Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1501150215031504150515061507150815091510(+10)В кінець >>
1505001
  Мазур Л. "Турбота про себе" як основа формування християнської особистісної самоідентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 182-192. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті розкривається характер змін, що відбулися в “практиках себе” при переході від античності до середньовіччя. Виявлено, що християнська “турбота про себе” здійснюється в просторі віри, а не розуму, і спрямована на онтологічну трансформацію ...
1505002
  Мазур Л. "Турбота про себе" як практика становлення самоідентичності в античну епоху // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 46-51. – ISSN 0321-0499
1505003
  Івченко Г.С. "Турбота про себе" як соціокультурний конструкт : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Івченко Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1505004
  Яницкий О.Н. "Турбулентные времена" как проблема общества риска // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 155-164. – ISSN 0869-0499
1505005
  Наривская В.Д. "Турдейская Манон Леско" Всеволода Петрова: повествование об очаровании запретной любви (из тайников военной классики) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 69-85. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  "Впервые в украинском литературоведении анализируется повесть Вс. Петрова «Турдейская Манон Леско», созданная во времена послевоенной «минилитературной оттепели» 1946 г. как вызов морали и литературе «советской цивилизации». Осмысливается заголовочный ...
1505006
  Кулешова К.І. "Турецька модель" як інструмент зовнішньої політики США на Великому Близькому Сході : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Кулешова Карина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1505007
  Бесєдіна Н.В. "Турецька тема" у європейській суспільно-політичній думці епохи Реформації // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Амрахов Маіс Ісраіль Оглу, Волошин Ю.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 36. – C. 104-114. – ISSN 2075-1451
1505008
  Полтораков О. "Турецький гамбіт": втрати на Заході - виграш на Сході? / О. Полтораков, Т. Вагабов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 36-39


  Туреччину дедалі менше влаштовує "традиційна" роль форпосту Заходу (передусім США та НАТО) на Близькому Сході в нинішньому напівлатентному протистоянні "the West and the Rest" (С. Хантінгтон), яке своєю агресивною політикою до останнього провокували ...
1505009
  Зуб "Турецькопіддані" в Російській імперії (ХІХ – початок ХХ ст. ) (за матеріалами українських архівів) / Зуб, (Руденко) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 16-22. – ISSN 1608-0599
1505010
  Ермаков Дмитрий "Туризм Малайзии" представил юбилейную программу : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 72 : Фото
1505011
  Шутова Наталия "Туристическая екомпания Романовой Ольги", Нижний Новгород : "Вырвись из будней!". Лидеры / Шутова Наталия, Ермаков Дмитрий // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 26 : Фото
1505012
  Мизин В.П. Турбазы, пансионаты, кемпинги / В.П. Мизин. – Донецк, 1974. – 31с.
1505013
  Гуслистий К. Турбаївське повстання / К. Гуслистий. – К, 1947. – 43с.
1505014
  Коляда І. Турбаївське повстання 1789-1793 рр.: 220 роковини супротиву українських селян політиці соціального поневолення // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 11/12. – С. 1-5
1505015
  Сиротюк М. Турбаївці / М. Сиротюк. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 384с.
1505016
  Сиротюк М.Й. Турбаївці / М.Й. Сиротюк. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 384 с.
1505017
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 1. – 2005
1505018
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 2. – 2005
1505019
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 3, темат. вып. : Скандинавия. – 2005
1505020
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 4. – 2005
1505021
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 5. – 2005
1505022
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 6. – 2005
1505023
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 7. – 2005
1505024
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 8. – 2005
1505025
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 14. – 2005
1505026
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 15. – 2005
1505027
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 16. – 2005
1505028
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 17. – 2005
1505029
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 18. – 2005
1505030
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 1. – 2006
1505031
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 2. – 2006
1505032
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 3. – 2006
1505033
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 4. – 2006
1505034
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 5. – 2006
1505035
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 6. – 2006
1505036
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 7. – 2006
1505037
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 8. – 2006
1505038
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 9. – 2006
1505039
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 10. – 2006
1505040
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 12. – 2006
1505041
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 13. – 2006
1505042
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 14. – 2006
1505043
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 16. – 2006
1505044
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 17. – 2006
1505045
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 18. – 2006
1505046
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 1. – 2007
1505047
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 2. – 2007
1505048
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 3. – 2007
1505049
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 4. – 2007
1505050
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 5. – 2007
1505051
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 6. – 2007
1505052
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 7. – 2007
1505053
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 8. – 2007
1505054
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 9. – 2007
1505055
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 10. – 2007
1505056
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 11. – 2007
1505057
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 12. – 2007
1505058
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 13. – 2007
1505059
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 14. – 2007
1505060
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 15. – 2007
1505061
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 16. – 2007
1505062
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 17. – 2007
1505063
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 18. – 2007
1505064
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 1. – 2008
1505065
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 2. – 2008
1505066
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 3. – 2008
1505067
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 4. – 2008
1505068
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 5. – 2008
1505069
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 6. – 2008
1505070
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 7. – 2008
1505071
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 8. – 2008
1505072
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 9. – 2008
1505073
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 10. – 2008
1505074
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 11. – 2008
1505075
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 12. – 2008
1505076
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 13. – 2008
1505077
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 14. – 2008
1505078
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 15. – 2008
1505079
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 16. – 2008
1505080
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 17. – 2008
1505081
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 18. – 2008
1505082
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 1. – 2009
1505083
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 2 : Кельн. – 2009
1505084
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 3. – 2009
1505085
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 4. – 2009
1505086
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 5 : Круизная панорама. – 2009
1505087
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 6 : Отдых на море. – 2009
1505088
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 7. – 2009
1505089
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 8. – 2009
1505090
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 9 : Европейский маршрут. – 2009
1505091
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 10. – 2009
1505092
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 11 : Технологии. – 2009
1505093
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 12. – 2009
1505094
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 13. – 2009
1505095
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 14. – 2009
1505096
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 15 : Горные лыжи. – 2009
1505097
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 16. – 2009
1505098
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 17. – 2009
1505099
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 18 : Зимняя экзотика. – 2009
1505100
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 9. – 2011
1505101
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 11. – 2011
1505102
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 12. – 2011
1505103
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 13. – 2011
1505104
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 14. – 2011
1505105
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 15. – 2011
1505106
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 16. – 2011
1505107
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 1 (252). – 2012
1505108
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 2 (254) : Саксония; справочник турагента:. – 2012
1505109
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 3 (255). – 2012
1505110
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 4 (256). – 2012
1505111
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 5 (259). – 2012
1505112
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 6 (260). – 2012
1505113
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 7 (268). – 2012
1505114
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 8 (262). – 2012
1505115
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 9 (263). – 2012
1505116
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 10 (264). – 2012
1505117
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 11 (266) : Технологии. – 2012
1505118
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 12 (270). – 2012
1505119
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 13 (271) : Горные лыжи. – 2012
1505120
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 14 (272). – 2012
1505121
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 15 (273). – 2012
1505122
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 16 (275). – 2012
1505123
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 1. – 2013
1505124
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 2 : Чешский маршрут. – 2013
1505125
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 3. – 2013
1505126
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 4. – 2013
1505127
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 5. – 2013
1505128
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 6 : London calling. – 2013
1505129
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 7 : Летняя карта. – 2013
1505130
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 8. – 2013
1505131
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 9. – 2013
1505132
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 10. – 2013
1505133
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 11 : Технологии. – 2013
1505134
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 12. – 2013
1505135
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 13. – 2013
1505136
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 14 : Зимняя карта путешествия. – 2013
1505137
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 15. – 2013
1505138
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 16. – 2013
1505139
   Турбизнес к 60-летию со Дня Победы : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 8 : Фото
1505140
   Турбизнес Москвы отметил свой праздник : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 10-11 : Фото
1505141
  Кирпушко Ярослав Турбизнес на основе прошлого : опыт // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 66-68 : Фото. – ISSN 1998-8044
1505142
  Богданова Светлана Турбизнес сопротивляется отмене лицензирования и ищет схожие механизмы : Законотворчество пошло в гору. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 16-18 : Фото
1505143
  Рассохин Олег Турбизнес: романтика и реальность : Учеба для менеджера - процесс постоянный и необходимый. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 42 : Фото
1505144
  Гейман Л.М. Турбинное бурение на аэрированной промывочной жидкости / Л.М. Гейман, В.И. Мусинов. – М., 1965. – 147с.
1505145
  Сергеев Н.С. Турбинный дед / Н.С. Сергеев. – Л., 1966. – 341с.
1505146
  Трояновский Б.М. Турбины для атомных электростанций / Б.М. Трояновский. – М., 1973. – 184с.
1505147
  Трояновский Б.М. Турбины для атомных электростанций / Б.М. Трояновский. – М., 1978. – 232с.
1505148
  Венедиктов В.Д. Турбины и реактивные сопла на двухфазных потоках / В.Д. Венедиктов. – Москва, 1969. – 196с.
1505149
  Міндак Наталія Турбізнес потребує інтернету. Якого саме? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 62-65 : фото. – ISSN 1998-8044
1505150
  Писарець А.В. Турбінний вимірювальний перетворювач витрат з гідродинамічним врівноваженням чутливого елемента : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Писарець А.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 17 назв.
1505151
  Счастливый Г.Г. Турбо- и гидрогенераторы при переменных графиках нагрузки / Г.Г. Счастливый, Г.М. Федоренко, В.И. Выговский. – Киев : Наукова думка, 1985. – 208 с.
1505152
  Янсон А. Турбо-Пролог в сжатом изложении / А. Янсон. – Москва : Мир, 1991. – 94с. – ISBN 5-03-002010-1
1505153
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль : В 3-х кн. / В.В. Фаронов. – Москва : МВТУ-ФЕСТО ДИДАКТИК. – ISBN 5-85896-002-2
Кн.1 : Основы Турбо Паскаля. – 1992. – 304с.
1505154
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль : Начальный курс. Учебное пособие / В.В. Фаронов. – 7-е изд., перераб. – Москва : Нолидж, 2002. – 576с. : илл. – ISBN 5-89251-054-9
1505155
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль / Валерий Фаронов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 18 с., 1038 с. – ISBN 5-94157-295-6
1505156
  Рюттен Т. Турбо Паскаль 6.0 / Т. Рюттен, Г. Франкен. – Київ : BHV, 1992. – 240с. – ISBN 5-87282-074-7
1505157
  Сергиевский М.В. Турбо Паскаль 7.0 / М.В. Сергиевский, А.В. Шалашов. – М., 1994. – 256с.
1505158
   Турбо Паскаль 7.0. – Київ : Торгово-издательское бюроBHV, 1995. – 444с. – ISBN 5-86617-020-5
1505159
   Турбо Паскаль 7.0. – Київ : BHV, 1995. – 448с. – ISBN 5-86617-020-5
1505160
   Турбо Паскаль 7.0. – 3-е изд., стереотипное. – Київ : BHV, 1996. – 448с. – ISBN 966-552-001-6
1505161
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0 : Начальный курс. Учебное пособие / В.В. Фаронов. – Москва : Нолидж, 1997. – 616с. – ISBN 5-89251-012-3
1505162
  Грызлов В.И. Турбо Паскаль 7.0 / В.И. Грызлов, Т.П. Грызлова. – Москва : ДМК, 1998. – 400с. – ISBN 5-89818-009-5
1505163
   Турбо Паскаль 7.0. – Изд.7-е,стереотипн. – Київ : BHV, 1998. – 448с. – ISBN 5-7315-0023-1
1505164
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0 : Учебное пособие / В.В. Фаронов. – Москва : Нолидж, 1999. – 432с. – ISBN 5-89251-055-7
1505165
  Ставровский А. Турбо Паскаль 7.0 : Учебник / Андрей Ставровский. – Київ : BHV, издательска группа. Ирина, 2000. – 400с. – (Библиотека студента). – ISBN 966-552-070-9; 5-7315-0099-1
1505166
   Турбо Паскаль 7.0 : Самоучитель. – 12-е изд.,стереотип. – Київ : Ирина, BHV, 2000. – 432 с. – ISBN 966-552-057-1, 5-7315-0086-Х
1505167
  Ставровский А. Турбо Паскаль 7.0 : Учебник / Андрей Ставровский. – Київ : BHV, издательска группа. Ирина, 2001. – 400с. – (Библиотека студента). – ISBN 966-552-070-9
1505168
   Турбо Паскаль 7.0 / Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова, В.Н. Павлыш, Л.В. Славинская; Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В., Павлыш В.Н., Славинская Л.В. – Москва : АСТ ; NT Press, 2004. – 270с. – ISBN 5-17-026342-2
1505169
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. : Практика программирования: Учебное пособие / В.В. Фаронов. – Москва : Нолидж, 1997. – 432с. – ISBN 5-89251-012-3
1505170
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. : Начальный курс. Учебное пособие / В.В. Фаронов. – 7-е изд., перераб. – Москва : Нолидж, 2001. – 576с. – ISBN 5-89251-054-9
1505171
   Турбо Паскаль 7.0. : Самоучитель. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 416с. – (Самоучитель). – ISBN 5-94723-171-9
1505172
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. : практика программирования: учебное пособие / В.В. Фаронов. – Изд. 7-е, переработн. – Москва : Нолидж, 2003. – 416с. – ISBN 5-89251-012-3
1505173
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс : Учебное пособие / В.В. Фаронов. – Москва : Нолидж, 1998. – 616с. – ISBN 5-89251-012-3
1505174
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс : Учебное пособие / В.В. Фаронов. – Москва : Нолидж, 1999. – 616с. – ISBN 5-89251-054-9
1505175
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс : Учебное пособие / В.В. Фаронов. – Москва : ОМД Групп, 2003. – 616с. – ISBN 5-89251-054-9
1505176
  Белецкий Я. Турбо Паскаль с графикой для персональных компьютеров / Я. Белецкий ; пер. с польского Д.И. Юренкова. – Москва : Машиностроение, 1991. – 320 с. : ил.
1505177
   Турбо Паскаль у прикладах і задачах : Навчальний посібник / А.І. Муніца, В.М. Антоненко, Т.С. Іванова, В.І. Біленко. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – 244с.
1505178
  Комар Е.Г. Турбогенератор мощностью 50000 киловатт / Е.Г. Комар. – Л-М, 1932. – 120с.
1505179
  Хазан С.И. Турбогенераторы : Повреждения и ремонт / С.И. Хазан. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1971. – 648 с.
1505180
  Глебов И.А. Турбогенераторы с использованием сверхпроводимости / И.А. Глебов, Я.Б. Данилевич, В.Н. Шахтарин. – Ленинград, 1981. – 232 с.
1505181
  Булавин Л.А. Турбодиметрические методы определения свойств молока / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин, С.Г. Остапченко // Известия ВУЗ-ов.Пищевые технологии


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1505182
   Турбокомпрессоры для наддува дизелей. – Л, 1975. – 200с.
1505183
   Турбопоршневые дизель-электрические агрегаты типа Д100. – Москва : Машиностроение, 1972. – 224 с.
1505184
  Антонюк Т. Турбота - визначальна цінність української національної школи (з досвіду роботи 181-ї школи м. Києва) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-58. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам захисту дитинства, турботи про дітей в умовах школи великого міста. Автор стверджує, що "Школа-родина" як найкраще реалізує в повсякденному житті державні і міжнародні нормативно-правові документи, присвячені охороні і захисту ...
1505185
  Гнатюк І.Ф. Турбота : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 111 с.
1505186
  Юлдашев О.Х. Турбота держави про побут трудящих / О.Х. Юлдашев. – К., 1975. – 48с.
1505187
  Войцехов В.М. Турбота на всіх одна / В.М. Войцехов. – Харків, 1987. – 94с.
1505188
  Кириленко Т. Турбота про всіх // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4), спец. вип. : 65 років Організації ветеранів Університету. – С. 2


