Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1521152215231524152515261527152815291530(+10)В кінець >>
1524001
  Панченко В. "Чи на Вкраїні б я ту липу упізнав..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 10 березня (№ 41). – С. 11


  У Стеблеві (Корсунь-Шевченківський район, Черкащина) руйнується будинок, у якому зупинявся Адам Міцкевич.
1524002
  Мандзюк Д. "Чи то можна Січ і славне Запоріжжя москалеві віддати за спасибі? Цього ніколи, поки світить Сонце, не буде" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 31 (284), 13 серпня 2015. – С. 46-50


  240 років тому Катерина II ліквідувала Підпільненську Січ.
1524003
  Дзьобко Й. "Чиє то полечко не зоране?" й інші народні пісні / Й. Дзьобко. – Вінніпег : Бібліотека Піонера, 1956. – 125с. – Тит. аркуш паралельно укр. та англ. мовами. – (Бібліотека піонера ; ч. 1)
1524004
  Дьякова Л.В. "Чили не перестает удивлять" / Л.В. Дьякова, В.Е. Травкин // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 12. – С. 18-34. – ISSN 044-748Х


  Історія Чілі у ХХ і ХХІ столітті; президентський піар
1524005
  Самаренко В.П. "Чилим" -- первый астраханский сатирический журнал / В.П. Самаренко. – Астрахань, 1964. – 40с.
1524006
  Кобчінська О.І. "Чим день завдячує ночі": парадокси історії та любові в постколоніальному романі Ясміни Кадра // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 96-102
1524007
  Шпик І. "Чим жили, що думали, яким богам молилися..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-29 жовтня (№ 195-196)


  Болгарські джерела пізньосередньовічної української духовності. Григорій Цамблак - болгарський релігійний діяч XV ст., з ідеями якого тісно пов"язане духовне життя давньої України тієї доби.
1524008
  Перепелиця Г. "Чим запам"ятався 2017 рік?" // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (8). – С. 51-52


  Експрес-інтерв"ю журналу геополітичної аналітики "Бінтел".
1524009
  Єременко О. "Чим не служити Україні - добре...". Олексій Плющ. Літературний портрет. : Монографія / О. Єременко. – Київ : ІВЦ Деркомстату України, 2003. – 174с. – ISBN 966-7773-52-3
1524010
  Вежель Л.М. "Чим серце наповнене, те говорять уста його" (Роздуми над поетичною спадщиною Г. Костельника) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 118-123


  У статті на архівних документах розглядається поетична спадщина талановитого духовного лідера, філософа й поета Г.Костельника.
1524011
  Рильський М.Г. "Чимало зазнав я радостi, перебуваючи з ним у дорозi". До 100-річчя від дня народження Олекси Ющенка // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 1 серпня (№ 92). – С. 11
1524012
  Малаков Д. "Чинить добро, людей любити" // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 3 (35). – С.7-9
1524013
  Оппоков Є. Чи можна вважати дощові ... / Є. Оппоков, 1933. – с.
1524014
  Кругла Л.В. Чи можна вважати Миколу Гоголя великим українцем? : урок-дискусія // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 48-51. – Бібліогр. в кінці ст.
1524015
  Венгренівська М.А. Чи можна випрати дитину (про вплив перекладу на зміни мовної картини світу українців) - зсуви в теорії, практиці чи редагуванні перекладів? // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 65-70. – ISBN 978-966-171-092-3
1524016
  Фінклер Ю. Чи можна випрямити криве люстерко української преси? // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2002. – № 7. – С.9-10


  Вплив преси на аудиторію
1524017
  Кульчицький С. Чи можна громадян України згуртувати в політичну націю? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 52 (372), 26 грудня - 15 січня. – С. 22-27. – ISSN 1996-1561
1524018
  Кульчицький С. Чи можна двічі увійти в одну річку? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10 жовтня (№ 182)


  Розглядаючи гасло сучасної КПУ "Вернем страну народу!", не будем заперечувати ні братерства народів, ні їх рівності у безправ"ї.
1524019
  Кульчицький С. Чи можна двічі увійти в одну річку7 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17 жовтня (№ 187)


  Розглядаючи гасло сучасної КПУ "Вернем страну народу!", не заперечуватиму ні братства народів, ні їхньої рівності у... безправ"ї.
1524020
  Лущак В. Чи можна довіряти загальноукраїнським рейтингам ВНЗ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 вересня (№ 33). – С. 12


  "Рейтингування вищих навчальних закладів у світі відіграє важливу роль для правильної орієнтації абітурієнтів в освітньому просторі. А в Україні? Не секрет, що молоді люди часто обирають для подальшого навчання не так майбутню спеціальність, як сам ...
1524021
  Чорноморець Ю. Чи можна досягнути єдності українського православ"я? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 8
1524022
  Ніколенко О. Чи можна заборонити почуття? Українсько-скандинавський діалог щодо сучасної літератури для дітей: Ульф Старк // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 12 (414). – С. 2-6
1524023
  Червак Т. Чи можна зарадити телевізійному захопленню? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 21
1524024
  Кулинич П. Чи можна змінити кадастровий номер земельної ділянки? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 25-31 серпня (№ 34)
1524025
  Волеваха М.М. Чи можна керувати погодою / М.М. Волеваха. – Київ, 1961. – 32с.
1524026
  Мазурок Д. Чи можна користуватись комп"ютерною програмою без дозволу правовласника? // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 60-62. – ISSN 1608-6422
1524027
  Морозов Є. Чи можна купити нерухомість без земельної ділянки? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 22 травня - 4 червня (№ 20/21). – С. 22. – ISSN 1992-9277
1524028
  Томенко М. Чи можна любити сучасну Україну? // Львівівська газета, 2004. – 26 серпня
1524029
  Хомінський С.Й. Чи можна любити Україну російською мовою? // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 21-29. – ISSN 2313-4437
1524030
  Маруценко В.Г. Чи можна міський парк називати меморіальним парком слави? // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 312-315
1524031
  Мостяєв О. Чи можна назвати події листопада-грудня 2004 року в Україні революцією? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 7-12. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Розкрито причини та подано історичну оцінку Помаранчевої революції в Україні у листопаді-грудні 2004 р. In the article are opened the cause of Orange revolution in Ukraine in November-December 2004, and the historical valuation it is given.
1524032
  Пономаренко В. Чи можна оцінити здатність особистості до навчання ? // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 4. – С. 39-41
1524033
  Соколов Б. Чи можна повторити Московський мир // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 12 березня (№ 45). – С. 5


  12 березня 1940 року була укладена угода між СРСР і Фінляндією, що завершила Зимову війну.
1524034
  Цехмістро І.З. Чи можна пояснити походження життя у світлі проблеми вимірювання? // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
1524035
  Трохимчук П.П. Чи можна розвивати фундаментальну науку в Україні та яка роль університетів у цьому? // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 175-176. – ISBN 978-966-600-659-5
1524036
  Бойко А. Чи можна уникнути "мови ворожнечі"? // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 151-158
1524037
  Заклинський Р.Г. Чи можна Федьковича : (Слово в обоpонї пpавди) / Hаписав Роман Заклинський. – У Львові (Львів) : Hакладом авт. ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1895. – 45 с. – В кн.вилучен дод.: I. Два листи о. Івана Левіцького до автоpа сеї pозпpави; II. [Уpивок з листа Д. Hікіфоpяна] с. 35-45
1524038
  Кириченко І. Чи можна, захищаючи честь, не втрати гідність? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 69-78.
1524039
  Войтанович А.І. Чи можна, перебуваючи в пеклі, " марити про білосніжні вершини..." // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 53-57. – ISSN 0205-471Х


  Урок за збіркою Ш. Бодлера (з використанням технологій критичного мислення : "кутки", "скелетування", "намисто", "семінар читачів", "енерджайзер")
1524040
  Захаров Є. Чи можно кваліфікувати Голодомор 1932-1933 років в Україні та на Кубані як геноцид? / Євген Захаров. – Харків : Права людини, 2008. – 47, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8919-60-2
1524041
   Чи можуть адвокати, які працюють юрисконсультами, представляти інтереси своїх роботодавців в апеляцйних та Верховному судах? // Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; в.о. голов. ред. І. Гончар ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгер А.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8/9 (132/133), серпень-вересень 2017 року. – С. 5-7. – ISSN 1991-5829
1524042
  Конашевич С. Чи можуть кримські українці вшановувати Врангеля? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2016. – 28 жовтня (№ 44)


  18 вересня 2016 р. в Керчі встановили пам"ятник баранові Петрові Врангелю. Восени 1920 р. Врангель своїм указом зрівняв українську мову з російською в правах на підконтрольних йому територіях, наказавши "всім навчальним закладам, як урядовим, так і ...
1524043
  Пацурківський П.С. Чи можуть належати цивільні правовідносини до фінансово- правової юрисдикції // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.13-19. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1524044
  Черваньов Д. Чи можуть підприємства України отримати кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку : теорія і практика / Д. Черваньов, Д. Острополець // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 3. – С. 40-44
1524045
  Сивий Р. Чи можуть різні види інтересів бути підставою дихотомічного структурування позитивного права? // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 54-61. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1524046
  Гірсберг Дагмар Чи можуть співіснувати системи менеджменту цифрових прав і свобода інформації? / дайжест здійснено Д. Гірсберг; пер. з нім. К. Міщенко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 5. – С. 8-9. – ISSN 1029-7200


  Роль систем менеджменту цифрових прав (МЦП) у бібліотечній сфері є досить спірною. З одного боку, вони надають технічний захист авторського права у цифрових медіа та урізноманітнюють форми абонементу, з іншого - обмежують користування й доступ до ...
1524047
  Рябінін Є. Чи можуть ШОС та ОДКБ стати єврозійськими ЄС та НАТО? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 9. – С. 50-51
1524048
  Танчер В.К. Чи навчає релігія добра? : (Про моральні настанови християнства) / В.К. Танчер; Київська міська організація тов-ва "Знань". – Київ, 1966. – 26с.
1524049
  Виханський Б. Чи навчить нас чогось наша історія? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 січня (№ 3). – С. 1, 7


  До 100-річчя Української революції.
1524050
  Воробей Г. Чи надала Конституція Республіки Білорусь громадянину право звертатися до Конституційного Суду за захистом порушених прав і свобод? // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.80-82
1524051
  Голіна І.В. Чи надіються сучасні молоді громадяни України жити в демократичному суспільстві / І.В. Голіна, Л.О. Кияшко // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 158-166. – Бібліогр. в кінці ст.
1524052
  Бобко А. Чи назрів закон про ринок деревини в Україні = Замість того щоб платити земельний податок, лісогосподарське виробництво у всіх областях країни вже чверть століття дотується державою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 9


  "Стаття в DT.UA від 15 квітня 2017 р. відомого журналіста Романа Якеля "Аукціонні торги втрачають своє значення" заслуговує на дуже серйозну увагу й обговорення в компетентних органах влади, сфери науки і торгівлі. Це також стосується ЗМІ, наукової ...
1524053
  Макарський О. Чи народиться новий закон здоровим ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 7. – С. 26-27
1524054
  Сльозко Т. Чи насправді ми сплачуємо податок з доданої вартості? // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 57-61. – ISSN 0131-775Х
1524055
   Чи не "підставляє" Президент сам себе, ініціюючи саме зараз "справу "Тимошенко? // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 1. – С.12-13
1524056
  Новицький В. Чи не втрачається престиж Нобелівської премії / В. Новицький, Ю. Годиш // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 7/8 (213/214). – С. 43-45
1524057
  Грабовський С. Чи не досить дбати про права терористів? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 35). – С. 8


  Украні потрібна конституційна процедура позбавлення громадянства.
1524058
  Райзер М. Чи не занадто низька в Україні заробітна плата? // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 16-33. – ISBN 966-614-021-7
1524059
  Дубина М. Чи не створити нам університет політичної освіти? / М. Дубина, Ю. Руденко // Науковий вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2007. – № 5 (31). – С. 106-114. – ISBN 966-8005-01-5
1524060
  Тверезенко О. Чи необхідна державна реєстрація договорів застави майнових прав інтелектуальної власності та погодження таких договорів органами приватизації? // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 38-43. – ISSN 1608-6422
1524061
  Кремень В. Чи нині наукові академії так само потрібні, як і раніше? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 3 лютого (№ 18). – C. 1, 9


  Коли Верховна Рада працювала над ухваленням держбюджету країни на 2015 рік, так само спостерігала за цим процесом громадськість країни, зокрема, наукова. Скорочення фінансування відбулося, що можна зрозуміти в нинішніх умовах, але воно не таке, щоб ...
1524062
  Янкович О.В. Чи нікчемна людина? : урок за твором Джека Лондона "Жага до життя" / О.В. Янкович, І.Д. Ханчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – С. 18-20
1524063
  Янкович О.В. Чи нікчемна людина? : урок додаткового читання за втором Джека Лондона "Жага до життя". 8 клас / О.В. Янкович, І.Д. Ханчук // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-44
1524064
  Монаєнко А. Чи обгрунтована відмова? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 26-27


  Розгляд публічно-правових спорів про відмову у внесенні подання про призначення на посаду судді.
1524065
  Гаврилюк О. Чи обов"язково людині бути толерантною? : Незабутні сторінки "Вершників" Юрія Яновського: новела "Подвійне коло" на уроці української літератури / О. Гаврилюк, О. Панчук
1524066
  Клименко В. Чи обтяжує земельний сервітут земельну ділянку, щодо якої він встановлений? // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 126-128
1524067
  Величко В. Чи обумовлений історично перехід Китаю до ринкового господарства? // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 309-323. – ISBN 978-966-579-271-0
1524068
  Харченко О. Чи одержить Щербак Нобелівську нагороду // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 15 серпня (№ 31). – С. 10, 11


  Роздуми над книжкою Ю. Щербака "Час великої гри"
1524069
  Ротару В. Чи отримає Східна Європа структуру? / В. Ротару, А. Умланд // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 листопада (№ 209). – С. 10


  Якщо Бухарестська дев"ятка (B9) та "Тримор"я" (3SI) вирішать включити Україну, Молдову та Грузію, це підвищить європейську безпеку.
1524070
   Чи отримують однакову медичну допомогу хворі чоловіки й жінки на догоспітальному етапі: контрольне дослідження за даними спостережень / Р.Р. Вахлін, С. Понцер, Х. Левбранд, М.Б. Скріфварс, Х.М. Лоссіус, М. Кастрен // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 4 (20). – С. 69-83. – ISSN 2312-7104
1524071
  Кульчицький С. Чи перебувала Україна під радянською окупацією? // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 771-802. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
1524072
  Чигир С. Чи перегріта банківська система України? : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13
1524073
  Васькович Й. Чи передбачені цивільним законодавством форми права власності? // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 123-126. – ISSN 0132-1331
1524074
  Докторов Б. Чи переможе Барак Обама у 2012 році? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 138-159. – ISSN 1563-3713
1524075
  Соболєв О. Чи перестане банкрутство бути схемою? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 17-23 травня (№ 20). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1524076
   Чи переходить у спадщину земельна ділянка сільськогосподарського призначення, передана у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва чи фермерського господарства? // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 54-56.


  Юридична консультація
1524077
  Голов С. Чи перешкоджає П(С)БО 16 "Витрати" економічній роботі на підприємстві? // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-10.
1524078
  Дзюба О.М. Чи писав гетьман Іван Мазепа листи Мотрі Кочубеївні? // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 6 (489). – С. 16-24. – ISSN 0130-5247
1524079
   Чи підвищується волатильність на рівні фірм у США : наукове життя за кордоном / Хефа Гуй, Юе Лі, У Венсін, Сюй. Жун // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 231-240 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1993-6788
1524080
  Най Джозеф Чи піддається регулюванню кібервійна? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 жовтня (№ 185). – С, 3


  США відповідатимуть на кібератаки на домени або сектори будь-якою зброєю на власний розсуд, пропорційно завданому збитку.
1524081
  Маккраммен Стефані Чи піде Гілларі в президенти? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 221)


  Як рішення держсекретаря США передрікають її майбутнє.
1524082
  Пугач О. Чи підтвердяться міфи шумерів? // Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 36-37. – ISSN 0130-7037


  Знання шумерів
1524083
  Мазур В. Чи поборе Порядок плагіат у науці? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 1 серпня (№ 144). – С. 4
1524084
  Сірук М. Чи поведеться Захід на "козу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16 березня (№ 45). – С. 3


  Експерти "Дня" - про несподіване рішення Путіна вивести російські війська із Сирії.
1524085
  Самойлов Юрій Чи поверне Україна візи для Британії? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 50-53 : фото. – ISSN 1998-8044
1524086
  Топачевський А. Чи повернеться блудний син? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 лютого (№ 9). – С. 15


  Творчий профіль народного художника України Любомира Медведя.
1524087
  Оласірехі М.Х. Чи повернеться реальне до постмодерної літератури? // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письм. України. – Київ, 2011. – № 11/12 (995/996). – С. 200-210. – ISSN 0320 - 8370
1524088
  Парніс О. Чи повернувся Віктор Нєкрасовдо Києва? // Критика. – Київ, 2006. – Березень, (число 3). – С. 34
1524089
  Костенко Т. Чи повернуться в Україну архіви Наукового товариства імені Шевченка? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 жовтня (№ 38/39). – С. 10


  "Останнім часом Україна дедалі більше відходить від радянської моделі героїзації історії і схиляється до поширеної в Західній Європі т. зв. віктимологічної моделі національної пам"яті — вшанування жертв. Ми чимдалі більше говоримо про втрати й жертви, ...
1524090
  Дзюбан Р. Чи повернуться в Україну рисунки Дюрера // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.79-95. – ISSN 0131-2685
1524091
  Каркач П. Чи повинен прокурор координувати діяльність щодо боротьби зі злочинністю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 73-79.
1524092
  Карр Д. Чи повинен репортер бути політично та ідеологічно нейтральним // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 10. – С. 43
1524093
  Кузьмінов С.В. Чи повинна політична економія бути складною наукою? // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (42). – С. 5-10. – ISSN 2074-5354
1524094
  Сухорукова Т. Чи повинні доходи у вигляді процентів за депозит включатись до бази оподаткування єдиним податком? // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2003. – № 3. – С.42-44
1524095
  Приступа А.Є. Чи повинні нести відповідальність за злочин близькі? (етико-правовий аспект) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 174-175
1524096
  Панкратова О.С. Чи подолали ми "шок майбутнього"? // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 160-163
1524097
  Торба В. Чи покарають сепаратистів? / В. Торба, С. Іванов // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 вересня (№ 170). – С. 5
1524098
  Ахмедов А. Чи покриває страхування відповідальності видатки, пов"язані з виконанням страхувальника вимог закону // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 3 (47). – С. 52. – ISSN 1810-7923
1524099
  Ковалів І. Чи порадують бали в атестаті й сертифікаті? Майбутні вступники вже можуть знайти результати ЗНО і ДПА на власній інформаційній сторінці // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 27 травня (№ 99). – С. 3
1524100
  Шулікін Д. Чи порозуміються фізики і лірики? // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 листопада (№ 46). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Комітет з питань освіти, науки та інновацій провів засідання круглого столу на тему: "Щодо застосування критеріїв оцінки науково-педагогічної або наукової діяльності здобувачів вчених звань".
1524101
  Хортяні Я. Чи посварить мова Київ і Будапешт? / розмову вела Наталія Пушкарук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 вересня (№ 163/164). – С. 6-7


  Представник української національної меншини в угорському парламенті Ярослава Хортяні: "Угорці розуміють, що Україна зараз воює не тільки за себе, а й за них також".
1524102
  Куян Ірина Чи послаблює глобалізація суверенітет національних держав? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 12 (249). – С. 15-18
1524103
  Мухаммад Шахбаз Чи послаблює фінансова нестабільність взаємозв"язок між фінансами та економічним зростанням? (на прикладі Пакистану) : новини зарубіжної науки / Мухаммад Шахбаз, Насір Малік // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 389-401 : Табл., рис. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
1524104
  Малевска-Шалигін Чи постсоціалізм? Сучасні селянські уявлення про владу і державу : на прикладі досліджень на півдні Польщі // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 222-228. – ISSN 1028-5091
1524105
  Чередник Т.П. Чи поступиться книжка Інтернету? // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 12. – ISSN 0205-471Х
1524106
  Смирнова З.С. Чи потовщає Червона книга? / З.С. Смирнова. – К., 1989. – 47с.
1524107
  Васькович Й. Чи потребує спадкове законодавство подальшого удосконалення? / Й. Васькович, Ю. Тюрін // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 89-92.
1524108
  Маслак Н. Чи потребують змін положення КК щодо відповідальності за готування до злочину // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.119-121
1524109
  Мор Георг Чи потребують сучасні суспільства орієнтації і чи може їх надати філософія ? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 2 : Україна : вибір моделі суспільного розвитку. – С.68-83. – ISSN 0235-7941
1524110
   Чи потрібен "вузький" фахівець? / В. Бугров, І. Крутько, В. Різун, І. Совсун; сторінку підготувала Інна Ковалів // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 18 червня (№ 108). – С. 5


  Думки науковців щодо змін у Переліку наукових спеціальностей.
1524111
  Ясна І. Чи потрібен "ребрендинг" українській філософії ? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 6 : Філософські події - 2015. – С. 23-38. – ISSN 0235-7941
1524112
  Кордюк О.А. Чи потрібен Академії Академічний університет? // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 5. – C. 66-69. – ISSN 1027-3239
1524113
  Іванченко Н. Чи потрібен американський досвід українським музеям? // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 4-5
1524114
  Журавльова Л. Чи Потрібен Ахметову український Голлівуд? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 листопада (№ 42/43)


  Останній пленум правління Спілки кінематографістів України багатьма був сприйнятий як скандальний. Вітчизняні майстри екрану і молодь активно сперечалися - між собою і "взагалі". Зокрема, сперечалися про підходи до фінансування нових проектів; про ...
1524115
  Коротун О. Чи потрібен дисціплінарний суд у справах професійних суддів України? // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 109-111
1524116
  Середа Г. Чи потрібен нагляд за додержанням і застосуванням законів? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.23-29
1524117
  Згуровський М. Чи потрібен новий закон про вищу освіту // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (38). – С. 54-55. – ISSN 1819-7329
1524118
  Чух Г. Чи потрібен підлітку мобільний телефон? : Урок-практиум з теми "Використання односкладних речень у мовленні". 8 кл.
1524119
  Береза С.Л. Чи потрібен податкий облік? // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2004. – С. 35-41. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1524120
  Горбань О. Чи потрібен слідству захист? / О. Горбань, А. Волков // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-18
1524121
   Чи потрібен Спілці спілчанський часопис? Березіль : відкритий лист до керівництва НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 19 квітня (№ 8). – С. 17
1524122
  Шадура В. Чи потрібен Україні Академічний університет? / В. Шадура, А. Загородній, О. Кордюк // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 11-16 червня (№ 21). – С. 11


