Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>
153001
  Роганов Євген "Анда Ейр" піднялась у повітря // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 33 : фото. – ISSN 1998-8044
153002
  Бойко В. "Андрій Розумовський та Людвиг ван Бетховен" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 травня (№ 86)


  Вплив вихідців із України на формування європейської музичної традиції.
153003
  Тузков С.А. "Анимистический" миф в прозе Ф. Сологуба / С.А. Тузков, И.В. Тузкова // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.63-74. – ISBN 966-568-658-5
153004
   [Андрей Белецкий] // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 10 апреля (№ 64). – С. 15


  Доктор филологических наук, профессор. По инициативе Андрея Белецкого в КНУ имени Тараса Шевченко было начато преподавание новогреческого языка и литературы. В 1946—1983 годах возглавлял кафедру классической филологии и общего языкознания в Киевском ...
153005
   [Андрейцев Володимир Іванович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 78-79. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
153006
   [Андрейцеву Володимиру Івановичу - 70] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 249-251. – ISSN 1993-0909


  Виповнилося 70 років від дня народження відомого як в Україні, так і за ії межами правознавця, доктора юридичних наук, професора кафедри господарського та цивільного права, заслуженого юриста України, Державного радника юстиції 3 класу, академіка ...
153007
   [Андрій Харченко] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 54. – ISBN 966-628-104-X
153008
   [Андрушко Петро Петрович] // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 55-55. – ISSN 2312-1831


  "...Вітаємо з Днем народження! 8 жовтня 2017 р. завідувача кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидата юридичних наук, професора, члена редакційної колегії журналу "Бюлетень ...
153009
  Федоров И.С. Англо-русская терминология по алмазам и алмазному бурению / И.С. Федоров. – Якутск, 1985. – 43с.
153010
  Фаирли С. Англо-русская торговля преимущественно с 1750 до 1830 гг / С. Фаирли. – Л, 1970. – 8с.
153011
  Чернухин А.Е. Англо-русские технический словарь. / А.Е. Чернухин. – М, 1938. – 688с.
153012
  Аристова В.М. Англо-русские языковые контакты / В.М. Аристова. – Ленинград, 1978. – 152с.
153013
   Англо-русский. – Екатеринбург, 1991. – 989с.
153014
   Англо-русский авиационно-космический словарь.. – Москва, 1974. – 1336с.
153015
   Англо-русский авиационный словарь. – Москва. – 544с.
153016
  Дубошин В.Н. Англо-русский авиационный словарь / В.Н. Дубошин, С В. Коов, . – 2-е изд.перераб и доп. – Москва, 1950. – 456с.
153017
   Англо-русский авиационный словарь. – Москва, 1964. – 687с.
153018
   Англо-русский автоматический перевод. – Москва, 1967. – 222 с.
153019
  Гольд Б.В. Англо-русский автотракторный словарь / Б.В. Гольд. – М., 1938. – 390с.
153020
  Кочеров Н.П. Англо-русский акустический словарь = English-russian acoustical dictionary / Н.П. Кочеров, Римский-Корсаков, Римский-Корсаков. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 388 c.
153021
   Англо-русский астрономический словарь : около 20 000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 504с.
153022
  Королькевич В.А. Англо-русский бизнес-словарь / В.А. Королькевич, В.Ф. Королькевич. – Москва : Юристъ, 2000. – 549с. – (English for Busines). – ISBN 5-7975-0109-Х
153023
   Англо-русский биологический словарь = English-Russian biological dictionary. – изд. 2-е доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 680с.
153024
   Англо-русский биологический словарь = English-Russian biological dictionary. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1976. – 732с.
153025
   Англо-русский биологический словарь. – 4-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык, 1979. – 732с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
153026
   Англо-русский биологический словарь. – Москва, 1997. – 736с.
153027
  Володин Н.В. Англо-русский военно-инженерный словарь / Н.В. Володин. – Москва, 1962. – 783с.
153028
   Англо-русский военно-технический словарь. – Москва, 1965. – 943с.
153029
   Англо-русский военный словарь. – Москва, 1960. – 965с.
153030
   Англо-русский военный словарь. – изд. 2-е. перераб. и доп. – Москва, 1968. – 1064с.
153031
   Англо-русский военный словарь в 2-х томах. – Изд. 3-е прераб. и доп. – Москва
Т. 1. – 1987. – 655 с.
153032
   Англо-русский военный словарь: в 2-х томах. – Изд. 3-е перераб. и доп. – Москва
Т. 2. – 1987. – 688 с.
153033
  Софиано Т.А. Англо-русский геологический словарь / Т.А. Софиано. – Москва, 1957. – 528с.
153034
  Софиано Т.А. Англо-русский геологический словарь / Т.А. Софиано. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Физматлит, 1961. – 528с.
153035
   Англо-русский дипломатический словарь. – Москва, 1989. – 854с.
153036
   Англо-русский железнодорожный словарь. – Москва, 1958. – 662с.
153037
  Пушкарев В.И. Англо-русский и русско-английский архитектурно-строительный словарь / В.И. Пушкарев, А.М. Щеголева. – Киев, 1961. – 843 с.
153038
  Болотина А.Ю. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь = English-russian and russian-english medical dictionary : Около 24000 терминов / А.Ю. Болотина, Е.О. Якушева. – Москва : РУССО, 1999. – 544c. – ISBN 5-88721-081-8
153039
  Серебрийский Б.Н. Англо-русский и русско-английский морской словарь. / Б.Н. Серебрийский. – Л-М : Морской транспорт, 1946. – 281 с.
153040
   Англо-русский и русско-английский словарь. – СПб, 1996. – 622с.
153041
   Англо-русский и русско-английский словарь "ложных друзей переводчика" = English-russian and russian-english dictionary of misleading words. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 383, [1] с.
153042
  Ахманова О.С. Англо-русский и русско-английский словарь ( краткий ) = English-russian and russian-english dictionary / О.С. Ахманова; Под ред. Е.А.М.Уилсон. – Изд. 4-е, стереот. – Москва : Русский язык, 1993. – 672с. – ISBN 5-200-02044-1
153043
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий). – 2-е изд., стер. – Москва, 1989. – 1054с.
153044
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий). – Москва, 1998. – 1054с.
153045
  Горская М.В. Англо-русский и русско-английский словарь географических названий / М.В. Горская. – Москва : Русский язык, 1993. – 272с. – ISBN 5-200-01106-Х
153046
   Англо-русский и русско-английский словарь для школьника : Фонетика, грамматика, лексика к разговорным темам;Упоряд. А.О.Кадук. – Київ : А.С.К., 1998. – 804с. – ISBN 966-539-069-4
153047
   Англо-русский и русско-английский словарь для школьников и студентов : Лексика. Фразеология. Грамматика. Страноведение / [сост.: А.Б. Шевнин, М.Ю. Бродский, Н.В. Шевченко]. – изд. 3-е, испр. и доп. – Екатеринбург ; Владимир : У-Фактория ; ВКТ, 2008. – 677, [1] с. : табл. – ISBN 978-59757-0113-8
153048
  Николаев Г.А. Англо-русский исторический словарь / Г.А. Николаев. – М., 1995. – 461с.
153049
   Англо-русский коммерческий словарь : Более 20 000 слов. – Москва : Моби, 1992. – 424с. – ISBN 5-87739-001-5
153050
  Салистра В.И. Англо-русский лексический минимум по общественно-политической тематике / В.И. Салистра, И.А. Трущенко. – Москва, 1989. – 117с.
153051
   Англо-русский лесотехнический словарь. – Москва : Русский язык, 1983. – 669с.
153052
  Мультановский М.П. Англо-русский медицинский словарь / М.П. Мультановский, А.Я. Иванова. – 2-е изд. – М, 1969. – 688с.
153053
   Англо-русский медицинский словарь. – М, 1989. – 602с.
153054
  Вахрамеев А.И. Англо-русский металлургический словарь / А.И. Вахрамеев. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва-Ленинград, 1950. – 420с.
153055
   Англо-русский металлургический словарь. – 2-е изд., стереотипное, с доп. – М, 1985. – 841с.
153056
  Мамонтова Л.И. Англо-русский метеорологический словарь / Л.И. Мамонтова, С.П. Хромов. – Л., 1959. – 172с.
153057
   Англо-русский морской словарь. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 791с.
153058
  Фаворов П.А. Англо-русский морской словарь сокращений / П.А. Фаворов. – М., 1983. – 632с.
153059
  Фаворов П.А. Англо-русский морской технический словарь: ок. 50000 терминов / П.А. Фаворов. – Москва : Воениздат, 1977. – 931 с.
153060
  Израилевич Е.Е. Англо-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь / Е.Е. Израилевич. – Москва, 1955. – 544с.
153061
  Израилевич Е.Е. Англо-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь / Е.Е. Израилевич. – 2-е изд., стереотип. – М., 1960. – 544с.
153062
  Израилевич Е.Е. Англо-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь / Е.Е. Израилевич. – М., 1972. – 448с.
153063
  Израилевич Е.Е. Англо-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь / Е.Е. Израилевич. – М., 1972. – 448с.
153064
  Блюм М.Н. Англо-русский оружейно-технический словарь / М.Н. Блюм. – М, 1947. – 160с.
153065
   Англо-русский патентный словарь. – М, 1973. – 232с.
153066
   Англо-русский по сетям и сетевым технологиям. – М, 1997. – 301с.
153067
   Англо-русский по химии и химической технологии. – М, 1986. – 581с.
153068
   Англо-русский политехнический словарь. – Москва, 1946. – 500с.
153069
   Англо-русский политехнический словарь : 80000 терминов. – 2-е изд., доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 672с.
153070
   Англо-русский политехнический словарь. – Москва, 1976. – 647с.
153071
   Англо-русский политехнический словарь : Около 87 000 терминов. – 4-е изд., стереотип., с доп. – М. : Русский язык, 1979. – 687с.
153072
   Англо-русский почвенно-агрохимический словарь : 20000 терминов. – Москва : Советская Энциклопедия, 1967. – 432с. – Російською та англійською мовами
153073
  Черняховская Л.А. Англо-русский разговоник / Л.А. Черняховская. – М., 1989. – 256с.
153074
   Англо-русский разговорник "Воздух-земля". – М, 1968. – 108с.
153075
   Англо-русский ракетно-космический словарь : более 50 тыс. терминов. – Москва : Воениздат, 1966. – 920 с.
153076
   Англо-русский русско-английский современный словарь+ грамматика. – Донецьк : БАО, 1999. – 992с. – ISBN 966-548-141-Х
153077
  Усовский Б.Н. Англо-русский сельскохозяйственный словарь / Б.Н. Усовский, Н.В. Геминова. – 2-е изд., перераб. – М.-Л., 1951. – 652с.
153078
   Англо-русский сельскохозяйственный словарь. – М, 1983. – 876с.
153079
   Англо-русский сельскохозяйственный словарь : 75000 терминов. – Изд. 2-е, стереот. – Москва : Русский язык, 1986. – 876с. – Російською та англійською мовами
153080
   Англо-русский синонимический словарь. – Москва, 1979. – 543 с.
153081
   Англо-русский синонимический словарь. – 2-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык, 1988. – 542 с.
153082
   Англо-русский синонимический словарь = English-pussian dictionary of synonyms /Ed.Rozenman and D.Apresyan. – 5-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2000. – 544с. – ISBN 5-200-02812-4
153083
   Англо-русский словаpь (40000 слов). – Київ : Каннон, 1997. – 688с. – ISBN 5-85434-102-6
153084
  Николаев В.П. Англо-русский словарь-спарвочник по вычислительной технике в разведочной физике / В.П. Николаев, В.Б. Цукерник. – Москва : Недра, 1972. – 336с.
153085
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 53000 слов / В.К. Мюллер. – Изд. 7-е. – Москва, 1961. – 1192 с.
153086
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь / В.Д. Аракин. – Изд. 2-е испр. и доп. – Москва, 1962. – 988с.
153087
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 70 000 слов / В.К. Мюллер. – 11-е изд., стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 1192 с.
153088
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 13-е изд. стер. – М., 1967. – 912с.
153089
   Англо-русский словарь. – Москва, 1968
153090
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 70000 слов и выражений / В.К. Мюллер. – 14-е изд. стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 912 с.
153091
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 15-е изд. стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 912с.
153092
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь : Около 35 000 слов / В.Д. Аракин. – Изд. 8-е испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 848с.
153093
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 16-е изд. стер. – М., 1971. – 912с.
153094
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь / В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – Издание девятое, стереотипное. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 848с.
153095
   Англо-русский словарь. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 613 с.
153096
   Англо-русский словарь. – Изд.24-е, перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1974. – 648с.
153097
   Англо-русский словарь. – Изд. 25-е, стереотип. – М. : Русский язык, 1975. – 640с.
153098
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь / В.Д. Аракин. – Изд. 10-е стереотип. – Москва, 1975. – 848с.
153099
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 17-е изд. испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1977. – 887с.
153100
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 17-е изд. испр. и доп. – М., 1978. – 887с.
153101
   Англо-русский словарь. – 27-е изд. стереотип. – Москва : Русский язык, 1978. – 640с.
153102
   Англо-русский словарь. – 28-е изд. – М. : Русский язык, 1980. – 640с.
153103
   Англо-русский словарь. – 29-е изд. – М, 1982. – 570с.
153104
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 19-е изд. стер. – М., 1982. – 887с.
153105
   Англо-русский словарь : 20 000 слов. – 30-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1984. – 570с.
153106
   Англо-русский словарь. – 30-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1985. – 656с.
153107
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 20-е изд. стер. – М., 1985. – 862с.
153108
   Англо-русский словарь. – 31-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1986. – 656с.
153109
   Англо-русский словарь. – 32-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1987. – 656с.
153110
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь / В.Д. Аракин. – Изд. 12-е испр. – Москва, 1987. – 605с.
153111
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 21-е изд. испр. – М., 1987. – 848с.
153112
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 22-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1988. – 843 с.
153113
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – Москва : Русский язык, 1989. – 842 с.
153114
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 23-е изд. стер. – М., 1990. – 842с.
153115
   Англо-русский словарь : 20 000 слов. – 33-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1990. – 486с.
153116
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 53 000 слов / В.К. Мюллер. – 23-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1992. – 840с.
153117
   Англо-русский словарь. – М, 1993. – 594с.
153118
   Англо-русский словарь. – Минск, 1994. – 365 с.
153119
   Англо-русский словарь. – 2-е изд. – СПб, 1996. – 912с.
153120
  Козырева М.Н. Англо-русский словарь : Около 14000 слов и 63000 словосочетаний / М.Н. Козырева. – Москва : Русский язык, 1998. – 1120с. – ISBN 5200023017
153121
   Англо-русский словарь = English-Russian Dictionary : 40 000 слов. – Москва : Каннон, 1999. – 688с. – ISBN 966-7623-00-9
153122
   Англо-Русский словарь : около 20000 слов. – изд. 3. – Москва : ОГИЗ, 1949. – 848 с.
153123
  Козырева М.Н. Англо-русский словарь (учебный) = English-russian learner"s dictionary / М.Н. Козырева, И.В. Федорова. – 2-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2000. – 1120с. – ISBN 5-200-02712-8
153124
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 40000 слов. – Киев : Каннон, 1997. – 688 с.
153125
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary: 20000 слов. – 28-е изд. – Москва : Рус. яз., 1980. – 639 с. – Сост. указ на об. тит. л. – Библиогр. : с. 5-6
153126
   Англо-русский словарь американского сленга. – М, 1993. – 544с.
153127
   Англо-русский словарь в 2-х книгах. – Справочное изд. – М, 1991. – 432с.
153128
  Салганик Л.М. Англо-русский словарь генетических и цитологических терминов. / Л.М. Салганик. – Новосибирск, 1973. – 143с.
153129
   Англо-русский словарь глагольных словосочетаний. – М, 1986. – 634с.
153130
   Англо-русский словарь глагольных словосочетаний. – 2-е изд. испр. – Москва, 1990. – 667с. – ISBN 5-200-00343-1
153131
   Англо-русский словарь для перевода научной и технической литературы. – Львов : Издательство Львовского университета, 1967. – 91 с.
153132
  ХайинЯ.Б Англо-русский словарь дорожника / ХайинЯ.Б. – 2-е изд., доп. и испр. – М., 1956. – 319с.
153133
   Англо-русский словарь математических терминов. – Москва, 1962. – 371 с.
153134
   Англо-русский словарь математических терминов. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Мир, 1994. – 413 с. – ISBN 5-03-002952-4
153135
  Борисов И.Ф. Англо-русский словарь по авиационно-космическим материалам / И.Ф. Борисов. – М., 1972. – 486с.
153136
  Резников Г.Б. Англо-русский словарь по антенно-волноводной технике : около 13000 терминов / Г.Б. Резников. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 431 с.
153137
  Дрыгин Ю.Ф. Англо-русский словарь по биотехнологии (с толкованиями) / Ю.Ф. Дрыгин, Е.С. Дрыгина, И.П. Пьянзина. – Москва : Русский язык, 1990. – 335 с. – ISBN 5-200-00651-1
153138
   Англо-русский словарь по бухгалтерскому учету, аудиту и финансам. – М, 1994. – 512с.
153139
   Англо-русский словарь по вычислительной технике. – М, 1964. – 297с.
153140
   Англо-русский словарь по вычислительной технике. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 800с.
153141
   Англо-русский словарь по гидротехнике. – М, 1983. – 294с.
153142
   Англо-русский словарь по деталям машин. – М, 1959. – 309с.
153143
  Сучков С.В. Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике / С.В. Сучков. – М., 1990. – 434с.
153144
  Смирнов Ю.В. Англо-русский словарь по машиночитаемой каталогизации: электронная версия // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 2. – С. 38-41. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрено программное обеспечение, являющееся электронной версией "Англо-русского словаря по машиночитаемой каталогизации" с рядом особенностей, отсутствующих в его печатном издании. Описан интерфейс пользователя и функциональность данного ПО. ...
153145
  Сорокин А.И. Англо-русский словарь по навигации, гидрографии и океанографии / А.И. Сорокин, Г.В. Трибуц. – Москва : Воениздат, 1984. – 463с.
153146
  Израилева Е.Ю. Англо-русский словарь по нефтепромысловому делу / Е.Ю. Израилева. – М., 1959. – 313с.
153147
  Израилева Е.Ю. Англо-русский словарь по нефтепромысловому делу / Е.Ю. Израилева. – М., 1966. – 423с.
153148
  Милованов Э.Л. Англо-русский словарь по охране окружающей среды / Э.Л. Милованов, Е.А. Вейцман; Под ред. Реймерса Н.Ф. – Москва : Русский язык, 1980. – 368с.
153149
   Англо-русский словарь по пищевой промышленности. – М, 1963. – 570с.
153150
   Англо-русский словарь по пищевой промышленности. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1988. – 667с.
153151
  Дыбовская К И. Англо-русский словарь по прикладной геофизике / К И. Дыбовская, . – М-Л, 1947. – 567с.
153152
   Англо-русский словарь по прикладной геофизике. – Москва, 1982. – 489с.
153153
  Володин Н.В. Англо-русский словарь по программированному обучению / Н.В. Володин. – Москва, 1968. – 336с.
153154
  Судзиловский Г.А. Англо-русский словарь по противовоздушной и противоракетной обороне / Г.А. Судзиловский. – М., 1961. – 720с.
153155
  Никошкова Е.В. Англо-русский словарь по психологии / Е.В. Никошкова. – Москва : РУССО, ИП РАН, 1998. – 352с. – ISBN 5-88721-097-4, 5-201-02248-0
153156
   Англо-русский словарь по радиоэлектронике и связи. – Москва : Атомиздат, 1959. – 548 с.
153157
  Бобров В.Б. Англо-русский словарь по рекламе и маркетингу = English-russian dictionary of advertising and marketing : Около 40000 терминов / В.Б. Бобров; Отв.за вып. Г. В. Захарова; Ведущ. ред. И.И.Мошенцева, Т.Ф.Гвоздева; Ред.Т.В.Кулакова. – 3-е изд. с Указателем русских терминов. – Москва : РУССО, 1999. – 752с. – ISBN 5-88721-120-2
153158
  Соловьев В.И. Англо-русский словарь по связи / В.И. Соловьев, Т.Ю. Шитова. – Москва : Воениздат, 1986. – 800 с.
153159
   Англо-русский словарь по современной радиоэлектронике : ок.20000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 448 с.
153160
   Англо-русский словарь по технологии машиностроения и металлообработке. – М, 1990. – 959с.
153161
  Катышев Ю.В. Англо-русский словарь по ускорителям заряженных частиц / Ю.В. Катышев. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 323 с.
153162
  Катышев Ю.В. Англо-русский словарь по физике высоких энергий : около 20 000 терминов / Ю.В. Катышев, Д.Л. Новиков, Э.А. Полферов. – Москва : Русский язык, 1976. – 520 с.
153163
  Катышев Ю.В. Англо-русский словарь по физике высоких энергий / Ю.В. Катышев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1984. – 400 с.
153164
  Обручева Н.В. Англо-русский словарь по физиологии высших растений / Н.В. Обручева. – Москва : Наука, 1979. – 215с.
153165
  Кедринский В.В. Англо-русский словарь по химии и переработке нефти-English-Russian dictionaty of petroleum chemistry and processing / В.В. Кедринский. – М, 1975. – 767с.
153166
  Кедринский В.В. Англо-русский словарь по химии и переработке нефти / В.В. Кедринский. – М, 1979. – 768с.
153167
   Англо-русский словарь по химии и технологии полимеров. – Москва, 1977. – 536с.
153168
   Англо-русский словарь по химии и технологии силикатов. – М, 1986. – 292с.
153169
  Розенберг М.Б. Англо-русский словарь по холодильной технике / М.Б. Розенберг. – Москва, 1966. – 437 с.
153170
   Англо-русский словарь по целлюлозно-бумажному производству. – М, 1958. – 263с.
153171
  Хайкин Я.Б. Англо-русский словарь по цементу и бетону = English-Russian dictionary on cement and concrete / Я.Б. Хайкин; Под ред. Скрамтаева Б.Г. – Москва : госиздат лит-ры по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1959. – 283с.
153172
  Друкер Е.З. Англо-русский словарь пользователя ІВМ РС : 8700 слов и выражений / Е.З. Друкер, П.З. Друкер, В.В. Собоцинский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Радиск, 1993. – 141с. – ISBN 5864630039
153173
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – Москва, 1952. – 964с.
153174
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1954. – 936с.
153175
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – Изд. 3-е. стереотип. – Москва, 1955. – 936с.
153176
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – Изд.5-е стереотип. – Москва, 1963. – 988с.
153177
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – Изд. 7-е стереотиа. – Москва, 1966. – 988с.
153178
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – 11-е изд., испр. и доп. – Москва, 1980. – 807с.
153179
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. : Около 36 000 слов / В.Д. Аракин. – Изд. 13-е стереотипн. – Москва, 1990. – 608с.
153180
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – Изд. 13-е стереотип. – Москва, 1991. – 608с.
153181
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – 13-е изд., стереотип. – Москва, 1992. – 608с.
153182
   Англо-русский словарь: 20000 слов. – Изд. 25-е, стереотип. – Москва : Рус. яз., 1976. – 640 с.
153183
   Англо-русский словарь: 20000 слов. – Изд. 26-е, стереотип. – Москва : Рус. яз., 1977. – 640 с.
153184
  Берлов М.Н. Англо-русский технический словарь / М.Н. Берлов. – М, 1928. – 430с.
153185
  Федоров Б.Г. Англо-русский толковый словарь валютно-кредитных терминов / Б.Г. Федоров. – М., 1992. – 239с.
153186
  Уилсон Е.А. Англо-русский учебный словарь / Е.А. Уилсон. – Москва, 1982. – 720с.
153187
  Уилсон М Е.А. Англо-русский учебный словарь / М Е.А. Уилсон. – 2-е, стер. – М., 1984. – 716с.
153188
  Уилсон М Е.А. Англо-русский учебный словарь / М Е.А. Уилсон. – 3-е, стер. – М., 1985. – 716с.
153189
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – М., 1955. – 1455с.
153190
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – М., 1956. – 1455с.
153191
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – Москва
1. – 1967. – 738с.
153192
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – Москва
2. – 1967. – 1264с.
153193
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – Москва, 1984. – 942с.
153194
  Коваленко Е.Г. Англо-русский экологический словарь = English-russian ecological dictionary : Около 32000 терминов / Е.Г. Коваленко. – Москва : ЭТС, 1999. – 784с. – ISBN 5-86455-064-7
153195
   Англо-русский экологический словарь = English-russian ecological dictionary : Около 35500 терминов / Г.Н. Акжигитов, И.И. Мазур, Г.Я. Маттис, Р.Г. Акжигитов; под общ. руководством Г. Н. Акжигитова. – Москва : Русский язык, 2000. – 608с. – ISBN 5-200-02681-4
153196
  Морозенко В.В. Англо-русский экономико-статистический словарь / В.В. Морозенко. – М., 1974. – 221с.
153197
  Жданова И.Ф. Англо-русский экономический словарь = English-russian dictionary : Около 60 000 терминов и терминологических сочетаний / И.Ф. Жданова, Э.Л. Вартумян. – 3-е изд. – Москва : Русский язык, 2000. – 880с. – ISBN 5-200-02808-6
153198
  Гейлер Л.Б. Англо-русский электротехнический словарь / Л.Б. Гейлер, Н.И. Дозоров. – Москва-Ленинград, 1951. – 736 с.
153199
  Гейлер Л.Б. Англо-русский электротехнический словарь / Л.Б. Гейлер, Н.И. Дозоров. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1955. – 704 с.
153200
  Гейлер Л.Б. Англо-русский электротехнический словарь / Л.Б. Гейлер, Н.И. Дозоров. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 711 с.
153201
  Гейлер Л.Б. Англо-русский электротехнический словарь / Л.Б. Гейлер, Н.И. Дозоров. – изд. 3-е, стереот. – Москва : Главная редакция иностранных научно-технических словарей Физматгиза, 1961. – 710 с.
153202
  Андрианов С.Н. Англо-русский юридический словарь / С.Н. Андрианов, А.С. Берсон, А.С. Никифоров. – Москва : Русский язык, 1993. – 510с. – ISBN 5-200-02218-5
153203
  Андрианов С.Н. Англо-русский юридический словарь = English-russian law dictionary : Около 50000 терминов / С.Н. Андрианов, А.С. Берсон, А.С. Никифоров. – 2-е изд., стереотипн. – Москва : РУССО, 1998. – 512с. – ISBN 5-88721-102-4
153204
  Воскобойник Д Англо-русский ядерный словарь / Д Воскобойник, , М.Г. Циммерман. – Москва : Физматгиз, 1960. – 400 с.
153205
  Милорадович Ж.М. Англо-русский, русско-английский словарь : Слова и их грамматические формы / Ж.М. Милорадович; Под ред. С. Танасиевич. – 6-е изд. – Москва : Вече, 2000. – 716с. – (Грамматические словари). – ISBN 5-7141-0212-6
153206
  Шишмарев А.И. Англо-русско-немецко-французский толковый словарь по вычислительной технике и обработке данных / А.И. Шишмарев, А.П. Заморин. – Москва : Русский язык, 1978. – 416 с.
153207
  Остальцева А.Ф. Англо-русское соглашение 1907 года / А.Ф. Остальцева. – Саратов, 1977. – 277с.
153208
  Федулина Е.А. Англо-саксонская теория доказательств: исторический подход к оценке // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 19. – С. 46-48. – ISSN 1812-3805