  "Ветерани розглядають свою діяльність <...> як волонтерство, яке підтримують ректорат і профком Університету. Реалізується соціально-психологічна допомога: відвідування найстарших ветеранів, спілкування з учителями й наставниками, які вже не працюють, ...
1505189
  Ющенко В. Турбота про вчителя - надія на майбутнє // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 3. – С. 3-15. – ISSN 1682-2366
1505190
   Турбота про Київський Ботанічний сад / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 41-58. – ISBN 978-617-7397-32-7
1505191
  Коваленко Владислава Турбота про майбутнє: як поводитись із відходами готелю та ресторану // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 84-89 : фото
1505192
  Стоєцький Валентин Турботи Добровільного пожежного товариства України (Інтерв"ю з керівником Добровільного пожежного товариства України О.М.Донським) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 39-40 : фото
1505193
  Ивакин В.П. Турбулентная естественная конвекция у вертикальных поверхностей. : Автореф... канд. технич.наук: 01.04.14 / Ивакин В.П.; АН СССР. Сиб. отд. Совет секции по гидроаэродинамике и теплофизике. – Новосибирск, 1973. – 19л.
1505194
  Зимин В.Д. Турбулентная конвекция / В.Д. Зимин, П.Г. Фрик. – М, 1988. – 173с.
1505195
   Турбулентні процеси у хвості магнітосфери землі: статистичний та спектральний аналіз / Л. Козак, Б. Петренко, О. Кронберг, А. Прохоренков, О. Григоренко, О. Черемних, С. Черемних, Е. Луї, П. Козак, І. Кунделько // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 3 (112). – С. 55-68. – ISSN 1561-8889
1505196
  Черняк М.П. Турбулентні стани в моделі імунного відгуку // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 2. – С. 55-64. – ISSN 1023-2427
1505197
  Чайка Ю.Д. Турбулентність коливань в кільцевій електронній системі з частотно-часовою нелінійністю / Ю.Д. Чайка, С.В. Лисоченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 291-300. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглянута автономна динамічна система, особливістю якої є виникнення хотичних коливань завдяки наявності частотно-часової нелінійності, що і відрізняє її від широковідомих систем з нелінійними вольтамперними елементами. Частотно-часова нелінійність ...
1505198
  Вергун В.А. Турбулентність світового фінансового ринку в умовах переходу до шостого технологічного укладу / В.А. Вергун, О.І. Ступницький // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 71-80


  Стаття присвячена аналізу впливу сучасних фінансово-економічних трансформацій світового ринку на процес становлення нового технологічного укладу, даються характеристики процесу глобальної фінансової турболентності. The article deals with an analysis ...
1505199
  Дао Нгок Хунг Турбулентно-циркуляционный режим нижней атмосферы над Индокитаем : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Дао Нгок Хунг; Одес. гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1996. – 17л.
1505200
  Климонтович Ю.Л. Турбулентное движение и структура хаоса: Новый подход к статистической теории открытых систем / Ю.Л. Климонтович. – Москва : Наука, 1990. – 320 с.
1505201
  Болонов Н.И. Турбулентное движение электропроводной жидкости со взвешенными частицами при наличии электрического и магнитного полей : Автореф... канд. техн.наук: / Болонов Н. И.; АН БССР, Ин-т тепло- и массообмена. – Минск, 1969. – 29л.
1505202
  Вайнштейн С.И. Турбулентное динамо в астрофизике / С.И. Вайнштейн, Я.Б. Зельдович, А.А. Рузмайкин. – Москва : Наука, 1980. – 352 с.
1505203
  Бай Ши-и Турбулентное течение жидкостей и газов / Бай Ши-и ; пер. с англ. канд. техн. наук М.Г. Морозова и канд. техн. наук Е.С. Турилиной ; под ред. канд. техн. наук К.Д. Воскресенского. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1962. – 344 с. : черт.
1505204
  Симоненко А.П. Турбулентное трение и теплообмен хладоносителей с добавками мицеллообразующих поверхностно-активных веществ : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Симоненко А.П. ; АН УССР , Ин-т гидромеханики. – Киев, 1980. – 20 с.
1505205
  Хинце И.О. Турбулентность / И.О. Хинце. – Москва : Физматлит, 1963. – 680 с.
1505206
   Турбулентность = Turbulence / П. Брэндшоу, Т. Себеси, Г.Г. Фернгольц, Джонстон Дж, др и; Под ред. П.Брэдшоу; Пер. с англ. Н.Г.Васецкой и др. – Москва : Машиностроение, 1980. – 343с.
1505207
   Турбулентность : Принципы и применения. – Москва : Мир, 1980. – 637с.
1505208
  Зимин В.Д. Турбулентность / В.Д. Зимин. – Пермь, 1986. – 74 с.
1505209
  Зилитинкевич С.С. Турбулентность в динамических моделях / С.С. Зилитинкевич, А.С. Монин. – Л, 1971. – 44с.
1505210
  Бызова Н.Л. Турбулентность в пограничном слое атмосферы / Н.Л. Бызова, В.Н. Иванов, Е.К. Гаргер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 262с.
1505211
  Дубов А.С. Турбулентность в растительном покрове / А.С. Дубов. – Л, 1978. – 183с.
1505212
   Турбулентность в свободной атмосфере / Н.К. Винниченко, Н.З. Пинус, С.М. Шметер, Г.Н. Шур. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 336 с.
1505213
   Турбулентность в свободной атмосфере. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 287с.
1505214
  Фидман Б.А. Турбулентность водных потоков / Б.А. Фидман. – Л., 1991. – 237с.
1505215
   Турбулентность и вертикальная структура гидрофизических полей. – Севастополь, 1983. – 115 с.
1505216
  Воронцов П.А. Турбулентность и вертикальные токи в пограничном слое атмосферы / П.А. Воронцов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 296с.
1505217
  Кузнецов В.Р. Турбулентность и горение / В.Р. Кузнецов, В.А. Сабельников. – М., 1986. – 286с.
1505218
  Обухов А.М. Турбулентность и динамика атмосферы / А.М. Обухов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 413с.
1505219
   Турбулентность налоговых реформ : [монография] / С.И. Юрий, А.И. Крисоватый, И.А. Майбуров, Т.В.Кощук. – Киев : Знання, 2011. – 382, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 377-382. – ISBN 978-966-346-869-3
1505220
  Минский Е.М. Турбулентность руслового потока / Е.М. Минский. – Л., 1952. – 164с.
1505221
  Гринвальд Д.И. Турбулентность русловых потоков / Д.И. Гринвальд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 166 с.
1505222
  Бурлачков В. Турбулентность экономических процессов: теоретические аспекты // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 90-97. – ISSN 0042-8736
1505223
  Вайнштейн С.И. Турбулентность, токовые слои и ударные волны в космической плазме / С.И. Вайнштейн. – Москва : Наука, 1989. – 310 с.
1505224
  Луговцов Б.А. Турбулентные вихревые кольца. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.01.05 / Луговцов Б.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1974. – 18л.
1505225
   Турбулентные двухфазные течения и техника эксперимента : Тезисы докладов 5 Всесоюзного научного совещания по теоретическим и прикладным аспектам турбулентных течений, часть 2. – Таллин : [Б. в.], 1985. – 219 с.
1505226
   Турбулентные двухфазные течения и техника эксперимента : Тезисы докладов 5 Всесоюзного научного совещания по теоретическим и прикладным аспектам турбулентных течений, часть 2. – Таллин
1. – 1985. – 219с.
1505227
  Брановер Г.Г. Турбулентные магнотогидродинамические течения в трубах / Г.Г. Брановер. – Рига, 1967. – 208 с.
1505228
   Турбулентные сдвиговые течения = Turbulent Shear Flows 1. – Москва : Машиностроение, 1982. – 432 с. – (Проблемы прикладной физики)
1505229
  Бруяцкий Е.В. Турбулентные стартифицированные струйные течения / Е.В. Бруяцкий. – Киев : Наукова думка, 1986. – 295 с.
1505230
   Турбулентные струйные течения в каналах / В.Е. Алемасов, Г.А. Глебов, А.П. Козлов, А.Н. Щелков; В.Е. Алемасов, Г.А. Глебов, А.П. Козлов, А.Н. Щелков; Академия наук СССР; Казанский филиал. – Казань : [Б. в.], 1988. – 172 с.
1505231
   Турбулентные течения. – Москва : Наука, 1970. – 264 с.
1505232
   Турбулентные течения. – Москва : Наука, 1977. – 255 с.
1505233
  Ваграменко Я.А. Турбулентные течения / Я.А. Ваграменко. – Москва : МОПИ, 1989. – 113 с.
1505234
  Рейнольдас А. Турбулентные течения в инженерных приложениях. / А. Рейнольдас. – Москва, 1979. – 408с.
1505235
   Турбулентные течения газов взвеси / А. Шрайбер, Л. Гавин, В. Наумов, В. Яценко; А. Шрайбер, Л. Гавин, В. Наумов, В. Яценко; Академия наук Украинской ССР; Ин-т технической теплофизики. – Киев : Наукова думка, 1987. – 239 с.
1505236
   Турбулентные течения реагирующих газов = Turbulent reacting flows. – Москва : Мир, 1983. – 325 с. – (Проблемы прикладной физики)
1505237
  Графов Б.М. Турбулентный диффузионный слой в электрохимических системах / Б.М. Графов, С.А. Мартемьянов, Л.Н. Некрасов. – Москва : Наука, 1990. – 295 с.
1505238
  Медников Е.П. Турбулентный перенос и осаждение аэрозолей / Е.П. Медников. – Москва : Наука, 1981. – 176 с.
1505239
  Шерстюк А.Н. Турбулентный пограничный слой / А.Н. Шерстюк. – М, 1974. – 272 с.
1505240
  Стрелец М.Х. Турбулентный пограничный слой в многокомпонентном реагирующем потоке газа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Стрелец М.Х.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1505241
  Лапин Ю.В. Турбулентный пограничный слой в сверхзвуковых потоках газа / Ю.В. Лапин. – Москва, 1970. – 310с.
1505242
  Лапин Ю.В. Турбулентный пограничный слой в сверхзвуковых потоках газа / Ю.В. Лапин. – Москва, 1982. – 312с.
1505243
  Аксенов А.П. Турбулентный пограничный слой конуса в сверхзвуковом потоке / А.П. Аксенов. – Ленинград, 1957. – 22 с.
1505244
  Калихман Л.Е. Турбулентный пограничный слой на криволинейной поверхности, обтекаемой газом / И.Л. Калихман. – М., 1956. – 212 с.
1505245
  Калихман Л.Е. Турбулентный пограничный слой на плоской пластине, обтекаемой газом / Л.Е. Калихман. – Москва, 1954. – 48с.
1505246
  Кутателадзе С.С. Турбулентный пограничный слой сжимаемого газа / С.С. Кутателадзе, А.И. Леонтьев. – Новосибирск, 1962. – 180с.
1505247
  Скурин Л.И. Турбулентный пограничный слой электропроводящей жидкости в поперечном магнитном полей. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 024 / Скурин Л.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1505248
  Никитин И.К. Турбулентный русловой поток и процессы в придонной области / И.К. Никитин. – Киев : АН УССР, 1963. – 142 с.
1505249
  Искендеров Ш Д. Турбулентный след за телом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Искендеров Д.Ш.оглы; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 15л.
1505250
  Искендеров Ш Д. Турбулентный след за телом. Отклонения от автомодельности, эффекты собственного вращения и перемежаемости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Искендеров Д.Ш.оглы ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 16 с.
1505251
  Искандеров Джавид Шамиль оглы Турбулентный след за телом. Отклонения от автомодельности, эффекты собственного вращения и перемежаемости. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Искандеров Джавид Шамиль оглы; Азербайджан. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1979. – 124л.
1505252
  Изотова А.Ф. Турбулентный тепло- и влагообмен больших озёр / А.Ф. Изотова. – Л., 1982. – 144с.
1505253
  Гальперин Б.М. Турбулентный тепло- и влагообмен поверхности суши и водоемов с атмосферой / Б.М. Гальперин. – Л, 1970. – 100с.
1505254
  Кобзарь С.Г. Турбулентный теплообмен и гидродинамика около вогнутой поверхности: центробежная неустойчивость Тйэлора-Гертлера в градиентном и безградиентом потоке. : Автореф... канд техн.наук: 05.14.05 / Кобзарь С.Г.; НАН Украины. Ин-тут техн. теплофизики. – К., 1997. – 20л.
1505255
  Во Ван Лань Турбулентный теплообмен и температурные волны в стратифицированном океане : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Во Ван Лань; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физический факультет. – М., 1974. – 11л.
1505256
  Пядишюс А.А. Турбулентный теплоперенос в пристенных слоях / А.А. Пядишюс, А.А. Шланчяускас. – Вильнюс : Мокслас, 1987. – 239с.
1505257
  Жук Н.С. Турбулентных пограничный слой со вдувом : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жук Н. С.; ЛГУ. – Л., 1972. – 10л.
1505258
  Пристли Б С.Х. Турбулетный перенос в приземном слое атмосферы / Б С.Х. Пристли. – Л., 1964. – 124с.
1505259
  Стрельников П.Г. Тургай - Иргизская полупустыня. / П.Г. Стрельников. – Л., 1938. – 112с.
1505260
   Тургай зовет. – Алма-Ата, 1972. – 32 с.
1505261
  Молдагалиев Ж. Тургайские напевы : роман / Жайсанбек Молдагалиев ;. – Алма-Ата : Жазушы
кн. 2. – 1971. – 143 с.
1505262
  Наканов Г. Тургайское восстание 1916-1917 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Наканов Г.; М-во культуры СССР.Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос. – М, 1954. – 17л.
1505263
  Десняк О. Тургайський сокіл : повість / О.Г. Десняк. – Київ, 1940. – 306 с.
1505264
  Десняк О.Г. Тургайський сокіл : повість / О.Г. Десняк. – Київ, 1960. – 318 с.
1505265
  Десняк О. Тургайський сокіл : повість / О.Г. Десняк. – Київ : Молодь, 1968. – 320 с.
1505266
  Шадрин А.И. Турган-птица / А.И. Шадрин. – М., 1981. – 282с.
1505267
  Шадрин А.И. Турган-птица / А.И. Шадрин. – Волгоград, 1983. – 271с.
1505268
  Муратов А.Б. Тургенев-новеллист (1870-1880-е годы) / А.Б. Муратов. – Л., 1985. – 119с.
1505269
  Батюто А.И. Тургенев - романист / Батюто А.И. ; АН СССР, Ин-т рус. лит. – Ленинград : Наука, 1972. – 389 с. – (Пушкинский дом)
1505270
  Салим Аднан Тургенев - художник, мыслитель. / Салим Аднан. – М., 1983. – 224с.
1505271
  Николаев Ю. Тургенев : критический этюд О. Николаева [псевд.]. – Москва : Унив. тип., 1894. – 263 с., 1 л. портр. (фронт.). – Авт. установлен по словарю И.Ф. Массанова


  Экз. № 32590 дефектный, отст. портрет Тургенева
1505272
  Родзевич С.И. Тургенев. – Киев, 1919. – 139с.
1505273
  Богословский Н.В. Тургенев / Н.В. Богословский. – Москва, 1959. – 416с.
1505274
  Богословский Н.В. Тургенев / Н.В. Богословский. – 2-е изд. – Москва, 1961. – 416с.
1505275
  Богословский Н.В. Тургенев / Н.В. Богословский. – 3-е изд. – Москва, 1964. – 415с.
1505276
  Лебедев Ю.В. Тургенев / Ю.В. Лебедев. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 607 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 706). – ISBN 5-235-00789-1
1505277
  Пильд Леа Тургенев в восприятии русских символистов (1890-1900-е годы) / Пильд Леа. – Тарту, 1999. – 136с. – (Dissertationes philologiae Universitatis tartuensis, ISSN 1406-0809). – ISBN 9985-56-425-1
1505278
  Незеленов А.И. Тургенев в его произведениях / [соч.] А. Незеленова. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1885. – [2], II, [2], 262 с.


