Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1521152215231524152515261527152815291530(+10)В кінець >>
1521001
   "Федорівський метод вивчення кристалооптичних властивостей мінералів" : методичні постанови до виконання лабораторного практикуму. – К., 1997. – 40 с.
1521002
  Классович С. "Федько-халамидник" Володимира Винниченка: щедрість головного героя на добро // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (657). – С. 15-17. – ISSN 0130-5263
1521003
  Годік К. "Федько-халамидник". Недитяче дитяче оповідання письменника Володимира Винниченка // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Січень - лютий (№ 1/2) : Фонетика, графіка й орфоепія української мови. – С. 110-117
1521004
  Різник Л. "Фейк чи симулякр" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 6 (920), червень. – С. 11-46. – ISSN 08-68-4790-1


  Повість .
1521005
  Буторина І. "Фейрі-тейл" педагогіка, або Мистецтво маленьких кроків Казкопедагогіка // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Лютий (№ 3/4). – С. 11-39
1521006
  Хаит В. "Фейсбучные истины". Из сетевого дневника литератора // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 7/8. – С. 132-155. – ISSN 0131-8136


  Щоденники 20 ст.
1521007
  Марценюк Т. "Феменізм - це про те, що жінка - теж людина" / розмову вела Олександра Іванюк // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 17 травня (№ 20). – С. 6-7. – ISSN 0027-8254


  Розмова з українською соціологінею Тамарою Марценюк щодо гендерної нерівності в сучасній Україні.
1521008
  Задорожна О.С. "Феміністська" поетика творів Оксани Забужко // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 229-236


  У статті розглядаються особливості "феміністської поетики" у творах Оксани Забужко. Досліджено образ жінки та ознаки індивідуального стилю жіночого письма Оксани Забужко (на прикладі творів "Сестро, сестро", "Я, Мілена", "Польові дослідження з ...
1521009
   "Фенікс" - усе, що серце забажає : Угорщина / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 68 : Фото
1521010
  Чуйко В.Л. "Фенікс" як концептуальна метафора суб"єкта // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 25-30. – ISBN 966-7943-03-8
1521011
  Половець В. Федір Михайлович Уманець: громадська та наукова діяльність (1841-1918 рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С.97-121
1521012
  Гончаренко А. Федір Недошовенко: мистецтво створене серцем // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 26-27. – ISSN 0130-1799


  У вересні 2018 р. в київськиій галереї "Митець" відбулося відкриття знакової виставки, присвяченої 100-річчю від дня народження видатного українського художника Федора Недошовенка. В експозиції справжнього музейного рівня була представлена ...
1521013
  Панфілова М. Федір Нірод. / М. Панфілова. – К., 1969. – 84с.
1521014
  Панченко О. Федір Павлович Габелко: "Умру, а жить не перестану..." // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 серпня (№ 33). – С. 7


  Федір Павлович Габелко - український патріот, письменник, редактор. Від 1949 проживав у Австралії, де видавав церковно-громадський часопис "Наш голос".
1521015
   Федір Павлович Шевченко : біобібліографія. – Київ, 1989. – 105 с. – (Науково-довідкові видання з історії України)
1521016
  Апанович О. Федір Павлович Шевченко : Історик, архівіст, історіограф, джерелознавець, археограф, орган. науки, Людина. Спогади та історіограф. аналіз / О. Апанович; НАНУ; Ін-т історії України; Ін-т української археографії. – Київ, 2000. – 180с. – ISBN 966-02-1721-8
1521017
  Богданович Г.А. Федір Петрович Балавенський / Г.А. Богданович. – К, 1963. – 48с.
1521018
   Федір Петрович Погребенник // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5-12 січня (№ 1/2). – С. 3
1521019
  Могилка А.П. Федір Петрович Швець - видатний український державотворець періоду УНР // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 250-256
1521020
  Бутрин Мирослав Львович Федір Пилипович Максименко (1897-1983) : Рад. бібліограф і книгознавець: Бібліогр. покажч. / Бутрин Мирослав Львович. – Львів, 1983. – 31 с.
1521021
  Ковальчук Г.І. Федір Пилипович Максименко як дослідник стародруків і знавець рідкісних видань // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 18-28. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1521022
  Хиля В.П. Федір Семенович Бабичев — людина, вчений, педагог (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України Ф.С. Бабичева). // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 73-82. – ISSN 1027-3239
1521023
   Федір Семенович Бабичев : український бібліографічний покажчик. – Київ : Наукова думка, 1999. – 112 с. – (Бібліографія вчених України). – ISBN 966-00-0522-9
1521024
   Федір Семенович Бабичев : до 100-річчя від дня народж. / [упоряд.: В.П. Хиля, В.О. Ковтуненко, В.В. Іщенко, А.В. Бійцева]. – Київ : [б. в.], 2017. – 78, [2] с. : портр., іл. – Покажч. друк. праць: с. 42-78
1521025
  Ганзенко Л. Федір Солнцев: спроба наукової реабілітації // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний часопис / Мін. культури і мистецтв України. – Київ, 1999. – № 1. – С.111-121
1521026
  Співаченко О.С. Федір Стравінський та Україна: історіографія, вектори дослідження теми // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 126-135. – ISSN 2226-2180


  "Пропонується аналіз стану вивченості життєтворчості Федора Гнатовича Стравінського (1843–1902) та його українських зв’язків. На основі газетних публікацій, листів, спогадів сучасників артиста та наявних наукових публікацій простежено основні етапи ...
1521027
  Співаченко О.С. Федір Стравінський: роки навчання (за матеріалами українських архівів) // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 2. – С. 165-174. – ISSN 2226-0285
1521028
  Полинський П.О. Федір Тромса / П.О. Полинський. – К., 1966. – 44с.
1521029
   Федір Тютчев. Лірика: матеріали до вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 19-23
1521030
  Пучков А. Федір Успенський про останні місяці Тимофія Флоринського: Київ, лютий-травень 1919 року // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – C. 194-200. – ISSN 2310-3310
1521031
   Федір Успенський: бібліографічний покажчик / упорядкував Дмитро Гордієнко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – С. 205-228. – ISSN 2310-3310
1521032
  Москалець О. Федір Шаляпін в Україні: оеркмі аспекти біографії співака // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 169-186
1521033
  Кузьміна І.В. Федір Штейнгель та його місія у Берліні 1918 р. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 29-30
1521034
  Романів А. Федір Щербина - видатний український статистик // Джерела економічної україністики. / Щургот В.И. – Львів, 1993. – С. 36-44
1521035
  Платон Федон / Платон. – М., 1991. – 143с.
1521036
  Золотусский И.П. Федор Абрамов : Личность. Книги. Судьба / И.П. Золотусский. – Москва : Советская Россия, 1986. – 158, [1] с. – (Писатели Советской России)
1521037
  Турков А.М. Федор Абрамов : очерк / А.М. Турков. – Москва : Советский писатель, 1987. – 234, [1] с., [16] л. ил. : ил.
1521038
  Галимов Ш.З. Федор Абрамов: Творчество, личность / Ш.З. Галимов; Рец. Л.Я. Резникова. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд.-во, 1987. – 252 с.
1521039
  Арандаренко Л.Н. Федор Александрович Бредихин 1831 - 1904 / Л.Н. Арандаренко. – Москва : Издательство Московского университета, 1948. – 32 с.
1521040
  Невская Н.И. Федор Александрович Бредихин, 1831-1904 / Н.И. Невская. – Ленинград : Наука, 1964. – 254 с.
1521041
  Зигель Ф.Ю. Федор Александрович Бредихин: его жизнь и деятельность / Ф.Ю. Зигель. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 152 с.
1521042
  Федоров-Давыдов Федор Александрович Васильев / Федоров-Давыдов. – М.-Л., 1947. – 26с.
1521043
  Федоров-Давыдов Федор Александрович Васильев / Федоров-Давыдов. – М., 1955. – 27с.
1521044
  Дюженко Ю.Ф. Федор Александрович Васильев / Ю.Ф. Дюженко. – Л, 1973. – 56с.
1521045
  Мальцева Ф.С. Федор Александрович Васильев, 1850-1873 / Ф.С. Мальцева. – М., 1984. – 271с.
1521046
  Осипов Д.М. Федор Александрович Модоров / Д.М. Осипов. – М, 1968. – 100с.
1521047
   Федор Александрович Модоров Засл. деят.искусств РСФСР и БССР,. – М, 1965. – 48с.
1521048
   Федор Александрович Модоров.. – М, 1956. – 88с.
1521049
  Ганьшин В.Н. Федор Алексеевич Слудский : ученый геодезист (1841-1897) / В.Н. Ганьшин, Н.Н. Большаков ; ред. Н.Н. Большаков : Геодезиздат, 1957. – 156 с.
1521050
   Федор Андреевич Тулов.. – М., 1989. – 224с.
1521051
  Яблонская М.Н. Федор Антонов / М.Н. Яблонская. – М., 1991. – 96с.
1521052
  Половцов А.В. Федор Антонович Бруни : биографический очерк : с приложениями, примечаниями, офортом, исполненным проф. Матэ, и 56 рис. (6 в тексте и 50 на отдельных листах) / сост. Анатолий Викторович Половцов (бывш. дир-р Общего Архива Министерства Имп. Дворца). – Санкт-Петербург : Изд. Императорской Академии наук, 1907. – XVI, [2], 162 с., 1 л. портр. (фронт.), 48 л. ил. : ил.


  Ил.: Матэ, Василий Васильевич (1856-1917)
1521053
  Савинов А. Федор Антонович Бруни. 1799-1875. / А. Савинов. – М.-Л., 1949. – 28с.
1521054
  Верещагина А.Г. Федор Антонович Брунин / А.Г. Верещагина. – Ленинград, 1985. – 255с.
1521055
  Ржонсницкий Б.Н. Федор Аполлонович Пироцкий / Б.Н. Ржонсницкий. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1951. – 112 с.
1521056
   Федор Богородский. – Л, 1987. – 544с.
1521057
  Сивачев М. Федор Быльников / М. Сивачев. – Ленинград, 1924. – 117с.
1521058
   Федор Васильев : [альбом репродукций]. – Москва : [Изобразительное искусство], 1973. – [4] с., [12] л. ил. : ил. – (Серия "Образ и цвет")
1521059
   Федор Васильевич Антонов : о жизни и творчестве художника. – Москва : Советский художник, 1954. – 68 с. : ил.
1521060
   Федор Васильевич Григорьев.. – М, 1949. – 12с.
1521061
  Семенов-Амурский Федор Васильевич Семенов-Амурский. / Семенов-Амурский. – Москва, 1984. – 33с.
1521062
  Лучанский М. Федор Волков / М. Лучанский. – Москва, 1937. – 148 с.
1521063
  Горин-Горяйнов Федор Волков / Горин-Горяйнов. – Ярославль : ОГИЗ, 1942. – 466 с.
1521064
  Горин-Горяйнов Федор Волков / Горин-Горяйнов. – Ярославль, 1950. – 212с.
1521065
  Север Н.М. Федор Волков / Н.М. Север. – Ярославль, 1961. – 135с.
1521066
  Любомудров М.Н. Федор Волков : Биографическая повесть / М.Н. Любомудров. – Л., 1983. – 191с.
1521067
  Евграфов К.В. Федор Волков / К.В. Евграфов. – М., 1989. – 286с.
1521068
  Любомудров М.Н. Федор Волков и русский театр. / М.Н. Любомудров. – М., 1971. – 39с.
1521069
  Лучанский М. Федор Волков. / М. Лучанский. – М., 1937. – 160с.
1521070
  Шофман А.С. Федор Герасимович Мищенко / А.С. Шофман. – Казань : Издательство Казанского университета, 1974. – 112 с.
1521071
  Брайнина Б.Я. Федор Гладков / Б.Я. Брайнина. – М., 1957. – 214с.
1521072
  Власенко А.Н. Федор Гладков / А.Н. Власенко. – Москва, 1983. – 272с.
1521073
  Воложенин А.П. Федор Гладков. Жизнь и творчество / А.П. Воложенин. – Москва, 1969. – 214с.
1521074
  Пухов Ю.С. Федор Гладков: Очерк творчества. / Ю.С. Пухов. – М., 1983. – 336с.
1521075
  Ягодовская А.Т. Федор Глебов / А.Т. Ягодовская. – Москва, 1985. – 159с.
1521076
  Рогачевский В.М. Федор Гордеевич Гордеев. 1744-1810. / В.М. Рогачевский. – Л.-М., 1960. – 116с.
1521077
   Федор Данилович Овчаренко. – К., 1985. – 117с.
1521078
  Кузнецова Ю.П. Федор Денисович Константинов / Ю.П. Кузнецова; ред.: Н.А. Горленко. – Москва : Советский художник, 1965. – 103, [9] с.
1521079
  Константинов Ф.Д. Федор Денисович Константинов / Ф.Д. Константинов; Авт. вступ. ст.: А.Михайлов; сост.: Л. Петрова; ред.: Т. Клюева. – Москва : Советский художник, 1973. – 108 с.
1521080
  Константинов Ф.Д. Федор Денисович Константинов : графика, живопись, рисунок. Каталог выставки / Ф.Д. Константинов; Ред.: Т. Клюева. – Москва : Советский художник, 1976. – 56 с.
1521081
  Бугаенко Ф.Д. Федор Дмитриевич Бугаенко. / Ф.Д. Бугаенко. – Омск, 1980. – 18с.
1521082
  Дмитриев Н.К. Федор Е вгеньевич Корш / Н.К. Дмитриев. – М., 1962. – 56с.
1521083
  Зенгер Г.Э. Федор Евгеньевич Корш / Г.Э. Зенгер, 1915. – 14 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из : "Гермес", № 7-8 (апрель), 1915
1521084
  Богданов А.И. Федор Евгеньевич Корш / А.И. Богданов. – Ашхабад, 1982. – 124с.
1521085
   Федор Евстафьевич Петрунь (1894-1963). Библиограф. указ.. – Одесса, 1981. – 16с.
1521086
  Брюсова В.Г. Федор Зубов / В.Г. Брюсова. – М., 1985. – 207с.
1521087
  Смирнов С.В. Федор Иванович Буслаев (1818-1897) / С.В. Смирнов. – М., 1978. – 96с.
1521088
   Федор Иванович Мельников 1892-1979 : графика. Каталог выставки. – Москва : Союз художников РСФСР, 1988. – 28 с.
1521089
   Федор Иванович Невежин.. – М., 1954. – 60с.
1521090
   Федор Иванович Рерберг. – М., 1963. – 18с.
1521091
  Дмитренко А.Ф. Федор Иванович Смирнов / А.Ф. Дмитренко. – Л., 1989. – 102с.
1521092
  Гольденберг Л.А. Федор Иванович Соймонов (1692-1780) / Л.А. Гольденберг. – Москва : Наука, 1966. – 263 с.
1521093
  Покровский В.И. Федор Иванович Тютчев : его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В.[И.] Покровский. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1904. – [4], 59 с.
1521094
  Покровский В.И. Федор Иванович Тютчев : его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В.[И.] Покровский. – 2-е изд., доп. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1911. – [4], 86 с.
1521095
  Грачева В.В. Федор Иванович Тютчев / В.В. Грачева. – М., 1956. – 35с.
1521096
  Чагин Г.В. Федор Иванович Тютчев / Г.В. Чагин. – М., 1988. – 63 с.
1521097
  Чагин Г.В. Федор Иванович Тютчев / Г.В. Чагин. – М., 1990. – 175с.
1521098
   Фёдор Иванович Фёдоров : К 95-летию со дня рождения. – Минск : БГУ, 2005. – 199 с. : ил. – (Память и слава = Memoria et gloria). – ISBN 985-485-399-3
1521099
   Федор Иванович Шаляпин. – М.
1. – 1957. – 866с.
1521100
   Федор Иванович Шаляпин. – М.
2. – 1958. – 724с.
1521101
   Федор Иванович Шаляпин. – М.
1. – 1959. – 768с.
1521102
   Федор Иванович Шаляпин. – М.
2. – 1960. – 632с.
1521103
   Федор Иванович Шаляпин.. – 3-е изд., испр. и доп. – М.
1. – 1976. – 760с.
1521104
   Федор Иванович Шаляпин.. – 3-е изд., испр. и доп. – М.
1. – 1977. – 600с.
1521105
  Членова Л.Г. Федор Кричевский / Л.Г. Членова. – М., 1969. – 172 с. с илл.
1521106
  Исаченко В.Г. Федор Лидваль / В.Г. Исаченко, Г.А. Оль. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 96 с.
1521107
  Добровольская Г.Н. Федор Лопухов / Г.Н. Добровольская. – Л, 1976. – 319 с.
1521108
  Сальников Ю.В. Федор Лыткин / Ю.В. Сальников. – М., 1976. – 128с.
1521109
  Попов-Штрак Федор Матюшкин / Попов-Штрак. – Ленинград-Москва, 1940. – 32с.
1521110
  Вадецкий Б.А. Федор Матюшкин / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1949. – 152с.
1521111
   Федор Михайлович Достоевский. – М, 1971. – 55с.
1521112
  Румянцева Э.М. Федор Михайлович Достоевский / Э.М. Румянцева. – Л., 1971. – 208 с.
1521113
  Белов С.В. Федор Михайлович Достоевский / С.В. Белов. – Москва, 1990. – 206с.
1521114
  Достоевский Ф.М. Федор Михайлович Достоевский : [рассказы, роман] / Ф.М. Достоевский; [сост. Г.С. Кострова]. – Москва : Звонница-МГ, 1998. – 352 с. – Содерж. : "Дядюшкин сон" ; "Скверный анекдот" ; "Крокодил" ; "Сон смешного человека" и другие. – (Библиотека мировой новеллы). – ISBN 5-88093-041-6
1521115
  Чешихин-Ветринский Федор Михайлович Достоевский в воспоминаниях современников и его письмах / В.Е. Чешихин-Ветринский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд. "В.В. Думнов, насл. бр. Салаевых". – (Историко-литературная библиотека / Под ред. Н.Л. Бродского, А.Е. Грузинского, Н. М. Мендельсона, Н.П. Сидорова ; Вып. 4)
Ч. 1 : Ф.М. Достоевский ; Введение ; Из воспоминаний и писем современников о Достоевском. – 1923. – 169 с.
1521116
   Федор Михайлович Достоевский в портретах, иллюстрациях, документах. – Москва, 1972. – 447с.
1521117
  Покровский В.И. Федор Михайлович Достоевский, его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 1908-1912. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Ч. 1. – 1908. – 195 с.
1521118
  Покровский В.И. Федор Михайлович Достоевский, его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 1908-1912. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Ч. 1. – 1908. – 195 с. – Конволют. - Пер.: Федор Михайлович Достоевский, его жизнь и сочинения, 2-е изд., доп.
1521119
  Покровский В.И. Федор Михайлович Достоевский, его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский // Федор Михайлович Достоевский, его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / В.И. Покровский. – 1908-1912. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1908. – Ч. 1. – 318 с.
1521120
  Покровский В.И. Федор Михайлович Достоевский, его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 1908-1912. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Ч. 2. – 1912. – 267, [2] с.
1521121
  Могилянский Н. Федор Михайлович Плюшкин / Н. Могилянский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. АН, 1911. – С. 295-296. – Отд.оттиск из журнала "Живая старина" за 1911 г.
1521122
   Федор Мясников, 1913-1979 : графика, живопись. Каталог выставки / 1983; Сост.: Н.Н. Изюмская. – Москва : Советский художник, 1983. – [20] с.
1521123
  Нелюбин Ф.Ф. Федор Нелюбин / Ф.Ф. Нелюбин. – Ленинград, 1981. – 16с.
1521124
   Федор Никитин. – Ленинград, 1969. – 22с.
1521125
  Боровков В.П. Федор Никитин / В.П. Боровков. – М, 1977. – 177с.
1521126
  Жизневский А.К. Федор Николаевич Глинка [умер] 1880 года 17 февраля : (Читано в заседании Тверской ученой архивной коммиссии 8 ноября 1889 года) / А.К. Жизневский. – Тверь : Тип. Губернского правления, 1890. – [2], 31 с., 1 л. портр. – Библиогр. в примеч.


