Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1541154215431544154515461547154815491550(+10)В кінець >>
1542001
  Геращенко М.В. "...Українська культура ... повинна вийтиіз темряви забуття й ігнорування" / М.В. Геращенко, С.А. Аратюнова // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1997. – № 1/6. – С. 107-110


  Нові джерела до біографії М.Ф. Комарова з архіву М.І. Ясинського.
1542002
  Марченко Н.П. "Українська біографістика = Biographistica Ukrainica": фіксація та трансформація біографічного дискурсу в Україні / Н.П. Марченко, В.В. Патик // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 17. – С. 165-195. – ISSN 2520-2855
1542003
  Копиленко О.Л. "Українська ідея" М. Грушевського; історія і сучасність / О.Л. Копиленко. – К, 1991. – 182с.
1542004
  Лазебник С. "Українська Канада" (сьогодення української громади та її суголосне життя з Україною) // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – C. 625-644. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
1542005
  Данилюк І. "Українська мрія" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 122-127


  Кінодрама.
1542006
  Помінчук Н. "Українська рука" у світовому кінематографі // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11 (118). – С. 65-67
1542007
  Головченко В. "Українська тема" в політиці Антанти 1914-1916 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-12. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто маловідомі аспекти "українського питання" в контексті європейських міжнародних відносин на початковому етапі Першої світової війни. The article spotlights little-known aspects of the Ukrainian question in context of the European ...
1542008
  Виноградова О. "Українська урочиста" // Шевченківський краєзнавчий альманах : науково-популярне видання / Всеукр. культурно-науковий фонд Т. Шевченка ; голов. ред. Л. Красицька ; редкол.: В. Бабич, В. Бугрим, П. Засенко [та ін.]. – Київ, 2013. – 2013-2014. – С. 57-58


  Опубліковано вірш "Українська урочиста". Слова і музика Ольги Виноградової. Є ноти для чоловічого хору.
1542009
   "Українська хата" : поезії :1909-1914. – Київ : Молодь, 1990. – 256, [8] с. – ISBN 5-7720-0495-6
1542010
  Савенець А. "Українська" Шимборська: перекладність мозаїки культур // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 35-45
1542011
  Галата С. Українська "Нобелівка" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 30 травня (№ 21). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  "...Напередодні Дня науки Президент України Петро Порошенко зустрівся з провідними науковцями країни. Він вручив державні нагороди і премії за найбільші досягнення в галузі науки і техніки за 2015 рік ...".
1542012
  Горбань Т.Ю. Українська (Всеукраїнська) академія наук в умовах державно-політичних трансформацій 1918 – 1923 рр. // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 82-93. – ISSN 2415-7422


  На основі аналізу документальних джерел простежується статус УАН - ВУАН за різних політичних режимів, які знаходилися при владі у межах зазначеного періоду.
1542013
   Українська 1 конференція з охорони праці. – Київ, 1996. – 413с.
1542014
  Полюга Л.М. Українська абстрактна лексика XIV - першої половини XVII ст. / Л.М. Полюга. – Київ, 1991. – 236с.
1542015
  Капічіна О.О. Українська авангардна музика в контексті семіотичного аналізу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 202-208
1542016
  Варенко В. Українська авіаційна термінологія: проблеми формування та функціонування / В. Варенко, Л. Добровольська // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 5-9. – ISSN 2413-3094
1542017
  Роганов Євген Українська авіація: курс на зростання // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 14-17 : фото. – ISSN 1998-8044
1542018
  Волошин Ю. Українська автокефальна православна церква 1941-1944 : (короткий історичний довідник) / Ю. Волошин; Полтавский держ. пед. ін-тут ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1999. – 51с. – ISBN 966-02-0934-7
1542019
  Буряк Л.І. Українська академічна біографіка: винайдення форми (біографічні студії у контексті революційних трансформацій початку ХХ ст.) // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 17. – С. 18-36. – ISSN 2520-2855
1542020
  Дідун Л.І. Українська академічна лексикографія: здобутки та перспективи розвитку / Л.І. Дідун, З.Г. Козирєва // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (79). – С. 54-65. – ISSN 1682-3540
1542021
  Кучмаренко В.А. Українська Академія наук у 1918 - 1927 рр. / В.А. Кучмаренко, В.Г. Шмельов // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1992. – № 4 (231), липень - серпень. – С. 40-47. – ISSN 0320-9466
1542022
  Суржик Л. Українська Антарктида / Л. Суржик, В. Драбчук // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 14


  Чи потрібна Україні Антарктида? Це питання виникало, коли трапилася нагода отримати свою антарктичну станцію. Країна була в економічному занепаді, і багато хто сумнівався, чи "потягне" нужденна Україна її утримання. Це питання час від часу виникає і ...
1542023
  Полякова Алла Українська аристократія ХІХ ст. (за мемуарами П. Ламсдорфа-Галагана) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 219-224


  Стаття базується на іноземному рукописному матеріалі й відкриває невідомі сторінки життя та суспільно-політичної діяльності представників укр. панства XIX ст.
1542024
  Калакура Я. Українська архівна наука у викликах війни та цифровізації інформаційних ресурсів архівів // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (333), жовтень - грудень. – С. 19-45. – ISSN 0320-9466
1542025
  Хандогій В. Українська асоціація зовнішньої політики - інтерфейс між громадянським сучспільством і владними структурами / інтерв"ю провів Володимир Семенов // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 22-25. – (Історичні науки)


  Розмова з президентом Української асоціації зовнішньої політики (УАЗП) Володимиром Хандогієм.
1542026
  Нудьга Г.А. Українська балада : (З теорії та історії жанру) / Г.А. Нудьга. – Київ : Дніпро, 1970. – 260 с.
1542027
  Котлярова Т.В. Українська біографіка: історичний поступ та сучасні виклики. П"ятнадцяті Біографічні читання (Київ, 6 червня 2019 р.) // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: Л.І. Буряк, В.І. Попик, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18. – С. 341-356. – ISSN 2520-2855
1542028
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. – Київ. – ISBN 966-02-3600-х
Вип. 3. – 2005
1542029
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 1996-
Вип. 14. – 2016. – 384 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542030
  Корольов Г.О. Українська біографія Отто Ейхельмана: імперська лояльність та служіння "ншій" або "своїй" нації // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 156-167. – ISSN 0320-9466


  Отто Ейхельман в 1882–1920 рр. — професор кафедри загальної історії права та міжнародного права на юридичному факультеті Київського університету.
1542031
  Задорожний Микола Українська Венеція // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 45
1542032
  Зніщенко М. Українська версія УДК: від постанови уряду до перспектив її впровадження в бібліотеках України / М. Зніщенко, Л. Соляник, Н. Острікова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 33-38. – ISSN 2518-7341


  Висвітлюються питання впровадження УДК у бібліотеках Київської області, порушується ряд проблем, які стоять за цим процесом.
1542033
  Кухаренко О.О. Українська весільна обрядовість і сексуальна культура // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 278-287. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Доведено, що традиційні весільні дії є обрядом ініціації нареченої, присвяченим її переходу до наступного періоду життя. Центральне місце в цьому процесові посідає обряд «комори», під час якого відбувається акт дефлорації, котрий пов’язують із ...
1542034
  Пасько І. Українська весна на Неві (до 100-річчя виходу перших українських громадсько-політичних періодичних видань у Санкт-Петербурзі) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 148-150. – ISBN 966-7060-98-5
1542035
  Левченко І. Українська весна у Парижі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2023. – Березень (№ 3)


  "Багато років поспіль Французький інститут в Україні проводив у Києві фестиваль «Французька весна» – подія, на яку українці завжди чекали з нетерпінням. Від початку повномасштабної війни культурний захід переформатували, і тепер у Парижі відбувається ...
1542036
  Карпенко А. Українська весна у Франції // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 21 квітня (№ 71). – С. 7


  Про те, як відбувається "альтернативний" форум у Франції.
1542037
  Корсун Ю.В. Українська видавнича справа в Канаді наприкінці XIX - на початку XX століття // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 89-91. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1542038
  Карлаш Т. Українська вища освіта: прорив на єгипетські обшири // Світ. – Київ, 2018. – Лютий (№ 7/8). – С. 2


  За ініціативою Президії Академії наук вищої школи України та Українсько-американського університету "Конкордія" (УАУК) було організовано Міжнародну українсько-єгипетську конференцію "Світові проблеми освіти у 21 столітті", що відбулася 6-9 лютого у м. ...
1542039
  Заболотнюк В.І. Українська військово-санітарна місія для справ полонених у Німеччині (1918-1920) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 28. – С. 21-33. – ISSN 2313-5603
1542040
   Українська вільна академія наук. Серія: Назвознавство = Ukrainian free academy of sciences. – Вінніпег : Накладом Братства Карпатських Січовиків
  ч. 4. – 1952. – Назва випуску серії: Назва "Україна" на Закарпатті / Б. Барвінський
1542041
   Українська вільна академія наук. Література = Ukrainian free academy of sciences. – Вінніпег : Hакладом Української вільної академії наук
  ч. 3. – 1957. – Назва випуску серії: Шевченко й Франко / М.Ї. Мандрика
1542042
  Костюченко Р. Українська Вільна Академія наук у США в 1948-1954 рр. // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 262-266


  Аналізуються передумови заснування та становлення УВАН у США.
1542043
  Костюченко Р. Українська Вільна Академія Наук у США в 1948-1954 рр.


  У статті аналізуються переумови заснування та становлення Української Вільної Академії Наук у США. Розглянуті основні причини створення організації, стартова матеріально- технічна база й створення перших підрозділів організації. В статье анализируются ...
1542044
  Сачок О. Українська Віслава Шимборська: ретроспектива та перспективи рецепції творчості // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 145-152. – ISSN 0203-9494
1542045
  Козак С. Українська воєнна література в Польщі // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 205-239. – ISBN 978-83-935845-4-3
1542046
   Українська Гельсінкська група = The Ukrainian Helsinki group, 1978-1982 : 1978-1982. Документи і матеріяли. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1983. – 998 с. : іл. – Парал. тит. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 0-914834-50-9
1542047
  Ведмідь Л.А. Українська Гельсінська група: історіографічний огляд / Ведмідь Л.А. – Київ : Поліграф Центр, 2005. – 22с.
1542048
   Українська географія: сучасні виклики // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 46
1542049
   Українська геоморфологія: стан і перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( Львів, 25-26 листопада 1997р. ). – Львів : Меркатор, 1997. – 324с. – ISBN 5-7702-1237-3
1542050
  Квіт С.М. Українська геополітика: неприєднаність до життя? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-15. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Розглянуто геополітичні аспекти національної безпеки України, яка представлена органічною складовою частиною "середньої Європи" і покликана виконати певну ідеологічну консервативну місію у справі геополітичної консолідації нової об"єднаної Європи.
1542051
  Вербич С. Українська гідронімооснова бут- у слов"янському і неслов"янському контекстах // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 34-40. – ISSN 1682-3540
1542052
  Левицький М. Українська граматика для самонавчання / Мод. Левицький. – [Ромни] : Молодик ; З друк. Міністерства Шляхів, 1918. – 159 с. – (Видавництво "Молодик"; ; Ч. 2)
1542053
  Грінченко Б.Д. Українська граматка до науки читання й писання / зложив Б. Грінченко. – У Київі (Київ) : [З друк.И.И. Чоколова], 1907. – 64 с. : мал.
1542054
  Степовик Д.В. Українська графіка XVI-XVIII століть : еволюція образної системи / Д.В. Степовик. – Київ : Наукова думка, 1982. – 329, [3] с.
1542055
  Кошетар У.П. Українська греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Галичини (1900-1939 рр.) : Навч. посібник / У.П. Кошетар; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 128с. – ISBN 966-608-495-3
1542056
  Пшеничний Т. Українська греко-католицька церква в умовах агонії сталінізму (1946–1953 рр.): історіографія // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 98-103
1542057
  Гуркіна С.В. Українська греко-католицька церква і Ватикан : спроби контактів у 1944-1949 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 73-90. – (Історія ; Вип. 22)
1542058
  Драган М.Д. Українська декоративна різьба XVI-XVIII ст. / М. Драган. – Київ : Наукова думка, 1970. – 203 с.
1542059
  Зануда А. Українська демографія: що змінилося за 25 років // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 31 серпня - 6 вересня (№ 35). – С. 6
1542060
  Ідзьо Віктор Українська держава в XIII столітті і сучасна методологія українознавства // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 55-58
1542061
  Гошуляк І. Українська держава гетьмана П. Скоропадського // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 115-117
1542062
  Рум"янцев В.О. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського: ідеали та реалії державотворення // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 152. – С. 19-35. – ISSN 2224-9281
1542063
  Проданюк Ф. Українська держава і країни Четверного союзу: основні напрямки взаємовідносин // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 134-137
1542064
  Тацій В.Я. Українська держава і право на початку XXI століття // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 66-77. – ISBN 978-966-458-725-6
1542065
  Смолій В. Українська держава середини XVII століття // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 28 липня (№ 154)
1542066
  Лупандін О. Українська держава та РСФРР: дві дипломатії, стратегія і засоби втілення // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 145-165. – ISBN 978-966-02-6038-2
1542067
  Вєтров Р. Українська Держава та ставлення до неї українських та російських соціалістичних партій // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 17-18
1542068
  Комаров Б. Українська державна бібліотека ім. Т. Шевченка в Одесі // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2021. – № 19. – С. 60-65
1542069
  Кочержук М. Українська державна гімназія в Коломиї 1892-1944 / Мирослава Кочержук. – Коломия : Вік, 2011. – 303, [1] с. : іл. – 770-річчю першої писемної згадки про Коломию, 150-річчю від заснування держ. гімназії й 110-річчю укр. держ. гімназії в Коломиї присвячено. – Бібліогр.: с. 288-295. – (Коломийська бібліотека ; вип. 8). – ISBN 966-550-188-7
1542070
  Смолій В.А. Українська державна ідея XVII-XVIII століть:проблеми формування, еволюції , реалізації / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – Київ : Альтернативи, 1997. – 367 с. – Бібліогр.:с.315-366. – ISBN 966-7217-00-0
1542071
  Іванченко Р. Українська державницька ідея в суспільно-політичній думці 9-13 ст. : (крізь призму концепцій "Повісті минулих літ") / Раїса Іванченко; Київськ. нац. ун-т. – Київ : КиМУ, 2004. – 176с. – ISBN 966-8299-12-4
1542072
  Карпов В.В. Українська державність в символічному означенні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 2. – С. 4-12. – ISSN 2409-9805


  Мета дослідження полягає у виявленні історичних основ та їх впливу на утвердження символів державності з моменту набуття незалежності, студіюванні процесу становлення державної символіки України. У дослідженні використано історико-хронологічний ...
1542073
   Українська державність у 20 столітті : Історико-політологічний аналіз. – Київ : Політична думка, 1996. – 448с. – ISBN 966-543-03-00
1542074
  Курганова О. Українська дескриптивна поезія у кириличних виданнях XVII–XVIII ст. із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 91-107. – ISSN 2224-9516
1542075
   Українська дивізія "Галичина" (Львівщіна) : історія, спогади, світлини / Галицьке Братство колишніх вояків 1-ої Укр. дивізії ("Галичина") Укр. нац. армії (УНА), Центр незалежних іст. студій ; [упоряд.: І. Іваньков, М. Романюк ; редкол.: З. Врублевський та ін.]. – Львів : Духовна вісь, 2016. – 838, [2] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 775-838. – Бібліогр.: с. 764-766 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8477-26-3
1542076
  Матяш І. Українська дипломатична служба 1917-1921 рр.: формування інструментарію публічної й культурної дипломатії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (559), липень - серпень. – С. 65-79. – ISSN 0130-5247
1542077
  Клімкін П. Українська дипломатія на перехресті епох // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 1, 3


  "...З-поміж усіх визначень дипломатії (жартівливих і серйозних) мені найбільше до вподоби слова англійця Ернеста Сатоу, який вважав, що дипломатія - це насамперед інтелект і почуття такту, поставлені на службу державним інтересам. А також думка ще ...
1542078
  Табачник Д.В. Українська дипломатія: нариси історії (1917-1990) : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Д.В. Табачник. – Київ : Либідь, 2006. – 768с. – Шифр дубл.9у2 Таба.Доп.карт.в.ин-т,м.в.,ст. – ISBN 966-06-446-7


  Нариси історії української дипломатії 1917-1990 рр. Викладено історію розвитку української дипломатії в контексті політичних біографій і діяльності на міжнародній арені керівників зовнішньополітичних відомств України від 1917 до 1990 років.
1542079
  Троян С. Українська дипломатія: шлях тривалістю 100 років // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11. – С. 31-34. – (Політичні науки)
1542080
  Гурвич Ф.Х. Українська дитяча література / Ф.Х. Гурвич, В.С. Савенко. – Київ, 1962. – 311с.
1542081
  Вовк П.В. Українська дитяча література / П.В. Вовк, В.С. Савенко. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ, 1976. – 416с.
1542082
   Українська дитяча література : Хрестоматія: Навчальний посібник для студ. вищ. педагог. навч. закладів I-II рівнів акредитації. – Київ : Вища школа, 2002. – 519с. – ISBN 966-642-100-3
1542083
  Жилко Ф.Т. Українська діалектологія / Ф.Т. Жилко. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1951. – 88 с.
1542084
  Могила А.П. Українська діалектологія / А.П. Могила. – Львів, 1960. – 39с.
1542085
  Лозинський Аскольд Українська діаспора - аналіза сучасного // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 270-272
1542086
  Грабовський С. Українська діаспора // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 22-23 жовтня (№ 131/132)


  Історико-теоретичний абрис.
1542087
  Миколюк Л.Л. Українська діаспора в Австралії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С. 225-230. – ISSN 1729-360Х
1542088
  Коростій Ольга Українська діаспора в Королівстві Бельгія ( можливі напрямки співпраці ) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 265-266
1542089
  Чекаленко Л. Українська діаспора в політиці та роботі Олександра Шульгина - Голови Ради міністрів та міністра закордонних справ УНР в екзині (1939 - 1942) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 (21). – С. 153-158. – ISSN 2313-8505
1542090
  Карпенко Світлана Українська діаспора в Республіці Казахстан: історія розвитку // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 274-279
1542091
  Біляков Г.Ф. Українська діаспора в сучасній Польщі // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 11-15
1542092
  Задорожний М.П. Українська діаспора Європи: історія формування, культура, наука, освіта // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 6 (172). – С. 36-47 : фото
1542093
  Задорожний М.П. Українська діаспора Європи: історія формування, культура, наука, світа // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 7/8 (173/174). – С. 62-64 : фото
1542094
  Задорожний М.П. Українська діаспора Європи: історія формування. культура, наука, освіта // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 10 (176). – С. 35-42 : фото
1542095
  Задорожний М.П. Українська діаспора Європи: історія, формування, культура, наука, освіта // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 44-47 : фото
1542096
  Задорожний М.П. Українська діаспора Європи: країни Бенілюксу. Швейцарія // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 9 (187). – С. 35-38 : фото
1542097
  Зубик А.І. Українська діаспора у країнах Закавказзя: динаміка чисельності, особливості розселення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 113-118. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 43). – ISSN 2410-7360
1542098
  Плазова Т.І. Українська діаспора у повоєнні роки: освітньо-виховні та наукові осередки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 87-91. – ISSN 2076-1554


