Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>
153001
  Мамулия Л.И. "Ал-Идах" Абу Али Ал-Фариси : Автореф... канд. филол.наук: 10.676 / Мамулия Л.И.; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 21л.
153002
  Амшинская А.М. "Аленушка" : картина В.М. Васнецова / Амшинская А.М. ; Массовая б-ка. – Москва : Искусство, 1955. – 23 с.
153003
  Коротаевский Г.П. "Алиби для президента" / Г.П. Коротаевский. – Киев : Политиздат, 1987. – 150с.
153004
  Зубань В. "Аліна й Костомаров", "Романи Куліша" В. Петрова: поетика інтелектуальної гри // Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України / Інститут літератури ім. Т. Шевченка. НАНУ. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 98-102. – ISBN 966-02-2500-8
153005
  Савчук Б. "Алкогольний фактор " в українській історії // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С. 50-59. – ISSN 0869-3595
153006
  Лук"янчук Г. "Алла Горська. Презентація каталогу" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 жовтня (№ 41). – С. 15
153007
  Кремень В. "Алло, Кремень слухає..." // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 2 лютого (№ 5). – С. 1-2. – ISSN 2219-5793


  Розповідь-запис телефонного зв"язку міністра освіти і науки з викладачами та громадянами, яких хвилюють сьогоднішні проблеми освіти.
153008
  Каневский А.С. "Алло, я вас вижу!" / А.С. Каневский. – М : Искусство, 1985. – 175 с.
153009
  Наєнко М. "Алмаз мій чистий…": Тарас Шевченко про свою творчість // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 14 березня (№ 9/10). – С. 3


  Чому Тарас Шевченко на відміну, скажімо, від "безсмертного" Гомера залишається "живим"? Приблизно так висловився про нього академік Л. Білецький, вихованець філологічного семінару В. Перетца. В даній статті аналізується вірш Т.Г. Шевченка "Чи то ...
153010
  Мамалига А. "Алмази творчості блискучі" // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 137-142


  Присвячується визначному ювілеєві - 80-літтю від дня народження та 50-літ-тю педагогічної та наукової діяльності - доктора філологічних наук, академіка Академй наук вищої школи України, заслуженого професора Львівського національного університету імені ...
153011
  Эсеналиев Эркин "Алтын Эйр": VIP-сервис каждому клиенту : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 69 : Фото
153012
   [Алла Миколаївна Макарова] // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – №1 (79). – С. 40-41
153013
  Мухаммад Ал-Тазрих, ал-мансури / Мухаммад, Ал-Хамави. – М., 1960. – 25с.
153014
   ал-Фараби. – Москва, 1975. – 183с.
153015
  Гафуров Б.Г. Ал-Фараби в истории культуры / Б.Г. Гафуров. – Москва, 1975. – 181с.
153016
  Прозоров С.М. Ал-Хасан б.Муса ан-Наубахти "Шиитские секты". (Исследование, перевод, комментарии). : Автореф... канд. ист.наук: 07.573 / Прозоров С.М.; ЛГУ. – Л., 1970. – 20л.
153017
  Сираждинов С.Х. Ал-Хорезми - выдающийся математик и астроном средневековья / С.Х. Сираждинов, Г.П. Матвиевская. – М., 1983. – 79с.
153018
  Крюков В.Г. Ал-Хуварізмі про "Сарматію - землю бурджанів" та сусідні з нею "країни" : монографія / В.Г. Крюков ; МОН України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченко". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 540 с. – ISBN 978-966-617-213-9
153019
  Бах Л.А. Алексей Николаевич Бах : Биогр. очерк. К 100-летию со дн рождения 1857-1957 / Л.А. Бах, А.И. Опарин. – Москва : АН СССР, 1957. – 175с.
153020
   Алексей Николаевич Ермолаев. Артист балета. – М., 1954. – 16с.
153021
  Покровский В.И. Алексей Николаевич Плещеев, его жизнь и соичнения : Сборник историко-литературных статей / сост. В.И. Покровский. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1911. – [4], 127 с.
153022
  Добровольский Г.В. Алексей Николаевич Сабанин / Г.В. Добровольский. – М, 1959. – 59с.
153023
  Логинова Г.П. Алексей Николаевич Савич / Г.П. Логинова, В.Г. Селиханович. – Москва : Наука, 1967. – 152 с.
153024
  Касьяненко В.Г. Алексей Николаевич Северцов / Касьяненко В.Г. – Киев, 1951. – 32 с.
153025
  Западов В.А. Алексей Николаевич Толстой / В.А. Западов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград, 1969. – 128с.
153026
  Западов В.А. Алексей Николаевич Толстой / В.А. Западов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М, 1981. – 128с.
153027
   Алексей Николевич Морозов. – М., 1967. – 32с.
153028
  Селиханович В.Г. Алексей Павлович Болотов - военный геодезист и педагог : очерк жизни и научно-педагогической деятельности / В.Г. Селиханович. – Москва : Геодезиздат, 1958. – 67 с.
153029
   Алексей Павлович Окладников. – Москва, 1981. – 185с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. истории ; Вып. 13)
153030
  Леонов Н.И. Алексей Павлович Федченко (1844-1873) / Н.И. Леонов. – Москва : Наука, 1972. – 167с.
153031
   Алексей Павлович Холмогоров (1925-1987). – Москва, 1988. – с.
153032
  Вальбе Б. Алексей Павлович Чапыгин / Б. Вальбе. – Ленинград, 1938. – 224с.
153033
  Вальбе Б.С. Алексей Павлович Чапыгин / Б.С. Вальбе. – 2-е изд. – Ленинград, 1959. – 207с.
153034
  Луцкая Е.Л. Алексей Пархоменко. / Е.Л. Луцкая. – Л., 1975. – 118с.
153035
   Алексей Пахомов. – Ленинград : Советский художник, 1967. – 23 с.
153036
   Алексей Петренко. – М, 1981. – 20 с.
153037
  Сахарова И.М. Алексей Петрович Антропов / И.М. Сахарова. – М., 1974. – 239с.
153038
  Савинов А. Алексей Петрович Антропов. 1716-1795. / А. Савинов. – М.-Л., 1947. – 31с.
153039
   Алексей Петрович Антропов. Выставка произведений к 250-летию со дня рождения художника. 1716-1966 : каталог. – Москва : Совецкий художник, 1966. – 23 с., [13] ил. : ил.
153040
  Сахарова И.М. Алексей Петрович Антропов. Жизнь и творчество (1716-1795) : Автореф... канд. искусств.наук: / Сахарова И. М.; Акад. худож. СССР. – М., 1972. – 29л.
153041
  Емелина М.А. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 29-45. – ISSN 0042-8779


  Російський державний діяч і дипломат, граф (18 століття)
153042
  Ткачев А.П. Алексей Петрович и Сергей Петрович Ткачевы, народные художники РСФСР : Земля и люди / А.П. Ткачев. – Москва, 1977. – 5с.
153043
  Мазарович А.Н. Алексей Петрович Павлов (1854-1929) / А.Н. Мазарович. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1948. – 39 с.
153044
  Варсанофьева В.А. Алексей Петрович Павлов и его роль в развитии геологии / В.А. Варсанофьева. – 2-е изд. – Москва, 1947. – 392с.
153045
  Верховская М. Алексей Погорелов / М. Верховская. – Пермь, 1959. – 203 с.
153046
  Зоркая Н.М. Алексей Попов / Н.М. Зоркая. – М., 1983. – 304с.
153047
  Петров В. Алексей Саврасов и его "Грачи прилетели" // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 10. – С. 45-60


  Саврасов Олексій Кіндратович (1830-1897 ) - російський художник пейзажист 19 ст. Окрім творчості, був викладачем, серед його учнів - Левітан.
153048
   Алексей Семенович Айзенман : живопись, графика : каталог выставки / Айзенман А.С. Выставка произведений; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва : Советский художник, 1980. – [10] с., [7] л. ил. : портр., ил.
153049
   Алексей Сергеевич Бушмин, 1910-1983. – Москва : Наука, 1990. – 69с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 18). – ISBN 5-02-011361-1
153050
  Васильев Л.Г. Алексей Силыч Новиков-Прибой / Л.Г. Васильев. – Саранск, 1960. – 168 с.
153051
  Бучинская В.С. Алексей Степанов / В.С. Бучинская. – М., 1979. – 100с.
153052
  Степанов А.С. Алексей Степанович Степанов / А.С. Степанов. – Москва, 1976. – 30с.
153053
  Холодовская М.З. Алексей Степанович Степанов, 1858-1923 / М.З. Холодовская. – Ленинград, 1981. – 103с.
153054
  Лаврова О.И. Алексей Степанович Степанов. / О.И. Лаврова. – М., 1956. – 47с.
153055
   Алексей Степанович Степанов.. – М., 1959. – 47с.
153056
  Лаврова О.И. Алексей Степанович Степанов. / О.И. Лаврова. – М., 1973. – 127с.
153057
  Завитневич В.З. Алексей Степанович Хомяков / В.З. Завитневич. – Киев : Тип. И.И. Горбунова
Т. 1, кн. 1 : Молодые годы, общественная и научно-историческая деятельность Хомякова. – 1902. – [2], XVI, 866, XIII с. – Отт. из журн.: Труды Киев. дух. акад., 1898-1902 гг.
153058
  Завитневич В.З. Алексей Степанович Хомяков / В.З. Завитневич. – Киев : Тип. И.И. Горбунова
Т. 1, кн. 2 : Труды Хомякова в области богословия. – 1902. – С. 867-1422, I-VIII. – Отт. из журн.: Труды Киев. дух. акад., 1898-1902 гг.
153059
  Бердяев Н.А. Алексей Степанович Хомяков / Н.А. Бердяев. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова, 1912. – 251с. – (Русские мыслители)
153060
  Завитневич В.З. Алексей Степанович Хомяков / В.З. Завитневич. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве"
Т. 2 : Система философско-богословского мировоззрения Хомякова. – 1913. – [6], XVII, 307 с. – Экз. в разных тип. переплетах
153061
  Розов В. Алексей Степанович Хомяков (его личность и лирика) : Речь произнесенная в женской гимназии А.К. Титаренко, по случаю 50-летия со дня смерти А.С. Хомякова. – Авт. указан в конце статьи
153062
  Соболев Г.Н. Алексей Степанович Хомяков, его жизнь и миросозерцание : Чтение в Киевском православном Религиозно-Просветительном Обществе. – Киев : Изд. Киев. Православ. религ. просвет. общ., 1911. – 37 с.
153063
  Кулинич А.В. Алексей Сурков / А.В. Кулинич. – Киев, 1953. – 162с.
153064
  Резник О.С. Алексей Сурков. / О.С. Резник. – 2-е изд. – М., 1969. – 344с.
153065
  Резник О.С. Алексей Сурков. / О.С. Резник. – М., 1979. – 223с.
153066
  Алпатов А.В. Алексей Толстой - мастер исторического романа / А.В. Алпатов. – Москва : Советский писатель, 1958. – 356 с., 4 л. ил. : ил.
153067
  Поляк Л.М. Алексей Толстой - художник / Л.М. Поляк. – М., 1964. – 462с.
153068
  Налдеев А.П. Алексей Толстой / А.П. Налдеев. – М., 1974. – 176с.
153069
  Налдеев А.П. Алексей Толстой / А.П. Налдеев. – Москва : Советская Россия, 1974. – 176 с.
153070
  Петелин В.В. Алексей Толстой / В.В. Петелин. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 384 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 7 (578))
153071
  Боровиков С.Г. Алексей Толстой / С.Г. Боровиков. – М, 1984. – 192с.
153072
   Алексей Толстой = Alexei Tolstoy : кн. для чтения с коммент. на англ. яз. – Москва : Русский язык, 1988. – 347, [2] с. – Парал. тит. л. англ. – (Советские писатели. Страницы творчества = Soviet writers. Pages from / редкол.: В.И. Гусев [и др.]). – ISBN 5-200-00747-Х
153073
  Варламов А.Н. Алексей Толстой / Алексей Варламов. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 592с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1306 (1106)). – ISBN 978-5-235-03024-4


  В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие
153074
  Щербакова И.И. Алексей Толстой в 1917-1923 гг. : Автореф... канд.филол.наук: / Щербакова И.И.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1966. – 21л.
153075
  Кошут С.С. Алексей Толстой и литературно-культурная общественность Грузии / С.С. Кошут. – Тбилиси, 1978. – 163 с.
153076
   Алексей Толстой и Самара. – Куйбышев, 1982. – 368с.
153077
  Дубинянский М. Алексей Толстой: красный граф // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 12 (76). – С. 104-123. – ISSN 1819-6268
153078
  Малышева Т.П. Алексей Фатьянов: страницы жизни, страницы творчества / Т.П. Малышева. – М., 1984. – 184с.
153079
   Алексей Федорович Зубов, 1682-1751. – Л, 1988. – 49с.
153080
   Алексей Федорович Лосев : из творческого наследия : современники о мыслителе. – Москва : Русскій міръ, 2007. – 776с., [ 16 ] л. илл. – (Русскій міръ в лицах). – ISBN 978-5-89577-103-7
153081
  Ганкина Э.З. Алексей Федорович Пахомов / Э.З. Ганкина. – Москва : Советский художник, 1958. – 121 с.
153082
  Матафонов В.С. Алексей Федорович Пахомов. / В.С. Матафонов. – Москва, 1981. – 254с.
153083
   Алексей Феофилактович Писемский. К 75-летию со дня смерти.. – Кострома, 1956. – 16 с.
153084
  Сартаков С.В. Алексей Худоногов / С.В. Сартаков. – Л., 1946. – 176с.
153085
  Семенов В.С. Алексей Чапыгин / В.С. Семенов. – М., 1974. – 96с.
153086
  Прокопович Наталья Алексей Чудновский: "Диплом нашего вуза признается в Европе" : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 51
153087
  Прокофьев Д.Г. Алексей Шкаров / Д.Г. Прокофьев. – Иваново, 1935. – 87с.
153088
  Прокофьев Д.Г. Алексей Шкаров / Д.Г. Прокофьев. – Иваново, 1963. – 308с.
153089
  Прокофьев Д.Г. Алексей Шкаров / Д.Г. Прокофьев. – Ярославль, 1980. – 383с.
153090
  Владич Л.В. Алексей Шовкуненко / Л.В. Владич. – Москва, 1983. – 135 с.
153091
   Алексей Штейман: Монум. искусство. Живопись. Графика: Кат. выст.. – М., 1986. – 31с.
153092
  Воронова М. Алексей Щусев: пространство свободы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 5 (93). – С. 88-105. – ISSN 1819-6268


  "Судьба его была расколота надвое, как и судьба самой России в начале ХХ века. Так на крутом повороте истории академик Императорской академии художеств Алексей Щусев превратился в признанного зодчего сталинской эпохи. Иронично относясь ко всем сортам ...
153093
  Далада Н.Ф. Алексей Югов / Н.Ф. Далада. – М., 1973. – 199с.
153094
   Алексей Юдченко: "У нас очень интересный продукт, поэтому мы и находим таланты" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 6-9 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
153095
  Куликова К.Ф. Алексей Яковлев / К.Ф. Куликова. – Л., 1977. – 223с.
153096
  Аляєв Г.Є. Алексєєв (Аскольдов) Сергій Олексійович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 988. – ISBN 966-316-069-1
153097
  Короткий В. Алексєєв Михайло Петрович / В. Короткий, І.Д. Бажинов // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 365-366. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
153098
  Короткий В. Алексєєв Михайло Петрович (1896-1990) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 394-395. – ISBN 5-7707-1062-4
153099
   Алексєєв Петро Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 396. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
153100
  Комнина А. Алексиада / А. Комнина. – М. : Наука, 1965. – 687с.
153101
  Йылдырым А.С. Алексий ІІ: Диалог религий вместо "столкновения цивилизаций" // DA Diyalog Avrasya : ежеквартальный международный культурно-интеллектуальный журнал / Платформа Диалог Евразия. – Москва, 2008. – № 27, зима - весна. – С. 77-82. – ISSN 1302-5686
153102
  Малеванов Н.А. Алексин. / Н.А. Малеванов, А.Н. Ефимов. – Тула, 1960. – 160с.
153103
  Эйхталь Е. Алексис Токвиль и либеральная демократия : С портр. Токвилля / Е. д"Эйхталь ; Пер. М.Г. Васильевского ; Под ред. и с предисл. Н.И. Кареева. – Санкт-Петербург : Изд. т-во "XX век", 1902. – XVI, 141, [3] с., 1 л. портр.
153104
  Новиков Вл. Алексия : десять лет спустя // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 10. – С.142-152. – ISSN 0130-7673


  Автор рассматривает очень подробно и внима- тельно новую культурную ситуацию с начала 1990-х годов, когда, после читательского бума перестройки (1980-х), наступил спад интереса к словесности
153105
  Боровська Інна Алексієвець Л. Польща: утвердження незалежної держави 1918-1926. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. - 448 с. : [рецензія] // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 116-118
153106
   Алексієнко Людмила Антонівна // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 3-6. – ISSN 0320-3077


  Кафедра сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка вітає з 70-річчям Людмилу Антонівну Алексієнко
153107
   Алексюк Анатолій Миколайович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 7
153108
  Василенко И. Алеку Руссо / И. Василенко. – Кишинев, 1967. – 246 с.
153109
  Гурська О.В. Алелопатична активність видів роду Pyrethrum Zinn : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Гурська Оксана Вікторівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – 183, [54] арк. – Додатки: 54 арк. – Бібліогр.: арк. 156-183
153110
  Гурська О.В. Алелопатична активність видів роду Pyrethrum Zinn : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Гурська Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 29 назв
153111
  Сидоренко О.В. Алелопатична активність деяких тропічних видів за їх культивування в умовах захищеного грунту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-58. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень алелопатичної активності 24 видів тропічних рослин, що належать до різних груп за вмістом активних речовин. Results of researches allelopathischer activity of 24 kinds of tropical plants which belong to different groups ...
153112
  Сидоренко О. Алелопатична активність інтродукованих тропічних рослин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень динаміки накопичення алелопатично активних речовин тропічними рослинами в кмовах захишенного грунту Представлены результаты исследований динамики накопления аллелопатических активных веществ тропическими растениями в ...
153113
  Мебрахтом Месфін Кідане Алелопатична біостимуляція макро і мікросимбіонтів як спосіб поліпшення посівних якостей і урожайних властивостей насіння сої і їх прискоренного розмноження : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.05 / Мебрахтом Месфін Кідане; Ін-тут росл. ім. В.Я.Юр"єва УААН. – Харків, 1999. – 16л.
153114
  Пузік Володимир Кузьмич Алелопатична дія екзометаболітів культурних злаків у агрофітоценозах : Автореф. дис. ... доктора сільськогосп. наук: 03.00.16 / Пузік В.К.; Ін-тут агроеколог. та біотехн. укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2004. – 35с. – Бібліогр.: 30 назв.
153115
  Крижанівський А.Б. Алелопатична дія листя яблуні на ентомопатогенні штами Bacillus thuringiensis / А.Б. Крижанівський, Т.В. Пасічник // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 117-120 : табл. – бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
153116
  Павлова О.С. Алелопатичні властивості виділень проростаючого насіння роду Костриця (Festuca L.) / О.С. Павлова, Н.П. Дидик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 46. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Представлены результаты исследований аллелопатичесной активности выделений семян 9 видов овсяниц. Выявлено, что наиболее активные среди них есть F. rubra, F. heterophylla, F. cinerea. The results of investigation of allelopathic potentional of seeds ...
153117
  Павлюченко Н.А. Алелопатичні властивості цінних інтродуцентів - представників роду Syringa L. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 77-78. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено результати вивчення алелопатичної активності водорозчинних виділень деяких сортів бузку звичайного.
153118
  Юношева О.П. Алелопатичні особливості рослин видів роду Lavandula L. в умовах лісостепу України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Юношева Олена Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
153119
  Ахов Л.С. Алелопатично активні речовини з підземних частин рослини Allium nutans L. / Л.С. Ахов, Е.А. Головко, М.М. Мусієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Вивчено алелопатичну активність різних екстрактів підземних частин рослини Allium nutans. Показано, що найвищу активність мала сума стероїдних сапонінів та фенолкарбонових кислот.
153120
   Алелопатія та сучасна біологія : Матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 80-річчю з дня народження академіка Андрія Михайловича Гродзинського (1926-1988). – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 332с. – ISBN 966-306-115-Х
153121
  Межелайтис Э. Алелюмай : литовская сюита / Эдуардас Межелайтис ;. – Москва : Советский писатель, 1970. – 215 с.
153122
  Зідінова Е.Ю. Алельний поліморфізм гена ESR1 серед пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу / Е.Ю. Зідінова, А.М. Кучеренко, Л.А. Лівшиць // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 48
153123
  Мельник В.С. Алельний поліморфізм генів факторів II (20210 G/A) та V (Arg506Gln, 1691 G/A) зсідання крові у хворих з ішемічним інсультом / В.С. Мельник, Л.І. Соколова, О.М. Савчук // Український неврологічний журнал : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Л.І. Соколова ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (34). – C. 29-33. – ISSN 1998-4235
153124
  Авксентьєва О.О. Алельний стан і ефекти генів VRN пшениці м"якої у системі in vivo та in vitro / О.О. Авксентьєва, В.В. Шулік // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 222-229. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842
153125
  Канович Григорий Алельсиновый лес: Повести. / Канович Григорий, Фридберг Исаак. – Вильнюс, 1980. – 248 с.
153126
   Ален-Рене Лесаж. – Москва, 1973. – 37 с.
153127
  Ливанова М. Ален Бомбар: по своей воле // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 9/10 (118). – С. 48-65. – ISSN 1819-6268