  На обл. надпись: В.К. Трутовскому
1521127
  Галимзянова Е.А. Федор Ольденбург и его друзья: у истоков приютинского братства // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 64-71. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1521128
   Федор Павлович Белянкин. – Киев : Наукова думка, 1977. – 36с. – (Биобиблиография ученых УССР)
1521129
  Генис В.Л. Федор Павлович Другов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 55-75. – ISSN 0042-8779
1521130
  Сурганов В.А. Федор Панферов / В.А. Сурганов. – М. : Советская Россия, 1967. – 115 с.
1521131
   Федор Панферов. Воспоминания друзей.. – 2-е изд., доп. – М. : Советский писатель, 1964. – 461 с.
1521132
   Федор Панферов. Воспоминания друзей.. – 2-е изд., доп. – М. : Советский писатель, 1977. – 383 с.
1521133
   Федор Петрович Глебов, 1914-1980. – Москва, 1984. – 14с.
1521134
  Аделунг Н.Н. Федор Петрович Кеппен / [Н. Аделунг]. – [Санкт-Петербург], 1908. – 4 с., 1 л. портр. (фронт.) : портр. – Без тит. л.- Отд. оттиск: Труды Русского энтомологического общества в Санкт-Петербурге. 1908, № 1 (июль)
1521135
  Алексеев А.И. Федор Петрович Литке / А.И. Алексеев ; АН СССР. – Москва : Наука, 1970. – 280 с. – (Научно-биографическая серия)
1521136
  Раскин Н.М. Федор Петрович Моисеенко / Н.М. Раскин, И.И. Шафранский. – Ленинград, 1974. – 179с.
1521137
   Федор Петрович Павлов - композитор и драматург. – Чебоксары, 1984. – 60 с.
1521138
   Федор Петрович Русецкий. – Саратов : Ипография № 1 областного управления, 1965. – 14 с.
1521139
  Асафова Н.М. Федор Петрович Саваренский / Н.М. Асафова; вступ. статья Д.И. Гордеева ; библиогр. сост. Н.М. Асафовой. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1962. – 47 с. – (Академия наук СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР . Серия геологических наук ; вып. 18)
1521140
  Кузнецова Э.В. Федор Петрович Толстой / Э.В. Кузнецова. – М, 1977. – 336с.
1521141
  Мроз Е.К. Федор Петрович Толстой 1783-1873 / Е.К. Мроз. – Москва ; Ленинград, 1946. – 39 с.
1521142
   Федор Полетаев. – М, 1963. – 64с.
1521143
  Пападимитриу С.Д. Федор Продром : историко-литературное исследование / С.Д. Пападимириу. – Одесса : Эконом. тип., 1905. – [8], XXVI, 453 с. – Часть текста на греч. - Отд. оттиск: Записки Новороссийского университета, . 1905, т. 100
1521144
  Рабичев Ф.Л. и др. Федор Рабичев / Ф.Л. и др. Рабичев. – Москва, 1981. – 31с.
1521145
  Гребельский З.В. Федор Раскольников / З.В. Гребельский. – Москва, 1988. – 186с.
1521146
  Решетников Ф.П. Федор Решетников [Изоиздание] : [набор цветных открыток] / Ф.П. Решетников; авт. текста-биогр. Б. Вишняков ; худ. ред. А. Трошина ; техн. ред. О Аредова. – Москва : Изобразительное искусство, 1979. – 16 л. : 16 цв. открыток + 1 обл.
1521147
  Абрамова А.В. Федор Саввич Шурпин : [художник] / А.В. Абрамова. – Москва : Искусство, 1953. – 24 с., [4] л. ил.
1521148
   Федор Саввич Шурпин.. – М, 1954. – 72с.
1521149
  Эфдэ В. Федор сволочь, мне всю жизнь испортил ! / Валентин Эфдэ. – [Б.г. : б. м.], 2012. – [54] с. : ил., портр
1521150
  Колесова О.С. Федор Севастьянов. / О.С. Колесова, А.Ф. Дмитренко. – Л., 1979. – 47с.
1521151
  Хиля В.П. Федор Семенович Бабичев - к 100-летию со дня рождения / В.П. Хиля, В.В. Ищенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 3-6. – ISSN 0041-6045


  "Вся творческая жизнь, педагогическая и административная деятельность Ф.С. Бабичева связана с химическим факультетом Киевского государственного университета имени Т.Г. Шевченка, студентом которого он стал в 1936 году и закончил в 1944. Здесь, в стенах ...
1521152
  Кравченко К.С. Федор Семенович Богородский / К.С. Кравченко. – М., 1952. – 32с.
1521153
  Богданов-Катьков Федор Сергеевич Щербаков / Н.Н. Богданов-Катьков // Биографии [Компакт - № 252348] / А.А. Бируля. – С. 99-102. – Библиогр.: Список печатных работ Ф.С. Щербакова, с. 161-162 (34 назв.)
1521154
  Богданов-Катьков Федор Сергеевич Щербаков / Богданов-Катьков. – П., 1922. – 102с.
1521155
  Лебедев А.В. Федор Степанович Рокотов / А.В. Лебедев. – М.-Л., 1945. – 16с.
1521156
  Сучков С.В. Федор Степанович Рокотов / С.В. Сучков. – Л., 1976. – 31с.
1521157
  Толстой С.Л. Федор Толстой-Американец. / С.Л. Толстой. – М., 1926. – 108 с.
1521158
  Кузнецова Э.В. Федор Толстой / Э.В. Кузнецова. – Л, 1981. – 78с.
1521159
  Толстой С.Л. Федор Толстой Американец. / С.Л. Толстой. – Москва, 1990. – 61с.
1521160
  Дюжев Ю.И. Федор Трофимов / Ю.И. Дюжев. – Петрозаводск, 1985. – 127с.
1521161
  Бутакова Е. Федор Тютчев: сердце, полное тревоги // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 5 (105). – С. 68-83. – ISSN 1819-6268
1521162
  Платонов Ю. Федор Федор Федоровский / Ю. Платонов. – М.-Л., 1948. – 16с.
1521163
  Шмулевич Л.А. Федор Федорович Бейльштейн, (1838-1906) / Л.А. Шмулевич, Ю.С. Мусабеков ; АН СССР, Науч.-биогр. серия. – Москва : Наука, 1971. – 130 с. : ил. – Библиогр.: с. 123-128
1521164
  Пустогаров В В. Федор Федорович Мартенс-юрист дипломат / В В. Пустогаров. – Москва : Международные отношения, 1999. – 290с. – ISBN 5-7133-0975-4
1521165
  Иваненко В.С. Федор Федорович Мартенс - во и вне своего времени и пространства: взгляд через столетие // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2. – С. 31-36. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  К100-летию со дня кончины и 165-летию со дня рождения юриста-международника, ученого, педагога, дипломата, политика, публициста - Федора Федоровича Мартенса. Современный взгляд на учение профессора .
1521166
  Полякова Е.В. Федор Федорович Платов: акварель / Е.В. Полякова. – Москва, 1981. – 29с.
1521167
  Захаркевич С.А. Федор Федорович Турук // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 108-113. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Основоположник белорусистики. Профессор БГУ.
1521168
  Зонин А.И. Федор Федорович Ушаков / А.И. Зонин. – Москва, 1944. – 88с.
1521169
  Солодвников А. Федор Федорович Федоровский / А. Солодвников. – Москва, 1956. – 4с.
1521170
  Костина Е.М. Федор Федорович Федоровский / Е.М. Костина. – Москва, 1960. – 239с.
1521171
  Новокшанова З.К. Федор Федорович Шуберт : военный геодезист / З.К. Новокшанова. – Москва : Геодезиздат, 1958. – 80 с.
1521172
  Никулин Л.В. Федор Шаляпин. / Л.В. Никулин. – М, 1954. – 192с.
1521173
  Кириченко Е.И. Федор Шехтель / Е.И. Кириченко. – Москва, 1973. – 141с.
1521174
  Канунов Н.Ф. Федор Эдуардович Молин, 1861-1941 / Н.Ф. Канунов. – Москва, 1983. – 110 с.
1521175
  Федоров-Давыдов Федор Яковлевич Алексеев / Федоров-Давыдов. – М., 1955. – 167с.
1521176
  Скопина К.П. Федор, Ира, Илья, Виктор, Света, Женя... Повести. / К.П. Скопина. – 2-е доп. и перераб. изд. – М., 1973. – 255с.
1521177
  Гордей В. Федора : рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 99-104. – ISSN 0027-8238
1521178
   Федоренко Євгеній Григорович (1903-1987) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 491. – ISBN 978-966-439-754-1
1521179
  Чуковский К.И. Федорино горе / К.И. Чуковский. – М, 1964. – 16с.
1521180
   Федорищак Роман-Мар"ян Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 280-281 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1521181
   Федорищак Роман-Мар"ян Петрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 290. – ISBN 978-966-439-961-3
1521182
   Федорищак Роман-Мар"ян Петрович (1944) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 165-166. – ISBN 966-95774-3-5
1521183
   Федорищак Роман Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 151-152.
1521184
   Федоров Алексей Федорович. Выставка произведений. – М., 1984. – 24с.
1521185
   Федоров Василь Федорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 321. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1521186
   Федоров Василь Федорович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 72-75. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1521187
   Федоров Василь Федорович (1802-1855) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 491. – ISBN 978-966-439-754-1
1521188
   Федоров Василь Федорович (1802-1855) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 174-175. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
1521189
  Гольденберг Л.А. Федоров Иванович Соймонов (1692-1780) / Л.А. Гольденберг. – Москва : Наука, 1966. – 264с : карти, фото. – (Научно -биографическая серия)
1521190
   Федоров Панфилович Нестеров, 19877-1966 / Нестеров, Выставка, Москва. произведений., 1973. – М., 1973. – 22с.
1521191
   Федоров Панфилович Нестеров, 19877-1977 / Нестеров, Выставка, Москва. произведений., 1977. – М., 1977. – 13с.
1521192
   Федоров, Юрий Павлович. Выставка произведений. Москва. 1980. – М., 1980. – 12с.
1521193
  Сидоренко Федоровская научная сессия / Сидоренко, А.А. Ясинская. – С. 462-464
1521194
   Федоровские чтения. 1973. Сб. науч. тр.. – Москва, 1976. – 109с.
1521195
   Федоровские чтения. 1974. Сб. науч. тр.. – Москва, 1976. – 144с.
1521196
   Федоровские чтения. 1975. История рев. печати. Сб. науч. тр.. – Москва, 1977. – 165 с.
1521197
   Федоровские чтения. 1976: читатель и кн. Сб. науч. тр.. – Москва, 1978. – 160с.
1521198
  Соболев В.С. Федоровский метод : Учебное пособие / В.С. Соболев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 263с.
1521199
  Саранчина Г.М. Федоровский метод / Г.М. Саранчина. – 2-е изд. – Ленинград : Ленинградского университета, 1963. – 154с.
1521200
  Соболев В.С. Федоровский метод / В.С. Соболев. – 2-е изд. – Москва : Госгеолтехиздат, 1964. – 264с.
1521201
  Саранчина Г.М. Федоровский метод : Определение минералов, микроструктурный анализ / Г.М. Саранчина, В.Н. Кожевников. – Ленинград : Недра, 1985. – 208с.
1521202
  Соболев Р.Н. Федоровский метод с основами кристаллооптики / Р.Н. Соболев. – М, 1981. – 161с.
1521203
  Колосова В. Федоровські читання - 1983 // Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки письменників України. – Київ : Наукова думка, 1984. – № 10 (286)
1521204
   Федорову Миколі Миколайовичу - 80 // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 126-128. – ISSN 2221-1055
1521205
   Федорус Олексій Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 393-394 : фото
1521206
   Федорченко Адольф Михайлович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 271
1521207
   Федорченко Адольф Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 322-323. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1521208
   Федорченко Адольф Михайлович (1931-1994) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 491-492. – ISBN 978-966-439-754-1
1521209
   Федорченко Микола Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 394 : фото
1521210
   Федорчук Людмила Петрівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 325. – ISBN 978-966-2726-03-9
1521211
  Петинова Е.Ф. Федос Щедрин / Е.Ф. Петинова. – Л, 1977. – 39с.
1521212
   Федоскино-Жостово. – М, 1984. – 64с.
1521213
  Соболевский Н.Д. Федоскино / Н.Д. Соболевский. – Москва, 1945. – 58с.
1521214
  Яловенко Г.В. Федоскино. / Г.В. Яловенко. – М., 1959. – 162с.
1521215
   Федоскинская ордена "Знак почета" фабрика миниатюрной живописи. – Федоскино, 1985. – 30с.
1521216
  Грязнов А.И. Федоскинские таланты / А.И. Грязнов. – М, 1970. – 128с.
1521217
  Славкович Д.Ф. Федоскины каникулы / Даир Славкович ;. – Москва, 1980. – 143 с.
1521218
   Федосов Віктор Михайлович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 64-65


  Член спецради попередніх каденцій.
1521219
   Федот Васильевич Сытников.. – Саранск, 1986. – 132с.
1521220
  Попова Э.Н. Федот Васильевич Сычков / Э.Н. Попова. – Саранск, 1970. – 188с.
1521221
   Федот Васильевич Сычков.. – М., 1954. – 90с.
1521222
   Федот Васильевич Сычков.. – Л., 1970. – 47с.
1521223
  Яковлева Н.А. Федот Иванович Шубин / Н.А. Яковлева. – Л., 1984. – 95с.
1521224
   Федот Иванович Шубин (1740-1805). Каталог юбилейной выставки произведений.. – М., 1955. – 16с.
1521225
  Лазарева О.П. Федот Иванович Шубин. / О.П. Лазарева. – Л., 1964. – 47с.
1521226
   Федот Иванович Шубин. Альбом.. – М., 1956. – 12с.
1521227
   Федот Иванович Шубин. выставка произведений. Каталог.. – М., 1955. – 48с.
1521228
   Федот Петрович Филин. – Москва : Наука, 1978. – 87с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. лит. и яз. ; Вып. 12)
1521229
  Исаков С.К. Федот Шубин / С.К. Исаков. – М, 1938. – 168с.
1521230
  Тольба В. Федот, да не тот // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 2-8 ноября (№ 44)


  В учебнике для 10-го класса "Художня культура" Л. Масол и др. (К.: Освіта, 2011. - С. 134) под портретом Петра Гулака-Артемовского подписано "Семен Гулак-Артемовський" и другие опечатки, неточности, ошибки в журналах и книгах.
1521231
  Шолохов М.А. Федотка / М.А. Шолохов. – М, 1980. – 16с.
1521232
   Федотов-Чеховський (Чехівський) Олександр Олексійович (1806-1892) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 492. – ISBN 978-966-439-754-1
1521233
  Гриценко І.С. Федотов-Чеховський Олександр Олексійович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 51. – ISBN 978-966-06-0557-2
1521234
   Федотов-Чеховський Олександр Олексійович (1800-1892) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 342. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
1521235
  Егоров И.М. Федотов / И.М. Егоров. – М., 1971. – 47с.
1521236
  Александров М.Н. Федотов Григорий / М.Н. Александров. – Москва, 1952
1521237
  Федотов П.А. Федотов: альбом репродукций / П.А. Федотов. – Москва, 1978. – 4с.
1521238
   Федотов: альбом.. – М., 1990. – 20с.
1521239
  Платон Федр:(Беседы с Сократом) / Платон. – Москва : Прогресс, 1989. – 130 с.
1521240
   Федченко Павло Максимович : [добірка матеріалів] // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 326-338. – ISBN 978-966-2726-03-9
1521241
   Федченко Павло Максимович (1920-2002) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 492. – ISBN 978-966-439-754-1
1521242
   Федюк Олексій Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 281-282 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1521243
  Поженян Г.М. Федюнинские высоты / Г.М. Поженян. – Москва, 1978. – 123с.
1521244
  Сергеенко М.М. Федька Дынин / М.М. Сергеенко. – 3-е изд. – Воронеж, 1967. – 165с.
1521245
  Журавлев Федькины угодья / Журавлев, -Печорский. – М., 1980. – 255с.
1521246
  Винниченко В.К. Федько- халамидник : Оповідання: Для мол. та сер. шк. віку / В.К. Винниченко. – Київ : Веселка, 1991. – 93с. – ISBN 5-301-01338-6
1521247
  Вахніна Л.М. Федько-партизан / Л.М. Вахніна. – Київ, 1966. – 132с.
1521248
  Винниченко В.К. Федько-халамидник / В.К. Винниченко. – 2-ге вид. – Київ; Харків : Дзвін, 1917. – 32с.
1521249
  Винниченко В.К. Федько-халамидник / В.К. Винниченко. – Черкаси : Допомога школі, 1920. – 25с.
1521250
  Винниченко В.К. Федько-халамидник : Для дитячих б-к / В.К. Винниченко. – Київ : Держвидав України, 1924. – 208с. – (Б-ка молодого ленінця)
1521251
  Баженова Л. Федько-Халамидник : п"єса на 4 розділи 9 одмін Відом. про відпов.: Л. Баженова ; сюжет за В. Винниченком / Л. Баженова. – 2-ге видання. – [Харків] : Книгоспіка, 1929. – 40 с.
1521252
  Гордієнко К. Федько / К. Гордієнко. – Харків, 1925. – 16 с.
1521253
  Баженова Л. Федько Халамидник : п"єса на 4 розділи 9 одмін / Л. Баженова ; сюжет за В. Винниченком. – [Харків] : Книгоспілка, 1928. – 40 с. – (Дитячий театр)
1521254
  Тичина П.Г. Федькович у повстанця Кобилиці / Павло Тичина. – Вид. 3-е. – Одеса : Дитвидав, 1940. – 18 с.
1521255
   Федькович Юрій. – Чернівці, 1984. – 252с.
1521256
  Ковалець Л. Федьковичезнавчий дискурс Олександра Огуя (до питання про творчий феномен ученого) // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 330-341. – ISSN 2306-2908


  "Статтю присвячено відомому в Україні та за її межами науковцеві-лінгвісту, докторові наук, професорові Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Олександрові Огую (1958–2014). Йдеться про людину широкої професійної та загальної ...
1521257
  Ковалець Л. Федьковичезнавчі мемуари: типологія та особливості авторських позицій
1521258
  Ковалець Лідія Федьковичезнавчі мемуари: типологія та особливості авторських позицій


  У статті розглядаються перипетії майже вісімдесятилітнього процесу творення федьковичезнавчої мемуаристики, здійснено спроби з"ясувати вплив індивідуальної свідомості цих "других героїв" (В. Кардін) на мемуарний портрет видатного письменника й ...
1521259
  Гарцман А. Феерический Давид Янович // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 5/6. – С. 184-199. – ISSN 0131-8136


  Давид Янович Черкасский (1931-2018) - советский и украинский режиссер-мультипликатор, художник-мультипликатор, сценарист. Заслуженный деятель искусств Украины. Академик Академии телевидения (1997), член-корреспондент Национальной академии искусств ...
1521260
  Зорин Виталий Феерично! : Увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 40-45 : Фото
1521261
  Селин Л.-Ф. Феерия для другого раза 1. Феерия для другого раза 2 (Норманс). Бойня : Романы / Луи-Фердинанд Селин; Пер. с франц. – Харьков : Фолио, 2003. – 606с. – (Вершины. Коллекция). – ISBN 966-03-2332-8
1521262
  Усик Світлана Феєрверки та петарди - видовище чи небезпека? / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 38
1521263
  Мокренцова Анастасія Феєричні мандри в кримські печери : Україна / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 26-28 : Фото
1521264
  Шевченко Тарас Феєричні подорожі / Шевченко Тарас, Захаренко Ігор // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 64-65 : фото. – ISSN 1998-8044
1521265
  Євген Будько Феєрія ідей / Євген Будько, Захаренко Ігор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 16-20 : фото
1521266
   Феєрія мандрів або мовна практика в Польщі / Ю Берестовська, К Сорокопуд, В Іваницький, А Кватира, А. Коваль // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (історичний факультет та Інститут журналістики) заради мовної практики відвідалі Польшу.
1521267
  Косинська Ю. Феєрія пригод Тура Хейєрдала : белетризована біографія легендарного мандрівника : до 100-річчя від дня народження / Юлія Косинська, Олег Крук. – Київ : Мандри, 2013. – 238, [2] с. : фот., мапи. – Кн. містить автограф Тура Хейєрдала українцям. – ISBN 978-617-635-052-1
1521268
   Феи с алмазных гор. – М, 1991. – 383с.
1521269
  Будько Євген Феї та президенти // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 106-113 : фото
1521270
  Любутин К.Н. Фейербах: философская антропология. / К.Н. Любутин. – Свердловск, 1988. – 125с.
1521271
   Фейерверкер Демьян Яковлевич Рудниченко (награжденный Знаком отличия Военного ордена) // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 4 с. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
1521272
  Дедова Е.Б. Фейерверки в России елизаветинского времени // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 63-68. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена любопытной и малоизученной теме. Фейерверки XVIII в. являлись важнейшей частью общественной и культурной жизни страны, пропагандировали идеи государственного мифа и были, таким образом, искусством на службе государства. В статье ...
1521273
   Фейерверки и иллюминации в графике XVIII века : каталог выставки. – Ленинград, 1978. – 96 с.
1521274
   Фейєрабенд (Feuerabend) Пол // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 938-940. – ISBN 966-316-069-1
1521275
  Зозуля О. Фейк як інструмент інформаційної війни // Юридична газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 19). – С. 1, 18-19
1521276
  Саприкін О.А. Фейк як інструмент інформаційної війни проти України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – С. 87-94. – ISSN 2409-9805


  Статтю присвячено відносно новому інструменту у веденні інформаційної війни проти України - фейку. Проаналізовано наукові джерела про засоби ведення інформаційної війни, визначено поняття "фейк" та "фейковий ресурс", їхні ознаки та властивості, ...
1521277
  Черниш Р.Ф. Фейк як один із інструментів негативного впливу на національну безпеку України в умовах ведення гібридної війни // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 109-114. – ISSN 2219-5521
1521278
   Фейк, Fake News та дезінформація: до проблеми визначення понять // Фейки : пропаганда, дезінформація та виборчий процес: як нам захистити демократичні практики? : аналіт. доповідь / Д.В. Дубов, І.О. Корецька, А.В. Баровська, С.Л. Гнатюк, М.А. та ін. Ожеван. – Київ : Сталь, 2019. – С. 13-25. – ISBN 978-617-676-156-3
1521279
  Іщенко Н. Фейк, стій, раз-два! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 30-31 жовтня (№ 205/206). – С. 25, 28


  Зеленський створює "штаб протидії дезінформації".
1521280
   Фейки : пропаганда, дезінформація та виборчий процес: як нам захистити демократичні практики? : аналіт. доповідь / [Д.В. Дубов, І.О. Корецька, А.В. Баровська та ін.] ; Школа Політ. Аналітики НаУКМА ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : Сталь, 2019. – 249 с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-676-156-3
1521281
  Комісаренко С. Фейки про мізки мавп та невидиме тату для стеження // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 9 листопада (№ 44)