  Науковці сприяли відкриттю в ряді університетів США кафедр української мови та українознавства: Пенсильванському, Колумбійському, Каліфорнійському, Іллінойському (Урбана-Шампейн). Авторитет деяких науковців-українців у США досить високий, наприклад, ...
1542099
  Сухобокова О.О. Українська діаспора як чинник підтримки України США і Канадою в умовах російської агресії у 2014 р. // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 69-75. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Аналізується діяльність української діаспори США та Канади на підтримку України як історичної батьківщини в контексті російської агресії 2014 р. Основну увагу приділено розгляду форм та методів політичного тиску провідних організацій етнічних українців ...
1542100
  Кривда Н.Ю. Українська діаспора: досвід культуротворення : д-ра. ... канд. філос. наук: 09.00.12 / Кривда Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 459с. – Бібліогр.: л. 415-459
1542101
  Задорожний М.П. Українська діаспора: історія формування та реалії сьогодення // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 42-46 : фото
1542102
  Заставний Ф.Д. Українська діаспора: розселення українців у зарубіжних країнах / Ф.Д. Заставний. – Львів : Світ, 1991. – 120с.
1542103
  Бондаренко Н. Українська для шкіл з російською мовою навчання. 9 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11 (632). – С. 5-8. – ISSN 0130-5263
1542104
  Бондарєва О. Українська драма "нової хвилі" як постмодерний феномен // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 95-100
1542105
  Новиков А. Українська драматургія перших десятиліть ХІХ століття // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 70-78
1542106
   Українська драматургія першой половини ХІХ століття : Маловидомі п"єси. – Київ : Державне видавництво дудожньої культури, 1958. – 427 с.
1542107
  Ставицький О.Ф. Українська драматургія початку ХХ століття / О.Ф. Ставицький. – Київ : Наукова думка, 1964. – 126с.
1542108
  Тимошик М.С. Українська друкарня Михайла Драгоманова в Женеві: передмови створення, вплив на суспільну думку, подальша доля // Перші міжнародні Драгомановські читання : матеріали / МОіНУ ; Акад. пед. наук України ; НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ред. кол.: В.П. Андрущенко, Г.І. Волинка, П.В. Дмитренко та ін. – Київ, 2003. – Вип.1. – С. 235-239. – ISBN 966-660-124-9
1542109
  Жулинський М.Г. Українська духовна атмосфера за інтелектуальним барометром Юрія Шевельова // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 424-429. – ISBN 978-966-00-0899-6
1542110
   Українська душа. – Київ : Фенікс, 1992. – 127с. – ISBN 5-87534-010-Х
1542111
  Черкашина Л. Українська душа // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 330-336
1542112
  Астаф"єв О. Українська екзистенціональна поезія: "смертельна" гра видимостей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 85-88. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розкриваються особливості розкриття мотиву смерті в поезії українського екзистенціалізму.
1542113
  Ковальчук І.П. Українська екологічна геоморфологія: історія, сьогодення, майбутнє : геоморфологічний базис географічної науки // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 55-63. – ISSN 0868-6939
1542114
   Українська екологічна енциклопедія / Р.С. Дяків, А.В. Бохан, І.Й. Рибчич, П.О. Масляк, Р.П. та ін. Федорищак; Дяків Р.С., Бохан А.В., Рибчич І.Й., Масляк П.О., Федорищак Р.П. та ін.; За ред. Романа Дяківа; Міжнародна екон. фундація; Ін-т українознавства МОНУ. – 2-е вид. – Київ : Міжнародна економічна фундація, 2006. – 808с. – ISBN 966-95785-1-5
1542115
  Лисюк В. Українська економіка: стан та перспективи у післявоєнний період / В. Лисюк, Т. Лозова // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конференції, 17 листоп. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 15-26. – ISBN 978-617-7768-38-7
1542116
  Пустовойт О.В. Українська економіка: хаотичні та циклічні коливання навколо довгострокового тренду зростання // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 86-109. – ISSN 1605-7988
1542117
   Українська економічна думка : хрестоматія. – Київ : Знання, 1998. – 448 с. – ISBN 5770794402
1542118
  Сухомозський М. Українська еліта в Болгарії / М. Сухомозський, Н. Аврамчук // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 2. – С. 80-87
1542119
  Завальнюк О.М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори й будівничі (1917-1920 рр.) / О.М. Завальнюк. – Кам"янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – 496с. – ISBN 966-363-032-9
1542120
   Українська елліністика : збірник наукових праць / КНУТШ, Ін-тут філології ; [відп. ред.: Клименко Н.Ф.]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – 608 с. – ISBN 978-966-489-068-4
1542121
  Кобченко К.А. Українська еміграція в Німеччині після Другої світової війни: проблема формування не-радянської спільноти українців // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 21-23
1542122
  Сич О. Українська еміграція і російсько-український конфлікт (на прикладі визвольної концепції ОУН-революційної) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 322-333
1542123
  Мудрак О.В. Українська еротична лірика: жанрова специфіка та ідіостилі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Мудрак О.В. ; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1542124
  Назаров Н.А. Українська етимологічна лексикографія: історія, теорія та практика : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Назарій Анатолійович Назаров ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 314 арк. – Додатки: арк. 218-313. – Бібліогр.: арк. 171-217
1542125
  Качмар М. Українська етіологічна легенда в наукових зацікавленнях Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 287-292. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
1542126
   Українська етнічність поза межами України / В. Євтух, О. Ковальчук, А. Попок, В. Трощинський // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 5-20. – ISSN 0130-6936
1542127
  Пономарьов А.П. Українська етнографія : Курс лекцій / А.П. Пономарьов. – Київ : Либідь, 1994. – 320 с. – ISBN 5-325-00470-0
1542128
   Українська етнологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Борисенко, М. Гримич, О. Гончаров, В. Горленко, А. та ін. Гурбик; В. Борисенко, М. Гримич, О. Гончаров, В. Горленко, А. Гурбик [та ін.] ; за ред. В.К. Борисенко. – Київ : Либідь, 2007. – 399 с. : іл. – Бібліогр.: с. 399. – ISBN 978-966-06-0457-5
1542129
   Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали. – Київ, 2007. – 76 с.
1542130
   Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. словника. – Львів : [б. в.]. – ISBN 966-02-3499-6
Вип. 12. – 2005. – 614, [2] с. – Імен. покажч.: с. 570-602. – Бібліогр. в кінці ст.
1542131
  Шкляр В. Українська журналістика в контексті світової // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 129-133
1542132
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць. – Київ : Центр вільної преси. – ISBN 966-7181-44-8
Вип. 4. – 2000. – 117с.
1542133
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-294-186-0
Вип. 5. – 2001. – 131с.
1542134
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ : ПВП "Задруга", 1997-. – ISBN 978-966-406055-1
Вип. 3 (8). – 2008. – 135 с. – Поновлений 2007 року
1542135
  Тимошик М. Українська журналістика в лещатах московської цензури // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 114-117
1542136
   Українська журналістика і національне відродження.. – К., 1992. – 100с.
1542137
  Чекмишев О.В. Українська журналістика на перехідному етапі // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 21-45. – ISBN 966-594-015-5
1542138
  Бочковський О.І. Українська журналістика на тлі доби / О.І. Бочковський, С. Сірополко. – Мюнхен, 1993. – 204с.
1542139
  Житарюк М. Українська журналістика у Великій Британії // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 240-248. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324


  У рецензії професора Мар"яна Житарюка йдеться про книжкову наукову новинку монографію професора Миколи Тимошика "Українська журналістика в діаспорі: Велика Британія. Монографія. К.: Наша культура і наука, 2021. 512 с. – іл., ім. та предм. пок., ...
1542140
  Житарюк М.Г. Українська журналістика як соціокультурна модель: генезис, домінанти у світовому інформаційному контексті : Дис. ... доктора наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Житарюк М.Г. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 408л. – Бібліогр. : л.379-408
1542141
  Житарюк М.Г. Українська журналістика як соціокультурна модель: генезис, домінанти у світовому інформаційному контексті : Автореф. дис. ... доктора наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Житарюк М.Г.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 57 назв
1542142
   Українська загальна енциклопедія : Книга Знання : в 3 т. : багато ілюстрована, з кольоровими таблицями, мапами та образками. – Львів ; Станіславів ; Коломия : Рідна школа
Т. 1 : А-Ж. – 1930. – 676 с.
1542143
   Українська земля. – Мюнхен ; New York : [ Б. в. ], 1983. – 84 с. – (Союз Земель Соборной України - Селянська партія ; ч. 10)
1542144
   Українська земля. – Мюнхен ; New York : [ Б. в. ], 1987. – 48 с. – (Союз Земель Соборной України - Селянська партія ; ч. 14)
1542145
  Клименко І. Українська зимова макроареалогія в контексті слов"яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). Частина 1 // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблем. н.-д. лаб. по вивч. народ. муз. творч. [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Грица С.И. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 11. – С. 15-20. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 5)


  "...Значна частина української етнічної території знаходиться в межах вісло-дніпровської прабатьківщини слов’ян. Українці ще й дотепер зберігають величезний шар пісенних творів обрядової функції – тих, що приурочені до свят та виробничих сезонів ...
1542146
  Кім Сук Вон Українська і корейська література в процесі історичної еволюції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 50-53. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено порівняльний аналіз історичного розвитку української та корейської літератур. Окреслено наріжні засади початку формування основних напрямів та тенденцій літературного процесу на тлі світової літератури. This article accomplishes a ...
1542147
   Українська іграшка. – К., 1973. – 95с.
1542148
  Касьяненко К.М. Українська ігрова дитяча книжка: витоки, стан, тенденції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Касьяненко Кароліна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1542149
  Верховський В. Українська ідентичність для нього була невід"ємною від кримського походження // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2022. – № 1. – С. 4-5


  Леонід Петрович Пілунський — український політик, депутат ВР АР Крим. Голова Кримської крайової організації Народного Руху України з 1996 року.
1542150
  Йосипенко Українська ідентичність доби Романтизму / Йосипенко, С.-В.С // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 23-24
1542151
  Попович О. Українська ідентичність між "Заходом та Сходом" у політичному дискурсі виконавчої влади (1994 - 1999) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 334-341. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2


  Одним з важливих етапів формування сучасної української ідентичності є 1994-1999 рр. (перший термін президентства Леоніда Кучми). У цей період українська політична еліта починає активно концентруватись навколо питання визначення власної ідентичності, ...
1542152
  Іванишин М. Українська ідентичність у тлумаченні Івана Франка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 2 (578). – С. 46-52. – ISSN 0236-1477
1542153
  Глушаченко Т.Ф. Українська ідентичність: процес становлення триває // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 15-17
1542154
  Сніжко Н. Українська ідеографія: історія, сучасний стан та перспективи // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 28-43. – ISSN 1682-3540
1542155
  Кузіна Н.В. Українська ідея в літературі ЛНВ Київського періоду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 101-102. – (Історія ; вип. 63/64)


  Досліджується відображення української ідеї на сторінках Літературно-наукового вісника.
1542156
  Довгич В.А. Українська ідея в політичній теорії М.Драгоманова / В.А. Довгич. – Київ : НМК ВО, 1991. – 155с.
1542157
   Українська ідея та українська держава : бюлетень наукового центру Української республіканської партії. – Київ
Вип. 1. – 1994
1542158
   Українська ідея. Перші речники. – Київ : Знання України, 1994. – 183 с. – ISBN 5-7770-0627-2
1542159
  Сепетий Д. Українська ідея: альтернативи і перспективи // Молода нація : альманах / Вид-во "Смолоскип" ; редкол.: І. Гирич, Р. Семків, П. Вознюк [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2 (43). – С. 68-91. – ISBN 966-7332-13-6
1542160
  Козачок Я.В. Українська ідея: з вузької стежки на широку дорогу : (художня і науково-публістична творчість Миколи Костомарова). Монографія / Я.В. Козачок; М-во освіти і науки; Нац. авіаційний ун-т. – Київ : НАУ, 2004. – 352с. – ISBN 966-598-158-7
1542161
  Гординський С. Українська ікона 12-18 сторіччя / написав Святослав Гординський ; [фотодорадники: Б. Загайкевич, В. Грицин]. – Філядельфія : Провидіння, 1973. – 212 с. : фотоіл., карта. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 26
1542162
  Матицин О. Українська ікона XV-XVI століть як вираз релігійної ідентичності українського народу // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри: матеріали міжнародної наукової конференції, 23-24 квітня, Острог-2010. – С. 513-523. – (Серія "Культурологія" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті досліджено розуміння поняття “ікона” в контексті візантійської та укр. естетичної думки. Розглянуто зв’язок українського іконопису 15-16 ст. з тогочасною філософською думкою України. Розкрито символічну суть ікони в контексті української ...
1542163
  Карюк Л.М. Українська іконографія в епоху Середньовіччя // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 123-124. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1542164
  Бажал Ю.М. Українська інноваційна політика: проблема смартспеціалізації // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 8-13. – (Економічні науки ; т. 6, вип. 1). – ISSN 2519-4739
1542165
  Касьянов Г.В. Українська інтелігенція 1920-х - 30-х років соціальний портрет та історична доля / Г.В. Касьянов. – Київ : Либідь, 1992. – 176 с. – ISBN 5-86248-007-2
1542166
  Касьянов Г.В. Українська інтелігенція на рубежі ХIХ - ХХ століть : соціально-політичний портрет / Г.В. Касьянов. – Київ : Либідь, 1993. – 176 с. – ISBN 5-325-00424-7
1542167
  Романова К. Українська інтелігенція: у пошуках національної ідеї // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 грудня (№ 51). – С. 12
1542168
   Українська інтервенційна нейрорадіологія та хірургія : науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я ім. України П.Л. Шупика [та ін.] голов. ред. Щеглов Д.В. ; редкол.: Нетлюх А.М., Поліщук М.Є., Зорін М.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2786-4855
№ 1 (35). – 2021. – 71 c. – DOI 10.26683/2786-4855-2021-1(35) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1542169
   Українська інтервенційна нейрорадіологія та хірургія : науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я ім. України П.Л. Шупика [та ін.] голов. ред. Щеглов Д.В. ; редкол.: Нетлюх А.М., Поліщук М.Є., Зорін М.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2786-4855
№ 2 (36). – 2021. – 82 c. – DOI 10.26683/2786-4855-2021-2(36) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1542170
   Українська інтервенційна нейрорадіологія та хірургія : науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я ім. України П.Л. Шупика [та ін.] голов. ред. Щеглов Д.В. ; редкол.: Нетлюх А.М., Поліщук М.Є., Зорін М.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2786-4855
№ 1 (39). – 2022. – 54 c. – DOI 10.26683/2786-4855-2022-1(39) - Резюме укр., англ. мовами
1542171
   Українська інтервенційна нейрорадіологія та хірургія : науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я ім. України П.Л. Шупика [та ін.] голов. ред. Щеглов Д.В. ; редкол.: Нетлюх А.М., Поліщук М.Є., Зорін М.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2786-4855
№ 2 (40). – 2022. – 82 с. – DOI 10.26683/2786-4855-2022-2(40) - Резюме укр., англ. мовами
1542172
   Українська інтервенційна нейрорадіологія та хірургія : науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я ім. України П.Л. Шупика [та ін.] голов. ред. Щеглов Д.В. ; редкол.: Нетлюх А.М., Поліщук М.Є., Зорін М.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2786-4855
№ 3 (41). – 2022. – 58 с. – DOI 10.26683/2786-4855-2022-3(41) - Резюме укр., англ. мовами
1542173
  Василькевич Г. Українська інтрига: св.Юрій в інтерпретації науковців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.166-177. – Бібліогр.: С. 176-177
1542174
  Гоцуляк В.В. Українська історична наука 1920 -х в оцінці Б. Крупницького // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 33. – С. 20-26. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються: М.С. Грушевський, О. Новицький
1542175
   Українська історична наука на сучасному етапі розвитку : 2 Міжнародний науковий конгрес українських істориків. – Кам"янець-Подільський; Київ; Нью-Йорк; Острог : Національний ун-т Острозька академія. – ISBN 1-879070-18-9
Т.1. – 2005. – 480с.
1542176
  Мольдерф О. Українська історична пісня в німецькомовному перекладацькому доробку Івана Франка // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 133-140. – ISSN 2078-340X
1542177
  Сиротюк М.Й. Українська історична проза за 40 років / М.Й. Сиротюк. – К, 1958. – 336с.
1542178
   Українська історична та діалектна лексика.. – К., 1985. – 163с.
1542179
  Колесник І.І. Українська історіографія XVIII - початок XX століття : Навч. посіб. / І.І. Колесник. – Київ : Генеза, 2000. – 254 с. – ISBN 966-504-073-1
1542180
  Лисенко О. Українська історіографія Другої світової війни: між закономірністю і парадоксом // Україна-Росія: діалог історіографій : матеріали міжнар. наук. конф. / Ін-т історії України НАН України ; Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту (Едмонтон) ; Сівер. ін-т регіон. дослідж. ; [редкол.: В.Ф. Верстюк (відп. ред.) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Деснянська правда, 2007. – С. 143-156. – ISBN 978-966-502-387-6
1542181
  Кінащук О.Д. Українська історіографія міжвоєнного періоду про взаємини Війська Запорозького Низового та Росії у 1654-1775 рр. // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 77-86. – (Історичні науки ; т. 3). – ISSN 2617-3417
1542182
  Турчак О.В. Українська історіографія національного парамілітарного руху кінця XIX - початку XX ст.: проблематика та етапи досліджень // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 28. – С. 60-70. – ISSN 2313-5603
1542183
  Ящук Т. Українська історіософія як особливий різновид історико-пізнавальної діяльності : [рецензія] // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 150-153. – ISSN 0235-7941
1542184
  Кралюк П. Українська історіософія. Володимир Антонович та Михайло Грушевський // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 513-518. – ISBN 978-966-2254-74-7
1542185
  Кралюк П. Українська історія: якій їй бути? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 4-10 червня (№ 20). – С. 15


  Історія та історіософія України, інтерпретовані Михайлом Грушевським і його школою в народницькому, тобто "національному", дусі, фактично й далі залишається в нас каноном. А тим часом історичне бачення так чи інакше формує логіку політичних діянь. І ...
1542186
  Шаповал Юрій Українська Канада // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 38 (87). – С. 24-25
1542187
  Липовецький С. Українська карта й "новий європейський порядок". Як бездержавні українці у ХХ столітті намагалися стати суб"єктом європейської політики // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 26 (710), 2.07- 8.07.2021. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561
1542188
   Українська кераміка [Ізовидання] : [комплект открыток с текстом на укр., рус, англ., нем., фр., и исп. языках]. – Київ : Мистецтво, 1968. – 24 с., 18 л. : 18 листівок + 1 обкл. + тект. вклад.
1542189
  Добрянська Т.А. Українська кирилична книга ХVІІ ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ: кодиколого-палеографічне вивчення й описування // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 340-354. – ISSN 2222-4203
1542190
  Сокирко О.Г. Українська кирилична палеографія XI-XVIII ст. : навч. посібник для студентів іст. спеціальностей / Сокирко О.Г. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ : Олег Філюк ; КНТ, 2016. – 141, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 55-60 та в кінці тем. – ISBN 978-966-373-808-6
1542191
  Добрянська Т.А. Українська кирилична рукописна книга ХVІІ ст. як об"єкт кодикології, палеографії, філігранології, мистецтвознавства та археографії в 90-х роках ХХ - 10-х роках ХХІ ст.: історіографічний аспект // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 342-361. – ISSN 2222-4203
1542192
   Українська кінопанорама. – Київ, 1972. – 48с.
1542193
  Чадюк М. Українська класика арабською // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 31