  Данная статья посвящена такому историческому подходу к оценке доказательств, как англосаксонская теория оценки. Автор рассматривает все присущие данной теории признаки и свойства, а также то, какие свойства она затрагивает.
153209
  Агеев В.Ф. Англо-синдские отношения в первой половине девятнадцатого века : Автореф... канд. ист.наук: 07.573 / Агеев В.Ф.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 28л.
153210
  Волков Ф.Д. Англо-советские отношения / Ф.Д. Волков. – Москва, 1958. – 464с.
153211
  Бруз В.С. Англо-советские отношения в 1924-1927 гг. : Дис... канд. истор.наук: / Бруз В.С.; КГУ им.Т.ШЕвченко, кафедра новой истории и истории междунар. отнош. – К., 1956. – 289л. – Бібліогр.:л.1-10
153212
  Захарова Э.Г. Англо-Советские отношения в 1945-1951 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Захарова Э.Г.; Горьковский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 20л.
153213
  Воронцова Н.В. Англо-советские отношения в 1957-1964 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.574 / Воронцова Н.В.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1969. – 16л.
153214
  Зайкин А.Н. Англо-советские отношения в начале Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Зайкин А.Н. ; МГУ. – Москва, 1953. – 16 c.
153215
  Красильников А.Н. Англо-советские отношения в период мирового экономического кризиса 1929-1932 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Красильников А.Н.; Моск. гос. ин-т международных отношений. – М., 1957. – 20л.
153216
  Попов В.И. Англо-советские отношения. / В.И. Попов. – М, 1958. – 195с.
153217
   Англо-советский договор и СССР. – Москва : Молодая гвардия, 1925. – 64 с. – (Памятка комсомольского пропагандиста)
153218
  Живкова Л. Англо-турецкие отношения 1933-1939 / Л. Живкова. – Москва, 1975. – 198с.
153219
  Дическул В.М. Англо-турецкие отношения в 1923-1929 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Дическул В.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1983. – 16л.
153220
  Бех П.О. Англо-укpаїнський словник для дiтей / П.О. Бех, Л.В. Биркун. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 64с. – ISBN 5-7707-4957-1


  Словник можна викоpистовувати пpи читаннi текстiв, для збагачення власного словникового запасу
153221
  Куштенко Л.Ю. Англо-украинские лексические соответствия : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Куштенко Л.Ю. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 25 с.
153222
   Англо-украинско-русский тематический словарь деловой лексики = Англо-українсько-російський тематичний словник ділової лексики = English - Ukrainian - Russian thematic dictionary : + Practice disc : (интерактивная компьютерная программа - 1000 вопросов в 100 упражнениях с ключом) : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Євтушенко Л.І. [ и др. ]. – 2 -е изд. лоп. – Киев : Инкос : Лінгвист, 2009. – 392 с. + CD+ROM. – Обл. загл. англ. мовою. – ISBN 978-966-8347-85-6
153223
  Дахно І.І. Англо-український географічний глосарій : [навч. посібник] / І.І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 388, [1] с. – ISBN 978-966-364-463-9
153224
  Кілієвич Олександр Англо-український глосарий термінів і понять з аналізу державної політики та економікі = English-ukrainian glossary of terms and concepts in public policy analysis and economics / Кілієвич Олександр. – Київ : Основи, 2003. – 510с. – ISBN 966-500-074-8
153225
  Маркус Джоуб Англо-український глосарій термінів із забезпечення якості = English-Ukrainian glossary of quality assurance terms / Дж. Маркус Джоуб, Сергій Яблонський, М. Покойовий. – 2-ге вид. – [Б. м.] : [б. в.], 2006. – 190, [1] с. : іл., табл. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 175
153226
   Англо-український дипломатичний словник : Понад 26 000 слів і словосполучень. – Київ : Знання, 2006. – 579с. – ISBN 966-346-203-5
153227
  Чабан В. Англо-український електротехнічний словник = English-Ukrainan Electrotechnical Dictionary : близько 11000 термінів / В. Чабан. – Львів, 1995. – 256 с. – ISBN 5-7707-7944-6
153228
   Англо-український і українсько-англійський словник. – Донецьк, 1990. – 480 с.
153229
   Англо-український і українсько-англійський словник для школярів. – Київ : Логос, 2000. – 544с. – (Словари для школьников). – ISBN 966-509-040-2
153230
   Англо-український ілюстративний глосарій американських фінансових термінів. – Київ, 2000. – 104с. – ISBN 966-646-005-Х
153231
   Англо-український математичний словник = English-Ukrainian mathematical dictionary : біля 10000 термінів. – Київ : Дидактик, 1993. – 224 с. – ISBN 5-7707-3884-7
153232
   Англо-український навчальний словник-мінімум / Перебийніс, .В.І., Е.П. Рукіна, С.С. Хідекель. – Київ : Наукова думка, 1995. – 269с. – ISBN 5-12-004286-4
153233
  Перебийніс В.І. Англо-український навчальний словник з методичними коментарями та граматичними таблицями = English-Ukrainian Learner"s Dictionary / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, С.С. Хідекель; За ред. Г.І.Артемчука. – Київ : Вежа, 2002. – 424с. – ISBN 966-7091-42-2
153234
  Кальниченко О.А. Англо-український науково-технічний переклад : навчальний посібник для вищ. навч. закладів / О.А. Кальниченко, Е.Х. Рабінович, Г.М. Кучер; Народна українська академія. – Харків : НУА, 2007. – 124с. – ISBN 978-966-8558-55-9
153235
  Антонюк Н.М. Англо-український переклад юридичної термінології у багатомовних контрактах / Н.М. Антонюк, І.В. Шкурик // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика : наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Число 3 (28). – С. 75-79
153236
  Борисенко І.І. Англо-український розмовник / І.І. Борисенко, Л.М. Медведєва. – Київ : Радянська школа, 1980. – 119с.


  Справочное пособие составлено на основе общеупотребительной лексики, сгруппированной в тематические разделы: "Путешествия", "Гостиница", "Покупки", "Образование" и т.д.
153237
  Стрішенець Н.В. Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології = English-Ukrainian glossary of library and information science / Н.В. Стрішенець; НАНУ; Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського; Надія Страшенець. – Київ, 2004. – 329с. – ISBN 966-02-3343-4
153238
  Карачун В.Я. Англо-український словник-довідник скорочень у галузі комп``ютерної техніки / В.Я. Карачун. – Київ : Знання, 2000. – 158c. – ISBN 966-7293-17-3
153239
   Англо-український словник, 1948. – 792с.
153240
  Подвезько М.Л. Англо-український словник : близько 50000 слів та виразів з дод. табл. неправильних дієслів та списків скорочень і геогр. назв / склав М.Л. Подвезько при співроб. К.І. Григоренка. – Київ : Радянська школа, 1948. – 792 с.
153241
  Подвезько М.Л. Англо-український словник / М.Л. Подвезько, М.І. Балла. – К., 1974. – 663с.
153242
   Англо-український словник = English-ukrainian dictionary : (Близько 20 000 слів). – Київ : Радянська школа, 1978. – 446с.


  Словник має понад 20 000 найбільш вживаємих англійських слів та словосполук. Мета словника - допомогти вивчаючим англійську мову перекладати тексти середньої складності. Словник побудований за гніздовою системою, слова розміщені в алфовітному порядку. ...
153243
   Англо-український словник = English-Ukrainian dictionary : (Близько 20 000 слів). – 2-ге вид. – Київ : Радянська школа, 1984. – 446с.


  Словник має близько 20 000 слів найбільш вживаємих англійських слів і словосполучень. Словник побудований за гніздовою системою, слова розміщені в алфавітному порядку. Географічні назви подані в кінці словника.
153244
   Англо-український словник = English-ukrainian dictionari : (Близько 20 000 слів). – Видання третє. – Київ : Радянська школа, 1991. – 432с. – ISBN 5-330-01184-1


  Словник містить близько 20 000 найуживаніших англійських слів і словосполучень, достатніх для розуміння текстів середньої складності.
153245
   Англо-український словник. – Київ : Освіта, 1998. – 432с. – ISBN 966-04-0289-9
153246
  Зубков М.Г. Англо-український словник = English-Ukrainian Dictionary : 65000 слів та сполучень / М.Г. Зубков. – Харків : Фоліо, 2003. – 765с. – (Библіотека державної мови). – ISBN 966-03-2154-6
153247
   Англо-український словник = English-Ukrainian dictionary : 100 000 слів та словосполучень / Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк; Гороть Є.І., Коцюк Л.М., Малімон Л.К., Павлюк А.Б.; [під заг. кер. Є.І. Гороть]. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 1700 с. – ISBN 966-382-012-8
153248
  Подвезько М.Л. Англо-український словник (шкільний) / М.Л. Подвезько. – Київ : Радянська школа, 1955. – 700с.
153249
  Подвезьком Л. Англо-український словник (шкільний) / Л. Подвезьком. – 2-е вид. – К., 1959. – 702с.
153250
  Подвезько М.Л. Англо-український словник (шкільний) / М.Л. Подвезько. – К., 1963. – 703с.
153251
   Англо-український словник = English-Ukrainian Dictionary: Близ. 120000 слів. – Київ : Освіта
Т. 2 : N - Z. – 1996. – 712 с.
153252
   Англо-український словник власних назв та імен : Близько 3 000 слів і словополучень. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 208с. – ISBN 966-562-296-Х
153253
  Харченко О. Англо-український словник журналістської термінології / Олег Харченко ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики ; Центр вільної преси. – Київ : [Центр вільної преси], 1999. – 85, [3] с.
153254
   Англо-український словник з бізнесу : Для студентів вищих навчальних закладів. – Львів : Оріяна-Нова, 2006. – 318с. – Доп. карт.ек.Шифр дубл.33 Англ.Доп.карт. всем кабинетам. – ISBN 5-8326-0152-1