  На тит. л. № 32588 надпись: Турчинович
1505279
  Бялый Г.А. Тургенев в Петербурге / Г.А. Бялый, А.Б. Муратов. – Л, 1970. – 375с.
1505280
   Тургенев в русской критике : Сборник статей. – Москва : Художественная литература, 1953. – 574, [5] с.
1505281
  Пушников С.П. Тургенев в средней школе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Пушников С.П.; МП-УССР.Полтавский гос.пед.ин-т. – Киев, 1951. – 13 с.
1505282
  Пушников С.П. Тургенев в школе : Дис... канд. филол.наук: / Пушников С.П.;. – Полтава, 1948. – 200л.
1505283
   Тургенев в школе: Пособие для учителей. – М., 1981. – 175с.
1505284
  Титов В.Г. Тургенев и Базаров : Дис... канд. филол. наук / Титов В.Г. ; Тираспольск. гос. пед. ин-т. – Тирасполь, 1969. – 325, 9 л. – Бібліогр.: л. 1-9
1505285
  Титов В.Г. Тургенев и Базаров (об отношении И. С. Тургенева к революционно-демократич. интеллигенции и движению 60-х годов XIX века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Титов В. Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1971. – 18 с.
1505286
  Колодочкина Е. Тургенев и Виардо: первая встреча, последняя встреча... // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 69-78. – ISSN 1812-867Х
1505287
   Тургенев и его время. – М-Птгр., 1923. – 325с.
1505288
   Тургенев и его современники. – Л., 1977. – 286с.
1505289
  Ковалева Т.В. Тургенев и Жорж Санд. (Проблема идейно-худож. своеобразия) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Ковалева Т.В.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 24л.
1505290
  Гревс И.М. Тургенев и Италия / И.М. Гревс. – Л., 1925. – 126с.
1505291
  Тимофеева О.В. Тургенев и Мериме. К истории русского влияния на французскую литературу : Автореф... канд .филол.наук: / Тимофеева о. В.; МВССО Льв.ГУ. – Львов, 1951. – 16 с.
1505292
  Крюков А.Н. Тургенев и музыка / А.Н. Крюков. – Л, 1963. – 136с.
1505293
  Богданов Б.В. Тургенев и Орловский край / Б.В. Богданов. – Орел, 1968. – 248с.
1505294
  Лурье С.А. Тургенев и Орловский край. / С.А. Лурье. – Орел, 1971. – 84с.
1505295
  Тихомиров Владимир Николаевич Тургенев и просветительство / Тихомиров Владимир Николаевич. – Киев : Вища шк. Изд-во при Киев. ун-те, 1984. – 120с.
1505296
  Гражис П.И. Тургенев и романтизм : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гражис П.И. ; Казан. ГУ. – Казань, 1967. – 21 с.
1505297
  Гражис И П. Тургенев и романтизм.О сочетании реалистического и романтического образного отражения / И П. Гражис, . – Казань, 1966. – 52с.
1505298
  Винникова Г.Э. Тургенев и Россия / Г.Э. Винникова. – Москва, 1971. – 336с.
1505299
  Винникова Г.Э. Тургенев и Россия / Г.Э. Винникова. – Москва, 1977. – 447 с.
1505300
  Винникова Г.Э. Тургенев и Россия / Г.Э. Винникова. – Москва, 1986. – 411 с.
1505301
  Назарова Л.Н. Тургенев и русская литература конца XIX - начала XX в. / Л.Н. Назарова. – Л., 1979. – 201 с.
1505302
  Бялый Г.А. Тургенев и русский реализм / Г.А. Бялый. – Москва-Ленинград, 1962. – 247с.
1505303
  Тургенев И.С. Тургенев и театр. (Драм. произведения, статьи и письма) / И.С. Тургенев. – Москва, 1953. – 640с.
1505304
   Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883). Опись документальных материалов личного фонда № 509. – М., 1951. – 31с.
1505305
  Родзевич С.И. Тургенев. К 100-летию со дня рождения. / С.И. Родзевич. – К., 1918. – 139с.
1505306
  Морозов П. Тургенев. Очерк / П. Морозов. – 15с.
1505307
  Тимрот А.Д. Тургеневские встречи / А.Д. Тимрот. – Москва : Моск. рабочий, 1970. – 199с.
1505308
   Тургеневский сборник. – Пб., 1921. – 207с.
1505309
   Тургеневский сборник. Материалы к полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева. – М.-Л., 1966. – 396с.
1505310
   Тургеневский сборник. Материалы к полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева. – Л., 1967. – 430с.
1505311
   Тургеневский сборник. Материалы к полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева. – Л., 1969. – 560с.
1505312
   Тургеневский сборник. Материалы к Полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева. – М.-Л., 1964. – 472с.
1505313
   Тургеневский сборник. Материалы к Полному собранию сочининий и писем И.С.Тургенева. IV. – Л., 1968. – 430с.
1505314
  Короткий В.А. Тургенєв Іван Сергійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 146-147. – ISBN 966-06-0393-2
1505315
  Булавін Л.А. Турготний тиск у тканині цукрового буряка при низьких темпиратурах / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, А.Я. Фрідман // Журнал фізичних досліджень, 1999. – №1
1505316
  Будайчиев Б.Д. Тургунбай Садыков. / Б.Д. Будайчиев, Л.А. Прыткова. – Фрунзе, 1985. – 186с.
1505317
  Петров Вс. Турдейская Манон Леско // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 11. – С. 6-43. – ISSN 0130-7673
1505318
  Ручка А. Турен Ален / А. Ручка, В. Танчер // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 238-240. – ISBN 978-966-418-286-4
1505319
   Турецкая ашыкская поэзия. – М., 1983. – 192с.
1505320
  Аватков В. Турецкая демократизация в 90-е - ключ к сегодняшней исламизации Турции // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад, наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 3 (249). – С. 106-115. – ISSN 1998-1813
1505321
  Мамедов Джамиль Охтакин оглы Турецкая детская литература республиканского периода // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 430-436
1505322
  Векилов А.П. Турецкая диалектология / А.П. Векилов. – Ленинград
1. – 1973. – 103с.
1505323
  Курпас Алексей Турецкая кухня. Мухаммара на закуску // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 46-48 : фото
1505324
  Алькаева Л.О. Турецкая литература / Л.О. Алькаева, А. Бабаева. – Москва, 1967. – 190с.
1505325
  Маштакова Е.И. Турецкая литература конца XVII - начала XIX в. : к типологии переход. периода / Е.И. Маштакова. – М., 1984. – 205с.
1505326
  Гезер Эзлем Турецкая мечта / Гезер Эзлем, Эффенди Рема // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 84-89 : фото. – ISSN 1029-5828
1505327
  Сорокоумовская Г.В. Турецкая новелла первой четверти ХХ века : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Сорокоумовская Г.В. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1960. – 19 с.
1505328
  Мосаки Н.З. Турецкая образовательная политика и ассимиляционные процессы у курдов // Этнографическое обозрение / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2012. – № 5 сентябрь-октябрь. – С. 91-103. – ISSN 0869-5415


  В статье на примере курдов Турции показана взаимосвязь образования, ассимиляции и гендера. Более высокий уровень неграмотности среди курдов (особенно среди женщин) в Турции препятствовал их ассимиляции. В настоящее время турецкие власти для ассимиляции ...
1505329
  Погорельская С.В. Турецкая община в ФРГ: Между интеграцией и исламом // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 4 : Диаспоры в Европе : новая роль в обществе. – С. 44-76. – ISSN 0235-5620
1505330
  Меликов Т.Д. Турецкая поэзия / Т.Д. Меликов. – М, 1980. – 116с.
1505331
   Турецкая поэзия наших дней. – М., 1958. – 134с.
1505332
  Утургаури С.Н. Турецкая проза 60-70-х годов: Основные тенденции развития / С.Н. Утургаури. – М, 1982. – 216с.
1505333
  Петросян Ю.А. Турецкая публицистика эпохи реформ в Османской империи (конец ХУШ- нач. ХХ вв.) / Ю.А. Петросян. – М., 1985. – 144с.
1505334
  Щека Ю.В. Турецкая разговорная речь / Ю.В. Щека. – Москва, 1989. – 155с.
1505335
  Акопян Г.С. Турецкая реакция на службе американского империализма : стенограмма публичной лекции... / Акопян Г.С. – Москва : Правда, 1951. – 32 с.
1505336
  Шамсутдинов А.М. Турецкая Республика / А.М. Шамсутдинов. – М., 1962. – 96с.
1505337
   Турецкая Республика : Справочник. – Москва : Наука, 1975. – 568с.
1505338
  Георгиян Э.А. Турецкая Республика / Э.А. Георгиян. – Москва, 1975. – 222с.
1505339
   Турецкая Республика. – Москва : Наука, 1990. – 384с.
1505340
   Турецкая Республика в 60-70-е годы. – М., 1984. – 148с.
1505341
   Турецкая романтическая повесть. – М., 1986. – 476с.
1505342
   Турецкая сказка // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 38-39 : фото
1505343
  Ксензык Н.Н. Турецкая трудовая иммиграция в странах Западной Европы / Н.Н. Ксензык. – Киев, 1991. – 106с.
1505344
  Ксендзык Н.Н. Турецкая трудовая иммиграция в странах Западной Сибири: соц.-полит. аспект (60-е - 70-е годы) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Ксендзык Н.Н. ; УжГУ. – Ужгород, 1985. – 24 с.
1505345
  Слезкин Ю. Турецкая шаль // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 3. – С. 17-25. – ISSN 0132-2036
1505346
  Миловидов Б.П. Турецкие военнопленные в России в 1812 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 91-98. – ISSN 0042-8779
1505347
  Познахирев В.В. Турецкие военнопленные на строительстве, ремонте и обслуживании российских железных дорог (конец XIX - начало XX в.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 10 (70). – С. 81-83. – ISSN 2070-9773
1505348
  Познахирев В.В. Турецкие воинские формирования Красной армии а 1918-1920 гг // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 7. – С. 159-169. – ISSN 0042-8779


  О турецких воинских формированиях в рядах Красной армии: Турецкой роте 1-го татаро-башкирского батальона, Турецком коммунистическом отряде, Особой турецкой роте, Турецком стрелковом красном полке.
1505349
  Фиш Р.Г. Турецкие дневники / Р.Г. Фиш. – М, 1977. – 205с.
1505350
  Милетич Л. Турецкие зверства по отношению к болгарскому населению Фракии (1913 г.): Из анкеты проф. фракийских болгар Милетича по ограблению фракийсих болгар в 1913 году. / Л. Милетич. – София, 1987. – 62с.
1505351
  Геза Ф. Турецкие миниатюры времён покорения Венгрии / Ф. Геза. – Будапешт, 1980. – 30с.
1505352
  Раденкович Л. Турецкие наименования мифологических существ у южных славян // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 4. – С. 41-48. – ISSN 0132-1366
1505353
   Турецкие народные пословицы и поговорки. – М., 1962. – 56с.
1505354
   Турецкие народные сказки. – М., 1959. – 239с.
1505355
   Турецкие народные сказки. – 2-е изд. – М., 1967. – 479с.
1505356
   Турецкие пословицы и поговорки. – М., 1966. – 39с.
1505357
   Турецкие сказки. – М., 1960. – 287с.
1505358
   Турецкие сказки. – М., 1986. – 396с.
1505359
  Глузман А.В. Турецкие школы в Крыму / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 131-134. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
1505360
   Турецкий берег Эгейского моря // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 46-47 : фото
1505361
  Пшемыский А. Турецкий выбор // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 26. – С. 42-46


  Політична ситуація в Туреччині
1505362
  Акунин Борис Турецкий гамбит : Роман / Акунин Борис. – Москва : Захаров, 2001. – 234с. – ISBN 5-8159-0097-4224с.
1505363
  Светличная Е. Турецкий гамбит / Е. Светличная, Л. Семененко, В. Серикова // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2007. – № 7/8. – С. 114-123. – ISSN 1684-4912


  Подорож Турцією
1505364
  Коберник К. Турецкий гамбит // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 19 (456). – С. 34-38
1505365
  Солдатов А. Турецкий гамбит Папы Римского / А. Солдатов, Р. Павлов // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2006. – № 49. – С. 16-18. – ISSN 0131-0097


  Ватікан і глобалізм
1505366
  Сиваченко Е. Турецкий гамбит. Султанский дар Николаю II // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2016. – № 3/4 (95), март - апрель : Дарственное и именное оружие из коллекции Александра Фельдмана. – С. 78-96. – ISSN 2222-436X
1505367
  Задорожный Олег Турецкий гамбит: ход Конья : Легок на подьем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 1/2. – С. 104-106 : Фото
1505368
  Репенкова М.М. Турецкий детектив (К истории вопроса) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 2, март-апрель. – С. 71-79. – ISSN 0869-1908
1505369
  Гизер С.Н. Турецкий источник по истории буджакских ногайцев // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.212-215. – ISBN 966-7089-17-7
1505370
  Ильичев Я.И. Турецкий караван / Я.И. Ильичев. – Л., 1981. – 527с.
1505371
  Ильичев Я.И. Турецкий караван / Я.И. Ильичев. – Л., 1987. – 510с.
1505372
  Загоскина Василина Турецкий колосс на глиняных ногах : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 22-26 : Фото. – ISSN 1998-8044
1505373
  Тверской А.Д. Турецкий марш / А.Д. Тверской. – М. : Советская Россия, 1983. – 213 с.
1505374
  Дубровская Т.В. Турецкий марш / Т.В. Дубровская. – М, 1985. – 208с.
1505375
  Шнуров А. Турецкий пролетариат / А. Шнуров. – М.-Л., 1929. – 88с.
1505376
  Яковлева Н.С. Турецкий рассказ / Н.С. Яковлева. – Л., 1986. – 86с.
1505377
  Яковлева Н.С. Турецкий рассказ / Н.С. Яковлева. – Л., 1988. – 92с.
1505378
   Турецкий сборник. – М., 1958. – 307с.
1505379
   Турецкий синдром // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 54-56 : фото
1505380
  Востоков Н. Турецкий стиль и русское искусство второй половины 18 века // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 4. – С. 16-30.
1505381
  Талалай Н. Турецкий суфий : проза: повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 5/6. – С. 3-22. – ISSN 0131-8136
1505382
  Дмитриев Н.К. Турецкий язык / Н.К. Дмитриев. – М., 1960. – 96с.
1505383
  Дудина Л.Н. Турецкий язык : практический курс / Л.Н. Дудина. – Изд. 4-е, стереотипное. – Москва : КомКнига, 2007. – 328 с. – (Языки народов мира). – ISBN 978-5-484-00933-6
1505384
  Габер Е.В. Турецко-американские отношения в контексте региональной политики Турции на Кавказе и в Центральной Азии // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 91-94
1505385
  Иванова И.И. Турецко-арабские отношения и их место в системе международных связей на Ближнем Востоке / И.И. Иванова. – М, 1985. – 149с.
1505386
  Корхмазян Р.С. Турецко-германские отношения в годы второй мировой войны / Р.С. Корхмазян. – Ереван, 1977. – 188с.
1505387
  Килимджян Г.С. Турецко-греческие отношения в 1908-1914 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Килимджян Г.С.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 22л.
1505388
  Корицкий А.А. Турецко-израильские отношения: взгляд из Анкары // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 37-42. – ISSN 0321-5075
1505389
  Гахраманова Ч. Турецко-огузская энциклопедия: "Китаби-Деде Коркут" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 154-159
1505390
  Иванова И. Турецко-пакистанские отношения вчера и сегодня // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 48-51. – ISSN 0321-5075
1505391
  Хохлов Б.М. Турецко-русский военный словарь. / Б.М. Хохлов. – М., 1968. – 479с.
1505392
   Турецко-русский и русско-турецкий словарь. – К., 1996. – 504с.
1505393
  Рыбальченко Т.Е. Турецко-русский и русско-турецкий словарь = Turkce-rusca ve rusca-turkce sozluk : около 40 000 слов и словосочетаний / Т.Е. Рыбальченко. – Москва : Русский язык, 2001. – 700 с. – ISBN 5-200-02737-3
1505394
  Магазаник Д.А. Турецко-русский словарь / Д.А. Магазаник. – М.
вып.1. – 1931. – с.
1505395
  Магазаник Д.А. Турецко-русский словарь : 40 000 слов и выражений / Д.А. Магазаник; под ред. чл.-кор. АН СССР проф. В.А. Гордлевского. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1945. – 704 с.
1505396
   Турецко-русский словарь. – Москва, 1977. – 966 с.
1505397
  Арутюнян А. Турецко-сирийские отношения в начале ХХI века // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 30-34. – ISSN 0321-5075
1505398
  Текалан Шериф Али Турецко-туркменская дружба нерушима! // DA Diyalog Avrasya : ежеквартальный международный культурно-интеллектуальный журнал / Платформа Диалог Евразия. – Москва, 2012. – № 29, июнь, спец. вып. Туркменистана. – С. 36-39
1505399
  Илькер Ясин Айдынкая Турецко-украинское партнерство в экономических интеграционных объединениях. : Дис... канд. эконом.наук: 08.05.01 / Илькер Ясин Айдынкая; КУ им. Т.Шевченко. – К., 2000. – 173л. – Бібліогр.:л.166-173
1505400
  Филипенко Д.Н. Турецко-французские отношения в период национально-освободительной войны в Турции (1918-1922) : Автореф... канд. ист. наук / Филипенко Д.Н. ; АН СССР, Секция обществ. наук. – Киев, 1964. – 28 с.
1505401
  Ульченко Н.Ю. Турецкое "экономическое чудо": образец для подражания? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 12 (653). – С. 17-23. – ISSN 0321-5075
1505402
  Гусейнов А.А. Турецкое кино / А.А. Гусейнов. – М, 1978. – 173с.
1505403
   Турецкое крестьянство -- решающая сила в борьбе -а национальное освобождение страны в 1918-1920 гг : Автореф... канд. мст.наук: / Желтяков А. Д,; Желтяков А. Д,; ЛГУ. – Ленинград, 1955. – 16л.
1505404
  Япуджян Аветис Ованнесович Турецкое нашествие в Армению 1918 г. и Батумский договор : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Япуджян Аветис Ованнесович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1505405
  Прушковська І. Турецька авторська драма "до" і "після" визвольної війни // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 204-212. – (Серія філологічна ; вип. 67, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1505406
  Прушковська І.В. Турецька авторська драма в умовах тоталітаризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 452-455. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1505407
  Бондар М. Турецька безеквівалентна лексика: лексико-тематичні групи та специфіка функціонування (на матеріалі турецько-українських художніх перекладів) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 566-571
1505408
  Борисенко В.В. Турецька діаспора як "група інтересів" у зовнішній політиці ФРН // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 393-402