  Згадується КНУ імені Тараса Шевченка.
1521282
  Почепцов Г. Фейки та інші гібридні комунікації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 лютого (№ 5). – С. 11


  "Гібридні війни приходять одночасно з гібридними комунікаціями, оскільки базуються на них. Під гібридними комунікаціями ми розуміємо комунікації, де не ставиться завдання утримати вірогідність у процесах передачі смислів. Звісно, крім тих випадків, ...
1521283
  Курбан О.В. Фейки у сучасних медіа: ідентифікація та нейтралізація // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 96-103. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Представлене дослідження має на меті аналіз фейків як інноваційних інструментів управління інформаційними процесами у соціальних онлайн-мережах, що використовуються у сучасних гібридних війнах. Специфіка цих інструментів полягає у ...
1521284
  Андрушків Б.М. Фейки, чутки та плітки як засіб суспільної дезінформації і послаблення безпекової компоненти управління державою / Б.М. Андрушків, О.І. Вівчар, Н.Б. Кирич // Review of transport economics and management : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничого транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Л.С. Головкова, В.В. Бобиль, Л.О. Жилінська. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 21-32. – ISSN 2664-1259
1521285
  Пригорницька О. Фейкова інформація в соціальних медіа: виявлення, оцінка, протидія // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 439-452. – ISSN 2224-9516
1521286
  Миколаєнко А. Фейкові новини в українському медіапросторі: технології експериментальних проектів // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 1 (74). – С. 29-37. – ISSN 2522-1272
1521287
  Борщевський С. Фейкові новини з фабрики тролів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 46). – С. 15
1521288
  Кулініч О.О. Фейлетон на сторінках Луганської преси 60-80-х рр. XX ст. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 46-50. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
1521289
  Кобинець А. Фейлетон на шпальтах щоденника "Громадська думка" / "Рада" // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 69-76


  Розглянуто сатиричні публікації та їх соціальна спрямованість у київському щоденнику "Громадська думка"/ "Рада"(1905-1914). Satirical publications and their social connection in the Kyiv weekly "Gromadska Dumka"/ "Rada" (1905-1914) are considered in ...
1521290
  Гаєвська Н.М. Фейлетон Остапа Вишні (до постановки проблеми) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 26-33
1521291
  Герасимчук Н.Г. Фейлетон: жанр і метод (французький досвід) // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 45-48
1521292
  Герасимчук Н.Г. Фейлетони Сергія Єфремова на сторінках "Громадської думки" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 199-201


  Стаття присвячена публіцистичній діяльності С. Єфремова як фейлетоніста в київському щоденнику"Громадська думка" (1906). The article is devoted to journalistic activities of S. Yefremov as a feuilletonist in the Kiev daily "Gromadska dumka" (1906).
1521293
  Вишня Остап Фейлетони, гуморески, усмішки, щоденникові записи / Вишня Остап. – Київ : Наукова думка, 1984. – 558с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1521294
  Калантаєвська Г.П. Фейлетонна спадщина О. Маковея // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 74-76. – ISBN 978-966-657-737-8
1521295
  Маттук Р. Фейнмановские диаграммы в проблеме многих тел : пер. с англ. / Р. Маттук. – Москва : Мир, 1969. – 367 с.
1521296
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман. – Москва : Мир
Вып. 2 : Пространство. Время. Движение. – 1965. – 168 с.
1521297
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман. – Москва : Мир
Вып. 3 : Излучение. Волны. Кванты. – 1965. – 238 с.
1521298
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман. – Москва : Мир
Вып. 4 : Кинетика. Теплота. Звук. – 1965. – 262 с.
1521299
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман. – Москва : Мир
Вып. 5 : Электричество и магнетизм. – 1966. – 296с.
1521300
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир
Вып. 6 : Электродинамика. – 1966. – 344 с.
1521301
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман. – Москва : Мир
Вып. 7 : Физика сплошных сред. – 1966. – 292 с.
1521302
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир
Вып. 8 : Квантовая механика. – 1966. – 271 с.
1521303
   Фейнмановские лекции по физике : Задачи и упражнения / пер. с англ. – Москва : Мир, 1967. – 206с.
1521304
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир
Вып. 1 : Современная наука о природе. Законы механики. – 1967. – 267с.
1521305
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир
Вып. 2 : Пространство. Время. Движение. – 1967. – 168с.
1521306
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике : пер. с англ. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – Москва : Мир
Вып. 4 : Кинетика. Теплота. Звук. – 1967. – 261с.
1521307
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике : Пер. с англ. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – 3-е изд. – Москва : Мир
Вып. 1, 2 : Вып.1 Современная наука о природе. Законы механики. Вып. 2. Пространство. Время. Движение. – 1976. – 439с.
1521308
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – 3-е изд. – Москва : Мир
Вып. 3, 4 : Излучение. Волны. Кванты. Вып. 4. Кинетика. Теплота. Звук. – 1976. – 496 с.
1521309
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике : Пер.с англ. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – 2-е изд. – Москва : Мир
Вып. 5 : Электричество и магнетизм. – 1977. – 300 с.
1521310
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике : пер. с англ. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – 2-е изд. – Москва : Мир
Вып. 6 : Электродинамика. – 1977. – 347с.
1521311
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике : Пер. с англ. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – 2-е изд. – Москва : Мир
Вып. 7 : Физика сплошных сред. – 1977. – 288с.
1521312
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике : Пер. с англ. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – 2-е изд. – Москва : Мир
Вып. 8,9 : Квантовая механика. – 1978. – 524 с.
1521313
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lectures on physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. А.В. Ефремова, Г.И. Копылова, О.А. Хрусталева ; под ред. Я.А. Смородинского. – 4-е изд., испр. – Москва : Едиториал УРСС. – ISBN 5-354-00699-6
Вып. 1-2 : Современная наука о природе. Законы механики. Пространство. Время. Движение. – 2004. – 440 с.
1521314
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lecturesоn physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ., сост. ответов и реешений Ю.В.Конобеева, Г.Я.Коренмана и др.; под ред. А.П. Леванюка. – изд. 4-е. – Москва : Едиториал УРСС. – ISBN 5-354-00697-X
Вып. 1-4 : Задачи и упражнения с ответами и решениями. – 2004. – 280 с.
1521315
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lecturesоn physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. А.В. Ефремова, Г.И. Копылова и др.; под ред. Я.А. Смородинского. – изд. 4-е., испр. – Москва : Едиториал УРСС. – ISBN 5-354-00702-X
Вып. 4 : Кинетика. Теплота. Звук. – 2004. – 264 с.
1521316
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lecturesоn physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ., сост. ответов и реешений Ю.В.Конобеева, Г.Я.Коренмана и др.; под ред. А.П. Леванюка. – изд. 4-е. – Москва : Едиториал УРСС. – ISBN 5-354-00707-0
Вып. 5-9 : Задачи и упражнения с ответами и решениями. – 2004. – 272 с.
1521317
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lecturesоn physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. А.В. Ефремова, Ю.А. Симонова ; под ред. Я.А. Смородинского. – изд. 3-е. – Москва : Едиториал УРСС. – ISBN 5-354-00705-4
Вып. 7 : Физика сплошных сред. – 2004. – 288 с.
1521318
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lecturesоn physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. А.В. Ефремова, Г.И. Копылова и др.; под ред. Я.А. Смородинского. – изд. 5-е. – Москва : Изд-во ЛКИ. – ISBN 978-5-382-00826-4
Вып. 3 : Излучение. Волны. Кванты. – 2008. – 240 с.
1521319
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lecturesоn physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. Г.И. Копылова, Ю.А. Симонова ; под ред. Я.А. Смородинского. – изд. 4-е. – Москва : Изд-во ЛКИ. – ISBN 978-5-382-00625-3
Вып. 5 : Электричество и магнетизм. – 2008. – 304 с.
1521320
  Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике = The Feynman lectures on physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. : А.В. Ефремова, Г.И. Копылова и др.; под ред. Я.А. Смородинского. – Изд. 4-е. – Москва : ЛКИ. – ISBN 978-5-382-00848-6
Вып. 6 : Электродинамика. – 2008. – 352с.
1521321
  Фейнман Р.Ф. Фейнмановские лекции по физике = The feynman lectures on physics / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; пер. с англ. Г.И. Копылова ; под ред. Я.А. Смородинского. – Изд. 4-е. – Москва : ЛКИ. – ISBN 978-5-382-00756-4
Вып. 8, 9 : Квантовая механика. – 2008. – 528с.
1521322
   Фейнмановские лекции по физике. Задачи и упражнения с ответами и решениями. – Москва : Мир, 1969. – 624 с.
1521323
   Фейнмановские лекции по физике. Задачи и упражнения с ответами и решениями. – 3-е изд., перераб. – Москва : Мир, 1978. – 543с.
1521324
  Махний Н. Фейсбилдинг или кое-что о строительстве лица : Учебное пособие для самообразования и повышения квалификации в профессиональной жизни / Н. Махний. – Чернігів : РИО комитета по делам печати и информации, 1995. – 200с. – ISBN 5-7707-7824-5
1521325
  Чабаненко М.В. Фейсбук і агенційна журналістика в інтернеті (на прикладі новин сайта УНІАН) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 66, січень - березень


  У статті відображено вивчення журналістського досвіду у виробництві інтернет-новин з використанням інформації, зібраної в соціальних мережах. Порівняння новинних повідомлень, опублікованих на сайті УНІАН в 2015-2016 рр., дало змогу виявити типові ...
1521326
  Глоба Т. Фейсбук як активне місце діалогу Дніпропетровської ОУНБ ім. Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія з користувачами : Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого, 2020. – С. 20-23


  Карантин відкрив чимало можливостей для розвитку наявних ресурсів бібліотек: соціальні мережі стали активним місцем діалогу бібліотеки з користувачами (Досвід Дніпропетровської ОУНБ)
1521327
  Ковалькова Т. Фейсбук як метод популяризації книги / Т. Ковалькова, О. Гавенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 8-10. – ISSN 2518-7341
1521328
  Донцова Д. Фейсконтроль на главную роль : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 379, [1] с. – Сериал "Любительница частного сыска Даша Васильева". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-29457-2
1521329
  Королков Ю. Феликс - значи цастив / Ю. Королков. – София, 1976. – 509с.
1521330
  Корольков Ю.М. Феликс - значит счастливый... / Ю.М. Корольков. – Дзержинск, 1974. – 463с.
1521331
  Бух Ф. Феликс бух, Александр Корноухов, Александр Лазаревич / Ф. Бух. – М, 1979. – 25с.
1521332
   Феликс Бух, Александр Корноухов, Александр Лазаревич, Александра Миренская, Лев Табенкин : живопись, скульптура,графика,декоративно-прикладное и монументальное искусство. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1988. – 63 с.
1521333
  Щекатихин Н.Н. Феликс Валлотон : очерк / Н.Н. Щекатихин; вступ. ст.: А.А. Сидорова. – Москва : Альциона, 1918. – 112 с.
1521334
  Дубинянский М. Феликс Дзержинский: именем революции // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 4 (44). – С. 22-44. – ISSN 1819-6268
1521335
  Ворбс Г.Х. Феликс Мендельсон-Бартольди : жизнь и деятельность в свете собственных высказываний и сообщений современников / Г.Х. Ворбс. – Москва : Музыка, 1966. – 319 с.
1521336
  Мейлих Е.И. Феликс Мендельсон-Бартольди. 1809-1847 / Е.И. Мейлих. – Л., 1973. – 104с.
1521337
  Курцман А.С. Феликс Мендельсон / А.С. Курцман. – Москва : Музыка, 1967. – 208 с.
1521338
   Феликс Муратович Петуваш. Графика : каталог. – Москва : Советский художник, 1990. – [36] с.
1521339
   Феликс Надар: человек с бульвара Капуцинок, 35 // Личности. – Киев, 2010. – № 1 (23). – С. 108-133. – ISSN 1819-6268


  "Тициан фотографии", величайший фран. фотограф 19 в. Феликс Надар.
1521340
  Блауберг И.И. Феликс Равессон об искусстве и о языке видимого // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 118-123. – ISSN 0235-1188
1521341
  Борейко В.Е. Феликс Робертович Штильмарк (1931-2005) / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза // Классики концепции заповедности (пассивной охраны природы) / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза. – 2-е, доп. изд. – Киев : Логос, 2017. – С. 52-63. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 78). – ISBN 978-617-7442-65-2
1521342
  Кон Ф.Я. Феликс Эдмундович Дзержинский : [жизнь и деятельность] / Ф. Кон. – [Москва] : Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 78, [2] с., 7 вкл. л. портр. – (Вожди пролетариата)
1521343
  Душутина А.А. Феликс Эдмундович Дзержинский : К 100-летию со дня рождения: Рек. указ. лит. / А.А. Душутина. – Москва, 1976. – 28с.
1521344
   Феликс Эдмундович Дзержинский : жизнь и деятельность в фот. и док. – 3-е изд. – Москва : Плакат, 1979. – 95 с.
1521345
   Феликс Эдмундович Дзержинский : биография. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1983. – 494 с.
1521346
   Феликс Эдмундович Дзержинский : биография. – 3-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1986. – 509 с.
1521347
   Феликс Эдмундович Дзержинский : Биография. – 3-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1987. – 511 с.
1521348
   Феликс Эдмундович Дзержинский. 1877-1926. – Москва, 1951. – 212с.
1521349
   Феликс Эдмундович Дзержинский. Биография. – Москва, 1977. – 494с.
1521350
   Феликс Эдмундович Дзержинский. Фотоальбом. – Москва, 1987. – 184с.
1521351
  Феденко О. Фелікс де Рібас та його "Короткі відомості про торгівлю Одеси" // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 13. – С. 100-106. – ISSN 2519-2523
1521352
  Мікоян А.І. Фелікс Дзержинський / А.І. Мікоян. – Київ, 1936. – 45с.
1521353
  Савченко С. Фелікс Едмундович Дзержинський / С. Савченко. – Київ, 1948. – 32с.
1521354
  Савченко С. Фелікс Едмундович Дзержинський / С. Савченко. – Київ, 1948. – 32с.
1521355
  Савченко С. Фелікс Едмундович Дзержинський / С. Савченко. – Київ, 1948. – 32с.
1521356
   Фелікс Едмундович Дзержинський. 1877-1926. – Одеса, 1951. – 30с.
1521357
  Нагорна Л.П. Фелікс Кон / Л.П. Нагорна. – Київ, 1963. – 147с.
1521358
  Поліщук В. Фелікс Михайлович Шабульдо // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 129. – ISSN 0869-3595
1521359
   Фелінський Георгій Станіславович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 394-395 : фото
1521360
   Фелінський Георгій Станіславович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 492-493. – ISBN 978-966-439-754-1
1521361
  аш-Шаркави Абд Феллах / аш-Шаркави Абд, ар-Рахман. – Москва, 1973. – 222с.
1521362
  Хусейн-заде М.Ш. Феллах в литературе Египта / М.Ш. Хусейн-заде. – Душанбе, 1973. – 164 с.
1521363
  Айру А. Феллахи Египта / А. Айру ; Пер. с фр. В.В. Волковой и Г.Д. Кулагина. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1954. – 180 с. : ил.
1521364
   Феллер Мартен Давидович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 339-340. – ISBN 978-966-2726-03-9
1521365
   Феллер Мартен Давидович (1933-2004) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 493. – ISBN 978-966-439-754-1
1521366
  Бачелис Т.И. Феллини / Т.И. Бачелис. – М, 1972. – 384с.
1521367
   Феллини о Феллини. – М., 1988. – 476с.
1521368
  Заозерский А.И. Фельдмаршал Б.П. Шереметев / А.И. Заозерский. – М, 1989. – 312с.
1521369
  Пиріг Р.Я. Фельдмаршал Герман Айхгорн: служба та смерть в Україні (квітень - липень 1918 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 24-45. – ISSN 0130-5247


  В очікуванні повернення делегатів М. Грушевський доповів, що опівночі у будівлі Центральної Ради його відвідав полковник Ф. Штольценберг, якому він висловив рішучий протест.
1521370
  Брагин М. Фельдмаршал Кутузов / М. Брагин. – Москва, 1942. – 175с.
1521371
   Фельдмаршал Кутузов. – М., 1947. – 331с.
1521372
  Пунин Л.Н. Фельдмаршал Кутузов / Л.Н. Пунин. – М, 1957. – 238с.
1521373
  Балязин В.Н. Фельдмаршал Михаил Богданович Барклай-де-Толли : жизнь и полководч. деятельность / В.Н. Балязин. – Киев : Воениздат : Киев. фил., 1990. – 301, [1] с. : ил., [10] л. ил. – Библиогр. в подстроч. прим. – ISBN 5-203-00698-9
1521374
  Жилин П.А. Фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов / П.А. Жилин. – 3-е изд., доп. – М, 1987. – 367с.
1521375
   Фельдмаршал Румянцев. – М., 1947. – 407с.
1521376
  Петелин В.В. Фельдмаршал Румянцев / В.В. Петелин. – Москва : Военное издательство, 1989. – 464с.
1521377
  Клокман Ю.Р. Фельдмаршал Румянцев в период русско-турецкой войны 1768-1774 гг. / Ю.Р. Клокман. – М., 1951. – 208с.
1521378
  Христофоров В. Фельдмаршал фон Клейст на Лубянке / В. Христофоров, В. Макаров, Б. Хавкин // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал . Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 5 : Великой Победе 65. Автограф на Рейхстаге. – С. 91-97. – ISSN 0235-7089
1521379
  Шишов А.В. Фельдмаршалы России / А.В. Шишов. – Москва : Вече, 2007. – 432с. – ISBN 5-9533-1750-6
1521380
  Жилин П.А. Фельдмаршар Михаил Илларионович Кутузов / П.А. Жилин. – М, 1988. – 368с.
1521381
  Быховский Б.Э. Фельдфебели в вольтерах / Б.Э. Быховский. – М, 1943. – 40с.
1521382
  Винниченко В.К. Фельдфебельщина = Мнімий господін / В.К. Винниченко. – Харків : ДВУ, 1926. – 40с.
1521383
  Павленко Б.О. Фельдшерсько-акушерські пункти в рамках медичної реформи / Б.О. Павленко, Л.Л. Кравченко, Ю.В. Гаруст // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 20-25. – ISSN 2519-2353
1521384
  Лазаренко В.Г. Фельдшпатоидные сиениты массива Лос. / В.Г. Лазаренко. – Л., 1975. – 147с.
1521385
   Фельдшпатоїди маліньїтів Покрово-Кириївського масиву (Приазов"я, Україна) / С.Г. Кривдік, В.В. Шаригін, В.О. Гаценко, Є.С. Луньов // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 2. – С. 82-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-3591
1521386
  Курляндская С.В. Фельетон - жанр сатирический. / С.В. Курляндская. – М., 1967. – 32с.
1521387
   Фельетон. – Л., 1927. – 94с.
1521388
  Заславский Д.И. Фельетон в газете / Д.И. Заславский. – Москва, 1952. – 28с.
1521389
  Михайлова Л.В. Фельетон в демократической печати 70-80-х годов XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10678 / Михайлова Л.В.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филолог. ф-тет. – Алма-Ата, 1970. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1521390
  Заславский Д.И. Фельетон в районной газете / Д.И. Заславский. – Москва, 1936. – 24с.
1521391
  Атаев К. Фельетон в туркменской советской литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Атаев К.; АН Туркм.ССР. – Ашхабад, 1967. – 19л.
1521392
  Дмитровский М.И. Фельетон как иструмент исследования общественной жизни и специфика действенности жанра. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дмитровский М.И.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
1521393
  Нариньяни С.Д. Фельетон о фельетоне / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1967. – 304с.
1521394
  Стрельцов Б.В. Фельетон: теория и практика жанра / Б.В. Стрельцов. – Минск, 1983. – 63с.
1521395
  Савельев П.С . Фельетонист-ориенталист / Ст. П.С. Савельева. – Москва : Тип. Александра Семена, 1857. – 43 с. – Из "Молвы" 1857, № 4, 10 и 12
1521396
  Перец И.-Л. Фельетоны : вельетоны / И.-Л. Перец. – Вильно, 1925. – 256 с.
1521397
  Заславский Д.И. Фельетоны / Д.И. Заславский. – Москва, 1949. – 372с.
1521398
  Колосов А.И. Фельетоны / А.И. Колосов. – М., 1951. – 63с.
1521399
  Нариньяни С.Д. Фельетоны / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1952. – 160с.
1521400
  Нариньяни С.Д. Фельетоны / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1953. – 224 с.
1521401
  Рябов И.А. Фельетоны / И.А. Рябов. – М., 1955. – 64с.
1521402
  Ланской М.З. Фельетоны / М.З. Ланской. – Л., 1960. – 235с.
1521403
  Воровский В.В. Фельетоны / В.В. Воровский. – Москва, 1960. – 376с.
1521404
   Фельетоны. – М, 1961. – 136с.
1521405
  Суконцев А.А. Фельетоны / А.А. Суконцев, И.М. Шатуновский. – Москва, 1962. – 216с.
1521406
  Пархомовский Э.Я. Фельетоны / Э.Я. Пархомовский. – М., 1988. – 175с.
1521407
  Аверченко А. Фельетоны // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 4. – С.126-131. – ISSN 0131-8136
1521408
  Масс В. Фельетоны в стихах. / В. Масс, М. Червинский. – Москва, 1949. – 47с.
1521409
  Московский А.П. Фельетоны В. Маяковского (проблема конфликта) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.641 / Московский А.П. ; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 29 с.
1521410
  Амиров С.Н. Фельетоны Джалила Мамедкулизаде (Моллы Насреддина) (1906-1917 годы) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Амиров С.Н. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 18 с.
1521411
  Константинов А. Фельетоны и очерки : пер. с болгарского ; / Алеко Константинов ; [Сост. Е. Ихнина ; Предисл. Алексея Собковича]. – Москва : Художественная литература, 1954. – 171 с.
1521412
  Кольцов М.Е. Фельетоны и очерки / М.Е. Кольцов. – Москва : Правда, 1956. – 448с.
1521413
  Кольцов М.Е. Фельетоны и очерки / М.Е. Кольцов. – Москва, 1961. – 406с.
1521414
  Ильф И.А. Фельетоны и рассказы / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Москва, 1957. – 271с.
1521415
  Ворыгин В.В. Фельетоны и рассказы / В.В. Ворыгин. – Краснодар, 1958. – 90с.
1521416
  Ворыгин В.В. Фельетоны и рассказы / В.В. Ворыгин. – Краснодар, 1962. – 154с.
1521417
  Кольцов М.Е. Фельетоны и рассказы / М.Е. Кольцов. – Пермь, 1987. – 443с.
1521418
  Нариньяни С.Д. Фельетоны разных лет / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1954. – 360с.
1521419
   Фельетоны, басни. – Симферополь, 1954. – 100с.
1521420
  Паначевный И.Д. Фельетоны. / И.Д. Паначевный. – Кишинев, 1960. – 167с.
1521421
  Лиходеев Л.И. Фельетоны. / Л.И. Лиходеев. – М., 1961. – 214с.
1521422
  Солянов Ф Фелька с бывшей Воздвиженки / Ф Солянов. – Москва, 1974. – 128 с.
1521423
  Спиллейн М. Фемида / М. Спиллейн. – М.
Т. 3. – 1991. – 540 с.
1521424
  Вороненков Д.Н. Фемида без повязки / [д-р юрид. наук, проф.] Денис Вороненков. – Москва : Типография Москва, 2013. – 287, [1] с.
1521425
  Продль Г. Фемида бессильна / Г. Продль. – Москва, 1974. – 480с.
1521426
  Проскурина М.М. Феминизация науки как социологическая проблема // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 3. – С.72-77. – ISSN 0132-1625
1521427
  Кивалова К.В. Феминизм в кривом зеркале цитирования: социальный концепт "феминистка" в антифеминистской концептосфере // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 152-160. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921


