950-1959 гг. / Оганесян К.Л. ; АН АрмССР, Ин-т археологии и этнографии. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1961. – № 9 : Арин-Берд. 1. – С. 1-116
154439
  Мороз Д. Арихметика / Зложив Данило Мороз. – Київ : У друкарні Гаммершмида, 1862. – 68 с.
154440
  Мороз Д. Арихметика / Данило Мороз ; [післямова М. Ткача]. – Перевид. 1862. – Київ : [б. в.], 2015. – 28 с.
154441
  Кониський О. Арихметика або щотниця, 1863
154442
  Беляев А.Р. Ариэль : фантаст. роман / Александр Беляев ; худож. Г. Метченко. – Москва : Советская Россия, 1986. – 255, [1] с. : ил.
154443
  Беляев А.Р. Ариэль / А.Р. Беляев. – Ростов -на-Дону, 1987. – 189с.
154444
  Беляев А.Р. Ариэль / А.Р. Беляев. – Саратов, 1990. – 387с.
154445
   Ариэль : Журнал израильской культуры. – Иерусалим : Юваль Таль, 1999


  1997. N 1/2
154446
   Ариэль : Журнал израильской культуры. – Иерусалим : Юваль Таль
№ 33. – 2001
154447
   Ариэль : Журнал израильской культуры. – Иерусалим : Юваль Таль
№ 34. – 2002
154448
   Ариэль : Журнал израильской культуры. – Иерусалим : Юваль Таль
№ 35. – 2003


  1997. N 1/2
154449
  Боровой Я.Л. Ариэль Шарон / Яков Боровой ; [оформ. худож.: О. Скочко]. – Москва : ТЕРРА-Книжный клуб, 2007. – 283, [3] с., [4] л. фот. : ил. – ISBN 978-5-275-01513-3
154450
  Люкимсон П. Ариэль Шарон : война и жизнь израильского премьер-министра / Петр Люкимсон. – Москва : Эксмо, 2008. – ISBN 978-5-699-26158-1. – (Личность)
154451
  Боровой Я. Ариэль Шарон: политик, воин, человек // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 35. – С. 32-34. – ISSN 0234-1670
154452
  Бурести Елена Ария равиоли / Бурести Елена, Рудков Андрей
154453
   Аріадна Вікторівна Іванова (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 131-132 : фото. – ISSN 0367-4290
154454
  Пивовар С.Ф. Аріаднина нитка / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 20-21. – ISBN 966-642-073-2
154455
  Жданович Олеся Петрівна Аріанство в суспільно-політичному житті Римської імперії ( кін. 3 ст.- 325 р. ) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук; 07. 00. 02 / Жданович О. П.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібл.: 4 назв
154456
  Жданович О.П. Аріанство в суспільно-політичному житті Римської імперії (кін. 3 ст. - 325р.) : Дис. ... канд. іст. наук: Спец.07.00.02 - всесвітня історія / Олеся Петрівна Жданович; КНУТШ. – Київ, 2006. – 198л. – Бібліогр.: л.181-198
154457
  Таранець В.Г. Арії. Слов"яни. Руси: Походження назв Україна і Русь / В.Г. Таранець; Національна академія держ. управління при Президентові України; Одеський регіональний ін-т держ. управління. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2004. – 296с. – ISBN 966-7799-34-4
154458
  Каганець І. Арійський стандарт / Ігор Каганець. – Київ : А.С.К., 2004. – 336с. – ISBN 966-319-066-3
154459
   Арійський стандарт і закони життя : Методичні поради. – Київ : Київський університет, 2001. – 47с.
154460
  Каганець І. Арійський стандарт: технологія переходу в Простір волі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 4-13
154461
  Каляндрук Тарас Арійські корені характерництва. Можливості характерників // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2009. – № 3. – С. 21-24. – ISSN 1814-5078
154462
   Аріон Оксана Василівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 8-9
154463
   Аріон Оксана Василівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 10-11 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
154464
   Аріон Оксана Василівна (1971) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 7-8. – ISBN 966-95774-3-5
154465
  Ачкіназі Б. Арістід Бріан і європейське примирення Версальської доби (історіографічний аспект) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 44-48. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
154466
  Єзерський М.В. Арістонік. / М.В. Єзерський. – К, 1958. – 160с.
154467
  Фаулз Джон Арістос = Тhe Aristos / Фаулз Джон; З англ. переклав В.Мельник. – Вінниця : Тезис, 2003. – 340с. – ISBN 966-7699-69-2
154468
  Алєксандрова О.В. Арістотель Стагірит // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 89-93. – ISBN 966-316-069-1
154469
  Чехович О.Д. Арк / О.Д. Чехович. – Ташкент, 1964. – 12 с.
154470
  Андреев С М. Арк (кремль) Бухары в конце XIX-начале XX вв. / С М. Андреев, О.Д. Чехович. – Душанбе, 1972. – 163 с.
154471
  Гарретт Ж.А. Арка святой Анны: Хроника града Порто / Ж.А. Гарретт. – Москва, 1985. – 240 с. – Статья :Г.Ж. Алмейда
154472
  Самылина В.А. Аркагалинская стратофлора Северо-Востока Азии / В.А. Самылина; Отв. ред. Буданцев Л.Ю. – Ленинград : Наука, 1988. – 131с.
154473
  Степанова К. Аркадий Александрович Пластов / К. Степанова. – М.-Л., 1950. – 24с.
154474
  Леонтьева Г.К. Аркадий Александрович Пластов / Г.К. Леонтьева. – Л, 1966. – 71с.
154475
  Ересько О.С. Аркадий Александрович Пластов / О.С. Ересько. – Ульяновск, 1974. – 58с.
154476
  Лебедев Г.Е. Аркадий Александрович Рылов / Г.Е. Лебедев. – М.-Л., 1949. – 28с.
154477
  Федоров-Давыдов Аркадий Александрович Рылов / Федоров-Давыдов. – Москва, 1959. – 219с.
154478
  Мочалов Л.В. Аркадий Александрович Рылов / Л.В. Мочалов. – Л, 1966. – 60с.
154479
   Аркадий Александрович Рылов. – Л., 1970. – 80с.
154480
  Егоров В.А. Аркадий Бурлаков / В.А. Егоров. – Донецк, 1963. – 171с.
154481
  Гречишникова А.Д. Аркадий Гайдар / А.Д. Гречишникова. – М., 1952. – 32с.
154482
  Смирнова В.В. Аркадий Гайдар / В.В. Смирнова. – М., 1961. – 204с.
154483
  Камов Б.К. Аркадий Гайдар / Б.К. Камов. – Л., 1963. – 180с.
154484
  Смирнова В.В. Аркадий Гайдар / В.В. Смирнова. – М., 1972. – 256с.
154485
  Орлова Н.Н. Аркадий Гайдар / Н.Н. Орлова. – М., 1974. – 110с.
154486
  Галимов Ш. Аркадий Гайдар в Архангельске / Ш. Галимов. – Архангельск, 1962. – 59с.
154487
  Гольденштейн М.Л. Аркадий Гайдар и музыка / М.Л. Гольденштейн. – Москва, 1970. – 88 с.
154488
  Котов М.И. Аркадий Гайдар на войне. / М.И. Котов, В.Г. Лясковский. – М., 1964. – 64с.
154489
  Гинц С.М. Аркадий Гайдар на Урале / С.М. Гинц, Б.Н. Назаровский. – Пермь, 1965. – 276с.
154490
  Гинц С.М. Аркадий Гайдар на Урале / С.М. Гинц, Б.Н. Назаровский. – Пермь, 1968. – 262с.
154491
   Аркадий Гайдар: жизнь и творчество. – М., 1991. – 206с.
154492
  Осыков Б.И. Аркадий Гайдар: лит. хроника / Б.И. Осыков. – Воронеж, 1975. – 192с.
154493
  Асанов Л.Н. Аркадий и Гамлет / Л.Н. Асанов. – Москва, 1989. – 252с.
154494
  Пинчук Л.Р. Аркадий Иванов: Проф. революционер. / Л.Р. Пинчук. – М., 1990. – 143с.
154495
  Юдичев В.А. Аркадий Иванович Вычугжанин. / В.А. Юдичев. – Л, 1972. – 12с.
154496
  Бычков Ю.А. Аркадий Иванович Интезаров / Ю.А. Бычков. – М, 1969. – 88с.
154497
  Шляпникова А Е. Аркадий Иванович Морков // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 17-30. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности русского дипломата второй половины 18- начала 19 века А. И. Моркова.
154498
  Кленов А.И. Аркадий Кулешов / А.И. Кленов. – М, 1948. – 3-8с.
154499
  Березкин Г.С. Аркадий Кулешов. Критико-биографич. очерк / Г.С. Березкин. – Москва, 1960. – 155 с.
154500
   Аркадий Максимович Кузнецов: живопись. Каталог выставки. – М., 1988. – 24с.
154501
  Нестьева М.И. Аркадий Островский / М.И. Нестьева. – Москва : Советский композитор, 1970. – 96 с.
154502
  Золотов А.М. Аркадий Первенцев / А.М. Золотов. – Краснодар, 1960. – 128с.
154503
  Иншаков П.К. Аркадий Первенцев / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1973. – 128с.
154504
  Кононов А.Т. Аркадий Петрович Гайдар / А.Т. Кононов. – М.-Л., 1949. – 3-11с.
154505
   Аркадий Петрович Гайдар : Метод. рекомендации. – Москва, 1974. – 36 с. – Список лит. : с. 25-34. Фильмограф. : с. 35
154506
  Емельянова И.Д. Аркадий Пластов / И.Д. Емельянова. – М., 1971. – 54с.
154507
   Аркадий Пластов : [альбом реподукций]. – Москва : Изд-во Изобразительное искусство, 1973. – [4] с., [12] л. ил. : ил. – (Серия [Образ и цвет])
154508
  Новик Д. Аркадий Пластов // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 4. – С.18-19
154509
  Бейлин А.М. Аркадий Райкин / А.М. Бейлин. – Л.-М., 1960. – 184с.
154510
  Бейлин А.М. Аркадий Райкин / А.М. Бейлин. – Л.-М., 1965. – 150с.
154511
  Бейлин А. Аркадий Райкин / А. Бейлин. – изд.2-е, доп. – Л., 1969. – 161с.
154512
  Уварова Е.Д. Аркадий Райкин / Е.Д. Уварова. – М, 1986. – 303с.
154513
  Уварова Е.Д. Аркадий Райкин / Е.Д. Уварова. – 2-е изд. – М, 1992. – 334с.
154514
   Аркадий Филиппенко. – М, 1988. – 254с.
154515
  Александров А.И. Аркадий Шайхет / А.И. Александров, А.А. Шайхет. – Москва, 1973. – 29с.
154516
  Охотский Б.А. Аркадия / Б.А. Охотский. – Одесса, 1974. – 8с.
154517
  Шерга Екатерина Аркадия в уездной перспективе : судьбы усадеб / Шерга Екатерина, Насонов Денис // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 134-138 : Фото
154518
  Анісімова Г.К. Аркадій Володимирович Памфілов / Г.К. Анісімова. – Чернівці, 1969. – 42с.
154519
  Камов Б.М. Аркадій Гайдар / Б.М. Камов. – К. : Молодь, 1978. – 373 с.
154520
  Дзюба І. Аркадій Жуковський / І. Дзюба, І. Драч, М. Жулинський // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 10 жовтня (№ 20). – С. 7
154521
  Лашкевич О. Аркадій Казка. Сторінки з історії новітньої української літератури // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 29 травня (№ 22). – С. 15
154522
  Пізнюк Л.В. Аркадій Любченко як гравець на полі тоталітаризму : проблема інтерпретації "Щоденника" А.Людченка // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 65-69
154523
   Аркадій Петрович Ткач // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 213-215. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)
154524
  Григорюк І.П. Аркадій Семенович Оканенко: життя і творчість // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2014. – Т. 6, № 1/2. – С. 188-194. – ISSN 2078-9912


