Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1501150215031504150515061507150815091510(+10)В кінець >>
1506001
  Мокін О. "Узаконення" онлайн-курсів у традиційній вищій освіті // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 27 лютого (№7)


  Про досвід використання онлайн-курсів у навчальному процесі розповідає завідувач кафедри відновлюваної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів Вінницького національного технічного університету Олександр Мокін.
1506002
  Ахматова А.А. "Узнают голос мой..." : стихотворения, поэмы, проза, образ поэта [в воспоминаниях современников] / Анна Ахматова ; вступ. ст. Л.А. Озерова ; худож. Б. Шляпугин. – Москва : Педагогика, 1989. – 606, [1] с., [24] л. ил. : ил.
1506003
  Пшибышевский С. "Узы" : драматическая поэма в 3 актах / Станислав Пшибышевский ; Пер. Е. и И. Леонтьевых. – Санкт-Петербург : Изд. Е. и И. Леонтьевых, 1909. – 79 с.


  Содержание: 1. Маляры; 2. Сумерки; 3. Ultima thule
1506004
  Шеленко Д.І. "Уклад" як соціально-економічна категорія та його характерні риси // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 1 (38). – С. 80-85. – ISSN 2308-1988
1506005
   [Уілкі Коллінз. Місячний камінь] : кн. для читання англ. мовою. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 721, [1] с. : іл., табл. – Назва укр. мовою зазнач. в кінці кн. - На тит. арк., обкл. та корінці зазнач.: A romance by Wilkie Collins "The Moonstone". – ISBN 978-966-382-027-9


  На обкл. також: Use classic literature to learn English : homereading.
1506006
  Сільвейструк Л.М. Узагальнена кардинальність участі в моделі "сутність-зв"язок" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 142-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проаналізовано сучасний стан обмежень кардинальности моделі "сутність-зв"язок". Розглядаються і формалізуються обмеження кардинальности кардинальность "дивитися через", кардинальність участі, узагальнена кардинаяьність участі. The modern state of ...
1506007
  Анікушин Андрій Узагальнена розв"язність лінійних інтегро-диференціальних рівниць еліптичного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 163-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Доведено оцінки в негативних нормах для еліптичного інтегро-диференціапьного рівняння. Сформульовано теорему узагальненої розв"язності. A priory estimations for linear elliptic integro-differential equation are proved. Theorem about existence and ...
1506008
  Жердєв М.К. Узагальнена структурна схема вмонтованого засобу діагностування радіоелектронних засобів озброєння / М.К. Жердєв, В.В. Вишнівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 12-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано раціональні варіанти структурних схем вмонтованих засобів діагностування аналогових і цифрових пристроїв об"єктів РЕЗО. Показано, що вони забезпечують необхідний рівень бойової готовності об"єктів РЕЗО наземного базування і суттєво менші ...
1506009
  Руликівський В.П. Узагальнена структурна схема динамічної моделі процесу забезпечення продовольчої безпеки держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 122-124
1506010
  Буй Д.Б. Узагальнена таблична алгебра, узагальнене числення рядків, узагальнене числення на домені та їх еквівалентність / Д.Б. Буй, І.М. Глушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 86-95. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено узагальнення табличної алгебри, побудованої на основі реляційних алгебр Кодда; узагальнення полягає в тому, що замість таблиць розглядаються пари, які складаються з таблиць та схем таблиць. Доведено, що узагальнена таблична алгебра, ...
1506011
   Узагальнений метод розрахунку ефективної діелектричної проникності дисперсних систем / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, О.Я. Покотило, Н.Г. Шкода, С.В. Шостак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 490-497. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розвинуто загальний теоретичний метод розрахунку ефективної діелектричної проникності є" [подано формулу] матричних дисперсних систем (МДС) з неоднорідними кульовими включеннями. Показано, що розрахунок є" [подано формулу] зводиться до розв"язку ...
1506012
  Ковальчук В.І. Узагальнений потенціал Вудса-Саксона та кутові розподіли дейтронів при дифракційному розсіянні їх атомними ядрами / В.І. Ковальчук, В.К. Тартаковський, О.В. Фурсаєв // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 445-454. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виходячи із узагальненого оптичного нуклон-ядерного потенціалу взаємодії Вудса-Саксона, у дифракційному наближенні розраховано диференціальні перерізи пружного розсіяння дейтронів ядрами 40 Са при енергіях падаючих дейтронів 700 МеВ. Фактично без ...
1506013
  Волощук В.М. Узагальнений розв"язок однієї задачі зі структурної акустики / В.М. Волощук, В.В. Семенов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 151-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчена одна гранична задача зі структурної акустики. Доведені апріорні оцінки за допомогою яких показано існування та єдиність розв"язку. Ключові слова: гранична задача, апріорні оцінки, існування та єдиність розв"язку, структурна акустика. In this ...
1506014
  Булавін Л.А. Узагальнений частотний спектр рідини в дифузійному наближенні / Л.А. Булавін, П К. Марченко, С.П. Репецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 331-334. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі розраховано узагальнений частотний розподіл в дифузійному наближенні. За основу взято рівняння Фокера-Планка в імпульсному просторі. Встановлено межі застосування цього наближення та знайдено залежність між коефіцієнтами дифузії в ...
1506015
  Лазаренко М.А. Узагальнені годографи сейсмічних хвиль середземноморського регіону / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко, Н.М. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 100-102. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Пропонується нейронно-мережна часова модель середземноморського регіону розповсюдження сейсмічних хвиль, зареєстрованих на сейсмічних станціях "Одеса" та "Сквира". По годографах східного, західного та південного напрямків вираховується різниця часу ...
1506016
  Захарін С.Ф. Узагальнені квазіперіодичні розв"язки лагранжевих систем на ріманових многовидах недодатної кривини / С.Ф. Захарін, І.О. Парасюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 15-20. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  За допомогою варіаційного методу встановлено достатні умови існування узагальнених квазіперіодичних розв"язків натуральних лагранжевих систем із в"яззю, яка є рімановим підмноговидом евклідового простору.
1506017
  Мокін Б.І. Узагальнені математичні моделі блоків п"ятого рівня ієрархії, які замикають університетську синергетичну систему / Б.І. Мокін, А.В. Писклярова, Ю.В. Мокіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – № 6 (87). – С. 101-113. – ISSN 1997-9266


  Побудовано узагальнені математичні моделі тих складових структури університетської синергетичної системи, які винесені на п"ятий рівень ієрарїії і є замикальними для цієї системи.
1506018
  Дрьомін І.В. Узагальнені моделі та засоби з підвищення ефективності автоматичного регулювання частоти і потужності в об"єднаних енергосистемах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Дрьомін І.В. ; НАН України ; Ін-т загальної енергетики. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1506019
  Кірік А. Узагальнені простори функцій, побудовані за поліномами Лагера (частина 2) / А. Кірік, С. Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-12. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Побудовані простори основних та узагальнених функцій однієї змінної, використовуючи поліноми Лагерра. Наведений опис простору основних функцій як множини цілих функцій певного порядку росту скінченного типу. Будується сім"я гільбертових просторів, ...
1506020
  Кірік А. Узагальнені простори функцій, побудовані за поліномами Лагерра (частина 1) / А. Кірік, С. Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-57. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Побудовано узагальнені простори функцій однієї змінної, використовуючи поліноми Лагерра. Наведено опис ядерного простору основних функцій, досліджено дію операторів множення на незалежну змінну та диференціювання у шкалі просторів основних ...
1506021
   Узагальнені функції у математичній фізиці : навчально-метод. вказівки до практичних занять / КНУТШ; [ упоряд. І.Б. Романенко ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 15 с.


  фі
1506022
  Чубарова Е.Е. Узагальнення державних програм для розвитку туризму в АР Крим напередодні "Євро 2012" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 146-149 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1506023
  Затока Л.П. Узагальнення досвіду подолання аварійних ситуацій у бібліотеках світу: профілактика, відновлювальні роботи : рекомендаційний бібліографічний список // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 17 : Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання. – С. 149-167. – ISBN 966-02-2853-8(серія); 978-966-02-4325-5(Вип.17)
1506024
  Шевчук С. Узагальнення європейського досвіду державного управління для цілей реформування українського адміністративного права : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 157-158. – ISSN 0132-1331
1506025
  Рябуха Наталія Узагальнення і систематизація теми "Сполучник" : на матеріалі творів Платона Воронька/ // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 6-7. – ISSN 0130-5263
1506026
  Тюріна Тетяна Узагальнення й систематизація вивченого про дієслово : 7 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 15-16. – ISSN 0130-5263
1506027
  Уразаліев Р.М. Узагальнення концептуальних основ економічної безпеки підприємства / Р.М. Уразаліев, Т.Г. Васильців // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 153-158. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1506028
  Землянкін А.І. Узагальнення підходів щодо трансферу знань як елемента інноваційного процесу / А.І. Землянкін, І.І. Лях // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 43-46. – ISSN 1729-7206


  На зміну індустріальній економіці приходить економіка, заснована на знаннях, або економіка інноваційного типу, в якій знання генерують безперервний потік нововведень. У такій економіці вирішальну роль відіграють інтелектуальні активи, в структуру яких ...
1506029
  Мащенко С.О. Узагальнення рівноваги Штакельберга на основі принципу індивідуальної оптимальності / С.О. Мащенко, Л.В. Чуба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 183-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Для гри в умовах несиметричної інформовапості гравців формалізовані поняття рівноваг, які засновані на різних принципах оптимальності, між якими проведений порівняльний аналіз на основі принципу індивідуальної оптимальності. Ключові слова: рівновага ...
1506030
  Міненкова Н.О. Узагальнення судової практики розгляду цивільних справ про позбавлення батьківських прав, розглянутих судами м. Харькова та Харківської області // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 2/3. – С. 48-55.
1506031
  Рябуха Наталія Узагальнення теми "Звертання" : на матеріалі поезій Платона Воронька // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-8. – ISSN 0130-5263
1506032
  Чайковський А.В. Узагальнення теореми Крейна для G-секторіальних операторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 49-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Теорему Крейна про існування і єдиність розв"язку лінійного диференціального рівняння в банаховому просторі узагальнено на випадок G-секторіального операторного коефіцієнта. Ключові слова: лінійне диференціальне рівняння, банахів простір, ...
1506033
  Кайдан Н.В. Узагальнено матричний вигляд скінченних кілець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В цій статті розглядаються напівдосконалі кільця та їх радикали Джекобсона, дається означення кускової області. Доводиться теорема, згідно якої, сагайдак скінченної кускової області - ациклічний. Here we discuss properties of finite rings and their ...
1506034
  Назаренко І.О. Узагальнювана однина як вияв внутрішньокатегорійної транспозиції: функціонально-семантичний аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 51-63
1506035
  Соловей Н. Узагальнюємо і систематизуємо знання про засоби милозвучності мови // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (104). – С. 65-70
1506036
  Матвієнко П. Узагальнююча оцінка розвитку регіонів : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 26-35 : Табл. – Бібл. 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1506037
  Євдокімов Ф.І. та інш. Узагальнююча оцінка фінансової складової економічної безпеки підприємства // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 46. – С.6-11. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1506038
  Пінчук Ю.А. Узагальнююча праця про Н.Д. Полонську-Василенко // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 6. – С. 126-130. – ISSN 0320-9466
1506039
  Гісем Олександр Узагальнююче тестування: Історія України // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-31
1506040
  Полякова Н.О. Узагальнюючий досвід проектування систем умовних позначень на основі принципів картосеміотики // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 35-44
1506041
  Гільберг Т.Г. Узагальнюючий курс географії "Географічний простір Землі": особливості та шляхи впровадження, 11 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 9 (211). – С. 18-19
1506042
  Гільберг Т.Г. Узагальнюючий курс географії "Географічний простір Землі": особливості та шляхи впровадження, 11 клас / Т.Г. Гільберг, І.Г. Савчук, В.В. Совенко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 9 (211). – С. 20-23 : табл.
1506043
  Рубан Катерина Узагальнюючий урок до теми "Гідросфера", 6 клас // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 26-29. – Бібліогр.: 7 назв
1506044
  Шкляр Л.М. Узагальнюючий урок на тему "Чи знаєш ти природу України" (Патріотична гра-квест), 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 5 (159). – С. 9-12 : фото
1506045
  Суржик Л. Узаконена ентропія. Довгоочікуваний старт Національного фонду досліджень у 2019 році може не відбутися // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 12


  "14 травня Наглядова рада Національного фонду досліджень (НФД), якою є Науковий комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій, мала затвердити кандидатуру на посаду виконавчого директора НФД. На початку травня Наукова рада НФД провела ...
1506046
  Гессен И.В. Узаконение, усыновление и внебрачные дети / И.В. Гессен, пом. юрисконсульта М-ва юст. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. акц. общ. "Слово", 1902. – 102 с.
1506047
  Россия. Законы и постановления Узаконения и распоряжения о Государственном дворянском земельном банке. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1886. – [4], 98, 5 с.
1506048
  Долгокерова О. Узаконення торгівлі людськими органами: за і проти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 342
1506049
  Чибиряев С.А. Узаконеное беззаконие / С.А. Чибиряев. – М., 1976. – 192с.
1506050
  Кольфехер Филипп Узаконеный грабеж. Ограбление по Мадагаскарски : Мадагаскар / Кольфехер Филипп, Смит Тоби // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 114-128 : Фото. – ISSN 1029-5828
1506051
  Тесемникова Е. Узаконившие порок // Евразия сегодня / Евразийская медиа группа. – Москва, 2006. – № 54 (ноябрь). – С. 60-69. – ISSN 1681-9012


  Як держава шукала компроміс між наповненням бюджету за рахунок гральних будинків і необхідністю з асоціальним явищем: країни Європи
1506052
  Вінтюк Ю. Узалежнення від комп"ютера: формування і можливості протидії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 215-226. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1506053
  Усмонова М. Узбек тили : Университетлар ва педагогика институтларининг рус группалари учун кулланма / М. Усмонова, Э. Азларов, Г. Шарипов. – Тошкент : Укитувчи, 1991. – 303с. – ISBN 5-645-00723-9
1506054
   Узбек филологияси масалаари. – Ташкент, 1970. – 126с.
1506055
  Кодиров Е. Узбек шеваларини урганиш ва тасниф клииш масаласи / Е. Кодиров. – Фергана, 1949. – 18с.
1506056
  Богатырь К. Узбекестанские народные сказки / К. Богатырь. – Ташкент, 1967. – 104с.
1506057
  Шаниязов К. Узбеки-карлуки / К. Шаниязов. – Ташкент, 1964. – 196с.
1506058
  Зияев Х.З. Узбеки в Сибири (ХVII-XIX в) / Х.З. Зияев. – Ташкент, 1968. – 76с.
1506059
   Узбекистан-Пакистан. – Ташкент, 1967. – 96с.
1506060
   Узбекистан - на пути прогресса = Узбекистон юксалиш йулида. Uzbekistan-on the road of progress:Мустакил тараккиетимизнинг 10 йиллиги. Ten years of independent development : 10-летие независимого развития:[Фотоальбом]. – Тошкент : Узбекистон, 2001. – 242с. – ISBN 5-640-02279-5
1506061
   Узбекистан - Нечерноземью. – Москва, 1979. – 62с.
1506062
  Кислов Д. Узбекистан - ОДКБ: "Давай, до свидания!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3 липня (№ 112)
1506063
   Узбекистан - перлина Сходу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 12-13 : фото. – ISSN 1998-8044
1506064
  Семака Л. Узбекистан - Україна: активізація взаємодії // Україна Бізнес Ревю : фінанвово-економічний тижневик. – Київ, 2018. – 9 липня (№ 29/30). – С. 10
1506065
   Узбекистан. – Л.
1. – 1933. – 184с.
1506066
   Узбекистан. – Л.
3. – 1934. – 471с.
1506067
   Узбекистан : труды и материалы первой конференции по изучению производительных сил Узбекистана 19-28 декабря 1932. – Ленинград : АН СССР
Т. 3. – 1934. – 471 с.
1506068
   Узбекистан : труды и материалы первой конференции по изучению производительных сил Узбекистана 19-28 декабря 1932. – Ленинград : АН СССР
Т. 4. – 1934. – 126 с.
1506069
  Павлов Е.А. Узбекистан / Е.А. Павлов, Н.Н. Троицкий. – Ташкент, 1958. – 279с.
1506070
   Узбекистан. – Ташкент, 1961. – 467с.
1506071
  Кузнецова Юлия Узбекистан : Белое солнце Узбекистана. После империи / Кузнецова Юлия, Несходимов Арсений // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 124-140 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1506072
   Узбекистан 1958 г.. – Ташкент, 1962. – 608с.
1506073
  Михалева Г.А. Узбекистан в XVIII - первой половине XIXвека / Г.А. Михалева. – Ташкент, 1991. – 112с.
1506074
   Узбекистан в годы Великой Отечественной войны. – Ташкент, 1966. – 208с.
1506075
   Узбекистан в годы девятой пятилетки. – Ташкент, 1976. – 223с.
1506076
  Абдуллаев Ш.М. Узбекистан в интернациональном содружестве СССР со странами-членами СЭВ / Ш. М. Абдуллаев ; Ферган. гос. пед. ин-т им. Улугбека. – Ташкент : Фан, 1984. – 203 с.
1506077
   Узбекистан в цифра 1983 г.. – Ташкент, 1984. – 191с.
1506078
   Узбекистан в цифрах в 1990 году. – Ташкент, 1991. – 199с.
1506079
   Узбекистан глазами иностранцев. – Ташкент, 1984. – 120с.
1506080
   Узбекистан за 40 лет Советской власти. – Ташкент, 1958. – 135с.
1506081
   Узбекистан за годы восьмой пятилетки. – Ташкент, 1971. – 160с.
1506082
  Параг Ханна Узбекистан и Туркменистан: "неуд" по поведению // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 3 (225). – С. 71-82. – ISSN 1998-1813
1506083
  Каримов И.А. Узбекистан на пороге ХХI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса / Ислам Каримов. – Москва : Дрофа, 1997. – 315, [4] с., [1] л. портр.
1506084
  Кравченко В. Узбекистан на порозі потрясінь // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 вересня (№ 31). – С. 5