  Ален Бомбар — французький лікар, біолог, мандрівник і політик.
153128
  Брагинский А. Ален Делон в любви и жизни / А. Брагинский. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 320с. – ISBN 5-222-00638-7
153129
  Водоватова Е. Ален Делон: Жизнь под софитами // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 8 (36). – С. 4-27. – ISSN 1819-6268


  Ален Фабьен Морис Марсель Делон (р.1935), более известный как Ален Делон - французский киноактёр, актёр театра, режиссёр, продюсер, сценарист. Кинозвезда и секс-символ 1960-х - 1980-х гг.
153130
   Ален Рене. – М., 1982. – 266с.
153131
  Скворцов К.В. Алена Арзамасская / К.В. Скворцов. – Челябинск, 1978. – 132с.
153132
  Петров М.Т. Алена Арзамасская: ист. роман / М.Т. Петров. – Саранск, 1991. – 350с.
153133
  Герасин В.И. Алена Большая / В.И. Герасин. – Воронеж, 1988. – 271с.
153134
  Яшин А.Я. Алена Фомина / А.Я. Яшин. – Вологда, 1950. – 160с.
153135
  Яшин А.Я. Алена Фомина / А.Я. Яшин. – Москва, 1950. – 132с.
153136
  Яшин А.Я. Алена Фомина / А.Я. Яшин. – Москва, 1950. – 207с.
153137
  Пиняев И.Д. Алена. / И.Д. Пиняев. – Саранск, 1959. – 56с.
153138
  Раковский Л.И. Аленка / Л.И. Раковский. – Ленинград, 1938. – 133с.
153139
  Антонов С.П. Аленка : повесть : для ст., шк. возраста / Сергей Антонов ; худож. М.З. Рудаков. – Москва : Советская Россия, 1975. – 79 с. : ил.
153140
  Антонов С.П. Аленка : повесть / С.П. Антонов. – Москва : Советская Россия, 1977. – 80 с.
153141
   Алёнка. – М, 1965. – 108с.
153142
  Лапин К.К. Аленка. Рассказ в письмам и телеграммах / К.К. Лапин. – Москва, 1959. – 32с.
153143
  Краснобрыжий И.Т. Аленкин клад / И.Т. Краснобрыжий. – Москва, 1971. – 344с.
153144
  Рождественский В.А. Аленушка / В.А. Рождественский. – М., 1971. – 126с.
153145
  Савицкий В.И. Аленушка из Долгих Нив: повести. / В.И. Савицкий. – Минск, 1989. – 334с.
153146
  Смеляков Я.В. Аленушка. / Я.В. Смеляков. – М., 1965. – 32с.
153147
  Фокина О.А. Аленушка. / О.А. Фокина. – М., 1967. – 79с.
153148
  Скворцов А.В. Аленушка. / А.В. Скворцов. – Алма-Ата, 1969. – 78с.
153149
  Федотова Л.В. Аленушка: стихи. / Л.В. Федотова. – М., 1981. – 46с.
153150
  Мамин-Сибиряк Д.Н. Аленушкины сказки / Д.Н. Мамин-Сибиряк ; худож. П. Багин. – Свердловск : Сред.-Уральск. кн. изд-во, 1977. – 64 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
153151
  Мамин-Сибиряк Аленушкины сказки / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1982. – 52с.
153152
  Мамин-Сибиряк Аленушкины сказки / Мамин-Сибиряк. – Львов, 1988. – 150с.
153153
  Аксаков С.Т. Аленький цветочек / Аксаков С.Т. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1945. – 48 с. – (Библиотека школьника)
153154
  Аксаков С.Т. Аленький цветочек : сказка ключницы Пелагеи / Аксаков С.Т. – Москва : Детская литератука, 1980. – 32 с.
153155
  Аксаков С.Т. Аленький цветочек : сказка ключницы Палагеи : для мл. шк. возраста / Аксаков С.Т. – Чебоксары : Совецкая Россия, 1982. – 32 с.
153156
  Аксаков С.Т. Аленький цветочек : сказки ключницы Пелагеи : для мл. шк.возроста / Аксаков С.Т. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд., 1990. – 38 с.
153157
  Василенко В. Алеппо стало зпручником Росії / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7 грудня (№ 223). – С. 3
153158
  Райхель Ю. Алеппо: Піррова перемога Москви і Дамаска // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 227). – С. 11


  Бойовики "Ісламської держави" повернули контроль над Пальмірою.
153159
  Шпонтак І.М. Алергенні кліщі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 28
153160
  Сидоренко О.М. Алергічні захворювання / О.М. Сидоренко. – Київ, 1974. – 20с.
153161
  Сафронова О.М. Алергічні хвороби у дітей / О.М. Сафронова. – Київ, 1984. – 55с.
153162
  Шиліна Ю.В. Алергія - знайома і незрозуміла / Ю.В. Шиліна, О.С. Моложава // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 7
153163
   Алергія : збірник праць конф. по алергії, скликан. в м. Києві з 1 по 4 лютого 1936 р. Ін-том клінічної фізіол. АН УРСР та Ін-том експеримент. біології і патології НКОЗ УРСР. – Київ : АН УРСР, 1937. – 520 с. – (Академія наук УРСР)
153164
  Сливінська Інна Алергія на весну // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 6 : фото
153165
  Усик Світлана Алергія на зиму / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 3
153166
  Богданович Лілія Алергія на зиму: і таке буває! / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 6 : фото
153167
  Усик Світлана Алергія на цвіль / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 5 : фото
153168
  Асеев В. Алесандр Евстафьевич Мартынов. 1816 - 1860 / В. Асеев. – Москва; Ленинград : Искусство, 1946. – 48 с.
153169
  Берков П.Н. Алесандр Иванович Куприн / П.Н. Берков. – Москва-Л, 1956. – 194 с.
153170
  Асафова Н.М. Алесандр Николаевич Заварницкий / Н.М. Асафова, О.В. Исакова. – М.-Л., 1946. – 40с.
153171
  Ротач А.Л. Алесандровская колона / А.Л. Ротач. – Ленинград, 1966. – 80 с.
153172
  Мочульский К.В. Алескандр Блок, Андрей Белый, Валерий Брюсов / К.В. Мочульский. – Москва : Республика, 1997. – 479 с.
153173
  Алиева А.А. Алескер Шарифов / А. А. Г. Алиева. – Баку : Азернешр, 1974. – 72 с., [8] л. ил. : ил.
153174
  Дьяков Л.А. Алессандро Маньяско / Л.А. Дьяков. – М, 1978. – 80с.
153175
  Гдлян Н. Алессандро Скарлатти и неаполитанская оперная школа // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 6. – С. 2-11


  Алессандро Скарлатти (1660-1725) - итал. композитор эпохи барокко, известный своими операми и камерными кантатами. Он считается основателем Неаполитанской оперной школы.
153176
  Федаренко А. Алеся : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 80-88. – ISSN 0027-8238
153177
  Качуровський І. Алесь Славей, яким я його пам"ятаю // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1983. – Рік 34, ч. 1 (395), січень : січень. – С. 21-23
153178
  Падалка Ю.М. Алетична модальність та засоби ії вираження в іспанській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 128-134
153179
  Зубкова З.Н. Алеутские острова : Физико-географический очерк / З.Н. Зубкова. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 288с.
153180
  Ляпунова Р.Г. Алеуты: Очерки этнической истории. / Р.Г. Ляпунова. – Л., 1987. – 228с.
153181
  Борхес Х.Л. Алеф : прозові твори : пер. з ісп. / Хорхе Луїс Борхес ; передм. В.Г. Наріжної ; прим. С.Ю. Борщевського ; Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2009. – 571, [3] с., [1] арк. портр. – В кн. також: Всесвітня історія підлоти ; Історія вічності ; Вигадані історії ; Нові розслідування ; Творець .- Сер. засн. 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / [редкол.: Т. Денисова та ін.]). – ISBN 978-966-03-4421-1
153182
  Борхес Х.Л. Алеф : прозові твори / Хорхе Луїс Борхес ; передм. В.Г. Наріжної ; прим. С.Ю. Борщевського ; Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2010. – 571, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – В кн. також: Всесвітня історія підлоти. Історія вічності. Вигадані історії. Нові розслідування. Творець - Сер. засн. 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / [редкол.: Т. Денисова та ін.]). – ISBN 978-966-03-4422-8
153183
  Коэльо П. Алеф / Пауло Коэльо ; [пер. с португ. Е. Матерновской ; отв. ред. А. Иванов]. – Москва : Астрель, 2012. – 317, [3] с. – ISBN 978-5-271-39667-0
153184
  Зюкова С Н. Алехо Карпентьер / С Н. Зюкова, . – Л., 1982. – 167с.
153185
   Алехо Карпентьер , 1904-1980 : Кубин. писатель, искусствовед и теоретик лит.: Библиогр. указ. и метод. рекоменд. – Москва, 1987. – 35с.
153186
  Стеклач Войтех Алеш и его друзья. / Стеклач Войтех. – Москва, 1990. – 237с.
153187
  Зедгинидзе Э.К. Алеша Джапаридзе / Э.К. Зедгинидзе. – М, 1974. – 127с.
153188
  Гусейнов Адиль Алекпер оглы Алеша Джапаридзе / Гусейнов Адиль Алекпер оглы. – Баку, 1984. – 186с.
153189
  Павлов Н.А. Алёша Карпов / Н.А. Павлов. – Челябинск, 1977. – 238с.
153190
  Голохвастов П.Д. Алеша Попович : представление в 5 д., сочинение по старинным русским былинам Павлом Дмитриевичем Голохвастовым. – Москва : Тип. Гречева и К*, 1869. – 255 с.
153191
   Алеша Попович и Тугарин Змеевич. Былина. – Москва, 1975. – 23с.
153192
  Панин И.М. Алеша собирает пословицы и поговорки. / И.М. Панин. – М., 1989. – 112с.
153193
  Кузнецов О.А. Алёшина юность : Повести / О.А. Кузнецов. – Москва : Современник, 1983. – 240с.
153194
  Нехай Г.О. Алешка-атаман : повести / Г.О. Нехай. – Минск : Беларусь, 1968. – 304 с.
153195
  Эркай Никул Алешка : повесть / Никул Эркай ; пер. с мордов.-эрзя. – Саранск : Мордовское кн. изд-во, 1988. – 195 с.
153196
  Андроников Я. Алешка : проза: роман / окончание. Началоа в № 10, 2012 // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 11. – С. 46-103. – ISSN 0321-1878
153197
  Тардов М.С. Алешка Богунец. / М.С. Тардов. – К., 1937. – 163с.
153198
  Пантелеев И.И. Алешка с Агула: Рассказы и повести. / И.И. Пантелеев. – М., 1983. – 206с.
153199
  Метальников Б.А. Алешкина любовь. - Простая история. / Б.А. Метальников. – М., 1960. – 183с.
153200
  Демидов В.И. Алешкино лето / В.И. Демидов. – Донецк, 1975. – 96с.
153201
  Жильцова Е. Алешкино озеро / Е. Жильцова. – Ташкент, 1980. – 29с.
153202
  Шолохов М.А. Алешкино сердце / М.А. Шолохов. – М., 1984. – 62с.
153203
   Алєксандрова Олександра Василівна // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 13-15
153204
  Потемкин Ю.В. Алжир - проблемы развития / Ю.В. Потемкин. – Москва : Наука, 1978. – 214 с.
153205
  Косолапов Б.Е. Алжир / Б.Е. Косолапов. – М., 1959. – 80с.
153206
  Поспелова Н.Г. Алжир / Н.Г. Поспелова. – Москва : Соцэкгиз, 1959. – 106 с.
153207
   Алжир : карта : 1:3 500 000. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 15 с. : ил., карт.
153208
   Алжир : (справочник). – Москва : Наука, 1977. – 352 с.
153209
  Шевелев В.Н. Алжир / В.Н. Шевелев. – Ростов-на-Дону, 1986. – 125с.
153210
  Пристер Е. Алжир в борьбе. / Е. Пристер. – М., 1961. – 288с.
153211
  Жансон К. Алжир вне закона / К. Жансон, Ф. Жансон; Рубинин Е. – М., 1957. – 358с.
153212
  Кирей Н.И. Алжир и Франция / Н.И. Кирей. – М., 1973. – 238с.
153213
  Малов В.Н. Алжир и Франция в ХVІ веке: новый документ о Янычарском мятеже 1557 года // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 2. – С.72-81. – ISSN 0130-3864
153214
  Ланда Р.Г. Алжир сбрасывает оковы / Ланда Роберт Григорьевич. – Москва : Соцэкгиз, 1961. – 155 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 154
153215
  Светлов В.С. Алжир сегодня / В.С. Светлов. – Москва : Наука, 1981. – 221с.
153216
  Мартинов А. Алжир уник "арабської весни" // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 19 квітня (№ 16). – С. 4


  "У 2011 році президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка обрав правильний курс маневрування між «революційними настроями» і «політичною стабільністю». Це дало можливість уникнути радикальної дестабілізації, але не вирішило всіх суспільно-політичних проблем ...
153217
  Ланда Р. Алжир четверть века спустя // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 9. – С. 18-25. – ISSN 0321-5075


  Враження російського сходознавця про місто Алжир
153218
  Смирнов И.К. Алжир: индустриализация и социально-экономический прогресс / И.К. Смирнов; Отв. ред. А.Я.Эльянов. – Москва : Наука, 1981. – 168 с.
153219
  Волянский В.Ф. Алжир: от национального освобождения к социальному / В.Ф. Волянский. – Москва, 1976. – 152с.
153220
  Кухарев А.Н. Алжир: Соврем. сред. гор. слои. / А.Н. Кухарев. – М., 1983. – 176с.
153221
  Горнунг М.Б. Алжирия : Физико-географическая характеристика / М.Б. Горнунг. – Москва : Географгиз, 1958. – 288 с.
153222
  Руа Ж. Алжирская война. / Ж. Руа. – М, 1961. – 130с.
153223
  Новоженова И.С. Алжирская диаспора во Франции // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 4 : Диаспоры в Европе : новая роль в обществе. – С. 77-100. – ISSN 0235-5620
153224
   Алжирская коммунистическая партия в войне за национальную независимость. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 46 с.
153225
  Комиренко И.Д. Алжирская Народная Демократическая Республика на пути укрепления соей независимости // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1975. – С. 108-111. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 1)
153226
  Скоробогатов В.С. Алжирская народная поэзия / В.С. Скоробогатов. – Москва, 1987. – 188 с.
153227
  Микульский Д.В. Алжирская народная поэма Хизиййа - основное содержание и среда функционирования // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 129-133. – ISSN 0869-1908
153228
   Алжирская Народная Республика : конституция и законодательные акты. – Москва : Прогресс, 1983. – 414 с.
153229
  Эгрето М. Алжирская нация существует. / М. Эгрето. – М., 1958. – 189с.
153230
  Глухарев Л.И. Алжирская проблема / Л.И. Глухарев. – Москва, 1961. – 31с.
153231
  Злобин А.А. Алжирская проблема в политике Франции (1958-1962) : Автореф... канд. ист.наук: / Злобин А.А.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1965. – 19л.
153232
  Комиренко Иван Данилович Алжирская трудовая эмиграция во Франции в период после второй мировой войны (1946-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Комиренко Иван Данилович; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1975. – 23л.
153233
  Мишкуров Э.Н. Алжирский диалект арабского языка. / Э.Н. Мишкуров. – М., 1982. – 131с.
153234
  Потемкин Ю.В. Алжирский народ в борьбе за независимость. / Ю.В. Потемкин. – М., 1962. – 95с.
153235
   Алжирский народ победит : пер. с фр. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 84 с.
153236
  Выгодская Э. Алжирский пленник / Э. Выгодская. – Москва-Ленинград, 1936. – 166с.
153237
  Джугашвили Г.Я. Алжирский франкоязычный роман / Г.Я. Джугашвили. – М., 1976. – 141с.
153238
  Фиш Г.С. Алжирское дело / Г.С. Фиш. – Л, 1930. – 95с.
153239
  Фролкин Н.М. Алжирское крестьянство в национально-освободительной революции (1954-1962) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Фролкин Н.М. ; АН УССР. Отд-ние экономики, истории, философии и права. – Киев, 1965. – 17 с.
153240
  Литвиненко О.В. Алжирська національно-визвольна війна: стратегічні уроки та висновки для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 193-197. – ISSN 2306-5664
153241
  Коміренко І.Д. Алжирська трудова імміграція у Франції в національній війні 1954-1962 рр. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 44-52. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Статья посвящена борьбе алжирской трудовой иммиграции во Франции в период национально-освободительной войны 1954-1962 гг. В ней дается анализ деятельности Фронта национального освобождения, направленной на организационное и идейное объединение ...
153242
  Хоміцька О.Г. Алжирський арабомовний роман: етапи становлення та еволюції // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 139-143. – ISSN 1608-0599
153243
  Бортняк Я.М. Алжір / Я.М. Бортняк. – К., 1960. – 58с.
153244
  Краузе Г. Али-баба и Куриная Фея / Г. Краузе. – Москва, 1958. – 288с.
153245
   Али-Баба и сорок разбойников : араб. сказка : для мл. шк. возраста. – Москва : Детская литература, 1988. – 30, [2] с. : ил.
153246
  Азирбаев К. Али-батыр / К. Азирбаев. – Алма-Ата : ГИХЛ, 1951. – 40 с. : ил.
153247
  Юсупова Ч. Али-Гаджи из Инхо / Ч. Юсупова. – Махачкала, 1977. – 72 с.
153248
  Либединский Ю.Н. Али Асхадович Шегенцуков / Ю.Н. Либединский, 1949. – с.
153249
  Расулбеков И. Али Байрамов / И. Расулбеков. – Баку, 1963. – 74с.
153250
  Азед О.Н. Али Джусупов / О.Н. Азед, Р.Р. Юлдашев. – Алма-Ата : Казахстан, 1971. – 44 с. : ил.
153251
  Сафунов С.Г. Али Карнай (жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: / Сафунов С. Г.; Казан.ГУ. – Казань, 1961. – 23л.
153252
  Гусейнзаде Л.Т. Али Кули Гамгюсар. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусейнзаде Л.Т.; Акад.наук Азерб.ССР. – Баку, 1950. – 8 с.
153253
  Мухамедов Н. Али Сардар Джафри и его поэзия / Н. Мухамедов. – Ташкент, 1969. – 138с.
153254
  Мухамедов Н.Р. Али Сардар Джафри и его поэзия. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мухамедов Н.Р.; АН УзССР.Ин-т востоковедения. – Ташкент, 1965. – 26л.
153255
  Теунов Х. Али Шогенцуков / Х. Теунов. – Нальчик, 1950. – 100 с.
153256
  Байгишиев И. Алибег Багатыров : повесть / И. Байгишиев; пер. с даг. Р.Каниевой. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1975. – 51 с.
153257
  Дюморье Д. Алиби : рассказы / Дафна Дюморье // Вычеркнутый из жизни : роман / А. Кронин. – Киев : МП "Муза", 1992. – С. 234-330. – ISBN 5-7707-1381-X
153258
   Алиби Джангильдин.. – Алма-Ата, 1961. – 235с.
153259
  Бекс Р. Алиби дляубийцы / Р. Бекс. – Москва, 1991. – 192с.
153260
  Абрамов З.Б. оглы Алиби не будет / З.Б. оглы Абрамов. – Баку : Гянджлик, 1978. – 382 с. : портр.
153261
   Алиев Г.А. : библиогр. – Баку : АН АзССР, 1968. – 92 с.
153262
   Алиев Г.А. : библиография. – Баку : Элм, 1989. – 205 с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
153263
   Алиев Тарбиз Насиб оглы // Наука, технології, інновації : науковий журнал / ДНУ "Укр. ін-т науково-техн. експертизи та інформації ; ДУ "Ін-т дослід. науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т" МОН України ; голов. ред. Пархоменко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (2). – С. 78. – ISSN 2520-6524
153264
  Єрлихман Вадим Алиенора - мятежница на троне : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 148-156 : Іл.
153265
  Чиняков М. Алиенора Аквитанская: "Золотая орлица" в плену легенд // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 9 (69). – С. 26-49. – ISSN 1812-867Х