  17 березня 2014 р. виповнилось 120 років від дня народження визначного українського вченого-фізіолога і біохіміка рослин, педагога, доктора біологічних наук, члена-кореспондента НАН України, професора, заслуженого діяча науки УРСР, лауреата Державної ...
154525
  Грабовський С. Аркадій та Борис Стругацькі: командори полігону фантастики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27 грудня (№ 238)
154526
  Михайлов М.М. Аркадій Філіпенко / М.М. Михайлов. – Київ : Музична Україна, 1973. – 59 с.
154527
   Аркадію Григоровичу Шапару - 70 років // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 4. – С. 92-93 : Фото. – ISSN 1726-5428
154528
  Кузнецов К.А. Арканджело Корелли / К.А. Кузнецов, И.М. Ямпольский. – М., 1953. – 71с.
154529
  Гринишин М. Арканове коло / Михайло Гринишин. – Київ : Юніверс, 2007. – 192 с. – ISBN 966-8118-53-7
154530
  Калінічева Г.І. Аркас Микола Миколайович // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 119-122
154531
  Грабовський С. Аркаси: грецька династія українських патріотів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 березня (№ 38/39)
154532
  Гордієнко Д. Арки : поетична збірка / Д. Гордієнко, 1929. – 64 с.
154533
  Гребнев Г. Арктания : Пропавшее сокровище / Г. Гребнев. – Москва : Правда, 1991. – 350с.
154534
  Сельвинский И.Л. Арктика / И.Л. Сельвинский. – М, 1957. – 297с.
154535
   Арктика : доклады комисии. – Москва : Наука. – ISSN 0134-4781
Вып. 24. – 1985. – 208c
154536
  Конышев В.Н. Арктика в международной политике : сотрудничество или соперничество? / В.Н. Конышев, А.А. Сергунин ; Рос. ин-т стратег. исслед. – Москва : Рос. ин-т стратег. исслед., 2011. – 191, [6] с. : карты. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7893-0135-7
154537
  Горобець О.О. Арктика в міжнародних відносинах початку ХХІ ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 107-109. – ISSN 2076-1554
154538
  Данюк Н.С. Арктика в системе координат энергетической политики РФ и КНР как основа устойчивого развития российско-китайских отношений / Н.С. Данюк, М.Р. Рамазанов // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 2 (77). – С. 15-22. – ISSN 1812-3910
154539
  Успенский С.М. Арктика глазами зоолога. / С.М. Успенский. – М., 1964. – 144с.
154540
  Носов О.А. Арктика далекая и близкая / О.А. Носов. – Л, 1983. – 158с.
154541
  Маллвиц И. Арктика и Антарктика / И. Маллвиц. – Б.Г. : Слово/Slovo, 1998. – 50с. – (Что есть что). – ISBN 5-85050-169-Х
154542
  Конышев В. Арктика на перекрестье геополитических интересов / В. Конышев, А. Сергунин // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 9. – С. 43-53. – ISSN 0131-2227
154543
  Выхристенко В.И. Арктика под крылом / В.И. Выхристенко. – Мурманск, 1970. – 80с.
154544
  Щербаков Владимир Арктика под прицелом : арсенал / Щербаков Владимир, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 114-121 : Фото, карта
154545
  Поліщук А. Арктика як об"єкт міжнародних конфліктів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 100-104
154546
  Лебедев Н.К. Арктика. / Н.К. Лебедев. – М.-Л., 1932. – 150с.
154547
  Лаарц Диана Арктика. За нефтью в Арктику? / Лаарц Диана, Джин Джастин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 4 (181), апрель. – С. 44-63 : фото. – ISSN 1029-5828
154548
  Кубатьян Григорий Арктика. Одни в полярной пустыне : Россия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 12 декабрь. – С. 108-125. – ISSN 1029-5828
154549
  Копылов Денис Арктика. Полюс чистоты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 44-49 : фото
154550
  Копылов Денис Арктика. Пронзительная чистота // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 88-91 : фото
154551
  Шульц Флориан Арктика. Симфония во льдах // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 9 (174). – С. 100-111 : фото. – ISSN 1029-5828
154552
  Павко Я.А. Арктика: пріоритетні напрямки міжнародно-правових досліджень // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 167-173. – ISSN 2220-1394


  У статті на основі конструктивно-критичного, коректного наукового аналізу стану та рівня досліджень сучасних міжнародно-правових проблем Арктики виокремлено та обґрунтовано один з їх пріоритетних напрямків – міжнародно-правове регулювання ...
154553
  Веденский Леонид Арктика: холодно или тепло? : В ожидании нового Потопа // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 16-18 : Фото. Карт. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
154554
  РеданскийВ.Г Арктики рядовой / РеданскийВ.Г. – Мурманск, 1971. – 208с.
154555
  Сташкевич Л.Ф. Арктическая заповедь / Л.Ф. Сташкевич. – Магадан, 1991. – 158с.
154556
  Бурн-мл. Джоэль Арктическая лихорадка. Арктическая гонка / Джоэль Бурн-мл., Арбугаева Евгения // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 151, апрель. – С. 98-117 : фото
154557
  Брейтфус Л.Л. Арктическая область, ее природа, задачи и цели изучения / Л.Л. Брейтфус. – Ленинград : Аэроарктик, 1928. – 60с.
154558
  Глазунова И.М. Арктическая политика США в 2007-2011 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – Арктика: политика, экономика, устойчивое развитие. – С. 228-243. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385,2076
154559
  Болдырев В.Е. Арктическая политика США и группы интересов // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 7 (547). – С. 26-36. – ISSN 0321-2068