  КАУ може закласти підвалини одного зі шляхів реформування НАН України. Рішення про створення Державної наукової установи "Київський академічний університет" НАН України та МОН України було одностайно ухвалене 25 березня нинішнього року на спільному ...
1524123
  Лазепка В. Чи потрібен Україні банк реконструкції та розвитку? : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 2. – С. 37-39. – Бібліогр.: 3 назви
1524124
  Дубина М. Чи потрібен Україні ВАК? // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2008. – № 4 (8) : Діяльність Кваліфікаційної комісії сіддів господарських судів України у 2005 - 2008 р.р. – С. 27-33
1524125
  Мартинюк Р. Чи потрібен Україні двопалатний парламент? // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 99-102.
1524126
  Ковальчук Г. Чи потрібен Україні Державний реєстр книжкових пам"яток? // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 3-10. – ISSN 1029-7200
1524127
  Стефанюк І.Б. Чи потрібен Україні закон про фінансовий контроль? // Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 5-8
1524128
  Кушнір І. Чи потрібен Україні захист персональних даних? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 5-11 квітня (№ 14). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1524129
  Крупчан О. Чи потрібен Україні інвестиційний арбітраж? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 12 травня (№ 9). – С. 20-21
1524130
  Ольштинський С. Чи потрібен Україні референдум? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 62-66.
1524131
  Баганець О. Чи потрібен Україні спеціалізований антикорупційний суд? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня - 9 листопада (№ 43/44). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1524132
  Бутовченко К. Чи потрібен Україні судовий PR? "За" і "проти" інформаційного супроводження судових процесів // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 43/44)
1524133
  Гучек Т. Чи потрібен українцям канонізований образ Тараса Шевченка? // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ, 2017. – № 11 (175), листопад. – С. 44-45


  "То чи варто канонізувати Шевченка? Вірто. Він - не над нами. Він із нами. І нам, автор статті вважає, необхідно наблизити поета до себе, щоб чути його, розуміти, і навчитися дослухатися до нього".
1524134
  Пономарів А. Чи потрібен українцям український правопис?
1524135
  Лілік О. Чи потрібен школі екзистенціалізм?
1524136
  Папакін Г.В. Чи потрібна документознавча герменевтика, або про розширення наукового інструментарію документознавства // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 14-21
1524137
  Ріпенко А. Чи потрібна експертиза при придбанні землі? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-7 червня (№ 22)
1524138
  Шегута Михайло Андрійович Чи потрібна історія філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-14. – Бібліогр.: с. 3-14. – ISSN 0235-7941
1524139
  Нагорний Борис Чи потрібна Кассандра у ХХІ столітті ? ( деякі спірні роздуми стосовно соціального прогнозування ) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.202-209. – ISSN 1563-3713
1524140
  Романенко О. Чи потрібна конституція для науки? Який досвід може стати у пригоді нашим реформаторам. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 жовтня (№ 38). – С. 12


  "Ірина Дегтярьова - кандидат філологічних наук, доктор філософії з політичних наук та адміністрування. Активна діячка об"єднань молодих учених в Україні та Європі. Заступниця голови Ради молодих учених при МОН України, радниця Європейської ради ...
1524141
  Єрмоленко А. Чи потрібна конфронтація соціогуманітарних і природничих наук (відповідь на статтю Романа Черніги "До дискусії про опублікування результатів дисертацій") // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 липня (№ 121). – С. 14
1524142
  Захарін С. Чи потрібна поголовна вища освіта? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 26 квітня - 16 травня (№ 15). – С. 12


  У міжнар. рейтингах Україна посідає досить високі місця (від 40-го до 60-го) за рівнем оцінки роботи системи освіти та освіченості населення. Серед "рекордних" показників - величезна кількість ВНЗ, майже 90% випускників серед. шкіл продовжують навчання ...
1524143
  Шевченко С.Л. Чи потрібна соціологам професійна етика (досвід викладача ВНЗ) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 87-91. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 38). – ISSN 2227-6521
1524144
  Ібрагімов М.М. Чи потрібна спортсмену і його тренеру філософія? // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 159-167
1524145
  Піщенко Г. Чи потрібна стаття про хуліганство в КК України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.91-92. – ISSN 0132-1331
1524146
  Швець В. Чи потрібна Україні атомна бомба? // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (8). – С. 36-41
1524147
  Вакуленко О. Чи потрібна Україні Національна академія освіти? / О. Вакуленко, М. Вакуленко // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 21 -28 червня (№ 28). – С. 8


  До 80-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова.
1524148
  Вергунов В. Чи потрібна Україні національна пам"ять? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 червня (№ 22)


  "Ухвалюючи у квітні 2015 року Закон України "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років", українські парламентарі справедливо констатували: архіви є невід"ємним і незамінним елементом історичної ...
1524149
  Новицький Г. Чи потрібна Україні Стратегія забезпечення національної безпеки? // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 6. – С. 26-37.
1524150
  Хвалінський С.О. Чи потрібна фінансова лібералізація транзитивним економікам? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 172-175.
1524151
  Третяк Р. Чи потрібне ліцензування землевпорядних робіт? // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 4. – С. 25-28
1524152
  Київець О. Чи потрібне прокурору міжнародне право? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 33-37. – ISSN 1026-9932
1524153
  Нестеренко О. Чи потрібний такий закон? // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2010. – № 4. – С. 9-14
1524154
  Підопригора О.А. Чи потрібний Україні кодекс про інтелектуальну власність? // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 75-80. – (Право. Економіка. Управління)
1524155
  Кузнєцов Ю.М. Чи потрібні в Україні винаходи і винахідники? // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 1 (72) : січень-лютий. – С. 55-61
1524156
  Єрьоменко А. Чи потрібні європейцям українські підземні сховища газу? Аналіз потенційної потреби Євросоюзу в ПСГ України / А. Єрьоменко, Л. Уніговський, Є. Андріанов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 24-27 листопада (№ 44/45). – С. 9


  У червні 2014 р. уряд и парламент України погодилися з планом реформування "Нафтогазу України", який передбачав відокремлення функцій транзиту, розподілу та навіть зберігання газу. На базі підземних сховищ газу (ПСГ) передбачається, зокрема, створення ...
1524157
  Борчук Д.В. Чи потрібні зони Україні? // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 16-18. – ISBN 978-617-696-385-1
1524158
  Сучков О.І. Чи потрібні картельні утворення в Україні? // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 110-113
1524159
  Янушкявічене О.Л. Чи потрібні людині страждання? // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 31-33
1524160
  Гетьман Володимир Чи потрібні нам національні природні парки як еталони українського ландшафту? (зокрема проектований Нижньосульський національний природний парк) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 5 (130). – С. 20-22 : Рис.
1524161
  Онищенко О. Чи потрібні пільги при вступі? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 10 серпня (№ 28). – С. 1. 12
1524162
  Кралюк П. Чи потрібні рейтинги в освіті / П. Кралюк, І. Пасічник // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 28 червня-3 липня (№ 23). – С. 12


  Міністр освіти і науки України Сергій Квіт задекларував проведення низки реформ. Звісно, це не проста справа — особливо в нинішніх умовах, коли ведеться реальна війна між Україною та Росією. І все ж певні кроки тут робляться, передусім у сфері вищої ...
1524163
  Мазорє І. Чи потрібні сьогодні абетка і буквар ассирійцям? // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 7 червня (№ 23). – С. 10. – ISSN 2219-5793
1524164
  Стріха М. Чи потрібні сьогодні громадські академії? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 січня (№ 1). – С. 12


  Нові наукові асоціації, чимало яких гордо назвалися "академіями" (дуже часто - без належних на те підстав), масово з"являлися на межі 1980-1990-х років. Учені вірили: звільнившись від ідеологічного диктату, реформована й відкрита світові укр. наука ...
1524165
  Ковтанюк Ю. Чи потрібні такі зміни до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг": питання до обговорення // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 81-87. – ISSN 2306-4323
1524166
  Хавронюк М.І. Чи потрібні Україні мирові суди? / М.І. Хавронюк, С.Ф. Мироненко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 5 (105). – С. 35-41.
1524167
  Ткач Л. Чи потрібні Україні Міжнародний Кримінальний Суд і судова реформа по- японськи? // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 24-27. – ISSN 0868-8273
1524168
  Данильчук О.С. Чи потрібні Україні ПДВ-рахунки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 45-56
1524169
  Руснак Б. Чи потрібні Україні префекти та з яким статусом? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 31 січня - 6 лютого (№ 4). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1524170
  Карп І. Чи потрібні фахівці логістики на регіональному рівні // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 136-139. – Бібліогр.: 4 пункта. – ISBN 966-654-173-4
1524171
  Екряч Т.Є. Чи потрібніодноразові шприци для cash injections, або де ростуть big bananas? (деякі аспекти відтворення метафори в термінології бізнесу / Т.Є. Екряч, Н.Ф. Міхненко // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 239-244. – ISBN 966-638-08406
1524172
  Запорожець Г.М. Чи потрібно боятися холери? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 6
1524173
  Ясинок М.М. Чи потрібно було виключати із окремого провадження справи про поновлення шлюбу після його розірвання? // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 43-47. – (Правознавство ; Вип. 435)
1524174
  Борейко В.І. Чи потрібно збільшувати пенсійний вік в Україні? // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 28-30. – ISSN 1729-7206
1524175
  Липець Л. Чи потрібно легалізувати в Україні одностатеве партнерство? // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 1. – С. 33-40.
1524176
  Гандзюк Ю. Чи потрібно платити за використання музики в закладах громадського харчування та закладах торгівлі? / Ю. Гандзюк, М. Лисенко // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 9. – С. 14-18. – ISSN 1608-6422
1524177
  Фукуяма Ф. Чи почалася історія знову? // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 478-487
1524178
  Клиновий Ю. Чи початок великого твору? // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 188, вересень : вересень. – С. 13-16


  Творчість українського письменника Павла Маляра в еміграції.
1524179
  Чак Є. Чи правильно ми говоримо? / Є. Чак. – Київ : Освіта, 1997. – 240с. – ISBN 966-04-0099-3
1524180
  Русанівський В.М. Чи правильно це написано? / В.М. Русанівський. – Київ, 1972. – 47с.
1524181
   Чи працює парний трейдинг на корейському ринку = Does pair trading work in the Korean market? / Юнг-Гі Хонг, , Су-Хун Кім, , Хоюнг-Гу Канг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 454-462 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1524182
  Каспрук В. Чи приведуть протести у Південній Кореї до "Паккинхегейту"? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 26 листопада - 3 грудня (№ 45). – С. 5


  "Сотні тисяч протестувальників, які зібралися у столиці Південної Кореї Сеулі, вже четвертий тиждень поспіль вимагають відставки президента Пак Кин Хе. Протестувальники скандують "Пак Кин Хе у відставку!" й налаштовані дуже рішуче. Нинішні ...
1524183
  Міхненко А. Чи приєднається Молдова до Митного союзу? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 листопада (№ 215). – С. 10-11


  Оцінки та прогнози напередодні парламентських виборів.
1524184
  Бондар В. Чи приживеться північноамериканська модель інклюзії в Україні ? / В. Бондар, В. Синьов, В. Тищенко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8/9 (992/993). – С. 20-27. – ISSN 0131-6788


  У статті аналізуються проблеми, пов"язані з упровадженням в Україні інклюзивної форми навчання дітей з психофізичними порушеннями, яка базується на принципі рівних прав і можливостей у сфері освіти. Автори обгрунтовують необхідність розроблення ...
1524185
  Литвин В. Чи прийде "українська весна" на Донбас? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 10 квітня (№ 65). – С. 4-5
1524186
  Семків Р. Чи прийде імператор з Півночі? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 40 (257). – С. 54-56. – ISSN 1996-1561


  Політика письма Умберто Еко
1524187
  Самойлов Юрій Чи прийдуть приватні вагони на українські рейки? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 4. – С. 66-69 : фото. – ISSN 1998-8044
1524188
  Перегрим М.М. Чи присутній Ornithogalum аrcuatum (Asparagaceae) у флорі України? // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2016. – Т. 73, № 1. – С. 46-50. – ISSN 0372-4123


  На підставі аналізу літератури та гербарних матеріалів дається стверджувальна відповідь на питання щодо присутності Ornithogalum arcuatum Steven у Криму. Також наведена інформація про нову флористичну знахідку цього виду на Донецькому кряжі: Луганська ...
1524189
  Граве Д.О. Чи прогресує математика? // Нариси з історії техніки і природознавства : респуб. міжвід. зб. / Акад. наук Української РСР ; [редкол.: В.Г. Бондарчук, І.Т. Швець, Й.З. Штокало, М.В. Пасічник]. – Київ, 1965. – Вип. 6. – С. 56-71
1524190
  Броварець О.О. Чи продукує 5-бромурацил та його аналоги точкові помилки реплікації ДНК? Результати квантово-механічного аналізу / О.О. Броварець, Д.М. Говорун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 239-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Вперше квантово-механічним дослідженням на рівні теорії МР2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p) досліджено вплив галоген-похідних урацилу (Ura) - 5 BrUra, 5 ClUra та 5 FUra - на виникнення помилок реплікації ДНК. Встановлено, що гапогенізація Ura, з ...
1524191
  Корсак Костянтин Чи проникнуть антинауки в нашу систу освіти? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 10-12
1524192
  Мельниченко Є. Чи прочитає "Інопланетну рашку" Президент? / розмову вів Богдан Стасенко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 10 серпня (№ 31). – С. 5


  Киянка Єлизавета Мельниченко, яка колись судилася з печально відомим Бузиною, видала дебютний роман про підкилимні й підземні справи Кремля й тамтешнього диктатора "Інопланетна Рашка".
1524193
  Цірат Г. Чи ратифікувати Україні Конвенцію про міжнародні обтяження пересувного обладнання? // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 206-212. – ISSN 0132-1331
1524194
  Самойлов Юрій Чи реальні оптимістичні прогнози МІУ? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 72-75 : фото. – ISSN 1998-8044
1524195
  Гончарова О. Чи робимо ми добро? / О. Гончарова, В. Перехейда // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 140-146


  Про К.С. Серажим.
1524196
  Кокошинський Чи розділяє українців ставлення до НАТО і чи дійсно більшість з них проти: з анатомії міфу / Кокошинський, , Олег // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 42-44. – ISSN 1728-6220
1524197
  Соколов Б. Чи розіб"ється "Грузинська мрія" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20 листопада (№ 213). – С. 3


  У Тбілісі поновилися акції протесту, спричинені відмовою влади вносити поправки про перехід на вибори за партійними списками.
1524198
  Недзведський М. Чи розміняний талант?.. // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 182, березень : березень. – С. 15-21


  Український поет Козимо (Кузьма) Дмитрик.
1524199
  Вертійчук А. Чи рухнув комуністичний Карфаген? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 грудня (№ 229/230)


  Протягом усієї історії КПРС і КПУ діяли за подвійними стандартами та були ворожими і злочинними щодо України й українців.
1524200
  Гуцуляк М. Чи сказав правду вітер? Спомини, писані в Канаді понадвечір життя / М. Гуцуляк. – К., 1996. – 192с.
1524201
  Качмар О. Чи скасує Верховний Суд мораторій на продаж землі? / О. Качмар, О. Бортман // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 11). – С. 30-31
1524202
  Стивено Джон Пол Чи слід унезаконювати мову ненависти // Критика. – Київ, 2012. – Червень, (число 6). – С. 7-9. – ISSN 1563-6461


  Книга "Шкода від мови ненависти" Джеремі Волдрона.
1524203
  Голозубов О.В. Чи сміявся Христос: біблейський канон та апокриф в оцінці релігійного постмодернізму : стаття друкується мовою оригіналу: російською // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 235-248
1524204
  Чепак В. Чи спопеляли нашу Землю три Сонця відразу? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 лютого (№ 7). – С. 13


  "Вивчення міфології народів Європи, Америки, Африки, Азії дозволяє зіставити космогонічні погляди наших пращурів і знайти в них однакові позиції. Це дає можливість установити реальність описаних подій. Про те, що Сонце - подвійна зірка, зрідка говорять ...
1524205
  Кочевих Олег Чи справді Бжезінський погрожував православ"ю? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 44-45. – ISSN 0130-5212
1524206
  Мирослав Ван Кардинал Любачівський Блаженніший Отець Чи справді було хрищення Росії 988 року? / Мирослав Ван Кардинал Любачівський Блаженніший Отець. – Рим-Мюнхен, 1986. – 88с.
1524207
  Задорожний М.П. Чи справді географія є попелюшкою? // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 12 (190). – С. 2-3
1524208
  Івус О.В. Чи справді ЄС сприяє підвищенню торговельного обороту? Вплив розширення ЄС на торговельну політику України // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004. – Вип. 14 : Економічні студії. – С. 90-96.
1524209
  Химич М. Чи справді Полтаві 800 років? // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 298, листопад : листопад. – С. 24-26
1524210
  Рибалка О.І. Чи справді пшениця є деструктивним харчовим продуктом? // Физиология растений и генетика : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун. – Киев, 2017. – Т. 49, № 3 (287), май - июнь. – C. 187-210. – ISSN 2308-7099
1524211
  Косянчук С.В. Чи справді риторика так потрібна старшокласникам? // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 34 (254). – С. 7-14
1524212
  Фадзлан Суфіан Чи сприяє економічна свобода підвищенню ефективності роботи банків? Панельні дані щодо Китаю : новини зарубіжної науки / Фадзлан Суфіан, Музафар Шах Хабібулла // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 377-388 : Табл. – Бібліогр.: 34 назви. – ISSN 1993-6788
1524213
  Козирєва Т. Чи став Сандармох урочищем всеукраїнської скорботи? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5-6 жовтня (№ 179/180)


  Учасники ювілейної академії у "Львівській політехніці" з нагоди 75-х роковин розстрілів української інтелігенції наголосили на необхідності боротьби з історичним безпам"ятством.
1524214
  Андрєєва О. Чи стає система національної безпеки України більш ефективною // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 12. – С. 296-302. – ISBN 978-966-8878-08-04. – ISSN 1810-5270
1524215
  Зінченко С.Г. Чи стане баба дівкою або перевтілення Безрідного хутора / Сергій Зінченко. – [Вид. 2-ге, допов.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – 175, [3] с. – ISBN 978-966-493-555-2
1524216
  Брюкнер Паскаль Чи стане Європа "Понтієм Пілатом" націй? / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10 жовтня (№ 189/190). – С. 23


  Французький інтелектуал Паскаль Брюкнер - про відповідальність демократій та переваги України в конфлікті з Росією.
1524217
  Ваверчак Н. Чи стане Забужко лауреаткою премії "Ангелус"? / Н. Ваверчак, О. Яремчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18-19 жовтня (№ 189/190). – С. 22


  Українську поетесу й письменницю номінували на літературну премію, яка має авторитет найпрестижнішої відзнаки серед 21 країни Центральної Європи.
1524218
  Каспрук В. Чи стане закінчення ери Кастро припиненням експериментів над Кубою? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 квітня -11 травня (№ 16). – С. 5


  "Не можна сказати, що, обійнявши президентську посаду, Діас-Канеля став повноцінною політичною фігурою. Обрання членами Національної асамблеї народної влади Куби головою Державної ради Мігеля Діас-Канеля не стало сенсацією. Ця зміна правління клану ...
1524219
  Каспрук В. Чи стане інсталяція замаху на Мадуро початком великих репресій у Венесуелі? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 серпня (№ 29). – С. 5


  "Невдалий замах на президента Венесуели Ніколаса Мадуро 4 серпня під час параду на честь святкування 81-ї річниці створення Боліваріанської національної гвардії, коли два керованих дрони не змогли уразити головну ціль, скидається на симуляцію атаки й ...
1524220
  Клаунінг Н. Чи стане Інтернет основним каналом комунікації майбутнього ? // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (999). – С. 36-41. – ISSN 0868-9644


  22 грудня 2011 року в Інституті Горшеніна пройшов круглий стіл на тему "Чи стане Інтернет основним каналом комунікації майбутнього ?". "УК" вирішила опублікувати виступи учасників, оскільки українські медійники спробували дати відповідь на ключове ...
1524221
  Кучеренко В.С. Чи стане Казахстан центральноазіатським "тигром"? // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 47
1524222
  Перепелиця Г.М. Чи стане Китай третім вектором інтеграції для України? / Г.М. Перепелиця, О.П. Столяр // Зовнішня політика України - 2011. Стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / В.Я. Маштабей, В.М. Мовчан, Р.М. Німчинський, Г.М. Перепелиця, О.В. [та ін. } Потєхін. – Київ : Стилос, 2012. – С. 316-325. – ISBN 978-966-193-083-3
1524223
  Кухалейшвілі Г. Чи стане Маріуполь плацдармом для експансії Росії у 2015 році? // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 54-55. – (Політичні науки)
1524224
  Остролуцька Л. Чи стане математика "царицею наук" в українській школі? // Світ. – Київ, 2020. – Січень (№ 5/6). – С. 1, 2


  Про Всеукраїнську конференцію для вчителів математики від Global Innovative Online School "Впровадження змішаного навчання математики в українських школах - виклики та можливості". Щодо майбутнього математики в Україні виступили Богдан Рубльов - ...
1524225
  Макарський О. Чи стане наше телебачення дружнім до дитини ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 6. – С. 17-18
1524226
   Чи стане нова стипендія стимулом? // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 12 січня (№ 5). – С. 4
1524227
  Демський О. Чи стане прокуратура новою гілкою влади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 23 (308). – С. 32-34
1524228
  Сверба Ю. Чи стане професія адвоката недоступно? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 21
1524229
  Адоманіс М. Чи стане Росія наддержавою, якщо приєднає Україну? Ні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 грудня (№ 223). – С. 3
1524230
  Обяк Д. Чи стане Рух правлячою партією в Україні? // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 507, травень : травень. – С. 26-28
1524231
  Новикова Л.С. Чи стане син помічником? / Л.С. Новикова. – К., 1990. – 45с.
1524232
   Чи стане Трамп ефективним лідером світу? / М. Сірук, К. Грищенко, В. Пристайко, Г. Пірхнер, М. Вільямс // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 10 листопада (№ 204). – С. 3


