Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>
153001
  Анцелевич Г. "Академік Вернадський" - антарктична науково-дослідна станція України (міжнародно-правові аспекти статусу та діяльності) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 221-230. – ISSN 1026-9932
153002
  Галатурда Ю. "Академік Євген Лазаренко" // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 4. – С. 44-45.


  1944-69-го - доцент, декан, зав. каф., проректор, ректор Львівського держ. ун-ту ім. І. Франка. З 1972 р. працює в Ін-ті геохімії і фізики мінералів АН УРСР.Помер 1 січня 1979 р.
153003
  Міхно О. "Академіки-засновники": онлайн-проєкт до 30-річчя Національної Академії педагогічних наук України // Педагогічна газета України. – Київ, 2022. – Березень - червень (№ 2-3)
153004
  Прокопенко Л. "Академічна доброчесність: практичний вимір" для бібліотек (нотатки з конференції) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 43-46. – ISSN 2518-7341
153005
  Малишев О. "Академічний плагіат", "академічна відповідальність" та інші неакадемічні реалії чинного законодавства // Майбутнє науки в обріях права : зб. наук. праць : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 5 груд. 2018 р.) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – С. 28-32. – ISBN 978-966-02-8706-8
153006
  Чорний О. "Академічний тест" для команди Зе // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 жовтня (№ 37). – С. 11


  "Серед численних недофінансованих сфер Національна академія наук України вже не перший рік опиняється в унікальному становищі. Приймемо за аксіому три тези: 1) без науки, у т.ч. фундаментальної, неможливе формування високоефективної ...
153007
  Татомир І. "Академічні єдинороги" як нова категорія економічної науки // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. ; редкол.: Анісіч З., Барроз Р., Білан Ю. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2. – С. 7-19. – ISSN 2410-0919


  "В академічному середовищі збільшилась кількість осіб, які використовують професійні активи для формування стійких доходів, що веде до формування нового прошарку академічних кіл. Вперше термін "єдинорог" був запропонований венчурним підприємцем Айлін ...
153008
  Глінчук Людмила "Академія здоров"я" запрошує на Полісся! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
153009
  Загородній А. "Академія має величезний потенціал, і національний інтерес України в тому, щоб його реалізувати" / розмову вела С. Мазуренко // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 13 серпня (№ 156). – С. 3
153010
  Смілянська А. "Академія наук завжди була національною у найвищому розумінні цього слова" [до 100-річчя НАН України] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 11 грудня (№ 236). – С. 5
153011
  Габович О. "Академія" і "академіки" / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 33-35. – ISBN 978-966-518-698-4
153012
  Аракеляна Даце "Аккредитация" означает "доверие" : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 48-50 : Фото. – ISSN 1998-8044
153013
  Дроздовський Д. "Акордеон": Історія музики з Освенцема // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 29 березня (№ 6). – С. 19


  Роман Миколи Жулинського "Акордеон".
153014
  Карим М. Ак-йондоз // Свадьба : повести / А.Х. Хакимов. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1981. – С. 141-188
153015
  Анов Н.И. Ак-Мечеть : ист. роман / Н.И. Анов. – Алма-Ата : Казгиз, 1957. – 368 с. : портр.
153016
  Анов Н.И. Ак-Мечеть : о А.Н. Плещееве : ист. роман / Н.И. Анов ; послесл. К. Куровой. – 5-е изд. – Алма-Ата : [Казгослитиздат], 1965. – 335 с. : ил.
153017
  Хакимов З.А. Ак-Сарай / З.А. Хакимов. – Ташкент, 1976. – 20с.
153018
  Мгалоблишвили Л.И. Академия наук Грузии до и после реформирования // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2009. – № 7. – С. 46-60. – ISSN 1813-100X
153019
  Персикова О. Академия наук Китая. дорожная карта до 2050 года // В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 30-35. – ISSN 0208-0621


  Мегатренды в науке и технологиях — тема как увлекательная, так и рискованная. Оставляя отдаленное будущее футурологам, естественно-научное сообщество сегодня берется предсказывать картину научно-технического развития на 30–40 лет вперед. И этоне ...
153020
   Академия наук Латвийской ССР 1946-1986 : [проспект]. – Рига : Зинатне, 1981. – 80 с. : портр., ил. – портр., ил.
153021
   Академия наук Латвийской ССР, 1946-1970 гг. : [ист. справка]. – Рига : Зинатне, 1971. – 162 с. – Библиогр. в тексте
153022
  Андрушайтис Г.П. Академия наук Латвийской ССР, 1946-1986 / [Г.П. Андрушайтис, А.Э. Балклавс, В.С. Громов и др. ; редкол.: Б.А. Пурин (отв. ред.) и др.]. – Рига : Зинатне, 1986. – 469, [1] с., [16] л. ил. : ил. – Авт. указаны на об. тит. л. – Библиогр. в конце разделов
153023
   Академия наук Литовской ССР : краткий очерк. – Вильнюс : Вайздас, 1967. – 32 с. : ил.
153024
   Академия наук Литовской ССР : (краткий обзор развития и наиболее важных достижений). – Вильнюс : [б. и.], 1974. – 76 с.
153025
  Матулис Ю.Ю. Академия Наук Литовской ССР XXV / Ю.Ю. Матулис. – Вильнюс : Минтис, 1965. – 138 с.
153026
  Академик Давидсон Академия наук Мадагаскара – связи с Россией // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 1. – С. 92-100. – ISSN 0130-3864
153027
   Академия наук Молдавской ССР. – Кишинев : Штиинца, 1972. – 64 с. : ил., фот.
153028
   Академия наук Молдавской ССР / О.Ю. Тарасов, В.В. Четыркин, М.П. Твердолова, Ф.Ф. Шистер; Комис. по истории науки и техники ; [О.Ю. Тарасов и др. ; под ред. Т.И. Малиновского]. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 178 с. : ил.
153029
   Академия наук Молдавской ССР : пособие по развитию навыков устной речи : фр. язык. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 52 с.
153030
   Академия наук Молдавской ССР. – Кишинев, 1985. – 50с.
153031
   Академия Наук Молдавской ССР. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 317, [3] с.
153032
   Академия наук на заводах и фабриках Ленинграда. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1932. – 292 с.
153033
   Академия наук Союза Советских Социалистических Республик : ее задачи, разделение и состав. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1925. – 89 с. : схемы
153034
   Академия наук Союза Советских Социалистических Республик : Образцы восточных шрифтов Академической типографии. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1928. – 73 с.
153035
   Академия наук Союза Советских Социалистических Республик 1725-1925 : Постоянная комиссия по изучению племенного состава населения России и сопредельных стран. Основана в 1917 году. – Ленинград : [Б. и.], 1925. – 3 с.
153036
   Академия наук Союза Советских Социалистических Республик 1725-1925 : библиотека. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1925. – 27 с. – (Академия наук СССР 1725-1925)
153037
   Академия наук Союза Советских Социалистических Республик 1725-1925 : Толстовский музей. Основан в 1911 году. – Лtybyuhfl : [б. и.], 1925. – 20 с. : ил. – Библиогр.: с. 20
153038
   Академия наук Союза Советских Социалистических Республик 1725 -1925 : Биол. лаб. Физиол. лаб. (осн. в 1889 г.). Особая зоол. лаб. (осн. в 1893 г.). Лаб. по анатомии и физиологии растений (осн. в 1889 г.). – Ленинград : [б. и.], 1925. – 21 с. : ил.
153039
  Ольденбург С.Ф. Академия наук Союза Советских Социалистических Республик в 1926 году : речь Непременного секретаря С.Ф. Ольденбурга читана в торжественном годовом собрании 2 февраля 1927 года / АН СССР ; С.Ф. Ольденбург : Издательство АН СССР, 1927. – XX с. – Оттиск из Отчета о деятельности Академии Наук СССР за 1926 год
153040
   Академия наук Союза Советских Социалистических Республик за десять лет 1917-1927. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1927. – ІІІ, 235 с. : вкл. л.
153041
   Академия наук СССР : краткий очерк истории и деятельности. – Москва : Наука, 1968. – 256 с. : фот.
153042
  Левшин Б.В. Академия наук СССР в годы Великой Отечественной войны : (1941-1945) / Б.В. Левшин; [АН СССР, Архив АН СССР]. – Москва : Наука, 1966. – 186, [2] c. : портр. – библиогр.
153043
  Академия Академия наук СССР и развитие грузинской науки 1724-1974 : [сборник] / Академия, наук СССР; АН Грузинской ССР ; [под ред. И.Н. Векуа]. – Тбилиси : Мецниереба, 1974. – 211 с., [22] л. ил. : портр.
153044
   Академия наук Туркменской ССР : [очерк деят-ти ]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ашхабат : Ылым, 1982. – 211 с. : ил. – Сост. указ. на об. тит. л.
153045
   Академия наук Узбекской ССР. – Ташкент, 1958. – с.
153046
  Садовский А.И. Академия наук Узбекской ССР : справочник / АН УзССР ; А.И. Садовский. – Ташкент : Издательство Академии наукУзбекской ССР, 1958. – 152 с. : ил., фотогр.
153047
   Академия наук Узбекской ССР. – Ташкент : Фан, 1983. – 558 с., [3] л. ил. : ил. – Авт. указ. в огл.
153048
   Академия наук Узбекской ССР 1976 : справочник. – Ташкент : Фан, 1976. – 244 с.
153049
  Патон Б.Е. Академия наук Украинской ССР, 1982 / [Б.Е. Патон и др. ; редкол.: Б.Е. Патон (гл. ред.) и др.]. – Киев : Наукова думка, 1983. – 349 с. : ил.
153050
   Академия наук Украинской ССР, 1985 / [сост. О.Ф. Дембновецкий и др.] ; редкол.: Б.Е. Патон (гл. ред.) и др. – Киев : Накова думка, 1986. – 383 с., [8] л. ил.
153051
  Немошкаленко В.В. Академия наук Украинской ССР. 1969 / В.В. Немошкаленко. – Киев : Наукова думка, 1969. – 275с.
153052
  Малиновский Б.Н. Академия наук Украины в дни чернобыльской трагедии / Малиновский Б.Н. – Киев : Укртелеком, 2001. – 111, [1] с. : ил., портр. – ISBN 966-760506-X
153053
   Академия наук УССР в решении продовольственной программы СССР. – Киев : Наукова думка, 1983. – 20 с.
153054
   Академия наук Эстонской ССР в годы 1956-1964 : [обзор ]. – Таллин : [б. и.], 1965. – 335 с., [4] л. ил. : граф. – Библиогр. в конце разд.
153055
   Академия речевого этикета [Електронний ресурс] : образовательный комплекс "Академия речевого этикета!" выполнен на платформе систем программ "1С : Образование 3.0". – Москва : 1С : 1С-Паблишинг. – (1С : Школа). – ISBN 978-5-9677-0659-2
КД-1, КД-2 : Академия речевого этикета / 1 С : Образование. – 2007. – 2 CD. – Систем. требования : Windows 98SE/ME/2000/XP, Pentium 3 700 МГц, HDD150 Mб, RAM 128 Мб, видеореж. 800х600, CD-ROM 12х, звук. карта 16 бит.-Загл. с этикетки диска


  Уроки вежливости для больших и маленьких : - Лаборатория - Игровая - Классная комната - Музей древности - Библиотека
153056
   Академия Социалистической Республики Румынии. Организация. Исследовательские учреждения : организация, исследовательские учреждения. – Бухарест : [б.в.], 1965. – 368 с.
153057
   Академия Социалистической Республики Румынии. Организация. Исследовательские учреждения : организация, исследовательские учреждения. – [Бухарест] : [б. и.], 1966. – 328 с.
153058
  Скирюк Дмитрий Академия управления // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 138-141 : фото
153059
  Беккер И.И. Академия художеств : исторический очерк / И.И. Беккер, И.А. Бродский, С.К. Исаков; под ред.: С.К. Исакова. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1940. – 160 с. : ил.
153060
  Лисовский В.Г. Академия художеств / В.Г. Лисовский. – Л., 1972. – 183с.
153061
  Лисовский В.Г. Академия художеств / В.Г. Лисовский. – 2-е перераб. и доп. – Л., 1982. – 224с.
153062
   Академия художеств начала XIX века : каталог выставки / "Академия художеств начала ХІХ века", выставка; Сост.: Е.Н. Маслова, Н.И. Никулина, Д.Х. Сафаралиева, Л.Н. Целищева; под общ. ред.: Е.В. Гришиной. – Ленинград : Искусство, 1976. – 47 с. : цв. ил.
153063
   Академия художеств Союза ССР : почетные члены. – Москва : [б. и.], 1968. – 58, [6] с.
153064
   Академия художеств СССР : одиннадцатая и двенадцатая сессии. – Москва : Академия художеств СССР, 1959. – 184 с.
153065
  Зотов А.И. Академия художеств СССР : краткий очерк / А.И. Зотов. – Москва : Академия Художеств СССР, 1960. – 92 с.
153066
  Кеменов В.С. Академия художеств СССР / В.С. Кеменов. – Москва, 1982. – 432с.
153067
   Академия художеств СССР 1983-1987 : каталог-альбом. – Москва : Изобразительное искусство, 1990. – 333, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 326-330
153068
   Академия художеств СССР. Сессии. – М, 1954. – с.
153069
  Савинов А.Н. Академия художеств. / А.Н. Савинов. – М.-Л., 1948. – 39с.
153070
  Кир"ян Н. Академізм, який оберігає // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 6-12 червня (№ 22). – С. 7


  Про презентацію нової книжки докт. філолог. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка Олександра Пономаріва "Українське слово для всіх і для кожного", яка вийшла у видавництві "Либідь". Розпочав захід студентський вокальний ансамбль "Роксоланія" КНУ ...
153071
  Карлаш Т. Академії наук вищої школи України - 25 років! // Світ. – Київ, 2017. – Грудень (№ 47/48). – С. 2


  У головному корпусі КНУ ім. Т. Шевченка відбулася звітно-виборна конференція АН вищої школи України, присвячена 25-річчю від дня заснування.
153072
   Академії наук країн Європи : у 2 кн. / [О.М. Березовський та ін ; редкол.: О.С. Онищенко (голова), М.В. Попович, Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [Інтертехнодрук]. – ISBN 978-966-02-6339-0(Кн.1)
Кн. 1 : / Ганна Індиченко. – 2012. – 646, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
153073
   Академії наук країн Європи / [О.С. Онищенко (кер.) та ін. ; редкол.: О.С. Онищенко (голова), М.В. Попович, Г.В. Боряк та ін.] ; НАН України ; Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Інтертехнодрук]. – ISBN 978-966-02-6340-6(Кн.2)
Кн. 2. – 2012. – 1138, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
153074
  Алєксєєв Ю. Академії потрібно вистояти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 2-3 жовтня (№ 186/187). – С. 12


  Щодо виборів Президента НАН України.
153075
  Гаврилів О. Академік / Орест Гаврилів. – Львів : Сорока Т.Б., 2014. – 43, [1] с. – ISBN 978-966-2598-41-4
153076
  Сарбей В. Академік А. Кримський і Грузія // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 43 : Україна - Грузія. – С. 285-297
153077
  Великохатько Ф. Академік А.Ю. Кримський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 28 серпня (№ 32). – С. 12
153078
  Попов П.М. Академік А.Ю.Кримський, як дослідник народної поетичної творчості. / П.М. Попов. – Київ, 1961. – 77-82 с.
153079
  Колтачихіна О.Ю. Академік АН України Олексій Зіновійович Петров (до 100-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (70). – С. 119-123. – ISSN 0374-3896


  У цьому році виповнюється 100 років від дня народження українського вченого, академіка АН УРСР Олексія Зіновійовича Петрова. У статті розглядаються біографічні відомості щодо нього та його праці з теорії відносності та гравітації.
153080
   Академік АН УРСР Йосип Захарович Штокало - математик і фундатор історії науки і техніки в Україні (до 125-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (118). – С. 136-142. – ISSN 1560-4926
153081
  Корнієнко О.М. Академік АН УРСР К.К. Хрєнов - вчений у галузі електрозварювання та історії науки і техніки (до 125-річчя від дня народження) / О.М. Корнієнко, А.С. Литвинко, О.Г. Луговський // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (106). – C. 116-131. – ISSN 0374-3896
153082
  Лук"янчук Л.В. Академік АН УРСР М.М. Гришко (1901-1964) - перші кроки у велику науку // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 160-163


  У Київському університеті викладав курс генетики з селекції рослин.
153083
   Академік Анатолій Михайлович Самойленко (02.01.1938-04.12.2020) / І.О. Луковський, В.Л. Макаров, М.О. Перестюк, О.А. Бойчук, І.О. Парасюк, О.В. Антонюк, В.І. Ткаченко, Р.І. Петришин, М.В. Працьовитий, О.М. Станжицький, М.Й. Ронто // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Дрозд Ю.А. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 73, № 1. – С. 3-8. – ISSN 1027-3190
153084
  Онопрієнко В.И. Академік Анатолій Петрович Александров (до 110-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (79). – С.106-111. – ISSN 0374-3896
153085
  Мацевитий Ю. Академік Анатолій Підгорний / Ю. Мацевитий, О. Морачковський // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С.51-54. – ISSN 1819-7329
153086
  Прокоф"єва-Михайловська Академік Андрій Борисович Сєверний // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 19-23. – ISSN 1819-7329


  Був директором Кримської астрофізичної обсерваторії -35 років (з 1952 р.)
153087
   Академік Андрій Лобода (1894-1924) : короткий життєпис і список наук. праць. – Київ : Друкарня Української академії наук, 1924. – 15 с. : порт. – Отд. оттиск из: Записки Історично-філологічного відділу ВУАН, Київ, 1924. - На стор. 1 присвячення: Вельмишановному Андрієві Митрофановичеві Лободі з нагоди 30-річчя його наукової діяльності
153088
  Скрипник О. Академік Андрій Сердюк: "Треба робити по закону, а не за принципом "завжди так було" : інтерв"ю // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 9 лютого - 15 лютого (№ 5). – С. 11


  Другий місяць вирують чутки довкола подій в інституті хірургії і трансплантології ім. О.Шалімова. Попри те, що стаття "Чорна смуга в інституті Шалімова" опублікована ще 19 січня, коменти з"являються й досі. Багато запитань викликало і несподіване ...
153089
   Академік Антон Вальтер // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 48-49. – ISSN 2518-7104
153090
  Гончарук В. Академік Антон Думанський // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 58-61. – ISSN 1819-7329
153091
   Академік Арнольд Панасович Грищенко : Біобібліогр. до 70-річчя. – Полтава : [б. в.], 2006. – 156 с. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 966-7653-25-5
153092
  Митропольський О.Ю. Академік Архангельський Андрій Дмитрович (До 125-річчя від дня народження) / О.Ю. Митропольський, С.Г. Половка // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 4. – С. 104-106. – ISSN 0367-4290
153093
  Товмаченко В.М. Академік Ахієзер Олександр Ілліч - видатний харківський фізик-теоретик (1911-2000) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 442-444
153094
  Усенко І.В. Академік Б.О. Кістяківський – правознавець, філософ і соціолог (до 140-річчя від дня народження) / І.В. Усенко, І.В. Музика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 11-17.
153095
  Проценко Д.П. проф. Академік Бах -- основоположник вітчизняної біохімії / Д.П. проф. Проценко. – Київ, 1952. – 48 с.
153096
  Тарахан-Береза Академік Біляшівський - оберіг канівських святинь // Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 119-124. – ISBN 966-8914-06-6
153097
  Василенко М.П. Академік Богдан Олександрович Кістяківський // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика, 2006. – Т. 2 : Юридичні праці. – С. 139-168. – ISBN 966-8602-25-0
153098
  Смирнов О. Академік Борис Вєркін // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 22-24.. – ISSN 1819-7329
153099
   Академік Борис Євгенович Патон. – [,. м.] : Академперіодика. – 35, [1] с.
153100
  Походня І.К. Академік Борис Євгенович Патон // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 9-40. – ISSN 0868-8117
153101
  Олійник Б. Академік Борис Олійник: "Найстрашніше коли зраджують матір і Вітчизну" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 10 (147). – С. 2-5
153102
  Малиновський Б.М. Академік Борис Патон-праця на все життя / Б.М. Малиновський. – Київ : Наукова думка, 2002. – 339с. : з іл. – ISBN 966-00-0788-4
153103
  Волиняк П. Академік Борис Патон // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 212, вересень : вересень. – С. 18-19
153104
   Академік В"ячеслав Михайлович Шестопалов (до 80-річчя від дня народження) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 3. – С. ІІІ : фото. – ISSN 1682-721Х
153105
  Грищенко Т.Р. Академік В. Вернадський (1863-1945) - перший голова сільськогосподарського вченого комітету України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 57-59. – ISSN 2076-1554
153106
  Дубровіна Л.А. Академік В. І. Вернадський і заснування Української академії наук / за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 23-26. – ISSN 1027-3239
153107
   Академік В.А. Роменець: творчість і праці : [зб. статей] / Нац. акад. пед. наук України ; [упоряд. П.А. М"ясоїд ; відп. ред. Л.О. Шатирко ; редкол.: В.Г. Кремень (голова), С.Д. Макаренко, Л.В. Губерський та ін. ; передм. В.Г. Кремень]. – Київ : Либідь, 2016. – 269, [3] с. : іл., портр., табл. – Пам"яті акад. В.А. Роменця присвячується. – Бібліогр.: с. 246-265 та в кінці ст. – ISBN 978-966-06-0714-9
153108
  Луговський О.Г. Академік В.Г. Пінчук : сторінки життя і творчості // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАНУ; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 2 (64). – С. 75-85. – ISSN 0374-3896
153109
  Нікітчин О. Академік В.Є Лошкарьов - основоположник інформаційних технологій в Україні у галузі транзисторної елементарної бази засобів обчислювальної техніки // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 255-258. – ISBN 978-966-308-217-2


  В 1944-52 рр. Лашкарьов В.Є. завідує кафедрою фізики Київського університету, а у 1952 р. створює першу в СРСР кафедру фізики напівпровідників, якою очолює до 1956 р.
153110
  Пилипчук О.Я. Академік В.І. Вернадський про споконвічність життя у космосі (до 100-річчя праці "Початок і вічність життя") / О.Я. Пилипчук, О.Г. Стрелко, О.О. Пилипчук // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 27, № 2 (129). – С. 85-92. – ISSN 1561-8889
153111
  Павлишин В.І. Академік В.І. Вернадський у Києві: науково-організаційна діяльність у галузі мінералогії та суміжних наук // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 78-87. – ISSN 0372-6436


  У приміщенні тодішньої 15-ої аудиторії Київського університету в 1918 р. академік В.І. Вернадський зробив свою першу доповідь про геохімію "живої речовини", яка знаменувала собою початок становлення нової важливої галузі - біогеохімії і формування ...
153112
  Дубровіна Л.А. Академік В.І. Вернадський: концептуальні засади науки як продуктивної сили та її стратегічного розвитку // Читання академіка В.І. Вернадського : [збірник] / НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: А.Г. Загородній (голова) та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2021. – Вип. 2. – С. 12-21. – ISBN 978-966-02-9828-6
153113
  Гуревич М.А. Академік В.М. Гордон як процесуаліст // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
153114
  Усенко І.Б. Академік В.М. Корецький як історик права: (до 125-річчя від дня народження вченого) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 8-14. – ISSN 2219-5521
153115
   Академік В.П. Андрущенко // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 2 (68) : березень - квітень. – С. 117-121
153116
  Войцехівська І.Н. Академік В.С. Іконников про "допоміжні знання" у праці "Опыт русской историографии" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 9-12. – (Історія ; вип. 41)