  Статья посвящена анализу принципиальных черт и особенностей экономической модели США и их эволюции в начале XXI века. В ней, в частности, даётся определение понятия «модель экономики страны», подчёркиваются отличия американской модели от экономических ...
154560
  Писарев В.Д. Арктическая политика США и проблемы регионального соуправления // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 8 (512). – С. 23-44. – ISSN 0321-2068
154561
  Теребов О.В. Арктическая политика США: истоки, задачи и перспективы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 9 (501). – С. 19-35. – ISSN 0321-2068
154562
  Омельчук А.К. Арктическая разведка / А.К. Омельчук. – М, 1983. – 87с.
154563
  Кузнецов Н.Я. Арктическая фауна Евразии и её происхождение / Н.Я. Кузнецов, 1938. – 105-115с.
154564
   Арктическая флора СССР - Flora arctica USSR. – Л, 1960. – 332с.
154565
   Арктическая флора СССР - Flora arctica USSR. – Л, 1975. – 180с.
154566
   Арктическая флора СССР : Критический обзор сосудистых растений, встречающихся в арктических районах СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 1 : Семейства Polypodiaceae-Butomaceae. – 1960. – 101с.
154567
   Арктическая флора СССР : Критический jбзор сосудистых растений, встречающихся в арктических районах СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 4 : Семейства Lemnaceae-Orchidaceae. – 1963. – 95с.
154568
   Арктическая флора СССР. – Л, 1987. – 411с.
154569
   Арктическая флора СССР = Flora arctica USSR. – Л, 1960. – 187с.
154570
   Арктическая флора СССР = Flora arctica USSR. – Ленинград : Наука
Вып. 8 : Семейства Geraniaceae-scrophulariaceae. – 1980. – 333с.
154571
   Арктическая флора СССР = Flora arctica USSR. – Л, 1983. – 51с.
154572
   Арктическая флора СССР = Flora Arctika URSS : Критич. обзор сосудистых растений, встречающихся в арктических районах СССР. – Москва -Ленинград. : Наука
Вып. 2 : Семейство Gramineae. – 1964. – 274 с.
154573
   Арктическая флора СССР = Flora Arctika URSS. – Москва - Ленинград. : Наука
Вып.3 : Семейство cyperaceae. – 1966. – 176с.
154574
   Арктическая флора СССР = Flora Arctika URSS. – Москва-Ленинград : Наука
Вып.5 : Семейства sallicaceae-portulacaceae. – 1966. – 208с.
154575
   Арктическая флора СССР = Flora Arctika URSS. – Ленинград : Наука
Вып.6 : Семейства Cfyophyllaceae - Ranunculaceae. – 1971. – 248с.
154576
  Крупник И.И. Арктическая этноэкология / И.И. Крупник. – М, 1989. – 270с.
154577
  Савваитова К.А. Арктические гольцы / К.А. Савваитова. – М., 1989. – 224с.
154578
  Воронов К. Арктические горизонты стратегии России: современная динамика // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 9. – С. 54-65. – ISSN 0131-2227
154579
   Арктические походы Джона Франклина : по материалам экспедиций Франклина, Росса, Мак-Клюра, Мак-Клинтона, Холла, Шватки и др. – Ленинград : Главсевморпути, 1937. – 526с.
154580
  Байерс М. Арктические проливы: к формированию российско-канадской оси // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 11 (515). – С. 49-58. – ISSN 0321-2068
154581
  Пасецкий В.М. Арктические путешествия россиян / В.М. Пасецкий. – Москва : Мысль, 1974. – 230с.
154582
  Тимаков В.Б. Арктические сестры, или Линия перемены / В.Б. Тимаков, Р.А. Бикмухаметов. – Магадан : Магаданское кн. изд-во, 1990. – 203 с.
154583
   Арктические тундры и полярные пустыни Таймыра. – Ленинград : Наука, 1979. – 205с.
154584
  Трешников А.Ф. Арктический и антарктический научно-исследовательский институт / А.Ф. Трешников. – Л., 1970. – 27с.
154585
  Айзаксен Энди Арктический лед. По тонкому льду / Айзаксен Энди, Коббинг Ник // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 106-123 : фото
154586
  Казанцев А.П. Арктический мост / А.П. Казанцев. – Москва, 1946. – 415 с.
154587
  Казанцев А.П. Арктический мост / А.П. Казанцев. – 2-е изд. перераб.доп. – Москва : Всесоюзное учебно-педагогическое, 1958. – 774 с.
154588
  Тютенков А.Г. Арктический рейс "Сибирь" / А.Г. Тютенков. – Л., 1979. – 144с.
154589
  Анчишин В.Н. Арктический роман / В.Н. Анчишин. – Москва, 1967. – 576с.
154590
  Анчишин В.Н. Арктический роман / В.Н. Анчишин. – Москва
№19. – 1969. – 112с.
154591
  Анчишин В.Н. Арктический роман / В.Н. Анчишин. – Москва
№20. – 1969. – 111с.
154592
  Анчишкин В.Н. Арктический роман / В.Н. Анчишкин. – Москва : Советский писатель, 1970. – 559с.
154593
  Анчишкин В.Н. Арктический роман / В.Н. Анчишкин. – Москва, 1984. – 494с.
154594
  Сердюк В.А. Арктический суслик / В.А. Сердюк. – Владивосток, 1986. – 138с.
154595
  Буланов В.А. Арктический сюжет / В.А. Буланов. – М., 1971. – 192с.
154596
  Щипко Л.М. Арктический фронт / Л.М. Щипко. – Москва, 1974. – 143с.
154597
   Арктический шельф Евразии в позднечетвертичное время. – Москва : Наука, 1987. – 275с.
154598
  Денисов Н.В. Арктический экзамен / Н.В. Денисов. – М., 1988. – 334с.
154599
  Белов М.И. Арктическое мореплавание с древнейших времен до середины XIX века / М.И. Белов. – М.
1. – 1956. – 592с.
154600
  Замікула М.О. Арктичний регіон у безпековому плануванні північноєвропейських країн (на прикладі Данії) // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Горбулін В.П., Власюк О.С., Ляшенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 38-44
154601
  Анчишкін В.М. Арктичний роман / В.М. Анчишкін. – Київ, 1971. – 487с.
154602
  Покась Л.А. Арктичні експедиції Джона Франкліна // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 50-55 : фото
154603
  Казаков Ю.П. Арктур - гончий пес / Ю.П. Казаков. – М : Детская литература, 1985. – 271 с.
154604
   Арктур - гончий пес. – Минск, 1991. – 255с.
154605
  Казаков Ю.П. Аркур - гончий пес / Ю.П. Казаков. – Москва : Советская Россия, 1980. – 88 с.
154606
  Шумілова Анжела Аркушеві видання періоду визвольних змагань 1917-1919 років у фонді Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 37-43. – Бібліогр. в кінці ст.
154607
  Фоменко Д. Аркушеві образотворчі видання у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (1904-1923) : Бібліографічний покажчик / Д. Фоменко, І. Цинковська, Г. Юхимець; Нац. академія наук України; Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського; Редкол. О.С.Онищенко; Авт. вступ. ст. Г.Юхимець. – Київ : НБУВ, 2002. – 196 с. – ISBN 966-02-2502-4
154608
  Шостак О.Д. Аркуші зі славетної Біблії Піскатора // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 9 (120). – С. 44-47
154609
  Истер А.С. Аркфункция от А до Я / А.С. Истер. – Київ : Факт, 1998. – 160с. – ISBN 966-7274-11-Х
154610
  Невярович Н. Арлекин как мифологема гротескного сознания: генезис и современность // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 99-105
154611
  Кирьянова Н. Арлекин с грустными глазами // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 4


