Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1501150215031504150515061507150815091510(+10)В кінець >>
1505001
  Береза М. "Урок біля під"їзду" : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 62-70. – ISSN 08-68-4790-1
1505002
  Шостак О.Д. "Урок співу" художника Олександра Ріццоні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (125). – С. 15. – ISSN 2518-7104
1505003
  Тимошенко О. "Урок фізкультури передусім має мати оздоровчий характер". Фізичне виховання, спорт і здоров"я: як ці три складові поєднують на відповідному факультеті Національного педуніверситету імені Драгоманова / бесіду вела Т. Урись // Україна молода. – Київ, 2020. – 17 березня (№ 29)


  Враховуючи актуальність підготовки висококваліфікованих фахівців фізичного виховання і спорту та їх значущу роль у забезпеченні ефективного функціонування освіти, суспільства і держави загалом, у Національному педагогічному університеті імені М. П. ...
1505004
  Жадан В.Б. "Уроки Средневековья" в творческом наследии Умберто Эко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 118-124. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
1505005
  Ім Йон Сан [Урок зі створення вікіпроекту на тему "Корея в Україні"] // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 40-61
1505006
   Урожайність багаторічних травостоїв на осушуваних органогенних грунтах лісостепу / І.Т. Слюсар, В.О. Сербенюк, О.М. Гера, О.П. Соляник, О.А. Тарасенко // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 92-97 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0372-8498
1505007
  Костогриз П.В. Урожайність гороху, пшениці озимої та буряку цукрового на фоні різних заходів основного обробітку грунту / П.В. Костогриз, В.Г. Крижанівський // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 91-98 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1505008
  Постоловський Д.О. Урожайність дикорослих плодовоягідних чагарників Прикарпаття та шляхи її підвищення. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.00.20 / Постоловський Д.О.; Укр. держ. лісотехн. ун-тет. – Львів, 1995. – 25л.
1505009
  Рожков А.О. Урожайність зерна пшениці м"якої озимої залежно від впливу строків сівби та норм висіву / А.О. Рожков, М.А. Бобро, Т.В. Рижик // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 69-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2313-092X
1505010
  Гангур В.В. Урожайність і якість зерна гороху залежно від попередників та насиченості різноротаційних сівозмін в умовах лівобережного Лісостепу України // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 129-133 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-6609
1505011
  Полторецький С.П. Урожайність і якість зерна проса від попередника та умов удобрення / С.П. Полторецький, Н.М. Полторецька // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 73-82 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
1505012
   Урожайність і якість насіння сільськогосподарських культур за дії регуляторів росту рослин / М.Г. Василенко, А.П. Стадник, П.М. Душко, М.В. Драга, О.О. Кічігіна, Ю.О. Зацірінна // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 96-101 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
1505013
  Безвіконний П.В. Урожайність коренеплодів буряка столового залежно від застосування мікродобрив в умовах Лісостепу Західного / П.В. Безвіконний, В.А. Тарасюк // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 17-24 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
1505014
  Ображій С.В. Урожайність культур за різних систем основного обробітку грунту та рівнів удобрення в зернопросапній сівозміні Центрального Лісостепу України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 131-142 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
1505015
  Ратошнюк В.І. Урожайність люпину вузьколистого залежно від елементів технології його вирощування в Поліссі // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 88-99 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1505016
  Пророченко С.С. Урожайність люцерно-злакових травостоїв залежно від рівня удобрення і технологій вирощування в Лісостепу Правобережному // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 121-126 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1505017
  Сало Л.В. Урожайність насіння льону олійного за різних способів застосування мікродобрив / Л.В. Сало, Д.А. Доброван // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 54-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0587-2596
1505018
  Разуменко Ю.Л. Урожайність сої, уміст сирого протеїну та жиру в її насінні // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 127-132 : табл. – Бібліогр.: с. 132. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1505019
   Урожайність соняшнику залежно від агрометеорологічних умов Південного Степу України / О.А. Єременко, С.М. Каленська, В.В. Калитка, В.М. Малкіна // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 123-130 : рис., табл. – Біблоігр.: 14 назв. – ISSN 2310-9270
1505020
  Мазур Б.М. Урожайність суниці за використання тимчасового накриття рослин // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 3. – С. 115-122. – ISSN 2706-7688
1505021
  Шамсутдінова А.В. Урожайність та технологічна якість коренеплодів буряків цукрових залежно від строків позакореневого підживлення мікродобривами // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 80-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1505022
  Кнігніцька Л.П. Урожайність та якість льонопродукції залежно від способів основного обробітку грунту і удобрення в умовах Передкарпаття // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 26-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1505023
  Грабовська Т.О. Урожайність та якість сортів пшениці озимої за органічного виробництва / Т.О. Грабовська, М.Б. Грабовський, Г.Г. Мельник // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 38-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2310-9270
1505024
  Гудзенко В.М. Урожайність ячменю ярого залежно від гідротермічних умов вегетаційного періоду у Центральному Лісостепу України / В.М. Гудзенко, С.П. Васильківський // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 11-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-9270
1505025
  Кирилюк В.П. Урожайність ячменю ярого залежно від системи основного обробітку грунту та удобрення // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 3-12 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1505026
  Дедышин Ярослав Иванович Урожайность и качество зерна гречихи при разных сроках, способах посева и нормах высева в западной Лесостепи УССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Дедышин Ярослав Иванович; Львовск. с.-х. ин-т. – Львов, 1965. – 24л.
1505027
  Байкова С.Н. Урожайность и качество огурцов и томатов в зависимости от используемых субстратов и питательных растворов при выращивании их методо гидропоники : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 532 / Байкова С.Н. ; МГУ. – Москва, 1971. – 29 с.
1505028
  Обухов В.М. Урожайность и метеорологические факторы / В.М. Обухов. – М., 1949. – 318с.
1505029
  Кореева Н.П. Урожайность сахарной свеклы и направление физико-химических и биологических процессов на обыкновенном черноземе при разных способах воздействия на структуры почвы / Н.П. Кореева, В.Д. Татунько
вырезка. – с.
1505030
  Дапина С.Я. Урожайные качества семян яровой пшеницы и способы их повышения : Автореф... канд. биол.наук: / Дапина С.Я.; Воронежский гос. ун-т. Кафедра дарвинизма и физиологии растений. – Воронеж, 1956. – 18л.
1505031
   Урожайный сад. – К., 1993. – 96с.
1505032
  Коновалов Н. Урожаям нет предела / Н. Коновалов. – М., 1954. – 48с.
1505033
  Лісовська О.Б. Урок- подорож на тему "Природні зони і висотна поясність Північної Америки", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 14-17 : фото
1505034
  Бенюк Г.М. Урок-аукціон з контролю знань, умінь і навичок у 8 класі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 3 (193). – С. 34-35
1505035
  Венгренюк Н.М. Урок-брифінг на тему "Безробіття, його причини і види", 11 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 30-35 : схеми
1505036
  Коваль Надія Урок-вистава "Суд над інфляцією" в 10 класі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 17-22 : Табл. – Бібліогр. 11 назв
1505037
  Чудіна Ольга Урок-гра "Аргумент" ("Південний океан. Чи він існує?") : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-19 : Схеми. – Бібліогр.: 6 назв
1505038
  Токан Н.М. Урок-гра "Економічне районування України", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (148). – С. 35-36
1505039
  Рубан Катерина Урок-гра "Перший мільйон" з теми "Країни Європи" у 10 класі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 37-38
1505040
  Любов Артеменко Урок-гра "Рівнинні та гірські природно-територіальні комплекси України" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 8-9
1505041
  Харченко Лідія Урок-гра "Слідство ведуть знавці": Олімпійські ігри (6 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 46-48
1505042
  Фесуненко А.А. Урок-гра з теми "Атмосфера", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 28-30 : мал.
1505043
  Клочко Галина Урок-гра з теми "Південна Америка", 7 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 30-32 : Табл.
1505044
  Рубан Катерина Урок-гра на тему "Австралія - материк парадоксів", 7 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 16-22 : Фото, табл.
1505045
  Григоришина Вікторія Урок-гра на тему "Багатства світового океану. Океан і людина" (6 клас) : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 22-23
1505046
  Рубан К.О. Урок-гра на тему "Градусна сітка Землі. Географічні координати", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 6-8 : фото
1505047
  Губанова О.А. Урок-гра на тему "До банку їде ревізор" : інтегрований урок з інформатики, економіки та математики / О.А. Губанова, О.П. Казанцева, С.С. Борисова // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 29-31 : рис. – Бібліогр.: 4 назви
1505048
  Лісовська О.Б. Урок-гра на тему "Євразія - найбільший материк Землі", 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 20-22
1505049
  Клименко Світлана Урок-гра на тему "Населення Південної Америки", (7 клас) : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 24-25
1505050
  Гайворонська Наталія Урок-гра на тему "Чи знаємо ми Україну" : (Підсумковий урок - повторення) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 21-25
1505051
  Петринка Людмила Урок-дискусія на тему "НАТО. Україна і НАТО. Вступ України до НАТО: "За" і "проти" (10 клас) = Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 22-26. – Бібліогр. 6 назв
1505052
  Лесохина Л.Н. Урок-диспут / Л.Н. Лесохина. – Москва-Л. : Просвещение, 1965. – 176 с.
1505053
  Климюк Ірина Урок-диспут на тему " Чому С. Рудницького вважають основоположником географії України?" // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 28-29. – Бібліогр.: 9 назв
1505054
  Савка Н.І. Урок-ділова гра "Соціальна сфера", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 11 (189). – С. 29
1505055
  Павленко Людмила Урок-дослідження на тему "Паливна промисловість України", 9 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 13-15
1505056
  Конопля Т.Г. Урок-дослідження характерів героїв новели Проспера Меріме "Кармен" (урок позакласного читання) // Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2006. – № 5. – С.6-8.
1505057
  Бойко Віта Урок-експедиція на тему "Ознайомлення з компонентами природи своєї місцевості, виявлення зв"язків між ними" : Практична робота 13 (6 клас) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 14-15
1505058
  Савлук Галина Урок-експедиція на тему "Природа України" : методика, практика, досвід // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 28-30 : Схема
1505059
  Кузбіт Тамара Урок-захист дисертації на тему "Китай - країна сходу" : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 25-27
1505060
  Соляр Г.І. Урок-захист творчих проектів за баладою Фрідріха Шиллера "Рукавичка" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 39-41
1505061
  Ніколайчук Валентина Урок-змагання з математики в 2-А класі ШДС І ступеня "Абетка" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 194-196
1505062
  Павловская Т.В. Урок-игра "Слабое звено" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 56-57. – ISSN 0016-7207
1505063
  Жолудева И.В. Урок-игра "Что? Где? Когда?" (10 класс) : Методика и опыт. Модернизация школы: профильное обучение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С. 64-66
1505064
  Мамченко С.Л. Урок-игра при изучении Африки : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С. 59-62. – ISSN 0016-7207
1505065
  Білокінь Г. Урок-казка про Пісню та про чарівну зірку Волянку. Урок мови в 6 класі // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 27. – С. 20-22.
1505066
  Васільчук Валентина Урок-кастинг на тему "Територіальний поділ України. Тематичне оцінювання", 9 клас // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 12-14 : табл.
1505067
  Поліщук Анжела Урок-конкурс "Типи економічних систем" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 26-27
1505068
   Урок-конкурс по географии Псковской области : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 17-22 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0016-7207
1505069
  Большунова С.Г. Урок-конференция "Землетрясения". Причины и последствия" (ОБЖ - география) : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 51-54. – ISSN 0016-7207
1505070
  Криховець-Хом"як Лілія Урок-конференція на тему "Попит, пропозиція, ринкова рівновага", 10-11 класи : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 22-24. – Бібліогр.: 6 назв
1505071
  Климюк Ірина Урок-круглий стіл на тему "Споживання енергії. Енергозбереження в Україні", 9 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 25-29 : Фото. – Бібліогр.: 7 назв
1505072
  Янова В.М. Урок-лекція з економіки на тему "Види податків" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 25-26
1505073
  Зіневич Л. Урок-майстерня зі творчістю Б.-І. Антонича
1505074
  Минаева В.В. Урок-обобщение по теме "Население России" : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 52-53 : Табл. – ISSN 0016-7207
1505075
  Павленко Людмила Урок-подорож на тему "Географічне положення і особливості природних умов Кримських гір", 8 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 24-27 : Фото
1505076
  Павленко Людмила Урок-подорож на тему "Кримські гори" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 23-25. – Бібліогр. 6 назв
1505077
  Рубан Катерина Урок-подорож на тему "Особливості берегової лінії Євразії" (7 клас) : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-23
1505078
  Копиця Віра Урок-подорож на тему "Природні зони Африки, закономірності їх розміщення" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 16-19
1505079
  Бойчук Святослава Урок-подорож на тему "Фізико-географічне положення материка Євразія", 7 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 30-33
1505080
  Демченкова Н. Урок-портрет перекладача / Н. Демченкова, Т. Тимошенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 11-13
1505081
  Гнатенко К.Ю. Урок-пошук "Шлях людства до цивілізації" за романом Д.Дефо "Робінзон Крузо" // Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2006. – № 8. – С.8-9.
1505082
  Демидова Н.Н. Урок-практикум "Реки России - экологические проблемы и пути их решения" : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 53-56 : Табл., рис. – ISSN 0016-7207
1505083
  Гарбар Микола Урок-презентація географії для учнів четвертих класів гімназії : Методика, практика, досвід / Гарбар Микола, Гарбар Галина // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-29
1505084
  Кваша Ольга Урок-презентація на тему "Глобальні проблеми людства", 10 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 16-20
1505085
  Васільчук В.Г. Урок-презентація на тему "Обмеженість ресурсів та безмежність потреб як основна проблема економіки. Роль економічної науки у житті окремої людини і суспільства", 11 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 11 (153). – С. 13-17
1505086
  Островська Мирослава Урок-презентація проектів на тему "Електроенергетика", 9 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 23-25
1505087
  Ільницький І.М. Урок-прес-конференція на тему "Індія", 10 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 22-25
1505088
  Венгренюк Н.М. Урок-прес-конференція на тему "Китай", 10 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (136). – С. 22-25
1505089
  Покотило Н.Р. Урок-прес-конференція на тему "Океани землі", 4 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (143). – С. 14-15
1505090
  Рахманова В. Урок-реквієм за романом Уласа Самчука "Марія"
1505091
  Рахманова В. Урок-реквієм за романом Уласа Самчука "Марія" : 11 клас
1505092
  Митина В.И. Урок-репортаж на тему "625 лет битве на реке Воже" : Методика и опыт. Современный урок географии // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 55-57 : Карти. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7207
1505093
  Петринка Людмила Урок-семінар на тему "Глобальні проблеми людства: нові виклики часу . Сучасне піратство", 10 клас : методика, практика, досвід // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 19-22 : Табл.
1505094
  Самисько В.Н. Урок-суд над Троекуровым : (внеклассное чтение в 7-м классе) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 53-60
1505095
  Кондратенко Н.Г. Урок-творчість на тему "Охорона природних водойм рідного краю" (на прикладі Києва) 5 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 8-9
1505096
  Савлук Галина Урок-телеміст на тему "Японія - країна ранкового сонця" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 26-27
1505097
  Семенюк С.Т. Урок-тренінг на тему "Людина і біосфера" в 6 класі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 24-25 : схеми
1505098
  Митина В.И. Урок-экскурсия "Народные промыслы Рязанской области" : Методика и опыт. В Министерстве образования Российской Федерации // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 9. – С. 50-54 : Фото, табл. – Бібліогр.: 7 назв
1505099
  Дибка Л. Урок - гендерне дослідження // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 12-17. – ISSN 0130-5263
1505100
  Дейнека Інна Урок - гра з економіки "Найрозумніший" : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 28-29
1505101
  Васильченко Ольга Урок - гра на тему "Америка... яка вона?" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 25-27
1505102
  Єгорова С.Г. Урок - ділова гра "Харчові домішки: користь чи шкода від них", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 2 (180). – С. 12-15, 48 : табл.
1505103
  Пасішник Любов Урок - інсценізація на тему "Подорожі Х. Колумба і Ф. Магеллана", 6 клас : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 22-24 : Фото
1505104
  Кривокульська Мирослава Урок - інтелектуальна гра "найрозумніший" (6 клас) : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 12-16 : Мал. – Бібліогр. 5 назв
1505105
  Новикова Валерія Урок - конференція в курсі "Економічної і соціальної географії світу" в 10 класі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 28-30
1505106
  Матус Олена Урок - конференція на тему "Трудові ресурси й зайнятість населення", 9 клас // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 31-32
1505107
  Локтіонов В.В. Урок - монологічна лекція на тему "Етапи і засоби економічного дослідження. Методи економічних досліджень", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 32-35 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1505108
  Сергієнко Д.Л. Урок - навчання і комуністичне виховання учнів / Д.Л. Сергієнко. – К., 1977. – 48с.
1505109
  Сорока В. Урок - не ролик на youtube: подивився і пішов // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 21 грудня (№ 49). – C. 10-11. – ISSN 2219-5793
1505110
  Андриянов А.П. Урок - обзор "Полупустыни и пустыни России" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 51-53 : Фото. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 0016-7207
1505111
  Кривицька Галина Урок - прес-конференція "Зміни клімату в часі", 11 клас. Профільний рівень : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 13-15 : Фото
1505112
  Петринка Людмила Урок - прес - конференція "Проблеми та перспективи розвитку енергетики в Україні" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 28-31
1505113
  Єгорова Світлана Урок - прес - конференція на тему "Ми пізнаємо Італію" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 9-13
1505114
  Криворотова О.В. Урок - проект "Глобальні проблеми людства", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 12-18 : табл.
1505115
  Беленчук С. Урок - психологічне дослідження за п"єсою І. Карпенка-Карого "Хазяїн". 10 клас // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 26. – С. 27-29.
1505116
  Жданова В. Урок - психологічне дослідження за романом М. Хвильового "Я (Романтика)".11 клас // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 26. – С. 13-15.
1505117
  Бондаренко С.М. Урок - творчество учителя / С.М. Бондаренко. – М, 1974. – 64с.
1505118
  Харченко Лідія Урок - творчий звіт: Повсякденне життя Західної Європи (8 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 45-48
1505119
  Рихлик Тамара Урок - театралізоване дійство "З історії великих географічних відкриттів" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 12-16
1505120
  Сорочинська С.К. Урок - усний журнал "Який чудовий, повний світла..." світ лірики поетів-символістів. Володимир Свідзинський та Олександр Блок // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 1. – С. 19-20.
1505121
  Сорока В. Урок - це дарування світла // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 листопада (№ 43)
1505122
  Богат Е.М. Урок / Е.М. Богат. – Москва, 1982. – 472с.
1505123
  Чаликов М.П. Урок / М.П. Чаликов. – Хабаровск, 1989. – 160с.
1505124
  Верховень Володимир Урок = Незгасима свічка : вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 108-112. – ISSN 0130-1608
1505125
  Боднарчук Г. Урок "Зарубіжної літератури" у 4 класі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 11
1505126
  Ефименко Н.Е. Урок "Путешествие по южным материкам" (VІІ класс) : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 47-48. – ISSN 0016-7207
1505127
  Покась Лілія Урок 1. "Стародавня епоха пізнання землі" : Вивчення теми "Географічне пізнання Землі" з курсу "загальна географія", 6 клас. Методика, практика, досвід / Покась Лілія, Кубасова Ганна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 27-30. – Бібліогр.: 7 назв
1505128
  Покась Лілія Урок 2. "Епоха великих географічних відкриттів" : Вивчення теми "Географічне пізнання Землі" з курсу "загальна географія", 6 клас. Методика, практика, досвід / Покась Лілія, Микитюк Ольга // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 31-33
1505129
  Постова Катерина Урок 3. "Географія нового часу" : Вивчення теми "Географічне пізнання Землі" з курсу "загальна географія", 6 клас. Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 34-35
1505130
  Кошелюк Володимир Урок 4. "Географія нового часу" : Вивчення теми "Географічне пізнання Землі" з курсу "загальна географія", 6 клас. Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 36-38
1505131
  Тихолоз Сергій Урок без дзвінка на перерву... : роздуми, враження, замальовки, силуети
1505132
  Тихолоз Сергій Урок без дзвінка на перерву... : роздуми, враження, замальовки, силуети
1505133
  Селдушева Урок в 5-м классе по теме "Текст, признаки текста" / Селдушева, // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 4. – С. 42-44
1505134
   Урок в восьмилетней школе. – М., 1966. – 247с.
1505135
  Орловский Б.И. Урок в двухкомплектной школе / Б.И. Орловский. – М., 1941. – 104с.
1505136
  Кулабухова М.А. Урок в музее по теме "Открытия русских землепроходцев и мореплавателей" : туризм и краеведение // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 48-52 : Фото. – ISSN 0016-7207
1505137
  Есипов Б.П. Урок в начальной школе (Элементарная дидактика) / Б.П. Есипов. – М, 1944. – 80с.
1505138
  Некрасов И.Б. Урок в осеннем лесу : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 7. – С. 50-51. – ISSN 0016-7207
1505139
  Казанцев И.Н. Урок в советской школе. / И.Н. Казанцев. – М., 1951. – 288с.
1505140
  Казанцев И.Н. Урок в советской школе. / И.Н. Казанцев. – 2-е изд. испр. доп. – М., 1956. – 351с.
1505141
  Онищук В.О. Урок в современной школе / В.О. Онищук. – М, 1981. – 191с.
1505142
  Онищук В.О. Урок в современной школе / В.О. Онищук. – М, 1986. – 158с.
1505143
  Кадин Г.Б. Урок в техникуме / Г.Б. Кадин. – Минск, 1970. – 108с.
1505144
  Каждан М.В. Урок ведет тренер / М.В. Каждан, И.М. Ботвинник. – Минск, 1992. – 271с.
1505145
  Шуляр В. Урок вивчення життєпису письменника ( за матеріалами Миколи Вінграновського)