  Елеонора Аквітанська (Алієнор) (1122—1204) — дочка герцога Аквітанського Гійома де Пуатьє, онучка першого трубадура Провансу Гійома IX Аквітанського, королева Франції, дружина французького короля Людовіка VII (1137-1152).
153266
  Чиняков М. Алиенора Аквитанская: "Золотая орлица" в плену у легенд // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 10 (70). – С. 4-25. – ISSN 1812-867Х
153267
  Винниченко Т. Алиенора Аквитанская: Другая королева // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 12 (88). – С. 70-87. – ISSN 1819-6268
153268
  Погорелов А. Аликаев камень : [Рассказ] / А. Погорелов [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. Вятского Т-ва Народная библиотека ; Тип. Н.Н. Клобукова, 1906. – 95 с. – (Народная библиотека ; № 54)
153269
  Берская Екатерина Аликанте. Город с приятным послевкусием // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 4. – С. 28-30 : фото
153270
  Полетаев С.Е. Алики-малики / С.Е. Полетаев. – М, 1973. – 158с.
153271
   Алим Абдул-Амидович Эннан : биобиблиогр. указ. трудов / М-во образования и науки Украины, Нац. акад. наук Украины, Физ.-хим. ин-т защиты окружающей среды и человека ; [сост. Р.Е. Хома ; авт. вступ. ст. Т.Л. Ракитская ; перевод: В.Я. Волкова]. – Одесса : Астропринт, 2016. – 223, [4] с. : табл. – Сер. основана в 2002 г. – Библиогр.: с. 217-219. – (Библиография ученых института / НАН Украины, Физ.-хим. ин-т защиты окружающей среды и человека ; вып. 4). – ISBN 978-966-927-213-3
153272
   Алим Виханский. – М, 1991. – 12с.
153273
  Фельдман Я.С. Алим Ходжаев / Я.С. Фельдман. – Ташкент, 1963. – 176с.
153274
   Алиментарная дистрофия в блокированном Ленинграде : сборник статей. – Ленинград : Медгиз, 1947. – 368 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
153275
  Смолянский Б.Л. Алиментарные заболевания (болезни недостаточного и избыточного питания) / Б.Л. Смолянский. – Ленинград, 1979. – 263с. – (Библиотека среднего медработника)
153276
  Косова О.Ю. Алиментирование по семейному праву / О.Ю. Косова. – Иркутск, 1992. – 84с.
153277
  Ершова Н.М. Алиментные обязанности членов семьи / Н.М. Ершова. – Москва, 1976. – 64с.
153278
  Маркова О.В. Алиментные обязательства в международном частном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 3 (60). – С. 24-29. – ISSN 1812-3910
153279
  Пергамент А.И. Алиментные обязательства по советскому праву / А.И. Пергамент. – М, 1951. – 168с.
153280
  Рогович Л.Н. Алиментные правоотношения супругов. Уч. пособие. / Л.Н. Рогович. – Владивосток, 1974. – 24с.
153281
  Рабец А.М. Алиментовое обязательство между супругами / А.М. Рабец. – Томск, 1974. – 50с.
153282
  Косаренко Л. Алименты // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2006. – № 4. – С. 78-84.
153283
  Никитина В.П. Алименты по советскому семейному праву / В.П. Никитина. – Саратов, 1967. – 136с.
153284
  Нушин Алимурад-хан и другие. / Нушин, Абд-оль-Хосейн. – М., 1962. – 179с.
153285
  Родичев Н.И. Алимушкины полушубки / Н.И. Родичев. – М., 1964. – 48с.
153286
  Орлов В.В. Алимы Марокко и модернизация: идеологические реакции и этические оценки (вторая половина XIX в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 20-28. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
153287
   Алиса Акимовна Дроздовская (К 70-летию со дня рождения) // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 148-149 : фото
153288
  Смаллиан Р.М. Алиса в Стране Смекалки. / Р.М. Смаллиан. – Москва : Мир, 1987. – 181 с.
153289
  Кэролл Л. Алиса в стране чудес / Л. Кэролл. – Москва : Детская литература, 1958. – 142 с.
153290
  Кэрролл Л. Алиса в стране чудес / Л. Кэрролл. – Москва : Детская литература, 1988. – 142с. – (Библиотечная серия)
153291
   Алиса Порет : выставка произведений, живопись. графика. – Москва : Министерство культуры СССР, 1979. – [20] с.
153292
   Алиса Фрейндлих - народная артистка СССР. – Москва, 1981. – 34с.
153293
  Калмановский Е.С. Алиса Фрейндлих / Е.С. Калмановский. – Л., 1989. – 221с.
153294
  Семушкин Т. Алитет уходит в горы : роман / Т. Семушкин. – Москва : Художественная литература, 1965. – 510 с.
153295
  Семушкин Т. Алитет уходит в горы! / Т. Семушкин. – Хабаровск, 1949. – 414 с.
153296
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1947. – 263с.
153297
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1948. – 258с.
153298
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – Рига, 1948. – 247с.
153299
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1950. – 519с.
153300
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1966. – 526с.
153301
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1972. – 528с.
153302
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – Магадан, 1984. – 478с.
153303
  Семушкин Т.З. Алитет уходит в горы: роман / Т.З. Семушкин. – М., 1988. – 476с.
153304
  Рябов В.Р. Алитирование стали / В.Р. Рябов. – М, 1973. – 236с.
153305
  Дьяконов И.А. Алифатические диазосоединения / И.А. Дьяконов. – Л, 1958. – 140с.
153306
   Алифатические диазосоединения в органическом синтезе. – Л, 1985. – 174с.
153307
   Алифатические диазосоединения в органическом синтезе : межвуз. сборник. – Ленинград, 1985. – 174 с.
153308
  Кабульдинов З. Алихан Букейхан - лидер национально-демократического движения казахов начала XX века // Материалы Международной научно-практической конференции "Алихан Букейхан и исторические основы независимого Казахстан", посвященной 150-летию со дня рождения Алихана Букейхана / "Алихан Букейхан и исторические основы независимого Казахстан", междунар. науч.-практ. конф. – Караганды : Тенгри, 2016. – С. 57-60. – ISBN 978-601-7814-55-7
153309
  Христофоров В.С. Алихан Букейханов: "Советскую власть не люблю..." (по материалам ЦА ФСБ России) // Материалы Международной научно-практической конференции "Алихан Букейхан и исторические основы независимого Казахстан", посвященной 150-летию со дня рождения Алихана Букейхана / "Алихан Букейхан и исторические основы независимого Казахстан", междунар. науч.-практ. конф. – Караганды : Тенгри, 2016. – С. 26-35. – ISBN 978-601-7814-55-7
153310
  Касьян Л.И. Алициклические эпоксидные соединения. Методы синтеза : монография / Л.И. Касьян, М.Ф. Сеферова, С.И. Оковитый; МОНУ; Днепропетровский нац. ун-т. – 2-е изд., стер. – Днепропетровск : Изд-во Днепропетровского ун-та, 2003. – 208 с. : илл. – ISBN 5-86400-334-4
153311
   Алициклические эпоксидные соединения. Реакционная способность / Л.И. Касьян, А.О. Касьян, С.И. Оковитый, И.Н. Тарабара; МОНУ; Днепропетровский нац. ун-т. – Днепропетровск : Днепропетровский университет, 2003. – 516с. – 85-летию Днепропетровского нац. ун-та посвящается. – ISBN 966-551-121-1
153312
  Ганиходжаева Назира Алишер Навои - новеллист. (По материалам "Хамсы") : Автореф... канд. филол.наук: / Ганиходжаева Назира; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1967. – 26л.
153313
  Скосырев П.Г. Алишер Навои / П.Г. Скосырев. – Москва, 1945. – 21 с.
153314
   Алишер Навои : Сб. статей. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 236 с.
153315
  Шарафиддинов А. Алишер Навои / А. Шарафиддинов. – Ташкент, 1948. – 193с.
153316
  Айбек Алишер Навои : критико-биогр. очерк / Айбек, А.И. Дейч. – Ташкент : Издательство худ. литературы, 1968. – 200 с.
153317
  Караева Г. Алишер Навои // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 6. – С. 12-20
153318
  Маллаев Натан Муратович Алишер Навои и народное творчество : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Маллаев Натан Муратович; АН Уз.ССР. Ин-т яз. и лит. – Ташкент, 1978. – 47л.
153319
  Свидина Е.Д. Алишер Навои. Биобиблиография (1917-1966 гг.) К 525-летию со дня рождения / Е.Д. Свидина. – Ташкент, 1968. – 108с.
153320
   Алия : документы, воспоминания, ст., очерки и др. докум. материалы о Герое Сов. Союза А. Моддагуловой : для ст. шк. возраста. – Алма-Ата : Жалын, 1985. – 118 с.
153321
  Куликівна Софія Алі-Баба і сорок розбійників : (З казок 1001 ночі). / Куликівна Софія. – Львів : Світ дитини, 1922. – 24 с. : мал. – (Діточа бібліотека ; Книжечка 18)
153322
  Логвин Ю.Г. Алі-мореплавець / Ю.Г. Логвин. – Київ, 1982. – 23 с.
153323
  Ханчерліоглу Орхан Алі. / Ханчерліоглу Орхан. – К., 1960. – 88с.
153324
   Алібеков Гаджі Алібекович // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  Колектив механіко-математичного факультету з глибоким сумом сповіщає, що на 78 році пішов з життя відомий математик, доцент кафедри математичного аналізу Алібеков Гаджі Алібекович.
153325
  Кузьмічов В.С. Алібі у розкритті злочинів : Навчальний посібник / В.С. Кузьмічов, В.В. Юсупов. – Київ : КНТ, 2007. – 264с. – ISBN 966-373-155-9
153326
  Губерський Л.В. Алієв Гейдар // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 35-36. – ISBN 966-316-039-X
153327
  Губерський Л.В. Алієв Ільхам (Гейдар Огли) // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 36. – ISBN 966-316-039-X
153328
   Алізаринкомплексон для твердофазно-спектрофотометричного та візуального тест-визначення флуориду / В.В. Наконечна, А.С. Паустовська, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 230
153329
   Алілацетоацетатні комплекси Nd(III), Er(III), Yb(III) як прекурсори люмінесцентних матеріалів / Н.Б. Іваха, О.С. Бережницька, О.К. Трунова, І.О. Савченко, С.С. Смола, Л.І. Железнова // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 3-12. – ISSN 0041-6045
153330
  Замченко А. Аліменти на неповнолітніх дітей // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 5 (83). – С. 103-107
153331
  Драган Я. Аліменти по-новому // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-15 лютого (№ 6)


  Збільшення засобів примусу до виконання рішення.
153332
  Дерій О.О. Аліментні зобов"язання у цивілістичному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дерій Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
153333
  Дерій О.О. Аліментні зобов"язання у цивілістичному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дерій Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 206 л. – Біблііогр.: л. 188-206
153334
  Франкова А. Аліментні зобов"язання як перешкода виїзду платника аліментів за кордон // Юридична газета. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 2/3). – С. 9, 16-17
153335
  Ромовська З.В. Аліментні зобов"язвання / З.В. Ромовська. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1973. – 60 с.
153336
  Волохов О.С. Аліментні обов"язки інших членів сім"ї та родичів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 412-417. – ISSN 1563-3349
153337
  Афанасьєва Л.В. Аліментні правовідносини в Україні : Монографія / Л.В. Афанасьєва; Мін-во внутрішніх справ України; Луганськ. держ. ун-т внутрішніх справ. – Луганск, 2006. – 224с. – ISBN 966-8129-89-Х
153338
   Алімпій Іконописець // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 23. – ISBN 978-966-8137-97-6
153339
  Нушин А. Алімурад-хан та інші. / А. Нушин. – К., 1964. – 181с.
153340
  Джонсон Джейсон Аліна : роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2 (961/962). – С. 3-115. – ISSN 0320 - 8370
153341
  Петров Віктор Аліна і Костомаров / Петров Віктор. – Харків : Рух, 1929. – 192 с.
153342
  Керролл Л. Аліса в Дивокраї : [для мол. і серед. шк. віку] / Льюїс Керролл ; [пер. з англ. та прим. В.Г. Наріжної ; худож. Ю.Ю. Романіка]. – Харків : Фоліо, 2015. – 121, [6] с., [8] арк. кольор. іл. – Пер. вид.: Alice"s adventures in Wonderland / Lewis Carroll. London, 1994. – ISBN 978-617-7012-10-7
153343
  Керролл Л. Аліса в Країні Чудес / Л. Керролл. – К., 1976. – 143с.
153344
  Керролл Л. Аліса в Країні Чудес : [казкова повість : для серед. шк. віку] / Льюїс Керролл ; передм., [пер. з англ.] і прим. Володимира Панченко ; іл. В"ячеслава Смирнова. – Київ : Махаон-Україна, 2010. – 156, [4] с. : іл. – (Казкові повісті). – ISBN 966-605-703-4
153345
  Слухай А.С. Алітераційне римування як засіб сугестивного впливу в давньоанглійських текстах: методологія дослідження // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 132-139
153346
  Сьомушкін Т. Алітет іде в гори. / Т. Сьомушкін. – К., 1949. – 360с.
153347
  Хиля О.В. Аліфатичні аміни та амінування : Посібник для студ. хімічного та біологічного факультетів / О. В. Хиля, Ю. М. Воловенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 44с.
153348
  Скосирев П.Г. Алішер Навої - поет-гуманіст XV століття / П.Г. Скосирев. – К., 1947. – 5-23с.
153349
  Ребмани Л. АЛКА - зона свободной торговли в Америке // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 1. – С. 77-83. – ISSN 0131-2227
153350
  Гусейнов И.А. Алкадар : стихи / И.А. Гусейнов; пер. с лезгин. – Москва : Советский писатель, 1971. – 136 с.
153351
  Куліченко С.А. Алкаліметричне визначення n-ацетамінофенолу (парацетамолу) у водно-міцелярних середовищах поверхнево-активних речовин / С.А. Куліченко, С.О. Фесенко, О.Г. Максимюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-46. – (Хімія ; Вип. 37)


  Розроблено методику рН-метричного визначення парацетамолу із застосуванням водно-міцелярних середовищ поверхнево-активних речовин. Показано можливість визначення парацетамолу в індивідуальних препаратах та у складі багатокомпонентних лікарських форм.
153352
  Куліченко С.А. Алкаліметричне визначення гідрофобних органічних кислот з використанням емульсій типу "масло у воді", стабілізованих неіонною ПАР / С.А. Куліченко, Г.М. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-20. – (Хімія ; Вип. 38)