  Містить понад 13 тис. термінів і термінологічних словосполучень, які охоплюють основні сфери ділової активності людини, зокрема менеджмент, маркетинг, трудові ресурси, організацію виробництва, облік, фінанси, кредит тощо. Для студентів вищих ...
153255
  Бехта І. Англо-український словник з деревообробної промисловості / Іван Бехта, Павло Бехта. – Львів : Світ, 2005. – 352с. – ISBN 966-603-319-4
153256
  Коссак О.М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки : понад 15 000 терм. / О.М. Коссак. – Львів : Бак, 1995. – 304с. – ISBN 5-7773-0253-Х
153257
   Англо-український словник з механіки. – Київ : Либідь, 1995. – 60 с.
153258
   Англо-український словник з міжнародних відносин та дипломатії = English-Ukrainian dictionary of international relations and diplomacy / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка ; уклад.: Наталія Кащишин. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014. – 118, [2] с. – Уклад. на обкл. зазнач. як автор. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 112-118. – ISBN 978-617-10-0121-3
153259
  Федоришин М. Англо-український словник з українською транскрипцією / М. Федоришин; За ред.Н.Гайдук і П.Корнеса. – Львів : Бак, 1998. – 200с. – ISBN 966-7065-13-8
153260
  Клименко О.Л. Англо-український словник новітніх інформаційних технологій / О.Л. Клименко, О.С. Чирвоний ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 197-198. – ISBN 978-966-599-441-1
153261
  Медведєва Л.М. Англо-український словник парних словосполучень = English-Ukrainian dictionary of Binomial Expressions / Л.М. Медведєва, В.В. Дайнеко; Під ред. О.Є Семенця. – Київ : Українська енциклопедія-Ной, 1994. – 256с. – ISBN 5-88500-068-2
153262
  Дацюк Л. Англо-український словник складних іменників / Л. Дацюк. – Дрогобич : Відродження, 1998. – 240c. – ISBN 966-538-015-Х
153263
   Англо-український словник українсько-англійський = English-ukrainian dictionary ukrainian-english. – Київ : Академія, 1998. – 696с. – ISBN 966-580-007-8
153264
   Англо-український словник юридичних термінів. – Одеса : Юридична література, 2004. – 600 с. – ISBN 966-8104-63-3
153265
   Англо-український словник. Близько 120 000 слів. : У 2-х т. – Київ : Освіта. – ISBN 5-330-03081-1
Т.1 : А - М. – 1996. – 752с.
153266
   Англо-український словник. Близько 120 000 слів. У 2-х т. : У 2-х т. – Склав М.І.Балла. – Київ : Освіта. – ISBN 5-330-03081-1
Т.2 : N - Z. – 1996. – 712с.
153267
   Англо-український словник. Близько 20 000 слів. – 4-е вид. – Київ : Освіта, 1994. – 432с. – ISBN 5-330-02252-5
153268
  Медведєва Л.М. Англо-український словник. Мовленнєві ідіоми, вигуки, звуконаслідування = English-ukrainian dictionary. Pragmatic idioms, interjections, onomatopeic words : [понад 4 000 англійських прагматичних (мовленнєвих) ідіом та вигуків, звуконаслідувальні слова та вирази] / Л. Медведєва, Н. Холден. – Київ : Дніпро, 2003. – 536 с. – ISBN 966-578-115-4
153269
   Англо-український соціологічний словник. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 144с. – ISBN 966-518-381-8
153270
  Коссак О.М. Англо-український та українсько-англійський словник-довідник з телекомунікацій / О.М. Коссак, Р. Кравець. – Львів : Бак, 1996. – 248с. – ISBN 5-7773-0341-2
153271
   Англо-український та українсько-англійський словник = English-ukrainian and ukrainian-english dictionary / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, І.В. Тіменко, С.С. Хідекель; В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, І.В. Тіменко, С.С. Хідекель. – Харків : Фоліо, 2006. – 368с. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 966-03-3361-7
153272
  Орлова Н.В. Англо-український та українсько-англійський словник педагогічних та психологічних термінів і понять : близько 40 000 слів і словосполучень : навч. посібник для студ. і викладачів вищ. навч. закл. / Орлова Н.В. ; МОНУ ; Черкаськ. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – 188 с. – ISBN 978-966-353-133-5
153273
  Зацний Ю.А. Англо-український тематичний словник нової лексики та фразеології / Ю.А. Зацний, О.Л. Клименко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 321, [1] с. – Алф. покажч.: с. 298-320. – Бібліогр.: с. 296-297. – ISBN 978-966-599-440-4


  Словник створено як навчальний лексикографічний посібник, призначений допомогти у процесі вивчення курсу "Основи неології та проблеми перекладу неологізмів". Видання розраховано на студентів спеціальності "Переклад (англійська мова)", а також як ...
153274
  Шимків А. Англо-український тлумачний словник економічної лексики = English-Ukrainian explanatory dictionary of economic terms / Анна Шимків. – Київ : КМ Академія, 2004. – 429 с. – ISBN 966-518-293-5
153275
  Пройдаков Е.М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е.М. Пройдаков, Л.А. Теплицький. – 1-е вид. – Київ : СофтПрес, 2005. – 552с. – Створено за підтримки компанії "Майкрософт Україна". – ISBN 966-530-070-9
153276
  Пройдаков Е.М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е.М. Пройдаков, Л.А. Теплицький; Ред. О.В. Кисла, О.В. Мірошниченко. – 2-е вид., допов. і доопрацьоване. – Київ : СофтПрес, 2006. – 824с. – Створено за підтримки компанії "Майкрософт Україна". – ISBN 966-530-027-X
153277
  Шевченко В.Е. Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп"ютерної термінології / В.Е. Шевченко; Ред. Т.В. Ковтуненко; КНУТШ. – Київ : Либідь, 2006. – 320с. – ISBN 966-06-0439-4


  Словник містить більше 5 000 слів та словосполучень, які вживаються у комп’ютерних програмах верстки, опрацювання текстової та зображальної інформації, а також абревіатур і скорочень найпошириніших термінів. У словнику наведено транскрипції за ...
153278
   Англо-український українсько-англійський словник. – Донецьк : Сталкер, 1999. – 480с. – ISBN 966-596-231-0
153279
  Поліщук Н. Англо-український філософський словник / Н. Поліщук, В. Лісовий; МФ "Відродження". – Київ : Либідь, 1996. – 272 с. – ISBN 5-325-00819-6
153280
  Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник / К.Т. Баранцев. – Київ : Радянська школа, 1969. – 1052 с.
153281
   Англо-український фразеологічний словник = English-Ukrainian. Phrase-book : Близько 30 000 фразеологічних виразів / Уклад. К.Т. Баранцев. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2005. – 1056 с. – ISBN 966-620-230-1; 966-620-231-Х


  Словник містить близько 30000 англійських словосполучень, серед яких є ідіоматичні вирази, прислів"я і приказки
153282
   Англо-український фразеологічний словник = English-Ukrainian. Phrase-book : близько 30 000 фразеологічних виразів / уклад. К.Т. Баранцев. – 3-те вид., стереотип. – Київ : Знання, 2006. – 1056 с. – ISBN 966-620-225-5


  Словник містить близько 30000 англійських словосполучень, серед яких є ідіоматичні вирази, прислів"я і приказки
153283
   Англо-український, українсько-англійський словник. – Київ : Феміна, 1995. – 696с. – ISBN 5-7707-6868-1


  Словник містить близько 40 тисяч найуживаніших англійських та українських слів і словосполучень. Охоплює суспільно-політичну, літературну і побутову лексику. Словник побудований за гніздовою системою, слова розміщені в алфавітному порядку.
153284
   Англо-український, українсько-англійський словник. – Київ : Академія, 1997. – 696с. – ISBN 966-580-007-8
153285
   Англо-український, українсько-англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : близько 100 000 слів / [уклад. Ребрик В.І.]. – Київ : [Таврида], 2008. – 752 с. – На обкл. назва: Новітній словник англо-український, українсько-англійський : граматика та комп"ютерна термінологія. – ISBN 978-966-2064-00-1
153286
   Англо-український, українсько-англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : [граматика та комп"ютерна термінологія] : близько 70 000 слів / [слов. створений за участю Ребрика В.І.]. – [2-ге вид., випр. та допов.]. – Київ : Таврида, 2009. – 559, [1] с. – Загол. обкл.: Новітній словник англо-український, українсько-англійський. Граматика та комп"ютерна термінологія. Близько 70 000 слів. – ISBN 978-966-2064-00-1
153287
  Зінов"єва Л.О. Англо-український, українсько-англійський словник = Dictionary English-Ukrainian, Ukrainian-English : 101 000 слів / Л.О. Зінов"єва. – Харків : Торсінг Плюс, 2010. – 768 с. – Бібліогр.: c. 3. – (Словник). – ISBN 978-611-030-034-6
153288
   Англо-український, українсько-англійський словник = English-ukrainian, ukrainian-english dictionary : 60 000 слів / [уклад. Дерев"янко Н.С. ; наук. ред. В.С. Поляков]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 640 с. – ISBN 978-966-14-0941-4
153289
  Таланов О.С. Англо-український, українсько-англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : 35 000 слів / Олег Таланов. – Київ : Арій, 2012. – 511, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-498-076-7
153290
  Гаврилишин Я. Англо-український, українсько-англійський словник ділових термінів / Я. Гаврилишин, О. Каркоць. – К., 1993. – 95с.
153291
  Перебийніс В.І. Англо-український, українсько-англійський словник для початківців = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary for beginners : [6000 сл.] / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, С.С. Хідекель. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 621, [1] с. – Обкл. англ. мовою. – ISBN 978-966-382-029-3
153292
   Англо-український, українсько-англійський юридичний словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English law dictionary : близько 70 000 термінів / упоряд.: Л.І. Шевченко, В.І. Муравйов, В.В. Дайнеко [та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Л.І. Шевченко, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Муравйова. – Київ : АРІЙ, 2010. – 703, [1] с. – Бібліогр.: с. 702. – ISBN 978-966-498-118-4
153293
   Англо-український, українсько англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : близько 70 000 слів. – Київ : Павлім, 2004. – 632 с. – ISBN 966-686-055-4
153294
   Англо-український, українсько англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : близько 100 000 слів / [словник створений за участю Ребрика В.І.]. – [1-е вид.]. – Київ : [Таврида], 2010. – 752 с. – ISBN 978-966-2064-00-1
153295
  Куштенко Л.Ю. Англо-українські лексичні відповідності : Дис... канд. філол.наук: / Куштенко Л. Ю.; КІІЦА. – К., 1972. – 220л. – Бібліогр.:л.196-210
153296
  Шпак Н.А. Англо-українсько-російський дипломатичний словник-мінімум / Н.А. Шпак; Дипломатична академія України при МЗС України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 36с. – (Бібліотека дипломатичної Академії України)
153297
   Англо-українсько-російський словник. – Київ : Освіта, 1993. – 239 с. – ISBN 5-330-01424-7
153298
   Англо-українсько-російський словник біохімічних термінів = English-Ukrainian-Russian dictionary of biochemical terms = Англо-украинско-русский словарь биохимических терминов / П.О. Бех, О.А. Капля, С.В. Хижняк, Н.В. Войцицька; Бех П.О., Капля О.А., Хижняк С.В., Войцицька Н.В. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2005. – 355 с. – Бібліогр.: 353-354. – ISBN 966-306-066-9


  У словнику в алфавітному порядку наведено біохімічні, хімічні та біофізичні терміни, які найчастіше зустрічаються у науковій і навчальній літературі з біохімії та клітинної біології.
153299
  Коссак О.М. Англо-українсько-російський словник з інофрматики та обчислювальної техніки / О.М. Коссак, С.Л. Маньковський. – Львов, 1991. – 486с.
153300
   Англо-українсько-російський словник з інформатики, программування, обчислювальної техніки. – Київ : Вища школа, 1995. – 444 с.
153301
   Англо-українсько-російський словник з інформатики, програмування, обчислювальної техніки : Hавчальний посібник. – Київ : Вища школа, 1995. – 445с. – ISBN 5-11-004501-1
153302
   Англо-українсько-російський словник з фізіології і біохімії рослин та назв рослин = English-Ukrainian-Russian dictionary plant physiology and biochemistry, plant species / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [уклад. Арапетьян Е.Р. ; ред. М.М. Мартиняк, М.В. Михалюк]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 517, [1] с. – На тит. арк. зазнач. також: Dictionary of plant species in Latin, English, Ukrainian, Russian. - Словник лат.-англ.-укр.-рос. назв рослин: с. 451-515. – Бібліогр.: с. 516-517. – ISBN 978-966-613-874-6
153303
   Англо-українсько-російський словник з хімії : У двох книгах. Кн.2. – Київ : Либідь
Ч.1. – 1994. – 325 с.
153304
   Англо-українсько-російський словник з хімії. – Київ : Либiдь. – ISBN 5-325-00326-7 (Кн.2)
Ч.2. – 1994. – 288 с.


  Друга книга словника містить алфавітні реєстри українських та російських термінів.
153305
  Ільченко О.М. Англо-українсько-російський словник міжнародної комунікації: наука, техніка, освіта, журналістика : [словник] / Ільченко О.М. ; за заг. ред. Жалая В.Я. ; НАН України, Центр наук. дослідж. та викладання інозем. мов. – Київ : Едельвейс, 2014. – 631, [1] с. – Обкл., корінець та другий тит. арк. англ. - Загол. обкл., дод. тит. арк. : International communication: science, technology, education, journalism (English-Ukrainian-Russian dictionary) / Olga M. Ilchenko. – ISBN 978-966-2748-52-9
153306
  Ільченко О.М. Англо-українсько-російський словник мови науки та медіа : [словник] / Ільченко О.М., Шаля О.І. ; за заг. ред. Жалая В.Я. ; НАН України, Центр наук. дослідж. та викладання інозем. мов. – Вид. 2-ге, доопрац. – Київ : Едельвейс, 2014. – 519, [1] с. – Назва обкл. та корінця: The language of science and media. A new dictionary. English-Ukrainian-Russian. – ISBN 978-966-2748-40-6
153307
  Медведєва Л.М. Англо-українсько-російський словник усталених виразів / Л.М. Медведєва. – Київ; Тернопіль : Українська енциклопедія-Ной, 1992. – 493с. – ISBN 5-88500-047-6
153308
   Англо-українсько-російський та українсько-английський термінологічний словник з дослідження операцій / Д.Л. Дудюк, Л.Д. Загвойська, Л.Я. Сорока, Р.Я. Оріховський; МОУ ; Ін-т змісту і методів навчання. – Київ, 1996. – 160с. – ISBN 5-7763-9341-8
153309
  Майзлиш А.А. Англо-фламандские торговые договоры начала XV века: к вопросу о модели бургундской государственности // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (3). – С. 54-79. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
153310
  Манфред. А.З. Англо-французские отношения. Стеногр. публ. лекции / А.З. Манфред. – М., 1947. – 32с.
153311
  Королев Н.В. Англо-французское соглашение 1904 года : Автореф... канд. ист.наук: / Королев Н. В.; АОН при ЦК КПСС, Каф. новой ист. – М., 1958. – 16л.
153312
  Мусаева С.И. Англо-французское соперничество вокруг проекта Суэцкого канала // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 (615). – С. 33-37. – ISSN 0321-0626
153313
  Оськін О. Англо-шотландське масонство - родоначальники європейської системи лож "вільних каменярів" // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 80-83
153314
  Гальперин А.И. Англо-Японский союз 1902-1921 года / А.И. Гальперин. – М, 1947. – 448с.
153315
  Косарев А.И. Англосаксонская и романо-германская формы буржуазного права / А.И. Косарев. – Калинин, 1977. – 64с.
153316
  Кузнецов О.В. Англосаксонська модель капіталізму та економічний розвиток Європи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 10-13. – ISSN 1728-6220
153317
  Шваб Т. Англосаксонський героїчний епос як дискурс: стратегії і тактики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 355-359
153318
  Бондарєва М. Англосаксонський нотаріат: особливості організації та функціонування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-47. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та проаналізовано особливості організації інституції нотаріату за законодавством Сполучених Штатів Америки. The legal adjustment of notary institution according to legislation by United States of America іs considered and analyzed here.
153319
  Скороходова Т.Г. Англофильство бенгальских интеллектуалов: путь к себе от признания Другого // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 118-128. – ISSN 0042-8744
153320
  Макаров Н.В. Англоязычная историография о деятельности А.И. Гучкова // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 167-175. – ISSN 0042-8779


  Представлен историографический обзор работ англоязычных историков, посвященных деятельности лидера партии "Союз 17 октября", председателя III Государственной думы А. И. Гучкова (1862-1936).
153321
  Калинникова Е.Я. Англоязычная литература Индиии / Е.Я. Калинникова. – М, 1974. – 246 с.
153322
  Голышева А.И. Англоязычная литература Канады / А.И. Голышева. – М., 1979. – 207с.
153323
  Овчаренко Н.Ф. Англоязычная проза Канады / Н.Ф. Овчаренко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 288 с.
153324
  Вавилов В.Н. Англоязычная проза Тропической Африки, 30-80 гг. ХХ в. / В.Н. Вавилов. – Москва, 1988. – 150с.
153325
  Щирова Е. Англоязычные неологизмы-онимы // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С.155-158
153326
  Бондаренко Е.В. Англоязычные номинации единиц измерения: лингвокогнитивный ракурс // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 5-13. – ISSN 2075-4205
153327
  Ушакова Ю.Ю. Англоязычный медицинский дискурс и его коммуникативная специфика // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 511-518. – ISSN 1993-5560
153328
  Хазанов А.М. Ангола - республика, рожденная в борьбе / А.М. Хазанов. – Москва, 1976. – 64с.
153329
  Медведков Ю.В. Ангола / Ю.В. Медведков. – М, 1956. – 32с.
153330
  Олейников И.Н. Ангола / И.Н. Олейников. – М., 1960. – 80с.
153331
  Хазанов А.М. Ангола / А.М. Хазанов, А.В. Притворов. – Москва : Мысль, 1979. – 128с. – (У карты мира)
153332
  Первенцев В.А. Ангола / В.А. Первенцев, В.Г. Дмитренко. – Москва, 1987. – 183с.
153333
  Сиденко В.П. Ангола в огне / В.П. Сиденко. – Москва, 1961. – 30 с.
153334
  Крахмалов С.П. Ангола и ее армия / С.П. Крахмалов. – М, 1980. – 94с.
153335
  Сидорук А.Ф. Ангола розбиває кайдани / А.Ф. Сидорук. – Київ, 1965. – 42с.
153336
  Кіндрук Максим Ангола. Біля розбитого корита // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 58-61 : фото
153337
  Зотов Н.М. Ангола: борьба продолжается / Н.М. Зотов. – М., 1985. – 129с.
153338
  Вальдес В.Р. Ангола: крах мифа о наемниках. / В.Р. Вальдес. – Москва, 1978. – 93с.
153339
  Рык Евгений Ангола: мир и национальное возрождение // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 62-64 : Фото
153340
  Фролова С.А. Ангола: нет дороги обратно. / С.А. Фролова. – Ташкент, 1980. – 56с.
153341
  Титов Владимир Федорович Ангола: формирование марксистской мысли / Титов Владимир Федорович. – Москва : Изд-во МГУ, 1985. – 134 с.
153342
  Давези Р. Ангольцы / Р. Давези. – Москва, 1970. – 216 с.
153343
  Костріков С.В. Ангулярність флювіального рельєфу, її моделювання та аналіз : природничо-географічні дослідження / С.В. Костріков, І.Г. Черваньов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 8-14 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
153344
  Длугопольський О. Ангус Дітон про споживання, доходи та задоволення від життя // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 149-164. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
153345
  Ратман И.П. Андалузитсодержащие метасоматиты Алавердского рудного района (Сев. Армения) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Ратман И.П.; АН Груз.ССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 20л.
153346
  Ліпковська Наталія Андалузія. Справа маврів, або Бюджетна Іспанія для естетів - 2 / Ліпковська Наталія, Крушинський Анатолій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 88-95 : фото
153347
  Ташаєва Міла Андалузія.Там, де дитинство не вмирає // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 62-74 : фото
153348
  Смолик М. Андалузский романс : Повесть / М. Смолик. – Москва : Воениздат, 1962. – 206с.
153349
  Величко М.П. Андалузька поезія (VIII-XIV ст.) в оцінці А. Кримського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 68-74


  У статті проаналізовано погляди видатного українського сходознавця А. Кримського на становлення і розвиток андалузької середньовічної лірики
153350
  Мариненко П.І. Андалусизми в сучасній іспанській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С.70-77


  У статті йдеться про фонетичні, граматичні та лексичні особливості андалузького діалекту іспанської мови. Розглянуто основні функції андалусизмів у художній та публіцистичній літературі. Було виявлено вплив андалузького діалекту на літературну ...
153351
  Коптелова А. Андалусийские танцы // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 5. – С.6-18
153352
  Шидфар Б.Я. Андалусская литература / Б.Я. Шидфар. – М., 1970. – 184с.
153353
   Андалусская поэзия. – М, 1969. – 239с.
153354
   Андалусская поэзия : переводы с араб. / [сост., подстроч. пер. и вступ. статья Б. Шидфар ; худож. Ю. Боярский]. – Москва : Художественная литература, 1980. – 229 с. – Миниатюрное издание
153355
   Андалусская поэзия. – М, 1988. – 318с.
153356
  Забелкина В. Андалусский стиль Магриба // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 11