  В статье осуществляется анализ особенностей функционирования социального концепта "феминистка" в антифеминистском дискурсе. Материалом для исследования послужили цитаты феминистских авторов, приведенные на сайте "FeministQuotes". Образ феминистки ...
1521428
  Власова Т.И. Феминизм как маргинесс гендерного проекта постмодерна / Т.И. Власова, Ю.В. Галицкая // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 12. – С. 16-25. – ISSN 2077-1800
1521429
  Ласкова М.В. Феминизмы и маскулизмы в лексикографии // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 7. – С. 82-91. – (Серія : Філологія)


  Посвящена особенностям лексикографического "портретирования" феминных и маскулинных образований в качестве особых маркеров социальных перемен сквозь призму семантико-стилистической эволюции. Особое внимание уделяется особенностям функционирования ...
1521430
  Калиберда Н.В. Феминистская критика о социокультурных истоках гендерного поворота в литературоведении // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури ; редкол.: Т.М. Потніцева, Л.І. Скуратовська, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 22. – С. 133-139-. – ISSN 2312-3036
1521431
  Суковатая В.А. Феминистская теология и гендерные исследования в религии: перспективы новой духовности // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.183-192. – ISSN 0869-0499
1521432
  Жаданов Ю.А. Феминистская утопическая литература: истоки жанра / Ю.А. Жаданов, Т.В. Жаданова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 133-137. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1521433
  Гайденко Виктория Александровна Феминистская эпистемология как постнеоклассический феномен : Дисс....канд.философских наук.: 09.00.02 / Гайденко Виктория Александровна; Сумский государственный педагог.ун-тет им.А.С.Макаренко. – Киев, 2000. – 165 л. – Библиогр.: л.: 149-165
1521434
  Оленева Е.А. Феминистские концепции безопасности в мировой политике // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 183-184
1521435
  Сидоренко А.В. Феминический опыт осмысления отношения супружества в современной культуре // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 167-169
1521436
  Зуйкова Е.М. Феминология и гендерная политика : учебник для студ. высших учебных заведений / Е.М. Зуйкова, Р.И. Ерусланова. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Дашков и К, 2007. – 300с. – ISBN 5-91131-151-8
1521437
   Феминология: словарь терминов. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2002. – 291с. – ISBN 966-623-124-7
1521438
  Майков В.И. Фемист и Иеронима : трагедия Василья Майкова // Агриопа : трагедия Василья Майкова / В.И. Майков. – 2-е изд. – Москва : В тип. Компании типографич., 1787. – 67 с.
1521439
   Феміда посміхається. – Чернівці : Наше правосуддя, 2005. – 239, [2] с., [1] арк. портр. : іл., портр.
1521440
  Шеремет А. Фемінативи в заголовках інтернет-новин // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: Навальна М.І., Скляренко О.Б., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 74-91. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 6). – ISSN 2518-7600
1521441
  Валюх З. Фемінативи у складі типової словотвірної парадигми найменувань осіб за професією // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – С. 33-40. – ISBN 978-966-2946-40-1
1521442
  Нваодух Е.О. Фемінізація бідності: порівняльне дослідження Нігерії та України : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Нваодух Ебере Олучі ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 193 арк. – Додатки: арк. 183-193. – Бібліогр.: арк. 10, 171-182 та в додатках: арк. 192
1521443
  Нваодух Е.О. Фемінізація бідності: порівняльне дослідження Нігерії та України : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Нваодух Ебере Олучі ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1521444
  Кісь О. Фемінізм - це про людей / бесіду вела І. Ведернікова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-6 березня (№ 8)


  "Наша розмова з докторкою історичних наук, львів"янкою, сильною жінкою, донькою, дружиною й мамою Оксаною Кісь, що не перший рік виступає як криголам на шляху України до гендерної свободи та рівності, заваленому штампами і стереотипами, виявилася ...
1521445
  Павличко Соломія Фемінізм / Павличко Соломія; Упоряд.та передм. В.Агеєвої. – Київ : Основи, 2002. – 322с. – 8уПавл Шифр дубл. – ISBN 966-500-212-0
1521446
  Орлова Т.В. Фемінізм / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 385. – ISBN 966-642-073-2
1521447
  Зінько С.Ю. Фемінізм в ісламі : історія і сучасніть // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 34-47. – ISSN 1682-671Х
1521448
  Орлова Тетяна Фемінізм в Україні: проблема та історіографія // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (46). – С. 47-58
1521449
  Скейлз Е. Фемінізм у праві : активізм, юридична практика і правова теорія / Енн Скейлз. – Київ : Видавництво нон-фікшену, 2019. – 214, [2] с. – Пер. за вид.: Legal feminism : activist, lawyering, and legal theory / Ann Scales. New York: University Press, 2006. – Бібліогр. в прим.: с. 170-215. – (Серія "нон-фікшену"). – ISBN 978-617-7818-01-3
1521450
  Біляєв М.О. Фемінізм як одна із головних умов формування гендерної демократії // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 86-87
1521451
  Гордєєва І.В. Фемінізм як суспільне явище. Сучасний розвиток феміністичної думки // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 41-43
1521452
  Дичковська Г.О. Фемінізм, маскулізм, патерналізм: узгодження понятійно-термінологічних смислів та світоглядних пріоритетів / Г.О. Дичковська, О.Б. Радченко // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 143-152
1521453
  Міньковська І. Фемінізуймо професії! // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Червень (№ 11/12). – С. 20-22


  Назви професій у галузі біології та медицини в аспекті гендерного аналізу.
1521454
  Архангельська А.М. Фемінінні інновації в новітньому українському назовництв // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 34-50. – ISSN 0027-2833


  У статті здійснено аналіз лексикографічної фіксації новітніх назв осіб жіночої статі в наявних словниках неологізмів початку XXI ст. та представлено результати вивчення автором громадської думки колективу мовців щодо явища фемінізації в актуальному ...
1521455
  Гаєвська О.В. Феміністична і жіноча проза в українській літературі кінця XIX - початку XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (56). – С. 33-38. – ISSN 2520-6346
1521456
  Галич О.А. Феміністична критика // Історія літературознавства : підручник для студ. ВНЗ / О.А. Галич. – Київ : Либідь, 2013. – С. 360-365. – ISBN 978-966-06-0644-9
1521457
  Бега М.І. Феміністична критика модерну (від патріархальної ідеології до "консерватизму повсякденності") : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Бега М.І. : КНУТШ. – Київ, 2010. – 180 л. – Бібліогр.: л.169-180
1521458
  Бега М.І. Феміністична критика модерну (від патріархатної ідеології до "консерватизму повсякденності") : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Бега М.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1521459
  Шалаєва К.В. Феміністична парадигма у формулюванні категорії "стиль життя" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-22. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто феміністичну парадигму, що виходить з визнання суб"єктності й ідентичності жінки-науковця. У цій парадигмі артикулюються нові імена, конструюються нові знаки, розвиваються нові значення, утверджуються нові символи, реалізуються альтернативні ...
1521460
  Сінявін В. Феміністична пенологія чи пенологічний фемінізм? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 231-232
1521461
  Варламова К.С. Феміністична перспектива у дослідженні міжнародних відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 346-352
1521462
  Гук О. Феміністична проблематика роману О. Забужко "Польові дослідження з українського сексу" // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 144-149
1521463
  Карпенко К.І. Феміністична релігійність у екологічній перспективі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 65-70. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1521464
  Авдєєва О.П. Феміністична спрямованість прози М. Лоуренс та М. Етвуд // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – C. 1-4. – ISBN 966-581-295-5
1521465
  Гайдук О.А. Феміністична тематика повістей Ольги Кобилянської "Людина" і "Царівна" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 173-175. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1521466
  Кордонець О. Феміністичний дискурс прози Богдана Лепкого // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 39-43. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)


  У статті розглядається проза Богдана Лепкого у контексті зацікавлення ним гендерною проблематикою, Аналіз творчої спадщини письменника дозволяє стверджувати, що Б. Лепкий чутливо реагівав на нові тенденції в мистецтві, а в його новелістиці на великій ...
1521467
  Гаєвська Н.М. Феміністичний дискурс у творчості Б. Грінченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 219-224


  В статті йдеться про феміністичний дискурс у творах Б. Грінченка. В статье речь идет о феминистическом дискурсе в произведениях Б. Гринченко. The article refers to the feminist discourse in the works of Borys Grinchenko.
1521468
  Щур О. Феміністичний дискурс української культури // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 3 (1011). – С. 62-65. – ISSN 0868-9644
1521469
  Пятковська Ю.В. Феміністичний погляд на феномен селфі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 212-214
1521470
  Мірошниченко Л.Я. Феміністичний скептицизм Доріс Лессінг // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 123-132


  У статті вводиться нове поняття "феміністичний скептицизм" у зв"язку з проблемою формування теоретичних засад літературного скептицизму у сучасному англійському романі. Феміністичний скептицизм Д. Лессінґ позначає інтелектуальну настанову британської ...
1521471
  Мірошниченко Л.Я. Феміністичний скептицизм Доріс Лессінг: проти стереотипу // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 241-266. – ISBN 978-966-11-0683-2
1521472
  Ніколаєнко О.О. Феміністичні виміри культурно-національної ідентичності (на матеріалі творів О. Забужко) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 106-109
1521473
  Ніколенко О. Феміністичні проблеми в європейській драматургії (Г. Ібсен, Б. Шоу, А. Чехов) / О. Ніколенко, Н. Шпаковська // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ, 2017. – № 9. – С. 8-14
1521474
  Зборовська Ніла Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків / Зборовська Ніла, Ільницька Марія. – Львів : Літопис, 1999. – 336с. – ISBN 966-7007-33-7
1521475
  Зелінська Л.В. Феміністичні сліди в деконструкції (зіставний аналіз драм Ж. Ануя "Медея" і Ю. Тарнавського "Не Медея") // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 191-205. – ISBN 966-8474-34-1
1521476
  Шарпінська Т.С. Феміністичні тенденції в прозі сестер Бронте та Ольги Кобилянської: типологічні паралелі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 217-219. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1521477
  Хоптяр А. Феміністичні тенденції у перекладній та оригінальній спадщині Бориса Грінченка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 212-216. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1521478
  Кононович Леонід Феміністка : Роман / Кононович Леонід. – Львів : Кальварія, 2002. – 160с. – (Коронація слова). – ISBN 966-663-045-1; 966-663-034-6
1521479
  Панченко В. Феміністка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 12 (669). – С. 43-47. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто основні моменти біографії першої феміністки в українській літературі Наталі Кобринської, висвітлено її зв"язки з діячами української культури: П. Кулішем, І. Франком, І. Нечуєм-Левицьким, Оленою Пчілкою, О. Кобилянською...
1521480
  Дмитрієва Марія Феміністка перед телевізором : вимкнути не можна // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2009. – № 10 (68). – С. 26-29
1521481
  Гайденко Вікторія Олександрівна Феміністська епістемологія як постнекласичний феномен : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 09.00.02 / Гайденко В.О.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 18 с.
1521482
  Емірсуінова Г.І. Феміністська лінгвістика: досягнення та завдання // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 114-118. – ISBN 966-7890-03-1
1521483
  Кісь О. Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід / Оксана Кість // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 14-27. – ISSN 1028-5091
1521484
  Гор Дж. Феміністська педагогіка та педагогіка по-феміністськи // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 91-107
1521485
  Грабовська І. Феміністська теорія та практика, жіночі студії і гендеристика як складові цивілізаційного поступу України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 269-271


  Аналізується цивілізаційний поступ українства в гендерному аспекті та його відображення у феміністичних теоріях та практиках. Дається соціо-філософський зріз процесу становлення гендернозбалансованого суспільства в Україні.
1521486
  Заруцька О.А. Феміністське мистецтвознавство Грізельди Поллок як виклик мистецтву минулого // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 40-44. – ISSN 2521-6570
1521487
  Гайденко В. Феміністські інтервенції в епістемології: головні напрямки та підходи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С.56-80
1521488
  Дячук Л.С. Феміністські та антифеміністські мотиви в романі Поль Констан "Відвертість за відвертість" та проблеми їх відтворення в українському перекладі // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 559-564
1521489
  Нагорняк М. Фемінітиви в новинах першого каналу Cуспільного радіо // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2020. – Т. 1 (76). – С. 121-129. – ISSN 2522-1272
1521490
  Ладика І. Фемінітиви в українських медіа: "за" і "проти" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29-30 березня (№ 57/58). – С. 28-29


  Погляд науковців-філологів та гендерних експертів.
1521491
  Брус М.П. Фемінітиви в українській мові: генеза, еволюція, функціонування : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Брус Марія Петрівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
1521492
  Стежко Ю. Фемінітиви в українській мові: лінгвосоціальний контекст // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Таценко Н.В., Ткаченко О.Г., Бондаренко О.Є. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2020. – Т. 12, № 2. – С. 104-113. – ISSN 2077-804X
1521493
  Река Д.В. Фемінна філософічність лірики Віслави Шимборської : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Река Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1521494
  Река Д.В. Фемінна філософічність лірики Віслави Шимборської : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.03 / Река Д.В. ; НАНУ, Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 186л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.173-186
1521495
  Бажан О.М. Фемінна чи маскулінна слабкість? Людський вчинок як самодетермінація тотальності характеру (за матеріалами прози Ганни Барвінок і Марка Вовчка: "Вірна пара", "Половинщик", "Інститутка", "Викуп") // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 244-252. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджуються приховані риси еволюції всебічного розвитку статі за допомогою створення нових моделей характерів. Вивчення процесу розвитку особистісних стосунків з позицій вчинків допомагає розкрити внутрішній світ чоловіка й жінки, простежити ...
1521496
  Завгородня О. Фемінне та маскулінне у психології художньо обдарованої особистості: постановка проблеми // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 3. – С.33-43. – ISBN 966-654-025-8


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1521497
  Ковальчук О.Д. Фемінне у поезії українського високого бароко. Аспект ірраціонального
1521498
  Ковальчук О.Д. Фемінне у поезії українського високого бароко. Аспект ірраціонального // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – C. 294-301


  Стаття присвячена аналізу фемінних образів в поезії високого українського Бароко. На основі розгляду текстів першоджерел в синтезі з соціально-світоглядними чинниками, визначені основні особливості творення і функціонування образів та виокремлена одна ...
1521499
  Ткаченко Т.І. Фемінний дискурс другої половини 20-початку 21 століття : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Ткаченко Т.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 169с. – Бібліогр.: л. 155-169
1521500
  Ткаченко Т.І. Фемінний дискурс другої половини 20 - початку 21 століття : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Ткаченко Т.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1521501
  Моллаахмаді Дехагі Амірреза Фемінний дискурс іранської прози XX - початку XXI ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Моллаахмаді Дехагі Амірреза ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 224 арк. – Бібліогр.: арк. 205-224
1521502
  Ткаченко Т.І. Фемінний дискурс малої прози Євгенії Бохенської та Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 329-339. – ISSN 2520-6346
1521503
  Ковалів Ю. Фемінний ідіолект Ольги Кобилянської в оточенні "патріархального" українського письменства // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 90-100
1521504
  Смольницька О.О. Фемінний образ смерті у девонширській баладі "Lady Howard": аналіз історичного прототипу // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 116-121. – ISBN 978-966-916-268-7
1521505
  Землякова Т.А. Фемінний та маскулінний компоненти у структурі функцій аналітичного ліду // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 21-24
1521506
  Гончар Ю. Фемінні й маскулінні архетипи у творчості Тараса Шевченка // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2010. – Вип. 9. – С. 69-74. – ISBN 978-966-493-187-5
1521507
  Єременко О. Фемінні моделі гендерної ідентифікації в романах Василя Слапчука / О. Єременко, Г. Кобилякова


  Стаття присвячена аналізові моделей конструювання гендерної ідентичності жінки за романами "Дикі квіти", "Жінкав зі снігу" та "Сліпий дощ" Василя Слапчука, одного з найяскравіших представників сучасної української прози
1521508
  Буряк Л. Фемінологічні сюжети в часописі "Киевская старина" (1882-1906) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 173-188
1521509
  Буряк Л. Фемінологія історична // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 495-503. – ISBN 978-966-06-0538-1
1521510
  Ставнюк Віктор Фемістокл і Афіни: діяльність Фемістокла в контексті еволюції афінського поліса / Ставнюк Віктор. – Київ : Прайм-М, 2004. – 248с. – ISBN 966-651-172-Х
1521511
  Чеканов В. Фемний лад у Візантії в історіографії: проблема "малодослідженості" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (343). – С. 83-90. – ISSN 0869-3595
1521512
  Зелынська Л. Фемыныстичні "Сліди" античного міфу в постмодерній драмі: проблема катарсису // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 130-135. – ISBN 966-8110-14-5
1521513
  Отрощенко І.В. Фен Юйсян і Монгольська політична еліта: дискусія щодо внутрішньої Монголії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 92-99
1521514
   Фенаазепам. – Киев, 1982. – 288с.
1521515
  Блох М.Ш. Фенантролины как реагенты для спектрофотометрического определения ванадия. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Блох М.Ш.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1521516
  Филоненко Б.А. Фенеменологическая интерпретация "Учения о цветке" И.В. Гете и ее контекст // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 147-152. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 54). – ISSN 2306-6687
1521517
  Яблоков А.В. Фенетика / А.В. Яблоков. – Москва, 1980. – 135с.
1521518
   Фенетика популяций / Яблоков А.В. – Москва, 1982. – 295с.
1521519
   Фенетика популяций / Ларин Н.И. Яблоков А.В. – Москва, 1985. – 284с.
1521520
   Фенетика природных популяций : Сборник научных трудов / Яблоков А.В. – Москва, 1988. – 207с.
1521521
   Фенетика природных популяций / Яблоков А.В. Баранов А.С. – Москва, 1990. – 327с.
1521522
  Пузій В.К. Фензини як феномен аматорської періодики (30 - 50-ті роки XX століття) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 73-76