  Вивчено розчинність та протонодонорні властивості довго ланцюгових карбованих кислот жирного ряду в емульсійних середовищах на основі нейонної поверхнево-активної речовини синтанолу АЛМ-10. Показано, що М/В емульсії можуть бути використані для ...
153353
  Исмаилов Нуреддин Муса оглы Алкалоидоносные растения Азербайджанской ССР. / Исмаилов Нуреддин Муса оглы. – Баку
2. – 1985. – 182с.
153354
  Холодков С.Т. Алкалоидоносные растения долины Сусамыр Киргизской ССР : Автореф... кандидата биол.наук: / Холодков С.Т.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по биол. наукам Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Фрунзе, 1965. – 28л.
153355
   Алкалоидоносные растения Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1960. – 68 с.
153356
  Соколов В.С. Алкалоидоносные растения СССР / В.С. Соколов. – М.-Л., 1952. – 380с.
153357
  Проценко Д.Ф. Алкалоиды / Д.Ф. Проценко. – Киев, 1955. – 19с.
153358
  Ескаиров М. Алкалоиды Hoplophyllum foliosum Vved. Строение дубинидина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ескаиров М. ; Акад. наук УзбССР , Ин-т химии растит. веществ. – Ташкент, 1958. – 7 с.
153359
  Трозян А.А. Алкалоиды Merendra raddeana RgI. и их биосинтез. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Трозян А.А.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 21л.
153360
  Юлдашев П.Х. Алкалоиды Vinca : Автореф... доктора хим.наук: / Юлдашев П.Х.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по хим. наукам Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1965. – 33л.
153361
  Филитис Л.Н. Алкалоиды безвременника и их производные в экспериментальной химиотерапии опухолей : Автореф... канд. биол.наук: / Филитис Л.Н.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевтич. ин-т им. С.Орджоникидзе ВНИХФИ. – М., 1956. – 14л.
153362
   Алкалоиды и их производные как инструмент для изучения холинергической системы. – Ташкент : Фан, 1984. – 288с.
153363
  Лазурьевский Г.В. Алкалоиды и растения / Г.В. Лазурьевский. – Кишинёв, 1975. – 150с.
153364
  Абдусаматов А. Алкалоиды растений Ungernia Victoris vved Ungernia Tadshicorum vved : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Абдусаматов А. ; Акад. наук УзССР. – Ташкент, 1963. – 20 с.
153365
  Садыков А.С. Алкалоиды хинолизидинового ряда: Химия, Стереохимия. Биогенез / А.С. Садыков. – М., 1975. – 290с.
153366
  Сидякин Г.П. Алкалоиды цельнолистника. : Автореф... канд. хим.наук: / Сидякин Г.П.; АН УзССР. Ин-т химии. – Ташкент, 1955. – 8л.
153367
  Юнусов С.Ю. Алкалоиды. / С.Ю. Юнусов. – Ташкент, 1968. – 200с.
153368
  Юнусов С.Ю. Алкалоиды. / С.Ю. Юнусов. – Ташкент, 1974. – 318с.
153369
  Юнусов С.Ю. Алкалоиды. / С.Ю. Юнусов. – Ташкент, 1981. – 418с.
153370
  Говоров А.А. Алкамен-театральный мальчик / А.А. Говоров. – М, 1964. – 206с.
153371
  Говоров А.А. Алкамен-театральный мальчик / А.А. Говоров. – М, 1987. – 206с.
153372
  Шимунович Динко Алкар. / Шимунович Динко. – Москва, 1962. – 312с.
153373
  Сребродольская И.И. Алкенидирование алкилфениловых эфиров диеновыми углеводородами. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Сребродольская И.И.; МВ и ССО УССР. КПИ. – К., 1969. – 19л.
153374
  Федоров Е.И. Алкенилирование 2-окси- и 2-аминопиридинов и их некоторых галоидных производных. : Автореф... канд. хим.наук: / Федоров Е.И.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1966. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
153375
  Петросян П.А. Алкенилирование ароматических углеводородов диенами с сопряженными двойными связями и некоторые превращения синтезированных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Петросян П.А.; АН АзССР. Совет секции "Нефтехим. синтез и технология нефтеперерабат. и нефтехим. процессов" Объедин. сов. – Баку, 1969. – 21л.
153376
  Старостина И. Алкеста как ренессансный идеал личности у Дж. Чосера (по поэме "Легенда о хороших женщинах") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-53. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Статья посвящена выявлению ренессансной составляющей характеристики одного из главных персонажей слабоизученной в русскоязычной историографии поэмы английского поэта XIV века Джеффри Чосера. The article is devoted to the revelation of the personal ...
153377
  Мутафчиева В. Алкивиад малый / В. Мутафчиева. – София, 1979. – 251с.
153378
  Гельфер Ц.М. Алкил-кислородное расщепление эфиров карбоновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гельфер Ц.М.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1955. – 14л.
153379
  Мушкало Н.Н. Алкил-метилен-хлорэтилкетоны и некоторые их химические превращения : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.072 / Мушкало Н.Н. ; Киев. политех. ин-т. – Киев, 1969. – 21 с.
153380
  Филатова И.М. Алкил (арил) хлорфосфазенфосфонилы; синтез, конденсация в полифосфазены и другие превращения : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Филатова И.М.; Физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1969. – 24л.
153381
  Дембинскене И.А. Алкиламиноалкиловые эфиры 5- и 6- оксибензодиоксанов -1,4 : Автореф... канд. хим.наук: / Дембинскене И. А.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 14л.
153382
  Джуарян Э.В. Алкилзамещенные пирокатехины. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Джуарян Э.В.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.21
153383
  Красовский В.А. Алкилирование 2-аминотиазолов спиртами и простыми эфирами в растворах серной кислоты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Красовский В.А. ; Днепропетр. хим.-технол. ин-тут им. Ф.Э. Дзержинского. – Днепропетровск, 1965. – 19 с.
153384
  Казарян Акоп Цолакович Алкилирование аминов и иминов ненасыщенными углеводородами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Казарян Акоп Цолакович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 16л.
153385
  Рожкова Н.К. Алкилирование ароматических соединений в присутствии металлических катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: / Рожкова Н. К.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. геол. хим. наук. – Ташкент, 1961. – 10л.
153386
  Клейн А.Г. Алкилирование ароматических соединений в присутствии полифосфорной кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: / Клейн А.Г.; АН БССР. Отд. хим. наук. – Минск, 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
153387
  Яничкин Лев Петрович Алкилирование ароматических соединений гидрохлоридами диеновых углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: / Яничкин Лев Петрович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1967. – 20л.
153388
  Юлдашев К. Алкилирование ароматических соединений гомологами ацетилена : Автореф... кандидата хим.наук: / Юлдашев К.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 17л.
153389
  Нохрин Геннадий Иванович Алкилирование ароматических соединений олефинами в присутствии полифосфорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Нохрин Геннадий Иванович; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.17
153390
  Липович В.Г. Алкилирование ароматических углеводородов / В.Г. Липович, М.Ф. Полубенцева. – Москва : Химия, 1985. – 271с. – Библиогр.: с. 265-271 (254 назв.)
153391
  Люшин М.М. Алкилирование ароматических углеводородов низкомолекулярными полимерами пропилена и изобутилена. : Автореф... канд. хим.наук: / Люшин М.М.; Совет Азерб. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присужю учен. степ. – Баку, 1966. – 21л.
153392
  Руденко Н.В. Алкилирование бензола и его замещенных спиртами в присутствии алюмосиликатного катализатора при атмосферном давлении : Автореф... канд. хим.наук: / Руденко Н.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1959. – 9л.
153393
  Черкасов А.С. Алкилирование бензола некоторыми спиртами и галогенпроизводными жирного ряда над алюмосиликатными катализаторами. : Автореф... канд. хим.наук: / Черкасов А.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 10 с.
153394
  Султанов С.А. Алкилирование бензола олефинами в кипящем слое катализатора. : Автореф... канд. хим.наук: / Султанов С.А.; Азерб. науч.-исслед. ин-т нефтеперераб. промышленности им. В.В.Куйбышева. – Баку, 1958. – 20л.
153395
  Рзаев Н.К. оглы Алкилирование бензола, толуола, ксилолов и хлоркеросиновой фракцией, хлорпарафинами и -олефиновой фракцией в присутствии синтетических алюмосиликатов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.013 / Рзаев Н. К. оглы; АН АзССр, Сов. секц. "Хим. и технол.. орган. синтеза и нефтехим. процессов", Объед. сов по присужд. уч. – Баку, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
153396
  Бабаханов Р.А. Алкилирование галоидпроизводных циклических углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: / Бабаханов Р.А.; Акад. наук. Азербайдж. ССР. Ин-т нефти. – Баку, 1957. – 16л.
153397
  Тураева М. Алкилирование изомерных хлорфенолов и хлоранизолов галоидными алкилами в присутствии малых количеств катализаторов. Синтезы на основе алкилхлорфенолов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Алиева (Тураева) Муайе ; Ташкент. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент, 1981. – 21 с. – Библиогр.: 9 назв.
153398
  Стан В.В. Алкилирование металлических производных алкинов- 1 окиси -, алкокиси и алкилгалогинидами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Стан В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 24л.
153399
  Тыщук Г.Х. Алкилирование мочевины алкилгалогенидами, диметилсульфатом, спиртами и изобутиленом : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Тыщук Г.Х.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1969. – 19л.
153400
  Патриляк К.И. Алкилирование на цеолитах / К.И. Патриляк, Ю.Н. Сидоренко, В.А. Бортышевский ; АН УССР, Ин-т биоорган. химии и нефтехимии. – Киев : Наук. думка, 1991. – 174 с. : ил,. – Библиогр.: с. 163-175
153401
  Молчанова Г.К. Алкилирование нафтеновых углеводородов олефинами в присутствии хлоридов алюминия и железа в растворе нитрометана : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Молчанова Г.К.; ЛГУ. – Л., 1972. – 28л.
153402
  Джанджулян Ж.Л. Алкилирование некоторых СН - и Н-кислот в пресутствии основных агентов : Автореф... канд. хим.наук: / Джанджулян Ж. Л.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1981. – 18л.
153403
  Асатрян Э.М. Алкилирование некоторых сульфонов и сульфамидов в присутствии основных агентов. : Автореф... наук: 02.00.03 / Асатрян Э.М.; МВ и ССО АССР. Ерев. гос.унив. – Ереван, 1981. – 19л.
153404
  Романихин А.М. Алкилирование некоторых фенолов и эфиров фенолов пипериленом и его гидрохлоридом : Автореф... канд. хим.наук: / Романихин А. М.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1970. – 22л.
153405
  Ахмедов Ш.Т. Алкилирование нефталина непредельными углеводородами : Автореф... канд. хим.наук: / Ахмедов Ш.Т.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1954. – 12л.
153406
  Беликова А.М. Алкилирование нуклеозидов и тРНК хлорэтиламинобензальдегидом и хлорэтиламинобензилиденнуклеозидами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Беликова А.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объединенный ученый совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1971. – 26л.
153407
  Мишиев Д.Е. Алкилирование окси и алкоксизамещенных циклических соединений олефинами. : Автореф... канд. хим.наук: / Мишиев Д.Е.; АН АзССР. Ин-т нефти. – Баку, 1958. – 16л.
153408
  Гасанов Д.Г. Алкилирование фенола различными непредельными углеводородами в присутствии твердых катализаторов : Автореф... канд. техн.наук: / Гасанов Д.Г.; АН АзССР. Ин-т химии присадок. – Баку, 1966. – 26л.
153409
  Гаврилова Татьяна Федоровна Алкилирование фенола фенхенами в присутствии кислотных катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Гаврилова Татьяна Федоровна; МГУ. – М., 1976. – 19л.
153410
  Вардапетян С.К. Алкилирование фенолов винилацетиленовыми спиртами и продуктами их превращений : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Вардапетян С.К.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.17
153411
  Тарнопольский Ю.И. Алкилирование фурановых соединений хлорпроизводными : Автореф... кандидата хим.наук: / Тарнопольский Ю.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1965. – 16л.
153412
  Пормале М.Я. Алкилирование целлюлозы диазоалканами, изучение свойств простых и их уксуснокислых эфиров для модификации целлюлозных волокон. : Автореф... канд. хим.наук: / Пормале М.Я.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1966. – 13л.
153413
  Мамедова А З. Алкилирование циклопарафинов олефинами : Автореф... канд. хим.наук: / Мамедова З.А; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1955. – 12л.
153414
  Афлятунова Р.Г. Алкилирование, ацилирование бензоксазалинов, бензоксазалинтионов и физиологическая активность полученных соединений : Автореф... канд.хим.наукнаук: / Афлятунова Р.Г.; АН УзССР. Ин-т химии растительных веществ. – Ташкент, 1978. – 24л.
153415
  Гринева Нина Ивановна Алкилирующие производные компонентов нуклеиновых кислот : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.10 / Гринева Нина Ивановна; АН СССР. Ин-т биоорган. химии им. М.М.Шемякина. – М., 1975. – 52л. – Бібліогр.:с.52
153416
  Ломакина Т.С. Алкилирующие производные фосфамидов нуклеозидов и олигонуклеоитидов, как реагенты для модификации нуклеиновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Ломакина Т.С.; АН СССР.Сиб.отд-ние. – Новосибирск, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.22
153417
  Логинов В.Н. Алкино море / В.Н. Логинов. – М., 1960. – 142с.
153418
  Иванов А.С. Алкины песни / А.С. Иванов. – Новосибирск, 1956. – 136с.
153419
  Иванов А.С. Алкины песни / А.С. Иванов. – Томск, 1958. – 82с.
153420
  Иванов А.С. Алкины песни / А.С. Иванов. – Москва, 1972. – 192с.
153421
   Алкион белый дьявол. – М, 1969. – 304с.
153422
   Алкілювання 2-(4-оксо-3,4-дигідро-2-хіназолініл)ацетонітрилів / О.В. Хиля, Т.А. Воловненко, О.В. Туров, Ю.М. Воловенко // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 11/12. – С. 108-114. – ISSN 0041-6045
153423
  Аникин Андрей Алко-секреты большого Закарпатья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 74-81 : фото
153424
  Кузнєцов Дмитро Алко-тур: джерело прибутків та культури // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
153425
  Болотова З.Н. Алкоголизм - общественное зло / З.Н. Болотова, А.Ф. Артемчук. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1982. – 77с.
153426
   Алкоголизм - путь к преступлению. – М, 1966. – 156с.
153427
  Злотников А.Г. Алкоголизм - социальная патология / А.Г. Злотников. – Минск, 1988. – 63с.
153428
   Алкоголизм. – М, 1983. – 432с.
153429
  Лисицын Алкоголизм : соц.-гигиен. аспекты / Ю.П. Лисицын, Н.Я. Копыт ; [авт. предисл. Э.А. Бабаян]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1983. – 263 с. : ил.
153430
  Бородкин Ю.С. Алкоголизм / Ю.С. Бородкин, Т.И. Грекова. – Л., 1987. – 157с.
153431
  Иванец Н.Н. Алкоголизм / Н.Н. Иванец, Ю.В. Валентик. – Москва, 1988. – 175с.
153432
  Газизова Л. Алкоголизм женского рода // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 12. – С. 195-201. – ISSN 0012-6756
153433
   Алкоголизм и борьба с ним в ПНР : обзор. – Москва : ИНИОН, 1988. – 22 с. – Библиогр.: с. 20-21. – (Специализированная информация)
153434
  Иванов Л.Н. Алкоголизм и механизм его развития. / Л.Н. Иванов. – Чебоксары, 1987. – 63с.
153435
  Махова Т.А. Алкоголизм и познавательная деятельность. / Т.А. Махова. – Пущино, 1989. – 65с.
153436
  Кругликов Р.И. Алкоголизм и потомство / Р.И. Кругликов, М.Я. Майзелис. – М, 1987. – 124с.
153437
   Алкоголизм и правонарушение : сборник статей. – Ашхабад : Ылым, 1975. – 119 с.
153438
  Бахрах Д.Н. Алкоголизм и правонарушения / Д.Н. Бахрах, А.С. Телегин. – Пермь, 1987. – 83с.
153439
  Мендельсон Г.А. Алкоголизм и преступность / Г.А. Мендельсон, Ю.М. Ткачевский. – 2-е перераб. и доп. – М., 1959. – 136с.
153440
  Каганович И.П. Алкоголизм и преступность / И.П. Каганович, М.И. Ходышев. – Тула, 1978. – 71с.
153441
  Гузиков Б.М. Алкоголизм у женщин / Б.М. Гузиков, А.А. Мейроян. – Л, 1988. – 223с.
153442
  Артемчук А.Ф. Алкоголизм у лиц молодого возраста / А.Ф. Артемчук. – Киев : Здоров"я, 1985. – 128 с.
153443
  Дроздов Э.С. Алкоголизм. / Э.С. Дроздов, Е.И. Зенченко. – Москва, 1986. – 140с.
153444
  Дроздов Э.С. Алкоголизм. : 100 вопросов и ответов / Э.С. Дроздов, Е.И. Зенченко. – 2-е изд., доп. – Москва : Советская Россия, 1988. – 155с.
153445
  Бейсенов Б.С. Алкоголизм: уголовно-правовые и криминологические проблемы / Б.С. Бейсенов. – М, 1981. – 199с.
153446
  Комар В.В. Алкоголізм, сім"я і спадковість / В.В. Комар. – Київ, 1978. – 24с.
153447
  Черник Ярослава Ивановна Алкоголь-, малат-, лактатдегидрогеназы, -амилаза, аспартат- и аланинаминотрансферазы при старении Drosophila melanogaster : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.04 / Черник Ярослава Ивановна; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1985. – 153л. – Бібліогр.:л.120-153
153448
  Черник Я.И. Алкоголь-, малат,-лактатдегидрогеназы, а-амилаза, аспарат-и аланинаминотрансферазы при старении Drosophila Melanogaster. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Черник Я.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 18л.
153449
  Фогел П.И. Алкоголь - враг материнства / П.И. Фогел. – Львов, 1989. – 86с.
153450
  Бартельс В.И. Алкоголь - спутник аварий / В.И. Бартельс. – М., 1987. – 29с.
153451
  Культепина О.С. Алкоголь и дети / О.С. Культепина, И.Б. Полежаева. – Москва, 1976. – 56с.
153452
  Борисов Е.В. Алкоголь и дети / Е.В. Борисов, Л.П. Василевская. – 2-е изд., стер. – Москва, 1983. – 61с.
153453
  Галина И.В. Алкоголь и дети / И.В. Галина. – Москва, 1985. – 95с.
153454
  Бородий Н.К. Алкоголь и здоровье / Н.К. Бородий. – Киев : Здоров"я, 1986. – 42 с.
153455
  Кудрин А.Н. Алкоголь и лекарство / А.Н. Кудрин. – Москва, 1987. – 64 с.
153456
  Сусков И.И. Алкоголь и наследственность / И.И. Сусков. – Москва, 1988. – 62с.
153457
  Примаченок А.А. Алкоголь и несовершеннолетние / А.А. Примаченок. – Минск, 1987. – 70с.
153458
  Логинов А.С. Алкоголь и печень = Лекции о влиянии алкоголя на организм человека / А.С. Логинов, Ю.Е. Блок, К.Д. Джалалов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 94с.
153459
  Стрельчук И.В. Алкоголь и потомство / И.В. Стрельчук, С.З. Пащенко. – Москва, 1976. – 93с.
153460
   Алкоголь и потомство / В.А. Таболин, С.А. Жданова, И.Н. Пятницкая, Г.А. Урывчиков; В.А. Таболин, С.А. Жданова, И.Н. Пятницкая, Г.А. Урывчиков. – Москва : Высшая школа, 1988. – 108, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 107. – (Лекции о влиянии алкоголя на организм человека. Библиографическая серия)
153461
  Ястребов А.В. Алкоголь и правонарушения / А.В. Ястребов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 94с.
153462
  Зальцман Г.Г. Алкоголь и психика / Г.Г. Зальцман. – Алма-Ата, 1981. – 78с.
153463
  Федотов Д.Д. Алкоголь и психическое здоровье. / Д.Д. Федотов. – Москва, 1974. – 96с.
153464
  Гонопольский М.Х. Алкоголь и разрушение личности / М.Х. Гонопольский. – Алма-Ата, 1987. – 158с.
153465
  Гуслицер Л.Н. Алкоголь и рак / Л.Н. Гуслицер. – Киев : Наукова думка, 1987. – 64с.
153466
  Лебедев Б.А. Алкоголь и семья / Б.А. Лебедев, В.В. Дунаевский. – 2-е изд., испр. и переработ. – Ленинград : Медицина, 1986. – 126с.
153467
  Зеренин А.Г. Алкоголь и труд - несовместимы / А.Г. Зеренин. – Москва, 1984. – 92с.
153468
  Рудик Б.І. Алкоголь і захворювання внутрішніх органів. / Б.І. Рудик. – Вид. стереотип. – Київ, 1975. – 30с.
153469
  Шаповал Антон Алкоголь і наркотики як чинники демографічної кризи в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 8 (269). – С.24-29
153470
  Безбородько Б.М. Алкоголь і серцево-судинна система / Б.М. Безбородько. – 3-є вид. – К, 1976. – 48с.
153471
  Чепелев А.Д. Алкоголь разрушает личность / А.Д. Чепелев. – Москва, 1972. – 47 с.
153472
  Скворцова Е.С. Алкоголь, женщины, подростки. / Е.С. Скворцова. – М, 1988. – 39с.
153473
  Гарницкий С.П. Алкоголь, табак, наркотики и здоровье подростков / С.П. Гарницкий. – Киев, 1988. – 30с.
153474
  Ураков И.Г. Алкоголь: личность и здоровье / И.Г. Ураков. – Москва, 1986. – 79с.
153475
  Данилюк М. Алкогольна залежність: як не потрапити на гачок // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 7
153476
  Латиш Ю. Алкогольна ситуація в СРСР та причини антиалкогольної кампанії другої половини 1980-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-37. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається алкогольна ситуація в СРСР напередодні горбачовської антиалкогольної кампанії. The article deals with alcohol situation in USRR before the M. Gorbachov"s anti-alcohol campaign.
153477
  Коппе Р. Алкогольная хилость и недолговечность современного человечества / Р. Коппе. – Москва : Типография Э Лисснера и Ю. Романа, 1894. – 48 с.
153478
  Джужа А.О. Алкогольне сп"яніння як віктимогенний фактор, що сприяє вчиненню сексуальних злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
153479
  Якель Р. Алкогольний делірій "Укрспирту" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 листопада (№ 42). – С. 9