  "Якщо Путін не буде виконувати домовленостей, то новообраний президент США буде жорстким", - експерт.
1524233
  Червак Б. Чи стане Україна правонаступницею УНР? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6-7 жовтня (№ 178/179). – С. 6
1524234
  Фалько Ярослав Чи стане Україна учасником франкофонії? // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 3. – С. 57-63
1524235
   Чи стане українська мова рідною для українців? : проекти законів, матеріали конференцій, статті / [упоряд. С. Фещенко]. – Київ : Просвіта, 2010. – 182, [2] с. – ISBN 978-966-2133-56-1
1524236
  Яремчук О. Чи стане Шевченківська премія більш відкритою до змін та модернізації? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 січня (№ 11). – С. 11


  Декілька пропозицій від експертів "Дня".
1524237
  Доброчинська А. Чи станеться апгрейд системи правосуддя? Огляд законодавчих ініціатив // Юридична газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 49). – С. 9, 15-16
1524238
  Дахно І. Чи стануть наші магістри майстрами? // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 93). – С. 3


  Увага чиновників у галузі освіти має бути прикута не лише до ЗНО для бакалаврів, які вступають у правничу магістратуру, а і до здорового глузду самої магістратури.
1524239
  Птахів Семен Чи стануть тимчасові переходи постійними? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 48-49 : фото. – ISSN 1998-8044
1524240
  Заровнядний М. Чи створено світ за шість день? / М. Заровнядний, 1927. – 40с.
1524241
  Рогаль П. Чи створимо єдину систему цивільного захисту?.. / П. Рогаль, В. Кондратюк // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 19-21
1524242
  Кикіш С. Чи страшний тендерам ревізор: роль та можливості системи DoZorro // Юридична газета. – Київ, 2018. – 26 грудня (№ 51/52). – С. 23
1524243
  Амінова О.В. Чи сумісна комунікативна етика з економічною теорією ? // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 3-4
1524244
  Грабовський С. Чи суперечить демократія інтересам нації? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 липня (№ 125/126). – С. 11


  Українська Головна Визвольна Рада. Кирило Осьмак.
1524245
  Овчаренко Е. Чи схвалив би П. Тутковський видання своїх праціь російською? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 листопада (№ 44)


  У Національному університеті "Києво-Могилянська академія" презентували книжку Павла Тутковського "Біля підніжжя Славечансько-Овруцького кряжу. Річка Убороть". Видання побачило світ у рамках проекту "Збереження національної наукової спадщини". Автор ...
1524246
  Буяджи Г. Чи така страшна ліквідація ГКУ, як її малюють, або Те, що мертве, померти не може // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 1-23 січня (№ 1/2). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277
1524247
  Шульга О. Чи такий уже інакший Донбас? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18- 24 лютого (№ 6). – С. 11


  "Говорячи про Донбас, дуже часто навіть помірковані представники вітчизняної експертної спільноти вживають епітет "патерналістський". Мовляв, люди там звикли до сильної руки, потребують її і при цьому не відчувають відповідальності за те, що ...
1524248
  Печко Н. Чи такі ми вже різні: аналіз українсько-польських стереотипів // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 5. – С. 26-29. – ISSN 2306-028X
1524249
  Мокін Б.І. Чи те ми робимо? / Б.І. Мокін. – Вінниця : [Б. в.], 1994. – 199 с.
1524250
  Лагода В.К. Чи ти ба! : сатира та гумор / В.К. Лагода. – Киев : Радянський письменник, 1972. – 134 с.
1524251
  Як М. Чи ти в місті, чи ти в полі : поезії / Микола Як. – Київ : Український письменник, 2009. – 199 с. – ISBN 966-579-254-7
1524252
  Тичина П. Чи ти читав Тичину? : поезія: вірші // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 2. – С. 92-93. – ISSN 0130-321Х


  Павлу Тичині - 120
1524253
  Стріха М. Чи тотожні Kiev та Kyiv? // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 3-9 жовтня (№ 39). – С. 7


  Роздуми автора про тексти бортового часопису "Панорама", про назву столиці України англійською мовою.
1524254
  Аркушин Г.Л. Чи тотожні терміни "західнополіський" і "волинсько-поліський говір"? // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 55-62. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1524255
  Гарат Г.В. Чи треба виокремлювати уроки з розвитку зв"язного мовлення? // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 21
1524256
  Гарат Г.В. Чи треба виокремлювати уроки з розвитку зв"язного мовлення? // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 40
1524257
  Гарат Г.В. Чи треба відокремлювати уроки з розвитку зв"язного мовлення ? // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – C. 21.
1524258
  Дорохов М.С. Чи треба учням знати про війну в Афганістані? // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 299-304


  У статті висвітлюються події війни в Афганістані кінця 70 - 80-х pp. XX століття. Вносяться пропозиції щодо уточнення основних понять відносно подій цієї війни у підручники середніх загальноосвітніх навчальних закладів для старших класів. ...
1524259
  Трубка І.П. Чи у вас таких немає? / І.П. Трубка. – К., 1964. – 49с.
1524260
  Бондарчук А. Чи увійде в історію моральний подвиг західняків? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 220/221). – С. 20-21


  Як на Волині рятували голодуючих у 1946 - 1947 рр.
1524261
  Кост П. Чи Україна стала економічно незалежною від Росії? // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 13 серпня (№ 33). – С. 5. – ISSN 0027-8254
1524262
  Пономарів О. Чи українській мові потрібен український правопис? // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 2 (73) : березень- квітень. – С. 14-16
1524263
  Слісаренко І. Чи уникне Ліван "арабського пекла"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 85)
1524264
  Бурда Л. Чи упокоїться душа І. Сірка після перепоховання? // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 217-219. – ISBN 966-95758-1-8
1524265
  Равлюк М. Чи усі лемки "лем-кали"? // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 7 липня (№ 27). – С. 8. – ISSN 0027-8254
1524266
  Дутчак Г.О. Чи Франція визнала Український уряд 1918 р.? // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 270-273
1524267
  Юсупович А. Чи ходив Володимир Великий на/до ляхів? // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 43-69. – ISSN 0130-5247


  Польсько-російські відносини наприкінці X - на початку XI ст.
1524268
  Яремчук Андрій Чи цвістимуть мальви в сяйві золотому? // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 1. – ISSN 0868-9644
1524269
  Караванський С. Чи це українська церква? // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2016. – № 1/3
1524270
  Палинський В. Чи цей світ лагідний? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 5 квітня (№ 7). – С.16


  Низка окремих рефлексій з приводу книжки прози Ю. Коваля "Цей лагідний, лагідний світ" (2011)
1524271
  Палинський В. Чи цей світ лагідний?..
1524272
   Чи шкідливе ГМО для організму людини? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 40
1524273
   Чи шкідливий WI-FI для здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 10
1524274
  Ліпська А. Чи шкідливі кімнатні рослини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 34-35 : фото
1524275
   Чи шкодить мультикультуралізм жінкам? = Is multiculturalism bad for women? / С.М. Окін, Д. Коен, В. Кімліка, М. Нуссбаум, Парех та ін. Бхіху; Сюзан Моллер Окін з учасниками дискусї ; за ред. Д. Коена, М. Говарда, М. Нуссбаум ; [ пер. з англ. О.В. Христенко, В.К. Горбатька ]. – Харків : Каравела, 2003. – 160с. – ISBN 966-586-116-6
1524276
   Чи я в лузі не калина була. – К., 1991. – 182с.
1524277
  Кісь О. Чи/якою потрібна Україні її жіноча історія? // Критика. – Київ, 2013. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 18-21. – ISSN 1563-6461
1524278
   Чиатурское местрождения марганца. – М., 1964. – 244с.
1524279
   Чибисов К.В. Материалы к биобиблиографии ученых. – М., 1984. – 87с.
1524280
  Шевченко Т.Г. Чигиpинский кобзаpь, на малоpоссийском наpечии : [та в пеp. на pос.] Таp[аса] Гpиг[оpовича] Шевченка : с поpтpетом автоpа, каpтинкою кобзаpя и двумя виньетками. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : [Изд. книгопpодавца И.Т. Лысенкова ; тип. П. Кулиша], 1867. – 98, [1] с. : 1 л. рис., 1 л. портр., ил. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. - Миниатюрное издание


  Содержание: "Думы мои, думы мои..."; Пеpебендя; Тополя; Думка; До Основяненка; Иван Пидкова; Таpасова нич; Катеpина
1524281
  Шевченко Т. Чигиpинский Кобзаpь, на малоpоссийском наpечии Таp[аса] Гpиг[оpовича] Шевченка : С поpтpетом автоpа, каpтинкою Кобзаpя и двумя виньетками / Т. Шевченко. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : [Изд. книгопpодавца И.Т. Лысенкова. Тип. П. Кулиша], 1867. – - 98, [1], 140 с., 1 аpк. мал., 1 аpк. поpтp.: іл. – Hа с. 1-140 в кінці кн. всі твоpи в пеp. на pос.


  Зміст: "Думы мои, думы мои..."; Пеpебендя; Тополя; Думка; До Основяненка; Иван Пидкова; Таpасова нич; Катеpина. - В кн. також pос. віpші П.П. Гулака-Аpтемовського "Пан Тваpдовскій", "Пан и собака" та І.П. Котляpевського "Ода на новый год князю А.Б. ...
1524282
  Кравченко І.Є. Чигир-трава : есе / І.Є. Кравченко. – Київ, 1981. – 184 с.
1524283
  Мицик Ю. Чигирин - гетьманська столиця / о. Юрій Мицик; Національн. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ; Канадський ін-т українських студій при Альбертському університеті в Едмонтоні. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 392с. – ISBN 978-966-518-289-4
1524284
  Редінг Б. Чигирин / Барбара Редінг. – Вінниця : Простір Літератури, 2016. – 25, [2] с. – (Проект актуальних дискурсів "Простір Літератури" ; вип. 4)
1524285
  Логвин Г.Н. Чигирин, Суботів : архітектурно-історичний нарис / Г.Н. Логвин. – Київ, 1954. – 69 с.
1524286
  Гринберг А. Чигиринское дело. Из истории революционного крестьянского движения на Украине в 70-х годах ХІХ : Дис... наук: / Гринберг А.;. – К., 1945. – 177л. – Бібліогр.:л.171-175
1524287
  Шевченко Т.Г. Чигиринський Кобзар і Гайдамаки / Тарас Шевченко ; упоряд. С.А. Гальченко ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Факсиміл. відтворення вид. 1844 р. – Київ : КЛІО, 2014. – 270, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-7023-20-2
1524288
  Кононович Леонід Чигиринський сотник : Роман // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 12. – С. 18-138
1524289
  Горенко Л. Чигиринський Троїцький жіночий монастир: Історичний нарис // Родовід : наукові записки до історії культури України: дослідження, архівні документи, публіцистика / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – № 4. – С. 59-67
1524290
  Заруба В.М. Чигиринські походи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 27-28
1524291
  Заруба В.М. Чигиринські походи : хроніка подій російсько-турецької війни 1676-1681 рр. / Віктор Заруба. – Дніпропетровськ : Ліра, 2013. – 338, [2] с., [8] арк. іл. – Бібліогр.: с. 326-333. – ISBN 978-966-383-361-3
1524292
  Кукса Н. Чигиринські старожитності в подорожі Дмитра Дорошенка "По рідному краю" // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 148-. – ISSN 2078-0850
1524293
  Діденко Я. Чигиринщина II пол. XVIII ст. в "Щоденнику подорожі" (1773-1774) Й.А. Гільденштедта // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 342-349. – ISSN 2078-0850
1524294
   Чигирь в городском саду. – Ташкент, 1986. – 301с.
1524295
  Шевченко Т. Чигрине, Чигрине... : вірш // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 1. – С. 273-275. – ISBN 978-966-493-737-2
1524296
  Неправська Наталія Чиє громадянство найбажаніше // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
1524297
  Світличний К.К. Чиє ти, небо? : Між солов"ями: Повісті / К.К. Світличний. – Київ : Дніпро, 1974. – 247с.
1524298
   Чиж. Уход и содержание. – М., 1949. – 16с.
1524299
  Огородник І.В. Чижевський Дмитро Іванович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 290-294. – ISBN 5-325-00792-0
1524300
  Чудакова В.В. Чижик - птичка с характером / В.В. Чудакова. – Красноярск, 1973. – 439с.
1524301
  Соколов-Микитов Чижикова лавра / Соколов-Микитов. – 2-е изд. – М., 1928. – 208с.
1524302
  Макьюэн И. Чизил-Бич : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 3-67. – ISSN 1130-6545
1524303
  Олександров С. Чиї "морські котики" крутіші? // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 2013. – № 5 (152)


  Морський "спецназ": короткий огляд підводнодиверсійних сил різних країн світу.
1524304
  Павловський А. Чиї блага захищатиме новий Трудовий кодекс? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 6 квітня (№ 13). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1524305
  Пепа В. Чиї сини? Яких батьків? // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 10 липня (№ 75). – С. 12


  Чому справіку виживає рідна мова і мало знаємо історію.
1524306
  Веремійчик О. Чиї території Донбасу і півдня України? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-26 грудня (№ 47/48). – С. 9
1524307
  Гриценко В. Чиї уста глаголять істину? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 27 грудня (№ 26). – С. 4


  "Гайдамаки" Тараса Шевченка
1524308
  Юрченко Аркадія Чиї яйця? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 83. – ISSN 0130-5212
1524309
  Камінський Є.Є. Чиїм голосом горять зарубіжні радіодиверсанти / Є.Є. Камінський. – Одеса, 1984. – 144с.
1524310
  Вольвач П. Чий берег, того й вода // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 лютого (№ 5). – С. 6


  Іригаційне будівництво в Криму.
1524311
   Чий винахід - урізання та заморожування зарплат? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6-13 вересня (№ 36/37). – С. 6


  У відповідь на фінансову кризу 2008 року уряди Європи спрямували державні кошти на стабілізацію системи та порятунок банків від краху. Урізання або заморожування зарплат були запроваджені урядами і роботодавцями бюджетної сфери в 19 країнах ...
1524312
  Соколов Б. Чий же Крим? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26-27 квітня (№ 77/78). – С. 10


  Російські імперські міфи про "дарований" Хрущовим півострів і реальність історії.
1524313
  Самойлов Юрій Чий паспорт "сильніший" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 40-42 : фото. – ISSN 1998-8044
1524314
  Птахів Семен Чий паспорт кращий? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
1524315
  Задорожний М.П. Чикаго - місто хмарочосів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 36-38 : фото
1524316
  Гудзевата Марина Чикаго. Батьківщина хмарочосів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 80-87 : фото
1524317
   Чикаленківські читання в Кононівці // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 52
1524318
  Піскун В. Чикаленко в еміграції // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 12 (182). – С. 24-28. – ISSN 0131-2685
1524319
  Музичко О. Чикаленко в Одесі // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 12 (182). – С. 44-49. – ISSN 0131-2685
1524320
  Слободчиков О.В. Чикинда / О.В. Слободчиков. – Алма-Ата, 1991. – 253с.
1524321
  Рожков В.П. Чикмазовы самоцветы / В.П. Рожков. – Омск, 1989. – 198с.
1524322
   Чиковани М.Г. Выставка произведений. – М., 1974. – 14с.
1524323
  Смертин В.М. Чиленное моделирование перемещающихся ионогсферных возмущений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Смертин В.М.; АН СССР.Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М, 1980. – 14л.
1524324
  Мойко В.В. Чиленные методы решения обобшенной задачи приближения. / В.В. Мойко. – К, 1976. – 24с.
1524325
  Курганов А.Г. Чиленные эксперимент при моделировании ионно-имплантционных профилей в твердых телах : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.04.07 / Курганов А. Г.; Минвуз УССР, КГУ. – К., 1990. – 199л. – Бібліогр.:л.178-199
1524326
   Чили - в наших сердцах. – М., 1974. – 134с.
1524327
  Кармен Р.Л. Чили - время борьбы, время тревог / Р.Л. Кармен. – Москва : Искусство, 1975. – 142 с.
1524328
  Глазунов И.С. Чили - глазами художника : [подборка репродукций] / Илья Глазунов. – Москва : Изобразительное искусство, 1973. – 9 с., [50] л. ил.
1524329
  Ли Джейн Чили - лидер в деле защиты морской среды. Счастливые острова // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 155, август. – С. 42-43 : фото
1524330
  Волков А.В. Чили / А.В. Волков. – Москва : Географгиз, 1950. – 47с. – (У карты мира)
1524331
  Долинин А.А. Чили / А.А. Долинин. – М., 1952. – 288с.
1524332
  Никитин М.С. Чили / М.С. Никитин. – М, 1965. – 151с.
1524333
   Чили. – Москва, 1965. – 355с.
1524334
  Никитин М.С. Чили / М.С. Никитин. – М, 1972. – 141с.
1524335
  Королев Ю.Н. Чили / Ю.Н. Королев. – М, 1973. – 198с.
1524336
  Ефимова С Г. Чили в экономической стратегии США / С Г. Ефимова, Е.В. Тягуненко. – М, 1983. – 199с.
1524337
   Чили от диктатуры к демократии. – М., 1991. – 181с.
1524338
  Бурстин Э. Чили при Альенде / Э. Бурстин. – М., 1979. – 278с.
1524339
  Шрагин В.О. Чили, Корвалан, борьба / В.О. Шрагин. – М., 1975. – 176с.
1524340
  Шрагин В.О. Чили, Корвалан, борьба / В.О. Шрагин. – 2-е изд., доп. – М., 1977. – 207с.
1524341
  Лабарка Годдард Чили, раскаленное докрасна / Лабарка Годдард, Эдуардо. – Москва, 1973. – 272 с.
1524342
  Князева Елена Чили. Забытый суперфуд инков / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 66-68 : фото
1524343
  Абромайт Ларс Чили. Так глубоко и так близко / Абромайт Ларс, Цанкл Золвин // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 62-69 : фото. – ISSN 1029-5828
1524344
  Сергеев Ф.М. Чили: анатомия заговора / Ф.М. Сергеев. – М., 1986. – 189с.
1524345
  Кудачкин М.Ф. Чили: борьба за единство и победу левых сил. / М.Ф. Кудачкин. – М, 1973. – 214с.
1524346
  Тейтельбойм В. Чили: борьба продолжается. / В. Тейтельбойм. – М., 1979. – 151с.
1524347
  Сергеев Ф.М. Чили: заговор империалистов / Ф.М. Сергеев. – М., 1978. – 64с.
1524348
  Королев Ю.Н. Чили: революция и контрреволюция / Ю.Н. Королев. – Москва : Международные отношения, 1976. – 176с.
1524349
  Дьякова Л.В. Чили:: на трудном пути демократии // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 52-61. – ISSN 0044-748Х
1524350
   Чилийская проблема. – М., 1973. – 16с.
1524351
  Королев Ю.Н. Чилийская революция / Ю.Н. Королев. – М, 1982. – 239с.
1524352
   Чилийская революция, фашистская диктатура, борьба за ее свержение и создание новой демократии. – М., 1978. – 296с.
1524353
  Кудачкин М.Ф. Чилийская революция: опыт и значение / М.Ф. Кудачкин, А.В. Борисов, В.Г. Ткаченко. – М : Политиздат, 1977. – 206с.
1524354
  Коларов Г. Чилийские коммунисты до и после военного переворота 1973 г. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 73-82. – ISSN 0044-748Х
1524355
  Косичев Л.А. Чилийские репортажи. / Л.А. Косичев. – М., 1977. – 134с.
1524356
  Жуков Ю.А. Чилийский дневник. / Ю.А. Жуков. – Москва, 1970. – 175с.
1524357
  Чеснокова О.С. Чилийский Север в романе Эрнана Риверы Летельера "Поезда следуют в чистилище" // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 87-95. – ISSN 044-748Х


  В статье интерпретируются реалии чилийского Севера в эстетической структуре романа современного чилийского писателя Эрнана Риверы Летельера "Поезда следуют в чистилище" ("Los trenes se van al purgatorio", 2000).
1524358
  Дергачова А. Чилі та США в роки Другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 23-25. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Стаття висвітлює відносини Чилі та США в роки Другої світової війни. В ній розкриті цілі, завдання та результати діяльності чилійського уряду. Особлива увага приділена співпраці Чилі з країнами "Осі" та діяльності американської дипломатії в цьому ...
1524359
  Птахів Семен Чилі: в очікуванні українців // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 58-59 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
1524360
  Каспрук В. Чилі: виверження вулкана народного невдоволення // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 6


  "Більше мільйона людей вийшли на вулиці чилійської столиці Сантьяго, вимагаючи провести політичні й соціальні зміни в країні. Чилі вибухнула вуличними протестами, що вилилися в жорстокі сутички влади з народом, обуреним великою економічною й соціальною ...
1524361
  Неліна Л.П. Чилі: від консолідації демократії до будівництва соціальної держави // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 142-145. – ISSN 2076-1554
1524362
  Пулатов У.П. Чильхуджра / У.П. Пулатов. – М, 1975. – 622с.
1524363
  Пулатов У.П. Чильхуджра / У.П. Пулатов. – М, 1975. – 622с.
1524364
  Пулатов У.П. Чильхуджра / У.П. Пулатов. – М, 1975. – 622с.
1524365
  Пулатов У.П. Чильхуджра / У.П. Пулатов. – М, 1975. – 622с.
1524366
  Пулатов У.П. Чильхуджра. (К истории культуры Уструшаны). : Автореф... канд. ист.наук: / Пулатов У.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет Каф. археологии. – М., 1968. – 23л.
1524367
  Ковальчук А. Чим "хохол" відрізняється від українця? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 13-19 листопада (№ 46). – С. 9


  До дня української писемності та мови.
1524368
   Чим багата земля наша або Довідкова книга жителя Старої Дарниці. – Київ, 2006. – 48с. – (Багатства Рідного Краю)
1524369
  Рингач Н. Чим багатший, тим здоровіший? Більшість українців вважають себе недостатньо здоровими // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-26 грудня (№ 49). – С. 12