  У Лівані буде представлено переклад "Зів"ялого листя" Івана Франка.
1542194
  Гриценко М.В. Українська класика як кросовер-література в ХХІ ст. // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 2 (156). – С. 323-328


  На матеріалі видань роману Ірини Вільде "Повнолітні діти".
1542195
  Ольховський А. Українська класична музика / А. Ольховський. – Київ, 1941. – 20 с.
1542196
   Українська книга в фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923. – Одеса
Вип. 3, ч. 2. – 1991. – 96 с.
1542197
   Українська книга в фондах Одеської державної Наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923. – Одеса
Вип. 1. – 1991. – 80 с.
1542198
   Українська книга в фондах Одеської державної Наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923. – Одеса
Вип. 2. – 1991. – 24 с.
1542199
   Українська книга в фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923.. – Одеса
Вип. 3, ч. 1. – 1991. – 30 с.
1542200
   Українська книга в фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923.. – Одеса
Вип. 4. – 1991. – 43 с.
1542201
   Українська книга Д. В. У. : ситематичний покажчик видань українською мовою. – Харків
в. 1 : 1919-1924. – 1926. – 267 с.
1542202
  Серебрякова Т.В. Українська книга на перехресті історії: видання періоду Української революції 1917-1921 рр. у фонді Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова : (до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр.) // Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. – щоріч. наук. вид. – Київ : НАКККіМ, 2017. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко (голов. ред.) та ін.]. – С. 123-128. – ISBN 978-966-452-250-9
1542203
   Українська книга.. – Київ-Харків, 1965. – 267с.
1542204
  Тимошик М.С. Українська книга: історична місія і реалії / Микола Тимошик ; [передм. П. Мовчана]. – Київ : Бібліотека газети "Літературна Україна", 2016. – 178, [2] с. – (Бібліотека газети "Літературна Україна" ; № 19-2016). – ISBN 987-966-579-472-1


  У пр. № 1716555 напис: Люди перестають думати, коли перестають читати книги. І стають хохлами - малоросами, коли не люблять української книги. Бібліотеці КНУ ім. Шевченка. Автор. Підпис. 11.12.17 р.
1542205
  Кравець С. Українська книжка в 1918 р. // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 217-219
1542206
  Низовий М. Українська книжка у передвоєнне десятиліття (1930-1939 рр.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 131-139


  У статті розглядається доля української книжки у передвоєнний період – роки суцільної колективізації, свідомо організованого владою голодомору та небачених політичних репресій, небезпідставно названих «Розстріляним Відродженням». В статье ...
1542207
  Тимошик М. Українська книжка як виклик Москві, або Історія про те, імперська влада через заборону книг знесилювала дух російських українців // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 18-24 січня (№ 3). – С. 2-3
1542208
   Українська козацька держава : витоки та шляхи історичного розвитку : до 350-річчя початку Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття. – Київ : Інститут історії України НАНУ. – ISBN 966-02-1742-0
Вип. 7. – 2000. – 359, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1542209
  Фігурний Ю. Українська козацька культура як державотворче явище // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 326-330
1542210
  Кривошея В.В. Українська козацька старшина / В.В. Кривошея ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. – Вид. 2-ге допов., уточн. і випр. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8009-50-9
Ч. 1 : Урядники гетьманської адміністрації. – 2005. – 259, [1] с.
1542211
  Варга Іштван Ч. Українська колективна монографія // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7 : Присвячено 60-літтю від дня народження І.П. Мегели 30 травня 2006 р. – С. 14-18


  Про І.П. Мегелу.
1542212
  Рафальський І.О. Українська колективна суб’єктність та ідентичність // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 345-350. – ISSN 2076-1554
1542213
  Забарило Є. Українська колискова як код // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 листопада (№ 43/44). – С. 16


  Після попсового масмаркету від епохи Кучми до царювання Януковича, трапився культурний вибух — явище Майданів, які продемонстрували світу наш контент: "Вагоноважаті", "Один в каноє", "THE HARDKISS", "The Maneken", "Dakh Daughters", "The Erised", ...
1542214
  Корбецька В. Українська комуністична партія "Боротьбистів" (1917 - 1920 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 23-24
1542215
  Гелей С. Українська консервативна політична думка про діяльність Центральної Ради в роки Національної революції (1917-1918) // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна - літо. – С. 30-35. – ISSN 1563-3977
1542216
  Лупандін О.І. Українська консульська служба в 1918-1924 рр. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 134-144. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)


  Досвід і практика дипломатичної діяльності України в перші роки відродження її державності не знайшли належного відображення у вітчизняній історичній літературі. Ось чому значний інтерес становлять дослідження цього питання зарубіжними істориками. До ...
1542217
  Фещенко В.М. Українська кооперативна думка другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: сучасний погляд // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 3 (42). – С. 89-92. – (Економічні науки)
1542218
  Телешун С.О. Українська криза та публічна політика : теорія і практика // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 6 (123). – С.8-12
1542219
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№№ 1-12. – 1992
1542220
   Українська культура : лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – Київ : Либідь, 1993. – 592 с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-325-00075-6
1542221
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№№ 1-12. – 1993
1542222
   Українська культура : історія і сучасність. Навчальний посібник. – Львів : Світ, 1994. – 456 с. – ISBN 5-7773-0206-8
1542223
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№№ 1-12. – 1994
1542224
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 1995
1542225
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 1996
1542226
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 1997
1542227
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 1998
1542228
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 1999
1542229
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 2000
1542230
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 4/5. – 2001
1542231
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 2001
1542232
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 2001
1542233
  Мірчук І. Українська культура : [ підручник для вжитку в школах та курсах українознавства] / Ігор Мірчук. – Нью Йорк : Шкільна рада
[ Ч. 1 ] : Перший рік: Народознавство. Другий рік: Архітектура і скульптура / ред.: Є. Федоренко. – 2004. – 249 с., [ 4 ] л. кольор. іл.
1542234
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7/8. – 2005
1542235
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9/10. – 2005
1542236
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1/2. – 2006
1542237
  Мірчук І. Українська культура : [ підручник для вжитку в школах та курсах українознавства ] / Ігор Мірчук. – Нью Йорк : Шкільна рада
Ч. 2 : Третій рік - Малярство. Четвертий рік - Музика / ред. Є. Федоренко. – 2007. – 239 с., 8 л. фотоіл.
1542238
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2 (989). – 2009. – 48 с.
1542239
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3 (990). – 2009
1542240
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 1 (1045). – 2016. – 48 с.
1542241
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 2 (1046). – 2016. – 48 с.
1542242
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 1921-
№ 3/4 (1047/1048). – 2016. – 112 с.
1542243
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5 (1049). – 2016. – 80 с.
1542244
  Яковенко Н. Українська культура XVII ст. як пошук "третього шляху" // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 12-23. – ISBN 978-966-2410-77-8
1542245
  Колісник Ю. Українська культура в контексті журнальної періодики УРСР 1950-1980 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 122-144. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1542246
  Сипливець С. Українська культура в художній рецепції Володимира Самійленка-поета // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11 (632). – С. 61-64. – ISSN 0130-5263
1542247
  Овчаренко С. Українська культура і війна з Росією // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048). – С. 20-21
1542248
  Горенко-Баранівська Українська культура та мистецькі осередки Петербурга ХІХ ст. : Дщ 190-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 27-28
1542249
  Калакура Я.С. Українська культура: цивілізаційний вимір / Я.С. Калакура, О.О. Рафальський, М.Ф. Юрій ; НАН Україна, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. – 491, [5] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7752-6
1542250
   Українська культурна спадщина - під загрозою // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 16 червня (№ 132). – С. 5


  "Мін-во культури та інформаційної політики продовжує фіксувати воєнні злочини росіян проти культурної спадщини України. Уже задокументовано 388 об"єктів".
1542251
  Щербатюк О. Українська культурна традиція: деякі механізми збереження "власного" і парадокси їх усталення // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 78-84. – ISBN 966-530-115-2
1542252
   Українська кухня.. – 3-є вид., доп. – К., 1970. – 306с.
1542253
   Українська легка промисловість у 1 кварталі 1932 р.. – Х., 1932. – 68с.
1542254
   Українська лексика в історичному та ареальному аспектах.. – К., 1991. – 181с.
1542255
  Сабадош І.В. Українська лексика в просторі і часі : зб. праць / Іван Сабадош ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : [б. в.], 2015. – 687, [1] с. – Покажчики: с. 639-687. – Бібліогр.: с. 620-638 та в кінці частин. – ISBN 978-966-542-418-3
1542256
  Терлак З. Українська лексикографія на зламі століть і проблеми кодифікації мовних норм // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 56-68. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1542257
   Українська Ленініана. – Київ, 1970. – 12с.
1542258
   Українська Ленініана. – Київ, 1980. – 240с.
1542259
   Українська лінгвістична географія. – Київ : Наукова думка, 1966. – 154с.
1542260
  Кочан І.М. Українська лінгвістична термінографія (хронологія, класифікація, структура) // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 56. – С. 25-41. – ISSN 2312-0665
1542261
  Казимирова І. Українська лінгвістична термінологія в працях А.Ю. Кримського: традиції і новаторство // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (57). – C. 3-12. – ISSN 1682-3540


  У статті досліджено термінотворчу діяльність А.Ю. Кримського в галузі лінгвістики, розкрито його новаторство у творенні мовознавчих термінів, вдумливе ставлення до використання традиційних термінів лінгвістики; окреслено авторські настанови щодо ...
1542262
  Солод Ю.Д. Українська література - 20: погляд на межі тисячоліть : Hавч. посібн.за програмою 11кл. / Ю.Д. Солод. – Вид. 2-ге, випр., доповн. – Київ : Світло знань, 1999. – 448с. – ISBN 966-95268-1-7
1542263
  Пільгук І.І. Українська література / І.І. Пільгук. – Київ, 1946. – 260с.
1542264
   Українська література. – К., 1954. – 479с.
1542265
   Українська література. – К., 1967. – 431с.
1542266
   Українська література : підручник для 9 класу середньої школи / О.І. Білецький, О.К. Бабишкин, В.М. Борщевський, Б.А. Буяльський, О.Р. та ін. Мазуркевич. – 22-е вид. – Київ : Радянська школа, 1974. – 423 с.
1542267
   Українська література : підручник для 9 кл. / О.І. Білецький, О.К. Бабишкін, В.М. Борщевський, Б.А. Буяльський, О.Р. та ін. Мазуркевич. – 24-е вид. – Київ : Радянська школа, 1976. – 431с.
1542268
   Українська література. – 4-е вид. – К., 1976. – 431с.
1542269
   Українська література. – Київ : Вища школа, 1976. – 352с.
1542270
   Українська література. – 26-е вид. – Київ, 1978. – 430с.
1542271
   Українська література : підручник. – Київ : Вища школа, 1980. – 392 с.
1542272
  Рева Ніна Максимівна Українська література : Теорія, історія та методика викладання: Бібліограф. покажч. / Рева Ніна Максимівна, Рева Григорій Семенович; За ред.: С.А. Крижанівського. – Київ : Вища школа, 1987. – 254с.
1542273
   Українська література : Хрестоматія для 9 кл. – 31-е вид. – Київ, 1987. – 640с.
1542274
  Шамрай А. Українська література : стислий огляд / А. Шамрай ; Укрлікнеп при УПО Н.К.О. УСРР // Українське літературознавство / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен, 1989. – Вип. 3 : Українська література. Стислий огляд. Харків 1928 / Агапій Шамрай ; Українське літературознавство 1917-1937 / Богдан Кравців. – С. 1-220
1542275
   Українська література. – 8-е вид. – Київ, 1990. – 319с.
1542276
  Степанишин В.І. Українська література / В.І. Степанишин. – К., 1992. – 335с.
1542277
  Кононенко П.П. Українська література : підручник для підготовки молодших спеціалістів / П.П. Кононенко, М.І. Дубина, І.О. Ладоня. – 2е вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа, 1993. – 488 с. – ISBN 5-11-003576-8
1542278
  Воловець Л.І. Українська література / Л.І. Воловець, О.М. Дунаєва. – Львів, 1994. – 895с.
1542279
  Цимбалюк В.І. Українська література : Підручник для 7 кл. Пробний / В.І. Цимбалюк. – 2-ге вид. – Київ : Освіта, 1995. – 543с. – ISBN 5-330-03050-1
1542280
  Бернадська Н.І. Українська література / Н.І. Бернадська, С.В. Задорожна. – Київ : Феміна, 1995. – 150 с. – (Старшокласникам і абітурієнтам)
1542281
  Задорожна С.В. Українська література / С.В. Задорожна, Н.І. Бернадська. – Київ, 1996. – 233с.
1542282
   Українська література : Тести 5-12 класи абітурієнту : посібник. – Київ : Академія, 2007. – 336 с. – ISBN 966-580-211-9
1542283
  Жулинський М.Г. Українська література : (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури , 9 клас) / М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (76). – С. 44-59.
1542284
   Українська література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, акад. рівень / Григорій Семенюк [та ін.] ; за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. Г.Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2011. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-04-0822-7
1542285
   Українська література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: профільний рівень / Григорій Семенюк [та ін.] ; за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. Г.Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2011. – 527, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-04-0823-4
1542286
   Українська література 19 століття : Хрестоматія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Либідь, 2006. – 1328с. – Шифр дубл.8у(082) Укра.Доп.карт.всем каб. – ISBN 966-06-0433-5