  Художник Ігор Олександрович
154612
   Арльберг. Колиска альпійського гірськолижного спорту // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 14-15 : фото
154613
  Столяров Г.С. АРМ статистика : Навчальний посібник / Г.С. Столяров, Д.Г. Ємшанов, Н.В. Ковтун; МОУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1999. – 268с. – ISBN 966-574-072-5
154614
  Севрук М.А. АРМ экономиста-аналитика промышленного предприятия на базе персональных ЭВМ. / М.А. Севрук. – М, 1991. – 190с.
154615
   Армавир. – Краснодар, 1964. – 100с.
154616
  Куц М.Т. Армагеддон / М.Т. Куц. – Львов, 1966. – 146с.
154617
  Омарова Елена Армагеддон. Американский дебют / Омарова Елена, Петров Сергей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 62-73 : фото
154618
  Шиш А.З. Армагеддон? / А.З. Шиш. – К, 1975. – 118с.
154619
  Церетели Г.В. Армазская билингва. / Г.В. Церетели. – Тбилиси, 1941. – 72с.
154620
   Арманд Варвара Александровна. – М, 1977. – 7с.
154621
   Арманд Инесса Федоровна. – М, 1975. – 287с.
154622
   Армандо пиццинато. – М, 1967. – 38с.
154623
  Харт Давалос Армандо Харт Давалос: "Изменить правила игры" = Перевод изд.: Armando Hart Davalos: Cambiar las reglas del juega: Entrevista de Luis Baez (Habana, 1983) : Интервью министра культуры Кубы журналисту Л. Баэсу. [Пер. с исп.] / Харт Давалос, Арлеандо. – Москва, 1984. – 119 с.
154624
   Арматура воздушных линий электропередач и контактной сети : Издание официальное. – Москва, 1959. – 187с.
154625
   Арматура высокого давления. – М, 1968. – 28с.
154626
   Арматура для натриевых контуров АЭС. – Москва : Атомиздат
Вып. 1. – 1976. – 42, [2] c. : ил.
154627
   Арматура для натриевых контуров АЭС : [информ. бюллетень по материалам зарубежной печати]. – Москва : Атомиздат
Вып. 2. – 1976. – 47, [1] c. : ил.. табл.
154628
  Каменицкая И.В. Арматура для трубопроводов тепловых электростанций. / И.В. Каменицкая. – М., 1977. – 136с.
154629
   Арматура для электростанций высокого и сверхвысокого давлений : Пер. статей. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 175 с.
154630
   Арматура для энергетических установок. – Л, 1990. – 87с.
154631
  Казинер Ю.Я. Арматура систем автоматического управления (исполнительные устройства) / Ю.Я. Казинер. – М., 1977. – 136с.
154632
  Дуб Б.И. Арматура трубопроводов высокого давления. / Б.И. Дуб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1960. – 231с.
154633
   Арматура энергетическая : каталог-справочник. – Москва : Типография ЦИНТИАМ, 1964. – 124 с. : ил., табл.
154634
   Арматура ядерных энергетических установок. – М, 1978. – 349с.
154635
   Армашевський Петро Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 84-85. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
154636
  Короткий В. Армашевський Петро Якович (1851-1919) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 396-397. – ISBN 5-7707-1062-4
154637
  Кочкуров А.М. Армейская газета в наступлении / А.М. Кочкуров. – Москва : Воениздат., 1949. – 199 с.
154638
  Горбачев В.С. Армейская печать -- мощное орежие Коммунистической партии в патриотическом воспитании советских воинов (По материалам военных газет 1944 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Горбачев В. С.; Хар.ГУ, 1959. – 19л.
154639
  Ваншенкин К.Я. Армейская юность / К.Я. Ваншенкин. – Москва : Советский писатель, 1964. – 168 с.
154640
   Армейские будни. – М, 1959. – 222с.
154641
  Волков И.М. Армейские документы иудейской колонии на Элефантине V века до Р. Х. : с 10 рис. / Н.М. Волков. – Москва : [Cкл. изд. Т-во скоропеч. А.А. Левенсон], 1915. – 79, [4] с., 1 л. ил. : ил. – (Культурно-историческое памятники древнего Востока / под общ. ред. проф. Б.А. Тураева ; Вып. 2)
154642
  Гудзенко С.П. Армейские записные книжки / С.П. Гудзенко. – М, 1962. – 116с.
154643
  Дикань А.П. Армейские коммунисты - организаторы и вдоховители разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Дикань А.П. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 22 с.
154644
   Армейские операции. – М, 1977. – 254с.
154645
   Армейские чекисты. – Л, 1985. – 368с.
154646
  Григорян Л.Р. Армен Джигарханян. / Л.Р. Григорян. – М, 1983. – 161с. : 15 л. ил. – (Мастера советского театра и кино)
154647
   Армен Леонович Тахтаджян. – Москва : Наука, 1982. – 73с. – (Материалы к биобиблиграфии ученых СССР ; Вып. 11 ; Сер. биол. наук. Ботаника)
154648
  Атаян А Р. Армен Тигранян / А Р. Атаян, М. Мурадян. – Москва : Музыка, 1966. – 88 с.
154649
   Армен Чалтыкьян: Живопись, графика.. – Москва, 1984. – 30 с.
154650
  Айрапетян С.П. Арменак Айкуни. (Жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Айрапетян С.П.; АН Арм. ССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1968. – 24л.
154651
  Кириллова Ю. Армения - открытый музей / Ю. Кириллова. – Москва, 1969. – 176 с.
154652
  Гюликехвян Н.Г. Армения - песня моя / Н.Г. Гюликехвян. – Москва, 1974. – 6с.
154653
  Борьян Б.А. Армения / Б.А. Борьян. – М.-Л., 1929. – 434с.
154654
  Зулалян М.К. Армения в первой половине XVI века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Зулалян М.К. ; Ленинград. гос. ун-тет им А.А. Жданова. – Ленинград, 1959. – 18 с.
154655
  Мелик-Бахшян Армения в период арабского владычества. : Автореф... Доктора ист.наук: / Мелик-Бахшян С.Т.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1965. – 46л.
154656
  Брюсов В.Я. Армения в поэзии Брюсова / В.Я. Брюсов. – Ереван, 1966. – 41с.
154657
  Григорьян К.Н. Армения в русской литературе и живописи / К.Н. Григорьян. – Ереван, 1962. – 75с.
154658
  Адонц Н. Армения в эпоху Юстиниана / Н. Адонц. – Ереван, 1971. – 527с.
154659
  Тер-Гевондян Армения и Арабский халифат / Тер-Гевондян. – Ереван, 1977. – 321с.
154660
  Шагинян А.К. Армения и Арминийа в составе Аббасидского халифата во второй половине VIII и в начале IX века // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 75-91. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323