  З нагоди 25-річчя незалежності Узбекистану, на ім"я президента Іслама Карімова надходять вітання від глав держав та урядів іноземних держав. Тим часом велика ймовірність того, що сам адресат уже кілька днів як мертвий. На це вказує те, що в ...
1506085
   Узбекистан на пути к коммунизму. – Ташкент, 1964. – 203с.
1506086
  Каримов И.А. Узбекистан на пути углубления экономических реформ / Ислам Каримов. – Ташкент : Узбекистон, 1995. – 346, [2] с., [1] л. портр.
1506087
  Левик Б. Узбекистан у пошуку військово-політичної стратегії в умовах геополітичних викликів // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4 (124). – С. 139-147. – ISSN 1728-9343
1506088
  Кідрук Макс Узбекистан у стилі міні // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 40-43 : фото
1506089
  Ташаєва Міла Узбекистан. Збирання бавовни та вигнання духів // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 30-41 : фото
1506090
  Бабин Л.Б. Узбекистан. Краткий справочник-путеводитель / Л.В. Бабин. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1963. – 229 с.
1506091
  Князева Елена Узбекистан. Растянутое удовольствие / Князева Елена, Поляковский Григорий
1506092
  Князева Елена Узбекистан. Растянутое удовольствие / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 60-62 : фото
1506093
  Князева Елена Узбекистан. Растянутое удовольствие / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 60-62 : фото
1506094
  Петренко Є. Узбекистан: на порозі змін // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 10 серпня (№ 32). – С. 4
1506095
   Узбекистан: на шляху подолання світової кризи // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 44-45
1506096
  Расулев А.Ф. Узбекистан: новые вызовы финансовой системы в контексте инновационного развития // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 3 (23). – C. 129-137. – ISSN 2221-8440
1506097
  Гончаров Владимир Узбекистан: привлекательный и перспективный // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 45-53 : фото. – ISSN 1998-8044
1506098
  Расулев А.Ф. Узбекистан: приоритеты инновационного обеспечения и технического обновления промышленности / А.Ф. Расулев, Д.В. Тростянский // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 114-122. – ISSN 2221-8440
1506099
  Дубнов А. Узбекистан: Усталая и хрупкая стабильность // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 9 (231). – С. 89-93. – ISSN 1998-1813
1506100
   Узбекистан: устойчивый рост реального и банковского секторов // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 45. – ISSN 2074-6040
1506101
   Узбекистон миллий энциклопедияси : А-БЕШБАЛИК. – Тошкент : Давлат илмий нашриети. – ISBN 5-89890-160-4
1. – 2000
1506102
   Узбекистон миллий энциклопедияси : БЕШИК-ГИДРОФИЗИКА. – Тошкент : Давлат илмий нашриети
2. – 2001
1506103
   Узбекистон миллий энциклопедияси : ГИДРОФИЛИЯ-ЗЕБРА. – Тошкент : Давлат илмий нашриети. – ISBN 5-89890-052-7
3. – 2002
1506104
   Узбекистон миллий энциклопедияси : ЗЕБУННИСО-КОНИГИЛ. – Тошкент : Давлат илмий нашриети. – ISBN 5-89890-060-8
4. – 2002
1506105
   Узбекистон миллий энциклопедияси : КОНИМЕХ-МИРЗОКУШ. – Тошкент : Давлат илмий нашриети. – ISBN 5-89890-064-0
5. – 2003
1506106
   Узбекистон миллий энциклопедияси : МИРИЙ-ПАРХИШ. – Тошкент : Давлат илмий нашриети. – ISBN 5-89890-076-4
6. – 2003
1506107
  Шоекубов Ш.К. Узбекистоннинг бугунги миниатюра рангтасвири = Современная миниатюрная живопись Узбекистана = Modern miniature painting of Uzbekistan : Мусаввир / Шохалил Шоекубов. – Тoшкент : Шарк, 1994. – 197, [3] с. : іл., табл. – Текст парал. узб., рос., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1506108
  Суюмов А. Узбекская детская литература 30-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Суюмов А.; МВ и ССО УзССр. Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Ташкент, 1961. – 21л.
1506109
   Узбекская драматургия. – Ташкент
1. – 1958. – 656с.
1506110
   Узбекская драматургия. – Ташкент
2. – 1958. – 495с.
1506111
   Узбекская драматургия. – Ташкент
3. – 1959. – 547с.
1506112
  Рашидова М. Узбекская естественно-научная книга / М. Рашидова. – Ташкент, 1984. – 63с.
1506113
   Узбекская женщина в прошлом и настоящем. – Ташкент, 1958. – 176с.
1506114
   Узбекская кухня. – Ташкент, 1990. – 300с.
1506115
  Кор-Оглы Узбекская литература : уч. пособие / Х.Г. Кор-Оглы. – Москва : Высшая школа, 1968. – 292 с. – Библиогр. : сю 289-292
1506116
  Кор-Оглы Узбекская литература : уч. пособие / Х. Кор-Оглы. – 2-ое изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 302 с.
1506117
  Абдуллаев А В. Узбекская литература 17-18 веков в Хорезме. : Автореф... Докт. филол.наук: / Абдуллаев В.А; Азербайдж.гос.ун-т. – Самарканд-Баку, 1958. – 63л.
1506118
   Узбекская музыка на современном этапе. – Ташкент, 1977. – 157с.
1506119
   Узбекская народная поэзия. – Л., 1990. – 654с.
1506120
  Урунов Т. Узбекская овцеводческая терминология. (На материалах Кашкадарьин. обл. УзССР) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Урунов Т. ; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1964. – 19 с.
1506121
  Пеккер Я.Б. Узбекская опера / Я.Б. Пеккер. – Москва : Музгиз, 1963. – 224 с.
1506122
  Пеккер Я.Б. Узбекская опера / Я.Б. Пеккер. – 2-е изд. – М, 1984. – 286с.
1506123
  Рустамов Э.Р. Узбекская поэзия / Э.Р. Рустамов. – М, 1963. – 366с.
1506124
   Узбекская респ. науч. конференция по вопросам физического воспитания детей и молодежи. – Ташкент, 1974. – 84с.
1506125
   Узбекская респ. научно-техническая конференция молодых ученых, посвященных 50-летию УзССР и КП Узбекистана. – Ташкент, 1974. – 314с.
1506126
   Узбекская республиканская научно-техническая конференция молодых ученых. – Ташкент
2. – 1976. – 234с.
1506127
   Узбекская советская драматургия. – М., 1951. – 375с.
1506128
   Узбекская советская драматургия. – М., 1958. – 436с.
1506129
  Сабиров Т. Узбекская советская драматургия после Великой Отечественной войны : Автореф... канд. филол.наук: / Сабиров Т.; МВО СССР, Средене-Азиат.ГУ. – Ташкент, 1950. – 14 с.
1506130
  Яшен К. Узбекская советская литература в борьбе за коммунизм / К. Яшен, 1966. – 36с.
1506131
  Рашидов Ш.Р. Узбекская советская литература за 25 лет / Ш.Р. Рашидов. – Ташкент, 1949. – 20с.
1506132
   Узбекская Советская Социалистическая Республика : Энциклопедия. – Ташкент : Узб. сов. энциклопедия, 1981. – 557с.
1506133
   Узбекская Советская Социалистическая Республика. – Ташкент, 1982. – 239с.
1506134
  Гордиенко А.А. Узбекская ССР - суверенное государство в составе Советского Союза / А.А. Гордиенко. – Ташкент, 1957. – 80с.
1506135
  Вызго Т.С. Узбекская ССР / Т.С. Вызго. – Москва, 1954. – 59с.
1506136
  Никольский И.В. Узбекская ССР / И.В. Никольский. – Москва, 1955. – 40с.
1506137
   Узбекская ССР. – Москва : Геогрфиздат, 1956. – 471с.
1506138
  Мусаев М.М. Узбекская ССР / М.М. Мусаев. – М., 1959. – 183с.
1506139
   Узбекская ССР. – 2-е. – Ташкент, 1963. – 484с.
1506140
   Узбекская ССР в годы Великой Отечественной войны. – Ташкент
3. – 1985. – 340с.
1506141
  Цапенко Н.Г. Узбекская ССР. / Н.Г. Цапенко. – М., 1959. – 55с.
1506142
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташуент, 1967. – 352с.
1506143
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1969. – 492с.
1506144
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 550с.
1506145
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 295с.
1506146
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 352с.
1506147
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 540с.
1506148
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1972. – 424с.
1506149
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1973. – 324с.
1506150
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1973. – 328с.
1506151
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1974. – 291с.
1506152
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1974. – 519с.
1506153
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1975. – 148с.
1506154
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1976. – 408с.
1506155
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1976. – 428с.
1506156
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1977. – 190с.
1506157
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1978. – 214с.
1506158
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1978. – 400с.
1506159
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1979. – 439с.
1506160
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1979. – 288с.
1506161
   Узбекская ССР. Верховный совет.. – Ташкент, 1980. – 619с.
1506162
   Узбекская ССР. Верховный совет.. – Ташкент, 1980. – 426с.
1506163
  Алимов А. Узбекская ССР. Рассказ о семилетке / А. Алимов. – Москва, 1960. – 103с.
1506164
  Тагаев Ачил Узбекская художественная публицистика (вопросы теории и мастерства) : Автореф... докт. филолог.наук: 10.01.10 / Тагаев Ачил; МВ и ССО УзбекССР. Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1973. – 83л.
1506165
  Махкамова С. Узбекские абровые ткани / С. Махкамова. – Ташкент, 1963. – 56с.
1506166
  Мирзаев Т. Узбекские варианты дастана "Алпамыш" : Автореф... кандидата филол.наук: / Мирзаев Т.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1965. – 19л.
1506167
  Уразов Э.Ю. Узбекские говоры Южной Каракалпакии. (На материале Бирднийского, Турткульского районов КК АССР) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Уразов Э.Ю. ; АН УзССР , Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1966. – 21 с.
1506168
  Алавия М. Узбекские народные песни. / М. Алавия ; АН УзССР, Ин-т языка и литературы им. А.С. Пушкина. – Ташкент : Издательство АН УзССР, 1959. – 316 с.
1506169
   Узбекские народные пословицы. – Ташкент, 1983. – 232с.
1506170
   Узбекские народные поэмы. – Ташкент, 1958. – 781с.
1506171
   Узбекские народные сказки. – Ташкент, 1947. – 120с.
1506172
   Узбекские народные сказки. – Ташкент, 1951. – 208с.
1506173
   Узбекские народные сказки. – Ташкент, 1955. – 512с.
1506174
   Узбекские народные сказки. – Ташкент
1. – 1960. – 584с.
1506175
   Узбекские народные сказки. – Ташкент
2. – 1961. – 512с.
1506176
   Узбекские народные сказки. – Ташкент, 1963. – 64с.
1506177
   Узбекские народные сказки. – 2-е. – Ташкент
1. – 1963. – 558с.
1506178
   Узбекские народные сказки. – 2-е. – Ташкент
1. – 1963. – 558с.
1506179
   Узбекские народные сказки. – 2-е. – Ташкент
2. – 1963. – 463с.
1506180
  Хамидов Х. Узбекские переводы "Шах-наме" Фирдоуси. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хамидов Х.; АН УзССР.Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1967. – 26л.
1506181
   Узбекские повести. – М., 1984. – 431с.
1506182
   Узбекские пословицы и поговорки. – Ташкент, 1959. – 106с.
1506183
  Бать Л.Г. Узбекские рассказы : сборник / сост. Бать Л., Рахими А. – Москва : Советский писатель, 1951. – 220 с. – (Узбекские рассказы)
1506184
   Узбекские рассказы. – М., 1958. – 272с.
1506185
   Узбекские рассказы. – Ташкент, 1958. – 622с.
1506186
  Маматкулов А. Узбекский джекающий говор Ширабадского района. (Фонетика и морфология) : Автореф... канд. филол.наук: / Маматкулов А.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Ташкент, 1961. – 38л.
1506187
  Уварова Г.А. Узбекский драматический театр / Г.А. Уварова. – М, 1959. – 232с.
1506188
  Макарова Г Узбекский и таджикский народы под гнетом бухарского эмира и их борьба за создание Бухарской Народной Советской республики : Автореф... канд. ист.наук: / Макарова Г, П.; МГУ, Ист. фак. – Москва, 1952. – 15 с.
1506189
  Жирмунский В.М. Узбекский народный героический эпос / В.М. Жирмунский, Х.Т. Зарифов. – М., 1947. – 519с.
1506190
  Кидайш-Покровская Узбекский народный дастан "Рустамхан" : Автореф... канд. филол.наук: / Кидайш-Покровская Н.В.; АН ССР. Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. – М., 1963. – 22л.
1506191
  Джахалов Г.А. Узбекский народный сказочный эпос : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.09 / Джахалов Г. А.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1977. – 43л.
1506192
  Джалалов Г.А. Узбекский народный сказочный эпос (генезис и поэтика) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Джалалов Г. А.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1980. – 39л.
1506193
  Джалалов Г.А. Узбекский народный сказочный эпос. / Г.А. Джалалов. – Ташкент, 1980. – 271с.
1506194
   Узбекский народный театр. – Ташкент
1. – 1966. – 356с.
1506195
   Узбекский народный эпос. – 2-е. – Ташкент
1. – 1957. – 508с.
1506196
  Корсакова А.ф. Узбекский оперный театр / А.ф. Корсакова. – Ташкент, 1961. – 496с.
1506197
  Каримов Г.К. Узбекский поэт-демократ Мукими и литература его времени : Автореф... докт. филол.наук: / Каримов Г. К.; МВиССО УзССР, Ташк. ГУ. – Ташкент, 1962. – 123л. – Бібліогр.:с.120-121
1506198
  Назарова Р.Н. Узбекский роман и современность / Р.Н. Назарова. – Ташкент, 1975. – 215с.
1506199
  Назарова Р.Н. Узбекский роман и современность. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Назарова Р.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1971. – 21л.
1506200
  Владимирова Н.В. Узбекский советский рассказ / Н.В. Владимирова, М.М. Султанова. – Ташкент, 1962. – 160с.
1506201
  Рахманов М.Р. Узбекский театр / М.Р. Рахманов. – Ташкент, 1981. – 312 с.
1506202
  Корсакова А.Ф. Узбекский театр оперы и балета им.Алишера Навои / А.Ф. Корсакова, 1959. – 88с.
1506203
  Кадыров М.Х. Узбекский традиционный театр кукол / М.Х. Кадыров. – Ташкент, 1979. – 148с.
1506204
  Киссен И.А. Узбекский язык / И.А. Киссен, К.С. Коблов. – Ташкент, 1941. – 279с.
1506205
  Киссен И.А. Узбекский язык для взрослых (Самоучитель) : Начальный курс / И.А. Киссен, Ш.У. Рахматуллаев. – 5-е изд. – Ташкент : Укитувчи, 1990. – 223с. – ISBN 5-645-01062-0
1506206
  Ушаров К.А. Узбекский язык на современном этапе и тенденции его дальнейшего развития / К.А. Ушаров. – Л., 1932. – 26 с.
1506207
  Султанов Т.М. Узбекско-казахские литературные связи на современном этапе / Т.М. Султанов. – Ташкент, 1979. – 100с.
1506208
   Узбекско-русский словарь : свыше 40 000 слов. – Москва : ГИС, 1959. – 839 с.
1506209
  Кабулниязов Д. Узбекское народно-поэтическое творчество в советский период. / Д. Кабулниязов. – Ташкент, 1959. – 160с.
1506210
  Абдусаматов М. Узбекча-русча-форсча сузлашгич = Русско-узбекско-персидский разговорник / М. Абдусаматов. – Тошкент : Комуслар бош тахририяти, 1992. – 300 с.
1506211
  Тутковський П.А. Узбережжя ріки Вужа : (У середній його течії) / Тутковський П.А. // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [60] с. – Бібліогр.: 92 назви
1506212
  Сіраждінов С.Х. Узбецька Радянська Соціалістична Республіка / С.Х. Сіраждінов. – Київ, 1972. – 99с.
1506213
  Мусаєв М. Узбецька РСР / М. Мусаєв, Т. Рустамов. – Київ, 1968. – 99с.
1506214
   Узбецьке радянське оповідання. – К., 1986. – 246с.
1506215
  Сагайдак Максим Узбецькі замальовки : Узбекистан/ спецрепортаж / Сагайдак Максим, Сагайдак Ольга, Шульгіна Лілія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 54-59 : Фото
1506216
   Узбецькі народні казки. – К., 1985. – 222с.
1506217
   Узбецькі прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1975. – 127 с.
1506218
  Дерріда Ж. Узбічна доріжка (вибрані розділи) / Ж. Дерріда, К. Малабу // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.85-104
1506219
  Доценко Л.Г. Узвишшя : вибране / Лідія Доценко. – Харків : Крок, 2018. – 154, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-652-058-6
1506220
  Каширин Ф.Т. Узгенский каменноугольный бассейн / Ф.Т. Каширин. – Фрунзе, 1975. – 167с.
1506221
  Купін А.І. Узгоджене інтелектуальне керування стадіями технологічного процесу збагачення магнетитових кварцитів в умовах невизначеності : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Купін А. І. ; М-во освіти і науки України ; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв.
1506222
  Токарчук М.В. Узгоджений опис кінетики і гідродинаміки систем взаємодіючих частинок в методі нерівноважного статистичного оператора : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.02, 01.04.14. / Токарчук М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 31л.
1506223
  Токарчук Михайло Васильович Узгоджений опис кінетики і гідродінаміки систем взаємодіючих частинок в методі нерівноважного статистичного оператора. : Дис... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.02, 01.04.14 / Токарчук Михайло Васильович; АН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Львів, 1993. – 370л. – Бібліогр.:л.309-342
1506224
  Худенко О.О. Узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності в законодавстві про захист еконолмічної конкуренції // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 186-194


  У статті досліджено правову природу та призначення групового винятку на узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності в законодавстві про захист економічної конкуренції. Розглянуто проблеми законодавчого переліку допустимих обмежень в узгоджених ...
1506225
  Звєрєва С.О. Узгоджені конструктивні, аналітичні та комп"ютерні моделі поверхонь : Автореф...канд.техн.наук:05.01.01 / Звєрєва С.О.;МОіНУ. – Київ, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.15-16
1506226
  Балян А.В. Узгодженість аграрної та регіональної політики як передумова прискорення інтеграції України до світового економічного простору // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України, Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 11 (229), листопад. – С. 92-99. – ISSN 2221-1055
1506227
  Губеладзе А.К. Узгодженість ймовірнісних мір, що відповідають стаціонарним складним двійковим ланцюгам Маркова // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 71-72
1506228
  Хлопоніна Н.Є. Узгодженість сімейних цінностей як показник сімейного благополуччя подружжя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-59. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються результати емпіричного дослідження впливу складових сімейно-рольової взаємодії (значущості сімейних цінностей, узгодженості сфер сімейних цінностей) на показники сімейного благополуччя Показано, що узгодженість сімейних цінностей за ...
1506229
  Виноградов О.Г. Узгодженість, стабільність та еквівалентність форм запитальника 16PF / О.Г. Виноградов, В.В. Тимошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-62. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Статтю присвячено дослідженню трьох основних форм надійності (узгодженості, ре тестової стабільності, еквівалентності форм) одного з найбільш популярних особистісних запитальників 16PF. Наведено не тільки дані про рівень надійності цього тесту, але й ...
1506230
  Клепар Г. Узгодження бухгалтерського обліку та обліку для цілей оподаткування: досвід та перспективи впровадження в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 7. – С. 23-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв
1506231
  Ковалюк Т.В. Узгодження вимог професійних та освітніх IT-стандартів до компетентностей випускників IT-спеціальностей ВНЗ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 872. – С. 229-240. – (Серія : Інформаційні системи та мережі). – ISSN 2524-065X
1506232
  Мельник С.О. Узгодження висотних систем // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 66-68
1506233
  Мельник С.О. Узгодження висотних систем для території України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 28-37


  У статті дається інформація про висотні системи, які застосовуються на території України. Проведений аналіз виконаних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми узгодження висотних систем. Переглянуто декілька підходів до ...
1506234
  Андрієвський Д. Узгодження державних, громадських та приватних інтересів у сфері підземного містобудування як чинник сталого розвитку міста // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С. 275-281.
1506235
  Мелішкевич С.В. Узгодження дієслівних часів дійсного способу сучасної французької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 123-133.
1506236
  Кушнерук О.Й. Узгодження економічних інтересів держави та приватного капіталу в проектах державно-приватного партнерства / О.Й. Кушнерук, Н.М. Алексеєнко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 187-191. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6806
1506237
  Кочкіна Н.Ю. Узгодження економічних інтересів суб"єктів міжнародної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економіка ; вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему узгодження економічних інтересів суб"єктів міжнародної діяльності. Запропоновано алгоритм розробки стратегії просування, що забезпечує узгодженість інтересів учасників міжнародного обміну. Наведено опис результатів його апробації на ...
1506238
  Устименко М.В. Узгодження економічних інтересів учасників міжнародного інвестиційного ринку: досвід країн Центральної та Східної Європи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 15-18. – ISSN 2306-6814
1506239
  Гриценко Л.Л. Узгодження інтересів інвесторів при формуванні портфеля проектів державно-приватного партнерства / Л.Л. Гриценко, І.М. Боярко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 45-48. – ISSN 1728-6220
1506240
  Семчук Ж.В. Узгодження інтересів регіональних структур щодо інвестиційних ресурсів освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 1. – С. 140-145. – ISSN 2222-0712