  Район Північної Африки Магриб
153357
  Реутов Сергей Андаманські о-ви. Пекло-рай : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 58-65 : Фото
153358
  Чхотуа Г. Андезит / Г. Чхотуа. – Тифлис, 1933. – 17с.
153359
  Євтух О. Андерайтинг і управління ризиками при іпотечному кредитування дохідної нерухомості // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С.49-51. – ISSN 1605-2005
153360
  Школьник І. Андерайтинг та його роль в розвитку ринку капіталу України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 32-36. – ISSN 1993-0259
153361
  Костан Д.М. Андерайтинг як форма діяльності комерційних банків на фондових ринках в країнах з перехідною економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 163-164
153362
  Дарміць Р.З. Андерайтинг: сутність, види, функції та підхід / Р.З. Дарміць, В.О. Вишневська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 191-197. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
153363
  Ткаченко А. Андеррайтинг як умова реалізації конкурентної стратегії страхової організації / А. Ткаченко, К. Шматко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 2. – С. 337-340. – ISSN 1993-0259
153364
   Андерс Цорн и его современники. – Ленинград, 1981. – 72с.
153365
  Муравьева И.И. Андерсен / И.И. Муравьева. – М., 1959. – 272с.
153366
  Муравьева И.И. Андерсен / И.И. Муравьева. – М., 1961. – 272с.
153367
  Хельмебак С. Андерсенам - ура! / С. Хельмебак. – М, 1976. – 112с.
153368
  Хельмебак С. Андерсенам - ура! / С. Хельмебак. – М, 1977. – 48с.
153369
  Гельмебак С. Андерсенам - ура! / С. Гельмебак. – К, 1977. – 104с.
153370
  Самолевська О. Андерсенівський льон // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 30 листопада (№ 47). – С. 14


  Палімпсети долі Марії Капніст.
153371
  Элиасберг Н.Е. Андерэа дель Сарто / Н.Е. Элиасберг. – М., 1973. – 64с.
153372
  Черненко М.М. Анджей Вайда / М.М. Черненко. – М., 1965. – 148с.
153373
  Аркуша О. Анджей Потоцький: біографія політика на тлі українсько-польських відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 107-163. – (Серія історична ; Вип. 44)
153374
  Аркуша О. Анджей Потоцький: біографія політика на тлі українсько-польських відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 169-282. – (Серія історична ; Вип. 45). – ISSN 2078-6107
153375
  Сушкевич Л.П. Анджей Фрыч Моджевский - идеолог польского возрождения. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Сушкевич Л.П.; БГУ. – Минск, 1975. – 26л.
153376
  Чечеткина О.И. Анджела в Советском Союзе / О.И. Чечеткина. – М, 1973. – 61с.
153377
  Гюго В. Анджело - тиран Падуанский / В. Гюго. – М., 1956. – 79с.
153378
  Гельман З.Е. Анджело Сала / З.Е. Гельман. – Саратов, 1986. – 54с.
153379
  Шашкина М.В. Андо Кесккюла: альбом. / М.В. Шашкина. – М., 1989. – 55с.
153380
   Андора // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 18-21 : Фото
153381
  Кушнарьов Денис Андора. Рандеву для амігос : вояж-колекція / Кушнарьов Денис, Марті Хайме // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 18-20 : Фото
153382
   Андорра : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 12-16 : Іл.
153383
   Андорра : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 18-21 : Фото
153384
   Андорра ідеальна для знайомства з лижами // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 44 : фото
153385
  Трегубов В.А. Андорра сегодня : География. Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 17-20 : Карта. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 0016-7207
153386
  Матвеев Г.П. Андорра, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино / Г.П. Матвеев. – Москва : Географгиз, 1959. – 85 с. – (У карты мира)
153387
  Сидоренко Віктор Андорра. Гірськолижний д"юти-фрі = Фристайл Вашої зими : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 43
153388
  Ничкало Н. Андрагогіка в системі педагогічних наук // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 2 (23). – С. 73-77
153389
  Преснер Р. Андрагогіка як теоретична основа навчання іноземних мов дорослих в системі післядипломної освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126), липень. – С. 130-134. – ISSN 2308-4634


  Проаналізовано теоретичні засади андрагогіки як науки про освіту дорослих. Подано різні визначення терміну "андрагогіка". Вказано на предмет та завдання цієї науки, а також проаналізовано її ключові положення та охарактеризовано андрагогічні принципи.
153390
  Архипова С.П. Андрагогічна модель навчання соціально незахищених категорій дорослих // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 8-12. – (Педагогічні науки)


  У статті на основі теоретичного аналізу представлено особливості організації навчання соціально незахищених категорій дорослих.
153391
  Кравченко Д. Андрагогічний вимір професійної підготовки сучасного вчителя історії // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 64. – C. 96-102. – ISSN 2075-1478
153392
  Драч І.І. Андрагогічні засади підготовки магістрантів педагогіки вищої // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 63-66. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 33)


  Розкрито особливості використання інноваційних педагогічних технологій.
153393
   Андрагогічні засади професійного навчання безробітних / [Десненко М.І. та ін.] ; за заг. ред. Л.М. Капченка ; М-во соц. політики України, Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2013. – 123, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 118-123. – ISBN 978-617-649-022-7
153394
  Ковальчук І. Андрагогічні засади професійного розвитку вчителів технологій у післядипломній педагогічній освіті // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 3 (49). – С. 351-362. – ISSN 2304-4470
153395
  Сергієнко С.А. Андрагогічні засади реформування післядипломної освіти / С.А. Сергієнко, А.І. Гладир, М.Г. Дернова // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 4 (12). – С. 8-17. – ISSN 2307-9770
153396
  Опольська А. Андрагогічні принципи навчання в системі післядипломної освіти // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 239-244. – ISBN 978-617-7009-20-6


  У статті розглянуті основні вимоги до процесу навчання дорослих, засновані на принципах андрагогіки.
153397
  Іргізов А. Андрай Іванов - борець і будівник Радянської України / А. Іргізов. – К, 1930. – 32с.
153398
  Белькинд Л.Д. Андре-Мари Ампер (1775-1836) / Л.Д. Белькинд. – Москва : Наука, 1968. – 278 с.
153399
  Каганович Б. Андре Жид и Федор Розенберг // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 4 июль-август. – С. 423-479. – ISSN 0042-8795
153400
   Андре Массон // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 106 : Сюрреализм. – С. 11-22.
153401
  Наркирьер Ф.С. Андре Моруа / Ф.С. Наркирьер. – Москва, 1974. – 221с.
153402
  Ягодовская А.Т. Андре Рублев. / А.Т. Ягодовская. – М., 1960. – 18с.
153403
  Андросов С.О. Андреа Веррокьо / С.О. Андросов. – Ленинград, 1984. – 184с.
153404
  Мюссе-де А. Андреа дель Сарто / А. Мюссе-де. – К.-Відень-Львів. – 91с.
153405
   Андреа дель Сарто : альбом. – Москва : Изобразительное искусство, 1986. – 35 с.
153406
  Николаева Н.В. Андреа Мантенья / Н.В. Николаева. – М, 1980. – 127с.
153407
  Бибичадзе А. Андреас Грифиус и его трагедия "Королева Грузии Катарина". : Автореф... Канд.филол.наук: / Бибичадзе А.;. – Тбилиси, 1950. – 16 с.
153408
  Нельс С.М. Андреев-Бурлак / С.М. Нельс. – М., 1971. – 287с.
153409
  Трифонова Л.П. Андреев. (Скульптор. 1873-1932) / Л.П. Трифонова. – М, 1960. – 34с.
153410
   Андреевская церковь = Cerkiev Sw. Andrzeja. – Киев, 1977. – 64с.
153411
   Андреевская церковь = Cerkiev Sw.Andrzeja. – К, 1980. – 63с.
153412
  Козлов В.Ф. Андреевский кавалер : роман / В.Ф. Козлов. – Л.
Кн. 1. – 1986. – 590с.
153413
  Козловский И. Андреевский монастырь в Москве. – Киев. – [6] с. – Отд. отт.
153414
  Билыч Клавдия Андреевский спуск : стихи / Билыч Клавдия. – Киев : Молодь, 1990. – 88с.
153415
  Билыч К.М. Андреевский спуск : стихи / К.М. Билыч. – Киев : Молодь, 1990. – 88 с.
153416
  Воеводин В.П. Андрей - Медвежье Сердце - (Клад) / В.П. Воеводин. – Ленинград, 1955. – 62с.
153417
  Михайлова Е.Я. Андрей Александрович Григорьев / Е.Я. Михайлова. – М.-Л., 1947. – 36с.
153418
   Андрей Алексеевич Величко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 109. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
153419
   Андрей Алексеевич Трофимук.. – М., 1975. – 87с.
153420
  Яковлев А Андрей Алексеевич Яковлев / А Яковлев. – М., 1975. – 11с.
153421
  Гродзенский С.Я. Андрей Андреевич Марков, 1856-1922 / С.Я. Гродзенский. – М, 1987. – 255с.
153422
  Каганович А.Л. Андрей Андреевич Мыльников / А.Л. Каганович. – Л, 1980. – 282с.
153423
  Тарасов Л.М. Андрей Андреевич Попов / Л.М. Тарасов. – М., 1954. – 36с.
153424
   Андрей Афанасьевич Егоров. – М, 1957. – 68с.
153425
   Андрей Белый : Проблемы творчества: Статьи, воспоминания, публикации. – Москва : Советский писатель, 1988. – 832с. – ISBN 5-265-00346-0
153426
  Демин В.Н. Андрей Белый / Валерий Демин. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 416с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1247 (1047)). – ISBN 978-5-235-03004-6
153427
  Долгополов Л.К. Андрей Белый и его роман "Петербург" / Л.К. Долгополов. – Л., 1988. – 413с.
153428
  Нагаев Г.Д. Андрей Березин / Г.Д. Нагаев. – Москва, 1962. – 479 с.
153429
  Чеботарев А.В. Андрей Боголюбский. / А.В. Чеботарев. – Владимир, 1954. – 144с.
153430
   Андрей Бондарь // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 43
153431
   Андрей Борисович Северный : ученый и человек : биогр. очерк / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко ; [сост. : Н.Н. Степанян и др.]. – Киев : Киевский университет, 2013. – 159, [1] с. : портр., фот. – Библиогр.: с. 142-158. – ISBN 978-966-439-661-2
153432
   Андрей Борисович Северный : академик АН СССР, д-р физ.-мат. наук, проф., Герой Социалистического Труда / [авт.-сост. О.А. Андреева ; над проектом работали: О.А. Андреева, Н.Н. Степанян, О.А. Северная ; фото: А.Н. Шаховская и др. ]. – Симферополь : АНТИКВА, 2013. – 23, [1] с. : фотоил., портр. – 100 лет со дня рождения выдающегося ученого-астрофизика. - Без тит. л.
153433
  Биневич А.И. Андрей Бубнов / А.И. Биневич, З.Л. Серебрянский. – Москва, 1964. – 80с.
153434
   Андрей Васильевич Манорик. – Киев : Наукова думка, 1984. – 38с. – (Библиография ученых УССР)
153435
  Васнецов А.В. Андрей Васнецов / А.В. Васнецов. – Москва, 1979. – 14с.
153436
  Юрьев К.Б. Андрей Везалий и его роль в развитии биологических наук : Автореф... канд. биол.наук: / Юрьев К.Б.; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – Л., 1966. – 21л.
153437
   Андрей Вингорский : каталог. – Москва : Советский художник, 1990. – 31 с.
153438
  Стрельцов Андрей Андрей Владимирович: добрый князь // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 10 (58). – С. 4-7. – ISSN 1812-867Х
153439
  Михайлов А. Андрей Вознесенский. Этюды / А. Михайлов. – М., 1970. – 190с.
153440
   Андрей Волков: живопись. – М., 1991. – 31с.
153441
  Килимник О.В. Андрей Головко / О.В. Килимник. – М, 1956. – 150с.
153442
  Холодовская М.З. Андрей Гончаров / М.З. Холодовская. – Москва : Советский художник, 1961. – 172 с.
153443
  Каранфилов Е. Андрей Гуляшки / Е. Каранфилов. – София, 1958. – 112с.
153444
  Бъклова Катя Андрей Гуляшки / Бъклова Катя. – София, 1978. – 102с.
153445
   Андрей Диллендорф. Владимир Ильющенко. Алексей Каменский. Ирина Лаврова. Лючио Поцци. Игорь Пчельников. Лиз Тонт. Марианна Эльконина. Маргарита Юркова: Живопись. Графика. Скульптура: Выставка: Каталог. – Москва, 1991. – 72с.
153446
   Андрей Дмитриевич : Воспоминания о Сахарове. – Москва : "Терра", 1990. – 367 с.
153447
  Гордеев Д.И. Андрей Дмитриевич Архангельский, 1879-1940 / Д.И. Гордеев. – Москва : Наука, 1981. – 97с.
153448
  Шатский Н.С. Андрей Дмитриевич Архангельский. 1879-1940. / Н.С. Шатский. – М., 1944. – 89с.
153449
  Варшавский Л.Р. Андрей Дмитриевич Гончаров / Л.Р. Варшавский. – Казань : Полиграфшкола им. А.В. Луначарского, 1928. – 30 с.
153450
   Андрей Дмитриевич Дементьев : : Библиографический указатель. – Калинин, 1978. – 77с.
153451
   Андрей Дмитриевич Сахаров. – Москва, 1991. – 15с.
153452
   Андрей Евтихиевич Бабинец : (Ученый-гидрогеолог). – Киев : Наукова думка, 1985. – 64с. – (Библиография ученых УССР)
153453
  Клеянкин В А. Андрей Желябов -- герой "Народной воли". / В А. Клеянкин, . – М, 1959. – 75с.
153454
  Аствацатуров А.А. Андрей Иванов - литературный наследник Генри Миллера // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 6, ноябрь. – С. 49-61. – ISSN 2310-4287
153455
  Белоконский Н.П. Андрей Иванович Желябов : отрывки из воспоминаний // 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад) / В.Я. Богучарский. – [Санкт-Петербург], 1906. – С. 78-82
153456
  Ашешов Ник. Андрей Иванович Желябов / Ник. Ашешов. – Петербург, 1919. – 159с.
153457
   Андрей Иванович Желябов и Софья Львовна Перовская. – Ростов -на-Дону. – 62с.
153458
  Коровкевич С.В. Андрей Иванович Иванов / С.В. Коровкевич. – М, 1972. – 128с.
153459
  Савинов А.Н. Андрей Иванович Иванов. 1776-1848. / А.Н. Савинов. – М., 1951. – 32с.
153460
  Баркова Н.В. Андрей Иванович Плотнов / Н.В. Баркова. – Ленинград, 1984. – 55с.
153461
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов / Степняк-Кравчинский. – М., 1920. – 200с.
153462
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов / Степняк-Кравчинский. – М., 1950. – 342с.
153463
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов / Степняк-Кравчинский. – М., 1966. – 351с.
153464
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов / Степняк-Кравчинский. – М., 1978. – 336с.
153465
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов. Домик на Волге : роман, повесть / Степняк-Кравчинский. – Москва : Художественная литература, 1980. – 400с.
153466
  Буров А.К. Андрей Константинович Буров / А.К. Буров. – Москва, 1980. – 400 с.
153467
  Загорский Ф.Н. Андрей Константинович Нертов. 1693-1756. / Ф.Н. Загорский. – Л., 1969. – 167с.
153468
  Слонимский М.Л. Андрей Коробыцин / М.Л. Слонимский. – Л
4. – 1939. – 96с.
153469
   Андрей Костромин: кат. выставки. – М., 1987. – 25с.
153470
  Коцка А.А. Андрей Коцка / А.А. Коцка. – Москва, 1983. – 36с.
153471
  Крылов А. Андрей Крылов: (Альбом). / А. Крылов. – М., 1977. – 29с.
153472
  Плотников Н.С. Андрей Курбский / Н.С. Плотников. – М., 1992. – 316с.
153473
   Андрей Курков // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 45
153474
   Андрей Лежава. – М., 1990. – 268с.
153475
  Яблонская М.Н. Андрей Ливанов / М.Н. Яблонская. – М., 1976. – 159с.
153476
  Портной Р. Андрей Лупан / Р. Портной. – Кишинев, 1959. – 203с.
153477
   Андрей Львович Абрикосов - народный артист РСФСР. – Москва : Бюро пропаганды советского киноискусства, 1964. – 46 с. : ил. – (Рассказы о творческом пути)
153478
   Андрей Львович Курсанов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1984. – 105с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 5 ; Серия биол. наук. Физиология и биохимия растений)
153479
  Крыжановский С.А. Андрей Малышко / С.А. Крыжановский. – К., 1951. – 77с.
153480
  Шашкина М.В. Андрей Марц. / М.В. Шашкина. – М. – 144с.
153481
  Ильина Т.В. Андрей Матвеев / Т.В. Ильина, Римская-Корсакова. – М., 1984. – 319с.
153482
  Андреева В Андрей Матвеев : между 1701 и 1704-1739 / В Андреева. – Ленинград, 1988. – 63с.
153483
   Андрей Миронов. – М., 1974. – 14с.
153484
   Андрей Миронов. – М., 1991. – 379с.
153485
  Вислова А. Андрей Миронов : Детство.Юность.Театр.В кино и на телевидении.В жизни,за кулисами,с друзьями / А. Вислова. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1998. – 288с. – (Мужчина - миф). – ISBN 5-222-00177-6
153486
  Єртель Д. Андрей Миронов: сам себе скульптор // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 7 (71). – С. 104-123. – ISSN 1819-6268
153487
   Андрей Михайлович Гродзинский : [Ботаник, физиолог растений]. – Киев : Наукова думка, 1986. – 69с. – (Библиография ученых УССР)
153488
   Андрей Михайлович Гродзинский : Биобиблиография. – Киев : Академпериодика, 2006. – 78с. – ISBN 966-360-062-4
153489
   Андрей Михайлович Дмитриев : Краткий очерк. – Москва, 1956. – 20 с. – (Ученые Тимирязевской Академии)
153490
   Андрей Михайлович Лобанов.. – М, 1980. – 408с.
153491
   Андрей Мыльников. – Ленинград, 1989. – 110с.
153492
  Некрасов А. Андрей Некрасов / А. Некрасов. – М, 1980. – 47с.
153493
  Щербакова А.А. Андрей Николаевич Бекетов - выдающийся русский ботаник и общественный деятель / А.А. Щербакова. – Москва, 1958. – 256с.
153494
  Жукова Л.М. Андрей Николаевич Белозерский / Л.М. Жукова. – М., 1968. – 64с.
153495
  Арнольд В.И. Андрей Николаевич Колмогоров (к 85-летию со дня рождения) // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 272-274. – ISBN 978-617-7021-29-1