  "Спиртова промисловість України явно наближається до краху. Але між розумінням, що так далі жити не можна, і баченням, як найбільш ефективно реформувати галузь, - прірва. Інтереси держмонополії та самої держави настільки різняться, що одна лише ...
153480
  Трохименко А.В. Алкогольні сюжети в українському фольклорі // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 86-92. – ISBN 978-617-689-216-8
153481
  Мареев Ю.М. Алкокси- и алкоксихлопроизводные сурьмы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Мареев Ю.М.; Каз. гос. ун-т. – Казань, 1978. – 25л.
153482
  Кушмурадов Ю.К. Алколоиды Sophora pahycarpa С.А.М. Строение изософорамина : Автореф... канд. хим.наук: / Кушмурадов Ю.К.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1963. – 15л.
153483
  Птушкина И.Г. Алксандр Иванович Герцен / И.Г. Птушкина. – М., 1987. – 63с.
153484
  Алєксандрова О.В. Алкуїн // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 188-189. – ISBN 966-316-069-1
153485
   Алкучанский Говин : опыт стационарного изучения степного ландшафта. – Москва ; Ленинград : Наука ; [Ленингр. отд-ние], 1964. – 167 с., 1 л. ил. : ил., черт., карт. – Библиогр.: с. 159-163
153486
  Симоненко Л.О. Алла В"ячеславівна Крижанівська (Лагутіна)
153487
   Алла Вікторівна Старостюк // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 120-121. – ISBN 978-966-924-219-8
153488
   Алла Горська : червона тінь калини : листи, спогади, статті. – Київ : Спалах, 1996. – 237, [3] с., , [12] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 237-238. – ISBN 966-512-035-2
153489
  Молчанова Алла Горська в дослідах Людмили Огнєвої / Молчанова, рина // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 15. – ISSN 0868-9644
153490
  Севрук Г. Алла Горська перед слідчим закидала ногу на ногу й запалювала цигарку. Дим пускала йому в обличчя / текст: Світлана Корженко // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 42 (395), 2 листопада 2017. – С. 45-47
153491
  Зарецький О. Алла Горська під ковпаком КДБ. Антиукраїнська спрямованість спец операцій // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 54-58
153492
  Зарецький О. Алла Горська під ковпаком КДБ. Антиукраїнська спрямованість спецоперацій // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 127-133
153493
  Лук"янчук Г. Алла Горська. Презентація каталогу // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 жовтня (№ 42). – С. 5. – ISSN 2519-4429
153494
  Кравченко Я. Алла Горська: "Аби душа не сивіла..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 вересня (№ 164/165). – С. 24
153495
  Кравченко Я. Алла Горська: "Аби душа не сивіла..." 18 вересня видатній художниці, одному з лідерів "шестидесятників" минуло б 85 років // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 24-30 вересня (№ 39). – С. 5 : фото


  "...П"ятдесят років тому, 1964 року, Алла Горська разом із художниками Людмилою Семикіною, Опанасом Заливахою та Галиною Севрук <...> створили монументальний вітраж для вестибюлю червоного корпусу Київського університету. На ньому зображено гнівного ...
153496
  Журавльова Марина Алла Грорбунова. "Соняшник" від "Душі" : Профі-тур // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 136-137 : Фото
153497
  Алла Дудова Алла Дудова, Борис Петров: Керамика, декор. скульптура, живопись, графика: Кат. выст. / Алла Дудова, Борис Петров; Изюмская Н.Н. – Москва, 1990. – 63с.
153498
  Суржик Л. Алла Ємець: "Максимальна відкритість і прозорість - основні принципи діяльності Національного фонду досліджень України" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 липня- 10 серпня (№ 28)


  На науковому полі нашої держави з"явився новий гравець - Національний фонд досліджень України (НФДУ). Передбачається, що вже з 2019 року він почне надавати гранти на підтримку наукових досліджень і розробок. 4 липня ц.р. Кабінет міністрів України ...
153499
  Комарніцька Л.М. Алла Іванівна Буданцева: штрихи до портрета професіонала // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 234-236. – ISBN 978-966-654-490-5
153500
   Алла Константиновна Тарасова. – М., 1978. – 445с.
153501
  Путинцев Н. Алла Константиновна Тарасова. / Н. Путинцев. – М.-Л., 1948. – 60с.
153502
   Алла Ларионова. – 16 с.
153503
  Полухина Л. Алла Ларионова. Николай Рыбников / Лиана Полухина. – Москва : Алгоритм, 2007. – 288с., [ 24 ] л. илл. – (Кинофестиваль). – ISBN 978-5-9265-0391-0
153504
   Алла Михайлівна Богуш - академік АПН України : біобібліографічний покажчик / АПН України; Держ. науково-пед. бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського ; [ упорядники: Пономаренко Л.О., Айвазова Л.М. ; наук. ред. Розова П.І. ]. – 2-ге вид., доп. та переробл. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 118 с. – (Академики АПН України. ; 18)
153505
   Алла Михайлівна Богуш - учений-педагог, академік НАПН України : біобіліограф. покажчик / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: Доркену А.М., Лога Т.В., Щочкіна І.М ; наук. ред. П.І. Рогова ; бібліогр. ред. Доркену А.М.]. – 3-тє вид., допов. та перероб. – Одеса : Фенікс, 2014. – 317, [3] с., [10] арк. іл. : іл., портр. – Алф. покажч. назв праць А.М. Богуш : с. 291-317. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Академіки НАПН України" ; вип. 23). – ISBN 978-966-438-825-9
153506
   Алла Михайлівна Богуш : біобібліографічний покажчик. – Київ : [ Б.в. ], 2005. – 99 с. – (Академики АПН України. Вип. 4). – ISBN 966-8835-02-6
153507
   Алла Озеревская, Анатолий Яковлев: Книжная графика. / А. Озеревская, Яковлев, Выставка, графики. Москва. книжной, 1978. – М., 1978. – 16с.
153508
   Алла Олександрівна Жиденко : біобібліографічний покажчик / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наукова б-ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Л.А. Іполітова ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 32 с.
153509
  Зозулина Н.Н. Алла Осипенко / Н.Н. Зозулина. – Л. : Искусство, 1987. – 220 с.
153510
  Стародубец Анатолий Алла Пугачева : Теперь мое амплуа - комическая старуха // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 10 (1081). – С. 49-50. – ISSN 0234-1670


  Про персону співачки Алли Борисівни Пугачової
153511
   Алла Пугачева глазами друзей и недругов : Сборник статей в 2-х книгах. – Москва : Центрполиграф. – ISBN 5-218-00522-3
Кн.1. – 1997. – 424с.
153512
  Старостіна А. Алла Старостіна: Сучасні технології підготовки маркетологів в Україні / Інтерв"ю підготував О. Кравченко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 5. – С. 68-70 : Фото. – ISSN 1606-3732


  [Інтерв"ю з Аллою Старостіною, доктором економічних наук, професором, зав. кафедрою міжнародної економіки, подано короткую біографію]
153513
  Львов-Анохин Алла Шелест / Львов-Анохин. – М., 1964. – 99с.
153514
  Пугачева А. Алла: сборник песен / А. Пугачева. – Москва, 1990. – 18с.
153515
  Морозов Н.А. Аллавердское месторождение медных руд в Закавказье, его породы и генезис // Террасы Судака / Н.И. Андрусов. – Киев : Имп. Ун-т Св.Владимира, 1912. – С.111-194, 347-351 : 3 л. ил.,2 л. карт
153516
  Лемонье Камилл Аллали / Лемонье Камилл. – Москва, 1930. – 111 с.
153517
  Левашвілі О. АллатРа: нове вбрання короля // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 квітня (№ 12). – С. 12


  Сьогодні українське суспільство змусив говорити про себе феномен "АллатРа". Вже тривалий час у великих містах проходить добре фінансована рекламна кампанія однойменної книжки. З фасадів будинків, білбордів, сітілайтів, оголошень у громадському ...
153518
   Аллегория в искусстве // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2013. – Вып. 7. – С. 8-23
153519
  Малле-Жорис Аллегра / Малле-Жорис. – Москва : Радуга, 1990. – 398с.
153520
  Мороз П.А. Аллелопатическая роль опавших листьев и корневых остатков яблони и персика : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Мороз П.А. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1968. – 24 с.
153521
  Жамба Г.Е. Аллелопатические активные вещества катрана сердцелистого и борщевика соснового : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Жамба Г.Е. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1969. – 24 с.
153522
  Кирпенко Н.И. Аллелопатическое взаимовлияние пресноводных водорослей = Allelopathic interaction between freshwater algae / Н.И. Кирпенко ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии]. – Киев : Наукова думка, 2013. – 252, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 217-249. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1318-6
153523
   Аллелопатическое почвоутомление. – Киев : Наукова думка, 1979. – 248 с. : ил. – Библиогр.: с. 231-246
153524
  Райс Э.Л. Аллелопатия / Э.Л. Райс. – М, 1978. – 392с.
153525
  Гродзинский Андрей Михайлович Аллелопатия в жизни растений и их сообществ : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Гродзинский Андрей Михайлович ; АН УССР , Объедин. совет биол. наук. – Киев, 1965. – 21 с. – Бібліогр. : с. 20-21
153526
  Гродзинский А.М. Аллелопатия в жизни растений и их сообществ / А.М. Гродзинский. – Киев, 1965. – 200 с.
153527
   Аллелопатия и продуктивность растений : сб. науч. трудов. – Харьков, 1988. – 129 с.
153528
   Аллелопатия и продуктивность растений : сб. науч. трудов / АН УССР, Центр. респ. ботан. сад ; редкол. А.М. Гродзинский (отв. ред.) и др. – Киев : Наукова думка, 1990. – 146, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
153529
  Гродзинский А.М. Аллелопатия растений и почвоутомление / А.М. Гродзинский. – Киев, 1991. – 429 с.
153530
  Андрущенко Т.А. Аллельный полиморфизм генов репарации ДНК и вероятность развития бронхолегочной патологии у шахтеров и работников асбестоцементных заводов Украины // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 15-18 : табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
153531
  Табер А.М. Аллен / А.М. Табер. – М, 1975. – 125с.
153532
  Моргунов И.Н. Аллергенные свойства бактерийных экзотоксинов и анатоксинов : Автореф... д-ра биол.наук: / Моргунов И.Н.; Акад. наук УССР. Отд-ние биол. наук. – К., 1959. – 16л.
153533
  Скепьян Н.А. Аллергические болезни: дифференциальный диагноз, лечение : Справочное издание / Н.А. Скепьян. – Минск : Беларусь, 2000. – 286с. – ISBN 985-01-0277-2
153534
  Пыцкий В.И. Аллергические заболевания / В.И. Пыцкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1991. – 366с.
153535
  Протасов А.И. Аллергические реакции при туберкулезе крупного рогатого скота в зависимости от состояния организма и активности процесса. : Автореф... доктор вет.наук: / Протасов А.И.; Мин. сел. хоз. РСФСР. Лен. вет. ин-т. – Л., 1960. – 35л.
153536
  Адо В.А. Аллергия / В.А. Адо, Л.А. Горячкина, Д.Н. Маянский ; АН СССР, Сиб. отд-ние. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд., 1981. – 113 с. : ил. – Библиогр. в конце кн. – (Научно-популярная серия)
153537
  Адо В.А. Аллергия / В.А. Адо ; Нар. ун-т, Естественнонауч. фак. – Москва : Знание, 1984. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 159
153538
  Горячкина Л.А. Аллергия / Л.А. Горячкина. – М, 1984. – 96с.
153539
  Бахревский В.А. Аллергия / В.А. Бахревский. – М, 1985. – 296с.
153540
   Аллергия и имуннопатология в клинике и эксперименте : сб. науч. трудов. – Москва : МОЛГМИ, 1988. – 183 с. : ил. – Библиогр. : с. 167-179
153541
  Клемпарская Н.Н. Аллергия и радиация. / Н.Н. Клемпарская. – М, 1968. – 200с.
153542
   Аллергия к лекарственным веществам. – Москва : Иноиздат, 1962. – 344 с.
153543
  Беклемишев Н.Д. Аллергия к микробам в клинике и эксперименте / Н.Д. Беклемишев, Г.С. Сухолоева. – Москва, 1979. – 264 с.
153544
  Позднякова Юлия Аллергия на погоду. Реальна ли метеозависимость? Ветром голову надуло // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 11 (2926). – С. 82-89 : фото
153545
   Аллергология : словарь-справочник / Н.М. Бережная, И.А. Петровская, Л.П. Бобкова, И.А. Петровская, С.И. Ялкут; [Бережная Н.М. и др.] ; АН УССР, Ин-т пробл. онкологии им. Р.Е. Кавецкого. – Киев : Наукова думка, 1986. – 445, [2] с. : ил., схем. – Библиогр.: с. 427-437
153546
  Чернух Г.Г. Аллея Героев. / Г.Г. Чернух. – Л, 1961. – 68с.
153547
  Котляров Б.И. Аллея: Записная тетрадь. / Б.И. Котляров. – Харьков, 1979. – 143с.
153548
  Никифорова И.С. Аллилирование двухатомных фенолов и их эфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Никифорова И. С.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. и хим.технологии. – Ташкент, 1966. – 20л.
153549
  Луценко В.В. Аллильное бромирование соединений -циклогексенового ряда : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Луценко В.В. ; МВ и ССО СССР, Вильнюс. гос. ун-тет им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1960. – 14 с.
153550
  Никитина В.И. Аллильные перегруппировки в реакциях с изомерными метокси- и бутоксихлорпоитенами : Автореф... канд. хим.наук: / Никитина В. И.; Казан, ГУ, Каф. орган. хим. – Казань, 1950. – 7 с.
153551
  Гудзий Н. Аллитерация и ассонанс у Тютчева / Н. Гудзий. – М, 1923. – [14] с.
153552
  Самойлов Юрий Алло, вас слушают! : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 90-98 : Фото
153553
  Крымова С. Алло, интересанты! Интеллектуальной собственности нужны хозяева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 21 декабря (№ 51)


  Ход подготовки долгосрочной стратегии государства в области интеллектуальной собственности обсуждался в Совете Федерации.
153554
  Щекочихин Ю.П. Алло, мы вас слышим... / Ю.П. Щекочихин. – Москва, 1987. – 284 с.
153555
  Кондратов А.М. Алло, робот! / А.М. Кондратов. – М, 1965. – 158с.
153556
  Швачко С.А. Алломорфизм единиц языка и речи: контрастивные аспекты // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 54-62. – (Серія: Філологія ; вип. 6)
153557
  Розанов А.Я. Аллостерические пути регуляции биокатализа / А.Я. Розанов. – Одеса, 1977. – 57с.
153558
  Курганов Б.И. Аллостерические ферменты / Б.И. Курганов. – Москва : Наука, 1978. – 248 с. : табл., ил. – Список лит.: 762 назв.
153559
  Бойко Ю.Я. Аллотрасплантация кожи в условиях применения антилимфоцитарной сыворотки и сесибилизации тренспалнтационными антигенами : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.16 / Бойко Ю. Я.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1973. – 21л.
153560
  Эддисон У. Аллотропия химических элементов. / У. Эддисон. – М., 1966. – 207с.
153561
  Булгак В.И. Аллофоническая вариативность консонасосов и их составляющих в английской речи (на материале финальных четырехчленных сочетаний) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Булгак В. И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 23л.
153562
  Ким С.Н. Аллофоническое варьирование консонантизма в немецкой речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.0 / Ким С.Н.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 23л.
153563
  Казанцева Т.Т. Аллохтонные структуры и формирование земной коры Урала. / Т.Т. Казанцева. – М., 1987. – 156с.
153564
  Горецкий Г.И. Аллювиальная летопись великого Пра-Днепра / Г.И. Горецкий. – Москва : Наука, 1970. – 492с.
153565
  Яцкевич С.В. Аллювиально-дельтовые отложения среднего и верхнего девона Нижнего Поволжья в связи с их нефтегазоносностью : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук: 04.00.09 / Яцкевич Станислав Викторович ; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1975. – 22 с. – Библиогр.: с. 21-22
153566
   Аллювиально-дельтовые системы палеозоя Нижнего Поволжья / [В.А. Бабадаглы, С.В. Яцкевич, М.Г. Шебалдина, Л.П. Съестнова] ; под ред.: В.А. Бабадаглы и А.К. Замаренова ; М-во геологии СССР, Нижне-Волж. НИИ геологии и геофизики. – Саратов : Саратовский университет, 1982. – 154 с. : ил. – Библиогр.: с. 147-153
153567
   Аллювиальные и озерно-аллювиальные кайнозойские отложения Среднего Поволжья. – Новосибирск : Наука, 1971. – 210 с.
153568
   Аллювиальные и озерно-аллювиальные кайнозойские отложения Среднего Поволжья. – Новосибирск, 1971. – 210 с.
153569
  Кузнецов В.А. Аллювиальные комплексы отложений земной коры Белоруссии и их металлоносность / В.А. Кузнецов, Л.И. Матрунчик. – Минск, 1978. – 185с.
153570
  Кузнецов В.А. Аллювиальные отложения Белоруссии / В.А. Кузнецов. – Минск, 1979. – 113с.
153571
  Розовский Л.Б. Аллювиальные потоки речных долин (Материалы к гидрофизической характеристике) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Розовский Л. Б.; ОГУ. – Одесса, 1950. – 11 с.
153572
  Кузнецов Валерий Алексеевич Аллювиальный литогенез : Библиогр. указ. литературы / Кузнецов Валерий Алексеевич; АН БССР; Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и Техника, 1975. – 235с.
153573
  Кузнецов В.А. Аллювиальный седиментогенез и породообразование : Библиогр. указатель литературы / В.А. Кузнецов; АН БССР; Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 238с.
153574
   Аллювий : межвуз. сборник науч. трудов. – Пермь : Пермский университет, 1976. – 162 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр. в конце ст.
153575
  Горецкий Г.И. Аллювий великих антропогеновых прарек Русской равнины / Г.И. Горецкий. – Москва : Наука, 1964. – 416с.
153576
  Чистяков А.А. Аллювий горных иподгорноравнинных рек (закономерности формирования и фации на примере рек Кавказа, Средней и Южной Азии). : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 04.00.01 / Чистяков А.А.; МГУ. Геол. ф-тет. Каф. динамич. геологии. – М., 1975. – 55л.
153577
   Аллювий. Научные и практические аспекты изучения : Библиогр. указатель. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 228с. – ISBN 5-343-00181-5
153578
  Савченко Н.Н. Аллюзия как речевой способ реализации категории интертекстуаль-ности в тексте англоязычной пародии / Н.Н. Савченко, А.В. Котова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 77-80. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
153579
   Алма-Ата - столица Казахской ССР. – Алма-Ата : Казгиз, 1960. – 308 с. : ил.
153580
  Пронченков И.М. Алма-Ата - столица Советского Казахстана / И.М. Пронченков. – Алма-Ата, 1953. – 100 с.
153581
  Прнченков И.П. Алма-Ата - столица Советского Казахстана / И.П. Прнченков. – Алма-ата, 1955. – 100 с.
153582
  Барагин Д.Д. Алма-Ата / Д.Д. Барагин, И.И. Белоцерковский. – Москва, 1950. – 60 с.
153583
  Джусупбеков С. Алма-Ата / С. Джусупбеков, Т. Айтиев. – Алма-Ата, 1958. – 54 с.
153584
  Дуйсенов Е.Д. Алма-Ата / Е.Д. Дуйсенов. – Алма-Ата : Казахстан, 1968. – 114 с.
153585
   Алма-Ата : 1986. Декабрь : книга-хроника : сборник. – Алма-Ата : Аударма ; Алтын орда, 1991. – 173, [1] с. : ил.
153586
   Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны. – Алма-Ата, 1949. – 412с.
153587
   Алма-Ата в период Октября и в годы гражданской войны (1917-1920 гг.) : летопись событий. – Алма-Ата : ОГИЗ, 1949. – XII, 412 с., [3] л. портр. : ил., портр., карт.
153588
   Алма-Ата и ее окрестности. – Москва : Профиздат, 1954. – 11с. : илл.
153589
  Дуйсенов Е.Д. Алма-Ата сегодня и завтра / Е.Д. Дуйсенов. – Алма-Ата, 1963. – 176 с.
153590
  Берггрин А.П. Алма-атинские "кругосветки" / А.П. Берггрин. – Алма-Ата, 1956. – 20с.
153591
  Клепикова Елена Алма-Атинские быльки = Странички из истории нашего Города, или Маленькие рассказы о любви : проза : расказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 7. – С. 123-136. – ISSN 0012-6756
153592
  Зайцев А.С. Алма-Атинский высокогорный каток / А.С. Зайцев, В Ф. Сергиев, . – Алма-Ата, 1955. – 56с.
153593
  Зайцев А.С. Алма-Атинский высокогорный каток / А.С. Зайцев, Ф.В. Сергиев. – Алма-Ата, 1956. – 68с.
153594
  Зверев М.Д. Алма-Атинский заповедник / М.Д. Зверев, М.А. Проскуряков. – Алма-Ата, 1979. – 95с.
153595
   Алма-Атинский заповедник : фотоальбом / спец. съемка А. Лыскина ; сост. В. Жиряков, Л. Лыскина ; авт. текста В. Жиряков ; зарисовки о природе М. Зверева ; вступ. ст. П. Мариковского. – Москва : Планета, 1989. – 177, [2] с. : ил. – (Заповедники СССР)
153596
  Валаев Р.Г. Алмаз - камень хрупкий / Р.Г. Валаев. – 3-е доп. изд. – Киев, 1973. – 255с.
153597
  Валаев Р.Г. Алмаз - камень хрупкий / Р.Г. Валаев. – 4-е. – Киев : Радянський письменник, 1977. – 255с.
153598
  Чабанівський М.І. Алмаз / М.І. Чабанівський. – Київ : Молодь, 1953. – 76 с.
153599
   Алмаз : справочник. – Киев : Наукова думка, 1981. – 78 с.
153600
  Скоп Ю.С. Алмаз "Мария" / Ю.С. Скоп. – Москва, 1972. – 301с.
153601
  Ахметов С.Ф. Алмаз "Шах" / С.Ф. Ахметов. – Москва, 1982. – 239с.
153602
  Быков М. Алмаз в серебре : А.А. Блок // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . ноябрь. – С. 48-51
153603
   Алмаз в электронной технике : сб. статей. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 245, [3] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
153604
  Любарева Е.П. Алмаз горит издалека.... : Блоковские традиции в советской поэзии / Е.П. Любарева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 237 с.
153605
  Якутский Н.Г. Алмаз и любовь : роман / Николай Якутский ; пер. с якут. Э.Эделя. – Москва : Советский писатель, 1971. – 175 с.
153606
  Волгин Игорь Алмаз королевы / Волгин Игорь. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 448с. – (Бандитский роман). – ISBN 5-04-008360-2
153607
  Лубківський Роман Алмаз Шевченківської душі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – ISSN 0869-3595
153608
  Лубківський Р. Алмаз Шевченкової душі // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 198-199. – ISSN 0130-321Х
153609
  Милашев В.А. Алмаз: Легенды и действительность / В.А. Милашев. – Ленинград : Недра, 1976. – 113с.
153610
  Милашев В.А. Алмаз: Легенды и действительность / В.А. Милашев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1981. – 161с.
153611
  Милашев В.А. Алмаз: Легенды и действительность / В.А. Милашев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1989. – 159 с.
153612
  Бакуль В.М. Алмази / В.М. Бакуль. – К, 1971. – 63с.
153613
  Шашло Т.М. Алмази шліфують. / Т.М. Шашло. – К., 1961. – 183с.
153614
  Даен Л.А. Алмазна грань / Л.А. Даен. – К, 1960. – 136с.
153615
  Клименко М.Д. Алмазна грань : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Молодь, 1973. – 74 с.
153616
  Державин Г.Р. Алмазна сыплется гора / Г.Р. Державин. – М., 1972. – 238с.
153617
  Єфремов І.А. Алмазна труба / І.А. Єфремов. – Київ, 1954. – 52с.
153618
  Осин Д.Д. Алмазная грань / Д.Д. Осин. – М, 1957. – 435с.
153619
  Когинов Ю.И. Алмазная грань / Ю.И. Когинов. – Москва, 1977. – 190с.
153620
  Кириленко Ю.П. Алмазная грань : Повесть / Ю.П. Кириленко. – Москва, 1988. – 202с.
153621
  Захаренко И.П. Алмазная заточка твердосплавного инструмента совместно со стальной державской / И.П. Захаренко, А.А. Шепелев. – Киев, 1976. – 220 с.
153622
  Юзмухаметов Р.Н. Алмазная корона России // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 45-48. – ISSN 1684-2618
153623
  Маркарян Ж.А. Алмазная промышленность Африки: Проблемы и перспективы развития / Ж.А. Маркарян. – Москва : Наука, 1989. – 118с.
153624
   Алмазная прорва // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 136 : Фото
153625
  Ефремов А И. Алмазная труба / А И. Ефремов, . – Москва : Правда, 1946. – 48 с.
153626
  Ефремов А И. Алмазная труба / А И. Ефремов, . – М, 1954. – 207с.
153627
  Квасниця В.М. Алмазне вікно у нижню мантію Землі (відгук на книгу Ф.В. Камінського "Нижня мантія Землі. Склад і будова") // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 1. – С. 93-98. – ISSN 2519-2396