  Розвиток професійної освіти в контексті взаємодії з ринком праці було проаналізовано і виявлено неузгодженості професійного і економічного характеру. Причини дисбалансу в структурі ринку праці та освіти були виявлені, і було відзначено, що вони мають ...
1506241
  Будник В.А. Узгодження інтересів учасників державно-приватного партнерства на основі концепцій вартості // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 47-50. – ISSN 1728-6220
1506242
   Узгодження конфігурації та терміну виконання проекту / Р.Т. Ратушний, О.М. Щербаченко, О.М. Сіваковська, О.А. Сятковський // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 56-62 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
1506243
   Узгодження конфігурацій проектів створення та функціонування технологічних систем / О.В. Сидорчук, Л.Л. Сидорчук, Р.Т. Ратушний, О.В. Щербаченко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 17-25 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2078-4643
1506244
  Бублик Є.О. Узгодження макропруденційної політики та монетарного регулювання в умовах фінансової відкритості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 61-65 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1506245
  Моссаковський В. та інш. Узгодження основних положень бухгалтерського та податкового обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 5. – С.12-18
1506246
  Согор Андрій Романович Узгодження параметрів референц-еліпсоїда з даними про регіональне гравітаційне поле : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.01 / Согор Андрій Романович; Держ. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 19л.
1506247
  Свідерський Д. Узгодження показників фінансової та податкової звітності з податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 11. – С. 16-23 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1506248
  Коляда Т.А. Узгодження пріоритетів бюджетної стратегії з основними напрямками соціально-економічного розвитку України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 329-337. – (0). – ISSN 2078-9165
1506249
  Свириденко В.М. Узгодження публічних та приватних інтересів у сфері оподаткування як спосіб мінімізації податкових конфліктів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 136-139. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1506250
  Мінакова Т.П. Узгодження сутності та оцінювання якості освіти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 58-61
1506251
  Мінакова Т.П. Узгодження сутності та оцінювання якості освіти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 58-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1506252
  Біла-Кисельова Узгодження універсальних і регіональних стандартів прав людини в судочинстві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Біла-Кисельова Анна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 216 арк. – Додатки: арк.209-216. – Бібліогр.: арк. 5-11, 14-20, 176-208 та в додатках: арк. 209-214
1506253
  Біла-Кисельова Узгодження універсальних і регіональних стандартів прав людини в судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Біла-Кисельова Анна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 26 назв
1506254
  Онишко С.В. Узгодження фінансової і соціальної політики як передумова розбудови соціально орієнтованої економіки // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 21 (3). – C. 2-8. – ISSN 2306-0050
1506255
  Колєнов С.О. Узгодження хвильових фронтів лазерних променів у трьохпроменевому лазерному диференційно-фазовому скануючому мікроскопі з акустооптичною розгорткою / С.О. Колєнов, Є.М. Смирнов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 389-394. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розроблена загальна схема побудови трьохпроменевого диференційно-фазового скануючого мікроскопу з акустооптичною розгорткою для дослідження фазових об"єктів з довільною формою поверхні. Розглянуті основні принципи роботи цієї схеми, а також труднощі, ...
1506256
  Липницький Д. Узгодити податкове законодавство та законодавство з енергозбереження / Д. Липницький, Є Міщенко // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.3-6
1506257
  Франко Т.І. Уздовж і впоперек / Т.І. Франко. – К, 1965. – 61с.
1506258
  Ахмеджанов Дж. Узебкская сатирическая поэзия двадцатых годов. (на основе материалов журн. "Муштум", "Машраб" и газ. "Янги Фергана") : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ахмеджанов Дж.; Самарк. гос. н-т и. Алишера Навои. – Самарканд, 1963. – 27 с.
1506259
  Касимов К. Узеир Гаджибеков / К. Касимов. – Баку, 1945. – 94 с.
1506260
  Виноградов В.С. Узеир Гаджибеков / В.С. Виноградов. – Москва : Музгиз, 1947. – 48 с.
1506261
  Алекперова Н.Ю. Узеир Гаджибеков / Алекперова Н.Ю., Заболотский Б.В. – Москва : Музыка, 1988. – 104 с.
1506262
  Виноградов В. Узеир Гаджибеков и азербайджанская музыка / В. Виноградов. – Москва : Музгиз, 1938. – 79 с.
1506263
  Корев С.И. Узеир Гаджибеков и его оперы / С.И. Корев. – Москва : Музгиз, 1952. – 96 с.
1506264
  Аскеров Ю.Ш. Узеир Гаджибеков как публицист и драматург : Автореф. дис. ... наук / Аскеров Ю.Ш. ; Моск. орд. Ленина и орд.Труд. Крас. знам. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1955. – 16 с.
1506265
  Берггольц О.Ф. Узел : новая книга стихов / О.Ф. Берггольц. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1965. – 141 с.
1506266
  Лесин А.А. Узел / А.А. Лесин. – Симферополь, 1978. – 110с.
1506267
  Алексеев С.Т. Узел / С.Т. Алексеев. – Новосибрск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1981. – 176с.
1506268
  Алексеев С.Т. Узел : антология / С.Т. Алексеев; Рассказы и повесть участников VII Всесоюзного совещания молодых писателей. Внутренние иллюстр. Ю. Боярского. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 304 с. – В изд. также : Подсолнухи / Е. Мотрич; Под одной крышей / Г. Ненашев; Снег / А. Чхиквишвили. – (Молодые голоса)


  Содержание: М. Лобанов. Отмечено жизнью (предисловие), стр. 3-6 Сергей Алексеев. Узел (рассказ), стр. 7-29 Сергей Алексеев. Блуждающие тени (повесть), стр. 29-98 Екатерина Мотрич. Подсолнухи (рассказ, перевод А. Мовчана), стр. 99-109 Екатерина ...
1506269
  Мартынов Л.Н. Узел бурь / Л.Н. Мартынов. – М, 1979. – 159с.
1506270
  Валенцова М.М. Узел в традиционной культуре славян // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 53-59. – ISSN 0132-1366
1506271
  Шанбатуев М.Ф. Узел времени / М.Ф. Шанбатуев. – М., 1982. – 48с.
1506272
  Дериева Р.И. Узел жизни / Р.И. Дериева. – Алма-Ата, 1980. – 79с.
1506273
  Лавришко В.Н. Узел связи / В.Н. Лавришко. – Казань, 1982. – 79с.
1506274
  Абдуллин Х. Узелки : рассказы / Хизмет Абдуллин ; пер. с уйгур. А. Самойленко ; [худож. Л. Тетенко]. – Алма-Ата : Жазушы, 1978. – 128 с. : ил.
1506275
  Андропов И.И. Узелки на память : [альбом карикатур] / И.И. Андропов; ред.: Б.Н. Романов. – Уфа : Уфимский полиграфкомбинат, 1974. – 45 с. : ил.
1506276
  Соловьев Ю.В. Узелки на память / Ю.В. Соловьев. – Л., 1979. – 216с.
1506277
  Офин Э.М. Узелок / Э.М. Офин. – М., 1961. – 335с.
1506278
  Воробьев Н.Я. Узелок на память / Н.Я. Воробьев, В.А. Журавский. – Москва, 1964. – 320с.
1506279
  Вахидов Эркин Узелок на память : стихи / Вахидов Эркин; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1980. – 199 с.
1506280
  Эберлин А. Узелок на память / А. Эберлин. – Баку, 1980. – 95с.
1506281
  Ипатова О.М. Узелок Святогора : повесть, рассказы / Ольга Ипатова ; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 237 с.
1506282
  Шепелюк Г.О. Узи братерського співробітництва / Г.О. Шепелюк. – К, 1985. – 127с.
1506283
  Мухтар А. Узки улочки Бухары : роман. повести / Аскад Мухтар ; пер. с узб. А.Наумова. – Москва : Советский писатель, 1988. – 501 с.
1506284
  Швист П. Узкие полосы люминесценции бромистой меди и активированных ею щелочно-галоидных фосфоров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Швист П. ; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 11с.
1506285
  Керам К.В. Узкое ущелье и Черная гора / К.В. Керам. – Москва, 1962. – 215 с.
1506286
  Гавалешко Н.П. Узкозонные полупроводники. Получение и физические свойства / Н.П. Гавалешко, П.Н. Горлей. – Киев : Наукова думка, 1984. – 287 с.
1506287
  Глушкова Ирина Узкой тропой вдоль Аравийского моря : Большое путешествие / Глушкова Ирина, Кудрявцева Ольга // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 64-81 : Фото, карта
1506288
  Берзин Р. Узкоколейные железные дороги на Правобережной Украине / Р. Берзин. – Киев : Изд. Полев. Штаба Укртруд Армии, 1921. – Разд. паг.
1506289
  Черкасов Ю.П. Узкопленочные киноустанвки / Ю.П. Черкасов, Э.М. Мойсеевич. – М, 1975. – 200с.
1506290
  Бондаренко В.Д. Узлісся / В.Д. Бондаренко. – Львів, 1993. – 77с.
1506291
  Бондаренко В.Д. Узлісся : Екологія, функції та формування / В.Д. Бондаренко, О.І. Фурдичко. – Львів, 1993. – 64с.
1506292
   Узловой вопрос экономической политики КПСС. – Киев : Политиздат Украины, 1982. – 295с.
1506293
  Фалько В.А. Узловые вопросы преподавания алгебры в VI и VII-х классах. : Автореф... канд. пед.наук: / Фалько В.А.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1959. – 15л.
1506294
  Слонская Л.П. Узловые вопросы преподавания геометрии в 6-8 классах средней школы : Автореф. дис. ... канд. матем. наук / Слонская Л.П. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1968. – 16 с.
1506295
  Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональной системы / П.К. Анохин. – Москва : Наука, 1980. – 196с.
1506296
  Абдужемиль Р. Узловые моменты крымскотатарско-казацких отношений XVII в. // Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 2014. – № 42. – С. 74-83
1506297
   Узловые проблемы истории докапиталистических обществ Востока. – М., 1990. – 259с.
1506298
   Узловые проблемы истории Индии. – М., 1981. – 272с.
1506299
   Узловые проблемы развивающихся стран. – М., 1980. – 174с.
1506300
  Чертова Н.В. Узлы / Н.В. Чертова. – Москва : Московское товарищество писателей, 1933. – 160 с.
1506301
  Гордейчев В.Г. Узлы / В.Г. Гордейчев. – М, 1969. – 96с.
1506302
  Велиев С. Узлы : роман и рассказы / С. Велиев; авториз. пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1971. – 383 с.
1506303
  Велиев С. Узлы : роман / С. Велиев. – Москва : Советский писатель, 1976. – 512 с.
1506304
  Залата Д Ф. Узлы / Д Ф. Залата. – К, 1980. – 334с.
1506305
   Узлы ветров:. – Одесса, 1977. – 376с.
1506306
  Рогачев А.А. Узлы дорог: поэмы. / А.А. Рогачев. – М., 1976. – 94с.
1506307
  Сотников С.К. Узлы и блоки любительских цветных телевизоров / С.К. Сотников. – Москва : Энергия, 1971. – 48 с.
1506308
  Кузинец Л.М. Узлы и блоки телевизоров / Л.М. Кузинец, В.С. Соколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 237 с.
1506309
  Кронрод А.С. Узлы и веса квадратных формул / А.С. Кронрод. – М, 1964. – 144с.
1506310
  Курбатов Н.В. Узлы и детали магнитофонов. / Н.В. Курбатов, Е.Б. Яновский. – М.Л., 1965. – 104с.
1506311
  Ремизов А.М. Узлы и закруты / А.М. Ремизов. – Петрозаводск, 1990. – 256с.
1506312
   Узлы новой аппаратуры для исследования ядерных излучений. – Москва
вып. 2. – 1961. – 151 с.
1506313
  Горн Л.С. Узлы радиометрической аппаратуры на интегральных схемах / Л.С. Горн, Б.И. Хазанов. – Москва : Атомиздат, 1973. – 228 с.
1506314
  Кузинец Л.М. Узлы развертывающих устройств телевизоров / Л.М. Кузинец. – Москва, 1968. – 49 с. ; Вып. 657
1506315
  Кузинец Л.М. Узлы телевизионных приемников / Л.М. Кузинец, В.С. Соколов. – Москва, 1987. – 192 с.
1506316
  Матящук С.И. Узлы щитовидной железы: современная диагностика и клиническое ведение // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2. – C. 252-260. – ISSN 2413-7944
1506317
  Доленго М. Узмінь : збірка поезії четверта (1924-1926) / М. Доленго [псевд.]. – Київ : Держвидав України, 1928. – 40, [4] с.
1506318
  Ковтун О.Ю. Узнаваемый образ. Практикум: как создать логотип своей библиотеки // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 18 (252). – С, 37-39. – ISSN 1727-4893


  Опыт Челябинской областной универсальной научной библиотеки.
1506319
  Богат Е.М. Узнавание / Е.М. Богат. – М, 1977. – 160с.
1506320
  Томилин Н.В. Узнавание дефектов структуры ДНК уф-эндонуклеазой. : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Томилин Н.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1972. – 23л.
1506321
  Мокин Б.И. Узнавание как отражение. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Мокин Б.И.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 16л.
1506322
  Павлюк К. Узнаем друг друга / Константин Павлюк. – Берлин : [ Б.в. ], 2009. – 256 с. – ISBN 978-9975-4035-1-1
1506323
  Алексин А.Г. Узнаете? Алик Деткин : повести / А.Г. Алексин. – Москва : Детская литература, 1971. – 272 с.
1506324
  Аксюк Н.И. Узнай имя травы : заметки журналиста о природе Кубани / Н.И. Аксюк. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1979. – 78 с.
1506325
  Фролова Л. Узнай меня если сможешь // Что нового в науке и технике. – Москва, 2007. – № 4. – С. 84-91. – ISSN 1684-6869
1506326
  Пушкова Мария Узнать Нью-Йорк за 12 часов // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 104-107 : фото
1506327
  Ушаков Н.Н. Узнаю тебя жизнь! / Н.Н. Ушаков. – К., 1958. – 196с.
1506328
  Буравлев Е.С. Узнаю тебя, друг... / Е.С. Буравлев. – Кемерово, 1962. – 75с.
1506329
  Дружинин И.А. Узнаю тебя, жизнь. / И.А. Дружинин. – Л, 1959. – 258с.
1506330
  Зюзюкин И.И. Узнаю человека / И.И. Зюзюкин. – М., 1970. – 224с.
1506331
  Могилевский Б.Л. Узник "Косого капонира" / Б.Л. Могилевский, В.А. Прокофьев. – М, 1974. – 222с.
1506332
  Дышев С. Узник "Черной Луны" : [повесть] / Сергей Дышев. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 380, [2] с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-004121-7
1506333
  Саймон Нил Узник Второй авеню. / Саймон Нил. – М., 1978. – 78с.
1506334
  Карсонов Б.Н. Узник гатчинского сфинкса: (Декабристы и др. ссыльные в Зауралье) / Б.Н. Карсонов. – Челябинск, 1991. – 318с.
1506335
  Шелковникова Е. Узник любви : Прототипы романа Б. Окуджавы "Путешествие дилетантов" // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 100-105. – ISSN 1812-867Х
1506336
  Внучков Б.С. Узник Шлиссельбурга / Б.С. Внучков. – Ярославль, 1988. – 158с.
1506337
  Клочко Р. Узники в погонах // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 10 (651), 13 марта 2015. – С. 46-49. – ISSN 2305-3364


  Отравленная мамалыга, полевые работы, лагерный журнал и борьба за независимость Украины и Чехии - таковы будни военнопленных Первой мировой войны.
1506338
  Барвинский А.П. Узники Вселенной : Единая теория природы в популярном изложении: Теория каскадного строения большой Вселенной. Новая теория физических взаимодействий. Исследования глобальных систем с помощью частиц-аналогов / Александр Барвинский. – Киев : Компьютерпресс, 2006. – 168 с., 8 л. илл. – ISBN 966-8846-05-2
1506339
  Осипов Михаил Узники замка Иттер / Осипов Михаил, Шваб Эрик // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 98-102 : фото
1506340
  Петрус К. Узники коммунизма / К. Петрус. – Репринтное изд. – Москва : Изд-во им. святителя Игнатия Ставропольского, 1996. – 181 с.
1506341
   Узники Петропаловской крепости. – Л., 1969. – 440с.
1506342
  Фруменков Г.Г. Узники Соловецкого монастыря. / Г.Г. Фруменков. – Архангельск, 1965. – 120с.
1506343
  Фруменков Г.Г. Узники Соловецкого монастыря. / Г.Г. Фруменков. – Архангельск, 1968. – 200с.
1506344
  Фруменков Г.Г. Узники Соловецкого монастыря. / Г.Г. Фруменков. – 4-е изд., перераб. – Архангельск, 1979. – 224с.
1506345
   Узники Шлиссельбургской крепости.. – Л., 1978. – 383 с.
1506346
  Дрюон М. Узница Шато-Гайара / М. Дрюон. – Саратов, 1991. – 217с.
1506347
   Узнікненне кнігадрукавання у Еуропе і Беларусі = Возникновение книгопечатания в Европе и Беларуси = The emergence of book-printing in Europe and Belarus / [І.Я. Вашкевіч, Н.Я. Верас, Т.У. Карнілава і ін. ; складальнік: А.А. Суша] ; Нац. б-ка Беларусі. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броукі, 2017. – 151, [1] с. : іл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – ISBN 978-985-11-1020-5
1506348
  Богданович М.А. Узор василька : избр. лирика : [пер. с белорус.] / Максим Богданович ; [сост. С. Панизник ; предисл. Н. Гилевича ; редкол.: Н. Кислик (ред. переводов) и др.]. – Минск : Мастацкая літаратура, 1985. – 141, [3] с., [1] л. портр. – (Белорусская поэзия)
1506349
  Миллер Джеймс Хиллис Узор ковра // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.167-180. – Библиогр.: С.179-180. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья напечатана в рамках рубрики "Школа современной литератураведческой теории". Дж.Х. Миллер (род. в 1928г), американский критик и теоретик литературы. Испытал последовательно влияния Женевской школы феноменологической критики, теории речевого ...
1506350
  Смирнов Илья Узор мироздания : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 48-57 : Фото
1506351
  Наровчатов С.С. Узор на клинке. (Стихи). / С.С. Наровчатов. – Москва, 1971. – 191с.
1506352
  Садовской Б.А. Узор чугунный : рассказы / Борис Садовской. – Москва : Книгоиздат "" Альциона, 1911. – [4], 131, [4] с.
1506353
  Терпигорев С.Н. Узорочная пестрядь. – Санкт-Петербург ; Москва : Издание Ф.Н.Плотникова, 1883. – 371 с.
1506354
  Егоров И.Я. Узорчатая рама / И.Я. Егоров. – Сталинград, 1955. – 184с.
1506355
  Заплавный С.А. Узоры / С.А. Заплавный. – Москва, 1984. – 352с.
1506356
  Артемов Ф.А. Узоры : стихи / Федор Артемович. – Ленинград : Художественная литература, 1990. – 23 с.
1506357
  Павлович С.С. и др. Узоры вязания на спицах и крючком / С.С. и др. Павлович. – Минск, 1990. – 349с.
1506358
   Узоры для варежек. – Рига, 1961. – 136с.
1506359
   Узоры для выпиливания лобзиком. – Москва : Прикладное искусство
Серия 1, в. 5 : Художественное выпиливание по дереву, кости и металлу. – 1939. – [12] с.
1506360
   Узоры дружбы. – Тула, 1979. – 167с.
1506361
  Магомедова М.О. Узоры жизни / М.О. Магомедова. – М., 1974. – 115с.
1506362
  Нестерук С. Узоры из бабушкиного сундука : Гладь, ришелье, мережки, сетки, кружевные салфетки / С. Нестерук. – К. : АНФАС, 1993. – 120с. – ISBN 5-7707-4193-7
1506363
  Емельянов А.В. Узоры на листьях : повести и рассказы / Анатолий Емельянов ; пер. с чуваш. – Москва : Советский писатель, 1979. – 382 с.
1506364
  Лурия Е.А. Узоры на стекле / Е.А. Лурия. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (Новое в жизни, науке , технике; Биология ; № 7)
1506365
  Юхма М. Узоры на сурбанах / М. Юхма. – М., 1990. – 303с.
1506366
  Бех-Азин Узоры на шелку / Бех-Азин. – М., 1961. – 328с.
1506367
   Узоры на экране. – М., 1991. – 47с.
1506368
   Узоры по коврах. – Ташкент, 1985. – 454с.
1506369
  Ларин О.И. Узоры по солнцу : Очерки и повесть / О.И. Ларин. – Москва, 1976. – 192с.
1506370
  Чайковская Е.А. Узоры русского танца / Е.А. Чайковская. – М., 1972. – 156с.
1506371
   Узоры симметрии : пер. с англ. – Москва : Мир, 1980. – 271 с.
1506372
  Белшевица В. Узоры старника : стихи / Визма Белшевица ; пер. с латыш. Т. Глушковой ; [худож. Е. Черная]. – Москва : Советский писатель, 1985. – 95 с. : ил.
1506373
  Аксенова О. Узоры тундры : стихи на русском и долганском языках / О. Аксенова. – Красноярск : Краснояр. кн. изд-во, 1976. – 96 с.
1506374
  Ефимов М.Д. Узоры чорона : стихи / Моисей Ефимов; переводы. – Москва : Советская Россия, 1972. – 118 с.
1506375
   УзССР. Верховный совет. – Ташкент, 1979. – 335с.
1506376
  Сулим Володимир Трохимович Узуальна дивергентність дієслівних фразеологізмів у національних варіантах сучасної німецької мови : Дис... канд. філологічнихнаук: 10.02.04 / Сулим Володимир Трохимович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1994. – 161л. – Бібліогр.:л.148
1506377
  Сулим В.Т. Узуальна дивергентність дієслівних фразеологізмів у національних варіантах сучасної німецької мови. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Сулим В.Т.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 20л.
1506378
  Кінах Л.С. Узуальна та оказіональна субстантивація прикметника в сучасній німецькій мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 140-145. – ISBN 978-966-2668-24-7
1506379
  Кислюк Л.П. Узуальне й оказіональне словотворення в різностильовій мовній практиці // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (74). – С. 31-44. – ISSN 1682-3540
1506380
  Клоїз Ж. Узуальні та оказіональні зооморфічні дієслова // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.62-65. – Бібліогр.: 9 назв.
1506381
   Узуальное и окказиональное в тексте художественного произведения. – Л., 1986. – 182с.
1506382
  Мисливий В.А. Узурпація влади як злочин проти народовладдя // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 96-99. – ISSN 2308-9636
1506383
  Процьків С.М. Узурпація державної влади: форми прояву та шляхи недопущення // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 274-278. – ISBN 978-966-7166-36-6
1506384
  Карабан В.І. Узус бар"єр у перекладі з рідної мови іноземною мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 181-188
1506385
  Карабан В.І. Узусний принцип "більшої ваги другої половини речення" в англійському мовленні та українсько-англійському перекладі / В.І. Карабан, А.В. Карабан // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (4). – С. 35-61