  Характеризується турецька громада, що проживає на території Німеччини, як "група інтересів"; наводяться кількісні показники, аналізується ступінь інтегрованості, досліджується вплив на політику ФРН. Ключові слова: турецька громада, "група ...
1505409
  Прушковська І.В. Турецька драматургія другої половини XX - початку XXI ст.: генеза, еволюція, поетика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Прушковська Ірина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: 45 назв
1505410
  Прушковська І.В. Турецька драматургія другої половини XX - початку XXI ст.: генеза, еволюція, поетика : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Прушковська Ірина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 394 арк. – Бібліогр.: арк. 356-394
1505411
  Роганов Євген Турецька експансія на український авіаринок // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 30-32 : фото. – ISSN 1998-8044
1505412
  Архипова Марія Турецька ідилія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 50-55 : фото
1505413
  Петренко Є. Турецька інтервенція в Сирії // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 43). – С. 5
1505414
  Прушковська І. Турецька історична драма: образ Османа II // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 391-393. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1505415
  Чміль Л. Турецька кераміка XVI - XVIII ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 60-64. – ISBN 966-7865-75-4
1505416
  Каша К.А. Турецька міфонімія як сукупність міфологічніх систем тюркських народів // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 57-62. – Бібліогр.: С. 62-63; 15 назв. – ISSN 1682-671Х
1505417
  Пишньоха О.А. Турецька мова : тексти та завдання для розвитку усного мовлення : для студентів неспец. ф-тів / О.А. Пишньоха ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. тюркології]. – Київ : Арт. Економі, 2017. – 183, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 167-168. – ISBN 978-617-7289-54-7
1505418
  Покровська І.Л. Турецька мова : для студентів ОС "Бакалавр" / І.Л. Покровська. – Київ : Ліра-К, 2020. – 303, [1] с. : іл., табл. – Текст кн. укр., тур. – ISBN 978-617-7748-66-2
1505419
  Грунін Т. Турецька мова. Елементарна граматика та новий алфабет / Т. Грунін. – Харків; Київ, 1930. – 128с.
1505420
  Халимоненко Г.І. Турецька мова: Основи теоретичної граматики : Підручник / Г.І. Халимоненко; Київський університет імені Т.Шевченка. – Видання друге, виправлене. – Київ : Видавничий центр "Київський університет", 1999. – 282с. – ISBN 966-594-051-1
1505421
  Балицька Наталія Турецька модель секуляризації і політичний іслам // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 92-101. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1505422
  Кулешова К.І. Турецька модель у зовнішній та безпековій політиці США щодо південної дуги нестабільності // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 1/2/3/4. – С. 21-23. – ISSN 0868-8117
1505423
  Булач Алі Турецька модернізація і секуляризація // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 21-24. – ISSN 1608-0599
1505424
  Омер Д. Турецька плеяда Омеляна Пріцака // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 61-69. – ISSN 1682-671Х
1505425
  Прушковська І.В. Турецька поезія XX століття у перекладах Миколи Мірошниченка // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 230-235


  У статті проаналізовано переклади українською мовою поетичних творів турецьких авторів ХХ ст., здійснених поетом, перекладачем М. Мірошниченком. Зазначено важливий внесок перекладача у взаємозбагачення української і турецької культур. В статье ...
1505426
  Крип"якевич І. Турецька політика Б. Хмельницького // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 140-215. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1505427
  Кашикчи Осман Турецька правова система // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 251-272. – ISBN 978-966-579-439-4
1505428
  Демченко Я.М. Турецька притча в прагматичному аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 3-9


  Статтю присвячено дослідженню семантики турецької притчі у прагматичному аспекті. Зазначено, що існує особливий різновид турецької притчі – притча-анекдот. Зроблено висновок, що семантика турецьких притч-анекдотів про Ходжу Насреддина умовлена ...
1505429
  Черніков І.Ф. Турецька республіка в 50-60-ті роки ХХ ст. / І.Ф. Черніков. – К., 1967. – 127с.
1505430
  Чекаленко Л. Турецька Республіка початку XXI століття: традиції, зовнішньополітична стратегія, інституційна модель (неупереджений погляд з України) / Л. Чекаленко, В. Ціватий, М. Васильєва // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 22-27. – (Історичні науки)
1505431
  Ціватий В.Г. Турецька республіка: модель, історичні витоки та інституціальний розвиток дипломатії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 30-37. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
1505432
  Кручик І. Турецька Рів"єра // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 19 (132). – С. 60-63. – ISSN 1996-1561


  Анталья, крім гір та пальм, щорорку вабить сотні тисяч українців руїнами античних міст і вогненною Химерою.
1505433
  Сергійчук В. Турецька складова в сходознавчих дослідженнях українських науковців у міжвоєнний період // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – C. 26-37. – ISBN 978-966-579-439-4
1505434
  Бачинська О. Турецьке й татарське населення Буджака: походження, шляхи міграцій, демографія, зовнішність (90-ті рр. XVIII ст. - початок XIX ст.) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 397-410. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1505435
  Загородній Г. Турецьке питання на Паризької мирній конференції // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 41-43. – ISBN 978-966-171-793-9
1505436
  Сорокін С.В. Турецький аорист у функціональному аспекті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 29-35. – (Східні мови та літератури ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Досліджується функціональний аспект турецького аориста як однієї з граматичних форм, що є складовою функціонального поля "темпоральність-аспектуальність-модапьність". Розглядаються темпоральні, видові, модальні функції турецького аориста, які ...
1505437
  Москаленко Леся Турецький Аташе читав "Кобзар" Шевченка : подія / Москаленко Леся, Ердогду Юнус // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 52
1505438
  Туранли Ф. Турецький вектор у дипломатичній діяльності українських гетьманів // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 611-626. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1505439
  Сергійчук В. Турецький вектор українських самостійників // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 93-104.
1505440
  Сергійчук В. Турецький вектор українських самостійників // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 95-106


  Закінчення. Початок див.: Іст. журн. - 2006. - № 6
1505441
  Габер Є. Турецький виклик: як Україні реагувати на нове зближення Анкари з москвою / Є. Габер, Ю. Панченко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 17-30 червня (№ 24/25). – С. 13. – ISSN 1992-9277
1505442
  Лучканин С.М. Турецький вплив на румунську мову: історія вивчення, етапи, наслідки (конклюзії на основі румунських джерел) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-35. – (Східні мови та літератури ; Вип. 4)


  Розглядаються хронологічні етапи та семантичні групи проникнення туркізмів у румунську мову, зокрема, роль румунської як мови - посередника при запозиченні турецької лексики в українську мову.
1505443
  Пілик В.В. Турецький газетний заголовок як елемент лінгвоструктури тексту та його залежність від типу повідомлення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 171-175
1505444
  Бабенко М. Турецький гамбіт // Фокус : тижневик / ТОВ "ФОКУС МЕДИА" ; голов. ред. О. Газубей. – Київ, 2022. – № 7 (747), 18.02.2022. – С. 32-35. – ISSN 2075-7093
1505445
  Самойлов Юрій Турецький гамбіт. Частина друга // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
1505446
  Іщенко Н. Турецький кейс // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 листопада (№ 205/206). – С. 26, 28


  Чи співпадають теорія і практика ведення інформаційної війни?
1505447
  Федорів Р.М. Турецький міст / Р.М. Федорів. – Львів : Каменяр, 1990. – 77 с.
1505448
  Корсунський С. Турецький потік: друг мого ворога - мій друг? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 липня (№ 25). – С. 8
1505449
  Мицик Турецький похід на Кам"янець-Подільський 1672 року в описі польської Віршованої хроніки / Мицик, о. // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1505450
  Маслак В.І. Турецький протекторат як спосіб зміцнення Гетьманщини: новітні концепції в польській та російській історіографії // Чорноморський літопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Ін-т іст. україни НАН України. – Миколаїв, 2014. – Вип. 10. – С. 130-136. – ISSN 2079-682X
1505451
   Турецький роман: жанрова парадигма : навч. посібник / Б-ка турецького центру ; упоряд.: канд. філол. наук Ганна Рог. – Київ : Четверта хвиля, 2008. – 169, [1] с. : портр. – Текст тур. – Бібліогр.: с. 163-169


  У пр. № 1740315 напис: Із вдячністю та повагою. 9.09.2008 р. Підпис.
1505452
  Лісовенко Р. Турецький фактор в розширенні ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 30-32
1505453
  Щербак В. Турецький чинник в українському державотворенні другої половини XVII століття // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 331-342. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1505454
  Курсаніна Н. Турецький ятаган // Український військовий музей / Нац. військово-історичний музей України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 58-59


  Нещодавно до колекції холодної зброї Національного військово-історичного музею України було включено новий експонат - турецький ятаган XIX ст. - дуже незвичну зброю, яку використовували яничари Османської імперії у XVI - XIX ст.
1505455
  Мисько Ю. Турецькі артефакти з розкопок Хотинської фортеці у 2011 р. / Ю. Мисько, С. Пивоваров
1505456
  Мисько Ю. Турецькі артефакти з розкопок Хотинської фортеці у 2011 р. / Ю. Мисько, С. Пивоваров // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 367-370. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1505457
  Мисько Ю. Турецькі артефакти з розкопок Хотинської фортеці у 2011 році / Ю. Мисько, С. Пивоваров // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 45-50. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1505458
  Кукурудза Андрій Турецькі війська в Галичині під час Першої світової війни // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (47). – С. 54-60
1505459
  Руденко Н.М. Турецькі військовополонені в Україні у першій половині XIX ст. (за матеріалами ЦДІАК) // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 430-438. – ISBN 978-966-02-5736-8
1505460
  Бондар М.В. Турецькі власні назви та особливості їхнього відтворення в українських художніх перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 52-61


  Статтю присвячено дослідженню власних назв (онімів) та особливостей їхнього відтворення в українських перекладах турецьких художніх текстів. Проаналізовано власні назви, встановлено їхні класи (лексико-тематичні групи) та типові способи передачі ...
1505461
   Турецькі героїчні епоси : дастани / переклад та літ. обробка віршів з турецької мови Ф. Арнаут, М. Василенко, К. Шпорт ; [ за ред. Л. Копаниці ]. – Київ : Київський університет, 2009. – 167 с. – ISBN 978-966-439-136-5
1505462
  Сухомлинов О. Турецькі інспірації польського романтика з Житомирщини: життя і творчість Міхала Чайковського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 411-424. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1505463
  Халимоненко Г. Турецькі лексичні запозичення в українській мові // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 721-733. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1505464
   Турецькі прислів"я та приказки. – Київ, 1985. – 197с.
1505465
  Туранли Ф. Турецькі рукописні документи як джерела інформації з історії України другої половини XVI ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 73-83. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються архівні документи, які містять відомості з історії України періоду розвитку українського козацтва, зокрема про військову діяльність гетьмана Дмитра Вишневецького. Розглядається політика Високої Порти, спрямована на запобігання ...
1505466
  Покровська І.Л. Турецькі та українські традиційні звичаї зустрічі весни у фольклористичному аспекті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 98-102
1505467
  Волинець А. Турецькі трудові мігранти у ФРН в 1961–1990 роках: проблема дискримінації жінок, молоді та дітей // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 96–101. – ISSN 2309-9356
1505468
  Покровська І.Л. Турецькі фразеологізми з компонентом-ентомонімом // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 71-75
1505469
  Габер Є.В. Турецько-американські відносини в контексті Великого Близького Сходу: перспективи та проблеми співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 1. – С. 9-11
1505470
  Чубарова Р. Турецько-грецькі відносини: конфліктність та шляхи подолання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 10-11
1505471
  Ситковецька І.В. Турецько-ізраїльські відносини: чергова криза на Близькому Сході // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 84-86
1505472
  Ніколаєва Д.О. Турецько-йорданські двосторонні відносини: розбіжності на тлі спільних інтересів // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франків. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2019. – № 4 (56). – С. 99-108. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1505473
  Щербань П.М. Турецько-мусульманське питання як фактор загострення суспільно-політичної кризи в Болгарії 1980-х рр. / П.М. Щербань, Т.Ю. Щербань // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 377-379. – ISBN 978-966-493-676-4
1505474
  Ількер Ясін Айдинкая Турецько-українське партнерство в економічних інтеграційних об"єднаннях : Автореф... кандид. економ.наук: 08.05.01 / Ількер Ясін Айдинкая; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
1505475
  Аль-Азаві Хайдер Аділ Кадім Турецько-українське партнерство як чинник безпекової політики в Чорноморському регіоні / Аль-Азаві Хайдер Аділ Кадім // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 36-44. – ISSN 2308-6912


  В статті проаналізовано процеси політичної трансформації країн Чорноморського регіону в системі безпекових вимірів Туреччини, України і США; підкреслено першочерговість контролю й дотримання безпекових імперативів у ході становлення стратегічного ...
1505476
   Турецько-український словник термінів образотворчого мистецтва : [налічує більше 1000 одиниць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. тюркології ; [уклад.: Ф. Арнаут, К. Телешун, С. Сувид]. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2019. – 47, [5] с. – Бібліогр.: с. 46-47. – ISBN 978-617-7770-20-5
1505477
   Турецько-український чорноморський діалог // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 64-65 : фото


  13 квітня Платформа "Діалог Євразії" (ПДЄ) разом із Одеським національним університетом ім. Іллі Мечникова організували круглий стіл, означений темою: "Турецько-український чорноморський діалог". У межах заходу було обговорено процеси співпраці в ...
1505478
  Дашкевич Я. Турецько-українські взаємовідносини в першій половині XX століття // Україна. Наука і культура / НАН України, Т-во "Знання" України. – Київ, 2009. – Вип. 35. – С. 62-72. – ISSN 0206-8001


  Інформаційні стосунки: національний аспект.
1505479
   Турецько-українські відносини в медіа-просторі // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 68-69 : фото


  Платформа "Діалог Євразії" (ПДЄ), яка об"єднує євразійських інтелектуалів, влаштувала в столиці Туреччини Анкарі переговори за участі делегації з поважних представників медіа-простору й народних депутатів України. В обговоренні в межах круглого столу ...
1505480
  Підвойний В. Турецько-українські літературні зв"язки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 213-223


  З огляду на логіку викладу історії досліджень турецької мови та літератури в Україні необхідно розглянути тенденції розвитку тюркології у минулому й різноаспектність лінгвокультурологічної парадигми сучасних тюркологічних досліджень в освітянському та ...
1505481
  Аль–Азаві Хайдер Аділ Кадім Турецько–ізраїльські відносини й проблеми регіональної безпеки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 458-463. – ISSN 2076-1554
1505482
  Ірфан Юнвер Насраттиноглу Турецько - українські - гагаузькі культурні стосункі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – C. 9-16
1505483
  Підвойний В.М. Турецькомовна Шевченкіана: здобутки, проблеми, перспективи // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 382-403. – ISBN 978-966-439-715-2
1505484
   Турецькому центрові - 10 років / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 3