  Спогади радянського і російського математика В.І. Арнольда про А.Н. Колмогорова, радянського математика, одного з видатних математиків XX ст.
153496
   Андрей Николаевич Кононов. – Москва : Наука, 1980. – 63с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. лит. и яз. ; Вып. 13)
153497
  Бейлин И.Г. Андрей Николаевич Краснов / И.Г. Бейлин, В.А. Парнес. – Москва : Наука, 1968. – 260с.
153498
   Андрей Николаевич Туполев. – Москва, 1988. – 247 с.
153499
  Кац М.Я. Андрей Николов. / М.Я. Кац. – София, 1954. – 45с.
153500
  Кац М.Я. Андрей Николов. / М.Я. Кац. – София, 1954. – 36с.
153501
  Быкова Г.Д. Андрей Оль / Г.Д. Быкова. – Ленинград, 1976. – 135 с.
153502
  Орлова М.А. Андрей Онуфриевич Бембель / М.А. Орлова. – М., 1958. – 67с.
153503
   Андрей Павлович Ливанов. – М., 1968. – 48с.
153504
  Ливанов А.П. Андрей Павлович Ливанов, 1910-1965 / А.П. Ливанов. – М., 1985. – 14с.
153505
  Кенигсберг А.К. Андрей Петров / А.К. Кенигсберг. – Москва : Советский композитор, 1959. – 10 с.
153506
  Мархасев Л.С. Андрей Петров, знакомый и незнакомый / Л.С. Мархасев. – Ленинград : Музыка, 1974. – 127 с.
153507
  Политыко С.Д. Андрей Петрович Горский / С.Д. Политыко. – Ленинград, 1991. – 134с.
153508
  Лишевский В.П. Андрей Петрович Минаков / В.П. Лишевский. – М., 1983. – 151с.
153509
  Гущин В.П. Андрей Петрович Полюшенко / В.П. Гущин. – Ленинград, 1985. – 119с.
153510
   Андрей Петрович Полюшенко. Каталог выставки. Живопись. – М., 1963. – 18с.
153511
   Андрей Петрович Редькин. – М., 1953. – 23с.
153512
  Масалина Н.В. Андрей Петрович Рубашкин. / Н.В. Масалина. – М., 1966. – 119с.
153513
  Кузнецов Б.М. Андрей Петрович Рябушкин / Б.М. Кузнецов. – Л., 1969. – 59с.
153514
  Механикова В.М. Андрей Петрович Рябушкин / В.М. Механикова. – Л, 1989. – 110с.
153515
  Мартынов А.В. Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский / А.В. Мартынов. – 144с.
153516
  Мартынов А.В. Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский / А.В. Мартынов, 1937. – 144с.
153517
  Чалмаев В.А. Андрей Платонов / В.А. Чалмаев. – М : Советская Россия, 1978. – 176 с.
153518
  Васильев В.В. Андрей Платонов / В.В. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Современник, 1982. – 230 с.
153519
  Чалмаев В.А. Андрей Платонов / В.А. Чалмаев. – Воронеж, 1984. – 221 с.
153520
  Чалмаев В.А. Андрей Платонов : к сокровенному человеку / В.А. Чалмаев. – Москва : Советский писатель, 1989. – 445 с. – ISBN 5-265-01028-9
153521
  Васильев В.В. Андрей Платонов / В.В. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Современник, 1990. – 285 с.
153522
  Кузьменко О.А. Андрей Платонов / О.А. Кузьменко. – К : Лыбидь, 1991. – 229 с.
153523
  Варламов Алексей Андрей Платонов = Главы из книги : проза : роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 73-125. – ISSN 0130-7673
153524
  Варламов А. Андрей Платонов : проза: главы из книги // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 11 (1027). – С. 66-111. – ISSN 0130-7673
153525
  Богомолова М.В. Андрей Платонов в пространстве современной филологии (2000-2010) : библиографический обзор / М.В. Богомолова, Б.В. Доге // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 165-183. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
153526
  Варава В.В. Андрей Платонов и "русская религиозная философия" // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 6 (84). – С. 220-234. – ISSN 2073-6118
153527
  Малыгина Н.М. Андрей Платонов и Борис Пастернак в московской литературной жизни 1930-х: пересечение судеб, переклички в творчестве. Часть 1 // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 5, сентябрь. – С. 42-55. – ISSN 2310-4287
153528
  Малыгина Н.М. Андрей Платонов и Борис Пастернак в московской литературной жизни 1930-х: пересечение судеб, переклички в творчестве. Часть 2 // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 6, ноябрь. – С. 23-40. – ISSN 2310-4287
153529
   Андрей Попов: сборник. – М., 1989. – 447с.
153530
  Никитин А.В. Андрей Рокотов / А.В. Никитин. – М, 1954. – 371с.
153531
  Никитин А.В. Андрей Рокотов / А.В. Никитин. – М, 1955. – 464с.
153532
  Иванова И.А. Андрей Рублев - живописец Древней Руси / И.А. Иванова. – М, 1960. – 40с.
153533
  Пальчиков В.И. Андрей рублев / В.И. Пальчиков. – Элиста, 1970. – 90с.
153534
  Прибытков В.С. Андрей Рублев / В.С. Прибытков. – М, 1960. – 220с.
153535
  Лазарев В.Н. Андрей Рублев / В.Н. Лазарев. – Москва, 1960. – 26с.
153536
  Каменская Е.Ф. Андрей Рублев / Е.Ф. Каменская. – Л., 1965. – 31с.
153537
   Андрей Рублев и его школа. – Москва, 1978. – 24с.
153538
  Лазарев В.Н. Андрей Рублев и его школа. / В.Н. Лазарев. – М., 1966. – 170 с.
153539
   Андрей Рублев и его эпоха. – М., 1971. – 287с.
153540
  Демина Н.А. Андрей Рублев и художники его круга / Н.А. Демина. – М, 1972. – 172с.
153541
  Алпатов М.В. Андрей Рублев. / М.В. Алпатов. – Москва, 1959. – 37с.
153542
  Ягодовская А.Т. Андрей Рублев. / А.Т. Ягодовская. – М., 1960. – 23с.
153543
  Алпатов М.В. Андрей Рублев. Около 1370-1430. / М.В. Алпатов. – Москва, 1972. – 205с.
153544
  Алпатов М.В. Андрей Рублев. Русский художник XV века / М.В. Алпатов. – М-Л, 1943. – 24с.
153545
   Андрей Рябушкин : [альбом репродукций]. – Москва : Изд-во "Изобразительное искусство", 1975. – [21], [18] с. ил. – (Образ и цвет)
153546
  Бегишева Алия Андрей Сахаров: "Наука и нравственность взаимосвязаны" : биография / Бегишева Алия, Рост Юрий // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 5 (158). – С. 136-145 : Фото. – ISSN 1029-5828
153547
   Андрей Сергеевич Фаминцын.. – Л, 1981. – 222с.
153548
  Баныкин В.И. Андрей Снежков учится жить / В.И. Баныкин. – М, 1960. – 254с.
153549
  Баркова Н.В. Андрей Суровцев / Н.В. Баркова. – М., 1991. – 79с.
153550
  Михалкович В.И. Андрей Тарковский. / В.И. Михалкович. – М., 1989. – 55с.
153551
  Бердышев А.П. Андрей Тимофеевич Болотов - выдающийся деятель науки и культуры (1738-1833) / А.П. Бердышев; Мишустин Е.Н. – Москва : Наука, 1988. – 320с. – (Научно-биографическая литерура)
153552
  Любченко О.Н. Андрей Тимофеевич Болотов / О.Н. Любченко. – Тула, 1988. – 246 с.
153553
  Бердышев А.П. Андрей Тимофеевич Болотов (1738-1833) : Основоположник русской сельскохозяйственной науки / А.П. Бердышев. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 143с.
153554
  Боровских И.В. Андрей Тимофеевич Болотов (1738-1883) / И.В. Боровских. – М, 1984. – 88с.
153555
  Бердышев А.П. Андрей Тимофеевич Болотов. Первый русский ученый-агроном / А.П. Бердышев; Под ред. Чижевского М.Г. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 184с.
153556
  Вишневский А.Я. Андрей Трофимович Федин / А.Я. Вишневский, В.А. Козачковский. – Душанбе, 1964. – 139с.
153557
  Манин В.С. Андрей Тутунов / В.С. Манин. – М., 1972. – 63с.
153558
  Манин В.С. Андрей Тутунов / В.С. Манин. – Москва, 1983. – 16с.
153559
  Упит Я.М. Андрей Упит - литературный критик (до 1917 года) : Автореф... канд. филол.наук: / Упит Я.М.; Латвийский ун-т. – Рига, 1954. – 23л.
153560
  Вавере В.А. Андрей Упит и мировая литература / В.А. Вавере. – Рига, 1986. – 270 с.
153561
  Гинтере Э.Х. Андрей Упит и русская классическая литература. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гинтере Э.Х.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1961. – 31л.
153562
  Краулинь К.Я. Андрей Упит, жизнь и творчество : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук / Краулинь К.Я. ; АН ЛатССР. – Рига, 1964. – 41 с.
153563
  Григулис А.П. Андрей Упит. / А.П. Григулис. – Рига, 1977. – 123 с.
153564
  Григулис А.П. Андрей Упит. : к 100-летию со дня рождения / Арвит Григулис. – Москва : Знание, 1977. – 63 с.
153565
  Ковтун Е.Ф. Андрей Ушин / Е.Ф. Ковтун. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 68 с.
153566
  Мейлих Е.И. Андрей Филиппович Пащенко / Е.И. Мейлих. – Л., 1960. – 68с.
153567
  Лифанова Т. Андрей Харитонов: Фотобуклет. / Т. Лифанова. – М., 1988. – с.
153568
   Андрей Харшак : альбом. – Москва : Советский художник, 1987. – 47 с.
153569
  Спасский О.Д. Андрей Чесноков, Александр Волков / О.Д. Спасский. – М, 1989. – 174с.
153570
  Костылев В.И. Андрей Чохов. Ист. повесть / В.И. Костылев. – М.-Л., 1947. – 160с.
153571
  Батій Я.О. Андрей Шептицький / Я. Батій. – Харків : Фоліо, 2016. – 119, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-617-7012-51-0
153572
  Гучко Г. Андрей Шептицький як меценат української культури // Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2015. – № 8. – С. 87-94. – ISSN 2307-0463


  Проаналізовано діяльність митрополита Андрея Шептицького як мецената української культури. Виокремлено заслуги А.Шептицького у заснуванні Національного музею у Львові, фінансовій підтримці художників, зокрема О.Новаківського, музичного мистецтва, що ...
153573
  Солтис Х. Андрей Шептицький. "Усі, скільки нас є, мусимо зробити все, щоб помиритися і в собі самих побороти дух розколу і ворожнечі проти братів" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 11-17 квітня (№ 13). – С. 11


  Андрей Шептицький 43 р. перебував на чолі УГКЦ. Йому не судилося дочекатись незалежності України, але він робив усе можливе, аби її наблизити. Не отримавши міжнар. підтримки в цій справі, митрополит спрямував усі зусилля на піклування про свій народ. ...
153574
  Шульський М.Г. Андрей Шептицький: віхи життя і діяльності // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 257-264. – ISSN 2309-1533
153575
  Рощина Л.О. Андрей Шептицький: шлях ченця до митрополита // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 1. – С. 61-65. – ISSN 1728-3671
153576
  Петрова Т.А. Андрей Штакенштейдер / Т.А. Петрова. – Ленинград, 1978. – 184 с.
153577
  Дараган Д.Г. Андрей Эшпай / Д.Г. Дараган. – Москва : Советский композитор, 1960. – 12 с.
153578
   Андрей Эшпай. – Москва, 1973
153579
  Богданова А.В. Андрей Эшпай / А.В. Богданова. – Москва : Советский композитор, 1975. – 156 с.
153580
  Сербезова С. Андрей Юруков. / С. Сербезова. – София, 1956. – 43с.
153581
  Яковлев А Андрей Яковлев / А Яковлев. – М., 1974. – 27с.
153582
  Любарский Е.Л. Андрей Яковлевич Гордягин: к 150-летию со дня рождения (1865-1932) / Е.Л. Любарский, А.П. Ситников // Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург, 2015. – Т. 100, № 11. – С. 1218-1228. – ISSN 0006-8136
153583
  Ковалев П.Н. Андрейка : повесть / П.Н. Ковалев; пер. с белорус. А.Миронова. – Москва : Детская литература, 1972. – 143 с.
153584
  Никифоров Г. Андрейкино крещение / Г. Никифоров. – 3-е. – Москва-Ленинград, 1930. – 191с.
153585
   Андрейцев Володимир Іванович // Академія правових наук України : Довідник / Ред. Г.І. Якименко. – Київ : ІнЮре, 2002. – С. 73-74. – ISBN 966-8088-03-4
153586
   Андрейцев Володимир Іванович // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 2 (58) : березень - квітень. – С. 63-75
153587
  Вайсборд М.А. Андрес Сеговия / М.А. Вайсборд. – Москва : Музыка, 1981. – 126 с.
153588
   Андреус Алла Петрівна // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 24-25
153589
  Аляєв Г.Є. Андрєєв Даниїл Леонідович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 988-989. – ISBN 966-316-069-1
153590
  Короткий В.А. Андрєєвський Іван Єфимович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 218. – ISBN 966-06-0393-2
153591
  Осовик А. Андржійовський А.Л. : життєвий шлях та аспекти наукової діяльності в контексті вивчення рослинного світу Правобережної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-59. – Бібліогр. : 13 назв. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  В Ун-ті Св. Володимира А.Л. Андржійовський працював до 1839 р.
153592
   Андрианов Василий Семенович. : каталог выставки. – Москва, 1985. – 23 с.
153593
  Буков Е. Андриеш : сказка в стихах / Е. Буков; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1964. – 219 с.
153594
   Андрич Иво : Биобиблиографический указатель. – Москва, 1974. – 125с.
153595
  Самойленко В. Андрієві Арсеновичу Глущенку - 85 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  60 років життя Андрія Арсеновича Глущенко нерозривно пов"язано з Київським університетом, де він навчався і потім працював на різних викладацьких посадах. У 1973 році Андрій Арсенович отримав звання професора по кафедрі обчислювальної математики, 16 ...
153596
   Андрієві Головку. – К., 1958. – 248с.
153597
   Андрієві Феофановичу Улітку – 80 / колектив механіко-математичного факультету // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 3 : фото


  Колектив механіко-математичного факультету привітав заслуженого професора КНУ імені Тараса Шевченка Андрія Феофановича Улітка.
153598
   Андрієвська Олександра Олексіївна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 335. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
153599
   Андрієвська церква : фотоальбом. – К, 1985. – 63с.
153600
  Короткий В.А. Андрієвський Віктор Никанорович (1885-1967) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 225. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
153601
   Андрієнко Дмитро Панасович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 11
153602
   Андрієнко Любов Миколаївна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 34. – ISBN 978-966-2726-03-9
153603
  Буков Е.Н. Андрієш / Е.Н. Буков. – Київ, 1966. – 107 с.
153604
  Мироненко О.К. Андріївська церква / О.К. Мироненко. – Київ, 1970. – 75 с.
153605
  Мироненко О.К. Андріївська церква / О.К. Мироненко. – 2-е вид. доп. – Київ, 1975. – 54 с.
153606
  Мироненко О.К. Андріївська церква / О.К. Мироненко. – 3-є вид. випр. доп. – Київ, 1978. – 125 с.
153607
  Дегтярьов М.Г. Андріївська церква / М.Г. Дегтярьов, В.І. Корнєєва. – Київ : Техніка, 1999. – 118с. – Бібліогр.:с.118. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-122-0
153608
  Нетудихаткін І.А. Андріївська церква в Києві: огляд історіографії XIX - початку XX ст. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2015. – № 22. – С. 281-302
153609
  Лиховид І. Андріївська церква. План порятунку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22 жовтня (№ 191). – С. 8


  Уперше за останні три роки розпочато комплексну реставрацію пам"ятки XVIII століття.
153610
  Мухін О. Андріївський узвіз або Дитинець : (чудасія) / Олександр Мухін. – Київ : Зерна, 2004. – 404с. – ISBN 966-96453-0-1
153611
  Галата С. Андріївські вечорниці [КНУ імені Тараса Шевченка] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 16 грудня (№ 50). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Про зал Мистецького салону КНУ імені Тараса Шевченка.
153612
   Андріїївська церква. – Київ, 1977. – 64 с.
153613
   Андріїївська церква. – Київ, 1980. – 63 с.
153614
  Антонович О. Андрій Андрейчин - львівський літограф, що з Лемківщини пішки по науку до Києва ходив // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2015. – № 5 (141). – С. 34-39. – ISSN 1230-2759
153615
  Пономарів О.Д. Андрій Білецький - теоретик і практик перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 107-109. – ISBN 966-581-295-6
153616
  Русяєва Г. Андрій Білецькй як дослідник грецької епіграфіки / Ганна Русяєва // Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 15-20
153617
  Ільків В. Андрій Білоус : "Театр-це можливість спробувати себе в ролі Творця" : професія - режисер // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (99). – С. 7-8. – ISSN 1562-3238


  2011 року Андрієві Білоусу – одному з найяскравіших представників молодої української генерації театральних режисерів, продюсеру та викладачу – виповнилося 35. Ця зміна вікового статусу спонукає до певних підсумків.
153618
  Могильний Л. Андрій Васильович Ніковський: життєвий шлях та суспільно-політична діяльність // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 14-18


  У статті аналізується життєвий шлях, громадсько-політична та наукова праця відомого діяча українського ліберального руху першої третини XX ст. А. Ніковського.
153619
  Винар Л. Андрій Войнаровський = Andriy Voynarovsky : історичний нарис / Любомир Винар ; вступ. ст. О. Оглоблина. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1962. – 127, [ 1 ] с. – Парал. тит. арк. англ. та нім. мовами
153620
   Андрій Володимирович Манджос / О.Я. Грегуль, І.Ю. Ізотова, О.П. Кобушкін, Я.В. Павленко // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 172-185. – ISBN 966-594-644-7
153621
   Андрій Володимирович Недзвідський : біобібліографічний покажчик / М-во культури і туризму України ; Одеська нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. О.Г. Нуньєс ; [ред. М.Л. Десенко]. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2011. – 125, [3] с. – (Серія біобібліографічних покажчиків "Письменники Одеси" / відп. ред. Г.Д. Зленко ; вип. 29)
153622
  Безгін І.Д. Андрій Володимирович Чебикін. Дійсний член (академік) Академії мистецтв Україні // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 8-19. – ISBN 966-96714-2-6
153623
  Павлова Т. Андрій Гладкий: літера А // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.54-55. – ISSN 0130-1799