  Висвітлено дослідження спеціальних галузей історичної науки та використання їх методів у праці В.С. Іконникова "Опыт русской историографии".
153117
  Мачулін В. Академік Вадим Лашкарьов // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 16-17. – ISSN 1819-7329
153118
   Академік Валентин Грищенко у спогадах / НАН України, Ін-т кріобіології і кріомедицини ; [відп. ред. Т.М. Юрченко ; ред. Н.А. Серебрякова]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 165, [2] с., [32] с. фотоіл. – ISBN 978-966-00-1256-1
153119
  Ясень Микола Академік Валерій Кухар: "Усі ми - жителі однієї планети" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 2 : Фото
153120
  Смолій В. Академік Валерій Смолій. Діалоги про історію / розмову вів Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24 грудня (№ 237). – С. 10
153121
  Удод О. Академік Валерій Смолій: історіографічний портрет // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (550), січень - лютий. – С. 4-18. – ISSN 0130-5247


  До 70-річчя з дня народження.
153122
  Ніколаєнко С.М. Академік Василенко П.М. - видатний вчений та вчитель землеробської механіки / С.М. Ніколаєнко, В.М. Булгаков, Д.Г. Войтюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 226. – С. 11-29. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
153123
  Власюк П.А. Академік Василь Робертович і його вчення / П.А. Власюк; Третьяков Д.К. – Київ : АН Української РСР, 1946. – 32 с.
153124
  Чехун В. Академік Василь Чехун: "Лікування онкохворих має бути персоніфікованим" / розмову вела Л. Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 1, 12


  Нобелівську премію 2018 року з фізіології медицини присуджено за відкриття в сфері боротьби з раком, а саме за розгадку молекулярного механізму блокування раковими клітинами системи імунного захисту організму. Лауреатами цієї найпрестижнішої премії ...
153125
  Чехун В. Академік Василь Чехун: "Україні потрібна державна стратегія з удосконалення онкологічної допомоги населенню" / бесіду вела Л. Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-26 грудня (№ 49). – С. 1, 12


  "В Україні понад один мільйон хворих на рак. За темпами поширення онкозахворювань наша країна посідає друге місце в Європі. При цьому в нас, практично, немає профілактики онкопатологій. Про це свідчить суха статистика і занепокоєно говорять фахівці. ...
153126
  Демидова Л.М. Академік Василь Якович Тацій - мій учитель (науковий консультант 2011-2014 рр.) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Спеціальний випуск. – С. 197-202. – ISSN 2224-9281
153127
  Ожерельєва М В. Академік Василь Якович Юр"єв: життя в науці (до 140-річчя від дня народження) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 180-183
153128
  Сигаловський Д.Ю. Академік Вернадський - засновник вчення про ноосферу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 8
153129
  Славинський Микола Академік Віктор Бар"яхтар: "Мене ніхто і ніколи не називав скупим" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 2-3 : Фото
153130
  Сергієнко І. Академік Віктор Глушков // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 2-6. – ISSN 1819-7329


  Історія академіїї. Є фото В.І. Вернадського, П.П. Скоропадського.
153131
  Таньшина А. Академік Віктор Григорович Бар"яхтар // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 66-73. – ISSN 1819-7329


  До 60-річчя наукової діяльності.
153132
  Глушков В.В. Академік Віктор Михайлович Глушков та головна справа його життя (до 90-річчя від дня народження) / В.В. Глушков, С.О. Жабін // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (81). – С. 79-88. – ISSN 0374-3896
153133
  Скопенко В.В. Академік Віктор Скопенко: "Ми готові до змін - за незмінності курсу" // Урок української : Науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 9


  Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка розповідає про сучасний стан впорядкування унівеситету, розвіток навчальної та наукової роботи, також про можливі зміни університетського Статуту, про можливе підпорядкування ...
153134
   Академік Віль Савбанович Бакіров - заслужений професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : біобібліогр. нарис / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [уклад. бібліогр.: С.Б. Глибицька, А.О. Давидова ; наук. ред.: С.І. Посохов ; бібліогр. ред.: С.Р. Марченко]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 106, [1] с. : іл., фотоіл. – Імен. покажч.: с. 102-105. – ISBN 978-966-285-297-4
153135
   Академік Віталій Дончикк: "Політика - минуща, Муза - вічна" // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 24 (380). – С. 53-55


  Відомий громадський діяч і дослідник красного письменства, академік НАН України Віталій Дончик (на знімку праворуч) відповідає на запитання літературного критика.
153136
  Шумило М.М. Академік Власюк / М.М. Шумило. – Львів, 1949. – 40с.
153137
   Академік Володимир Васильович Грабовецький : Бібліогр. покажчик. – 5-е вид. – Ужгород : [б. в.], 2003. – 128 с. – ISBN 966-7400-30-5
153138
  Вегеш М. Академік Володимир Грабовецький - визначний історик України / В. Вегеш; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 2-е вид.,доп. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 432с. – ISBN 966-8265-86-6
153139
   Академік Володимир Грабовецький : світлини з життя, наук.-пед. та громад. діяльності. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – 144 с.
153140
   Академік Володимир Грабовецький в автографах відомих діячів науки та культури України : присвяч. 80-річчю з дня народж. патріархові Прикарпат. іст. школи Володимиру Грабовецькому / Івано-Франків. держ. іст.-мемор. музей Олекси Довбуша ; [упоряд.: М.М. Вегеш ; ред. А.З. Королько]. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. – 100 с. : іл.
153141
   Академік Володимир Іванович Вернадський : Ювелейна сесія Загальних зборів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 3-19. – ISSN 0372-6436


  12 березня 2013 року виповнюється 150 років від дня народження геніального вченого, видатного громадського діяча і організатора науки, першого президента Української академії наук академіка Володимира Івановича Вернадського. З цієї нагоди відбулася ...
153142
  Войцехівська І.Н. Академік Володимир Іконников: життєпис та бібліографія / Ірина Войцехівська ; Укр. держ. наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства ; Іст. т-во Нестора-літописця. – Київ : [Б. в.], 1998. – 132 с. – (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки ; Вип. 2). – ISBN 9667250032
153143
  Мокроусова О.Г. Академік Володимир Ніколаєв та київські архітектурні конкурси // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 107-135. – ISSN 2078-0133
153144
  Романов Віктор Академік Володимир Романович Бондарчук (До 100-річчя від дня народження) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 50-51
153145
   Академік Володимир Федорович Присняков : Біобібліографія. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1997. – 76с. – ISBN 9665510118
153146
   Академік Володимир Федорович Прісняков : біобібліогр. покажчик : до сімдесятиріччя з дня народження. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2007. – 196 с.
153147
  Павлюк М. Академік Володимир Юхимович Забігайло (до 80-річчя уродин) / М. Павлюк, І. Наумко, А. Побережський // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 180-183. – ISSN 0869-0774
153148
  Павлюк М. Академік Володимир Юхимович Забігайло (до 80-річчя уродин) / М. Павлюк, І. Наумко, А. Побережський // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 180-183 : фото. – ISSN 0869-0774
153149
  Устяк Н.В. Академік Всеволод Арутюнович Лазарян (1909-1978) - вчений, педагог, організатор науки і освіти (до 110-річчя від дня народження) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 2 (13). – С. 406-416. – ISSN 2415-7422
153150
  Кіржаєва І. Академік ВУАН Й. Й. Косоногов у спогадах колег і учнів та на фотознімках (за документами Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 47. – C. 304-313. – ISSN 2224-9516
153151
  Мельничук І.В. Академік Г.І. Горецький як палеогеограф - дослідник четвертинних відкладів Східноєвропейської рівнини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 77-78. – (Географія ; Вип. 46)


  До 100-річчя від дня народження академіка Г.І. Горецького.
153152
  Непомнящий А.А. Академік Г.Ю. Крачковський і кримські орієнталісти: за матеріалами епістолярію // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 194-209. – ISSN 1608-0599
153153
  Непомнящий А.А. Академік Г.Ю. Крачковький і кримські орієнталісти: за матеріалами епістолярію // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 148-157. – ISSN 1608-0599
153154
  Похмурський В. Академік Георгій Карпенко // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 42-45. – ISSN 1819-7329
153155
  Коваль Ю. Академік Георгій Курдюмов // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 18-21. – ISSN 1819-7329
153156
  Куріат Р. Академік Георгій Писаренко // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 46-50. – ISSN 1819-7329
153157
  Євдокимов В. Академік Георгій Пухов / В. Євдокимов, Е. Семагіна // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 55-57. – ISSN 1819-7329
153158
  Павленко М.Г. Академік Глушков: погляд у майбутнє. / М.Г. Павленко. – Київ : Молодь, 1988. – 115с.
153159
  Павлюк М. Академік Григорій Назарович Доленко - корифей нафтогазової геології, великий організатор науки та справжній патріот України (до 100-річчя від дня народження) / М. Павлюк, З. Назарчук // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2017. – № 1/2 (170/171). – С. 11-14. – ISSN 0869-0774
153160
  Лукінова Т.Б. Академік Григорій Петрович Півторак (до 80-річчя від дня народження) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 4-17. – ISSN 0027-2833
153161
  Слабошпицький М. Академік Гримич // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 лютого (№ 5). – С. 10-11
153162
  Гудков І.М. Академік Д. М. Гродзинський — видатний радіобіолог, педагог, громадський діяч (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 травня 2018 р.).. // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 7. – C. 25-32. – ISSN 1027-3239
153163
  Тележняк К.О. Академік Д.І. Яворницький як зберігач та дослідник культових пам"яток // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 144-147. – ISBN 978-966-651-576-9
153164
  Варивода К. Академік Д.С. Воронцов - засновник наукової школи в галузі електрофізіології (20 - 60-ті рр. XX ст.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 268-275
153165
  Розгін І. Академік Данило Заболотний // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1955. – Рік 6, ч. 70, листопад. – С. 21-23


  Доповідь на спільних зборах НТШ Америки і Канади, 8-10 жовтня 1955 року.
153166
  Скрипаль І. Академік Данило Заболотний // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 66-69. – ISSN 1819-7329
153167
  Усенко І.Б. Академік двох академій Ф. В. Тарановський // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 9-17. – ISSN 2219-5521


  "Серед перших академіків-фундаторів у відомому указі гетьмана П.П. Скоропадського про заснування Української Академії наук у Києві названо прізвище Ф. В. Тарановського, постать якого, життєвий та творчий шлях до недавнього часу була загадкою для ...
153168
  Різник Л. Академік дизайну // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 8. – С. 89-94. – ISSN 0868-4790


  Станіслав Мигаль.
153169
  Саєнко Юрій Академік Дмитро Гродзинський: "Сьогодні вкрай необхідно плекати екологічну мораль" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 2-3 : Фото
153170
  Партика Л.Я. Академік Дмитро Костьович Зеров // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 6. – С. 610-618. – ISSN 0372-4123


  Дано розлогий огляд наукової та науково-організаційної діяльності визначного флориста- систематика, академіка АН УРСР. У 1933-1957 рр. Д. К. Зеров керував кафедрою нижчих рослин КДУ імені Т. Г. Шевченка.
153171
  Бачкала О.В. Академік Є.В. Оппоков (Оппоків) - Один із дослідників з осушення боліт на Поліссі України в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.ст. // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 27-28
153172
  Красноштан Ю. Академік Є.К. Завойський: "Я сидів на атомній бомбі..." // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 511, жовтень : жовтень. – С. 13-15
153173
  Віленський Ю. Академік Євген Гончарук: науковий портрет епічними фарбами // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/8 (123/124). – С. 66. – ISSN 1729-2344
153174
  Возняк Д.К. Академік Євген Костянтинович Лазаренко і відділ регіональної та генетичної мінералогії // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 120-125. – ISSN 2218-7472
153175
   Академік Євген Лазаренко : нарис про життєвий і творчий шлях, спогади, фотоальбом. – Львів : [б. в.], 2005. – 304 с. – ISBN 966-613-380-6
153176
  Походня І. Академік Євген Патон // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 36-39. – ISSN 1819-7329
153177
  Матковський О. Академік Євген Федорович Шнюков (до 85-річчя від дня народження) / О. Матковський, І. Наумко // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С. 181-184. – ISSN 2078-6220
153178
   Академік засновник НАПН України // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 листопада (№ 45/46). – С. 15


  4 листопада 2015 року пішов із життя академік НАПН України, академік-засновник Академії педагогічних наук України, доктор фізико-математичних наук, професор Микола Іванович Шкіль.
153179
  Вергун М.Г. Академік І.І. Лукінов - учений і громадсько-політичний діяч // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 2. – С. 141-148
153180
  Панасюк Б.Я. Академік І.І. Лукінов і українська економічна наука // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 2 (220), лютий. – С. 111-115. – ISSN 2221-1055
153181
   Академік І.М. Ліфшиць : матеріали наук. читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : НТУУ КПІ, 2007. – 76 с. : фот. – ISBN 996-96213-8-0
153182
   Академік І.М. Трахтенберг і його наукова школа. До 95-річчя від дня народження видатного вченого // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (89). – С. 72-73 : фото. – ISSN 2077-7477
153183
   Академік І.М. Францевич : матеріали наук. читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : ЕКМО, 2006. – 68 с. – ISBN 996-96213-8-0
153184
   Академік І.М. Чиженко : матеріали наук. читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : НТУУ КПІ, 2007. – 134 с. : фот.
153185
  Кирюшко М. Академік І.Ф. Курас і проблеми становлення українського ісламознавства // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса. – Київ, 2006. – Курасівські читання - 2005. – С. 43-55. – (Політологія і етнологія ; Вип. 30, кн. 1). – ISBN 966-02-4027-9
153186
  Кочубей Ю.М. Академік І.Ю. Крачковський і українське сходознавство // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 282-295. – ISBN 978-966-02-5736-8


  Крачковський Ігнатій Юліанович - один із творців радянської школи арабістики. Творча співдружність представника санкт-петербурзької орієнталістичної школи акад. І.Ю. Крачковського із вченими України А.П. Ковалівським, Т.Г. Кезмою, А.Ю. Кримським - ...
153187
  Каруник К. Академік Іван Білодід і радянське мовне планування в Україні // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2019. – Т. 16. – С. 109-146. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-45-0
153188
  Пащенко В.М. Академік Іван Григорович Підопличко - видатний природознавець ХХ століття (до 100-річчя від дня народження) / В.М. Пащенко, І.Х. Удра // Київський географічний щорічник : Науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 150-168. – Бібліогр.: 30 назв
153189
  Грабовецький В.В. Академік Іван Крип"якевич : До 120-річчя з дня народження; Збірник / Володимир Грабовецький; Каф. історії України Прикарпат. ун-ту ім. В. Стефаника; Упоряд. В.Б. Скоморовський; Ред.: А.З. Королько. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ, 2005. – 200с.
153190
  Квурт Костянтин Академік Іван Сергієнко: "На часі - інтелектуальні системи нового покоління" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 11 (148). – С. 2-3 : Фото
153191
  Єрьоменко В.Н. Академік Іван Францевич / В.Н. Єрьоменко, Л.М. Ягупольська // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 40-41. – ISSN 1819-7329
153192
  Юхновський І. Академік Ігор Юхновський: "Я кілька десятиліть свідомо будую Українську державу..." / спілкувався Богдан Залізняк // Світ. – Київ, 2020. – Липень (№ 19/20). – С. 2


  Відомий науковець і державний діяч Ігор Юхновський став доктором Honoris Causa Львівського національного університету імені Івана Франка. Ця подія і стала приводом до розмови.
153193
  Котенко Т. Академік Ізмаїл Срезневський про переклад Пилипом Морачевським книг Нового Завіту українською літературною мовою середини ХІХ століття // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 440-457. – (Нова серія ; вип. 21/22)
153194
  Вергунов В. Академік К.Гедройц і вітчизняне ґрунтознавство (До 100-річчя Носівської сільськогосподарської станціі) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 70-77. – ISSN 0372-6436
153195
  Серенсен С.В. Академік К.К. Симинський 1879-1932 / С.В. Серенсен. – 12с.
153196
  Колесса Ф.М. Академік Кирило Студинський про вплив усної словесности на поетів українського літературного відродження / написав Філарет Колесса, 1930. – с. – Окр. відб.: ЗНТШ. Т. 99. - Ч. 1: Праці філологічні: Ювілейний збірник на пошану Акад. Кирила Студинського. 1930, с. 113-126
153197
  Славинський Микола Академік Костянтин Ситник: "Настав час біології та Медицини" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 2-5 : Фото
153198
  Романюк Т. Академік Кришталь про мозок і те, чому вчені світового рівня тікають з України // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 23. – ISSN 2313-559X


  Міжнародний симпозіум "Іонні канали, що формують мозок" в Інституті фізіології імені О.О. Богомольця НАН України присвятили 70-річному ювілею видатного українського вченого-нейрофізіолога, члена Європейської Aкадемії, директора Інституту фізіології, ...
153199
  Лукінова Т.Б. Академік Л.А. Булаховський і "Етимологічний словник української мови" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 91-98. – ISSN 2075-437X
153200
  Лукінова Т.Б. Академік Л.А. Булаховський і нормування української літературної мови // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 98-103. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається роль досліджень академіка Л.А. Булаховського у нормуванні української літературної мови ХХ ст. В статье рассматривается роль исследований академика Л.А. Булаховского в нормировании украинского литературного языка ХХ ст. The ...
153201
  Коваленко В.С. Академік Лев Володимирович Писаржевський : монографія / В.С. Коваленко, В.Ф. Варгалюк, Н.В. Стець ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2013. – 110, [2] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 71-83. – (Серія "Видатні постаті університету"). – ISBN 978-966-551-397-1
153202
  Кошечко В. Академік Лев Писаржевський - засновник електронної хімії // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 6 (50). – С. 56-62. – ISSN 1819-7329


  До 140-річчя від дня народження.
153203
  Волиняк П. Академік Левко Ревуцький // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1957. – Рік 8, ч. 86, березень : березень. – С. 31-32
153204
  Макаренко Д.С. Академік Лучицький Володимир Іванович (До 125-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 148-149 : фото
153205
  Пиріг Р. Академік М. Грушевський і нарком освіти М. Скрипник у контексті комунізації ВУАН (1927-1931 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (560), вересень - жовтень. – С. 34-49. – ISSN 0130-5247
153206
  Потульницький В.А. Академік М. Грушевський як соціолог // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 4-13. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Наукова діяльність академіка Михайла Грушевського в еміграції досі залишається практично не вивченою українською і зарубіжною історичною наукою. Автор статті описує деякі аспекти цього невідомого періоду життя і діяльності вченого, використовуючи ...
153207
  Шевчук С.М. Академік М. Паламарчук - лідер української школи суспільної географії // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 90-93. – ISBN 978-966-285-361-2


  У 2016 р. виповнюється 100 років з дня народження видатного українського вченого-географа, доктора економічних наук, професора, академіка НАН України, заслуженого діяча науки – Максима Мартиновича Паламарчука. Персональна наукова школа акад. М. ...
153208
  Апостол М. Академік М.В. Зубець – організатор сільськогосподарської дослідної справи в Україні // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 98-103
153209
  Шпиталь М.І. Академік М.В. Птуха : (1884-1961) : життєпис: вершини та обриви / М.І. Шпиталь, Н.І. Коцур. – Житомир : О.О. Євенок, 2018. – 434, [2] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 290-310, 356, 425-430. – ISBN 978-617-7703-74-6
153210
   Академік М.І. Вавілов - геній і совість народу / В. Снітинський, П. Завірюха, З. Сич, І. Сич // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2018. – С. 3-8. – (Агрономія ; № 22 (1))
153211
  Усенко І.Б. Академік М.І. Палієнко: наукова біографія та актуальні погляди / І.Б. Усенко, А.Ю. Іванова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 17-24. – ISSN 2219-5521
153212
  Гороховатська О.Я. Академік М.М. Амосов і розвиток ідей його школи в галузі біологічної та медичної кібернетики // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (82). – С. 116-126. – ISSN 0374-3896
153213
   Академік М.М. Гришко – видатний український вчений-сортознавець / В.М. Самородов, О.М. Байрак, Н.В. Чувікіна, Д.Б. Рахметов, С.В. Клименко, Л.І. Буюн, Ю.В. Буйдін // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН ; Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України ; редкол.: С.І. Мельник, В.В. Моргун, М.М. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (33). – С. 94-99. – ISSN 2518-1017
153214
  Островерхов А.С. Академік М.О. Безбородов і його внесок у розвиток науки про історію скла : (до 110-річчя з дня народження) // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 106-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490
153215
  Щербань Т.О. Академік М.П. Дашкевич - один з перших дослідників історії української літератури // Українська національна ідея: історія і сучасність : науковий збірник / Житомирське науково-краєзнавче Т-во дослідників Волині ; Житомирська обл. універсальна наук. б-ка ; Житомирська обл. орг-ція Спілки журналістів України та ін. ; відп. ред. М.Ю. Костриця. – Житомир : Журфонд, 1997. – С. 84-86. – ISBN 5-86868-013-8
153216
  Андрєєва Л. Академік М.С. Самокиш та українські музеї (1929-1941 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 126-132
153217
  Клименко С. Академік М.Ф. Кащенко - фундатор наукового і практичного садівницітва (до 160-річчя від дня народження) / С. Клименко, О. Полевецька, В. Шендеровський // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 5 (55). – С. 24-31. – ISSN 1819-7329
153218
  Рильський М. Академік Максим Рильський: портрет, написаний серцем // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 14 листопада (№ 43/44)


  До 125-річчя від дня народження класика.
153219
   Академік Максим Федотович Гулий : До 100-річчя від дня народж. – Київ : [б. в.], 2005. – 158 с.
153220
  Черниш Н.І. Академік Микола Бажан : редактор, видавець, енциклопедист / Н.І. Черниш ; [відп. ред. М. Заблюк ; наук. ред.: Ю. Попсуєнко, Ж. Гудзенко, С. Глухова]. – Київ : Всеукр. держ. спеціаліз. вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2012. – 317, [3] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 287-294. – ISBN 978-966-7492-52-6
153221
  Загородній А. Академік Микола Боголюбов / А. Загородній, В. Хряпа // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 14-15. – ISSN 1819-7329
153222
  Черевченко Т. Академік Микола Гришко / Т. Черевченко, Н. Чувікіна // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 79-82. – ISSN 1819-7329
153223
  Красноштан Ю. Академік Микола Гудзій розповідає... // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 508, червень : червень. – С. 8-10


  Дещо про перший пам"ятник М.В. Гоголеві.
153224
  Корнацький В. Академік Микола Дмитрович Стражеско - гордість української нації : Частина 2. Основні віхи життя // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 38-41. – ISSN 1819-7329
153225
  Корнацький В. Академік Микола Дмитрович Стражеско - засновник кардіологіїї в Україні // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 69-71. – ISSN 1819-7329
153226
  Славинський Микола Академік Микола Жулинський: "Ми ніколи не згорнемо крил" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 8 (145). – С. 2-5 : Фото
153227
  Тома Л. Академік Микола Жулинський: дзеркало й задзеркалля // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – C. 33-35. – ISSN 2313-559X
153228
  Дзюба І. Академік Микола Жулинський: шлях громадянина і науковця / І. Дзюба, М. Сулима // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (712). – С. 78-87. – ISSN 0236-1477
153229
   Академік Микола Іванович Вавилов і розвиток аграрної науки в Україні : зб. іст.-наук. нарисів, документів, біобібліогр. матеріалів. – Київ : Аграрна наука, 2005. – 580 с. – На тит. арк.: До 75-річчя створення Українськ. академії аграрних наук. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; Кн.9). – ISBN 966-540-148-3
153230
  Чорнопиский М. Академік Микола Мушинка на полі межової етнології // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 41-47. – ISSN 2520-6419
153231
  Перестюк М. Академік Микола Перестюк: «Математика – це моє життя» / інтерв"ю редакції газети // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Січень (№ 1) : Механіко-математичний факультет. – С. 2