  У статті автор представив модель вивчення біографії письменника, використовуючи матеріали про життя Миколи Вінграновського
1505146
  Петренко О. Урок виживання - нервова сила за Полем Бреггом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 13
1505147
  Чемерис В. Урок виховання / В. Чемерис. – К, 1964. – 188с.
1505148
  Доцук Е.В. Урок вне расприсания / Е.В. Доцук. – Алма-Ата, 1990. – 132с.
1505149
  Докучаев Ю.А. Урок Гагарина / Ю.А. Докучаев. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 144с.
1505150
  Щенев В.А. Урок географии в системе личностно ориентированного обучения : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 37-46 : Фото, табл. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 0016-7207
1505151
  Студенцов Н.Н. Урок географии в средней школе / Н.Н. Студенцов. – М, 1958. – 158с.
1505152
  Даринский А.В. Урок географии в средней школе / А.В. Даринский. – Москва : Просвещение, 1984. – 144 с.
1505153
  Студенцов Н.Н. Урок географии в школе : Пособие для учителей / Н.Н. Студенцов. – изд. 2-е. – Москва, 1961. – 160с.
1505154
  Корнеєв Віктор Урок географії: загальні вимоги, типи і структура : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 2-5. – Бібліогр.: 5 назв
1505155
  Корнеєв Віктор Урок географії: місце й роль у навчальному процесі та критерії оцінювання // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 2-5. – Бібліогр.: 7 назв
1505156
   Урок дает история. – Москва : Политиздат, 1989. – 413с. – ISBN 5-250-00682-5
1505157
  Новикова М. Урок двох майстрів // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 7. – С.20-25


  Проблеми перекладу віршів Роберта Бернса на російську мову С.Маршаком та на українську Г.Лукашем
1505158
  Кабаненко І Урок державотворення / І Кабаненко, І. Смешко, Є. Марчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 4-6


  "Вперше в історії Літньої школи журналістики студенти зустрілися одразу з трьома суперкомпетентними людьми - Ігорем Кабаненком, Ігорем Смешком та Євгеном Марчуком".
1505159
  Семеняка В.П. Урок для інших / В.П. Семеняка. – К., 1983. – 102с.
1505160
  Гузь О.О. Урок додаткового читання за новелою Гі де Мопассана "Місячне світло" : 10 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 41-43
1505161
  Крылов И.А. Урок дочкам / И.А. Крылов. – Москва, 1953. – 32с.
1505162
  Лубчак В. Урок Євгена Грицяка / В. Лубчак, М. Ткачук, М. Гош // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 травня (№ 80). – С. 1, 4


  Він кинув виклик сталінізму. І переміг.
1505163
  Абашидзе Г.Г. Урок жестокости : рассказы и роман : пер. с груз. / Григол Абашидзе. – Тбилиси : Мерани, 1971. – 335 с.
1505164
  Хроменко І.А. Урок з вивчення театру Еллади та трагедії Есхіла "Прометей закутий" : ( 8 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 32-33.
1505165
  Юнчик Н.Б. Урок з використанням ІКТ на тему "Австралія" : 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 23-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв
1505166
  Глущенко С.Г. Урок з використанням ОІС на тему "Води суходолу. Річки, їх елементи, живлення та режим річок, їх робота", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 35-38 : схеми
1505167
  Шемет Р.М. Урок з екології та української літератури на тему "Від екології природи до екології душі" / Р.М. Шемет, Н.О. Скатова // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 9 (139). – С. 24-30
1505168
  Хмура О.О. Урок з математики в середній школі / О.О. Хмура. – Київ, 1965. – 259 с.
1505169
  Богодущенко О.О. Урок з ОБЖ на тему: "Пожежна безпека" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 40-42 : фото
1505170
  Назаренко Т.Г. Урок з теми "Природні умови і ресурси Америки. Населення регіону", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 6 (220). – С. 4-7 : фото, табл.
1505171
   Урок з усіх предметів. – К., 1981. – 118с.
1505172
  Чупринін О. Урок за повістю М. Коцюбинського "Дорогою ціною". 8 клас // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 27. – С. 10-11.
1505173
  Климюк Г. Урок за твором Е.Т.А. Гофмана "Золотий горнець" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень 2021. – С. 52
1505174
  Гашек Я. Урок закона божьего / Я. Гашек. – Москва, 1963. – 56с.
1505175
   Урок захватчикам., 1941. – 8 с.
1505176
  Ольчедаєвська В.М. Урок здоров"я : методичні рекомендації для вчителів основ здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 3. – С. 25-29
1505177
   Урок и подготовка домашних заданий в школах-интернатах. – Москва, 1962. – 214 с.
1505178
  Монакова Г.Г. Урок из раздела <<Природа Белгородской области>> : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 60-62 : Табл.
1505179
  Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. / Е.И. Пассов. – 2-е изд., дораб. – М., 1988. – 222с.
1505180
  Калініна Л. Урок іноземної мови: спостереження і рекомендації : (За підсумками конкурсу фахової майстерності "Вчитель року - 2009") // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 4 (38). – С. 13-16
1505181
  Нежива Л. Урок іронічного осмислення // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 9 (161), вересень. – С. 26-30
1505182
  Божко О. Урок історії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 12 вересня (№ 18). – С. 16


  Про "Історію Хотинської війни" Говганнеса Каменаці, яка була перекладена з грабару - давньовірменської мови - на українську.
1505183
  Мисан Віктор Олександрович Урок історії: план-конспект : (як скласти план-конспект та проаналізувати проведений урок історії) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 29-34. – Бібліогр. в кінці ст.
1505184
  Желіба О. Урок історії: спроба відповіді на виклики сьогодення // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (164), квітень. – С. 15-18
1505185
  Пшенишна В.М. Урок компаративного аналізу повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" та творів українського епосу // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 27-29
1505186
  Павлюк Наталя Урок контролю знань за темами "Вступ", "Політична карта світу", "Населення світу" (10 клас) : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 26-27. – Бібліогр.: 5 назв
1505187
  Буга Тетяна Урок конференція " Подорож до Великобританії", 10 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 32-33 : Фото
1505188
  Плахтін І.О. Урок кохання : зб. п’єс / І.О. Плахтін. – Київ : Мистецтво, 1982. – 197 с.
1505189
   Урок литературы. – Краснодар, 1964. – 156с.
1505190
   Урок литературы. – М., 1983. – 160с.
1505191
  Коряушкина В.А. Урок литературы в средней школе / В.А. Коряушкина. – Минск, 1985. – 153 с.
1505192
   Урок литературы в школе. – Л., 1974. – 151с.
1505193
   Урок литературы как средство нравственного воспитания. – Куйбышев, 1979. – 88с.
1505194
   Урок литературы как средство нравственного воспитания. – Куйбышев, 1980. – 92с.
1505195
  Богдан Н.В. Урок літератури за романом Ю. Яновського "Вершники" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 22/24 (242/244). – С. 11-13
1505196
  Сіденко Світлана Урок літератури і музика : цікавинки про письменників та композиторів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Головне завдання вчителя літератури - допомогти учням зрозуміти художній твір, глибоко осягнути його мистецьку сутність. Та як цього домогтися? Одним зі шляхів реалізації такого завдання є використання фонового матеріалу, зокрема музичного. Він насичує ...
1505197
  Царлова Ірина Урок літератури і формування критичного мислення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 16-18
1505198
  Лаврусевич Н.О. Урок літератури рідного краю за творчістю В. Горбатюка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 98-99
1505199
  Решетников Л.В. Урок любви: Сб. / Л.В. Решетников. – М., 1980. – 96с.
1505200
  Богданович М.В. Урок математики в начальной школе / М.В. Богданович. – Киев, 1991. – 207 с.
1505201
   Урок математики в школі. – Київ, 1977. – 109 с.
1505202
  Мовчан А.Т. Урок математики с использованием технических средств оперативной обработной связи. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Мовчан А.Т.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 19л.
1505203
  Алешина Т.Н. Урок математики: применение дидактических материалов с профессиональной направленностью : метод. пособие / Т.Н. Алешина. – Москва : Высшая школа, 1991. – 63, [1] с. : ил. – (В помощь преподавателю ПТУ. Математика)
1505204
  Дудницын Ю.П. и др. Урок математики: применение наглядных пособий и технических средств обучения (в средних ПТУ) / Ю.П. и др. Дудницын. – М., 1987. – 127с.
1505205
  Доломан Є.М. Урок мужності : повість / Є.М. Доломан. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 206 с.
1505206
  Парамонов П.Л. Урок музыки / П.Л. Парамонов. – М., 1986. – 189с.
1505207
  Воронцова Е.А. Урок на свободную тему / Е.А. Воронцова. – Москва, 1981. – 158с.
1505208
  Буга Тетяна Урок на тему " Загальна характеристика материка Австралія", 7 клас // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 8-9
1505209
  Пасішник Любов Урок на тему " Південна Америка - диво-материк", 7 клас // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 11-15. – Бібліогр.: 6 назв
1505210
  Куліш Ольга Урок на тему "Атлантичний океан" у 7 класі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 19-22 : Табл.
1505211
  Ширинюк Н.М. Урок на тему "Атмосферні опади", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 12 (2012). – С. 33-35 : табл., мал.
1505212
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Банки у функціонуванні ринку капіталів та грошей. Основні операції банків", 10 клас (2 год) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 28-31 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1505213
  Юхимчук Т.І. Урок на тему "Безробіття і зайнятість трудових ресурсів", 11 клас (рівень академічний) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 3 (181). – С. 26-30
1505214
  Шуканова Анжела Урок на тему "Безробіття: чому виникає і яким буває?" (10 клас) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 25-31 : табл.
1505215
  Дячук Людмила Урок на тему "Види ризику у підприємницькій діяльності та методи їх оцінки" : Методика, практика, досвід / Дячук Людмила, Дячук Ганна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 19-21 : Схеми. – Бібліогр.: 4 назви
1505216
  Петринка Людмила Урок на тему "Використання природних умов і природних ресурсів України та їх охорона" (Узагальнюючий урок) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 31-33
1505217
  Болюх О.О. Урок на тему "Витрати та прибуток підприємств", академічний рівень, 11 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 15-19
1505218
  Шубович С.П. Урок на тему "Водний та повітряний транспорт України", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 26-28 : табл., схеми
1505219
  Свиридова Ольга Урок на тему "Водні ресурси України: екологічні проблеми та шляхи раціонального використання охорони" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 27-29
1505220
  Цимбалюк Наталія Урок на тему "Вулканізм і вулкани" : Методика, практика, досвід / Цимбалюк Наталія, Шпаківська Марина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 22-24. – Бібліогр.: 13 назв
1505221
  Дуда Н.Р. Урок на тему "Вулканізм і вулкани", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 9 (139). – С. 31-33
1505222
  Бочко М.І. Урок на тему "Вулканізм і вулкани. Гейзери", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 7-10 : фото, табл., мал.
1505223
  Королева А Урок на тему "Географические координаты" : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 40-41. – ISSN 0016-7207
1505224
  Дзюбінська О.В. Урок на тему "Геоекологічна ситуація в Україні", 8 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 20-21
1505225
  Локтіонов Віталій Урок на тему "Глобальні проблеми людства" в 10 класі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 31-33 : Табл.,схем. – Бібліогр. 6 назв
1505226
  Максименко В.В. Урок на тему "Градусна сітка на глобусі й географічній карті" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 26-28 : мал. – Бібліогр.: 5 назв.
1505227
  Дмитренко Лариса Урок на тему "Гранична корисність благ - основа споживчого вибору" (8 клас) : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 16-18
1505228
  Суптельна Світлана Урок на тему "Гроші" (З використанням інтерактивних форм навчання) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 25-27
1505229
  Сємілєтова Н.В. Урок на тему "Гроші. Їх функції та види" : 11 клас, рівень стандарту // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 21-22
1505230
  Риковська Тетяна Урок на тему "Грунти України" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 24-26
1505231
  Петринка Людмила Урок на тему "Грунти України", 8 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 10-12. – Бібліогр.: 4 назви
1505232
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Еволюція поглядів на предмет економічної науки", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 31-36 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1505233
  Молдавчук Т.С. Урок на тему "Екологічні проблеми Євразії", 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 12-14 : табл.
1505234
  Старжевська І.М. Урок на тему "Економічний зміст виробництва. Виробничі ресурси. Фактори виробництва. Основні елементи виробництва. Продукт", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 12 (176). – С. 19-21 : схема. – Бібліогр.: 8 назв.
1505235
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Економічні закони. Завдання економічної науки та її роль. Зв"язки економічної науки з іншими науками", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 20-23 : фото, схема, табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1505236
  Крамарчук Валентина Урок на тему "Економічні причини виникнення світової торгівлі" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 15-18 : Табл.
1505237
  Варакута Олександр Урок на тему "Електроенергетика України" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 21-25 : Табл., схеми
1505238
  Янатьєва О.Г. Урок на тему "Електроенергетика", 9 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (124). – С. 33-35 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1505239
  Юхимович О.А. Урок на тему "Електронні гроші й пластикові картки. Принципи їх дії та переваги, які вони надають", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 13-16
1505240
  Мандзюк Павло Урок на тему "Загальна характеристика клімату України", 8 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (109). – С. 31-34 : Схеми., табл.
1505241
  Бондаренко Світлана Урок на тему "Загальна характеристика клімату України. Основні кліматотвірні чинники та їх взаємодія" : перші уроки з географії у 8 класі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 10-11
1505242
  Савлук Г.І. Урок на тему "Загальна характеристика країн Північної Європи", 10 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (124). – С. 36-37
1505243
  Полонська Марина Урок на тему "Загальна характеристика рельєфу України" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 20 23 : Табл. – Бібліогр. 3 назви
1505244
  Копилов О.В. Урок на тему "Загальні закономірності географічної оболонки", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 3 (181). – С. 23-25
1505245
  Костюк Валентин Урок на тему "Загальні риси клімату України" (З використанням електронного атласу "Географія України") : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 23-25 : Табл.
1505246
  Лук"яненко О.Л. Урок на тему "Загальні риси клімату України. Сонячна радіація", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 1/2 (203/204). – С. 49-50. – Бібліогр.: 5 назв
1505247
  Ольга Максименко Урок на тему "Закономірності поширення рослинності в Україні. Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 15-16
1505248
  Гнесюк І.С. Урок на тему "Захист і роль конкуренції в організації ринкової економіки" : 10 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 13-20. – Бібліогр.: 13 назв
1505249
  Галалюк Наталія Урок на тему "Земельні ресурси України" (Інтегрований урок - прес-конференція), 9 клас / Галалюк Наталія, Галалюк Іван // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 16-20 : Табл.
1505250
  Юхимович О.А. Урок на тему "Зміст ринкової конкуренції та її роль в організації ринкової економіки" : 10 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (123). – С. 21-26 : табл.
1505251
  Токолова Н.А. Урок на тему "Зображення земної поверхні" (Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, космічних знімках, картах, аерофотознімках, планах) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 22-26 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1505252
  Лиса Людмила Урок на тему "Індія" (10 клас) : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 20-24 : Табл.
1505253
  Дмитрян Т.В. Урок на тему "Інструменти грошового регулювання. Інструменти регулювання у соціальній сфері", 11 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 2 (180). – С. 8-11 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1505254
  Костюк Валентин Урок на тему "Карти - джерела географічних знань, їх зміст та призначення // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 19-20
1505255
  Савлук Галина Урок на тему "Китайська народна республіка" (10 клас) : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 22-24. – Бібліогр.: 5 назв
1505256
  Джураєва О.В. Урок на тему "Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції". Практична робота 11. "Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України", клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 11 (213). – С. 18-22 : табл.
1505257
  Денисенко Б.В. Урок на тему "Клімат і внутрішні води Австралії", 7 клас (З використанням комп"ютерних технологій) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (136). – С. 14-18 : мал.
1505258
  Суптельна Світлана Урок на тему "Кліматичні умови та ресурси України" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 14-16
1505259
  Філатлва С.Ю. Урок на тему "Корисні копалини України. Класифікація за використанням, географія, закономірності поширення. Паливні корисні копалини", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 4 (230). – С. 21-23 : табл.
1505260
  Соболик Таміла Урок на тему "Країна вранішнього сонця", 10 клас : методика, практика, досвід // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 23-27 : Схема
1505261
  Кривульська Людмила Урок на тему "Країни Європи. Великобританія", (10 клас) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 26-28. – Бібліогр.: 5 назв
1505262
  Криворотова О.В. Урок на тему "Країни Латинської Америки", 10 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (133). – С. 17-19
1505263
  Локтіонов Віталій Урок на тему "Країни латинської Америки. Регіональний огляд", 10 клас : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 19-21. – Бібліогр.: 4 назви
1505264
  Мірченко Л.В. Урок на тему "Країни Південної Америки: Аргентина, Чилі, Венесуела, Перу, Мексика, Колумбія", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 20-22
1505265
  Кузьминська Марина Урок на тему "Країни східної Європи. Росія" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-35
1505266
  Лапіна О.М. Урок на тему "Країни Центральної Америки: Куба, Мексика, Багамські острови. Країни Карибського басейну", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 23-27. – Бібліогр.: 4 назв.
1505267
  Родич Ольга Урок на тему "Кримські гори" у 8 класі : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 24-26 : Фото
1505268
  Кривицька Галина Урок на тему "Легка промисловість та художні промисли України", 9 клас // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 22-23
1505269
  Глущенко Світлана Урок на тему "Легка промисловість" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 15-17 : Табл., схеми
1505270
  Павлюк Наталія Урок на тему "Лісова і деревообробна промисловість України" : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 26-29 : Схеми. – Бібліогр.: 4 назви,
1505271
  Тітечко С.Є. Урок на тему "Льодовики. Багаторічна мерзлота", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 23-24
1505272
  Петринка Людмила Урок на тему "Міжнародні організації. ООН: минуле, сучасне, майбутнє", 10 клас // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 21-25
1505273
  Артемишин В.В. Урок на тему "Мовний та етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім"ї. Світові релігії", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 5 (159). – С. 5-8 : фото, схема, табл.
1505274
  Чекунова Марина Урок на тему "Монополія, конкуренція" : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 27-29 : Табл.
1505275
  Савлук Г.І. Урок на тему "На гостинах у її величності - географії", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 21-23
1505276
  Савлук Г.І. Урок на тему "Населення та політична карта Африки", 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (124). – С. 30-32 : табл.
1505277
  Кирчун С.П. Урок на тему "Нерудні корисні копалини України, їх розміщення та використання", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 10 (212). – С. 24-25 : фото, мал.
1505278
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Організація діяльності банків та роль уряду", 10 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (133). – С. 20-24 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1505279
  Синиця Л.О. Урок на тему "Орієнтування на місцевості за допомогою сонця, компаса та місцевих ознак", 4 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 20-23
1505280
  Вовк А.В. Урок на тему "Орієнтування на місцевості. Поняття про азимут", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 25-27 : мал.
1505281
  Димарчук Тетяна Урок на тему "Основні види доходів у ринковій економіці" : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 14-17. – Бібліогр.: 6 назв
1505282
  Панасюк Н.В. Урок на тему "Основні річкові системи України". 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 11 (213). – С. 16-17 : табл.
1505283
  Дейкун Інна Урок на тему "Особиста здатність до підприємництва" / Дейкун Інна, Орєшко Тетяна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 34-36
1505284
  Наталія Латік Урок на тему "Паливна промисловість України" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 15
1505285
  Кузьменко О.В. Урок на тему "Південна Америка. Загальні відомості. Географічне положення. Історія дослідження материка", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 11-13
1505286
  Тітечко С.Є. Урок на тему "Північна Америка. Загальні відомості. Своєрідність природи материка. Історія відкриття та освоєння Північної Америки", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 10-13 : табл.
1505287
  Кабика Н.П. Урок на тему "Північна Америка. Історія відкриття та дослідження. Географічне положення", 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 22-25
1505288
  Сємілєтова Н.В. Урок на тему "Північний Льодовитий океан" : 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (123). – С. 15-16
1505289
  Теодорська Н.Д. Урок на тему "Підземні води", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 19-21 : фото, схеми,
1505290
  Філончук Зоя Урок на тему "Підприємництво. Види підприємництва" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 17-19 : Табл.
1505291
  Болюх Олена Урок на тему "Підприємство і власність. Організаційні форми та види підприємств" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-12
1505292
  Красота О.В. Урок на тему "Поверхневі води України. Загальні гідрологічні особливості річок України", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 5-11. – Бібліогр.: 9 назв.
1505293
  Лумей О.М. Урок на тему "Поверхневі води України. Основні річкові системи", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 27-29 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1505294
  Парижняк І.І. Урок на тему "Погода, її елементи, типи, зміна в часі", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 10 (140). – С. 25-27 : схема
1505295
   Урок на тему "Поняття про географічні координати - широту і довготу" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 28-30 : мал., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1505296
  Гнесюк І.С. Урок на тему "Поняття, суть та види кредитування", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 2 (180). – С. 4-6 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1505297
  Кулик Р.І. Урок на тему "Попит, пропозиція, ринкова рівновага, гроші", 11 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 24-28
1505298
  Юхимович Оксана Урок на тему "Право на вибір, монополізм" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 21-23
1505299
  Наталія Щіпановська Урок на тему "Природні зони Африки" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-22
1505300
  Орищенко Галина Урок на тему "Природні зони південної Америки" (7 клас) : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 20-22
1505301
  Заболотна Г.І. Урок на тему "Природні зони Північної Америки. Вертикальна поясність у горах материка", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 4 (218). – С. 5-7
1505302
  Литвинчук Ольга Урок на тему "Природно-територіальні комплекси (ландшафти)" у 8 класі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 23-24 : Схеми. – Бібліогр. 6 назв
1505303
  Климюк І.Б. Урок на тему "Причорноморський район", 9 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (133). – С. 14-16. – Бібліогр.: 5 назв
1505304
  Димарчук Тетяна Урок на тему "Проблеми безробіття. Вплив держави на його подолання", 11 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 21-23 : Додатки. – Бібліогр.: 9 назв
1505305
  Хобта Ніна Урок на тему "Продуктивність праці та від чого вона залежить" : Методика, практика, досвід / Хобта Ніна, Коваль Надія // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 22-26. – Бібліогр. 6 назв
1505306
  Перешивана Л. Урок на тему "Реакції обміну між розчинами електролітів" / Лариса Перешивана // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (110). – С. 29-30