  Аббасіди — вторая (после Омейядов) династия арабских халифов (750—1258)
154661
  Шагинян А.К. Армения и Арминийа в составе Умаййадского халифата // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 139-155. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Халіфат — феодальна теократична арабо-мусульманськоє держава, що виникла в результаті арабських завоювань в VII—IX вв. і що очолювалося халіфами
154662
  Карагезян Г.Л. Армения и армяне во французской литературе 11-14 вв. / Г.Л. Карагезян. – Ереван, 1988. – 139с.
154663
  Дживелегов А.К. Армения и Турция. / А.К. Дживелегов. – М., 1946. – 16 с.
154664
  Аракелян А.А. Армения индустриальная республика. / А.А. Аракелян. – Ереван, 1967. – 64с.
154665
  Фирбюхер Г. Армения, 1915 / Г. Фирбюхер. – Ереван, 1991. – 95с.
154666
  Еремян С.Т. Армения, армянское купечество и развитие торговли между Европой и Азией до XIX в. / С.Т. Еремян. – М., 1970. – 18с.
154667
   Армения, декабрь-88. – Ереван, 1990. – 558с.
154668
  Арутюнян Н.А. Армения. / Н.А. Арутюнян. – Ереван, 1962. – 161с.
154669
  Нацвлишвили Михаил Армения. Бари люс или "Добро пожаловать в рай" // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 2. – С. 36-40 : фото
154670
  Козловский Борислав Армения. Блудный американский правнук / Козловский Борислав, Мирзоян Карен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 10 (175). – С. 42-58 : фото. – ISSN 1029-5828
154671
  Вайль Петр Армения. Молокане = После империи / Вайль Петр, Максимишин Сергей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 236-252 : Фото, карта. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
154672
  Вайль Петр Армения. Праздник : После империи // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 208-223 : Фото, карта. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
154673
  Вайль Петр Армения. Севан : После империи // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 232-246 : Фото, карта. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
154674
   Армения. Трагический декабрь. – М, 1989. – 197с.
154675
   Армения: Дорога к солнцу // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июнь, № 117. – С. 36-39 : фото
154676
   Армения: замедление роста на фоне высокой инфляции и внешнего долга // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 38. – ISSN 2074-6040
154677
  Балаян Б.Т. Армения:рынок лизинговых услуг // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 138-145. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 1). – ISSN 2074-1227
154678
  Акопян Э.А. Арменоведение в России / Э.А. Акопян. – Ереван, 1988. – 318с.
154679
  Зарьян Н. Арменуи : поэма / Н. Зарьян. – Москва : Советский писатель, 1953. – 92 с.
154680
  Трофимов Антон Армии мира: от призыва до контракта // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 146-147 : фото
154681
   Армии стран Варшавского Договора. – М, 1985. – 223с.
154682
   Армии стран НАТО : Военно-политический очерк. – Москва : Военное издательство, 1974. – 285 с.
154683
   Армии, авиации, флоту. – М, 1976. – 375с.
154684
  Вартан В. Арминэ / В. Вартан. – Ленинград, 1988. – 270с.
154685
   Армированные полимерные материалы. – М, 1968. – 244с.
154686
  Залесов О.А. Армировка вертикальных стволов шахт и ее исследование на электронных моделирующих установках / О.А. Залесов. – М, 1966. – 220с.
154687
   Армия -- в сердце и судьбе. – М, 1979. – 79с.
154688
  Полянский А.Ф. Армия - любовь моя. / А.Ф. Полянский. – М., 1983. – 87с.
154689
  Шамов И.В. Армия - песня моя! / И.В. Шамов. – М., 1962. – 48с.
154690
  Ефимов Ф.Н. Армия / Ф.Н. Ефимов. – Минск, 1962. – 93с.
154691
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 13. – 1991
154692
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 16. – 1991
154693
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 17. – 1991
154694
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 18. – 1991
154695
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 19. – 1991
154696
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 20. – 1991
154697
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 21. – 1991
154698
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 22. – 1991
154699
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 23. – 1991
154700
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 24. – 1991
154701
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 1. – 1992
154702
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 2. – 1992
154703
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 3/4. – 1992
154704
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 5. – 1992
154705
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 6. – 1992
154706
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 7/8. – 1992
154707
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 9. – 1992
154708
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 10. – 1992
154709
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 11/12. – 1992
154710
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 1. – 1993
154711
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 2. – 1993
154712
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 3. – 1993
154713
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 4. – 1993
154714
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 5. – 1993
154715
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 6. – 1993
154716
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 7. – 1993
154717
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 8. – 1993
154718
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 9. – 1993
154719
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 10. – 1993
154720
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 11. – 1993
154721
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 12. – 1993
154722
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 13. – 1993
154723
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 14. – 1993
154724
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 15. – 1993
154725
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 16. – 1993
154726
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 17. – 1993
154727
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 18. – 1993
154728
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 19. – 1993
154729
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 20. – 1993
154730
  Кондратьев Г.С. Армия алжирской революции / Г.С. Кондратьев. – М, 1979. – 169с.
154731
   Армия братства народов. – М, 1972. – 425с.
154732
  Крапивин С. Армия БССР. Нереализованный проект // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2013. – № 7 (163), июль. – С. 152-159. – ISSN 1606-0219
154733
  Игнатенко А.В. Армия в гасударственном механизме рабовладельческого Рима эпохи Республики / А.В. Игнатенко. – Свердловск, 1976. – 208с.
154734
  Данилов А.Е. Армия в жизни моей / А.Е. Данилов. – М, 1976. – 96с.
154735
  Климов И.А. Армия в политической системе развитого социализма: 26-й съезд КПСС о подборе, расстановке и воспитании руководящих кадров в овладении ленинским стилем работы / И.А. Климов, Н.И. Гусев. – Москва, 1983. – 64с.
154736
  Севортян Р.Э. Армия в политическом режиме стран современного Востока / Р.Э. Севортян. – М., 1973. – 168с.
154737
  Кулаковский Ю.А. Армия в Римской Империи. 1. Mommsen. Observationes epigraphica (Ephemeris Epigraphica. vol. V, fasc. pr. sec. Rome et Berolini,2,1884) ; 2. Id. Die Conscriptionsordnung der romischen Kaiserzeit. (Hermes. 1884. XIX Band, erstes und zweites Heft) : [Реф.] / [Юлиан Кулаковский]. – Киев : В Унив. тип. (И.И. Завадского), 1884. – 24 с. – Авт. указ..в конце текста. - Отд. оттискиз: Университетские известия (Киев), 1884, № 8. - Без тит. л. и обл.
154738
  Губанов В.И. Армия в системе политической организации развивающихся стран : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Губанов В.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Филос. фак. Кафедра теории науч. коммунизма. – Л., 1972. – 20л.
154739
  Федоров Петр Александрович Армия в системе социальных институтов общества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Федоров Петр Александрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 150л. – Бібліогр.:л.134-150
154740
  Федоров П.А. Армия в системе социальных институтов общества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Федоров П.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 21л.
154741
  Шабардин П.М. Армия в современной политической борьбе. / П.М. Шабардин. – М., 1988. – 220с.
154742
  Дживилегов А.К. Армия Великой Французской Революции и ее вожди. / А.К. Дживилегов. – М-Птгр, 1923. – 220с.
154743
  Банников А.В. Армия Восточной Римской империи во второй половине V - первой половине VI в. / А.В. Банников, О.В. Пржигодская // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2014. – № 2 (86). – С. 35-39. – ISSN 2070-9773
154744
  Малышев Е.В. Армия и военное строительство а в Ираке: 1968-1988 гг. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 2. – С. 54-65. – ISSN 0869-1908
154745
  Прокопьев В.П. Армия и государство в истории Германии 10-20 вв. / В.П. Прокопьев. – Л, 1982. – 129с.
154746
   Армия и комсомол. – М, 1983. – 223с.
154747
   Армия и комсомол. – 2-е изд. – М, 1984. – 223с.
154748
  Золотарев О.В. Армия и культура / О.В. Золотарев. – М., 1991. – 57с.
154749
   Армия и литература. – Москва : Воениздат, 1971. – 377с.
154750
   Армия и литература. – М
Вып. 3. – 1988. – 267 с.
154751
   Армия и общество. – М, 1990. – 431с.
154752
  Серебрянников В.В. Армия и общество / В.В. Серебрянников. – Москва, 1991. – 62с.
154753
  Сучков Г.В. Армия и общество в постсухартовской Индонезии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4. – С. 64-74. – ISSN 0869-1908
154754
   Армия и перестройка. – М, 1990. – 47с.
154755
  Шульговский А.Ф. Армия и политика в Латинской Америке / А.Ф. Шульговский. – М., 1979. – 566с.
154756
  Мирский Г.И. Армия и политика в странах Азии и Африки / Г.И. Мирский. – Москва, 1970. – 350с.
154757
  Вятр Е.Й. Армия и политика: теоретические парадигмы и исторический опыт // Вестник Московского университета. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 19-40. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются актуальные концепции политической социо логии, с помощью которых анализируются отношения политической власти и армии. Особенное внимание уделяется таким феноменам, как приоритет политических способов разрешения конфликтов по ...
154758
  Федоров В.А. Армия и политический режим в Таиланде (1945-1980) / В.А. Федоров. – М., 1982. – 151с.
154759
  Ленин В.И. Армия и революция / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1925. – 187с.
154760
  Васин И.Н. Армия и революция / И.Н. Васин. – Москва, 1973. – 240с.
154761
  Клейман Г.А. Армия и реформы. / Г.А. Клейман. – М, 1989. – 160с.
154762
  Ячменихин К.М. Армия и реформы: военные поселения в политике российского самодержавия / К.М. Ячменихин; Черниговский гос. педагогический ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Чернигов : Сіверянська думка, 2006. – 444с. – ISBN 966-7743-49-7
154763
  Тиморин А.А. Армия и социалистическое общество. / А.А. Тиморин. – М., 1972. – 53с.
154764
  Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале XX в. / Л.Г. Бескровный. – Москва, 1986. – 237с.
154765
  Ахмедов В. Армия и этнорелигиозные конфликты на Ближнем Востоке // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2007. – № 4. – С. 63-71
154766
  Ахмедов В.М. Армия и этнорелигиозные конфликты на Ближнем Востоке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 9 (626). – С. 23-28. – ISSN 0321-5075
154767
  Покормяк Н.В. Армия Израиля -- орудие империалистической агрессии. / Н.В. Покормяк. – М, 1977. – 143с.
154768
  Мосько Г.Н. Армия Китая - орудие авантюристической политики маоистов / Г.Н. Мосько. – М, 1980. – 144с.
154769
  Матвеев Г. Армия Крайова: пути и перепутья // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 8 : Александр Невский жизнь и житие. – С. 17-20. – ISSN 0235-7089
154770
  Храпачевский Р.П. Армия монголов периода завоевания Древней Руси / Р.П. Храпачевський ; Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово Поле". – Москва : Квадрига, 2011. – 260, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил. – Развернутый тит. л. – Библиогр.: с. 246-253 и в подстроч. прим. – (Забытые войны России). – ISBN 978-5-91791-066-6
154771
  Сосницкий В.А. Армия на марше перестройки / В.А. Сосницкий. – М., 1990. – 62с.
154772
  Жувенель Рено де Армия наемников / Жувенель Рено де. – М, 1952. – 221с.
154773
  Чаадаева О.Н. Армия накануне февральской революции / О.Н. Чаадаева. – М.-Л., 1935. – 80с.
154774
  Борисов Б.А. Армия наша могучая / Б.А. Борисов. – М., 1971. – 127с.
154775
   Армия ночи: 40 лет преступлений ЦРУ. – М, 1988. – 317с.
154776
  Щеглов А.Ф. Армия острова / А.Ф. Щеглов. – Москва, 1978. – 72с.
154777
  Семин В.В. Армия острова Свободы. / В.В. Семин, А.Ф. Щеглов. – М., 1978. – 72с.
154778
  Смольников А.С. Армия победившей революции / А.С. Смольников. – М., 1984. – 191с.
154779
   Армия славы и побед. – М, 1955. – 184с.
154780
   Армия Советская. – Москва, 1969. – 446с.
154781
  Селиванов П.А. Армия Советская, армия народная / П.А. Селиванов. – Минск, 1988. – 126с.
154782
  Сорокин А.И. Армия советского народа / Сорокин А.И. – Москва, 1987. – 192 с.
154783
  Сибилев М.У. Армия Страны Советов : / М.У. Сибилев. – М., 1985. – 302с.
154784
  Карпович Б.В. Армия США - орудие американсокго империализма / Б.В. Карпович. – М., 1952. – 207с.
154785
  Байбакова Л.В. Армия США во время испано-американской войны 1898 года (по донесениям российских дипломатов) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 5. – С. 129-145. – ISSN 0130-3864
154786
  Белащенко Т.К. Армия США как она есть / Т.К. Белащенко, О.А. Ржешевский. – М., 1965. – 144с.
154787
  Белащенко Т.К. Армия США как она есть / Т.К. Белащенко, О.А. Ржешевский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1968. – 208с.
154788
  Кессель Ж. Армия теней / Ж. Кессель. – М., 1971. – 176с.
154789
  Власов А.Е. Армия Трясогузки / А.Е. Власов. – Ленинград, 1969. – 224 с.
154790
   Армійка. – Ужгород, 1959. – 79с.
154791
  Бенійуш Ж. Армія - ключовий елемент арабських революцій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11 червня (№ 99). – С. 8
154792
  Бульба-Боровець Армія без держави = An army without a state : Слава і трагедія українського повстанського руху: Спогади / Тарас Бульба-Боровець; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь, 1981. – 327 с. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
154793
  Бульба-Боровець Армія без держави / Бульба-Боровець. – Львів : Поклик сумління, 1993. – 167 с. – ISBN 5-86900-023-8
154794
  Лосєв І. Армія без держави чи держава без армії? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 38 (358), 19-25 вересня. – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Нині у кривавих боях із російськими підрозділами та сепаратистськими загонами формується якісно нове у моральному сенсі українське військо, поза сумнівом, відіграватиме значно помітнішу роль у суспільному житті країни.
154795
   Армія безсмертних. Повстанські світлини. – 3-тє вид. – Львів : Мс, 2006. – 220с. – ISBN 966-95739-1-2
154796
  Александров С. Армія Білорусі: сучасний стан і перспективи // Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони Укр. / М-во оборони України. – Київ, 2013. – № 9 (156). – С. 34-38
154797
  Сергійчук В. Армія Богдана Хмельницького / В. Сергійчук; Худ.оформлення Л. Демчишина. – Київ : Аграрна наука, 1996. – 254с. – ISBN 5-7707-9797-5
154798
  Горбачов Б.М. Армія в політичному житті Китаю / Б.М. Горбачов. – Київ, 1976. – 48с.
154799
  Пількевич А. Армія в соціально-економічній політиці ІІ тріумвірату // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 146-153