  Турецький центр інформації та досліджень Інституту філології нашого університету відзначив 10 років від дня заснування. Про досягнення центру, про співпрацю з Турецьким міжнародним агентством співробітництва та розвитку розповів директор центру зав. ...
1505485
  Замікула Г. Туреччина - Ізраїль: шляхи нормалізації двосторонніх відносин // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 3-9. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто перспективи відновлення партнерських відносин між Туреччиною та Ізраїлем на сучасному етапі. Коротко схарактеризовано рівень двосторонньої співпраці наприкінці ХХ ст. й названо причини, які вплинули на її характер на початку ХХІ ст. ...
1505486
  Стадниченко Л. Туреччина - наш призабутий сусід // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 470, квітень : квітень. – С. 24-28
1505487
  Стадниченко Л. Туреччина - наш призабутий сусід (3) // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 471, травень : травень. – С. 24-28
1505488
  Гаран Ф.Р. Туреччина : Географічний нарис / Ф.Р. Гаран. – 2-ге переробл. й доп. вид. – Харків-Одеса : Радянська школа, 1991. – 109с.
1505489
  Пророченко Н.О. Туреччина : історія, культура, географія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н.О. Пророченко. – Київ : Світ знань, 2005. – 232 с. : іл. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 966-7742-15-6
1505490
  Черниш Н. Туреччина в енциклопедичній спадщині Агатангела Кримського // Україна - Туреччина: історія культурних зв"язків та співробітництво на сучасному етапі : зб. наук. праць / Посольство Турец. Респ. в Україні, Турец. упр. співробітництва та розвитку ; НАН України, НБУВ, Турец. центр інформації та досліджень Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О. Дерменджі, В.М. Підвойський, Н.Г. Солонська]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 75-81
1505491
  Купчик О. Туреччина в зовнішній торгівлі УСРР (1921 - 1923 рр.) // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 114-129. – ISBN 978-617-7446-57-5
1505492
  Широцький К. Туреччина в картинах Т.Шевченка. / К. Широцький. – с.
1505493
  Чубрикова О. Туреччина в ООН у 2003-2015 роках: шлях утвердження держави-лідера // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 16-19. – (Історичні науки)


  У статті розглядається діяльність Туреччини в ООН протягом 2003-2015 рр. у контексті цілей сучасної зовнішньої політики цієї країни та амбіцій на здобуття регіонального і глобального лідерства.
1505494
  Мартинов А. Туреччина віддаляється від ЄС // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 24 травня (№ 21). – С. 4


  "Високий представник ЄС Федеріка Могеріні висловила жаль з приводу того, що Туреччина, яка залишається країною-кандидатом, віддаляється від ЄС. Про це вона заявила у середу, представляючи журналістам річний звіт щодо реалізації політики розширення ЄС, ...
1505495
  Лігостова Оксана Туреччина для балуваних : спецрепортаж / Лігостова Оксана, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 72-80 : Фото
1505496
   Туреччина зажадала від Росії пояснень через вторгнення літака // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6 жовтня (№ 181). – С. 3
1505497
  Коваль Н. Туреччина і Європа: болото непевного майбуття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 5


  "Видавалося, що можна повторити історію: після повалення режиму "чорних полковників" у 1975 р. Греція подала офіційну заявку на вступ до Європейських Співтовариств і на хвилі демократизації, стратегічних розрахунків та романтичних уявлень про "колиску ...
1505498
  Москаленко Леся Туреччина попереду, Греція доганяє : Результати туристичного сезону 2006. Турбізнес / Москаленко Леся, Мельниченко Анастасія, Лук"янченко Ігор // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 120-121 : Фото
1505499
  Федорук Я.О. Туреччина та її васали у відносинах з Богданом Хмельницьким у 1654 році. : Автореф... наук: / Федорук Я.О.; НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – К., 1996. – 24л.
1505500
  Папян Т.М. Туреччина та Чорноморські протоки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 141-145


  Ця стаття присвячена проблемі правового режиму Чорноморських проток. Правовий режим Чорноморських проток, що випливає з положень Конвенції Монтре 1936р., не відповідає сучасним потребам держав-користувачів. Підвищений рівень завантаженості та ...
1505501
  Пристайко О.Є. Туреччина у процесі розширення ЄС: від Люксембургу до Гельсінкі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-65. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Для України, яка задекларувала своє прагнення інтегруватись до Європейського Союзу, досвід Туреччини є досить важливим. Багато спільного можна знайти в їх шляху до ЄС. Туреччина довго стояла "на черзі" на вступ, доки отримала у 1999 р. статус ...
1505502
  Волович О.О. Туреччина у сучасному світі: пошук нової ідентичності : збірник статей та аналітичних матеріалів / Волович О.О., Воротнюк М.О., Габер Є.В. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Регіональний філіал у м. Одесі. – Одеса : Фенікс, 2011. – 403, [5] с. – Бібліогр.: с. 394. – ISBN 978-966-438-396-4
1505503
  Юрченко С. Туреччина як напрям виїзного туризму: сучасні реалії та перспективи розвитку / С. Юрченко, О. Юрченко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 178-186. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
1505504
  Січень І. Туреччина як новий центр сили у світі. Складові успіху, проблеми та перспективи // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (11), осінь. – С. 38-45
1505505
  Дрютен К. Туреччина як руйнівний фактор // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 31 (663), 31.07.-6.08.2020. – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Анкара раз у раз суперечить НАТО. Можливо, країна за правління Ердогана більше шкодить Альянсу, ніж приносить користі.
1505506
   Туреччина. "Адам і Єва". Пряма трансляція з Едему // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 80-85 : фото
1505507
  Горобець Ірина Туреччина. Health, Sport, Tourism // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 68-69 : фото
1505508
  Данилюк Інна Туреччина. Антична Анталія : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 78-81 : Фото
1505509
  Кириченко Оксана Туреччина. Бадьоро по Бодруму : Вояж-колекція / Кириченко Оксана, Будько Євген // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-28 : Фото
1505510
  Стаховський Дмитро Туреччина. Білі вітрила Бодрума // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 88-96 : фото
1505511
  Андрущакевич Ольга Туреччина. Блакитний вояж : Вояж-колекція / Андрущакевич Ольга, Тарасов Сергій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 36-41 : Іл., карта
1505512
  Міщенко О.П. Туреччина. Від Імперії до Республіки (1914-1945) / Олександр Міщенко. – Херсон, 2000. – 263с.
1505513
  Рафаловський Євген Туреччина. Відкриваємо Бодрум // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (83). – С. 24-28 : фото
1505514
  Біленко Василь Туреччина. Вулики з видом на море : Туреччина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 64-66 : Фото
1505515
  Шульгіна Лілія Туреччина. Гімн їжі : Туреччина / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 50-52 : Фото
1505516
  Мазур Андрій Туреччина. Гулете - це вам не галера / Мазур Андрій, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 42-43 : фото
1505517
  Мала Юлія Туреччина. Джерела з історією // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 3/4 (153), вересень - жовтень. – С. 54-59 : фото
1505518
  Крутоверцев Євген Туреччина. Дива Ізміра ближчі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 58-61 : фото
1505519
  Пирогів Андрій Туреччина. За брамою раю : Вояж-колекція / Пирогів Андрій, Фришка Владислав // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-42 : Фото
1505520
  Некрасов Андрій Туреччина. Занурення у Мармарис : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 42-45 : Фото
1505521
  Каминін Євген Туреччина. Знову в Паландокен! : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 62-66 : Іл.
1505522
  Іващенко Микола Туреччина. Зустрів старого друга : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (44), червень. – С. 68-73
1505523
  Іващенко Микола Туреччина. Каппадокія для двох // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 44-47 : фото
1505524
  Велика Валерія Туреччина. Кемер і кемерійці : спецрепортаж / Велика Валерія, Крамський Влад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 46-50 : Фото
1505525
  Оболенська Наталя Туреччина. Кольорова Анталія : вояж-колекція / Оболенська Наталя, Власенко Станіслав, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 58-61 : Фото
1505526
  Кравчук Наталя Туреччина. Кохання у квітні // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 56-61 : фото
1505527
  Яцків Юрій Туреччина. Литимо над Лікією або Про користь графоманства : Вояж-колекція / Яцків Юрій, Карпенко Вероніка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-63 : Фото
1505528
  Кадников Олександр Туреччина. Лікійські насолоди : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 104-109 : Фото
1505529
  Гембик Ольга Туреччина. Миколай і миколайчики // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 52-53 : фото
1505530
  Галаджій Олена Туреччина. Моя кнідоська історія : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 62-65 : Фото
1505531
  Пендраковська Саша Туреччина. Намбер ВАН // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 44-49 : фото
1505532
  Герасимов Володимир Туреччина. Нетрадиційний погляд : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 54-59 : Фото
1505533
  Малей Антоніна Туреччина. Око в подарунок, руку і серце - в доважок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 104-108 : Фото
1505534
  Лігостова Оксана Туреччина. Ол-інклюзив без "наших" // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 38-40 : фото
1505535
  Матвійчук Юрій Туреччина. Під шепіт Егейського моря : Вояж-колекція / Матвійчук Юрій, Кадніков Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 26-30 : Іл.
1505536
  Некрасов Андрій Туреччина. Пливемо до Клеопатри // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 36-41 : фото
1505537
  Іващенко Микола Туреччина. По Анталії з рюкзаком і весною в серці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 58-68 : фото
1505538
  Анпілогов Юрій Туреччина. Поїдемо в Муглу кататься : активний відпочинок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 78-79 : Фото
1505539
  Горобець Ірина Туреччина. Рибки та інвестиції // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 60-63 : фото
1505540
  Велика Валерія Туреччина. Розваги в Кемері / Велика Валерія, Приходько Анна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 56-61 : фото
1505541
  Синиця Олександр Туреччина. Сльози каменю, базарний день та лижна романтика // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 80-87
1505542
  Сидоренко Віктор Туреччина. Сніжок зі східним колоритом = Фристайл Вашої зими : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 48
1505543
  Біленко Василь Туреччина. Сонце в Муглі : новинки сезону // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-39 : Фото, карта
1505544
  Степанкова Світлана Туреччина. Столика Лікія : Вояж-колекція / Степанкова Світлана, Бекеші Тетяна, Кадніков Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 32-35 : Іл.
1505545
   Туреччина. Така рідна Анталія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 20-24 : фото
1505546
   Туреччина. Теплий прийом або Турецькі уроки гостинності від "Join UP!" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 72-77 : фото
1505547
  Іващенко Микола Туреччина. три в одному на двох // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 102-113 : фото
1505548
  Іващенко Микола Туреччина. Три в одному на двох
1505549
  Некрасов Андрій Туреччина. Три кити провінції Мугла // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 44-49 : фото
1505550
  Мазур Андрій Туреччина. Три столиці за три доби // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 28-31 : фото
1505551
  Степанова Світлана Туреччина. Усі в лунку! : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-59 : Фото
1505552
  Некрасов Андрій Туреччина. Фрідайверська банда і затоплений літак // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 38-41 : фото
1505553
  Горобець Ірина Туреччина. Цікаве і корисне // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 52-55 : фото
1505554
  Матюшенко Анастасія Туреччина. Червоне й біле // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 78-82 : Іл.
1505555
  Герасимов Володимир Туреччина. Як потрапити до Сімени // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 36-39 : фото
1505556
  Белег Кристофер Туреччина: "Сюрреалістична, загрозлива... Пихата" // Критика. – Київ, 2013. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 30-32. – ISSN 1563-6461
1505557
  Тамер Четін Туреччина: деякі аспекти економічного розвитку // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 213-222. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
1505558
  Сергійко В.Ф. Туреччина: досвід стратегічного розвитку туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 49-56 : табл. – Бібліогр.: 14 назв.
1505559
  Татаренко Н.О. Туреччина: модернізаційні проекти і етатизм // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 30-40. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
1505560
   Туреччина: ставка на силу. Висновки для України / Н. Пушкарук, М. Сірук, С. Корсунський, А. Сибіга // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 червня (№ 112). – С. 3
1505561
  Самойлов Юрій Туреччина: туроператорський тренд - 2016? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 46-49 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
1505562
  Шергін С. Туреччина: фактор безпеки / С. Шергін, Л. Чекаленко // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 101-114. – ISBN 978-966-579-439-4
1505563
  Будько Євген Тури на виживання // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 58-62 : фото
1505564
  Козловський Роман Туризм-2020: рік надій та сподівань / Козловський Роман, Шикіна Ольга, Ярьоменко Сергій // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 1. – С. 8-10 : фото. – ISSN 1998-8044
1505565
   Туризм -- отдых, спорт, познание. – Киев, 1983. – 88с.
1505566
  Козловський Роман Туризм - 2012: оригінальні плюси // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 24-25 : графік. – ISSN 1998-8044
1505567
  Самойлов Юрій Туризм - галузь стратегічна! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 16-20 : фото. – ISSN 1998-8044
1505568
  Леонова Л.А. Туризм - лучший отдых / Л.А. Леонова, Л.Д. Тищенко. – М, 1967. – 60с.
1505569
  Коваленко І.В. Туризм - можливості соціологічного інтерпретування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-31. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)