  "Менталітет українців парадоксально поєднує бажання мати добре здоров"я і високі вимоги до всіх інституцій, що ним опікуються, зі слабкою установкою на власну відповідальність. Так, за результатами опитування "Динаміка оцінок медичної реформи", ...
1524370
  Григор"єва О. Чим більшовицькій системі не догодила літера Ґ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 26 січня-1 лютого (№ 3). – С. 13


  1933 р. Українські міста й села судомить у безхлібних муках голодомору. Але радянській імперії мало знекровити тіло України - вона прагне знівечити її душу, відредагувавши на свій великодержавний розсуд і культуру, і навіть мову своєї "меншої сестри". ...
1524371
  Віленський Ю. Чим Богомолець "не догодив" Сталіну, чи як розганяли генетиків у Києві // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15 серпня (№ 146). – С. 9
1524372
  Яровий В.С. Чим викликані зміни в Статуті КПРС / В.С. Яровий. – Київ, 1962. – 44с.
1524373
  Санов Л.С. Чим вимірюється людина. / Л.С. Санов. – К, 1976. – 163с.
1524374
  Булаховська Ю.Л. Чим відрізняється класичний англійський і французький детектив кінця ХІХ - початку ХХ ст. від сучасних його численних кінопереробок, доповнень і розгалужень? // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 133-136. – ISSN 2075-437X


  У статті Булаховської йдеться про принципову різницю у класичному англійському і французькому детективі XIX - початку XX століття і сучасних переробках з позитивною оцінкою саме класичного детективу як творів видатних письменників. В данной статье ...
1524375
  Стріха Я. Чим відрізняється навчання в Гарварді та Єлі від навчання в Україні? / спілкувався Леонід Фінберг // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 13 грудня (№ 49). – С. 5


  Доктор філософії, перекладачка та письменниця Ярослава Стріха розповіла про свій досвід навчання в найкращих унвіверситетах США, а також презентувала український переклад книги "Євреї і слова".
1524376
  Виноградова Н. Чим втішити акціонерів. Хто і як має компенсувати їм втрачені корпоративні права // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 23/24. – С. 23-24.
1524377
  Пестушко Валерій Чим глибше - тим багатше // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 21
1524378
  Кузьмін В. Чим грітися українцям, або Як стають актуальними альтернативні джерела // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 лютого (№ 4). – С. 9


  "Останнім часом реальні доходи українців не встигають за інфляцією. При цьому відповідно до постанови Кабміну від 21 лютого 2017 р. №90, коли поточні роздрібні ціни на газ відхиляються від розрахунків більш як на 10%, то їх переглядають, а якщо менш як ...
1524379
  Селютін А. Чим далі Крим, тим ближче санкції... / А. Селютін, М. Медвідь // Юридична газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 41). – С. 23
1524380
  Болюра Антоніна Володимирівна Чим довше гальмується процес приватизації, тим більше й серйозно втрачають держава, люди. Політику роздержавлення необхідно вести професійно : [інтерв"ю з народним депутатом України, членом Комітету Верховної Ради з питань бюджету А.В. Болюрою] / Болюра Антоніна Володимирівна, Писаренко Світлана; бесіду вела С. Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 6-7
1524381
  Болюра Антоніна Володимирівна Чим довше гальмується процес приватизації, тим більше й серйозно втрачають держава, люди. Політику роздержавлення необхідно вести професійно : [інтерв"ю з народним депутатом України, членом Комітету Верховної Ради з питань бюджету А.В. Болюрою] / Болюра Антоніна Володимирівна, Писаренко Світлана; бесіду вела С. Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 6-7
1524382
  Болюра Антоніна Володимирівна Чим довше гальмується процес приватизації, тим більше й серйозно втрачають держава, люди. Політику роздержавлення необхідно вести професійно : [інтерв"ю з народним депутатом України, членом Комітету Верховної Ради з питань бюджету А.В. Болюрою] / Болюра Антоніна Володимирівна, Писаренко Світлана; бесіду вела С. Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 6-7
1524383
  Овдієнко Д.В. Чим є ego декартової філософії: ego cogitan/ego existans // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 91-94
1524384
  Борканюк О.О. Чим є для нас Радянський Союз / Борканюк О.О. – Ужгород, 1976. – 340 с.
1524385
  Горбатюк Л. Чим є інвестиції для держави. Сьогодення // Юридична газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 22). – С. 9, 16-18
1524386
  Грабовський С. Чим же була УРСР у складі Союзу? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 30 травня (№ 91). – С. 5


  Колоніальна спадщина - значно складніша та небезпечніша для незалежної держави, ніж спадщина окупації.
1524387
  Щербаченко В Чим живе студентське самоврядування: досвід - луганський, проблеми - загальноукраїнські // Права людини : Громадянська освіта. Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 15. – С7-9
1524388
  Гончар О.Т. Чим живемо : на шляхах до українського Відродження / Олесь Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 381с. – ISBN 5-333-01111-7
1524389
  Гончар О.Т. Чим живемо : на шляхах до українського Відродження / Олесь Гончар. – Київ : Український письменник, 1992. – 399 с.
1524390
  Бушлов А.О. Чим живеш кооператив? / А.О. Бушлов, Є.Ф. Ростов. – К, 1989. – 30с.
1524391
  Сірук М. Чим завершуюиться військово-політичні загравання з Москвою, або Про що спілкуватимуться віч - на - віч президенти Білорусі й України / М. Сірук, В. Карбалевич, С. Солодкий // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20 липня (№ 124). – С. 3
1524392
  Панченко В. Чим завершуються утопії // Критика. – Київ, 1998. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 20-23


  Збірник документів про соловецьку трагедію "Остання адреса" побачив світ рівно через 150 років після появи "Маніфесту Комуністичної партії".
1524393
   Чим зайнятися в Егері // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 82-83 : фото
1524394
  Самойлов Юрій Чим замінити Хорватію? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 50-52 : фото. – ISSN 1998-8044
1524395
   Чим замінять фізкультуру в КПІ? // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 3. – ISSN 2219-5793
1524396
   Чим запам"ятався 2015-й? // Київський університет. – Київ, 2015. – Грудень (№ 16). – С. 6


  Минулий 2015 рік був багатим на резонансні події культурного життя Університету.
1524397
  Рафальська І. Чим запам"ятається 2017-й? Українська адвокатура: підсумки року // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 22-31 грудня (№ 51/52). – С. 2. – ISSN 1992-9277
1524398
  Коваль О. Чим заплатить Меркель за четвертий строк? Німецький канцлер не відмовиться від відповідальності за врегулювання найбільш серйозної кризи в Європі з часу Другої світової війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 лютого (№ 5)


  "Фіналом найтривалішого в новітній історії процесу формування правлячої коаліції у ФРН став компроміс, якого мало хто очікував за підсумками виборів майже п"ять місяців тому. 24 вересня минулого року німецькі соціал-демократи під керівництвом Мартіна ...
1524399
   Чим зацікавити Кембридж? // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 3


  "Унікальна монографія українських науковців вийшла друком у британському видавництві Cambridge Scholars Publising під редакцією професора ІМВ Антона Філіпенка. Її історія розпочалася з симпозіуму «Соціальна солідарна економіка – український вибір», ...
1524400
  Кралюк П. Чим зумовлена любов Лукашенка до України? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 29 липня (№ 137). – С. 7
1524401
  Онищенко В. Чим зустрічаємо ювілей Каменяра? // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 7/8. – С. 92-94. – ISSN 0042-9422
1524402
  Топачевський А. Чим і кому заважав Микола Лукаш // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 24-30 грудня (№ 51). – С. 10
1524403
  Тарнавський Г.С. Чим і кому шкодить самогоноваріння / Г.С. Тарнавський. – К., 1977. – 45с.
1524404
  Отич О. Чим керуватиметься післядипломна освіта // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6-13 грудня (№ 50/51). – С. 6


  В Українсько-американському гуманітарному інституті "Вісконсінський Міжнародний Університет в Україні" доктор Герт Рене з Австрії провів лекцію на тему "Розвідка, служби безпеки та боротьба з тероризмом".
1524405
  Вовдюк Людмила Чим корисна квашена капуста для організму? / Вовдюк Людмила, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 5
1524406
  Вовдюк Людмила Чим корисний березовий сік // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 2-3 : фото
1524407
  Полторацький О.І. Чим людина багата. Листи до молоді / О.І. Полторацький. – Київ, 1963. – 172с.
1524408
  Григор"єва В.Л. Чим небезпечний тополиний пух? / В.Л. Григор"єва, Д.О. Смірнов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 3 : фото
1524409
  Треніна А.С. Чим небезпечні весняні вітаміни? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 7 : фото
1524410
  Шушарін Д. Чим нео-тоталітаризм небезпечніший... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 листопада (№ 211). – С. 4


  у Росії модернізації не буде, поки не зміниться не лише політична еліта, а й парадигма національного розвитку.
1524411
  Остапченко О. Чим парабелум відрізняється від браунінга? / спілкувалася Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  Розмова з старшим викладачем кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка О. Остапченко щодо своєї книги "Українська мова в грі".
1524412
  Рафаловський Євген Чим пахне мармарис // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 56-60 : фото
1524413
  Лавнікевич Д. Чим переформатування білорусько-російських відносин відгукнеться Україні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-31 серпня (№ 31). – С. 6


  "Температура у відносинах між Білоруссю та Росією за останні кілька місяців опустилася значно нижче нуля. Москва припинила підтримувати Мінськ економічно, і вже стало очевидно: або незабаром у білоруській столиці вперше за 24 роки зміниться влада, або ...
1524414
  Талан А.Г. Чим пишаємося, що цінуємо. / А.Г. Талан. – К., 1986. – 47с.
1524415
  Франко І.Я. Чим пісня жива? / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1978. – 160 с.
1524416
   Чим Польща приваблює українських вчених? / Ю. Чаїнський, І. Полець, А. Богдан, О. Колесник, О. Ісаюк; розмову вела ОльгаТкаченко // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 21 січня (№ 3). – С. 6-7. – ISSN 0027-8254


  "Чому до Польщі прибуває щораз більше не тільки студентів з України, а й тих, хто замахнувся на титул доктора наук (PhD)? Які відкриття і вклад у науку вони могли б зробити, якби були в Україні? Що втрачає Україна, відпускаючи за кордон інтелектуальну ...
1524417
  Бейдик О.О. Чим приваблює Мексика / О.О. Бейдик, О.М. Гнатюк, Ю.О. Бейдик // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 2 (192). – С. 37-40 : фото
1524418
  Малєй Антоніна Чим пригощають скандинави? : кухня // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 88 : Фото
1524419
  Кореньков О. Чим Україна притягує джихадистів. "Транзитна держава" в схемах міжнародного тероризму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 47 (627), 22-28.11.2019. – С. 10-12. – ISSN 1966-1561
1524420
  Різників О. Чим українська мова багатша за інші? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 20 жовтня (№ 40). – С. 9


  Українська мова - спадщина тисячоліть.
1524421
  Різників О. Чим українська мова багатша за інші? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 22 вересня (№ 36). – С. 5
1524422
   Чим хата багата. – К., 1991. – 250с.
1524423
  Морозовський П. Чим цікава іграшкова тематика? / розмову вела Тетяна Козирєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 8


  Павло Морозовський - про унікальну колекцію львівського музею.
1524424
   Чим цікавий досвід Нідерландів для України // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 34-35
1524425
  Красицький Д.Ф. Чим шкідливі релігійні свята і обряди / Д.Ф. Красицький. – Київ, 1954. – 31с.
1524426
  Нагорний С. Чимало демократичних і гуманістичних норм ісламу визначили появу аналогічних у європейському праві/ С. Нагорний ; / інтерв"ю підготувала А. Родюк // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 8-11
1524427
  Скринченко В. Чимало є, Гораціо, у світі... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 січня (№ 4). – С. 11


  Вільям Шекспір - дивовижний митець ренесансної доби.
1524428
  Благовещенский А.В. Чимганская Ботаническая станция / А.В. Благовещенский. – 35-44с.
1524429
  Благовещенский А.В. Чимганская Горная ботаническая станция в летний период 1924 года / А.В. Благовещенский. – 7с.
1524430
  Устименко Алексей Чимкентская линия : публіцистика // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 160-174. – ISSN 0012-6756
1524431
  Дзюбишина-Мельник Чин "Європейської хартії регіональних або міноритарних мов" та українські реалії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 14-21. – Бібліогр.: Літ.: с. 20-21; 11 п. – ISSN 1729-360Х
1524432
  Нессен Ірина Чин дядя у весільному ритуалі українсько-білоруського пограниччя // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (384). – С. 49-58. – ISSN 0869-3595
1524433
  Чепурко Б. Чин і постать отамана Гаврилка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 1 (819). – С. 106-117. – ISSN 0868-4790


  Михайло Гаврилко - яскрава постать могутнього характеру й чину, виразник цілої епохи, герой, у долі якого переплелися найдраматичніші й найхарактерніші моменти Української революції. В історію М. Гаврилко увійшов не тільки як митець, а і як організатор ...
1524434
  Сулаев М.А. Чинар на скале : стихи / Магомет Сулаев ;. – Москва : Советский писатель, 1975. – 134 с.
1524435
  Махмудов Л. Чинара : рассказы / Латиф Махмудов; пер. К.Хакимова. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1963. – 56 с.
1524436
  Мухтар А. Чинара : роман в легендах, рассказах и повестях / Аскад Мухтар ; авториз. пер. с узб. Б.Балтера. – Москва : Советский писатель, 1972. – 304 с.
1524437
  Мухтар А. Чинара : роман в легендах, рассказах и повестях / Аскад Мухтар ; Аскад Мухтар ; авториз. пер. с узб. Б.Балтера. – Москва : Советский писатель, 1977. – 310 с.
1524438
  Мухтар А. Чинара : роман в легендах, рассказах и повестях / Аскад Мухтар ; авториз. пер. с узб. Б.Балтера. – Ташкент : Изд. лит. и ис-ва, 1983. – 301 с.
1524439
  Дарчиев Д. Чинара Дзараха : стихи и поэмы / Давид Дарчиев; авториз. пер. с осет. М.Максимова. – Москва : Советский писатель, 1972. – 110 с.
1524440
  Алиярбейли К Ф.Г. Чинара над крышей / Фарида Алиярбейли ; авториз. пер. с азерб. М. Тарасовой. – Москва : Советский писатель, 1977. – 77 с. : ил.
1524441
  Ян В.Г. Чингиз-хан. / В.Г. Ян. – М., 1942. – 280с.
1524442
  Ян В.Г. Чингиз-хан. / В.Г. Ян. – М., 1948. – 476с.
1524443
  Ян В.Г. Чингиз-хан. : роман / В. Ян. – Москва : Военное издательство, 1949. – 388 с.
1524444
  Ян В.Г. Чингиз-хан. / В.Г. Ян. – М., 1952. – 359с.
1524445
  Ян В.Г. Чингиз-хан. / В.Г. Ян. – Барнаул, 1959. – 352с.
1524446
  Ян В.Г. Чингиз-хан. / В.Г. Ян. – Куйбышев, 1961. – 339с.
1524447
  Ян В. Чингиз-хан. / В. Ян. – Минск, 1982. – 303с.
1524448
  Ян В.Г. Чингиз-Хан. / В.Г. Ян. – М., 1939. – 346с.
1524449
  Воронов В.И. Чингиз Айматов / В.И. Воронов. – Москва, 1976. – 231 с.
1524450
  Левченко В.Г. Чингиз Айматов : проблемы поэтики, жанра, стиля / В.Г. Левченко. – Москва : Советский писатель, 1983. – 231 с.
1524451
  Глинкин П.Е. Чингиз Айтматов / П.Е. Глинкин. – Ленинград, 1968. – 112 с.
1524452
   Чингиз Айтматов : (статьи и рецензии о его творчестве). – Фрунзе : Кыргызстан, 1975. – 321 с.
1524453
  Гачев Г.Д. Чингиз Айтматов / Г.Д. Гачев. – Фрунзе, 1989. – 483 с.
1524454
  Акматалиев А.А. Чингиз Айтматов = Chingiz Aitmatov : жизнь и творчество : крат. очерк. / Акматалиев А.А. – Бишкек : Мектеп, 1991. – 239 с.
1524455
   Чингиз Айтматов в Германии : исслед., ст., рец. о творчестве. – Бишкек : Илим, 1991. – 142, [1] с. – Библиогр. : с. 139-141. – ISBN 5-8355-0337-7
1524456
  Акматалиев А.А. Чингиз Айтматов и взаимосвязи литератур / Акматалиев А.А. – Бишкек : Адабият, 1991. – 182 с.
1524457
  Винниченко Т. Чингиз Айтматов: дольше века // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 1 (101). – С. 66-87. – ISSN 1819-6268
1524458
  Катебли М. Чингиз Ильдрым. / М. Катебли. – Баку, 1964. – 108с.
1524459
  Ян В.Г. Чингизхан / Ян В.Г. – Омск, 1988. – 336 с.
1524460
  Ян В.Г. Чингизхан. / В.Г. Ян. – Фрунзе, 1981. – 352с.
1524461
  Ян В. Чингизхан. / В. Ян. – М., 1985. – 351с.
1524462
  Ян В.Г. Чингизхан. / В.Г. Ян. – Кишинев, 1986. – 638с.
1524463
  Ян В.Г. Чингизхан. / В.Г. Ян. – Воронеж, 1987. – 384с.
1524464
  Ян В. Чингизхан. / В. Ян. – Воронеж, 1987. – 382с.
1524465
  Ян В. Чингизхан. / В. Ян. – М., 1989. – 765с.
1524466
  Ян В. Чингизхан. / В. Ян. – Киев, 1989. – 317с.
1524467
  Сарсекеев М. Чингисская быль : повести и рассказы / Медеу Сарсекеев ;. – Алма-Ата : Жалын, 1981. – 152 с.
1524468
  Басовская Наталия Чингисхан - завоеватель:океан зла // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 12. – С. 57-62. – ISSN 0130-1640
1524469
  Скляренко В.М. Чингисхан / В. Скляренко. – Харьков : Фолио, 2010. – 120, [2] с. – Авт. на обл. не указан. - Сер. осн. в 2010 г. – (Знаменитые люди планеты). – ISBN 978-966-03-5063-2
1524470
  Уэзерфорд Д. Чингисхан и рождение современного мира / Джек Уэзерфорд ; [пер. с англ. Ефрема Лихтенштейна]. – Москва : АСТ, 2006. – 493, [2] с. – Сер. осн. в 2001 г. – Библиогр.: с. 480-494. – (Историческая библиотека). – ISBN 5-17-031548-1
1524471
  Хара-Даван Чингисхан. Великий завоеватель / Эренжен Хара-Даван ; [авт. вступ. ст. Е.С. Лазарев]. – Москва : Вече, 2008. – 374, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 373-374 и в подстроч. примеч. – (Terra Historica). – ISBN 978-5-9533-2627-8
1524472
  Федоров Николай Чингисхан. Миллион потомков великого воина. Потрясатель Вселенной. 9 мифов о Чингисхане // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 5 (2932). – С. 98-102 : фото
1524473
  Евлоев Р. Чингисхан: основатель и завоеватель // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 10 (74). – С. 84-105. – ISSN 1819-6268
1524474
  Ян В.Г. Чингіз-хан. / В.Г. Ян. – К., 1954. – 347с.
1524475
  Шевченко Л.І. Чингіз Айтматов / Л.І. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1991. – 211 с.
1524476
  Дроздовський Д. Чингіз Айтматов: "Я сприймаю світ як щось трагічне, Але з життєствердним фіналом" // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2 (961/962). – С. 192-195. – ISSN 0320 - 8370
1524477
  Моjсиева-Гушева Чинговата апартна поетика / Jасмина Моjсиева-Гушева. – Скопjе : Институт за македонска литература, 2001. – 312 с..
1524478
  Марусин Мирослав Чини святительських служб в Київському Евхологіоні з початку XVI ст. = Ordinum Pontificalium in Euchologio Kioviensi saec. XVI exspositio / Марусин Мирослав. – Рим : Укр. катол. унів., 1966. – 208с. – (Видання Українського католицького університет ім. св. Климентія Папи ; Т.27 ; Праці Греко-Католицької богословської академії (богословського відділу))
1524479
  Диков Н.Н. Чинийский могильник : (к истории морских зверобоев Берингова пролива) / Н.Н. Диков. – Новосибирск : Наука, 1974. – 166, [2] с.
1524480
  Онишко Сергій Чинкве -Терре. Морські шедеври // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 46-52 : фото
1524481
  Василевский М. Чинне земельне законодавство / М. Василевский. – Харків, 1928. – 738с.
1524482
  Степаненко С. Чинний закон не відповідає вимогам сьогодення // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 11 лютого (№ 6). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні висловлює свю думку голова Ради ректорів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації Одеської обл., ректор Одеського держ. екологічного ун-ту С. Степаненко.
1524483
  Кисельова О. Чинний порядок оподаткування доходів, отриманих страховиками від здійснення операцій з технічними резервами // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 9. – С. 36-49
1524484
  Кириченко І.О. Чинник "м"якої сили" у стратегіях національної інформаційної безпеки США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 209-218


  Стаття присвячена дослідженню концептуальних і прикладних аспектів використання чинника "м"якої сили" в політиці національної безпеки США. Аналізуються теоретичні розбіжності в наукових колах і політичній практиці щодо використання чинника ...
1524485
  Стадник В.В. Чинник гетерогенності персоналу в нарощуванні інтелектуального капіталу інноваційно-активного підприємства / В.В. Стадник, Л.О. Гризовська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 197-204 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-0712
1524486
  Нальотов А. Чинник ЗМІ в удосконаленні місцевого самоврядування (литовський досвід) // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 53-54.
1524487
  Тараненко Г.Г. Чинник міжнародних структур у врегулюванні конфліктів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 25-27
1524488
  Шагала Л. Чинник рідної мови у педагогічній концепції Ярослава Грицковяна // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 95-99. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
1524489
  Шинкарук К. Чинник Росії як "значущого іншого" у формуванні зовнішньополітичної ідентичності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 137-138
1524490
  Легановська М. Чинник Російської Федерації в українсько-азербайджанських відносинах // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 57-60
1524491
  Балюн О.О. Чинник страху як інструмент збільшення продажів // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 1 (71). – С. 238-247. – ISSN 0554-4866
1524492
  Бут С.А. Чинник США в російсько-китайських відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 74-86. – ISSN 2308-6912


  Перебалансування сил на міжнародній арені внаслідок закічення біполярної епохи зумовили кардинальні зрушення у російсько-китайських взаєминах. Перетворення США на єдину глобальну надпотугу на початку останнього десятиліття XX століття та прагнення цієї ...
1524493
  Тішкіна О.М. Чинник темпоральності у текстовій парадигмі прози Л. Яновської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 413-417
1524494
  Рудницький С.В. Чинник українсько-польської співпраці у процесі реалізації інтересів польської національної меншини в сучасній Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 371-382
1524495
  Масний В. Чинник ядерної зброї у військовій співпраці США з європейськими союзниками середина 1940-х- кінець 1950-х рр. // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 30-38


  У статті розглядається роль та місце чинника ядерної зброї у доктринальних, стратегічних та технологічно-прикладних аспектах військової співпраці між Сполученими Штатами Америки та їх європейськими союзниками в період із середини 1940-х до кінця 1950-х ...
1524496
  Сушик О.В. Чинник ядерної та радіаційної безпеки в ціні Української державності: правові аспекти // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 53-60. – ISSN 2413-7189


  Стаття присвячена розвитку правового регулювання забезпечення ядерної та радіаційної безпеки після Чорнобильської катастрофи. Проаналізоване вітчизняне ядерне законодавство, що на сьогодні не становить єдиної узгодженої системи. Зроблений висновок, що ...
1524497
  Момотенко Т. Чинник, що становлять загрозу національній безпеці України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 400-402. – ISBN 978-617-7069-15-6
1524498
  Резнік В. Чинники автономії працівника за умов глобальної інформатизації : теоретичні уявлення та українські реалії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 2 квітень - червень. – С.9-34. – ISSN 1563-3713
1524499
  Булатевич Н. Чинники адаптації дитини до дитячого дошкільного закладу // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 2 (32). – С. 321-324
1524500
  Єфремов Олександр Чинники активізації інноваційної діяльності підприємства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 41-43. – Бібліогр. в кінці ст.