  "У 2017 р. У видавництві Springer Geology вийшла в світ книга всесвітньо відомого мінералога і геохіміка Фелікса Вітольдовича Камінського «нижня мантія Землі. Склад і будова» (Felix V. Kaminsky. The Earth’s Lower Mantle. Composition and Structure. ...
153628
  Кочерга І. Алмазне жорно : п"єса / І. Кочерга. – Харків, 1930. – 96 с.
153629
  Потоцкая Т.И. Алмазно-бриллиантовый комплекс мира : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 22-29 : Табл., фото, карти, схеми. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0016-7207
153630
   Алмазное бурение. – Москва : Гостоптехиздат, 1961. – 172 с.
153631
  Пилипченко Ф.И. Алмазное бурение геологоразведочных скважин в Украинской ССР / Ф.И. Пилипченко. – К., 1966. – 20с.
153632
   Алмазное бурение глубоких скважин на Украине. – Киев, 1966. – 20 с. – (Нефтяная и газовая промышленность)
153633
  Марамзин А.В. Алмазное бурение на твердые полезные ископаемые / А.В. Марамзин. – Л., 1977. – 248с.
153634
   Алмазное бурение направленных и многозабойных скважин / В.Г. Вартыкян, А.М. Курмашев, Ю.Т. Морозов, В.В. Шитихин; [Вартыкян В.Г. и др.]. – Ленинград : Недра, 1969. – 94 с. – (Библиотека мастера алмазного бурения)
153635
  Кувыкин С.И. Алмазное бурение нефтяных скважин. / С.И. Кувыкин, Н.Ф. Кагарманов. – Уфа, 1962. – 104с.
153636
   Алмазное бурение скважин на угольных месторождениях : метод. рекомендации. – Ленинград : ОНТИ ВИТР, 1976. – 51с. : ил.
153637
  Алексеев И.Г. Алмазное сердце России / И.Г. Алексеев. – Москва, 1974. – 109с.
153638
  Адалло Алмазное стремя : стихотворения и поэмы : авториз. пер. с авар / Адалло ; худож. В. Комаров. – Москва : Современник, 1983. – 183 с. : ил.
153639
  Хаткевич Василий Алмазной шлифовке камня - 4500 лет : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 2
153640
  Івченко Володимир Алмазною стежкою // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 2-5 : фото
153641
  Бобриевич А.П. и др. Алмазные месторождения Якутии / [Бобриевич А.П., Бондаренко М.Н., Гневушев М.А. и др.] ; науч. ред. Соболев В.С. ; М-во геологии и охраны недр СССР. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 527 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 515-525
153642
  Прокопчук Б.И. Алмазные россыпи и методика их прогнозирования и поисков. / Б.И. Прокопчук. – М, 1979. – 248с.
153643
  Денисов А. Алмазный дым донбасских шахт : где мы живем // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 9-15 марта (№ 10)


  Україна має 459 міст. Розпочато інформацію про міста України: Авдєєвка, Алмазная, Алупка, Алушта, Алчевськ, Амвросієвка, Ананьєв.
153644
  Унгарсынова Ф. Алмазный клинок : стихотворения и поэмы / Фариза Унгарсынова ;. – Москва : Художественная литература, 1985. – 259 с.
153645
  Попов Л.А. Алмазный край : стихи / Леонид Попов; авториз. пер. с якут. – Москва : Советская Россия, 1958. – 125 с.
153646
  Катаев В.П. Алмазный мой венец / В.П. Катаев. – Москва, 1979. – 222с.
153647
  Катаев В.П. Алмазный мой венец / В.П. Катаев. – Москва : Советский писатель, 1981. – 528 с.
153648
  Катаев В.П. Алмазный мой венец; Святой колодец; Трава забвенья / В.П. Катаев. – Кишинев, 1986. – 478 с.
153649
  Кадыров П. Алмазный пояс : ташк. гор. роман / Примкул Кадыров; пер. с узбек. Ю.Суровцева. – Москва : Советский писатель, 1984. – 270 с.
153650
  Байкалов А.К. Алмазный правящий инструмент на гальванической связке / А.К. Байкалов, И.Л. Сукенник. – К., 1976. – 204с.
153651
  Максвелл Э. Алмазный тигр / Э. Максвелл. – М, 1997. – 480с.
153652
  Баулин Н.Я., Уваров В.А., Долгов В.И., Смирнов В.И. Алмазный фонд СССР / Н. Баулин, В. Уваров, В. Долгов, В. Смирнов. – [3-е изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 191 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание. – ISBN 5-239-00051-4
153653
  Баулин Н.Я., Уваров В.А., Долгов В.И., Смирнов В.И. Алмазный фонд СССР / Н. Баулин, В. Уваров, В. Долгов, В. Смирнов. – [3-е изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 191 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание
153654
  Баулин Н.Я., Уваров В.А., Долгов В.И., Смирнов В.И. Алмазный фонд СССР / Н. Баулин, В. Уваров, В. Долгов, В. Смирнов. – [3-е изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 188 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., нем. и фр. яз. - Миниатюрное издание. – ISBN 5-239-00051-4
153655
  Ульяненко Н.М. Алмазовмісні одношарові інструменти на склозв"язці. : Автореф... канд техн.наук: 05.02.01 / Ульяненко Н.М.; АУ України, Ін-т надтвердих матеріалів ім В. Бакуля. – К., 1994. – 17л.
153656
   Алмазоносность Европейского Севера России : труды XI геолог. конф. Коми АССР. – Сыктывкар, 1993. – 152 с.
153657
  Каминский Ф.В. Алмазоносность некимберлитовых изверженных пород / Ф.В. Каминский. – М., 1984. – 171с.
153658
   Алмазоносность юго-западной окраины Русской платформы. – Киев : Наукова думка, 1970. – 120 с. : ил. – Библиогр.: с. 114-119
153659
   Алмазоносные архейские породы Олондинского зеленокаменного пояса : (западная часть Алдано-Станового щита) / А.П. Смелов, В.С. Шацкий, А.Л. Рагозин, В.Н. Реутский, А.Е. Молотков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 10. – С. 1322-1334 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1332-1334. – ISSN 0016-7886
153660
   Алмазоносные россыпи западной Якутии. – Москва, 1967. – 280с.
153661
  Рожков И.С. Алмазоносные россыпи Мало-Ботуобинского района западной Якутии / [Рожков И.С., Михалев Г.П., Зарецкий Л.М. и др.] ; АН СССР, Якут. филиал Сиб. отд-ния, Ин-т геологии. – Москва : Академия Наук СССР, 1963. – 280 с., IX л. табл. : ил., табл. – Библиогр.: с. 273-278
153662
   Алмазосодержащие материалы и их применение : сборник науч. трудов. – Киев, 1985. – 144 с.
153663
  Шафрановский И.И. Алмазы / И.И. Шафрановский. – Москва- Ленинград : Изд-во АН СССР, 1953. – 155с.
153664
   Алмазы : библиогр. указатель лит. за 1967-1969 гг. – Москва : ЦНИИТЭИ-приборостроения, 1970. – 68 с. – (Библиографическая информация)
153665
  Возный А.Ф. Алмазы : пособие для работников аппаратов БХСС и следователей / доц. А.Ф. Возный ; М-во внутр. дел УССР. – Киев : Редакционно-издательский отдел МВД УССР, 1972. – 72, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 72-73 и в подстроч. примеч.
153666
  Вдовыкин Г.П. Алмазы в метеоритах / Г.П. Вдовыкин. – Москва : Наука, 1970. – 128 с.
153667
  Вермуш Г. Алмазы в мировой истории и истории об алмазах / Вермуш Г. – Москва : Международные отношения, 1988. – 288 с.
153668
  Безсалько П. Алмазы Востока / П. Безсалько. – Пг., 1919. – 85с.
153669
  Дерягин Б.В. Алмазы делают химики / Б.В. Дерягин, Д.В. Федосеев. – М, 1980. – 128с.
153670
  Рожков И.С. Алмазы на службе человека / И.С. Рожков, А.П. Моров. – Москва : Недра, 1967. – 191с.
153671
  Юрк Ю.Ю. и др. Алмазы песчаных отложений Украины / [Кашкаров И.Ф., Полканов Ю.А., Юрк Ю.Ю. и др.] ; отв. ред. Ю.Ю. Юрк ; М-во геологии УССР, Ин-т минер. ресурсов. – Киев : Наукова думка, 1973. – 167 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 157-165
153672
  Леонов Б.Н. Алмазы Приленской области / Б.Н. Леонов. – М, 1966. – 280с.
153673
   Алмазы Сибири : сост. кол. геологов Амакинской экспедиции Главуралсибгеологии. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 159 с., [11] л. ил., [1] отд. л. карт. : ил., карт. – Библиогр.: с. 157-158
153674
  Васильев Л.А. Алмазы, их свойства и применение / Л.А. Васильев, З.П. Белых. – Москва : Недра, 1983. – 101с.
153675
  Шафрановский И.И. Алмазы. / И.И. Шафрановский. – М.-Л., 1964. – 174с.
153676
  Андреев В.В. Алмазы. Рынок капиталистических стран / Андреев В.В. – Москва : Внешторгиздат, 1958. – 151 с. – Библиогр.: с. 148-149
153677
   Алмалык : материалы к плану второй пятилетки. – Ташкент, 1933. – 324 с. – (Промышленная серия / под ред. Рахман И.З.)
153678
   Алманах de inbъцътуръ ші Петречере, 1851. – 114, II с.
153679
  Пинько О.П. Алмгебраїчна інтерпретація пропозиційних секвенійних обчислень : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.08 / Пинько О.П.; КНУТШ. – К., 2000. – 16л. – Бібліогр.:с.13-14
153680
  Лященко Н.Я. Алмир / Н.Я. Лященко, А.С. Козин. – К., 1979. – 95с.
153681
  Звонська Л.Л. Алогенні синтаксичні конструкції в грецькому тексті Нового Завіту // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 172-179
153682
  Орлов Денис Алогичный "Порше" : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 114 : Іл.
153683
  Кеба Д.О. Алогічне і гротескне в художній структурі романів Ф. Кафки // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 6-7
153684
  Пальчиков В.А. Алое и синее / В.А. Пальчиков. – Новосибирск, 1964. – 71с.
153685
  Камалов Х.Н. Алое утро : стихи / Х.Н. Камалов; пер. с татар. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 55 с.
153686
   Алое утро : узб. рассказы : пер. с узб. – Москва : Художественная литература, 1985. – 383 с.
153687
  Гайдаржи М.М. Алое, гастерія, гавортія: інтродукція, біологія, екологія : Монографія / М.М. Гайдаржи; КНУТШ; Ботанічний сад. – Київ : Київський університет, 2003. – 174с. – ISBN 966-594-379-0
153688
   Алоис Ирасек : био-библиографический указатель. – Москва, 1955. – 26 с. – (Писатели стран народной демократии)
153689
   Алоїза Савицька - фундатор вітчизняних досліджень проблем медичного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 375-377. – ISSN 0132-1331
153690
  Рибак Н.С. Алоїс Ірасек // Песиголовці : історичний роман / А. Ірасек. – Київ : Радянський письменник, 1949. – С. 3-13. – (Бібліотека слов"янської літератури)
153691
  Помірко Р.С. Аломорфні властивості іспанського демінутивного словотворення


  Розглянуто аломорфні словотвірні властивості іспанської демінутивної лексики, досліджено, зокрема, варіативні процеси у творенні інтерфікс них похідних, проаналізовано принципи, за якими створюються можливості появи бінарних, тернарних суфіксальних ...
153692
  Фісун В. Аломотив жертвоприношення людини над скарбом у прозових жанрах фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 36-41. – Бібліогр.: С. 40-41
153693
  Тьери Р. Алона, дочь Красного Волка / Р. Тьери. – Ленинград, 1971. – 88с.
153694
  Матвиенко Марина Алоха! Строгий закон гавайцев. Люди слова // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 30-35 : фото
153695
   Алпамыш-Батыр. – Алма-Ата : Изд-во Акад. наук КазССР, 1961. – 566 с.