  Запропоновано погляд на можливості соціологічного інтерпретування туризму через призму концептів соціальної діяльності, соціально-економічнич категорій: "образ життя", "якість життя", "стиль життя", наголошено на необхідності проведення емпіричних ...
1505570
  Пестушко Валерий Туризм - на розвиток села : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 10
1505571
  Дешевенко Л.П. Туризм - пріоритетний напрям розвитку національної культури й економіки // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2015. – С. 27-33. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 1 (18)). – ISSN 2078-1628
1505572
  Чередник Владимир Туризм - спорт серьезный : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 40-41 : Фото
1505573
  Самойлов Юрій Туризм - це смачно! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 30-33 : фото. – ISSN 1998-8044
1505574
  Гащук А.П. Туризм - школа мужества / А.П. Гащук, В.С. Вуколов. – Москва : Воениздат, 1987. – 302с.
1505575
   Туризм. – Л., 1961. – 85с.
1505576
  Власов А.А. Туризм : Учебно-методическое пособи / А.А. Власов, А.Г. Нагорный. – Москва : Высшая школа, 1977. – 95с.
1505577
  Моргунов Б.П. Туризм / Б.П. Моргунов. – Москва, 1978. – 168с.
1505578
  Курилова В.И. Туризм / В.И. Курилова. – Москва : Просвещение, 1988. – 222с.
1505579
  Квартальнов В.А. Туризм : Учебник / В.А. Квартальнов; Российская международная академия туризма. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 320с. – ISBN 5-279-02253-5
1505580
  Квартальнов В.А. Туризм : учебник для образоват. учреждений туристского профиля / В.А. Квартальнов ; Рос междунар. акад. туризма. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 314, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 308-309. – ISBN 5-279-02253-5
1505581
  Квартальнов В.А. Туризм : учебник для образовательных учреждений туристского профиля / В.А. Квартальнов ; Российская международная академия туризма. – Москва : Финансы и статистика, 2004. – 320 с. : ил. – Библиогр.: с. 308-309. – ISBN 5-279-02253-5
1505582
  Сенин В.С. Туризм : мини-словарь / В.С. Сенин. – Москва : Финансы и статистика, 2005. – 64с. – ISBN 5-279-02977-7
1505583
  Можаева Н.Г. Туризм : учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / Н.Г. Можаева, Е.В. Богинская ; под ред. А.А. Скамницкого. – Москва : Гардарики, 2007. – 270 с. – (Fundamenta : учебная литература для студ. образоват. учреждений СПО / Основана издат-ми "Юристъ" и "Гардарики" в 1997 году). – ISBN 978-5-8297-0315-8
1505584
  Пестушко В.Ю. Туризм : вступ до фаху : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Ю. Пестушко ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2015. – 273, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-273. – ISBN 978-966-598-932-5
1505585
  Гончаров Володимир Туризм vs чи можливий компроміс? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 46-48 : фото. – ISSN 1998-8044
1505586
   Туризм без проблем : страхування // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 69 : Фото. – ISSN 1998-8044
1505587
  Гащук А.П. Туризм в Вооруженных Силах СССР / А.П. Гащук, В.С. Вуколов. – М., 1983. – 239с.
1505588
  Кристофаро Маттео Туризм в Италию: на пороге перемен // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 30-32 : фото. – ISSN 1998-8044
1505589
  Смаль В.В. Туризм в Італії: тенденції, виклики, шляхи подолання проблем // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 86-93 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1505590
  Орлова О.В. Туризм в контексті аксіологічної проблематики культури : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.02 / Орлова Олена Вячеславівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
1505591
  Столбова Ю. Туризм в контексті змін сучасного світу // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 342-344
1505592
  Антошкіна Л.І. Туризм в контексті сталого суспільного розвитку / Л.І. Антошкіна, Ю.Ю. Юрченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 35-41. – ISSN 1997-4167
1505593
  Рогозин М.В. Туризм в лесах Пермского края / М.В. Рогозин, Д.Н. Андреев // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 82-90 : рис., табл. – Библиогр.: 2 назв.
1505594
  Пестушко В.Ю. Туризм в Монако: міфи та реальність // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 37-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1505595
  Гезгала Я. Туризм в народном хозяйстве / Я. Гезгала. – Москва : Прогресс, 1974. – 212с.
1505596
  Гарбар Г.А. Туризм в радянській Україні: партійний контроль та ідеологічна обмеженість // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; голов. ред. В.П. Бех ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 104 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 114-122
1505597
  Васильченко А.О. Туризм в Республике Беларусь: формирование имиджа страны на международной арене // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2017. – № 4 (28). – C. 103-111. – ISSN 2221-8440
1505598
  Любіцева О.О. Туризм в системі транскордонного співробітництва України / О.О. Любіцева, С.Ю. Сировець, Д.С. Урбанська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 57. – С. 9-16. – ISSN 2308-135X
1505599
   Туризм в СССР. – М., 1983. – 228с.
1505600
  Ефременко Е.В. Туризм в СССР : история,проблемы,перспективы / Е.В. Ефременко. – Минск, 1981. – 64с.
1505601
  Добкович В.В. Туризм в СССР. / В.В. Добкович. – Л., 1954. – 36с.
1505602
   Туризм в Україні - 2004 очима журналістів : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 116 : Іл.
1505603
  Бейдик О.О. Туризм в умовах суспільно-політичної нестабільності : Суспільно-географічні дослідження / О.О. Бейдик, Д.М. Ващук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 39-44 : Рис., карта. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
1505604
  Усенко Наталия Туризм в Чехию: турпотоки расширит Моравия : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 50-54 : Фото. – ISSN 1998-8044
1505605
  Ушакова Д.Р. Туризм в Чехії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 255-259
1505606
   Туризм в школе. – М., 1983. – 160с.
1505607
   Туризм в Ярославской области: время подвести итоги : Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 61 : Фото
1505608
  Смаль В.В. Туризм виробничої спадщини як продукт постіндустріальних трансформацій // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 27-34 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1505609
   Туризм вне сезона // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 70-71 : фото
1505610
  Мясоедов Б.А. Туризм выходного дня. / Б.А. Мясоедов. – М., 1960. – 68с.
1505611
  Путрик Ю.С. Туризм глазами географа. / Ю.С. Путрик, В.В. Свешников. – Москва : Мысль, 1986. – 155с.
1505612
  Минделевич С.В. Туризм для всех / С.В. Минделевич. – Москва, 1988. – 190 с. – В кн. также: "Пар костей не ломит" / Бирюков А.А., с. 101-190
1505613
  Козловський Роман Туризм для здоров"я // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 54-58 : фото. – ISSN 1998-8044
1505614
  Козловский Роман Туризм для рантье // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 74-75 : фото. – ISSN 1998-8044
1505615
  Щурек Влодзімеж Туризм до Польщі: демонструємо нові підходи // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 46-49 : фото. – ISSN 1998-8044
1505616
  Самойлов Юрій Туризм до США: не тільки елітний // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 26-30 : фото. – ISSN 1998-8044
1505617
  Будько Євген Туризм єднання, або Як нам облаштувати Україну : Капітанський місток. Науменко Геннадій Пилипович // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 106-109 : Іл.
1505618
  Благовещенский В.А. Туризм и альпинизм в системе военной и физической подготовки учащихся / В.А. Благовещенский ; Управление военной подготовки Наркомпроса РСФСР. – Москва : Учпедгиз
Ч. 2 : Техника альпинизма. – 1945. – 27 с. : ил. – Библиогр.: "Литература" с. 27
1505619
   Туризм и гостиничное хозяйство : Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент". – Москва : Тандем, 2000. – 400с. – ISBN 5-88124-030-8
1505620
  Баландина И.С. Туризм и гостиничное хозяйство: развитие вместе с инфраструктурой // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 80-88. – ISSN 2226-8820
1505621
  Богданова Светлана Туризм и его женщины : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 12-17 : Фото
1505622
  Сергеев В.Н. Туризм и здоровье / В.Н. Сергеев. – Москва : Профиздат, 1987. – 80с.
1505623
  Никишин Л.Ф. Туризм и здоровье / Л.Ф. Никишин, А.А. Коструб. – Киев : Здоров"я, 1991. – 220с.
1505624
  Куликов Дмитрий Туризм и интернет-сообщество. Дорога к идеальному путешествию : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 40-42 : Фото
1505625
   Туризм и краеведение в пионерских ступенях. – Свердловск, 1959. – 178с.
1505626
  Иванова Елена Туризм и наука. Вместе или порознь?... : За чем идут в туротрасль. Спецвыпуск - образование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 38-39 : Фото
1505627
  Наковалова Ольга Туризм и сети // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 44-46 : фото
1505628
  Луговьер Д.А. Туризм и фотография / Д.А. Луговьер. – М., 1984. – 127с.
1505629
   Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – 411, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1505630
  Парфіненко А.Ю. Туризм і мир в політично розколотих націях: кейс-стаді // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 139. – С. 27-46. – ISSN 2308-6912


  Статтю присвячено вивченню ролі та місця туризму у взаємодії та примиренні розколотих націй. В центрі уваги - окремі кейси Західної та Східної Німеччини, Північної та Південної Кореї, Китайсько-Тайванського конфлікту. Такий дослідницький підхід ...
1505631
   Туризм і охорона культурної спадщини: український та польський досвід : Монографія. – Київ : К.І.С., 2003. – 176с. – ISBN 966-8039-19-X
1505632
  Соловйова О.В. Туризм і рекреація в Україні: правовий аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 200-204. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1505633
  Мезенцев К.В. Туризм і рекреація в Харківській області: просторовий аналіз та соціальні пріоритети : [монографія] / Мезенцев К.В., Нємець Л.М., Скриль І.А. – Харків : [НВФ "Екограф"], 2012. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 149-157. – ISBN 978-966-7655-59-4
1505634
  Трофимов Е. Туризм как бизнес и народная дипломатия // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 97-111. – ISSN 0130-9625
1505635
  Барзыкин Юрий Туризм как образ жизни : Орден. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 17-19 : Фото
1505636
  Зацепин С.В. Туризм как одна из коммуникативных практик современного мира // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 98-103. – Библиогр.: 7 назв.
1505637
  Самойлов Юрий Туризм как основа национальной экономики // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
1505638
   Туризм как способ расширения жизненного пространства человека / А.В. Инкин, А.С. Поляшов, Н.И. Деревягина, Д.В. Приходченко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 32-38. – ISSN 2308-135X
1505639
  Гиренко Г.Т. Туризм как средство оздоровления трудящихся / Г.Т. Гиренко. – К., 1963. – 52с.
1505640
  Федорченко В.К. Туризм как средство патриотического и интернационального воспитания : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Федорченко В.К.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 22 с.
1505641
  Федорченко Владимир Кириллович Туризм как средство патриотического и интернационального воспитания : Дис... канд. филол. наук: 09.00.02 / Федорченко Владимир Кириллович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Физ. фак-тет. – Киев, 1986. – 176л. – Бібліогр.:л.157-176
1505642
  Федорченко Владимир Кириллович Туризм как средство патриотического и интернационального воспитания : Дис... канд. филол. наук: 09.00.02 / Федорченко Владимир Кириллович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Физ. фак-тет. – Киев, 1986. – 176л. – Бібліогр.:л.157-176
1505643
  Федорченко В.К. Туризм как средство патриотического и интернационального воспитания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Федорченко В.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 25л.
1505644
  Казанцева О.И. Туризм как фактор устойчивого развития национальной экономики // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 17-22
1505645
  Азизов Анар Али оглы Туризм как форма экономической деятельности // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 29-33 : табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
1505646
  Смаль І.В. Туризм людських слабкостей // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 69-76 : рис. – Бібліогр.: 27 назв.
1505647
  Заваріка Г.М. Туризм на охоронних природних територіях // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 90-97. – Бібліогр.: 7 назв.
1505648
  Любіцева О.О. Туризм на передодні "ЄВРО-2012" : перспективи чи проблеми? (позитиви розвитку туризму: зворотній бік) // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 2 (79) : березень - квітень. – С. 101-105


  У 1990 р. була відкрита перша в Україні спеціалізована кафедра з підготовка кадрів для туризму-кафедра країнознавства та туризму на географіческом факультете КНУТШ.
1505649
   Туризм на Прикарпатті: стабільний розвиток // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 13-15 : фото. – ISSN 1998-8044
1505650
   Туризм на пути в лучший мир : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 14-17
1505651
  Птахив Семен Туризм на рельсах: есть ли перспективы? : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 62-66 : Фото
1505652
  Хвостенко С.М. Туризм на Україні / С.М. Хвостенко. – К, 1976. – 120с.
1505653
  Птахів Семен Туризм під окупацією // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 46-47 : фото. – ISSN 1998-8044
1505654
  Панова І.О. Туризм під час пандемії: наслідки та перспективи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 226-232. – ISSN 2222-4459
1505655
  Москаленко Леся Туризм по-європейськи // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 14-15 : фото
1505656
  Тараненко Антон Туризм по-столичному: в майбутнє - з оптимізмом // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 22-24 : графік, фото. – ISSN 1998-8044
1505657
  Доронин Алексей Туризм покоряет новые высоты : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 26-30 : Табл., граф.
1505658
  Серова Алла Туризм принципиально нового формата : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 40-41 : Фото
1505659
  Шадурский Егор Туризм прирастает островами : Бизнес Робинзона Крузо. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 54-55 : Фото
1505660
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 3 (липень-вересень). – 2004
1505661
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 1. – 2005
1505662
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 2. – 2005
1505663
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 3. – 2005
1505664
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 4. – 2005
1505665
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 1. – 2006
1505666
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 1. – 2007
1505667
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007
1505668
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007
1505669
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007
1505670
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 1. – 2008
1505671
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 2. – 2008
1505672
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 3. – 2008
1505673
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 4. – 2008
1505674
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 1. – 2009
1505675
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 2. – 2009
1505676
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 3. – 2009
1505677
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 11 (липень-грудень). – 2010
1505678
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№. – 2011
1505679
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 11 (липень-грудень). – 2011
1505680
   Туризм сільський зелений : науково-популярний журнал. – Київ, 1997-
№ 1 (січень - червень). – 2012
1505681
   Туризм сільський зелений : науково-популярний журнал. – Київ, 1997-
№ 2 (липень - грудень). – 2012
1505682
   Туризм сільський зелений : науково-популярний журнал. – Київ, 1997-
№ 1, січень - червень. – 2013
1505683
   Туризм сільський зелений : науково-популярний журнал. – Київ, 1997-
№ 2, липень - грудень. – 2013
1505684
  Квартальнов В.А. Туризм социальный: история и современность / В.А. Квартальнов, В.К. Федорченко. – Киев : Вища школа, 1989. – 341с.
1505685
   Туризм спасает от безработицы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 24 : карта. – ISSN 1029-5828
1505686
  Грунин Михаил Туризм спасет отечество от депрессии. Если сам из нее выйдет : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 16-17
1505687
  Клапчук В. Туризм та відпочинок на Гуцульщині у другій половині XIX - першій третині XX століть // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 80-87. – ISBN 978-966-02-5080-2
1505688
  Нуно Карлос Летіано Туризм та економічне зростання: підхід з використанням панельних даних // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 343-349 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1505689
  Божко Л. Туризм та культурні трансформації в суспільстві на пострадянському просторі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 12-20. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
1505690
  Гаман П.І. Туризм та оздоровлення на теориторії Івано-Франківської області як об"єкт державного управління.(До проблеми державного регулювання рекреаційної сфери Карпатського регіону України) / П.І. Гаман, Ю.В. Деркач // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 33-35. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1505691
  Погребецький М.Т. Туризм та подорожі / М.Т. Погребецький. – Київ-Львів, 1948. – 196с.
1505692
  Кізюн А.Г. Туризм у відродженні та збереженні сільських ландшафтів Поділля // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 47-54 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1505693
  Мельник О.М. Туризм у західному регіоні України і його стратегічні складові // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 191-197. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1505694
  Уварова Г.Ш. Туризм у країнах Близькосхідного туристичного регіону // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 9 (187). – С. 39-46 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1505695
  Безручко Л.С. Туризм у містах: суть, чинники та проблеми розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 45-53. – ISSN 2308-135X
1505696
  Кіптенко В.К. Туризм у регіональній політиці України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 23-27. – Бібліогр.: 2 назв.
1505697
  Стецько Н. Туризм у системі міжнародних економічних відносин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 141-148 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1505698
  Новікова Н.О. Туризм у системі соціально-економічних пріоритетів України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 70-74.
1505699
  Шоробура І.М. Туризм Хмельниччини / І.М. Шоробура, О.О. Долинська // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – C. 69-73. – ISSN 2075-1893
1505700
  Данилюк І. Туризм через призму психології // Психологія та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 27 трав. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко, І. Тищук]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 11-12. – ISBN 978-617-674-059-9
1505701
  Шумлянська Н.В. Туризм як агент транснаціоналізації культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 71-79
1505702
  Міщенко А.Г. Туризм як бізнес, народна дипломатія і наука // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 48-53
1505703
  Колодійчук А.В. Туризм як вид підприємницької діяльності на селі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (188). – С. 47-51
1505704
  Опейда Л. Туризм як внутрішня потреба екзистенційного оновлення особистості / Л. Опейда, А. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 2 (7). – С. 43-46. – ISSN 2306-3974
1505705
  Валентюк І. Туризм як галузь господарстького комплексу України // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 10/12. – С. 60-64
1505706
  Безуглий В.В. Туризм як галузь економіки країн Євросоюзу // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 16-25. – ISSN 2308-135X
1505707
  Криховецький І.З. Туризм як економічна, соціальна й інтернаціональна галузь та джерело матеріального і духовного розвитку суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 41-42.
1505708
  Варуха А.В. Туризм як культурне явище // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 239-241
1505709
  Цимбалюк Н.М. Туризм як культурно-дозвіллєве явище: до історії становлення та розвитку // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 51-56. – ISSN 2226-3209
1505710
  Стойка А.В. Туризм як лідер міжнародної дипломатії: транскордонний аспект / А.В. Стойка, Є.С. Драгомірова, М.О. Ліньков // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2016. – № 3 (72). – С. 15-23. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
1505711
  Матюшко В.В. Туризм як локомотив розвитку економіки України в умовах глобалізації // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 188-194. – ISBN 978-966-02-7953-7
1505712
  Мельник І.С. Туризм як науково-пізнавальна та дозвіллєва сфери повсякденного життя студентства України кінця ХІХ – початку ХХ ст. / І.С. Мельник, А Т. Стоян // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – C. 20-26. – ISSN 2076-1554


  Керівництво Університету Св. Володимира підтримувало прагнення професорсько-викладацького складу до урізноманітнення навчально-наукового та дозвіллєвого повсякдення молоді. Окремого розгляду варте київське Товариство природознавців, ...
1505713
  Машлій Г. Туризм як перспективний напрямок економічного розвитку / Г. Машлій, С. Машлій // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Панухник О.В. – Тернопіль, 2016. – № 1 (50). – С. 169-176. – ISSN 2409-8892
1505714
  Ріфаї Талеб Туризм як планетарний фактор розвитку // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
1505715
  Герасименко Т. Туризм як пріоритетний напрям сталого розвитку національної економіки / Т. Герасименко, Т. Савченко // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 23-35. – ISSN 2410-0919


  "У сучасних умовах туризм, як одна з провідних галузей соціально-економічного розвитку держави і окремо взятих регіонів, виступає фактором і, водночас, каталізатором їх сталого розвитку. З огляду на здатність туризму спричиняти суттєвий вплив на ...
1505716
  Приварникова І.Ю. Туризм як рушійна сила розвитку ринку обладнання для активного відпочинку в Україні / І.Ю. Приварникова, Я.М. Лисиця // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 31-35 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1505717
  Попко О.В. Туризм як складова розвитку економіки та екологічної культури України // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 140-143 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
1505718
  Маньковська Р.В. Туризм як складова сучасної культури України (на прикладі археологічних пам"яток Півдня України) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 186-188
1505719
  Халімовська І.В. Туризм як соціальне явище: проблеми і суперечності розвитку // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 140-143
1505720
  Гарбар Г.А. Туризм як соціоетичний чинник суспільного життя України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 143-152
1505721
  Святогор Олексій Туризм як сталкерство // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 56-59 : фото. – ISSN 1998-8044
1505722
  Малярчук Р.М. Туризм як сфера послуг в Рівненській області: проблеми та перспективи // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 233-235. – ISBN 978-966-285-361-2
1505723
  Феленчак Ю.Б. Туризм як сфера соціалізації людини: сутність і наукові підходи / Ю.Б. Феленчак, О.І. Графська, О.Г. Підвальна // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1/2 (86). – С. 114-119. – ISSN 2309-1533
1505724
  Голубець І.М. Туризм як фактор розвитку екологічної культури України (кін. XX - поч. XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Голубець І.М. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1505725
  Тринько Р.І. Туризм як фактор соціально-економічного відродження / Р.І. Тринько, Я.В. Григор"єва // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 54-63. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1505726
  Кудінова І.П. Туризм як фактор соціально-економічного розвитку та його інноваційні напрями // Біоеконономіка та аграрний бізнес : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: С.М. Кваша, В.А. Ткачук, М.П. Талавиря [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 10, № 1. – С. 50-57. – ISSN 2707-3823
1505727
  Пападопулос Василіс Туризм як флагман грецької економіки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 30-31 : фото. – ISSN 1998-8044
1505728
  Лісовський С.А. Туризм як чинник забезпечення збалансованого розвитку регіонів України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 3-6
1505729
  Ткачук Л.М. Туризм як чинник регіонального соціально-економічного розвитку у Південно-Східній Азії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 121-130. – Бібліогр.: 8 назв.
1505730
  Чекалюк В.В. Туризм як чинник формування державного іміджу // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 13-16