  Мета урока ознайомити учнів з реакціями обміну між розчинами електролітів у водних розчинах з погляду електролітичної дисоціації, умовами перебігу реакцій обміну між розчинами електролітів у водних розчинах, що відбуваються до кінця: навчити учнів ...
1505307
  Варварчук Г.В. Урок на тему "Рельєф Івано-Франківщини", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 22-24 : схеми
1505308
  Худецька Л.В. Урок на тему "Рельєф України. Сучасні процеси формування рельєфу" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 29-32 : слайд
1505309
  Калінська А.В. Урок на тему "Розвиток та розміщення рослинництва в Україні", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 1/2 (215/216). – С. 43-48 : табл., фото. – Бібліогр.: 14 назв.
1505310
  Гриценко А. Урок на тему "Розгортання руху опору в Україні в роки Другої світової війни" // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 10 (158), жовтень. – С. 15-20
1505311
  Куляба Л.А. Урок на тему "Розселення. Міста України", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 16-17. – Бібліогр.: 11 назв
1505312
  Гриценко А. Урок на тему "Роки "застою" (1964-1985) в СРСР" : всесвітня історія, 11 клас // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 3 (127). – С. 18-24
1505313
  Панасюк Н.В. Урок на тему "Роль машинобудування в сучасному світі. Географія основних галузей машинобудування світу", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 7/8 (209/210). – С. 39-40 : табл.
1505314
  Зеркаль Ольга Урок на тему "Рудні та нерудні користні копалини України" : перші уроки з географії у 8 класі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 9
1505315
  Осніцька Н.О. Урок на тему "Світовий океан та його частини" 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 10-13 : фото, табл., схеми
1505316
  Сокол Т.К. Урок на тему "Своєрідність природи, географічне положення, історія відкриття та освоєння Північної Америки", 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 17-19 : табл.
1505317
  Клименко В.М. Урок на тему "Сінгапур - приклад нової індустріальної країни" 10 клас (профільний рівень), урок-пара // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 6 (196). – С. 28-31
1505318
  Коляда І. Урок на тему "Соціально-економічний розвиток та політичне становище Західної України в складі Австро-Угорщини на початку XX ст." // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 10 (146), жовтень. – С. 8-15
1505319
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Сутність та основні елементи економічної системи", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 10 (176). – С. 13-15 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1505320
  Малая Оксана Урок на тему "США - наймогутніша держава світу. Особливості розвитку господарства" (10 клас) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 40-41
1505321
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Товарні біржі у функціонуванні ринку товарів та виробничих ресурсів. Операції товарної біржі", 10 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 10 (140). – С. 21-24. – Бібліогр.: 6 назв
1505322
  Бойко Катерина Урок на тему "Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв"язки України" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 17-19. – Бібліогр. 5 назв
1505323
  Трохимчук Н.А. Урок на тему "Україна на карті годинних поясів", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 11 (2011). – С. 21-25 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1505324
  Савлук Г.І. Урок на тему "Українська діаспора та ії географія", 9 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 14-15
1505325
  Петринка Л.В. Урок на тему "Українська діаспора", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 10 (200). – С. 10-13 : фото
1505326
  Парижняк І.І. Урок на тему "Українські Карпати" 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 14-15
1505327
  Панасюк Н.В. Урок на тему "Фізико-географічна характеристика природного комплексу Чорного моря. Проблеми використання й охорони його вод", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 6 (208). – С. 31-33
1505328
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Фондова біржа у функціонуванні ринку капіталів та ринку цінних паперів", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 17-21. – Бібліогр.: 6 назв.
1505329
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Форми (моделі) ринкової економіки", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 9 (199). – С. 27-30 : мал., фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1505330
  Лихач Валентина Урок на тему "Франція" (10 клас) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 25-29
1505331
  Литвин Л.П. Урок на тему "Характеристика условий работы и быта человека в одном из природных районов" : география. Методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 33-36. – ISSN 0016-7207
1505332
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Цивілізаційний підхід у вивченні країн і регіонів", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 10 (212). – С. 20-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1505333
  Локтюнов Віталій Урок на тему "Ціноутворення на продукцію фірми, алгоритм маркетингового розрахунку цін" у 11 класі : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 13-17 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1505334
  Кузьменко О.В. Урок на тему "Червона книга України. Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 17-19 : фото
1505335
  Орищенко Галина Урок на тему "Чорна металургія України" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-19
1505336
  Волочаєва Т. Урок на тему "Явище ізометрії. Номенклатура насичених вуглеводнів" // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: Н. Буринська, М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (119), січень - лютий. – С. 18-21
1505337
  Дмитренко Лариса Урок на тему "Як дії закон попиту" (Курс "Моя економіка", 8 клас) : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-23 : Графіки
1505338
  Москаленко Н.П. Урок на тему <<Мировой океан, его части, его единство>> : Методика и опыт. Современный урок // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 64-66
1505339
  Зварич К.М. Урок на тему: "Води суходолу Африки", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 19-21 : фото
1505340
  Васільчук В.Г. Урок на тему: "Географічне положення. Історія відкриття та освоєння Північної Америки", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 10-14 : мал., табл.
1505341
  Болюх О.О. Урок на тему: "Світове господарство та міжнародні економічні відносини", 11 клас (рівень академічний) / О.О. Болюх, М.О. Дудар // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 22-24. – Бібліогр.: 11 назв.
1505342
  Беляков Д.В. Урок на тему: Природные районы Подмосковья и их измененность : методика и опыт / Д.В. Беляков, О.В. Пестова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 28-33. – ISSN 0016-7207
1505343
  Маркс Г.И. Урок на французском языке / Г.И. Маркс, Н.А. Гудилина. – М., 1965. – 71с.
1505344
  Брысин П.М. Урок начальной военной подготовки / П.М. Брысин. – М., 1977. – 119с.
1505345
  Ленц З. Урок немецкого : роман ; пер. с немецкого / З. Ленц. – Москва : Прогресс, 1971. – 478 с.
1505346
  Ленц З. Урок немецкого : [кн. 1и 2] / З. Ленц. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета ; № 14)
Кн. 2 : (окончание). – 1972. – 64 с.
1505347
  Арру-Виньон Жан-Филипп Урок непослушания : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С.3-80. – ISSN 1130-6545
1505348
  Ленц З. Урок німецької : роман / З. Ленц; Переклад з німецької О. Логвиненко. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 408 с.
1505349
  Коскова Н.В. Урок обобщающего повторения <<Интеллектуальный ринг>> : Методика и опыт. Современный урок // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 60-64
1505350
  Зиновьева Л.А. Урок обобщающего повторения по теме <<Литосфера>> : Методика и опыт. Современный урок // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 58-60 : Мал.
1505351
   Урок окончен - занятия продолжаются : внеклас. работа по химии. – Москва : Просвещение, 1992. – 160 с. – Библиогр. в конце разд. – (Библиотека учителя химии)
1505352
  Проценко С. Урок пам"яті: "Друга світова війна у дзеркалі літератури" : За поезіями О. Твардовського і Л. Костенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 6 (368). – С. 62-63
1505353
  Грабовський С. Урок патріотизму дипломата // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4 березня (№ 40). – С. 5


  "Ще 1930 року Олександр Шульгин передбачив: "Україна, коли стане вільною, мусить увійти до складу Європейського Союзу, оскільки він буде існувати".
1505354
  Петринка Л.В. Урок перевірки знань учнів з теми "Австралія. Південна Америка. Антарктида", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 7-9 : табл.
1505355
  Коник Л.Н. Урок по роману Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 18-21
1505356
  Ревина Н.Н. Урок по теме "Ветер" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 2. – С. 47-48. – ISSN 0016-7207
1505357
  Швецова Л.Н. Урок по теме "Географическая карта" в УІ классе : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 54-55 : Табл. – ISSN 0016-7207
1505358
  Бурла О.Н. Урок по теме "География населения мира" = Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 2. – С. 67-69 : Табл., схема. – ISSN 0016-7207
1505359
  Екшибарова Н.А. Урок по теме "Историко-географический образ Калининградской области" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 51-54. – ISSN 0016-7207
1505360
  Дедух Г.В. Урок по теме "Ледники" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 49-52 : Іл. – ISSN 0016-7207
1505361
  Семенов В.А. Урок по теме "Население и территориальная структура хозяйства Индии" : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 44-46. – ISSN 0016-7207
1505362
  Морозова И.В. Урок по теме "Причины японского экономического чуда" : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 51-54. – ISSN 0016-7207
1505363
  Чанова М.В. Урок по теме "Проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса России" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 50-54 : Табл. – ISSN 0016-7207
1505364
  Соболевская М.В. Урок по теме "Проблемы природно-ресурсной основы экономики России" : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 43-44. – ISSN 0016-7207
1505365
  Бабичева Л.В. Урок по теме "Рекреационные ресурсы мира" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 43-46 : Схеми. – ISSN 0016-7207
1505366
  Петрова Л.А. Урок по теме "Рельеф. Геологическое строение. Полезные ископаемые" (Евразия) : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 51
1505367
  Егоренко Н.В. Урок по теме "Что и с какой целью изучают в курсе географии материков и океанов" с использованием технологии модульного обучения // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 47-49 : Табл. – ISSN 0016-7207
1505368
  Гиматдинова Г.Г. Урок по теме "Экономическая география в профессиях" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 52-53. – ISSN 0016-7207
1505369
  Уткина И.Ю. Урок по теме "Экономическое районирование" в ІХ классе : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 61-64 : Схема. – ISSN 0016-7207
1505370
  Ткаченко Т.А. Урок по теме <<Китай>> : Методика и опыт. Современный урок // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 54-56 : Фото, карта, табл.
1505371
  Фіщук В. Урок позакласного читання - виховання освіченої і всебічно розвиненої особистості
1505372
  Жила С. Урок позакласного читання за романом Мирослава Дочинця "Мафтей" // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ, 2017. – № 12 (176), грудень. – С. 26-31
1505373
  Каменцер М.Г. Урок после урока / М.Г. Каменцер. – М., 1987. – 107с.
1505374
  Брускина Е.С. Урок после уроков / Е.С. Брускина. – М, 1987. – 95с.
1505375
  Брускина Е.С. Урок после уроков / Е.С. Брускина. – М, 1987. – 94с.
1505376
  Ильин Е.Н. Урок продолжается.... : Из опыта работы учителя / Е.Н.Ильин. – Москва : Просвещение, 1973. – 151 с.
1505377
   Урок русского языка в малокомплектной школе. – М., 1986. – 173с.
1505378
   Урок русского языка и литературы в национальной школе. – Л., 1986. – 240с.
1505379
   Урок русского языка на современном этапе. – М., 1978. – 144с.
1505380
  Визгин В.П. Урок Руссо // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 11. – С. 149-152. – ISSN 0235-1188
1505381
  Jablonowski [Яблoнoвcкий A.] Урок с запада : (библиографическая справка) ; по поводу сочинения "Akademia Kijowsko-Mohilan"ska..." Krakow. 1899—1900: [рецензия] / Ф.Т. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1902. – 32 с. – Отд. оттиск из: Труды Киевской духовной академии, 1903, № 2
1505382
  Пугачева Т.Н. Урок с использованием технологии критического мышления : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 52-55 : Табл. – ISSN 0016-7207
1505383
  Алєксєєнко Ольга Урок тематичної атестації "Плачу за підказку" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 31-36 : Схеми
1505384
  Слободянюк О.М. Урок у 5 класі за поезією Р.Бернса "Чесна бідність" // Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2006. – № 7. – С.5-10.
1505385
  Скнар О.І. Урок у середніх спеціальних навчальних закладах. / О.І. Скнар. – К., 1974. – 86с.
1505386
  Гавриленко Любов Урок узагальнюючого повторення в 7 класі на тему "Материки південної півкулі" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 15-16
1505387
  Дроздовський Д. Урок українського слова як урок щастя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 травня (№ 19). – С. 10-11


  З 21 до 28 квітня у Рівному проходив фінальний етап Всеукраїнського конкурсу Учитель року - 2018" у номінації "Українська мова й література".
1505388
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 1. – 1999
1505389
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 2/3. – 1999
1505390
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 4/5. – 1999
1505391
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 6. – 1999
1505392
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 1999
1505393
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 9/10. – 1999
1505394
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 1. – 2000
1505395
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 2. – 2000
1505396
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 3. – 2000
1505397
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 4. – 2000
1505398
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 5/6. – 2000
1505399
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 7. – 2000
1505400
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 8. – 2000
1505401
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 9. – 2000
1505402
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 10. – 2000
1505403
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 11/12. – 2000
1505404
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 1. – 2001
1505405
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 2. – 2001
1505406
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 3. – 2001
1505407
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 4. – 2001
1505408
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 5. – 2001
1505409
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 6. – 2001
1505410
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 7. – 2001
1505411
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 8. – 2001
1505412
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 9. – 2001
1505413
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 10. – 2001
1505414
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 11/12. – 2001
1505415
  Палінська О. Урок української : принципи оптимізації роботи на занятті з української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 51-58
1505416
  Подранецька Н. Урок української літератури "Я народився і жив для добра і любові" (життєвий і творчий шлях Олександра Довженка)
1505417
  Древаль Н. Урок української літератури у 5 класі на тему: "Тарас Шевченко. Картини довколишнього світу і природи в поезії "Садок вишневий коло хати..." // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 560-565. – ISBN 978-966-920-140-9
1505418
  Хріненко Н. Урок української мови в системі ноосферної освіти // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 17/18, вересень. – С. 44-46
1505419
  Зарецкий Ф.А. Урок физики : метод. пособие / Ф.А. Зарецкий. – Москва : Высшая школа, 1987. – 86 с.
1505420
  Ерунова Л.И. Урок физики и его структура при комплексном решении задач обучения / Л.И. Ерунова. – Москва : Просвещение, 1988. – 160 с.
1505421
  Соколов М.С. Урок физической культуры в школе / М.С. Соколов. – Л., 1960. – 64с.
1505422
  Хан А.Н. Урок физической культуры. / А.Н. Хан. – Саратов, 1971. – 81с.
1505423
  Григоренко Андрій Урок харчування поїєвропейськи : [інтерв"ю з комерційним директором мережі ресторанів швидкого харчування "Єврохата" А. Григоренком] / Григоренко Андрій, Багірова Алла; підгот. А. Багірова // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 57. – ISSN 0130-5212
1505424
  Загоскин, Михаил Урок холостым, или наследники. – Москва, 1822. – 64с.
1505425
  Уліщенко В. Урок як діалог рівноправних партнерів : (особливості застосування тренінгового методу в навчанні української літератури)
1505426
  Яновська Л. Урок як крок до Кобзаря й до себе // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 3 вересня (№ 158). – С. 1