  Перевіряється гіпотеза про узусний принцип більшої ваги другої половини речення в англійському мовленні й українсько-англійському перекладі великих груп підмета та певні обмеження на його дію. Підтверджується, що цей принцип виконується у випадках ...
1506386
  Карабан А.В. Узусні кореляції підсилювальних часток в українській та англійській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 70-76


  У статті досліджуються прагматичні особливості перекладності та необхідності перекладу українських підсилювальних часток. Аналізується узуальна специфіка вираження підсилення за допомогою часток та компенсація такої інтенсифікації в перекладі на ...
1506387
  Карабан А.В. Узусні особливості перекладу українських дериватів із демінутивними суфіксами англійською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 175-181
1506388
  Карабан В.І. Узусні перекладацькі трансформації / В.І. Карабан, А.В. Карабан // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 186-204


  На основі розмежування мовних та немовних причин застосування перекладацьких трансформацій виокремлюється їх новий тип – узусно зумовлені трансформації, зазначається їх відмінність від інших типів мовних трансформацій, наводиться їх визначення та опис ...
1506389
  Богустов А.А. Узуфрукт в системе ограниченных вещных прав по законодательству Польши // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 2 (53). – С. 13-16. – ISSN 1812-3910


  В статье исследуются определения ограниченных вещных прав, содержание ограниченного вещного права по законодательству Польши. В польском праве таким вещным правом является узуфрукт сельскохозяйственных производственных кооперативов. Ограниченные вещные ...
1506390
  Лысцов И.В. Узы / И.В. Лысцов. – М., 1971. – 112с.
1506391
  Макаров Б.К. Узы / Б.К. Макаров. – Иркутск, 1987. – 111с.
1506392
   Узы брака, узы свободы. – М., 1990. – 221с.
1506393
  Шнуров С.А. Узы времени / С.А. Шнуров. – Л., 1989. – 69с.
1506394
   Узы дружбы. – М., 1970. – 32с.
1506395
  Бабаев Г.Б. Узы дружбы : (статьи и публ.) / Бабаев Г.. – Баку : Язычы, 1981. – 147 с.
1506396
  Тукаев Абдулла Узюльган умид. Раздитая надежда. : избр. стихотворения / Габдулла Тукаев; пер. с татар. – Казань : Казгосиздат, 1920. – 31 с.
1506397
  Каспрук В. Узяти на буксир. Москва готова надати режимові Мадуро інтернаціональну допомогу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 грудня (№ 49). – С. 5


  "Недавній візит до Москви президента Венесуели свідчить, що Росія за будь-яку ціну прагне врятувати Ніколаса Мадуро. Кремль солідаризується з венесуельським диктатором, режим якого, як і РФ, перебуває під санкціями США".
1506398
  Самаєва Ю. Узяти та не зробити. Чому Україна не реалізовує інвестиційних проектів МФО і їй не соромно // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 1, 6


  "На початку жовтня Україна отримала черговий кредит у розмірі 400 млн євро для підтримки малого та середнього бізнесу, цього разу від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Насправді ми його вже одержували у 2015 р., і за два роки мали би ці кошти ...
1506399
  Воронько П.Н. Узьмінь : Вірші та поеми / П.Н. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 272 с.
1506400
  Виктория Малая Уик-енд шо мама не горюй! : Провожаем весну на колесах. Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 98-99 : Фото
1506401
  Астуриас М.А. Уик-энд в Гватемале : [все они были американцами] : рассказы / Астуриас М.А. ; пер. с исп. Ю. Дашкевича. – Москва : Правда, 1958. – 64 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 34)
1506402
  Астуриас М.А. Уик-энд в Гватемале = Week-end en Guatemala. Buenos Aires : [рассказы] : пер. с исп. / Астуриас М.А. ; предисл. Ю. Певцова. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1961. – 238 с.
1506403
  Курочкин Н.В. Уик-энд на берегу / Н.В. Курочкин. – Хабаровск, 1989. – 352с.
1506404
  Мерль Р. Уик-энд на берегу океана / Р. Мерль. – Москва, 1969. – 224 с.
1506405
  Ладлэм Р. Уик-Энд Остерманов : роман / Роберт Ладлэм ; [пер. с англ.: Е. Гриценко, И. Гриценко] // Зарубежный криминальный роман : [романы : пер. с англ.]. – Нижний Новгород : Фидес, 1992. – Вып. 7. – С.1-230. – ISBN 5-88374-003-0
1506406
  Ладлем Роберт Уик-энд с Остерманом / Ладлем Роберт. – Москва ; Рига : Унисерв ; Лайма, 1993. – 400 с. – В изд. также: Человек из тени / Дональд Гамильтон. – (Американский триллер ; 3). – ISBN 5-87066-006-8
1506407
  Ладлем Роберт Уик-Энд с Остерманом / Пер.с англ.Д.Энниса
1506408
  Садовничий Юрий Уикенд в Мюнхене // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 4. – С. 52-57 : фото
1506409
  Ачкасов Артем Уикенд в стиле барокко. Северная Италия. Кардиналы и прошутто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 64-78 : фото. – ISSN 1029-5828
1506410
  Бирская Екатерина Уикенд в Труймясто. Гданьск - Сопот - Гдыня // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 4. – С. 70-75 : фото
1506411
  Шонбаум С. Уилям Шекспир : Кратка документална биография / Самуел Шонбаум; превел от англ. език Г. Величков. – София : Наука и изкуство, 1985. – 320, [2] с.
1506412
  Елистратова А.А. Уильям Блейк / А.А. Елистратова. – Москва, 1957. – 28с.
1506413
  Некрасова Е.А. Уильям Блейк 1757-1827 / Е.А. Некрасова. – Москва : Искусство, 1960. – 72 с.
1506414
  Матюнин Э.Н. Уильям Галлахер / Э.Н. Матюнин. – М., 1990. – 155с.
1506415
  Быков К.М. Уильям Гарвей и открытие кровообращения / К.М. Быков. – М., 1957. – 32с.
1506416
  Стовба А.С. Уильям Голдинг: поэтика и проблематика "открытого произведения" : монография / А.С. Стовба ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 214, [2] с. – Библиогр.: с. 197-214. – ISBN 978-966-623-852-1
1506417
  Силакова С. Уильям Джей Смит: "Писать, как талантливый ребенок" // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 10. – С.290-295. – ISSN 1130-6545


  Беседа с современным американским поэтом. У.Дж. Смит родился в 1918г.
1506418
  Фрейджер Р. Уильям Джеймс и психология сознания / Роберт Фрейджер, Джон Фейдимен. – Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2007. – 128 с. – (Университетская библиотека). – ISBN 5-93878-314-3
1506419
  Гречухин А.А. Уильям З. Фостер / А.А. Гречухин. – М., 1959. – 80с.
1506420
  Григорьев И.Р. Уильям З.Фостер. / И.Р. Григорьев. – Москва, 1975. – 208с.
1506421
   Уильям Зебюлон Фостер : Биобиблиографический указатель. – Москва : ВГБИЛ, 1980. – 106с.
1506422
   Уильям Мейкпис Теккерей: творчество, воспоминания, библиографические разыскания. – Москва : Книжная палата, 1989. – 487 с.
1506423
  Гольдзамт Э. Уильям Моррис и социальные истоки современной архитектуры / Э. Гольдзамт. – Москва, 1973. – 174 с.
1506424
  Курантов А.П. Уильям Оккам. / А.П. Курантов, Н.И. Стяжкин. – Москва, 1978. – 191с.
1506425
  Станков К.Н. Уильям Пенн, Яков II Стюарт и движение якобитов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 109-121. – ISSN 0042-8779


  О деятельности британского квакера-пацифиста и проповедника веротерпимости У. Пенна в качестве одного из лидеров якобитского движения и близкого соратника Якова II Стюарта.
1506426
  Аникин А.В. Уильям Петти : англ. экономист и статистик, родоначальник классич. буржуаз. полит. экономии / Аникин А.В., Аникин В.А. – Москва : Экономика, 1986. – 92, [2] с. – Библиогр.: с. 92-93
1506427
  Винниченко Т. Уильям Сомерсет Моэм: действо, именуемое жизнью // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 2 (30). – С. 64-83. – ISSN 1819-6268
1506428
  Колодяжная В.С. Уильям Уайлер / В.С. Колодяжная. – М, 1975. – 143с.
1506429
  Палиевская Ю.В. Уильям Фолкнер / Ю.В. Палиевская. – М, 1970. – 80с.
1506430
   Уильям Фолкнер : Биобиблиографический указатель. – Москва : Книга, 1979. – 112 с. – (Писатели зарубеж. стран)
1506431
  Евлоев Р. Уильям Фолкнер: Американский мифотворец // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 3 (103). – С. 64-85. – ISSN 1819-6268
1506432
  Макдермотт А. Уильям Фолкнер: осенняя соната // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2011. – № 11. – С. 206-215. – ISSN 1726-6084
1506433
  Быков В.М. Уильям Фостер - борец за дело рабочего класса / В.М. Быков. – Москва, 1979. – 216с.
1506434
  Павлов Александр Владимирович Уильям Фрэнк Бакли-младший и возникновение американского консерватизма // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 174-182. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1506435
  Лапицкий М.И. Уильям Хейвуд / М.И. Лапицкий. – М., 1974. – 174с.
1506436
  Сидоров А.А. Уильям Хогарт / А.А. Сидоров. – Москва-Ленинград, 1946. – 24с.
1506437
  Кроль А.Е. Уильям Хогарт / А.Е. Кроль. – М, 1965. – 187с.
1506438
  Герман М.Г. Уильям Хогарт и его время / М.Г. Герман. – Ленинград, 1977. – 225с.
1506439
  Гордон Я.И. Уильям Шекспир / Я.И. Гордон. – Душанбе, 1967. – 79с.
1506440
  Левидова Инна Михайловна Уильям Шекспир : Библиогр. указ. рус. пер. и крит. лит. на рус. яз., 1963-1975 гг. / Левидова Инна Михайловна. – Москва : Книга, 1978. – 188с.
1506441
   Уильям Шекспир : Библиогр. указ. рус. пер. и критич. лит на рус. яз. за 1976-1987 гг. – Москва, 1989. – 334с.
1506442
  Старов Григорий Уильям Шекспир. Пятерка за литературу // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 64-70 : фото
1506443
  Дубинянская Я. Уильям Шекспир: весь мир - театр // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 4 (32). – С. 24-44. – ISSN 1819-6268
1506444
  Дубинянская Я. Уильям Шекспир: весь мир - театр // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 5 (33). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
1506445
  Дубинянская Я. Уильям Шекспир: Весь мир - театр. Лицо под маской. Часть вторая // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12 (139). – С. 112-127. – ISSN 1819-6268


  "Писал ли я шекспировские пьесы?" - лекцию на такую тему в прекрасном и хулиганском "Заповеднике гоблинов" Клиффорда Саймака читал единственный компетентный эксперт по данному вопросу - не кто иной, как сам Уильям Шекспир. Впрочем, его мнение на этот ...
1506446
  Дубинянская Я. Уильям Шекспир: Весь мир - театр. Человек из Стретфоррда. Часть первая // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12 (139). – С. 96-111. – ISSN 1819-6268


  Его феномену пояснения нет. Шекспировские пьесы, написанные на рубеже шестнадцатого и семнадцатого веков, не просто остаются живыми и животрепещущими до сих пор: такое изредка, но случается. Но за всю дальнейшую историю театра его не сумел, по сути, ...
1506447
  Трухановський В.Г. Уинстон Черчилль / В.Г. Трухановський. – Москва : Международные отношения, 1982. – 463 с.
1506448
  Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль / В.Г. Трухановский. – 4-е изд., доп. – М., 1989. – 452с.
1506449
  Кукленко Д.В. Уинстон Черчилль / Д. Кукленко. – Харьков : Фолио, 2010. – 119, [3] с. – Авт. на обл. не указан .- Сер. осн. в 2010 г. – (Знаменитые люди планеты). – ISBN 978-966-03-5113-4
1506450
  Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. / В.Г. Трухановский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1977. – 460 с.
1506451
  Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. Политическая биография. / В.Г. Трухановский. – Москва, 1968. – 480 с.
1506452
  Белов В. Уинстон Черчилль: время не ждет // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 5 (93). – С. 7-33. – ISSN 1819-6268


  30 ноября 1874 года родился Уинстон Леонард Спенсер Черчилль - активный политик, блестящий оратор, журналист, писатель, историк, великий стратег, гений дипломатии ... Умер Черчилль в Лондоне 24 января 1965 года.
1506453
  Эльгуль Х. Уинстон Черчилпь - "Вторая мировая война" // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 113-116. – (Серія "Історичні науки")
1506454
  Гунев Г. Уинстън Чърчил и Балканите / Г. Гунев. – София : Издателство на Отечествения фронт, 1989. – 274 с.
1506455
  Павлова Т.А. Уинстэнли / Т.А. Павлова. – М., 1987. – 301с.
1506456
  Тулаганов А.Т. Уитрусовая нематода. / А.Т. Тулаганов. – Ташкент, 1952. – 11с.
1506457
  Гончарова Т. Уільям Петті - засновник науки економічної статистики // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 2. – С.87-90


  (1623-1687), засновник англійської політекономії
1506458
  Марочко В. Уіткрофт Стівен // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 439-440. – ISBN 978-617-642-388-1


  Стівен Г. Віткрофт - професор школи історичних досліджень в Університеті Мельбурна.
1506459
  Переяславець Б. Уїк-енди з розбійником. Директор НАБУ Артем Ситник неодноразово частувався і відпочивав за рахунок судимого за розбій Миколи Найденка // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 5 червня (№ 62). – С. 9


  "У ході розслідування кримінального провадження, відкритого Державним бюро розслідувань (ДБР) проти директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника через незадекларований ним відпочинок у мисливському угідді "Поліське-Сарни", з"ясовується ...
1506460
  Мерль Р. Уїкенд на південному березі / Р. Мерль. – Київ, 1969. – 432с.
1506461
  Мартиненко А.К. Уїльям Галлахер / А.К. Мартиненко. – К, 1974. – 231с.
1506462
  Ахмеджанова Кимие Уйгун - поэт лирик : Автореф... канд. филол.наук: / Ахмеджанова Кимие; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1962. – 16л.
1506463
  Азизова Р.Я. Уйгун и театр / Р.Я. Азизова. – Ташкент : Изд. литературы и искусства, 1975. – 176 с. : ил.
1506464
  Алиева М.М. Уйгурская сказка / М.М. Алиева ; АН КазССР, Отд. уйгуроведения при Ин-те языкознания. – Алма-Ата : Наука, 1975. – 151с. : ил. – Библиогр.: с. 142-150
1506465
  Малявкин А.Г. Уйгурские государства в IX-XII вв. / А.Г. Малявкин. – Новосибирск, 1983. – 297 с.
1506466
  Аганина Л. Уйгурские диалекты Казахской ССР. (Чиликский район) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аганина Л. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1954. – 16 с.
1506467
  Малов С.Е. Уйгурские наречия Синьцзяна. Тексты, переводы, словарь. / С.Е. Малов. – М., 1961. – 184с.
1506468
   Уйгурские народные сказки. – Москва, 1951. – 127 с.
1506469
   Уйгурские народные сказки. – Алма-Ата, 1991. – 109с.
1506470
   Уйгурские сказки. – Алма-Ата, 1951. – 184с.
1506471
  Кабиров М.Н. Уйгурские сказки. / М.Н. Кабиров. – Алма-Ата, 1963. – 344с.
1506472
  Искандеров Изим Уйгурские стихи. / Искандеров Изим. – Алма-Ата, 1958. – 78с.
1506473
  Тенишев Э.Р. Уйгурские тексты / Э.Р. Тенишев. – М., 1984. – 173с.
1506474
   Уйгурские юморески. – Алма-Ата, 1969. – 136с.
1506475
  Тенишев Э.Р. Уйгурский диалектный словарь / Э.Р. Тенишев. – М., 1990. – 198с.
1506476
  Дробышев Ю.И. Уйгурский каганат - нетипичная кочевая империя // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3. – С. 17-26. – ISSN 0869-1908


  Уйгурський каганат (744-840) мав певні особливості хазяйнування, ідеології та зовнішньої політики
1506477
  Островская Е. Уйгурский проект // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 2 (40). – С. 46-52
1506478
  Кайдаров А.Т. Уйгурский язык и литература. / А.Т. Кайдаров. – Алма-Ата
1. – 1962. – 140с.
1506479
  Малов С.Е. Уйгурский язык. Хамийское наречие. Тексты, переводы, словарь. / С.Е. Малов. – М.-Л., 1954. – 204с.
1506480
   Уйгурско-русский словарь : 16 000. – Алма-Ата, 1961. – 328 с.
1506481
  Наджип Э.Н. Уйгурско-русский словарь : около 33,000 слов / Э.Н. Наджип; под ред. Т.Р. Рахимова. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 828 с.
1506482
  Исиев Д.А. Уйгурское государство Йэттишар / Д.А. Исиев. – М, 1981. – 91с.
1506483
  Чвырь Л.А. Уйгуры Восточного Туркестана и соседние народы в конце ХІХ - начале ХХ вв. / Л.А. Чвырь. – М., 1990. – 303с.
1506484
  Косицкий Г.И. Уйдем от инфаркта / Г.И. Косицкий, Г.В. Кушнарева. – Москва : Знание, 1986. – 96 с. – (Физкультура и спорт ; №9/1986)
1506485
  Леонов Ю.Н. Уйду в моря / Ю.Н. Леонов. – Хабаровск, 1984. – 351с.
1506486
  Панченко И.Т. Уйдут метели зимние: Рассказы. / И.Т. Панченко. – Минск, 1980. – 191с.
1506487
  Ткачев В. Уйдут на каникулы на два месяца // Сегодня. – Киев, 2014. – 13 октября (№ 221). – С. 4


  Чтобы сэкономить расходы на тепло и электричество, ВУЗы Украины уйдут на каникулы на два месяца - январь и февраль. В КНУ имени Тараса Шевченко учебные часы за январь и февраль студент и преподаватели отрабатывают по субботам.
1506488
  Григорьев И.Н. Уйти в зарю. / И.Н. Григорьев. – Л., 1985. – 117с.
1506489
  Божко С. Уйти и вернуться : записки спасателя // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8. – С. 88-101. – ISSN 0321-1878
1506490
  Гусев Андрей Уйти из секты. "Хуже уже не будет" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 146-147 : фото. – ISSN 1029-5828
1506491
   Уйти от роковой черты. – М., 1991. – 144с.
1506492
  Марьяновский В.А. Уйти, чтоб остаться. / В.А. Марьяновский. – М, 1977. – 175с.
1506493
  Кулида С. Уйти, чтобы вернуться // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 5. – С. 6-7


  Летом 1997 года из шведской тюрьмы "Халл" был отпущен на свободу агент советского Главного Разведывательного управления (ГРУ) Стиг Берглинг. Это решение было принято Советом по освобождению уголовных заключенных в связи с тем, что жена бывшего ...
1506494
  Юдасин Л.С. Уйти, чтобы вернуться... / Л.С. Юдасин. – М, 1981. – 368с.
1506495
  Штемлер И.П. Уйти, чтобы остаться / И.П. Штемлер. – Л, 1970. – 262с.
1506496
  Михайленко М. Уйти, чтобы остаться. Меркель в поиске немецкого Макрона // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 5 ноября (№ 45). – С. 14
1506497
  Шкарбан Ю.В. Укpаїнcьке питання у pоcійcько-польcьких відноcинах 1672-1685 pp. // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 4-13. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  "Розкривається роль гетьмана Івана Самойловича у російсько-польських відносинах 1672–1685 рр. Аналізуються дії та ідеї гетьмана щодо укладення мирного договору. Розглядаються статті гетьмана щодо укладення "Вічного миру", прагнення гетьмана не ...
1506498
  Бондарчук В.Г. Укpаїна Радянська / В.Г. Бондарчук. – Київ : Молодь, 1958. – 269с.
1506499
  Кремень В.Г. Укpаїна: альтеpнативи поступу : кpитика iстоpичного досвiду / Василь Кремень, Дмитро Табачник, Василь Ткаченко. – Київ : ARC-UKRAINE, 1996. – 793 с. – Бібліогр.: с. 759-778. – ISBN 966-7127-05-2
1506500
  Кремень В.Г. Укpаїна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації : навч.посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Г. Кремень, Ткаченко Василь Миколайович. – Київ : ДpУк, 1998. – 443с. – ISBN 9667342085
1506501
  Білецький О.І. Укpаїнська лiтеpатуpа : підручник для 8 класу / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук. – 5-е вид. – Київ : Радянська школа, 1951. – 348 с.
1506502
  Білецький О.І. Укpаїнська лiтеpатуpа / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук. – Київ : Радянська школа, 1963. – 288с.
1506503
  Білецький О.І. Укpаїнська лiтеpатуpа / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук. – Київ : Радянська школа, 1967. – 280с.
1506504
  Білецький О.І. Укpаїнська лiтеpатуpа сеpед iнших слов`янських лiтеpатуp / О.І. Білецький; АНУРСР. Український комітет славістів. – Київ : АH УРСР, 1958. – 48с.
1506505
  Мацько Л.І. Укpаїнська мова : Hавч. посiб. / Л.I. Мацько, О.М. Мацько, О.М. Сидоpенко. – Київ : Либiдь, 1998. – 416 с. – ISBN 966-06-0070-4
1506506
  Бакуменко П.І. Укpаїнська РСР в пеpiод відбудови наpодного господаpства 1921-1925 pp. / П.І. Бакуменко ; МВ і ССО УРСР. – Київ : Вид-во КДУ, 1960. – 108 с.