  У статті розглянуто процес формування державного іміджу України крізь призму подавання матеріалів у вітчизняних ЗМІ, сприйняття України як туристичної держави потенційними туристами та інвесторами з інших держав. The article deals with the image of ...
1505731
  Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання : Навчальний посібник / Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Знание Украины, 2002. – 358с. – ISBN 966-7999-44-0
1505732
  Самойлов Юрій Туризм. Життя без ліцензій? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 50-53 : фото. – ISSN 1998-8044
1505733
  Аделунг Н.Н. Туризм. Работа низовой туристской секции / Аделунг Н.Н. – Москва : Физкультура и спорт, 1950. – 80 с. – Библиогр.: с. 59-60


  Книги российския, французския, немецкия, печатанныя у И.Вейтбрехта (Ч.2. С.[1-4] 2-го ряда) . - В основу рус. изд. положен слов. И.К.Аделунга "Versuch eines vollstandigen grammatisch-kritischen Worterbuches der hochdeutschen Mundart, mit bestandiger ...
1505734
  Нестеренко Марина Туризм. ХХІ век. Остается в живых... // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 4-5
1505735
   Туризм: 10 лет стабильного роста // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 2 (прилож). : фото. – ISSN 1998-8044
1505736
  Романюк Олександр Туризм: на узбіччі державних інтересів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 58-61 : фото. – ISSN 1998-8044
1505737
   Туризм: наука и образование : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 58 : Фото
1505738
  Птахів Семен Туризм: погляд із Кабміну // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 42-47 : фото. – ISSN 1998-8044
1505739
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2005
1505740
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2005
1505741
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2005
1505742
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2005
1505743
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 5. – 2005
1505744
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 6. – 2005
1505745
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2006
1505746
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2006
1505747
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2006
1505748
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2006
1505749
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 5. – 2006
1505750
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 6. – 2006
1505751
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2007
1505752
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2007
1505753
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2007
1505754
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2007
1505755
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 5. – 2007
1505756
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2008
1505757
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2008
1505758
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2008
1505759
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2009
1505760
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2009
1505761
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2009
1505762
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2009
1505763
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2010
1505764
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2010
1505765
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2010
1505766
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2010
1505767
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2011
1505768
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2011
1505769
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2011
1505770
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2011
1505771
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2012
1505772
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2012
1505773
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2012
1505774
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2012
1505775
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2013
1505776
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2013
1505777
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2013
1505778
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2013
1505779
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 1. – 2005
1505780
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 2. – 2005
1505781
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 3. – 2005
1505782
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 4. – 2005
1505783
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 5. – 2005
1505784
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 6. – 2005
1505785
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 7. – 2005
1505786
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 8. – 2005
1505787
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 9. – 2005
1505788
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 10. – 2005
1505789
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 11. – 2005
1505790
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 12. – 2005
1505791
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 1. – 2006
1505792
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 2. – 2006
1505793
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 3. – 2006
1505794
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 4. – 2006
1505795
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 5. – 2006
1505796
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 6. – 2006
1505797
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 7. – 2006
1505798
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 8. – 2006
1505799
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 9. – 2006
1505800
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 10. – 2006
1505801
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 11. – 2006
1505802
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 1. – 2007. – 82с.
1505803
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 2. – 2007. – 82с.
1505804
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 3. – 2007. – 82с.
1505805
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 4. – 2007. – 82с.
1505806
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 5. – 2007. – 82с.
1505807
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 6. – 2007. – 82с.
1505808
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 7. – 2007. – 82с.
1505809
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 8. – 2007. – 82с.
1505810
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 9. – 2007. – 82с.
1505811
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 10. – 2007. – 82с.
1505812
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 11. – 2007. – 82с.
1505813
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 12. – 2007. – 82с.
1505814
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 1. – 2008. – 82с.
1505815
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 2. – 2008. – 82с.
1505816
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 3. – 2008. – 82с.
1505817
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 4. – 2008. – 82с.
1505818
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 5. – 2008. – 82с.
1505819
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 6. – 2008. – 82с.
1505820
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 7. – 2008. – 82с.
1505821
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 8. – 2008. – 82с.
1505822
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 9. – 2008. – 82с.
1505823
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 10. – 2008. – 82с.
1505824
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 11. – 2008. – 82с.
1505825
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 12. – 2008. – 82с.
1505826
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 1. – 2009. – 82с.
1505827
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 2. – 2009. – 82с.
1505828
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 3. – 2009. – 82с.
1505829
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 4. – 2009. – 82с.
1505830
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 5. – 2009. – 82с.
1505831
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 6. – 2009. – 82с.
1505832
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 7/8. – 2009. – 82с.
1505833
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 9. – 2009. – 82с.
1505834
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 10. – 2009. – 82с.
1505835
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 11. – 2009. – 82с.
1505836
  Курбатов Константин Константинович Туризм: проблемы и цели : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 67 : Фото
1505837
  Любіцева О.О. Туризмознавство : вступ до фаху : підручник / О.О. Любіцева, В.К. Бабарицька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 336 с. – ISBN 978-966-439-037-5
1505838
   Туризмологія : концептуальні засади теорії туризму / [В.К. Федорченко та ін.]. – Київ : Академія, 2013. – 356, [11] с. – Сер. засн. у 2006 р. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 345-356. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-408-6
1505839
   Туризму - подмосковные просторы : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 72 : Фото
1505840
   Туризму - футбольний кубок! : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 122 : Фото
1505841
  Коновалов Вячеслав Туризму "прикрутят гайки"? : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 30-31 : Фото. – ISSN 1998-8044
1505842
  Романова Анна Туризму потрібна державна політика! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
1505843
  Оппитц Клаудия Турин : Турин - 2006 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 44-58 : Іл. Карта. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1505844
  Садовничий Юрий Турин. Уикенд в Турине // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 6. – С. 40-43 : фото
1505845
  Федорів О. Туринська Плащаниця у світлі Інтернету / О. Федорів. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 128с. – ISBN 966-562-392-3
1505846
  Фросевич Л.Б. Туринська шахівниця : Журналістське розслідування: Торгівля зброєю. Подробиці таємних операцій. Італійський процес / Леонід Фросевич. – Київ : Преса України, 2005. – 464с. – ISBN 966-8373-25-1
1505847
   Туринський процес і зміни у професійно-технічній освіті // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366


  6 квітня у КНУ ім. Т. Шевченка відбувся семінар "Туринський процес 2016: аналіз політики в галузі професійно-технічної освіти. Захід із запуску процесу на регіоналному та національному рівні". У семінарі взял участь проректор з науково-педагогічної ...
1505848
  Стойчик Т.І. Туринський процес як напрям підвищення якості професійної підготовки в Україні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 96-101. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1505849
  Добкович В.В. Турист в СССР. / В.В. Добкович. – М., 1957. – 160с.
1505850
  Бірюкова Лора Турист: гість чи клієнт? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 46-49 : фото. – ISSN 1998-8044
1505851
   Туристи вітають юристів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 19 : фото
1505852
   Туристи є - кризи немає : Дубай // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 56-57 : Фото
1505853
  Семенець О.С. Туристи як суб"єкти правовідносин використання природних ресурсів в Україні: загальна характеристика та правовий статус // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 4 (127). – С. 32-38


  У статті досліджуються суб"єкти правовідносин використання природних ресурсів для туризму, зокрема, здійснено поділ суб"єктів на управомочених та зобов"язаних, дана їх загальна характеристика. Автором запропоновані визначення поняття ...
1505854
  Вихристенко Б.І. Туристи як суб"єкти туристичних правовідносин: характеристика та правовий статус / Б.І. Вихристенко, Н.А. Опанасюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 23-30
1505855
  Опанасюк Н.А. Туристине право як галузь права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 60-65. – ISSN 2312-1831
1505856
  Калиниченко Александр Туристическая аутентичность: стоит ли изобретать велосипед? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
1505857
  Калиниченко Александр Туристическая аутентичность: стоит ли изобретать велосипед? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
1505858
   Туристическая Весна на Броварском проспекте : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 12
1505859
   Туристическая индустрия 2013-2014 // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 6-13 : фото
1505860
  Саранча М.А. Туристическая маршрутная сеть России: систематизация / М.А. Саранча, А.И. Мосалев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 444-453 : Рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1505861
   Туристическая отрасль выбирает автоматизацию // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 16 : Фото
1505862
  Гайдукевич Л.М. Туристическая политика Республики Беларусь на современном этапе // Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 3 : навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2011. – С. 122-128. – (Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права ; № 3). – ISSN 0321-0359
1505863
  Зырянов А.И. Туристические кластеры и доминанты (на примере Пермского края) / А.И. Зырянов, С.Э. Мышлявцева // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 13-20 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – (Географическая ; № 2). – ISSN 0373-2444
1505864
  Владимиров В.Б. Туристические маршруты в бассейне реки Витим. / В.Б. Владимиров. – Москва, 1971. – 136с.
1505865
  Бражник А.В. Туристические маршруты Крыма. / А.В. Бражник, Э.С. Шемраев. – Сімферополь : Таврія, 1989. – 234с.
1505866
  Бугачевский С.И. Туристические маршруты по Днепру / С.И. Бугачевский, И.Е. Буряков. – К., 1974. – 87с.
1505867
  Арутюнян К. Туристические образы США : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С. 33-35. – ISSN 0016-7207
1505868
  Майборода Юрий Туристические перевозки: надежно и безопасно : транспорт // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 74-78 : Фото. – ISSN 1998-8044
1505869
  Бочаров М.М. Туристические походы и экскурсии в окрестности города Калинина. / М.М. Бочаров. – Калинин, 1952. – 56с.
1505870
  Жуков Сергей Туристические тенденции 2008 года // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 60-62 : фото
1505871
  Семенихин В.В. Туристические услуги: страхование при осуществлении туристкой деятельности // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 3. – С. 6-12. – ISSN 1813-1212
1505872
  Холловей Дж.К. Туристический бизнес = The business of tourism / Дж. Кристофер Холловей при содействии Нейла Тейлора; [пер. с англ. Т.А. Черной, А.А. Кожевниковой]. – Пер с 7-го англ. изд. – Киев : Знання, 2007. – 798с. – ISBN 966-346-299-X
1505873
  Овчаров А. Туристический комплекс в России: тенденции и риски // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 108-119. – Бібліогр.: с. 108-109, 111, 114, 116, 11. – ISSN 0042-8736
1505874
  Холловей Дж.К. Туристический маркетинг = Marketing for tourism : перевод с 4-го английского издания / Дж. Кристофер Холловей ; [ пер. с англ. А.А. Кожевниковой ]. – Київ : Знання, 2008. – 575 с. : 16 цв. ил. – ISBN 978-966-346-507-4


  Структура издания позволяет использовать его в качестве учебного пособия.
1505875
  Исматова Заира Туристический перекресток в сердце Европы : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 70-73. – Библиогр.: Фото
1505876
  Бова М. Туристический потенциал Киева: от Киева древнего до современного / М. Бова, Н.А. Новікова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 75-76.
1505877
  Граев Сергей Туристический пресс-клуб продолжает открывать Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 7 : Фото. – ISSN 1998-8044
1505878
  Самойлов Юрий Туристический продукт Монако - ставка на аристократизм : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 44-45 : Фото. – ISSN 1998-8044
1505879
   Туристический ресурс Эмиратов // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 64 : фото
1505880
  Мкртичян Михаил Туристический символ Киева - это... // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 6. – С. 28-31 : фото
1505881
  Андрюшова Ю.С. Туристический слет и его роль в подготовке будущих учителей географии : туризм и краеведение / Ю.С. Андрюшова, Л.В. Кривошеева, С. Солдаткин // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 76. – ISSN 0016-7207
1505882
  Самойлов Юрий Туристический узел Ближнего Востока // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 46-52 : фото. – ISSN 1998-8044
1505883
  Самойлов Юрий Туристический экстрим с турецким акцентом : тема номера // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 16-18 : Фото. – ISSN 1998-8044
1505884
  Голубчиков Юрий Туристическое измерение России : Практика / Голубчиков Юрий, Супруненко Юрий // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 24-25
1505885
  Бойчин Мирослав Туристическое страхование: итоги сезона // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 73 : фото. – ISSN 1998-8044
1505886
  Панов Никола Туристичка енциклопедиjа на Република Македониjа = Tourist encyclopaedia of the Republic of Macedonia / Панов Никола. – Скопjе : "Бато и Диваjн", 1998. – 161, [1]с. – ISBN 9989-994-91-9
1505887
  Іеремик Д. Туристички региони во ср. Македониіа / Д. Іеремик. – Скопіе, 1971. – 228с.
1505888
  Ляліков Сергій Туристична "самопоміч" по-одеському // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 74-75 : фото. – ISSN 1998-8044
1505889
  Біль М.М. Туристична активність населення в контексті зростання просторової мобільності // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 14-18
1505890
  Гончарук Олег Туристична галузь - у пріоритеті! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 12 : фото. – ISSN 1998-8044
1505891
  Кулиняк І.Я. Туристична галузь в умовах пандемії COVID19: тенденції та заходи підтримання / І.Я. Кулиняк, І.І. Жигало, К.М. Ярмола // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 177-184. – ISSN 2222-4459
1505892
  Оніщук І.М. Туристична галузь Волинської області: сучасний стан і тенденції розвитку // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 209-212
1505893
  Романюк Степан Туристична галузь України: руїна чи низький старт? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
1505894
  Глібова Ю.В. Туристична дестинація як об"єкт суспільно-географічного дослідження // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 184-186
1505895
   Туристична діяльність в Україні : Нормативно-правове регулювання. – 2-ге вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, видавництво, 2006. – 464с. – ISBN 966-373-107-9
1505896
   Туристична діяльність в Україні у 2011 році : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І.В. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2012. – 77 с. : табл.
1505897
   Туристична діяльність в Україні у 2012 році : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І.В. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2013. – 272 с. : табл.
1505898
   Туристична діяльність в Україні у 2013 році : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І.В. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2014. – 272 с. : табл.
1505899
  Орлова О.В. Туристична діяльність як засіб актуалізації культурних регіональних ресурсів // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 57-60
1505900
  Брунець Б.Р. Туристична інфраструктура Львівської області: стан та перспективи розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 157-164 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1505901
  Калько А.Д. Туристична інфраструктура як складова економічної безпеки на прикладі Рівненської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 256-261


  Проаналізовані параметри використання туристичної інфраструктури як складової економічної безпеки держави на прикладі Рівненської області. Ключові слова: туризм, туристична інфраструктура, туристична діяльність, економічна безпека. Проанализированы ...
1505902
  Самойлов Юрій Туристична мультивіза: тепер цілком легально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
1505903
  Залещик В.В. Туристична політика і управління регіональним розвитком туризму в Луганській області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 134-139 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1505904
  Сухович І. Туристична політика Польщі на рівні територіального самоврядування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 190-202. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 29, ч. 1). – ISSN 2078-4333
1505905
  Малиновська О.Ю. Туристична політика Польщі: пріоритетні напрямки, стратегія і тактика / О.Ю. Малиновська, О.А. Коханська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 82-93
1505906
  Кіптенко В.К. Туристична політика та програми розвитку в Ізраїлі / В.К. Кіптенко, К.П. Кузьменко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 85-91. – Бібліогр.: 9 назв.
1505907
  Матвієнко Н.М. Туристична політика та програми розвитку туризму в Нідерландах / Н.М. Матвієнко, Г.О. Озеранська // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 240-249