  У статті проаналізовано феномен фензинів - аматорських журналів, присвячених творам фантастики в літературі, кіно та ін. Акцентується увага на важливості вивчення такого типу видань, використання їхнього досвіду в журналістиці та педагогіці.
1521523
  Джерманетто Д. Феникоттеро. / Д. Джерманетто. – М, 1935. – 190с.
1521524
   Феникс. – Москва : Костры
кн.1. – 1922. – 192с.
1521525
  Арбенов Э. Феникс / Э. Арбенов. – Ташкент, 1966. – 363с.
1521526
  Динере Ц.Р. Феникс : роман / Ц.Р. Динере. – Москва : Советский писатель, 1978. – 238 с.
1521527
  Ягупова С.В. Феникс / С.В. Ягупова. – Киев, 1988. – 229с.
1521528
  Дяченко М. Феникс / М. Дяченко, С. Дяченко // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 1. – С. 26-37. – ISSN 0131-8136
1521529
  Гайдадым Э.Л. Феникс или забытая статуя Галатеи? / Э.Л. Гайдадым. – Донецк, 1990. – 249с.
1521530
   Фенилантраниловая кислота. – М, 1970. – 23с.
1521531
  Колодкина И.И. Фенилборные эфиры рибонуклеозидов и их применение в синтезах нуклеозидфосфатов : Автореф... канд. хим.наук: / Колодкина И.И.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 15л.
1521532
  Есиков В.В. Фенилзамещенные диоолтионы как аналитические реагенты. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Есиков В.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 14л.
1521533
  Бирюлина В.Н. Фенилфосфонаты, -фенилвинилфосфонаты и -фенил -- гидроксиэтилфосфонаты редкоземельных элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Бирюлина В.Н.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1973. – 16л.
1521534
  Иванько С.С. Фенимор Купер / С.С. Иванько. – М, 1990. – 267с.
1521535
  Сергеев А.С. Фениты комплекса ультраосновных и щелочных пород / А.С. Сергеев. – Ленинград : Ленинградский университет, 1967. – 164с.
1521536
  Евдокимов М.Д. Фениты Турьинского щелочного комплекса Кольского полуострова / М.Д. Евдокимов. – Л., 1982. – 247с.
1521537
   Фенікс : [журнал молодих : неперіод. вид. Товариства української студіюючої молоді ім. М. Міхновського]. – Мюнхен ; Париж
Рік 2, зошит 4. – 1952. – С. 65-128
1521538
   Фенікс : [журнал молодих : неперіод. вид. Товариства української студіюючої молоді ім. М. Міхновського]. – Мюнхен ; Дітройт
Рік 4, зошит 6. – 1955. – 80 с.
1521539
  Шевчук В.А. Фенікс : роман / Василь Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 245 с.
1521540
   Фенікс : Матеріяли науково-теоретично конференці "Hаціоналізм: традиція,сучасність,перспективи". – Київ, 1998. – 56с. – (Б-ка журналу "Українські проблеми")
1521541
  Литвиненко В. Фенікс волі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 9 жовтня (№ 20). – С. 9


  Іванові Гайворонову - 80!
1521542
  Летуновська І.В. Фенікс і голуб в поезії Дж. Марстона, Б. Джонсона, Р. Честера: порівняльна типологія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 238-244. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена інтерпретації образів Фенікса і Голуба в поетичній збірці "Мученике любові". Образи у тексті оформлюються за вимогами, які задає суспільний досвід художника, доба. Функціонування символу Фенікса в творах художньо-естетичних систем ...
1521543
  Ляхоцький В.П. Фенікс Івана Огієнка (нововиявлені документи з фондів Центрального державного історичного архіву України в м. Львові) // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 68-78
1521544
  Шнюков С. Фенітові ореоли лінійних карбонатитових масивів: мінерало-геохімічні критерії ідентифікації та встановлення геологічної будови / С. Шнюков, І. Лазарєва, Ю. Никанорова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 26-31. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняння морфологічних особливостей ореолів фенітизації карбонатитових масивів двох контрастних структурно-морфологічних типів: лінійного - Чернігівський, Дубравинський, Пенченгінський (Український щит, Воронезький кристалічний масив, ...
1521545
  Семенов-Тян-Шанский Фенно-Скандия = Систематический научный каталог / Семенов-Тян-Шанский. – Ленинград, 1929. – 143с.
1521546
  Зяблицкая Е.Я. Феноанализ группы мутаций, популяций и видов арабидопсис. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Зяблицкая Е.Я.; Рост. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1973. – 24л.
1521547
  Бенашвили М.Г. Феновый эффект на температуры воздуха в Западной Грузии (На грузинск. яз.) : Автореф... канд. географ.наук: 11.698 / Бенашвили М.Г.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 28л.
1521548
   Феногенетическая изменчивость : Сборник. – Москва
1. – 1933. – 755с.
1521549
   Феногенетическая изменчивость. – Москва
Т. 2. – 1933. – 343 с.
1521550
   Феногенетическая изменчивость = Phanogenetische variabilitat : Сборник работ отделения фитоморфогенеза. – Москва : Изд-во Биологического института
Т. 2. – 1933. – 343c.
1521551
  Матвеев Л.О. Фенокислоты трифенилметанового ряда как аналитические реагенты на бериллий : Автореф... канд. хим.наук: / Матвеев Л.О.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
1521552
  Казаков Аман Феноксиацетилирование ароматических углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: 013 / Казаков Аман; АН Туркм.ССР. Совет по присуждению ученых степеней при Ин-те химии. – Ашхабад, 1972. – 26л.
1521553
  Ершов В.В. Фенол-диеноновые превращения при взаимодействии фенолов с электрофильными и радикльными реагентами : Автореф... д-ра хим.наук: / Ершов В.В.; АН СССР. Ин-т органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1965. – 28л.
1521554
  Дорощук В.А. Фенол-индуцированная мицеллярная экстракция алифатических карбоновых кислот фазами неионного ПАВ Triton Х-100 / В.А. Дорощук, Н.А. Гонта, С.А. Куличенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 7/8. – С. 41-46. – ISSN 0041-6045


  Исследовано влияние алифатических монокарбоновых кислот на параметры фазообразования в традиционной и фенол-индуцированной мицеллярно-экстракционных системах на основе неионного поверхностно-активного вещества (ПАВ) Triton Х-100. Изучено влияние ...
1521555
  Гонта Н.А. Фенол-індуковані міцелярні фази неіонної ПАР Triton X-100 для аналітичного концентрування ряду серцево-судинних лікарських речовин : автореф. ... дис. канд. хім. наук : 02.00.02. / Гонта Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 17 назв
1521556
  Гонта Н.А. Фенол - індуковані міцелярні фази неіонної ПАР Triton X-100 для аналітичного концентрування ряду серцево-судинних лікарських речовин : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Гонта Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 166 л. – Бібліогр. : л. 144-166
1521557
  Шуберт Т.А. Фенолазная система и ее роль в дыхании и ферментация чая : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шуберт Т.А. ; Ин-т биохимии им. А.Н. Баха АН СССР. – Москва, 1951. – 20 с.
1521558
  Кашковская Е.А. Фенолкарбоновые кислоты трифенилметанового ряда как аналитические реактивы : Автореф... канд. хим.наук: / Кашковская Е.А.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1958. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1521559
  Куса К.А. Феноловий червоний для кольорометричного визначення альбуміну в організованих середовищах ПАР / К.А. Куса, С.А. Куліченко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 21
1521560
   Фенологическая индикация и фенопрогнозирование. – Ленинград, 1984. – 133с.
1521561
  Скворцов П.М. Фенологическая работа в школе : география. Методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 21-28 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7207
1521562
  Юркевич И.Д. Фенологические исследования древесных и травянистых растений / И.Д. Юркевич. – Минск, 1980. – 87с.
1521563
   Фенологические исследования природы Белоруссии / Юркевич И.Д. – Минск, 1986. – 175с.
1521564
  Шульц Г.Э. и Шамраевский В.Б. Фенологические наблюдения / Г.Э. и Шамраевский В.Б. Шульц. – Ленинград, 1941. – 88с.
1521565
   Фенологические наблюдения : (организация, проведение, обработка): Унифицированное руководство для добровольной фенологической сети. – Ленинград : Наука, 1982. – 224с.
1521566
  Попов Н.В. Фенологические наблюдения в школе. / Н.В. Попов. – 2-е изд., испр. – М., 1953. – 216с.
1521567
  Попов Н.В. Фенологические наблюдения в школе. Для уч-ля. / Н.В. Попов. – М., 1950. – 204с.
1521568
  Аксенова Н.А. Фенологические наблюдения в школьных лесничествах / Н.А. Аксенова, Г.А. Ремизова, А.Т. Ромашова. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 95 с. : табл., ил.
1521569
   Фенологические наблюдения за плодовоягодными растениями в школьном саду. – Минск, 1970. – 16с.
1521570
  Скворцов П.М. Фенологические наблюдения осенью : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 8. – С. 23-30 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
1521571
   Фенологические явления в Приморье. – Владивосток, 1984. – 139с.
1521572
  Чугунин В Я. Фенологический календарь по защите плодового сада от вредителей и болезней / Я.В. Чугунин, О.Н. Юганова. – 2-е изд. – Симферополь, 1946. – 272 с.
1521573
  Подольский А.С. Фенологический прогноз / А.С. Подольский. – Москва : Колос, 1974. – 232с.
1521574
  Репецкая А. Фенологическое развитие низкорослых сортов ириса гибридного (Iris hybrida Hort.) в условиях предгорного Крыма / А. Репецкая, Л. Кирпичева, Э. Нурмамбетова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-24. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано хід фенологичного розвитку низькорослих сортів Iris hybrida Hort. в умовах Передгірського Криму. Сорти розподілено по групах залежно від термінів та тривалості цвітіння. Виявлено вплив освітленості на фенологію карликових ірисів. The ...
1521575
  Святский Д.О. Фенология в краеведческой работе. / Д.О. Святский. – Ленинград, 1926. – 106с.
1521576
  Зайцев Г.Н. Фенология древесных растений / Г.Н. Зайцев. – Москва, 1981. – 120с.
1521577
  Филипьев И.Н. Фенология и вредители / И.Н. Филипьев. – Л, 1928. – 456с.
1521578
  Модель Х.М. Фенология малярийного комара Anopheles maculipennis meig в Белорусской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Модель Х.М.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1959. – 15л.
1521579
  Киясов А.Я. Фенология малярийного комара Anopheles maculipennis Meig. в Алазань-Автаранской предгорной долине южного склона Большого Кавказа в рационализации противомалярийных мероприятий. : Автореф... канд. биол.наук: / Киясов А.Я.; НИИ мед. паразитологии и тропич. мед. им. С.М.Кирова М-ва здравоохран. АзССР. – Баку, 1962. – 18л.
1521580
  Добровольский Б.В. Фенология насекомых / Б.В. Добровольский. – М, 1969. – 232с.
1521581
  Добровольский Б.В. Фенология насекомых вредителей сельского хозяйства / Б.В. Добровольский. – изд. 2-е. – Москва : Высшая школа, 1961. – 123 с.
1521582
  Сема А.М. Фенология перелетов птиц в Казахстане / А.М. Сема. – Алма-Ата, 1989. – 149с.
1521583
  Шнелле Ф. Фенология растений / Ф. Шнелле. – Л., 1961. – 260с.
1521584
  Зайцев Г.Н. Фенология травянистых многолетников / Г.Н. Зайцев. – М., 1978. – 145с.
1521585
  Трохимець В.М. Фенологічні особливості пінгвінів Джінту (Pygoscelis papua Forster, 1781) регіону поблизу УАС "Академік Вернадський" у 2007-2008 рр. / В.М. Трохимець, В.А. Тимофєєв // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – С. 165-166
1521586
  Скрипка Г. Фенологічні особливості розвитку рослин середньорослих сортів Iris hybrida Hort. в умовах Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 37-39. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано фенологічний розвиток середньорослих сортів Iris hybrida hort. в умовах Лісостепу України. Показано залежність настання фенологічних фаз від cуми активних температур. Виявлено сорти з різними термінами та тривалістю цвітіння. За ...
1521587
  Кравчук Г.Л. Фенологічні спостереження як метод вивчення сезонної динаміки ландшафтів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 44-49 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1521588
  Кучеренко Н.В. Фенологія деяких рідкісних та зникаючих видів родини Ranunculaceae Juzz. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 46-47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Наводяться дані про фенологію Adonis vernalis L., Anemone sylvestris L., Pulsatilla grandis Wend., Pulsatilla pratensis (L.) Mill. у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна.
1521589
  Хома Ю. Фенологія розкривання бруньок у різних клонів тополь та верб / Ю. Хома, Н. Куцоконь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 79-84. – (Біологія ; вип. 3 (79)). – ISSN 1728-3817


  Швидкорослі дерева тополя і верба є цінними енергетичними рослинами. В умовах глобальних змін клімату дослідження фенології розкривання та закривання бруньок у дерев необхідні для визначення тривалості вегетаційного сезону рослин, оптимального періоду ...
1521590
   Фенологія та морфо-біологічні особливості Notothenia corriceps у районі архіпелагу Аргентинські острови / А.В. Зіньковський, О.В. Куриленко, Карпець, Л.-А.М, В.М. Трохимець // VIII Міжнародна Антарктична конференція, присячена 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : присвяч. 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : VIII МАК 2017 : м. Київ, Україна, 16-18 трав. 2017 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 59-60
1521591
  Грищенко Віталій Миколайович Фенолоічні закономірності осінньої міграції птахів на території України : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.08 / Грищенко Віталій Миколайович; Нац. АН України. Ін-т зоології. – К., 1994. – 23л.
1521592
  Розум Л.В. Фенолокарбоновые кислоты растений пшеницы при поражении стеблевой ржавчиной : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.11 / Розум Л. В.; ВНИИ фитопатологии. – М., 1977. – 16л.
1521593
  Лисенко Н.Ф. Фенолокислоты трифенилметанового ряда в аналитической химии алюминия и железа : Автореф... канд. хим.наук: / Лисенко Н.Ф.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 28л.
1521594
  Харлампович Г.Д. Фенолы / Г.Д. Харлампович, Ю.В. Чуркин. – М, 1974. – 376с.
1521595
  Осипова І.Ю. Фенольні сполуки опаду і коренів малопоширених та інтродукованих плодових рослин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 76-77. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наводяться дані про якісний та кількісний склад фенольних сполук в опаді й коренях деяких малопоширених та інтродукованих плодових рослин.
1521596
  Войцехівська О.В. Фенольні сполуки: різноманіття, біологічна активність, перспективи застосування / О.В. Войцехівська, О.В. Ситар, Н.Ю. Таран // Вісник Харківського національного аграрного університету / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 104-119. – (Серія "Біологія" ; вип. 1 (34)). – ISSN 1992-4917


  Узагальнено сучасні відомості про особливості хімічної будови, класифікації, розповсюдження, біологічне значення та перспективи застосування найбільш поширених вторинних метаболітів рослин - фенольних сполук. Проаналізовано три найважливіші групи ...
1521597
  Антонюк Т.М. Фенольні та ліпідні компоненти різних за акліматизаційною здатністю видів роду Rhododendron L. : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Антонюк Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 161 л., фото + Додаток: л. 155-161. – Бібліогр.: л. 127-154
1521598
  Антонюк Т.М. Фенольні та ліпідні компоненти різних за акліматизаційною здатністю видів роду RHODODENDRON L. : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / Антонюк Т.М. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 17 назв.
1521599
  Рогинский В.А. Фенольные антиоксиданты: реакционная способность и эффективность / В.А. Рогинский. – М., 1988. – 246с.
1521600
  Кноп А. Фенольные смолы и материалы на их основе / А. Кноп, В. Шейб. – М., 1983. – 280с.
1521601
   Фенольные соединения и их биологические функции. – Москва, 1968. – 424с.
1521602
   Фенольные соединения и их физиологические своейства. – Алма-Ата : Наука, 1973. – 238с.
1521603
  Клышев Л.К. Фенольные соединения полыней Казахстана / Л.К. Клышев. – Алма-Ата, 1983. – 159с.
1521604
  Блажей А. Фенольные соединения растительного происхождения / А. Блажей. – Москва : Мир, 1977. – 239с.
1521605
  Зайцев В.Г. Фенольные соединения рябинника рябинолистного : Автореф... канд. фармац.наук: / Зайцев В.Г.;. – Х, 1970. – 13л.
1521606
  Сенников Г.А. Фенольные соединения таволги Бумальда. : Автореф... Канд.фармацевт.наук: 15.791 / Сенников Г.А.; Харьк.фармацевт.ин-т. – Харьков, 1970. – 22л.
1521607
  Мийдла Х.И. Фенольные соединиения и лигнификация побегов яблони в связи с минеральным питанием и водным режимом : Автореф. дис. ... доктора биол. наук : 03.101 / Мийдла Х.И. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 39 с. – Бібліогр.:с.37-39
1521608
  Джужа О.М. Феномен - організована злочинність // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.15-25. – Бібліогр.: 13 н. – ISSN 1609-0462
1521609
  Безорудько В. Феномен : юмористические рассказы / В. Безорудько. – Москва : Советский писатель, 1961. – 215 с.
1521610
   Феномен // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 940. – ISBN 966-316-069-1
1521611
  Тишкевич Є. Феномен "garden path" як доказ безвідкладності синтаксичного аналізу японського речення // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 133-139
1521612
  Бортникова А. Феномен "genius loci" у природному й культурному ландшафті малої батьківщини // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 9-13. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6
1521613
  Пересецький Р. Феномен "Автографії" в екранній культурі // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 284-288. – ISBN 978-966-2374-12-4
1521614
  Пашков В.В. Феномен "Академії": соціоосвітній контекст (еволюція поглядів) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 34-38. – ISSN 2077-1800
1521615
  Рибалко Л. Феномен "акме" як найвищий ступінь розвитку людини // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 4 (53). – С. 33-39. – ISSN 1562-529Х


  Акме расскрывается как феномен зрелости, творчества, профессионализма человека.
1521616
  Работкіна С. Феномен "багатовір"я" сучасної України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 550 : Філософські науки. – С. 108-113. – ISSN 0321-0499
1521617
  Полісюк М.С. Феномен "базовості" в проекті реформацької епістмології Алвіна Плантінги // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 46-48
1521618
  Кліщ О. Феномен "Братів Гадюкіних" // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 84-96. – ISSN 2310-0583
1521619
  Фесенко Т.В. Феномен "бульбашкового фільтра" у мережевих соціальних комунікаціях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 194-198


  У статті розглянуто феноменологічне явище "бульбашкового фільтра", яке характеризується підлаштовуванням пошукових запитів під інформаційні потреби кожного конкретного користувача. Зазначено його негативні наслідки, як-от: створення обмежень для ...
1521620
  Михайлов О.В. Феномен "ВАКовские журналы" в системе аттестации кадров высшей квалификации РФ // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 6. – С. 94-101. – ISSN 0869-3617


  Представлена и обсуждена такая важная проблема в системе аттестации кадров высшей квалификации, как установленная ВАК РФ обязательная публикация материалов диссертационных работ в журналах, входящих в «Перечень рецензируемых научных журналов, в которых ...
1521621
  Карпенко В.О. Феномен "Вечірнього Києва" наприкінці 80-х — на початку 90-х років (Нотатки головного редактора) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 64-81
1521622
  Еннан Р. Феномен "віртуальної власності" у кіберпросторі // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12. – С. 18-26. – ISSN 1608-6422
1521623
  Еннан Р. Феномен "віртуальної власності" у кіберпросторі // Інтелектуальна власність : метод. рек. до написання курсової роботи для студентів спец. 051 "Економіка", освітньої програми "Економіка та економічна політика", освітнього рівня "Бакалавр" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. екон. теорії, макро- і мікроекон. ; [упоряд.: Вірченко В.В., Вітренко А.О., Лозова Г.М., Савчук Н.В.]. – Київ, 2018. – С. 25-31
1521624
  Еннан Р. Феномен "віртуальної власності" у кіберпросторі // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11. – Бібліогр.: 14 назв
1521625
  Чеснокова О.Б. Феномен "воображаемого партнера" в детском возрасте / О.Б. Чеснокова, М.В. Яремчук // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 2. – С.14-27. – ISSN 0042-8841
1521626
  Новіков Д.О. Феномен "гнучкості" трудового права в соціальній філософії / Д.О. Новіков, А.І. Жукова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 194-202. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1521627
  Вільховий Ю. Феномен "громадянська релігія" у верифікації української і світової наукової думки // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 284-293
1521628
   Феномен "Д" и другие. – Москва : Политическая литература, 1991. – 335 с. – ISBN 5-250-01221-3
1521629
  Бакум З. Феномен "духовність" і мовна освіта // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж.В., Білоконенко Л.А., Білоусенко П.І. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2018. – Вип. 18. – С. 128-140. – ISSN 2305-3852
1521630
  Кузьменко Ю. Феномен "економічного дива" та японська література 1960-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 58-65. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817
1521631
  Рева Н.О. Феномен "етаторе" чи лихого ока // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 177-179
1521632
  Павлов Ю.В. Феномен "етичної безвідповідальності" в постнекласичній світоглядній парадигмі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 190-193
1521633
  Мінгазутдінов І.О. Феномен "етнічної мобілізації" та його наслідки для Західної Європи / І.О. Мінгазутдінов, О.Ю. Полтораков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 4-8. – (Міжнародні відносини ; Вип. 10)