  Художник Андрій Гладкий
153624
  Коваленко Л.М. Андрій Головка / Л.М. Коваленко. – Київ, 1958. – 32с.
153625
  Заєць В. Андрій Головко / В. Заєць. – 40с.
153626
  Заєць В. Андрій Головко / В. Заєць. – Х., 1929. – 40с.
153627
  Заєць В. Андрій Головко / В. Заєць. – К., 1929. – 40с.
153628
  Килимник О.В. Андрій Головко / О.В. Килимник. – Київ, 1949. – 44 с.
153629
  Килимник О.В. Андрій Головко / О.В. Килимник. – Київ, 1954. – 188с.
153630
  Шнайдер Б. Андрій Головко / Б. Шнайдер. – Вид. 2-е, випр. і доп. – К., 1958. – 96с.
153631
  Шнайдер Б.І. Андрій Головко / Б.І. Шнайдер. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Київ, 1961. – 101с.
153632
  Орлик П.І. Андрій Головко / П.І. Орлик. – К., 1986. – 213с.
153633
  Пасічник М.О. Андрій Головко. Творчий шлях / М.О. Пасічник, К.П. Фролова. – К., 1967. – 256с.
153634
  Жеребко В. Андрій Головчук // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 2 (68) : березень - квітень. – С. 106-110
153635
  Фольварочний В. Андрій Демиденко: "Свобода - моя група крові" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 25 листопада (№ 23). – С. 6-7
153636
  Олійник І. Андрій Димінський – етнограф Поділля другої половини ХІХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 121-127
153637
   Андрій Дмитрович Трохимчук : біобібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т фізики конденс. систем ; [упоряд.: О.Л. Іванків, О.В. Величко ; відп. ред.: І.М. Мриглод та ін. ; авт. вступ. ст.: Т.М. Брик]. – Львів : Інститут фізики конденсованих систем НАН України, 2016. – 47, [1] с., [1] арк. портр. : портр. – Алф. покажч.: с. 45-46. – (Бібліографія українських вчених)
153638
  Шестопалов В.М. Андрій Євтихійович Бабинець (До 100-річчя від дня народження) / В.М. Шестопалов, І.П. Онищенко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 111-113 : фото. – ISSN 0367-4290
153639
  Мізяк В.Д. Андрій Жолдак: березільський досвід театрального постмодерну // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 181-189
153640
  Магурчак А.М. Андрій Жук - конструктор українських політичних проектів напередодні Першої світової війни (від "Вільної України" до Українського Інформаційного Комітету) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 108-119. – ISBN 978-966-383-522-8
153641
   Андрій Жук (1880-1968) : бібліографічний покажчик / [уклад. і перед. А.М. Магурчак]. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2012. – 37, [1] с. : фотоіл.
153642
  Магурчак А. Андрій Жук і партійна нарада УСДРП 16-18 липня 1909 р.: спроби реформ // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 295-304


  У статті на основі архівних матеріалів висвітлюється робота А. Жука на нараді членів УСДРП у липні 1909 р. Показано позиції А. Жука щодо вирішення питань, важливих для партії. Також окреслено позиції, яких дотримувались опоненти А. Жука. В статье на ...
153643
  Патер І. Андрій Жук і Союз визволення України // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2002. – № 3 (24). – С. 58-82. – ISBN 966-7332-13-6
153644
  Магурчак А. Андрій Жук і справа перенесення Союзу визволення України за межі Австро-Угорщини // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 93-101. – ISSN 2306-4250


  За документами архіву УВАН.
153645
  Магурчак А.М. Андрій Жук у вирі галицького політичного життя в 30-их роках XX ст. // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; відп. ред. В.В. Нечитайло. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5 : На пошану професора В.В. Нечитайла. – С. 155-165
153646
  Магурчак А. Андрій Жук у галицькому кооперативному русі напередодні Першої світової війни // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 118-125. – ISSN 0869-3595


  Однією з форм національної боротьби українців в Австро-Угорщині в економічній сфері був кооперативний рух. Яскравим його представником виступав Андрій Ількович Жук, виходець з Полтавщини.
153647
  Степняк-Кравчинский Андрій Кожухов / Степняк-Кравчинский. – Книга без титул. листа. – 476с.
153648
  Степняк-Кравчинский Андрій Кожухов / Степняк-Кравчинский. – Х., 1928. – 475с.
153649
  Степняк-Кравчинский Андрій Кожухов / Степняк-Кравчинский. – 2-е вид. – Х.-К., 1933. – 233с.
153650
  Степняк-Кравчинський Андрій Кожухов / Степняк-Кравчинський. – К., 1979. – 480с.
153651
  Марахов Г.И. Андрій Красовський -- борець проти кріпосництва і самодержавства. / Г.И. Марахов. – К., 1961. – 80с.
153652
  Потапенко С. Андрій Красовський - маловідома постать у петербурзькому оточенні Тараса Шевченка // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 136-145. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "Гворячи про Тараса Шевченка і його найближче оточення, ми зазвичай згадуємо родину, однодумців із Кирило-Мефодіївського братства та земляків у Петербурзі 1840–1860-х рр. Саме коло петербурзьких знайомих видається дослідженим чи не найслабше, адже цей ...
153653
  Мордюк А. Андрій Куликов: штрихи до професії // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 93-95
153654
  Черемних В. Андрій Куліков: як кидати гранату // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5. – С. 5-8
153655
  Жадан С. Андрій Курков: "Літератори і барикади" // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2010. – № 9/10 (59/60). – С. 74-77


  Андрій Курков пише російською, говорить про себе як про українського письменника. Про логічність поєднання, про можливість перебування в межах українського культурного та інформаційного поля російськомовних авторів. Про можливі варіанти культурної ...
153656
  Маленко Олена Андрій Курков: "Якщо життя не складається з подорожей, воно не складається взагалі" : модна персона // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 50-52 : Фото
153657
  Кримський А.Ю. Андрій Лаговський : повість / А. Кримський. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського,
[У 2 ч.] ; Ч. 1. Hе поpозуміються ; Ч. 2. Туапсе : . – 1905. – VIII, 252 с.
153658
  Шамраєва В. Андрій Лівицький: штрихи до політичної біографії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 1. – С. 156-166. – ISSN 0869-3595
153659
  Крижанівський С.А. Андрій Малишко / С.А. Крижанівський. – К., 1948. – 64с.
153660
  Крижанівський С.А. Андрій Малишко / С.А. Крижанівський. – Київ, 1950. – 40с.
153661
   Андрій Малишко : життя і творчість в документах, фотографіях, ілюстраціях. – Київ, 1986. – 39 с.
153662
  Костенко А.І. Андрій Малишко : біогр. повість / А.І. Костенко. – К., 1987. – 411с.
153663
  Чимшит І.В. Андрій Малишко "Пісня про рушник" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (467/468), листопад. – С. 25-29
153664
  Ковальчук С.Б. Андрій Малишко в серцях овручан. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 19/21. – С.63-71.
153665
  Романько В. Андрій Малишко і Василь Стус: діалог так і не відбувся // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 6 (675), червень. – С. 58-59. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено домінантній темі у творчості А. Малишка - філософському осягненню таїни слова, осмисленню призначення й ролі поета у світі
153666
  Гаєвська Н.М. Андрій Малишко і російська радянська поезія / Н.М. Гаєвська. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1985. – 144с.
153667
  Бажан О. Андрій Малишко та суспільно-політичні процеси в Україні (друга половина 1940-х - 1960-ті роки): оцінки, судження, дії // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 75-86
153668
  Гаєвська Н.М. Андрій Малишко. Семінарій / Н.М. Гаєвська; МВ і ССО УРСР. Навчально-методичний кабінет з вищої освіти. – Київ : НМК ВО, 1991. – 152с. – ISBN 5-7763-0695


  У посібнику відбито життєвий і творчий шлях відомого укр.радянського поета Андрія Малишка. У посібнику відведено місце про літературно-критичний і публіцистичній діяьності А.Малишка.
153669
   Андрій Малишко: "Ми були всі роз"єднані. Ми, як черв"яки, підточували один одного, раділи нещастю свого друга. І вцьому - наше безсилля" / підготувала Олена Артюшенко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 1 грудня (№ 24)


  До 105-ї річниці Андрія Малишка.
153670
  Костенко А.І. Андрій Малишко: Біографічна повість. / А.І. Костенко. – К., 1981. – 312с.
153671
  Подобєд О. Андрій Малишко: знаменитий випускник Київського інституту соціального виховання // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Листопад (№ 21). – С. 27-29
153672
  Грабовська Н.М. Андрій Малишко: семінарій / Н.М. Грабовська. – К., 1991. – 150с.
153673
   Андрій Мельник - голова ОУН(м) і борецьза незалежність України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 червня (№ 24). – С. 4-5
153674
  Гаврилів І. Андрій Мельник (12.12.1890 - 1.11.1964): український патріот з Дрогобичини // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 215-226. – ISBN 978-617-7235-56-8
153675
  Гінда В. Андрій Мельник: Заворожений, як характерник // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 грудня (№ 50). – С. 1, 3
153676
   Андрій Миколайович Гірник : біобібліогр. покажчик / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Наук. б-ка ; [уклад. О.М. Клоченок ; вступ. ст.: М.А. Мацейків, П.М. Гірник, С. Саламатова та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2011. – 55, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 52-54. – (Серія "Вчені НаУКМА" / редкол. сер.: В.П. Моренець (голова) [та ін.])
153677
   Андрій Миколайович Катренко : До 65-річчя від дня народження та 40-ї річниці нацково-педагогічної діяльності: Бібліографія. – Київ : Знання, 2003. – 41с.
153678
  Довгалюк Х. Андрій Наконечний - художник та громадський діяч // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн .8. – С. 73-76. – ISSN 0042-9422
153679
  Стецько В. Андрій Наконечний: нові штрихи до біографії // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 65-68. – ISSN 0130-1799
153680
  Дунай П. Андрій Никовський: аспекти політичної та літературної діяльності 1917-1924 років // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 37-45
153681
   Андрій Ніковський: "недостріляний" // Соловецький реквієм / С.В. Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – С. 511-516. – ISBN 978-966-2530-59-9
153682
  Дунай П.О. Андрій Ніковський: долаючи межі часу : монографія / Павлина Дунай. – Київ : Твім інтер, 2009. – 235, [5] с., [8] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 228-236. – Бібліогр.: с. 211-227 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7430-47-2
153683
  Гаврилов В.Д. Андрій Овер"янович Василенко / В.Д. Гаврилов. – К., 1964. – 43с.
153684
  Кучеров П.С. Андрій Овер"янович Василенко (1891-1963) / П.С. Кучеров, В.Д. Гаврилов. – К., 1964. – 43с.
153685
  Кононенко В. Андрій Олександрович Білецький (1911-1995) // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – № 10/11 за (2013-2014) р. – С. 163-166. – ISSN 2222-5242


  Автор статті згадує про своє навчання на філологічному факультеті Київського університету, ділиться враженнями про викладацьку особливість Олександра Івановича та Андрія Олександровича Білецьких.
153686
  Хаджинова О. Андрій Олександрович Білецький і румеї Надазов"я // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 26-32. – ISBN 966-581-295-6
153687
  Непокупний А.П. Андрій Олександрович Білецькій: архілохів вірш // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – C. 10-13. – ISBN 966-581-295-6
153688
  Дзюбенко Наталя Андрій Первозванний : Роман / Дзюбенко Наталя. – Київ : Гранослов, 1999. – 336 с. – ISBN 966-7015-45-9
153689
   Андрій Пилипович Лебеда : біобібліографія / В.М. Ковальов [та ін.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 44 с., [16] с. іл. – ISBN 978-966-306-144-1
153690
  Ігнетенко М. Андрій Платонов і світова література ХХ ст. // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2002. – № 7. – С.81-83. – ISSN 0236-1477
153691
  Млинарський З. Андрій Потебня / З. Млинарський, А. Сліш. – Киев, 1957. – 92 с.
153692
   Андрій Сахаров і "День". Розмова про премію / А. Руденко, С. Грабовський, Б. Соколов, І. Яковенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 листопада (№ 197/198). – С. 25, 29


  Засновник номінації Петро Вінс вручив орден "За мужність" головному редактору Ларисі Івшиній.
153693
  Кравець Я. Андрій Свірко - бельгійський перекладач і дослідник поетичної творчості Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 177-195. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
153694
  Баникін В.І. Андрій Сніжков учиться жити / В.І. Баникін. – К, 1970. – 244с.
153695
  Вергеліс О. Андрій Сова: відлуння театрального роману // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 9 лютого - 15 лютого (№ 5). – С. 10


  Під саму завісу минулого року (30 груд.) виповнилося 100 років з дня народження Андрія Сови, видатного українського актора, майстра слова. Людини, котру в 60-70-80-ті вся Україна цитувала, обожнювала, щоразу поспішала до глядацької зали, коли на сцену ...
153696
  Домбровський Р. Андрій Содомора - есеїст (до 75-річчя від дня народження) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 218-224. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X
153697
  Комарницька Т. Андрій Содомора в міжкультурному діалозі зі Львовом // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 289-293. – ISSN 2078-340X
153698
  Іллів-Паска Андрій Содомора і "Всесвіт" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 240-244. – ISSN 2078-340X
153699
  Чопик Г. Андрій Содомора у розмислах Богдана Дячишина // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 30 листопада - 6 грудня (№ 48). – С. 15


  До 80-річчя від дня народження та 55-річчя письменницької діяльності Андрія Содомори.
153700
  Домбровський Р.О. Андрій Содомора як перекладач античної літератури // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 206-211
153701
  Бавзалук Д. Андрій Содомора: "Наша історія - намагання повернути Україні усмішку" / розмову вела Дар"я Бавзалук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 квітня (№ 75/76). – С. 15


  Відомий перекладач і письменник став лауреатом мистецької премії "Глодоський скарб".
153702
  Мащенко М. Андрій Тарковський // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 24-29. – ISSN 1562-3238
153703
  Дружбинський В. Андрій Тарковський: життя після смерті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 10


  "У квітні нинішнього року видатному кінорежисерові Андрію Тарковському, творцю фільмів "Іванове дитинство", "Андрій Рубльов", "Соляріс", "Сталкер", "Ностальгія", "Жертвопринесення", які завоювали безліч нагород на міжнародних кінофестивалях, ...
153704
  Ковальчук В.В. Андрій Федорович Лубченко (1921-1977) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 245-245. – ISBN 978-966-194-005-4
153705
   Андрій Феофанович Улітко (28.08.1934-24.06.2015) // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 2015. – Т. 58, № 3. – С. 141-143. – ISSN 0130-9420
153706
   Андрій Феофанович Улітко (28.11.1934 - 24.06.2015) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 66. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817
153707
  Франко А. Андрій Франко як науковий дослідник фольклористично-етнографічного доробку Григорія Ількевича, перекладач, креативний співробітник, секретар, помічник, опікун Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – C. 81-121. – ISSN 0130-528Х


  Оригінальне дослідження фольклористичної і етнографічної спадщини Григорія Ількевича (1803-1841), яке скурпульозно виконав "перфекціоніст" Андрій Івановач Франко (1887-1913)
153708
  Дніпровський І. Андрій Хамут / І. Дніпровський. – Харків, 1930. – 120 с.
153709
  Погрібна Анна Андрій Хржановський : анімація контрапункту : професія : режисер // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 4 (90). – С. 24-27. – ISSN 1562-3238


  Андрій Юрійович Хржановський - відомий радянськкий і рос. аніматор, сценарист, викладач. Засл. діяч мистецтв Росії, дважди лауреат Держ. премії Росії
153710
  Бойко І. Андрій Чайковський - відомий випускник юридичного факультету Львівського університету // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 80-92. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
153711
  Гавдида Н. Андрій Чайковський - письменник і адвокат // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 369-379. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
153712
   Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження = Memoirs. Letters. Studies : У 3-х тт. – Львів. – ISBN 966-613-152-8 (Т.1)
Т.1. – 2002. – 514с. – Парал. тит. лист на англ. мові
153713
   Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження = Memoirs. Letters. Studies. – Львів. – ISBN 978-966-613-576-9(Т.4)
Т. 4. – 2007. – 680 с.
153714
   Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження. = Memoirs. Letters. Studies : У 3-х тт. – Львів. – ISBN 966-613-153-6 (Т.2)
Т.2. – 2002. – 468с.
153715
   Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження. = Memoirs. Letters. Studies : У 3-х тт. – Львів. – ISBN 966-613-154-4(Т.3)
Т.3. – 2002. – 576с.
153716
  Федорук О. Андрій Чебикін - крила щедрої душі : Монографія / О. Федорук. – Київ : Емма, 2004. – 288 с. – ISBN 966-95841-5-9
153717
   Андрій Чебикін : бібліогр. покажчик / М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури, Б-ка ; [упоряд.: О.Ю. Щербак, Л.П. Веклин ; відп. за вип.: О.Ф. Соколова, О.В. Ковальчук ; вступ. ст. В.Є. Перевальський]. – Київ : [б. в.], 2016. – 117, [3] с. : іл. – (Серія "Викладачі НАОКМА - ювіляри" ; вип. 3)
153718
  Магдалова К. Андрій Шевченко і Олена Бондаренко: роздержавлюватися негайно чи через десять років? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 10. – С. 41-42
153719
  Виноградов Г.С. Андрій Штогаренко / Г.С. Виноградов. – Київ : Музична Україна, 1973. – 42 с.
153720
  Олійник Я.Б. Андрій Якович Ворончук / [Олійник Я.Б., Палієнко Е.Т., Любіцева О.О. ; редкол. : Л.В. Губерський (гол.), О.К. Закусило, М.О. Карпенко, В.В. Балабін, І.С. Гриценко та ін. ; відп. за підгот. та видання Е.Т. Палієнко] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 79, [1] с. : портр. – Бібліогр.: c. 79. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
153721
   Андрійчук Василь Гаврилович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Бібліотека ; [уклад.: Т.О. Коноваленко, І.Ю. Бойко, Н.О. Туртова ; авт. вступ. ст.: В.М. Нелеп, М.Й. Хорунжий ; наук. ред. Т.В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2013. – 109, [1] с., [6] арк. фотогр. : портр., фотогр. – Сер. засн. у 2011 р. - Імен. покажч.: с. 95-97. - Алфавіт. покажч.: с. 98-106. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 8). – ISBN 978-966-483-761-0
153722
   Андрію Полякову - 60 років // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 512. – ISSN 2227-7153
153723
   Андріяш Ольга Павлівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 6-7
153724
   Андріяш Ольга Павлівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 78 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
153725
   Андріяш Ольга Павлівна (1936) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 5-6. – ISBN 966-95774-3-5
153726
  Федорова Л. Андріяшев Олександр Михайлович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 45-47. – ISBN 966-02-3529-1
153727
  Хугаев Г. Андро и Сандро / Г. Хугаев. – Москва, 1981. – 111с.
153728
  Попов Е.Г. Андроген-белковые взаимодействия гормончувствительных и гормонзависимых тканях в онтогенезе. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Попов Е.Г.; Харьков. гос. ун-т. МВ и ССО УССР. – Х., 1987. – 16л.
153729
  Бонецкая Н.К. Андрогин против сверхчеловека // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 81-95. – ISSN 0042-8744
153730
  Ешкилев В. Андрогин. Книга странствий Григория Сковороды / Владимир Ешкилев ; [пер. с укр. Н.М. Дутчак]. – Харьков : Фолио, 2014. – 318, [2] с. – Сер. осн. в 2004 г. – (Граффити = Graffiti). – ISBN 978-966-03-6679-4
153731
  Лаврова Е.Л. Андрогинная природа любви в художественном мире Марины Цветаевой // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 70-82. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
153732
  Тарасюк Л.С. Андрогінна цілісність як феномен соціального буття людини : монографія / Л.С. Тарасюк. – Київ : АМУ, 2017. – 332, [2] с. – Бібліогр.: с. 301-332. – ISBN 978-617-7480-44-9
153733
  Расин Андромаха. Трагедия в пяти действиях. – 3-е. – С.-Пб., 1815. – 287с.
153734
  Хойл Ф. Андромеда / Ф. Хойл, Д. Эллиот. – М., 1966. – 336с.
153735
  Хойл Ф. Андромеда / Ф. Хойл, Д. Эллиот. – 2-е изд. стер. – М., 1991. – 335с.
153736
  Батунин Андрей Валентинович Андронизация кварков в "мягких" процессах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Батунин Андрей Валентинович; Гос. ком. по использованию атомной энергии СССР. Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1987. – 6л.
153737
  Бутакова Е. Андроник I Комнин: "Венец бесплодный" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 7 (107). – С. 22-35. – ISSN 1819-6268
153738
  Ковалець Я. Андронікова балка або В пеклі і петлі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 6). – С. 14