  Однією з найактуальніших проблем вітчизняної економіки є підвищення конкурентоспроможності промисловості на основі її технологічного переоснащення й розвитку наукоємних галузей виробництва. Тому виникає гостра потреба в одержанні підприємствами доступу ...
1524501
  Єфремов Олександр Чинники активізації інноваційної діяльності підприємства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 41-43. – Бібліогр. в кінці ст.


  Однією з найактуальніших проблем вітчизняної економіки є підвищення конкурентоспроможності промисловості на основі її технологічного переоснащення й розвитку наукоємних галузей виробництва. Тому виникає гостра потреба в одержанні підприємствами доступу ...
1524502
  Єфремов Олександр Чинники активізації інноваційної діяльності підприємства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 41-43. – Бібліогр. в кінці ст.


  Однією з найактуальніших проблем вітчизняної економіки є підвищення конкурентоспроможності промисловості на основі її технологічного переоснащення й розвитку наукоємних галузей виробництва. Тому виникає гостра потреба в одержанні підприємствами доступу ...
1524503
  Колосова В.П. та ін. Чинники активізації співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 4 (65). – С. 3-9
1524504
  Нікіфорова П.О. Чинники активізації транскордонного співробітництва в регіоні / П.О. Нікіфорова, Н.А. Чемісова // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 35-41. – ISSN 1562-0905
1524505
  Бойко О.Б. Чинники активізації цілеспрямованої інноваційної діяльності машинобудівних підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 134-140. – ISSN 2309-1533
1524506
  Шевченко О. Чинники актуалізації глобальної зміни клімату // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 35/36. – С. 269-282. – ISSN 2519-4518
1524507
  Мислива-Бунько Чинники актуалізації складних слів у сучасному українському медіа-дискурсі // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 235-241
1524508
  Клетьонкін В.Г. Чинники антропічного впливу на природні комплекси різних функціональних зон Національного природного парку "Дворічанський" / В.Г. Клетьонкін, А.І. Тупіков // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 19-21 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
1524509
  Наєнко Г. Чинники варіантності граматичної системи української мови XVII століття // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (47). – С. 27-35. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 0320-3077


  Розглянуто різновиди варіантності у графічній, фонетико-фонологічній і граматичній системах, які слід враховувати при укладанні історичного граматичного словника, граматичного анотування історичних текстів. Динамічні процеси, що її зумовлюють, автор ...
1524510
  Пустовійт Р. Чинники вдосконалення вітчизняної монетарної політики в умовах зовнішніх та внутрішніх загроз // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8 (585). – С. 63-76. – ISSN 0131-775Х
1524511
  Маланчій М. Чинники вдосконалення управління персоналом Державної прикордонної служби України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 93-99. – ISSN 2414-4436
1524512
  Мосьпан Н. Чинники взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 328-334. – (Педагогічні науки ; вип. 1 (52), лютий). – ISSN 2078-2128


  Ринкові відносини у вищій освіті спрямовані на зміну характеру та ролі вищих навчальних закладів у суспільстві. У статті визначено та проаналізовано чинники взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі.
1524513
  Ходакевич О.Г. Чинники використання студентами різних видів діяльності для заробляння грошей // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 296-301. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1524514
  Бєлкіна-Ковальчук Чинники виникнення важковиховуваності підлітків // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 8-12. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті автор розкриває чинники, які впливають на появу важковиховуваних підлітків, аналізує поведінку у дітей з відхиленнями, а також їхні моральні та психічні особливості.
1524515
  Джулай В.О. Чинники виникнення системних банківських криз у контексті фінансової глобалізації // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 158-165
1524516
  Кендюхов О. Чинники випереджаючого економічного розвитку / О. Кендюхов, К. Ягельська // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 47-51. – ISSN 1729-7206
1524517
  Коржнєв М.М. Чинники впливу антропогенних змін геологічного середовища України на біорізноманіття і людину / М.М. Коржнєв, Шеляг-Сосонко, Є.О. Яковлєв // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 59-69 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1524518
  Осаволюк С. Чинники впливу глобалізації на стабільність міжнародного фінансового ринку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С. 15-18 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1524519
  Драган-Іванець Чинники впливу інтернет-видань на реципієнтів (за результатами соціологічного дослідження) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 247-250


  Досліджено чинники впливу інтернет-видань на київських та львівських студентів-журналістів. Під час соціологічного дослідження (у формі анкетування) дано відповіді на такі запитання: Які види медіа студенти читають? Які саме інтернет-видання? Як ...
1524520
  Габа М.І. Чинники впливу на діяльність підприємств сільського зеленого туризму Карпатського регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 88-92. – ISSN 1993-6788
1524521
  Крахмальова Н.А. Чинники впливу на діяльність суб"єктів вітчизняного виставкового ринку : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 77-78. – Бібліогр.: 7 назв
1524522
  Панасенко І.В. Чинники впливу на економічне зростання у сфері освіті: статистичний аспект // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 116-121. – ISSN 2222-4459
1524523
  Коляда Ю.О. Чинники впливу на здійснення контрольних повноважень Рахункової палати України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 84-90. – (Серія "Економічна" ; вип. 95). – ISSN 2311-2379
1524524
  Бєлєйченко О.Г. Чинники впливу на конкурентоспроможність економіки : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 33-35 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1524525
  Захаревич В.В. Чинники впливу на механізм ціноутворення на автотранспортні послуги : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 109-113 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1524526
  Вернудіна Г.В. Чинники впливу на прийняття цінових рішень в умовах конкурентного ринку / Г.В. Вернудіна, С.П. Санжак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 87-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1524527
  Мартинюк В.П. Чинники впливу на прогнозовані обсяги надходжень до державного бюджету від митних платежів : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 29-37 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
1524528
  Крилова І.Г. Чинники впливу на продуктивність праці з позиції забезпечення можливостей людського розвитку / І.Г. Крилова, Г.В. Коваленко, І.С. Поточилова // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв, 2019. – Вип. 1 (101). – С. 24-30. – ISSN 2313-092X
1524529
  Красняков Є. Чинники впливу на процеси формування та здійснення державної політики в галузі освіти України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 2 (287). – С. 21-26
1524530
  Якименко О.О. Чинники впливу на реалізацію організаційно-правового механізму державного регулювання трансформації вищої освіти в Україні // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – C. 141-151. – (Державне управління ; вип. 2 (5)). – ISSN 2414-5858
1524531
  Кіт Л.З. Чинники впливу на розвиток мережевих аптечних підприємницьких структур // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 110-120. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1562-0905
1524532
  Райко Д.В. Чинники впливу на розвиток промислового підприємства / Д.В. Райко, Л.М. Цейтлін // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 149-159. – ISSN 2218-4511
1524533
  Бараник З.П. Чинники впливу на стан та розвиток трудового потенціалу України: статистичний аспект / З.П. Бараник, О.В. Карабанова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (72). – C. 42-49
1524534
  Лазановський П.П. Чинники впливу на сучасний вітчизняний видавничий бізнес / П.П. Лазановський, О.Р. Данилик, М.В. Волощак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (2). – С. 65-67. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1524535
  Бедюк Н. Чинники впливу на формування внутрішнього переконання судді // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 359-361. – ISBN 978-617-7069-17-0
1524536
  Ковальчук В. Чинники впливу на формування конкурентноспроможності сучасного регіону / В. Ковальчук, С. Запотоцький // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 52-64


  Охарактеризовано підходи до визначення чинників формування регіональної конкурентоспроможності. Визначено ієрархічність формування конкурентного середовища. Запропоновано систему чинників впливу на формування конкурентоспроможності сучасного ...
1524537
  Бурдак І.Г. Чинники впливу на якість підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах / І.Г. Бурдак, Н.П. Погорєлова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 49-51. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
1524538
  Лісогор Л.С. Чинники впливу на якість трудового життя в умовах економічної кризи // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 79-85. – ISSN 2072-9480
1524539
  Бєлицький С.В. Чинники впливу фіскально-бюджетних та грошово-кредитних важелів на макроекономічні показники // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 158-160. – ISBN 978-966-188-219-4
1524540
  Когатько Ю.Л. Чинники геоконфесійної ситуації у Чернігівській області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 265-275. – Бібліогр.: 4 назви
1524541
  Позняк С.П. Чинники грунтотворення : [навчальний посібник для студентів природничих спец. вищих навч. закладів] / С.П. Позняк, Є.Н. Красєха; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 400с. : іл. – ISBN 966-613-472-1
1524542
  Захарова Т.М. Чинники демократичного розвитку політичного класу в сучасній Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 178-181. – ISSN 2077-1800
1524543
  Котовенко М.А. Чинники державного регулювання агропродовольчого ринку : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 79-81. – Бібліогр.: 6 назв
1524544
  Узунов В.В. Чинники державного управління інноваційним розвитком регіональної економічної системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 116-119. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6806
1524545
  Кузнєцова А.С. Чинники деструктивних впливів у міжнародних відносинах : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Кузнєцова Анастасія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 202 л. – Бібліогр.: л. 182-202
1524546
  Кузнєцова А.С. Чинники деструктивних впливів у міжнародних відносинах : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Кузнєцова Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1524547
  Шнирков О. Чинники диверсифікації експорту України за умов економічної дезінтеграції з РФ // Перспективи виходу України на ринки висхідних країн : аналіт. доп. / К. Маркевич, В. Сіденко, В. Юрчишин. – Київ : Заповіт, 2015. – С. 100-102. – (Бібліотека Центру Разумкова ;Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-7272-88-3
1524548
  Гуменюк Ю.П. Чинники динамізації процесу міжнародної міграції робочої сили // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 244-252. – (Економіка ; Вип. 30)
1524549
  Шкурупій О.В. Чинники динаміки економіки України та національної конкурентоспроможності / О.В. Шкурупій, Н.Г. Базавлук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 89-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
1524550
  Гоч Р. Чинники довіри до державних регуляторів економічних відносин у сучасному українському суспільстві // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3, липень - вересень. – С. 16-56. – ISSN 1563-3713
1524551
  Гоч Р. Чинники довіри: концептуалізації та гіпотези // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 3, липень - вересень. – С. 45-73. – ISSN 1563-3713
1524552
  Дідур С.В. Чинники досягнення макроекономічної рівноваги // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 30-32. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1524553
  Кононенко А.В. Чинники еколого-гідрогеологічної еволюції хімічного складу підземних вод мергельно-крейдяного водоносного горизонту Дніпровсько-Донецької западини : автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 21.06.01 / Кононенко Аліна Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України". – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
1524554
  Панасенко І.В. Чинники економічного росту в освіті // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем" : 16-17 квіт. 2018 р., м. Дніпро : [збірник] / "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 194-195. – ISBN 978-966-981-013-7


  Освіта є одним з головних факторів економічного зростання та розвитку країни.
1524555
  Журавель Ю. Чинники економічної кризи: методика дослідження та її прикладне застосування // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 97-102. – ISSN 1818-2682
1524556
  Гродзинська О. Чинники естетичної привабливості ландшафтів / Ольга Гродзинська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 227-234. – (Серія географічна ; вип. 48). – ISSN 2078-6441
1524557
  Шемшученко Ю.С. Чинники етнополітичної дезінтеграції розвинених демократій / Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 51-60. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
1524558
  Кулик Є.В. Чинники ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у практиці бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 101-108. – ISSN 2409-9805
1524559
  Хринюк О.С. Чинники ефективної політики енергозбереження та енергоефективності промислового підприємства / О.С. Хринюк, І.В. Ковальська // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 147-152. – ISSN 2310-5534
1524560
  Соловей Ю.О. Чинники ефективної управлінської діяльності директора закладу дошкільної освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 265-269. – Бібліогр.: с. 267-268. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1524561
  Пономарьова Л. Чинники ефективності мовленнєвої діяльності адвоката в судовому процесі
1524562
  Головко Л.О. Чинники ефективності судової системи // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 13-15. – ISBN 978-617-7096-97-8
1524563
  Малецька О.О. Чинники забезпечення фінансової стійкості пенсійного фонду України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 82-84 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1524564
  Кузьмін О.Є. Чинники забезпечення якості державного управління освітянською діяльністю ВНЗ / О.Є. Кузьмін, М.Я. Яструбський // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 31-38. – ISSN 1562-0905
1524565
  Ватаманюк О. Чинники заощаджень домогосподарств у ринковій економіці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 239-247. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1524566
  Синицька О.І. Чинники запровадження та сталості корпоративної культури // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 196-199
1524567
  Ігнатуша О.М. Чинники зміни єпархіальної мережі Української синодальної церкви (20-30-ті роки XX століття) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 123-131. – ISSN 2075-1451
1524568
  Явкін В.Г. Чинники зміни параметрів максимального стоку (на прикладі басейну Дністра) / В.Г. Явкін, А.А. Мельник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 67-75


  Проблема дослідження впливу господарської діяльності на різні характеристики річкового стоку набуває в останні роки все більше значення. Велика увага приділяється оцінці випадкових і систематичних похибок. Здійснюються розрахунки максимального дощового ...
1524569
  Пелех О.Б. Чинники зміни структури сучасної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – C. 28-34. – ISSN 2222-4459
1524570
  Якубовський С.О. Чинники зовнішніх дисбалансів країн ЄС: досвід для України / С.О. Якубовський, Т.А. Родіонова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 224-230
1524571
  Кваша Т.К. Чинники зростання сукупної факторної продуктивності // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (85). – С. 12-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2519-1853
1524572
  Савельєв Ю. Чинники і взаємозв"язок політичної, громадянської та соціальної участі в європейських суспільствах // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3, липень - вересень. – С. 56-73. – ISSN 1563-3713


  У статті визначено три групи в структурі чинників участі соціальних акторів, що охоплюють: 1) культурні особливості поведінки, когнітивні структури і ціннісні орієнтації; 2) ресурси і можливості збільшення доступу до них соціальних акторів; 3) ...
1524573
  Седих К.В. Чинники і механізм змін в процесі психотерапії // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 158-170. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
1524574
  Качайло М. Чинники і напрямки трансформації системи розселення регіону у сучасних умовах (на прикладі Закарпатської області) / М. Качайло, М. Влах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 40-45 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1524575
  Медвєдєва Ю.Ю. Чинники і особливості релігійної модернізації в Тайвані: соціально-історична ретроспектива (частина 1) // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Венгер Н.В., Висоцький О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 1 (141). – С. 37-41. – ISSN 2077-1800
1524576
  Медвєдєва Ю.Ю. Чинники і особливості релігійної модернізації в Тайвані: соціально-історична ретроспектива (частина 2) // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 4 (144). – C. 30-34. – ISSN 2077-1800
1524577
  Тимошенков І.В. Чинники і перешкоди інституційного розвитку освітньої системи України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 15-24. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404


  Обгрунтовано висновок про те, що найбільш продуктивним напрямом дослідження інститутів освіти в економічній науці є нова інституційна економіка - НІЕ, яка дозволяє досліджувати систему освіти у всій складності і різноманітті її функцій, напрямів і ...
1524578
  Луговий В.І. Чинники і умови забезпечення якості вищої освіти в Україні в процесі євроінтеграції / В.І. Луговий, Ж.В. Таланова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 98-103. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються стан і проблеми, чинники і умови забезпечення якості вищої освіти в Україні в умовах євроінтеграції з урахуванням кращого світового досвіду. Аргументується, що шлях до повноцінної вищої освіти пролягає через визначення її правильних ...
1524579
  Усков І.В. Чинники і умови, що впливають на міжбюджетні відносини у регіонах України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2009. – № 1 (2). – С. 60-65
1524580
  Яровенко Т.С. Чинники інвестиційного розвитку сфери освіти України // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 236-242. – (Економічні науки ; № 1 (18)). – ISSN 2074-5362


  Обгрунтовано необхідність виявлення і систематизації чинників інвестиційного розвитку сфери освіти.
1524581
  Матвієнко В.М. Чинники індикативного планування людської діяльності сільського адміністративного району / В.М. Матвієнко, Н.М. Матвієнко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 217-224
1524582
  Дідик Т.В. Чинники інноваційного розвитку підприємства // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 64-66. – ISBN 978-617-645-233-1
1524583
  Сичевський М.П. Чинники інноваційної конкурентоспроможності харчової промисловості в контексті глобалізації / М.П. Сичевський, О.В. Коваленко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 60-67. – ISSN 2221-1055
1524584
  Стойко О.М. Чинники інституційного вибору постсоціалістичних країн // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 139-141.
1524585
  Лутаєва Т.В. Чинники інтенсифікації громадсько-просвітницької діяльності фундаторів вітчизняної медичної й фармацевтичної освіти наприкінці XIX – на початку ХХ ст. // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 159-176. – ISSN 2074-8167
1524586
  Климентова О.В. Чинники інформаційно-комунікативної оптимальності молитовного тексту // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 245. – C. 32-38. – (Серія "Філологічні науки")
1524587
  Коцупатрий М. Чинники конкурентноспроможності фахівців з агробізнесу на ринку праці в АПК України / М. Коцупатрий, С. Дем"яненко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 53-59. – ISSN 1682-2366
1524588
  Колотій В.О. Чинники конкурентоспроможності і сталість роздрібних підприємств торгівлі будматеріалами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 131-135 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1524589
  Шевченко Т. Чинники консолідації українства в політичних програмах дисидентів (кінець 1950-х - початок 1960-х років) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 152-156. – ISSN 2520-2626


  "Стаття розглядає питання єдності українського народу та чинники його консолідації в програмних документах Української робітничо-селянської спілки (УРСС) на чолі з Левком Лук‘яненком. Автор проаналізував програмні засади та цілі УРСС, пов’язані з ...
1524590
  Авер"янова Н. Чинники консолідації українства в постколоніальну добу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 8-12. – ISSN 2520-2626


  "Аналізується проблема консолідації українства в сучасних умовах. Показано, що українство для своєї консолідації має чітко уявляти кінцеву мету, якої прагне і мобілізувати свої зусилля для її досягнення. Консолідація українства залежить від багатьох ...
1524591
  Кагамлик С. Чинники консолідації української церковної еліти: паралелі між ранньомодерною і сучасною добою // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 54-57. – ISSN 2520-2626


  "У статті зроблено спробу з’ясувати чинники, які сприяли чи негативно впливали на процес консолідації церковної еліти ранньомодерного часу, і встановити паралелі з цими процесами в нашій сучасності. Зазначено, що сучасна українська дійсність вимагає ...
1524592
  Тихонюк С.А. Чинники конфліктності в умовах здійснення політико-адміністративного реформування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 272-283
1524593
  Ларченко М.О. Чинники криміналізації сімейно-побутових відносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 434-439. – ISSN 1563-3349
1524594
  Береславська О. Чинники курсової нестабільності в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 8-14
1524595
  Латиш І.В. Чинники людського розвитку регіону // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 73-84. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 966-521-126-9
1524596
  Пріб К.А. Чинники міжнародних міграційних процесів / К.А. Пріб, С.О. Гуткевич // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 2 (47). – С. 12-17
1524597
  Фесенко М.В. Чинники міжнародної безпеки в зовнішній політиці адміністрації американського президента Б.Обами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.67-74. – Бібліогр. в кінці ст.
1524598
  Коваленко О.Г. Чинники міжособистісної атракції політичного лідера // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 78-86. – ISBN 978-966-8063-90-16
1524599
  Мегела К.І. Чинники множинності відтворення дискурсивних маркерів (на матеріалі українських перекладів твору Р.Л. Стівенсона "Острів скарбів") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 55-62


  У статті виділено основні фактори, що впливають на множинність відтворення дискурсивних маркерів, відібраних з роману Р.Л. Стівенсона "Острів скарбів". Було проаналізовано три переклади твору, здійснених у різні часові періоди. Виявлено, що перекладна ...
1524600
  Коломієць А.І. Чинники мовно-національної єдності у творчості вітчизняних мислителів кінця XIX - перших десятиліть XX століття // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 23-25
1524601
  Поліщук О.П. Чинники мотивації наукової діяльності у студентів 4 року навчання НаУКМА / О.П. Поліщук, Д.Ю. Баталова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 187 : Соціологічні науки. – C. 76-81. – ISSN 1996-5931
1524602
  Шестаковський О. Чинники намірів трудової міграції за кордон серед економічно активного населення України // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 136-141. – ISBN 978-966-651-861-9