  Розглянуто феномен так званої "етнічної мобілізації" в країнах Заходу в останній чверті XX ст., вплив націоналістичних тенденцій у суспільстві на внутрішню та зовнішню безпеку поліетнічних країн Західної Європи. The article describes a phenomenon of ...
1521634
  Чорній П. Феномен "етнічності" в сучасному науковому дискурсі: введення в проблематику // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 6 (126), листопад - грудень. – С. 1331-1338. – ISSN 1028-5091
1521635
  Мартич Р. Феномен "живого" у контексті сучасного східнохристиянського віровчення // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 204-214
1521636
  Федоренко В. Феномен "життєвої" прози : Погляд на поезію Василя Слапчука // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал " Київ". – Київ, 2013. – № 1. – С. 134-143. – ISSN 0208-0710
1521637
  Медведська Л.Є. Феномен "жіночого століття" в російській історіографії : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Медведська Л.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 226 л. – Бібліогр.: л. 199-226
1521638
  Медведська Л.Є. Феномен "жіночого століття" в російській історіографії : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Медведська Л.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв.
1521639
  Карамушка Л.М. Феномен "здоров"я" як актуальний напрям досліджень в організаційній психології / Л.М. Карамушка, Т.М. Дзюба // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2019. – № 1 (16). – С. 22-33. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 2411-3190
1521640
  Прокопов Д.Є. Феномен "зловживання словами" та його інтерпретації в "нових дослідах" Г.В.Ляйбниця // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 32-35
1521641
  Хайтун С.Д. Феномен "избыточности" мозга, генома и других развитых органических и социальных структур // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 3. – С.85-97. – ISSN 0042-8744
1521642
  Лутак Т.В. Феномен "інформація" у дискурсі кримінально-правової науки // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 61-66
1521643
  Яненко Я.В. Феномен "контрманіпуляції"у сучасному інформаційному суспільстві // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуті особливості споживання інформації індивідом у сучасному інформаційному суспіль- стві. Проаналізовано феномен "контрманіпуляції" як можливість індивіда обирати найбільш важливу інформацію та свідомо обмежувати власний інформаційний ...
1521644
  Безсмертний-Анізіміров Феномен "кримнашизму", або Розумом Росію не збагнути // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 5
1521645
  Олійник Олександра Феномен "культурні індустрії" : походження та соціокультурний зміст // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 67-73
1521646
  Григор"єв В.О. Феномен "людини-маси", як прояв людської деструктивності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 144-152
1521647
  Сенченко М. Феномен "м"якої сили" і формування "ноополітики" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 4 (261), квітень. – С. 3-4. – ISSN 2076-9326
1521648
  Бевз Т.А. Феномен "Майдану" як маркер формування політичної ідентифікації міської громади Одеси // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 184-220
1521649
  Чала Ю.О. Феномен "майдану" як механізм сутнісних змін у державі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 67-69
1521650
  Карнаухов К.Л. Феномен "наукового креаціонізму" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1521651
  Бабушка Л.Д. Феномен "не любові": етико-естетичні колізії (на прикладі роману "Парфюмер" Патріка Зюскінда) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 59-61
1521652
  Козак Б.В. Феномен "недомислення" як ознака метафізики // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 23-25


  "... Завжди було й буде важливим питання про мислення. Саме в цьому слові коріниться сутність розуміння людини і всього, до чого торкається людина. Для нас важливо проаналізувати структуру мислення, для чого ми й запроваджуємо слово недомислення ...
1521653
  Коренева І.М. Феномен "Освіта для сталого розвитку": сутність та сучасні особливості концепту // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 113-123. – ISSN 2411-1317
1521654
  Давидов П.Г. Феномен "освіта": лексико-семантичний та онтологічний аналіз // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 109-115
1521655
  Москалик Г. Феномен "освіти" у педагогічному дискурсі на межі століть // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 38-44. – ISSN 2078-1016
1521656
  Кабка Г.М. Феномен "особистість - автор - творець" в українському музично-виконавському мистецтві другої половини ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 191-197
1521657
  Худавердян В.Ц. Феномен "параллельных культур" за рубежом: социально-философское осмысление // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 4 (88). – С. 77-81. – ISSN 1812-8696
1521658
  Китаев С.В. Феномен "партии власти" в российской социально-политической системе // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 1 (43). – С. 4-7. – ISSN 1812-8696
1521659
  Краснова М.І. Феномен "партія влади" у пострадянських політичних порядках. Українська специфіка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 66-71. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
1521660
  Бутенко Л.Л. Феномен "педагогічна дійсність" у змісті загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2019. – № 3 (172). – С. 3-9. – ISSN 2227-2747
1521661
  Еровенко-Риттер Феномен "Пигмалиона" в социологии современного языка математики // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 6. – С.26-31. – ISSN 0321-0383
1521662
  Федоренко О. Феномен "Помаранчевої революції" // Молода нація : альманах: спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2011. – № 52 : Україна і Світ на перетині епох. Матеріали круглих столів "Україна у пошуках ідентичності : проблеми і перспективи"; "Постпомеранчева Україна: ідеології, технології, утопії". – С. 144-147. – ISBN 966-7332-13-6
1521663
  Рублевська Р. Феномен "причетності" Ганни Криволап // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. О. Федорук ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 62-64. – ISSN 0130-1799


  Художниця Ганна Криволап увійшла в історію українського новітнього мистецтва як майстриня фігуративної абстракції, що активно формує обличчя вітчизняного безпредметного мистецтва за кордоном. широку популярність здобула ще в 1990-х, і з тих пір з ...
1521664
  Мельник Н. Феномен "професійна компетентність" в українській та європейській педагогічній теорії // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 33-39. – ISSN 2078-1687
1521665
  Горбунов В.С. Феномен "профессионального выгорания" в деятельности социальных работников мегаполиса / В.С. Горбунов, Л.Г. Наумова // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 8. – С. 62-71. – ISSN 1561-2465
1521666
  Бевз Т.А. Феномен "революції" у дискурсах мислителів, політиків, науковців : монографія / Тетяна Бевз ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 175, [1] с. – ISBN 978-966-02-6655-1
1521667
  Супрун А. Феномен "релятивістського" наближення у динаміці квазічастинок / А. Супрун, Л. Шмельова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-32. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  У роботі проаналізовані основні принципи побудови динамік класичного типу для квазічастинок у збуджених середовищах з дucnepciєю у вигляді залежностей [елементи]- діелектрична проникність середовища (плазми). Результати аналізу були продемонстровані на ...
1521668
  Сухоніс Н.С. Феномен "розриву" в археологічному аналізі М. Фуко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 98-102. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу змісту та фундаментальних передумов виникнення ідеї "розриву" у філософії постмодернізму, розкриття особливостей осмислення цієї ідеї у творчості М. Фуко та інших представників сучасної філософії. Clause is devoted to the ...
1521669
  Петасюк О. Феномен "розстріляного відродження" (до 80 роковин розстрілів в урочищі Сандармох) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 39-42. – (Історія ; вип. 1 (132)). – ISSN 1728-3817


  У статті увазі читачів представлено історично-культурологічний портрет діячів "розстріляного відродження". З"ясовується, в чому полягала феноменальність даного явища, його багатоплановість та виміри: національне відродження 1920-тих років представлене ...
1521670
  Рог Г.В. Феномен "Роману 12 березня" у контексті розвитку сучасної турецької прози // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 342-346. – ISBN 966-8188-10-1
1521671
  Рудницька У.Б. Феномен "самогубців-терористів" як наслідок граничного усвідомлення людиною меж своєї екзистенції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 129. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1521672
  Савош В.О. Феномен "самоосвіта: суть, етапи, рівні, структура, джерела та особливості здійснення // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 51-57. – ISSN 2519-2361
1521673
  Нахманович В. Феномен "Свободи". Виборці радикальних націоналістів у дзеркалі соціолоії / Віталій Нахманович ; Київ. міжнар. ін-т соціології, Асоц. євр. орг. і общин (Ваад) України. – Київ : КМІС, 2016. – 223, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-2578-86-7
1521674
  Манакін В. Феномен "свого" і "чужого" в різних мовах та інформаційному просторі / В. Манакін, Н. Манакіна // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 104-111


  Статтю присвячено феномену свого-чужого, який має довготривалу та складну історію. Розглядаються чинники цього явища, його відбиток у паремійних корпусах різних мов світу, й ширше – у мовному, інформаційному, мас-медійному та міжкультурному ...
1521675
  Богомолова М.Ю. Феномен "соціальне виховання" в історії педагогіки й освіти України (20-30-ті роки XX століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Богомолова Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
1521676
  Зырянов А.Е. Феномен "страха" в философии Томаса Гоббса // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 63-64
1521677
  Евин И.А. Феномен "тесного мира" в искусстве и культуре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 3. – С. 75-78. – ISSN 2073-9702


  Нові напрями в культурології і теорії мистецтва
1521678
  Рашидова Т. Феномен "толпы одиноких" в современной молодежной среде // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 19-21. – Бібліогр.: с. 19-21. – ISSN 0321-0383
1521679
  Рашидова Т. Феномен "толпы одиноких" в современной молодежной среде // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 19-21. – Бібліогр.: с. 19-21. – ISSN 0321-0383
1521680
  Павлов И. Феномен "уклонения от двусмысленности" в теории рационального выбора // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 16-34. – ISSN 0042-8736
1521681
  Руденко В.Ю. Феномен "українського питання" в Російській та Австро-Угорській імперіях в роки Першої світової війни // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 240-241
1521682
  Стоколос Н.Г. Феномен "упорствующих" уніатів Холмщини і Південного Підляшшя як вияв поразки етноконфесійної політики російського самодержавства в регіоні (остання чверть XIX - початок XX ст.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 84-101. – (Серія "Релігієзнавство" ; вип. 2 (14)). – ISSN 2522-9672
1521683
  Чорний Г.М. Феномен "управління" в теорії аграрної економіки / Г.М. Чорний, І.А. Міщенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 231. – С. 100-106. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1521684
  Alyona P. Феномен "фантомності" у сприйманні комерційної реклами // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 102
1521685
  Нікітюк О. Феномен "хорова капела": динаміка поняття // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 1 (61) : Театр. Музика. Кіно. – С. 22-29. – ISSN 1728-6875
1521686
  Когут А. Феномен "цивільного заручництва" в депортаційних практиках радянських спецслужб на Західній Україні в 1944–1952 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 25-30. – (Історія ; вип. 1 (144)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто використання принципів заручництва в депортаційних практиках на території Західної України у 1944-1952 рр. на основі аналізу нововиявлених нормативних актів радянських спецслужб зазначеного періоду. Здійсне- но аналіз застосування ...
1521687
  Бойко О.С. Феномен "человек": природность или социальность // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 7-9
1521688
   Феномен "чтение": новые смыслы понятий и терминов // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 211-212
1521689
  Галеев Б.И. Феномен "чуда" и новые виды искусства эпохи НТР // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2006. – № 1. – С. 70-80. – ISSN 0235-1188
1521690
  Овчарук О.В. Феномен "шістдесятництва" в українській культурі: шлях від тоталітаризму до незалежності // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 21-28. – ISSN 2226-0285
1521691
  Донець І.В. Феномен "Я" у східних філософських концепціях // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 68-73. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1521692
  Нурутдинова А.Р. Феномен "японского чуда": преемственность традиций // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 91-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1521693
  Нехаева И.Н. Феномен «понимания» в сфере музыкальной культуры: reductio ad absurdum познавательного подхода к искусству // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 7. – С. 80-84. – ISSN 2073-9702
1521694
  Клименко Р.В. Феномен NBIC-конвергенцii // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 31. – С. 32-46


  Здійснено філософський аналіз феномену NBIC-конвергенції як ключової тенденції сучасності у сфері технологій, яка безумовно вплине на побут та соціальне становище суспільства. Розроблено концепцію штучного розвитку людини завдяки розвитку технологій ...
1521695
  Лой А. Феномен Sittlichkeit у контексті подолання суб"єктивізму // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.94-114. – ISSN 0235-7941
1521696
  Носова Б. Феномен А.Міхніка як публіциста - автора постійної дискусії про Польщу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 222-229. – (Серія журналістика ; Вип. 35)


  У статті розглядаються публіцистичні праці А.Міхненка, що справляють медіавплив на сучасне польське суспільство, на формування сучасної історії великої європейської держави - сусіда України. У контексті цих медіавпливів на суспільну інтеграцію подано ...
1521697
  Заяць Н. Феномен абсентеїзму в умовах становлення демократичного суспільства в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 4-8.
1521698
  Іващенко О. Феномен абсентеїзму: в пошуках соціологічних інтерпретацій // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 23-25. – ISSN 1563-3713
1521699
  Вовкун В.В. Феномен авангарду : досвід термінологічного відпрацювання // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 49-52
1521700
  Поліщук Т. Феномен Авдієвського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 3
1521701
  Руссу Д.Е. Феномен автомобільності в соціологічному дискурсі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2019. – С. 61-66. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (44)). – ISSN 2308-5053
1521702
  Гнатюк М. Феномен автора у генетичній текстології // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 73-85. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті розкривається специфіка трактування категорій "автор", "авторський текст" у генетичній текстології та інших науково-теоретичних проекціях.
1521703
  Івановська О. Феномен авторської модифікації традиційних смислів у творчості Тараса Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 85-92
1521704
  Марчук О.Т. Феномен агіотерапії: підхід до осягнення // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 445-446
1521705
  Лефтеров В.А. Феномен агрессивной конгруэнтности в контексте самоосуществления личности // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 177-181. – ISBN 978-617-689-193-2
1521706
  Коломієць Л.І. Феномен адаптації першокласників до умов систематичного навчання в школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 56-59. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми психолого-педагогічного проектування навчально-виховного процесу в першому класі. Визначено важливість початкового етапу вступу дитини до школи. Проаналізовано сучасні підходи до тлумачення феномена адаптації першокласників. ...
1521707
  Коломієць Л.І. Феномен адаптації першокласників у практиці шкільного психолога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-43. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано модель адаптації як провідного процесу розвитку особистості. Розкрито її суть у п"яти провідних аспектах: онтогенетичному, психофізіологічному, психологічному, соціальному та суспільному (або етнічному). Узагальнено інформацію про ...
1521708
  Коломоєць Т.О. Феномен адміністративного затримання як заходу адміністративного припинення : монографія / Коломоєць Т.О., Столітній А.В. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 216 с. – Бібліогр.: с. 194-215. – ISBN 978-966-599-392-6
1521709
  Солдатська Т.І. Феномен азіатського кіно // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 111-113
1521710
  Коробко М.І. Феномен Айн Ренд у сучвсній соціально-етичній проблематиці // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 65-71. – ISSN 2077-1800
1521711
  Матійчак А.А. Феномен Айріс Мердок в аспекті рецептивного потенціалу світоглядно-філософського роману : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Матійчак А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1521712
  Матійчак А.А. Феномен Айріс Мердок в аспекті рецептивного потенціалу світоглядно-філософського роману : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Матійчак А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 214л. – Бібліогр.:л.188-214
1521713
  Матійчак А.А. Феномен Айріс Мердок в аспекті рецептивного потенціалу світоглядно-філософського роману : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.04 / Матійчак А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв.
1521714
  Ефремов А.В. Феномен академика Г.В. Мухаметзяновой // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 121-122. – ISSN 0869-561Х
1521715
  Свириденко Д.Б. Феномен академічної мобільності в дискурсі евристичності особистості // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 285-288. – ISSN 2076-1554
1521716
  Дробот Ю.В. Феномен Акутагавы Рюноске в мире Ингрид Дж. Паркер // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 64-65. – ISBN 978-966-8308-26-0
1521717
  Родигін К. Феномен алхімії : час, хаос і порядок // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С.113-116. – ISSN 1728-9343
1521718
  Гісем О. Феномен алхімії в Середні віки // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 56-59
1521719
  Фельдман О.Б. Феномен альтруїзму у світлі чоловічого та жіночого (гендерний підхід) // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 120-133. – (Філософія ; вип. 45, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1521720
  Поліщук Т. Феномен Анатолія Авдієвського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29 березня (№ 54). – С. 2


  Пам"яті художнього керівника та головного диригента Національного хору ім. Г. Верьовки А. Авдієвського.
1521721
  Лучук Т. Феномен англо-української літературної двомовності в контексті українського літературного процесу 2-ої половини ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 52-55. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1521722
  Гугушвілі Т. Феномен Андрія Наконечного // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2 липня (№ 114). – С. 12


  Андрій Михайлович Наконечний — український живописець, творив у жанрі візантійського іконопису.
1521723
  Тарасюк Л.С. Феномен андрогинной культуры // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4. – C. 26-34. – ISSN 2073-803X
1521724
  Степанов В. Феномен антиресурсу в системі суспільного розвитку в умовах конфліктів і криз : виклики часу / В. Степанов, К. Шурда // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 11-13. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1521725
  Єрьомін В.Ю. Феномен античної філософії у теорії культури інтегрального традиціоналізму // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 4. – С. 83-88. – ISSN 2226-3209
1521726
  Кучерук И.В. Феномен ассиметрии в диалоге цивилизаций и культур // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 132-136. – ISSN 1811-0916
1521727
  Пригожин А.И. Феномен Ахиезера // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С.99-104. – ISSN 0869-0499
1521728
  Рубель В.А. Феномен багатопартійності в політичній еволюції Південної Кореї доби військових диктатур // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 150-161. – ISSN 1608-0599
1521729
  Габдрафиков И.М. Феномен Башкортостана: от "трагической демографии" к "закономерной реконфигурации численности" // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 116-124. – ISSN 0869-5415
1521730
  Кремінська І.М. Феномен бездомності в художньому світі п"єси Миколи Куліша "Вічний бунт" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 333-338
1521731
  Мидько А.А. Феномен безнадежности у суицидентов как типологическая личностная категория: возрастной аспект // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 145-157
1521732
  Павлов М.О. Феномен Бернарда Шоу, або "Пігмаліон" по-українськи


  Розглядається відтворення ідіолектів дійових осіб у сценічному діалозі та переклад стилістично маркованого мовлення. Автор порівнює два російські переклади п"єси "Пігмаліон" із власним перекладом - першою українською версією твору. "Пігмаліон", чи не ...
1521733
  Амалбекова М.Б. Феномен билингвальной личности в этноязыковом ландшафте Казахстана / М.Б. Амалбекова. – Астана : [ б.и. ], 2009. – 122 с. – ISBN 978-601-7163-01-3
1521734
  Амалбекова М.Б. Феномен билингвальной личности публициста (лингвокогнитивный и сопоставительный аспекты) : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.02.20 / Амалбекова М.Б. ; Євразійський нац. ун-т ім. Л.Н.Гумілєва. – Астана, 2010. – 46 с. – Бібліогр.: 48 назв.
1521735
  Сабадаш Ю.С. Феномен бібліотек у сучасному світі / Ю.С. Сабадаш, С.В. Янковський // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 134-136. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 20). – ISSN 2226-2849
1521736
  Жукова В.П. Феномен бібліотечно-інформаційного сервісу // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 130-132
1521737
  Чупріна Н.М. Феномен бідермаєра у фортепіанній музиці XIX сторіччя // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 68-77. – ISSN 2226-2180
1521738
  Поплавська О. Феномен бідності працюючого населення: причини, наслідки, шляхи подолання / О. Поплавська, О. Шевчук // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 4 (65). – С. 50-59. – ISSN 2409-8892
1521739
  Наєнко М.К. Феномен Білецьких і 50-річчя університетської теорії літератури: дискурсивні стратегії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 99-106


  Автор аналізує наукову діяльність видатних українських філологів ХХ століття Білецьких (Андрія, Леоніда, Олександра) у зв"язках із розвитком теорії літератури в Київському університеті. Речь идёт о научной деятельности выдающихся украинских филологов ...
1521740
  Дербеньова Л.В. Феномен білінгвізму в сучасній мовній ситуації // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 3-9. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1521741
  Гула Р. Феномен більшовизму ранньорадянської доби: доктрина, політична практика, еволюційні зв"язки / Р. Гула, І. Передерій // Гуманітарні студії: історія та педагогіка : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т, Соціально-гуманітар. ф-т ; голов. ред. Гомотюк О.Є. ; редкол.: Біловус Л.І., Дацків І.Б., Кліш А.Б. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (01). – С. 26-37
1521742
  Кисельов М. Феномен біополітики: стан таперспективи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – Вип. 82


  Analyzed heuristic possibilities, limits of competence and subject field of biopolitics study are an important fragment of a new complex scientific direction of biophilosophy. The position about its socio-natural character is argued: the integration of ...
1521743
  Райковський Б. Феномен біцефалізму виконавчої влади в процесі конституційного розвитку України // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-61.
1521744
  Сидорина Т.Ю. Феномен благотворительности и моральное самосознание // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 44-56. – ISSN 0042-8744
1521745
  Вінтонів Ю. Феномен богопокинутості як антропологічна проблема: філософсько-богословський аналіз / Ю. Вінтонів, Г. Пастушук // Наукові записки Українського католицького університету / редкол.: В. Ададуров, О. Гірник, М. Горяча [та ін.]. – Львів, 2020. – С. 193-212. – (Богослов"я ; вип. 7). – ISSN 2075-4817
1521746
  Теодоропулос И. Феномен боли и нестабильные формы воспитания (экзистенциально-социологический анализ) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.170-176. – ISSN 0042-8744
1521747
  Макульський К. Феномен братів Кличків // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.184-189 : Фото. – ISSN 1607-6451
1521748
  Шиковець С.О. Феномен братовбивчої війни: вплив на переосмислення народом свого історичного шляху // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 192-194
1521749
  Юревич М.В. Феномен брехні та його інтерпретація у сучасних лінгвістичних дослідженнях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 493-501