  "Учора учні і студенти України згадували Тараса Шевченка".
1505427
  Пометун О. Урок як основна форма навчання історії / О. Пометун, Г. Фрейман // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 3. – С. 25-33.
1505428
  Щербакова Т.К. Урок, посвященный 175-летию со дня рождения Д.И. Менделеева : методика и опыт / Т.К. Щербакова, С. Захарова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 47-51 : Додаток. – ISSN 0016-7207
1505429
  Панчук Олена Урок, що "доторкнувся до душі"
1505430
  Поляновский Э.Л. Урок: очерки / Э.Л. Поляновский. – Москва, 1985. – 190с.
1505431
  Озеров Ю.А. Уроки-беседы по современной литературе / Ю.А. Озеров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 136с.
1505432
  Озеров Ю.А. Уроки-беседы по современной советской литературе / Ю.А. Озеров. – М., 1980. – 192с.
1505433
  Мадер Р.Д. Уроки-беседы по современной советской поэзии в старших классах / Р.Д. Мадер. – М, 1986. – 95с.
1505434
  Овчинникова Г.Е. Уроки-лекции по физике в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Овчинникова Г. Е.; Лен. гос. пед. ин-т, Каф. метод. препод. физ. – Л., 1967. – 17л.
1505435
  Нікішина Т.В. Уроки-практикуми з української мови в 6 класі / Т.В. Нікішина. – Харків : Основа, 2004. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.3). – ISBN 966-333-000-7
1505436
  Нікішина Т.В. Уроки-практикуми з української мови в 7 класі / Т.В. Нікішина. – Харків : Основа, 2004. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.5). – ISBN 966-333-000-7
1505437
  Нікішина Т.В. Уроки-практикуми з української мови у 8 класі / Т.В. Нікішина. – Харків : Основа, 2004. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.11). – ISBN 966-333-093-7
1505438
  Шуклин Дмитрий Уроки - 2008 и перспективы - 2009 // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2008. – № 11+ додаток. – С. 13
1505439
  Прилюк Д.М. Уроки : нариси про молодого голову колгоспу / Д.М. Прилюк. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 280 с.
1505440
  Иванов Л.И. Уроки / Л.И. Иванов. – Новосибирск, 1972. – 239с.
1505441
  Сумишин М.Ф. Уроки : повість / М.Ф. Сумишин. – Київ : Молодь, 1978. – 152 с.
1505442
  Сумишин Н.ф. Уроки / Н.ф. Сумишин. – М., 1981. – 208с.
1505443
  Сингаївський П.Ф. Уроки : Лірика, сатира, гумор / П.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 87с.
1505444
  Подолян М. Уроки : Вірші без назв / М. Подолян. – Київ, 1998. – 138с. – ISBN 9667181316
1505445
  Шимко Г.С. Уроки "Алкивиада": выявление тематического разнообразия текста // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 129-131
1505446
  Перечнев Ю.Г. Уроки "блицкрига". / Ю.Г. Перечнев. – М., 1985. – 88с.
1505447
  Шпак В. Уроки "визвольного походу" // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 1 (33). – С. 38-39


  17 вересня 1939 року розпочався так званий визвольний похід Червоної армії, в результаті якого Західна Україна ввійшла до складу СРСР.
1505448
  Гушер А. Уроки "Второго Перл-Харбора" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 3. – С.40-45. – ISSN 0321-5075


  [Терористичний акт 11 вересня 2001 року у США.]
1505449
  Радковець Ю. Уроки "гібридної війни" Росії проти України - 2: геополітичний вимір // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (5). – С. 2-11
1505450
  Березюк О. Уроки "кавказького барсу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 3 лютого (№ 17). – С. 9


  Співпраця Грузії та України у сфері ділових відносин має стратегічне значення для обох країн.
1505451
  Грабовський С. Уроки "котлів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 жовтня (№ 193). – С. 5


  Чи навчені українські вояки успішно воювати в оточенні?
1505452
  Ладов В.А. Уроки "лжеца" // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (50). – С. 37-53. – ISSN 1560-7488
1505453
  Машовець К. Уроки "на майбутнє", або чим схожі війна в 60-ті роки минулого століття у В"єтнамі та нинішня гібридна агресія проти україни // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 3 листопада (№ 43). – С. 7
1505454
  Гарбар Р. Уроки "фінської" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 13 лютого (№ 26)


  Інформаційна і пропагандистська політика Кремля початку XXI століття не відрізняється від політики Кремля середини XX століття.
1505455
  Соколов Б. Уроки "червоного травня" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18-19 травня (№ 86/87). – С. 20


  "Революційний" Париж 50 років тому.
1505456
   Уроки 11 вересня: проблеми глобальної, регіональної та національної безпеки : Матеріали круглого столу (Київ, 23 квітня 2002 року). – Київ : НІПМБ, 2002. – 88с. – ISBN 966-7521-22-2
1505457
   Уроки PISA // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 лютого (№ 6)


  Наприкінці минулого року був представлений Національний звіт за результатами Міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018.
1505458
  Постоєва Л.С. Уроки XX століття: становлення та розвиток національної школи в Україні // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2013. – С. 93-98. – (Педагогічні науки ; № 3)
1505459
  Ярмиш Ю.Ф. Уроки А.З. Москаленка // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 54-56
1505460
  Ждан А.Н. Уроки А.Р. Лурия // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 4. – С.77-84. – ISSN 0042-8841
1505461
  Зінченко А. Уроки Августина Волошина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 41-45. – (Українознавство ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Постать Августина Волошина була сформована процесами національної мобілізації українців Закарпаття кінця ХІХ першої третини ХХ ст. Різнобічність його діяльности, безкорисливість, психологічна привабливість й авторитет, послідовність у відстоюванні ...
1505462
  Грачев А.Ф. Уроки агенту розыска / А.Ф. Грачев. – Ярославль, 1972. – 192с.
1505463
   Уроки Аграновского. – М., 1986. – 315с.
1505464
  Сергієнко І. Уроки академіка Глушкова // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 4 (28). – С. 4-8.
1505465
  Пацера Н. Уроки акадимичности для студентов // Киевские ведомости. – Київ, 2000. – 8 февраля. – С. 2


  Ректор КНУ имени Тараса Шевченко В. В. Скопенко принял присягу.
1505466
  Авраменко М.І. Уроки алгебри і початків аналізу в 10 і 11 класах : посібник для вчителя / М.І. Авраменко. – Київ : Радянська школа, 1989. – 318, [1] с. : граф.
1505467
  Авраменко М.І. Уроки алгебри і початків аналізу в 10 класі : посібник для вчителя / М.І. Авраменко. – Київ : Радянська школа, 1984. – 160 с.
1505468
  Авраменко М.І. Уроки алгебри і початків аналізу в 10 класі : посібник для вчителів / М.І. Авраменко. – Київ : Радянська школа, 1984. – 160 с.
1505469
  Авраменко М.І. Уроки алгебри і початків аналізу в 9 класі / М.І. Авраменко. – Київ : Радянська школа, 1983. – 191с.
1505470
  Примост В. Уроки американської революції // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 6 (378), 13-19.02.2015 р. – С. 40-44. – ISSN 1996-1561


  У середині XVIII століття із 13 британських провінцій в Америці шість були королівськими колоніями, чотири - приватними володіннями, а ще трьома управляли патентовласники. Чи можна було з усього цього зліпити єдину державу? Виявилося, що так!
1505471
  Бруновт П Е. Уроки анатомии, физиологии и гигиены человека / П Е. Бруновт, . – М, 1968. – 224с.
1505472
  Бруновт Е.П. Уроки анатомии, физиологии и гигиены человека / Е.П. Бруновт. – 3-е изд. перераб. – М, 1984. – 192с.
1505473
  Бруновт Е.П. Уроки анатомії, фізіології і гігієни людини / Е.П. Бруновт. – К, 1986. – с.
1505474
  Бабенко Н.А. Уроки англійської в початковій школі / Н.А. Бабенко. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.6(42)). – ISBN 966-333-334-0
1505475
  Самойлюк Н.В. Уроки англійської мови : 7 клас : (за підручником Л.В. Биркун) / Н.В. Самойлюк, В.В. Заслонкін. – Харків : Основа, 2010. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 09(93)). – ISBN 978-617-00-0673-8
1505476
  Заслонкін В.В. Уроки англійської мови. 6 клас (за підручником Л.В. Биркун) / В.В. Заслонкін, Н.В. Самойлюк. – Харків : Основа, 2010. – 160 с. – (Біліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 05(89)). – ISBN 978-617-00-0537-3
1505477
  Самойлюк Н.В. Уроки англійської мови. 8 клас : (за підручником А. Несвіт) / Н.В. Самойлюк, В.В. Заслонкін. – Харків : Основа, 2011. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 03 (99)). – ISBN 978-617-00-0827-5
1505478
   Уроки англійської... / М. Сірук, В. Торба, Б. Цюпин, Г. Гопко, М. Бєлєсков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 43). – С. 4-5


  В чому особливості британського парламентаризму та як змусити українську Раду вчитись?
1505479
  Лонго Л. Уроки антифашистского Сопротивления / Л. Лонго. – Москва, 1980. – 439 с.
1505480
  Савченко Т. Уроки АТО // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 17 (373). – С. 20-21
1505481
  Черкасс М.Н. Уроки без звонков / М.Н. Черкасс. – М, 1982. – 94с.
1505482
  Мариненко Н.В. Уроки безопасности : [охрана труда] / Н.В. Мариненко. – Москва : Профиздат, 1991. – 110, [2] с.
1505483
  Кузнецова В.И. Уроки биологии / В.И. Кузнецова. – Москва : Просвещение, 1991. – 190с.
1505484
  Широков Д. Уроки Боголюбова // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 46-52. – ISSN 0869-7078
1505485
  Иванов И.И. Уроки бокса. / И.И. Иванов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1973. – 141с.
1505486
  Ясінська М.І. Уроки боротьби за незалежність в оцінці С. Шелухіна і сучасність // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 26-29
1505487
  Сыромолотов В.Е. Уроки борьбы / В.Е. Сыромолотов. – К.
Ч.1. – 1958. – 211с.
1505488
  Сыромолотов В.Е. Уроки борьбы / В.Е. Сыромолотов. – М.
Ч.1. – 1960. – 214с.
1505489
  Снегирева Т.И. Уроки борьбы и солидарности : из опыта анти-военного движения в поддержку освободительной борьбы вьетнамского народа ; Науч. доклады / Т.И. Снегирева ; АН СССР, Ин-т экономики мировой соц. системы. – Москва : ИЭМСС, 1982. – 124 с.
1505490
  Хохлюк Г.С. Уроки борьбы с контрреволюцией: к вопр. теории. / Г.С. Хохлюк. – Москва, 1981. – 204 с.
1505491
  Перепелиця Г. Уроки боснійського конфлікту і доля Донбасу / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 червня (№ 114). – С. 3


  Григорій Перепелиця: Ми бачимо політику умиротворення Путіна з боку Заходу, як це було перед Другою світовою війною стосовно Адольфа Гітлера.
1505492
  Кузнецова В.И. Уроки ботаники / В.И. Кузнецова. – Москва : Просвещение, 1985. – 175с.
1505493
  Белов И.Г. Уроки ботаники в 5-6 классах / И.Г. Белов, В.А. Корчагина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1974. – 239с.
1505494
  Белов И.Г. Уроки ботаники В 5-6 классах / И.Г. Белов, В.А. Корчагина. – М., 1968. – 264с.
1505495
  Докшина А.И. Уроки ботаники в V - VI классах средней школы / А.И. Докшина, А.Ф. Ковалева. – Москва, 1963. – 171с.
1505496
  Верзилин Н.М. Уроки ботаники в пятом классе / Н.М. Верзилин. – Москва, 1952. – 284с.
1505497
  Падалко Н.В. Уроки ботаники на школьном учебно-опытном участке / Н.В. Падалко. – М, 1954. – 96с.
1505498
  Малик М.И. Уроки бригадного підряду / М.И. Малик. – К., 1987. – 71с.
1505499
  Малышко Е. Уроки бывалых. Антикризисные решения прошлых лет. / Е. Малышко, И. Примак // Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 2008. – № 12. – С. 31-37


  Кризис - явление циклическое. Из истории мировых кризисов. Программы, внедренные компаниями, которые успешно преодоллели кризисы прошлых лет.
1505500
  Максимова М.В. Уроки в"язання / М.В. Максимова. – К., 1992. – 240с.
1505501
  Лазарев В.Я. Уроки Василия Жуковского. / В.Я. Лазарев. – Москва, 1984. – 47 с.
1505502
  Новицкая Л.П. Уроки вдохновения / Л.П. Новицкая. – М, 1984. – 384с.
1505503
  Ксенофонтов И.Н. Уроки Великой Победы / И.Н. Ксенофонтов. – М., 1985. – 64с.
1505504
  Штейн Б.Е. Уроки Версаля / Б.Е. Штейн. – Москва, 1944. – 40с.
1505505
  Коровицына Н.В. Уроки вестернизации Восточной Европы "ПОСТ-1989". Социогуманитарная критика // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5 (301). – С.30-39. – ISSN 0132-1625
1505506
  Радченко Т. Уроки виборів в Естонії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 1. – С. 97-101.
1505507
  Еплбаум Енн Уроки від Індії та України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 січня (№ 4). – С. 9


  Недостатньо протестувати проти корумпованих демократій. Справжні реформи вимагають того, щоб бути обраним.
1505508
  Фольварочний В.І. Уроки вірності / В.І. Фольварочний. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 62 с.
1505509
   Уроки внеклассного чтения. – М., 1980. – 128с.
1505510
  Белицкая С.П. Уроки внеклассного чтения в V классе / С.П. Белицкая, З.В. Барышникова. – Ленинград : [б. и.], 1962. – 119 с.
1505511
  Абрамович С.Л. Уроки внеклассного чтения в VII-VIII классах : (Из опыта работы) / С.Л. Абрамович. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1964. – 118 с.
1505512
  Горбачев М.С. Уроки войны и Победы / М.С. Горбачев. – Москва, 1990. – 30с.
1505513
  Павлюк І. Уроки волі. Один день вічності з Миколою Вінграновським // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 9/10. – С.125-130. – ISSN 0130-321Х
1505514
   Уроки Володимира Малика : (сучасники про письменника і його творчість). – Полтава : [б. в.], 2005. – 155, [1] с. : іл. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка


  Зміст: Баклай Н., Балагура Т., Білоус Г., Волинський К., Дмитренко Ю., Карпенко В., Козюра В., Левін Б., Лимар О., Лисенко І., Лубенський П., Лучканин С., Міщенко Д., Міщенко О., Охріменко П., Плотникова Р., Сиченко П., Терещенко Г., Хало О., Хоменко ...
1505515
  Некрылова А.Ф. Уроки воспитания сквозь призму истории / А.Ф. Некрылова, В.В. Головин. – Санкт-Петербург, 1992. – 29с.
1505516
  Маляров А. Уроки впрок: РАссказ молодого инженера. / А. Маляров. – К., 1986. – 168с.
1505517
  Молотов В.М. Уроки вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов / В.М. Молотов, 1938. – 56с.
1505518
  Молотов В.М. Уроки вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов / В.М. Молотов. – Москва, 1938. – 55с.
1505519
  Быков Л.И. Уроки времени / Л.И. Быков. – Свердловск, 1988. – 187 с.
1505520
  Лиховид І. Уроки вступного марофону. "Абітурієнти мають озброюватися інформацією, а влада - притягнути до відповідальності чиновників, робота яких зашкодила", - експерт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 серпня (№143)


  "...Нинішня вступна кампанія запам"яталась суспільству кількома форс-мажорами. Спочатку з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) зникло 40 тисяч заяв абітурієнтів, потім лідерами у списках на навчання бюджетним коштом чомусь стали ...
1505521
  Немирич С. Уроки вторгнення. Які висновки має зробити Україна з подій семирічної давнини в Криму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 9 (693), 5.03- 11.03.2021. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561
1505522
  Борисов А.Ю. Уроки второго фронта, или Могла ли Европа разделить судьбу Хиросимы и Нагасаки? / А.Ю. Борисов. – Москва, 1989. – 117с.
1505523
  Коварская Б.П. Уроки вышивания / Б.П. Коварская, Е.Ф. Евдокимова. – Кишинев, 1988. – 223 с.
1505524
  Шубина И.Ф. Уроки вязания. / И.Ф. Шубина. – 4-е изд. – Минск, 1988. – 256с.
1505525
  Фіголь Н.М. Уроки газети "Ради" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 64-66