  Проаналізовано чинники, що можуть бути пов"язані з намірами економічно активного населення тимчасово мігрувати за кордон на заробітки.
1524603
  Пономарів О. Чинники національної ідентичності // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 лютого (№ 8). – С. 4-5
1524604
  Масуд О. Чинники неблагополучного кредитування: порівняльний аналіз : наукове життя за рубіжем / О. Масуд, Б. Актан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 251-263 : Табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1993-6788
1524605
  Бойко В. Чинники негативного впливу на судову владу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 323-327. – ISSN 2663-5313
1524606
  Черниш І.В. Чинники німецького колоністського руху в Північно-Західній Україні в складі Російської імперії (поч. XX ст.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 38-43. – ISSN 2077-1800
1524607
  Рудська М.І. Чинники особистісної зрілості в старшому підлітковому віці // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 292-293
1524608
  Петренко Я.В. Чинники ощадної активності домогосподарств у довгостроковому періоді // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 45-52.
1524609
  Фролова І. Чинники перекладу реалій у художніх творах детективного жанру / І. Фролова, К. Бугай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 40-45. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено способи перекладу реалій англомовних літературних творів детективного жанру українською і російською мовами та виявлено варіювання цих способів під впливом таких чинників, як: (1) тематична група, до якої належить реалія; (2) особистість ...
1524610
  Малиш Л.О. Чинники першої класової належності українців // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 148 : Соціологічні науки. – С. 15-23. – ISSN 1996-5931
1524611
  Берегуля О. Чинники підвищення конкурентноспроможності банку на ринку іпотечного кредитування : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 42-44. – Бібліогр.: 5 назв
1524612
  Довбенко В.І. Чинники підвищення конкурентоспрможності вітчизняних підприємств за умов глобалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 15-21.
1524613
  Грицюк П.М. Чинники підвищення цін на зерно в Україні / П.М. Грицюк, Л.Д. Бачишина // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 54-61. – ISSN 2221-1055
1524614
  Вілков В.Ю. Чинники плюралізму понять-дефініцій нації / В.Ю. Вілков, О.О. Суховій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
1524615
  Кучмій О.П. Чинники побудови корпоративного брендидгу_в умовах глобалізації / О.П. Кучмій, О. Андрійченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 141-146
1524616
  Васюта П. Чинники пожежонебезпечності весняно-літнього періоду // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 28-29 : фото
1524617
  Московчук Н. Чинники позитивної адаптації студентів-іноземців в україномовному освітньому просторі України // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 18-24. – (Педагогічні науки ; № 6 (125)). – ISSN 2414-5076
1524618
  Карпенко Н.В. Чинники політичної міфологізації України у просторі відносин "ЄС-Росія-Китай" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 142-152


  Стаття присвячена винайденню стратегії політичної міфологізації місії України у відродженні стратегічного діалогу на осі "ЄС – Росія-Китай" в контексті існуючих геополітичних реалій та цивілізаційних викликів сьогодення, зокрема, з урахуванням ...
1524619
  Баженова О.В. Чинники поточного рахунку в Україні: емпіричні докази // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2018. – Т. 3, вип. 1 : Економічні науки. – С. 3-7. – ISSN 2519-4739
1524620
  Ільницька Н.М. Чинники поширення електронних грошей // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 209-215. – (Економіка ; Вип. 30)
1524621
  Комар Є Чинники поширення соціальних аномалій серед населення УСРР у 1921-1925 рр. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 49-53. – ISSN 2076-1554


  Метою статті є комплексний аналіз праць сучасних науковців, присвячених вивченню чинників і рівня поширення злочинності, алкоголізму й проституції як найбільш масштабних видів соціальних аномалій у повсякденному житті населення УСРР в 1921-1925 рр. У ...
1524622
  Цогла О.О. Чинники прийняття рішення щодо впровадження стратегії диверсифікації діяльності підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 20-24. – ISSN 0321-0499
1524623
  Пендерецький О.В. Чинники промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 122-128


  Дана оцінка чинників промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району. З погляду структурної перебудови господарського комплексу краю встановлені прерогативи промислового туризму як визначального в структурі перспективної моделі ...
1524624
  Карабин В.В. Чинники просідання та підтоплення територій вуглевидобутку Червоноградського гірничопромислового району // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 32-36 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-721Х
1524625
  Клапчук В. Чинники просторового розвитку торговельних мереж у Львівській області // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 78. – C. 26-34. – ISSN 2413-7154
1524626
  Барановський М. Чинники просторової диференціації злочинності в Україні // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – С. 32-36. – ISSN 2076-1333


  Обгрунтовано необхідність активізації вивчення чинників просторової диференціації злочинності на основі використання сучасних економіко-статистичних методів дослідження, визначено загальний алгоритм та етапи дослідження чинників, що визначають ...
1524627
  Сербін-Жердецька Інна Анатоліївна Чинники професійного вибору в структурі стратегій життєвих виборів працівників Національної поліції України // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 39-45 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1524628
  Ковровський Ю.Г. Чинники професійного вигорання персоналу Оперативно-рятувальної служби МНС України // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 262-265. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1524629
  Рутина Ю.В. Чинники професійної самоактуалізації державних службовців // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 17-21. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
1524630
   Чинники процесу міграції радіонуклідів у грунті / Є.Я. Чапля, Г.Т. Лянце, О.Ю. Чернуха, В.С. Гончарук // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 7-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2411-4049
1524631
  Ягіяєв І.І. Чинники психологічного благополуччя особистості атеїста : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Ягіяєв Ілля Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 260 арк. – Додатки: арк. 201-260. – Бібліогр.: арк. 176-200
1524632
  Ягіяєв І.І. Чинники психологічного благополуччя особистості атеїста : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Ягіяєв Ілля Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1524633
  Антонов А.Л. Чинники регулювання екологічно збалансованого розвитку курортно-оздоровчих територій : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 89-91. – Бібліогр.: 6 назв
1524634
  Гулич О. Чинники регулювання екологічнозбалансованого розвитку курортно-оздоровчих територій : Економічні проблеми природокористування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 78-82 : Табл.1. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 0131-775Х
1524635
  Чеканов В. Чинники репрезентації історичної інформації в науковій медієвістиці // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 51-58


  У статті розглядається питання про залежність репрезентації історичного простору і часу в наукових медієвістичних працях від приналежності їх авторів до різних націй, історичних шкіл та світоглядних традицій.
1524636
  Матвієнко В.М. Чинники ризиків для туристів / В.М. Матвієнко, МАтвієнко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 79-86
1524637
  Маріам Б.А. Чинники ризику та наслідки вагітності в жінок із прееклампсією / Б.А. Маріам, О.П. Гнатко, Н.Р. Кучма // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 2 (8). – С. 24-28. – ISSN 2413-550Х
1524638
  Момот В.Є. Чинники ринкової невизначеності у поведінці підприємств / Момот В.Є. ; [за наук. ред. А.О. Задої] ; Дніпропетр. ун-т економіки та права. – Дніпропетровськ : ДУЕП, 2002. – 228 с. : табл. – Бібліогр.: с. 224-227. – ISBN 966-7479-43-9
1524639
  Довганчина Р.Г. Чинники розбіжностей у перекладі художньої прози (на матеріалі оповідання Е. Гемінгвея "Не в сезон") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 42-46


  У статті аналізуються чинники розбіжностей у процесі відтворення семантики дієслів на прикладі перекладів оповідання Е.Гемінгвея "Не в сезон". Одним із найсуттєвіших чинників розбіжностей є асиметрія семантичних полів лексичних одиниць у різних мовах. ...
1524640
  Абизов В.А. Чинники розвитку дизайну сучасних меблів в житловому та громадському середовищі / В.А. Абизов, В.Ф. Стрілець // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 3-14. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-929-439-5
1524641
  Наумович Т.В. Чинники розвитку значення слова "zeit"у німецькій мові: культуролого-етимологічний аналіз // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 139-143. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
1524642
  Суходубова І. Чинники розвитку і зміцнення системи законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 93-98.
1524643
  Матвієнко В.М. Чинники розвитку і розміщення рекреаційного комплексу Подільського району / В.М. Матвієнко, Н.М. Матвієнко, Н.М. Хилевич // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 128-135


  Розкрито значення рекреаційного комплексу, розглянуто основні групи чинників, їх склад та ступінь впливу на розвиток і розміщення рекреаційного комплексу Подільського району України. The value of recreational complex is exposed, the basic groups of ...
1524644
  Євдокименко В. Чинники розвитку інвестиційно-кредитної діяльності // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 51-59
1524645
  Липовська К. Чинники розвитку інтелектуального потенціалу територіальної громади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 142-148. – ISSN 2414-4436
1524646
  Лаврухін В.В. Чинники розвитку комплексного механізму соціального захисту населення // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (17). – С. 57-63. – ISSN 2311-6420
1524647
  Рак Ю.А. Чинники розвитку конкуренції на ринках досліджуваних благ (на прикладі ринку квітів України) // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 16-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1524648
  Шевченко О. Чинники розвитку особистісної компетентності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 56-58. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано підходи до розуміння особливостей, механізмів, чинників розвитку компетентності у сучасній психологічній літературі а також наявний досвід у формуванні особистісної компетентності. The paper explores the approaches to ...
1524649
  Грубі Т.В. Чинники розвитку професійної автономності науково-педагогічного персоналу вищої школи // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 37-38. – ISBN 978-966-629-858-7
1524650
  Власова О.І. Чинники розвитку соціального потенціалу дітей молодшого шкільного віку // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 83-90
1524651
  Бейдик О.О. Чинники розвитку та особливості подієвого туризму / О.О. Бейдик, Н.О. Новосад, О.І. Топалова // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 125-131
1524652
  Гаврилюк В.Я. Чинники розвитку та умови оцінювання вітчизняних вищих навчальних закладів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 40-49. – ISSN 0321-0499
1524653
  Ігнатова О.І. Чинники розвитку та функціонування українсько-французьких паралелей // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 78-82. – ISBN 966-594-420-7
1524654
  Матвієнко Н. Чинники розвитку туризму в Хорватії / Н. Матвієнко, В. Матвієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 81-88. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Міжнародний туризм набуває все більшого впливу на підвищення конкурентоспроможності країни на світових ринках. Розглянуто систему чинників, які стали передумовою розвитку туристичної галузі у Хорватії. Досліджено основні природно-географічні чинники - ...
1524655
  Дудка Н.О. Чинники розвитку українського телебачення // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 127-133. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1524656
  Ковернінська Ю.В. Чинники розміщення фінансових ресурсів фінансовими посередниками в економіці України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 165-169. – ISSN 2222-4459
1524657
  Ергемлідзе М. Чинники самоідентифікації національних меншин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-53. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі чинники самоідентифікації національних меншин в Україні, які відображають рівень адаптованості цих меншин в суспільство та ставлення українців до представників інших націй, що проживають в країні. Головна увага приділена ...
1524658
  Гуменюк В.В. Чинники сезонності в управлінні фінансовим забезпеченням туристичних підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 74-81. – Бібліогр.: с. 75, 80


  Досліджено проблематику фінансового забезпечення суб"єктів господарювання туристичної галузі у зв"язку з сезонним характером їх операційної діяльності.
1524659
  Бурлай Т.В. Чинники соціально-економічної дивергенції України та Європейського Союзу // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (69). – C. 61-83. – ISSN 1681-116Х
1524660
  Ніколенко В.В. Чинники соціально-економічної модернізації суспільства: макросоціологічний підхід // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 45-48. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
1524661
  Шапран О. Чинники сталого розвитку світового ринку нафтопродуктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 61-65. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто наукові підходи до визначення сталого розвитку світового галузевого ринку. Виокремлено та згруповано чинники, які впливають на розвиток світового ринку нафтопереробки. Проаналізовано чинники сталого розвитку світового ринку ...
1524662
  Остапенко М.А. Чинники становлення політичного плюралізму в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 192-202
1524663
  Смірнов В С. Чинники створення мультиплікативного ефекту у професійному становленні майбутніх магістрів-філологів / В С. Смірнов, Т.М. Ялонська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 105-108. – (Педагогічні науки ; № 4 (117)). – ISSN 2414-5076
1524664
  Мудренко І.Г. Чинники суїцидальної поведінки хворих із деменцією // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 12, № 3 (47). – С. 53-57. – ISSN 2308-6300
1524665
  Симчук С. Чинники сучасних тенденцій трансформації української сім"ї // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 61-64. – ISBN 978-966-171-811-0
1524666
  Падалко О. Чинники сучасної банківської конкуренції та їх особливості в Україні : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 2. – С. 60-64. – ISSN 1605-2005
1524667
  Тригуб К. Чинники схильності молоді до реалізації права на державну службу в Україні // Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2008. – № 1/4 (3), січень - грудень. – С. 121-126. – ISSN 1998-4634
1524668
  Тищенко О. Чинники сюрреалістичної техніки письма / О. Тищенко, А. Лапенкова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 259-263. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1524669
  Зазуляк Чинники та джерела формування капіталу підприємствами / Зазуляк, ЛЛ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 35-39. – ISSN 0321-0499
1524670
  Шуміло О.С. Чинники та загрози економічній безпеці торговельних підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 240-245. – ISSN 2222-4459
1524671
  Безуглий П.Г. Чинники та наслідки міграційного руху в Україні // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 3. – C. 4-9. – ISSN 2519-2949
1524672
  Костецька М. Чинники та передумови розвитку вищої єврропейської освіти: проблеми і перспективи // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 48-52. – (Педагогічні науки ; № 2 (115)). – ISSN 2414-5076
1524673
  Бейдик О.О. Чинники та перспективи розвитку адаптивного туризму в національних природних парках України / О.О. Бейдик, А.Л. Мельничук, О.І. Топалова // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40. – С. 97-110. – ISSN 2308-135X
1524674
  Погорільська Н.І. Чинники та показники психологічної адаптованості матерів дітей юнацького віку з обмеженими можливостями : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.04 / Погорільська Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 212л. + Додатки : л.170-193. – Дисертація. – Бібліогр. : л.194-212
1524675
  Погорільська Н.І. Чинники та показники психологічної адаптованості матерів дітей юнацького віку з обмеженими можливостями : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04. / Погорільська Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 15с. – Бібліогр.: 9 назв
1524676
  Качурець Ч.І. Чинники та прогнози української трудової міграції до країн СНД та Балтії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 106-108.
1524677
  Філоненко О.Ю. Чинники та стадії поширення нових релігійних напрямків в регіонах України (на прикладі поширення громад харизматичних конфесій) // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 221-224
1524678
  Мальчик М.В. Чинники та фактори інвестиційної привабливості туристичних об"єктів / М.В. Мальчик, О.П. Коротун // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 179-186


  У статті висвітлено ключові чинники інвестиційної привабливості туристичних об"єктів, проблеми і перешкоди у справі заохочення інвестицій в інфраструктуру туризму та окреслені заходи щодо підвищення інвестеційної привабливості та інвестиційної ...
1524679
  Матвійчук В.В. Чинники територіальної організації господарства аграрно-індустріального регіону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Розглянуто методологічні підходи для проведення наукового дослідження територіальної організації господарства аграрно-індустріального регіону України. Рассмотрены методологические подходы для проведения научного исследования территориальной ...
1524680
  Дорошук В.А. Чинники територіальної організації ієрархічних рівнів агропромислових зв"язків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 177-181. – (Географія ; Вип. 41)


  Показані основні властивості агропромислових зв"язків і розглянуто вплив чинників економічного, соціального, політичного і природничого характеру на їх формування. Проаналізовані особливості дії чинників на територіальну організацію зв"язків місцевого, ...
1524681
  Фінклер Ю.Е. Чинники тиску влади на місцеву пресу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 107-110


  У статті проаналізовано зміни у структурі сучасних українських друкованих мас-медіа, основною рисою яких стала руйнація так званої піраміди в організації побудови медіа-потоків. Розглянуто кілька можливих чинників владного тиску на мас-медіа і ...
1524682
  Фокін С.Б. Чинники трансформації аналітичної форми пасиву в синтетичну при перекладі з іспанської // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – C. 506-511. – ISBN 966-581-388-9
1524683
  Голуб Ю.М. Чинники трансформаційних змін господарства міст // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 82-87. – ISBN 978-966-285-399-5
1524684
  Ціпко А. Чинники українського культуропредставлення та культурозбереження у світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-28. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто процес українського культуротворення як "спільний голос" українців з усіх культурних епох, що є головним чинником українського культурозбереження та культуропредставлення. The process of Ukrainian cultural creation as the "common ...
1524685
  Гилка У.Л. Чинники успіху малого підприємства на початкових етапах життєвого циклу // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/2. – С. 46-51. – ISSN 2409-1944
1524686
  Мілютіна К.Л. Чинники успішності взаємодії власників тварин із своїми улюбленцями // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2014. – № 1 (5). – С. 84-89. – ISSN 2310-4368
1524687
  Петраускас О.О. Чинники успішності Кондолізи Райс як першої афроамериканки на посаді державного секретаря США. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 140-144. – ISSN 2076-1554
1524688
  Мартіросян Ш.С. Чинники формування "духу народу" в політичній концепції Шарля Монтеск"є // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 86-88
1524689
  Моторнюк У.І. Чинники формування валютного курсу в Україні / У.І. Моторнюк, У.Л. Гуцуляк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 431-439. – ISSN 0321-0499


  Запропоновано шляхи удосконалення формування курсової політики в Україні.
1524690
  Полінкевич О.М. Чинники формування випереджального розвитку підприємств в умовах глобальної світової кризи // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 156 (1-2). – С. 59-62. – ISSN 1728-6220
1524691
  Чернобай Л.І. Чинники формування витрат на експортну діяльність: загальна характеристика та класифікація / Л.І. Чернобай, Н.О. Вацик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 315-327. – ISSN 0321-0499


  Запропонова типологію чинників формування витрат на експортну діяльність.
1524692
  Шинкаренко Т.І. Чинники формування гендерної політики в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 57-59
1524693
  Подольська Є.А. Чинники формування громадської культури молоді в умовах вищої школи // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [голов. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 225-231. – ISSN 2073-9591
1524694
  Ковальська К. Чинники формування дивідендної політики акціонерного товариства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 87-89. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено основні чинники формування дивідендної політики корпорації. Сформовано рекомендації щодо упорядкування виплат дивідендів у вітчизняних корпораціях. The main factors that influence on corporation"s policy"s formation are researched. ...
1524695
  Макаренко Н.Ю. Чинники формування Донбасу як етнополітичного регіону України: історична ретроспектива // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 52-58. – ISBN 978-617-7107-30-8


  В статті проаналізований політико-правовий дискурс, щодо визначення поняття "етнополітичний регіон". Розглянуто витоки засад регіоналізму, вплив на цей процес різних чинників (особливо - соціально-економічного), які детермінували формування ...
1524696
  Ротар Н.Ю. Чинники формування електоральної моделі політичної участі громадян України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 579-586. – ISSN 1563-3349
1524697
  Романова А.С. Чинники формування естетичної культури юриста // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 4 (82). – С. 59-65
1524698
  Грицюта Н.М. Чинники формування етики рекламної комунікації: національний та міжнародний досвід // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 30-36


  У статті проаналізовано суспільні чинники функціонування реклами, зокрема вплив державного регулювання та саморегулювання на її етичні принципи і моральність. У країнах, де вже давно усталилася практика етично коректної реклами, законодавство та ...
1524699
  Кляпець О.Я. Чинники формування життєвих завдань особистості, пов"язаних із шлюбом та сім"єю // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С. 123-132. – ISBN 978-966-8063-80-2
1524700
  Воднік В.Д. Чинники формування злочинної поведінки неповнолітніх у великому місті / В.Д. Воднік, М.М. Карпенко // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 175-184. – ISSN 0201-7245
1524701
  Микитенко Н. Чинники формування змісту навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спрямування" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 93-103. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1524702
  Іваночко С.С. Чинники формування інвестиційного клімату в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 143-150. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1524703
  Соболь Т.В. Чинники формування інноваційної культури сучасного суспільства з позиції філософської теорії символічного інтеракціонізму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 74-82
1524704
  Канцулова О.О. Чинники формування інституціональної моделі бухгалтерського обліку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 289-291. – ISSN 2309-1533
1524705
  Самсонова Я. Чинники формування інтелектуальних зв"язків університетів Наддніпрянщини і Східної Галичини протягом XIX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 33-36. – ISBN 978-966-171-783-9
1524706
  Нич Т.В. Чинники формування інтелектуального потенціалу регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 222-226. – Бібліогр.: 8 назв.
1524707
  Зеліско Н. Чинники формування конкурентних переваг АПК України в контексті інтеграції у світовий економічний простір / Н. Зеліско, В. Крупа // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 49-54 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1524708
  Дворак М.С. Чинники формування конкурентного середовища на ринку страхових послуг України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 120-127
1524709
  Романко О.П. Чинники формування конкурентоспроможності машинобудівного підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 113-125 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1524710
  Згурська О.М. Чинники формування конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 89-91 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1524711
  Кузьмін О.Є. Чинники формування конкурентоспроможності підприємств на ринку озброєння / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Д.А. Панасенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 172-181 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1524712
   Чинники формування ландшафтної структури верхів"я басейну річки Лазещина в межах Чорногори / М.М. Карабінюк, Л.Я. Костів, А.В. Мельник, Д.В. Сеничак, Б.В. Яськів // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 47-67. – ISSN 0868-6939
1524713
  Пасечник Т.Д. Чинники формування методичної компетентності майбутніх філологів у викладанні перекладу // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (97). – С. 41-46. – ISSN 1817-8510
1524714
  Пахомов С.Ю. Чинники формування міжнародної конкурентоспроможності та проблеми їх розвитку в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 40-46. – (Серія: Економіка ; вип. 10). – ISSN 2226-2822
1524715
  Шуліченко Т.С. Чинники формування мовної особистості жінок і чоловіків: діахронічний аспект // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 291-301. – ISSN 2313-4437
1524716
  Чечель О.М. Чинники формування моделі державного регулювання економічної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 102-105
1524717
  Ганець С.В. Чинники формування нового функційного призначення постпромислових територій // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 293-299 : ілюст. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
1524718
  ШинкаренкоТ.І Чинники формування нової моделі євроінтеграційної стратегії України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 25-32