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1542287
  Поважна В.М. Українська література 80-90-х років ХІХ ст. в оцінці Івана Франка / В.М. Поважна; відп. ред. М.П. Комишанченко. – Київ : Вид-во Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка, 1957. – 133 с.
1542288
  Супрун В.М. Українська література X-XVIII століття : метод. вказівки для студентів спеціальності "Журналістика" / В.М. Супрун ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т філології й журналістики, Каф. журналістики. – Вінниця : Едельвейс і К, 2007. – 50, [1] с. – Бібліогр.: с. 42-49 та в кінці тем
1542289
  Карпіловська Є.А. Українська література XI-XVIII століть : хрестоматія з коментарями / Є.А. Карпіловська, Л.О. Тарновецька. – Чернівці : Прут, 1997. – 367 с. – ISBN 960-560-120-2
1542290
  Наливайко Д.С. Українська література XVI-XVIII століть у слов"янському і європейському контексті / Д.С. Наливайко, В.І. Крекотень. – Київ : Наукова думка, 1983. – [38] с. – Окр. відбиток
1542291
   Українська література XVIII ст. : Поетичні твори. Драматичні твори. Прозові твори. – Київ : Наукова думка, 1983. – 694 с. – (Бібліотека української літератури ; Дожовтнева українська література)
1542292
  Саєнко В.П. Українська література XX ст.: діапазони творчих голосів і мистецьких відкриттів. Вибрані літературознавчі праці : [дослідження, статті, есеї] / Валентина Саєнко. – Львів : Піраміда, 2016. – 868, [2] с. : табл. – Резюме англ., нім., пол., рос. мовами. - На обкл.: Українська література XX ст.: діапазони творчих голосів і мистецьких відкриттів. Вибрані праці. - Імен. покажч.: с. 847-861. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-441-443-9
1542293
   Українська література бароко. Поезія. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші (з рукописних книг "Зегар з полузегарком" і "Млеко") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 42-46. – ISSN 0130-5263
1542294
  Машура М.І. Українська Література в 7 класі. Посіб. для вчителів. / М.І. Машура, М.П. Лакиза. – К., 1983. – 153с.
1542295
   Українська література в загальноосвітній школі. – Київ
№ 1. – 1999
1542296
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2000
1542297
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2001
1542298
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2001
1542299
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 6. – 2004
1542300
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 7. – 2005. – 56 с.
1542301
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 8. – 2005. – 56 с.
1542302
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 9. – 2005. – 56 с.
1542303
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 10. – 2005. – 56 с.
1542304
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2006. – 56 с.
1542305
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2006. – 56 с.
1542306
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2006. – 56 с.
1542307
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 3. – 2009. – 48 с.
1542308
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2009. – 48 с.
1542309
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 6. – 2009. – 48 с.
1542310
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 9. – 2009. – 48 с.
1542311
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 11. – 2009. – 48 с.
1542312
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 2. – 2010. – 48 с.
1542313
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2010. – 48 с.
1542314
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 10. – 2010. – 48 с.
1542315
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
№ 11. – 2010. – 48 с.
1542316
  Кравчук П.І. Українська література в Канаді / П.І. Кравчук. – Київ, 1964. – 154с.
1542317
  Комишанченко М.П. Українська література в оцінці Т.Г. Шевченка / М.П. Комишанченко. – Київ, 1958. – [8] с. – Окр. відбиток з : Вісник КУ, № 1, серія філології та журналістики, вип. 2, 1958
1542318
  Дроздовський Д. Українська література в перекладах англійською мовою, виданих у Великій Британії (1991-2021 рр.) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 22 : Українська література у світі. – С. 191-200. – ISBN 978-617-8077-06-8
1542319
   Українська література в російській критиці кінця ХІХ-початку ХХ ст.. – Київ : Наукова думка, 1980. – 416с.
1542320
  Бугайко Т.Ф. Українська література в середній школі / Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко. – Вид. 2-е, доп. й перероб. – Київ, 1962. – 391с.
1542321
  Нізамутдінова Яна Фаїзовна Українська література в творчій рецепції М.М. Ушакова : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / Нізамутдінова Яна Фаїзовна ; Київ. славіст. ун-т. – Київ, 2008. – 181 л. – Бібліогр.: л. 163-181
1542322
  Нізамутдінова Я.Ф. Українська література в творчій рецепції М.М. Ушакова : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Нізамутдінова Я.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1542323
  Мишанич О.В. Українська література другої половини XVIIIст. і усна народна творчість / О.В. Мишанич; Акад. наук УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [відпов. ред. М.Є. Сиваченко]. – Київ : Наукова думка, 1980. – 342, [2] с.
1542324
  Костюк С.П. Українська література з мистецтва 1966-1967 рр. / С.П. Костюк. – Львів, 1969. – 46с.
1542325
  Калениченко Н.Л. Українська література кінця XIX - початку XX ст.: напрями, течії / Н.Л. Калениченко. – Київ : Наукова думка, 1983. – 256 с.
1542326
  Заїка Т.П. Українська література кінця XIX - початку XX століття в контексті західноєвропейської модерної культурної парадигми : дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Заїка Тетяна Петрівна ; М-во освіти і енауки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 193 арк. – Бібліогр.: арк. 163-193
1542327
  Заїка Т.П. Українська література кінця XIX - початку XX століття в контексті західноєвропейської модерної культурної парадигми : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Заїка Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1542328
  Жулинський М.Г. Українська література на бурхливих вітрах історії // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 223-240. – ISBN 978-966-00-0899-6
1542329
  Бабишкін О.К. Українська література на екрані : літературно-критичний нарис / О.К. Бабишкін. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 199 с.
1542330
  Тарнавська Марта. Українська література на конференції канадських славістів // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.112
1542331
  Маляр Л. Українська література на сторінках шкільних підручників А. Волошина та О. Маркуша // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 30-35. – (Філологія ; Вип. 18)
1542332
  Гончар О.І. Українська література передшевченківського періоду і фольклор / О.І. Гончар; АН УРСР.Ін-тут літ-ри ім Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1982. – 312 с.
1542333
  Криловець А.О. Українська література перших десятиріч XX століття: філософські проблеми / Анатолій Криловець. – Тернопіль : Навчальна книга ; Богдан, 2005. – 254, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-692-486-2
1542334
  Грабович Г. Українська література та Европа: апорії, асиметрії, дискусії : Новітня доба // Критика. – Київ, 2012. – Травень, (число 5). – С. 17-20. – ISSN 1563-6461
1542335
  Грабович Г. Українська література та Європа: апорії, асиметрії та дискурси // Критика. – Київ, 2012. – Квітень, (число 4). – С. 22-26. – ISSN 1563-6461
1542336
  Дармограй М.І. Українська література у критиці Німецької Демократичної Республіки = Ukrainische Literatur in der Kritik der Deutschen Demokratischen Republik : хрестоматія для гуманітарних ф-тів вузів / М.І. Дармограй; упорядкування, втуп. стаття та примітки М.І. Дармограя. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1969. – 160 с. – Парал. тит. арк. нім. мовою
1542337
   Українська література у портретах і довідках. Давня література - література ХІХ ст. : довідник. – Київ : Либідь, 2000. – 360 c. – ISBN 966-06-0147-6
1542338
  Чистяк Д. Українська література у франкомовних країнах: історія та сьогодення, проблеми та перспективи // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 22 : Українська література у світі. – С. 201-217. – ISBN 978-617-8077-06-8
1542339
  Білоус П.В. Українська література ХІ-ХVІІІ ст. : навчальний посібник для самостійної роботи студента / П.В. Білоус, О.П. Білоус. – Київ : Академія, 2010. – 357, [1] с. – Бібліогр. наприкінці глав та у підрядк. прим. – (Сам!). – ISBN 978-966-580-327-0; 978-966-580-326-3
1542340
  Калениченко Н.Л. Українська література ХІХ ст. : Напрями, течії / Н.Л. Калениченко. – Київ : Наукова думка, 1977. – 316 с.
1542341
   Українська література.. – Київ-Харків, 1938. – 220с.
1542342
   Українська література.. – 3-є вид. – К., 1940. – 248с.
1542343
   Українська література.. – 5-е вид. – М., 1945. – 302с.
1542344
   Українська література.. – К., 1953. – 468с.
1542345
   Українська література.. – К., 1960. – 288с.
1542346
   Українська література.. – 8-е вид. – К., 1960. – 340с.
1542347
   Українська література.. – К., 1960. – 143с.
1542348
   Українська література.. – 9-е вид. – Київ, 1961. – 240с.
1542349
   Українська література.. – 10-е вид. – К., 1962. – 359с.
1542350
   Українська література.. – К., 1962. – 288с.
1542351
   Українська література.. – Київ, 1963. – 512с.
1542352
   Українська література.. – 13-е вид. – К., 1965. – 376с.
1542353
   Українська література.. – 3-є вид. – К., 1970. – 448с.
1542354
   Українська література.. – 19-е вид. – К., 1971. – 424с.
1542355
   Українська література.. – 7-е вид. – К., 1973. – 383с.
1542356
   Українська література.. – 29-е вид. – К., 1981. – 344с.
1542357
   Українська література. : 9 кл. – 4-е вид. – К., 1984. – 304с.
1542358
   Українська література. : 9 кл. – 6-е вид. – К., 1986. – 318с.
1542359
   Українська література. : хрестоматія для 9 кл. – 30е вид. – К., 1986. – 640с.
1542360
   Українська література.. – 9-е вид., перероб. і доп. – К., 1992. – 316с.
1542361
   Українська література.. – Київ, 1995. – 368с.
1542362
  Волошина Н.Й. Українська література. 5 кл. / Н.Й. Волошина. – Київ, 1992. – 303,1с.
1542363
   Українська література. 8 клас. – 23-є вид. – Київ, 1975. – 431с.
1542364
  Пільгук І.І. Українська література. Література доби розвитку капіталізму (друга половина ХІХ століття) / І.І. Пільгук. – Київ, 1948. – 228с.
1542365
  Пільгук І.І. Українська література. Література доби розвитку капіталізму (друга половина ХІХ століття) / І.І. Пільгук. – 2-е вид. – Київ
1. – 1951. – 300с.
1542366
  Калмановський Б.М. Українська література. Підручник для 7-8 класів шкіл робітничої і сільської молоді / Б.М. Калмановський, В.Д. Сеймук. – К, 1960. – 388с.
1542367
  Калмановський Б.М. Українська література. Підручник для 7-8 класів шкіл робітничої і сільської молоді / Б.М. Калмановський, В.Д. Сеймук. – Вид. 2-е. – К, 1961. – 388с.
1542368
   Українська література. Хрестоматія для 8 кл.. – 39-е вид. – К., 1987. – 417с.
1542369
  Непорожній О.С. Українська література.: підруч. для 11 кл. / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – 7-ме вид., змінене. – К., 1988. – 304с.
1542370
  Непорожній О.С. Українська література.: підруч. для 11 кл. / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – К., 1991. – 415с.
1542371
  Непорожній О.С. Українська література.: підруч. для 11 кл. / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – 9-е вид., перероб. – К., 1993. – 415с.
1542372
   Українська література: підручник для 9 кл.. – 7-е вид. – Киев : Радянська школа, 1988. – 318с.
1542373
   Українська література: Хрестоматія для 9 класу : Згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2000. – 768с. – ISBN 966-548-104-5
1542374
  Рева Л. Українська літературна біографіка кінця ХХ - початку ХХІ ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11 (587). – С. 98-106. – ISSN 0236-1477
1542375
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 серпня (№ 15). – 2016. – 20 с.
1542376
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
8 квітня (№ 7). – 2016. – 20 с.
1542377
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
9 грудня (№ 24). – 2016. – 20 с.
1542378
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
10 червня (№ 11). – 2016. – 20 с.
1542379
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
11 березня (№ 5). – 2016. – 20 с.
1542380
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
11 листопада (№ 22). – 2016. – 20 с.
1542381
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
14 жовтня (№ 20). – 2016. – 20 с.
1542382
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
19 серпня (№ 16). – 2016. – 20 с.
1542383
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
23 квітня (№ 8). – 2016. – 20 с.
1542384
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
24 червня (№ 12). – 2016. – 20 с.
1542385
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 березня (№ 6). – 2016. – 20 с.
1542386
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
27 травня (№ 9). – 2016. – 20 с.
1542387
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
28 жовтня (№ 21). – 2016. – 20 с.
1542388
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
1 грудня (№ 24). – 2017. – 20 с.
1542389
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
3 листопада (№ 22). – 2017. – 20 с.
1542390
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
6 жовтня (№ 20). – 2017. – 20 с.
1542391
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
13 січня (№ 1). – 2017. – 20 с.
1542392
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
20 жовтня (№ 21). – 2017. – 20 с.
1542393
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
9 лютого (№ 3). – 2018. – 20 с.
1542394
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
9 березня (№ 5). – 2018. – 20 с.
1542395
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
3 грудня (№ 24). – 2021. – 20 с.
1542396
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 листопада (№ 22). – 2021. – 20 с.
1542397
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
8 жовтня (№ 20). – 2021. – 20 с.
1542398
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
10 вересня (№ 18). – 2021. – 20 с.
1542399
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
19 листопада (№ 23). – 2021. – 20 с.
1542400
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
22 жовтня (№ 21). – 2021. – 20 с.
1542401
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
24 вересня (№ 19). – 2021. – 20 с.
1542402
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 серпня (№ 15). – 2022. – 8 с.
1542403
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
8 липня (№ 13). – 2022. – 24 с.
1542404
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
Червень (№ 11/12). – 2022. – 24 с.
1542405
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
11 лютого (№ 3). – 2022. – 20 с.
1542406
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
14 жовтня (№ 20). – 2022. – 20 с.
1542407
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
16 вересня (№ 18). – 2022. – 20 с.
1542408
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
22 липня (№ 14). – 2022. – 20 с.
1542409
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
28 січня (№ 2). – 2022. – 20 с.
1542410
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
30 вересня (№ 19). – 2022. – 20 с.
1542411
  Маковецька Н. Українська літературна казка: мовлення, творчість, духовність дитини // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 427-432. – ISBN 966-76-31-01-Х
1542412
  Фаріон І.Д. Українська літературна мова - основа соборності: діяхронний аспект // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали IX всеукр. наук. конф. з міжнар. участю "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", Івано-Франківськ, 16-17 квіт. 2021 р. / "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2021. – С. 212-220. – ISBN 978-966-668-533-2
1542413
  Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова / М.А. Жовтобрюх. – Київ, 1984. – 255с.
1542414
  Салига Т. Українська літературна наука в рецепції представників львівської філологічної школи // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 27-40. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2


  Йдеться про галицький літпроцес, в якому існувало та іманентно творилось багато різних шкіл, про період від "Руської трійці" до наших днів та зокрема про кафедру української словесності, яка відзначила 160-річчя заснування.
1542415
  Кандюк-Лебідь Українська літературна традиція кінця ХVIII - поч. ХІХ ст. та її зв"зок з творчістю Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 44-49. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті досліджується літературний рух України кінця XVІІІ - початку ХІХ століть через призму духовної, літературної спадкоємності творчості Григорія Сковороди. Констатується, що постать Г. Сковороди стала знаковою для різних літературних епох, тому ...
1542416
  Телячий Ю. Українська літературно-художня інтелігенція (1917 - 1921 рр.): сходознавчий контекст // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 240-244. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
1542417
  Ільницький М.М. Українська літературознавча думка XX століття (Західна Україна, еміграція) : навч. посібник / Микола Ільницький ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 351, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 348-351. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0064-3
1542418
  Неживий О. Українська Луганщина Бориса Грінченка // Пам"ятки України: науковий альманах / голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (43). – С. 67-69
1542419
  Чеченя К. Українська лютня // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.33-35. – ISSN 0868-9644


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1542420
  Ленська С.В. Українська мала проза 1920-1960-х років: на перетині жанру і стилю : монографія / Світлана Ленська ; [наук. ред. Г.Ф. Семенюк] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Полтава : [ПолтНТУ], 2014. – 654, [2] с. – Бібліогр.: с. 615-654. – ISBN 978-966-616-131-7
1542421
  Клименко Олена Українська мальована миска // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 28-32


  Глиняні миски здавна відігравали важливу роль у побуті й обрядах українців
1542422
  Любовець Н.І. Українська мемуаристика XII-XVIII ст.: біографічна складова // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 51-97
1542423
  Федорчук Л. Українська ментальність у світлі філософії Григорія Сковороди та поезії Тараса Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 32-35.
1542424
  Швецова-Водка Українська метабібліографія // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (17). – C. 175-188. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
1542425
   Українська минувшина : ілюстрований етнографічний довідник / А. Пономарьов, Л. Артюх, Т. Бетехтіна, О. Боряк, В. Горленко, І. Гребінь; Пономарьов А. [ та ін.]. – 2-е вид. – Київ : Либідь, 1994. – 238с.
1542426
   Українська митниця - 2 : Довідник (Збірник нормативних та законодавчих документів). – Київ : Лібра, 1997. – 600с. – ISBN 966-7035-25-5
1542427
   Українська міграція до Європи та розв"язання пов"язаних із нею регіональних проблем : збірник матеріалов міжнародної наукової конференції (24 березня 2008 р., м. Тернопіль) / Національний ін-т проблем міжнарод. безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, Фонд Фрідріха Еберта ; [ упоряд. О.А. Малиновська ; за заг. ред. О.С. Власюка ]. – Київ : Фоліант, 2008. – 194 с. – ISBN 978-966-8474-63-7
1542428
  Королюк А.В. Українська мілітарна культура XVI - початку XVIII ст. / А.В. Королюк, О.В. Королюк // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 25-32. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1542429
  Головатий С. Українська мова - інститут державності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 11-62. – ISSN 1026-9932


  Стаття висвітлює ключові етапи легалізації української мови як державної в рамках українського конституційного правопорядку. На основі засад державної мовної політики, визначених приписами Конституції України 1996 р., здійснено аналіз "закону ...
1542430
  Піддубний С.В. Українська мова - мова вільних людей / Сергій Піддубний. – 2-ге уточн. і допов. вид. – Київ : Стебеляк, 2020. – 205, [3] с. : іл. – Унікальні факти про укр. мову, слово, літеру, пісню. – ISBN 978-966-1635-80-6
1542431
  Лизанчук В. Українська мова - основа безпеки нації і держави // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна - літо. – С. 48-53. – ISSN 1563-3977
1542432
   Українська мова - основа безпеки нації і держави // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-14 лютого (№ 5/6). – С. 8


  Звернення суспільно-культурного товариства "Гуцульщина" у Львові до Президента України П.О. Порошенка, Голови Верховної Ради України І.В. Парубія, Прем"єр-Міністра України В.Б. Гройсмана, депутатів Верховної Ради України.
1542433
  Лизанчук В. Українська мова - основа безпеки української нації // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 57-78. – ISBN 978-966-397-111-2
1542434
  Ящембська І. Українська мова - призначення і доля Любові Мацько // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.59-62. – ISSN 0130-5263
1542435
  Кравченко А. Українська мова - це чинник нашої безпеки, або 22-й конкурс успішно розпочато! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 4 грудня (№ 24)
1542436
  Грунський М. Українська мова : Фонетика - Морфологія - Синтаксис - Фразеологічний словник : порадник для самонавчання / М. Грунський, проф. та Г. Сабалдир. – 4-е вид., виправлене. – Київ : Вид. Т-во "Час", 1927. – 156 с.
1542437
  Ващенко В.С. Українська мова / В.С. Ващенко. – Харків, 1959. – 349 с.
1542438
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – 2-е вид. – Київ, 1960. – 191с.
1542439
  Леонова М.В. Українська мова / М.В. Леонова, Н.Т. Рудик. – Киев, 1961. – 276с.
1542440
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1962. – 188с.
1542441
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1963. – 188с.
1542442
  Гольденберг Л.І. Українська мова / Л.І. Гольденберг, Н.Ф. Королевич. – Київ, 1963. – 300с.
1542443
   Українська мова. – 4-е вид. – Київ
2. – 1964. – 191с.
1542444
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1966. – 192с.
1542445
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1967. – 192с.
1542446
  Несмєлова Т.А. Українська мова / Т.А. Несмєлова, О.С. Дудкіна. – 4-е изд. – Київ, 1967. – 195с.
1542447
   Українська мова. – 7-е вид. – Київ
2. – 1967. – 191с.
1542448
  Бондаренко О.А. Українська мова : посібник для вступників до вищих навч. закладів / О.А. Бондаренко. – Київ : Вища школа, 1971. – 272 с.
1542449
   Українська мова. – 20-е вид. – Київ
2. – 1972. – 176с.
1542450
  Медушевський А.П. Українська мова : 8 клас / А.П. Медушевський. – 2-е вид. – Київ, 1974. – 127с.
1542451
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський. – 3-е вид. – Київ, 1975. – 128с.
1542452
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – 4-е вид. – Київ, 1977. – 128с.
1542453
   Українська мова. – 7-е вид. – Київ, 1979. – 174с.
1542454
   Українська мова : підручник для 4 кл. – 11-е вид. – Київ, 1983. – 160с.
1542455
   Українська мова. – Київ, 1983. – 144с.
1542456
   Українська мова. – 12-е вид. – Київ, 1984. – 160с.
1542457
  Сокирко М.В. Українська мова / М.В. Сокирко. – вид. 15-е. – Київ, 1987. – 192с.
1542458
   Українська мова. – 19-е вид. – Київ, 1989. – 256с.
1542459
  Кононенко П.П. Українська мова : Навч. посіб. для вступ. до вузів / П.П. Кононенко. – Київ, 1990. – 224с.
1542460
  Кононенко П.П. Українська мова : Навч. посіб. для вступ. до вузів / П.П. Кононенко. – 2-е вид., стереотип. – Київ, 1991. – 224с.
1542461
  Кононенко П.П. Українська мова : Навч. посібник / П.П. Кононенко, Л.О. Кадомцева, Л.І. Мацько. – 3-тє вид. – Київ : Либідь, 1992. – 224с. – ISBN 5-325-00309-7
1542462
   Українська мова. – Київ, 1992. – 169с.
1542463
  Мацько Л.І. Українська мова : Збірник диктантів: для учнів серед. шк. / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – Київ : Либідь, 1995. – 240с.
1542464
  Мацько Л.І. Українська мова : Збірник диктантів: для учнів серед. шк. / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – Київ, 1996. – 240с.
1542465
  Василенко Володимир Українська мова : Тексти для читання.Антологія / Василенко Володимир; Uniw.im.A.Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan, 1996. – 312 с.
1542466
  Мацько Л.І. Українська мова : Посібник для старшокласників і абітуріентів / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Либідь, 1996. – 432с. – ISBN 5-325-00824-2
1542467
  Вінницька В.М. Українська мова : Практич. курс грам. для студ.-іноземц. / В.М. Вінницька, Н.П. Плющ. – Київ : Правда Ярославичів, 1997. – 244 с. – ISBN 966-95249-3-8
1542468
  Блик О.П. Українська мова : Підручник / О.П. Блик. – Київ : Четверта хвиля. – ISBN 9665290061
Ч. 1 : Фонетика. Орфографія. Лексика і фразеологія. Будова слова (Морфеміка). Словотвір. Морфологія. – 1997. – 400 с.
1542469
  Блик О.П. Українська мова : Для гімназій,лице в, коледжів гуманіт.профілю, шкіл (класів) з погл.вивч.укр.мови / О.П. Блик. – Київ : Четверта хвиля. – ISBN 9665290266
Ч. 2 : Орфоепія. Графіка. Синтаксис. – 1997. – 208 с.
1542470
  Ладоня І.О. Українська мова : Навч. посібник для студ.вищ.навч.закладів I-II рівнів акредитації / І.О. Ладоня. – 2-ге вид. допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 2001. – 158с. – ISBN 966-642-015-5
1542471
  Єрмоленко С.Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : Либідь, 2001. – 221, [3] с. – ISBN 966-06-0177-8
1542472
  Любашенко О.В. Українська мова : активні методи і форми навч. у вищій школі / О.В. Любашенко ; М-во освіти і науки України, Ін-т змісту і методів навчання, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вид. 2-ге, перероб., і допов. – Київ : УВПК "ЕксОб", 2005. – 142, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 139. – ISBN 966-7769-45-3
1542473
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2. – 2005. – 132 с.
1542474
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3. – 2005. – 132 с.
1542475
  Ющук І.П. Українська мова : підручник для студ. філологічних спеціальностей вищих навч. закладів / І.П. Ющук. – 4-те вид. – Київ : Либідь, 2008. – 640 с. – ISBN 978-966-06-0535-0
1542476
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1. – 2009. – 144 с.
1542477
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3. – 2009. – 144 с.
1542478
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1. – 2010. – 152 с.
1542479
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2. – 2010. – 144 с.
1542480
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (57). – 2016. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами
1542481
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2 (58). – 2016. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1542482
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3 (59). – 2016. – 178 с. – Резюме укр., англ. мовами
1542483
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4 (80). – 2021. – 152, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
1542484
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ : Інститут української мови НАН України, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (81). – 2022. – 143, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
1542485
  Черемська О.С. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник / Черемська О.С., Гайдамака Г.Г., Жовтобрюх В.Ф. ; МОНУ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 224с. – ISBN 978-966-676-354-2
1542486
   Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб.-практикум / [Г.Л. Вознюк та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 323, [1] с. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 317-319 та в кінці розд. – ISBN 978-966-941-678-0
1542487
   Українська мова в 3 класі чотирирічної початкової школи. – Київ, 1988. – 158с.
1542488
  Сторожук Х.В. Українська мова в аспекті теорії субстрату : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Сторожук Христина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 47 назв
1542489
  Сторожук Х.В. Українська мова в аспекті теорії субстрату : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Сторожук Христина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 295 арк. – Додатки: арк. 230-295. – Бібліогр.: арк. 175-229
1542490
  Гудим В.В. Українська мова в діловодстві установ і підприємств Полтавщини у 20-х р. ХХ ст. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (294), листопад - грудень. – С. 175-191. – ISSN 0320-9466
1542491
  Мацько Л. Українська мова в діяльності Михайла Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 238-249. – ISBN 966-7060-35-7
1542492
  Шумицька Г.В. Українська мова в полілінгвальному просторі Закарпаття // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (77). – С. 3-19. – ISSN 1682-3540
1542493
  Януш Я. Українська мова в системі національної освіти в Україні і за її межами // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 194-197
1542494
  Соколова С. Українська мова в сучасних засобах масової комунікації: проблеми культури мови, стилістики та соціолінгвістики / С. Соколова, С. Бибик // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, І. Вихованець, П. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (50). – С. 133-145. – ISSN 1682-3540