  70 років виповнилося відомому українському вченому і педагогові, доктору фізико-математичних наук, професору, академіку НАН України, завідувачу кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь Миколі Олексійовичу Перестюку. Випускник факультету. Тут ...
153232
  Преловська І.М. Академік Микола Петров і його праці з вивчення Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії та Софійської бібліотеки // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 383-388
153233
  Матковський О. Академік Микола Петрович Щербак (до 90-річчя від дня народження) / О. Матковський, І. Наумко, М. Павлунь // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 196-199 : фото. – ISSN 2078-6220
153234
  Полуянський С. Академік Микола Поляков // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 10-13. – ISSN 1819-7329
153235
  Курінний П. Академік Микола Теодотович Біляшевський як археолог / П. Курінний. – Київ, 1926. – 9с.
153236
  Курінний П. Академік Микола Теодотович Біляшівський як археолог / Петро Курінний. – Київ, 1926. – 9 с.
153237
  Мусатенко Л. Академік Микола Холодний // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 72-75. – ISSN 1819-7329
153238
  Скоць А. Академік Михайло Возняк: лише один штрих до портрета // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 129-132. – ISSN 0130-528Х


  У согадах йдеться про те, як академік Михайло Возняк на державному екзамені обурився питанням "Українські буржуазні націоналісти - фальсифікатори української літературної мови"
153239
   Академік Михайло Шуба у спогадах / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця ; [ за ред. Я.М. Шуби, А.М. Шевко ]. – Київ : Наукова думка, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-00-0863-5
153240
   Академік Міжнародної академії проблем людини в авіації і космонавтиці Людмила Макарівна Пріснякова : бібіліографія. – Дніпропетровськ : [б.в.], 2006. – 46 с.
153241
  Суржик Л. Академік місцевого гатунку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 21-27 березня (№ 10). – С. 12


  У кандидата, який має патрона серед академічного керівництва, більше шансів виграти на виборах до НАНУ, ніж у суперника, якого підтримують Нобелівські лауреати. У НАН України - поповнення: 12 дійсних членів (академіків) та 51 член-кореспондент. Щоб ...
153242
  Шеремета Л.О. Академік Надія Олександрівна Пучківська - відомий лікар - офтальмолог // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 237-250


  Досліджено життєвий шлях, наукову діяльність та внесок до медичної науки відомої лікарки-офтальмолога, академіка Надії Олександрівни Пучківської. Джерельною базою дослідження став її особовий фонд, який зберігається в Інституті архівознавства ...
153243
  Бойчук Т.М. Академік НАМН України, професор Дмитро Ілліч Заболотний : (до 70-річчя від дня народження) / Т.М. Бойчук, О.Г. Плаксивий // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 4 (26). – С. 109-110. – ISSN 2226-1230
153244
  Комісаренко С. Академік НАН і НАМН України Сергій Комісаренко: "Усе, чого домігся у житті, - завдяки генетиці й своїй праці" / розмову вів Микола Шот // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 21 грудня (№ 246). – С. 6


  Із 2001 р. очолює філію каф. біохімії ННЦ "Інститут біології та медицини" Київ. ун-ту зі спец. «Біотехнологія» на базі Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України.
153245
   Академік НАН України Вадим Іванович Лялько // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 139-141. – ISSN 0367-4290
153246
   Академік НАН України Валерій Миколайович Єремеєв (до 60-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 150-151 : фото
153247
   Академік НАН України Гродзинський Дмитро Михайлович : біобібліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народж. / Асоц. б-к України ; Держ. наук. с.-г. б-ка ; Нац. акад. аграр. наук України ; [уклад.: В.В. Вергунов, Н.М. Рашидов, О.В. Бачкала ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Київ : [б. в.], 2010. – 240 с. : фотоіл. – (Вчені-природознавці України ; кн. 3)
153248
  Назарчук З. Академік НАН України Зіновій Назарчук: "Необхідно завершити демократизацію суспільства, а вже потім приступати до радикальних реформ у науці" / Спілкувався Богдан Залізняк // Світ. – Київ, 2013. – листопад (№ 41/42). – С. 2
153249
  Мриглод І. Академік НАН України Ігор Мриглод: "Пізнавальна та освітня функції науки - величезні" / розмову вів Богдан Залізняк // Світ. – Київ, 2013. – травень (№ 17/18). – С. 3


  Розмова з директором Інституту фізики конденсованих систем НАН України, заступником голови Західного наукового центру НАН і МОН України, академіком І. Мриглодом, про те, що нині діється в науці, що може сьогодні наука - і в самореалізації, і в ...
153250
   Академік НАН України Лукінов Іван Іларіонович : (1927-2004) : біобібліогр. покажчик / НАН України ; Нац. б-ка України ім. Вернадського ; Укр. акад. аграр. наук ; Держ. наук. с.-г. б-ка ; [ уклад.: В.А. Вергунов та ін. ]. – Київ : [б. в.], 2009. – 152 с. – (Академіки та члени-кореспонденти НАН України для сільського господарства ; вип. 1). – ISBN 978-966-02-5237-0
153251
   Академік НАН України М.В. Багров: науковець і громадянин (до 75-річчя від дня народження) // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 103-105. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена Миколі Васильовичу Багрову, відомому вченому в галузі економічної і соціальної географії, видатному організатору освіти та науки, громадському і політичному діячу, доктору географічних наук, професору, завідуючому кафедри економічної ...
153252
  Лященко П.С. Академік НАН України П.Г.Богач: життєвий і творчий шлях / П.С. Лященко, А.І. Масюк, П.Ф. Пелюх // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 5-7 : Фото. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)
153253
  Прокопчук В.С. Академік НАН України П.Т. Тронько і Хмельниччина // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 8. – С. 111-118
153254
  Павлюк С. Академік НАН України Степан Павлюк: "Бог дасть віку й Долі для України" // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 76-83. – ISBN 978-917-7694-06-8
153255
  Павлюк С. Академік НАНУ Степан Павлюк: "Бог дасть віку і долі для України" / спілкувався Богдан Залізняк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 січня (№ 2)


  Національній академії наук України 2018-го - 100 років. Директорові Інституту народознавства НАНУ академікові НАНУ Степанові Павлюку - 70.
153256
   Академік Національної академії наук України Мирослав Іванович Павлюк (до 75-річчя від дня народження) // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 54-60 : фото. – ISSN 0869-0774
153257
   Академік Національної академії наук України та Української академії аграрних наук Мельничук Дмитро Олексійович : основні біогр. дані та бібліогр. покажчик наук. праць за 1968-2003 роки. – Київ : [б. в.], 2003. – 168 с. – ISBN 966-8006-24-0
153258
   Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / Капустян В.В., Сенчило О.О., Коломійчук В.П. [та ін.] ; Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна, Музей історії Ботан. саду ім. акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Талком, 2017. – 381, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.374-379. – ISBN 978-617-7397-32-7
153259
   Академік О.І. Білецький // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9 (573). – С. 74-78. – Бібліогр.: с. 74-78. – ISSN 0236-1477
153260
  Годун Н. Академік О.І. Душечкін - вчений-агрохімік, грунтознавець, фізіолог рослин: історіографія проблеми // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 89-94. – ISSN 2518-7732


  В умовах національного відродження серед дослідників науки і техніки особливо посилюється інтерес до вивчення науково-організаційної, педагогічної і громадської діяльності вчених, які жили і працювали на теренах сучасної України. Настала пора ...
153261
  Власюк П.А. Академік О.І. Душечкін / П.А. Власюк. – Київ, 1968. – 80 с.
153262
  Михайленко Г. Академік О.І. Неровецький: життя та діяльність // Дванадцяті наукові читання, присвячені діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 17 листоп. 2016 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВВ ДЕТУТ, 2016. – С. 13-15
153263
  Микитась Надія Дмитрівна Академік О.І.Білецький - дослідник давньої української літератури : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.02 / Микитась Надія Дмитрівна; Київський Державний педінститут ім. М.П.Драгоманова. – К., 1992. – 18л.
153264
  Чувпило О.О. Академік О.Й. Пріцак - великий український орієнталіст сучасності (до 100-річчя від дня народження) // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 157-159. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 57). – ISSN 2312-1866
153265
  Барштейн В. Академік О.О. Богомолець у пам’ятках матеріальної культури / В. Барштейн, Я. Блюм // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 13-17. – ISSN 0372-6436
153266
  Лукінова Т.Б. Академік О.С. Мельничук О.С.: життя, віддане науці // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 4-15. – ISSN 0027-2833
153267
  Константинов В.О. Академік О.Я. Орлов - засновник і перший директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України / В.О. Константинов, С.А. Салата // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (49). – С. 50-55. – ISSN 2077-9496
153268
  Кристер А.Е. Академік Олекса Михайлович Гуляєв та його наукова творчість : 1863-1923 / Арнольд Кристер ; Українська АН. – Київ, 1925. – 27 с. – Окремий відбиток: Записки соцiально-економічного відділу ВУАН, 1926, т. 2–3, с. 40–46
153269
  Татаренко Л. Академік Олександр Ковалевський // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 76-78. – ISSN 1819-7329
153270
  Зимовець Г. Академік Олександр Мельничук - визначна постать українстького мовознавства / Г. Зимовець, Г. Яворська // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (657). – С. 40-44. – ISSN 0130-5263


  У статті йдеться про життєвий і науковий шлях видатного українського вченого О.Мельничука - академіка, енциклопедиста, організатора наук.
153271
  Комісаренко С. Академік Олександр Палладін // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 62-65. – ISSN 1819-7329
153272
   Академік Олександр Пономаренко (до 70-річчя від дня народження) / О. Матковський, І. Наумко, М. Павлунь, Л. Скакун, Є. Сливко // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2020. – № 70, вип. 1/2. – С. 103-107. – ISSN 2078-6220
153273
  Франчук В. Академік Олександр Потебня // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 83-87. – ISSN 1819-7329
153274
  Яковенко В. Академік Олександр Усиков / В. Яковенко, Ю. Корнієнко // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 25-28. – ISSN 1819-7329
153275
  Бровкін А. Академік Олексій Онищенко - учений, організатор науки, культуролог, бібліотекознавець // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 261-267.
153276
   Академік Олексій Ситенко : До 75-річчя з дня народження. – Київ, 2002. – 90с. – ISBN 966-02-2367-6
153277
  Загородній А. Академік Олексій Ситенко і сучасна теорія плазми // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 303-314. – ISSN 1563-3969
153278
  Кочубей Ю.М. Академік Омелян Пріцак і відродження українського сходознавства // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-21. – ISSN 1608-0599
153279
  Кочубей Ю.М. Академік Омелян Пріцак і польська орієнталістика // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-29. – ISSN 1608-0599
153280
  Кулик Н. Академік Оппоков: смерть під прапором // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 06 квітня (№ 30)
153281
  Папанова В.А. Академік П.І. Кеппен - дослідник стародавньої Ольвії // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 260-267. – ISBN 966-02-3600-х
153282
  Клименко Л.О. Академік П.М. Сєрков як науковець і організатор науки (до 100-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 126-130. – ISSN 0374-3896
153283
  Кривошея Г.М. Академік П.Т. Тронько і розвиток краєзнавства в Україні / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 153-189 : фото. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
153284
  Гетьман В. Академік Павло Аполлонович Тутковський // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 5


  Про першого українського академіка землезнавця - геолога, географа П.А. Тутковського. З 1913 року викладав в Університеті святого Володимира і обіймав посаду приват-доцента, професора кафедри географії.
153285
  Крокос В. Академік Павло Аполонович Тутковський / В. Крокос. – Київ, 1930. – 7-13с. – Окр.відб.з IV книги Записок Київського Ін-ту Народної Освіти
153286
   Академік Павло Тутковський (Автобіографія) : 1858-1928. – Київ : АН, 1929. – 20с.
153287
  Макаренко Д.Є. Академік Павло Тутковський (До 150-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 115-116 : фото. – ISSN 0367-4290
153288
  Святоцький О. Академік Побірченко Ігор Гаврилович - патріарх українського арбітражу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 300-303. – ISSN 0132-1331
153289
  Чехун В. Академік Ростислав Кавецький // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 70-71. – ISSN 1819-7329
153290
   Академік С.П. Корольов : матеріали наук. читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : НТУУ КПІ, 2007. – 152 с.
153291
  Копил О.А. Академік С.П. Корольов і ракетно-космічна техніка (до 100-річчя від дня народження Головного конструктора) // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 132-139. – ISSN 0374-3896
153292
  Руденко Р.П. Академік Сахаров - дисидентам з Києва: "Що ви всі їздите до Москви? У вас там є Руденко!..." / спілкувався Володимир Шуневич // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 грудня (№ 51/52). – С. 6-7


  "Раїса Руденко - вдова письменника, керівника Української Гельсінської групи, Героя України Миколи Руденка - розповідає деякі подробиці їхнього життя і перебування в неволі, з якої вони були звільнені 30 років тому, наприкінці 1987-го."
153293
   Академік Семен Брауде // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 30-32. – ISSN 1819-7329
153294
  Старостенко В. Академік Серафим Субботін / В. Старостенко, Ю. Оровецький // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 33-35. – ISSN 1819-7329
153295
   Академік Сергій Васильович Комісаренко - засновник молекулярної імунології в Україні, відомий державний і громадський діяч // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця ; редкол.: А. Анадон, Л.Д. Варбанець, А.І. Вінніков [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 3 (43). – С. 90-111. – ISSN 2076-0558
153296
  Наєнко М. Академік Сергій Єфремов і текст про вбивство Симона Петрлюри: зарубіжний слід // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 38-48
153297
  Комісаренко С. Академік Сергій Комісаренко про науку, дипломатичну роботу, дружбу з Олесем Гончарем, Сергієм Параджановим і Єжи Гффманом / спілкувалася Тетяна Михайленко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 23 серпня (№ 30). – С. 4-5
153298
  Комісаренко С. Академік Сергій Комісаренко: "Вакцину створюємо. Але масштаби другої хвилі залежатимуть від поведінки людей" / розпитувала Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2020. – Червень (№ 17/18). – С. 1-2
153299
  Ясень Микола Академік Сергій Комісаренко: "Ми вже сьогодні вирощуємо безсмертні клітини" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 4 (141). – С. 2-3 : Фото
153300
  Михайличенко А. Академік Сергій Комісаренко: українська біохімічна наука, попри всі труднощі, - у світовому тренді // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 18-24 жовтня (№ 38). – С . 12


  Минулого тижня Київський національний університет імені Тараса Шевченка приймав іменитих гостей. Серед них, окрім відомих українських учених, були й далекі закордонні візитери. А все тому, що саме в цей час у Києві проходив XI Український біохімічний ...
153301
  Стріха М. Академік Сергій Комісаренко: учений і громадянин // Світ. – Київ, 2013. – червень (№ 23/24). – С. 2


  Президент України Віктор Янукович підписав Указ № 344/2013 від 25 червня 2013 року "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року".
153302
  Дячук І.Д. Академік Сергій Корольов. "Per aspera ad astra" : до 110-річчя з дня народження академіка С.П. Корольова // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 2016. – Т. 22, № 6 (103). – С. 3-9. – ISSN 1561-8889
153303
  Константинов В. Академік Сергій Лебедєв - творець вітчизняної електронної обчислювальної техніки (до 100-річчя від дня народження) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
153304
   Академік Соколовський Олексій Никанорович: життєвих шлях та наукова діяльність / В.А. Вергунов, Н.М. Новосад, В.А. Зозуля, К.Б. Новосад; В.А.Вергунов, Н.М. Новосад, В.А. Зозуля, К.Б. Новосад ; за ред. С.А. Балюка, Б.С. Носка, В.В. Медведєва, В.І. Кисіля, Р.С. Трускавецького [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2006. – 164 с. – (присвячено до 50-річчя з дня заснування ННЦ "ІГА ім. О.Н.Соколовського" і 60-річчя з дня заснування факультету агрохімії та грунтознавства ХНАУ ім. В.В. Докучаєва). – ISBN 966-8726-25-1
153305
  Стецюк Н. Академік Станіслав Дністрянський і його проект Конституції Західноукраїнської Народної Республіки // Український часопис конституційного права : науково-юридичне видання / Львів. нац. ун-т ім. І. Франку ; Громадська орг. "Центр конституційних ініціатив" ; Ред. журналу "Український часопис конституційного права" ; редкол.: Барабаш Ю., Барон А.А., Бориславська О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 1 : Незалежність України: Конституційний аспект. – С. 67-70. – ISSN 2519-2590
153306
  Шаблій О. Академік Степан Рудницький - фундатор української географії / Олег Шаблій; Мін-во освіти і науки України; Львівський держ. ун-и ім. І. Франка; Укр. вільний ун-т. – Львів - Мюнхен. – (Монографії). – ISBN 5-77-63-2216-2
Ч. 53. – 1993. – 223с.
153307
  Даниленко В. Академік Степан Смаль-Стоцький / В. Даниленко, О. Добржанський. – Чернівці, 1996. – 232с.
153308
  Ткач Л. Академік Степан Смаль-Стоцький : До 150-річчя від дня народження // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (622). – С. 33-39. – ISSN 0130-5263
153309
  Сергієнко І. Академік Степан Тимошенко // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 7-10. – ISSN 1819-7329
153310
  Кулагін Д.О. Академік Степан Тимошенко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні : науковий журнал / Запорізький нац. техніч. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 2. – С. 152-155. – ISSN 1607-6885
153311
  Глущенко І.Є. Академік Т.Д.Лисенко - видатний радянський вчений / І.Є. Глущенко. – К., 1951. – 36с.
153312
  Лихвард Д.Ф. Академік Т.Д.Лисенко. /Бібліографічний довідник/ / Д.Ф. Лихвард, М.Г. Ракітська. – Київ, 1949. – 101с.
153313
  Власюк П.А. Академік Трохим Денисович Лисенко - основоположник радянської агробіологічної науки / П.А. Власюк; Льовшин І.М. – Київ : АН Української РСР, 1949. – 48 с.
153314
  Баргузин Л. Академік Трохим Лисенко: pro і contra // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 2. – С. 251-258
153315
  Шешуряк Н. Академік української електроніки // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (999). – С. 42-44. – ISSN 0868-9644


  Електронна музика, яку Алла Загайкевич впровадила в навчальний процес консерваторії, ефективно синтезується з інструментальною і прогресує як жанр.
153316
  Середюк О. Академік української картоплі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 січня - 10 лютого (№ 5/6)


  90 років Теслюку Петру Сергійовичу.
153317
   Академік Української національної академії наук А.М. Криштофович – випускник Новоросійського (зараз Одеського національного імені І. І. Мечникова) університету. (До 100-річчя Національної академії наук України) / С.Г. Коваленко, Т.В. Васильєва, О.Ю. Бондаренко, В.В. Немерцалов // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (44). – С. 119-128. – (Серія : Біологія). – ISSN 2077-1746
153318
  Шипулін В.П. Академік Ф.Г. Яновський: грані особистості / В.П. Шипулін, Д. Назаренко // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Донецьк, 2014. – № 2 (52). – С. 94-101. – ISSN 2308-2097


  Стаття присвячена Ф.Г. Яновському - українському терапевтові, одному з основоположників київської терапевтичної школи Університету Св. Володимира. Один із організаторів Київського туберкульозного інституту (нині - Інститут фтізіатрії і пульмонології ім ...
153319
   Академік Шемшученко Юрій Сергійович - відомий правознавець, лідер української школи права навколишнього середовища // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 313-317. – ISSN 0132-1331
153320
   Академік Шестопалов В"ячеслав Михайлович (До 80-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 3. – С. 124-126 : фото. – ISSN 0367-4290
153321
  Волкова Н.Е. Академік Ю.М. Сиволап. Від геному до сорту / [Н.Е. Волкова та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Селекц.-генет. ін-т, Нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Одеса : Астропринт, 2017. – 30, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 18-19. – (Видатні вчені Селекційно-генетичного інституту). – ISBN 978-966-927-364-2
153322
  Демченко В.Ф. Академік Юрій Ілліч Кундієв // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 16, № 1/4. – С. 60-61. – ISSN 1729-7192
153323
  Батанов О. Академік Юрій Сергійович Шемшученко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5, спец. вип. : До 65-річчя Ін-ту Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – С. 261-265. – ISSN 1026-9932
153324
  Кушнір Р. Академік Я.С. Підстригач - видатний вчений, організатор науки та громадянин // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 228-237. – ISBN 978-917-7694-06-8
153325
  Рожен Олександр Академік Ярослав Яцків: "Я - людина україноцентрична..." // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 2-4 : фото


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
153326
  Головацький А. Академік, доктор медичних наук, професор Михайло Романович Сапін : [некролог] // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 188-191. – (Серія " Медицина" ; вип. 2 (52))
153327
   Академік. Міністр. Президент [Кремень В.Г.] / колектив НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Травень-березень (№ 3). – С. 2
153328
   Академіки Академії наук вищої школи України : довідник. – Київ : [б. в.], 1994. – 310 с.
153329
   Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / Академія наук вищої школи України; відпов. ред. М.І. Дубина. – Київ, 1994. – 312 с.
153330
   Академіки Академії наук вищої школи України : довідник. – Київ : [б. в.], 1997. – 310 с.
153331
   Академіки Академії наук вищої школи України : (довідник). – Київ : АН ВШ України, 2001. – 443, [13] с. : портр.