  В статті висвітлюються передумови формування нової євроінтеграцій-ної стратегії України в контексті внутрішньополітичних та зовнішньополітичних змін, зокрема з огляду на реалізацію ініціативи Східного партнерства. This article highlights ...
1524719
  Власова Н.О. Чинники формування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі / Н.О. Власова, М.В. Чорна, О.В. Михайлова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 156-163 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1524720
  Осмоловська А.О. Чинники формування образу країни на міжнародній арені // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 80-85. – ISSN 2519-2949
1524721
  Гацька Л.П. Чинники формування податкової політики України в умовах глобалізації / Л.П. Гацька, В.Л. Журавський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 40-41. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються прискорення глобалізації бізнесу, податкова конкуренція, кон"юнктура світових ринків та інші зовнішні чинники, які впливають на формування національної податкової політики України в умовах глобалізації. In the article have been ...
1524722
  Ковальчук Н.В. Чинники формування політики Європейського Союзу стосовно України // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 15 : На пошану професора, чл.-кор. НАН України В.Д. Барана. – С. 473-480.
1524723
  Петровська М. Чинники формування потенціалу здоров"я дитячого населення Львівської області / М. Петровська, В. Пантилей, О. Артеменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 44-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
1524724
  Матвієнко В.М. Чинники формування продовольчої безпеки в Україні / В.М. Матвієнко, О.В. Тхоревська // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 295-304


  Проаналізовано значення продовольчої безпеки країни як на регіональному, такі на загальнодержавному рівнях. Визначено та висвітлено основні чинники, що впливають на формування продовольчої безпеки. Розглянуто ступінь впливу кожного з них на її ...
1524725
  Зозуляк-Случик Чинники формування професійної етики майбутніх соціальних працівників університетів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 19-22. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1524726
  Прокопенко Т.М. Чинники формування ринку реклами туристських послуг в Україні // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 257-258. – ISBN 978-617-7069-75-8
1524727
  Горбаль М. Чинники формування різдвяної обрядовості Лемківщини / Марія Горбаль // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 2 (98), березень - квітень. – C. 236-244. – ISSN 1028-5091
1524728
  Асланян Т.С. Чинники формування симптомокомплексу “емоційного холоду” // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 3-12


  Статтю присвячено аналізу причин формування симптомокомплексу “емо-ційного холоду”, який ускладнює встановлення психологічної інтимності в партнерських стосунках. Серед основних чинників розглянуто наявність базо-вого та структурного дефекту, ранні ...
1524729
  Станасюк Н.С. Чинники формування сприятливого інноваційного середовища для розвитку промислового потенціалу України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 356-364. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1524730
  Шпак М.М. Чинники формування стратегічної стійкості сільськогосподарських підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 122-128. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено необхідність застосування керівництвом аграрних підприємств комплексу заходів, спрямованих на забезпечення стійкої позиції підприємства на ринку. Здійснено класифікацію заходів щодо забезпечення стратегічної стійкості аграрних ...
1524731
  Шпак Михайло Михайлович Чинники формування стратегічної стійкості сільськогосподарських підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 122-128. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено необхідність застосування керівництвом аграрних підприємств комплексу заходів, спрямованих на забезпечення стійкої позиції підприємства на ринку. Здійснено класифікацію заходів щодо забезпечення стратегічної стійкості аграрних ...
1524732
  Шевченко О.Л. Чинники формування та алгоритми розрахунку техніко-економічних показників експлуатації родовищ підземних вод // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 2. – С. 37-42. – ISSN 1682-721X
1524733
  Черничко Т.В. Чинники формування та стабілізації кредитних відносин в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 22-25 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1524734
  Журило В.В. Чинники формування технологічної культури споживання в Україні у глобалізованому ринковому середовищі // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 190-193. – ISBN 978-617-696-384-4
1524735
  Мазурець Р. Чинники фукціонування й розвитку туризму в сучасних умовах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 65-69. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
1524736
  Пирч М. Чинники циклічних коливань в економіці України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 18-25. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Здійснено аналіз коливань ділової активності в Україні. Виділено цикли зростання у вітчизняній економіці та проаналізовано їхні чинники. Виявлено вплив зовнішніх та внутрішніх економічних чинників високої амплітуди економічних коливань в Україні.
1524737
  Мудрак Р. Чинники цінової динаміки на ринку м"яса та м"ясопродуктів : питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 9 (574). – С. 67-78 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1524738
  Мамедова С. Чинники що визначають Азербайджано-Ізраїльські відносини // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 127-129. – ISSN 2076-1554
1524739
  Хромов М.І. Чинники якості розвитку людського капіталу // Економіка та право : наук. журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т", М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2013. – № 1 (35). – С. 78-84. – ISSN 1681-6277
1524740
  Кошкіна О.В. Чинники, параметри та сучасні тенденції максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Десна : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Кошкіна Ольга Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1524741
  Кошкіна О.В. Чинники, параметри та сучасні тенденції максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Десна : дис. ... канд. геогр. наук : 103 / Кошкіна Ольга Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Укр. гідрометеоролог. ін-т, Держ. служба України з надзв. ситуацій, НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 236 арк. – Додатки: арк. 204-236. – Бібліогр.: арк. 188-203
1524742
  Горбачова Людмила Олександрівна Чинники, структура і динаміка виносу розчиненого цезію-137 з водним стоком у басейні Прип"яті : Дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Горбачова Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 185л. + Додатки: л.169-185. – Бібліогр.: л.149-168
1524743
  Горбачова Людмила Олександрівна Чинники, структура і динаміка виносу розчиненого цезію-137 з водним стоком у басейні Прип"яті : Автореферат дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Горбачова Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1524744
  Сухова С.М. Чинники, що асоціюються з відновленням функції правого шлуночка за даними 2D-спекл-трекінг-ехокардіографії, у хворих на гостру тромбоемболію легеневих артерій // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 6 (85). – С. 90-97. – ISSN 2224-0586
1524745
  Кордунова Н.О. Чинники, що визначають професійні уявлення і компетентність студентів-психологів / Н.О. Кордунова, А.С. Денисюк // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 150-160. – ISSN 2227-1376
1524746
  Кононенко О.Ю. Чинники, що визначають стан регіональної екологічної безпеки України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 196-201
1524747
  Кузьмін О.Є. Чинники, що визначають стимули і мотиви інноваційної діяльності підприємства / О.Є. Кузьмін, М.М. Вороновська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
1524748
  Гондюл В.П. Чинники, що визначають умови та причини виникнення й ескалації міжнародних політичних конфліктів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С.26-34.
1524749
   Чинники, що впливають на вміст та функціональні властивості тромбоцитів у плазмі, збагаченій факторами росту (PRGF Endoret) / В.А. Рибак, Л.В. Натрус, А.В. Копчак, Т.О. Павличук, П.А. Черновол // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 159-167. – ISSN 2224-0586
1524750
  Мічурін Є. Чинники, що впливають на встановлення обмежень майнових прав фізичних осіб // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 116-120. – ISSN 0132-1331
1524751
  Дахова І.І. Чинники, що впливають на конституційно-правовий статус уряду в зарубіжних країнах // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 9-14. – ISSN 0201-7245
1524752
  Чернявська Я.І. Чинники, що впливають на оподаткування в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 6. – С. 20-22
1524753
   Чинники, що впливають на розвиток освітніх систем / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 322-325. – ISBN 978-966-2748-97-0
1524754
  Черкас М.Є. Чинники, що впливають на формування правосвідомості в Україні // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 172-182. – ISSN 1993-0909
1524755
  Куравський В.Г. Чинники, що обумовили створення Повітряних сил Збройних сил України // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 431-436
1524756
  Кузьмін О.Є. Чинники, які визначають побудову систем індикаторів на підприємствах / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 105-113.
1524757
  Кучма О. Чинники, які впливають на пенсійне забезпечення: загальна характеристика та класифікація / О. Кучма, Л. Сіньова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 51-54. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються юридичні факти, які впливають на право пенсійного забезпечення, проведено класифікацію чинни- ків, які є загальними для всіх видів пенсійного забезпечення, та тих, набір яких унікальний для кожного виду пенсії. Анализируются ...
1524758
  Модіна Х.С. Чинники, які впливають на розвиток зовнішньої торгівлі нових індустріальних країн Південно-Східної Азії // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харківський нац.ун.внутрішніх справ; Київський нац. екон. ун. ім. В. Гетьмана; Київський міжнародний ун.; МАУП; Мін. закорд. справ України; Дип. ак. України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 202-205
1524759
  Криволапов Б.М. Чинні обмеження на рух капіталів в українському законодавстві та їх відповідність європейським стандартам // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 134-141
1524760
  Рабінович С.П. Чинність і дієвість конституції: нормативізм versus соціологія права // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 5-10
1524761
  Пономаренко Ю.А. Чинність і дія кримінального закону в часі : Монографія / Ю.А. Пономаренко. – Київ : Атіка, 2005. – 288с. – ISBN 966-326-099-8
1524762
  Теплюк М. Чинність і дія норм права в теорії "чистого правознавства" Г. Кельзена // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 4-8
1524763
  Володарський В. Чинність кримінального законодавчства України у просторі: деякі теоретичні та практичні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.91-92. – ISSN 0132-1331
1524764
  Василаш В.И. Чинність кримінального закону України в часі : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.08 / Василаш В. И.; Львівський держ. ун-т ім. І. Я. Франка. – Львів, 1995. – 161л. – Бібліогр.:л.151-161
1524765
  Василаш В.М. Чинність кримінального закону України в часі : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Василаш В.М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – К, 1995. – 25л.
1524766
  Безклубий І.А. Чинність правочину // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 27-33.
1524767
  Мандюк О.О. Чинність та дія індивідуальних адміністративних актів: розмежування понять // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 119-123. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1524768
  Мальгин Тимофей Чиновник российских государей. – С-Пб, 1792. – 124с.
1524769
   Чиновник: от служения государству к обслуживанию общества // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.12-30. – ISSN 0869-0499
1524770
  Фрішко Владислав Чиновники реформують галузь. Турбізнес - проти // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 4. – С. 48-50 : фото. – ISSN 1998-8044
1524771
  Володько В.В. Чиновники системи управління та судочинства Київського намісництва (80-ті - перша половина 90-х рр. 18 ст.): соціо-професійний портрет : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01 - іст. України / Володько В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 23с. – бібліогр.: 7 назв
1524772
  Володько В.В. Чиновники системи управління та судочинства Київського намісництва (80-ті - перша половина 90-х рр. 18 ст.): соціо-професійний портрет : Дис. ... канд. іст. наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Володько В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 258л. + Додатки: л. 228-258. – Бібліогр.: Дідліогр.: л. 198-227
1524773
  Стайновь П. Чиновническо право. / П. Стайновь. – София
1. – 1932. – 506с.
1524774
  Стайновь П. Чиновническо право. / П. Стайновь. – София
2. – 1934. – 266с.
1524775
  Волков С.В. Чиновничество и аристократия в ранней истории Кореи / С.В. Волков. – Москва, 1987. – 287с.
1524776
  Вольпе М.Л. Чинуа Ачебе. / М.Л. Вольпе. – Москва, 1984. – 168с.
1524777
  Гедин Б. Чинуша на груше / Б. Гедин. – М, 1980. – 128с.
1524778
  Преображенская Л.Н. Чиншевая реформа 1886 г. в Белоруссии. : Автореф... канд. ист.наук: / Преображенская Л.Н.; Москов. гос. историко-архивный ин-т МВО СССР. – Минск, 1951. – 16 с.
1524779
  Котелянський Л. Чиншовики. Картинки із українського життя : повість / підготовка тексту та примітки А. Шацької // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 353-407. – ISBN 978-966-2449-92-1
1524780
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 2. – 1996
1524781
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 3. – 1996
1524782
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 4. – 1996
1524783
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 5/6. – 1996
1524784
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 7. – 1996
1524785
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 8. – 1996
1524786
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 9/10. – 1996
1524787
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 8. – 1997
1524788
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 1. – 1997
1524789
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 2. – 1997
1524790
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 3. – 1997
1524791
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 4. – 1997
1524792
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 5. – 1997
1524793
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 6. – 1997
1524794
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 7/8. – 1997
1524795
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 9. – 1997
1524796
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 10. – 1997
1524797
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 11. – 1997
1524798
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 12. – 1997
1524799
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 1. – 1998
1524800
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 2. – 1998
1524801
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 3. – 1998
1524802
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 4. – 1998
1524803
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 5. – 1998
1524804
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 6. – 1998
1524805
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 7. – 1998
1524806
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 8. – 1998
1524807
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 9. – 1998
1524808
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 10. – 1998
1524809
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 11. – 1998
1524810
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 12. – 1998
1524811
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 1. – 1999
1524812
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 2. – 1999
1524813
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 3. – 1999
1524814
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 4. – 1999
1524815
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 5. – 1999
1524816
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 6. – 1999
1524817
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 7. – 1999
1524818
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 8. – 1999
1524819
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 9. – 1999. – + CD
1524820
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 10. – 1999
1524821
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 11. – 1999
1524822
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 12. – 1999
1524823
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 1. – 2000
1524824
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 2. – 2000
1524825
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 3. – 2000
1524826
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 4. – 2000. – + CD
1524827
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 5. – 2000. – + CD
1524828
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 6. – 2000. – + CD
1524829
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 7. – 2000. – + CD
1524830
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 8. – 2000. – + CD
1524831
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 9. – 2000. – + CD
1524832
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 10. – 2000. – + CD
1524833
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 11. – 2000. – + CD
1524834
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 12. – 2000. – + CD
1524835
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 1. – 2001. – + CD
1524836
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 2. – 2001. – + CD
1524837
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 3. – 2001. – + CD
1524838
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 4. – 2001. – + CD
1524839
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 5. – 2001. – + CD
1524840
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 6. – 2001. – + CD
1524841
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 7. – 2001. – + CD
1524842
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 8. – 2001. – + CD
1524843
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 9. – 2001. – + CD
1524844
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 10. – 2001. – + CD
1524845
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 11. – 2001. – + CD
1524846
   ЧИП (СНІР) : компьютерный журнал. – Киев
№ 12. – 2001. – + CD
1524847
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев
№ 1. – 2002. – + 2CD
1524848
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 2. – 2002. – + 2CD
1524849
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 3. – 2002. – + 2CD
1524850
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 4. – 2002. – + CD
1524851
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 5. – 2002. – + CD
1524852
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 6. – 2002. – + 2CD
1524853
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 7. – 2002. – + CD
1524854
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 8. – 2002. – + CD
1524855
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 9. – 2002. – + CD
1524856
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 10. – 2002. – + CD
1524857
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 11. – 2002. – + CD
1524858
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 12. – 2002. – + CD
1524859
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 1. – 2003. – + CD
1524860
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 2. – 2003. – + CD
1524861
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 3. – 2003. – + CD
1524862
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 4. – 2003. – + CD
1524863
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 5. – 2003. – + CD
1524864
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 6. – 2003. – + CD
1524865
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 7. – 2003. – + CD
1524866
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 8. – 2003. – + CD
1524867
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 9. – 2003. – + CD
1524868
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 10. – 2003. – + CD
1524869
   ЧИП (СНІР) : Компьютерный журнал. – Киев, 1996-
№ 11. – 2003. – + CD
1524870
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 12. – 2003. – + CD
1524871
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 1. – 2004. – + CD
1524872
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 2. – 2004. – + CD
1524873
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 3. – 2004. – + CD
1524874
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 4. – 2004. – + CD
1524875
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 5. – 2004. – + CD
1524876
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 6. – 2004. – + CD
1524877
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 7. – 2004. – + CD
1524878
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 8. – 2004. – + CD
1524879
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 9. – 2004. – + CD
1524880
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 10. – 2004. – + CD
1524881
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 11. – 2004. – + CD
1524882
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 12. – 2004. – + CD
1524883
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 1. – 2005. – + CD
1524884
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 2. – 2005. – + CD
1524885
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 3. – 2005. – + CD
1524886
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 4. – 2005. – + CD
1524887
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 5. – 2005. – + CD
1524888
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 6. – 2005. – + CD
1524889
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 7. – 2005. – + CD
1524890
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 8. – 2005. – + CD
1524891
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 9. – 2005. – + CD
1524892
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 10. – 2005. – + CD
1524893
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 11. – 2005. – + CD
1524894
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-
№ 12. – 2005. – + CD
1524895
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 1. – 2006. – + CD
1524896
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 2. – 2006. – + CD
1524897
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 3. – 2006. – + CD
1524898
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 4. – 2006. – + CD
1524899
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 5. – 2006. – + CD
1524900
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 6. – 2006. – + CD
1524901
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 7. – 2006. – + CD
1524902
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 8. – 2006. – + CD
1524903
   ЧИП (СНІР) : Украина. Компьютеры и коммуникации. – Киев, 1996-. – ISSN 1810-6617
№ 9. – 2006. – + CD. – с октября 2006г. см. назв. "hi - Tech"
1524904
   Чипи штучного інтелекту, приватні 5G-мережі та роботи // Юридична газета. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 10). – С. 26-27
1524905
  Середюк О. Чипотрібне українцям статеве свято? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 лютого - 13 березня (№ 9/10). – С. 6-8