  У статті розглядається поняття "брехня" та його дослідження у лінгвістичному аспекті. Аналізуються механізми виникнення, функціонування, особливості категоризації та визначення цього явища у сучасній лінгвістиці. В статье рассматривается понятие ...
1521750
  Зварич Р.Є. Феномен БРІКС в крнтексті участі України в глобальній економічній інтеграції / Р.Є. Зварич, І.Я. Зварич // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 152-155
1521751
  Мазніченко О. Феномен будинку Верховної Ради у проектній діяльності Н.Б. Чмутіної та культурі України ХХ століття // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 159-172. – ISSN 1992-5557
1521752
  Асаул А. Феномен будівельного комплексу в сучасних економічних умовах // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки Україн; , Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 9. – С. 46-50. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1521753
  Кузовкина Т. Феномен Булгарина: проблема литературной тактики / Татьяна Кузовкина. – Tartu : Tartu Ulikooli Kirjastus, 2007. – 160 с., [4] с. – Библиогр.: с. 133-144. – (Dissertationes philologiae Slavicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0809 ; 20). – ISBN 978-9949-11-621-8; 978-9949-11-622-5
1521754
  Пугач В.Г. Феномен бюрократії в трансформаційному суспільстві : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02- політичні інститути та процеси / Пугач В.Г.; КНТЕУ. – Київ, 2006. – 174 л. – Бібліогр.: л. 155-174
1521755
  Пугач В.Г. Феномен бюрократії в трансформаційному суспільстві : Автореф. дис. ...канд. пооліт. наук: Спец. 23.00.02 / Вікторія Геннадіївна Пугач; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1521756
  Рудницька Н.О. Феномен бюрократії: розвиток основних концепцій в істоії політичної думки // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 1148-154
1521757
  Бойко А. Феномен В.О.Сухомлинського в контексті національної та світової культури // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.5-14. – (Педагогічні науки)
1521758
  Шкрабалюк Ю.О. Феномен валютного заміщення та джерела доларизації фінансової системи // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 120-121. – ISBN 78-966-1555-47-09
1521759
  Масляник О. Феномен Василя Базіва // Пам"ять століть відтворена у слові / Ред. кол.: А.В.Денисенко, М.П.Присяжний, В.П.Прокопенко та ін. – Київ : ІВЦ "Планета", 2004. – С. 66-71. – ISBN 966-7522-02-4
1521760
  Матвіюк К. Феномен Василя Стуса в контексті цивілізаційного поступу українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 244-248


  У статті увага зосереджується на проблемі сприймання поезії В. Стуса, враховуючи її синергетичну природу, екзистенційні начала, іманентно закладені й підсилені трагічними умовами існування українців, що акцентувало жертовний характер української ...
1521761
  Морозова І.І. Феномен ввічлевості як прояв прагматичного рівня мовної особистості // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1521762
  Морозова І.І. Феномен ввічливості як прояв прагматичного рівня мовної особистості // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 304; 8 поз.
1521763
  Морозова І.І. Феномен ввічливості як прояв прагматичного рівня мовної особистості // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 301-304. – ISBN 966-7890-03-1
1521764
  Зинов"єва А. Феномен вербальної агресії в англійській художній прозі // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 63-65
1521765
  Колчинский Э.И. Феномен Вернадского // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 6 (ноябрь-декабрь). – С.39-51. – ISSN 0236-2007
1521766
  Колчинский Є.И. Феномен Вернадского // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С. 99-113. – ISSN 0236-2007
1521767
  Лишаев С.А. Феномен ветхого (опыт эзистенциального анализа). // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 9. – С.71-81. – ISSN 0042-8744
1521768
  Гуйван П.Д. Феномен взаємних перебігів набувальної та позовної давностей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 155-160. – ISSN 2219-5521
1521769
  Холох О.І. Феномен взаємності: філософсько-антропологічне осмислення // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 101-103
1521770
  Бортнікова О.Г. Феномен взаємодії релігії та політики в науковому дискурсі // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 2 (4). – C. 11-16


  Статтю присвячено розгляду основних теоретичних проблем взаємодії релігії та політики. Проблеми, що є предметом дослідження, стосуються функціонування релігії в соціумі у координатах релігійно-філософського та політологічного дискурсу. Зосереджено ...
1521771
  Малютіна І.П. Феномен взаємозв"язку права, релігії і політики на тлі державотворчих процесів XVII-XVIII ст.: спроба реконструкції // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 7-12. – ISSN 2222-5374
1521772
  Куценко Є.В. Феномен виборчих аксіотехнологій: сутність і практики застосування в електоральних кампаніях в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 287-305
1521773
  Свідерська І.С. Феномен визнання як проблема соціально-філософського дослідження // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 19-22
1521774
  Кожем"якіна О.М. Феномен визнання як ціннісне підгрунтя довіри // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 48-53
1521775
  Стовба О. Феномен вини як екзистенційна засада правосуддя // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 307-311. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1521776
  Черных С.И. Феномен виртуальной личности в современной философии // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 72-78. – ISSN 1811-0916
1521777
  Фесенко М. Феномен Вишеградської групи в європейському політичному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 13-18. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано політичну взаємодію країн Вишеградської групи з ЄС. Доведено, що після першого десятиліття членства в ЄС позиції країн Вишеградської групи в ЄС реально посилилися. Вони не тільки зміцнили власний регіональний союз, але також стали ...
1521778
  Пилаєва Т.В. Феномен відкритого університету в сучасному світі / Т.В. Пилаєва, В.В. Яценко // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – С. 42-47. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  У статті розглянуто еволюцію розвитку університетів дистанційного навчання від кореспондентських шкіл до сучасних дистанційних університетів. Підкреслено домінуючу роль уряду в процесі виникнення відкритих університетів. Подано визначення поняття ...
1521779
  Колесник І. Феномен відсталості з перспективи глобальної історії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (554), вересень - жовтень. – С. 147-158. – ISSN 0130-5247
1521780
  Радчук Г. Феномен відчуження як проблема сучасної освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 65-68. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемі теоретичного осмислення феномену відчуження, який характерний для сучасної освіти. Обгрунтовано, що на теоретичному рівні відбулося різке звуження смислового поля науково-педагогічної рефлексії: увага звертається на ...
1521781
  Починок Л.І. Феномен візійної обсервації життя у поезії Тараса Шевченка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 113-114
1521782
  Гудков С. Феномен війни в сучасному суспільстві // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2000. – Вип. 14. – С. 29-37
1521783
  Волинка Г. Феномен Віктора Андрущенка // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 226-233. – ISSN 0869-3595
1521784
  Коломієць О.Л. Феномен віри в бутті сучасного українця // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 33-34
1521785
  Фрідман О.В. Феномен віри в квантовій психології // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 95
1521786
  Новаченко Т.В. Феномен влади і авторитету в теологічній філософії середньовіччя // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 31-34. – ISSN 2077-1800
1521787
  Михайленко Роман Володимирович Феномен власності як об"єкт філософського дослідження за ранніми творами К.Маркса : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Михайленко Р.В.; Нац. техн. ун-тет Україна. "КПІ". – Київ, 2002. – 165с. – Бібліогр.: л. 157-165
1521788
  Михайленко Роман Володимирович Феномен власності як об"єкт філософського дослідження за ранніми творами К.Маркса : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Михайленко Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
1521789
  Кушнерьова Т.В. Феномен вождизму: від досвіду минулих років до сьогодення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 32-35. – (Серія "Питання політології" ; вип. 33). – ISSN 2220-8089
1521790
  Соловьев А.В. Феномен войны и мира в творчестве Жюльена Френда // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С.67-70. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1521791
  Федорченко Н. Феномен Володимира Мельниченка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 лютого (№ 6). – С. 11
1521792
  Поліщук О. Феномен Володимира Свідзінського: перші підсумки.
1521793
  Тесленко Т. Феномен волонтерства в історії та культурі України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 108-112. – ISSN 2520-2626


  "Сьогодні феномен волонтерства в сучасній Україні перебуває в полі соціополітичного дискурсугромадянського суспільства, викликаючи науковий інтерес до нових напрямів досліджень української науки. Він є об’єктом досліджень не тільки філософів, ...
1521794
  Кутуза Н.В. Феномен впливу в природничих науках: теоретичний огляд // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (18). – С. 75-86. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1521795
  Макарчук Феномен вправ Ізидора Філіппа в світовій культурі фортепіанного виконавства : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Макарчук Ф.-Д. Е-А.; КНУ культури і мистецтв. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1521796
  Чебан М. Феномен Всеукраїнської екологічної ліги // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 6 (106), листопад-грудень. – С. 5-10 : фото
1521797
   Феномен газовых шлейфов острова Беннетта / Ю.П. Масуренков, А.Л. Собисевич, В.В. Петрова, Ю.Б. Слезин, Р.А. Шувалов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 27-45 : рис., табл. – Библиогр.: с. 44-45. – ISSN 0203-3100
1521798
  Волкогонов Д.А. Феномен героизма / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1985. – 263с.
1521799
  Кротюк В.А. Феномен героїзму в контексті патріотичного виховання // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 4 (47). – С. 58-71. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1521800
  Штрик Вадим Феномен Гиппенрейтера : фотомастер. Вадим Гиппенрейтер // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 56-64 : Фото
1521801
  Полян Павел Феномен Гитлера. Триумф лузера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 6 (183), июнь. – С. 138-139 : фото. – ISSN 1029-5828
1521802
  Бусол О.Ю. Феномен гібридних загроз в національній безпеці // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (208). – С. 6-15. – ISSN 2308-9636
1521803
  Продан Т.П. Феномен гідності у соціально-правовому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Продан Тетяна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1521804
  Продан Т.П. Феномен гідності у соціально-правовому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Продан Тетяна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1521805
  Нестеренко П. Феномен Гладкого // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 16 квітня (№ 7). – С. 13. – ISSN 2519-4429


  Ярослав Гладкий – майстер різьблення на дереві.
1521806
  Стрільчук В.А. Феномен глобалізації в національній правовій доктрині // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 354-363. – ISSN 2307-3427
1521807
  Пайда Ю. Феномен глобалізації у концепціях сучасної православної богословсько-культурологічної думки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 37-44. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
1521808
  Іващенко О.А. Феномен глобального надлишку заощаджень в контексті платіжних дисбалансів: детермінанти впливу та корекції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 82-89


  В статті теоретично обгрунтована сутність платіжних дисбалансів в контексті феномену глобального надлишку заощаджень. Дискутується роль потоків капіталу у загостренні ситуації розбалансованості на світових фінансових ринках. Розглянуто канали ...
1521809
  Локтіонова Т.О. Феномен глупости: підходи та візії ХХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 174-176
1521810
  Стулова Г.В. Феномен гомосексуальності на сторінках української преси : звіт із результатів контент-аналітичного дослідження / Ганна Стулова, Максим Касянчук, Євген Лещинський. – Донецьк : Цифрова типографія, 2010. – 72 с.
1521811
  Кондратик Л.Й. Феномен господарства в соціологічній спадщині Михайла Тугана-Барановського // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С. 110-115. – ISSN 1729-360Х
1521812
  Кудря І.Г. Феномен господарства: соціально-філософська концептуалізація : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Кудря Ігор Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 418 л. – Бібліогр.: л. 384-418
1521813
  Кудря І.Г. Феномен господарства: соціально-філософська концептуалізація : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.03 / Кудря Ігор Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 30 с. – Бібліогр.: 8 назв
1521814
  Поплавська А.В. Феномен гостинності у соціокультурному просторі: від витоків до сучасності : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Поплавська Аліна Вячеславівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1521815
  Хлебников Б. Феномен Грасса // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С, 243-259. – ISSN 1130-6545
1521816
  Суворов О.В. Феномен графомании как результат "восстания масс" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 160-165. – Бібліогр.: с. 160-162. – ISSN 0042-8744
1521817
  Матійчак А.А. Феномен гри у творчості А.Мердок // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.35-45. – ISBN 966-568-658-5
1521818
  Жигун С. Феномен гри: аспекти дослідження // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 170-177
1521819
  Вечерський Віктор Феномен Григорія Логвина. До сторіччя з дня народження // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 5 (142). – С. 6-7 : Фото


  200 років тому на Поділлі існувала незалежна Миньковецька держава.
1521820
  Лімонченко В.В. Феномен гріха і сучасний світ // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 102-109


  У статті розглядається факт неприйняття сучасною думкою проблематики гріха як ситуації сучасної людини. Існують принаймні два варіанти: юридичне розуміння гріха як провини і онтологічне розуміння гріха як смертності. Смертність, на відміну від смерті, ...
1521821
  Корнієвський О.А. Феномен громадської самоорганізації в інтерпретаціях зарубіжних дослідників: ретроспективний аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 392-402
1521822
  Калініченко М.М. Феномен громадської цензури та американська сенсаційна література XIX сторіччя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 406-411. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1521823
  Строган А.Ю. Феномен громадянського суспільства та його сучасне бачення в умовах побудови правової демократичної держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-63. – Бібліогр.: 19 назв
1521824
  Струк Т.В. Феномен громадянської журналістики в працях зарубіжних дослідників // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 59-67. – ISBN 978-966-406055-1


  Розглядається явище громадянської журналістики, його науковий аналіз у працях дослідників з Польщі, Великобританії та США.
1521825
  Батракіна Є.Є. Феномен громадянської непокори // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 85-87
1521826
  Федоренко Л.В. Феномен гротеска в современной лингвистике (на материале произведения Ф. Дюрренматта "Физики") // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 184-187. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
1521827
  Гончаров В.В. Феномен грошей в контексті соціально-філософського дискурсу : монографія / В.В. Гончаров ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2014. – 202, [1] с. – Бібліогр.: с. 192-202. – ISBN 978-966-377-190-8
1521828
  Бойко І.І. Феномен грошей у філософському вимірі // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 133-134
1521829
  Кривошеїн В. Феномен групового мислення як чинник ризику прийняття політичних рішень // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 129-133
1521830
  Платонов В. Феномен Губанова / В. Платонов, В. Задонцев // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 6 (56). – С. 37-43. – ISSN 1819-7329


  Борис Іванович Губанов - видатний діяч ракетно-космічної галузі. Учень і соратник Михайла Янгеля.
1521831
  Злотник-Шагіна Феномен давньої української літератури XVI-XVIII століть в літературознавчих студіях Івана Франка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Злотник-Шагіна Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1521832
  Злотник-Шагіна Феномен давньої української літератури XVI-XVIII століть в літературознавчих студіях Івана Франка : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Злотник-Шагіна Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 164 л. – Бібліогр.: л. 151-164
1521833
  Дзюбинская В.С. Феномен Данте в восприятии русских художников слова // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2004. – № 13. – С. 137-144. – ISBN 966-587-057
1521834
  Лебідь Є. Феномен двійництва у поемах Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С.57-63


  У статті досліджується мотив двійництва та типологізуються різні варіанти образу двійника у поемах Т. Шевченка. Також аналізується інтерпретація поетом теми дуалізму української душі, що представлена як іманентна модель роздвоєності соціуму у ...
1521835
  Заїнчківська І.П. Феномен двовір"я у творчій спадщині І. Огієнка // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 40. – С. 60-77. – ISSN 2075-1443
1521836
  Біляніна Т. Феномен двомовності у творчості Кьоко Морі: лінгвостилістичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 101-107
1521837
  Гуревич П.С. Феномен деантропологизации человека // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.19-31. – ISSN 0042-8744
1521838
  Никифоров А.М. Феномен декоративного мистецтва в історії художньої освіти України XIX - початку XX століття : монографія / Никифоров Андрій Михайлович ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – 499, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 365-379. – Бібліогр.: с. 380-499. – ISBN 978-966-698-306-3
1521839
  Іщук Н.М. Феномен демасифікації у структурі масової комунікації // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 39-41
1521840
  Ковальчук Н. Феномен демократії в контексті кордонної цивілізації України та США // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 77-84
1521841
  Волошин В.С. Феномен денег / В.С. Волошин, Н.Г. Белопольский. – Киев : Освита Украины, 2018. – 460, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с.449-460. – ISBN 978-617-7625-12-3
1521842
  Гончаров В.В. Феномен денег в контексте социально-философского анализа: проблемы методологии и возможные варианты решения // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 35-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Рассмотрены методологические подходы в определении денег в контексте современных отечественных исследователей в различных областях гуманитарного знания. А также рассмотренные подходы соотнесены с наследием и идеями Г. Зиммеля. Сделана попытка ...
1521843
  Верховин В.И. Феномен денег в социологии Г. Зиммеля // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 2 (71/72). – С. 137-143. – ISSN 1606-951Х
1521844
  Верховин Феномен денег в социологии Г. Зиммеля / Верховин, в.И. // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 150-157. – ISSN 1606-951Х
1521845
  Ірванець Олександр Феномен Дереша // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 98. – ISSN 0130-5212
1521846
  Мороз С.П. Феномен держави у політико-правовій думці України XI – XII ст // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 31-34. – ISBN 978-966-2456-11-0
1521847
  Скаліцкі М. Феномен детектива : До питання про своєрідність детективної оповіді // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 250/251. – С. 396-420
1521848
  Гасникова С.Ю. Феномен диалога и его социокультурные функции в контексте исторического развития // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 10. – С.8-11. – ISSN 2073-9702
1521849
  Голубенко О.В. Феномен дигресії: екзистенціально-феноменологічна аналітика та соціокультурна контекстуалізація : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Голубенко Олександр Васильович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1521850
  Чистякова І.А. Феномен дистрибутивного лідерства в умовах вищої освіти // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 145-151. – ISSN 2411-1317
1521851
  Занько Г. Феномен дитячої лексики та її основні ознаки // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 185-188. – ISBN 978-2-919320-35-6
1521852
  Радченко Н. Феномен діалогу в освітньому процесі // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 287-294
1521853
  Башманівський В.І. Феномен діалогу культур у рецепції М. Зерова // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 2. – C. 155-163. – ISSN 2518-7600
1521854
  Туренко В.Е. Феномен діотіми: щодо питання про історичність давньогрецької філософині // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 59-61
1521855
  Лазарович Н.В. Феномен діяльнісної особистості в умовах техногенного суспільства // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 50-51
1521856
  Базилевич В. Феномен Дмитра Черваньова : люди твої, університете // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Січень (№ 1)


  8 січня 2008 р. наукова й освітянська громадськість щиро вітала Черваньова Дмитра Миколайовича, видатного вченого-економіста з 70-літнім євілеєм.
1521857
  Стус В. Феномен доби / В. Стус. – Київ : Знання, 1993. – 92 с. – ISBN 5-7770-0812-7
1521858
  Стус В.С. Феномен доби : (сходження на Голгофу слави) : [про П. Тичину] / Василь Стус. – Київ : КЛІО, 2015. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 103 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-25-7
1521859
  Загородня З. Феномен доби. До 85-ліття Галини Яблонської // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 30 травня - 5 червня (№ 21). – С. 14


  Галина Яблонська - яскраве і неповторне явище українського театру. Тому не дивно, що привітати її на ювілейний вечір, що відбувся в Нац. академ. драмат. театрі ім. І. Франка, зібралося багато відомих митців, політиків, представників громадськості, ...
1521860
  Ворона П. Феномен добровольчого руху в Україні як реакція громадянського суспільства на загрозу безпеці держави з боку Російської Федерації // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 13-19
1521861
  Кожем"якіна О. Феномен довіри в перспективі викликів глобалізації та глокалізації // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 174-183
1521862
  Шеремет О.С. Феномен довіри як підстава формування соціального зв"язку в суспільстві у запобіганні злочинам // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 60-63. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
1521863
   Феномен долгожительства. – М, 1982. – 240с.
1521864
  Ткаченко С.Л. Феномен долларизации и глобальная валютная система // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 20-30. – ISSN 044-748Х
1521865
  Дробашенко С.В. Феномен достоверности / С.В. Дробашенко. – М., 1972. – 184с.
1521866
  Туренко В.Е. Феномен дружньої вірності: філософсько-етичні горизонти осмислення // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 77-79
1521867
  Якубовская Н.А. Феномен дуализма норм в современном международном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 1 (82). – С. 16-20. – ISSN 1812-3910
1521868
  Визгин В.П. Феномен Дурылина // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 6. – С.51-59. – ISSN 0235-1188
1521869
  Харитон І.М. Феномен духовної музики в українській православній традиції : Дис. ... канд.філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Харитон І.М.; Житомирський державний університет ім. Івана Франка. – Житомир, 2006. – 189л. – Бібліогр.: л. 171 - 189
1521870
  Харитон І.М. Феномен духовної музики в українській православній традиції : Автореф. ... дис. канд. філософ. наук: Спец. 09.00.11 / Харитон І.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1521871
  Северенчук Тетяна Іванівна Феномен духовної творчості: Сутність, особливості, умови оптимізації (соціально-філософський аналіз) : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.11 / Северенчук Тетяна Іванівна; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 143л. – Бібліогр.:л.131-143
1521872
  Ямчук П.М. Феномен духовної філософії й буття митрополита Василя Липківського у світовому христоцентричному контексті // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 59-64
1521873
  Пірен М.І. Феномен духовності в культурі публічного врядування у територіальних громадах: соціо-психологічний аналіз : навч. посібник-практикум / М.І. Пірен ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 271, [1] с. : іл. – Тезаурус: с. 177-192. – Бібліогр.: с. 193-206. – ISBN 978-617-7611-24-9
1521874
  Загарницька І.І. Феномен духовності: сутність та структура // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 224-232
1521875
  Амбарцумян А.С. Феномен евразийства в политико-правовом наследии Н.Н. Алексеева // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2013. – № 6 (69). – С. 161-168. – ISSN 1684-2618
1521876
  Космеда Т. Феномен его-текстів Тараса Шевченка: моделювання ігрового дискурсу // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 122-135. – ISBN 978-966-02-7585-0
1521877
  Космеда Т. Феномен егоцентризму запозичень у поетичному дискурсі (на матеріалі співомовок Степана Руданського) // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 62-70. – ISSN 2413-0923
1521878
  Діденко Л.В. Феномен екзистенції: тілесність, емпатійність, помежів"я // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 17-19
1521879
  Пастух Б. Феномен екокритики в романі Миколи Руденка "Орлова балка" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 347-352. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1521880
  Турлова Ю.А. Феномен екологічної злочинності: питання кримінологічної дефініції // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 237-246. – ISSN 1563-3349
1521881
  Акопян В. Феномен екологічної свідомості в царині сучасного наукового дискурсу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 27-31. – ISSN 2078-1016
1521882
  Дзвінка Р.В. Феномен економічного зростання в США: чи відбулося прискорення завдяки інформаційнр-комунікаційним технологіям? // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
1521883
  Кисельов Олег Сергійович Феномен екуменізму в сучасному християнстві: філософсько-релігієзнавчий аналіз : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 11 / Кисельов О. С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1521884
  Кисельов О.С. Феномен екуменізму в сучасному християнстві: філософсько-релігієзнавчий аналіз : Дис. ...канд. філос наук: Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / О.С. Кисельов; КНУТШ. – Київ, 2007. – 182л. – Бібліогрю: л.163-182
1521885
  Богдановський І.В. Феномен екуменізму і РПЦ: аспекти взаємодії / І.В. Богдановський, О.Г. Льовкіна // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  РПЦ приєдналась до екуменічного руху лише в 1961 р. Підключення РПЦ до екуменічного діалогу було викликано як щирим прагненням її керівництва до подолання внутрішньо християнських розбіжностей, так і бажанням радянської держави використати РПЦ на ...
1521886
  Поліщук І.О. Феномен електоральної культури у транзитивних суспільствах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2018. – Вип. 80