  Н.П. Шумарова, доктор філологічних наук, професор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка розповіла про місце мовних дисциплін у системі журналістської освіти, зазначивши передусім, що серед тих, хто працює в сучасній українській журналістиці, ...
1542495
  Корж А.В. Українська мова в сучасному українському суспільстві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 671-676. – ISSN 1563-3349
1542496
  Лобода В.В. Українська мова в таблицях : довідник / В.В. Лобода, Л.В. Скуратівський. – Київ : Либідь, 1993. – 239 с.
1542497
   Українська мова в ХХІ столітті: проблеми стану і статусу // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 2-5. – ISSN 0130-5263


  Професор Київського міжнародного університету Іван Ющук розповідає про стан і статус української мови в ХХІ столітті, її подальший розвиток, в т.ч. про її електронний варіант, згадує, що "у Київському університеті ім. Т.Шевченка на кафедрі сучасної ...
1542498
  Якимович-Чапран Українська мова давньо- і середньоукраїнського періодів : [Лекція №2] // Історія української літературної мови : курс лекцій зі спецкурсу / Якимович-Чапран. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 23-43. – ISBN 978-966-02-7227-9
1542499
  Ганудель С. Українська мова для 8 класу основної дев"ятирічної школи / С. Ганудель та інш. – Братислава, 1964. – 150 с.
1542500
  Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів : навч. посібник для вступник. до вищ. навч. закл. / Г.О. Козачук. – 7-ме вид., стер. – Київ : Вища школа, 2006. – 287 с. – ISBN 966-642-300-6
1542501
  Панасюк К. Українська мова для військовиків (до виходу в світ у національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного навчального посібника-практикуму) // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Кочан, Н. Станкевич, З. Мацюк [та ін]. – Львів, 2017. – Вип. 13. – С. 129-132. – ISSN 2078-5119
1542502
  Дребніцька К.М. Українська мова для діаспори та патріотичного виховання молоді: проблеми розвитку та вжитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 181-191


  Аналізується проблема поширення рідної мови в середовищі української діаспори. Ключові поняття: людина, культура, діаспора, освіта, виховання, мова. Анализируется проблема распространения родного языка в среде украинской диаспоры. Рroblem of ...
1542503
  Жовтобрюх М.А. Українська мова для заочників педучилищ / М.А. Жовтобрюх. – Київ; Львів, 1947. – 48с.
1542504
  Альохіна С.В. Українська мова для іноземних студентів: початково-предметні курси (Математика.Креслення.Хімія.Фізика.Біологія) : Hавч. пос. / С.В. Альохіна, Г.В. Онкович, Я.М. Шутенко; Міжнар.фонд "Відродження",програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". – Київ : АртЕк, 1998. – 151 с. – ISBN 966-505-170-9
1542505
   Українська мова для іноземців : (збірник вправ) / Н.С. Ніколаєва, В.І. Невойт, Любчевська-Сокур, О.О. Ситник, Л.Л. Черепаха; Ніколаєва Н.С., Невойт В.І., Любчевська-Сокур В.О., Ситник О.О., Черепаха Л.Л. – Київ, 2002. – 174 с. – ISBN 966-7652-11-4
1542506
  Пащук Р.І. Українська мова за професійним спрямуванням : Навчально-методичний посібник для слухачів фак. заочного та дистанційного навчання / Р.І. Пащук, О.С. Таран; МВС України; Луганська акад. внут. справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 128с. – ISBN 966-8129-76-8
1542507
  Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б. Гриценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 624 с. – ISBN 978-611-01-0031-1
1542508
  Андрєєва Т.М. Українська мова за професійним спрямуванням: фахова комунікація (теорія і практика) / Тетяна Андрєєва, Ольга П"ятецька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Прінт-сервіс, 2017. – 299, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7069-61-3
1542509
  Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення : Навчальний посібник / Н.Я. Потелло; МАУП. – 4-те вид. випр. – Київ : МАУП, 2001. – 250с. – ISBN 966-608-073-7
1542510
   Українська мова і література в Київському університеті : збірник наукових студій, присвячених 80-річчю кафедр україністики. – Київ : Видавничий центр "Просвіта", 1999. – 158, [2] с.
1542511
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 3 (155), березень. – 2016. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1542512
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 4 (156), квітень. – 2016. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1542513
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 5 (157), травень. – 2016. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1542514
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 6 (158), червень. – 2016. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1542515
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 7/8 (159/160), липень - серпень. – 2016. – 96 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1542516
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 10 (162), жовтень. – 2016. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1542517
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 11 (163), листопад. – 2016. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1542518
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 11 (175), листопад. – 2017. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1542519
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4 (215), липень - серпень 2021. – 2021. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1542520
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5 (216), вересень - жовтень 2021. – 2021. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1542521
   Українська мова і література в школі. – Київ, 1950. – 120с.
1542522
   Українська мова і література в школі. – Київ
№ 1. – 1999. – 66 с.
1542523
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2000. – 84 с.
1542524
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2001. – 84 с.
1542525
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2001. – 82 с.
1542526
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2001. – 84 с.
1542527
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2005. – 72 с.
1542528
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2005. – 72 с.
1542529
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2006. – 72 с.
1542530
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 6 (70). – 2008. – 64 с.
1542531
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 1 (72). – 2009. – 64 с.
1542532
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 2 (73). – 2009. – 64 с.
1542533
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 3 (74). – 2009. – 64 с.
1542534
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 5 (76). – 2009. – 64 с.
1542535
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 5 (83). – 2010. – 64 с.
1542536
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 7 (85), спецвипуск : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої класику української драматургії Марку Кропивницькому. – 2010. – 48 с.
1542537
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 5/6 (123). – 2015. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542538
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 1 (124). – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542539
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 2 (125). – 2016. – 65 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542540
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 3 (126). – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542541
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 5 (128). – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542542
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред.: Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 6 (129). – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542543
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ : Наш формат, 1997-
№ 6 (135). – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1542544
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 5 (158). – 2021. – 60 с.
1542545
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 6 (159). – 2021. – 60 с.
1542546
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 2 (161). – 2022. – 64 с.
1542547
   Українська мова і сучасність. – Київ, 1991. – 154с.
1542548
  Пономарів О.Д. Українська мова й інформаційний простір України // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 275-277. – ISBN 966-638-08406
1542549
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1. – 2000
1542550
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 2001
1542551
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4. – 2005. – 160 с.
1542552
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5. – 2005. – 160 с.
1542553
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6. – 2005. – 160 с.
1542554
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8. – 2005. – 192 с.
1542555
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3 (78). – 2009. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1542556
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5 (80). – 2009. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1542557
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 9 (84). – 2009. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1542558
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 12 (87). – 2009. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1542559
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1 (88). – 2010. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1542560
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2 (89). – 2010. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1542561
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5 (92). – 2010. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1542562
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6 (93). – 2010. – 128 с. – ціна у комплекті з ж."Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"
1542563
  Остролуцька Л. Українська мова міжнаціонального єднання // Світ. – Київ, 2021. – Листопад (№ 43/44)


  Про історію Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика й та його офіційне цьогорічне відкриття, на якому був присутній і мав слово директор Інституту української мови НАН України доктор філологічних наук Павло Гриценко.
1542564
  Жлуктенко Ю.О. Українська мова на лінгвістичній карті Канади / Ю.О. Жлуктенко; Відп. ред. Й.Ф. Андерш. – Київ : Наукова думка, 1990. – 176с. – ISBN 5-12-001247-7
1542565
  Ющук І. Українська мова півтори тисячі років тому // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 листопада (№ 44)
1542566
  Джафарова Є. Українська мова та її проблеми у вищих навчальних закладах Баку // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 228-229. – ISBN 966-7586-04-09
1542567
   Українська мова та література. – Львів, 1965. – 43с.
1542568
   Українська мова та література : Завдання та тести. – Київ
1 : Питання. – 1993. – 272с.
1542569
   Українська мова та література : Завдання та тести. – Київ
2 : Відповіді. – 1993. – 64с.
1542570
  Коломієць В.В. Українська мова та література / В.В. Коломієць, Т.Є. Коломієць. – Київ, 1996. – 144с.
1542571
  Авраменко О.М. Українська мова та література : довідник : завдання в тестовій формі. / О.М. Авраменко, М.Б. Блажко. – Київ : Грамота. – ISBN 978-966-349-337-4
Ч. 1. – 2011. – 551, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 548
1542572
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 1/2, січень. – 2016. – 90 с.
1542573
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 7/8, квітень. – 2016. – 90 с.
1542574
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 9/10, травень. – 2016. – 90 с.
1542575
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 11/12, червень. – 2016. – 90 с.
1542576
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 21/22, листопад. – 2016. – 90 с.
1542577
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 1/2, січень. – 2017. – 90 с.
1542578
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 17/18, вересень. – 2017. – 90 с.
1542579
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 19/20, жовтень. – 2017. – 90 с.
1542580
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 21/22, листопад. – 2017. – 90 с.
1542581
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 23/24, грудень. – 2017. – 84 с.
1542582
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Січень (№ 1/2). – 2018. – 90 с.
1542583
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Березень (№ 5/6). – 2018. – 90 с.
1542584
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Липень - серпень (№ 7/8) : Панорама творчих уроків 2021: дистанційний виклик. – 2021. – 120 с.
1542585
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Вересень - жовтень (№ 9/10) : Література й історичний контекст. – 2021. – 114 с.
1542586
   Українська мова у вправах і завданнях. – Київ, 1990. – 212с.
1542587
  Німчинов К. Українська мова у минулому і тепер // Історія української мови : Хрестоматія / Упоряд. Єрмоленко С.Я. – Київ : Либідь., 1996. – С. 180-190. – ISBN 5-325-00794-7
1542588
  Воропаєва Т. Українська мова як базова основа національної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 13-17. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано засади становлення національної ідентичності громадян Україні. Представлено основні результати й аналіз даних дослідження процесів трансформації національної ідентичності в Україні. Розглянуто системи соціальної ідентичності та змістовне ...
1542589
  Цицалюк Н.М. Українська мова як державна і актуальні проблеми ії функціонування в сучасній соціокультурній ситуації // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 8 (144). – С. 437-442
1542590
  Сердюк Ж. Українська мова як елемент виховання в Одеській Маріїнській жіночій гімназії у 1919 р. // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 11. – С. 49-60. – ISSN 2519-2523
1542591
  Кравченко Л. Українська мова як засіб об"єднання суспільства та чинник національної безпеки України // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (51). – С. 5-27. – ISSN 0320-3077


  Продемонстрована провідна роль мови у формуванні громадянського суспільства через аналіз її основних функцій, а саме: спілкування, впливу на людину, консолідації громадян, формування національної ідентичності. Порушене питання мови як одного із ...
1542592
   Українська мова як іноземна : Проблеми методики викладання. – Львів, 1994. – 140с.
1542593
  Чезганов А С. Українська мова як іноземна : навчальний посібник : у двох частинах / С.А. Чезганов ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-120-5 (Ч.1)
Ч. 1. – 2008. – 232 с.
1542594
  Новікова О.М. Українська мова як іноземна : підготовка до тесту : тренувальні завдання : середній рівень : навч. посібник / О.М. Новікова, О.Г. Тулузакова, У.М. Штанденко ; М-во освіти і науки України, Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Видавництво ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. – 330, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 318-330. – ISBN 978-966-336-391-2
1542595
  Кримський А. Українська мова, звідкіля вона взялася і як розвивалася // Історія української мови : Хрестоматія / Упоряд. Єрмоленко С.Я. – Київ : Либідь., 1996. – С. 16-37. – ISBN 5-325-00794-7
1542596
  Медушевський А.П. Українська мова. 7-й клас / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1973. – 126с.
1542597
   Українська мова. Лексикологія. Фразеологія. Словотвір : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; [уклад.]: Карпалюк В.С., Каньоса П.С., Карпалюк Н.В. – Вид. 2-ге. – Кам"янець-Подільський : Мошак М.І., 2010. – 239, [1] с. : табл. – На тит. арк. та обкл. укладачі зазнач. як авт. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-2903-05-4
1542598
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-6-го класів восьмиріч. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулик. – 7-е вид. – Київ
Ч.1. – 1962. – 272с.
1542599
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-6-го класів середн. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулик. – 2-е вид. – Київ
Ч.1. – 1957. – 272с.
1542600
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-6-го класів середн. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулик. – 3-е вид. – Київ
Ч.1. – 1958. – 272с.
1542601
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-7-го класів середн. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулик. – 6-е вид. – Київ
Ч.1. – 1961. – 280с.
1542602
   Українська мова: граматика у вправах : практикум для інозем. слухачів підготовчого відділення / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [уклад.: О.Р. Андріяшик, Г.Й. Волкотруб, О.К. Ковалюк та ін.]. – Київ : НАУ, 2022. – 58, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 58
1542603
  Гриценко П. Українська мова: державна і державотворча // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 19-27


  Українська мова останнього двадцятиріччя ще чекає на цілісне осмислення, грунтовну монографічну синтезу. Адже ця соціально бурхлива доба виявилася напрочуд динамічною, подієвою. Мовна ситуація в державі й, зокрема, українська мова зазнали відчутних ...
1542604
  Мозер М. Українська мова: етапи історії. Загальнослов"янська та давньоукраїнська доба // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – С. 14-19
1542605
  Філіпчук Г. Українська мова: культурно-освітній вимір національної безпеки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 27 жовтня - 2 листопада (№ 43)
1542606
  Степаненко М.І. Українська мовознавча наука: віхи, постаті / М.І. Степаненко, Н.М. Лукаш // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 99-103. – ISSN 1027-3239


  Хрестоматія містить біографічні нариси про видатних українських мовознавців із зазначенням їхніх найголовніших публікацій М. Максимовича, А. Кримського, О. Павловського, Л. Булаховського.
1542607
  Кицак Т.Г. Українська модель соціальної політики: стан і домінанти розвитку / Т.Г. Кицак, І.Ф. Коваленко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голова редкол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 2 (12). – С. 153-161. – ISSN 2410-4752
1542608
  Мельничук А.Л. Українська модель формування базового рівня адміністративно-територіального устрою України: PRO ET CONTRA // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 2 (228). – С. 2-8 : табл. – Бібліогр.: 18 назв.
1542609
  Світленко С.І. Українська модерна нація: чинники формування та становлення наприкінці XVIII - на початку XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 3-11. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1542610
  Заруба В.М. Українська молодь у громадсько-політичному житті Києва 80-х рр. XIX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 22-33. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1542611
  Шандор Л. Українська монографія про Моріца // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7 : Присвячено 60-літтю від дня народження І.П. Мегели 30 травня 2006 р. – С. 34-36


  Про І. Мегелу.
1542612
  Горпинич В.О. Українська морфологія : Навч. посібник для студ. філолог. спеціальн. вищ. закл. освіти / В.О. Горпинич; Мін-во освіти і науки України. Дніпропетровськ. націон. ун-тет. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – 350с. – ISBN 966-7557-18-9
1542613
  Сопільник А.М. Українська мрія / А.М. Сопільник. – Маріуполь, 1998. – 86 с. – ISBN 9667052338
1542614
   Українська муза : Поетична антологія від початку до наших днів. Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-ряччю фізичного факультету. – Київ : Обереги
Вип. 1. – 1993. – с.835-959. – Репринтне видання 1908 р.
1542615
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип.2. – 1993. – 72с. – Репринтне видання 1908 р.
1542616
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 3. – 1993. – 56с. – Репринтне видання 1908 р.
1542617
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 4. – 1993. – 355-448с. – Репринтне видання 1908 р.
1542618
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип.5. – 1993. – 454-544с. – Репринтне видання 1908 р.
1542619
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 7. – 1993. – 646-707с. – Репринтне видання 1908 р.
1542620
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 8. – 1993. – с.739-831. – Репринтне видання 1908 р.
1542621
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 9. – 1993. – с.835-959. – Репринтне видання 1908 р.
1542622
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип.10. – 1993. – с.963-1055. – Репринтне видання 1908 р.
1542623
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип.11. – 1993. – с.1059-1183. – Репринтне видання 1908 р.
1542624
   Українська муза : Поетична антологія. Од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 12. – 1993. – с.1187-1279. – Репринтне видання 1908 р.
1542625
   Українська Муза. [Вип. 2] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 129-256, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 2 зазнач. прізвища: Шевченко, Забіла, Петренко, Афанасьєв, Куліш, Щоголів, Макаровський, Александров Степан
1542626
   Українська Муза. [Вип. 3] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 257-352, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 3 зазначені прізвища: Глібів, Кониський, Руданський, Мова, Кулик, Александров Володимир, Федькович, Вербицкий, Воробкевич Сидір
1542627
   Українська муза. : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 6. – 1993. – с.547-640. – Репринтне видання 1908 р.
1542628
   Українська музика - для пасажирів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 68-69 : фото. – ISSN 1998-8044
1542629
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 3 (25). – 2017. – 188 с. – Резюме укр., англ. мовами
1542630
   Українська музика = Ukrainian music : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури та інформ. політики України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; редкол.: Н. Сиротинська, І. Пилатюк, І. Бермес [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 2 (40). – 2021. – 131, [1] c. – DOI: 10.33398/2224-0926-2021-2-40 - Резюме укр., англ. мовами
1542631
   Українська музикальна спадщина.. – Х., 1940. – 160с.
1542632
  Кобрин Наталія Українська музична культура Галичини в роки Першої світової війни // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 16-20. – ISSN 1728-9343
1542633
  Іваницький А.І. Українська музична фольклористика. Методологія і методика / А.І. Іваницький; Міжнар.фонд "Відродження",прогр."Трансформація гуманіт.освіти в Укра ні". – Київ : Заповіт, 1997. – 392 с. – ISBN ISBN 966-7272-11-7
1542634
  Лавров Ф.І. Українська народна антирелігійна сатира / Ф.І. Лавров. – Київ, 1961. – 48с.
1542635
  Лавров Ф.І. Українська народна антирелігійна сатира / Ф.І. Лавров. – Київ, 1965. – 139с.
1542636
  Дей О.І. Українська народна балада / О.І. Дей; Академія наук Української РСР , Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1986. – 263 с.
1542637
  Луцишина М. Українська народна балада в науковому висвітленні // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 41-47. – Бібліогр.: С. 47
1542638
   Українська народна декоративно-вжиткова творчість : Бібліогр. покажч. публ., 1975-1985 рр. – Київ, 1990. – 76с.
1542639
  Моздир М.І. Українська народна дерев"яна скульптура / М.І. Моздир. – К., 1980. – 192с.
1542640
   Українська народна іграшка. [Ізовидання] : (комплект листівок з текстом укр., рос., англ. мовами). – Київ : Мистецтво, 1965. – 17 л., 11 с. : 17 листівок + 1 обкл.+ 1 л. вкладиш