  У статті викладено основні проблеми періодичної преси початку ХХ ст., які можуть бути пересторогою для сучасних творців періодичних видань: розпорошеність журналістських, видавничих сил, невміння об"єднатись заради спільної мети, неефективна рекламна ...
1505526
  Курелла Альфред Уроки Генуи и Гааги. / Курелла Альфред. – М.Л., 1927. – 48с.
1505527
  Кондратьев Б.А. Уроки географии 6 класс : Из опыта работы / Б.А. Кондратьев, П.М. Метревели. – Изд. 3-е, перероб. – Москва : Просвещение, 1985. – 192с.
1505528
  Ходателев Г.А. Уроки географии в 5 классе : Из опыта работы / Г.А. Ходателев. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1978. – 152с.
1505529
  Кондратьев Б.А. Уроки географии в V классе / Б.А. Кондратьев. – Москва, 1957. – 232с.
1505530
  Кондратьев Б.А. Уроки географии в ІV классе / Б.А. Кондратьев. – М, 1972. – 271с.
1505531
  Холопов В.Д. Уроки географии в пятых классах / В.Д. Холопов. – М., 1954. – 48с.
1505532
   Уроки географии в школе. – Москва, 1967. – 263с.
1505533
  Меч С.П. Уроки географии Европы / С.П. Меч. – 7-е изд. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К., 1909. – 224 с.
1505534
  Шиманова З.Ф. Уроки географии Смоленской области : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 55-60
1505535
  Кондратьев Б.А. Уроки географии частей света и важнейших государств / Б.А. Кондратьев. – Москва, 1963. – 292с.
1505536
  Корман Т.А. Уроки географии. : (Психологические основы). Пособие для учителей / Т.А. Корман. – Москва : Просвещение, 1968. – 79с.
1505537
  Крылова О.В. Уроки географии. 7 класс : Из опыта работы / О.В. Крылова. – Москва : Просвещение, 1990. – 222с.
1505538
  Богданова А.А. Уроки географии: 7 класс : пособие для учителя : из опыта работы / А.А. Богданова. – Москва : Просвещение, 1985. – 176 с.
1505539
  Войлошникова Н.А. Уроки географии: 9-й кл. / Н.А. Войлошникова, М.В. Элькин. – Москва, 1984. – 143с.
1505540
  Прашкевич Г.М. Уроки географии: повести / Г.М. Прашкевич. – Новосибирск, 1987. – 277с.
1505541
  Кондратьев Б.А. Уроки географії в VІ класі / Б.А. Кондратьев. – Київ : Радянська школа, 1975. – 252с.
1505542
  Копилець Євгеній Уроки географії, спрямовані на виховання екологічних цілісних орієнтацій школярів: спроба класифікації // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 35-38. – Бібліогр.: 8 назв
1505543
  Карнацевич Л.С. Уроки геометрии в 10 классе : Учеб.-метод. пособие / Л.С. Карнацевич. – К., 1980. – 159с.
1505544
  Бидосов А.А. Уроки геометрии в 10 классе средней общеобразовательной школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Бидосов А.А.; Каз.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1976. – 28л. – Бібліогр.:с.28
1505545
  Барчунова Ф.М. Уроки геометрии в 8 классе : первое полугодие / Ф.М. Барчунова, Ю.М. Колягин, П.Б. Ройтман ; под ред. Ю.М. Колягина. – Москва : Просвещение, 1974. – 96 с. : ил. – (Пособие для учителей)
1505546
  Барчунова Ф.М. Уроки геометрии в 8 классе : второе полугодие / Ф.М. Барчунова, Ю.М. Колягин, П.Б. Ройтман. – Москва : Просвещение, 1974. – 80 с. : ил., черт. – (Пособие для учителей)
1505547
  Радионенко А.Ф. и Чумаков А.Н. Уроки Геркулеса / А.Ф. и Чумаков А.Н. Радионенко. – М., 1974. – 56с.
1505548
  Норден А. Уроки германской истории / А. Норден. – Москва, 1948. – 296с.
1505549
  Чекалюк В. Уроки Глієра // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 14


  "Цьогоріч відзначає 150-літній ювілей Київський інститут ім. Р. Глієра. На теренах України це перший музичний заклад (колись - Київське музичне училище). До роботи в училищі залучалися талановиті музиканти - фундатори професійного музичного мистецтва ...
1505550
  Богомолов О.Т. Уроки глобального кризиса // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 5. – С. 27-40. – ISSN 0130-3864
1505551
  Папава В. Уроки глобального финансового кризиса и опасность, исходящая от zombie economicus-a // Материалы Бакинского международного гуманитарного форума : 4-5 октября 2012 г. / Бакинский междунар. гуманит. форум "XXI век: надежда и вызовы". – Baki : [s. n.], 2013. – С. 81-86. – ISBN 978-9952-404-72-2
1505552
  Рада І. Уроки Гобсека // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.24-26


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1505553
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: А. Подольський, Л. Кремінець. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 1 (53), січень - березень, 2018 р. – 2018. – 28 с.
1505554
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, О. Павлюк, А. Подольський. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 2 (54), квітень - червень, 2018 р. – 2018. – 24 с.
1505555
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, О. Павлюк, А. Подольський. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 3 (55), липень - вересень, 2018 р. – 2018. – 19, [1] с.
1505556
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, О. Павлюк, А. Подольський. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 4 (56), жовтень - грудень, 2018 р. – 2018. – 28 с.
1505557
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, О. Павлюк, А. Подольський. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 1 (57), січень - березень, 2019 р. – 2019. – 24 с.
1505558
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, О. Павлюк, А. Подольський. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 2 (58), квітень - червень, 2019 р. – 2019. – 24 с.
1505559
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, О. Пазюк, А. Подольський. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 3 (59), липень - вересень 2019 р. – 2019. – 28 с.
1505560
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, А. Подольський, О. Павлюк. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 1 (61), січень - березень, 2020 р. – 2020. – 15 с.
1505561
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, О. Пазюк, А. Подольський. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 2 (62), квітень - червень, 2020 р. – 2020. – 20 с.
1505562
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, О. Пазюк, А. Подольський. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 3 (63), липень - вересень, 2020 р. – 2020. – 24 с.
1505563
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, О. Пазюк, А. Подольський. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 4 (64), жовтень - грудень, 2020 р. – 2020. – 16 с.
1505564
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, А. Подольський, О. Павлюк. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 1 (65), січень - березень, 2021 р. – 2021. – 16 с.
1505565
   Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, А. Подольський, О. Пазюк. – Київ : [б. в.]. – ISSN 1998-6327
№ 2 (66), квітень-червень, 2021 р. – 2021. – 11 с.
1505566
  Щупак І.Я. Уроки Голокосту в українській історичній науці та освіті: від наративу до осмислення й постановки суспільного питання про покаяння (до 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С.152-172. – ISSN 0130-5247
1505567
  Щупак І.Я. Уроки Голокосту в українській історичній науці та освіті: від наративу до осмислення й постановки суспільного питання про покаяння (до 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру) (закінчення) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 5 (530), вересень - жовтень. – С. 176-201. – ISSN 0130-5247
1505568
  Хавіна С.Я. Уроки Голокосту: мужність і співчуття. Вірш П.Г. Тичини "Єврейському народу" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 25 (317). – С. 22-27
1505569
   Уроки Голокосту: мужність, пам"ять, співчуття : [збірка творів вчителів] / [голов. ред. І. Щупак]. – Дніпропетровськ : Ткума, 2016. – 227, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 221-225. – (Українська бібліотека Голокосту). – ISBN 978-966-383-724-6
1505570
   Уроки Голокосту: мужність, пам"ять, співчуття : [збірка творів вчителів] / [голов. ред. І. Щупак]. – Дніпро : Ткума, 2017. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-197 та в кінці ст. – (Українська бібліотека Голокосту). – ISBN 978-966-383-913-4
1505571
   Уроки горькие, но необходимые. – Москва, 1988. – 347с.
1505572
  Телень Л.О. Уроки государственности / Л.О. Телень. – М., 1988. – 62с.
1505573
  Клотц Г. Уроки гражданской войны в Испании. / Г. Клотц. – М., 1938. – 88с.
1505574
  Чередниченко О. Уроки Григорія Кочура (до 90-ліття від дня народження)
1505575
  Миронов К. Уроки грима / К. Миронов. – Москва : 1939, 1939. – 32 с.
1505576
  Соколов Б. Уроки грузинської. 2008 рік: агресія в стилі "бліцкриг" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15-16 квітня (№ 67/68). – С. 21
1505577
  Мельник І.А. Уроки Грушевського і сучасні реалії українського державотворення (до виходу 12 томів "Творів" Великого Українця) // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 2 (58). – С. 19-24. – ISSN 0554-4866
1505578
   Уроки далекої війни // Київський університет. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2). – С. 3


  ."На державному рівні цьогоріч в Україні відзначали 30-ту річницю виведення військ з Афганістану. 160 тисяч українців пройшли суворі випробування тією війною і залишили нам приклад стійкості та бойового побратимства. Присутні викладачі, студенти і ...
1505579
  Радковець Ю. Уроки дворічної "гібридної війни" Росії проти України // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел". – Київ, 2016. – № 2. – С. 2-10
1505580
  Яндаев Юрий Уроки делового этикета = Проект. Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 24
1505581
  Кравчук М.В. Уроки державотворення Директорії УНР у військовій сфері: історико-правовий аспект // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 12-16. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
1505582
  Степанков В. Уроки державотворення. Актуальні проблеми Української національної революції 1648-1676 рр. // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 202-233. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0


  "На жаль, в Україні ні соціологи, ні політологи не зробили спроби проаналізувати минулі уроки державотворення, і в якійсь мірі змоделювати на сьогоднішній час. Чи є в цьому процесі щось спільне і відмінне? Чи можемо ми чогось навчитися? І ось під таким ...
1505583
  Сивоконь Сергей Уроки детских классиков / Сивоконь Сергей. – Москва : Детская литература
Уроки детских класс. – 1990. – 286с .
1505584
  Хотинський Є.С. Уроки діда - старого хіміка / Є.С. Хотинський. – Х, 1956. – 96с.
1505585
  Ворона П.В. Уроки діяльності Центральної Ради для розбудови публічної влади в Україні / П.В. Ворона, // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Ворона П.В., Рачинський А.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 4-9. – (Серія державне управління)
1505586
  Ордешук П. Уроки для громадян нових демократій = Lessons for Citizens of a New Democracy / Пітер Ордешук; пер. з англ. В. Пасісниченко. – Харків : Центр освітніх ініциатив, 2005. – 188с. – ISBN 966-7973-17-4
1505587
  Бэгуэлл С. Уроки для папы = Daddy lessons : Роман / С. Бэгуэлл; Пер.с англ.О.Соколовой. – Москва : Радуга, 1997. – 205с. – (Сер.:Любовный роман ; 154). – ISBN 0-373-19085-9
1505588
  Озтюрк Ібрагім Уроки для України з досвіду Туреччини // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 78-84. – ISSN 1608-0599
1505589
  Супрун Д. Уроки для України: законодавчі засади та практичні аспекти "droit de suite" в Республіці Польща // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 1. – С. 10-14. – Бібліогр.:5 назв. – ISSN 1608-6422
1505590
  Прилюк В. Уроки Дмитра Прилюка // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київський Національний університет імені Т.Г.Шевченка. – Київ, 2013. – № 12. – С. 23-28 : фото


  За ініціативи секретаріату НСЖУ з нагоди 95-річчя від дня народження колишнього декана факультету журналістики, професора, доктора філологічних наук, письменника Дмитра Михайловича Прилюка в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Швченка відбулося ...
1505591
   Уроки Дмитра Прилюка : [спогади, літ. твори] / Нац. спілка журналістів України ; [авт.-упоряд. М.М. Сорока ; ред. рада: Ю.В. Бондар та ін.]. – Київ : Експрес-об"ява, 2015. – 388, [4] с., [16] арк. фотоіл. : фот. – Бібліогр.: с. 357-385. – (Золоті імена української журналістики ; вип. 5). – ISBN 978-966-97450-1-9
1505592
   Уроки до курсів за вибором з фінансової грамотності для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів / Н.В. Ткаченко, А.І. Довгань, О.В. Часнікова, З.Я. Лапішко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 11 (165). – С. 19-28, 48 : табл., рис.
1505593
  Андрусяк Галина Уроки до розділу "Ландшафти і фізико-географічне районування ", 8 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 14-25 : Табл., рис.
1505594
  Андрусяк Г.В. Уроки до розділу "Ландшафти і фізико-географічне районування", 8 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 11-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1505595
  Петринка Людмила Уроки до теми "Антарктида й Антарктика", 7 клас // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 15-19. – Бібліогр.: 7 назв
1505596
  Лук"яненко О.Л. Уроки до теми "Глобальні проблеми людства" у 9 класі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 1/2 (215/216). – С. 23-42 : табл., карти. – Бібліогр.: 14 назв.
1505597
  Бочко М.І. Уроки до теми "Національна економіка", 9 клас / М.І. Бочко, І.І. Бочко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 7/8 (185/186). – С. 54-61 : фото, табл.
1505598
  Коцюрба С.В. Уроки до теми "Первинний сектор господарства", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 3 (217). – С. 24-31 : фото
1505599
  Коцюрба С.В. Уроки до теми "Первинний сектор господарства", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 5 (219). – С. 27-34 : табл. – Бібліогр.: 26 назв.
1505600
  Чернявська Н.М. Уроки до теми "Сільське господарство України", 9 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (122). – С. 14-21 : рис., схема, табл.
1505601
  Варакута Ольга Уроки до теми "Територіальний поділ України" : Методика, практика, досвід / Варакута Ольга, Швець Євдокія // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 10-18 : Схеми
1505602
  Гуртуев С. Уроки добра : стихотворения и поэмы / С. Гуртуев; пер. с балкар. – Москва : Современник, 1986. – 77 с.
1505603
  Козлов В.В. Уроки доброты / В.В. Козлов. – Иркутск, 1975. – 35с.
1505604
  Горышин Г.А. Уроки доброты / Г.А. Горышин. – Л., 1986. – 512с.
1505605
   Уроки доброты. – Ростов-на-Дону, 1986. – 189с.
1505606
  Радько Н.Е. Уроки доброты / Н.Е. Радько. – М., 1989. – 127с.
1505607
  Склютаускас Й.И. Уроки доброты: новеллы и очерки. : новеллы и очерки / Йокубас Склютаускас ; пер. с лит. Г.Кановича. – Вильнюс : Vaga, 1980. – 294 с.
1505608
  Максимов И.А. Уроки доброты: Рассказы для детей / И.А. Максимов. – Самара, 1991. – 59с.
1505609
  Бевзенко Н.І. Уроки дослідження творчості Тараса Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 16/18 (272/274). – С. 30-39
1505610
  Чумак Т. Уроки духовності Олеся Гончара
1505611
  Камерилова Г.С. Уроки ЕГЭ: картографический аспект : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 42-44. – ISSN 0016-7207
1505612
   Уроки економічної і соціальної географії України (9 клас) : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 9
1505613
  Валевська І.А. Уроки економічної кризи для України: від посилення держави до стабільного суспільного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 42-46


  The article deals with the global financial crisis and its lessons for Ukrainic economy. The main conclusion made by the author is that there is a great politia and socio-economic backwardness of Ukraine due to the governance syste, unavailability to ...
1505614
  Кононенко О. Уроки еротики : відверті вірші / Олексій Кононенко. – Київ : Самміт-книга, 2017. – 110, [2] с. : іл. – На обкл. біля вид-ва: Із книгою - по життю. – ISBN 978-617-7504-02-2


  В пр. №1716531 напис: Читачам бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка. Підпис
1505615
  Капсамун І. Уроки Євгена Грицяка. 9 серпня лідеру Норильського повстання 1953 р. минув би 91 рік / І. Капсамун, В. Торба, В. Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9 серпня (№ 138). – С. 4


  "Євгена Степановича не стало буквально кілька місяців тому — до свого дня народження він не дожив три місяці (помер 14 травня 2017 р.). Євген Грицяк прожив досить довге, насичене і цікаве життя, на долю якого припало немало випробувань. Це справді ...
1505616
  Пастушенко Л. Уроки Європи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 3-9 вересня (№ 35). – С. 7


  Державна мовна політика у Франції.
1505617
  Гросс Д. Уроки Європи для реформаторів Китаю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 січня (№ 4). – С. 8
1505618
  Цадаса Г. Уроки жизни : стихи / Гамзат Цадаса ;. – Москва : Детская литература, 1968. – 126 с.
1505619
  Цадаса Гамзат Уроки жизни : избранные стихотворения : [пер. с авар.] / Гамзат Цадаса. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1984. – 143 с. – Миниатюрное издание в суперобл.
1505620
  Смеляков Н Уроки жизни / Н Смеляков. – М., 1988. – 349с.
1505621
   Уроки жизни. – М., 1990. – 221с.
1505622
  Крамер Катарина Уроки жизни : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 4. – С. 134-143 : Фото. – ISSN 1029-5828
1505623
  Серебряков К.Б. Уроки жизни. / К.Б. Серебряков. – Москва : Правда, 1977. – 48 с.
1505624
  Мовчан О. Уроки життя і людської долі : за повістю Бориса Харчука "Планетник"
1505625
   Уроки журналістики і життя : Книга роздумів, спостережень, спогадів випускників одного курсу. – Київ : Київська правда, 2002. – 328с. – ISBN 966-7270-22-Х
1505626
  Мальований Ю.І. Уроки з алгебри в 6 класі / Ю.І. Мальований, З.І. Слєпкань. – К., 1974. – 188с.
1505627
  Дубинчук О.С. Уроки з алгебри в 7 класі / О.С. Дубинчук. – К., 1958. – 168 с.
1505628
  Мальований Ю.І. Уроки з алгебри в VI класі. / Ю.І. Мальований, З.І. Слєпкань. – К., 1974. – 188с.
1505629
  Бруновт Е.П. Уроки з анатомії, фізіології і гігієни людини / Е.П. Бруновт. – Київ, 1970. – 208с.
1505630
  Тарловська Т.П. Уроки з арифметики в 6 класі / Т.П. Тарловська, Г.Д. Гріневич. – Київ, 1955. – 96 с.
1505631
  Прахов М.М. Уроки з ботаніки. / М.М. Прахов, Д.Н. Мартиненко. – Київ : Радянська школа, 1972. – 152с.
1505632
  Щербань Світлана Григорівна Уроки з вивчення роману Пушкіна "Євгеній Онєгін" і поезії Анни Ахматової : 9 та 11 класи // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 4-9
1505633
  Откаленко М.П. Уроки з географії / М.П. Откаленко. – К, 1956. – 276с.
1505634
  Карелін Л.З. Уроки з геометрії в 6 класі / Л.З. Карелін. – К., 1975. – 128 с.
1505635
  Недопитанський М.І. Уроки з журналістської практики : практичний посібник / М.І. Недопитанський, М.А. Карась, В.І. Ільченко. – Київ : Україна молода, 2010. – 152 с. – ISBN 966-594-763-X
1505636
  Пасенко Людмила Уроки з курсу "Київщинознавство" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 12-16 : Схеми, табл.
1505637
  Криштальова В.С. Уроки з машинного в"язання / В.С. Криштальова. – К, 1978. – 208с.
1505638
   Уроки з народознавства. – Киев : Народознавство, 1995. – 224 с.
1505639
  Скворцова О.П. Уроки з теми "Гідросфера", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (147). – С. 23-30
1505640
  Гора Антоніна Уроки з теми "Південна Америка", 7 клас // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 13-21
1505641
  Медушевський А.П. Уроки з української мови в середній школі. / А.П. Медушевський. – К, 1959. – 300с.
1505642
   Уроки з фізики у 8-9 класах. – Київ, 1959. – 408 с.
1505643
  Скарлато Г.П. Уроки з фізичної географії частин світу в 6 кл. / Г.П. Скарлато, Є.А. Шипович. – Київ : Радянська школа, 1959. – 176с.
1505644
  Гільберг Т.Г. Уроки за новою програмою, 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 9 (151). – С. 28-36 : фото
1505645
  Середа В.О. Уроки за новою програмою, 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 16-22 : фото. – Бібліогр.: с. 19, 22
1505646
   Уроки загальної біології : Посібник для вчителів. – Київ : Радянська школа, 1979. – 300с.
1505647
   Уроки загальної біології : Посібник для вчителя. – Київ : Радянська школа, 1989. – 320с.
1505648
  Покась Л.А. Уроки загальної географії за новою програмою // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 7/8 (149-150). – С. 15-25. – Бібліогр.: с. 16, 20, 25
1505649
  Сбруєва А. Уроки запровадження сучасних освітніх реформ у розвинутих англомовних країнах // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.74-76. – ISSN 0131-6788
1505650
  Третьяков Ю.Д. Уроки зарубежного нанобума // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 1. – С. 3-17. – ISSN 0869-5873