  The purpose of the paper is to show in a holistic form the scientific category "electoral culture" and its place in the scientific apparatus of political science. Applied a complex of general scientific and specific methods of scientific research, ...
1521887
  Пасевич Д. Феномен електронних платіжних систем в українському банківництві // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (148). – С. 94-101 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1521888
  Ракітянська Л.М. Феномен емоційного інтелекту у дискурсі наукового пізнання // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 178. – С. 153-157. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1521889
  Запорожець В.А. Феномен епідемії у богословському і релігієзнавчому дискурсах: спроба порівняльного аналізу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 68-69. – ISSN 2521-6570
1521890
  Андрущенко Т.І. Феномен естетичного у філософії і культурі просвітництва // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 68. – С. 3-11
1521891
  Андрущенко Тетяна Іванівна Феномен естетичного: базові підвалини його сучасного пізнання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 112-117


  У статті аналізуються історичні підходи до розгляду естетичного як соціального феномена; досліджується його локалізація в полотні культури як в історичному контексті, так і в сьогоденному культурному середовищі; розглядається співвідношення естетичного ...
1521892
  Піченікова С. Феномен естетичної антропології в контексті розвитку українського поетичного кіно // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 142-145. – ISSN 1728-9343
1521893
  Ланіна Т.О. Феномен естрадного вокального ансамблю в сучасному культуропросторі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 64-69. – ISSN 2226-2180
1521894
  Мазницький Б.Ю. Феномен есхатології: релігійний та культурно-історичний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Мазницький Б.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1521895
  Мазницький Б.Ю. Феномен есхатології: релігійний та культурно - історичний аспекти : Дис. ... канд. філософ. наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Мазницький Б.Ю.; Нац. педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 195л. – Бібліогр.: л.180-195
1521896
  Потоцька Ю.І. Феномен етнічного ренесвнсу в контексті глобалізації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 39-44. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
1521897
  Євтух В. Феномен етнічності у зарубіжному науковому дискурсі: філософське осмислення / Володимир Євтух, Максим Колесніченко. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 237, [1] с. – Бібліогр.: с. 140-155. – ISBN 978-617-696-543-5
1521898
  Ємельянова Н.М. Феномен європейського нігілізму: традиції і новації / Н.М. Ємельянова. – Донецьк : Лебідь, 2002. – 252с. – ISBN 966-508-118-7
1521899
  Мазоха Д. Феномен європейської інтеграції педагогічної освіти // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 82-87
1521900
  Чекаленко Л.Д. Феномен ЄС як інтеграційний процес континенту // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 167-174. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1521901
  М"яловська А.В. Феномен жертвопринесення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 10


  У статті досліджуються особливості феномену жертвопринесення, як однієї з форм ритуально-обрядового комплексу. Також зазначаються різні наукові погляди на значення даного феномену та описуються його види. В статье исследуются особенности феномена ...
1521902
  М"яловська А.В. Феномен жертвопринесення як найважливіший акт становлення особистості у творчості К.Г. Юнга // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 182-183
1521903
  Корогодин В.И. Феномен жизни : избранные труды : в 2 т. / В.И. Корогодин ; [отв. ред.: С.Г. Инге-Вечтомов, А.Ф. Цыб ; сост. Корогодина В.Л. ; Объединенный ин-т ядерн. исследований ; Медицинский радиолог. науч. центр РАМН]. – Москва : Наука. – ISBN 978-5-02-036705-0
Т. 1. – 2010. – 433, [5] с., [8] с. ил. : ил., табл. – Текст кн. на рус. и англ. яз. – Библиогр. в конце глав
1521904
  Корогодин В.И. Феномен жизни : избранные труды : в 2 т. / В.И. Корогодин ; [отв. ред.: С.Г. Инге-Вечтомов, А.Ф. Цыб ; сост. Корогодина В.Л. ; Объединенный ин-т ядерн. исследований ; Медицинский радиолог. науч. центр РАМН]. – Москва : Наука. – ISBN 978-5-02-037960
Т. 2. – 2012. – 399, [1] с. : ил., табл. – Текст кн. на рус. и англ. яз. – Библиогр. в конце глав
1521905
  Яручик А.І. Феномен життєвої мудрості у світоглядно-гуманістичній концепції Мішеля Монтеня // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 228-233. – ISSN 2076-1554
1521906
  Кисельов М.М. Феномен життя в контексті соціоприродного підходу // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 134-143. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті феномен життя розглядається як наскрізний вимір природних та соціальних утворень з позицій сучасної біоетики та біофілософії. In the article the phenomenon of life is examined as through measuring of natural and social educations from ...
1521907
  Мацап"як О.І. Феномен жінки у філософії Артура Шопенгауера // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 93-95
1521908
  Гапеєва О.Л. Феномен жіночих авіаційних частин у роки німецько-радянської війни: джерелознавчий аспект // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 40-46. – ISSN 2313-5603
1521909
  Демченко В.Д. Феномен жіночого глянцевого часопису: особливості читацького сприйняття // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 9-13
1521910
  Томчук Л.В. Феномен жіночого письменства в українській літературі кінця XIX та початку XX століть : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 ; 10.01.06 / Томчук Л.В. ; МОНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 402 л. – Бібліогр.: л. 352-402
1521911
  Томчук Л.В. Феномен жіночого письменства в українській літературі кінця XIX та початку XX століть : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Томчук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр. : 29 назв.
1521912
  Колосок Т. Феномен жіночої релігійності з погляду соціології релігії // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (6). – С. 22-28. – ISSN 2306-3974
1521913
  Свитич Л.Г. Феномен журнализма / Л.Г. Свитич; Под ред. Я.Н. Засурского. – Москва : МГУ, 2000. – 252с. – ISBN 5-776-0018-2
1521914
  Шаповал Ю.Г. Феномен журналістики: проблеми теорії / Ю.Г. Шаповал. – Рівне : РОСА, 2005. – 248с. – ISBN 966-613-097-1
1521915
  Балаклицький М.А. Феномен журналу "Христианство" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 83-86


  На прикладі історії провадженого протестантами міжконфесійного журналу проаналізовано стан українського ринку церковної преси. The article gives the analysis of condition of the Ukrainian denominational press market, basing on the history of ...
1521916
  Бородіна Н. Феномен забуття як основний фактор побудови наукових міфів // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 2 (28) : Пам"ять та забуття. – C. 45-55. – ISSN 2410-2601
1521917
  Мовчан В. Феномен заміщення валют у випадку, коли національна валюта є єдиним платіжним засобом у країні (анг.) / В. Мовчан, В. Шпортюк // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1521918
  Хряпінський П.В. Феномен заохочення в кримінальному праві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 65-70. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1521919
  Епанешникова М.А. Феномен запаха в культуре: к проблеме экологии человеческого тела // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – С. 155-158. – ISSN 1680-2721


  Проблема отношений природы и культуры есть одной из основных в культурологии
1521920
  Вацеба Оксана Феномен зарубіжної української спортивної періодики (до 45-річчя випуску журналу "Наш Спорт" (США) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 9 (134). – С. 22-25 : Фото
1521921
  Ачкіназі Б. Феномен західного суспільства в історичному вимірі раннього Нового часу ( XV-XVII ст.) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 11/12 (124). – С. 47-51
1521922
  Пашков К.В. Феномен західної постсекулярної культурології: Чарльз Тейлор, Джон Макклюр, Майк Кінг // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 90-97
1521923
  Кость С. Феномен західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.395-400. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1521924
  Маркуш М. Феномен змагальності та конституційно-правова модель змагальності у кримінальному процесі України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 63-69. – ISSN 2220-1394
1521925
  Лихолай Г.Л. Феномен знання як міждисциплінарний концепт // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 315-321. – ISBN 966-581-388-9
1521926
  Суслов М.Д. Феномен империалистического утопизма 1880-1914 // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.18-29. – ISSN 0042-8744
1521927
  Суслов М.Д. Феномен империалистического утопизма, 1880-1914 // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 18-29. – ISSN 0042-8744


  Суб-жанр імперіалістичної утопії
1521928
  Цой Н.А. Феномен интернет-зависимости в интерпретации теории функционализма // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 7 (85). – С. 45-55. – ISSN 1812-8696
1521929
  Цой Н.А. Феномен интернет-зависимости и одиночество // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 12 (332). – С. 98-107. – ISSN 0132-1625
1521930
  Доброродний Д.Г. Феномен интерпретации в психоанализе: проблема статуса и перспектив // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 105-106. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1521931
  Симанская Е.С. Феномен информационной культуры и образование // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 63-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1521932
  Богданова Е.М. Феномен инфотейнмента в развитии культуры постмодернизма // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 6. – С. 76-80. – ISSN 2073-9702


  Инфотейнмент представляет собой современный формат подачи информации, при котором журналистика, передающая и анализирующая сообщения о серьезных и волнующих общество вопросах, принимает развлекательную форму. В статье анализируется феномен ...
1521933
  Какабадзе З.М. Феномен искусства / З.М. Какабадзе. – Тбилиси, 1980. – 136с.
1521934
  Бестер А. Феномен исчезновения : нгаучно-фантастические рассказы и роман / А. Бестер. – Пер.с англ. – Киев : СП"Свенас", 1991. – 265с.
1521935
  Норенков А.О. Феномен итальянского неореализма // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 164-166
1521936
  Копаниця Л. Феномен і механізми ліричної пісні. Міф і ритуал як творчий принцип // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 44-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено перспективні лінії жанрової інтерпретації генези й еволюції усної лірики та міфо-ритуальні принципи аналізу пісенного тексту. The article highlights promising lines of genre interpretation of the genesis and evolution of ...
1521937
  Девтеров І.В. Феномен і особливості прояву кіберкультури в інформаційному суспільстві // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 20-24
1521938
   Феномен Івана Дзюби : матеріали круглого столу, 17 листопада 2006 р. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 176с. – ISBN 966-518-404-0
1521939
  Лавриненко Н. Феномен Івана Огієнка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 9 грудня (№ 24). – С. 13


  15 січня 2017 року виповнилося 135 років від дня народження Івану Огієнку - видатному українському державному, громадському та культурному діячу, мислителю, просвітнику, педагогу.
1521940
  Ярмусь С. Феномен Івана Огієнка ( Митрополита Іларіона ) / С. Ярмусь. – Київ-Вінніпег, 1998. – 26с.
1521941
  Павко А.І. Феномен Івана Франка в контексті історії та сучасності (матеріали круглого столу) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 189-191
1521942
  Роздольська І. Феномен Івана Франка у меморіальному дискурсі Січового Стрілецтва // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 139-157
1521943
  Конверський А.Є. Феномен Ігоря Бичка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 5. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  До 80-річчя доктора філософських наук, професора, Заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ігоря Валентиновича Бичка.
1521944
  Карповець М. Феномен ідентичності у філософії Мартіна Бубера // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали 3-ої міжнар. наук. конф., 22-23 трав. 2007 р. : [зб. статей] / Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур, міжнар. наук. конф. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька Академія", 2007. – С. 141-143
1521945
  Зорич О. Феномен ідентичності: конфлікт інтерпретацій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (67), вересень - жовтень. – С. 4-12
1521946
  Печиборщ В.Ю. Феномен ідеології "духовної оборони" Швейцарії та її значення для збереження суверенітету країни напередодні та на початковому етапі Другої світової війни // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 427-431. – ISSN 2076-1554
1521947
  Кондратьєва І.В. Феномен іконошанування в традиційній культурі України // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 111-113
1521948
  Старостенко Т.М. Феномен імені у романі Дж.Р.Р. Мартіна "Гра престолів" за циклом "Пісня льоду і полум"я" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 128-138. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Мета даної публікації - аналіз онімного простору роману Дж.Р.Р. Мартіна «Гра престолів», схарактеризування системи поетонімів у зв’язку з образною системою твору та історичними витоками; також спроба виявлення підтекстового елементу, що міститься у ...
1521949
  Туренко В.Е. Феномен інноватики в контексті філософсько-антропологічного дискурсу // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 57-59
1521950
  Григоренко І.В. Феномен інтелекту особистості у дискурсі філософського пізнання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 117-124
1521951
  Косенко В.Д. Феномен інтелігентності крізь призму творчої спадщини Аристотеля // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1521952
  Косенко В.Д. Феномен інтелігентності: проблеми філософської інтерпретації // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 34. – C. 49-56. – ISSN 2075-1443
1521953
  Шморгун О.О. Феномен інтелігенції в українській філософській традиції: міфи та реальність // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 63-65
1521954
  Косенко В.Д. Феномен інтелігенції: історичні етапи становлення. // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 35-39. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (30))
1521955
  Самарський А.Ю. Феномен інтернаціоналізму в українсько-кубинських відносинах на прикладі програми "Діти Чорнобиля" / А.Ю. Самарський, Д.І. Чорноморденко // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 140-141
1521956
  Цирфа Г.О. Феномен Інтернет і "феноменологія духу", або шляхи соціалізації і кіберсоціалізації // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 15-21
1521957
  Половая Н.О. Феномен інтернету як модус інформаційних технологій: соціологічний аналіз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 82-86. – ISSN 2077-1800
1521958
  Колесник О.С. Феномен інтерпретації в художній культурі : монографія / О.С. Колесник ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 264, [1] с. – Бібліогр.: с. 229-264. – ISBN 978-966-452-155-7
1521959
  Шульгіна В.І. Феномен інформативності в когнітивно-комунікативному висвітленні / В.І. Шульгіна ; МОНУ ; Черкаський держ. технол. ун-т ; НАН України ; Укр. мовно-інформ. фонд. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – 204 с. – ISBN 978-966-402-039-5
1521960
  Пилипчук В.Г. Феномен інформації: історико-правові та філософські аспекти / В.Г. Пилипчук, О.П. Дзьобань // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 5-14
1521961
  Ягодзінський С.М. Феномен інформаційних мереж: соціокультурний вимір // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 98-106
1521962
  Подоляка А.М. Феномен інформаційного суспільства в контексті загальноцивілізаційного розвитку людства // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 4 (39). – С. 5-8
1521963
  Гроссу Н.В. Феномен інформаційної комунікації як чинник формування освітнього простору // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Фролов М.О., Лепський М.А., Васильчук Г.М. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 41. Т. 1. – С. 58-64. – ISSN 2413-2284
1521964
  Гудошник О.В. Феномен іншого в історії становлення англійської журналістики // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 30-35. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
1521965
  Кузик В.В. Феномен Іржавця: поезія Тараса Шевченка у формуванні творчих особистостей братів Ревуцьких // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – C. 40-50
1521966
  Цвілюк С.А. Феномен історизму поезії геніального Кобзаря // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 62-69. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1521967
  Кашаба О.Ю. Феномен історичного краєзнавства в контексті розвитку історичної науки // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 31-34
1521968
  Корж Г. Феномен історичної пам"яті в контексті структуралістського конструктивізму П. Бурдйо // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 167-172
1521969
  Бойко О. Феномен історичної пам"яті в сучасному українському контексті: характерні риси та особливості // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 21-29. – ISBN 978-966-355-019-0
1521970
  Сухомлинов О. Феномен історичної пам"яті у творах-спогадах Анджея Хцюка та Ромуальда Верніка // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 138-146. – ISSN 0203-9494


  У статті зроблена спроба зіставити тенденції творення художніх етнокультурних моделей Кресів, представлених у прозі А. Хцюка та Р. Верніка, з реальним часопростором багатонаціональної міжвоєнної Польщі, у контексті поняття "історична пам"ять". Такі ...
1521971
  Ларін Д.І. Феномен історичної свідомості в контексті соціально-філософсько-психологічного аналізу // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 102-106. – ISBN 978-613-8-33760-7
1521972
  Вашкевич В.М. Феномен історичної свідомості: соціально-філософський аналіз // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 153-160
1521973
  Анучина Л.В. Феномен К. Малевича (культурологічний погляд) / Л.В. Анучина, В.Г. Грицаненко // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 139-149. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
1521974
  Куца А. Феномен Каббали // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 96-98
1521975
  Гончаренко О. Феномен Казимира Твардовського в історії польської вищої школи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 113-125. – ISSN 1682-2366
1521976
  Полканов А.А. Феномен камерного співу: від естетичних настанов до музично-мовних властивостей : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Полканов Андрій Андрійович ; М-во культури та інформ. політики України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1521977
  Повзун Л.І. Феномен камерності в системі інструментально-ансамблевих жанрів / Л.І. Повзун ; М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса : Астропринт, 2016. – 277, [3] с. – Імен. покажч.: с. 274-277. – Бібліогр.: с. 248-273. – ISBN 978-966-927-175-4
1521978
   Феномен каратэ-до. – М, 1989. – 148с.
1521979
  Концур-Карабінович Феномен Кардинала Йосифа Сліпого // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 69-72. – ISSN 2076-1554
1521980
  Ворона В.А. Феномен карнізму як умова моральної легальності спесишизму // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 150-152
1521981
  Демина Е.В. Феномен качественных различий языковых способностей человека : философский анализ // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.131-136. – ISSN 1811-0916
1521982
  Каневский И.А. Феномен квазидемократии в контексте парадигмы постмодерна // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 338-350
1521983
  Ювсечко Я. Феномен квазі- та псевдорелігій: проблема дефініції та релігієзнавчого дослідження // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 542-551
1521984
  Павко А.І. Феномен квазінауки / А.І. Павко, Курило, Ф // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 50-52
1521985
  Белов А.М. Феномен квантитативной ритмики в современных фонологических теориях // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2010. – № 5 сентябрь -октябрь. – С. 25-43. – Библиогр.: Лит.: с.42-43. – ISSN 0373-658Х


  Критический анализ нескольких современных теорий, тау или иначе связанных с латинской и древнегреческой просодией и метрикой и направленных, главным образом, на формализацию проблемы квантитативного ритма. Все рассматриваемые теории (А. Местера, Дж. ...
1521986
  Левицький В.А. Феномен київського тексту ХХ ст. як проблема теоретичного пізнання // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 167-169
1521987
  Коберник Н. Феномен Кирила і Мефодія в католицькій традиції // Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2013. – № 66. – С. 108-114. – (Серія "Україна і Ватикан" ; вип. 5). – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
1521988
  Лешукова П.И. Феномен клубов элит // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 9 (305). – С.33-41. – ISSN 0132-1625
1521989
  Руднев К. Феномен князя. Шелковые чулки для императрицы // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38/1. – С. 4


  Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический прославился не только на политическом поприще, но и стяжал себе славу как многолетний любовник императрицы Екатерины II... Светлейший князь (c 1776 года) Потемкин-Таврический Григорий ...
1521990
  Харченко О.В. Феномен комічного у комунікативному просторі США : монографія / Олег Харченко ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Київ : МП Леся, 2014. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 408-463. – ISBN 978-966-8126-89-6
1521991
  Товмаш Д.А. Феномен комунікації в політиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 104. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1521992
  Чумак М. Феномен конструктів числового ряду у педагогічній практиці ХVІ-ХХ ст. // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 124-125. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
1521993
  Астаф"єв А.О. Феномен континуїтивності нації в українському історико-філософському вимірі : Дис... канд. філос.наук: 09.00.05 / Астаф"єв А.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 2000. – 165л. – Бібліогр.:л.155-165
1521994
  Астафьев А.О. Феномен континуїтивності нації в українському історико-філософському вимірі : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Астафьев А.О.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1521995
  Лосєв І. Феномен контрабандистської держави // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 35 (407), 4-10.09.2015 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  У деяких не вельми успішних країнах нелегальна транскордонна торгівля стає частиною національної економіки.
1521996
  Нікуліна О.Л. Феномен контркультури у концепції постіндустріалізму Белла // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 23-25
1521997
  Тумгоева З.И. Феномен корпоративной культуры в контексте эффективного управления организацией: культурологический аспект // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С. 67-70. – ISSN 2073-9702
1521998
  Глинкина С.П. Феномен коррупции: взгляд экономиста // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 4. – С. 3-17. – ISSN 0130-3864
1521999
  Івашків Г. Феномен косівської кераміки // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 10/12 (254/256). – С. 12-22. – ISSN 0131-2685
1522000
  Черняк Ю.А. Феномен кохання: екзистенційно-феноменологічний підхід Жан-Поля Сартра // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11


  Метою дослідження є аналіз феномену кохання у концепції Ж.-П. Сартра. Також поставлено задачу висвітлити взаємозв"язки між онтологією та проблемою кохання у філософії Ж.-П. Сартра. Цель исследования - анализ феномена любви в концепции Ж.-П. Сартра. ...
<< На початок(–10)1521152215231524152515261527152815291530(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,