  Проаналізовано роль армії в соціально-економічних процесах Римської держави в останній період занепаду Республіки. Проанализирована роль армии в социально-экономических процессах Римского государства в последний период упадка Республики. The author ...
154800
  Шестопал М. Армія і народ / М. Шестопал. – Київ, 1958
154801
  Волковинський В.М. Армія і народ: 20-30-ті роки : (Участь трудящих України у зміцненні Червоної Армії) / В.М. Волковинський. – Київ : Либiдь, 1990. – 128с. – ISBN 5-11-001493-0
154802
  Кокотюха А. Армія мародерів / А. Кокотюха, О. Кочевих // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 28-30. – ISSN 0130-5212


  Мародерські "приватні" розкопки набули катастрофічних масштабів
154803
  Чуйков В.І. Армія масового героїзму / В.І. Чуйков. – К, 1958. – 76с.
154804
  Требін М. Армія на політичній авансцені // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.3-20. – ISSN 1609-5499


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
154805
  Горбулін В. Армія на службі в народу / В. Горбулін, Ю. Скалецький // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 58-65. – ISSN 1819-7329


  Про участь військовослужбовців у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в аспекті цивільного демократичного контролю над збройними силами. До 25-ої річниці Чорнобильської катастрофи.
154806
  Чаадаєва О.Н. Армія напередодні лютневої революції / О.Н. Чаадаєва. – К., 1935. – 75с.
154807
  Грушко О.С. Армія народу, армія миру. До 50-річчя Радянських збройних сил / О.С. Грушко. – Київ, 1968. – 48с.
154808
   Армія студентів [День студента 17 листопада] // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 листопада (№ 47)


  Перед Днем студента, 17 листопада, відбулася зустріч Президента України Віктора Януковича з представниками студентських молодіжних організацій та органів студентського самоврядування.
154809
  Ленін В.І. Армія та революція. / В.І. Ленін. – Харків, 1929. – 168с.
154810
   Армія України. – Львів, 2000
154811
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 1. – 2001
154812
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 2. – 2001
154813
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 3. – 2001
154814
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 4. – 2001
154815
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 5. – 2001
154816
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 6. – 2001
154817
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 7. – 2001
154818
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 8. – 2001
154819
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 9. – 2001
154820
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 10. – 2001
154821
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 11. – 2001
154822
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 12. – 2001
154823
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 13. – 2001
154824
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 14. – 2001
154825
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 15. – 2001
154826
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 16. – 2001
154827
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 17. – 2001
154828
  Бадрак В. Армія України: між минулим і майбутнім // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 -14 жовтня (№ 185/186). – С. 4


  Для створення потужного війська на сучасних засадах владі потрібно головним пріоритетом оборонної реформи зробити людину в погонах.
154829
  Кравчук М. Армія Української Центральної Ради та її досвід для сучасності: історико-правове дослідження // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Терноп. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 22-28
154830
  Швидченко Т. Армія УНР у бою за Вознесенськ 16 квітня 1920 року // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 80-82. – ISSN 2076-1554


  Висвітлено одну з найважливіших перемог армії УНР під час Першого Зимового походу 1919 - 1920 рр. Розглянуто обставини та особливості взяття українським військом міста Вознесенська, де перебували підрозділи Червоної армії.
154831
   Армія УНР, а не армія СРСР має стати орієнтиром для українського війська // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Лютий (число 2). – С. 3


  Звернення учасників 3-ї конференції історичного клубу "Холодний Яр" до Президента України П. Порошенка, міністра Збройних сил України С. Полторака, Начальника Генерального штабу Збройних сил України В. Меженка.
154832
  Стегній В.О. Армія як політичний інструмент // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 75-76
154833
  Муженко В. Армія. Війна. Екзамен / розмову вів Валкентин Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 березня (№ 41/42). – С. 4-5


  "Є фактор, на який не розрахував ворог. Це - український характер".
154834
  Исаков И.С. Армяне-моряки в Великой Отечественной войны / И.С. Исаков. – Ереван, 1946. – 55с.
154835
  Арутюнян Ю.В. Армяне-россияне : опыт социально-культурной адаптации // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 92-99. – ISSN 0869-0499
154836
  Арутюнян Ю.В. Армяне - россияне сквозь призму этносоциологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3 (311). – С. 59-65. – ISSN 0132-1625
154837
   Армяне // Анатомия кроваво-красного коммуно-фашизма или Краткий курс истории ВКП (б) с основами антиутопии, контридеологии и антишовинизма : докторская диссертация / Нестеренко-Гоптивский. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – С. 352-353. – ISBN 978-611-533-004-1
154838
  Александропулос М. Армяне : путешествие в их страну и историю / М. Александропулос. – Москва, 1990. – 204с.
154839
  Каждан А.П. Армяне в составе господствующего класса византийской империи в XI-XII вв. / А.П. Каждан ; АН Армянской ССР ; Ин-т истории. – Ереван : Из-во АН Армянской ССР, 1975. – 191 с.
154840
  Григорьянц А.А. Армяне в Средней Азии / А.А. Григорьянц. – Ереван, 1984. – 158с.
154841
  Алексанян О. Армяне в Украине в первой половине XX в. // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 576-579. – ISBN 978-617-7009-20-6
154842
  Асрибекова Т.В. Армяне Ставропольского края России: история и современность // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 95-110. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
154843
   Армяне Юго-Востока Украины и Восточной Европы : (ист.-этнокультурное развитие армян Украины XV-XX века) : материалы междунар. круглого стола, Донецк, нояб. 2009 / [Гаюк И.Я. и др. ; редкол.: Добров П.В. и др.] ; Донец. обл. госадминистрация [и др.]. – Донецк : Ноулидж, Донец. отд-ние, 2009. – 124, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на с. 123 .- Текст рус., укр., арм. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-1571-34-0
154844
   Армяне, конец XIX - нач. ХХ в.. – Л, 1984. – 30с.
154845
  Антонян Г.Г. Армяно-азербайджанские литературные связи в 19-20 вв : Автореф... канд. филол.наук: / Антонян Г.Г.;. – Ереван, 1955. – 30л.
154846
  Гулиев А. Армяно-Азербайджанский нагорно-карабахский конфликт сущность, характер событий и процесс урегулирования // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 198-207. – ISSN 1563-3349
154847
  Габриелян Р.А. Армяно-аланские отношения / Р.А. Габриелян. – Ереван, 1989. – 142с.
154848
  Наджарин Е.О. Армяно-арабские культурные связи в Сирии и Ливане. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Наджарин Е.О.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1973. – 20л.
154849
  Геворгян-Баги Ева Армяно-венгерские литературные связи и журнал "Armenia" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Геворгян-Баги Ева; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1977. – 18л.
154850
  Мурадян П.М. Армяно-грузинские литературные взаимоотношения в XVIII веке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мурадян П.М. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 28 с.
154851
  Мурадян П.М. Армяно-грузинские литературные взаимоотношения в XVIII веке. / П.М. Мурадян. – Ереван, 1966. – 224с.
154852
  Заварян М.С. Армяно-грузинские литературные связи в ХІХ-ХХ вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Заварян М.С.;. – Ереван, 1955. – 18л.
154853
  Чукасзян Б.Л. Армяно-иранские литературные связи в V-XVIII веков (разыскания) : Автореф... канд. филос.наук: / Чукасзян Б.Л.; АН Арм.ССР. Ин-т лит-ры. – Ереван, 1962. – 25л.
154854
  Халпахчьян О.Х. Армяно-русские культурные отношения и их отражения в архитектуре / О.Х. Халпахчьян. – Ереван, 1957. – 127 с.
154855
   Армяно-русские отношения. – Ереван
1. – 1953. – 288с.
154856
   Армяно-русские отношения в XVIII в.: 1760-1800 гг. – Ереван, 1990. – 588с.
154857
   Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века.. – Ереван
2. – 1964. – 397с.
154858
  Тер-Авакимова Армяно-русские отношения в период подготовки Персидского похода / Тер-Авакимова. – Ереван, 1980. – 127с.
154859
   Армяно-русские отношения.... – Ереван, 1978. – 409с.
154860
  Арутюнян Б.Б. Армяно-русские театральные связи / Б.Б. Арутюнян. – Ереван, 1956. – 120с.
154861
  Кочар М. Армяно-турецкие общественно-политические отношения и армянский вопрос в конце ХІХ начале ХХ веков / М. Кочар. – Ереван, 1988. – 308с.
154862
  Амирян С.Г. Армяно-украинские литературные связи : Библиография / С.Г. Амирян. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1976. – 369с.
154863
  Ибрагимов А.М. Армяно - азербайджанский конфликт в Карабахе и проблемы его политического и правового урегулирования // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2002. – № 4. – С.35-39. – ISSN 1812-3910
154864
   Армянская анонимная хроника, 1722-1736 гг.. – Баку, 1988. – 61с.
154865
  Овсепян М. Армянская библиотечная ассоциация: программы подготовки кадров // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 42-43