  Творчий портрет Анатолія Дімарова.
153739
  Измайлов В.А. Андронкин фарт / В.А. Измайлов. – Кишинёв, 1969. – 207с.
153740
   Андроновская культура. Вып.1 : В 3-х вып. // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1966. – В3-2 : Андроновская культура. Вып. 1. Памятники западных районов. – С.1-66
153741
  Максименков Г.А. Андроновская культура на Енисее / Г.А. Максименков. – Ленинград, 1978. – 190с.
153742
  Шаповал Ю. Андроповщина // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 березня (№ 11). – С. 11


  Кінець 1982 р. був ознаменований очікуванням двох подій. Насамперед, у грудні мало виповнитися 76 років з дня народження генерального секретаря ЦК КПРС, голови Верховної Ради СРСР, чотириразового Героя Радянського Союзу і одноразового Героя ...
153743
  Короткий В. Андрусишин Богдан Іванович // Енциклопедія сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 505. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
153744
  Сокирко О. Андрусівський торг // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 4 (221). – С. 46-49. – ISSN 1996-1561


  Український культурний простір залишався цілісним від Львова до Харкова, незважаючи на московсько-польський поділ козацької України по Дніпру.
153745
   Андрусов Микола Іванович
153746
  Шаров І. Андрусов Микола Іванович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 9-14 : фото. – ISBN 966-7217-54-Х
153747
   Андрусов Микола Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 7-8
153748
   Андрусов Микола Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 83. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
153749
   Андрусов Микола Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 9-10 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
153750
  Короткий В. Андрусов Микола Іванович (1861-1924) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 395-396. – ISBN 5-7707-1062-4
153751
   Андрусов Микола Іванович (1861-1924) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 6-7. – ISBN 966-95774-3-5
153752
  Кравченко Л.Ю. Андрухович — інтерпретатор поезій Р. М. Рільке // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 307-329. – ISBN 966-8474-40-6
153753
   Андрухович і Винничук у Філадельфії // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.113-115
153754
  Гаврилюк А. Андрушівка - ще один слід меценатства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6 липня (№ 114). – С. 9


  Туризм - новий вектор розвитку району, що лише за 177 км. від Києва.
153755
   Андрущенко Віктор Петрович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 67-68. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
153756
  Мартынов В.А. Андрэ Стиль / В.А. Мартынов. – Москва, 1952. – 12с.
153757
  Белый Э.Л. Андские страны — Израиль: связи длиной в полвека // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 48-65. – ISSN 044-748Х


  В статье рассматриваются отношения Израиля и андских стран в исторической ретроспективе и в настоящее время, анализируются возникновение там еврейских общин, их история и современное положение.
153758
  Хоменко Г.Д. Андське співтовариство націй: модернізація в умовах глобалізації // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 78-90. – ISBN 966-7196-06-2
153759
  Белосельская Г.А. Анды / Г.А. Белосельская. – Москва : Георграфгиз, 1958. – 48с. – (Рассазы о природе)
153760
  Белосельская Г.А. Анды / Г.А. Белосельская. – Москва : Географгиз, 1958. – 48с. – (Рассказы о природе)
153761
  Дойл Р. Анекдот // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 209-214. – ISSN 1130-6545
153762
  Дмитренко В.А. Анекдот и бытовая мини-сказка: типологические черты // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 323-328. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
153763
  Халмухаммедов Ш. Анекдот как жанр турменского фольклора. : Автореф... канд.филол.наук: / Халмухаммедов Ш.; АН Туркм.ССР.Отд.обществ.наук. – Ашхабад, 1966. – 20л.
153764
  Мартынов Семен Анекдот пропагандиста // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 26-27 : фото
153765
  Малікова О.В. Анекдот як результат взаємодії первинних і сторинних жанрів: етнолінгвістичні і культурологічні аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 238-246


  Наявність спільних рис врізних типах анекдотів дає підстави розглядати анекдот (етнічний зокрема) як гібридний жанр, який є результатом динамічної взаємодії первинних і вторинних мовленнєвих жанрів.
153766
  Молла Н. Анекдоты / Н. Молла. – Баку, 1950. – 52с.
153767
  Молла Н. Анекдоты / Н. Молла. – Баку, 1957. – 300с.
153768
   Анекдоты для детей. – М, 1991. – 79с.
153769
  Чайковская В. Анекдоты из пушкинских времен // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 9. – С. 72-83. – ISSN 0012-6756
153770
  Фукс Е. Анекдоты князя италийского, графа Суворова Рымникского. – Санкт-Петербург, 1827. – 193 с.
153771
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку, 1956. – 106с.
153772
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку, 1959. – 339с.
153773
   Анекдоты Моллы Насреддина. – М, 1962. – 239с.
153774
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку, 1962. – 339с.
153775
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку, 1964. – 339с.
153776
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку : Издат. Академиии наук Азербайджанской ССР, 1966. – 338 с.
153777
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку : Элм, 1974. – 334 с. : илл.
153778
   Анекдоты наших читателей. – М
1. – 1993. – с.
153779
   Анекдоты наших читателей. – М
2. – 1993. – 250с.
153780
   Анекдоты о Петре Великом. – Москва, 1992. – 46с.
153781
   Анекдоты о Ходже Насреддине. – Изд. 2-е. – Москва : Воениздат, 1957. – 276 с.
153782
   Анекдоты о Ходже Насреддине. – Москва : Изд-во Восточной л-ры, 1958. – 273 с.
153783
   Анекдоты о Ходже Насреддине. – Москва : Из-во Восточной л-ры, 1959. – 273 с.
153784
  Привалов Б.А. Анекдоты Омирбека / Б.А. Привалов. – Нукус, 1970. – 270 с.
153785
  Привалов Б. Анекдоты Омирбека / Б. Привалов. – Нукус, 1977. – 196 с.
153786
  Слюсаренко А.Г. Анексія / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 12-13. – ISBN 966-642-073-2
153787
  Гончар Б.М. Анексія // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 64. – ISBN 966-316-039-X
153788
  Казанська А. Анексія Кримського півострова Російською Федерацією: міжнародно-правові наслідки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 202-205
153789
  Задорожній О.В. Анексія Криму - міжнародний злочин : монографія / Задорожній Олександр Вікторович ; Укр. асоц. міжнар. права, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. – Київ : К.І.С., 2015. – 572, [4] с. – Покажчики: с. 535-560. - Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-617-684-123-4
153790
  Саката Тоічі Анексія Криму - це проблема не лише України, а й проблема всього світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 квітня (№ 61/62). – С. 3


  Розмова з послом Японії в Україні.
153791
  Кішіда Фуміо Анексія Криму є відвертим порушенням міжнародного законодавства / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17 липня (№ 129). – С. 3


  Розмова з міністром закордонних справ Японії.
153792
  Севостьянова Н.І. Анексія Криму та міжнародне право // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 56. – С. 114-122
153793
  Перескоцька У.І. Анексія Криму у польських ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 31-38


  У статті проаналізовано мовний образ півострова Крим у польських ЗМІ. Досліджено когнітивно-лінгвістичні аспекти образу України на прикладі військового конфлікту на основі аналізу мовних засобів, виокремлених із газетно-публіцистичних текстів, ...
153794
  Березовець Т. Анексія: Острів Крим. Хроніки "гібридної війни" / Тарас Березовець. – Вид. 2-ге. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 391 с., [8] арк. фот. : іл., фот., табл. – На обкл.: Головне дослідження захоплення півострова. – (Брайт Букс). – ISBN 978-966-2665-69-7


  У книзі аналізуються механізми та технології так званої “гібридної війни”, розв’язаної військами Російської Федерації («зеленими чоловічками») на території АР Крим. Окремо досліджується розвідувальна та інформаційно-пропагандистська операція російських ...
153795
  Прус Б. Анелька / Б. Прус. – Киев, 1982. – 208 с.
153796
   Анеморумбометр электрический АРМЭ-1М. – Ленинград : ЦБТИ, 1958. – 20 с.
153797
   Анеморумбометр электрический АРМЭ-1М. – Л, 1959. – 24с.
153798
   Анеморумбометр электрический АРМЭ-1М. – Л, 1959. – 24с.
153799
  Смирнова Т.В. Анестезиологические аспекты профилактики бронхиальной обструкции во время операции по поводу хронических легочных нагноений : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.777 / Смирнова Т.В. ; Куйбышевск. мед. ин-т. – Куйбышев, 1971. – 20 с.
153800
  Гиммельфарб Г.Н. Анестезия у экспериментальных животных / Г.Н. Гиммельфарб. – Ташкент, 1984. – 142с.
153801
  Anna Анестезія для віолончелі; Фантасмагорія Персефони (інфернальний апокриф) / Anna, von Ostum // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 80-104
153802
  Рыска Я. Анечка из первого "А" и другие. / Я. Рыска. – Москва, 1983. – 286 с.
153803
  Неборсіна Н.П. Анжамбемент: прийом віршування як герменевтична ситуація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-29. – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  Подано етимологічну характеристику терміна "анжамбемент" для обґрунтованості риторико-герменевтичного аналізу поетичного твору. For achieving a deeper understanding of еnjambement as a texual phenomenon, a cognitive framework is needed. This paper ...
153804
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М., 1971. – 652с.
153805
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Ростов -на-Дону, 1988. – 606с.
153806
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Нальчик, 1989. – 592с.
153807
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Кишинев, 1990. – 606с.
153808
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Кишинев, 1990. – 606с.
153809
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Волгоград, 1990. – 494с.
153810
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М., 1990. – 496с.
153811
  Голон А. Анжелика : [сборник] / Анн и Серж Голон ; пер. с франц. П. Агапова. – Киев : Молодь, 1990. – 560 с. – Содерж. : Путь в Версаль ; Анжелика и король : романы. – ISBN 5-7720-0652-5
153812
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Воронеж, 1991. – 605с.
153813
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Иркутск, 1991. – 601с.
153814
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М., 1991. – 629с.
153815
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Минск, 1991. – 622с.
153816
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М., 1991. – 636с.
153817
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Нижний Новгород : Волго-Вятское книжное издательство, 1991. – 526с. – ISBN 5-7420-0485-0
153818
  Голон А. Анжелика : Путь в Версаль; Анжелика и король / А. Голон, С. Голон; Пер. с фр. П. Агапова. – Киев : Райдуга, 1991. – 559с. – ISBN 5-7715-0568-4
153819
  Голон А. Анжелика = Angeljqoe : роман / Голон А., Голон С. ; пер. с фр. К. Северовой. – Киев : Триада ; Сенс, 1991. – 496с. – ISBN 5-7707-1385-2
153820
  Голон А. Анжелика : роман / Анн и Серж Голон ; [пер. К. Северова]. – Минск : Белтеафонд. – ISBN 5-7815-1407-4
Ч. 1-2. – 1991. – 317, [3] с.
153821
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М.
1. – 1991. – 301с.
153822
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М.
2. – 1991. – 317с.
153823
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М., 1992. – 317с.
153824
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Минск, 1992. – 622с.
153825
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М.
1. – 1992. – 301с.
153826
  Голон А. Анжелика : в 6 т. / Анн и Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том четвертый). – ISBN 5-85410-040-1
Т. 4 : Анжелика в мятеже. Анжелика в любви. – 1992. – 604, [3] с.
153827
  Голон А. Анжелика : в 6 т. / Анн и Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том пятый). – ISBN 5-85410-041-X
Т. 5 : Анжелика в Новом свете. Искушение Анжелики. – 1992. – 774, [2] с.
153828
  Голон А. Анжелика : в 6 т. / Анн и Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том шестой). – ISBN 5-85410-042-8
Т. 6 : Анжелика и демон. – 1992. – 511, [2] с.
153829
  Голон А. Анжелика : [в 6 т.] / Анн и Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том седьмой). – ISBN 5-87-860-053-6
Т. 7 : Анжелика в Квебеке : [роман]. – 1992. – 653, [3] с.
153830
  Голон А. Анжелика / Анн Голон, Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том восьмой). – ISBN 5-87860-044-7
Т. 8 : Дорогой надежды. Анжелика и ее победы. – 1993. – 677, [3] с.
153831
  Голон А. Анжелика в Берберии / А. Голон, С. Голон. – М., 1991. – 335с.
153832
  Голон А. Анжелика в Берберии. Анжелика в мятеже / А. Голон, С. Голон. – Харьков, 1993. – 637с.
153833
  Голон А. Анжелика в любви / А. Голон, С. Голон. – К., 1992. – 330с.
153834
  Голон А. Анжелика в любви. Искушение Анжелики / А. Голон, С. Голон. – Х., 1991. – 539с.
153835
  Голон А. Анжелика в любви. Искушение Анжелики / А. Голон, С. Голон. – Киев, 1991. – 541с.
153836
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Нукус, 1987. – 590с.
153837
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Ростов-на-Дону, 1989. – 528с.
153838
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Ростов -на-Дону, 1989. – 526с.
153839
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Волгоград, 1990. – 431с.
153840
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Кишинев, 1990. – 526с.
153841
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Кишинев, 1990. – 528с.
153842
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Кишинев, 1990. – 526с.
153843
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Воронеж, 1991. – 541с.
153844
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – М., 1991. – 556с.
153845
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – М.
1. – 1992. – 204с.
153846
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – М.
2. – 1992. – 287с.
153847
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – М., 1993. – 556с.
153848
  Голон А. Анжелика и демон / А. Голон, С. Голон. – Х., 1991. – 509с.
153849
  Голон А. Анжелика и демон : роман / Анн и Серж Голон ; [пер. с фр. А. Науменко]. – Саратов : Заволжье, 1992. – 416 с. : илл. – ISBN 5-8280-0020-9
153850
  Голон А. Анжелика и Демон / А. Голон, С. Голон. – Баку, 1991. – 555с.
153851
  Голон А. Анжелика и деньги. Анжелика и заговор теней / А. Голон, С. Голон. – Москва : ТОО "Мишель и К", 1993. – 496 с.
153852
  Голон А. Анжелика и дьяволица / А. Голон, С. Голон. – М.
1. – 1991. – 254с.
153853
  Голон А. Анжелика и ее любовь / А. Голон, С. Голон. – Ростов -на-Дону, 1990. – 399с.
153854
  Голон А. Анжелика и ее любовь / А. Голон, С. Голон. – М., 1991. – 393с.
153855
  Голон А. Анжелика и ее любовь / А. Голон, С. Голон. – М., 1991. – 408с.
153856
  Голон А. Анжелика и заговор теней : роман ; [пер.с фр.] / Анн и Серж Голон. – Киев : Луч - Атика, 1992. – 224 с. – ISBN 5-7794-0002-4
153857
  Голон А. Анжелика и король / А. Голон, С. Голон. – Харьков : Прапор, 1991. – 276с. – ISBN 5-7766-0431-1
153858
  Голон А. Анжелика и король / А. Голон, С. Голон. – Москва : Интерграф Сервис, 1991. – 302 с.
153859
  Голон А. Анжелика и султан / А. Голон, С. Голон. – М., 1990. – 106с.
153860
  Голон А. Анжелика и султан / А. Голон, С. Голон. – Свердловск, 1991. – 382с.
153861
  Голон А. Анжелика и султан / А. Голон, С. Голон. – Киев : Абзац, 1991. – 110с.
153862
  Голон А. Анжелика и султан / А. Голон, С. Голон. – М. : Гитис, 1991. – 106с.
153863
  Голон А. и Анжелика. Искушение Анжелики : Роман / Пер. с французского П. Агапова; Анн и Серж Голон. – Киев : Оберег, 1991. – 264с. – ISBN 5-333-01125-7
153864
  Голон А. Анжелика. Путь в Версаль / А. Голон, С. Голон. – Киев : Информиздат, 1992. – 318с. – ISBN 5-86968-064-3
153865
  Голон А. Анжелика. Путь в Версаль. Анжелика и король / А. Голон, С. Голон. – Нижний Новгород : Волго-Вятское книжное издательство, 1991. – 508с.
153866
  Пинская Т. Анжелина Джоли на своем месте // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 6. – С. 6-9.
153867
   Анжеліка Рудницька написала книгу про Оксану Білозір // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 14 червня (число 23). – С. 11
153868
  Вигорь Ю.Г. Анзерские острова / Ю.Г. Вигорь. – Москва, 1985. – 288с.
153869
  Мусаев М.А. Анзор / М.А. Мусаев. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1967. – 335 с.
153870
  Морозов С.Н. Анзюс - союз агрессии / С.Н. Морозов. – Москва, 1969. – 91с.
153871
  Акопян Т.Х. Ани - столица средневековой Армении : история и судьба городища / Т.Х. Акопян ; Ерев. гос. ун-т. – Ереван : Изд-во Ерев. ун-та, 1985. – 316, [1] с., [19] л. ил
153872
  Марр Н.Я. Ани / Н.Я. Марр. – Ереван, 1939. – 249 с.
153873
   Анив = армянский журнал / ООО "Анив-М". – Москва, 2008-
№ 3 (18). – 2008
153874
   Анив = армянский журнал / ООО "Анив-М". – Москва, 2008-
№ 5 (20). – 2008
153875
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 1 (22). – 2009
153876
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 4 (25). – 2009
153877
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 6 (27). – 2009
153878
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 2 (29). – 2010
153879
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 3 (30). – 2010
153880
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 4 (31). – 2010
153881
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 5 (32). – 2010
153882
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 6 (33). – 2010
153883
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 1 (34). – 2011
153884
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 2 (35). – 2011
153885
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 3 (36). – 2011
153886
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 4 (37). – 2011
153887
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 5 (38). – 2011
153888
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 6 (39). – 2011
153889
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 1 (40). – 2012
153890
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 2 (41). – 2012
153891
  Родичев Н.И. Анива / Н.И. Родичев. – М., 1973. – 326с.
153892
  Савченко Н.В. Анизотропия g-факторов электронов проводимости переходных материалов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Савченко Н. В. ; АН Укр. , Физ.-техн. ин-т низк. температур. – Харьков, 1992. – 16 с.
153893
  Мамедов К.П. Анизотропия атомного фактора в кубических кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамедов К.П.; МГУ. Научн.-исслед. ин-т физики. – Москва, 1950. – 12 с.
153894
  Наими Е.К. Анизотропия внутреннего трения реальных кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Наими Е.К. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1971. – 14 с.
153895
  Кораблев В.В. Анизотропия вторично-эмиссионных свойств монокристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Кораблев В.В.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
153896
  Сигал М.А. Анизотропия и естественный ферромагнитный резонанс в частицах сплава Fe-Co. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сигал М.А.; Ин-т металлофизики АН УССР. – К., 1967. – 24л.
153897
  Пономарев Б.К. Анизотропия и магнитострикция монокристаллов гадолиния, тербия, диспрозия и эрбия в импульсных магнитных полях до 150 кэ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пономарев Б.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1967. – 10л.
153898
  Жевандров Н.Д. Анизотропия и оптика / Н.Д. Жевандров. – Москва : Наука, 1974. – 167 с.
153899
  Соловьев В.И. Анизотропия и процессы релаксации в ферритах при низких температурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соловьев В.И.; АН СССР. Радиотехн. ин-т. – М., 1965. – 20л.
153900
  Беграмбеков Леон Богданович Анизотропия ионно-электронной эмиссии с поликристаллических мишеней и тонких фольг : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Беграмбеков Леон Богданович; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.17
153901
  Булат Л.П. Анизотропия кинетических явлений в полупроводниках со структрой вюрцита : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Булат Л. П.; Чернов. ГУ. – Черновцы, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.19
153902
  Безручко В.М. Анизотропия коллиодальных центров в щелочногалоидных кристаллах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 010407 / Безручко В. М.; МВ и СССО УССР. -- КГУ. – К., 1973. – 161л. – Бібліогр.:л.147-161
153903
  Безручко Владимир Матвеевич Анизотропия коллоидальных центров в щелочногалоидных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Безручко Владимир Матвеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 21 с.
153904
  Фонтон С.С. Анизотропия магнитных свойств кристалла никелистого железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фонтон С.С.; МГУ. – М., 1960. – 9л.
153905
  Алланазаров А. Анизотропия магнитосопротивления в кристалле n-германия в примесной, смешанной и собственной областях проводимости : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алланазаров А.; Объед. уч. сов. Отд-ия физ. техн. геол. и хим. наук АН ТССР и Турк.ГУ им. Горького. – Ашхабад, 1966. – 16л.
153906
  Шутова С.С. Анизотропия механических свойств кристаллов типа NaCl при действии сосредоточенной нагрузки : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.18 / Шутова С.С.; АН МССР. Отд. физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1975. – 24с. – Бібліогр.:с.24
153907
  Микляев П.Г. Анизотропия механических свойств материалов. / П.Г. Микляев, Я.Б. Фридман. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 223с.
153908
  Шарлай Б.М. Анизотропия некоторых парметров динамики решетки ромбических кристаллов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Шарлай Б.М.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
153909
  Вертопрахов В.Н. Анизотропия некоторых свойств монокристаллов германия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вертопрахов В.Н.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1961. – 5л.
153910
  Митина Л.П. Анизотропия парамагнитной восприимчивости гексаферритов и ортоферритов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 050 / Митина Л.П. ; Моск. гос. ун-т , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 15 с.
153911
  Королева Л.И. Анизотропия парапроцесса гесагоналных ферритов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Королева Л. И.; МГУ. – Москва, 1968. – 14л.
153912
  Коврижных А.М. Анизотропия пластического состояния при сложном нагружении. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Коврижных А.М.; АН СССР. – Новосибирск, 1981. – 24л.
153913
  Као Лан Анизотропия плоских гальваномагнитных эффектов в монокристаллических пленках никеля и его сплавов с эелезом и медью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Као Лан; Моск. гос. ун-т. Физ. фак. – М., 1971. – 9л.
153914
  Саржевский А.М. Анизотропия поглощения и испускания света молекулами / А.М. Саржевский, А.Н. Савченко. – Минск, 1971. – 332с.
153915
  Гайсенок В.А. Анизотропия поглощения и люминесценции многоатомных молекул / В.А. Гайсенок, А.М. Саржевский. – Минск : Университетское, 1986. – 317 с.
153916
  Черныш В.В. Анизотропия пьезотермомагнитных явлений в области эффекта увлечения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Черныш В.В.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
153917
  Дучал Владимир Яковлевич Анизотропия тензоэффектов в сильнодеформированных кристаллах германия и кремния : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Дучал Владимир Яковлевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 140л. – Бібліогр.:л.123-140
153918
  Дучал В.Я. Анизотропия тензоэффектов в сильнодеформированных кристаллах германия и кремния. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Дучал В.Я.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 14л.
153919
  Буда И.С. Анизотропия термоэлектрических и термомагнитных коэффициентов Bn-Ge в области эффекта увлечения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Буда И.С. ; Черновиц. ГУ. – Черновцы, 1969. – 11 с.
153920
  Линдин Григорий Леонович Анизотропия упрочняющегося пластического материала : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Линдин Григорий Леонович;. – Новосибирск, 1977. – 12л.
153921
  Александров К.С. Анизотропия упругих свойств минералов и горных пород / К.С. Александров, Г.Т. Продайвода; СО РАН; Ин-т физики им. Л.В. Киренского; Отв.ред. Е.М. Чесноков. – Новосибрск : Изд-во СО РАН, 2000. – 354с. – ISBN 5-7692-0347-1
153922
  Николаев М.В. и Базазянц Н.О. Анизотропия упругого рассеяния нейтронов / М.В. и Базазянц Н.О. Николаев. – М., 1972. – 236с.
153923
  Головчан В.Т. Анизотропия физико-механических свойств композитных материалов / В.Т. Головчан. – К., 1987. – 301с.
153924
  Белый Николай Михайлович Анизотропия элементарных возбуждений и коллективные эффекты в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Белый Николай Михайлович; Ин-т физики тела и полупроводников АН БССР. – Минск, 1982. – 8л.
153925
  Авенариус И.А. Анизотропия эффекта Мессбауэра в монокристаллах сурьмы и теллура : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Авенариус И.А. ; МГУ. – Москва, 1974. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
153926
  Ковалевич А.А. Анизотропия эффекта Томсона и плоского эффекта Холла в монокристаллических ферромагнитных пленках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Ковалевич А.А.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-тут физики. – Красноярск, 1970. – 22л.
153927
  Бодюл П.П. Анизотропия явлений переноса в сплавах висмута с акцепторными примесями и ее взаимосвязь : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бодюл П. П.; АН СССР Сиб. отд. Сов. секции общей и приклад. физ., Объед. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1970. – 15л.
153928
  Шишов В.И. Анизотропная стадия распространения солнечных космических лучей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Шишов В.И.; Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. Моск. гос. ун-та им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 9л.
153929
  Панчишин В.И. Анизотропная электропроводная бумага для решения задач теории потенциала / В.И. Панчишин. – Москва, 1959. – 12с.
153930
  Панков А.А. Анизотропное магнитное двупреломление карбоната кобальта и исследование с его помощью антиферромагнитного резонанса. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 01.04.09 / Панков А.А.; АН СССР. Ин-т физ. проблем. – М., 1977. – 15л.
153931
  Смирнов Л.В. Анизотропное поглощение света молекулами красителей : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Смирнов Л.В.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 21л.
153932
  Косячков А.А. Анизотропное распыление и ионообразование при ионной бомбардировке поверхностей твердых тел : Автореф... докт.физ. мат.наук: 01.04.07 / Косячков А. А.; АНУ, Ин-т металлофиз. – К., 1991. – 23л.
153933
  Гурвич А Ю. Анизотропное рассеяние и циклотронный резонанс горячих электронов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гурвич Ю.А,; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 9л.
153934
  Искра В.Д. Анизотропное рассеяние и электроакустический эффект в электронных германия и кремнии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Искра В.Д.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1963. – 12л.
153935
  Даденкова М.Н. Анизотропное рассеяние света и ориентационный порядок в жидкостях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Даденкова М.Н. ; Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1954. – 14 с.
153936
  Пименов Р.И. Анизотропное финслерово обобщение теории относительности как структуры порядка / Р.И. Пименов. – Сыктывкар : АН СССР КФ, 1987. – 183 с.
153937
  Вихор Л.Н. Анизотропнон рассеяние в примесных полупроводниках при наличии квантующих магнитных полей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Вихор Л.Н.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1981. – 14л.
153938
  Дорошкевич А.Г. Анизотропные космологические модели : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Дорошкевич А.Г.; АН СССР. Ин-т прикл. математики. – М., 1968. – 6л.
153939
  Заец Вадим Иванович Анизотропные планарные волноводы для невзаимных элементов интегрально-оптических систем : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Заец Вадим Иванович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 149л. – Бібліогр.:л.142-149
153940
  Лехницкий С.Г. Анизотропные пластинки / С.Г. Лехницкий. – Москва-Ленинград : Гостехиздат, 1947. – 355 с.
153941
  Лехницкий С.Г. Анизотропные пластинки / С.Г. Лехницкий. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1957. – 463 с.
153942
  Клечин Ю.И. Анизотропные сверхтонкие взаимодействия в редкоземельных ортоферритах и ортохромитах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Клечин Ю.И.; Уральский гос. ун-тет. – Свердловск, 1980. – 19л.
153943
  Неркаги А. Анико из рода Ного : [повесть] / Анна Неркаги ; [худож. В. Борисовї. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 127 с. – (Молодые писатели)
153944
  Прибульская Г.И. Аникушин / Г.И. Прибульская. – Л.-М, 1961. – 45с.
153945
  Баранаускас А. Аникшчяйский бор : поема / А. Баранаускас. – Вильнюс, 1950. – 39 с.
153946
  Баранаускас А. Аникщяйский бор : поема / А. Баранаускас. – Каунас, 1952. – 36 с.
153947
  Баранаускас А. Аникщяйский бор : поема / А. Баранаускас. – Вильнюс, 1976. – 59 с.
153948
  Сорокин В. Анилиды глюкоз и некоторые их превращения / В. Сорокин. – С-Пб. – 8с.
153949
  Наку А. Анилиды тиогликолевой и 1-меркаптопропионовой кислот как реагенты для экстракционно-фотометрического определения некоторых элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Наку А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1963. – 16л.
153950
  Одрина Н.А. Анилитические формы сослагательного накопления в английском языке. Том 1 : Автореф... канд. филол.наук: / Одрина Н. А.;. – Киев, 1948. – 233л.
153951
  Одрина Н.А. Анилитические формы сослагательного накопления в английском языке. Том 2 : Автореф... канд. филол.наук: / Одрина Н. А.; КГУ. – Киев, 1948. – 299л. – Бібліогр.:с.1-13
153952
  Белогурова С.П. Анималистическая проза как феномен общественного сознания на рубеже 19 - 20 веков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 115-123. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
153953
  Гализина Е.Е. Анималистические образы как источник смыслообразования в русской культуре второй половины XIX - начала ХХ века (на примере архитектурного декора г. Саратова) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 3. – С. 37-40. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается проблема дифференциации терминов, связанных с изображением животных. В рамках исследования предпринята попытка определения региональной специфики этой образной системы в русском архитектурном декоре второй половины XIX - начала ХХ вв.
153954
   Анималисты России. – М, 1987. – 80с.
153955
  Волос А.Г. Аниматор : [роман] / Андрей Волос. – Москва : Зебра Е, 2005. – 271с. – ISBN 5-94663-177-2
153956
  Сычева А. Аниматор Гарри Бардин и его персонажи // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2011. – Вып. 12. – С. 66-78