  Антотація: Віроби, репродуктовані на листівках , зберігаються у Київському державному музеїукраїнському народно-декоративного мистецтва, у Львівському державному музеї українського мистецтва, у Львівському державному музеї етнографії та художнього ...
1542641
  Демедюк М.В. Українська народна казка: національна своєрідність тексту / Марина Демедюк ; НАН України, Ін-т народознавства НАН України. – Київ : Наукова думка, 2021. – 163, [5] с. – Бібліогр.: с. 131-147 та в підрядк. прим. – (Проєкт "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1759-7
1542642
  Бушак С. Українська народна картина "Козак Мамай" та вертепний театр // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 16-23
1542643
   Українська народна лексика.. – Дніпропетровськ, 1973. – 136с.
1542644
  Губко О. Українська народна магія і ваше здоров"я та благополуччя / О. Губко, М. Кметь. – Нетішин : Надія, 1992. – 173 с.
1542645
   Українська народна пісня. – 32с.
1542646
   Українська народна пісня. – К., 1935. – 276с.
1542647
   Українська народна пісня. – Київ, 1936. – 642с.
1542648
   Українська народна пісня, 1936. – 512с.
1542649
  Іванова О. Українська народна поезія в науковій оцінці М.Ф.Сумцова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 202-211. – Бібліогр.: С. 211
1542650
   Українська народна поезія про Велику Вітчизняну війну.. – К., 1953. – 336с.
1542651
   Українська народна поетична творчість. – Київ, 1955. – 339с.
1542652
   Українська народна поетична творчість. – Вид. 2-е , виправл. та доп. – К. : Радянська школа
Т.2 : Радянський період. – 1958. – 336 с.
1542653
   Українська народна поетична творчість. – К., 1963. – 35с.
1542654
   Українська народна поетична творчість : підручник для студ. філол. ф-тів ун-тів і пед. ін-тів УРСР. – Київ : Радянська школа, 1965. – 418 с.
1542655
   Українська народна поетична творчість. – 2-е вид. – К.
2. – 1966. – 48с.
1542656
  Поліщук Ф.М. Українська народна поетична творчість : хрестоматія / Ф.М. Поліщук. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Радянська школа, 1968. – 559с.
1542657
   Українська народна приказка. – Київ, 1936. – 11-576с.
1542658
   Українська народна сатира і гумор. – Київ : Академія Наук УРСР, 1940. – 340 с.
1542659
   Українська народна символіка в побуті та декорі сучасного життя / В.С. Єгорова, Д.М. Велика, Д.С. Кривогуз, М.Р. Аксьонов // Строительство, материаловедение, машиностроение : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Приднепров. гос. акад. строительства и архитектуры" ; редкол.: В.И. Большаков, Н.В. Савицкий, Е.Л. Юрченко [и др.]. – Днепр, 2017. – Вып. 99. – С. 59-64. – (Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития). – ISSN 2415-7031
1542660
  Мельник Н.Г. Українська народна суспільно-побутова пісня: осмислення нових соціальних ролей // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 14. – С. 231-239. – ISSN 2305-3852


  У статті йдеться про особливості народного осмислення нових соціальних ролей людини відповідно до історичних та психололгічних чинників її буття. Акцентовано на тому, що соціально-побутовий фольклор відображує результати осмислення народом різних явищ, ...
1542661
   Українська народна творчість. – К.
2. – 1963. – 56с.
1542662
   Українська народна творчість.. – Х., 1963. – 24с.
1542663
   Українська народність : нариси соціально-економічної та етнополітичної історії. – Київ : Наукова думка, 1990. – 560 с. – ISBN 5-12-001242-6
1542664
  Стріха М. Українська наука в європейському "дзеркалі": необхідна післямова / М. Стріха, Л. Гриневич // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 12


  "Подія, яка відбулася наприкінці минулого року в клубі Кабінету міністрів України, досі не мала прецедентів. У присутності керівника генерального директорату з досліджень та інновацій Єврокомісії Роберта-Яна Смітса, українських урядовців та численних ...
1542665
  Чеберкус Д. Українська наука інтегрується у світовий простір // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 40). – С. 12


  Понад 100 установ по всій Україні отримали доступ до Scopus та Web of Science. Кількість нових наукових публікацій у світі зростає дуже динамічно. Тож, аби залишатися на вістрі розуміння сучасних тенденцій розвитку науки, важливо мати доступ до ...
1542666
  Локтєв В. Українська наука у 2025 році // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (24). – С. 49-52. – ISSN 1819-7329


  13 травня 2010 року відбулися річні Загальні збори НАН України, на яких виступив академік-секретар Відділення фізики і астрономіі акад. В.М. Локтєв. Він порушив болючи питання науково-освітньої сфери в Україні.
1542667
  Радзієвська В. Українська наука фінансується, як один топовий університет у Європі // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 6 (609), 10 лютого 2022. – С. 32-35
1542668
  Демченко О. Українська наука: в наступ ідуть нулі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 листопада - 1 грудня (№ 45). – С. 12


  "... Чи знаєте ви, чому загинула Римська імперія? Історики мають на це різні відповіді, часом забуваючи одну з головних: у Римській імперії не розвивалася наука, бо не було її кількісного виміру. Це тому, що серед римських цифр не було нуля, тобто ...
1542669
  Стріха М. Українська наука: виклики війни потребують відповідей // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Грудень (№ 45/46). – С. 4-5
1542670
  Малицький Б. Українська наука: наслідки політики "урізання" / Б. Малицький, О. Попович // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 жовтня (№ 36). – С. 1, 12


  Державна підтримка науки — це традиційне політичне гасло кожного українського уряду. Але гасло проголошується, а українська наука поступово зникає. По-різному еволюціонують відповідні її сектори та наукові установи, але загальні тенденції досить ...
1542671
   Українська наукова мова (типова програма кандидатського іспиту з української мови) (Проект) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 34-35. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0130-5263
1542672
  Зернецька О. Українська наукова школа глобалістики професора О. Білоруса // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (570). – С. 85-89. – ISSN 0131-775Х
1542673
  Козак Р.В. Українська національна грошова одиниця // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 59-61. – (Філологічні науки ; вип. 10)
1542674
  Терлюк І.Я. Українська національна держава: штрихи до історіософії проблеми // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 496-502. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1542675
  Терлюк І.Я. Українська національна державність та державно-правова традиція: методологічні підходи дослідження // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – С. 195-200. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 5). – ISSN 2707-8620
1542676
  Редькіна Г. Українська національна ідентичність : потенціал психологічної консолідації населення України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 201-207. – ISBN 978-966-02-5496-1
1542677
  Пелагеша Наталя Євгенїівна Українська національна ідентичність: шляхи європеїзації // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 60-67
1542678
  Жулинський М.Г. Українська національна ідея в ідеологічній системі державотворення // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 220-221. – ISBN 966-8126-27-0
1542679
  Піскун В. Українська національна ідея в контексті візії "і де "я"?" // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1542680
  Ковальчук Н.Д. Українська національна ідея в контексті творчого доробку Івана Франка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 245. – C. 176-182. – (Серія "Філологічні науки")
1542681
  Авер"янова Н. Українська національна ідея в творчості В"ячеслава Липинського та її роль в сучасному державотворенні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 40-43. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Окреслено місце національної ідеї в творчості В"ячеслава Липинського та показана її роль в сучасному державотворенні. In the article it is shown the role of national idea in the creation of Viacheslav Lypyns"ky and its influence on the modern states ...
1542682
  Кочура Н. Українська національна ідея в умовах глобалізації // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 117-121
1542683
  Вертій О. Українська національна ідея Івана Франка: духовні виміри // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2017. – Рік вид. 65, № 2. – С. 34-43. – ISSN 0419-8131
1542684
  Вовканич С.Й. Українська національна ідея та основи державотворення : публіцистика : твори у 2 т. / Степан Вовканич. – Львів : Сполом. – ISBN 978-966-919-682-8
Т. 1. – 2021. – 543, [1] с., [4] арк. іл. : портр., іл. – Бібліогр. в кінці ст.
1542685
  Вовканич С.Й. Українська національна ідея та основи державотворення : публіцистика : твори у 2 т. / Степан Вовканич. – Львів : Сполом. – ISBN 978-966-919-714-6
Т. 2. – 2021. – 574, [2] с., [4] арк. іл. : портр., іл.
1542686
  Безсмертна Н. Українська національна ідея: філософські та лінгвальні параметри поняття (на матеріалі інтернет-комунікації) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 176-180.
1542687
  Новиченко Л.М. Українська національна куьлтура / Л.М. Новиченко. – Київ, 1990. – 46с.
1542688
  Городинський З. Українська Національна Рада / З. Городинський. – К., 1993. – 130с.
1542689
  Городиський З. Українська Національна Рада / З. Городиський. – Київ, 1993. – с.
1542690
  Смолій В.А. Українська національна революція 17 ст. (1648-1676 рр.) / В.А. Смолій, В.С. Степанков // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1999. – Т. 7 : Українська національна революція 17 ст. (1648-1676 рр.) / Смолій В.А., Степанков В.С. – С.1-352. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-18-3
1542691
  Смолій В. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.) / Валерій Смолій, Валерій Степанков. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 447 с. – ISBN 978-966-518-522-2
1542692
  Шевчук Л. Українська національна революція XVII ст. як складова революційних рухів Нового часу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 89-92
1542693
  Степанков В.С. Українська національна революція XVII століття: проблема хронологічних рамок // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 15-19. – ISBN 5-7702-0775-2
1542694
  Васецький В.Ю. Українська національна революція як фактор розвитку права України-Русі у XVII ст. // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 198-204. – ISSN 0869-2491
1542695
  Глевацька Л. Українська нація в роботах Сергія Мартинюка та презентація книги "Пишаюсь, що я українець або лелеки рідним гніздам не зраджують" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2022. – 29 грудня 2021 - 11 січня 2022 (№ 1/2)
1542696
  Стафійчук В.І. Українська нація в світі, що глобалізується: внутрішньополітичний аспект // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 225-232. – Бібліогр.: 11 назв.
1542697
  Слоньовська О.В. Українська нація на сторінках художньої літератури української діаспори 20-50-х років XX ст. // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 135-146. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1542698
  Василенко В. Українська незалежна державність як історична закономіпність // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 33/34 (717/718), 20.08 - 02.09.2021. – С. 13-17. – ISSN 1996-1561
1542699
  Даниленко В. Українська незалежність як історична неминучість / В. Даниленко, В. Коцур // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (559), липень - серпень. – С. 4-22. – ISSN 0130-5247
1542700
   Українська новелістика кінця 19- початку 20 ст. : Оповідання. Новели. Фрагментарні форми ( ескізи, етюди, нариси, образки, поезії в прозі ). – Київ : Наукова думка, 1989. – 688с. – (Бібліотека української літератури. Довжетнева українська література). – ISBN 5-12-000460-1
1542701
  Голуб О.А. Українська номенклатура в неорганічній хімії : Навчальний посібник / О.А. Голуб; МО України. КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1992. – 52с.
1542702
   Українська нумізматика і боністика. – додаток до " Вісника НБУ ". – Київ
№ 1. – 1999
1542703
   Українська нумізматика і боністика. – додаток до " Вісника НБУ ". – Київ
№ 2. – 1999
1542704
   Українська нумізматика і боністика. – додаток до " Вісника НБУ ". – Київ
№ 1. – 2000
1542705
   Українська образотворча Ленініана : Анот. рек. бібліогр. покажч. – Київ, 1985. – 35с. – (Мистецтво - народу)
1542706
  Зарицька І.В. Українська опозиція: функції,форми, різновиди // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 120-128. – ISBN 966-628-132-5
1542707
  Кисіль С.А. Українська освіта в кінці XVI - першій половині XVII ст.: культурологічний аспект // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 184-186. – ISBN 5-7702-0775-2
1542708
  Конашевич С. Українська освіта і "кримська весна" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 березня (№ 9). – С. 4
1542709
  Кононенко П. Українська освіта і національна ідея // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 1 (33). – С. 2-3.
1542710
  Петриченко Катерина Українська освіта у Канаді // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 253-256
1542711
  Кононенко П. Українська освіта у світовому часопросторі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 8-28
1542712
  Кононенко П.П. Українська освіта у світовому часопросторі // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнародного конгресу (25-27 жовтня 2007 року, м. Київ) / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ упоряд.: О.Б. Ярошинський ; ред. рада: Кононенко П.П. та ін. ]. – Київ : Рада, 2008. – Кн. 2. – С. 78-93
1542713
  Присяжнюк Ю. Українська освіта як традиційне явище в умовах модернізації (історико-антропологічне досдідження) : історико-антропологічне дослідження / Юрій Присяжнюк. – Черкаси : Вертикаль, 2005. – 96с. – ISBN 966-8438-21-3
1542714
  Сергійчук В. Українська особистість: "Іду на Ви!" // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 5-7. – ISBN 966-7060-98-5
1542715
  Дібровенко М.Ф. Українська п"єса на сцені театрів соціалістичних країн / М.Ф. Дібровенко. – Київ, 1964. – 39с.
1542716
  Криськов А. Українська партія соціалістів-революціонерів у міжвоєнній Чехословаччині // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 221-233. – (Історичні науки ; т. 35). – ISSN 2309-2254
1542717
  Бевз Т. Українська партія соціалістів-революціонерів у період гетьманату // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 103-105
1542718
  Бевз Т.А. Українська партія соціалістів-революціонерів: організація, ідеологія, політика : Автореф. ... доктора історичних наук: 07.00.01- історія України / Бевз Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 33c. – Бібліогр.: 57 назв
1542719
  Бевз Тетяна Анатоліївна Українська партія соціалістів-революціонерів: організація, ідеологія, політика : Дис. ... доктора істор. наук: 07.00.01 / Бевз Т.А.; Ін-тут політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2005. – 546л. + Додатки: л. 459 - 546. – Бібліогр.: л. 405 - 459
1542720
   Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0367-3
Кн. 1 : X - XIX століття. – 2005. – 624 с.
1542721
   Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн.. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0368-1
Кн. 2 : XX століття. – 2005. – 552 с.
1542722
   Українська педагогічна бібліографія : Покажчик літератури. – Київ : КДПІ
Вип. 1 : 1990. – 1992. – 163с.
1542723
   Українська педагогічна бібліографія : Покажчик літератури, 1994 рік. – Київ : УДПУ
Вип. 5. – 1997. – 205с.
1542724
   Українська педагогічна бібліографія 1996 рік : Покажчик літератури. – Київ : НПУ. – ISBN 966-7584-53-4
Вип. 7. – 2000. – 200с.
1542725
   Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік : покажчик літератури / МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Наукова б-ка ; [ ред. кол.: Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех та ін. ]. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова
Вип. 15. – 2008. – 471 с.
1542726
  Адаменко О.В. Українська педагогічна наука в другій половині 20 століття : Монографія / О.В. Адаменко. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 704с. – ISBN 966-617-2100
1542727
  Боровець І. Українська періодика в Російський імперії (1907-1914 рр.): оцінки українського національного руху початку XX ст. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 163-167. – ISBN 978-966-171-90295
1542728
  Боровець І. Українська періодика в Російській імперії (1907-1914 рр.): ідеї автономії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-18. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюється обґрунтування ідеї автономії України на сторінках української періодики 1907-1914 років у Російській імперії, що є частиною політичної складової "українського питання". Метою дослідження є всеосяжне охоплення і комплексний ...
1542729
   Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – 267с.
1542730
   Українська періодика: історія і сучасність : Доповіді та повідомл.друго Всеукр.науково-теоретично конфеоенці 21-22 грудня 1994 р. – Львів-Житомир, 1994. – 214с.
1542731
   Українська періодика: історія і сучасність : Доповіді та повідомл.3 Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 22-23 грудня 1995. – Львів, 1995. – 292с.
1542732
   Українська періодика: історія та сучасність : Наукова збірка:Матеріали ювілейної наукової конференції,присвяченої 70-річчю багатотиражної газети. – Харків, 1998. – 88с.
1542733
  Павлюк І. Українська письменницька публіцистика 20-30-х років XX ст. // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 124-132


  У статті досліджено історично закономірні та ідеологічно деструктивні тенденції існування офіційної та опозиційної письменницької публіцистики в замкнутій тоталітарній державі 1920-1930 років у контексті потенційного поглиблення та згортання в ній ...
1542734
  Вздульська В. Українська підліткова література 2000–2015 років (Стислий огляд художньої прози) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 1 (706). – С. 48-52. – ISSN 0130-5263


  У статті зроблено огляд художньої прози 2000–2015 рр. для молодших підлітків. Книжки згруповано за жанрами (реалістична, історична проза, пригоди, детективи, фантастика, літературна казка), простежено певні тенденції означеного періоду, вказано на ...
1542735
  Снагощенко В. Українська пісня в західнослов"янській культурі: історичний аспект // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 54. – С. 155-167. – ISSN 2224-9516
1542736
  Нудьга Г.А. Українська пісня серед народів світу / Г.А. Нудьга. – Київ, 1960. – 40с.
1542737
   Українська Повстанська Армія : збірка документів за 1942-1950 рр. – [Мюнхен] : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів. – (Бібліотека Українського підпільника ; ч. 6)
Ч. 1. – 1957. – 446, [5] с. – На обкл : УПА в світлі документів з боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу 1942 - 1950 рр.
1542738
  Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942-1952 рр. : Документи і матеріали / П. Мірчук. – Львів, 1991. – 447с. – ISBN 5-7707-0630-9
1542739
  Куйбіда В. Українська повстанська армія в ракурсах історичної контроверсійності та політичної перспективи // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 20 жовтня (№ 40). – С. 5
1542740
  Фігурний Ю. Українська Повстанська Армія та вітчизняні інтегральні націоналісти: дискусійні методологічні зауваження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 349-351
1542741
  Ковальчук В. Українська Повстанська Армія у славутсько-шепетівських лісах (1943 - 1944 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 51-54
1542742
  Куйбіда В. Українська повстанська армія: в ракурсах історичної контроверсійності та політичної перспективи // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 27 жовтня (№ 41)
1542743
   Українська поезія : середина XVII ст. – Київ : Наукова думка, 1992. – 680с. – ISBN 5-12-002722-9
1542744
   Українська поезія 16 століття. – Киев : Радянський письменник, 1987. – 283с.
1542745
  Степаненко М. Українська поезія 60-тих років під Совєтами: "шестидесятники" (огляд головніших фактів, імен і творів) // Шосте коло ("pars pro toto") : [статті, промови розвідки] / М.О. Степаненко. – Вашингтон : Україна, 1979. – С. 43-50
1542746
   Українська поезія XVII століття (перша половина). – К., 1988. – 352с.
1542747
   Українська поезія дітям : збірка / [упоряд. та вступ. ст. О.В. Красовицького ; метод. рек. Т.М. Панасенко ; худож.-оформлювач Г.В. Кісель]. – Харків : Фоліо, 2015. – 222, [2] с. : іл., портр. – Сер. засн. у 2010 р. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури). – ISBN 978-966-03-7232-0