  Об истории создания, направлениях деятельности и перспективах развития Армянской библиотечной ассоциации.
154866
  Тонерян Е.С. Армянская большевистская печать в период первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Тонерян Е.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1954. – 15л.
154867
   Армянская государственная филармония. – Ереван, 1939. – 72с.
154868
  Асатрян Д. Армянская диаспора как транснациональный актор мировой политики // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 8. – С. 174-180. – ISSN 0130-9625
154869
  Тер-Давтян-Аревшатян Армянская житийная литература XI-XV вв : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Тер-Давтян-Аревшатян К.С. ; АН Арм. ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1975. – 23 с.
154870
   Армянская и русская средневековые литературы. – Ереван, 1986. – 527с.
154871
   Армянская классическая лирика. – Ереван
1. – 1977. – с.
154872
   Армянская классическая лирика. – Ереван
2. – 1977. – 279с.
154873
  Бабаян А.М. Армянская книга / А.М. Бабаян. – Ереван, 1956. – 56с.
154874
  Давтян А.М. Армянская книга и художетсвенная литература на новоармянском языке (ашхарабаре) в первой половине XIX в. : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Давтян А.М.; АН Арм.ССР. Ин-т литературы. – Ереван, 1970. – 24л.
154875
  Погосян Л.А. Армянская колония Армавира / Л.А. Погосян. – Ереван, 1981. – 181с.
154876
  Ананян Ж.А. Армянская колония Григориополь / Ж.А. Ананян. – Ереван, 1969. – 276с.
154877
  Зорьян С.Е. Армянская крепость. Царь Пап : исторические романы / С.Е. Зорьян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1984. – 744 с.
154878
  Джаукян Г.Б. Армянская лингвистическая мысль и вопросы новоармянского языка в XVIII-XIX веках : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Джаукян Г.Б. ; Ереван. ГУ. – Ереван, 1955. – 50 л.
154879
   Армянская литература. – Ереван, 1972. – 562с.
154880
  Налбандян В.С. Армянская литература / В.С. Налбандян. – Москва, 1976. – 495с.
154881
  Тужаян Минас Саркисович Армянская литература в VI веке : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Тужаян Минас Саркисович; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 23л.
154882
  Вартанян В.А. Армянская литература в VII веке : Автореф... канд. филол.наук: / Вартанян В.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 27л.
154883
  Мхитарян А.Г. Армянская литература в Грузии / А.Г. Мхитарян. – Ереван, 1980. – 143с.
154884
  Григорян К.Н. Армянская литература в русских переводах. / К.Н. Григорян. – Ереван, 1969. – 164с.
154885
  Максапетян М.В. Армянская литературно-критическая мысль о Р. Тагоре : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Максапетян М.В.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1976. – 27л.
154886
  Эрукян Ж.С. Армянская мемуарная литература 80-90 годов 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Эрукян Ж.С.; АН Арм.ССР.Ин-т литер.. – Ереван, 1972. – 18л.
154887
  Измайлова Т.А. Армянская миниатюра 11 века / Т.А. Измайлова. – Москва, 1979. – 238 с.
154888
  Гушагчян М.А. Армянская Мсалерская коления. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Гушагчян М.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1979. – 22л.
154889
  Кочарян А. Армянская народная музыка / А. Кочарян. – М.Л,, 1939. – 4с.
154890
  Атаян Р. Армянская народная песня / Р. Атаян. – Москва, 1965. – 76с.
154891
  Маргуни А.В. Армянская новелла конца XIX -- начала ХХ века : Автореф... канд. филол.наук: / Маргуни А.В.; АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького. – М., 1966. – 24л.
154892
  Кочарян С.Г. Армянская община Харькова (1863-2010 гг.) / С.Г. Кочарян ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. – 243, [1] с. – Библиогр.: с. 23-29, 201-214. – ISBN 978-966-623-996-2
154893
  Харатян А.А. Армянская периодическая печать Смирн (60-е годы 19 в.). : Автореф... Канд.филол.наук: 678 / Харатян А.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1972. – 17л.
154894
  Коркотян К.А. Армянская печатная книга в Константинополе (1567-1850 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Коркотян К.А.; АН Арм.ССР. Ин-т лит-ры. – Ереван, 1966. – 22л.
154895
  Саркисян С.У. Армянская печать в Советской России (1918-1921 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Саркисян С.У. ; Ерев. ГУ. – Ереван, 1967. – 29 с.
154896
  Арешян С.Г. Армянская печать и царская цензура / С.Г. Арешян. – Ереван, 1957. – 516с.
154897
  Харатян А.Я. Армянская поэзия в делах "Кавказского Цензурного Комитета". : Автореф... Канд.филол.наук: / Харатян А.Я.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1950. – 22л.
154898
   Армянская поэзия в переводах В.Я. Брюсова. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 319 с. : 1 л. портр.
154899
  Мкртчян Л.М. Армянская поэзия и русские поэты / Л.М. Мкртчян. – Ереван, 1968. – 466с.
154900
  Бодосян С.С. Армянская сатирическая проза и драматургия 20-х годов : Автореф... канд. филол.наук: / Бодосян С. С.; АН Арм.ССР, Ин-т лит. им.Абегяна. – Ереван, 1962. – 20л.
154901
  Карапетян Э.Т. Армянская семейная община / Э.Т. Карапетян. – Ереван, 1958. – 144 с.
154902
   Армянская советская драматургия. – Москва, 1952. – 227 с.
154903
  Арутюнян С.С. Армянская советская драматургия / С.С. Арутюнян. – Ереван, 1956. – 87с.
154904
  Ахвердян Л.О. Армянская советская драматургия послевоенного периода (1945-1955) : Автореф... канд. филол.наук: / Ахвердян Л.О.; Акад. наук Арм.ССР. Ин-т лит-ры им. М.Абегяна. – Ереван, 1955. – 20л.
154905
  Минасян Бюзанд Минасович Армянская советская культура в журнале "Анаит" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Минасян Бюзанд Минасович ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 17 с.
154906
  Назинян А.М. Армянская советская литература и устное народное творчество. : Автореф... канд.филол.наук: / Назинян А.М.; АН Арм.ССР.Ин-т лит-ры. – Ереван, 1953. – 32л.
154907
  Андрян Ж.С. Армянская советская поэзия в Азербайджане : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Андрян Ж.С.; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1973. – 15л.
154908
  Демирчян П.А. Армянская советская проза нового поколения 60-х годова (современная тематика) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Демирчян П. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1981. – 28л.
154909
  Казанджян С.Т. Армянская советская скульптура 1920-1966 гг. : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 823 / Казанджян С.Т.; АН АзССР. Отд-ние обществ. наук. – Баку, 1969. – 24л.
154910
  Арутюнян Н.Х. Армянская Советская Социалистическая Республика / Н.Х. Арутюнян. – Москва, 1972. – 71с.
154911
   Армянская средневековая лирика. – Л, 1972. – 390с.
154912
  Агаян М. Армянская ССР / М. Агаян. – Москва, 1955. – 64с.
154913
  Аксарин И.И. Армянская ССР / И.И. Аксарин. – Москва, 1956. – 31с.
154914
  Мошкин А.М. Армянская ССР / А.М. Мошкин. – Свердловск, 1956. – 24с.
154915
  Арутюнян М. Армянская ССР / М. Арутюнян. – Москва, 1957. – 119с.
154916
  Аллахвердян Г.О. Армянская ССР / Г.О. Аллахвердян. – Москва, 1960. – 96с.
154917
  Хачатрян Л.С. Армянская ССР / Л.С. Хачатрян. – М, 1960. – 68с.
154918
   Армянская ССР на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1930 года. – Ленинград, 1940. – 106с.
154919
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 10-й. Сессия 4-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС АрмССР, 1981. – 331 с.
154920
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 4-й. Сессия 4-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Айпетрат, 1957. – 320 с.
154921
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 4-й. Сессия 5-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Айпетрат, 1957. – 204 с.
154922
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 5-й. Сессия 9-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Айпетрат, 1957. – 190 с.
154923
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 5-й. Сессия 9-я. – Ереван, 1963. – 190с.
154924
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 6-й. Сессия 1-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1963. – 183 с.
154925
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 6-й. Сессия 3-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1954. – 220 с.
154926
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 6-й. Сессия 5-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1960. – 158 с.
154927
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 6-й. Сессия 7-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1960. – 208 с.
154928
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 7-й. Сессия 1-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1967. – 231 с.
154929
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 7-й. Сессия 2-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1967. – 180 с.
154930
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 7-й. Сессия 5-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1969. – 239 с.