  У моногpафiї на численних аpхiвних матеpiалах показана наполеглива боpотьба укpаїнського наpоду пiд кеpiвництвом Комунiстичної паpтії.В pоботi на фактичному матеpiалi вислiтлюється складний пpоцес пеpеходу вiд полiтики воєнного комунiзму до нової ...
1506507
  Верховинець В.М. Укpаїнська хоpеогpафія. Теоpія укpаїнського наpоднього танка / В. Веpховинець (Костів) ; Ілюстpації аpтиста-маляpа Колоса. – [Київ] : Шлях. [Дpук. "П. Баpський"], 1919. – 46, [2] с. – (Видавництво "Шлях" ; № 30)
1506508
  Білецький О.І. Укpаїнське pадянське лiтеpатуpознавство соpок pокiв /1917-1957/ // Радянське літературознавство
1506509
  Шевчук С.В. Укpаїнське дiлове мовлення : Навч.посіб. / С.В. Шевчук. – Київ : Вища школа, 1997. – 272 с. – ISBN 5-11-004696-4
1506510
  Шевчук С.В. Укpаїнське дiлове мовлення : Навчальний посібник / С.В. Шевчук. – Київ : Вища школа, 1998. – 272с. – ISBN 5-11-004696-4
1506511
  Білецький О.І. Укpаїнське лiтеpатуpознавство за соpок pокiв (1917-1957) / О.І. Білецький; АН УРСР. Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : АH УРСР, 1957. – 56с.
1506512
  Голоскевич Г. Укpаїнський пpавописний словничок з коpоткими пpавилами пpавопису / Зладив [та авт. пеpедм.] Г. Голоскевич. – Петроград (С.-Петербург) : Друк. Бр. В. та И. Линників, 1916. – 164 с.
1506513
  Голоскевич Г. Укpаїнський пpавописний словничок з коpоткими пpавилами пpавопису / Зладив [та авт. пеpедм.] Г. Голоскевич. – 3-є вид. – Київ : Вид. Т-во "Дpукаpь" ; Печатня Т-ва "Дpукаpь", 1918. – 192 с. – Бібліогp.: с. 9-10
1506514
  Білецький О.І. Укpаїнський театp. Хpестоматiя / О.І. Білецький, Я. Мамонтов. – Хаpкiв : Мистецтво
2. – 1941. – 360с.
1506515
   Укpаїнські пpиказки, пpислівъя и таке инше : Збіpники О.В. Маpковича и дpугих / Спорудив М. Номис. – Санкт-Петербург : В друкарнях Тиблена и Комп. и Кулиша, 1864. – VII, 304, XIV с.
1506516
   Укpаїнсько-pуський унївеpзитет [Українсько-руський університет] : Памяткова книжка пеpшого віча студентів Укpаїнцїв-Русинів всїх висших шкіл Австpиї в спpаві основаня укpаїнсько-pуського унївеpзитету / Зібрав і видав М. Крушельницький. – У Львові (Львів) : Hакладом вічевого комітету ; Дpук. наpодова Ст. Манєцкого і Спілки, 1899. – 52 с. – Примірник дефектний, бракує стор. 17-52
1506517
  Бондар Л.П. Укpаїнсько-Бiлоpуськi лiтеpатуpнi взаємини 1965-1975 pp. / Л.П. Бондар; АН УРСР. Інститут суспільних наук. – Київ : Наукова думка, 1977. – 160с.


  Дiзнаєтесь, яку pоль вiдiгpають сеpедовища i спадковiсть в довголiттi людини,пpо основнi пpичини смеpтi та їхнi механiзми.
1506518
  Бейдик О.О. Укpаїнсько-росiйський словник теpмiнiв і понять з геогpафiї туризму і реакріаційної географії / О.О. Бейдик; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 299с.
1506519
  Бронштейн П М. Укажзатель литературы по вопросам естествохнания / П М. Бронштейн, . – Л, 1946. – 104с.
1506520
  Коркунов Н.М. Указ и закон : Исслед. Н.М. Коркунова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1894. – VIII, 408 с. – Эз. дефектный, отсутст. с. 385408
1506521
  Толстогузов С.А. Указ от 23 июля 1842 г. и "режим изоляции" Японии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 5. – С. 135-142. – ISSN 0042-8779
1506522
   Указ Президента Российской Федерации от 29 января 1992 г.. – М., 1992. – 62с.
1506523
   Указ Президента України // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 2
1506524
   Указ Президента України "Про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України" // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 2
1506525
   Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування т а розвитку освіти в України" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 2-3
1506526
   Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року "Про проведення оборонного огляду" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 2
1506527
  Янукович Віктор Указ Президента України № 153/2013 "Про внесення змін до Указу Президента України від 31 жовтня 2011 року № 1008" // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 3
1506528
   Указ Президента України № 174/2016 Про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 2 (96), березень - квітень. – С. 5 : фото
1506529
   Указ Президента України № 523/2016 : Указ Президента України від 26 листопада 2016 р. № 523/2016 // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 3-5
1506530
   Указ Президента України № 616/2019 Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності України // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 вересня (№ 35). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1506531
   Указ Президента України № 822/2014 "Про відзначення державними нагородами України працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка" // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 1


  За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 180-річчя від дня заснування КНУ імені Тараса Шевченка нагороджені: орденом "За ...
1506532
  Зеленський В. Указ Президента України №128/2021 "Про відзначення 25-ї річниці Конституції України" // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 3-4
1506533
   Указ Президента України від 21 листопада 2005 р. № 1643/2005 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення ефективності державної політики ..." // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 2-4
1506534
   Указ Президента України від 30 листопада 2009 р. № 979/2009 "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2009 року" (витяг) : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 3
1506535
   Указ Президента України від 31 жовтня 2011 року № 1008/2011 "Питання демаркації державного кордону України" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 3-4
1506536
   Указ Президента України від 6 грудня 2005 р. № 1699/2005 "Про деякі заходи з демаркації державного кордону між Україною і Російською Федерацією // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 5
1506537
   Указ Президента України Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2006 року / І. Дячук // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-10. – ISSN 0372-6436
1506538
   Указ Президента України. Про внесення змін до деяких указів Президента України // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (76). – С. 3-4
1506539
   Указ Президента. Про утворення місцевої міліції // Іменем закону : Київ, 2001
1506540
   Указ Президиума Верховного Совета РСФСР О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. – М., 1985. – 15с.
1506541
   Указ Президиума Верховного Совета ССР О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников и работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев п. – Иркутск, 1947. – 8с.
1506542
   Указ Президиума Верховного Совета ССР О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников и работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев п. – М., 1947. – 15с.
1506543
   Указ Президиума Верховного Совета ССР О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников и работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев п. – М., 1947. – 23с.
1506544
   Указ Президиума Верховного Совета ССР О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников и работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев п. – М., 1948. – 19с.
1506545
   Указ Президиума Верховного Совета ССР О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников и работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев п. – М., 1948. – 31с.
1506546
   Указ Президиума Верховного Совета ССР О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников и работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев п. – Смоленск, 1948. – 20с.
1506547
   Указ Президиума Верховного Совета ССР О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников и работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев п. – Ульяновск, 1948. – 15с.
1506548
   Указ Президиума Верховного Совета ССР О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников и работников МТС и совхозов за получение высокого урожая п. – М., 1947. – 15с.
1506549
   Указ Президиума Верховного Совета СССР о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан. – М., 1980. – 12с.
1506550
   Указ Президиума Верховного Совета СССР о присовении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников, работников совхозов и конных заводов за достижение высоко. – М., 1947. – 31с.
1506551
   Указ Президиума Верховного Совета СССР о присовении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников, работников совхозов и конных заводов за достижение высоко. – Фрунзе, 1947. – 42с.
1506552
   Указ Президиума Верховного Совета СССР об организации работы с наказами избирателей. – М., 1980. – 8с.
1506553
   Указ Президиума Верховного Совета СССР об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об устанолвении почетного зван. – Молотов, 1944. – 21 с.
1506554
   Указ Президиума Верховного Совета СССР об утверждении правил ношения орденов, медалей СССР, орденских лент и лент медалей на планках и других знаков отличия". – М., 1980. – 38с.
1506555
   Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медали "За освоение недр и развите нефтяного комплекса Западной Сибири";. – М., 1978. – 16с.
1506556
   Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении юбилейной медали "Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". – М., 1985. – 16с.
1506557
   Указ Президиума Верховного Совета СССР. О присовоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников, работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев. – Москва, 1951. – 14с.
1506558
   Указ Президиума Верхоного Совета Молдавской ССР об усилении борьбы с сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений. – Кишинев, 1962. – 8с.
1506559
   Указ Президиума Верхоного Совета СССР О присвоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР работников МТС, совхозов и подсобных хозяйств за получение высоких урож. – М., 1947. – 13с.
1506560
   Указ Президії Верховної Ради СРСР про присвоення звання Гороя Соціалістичної праці і нагородження орденами і медалями СРСР колгоспників, працівників МТС і радгоспів за одержання високих урожаїв пше. – Дрогобич. – 12с.
1506561
   Указ Президії Верховної Ради СРСР про присвоення звання Гороя Соціалістичної праці і нагородження орденами і медалями СРСР колгоспників, працівників МТС і радгоспів і кінних заводів за досягнення в. – Чернівці. – 24с.
1506562
   Указ Президії Верховної Ради СРСР про присвоення звання Гороя Соціалістичної праці і нагородження орденами і медалями СРСР колгоспників, працівників МТС і радгоспів і кінних заводів за досягнення в. – Ужгород, 1947. – 24с.
1506563
   Указ Презитента України про Програму боротьби з контрабандою та порушенням митних правил на 2008-2009 рр. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 2-5
1506564
   Указ про заснування у Києві університету (8 листопада 1833 р.) [Імператорського університету св. Володимира] // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 437-438. – ISBN 978-966-189-081-6
1506565
  Тишовницький М. Указ цариці Анни Іванівни // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1977. – Рік 14, ч. 1/2 (40/41), січень-березень. – С. 40-41
1506566
  Нурдгрен А. Указавший путь / А. Нурдгрен. – Москва, 1960. – 352с.
1506567
  Шелгунова Л.М. Указание на рече-жестовое поведение персонажей как средство создания образа в русской повествовательной реалестической художественной прозе / Л.М. Шелгунова. – М., 1979. – 78с.
1506568
  Гришина Е.А. Указания головой как система // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 3, май - июнь. – С. 90-130. – ISSN 0373-658Х


  В статье описываются русские указательные жесты, осуществляемые движениями головы. Кроме того, в статье проводится сопоставление систем ручных и головных указательных жестов.
1506569
   Указания для самостоятельной работы по немецкому языку для студентов заочного отделения первого и второго курсов. – Л., 1960. – 10с.
1506570
  Шпигель Ю.И. Указания и материалы к исследовательской работе по теме "Практические занятия в учебных мастерских (некоторые вопросы психологии и методики)" / Ю.И. Шпигель. – М., 1959. – 52с.
1506571
   Указания и формы к составлению плана народнохозяйственного плана на 1936 г.. – М., 1935. – 535с.
1506572
   Указания и формы по составлению финансовых планов на 1937 г.. – М., 1936. – 134с.
1506573
   Указания к использованию "Заданий по литературе для учащихся заочной средней школы" учащимия 1 курса заочных отделений библиотечных техникумов и культурно-просветительных школ. – М., 1953. – 8с.
1506574
   Указания к контрольным работам и контрольная работа №2 по физике для поступающих на химический, географический, геологический фак-ты и почвенное отделение билого-почвенного фак-та. – М, 1969. – 12с.
1506575
   Указания к контрольным работам и контрольные работы №2 и №3 по физике для поступающих на физический факультет. – М., 1969. – 13с.
1506576
   Указания к курсу "Пение и музыка с методикой преподавания в 1-4 классах". – М., 1963. – 80с.
1506577
   Указания к методике обучения умениям и навыкам по физической культуре в ступенях юного пионера. – 2-е. – М., 1959. – 64с.
1506578
  Бородич А.М. Указания к методике развития речи / А.М. Бородич. – М., 1968. – 107с.
1506579
  Дементьеве А.А. Указания к методике родного языка к курсу "Основы изобразительного искусства и методика изобразительной деятельности детей", к методике природоведения / А.А. Дементьеве. – Москва, 1963. – 102 с.
1506580
   Указания к определению птичьих гнезд. – Гомель, 1968. – 27с.
1506581
   Указания к программе по географии для 5-7 классов вечерней (сменной) среденей общеобразовательной школы. – М., 1963. – 44с.
1506582
   Указания к работе детского сада. – Свердловск, 1937. – 16с.
1506583
   Указания к региональным стратиграфическим схемам мезозойских и кайнозойских отложений Западно-Сибирской равнины, : утвержденным Межведомственным стратиграфическим комитетом 30 января 1978 г.). – Тюмень, 1984. – 84с.
1506584
  Дементьеве А.М. Указания к спецсеминарам по методикам родного языка, изобразительной деятельности и природоведения / А.М. Дементьеве. – М, 1962. – 56с.
1506585
   Указания к учебному плану заочного отделения педагогического ин-та по специальности "Русский язык и литература". – 2-е, доп. – Москва, 1957. – 60с.
1506586
   Указания к учебному плану заочного отделения педагогического института по специальности "История". – М., 1953. – 72с.
1506587
   Указания к учебному плану заочного отделения педагогического института по специальности "Математика". – Москва, 1954. – 160 с.
1506588
   Указания к учебному плану заочного отделения педагогического института по специальности "Математика". – Москва, 1956. – 88 с.
1506589
   Указания к учебному плану заочного отделения педагогического института по специальности "Математика" для окончивших учительские институты. – Москва, 1956. – 72 с.
1506590
   Указания к учебному плану заочного отделения педагогического института по специальности география. – Москва, 1956. – 52с.
1506591
   Указания к учебному плану заочного отделения учительского ин-та по специальности "Естествознание и география". – Москва, 1953. – 64с.
1506592
   Указания к учебному плану заочного отделения учительского ин-та по специальности "История". – М., 1953. – 48с.
1506593
   Указания к учебному плану заочного отделения учительского ин-та по специальности "Математика и физика". – Москва, 1954. – 56 с.
1506594
   Указания к учебному плану заочного отделения учительского ин-та по специальности "Русский язык и литература". – М., 1953. – 64с.
1506595
   Указания к учебному плану заочных отделений педагогических училищ. – Москва, 1953. – 64 с.
1506596
   Указания о повторении учебной программы в выпускных классах начальной школы в 1944/45 учебном году. – Москва, 1944. – 6 с.
1506597
   Указания о повторении учебных программ в выпускных классах начальной семилетней и средней школы в 1944/45 учебном году. – Москва, 1944. – 27с.
1506598
   Указания о порядке изучения курса истории КПСС. – Ростов -на-Дону, 1976. – 39с.
1506599
   Указания о порядке патентования советских изобретений за границей ЗП-5-61. – М., 1962. – 10с.
1506600
   Указания о порядке разработки и утверждения сотройфинпланов. – М., 1955. – 30с.
1506601
   Указания о порядке составления и представления хозрасчетными предприятиями и организациями (включая колхозы) отчетов об итогах переоценки и определения износа основных фондов и переписи машин и обор. – М., 1971. – 244с.
1506602
   Указания о сокращении учебного материала в программах и учебниках на 1953/54 учебный год. – М., 1953. – 15с.
1506603
   Указания о сокращении учебного материала в программах и учебниках на 1953/54 учебный год. История. – М., 1953. – 30с.
1506604
   Указания о сокращении учебного материала в программах и учебниках на 1953/54 учебный год. Литература. – М., 1953. – 16с.
1506605
   Указания о сокращении учебного материала в программах и учебниках на 1953/54 учебный год. Физика, химия. – М., 1953. – 15с.
1506606
   Указания об использовании учебников в 1954/55 учебном году. Биология. Химия. Физика. Астрономия. – Москва, 1954. – 16 с.
1506607
   Указания об использовании учебников в 1954/55 учебном году. Русский язык. Литературное чтение и литература. Психология. Логика. – Москва, 1954. – 16 с.
1506608
   Указания относительно программ преподавания в 1904-1905 учебном году русского языка и истории в VI-м классе гимназий, указаных в п. IV высочайшего повеления 20-го июля 1902 г., и древних языков в гимназиях, указаных в п.п. III и IV. – [Б. г.] : Синатская типография. – 16 с. – Без обл. и тит. л.
1506609
   Указания по выявлению и ликвидации очагов колорадского жука. – М, 1954. – 8с.
1506610
   Указания по защите люцерны от вредителей. – М, 1949. – 32с.
1506611
  Келль Н.Г. Указания по использованию геометрических и геодезических свойств аэрофотоматериалов для геологического картирования / Н.Г. Келль, Л.Н. Келль. – Ленинград; Москва : Металлургиздат, 1950. – 56 с.
1506612
   Указания по классификации и диагностике почв. – М
4. – 1967. – 78с.
1506613
  Осоловский В.П. Указания по наблюдениям за осадками фундаментов сооружений и режимом грунтовых вод на тепловых электростанциях / В.П. Осоловский. – М., 1964. – 24с.
1506614
   Указания по обновлению крупномасштабных топографических планов по материалам аэрофотосъемки. – Ленинград, 1960. – 36с.
1506615
   Указания по определению расчетных гидрологических характеристик : СН 435-72. – Ленинград : Гмдрометеоиздат, 1972. – 20 с.
1506616
   Указания по организации охранных зон памятников архитектуры. – Москва, 1962. – 24 с.
1506617
   Указания по оформлению инженерно-геологических чертежей И-42-69. – Москва : Энергия, 1969. – 60 с.
1506618
   Указания по призводству наблюдений за водным режимом на осушительных системах. – Киев : Урожай, 1964. – 87 с.
1506619
   Указания по применению аэросъемки в двух масштабах для топографического картирования. – Ленинград : ВНИМИ, 1961. – 23 с.
1506620
   Указания по применению наземной стереофотосъемки для аналитического определения объемов. – Москва-Ленинград, 1961. – 57с.
1506621
   Указания по проведению боевых стрельб артиллерии Красной Армии. – Москва : Военное издательство, 1946. – 72 с.
1506622
   Указания по производству наблюдений над осадками. – М, 1961. – 16с.
1506623
   Указания по производству основных геодезических работ на строительстве гидроузлов (по планово-высотному обоснованию). – Москва-Ленинград, 1961. – 103с.
1506624
  Фетисова Л.М. Указания по расчету концентраций примесей в приземном слое атмосферы: Для студ. географ. фак. / Л.М. Фетисова. – Саратов, 1978. – 32с.
1506625
   Указания по расчету стока наносов. – М, 1974. – 24с.
1506626
  Лихтман Р.И. Указания по самостоятельной реботе по курсу исторической грамматики. / Р.И. Лихтман. – Махачкала, 1962. – 144с.
1506627
   Указания по составлению монографии "Геологическое строение СССР и закономерности размещения полезных ископаемых", 1975. – 14 с.
1506628
   Указания по составлению топографических карт масштабов 1:25000 - 1:100000 и по подготовке к изданию топографических карт масштабов 1:100000. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 87 с.
1506629
   Указания по упорядочению применения укрупнённых норм для проектирования, сметных норм по статьям основных расходов и единых порайонных единичных расценок на геологоразведочные работы. – Москва, 1963. – 128 с.
1506630
   Указания по упрощению составления смет на производство геолого-разведочных работ. – Москва, 1956. – 80 с.
1506631
  Шварц С.С. Указания по учету и прогнозу численности мышевидных грызунов в условичх лесостепного Зауралья. / С.С. Шварц, В.Н. Павлинин. – Свердловск, 1956. – 27с.
1506632
  Гришина Е.А. Указания рукой как система (по данным Мультимедийного русского корпуса) // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 3 (май - июнь). – С. 3-50. – ISSN 0373-658Х
1506633
  Россия. М-во внутренних дел Указания сделанные Министерством внутренних дел относительно применения некоторых статей Положения о земских учреждениях 12 июня 1890 года. – Санкт-Петербург : [Тип. Мин. внутр. дел], 1892. – [2], 13 с.
1506634
   Указания учителям о прохождении программ V-VII классов средней школы в школах сельской молодежи. – Москва : Учпедгиз, 1947. – 224 с.
1506635
   Указания учителям школ рабочей молодежи. – [Москва] : Учпедгиз
Вып. 1 : О планировании учебного материала. – 1947. – 40 с.
1506636
   Указания учителям школ рабочей молодежи о происхождении программ средних школ. – Москва : Учпедгиз
Вып. 3 : Математика. Черчение : 5-10 классы. – 1948. – 184 с.
1506637
   Указания учителям школ рабочей молодежи о происхождении программ средних школ. – [Москва] : Учпедгиз
Вып. 4 : Биология, химия. – 1948. – 87 с.
1506638
   Указания учителям школ рабочей молодежи о происхождении программ средних школ. – [Москва] : Учпедгиз
Вып. 5 : История, Конституция СССР, география : 5-10 классы. – 1948. – 93 с.
1506639
  Черкашина Н.П. и др. Указатели и каталоги инкунабулов : Каталог выставки / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; Отд. редких книг; Сост.: Н. П. Черкашина и др.; Под ред. проф. Е. Л. Немировского. – Москва, 1979. – 47с.
1506640
  Щукин П.И. Указатели к "Бумагам, относящимся до Отечественной войны 1812 года", собранным и изданным П.И. Щукиным / сост. по поручению П.И. Щукина П.Н. Миллер. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова
Ч. I-X. – 1912. – IV, 536 c.