  Родословная Деда Мороза не такая уж и многовековая. Родился он в одно время с появлением гляциологии - науки о природных льдах и снегах.
153957
  Воронина А.Б. Анимация в этнографическом туризме // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 23-28. – Библиогр.: 5 назв.
153958
  Акимова Д.В. Анимация Хаяо Миядзаки: поэтика художественного образа // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2011. – № 958-ІІ. – С. 15-22. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 44). – ISSN 0453-8048
153959
  Палецкий Анимизм, как принцип понимания мира / Палецкий. – 112с.
153960
  Казакова Вера Михайловна Анион - радикалы мостиковых гетероциклических соединений : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Казакова Вера Михайловна; Моск. ин. тонкой хим. технологии. – М., 1973. – 39л.
153961
  Зыкова В.В. Аниониты на основе полиаллиаламина и ди- и триэпоксидных эфиров. : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Зыкова В.В.; АН Каз. ССР Ин-тут хим. наук. – Алма-Ата, 1969. – 22л.
153962
  Дрягилева Р.И. Анионная и координационно-анионная сополимеризация с альдегидами : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Дрягилева Р.И.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1971. – 18л.
153963
  Кочетов Е.В. Анионная полимеризация акрилонитрила, инициированная триэтилфосфином : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Кочетов Е.В.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва-Черноголовка, 1968. – 22л.
153964
  Яхимович Р.И. Анионная полимеризация ангидридов а-ацетилен-крабоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Яхимович Р.И.; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1966. – 15 с.
153965
  Соловьянов А.А. Анионная полимеризация окиси этилена. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Соловьянов А.А.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1970. – 12л.
153966
  Базилевская Неонила Петровна Анионная полимеризация олигоэфиракрилатов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02075 / Базилевская Неонила Петровна ; АН УССР Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1973. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
153967
  Арест-Якубович Александр Аронович Анионная полимеризация углеводородных мономеров под действием новых инициаторов на основе щелочноземельных и щелочных металлов : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Арест-Якубович Александр Аронович ; Научно-исслед. физ.-хим. ин-т. – Москва, 1981. – 48 с.
153968
  Шварц М. Анионная полимеризация. / М. Шварц. – М., 1971. – 671с.
153969
  Игнатьев Николай Владимирович Анионные b-комплексы 1,3,5 - трис (трифторметилсульфонил) бензола и их окисление : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Игнатьев Николай Владимирович; АН УССР. Ин-т орган. химии. – К., 1980. – 20л.
153970
   Анионные комплексы меди (II) с оксимами пирувиламинокислот / Р.Д. Лампека, С.В. Павлова, И.О. Фрицкий, Т.С. Искандеров, В.В. Скопенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 9/10. – С. 13-17. – ISSN 0041-6045


  Синтезированы и исследованы методами ИК-, электронной, ЭПР-спектроскопии и электроспрей масс-спект-рометрии 7 новых анионных координационных соединений меди (II) с оксимами пирувиламинокислот. Показано, что лиганды входят в состав комплексов в виде ...
153971
  Скопенко В.В. Анионные нитрозокарбамилцианметанидные и карбамилцианамидные комплексы некоторых металлов / В.В. Скопенко, Р.Д. Лампека, Х. Келер // Коорд. химия, 1986. – №1
153972
  Кононов Ю.С. Анионообменная сорбция и разделение платины и палладия : Автореф... канд. хим.наук: / Кононов Ю.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1966. – 25л.
153973
  Нечай Н.А. Анионообменное разделение пятивалентного ванадия и шестивалентного хрома : Автореф... канд .хим.наук: / Нечай Н. А.; ЛГУ. – Л., 1966. – 20л.
153974
  Зверева М.Н. Анионообменное разделение цинка, кадмия и свинца и отделение их от некоторых элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Зверева М.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1959. – 13л.
153975
  Малыгина Н.П. Анисья : роман / Н.П. Малыгина. – Волгоград, 1984. – 319с.
153976
  Васильев В.В. Аничков мост / В.В. Васильев. – Ленинград, 1973. – 47 с.
153977
  Онищенко К. Ані Лорак зачарувала Європу // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 2 с. обкл. – ISSN 0868-9644
153978
  Ціпко А. Анігіляція... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 12


  Нова українська еліта вже формується. В суспільстві має відбутися критичний аналіз прожитих років і процес самоочищення від усього, що стримує його розвиток.
153979
  Боцман А.В. Анізотропія германських претерито-презентних та інхоативних дієслів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 42-55


  Статтю присвячено проблемі функціонування претерито-презентних та інхоативних дієслів у германських мовах. Первісно ці дієслова утворюють глобулярний конгломерат, який поступово набуває ознак гетерогенності з подальшою диференціацією форм на позначення ...
153980
  Парновський С.Л. Анізотропія орієнтації галактик каталогу 2MFGC / С.Л. Парновський, А.В. Тугай // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ,Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2007. – Т. 11, ч. 3. – С. 366-369. – ISSN 1027-4642
153981
  Продайвода Г.Т. Анізотропія пружних і акустичних властивостей осадочних порід Лисівської глибокої свердловини : геофізика / Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; Вип. 16)


  Інваріантно-поляризаційним ультразвуковим методом визначено фазові швидкості пружних хвиль зразків керна осадових порід глибокої Лисівської свердловини. Обчислено пружні постійні в триклінному наближенні. Коефіцієнт акустичної анізотропії змінюється ...
153982
   Анізотропія теплофізичних властивостей вуглецевонаповнених епоксидних композитів, сформованих в магнітному полі / П.М. Малежик, М.І. Шут, Т.Г. Січкар, М.М. Лазаренко, А.М. Шут // Физика аэродисперсных систем : межведомственный научный сборник / Одес. нац. ун-т им.И.И.Мечникова. – Одесса, 2015. – Вып. 52. – С. 28-33. – ISSN 0367-1631
153983
  Альохін О.Д. Анізотропія флуктуацій і градієнт внутрішнього поля неоднорідної рідини в критичному стані // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 357-359. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі аналізу експериментальних даних з гравітаційного ефекту поблизу критичної точки, вивчені висотні залежності деполяризованої критичної опалесценції. Запропоновано утворення в рідині, в гравітаційному полі неоднорідного внутрішнього ...
153984
  Пархоменко Д.А. Анізотропна акустооптична взаємодія у 2D фотонному кристалі поблизу фотонної та фононної заборонених зон / Д.А. Пархоменко, С.О. Колєнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 219-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Обраховано геометрію анізотропної акустооптичної взаємодії у 2D фотонному кристалі з квадратною надграткою, що утворена в кремнії. Побудовано залежності кута Брегга від частоти акустичної хвилі для випадку одночасної наявності фотонної та фононної ...
153985
  Заєць В.І. Анізотропні планарні хвелеводи для невзаємних пристроїв інтегрально-оптичних систем : Автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.04.03 / Заєць В.І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 12 с.
153986
  Лишенок К.П. Анізотропні та нелінійні поверхневі поляритони при наявності поверхневої електропровідності. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.04.03 / Лишенок К.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 12л.
153987
  Фісун В.П. Анімалістичні образи у скарбошуканні як мотивотворчий елемент не казкової прози // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 74-77. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  Ідеться про причини появи образів представників тваринного світу в сюжетах текстів не казкової прози про скарби та скарбошукачів, пояснюється символічне значення певних звірів (зокрема тотемних), а також наводяться приклади жертвоприношень, пов"язаних ...
153988
  Цуй К. Анімальний компонент медичного терміна у сучасній китайській мові // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 220-226. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Статтю присвячено проблемі класифікації медичних термінів з анімальним компонентом у сучасній китайській мові, вирішити яку пропонуємо виходячи з розкриття лексичної конотації у вторинній номінації за участю метафори, що має велике значення як для ...
153989
  Курач Т.М. Анімаційне картографування явища міграції населення : картографія / Т.М. Курач, А.О. Новосвітна // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 32-37. – Бібліогр.: 7 назв
153990
  Росоха Сергій Володимирович Анімаційне комп"ютерне моделювання деяких процесів в задачах пожежної безпеки : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Росоха С.В.; МОіНУ. Київ. нац. ун-тет будівництва і архітектури. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
153991
   Анімаційні моделі формування бурштиноносних об"єктів України : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології / О.О. Комлєв, В.А. Нестеровський, Р.Г. Гулий, О.О. Ремезова, Ю.М. Філоненко, С.О. Волненко, М.В. Криницька // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 163-168. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
153992
  Грищенко М.М. Анімація в туризмі: поняття, класифікація, чинники // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 299-301. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
153993
  Курков Андрій Анімація на хвилях // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 104-105. – ISSN 0130-5212
153994
  Гладких М.І. Анімізм / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 13. – ISBN 966-642-073-2
153995
  Гончаренко А.С. Анімус та Аніма і любовний трикутник в художній літературі (на матеріалі новелістики О. Генрі) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 99-109


  У статті розглядається новелістика американського письменника О. Генрі в контексті мотиву любовного трикутника, що є одним з архетипних оприявлень "одвічного трикутника". Дослідження вибудовується на аналізуванні архетипів Аніми та Анімуса як ...
153996
   Анісімов Анатолій Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 20. – ISBN 966-8352-11-4
153997
   Анісімов Володимир Владиславович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 13
153998
   Анісімов Ігор Олексійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 199 : фото
153999
  Дюбин В.В. Анка / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1976. – 704с.
154000
  Болтыханов Ф.В. Анка / Ф.В. Болтыханов. – Орджоникидзе, 1982. – 125с.
<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,