  До видання включені твори українських поетів-класиків та сучасних поетів: Л. Українка, І. Франко, Т. Шевченко, І. Драч, Т. Коломієць, О. Кононенко, Г. Чубач та ін.
1542748
   Українська поезія кінець XVI - початок XVII ст.. – К., 1978. – 431с.
1542749
  Ковалів Юрій Українська поезія першої половини ХХ ст. / Ковалів Юрій. – Київ, 2000. – 40с. – Для студ. фонду розст.: 8у/Кова. – (Б-чка "Першого вересня" ; Українська мова та література)
1542750
  Упеник М. Українська поема / М. Упеник. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 154 с.
1542751
  Домбровський В. Українська поетика : підруч. для серед. шк. і для самонавчання / Володимир Домбровський // Українське літературознавство / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен, 1993. – Вип. 4 : Українська стилістика й ритміка. Українська поетика: Перемишль 1923 і 1924 / Володимир Домбровський. – 159 с.
1542752
  Кормич А.І. Українська політико-правова думка кінця XVIII - першої половини XIX століття // Історія вчень про державу і право : навч. посібник : [у 2 ч.] / А.І. Кормич. – 4-те вид., допов. – Київ : Алерта, 2015. – С. 299-306. – ISBN 978-617-566-335-6
1542753
  Крамар С.І. Українська політична еліта: "булава" або зрада / Крамар С.І. – Хмельницький : Мельник А.А., 2021. – 420 с. : іл. – Бібліогр.: с. 405-419. – ISBN 978-617-7600-67-0
1542754
  Давидюк Р.П. Українська політична еміграція і розвиток кооперації у Волинському воєводстві (1921–1926 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 53-57. – ISSN 2076-1554
1542755
  Піскун В. Українська політична еміграція у 20-х роках XX ст.: проблема політичного вибору особистості на тлі суперечливих подій доби. // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 88-97. – ISBN 966-7060-98-5
1542756
  Лєбєдєва Ю.О. Українська політична нація: витоки, історичні форми самоорганізації, сучасний стан // Сіверщина в історії України : наукове видання / Нац. заповідник "Глухів" , Ін-т історії України НАН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженко ; редкол.: І.В. Мошик, С.І. Білокінь, Г.В. Боряк [та ін.]. – Ніжин, 2022. – Вип. 15. – С. 146-151. – ISSN 2218-4805
1542757
  Панчук Май Українська політична нація: соборність душ // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 36-38
1542758
  Марценюк Л.М. Українська політична опозиція централізаторському курсу більшовиків (1918-1923рр.) / Л.М. Марценюк. – Київ : Стилос, 1997. – 32 с. – ISBN 9637257085
1542759
  Ковацька О. Українська постколоніальність у текстах і контекстах / Оксана Ковацька. – Брустури : Дискурсус, 2022. – 170, [2] с. – Імен. покажч.: с. 165-170. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (DISCURSUS). – ISBN 978-617-7411-85-6
1542760
  Дмитрієнко І.В. Українська правова культура як нормативне небіологічне явище // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 105-110. – ISSN 1563-3349
1542761
  Мануйлов Є.М. Українська правова ментальність // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 290-294. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1542762
  Протосавіцька Л. Українська правова та політична думка за І. Лисяком-Рудницьким // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 243. – C. 16-24. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1542763
  Василенко Д. Українська православна церква як фактор української ідентичності другої половини XVII - початку XVIII століття / Д. Василенко, В. Маслак // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 279-289. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
1542764
  Ігнатієнко В.А. Українська преса (1816-1923 рр.) : (Історико-бібліографічний етюд) / В.А. Ігнатієнко; Ігнатенко В. ; Українскьий науковий інститут книгознавства. – Київ : Держвидав України, 1926. – 76 с. – (Науково-популярна бібліотека книгознавства / За ред. Ю.О. Меженка ; Вип.6)
1542765
  Моісеєва Т.О. Українська преса Австралії (1949-2007) як чинник збереження національно-духовних цінностей : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Моісеєва Т.О. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 224л. + Додатки : л.212-224. – Бібліогр. : л.189-211
1542766
  Моісеєва Т.О. Українська преса Австралії (1949-2007) як чинник збереження національно-духовних цінностей : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Моісеєва Т.О.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
1542767
  Сніцарчук Л.В. Українська преса Галичини (1919-1939 рр.): політико-правові умови функціонування, тенденції розвитку, організаційно-журналістська практика : автореф. дис. ... д-ра наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 / Сніцарчук Л.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 43 назви
1542768
  Власенко Вікторія Іванівна Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави (проблеми становлення і розвитку відносин України та НАТО у 90-х роках) : Дис....кандид.філолог.наук. Спеціальність 10.01.08 / Власенко Вікторія Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 176л. + Додаток:л.177-180. – Бібліогр.:л.160-177
1542769
  Прокопенко С.Є. Українська проблематика в англомовній періодиці Канади та США (2014-2019) / С.Є. Прокопенко, Ю.О. Іріоглу // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (118). – С. 84-105. – ISSN 1560-4926
1542770
  Козак С. Українська проблематика в народних повістях Ю. Крашевського // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 428-436. – ISBN 978-966-02-6612-4
1542771
  Бернадська Н. Українська проблематика на сторінках журналу російського зарубіжжя // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 22 : Українська література у світі. – С. 231-242. – ISBN 978-617-8077-06-8
1542772
  Вольвач П.В. Українська провесінь Криму : політична і громадська публіцистика / Петро Вольвач. – Сімферополь : Доля, 2008. – 360 с. – ISBN 978-966-366-225-1
1542773
  Мицак С. Українська проза в Австралії (1949-1991) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 22 : Українська література у світі. – С. 22-49. – ISBN 978-617-8077-06-8
1542774
  Резніченко Н.А. Українська проза для дітей 60 - 80-х років 20 століття (жанрово-стильові модифікації) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Резніченко Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 190л. – Бібліогр. : л.168-190
1542775
  Калениченко Н.Л. Українська проза початку ХХ ст. / Н.Л. Калениченко. – Київ : Наукова думка, 1964. – 448 с.
1542776
  Шарова Т. Українська проза: "пролетарських" письменників: тематичні домінанти // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 44-50. – ISSN 2308-1902
1542777
  Теслюк І.С. Українська промислова вибійка другої половини ХХ століття: культурологічний аспект : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Теслюк І.С. ; М-во освіти і науки України; Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1542778
  Сідлік З. Українська промисловість у світлі завдань третього року п"ятирічки / З. Сідлік. – Б.м. : Б.в., 1931. – 56 с.
1542779
  Кирило Українська публічна теологія / Архімандрит Кирило (Говорун). – Київ : Відкритий Православний Університет Святої Софії-Премудрості ; ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. – 139, [4] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека відкритого православія : лекції). – ISBN 978-966-378-543-1
1542780
  Тоцька Н.І. Українська пунктуація : практикум / Н.І. Тоцька. – Київ : Вища школа, 1990. – 157 с.
1542781
  Козленко І. Українська пунктуація : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ірина Козленко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-439-167-9
1542782
   Українська радянська байка. – Київ, 1966. – 263с.
1542783
  Косяченко В.Т. Українська радянська байка. / В.Т. Косяченко. – К., 1972. – 239с.
1542784
   Українська радянська бібліографія.. – Київ, 1980. – 264 с.
1542785
   Українська радянська графіка. – Київ, 1958. – 196с.
1542786
  Бабій Б.М. Українська радянська держава в період відбудови народного господарства (1921-1925 рр.) / Б.М. Бабій ; Акад. наук Укр. РСР, Сектор держави і права. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1961. – 384 с.
1542787
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ
Т. 2 : Богуслав - Волочиськ. – 1960. – с.
1542788
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 14 : Споживання - Тумак. – 1963. – 592с.
1542789
   Українська радянська енциклопедія : В 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 1 : А - Борона. – 1977. – 544с.
1542790
   Українська радянська енциклопедія : В 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 2 : Боронування - Гергелі. – 1978. – 544с.
1542791
   Українська радянська енциклопедія. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 3 : Гердан - Електрографія. – 1979. – 552с.
1542792
   Українська радянська енциклопедія. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 4 : Електрод - Кантаридин. – 1979. – 560 с.
1542793
   Українська радянська енциклопедія : у 12 т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 5 : Кантата - Кулики. – 1980. – 568 с.
1542794
   Українська радянська енциклопедія : у 12 т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 6 : Куликів - Мікроклімат. – 1981. – 552 с.
1542795
   Українська радянська енциклопедія : у 12 т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 7 : Мікроклін - Олеум. – 1982. – 528с.
1542796
   Українська радянська енциклопедія : У 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 8 : Олефіни - Поплін. – 1982. – 528с.
1542797
   Українська радянська енциклопедія : у 12 т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 9 : Попложне - Салуїн. – 1983. – 560с.
1542798
   Українська радянська енциклопедія : У 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 10 : Салют - Стоговіз. – 1983. – 543с.
1542799
   Українська радянська енциклопедія : У 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 11, Кн. 1 : Стодола - Фітогеографія. – 1984. – 608с.
1542800
   Українська радянська енциклопедія : У 12-ти т. – 2-е вид. – Київ
Т. 11, Кн. 2 : Українська Радянська Соціалістична Республіка. – 1984. – 495с.
1542801
   Українська радянська енциклопедія : У 12-ти т. – 2-е вид. – Київ
Т. 12 : Фітогормони - Ь. – 1985. – 572с.
1542802
  Полковенко В.В. Українська радянська журналістика у Великій Вітчизняній війні / В.В. Полковенко. – К., 1975. – 167с.
1542803
  Сороковська С.В. Українська радянська історична бібліографія / С.В. Сороковська. – Київ, 1980. – 123 с.
1542804
  Терещенко А.К. Українська радянська кантата і ораторія / А.К. Терещенко. – К., 1975. – 176с.
1542805
  Терещенко А.К. Українська радянська кантата і ораторія / А.К. Терещенко. – К., 1980. – 216с.
1542806
  Мороз-Погрібна Українська радянська кінодраматургія / Мороз-Погрібна. – Київ : Наукова думка, 1976. – 147 с.
1542807
   Українська радянська культура. – Київ, 1960. – 267с.
1542808
   Українська радянська культура за 40 років (1917-1957).. – Х.
2. – 1957. – 404с.
1542809
   Українська радянська культура за 40 років (1917-1957).. – Харків
Вип. 1. – 1960. – 420с.
1542810
  Кузик В.В. Українська радянська лірична пісня.. / В.В. Кузик. – К., 1980. – 112с.
1542811
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література / Т.Ф. Бугайко. – К., 1960. – 335с.
1542812
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література / Т.Ф. Бугайко. – Вид. 4-е. – К., 1964. – 419с.
1542813
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література / Т.Ф. Бугайко. – Вид. 5-е. – К., 1965. – 420с.
1542814
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література / Т.Ф. Бугайко. – Вид. 7-е. – К., 1967. – 408с.
1542815
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література / Т.Ф. Бугайко. – Вид. 9-е, змінене і доп. – К., 1969. – 456с.
1542816
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література / Т.Ф. Бугайко. – Вид. 16-е. – Київ, 1976. – 416с.
1542817
   Українська радянська література : підручник. – Київ : Вища школа, 1979. – 655 с.
1542818
  Дмитерко Л. Українська радянська література в боротьбі за мир / Л. Дмитерко. – Київ, 1953. – 23с.
1542819
  Костюченко В.А. Українська радянська література для дітей / В.А. Костюченко. – К., 1984. – 155с.
1542820
  Гончар О. Українська радянська література напередодні великого п"ятидесятиріччя : Доповідь на 5-му з"їзді письменників України / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 73с.
1542821
   Українська радянська література.. – К., 1966. – 292с.
1542822
  Заверталюк Н.І. Українська радянська література. / Н.І. Заверталюк. – Дніпропетровськ
1. – 1979. – 52с.
1542823
   Українська радянська література.. – 23-е вид. – К., 1986. – 640с.
1542824
   Українська радянська література. : 10 кл. – 24-е вид. – К., 1987. – 638с.
1542825
  Гольденберг Л.І. Українська радянська літературна бібліографія / Л.І. Гольденберг. – Київ, 1971. – 179 с.
1542826
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська літеретура / Т.Ф. Бугайко. – Вид. 12-е. – Київ, 1972. – 464 с.
1542827
  Довженко В. Українська радянська музика / В. Довженко. – Київ, 1957. – 28с.
1542828
  Ляшенко І.Ф. Українська радянська музика в системі соціалістичної культури / І.Ф. Ляшенко. – К., 1984. – 206с.
1542829
   Українська Радянська народна пісня. – Львів, 1950. – 139с.
1542830
   Українська радянська пісня. – К., 1952. – 552с.
1542831
  Адельгейм Є.Г. Українська радянська поезія : стенограмма публіч. лекції / Є.Г. Адельгейм. – Київ : АН УРСР, 1948. – 59 с.
1542832
  Неврлий Мікулаш Українська радянська поезія 20-х років: Мікропортрети в худ. стилях. / Неврлий Мікулаш. – К., 1991. – 260с.
1542833
  Прісовський Є.М. Українська радянська поезія 70-х років / Є.М. Прісовський. – Київ, 1982. – 48с.
1542834
  Корсунська Б.Л. Українська радянська поезія років Великої Вітчизняної війни / Б.Л. Корсунська. – К., 1973. – 166с.
1542835
   Українська радянська поезія.. – К., 1951. – 674с.
1542836
   Українська радянська скульптура. – Київ, 1957. – 124с.
1542837
  Німенко А.В. Українська радянська скульптура / А.В. Німенко. – Київ, 1960. – 40с.
1542838
  Нижник В. Українська Радянська Соціалістична Республіка / В. Нижник. – К., 1950. – 132с.
1542839
   Українська Радянська Соціалістична Республіка. – Київ, 1957. – 303с.
1542840
  Єгоров Ю.Є. Українська Радянська Соціалістична Республіка / Ю.Є. Єгоров, А.С. Кисіль. – Київ, 1961. – 50с.
1542841
   Українська Радянська Соціалістична Республіка. – Київ : Голов. ред. УРЕ, 1965. – 807с.
1542842
  Рудь М.П. Українська Радянська Соціалістична Республіка / М.П. Рудь. – К., 1969. – 474с.
1542843
   Українська Радянська Соціалістична Республіка.. – К., 1986. – 496с.
1542844
  Нагорна Н.Р. Українська радянська художня література / Н.Р. Нагорна. – К., 1971. – 75с.
1542845
  Дей О.І. Українська революційно-демократична журналістика : проблема виникнення і становлення / О.І. Дей; АН УРСР, Ін-т суспільних наук. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР, 1959. – 492 с.
1542846
   Українська революція = The Ukrainian revolution : Документи 1919-1921. – Нью-Йорк, 1984. – 478 с. – (Джерела до новітньої історії України / Укр. вільна академія наук у США; Заг.ред. Я.Білінський, В.Омельченко, О.Федишин ; Том 2). – ISBN 0916381005
1542847
  Гончарук Г.І. Українська революція 1917-1921 рр. на сторінках збірника "Інтелігенція і влада" / Г.І. Гончарук, Л.М. Іваніченко // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С. 36-63. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1542848
  Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис : Монографія / В.Ф. Солдатенко. – Київ : Либідь, 1999. – 976 с. – ISBN 966-06-0130-1
1542849
  Верстюк В. Українська революція: метафори, предмет, інтерпретація // Україна-Росія: діалог історіографій : матеріали міжнар. наук. конф. / Ін-т історії України НАН України ; Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту (Едмонтон) ; Сівер. ін-т регіон. дослідж. ; [редкол.: В.Ф. Верстюк (відп. ред.) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Деснянська правда, 2007. – С. 128-134. – ISBN 978-966-502-387-6
1542850
  Ципердюк І.М. Українська редакція радіо Бі-Бі-Сі: досвід впровадження професійних стандартів у вітчизняному медіапросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 66, січень - березень