154931
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 7-й. Сессия 7-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1970. – 144 с.
154932
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 8-й. Сессия 1-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1970. – 339 с.
154933
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 8-й. Сессия 2-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1972. – 208 с.
154934
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 8-й. Сессия 3-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1972. – 267 с.
154935
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 8-й. Сессия 4-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1973. – 159 с.
154936
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 8-й. Сессия 5-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1973. – 178 с.
154937
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 8-й. Сессия 6-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1974. – 137 с.
154938
   Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 8-й. Сессия 7-я : Стенограф. отчет. – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1974. – 123 с.
154939
  Ризаев С.А. Армянская художественная кинематография / С.А. Ризаев. – Ереван, 1963. – 384с.
154940
  Ананян Г.Г. Армянская художественная литература и критика в журнале "Мурч" в 90-е годы XIX в. : Автореф... кандидата филол.наук: / Ананян Г.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 23л.
154941
  Гаюк І. Армянская церковь как уникальный феномен христианского мира // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С.37-40
154942
  Григорян А.Л. Армянская школа в Измире (Смирне) с начала до 60-х годов XIX в. : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Григорян А.Л. ; Ереван. арм. гос. ин-т им. Х. Абовяна. – Ереван, 1972. – 26 с.
154943
  Мурадян П.М. Армянская эпиграфика Грузии / П.М. Мурадян. – Ереван, 1985. – 228с.
154944
  Мурадян П.М. Армянская эпиграфика Грузии / П.М. Мурадян. – Ереван, 1988. – 135с.
154945
  Рамазанов Ю.М. Армянские ашуги 19 века, писавшие на азербайджанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 648 / Рамазанов Ю.М. ; АН АзССР , Ин-т литературы. – Баку, 1969. – 17 c.
154946
  Григорян Ш.С. Армянские гусанские песни и их литературные соотнесения. (С древнейших времен до XVII в.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Григорян Ш.С. ; АН АрмССР , Ин-т литературы. – Ереван, 1965. – 20 с.
154947
  Костанян Г.А. Армянские историки-писатели 10-го века : Автореф... канд. филол.наук: / Костанян Г. А.; АН Арм. ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1954. – 20л.
154948
   Армянские источники о монголах. Извлечение из рукописей XII-XIV вв.. – М., 1962. – 154с.
154949
  Тер-Мкртичян Армянские источники о Палестине V-XVIII вв. / Тер-Мкртичян. – М., 1991. – 297с.
154950
  Тер-Мкртичян Армянские источники о Средней Азии V-VII вв. / Тер-Мкртичян. – М., 1978. – 100с.
154951
  Тер-Мкртичян Армянские источники о Средней Азии VIII-XVIII вв. / Тер-Мкртичян. – М., 1985. – 190с.
154952
  Дашкевич Я.Р. Армянские колонии на Украине в источниках и литературе XV - XIX веков. / Я.Р. Дашкевич. – Ереван, 1962. – 176с.
154953
   Армянские композиторы.. – Ереван, 1956. – 183с.
154954
  Дарчавшвили Шанше Яфетович Армянские лапидарные надписи как источник истории Грузии (XII - первая треть XIII в.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Дарчавшвили Шанше Яфетович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 24л.
154955
  Еганян А.М. Армянские математические учебники и преподавания математики в армянских школах с 7 по первую половину 19 века. : Автореф... Канд.пед.наук: / Еганян А.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1960. – 20л.
154956
  Газиян А.С. Армянские народные военные и солдатские песни. (Исследование) : Автореф... канд. филол.наук: 648 / Газиян А.С.; Ан АрмССР. Ин-т археологии и этнографии. – Ереван, 1971. – 22л.
154957
  Арутюнян С.Б. Армянские народные загадки : Автореф... канд. филол.наук: / Арутюнян С.Б.;. – Ереван, 1956. – 23л.
154958
   Армянские народные сказки.. – Ереван, 1965. – 399с.
154959
  Хачатрянц Я.С. Армянские новеллы / Я.С. Хачатрянц. – М, 1945. – 252с.
154960
  Хачатрянц Я.С. Армянские новеллы / Я.С. Хачатрянц. – Москва, 1948. – 280с.
154961
   Армянские новеллы. – Ереван, 1962. – 647 с.
154962
  Бабурян М.Г. Армянские переводы "Витязя в тигровой шкуре" : Автореф... канд.филол.наук: 642 / Бабурян М.Г.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 20л.
154963
   Армянские писатели о Валерии Брюсове. – Ереван, 1975. – 132с.
154964
   Армянские пословицы и поговорки.. – М., 1964. – 78с.
154965
   Армянские пословицы и поговорки.. – Москва : Главная редакция восточной литературы, 1973. – 264 с.
154966
   Армянские поэты нового времени. – Л., 1983. – 559 с.
154967
  Ганаланян О.Т. Армянские предания / О.Т. Ганаланян. – Ереван, 1979. – 355с.
154968
   Армянские рассказы.. – Ереван
1. – 1953. – 479 с.
154969
   Армянские рассказы.. – Ереван
2. – 1953. – 563 с.
154970
   Армянские рассказы.. – М., 1956. – 433 с.
154971
  Кочарян С.Г. Армянские религиозные общины Харькова (1900-1917) в контексте истории армянской церкви в Украине // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 852. – С. 137-145. – (Історія ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
154972
  Оганян А.В. Армянские секции РКП(б) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Оганян А.В. ; Ин-т истории ЦК КП Армении. – Ереван, 1975. – 47 с.
154973
   Армянские сказки. Сказки Араратской долины. – Москва, 1968. – 191с.
154974
   Армянские соборы Святой Эчмиадзин.. – 262с.
154975
   Армянские соборы. Святой Эчмиадзин. – Лиссабон. – 260с. – Расст.для науч.фонда:СФ/1156306
154976
   Армянские советские писатели.. – Ереван, 1956. – 196с.
154977
  Мнацаканян А.Ш. Армянские средневековые народные песни. : Автореф... канд. .филолог.наук: / Мнацаканян А.Ш.; АН АрмССР. Ин-т лит. им. М.Абегяна. – Ереван, 1958. – 23л.
154978
  Лисициан С.С. Армянские старинные пляски / С.С. Лисициан. – Ереван, 1983. – 245с.
154979
  Степанян М.М. Армянские учебники математики и вопросы ее преподавания в армянских школах во второй пловине 19 века. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Степанян М.М.; М-во просвещения Армянской ССР.Армянской гос.пед.ин-т. – Ереван, 1973. – 56л.
154980
  Петросян В. Армянские экскизы : повесть-эссе; / В. Петросян. – Москва : Советский писатель, 1978. – 511 с.
154981
  Петросян В. Армянские экскизы : повесть-эссе; / В. Петросян. – Ереван, 1984. – 272 с.
154982
  Григорян Гр. Армянский героический народный эпос : Автореф... д-ра филол.наук: / Григорян Гр.; АН АрмССР. ин-т археологии и этнографии. – Ереван, 1960. – 54л.
154983
  Орбели И.А. Армянский героический эпос. / И.А. Орбели. – Ереван, 1956. – 144с.
154984
  Мискарян Кара Армянский дневник : Большое путешествие / Мискарян Кара, Тягны-Рядно Александр // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 66-86 : Іл.
154985
  Тигранов Г. Армянский музыкальный театр / Г. Тигранов. – Ереван : Армгиз
Т.1. – 1956. – 384 с.
154986
  Тигранов Г. Армянский музыкальный театр / Г. Тигранов. – Ереван : Айпетрат
Т.2. – 1960. – 308 с.
154987
  Метелкин Николай Армянский парусник покоряет океаны : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 4-5
154988
  Чагин Г.В. Армянский переулок / Г.В. Чагин. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 74 с.
154989
  Амирханян А.Т. Армянский переулок, 2 / А.Т. Амирханян. – Москва, 1989. – 60с.
154990
  Коське Ф.Я. Армянский поход Нерона и сопротивление народов Востока римской агрессии : Автореф... канд. ист.наук: / Коське Ф. Я.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1951. – 15л.
154991
  Алексанян Е.А. Армянский реализм и опыт русской литературы (традиции Гоголя) / Е.А. Алексанян. – Ереван, 1977. – 241с.
154992
  Алексання Е.А. Армянский реализм и ритм русской литературы (Гоголь, Чехов: традиции и типология) : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.03 / Алексання Е. А.; АН Арм. ССР, Ин-т литер. – Ереван, 1978. – 47л.
154993
  Арзуманян С.А. Армянский советский роман (1920-1945) : Автореф... канд. филол.наук: / Арзуманян С.А.; АН Арм.ССР. Ин-т лит-ры. – Ереван, 1967. – 66л.
154994
  Арутюнян Б.Б. Армянский советский театр : Автореф. дис. ... д-ра искусствовед. наук / Арутюнян Б.Б. ;. – Москва, 1969. – 55 с.
154995
  Гош М. Армянский судебник Михтара Гоша / М. Гош. – Ереван, 1954. – 270с.
154996
   Армянский фольклор.. – М., 1967. – 224с.
154997
   Армянский фольклор.. – М., 1979. – 375с.
154998
   Армянский химический журнал. – Ереван : Изд-во Нац. акад. наук Респ. Армения, 1947-
Т. 47, № 1/3. – 1994
154999
   Армянский язык и литература : межвузовский сборник научных трудов. – Ереван : Изд-во Ереван. ун-та
Вып. 1/2. – 1983
155000
   Армянский язык и литература. – Ереван : Изд-во Ереван. ун-та
Вып. 3/4. – 1984
<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,