  Сост. Миллер, Петр Николаевич
1506641
  Рудельсон К.И. Указатели к архивным справочникам. / К.И. Рудельсон. – М., 1959. – 55с.
1506642
  Князева Е.Н. Указатели к материалам 24-го съезда КПСС / Е.Н. Князева. – Москва, 1971. – 112с.
1506643
   Указатели к материалам 27-ого съезда КПСС. – Москва : ГБЛ, 1987. – 106с.
1506644
  Леонов Ю.Н. Указатели к материалам XXV съезда КПСС / Ю.Н. Леонов. – Москва, 1977. – 72с.
1506645
   Указатели к материалам XXVI съезда КПСС. – Москва : ГБЛ, 1982. – 86 с.
1506646
   Указатели к работе К.Я. Тромонина. – Москва, 1963. – 61 с.
1506647
  Маркс К. Указатели ко второму изданию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса (Т. 1-39) / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
Указатели ко второму изданию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса (Т. 1-39). – 1974. – 331с.
1506648
  Левицкий Ю.А. Указатели ситуации / Ю.А. Левицкий, Г.А. Шамова. – Пермь, 1985. – 72с.
1506649
   Указатели содержания русских дореволюционных газет. – Л, 1986. – 123с.
1506650
  Масанов Ю.И. Указатели содержания русских журналов и продолжающихся изданий 1755-1970 гг. / Ю.И. Масанов, Н.В. Ниткина, З.Д. Титова. – Москва : Книга, 1975. – 439 с.
1506651
  Императорское Русское географическое общество Указателъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества : с 1846 по 1875 г., 1876 по 1885 г, 1896 по 1905 г. / Императорское Русское географическое общество. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
съ 1846 по 1875 г., 1876 по 1885 г, 1896 по1905 г. – 1887. – 177, 217, 334, (50) с.
1506652
  Леченко О. Указатель "Цитирование трудов ученых МИФИ" как источник информации о научных исследованиях // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2009. – № 6. – С. 40-44. – ISSN 0869-608Х
1506653
   Указатель (алфавитный) к V-му тому 3-го отделения актов и документов относящихся к Истории Киевской академии. – Киев : Тип. И.и. Чоколов, 1916. – 72 с.
1506654
   Указатель (Поверстного растояния) населенных сестностей в районе Киевского окружного суда. – Киев : В Унив. тип. (И.И. Завадского), 1890. – 69 с.
1506655
   Указатель № 3 работ, выполненных за март месяц 1949 г. / Центральная политехническая библиотека (Москва); Всесоюз. об-во по распрострпнению полит. и науч. знаний ; Центр. политехн. б-ка ; Информ.-библиогр. отд. – Ротапринт. – Москва : [б. и.], 1949. – 15 с.
1506656
   Указатель № 4 работ, выполненных за апрель месяц 1949 г. / Центральная политехническая библиотека (Москва); Всесоюз. об-во по распрострпнению полит. и науч. знаний ; Центр. политехн. б-ка ; Информ.-библиогр. отд. – Ротапринт. – Москва : [б. и.], 1949. – 15 с.
1506657
   Указатель алфавитный к Уложению о наказаниях уголовных и исправительных. – Санкт-Петербург : Тип. 2-го Отд-ния Собств. е. и. в. канцелярии, 1846. – 164 с.
1506658
   Указатель антифашисткой литературы. – Москва, 1941. – 96 с.
1506659
  Балдаев Р.Л. Указатель библиографий по монголоведению на русском языке : 1824-1960 / Р.Л. Балдаев, Н.Н. Васильев; АН СССР, Б-ка Акад. наук ; сост.: Р.Л. Болдаев и Н.Н. Васильев ; под ред. Г.Я. Смолина и К.И. Шафрановского. – Ленинград, 1962. – 89 с.
1506660
  Викторова А.А. Указатель библиографических пособий об Узбекистане (1936-1965 гг.) / А.А. Викторова; УзССР; Фунд. б-ка; Ред. А. И. Агеев. – Ташкент, 1977. – 278с.
1506661
  Павлова Н.Г. Указатель библиографических пособий по музыке : Аннот. указ. лит., изд. на рус. яз., 1968-1975 гг. / Н.Г. Павлова. – Москва, 1986. – 111с.
1506662
   Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку.. – Новосибирск, 1975. – 631 с.
1506663
   Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему ВОстоку.. – Новосибирск, 1976. – 204с.
1506664
   Указатель библиографических работ, выполненных библиотеками Академии наук СССР и Академией наук союзных республик.. – М., 1957. – 112с.
1506665
   Указатель венгерских лекарственных средств.. – Будапешт, 1962. – 114с.
1506666
   Указатель вокальных произведений о Ленине и партии. – Ленинград, 1962. – 88 с.
1506667
   Указатель воспоминаний, дневников и путевых записок XVIII-XIX вв.. – Москва, 1951. – 224 с.
1506668
   Указатель временной этнографической выставки русского населения Галиции, Буковины и Венгрии. – Петроград : Типо-Литография Энергия, 1915. – 20 с.
1506669
   Указатель выставки Киевского Общества Древностей и Искусств 1897 года. – Киев : Типография И.И. Чоколова, 1897. – 86 с.
1506670
  Археологический Указатель выставки при третьем Археологическом съезде в Киеве, 1874 г. : 2-22 августа, 1874 г. / Археологический, (3  ; 1874  ; Киев) съезд. – Киев : В Типографии Е.Я. Федорова, 1874. – 37, 91, 24 с.
1506671
   Указатель государственных стандартов и технических условий.. – М.
1. – 1966. – 436с.
1506672
   Указатель государственных стандартов и технических условий.. – М.
2. – 1967. – 683с.
1506673
   Указатель государственных стандартов СССР.. – М.
1. – 1973. – 734с.
1506674
   Указатель государственных стандартов СССР.. – М.
2. – 1973. – 364с.
1506675
   Указатель государственных стандартов.. – М., 1955. – 604с.
1506676
   Указатель государственных стандартов.. – М., 1959. – 520с.
1506677
  Адарюков В.Я. Указатель гравированных и литографированных портретов А.С. Пушкина / В.Я. Адарюков. – Москва : Мосполитграф, 16-я тип., 1926. – 36 с., 7 л. ил. – (Государственный музей изящных искусств. Гравюрный кабинет)
1506678
   Указатель грибов-патогенов сельскохозяйственных культур Молдовы.. – Кишинев, 1992. – 130с.
1506679
   Указатель действующих стандартов по лесной и бумажной промышленности на 1 июля 1949 г. : Стандартгиз, 1949. – 156 с.
1506680
  Вознесенская Л.О. Указатель диссертаций по проблемам международного движения и интернациональных связей ВЛКСМ и советской молодежи / Л.О. Вознесенская, Г.Д. Найко. – Москва, 1980. – 54с.
1506681
   Указатель диссертаций, защищенных в Ленинградской ордена Ленина лесотехнической академии имени С.М.Кирова.. – Ленинград, 1970. – 68с.
1506682
   Указатель диссертационных работ, выполненных и защищенных в Институте экономике АН УССР.. – Киев : Наукова думка, 1967. – 84с.
1506683
  Савва Указатель для обозрения Московской Патриаршей (ныне синодальной) ризницы / Составлен Саввою, еписком Можайским. – Изд. 4, пересмотренное и дополненное. – Москва : Тип. В.Готье, 1863. – 59, 18, II, II с., XV л.
1506684
   Указатель докторских и кандидатских диссертаций, защищенных в Узбекистане в 1936-1951 гг.. – Ташкент, 1954. – 175 с.
1506685
   Указатель заглавий произведений художественной литературы 1801-1975 г. : В 7-ми т. – Москва
Т. 2 : Д - З. – 1986. – 349с.
1506686
   Указатель заглавий произведений художественной литературы, 1801-1975 : В 7-ми т. – Москва
Т. 4 : М - О. – 1990. – 429с.
1506687
   Указатель заглавий произведений художественной литературы, 1801-1975 г. : В 7-ми т. – Москва
Т. 1 : А - Г. – 1985. – 487с.
1506688
   Указатель заглавий произведений художественной литературы, 1801-1975 гг. : В 7-ми т. – Москва
Т. 3 : И - Л. – 1989. – 324 с.
1506689
  Колоколов Е.Ф. Указатель законов о властях и установлениях духовных, составленный коллежским асессором Е. Колоколовым. – Москва : В университетской тип., 1850. – XII, 378 с.
1506690
   Указатель зарубежных организаций издающих литературу по охране окружающей среды.. – Москва, 1991. – 45с.
1506691
   Указатель изданий Академии наук БССР за 1985 г.. – Минск, 1988. – 513с.
1506692
  Балакирева А.М. Указатель изданий университета дружбы народов им.Патриса Лумумбы / А.М. Балакирева. – М, 1970. – 139с.
1506693
   Указатель изданий ценрального научно-исследовательского геолого-разведочного института (ЦНИГРИ). – Ленинград ; Москва : Главная редакция топливной и геолого-разведочной литературы
Вып. 1. – 1938. – 20 с.
1506694
   Указатель изданий центрального научно-исследовательского геолого-разведочного института (ЦНИГРИ) на 1 мая 1936 г.. – Ленинград ; Москва : Главная редакция геолого-разведочной и геодезической литературы, 1936. – 76 с.
1506695
   Указатель имен авторов к "Обзору трудов по славяноведению за 1908/9 годы" // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1910. – Т. 15, кн. 1. – С. I- XXI
1506696
  Голицын Н.Н. Указатель имен личных упоминаемых в дворцовых разрядах / Князь Н.Н. Голицын. – Санкт-Петербург : Имп. Археогр. комис., 1912. – [4], 323 с.
1506697
   Указатель Императорского Московского Университета : Краткое описание Кабинетов и других заведений,находящихся при Университете,с показанием всего достопримечательного в них. – Москва : Тип-я Университета, 1826. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1506698
   Указатель иностранной периодической литературы, выписанной для ГПНТБ и библиотек научных учреждений Сибирского отделения Академии наук СССР на 1974 год.. – Новосибирск
1. – 1969. – 377с.
1506699
   Указатель иностранной периодической литературы, выписанной для ГПНТБ и библиотек научных учреждений Сибирского отделения Академии наук СССР на 1974 год.. – Новосибирск
2. – 1969. – 372с.
1506700
   Указатель иностранной периодической литературы, выписанной для ГПНТБ и библиотек научных учреждений Сибирского отделения Академии наук СССР на 1980 год. – Новосибирск, 1980. – 218с.
1506701
   Указатель иностранной периодической литературы, выписанной для ГПНТБ и библиотек научных учреждений Сибирского отделения Академии наук СССР на 1981 год. – Новосибирск, 1981
1506702
   Указатель иностранных период....1982. – Новосибирск
Т. 1. – 1982
1506703
   Указатель иностранных период....1982. – Новосибирск
Т. 2. – 1982
1506704
   Указатель иностранных периодических изданий выписанных организациями Советского Союза на 1972 год : Естественные науки.Техника.Сельское хозяйство.Медицина. – Москва : ГПНТБ
Часть1 : Алфавитный список. – 1972. – 552 с.
1506705
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных для ГПНТБ и библиотек научных учреждений СО РАН на 1982. – Новосибирск, 1982
1506706
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза
№ 1. – 1986
1506707
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза
№ 1. – 1987
1506708
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза
№ 2. – 1987
1506709
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза
№ 1. – 1988
1506710
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза
№ 2. – 1988
1506711
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1967 год.. – М.
1. – 1967. – 505с.
1506712
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1967 год.. – М.
2. – 1967. – 502с.
1506713
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1968 год.. – М.
1. – 1968. – 488с.
1506714
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1968 год.. – М.
2. – 1969. – 532с.
1506715
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1969 год.. – Москва
Т. 1. – 1969. – 608 с.
1506716
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1969 год.. – М.
2. – 1970. – 456с.
1506717
   Указатель иностранных периодических изданий, выписанных организациями Советского Союза на 1969 год.. – М.
2. – 1970. – 457-645с.
1506718
   Указатель иностранных стандартов.. – М., 1966. – 29с.
1506719
   Указатель иностранных....на 1983. – Новосибирск, 1983
1506720
   Указатель информационной литературы по радиоэлектронике. – Москва, 1961. – 81с.
1506721
   Указатель информационных карт по издательскому делу, книговедению, книжной торговле и государственной библиографии.. – М., 1970. – 20с.
1506722
  Лазаревский А.М. Указатель источников для изучения Малороссийского края. – Санкт-Петербург : В типографии Губернского правления
Вып. 1. – 1858. – II, 121 с. – Сост. указ. на стр. II
1506723
  Дорошенко Д. Указатель источников для ознакомления с Южной Русью / Сост. Д. Дорошенко. – Санкт-Петербург, 1904. – 60 с.
1506724
  Воробьев Н.И. Указатель к "Известиям Общества археологии, истории и этнографии при Казанском государственном университете" за 1906-1927 годы / Н.И. Воробьев. – Казань, 1928. – 22 с.
1506725
  Сопиков В.С. Указатель к "Опыту Росийской библиографии" / В.С. Сопиков ; ред., примеч. доп. и указ. В.Н. Рогожина // Опыт Росийской библиографии / Сопиков В.С. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1905. – Ч. 4
1506726
  Родосский А. Указатель к "Христианскому чтению" за последние десять лет его издания : с 1871 года по 1880-й включительно / А Родосский. – С.-Петербург : Тип. Ф.Г. Елеонского и Ко, 1881. – 69 с.
1506727
  Вержбовский Ф. Указатель к Варшавским университетским известиям за 1870-1894 гг. / Федор Вержбовский. – Варшава : Типография Варшавского учебного округа, Кракрвское-Предместье, №3, 1900. – 382 с.
1506728
   Указатель к журналу "Геология и геофизика" за 1958-1970 гг.. – Новосибирск
1. – 1975. – 240с.
1506729
  Нестерова З.Ф. Указатель к журналу "Геология и геофизика" за 1958-1970 гг. / З.Ф. Нестерова, Л.М. Турбина. – Новосибирск
2. – 1975. – 188с.
1506730
   Указатель к журналу "Геология и геофизика" за 1961-1975 гг. / АН СССР; Сибирск. отд-ние; Ин-т геологии и геофизики; Библиотека; Сост.: З. Ф. Нестерова; Науч. ред.: Канд. геол.-минерал. наук Ч. Б. Борукаев. – Новосибирск, 1979. – 229с.
1506731
  Берлинг Н.И. Указатель к Известиям геологического комитета за 1915 г. / Сост.: Н.И. Берлинг, Е.Н. Савельева, М.И. Брик. – Петроград : Изд. Геологического ком-та, 1917. – 38 с.
1506732
   Указатель к изданиям временной коммиссии для разбора древних актов, высочайше учрежденной при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе (с 1845 по 1877 год) / Сост. И.П. Новицкий. – Киев : Тип. К.Н. Милевского
Т. 1 : Имена личные. – 1878. – XXX, 832 с.
1506733
   Указатель к изданиям временной коммиссии для разбора древних актов, высочайше учрежденной при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе (с 1845 по 1877 год) / Сост. И.П. Новицкий. – Киев : Тип. Л.Г. Даниловой
Т. 2 : Имена географические : (Материалы для ист. географии Юж. и Зап. России). – 1878. – [2], II, 978 с. – На обл. дата: 1883
1506734
  Соловьев М.С. Указатель к истории России с древнейших времен Сергея Михайловича Соловьева / Сост. М.С. Соловьев. – Санкт-Петербург : Общественная польза. – 616 стб.
1506735
  Соловьев С.М. Указатель к истории России с древнейших времен Сергея Михайловича Соловьева. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1911. – 616, [1] с.
1506736
   Указатель к коллекции древностей из раскопок и случайных приобретений Е.А. Зноско-Боровского, село Берестняги. – Канев : Типография А.К. Нестерова, 1897. – 23 с.
1506737
  Багенский Ч. Указатель к материалам, собранным Г. Чубинским в "Трудах этнографическо-статистической экспедиции Императорского Русского Географического Общества в Западно-Русский край " / Ч. Багенский; сост. студентом Чеславом Багенским ; под ред. Е.Ф. Будде. – Казань : Типо-литография Императорского Университета, 1900. – XVII, 66 с.
1506738
  Греков Б.Д. Указатель к описанию актов Новгородского Софийского дома / Б.Д. Греков. – Петроград : Тип. М.А. Александрова, 1916. – 43 с. – Отт. из журн. "Летопись занятий Археогр. комис. за 1915 г." Пг., 1916. Вып. 28
1506739
   Указатель к Сообщениям (запискам) Харьковского математического общества при Харьковском университете.. – Харьков, 1955. – 43с.
1506740
  Беркович Э.С. Указатель к трудам общества физико-химических наук при Харьковском университете за 1873-1915 годы / Э.С. Беркович ; ХГУ, Центр. науч. биб-ка. – Харьков : ХГУ, 1972. – 98 с.
1506741
   Указатель к ученым запискам Московского государственного педагогического института имени В.И. Ленина за 1935-1959 годы. – Москва, 1960. – 112 с.
1506742
  Шибанов Ф.А. Указатель картографической литературы, вышедшей в России с 1800 по 1917 год / Ф.А. Шибанов. – Л., 1961. – 224с.
1506743
  Аствацатурян Э.Г. Указатель клейм и имен кавказских мастеров оружейного и серебряного дела / Аствацатурян Э.Г. ; Гос. ист. музей, АН СССР, Ин-т востоковедентя. – Москва : Наука, 1982. – 259 с. : ил.
1506744
   Указатель книг для рабочих библиотек с кратким пояснениями содержания кажд. книги.. – М., 1924. – 536с.
1506745
  Сотников В.С. Указатель книг и журнальных статей по геологии нефти за 1850-1930 гг. / В.С. Сотников. – М.-Л., 1932. – 87с.
1506746
  Назаров М.И. Указатель книг и статей по выставочному, музейному, экскурсионному делу и родиноведению / М.И. Назаров. – М., 1919. – 64с.
1506747
  Быстров М. Указатель книг издательства Народного Комиссариата Земледелия / М. Быстров. – П., 1919. – 96с.
1506748
   Указатель книг по истории и общественным вопросам / Подвижной музей учеб. пособий при Постоянной комиссии по техн. образ. Имп. рус. техн. о-ва, Лит.-изд. отдел ; сост. Е.В. Арцимович, М.В. Имшенецкой, О.И. Капица [и др.]; Под ред. Н.А. Гредескула, С.Ф. Знаменского и С.А. Князькова. – Санкт-Петербург : тип. М.А. Александрова, 1909. – 631 с. разд. паг. – Прил.: Обзор библиографических указателей / Сост. О. Капица ; Указатель литературы по истории музыки / сост. И. Рачинский
1506749
  Педашенко А.Д. Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за 1914 год / А.Д. Педашенко. – М-Л
2. – 1971. – 152с.
1506750
   Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за 1915 г.. – М.Л.
4. – 1973. – 167с.
1506751
  Педашенко А.Д. Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за1914 год. / А.Д. Педашенко. – М-Л
10. – 1971. – 236с.
1506752
  Педашенко А.Д. Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за1915 год. / А.Д. Педашенко. – М-Л
7. – 1973. – 139с.
1506753
   Указатель литературных данных по спектроскопии магнитного резонанса.. – Новосибирск
12. – 1982. – 44с.
1506754
   Указатель литературных данных по спектроскопии ядерного магнитного резонанса ЯМР-іН. – Новосибирск
Вып. 15. – 1984. – 487 с.
1506755
   Указатель литературных данных по спектроскопии ядерного магнитного резонанса ЯМР.. – Новосибирск
2. – 1982. – 407с.
1506756
   Указатель литературных данных по спектроскопии ядерного магнитного резонанса.. – Новосибирск, 1976. – 353с.
1506757
   Указатель литературных данных по спектроспокии ядерного магнитного резонанса ЯМР.. – Новосибирск
16. – 1984. – 506с.
1506758
   Указатель литературы на иностранных языках по внеклассному чтению для учащихся средних школ.. – К., 1966. – 25с.
1506759
  Закс В.Я. Указатель литературы о природе и хозяйстве Центрально-Черноземной области 1800-1925 / В.Я. Закс. – Воронеж
2. – 1931. – 288с.
1506760
  Академия Указатель литературы обменного фонда / Академия, наук СССР Библиотека
Вып. 4. – 1980
1506761
  Чжан Указатель литературы по геологии Китая за 1940-55 гг. / Чжан, Чжи-Синь, ван Чжи-Яо. – Пекин, 1958. – 543с.
1506762
  Сабанеева И.П. Указатель литературы по геофизическим метолам разведки / И.П. Сабанеева, Г.А. Поваркова. – Ленинград, 1964. – 174с.
1506763
   Указатель литературы по гидрогеологии СССР : Региональная гидрогеология с картой исследованости СССР в гидрогеологическом отношении (на 2-х листах). – Ленинград-Москва-Новосибирск : Гос. научно-технич. горно-геолого-нефтяное изд-во, 1934. – 148с. + 2 карты
1506764
   Указатель литературы по гидрологии и смежным дисциплинам районов великих строек коммунизма.. – Л.
3. – 1951. – 44с.
1506765
  Вознесенская Е.А. Указатель литературы по гидрологии среднеазиатских республик и Казхстана / Е.А. Вознесенская, А.И. Рабинерсон. – Ленинград, 1928. – 116с.
1506766
   Указатель литературы по гидрологии, вышедшей в СССР в 1929 г.. – Л., 1931. – 119с.
1506767
  Розинг В. Указатель литературы по истории Новгорода / В. Розинг. – [Новгород] : [Паровая тип. А.С. Федорова], 1896. – 40 с. – Отд. оттиск из: Новгородские епархиальные ведомости, №№ 19, 1, 1995 и №№ 6, 18, 1896
1506768
   Указатель литературы по истории русской живописи, скульптуры и графики 18-20 века.. – М., 1931. – 46с.
1506769
   Указатель литературы по международному положению.. – М., 1940. – 92с.
1506770
   Указатель литературы по методике партийной пропаганды.. – Москва, 1968. – 7с.
1506771
  Курова О.В. Указатель литературы по монтажу строительных онструкций, рекомендуемой для использования при разработке курсовых проектов и технологической карты в дипломных проектах / О.В. Курова. – Харьков, 1968. – 30с.
1506772
   Указатель литературы по надежности и долговечности.. – Минск, 1964. – 123с.
1506773
  Чиркова М.П. Указатель литературы по НОТ в учебном процессе, новы методам и средствам обучения / М.П. Чиркова. – М., 1971. – 36с.
1506774
  Чиркова М.П. Указатель литературы по НОТ в учебном процессе, новым методам и средствам обучения / М.П. Чиркова. – М., 1971. – 36с.
1506775
   Указатель литературы по НОТ в учебном процессе, новым методам и средствам обучения.. – М
6. – 1970. – 74с.
1506776
  Ананьева Т.Д. Указатель литературы по НОТ в учебном процессе, новым методам и средствам обучения. ВЫП. 7 / Т.Д. Ананьева. – Москва, 1970. – 36с.
1506777
  Шатилина М.К. Указатель литературы по паводкам и их расчетам / М.К. Шатилина. – Л., 1967. – 56с.
1506778
   Указатель литературы по применению радиоактивных и стабильных изотопов в биологии за 1950-1958 гг.. – М., 1962. – 408с.
1506779
  Есипов В.К. Указатель литературы по рыбному хозяйству Европейского Севера СССР / В.К. Есипов. – Л, 1935. – 158с.
1506780
   Указатель литературы студенту-филологу. – Донецк, 1980. – 46с.
1506781
   Указатель литературы, изданной в Белоруссии в 1861-1917 гг.. – М., 1991. – 99с.
1506782
   Указатель литературы, опубликованной в связи с трудом И.В. Сталина "Марксизм и вопросы языкознания". – Тбилиси, 1951. – 63 с.
1506783
  Попов А.Н. Указатель литературы... / А.Н. Попов, 1924. – с.
1506784
   Указатель маршрутов авиационных перевозок с тарифными расстояниями и тарифами на перевозку пассажиров, багажа, почты,посылок и грузов от аэропортов ЗСУ ГА.. – Новосибирск, 1972. – 208с.
1506785
  Соллогуб-Акимова Указатель местоимения this и that в системе английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Соллогуб-Акимова А.М.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1953. – 16л.
1506786
  Подвижной музей учебных пособий (Петербург) Указатель наглядных учебных пособий для народных школ, выработанный Подвижным Музеем / Подвижной Музей наглядных пособий при Императорском Русском Техническом Обществе. – Санкт-Петербург : Тип. Цепова, 1900. – 32 с. – Без тит. л.
1506787
   Указатель научных отчетов и других материалов, поступивших в 1963 г. в технический архив.. – Уфа, 1964. – 36с.
1506788
   Указатель не выписанных в СССР иностранных научно-технических журналов, получивших положительную оценку специалистов.. – М.
1. – 1974. – 40с.
1506789
   Указатель не выписанных в СССР иностранных научно-технических журналов, получивших положительную оценку специалистов.. – М.
2. – 1975. – 48с.
1506790
   Указатель новых книг и статей по химической промышленности. – Рига : Центр бюро техн инф-ции, 1960. – 12 с.
1506791
   Указатель новых лекарственных препаратов .. – М.
4. – 1954. – 80с.
1506792
   Указатель новых лекарственных препаратов.. – М.
2. – 1954. – 108с.
1506793
   Указатель новых лекарственных препаратов.. – М.
5. – 1954. – 84с.
1506794
   Указатель новых лекарственных препаратов.. – М.
6. – 1954. – 112с.
1506795
   Указатель обзоров по химии. – Вып. 1 (1950-1967гг.). – Новосибирск : Наука
Часть 2. – 1972. – 372 с.
1506796
  Сметанин А.В. Указатель общесоюзных стандартов по номерам, алфавиту и отраслям народного хозяйства. / А.В. Сметанин. – М.Л., 1935. – 196с.
1506797
   Указатель общих постановлений для руководства Городских Дум и заменяющих оныя мест. – б.м. : типография министерства Внутренних дел, 1854. – 90 c.
1506798
   Указатель опубликованных работ сотрудников Института физической химии им.Л.В.Писаревского АН УССР.. – К., 1977. – 372с.
1506799
   Указатель опубликованных работ сотрудников института физической химии им.Писаревского АН СССР.. – Киев : Наукова думка, 1973. – 272с.
1506800
   Указатель опубликованных работ сотрудников Института экономики АН УССР,. – К.
1. – 1968. – 126с.
1506801
   Указатель опубликованных работ сотрудников института экономики АН УССР.. – К.
8. – 1968. – 238с.
1506802
   Указатель опубликованных работ сотрудников института экономики промышленности АН УССР.. – Донецк, 1970. – 190с.
1506803
   Указатель опытов.. – М., 1954. – 72с.
1506804
   Указатель организаций капиталистических стран издающих литературу по робототехнике.. – М., 1987. – 22с.
1506805
  Борц Б. Указатель органических соединений : Справочник по органической химии / Б. Борц. – Москва : Автора, 1924. – 102с.
1506806
   Указатель основных отечественных библиографий и справочных изданий по естественным и физико-математическим наукам.. – Ленинград, 1966. – 387 с.
1506807
   Указатель основных первоисточников в помощь изучающим "Краткий курс истории ВКП(б)". – Москва, 1940. – 159с.
1506808
   Указатель основных первоисточников в помощь изучающим краткий курс истории ВКП(б). – 2-е изд., доп. : Огиз. Госполитиздат, 1941. – 192с.
1506809
   Указатель основных публикаций // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 26 декабря (№ 52). – С. 29-33. – ISSN 1563-6755