  На основе анализа зарубежного опыта рассматриваются истоки формирования и последствия "ажиотажного" отношения к нанотехнологиям
1505651
  Похлебкин В.П. Уроки здоровья / В.П. Похлебкин. – Москва, 1992. – 95с.
1505652
   Уроки земледелия. – М., 1980. – 48с.
1505653
  Воронюк П.А. Уроки Злуки 1919 р. для нинішніх державотворчих процесів незалежної України // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 210-211. – ISBN 978-617-7777-14-3
1505654
  Филатова Н.С. Уроки зоологии / Н.С. Филатова. – М, 1973. – 240с.
1505655
  Бровкина Е.Т. Уроки зоологии / Е.Т. Бровкина, Н.И. Казьмина. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1987. – 187с.
1505656
   Уроки и внеклассная работа по русскому языку. – Саратов, 1968. – 158с.
1505657
  Матвеева Л.Г. Уроки и перемены / Л.Г. Матвеева. – М., 1978. – 222с.
1505658
  Шаров А.Н. Уроки и перспективы "плана Маршалла" для Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 4 (633). – С. 12-18. – ISSN 0131-7741


  Рассмотрен опыт реализации "плана Маршалла" в послевоенной Европе, сделаны выводы о возможности его использования в восстановлении экономики Украины. Указаны конкретные уроки, которые должны помочь при практической реализации "плана Маршалла", а также ...
1505659
  Кастильо Р. Уроки и перспективы революции в Чили / Р. Кастильо. – Прага, 1974. – 31с.
1505660
  Ульянкина Т.И. Уроки изгнания: российские ученые-эмигранты в Великобритании (1917-1940-е гг.) // Науковедение : научный журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С.192-207. – ISSN 1607-2979
1505661
   Уроки Ильича. – М., 1924. – с.
1505662
  Жолковский Александр Уроки испанского : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 250-255. – ISSN 1130-6545
1505663
  Гончарова Т.И. Уроки истории - уроки жизни / Т.И. Гончарова. – М, 1986. – 127с.
1505664
  Хмелев А.Н. Уроки истории в У классе / А.Н. Хмелев. – М, 1953. – 84с.
1505665
  Агибалова Е.В. Уроки истории средних веков в седьмом классе : (Из опыта работы) / Е.В. Агибалова. – Москва : Учпедгиз
2. – 1959. – 307 с.
1505666
  Борисов Ю.В. Уроки истории Франции и современность / Ю.В. Борисов. – М, 1955. – 100с.
1505667
  Демурин Д. Уроки истории: О том. как 100 лет назад Россия и Англия делили сферы влияния в Персии, Афганистане и на Тибете // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 143-155. – ISSN 0130-9625
1505668
  Буйко Г.В. Уроки исторического пути, пройденного Компартией Украины : в помощь изучающим материалы 44-го съезда Коммунистической партии Украины / Георгий Буйко, Георгий Попов ; [редкол.: П.Н. Симоненко (пред.) и др.]. – Киев : Друкарня Діапринт, 2011. – 87, [1] с. : табл. – На тит. л. указ. также: Без борьбы нет победы!. – Библиогр.: с. 84-86. – ISBN 978-966-8886-22-5
1505669
  Анохин Дмитрий Уроки итальянского, илит "Голубая стрела" не по Джанни Родари : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 68-69
1505670
  Марко В. Уроки Івана Чендея (До 80-річчя від дня народження) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 5/6. – С. 143-146. – ISSN 0868-4790
1505671
  Марко В. Уроки Івана Чендея. До 85-річчя від дня народження // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 127-130.
1505672
  Ходацька О. Уроки Івана Ющука // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 7-15 квітня (№ 11/12). – С. 6
1505673
  Бойко Н. Уроки ігри з економіки : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 9. – С. 20-27 : Табл.
1505674
  Щерба А. Уроки іспанської // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 15 (133). – С. 40


  Посол України в Королівстві Іспанія про разючі подібності та спільні проблеми України та Іспанії.
1505675
  Катриченко Т. Уроки історії // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 46 (199). – С. 12-15


  Українські та російські науковці напишуть спільну історію. Міністерства освіти обох країн домовилися створити робочу групу у складі вчених-істориків з підготовки єдиного навчального посібника для вчителів історії.
1505676
   Уроки історії від Сі Цзіньпіна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 33/34 (405/406), 21-27.08.2015 р. – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Комуністична партія Китаю перекроює історію для виправдання своїх сьогоднішніх амбіцій.
1505677
  Галенко О.І. Уроки історії не роблять винятку й для фольклористики // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 196-198. – ISSN 0130-5247
1505678
  Гай-Нижник Уроки історії розвитку банківської системи в Україні (1917-1918 роки) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 117-126 : табл. – Бібліогр.: 23 назв.
1505679
  Агібалова К.В. Уроки історії середніх віків у 7-му класі : Поурочний методичний посібник (з досвіду роботи) / К.В. Агібалова. – Київ : Радянська школа
Ч. 1. – 1956. – 244 с.
1505680
  Агібалова К.В. Уроки історії середніх віків у 7-му класі : поурочний методичний посібник (з досвіду роботи) / К.В. Агібалова. – Київ : радянська школа
Ч. 2. – 1958. – 187 с.
1505681
  Забігайло К.С. Уроки історії та сучасність / К.С. Забігайло. – Київ : Знання, 1985. – 48 с.
1505682
  Каганов Э.С. Уроки історії, або Розмова про 26 зїзд партії / Э.С. Каганов. – Київ : Веселка, 1982. – 31с.
1505683
  Голик О. Уроки історії, які ми повинні знати, або страшна трагедія Івана Мазепи - трагедія всієї нації за трилогією Богдана Лепкого "Мазепа" (історичні романи "Мотря", "Батурин", "Не вбивай")
1505684
  Лосєв І. Уроки історії. Мир ціною червоного терору і голодомору // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 22 листопада (№ 23). – С. 5
1505685
  Мельник І.А. Уроки історії: застереження і мотив до дії. До питання актуальності вивчення та популяризації творчої спадщини і практичної діяльності Михайла Грушевського // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2012. – Вип. 4 (41). – С. 3-7. – ISSN 1998-6912
1505686
  Костюк Валентин Уроки картографії у 8 класі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 27-30 : Табл.
1505687
   Уроки Кирилла и Мефодия. Обучение грамоте. 1 класс [Електронний ресурс]. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 DVD. – системные требования : Microsoft Windows 2000 и выше, процессор Pentium 3, 600 Мг, 256 Мб ОЗУ, поддержка разрешения 1024х768, зв. карта 16, 24 скор. CD-ROM, совместим с ОС Microsoft Windows Vista.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Свед. об изд. с конт. – (Начальная школа)


  16 уроков 170 анимированных интерактивных игровых упражнений Мультимедийный учебник поможет ребенку : познакомиться со всеми буквами русского алфавита познакомиться со звуками и буквами в словах научиться распознавать заданные буквы на ...
1505688
   Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 1 класс [Електронний ресурс] : мультимедийное учебное пособие для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : Microsoft Windows 2000 и выше, процессор Pentium 3, 600 Мг, 256 Мб ОЗУ, поддержка разрешения 1024х768, зв. карта 16, 24 скор. CD-ROM, совместим с ОС Microsoft Windows Vista.-Заглавие с этикетки диска. – (Начальная школа)


  6 разделов 79 анимированных интерактивных игровых упражнений Мультимедийный учебник поможет ребенку : увеличить скорость чтения познакомиться со знаками препинания познакомиться с частями слов научиться различать глухие и звонкие, твердые ...
1505689
  Богачихин М.М. Уроки китайской гимнастики / М.М. Богачихин. – М, 1990. – 48с.
1505690
  Барский К.М. Уроки китайской гимнастики / К.М. Барский. – Вып. 2. – Москва : Советский спорт, 1990. – 48 с. – (Физкультура для здоровья)
1505691
  Маслов А.А. Уроки китайской гимнастики / А.А. Маслов, А.М. Подщеколдин. – М., 1990. – 94с.
1505692
  Юркевич А.Г. Уроки китайской гимнастики / А.Г. Юркевич. – М
4. – 1991. – 96с.
1505693
  Дубровик-Рохова Уроки кібератаки на Colonial Pipeline // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 14-15 травня (№ 85/86). – С. 10
1505694
  Гулыга А.В. Уроки классики и современность / А.В. Гулыга. – Москва : Художественная литература, 1990. – 381 с.
1505695
  Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах / С.Н. Головкина. – М., 1989. – 149с.
1505696
  Ленин В.И. Уроки Коммуны / В.И. Ленин. – Москва, 1985. – 15с.
1505697
  Ленін В.І. Уроки Комуни / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1969. – 16 с.
1505698
  Ленін В.І. Уроки Комуни. Пам"яті Комуни / В. Ульянов (Ленин). – Київ : Політвидав України, 1970. – 39 с.
1505699
  Крутикова Н.И. Уроки конспирации / Н.И. Крутикова. – М., 1973. – 112с.
1505700
  Крутикова Н.И. Уроки конспирации : повесть о В.И.Ленине / Н.И. Крутикова. – 2-е изд. – Москва, 1978. – 128 с.
1505701
  Крутікова Н.І. Уроки конспірації : повість про В.І. Ленина / Н.І. Крутікова. – Київ, 1981. – 112 с.
1505702
  Земцов Б.Н. Уроки Конституции 1993 года // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 93-100. – ISSN 0869-5687
1505703
   Уроки Конституции СССР в школе. – М.
1. – 1953. – 204с.
1505704
   Уроки Конституции СССР в школе. – М.
2. – 1955. – 136с.
1505705
  Забронський В.В. Уроки креслення в 7 класі / В.В. Забронський, К.С. Сатімов. – К, 1971. – 94с.
1505706
  Москвичов С.К. Уроки креслення у VIII класі / С.К. Москвичов. – К, 1973. – 109с.
1505707
  Комісарчик О. Уроки кризи 2008-2009 років у сфері гарантування банківських вкладів і шляхи удосконалення у післякризовий період // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 76-86 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1505708
  Лавут А.А. Уроки кризиса для региональной интеграции // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 39-43. – ISSN 044-748Х
1505709
   Уроки кризисного развития в компартии Чехословакии и общества после ХШ сїезда КПЧ. – М., 1971. – 64с.
1505710
  Тарасюк Г. Уроки Кримської війни. Тарас Шевченко - моральний авторитет Росії : до 200-річчя Тараса Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 14-15
1505711
  Новоженець Р. Уроки Криму для українського війська // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 23-29 квітня (№ 17). – С. 5
1505712
  Зельдович М.Г. Уроки критической классики / М.Г. Зельдович. – Харьков, 1976. – 223 с.
1505713
  Гриценко А.П. Уроки курсу "Всесвітня історія" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2015. – № 19/20 (407/408). – С.40-61
1505714
  Мокрогуз О.П. Уроки курсу "Історія України" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2015. – № 19/20 (407/408). – С.81-102
1505715
  Крамар О. Уроки латиської // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 7/8 (224/225). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Ініціативу про надання російській мові другої державної на референдумі відкинули 75% громадян країни. Але політизацію "російського питання" на постімперському терені це, схоже, не зупинить.
1505716
   Уроки Ленина. – Красноярск, 1980. – 72с.
1505717
  Финк Л.А. Уроки Леонида Леонова / Л.А. Финк. – М : Советский писатель, 1973. – 438 с.
1505718
   Уроки Леонова. – М. : Современник, 1973. – 222 с.
1505719
  Воробьев П.Г. Уроки литературного чтения в 5 классе / П.Г. Воробьев. – Москва, 1956. – 252с.
1505720
   Уроки литературы в старших классах. – М., 1958. – 199 с.
1505721
   Уроки литературы и жизнь. – Кострома
5. – 1961. – 122с.
1505722
   Уроки литературы и жизнь. – Львов, 1968. – 51с.
1505723
  Зепалова Т.С. Уроки литературы и театр / Т.С. Зепалова. – Москва : Просвещение, 1982. – 175 с.
1505724
  Айзерман Л.С. Уроки литературы сегодня. Из опіта работі / Л.С. Айзерман. – Москва : Просвещение, 1974. – 188 с.
1505725
  Прийомко А.Є. Уроки літератури // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 35. – С. 10-15
1505726
  Головецька Н. Уроки літератури в 5 класі // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 27. – С. 12-19.
1505727
  Фасоля А. Уроки літератури рідного краю в системі особистісно зорієнтованого навчання


  У статті розкрито специфіку вивчення літератури рідного краю в системі особистісно зорієнтованого навчання. Проаналізовано принципи побудови, завдання курсу, запропоновано структуру, на конкретних прикладах проілюстровано особливості підготовки і ...
1505728
  Фасоля А. Уроки літератури рідного краю в системі особистісно зорієнтованого навчання


  У статті розкрито специфіку вивчення літератури рідного краю в системі особистісно зорієнтованого навчання. Проаналізовано принципи побудови, завдання курсу, запропоновано структуру, на конкретних прикладах проілюстровано особливості підготовки і ...
1505729
  Щербаков Р.Н. Уроки Ломоносова для одаренной личности // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 8. – С. 15-22. – ISSN 0869-561Х


  Одаренная личность часто нуждается в духовной пище, задаваемой творчеством великих отечественных деятелей науки и культуры. Воспитание таланта личности на материале биографии М.В.Ломоносова позволяет формировать у нее познавательные и моральные ...
1505730
  Прокша Л.Я. Уроки любви и ненависти : роман / Л.Я. Прокша. – Москва : Советский писатель, 1988. – 230 с.
1505731
  Алексеев П.П. Уроки М.Е.Салтыкова-Щедрина в его итоговом романе "Пошехонская старина" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 129-149. – ISBN 966-581-617-9
1505732
  Ковшов Н.Д. Уроки М.Н. Кедрова / Н.Д. Ковшов. – М., 1983. – 181с.
1505733
  Клочек Г. Уроки майстра non-fiction. До 65-річчя Григорія Гусейнова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 27 серпня (№ 32). – С. 6-7
1505734
  Смілянська В. Уроки майстра: до 100-річчя Юрія Івакіна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 5 (677), травень. – С. 47-50. – ISSN 0236-1477
1505735
  Галкин С.И. Уроки макетирования. / С.И. Галкин. – М., 1981. – 38с.
1505736
  Романо С. Уроки Макиавелли и Монтескье // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 115-117. – ISSN 0235-7089


  Итальянское единство как международная проблема.
1505737
  Моргун Ф.Т. Уроки Мальцева / Ф.Т. Моргун. – Х., 1988. – 205с.
1505738
  Джеймс Гарольд Уроки Маргарет Тетчер для Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 квітня (№ 65). – С. 5
1505739
   Уроки Маргарет Тетчер для України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 квітня (№ 65). – С. 4-5


  Думки експертів "Дня". 11 цитат про життя від Маргарет Тетчер.
1505740
  Кошчанов Матякуб Уроки мастерства. Из творч. лаб. Айбека / Кошчанов Матякуб. – Ташкент, 1972. – 159с.
1505741
  Горкіна Л. Уроки минулого: погляди М. Бунге на генезис і завдання економічної теорії та економічної політики держави // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С. 179-189
1505742
  Нижегородцев Р.М. Уроки мирового кризиса и финансовая архитектура глобальной экономики // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2013. – Вип. 2 (15). – С. 260-267. – ISSN 2306-4994
1505743
  Сиротенко А.Й. Уроки миру в школі / А.Й. Сиротенко. – К, 1987. – 45с.
1505744
  Бугай С. Уроки Михайла Коцюбинського в літературно-критичній діяльності Михайлини Коцюбинської // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (388). – С. 91-97. – ISSN 0869-3595
1505745
  Галкин С.И. Уроки моделирования газеты. / С.И. Галкин. – М., 1987. – 75с.
1505746
  Рассказова Н.Ю. Уроки модернизации Гражданского кодекса Российской Федерации // Гражданское общество и развитие гражданского права : сб. статей к юбилею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН Украины, заслуж. деятеля науки и техники Украины Наталии Семеновны Кузнецовой / отв. ред.: проф. Р.А. Майданик и проф. Е.В. Кохановская. – Киев : Юридическая практика, 2014. – С. 319-333. – ISBN 978-966-2578-62-1
1505747
  Ленин В.И. Уроки московского восстания / В.И. Ленин. – Москва, 1975. – 23с.
1505748
  Ленін В.І. Уроки московського повстання / В.І. Ленін. – Київ, 1981. – 27с.
1505749
  Капра Ф. Уроки мудрости / Ф. Капра. – М., 1996. – 318с.
1505750
  Капра Ф. Уроки мудрости : Разговоры с замечательными людьми / Ф. Капра. – Москва-Киев : Трансперсонального ин-та, 1996. – 318с. – ISBN 5-88389-011-3
1505751
  Черняков Б.І. Уроки мудрості і простоти // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 1 : Доповіді та матеріали третіх наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М.Прилюка та О.К.Бабишкіна. 28 лист. 2003 р. – С. 20-25


  Про Д.М. Прилюка.
1505752
  Гошуляк І.Л. Уроки мудрості, добра і людяності // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 542-545. – ISBN 978-966-611-701-7
1505753
  Сигалов А. Уроки мудрості. Що казав Шимон Перес про Ізраїль, Україну, Росiю // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 6 червня ( №60)


  "«Ми мрiяли про свою землю, але земля, яку ми отримали, не була мрiєю. Це був маленький клаптик, одна тисячна частка Близького Сходу. Ця земля не дуже приязно поставилася до нас. Там були болота, москіти, пустеля на пiвднi, камiння. Обирати треба було ...
1505754
  Орлов И.М. Уроки мужества / И.М. Орлов. – Москва, 1975. – 176с.
1505755
  Станкевский Д.И. Уроки мужества / Д.И. Станкевский. – Свердловск, 1978. – 143с.
1505756
   Уроки мужества. – Горький, 1985. – 157с.
1505757
  Безродный В.Г. Уроки мужества / В.Г. Безродный. – Москва, 1987. – 63с.
1505758
  Тельчарова Р.А. Уроки музыкальной культуры / Р.А. Тельчарова. – М., 1991. – 156с.
1505759
  Красота О.В. Уроки на конкурс // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 9 (151). – С. 4-27 : фото, табл. – Бібліогр.: с.: 6, 11 ,17, 20, 27
1505760
  Павленко Людмила Уроки на тему "Гроші, їх функції та види" : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 28-29 : Табл.
1505761
  Зацерковна К.М. Уроки на тему "Кліматичні умови та ресурси України", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 9-16 : табл.
1505762
  Коцюрба С.В. Уроки на тему "Первинний сектор господарства. Сільське господарство, його значення в сучасному світі. Аграрні суспільства. Сільськогосподарські пояси світу. Сільське господарство України. Зональна спеціалізація сільського господарства України. // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 12 (214). – С. 20-35 : фото, табл.
1505763
  Варакута Ольга Уроки на тему "Транспорт" : Методика, практика, досвід / Варакута Ольга, Швець Євдокія // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 18-23 : Схеми
1505764
  Панасюк Н.В. Уроки на тему : "Хімічне виробництва", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 11 (225). – С. 16-22 : мал., табл.
1505765
  Бондаренко Н. Уроки навчання грамоти за програмою "Мова і розмова" // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.61-63
1505766
  Кругляк Ю.А. Уроки наноелектроніки: виникнення струму, формування закону Ома і моди провідності в концепції "знизу-вгору" / Ю.А. Кругляк, Н.Ю. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Т. 3 (9), № 4. – С. 6-30. – ISSN 1815-7459
1505767
  Кругляк Ю.О. Уроки наноелектроніки: роль електростатики й контактів у концепції "знизу - вгору" / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 11, № 4. – С. 27-42. – ISSN 1815-7459