  Проаналізовано туристичну політику Нідерландів, зокрема систему органів управління та програми розвитку туризму. Показано роль і місце туризму в економіці країни. Розглянуто заходи, які здійснює уряд Нідерландів для збільшення кількості іноземних ...
1505908
  Кіптенко В.К. Туристична політика: досвід сталого розвитку туризму у Республіці Чилі / В.К. Кіптенко, А.О. Меліхова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 178-185. – Бібліогр.: 8 назв.
1505909
   Туристична Польща: куди спрямують свої шляхи українці // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 62-65 : фото. – ISSN 1998-8044
1505910
  Лебедєва І.М. Туристична привабливість замкової архітектури Великої Британії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф. (в рамках Року англійської мови в Україні) : 27-28 квіт. 2016 р. / "Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму", міжнар. наук.-практ. конф. – Біла Церква : Пшонківський О.В., 2016. – С. 24-27. – ISBN 978-617-604-077-4
1505911
  Воробйов О.С. Туристична привабливість міста Кіото // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 117-120
1505912
  Кравченко В.В. Туристична привабливість Німеччини // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 168-171
1505913
  Нестерчук І. Туристична привабливість рельєфу Правобережного Полісся для розвитку гастрономічного туризму // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 122-131. – (Серія: Географічні науки ; № 1 (385)). – ISSN 1729-360Х
1505914
  Самойлов Юрій Туристична промоція: ефективна, коли грамотна // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 58-60 : фото. – ISSN 1998-8044
1505915
  Лієв Олександр Туристична рада: шлях до визнання галузі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 66-68 : фото. – ISSN 1998-8044
1505916
  Кушнарьов В.В. Туристична реклама в соціокультурному просторі сучасної України : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кушнарьов В.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1505917
   Туристична статистика Києва // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 73 : фото. – ISSN 1998-8044
1505918
  Світлична В.Ю. Туристична сфера: пошук шляхів подолання кризи в умовах глобальних карантинних обмежень // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 5, вип. 158. – С. 24-31 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1505919
  Веклич Л.М. Туристичне атласне картографування / Л.М. Веклич, І.С. Руденко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 26-27 : мал. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2311-9780
1505920
  Хоіньскі А. Туристичне господарство м. Познань у аспекті підготовки до EURO 2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 136-140
1505921
  Крук Мирослава Туристичне золото Польщі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 5 (157), жовтень - грудень. – С. 50-53 : фото
1505922
  Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : Навчальний посіб. / Є.В. Панкова. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 352с. – ISBN 966-542-211-1
1505923
  Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : Навчальний посібник / Є.В. Панкова; КНУ культури і мистецтв. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 104 с. – ISBN 966-542-119-0
1505924
  Петранівський В.Л. Туристичне краєзнавство : навчальний посібник / В.Л. Петранівський, М.Й. Рутинський ; за ред. Ф.Д. Заставного. – Київ : Знання, 2006. – 576 с. : іл. – ISBN 966-346-100-4
1505925
  Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : навчальний посібник для вищих навч. закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації / Панкова Є.В. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Альтерпрес, 2007. – 356 с. : іл. – Бібліогр.: с. 347-351. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-340-1
1505926
  Петранівський В.Л. Туристичне краєзнавство : навчальний посібник / В.Л. Петранівський, М.Й. Рутинський ; за ред. Ф.Д.Заставного. – 2-ге вид., виправлене. – Київ : Знання, 2008. – 575с. – ISBN 978-966-346-529-6
1505927
  Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : навчальний посібник [для вищих навчальних закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації] / Панкова Є.В. – 3-є вид., переробл. та допов. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 351 с. : іл. – Бібліогр.: с. 347-351. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 978-966-542-409-3
1505928
  Попович С. Туристичне краєзнавство: генеза, методологія, завдання // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 110-123. – ISSN 2222-5250
1505929
   Туристичне краєзнавство: Канівщина : навч.-метод. посібник / [О.О. Любіцева та ін.] ; за ред. проф. Любіцевої О.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. країнознавства та туризму. – Київ : Альфа-ПІК, 2017. – 194, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 177-181. – ISBN 978-966-1670-26-5


  У пр. № 1727190 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу - спадковому географу і туристу в душі - з вдячністю за підтримку. Від авторів. Підпис.
1505930
  Парфіненко А.Ю. Туристичне країнознавство : навч. посібник для студентів ВНЗ / Парфіненко А.Ю. – Харків : Бурун Книга, 2009. – 287, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8942-40-2
1505931
  Вишневська О.О. Туристичне країнознавство : підручник для студентів ВНЗ / О.О. Вишневська, А.Ю. Парфіненко, В.І. Сідоров ; М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 593, [3] с., [24] арк. іл. : іл., табл. – ISBN 978-966-623-746-3
1505932
  Семенов В.Ф. Туристичне країнознавство : навч. посібник / [Семенов В.Ф., Дишкантюк О.В., Олійник В.Д.] ; за ред. Семенова В.Ф. ; Одес. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., доповн. та випр. – Херсон : Видавець Грінь Д.С., 2013. – 391, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач.: Семенов В.Ф. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 385-387. – ISBN 978-966-2660-66-1
1505933
  Парфіненко А.Ю. Туристичне країнознавство : підручник. / А.Ю. Парфіненко, В.І. Сідоров, О.О. Любіцева. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2015. – 551, [1] с., 48 с. фотоіл. : фотоіл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-07-0139-8
1505934
  Стафійчук В.І. Туристичне країнознавство : [навч. посібник] / Стафійчук В.І., Малиновська О.Ю. – Херсон : Олді-плюс, 2016. – 807, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 806-807. – ISBN 978-966-289-102-7
1505935
  Парфіненко Ю.А. Туристичне країнознавство як навчальна та наукова дисципліна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 90-95. – Бібліогр.: 27 назв
1505936
  Мальська М.П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія : навч. посібник / М.П. Мальська., О.Ю. Бордун, М.З. Гамкало ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 179-181. – ISBN 978-617-673-123-8
1505937
  Мальська М.П. Туристичне країнознавство. Європа : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.П. Мальська., М.З Гамкало., О.Ю. Бордун ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-364-834-7
1505938
   Туристичне країнознавство: країни лідери туризму : навчальний посібник / Любіцева О.О., Кіптенко В.К., Стафійчук В.І., Хільчевська І.Г., Смирнов І.Г. та ін. ; [ заг. ред. О.О. Любіцева ]. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 436 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-244-8; 966-542-380-0
1505939
  Стафійчук В.І. Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу : Європа. Азія. Австралія та Океанія : навчальний посібник / Стафійчук В.І., Малиновська О.Ю. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 427 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-244-8; 978-966-542-402-4
1505940
  Любіцева О.О. Туристичне кураїнознавство: функції, зміст, завдання // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 86-90
1505941
  Глибовець В.Л. Туристичне районування Чернігівської області // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 54-56
1505942
  Панченко Т.Ф. Туристичне середовище : архітектура, природа, інфраструктура : [монографія] / Т.Ф. Панченко. – Київ : Логос, 2009. – 176с. : іл. – ISBN 978-966-171-081-7
1505943
  Смаль І.В. Туристичне середовище країни як предмет дослідження туристичного країнознавства / І.В. Смаль, М.О. Барановський // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 111-115
1505944
   Туристичний "Оскар" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 32-33 : фото
1505945
  Будько Євген Туристичний апдейт - 2006 : Профі-тур // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 114-115 : Фото
1505946
  Прасул Ю.І. Туристичний атлас Полтавської області / Ю.І. Прасул, Ю.В. Кіяшко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 111-115 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
1505947
  Рега М.Г. Туристичний бізнес в економічному просторі України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 299-303


  Стаття присвячена результатам дослідження підприємницької діяльності підприємств ьуристичної сфери економіки України. The author the entrepreneurial activity in tourist sphere of Ukrainian ec0nomy.
1505948
   Туристичний бізнес очима успішної жінки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
1505949
  Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Марта Мальська, Володимир Худо; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 424с. – ISBN 978-966-364-550-6
1505950
  Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика : підручник для студ. вищих навч. закладів / М.П. Мальська, В.В. Худо ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 365 с. : табл. – Бібліогр.: с. 361-365. – ISBN 978-611-01-0287-2
1505951
  Листков Віктор Туристичний бренд як капітал // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 66-69 : фото. – ISSN 1998-8044
1505952
  Будько Євген Туристичний вулик // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 114-115 : фото
1505953
   Туристичний гороскоп 2018 // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 18-26 : фото. – ISSN 1998-8044
1505954
  Птахів Семен Туристичний екстремізм: як боротися? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 52-57 : фото. – ISSN 1998-8044
1505955
  Птахів Семен Туристичний екстремізм: як врятувати ситуацію? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 46 : фото. – ISSN 1998-8044
1505956
   Туристичний збір - перші питання // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 1. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
1505957
   Туристичний збір у регіоні Лева // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 1. – С. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
1505958
  Самойлов Юрій Туристичний зв"язок: нові часи // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 6. – C. 60-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1505959
  Неправська Наталія Туристичний зв"язок: хто найзручніший? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 56-59 : фото. – ISSN 1998-8044
1505960
  Заячковська Г. Туристичний імідж країни: суть та проблеми формування // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 16-22. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
1505961
   Туристичний імідж регіону : монографія / [Байназаров А.М. та ін.] ; за ред. А.Ю. Парфіненка ; М-во освіти і науки молоді та спорту України., Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 311, [1] с., [4] арк. фот. : іл., табл., фот. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 297-311. – ISBN 978-966-623-750-0
1505962
  Богдан Н.М. Туристичний імідж регіону як інструмент управління його інвестиційною привабливістю / Н.М. Богдан, В.В. Сідельник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 102-107. – ISSN 2222-4459
1505963
  Москаленко М.А. Туристичний імідж України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 83-88. – Бібліогр.: 12 назв.
1505964
  Ільтьо Г.Ф. Туристичний імідж України як складова ефективної державної політики / Г.Ф. Ільтьо, А.А. Товт, Н.В. Блистів. // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – № 21 (16). – С. 54-62. – ISSN 2311-8164
1505965
  Парфіненко А.Ю. Туристичний імідж як джерело конкурентних переваг регіонального розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 251-255


  В статті висвітлено роль та значення туристичного іміджу серед конкурентних переваг регіону. Розкрито його здатність виступати в якості певного територіального ресурсу, що впливає на конкурентоспроможність території. Визначено основні методологічні ...
1505966
   Туристичний Київ - місто на вікенд // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 46-48 : фото. – ISSN 1998-8044
1505967
  Тимчишин-Чемерис Туристичний кластер - форма розвитку та успіху туристичної діяльності регіону // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 44-57 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1505968
  Бакурова А. Туристичний кластер на берегах річки Томаківка як розвиток потенціалу місцевих громад / А. Бакурова, К. Бакуров // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 273-277. – ISBN 978-617-7399-29-1
1505969
  Смирнов І.Г. Туристичний кластер як консорціум туристичних міст (з досвіду Словаччини) // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 192-207


  Розкрито досвід нашого західного сусіда - Словацької республіки в створенні та успішному функціонуванні регіонального туристичного кластеру у формі консорціуму "Словацькі королівські міста", який об"єднав чотири міста півночі цієї країни - Бардейов, ...
1505970
  Смирнов І.Г. Туристичний кластер як консорціум туристичних міст (з досвіду Словаччини) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1042. – С. 138-142. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 1). – ISSN 2226-0994


  Розкрито досвід Словацької республіки у створенні та успішному функціоніванні регіонального туристичного кластера у формі Консорціуму "Словацькі королівські міста", який об"єднав чотири міста півночі цієї країни - Бардейов, Кежмарок, Левочу, Стару ...
1505971
  Теребух А.А. Туристичний кластер як форма посилення конкурентних переваг регіону / А.А. Теребух, Н.Б. Бандура // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.12. – С. 265-271. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1505972
  Яворський Юрій Туристичний кластер як форма розвитку галузі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 56-57 : фото. – ISSN 1998-8044
1505973
  Долинська О.О. Туристичний комплекс Хмельницької області: сучасний стан та перспективи розвитку : дис. ... д-ра філософії : 103 / Долинська Олеся Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 243 арк. – Додатки: арк. 197-243. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 176-196
1505974
  Борисюк О.А. Туристичний маркетинг як інструмент дослідження регіонального туристичного ринку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 29-37. – Бібліогр.: 8 назв.
1505975
  Аббас Атар Туристичний Пакистан // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 162-163
1505976
  Бордун Ореста Туристичний потенціал західної частини Криму / Бордун Ореста, Гамкало Михайло // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 43-48. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
1505977
  Кузіна Н. Туристичний потенціал Києва як умова розвитку діаспорного туризму // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 258-262. – ISBN 978-617-7399-39-0
1505978
  Скубій І.В. Туристичний потенціал місць історичної пам"яті в Україні // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 188. – C. 162-169. – (Економічні науки)
1505979
  Руденко Ю. Туристичний потенціал Природничо-історичного комплексу імені Г.С. Сковороди // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 257-262. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Жителі села Коврай Золотоніського району Черкаської області вважають себе нащадками першого українського філософа, педагога і поета Г.С. Сковороди. Адже тут, у Ковраї, у 1753-1759 рр. Г.С. Сковорода навчав сина пана С. Томари. Тут закладено основи ...
1505980
  Філоненко І. Туристичний потенціал селища Батурин : Прикладні дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-43. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано роль і місце смт Батурина як важливого фрагменту маршруту "Золоте кільце України". Визначено основні напрями рекреаційного використання його архітектурно-історичних пам"яток. A role and place of Baturyn is grounded, as route important to ...
1505981
  Вишневська Г.Г. Туристичний потенціал України (напередодні Євро-2012) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 122-129. – ISSN 2225-7586
1505982
  Черевична Т.А. Туристичний похід Закарпаттям (Розробка виховного заходу для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 16-19 : фото
1505983
   Туристичний прес-клуб України відкриватиме світ з UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 40
1505984
  Рєзнікова В. Туристичний продукт: товар чи послуга // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 64-69
1505985
  Харченко О.В. Туристичний простір як складова організації економіки регіону // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 253-260. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1505986
  Чорна Н.М. Туристичний ринок України: стан та тенденції функціонування крізь призму діяльності туристичних підприємств // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 73-79. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
1505987
  Замора О.І. Туристичний сектор економіки: реалії та перспективи / О.І. Замора, З.М. Герасимів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 45-49. – ISSN 2306-6814
1505988
  Сергієнко Л. Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в контексті постмодерну / Л. Сергієнко, А. Грималюк // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 4 (246). – C. 117-132. – ISSN 2409-9260
1505989
  Килимистий С.М. Туристичний транспорт як об"єкт анімаційної діяльності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 60-76. – ISSN 2225-7586
1505990
  Куделко С. Туристичними маршрутами столиці Слобожанщини: "Харків вірменський " / С. Куделко, А. Парфіненко // Україна - Вірменія: історія, культура, туризм : до 95-річчя від дня народж. Сергія Параджанова : матеріали і тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 15-16. квіт. 2019 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, (Каф. країнознавства та туризму) ; Спілка вірменів України, Посольство Республіки Вірменія в Україні ; Ін-т дослідж. діаспори. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – С. 188-191. – ISBN 978-966-2696-51-6
1505991
  Давиденко Ю.М. Туристичні відмінності регіонів Франції // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 126-129
1505992
  Готинян В.С. Туристичні геоінформаційні веб-сайти / В.С. Готинян, О.В. Томченко, А.В. Семененко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 137-140
1505993
  Довгалюк О.А. Туристичні маршрути в Каліфорнії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 130-133
1505994
  Вісіцька В.О. Туристичні місця Пусана та Чханвона // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 112-116
1505995
  Візерський С.Ю. Туристичні можливості України як спосіб залучення інвестицій у готельне господарство // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 102-109
1505996
   Туристичні перлини країни // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 40-45


  Перлини України, які можуть вважатися чудом світу (український туризм)
1505997
   Туристичні послуги в Україні : [збірник нормативних актів]. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 319, [1] с. – Зміст: Загальні положення; Страхування туристів; Ліцензування; Готельне обслуговування; Оформлення візових документів; Судова практика.- На обкл.: 15 років Юрінком Інтер. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-276-9
1505998
  Бедрак Н.О. Туристичні ресурси України: визначення поняття та характеристика стану // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 125-130.
1505999
  Будько Євген Туристичні тренди літа / Будько Євген, Дудкін Іван // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 118-119 : фото
1506000
  Гаврилюк А.М. Туристичні центри як чинники формування позитивного образу Української держави у світі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 151-161
<< На початок(–10)1501150215031504150515061507150815091510(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,