  В прил.: О казахских версиях "Алпамыса" / Н. Смирнова и Т. Сыдыков. О музыкальном воплощении "Алпамыса" в исполнении Рахмета Мазходжаева и Келимбета Сергазиева / (Подгот. Б. Ерзакович). Великан Алпамыс: (Из публикации А.А. Диваева). Публикация ...
153696
   Алпамыш : Узбек. нар. эпос : по варианту Фазила Юлдаша. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 176 с. : ил.
153697
   Алпамыш : Узбек. эпос : по варианту нар. певца Фазила Юлдаша. – Ташкент : Госиздат, 1949. – XIV, 340 с. : ил.
153698
   Алпамыш. – Москва, 1958. – 222 с.
153699
   Алпамыш : Узб. нар. эпос : [по варианту сказителя Ф. Юлдаш оглы]. – Ленинград : Советский писатель ; Ленингр. отд-ние, 1982. – 379 с. – (Библиотека поэта : осн. М. Горьким 2-е изд. Большая серия / редкол.: Ф.Я. Прийма (гл. ред.) и др.)
153700
   Алпамыш. Узбекский народный эпос. – Москва : ГИХЛ, 1958. – 356 с.
153701
   Алпамыш. Узбекский народный эпос : Узб. нар. эпос : сказитель Фазил Юлдаш оглы. – 3-е изд. – Ташкент : АН УзССР, 1958. – 292 с. : ил.
153702
  Зорин Л.Г. Алпатов / Л.Г. Зорин. – М., 1957. – 79с.
153703
   Алтае-Саянская горная область : История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1969. – 411 с., [5] л. ил. : ил. – Библиогр. : с. 377-411. – (История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока)
153704
  Рерих Н. Алтай-Гималаи // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 9. – С.96-101
153705
  Рерих Н.К. Алтай - Гималаи / Н.К. Рерих. – Москва : Мысль, 1974. – 350с.
153706
  Рерих Н. Алтай - Гималаи : путевой дневник / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1992. – 336 с. – ISBN 5-85745-028-4
153707
  Ларин Евгений Алтай - и никуда более! // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 62 : фото
153708
  Лантух А.М. Алтай - крейсер "Свердлов" / А.М. Лантух. – Барнаул, 1963. – 38с.
153709
  Савельев Н. Алтай - родина выдающихся изобретений / Н. Савельев. – Барнаул, 1951. – 117с.
153710
  Мухачев И.А. Алтай / И.А. Мухачев. – М., 1957. – 192с.
153711
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1 (87). – 1979
153712
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2 (88). – 1979
153713
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3 (89). – 1979
153714
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4 (90). – 1979
153715
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1 (91). – 1980
153716
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2 (92). – 1980
153717
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3 (93). – 1980
153718
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4 (94). – 1980
153719
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1981
153720
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1981
153721
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1981
153722
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1981
153723
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1982
153724
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1982
153725
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1982
153726
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1982
153727
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1983
153728
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1983
153729
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1983
153730
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1983
153731
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1984
153732
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1984
153733
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1984
153734
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 4. – 1984
153735
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 1. – 1985
153736
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 2. – 1985
153737
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-
№ 3. – 1985
153738
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-085X
№ 4. – 1985
153739
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-085X
№ 1. – 1986
153740
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1986
153741
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1986
153742
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1986
153743
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1987
153744
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1987
153745
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1987
153746
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1987
153747
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1988
153748
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1988
153749
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1988
153750
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1988
153751
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1989
153752
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1989
153753
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1989
153754
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1989
153755
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1990
153756
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1990
153757
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1990
153758
   Алтай : литературно-художественный ежеквартальный альманах Алтайской краевой писательской организации. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1990
153759
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 1. – 1991
153760
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 2. – 1991
153761
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 3. – 1991
153762
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 4. – 1991
153763
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 5. – 1991
153764
   Алтай : литературно-художественный и общественно-политический журнал писателей Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1947-. – ISSN 0320-7447
№ 6. – 1991
153765
  Литвинцев Данил Алтай : Однажды на диком Востоке. Репортаж // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 170-184 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
153766
   Алтай в восстановительный период. – Барнаул, 1960. – 463 с.
153767
   Алтай в восстановительный период : сборник документов. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1960. – 463 с. : ил. – Библиогр.: с. 454-461
153768
   Алтай в годы Великой Отечественной войны. – Барнаул, 1960. – 236с.
153769
   Алтай в годы Великой Отечественной войны. – Барнаул, 1960. – 236с.
153770
   Алтай в годы Великой Отечественной войны : сборник док. и материалов. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1965. – 455 с. : ил.
153771
   Алтай в годы Великой Отечественной войны. – Барнаул, 1965. – 455с.
153772
  Сагалаев А.М. Алтай в зеркале мифа / А.М. Сагалаев. – Новосибирск, 1992. – 175с.
153773
   Алтай в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.). – Барнаул, 1961. – 332с.
153774
   Алтай в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : ист. очерк. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1961. – 332 с.
153775
   Алтай в прошлом и настоящем : 50 лет Алт. края : тез. докл. к науч.-практ. конф. – Барнаул, 1987. – 254, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце докл.
153776
   Алтай в художественной литературе : [лит.-худож. сборник]. – Барнаул : Алтайкрайгиз, 1951. – 384 с.
153777
  Глаз Е.Г. Алтай в художественной литературе : Рекоменд. указ. / Е.Г. Глаз, А.В. Меркурьева. – Барнаул : Алтай. кн. изд., 1980. – 60с.
153778
   Алтай в эпоху камня и раннего металла : межвуз. сборник. – Барнаул : АГУ, 1985. – 207 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
153779
   Алтай в эпоху камня и раннего металла. – Барнаул, 1985. – 207с.
153780
   Алтай в эпоху капитализма. – Барнаул : АГУ, 1986. – 271 с. : ил. – Библиогр.: с. 244-269
153781
   Алтай Гаджиев (репродукции). – Баку : Ишыг, 1974. – 34 с.
153782
  Богданова Светлана Алтай повышает свою состоятельность : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 75 : Фото
153783
   Алтай Рудный. – Алма-Ата, 1962. – 124с.
153784
  Чистяков М.И. Алтай. / М.И. Чистяков. – Алма-Ата, 1978. – 158с.
153785
   Алтай. Хантенгри. Истоки. Зеравшана : сборник статей. – Москва ; Ленинград : Ред.-изд. отд. ЦУЕГМС ; ЛОЦТ им. К. Ворошилова Тип. арт. "Советский печатник", 1936. – 192 с., [2] вкл. л. ил. : ил. – Библиогр. в конце ст. – (Труды ледниковых экспедиций / Ком. СССР по проведению 2 Междунар. полярного года при Центр. упр. ЕГМС ; вып. 6)


  Содерж.: Тюменцев К.Г. Отчет о работах Алтайской ледниковой экспедиции 1933 года; Он же. Отчет геолого-гляциологической части Алтайской ледниковой экспедиции 1933 года; Тронов Б.В. Отчет о работе географо-гляциологической части Алтайской ледниковой ...
153786
  Азовец Вячеслав Иванович Алтайская краевая партийная организация в борьбе за технический прогресс в промышленности в 1959 - 1965 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.01 / Азовец Вячеслав Иванович ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1974. – 22 с.
153787
   Алтайская литература : лит.-худож. сборник. – Горно-Алтайск : Книжное издательство, 1955. – 347 с., [5] л. ил. : ил.
153788
  Егоров А.И. Алтайская одиссея / А.И. Егоров. – Алма-Ата, 1984. – 268с.
153789
  Воронкова Любовь Алтайская повесть // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1973. – Т. 5. – С. 5-194. – (Б-ка пионера)
153790
  Воронкова Л.Ф. Алтайская повесть / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1984. – 223с.
153791
  Старостин С.А. Алтайская проблема и происхождение японского языка / С.А. Старостин. – Москва : Наука, 1991. – 296 с. – ISBN 5-02-016813-0
153792
  Баскаков Н.А. Алтайская семья языков и ее изучение / Н.А. Баскаков. – Москва : Наука, 1981. – 135с.
153793
  Нехорошев В.П. Алтайские Reteporinae тарханской свиты / В.П. Нехорошев. – Отд. отт. из Известий геол. ком. 1925 г., т. ХIV, № 8. – [Ленинград] : [Изд. Геолог. Комитета], 1925. – С. 785-803, 1 л. табл. : ил. – Библиогр. в примеч.
153794
  Маковкин Д.Д. Алтайские большевики в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства в годы перовй сталинской пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Маковкин Д. Д.; ЛГУ, ИПКП маркс. лен. – Ленинград, 1950. – 16 с.
153795
  Кузнецов С.О. Алтайские были / С.О. Кузнецов. – М., 1961. – 48с.
153796
   Алтайские героические сказания. – Москва : Современник, 1983. – 288 с. : ил.
153797
  Романова Н.П. Алтайские заимствования в русском говоре Онгудайского района Горно-Алтайской авт. обл. : Автореф... канд. филол.наук: / Романова Н. П.; НовосибГУ. – Новосибирск, 1966. – 26л.
153798
  Вербицкий В.И. Алтайские инородцы / В.И. Вербицкий. – Москва : Политехнический музей, 1893. – 221 с.
153799
  Казанцев И. Алтайские писатели о современнике / И. Казанцев, А. Ореховский. – Барнаул, 1961. – 172 с.
153800
  Степанов В.А. Алтайские тетради / В.А. Степанов. – Москва, 1987. – 448с.
153801
   Алтайские этимологии : сб. науч. трудов. – Ленинград : Наука, 1984. – 225 с. – Библиогр.: с. 219-221
153802
  Суразаков С.С. Алтайский героический эпос / С.С. Суразаков. – М., 1985. – 255с.
153803
  Суразаков С.С. Алтайский героический эпос. : Автореф... канд. филолог.наук: / Суразаков С.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 17 с.
153804
  Ирисов Э.А. Алтайский госудадрственный заповедник / Э.А. Ирисов. – Барнаул, 1979. – 63с.
153805
   Алтайский государственный заповедник : (науч.-попул. очерк) / В.В. Дмитриев, М.В. Золотовский, С.С. Фолитарек, М.С. Хомутова, П.В. Юргенсон; В.В. Дмитриев, М.В. Золотовский, С. С. Фолитарек, М.С. Хомутова, П.В. Юргенсон ; Комитет по заповедникам при Президиуме ВЦИК. – Москва : Полиграфкнига, 1937. – 104 с., [1] вкл. л. карт. : : ил., карт.
153806
  Шапошников Ф.Д. Алтайский дикий северный олень. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шапошников Ф.Д.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1949. – 7 с.
153807
   Алтайский заповедник. – М., 1977. – 184 с.
153808
   Алтайский краевой агротехнический съезд : январь 1948 г. : сборник материалов. – Барнаул : Алткрайиздат ; Тип. изд-ва "Алт. правда", 1948. – 219, [4] с. : ил.
153809
   Алтайский край. – Барнаул, 1957. – 128с.
153810
  Ирисов Э.А. Алтайский улар / Э.А. Ирисов, Н.Л. Ирисова. – Новосибирск, 1991. – 90с.
153811
  Кондаков Г.В. Алтайский фольклор в произведениях русских советских писателей. (Худож. проза) : Автореф... канд. филол.наук: / Кондаков Г.В.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Кафедра советской литературы. – Томск, 1966. – 23л.
153812
  Крушинский С.К. Алтайский хлеб / С.К. Крушинский. – М., 1948. – 77с.
153813
   Алтайский шаман : Детали // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 48 : Фото. – ISSN 1029-5828
153814
  Потапов Л.П. Алтайский шаманизм / Л.П. Потапов. – Л., 1991. – 319с.
153815
  Баскаков Н.А. Алтайский язык / Н.А. Баскаков. – М., 1958. – 116с.
153816
   Алтайский язык на современном этапе его развития : сб. науч. статей. – Горно-Алтайск, 1984. – 168 с. : ил.
153817
  Исаев В.В. Алтайское казачество XVIII - начала XX века // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (41). – С. 91-94. – ISSN 1563-0102
153818
  Бутаков А.Т. Алтайскому книжному издательству - 40 лет / А.Т. Бутаков. – Барнаул, 1988. – 32с.
153819
  Воронкова Л.Ф. Алтайська повість / Л.Ф. Воронкова. – Київ : Молодь, 1954. – 176 с.
153820
   Алтайські народні казки : зб. казок : для мол. шк. віку. – Київ : Веселка, 1986. – 186 с., [5] арк. іл. : іл. – (Казки народів СРСР)


  Зміст: "Діти звіра Маани", "Добра кедрівка", "Як миша перемогла верблюда", "Чому в кажана ноги всохли", "Павичева дружина", "Син Алтин-Кана", "Ай-Толай", "Алип-Манаш і Кюмюжек-Ару", "Як хлопчики перемогли алмисів", "Сартакпай", "Танзаган - батько ...
153821
  Лубсан Д. Алтан тобчи / Д. Лубсан. – М., 1973. – 439с.
153822
   Алтан Шагай : героич. сказание в двадцати восьми песнях о чудесах и приключениях, о доблести и коварстве, о чудовищах и героях, о вражде и дружбе, о живой воде, о старине, о битвах и подвигах богатырей Алтан Шагая и его сына Албат Мэргэна. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1983. – 112 с. : ил.
153823
  Белов Г.Д. Алтарь Зевса в Пергаме / Г.Д. Белов. – Л., 1958. – 46с.
153824
  Белов Г.Д. Алтарь Зевса в Пергаме / Г.Д. Белов. – Ленинград, 1959. – 95с.
153825
  Брюсов В.Я. Алтарь победы / В.Я. Брюсов. – М., 1992. – 400с.
153826
  Юнкман Э. Алтаюшка / Э. Юнкман. – Барнаул, 1972. – 88с.
153827
  Даваев Г. Алтма / Г. Даваев. – Элиста, 1964. – 87с.
153828
  Самойлов Юрій АЛТУ рятує українських туристів... // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
153829
  Колесников М.С. Алтунин принимает решение. / М.С. Колесников. – Москва, 1976. – 79с.
153830
  Колесников М.С. Алтунин принимает решение. / М.С. Колесников. – М., 1977. – 504с.
153831
  Новиков А.А. Алтуховское хозяйство Ф.Е. Арбузова в Белевском уезде Тульской губернии / А.А. Новиков, Ф.Е. Арбузов // Современные вопросы русского сельского хозяйства : К 50-летнему Юбилею И.А. Стебута. – Санкт-Петербург : Изд. почиталей и учеников И.А. Стебута, 1904. – С. 516-560...
153832
   Алтын - Тууди : Алт. героич. эпос. – Новосибирск : Новосибоблгиз ; Тип. № 1 Полиграфиздата, 1950. – 108 с., [1] л. ил. : ил.
153833
  Шатуновский И.М. Алтын за щекой / И.М. Шатуновский. – Москва, 1972. – 328с.
153834
  Умер Н. Алтын урлукъ = Altin urluq = Золоте зернятко : шиирлер ве масал : [вірші та казки) / Нузет Умер ; [рес. Э. Сеит-Аметова]. – Акъмесджит : Акъмесджит ; Доля, 2000. – 35, [1] с. : іл. – Текст кримтат. мовою. – ISBN 966-7637-29-8
153835
  Умер Н. Алтын урлукъ = Altin urluq = Золоте зернятко : шиирлер ве масаллар / Нузет Умер. – Сімферополь : Доля, 2006. – 109, [3] с. : іл. – Текст кримськотатар. – ISBN 966-366-064-3
153836
  Кофман Р.Г. Алунитсодержащие метосоматиты Дашкесанского рудного района и условиях их формирования : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.14 / Кофман Р.Г.; АН Груз. ССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1975. – 30л.
153837
  Куцевол М.Л. Алунитсодержащие минеральные ассоциации рудного горизонта Никопольского марганцевого месторождения и их генетическое значение / М.Л. Куцевол, Л.И. Куцевол // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 1, вип. 1. – С. 43-50 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 2415-7848
153838
   Алуниты Закарпатья. – Москва : Недра, 1971. – 176 с. : ил., карт. – Библиогр. : с. 170-175
153839
   Алуниты Закарпатья. – Москва : Недра, 1974. – 176с.
153840
  Кашкай М.А. Алуниты, их генезис и использование / М.А. Кашкай; Под ред. А.В. Сидоренко. – Москва : Недра
Т. 1. – 1970. – 400 с.
153841
  Кашкай М.А. Алуниты, их генезис и использование / М.А. Кашкай; под ред. А.В. Сидоренко. – Москва : Недра
Т. 2. – 1970. – 318 с.
153842
  Матковський О. Алуніт у геологічних утвореннях України // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 31-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2078-6220
153843
  Макаров М.Н. Алупка - Симеиз / М.Н. Макаров. – Симферополь, 1954. – 179с.
153844
  Ширяев С.Д. Алупка / С.Д. Ширяев. – Симферополь, 1927. – 123 с.
153845
  Деминов Н. Алупка : Краткий очерк / Н. Деминов. – Симферополь : Крымгиз, 1939. – 73с.
153846
  Полканов А.И. Алупка / А.И. Полканов. – Симферополь, 1957. – 51с.
153847
  Полканов О.І. Алупка / О.І. Полканов. – Сімферополь, 1957. – 52с.
153848
  Пальчикова А.П. Алупка : Очерк-путеводитель / А.П. Пальчикова. – Симферополь : Крым, 1967. – 87с.
153849
  Пальчикова А.П. Алупка / А.П. Пальчикова. – Симферополь, 1970. – 104с.
153850
  Пальчикова А.П. Алупка / А.П. Пальчикова. – Симферополь, 1975. – 103с.
153851
  Пальчикова А.П. Алупка / А.П. Пальчикова. – Симферополь : Таврія, 1979. – 104с.
153852
  Тимофеев Л.И. Алупка : Путеводитель / Л.И. Тимофеев, А.П. Царин. – Симферополь : Таврія, 1985. – 92с.
153853
   Алупкинский дворец-музей : фотоальбом. – Киев : Мистецтво, 1964. – 24 с., [16] л. ил. : ил.
153854
   Алупкинский дворец-музей : путеводитель. – Киев : Мистецтво, 1966. – 110 с., [6] л. ил. : ил.
153855
   Алупкинский дворец-музей : фотоальбом. – Киев : Мистецтво, 1971. – 48 с. : ил.
153856
   Алупкинский дворец-музей : фотоальбом. – Киев : Мистецтво, 1972. – 94 с. : ил.
153857
   Алупкинский дворец-музей = The Alupka palas-museum : фотоальбом. – Киев : Мистецтво, 1976. – 46 с. : ил.
153858
  Галиченко А.А. Алупкинский дворец-музей / А.А. Галиченко, А.П. Пальчикова. – Симферополь, 1989. – 75с.
153859
  Волошин М.П. Алупкинский парк в Крыму / М.П. Волошин. – Киев, 1961. – 39 с.
153860
   Алупкінський палац-музей : путівник. – Київ : Мистецтво, 1966. – 24 с., [23] с. окр. зброшур. текст : іл.
153861
   Алупкінський палац-музей : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1982. – 92 с. : іл.
153862
  Когонашвили К.К. Алустон и Фуна / К.К. Когонашвили, О.А. Махнева. – Симферополь, 1971. – 93с.
153863
  Джугели Н.Д. Алучаткемали : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Джугели Н.Д.;. – Тбилиси, 1977. – 26л.
153864
  Сергеева Г.С. Алушта - Судак / Г.С. Сергеева. – Симферополь, 1970. – 88с.
153865
  Тарасюк Д. Алушта : Историко-краеведческий очерк / Д. Тарасюк. – Симферополь : Крымиздат, 1954. – 104 с.
153866
  Тарсюк Д.А. Алушта : Историко-краеведческий очерк / Д.А. Тарсюк. – 2-е изд., доп. – Симферополь, 1957. – 126с.
153867
   Алушта. – Киев : Мистецтво, 1963. – 22 с. : ил. – На русск. и англ. яз.
153868
  Юргенсон Е.И. Алушта / Е.И. Юргенсон. – Симферополь, 1967. – 95 с.
153869
  Криштоф Е.Г. Алушта / Е.Г. Криштоф. – Симферополь, 1970. – 96с.
153870
   Алушта. – Киев : Мистецтво, 1971. – 24 с. – (Курорти України)
153871
   Алушта : [фотоальбом]. – Киев : Мистецтво, 1972. – 48 с. : ил. – (Курорты Украины)
153872
  Гиргенс Г.Г. Алушта : путеводитель / Г.Г. Гиргенс. – Симферополь : Таврия, 1979. – 95 с.
153873
  Талышев В.П. Алушта : Путеводитель / В.П. Талышев. – Симферополь : Таврия, 1984. – 93с.
153874
   Алушта : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 80-85 : Фото. – ISSN 1998-8044
153875
   Алушта и Алуштинский регион с древнейших времен до наших дней : [сборник] / А.И. Айбабин, Н.В. Губская, С.М. Зеленко, В.П. Кирилко, Н.Н. и др. Колесникова; М-во культуры Автоном. Респ. Крым, Алуштин. филиал Крым. респ. краевед. музея [и др. ; сост.: В.Г. Рудницкая, И.Б. Тесленко ; редкол.: В.Л. Мыц и др.]. – Київ : Стилос, 2002. – 243, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 243. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 996-7321-46-0
153876
  Штекер А.О. Алушта и ее экскурсионный район / А.О. Штекер. – Симферополь, 1927. – 68с.
153877
   Алуштинский государственный литературно-мемориальный музей С.Н. Сергеева-Ценского. – Симферополь : Крым, 1965. – 22 с. : ил.
153878
  Глушчевит З. Алфа и омега / З. Глушчевит. – Београд, 1975. – 367с.
153879
  Дирингер Д. Алфавит / Д. Дирингер. – Москва, 1963. – 656с.
153880
  Пьецух В.А. Алфавит / В.А. Пьецух. – М., 1983. – 232с.
153881
   Алфавит духовный. – Киев : В Лавре Печерской Киевской, 1710. – розд.паг. : 33 грав.