  Дар бібліотеці хімфака від М.Ю. Корнілова. 28.11.13. Підпис
153332
   Академіки засновники АНВШ України, обрані Установчими зборами 27 листопада 1992 року // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 8-9. – ISBN 978-617-7530-19-9
153333
  Безгін І.Д. Академіки. Життя в мистецтві / Ігор Безгін ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : ІПСМ АМУ. – ISBN 966-96714-2-6
Ч. 1. – 2006. – 167, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в тексті
153334
   Академікк НАН України В"ячеслав Михайлович Шестопалов (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 208-210 : фото. – ISSN 0367-4290
153335
   Академікові Вілю Савбановичу Бакірову – 70! // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (57). – C. 124-125. – ISSN 1681-116Х
153336
   Академіку Володимиру Михайловичу Литвину - 55 років // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 315-316. – ISSN 0132-1331
153337
   Академіку Дмитру Іллічу Заболотному - 70 років! // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля. – Київ, 2017. – № 5 (121). – С. 78. – ISSN 1562-1146
153338
  Наєнко М. Академіку Дмитру Сергійовичу Наливайку - 90 // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 185-186
153339
   Академіку М.М. Амосову - 100 років // Здоровье ребенка : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев, 2013. – № 6 (49). – C. 163-165. – ISSN 2224-0551
153340
   Академіку Мамутову Валентину Карловичу - 80 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 260-261. – ISSN 1562-0905
153341
  Роман М. Академіку Миколі Неврлому - 100 років // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 17 листопада (№ 44). – С. 4
153342
   Академіку НАМН України В.В. Лазоришинцю - 60 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 146-147. – ISSN 2413-7944
153343
   Академіку НАМН України В.Г. Майданнику - 60 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 147-148. – ISSN 2413-7944
153344
   Академіку НАМН України В.І. Цимбалюку - 70 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 149-150. – ISSN 2413-7944
153345
   Академіку НАМН України В.М. Запорожану - 70 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 150-151. – ISSN 2413-7944
153346
   Академіку НАМН України Г.В. Гайко - 80 // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 454-455. – ISSN 2413-7944


  "21 грудня 2016 р. виповнилося 80 років від дня народження директора ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України", Заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, академіку НАМН України, ...
153347
   Академіку НАМН України Ж.І. Возіановій - 80 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 151. – ISSN 2413-7944
153348
   Академіку НАМН України С.В. Комісаренку - 75 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2018. – Т. 24, № 3/4. – С. 365-367. – ISSN 2413-7944
153349
   Академіку НАН України Амоші Олександру Івановичу - 80 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 149-150 : фото. – ISSN 1562-0905
153350
   Академіку НАН України Буркинському Борису Володимировичу - 75 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 152-153 : фото. – ISSN 1562-0905
153351
   Академіку НАН України К.М. Ситнику - 90 // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (92). – С. 141-142. – ISSN 0374-3896
153352
   Академіку НАН України Туниці Юрію Юрійовичу – 75 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 240-241. – ISSN 1562-0905
153353
  Бігун В.С. Академіку НАН України Ю.С. Шемшученку - 70 років // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 390-393. – ISSN 1818-992Х
153354
   Академіку НАПрН В. Нору - 70 років // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 312-313. – ISSN 0132-1331
153355
   Академіку НАПрН України В. Щербині - 60 років // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 330. – ISSN 0132-1331
153356
   Академіку НАПрН України О. Скрипнюку - 50 років // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 363-364. – ISSN 0132-1331
153357
  Попик В. Академіку Олексію Семеновичу Онищенку - 85 // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (244). – С. 59-60. – ISSN 1029-7200
153358
   Академіку Ю.Ф. Ярмишу - 70 років // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2005. – № 3 (45) : травень - серпень. – С. 55-56
153359
   Академічна "Історія української літератури" : в 10 т. : (матеріали засідань наук.-ред. комісії, "Круглих столів", ін. наук. обговорень та плани томів). – Київ : Фенікс, 2005. – 162, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-651-218-1
153360
  Смирнов І.Г. Академічна (загальна) соціологія як підстава соціології туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 3-8 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
153361
  Шманіна Т.А. Академічна адаптація іноземних студентів до вивчення природничих дисциплін у ВНЗ України / Т.А. Шманіна, О.Ю. Свистунов // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – С. 300-307. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 9, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
153362
  Левченко Н. Академічна бібліотека в системі вищої освіти // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. – C. 204-215. – ISSN 2224-9516
153363
  Бойченко М.І. Академічна визначеність завдань соціальної філософії в контексті радикальних соціальних змін в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 92-102
153364
   Академічна дипломатія // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 2


  "Нещодавно відбувся офіційний 4-денний візит делегації Спілки ректорів вищих навчальних закладів України до Польщі на чолі з Президентом Спілки, ректором КНУ Леонідом Губерським. Візит було організовано Президентом Національної ради науки та вищої ...
153365
   Академічна дипломатія та співпраця ректорських середовищ України і Польщі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 листопада (№ 46). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Відбувся офіційний візит делегації Спілки ректорів вищих навчальних закладів України до Республіки Польща на чолі з президентом спілки, ректором КНУ імені Тараса Шевченка Л. Губерським. Результатом офіційного візиту делегації стало зміцнення ...
153366
   Академічна доброчесність - основа професіоналізму сучасного викладача закладу вищої освіти / С.А. Саяпіна, О.Г. Коркішко, А.В. Коркішко, Є.Д. Смоляр // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 5-10. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
153367
  Остролуцька Л. Академічна доброчесність - це очищення української освіти // Світ. – Київ, 2019. – Квітень (№ 15/16). – С. 2
153368
  Гаруст Ю.В. Академічна доброчесність - шлях до захисту інтелектуальної власності українських науковців / Ю.В. Гаруст, Б.О. Павленко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 88-95. – ISSN 2519-2353


  "Освіта є основою для розвитку будь-якого суспільства, і саме тому дослідження академічної доброчесності, як основи права інтелектуальної власності у вітчизняній науці є перспективним особливо в умовах входження України до європейського освітнього ...
153369
  Даньків І. Академічна доброчесність - шлях до успіху // Освітні тренди професійного розвитку педагогічних працівників в умовах неформальної освіти : зб. навч.-метод. матеріалів для пед. працівників : [навч.-метод. посібник] / Комун. закл. "Центр проф. розвитку пед. працівників" Ужгород. міської ради. – Ужгород : Ліра, 2021. – Кн. 1 / [ред. І.З. Даньків]. – С. 178-194. – (Навчально-методичний посібник). – ISBN 978-617-596-338-8
153370
   Академічна доброчесність // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 лютого (№ 8). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Міжнародна науково-практична конференція "Теоретико-методологічні та прикладні засади забезпечення академічної доброчесності в закладах вищої освіти" відбулася у Національному університеті "Острозька академія".
153371
  Батечко Н. Академічна доброчесність в контексті європейських практик: досвід Франції. / Н. Батечко, А. Дурдас // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 88-94. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
153372
  Бойко М. Академічна доброчесність в освітньому процесі педагогічного університету: управлінський аспект // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 172-180. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
153373
  Батарчук І.І. Академічна доброчесність в освітньому середовищі як запорука успіху // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (13). – С. 127-130. – ISSN 2313-0431
153374
  Колесніков А. Академічна доброчесність в українському освітньо-науковому просторі: проблеми та соціальні загрози // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Шушпанов Д.Г. ; редкол.: Августин Р.Р., Барна М.Ю., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 24. – С. 122-128. – ISSN 2522-185X
153375
  Вергун А. Академічна доброчесність з позицій антиплагіатної експертизи: ключові принципи та їх імплементація / А. Вергун, С. Ягело // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 100-108. – ISSN 2411-1317
153376
   Академічна доброчесність має стати нормою // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 23 жовтня (№ 195)


  У вишах впроваджуватимуть проект "Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти" (Academic IQ). У ньому візьмуть участь 60 закладів вищої освіти, які, спільно з експертами, працюватимуть над створенням дієвої внутрішньої системи забезпечення ...
153377
  Вергун А.Р. Академічна доброчесність та антиплагіатна експертиза у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького: ключові засади і методологія / А.Р. Вергун, С.П. Ягело, Г.М. Стечак // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 116-122. – ISSN 1681-2751
153378
  Клюєв О.М. Академічна доброчесність та творча наполегливість Заслуженого професора М.С. Бокаріуса - насущний приклад для сьогодення / О.М. Клюєв, В.О. Ольховський, В.В. Бондаренко // Архів кримінології та судових наук : науковий журнал / М-во юстиції України, Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; редкол.: О.М. Клюєв, В.С. Батиргареєва, Г.О. Спіцина [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1. – С. 30-38
153379
  Осадченко І.І. Академічна доброчесність у контексті науково-педагогічної діяльності: реалії та перспективи / І.І. Осадченко, Т.А. Карпук // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 49-53. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
153380
  Главчев М. Академічна доброчесність у науковому та освітньому середовищі України: бібліотечна складова / М. Главчев, Ю. Главчева // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 11-14. – ISSN 2518-7341


  Останніми роками збільшується відсоток інтеграції бібліотек в академічне середовище. Бібліотеки долучаються до роботи з упровадження принципів академічної доброчесності в Україні задля сприяння підвищенню якості освітньої та наукової діяльності, ...
153381
  Шулікін Д. Академічна доброчесність у правничих школах // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 21 лютого (№ 7)


  Актуальні проблеми забезпечення академічної доброчесності в юридичних школах, формування відповідної культури у вишах, якість наукових публікацій та інші актуальні питання обговорили на вебінарі 08 Галузевої експертної ради "Право", який організувало ...
153382
  Сопова Д. Академічна доброчесність у системі професійної підготовки майбутнього педагога // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 52-56. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
153383
  Батечко Н. Академічна доброчесність у контексті синергії наукових підходів / Н. Батечко, М. Михайліченко // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 26-33. – ISSN 2226-3012
153384
  Бутова В. Академічна доброчесність українських студентів у контексті світових освітніх процесів // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 50-51
153385
  Грищук О.К. Академічна доброчесність як важливий компонент реформи вищої освіти в Україні / О.К. Грищук, О.М. Язвінська, В.А. Ткаченко // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 35-37


  Якість реформи вищої освіти в Україні неможливо забезпечити без дотримання принципів академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу.
153386
   Академічна доброчесність як елемент внутрішньої системи якості - досвід та перспективи / В.С. Сорока, А.В. Клімова, В.І. Корбутяк, С.В. Клімов, О.А. Лагоднюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2022. – С. 245-261. – (Економічні науки ; вип. 2 (98)). – ISSN 2306-5478
153387
  Ячменик М. Академічна доброчесність як елемент забезпечення якості освіти у вищій школі: досвід Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 342-351. – ISSN 2312-5993
153388
  Ожеван М.А. Академічна доброчесність як політико-етична проблема // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 94-104. – ISSN 2616-9460
153389
  Коляда Н. Академічна доброчесність як складова якості освітнього процесу в умовах закладу вищої освіти (з досвіду роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) / Н. Коляда, О. Кравченко, К. Чупіна // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 95-104. – ISSN 2307-4906
153390
  Чумаченко М.О. Академічна доброчесність як фактор формування професійної самосвідомості здобувачів вищої освіти гуманітарних та культурно-мистецьких галузей знань // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2020. – № 2. – С. 52-57. – ISSN 2226-3209
153391
  Засєкіна Л.В. Академічна доброчесність, якість освіти та якість життя студентів в умовах дистанційного навчання під час Covid-19 // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – C. 41-45. – (Серія "Психологія" ; вип. 12). – ISSN 2415-7384
153392
  Шулікін Д. Академічна доброчесність: виклики і практика // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 17 вересня (№ 36). – С. 6. – ISSN 2219-5793
153393
  Буяк Б. Академічна доброчесність: від ментальної ідеї до законодавчої норми // Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 верес. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Громадська орг. "ЕдКемп Україна" [та ін. ; редкол.: І. Гевко та ін. ; заг. ред.: В.П. Кравець, О.М. Кікінеджі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 8-9. – ISBN 978-617-595-103-3
153394
  Юрко Н.А. Академічна доброчесність: основні принципи та види порушень / Н.А. Юрко, І.М. Стифанишин, У.М. Проценко // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 133-140. – ISSN 2304-5809
153395
  Недогібченко Є. Академічна доброчесність: складові елементи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (98). – С. 13-21. – ISSN 2308-0361
153396
  Шулікін Д. Академічна доброчесність: у вишах і нормативному полі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 4 жовтня (№ 38). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793
153397
   Академічна доброчесність: шлях до очищення // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 22 квітня (№ 16/17). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  11-12 квітня, на базі НаУКМА, проходила конференція «Академічна доброчесність: практичний вимір».
153398
  Нечитайло А. Академічна додана вартість. Інтернаціоналізація діяльності сучасного університету // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 22). – С. 9


  В.о. ректор КНЕУ Д.Г. Лук"яненко розповідає про інтернаціоналізацію науково-освітньої діяльності ВНЗ, документ "Стратегія інтернаціоналізації КНЕУ на 2016-2020 рр." та ін.
153399
  Михайленко О. Академічна етика у дзеркалі культурних інтерпретацій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 лютого (№ 5). – С. 13


  "Українська освіта і наука - у вирі реформ. У розпалі суспільна дискусія про формування нової академічної культури, яка базуватиметься на довірі, чесності, прозорості, а також справжньому, а не символічному навчанні, що органічно поєднується з ...
153400
  Кіт Л. Академічна ініціатива для практичної політики // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4). – С. 2


  Посол Індії в Україні Маной Кумар Бхарті і директор ІМВ Валерій Копійка підписали Меморандуму про відкриття Центру індійської культури в ІМВ.
153401
  Литвинчук Н. Академічна інтерпретація повсякденних ручних практик по-британськи // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 103-104. – ISSN 0130-6936
153402
  Завалко Н. Академічна історична наука на тлі наукового суперництва О. К. Касименка та І. Д. Бойка // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 82-88. – ISSN 1728-9343


  У статті показана сладна ситуація, що створилася в академічному співтоваристві істориків у повоєнні десятиліття, через призму боротьби особистісних інтересів та розгортання наукового суперництва в середині колективу Інституту історії АН УРСР. На ...
153403
  Семеног О. Академічна культура - фундаментальний складник підготовки доктора філософії зі спеціальності 015 "професійна освіта" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 192-203. – ISSN 2312-5993
153404
  Власенко Ф.П. Академічна культура гендерної толерантності в освітньому просторі / Ф.П. Власенко, Є.В. Левченюк, Р.В. Аташкаде // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (19). – С. 51-54. – ISSN 2521-6570


  Досліджено розвиток академічної культури гендерної толерантності як основи захисту прав і свобод гендерних меншин в освітньому просторі, оскільки в умовах сьогодення (зокрема пандемії, стрімкого розвитку інформаційно-комунікативних технологій тощо) ...
153405
  Семеног О.М. Академічна культура дослідника: європейський та національний контексти = Researcher"s academic culture: european and national contexts : навч. посібник / Семеног О.М. ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – 215, [1] с. : іл., табл. – Анотація укр., англ. - На тит. арк. авт., назва, парал. укр., англ. - Проєкт Жана Моне Модуль (2018-2021) EurDocs в СумДПУ ім. А.С. Макаренка. - With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. – Бібліогр.: с. 201-215. – ISBN 978-966-698-318-6
153406
  Гудзенко О.З. Академічна культура сучасного студентства в умовах реформування вищої освіти // Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди : матеріали міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня соціол. асоц. України ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 14-16. – ISBN 978-617-7351-15-2
153407
  Пак І.В. Академічна культура українського студентства: фактори формування та особливості прояву : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Пак Інна В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
153408
  Добко Т. Академічна культура як необхідна передумова ефективного управління сучасним університетом в умовах автономії // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 12-30
153409
  Пшенична Л. Академічна культура як чинник ефективного управління сучасним університетом // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 270-288. – ISSN 2312-5993
153410
  Михайловський В. Академічна культура. Казус українських гуманітаріїв // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 51(579), 21- 27.12.2018. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561
153411
  Пак І.В. Академічна культура: деякі аспекти соціологічної інтерпретації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 323-326. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
153412
  Семеног О. Академічна лекція як професійний комунікативний феномен // Естетика і етика педагогічної дії : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 91-100. – ISSN 2226-4051
153413
  Вербовий М. Академічна міграція та стратегічні домінанти освітнього менеджменту // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (2). – С. 116-126
153414
  Жижко Т.А. Академічна мобільність - об"єктивна умова розвитку університетської освіти // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 96. – С. 12-19
153415
  Кучай О.В. Академічна мобільність – необхідна умова формування спільного освітнього простору // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 152-156. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
153416
  Жиляєв І.Б. Академічна мобільність / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 87-89. – ISBN 978-966-7909-71-0
153417
   Академічна мобільність // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49)


  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки та Вища технічна школа Оствестфален Ліппе ( Німеччина) реалізовуватимуть програму академічної мобільності "Еразмус+"
153418
  Свириденко Д. Академічна мобільність в дискурсі глобалізації вищої освіти // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 183-190. – ISSN 2075-1443
153419
  Пащенко С.Ю. Академічна мобільність викладачів як ресурс стратегічного розвитку сучасної університетської освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 10-21. – ISSN 2078-1016


  У статті визначено зміст поняття "академічна мобільність викладача", а також її місце в організаційній структурі сучасного університету. Проаналізовано стратегію імплементації ідей академічної мобільності викладачів ВНЗ у сучасну освітню практику ...
153420
  Добоні М. Академічна мобільність доступна для кожного // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 2


  У листопаді університет зібрав студентів, викладачів, науковців на Всеукраїнському інформаційному дні програми Європейського Союзу Еразмус+ у галузі вищої освіти. На зустрічі було представлено структуру програми Еразмус+ у галузі вищої освіти, правила ...
153421
   Академічна мобільність і визнання документів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 31 серпня (№ 33/34). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Т.в.о. Міністра освіти і науки Сергій Шкарлет провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Ліван в Україні Алі Дахером. Під час зустрічі сторони обговорили перспективи українсько-ліванського співробітництва у сфері освіти і науки. ...
153422
  Співаковська Є. Академічна мобільність майбутніх педагогів у межах міжнародної співпраці університетів / Є. Співаковська, В. Коткова // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 62-67. – ISSN 2078-1687
153423
  Кирей Р. Академічна мобільність прискорює інтеграцію. Можливість здобувши знання і викладати в іншому навчальному закладі країни чи за її межами дає чимало переваг // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 8 червня (№ 107). – С. 6


  Міжнародне співробітництво Уманського державного педагогічного університету імені Павлв Тичини.
153424
  Бойко І.І. Академічна мобільність студентів як фактор інтеграції вищої освіти України в європейському просторі // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнародного конгресу (25-27 жовтня 2007 року, м. Київ) / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ упоряд.: О.Б. Ярошинський ; ред. рада: Кононенко П.П. та ін. ]. – Київ : Рада, 2008. – Кн. 2. – С. 122-123
153425
  Черняк А. Академічна мобільність студентів: актуальні питання обмінних програм в контексті модернізації вищої освіти в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 354-356
153426
  Пасічник Ю. Академічна мобільність та її вплив на науково-технічний прогрес // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 220-222
153427
  Сушик О. Академічна мобільність українських студентів в історичній ретроспективі: витоки, напрями, мотиви / О. Сушик, І. Сушик // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 8-18. – ISSN 2226-3012
153428
  Рогач А.О. Академічна мобільність українських студентів в умовах глобалізації // Соціально-гуманітарні рецепції українського суспільсьтва: виклики сучасності : матеріали студент. регіон. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 16 груд. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2016. – С. 34-35. – ISBN 978-617-7351-19-0
153429
  Федорова І.І. Академічна мобільність українських студентів сучасного освітнього простору / І.І. Федорова, Я.В. Трофименко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 139-144. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
153430
  Муц Луай Файсал Академічна мобільність українських студентів як показник міграційних процесів в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 118-122. – ISSN 2306-6814
153431
  Кізілов О.І. Академічна мобільність українських студентів: наміри, залучення та перешкоди / О.І. Кізілов, А.В. Рапопорт, К.О. Кізілова // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 327-333. – ISSN 2073-9591
153432
  Романинець М.Р. Академічна мобільність українського студентства в умовах глобалізованого простору: філософсько-правові аспекти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 77-83. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
153433
  Хан Є.В. Академічна мобільність як важлива складова інтеграції вищої освіти Російської Федерації до Європейського освітнього простору (2003-2010 роки) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 121-128. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Висвітлюється академічна мобільність як важливий аспект інтеграційних тенденцій в системі вищої професійної освіти Російської Федерації в рамках участі в Болонському процесі. Аналіз проблеми передбачає осмислення й інтерпретацію поняття академічної ...
153434
  Бойчевська І. Академічна мобільність як елемент професійної соціалізації молоді // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 122-123. – ISBN 978-966-644-324-6
153435
  Глибовець В.Л. Академічна мобільність як новий вид сезонної міграції населення / В.Л. Глибовець, І.О. Степанець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 188-195 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
153436
  Косарєв В.М. Академічна мобільність як складова міжнародної сертифікації вищого навчального закладу / В.М. Косарєв, Є.А. Дядько // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 179-189
153437
  Гарасимів Б. Академічна мобільність як стратегічна варіація українського студентства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 15-20. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
153438
  Воднік В.Д. Академічна мобільність як умова конкурентоспроможності випускника на ринку праці // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 101-106
153439
  Скабара Р.М. Академічна мобільність як чинник розвитку освітніх подорожей в Україні / Р.М. Скабара, В.В. Худоба // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 61. – С. 38-43. – ISSN 2308-135X
153440
  Козієвська О. Академічна мобільність: причини вибору навчання за кордоном // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 88-97. – ISSN 2078-1016


  Досліджуються причини (економічні, політичні, культурні, мовні, територіальні), які визначають рішення студентів навчатися за кордоном, вибір країни навчання, вищого навчального закладу, спеціальності. Робиться висновок про необхідність для України ...
153441
  Андрущенко В. Академічна мобільність: проблема реалізації в Україні і в світі / В. Андрущенко, В. Молодиченко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 34-42. – ISSN 2078-1016


  У статті розглядаються форми і напрями академічної мобільності, передбачені Болонськими домовленостями.
153442
  Жмудовська О. Академічна мрія у колисці геніїв // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 15


  До 150-річчя Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра відбулася прес-конференція ректора вишу Олександра Злотника.
153443
  Горовий В.М. Академічна наука в інформаційному суспільстві // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (109). – С. 145-150. – ISSN 1560-4926
153444
  Назарчук З.Т. Академічна наука Західного регіону України: історія та сучасність // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 7-15. – ISBN 978-917-7694-06-8
153445
  Дембновецький О.Ф. Академічна наука у вирешенні прдовольчих проблем України / О.Ф. Дембновецький, Р.Б. Рудий // Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 2002. – № 8. – С.9-18
153446
  Яцків Я. Академічна наука України у XXI ст.: досягнення світового рівня, проблеми та виклики, реформування та вибори / Я. Яцків, А. Загородній // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (52). – С. 56-61. – ISSN 1819-7329
153447
  Звонкова Г.Л. Академічна наука України: екскурс у 1960-1980-і роки // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2015. – Вип. 21. – С. 14-20. – ISSN 2079-2999


  Висвітлено формування стратегії поєднання науки і практики в діяльності Академії наук Української РСР у 1960-1980-і роки. Обгрунтовано чому наукова галузь не стала повноцінною сферою соціального управління в Українській державі.
153448
  Снєгірьов П. Академічна наука: курс на регіони // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (122). – С. 5-6. – ISSN 1562-1146


  13 листопада 2017 р. у стінах Київської обласної державної адміністрації (ОДА) відбулася зустріч президента Національної академії медичних наук (НАМН) України академіка Віталія Цимбалюка та губернатора Київщини Олександра Горгана, у ході якої було ...
153449
  Діденко Ю.В. Академічна наукова періодика в системі сучасної комунікації // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 11-18. – ISBN 978-966-360-272-1(вип. 10) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
153450
  Андрущенко В. Академічна недоброчесність як виклик інтелектуальній спроможності нації // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 132). – С. 10
153451
  Чікішев Н.Д. Академічна нерівність: прояви, фактори актуалізації та теоретичні пояснення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 67-71. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 41). – ISSN 2227-6521


  "У статті аналізується феномен академічної нерівності в умовах глобалізації. Розглянуто передумови виникнення сучасних форм нерівностей в освіті та науці. Окремо розглянуто аспект декларативності офіційного освітнього дискурсу, що відображається у ...
153452
  Чепига М. Академічна нечесність викладачів та студентів: шлях її подолання в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 79-91. – ISSN 1682-2366


  Пропонується проект кодексів честі студента і викладача, написаний на звернення директора Депортаменту вищої освіти МОН України до викладачів вищих навчальних закладів.
153453
  Гілюн О.В. Академічна нечесність студентів як предмет соціологічних досліджень // Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди : матеріали міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня соціол. асоц. України ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 12-14. – ISBN 978-617-7351-15-2
153454
  Артьомов П.М. Академічна нечесність як елемент академічної культури українського студентства: результати емпіричних досліджень / П.М. Артьомов, І.В. Пак // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 234-240. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
153455
  Олеськова Г.Г. Академічна освіта сестринського персоналу Німеччини: реалії сьогодення і перспективи // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 42-47. – ISSN 1681-2751


  У статті значну увагу приділено опису трактування поняття "академічна освіта". До того ж у статті розкрито сутність поняття "академічний" і висвітлено трактування поняття "академічний ступінь". Особливий інтерес становлять перспективи розвитку в ...
153456
  Ожоган В.М. Академічна політика // Календар-Довідник : 2018-2019 навч. рік / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [відп. за вип.: А. Мелешевич, Т. Ярошенко, О. Куценко]. – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 18-25. – ISBN 978-617-7668-05-2
153457
  Давидова Н. Академічна свобода та автономія закладу освіти: межі здійснення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 6 (268). – С. 21-24. – ISSN 2307-8049
153458
  Савчин М.В. Академічна свобода та право індивіда на розвиток (про формування світу ідей та обмін ними) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2019. – № 1/2 (69/70). – С. 6-25. – ISSN 2078-9165
153459
  Ружицька А. Академічна свобода у студентських вимірах // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20-27 січня (№ 3/4). – С. 3


  Студентка 5 курсу Інституту іноземної філології НПУ імені Михайла Драгоманова щодо принципу "академічної свободи" університетів.
153460
  Безклубий І.А. Академічна свобода як максима університетської освіти України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 19-25
153461
  Горська С. Академічна свобода: чи всі до неї готові // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 3-10 вересня (№ 37). – С. 2-3 : фото