  У черговій із серії оглядово-навчальних статей у рамках концепції "знизу - вгору" наноелектроніки розглядається дифузійно-дрейфова модель струму на основі транспортного рівняння Больцмана, роль зовнішнього електричного поля при виході за межі режиму ...
1505768
  Кругляк Ю.О. Уроки наноелектроніки: термоелектричні явища в концепції "знизу - вгору" / Ю.О. Кругляк, Н.Ю. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ., Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 10, № 1. – С. 6-22. – ISSN 1815-7459


  В рамках сучасної концепції "знизу - вгору" сучасної наноелектроніки розхглядаються термоелектричні явища Зеєбека і Пельт"є, показники якості і оптимізація термоелектриків, балістичний та дифузійний транспорт фононів і його роль у теплопровідності
1505769
  Канцедикас А.С. Уроки народного искусства / А.С. Канцедикас. – М., 1986. – 46с.
1505770
  Волицька І. Уроки Наталі Кузякіної : До 80-річчя від дня народження // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 60-64. – ISSN 0130-5263
1505771
  Волицька Ірина Уроки Наталі Кузякіної : до 80-річчя від дня народження // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 60. – Бібліогр.: с. 60, 62-63. – ISSN 0130-5263
1505772
  Волицька Ірина Уроки Наталі Кузякіної


  Наталя Борисівна Кузякіна (05.09.1928 - 22.05.1994) - видатний літературознавець, театрознавець, критик, доктор мистецтвознавств. У роки "хрущовської відлиги" і "брєжнєвського застою" сформувалася й реалізувалася як непримиренний опонент офіціозної ...
1505773
  Медникова Мария Уроки нательной живописи : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 8-16 : Фото
1505774
  Виртосу І. Уроки нацистської Німеччини // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 10-14 жовтня (№ 38). – С. 15


  Неподалік Берліна діє музей "Будинок Ванзейської конференції". Скромна, але добротна будівля з розкішним парком та виходом до озера. Тут зібрано унікальні свідчення, як у нацистській Німеччині чітко за планом вирішувалося "єврейське питання". Ще на ...
1505775
  Червак Богдан Уроки націоналізму // Розбудова держави. – Київ, 2002. – Спецвипуск, 2002 : Уроки націоналізму / Богдан Червак/;. – с. 1-112
1505776
  Висота А. Уроки нащадкам. Данило Терпило - отаман Зелений // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 159-166
1505777
  Павленко Р. Уроки незалежності // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 22 (187). – С. 10-11. – ISSN 1996-1561
1505778
  Пронин В.А. Уроки немецкого / В.А. Пронин. – М., 1990. – 62с.
1505779
  Орлова М.И. Уроки немецкого октября / М.И. Орлова. – М., 1965. – 218с.
1505780
  Пагіря О. Уроки ненависті від німецької амбасади // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 10 (227). – С. 12-15. – ISSN 1996-1561


  Приїзд "молодого історика" Россолінського-Лібе виявився черговою провокацією в дусі Колісніченка і К. Цього разу з подачі посольства ФРН в Україні.
1505781
  Васильев Н.М. Уроки необъявленной войны // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 2 (646). – С. 3-9. – ISSN 0321-0626


  К 25-летию вывода советских войск из Афганистана.
1505782
  Вюрц А. Уроки новейшей химии : Ч. [1]-3 / [Соч.] А. Вюрца, декана Мед. фак. в Париже; Пер. с французского под ред. П. Алексеева. – 1868-1870. – Киев : Изд. А. Лычкова ; В тип. Е. Федорова
Ч. 2 : Металлы. – 1869. – [2], 132, IV с. – Конволют. - Пер.: Уроки новейшей химии. Ч. 3 / А. Вюрца 1870


  Ред. и переводчик, Авт. КУ - Алексеев Петр Петрович (1840-1891)
1505783
  Вюрц А. Уроки новейшей химии. Ч. 3 : Ч. [1]-3 / [Соч.] А. Вюрца, декана Мед. фак. в Париже; Пер. с французского под ред. П. Алексеева // Уроки новейшей химии : Ч. [1]-3 / А. Вюрц. – 1868-1870. – Киев : Изд. А. Лычкова ; В тип. Е. Федорова, 1869. – Ч. 2 : Металлы. – [2], VI, 255 с.


  Ред. и переводчик, Авт. КУ - Алексеев Петр Петрович (1840-1891)
1505784
  Айзерман Л.С. Уроки нравственного прозрения / Л.С. Айзерман. – Москва : Педагогика, 1983. – 129 с. – (Библиотека учителя. Воспитание и обучение)
1505785
  Гришин Д.М. Уроки нравственности / Д.М. Гришин, терентьев. – Тула, 1978. – 144с.
1505786
  Станчиц М.А. Уроки нравственности / М.А. Станчиц. – Минск, 1991. – 111с.
1505787
   Уроки Нюрнберга. – М.
3. – 1986. – 231с.
1505788
  Молчанов А. Уроки Нюрнберга // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 4 (1623). – С. 5-20. – ISSN 0869-44435
1505789
  Пашковський М. Уроки Нюрнберзького процесу // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 2. – С. 72-76. – ISSN 1561-4999


  Здійснено екскурс в історію виникнення наукового і етичного знання і з"ясовано його специфіку. Виявлено онтологічне місце права, його духовну квінтесенцію, сенс, мету і призначення у суспільстві.
1505790
  Мосяго Е.М. Уроки обобщающего повторения по теме "Гидросвера" в VI классе : Методика и опыт. Молодому учителю / Е.М. Мосяго, И.Н. Могушкова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 68-71 : Табл. – ISSN 0016-7207
1505791
  Солом"яний М.Ф. Уроки образотворчого мистецтва в 4 кл. / М.Ф. Солом"яний. – К., 1976. – 55с.
1505792
  Дейнеко М.Г. Уроки образотворчого мистецтва в 6 класі : посібник для вчителів / М.Г. Дейнеко. – Київ : Радянська школа, 1980. – 104 с.
1505793
  Павлов И.П. Уроки обучающего сочинения в старших классах. / И.П. Павлов. – Москва, 1960. – 108 с.
1505794
   Уроки общей биологии. – Москва : Просвещение, 1970. – 400 с.
1505795
   Уроки общей биологии : Пособие для учителя. – 2-е изд., переработ. – Москва, 1977. – 319с.
1505796
   Уроки общей биологии : Пособие для учителя. – 3-е изд., переработ. – Москва, 1986. – 284с.
1505797
  Давидовская О.А. Уроки общей биологии : из опыта работы / О.А. Давидовская. – Минск : Народная асвет, 1992. – 221с. – ISBN 5-341-00418-3
1505798
  Рубцов А.Т. Уроки общей физической подготовки для женщин. / А.Т. Рубцов. – Москва, 1971. – 167с.
1505799
  Яценко Н.И. Уроки общения / Н.И. Яценко. – Саратов, 1988. – 109с.
1505800
  Малашевич В.В. Уроки окончены - занятия продолжаются / В.В. Малашевич, В.М. Хитрик. – Минск, 1974. – 94с.
1505801
  Троцкий Л.Д. Уроки Октября: с прилож. критич. мат. 1924 года. / Л.Д. Троцкий. – Л., 1991. – 366с.
1505802
  Литвин М. Уроки операції "Вісла". 70 років тому польська комуністична влада розпочала депортацію українців на "повернені землі" / М. Литвин, Л. Хахула // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 квітня - 12 травня (№ 16). – С. 15


  "Запекла дурість і приголомшливе боягузтво розладнали доробок кількадесятирічної мудрої політики мудрих поляків та українців", - так відомий громадсько-політичний діяч Польщі, головний редактор "Газети Виборчої" Адам Міхнік влітку 2016 р. відреагував ...
1505803
  Штейн А.Л. Уроки Островского: Из опыта рус. и сов. театра / А.Л. Штейн. – М., 1984. – 272с.
1505804
  Шагалов А.А. Уроки ответственности / А.А. Шагалов. – Москва, 1986. – 267 с.
1505805
  Коган А.Г. Уроки памяти / А.Г. Коган. – Москва : Художественная литература, 1988. – 478с.
1505806
   Уроки педагогического мастерства для родителей : Сб. статей. – Киев : Радянська школа, 1976. – 142с. – (Б-ка для родителей)
1505807
  Локшин Д.Л. Уроки пения в 7-8 классах / Д.Л. Локшин. – Л., 1962. – 227с.
1505808
  Гембицкая Е.Я. Уроки пения в пятом и шестом классе. / Е.Я. Гембицкая. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1960. – 120с.
1505809
  Ганзикова Г. Уроки первого съезда: новшества со столетним стажем // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 56-59. – ISSN 0869-4915


  О Первом Всероссийском съезде по библиотечному делу (1-7 июня 1911 г., Санкт-Петербург).
1505810
  Григоренко А. Уроки Петра Григоренка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 жовтня (№ 196). – С. 10


  В умовах російської агресії проти України, анексії Криму і спроби відторгнути частину східних областей його громадянська позиція могла б бути чудовим прикладом усім українцям.
1505811
  Соловей Л.С. Уроки пламенных страниц / Л.С. Соловей, В.В. Дурнов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1988. – 171 с.
1505812
  Семенов В.В. Уроки Платона : наука и политика / Семенов В.В. ; РАН, Пущинский науч. центр [и др.]. – Пущино : Фотон-век, 2011. – 160 с. – Библиогр.: с. 152-157. – ISBN 978-5-903789-20-7
1505813
   Уроки по английскому языку. – Владивосток
2. – 1972. – 52с.
1505814
  Башкин С.Г. Уроки по баскетболу / С.Г. Башкин. – М, 1966. – 183с.
1505815
  Сурімєєва М.Т. Уроки по вивченню клітини / М.Т. Сурімєєва. – Київ : Радянська школа, 1970. – 78с.
1505816
  Дубровский Н.А. Уроки по географии в VIII классе : из опыта работы / Н.А. Дубровский. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 44 с.
1505817
  Немцева Т.И. Уроки по географии Пскова : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 15-17 : Фото. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7207
1505818
  Ягодовский К.П. Уроки по естествознанию. / К.П. Ягодовский. – М.Птгр., 1923. – 299с.
1505819
   Уроки по истории древнего мира в 5-6 классах. – Л., 1955. – 300с.
1505820
   Уроки по истории древнего мира в 5-6 классах. – 2-е изд., переработ. и доп. – Л., 1958. – 340с.
1505821
   Уроки по истории Курского края в школе. – Курск, 1972. – 173с.
1505822
  Меделец К.И. Уроки по истории средних веков в VII классе школы рабочей молодежи / К.И. Меделец. – Москва, 1959. – 144 с.
1505823
  Працко Ю.Ф. Уроки по легкой атлетике в школе. / Ю.Ф. Працко, А.Ф. Семископ. – Минск, 1989. – 142с.
1505824
  Глоризов П.А. Уроки по неорганической химии в средней школе / П.А. Глоризов. – М, 1958. – 363с.
1505825
  Валитов М.Г. Уроки по организации социалистического соревнования / М.Г. Валитов. – Москва, 1988. – 223,1с.
1505826
  Казанский А.М. Уроки по теме "Охрана здоровья" / А.М. Казанский. – М, 1957. – 84с.
1505827
  Савицкий С.Н. Уроки по химии в 8 классе средней школы. / С.Н. Савицкий. – М., 1957. – 128с.
1505828
  Панчешникова Л.М. Уроки по экономической географии зарубежных стран в 9 кл.: Из опыта работы. / Л.М. Панчешникова. – Москва : Просвещение, 1976. – 128 с.
1505829
  Панчешникова Л.М. Уроки по экономической географии зарубежных стран в 9 классе (из опыта работы) / Л.М. Панчешникова. – Москва : Просвещение. – 128с.
1505830
  Первомайський Л.С. Уроки поезії / Л.С. Первомайський. – Київ, 1968. – 67 с.
1505831
  Базилевський В. Уроки поезії. Леонід Первомайський // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 55-60. – ISSN 0130-5263
1505832
  Базилевський Володимир Уроки поезії. Леонід Первомайський // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 55-57. – ISSN 0130-5263
1505833
  Нечипоренко М.М. Уроки правди / М.М. Нечипоренко, О.Г. Ягольник. – Дніпропетровськ, 1988. – 220с.
1505834
   Уроки правды. – Москва, 1988. – 350 с.
1505835
   Уроки правоведения. – Ставрополь, 1972. – 136с.
1505836
  Бойко Д.Н. Уроки практической езды на мотоцикле. / Д.Н. Бойко. – М., 1953. – 40с.
1505837
  Аринина Н.Л. Уроки прекрасного : из опыта работы / Н.Л. Аринина. – Москва : Просвещение, 1983. – 128 с. – Библиогр.: с. 128
1505838
  Душина И.В. Уроки при изучении темы "Вода на Земле" (VII класс) : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 9. – С. 41-44. – ISSN 0016-7207
1505839
  Нарочна Л.К. Уроки природознавства в 2 і 3 класах / Л.К. Нарочна, В.О. Онищук. – К, 1986. – 208с.
1505840
   Уроки программирования. – М., 1989. – 47с.
1505841
  Волошина Н.Й. Уроки прозакласного читання у старших класах. / Н.Й. Волошина. – Київ, 1988. – 174с.
1505842
  Карпенко В.О. Уроки пройдених доріг / Віталій Карпенко ; [ред. В. Шукайло]. – Київ : Смолоскип, 2011. – 782, [2] с., [16] с. фотоіл. : іл. – ISBN 966-7139-82-4
1505843
  Тимошик М. Уроки протестної акції українців у Англії, або Як наші емігранти змусили британський уряд відмінити дискримінаційне щодо полонених дивізії "Галичина" рішення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 листопада (№ 47). – С. 6-7
1505844
  Побірченко Н. Уроки професора О.Ф. Кістяківського // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 43-46
1505845
  Тимошик М.С. Уроки професора Романа Іванченка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 6-9


  25 жовтня виповнилося 75 років від дня народження відомого вченого-кінознавця, педагога, публіциста, просвітителя редактора, засновника української школи в теорії редагування та видавничої справи, одного з творців часопису "Друкарство", завідувача ...
1505846
  Жариков С Е. Уроки психолога для руководителя / С Е. Жариков, . – Москва : Знание, 1990. – 47 с. – (Перестройка управления: проблемы и результаты ; Вып. 1). – ISBN 5-07-001263-0
1505847
  Жариков С Е. Уроки психолога для руководителя / С Е. Жариков, . – Москва : Знание, 1990. – 47 с. – (Перестройка управления: проблемы и результаты ; Вып. 2)
1505848
  Горяча Н.М. Уроки психологізму та естетизму Марселя Пруста у сучасній французькій літературі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 114-124. – ISBN 966-581-388-9
1505849
  Флоров Г.Ф. Уроки радости / Г.Ф. Флоров. – М, 1979. – 136с.
1505850
  Стецюк А. Уроки радянсько-фінських війн для України / А. Стецюк, Ю. Тодосійчук // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 179-187. – ISSN 2519-4518
1505851
  Шаховський С.М. Уроки радянської класики / С.М. Шаховський. – Київ, 1989. – 419с.
1505852
  Иваницкая Г.М. Уроки развития связной речи / Г.М. Иваницкая. – К., 1984. – 208с.
1505853
  Иваницкая Г.М. Уроки развития связной речи / Г.М. Иваницкая. – К., 1990. – 222с.
1505854
  Гибби Р. Уроки разработки законодательства об обязательном экземпляре электронных документов в Великобритании / Ричард Гибби, Кэролайн Брэзер // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 5. – С. 58-74. – ISSN 0130-9765


  Освещено состояние и продвижение законодательства об обязательном экземпляре документов в Великобритании. Доклад на совместном заседании "Обязательное депонирование электронных документов: от законодательства к реализации, от комплектования к ...
1505855
  Миронов Б. Уроки революции 1917 года, или Кому на Руси жить плохо // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 12. – С. 8-13. – ISSN 0235-7089
1505856
  Миронов Б. Уроки революции 1917 года, или Кому на Руси жить плохо : [окончание] // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Админ. Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2. – С. 13-20. – ISSN 0235-7089
1505857
  Миронов Б. Уроки революции 1917 года, или Кому на Руси жить плохо : [продолжение] // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 1. – С. 74-79. – ISSN 0235-7089
1505858
  Ленін В.І. Уроки революції / В.І. Ленін. – Київ, 1953. – 16с.
1505859
  Бурштинська Х. Уроки Революції на граніті // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 5-11 листопада (№ 45)
1505860
  Бурштинська Х. Уроки Революції на граніті // За вільну Україну : тижневик. – Киев, 2020. – 5 листопада (№ 41)
1505861
  Бурштинська Х. Уроки Революції на граніті // За вільну Україну : тижневик. – Киев, 2020. – 12 листопада (№ 42). – С. 12
1505862
  Боровик М. Уроки революції: теоретичні дискусії в анархістському русі України (1920-1921 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 72-79.
1505863
   Уроки реформ. – К., 1995. – 220с.
1505864
  Горохов В.Г. Уроки реформы образования в России конца XIX - начала XX столетий // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5. – С. 147-154. – ISSN 0869-3617


  Каждая эпоха выдвигает свои требования к системе образования. Сегодня мы вновь занимаемся ее реформированием и должны учитывать уроки истории. Особый интерес, на наш взгляд, представляет собой период конца XIX - начала XX вв.
1505865
  Тульчинский Г.Л. Уроки рецепции бахтинского наследия // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 10. – С. 129-145. – ISSN 0235-1188
1505866
  Кучер Наталя Уроки Рильських // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 35. – ISSN 0868-9644