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.XVIII ст.- дошкі у шкірі
153882
   Алфавит к списку Санкт-Петербургских городских избирателей, составленному к выборам в гласные Городской Думы на четырехлетие 1881-1884 годов. – Санкт-Петербург : Типография товарищества "Общественная польза", 1881. – 88 с.
153883
  Доброленский Н.К. Алфавит полицейских законов / сост. по позднейшим изд. со включением продолжения 1893 г., М. И. Доброленский. – Санкт-Петербург : Изд. юр. кн. маг. Н.К. Мартынова ; Тип. Контрагентства железных дорог, 1894. – [2], IX, 388 с.


  В РГБ есть электр. ресурс
153884
  Горчаков А.Е. Алфавит: когнитивная версия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-24. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
153885
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 9. – С.107-118. – ISSN 0130-7673
153886
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 8. – С.91-108. – ISSN 0130-7673
153887
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 10. – С. 98-124. – ISSN 0130-7673
153888
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 11. – С. 86-109. – ISSN 0130-7673
153889
  Волос А. Алфавита : Книга соответствий // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 12. – С. 67-91. – ISSN 0130-7673
153890
  Лебедев А.В. Алфавитная аналогия в греческой философии: Гераклит, Демокрит, Платон // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 64-70. – ISSN 0042-8744
153891
  Сикорский К.П. Алфавитно-предметный и географический указатель к основной литературе по пятилетнему плану народнохозяйственного строительства СССР 1928/29-1932/33 / К.П. Сикорский, А.С. Яновский. – Москва ; Ленинград, 1931. – 164 с.
153892
   Алфавитно-предметный и хронологический указатели : систематическое собрание законов РСФСР, указов Президиума Верховного Совета РСФСР и решений Правительства РСФСР к тт. I-XIV. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 608 с.
153893
   Алфавитно-предметный и хронологический указатели к "Систематическому собранию законов РСФСР, Указов Президиума Верховного Совета РСФСР и решении Правительства РСФСР". – М, 1970. – 608с.
153894
   Алфавитно-предметный указатель. – Москва, 1969. – 168 с.
153895
   Алфавитно-предметный указатель. – Москва : Машиностроение, 1978. – 180 с.
153896
  Поливановский С.Е. Алфавитно-предметный указатель к "Единой схеме классификации литературы в книготорговой сети" / С.Е. Поливановский, А.Т. Каменецкий. – М, 1968. – 367с.
153897
   Алфавитно-предметный указатель к сборнику "Уголовное законодательство Союзу ССР и союзных республик". – М, 1963. – с.
153898
   Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу : пособие для библиотекарей. – Москва : Книга, 1981. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 154-155
153899
   Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу нотных изданий : метод. рекомендации. – Москва : ГБЛ, 1982. – 67 с.
153900
  Зверев В.И. и др. Алфавитно-цифровые дисплеи ЕС-7920 в диалоговых системах / В.И. и др. Зверев. – Москва : Наука, 1986. – 240с.
153901
  Гамкрелидзе Т.В. Алфавитное письмо и древнегрузинская письменность / Т.В. Гамкрелидзе. – Тбилиси, 1989. – 350с.
153902
  Шамурин Е.И. Алфавитный каталог / Е.И. Шамурин. – М., 1932. – 382 с.
153903
  Белов А.М. Алфавитный каталог и аннотация / А.М. Белов. – Л., 1925. – 25с.
153904
  Шамурин Е.И. Алфавитный каталог и его организация / Е.И. Шамурин. – Изд. 2-е, испр. и дополн. – М., 1938. – 158с.
153905
   Алфавитный перечень станций железнодорожной сети Союза ССР с распределением по республикам, областям (краям) и округам : по данным на 1 янв. 1930 г. – Изд. 4-е. – Москва : Планхозгиз, 1930. – 59 с.
153906
   Алфавитный перечень станций железнодорожной сети Союза ССР с распределением по республикам, областям (краям) и округам. – 4. – М., 1930. – 59 с.
153907
  Волков Я. Алфавитный сборник русских неправильных глаголов / Я. Волков. – Санкт-Петербург : Книжный склад "Российской библиографии", 1881. – 26 с.
153908
   Алфавитный словарь занятий : пособие для разработки материалов Всесоюз. переписи населения 1939 г. – Москва : ЦУНХУ Госплана СССР В/О Союзоргучет, 1939. – XII, 245 с.
153909
  Миллер де Моссандро Алфавитный словарь к руководству для изучения итальянского языка. – Москва ; Одесса : КНигоиздат "Родное слово", 1913. – 294с.
153910
   Алфавитный служебный каталог русских дореволюционных газет (1703-1916). – Л, 1958. – 280с.
153911
   Алфавитный служебный каталог русских дореволюционных газет (1703-1916). – Ленинград, 1958. – 280 с.
153912
   Алфавитный список почтовых предприятий Союза ССР. – Москва : Связьтехиздат
Ч. 1. – 1935. – 752 с.
153913
   Алфавитный список почтовых предприятий Союза ССР. – М
1. – 1935. – 752с.
153914
   Алфавитный список почтовых предприятий Союза ССР. – М
2. – 1935. – 480с.
153915
   Алфавитный список почтовых предприятий Союза ССР. – Москва : Связьтехиздат
Ч. 2. – 1935. – 480 с.
153916
   Алфавитный список предприятий связи и остановочных железнодорожных пунктов Большой Москвы, лесопарковой зоны и Московской области с указанием плана направления почты : по состоянию на 10 июля 1961 г. – Москва, 1961. – 76 с.
153917
   Алфавитный список предприятий связи и остановочных железнодорожных пунктов Большой Москвы, лесопарковой зоны и Московской области с указанием плана направления почты по состоянию на 10 июля 1961 год. – М, 1961. – 76с.
153918
  Быков К.В. Алфавитный список станций, включенных в Объединенный сборник тарифных расстояний жел. дор. СССР / К.В. Быков. – М., 1924. – 108с.
153919
  Брук В.Н. Алфавитный справочник устаревших изданий : Библиографическое пособие для организаций и предприятий книжной торговли / В.Н. Брук. – Москва : Вздательство Всесоюзной Книжной палаты, 1960. – 344 с.
153920
  Волович М.А. Алфавитный табулятор ТА80-1 / М.А. Волович. – Москва, 1971. – 488с.
153921
  Москальский П.П. Алфавитный указатель вопросов гражданского права и судопроизводства, разрешенных Гражданским кассационным департаментом Правительствующего сената / Сост. пом. юрисконсульта М-ва гос. имуществ П.П. Москальский. – 2-е изд, доп. извлеч. из реш., нап. после 1-го изд. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. А.Е. Ландау, 1879. – [4], 32 стб., LXVI, 1624 с.


  Авт. пред.: Гольмстен, Адольф Христианович (1848-1920) Ред.: Вицин, Александр Иванович
153922
  Трахтенберг Г.И. Алфавитный указатель вопросов разрешенных уголовным кассационным и общим собранием кассационных департаментов Правительствующего Сената 1866-1876 / сост. Г.И. Трахтенберг. – Санкт-Петербург : Тип. Ф.С. Сущинского, 1878. – [4], LVI, XXXVI, 892 с.
153923
  Двигубский Н.П. Алфавитный указатель географических имен, помещенных на картах Дальняго Востока / Н.П. Двигубский. – С.-Петербург : Военная Типография (в здании Главного Штаба)
Вып. 1 : Корея. – 1904. – 23 с.
153924
  Бородовский Л. Алфавитный указатель географических имен, помещенных на карте Маньчжурии / Л. Бородовский. – С.-Петербург : Типография В. Киршбаума, 1901. – 33 с.
153925
  Калашников С.В. Алфавитный указатель действующих и руководственных канонических постановлений , указов, определений и распоряжений Святейшаго правительствующаго синода (1721-1895 г. включительно) и гражданских законов ... : ... относящихся к Духовному ведомству православнаго исповедания / сост. С. В. Калашников. – Харьков : Тип. А. Дарре, 1896. – XXX, [2], 368 с.
153926
   Алфавитный указатель и перечень журналов и надписей Артиллерийского комитета за 1912 г. с их кратким содержанием. – Петроград : Тип."Артиллерийский журн.", 1917. – XII, 456 с.
153927
   Алфавитный указатель к журналам Совета Министров за 1914 год : справочное издание / II отд. канцелярии Совета Министров. – Петроград : Государственная типография, 1916. – 133 с.
153928
   Алфавитный указатель к сборникам научных трудов серии "Библиотеки АН СССР и АН союзных республик за 1974-1977 гг". – Москва, 1978. – 35 с.
153929
   Алфавитный указатель к сборникам научных трудов серии "Библиотеки АН СССР и АН союзных республик за 1978-1982 г.г.. – Москва, 1983
153930
   Алфавитный указатель к сборникам научных трудов серии "Библиотеки АН СССР и АН союзных республик" за 1983-1986 гг. : За 1983-1986 гг. – Москва : БЕН, 1989. – 30 с.
153931
   Алфавитный указатель книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1869 году. – Киев : В унив. тип., 1870. – 122 с.
153932
   Алфавитный указатель книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1870 году. – Киев : В унив. тип., 1871. – 69 с.
153933
   Алфавитный указатель книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1871 году. – Киев : В унив. тип., 1872. – 66 с.
153934
   Алфавитный указатель книг, поступивших в библиотеку Императорского Университета Св. Владимира в 1872 году. – Киев : В унив. тип., 1873. – 95 с.
153935
  Ригана Н.А. Алфавитный указатель наиболее употребительных персидских имен собственных, титулов и прозвищ. – Санкт-Петербург : Тип. Государственного Банка, 1909. – 18 с.
153936
  Ленин В.И. Алфавитный указатель произведений В.И. Ленина, вошедших в 4-е издание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1969. – 312с.
153937
   Алфавитный указатель произведений, вошедших в Полное собрание сочинений В.И. Ленина. – Москва : Политиздат, 1966. – 757 с.
153938
   Алфавитный указзатель к постановлениям относящимся до Великого княжества Финляндского : в 3 т. / сост. Н.Н. Корево. – 1907-1909. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 2 : К - П. – 1907. – [4], XV-XX, 491-1065, [4] с.
153939
  Мусаев К.М. Алфавиты языков народов СССР. / К.М. Мусаев. – М., 1965. – 87с.
153940
   Алфавітний покажчик 21-го тому журналу "Нелінійні коливання" // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 21, № 4. – C. 574-576. – ISSN 1562-3076
153941
   Алфавітний покажчик 70-го тому "Українського математичного журналу" // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 70, № 12. – C. 1723-1728. – ISSN 1027-3190
153942
   Алфавітний покажчик до повного зібрання творів В.І. Леніна. – Київ : Політвидав, 1978. – 518 с.
153943
   Алфавітний покажчик матеріалів, надрукованих у журналі в 2008 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 236-239. – ISSN 0130-5247
153944
   Алфавітний покажчик праць В.І. Леніна, що увійшли до 4-го видання творів. – Київ : Політвидав, 1952. – 138 с.
153945
   Алфавітний покажчик прізвищ авторів статей, опублікованих у журналі "Статистика України" у 2008 році // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 123
153946
   Алфавітний покажчик рубрик "Культури слова (1967-2017) / укладач А.Ю. Ганжа // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 87. – С. 263-265. – ISSN 0201-419
153947
  Єфименко В.А. Алфавітний принцип побудови твору (на матеріалі повісті В. Абіша "Алфавітна Африка") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 112-115
153948
  Дерба С. Алфавітно-гніздовий словник українських термінів з комп"ютерної лінгвістики // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 21-24.
153949
   Алфавітно-предметний покажчик до Кримінального процесуального кодексу України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 289-323. – ISSN 1026-9932
153950
  Подошовка Н.В. Алфавітно-предметний покажчик до систематичного каталогу / Н.В. Подошовка, М.М. Чегринець // Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій : матеріали наук.-практ. семінарів / М-во культури України, Держ. закл. "Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка" ; [уклад.: Н.В. Подошовка, М.М. Чегринець]. – Харків : [б. в.], 2011. – С. 49-76
153951
  Головін А. Алфавітно-предметний покажчик рішень і висновків Конституційного Суду України (1997-2011) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 70-109
153952
  Лобузіна К. Алфавітно-предметний покажчик як лінгвістичний засіб бібліотечно-інформаційних технологій / К. Лобузіна, С. Галицька // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (251). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  У статті розглянуто питання формування словника алфавітно-предметного покажчика (АПП) в електронному каталозі наукової бібліотеки, обґрунтовується доцільність його використання у тематичному пошуку за класифікаційною ієрархією. З’ясовано, що ...
153953
  Москаленко В.Ф. Алфер"єв Сергій Петрович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 11-15 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Лікар-терапевт, доктор медицини(1843), екстраординарний професор(1846), ординарний професор (1847), засновник та перший завідувач кафедри спеціальної патології і терапії з госпітальною клінікою (1849-1857), завідувач кафедри терапевтичної клініки з ...
153954
   Алфер"єв Сергій Петрович (1816-1884) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 302. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
153955
  Бабченко А. Алхан-Юрт: Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 2. – С.12-50. – ISSN 0130-7673
153956
  Коэльо П. Алхимик = O Alquimista / Пауло Коэльо ; [пер. с португ.: А. Богдановский]. – Киев : София, 2002. – 221, [3] с. : ил. – Парал. тит. л. португ. – ISBN 966-7319-63-6
153957
  Коэльо П. Алхимик / Пауло Коэльо; Пер. с португ. А.Богдановского. – Київ : Софія, 2003. – 224 с. – ISBN 5-220-00326-7; 5-344-00003-0


  Любимая книга сильных мира сего и простых людей в 117 странах мира. "Добиться воплощения своей судьбы - это единственная подлинная обязанность человека..."
153958
  Коэльо П Алхимик : O Alquimista / Пауло Коэльо ; [ пер. с порт. А. Богдановский ]. – Киев : София, 2004. – 208 с. – ISBN 966-7319-84-9
153959
  Добровенский Р.Г. Алхимик, или Жизнь композитора Александра Бородина / Р.Г. Добровенский. – Рига, 1984. – 489с.
153960
  Яшанина Екатерина Алхимические превращения образа // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 24-27 : Фото
153961
  Гельман З.Е. Алхимия Гарсиа Маркеса // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 84-91. – ISSN 044-748Х
153962
  Володкевич Н.Н. Алхимия и алхимики : (Страничка из истории науки) / Н.Н. Володкевич. – Б.м : Б.и. – 25с. – Отд. оттиск из: "Мир Божий", N8-9 август-сентябрь
153963
  Кин Ц.И. Алхимия и реальность / Ц.И. Кин. – М, 1984. – 399с.
153964
  Канонников И.И. Алхимия и современная наука : речь произнесенная ординарным профессором И.И. Канонниковым // Сборник статей по химии. – [2], 30 с.
153965
  Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры / В.Л. Рабинович. – Москва : Наука, 1979. – 391с.
153966
  Макуренкова С. Алхимия поэзии. Шекспир и Боттичелли = L"alchimia della poesia. Alchemy of poetry. Shakespeare & Botticelli / Светлана Макуренкова. – Москва : Река времен ; Галерея Уффици, 2015. – 59, [1] с., [4] л. ил. : ил. – Загол. обл.: Открытие Боттичелли. - Текст парал. рус., исп., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-85319-027-6
153967
  Парандовский Я. Алхимия слова. / Я. Парандовский. – М., 1972. – 335с.
153968
  Парандовский Я. Алхимия слова. / Я. Парандовский. – М., 1982. – 528с.
153969
  Парандовский Я. Алхимия слова. Петрарка. Король жизни : [пер. с пол.] / Ян Парандовский ; [сост. и вст. ст. С. Бэлзы]. – Москва : Правда, 1990. – 651 с. : 1 л. портр.
153970
  Юнг К.Г. Алхимия снов : Четыре архетипа: Мать. Дух. Трикстер. Перерождение / Пер. с англ. и послесловие Семиры; Карл Густав Юнг. – Санкт-Петербург : Timothy, 1997. – 352c. – (Момент истины). – ISBN 5-88801-020
153971
  Коельо Пауло Алхімік / Коельо Пауло; Переклад з португальської В.Морозова. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. – 127с. – ISBN 966-7493-13-X
153972
  Тіхомірова О. Алхімія життя, або чому не збуваються мрії?: роман Пауло Куельо "Алхімік" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (446), листопад 2018. – С. 47
153973
  Кононенко Є. Алхімія перекладу, або Чорне Створіння під вишитими ковдрами // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 24. – ISSN 1563-6461


  "...проблема перекладу українською, який був би кращий за російський, сьогодні в Україні є дуже актуальною. Видавництво "Пульсари" в рамках програм французького та бельгійського фондів підтримки випустило в світ "Твори" Марґерит Юрсенар. Перекладачем, ...
153974
  Бондаренко Олена Алхімія пригод : Польща // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 70-75 : Фото
153975
  Бердник Громовиця Алхімія простоти : мистецтво // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 184-187. – ISSN 0208-0710


  Про житомирського митця, засл. художника України Юрія Камишного
153976
   Алхімія слова живого : Французький роман 1945-2000 рр.: Навч. посіб. – Київ : Промінь, 2005. – 384 с. – ISBN 966-8512-23-5
153977
  Белімова Т. Алхімія слова: вимір сучасного українського бестселера. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; ред. рада.: М. Жулинський, В. Брюховецький, І. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (683), листопад. – C. 22-31. – ISSN 0236-1477
153978
  Матевосян Г. Алхо / Г. Матевосян. – Ереван : Айастан, 1969. – 82 с.
153979
  Коровина Е. Алчео Доссена: живущий не в свое время // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 4. – С. 241-249. – ISSN 1726-6084
153980
  Маркандайя К. Алчность. / К. Маркандайя. – М., 1970. – 223с.
153981
   Алшар светско природно наследство = Allchar a world natural heritage : светско природно наследство / Глигор Јовановски, Блажо Боев, Трајче Стафилов, Петре Макрески, Владо Матевски, Иван Боев ; [фот.: Р. Jанкулоски та ін.]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2018. – III, 238, [7] с. : іл., фот. – Текст парал. макед., англ. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-608-203-238-2
153982
  Кораблинов В.А. Алые всадники. / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1969. – 224с.
153983
   Алые звезды на майках. – Москва, 1987. – 156 с.
153984
  Шутов И.Н. Алые зори. / И.Н. Шутов. – Харьков, 1956. – 235с.
153985
  Рогов А.П. Алые кони: повесть. / А.П. Рогов. – М., 1978. – 48с.
153986
  Шарипова Г. Алые крылья / Г. Шарипова. – Алма-Ата, 1964. – 157с.
153987
  Машковцев В.И. Алые лебеди / В.И. Машковцев. – Челябинск, 1976. – 66с.
153988
  Наниев А.И. Алые маки / А.И. Наниев. – Кишинёв, 1974. – 211с.
153989
   Алые маки. – Куйбышев, 1980. – 208с.
153990
  Мачульский Н.В. Алые маки : роман / Николай Мачульский. – Сумы : Мрия, 1992. – 272 с. – ISBN 5-7707-2847-7
153991
  Гюмреци А.Ф. Алые маки на серых скалах / А.Ф. Гюмреци. – М., 1984. – 320с.
153992
  Мернова Л.К. Алые облака / Л.К. Мернова. – Волгоград, 1967. – 20с.
153993
  Гацунаев Н.К. Алые облака / Н.К. Гацунаев. – Ташкент, 1972. – 70с.
153994
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Якутск, 1985. – 355с.
153995
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – М. : Художественная литература, 1986. – 510с.
153996
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Москва, 1988. – 428с.
153997
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Минск, 1988. – 288с.
153998
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Москва, 1989. – 430с.
153999
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – К., 1989. – 364с.
154000
  Грин А.С. Алые паруса / А.С. Грин. – Новосибирск, 1991. – 428с.
<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,