  Возлагая на отца бремя доказывания несостоятельности матери обеспечить ребенка, суды не только подорвали принцип равенства отца и матери, но и нивелировали принцип состязательности.
1506810
   Указатель основных публикаций за 2012 год // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2012. – 25 декабря (№ 52)


  Перелік публікацій за 2012 p. в газете "Юридическая практика".
1506811
   Указатель отраслевых республиканских стандартов и технических условий.. – М., 1972. – 923с.
1506812
   Указатель отраслевых, республиканских стандартов и технических условий. – Москва : Изд-во стандартов, 1971. – 656с.
1506813
  Константинова Н.А. Указатель периодики / Н.А. Константинова. – Коммунарск, 1974. – 42с.
1506814
   Указатель периодических и продолжающихся изданий Научной библиотеки СГУ (1703-1917) : библиографический указатель. – Симферополь, 1996. – 156 с. – ISBN 5-7780-0971-2
1506815
   Указатель периодических изданий 1990.. – Рига, 1991. – 106с.
1506816
   Указатель периодических изданий на китайском языке в фондах библиотек Москвы и Ленинграда.. – М., 1979. – 345с.
1506817
  Ревякина Л.П. Указатель периодических изданий, получаемых библиотекой Севастополького приборостроительного института в 1973 г. / Л.П. Ревякина, И.В. Гончарова. – Севастополь, 1978. – 38с.
1506818
   Указатель периодических изданий.. – Рига, 1986. – 152с.
1506819
  Бабаев Указатель по механике / Бабаев Мелик-Бахыш А.И., Искендер-заде Ф.А. ; АН АзССР, Ин-т математики и механики. – Баку : Элм, 1988. – 385 с.
1506820
   Указатель портретов помещенных в русской портретной галлереи : Отдел первый. Государи и государыни. – б.м., 1847
1506821
  Лернер И.М. Указатель препаративных синтезов неорганических, комплексных и элементорганических соединений / И.М. Лернер, А.А. Гонор. – Ленинград : Химия, 1986. – 152 с.
1506822
  Лернер И.М. Указатель препаративных синтезов органических соединений / И.М. Лернер. – Ленинград : Химия, 1973. – 344 с.
1506823
   Указатель препаративных синтезов органических соединений. / Лернер И.М. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия, 1982. – 278 с.
1506824
   Указатель произведений отечественной промышленности, находящихся на первой Московской Выставке 1835 года в Москве. – Москва : ста Семена, 1835. – 149, XXVII с.
1506825
   Указатель публикаций в журнале "Высшее образование сегодня" за 2008 год // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 92-96. – ISSN 1726-667Х
1506826
   Указатель публикаций в журнале (№№ 1-11 за 2008 г.) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 61-64. – ISSN 0321-0383
1506827
   Указатель работ в области механики по журналам "Прикладная математика и механика", "Известия отделения технических наук АН СССР", "Инженерный сборник", "Инженерный журнал" : (Авт. и системат.). 1937-1966. – Москва : Наука, 1969. – 342 с.
1506828
  Кочьян Татьяна Айковна Указатель работ преподавателей кафедр экономических наук / Кочьян Татьяна Айковна. – Краснодар, 1984. – 48с.
1506829
   Указатель работ сотрудников Института геологических наук АН УССР.. – К., 1976. – 104с.
1506830
   Указатель работ, опубликованных научными сотрудниками Института экономики АН УССР после ХХ съезда КПСС.. – Киев : Наукова думка, 1964. – 287с.
1506831
  Буткевич П.И. Указатель распоряжений, напечатанных в "Циркуляре по Киевскому учебному округу" за время с 1857 по 1913 г. включительно / Сост. П.И. Буткевич. – Киев : Издание Упр. Киев. учеб. окр., 1914. – [4], XII, 476 с.
1506832
  Сопоцинский А.А. Указатель распоряжениям, напечатанным в Циркуляре по Управлению Киевским учебным округом / Сост. по распоряжению Его Превосходительства г. попечителя Киев. учеб. окр. В.В. Вельминова-Зернова А. Сопоцинский. – [Киев] : Тип. Ун-та св. Владимира (В.И. Завадского), 1889. – [2], XII, 139 с.
1506833
   Указатель рекомендаций Международной организации по стандартизации.. – М., 1972. – 160с.
1506834
   Указатель рекомендаций по стандартизации Совета Экономической Взаимопомощи. – М., 1972. – 196с.
1506835
   Указатель рекомендаций СЭВ по стандартизации.. – М., 1973. – 223с.
1506836
  Сегал И.Ф. Указатель рекомендованной литературы к основным темам курсовых заданий и димпломных проектов по кафедре архитектуры. / И.Ф. Сегал, О.В. Курова. – Харьков, 1966. – 18с.
1506837
  Сегал И.Ф. Указатель рекомендованной литературы к основным темам курсовых заданий и дипломных проектов кафедры водоснабжения и канализации. / И.Ф. Сегал, О.В. Курова. – Х, 1966. – 16с.
1506838
  Сегал И.Ф. Указатель рекомендованной литературы к основным темам курсовых заданий и дипломных проектов по кафедре архитектурного проектировния. / И.Ф. Сегал, О.В. Курова. – Харьков, 1966. – 19с.
1506839
  Сегал И.Ф. Указатель рекомендованной литературы к основным темам курсовых заданий и дипломных проектов по кафедре железобетонных конструкций / И.Ф. Сегал, О.В. Курова. – Харьков, 1966. – 31с.
1506840
  Сегал И.Ф. Указатель рекомендованной литературы к основным темам курсовых заданий и дипломных проектов по кафедре теплогазоснабжения и вентляции. / И.Ф. Сегал, О.В. Курова. – Харьков, 1966. – 9с.
1506841
   Указатель репертуара.. – М.Л., 1943. – 24с.
1506842
  Сухов Г.Ф. Указатель рецензий на художественную прозу русскую и переводную вышедшую в 1926 году / Г.Ф. Сухов. – Киев, 1927. – 64с.
1506843
   Указатель речей и докладов, сделанных на ХІ съезде Русских естествоиспытателей и врачей.. – 739-754с.
1506844
   Указатель российских законов, 1730
1506845
   Указатель российских законов. – Изданный коллежским советником Львом Максимовичем. – Москва : В привилегированной типографии, 1803
1506846
   Указатель российских законов. – Изданный коллежским советником Львом Максимовичем. – Москва : В привилегированной типографии
Ч. 3. – 1803
1506847
   Указатель российских законов. – В СанктПетербурге [Санкт-Петербург] : В типографии Театральной Дирекции, 1808
1506848
   Указатель российских законов. – Москва : В Университетской Типографии, 1825
1506849
   Указатель российских законов.... – Изданный...Львом Максимовым. – СанктПетербург [Санкт-Петербург] : при Императорской Академии Наук
Т. 1, ч. 6. – 1806
1506850
  Иваненко Б.В. Указатель руководящих материалов в области музейного дела и охраны памятников искусства, старины, революционных движений, природы проч. изд. высшими правительственными органами и НКП РСФСР до 25 ма / Б.В. Иваненко. – М., 1929. – 38с.
1506851
   Указатель русских пионерских песен.. – Л., 1962. – 95с.
1506852
  Гернет М.Н. Указатель русской и иностранной литературы по статистике преступлений, наказаний и самоубийств / М.Н. Гернет. – М., 1924. – 48с.
1506853
   Указатель святыни и священных достопамятностей Киева. – Киев : Тип. Киево-Печерской лавры, 1871
1506854
   Указатель слов в поэтических произведениях Н.А.Некрасова.. – Ярославль, 1986. – 154с.
1506855
  Клочков М.В. Указатель слов и выражений встречающихся в судебниках 1497, 1550 и 1589 гг. / Сост. М. Клочков ; Под ред. проф. М. Дьяконова. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1902. – 26 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Юрьевского университета, 1902
1506856
  Skukowski Wlodzimierz Указатель слов и форм в синодальном списке Новгородской первой летописи старшего извода 13-14 веков / Skukowski Wlodzimierz; Uniw. Warminsko-Mazurski w Olsztynie. – Olsztyn : Wyd-wo UWM, 1999. – 230s. – ISBN 83-88343-10-6
1506857
   Указатель советской литературы по гидрологии суши 1945-1950 гг.. – Л., 1960. – 211с.
1506858
   Указатель советской литературы по гидрологии суши.. – Л., 1962. – 340с.
1506859
  Стогов В.В. Указатель содержания "Журнала Русского физико-химического общества" 1873-1930. Часть физическая / сост В.В. Стогов ; АН ССР, Ин-т истории естестознания и техники. – Москва : Изд-во АНСССР, 1960. – 208 с.
1506860
  Кирилюк З.В. Указатель содержания "Литературной газеты" Дельвига и Пушкина. / З.В. Кирилюк, 1967. – 274-275с.
1506861
   Указатель содержания журнала за 2008 год // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 184-190. – ISSN 0042-8744
1506862
  Мазаракий В.В. Указатель сообщений, сделанных на общих собраниях Русского Энтомологического Общества за 35 лет его существования (1859-1894 гг.) : составил по протоколам общих собраний В.В. Мазаракий / Русское Энтомологическое Общество. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стюсюлевича, 1899. – 58 с. – В 2-х экз. отсутств. обл.
1506863
  Дмитревский Н.П. Указатель специальной литературы по всеобщей истории государства и права / Н.П. Дмитревский. – Москва, 1957. – 108 с.
1506864
   Указатель стандартов СЭВ.. – М., 1978. – 136с.
1506865
   Указатель статей и авторов статей, помещенных в журнале "Новый хирургический архив" : с 1 по 35 том включительно (книги №№1-140) : 1921-1936. – Днепропетровск, 1936. – 96 с.
1506866
  Бартенев П.И. Указатель статей и материалов по истории словесности статистики и этнографии России : помещенных в Москвитянине за 1841-1855 гг., составлен Петром Бартеневым / П.И. Бартенев : сост. Петр Бартенев. – III, 106,II с. – Книга без выходных данных
1506867
   Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале "Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология" за 2008 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 152-155. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1506868
   Указатель статей к ученым запискам Казанского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина за 1900-1950 гг.. – Казань, 1955. – 132 с.
1506869
  Герц Л.Г. Указатель статей ко второй серии "Записок Всесобзного минералогического общества" / Л.Г. Герц. – Л., 1960. – 140с.
1506870
   Указатель статей ко второй серии "Записок Всесоюзного минералогического общества", изданных с 1972 по 1976 год. – Ленинград, 1977. – 199с.
1506871
  Герц Л.Г. Указатель статей ко второй серии "Записок Всесоюзного Минералогического общества". / Л.Г. Герц. – Л., 1967. – 204с.
1506872
  Карпинский К. Указатель статей по археологии, истории и єтнографии помещен. в Черниговских Епархиальных Известиях / К. Карпинский. – 51с.
1506873
  Афанасьев А. Указатель статей по русской истории, географии, статистике и русскому праву, помещенных в "Отечественных записках" (издан. Свиньиным) / составленный А Афанасьевым. – [Cанкт-Петербург
(Окончание). – 1831. – 131 с. – Перед загл.: Приложение II
1506874
  Попов Ф. Указатель статей Уложения о наказаниях уголовных и исправительных из 1866 года, и уставов 20-го ноября 1864 года, бывших в применении и на практике новых судебных установлений ... : , с кратким изложением текста толкований их как судебными местами, так и учеными практиками / сост. Ф. Попов // Указатель Уставов 20-го ноября 1866 года (Уголовное судопроизводство). – Б. м. – IV, 175 с.
1506875
  "Филологические записки" Указатель статей, напечатанных в Филологических записках за весь 25-летний период этого издания / "Филологические записки", журн (Воронеж) // К истории культуры в России в XVI и XVII веках / Д.В. Цветаев. – Воронеж, 1890. – 2], II, 56 с.
1506876
   Указатель статей, опубликованных в 2008 г. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2008. – №10. – С. 120-126. – ISSN 0869-561X
1506877
   Указатель статей, опубликованных в научно-техническом сборнике "Вопросы радиоэлектроники", 1964. – 11с.
1506878
   Указатель статей, опубликованных в физиологическом журнале СССР им.И.М.Сеченова за 50 лет.. – Л., 1971. – 268с.
1506879
   Указатель терминов и сокращений по охране окружающей среды.. – М., 1986. – 627с.
1506880
  Иванова-Берг Указатель титературы по животному имру Турксестана / Иванова-Берг. – Л, 1927. – 238с.
1506881
  Баженова Н.М. Указатель трудов Академии наук СССР за 1941-1945 гг. - библиографический памятник истории отечественной книжной культуры времен Великой Отчественной войны // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 17-21. – ISBN 978-985-7125-33-3
1506882
   Указатель трудов Ереванского политехнического института им. К. Маркса. – Ереван, 1974. – 96с.
1506883
   Указатель трудов по стохастическим [процессам]. – Харьков
Вып. 10. – 1982
1506884
   Указатель трудов сотрудников. 1980. – Минск, 1983
1506885
   Указатель условных обозначений (кодов) органов научной информации и библиотек.. – М.
1. – 1975. – 162с.
1506886
   Указатель условных обозначений (кодов) органов научной информации и библиотек.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
1. – 1985. – 186с.
1506887
   Указатель условных обозначений (кодов) органов научной информации и библиотек.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
2. – 1985. – 151с.
1506888
   Указатель Уставов 20-го ноября 1866 года (Уголовное судопроизводство). – Б. м. – 178 с. – Экз. без ориг. обл. и без тит. л., описан по с. 1. - Конволют. - Пер.: Указатель статей Уложения о наказаниях уголовных и исправительных из 1866 года, и уставов 20-го ноября 1864 года, бывших в применении и на практике новых судебных установлений ...
1506889
  Панченко З.А. Указатель учебников и учебных пособий для высших учебных заведений. / З.А. Панченко. – Вып.5. – М., 1972. – 116с.
1506890
   Указатель учебников и учебных пособий для высших учебных заведений.. – М.
2. – 1973. – 64с.
1506891
   Указатель учебников и учебных пособий для высших учебных заведений.. – М.
1. – 1974. – 93с.
1506892
   Указатель учебников и учебных пособий для высших учебных заведений.. – М.
1. – 1974. – 82с.
1506893
   Указатель учебников и учебных пособий для высших учебных заведений.. – М.
1. – 1974. – 82с.
1506894
   Указатель учебной и педагогической литературы №1.. – М.-Птгр., 1923. – 40с.
1506895
  Бианки В.Л. Указатель фенологических заметок профессора Д.Н. Кайгородова / В. Бианки // Компакт - 259133 / В. Бианки. – С. LXIX-LXXII
1506896
  Бианки В.Л. Указатель фенологических заметок профессора Д.Н. Кайгородова / В. Бианки // Компакт - 259132 / В. Бианки. – С. LXIX-LXXII
1506897
   Указатель Феодосийского музея древностей. – 3-е доп. изд. – Одесса : В тип. Алексомати, 1880. – 23 с.
1506898
   Указатель фирм-участниц международной выставки "Химия в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве".. – М., 1966. – 196с.
1506899
  Петров Н.И. Указатель церковно-археологического музея при Киевской Духовной Академии / Н.И. Петров. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1880. – 60 с.
1506900
  Петров Н.И. Указатель церковно-археологического музея при Киевской Духовной Академии / Н.И. Петров. – 2-е испр. и доп. изд. – Киев : Типография Императорского Университета св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1897. – 291 с.
1506901
   Указатель юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники на 1976 год.. – М., 1976. – 70с.
1506902
   Указатель юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники на 1978 год.. – М., 1977. – 57с.
1506903
   Указатель юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники на 1985 год.. – М., 1984. – 64с.
1506904
   Указатель юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники.... – М., 1978. – 82с.
1506905
   Указатель юбилейных и памятных дат в области естествознания и техники.... – М., 1978. – 82с.
1506906
   Указатель юридических выражений, встречающихся в гражданском и торговом праве. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго Отд. Собств. Е. И. В. Канцелярии]
Ч. Немецко-русская. – 1878. – VI, 350 с. – Авт. указаны в конце предисл.: В.Р. и П.М.