  6 вересня у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася нарада керівників ВНЗ з питань імплементації закону України "Про вищу освіту". У нараді взяли участь Прем"єр-міністр України Арсеній Яценюк, Міністр освіти і науки Сергій ...
153462
  Бершеда Є. Академічна складова дипломатичного корпусу України // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. О. Таукач. – Київ, 2019. – № 1. – С. 33-37. – (Історичні науки). – ISSN 2663-2675
153463
  Кіпень В. Академічна спільнота вузів про ненормативні відносини і корупцію / В. Кіпень, Г. Коржов // Викладачі вузів: соціологічний портрет / П В. Кіпень, Г.О. Коржов. – Донецьк : Донецький національний університет, 2001. – С. 151-168. – ISBN 966-639-065-5
153464
   Академічна стипендія імені Героїв Небесної Сотні // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 5-12 травня (№ 16/18)
153465
  Гаврильчик В. Академічна стратегія у сфері IB - кращі практики на Регіональному семінарі у Києві // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 7. – С. 67-70 : Рис. – ISSN 1608-6422
153466
  Єрмоленко А. Академічна філософія у вимірі парадигмальних змін // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 : Академічна філософія. – С. 6-11. – ISSN 2522-9338
153467
  Захара І.С. Академічна філософія України ( 17- полов. 18 ст.) / І.С. Захара. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. Ів.Франка, 2000. – 240c. – ISBN 966-7086-79-8
153468
  Сошенко С.М. Академічна чесність учасників освітнього процесу у вищих навчальних закладах / С.М. Сошенко, А.С. Шмельова // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 53
153469
   Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / [Т. Фініков, Т. Добко, В. Турчиновський та ін. ; заг. ред.: Т. Фініков, А. Артюхов]. – Київ : Таксон, 2016. – 231, [1] с. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7128-91-3
153470
  Шулікін Д. Академічна чесність: практики ВНЗ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15 травня (№ 18/19). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  У Науково-технічній бібліотеці Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" за підтримки Посольств а США в Україні відбулась конференція "Академічна доброчесність: практики українських ВНЗ". ...
153471
  Скрипнюк О. Академічна школа міжнародного права в Україні: питання теорії та міжнародно-правової діяльності // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 758-767. – ISBN 978-617-7631-10-0
153472
  Черноіваненко В. Академічна юдаїка в незалежній Україні (1991-2021): досвід наукових бібліотек / В. Черноіваненко, Т. Батанова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (264). – С. 109-111. – ISSN 1029-7200
153473
  Засєкіна Л. Академічна, кадрова, організаційна і фінансова автономія як траєкторія розвитку вітчизняних університетів // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 41-52. – ISBN 978-966-518-677-9


  Викладено результати теоретичного аналізу категорії автономії університету. Виокремлено основні види автономії: організаційну, академічну, фінансову, кадрову. Здійснено порівняльний аналіз проявів різних видів автономії в українських та інших ...
153474
  Короденко М. Академічна, кадрова, фінансова // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 20 липня (№ 28). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Як ефективно впровадити у школах освітню, організаційну, кадрову і фінансову автономію та здійснювати ефективний менеджмент - про це йдеться у посібнику "Автономія як шлях до ефективного менеджменту школи" Шведсько-українського проєкту "Підтримка ...
153475
  Лісняк І.М. Академічне бандурне мистецтво кінця ХХ-початку ХХІ століття як відображення провідних тенденцій розвитку сучасної української музичної культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Лісняк Інна Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
153476
  Шевчук З. Академічне есе як жанр академічного письма: структура, різновиди, етапи організації // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2022. – Вип. 13. – С. 112-117
153477
  Воронка Г. Академічне консультування в навчально-освітньому процесі Канади та Великобританії // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 27-30.
153478
  Воронка Г. Академічне консультування, соціальне забезпечення студентів у Канаді та Великобританії // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-22.
153479
  Федченко П.М. Академічне літературознавство (- напрям у літературознавстві) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 240-241. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
153480
  Гриценко П.Ю. Академічне мовознавство у викликах сьогодення // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 92-95. – ISSN 1027-3239
153481
  Черноіваненко А.Д. Академічне музично-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / Черноіваненко Алла Дмитрівна ; М-во культури та інформ. політики України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
153482
  Бабенко Т. Академічне письмо: залежність назви навчального курсу від цілей та мети навчання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 79-83. – ISSN 2308-4634


  У статті обґрунтовано й запропоновано мету, цілі та назви навчальних курсів з формування мовленнєвої компетентності з академічного письма на окремих ступенях навчання: бакалавраті, магістратурі та докторантурі; уточнено пов"язані з цією проблематикою ...
153483
  Бабенко Т. Академічне письмо: структурування вступу до англомовної наукової статті (на прикладах англомовних дослідницьких статей) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 88-92. – ISSN 2308-4634
153484
  Чухрай Н.І. Академічне підприємництво за кордоном та в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 448-458. – ISSN 0321-0499


  Обгрунтовано сутність, місце і роль академічного підприємництва у програмах ЄС. Наведено результати маркетингового дослідження розвитку академічного підприємництва в норвезькому та українському університетах.
153485
  Литвин І.В. Академічне підприємництво: досвід Стенфордського університету // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 305-312. – ISSN 0321-0499
153486
   Академічне релігієзнавство : підручник для студентів ВНЗ. – Київ : Світ Знань, 2000. – 862 с. – ISBN 966-7742-06-7
153487
  Сарапін О.В. Академічне релігієзнавство та його дисципліни / О.В. Сарапін, Г.В. Середа, О.І. Предко // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 163-189. – ISBN 966-594-988-8
153488
  Корчинський Мирослав Академічне сопілкарство - предмет мистецтва і науки // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 48-53. – ISSN 1728-6875
153489
  Казимирова І. Академічне термінознавство: ретроспекція та перспективи розвитку / І. Казимирова, Л. Туровська // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68). – С. 83-91. – ISSN 1682-3540


  Згадуються Кримський А., Грушеський М., Огієнко І.
153490
  Галата С. Академічне шахрайство // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 27 липня (№ 30). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793


  Про академічне шахрайство у вищій школі України.
153491
  Гніт Ю.М. Академічний дискурс вивчення ідентичності в українській гуманітаристиці. // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 11 (151). – C. 58-69. – ISSN 2077-1800
153492
  Корольов Г. Академічний дискурс дослідження історії Української революції 1917-1921 років (90-ті р. ХХ ст. - початок ХХІ ст.) // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 371-384
153493
  Швидка Н. Академічний драматичний театр імені Івана Франка у Києві в 1960-х роках // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 154-157. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті охарактеризовано стан театру ім. Івана Франка в 1960-х рр. Визначено головні причини зниження мистецького рівня постановок та втрати популярності серед глядачів
153494
  Попович О.С. Академічний інбридинг - проблема, що традиційно ігнорується при формуванні кадрової політики в науці України / О.С. Попович, В.І. Кліменкова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (108). – С. 54-63. – ISSN 1560-4926
153495
  Кісілюк Е. Академічний інбридинг у кадровій політиці закладів вищої освіти // Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко, З.І. Зайцева, Л.Г. та ін. Кириченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 136-147. – ISBN 978-617-7571-48-2


  Згадується портальна версія Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка. С. 51-52.
153496
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1/2. – 1997
153497
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 1998
153498
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 1998
153499
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 1999
153500
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2000
153501
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2001
153502
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2001
153503
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review. : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2002
153504
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review. : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2002
153505
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2003
153506
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2003
153507
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2004
153508
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2004
153509
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2005
153510
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2005
153511
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2006
153512
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2006
153513
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2007
153514
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2007
153515
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2008
153516
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2008
153517
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1. – 2009
153518
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2. – 2009
153519
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1(32). – 2010
153520
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (33). – 2010
153521
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1 (34). – 2011
153522
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (35). – 2011
153523
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1 (36). – 2012
153524
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (37). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
153525
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1 (38). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
153526
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (39). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
153527
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1 (40). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
153528
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (41). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
153529
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1 (42). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
153530
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (43). – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
153531
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ : Академічний огляд : Дніпропетров. ун-т ім. А. Нобеля, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (45). – 2016. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
153532
  Жиляєв І.Б. Академічний персонал / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 30-31. – ISBN 978-966-7909-71-0
153533
  Яковенко Н. Академічний підручник: канон і новація // Критика. – Київ, 2007. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 10-13
153534
  Цолль Ф. Академічний проект директиви про посередницькі он-лайн платформи – новий законодавчий інструмент договірного права Європейського Союзу / Ф. Цолль, Л.М. Саванець // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – C. 207-215. – ISSN 1026-9932
153535
  Меняйло В. Академічний профіль доцента як суб"єкта дослідницько-інноваційної діяльності у сучасному закладі вищої освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 82-89. – ISSN 2307-4906
153536
  Нян Кай Лю Академічний рейтинг університетів світу / Нян Кай Лю, Чень. Інь // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 67-78. – ISSN 1682-2366
153537
  Каплан І. Академічний ретрит з буддизму. Звіт про літню релігієзнавчу школу "Буддизм та буддизми" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 : Східні філософії: проблема свободи. – C. 116-118. – ISSN 2522-9338
153538
  Майстренко-Вакуленко Академічний рисунок в художніх освітніх закладах України. Історія становлення та проблеми сучасності // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, А. Пучков, І. Безгін та ін. – Київ, 2012. – Вип. 7 : Сучасні стратегії екранної освіти: українська версія (Київ). – C. 247-251


  "Історія виникнення та розвитку станкового рисунка і академічного - навчального - щільно переплетені. Власне становлення художньої освіти в Україні починається саме з утвердження рисунка як окремого виду мистецтва, а також як основи академічної ...
153539
  Чуткий А.І. Академічний союз студентів Київського комерційного інституту початку XX ст. // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2020. – Vol. 3 (28), Lib. 1. – С. 41-59. – ISSN 2664-9950
153540
  Бойченко М.І. Академічний статус соціальної філософії у стосунку до її неакадемічних втілень // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – C. 34-37


  Сучасна академічна соціальна філософія зазнає багатьох видів теоретичної та практичної критики і водночас отримує від суспільства все більше соціальних запитів. Доведено, що адекватна відповідь на ці запити можлива не на шляху відмови від ...
153541
  Хромець В. Академічний тип богословської освіти на території України в XIX на початку XX століття: утвердження та становлення // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 50-55. – (Серія "Філософія" ; вип. 21). – ISSN 2312-7112
153542
  Грицик Л. Академічний тип української орієнталістики: китайський вектор // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 275-278. – ISSN 0320-8370


  Інтерес до китайської літератури. Літературна компаративістика.
153543
  Бошицький Ю.Л. Академічний університет європейського зразка. До 20-ї річниці Київського університету права НАН України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 4-11. – ISSN 2219-5521
153544
   Академічний форум медіаосвітян // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 4


  Третього квітня Національна академі педагогічних наук України провела методологічний семінар "Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив". Відкрив методологічний семінар президент НАПН України Василь Кремень, який окреслив ...
153545
  Пронкевич О. Академічні асоціації як чинник демократизації української вищої освіти // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 2 (71). – С. 56-59. – ISSN 1606-3732


  Стаття присвячена обговоренню проблем взаємозв"язку демократичних змін в освітній сфері для підвищення рівня кваліфікації, загальної культури та ерудиції фахівців з вищою освітою з ефективністю процесів державотворення в Україні.
153546
  Соловяненко Д. Академічні бібліотеки в новому соціотехнічному вимірі: : Ч.3. Роль академічних бібліотек у конструюванні інтегрованих інформаційних е-середовищ // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 6. – С. 3-17. – ISSN 1029-7200
153547
  Соловяненко Д. Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі : Ч.1. Академічна бібліотека як видавець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-14. – ISSN 1029-7200
153548
  Соловяненко Д. Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі : Ч.2. Інфраструктура зберігання електронних науково-інформаційних ресурсів // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 5. – С. 3-15. – ISSN 1029-7200
153549
  Конюшенко І.В. Академічні видання музичної тематики: проблеми їх функціонування та розповсюдження в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 148-154


  Досліджується розвиток академічних видань музичної тематики в Україні та основні форми їх розповсюдження. The article examines the development of academic publications of music themes in Ukraine and the main forms of distribution. В статье ...
153550
  Воскобойнікова-Гузеєва Академічні видання України в інтерент-просторі: реалії і перспективи // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 14-21
153551
  Ковтун Г. Академічні витоки хімічної науки // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-45. – ISSN 0372-6436


  Хіміки, які організували Хімічну лабораторію в складі фіз.-матиматичного відділу Укр. академії наук(1918) : О.В. Сперанський - проф. хімії КУ, В.І. Вернадський, В.С. Фінкельштейн, В.О. Кістяківський - акад. ВУАН, Є.С. Бурскер
153552
  Зязюн Л. Академічні виховні цінності в системі освіти Франції // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С.110-116.
153553
   Академічні зібрання творів Тараса Шевченка: історія і сучасність (до 100-річчя Національної академії наук України) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 60. – ISSN 0236-1477


  "1 листопада 2018 року в Інституті літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України відбувся круглий стіл «Академічні зібрання творів Тараса Шевченка: історія і сучасність (до 100-річчя Національної академії наук України)». У заході взяли участь ...
153554
  Вахріна О.В. Академічні кодекси цінностей у вищій школі Польщі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 49-59. – ISSN 2312-5993


  Розглянуто теоретичні дослідження у сфері трактування цінностей та їх класифікації у доробках польських вчених та представлено зміст типових аксіологічних вимог до академічної спільноти в Польщі.
153555
  Ткачук І. Академічні козацтва Запороже і Чорноморе на Буковині // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 4 (26), жовтень-грудень. – С. 14-16
153556
  Бурунов О.О. Академічні концепції та зовнішньополітичні ініціативи Генрі Альфреда Кіссінджера : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Бурунов Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
153557
   Академічні нагороди // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 9-17. – ISBN 978-617-7530-19-9


  У 1994 році АН вищої школи України встановила Академічну нагороду Ярослава Мудрого (для визначення учених, які отримали принципово важливі нові фундаментальні та прикладні результати) та Академічну нагороду Святого Володимира (для відзначення великого ...
153558
   Академічні обміни - для пам"яті й прогресу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 201). – С. 3


  У Житомирському держуніверситеті ім. Івана Франка 16-17 жовтня відбулося XXI засідання Консорціуму Варшавського університету та вітчизняних вишів. На ньому йшлося про участь закладів у програмі академічних обмінів PROM-2.
153559
  Грачев О.О. Академічні організації молодих учених і фахівців у країнах світу / О.О. Грачев, В.І. Хорєвін // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (101). – С. 50-74. – ISSN 0374-3896
153560
  Боярова Л.Г. Академічні перекладні словники як сфера фіксування української термінолексики: нормативний аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 24-29. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
153561
  Вакаренко О.Г. Академічні періодичні видання: сучасний формат // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 114-118. – ISSN 1027-3239


  У статті висвітлено концептуальні засади формування сегмента видавничої продукції НАН України в електронному середовищі та актуальні питання підвищення "видимости" вітчизняної наукової періодики для світової спільноти.
153562
  Зайцева З. Академічні проекти Івана Франка в Науковому товаристві імені Шевченка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 395-411
153563
  Завальнюк О.М. Академічні свободи в українських університетах: перший національний досвід європейського рівня (1917-1920 рр.) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 8. – C. 198-211. – ISSN 2309-2262


  Основні засади Київського народного українського університету (КНУУ) (1917-1919) були сформульовані не у статуті, вироблення якого затягувалося, а у короткому за обсягом інформаційному матеріалі ректора І. Ганицького "Проспект Народнього Українського ...
153564
  Линовицька О. Академічні свободи та університетська автономія // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 27-31. – ISSN 2078-1016
153565
  Герцюк Д. Академічні свободи у системі цінностей вищої освіти: еволюція і сучасний стан // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 16-24. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 4)
153566
   Академічні свободи, університетська автономія та освіта для сталого розвитку. Мовою документів : [наук. видання] / МОНУ ; НАНУ ; Голов. упр. державної служби України ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Рос. акад. освіти ; [редкол. : Клименко Л.П., Мещанінов О.П., Коваль Н.В., Верланов Ю.Ю.]. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-336-130-7
153567
  Россада Т. Академічні сертифікати від ІВМ // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 2


  Компанія IBM, один зі світових лідерів з виробництва програмного і апаратного забезпечення, консалтингу та ІТ-сервісу в новітніх галузях – від суперкомп’ютерів до нанотехнологій, разом з факультетом кібернетики урочисто відзначили талановитих ...
153568
   Академічні стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Уряд призначив щорічні академічні стипендії Кабінету Міністрів України 100 студентам і 35 аспірантам. Відповідне рішення було прийнято 20 грудня 2017 р. під час засідання Кабміну.
153569
   Академічні стипендії Героїв Небесної Сотні // Київський університет. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 3


  Другий рік поспіль студенти та курсанти, які мають найкращі показники в навчанні та відомі своєю активною громадянською позицією, отримуватимуть упродовж навчального року стипендії на честь 10 наймолодших Героїв Небесної Сотні. Відповідний наказ ...
153570
  Корж-Усенко Академічні традиції та інновації: ретроспекція правового поля та практики вітчизняної вищої школи // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 324-349. – ISBN 978-966-968-247-0


  Дослідження спрямоване на виокремлення провідних тенденцій в організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України на початку ХХ ст. на підставі ретроспективного аналізу нормативно-правової бази та практики її реалізації у вищій школі. ...
153571
   Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : (ювілейне видання) / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2008. – 238, [2] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-1585-12-5
153572
   Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – 243, [1] с. : іл., портр., табл. – 100 років НАН України. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7694-05-1
153573
  Ілляшенко І.О. Академічні установи міста Києва: структура та розміщення // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 271-278
153574
  Кузьміна С.Л. Академічні філософи і педагогічна освіта у Києві XIX - початку XX ст. // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 363-368. – ISBN 978-966-2748-30-7


  "<…> Насамперед слід згадати про значний внесок академічних філософів у розвиток професійної педагогічної культури Києва. Звісно, важливими осередками її поширення були Університет Св. Володимира і Київська духовна академія, де на філософських кафедрах ...
153575
  Полешко А. Академічні читання з проблеми розподілу влади в епоху глобалізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 273-274. – ISSN 0132-1331


  На відзначення 15-ї річниці Конституції України в Київському регіональному центрі Національної академії правових наук України відбулися академічні читання, на яких з доповіддю виступив член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор ...
153576
  Попова О.В. Академічно-офіційний дискурс в сучасній лінгвістичній парадигмі (на матеріалі української, російської, китайської та англійської мов) / О.В. Попова, Дін Сінь, Л.Є. Стародубенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 131-136. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
153577
  Луговий В.І. Академічно-університетський дуалізм світового дослідницького простору / В.І. Луговий, О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (98). – С. 84-97. – ISSN 0374-3896
153578
   Академія - колиска мого життя. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2002. – 232 с. – ISBN 966-7515-21-4
153579
   Академія : гуманітарний альманах. – Київ
№ 2. – 1995. – 120 с.
153580
  Пивовар С.Ф. Академія / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 8-9. – ISBN 966-642-073-2
153581
  Алєксандрова О.В. Академія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 83-84. – ISBN 966-316-069-1
153582
  Ларіна О. Академія Copernicus - в Україні // Світ. – Київ, 2019. – Січень (№ 3/4). – С. 4


  "Академія Copernicus - в Україні: Єврокомісія надала Україні унікальний статус, як одній з перших країн не членів ЄС".
153583
  Антонюк. Н. Академія адвокатури України - Інститут Левітта (США) :англомовний правничий проект // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-75. – ISSN 1682-2366
153584
  Антонюк Наталія Академія адвокатури України - Інститут Левітта (США): англомовний правничий проект // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-74. – Бібліогр.: с. 74. – ISSN 1682-2366


  У статті висвітлюється міжнародний англомовний проект "інститут Левітта - Академія адвокатури України", присвячений вивченню специфіки суду присяжних та юриспруденції студентами академії за безпосередньої участі американських суддів, прокурорів, ...
153585
  Назаренко І.І. Академія будівництва України // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 80. – С. 4-24. – ISSN 2076-815X
153586
   Академія вищої школи підбила підсумки // Світ. – Київ, 2020. – Липень (№ 23/24). – С. 3


  В режимі онлайн відеоконференції відбулося заключне в навчальному році засідання президії Академії вищої школи України. Члени Президії привітали президента Академії О.Г. Наконечного з обранням на черговий термін до складу Великої вченої ради КНУ імені ...
153587
   Академія гостинності. – Киев
№ 1, лютий. – 2020. – 92 с.
153588
   Академія гостинності. – Киев
№ 2/3, червень. – 2020. – 99 с.
153589
   Академія гостинності. – Киев
№ 4, серпень. – 2020. – 99 с.
153590
   Академія гостинності. – Киев
№ 5, жовтень. – 2020. – 72 с.
153591
   Академія гостинності. – Киев
№ 6, грудень. – 2020. – 72 с.
153592
   Академія гостинності. – Киев
№ 1, лютий. – 2021. – 72 с.
153593
   Академія гостинності. – Киев
№ 2/3, квітень - червень. – 2021. – 74 с.
153594
   Академія гостинності. – Киев
№ 4, серпень. – 2021. – 72 с.
153595
   Академія гостинності. – Киев
№ 5/6, жовтень - грудень. – 2021. – 82 с.
153596
  Литвин В.М. Академія є сталою і постійною величиною : промова Голови Верховної Ради України акад. НАН України В. М. Литвина // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 19-23. – ISSN 0372-6436
153597
   Академія ЄС - східне партнерство // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-27 лютого (№ 7/8). – С. 3


  У Києві упродовж 11-15 лютого 2019 р. тривала перша "Академія ЄС - Східне партнерство" у рамках проекту "EU-EaP Academy: Supporting Next Generation of Scholars in European Studies" за підтримки Програми ЄС Еразмус+ напряму ім. Жана Моне у рамках ...
153598
   Академія здоров"я. – Київ : Дивосвіт
№№ 1-4. – 1997
153599
   Академія здоров"я. – Київ : Дивосвіт
№ 1. – 1999
153600
  Фурса С.Я. Академія зовнішньої торгівлі Укнраїнська // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 246. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
153601
  Габович О. Академія і "академії" / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 26-31. – ISBN 978-966-518-698-4


  Про академічну організацію наукової діяльності.
153602
   Академія лідерства // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Пущі-Водиці урочисто відкрили унікальний для нашої країни заклад - Українську академію лідерства. Академія заснована у 2015 році за підтримки інвестиційного фонду Western NIS Enterprise Fund. Завдання академії - відібрати молодих людей з високим ...
153603
  Безгін І.Д. Академія мистецтв України: історія і сьогодення // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 4-7. – ISBN 966-96714-2-6
153604
   Академія музичної еліти України : історія та сучасність. – Київ : Музична Україна, 2004. – 560 с. – ISBN 966-95024-9-7
153605
   Академія наук вищої школи та МОН співпрацюватимуть у сфері науки // Світ. – Київ, 2019. – Липень (№ 27/28). – С. 3
153606
   Академія наук вищої школи України : довідник (адреси і телефони). – Київ : [б. в.], 2001. – 147 с.
153607
   Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – 299, [1] с. – Алф. покажчик: с. 297-300. – ISBN 978-617-7530-19-9
153608
  Аксенова Г.П. Академія наук та науковий інститут в ідеях та діяльності В.І. Вернадського (до 150-річчя від дня народження вченого) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (79). – С. 95-105. – ISSN 0374-3896
153609
   Академія наук України : Каталог. – Київ : Март, 1993. – 158с.
153610
  Білоус О. Академія Наук України у роки Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 рр. // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 677-687. – ISBN 978-966-97201-1-5