  2008 - ювілейний рік для Київ. літературно-меморіального музею Максима Рильського
1505867
  Звєряков М.І. Уроки ринкової трансформації в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 8 (657). – С. 7-25. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1505868
  Виноградова Г.Г. Уроки рисования с натуры в начальных классах и их общеобразовательное значение. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Виноградова Г.Г.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 25л.
1505869
  Мельничайко В.Я. Уроки рідної мови : 11 клас, Книга для вчителя / В.Я. Мельничайко. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 64с. – (Бібліотека вчителя). – ISBN 966-7431-73-6
1505870
  Егоров Ю.Н. Уроки робототехники / Ю.Н. Егоров, Н.Л. Голубев. – Москва : Радио и связь, 1990. – 152с.
1505871
   Уроки розвитку зв"язного мовлення. – Харків : Основа, 2006. – 304с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.10 (35)). – ISBN 966-333-398-7
1505872
  Пентилюк М. Уроки розвитку зв"язного мовлення чи комунікативних умінь і навичок ? // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (636). – С. 2-5. – ISSN 0130-5263
1505873
  Попова Л. Уроки розвитку мовлення як ефективна форма вдосконалення мовленнєвих умінь і навичок учнів профільної школи // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (127). – С. 15-18
1505874
  Матвієнко В.М. Уроки російсько-українських воєн ХХ – початку ХХІ століть // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 133. – С. 133-134. – ISSN 2308-6912
1505875
  Елисеева И.И. Уроки российских переписей населения // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2009. – № 4. – С. 8-9. – ISSN 0320-8168
1505876
  Согрин В.В. Уроки российской истории и современные реформы // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.3-23. – ISSN 0042-8744
1505877
   Уроки русского языка. – Свердловск, 1953. – 128с.
1505878
  Терехин Ф.Н. Уроки русского языка : пособ. для учит. заоч. техн. и отд. / Ф.Н. Терехин ; Центр. заоч. лесотехн. техн. – Москва
Ч. 1 : Морфология и орфография ; Задания 1 и 2. – 1958. – 164 с.
1505879
  Терехин Ф.Н. Уроки русского языка : пособ. для учит. заоч. техн. и отд. / Ф.Н. Терехин ; Центр. заоч. лесотехн. техн. – Москва
Ч. 2 : Синтаксис и Пунктуация ; Задания 3 и 4. – 1958. – 112 с.
1505880
   Уроки русского языка. – К.
1. – 1971. – 168с.
1505881
  Никитина Е.И. Уроки русского языка / Е.И. Никитина. – М, 1985. – 238с.
1505882
  Соколова Г.П. Уроки русского языка / Г.П. Соколова. – М., 1986. – 207с.
1505883
  Богданова Г.А. Уроки русского языка / Г.А. Богданова. – М, 1987. – 208с.
1505884
  Старовойтова Г.Р. Уроки русского языка / Г.Р. Старовойтова. – 7-й кл. – М., 1989. – 175с.
1505885
  Никитина Е.И. Уроки русского языка в 4 классе / Е.И. Никитина. – М, 1975. – 240с.
1505886
  Голобородько Е.П. Уроки русского языка в 5-6 классах: пособие для учителя / Е.П. Голобородько. – К., 1986. – 223 с.
1505887
   Уроки русского языка в 5-7 кл.. – 3-е изд. – М., 1956. – 488с.
1505888
   Уроки русского языка в 5-7 кл.. – М.
2. – 1957. – 376с.
1505889
  Фирсов Г.П. Уроки русского языка в 5-7 классах / Г.П. Фирсов. – М, 1953. – 144с.
1505890
  Ушаков М.В. Уроки русского языка в 5-7 классах. / М.В. Ушаков, А.В. Хлебникова. – вып. 2. – М., 1954. – 152с.
1505891
  Гдалевич Л.А. Уроки русского языка в 5 классе : книга для учителя.Из опыта работы / Л.А. Гдалевич, Э.Д. Фудим. – Москва : Просвещение, 1991. – 175 с.
1505892
  Пузанова Н Уроки русского языка в 7-8 классах / Н Пузанова. – М, 1970. – 247с.
1505893
  Глебова Ф Е. Уроки русского языка в 7 классе / Ф Е. Глебова. – М., 1979. – 174с.
1505894
  Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе / Г.А. Богданова. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1991. – 206с.
1505895
  Никитина Е.И. Уроки русского языка в 8 классе / Е.И. Никитина. – М, 1980. – 175с.
1505896
  Алмазова А.В. Уроки русского языка в седьмом классе : метод. разработки / А.В. Алмазова. – Ленинград : Учпедгиз, 1957. – 268 с.
1505897
  Алмазова А.В. Уроки русского языка в седьмом классе : метод. разработки / А.В. Алмазова. – 3-е изд. – Ленинград : Учпедгиз, 1960. – 277 с.
1505898
  Лобчук Е.И. Уроки русского языка во 2 классе. / Е.И. Лобчук, Т.Г. Рамзаева. – К, 1987. – 112с.
1505899
  Широковская Т.А. Уроки русского языка. / Т.А. Широковская, Ю.С. Широковский. – Москва, 1989. – 159с.
1505900
   Уроки русскогоо языка в 5-7 кл.. – 4-е изд. – М.
Ч. 1. – 1957. – 496с.
1505901
   Уроки русскогоо языкак в 5-7 кл.. – М., 1954. – 364с.
1505902
  Вахненко Т. Уроки світової фінансової кризи для економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 12-15. – ISSN 1810-3944
1505903
  Бутенко Я. Уроки священника Еміліана Ковча // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 березня (№ 53/54). – С. 15


  На 77 роковини від дня смерті у Любліні відкрили пам"ятник отцю-праведнику.
1505904
  Грацианский А.Н. Уроки Севера / А.Н. Грацианский. – Л., 1979. – 141с.
1505905
  Копанев Н.Г. Уроки сельской экономики. / Н.Г. Копанев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1983. – 272с.
1505906
  Марьясис Е.Д. Уроки семейной жизни. / Е.Д. Марьясис, А.Г. Ахвердов. – Ставрополь, 1987. – 268с.
1505907
  Стрелкова Л.П. Уроки сказки / Л.П. Стрелкова. – Москва, 1989. – 124 с.
1505908
  Стрелкова Л.П. Уроки сказки / Л.П. Стрелкова. – 2-е изд. – М., 1990. – 124с.
1505909
  Преловская И.С. Уроки словесности. / И.С. Преловская. – М. : Просвещение, 1981. – 80 с.
1505910
  Булдыгина Анастасия Уроки собачьего : тема номера: Человек и собака // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 10 (175). – С. 79 : фото. – ISSN 1029-5828
1505911
  Лозовский А. Уроки событий во Франции и Австралии / А. Лозовский. – Москва, 1934. – 64с.
1505912
  Власова К. Уроки современного греческого кризиса: жизнь взаймы? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 1 (53). – С. 87-96. – ISSN 0201-7083
1505913
  Кулик Н. Уроки старого вчителя // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-8 травня (№ 17/18). – С. 14-15
1505914
  Черняк В.З. Уроки старых мастеров / В.З. Черняк. – Москва, 1986. – 248 с.
1505915
  Иванов Вячеслав Всеволодович Уроки Стругацких // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 200-217. – ISSN 0321-1878
1505916
  Козлик І.В. Уроки Султанова // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 12. – С. 4-6


  Науково-методична спадщина Ю.І. Султанова у сфері викладання світової літератури в Україні
1505917
  Дюгованець О.М. Уроки сучасної фінансової кризи: підхід з точки зору ризик-менеджменту / О.М. Дюгованець, О.М. Дюгованець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 102-109. – ISSN 2308-6912


  В останні двадцять років фінансовий ризик-менеджмент відіграє важ- ливу роль для компаній та фінансових інституцій. Фінансові інновації покращили ефективність процесу управління ризиками, але водночас вони породили нові складні завдання для учасників ...
1505918
  Писаревский Д.С. Уроки сценарной классики: (Опыт "Чапаева" братьев Васильевых): Учеб. пособие. / Д.С. Писаревский. – Москва, 1986. – 60 с.
1505919
  Сидорова Наталия Уроки счастья или термальное обаяние Баден-Бадена : мировые куроры // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 26-31 : Фото
1505920
  Тулинова О.В. Уроки Т.Н. Хренникова / подгот. О.В. Тулинова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2008. – №10. – С. 97-107. – ISSN 0869-561X
1505921
  Геєць В. Уроки та перспективи ринкових реформ і довгострокового економічного зростання в Україні // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 3-24 : табл. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 1811-3141
1505922
  Геєць В. Уроки та перспективи ринкових реформ і довгострокового економічного зростання в Україні // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 3. – С. 3-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1811-3141
1505923
  Ставнійчук М.І. Уроки та перспективи розвитку виборчого законодавства України з урахуванням досвіду проведення виборів Президента України 2004 року // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 170-175. – ISSN 1563-3349
1505924
  Флос Р Уроки танцев / Р Флос, . – М, 1983. – 254с.
1505925
  Крисаченко В. Уроки Тараса Шевченка: "Москва - москаль - московщина" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-15 березня (№ 9). – С. 15


  "У своїй творчості Тарас Шевченко сформулював і обгрунтував національну ідею - вивільнення людини від будь-якого гніту й неволі, здобуття Україною незалежності, реалізація нею свого власного шляху розвитку та призначення. Для Шевченка Україна - живий, ...
1505926
  Бадиков К.Г. Уроки татарского языка : Самоучитель / К.Г. Бадиков. – Казань : Татарское книжное издательство, 1993. – 255 с. – ISBN 5-298-004229-6
1505927
  Столяров Ю.С. Уроки творчества / Ю.С. Столяров. – Москва, 1981. – 176с.
1505928
  Редько Г.Б. Уроки творчества : пособие для учителей / Г.Б. Редько, А.П. Дзидзверг. – Москва : Просвещение, 1994. – 79с.
1505929
  Сушков Б.Ф. Уроки театра Толстого. / Б.Ф. Сушков. – Тула, 1983. – 255с.
1505930
   Уроки технічної праці в 5 класі. – К., 1978. – 148с.
1505931
   Уроки технічної праці в 6 класі. – К., 1978. – 120с.
1505932
   Уроки технічної праці в 7 класі. – К., 1979. – 152с.
1505933
  Ряшко М.І. Уроки трави / М.І. Ряшко. – Ужгород, 1990. – 59с.
1505934
  Ткач Д. Уроки Угорської революції 1956 року // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 19-23. – (Політичні науки)
1505935
  Якубин А.Л. Уроки украинских местных выборов 2015 года // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 207-209
1505936
  Супрун Н. Уроки українознавства в ліцеї // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 254-256


  Відгук на книжку Головай І.А. "Уроки українознавства в ліцеї: методичний посібник. 9 клас". - К., 2011. - 84 с.
1505937
   Уроки української літератури : Учитель року 2005. Навчально-методичний посібник. – Харків : Основа, 2005. – 288с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.10(23)). – ISBN 966-333-185-х
1505938
  Дмитренко Г.К. Уроки української літератури в 5 класі : посібник для вчителя / Галина Дмитренко. – Київ : Національний підручник, 2005. – 240 с. – (Методика. Практика. Навчання). – ISBN 966-8897-01-3
1505939
   Уроки української мови : Учитель року- 2005. – Харків : Основа, 2005. – 320с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.9(22)). – ISBN 966-333-185-2
1505940
  ПавлюкО.В Уроки української мови в 2 класі трирічної початкової школи з російською мовою навчання / ПавлюкО.В. – 2-е вид. – К, 1986. – 158с.
1505941
  Хорошковська О.Н. Уроки української мови в 2 класі чотирирічної початкової школи з російською мовою навчання / О.Н. Хорошковська. – К, 1987. – 159с.
1505942
  Передрій Г.Р. Уроки української мови в 4 класі / Г.Р. Передрій, А.І. Перепада. – К, 1980. – 160с.
1505943
  Любивець Л Уроки української мови в 5 класі восьмирічної школи / Л Любивець. – К., 1961. – 156с.
1505944
  Глазова О.П. Уроки української мови в 9 класі : Посіб. для вчит. / О.П. Глазова, Т.В. Косян. – Київ : Педагогічна преса, 1997. – 320 с. – (Сер.:Нове в методиці). – ISBN 966-7320-03-0
1505945
   Уроки української мови в восьмирічній школі. 5-6 кл.. – К., 1966. – 384с.
1505946
  Макаренко Володимир Уроки української мови та літератури: традиції і новаторство : сторінками посібника для вчителя-словесника
1505947
  Бурдейна А.А. Уроки української мови у 3 класі. / А.А. Бурдейна, В.М. Городівський. – Київ, 1979. – 144с.
1505948
  Козій Олена Уроки української національної революції // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 131-143. – ISSN 0131-2561


  Революція на Україні 1917-1920-х років
1505949
  Табачник Д. Уроки утраченной Державы. Гетманское государство - воспоминание о будущем? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 6-12 июля (№ 27/28)


  Украинская держава времен Скоропадского представляет собой уникальное явление в истории Гражданской войны - одного из наиболее трагических периодов отечественной истории, последствия которого до сих пор отбрасывают мрачную тень на день сегодняшний. В ...
1505950
  Замулин О. Уроки Фелпса - для мира и для России (Нобелевская премия по экономике 2006 года) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 1. – С. 55-65. – ISSN 0042-8736
1505951
  Сухарев А.П. Уроки Фемиды / А.П. Сухарев. – Ярославль, 1991. – 318с.
1505952
   Уроки физики в 10 классе. – Минск : Народна асвета, 1980. – 288с.
1505953
  Комиссаров В.Н. Уроки физики в профтехучилищах : метод. пособие / В.Н. Комиссаров. – Москва : Высшая школа, 1990. – 285 с.
1505954
   Уроки физической культуры в 4-6 кл.. – М., 1979. – 191с.
1505955
  Бурцева М.Е. Уроки физической культуры в 8-10 классах / М.Е. Бурцева. – М., 1958. – с.
1505956
  Барышников Ю.А. Уроки физической культуры в 9-10 кл. средней школы / авт. Ю.А. Барышников ; Г.П. Богданов. – 2-е изд, доп. и переработ. – Москва : [б. и.], 1987. – 205 с. – (Библиотечка учителя физической культуры)
1505957
  Барышников Ю.А. Уроки физической культуры в 9-10 классе : пособ. для учителей / Ю.А. Барышников, Г.П. Богданов, Г.Н. Давыдова и др. ; под ред. Г.П. Богданова. – Москва : Просвещение, 1982. – 192 с. : ил. – (Библиотека учителя физической культуры)
1505958
   Уроки физкультуры в 4-6 кл.. – М., 1984. – 208с.
1505959
   Уроки физкультуры в 7-8 кл. средней школы. – 2-е изд., доп. и переработ. – М., 1986. – 220с.
1505960
   Уроки физкультуры в 8-10 кл.. – М., 1958. – 307с.
1505961
  Гороновська В.Т. Уроки фізики в 6 класі / В.Т. Гороновська, П.П. Сіднєв. – Київ, 1957. – 152 с.
1505962
  Гороновська В.Т. Уроки фізики в 6 класі / В.Т. Гороновська, Г.В. Самсонова. – Київ : Радянська школа, 1985. – 176 с.
1505963
  Гороновська В.Т. Уроки фізики в 7 класі / В.Т. Гороновська. – Київ, 1974. – 136 с.
1505964
  Гороновська В.Т. Уроки фізики в 8 класі / В.Т. Гороновська, Г.В. Самсонова. – Київ : Радянська школа, 1989. – 144 с.
1505965
   Уроки фізики в 9 кл.. – Київ : Радянська школа, 1977. – 230с.
1505966
  Ненюк П.Ф. Уроки фізики у 8 класі : посібник для вчителів / П.Ф. Ненюк. – Київ : Радянська школа, 1980. – 190 с.
1505967
  Гриценко Р. Уроки фінансової кризи для банківської системи України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 9 (199). – С. 27-31 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1505968
  Распутин В.Г. Уроки французского : Повести и рассказы / В.Г. Распутин. – Москва : Художественная литература, 1987. – 477с. – (Библиотека юношества)
1505969
  Распутин В.Г. Уроки французского : [ повести, рассказ ] / Валентин Распутин. – Москва : Эксмо, 2008. – 640с. – (Русская классика 20 века). – ISBN 978-5-699-11802-1
1505970
  Распутин В.Г. Уроки французского. / В.Г. Распутин. – Москва, 1981. – 61с.
1505971
  Распутин В.Г. Уроки французского. / В.Г. Распутин. – Москва, 1989. – 284с.
1505972
  Панасовский В.Е. Уроки Хасани и Халкин-Гола. / В.Е. Панасовский. – М., 1989. – 60с.
1505973
  Егоркин В.Ф. Уроки химии в 7 классе / В.Ф. Егоркин. – Изд. 2-е. – М, 1954. – 144с.
1505974
  Егоркин В.Ф. Уроки химии в восьмилетней школе / В.Ф. Егоркин. – Москва : Просвещение, 1965. – 272с.
1505975
  Братолюбов А.И. Уроки химии в восьмилетней школе. / А.И. Братолюбов, Г.А. Нецецкая. – Минск, 1966. – 140с.
1505976
  Сивакова Д.А. Уроки художественной гимнастики : / Д.А. Сивакова. – М., 1968. – 175с.
1505977
  Фолджер Тим Уроки цунами. Во власти воды // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 144-159 : фото
1505978
  Галимов Ш.З. Уроки человечности / Ш.З. Галимов. – Архангельск, 1984. – 335с.
1505979
   Уроки Чернобыля в программе энергетического развития Украины / А.М. Сердюк, И.П. Лось, С.Ф. Гончаров, Г.М. Аветисов // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 2011. – № 1 (56). – С. 3-10
1505980
  Антонов В.П. Уроки Чернобыля: радиация, жизнь, здоровье / В.П. Антонов ; О-во "Знание" УССР. – Киев : Знание, 1989. – 111 с. : ил. – Библиогр.: с. 111
1505981
  Василенко Е.А. Уроки черчения в 7 классе / Е.А. Василенко. – Минск, 1974. – 135 с.
1505982
  Дембинский С.И. Уроки черчения в средней школе / С.И. Дембинский, Н.О. Севастопольский. – М., 1975. – 191с.
1505983
  Забронский В.В. Уроки черчения в средней школе. / В.В. Забронский. – М, 1965. – 179с.
1505984
  Севастопольский Н.О. Уроки черчения в школе. / Н.О. Севастопольский. – М., 1981. – 160с.
1505985
  Мануильский Д.З. Уроки чешского кризиса. / Д.З. Мануильский. – М.-Л., 1925. – 31с.
1505986
   Уроки Чили. – М., 1977. – 408с.
1505987
  Лубчак В. Уроки читання від Миколи Жулинського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 квітня (№ 72/73). – С. 21


  Свою приватну бібліотеку відомий вчений передає в Острозьку академію, у кигозбірні якої створили його іменний фонд.
1505988
   Уроки Чорнобиля. Вистновки і рекомендації Міжнародної конференції "Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє" // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-12. – ISSN 0372-6436
1505989
  Ревчук С. Уроки чуйності, турботи, доброти в повісті Григора Тютюнника "Климко" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 6 (663). – С. 6-10. – ISSN 0130-5263
1505990
  Костьев А.Н. Уроки шахмат: метод. мат. / А.Н. Костьев. – М.., 1984. – 208с.
1505991
  Тартаковер С.Г. Уроки шахматной стратегии / С.Г. Тартаковер. – Л. – 56с.
1505992
  Чеботарев О.В. Уроки шахматной стратегии. / О.В. Чеботарев. – М., 1981. – 126с.
1505993
  Яншин А.Л. Уроки экологических просчетов / А.Л. Яншин, А.И. Мелуа. – М., 1991. – 429с.
1505994
  Каневский Е.М. Уроки экономики в быту. / Е.М. Каневский. – М, 1985. – 224с.
1505995
   Уроки Юрия Гагарина. – Л., 1984. – 190с.
1505996
  Таранов С. Уроки Юрія Кушакова // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2017. – № 6. – С. 209-212. – ISSN 2227-1503


  У жовтні 2016 року пішов від нас Юрій В"ячеславович Кушаков (КУ). Філософська громада України втратила найгіднішого з представників, її уособлення й взірця. Хто з філософів не знав його особисто, не чув його лекцій (а таких небагато), той знав його ...
1505997
  Айзерман Л.С. Уроки, литература, жизнь / Л.С. Айзерман. – Москва : Просвещение, 1965. – 222 с.
1505998
  Сорока В. Уроки, на яких не буває тихо // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 31 травня (№ 20). – С. 1, 12-13. – ISSN 2219-5793
1505999
  Алексеев С.С. Уроки. Тяжкий путь России к праву / С.С. Алексеев. – Москва, 1997. – 236с.
1506000
  Грущак А. Уроку не буде : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 74-80. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
<< На початок(–10)1501150215031504150515061507150815091510(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,