  Авторы: Рейтерн, Василий Евграфович (Иосиф-Гергард-Василий); Дати життя: (1829-1897); Майков, Петр Михайлович (1833-1918)
1506907
  Карлов Г.И. Указательные местоимения в белорусском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Карлов Г. И.; Ин-т языковед. АН БССР. – Минск, 1963. – 20л.
1506908
  Лысакова И.П. Указательные местоимения в языке русской частной переписки XVII - начала XVIII века. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Лысакова И.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 21л.
1506909
  Киселев И.А. Указательные частицы в русском и белорусском языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Киселев И.А. ; БГУ. – Минск, 1966. – 19 с.
1506910
   Указетль новых лекарственных препаратов.. – М.
3. – 1954. – 92с.
1506911
  Кільова Г. Укази імператора та циркуляри міністра народної освіти як джерело з історії київського учбового округу в період 1833-1834рр. (за матеріалами "журнала министерства народного просвещения") // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2008. – Вип. 1. – С. 16-20.


  П"ятим червня 1834 року датованы ще два "высочайшие повеления" імператора, пов"язані з Київським учбовим округом. "... назначенной на возведение зданий Оршинского Лицея и Высочайшим Указом 28 февраля сего (1834-авт) года на постройку зданий и другие ...
1506912
  Бородін Є Укази й розпорядження Президента України в галузі державної молодіжної політики // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.22-32. – ISBN 966-7800-10-5
1506913
  Комочев Н.А. Указная грамота периода малолетства Ивана Грозного и Иосифо-Волокамский монастырь. Ноябрь 1538 г. // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 6. – С. 181-188. – ISSN 0869-6322
1506914
  Россия. М-во юстиции. Московский архив Указная книга Поместного приказа. – Москва : Типо-лит. Высч. утв. Т-ва И.Н. кушнерев и К*, 1889. – [3], 213 с. – (Историко-юридические материалы, издаваемые Московским архивом Министерства юстиции ; Вып. 1)
1506915
   Указом Президента України від 16 березня 2017 р. №65/2017 Сергія Петровича Головатого призначено членом Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 175-177. – ISSN 1026-9932
1506916
   Указы блаженныя и вечнодостойныя памяти Государя Императора Петра Великаго Самодержца Всероссийскаго : Состоявшияся с 1714, по кончину Его Императорскаго Величества, Генваря по 28 число, 1725 году. / Напечатаны по указу ... Государыни Императрицы Анны Иоанновны Самодержицы Всероссийской. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук, 1739
1506917
   Указы великой государыни императрицы Екатерины Алексеевны самодержицы Всероссийской, состоявшиеся с января по июль месяц 1763 года. – СПб., 1764. – (4), 163с.
1506918
   Указы его Императорскаго Величества из Правительствующаго Сената. – б. м. : б. и., 1843. – Разд. паг.
1506919
  Ельчанинова О.Ю. Указы об отмене местничества в системе источников права России XVII в. / О.Ю. Ельчанинова, О.П. Исаева // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 2. – С. 59-64. – ISSN 1812-3805
1506920
   Указы Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями передовиков сельского хозяйства.. – Казань, 1947. – 60с.
1506921
   Указы Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями передовиков сельского хозяйства.. – Куйбышев, 1947. – 35с.
1506922
   Указы Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героям Социалистического труда и награждения орденами и медалями СССР передовиков сельского хозяйства.. – Калуга, 1948. – 40с.
1506923
  Исаев М.М. Указы Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года об уголовной ответственности за хищение государственного имущества о об усилении охраны личной собственности граждан / М.М. Исаев. – М, 1948. – 40с.
1506924
   Указы Президиума Верховного Совета СССР.. – Иркутск, 1947. – 36с.
1506925
   Указы Президиума Верховного Совета СССР.. – Челябинск, 1947. – 29с.
1506926
  Манцевич П.Д. Указы Сената по городским делам (1900-1910) / Сост. П.Д. Манцевич, секр. Яросл. губ. по зем. и гор. делам присутствия. – Изд. неофиц. – Ярославль : Тип. Губ. правл, 1911. – XXXIV, 428 с.
1506927
   Указы... имп. Екатерины Алексеевны и государя Петра Второго, состоявшееся с 1725 генваря с 28 числа по 1730 год. – С-Пб, 1743. – 12 с.
1506928
  Чумак В.А. Укаїнсько-російські відносини в євроатлантичному вимірі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 41-44.
1506929
  Харченко К.П. УКВ антенны / К.П. Харченко. – Москва : ДОСААФ, 1969. – 112 с.
1506930
   Укзатель трудов за 1979. – Минск, 1982
1506931
  Шульпин И.В. Уклад / И.В. Шульпин. – Саратов, 1975. – 183с.
1506932
  Корсакова Т.В. Уклад жизни школы: от "невидимого содержания" к очевидному результату // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 46-51. – ISSN 0869-561Х


  Введение государственных стандартов второго поколения невозможно обеспечить без формирования духовно-нравственного уклада образовательных учреждений.В статье обосновывается необходимость учета достижений школьников - субъектов уклада школьной жизни. ...
1506933
  Бойченко І.В. Уклад соціально-економічний / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 376-377. – ISBN 966-642-073-2
1506934
  Корсакова Т.В. Уклад школьной жизни как среда развития личности // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 4. – С. 37-41. – ISSN 0869-561Х
1506935
  Сінна О.І. Укладання cерії фізико-географічних карт як основи дослідження ландшафтів та їх антропогенних змін // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 87-92


  У статті представлено досвід укладання серії фізико-географічних карт та відповідної геоінформаційної бази даних для задач дослідження ландшафтної структури території та подальшої оцінки антропогенних змін ландшафтів. Дослідження виконано для ...
1506936
  Баклан О.В. Укладання адміністративно-правових договорів у сфері підприємництва: деякі питання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 197-201. – ISSN 1026-9932
1506937
  Куделько З. Укладання багатомовного тлумачного словника дипломатичної термінології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 220-222
1506938
  Костенко Л. Укладання бібліотеками договорів про співпрацю у фокусі права // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (90). – С. 17-19
1506939
  Сиволап І.М. Укладання договорів про попереднє ціноутворення як запорука уникнення спорів // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 146-150. – ISSN 2306-6806
1506940
  Биць І. Укладання договорів про стажування та ведення трудових книжок // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – 3 жовтня (№ 37) : 3 жовтня. – С. 17


  "Як укладаються договори про стажування між роботодавцем і студентами вищих та учнями професійно-технічних навчальних закладів? Чи оформлюються трудові книжки на студентів (учнів), які проходять стажування на підприємстві? Хто має вносити запис до ...
1506941
  Семеніхін І.М. Укладання договорів у військах i контроль за їх виконанням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 63-65. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Досліджена організація договірної дисципліни у Збройних Силах України і контроль за її виконанням. The organization of contractual discipline of the Armed Forces of Ukraine and control over its execution is researched.
1506942
  Фіногін А. Укладання договору за Віденською конвенцією 1980 року і за цивільним кодексом України: порівняльний аналіз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 124-125
1506943
   Укладання друкованих каталогів книг гражданського друку (18 - початок 20 ст.) із фондів бібліотек України : Методичний посібник. – Київ : ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, 2005. – 124с.
1506944
  Розгон О. Укладання іпотечного договору: теорія і практика // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 45-54
1506945
  Яценко О.М. Укладання оглядових документів : практ. посібник / О.М. Яценко ; [наук. ред. П.І. Рогова] ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. – Київ : Нілан-ЛТД, 2011. – 79, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 77-79. – (Серія "На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек" ; вип. 7)
1506946
  Дрига І. Укладання підручників рідної мови для караїмів та урумів // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 313-321. – ISBN 978-966-489-161-2


  "Статтю присвячено порівняльному аналізові підручників караїмської та урумської мови, використовуваних нами в практиці викладання тюркських мов України їх носіям та щойно розроблених, викладено власний досвід роботи з етнічною меншиною протягом ...
1506947
  Кобута І.В. Укладання угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою: перспективи для сільськогосподарських товарів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 1. – С. 219-223. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1506948
  Василенко Г.В. Укладання Україною угоди про застосування гарантій МАГАТЕ в контексті Договору про нерозповсюдження ядерної зброї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 2. – С. 114-118.
1506949
  Поліщук О. Укладання французько-українського термінологічного глосарія з тематики "Поліграфія" // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 267-275. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті викладено основну послідовність дій при укладанні двомовного французько-українського перекладного глосарія з тематики "Поліграфія". Розглянуто етапи створення зазначеного глосарія, його параметри та структуру, а також основні принципи добору ...
1506950
  Боднар Т.В. Укладання цивільно-правових договорів (питання форми, процедури та моменту укладення) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 87-93.
1506951
  Білошицький К.М. Укладання частотного словника корейської мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 56-60. – Бібліогр.: Літ.: с. 59-60; 18 п.


  У статті розглядаються етапи укладання частотного морфемника корейської мови. Проведено аналіз корпусу, на матеріалі якого було укладено частотний морфемник. Описано його роль і місце у сучасній лінгводидактиці. Article observer all the stages of ...
1506952
  Петренко І. Укладання четвертих шлюбів і дотримання траурних термінів у повсякденному подружньому житті мирян XVIII ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 67-74. – ISSN 0869-3595
1506953
  Розгон О. Укладання шлюбного договору за сімейним кодексом України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 4. – С. 32-35. – ISSN 1561-4999
1506954
  Недошовенко А.О. Укладання, зміна та розірвання договору будівельного підряду : дис. ... д-ра філософії : 081 ; 08 / Недошовенко Андрій Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 244 арк. – Додатки: арк. 243-244. – Бібліогр.: арк. 218-242
1506955
  Фісун В. Укладення виконавчим органом юридичної особи правочинів з дефектом повноважень: як мінізувати ризики? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 6)
1506956
  Костенко Л. Укладення господарського договору // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 98-100.
1506957
  Резнікова В. Укладення господарського договору про спільну діяльність: проблемні аспекти правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 100-104
1506958
  Дзюбенко С. Укладення договорів за рішенням суду. аналіз законодавства та судової практики // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 62-64.
1506959
  Цікало У.В. Укладення договорів про придбання частки в статутному (складеному) капіталі господарського товариства у разі його збільшення // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 4 (127). – С. 28-31
1506960
  Коновал Н. Укладення договору довічного утримання (догляду), його правові наслідки та відмінність від спадкового договору // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 34-35
1506961
  Грамацький Е. Укладення договору зберігання за новим Цивільним кодексом України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.114-118
1506962
  Лукасевич-Крутник Укладення договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 51-57.
1506963
  Товкун І. Укладення договору поставки у спрощеній формі: на матеріалах судової практики / І. Товкун, Д. Зал // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 40-44. – ISSN 2663-5313
1506964
  Глоба О. Укладення договору поставки: теорія і практика // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 50-58
1506965
  Кравчук В. Укладення договору про відчуження частки в статутному капіталі товариства // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 60-64.
1506966
  Вавженчук С. Укладення договору про публічні закупівлі: динаміка законодавства та проблеми правозастосування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (280). – С. 6-11. – ISSN 2663-5313
1506967
  Щербина І.В. Укладення електронних договорів // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 178-197. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-617-566-142-0
1506968
  Розгон О. Укладення іпотечного договору: теорія і практика // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 72-80
1506969
  Доля Л. Укладення колективного договору: право чи обов"язок? // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 271-273. – ISBN 978-966-301-169-1
1506970
  Бортнік О.Г. Укладення мирової угоди та відмова від позову в кримінальному судочинстві // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.58-63. – ISSN 1727-1584
1506971
  Григор"єва Т. Укладення миру після Хотинської війни (1620-1621 рр.): спроба переоцінки досягнутих домовленостей // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 51-74. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1506972
  Діковська І. Укладення міжнародних комерційних контрактів відповідно до деяких міжнародних уніфікованих документів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 5-9. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу способів укладення міжнародних комерційних контрактів відповідно до Принципів міжнародних комерційних договорів УНІДРУА, DCFR, Віденської конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, Принципів Європейського ...
1506973
  Черешнюк В. Укладення попереднього господарського договору та його правові наслідки // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-6
1506974
  Шама Н. Укладення спадкового договору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 212-218. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1506975
  Сімутіна Я. Укладення строкових трудових договорів із педагогічними працівниками пенсійного віку: диференціація чи дискримінація? // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 73-79. – ISSN 2663-5313
1506976
  Макода В.Є. Укладення та припинення ліцензійного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1003-1006. – ISBN 978-966-667-341-4
1506977
  Шилова А. Укладення та реалізація Дейтонських угод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 70-74. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні положення Дейтонських угод та проаналізовано хід їх виконання. The article deals with the main provisions of the Dayton Agreements and also analyses their implementation process.
1506978
  Уська У.Р. Укладення та реалізація домовленостей між Австро-Угорщиною та УНР у Брест-Литовському 1918 р.: уроки дипломатичної боротьби // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 120-127. – ISSN 0321-0499
1506979
  Пашутинський Є.К. Укладення трудового договору / Пашутинський Є.К. – Київ : КНТ. – (Кадри підприємства). – ISBN 966-8062-88-4
2-е вид. – 2005. – 164с. – На обкл.: Коментр; Нормативна база; Зразки документів
1506980
  Войнаровська О. Укладення трудового договору, порівняльний аналіз положень проекту Трудового кодексу та кодексу законів про працю України / О. Войнаровська, О. Іванович // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 29-33
1506981
  Сас П.М. Укладення Хотинського мирного договору 1621 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 38-73. – ISSN 0130-5247
1506982
  Майданик Р.А. Укладення, об"єкт і предмет договору про надання медичних послуг / Р.А. Майданик, А.Б. Пермяков // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1115-1118. – ISBN 978-966-667-341-4
1506983
  Іванов О. Укладено угоду з університетом м.Осака // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Ректор університету академік Леонід Губерський зустрівся з освітянами з Японіїї. Це були президент Осакського університету економіки і права Вакіо Фудзумото та професор юридичного факультету цього університету Хітоші Івамура. Між двома ВНЗ було ...
1506984
  Роджерс К. Укладки и покрытия / К. Роджерс. – Москва, 1968. – 135с.
1506985
  Мазур І. Уклали угоду факультет економіки та управління Карагандинського університету ... // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)
1506986
  Хомченко В.Ф. Уклін : оповідання / В.Ф. Хомченко; пер. з білорус. М.Крилова. – Київ : Веселка, 1990. – 219 с.
1506987
  Білан А. Уклін амазонці авангарду // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 11. – ISSN 0868-9644
1506988
  Бондарчук А.І. Уклін ангелу : 1946-1947, 1932-1933 : [повісті] / Андрій Бондарчук. – Луцьк : Надстир"я, 2018. – 194, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-517-885-9
1506989
  Красовська О. Уклін вам, гуру журналістики! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 5 (314). – С. 21


  Презентація книги "Вчителі-наставники журналістів з Київського університету". Авторська команда - А. Горлов, В. Корінюк, Г. Косих, М. Махінчук, С. Правденко та М. Сорока. Кількома роками раніше були книжки "Уроки журналістики і життя" (про випускників ...
1506990
  Маркович О. Уклін Віктору Ариповському - світлій і мудрій людині // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 60-63. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (33))
1506991
  Лук"янчук Г. Уклін героям Крут // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-14 лютого (№ 5/6). – С. 7
1506992
  Мацибок-Стародуб Уклін доземний - пам"ять вічна // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 5-12 травня (№ 16/18)


  Цьогоріч, із нагоди Дня пам"яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, представники КНУ імені Тараса Шевченка символічною хвилиною мовчання й покладанням квітів до пам"ятного меморіалу вшанували полеглих, які ...
1506993
   Уклін землі. – Київ, 1985. – 223с.
1506994
   Уклін земний тобі, Херсоне!. – Сімферополь, 1978. – 167с.
1506995
   Уклін Кобзареві : альманах : до 150-річчя перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі у Каневі. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2000. – 60 с. : іл.
1506996
  Стегній В. Уклін Кобзареві. Чому Шевченко не побував у Харкові? // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 2 (73) : березень- квітень. – С. 7-10
1506997
  Неживий О.І. Уклін рідній землі полтавській : посіб. для вчителів / Олексій Неживий. – Полтава : Полтавський літератор, 2015. – 93, [3] с. – (Славетніі імена Полтавщини). – ISBN 978-966-192-039-1


  В пр. №1704956 напис: Бібліотеці НУ ім. Тараса Шевченка. 18.05. 2016 р. Підпис.
1506998
  Неживий О. Уклін рідній землі полтавській // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 21 грудня (№ 24). – С. 14-15


  До дня народження класика української літератури Григора Тютюнника.
1506999
  Неживий О. Уклін рідній землі полтавській // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 28 грудня (№ 25/26). – С. 16-17


  До дня народження класика української літератури Григора Тютюнника.
1507000
  Волок М.М. Уклін тобі, хлібе! / М.М. Волок. – Дніпропетровськ, 1986. – 127с.
<< На початок(–10)1501150215031504150515061507150815091510(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,