  Про історію 8-го березня.
1524906
  Станков Д. Чипровски килими / Д. Станков. – София, 1960. – 380с.
1524907
   Чипровското въстание 1688-1988 : Исторически, методически и библиографски материали за подпомагане работата на библиотеките при ознаменуване 300-годишнината от чипровското въстание. – София, 1988. – 80 с.
1524908
  Дормидонтов А.С. Чир - Coregonus nasus (PALLAS) Восточной Сибири : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Дормидонтов А.С.; МГУ. – М., 1971. – 37л.
1524909
  Моложавенко В.С. Чир - казачья река : приглашение к путешшествию по шолоховской земле / В.С. Моложавенко. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 142 с. – ISBN 5-235-00115-X
1524910
   Чираг. – Махачкала, 1974. – 87с.
1524911
   Чиракман - Карвуна- Каварна. – София, 1982. – 144с.
1524912
  Оноприенко В.И. Чирвинские / В.И. Оноприенко, М.В. Онопиренко ; отв. ред. чл.-кор. НАН Украины А.Ю. Митропольский ; [Рос. акад. наук.]. – Москва : Наука, 2008. – 301, [3] с., [22] л. фот. – Сер. осн. в 1959 г. - Указ. имен.: с. 297-302. – Библиогр.: с. 255-296 и в подстроч. примеч. – (Серия "Научно-биографическая литература "Российской академии наук" / редкол.: акад. Н.П. Лаверов (председатель) [и др.]). – ISBN 978-5-02-036031-0
1524913
  Короткий В. Чирвинський Петро Миколайович (1880-1955) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 448. – ISBN 5-7707-1062-4
1524914
   Чирвінський Володимир Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 112-113. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1524915
   Чирвінський Петро Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 114-115. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1524916
  Казиев Г.К. Чиркей. / Г.К. Казиев. – Махачкала : Даг.кн.изд-во., 1976. – 128с.
1524917
  Коцур Г.Г. Чирко Богдан Володимирович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 97 : фото
1524918
   Чирков С.И. Выставка произведений. – М., 1979. – 13с.
1524919
  Якубов Чирчик / Якубов, Т. Салимов. – Ташкент : Узбекистан, 1970. – 56с.
1524920
  Ляшко І.І. Чисельна реалізація методу розв"язування задачі безнапірної фільтрації / І.І. Ляшко, К.О. Пришляк, М.Й. Чорний // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 192-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  За допомогою метода скінченних елементів отримано скінченномірну модель вихідної задачі. Приведені формули, які дають можливість реалізувати чисельний метод на ЕОМ. Одержано дві системи лінійних нерівностей, що мають добре обумовлені матриці. Для ...
1524921
   Чисельне вивчення вимушених коливань тривалого демпфера з фізично нелінійних матеріалів при гармонічному навантаженні з урахуванням внутрішніх втрат / Я. Жук, В. Січко, Л. Васільєва, І. Умрихін // Геометричне моделювання та інформаційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; редкол.: В. Будак, С. Устенко, В. Мельник [ та ін.]. – Миколаїв, 2017. – № 1 (3), квітень. – С. 48-52. – ISSN 2520-2820
1524922
  Базима Леонід Олексійович Чисельне дослідження взаємодії струменів рідини і газу із зустрічним надвзуковим набігаючим потоком : Автореф... канд.техн.наук: 051407 / Базима Леонід Олексійович; МО України Хар. авіац. ін-т ім М.Є.Жуковського. – Харків, 1997. – 19л.
1524923
  Коломенська Валентина Володимирівна Чисельне дослідження електроімпульсних джерел рідинних струменів : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.02.05 / Коломенська Валентина Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1994. – 20л.
1524924
  Гладкий А.В. Чисельне дослідження задачі керування хвильовими полями / А.В. Гладкий, В.В. Скопецький, Д.А. Гладка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-39. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Розглянуто задачу оптимального керування для параболічного хвильового рівняння типу Шредінгера з комплексним не самоспряженим оператором. Сформульовано критерій оптимальності. Запропоновано чисельний метод розв"язання оптимізаційної задачі та ...
1524925
  Вабіщевич М.О. Чисельне дослідження напружено-деформованого стану грунтового склепіння підземної церкви Свято-Успенської Києво-Печерської лаври // Опір матеріалів і теорія споруд : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 96. – C. 116-122. – ISSN 2410-2547
1524926
  Власюк А.П. Чисельне дослідження одновимірної задачі масопереносу сольових розчинів у грунтових масивах / А.П. Власюк, О.П. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 228-237. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Побудовано математичну модель задачі масопереносу сольових розчинів в грунтових масивах при залежності параметрів фільтрації та масопереносу від концентрації солей. Числовий розв"язок відповідної одновимірної крайової задачі отримано методом скінченних ...
1524927
  Совіт Юрій Петрович Чисельне дослідження процесів гідродинаміки і тепломасообміну в пучках стрижнів і волокон : Автореф... канд. фізико-математ.наук: 01.02.05 / Совіт Юрій Петрович; Дніпропетровський державний ун-тет. – Дніпропетровськ, 1997. – 16л.
1524928
  Бубнов В.В. Чисельне дослідження псевдогіперболічних моделей / В.В. Бубнов, С.І. Ляшко, В.В. Семенов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-10. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  Запропоновано аналог методу Фаедо-Гальоркіна для знаходження наближених розв"язків початково-крайових задач типу Ньютона для псевдогіперболічних рівнянь та доведено їх збіжність до узагальнених розв"язків.
1524929
  Креневич А.П. Чисельне інтегрування диференціальних рівнянь не розв"язаних відносно похідної // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 101-102. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для системи диференціальних рівнянь вигляду d(x - g(t,x)) = f{t,x)dt запропоновано чисельний метод знаходження її розв"язків. We proposes the numerical method of finding of the solutions of the nonlinear differential system d(x - g(t,x)) = f(t,x)dt.
1524930
  Таірова М.С. Чисельне інтегрування, диференціювання та розв"язання задачі Коші : метод. вказівки та варіанти завдань для контрольних і самостійних робіт / М.С. Таірова, З.Ю. Журавльова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки і механіки. – Одеса : ОНУ, 2018. – 43, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 43
1524931
   Чисельне моделювання варізонних напівпровідникових приладів / В.Л. Бурківська, І.П. Гаврилюк, В.Л. Макаров, М.М. Москальков, В.К. Россохатий, Н.О. Россохата // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 141-150. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  В даній роботі розглядається дифузійно-дрейфова модель напівпровідникових структур, що базуються на твердих розчинах змінного складу. Для знаходження наближеного розв"язку побудована неявна абсолютно стійка, повністю консервативна різницева схема. ...
1524932
  Воропаєв Г.О. Чисельне моделювання взаємодії одиночного вихору з пластиною / Г.О. Воропаєв, Н.В. Розумнюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 53-58. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Наведено результати вивчення взаємодії ізольованого вихору в потоку в"язкої рідини з примежовим шаром пластини скінченної довжини. Вихор має початковий розмір порядку товщини примежового шару. Чисельне моделювання виконується на основі розв"язку ...
1524933
  Дмитрієв Г.Л. Чисельне моделювання взаємодії просторових конструкцій з вітром : Автореф... Канд.техн.наук: 05.23.17 / Дмитрієв Г.Л.; Київ держ.техн.ун-т. – К, 1996. – 16л.
1524934
  Марцафей А.С. Чисельне моделювання гідродинамічних процесів з використанням багатопроцесорних систем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Марцафей Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 138 арк. – Додатки: арк. 138. – Бібліогр.: арк. 121-137
1524935
  Марцафей А.С. Чисельне моделювання гідродинамічних процесів з використанням багатопроцесорних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Марцафей Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1524936
  Шинкаренко Георгій Андрійович Чисельне моделювання динаміки взаємодії фізико-механічних полів : Автореф... докт. фіз.-матем.наук: 01.01.07 / Шинкаренко Георгій Андрійович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 34л.
1524937
  Крицький В.Б. Чисельне моделювання динаміки захисних оболонок атомних електростанцій при короткочасних навантаженнях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Крицький Володимир Борисович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С.П. Тимошенка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
1524938
  Потапенко Л.І. Чисельне моделювання динамічних процесів в морських водоймах / Л.І. Потапенко, Г.М. Стешенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 184-189. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1524939
  Штанцель Сергій Едуардович Чисельне моделювання динамічної поведінки тришарових оболонок обертання з врахуванням дискретності наповнювача при нестаціонарних навантаженнях : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.02.04 / Штанцель С.Е.; Ін-тут механіки ім. С.П.Тимошенка. НАНУ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1524940
  Сеник Тарас Дмитрович Чисельне моделювання дифракційної взаємодії електромагнітних хвиль з періодичними структурами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Сеник Т.Д.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 18с. – Бібліогр: 14 назв
1524941
  Грищенко Олександр Юхимович Чисельне моделювання і оптимізація динамічних і релаксаційних процесів : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук: 01.05.02 / Грищенко О.Ю.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 41 назва
1524942
  Грищенко Олександр Юхимович Чисельне моделювання і оптимізація динамічних і релаксаційних процесів : Дис...доктора фіз.-мат. наук:01.05.02 / Грищенко Олександр Юхимович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 319 л. – Бібліогр.:л.297-319
1524943
  Раков М.В. Чисельне моделювання квантових багаточастинкових систем з використанням тензорних мереж : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Раков Михайло Володимирович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1524944
  Мукоєд А.П. Чисельне моделювання коливань циліндричної оболонки при вибуховому навантаженні / А.П. Мукоєд, В.П. Мукоїд, Ф.М. Красюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 234-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В рамках зв"язаної задачі аеропружності розглядається поведінка циліндричної оболонки при дії внутрішнього вибухового навантаження. Для описання нестаціонарних рухів повітря і продуктів детонації використовується система рівнянь газової динаміки. ...
1524945
  Дубініна О.М. Чисельне моделювання магнітного поля і вихрових струмів у кінцевих частинах турбогенератора з метою підвищення його надійності : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.01 / Дубініна О.М.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1524946
  Стеля О.Б. Чисельне моделювання піродинамічних процесів на основі комп"ютерної моделі внутрішньої балістики / О.Б. Стеля, Л.І. Потапенко, І.П. Сіренко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю.; члени редкол.: Бутвін Б.Л., Воробйов Г.П., Гавлічек П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (28). – С. 53-57. – ISSN 2311-7249
1524947
  Приходько О.А. Чисельне моделювання процесів аерогідродинаміки та тепломасообміну на основі методу розщеплення із застосусванням пакету програм розв"язання рівнянь Ейлера та Нав"є-Стокса. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 05.13.16 / Приходько О.А.; АН України. Ін-т кібернетики. – К., 1993. – 35л.
1524948
  Алексєєнко С.В. Чисельне моделювання процесів гідроаеродинаміки та тепломасопереносу в областях з вільними границями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Алексєєнко Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1524949
   Чисельне моделювання процесів кінетики абсорбції з багатокомпонентних розчинів / О.Ю. Грищенко, О.Г. Кочулова, В.І. Ляшко, В.С. Федорова // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 49
1524950
  Бразинський Вадим Іванович Чисельне Моделювання процесів масопереносу навколо тіл, які рухаються в верхніх шарах атмосфери : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.02.05 / Бразинський Вадим Іванович; Мін-во освіти України. Дніпропетр. держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1996. – 16л.
1524951
  Грищенко О.Ю. Чисельне моделювання процесів релаксаційної газової динаміки : Навчальний посібник / О.Ю. Грищенко, С.І. Ляшко, О.І. Молодцов; МОУ; ІЗМН; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 1997. – 224 с. – ISBN 5-7763-9027-3
1524952
  Черняк В.Я. Чисельне моделювання процесів формування функції розподілу електронів за енергіями у несамостійному розряді / В.Я. Черняк, В.В. Бучнев // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 278-284. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Надані результати чисельного моделювання та експериментального дослідження зондовою методикою функції розподілу електронів по енергії (ФРЕЕ) у дейтерієвій плазмі несамостійного розряду, стимульованого плазмовим потоком. Для знаходження функції ...
1524953
  Власюк А.П. Чисельне моделювання процесу переносу сольових розчинів в основах гідротехнічних об"єктів / А.П. Власюк, В.О. Самсонюк, П.М. Зінько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. З0-35. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Сформульовано математичну модель двовимірної задачі масопереносу розчинених у фільтраційному потоці солей з врахуванням залежності параметрів фільтрації від концентрації сольового розчину та знайдено її чисельний розв"язок. Результати отримано для ...
1524954
  Гаврилюк Володимир Петрович Чисельне моделювання процесу світлозбирання в сцинтиляційних детекторах складної форми : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.01 / Гаврилюк Володимир Петрович; НАН Украіни. Ін-тут монокристалів. – Харків, 1999. – 19л.
1524955
  Мищенко В.В. Чисельне моделювання процесу шунтирування у плазмі / В.В. Мищенко, Г.В. Сандраков, Д.І. Черній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 235-239. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Modelling of the process of metallic body motion in a macrobodies accelerator is discussed. The process is described by the gas dynamic system of equations that is coupled with body motion and magnetic field equations. For a numerical solution of the ...
1524956
  Руснак І.О. Чисельне моделювання рівнянь Нав"є-Стокса з дробовими похідними // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 43-44
1524957
  Ткаченко Л.В. Чисельне моделювання розвитку вихорів Тейлора-Гертлера в нестаціонарній течії Куетта : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Ткаченко Людмила Володимирівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1524958
  Шевельов О.Г. Чисельне моделювання розповсюдження ударних хвиль у сполучених та розгалуджених каналах на підставі квазімонотонної різницевої схеми : Автореф... канд. фіз. матнаук: 01.02.05 / Шевельов О. Г.; КУ. – К., 1994. – 21л.
1524959
  Кузьмін А.В. Чисельне моделювання розповсюдження хвиль на поверхні ідеальної рідини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 150-156. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для моделювання процесу виникнення і розповсюдження хвилі на поверхні водойма запропонований чисельний метод знаходження наближеного розв"язку. Нестаціонарна гранична задача з вільною поверхнею за допомогою використання теорії потенціалів зводиться до ...
1524960
  Степанченко О.М. Чисельне моделювання розчинення пласта солі з врахуванням осмосу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 363-371. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульовано математичну модель нелінійної задачі дифузійного розчинення, з врахуванням осмосу, сольового пласта, перекритого зверху шаром грунту скінченної товщини, в рамках задачі типу Стефана. Числовий розв"язок отримано методом скінченних різниць. ...
1524961
  Степанченко О.М. Чисельне моделювання розчинення пласта солі з врахуванням осмосу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 221-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульовано математичну модель нелінійної задачі дифузійного розчинення, з врахуванням осмосу, сольового пласта, перекритого зверху шаром грунту скінченної товщини, в рамках задачі типу Стефана. Числовий розв"язок отримано методом скінченних різниць. ...
1524962
  Шкриль О.О. Чисельне моделювання руйнування призматичних тіл на основі напіваналітичного методу скінчених елементів : Автореф.дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Шкриль О.О.; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
1524963
  Пашко А.О. Чисельне моделювання субгауссових випадкових полів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 35-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто алгоритм побудови моделі випадкових полів, що зображуються у вигляді стохастичних інтегралів. Наведені основні означення, здобуте оцінки точності моделювання в метриках різних функціональних просторів. Всі результати мають місце для ...
1524964
  Клюшин Д.А. Чисельне моделювання тривимірного вологоперенесення при мікрозрошенні / Д.А. Клюшин, Оноцький, Н.І. Ляшко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (121). – С. 54-64. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  In the paper an efficient method of numerical simulation of water transport using of two-step simmetrizable difference algorithm (DS-algorithm) in combination with the Newton method for the non-linear equations is described. Results of simulation of ...
1524965
  Ходневич Я.В. Чисельне моделювання умов інтенсифікації місцевого розмиву русла ріки за донною перешкодою, що відхиляється від берега вниз за течією / Я.В. Ходневич, Д.В. Стефанишин // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 111-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
1524966
  Дрозд А.О. Чисельне моделювання ціноутворення банку за умови випадкового запізнення при поверненні кредитів / А.О. Дрозд, В.О. Капустян // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 104-115. – ISSN 2306-6806
1524967
  Попов О.В. Чисельне розв"язання деяких спектральних задач методом скінчених елементів : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.07 / Попов О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 15л.
1524968
  Зражевська В.Ф. Чисельне розв"язання деякої нестаціонарної нелінійної задачі термопружності для порожнинного циліндру / В.Ф. Зражевська, Г.М. Зражевський, О.Г. Куценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С.53-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано ефективну напіваналітичну процедуру для розв"язання нестаціонарної нелінійної задачі термопружності для областей, що мають осесиметричну форму з неосесиметричними граничними умовами. Нестаціонарна нелінійна задача теплопровідності ...
1524969
  Федорченко І.С. Чисельне розв"язання задач оптимального керування гіперболічними системами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 160-170. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі запропоновано підхід до знаходження наближених розв"язків задач оптимального керування гіперболічними системами при квадратичній функції вартості, розподіленому керуванні та спостереженні за граничних умов Діріхле та Неймана.
1524970
  Власюк А.П. Чисельне розв"язання задачі фільтраційної консолідації тіла ґрунтової греблі врахуванням масопереносу солей / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 197-204. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульована математична модель двовимірної задачі фільтраційної консолідації тіла грунтової греблі з врахуванням масопереносу солей та отримано її чисельний розв"язок методом скінченних елементів. На основі проведених чисельних експериментів показано ...
1524971
  Мартинюк П.М. Чисельне розв"язання задачі фільтраційної консолідації шаруватих грунтів з урахуванням впливу переносу солей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 240-246. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульована математична модель задачі фільтраційної консолідації шаруватого ґрунту з урахуванням впливу переносу солей. Для чисельного розв"язування відповідної одновимірної крайової задачі запропоновано використати метод скінченних елементів. ...
1524972
  Бомба А.Я. Чисельне розв"язання нелінійних модельних крайових задач на квазіконформні відображення в умовах взаємовпливу градієнтів потенціалу та характеристик середовища / А.Я. Бомба, Д.О. Пригорницький, В.В. Скопецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 126-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено новий алгоритм чисельного розв"язання обернених нелінійних крайових задач на квазіконформні відображення у двозв"язних неоднорідних анізотропних деформівних середовищах.
1524973
  Бомба А.Я. Чисельне розв"язання обернених нелінійних крайових задач на конформні та квазіконформні відображення в двозв"язних областях / А.Я. Бомба, Д.О. Пригорницький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 188-195. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено новий алгоритм чисельного розв"язання обернених нелінійних крайових задач на конформні та квазіконформні відображення у двозв"язних областях, обмежених еквіпотенціальними лініями.
1524974
  Власюк А.П. Чисельне розв"язання однієї двомірної задачі фільтраційної консолідації грунтового масиву з врахуванням солепереносу / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 193-199. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Сформульована математична модель двовимірної задачі фільтраційної консолідації шару глинистого грунту під впливом прикладеного смугового навантаження інтенсивністю q(t) та знайдено її чисельний розв"язок чисельними методами скінченних різниць та ...
1524975
  Власюк А.П. Чисельне розв"язання однієї задачі укріплення основи гідротехнічного (енергетичного) об"єкта / А.П. Власюк, М.Б. Демчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 158-166. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута задача укріплення основи гідротехнічного (енергетичного) об"єкта методом ін"єкції в"яжучої рідини. Сформульована математична модель даної задачі і розв"язана методом скінчених різниць з використанням чисельних конформних відображень. Задача ...
1524976
  Венгерський П.С. Чисельне розв"язування варіаційних задач поверхневого стоку / П.С. Венгерський, В.М. Трушевський, Г.А. Шинкаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 26-30. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Розв"язано задачу стоку мілкої води з поверхні водозбору методом скінченних елементів. В основі теорії лежать два основних фактори - переважання горизонтальних масштабів руху над вертикальними та гідростатичними та гідростатичний закон для тиску. ...
1524977
  Шабасюк Р.М. Чисельне розв"язування задачі Діріхле для диференціального рівняння Лапласа // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 46-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-0431
1524978
  Борачок І.В. Чисельне розв"язування задачі Коші для рівняння Лапласа в тривимірних двозв"язних областях : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.07 / Борачок Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 5 назв
1524979
  Вакал Є.С. Чисельне розв"язування задачі перерозподілу радіонуклідів у біомасі рослин / Є.С. Вакал, В.В. Попов, О.С. Тригуб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 66-68. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто математичну модель міграції радіонуклідів, яка враховує процеси поглинання і накопичення забруднень у біомасі рослин. Розроблено економічний чисельний алгоритм розв"язання сформульованих крайових задач, який базується на методі ...
1524980
  Степаненко О.І. Чисельне розв"язування змішаної крайової задачі для рівняння теплопровідності // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 36-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-0431
1524981
  Куца Н.В. Чисельне розв"язування крайової задачі з нахиленою похідною / Н.В. Куца, В.В. Попов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 71-72. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі розглядається побудова чисельного розв"язку крайової задачі з нахиленою похідною за допомогою методу граничних інтегральних рівнянь. Ключові слова: гармонічна функція, крайова задача, метод граничних інтегральних рівнянь. In the paper ...
1524982
  Власюк А.П. Чисельне розв"язування однієї нелінійної задачі розчинення пласта солі / А.П. Власюк, О.М. Степанченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 164-172. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Побудовано математичну модель задачі дифузійного розчинення сольового пласта, перекритого зверху шаром ґрунту скінченної товщини, в рамках задачі типу Стефана. Розроблено обчислювальний алгоритм розв"язок відповідної крайової задачі. Чисельний ...
1524983
  Власюк А.П. Чисельне розв"язування однієї нелінійної задачі розчинення пласта солі / А.П. Власюк, О.М. Степанченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 142-150. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано математичну модель задачі дифузійного розчинення сольового пласта, перекритого зверху шаром ґрунту скінченної товщини, в рамках задачі типу Стефана. Розроблено обчислювальний алгоритм розв"язок відповідної крайової задачі. Чисельний ...
1524984
  Бомба А.Я. Чисельне розв"язування одного класу обернених крайових задач на конформні відображення для тризв"язних областей з потенціалом керування / А.Я. Бомба, Д.О. Пригорницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 155-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено новий алгоритм чисельного розв"язування обернених нелінійних крайових задач на конформні відображення з потенціалом керування для тризв"язних областей, обмежених еквіпотенціальними лініями, за умови максимуму перетоку від внутрішнього ...
1524985
  Оноцький В.В. Чисельне та комп"ютерне моделювання процесів переносу з використанням двокрокових симетризованих алгоритмів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Оноцький В"ячеслав Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1524986
  Оноцький В.В. Чисельне та комп"ютерне моделювання процесів переносу з використанням двокрокових симетризованих алгоритмів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Оноцький В"ячеслав Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 145 л. – Бібліогр.: л. 127-145
1524987
  Горошко О.О. Чисельний аналіз динаміки нового гасителя вимушених коливань / О.О. Горошко, В.П. Легеза // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 107-111. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті досліджується рух двомасової віброзахисної системи твердих тіл "важка однорідна куля в масивній сферичній виїмці" під дією зовнішнього гармонічного збудження. Сформульовано рівняння руху важкої однорідної кулі в сферичній виїмці без ковзання ...
1524988
  Горошко О.О. Чисельний аналіз динамічної поведінки однієї транспортної віброзахисної системи / О.О. Горошко, В.П. Легеза // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 100-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті досліджується рух 4-масової системи твердих тіл "довгомірний вантаж - вітрозахисні вузли маятникового типу - зчеп з двох транспортних екіпажів" після удару в загальмований екіпаж-бойок. Побудовано диференціальні рівняння руху системи та ...
1524989
   Чисельний метод абераційного розрахунку монохроматорів. Ч. II. / В.М. Ващенко, Є.А. Лоза, Ж.І. Патлашенко, О.О. Банніков, О.Є. Черниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 338-344. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядаються результати застосування удосконаленої абераційної теорії на прикладі схеми одинарного монохроматора на базі сферичної дифракційної гратки. Викладається чисельний метод мінімізації аберацій і побудови абераційних спектральних ...
1524990
   Чисельний метод абераційного розрахунку монохроматорів. Ч.1 / В.М. Ващенко, Є.А. Лоза, Ж.І. Патлашенко, О.О. Банніков, О.Є. Черниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 430-440. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропоновано більш точний та універсальний, порівняно з класичним, метод чисельного абераційного розрахунку дифракційних монохроматорів на прикладі схеми одинарного монохроматора. Метод дозволяє будувати більш точне абераційне спектральне ...
1524991
  Глебена І М. Чисельний метод відшукання абсолютного екстремуму негладких і розривних функцій двох дійсних змінних / І М. Глебена, Г.Г. Цегелик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 115-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано чисельний метод відшукання абсолютного екстремуму довільних функцій двох дійсних змінних. В основі цього методу лежить ідея проектування поверхні, яка досліджується на координатні площини. Ключові слова: методи оптимізації ...
1524992
  Бичков О.С. Чисельний метод дослiдження стiйкостi лiнiйного гiбридного Автомату / О.С. Бичков, М.Г. Меркур"єв, О.Г. Павлюченко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (108). – С. 66-74. – (Серія "Прикладна математика". Cерія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В статтi пропонується для дослiдження стiйкостi лiнiйних гiбридних автоматiв використовувати оптимiзацiйний пiдхiд. Побудовано оптимiзацiйну задачу, яка випливає з теорем про стiйкiсть розв"язкiв гiбридного автомату. Доведено теореми про iснування ...
1524993
  Овечко В.С. Чисельний метод корекції накладання дифракційних порядків спектрального приладу / В.С. Овечко, А.М. Дмитрук, В.М. Безручко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 60-62. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  Запропоновано метод корекції накладання дифракційних порядків спектрального приладу. Отримано формули для практичного застосування. Методика успішно перевірена експериментально.
1524994
  Акіменко В.В. Чисельний метод розв"язку задачі оптимального керування для системи локально-одновимірних інтегро-диференційних параболічних рівнянь / В.В. Акіменко, О.Ю. Трофимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 121-124. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для системи локально-одновимірних інтегро - диференційних рівнянь параболічного типу з виродженням побудовано стійкий чисельний алгоритм оптимального керування на класі кусково-гладких функцій. Ключові слова: система інтегро- диференційних рівнянь, ...
1524995
  Тригуб О.С. Чисельний розв"язок деяких задач міграції забруднень в грунтах : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 05.13.16 / Тригуб О.С.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 12 с.
1524996
  Заруцька Тетяна Володимирівна Чисельний розв"язок задач про плоскі та осеметричні рухи нелінійно-в"язкої рідини : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.05 / Заруцька Тетяна Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 14л.
1524997
  Клюшин Д.А. Чисельний розв"язок задач тепломасопереносу в грунті при мікрозрошуванні. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 05.13.16 / Клюшин Д.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 13л.
1524998
  Вітавецька Л.А. Чисельний розрахунок спектральних характеристик випромінювання плазми важких багатозарядних іонів, що створюються ультракоротким лазерним імпульсом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 434-438. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Проведено аналіз експериментів по дослідженню випромінювання плазми багатозарядних іонів Th, U, Pb і Bi, що належать ізоелектронним послідовностям Cu, Zn [1]. На основі розрахунку в рамках різних алгоритмів квантової електродинамічної теорії збурень ...
1524999
  Перетятко Ю.В. Чисельний розрахунок тривимірних електричних полів в полімерній ізоляції самоутримних ізольованих проводів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.05 / Перетятко Ю.В.; Національн. технічний ун-т України " Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1525000
  Повалінська І.О. Чисельний синтез управління для лінійного диференціального рівняння з випадковим коефіцієнтом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 264-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  На основі вивчених літературних джерел в статті розглянуто чисельний синтез оптимального управління для одного диференціального рівняння з випадковим марківським коефіцієнтом на прикладі одного рівняння з двома станами.
<< На початок(–10)1521152215231524152515261527152815291530(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,