  На матеріалах фондозбірні меморіального комплексу "Національний музей історії Великої вітчизняної війни 1941 - 1945 років".
153611
   Академія наук Української Радянської Соціалістичної Республіки : короткий довідник. – Київ : Видавництво АН Української РСР, 1958. – 132 с. : іл.
153612
  Палладін О.В. Академія наук Української Радянської Соціалістичної республіки, 1919-1944 / А.В. Палладін. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1944. – 106, [2] c.
153613
  Немошкаленко В.В. Академія наук Української РСР : 1969 / В.В. Немошкаленко, М.В. Новиков, В.М. Пелих; Від. ред. М.П. Семененко. – Київ : Наукова думка, 1969. – 272с. : іл.
153614
  Тонкаль В.Ю. Академія наук Української РСР / В.Ю. Тонкаль. – К., 1980. – 435с.
153615
  Терлецький В.М. Академія наук Української РСР, 1919-1969 : короткий історчний нарис / АН УРСР ; В.М. Терлецький ; [за ред. І.Г. Підоплічка, ак.]. – Київ : Наукова думка, 1969. – 296 с.
153616
   Академія наук УРСР у 1941 році. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1941. – 202 с.
153617
   Академія наук УРСР. Липнева сесія 1942 р. : Липнева сесія 1942 р. – Уфа : [б. в.], 1942. – 24 с.
153618
  Стріха М. Академія наук, безумовно, є штабом української науки / М. Стріха, Я. Яцків, О. Кришталь // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 червня (№ 95). – С. 8


  Коментарі, щодо реформи української науки.
153619
   Академія наук: сто років потому / підготувала Наталія Кулік // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 17 грудня (№ 49). – С. 1, 10-11. – ISSN 2219-5793
153620
   Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича; Ін-т укр. археографії АН України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. дав. та новіт. історії України ; [редкол.: Г. Боряк, В. Ульяновський, В. Короткий]. – Київ : [б. в.], 1994. – 270 с.
153621
  Стариков Г.М. Академія пам"яті Ярослава Дашкевича (25.02.2011) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 12/13. – С. 206-209. – ISSN 2227-183Х
153622
  Суржик Л. Академія перед вибором(ами) // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 лютого - 6 березня (№ 7). – С. 1, 13


  Українська наука, Національна академія наук України (НАН України), переживає чи не найтяжчий період. Істотне урізання бюджетних видатків, за словами керівників наук. установ, не обмежиться "затягуванням пасків". У НАН України розроблено програму ...
153623
  Урсуленко О. Академія повноцінного життя // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 1 (1-3)


  Академія повноцінного життя на чолі з її засновником Олексієм Урсуленком заснувала Міжнародний фестиваль "Повноцінного життя".
153624
   Академія правових наук України : довідник. – Київ : ІнЮре, 2002. – 248 с. – ISBN 966-8088-03-4
153625
  Тацій В. Академія правових наук України на рубежі століть: підсумки та перспективи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – C.3-9. – ISSN 0132-1331
153626
  Тацій В. Академія правових наук України: становлення та наукові здобутки // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.5-16
153627
  Єфименко Т.І. Академія фінансового управління-науковий провайдер найкращих світових практик управління змінами у сфері державних та корпоративних фінасів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 11 (252). – С. 7-8. – ISSN 2305-7645
153628
  Гуменюк Б. Академія, де вчать мистецтва дипломатії // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2007. – Вип. 8 : за 2007 рік. – С. 624-628. – ISBN 966-7522-07-5
153629
  Костюченко О. Академія, що світить крізь століття / О. Костюченко, І. Омелянчук // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 26 листопада (№ 228)


  Виповнюється 445 років Острозькій академії, яка започаткувала розвиток вищої освіти в Україні.
153630
  Тацій В. Академія: здобутки і перспективи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 16-22 березня (№ 11). – С. 5. – ISSN 1992-9277


  У Харькові пройшли щорічні загальні збори Національної академії правових наук України. Наприкінці 2012 року 10 науковців академії відповідно до Указу Президента України від 18 травня 2012 р. були нагородженні Державною премією України в галузі науки і ...
153631
  Тацій В.Я. Академія: здобутки і перспективи // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 407-413. – ISBN 978-966-458-725-6
153632
  Губерський Л.В. Акаєв Аскар Акаєвич // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 30. – ISBN 966-316-039-X
153633
  Альтман И. Акакий Алексеевич Хорава / И. Альтман. – М-Л, 1947. – 84с.
153634
  Гугушвили Э. Акакий Васадзе / Э. Гугушвили. – Тбилиси, 1980. – 36 с.
153635
  Гугшвили Э. Акакий Хорава / Э. Гугшвили. – Тбилиси, 1980. – 32с.
153636
   Акакий Церетели.. – Тбилиси, 1940. – 24 с.
153637
  Абзианидзе Г.Н. Акакий Церетели. Жизнь и творчество. / Г.Н. Абзианидзе. – Тбилиси : Издательство АН ГрузССР, 1959. – 59 с. – (Научно-популярная серия / Акад. наук Груз. ССР)
153638
  Маргвелашвили Г.Г. Акакий Церетели. Краткий очерк жизни и творчества. 1840-1960. / Г.Г. Маргвелашвили. – Тбилиси, 1960. – 190 с.
153639
  Дзидзигури Ш.В. Акакий Шанидзе / Ш.В. Дзидзигури. – Тбилиси, 1977. – 52с.
153640
  Дзидзигури Ш.В. Акакий Шанидзе: (Создатель груз. шк. языкознания) / Ш.В. Дзидзигури. – Тбилиси, 1987. – 47с.
153641
  Наєнко М. Акакій Церетелі - українською // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 14 січня (№ 1). – С. 3


  Посольство Грузії в Україні влаштувало прийняття на честь 175-ліття від дня народження видатного грузинського поета, письменника і громадського діяча Акакія Церетелі.
153642
  Петроченко В.И. Акантоцефалы (скребни) домашних и диких животных / В.И. Петроченко. – Москва : Издательство АН СССР
1. – 1956. – 435с.
153643
  Петроченко В.И. Акантоцефалы (скребни) домашних и диких животных / В.И. Петроченко. – Москва : Издательство АН СССР
2. – 1958. – 459с.
153644
  Хохлова И.Г. Акантоцефалы наземных позвоночных фауны СССР / И.Г. Хохлова. – Москва, 1986. – 275с.
153645
  Лисицына Ольга Ивановна Акантоцефалы наземных позвоночных фауны Украины : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.10 / Лисицына Ольга Ивановна; АН Украины, Ин-т зоологии им. И.Шмальгаузена. – Киев, 1993. – 25л.
153646
  Оксентюк Я.Р. Акаридієві кліщі - шкідники запасів Житомирського Полісся (видова різноманітність, особливості шкодочинності, методи її прогнозування, рекомендації по боротьбі і профілактиці) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Оксентюк Ярослава Русланівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
153647
   Акарицидні властивості ефірних олій щодо популяції гамазоїдних кліщів виду Dermanyssys gallinae (De Geer, 1778) / О.В. Тертична, Л.І. Свалявчук, О.П. Бригас, О.І. Мінералов, К.В. Коцовська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 50-54 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
153648
  Хамидов А. Акароидные (тироглифоидные) клещи Северного Таджикистана. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Хамидов А.; АН Тадж.ССР.Отдел.биол.наук. – Душанбе, 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.27
153649
  Севастьянов В.Д. Акаролог ведет поиск / В.Д. Севастьянов, Р.М. Короткий. – Москва, 1985. – 135с.
153650
  Акимов І.А. Акарологія (- наука, що вивчає кліщів) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 292. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
153651
  Дудинский Т.Т. Акарофауны гнезд карпатской пчелы в условиях Закарпатья : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Дудинский Т.Т.; Ин-т зоологии. – К, 1992. – 16л.
153652
   Акафист
153653
   Акафисты. – Почаев : в типографии Обители монастыря, 1786


  Код - Кир, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. - відсутня
153654
   Акафіст, 1928
153655
  Ярошенко Р. Акафіст до Вишгородської Матері Божої / Роман Ярошенко. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2011. – 35, [1] с.
153656
  Кожушний О.В. Акафіст до Пресвятої Богородиці і херетизми як характерна риса цього гімнографічного жанру // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 40-47. – Бібліогр.: Літ.: с. 47; 13 п.


  Розглядається найбільш відома й унікальна форма візантійської гімнографії - "Акафіст до присвятої Богородиці". Deals with the most famous hymn of the Byzantie Chrch, the Akathistos has a unique form in Byzantine hymnography.
153657
   Акафіст Пресвятій Богородиці на честь її ікони "Скоропослушниця" / [видано за підтр. А.М. Мацоли ; літ. ред. О. Мирончук]. – Київ : [Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату], 2012. – 31, [1] с. : іл. – Видано з благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета. – ISBN 978-966-7567-92-7
153658
  Кискина О.Г. Акациевая и сливовая ложнощитовки и меры борьбы с ними в сливовых садах / О.Г. Кискина, Верещагин, В. – Кишинев, 1960. – с.
153659
  Карпов Л.Д. Акациевая огневка и меры борьбы с ней в условиях южно-украинской причерноморской степи : Автореф... канд. биол.наук: / Карпов Л. Д.; ОГУ. – Одесса, 1952. – 15 с.
153660
  Бычковский В.Л. Акации у гавани / В.Л. Бычковский. – Одесса, 1960. – 32с.
153661
  Агеева З.С. Акающие говоры Красноуфимского района свердловской области : Автореф... канд. филол.наук: / Агеева З.С.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1954. – 10л.
153662
  Берхорст Ральф Акбар Великий: мечта об империи : история // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 106-119 : Фото. – ISSN 1029-5828
153663
  Акишев З. Акбельский перевал : роман / Акишев З. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 207 с.
153664
  Сафин Р. Акбузат : стихи / Рафаель Сафин ; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1970. – 63 с.
153665
   Акбузат : Башкирский народный героический эпос. – Уфа : Башкирское книжное изд-во, 1972. – 44 с. : ил.
153666
   Акбузат. Башкирский народный эпос. – Уфа : Башкирское кн. изд., 1976. – 112с.
153667
  Жиляк І.Д. Акваамінодифосфати Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+ та Cd2 : Дис. ...канд. хім. наук: Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Іван Дмитрович Жиляк; Нац. аграрний ун-т. – Київ, 2006. – 203л. – Додатки: л.179-203. – Бібліогр.: л.158-178
153668
  Жиляк І.Д. Акваамінодифщсфати Со2+, Ni2+, Cb2+, Zn2+ та Cd2+ : Автореферат дис. ...канд. хім. наук: Спец. 02.00.01 / Іван Дмитрович Жиляк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 26 назв
153669
  Супрунович А.В. Аквакультура беспозвоночных / А.В. Супрунович. – Киев : Наукова думка, 1988. – 156с. – ISBN 5-12-000258-4
153670
  Шерстобитов Е.Ф. Акваланги на дне / Е.Ф. Шерстобитов. – М, 1965. – 191с.
153671
  Большак В.Г. Аквалангистика : юмористические рассказы / Василь Большак ; авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Правда, 1977. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; 4)
153672
  Щербак В.И. Акваландшафтное и биологическое разнообразие Национального природного парка "Нижнесульский", Украина / [В.И. Щербак, Н.Е. Семенюк, Н.Я. Рудик-Леуская] ; Киев. созологический центр, Нац. природ. парк "Нижнесульский". – Киев : Фитосоциоцентр, 2014. – 266, [1] с., [4] л. цв. фот. : ил., табл. – Авт. указ. в конце кн. - Значит. часть науч. исследований, подгот. и издание монографии осуществлены при финанс. помощи Франкфуртского зоолог. о-ва (Германия). – Библиогр.: с. 232-241. – ISBN 978-966-306-180-6
153673
  Кулініч М.Т. Аквальні рекреаційні ландшафти як основа розвитку екотуризму / М.Т. Кулініч, А.Т. Кулініч // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 286-288
153674
  Кулініч М.Т. Аквально-терральні рекреаційні комплекси Середнього Подніпров"я : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кулініч Марина Тарасівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 184 арк. – Додатки: арк. 175-184. – Бібліогр.: арк. 161-174
153675
  Кулініч М.Т. Аквально-терральні рекреаційні комплекси Середнього Подніпров"я : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кулініч Марина Тарасівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
153676
  Митчел Д. Акваметрия / Д. Митчел, Д. Смит. – Москва, 1952. – 427с.
153677
  Митчелл Дж. Акваметрия / Дж. Митчелл, Д. Смит. – Москва : Химия, 1980. – 600 с.
153678
  Павлов С.И. Акванавты / С.И. Павлов. – Красноярск, 1968. – 164с.
153679
  Павлов С.И. Акванавты / С.И. Павлов. – Красноярск, 1978. – 272с.
153680
  Шадурский Егор Аквапартк "Вотервиль" и другие прожекты : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 62-63 : Фото
153681
  Ювенальев И.Н. Акваплан / И.Н. Ювенальев. – Москва, 1953. – 48с.
153682
  Рыкова Н.А. Акварели / Н.А. Рыкова. – Калининград, 1973. – 55с.
153683
  Ефлеева Л.Л. Акварели / Л.Л. Ефлеева. – Ярославль, 1979. – 17с.
153684
  Квасов А.С. Акварели Александра Квасова / А.С. Квасов. – Москва, 1977. – 29с.
153685
   Акварели В.И. Сурикова. 1848-1916 : Каталог. – Москва : Искусство, 1973. – 78 с.
153686
  Зубов Дмитрий Акварели Гессе // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 7. – С. 22-25. – ISSN 1818-2968
153687
  Куйбышева К.С. Акварели декабриста Петра Ивановича Борисова / К.С. Куйбышева, Н.И. Сафонова. – Москва, 1986. – 549с.
153688
  Самохвалов А.Н. Акварели и литографии / А.Н. Самохвалов. – Ленинград, 1978. – 7с.
153689
   Акварели и рисунки : [альбом]. – Ленинград ; Москва : Советский художник, 1964. – [11 с., 48 л. ил.] : ил.
153690
   Акварели и рисунки. – Ленинград ; Москва : Советский художник, 1966. – 8 с., [105] ил. : ил.
153691
  Пушкарев В.А. Акварели и рисунки в Государственном Русском музее. XVII -- начало XX века / В.А. Пушкарев. – Москва, 1982. – 12с.
153692
   Акварели и рисунки русских и советских художников = Water-colors and drawings by Russian and Soviet artists : из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. – Москва : Изобразительное искусство, 1982. – 328 с.
153693
  Промет А Л. Акварели одного лета : повести и рассказы / А Л. Промет, ; пер. с эст. И Кононова и Г.Муравина. – Москва : Советский писатель, 1961. – 475 с.
153694
   Акварели одного лета : повести, рассказы. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 444, [3] с. – (Библиотека юношества)
153695
  Промест А Л. Акварели одного лета. / А Л. Промест. – М, 1963. – 46с.
153696
   Акварели советских художников : [альбом]. – Москва : Советский художник, 1977. – [6] с., 37 л. цв. ил.
153697
  Верейский Г.С. Акварели, рисунки : альбом / Г.С. Верейский. – Москва : Советский художник, 1973. – 184 с.
153698
  Голубкова Е.А. Акварели. / Е.А. Голубкова. – Одесса, 1973. – 46с.
153699
  Котляр Э.П. Акварели. / Э.П. Котляр. – М, 1973. – 126с.
153700
  Вериківська І. Акварелі альбому 1845 року й поетичні твори Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 264-273. – ISBN 966-7759-23-7
153701
  Обуховська Л. Акварелі розповідають... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27 лютого (№ 36). – С. 12


  Що спільного у Шевченка та Волошина? 5 березня у Києві, в Національному музеї Тараса Шевченка (в рамках підготовки до святкування 200-річчя Кобзаря) та 100-річчя Будинку Максиміліана Волошина відкриється виставка «Акварелі Тараса Шевченка та ...
153702
  Шевченко Т.Г. Акварелі Т.Г. Шевченка : (репродукції) / Т.Г. Шевченко; текст Г.П. Паламарчук. – Київ : Мистецтво, 1963. – 4 с., 12 л. репрод.
153703
   Акварелі українських художників. – Київ : Мистецтво, 1971. – 18 с.
153704
  Смирнов Г.Б. Акварель / Г.Б. Смирнов, А.А. Унковский. – 2-е изд. – М.-Л., 1964. – 48с.
153705
  Горощенко Г.Т. Акварель / Г.Т. Горощенко. – Изд. 2-е. – М., 1966. – 22с.
153706
  Пак В. Акварель / В. Пак. – Минск, 1971. – 48с.
153707
   Акварель : [альбом репродукций]. – Ленинград : Аврора, 1974. – 159 с., ил. : ил. – Текст парал. на рус. и англ. яз.
153708
  Столяров И.М. Акварель / И.М. Столяров. – Минск, 1980. – 112с.
153709
   Акварель [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2005. – 1 VIDEO CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Русский музей - детям)


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Образования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
153710
  Немировская М.А. Акварель и рисунок XVIII - первой половины XIX века в собрании государственной Третьяковской галереи / М.А. Немировская. – Москва, 1982. – 163с.
153711
  Немировская М.А. Акварель и рисунок XVIII - первой половины XIX века в собрании государственной Третьяковской галереи / М.А. Немировская. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 163с.
153712
  Немировская М.А. Акварель и рисунок XVIII - первой половины XIX века в собрании государственной Третьяковской галереи / М.А. Немировская. – 3-е изд. – Москва, 1990. – 163с.
153713
   Акварель и рисунок второй половины ХIХ - начала ХХ века в собрании Государственной Третьяковской галереи : [альбом] / [авт. вступ. ст. и сост. М.А. Немировская]. – Москва : Изобразительное искусство, 1988. – 270, [1] с. : ил., цв. ил.
153714
   Акварель и рисунок русских художников конца XVIII - середины XIX в. : временная выставка из фондов отдела истории русской культуры. – Ленинград : Типография им. И. Федорова, 1972. – 21, [15] с.
153715
  Матушек О.Ф. Акварель міста : поезії / О.Ф. Матушек. – Київ, 1981. – 48 с.
153716
   Акварель московских художников : [альбом]. – Москва : Искусство, 1967. – [28] с. : ил.
153717
  Чуйко Т.С. Акварель Т. Шевченка "Місячна ніч на косаралі" в контесті історії ноктюрнів західноєвропейського та світового мистецтва // Міжнародний науковий круглий стіл, присвячений 200-літтю від дня народження О. Бутакова : 4 лют. 2016 р. / Нац. музей Тараса Шевченка ; [передм. Д. Стус]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 54-58
153718
  Наумова Н. Акварель Тараса Шевченка "Царський сад" // Пам"ятки України: науковий альманах / голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (43). – С. 71-75
153719
  Масленникова И.Н. Акварель. Цветная литография : Каталог выставки / И.Н. Масленникова; Попова Н.И. – Москва, 1990. – 32с.
153720
  Кльнинг А.К. Акварельная живопись / А.К. Кльнинг. – М., 1968. – 76с.
153721
  Дем"янюк М.Б. Акварельні візії : [збірка віршів] / Марія Дем"янюк. – Хмельницкий : Цюпак А.А., 2014. – 125, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-513-310-1
153722
  Миллер В.П. Аквариум : Краткое руководство к уходу за аквариумом и его населением : Описание водяных растений и рыбок : (С 37-ми рис. в тексте) / сост. В.П. Миллер. – Санкт-Петербург : Кн. склад. В.И. Губинского ; [Тип. А. Якобсона], 1894. – X, 111 с. : ил. – Библиогр.: "Сочинения об аквариумах, рыбах и водяных растениях"


  На тит. печать-фамилия: Я.П. Мошинский (Якова Петровича)
153723
  Журавлев Н.Н. Аквариум : краткое руководство по устройству аквариума, уходу, содержанию и разведению тепловодных рыб и водных растений / Н.Н. Журавлев. – Ленинград : Лениздат, 1959. – 194 с., [10] л. ил. – Библиогр.: с. 190-191
153724
   Аквариум : сборник статей. – Москва : [б. и.], 1960. – 60 с., [5] л. ил
153725
  Кузнецов В.П. Аквариум в начальной школе / В.П. Кузнецов. – М., 1951. – 64с.
153726
  Герд С.В. Аквариум в школе / С.В. Герд. – М.-Л., 1953. – 252с.
153727
  Махлин М.Д. Аквариум в школе / М.Д. Махлин, Л.П. Солоницына. – Москва : Просвещение, 1984. – 143с.
153728
  Золотницкий Н.Ф. Аквариум любителя : Подробное описание флоры Аквариума, устройство Аквариума, уход за ним и проч. : с 189 политипажами / [соч.] П.Ф. Золотницкого. – 2-е изд., знач. переделанное и пополн. – Москва : Изд. и тип. А.А. Карцева, 1890. – XVI, 754 с. – Библиограф.: с. 748-751. – (Золотая медаль Императорского Русского общества акклиматизации)
153729
  Золотницкий Н.Ф. Аквариум любителя : Подробное описание водяных животных и растений для аквариумоа, устройство Аквариума, ухода за ним и проч. : с 263 политипажами и 2 табл. / [соч.] П.Ф. Золотницкого. – 3-е изд., совершенно переделанное. – Москва : Изд. А.А. Карцева ; Типо-литогр. Г.И. Простакова, 1904. – [4], 688 с. – Дополнение изд. под загл.: "Новые аквариумные рыбы и растения". – Библиогр.: с. 673-677. – (Золотая медаль Императорского Русского общества акклиматизации и Большая почетная медаль Парижского общества акклиматизации)
153730
  Золотницкий Н.Ф. Аквариум любителя : Подробное описание водяных животных и растений для аквариумоа, устройства аквариума, ухода за ним и проч. : с 327политипажами и 1 табл. в красках / [соч.] П.Ф. Золотницкого. – 4-е изд., значит. дополн. – Москва : Изд. А.А. Карцева ; Тип. п./ф. "Печатное исскуство", 1916. – [2], XII, 764 с. : ил. – Библиогр.: с. 737-750. – (Золотая медаль Императорского Русского общества акклиматизации, Большая золотая медаль Киевского Общества любителей природы и Большая почетная медаль Парижского общества акклиматизации)
153731
  Никитин В.Н. Аквариум Севастопольской биологической станции / В.Н. Никитин; Рис. В.К. Попова; АН СССР. – Ленинград : Изд. АН СССР, 1931. – 38с.
153732
  Нисченков А.Н. Аквариум, его устройство и уход за ним / сост. А.Н. Нисченков. – Санкт-Петербург : Изд. Колесова и Михина ; [Типо и литогр. К. Сорванова и комп.], 1872. – [2], 49 с.