  У статті розглянуто досвід упровадження професійних стандартів британської телерадіомовної компанії ВВС у вітчизняному медіа-просторі. Здійснено огляд матеріалів, в яких аналізуються принципи роботи ВВС, редакційні настанови компанії та їх практичне ...
1542851
  Макарчук С.А. Українська Республіка галичан : нариси про ЗУНР. Посібник / С.А. Макарчук. – Львів : Світ, 1997. – 192 с.
1542852
  Жулинський М.Г. Українська родина і вимушена міграція // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 159-166. – ISBN 978-966-00-0899-6
1542853
  Комлікова А.В. Українська рок-опера: традиції та аспекти розвитку : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Комлікова Анастасія Вікторівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1542854
  Нахлік Є.К. Українська романтична проза 20 - 60-х років XIX ст. / Є.К. Нахлік; Акад. наук УРСР, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. М.Т. Яценко]. – Київ : Наукова думка, 1988. – 318 с.
1542855
   Українська РСР - 1981.. – К., 1982. – 297с.
1542856
   Українська РСР - 1983 рік.. – К., 1984. – 335с.
1542857
   Українська РСР - невід"ємна складова частина Союзу РСР. – Київ, 1974. – 215с.
1542858
   Українська РСР : (Економічні райони УРСР. Економіко-географічна характеристика). – Київ : Науково-методичній кабінет вищої заочної економічної освіти, 1965. – 192 с.
1542859
   Українська РСР. – К., 1987. – 495с.
1542860
   Українська РСР 1987.. – К., 1988. – 368с.
1542861
  Стоян Ф.К. Українська РСР в період відбудови народного господарства Радянської країни /1921-1925 рр./. / Ф.К. Стоян. – К., 1957. – 60с.
1542862
   Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр. : в 3-х томах. – Київ
Т. 1. – 1967. – 470с.
1542863
   Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр. : в 3-х томах. – Київ : Політвидав літератури
Т. 2 : Розгром буржуазно-куркульської директорії. Вигнання інтервентів Антанти. Визволення України від деникінців: листопад 1918 р. - грудень 1919 р. – 1968. – 424 с.
1542864
   Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр.. – Київ : Політвидав України
3. – 1970. – 463с.
1542865
   Українська РСР в цифрах в 1961 році.. – К., 1962. – 272с.
1542866
   Українська РСР в цифрах в 1962 році.. – К., 1963. – 263с.
1542867
   Українська РСР в цифрах в 1964 році.. – К., 1965. – 182с.
1542868
   Українська РСР в цифрах в 1965 році.. – К., 1966. – 216с.
1542869
   Українська РСР в цифрах в 1967 році.. – К., 1968. – 167с.
1542870
   Українська РСР в цифрах в 1969 році.. – К., 1970. – 200с.
1542871
   Українська РСР за 40 років. – Київ, 1957. – 14с.
1542872
   Українська РСР на міжнародній арені. – Київ, 1963. – 576 с.
1542873
   Українська РСР на міжнародній арені. – Київ, 1966. – 667с.
1542874
  Воробйов О.І. Українська РСР на міжнародній арені / О.І. Воробйов. – Київ, 1970. – 96с.
1542875
   Українська РСР на міжнародній арені. – Київ, 1981. – 524с.
1542876
   Українська РСР на міжнародній арені. – Київ, 1984. – 549 с.
1542877
   Українська РСР на міжнародній арені.. – К., 1977. – 490с.
1542878
   Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу. – Київ : Політвидав
Т. 3 : Радянська Україна в завершальний період Великої Вітчизняної війни. – 1969. – 455с.
1542879
   Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр.. – Київ : Політвидав
Т. 1 : Радянська Україна в період відбиття віроломного нападу фашистської Німеччини на СРСР. – 1967. – 552 с.
1542880
   Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр.. – Київ : Політвидав
Т. 2 : Радянська Україна в період корінного перелому в ході Великої Вітчизняної війни. – 1968. – 519 с.
1542881
   Українська РСР у виданнях республік Радянського Союзу. 1976. – Харків, 1978
1542882
   Українська РСР у міжнародних відносинах. – Київ : Видавництво АН Української РСР, 1959. – 752 с.
1542883
   Українська РСР у міжнародно-договірних відносинах.. – Київ, 1985. – 341с.
1542884
   Українська РСР у міжнародно-договірних відносинах.. – К., 1986. – 360с.
1542885
   Українська РСР у радянсько-угорському співробітництві (1945-1970).. – Київ, 1972. – 292 с.
1542886
   Українська РСР у цифрах в 1971 році.. – К., 1972. – 143с.
1542887
   Українська РСР у цифрах в 1972 році.. – К., 1973. – 159с.
1542888
   Українська РСР у цифрах в 1973 році. – Київ, 1974. – 219с.
1542889
   Українська РСР у цифрах в 1974 році.. – К., 1975. – 224с.
1542890
   Українська РСР у цифрах у 1970 році.. – К., 1971. – 182с.
1542891
   Українська РСР у цифрах у 1975 році.. – К., 1976. – 223с.
1542892
   Українська РСР у цифрах у 1976 році.. – К., 1977. – 176с.
1542893
   Українська РСР у цифрах у 1977 році.. – К., 1978. – 168с.
1542894
   Українська РСР у цифрах у 1980 році. – Київ, 1981. – 144с.
1542895
   Українська РСР у цифрах у 1982 році.. – К., 1983. – 150с.
1542896
   Українська РСР у цифрах у 1983 році = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1984. – 150с.
1542897
   Українська РСР у цифрах у 1984 році. = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1985. – 174с.
1542898
   Українська РСР у цифрах у 1985 році : Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1986. – 169 с.
1542899
   Українська РСР у цифрах у 1986 році = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1987. – 215с.
1542900
   Українська РСР у цифрах у 1987 році = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1988. – 197с.
1542901
   Українська РСР у цифрах у 1988 році = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1989. – 221с.
1542902
   Українська РСР у цифрах у 1989 році. = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1990. – 207с.
1542903
   Українська РСР у цифрах у 1990 році : Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1991. – 224с.
1542904
   Українська РСР у цифрах.. – К., 1967. – 192с.
1542905
   Українська РСР у цифрах.... – Київ, 1980. – 152с.
1542906
   Українська РСР.. – К., 1961. – 211с.
1542907
   Українська РСР. 1976.. – К., 1977. – 392с.
1542908
   Українська РСР. 1978. – Київ, 1979. – 288 с.
1542909
   Українська РСР. 1980. – Київ, 1981. – 304с.
1542910
   Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 вересня 1946 року. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1947. – 1064 с.
1542911
   Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 липня 1965 року. – К., 1965. – 432 с.
1542912
   Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 січня 1962 року. – Київ : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1962. – 419 с.
1542913
   Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ.. – Київ : Видавництво Політичної літератури України
Т. 2. – 1969. – 632 с.
1542914
   Українська РСР: 1985 р.. – К., 1986. – 384с.
1542915
   Українська РСР: адміністративно-територіальний устрій. – К., 1987. – 504с.
1542916
  Черниш Н. Українська рукописна та стародрукована книга у науковій спадщині Іларіона Свєнціцького // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 36-46. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
1542917
  Максимець Б.В. Українська самостійна соборна держава в інтерпретації Ярослава Богдана - "Всеволода Рамзенка" // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали IX всеукр. наук. конф. з міжнар. участю "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", Івано-Франківськ, 16-17 квіт. 2021 р. / "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2021. – С. 89-92. – ISBN 978-966-668-533-2
1542918
  Савченко О.А. Українська сангха японського Ордену Ніппондзан Мьоходзі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 290-295. – ISSN 1728-3671
1542919
  Бойчук А.П. Українська сатира другої половини ХІХ ст. : (на матеріалах творчості Марка Вовчка, Панаса Мирного, Івана Франка) ; [посібник для філол. фак. пед. ін-тів] / А.П. Бойчук. – Київ : Вища школа, 1972. – 264 с. – Бібліогр.: с. 261-263, і бібліогр. посилання в підрядк. приміт.
1542920
  Гончарук М.Л. Українська сатира періоду революції 1905-1907 років / М.Л. Гончарук. – Київ, 1966. – 156с.
1542921
  Гарачковська О. Українська сатира та гумористика в концептуальному викладенні журналу "Слов і час" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (659). – С. 88-94. – ISSN 0236-1477
1542922
  Легун Ю.В. Українська селянська генеалогія: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 76-77. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Присвячено історіографії проблеми української селянської генеалогії.
1542923
  Рощенко О.Г. Українська симфонія пам"яті мучеників Бабиного Яру: доля автора та його твору // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 215-224. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  "Досліджено долю І Симфонії Д. Л. Клебанова «Пам’яті мучеників Бабиного Яру» (1945) — першого в історії музики меморіалу, присвяченого трагедії 1941 р. Зазначено, що від присвяти Симфонія успадкувала мученицьку долю, а її автора засудив радянський ...
1542924
   Українська сільськогосподарська енциклопедія.. – Київ : УРЕ
Т. 1 : Абе - Зар. – 1970. – 487с.
1542925
   Українська сільськогосподарська енциклопедія.. – Київ
Т. 2. – 1971. – 536с.
1542926
   Українська сільськогосподарська енциклопедія.. – К.
3. – 1972. – 539с.
1542927
  Німенко А.В. Українська скульптура другої половини XIX - початку XX ст. / А.В. Німенко. – К., 1963. – 128с.
1542928
  Лисенко Л. Українська скульптура межі століть // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 12-20
1542929
  Паска Б.В. Українська соборність у діяльності дисидента Валентина Мороза (1960 - 1970-ті рр.) // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали IX всеукр. наук. конф. з міжнар. участю "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", Івано-Франківськ, 16-17 квіт. 2021 р. / "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2021. – С. 109-114. – ISBN 978-966-668-533-2
1542930
  Жерноклеєв О. Українська соціал-демократична партія (1899 - 1918) / О. Жерноклеєв. – Івано-Франківськ, 1997. – 103 с.
1542931
  Бегей І.І. Українська соціал-демократична партія Галичини та Буковини: від зародження до унезалежнення (1899-1919 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-15. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес виникнення і розвитку Української соціал-демократичної партії Галичини і Буковини, увагу акцентовано на основних віхах її усамостійнення, взаємовідносинах з іншими соціал-демократичними партіями Австро-Угорщини, практичної і ...
1542932
  Федорченко В.М. Українська соціал-демократія і міжнародний соціал-реформізм (в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 216-223. – ISBN 966-628-108-8
1542933
  Остудін В.І. Українська соціал-демократія та історія написання й першої публікації роботи Міхновського "Самостійна Україна" (з приводу дискусії між В. Старосольським і П. Лисяком) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-44. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Розкрито зв"язки між М. Міхновським і українськими соціал-демократами в період написання і першої публікації роботи "Самостійна Україна". Особливу увагу приділено ролі Д. Антоновича в цій справі.
1542934
  Степаненко Віктор Українська соціологія : суспільно-історичний та ідеологічний контексти розвитку / Степаненко Віктор, Рибщун Олександр // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.23-46. – ISSN 1563-3713
1542935
   Українська співомовка. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 341 с. – (Бібліотека поета)
1542936
  Дубінський В. Українська СРР в уовах НЕПу (1921 - 1928 рр.): інформаційна складова / В. Дубінський, В. Верстюк // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 12. – С. 156-162
1542937
  Домбровський В. Українська стилістика і ритміка : підруч. для серед. шк. і для самонавчання / Володимир Домбровський // Українське літературознавство / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен, 1993. – Вип. 4 : Українська стилістика й ритміка. Українська поетика: Перемишль 1923 і 1924 / Володимир Домбровський. – IV, 157, [2] с.
1542938
  Ніколенко О. Українська стихія в повісті М.Гоголя "Ніч перед Різдвом" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень 2021. – С. 2-4
1542939
  Білограць Х.Р. Українська студентська періодика: історія становлення та проблеми функціонування в сучасних умовах : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Білограць Христина Романівна ; М-во освіти і науки України, Українська акад. друкарства. – Львів, 2015. – 235 арк. – Додатки: арк. 207-235. – Бібліогр.: арк. 190-206
1542940
  Білограць Х.Р. Українська студентська періодика: історія становлення та проблеми функціонування в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Білограць Христина Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 16 c. – Бібліогр.: 10 назв
1542941
  Терлюк І. Українська субститутна державність останньої чверті XVIII - початку ХХ ст.: особливості розвитку українських правових і самоврядних традицій у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 : Право в умовах воєнного стану. – С. 57-79. – ISSN 1026-9932
1542942
  Ткач О. Українська суспільно-політична думка Галичини про Балканські війни (1912-1913) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 199-207
1542943
   Українська та зарубіжна культура. – Київ, 1996. – 35с.
1542944
  Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.В. Кордон. – 3-є вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 575, [1] с. – Бібліогр.: с. 561-574. – ISBN 978-611-01-0015-1
1542945
  Бобков В.О. Українська та польська метрологічна фразеологія з компонентом бочка/beczka // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 80-85. – Bibliogr.: Літ.: с. 84-85; 15 назв. – ISSN 1729-360Х
1542946
  Латиш Юрій Українська та російська історіографії руху декабристів (1990-ті рр. - початку XXI ст.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 266-270
1542947
  Панасюк Л.В. Українська та російська мови у виховних і навчальних закладах освіти Східного регіону України в 90-х рр. 20 ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 233-246.
1542948
  Кость С. Українська таборова преса початку 20-их років ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 116-123. – (Філологія ; Вип. 18)
1542949
  Трохим Н. Українська тема на сторінках "Свободи" (Львів): 30-ті рр. ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 124-128. – (Філологія ; Вип. 18)
1542950
  Таран О. Українська тематика на сторінках Am Ur-Quell // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 (21). – С. 167-173. – ISSN 2313-8505
1542951
  Іванишин М. Українська теорія національної ідентичності: постколоніальний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 216-221. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1542952
  Петрова Т.О. Українська термінографія для закладів вищої освіти і її критика // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 55. – С. 76-90. – ISSN 2312-0665


  У статті схарактеризовано термінографію для закладів вищої освіти як самостійний напрям української навчальної термінографії. Засвідчено її здобутки, що утворюють систему навчальних термінологічних словників. Простежено, що безперервна практика ...
1542953
  Симоненко Л.О. Українська термінографія: стан і перспективи // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 28-35. – ISSN 0027-2833


  У статті розглянуто основні етапи розвитку української термінографії, її стан та перспективи.
1542954
  Йобст Керстин Українська травматична пам"ять: Голодомор і Чорнобиль // Критика. – Київ, 2011. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 24-27
1542955
  Соколов Віктор Українська трудова імміграція в Італії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 2 (263). – С. 26-28
1542956
  Колесса Ф. Українська усна словесність / Ф. Колесса. – Львів, 1938. – 645 с.
1542957
  Шарговська О. Українська фантастика: дзеркало суспільних очікувань і страхів чи незалежна естетична реальність? // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 8. – С. 170-173. – ISSN 0130-321Х
1542958
  Логвіненко Н. Українська фантастична проза // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 38-46
1542959
  Карікова Н.М. Українська фахова мова як складник загальної культури особистості // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 27 (427). – С. 2-4
1542960
  Мушинка М. Українська філологія у Словаччині: історія та сучасність // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 641-647. – ISBN 966-603-098-5
1542961
   Українська філологія: школи, постаті, проблеми = Ukrainian philology: schools, personalities, problems : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.). – Львів : Світ. – ISBN 966-603-098-5
Ч. 2. – 1999. – 750, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажчик: с. 706-745. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1542962
  Присухін С. Українська філософія другої половини XIX - початку XX ст.: позитивізм та ідеї соціалізму // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 39)


  Згадується М. Драгоманов та С.А. Подолинський.
1542963
  Присухін С. Українська філософія першої половини XX століття: Володимир Вернадський // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 43)
1542964
  Кондратюк Л.Р. Українська філософія та історична наука: пошуки консенсусу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 25-27
1542965
  Соловей Е.С. Українська філософська лірика / Е.С. Соловей; Міжнар.фонд "Відродження",прогр."Трансформація гуманіт.освіти в Укра ні". – Київ : Юніверс, 1998. – 366с. – ISBN 966-7305-04-Х
1542966
   Українська фольклористика : словник-довідник / [уклад., заг. ред. Михайла Чорнопиского]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 448 с. – ISBN 978-966-07-1323-9
1542967
  Дмитренко М. Українська фольклористика: акценти сьогодення // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (661). – С. 59-67. – ISSN 0236-1477
1542968
  Сорочук Л. Українська фольклорно-етнографічна традиція як вияв національної ідентичності // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 56-59. – ISBN 978-617-640-241-1
1542969
  Морозов О. Українська формула інновацій // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 12. – С. 45-47. – ISSN 1608-6422
1542970
  Медведєв Ф.П. Українська фразеологія : Чому ми так говоримо / Ф.П. Медведєв. – Харків : Вища школа, 1977. – 231с.
1542971
  Медведев Ф.П. Українська фразеологія / Ф.П. Медведев. – Х, 1982. – 232с.
1542972
  Савченко Л.В. Українська фразеологія макроетноконцепту "традиція": етнолінгвістичний аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 126-135
1542973
  Данилюк А.Г. Українська хата / А.Г. Данилюк. – Київ : Наукова думка, 1991. – 108, [3] с., [2] арк. кольор. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 107-109. – ISBN 5-12-001957-9
1542974
  Осадча О.А. Українська хатня ікона-образ кінця 18-20 століть як етнокультурний феномен (історія,типологія,художні особливості) : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Осадча О.А. ; М-во освіти і науки України; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 16 с . – Бібліогр.: 6 назв.
1542975
  Шевчук І.Г. Українська хорова музика в руслі духовно-естетичних шукань національної культури першої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Шевчук Ірина Геннадіївна ; М-во культури та інформ. політики України, Одес. нац. музич. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2022. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1542976
  Мотиль Р. Українська художня керамика середини XX - початку XXI століття: історіографія та методика дослідження // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий
1542977
   Українська художня культура : навчальний посібник. – Київ : Либідь, 1996. – 407 с. – ISBN 5-325-00786-6
1542978
  Плющ Б. Українська художня проза у непрямому перекладі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 3 (171). – С. 334-341
1542979
  Кравчук М.В. Українська Центральна Рада - фундамент українського державотворення ХХ ст.: історико-правовий досвід // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 210-220. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1542980
  Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада / В.Ф. Верстюк. – Київ : Заповіт, 1997. – 341с. – ISBN 966-7272-10-9
1542981
   Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – 358с. – ISBN 966-7060-54-1
1542982
  Ралдугіна Т. Українська Центральна Рада в документальній та іконографічній збірках Національного музею історії України // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов. – Київ, 2017. – № 1/2 (98/99). – С. 39-49. – ISSN 2222-5250
1542983
  Жванко Л. Українська Центральна Рада і біженці Першої світової війни // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (388). – С. 46-64. – ISSN 0869-3595
1542984
  Іванишин В. Українська Церква і процес національного відродження / Василь Іванишин ; Львів. обл. ін-т удосконалення вчителів. – Вид. 2-ге. – Дрогобич : [б. в.], 1990. – 93, [1] с.
1542985
   Українська церква між Сходом і Заходом.. – К., 1996. – 224с.
1542986
  Сапеляк Андрій Українська Церква на другому Ватиканському Соборі / Сапеляк Андрій, владика. – Львів : Стрім, 1995. – 216с.
1542987
  Яблонський В. Українська церква як складова української культури // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048). – С. 28-39
1542988
  Кагамлик С. Українська церковна ієрархія: внутрішній погляд на місце в суспільстві (на матеріалі XVIII ст.) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 77-82. – ISBN 966-7060-98-5
1542989
  Пуряєва Н. Українська церковно-обрядова термінологія: проблеми термінографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-69. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглянуто основні проблеми сучасної української церковно-обрядової термінографії та подано практичні рекомендації щодо їх розв"язання.
1542990
  Майданик Р. Українська цивілістика: дореволюційний і радянський періоди // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 49-55.
1542991
  Тищенко К.М. Українська частина іранської топонімії Європи // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 148-156. – ISSN 1608-0599
1542992
  Ваніна І.Г. Українська шекспіріана. / І.Г. Ваніна. – Киев, 1964. – 204с.
1542993
  Корній Л. Українська шкільна різдвяна драма XVII - XVIII століття і ляльковий театр вертеп: проблема адаптації та інтерпретації музичного чинника // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (390), квітень - червень. – С. 5-14. – ISSN 2664-4282
1542994
  Корольов В. Українська школа-інтернат у Сімферополі // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 6 жовтня (№ 40). – С. 7


  "Відродження української народної освіти в Криму почалося з введенням вивчення української мови в школах області понад 40 років тому - в січні 1954 року. Це було зв"язано з притоком на півострів переселенців з інших українських областей."
1542995
   Українська школа : перший рік : граматка / склав Г. Hеводовський ; малюнки М. Таpловського. – Вид. 2-е, переробл. – Сміла на Київщині : Промінь, 1918. – 48 с.
1542996
   Українська школа "Еллісів" в Осло / підготував Український культурно-освітній центр в Осло, Королівство Норвегія // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-28 листопада (№ 47). – С. 8-9
1542997
  Зеров М. Українська школа в польській літературі // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 111-119. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1542998
  Зеров М. Українська школа в польській поезії // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 106-111. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1542999
  Довбищенко М.В. Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця 16 - першої половини 17 ст. : дис. ... д-ра іст. наук : 09.00.12 / Довбищенко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 418,[370] л. + Додатки: [ 370 л. ]. – Додатки окрем. томом "Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця 16 - першої половини 17 ст.". – Бібліогр.: л. 391-418
1543000
  Скрипка В.М. Українська, чеська та словацька народна лірика / В.М. Скрипка. – К., 1970. – 227с.
<< На початок(–10)1541154215431544154515461547154815491550(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,