  На обл.. фам. 1875 г.
153733
  Вагнер К.К. Аквариум, устройство аквариума, его население и уход за ним : Подробное описание рыб, водяных животных, насекомых и растений и размножающихся в комнатных аквариумах : в 3 ч. : со множеством чертежей и рис. в тексте / сост. К.К. Вагнер, преп. естеств. истории. – Москва : Типо-лит. К.Ф. Александрова, 1898. – 218, IV с. : ил.
153734
  Ильин М.Н. Аквариумное рыбоводство / М.Н. Ильин. – М., 1965. – 320с.
153735
  Ильин М.Н. Аквариумное рыбоводство / М.Н. Ильин. – Москва : Московский университет, 1968. – 400 с.
153736
  Ильин М.Н. Аквариумное рыбоводство / М.Н. Ильин. – М., 1977. – 400 с.
153737
  Жданов С В. Аквариумные растения : справочник / С В. Жданов, . – Москва : Лесная промышленность, 1981. – 312 с.
153738
  Жданов В.С. Аквариумные растения / В.С. Жданов. – М., 1987. – 293с.
153739
  Фогель З. Аквариумные рыбы / З. Фогель. – Прага, 1963. – 207с.
153740
  Полонский А.С. Аквариумные рыбы / А.С. Полонский. – Калининград : Калининградское книжное издательство, 1974. – 151с.
153741
  Иннес У. Аквариумные рыбы / У. Иннес. – М., 1974. – 151с.
153742
   Аквариумы и террариумы как средство и зимой, в городе, оставаться в общении с природой : Молодым жителям Риги посвящает Рыбный дядушка. – Рига : [Тип. Г. Лаакман, Юрьев], 1905. – 8 с. : ил. – В конце текста: Рыбной дядушка [псевд.]
153743
   Аквариус : астрологический альманах. – Ленинград : Ленинградский астрологический центр
№ 1. – 1991. – 66 с.
153744
  Шереметьєв І.І. Акваріумні риби / І.І. Шереметьєв. – К., 1988. – 219с.
153745
  Солецький О. Акватопіка в емблематичному семіозисі Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 113-123. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
153746
   Акватория и берега Севастополя: экосистемные процессы и услуги обществу. – Севастополь : Аква-Вита, 1999. – 290 с. – Библиогр.: с. 261-279. – ISBN 966-95316-3-2
153747
  Дьомін М.М. Акваторії Києва: втрати, здобутки та шляхи відродження / М.М. Дьомін, О.О. Михайлик // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 75. – С. 154-162. – ISSN 2076-815X
153748
  Топорков В.Г. Акваторії, як засіб підвищення естетичних якостей медіафасадів / В.Г. Топорков, Т.Ю. Безуглий // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 173-176 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
153749
  Нарушевич В.В. Акваторія : поезії / В.В. Нарушевич. – Одеса, 1983. – 79 с.
153750
  Палеха Ю.М. Акваторія у планувальній структурі міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 326-329. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
153751
  Матросова Наталья Акведуки, шагнувшие сквозь века // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 34-49. – ISSN 1812-867Х
153752
  Стамп Э. Аквинат = Aquinas / Элеонор Стамп ; пер. с англ. Г.В. Вдовиной ; науч. ред. К.В. Карпов ; [Рос. акад. наук, Ин-т философии, О-во христиан. философов]. – Москва : Языки славянской культуры, 2013. – 350, [2] с. – Парал. тит. л. англ. - Указ. имен: с. 351. – Библиогр.: с. 330-350 и в подстроч. примеч. – (Философская теология : cовременность и ретроспектива / редкол.: В.К. Шохин, А.Р. Фокин, Свящ. Владимир Шмалий [и др.]). – ISBN 978-5-9551-0662-5
153753
  Никитин П.А. Аквитанская семенная флора лагерного сада (Томск) / П.А. Никитин; Ред. Хахлов В.А. – Томск : Томский университет, 1965. – 119с.
153754
  Прокопчук Н.М. Аквоамінофосфати кобальту (2), ніколу (2), цинку та купруму (2) : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Прокопчук Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 22 назв
153755
  Прокопчук Н.М. Аквоамінофосфати кобальту (ІІ), ніколу (ІІ), цинку та купруму (ІІ) : Дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Прокопчук Н.М. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – 220 л. + Додатки : л.175-220. – Бібліогр. : л.150-174
153756
  Султанов К. Акдарья : роман / Караматдин Султанов; пер. с каракалп. Л.Бать и К.Хакимовва. – Москва : Советский писатель, 1973. – 295 с.
153757
  Костенко А.А. Акдемик В.П. Шестопалов. Научные достижения и ученики / А.А. Костенко, С.А. Маслов, П.Н. Мележик // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (84). – С. 139-149. – ISSN 0374-3896
153758
  Шульга Н.Ф. Акдемик Лев Давидович Ландау (К 100-летию со дня рождения) / Н.Ф. Шульга, В.Д. Ходусов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 808. – С. 89-91. – (Серія фізична ; Вип. 2/38/ ;Ядра, частинки, поля). – ISSN 0453-8048
153759
  Губарев В. Акдемик Михаил Кузьмин : взгляд в глубины Байкала // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 6
153760
  Дробноход М. Акдемія наук вищої школи України у контексті проблем освітньої і наукової сфер держави // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2007. – Т. 10, Ч. 2. – С. 6-17.
153761
  Андрушенко В.М. Акетуальні проблеми формування продовольчої безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 10, жовтень. – С. 90-92
153762
  Поротов Г.Г. Акиках, ачичух, абабах / Г.Г. Поротов. – Владивосток, 1972. – 68с.
153763
  Басаргин И.У. Акимыч - таежный человек / И.У. Басаргин. – М., 1972. – 208с.
153764
  Басаргин И.У. Акимыч - таежный человек : повесть в новеллах, рассказы / И.У. Басаргин ; худож. А. Заплавный. – Новосибирск : Зап.-сиб. кн. изд-во, 1978. – 206 с. : ил.
153765
  Вадецький Б.О. Акин Терезі / Б.О. Вадецький. – Київ, 1956. – 362с.
153766
  Журтбай Т. Акинак : лит.-ист. исслед. / Турсын Журтбай. – Астана : Аударма баспасы, 2014. – 567, [1] с., [6] л. цв. ил. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-9965-18-402-4
153767
  Барсов Е.В. Акир Премудрый во вновь открытом сербском списке XVI в. / с предисл. Е.В. Барсова. – Москва : В унив. тип. (М. Катков), 1887. – 7, [1], 11 с. – Отд. оттиск из: Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Моск. Ун-те. 1886, кн. 3 - Текст на старосл. яз.
153768
   Акир Премудрый, во вновь открытом сербском списке XVI в. / с предисл. Е.В. Барсова. – Москва : Изд. Изд. Имп. О-ва Ист. и Древностей Рос. при Моск. ун- те ; В унив. тип. (М. Каткова), 1887. – 7, [1], 11 с. – Отд. оттиск: Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Моск. ун-те. 1886, кн. 3. - Текст на старосл. яз.
153769
   Акира Куросава. – М, 1977. – 287с.
153770
  Нестеренко Надежда Акира Куросава // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 3. – С. 54-57. – ISSN 1818-2968


  Японський кінорежисер, продюсер і сценарист (1910-1998)
153771
  Шевченко А.І. Акіда в сунітській та шиїтській традиціях: теологічні розбіжності / А.І. Шевченко, С.В. Ісмагілов // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 154-159. – ISSN 1728-3671
153772
   Акіменко Віталій Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 6. – ISBN 978-966-439-754-1
153773
   Акіменко Віталій Володимирович (1965) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 10. – ISBN 978-966-933-054-3
153774
   Акімов Ігор Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 6. – ISBN 978-966-439-754-1
153775
   Акімов Ігор Андрійович (1937) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 10. – ISBN 978-966-933-054-3
153776
   Аккадский (вавилоно-ассирийский) язык : Хрестоматия с таблицами знаков. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
Вып. 1. – 1957. – 212 с.
153777
  Липин Л.А. Аккадский (ваилоно-ассирийский) язык. / Л.А. Липин. – Вып.2. – Л., 1957. – 216с.
153778
  Колосов Ю.Г. Аккайская мустьерская культура / Ю.Г. Колосов. – Киев, 1986. – 223с.
153779
  Карашевич І. Аккерман в межах військово-ленної системи Османської імперії // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 361-364. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
153780
  Біляєва С.О. Аккерманська фортеця. Дослідження 1999-2010 років : дослідж. 1999-2010 рр. / С.О. Біляєва, Ю.В. Болтрик, О.Є. Фіалко ; [наук. ред. О.П. Моця] ; Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАН України, 2022. – 275, [3] с. : іл., табл. – Резюме: укр., англ., турец. мовами. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 265-276 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7810-30-7
153781
  Арсаханов И.А. Аккинский диалект в системе чеченоингушского языка / Арсаханов И.А. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1959. – 180 с.
153782
  Журавель П.А. Акклиматизаия кормовой лиманно-каспийской фауны в водохранилищах и озерах / П.А. Журавель. – Днепропетровск, 1974. – 124с.
153783
  Асхаев М.Г. Акклиматизация амурского сазана в водоемах бассейна Байкала. : Автореф... Канд.биол.наук: / Асхаев М.Г.; Иркутск.гос. ун-т. – Ирскутск, 1961. – 17л.
153784
  Яблоков А.С. Акклиматизация деревьев и кустарников методом отдаленной половой гибридизации / А.С. Яблоков. – Москва, 1953. – 40с.
153785
  Литус И.Е. Акклиматизация диких животных / И.Е. Литус. – Киев, 1986. – 185с.
153786
  Лебедев Г.И. Акклиматизация древесных и кустарниковых пород / Г.И. Лебедев. – Москва, 1953. – 140 с.
153787
  Руковский Н.Н. Акклиматизация енота (Procyon lotor L.) в Азербайджанской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Руковский Н.Н.; МВО СССР. Москов. пушно-меховой ин-т. – Москва, 1951. – 14 с.
153788
  Житков Б.М. Акклиматизация животных и ее хозяйственное значение / Б.М. Житков. – Москва-Л., 1934. – 112с.
153789
  Хлебович В.В. Акклиматизация животных организмов / В.В. Хлебович. – Ленинград, 1981. – 136с.
153790
  Слесь И.С. Акклиматизация и биологические особенности антилопы канная в условиях Аскания-Нова. : Автореф... Канд.биол.наук: / Слесь И.С.; АН УССР.Ин-т зоологии, 1955. – 18л.
153791
  Строганов Н.С. Акклиматизация и выращивание осетровых рыб в прудах / Н.С. Строганов. – Москва, 1968. – 378с.
153792
  Лобанов Н.В. Акклиматизация и гибридизация быковых в зоопарке "Аскания-Нова". : Автореф... канд.биол.наук: 097 / Лобанов Н.В.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1968. – 19л.
153793
  Треус В.Д. Акклиматизация и гибридизация животных в Аскании-Нова / В.Д. Треус. – Киев : Урожай, 1968. – 316с.
153794
  Лавров Н.П. Акклиматизация и реакклиматизация пушных зверей в СССР. / Н.П. Лавров. – М., 1946. – 220с.
153795
  Барбашова З.И. Акклиматизация к гипоксии и ее физиологические механизмы / З.И. Барбашова; З.И. Барбашов ; АН СССР, Ин-т эволюционной физиологоо им. И.М. Сеченова. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1960. – 216 с. – Библиогр.: с. 180-215
153796
  Волгин М.В. Акклиматизация леща в озере Убинском Новосибирской области : Автореф... канд. биол.наук: / Волгин М.В.; Объедин. совет по биол. и мед. наукам при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
153797
  Воронов Г.А. Акклиматизация млекопитающих на Сахалине и Курильских островах / Г.А. Воронов. – Москва : Наука, 1982. – 134с.
153798
  Покровский В.С. Акклиматизация ондатры (Ondatra Zibethica Z. - 1766 г.) в дельте р.Аму-Дарьи : Автореф... кандид. биологич.наук: / Покровский В.С.; Горьковский гос. университет. МВО СССР. – Горький, 1951. – 15 с.
153799
  Приходько В.А. Акклиматизация рипуса (Coregonus albula inf. sp. ladogensis) в прудах Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Приходько В.А. ; МВО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 14 с.
153800
  Приходько В.А. Акклиматизация рипуса в прудах Украины : Дис... канд.биолог.наук: / Приходько В.А.; КГУ. – Киев, 1955. – 172л. – Бібліогр.:л.165-172
153801
   Акклиматизация рыб и беспозвоночных в водоемах СССР. – Москва : Наука, 1968. – 272 с.
153802
  Собенин А.П. Акклиматизация рыб и ее влияние на изменение гельминтологического статуса некоторых водоемов Челябинской области : Автореф... канд. биол.наук: 03.107 / Собенин А.П.; Мин-во с.-х. СССР. Всесоюз. академия с.-х. наук. Всесоюзн. ин-т гельминтологии. – М., 1972. – 16л.
153803
  Мельник С.Д. Акклиматизация субтропических и южных растений в г.Львове : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мельник С.Д. ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1957. – 21 с.
153804
  Мельник С.Д. Акклиматизация субтропических и южных растений в г.Львове : Дис... канд. биол.наук: / Мельник С.Д.; Львовский пед.ин-т. – Львов, 1957. – 283л. – Бібліогр.:л.254-264
153805
  Феоктистов М.И. Акклиматизация судака в новосибирском водохранилище. : Автореф... канд. биол.наук: 03.097 / Феоктистов М.И.; Совет по биол. наукам. Томский гос. ун-т. – Томск, 1970. – 24л.
153806
  Данишевский Г.М. Акклиматизация человека на Севере / Г.М. Данишевский. – М, 1955. – 358с.
153807
  Сердюченко В.И. Аккомодационная эзотропия : клиника, диагностика, лечение / В.И. Сердюченко, Н.М. Дегтярева ; ГУ "Ин-т глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины". – Одесса : Астропринт, 2018. – 655, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 53-56. – ISBN 978-966-927-397-0
153808
  Динабургский В.Д. Аккорд / В.Д. Динабургский. – Тула, 1979. – 119с.
153809
  Мезько Н. Аккорд любви / Н. Мезько. – Пг.-К., 1920. – 31с.
153810
  Гандрабура В.С. Аккордно-премиальная оплата труда в колхозах : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Гандрабура В.С.; Одесский с.-х. ин-т. – Одесса, 1970. – 20л.
153811
   Аккордно-премиальная система оплаты труда в совхозах. – Москва : Россельхозиздат, 1966. – 108 с.
153812
   Аккорды. – Москва : Художественная литература, 1977. – 270 с.
153813
  Куринский В.А. Аккорды : стихи и афоризмы / Валерий Куринский. – Киев ; Москва : Комби ЛТД, 2003. – 416 с. – (ПостПсихология). – ISBN 966-8214-03-X
153814
  Задорожняя Е. Аккорды : поэзия / Елена Задорожняя;. – Черкассы : Изд. Чабаненко Ю.А., 2004. – 102 с. – ISBN 966-8702-10-7
153815
  Шумов М.И. Аккорды тревог / М.И. Шумов. – Минск, 1984. – 287с.
153816
  Санкин Л. Аккредитация вуза в контексте управления качеством образования / Л. Санкин // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 3. – С. 9-16. – ISSN 1726-667Х


  С.-Петербургский гуманитарный ун-т профсоюзов
153817
   Аккредитивы. Документарное инкассо. Банковские гарантии: больше надежности в международном бизнесе. – 5-е перераб. изд. – Цюрих, 1989. – 145 с.
153818
  Авравома В. Аккумулема - базовая единица лингвокультурологии // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2007. – № 6 (205) : 11 конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. – С. 52-55. – ISSN 0131-615X
153819
  Ракитин О.И. Аккумулирование теплоты с помощью адсорбционных тепловых насосов : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.14.04 / Ракитин О.И.; НАНУ, Ин-т технич. теплофизики. – Киев, 1997. – 19с.
153820
  Пауэр В. Аккумулирование энергии / В. Пауэр. – Москва-Ленингад, 1930. – 232 с.
153821
   Аккумулирование энергии и пути повышения эффективности работы электростанций и экономии энергии : материалы Всесоюзного научно-технического совещания. Москва, октябрь 1985 г. – Москва : ЭНИН
Ч. 1 : Аккумулирование энергии в электроэнергетике. – 1986. – 190 с.
153822
   Аккумулирование энергии и пути повышения эффективности работы электростанций и экономии энергии : материалы Всесоюзного научно-технического совещания. Москва, октябрь 1985 г. – Москва : ЭНИН
Ч. 2 : Аккумулирующие энергоустановки, тепловые процессы и тепло аккумулирующие материалы. – 1986. – 195 с.
153823
  Зоммер К. Аккумулятор знаний по химии / К. Зоммер. – Учебное пособеи. – Москва : Мир, 1977. – 294 с.
153824
  Зоммер К. Аккумулятор знаний по химии / К. Зоммер. – 2-е изд. – Москва : Мир, 1984. – 295 с.
153825
  Зоммер К. Аккумулятор знаний по химии / К. Зоммер. – 2-е изд. – Москва : Мир, 1985. – 295 с.
153826
  Вайнел Дж.В. Аккумуляторные батареи / Дж.В. Вайнел. – Москва, 1947. – 459 с.
153827
  Вайнел Дж. Аккумуляторные батареи / Дж. Вайнел. – Изд. 4-е. – Москва-Ленинград, 1960. – 480 с.
153828
  Васильев А.А. Аккумуляторные батареи в энергосистемах / Васильев А.А. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 168 с. – Библиогр.: с. 168 (13 назв.)
153829
  Куликов И.Г. Аккумуляторы / И.Г. Куликов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1961. – 151 с.
153830
   Аккумуляторы и батареи аккумуляторные щелочные никель-кадмиевые и никель-железные : ГОСТ 9240-71 и ГОСТ 9241-71. – Изд. официальное. – Москва : Госкомитет стандартов Совета Министров СССР, 1977. – 46 с.
153831
   Аккумуляторы и батареи аккумуляторные щелочные никель-кадмиевые и никель-железные с ламельными электродами в стальных сосудах : Технические условия. ГОСТ 9240-79(СТ СЭВ 1105-78), ГОСТ 9241-79. – Изд. официальное. – Москва : Гос. ком-т СССР по стандартам, 1980. – 40 с.
153832
  Коровин П.Н. Аккумуляторы, их устройство и обслуживание / П.Н. Коровин. – Москва, 1938. – 111 с.
153833
   Аккумуляторы.. – М, 1961. – 180с.
153834
  Краюшкин В.А. Аккумуляция нефти и природного газа на континентальном склоне Северной Америки / В.А. Краюшкин, В.П. Клочко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 22-43 : табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
153835
  Мусаелян Л.А. Аккумуляция содержания как закономерность развития материи. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Мусаелян Л.А.; МВ и ССО РСФСР.Уральский гос.ун-т. – Свердловск, 1980. – 16л.
153836
  Скулачев В.П. Аккумуляция энергии в клетке / В.П. Скулачев; Северин С.Е. – Москва, 1969. – 440с.
153837
  Петрикевич С.Б. Аккумуляция, распределение и превращение ароматического углеводорода 3,4-бензпирена в микробных клетках : Автореф... кандидата биол.наук: / Петрикевич С.Б.; Ин-т микробиологии АН СССР. – М., 1965. – 20л.
153838
  Колпакчи А.А. Акликирование калогенбензолов на катализаторах фриделя-крафтсагуставсона и некоторые сопутствующие реакции : Автореф... канд. хим.наук: 343 / Колпакчи А.А.; Днепропетр. хим. тех. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 15л.
153839
   Аклиматизация переис в Каспийском море. – М, 1952. – с.
153840
   Акліматизація й інтродукція нових рослин. – Київ : Наукова думка, 1965. – 224с.
153841
  Шайтан І.М. Акліматизація рослин в СРСР / І.М. Шайтан. – Київ, 1959. – 176 с.
153842
  Сокур І.Т. Акліматізація і розведення хутрових звірів на Україні. / І.Т. Сокур. – К., 1953. – 79с.
153843
  Карабаев Х. Акмарал / Х. Карабаев. – М., 1978. – 238с.
153844
  Хамматов Яныбай Акмат-ток-ман : роман / Хамматов Яныбай. – Москва, 1973. – 416 с.
153845
  Іваній І.В. Акме-культурологічні засади професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Іваній Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 61 назва
153846
  Левицька О.І. Акме-мотивація до успішності у професійному навчанні // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 181-183
153847
  Ткаченко О.А. Акме-орієнтація життєвого самовизначення особистості в умовах суспільної кризи // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 143-145
153848
  Оганезова-Григоренко Акме та критерії оцінки його досягнення автопоезною системою "актор мюзиклу" // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 291-303. – ISSN 2310-0583
153849
  Гусева Н.Д. Акмеологическая деятельность преподавателя высшей школы : научно-методическое издание / Н.Д. Гусева; Мин-во образования РФ; Исследов. центр проблем качества подготовки специалистов; Академия акмеологич. наук и др.; науч. ред.: Н.В. Кузьмина-Гаршина, Л.Е. Варфоломеева, В.Н. Скворцов. – Санкт-Петербург; Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 274с. – ISBN 5-7563-0241-7
153850
  Башанаева Г.Г. Акмеологическая теория саногенного мышления субъектов семейных отношений // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2013. – С. 73-79. – (Гуманитарные науки ; № 1/2). – ISSN 2076-4685
153851
  Шевченко Р.П. Акмеологический подход в анализе нарушений адаптационного потенциала студентов специальности морского и речного транспорта // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 133-142. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2707-0409
153852
  Овсянникова О.Н. Акмеологический подход в развитии креативности студентов в процессе обучения иностранному языку // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. образов. "Московский пед. гос. ун-т". – Москва, 2014. – № 2, ч. 1. – С. 107-112. – ISSN 2073-9613
153853
  Арутюнян Н.К. Акмеологический подход к профессиональной деятельности современного педагога // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 185-189. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
153854
   Акмеология : учебник. – 2-е изд., перераб. – Москва : РАГС, 2006. – 424 с. – (Учебники Российской академии государственной службі при Президенте Российской Федерации / Научно-редакц. совет: Медведев Д.А. (председ.) и др.). – ISBN 5-7729-0202-4
153855
  Шмелева Е.А. Акмеология в профессиональной подготовке учителя к педагогическим инновациям // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 37-39. – ISSN 1726-667Х
153856
  Анисимов О.С. Акмеология мышления / Анисимов О.С. – Москва : [б. и.], 1997. – 534 с. – (Энциклопедия управленческих знаний). – ISBN 5-88075-028-0
153857
   Акмеология чтения: идеи и решения : Мат-лы научно-практ. семинара 21 апреля 1999 г. – Санкт-Петербург, 1999. – 44 с. – ISBN 5-7719-0048-6
153858
  Аннєнкова І.П. Акмеологічна культура як інваріанта професіоналізму фахівця соціономічного профілю / І.П. Аннєнкова, В.М. Гладкова // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2020. – № 1 (173). – С. 14-25. – ISSN 2227-2747
153859
  Батечко Н. Акмеологічна модель підготовки викладача вищої школи в умовах магістратури // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 60-68. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
153860
  Кубанов Р.А. Акмеологічна основа підготовки конкурентоспроможних фахівців економічних спеціальностей // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 83-87. – ISSN 2413-1571
153861
  Антонов В.М. Акмеологічна педагогіка, акме-менеджмент якісної освіти: кіберакмеологічна концепція = Innovation acmeology pedagogy: cyberacmeology aspect management of quality education : монографія / В.М. Антонов, Ю.В. Антонова-Рафі ; Нац. Техн. Ун-т України "КПІ ім. Ігоря Сікорського" ; Укр. Акад. Акмеології. – Одеса : Купрієнко СВ, 2018. – 295 с. : іл., табл. – Вступ та висновки парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 176-179. – ISBN 978-617-7414-21-5
153862
  Білоус С.Ю. Акмеологічна складова педагогічної системи "Школа - Мала академія наук" // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2013. – С. 21-26. – (Педагогічні науки ; № 3)
153863
  Сазоненко Г. Акмеологічна школа: авторська система // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 6. – С. 41-47
153864
  Богославець Л.П. Акмеологічний аспект модульного середовища університету // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 20-23. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
153865
  Заїкіна В.В. Акмеологічний підхід до навчання менеджерів при викладанні математичних дисциплін у ВНЗ // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 300-307. – ISSN 2078-9165


  Акмеологія досліджує процеси розвитку особистості з її просуванням до вершин зрілості. Викладач-акмеолог повинен допомогти розробити студенту траєкторію особистісно-професійного розвитку з урахуванням його типу інформаційного метаболізму. Обговорюється ...
153866
  Васьков Ю.В. Акмеологічний підхід до організації фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів в аспекті особистісно орієнтованого навчання // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1818-9172
153867
  Муризіна О.Ю. Акмеологічний підхід до формування професійної успішності в сімейних лікарів на різних етапах денної форми безперервного навчання // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2018. – Т. 23, № 1, ч. 2. – С. 80-83. – ISSN 2307-0404
153868
  Калениченко К.М. Акмеологічний підхід у навчанні дорослих як основі розвитку професійно важливих особистісних якостей кадрового резерву освітньої організації // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 53-55
153869
  Пашко Л.А. Акмеологічний сервіс - складова системи безперервної освіти керівних кадрів // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 177-178
153870
  Булига І. Акмеологічні аспекти становлення зрілої особистості // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 207-211. – ISSN 2312-1246
153871
  Стефанчук М. Акмеологічні засади організації діяльності прокуратури щодо реалізації функції представництва інтересів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 140-150. – ISSN 1026-9932
153872
  Стрельбицька С.М. Акмеологічні засади професіоналізму викладача закладу вищої освіти // Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 20 трав. 2022 / М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки Одес. облдержадмін. ; Комун. закл. вищ. освіти "Одес. акад. неперервної освіти Одес. обл. ради" ; [за заг. ред. В.В. Ягоднікової]. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2022. – С. 114-116. – ISBN 978-617-7790-32-6
153873
  Погрібна В.Л. Акмеологічні механізми адаптації першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі / В.Л. Погрібна, О.В. Волянська // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академия України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 225-233. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія ; № 4 (14)). – ISSN 2075-7190
153874
  Дідик Н. Акмеологічні моделі професійної підготовки соціального педагога і соціального працівника // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 71-74


  Розглядаються акмеологічні моделі, що рекомендовано застосовувати у професійній підготовці соціального педагога і соціального працівника. Проаналізовано зміст і характеристики акмеологічної позиції студента. Розкрито особливості застосування ...
153875
  Пальчевський С.С. Акмеологічні підходи до формування особистості учня на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 17-18. – Бібліогр. в кінці ст.
153876
  Якобчук Г. Акмеологічно-концептуальна модель продуктивної діяльності вчителів початкових класів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 98-102. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті досліджуються акмеологічні особливості продуктивних учителів початкових класів. В ході дослідження автор використовує акмеологічну концептуальну модель продуктивної діяльності вчителів початкових класів з метою подолання негативних протиріч. ...
153877
  Пальчевський С.С. Акмеологія : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.С. Пальчевський. – Київ : Кондор, 2008. – 398с. – ISBN 978-966-351-161-0
153878
  Антонов В.М. Акмеологія здоров"я в Україні : монографія / В.М. Антонов, Є.А. Кульгінський, Ю.В. Антонова-Рафі ; Нац. Техн. Ун-т України "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Укр. Акад. Акмеології, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, ПВНЗ "Київ. мед. ун-т". – Київ : СТ-Друк, 2018. – 388, [2] с. : іл., табл. – Без тит. арк. - Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7414-00-0
153879
  Коваль П.М. Акмеологія педагогічної майстерності у працях академіка І.А. Зязюна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 26-30. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
153880
   Акмеологія шкільної освіти : наук.-метод. посібник / [Г.С. Сазоненко, І.П. Маноха, І.Д. Бех та ін. ; за заг. ред. Г.С. Сазоненко]. – Київ : Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2010. – 559, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у вступ. сл.: с. 6-8. – Бібліогр.: c. 544-559. – ISBN 978-966-2044-44-7
153881
  Антонов В.М. Акмеологія щастя в Україні : кіберакмеологічний аспект : монографія / В.М. Антонов ; Нац. Техн. Ун-т України "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Укр. Акад. Акмеології. – Київ : Agrar MG, 2018. – 135, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 73-91. – ISBN 978-617-646-376-4
153882
  Плахотнік О.В. Акмеологія як нова якість освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 187-192


  Науковий інтерес до акмеології не слабшає. І акмеологія як принципово нова наука, джерела якої знаходяться в педагогіці і психології, і проблема підвищення якості освіти зараз активно досліджуються. Акмеологія - наука, що виникла на стику природничих, ...
153883
  Богосвятська А.-М. Акмеологія: вищий ступінь індивідуального розвитку // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. пед. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 3 : Сучасні технології навчання. – С. 14-19
153884
  Сидоренко В. Акмепрофесіогенез педагога нової української школи в суспільстві знань // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 38-43. – ISSN 2226-3012
153885
   Акмэ : Первый сборник Тифлисского цеха поэтов. – Тифлис : Тип. "Слово", 1919. – 64 с. – Экз. деф. без обл.


  В сборнике приняли участие А. Антоновская, Р. Асильянц, Г. Баммель, Н. Бел-конь-Любомирской, В. Зота, О. Камаева, С. Городецкий, С. Меликова, К. Образцов, В. Пруссак, С. Рафалович. Тифлисский цех поэтов был основан Сергеем Городецким в 1918 году. ...
153886
  Шинкаренко Т. Аколада, уклін, поцілунки, або деякі елементи культури спілкування // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 78-80.
153887
  Дзюба Т. Акомодація до часу / Т. Дзюба. – Київ : Ярославів вал, 2000. – 48с. – ISBN 5-308-01750-6
153888
  Слободян О. Акомодація як інструмент функціонального зсуву (до проблем російсько-українських діялектних впливів) // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / ред. Б. Бабич. – Київ, 1995. – Вип. 7. – С. 9-11
153889
  Омельченко В.А. Аконфліктність і аконфліктна драматургія в художній культурі ХХ століття європейської традиції ( на прикладі розвитку музичного мичтецтва) : Автореф... канд. мистецвтвозн.наук: 17.00.01 / Омельченко В. А.; М-во культ. і мист. Укр., Хар. держ. академ. культ. – Х., 1998. – 16л.
153890
  Саркисян Г.А. Акоп Акопян / Г.А. Саркисян. – Ереван, 1956. – 106с.
153891
  Ерлашова С.М. Акоп Акопян. Живопись / С.М. Ерлашова. – Москва, 1983. – 120с.
153892
  Акопян А. Акоп Акопян. Народный художник Армянской ССР : каталог выставки / Акопян А. – Москва : Совецкий художник, 1979. – 25 с.
153893
  Дрампян Р.Г. Акоп Карапетович Коджоян / Р.Г. Дрампян. – М., 1960. – 75с.
153894
  Эйнатян Д.А. Акоп Крымеци - армянский космограф XIV-XV веков / Д.А. Эйнатян. – Москва : Наука, 1991. – 104 с.
153895
  Салахян А.И. Акоп Паронян. / А.И. Салахян. – М., 1950. – 205-207с.
153896
  Короткий В. Акопов Михайло Арутюнович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 303. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
153897
   Акопов Михайло Арутюнович (1919-1988) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 10. – ISBN 978-966-933-054-3
153898
  Петренко В.М. Акорд / В.М. Петренко. – Київ, 1979. – 142 с.
153899
  Klym Акордеон : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 1. – С. 61-116
153900
  Жулинський М.Г. Акордеон : майже роман : пам"яті Івана Драча / Микола Жулинський. – Київ : Український пріоритет, 2018. – 87, [1] с. : іл. – На тит. арк. екслібрис Володимира Сергійчука. – ISBN 978-617-7398-91-1
153901
  Боба-Дига Акордеон : вірші // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8. – С. 57-58. – ISSN 0208-0710


  Варшавський часопис "Поезія сьогодні" в гостях у журналу "Київ".
153902
  Цибульський П.Д. Акордеон з Клінгенталя : оповідання / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати, 1971. – 151 с.
153903
  Неприцький-Грановський О.І. Акорди : ліpична поема / Ол. Неприцький-Грановський. – Київ : [Життя й Мистецтво ; Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва "П. Баpський"], 1914. – 32 с. – (Видавництво "Життя й Мистецтво")
153904
  Хоросницька М.В. Акорди : поезії / М.В. Хоросницька. – Львів : Каменяр, 1978. – 120 с.
153905
   Акорди : Антологія української лірики від смерті Шевченка. – Репринт. вид. з дод. – Київ : Веселка, 2005. – 350с. – ISBN 966-01-0369-7
153906
   Акорди життя : поет. збірка. – Харків : Прапор, 1973. – 239 с.
153907
  Диченко І. Акорди кольору та ритму // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-19. – ISSN 0130-1799


  Художник Ольга Кравченко
153908
  Вольвач П. Акорди околиць // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 2-10. – ISSN 0131-2561
153909
  Мацяк О. Акорди як різновид фоагментарної прози Ольги Кобилянської // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 76-81
153910
  Попов В. Акосмічний бунт античного гнозису та проблеми сучасної західної ідентичності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 116-119. – ISSN 1728-9343
153911
  Воротников Ю.Л. Акратичские и энкратические дискурсы в современном русском языке // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 3 (39). – С. 6-9. – ISSN 1562-1391
153912
   Акредаційна комісія доручила провести перевірку 45 ВНЗ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20 квітня (№ 16). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  За результатами обговорення Акредитаційна комісія України звернулася до МОН з пропозицією взяти під контроль процес припинення діяльності вищих навчальних закладів (за рішеннями засновників чи за об’єктивними обставинами) через неможливість надавати ...
153913
  Чуканова С. Акредитаційні стандарти Американської бібліотечної асоціації для магістерських програм із бібліотекознавства та інформології у вишах США : (огляд) / Світлана Чуканова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 5 (223). – С. 30-33. – ISSN 1029-7200


  Стаття знайомить з акредитаційними стандартами, розробленими Американською бібліотечною асоціацією щодо реформування вищої бібліотечної освіти у Сполучених Штатах Америки. Ключові слова: вища бібліотечна освіта США, Американська бібліотечна асоціація, ...
153914
   Акредитація в умовах війни // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – № 11/12. – С. 5
153915
  Вощевська О.В. Акредитація вищих навчальних закладів США // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 55-59. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розкриваються питання функціонування системи вищої освіти США, розглядаються характерні риси, що суттєво відрізняють американську модель системи вищої освіти від інших країн. Автор овлення акредитаційних органів в США. Розглянуто процедуру та ...
153916
  Крижанівський Є.І. Акредитація вищих навчальних закладів: проблеми і шляхи їх вирішення / Є.І. Крижанівський, Ф.В. Козак, Б.В. Сверида. // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 46 : Болонський процес в Україні (ч. 2). – С. 146-150. – ISSN 1818-5797
153917
  Панич О. Акредитація вищих навчальних закладів: цінність американських традицій для освітніх реформ в Україні // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 76-85. – ISBN 978-966-518-677-9


  Присвячена аналізу стратегій і практик акредитації вищих навчальних закладів і програм. Особливу увагу приділено незалежним акредитаційним агенціям США. Автор доводить, що створення таких інституцій було б корисним у ході реформування вищої освіти в ...
153918
  Лавриненко О. Акредитація закладів охорони здоров"я як адміністративна процедура / О. Лавриненко, Б. Ребриш // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 74-80
153919
  Ковтунець В. Акредитація заладу вищої освіти [США] // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 32. – ISBN 978-617-7288-01-4
153920
  Косарєв В.М. Акредитація і атестація вищих навчальних закладів як реалізація системи якості підготовки фахівців: міжнародний досвід // Європейський вектор економічного розвитку : Збірник наукових праць / Дніпропетровський університет економіки і права. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 161-168. – ISBN 978-966-434-012-7
153921
  Сєбкова Х. Акредитація і забезпечення якості вищої освіти в Європі // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 77-84. – ISSN 1682-2366
153922
  Шовковська А.В. Акредитація лабораторій - шлях до підвищення рівня аналітичних робіт у сфері якості грунтів / А.В. Шовковська, М.Є. Лазебна // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 141-145 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0587-2596
153923
   Акредитація освітніх програм // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 22 квітня (№ 16/17). – С. 5. – ISSN 2219-5793
153924
   Акредитація освітніх програм // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 вересня (№ 35). – С. 4. – ISSN 2219-5793
153925
   Акредитація освітніх програм // Київський університет. Дайджест. – Київ : Київський університет, 2021. – Дод. до газ. Вересень (№ 7)


  Цьогоріч Університет провів 90 акредитацій. Проведення тренінгів із заповнення дипломів нового зразка дозволило мінімізувати неточності та пришвидшити видачу документів.
153926
  Опольська А.В. Акредитація освітніх програм зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями): виклики й перспективи / А.В. Опольська, О.Ф. Усик // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 13. – С. 167-190. – ISBN 978-617-7747-51-1. – ISSN 2415-3729
153927
  Ковтунець В. Акредитація освітньої програми [США] // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 31. – ISBN 978-617-7288-01-4
153928
  Губерська Н.Л. Акредитація освітньої програми як вид адміністративної процедури у сфері вищої освіти в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 90-96. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)


  Визначено зміст поняття "акредитація". Встановлено та проаналізовано основні стадії процедури акредитації освітньої програми. Надано їх загальнотеоретичну характеристику.
153929
   Акредитація програм


  Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей.
153930
   Акредитація програм // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49)


  Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей.
153931
   Акредитація програм PhD // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8)


  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти опублікувало рекомендації щодо акредитації програм третього рівня вищої освіти. Документ, розміщений на сайті naga.gov.ua.
153932
   Акредитація програм із старими шифрами // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 лютого (№ 6)


  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти у листі № 382 від 05.02.2020 р. роз"яснює механізм акредитації програм зі старими шифрами.
153933
  Галата С. Акредитація програм: "кравчучки" відміняються [НАЗЯВО] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 8 липня (№ 26/27). – С. 5. – ISSN 2219-5793
153934
  Свіжевська С.А. Акредитація як іміджева стратегія підвищення якості вищої освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 110-115. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309


  Забезпечення високої конкурентоспроможності набуває статусу визначального чинника виживання вищого навчального закладу в сучасних умовах, коли бюджетне фінансування може бути розподілено не тільки між державними, а й приватними навчальними закладами, ...
153935
  Тезікова С. Акредитація як механізм вимірювання якості освіти: досвід університетів США // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 85-86. – ISBN 978-966-2249-24-8
153936
  Семенюк В.І. Акредитація як механізм державного регулювання якості медичної допомоги в галузі охорони здоров"я : міжнародний досвід // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 94-100 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
153937
  Андрусенко С.І. Акредитація. Організація та проведення у вищих навчальних закладах України : посібник при підготовці та проведенні процедури акредитації у вищих навч. закл. України / Андрусенко С.І., Домніч В.І. ; МОНУ ; Держ. акредитаційна комісія. – Київ : КУЕТТ, 2003. – 172 с. – ISBN 966-7737-25-х
153938
  Озель Д. Акредитив у сучасній практиці господарювання // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 3. – С. 76-82. – ISSN 1605-2005
153939
  Озель Д. Акредитив у сучасній практиці господарювання : пошуки молодих науковців // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 89-94 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
153940
  Максименко О. Акредитив як платіжний інструмент та спосіб фінансування // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2010. – № 1 (75). – С. 6-8
153941
  Шпильовий В.А. Акредитивна форма розрахунків у практиці зовнішньоекономічної діяльності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 50-55. – ISSN 2306-6792
153942
  Яременко М.І. Акретивні оператори та нелінійні напівгрупи стиску : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Яременко Микола Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 142 л. – Додаток: л. 142. – Бібліогр.: л. 132-141
153943
  Яременко М.І. Акретивні оператори та нелінійні напівгрупи стиску : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Яременко Микола Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
153944
   Акриламид : Совм. изд. Прогр. ООН по окружающей среде, Мждунар. орг. труда и ВОЗ. – Москва : Медицина, 1989. – 108 с.
153945
   Акриловые олигомеры. – Горький : ГГУ, 1989. – 73 с.
153946
   Акриловые олигомеры и материалы на их основе. – Москва : Химия, 1983. – 232 с.
153947
  Волкова Н.А. Акритархи кембрия западной части Русской платформы : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 128 / Волкова Н.А.; АН СССР. Геологич. ин-т. – М., 1971. – 26л.
153948
  Умнова Н.И. Акритархи ордовика и силура Московской синеклизы и Прибалтики / Н.И. Умнова. – Москва : Недра, 1975. – 167с.
153949
  Пашкявичене Л.Т. Акритархи пограничных отложений венда и кембрия запада Восточно-Европейской платформы : монография / Пашкявичене Л.Т. ; АН СССР, Палеонтол. ин-т, Науч. совет по пробл. "Пути и закономерности ист. развития живот. и растит. организмов". – Москва : Наука, 1980. – 75 с. – Библиогр.: с. 52-55
153950
  Кирьянов В.В. Акритархи силура Волыно-Подолии / В.В. Кирьянов; Отв. ред. Айзенверг Д.Е. – Киев : Наукова думка, 1978. – 116с.
153951
   Акробатика : Правила соревнований. – Москва ; Ленинград : Физкультура и спорт, 1948. – 30 с.
153952
   Акробатика : Правила соревнований. – Москва : Физкультура и спорт, 1952. – 32 с.
153953
  Кожевников С. Акробатика / С. Кожевников. – М, 1952. – 140с.
153954
   Акробатика : Программа для спортивных секций, коллективов физической культуры. – Москва : Физкультура и спорт, 1954. – 64 с.
153955
   Акробатика : учебник для ин-тов физ. культуры. – Москва : Физкультра и спорт, 1965. – 196 с.
153956
   Акробатика : Правила соревнований. – Москва : Физкультура и спорт, 1965. – 79 с.
153957
  Онищенко О.А. Акробатика / О.А. Онищенко. – К, 1966. – 90с.
153958
   Акробатика : Правила змагань : Затв. Ценрт. радою Союзу спортивних товариств і організацій СРСР 5/1 1965 р. Із змін. та дод., що набрали чинності з 1 січ. 1968 р. Пер. з рос. вид. – Киев : Здоров"я, 1968. – 84 с.
153959
  Нечаєв В.М. Акробатика / В.М. Нечаєв. – К., 1969. – 60с.
153960
   Акробатика : Правила соревнований. – Москва : Физкультура и спорт, 1971. – 77 с.
153961
   Акробатика : учебник для ин-тов физ. културы. – 2-е изд. – Москва : Физкультура и спорт, 1973. – 160 с.
153962
   Акробатика : Правила соревнований. – Москва : Физкультура испорт, 1974. – 71 с.
153963
  Игнашенко А.М. Акробатика в школе / А.М. Игнашенко. – М., 1964. – 199с.
153964
  Коркин В.П. Акробатика для спортсменов / В.П. Коркин. – Москва, 1974. – 92с.
153965
  Игнашенко А.М. Акробатика. / А.М. Игнашенко. – М., 1951. – 160с.
153966
  Колтановский А.П. Акробатика. : Наглядное учебное пособие по классификационной программе / А.П. Колтановский. – Москва : Физкультура и спорт, 1952. – 124 с.
153967
  Иванов К.Н. Акробатика. / К.Н. Иванов. – Л., 1962. – 91с.
153968
  Игнашенко А.М. Акробатика. Уч. пособие для секций / А.М. Игнашенко. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1956. – 208с.
153969
  Жуков Ю.А. Акробатическая подготовка волейболистов / Ю.А. Жуков. – Москва, 1967. – 48с.
153970
  Соколов Е.Г. Акробатическая подготовка гимнастов. / Е.Г. Соколов. – М., 1968. – 144с.
153971
  Захарьин В.В. Акробатические прыжки / В.В. Захарьин. – Москва, 1956. – 95с.
153972
  Краснова Елена Акробаты мира флоры : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 8-16 : Фото
153973
  Бовсунівська Т. Акровірш як когнітивний зразок кмітливого версифікаційного кодівання // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 92-101. – ISBN 978-966-1516-14-3
153974
  Навальна М. Акроніми в мові сучасної української періодики // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 45-50. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
153975
  Михаловский К. Акрополь / К. Михаловский. – Варшава, 1983. – 20с.
153976
  Соколов Г.И. Акрополь в Афинах / Г.И. Соколов. – Москва, 1968. – 108 с.
153977
  Мережковский Д.С. Акрополь: Избр. лит.-критич. ст. / Д.С. Мережковский. – Москва : Книжная палата, 1991. – 351 с.
153978
  Гогешвили А.А. Акростих в "Слове о полку Игореве" / А.А. Гогешвили. – Москва, 1991. – 192с.
153979
  Шрайєр В. Акротірський шпигун / В. Шрайєр. – Київ, 1959. – 102с.
153980
  Гілевич Н.С. Акрыленая рэвалюцыяй / Н.С. Гілевич. – Мінськ, 1962. – 188с.
153981
  Гасан-Гусейнов Аксайская невеста / Гасан-Гусейнов; пер. с авар. И.Сачкова. – Москва : Советский писатель, 1991. – 379 с.
153982
  Головко Т. Аксакал української політики // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 28 квітня (№ 17). – С. 6


  Мустафа Джемілєв — політичний та громадський діяч СРСР і України кримськотатарського походження, один із провідників кримськотатарського національного руху, правозахисник, учасник дисидентського руху, політв"язень.
153983
   Аксаков Константин Сергеевич : [указатель литературы] / составитель О,М. Ерахторина // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал. – Москва, 2013. – № 49 : Вехи российской истории: указатель литературы, вып. 5 : Общественная мысль России XIX - начала XX вв. Представители консерватизма и традиционализма, ч. 1. – С. 16-30
153984
  Чванов М.А. Аксаковские места в Башкирии. / М.А. Чванов. – Уфа, 1976. – 72с.
153985
  Агабабян С.Б. Аксел Бакунц : автореф. дис. ... доктора филол. наук / Агабабян С.Б. ; Акад. наук Арм. ССР. – Ереван, 1963. – 82 с.
153986
  Ишханян Р.А. Аксел Бакунц. (Жизнь и вопросы творчества) : Автореф... канд. филолог.наук: / Ишханян Р.А.; АН АрмССР. Ин-тут литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1962. – 19л.
153987
  Богомолов Н.В. Акселерат и акселератка : рассказы / Н.В. Богомолов. – Куйбышев : Книжное издательство, 1989. – 122, [2] с. : ил.
153988
  Радунская И.Л. Аксель Берг / И.Л. Радунская. – Москва : Издательство ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1971. – 495 с.
153989
  Епифанова А.П. Аксель Иванович Берг / А.П. Епифанова. – Москва, 1965. – 92с.
153990
  Кукарцева М.А. Аксель Хоннет - социальный теоретик и социолог // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4 (360). – С. 38-45. – ISSN 0132-1625
153991
  Аксельрод М.М. Аксельрод М.М. Живопись. Графика : живопись, графика, театр : каталог выставки / Аксельрод М.М. ; предисл. Ю. Герчука. – Москва : Совецкий художник, 1972. – 27 с.
153992
  Худолий О.В. Аксеологический потенциал аддиктивной личности // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 89-95
153993
  Найденко В.И. Аксиально-симметричные периодические структуры и резонаторы / В.И. Найденко, Ф.Ф. Дубровка. – Киев, 1985. – 224 с.
153994
  Садовский В.Н. Аксиматический методв как проблема логики и методологики науки : Автореф... канд. филос.наук: / Садовский В.Н.; Ин-т филос. АН СССР, Сектор логики. – М., 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
153995
  Яроцкая Г.С. Аксиогенез экономического сознания в русской лингвокультуре : монография / Г.С. Яроцкая ; [науч. ред. Л.А. Петрова] ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Одесский национальный университет, 2013. – 551, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 485-550. – ISBN 978-617-689-041-6
153996
  Петренко В.Ф. Аксиологические аспекты психологических теорий // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 5-19. – ISSN 0236-2007
153997
  Панасюк О.Т. Аксиологические аспекты трудового права : монография / О.Т. Панасюк. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2018. – 96, [2] с. : ил., табл. – Сер. осн. в 2016 р. - На тит. л. назв. сер. на укр. яз.: Серія "Сучасне трудове право". – Библиогр.: с. 84-88 и в подстроч. примеч. – (Серия "Современное трудовое право"). – ISBN 978-617-566-470-4


  У пр. № 1716696 дарчий напис: З повагою та найкращими побажаннями від автора. О. Панасюк
153998
  Кочеткова Л.Н. Аксиологические основания инженерного образования // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2011. – № 12. – С. 70-75. – ISSN 1561-2465


  На основе результатов социологического исследования, проведенного в Московском государственном техническом университете радиотехники, электроники и автоматики, показана неконструктивность углубления профессиональной направленности образования за счет ...
153999
  Бачур Б.С. Аксиологические проблемы соотношения права и человека в современном мире // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 11-13. – ISBN 978-966-927-199-0
154000
  Мозговая Е.Я. Аксиологический потенциал факультативных занятий по русскому языку как иностранному (на примере клуба любителей русского языка) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 4 (46). – С. 35-36
<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,